Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Uživatelská přiručka | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Uživatelská příručka

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Informace pro majitele..............................
Seznámení s uživatelskou příručkou.........
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*...........................................
Informace na Internetu..............................
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí....................................
Uživatelská příručka a prostředí...............
Vrstvená skla.............................................
Plug-in hybrid - hybrid..............................
Plug-in hybrid - úvod................................
02 Bezpečnost
13
13
16
17
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbag řidiče..............................................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Pokud systém zareaguje...........................
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
27
28
29
29
30
30
31
31
32
32
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - dvoustupňový podkládací sedák*...............................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí............................................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - spuštění..........................................................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
17
18
19
21
21
22
24
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
35
36
36
37
38
38
39
40
41
42
42
43
48
48
49
50
51
52
53
55
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Hybrid guide.........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná......
Paměť klíče* v dálkovém ovladači s klíčem...........................................................
Sedadla, zadní..........................................
Volant........................................................
57
Vyhřívání* volantu...................................... 82
Spínače světel........................................... 82
Obrysová světla........................................ 84
Denní světla.............................................. 85
Detekce tunelů*......................................... 85
Dálková/potkávací světla.......................... 86
Aktivní dálkové světlomety*...................... 87
Aktivní xenonové světlomety*................... 89
Zadní světlo do mlhy................................. 90
Brzdové světlo.......................................... 90
Výstražná funkce ukazatelů směru........... 91
Ukazatele směru....................................... 91
Osvětlení interiéru..................................... 92
Doprovodné osvětlení při odchodu.......... 93
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 94
Světlomety - seřízení projekce světlometů.......................................................... 94
Stěrače a ostřikovače............................... 94
Elektrické ovládání oken........................... 97
Vnější zpětná zrcátka................................ 98
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání.................................................. 100
Zpětné zrcátko - vnitřní........................... 100
Kompas*................................................. 101
Střešní okno*...........................................
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Zprávy.....................................................
Zprávy - použití.......................................
MY CAR..................................................
Palubní počítač.......................................
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital"........................................
Palubní počítač - doplňkové informace..
Palubní počítač - statistika jízdy*............
03 03 03
60
63
64
68
69
70
72
72
72
73
74
74
76
77
78
78
81
102
104
104
105
106
106
107
109
112
113
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci........ 116
Skutečná teplota..................................... 117
Snímače - ovládání klimatu..................... 117
Γištění vzduchu...................................... 117
Γištění vzduchu - filtr prostoru pro cestující............................................................ 118
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*...................................... 118
Γištění vzduchu - IAQS*......................... 119
Γištění vzduchu - materiál...................... 119
Nastavení menu - ovládání klimatu......... 119
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující 120
Elektronická klimatizace - ECC............... 122
Vyhřívaná přední sedadla*...................... 123
Vyhřívané zadní sedadlo*........................ 123
Ventilátor................................................. 124
Automatická regulace............................. 124
Regulace teploty v prostoru pro cestující 125
Klimatizace.............................................. 125
Odmlžení a odmrazení čelního skla........ 126
Rozvod vzduchu - recirkulace................ 126
Rozvod vzduchu - tabulka...................... 128
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty......................................... 130
05 Nakládání a ukládání
Teplotní příprava vozidla.........................
Předběžná úprava teploty - nastavení....
Předběžná úprava teploty - parkování
uvnitř.......................................................
Předběžná úprava teploty - parkování
venku......................................................
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění........................................................
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí....................................................
Předběžná úprava teploty - časovač......
Γasovač - nastavení...............................
Γasovač - spouštění...............................
Γasovač - vypnutí...................................
Předběžná úprava teploty - zprávy.........
Všeobecné informace o topení...............
Elektrické topení.....................................
Nezávislé topení......................................
Palivové nezávislé topení - automatický
režim/deaktivace.....................................
130
131
Úložné prostory.......................................
Věšák na šaty..........................................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Náklad na střeše.....................................
Upevňovací oka......................................
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor*...................................................
Bezpečnostní síť*....................................
Bezpečnostní síť* kombinovaná s krytem
zavazadlového prostoru..........................
Bezpečnostní mříž..................................
Kryt zavazadlového prostoru..................
04 04 05
4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
132
133
134
134
134
135
135
136
138
138
138
139
141
143
143
143
144
144
144
145
146
147
147
147
148
148
150
150
151
Obsah
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče................
Dálkový ovladač - ztráta ........................
Paměť v klíči*..........................................
Indikace zamykání/odemykání - nastavení..........................................................
Kontrolka zamykání.................................
Imobilizér.................................................
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem.........................................
Dálkový ovladač - funkce........................
Dálkový ovladač s klíčem - dosah..........
PCC* - speciální funkce..........................
PCC* - dosah..........................................
Odnímatelná čepel klíče..........................
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí..........................................................
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................
Utajené uzamčení*..................................
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie.
Keyless drive*..........................................
Keyless drive* - dosah PCC....................
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC......................................................
Keyless drive* - rušení funkce PCC........
153
153
153
Keyless drive* - zamykání.......................
Keyless drive* - odemykání.....................
Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče .
Keyless drive* - paměť v klíči..................
Keyless drive* - nastavení zámku...........
Keyless drive* - umístění antény.............
Zamykání/odemykání - zvenku...............
Manuální zamykání dveří.........................
Zamykání/odemykání - zevnitř................
Funkce úplného větrání...........................
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce.......................................
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru..........................................
Funkce „deadlock“*................................
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace...................................................
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*..................................................
Alarm.......................................................
Kontrolka alarmu.....................................
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
Zvukový signál........................................
164
165
165
166
167
167
168
168
169
170
Omezený režim alarmu........................... 177
06 06 06
154
154
154
155
155
157
157
158
159
159
160
160
161
163
163
164
164
170
171
172
173
174
174
175
176
176
176
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)...
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití.....................................................
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy....................................
Informace o dopravních značkách (RSI)*
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití...................................................
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................
Omezovač rychlosti................................
Omezovač rychlosti - začínáme..............
Omezovač rychlosti - změna rychlosti....
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti...........................................
Omezovač rychlosti - deaktivace............
Tempomat*.............................................
Tempomat* - správa rychlosti.................
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim..............................
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti...................................................
Tempomat* - deaktivace.........................
Adaptivní tempomat - ACC*...................
179
Adaptivní tempomat* - funkce................
Adaptivní tempomat* - přehled...............
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti..
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu..........................................
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu........................................................
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Distance Alert* - symboly a zprávy.........
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
City Safety™ - ovládání..........................
City Safety™ - omezení..........................
192
193
194
City Safety™ - laserový senzor...............
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení............................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy...................................................
Systém sledování bdělosti řidiče*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
Lane Departure Warning (LDW)*.............
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání.........................................................
07 07 07
6
180
181
182
182
184
185
185
186
186
187
187
188
189
189
190
190
191
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
196
197
197
197
199
199
200
202
203
205
206
207
208
208
209
210
212
214
215
216
217
219
220
222
223
225
227
227
228
229
231
231
232
Obsah
08 Startování a jízda
Lane Departure Warning (LDW) - omezení..........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - symboly a hlášení..........................................
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
Parkovací asistent* - zadní.....................
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera...................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu).
BLIS* (Blind Spot Information System) použití.....................................................
CTA (Cross Traffic Alert)*........................
BLIS - symboly a zprávy.........................
Nastavitelná síla řízení*...........................
233
Alcolock*.................................................
Alcolock* - funkce a použití....................
Alcolock* - uložení..................................
Alcolock* - před nastartováním motoru..
Alcolock* - nezapomeňte........................
Alcolock* - symboly a textové zprávy.....
Startování motoru...................................
Vypnutí motoru........................................
Zámek řízení............................................
Startování s pomocnou batérií................
Systémy pohonu.....................................
Systém pohonu - jízdní režimy................
Tok energie.............................................
Systém pohonu - symboly a zprávy.......
Převodovky.............................................
Indikátor řazení převodových stupňů*....
Automatická převodovka -- Geartronic..
Blokování páky voliče.............................
Pomoc při startování do kopce (HSA)*...
Pohon všech kol – AWD.........................
Nožní brzda.............................................
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
250
250
251
251
252
253
254
255
256
256
257
258
260
262
264
264
264
266
268
268
269
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Plánování jízdy........................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru..........................................
Přetížení - baterie spouštěče..................
Před dlouhou cestou...............................
Jízda v zimě............................................
Dojezd na elektrický pohon....................
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - nafta...........................................
Katalyzátor..............................................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
Ekonomická jízda....................................
272
07 08 08
234
236
236
237
238
239
239
240
242
243
243
244
245
247
248
272
272
273
276
277
277
278
278
279
279
280
280
281
281
282
283
284
285
285
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Dobíjení hybridní baterie.........................
Nabíjecí proud.........................................
Dobíjení hybridní baterie - příprava.........
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou.............
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - stavové zprávy.............................................
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - sledování teploty..............................................
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - jistič
zemní ochrany.........................................
Dobíjení hybridní baterie - zahájení dobíjení...........................................................
Dobíjení hybridní baterie - ukončení.......
Dlouhodobé skladování - na co pamatovat...........................................................
Jízda s přívěsem.....................................
Jízda s přívěsem - automatická převodovka......................................................
Tažná konzola/tažná tyč.........................
Demontovatelná tažná tyč - uložení.......
Demontovatelná tažná tyč - specifikace.
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž................................................
Stabilizace přívěsu - TSA........................
Tažení......................................................
286
287
288
289
Tažné oko............................................... 303
Odtah...................................................... 304
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Šrouby kol...............................................
Nářadí......................................................
Zvedák*...................................................
Zimní pneumatiky....................................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž..............................
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Výstražný trojúhelník...............................
Výbava pro první pomoc*.......................
Nouzová oprava defektu.........................
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu použití.....................................................
08 08 09
8
291
292
292
292
294
295
296
297
297
298
298
299
301
302
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
306
306
308
308
309
309
310
311
311
312
312
313
315
316
318
318
319
319
320
321
Obsah
10 Údržba a servis
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola................................................... 323
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik................................... 324
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota............................................... 325
Servisní program Volvo...........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Kapalina posilovače řízení - hladina.......
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna světla.........................................
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
Výměna světla - zadní světlo..................
Výměna světla - umístění zadních světel
327
328
330
330
331
332
333
334
Výměna světla - osvětlení registrační
značky.....................................................
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru...................................................
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Akumulátor..............................................
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Hybridní akumulátor................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce...........................
Pojistky v zavazadlovém prostoru..........
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru...................................................
Mytí vozidla.............................................
Leštění a voskování................................
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
09 10 10
335
336
336
337
338
339
339
340
340
341
341
342
343
343
343
344
345
347
347
348
349
350
351
353
356
358
360
364
366
367
368
9
Obsah
11 Technické údaje
Ochrana proti korozi............................... 368
Γištění interiéru....................................... 369
Poškození laku........................................ 370
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Specifikace motoru - motor elektropohonu........................................................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a objem...............
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a objem.....
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Kapalina posilovače řízení - kvalita.........
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem...
Palivová nádrž - objem...........................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
Elektrická soustava.................................
Baterie spouštěče - specifikace.............
Hybridní batérie - specifikace.................
Dojezd - specifikace...............................
373
375
376
Typové schválení - systém dálkového
ovládání................................................... 389
Typové schválení - radarový systém...... 389
10 11 11
10
377
378
379
379
381
382
383
384
384
384
385
386
387
388
388
388
389
Typové schválení - Bluetooth®............... 390
Licence.................................................... 394
Symboly na displeji................................. 397
Obsah
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 400
12
11
ÚVOD
01 Úvod
Informace pro majitele
Seznámení s uživatelskou příručkou
Vaše vozidlo je vybaveno obrazovkou displeje*, na které najdete informace o tom, jak
vaše vozidlo funguje. Tato uživatelská příručka
doplňuje informace a obsahuje důležitý text,
nejnovější aktualizace a pokyny, které se vám
mohou hodit, pokud z praktických důvodů
nemůžete číst informace na obrazovce.
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky, a to
v ideálním případě před Vaší první jízdou.
Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Při změně jazyka displeje se může stát, že
některé informace nebudou odpovídat národním nebo místních zákonům a předpisům.
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je
důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním
podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na obrazovce a v tištěné
příručce, vždy platí tištěná příručka.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
zole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
01
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v příručce pro uživatele:
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
článkům se záložkou.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele není k dispozici
během jízdy.
DŮLEŽITÉ
Neukládejte tuto příručku mimo vozidlo –
pokud dojde k problému, chyběly by vám
informace o tom, kde a jak získat profesionální pomoc.
Digitální uživatelská příručka ve vozidle1
Pokud tištěná příručka odkazuje na elektronickou příručku pro uživatele, myslí se tím
příručka zobrazovaná na obrazovce ve
vozidle.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové kon-
1
Platí pro některé modely vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
01 Úvod
01
||
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
POZNÁMKA
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Textové zprávy
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v uživatelské
příručce zvýrazněny písmem, které je větší
a jsou vytištěny šedou barvou. Příkladem jsou
texty menu a zpráv na informačním displeji
(např. Nastavení audio).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Příručka pro uživatele je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
v tabulce, potom jsou namísto číslic použita
písmena.
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Varování před zraněním osob
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Texty označené jako UPOZORNĚNÍ obsahují rady a tipy, které usnadňují používání
např. funkcí a funkcionalit.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí poznámky pod čarou. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text
G031590
01 Úvod
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
01
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Nebezpečí poškození majetku
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
G031592
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské
příručce očíslovány.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné kapitoly
obsahující související informace.
}}
15
01 Úvod
01
||
Obrázky
Zaznamenávání údajů
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Do vozu se zaznamenávají některé informace
o fungování a použití vozidla a o incidentech,
ke kterým došlo.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující
straně, zcela vpravo dole se nachází tento
symbol.
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
informace mohou zahrnovat podrobnosti
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto infor-
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí
strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází
tento symbol.
Související informace
•
•
16
Uživatelská příručka a prostředí (str. 21)
Informace na Internetu (str. 18)
mace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
01 Úvod
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku
nahoře).
Změna vlastnictví vozů se systémem
Volvo On Call*
01
Je-li vozidlo vybaveno funkcí Volvo On Call,
VOC, je nutné změnit uživatele služby.
VOC představuje doplňující služby zaměřené
na bezpečnost, zabezpečení a komfort.
V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby.
Ukončení služby VOC
Pokud se změní majitel a chcete ukončit
službu VOC, kontaktujte dealera Volvo.
Pokud se změní majitel, musí se vynulovat
osobní nastavení ve vozidle na tovární nastavení2. Viz Změna majitele.
Spuštění služby VOC
Je velmi důležité, aby se změnil uživatel
služby VOC a aby původní uživatel již neměl
možnost využívat služby ve vozidle. V případě
změny vlastnictví kontaktujte prodejce Volvo.
Související informace
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
•
Informace na Internetu (str. 18)
Rozměry
A
40 mm
B
80 mm
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
17
01 Úvod
01
Informace na Internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo, což je osobní webová
stránka pro vás a vaše vozidlo.
Kód QR
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Γtečku kódů QR lze stáhnout např.
z App Store, Windows Phone nebo Google
Play.
2
18
Platí pouze pro vozidla, která se mohou připojit k internetu.
01 Úvod
Filosofie společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí
G000000
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
01
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na
světě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je
také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody
na světě. Společnost Volvo Car Corporation
je držitelem globální certifikace ISO, která
zahrnuje i ekologickou normu ISO 14001 pro
všechny továrny a některé naše další jed-
notky. Také od našich partnerů požadujeme,
aby se systematicky zabývali ekologickými
otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v kapitole Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
}}
19
01 Úvod
01
||
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
•
•
•
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte život-
nost vozu. Další informace a rady, viz Eco
guide (str. 68) , Hospodárná jízda (str. 285)
a Spotřeba paliva (str. 386).
Recyklace
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Související informace
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 21)
01 Úvod
Uživatelská příručka a prostředí
Vrstvená skla
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská
příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
FSC® nebo z jiných regulovaných zdrojů.
Vrstvená skla
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
01
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Γelní sklo a ostatní okna*
jsou vyrobena z vrstveného skla.
Související informace
•
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí (str. 19)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Úvod
01
Plug-in hybrid - hybrid
Přehled speciálních funkcí vozu V60 PLUG-IN
HYBRID.
Dobíjení hybridní baterie (str. 286).
22
Hybridní akumulátor (str. 350).
01 Úvod
Elektromotor (str. 257) s pohonem na
zadní kola.
01
Jízdní režimy (str. 258).
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
s jedinečnými informacemi pro plug-in hybrid.
Související informace
•
Plug-in hybrid - úvod (str. 24)
23
01 Úvod
01
Plug-in hybrid - úvod
Jízda s vozem
S vozem je jezdí naprosto stejně jako s běžným vozem. Elektromotor pohání vozidlo
většinou při nízkých rychlostech, naftový
motor při vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy.
S vozem je jezdí naprosto stejně jako s běžným vozem. Elektromotor pohání vozidlo
většinou při nízkých rychlostech, naftový
motor při vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy. Přečtěte si další informace o Ekonomická jízda (str. 285).
teplotu. Pokud je baterie příliš studená nebo
horká, kapacita baterie výrazně klesne.
V rámci teplotní přípravy se systémy pohonu
a prostor pro cestující připraví před odjezdem
tak, aby se snížilo opotřebení i spotřeba energie během jízdy. Přečtěte si další informace
o Teplotní příprava vozidla (str. 130).
Jízdní režimy
Dobíjení hybridní baterie
Důležité informace
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí
pouze elektromotor, nevydává žádný zvuk
motoru a může se stát, že děti, chodci,
cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To
platí především pro malé rychlosti jako
např. při parkování vozidla.
Nebezpečné napětí
Některé komponenty ve
vozidle jsou pod nebezpečným elektrickým napětím.
Nedotýkejte se ničeho, co
není jednoznačně uvedeno
v příručce pro uživatele.
Přečtěte si další informace
o motorovém prostoru (str. 330).
VAROVÁNÍ
S oranžovými kabely, které jsou označeny
nálepkou vysokého napětí, smí pracovat
pouze kvalifikovaní zaměstnanci.
24
Během jízdy můžete vozidlo přepnout do
některého z jízdních režimů, např. do čistě
elektrického režimu nebo, pokud potřebujete
vyšší výkon, do režimu s aktivovaným elektromotorem a naftovým motorem. Vozidlo pro
zvolený jízdní režim vypočítá optimální kombinaci jízdních vlastností, zážitku z jízdy, vlivu
na životní prostředí a spotřeby paliva.
Přečtěte si další informace o Systém pohonu
- jízdní režimy (str. 258).
Sdružená přístrojová deska
Dvě pole na sdruženém přístrojovém panelu
zobrazují speciální informace pro V60 PLUGIN HYBRID, indikaci hybridní baterie (současná úroveň energie), aktivní jízdní režim,
symbol, který se rozsvítí při provozování
naftového motoru, Hybrid Guide a rekuperaci
energie. Další informace o sdružené přístrojové desce (str. 64).
Teplotní příprava
Aby vozidlo fungovalo optimálně, musí mít
hybridní baterie se všemi souvisejícími
systémy elektrického pohonu a naftový motor
s pohonnými systémy správnou provozní
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud
hrozí zásah blesku.
Hybridní baterie lithium-iontového typu se
může dobíjet různými způsoby. Dobíjecí kabel
s řídicí jednotkou lze připojit mezi vozidlo
a zásuvku 230V AC, viz Dobíjecí kabel s řídicí
jednotkou (str. 289). Doba dobíjení závisí na
dobíjecím proudu (str. 287).
Elektromotor se při lehkém brzdění používá
jako motorová brzda. Přitom se pohybová
energie vozidla mění na elektrickou energie,
která se používá k dobíjení hybridní baterie.
Chcete-li více informací o rekuperování energie brzdné síly (str. 269).
Kromě toho může v případě potřeby naftový
motor dobíjet hybridní baterii elektromotoru
pomocí speciálního generátoru nebezpečného napětí, viz hnací systémy a jízdní režimy
(str. 258).
01 Úvod
Související informace
•
01
Plug-in hybrid - hybrid (str. 22)
25
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné
přípravky, které by zabránily řádnému
upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
•
Dolní část pásu musí vést nízko (nikoliv
přes břicho).
•
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být
celý bezpečnostní pás vyměněn. I když
bezpečnostní pás nevykazuje viditelné
známky poškození, mohlo dojít k omezení
některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo
poškozený. Nový bezpečnostní pás musí
být homologován a určen pro instalaci ve
stejné poloze jako původní bezpečnostní
pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak,
aby chránilo v běžné poloze sezení.
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
02
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 29)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 29)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
30)
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 28) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 30).
27
02 Bezpečnost
02
Bezpečnostní pás - nasazení
Nezapomeňte
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 27).
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Správně nastavený bezpečnostní pás.
Nastavení výšky bezpečnostního pásu. Stiskněte
tlačítko a přesuňte bezpečnostní pás ve svislém
směru. Umístěte pás co nejvýše - nesmí však
vést přes krk.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
28
Určité trhy.
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás
musí doléhat na rameno.
1
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
•
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 29)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 29)
Předpínač bezpečnostního pásu (str.
30)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 30)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - uvolnění
Bezpečnostní pás - těhotenství
bezpečnostní pás (str. 27) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Bezpečnostní pás (str. 27) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 28)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 29)
02
Související informace
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 28)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 30)
G020998
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla (str.
76) a polohu volantu (str. 81) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
29
02 Bezpečnost
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
02
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky potvrdí po cca. 30 sekundách
jízdy nebo po stisknutí tlačítka na páčkovém přepínači (str. 104) OK. Pokud
někdo není připoutaný, zprávu lze
potvrdit pouze manuálně, a to stisknutím
tlačítka OK na páčce.
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 28)
bezpečnostním pásem.
G017726
•
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 63).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
30
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 27) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Na informačním displeji na sdružené přístrojové desce je vidět, které bezpečnostní pásy
se používají. Tato informace ke k dispozici
trvale.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni
zvukovým signálem a kontrolkou, aby se
připoutali. Při nízké rychlosti bude akustická
připomínka znít po dobu prvních 6 sekund.
Předpínač bezpečnostního pásu
Všechny bezpečnostní pásy (str. 27) jsou
vybaveny předpínači bezpečnostních pásů.
Mechanizmus předpínače v případě nárazu
určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím
efektivnější ochranu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
02 Bezpečnost
Bezpečnost - výstražný symbol
VAROVÁNÍ
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 63) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce před poraněním.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 40)
G018665
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
airbag Urgentní servis. Doporučujeme,
abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
02
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 31) na analogové sdružené přístrojové desce.
G018666
Výstražný symbol ve sdružené přístrojové
desce se rozsvítí, pokud je klíč dálkového
ovladače v poloze II (str. 74). Pokud je
systém airbagů v pořádku, symbol zhasne po
přibližně 6 sekundách.
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením.
31
02 Bezpečnost
02
||
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Aby zmírnil náraz,
začne se při stlačení airbag vypouštět. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 27) je vůz
vybaven airbagem (str. 31), který zvyšuje míru
ochrany.
Kromě bezpečnostního pásu (str. 27) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 31),
který zvyšuje míru ochrany.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Související informace
•
•
•
32
Airbag řidiče (str. 32)
Airbag spolujezdce (str. 32)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 31)
Související informace
•
Airbag spolujezdce (str. 32)
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Spínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 33), pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
Airbag předního spolujezdce (str. 32) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
02
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 159) dálkového ovladače.
VAROVÁNÍ
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
VAROVÁNÍ
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Související informace
•
•
Airbag řidiče (str. 32)
Dětské sedačky (str. 43)
Umístění štítku a vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
02 Bezpečnost
||
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
02
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud je dálkový ovladač v poloze II (str.
74), zobrazí se na sdružené přístrojové
desce na dobu cca. 6 sekund.výstražný
symbol (str. 31) airbagu.
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
. V opačném
konzole rozsvítí symbol
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
2
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
2
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G017800
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je aktivován (viz předcházející obrázek).
34
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
G017724
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str.
31) systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému
servisu Volvo.
Boční airbag (SIPS)
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
VAROVÁNÍ
02
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
Související informace
Dětské sedačky (str. 43)
G032949
•
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
35
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
02
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
Související informace
36
•
•
•
Airbag spolujezdce (str. 32)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 36)
Airbag řidiče (str. 32)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 36)
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
Boční airbag (str. 35) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Hlavový airbag (IC)
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 43)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 33) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
Airbag spolujezdce (str. 32)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je
součástí systému SIPS (str. 35) a systému airbagů (str. 31). Je uložen v obložení po obou
stranách stropu a chrání cestující sedící na
vnějších sedadlech. V případě nárazu určité
intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se
nafouknou.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
02
VAROVÁNÍ
Zavazadla ve vozidle ukládejte tak, aby
nebyla výše než 50 mm pod horní hranu
oken dveří. V opačném případě by hlavový
airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 27)
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
37
02 Bezpečnost
||
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
02
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
WHIPS - dětské sedačky
WHIPS - poloha těla na sedadle
Systém WHIPS (str. 37) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Aby systém WHIPS (str. 37) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 43)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 33) spolujezdce vpředu.
Poloha těla na sedadle
Související informace
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 76) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
Funkce
Související informace
•
•
•
WHIPS - dětské sedačky (str. 38)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 38)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 27)
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
38
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu, musí
být systém WHIPS zkontrolován. Doporučujeme, aby kontrolu provedl autorizovaný
servis Volvo.
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém
zkontrolovat, a to i po mírném nárazu
zezadu.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního pásu (str.
30) přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo
bočního nárazu, a/
nebo nárazu
zezadu a/nebo
převrácení vozu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
V případě čelního
a/nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Airbagy
Při čelním nárazuA
02
(Volant(str. 32) a airbag spolujezdce (str.
32))
Boční airbagy
(SIPS) (str. 35)
Při bočním nárazuA
39
02 Bezpečnost
Systém
Aktivován
Hlavový airbag
IC (str. 36)
V případě bočního
nárazu a/nebo
překlopení a/nebo
u některých čelních
kolizíA
Ochrana proti
hyperflexi krční
páteře WHIPS (str.
37)
Při nárazu zezadu
02
A
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplní airbagy (str. 31), doporučujeme Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
40
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru
spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat
vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo
nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, pokud náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla některého z bezpečnostních
systémů nebo brzdovou soustavu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
Výstražný trojúhelník na sdružené přístrojové
desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 63). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 41)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
42)
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 40),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
02
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla (str.
42)
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 304).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
41
02 Bezpečnost
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
02
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 41),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 40)
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 43).
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
42
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna zadních dveří* lze blokovat ručně (str. 173) nebo elektronicky (str.
174)* proti otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 48)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
02
VAROVÁNÍ
G020739
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
}}
43
02 Bezpečnost
||
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
02
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(U)
(U)
max. 10 kg
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
max. 13 kg
2
44
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) – dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
(L)
15-25 kg
02
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Typové schválení: E5 04192
Skupina 2
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Typové schválení: E5 04192
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
}}
45
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat
with backrest).
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Skupina 2/3
15-36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem
a bez opěradla (Booster
Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Integrovaný podkládací sedák (Integrated Booster
Cushion) - k dispozici jako volitelná výbava instalovaná ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 04189
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
46
02 Bezpečnost
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 48)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
02
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
47
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - umístění
02
VAROVÁNÍ
Pokud je aktivován (str. 33) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 43) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
Související informace
Štítek airbagu je vidět, když se otevřou dveře
spolujezdce, viz vyobrazení (str. 33).
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
48
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 55)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
Dětská sedačka - dvoustupňový
podkládací sedák*
Integrované podkládací sedáky na zadním
sedadle umožní dětem bezpečně a pohodlně
sedět.
Podkládací sedáky byly vyvinuty speciálně
pro zajištění optimální bezpečnosti. V kombinaci s bezpečnostním pásem (str. 27) jsou
určeny pro děti, které váží 15 až 36 kg a jsou
vysoké minimálně 95 cm.
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na
rameni.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák. Pokud byl integrovaný podkládací
sedák silně přetížen, např. při nehodě,
musí být celý podkládací sedák vyměněn.
Dokonce i když nejeví dětský sedák
známky poškození, nemusí již poskytovat
stejnou úroveň ochrany. Je-li podkládací
sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
Nesprávná pozice, opěrka hlavy musí být nastavena stejně vysoko jako hlava a bezpečnostní pás
nesmí vést pod ramenem.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
•
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák je správně nastaven podle tabulky
(str. 49) a je zajištěn
•
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející obrázek)
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.
VAROVÁNÍ
Dvoustupňový podkládací sedák* zvednutí
Integrovaný podkládací sedák (str. 48) na
zadním sedadle lze složit do dvou úrovní.
Počet kroků, ve kterých se má sedák vyklopit,
závisí na hmotnosti dítěte.
Hmotnost
Stupeň 1
Stupeň 2
22-36 kg
15-25 kg
02
Stupeň 13
Pokud nebudete dodržovat pokyny pro
dvoustupňový podkládací sedák, v případě
nehody může dojít k vážnému poranění
dítěte.
Zatáhněte za rukojeť dopředu a nahoru,
abyste uvolnili podkládací sedák.
Podkládací sedák se do dvou úrovní nastavuje zvednutím (str. 49) a spuštěním (str.
50).
3
Spodní úroveň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Bezpečnost
||
Dvoustupňový podkládací sedák* spuštění
Integrovaný podkládací sedá (str. 48) na
zadním sedadle lze sklopit dolů z horní nebo
spodní úrovně do zcela spuštěné úrovně
v sedáku sedadla. Není však možné nastavit
podkládací sedák z horního stupně do dolního
stupně.
02
Zatlačte podkládací sedák zpět, aby se
zajistil.
Stupeň 24
Zvedněte podkládací sedák nahoru
u přední hrany a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se zajistil.
POZNÁMKA
Podkládací sedák nelze nastavit z úrovně
2 na úroveň 1. Nejdříve se musí provést
resetování: podkládací sedák zcela sklopte
(str. 50) do sedáku sedadla.
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
4
50
Horní úroveň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
02 Bezpečnost
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 43) v souladu
s mezinárodním standardem.
Související informace
•
•
•
ISOFIX - velikostní třídy (str. 52)
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str.
53)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
02
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku,
abyste jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
Před snižováním sedáku se přesvědčte, že
v prostoru pod sedákem nejsou žádné
předměty (např. hračky).
POZNÁMKA
Při sklápění zadního opěradla se nejdříve
musí spustit dolů podkládací sedák.
Související informace
•
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí (str. 49)
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Bezpečnost
ISOFIX - velikostní třídy
02
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 51) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 53).
Velikostní
třída
52
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
02 Bezpečnost
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
53
02 Bezpečnost
||
Typ dětské sedačky
02
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 52)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 51).
54
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky (str. 43) upevňované po směru jízdy. Tyto upevňovací body
jsou umístěny na zadní straně sedadla.
02
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Související informace
•
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
Dětské sedačky - umístění (str. 48)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 51)
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
55
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
}}
57
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, vozy s levostranným řízením
03
58
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací světla,
palubní počítač
(str. 104), (str.
106), (str. 91),
(str. 86) a (str.
112).
Ovládací panel
(str. 169), (str.
174), (str. 97)
a (str. 98).
Nastavení sedadel*
(str. 77).
(str. 91).
(str. 188) a (str.
191).
Houkačka, airbagy
(str. 81) a (str.
31).
Ovládací panel
pro systém infotainment a navigaci v menu
(str. 106)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
(str. 82), (str.
280) a (str. 171).
Tempomat*
Výstražná funkce
ukazatelů směru
Sdružená přístrojová deska
(str. 63).
Panel pro ovládání klimatizace
(str. 122).
Navigace
v menu, ovládání
audio, ovládání
telefonu*
(str. 106)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Páka voliče
(str. 264).
Ovládání jízdních
režimů
(str. 258).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 254).
Stěrače
a ostřikovače
(str. 94).
Spínací skříňka
(str. 74).
(str. 81).
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 106)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Nastavení
volantu
Otevření kapoty
(str. 330).
Parkovací brzda
(str. 273).
Klika dveří
–
03
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 72)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 72)
Hodiny (str. 72)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
60
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
03
}}
61
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
62
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 106)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
(str. 82), (str.
280) a (str. 171).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 91).
Otevření kapoty
(str. 330).
Spínací skříňka
(str. 74).
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 254).
Nastavení sedadel*
(str. 77).
Tempomat*
(str. 188) a (str.
191).
Parkovací brzda
(str. 273).
Sdružená přístrojová deska
(str. 63).
Nastavení
volantu
(str. 81).
Houkačka, airbagy
(str. 81) a (str.
31).
Navigace
v menu, ovládání
audio, ovládání
telefonu*
(str. 106)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací světla,
palubní počítač
(str. 104), (str.
106), (str. 91),
(str. 86) a (str.
112).
Páka voliče
(str. 264).
Stěrače
a ostřikovače
(str. 94).
Ovládání jízdních
režimů
(str. 258).
Klika dveří
–
Panel pro ovládání klimatizace
(str. 122).
Ovládací panel
(str. 169), (str.
174), (str. 97)
a (str. 98).
Ovládací panel
pro systém infotainment a navigaci v menu
(str. 106)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 72)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 72)
Hodiny (str. 72)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 64)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
03
63
03 Přístroje a ovládací prvky
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funk-
cích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem.
03
Přístrojový panel zobrazuje informace podle provedených voleb v systému, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 104).
Indikace hybridní baterie
Současná úroveň energie
Aktivní režim pohonu
Symbol se rozsvítí, je-li v chodu naftový
motor.
Hybrid guide (Driver Support Power
Meter). Zde se zobrazuje hnací výkon,
který si zvolil momentálně řidič,
a dostupný výkon elektromotoru, tedy
limit, při které se spouští a zastavuje
64
vznětový motor. Další informace, Eco
guide & Hybrid guide (str. 68).
03 Přístroje a ovládací prvky
Rekuperace energie
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
Indikace a ukazatelé
Pokud elektromotor generuje energii pro
hybridní baterii, na indikaci hybridní baterie se zobrazují bubliny, viz Nožní brzda
(str. 269).
Informační displej
U sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní témata. K dispozici jsou následující
motivy „Hybrid“, „Elegance“, „Eco“
a „Performance“. Nastavení motivů lze při
zamykání vozidla uložit do paměti dálkového
ovladače s klíčem - viz strana Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153) a MY CAR (str.
106).
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
pákovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Výběr potvrďte stisknutím
tlačítka OK. Další informace o menu, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
(str. 104).
U některých variant modelů, kopíruje vzhled
obrazovky středové konzoly nastavení motivu
sdružené přístrojové desky.
03
Indikace a ukazatelé, motiv "Hybrid".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Indikace hybridní baterie
Rychloměr
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 68).
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 264).
Informační displej.
1
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
}}
65
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Bez funkce
Eco guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 68).
Indikace E-boost. Ukazuje použití elektromotoru, podporu naftového motoru
a brzdění motorem2 v případě elektromotoru.
Bez funkce
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 264).
1
66
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Rychloměr
2
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 112) a Doplňování paliva (str.
281).
Rychloměr
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 68).
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 264).
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Při brzdění motorem v případě elektromotoru se dobíjí hybridní baterie, viz Nožní brzda (str. 269).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
03 Přístroje a ovládací prvky
Hybrid guide. Viz také Eco guide & Hybrid
guide (str. 68).
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Ukazatel převodového stupně. Viz také
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 264).
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla
zhasnou během několika sekund.
Indikační a varovné kontrolky
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
03
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
Kontrolky a výstražné symboly.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
67
03 Přístroje a ovládací prvky
03
Eco guide & Hybrid guide
Okamžitá hodnota
Eco guide a Hybrid guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 63). Tyto
přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně
hospodárně.
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 113).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 64).
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Hybrid guide
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem odebíraným z motoru a výkonem,
který je k dispozici.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Hybrid" nebo "Performance", viz Digitální
sdružená přístrojová deska - přehled (str. 64).
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
68
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výkon požadovaný řidičem
Dostupný výkon elektromotoru
Místo průniku obou ukazatelů odpovídá
limitní hodnotě, kde startuje resp. vypíná
vznětový motor.
Výkon požadovaný řidičem
Velký ukazatel indikuje výkon motoru, který
vyžaduje řidič tím, jak sešlapuje plynový
pedál. Γím je výsledek na stupnici výše, tím
větší výkon řidič u daného převodového
stupně požaduje.
Dostupný výkon elektromotoru
Malý ukazatel indikuje výkon, který dává elektromotor momentálně k dispozici.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
na použití systému a na výskyt chyby nebo
poruchy.
Symbol
Popis
Levé směrové světlo
Pravé směrové světlo
Kontrolky
Symbol
Popis
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Stabilizační systém
Porucha ABS
Systém stability, sportovní
režim
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
Žhavení
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
Dálková světla svítí
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
03
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Žhavení
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 104), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indi}}
69
03 Přístroje a ovládací prvky
||
kované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
03
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel na sdružené
přístrojové desce blikají, když používáte
výstražná světla.
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Výstražné symboly
Symbol
Popis
Zabrzděná parkovací brzda
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Baterie spouštěče se nedobíjí
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Závada v brzdovém systému
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
Varování
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 64)
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená
to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 273).
70
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na
zadním sedadle pás rozepnul.
Baterie spouštěče se nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 335).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
03 Přístroje a ovládací prvky
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky nezhasnou, zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, Brzdová kapalina a kapalina
spojky - hladina (str. 335). Pokud je
hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky přesto svítí,
můžete jet velmi opatrně do servisu
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali
pomoc autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
3
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 104). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Akce:
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru3 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
03
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 64)
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
03 Přístroje a ovládací prvky
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se objeví
zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej palubního počítače.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej hodin.
Dílčí počítadlo kilometrů.
Hodiny.
03
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
digitální přístrojová deska
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
analogová přístrojová deska
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C,
na displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky.
Jedná se o varování před námrazou vozovky.
Pokud vozidlo stojí, teploměr může zobrazovat vysokou teplotu.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření
krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena
vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením
ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 112).
Související informace
•
72
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
Displej pro zobrazení hodin
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 106).
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 63)
03 Přístroje a ovládací prvky
Volvo Sensus
Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní
zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus
poskytuje informace, zábavu a funkce, které
zjednoduší ovládání vašeho vozidla.
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Přehled
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod
kontrolou; v dnešním propojeném světě to
zahrnuje informace, komunikaci a zábavu
v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení,
která umožňují propojení* s vnějším světem,
a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu
nad všemi možnostmi vozidla.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
03
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatná
doplňková příručka.
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz nezávislou doplňkovou příručku
(Sensus Infotainment).
Nastavení vozidla - MY CAR, viz MY CAR
(str. 106).
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 116).
Parkovací kamera (str. 240) – CAM*.
Související informace
•
Licence (str. 394)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
03 Přístroje a ovládací prvky
Polohy klíče
Vložte dálkový ovladač
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 74).
1. Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč dálkového ovladače tak, aby
se zajistil v koncové poloze.
DŮLEŽITÉ
03
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 159).
Vyjměte dálkový ovladač
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč dálkového
ovládání nemusí zasunovat do spínací
skříňky, ale může zůstat např. v kapse.
Další informace o funkci Keyless, viz
Keyless drive* (str. 163).
74
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Uchopte dálkový ovládač s klíčem, počkejte,
než se vysune, a vytáhněte jej ven ze spínací
skříňky.
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický systém
vozidla lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do některé ze 3 různých úrovní
(poloh klíče) - 0, I nebo II. V této uživatelské
příručce jsou jednotlivé úrovně označeny jako
"polohy klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
03 Přístroje a ovládací prvky
Úroveň
0
I
Funkce
•
Úroveň
II
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná sedadla.
•
Audiosystém lze používat po
omezenou dobu - viz doplněk
Sensus Infotainment.
•
Mohou být ovládány následující funkce: střešní okno, elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující,
navigace, telefon, ventilátor
větrání a stěrače čelního okna.
Spotřeba proudu v této poloze
klíče zatěžuje startovací baterii.
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno
lze aktivovat pouze po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
Výběr polohy/úrovně klíče
•
4
5
•
•
•
•
POZNÁMKA
Funkce
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování4, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování4, dlouze5 stiskněte START/STOP
ENGINE.
03
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
doplněk Sensus Infotainment.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startování/zastavení motoru, viz
Startování motoru (str. 254).
Související informace
•
Polohy klíče (str. 74)
Není zapotřebí u vozidel s funkcí Keyless*.
Přibližně 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, přední
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Sklopení opěradla předního sedadla*7
03
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se
po vyklopení nahoru skutečně zajistí.
Zabráníte tím poranění osob v případě
nehody nebo prudkého brzdění.
Související informace
Seřízeni bederní opěrky, otáčejte kolečkem6.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
6
7
76
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
Opěradlo sportovního sedadla nelze sklopit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
77)
•
Sedadla, zadní (str. 78)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, přední - elektricky ovládaná
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla.
Elektricky ovládané sedadlo*
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů).
Příprava
Sedadla je možné nastavovat po určitou dobu
po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez
klíče ve spínací skříňce. Nastavení sedadla se
normálně provádí při poloze klíče I a může
být prováděno vždy při běžícím motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Během tisknutí jednoho z paměťových
tlačítek držte stisknuté tlačítko, abyste
uložili nastavení.
Použití uloženého nastavení
Držte stisknuté jedno z paměťových tlačítek,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Pokud tlačítko uvolníte,
pohyb sedadla se zastaví.
03
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední
sedadla* (str. 123) a Vyhřívané zadní
sedadlo* (str. 123).
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 76)
Sedadla, zadní (str. 78)
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Posunutí sedadla dopředu/dozadu
a nastavení nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Elektricky ovládaná přední sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. Pokud
k tomu dojde, přepněte zapalování do polohy
I nebo 0 a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním sedadla.
Paměťová funkce uloží nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem8
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek9.
ticky nastaví do polohy uložené v paměti
dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo
posunuto od okamžiku uzamknutí
vozidla).
Paměť klíče může být aktivována/deaktivována v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 106).
Sedadla, zadní
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Nouzové zastavení
03
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
Chcete-li uložit nastavení a použít paměť
klíče, postupujte následovně:
•
•
•
8
9
10
78
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Nastavte sedadlo podle potřeby.
Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který
běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti
dálkového ovladače10.
Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo
řidiče a vnější zpětná zrcátka se automa-
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
Paměť klíče pro funkci Keyless, viz Keyless drive* - paměť v klíči (str. 166).
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit,
musíte při zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko (umístěné uprostřed mezi opěradlem a opěrkou hlavy - viz obrázek).
03 Přístroje a ovládací prvky
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
03
Opěradlo sedadla ze tří částí lze složit
různými způsoby.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně,
dokud není slyšet cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
•
•
•
•
Levou část lze složit samostatně.
Prostřední část lze složit samostatně.
Pravou část lze sklopit pouze společně
s prostřední částí.
Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
Při spouštění prostřední části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka
hlavy, prostřední sedadlo, zadní".
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
vnější opěrky hlavy sklopeny automaticky.
a souZatáhněte za madlo pojistky
časně sklápějte opěradlo dopředu. Γervený indikátor na pojistce
naznačuje,
že opěradlo není zajištěno.
}}
79
03 Přístroje a ovládací prvky
||
POZNÁMKA
Pokud se spustí opěradla, opěrky hlavy se
musí posunout mírně dopředu tak, aby
nebyly v kontaktu se sedákem.
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
03
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním
sedadle se po sklopení nahoru musí řádně
zajistit.
1. Klíč dálkového ovladače musí být
v poloze II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte
tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy
dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 76)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
77)
03 Přístroje a ovládací prvky
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
Nastavení
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
Houkačka
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
03
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení
závislým na rychlosti*, lze intenzitu posilování
upravit, viz Nastavitelná síla řízení* (str. 248).
Klávesnice*
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
G021138
Související informace
•
Vyhřívání* volantu (str. 82)
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž
odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
Klávesnice na volantu.
Tempomat* (str. 188)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Ovládání audia a telefonu - viz nezávislou
doplňkovou příručku Sensus Infotainment.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického
vyhřívání.
Funkce
03
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání volantu, volant se začne vyhřívat,
jakmile se nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí, je-li vozidlo chladné a teplota
okolí je přibližně pod 10 °C. Funkce se akti-
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
vuje a deaktivuje v systému nabídky MY CAR
(str. 106).
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
pomocí regulace světlometů. Používá se rovněž k nastavení osvětlení displeje, přístroje
a prostoru pro cestující.
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, spínače světel
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko11 pro ovládání sklonu světlometů
Polohy klíče
POZNÁMKA
Denní provozní světla a poziční/parkovací
světla vpředu využívají stejná světla.
Pokud se světla používají jako denní provozní světla, jejich jas je vyšší.
11
Denní provozní světla, přední
boční obrysová světla a poziční/
parkovací/zadní boční obrysová
světla, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Automatické přepnutí na
poziční/parkovací/boční obrysová světla, když vůz stojí.
Lze použít světelnou houkačku.
Poloha
Popis
Denní provozní světla, přední
boční obrysová světla a poziční/
parkovací/zadní boční obrysová
světla během dne, když se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
Automatické přepnutí na potkávací světla a poziční/parkovací/
boční obrysová světla při špatných světelných podmínkách
nebo když se aktivují stěrače
čelního skla nebo zadní mlhová
světla.
03
Funkce Detekce tunelů (str.
85)* je aktivována.
Lze použít funkci Automatické
přepínání dálkových světlometů
(str. 87)*.
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Poloha
Popis
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Obrysová světla
Poziční/parkovací světla se zapínají pomocí
knoflíku regulace světlometů.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
03
A
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Společnost Volvo doporučuje používat
, pokud dopravní
během jízdy režim
situace nebo počasí neumožní používat
aktivní dálkové světlomety*.
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 74).
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Poloha kolečka pro různé případy zatížení
vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Cestující ve všech sedadlech
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
(současně se
Otočte knoflík do polohy
rozsvítí osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se místo předních pozičních/parkovacích
světel denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze je zapalování.
Související informace
•
Spínače světel (str. 82)
03 Přístroje a ovládací prvky
Denní světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za dobrých světelných podmínek se
automaticky aktivují denní světla.
Denní světla během dne. DRL
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů čelního skla nebo při zapnutí zadních
mlhových světel.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Detekce tunelů*
Na trzích s automatickými potkávacími světly
systém detekce tunelu aktivuje potkávací
světla, jakmile vozidlo vjede do tunelu. Potkávací světlomety se deaktivují cca. 20 sekund
poté, kdy vozidlo vyjede z tunelu.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se
zabrání opakovaným změnám v nastavení
světlometů vozidla.
03
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 86)
Spínače světel (str. 82)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Přístroje a ovládací prvky
Dálková/potkávací světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se
automaticky aktivují potkávací světlomety.
03
,
Je-li ovládání světlometů v poloze
potkávací světla se zapnou vždy, když motor
běží nebo když je aktivní poloha klíče II.
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
se potkávací světla zapnou
V poloze
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Světelná houkačka
Související informace
•
•
•
•
•
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
12 nebo
spínač světel v poloze
.
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Dálková světla lze
rovněž vypnout mírným přitažením páčkového přepínače směrem k volantu.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
12
13
86
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbolem
.
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
vypnout současně s dálkovými světly13, viz
MY CAR (str. 106).
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivní xenonové světlomety* (str. 89)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 87)
Spínače světel (str. 82)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 94)
Detekce tunelů* (str. 85)
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní dálkové světlomety*
Funkce automatického přepínání dálkových
světlometů detekuje světla vozidel z protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Xenonové světlomety ztlumí pouze část
světelného kuželu, který míří přímo na vozidlo.
Jakmile světla z protisměru zmizí, přepne se
zpět na dálkové světlomety.
03
Aktivní dálkové světlomety - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Vozidla s halogenovými světlomety
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Vozidla s xenonovými světlomety
Narozdíl od běžného tlumení svitu svítí potkávací světla po stranách vozidla pro protijedoucí vozidla nebo vozidla vzadu - ztlumí se
pouze části světelného kužele, který směřuje
přímo k vozidlu.
Potkávací světlomety svítí na vozidla jedoucí proti
vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách
vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu,
znovu se zapnou dálková světla.
Aktivace/deaktivace
AHB lze aktivovat, když je knoflík regulace
světlometů v poloze
(pokud nebyla
funkce deaktivována v systému nabídky
MY CAR) - viz MY CAR (str. 106).
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí bíle symbol
.
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se rozsvítí modře. To platí rovněž pro
xenonové světlomety, pokud jsou potkávací
světlomety částečně ztlumeny, tedy jakmile
světelný paprsek svítí nepatrně více než
potkávací světla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
03
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
AHB pomáhá s využitím optimálního složení světla při příznivých podmínkách.
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
•
•
•
•
•
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů však zůstane
v poloze
. Totéž platí, pokud se zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka a symbol
. Jakmile se objeví
tato zpráva, symbol
zhasne.
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
.
zhasne a rozsvítí se symbol
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 223).
Související informace
•
•
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dálková/potkávací světla (str. 86)
Spínače světel (str. 82)
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní xenonové světlomety*
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
Aktivní xenonové světlomety - ABL
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
zpráva a rozsvítí další symbol.
Symbol
Displej
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Tato funkce se aktivuje, když se používají dálkové světlomety nebo potkávací světlomety,
pokud rychlost vozidla klesne pod cca.
30 km/h
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně
se zpětným světlometem při couvání.
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 86)
Aktivní dálkové světlomety* (str. 87)
03
Spínače světel (str. 82)
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru (pokud nebyla deaktivována
v systému nabídky MY CAR) - viz MY CAR
(str. 106). V případě poruchy se na přístro, současně
jové desce rozsvítí kontrolka
14
Funkce14 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 106).
Seřízení projekce světlometů, viz Světlomety
- seřízení projekce světlometů (str. 94).
Natáčecí světla
Aktivní xenonové světlomety jsou vybaveny
natáčecími světly, které po jistou dobu osvětlí
prostor napříč před vozidlem v prudké
zatáčce ve směru natočení volantu nebo ve
směru, ve kterém jsou aktivována směrová
světla.
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Přístroje a ovládací prvky
Zadní světlo do mlhy
POZNÁMKA
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu všimli vozidla včas.
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
03
Spínače světel (str. 82)
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 191), City Safety (str. 208) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 215).
Informace o výstražných brzdových světlech
a výstražné funkci ukazatelů směrů, viz
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272).
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regulace světlometů přepne do polohy
nebo
.
90
03 Přístroje a ovládací prvky
Výstražná funkce ukazatelů směru
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
Jakmile se výstražná světla aktivují, na sdružené přístrojové desce blikají obě směrová
světla.
znovu. Další informace o výstražných brzdových světlech a výstražné funkci ukazatelů
směrů, viz Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů (str. 272).
Související informace
•
Ukazatele směru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Ukazatele směru (str. 91)
03
Ukazatele směru.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném rozjetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 106).
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
91
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Symboly ukazatelů směrů
Osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Symboly směrových světel, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69).
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Související informace
•
Zadní stropní osvětlení
Výstražná funkce ukazatelů směru (str.
91)
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Zadní stropní osvětlení.
Lampička na čtení, levá strana
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení interiéru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
92
G021150
G021149
03
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 144) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
•
•
při startu motoru,
Doprovodné osvětlení při odchodu
při zamknutí vozidla.
Osvětlení „home safe“ zahrnuje potkávací
světla, parkovací světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Automatické osvětlení
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana,
automatické osvětlení vypnuto.
Náladové osvětlení
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 155) nebo Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří (str.
160)
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení,
což zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Toto světlo zhasne chvíli
po běžném osvětlení interiéru, když se vůz
zamkne. Jas se ovládá pomocí přetáčecího
kolečka u regulace světlometů (str. 82).
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
03
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 86).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“
svítit, může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 106).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str.
94)
93
03 Přístroje a ovládací prvky
Doprovodné osvětlení při příchodu
Přibližovací osvětlení zahrnuje parkovací
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a osvětlení podlahy.
03
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce (str.
155), a používá se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Když se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 106).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu (str.
93)
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními světlomety Xenon a funkcí aktivních dálkových světlometů, je nutné při přechodu z provozu s jízdou na pravé straně na provoz s jízdou na levé
straně (a naopak) změnit seřízení projekce
světlometů.
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým
ostřikem.
Stěrače čelního okna15
Aktivní xenonové světlomety*
U vozidel s funkcí aktivních dálkových světlometů* není nutné žádné seřízení projekce
světlometů. Projekce světlometů je navržena
tak, aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích
vozidel.
U vozidel s aktivními dálkovými světlomety je
nutné seřídit projekci světlometů. Když se
projekce světlometů přepíná mezi pravostranným a levostranným provozem, vozidlo musí
stát s běžícím motorem.
Projekce světlometů se mění v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 106).
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Dešťový senzor, zapnutý/vypnutý
Kolečko citlivosti/frekvence
Halogenové světlomety
Vypnutí stěračů čelního okna
Není třeba provádět žádné seřizování projekce světlometů. Projekce světlometů je
navržena tak, aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Jedno setření
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
15
94
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 345). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 347).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále
musíte seškrábnout z čelního skla sníh
a led.
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Lišty stěračů (str. 345) a Mytí vozidla
(str. 366).
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
03
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Ostřikování a stírání zadního skla
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače16. Funkce se vypne
při vyřazení zpátečky.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
03
Stěrač – couvání
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
POZNÁMKA
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní
stěrač aktivuje během couvání pouze
v případě, kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
Omezené mytí
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka
na výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
347)
•
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
(str. 384)
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven
ochranou proti přehřátí. To znamená, že
pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se
vypne. Po jisté době (30 sekund nebo
později v závislosti na venkovní teplotě
a teplotě motorku) se motorek ochladí
a stěrač zadního okna se opět spustí.
16
96
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
VAROVÁNÍ
Při zavírání zadních oken dávejte pozor,
aby okna nezachytila děti nebo ostatní
cestující, a to dokonce v případě, že používáte dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 74).
Obsluha
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace* (str. 174).
03
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
Ochranu proti přivření je možné vypojit,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem.
Poté, co je zavírání dvakrát po sobě přerušeno, aktivuje se ochrana proti přivření
a automatická funkce se na chvíli odpojí.
Pokud budete nyní držet stále tlačítko vytažené nahoru, můžete okno zavřít.
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Ovládací prvky předních oken
VAROVÁNÍ
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 74). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
POZNÁMKA
Ovládací prvky zadních oken
Dávejte pozor, aby se při zavírání oken ze
dveří řidiče nezachytil do oken nikdo
z cestujících na zadních sedadlech.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
97
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Obsluha s funkcí „auto“
Vnější zpětná zrcátka
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Vnější zpětná zrcátka
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
03
Uložení polohy17
Poloha zrcátek je uložena do Key memory,
když byl vůz zamknut dálkovým ovladačem
s klíčem. Při odemknutí vozu stejným dálkovým ovladačem s klíčem se zrcátka a sedadlo
řidiče nastaví do uložených poloh, jakmile
otevřete dveře řidiče.
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 169).
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 106).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování17
2. Tlačítko krátce uvolněte.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
–
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R.
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
17
98
VAROVÁNÍ
Na dveřích řidiče se používá širokoúhlé
zrcátko umožňující optimální výhled. Může
se zdát, že předměty jsou dále, než se
skutečně nacházejí.
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 77).
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
03 Přístroje a ovládací prvky
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování17
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 106).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí17
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 106).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Automatická změna odrazivosti*
Aby bylo možné nainstalovat vnější zpětná
zrcátka s touto funkcí, musí automatickou
změnu odrazivosti umožňovat také vnitřní
zpětné zrcátko, viz Zpětné zrcátko - vnitřní
(str. 100).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 100)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 100)
03
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení (str.
94) nebo osvětlení "home safe" (str. 93).
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
17
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str. 77).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Přístroje a ovládací prvky
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
matické odmražování můžete nastavit
v systému nabídky v položce MY CAR
v menu MY CAR (str. 106).
Zpětné zrcátko - vnitřní
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Vnitřní zpětné zrcátko
03
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení zadního skla a vnějších zrcátek.
Jedním stisknutím tlačítka se spustí vyhřívání.
Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce
aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali baterii,
vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však funkce vypne automaticky.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Auto-
100
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Automatická změna odrazivosti*
Kompas*
Kalibrace
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu.
Aby kompas ukazoval správný směr, bude
možná nutné jej nakalibrovat.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
Provoz
Kalibrace:
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány např.
parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na sedadle či
v zavazadlovém prostoru a světlo se
k senzorům nedostane, sníží se funkčnost
změny odrazivosti zpětného zrcátka.
Kompass (str. 101) může být specifikován
pouze pro zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivosti.
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 98)
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
03
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny
elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače
apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny
všechny dveře.
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
POZNÁMKA
Pokud elektrické zařízení není zapnuté,
může se stát, že se kalibrace nespustí
nebo nebude úspěšně dokončena.
3. Držte tlačítko na spodní straně vnitřního
zpětného zrcátka stisknuté asi 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 74). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na spodní straně zrcátka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Přístroje a ovládací prvky
G030295
03
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
7. Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního
skla a zobrazí se C, proveďte kalibraci
v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro
aktivované vyhřívání čelního skla, viz
Odmlžení a odmrazení čelního skla (str.
126).
Střešní okno*
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí
ve stropním panelu. Střešního okno je možné
otevřít dvěma způsoby, zvednout zadní okraj
nebo jej vodorovně posunout. Pro otevření
střešního okna je nutné, aby byl klíček zapalování v poloze I nebo II.
Střešní okno lze ovládat pomocí ovládacího
prvku na stropním panelu.
Vnitřní sluneční clona střešního okna se zavírá
manuálně.
Střešní okno je vybaveno spojlerem
Vodorovné posunutí
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
G017823
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund (použijte např. kancelářskou sponku), dokud se nezobrazí C.
Vodorovné posunutí, dozadu/dopředu.
Otevření, automatické
Otevření, manuální
102
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Zavření, manuální
Zavření, automatické
Otevření
Pro plné otevření střešního okna zatlačte
ovládač dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Pro manuální otevření zatlačte ovládač
dozadu k bodu odporu. Střešní okno se otevírá, dokud je tlačítko stisknuté.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Nezapomeňte vždy odpojit střešní okno od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 74).
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
03
Otevření ve svislém směru
Zavírání
G021345
Pro manuální zavření zatlačte ovládač
dopředu k bodu odporu. Střešní okno se
zavírá, dokud je tlačítko stisknuté.
Riziko rozdrcení při zavírání střešního
okna. Ochrana střešního okna před
přiskřípnutím funguje pouze u automatického, nikoliv manuálního, zavírání.
Pro automatické zavření stiskněte ovladač do
polohy automatického zavření a uvolněte jej.
Napájení střešního okna se přeruší po nastavení polohy klíče 0 a po vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací skříňky.
G028900
VAROVÁNÍ
Otevření ve svislém směru, nadzvednutí zadního
okraje.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka zamykání
zavřete všechna okna včetně střešního, viz
Dálkový ovladač - funkce (str. 155) a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 169). Dveře
a dveře zavazadlového prostoru se zavřou.
Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud se střešní okno zavře pomocí dálkového ovladače s klíčem, dávejte pozor,
aby se nikomu do oken nezachytily ruce.
Sluneční clona
Součástí střešního okna je manuálně ovládaná posuvná sluneční clona na vnitřní straně
okna. Sluneční clona se automaticky zasune,
když se otvírá střešní okno. Chcete-li clonu
}}
103
03 Přístroje a ovládací prvky
||
zavřít, uchopte ji za rukojeť a posuňte
dopředu.
Ochrana proti přivření
03
Funkce ochrany proti přivření se aktivuje,
pokud je střešní okno zablokováno v průběhu
automatického zavírání. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví
a automaticky se otevře do předchozí
otevřené polohy.
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
Menu (str. 104) zobrazené na displeji sdružené přístrojové desky (str. 63) se ovládají
levým páčkovým přepínačem. To, jaké menu
se zobrazí, závisí na poloze klíče (str. 74).
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 74).
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Nastavení*
Spojler
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy18
Hladina oleje19
Displej a ovládací prvky pro navigaci v menu.
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Střešní okno je opatřeno spojlerem, který se
při otevření střešního okna vyklopí nahoru.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Pokud je to zpráva (str. 105), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
104
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zprávy - použití (str. 106)
Příprava
Nulování počítadla km
Související informace
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 64)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 104)
03 Přístroje a ovládací prvky
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud
zprávaC nezmizí.
Objednejte
se do
servisu
18
19
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
Některé motory.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
A
B
C
03
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic (str. 264).
}}
105
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
•
03
Zprávy - použití (str. 106)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 104)
Zprávy - použití
MY CAR
K potvrzování a procházení zpráv (str. 105),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City Safety,
zámky a poplašné zařízení, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji současně objeví příslušná
zpráva. Do odstranění závady bude v paměti
uložena chybová zpráva.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 104) procházejte jednotlivé
zprávy.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
106
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska (str. 104)
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu.
03 Přístroje a ovládací prvky
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se stiskne EXIT, a v závislosti
na úrovni menu, nastane některá z následujících situací:
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
Palubní počítač
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
•
budou vymazány vstupní znaky
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
•
Dlouhým stisknutím se dostanete do nejvyšší
úrovně nabídky (zobrazení hlavního zdroje),
ve které jsou přístupné všechny funkce
a zdroje nabídky.
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
Popis možností nabídek a cest vyhledávání
v MY CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
03
POZNÁMKA
zruší se naposledy provedené výběry
Různé výsledky přinese krátký a dlouhý stisk.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
Palubní počítač - obsah (str. 109)
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze klíče II (str. 74) nebo se musí nastartovat motor.
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Menu skupin
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
•
•
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
V nekonečné smyčce je uvedena položka
nebo funkce palubního počítače.
107
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
113)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 112)
03
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - sdružená přístrojová
deska "Digital"
Funkce
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout tři displeje palubního počítače - to označuje rovněž začátek/konec smyčky.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládání páčkového přepínače ukazatelů směrů.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
}}
109
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz tabulka
v následujíc kapitole "Položky" nebo v kapitole "Nulování" (str. 112).
•
•
03
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 106).
Motivy
Zde se volí vzhled sdružené přístrojové desky (str. 63).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz Všeobecné informace o topení (str. 138).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Příprava
Popis programování časovače, viz Γasovač - nastavení (str. 134).
• Přímý start
• Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
•
A
Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 333).
Některé motory.
Položky
Současně lze zobrazit tři položky palubního
počítače - jednu položku v každém "okně"
(viz předchozí obrázek).
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
03 Přístroje a ovládací prvky
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "Resetujte" je
nejdříve tak, že 2x stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
Kombinace položek
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
Informace
Stav baterie
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Km do vybité baterie
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd. nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
03
kmh<>mph - viz kapitola "Digitální zobrazení rychlosti" (str. 112).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
–
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 112)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
113)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - doplňkové
informace
03
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím
množstvím paliva v nádrži.
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace. Dále uvádíme doplňkové informace
o několika funkcích.
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----",
dojezd není zaručen.
Průměrná
–
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může se načtená hodnota nepatrně lišit.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud s vozem jedete pomalu,
spotřeba se zobrazuje po jednotkách času.
Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se vzhledem ke
kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola "Změna jednotek" (str.
112).
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně
stylu jízdy.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby paliva, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 19).
Km do vybité baterie
Pokud displej zobrazí "---- km do
vyprázdnění nádrže", není garantován
žádný dojezd. Na displeji se objeví přibližná
vzdálenost, kterou je možné ujet na energii
zbývající v hybridní baterii.
Při výpočtu se vychází z průměrné spotřeby
paliva u běžně zatíženého vozu, při běžné
jízdě, kdy není zapnuto příliš hodně
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
spotřebičů (stereo, klimatizace, vyhřívání
sedadel atd.).
POZNÁMKA
Hodnota se může mírně lišit při změně
stylu jízdy.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby energie, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 19).
Počet kilometrů na elektrický provoz
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také na hospodárnost využití energie.
Γím více spotřebičů je zapnutých (stereo,
elektrické vyhřívání oken, zrcátek, sedadel,
velmi chladný vzduch z klimatizace), tím
méně kilometrů můžete ujet.
POZNÁMKA
Kromě vysokého odběru proudu v prostoru cestujících snižuje dojezd vozidla rovněž náhlé zrychlování a brzdění, vysoká
rychlost, vysoké zatížení, nízká vnější
teplota a příkrá stoupání.
Digitální zobrazení rychlosti
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(km/h nebo mph) než na hlavním přístroji. Jeli nakalibrována v mph, na palubním počítači
03 Přístroje a ovládací prvky
se zobrazuje příslušná rychlost v km/h
a naopak.
Resetování
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str.
113)
Dílčí počítadlo kilometrů:
1. Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat.
Palubní počítač - statistika jízdy*
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace lze
zobrazit ve formě sloupcového grafu na obrazovce středové konzoly.
Funkce
03
2. Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba:
1. Zvolte funkci Nulování počítadla km
a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK:
•
•
•
l/100 km
km/h
Resetování obou možností
3. Nakonec stiskněte RESET.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a rychlosti (km/míle) lze
změnit v systému nabídky My Car - viz MY
CAR (str. 106).
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
20
Statistika jízdy20.
Spotřeba paliva a elektřiny se zobrazují
v samostatných grafech. Spotřeba elektřiny je
"čistá" spotřeba, tedy energie minus regenerovaná energie vyrobená během brzdění.
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Přístroje a ovládací prvky
||
vpravo mění v závislosti na zvolené stupnici
svou polohu - nahoře nebo dole.
Provoz
Nastavení můžete upravovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 106)
• Spustit novou cestu - ENTER se pou-
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
03
• Reset. v každém jízdním cyklu -
políčko zaškrtněte stisknutím tlačítka
ENTER. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Je-li zaškrtnuta možnost "Reset. v každém
jízdním cyklu", všechny statistické údaje se
automaticky vymažou, jakmile vozidlo ukončí
jízdu a bude stát déle než 4 hodiny. Statistika
jízdy se při dalším nastartování motoru spustí
znovu od nuly.
Pokud se s vozidlem opět rozjedete dříve, než
uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu musíte
nejdříve ručně vymazat pomocí položky
"Spustit novou cestu".
Viz také Eco guide na straně (str. 68).
Související informace
•
114
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 112)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci
Je-li aktivován systém řízení klimatu, doporučujeme zcela otevřít větrací průduchy, aby klimatizování bylo co nejúčinnější.
04
Pokud není k dispozici teplo z chladicí kapaliny, používá se především elektrické topení.
V chladnějším počasí se může spustit rovněž
palivové nezávislé topení vozidla.
Jako zdroje tepla během jízdy se používá
vyhřívání bloku motoru, nezávislé topení
a elektrické topení. Použití zdrojů tepla závisí
na konkrétních podmínkách, např. na teplotě
okolí.
Během jízdy vůz automaticky spustí systémy,
které potřebuje k udržení komfortu v prostoru
pro cestující. Výjimkou je jízdní režim (str.
258) PURE, kdy má komfort z hlediska klimatu nižší prioritu, např. se vypne AC
a některé elektrické spotřebiče.
Před jízdou lze připravit (str. 130) klima
v prostoru pro cestující ve vozidle (aklimatizovat vůz), a to jak v horkém, tak v chladném
prostředí.
116
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
POZNÁMKA
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 122). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Klimatizaci AC (str. 125) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu
z hlediska klimatu v prostoru pro cestující
a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být stále zapnutá.
Nezapomeňte
•
Aby klimatizace fungovala optimálně,
měla by být zavřena boční okna i střešní
okno*.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 170) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
V případě volnoběžných otáček, předběžné úpravy teploty ve vozidle nebo dobíjení hybridní baterie (str. 292) v horkém
počasí může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
•
Když motor vyžaduje plný výkon, např. při
maximální akceleraci nebo jízdě do kopce
s přívěsem, klimatizace může být
dočasně vypnuta. Pak může v prostoru
pro cestující dojít k dočasnému zvýšení
teploty.
•
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 126). Abyste snížili riziko zamlžení,
Související informace
•
•
•
•
•
Skutečná teplota (str. 117)
Nastavení menu - ovládání klimatu (str.
119)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 122)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 120)
Γištění vzduchu (str. 117)
04 Ovládání klimatizace
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Čištění vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu (str.
117) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 117), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená , že se může lišit teplota mezi pravými
a levými větracími otvory, a to přesto, že pro
obě strany je nastavena stejná teplota.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 125)
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
•
•
Filtr klimatizace (str. 118)
Materiál v prostoru pro cestující (str. 119)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (str.
118)*
•
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
•
•
Γidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Související informace
POZNÁMKA
•
Systém kvality vzduchu v interiéru
(IAQS) (str. 119)*
04
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Čištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
04
Související informace
•
118
Γištění vzduchu (str. 117)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr
systému kvality vzduchu IAQS musí měnit
každých 15 000 km nebo jednou za rok
podle toho, co nastane dříve. Mění se však
do 75 000 km nad 5 let. U vozidel bez
výbavy CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje udržení standardu CZIP, se
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
vyměnit při pravidelné údržbě.
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 119) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón.
Další informace o příslušenství CZIP najdete
v brožuře, kterou jste obdrželi při zakoupení
vozu.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
Γištění vzduchu (str. 117)
04 Ovládání klimatizace
Čištění vzduchu - IAQS*
Čištění vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
Rychlost ventilátoru během automatického ovládání klimatizace (str. 124).
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je
snadno čistit. Používejte čisticí prostředky
a produkty péče o vozidlo, které vyvinula
společnost Volvo k čištění interiéru vozidla
(str. 369).
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 126).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu (str.
119)*.
•
Automatické spuštění >vyhřívání sedadla
řidiče (str. 123).
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 82).
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je
uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
V případě zamlžování doporučujeme
vypnout snímač kvality vzduchu a použít
funkce odmražování čelního skla, bočních
oken a zadního okna.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
•
Γištění vzduchu (str. 117)
Související informace
•
Γištění vzduchu (str. 117)
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 100).
04
Další informace najdete v popisu systému
menu (str. 106).
Funkce systému ovládání klimatizace lze
obnovit na výrobní nastavení v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 106).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
Γištění vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 118)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Ventilační otvory v palubní desce
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
04
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně
automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 128).
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory
na okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit
příjemné klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
120
04 Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek
postavy (viz následující obrázek) a šipka před
danou částí obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu. Další informace, viz tabulka
Rozvod vzduchu (str. 128).
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce displeje.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
•
Automatická regulace (str. 124)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 126)
121
04 Ovládání klimatizace
Elektronická klimatizace - ECC
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
04
Řízení teploty (str. 125), levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
123), levá strana
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster) (str. 126)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo (str.
123), pravá strana
Řízení teploty (str. 125), pravá strana
Ventilátor (str. 124)
Recirkulace (str. 126)
Rozvod vzduchu (str. 120) - ventilační
otvory na podlaze
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 124)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str.
125)
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
122
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 100)
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel1 má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň vyhřívání.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře).
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadla řidiče, při nastartování
motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na
nejvyšší úrovni.
04
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je
nižší než přibližně +7 °C, proběhne automatické spuštění.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Související informace
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 123)
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
04 Ovládání klimatizace
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu (str. 125), klimatizaci (str. 125),
rychlost ventilátoru (str. 124), recirkulaci (str.
126) a rozvod vzduchu (str. 120).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace
se nezapne, což může vést k zamlžování
oken.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 123)
Knoflík ovládání ventilátoru
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky (str.
124) - původně nastavené
otáčky ventilátoru se vypnou.
04
Související informace
1
124
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 122)
Vyhřívané zadní sedadlo není specifikováno s příslušenstvím pro integrovaný dvoustupňový podkládací sedák (str. 48).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
AUTO KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení se po stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na
obrazovce displeje se objeví
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
lze nastavit v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 106).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
04 Ovládání klimatizace
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
•
Skutečná teplota (str. 117)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 122)
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
V jízdním režimu (str. 258)
PURE je funkce AC nastavena tak, aby se nespustila.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC zhasne, jakmile klimatizaci vypnete. Ostatní funkce jsou stále
řízeny automaticky. Pokud aktivujete maximální odstranění námrazy (str. 126), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se co
nejrychleji odvlhčí.
04
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
125
04 Ovládání klimatizace
Odmlžení a odmrazení čelního skla
Funkce rychlého odmrazování se používá pro
rychlé odstranění zamlžení a námrazy z čelního skla a bočních oken.
Vzduch proudí na okna. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
04
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
•
•
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
Je-li aktivován jízdní režim PURE, funkce
odmražování může způsobit spuštění interního spalovacího motoru a přepnutí do jízdního režimu (str. 258) HYBRID.
126
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
04 Ovládání klimatizace
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 120)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 128)
04
127
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 120) vzduchu se používají tři tlačítka.
04
128
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení a námrazy v chladném a vlhkém klimatu, (toto neumožňuje příliš nízká rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na okna a větracími otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí větracími otvory v palubní desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04 Ovládání klimatizace
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
04
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na
okna.
chladnější vzduch v oblasti podlahy nebo teplejší
vzduch trochu výše za chladného počasí nebo horkého
a suchého počasí.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str.
116)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 126)
129
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o předběžné
úpravě teploty
Před jízdou lze připravit (str. 130) klima
v prostoru pro cestující ve vozidle (aklimatizovat vůz), a to jak v horkém, tak v chladném
prostředí.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - nastavení (str.
131)
Pokud použijete teplotní přípravu u vozidla
V60 Plug-in Hybrid, sníží se spotřeba energie
během jízdy a prodlouží se dojezd na elektrický pohon. Teplotní příprava vozidla tedy
umožní využít výkon baterie2 k jízdě.
POZNÁMKA
04
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout komfortní teplotu, nikoli teplotu
nastavenou na klimatizaci.
V případě potřeby se zahřívá prostor pro
cestující, okna a přední sedadla.
Pokud se prostor pro cestující ochlazuje (a
vozidlo není připojeno k elektrické síti)*, energie se odebírá z hybridní baterie, což adekvátně sníží dojezd na elektřinu.
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru
pro cestující musí být okna a dveře ve
vozidle zavřeny.
2
130
Pokud se vozidlo ochladí a není připojeno k napájecí síti, během teplotní přípravy se použije energie z hybridní baterie.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Teplotní příprava vozidla
Předběžná úprava teploty je možná, když je
vozidlo připojeno k elektrické síti (str. 292).
•
Ve studeném počasí nezávislé topení
zahřeje motorový prostor a prostor pro
cestující - elektrické topení vyhřívá před
odjezdem pouze prostor pro cestující.
•
V horkém podnebí klimatizace ochladí
prostor pro cestující.
Teplotní přípravou vozidla se snižuje
opotřebení.
Během předběžné úpravy teploty se může
objevit kondenzát, viz Všeobecné informace
o předběžné úpravě teploty (str. 130).
POZNÁMKA
Předběžnou úpravu teploty lze provádět i s
vozidlem nepřipojeným do sítě.*
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout komfortní teplotu, nikoli teplotu
nastavenou na klimatizaci.
04 Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Kompresor může být v provozu a chladit
hybridní akumulátor i v případě, že není
vybráno nebo požadováno ochlazování
prostoru pro cestující. Kompresor produkuje hluk.
Předběžná úprava teploty - nastavení
Teplotní úpravu teploty (str. 130) lze spustit,
když vozidlo je či není připojeno k elektrické
síti*.
Zvolte z následujících možností:
Zvolte z následujících možností:
•
•
•
•
V případě, kdy vůz je připojen
k elektrické síti
parkování uvnitř
parkování venku.
Parkování uvnitř (str. 131)
parkování venku (str. 132).
Teplotní přípravu lze aktivovat:
•
•
Během teplotní přípravy lze aktivovat
vyhřívání sedadla a volantu.
•
přímo (str. 133) na informačním displeji,
pomocí dálkového ovladače* nebo
pomocí mobilu*
pomocí časovače (str. 134).
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje aktivovat
teplotní přípravu pomocí časovače a připojit vozidlo k elektrickému napájení (str.
131).
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - zprávy (str.
136)
Vyhřívání/chlazení může trvat až 50 minut.
V případě, kdy vůz není připojen
k elektrické síti*
•
•
Vyhřívání může trvat až 50 minut.
Chlazení může trvat 2-3 minuty.
Související informace
•
Nabíjecí proud (str. 287)
Předběžná úprava teploty - parkování
uvnitř
Je-li k dispozici příslušenství Park. uvnitř,
elektrické topení se aktivuje během předběžné
úpravy teploty, viz strana (str. 130).
Pokud zvolíte nastavení Park.
uvnitř, nezávislé topení se během
teplotní přípravy vozu deaktivuje.
Funkčnost tohoto topení je mírně
horší než u nastavení Parkování venku
v případě venkovních teplot pod 5 °C.
POZNÁMKA
04
Před aktivací elektricky ovládaného topení
musí být vůz připojen k elektrické síti.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Pokud nastavení Park. uvnitř bylo již
upraveno, příslušný symbol se zobrazí na
displeji. Potom pokračujte od bodu 7.
4. Pokud zvolíte Parkování venku, zobrazí
se místo toho symbol (str. 132). Pomocí
kolečka přejděte na symbol a vyberte tlačítkem OK.
5. Procházejte další nabídkou k položce
Park. uvnitř a vyberte ji tlačítkem OK.
6. Zpět v menu se vrátíte tlačítkem RESET.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
04 Ovládání klimatizace
||
7. Zvolte, zda by vyhřívání sedadla
a volantu3 mělo či nemělo být aktivováno.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
a vyberte ji tlačítkem OK.
8. Kolečkem přejděte na Sed. řidiče nebo
Sed. spoluj. a pomocí tlačítka OK zvolte,
zda má dojít k aktivování4 během teplotní
přípravy.
Předběžná úprava teploty - parkování
venku
Je-li k dispozici příslušenství Parkování
venku, elektrické topení a palivové nezávislé
topení5 se aktivuje během předběžné úpravy
teploty (str. 130).
9. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující
palivo v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
04
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - nastavení (str.
131)
topení.
Příslušenství Parkování venku
umožní kromě elektrického topení
aktivovat během předběžné úpravy
teploty také nezávislé palivové
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující
palivo v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a provozovat i v
případě, že je v chodu nezávislé topení
spalující palivo.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3
4
5
6
132
Vyhřívání sedadla a volantu lze aktivovat pouze, je-li vozidlo připojeno k elektrické síti.
Aktivujte zaškrtnutím políčka.
Nezávislé topení se neaktivuje, pokud venkovní teplota stoupne nad 15 °C.
Vyhřívání sedadla a volantu lze aktivovat pouze, je-li vozidlo připojeno k elektrické síti.
3. Pokud nastavení Parkování venku bylo
již upraveno, příslušný symbol se zobrazí
na displeji. Potom pokračujte od bodu 7.
4. Pokud zvolíte Park. uvnitř, zobrazí se
místo toho symbol (str. 131). Pomocí
kolečka přejděte na symbol a vyberte tlačítkem OK.
5. Procházejte další nabídkou k položce
Parkování venku a vyberte ji tlačítkem
OK.
6. Zpět v menu se vrátíte tlačítkem RESET.
7. Zvolte, zda by vyhřívání sedadla
a volantu6 mělo či nemělo být aktivováno.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
a vyberte ji tlačítkem OK.
8. Kolečkem přejděte na Sed. řidiče nebo
Sed. spoluj. a pomocí tlačítka OK zvolte,
zda má dojít k aktivování6 během teplotní
přípravy.
9. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - nastavení (str.
131)
04 Ovládání klimatizace
Předběžná úprava teploty - přímé
spuštění
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače*
Předběžnou úpravu teploty ve vozidle lze spustit přímo.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
Informační displej
dálkový ovladač s klíčem*
Pokud probíhá předběžná úprava teploty,
stav se bude zobrazovat rovněž v palubním
počítači.
mobilní telefon*.
POZNÁMKA
V případě okamžitého spuštění teplotní
přípravy společnost Volvo doporučuje
použít k aktivaci dálkový ovladač s klíčem
nebo mobil.
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí
PCC*.
Přímé spuštění z informačního displeje
Teplotní přípravu vozu lze aktivovat dálkovým
ovladačem s klíčem:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li aktivovat předběžnou úpravu
teploty ve vozidle, projděte další nabídkou k položce Přímý start a vyberte ji tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
,
Pokud stisknete tlačítko pro informace
když je předběžná úprava teploty aktivní, indikační kontrolka zobrazí příslušný stav - současně se zobrazí stav zámků (str. 157) ve
vozidle. Během zjišťování stavu zámků kontrolka krátce dvakrát zabliká a, je-li předběžná úprava teploty aktivní, kontrolka se trvale
rozsvítí.
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
stisknuté po dobu 2 sekund.
Výstražná světla informují následovně:
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení po dobu cca. 3 sekund - signál se
dostal k vozidlu a byla aktivována
teplotní příprava.
•
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale teplotní příprava nebyla
aktivována.
•
Výstražná světla se nerozsvítila - signál
se nedostal k vozidlu.
Přímé spuštění pomocí mobilního
telefonu*
04
Aktivování a informace o zvoleném nastavení,
které lze ovládat z mobilního telefonu, budou
k dispozici v menu Volvo On Call*. Viz samostatná příručka pro uživatele systému Volvo
On Call*.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí (str. 134)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 104)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Ovládání klimatizace
Předběžná úprava teploty - okamžité
vypnutí
Předběžnou úpravu teplotu lze vypnout přímo
z informačního displeje.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li deaktivovat předběžnou úpravu
teploty, procházejte další nabídkou
k položce Stop a vyberte ji tlačítkem OK.
04
Předběžná úprava teploty - časovač
Časovač - nastavení
Časovač předběžné úpravy teploty (str. 130)
je propojen s hodinami ve vozidle.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Čas zde představuje
čas použití a aklimatizace vozidla.
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, se
nastavuje časovým spínačem.
Pomocí časovače lze zvolit (str. 134) dva
různé časy. Elektronika vozu si na základě
převažujících klimatických podmínek zvolí,
kdy má být teplotní příprava vozu aktivována.
POZNÁMKA
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - přímé spuštění (str. 133)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 104)
Související informace
•
•
Γasovač - spouštění (str. 135)
Γasovač - vypnutí (str. 135)
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka (str. 104) přejděte na
možnost Příprava a vyberte ji tlačítkem
OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
6. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených minut.
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
8. Stisknutím tlačítka OK7 potvrďte nastavení.
9. Přejděte zpět ve struktuře nabídky
pomocí tlačítka RESET.
7
134
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
04 Ovládání klimatizace
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od
bodu 2) nebo opusťte nabídku tlačítkem
RESET.
Časovač - spouštění
Časovač - vypnutí
Čas, kdy je vůz vytopen a připraven k jízdě, se
nastavuje časovým spínačem.
Časovač aktivovaný pro teplotní přípravu vozu
lze manuálně vypnout.
Související informace
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
•
Předběžná úprava teploty - časovač (str.
134)
•
•
Γasovač - spouštění (str. 135)
Po aktivování časovače elektronika ve vozidle
rozhodne podle převažujících venkovních klimatických podmínek, kdy má být předběžná
úprava teploty aktivována.
Γasovač - vypnutí (str. 135)
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Příprava a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, vedle
nastaveného času se zobrazuje symbol
hodin.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Γasovač lze vypnout stisknutím:
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
•
•
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - časovač (str.
134)
•
•
•
Γasovač - nastavení (str. 134)
Γasovač - vypnutí (str. 135)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 104)
04
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK
přejdete vpřed v nabídce. Pak zvolte
zastavení časovače a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Γasovač předběžné úpravy teploty lze deaktivovat (str. 134) .
Související informace
•
Předběžná úprava teploty - časovač (str.
134)
•
•
•
Γasovač - spouštění (str. 135)
Γasovač - nastavení (str. 134)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 104)
135
04 Ovládání klimatizace
Předběžná úprava teploty - zprávy
Symboly a zprávy související s předběžnou
úpravou teploty.
Pokud se aktivuje nezávislé palivové
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
Symbol
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji se zobrazí kontrolka aktivního časovače
a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Displej
Popis
Aut.top.ZAP
Palivové topení je zapnuté a funguje.
Kontrolka aktivního časovače na
displeji.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
Doba topení se aktivuje po vytáhnutí dálkového ovladače ze spínací skříňky a po opuštění
vozu - motor a prostor pro cestující se zahřívají během nastavené doby.
04
Nezáv.topení zastaveno
Režim šetření baterie
Palivové nezávislé topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
Baterie spouštěče je příliš málo nabitá.
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Palivové nezávislé topení je vypnuto.
Nezáv. topení Nutný servis
Palivové nezávislé topení je zcela nebo částečně vypnuté.
Nastavení topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění startování motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Pokud zůstává zpráva aktivní, obraťte se na servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Příprava přeruš. změnou
napájení
136
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Přenos energie je přerušen.
04 Ovládání klimatizace
Symbol
Displej
Popis
Příprava zastavena kvůli
poruše
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Příprava zastav. Vysoká
teplota baterie hybridu
Elektrické topení nebo klimatizace jsou vypnuté.
Navštivte servis. Doporučujeme autorizovaný servis.
Hybridní akumulátor je přehřátý, počkejte, dokud se teplota nevrátí na normální hodnotu.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 104).
Související informace
•
•
Teplotní příprava vozidla (str. 130)
04
Zprávy - použití (str. 106)
137
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o topení
Elektrické topení
Nezávislé topení
V60 Plug-in Hybrid má velkou potřebu tepla,
což platí především v případě elektrického
provozu. Proto je vůz vybaven elektrickým
a palivovým topením. Tato topení jsou
zapotřebí k dosažení správné provozní teploty
motoru a k vytvoření dostačujícího tepla
v prostoru pro cestující.
Vozidlo je vybaveno elektrickým a palivovým
topením (str. 138).
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 138)
a palivovým topením.
Elektrické topení nelze ovládat manuálně.
V případě potřeby se aktivuje automaticky.
V chladném počasí lze během zahřívání aktivovat nezávislé palivové topení. Topení se
spustí automaticky, když je zapotřebí další
teplo. Pokud teplo není zapotřebí, topení se
automaticky vypne.
•
•
04
POZNÁMKA
Pokud je aktivováno elektrické nezávislé
topení, prodlouží se doba nabíjení hybridního akumulátoru. Γas nutný pro vyhřátí
vozidla je určen zejména vnější teplotou.
Elektrické topení (str. 138)
Nezávislé topení (str. 138)
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, u podběhu pravého kola se může
objevit kouř. To je naprosto v pořádku.
Teplotní příprava vozidla (str. 130)
Všeobecné informace o topení (str. 138)
Pokud nechcete, aby se v rámci předběžné
úpravy teploty ve vozidle aktivovalo nezávislé
topení, aktivujte Park. uvnitř, viz Předběžná
úprava teploty - parkování uvnitř (str. 131).
Doba zahřívání se však může prodloužit.
Nezávislé topení nelze spustit během jízdy či
teplotní přípravy vozu, pokud venkovní
teplota stoupne nad 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena během předběžné
úpravy teploty ve vozidle na 50 minut.
Pokud je stav paliva v nádrži příliš nízký, palivové nezávislé topení se nezapne, což bude
mít za následek nedostatečné topení.
138
04 Ovládání klimatizace
POZNÁMKA
Pokud provozujete vozidlo při teplotách
pod +15 °C, zkontrolujte, zda je v normální
nádrži vozidla dostatek paliva.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
Palivové nezávislé topení automatický režim/deaktivace
V případě potřeby lze sekvenci automatického
spuštění nezávislého topení deaktivovat.
Baterie spouštěče a palivo
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte nezávislé topení spalující
palivo v nevětraných uzavřených prostorách. Produkují se výfukové plyny.
Doplňování paliva
Pokud je baterie spouštěče nedostatečně
nabita nebo hladina paliva je příliš nízká,
nezávislé topení se automaticky vypne a na
sdružené přístrojové desce se objeví zpráva.
Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka OK
na pákovém přepínači ukazatelů směru (str.
104).
Související informace
•
•
Teplotní příprava vozidla (str. 130)
Všeobecné informace o topení (str. 138)
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo neaktivní, naftový motor se bude startovat
častěji, aby uspokojil potřebu tepla
v režimu jízdy PURE nebo HYBRID, tj.
elektrický provoz bude omezen.
1. Stisknutím tlačítka OK zpřístupníte menu,
viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 104).
04
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nastavení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, Aut.top.ZAP nebo
Aut.top.VYP, a potvrďte tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
•
•
•
•
Teplotní příprava vozidla (str. 130)
Všeobecné informace o topení (str. 138)
Nezávislé topení (str. 138)
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 74)
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
139
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
05
}}
141
05 Nakládání a ukládání
||
Úložný prostor v panelu dveří
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce (str. 144)
Odkládací schránka
Věšák na šaty (str. 143)
Úložný prostor, držák nápojů (str. 143)
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
05
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
142
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
05 Nakládání a ukládání
Věšák na šaty
Středový tunel
Věšák se nachází na levé straně hlavové
opěrky spolujezdce.
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké
oděvy.
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 145)
pro přední sedadlo.
Popelník ve tunelové konzole (str. 143) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Úložné prostory (str. 141)
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Úložné prostory (str. 141)
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
05
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. (Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 143), potom je
zapalovač cigaret v 12V zásuvce (str.
145) pro přední sedadla a vyjímatelný
popelník je v držáku nápojů.)
Související informace
•
Úložné prostory (str. 141)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
05 Nakládání a ukládání
Schránka v přístrojové desce
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na výčnělcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Související informace
•
05
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout (str. 170)* čepelí klíče (str.
159).
Související informace
•
144
Úložné prostory (str. 141)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γištění interiéru (str. 369)
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
Související informace
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 343)
05 Nakládání a ukládání
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů1 a vzadu na tunelové konzole.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony. Zásuvka je napájena,
pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně
v poloze I (str. 74).
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 319) testovala a schválila
společnost Volvo.
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 143)
•
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor* (str. 148)
05
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní
sedadlo.
1
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
05 Nakládání a ukládání
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost. Podrobné informace o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 376).
Víko zadních výklopných dveří lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání dveře zavazadlového prostoru (str. 171).
Umístěte náklad doprostřed.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, viz WHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 38).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
05
146
•
•
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 147)
Bezpečnostní síť* (str. 148)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 147)
Náklad na střeše (str. 147)
05 Nakládání a ukládání
Nakládání - dlouhý náklad
Náklad na střeše
Upevňovací oka
Pro usnadnění nakládání (str. 146) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla
zadních sedadel vozu sklopena. Pro přepravu
dlouhých předmětů je možné sklopit opěradlo
sedadla spolujezdce dopředu2.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění
předmětů v zavazadlovém prostoru.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel vozu sklopena - viz Sedadla, zadní (str.
78).
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
VAROVÁNÍ
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu. Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech,
Hmotnosti (str. 376).
05
Související informace
•
Nakládání (str. 146)
Související informace
•
2
Nakládání (str. 146)
Platí pouze pro komfortní sedadla.
147
05 Nakládání a ukládání
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor*
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony.
Bezpečnostní síť*
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, Nouzová oprava defektu
(str. 319).
Související informace
•
Úložný prostor pro kazety s bezpečnostní sítí.
05
Přístup k zásuvce budete mít po sklopení
krytu dolů.
Svinovací bezpečnostní síť se skládá ze dvou
kazet a je uložena pod podlahou zavazadlového prostoru.
•
Připevnění kazet bezpečnostní sítě
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
148
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 145)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Svinovací bezpečnostní síť se skládá ze dvou
kazet a je uložena pod podlahou zavazadlového prostoru.
05 Nakládání a ukládání
Použití bezpečnostní sítě
Demontáž kazet bezpečnostní sítě
1. Opačným postupem podle kapitoly "Použití bezpečnostní sítě" naviňte sítě do
kazet.
2. Sklopte celé opěradlo dopředu.
3. Vysuňte z upevňovacích lišt.
Uložte kazety zpět do úložného prostoru pod
podlahou zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Dvoudílná kazeta bezpečnostní sítě se
připevňuje na zadní stěnu opěradla. kratší
kazeta se připevňuje na levou stranu (při
pohledu od dveří zavazadlového prostoru).
Vytáhněte síť z kazet. Asi po 1 minutě od
zvednutí opěradel začne fungovat samozajišťovací mechanizmus sítě.
1. Sklopte opěradlo zadního sedadla
dopředu, viz Sedadla, zadní (str. 78).
Pomocí jazýčku vytáhněte pravou část
sítě.
2. Nasaďte připevňovací lišty kazety před
úchyty
na opěradle.
Nasaďte tyč do úchytu na pravé straně
a zatlačte ji dopředu - tyč zapadne s cvaknutím do úchytu.
3. Zasuňte kazetu do úchytů
.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 146)
05
Bezpečnostní mříž (str. 150)
Vytáhněte výsuvnou část tyče a zacvakněte ji do úchytu na druhé straně.
4. Zvedněte a zajistěte opěradla.
•
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě připevněn. Dále se musí používat správně nainstalovaná bezpečnostní
síť.
Demontáž kazet proveďte opačným
postupem.
Vytáhněte levou část bezpečnostní sítě
a zahákněte ji za tyč.
•
Složení sítě proveďte opačným postupem.
Síť lze použít, i když jsou opěradla zadních
sedadel sklopena dopředu.
149
05 Nakládání a ukládání
Bezpečnostní síť* kombinovaná
s krytem zavazadlového prostoru
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
Bezpečnostní mříž
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo přepravovaného zvířete dopředu do
prostoru pro cestující v případě prudkého
brzdění.
V případě potřeby lze bezpečnostní mříž
demontovat a vytáhnout mimo vozidlo.
Informace o potřebných nástrojích a postup
montáže a demontáže najdete v pokynech
k montáži, kterou jste obdrželi během
nákupu.
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní mříž během montáže vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
Související informace
•
•
•
05
Jazýčky pro vytažení sítě.
Bezpečnostní síť je také možné vytáhnout
z místa na zadním sedadle při vytaženém
krytu zavazadlového prostoru.
Dodržujte postup popsaný v kapitole "Použití
bezpečnostní sítě" (str. 148). Popruhy k přivázání se nacházejí vedle šipek.
Vyklopení mříže
Držte spodní část bezpečnostní mříže a táhněte ji dozadu/nahoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Související informace
•
•
•
150
Bezpečnostní síť* (str. 148)
Montáž/demontáž
Nakládání (str. 146)
Bezpečnostní mříž je normálně ve voze
namontována, protože ji lze snadno vyklopit
nahoru ke stropu a uvolnit místo, pokud
potřebujete delší zavazadlový prostor.
Upevňovací oka (str. 147)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Bezpečnostní síť* (str. 148)
Nakládání (str. 146)
Upevňovací oka (str. 147)
05 Nakládání a ukládání
Kryt zavazadlového prostoru
Zatlačte obě strany dovnitř. Mělo by se
ozvat slyšitelné "cvaknutí" a červená
značka by měla zmizet.
> Zkontrolujte, že jsou zajištěny oba
konce.
Demontáž krytu zavazadlového
prostoru
1. Stiskněte jedno tlačítko na konci a tuto
stranu zvedněte.
2. Opatrně nakloňte kryt nahoru/ven a druhý
konec se automaticky uvolní.
Potáhněte kryt zavazadlového prostoru nad
náklad a zaklesněte jej do prohlubní v zadních
sloupcích zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
Snížení zadního těsnicího kotouče krytu
zavazadlového prostoru
Ve svinuté pozici vyčnívá zadní těsnicí kotouč
krytu zavazadlového prostoru do zavazadlového prostoru, když je nainstalován.
–
05
Jemně táhněte těsnicí kotouč dozadu,
uvolněte jej z nosných konzol, a snižte jej.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 146)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 147)
Zasuňte jeden konec krytu do prohlubně
v bočním panelu.
Zasuňte druhý konec krytu do příslušné
prohlubně.
151
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s čepelí klíče
Dálkový ovladač - ztráta
Paměť v klíči*
Dálkový ovladač se používá k nastartování,
zamykání a odemykání vozidla. Obsahuje
čepel klíče (str. 159), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 153)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro
konkrétní osoby.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému. Aktuální
počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 106).
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit nastavení sedadla řidiče, posilovače řízení a zpětných zrcátek.
Vozidlo je dodáváno se 2 dálkovými ovladači
nebo PCC* (Personal Car Communicator).
Lze objednat další dálkové ovladače - pro
jedno vozidlo lze naprogramovat a používat
až 6 dálkových ovladačů.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete
dálkový ovladač s klíčem.
Dálkový ovladač s PCC (str. 157) má více
funkcí než dálkový ovladač s klíčem, viz PCC*
- speciální funkce (str. 157).
Související informace
•
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
Paměť klíče – vnější zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče
Nastavení je automaticky propojeno na
příslušný dálkový ovladač, viz Paměť klíče*
v dálkovém ovladači s klíčem (str. 78)
a Nastavitelná síla řízení* (str. 248). Pokud
k zamknutí použijete dálkový ovladač s klíčem, nastavení motivu sdružené přístrojové
desky se uloží do klíče, viz MY CAR (str. 106).
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
06
Vozidla s funkcí Keyless drive, viz Keyless
drive* (str. 163).
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
06 Zámky a alarm
Indikace zamykání/odemykání nastavení
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 153), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí1.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí1.
Kontrolka zamykání
Imobilizér
Blikající kontrolka LED u čelního skla potvrdí,
že je vozidlo zamknuté.
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Každý dálkový ovladač (str. 153) má jedinečný kód. Motor vozu je možno nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky
po zavření dveří.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
06
POZNÁMKA
Touto kontrolkou jsou vybavena rovněž
vozidla, která tento alarm nemají.
Související informace
•
•
•
1
154
Stejná kontrolka LED jako u indikace alarmu (str.
175).
Keyless drive* (str. 163)
Kontrolka zamykání (str. 154)
Kontrolka alarmu (str. 175)
Související informace
•
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Indikace zamykání/odemykání - nastavení
(str. 154)
06 Zámky a alarm
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Startování vozu, viz Startování motoru (str.
254).
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Dálkový ovladač - funkce
Dálkový ovladač nabízí funkce jako zamykání
a odemykání dveří.
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
Imobilizér (str. 154)
Klíč s dálkovým ovladačem, standardní verze.
Zamykání
Odemykání
Doprovodné osvětlení při příchodu
Zadní dveře
06
Funkce poplach
Související informace
•
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem (str. 155)
155
06 Zámky a alarm
||
Odemknutí – Odemkne dveře
a výklopné dveře zavazadlového prostoru
a poté vypne alarm.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna okna
současně (viz také Funkce úplného větrání
(str. 170)).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do 10 sekund
stisknete tlačítko znovu).
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm.
06
Dlouhým stisknutím zavřete všechna okna
a střešní okno* současně (viz také Funkce
úplného větrání (str. 170)).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
dávejte pozor, aby se nikomu do oken
nezachytily ruce.
156
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkci lze změnit v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
106).
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz Doprovodné osvětlení při
příchodu (str. 94).
Tlačítko lze použít rovněž k aktivaci teplotní
přípravy (str. 133) vozu.
Dveře zavazadlového prostoru (str.
171) – Odemkne a vypne alarm pouze pro
dveře zavazadlového prostoru.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po cca. 3 minutách.
Související informace
•
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
PCC* - speciální funkce (str. 157)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 168)
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
PCC* - speciální funkce
Používání informačního tlačítka
Funkce dálkového ovladače (str. 153) fungují
přibližně do 20 m od vozu.
Dálkový ovladač s funkcí PCC má více funkcí
než dálkový ovladač bez funkce PCC (str.
153). K dispozici je tlačítko Informace a indikační kontrolky.
–
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Hlášení zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
•
•
•
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
.
> Všechny kontrolky blikají přibližně
7 sekund a světlo „obíhá“ kolem ovladače PCC. To indikuje, že informace
z vozu byly načteny.
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
Na funkčnost dálkového ovládání s klíčem
mohou mít vliv rádiové vlny z okolí,
budovy, topografie atd. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče, Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří (str. 160).
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče (str. 74) I nebo II a pokud jsou
všechny dveře zavřené, potom se na displeji
zobrazí výstražné hlášení a současně zazní
akustický signál.
Stiskněte informační tlačítko
POZNÁMKA
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC* - Personal
Car Communicator.
Informační tlačítko
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
Indikátory
06
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
Rychlost je větší 30 km/h.
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
06 Zámky a alarm
||
PCC* - dosah
Systém PCC má pro zamykání, odemykání
a ovládání zadních výklopných dveří dosah
cca. 20 m od vozu. Ostatní funkce mají dosah
cca. 100 m.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
06
158
Mimo dosah PCC
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Pokud je PCC příliš daleko od vozu, aby byly
načteny informace, pak je zobrazen poslední
stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ kolem PCC.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
Pokud je k vozu používáno několik PCC, pak
pouze PCC naposledy používaný pro
zamknutí/odemknutí zobrazí správný status.
Související informace
•
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
PCC* - dosah (str. 158)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi systémem PCC a vozidlem.
Související informace
•
•
Keyless drive* - dosah PCC (str. 163)
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str.
157)
06 Zámky a alarm
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače (str. 153) je
vytahovací kovová čepel klíče. Pomocí tohoto
klíče lze aktivovat některé funkce a provádět
některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 159) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 160)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 173)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 33)
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
lze otevřít manuálně levé přední dveře,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače - viz Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří (str.
160).
•
mohou být aktivovány/deaktivovány (str.
173) mechanické dětské zámky v zadních
dveřích.
•
mohou být manuálně uzamknuty (str.
168) např. v případě výpadku napájení,
pravé přední dveře a zadní dveře.
Připevnění čepele klíče
může být zablokován přístup do odkládací schránky v přístrojové desce a do
zavazadlového prostoru (utajené uzamčení (str. 160)*).
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
•
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 33)
airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
06
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 153).
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Zámky a alarm
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 159) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače s klíčem (str. 153)
(další informace o dálkovém ovladači s klíčem
najdete v digitální uživatelské příručce), např.
je-li vybita baterie v klíči.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít následovně:
Utajené uzamčení*
Utajené uzamčení je určeno pro situace jako
je předání vozidla do servisu, obsluze hotelového parkoviště, apod. Schránka v přístrojové
desce se zamkne a zámek dveří zavazadlového prostoru se odpojí od centrálního zamykání - dveře zavazadlového prostoru nelze
otevřít pomocí tlačítka centrálního zamykání
ve předních dveřích ani pomocí dálkového
ovladače s klíčem (str. 153).
Aktivní zámky pro dálkové ovládání bez aktivovaného klíče a utajeného uzamčení.
1. Levé přední dveře odemkněte pomocí
čepele klíče, kterou zasunete do válcové
vložky zámku u kliky na dveřích. Obrázky
a další informace - viz Keyless drive* odemknutí čepelí klíče (str. 165).
To znamená, že dálkový ovladač bez klíče lze
použit pouze k aktivaci/deaktivaci alarmu (str.
174), otevření dveří a jízdě.
Dálkový ovladač bez čepele klíče můžete
předat zaměstnanci servisu nebo hotelu čepel klíče si ponechá majitel vozidla.
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozidla se systémem Keyless, viz Keyless
drive* - odemknutí čepelí klíče (str. 165).
Související informace
•
•
160
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 161)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G017869
POZNÁMKA
06
G017870
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Aktivní zámky pro dálkový ovladač s klíčem.
POZNÁMKA
Před zavřením zadních výklopných dveří
nezapomeňte vytáhnout kryt zavazadlového prostoru (str. 151)) nad zavazadlový
prostor.
06 Zámky a alarm
Aktivace/deaktivace
POZNÁMKA
Nevkládejte čepel klíče do dálkového ovladače, ale odložte ji na bezpečné místo.
•
Deaktivace se provádí v opačném pořadí.
Informace o zamykání pouze odkládací
přihrádky v přístrojové desce, viz Zamykání/
odemykání - schránka v palubní desce (str.
170).
Dálkový ovladač/PCC - výměna
baterie
Baterie v dálkovém ovladači/PCC lze vyměnit.
Baterie v dálkovém ovladači/PCC by se měly
vyměnit, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví
informační symbol a na displeji se zobrazí
Nízký stav baterie v dálkovém
ovladači. Prosím, baterie vyměňte.
a/nebo
•
Aktivace utajeného uzamčení.
Postup aktivace utajeného uzamčení:
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů od vozu.
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Otočte čepel klíče o 180 stupňů doprava.
Klíčová dírka je ve svislé poloze, tj.
v poloze pro utajené uzamčení..
Vytáhněte čepel klíče. Na informačním
displeji na sdružené přístrojové desce se
současně objeví zpráva.
06
Schránka v přístrojové desce se nyní zamkne
a dveře zavazadlového prostoru nelze odemknout pomocí dálkového ovladače ani
pomocí tlačítka centrálního zamykání.
161
06 Zámky a alarm
||
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (1 baterie)
1. Opatrně vypačte baterii.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
PCC* (2 baterie)
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
POZNÁMKA
06
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se nových baterií a povrchů
kontaktů prsty - snížila by se tím jejich
funkčnost.
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
1. Opatrně vypačte baterie.
DŮLEŽITÉ
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V –
jednu do dálkového ovladače s klíčem a dvě
do PCC.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
06 Zámky a alarm
Keyless drive*
Keyless drive* - dosah PCC
Keyless drive pouze s ovladačem PCC (str.
157)2 umožňuje ovládat zámky vozidla
a systémy startování bez klíče.
Aby bylo možné otevřít dveře nebo dveře
zavazadlového prostoru, nesmí být PCC dále
než přibližně 1,5 metru od kliky dveří vozu
nebo dveří zavazadlového prostoru.
Funkce Keyless drive v PCC umožňuje jízdu,
odemykání (str. 165) a zamykání bez použití
klíče. Pouze musíte mít PCC s sebou. Umožňuje snadnější a pohodlnější odemknutí
vozidla, např. když máte plné ruce.
K vozu jsou dodávány oba dálkové ovladače
PCC s funkcí Keyless. Další jednotky PCC
mohou být doobjednány, Dálkový ovladač
s čepelí klíče (str. 153).
Osoba, která chce zamknout nebo odemknout dveře, musí mít dálkový ovladač s klíčem u sebe. Není možné zamknout nebo
odemknout dveře, pokud se PCC nachází na
opačné straně vozu.
Varovná zpráva zmizí a akustický signál utichne, když je PCC navrácen zpět do vozu:
•
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
PCC je zasunut do spínací skříňky
bylo stisknuté tlačítko OK.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 163)
Keyless drive* - umístění antény (str. 167)
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového ovladače nastavit do tří různých úrovní poloh klíče 0, I a II (str. 74).
Související informace
•
•
•
Keyless drive* - dosah PCC (str. 163)
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC (str. 164)
Keyless drive* - rušení funkce PCC (str.
164)
06
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud se všechny ovladače PCC vytáhnou
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče I nebo II (str. 74) a pokud jsou
všechny dveře zavřené, potom se na displeji
zobrazí výstražné hlášení a současně zazní
akustický signál.
2
Personal Car Communicator.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích.
Keyless drive* - rušení funkce PCC
Keyless drive* - zamykání
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkci Keyless.
U vozidel se systémem Keyless-drive je vnější
část kliky na dveřích opatřena dotykovou plochou. Vedle pogumované přítlačné plochy na
dveřích zavazadlového prostoru se nachází
pogumovaný knoflík pro zamykání a odemykání.
POZNÁMKA
Pokud ponecháte PCC s funkcí keyless ve
voze, bude dočasně deaktivován po zamknutí
vozu. Je tak zabráněno zneužití.
Avšak pokud se někdo dostane do vozu,
otevře dveře a najde PCC, může být opětovně aktivován. Proto je důležité věnovat
zacházení se všemi PCC velkou pozornost.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nenechávejte komunikátor PCC ve
vozidle.
Související informace
•
Keyless drive* (str. 163)
06
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, použijte PCC
a čepel klíče jako dálkový ovladač, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 155).
Související informace
•
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 161)
•
Keyless drive* - bezpečné zacházení
s PCC (str. 164)
•
Keyless drive* - dosah PCC (str. 163)
Dotyková plocha na vnější části kliky a pogumovaný knoflík vedle pogumované přítlačné plochy
vedle dveří zavazadlového prostoru
Zavřete dveře a dveře zavazadlového prostoru jedním dlouhým stisknutím některé
z dotykových ploch kliky dveří nebo stisknutím menšího ze dvou pogumovaných tlačítek
na dveřích zavazadlového prostoru - kontrolka zamykání (str. 154) na čelním skle
začne blikat, čímž potvrdí, že zamykání bylo
dokončeno.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a výklopné dveře zavazadlo-
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Zámky a alarm
vého prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Keyless drive* - odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou
přítlačnou plochu na výklopných dveřích zavazadlového prostoru - dveře resp. výklopné
dveře zavazadlového prostoru otevřete jako
obvykle.
Pokud není možné odemknout centrální
zamykání pomocí PCC, např. když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze otevřít pomocí
vytahovací čepele klíče PCC (viz Vyjímatelná
čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 159)).
POZNÁMKA
Související informace
•
•
Keyless drive* - odemknutí čepelí
klíče
Pokud rukou uchopíte kliku dveří, klika
tento pohyb zpravidla zaregistruje. Jestliže
však máte silné rukavice nebo uděláte
pohyb velmi rychle, možná bude zapotřebí
druhý pokus nebo si budete muset rukavici
sundat.
Keyless drive* (str. 163)
Kontrolka alarmu (str. 175)
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 163)
Keyless drive* - zamykání (str. 164)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
06
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Zámky a alarm
||
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
POZNÁMKA
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm. Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje (str. 176).
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 163)
Alarm (str. 174)
Keyless drive* - paměť v klíči
Paměť3
v klíči PCC umožní upravit některá
nastavení vozidla pro konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem a elektricky ovládanými vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Do paměti klíče lze uložit nastavení sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek.
Paměťová funkce PCC
Pokud se několik lidí, každý s PCC, přiblíží
k vozu, je provedeno nastavení sedadla
a zrcátek pro osobu, která otvírá dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A
s PCC-A, avšak osoba B s PCC-B bude řídit,
nastavení mohou být změněna třemi způsoby:
•
Osoba B se postaví ke dveřím řidiče nebo
usedne za volant a stiskne odemykací tlačítko svého PCC, viz Dálkový ovladač funkce (str. 155).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1-3, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
77).
•
Seřiďte sedadlo a zrcátka manuálně, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná (str.
77) a Vnější zpětná zrcátka (str. 98).
06
3
166
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem řidiče* a elektricky ovládanými zrcátky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 163)
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
06 Zámky a alarm
Keyless drive* - nastavení zámku
Keyless drive* - umístění antény
Nastavení zámku u funkce Keyless lze upravit.
Systém Keyless používá množství integrovaných antén umístěných po celém vozidle.
Funkci nastavení zámku Keyless lze upravit
v systému nabídky MY CAR nastavením
dveří, které se mají odemykat. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
Související informace
•
Keyless drive* (str. 163)
Související informace
•
Keyless drive* (str. 163)
Zadní nárazník, uprostřed
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
06
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - zvenku
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá
dálkový ovladač s klíčem (str. 153). Dálkový
ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
současně všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru. K odemykání lze zvolit různé
sekvence, viz Dálkový ovladač - funkce (str.
155).
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře
zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí
a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou.
V případě systému Keyless* musí být zavřeny
všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
06
168
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte levé
přední dveře vyjímatelnou čepelí klíče, viz
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str.
159).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Více informací, viz Funkce „deadlock“* (str.
172).
Manuální zamykání dveří
V jistých situacích, např. pokud dojde
k výpadku napájení, budete muset uzamknout
vůz manuálně.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče
dálkového ovladače, viz Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče (str. 165).
Ostatní dveře nemají válcovou vložku zámku.
Na kraji jsou však opatřeny knoflíkem, který
se musí otočit - dveře se mechanicky
zamknou a zajistí, aby se nedaly otevřít
zvenku. Přesto lze tyto dveře stále otevřít
zevnitř.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s poplašným zařízením, viz Alarm
(str. 174).)
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 169)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 168)
Manuální zamykání dveří. Nezaměňujte s dětskými bezpečnostními zámky (str. 173).
06 Zámky a alarm
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str.
159).
Zamykání/odemykání - zevnitř
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamknou resp. odemknou současně
pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče a na dveřích spolujezdce*.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Centrální zamykání
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv
všechny dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře
s aktivovanou manuální dětskou pojistkou nelze otevřít zvenku ani zevnitř, viz
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace (str. 173). Zadní
dveře, které jsou takto zamknuté, lze
odemknout pouze pomocí dálkového
ovladače nebo tlačítka centrálního
zamykání.
Související informace
•
Dálkový ovladač/PCC - výměna baterie
(str. 161)
•
Potáhněte kliku dveří a dveře otevřete dveře se odemknou a otevřou v jediném
kroku.
Kontrolka v tlačítku zamykání
Centrální zamykání je k dispozici ve dvou provedeních - kontrolka na tlačítku centrálního
zamykání pro dveře řidiče má u těchto provedení různý význam.
POZNÁMKA
•
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Funkce úplného
větrání (str. 170)).
Je-li tlačítko centrálního zamykání pouze ve
dveřích řidiče, ostatní dveře toto tlačítko
nemají:
•
Centrální zamykání.
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Dlouhé stisknutí otevře také všechna boční
okna najednou*.
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Rozsvícená kontrolka znamená, že
všechny dveře jsou zamčené.
Je-li tlačítko centrálního zamykání na obou
předních dveřích a na obou zadních dveřích
je tlačítko elektrického zamykání:
•
Rozsvícená kontrolka znamená, že jsou
zamčeny pouze konkrétní dveře. Pokud
svítí všechny kontrolky, jsou zamčeny
všechny dveře.
06
Zamykání
•
Stiskněte tlačítko
na centrálním
zamykání - zamknou se všechny zavřené
dveře.
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna a střešní okno současně (viz také
Funkce úplného větrání (str. 170)).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Zámky a alarm
||
Zamykací tlačítko* zadní dveře
Funkce úplného větrání
Funkce úplného odvětrání současně otevře/
zavře všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za
horkého počasí.
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Schránka v palubní desce (str. 144) může být
zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou
čepelí klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 159).
Když jsou dveře zavřené, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají
pouze příslušné zadní dveře.
Odemknutí dveří:
•
06
Potáhněte kliku dveří - dveře se odemknou a otevřou.
Automatické uzamykání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
Související informace
•
•
•
170
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 168)
Alarm (str. 174)
Dálkový ovladač - funkce (str. 155)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání otevřete současně všechna boční okna. Analogicky, stisknutím konzavřete současně všechna okna.
trolky
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce.
Související informace
•
•
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Když je schránka zamknutá, je otvor klíče
v horizontální poloze.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 169)
Elektrické ovládání oken (str. 97)
Vytáhněte čepel klíče.
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Informace o utajeném uzamčení, viz Utajené
uzamčení* (str. 160).
06 Zámky a alarm
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít,
odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete
pomocí madla. Pokud byste použili
příliš velkou sílu, mohly by se poškodit
elektrické kontakty na pryžovém
panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
zamčené celé vozidlo a že snímače pohybu
a výšky pro systém alarmu* a snímače otevírání dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Dveře zavazadlového prostoru se odemknou, ale zůstávají zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu
na vnějším madlu a dveře zavazadlového
prostoru otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Odemknutí vozu zevnitř
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Dveře zavazadlového prostoru drží
v zavřeném stavu elektrický zámek. Otevření:
06
1. Jemně zatlačte na širší ze dvou pogumovaných přítlačných ploch pod vnějším
madlem - zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru
může být vypnut
a tyto dveře mohou být
odemknuty pomocí tlačítka* na dálkovém
ovladači.
Odemykání, zadní výklopné dveře
Kontrolka zamknutí (str. 154) na přístrojové
desce přestane blikat a upozorní tak, že není
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Zámky a alarm
||
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru:
–
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení. (1)
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
zamčené a lze je otevřít do 2 minut
(pokud se vozidlo uzamykalo zevnitř).
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálko, viz Dálkový
vém ovladači s klíčem,
ovladač - funkce (str. 155).
> Kontrolka zamykání na přístrojové
desce začne blikat. To znamená, že
vůz je zajištěn a alarm* je aktivován.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 169)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 168)
06
Funkce „deadlock“*
U funkce
se všechny kliky na
dveřích mechanicky vypojí, takže dveře nelze
otevřít zevnitř ani zvenku.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem (str. 153), a to se zpožděním cca.
10 sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
Funkci deadlock můžete deaktivovat a vůz
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem. Levé přední dveře je možné odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíč (str. 159).
Kromě toho lze dveře a dveře zavazadlového
prostoru u vozidel vybavených funkcí Keyless
drive* odemknout resp. otevřít tak, že se
dotknete kliky dveří resp. madla dveří zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
4
172
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dočasná deaktivace
"deadlock"4
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provádí v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 106).
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
VAROVÁNÍ
Na každých zadních dveřích jsou dva ovládací prvky - nespleťte si bezpečnostní
pojistky s ručními zámky dveří.
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
POZNÁMKA
Související informace
•
Keyless drive* - odemknutí čepelí klíče
(str. 165)
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Související informace
•
Manuální dětské bezpečnostní pojistky. Nesmí se
kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří
(str. 168).
•
•
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 174)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 169)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 168)
06
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 159) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Zámky a alarm
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou
aktivací brání dětem v otevření zadních dveří
nebo oken zevnitř.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče (str.
74) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze provést do
2 minut po vypnutí motoru v případě, že nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji sdružené přístrojové desky
se objeví Zad.dět.pojistky
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
06
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 173)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 169)
Alarm
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm může spustit, pokud ve voze
necháte otevřené okno nebo střešní okno
nebo pokud se zapne topení v prostoru
pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující. Dále lze použít omezenou úroveň alarmu, viz Omezený režim
alarmu (str. 177).
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
Vypnutí spuštěného alarmu
Kontrolka alarmu
–
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 174).
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
•
•
Kontrolka alarmu (str. 175)
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 176)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 176)
Stejná kontrolka LED jako u indikace zamykání
(str. 154).
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
06
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
175
06 Zámky a alarm
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 174).
Pokud alarm (str. 174) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 161) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se
automaticky opětovně zapne. Zároveň se
opětovně zamkne vůz.
Související informace
•
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 165).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu (str.
175) rychle bliká a zní siréna.
Omezený režim alarmu (str. 177)
06
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
176
Zvukový signál
Po spuštění alarmu (str. 174) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
06 Zámky a alarm
Omezený režim alarmu
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 174), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu
a náklonu dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock (str.
172)5.
Související informace
•
Kontrolka alarmu (str. 175)
06
5
Pouze v kombinaci s alarmem.
177
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
Systém řízení stability a trakce, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control),
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému během brzdění můžete
zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Systém zahrnuje následující funkce:
•
•
•
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Asistent stabilizace přívěsu* – TSA
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
Kontrola prokluzu
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru (EDC)
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na
nižší převodový stupeň.
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 180)
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 181)
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Řízení trakce při zatáčení - (CTC)
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost
a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než
obvykle, aniž by došlo k prokluzování
vnitřního kola. Vůz může např. na vyspádované přístupové cestě rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Stabilizace přívěsu1
Asistent stabilizace přívěsu (str. 301) slouží
ke stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda
s přívěsem (str. 296).
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
07
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
1
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
179
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- použití
Systém řízení stability a trakce (str. 179)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém řízení stability a trakce je vždy aktivován a nedá se vypnout.
Řidič však může zvolit režim Sport umožňující
aktivnější jízdu. V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený
prokluz zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič uvolní plynový pedál a řízený
prokluz přeruší, systém řízení stability
a trakce zasáhne a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí
na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.
07
SportRežim se volí v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
106).
Režim Sport je aktivní do doby, než jej řidič
zruší nebo vypne motor - po opětovném
nastartování motoru přejde systém řízení stability a trakce zase do běžného režimu.
180
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 181)
07 Podpora řidiče
Systém řízení stability a trakce (DSTC)
- symboly a zprávy
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Systém řízení stability a trakce (str. 179)
(DSTC - Dynamic Stability & Traction Control)
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
DSTC Dočasně VYP
Γinnost systému je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se
znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
DSTC Doporucen servis
Systém je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 63) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém.
a
Je aktivován režim Sport.
07
Související informace
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) použití (str. 180)
181
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Funkce se ovládá následovně
Související informace
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti,
např. značky o začátku/konci dálnice nebo
silnice a značky zákazu předjíždění.
07
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
2
3
182
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 182)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 184)
Zaznamenávané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Konec omezení nebo dálnice
Dodatečné značky
Odpovídající dopravní značka se zobrazuje na
přístrojové desce po dobu
přibližně 10 sekund v situacích, kdy systém
RSI zjistí značku, která obsahuje konec omezení rychlosti, nebo jiné informace související
s rychlostí, např. konec dálnice.
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze
v případě, že řidič používá směrové světlo.
Příklady těchto značek:
Příklady dodatečných značek3.
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
3
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi pod symbolem
označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky,
pod symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení rychlosti.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
07
}}
183
07 Podpora řidiče
||
Nastavení v menu MY CAR
Varování k rychlosti
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému menu MY CAR. Viz MY CAR (str.
106).
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel. Tato
funkce má následující omezení.
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Zobrazení symbolů na displeji sdružené
přístrojové desky lze vypnout. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 106).
07
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Řidič si může nastavit aktivaci varování
v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 106).
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 182)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 184)
•
MY CAR (str. 106)
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko - přečtěte si další
informace o omezeních kamerového snímače
(str. 223)).
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky
s názvem obce nebo okresu, funkce RSI
neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 182)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 182)
07 Podpora řidiče
Omezovač rychlosti
Související informace
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
•
•
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 187)
Přehled
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str.
187)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 185)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 186)
Omezovač rychlosti - začínáme
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho symbol
(6) se zobrazuje v kombinaci se značkou (5)
u nastavené maximální rychlosti na sdružené
přístrojové desce.
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do
paměti, když vůz jede nebo když stojí.
Za jízdy
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Vybraná rychlost.
1. Stiskněte na volantu tlačítko
- zapne
se omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce.
2. Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší přípustnou rychlostí: Tiskněte na
volantu tlačítko
nebo
, dokud se na
sdružené přístrojové desce nezobrazí
značka (5) u požadované maximální
rychlosti.
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená v paměti.
07
Omezovač rychlosti aktivní.
185
07 Podpora řidiče
||
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
Pokud vůz stojí
1. Stiskněte na volantu tlačítko
se omezovač rychlosti.
- zapne
2. Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost
se značkou (5).
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená v paměti.
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Změna uložené rychlosti:
•
Související informace
07
186
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
•
•
Omezovač rychlosti (str. 185)
Nastavení +/- 1 km/h:
Omezovač rychlosti - změna rychlosti (str.
186)
•
•
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 186)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str.
187)
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 187)
Podržte tlačítko stisknuté a uvolněte je,
až se na sdružené přístrojové desce
zobrazí značka (5) u požadované maximální rychlosti.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 185)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 185)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 186)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str.
187)
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 187)
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač
rychlosti a nastavit jej do pohotovostního
režimu:
–
Stiskněte
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové
desce změní barvou ze ZELENΔ na
BÍLOU a řidič může dočasně překročit
nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje
. Značka (5) pak
jedním stisknutím
změní barvu z BÍLΔ na ZELENOU
a znovu je nastaveno omezení maximální rychlosti.
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového
pedálu, tedy prudkým zrychlením vozidla:
07 Podpora řidiče
–
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje
uloženou maximální rychlost s barevnou značkou (5) a řidič může dočasně
překročit nastavenou maximální
rychlost – značka (5) změní barvu tentokrát ze ZELENΔ na BÍLOU.
Omezovač rychlosti se po uvolnění
plynového pedálu automaticky znovu
aktivuje a vůz zpomalí pod zvolenou/
uloženou maximální rychlost značka (5) na displeji změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU a maximální
rychlost vozu je opět omezena.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti - alarm pro
překročení rychlosti
(Speed Limiter) lze považovat za obrácený
tempomat - řidič pomocí plynového pedálu
ovládá rychlost, ale nemůže náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač
rychlosti.
Na prudkých sjezdech se může stát, že
brzdění motorem nebude stačit a zvolená
maximální rychlost bude překročena. Řidič je
na tuto skutečnost upozorněn akustickým
signálem.
Alarm se aktivuje pouze po 5 sekundách,
pokud rychlost byla překročena minimálně
o 3 km/h za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlanebo
.
čítko
Omezovač rychlosti - změna rychlosti (str.
186)
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 187)
–
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti (str. 185)
•
•
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 185)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str.
187)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti (str.
186)
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Značka nastavené rychlosti (5) a kontrolka omezovače rychlosti na sdružené přístrojové desce (6) zmizí. Zvolená a uložená rychlost se vymažou
z paměti a nelze pokračovat stisknutím
.
tlačítka
POZNÁMKA
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 185)
Omezovač rychlosti - deaktivace (str.
187)
Pokud chcete deaktivovat omezovač
rychlosti:
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí
pod zvolenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti (str. 185)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze
považovat za obrácený tempomat - řidič
pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale
nemůže náhodně překročit rychlost, kterou
nastavil omezovač rychlosti.
Nyní řidič může pomocí plynového
pedálu volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 185)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 185)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 186)
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti (str. 187)
07
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 186)
187
07 Podpora řidiče
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem
je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Přehled
Související informace
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech s omezovačem rychlosti4.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska
ve vozidlech bez omezovače rychlosti4.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
07
4
188
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 189)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 190)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 190)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 189)
07 Podpora řidiče
Tempomat* - správa rychlosti
Nastavení +/- 1 km/h:
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo změnit.
•
Aktivace a nastavení rychlosti
Povolení tempomatu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Symbol tempomatu na sdružené přístrojové desce se změní ze ŠEDΔ na BÍLOU
a upozorní, že tempomat je v pohotovostním režimu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede nastavenou rychlostí.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Aktivace tempomatu:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
volantu tlačítko
nebo
.
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti a u
zvolené rychlosti se na sdružené přístrojové desce zobrazí/změní barvu na BÍLOU
značka (5).
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Změna rychlosti
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 188)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 189)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 190)
Tempomat* - deaktivace (str. 190)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Systém
lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z BÍLΔ na
ŠEDOU.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
•
kola ztratí trakci
sešlápnete pedál brzdy
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h
se volič převodového stupně přesune do
neutrálu (u automatické převodovky)
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Změna uložené rychlosti:
Řidič musí regulovat rychlost.
•
Související informace
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
.
•
•
07
Tempomat* (str. 188)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 189)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
07 Podpora řidiče
•
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 190)
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat* - deaktivace
Tempomat* - deaktivace (str. 190)
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Po
dočasné deaktivaci, když je systém v pohotovostním režimu, (str. 189) lze obnovit nastavenou rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) na sdružené přístrojové desce
a symbol (6) změní barvu z ŠEDΔ na
BÍLOU a potom se rychlost nastaví na
naposledy uloženou rychlost.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
07
190
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 189)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 190)
Tempomat* (str. 188)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 189)
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost. Zde
popisujeme postup deaktivace.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená rychlost
se vymaže v paměti a nelze v ní pokračovat
.
stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 188)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 189)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 189)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 190)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat - ACC*
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
•
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 202)
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 203)
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost (str.
194) a časový interval (str. 195) odstupu
vzhledem k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem jede
pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede
zase původně zvolenou rychlostí.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim (str. 196) a váš
vůz se ocitne příliš blízko vozu před vámi,
upozorní řidiče na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup (str. 205).
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assistant (str. 197).
07
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
191
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - funkce
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Kombinuje
tempomat a systém koordinace vzdálenosti.
Přehled funkcí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Přehled funkcí5.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 193)
Radarový snímač (str. 199)
07
5
6
192
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 195) měří
především radarový snímač(str. 199). Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí před sebou žádný vůz, pojede
vozidlo rychlostí nastavenou v tempomatu. To
platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem je vyšší než nastavená rychlost
tempomatu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Funkci Queue Assistant (str. 197) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 200) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h6 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu (str. 196), ve kterém automaticky
nebrzdí - v tomto případě musí bezpečnou
vzdálenost od vozu jedoucího vpředu zajistit
sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem více než 40 % brzdného
výkonu vozu.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije kontrolku a zvukovou
výstrahu systému varování před kolizí (str.
215) a upozorňuje řidiče, že musí okamžitě
jednat.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat* - přehled
Γasový interval
Fungování adaptivního tempomatu a klávesnice na volantu závisejí na tom, zda vozidlo je
či není vybaveno omezovačem rychlosti7.
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Tempomat upozorňuje pouze na vozidla,
která detekoval radarový snímač. Proto se
může stát, že varování nebude vydáno
nebo bude vydáno s jistým zpožděním.
Nečekejte na varování a začněte brzdit,
pokud je to třeba.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě ze
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že zařízení bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní
a připraveni zpomalit.
Související informace
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Režim standby
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str.
197)
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 197)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
7
07
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Podpora řidiče
||
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 203)
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Povolení tempomatu:
•
– na
Stiskněte tlačítko na volantu
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
podobný BÍLÝ symbol(8), který oznamuje,
že tempomat je v pohotovostním režimu
(str. 196).
194
vyšší rychlost se ZELENÝM označením (6)
je předprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Změna rychlosti
Změna uložené rychlosti:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
•
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na několik
sekund "lupu" kolem vybrané rychlosti
a její označení se změní z BÍLΔ na ZELENOU.
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat je
aktivní a vozidlo udržuje uloženou
Tempomat reguluje vzdálenost k vozidlu jedoucímu
vpředu, pouze pokud symbol
ukazuje obrázek dalšího
vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Aktivace tempomatu:
rychlost.
07
Současně je označen interval
rychlosti:
Nastavte krátkým tisknutím tlačítka
nebo
- každým tisknutím se nastavení
změní o +/- 5 km/h. Nastavení při posledních stisknutích se uloží do paměti.
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového
pedálu, do tempomatu se uloží rychlost,
kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Nastavení +/- 1 km/h:
•
Držte stisknuté tlačítko a na požadované
rychlosti je uvolněte.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
Související informace
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
funkce sledování vzdálenosti (str. 205).
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
V některých situacích se tempomat neaktivuje. V tomto případě se na sdružené
přístrojové desce (str. 203) zobrazí
Tempomat Není k dispoz..
•
•
•
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
•
Otáčejte kolečkem na klávesnici na
volantu (str. 193) (nebo u vozidel bez
omezovače rychlosti použijte tlačítka
).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Pokud se zdá, že aktivovaný tempomat
nereaguje, důvodem může být skutečnost,
že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str.
197)
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
07
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
•
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Tempomat
lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENΔ
na BÍLOU.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim bez omezovače rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
07
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
8
196
Stiskněte na volantu tlačítko
sešlápnete pedál brzdy
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je nastavená rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí,
jaká byla naposledy uložena.
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
na volantu
lze aktivovat stisknutím tlačítka
- rychlost se nastaví na naposledy uloženou
hodnotu.
Automatický pohotovostní režim
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Tempomat Zrušeno. V tomto
případě musí řidič zasáhnout a upravit
rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h8
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
POZNÁMKA
Adaptivní tempomat závisí na jiných systémech, např. na DSTC (systém řízení stability
a trakce) (str. 179). Pokud některý z těchto
systému přestane pracovat, tempomat se
automaticky deaktivuje.
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel9 naznačí, že chce
předjíždět, adaptivní tempomat krátce zrychlí,
aby vozidlo dojelo vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Související informace
•
•
•
9
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním. Queue Assist
umožňuje adaptivnímu tempomatu využít při
rychlostech pod 30 km/h. další funkce.
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vypíná pomocí tlana klávesnici (str. 193) na volantu.
čítka
Nastavená rychlost je vymazána a nemůže
.
být opětovně vyvolána stisknutím tlačítka
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu (str. 196). Dalším krátkým stisknutím se deaktivuje. Nastavená rychlost je
vymazána a nemůže být opětovně vyvolána
.
stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 203)
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
Queue Assistant nabízí následující možnosti:
•
•
•
•
Prodloužený rozsah rychlosti - také pod
30 km/h a v klidovém stavu
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost.
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
07
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Podpora řidiče
||
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud chcete aktivovat tempomat, musí
být zavřené dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
•
Změna cíle
POZNÁMKA
07
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
198
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Tempomat potom bude pokračovat ve
sledování vozu před sebou.
Pokud tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí větší než 30 km/h,
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na
stojící vozidlo, tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou
rychlost.
Než se tempomat znovu aktivuje, řidič
musí parkovací brzdu uvolnit.
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
Aby se tempomat aktivoval, když je
rychlost nižší než 30 km/h, musí se vozidlo
vpředu nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde
do pohotovostního režimu s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
VAROVÁNÍ
Systém Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a tempomat se
vypne.
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a tempomat si
není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej tempomat již
nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých případě funkce Queue Assist
u stojícího vozu brzdění přeruší. To znamená,
že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo
sám, aby jej udržel na místě.
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu v následujících situacích:
07 Podpora řidiče
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví tempomat do pohotovostního režimu.
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále
stálo.
K tomu dojde, pokud:
•
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
Systém DSTC se přepne z režimu
Normal do režimu Sport
•
funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby se
nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním.
Přepnutí z ACC na CC
Jedním stisknutím tlačítka se adaptivní část
(systém udržování odstupu) tempomatu
deaktivuje a vozidlo pouze udržuje nastavenou rychlost.
•
>
na
Dlouhým stisknutím tlačítka
volantu se symbol na sdružené přístrona
.
jové desce změní z
Tím se aktivuje standardní tempomat (str.
188) CC (Cruise Control).
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Přepnutí zpět z CC na ACC
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Tempomat vypněte 1-2 stisknutím tlačítka
v souladu s pokyny k deaktivaci (str. 197). Při
dalším zapnutí systému je aktivován adaptivní
tempomat.
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
Radarový snímač
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač využívají následující funkce:
•
•
Adaptivní tempomat*
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí
automatické aktivace brzd a detekce
chodců*
Související informace
•
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 200)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 205)
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
07
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
07 Podpora řidiče
Radarový snímač - omezení
VAROVÁNÍ
Radarový snímač (str. 199) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému
poli.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Schopnost radarového snímače detekovat
vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena:
•
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
pokud je radarový snímač zablokovaný
a nemůže detekovat jiná vozidla, např.
v hustém dešti nebo sněhové břečce,
nebo pokud se před radarovým snímačem nahromadilo více různých předmětů.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
POZNÁMKA
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 220).
•
pokud je rychlost vozidla jedoucího před
Vámi výrazně odlišná od Vaší vlastní
rychlosti.
Zorné pole
07
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC.
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi Vaším vozem
a vozidly před Vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
200
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
07
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 205)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Adaptivní tempomat (str. 191) (ACC –
Adaptive Cruise Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla před
ním.
Jestliže se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Radar zablokován Viz
202
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Dále to znamená, že nefunguje adaptivní tempomat a také Upozornění na odstup (str. 205)
a varování před kolizí (str. 215) s automatickou aktivací brzd.
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
07
manuál, znamená to, že signály z radarového
snímače (str. 199) jsou zablokovány a že
vozidla vepředu nemohou být detekována.
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 203)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
vzdálenost od vozidla před ním. Někdy může
adaptivní tempomat zobrazit symbol a/nebo
textovou zprávu. Dále uvádíme několik
příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
DSTC Normální, povolení
jízdy
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém řízení stability a trakce (DSTC) (str. 179) nastaven do
normálního režimu.
Tempomat Zrušeno
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Tempomat Není k dispoz.
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Radar zablokován Viz
manuál
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo
když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
07
Řidič si potom může zvolit (str. 199) běžný tempomat (CC) - textová zpráva zobrazí informace
o dostupných možnostech.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 200).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
07 Podpora řidiče
||
Symbol
Zpráva
Popis
Tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Sešl. Brzdu pro přidržení
+ akustický alarm
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
•
Pod 30 km/h Pouze sledování
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační vzdálenosti (cca. 30 m) se nenachází žádné vozidlo.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 191)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 193)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 192)
07
204
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový
nebo plynový pedál.
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
od vozidel jedoucích vpředu.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
systém nabídky MY CAR - viz MY CAR (str.
106).
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka10.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
10
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
07
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 192).
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení (str.
206)
Upozornění na odstup* - omezení
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o vzdálenosti od vozidel
jedoucích vpředu. Tato funkce, která využívá
stejný radarový snímač jako adaptivní tempomat (str. 191) a systém varování před kolizí
s automatickou aktivací brzd (str. 215), má
jistá omezení.
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení (str.
200) a (str. 221).
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 205)
Distance Alert* - symboly a zprávy (str.
207)
07 Podpora řidiče
Distance Alert* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
informuje řidiče o časovém intervalu odstupu
KontrolkaA
od vozidel jedoucích vpředu. Tato funkce má
jistá omezení.
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 200).
Kolizní varov.
Doporucen servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 205)
Upozornění na odstup* - omezení (str.
206)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h. Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního
rizika srážky s vepředu jedoucími vozidly,
pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo
otočením volantu.
Systém City Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
07
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud je vůz vybaven také funkcí varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd (str.
215)*, pak se tyto dva systémy vzájemně
doplňují.
208
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 210)
City Safety™ - funkce (str. 208)
City Safety™ - ovládání (str. 209)
City Safety™ - laserový senzor (str. 212)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
214)
City Safety™ - funkce
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
07 Podpora řidiče
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví textová
zpráva, že funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
City Safety™ - ovládání
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně11.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 210)
City Safety™ (str. 208)
City Safety™ - ovládání (str. 209)
City Safety™ - laserový senzor (str. 212)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
214)
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
11
POZNÁMKA
Funkce City Safety™ se zapne vždy, když
se motor nastartuje pomocí polohy klíčeI
a II (str. 74).
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
Po nastartování motoru lze systém City
Safety™ deaktivovat podle následujících
kroků: Funkce může být aktivována/deaktivována v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 106).
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
07
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
209
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - funkce (str. 208)
•
MY CAR (str. 106)
City Safety™ (str. 208)
City Safety™ - omezení (str. 210)
City Safety™ - laserový senzor (str. 212)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
214)
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc. Tato funkce však má
celou řadu omezení.
Snímač má omezení a má omezenou –
případně nulovou – funkčnost např. v hustém
sněžení nebo dešti, mlze, prašných bouřích
nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota,
led nebo sníh na čelním okně mohou rušit
jeho funkci.
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např. vlajka/praporek na vyčnívajícím
nákladu, nebo příslušenství jako např.
přídavné světlomety a ochranné roury, které
jsou vyšší než kapota.
Laserový paprsek systému City Safety™ měří
odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
07
210
Systém City Safety™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™ nezasáhne v situacích,
kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je
kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
POZNÁMKA
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systémy ABS a DSTC.
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(vyobrazení umístění senzoru (str.
208)).
•
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety™™
je dočasně deaktivována.
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
07 Podpora řidiče
Zjišťování a odstraňování závad
DŮLEŽITÉ
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Čelní sklo Zablok. čidla, je
laserový senzor zakryt a nedokáže detekovat
vepředu jedoucí vozidla. To znamená, že
systém City Safety™ není funkční.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis (obrázek umístění snímače (str. 208))
– doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva Čelní sklo Zablok. čidla se nezobrazí za všech situací, při kterých je činnost
laserového senzoru omezena. Proto musí
dbát na to, aby plocha čelního skla pře
senzorem byla vždy čistá.
•
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
214)
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
07
Související informace
•
•
•
•
City Safety™ (str. 208)
City Safety™ - funkce (str. 208)
City Safety™ - ovládání (str. 209)
City Safety™ - laserový senzor (str. 212)
211
07 Podpora řidiče
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 208)). V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Při manipulaci s laserovým senzorem je
nezbytně nutné dodržovat předepsané
pokyny.
Následující dva štítky se vztahují k laserovému snímači:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
212
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči,
a proto představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
07
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
33 ns
28° × 12°
07 Podpora řidiče
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 74), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 208)
City Safety™ - omezení (str. 210)
City Safety™ - funkce (str. 208)
City Safety™ - ovládání (str. 209)
City Safety™ - symboly a zprávy (str.
214)
07
213
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
kontrolek na sdružené přístrojové desce
a současně se může objevit textová zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisk-
Pokud systém City Safety™ (str. 208) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
Aut. brzdění se City Safety
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Čelní sklo Zablok. čidla
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 210).
City Safety Doporučen
servis
Související informace
•
•
•
•
•
07
214
City Safety™ (str. 208)
City Safety™ - omezení (str. 210)
City Safety™ - funkce (str. 208)
City Safety™ - ovládání (str. 209)
City Safety™ - laserový senzor (str. 212)
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*
Dvě úrovně systému
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozu může být "Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce chodců" k dispozici ve dvou
provedeních:
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům
do řízení.
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn12 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
12
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 220)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 222)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 223)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 225)
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí chodců smí provádět pouze
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců může
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při nárazu.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce chodců nemůže
být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, došlo by dříve či
později k nehodě.
•
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 216)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 219)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 217)
07
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1. Varování před srážkou
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
3. Automatická aktivace brzd14
2. Podpora brzd14
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 208) se vzájemně doplňují.
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Společně s kamerovým snímačem detekuje
radarový snímač chodce, stojící vozidla
a také vozidla jedoucí stejným směrem před
vaším vozem.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem nebo
jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
2 - Podpora brzd14
Přehled funkcí13.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový snímač14
07
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
13
14
216
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd14
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. U cyklistů může přijít varování a plný
zásah brzd velmi pozdě nebo současně
s kolizí.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 219)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 217)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 220)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 222)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 223)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 225)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
Optimální příklad objektu, který systém považuje
za cyklistu je jasný obrys těla a bicyklu, přímo
zezadu a v ose vozidla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklisty měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech těla a bicyklu - musí mít tedy možnost
identifikovat bicykl, hlavu, paže, ramena,
nohy, horní část těla a spodní část těla a to
společně s běžnými pohyby lidského těla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
217
07 Podpora řidiče
||
Pokud kamera funkce nevidí velkou část těla
cyklisty nebo bicyklu, systém nemůže cyklistu
detekovat.
vozidla mohou být detekováni pozdě
nebo nemusí být detekováni vůbec.
•
Schopnost funkce vidět chodce je podobně jako u lidského oka za soumraku
a při svítání omezena.
•
Schopnost funkce umožňující detekci
cyklistů se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
•
Pro optimální detekci bicyklů musí být
aktivovaná funkce City Safety™, City
Safety™ (str. 208).
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
Funkce nedokáže detekovat:
07
Aby mohla funkce detekovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu na
„dospělém bicyklu“.
•
Bicykl musí být vybaven dobře viditelnou
a schválenou15 zadní odrazkou, která je
namontovaná nejméně 70 cm nad
povrchem vozovky.
•
•
15
218
Funkce může detekovat pouze cyklisty
přímo zezadu, pokud jedou ve stejném
směru - nikoli v úhlu zezadu, nikoli ze
strany.
Cyklisté jedoucí po levé nebo pravé
pomyslné/prodloužené boční hraně
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky dopravních úřadů platné na daném trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
•
jízdní kola, na kterých jsou velké
předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Funkce může „vidět“ cyklistu který jede ve stejném směru, pouze zezadu.
•
•
Související informace
•
•
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 219)
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 216)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 220)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 222)
07 Podpora řidiče
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 223)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 225)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm..
•
Systém nedokáže detekovat chodce, kteří
nesou těžké předměty.
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekcí chodců představuje pouhou pomůcku.
Tato funkce nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Dále nedokáže
detekovat např. částečně zakryté chodce,
osoby drobnější postavy a děti (pod
80 cm) a osoby v oblečení, které zakrývá
obrysy těla.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části těla nevidí, nedokáže chodce identifikovat.
•
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu
vždy odpovídá řidič.
07
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 216)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
219
07 Podpora řidiče
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 220)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 217)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 222)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 223)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 225)
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje v položce MY CAR na
obrazovce středové konzoly nebo v systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy
v případě kolize mají či nemají být aktivovány
zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
07
Světelná a zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze deaktivovat světelnou i zvukovou signalizaci. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 106).
220
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Výstražná kontrolka (viz (1) na obrázku (str.
216)) je testována při každém nastartování
motoru: je-li aktivována světelná a zvuková
signalizace výstražného systému v případě
kolize, krátce se rozsvítí jednotlivé světelné
body.
Zvuková signalizace
Varovný zvukový signál lze aktivovat/deaktivovat samostatně v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR (str.
106).
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování. Varovná vzdálenost se nastavuje
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 106).
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Daleko
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Daleko a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Blízko používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Kontrola nastavení
Požadovaná nastavení mohou být kontrolována na displeji na středové konzole. Nastavení najdete v systému nabídky (str. 106) MY
CAR.
Údržba
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 205) nastaveným na
4-5.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Daleko, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
16
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 216)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 219)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 217)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 222)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 223)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 225)
Kamerový a radarový snímač16.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na
nich být nečistoty, led a sníh a snímače se
musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
POZNÁMKA
07
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
221
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* obecná omezení
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Tato funkce má určitá omezení - není např.
aktivní, dokud rychlost není cca 4 km/h..
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 216))
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe. Proto by měl být vždy aktivován
varovný zvuk.
POZNÁMKA
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
•
Systém snímačů má pro chodce a cyklisty17 omezený dosah. Systém účinně
varuje a brzdí při rychlosti vozidla do
50 km/h. Pokud vozidla stojí nebo se
pohybují pomalu, indikace varování
a zásahy brzd jsou funkční při rychlostech
do 70 km/hod.
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systémy ABS
a DSTC.
07
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 191). Přečtěte si více
o omezeních radarového snímače (str. 200).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování (str. 220). To může vést
k pozdějšímu varování a tím snížení celkového počtu varování.
17
222
VAROVÁNÍ
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 216)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 219)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 217)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 220)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 223)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 225)
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
Funkce používá kamerový snímač vozidla,
který má určitá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
•
Automatické přepínání dálkových/potkávacích světlometů (str. 87)
•
Informace o dopravních značkách (str.
182)
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 227)
Lane Keeping Aid (str. 231)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
223
07 Podpora řidiče
||
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je omezeno.
Z tohoto důvodu nelze v některých situacích
detekovat chodce, cyklisty a vozidla nebo je
systém detekuje se zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví hlášení Čelní sklo
Zablok. čidla, znamená to, že je kamerový
07
snímač zablokován a nemůže detekovat
chodce, cyklisty, vozidla nebo silniční značení
před vozidlem.
Současně to znamená, že kromě Varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení
funkce automatického přepínání dálkových
a potkávacích světlometů, informace
224
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
o dopravních značkách, Driver Alert Control
a Lane Departure Warning.
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 216)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 217)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 219)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 220)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 222)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 225)
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Kolizní varov. VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Kolizní varov. Není
k dispoz.
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno
autom. brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Čelní sklo Zablok.
čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 223).
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
07 Podpora řidiče
||
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Radar zablokován
Viz manuál
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 200).
Kolizní varov. Doporucen servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
07
226
Systém varování před kolizí* (str. 215)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 216)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 219)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 217)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 220)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - obecná omezení (str. 222)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 223)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Systém sledování bdělosti řidiče*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé
funkce, které mohou být vypnuty současně
nebo jednotlivě:
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 228).
•
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
228)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 231)
Driver Alert Control (DAC)*
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
Lane Departure Warning - LDW (str. 231).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
VAROVÁNÍ
Systém Driver Alert nefunguje ve všech
situacích. Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 227)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 229)
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
07
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
07 Podpora řidiče
||
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
POZNÁMKA
Driver Alert Control (DAC)* - použití
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu. Informace o používání
systému menu, viz MY CAR (str. 106).
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže
se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
•
Omezení
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru
Senzor kamery má jistá omezení (str. 223).
Související informace
07
228
VAROVÁNÍ
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
POZNÁMKA
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
227)
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
228)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 229)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Vozidlo s funkcí LDW zobrazuje funkci na obrazovce.
Funkce Driver Alert může být nastavena do
pohotovostního režimu. Funkce může být
aktivována/deaktivována v systému nabídky
MY CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 106).
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
227)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 227)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 229)
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
středové konzoly v různých situacích symboly
a textové zprávy.
DAC (str. 227) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje
Sdružená přístrojová deska
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 223).
Driver Alert Sys Doporucen servis
A
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Obrazovka displeje
KontrolkaA
Zpráva
Popis
07
Driver Alert Vypnuto
Funkce je vypnuta.
Driver Alert Dostupný
Funkce je aktivována.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
07 Podpora řidiče
||
KontrolkaA
A
Zpráva
Popis
Driver Alert Standby <65 km/h
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Driver Alert Není k dispoz.
Vozovka nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý. Přečtěte si
o omezeních kamerového snímače (str. 223).
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
227)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 227)
Driver Alert Control (DAC)* - použití (str.
228)
07
230
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW)*
POZNÁMKA
Lane Departure Warning patří mezi funkce
v systému Driver Alert System - někdy se
označuje jako LDW (Lane Departure Warning).
Tato funkce je určena pro použití na dálnicích
a podobných vícepruhých silnicích ke snížení
rizika náhodného opuštění jízdního pruhu
v určitých situacích.
Princip funkce LDW
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola
přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi
koly, zvukový alarm není vydán.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče* (str.
227)
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 233)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 231)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 232)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 234)
Lane Departure Warning (LDW) funkce
U funkce Lane Departure Warning lze provést
některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
LDW se zapíná nebo vypíná tlačítkem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
LDW obsahuje kameru, která detekuje boční
čáry namalované na vozovce.
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční čáry
na vozovce bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
Tato funkce je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly
pomocí systému nabídky MY CAR. Popis
systému nabídky - viz MY CAR (str. 106).
07
Vyberte některou z následujících možností:
• Zapnout při startu - Tato funkce přejde
do pohotovostního režimu při každém
nastartování motoru. Při nastartování je
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
07 Podpora řidiče
||
nastavena stejná hodnota, jaká byla
nastavena při vypnutí motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Funkce LDW je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 231)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 232)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 234)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 233)
Boční čáry funkce LDW (vyznačeno na obrázku
červeně).
07
232
•
Symbol LDW má BÍLΔ boční čáry funkce je aktivní a detekuje, tedy "vidí",
jednu nebo obě boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je aktivní, ale nedetekuje levou ani
pravou boční čáru.
nebo
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je v pohotovostním režimu, protože rychlost klesla pod 65 km/h.
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 231)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 231)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 234)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 233)
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid má
podobná omezení jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte
si o omezeních kamerového snímače (str.
223).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu18
V případě rychlého sešlápnutí plynového pedálu18
V případě rychlého pohybu volantu18
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se
vozidlo nakloní.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 231)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 232)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 234)
18
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 231)
07
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 231).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce LDW není k dispozici, na
přístrojové desce se na displeji nebo obra-
KontrolkaA
zovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte podle doporučení.
Zpráva
Popis
Lane departure warning ZAP/
Lane departure warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí po 5 sekundách.
Lane Depart. Warning Nedostupné při této rychlosti
Tato funkce se v režimu standby nastaví, protože je rychlost nižší než 65 km/h.
Lane Depart. Warning Nedostupný
Jízdní pruh nemá jasné boční značení nebo je kamerový snímač dočasně vypnutý.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 223).
Lane Depart. Warning Dostupný
Funkce sleduje boční značení jízdního pruhu.
Čelní sklo Zablok. čidla
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 223).
Driver Alert Sys Doporucen servis
07
A
234
Systém je vypnutý.
•
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
07 Podpora řidiče
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 231)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 231)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 232)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 233)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole. Tuto hlasitost lze
nastavit také v nabídce nastavení audio, která
je přístupna po stisknutí tlačítka SOUND,
nebo v systému nabídky (str. 106) MY CAR19.
•
•
•
•
Parkovací asistent* - přední (str. 238)
Parkovací asistent* - funkce
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 239)
Systém parkovací asistence se automaticky
aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se
kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka
zhasne.
Parkovací asistent* - zadní (str. 237)
Parkovací kamera (str. 240)
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
07
Související informace
•
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
239)
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 236)
19
236
V závislosti na audiosystému a systému přehrávání médií.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence
a funkce CTA*.
Pokud je vozidlo vybaveno funkcí CTA (str.
245), kontrolky funkce BLIS (str. 243) bliknou
jednou, poté se parkovací asistence aktivuje
tlačítkem.
07 Podpora řidiče
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Parkovací asistent* - zadní
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 236)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
239)
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
•
•
Parkovací asistent* - přední (str. 238)
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
•
•
Parkovací asistent* - zadní (str. 237)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 239)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
07
Parkovací kamera (str. 240)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 236)
Parkovací asistent* - přední
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
239)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 236)
•
Parkovací kamera (str. 240)
Související informace
Parkovací asistent* - přední (str. 238)
•
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 239)
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
07
238
POZNÁMKA
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Parkovací asistent* (str. 236)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
239)
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 236)
•
•
Parkovací asistent* - zadní (str. 237)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 239)
Parkovací kamera (str. 240)
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Doporucen servis, je parkovací asistence vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
Umístění čidel, zadních.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 236)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str.
239)
Parkovací asistent* - funkce (str. 236)
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály.
Související informace
Umístění čidel, předních.
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 236)
Parkovací asistent* - funkce (str. 236)
Parkovací asistent* - přední (str. 238)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 239)
Parkovací asistent* - zadní (str. 237)
07
Parkovací kamera (str. 240)
Parkovací asistent* - přední (str. 238)
Parkovací asistent* - zadní (str. 237)
Parkovací kamera (str. 240)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera
Funkce a ovládání
Parkovací kamera je součástí systému asistenta. Aktivuje se při zařazení zpátečky (toto
nastavení lze upravit v menu nastavení (str.
242)).
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozu.
Umístění tlačítka CAM.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní parkování a zatáčení v úzkých prostorech a během manévrování s přívěsem. Přibližné vnější obrysy
vozidla jsou znázorněny pomocí dvou přerušovaných čar. Tyto pomocné čáry lze vypnout
v nabídce nastavení.
Pokud je vozidlo rovněž vybaveno snímači
parkovací asistence*, jejich informace se
zobrazují graficky jako barevná pole a ilustrují
vzdálenost od detekovaných překážek - viz
nadpis „Vozidla se snímači couvání“ dále
v textu.
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h vpřed nebo 35 km/h
vzad.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu,
než se to jeví na obrazovce.
07
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
na pohybu volantu. Ukazují řidiči trasu vozu
dokonce i při zatáčení.
Hraniční čáry
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
Naváděcí linie
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost prostoru po stranách a před vozem,
když manévrujete při couvání.
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Různé čáry systému20.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětná zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
07
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
20
Obrázek je schematický a nezobrazuje přesně skutečný model vozidla.
}}
241
07 Podpora řidiče
||
Vozidla se senzory couvání*
•
Parkovací asistent* (str. 236)
Parkovací kamera - nastavení
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
Nastavení
Změna nastavení parkovací kamery:
1. Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2. Vyberte požadovanou možnost pomocí
OK/MENU.
Čtyři barevné plochy (jedna na každé čidlo) ukazují vzdálenost.
Pokud je vozidlo vybaveno také snímači
parkovací asistence (snímači parkovací asistence (str. 236)), bude indikace vzdálenosti
přesnější a barevné plochy budou ukazovat,
které ze 4 čidel registruje překážku.
07
242
nebo
1. Stiskněte CAM.
2. Stiskněte OK/MENU.
3. Vyberte požadovanou možnost pomocí
OK/MENU.
4. Stiskněte tlačítko OK/MENU a pomocí
EXIT opusťte nabídku.
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
Oranžová
0,3–0,5
•
Γervená
0–0,3
Jedním stisknutím tlačítka CAM se aktivuje kamera, i když není zpátečka
zařazena.
•
Mezi standardním a přiblíženým zobrazením přepínejte otáčením knoflíku TUNE
nebo tisknutím tlačítka CAM.
Související informace
•
•
3. Stiskněte tlačítko OK/MENU a pomocí
EXIT opusťte nabídku.
Parkovací kamera - nastavení (str. 242)
Parkovací kamera - omezení (str. 243)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Různé
07 Podpora řidiče
Tažná tyč
Parkovací kamera - omezení
Kameru lze s výhodou používat pro připojování přívěsu. Parkovací asistenční čáru pro
zamýšlenou „trajektorii“ tažné tyče směrem
k přívěsu lze zobrazovat na obrazovce stejně jako pro „stopy kol“.
Parkovací kamera představuje asistenční
systém, který se aktivuje se při zařazení zpátečky.
•
Parkovací asistenční čára tažné tyče se aktivuje v systému nabídky po stisknutí OK/
MENU, kdy lze vybrat zobrazení buďto „stop
kol“ nebo trajektorie tažné tyče - nelze zobrazit obě varianty současně.
Související informace
•
•
•
•
POZNÁMKA
Pokud je nutné přesné manévrování,
tažnou tyč lze přiblížit stisknutím tlačítka
CAM - dalším stisknutím se vrátíte do
normálního zobrazení.
Parkovací kamera (str. 240)
Parkovací kamera - omezení (str. 243)
Parkovací asistent* (str. 236)
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
MY CAR (str. 106)
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera (str. 240)
Parkovací kamera - nastavení (str. 242)
Parkovací asistent* (str. 236)
BLIS* (informační systém mrtvého
úhlu)
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
Funkce BLIS CTA (str. 245) (Cross Traffic
Alert), která je součástí funkce BLIS, má řidiče
upozornit na:
•
křižující vozidla, když vůz couvá.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy řidič.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
243
07 Podpora řidiče
||
Přehled
Údržba
BLIS* (Blind Spot Information System)
- použití
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Umístění kontrolky BLIS21.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
Umístění snímačů.
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku na obou
stranách vozidla.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
BLIS* (Blind Spot Information System) použití (str. 244)
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat
v systému menu (str. 106) MY CAR.
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
nebo
•
07
21
244
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
07 Podpora řidiče
Kdy BLIS funguje
VAROVÁNÍ
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Omezení
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech nad
cca. 10 km/h.
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
Systém reaguje, pokud:
•
•
Aktivace/deaktivace CTA
Funkce CTA se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno bliknutí kontrolek
funkce BLIS ve dveřích.
DŮLEŽITÉ
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
se k vozidlu řidiče rychle blíží jiné vozidlo.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič
aktivuje směrová světla na stejné straně jako
je varování, kontrolka BLIS přestane svítit
nepřerušovaným světlem a bude blikat
s intenzivním svitem.
CTA (Cross Traffic Alert)*
CTA (Cross Traffic Alert) pomáhá upozornit
řidiče na křižující vozidla, když vůz couvá. CTA
doplňuje systém BLIS (str. 243).
Související informace
•
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu)
(str. 243)
•
BLIS - symboly a zprávy (str. 247)
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
Funkci CTA lze deaktivovat tlačítkem Zapnutí/
Vypnutí parkovací asistence (str. 236). Při
aktivaci jednou blikne kontrolka funkce BLIS
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
245
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se z boku, ozve se akustická
výstraha, a to z levého nebo z pravého
reproduktoru v závislosti na směru, ze
kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že rozsvítí
světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém vyobrazení PAS (str. 236) na obrazovce.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace,
avšak má jistá omezení. Například senzory
CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, ve kterém CTA "vidí"/detekuje.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
Princip funkce CTA.
07
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
246
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může
být na jedné straně zcela "slepý".
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se
změní vzhledem k vozidlu/objektu, který je
07 Podpora řidiče
BLIS - symboly a zprávy
zablokován, přičemž mrtvý sektor se rychle
zmenšuje.
V situacích, kdy funkce BLIS (str. 243) a CTA
(str. 245) nefunguje nebo je přerušována, se
na sdružené přístrojové desce může zobrazit
symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle
pokynů.
Příklady dalších omezení:
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce CTA nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Údržba
Příklady zpráv:
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
vypnuta. Funkce BLIS je
aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip.
přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože je k elektrickému
systému vozidla připojen
přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
Umístění snímačů.
Snímače funkce CTA se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku na obou
stranách vozidla.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu)
(str. 243)
•
BLIS - symboly a zprávy (str. 247)
•
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte
servis - doporučujeme
autorizovaný servis
Volvo.
07
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
BLIS* (informační systém mrtvého úhlu)
(str. 243)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
07 Podpora řidiče
Nastavitelná síla řízení*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Řízení na dálnicích je tužší a bezprostřednější.
Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování
a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky
nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce. Nastavení se provádí v systému nabídky MY CAR.
Popis systému nabídky - viz MY CAR (str.
106).
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno,
když vůz jede.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinnosti
a může mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové desce zobrazí zpráva.
07
Související informace
•
248
MY CAR (str. 106)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alcolock*
Alcolock1
Systém
má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Zařízení
Alcolock je kalibrováno v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Alcolock* - funkce a použití
Funkce
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
VAROVÁNÍ
Alcolock představuje pouhou pomůcku
a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je to
vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
POZNÁMKA
Alcolock uložte vždy do držáku. Akumulátor ve voze bude zcela nabitý a Alcolock
se aktivuje, jakmile vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 250)
Spínač.
Alcolock* - nezapomeňte (str. 252)
Tlačítko pro přenos.
Alcolock* - uložení (str. 251)
Kontrolka stavu akumulátoru.
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 251)
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
253)
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Ovládání - batérie
Kontrolka Alcolock (4) indikuje stav akumulátoru:
08
1
250
Nazývá se rovněž Alcoguard.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* (str. 250)
Alcolock* - uložení (str. 251)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 252)
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 251)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
253)
08 Startování a jízda
Alcolock* - uložení
Alcolock uložte vždy do držáku. Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji lehce zatlačíte do držáku a uvolníte - vyskočí ven
a můžete ji z držáku vytáhnout.
Alcolock* - před nastartováním
motoru
Výsledek dechové zkoušky
Alcolock se aktivuje automaticky, jakmile vůz
otevřete.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, Alcolock
je připraven k použití.
Zelená kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat nebyl naměřen žádný
alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard
Vyhovující test
Motor lze nastartovat naměřený obsah alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní hodnota A.
Γervená kontrolka + Nevyhovuj. test
Čekejte
1 minutu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
2. Vytáhněte Alcolock z držáku. Je-li Alcolock mimo vozidlo a vozidlo je odemknuté, musí se Alcolock nejdříve aktivovat
pomocí spínače (2).
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
Uložení příruční jednotky a dobíjecí stanice.
•
Příruční jednotku vraťte do držáku tak, že
na ní tlačíte, dokud nezacvakne.
•
Uložte příruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
plně nabity.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 250)
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
5. Sklopte trysku a vložte Alcolock zpátky
do držáku.
A
POZNÁMKA
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 251)
Alcolock* (str. 250)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 252)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
253)
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alcolock* (str. 250).
Související informace
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 250)
08
Alcolock* - uložení (str. 251)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
08 Startování a jízda
•
•
Alcolock* (str. 250)
Alcolock* - nezapomeňte
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
253)
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu2.
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
Chladné nebo horké počasí
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte přibližně na
3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alcolock se musí kontrolovat a kalibrovat
v servisu2 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Doporuč. kalibr.. Pokud
kalibrace nebude provedena do těchto 30
dní, běžné startování motoru se zablokuje v tomto případě bude možné vůz startovat
pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
08
2
252
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude
zařízení Alcolock připraveno k použití.
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá Alcolock více proudu. Na sdružené
přístrojové desce se objeví Alcoguard vložte
napájecí kabel. V tomto případě připojte
napájecí kabel od schránky v palubní desce
a počkejte, než kontrolka (6) začne svítit
zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že Alcolock vezmete
dovnitř.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
Alcolock nefunguje, lze Alcolock pomocí
08 Startování a jízda
a potom Alcoguard Vypojení povol..
Nyní lze motor nastartovat.
funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
POZNÁMKA
Každá aktivace funkce Bypass se zaznamenává a ukládá do paměti, viz Zaznamenávání údajů (str. 16).
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu2.
Aktivace funkce Emergency
•
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard
Vypojení povol. - tato indikace bude svítit po
celou dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze
v servisu2.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li zařízení Alcolock nainstalováno, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu2.
Aktivace funkce Bypass
•
2
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Vypojení aktiv. Čekejte 1 minutu
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Alcoguard Vypojení povol. a potom lze
motor nastartovat.
Alcolock* - symboly a textové zprávy
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak Alcolock funguje před nastartováním
motoru (str. 251), se na displeji sdružené
přístrojové desky může zobrazit rovněž následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
zkusit znovu
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Alcoguard
Doporučen
servis
Kontaktujte servisA.
Alcoguard Není
signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Alcoguard
Neplatný test
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace2.
Související informace
•
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 250)
Alcolock* - uložení (str. 251)
Alcolock* - před nastartováním motoru
(str. 251)
Alcolock* (str. 250)
Alcolock* - symboly a textové zprávy (str.
253)
08
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
08 Startování a jízda
||
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard
Delší výdech
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard
Jemnější
výdech
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte méně
intenzivně.
Alcoguard Silnější výdech
Výdech byl příliš slabý vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
čekat
Předehřev
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Výdech 5 sekund.
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Alcolock* - funkce a použití (str. 250)
Alcolock* - nezapomeňte (str. 252)
Alcolock* - uložení (str. 251)
Alcolock* (str. 250)
Startování motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
Dieselový motor
2. Sešlápněte na doraz brzdový pedál3.
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče
běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud
se neaktivuje ochrana před přehřátím.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 159).
08
3
254
Za jízdy k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
Alcolock*, musí být před nastartováním
motoru provedena dechová zkouška
s vyhovujícími výsledky. Další informace
o funkci Alcolock, viz Alcolock* (str. 250).
Při startování motoru za běžných podmínek je
prioritní motor elektropohonu vozidla. Naftový
motor zůstává vypnutý. To znamená, že po
stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE se
elektromotor "nastartuje" a vozidlo je připraveno k odjezdu. Nastartovaný motor poznáte
podle zhasnutí kontrolek na sdružené přístrojové desce a podle rozsvícení příslušného
motivu, (viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 64)).
Existují však situace, kdy dojde k okamžitému
nastartování naftového motoru, např. je-li
příliš nízká teplota nebo pokud se musí dobít
baterie.
08 Startování a jízda
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze zapalování po nastartování motoru
nebo při odtahování vozidla.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
Polohy klíče (str. 74).
Vypnutí motoru
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Zastavení motoru:
•
Pokud volicí páka není v poloze P nebo
pokud se vozidlo pohybuje:
•
Související informace
•
Vypnutí motoru (str. 255)
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 74)
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Keyless drive*
08
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 163).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
08 Startování a jízda
Zámek řízení
Startování s pomocnou batérií
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem.
Pokud je baterie spouštěče (str. 347) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
Funkce
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 4 a stiskne se tlačítko
START/STOP ENGINE, zámek řízení se
odemkne.
•
Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení
lze zaslechnout mechanický zvuk.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 254)
Polohy klíče (str. 74)
Volant (str. 81)
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do
polohy klíče 0 (str. 74).
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
08
4
256
U vozů s funkcí Keyless se dálkový ovladač musí nacházet uvnitř vozu.
5. Otevřete svorky na předním krytu baterie
a kryt sejměte.
ve svém voze
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
08 Startování a jízda
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
11. Chcete-li nastartovat vozidlo s vybitou
baterií, zasuňte do zapalování dálkový
ovladač s klíčem a stiskněte tlačítko
START/STOP ENGINE, viz Startování
motoru (str. 254).
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
13. Namontujte zpět do vozidla přední kryt
baterie.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Při startování motoru za běžných podmínek je prioritní motor elektropohonu
vozidla. Naftový motor zůstává vypnutý.
To znamená, že po stisknutí tlačítka
START/STOP ENGINE se elektromotor
"nastartuje" a vozidlo je připraveno
k odjezdu. Nastartovaný motor poznáte
podle zhasnutí kontrolek na sdružené
přístrojové desce a podle rozsvícení
příslušného motivu.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
Související informace
•
Startování motoru (str. 254)
Systémy pohonu
Vozidlo V60 Plug-in Hybrid je tzv. paralelní
hybridní vozidlo, tzn. využívá dva samostatné
systémy pohonu: elektromotor a naftový
motor. Podle řidičem vybraného režimu
pohonu a dostupné elektrické energie se tyto
dva systémy pohonu mohou používat buďto
samostatně nebo souběžně.
Dva systémy pohonu
Pokročilý systém řízení kombinuje vlastnosti
obou systémů pohonu tak, aby bylo dosaženo optimální hospodárnosti jízdy.
Hybridní akumulátor
Generátor nebezpečného napětí5
Dieselový motor
Elektromotor
5
08
Kombinovaný generátor nebezpečného napětí a motor spouštěče - ISG (Integrated Starter Generator).
257
08 Startování a jízda
||
Elektromotor pohání vozidlo většinou při
nízkých rychlostech, naftový motor při
vyšších rychlostech a během aktivnější jízdy.
Jak naftový motor, tak elektromotor generují
hybnou sílu přímo na kola. Naftový motor
může rovněž nabíjet hybridní baterii elektromotoru pomocí speciálního generátoru
nebezpečného napětí.
Související informace
•
•
•
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 258)
Tok energie (str. 260)
Systém pohonu - symboly a zprávy (str.
262)
Systém pohonu - jízdní režimy
Používají se oba systémy pohonu ve vozidle,
a to samostatně nebo souběžně. Řidič si
během jízdy může vybírat konkrétní jízdní
režim. Bez ohledu na vybraný režim kontroluje
řídicí systém, zda je kombinace jízdní způsobilosti, řidičských zkušeností, vlivu na prostředí
a hospodárnosti jízdy vždy optimální vzhledem
ke zvolenému jízdnímu režimu.
Pokud nelze některý z jízdních režimů aktivovat, důvod je vysvětlen textovým hlášením na
sdružené přístrojové desce.
POZNÁMKA
Řidič nemůže vybrat „špatný“ režim jízdy –
pokud není splněn některý parametr
v určité situaci, systém automaticky vybere
jiný, vhodnější režim jízdy.
VAROVÁNÍ
•
Nenechávejte vozidlo v nevětraném
prostoru s aktivním režimem jízdy
a vypnutým naftovým motorem –
pokud bude nízký stav energie
v hybridním akumulátoru, automaticky
se nastartuje motor a výfukové plyny
mohou způsobit vážnou újmu na
zdraví osob nebo zvířat.
– PURE
Tato možnost se zaměřuje
na elektrickou jízdu a na
nízkou spotřebu energie,
a pomáhá řidiči maximalizovat podíl jízdy na hybridní
baterii.
Protože dojezd v elektrickém režimu souvisí
s celkovou spotřebou energie, pro funkce,
které snižují dojezd (např. klimatizace a dynamika), se provádí odpočty. Aby byl zajištěn
maximální dojezd, klimatizace (str. 125) je
vypnuta, lze ji však v případě potřeby aktivovat tlačítkem AC.
POZNÁMKA
V případě mlžení stiskněte tlačítko AC,
AUTO nebo tlačítko odmlžování.
08
Ovládání jízdních režimů.
258
08 Startování a jízda
Upozorňujeme
Tento jízdní režim si lze vybrat pouze
v případě, že je hybridní baterie dostatečně
nabita.
V některých případech se naftový motor
může automaticky nastartovat, a to přesto, že
je zvolen jízdní režim PURE. Například.:
•
•
pokud rychlost stoupne nad 125 km/h
•
pokud je v hybridní baterii málo energie
a baterie se musí dobít
•
pokud nastala situace omezující funkčnost systému nebo komponentu, např.
nízká venkovní teplota, viz Tok energie
(str. 260).
pokud řidič požaduje vyšší hybnou sílu,
než dokáže nabídnout elektrický pohon
– HYBRID
Tato možnost je předvoleným režimem při spuštění
vozidla. Řídicí systém používá elektromotor a naftový
motor – jednotlivě nebo souběžně – a vypočítává optimální použití s ohledem na
výkon, spotřebu paliva a pohodlí při jízdě.
Schopnost jet v režimu HYBRID výhradně na
elektromotor závisí na míře nabití hybridní
baterie a, například, na požadovaném topení
resp. chlazení v prostoru pro cestující. Je-li
baterie dostatečně nabitá, schopnost jet
výhradně v elektrickém provozu je stejná jako
v režimu PURE. S vozidlem se tedy snadno
jede jako s elektrickým vozidlem (k dispozici
je vysoký elektrický výkon).
Je-li v baterii málo energie (baterie je téměř
vybitá), musí se současně udržet v baterii
energie, což znamená, že naftový motor bude
startován častěji.
Chcete-li obnovit funkci a jet v režimu
HYBRID výhradně na elektřinu:
•
Dobijte hybridní baterii pomocí nabíjecího
kabelu ze zásuvky 230 VAC (viz Nabíjecí
proud (str. 287)) nebo použijte funkci
SAVE.
Upozorňujeme
•
Naftový motor může dokonce nastartovat, když je hybridní baterie dostatečně
nabitá. Tím se zvýší resp. sníží teplota
v prostoru pro cestující.
– POWER
pedál.
To zajistí optimální reakci
a provozní režim vozidla, jelikož elektromotor i naftový
motor jsou aktivovány po
celou dobu. Vozidlo má
sportovnější charakteristiku
a rychlejší odezvu na plynový
Během aktivní jízdy je upřednostňováno používání nižších převodových stupňů, což má za
důsledek zpožděné řazení nahoru.
Upozorňujeme
•
•
Naftový motor stále běží.
•
Tento jízdní režim je spojen s vyšší
spotřebou paliva.
U vozidla jsou poháněna přední i zadní
kola.
– AWD
V tomto režimu se aktivuje
pohon všech kol, což zlepšuje přilnavost a trakci
vozidla. Tento režim je primárně určen pro nízkou
rychlost na kluzkém povrchu
silnice, ale pohon všech kol
má stabilizační účinky i na vyšší rychlosti.
Upozorňujeme
•
•
Naftový motor stále běží.
Tento jízdní režim je spojen s vyšší
spotřebou paliva.
– SAVE
Tato funkce spustí dobíjení
hybridní baterie a zajistí, že
úroveň nabití baterie
neklesne pod kapacitu odpovídající cca. 20 km jízdy na
elektropohon. To má za úkol
šetřit energii do budoucna,
kdy elektrický provoz bude vhodnější, např.
při jízdě ve městě.
08
}}
259
08 Startování a jízda
||
Je-li hybridní baterie málo nabita, při stisknutí
tlačítka SAVE naftový motor nejdříve dobije
baterii na kapacitu odpovídající cca. 20 km
jízdy na elektrický provoz.
Jízda s elektrickým motorem ušetří více paliva
při nízké rychlosti než při vysoké. Proto volte
funkci SAVE především v případech, kdy je
hybridní baterie dostatečně nabita a plánovaná jízda začne delším úsekem při vyšších
rychlostech (např. po dálnicích) a skončí jízdou malou rychlostí, kdy je žádoucí jízda na
elektrický pohon.
Pokud stisknete tlačítko SAVE a hybridní
baterie je nabita na úroveň odpovídající
cca. 20 km jízdy na elektrický provoz,
zachová se aktuální úroveň energie v hybridní
baterii.
Bez ohledu na zvolený jízdní režim se příležitostně může na pozadí aktivovat dobíjení
hybridní baterie, a to podobně jako u funkce
SAVE. Přitom se provádí automatická regenerace filtru DPF (str. 285).
Upozorňujeme
•
•
08
260
Tento jízdní režim je spojen s vyšší
spotřebou paliva.
Poté, kdy naftový motor nabije hybridní
baterii na úroveň SAVE, řídicí systém
naftový motor zastaví a nastartuje stejně
jako v případě nedostačující energie
v režimu HYBRID.
Jízdní režimy v menu MY CAR
Tok energie
Systém menu vozidla (str. 106) obsahuje
stručný popis jednotlivých jízdních režimů
vozidla.
Na obrazovce displeje na středové konzole lze
graficky zobrazit, zda vozidlo pohání spalovací
motor nebo elektromotor a jak teče elektrická
energie - zde se např. zobrazí, zda se hybridní
baterie dobíjí nebo zajišťuje energii pro elektrický motor.
1. Přejděte na MY CAR
Režimy řízení.
HYBRID
2. Zde vyberte režim PURE, HYBRID,
POWER, AWD nebo SAVE a potvrďte
tlačítkem OK.
Dále se zde zobrazují informace o teplotě
a stáří motorové nafty.
Funkce Start/Stop
Řídicí systém rozhodne, kdy a na jak dlouho
se naftový motor zastaví a vypne. Odpovídá
to funkci Start/Stop u běžných vozidel se
spalovacími motory.
Statistika jízdy
Vozidlo ukládá statistické údaje (str. 113)
o spotřebované elektrické energii/naftě ve
vztahu k ujeté vzdálenosti.
Kromě palubního počítače je statistika jízdy
přístupna také v systému menu MY CAR:
•
Přejděte na MY CAR Statistika cesty
a potvrďte tlačítkem OK.
Související informace
•
•
Systémy pohonu (str. 257)
•
Tok energie (str. 260)
Systém pohonu - symboly a zprávy (str.
262)
Funkce, která zobrazuje tok energie, se aktivuje v systému menu:
•
Přejděte na MY CAR HYBRID
energie a potvrďte tlačítkem OK.
Tok
Omezení kvůli nízké venkovní teplotě
Aby se za nízkých teplot z motorové nafty
nevylučoval parafin (viz Palivo - nafta (str.
283)), vozidlo může být na některých trzích
vybaveno funkcí, která automaticky omezí
08 Startování a jízda
možnost elektrického provozu v režimu PURE
nebo HYBRID při nízkých teplotách. V tomto
případě po celou dobu poběží naftový motor.
Tepelná odolnost motorové nafty je určující
pro použití paliva při nízkých teplotách. Zpravidla se tepelné vlastnosti motorové nafty
upravují v závislosti na klimatické oblasti
a období roku, kdy se nafta distribuuje a prodává. Viz také informace o motorové naftě
(str. 283).
Automatické omezení při nízkých rychlostech
se postupně zvyšuje podle stáří paliva v nádrži. Pokud jste palivo do vozidla dočerpali
nedávno, použití není nijak omezeno. Omezení se však zvýší, pokud palivo v nádrži
stárne (počítáno v měsících).
V této souvislosti se může objevit zpráva
s vysvětlení, například:
• Staré palivo Nastartujte vznětový
motor, aby se pal. spotřebovalo
• Staré palivo Motor se spustí, aby se
palivo spotřebovalo
• Staré palivo Doplňte do palivové
nádrže palivo
Podle situace postupujte podle doporučení.
Související informace
•
Systémy pohonu (str. 257)
Tato funkce má za úkol při nízkých teplotách
umožnit vozidlu spalovat palivo takovou
rychlostí, aby se nové palivo se správnou
tepelnou odolností mohlo resp. muselo přidat
ještě před tím, než bude dosažena kritická
teplota tohoto paliva.
Stáří paliva
Stará motorová nafta (cca. 5 měsíců a starší)
v kombinaci s kondenzátem může za jistých
okolností způsobit růst baktérií a řas v palivovém systému resp. oxidaci paliva, kdy může
následně dojít k provozní poruše.
Aby k těmto problémům nedošlo, do vozidla
je integrována funkce kontroly stáří paliva.
08
261
08 Startování a jízda
Systém pohonu - symboly a zprávy
V některých situacích může systém pohonu
zobrazit na sdružené přístrojové desce zprávu
- dle situace postupujte podle doporučení.
Tento symbol se rozsvítí společně
s textovou zprávou a současně se
aktivuje zvukový výstražný signál,
když řidič není připoutaný, otevřou
se dveře řidiče a dieselový motor resp. elektromotor běží.
08
262
Totéž se stane, pokud se nepřipoutaný řidič
pokusí nastartovat motor, když jsou dveře
řidiče otevřené.
Dále uvádíme několik příkladů zpráv s jejich
významy a doporučenými opatřeními.
Zpráva
Popis
Akce
PURE není k dispozici - systém hybridu má
nízkou teplotu
Minimálně jeden z komponentů v systému
pohonu nemá správnou provozní teplotu.
Jeďte v režimu HYBRID, dokud se zpráva
nezmění na PURE k dispozici - potom
stiskněte tlačítko PURE.
PURE není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
Jeďte v režimu HYBRID, dokud se zpráva
nezmění na PURE k dispozici - potom
stiskněte tlačítko PURE.
PURE není k dispozici - baterie je nedostatečně nabita
V hybridní baterii je příliš málo energie.
Jeďte v režimu SAVE, dokud se na zpráva
nezmění na PURE k dispozici, nebo dobijte
baterii z 230 VAC. Potom stiskněte tlačítko
PURE.
PURE není k dispozici, je-li řazení
v manuálním režimu
Volicí páka je v manuální poloze "+/-".
Přesuňte volicí páku do strany do automatického režimu a potom stiskněte tlačítko
PURE.
PURE k dispozici
Režim PURE je po předchozím omezení znovu
k dispozici.
–
08 Startování a jízda
Zpráva
Popis
Akce
POWER není k dispozici - systém hybridu
je dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
–
SAVE není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
–
AWD není k dispozici - systém hybridu je
dočasně omezen
Dočasné omezení systému, např. provozní
teplota není správná.
–
Související informace
•
Systémy pohonu (str. 257)
08
263
08 Startování a jízda
Převodovky
Indikátor řazení převodových stupňů*
Vozidlo V60 Plug-in Hybrid se ovládá a jezdí
se s ním stejně jako s vozidlem s běžným spalovacím motorem a automatickou převodovkou.
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň. V souvislosti
s ekologickou jízdou je nezbytné jezdit na
správný převodový stupeň a přeřazovat ve
správný čas.
Výjimkou je situace, kdy je volicí páka v poloze
ručního řazení (+/-): v tomto případě je
naftový motor nepřetržitě spuštěn. Řidič pak
musí řadit převodové stupně ručně a pokud
se uvolní plynový pedál, motor vozidla brzdí,
viz Automatická převodovka -- Geartronic (str.
264).
Automatická převodovka -Geartronic
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
Automatická převodovka
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol
a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení v textové zprávě.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 264)
08
6
264
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S6: sportovní režim*.
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro
určité varianty – GSI (Gear Shift Indicator) –
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva. S ohledem např.
na parametry jízdy a jízdu bez vibrací může
být však vhodné přeřadit při vyšších otáčkách
motoru. Γíslo v rámečku označuje aktuální
převodový stupeň.
U vozidla V60 Plug-in Hybrid není "sportovní režim" k dispozici - je zde pouze "+ a "-".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sdružená přístrojová deska (str. 63) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, J*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
08 Startování a jízda
Parkovací poloha - P
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
•
Abyste mohli volicí páku vyřadit z polohy
P, brzdový pedál musíte nejdříve pevně
sešlápnout.
POZNÁMKA
Při spouštění motoru se provádí automatická kontrola funkce brzdové soustavy,
když řidič sešlápne brzdový pedál a uvolní
tak volicí páku z polohy P. Během kontroly
funkce je dráha pedálu mírně delší, než
během normálního brzdění.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. S ohledem na bezpečnost zatáhněte parkovací brzdu (str. 273).
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Poloha neutrálu - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Do požadované polohy se
u manuálního řazení dostanete
přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
nebo
•
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Je-li volicí páka v poloze manuálního řazení
(+S-), naftový motor je stále v provozu. Řidič
pak musí měnit převodové stupně ručně
a pokud se uvolní plynový pedál, motor
vozidla brzdí.
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku "+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do klidové polohy + a –.
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím
se předejde škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
08
}}
265
08 Startování a jízda
||
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
08
266
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
Blokování páky voliče
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
Mechanické blokování řazení
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem (str.
383)
G021351
"+S–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 1.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
08 Startování a jízda
•
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 264)
Aby bylo možné přesunout volicí páku
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být v
poloze II (str. 74).
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze klíče II.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a dole ve schránce vyhledejte
otvor7 pro zasunutí čepele klíče (str. 159).
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte a přidržte.
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte nahoru čepel klíče.
4. Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
08
7
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
267
08 Startování a jízda
Pomoc při startování do kopce (HSA)*
Pohon všech kol – AWD
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Optimální trakce je dosahována u pohonu
všech kol.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 254)
08
268
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Toto tlačítko na středové
konzole slouží k aktivaci
pohonu všech kol (AWD – All
Wheel Drive), viz Systém
pohonu - jízdní režimy (str.
258). Tento režim se používá
zejména pro nízkou rychlost
na kluzkém povrchu. Pohon všech kol má
stabilizační účinek i na vyšší rychlosti.
Aby trakce byla optimální a kola neprokluzovala, pohybová síla se automaticky rozdělí na
kola s nejlepší adhezí. Při normální jízdě je
větší část výkonu přenášena na přední kola.
08 Startování a jízda
Nožní brzda
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud je jeden brzdový okruh poškozen, znamená to, že brzdy brzdí s větším zdvihem
pedálu a s vynaložením větší síly.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pokud se používá brzda, když neběží motor,
pedál se pohybuje o něco dále a k zabrzdění
vozu musí být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Další obecné informace o velkém zatížení
vozu,viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 379).
Kontrola funkčnosti při startování
motoru
sdružené přístrojové desce (str. 64) pomocí
animace.
V60 Plug-in Hybrid je vybaven tzv. brzdovou
soustavou "brake by wire". Po každém
nastartování motoru se provede automatická
kontrola funkčnosti brzdového systému, a to
když řidič sešlápne brzdový pedál, aby přesunul volicí páku do polohy P, viz Automatická
převodovka -- Geartronic (str. 264). V souvislosti s kontrolou funkce se na informačním
displeji může někdy zobrazit zpráva a symbol.
Viz příklady v tabulce na konci této kapitoly.
Tato funkce je aktivní v rozsahu rychlostí
150-5 km/h - při prudším brzdění a mimo
tento rozsah rychlostí doplňuje brzdění hydraulická brzdová soustava.
POZNÁMKA
Během kontroly funkce je dráha pedálu
mírně delší, než během normálního
brzdění.
Lehce brzdění - dobíjení hybridní
baterie
K lehkému brzdění se používá jako motorová
brzda elektromotor. Pohybová energie vozu
se přitom mění na elektrickou energii, která se
používá k dobití hybridní baterie. Dobíjení
baterie při brzdění motorem je indikováno na
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích může mít za následek opožděnou reakci
brzd. Na mokrém povrchu vozovky, před
dlouhodobým parkování a po mytí v myčce
se doporučuje očistit brzdy lehkým krátkodobým přibrzděním při jízdě.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční a servisní knížce.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
08
}}
269
08 Startování a jízda
||
Symboly a zprávy
Symbol
Zpráva
Význam/činnost
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu
a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu úniku brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
Pro vyřazení
z polohy P zcela
sešlápněte brzdový
pedál
Tlak nohy na brzdový pedál je příliš malý.
Změna charakt.
brzd. pedálu Nutný
servis
Může se zobrazit ve velmi chladném počasí nebo v případě, kdy se volicí páka přesune z polohy P a brzdový
pedál není dostatečně sešlápnutý.
•
•
Sešlápněte pedál dále.
Vypněte motor stisknutím tlačítka START/STOP ENGINE - znovu nastartujte motor a sešlápněte
brzdový pedál.
Pokud chybová zpráva nezmizí: Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08
270
08 Startování a jízda
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Související informace
•
•
Parkovací brzda (str. 273)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272)
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 272)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 272)
08
271
08 Startování a jízda
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Související informace
•
•
•
•
08
272
Nožní brzda (str. 269)
Parkovací brzda (str. 273)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 272)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při
rychlostech nad 50 km/h v případě náhlého
brzdění. Jakmile vůz zpomalí na rychlost
menší než 10 km/h, brzdová světla přestanou
blikat, ale budou normálně svítit. Současně se
aktivuje výstražná funkce ukazatelů směrů
(str. 91) - tato světla blikají, dokud řidič
pomocí plynového pedálu nezmění otáčky
motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 269)
Parkovací brzda (str. 273)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 272)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 272)
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 269)
Parkovací brzda (str. 273)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 272)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 272)
08 Startování a jízda
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
PULL RELEASE. Při uvolnění ovládacího
prvku se brzdění vypne.
POZNÁMKA
V případě nouzového brzdění při rychlostech nad 10 km/h se během brzdění ozývají zvukové signály.
Funkce
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze
na zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za
jízdy, když se používá normální nožní brzda,
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí baterie příliš nízké, připojte
pomocnou baterii, viz Startování s pomocnou
batérií (str. 256).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací
brzdy.
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
•
Při parkování vozidla přesuňte volicí páku
do polohy P.
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, stisknutím
a podržením ovládacího prvku PUSH LOCK/
08
}}
273
08 Startování a jízda
||
Uvolnění parkovací brzdy
Automatické odbrzdění
Velké zatížení při jízdě do kopce
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je
parkovací brzda automaticky odbrzděna
v prudkém svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku, zatímco se rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
POZNÁMKA
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky8.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
08
8
274
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte START/STOP ENGINE.
Z bezpečnostních důvodů se parkovací
brzda uvolní automaticky pouze, pokud
běží motor a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve vozidlech s automatickou
převodovkou se parkovací brzda uvolní
automaticky, pokud se sešlápne plynový
pedál a volič převodových stupňů se
přesune do polohy D nebo R.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu
konstrukce elektronické brzdy měněno
v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly a zprávy
Informace o zobrazení a mazání textových
zpráv na sdružené přístrojové desce, viz
Zprávy - použití (str. 106).
08 Startování a jízda
Symbol
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Ruční brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
Ruční brzda není
zatažena
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Ruční brzda
Doporucen
servis
Byla zjištěna závada:
•
•
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím,
než byla odhalena porucha, musí být kola
natočena jako při parkování ve svahu
a volicí páka musí být v poloze P.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
Nožní brzda (str. 269)
08
275
08 Startování a jízda
Plánování jízdy
Jízdu v elektrickém režimu je třeba pozorně
naplánovat, aby dojezd vozidla byl co nejdelší.
Využívejte maximálně elektrického provozu:
•
Zjistěte si, kde se nacházejí nabíjecí stanice.
•
Upřednostňujte parkoviště s nabíjecí stanicí.
•
Zajistěte vyváženou spotřebu elektrické
energie pomocí plynového pedálu
a využijte tak výhody elektromotoru.
Zde uvedeme několik rad, jak snížit spotřebu
energie (a dosáhnout tak delšího dojezdu) bez
nutnosti zvyšovat dobu cestování nebo snižovat požitek z jízdy.
•
Nenechávejte vozidlo v klidu na svahu
pomocí plynového pedálu. Místo toho
použijte brzdový pedál.
•
Při brzdění využívejte motor a plynule
sešlapujte brzdový pedál - takto budete
dobíjet hybridní baterii a prodloužíte
dojezdovou vzdálenost na elektromotor.
•
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí
pouze elektromotor, nevydává žádný zvuk
motoru a může se stát, že děti, chodci,
cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To
platí především pro malé rychlosti jako
např. při parkování vozidla.
POZNÁMKA
Zvykněte si vyjíždět na cestu s plně nabitou hybridní baterií.
Technika jízdy
08
276
Elektromotor funguje jako motor a zároveň
jako alternátor. Během brzdění (str. 269) se
k dobíjení (str. 286) hybridní baterie používá
brzdná síla - tato energie by jinak byla
zmařena jako teplo.
Vysoká rychlost zvyšuje výrazně spotřebu
energie z důvodu vyššího aerodynamického odporu – dvojnásobná rychlost zvyšuje odpor větru 4krát.
•
Vozidlo pravidelně udržujte – dodržujte
doporučené servisní intervaly společnosti
Volvo.
•
Odtahování jiného vozidla je energeticky
náročné - použijte režim AWD. V tomto
režimu se dobije hybridní baterie a souběžně se zlepší jízdní charakteristika vozidla
a adheze na vozovce, viz Systém pohonu
- jízdní režimy (str. 258).
Vnější teplota
Elektromotor, elektronika a baterie fungují
optimálně při teplotě cca. 25 °C. Je-li vozidlo
připojeno k elektrické zásuvce, připraví se
(str. 130) na optimální teplotní rozsah. Pokud
je vozidlo spouštěno v chladném počasí nebo
se během jízdy dostane pod dovolenou
teplotu, spustí se palivové nezávislé topení
a v případě potřeby se automaticky spustí
interní spalovací motor za účelem topení.
Pokud klesne teplota příliš nízko, vozidlo lze
provozovat s využitím elektrické energie, ale
se sníženým výkonem.
Podobně se může systém ochlazovat, pokud
je provozován v horkém prostředí.
POZNÁMKA
Pokud venkovní teplota extrémně klesne,
vznětový motor bude stále běžet.
Spotřebiče elektrické energie
Γím více spotřebičů ve vozidle je zapnuto
(např. autorádio, elektricky vyhřívaná okna,
boční zrcátka, sedadla apod.), tím vyšší je
spotřeba elektrické energie.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 285)
Jízda v zimě (str. 279)
08 Startování a jízda
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
O brodění mluvíme, pokud vozidlo projíždí po
cestě pokryté vodou. Brodění musíte věnovat
zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 25 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem (str. 296).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vys.tepl.motoru Bezpecne
zastav. - bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva
Vys.tepl.motoru Vypněte motor nebo
Málo chl.kapal. Vypněte motor, musíte
po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu
Horká převodov. Snižte rychlost nebo
Horká převodov. Bezpečně zastav. postupuje podle dále uvedených doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně
zastavte a nechejte motor běžet několik
minut na volnoběh, aby převodovka
ochladla.
Související informace
•
•
Odtah (str. 304)
Tažení (str. 302)
•
08
277
08 Startování a jízda
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Jízda s otevřenými dveřmi
zavazadlového prostoru
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru, mohou se do vozidla přes
otevřený prostor dostat škodlivé výfukové
plyny.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Související informace
•
Nakládání (str. 146)
Přetížení - baterie spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče (str. 347) různě. Nenechávejte klíč ve
spínací skříňce v poloze (str. 74) II, pokud je
vypnutý motor. Místo toho použijte režim I,
který je energeticky méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
08
278
V tomto případě nabijte baterii tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče
se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
08 Startování a jízda
Před dlouhou cestou
Jízda v zimě
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva (str.
386).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 318).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
333)
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 313)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 334) motoru musí
obsahovat minimálně 50% glykolu. Tato
směs chrání motor do přibližně –35°C
před zamrznutím. K dosažení optimální
ochrany proti zamrznutí nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 379).
Výměna světla (str. 337)
látoru spouštěče a jeho kapacita je chladem snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů (str.
347), aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné
počasí představuje velké zatížení akumu-
08
279
08 Startování a jízda
Dojezd na elektrický pohon
Dojezd vozidla na elektrický pohon závisí na
několika faktorech, např. počtu zapnutých
spotřebičů.
Spotřebiče elektrické energie
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také na hospodárnost využití energie
(str. 287). Γím více spotřebičů budete zapínat (rádio, elektrické vyhřívání oken/zrcátek/
sedadel, příliš studený vzduch z klimatizace
atd.), tím kratší bude potenciální dojezd.
místě. Další informace o tom, na co je třeba
pamatovat, pokud se vozidlo delší dobu
nepoužívá, viz Dlouhodobé skladování - na co
pamatovat (str. 295).
Související informace
•
•
Plánování jízdy (str. 276)
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze
otevřít/zavřít následovně:
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Jízda v zimě (str. 279)
Specifikace dojezdu u elektrického provozu,
viz Dojezd - specifikace (str. 389).
POZNÁMKA
Kromě vysoké rychlosti, náhlého zrychlování a velkého odběru proudu v prostoru
pro cestující může dojezd vozidla zkrátit
také těžký náklad.
Delší doba nečinnosti
08
280
Během běžného nabíjení hybridní baterie (str.
286) se určitá část nabíjecího proudu používá
k udržení připravenosti systému pohonu
vozidla k jízdě, zvláště k regulaci teploty
hybridní baterie. Pokud se vozidlo několik dnů
nepoužívá, lze ušetřit energii tím, že se
nespouští předběžná úprava teploty vozidla.
Pokud se vozidlo nepoužívá delší dobu,
hybridní akumulátor podá nejlepší výkon,
pokud je vozidlo zaparkováno v chladném
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené
přístrojové desky ukazuje, na které
straně se nachází víčko paliva.
•
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže
přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 281)
08 Startování a jízda
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
1. Otevřete/sundejte boční kryt v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako jsou
dvířka hrdla palivové nádrže).
2. Roztáhněte/otevřete perforovanou části
izolace a vyhledejte zelený provázek
s rukojetí.
3. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 281)
Doplňování paliva
Důležité informace pro doplňování paliva.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Krytku hrdla palivové nádrže lze připevnit
k dvířkům.
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte
uzávěr pomalu.
•
Po načerpání paliva nasaďte opětovně
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno
nebo více cvaknutí.
Doplňování paliva
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
08
281
08 Startování a jízda
||
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
Doplňování z rezervního kanystru9
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou pod víkem podlahy
v zavazadlovém prostoru. Nálevka se nachází
u rezervního kola nebo v otvoru pod víkem
podlahy.
Dbejte na pevné zasunutí nálevky do plnicí
trubky. Plnicí trubka má otevíratelné víčko
a nátrubek nálevky musí sahat za víčko. Pak
lze zahájit doplňování paliva.
Související informace
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 281)
•
Palivo - použití (str. 282)
Palivo - použití
VAROVÁNÍ
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny pro spalování etanolu (E85).
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
08
9
282
Platí pouze pro vozidla s naftovým motorem.
Ekonomická jízda (str. 285)
Palivo - nafta (str. 283)
08 Startování a jízda
•
•
•
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str.
285)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 386)
Palivová nádrž - objem (str. 385)
Palivo - nafta
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte motorovou naftu pochybné kvality. Motorová nafta
by měla splňovat normu EN 590 nebo
JIS K2204. Vznětové motory jsou citlivé na
nečistoty v palivu, např. vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Používejte výhradně palivo splňující požadavky evropské normy o naftě.
Maximální obsah síry je 50 ppm.
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME10 (Fatty Acid Methyl Ester)
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování a zatlačte jej do koncové
polohy, další informace - viz Polohy klíče
(str. 74).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
10
08
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
283
08 Startování a jízda
||
3. Počkejte cca. 1 minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo. Více informací, viz Servisní program
Volvo (str. 327).
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Důležitá upozornění k jízdě do úplného
vyprázdnění nádrže
Nenechte nádrž zcela vyprázdnit. V případě
vyprázdnění nádrže lze pokračovat v jízdě
s pohonem na hybridní baterii. Po doplnění
paliva může trvat nastartování déle (až
30 sekund). V určitých případech může být
nutné startovat opakovaně.
Po nastartování motoru se doporučuje nechat
jej nejméně 5 minutběžet. Vyberte režim jízdy
AWD nebo POWER, abyste podpořili
dodávku paliva.
08
284
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí hlášení Vnitřní
spalovací motor není k dispozici omezený výkon a dojezd, vypněte a znovu
zapněte motor, abyste dosáhli znovu plné
funkce.
Katalyzátor
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Související informace
•
•
Palivo - použití (str. 282)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 386)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str.
285)
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva (viz Spotřeba paliva a emise
CO2 (str. 386)).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 285)
Palivo - nafta (str. 283)
08 Startování a jízda
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace mohou nastat následující situace:
Během regenerace se na pozadí dočasně
aktivuje dobíjení hybridní baterie, a to podobně jako u funkce SAVE, viz Systém pohonu
- jízdní režimy (str. 258).
Použijte funkci ECO Guide, která ukazuje,
jak úsporně s vozidlem jedete, viz Eco
guide & Hybrid guide (str. 68).
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikátor řazení převodových stupňů (str. 264).
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 387).
•
Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
•
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
DŮLEŽITÉ
Regenerace za chladného počasí
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný
trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Plný filtr sazí Viz manuál.
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
•
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Ekonomická jízda
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 282)
Palivo - nafta (str. 283)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 386)
Palivová nádrž - objem (str. 385)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
285
08 Startování a jízda
||
•
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Informace o filosofii společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí - viz Filosofie
společnosti Volvo na ochranu životního
prostředí (str. 19).
Další informace o spotřebě paliva - viz
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 386).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
Související informace
08
•
•
•
11
286
Palivo - použití (str. 282)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 386)
Palivová nádrž - objem (str. 385)
Evropská norma - EN 61851-1.
Dobíjení hybridní baterie
Kromě palivové nádrže stejné jako u běžného
vozidla je toto vozidlo vybaveno
lithium-iontovou baterií (hybridní baterií).
Hybridní baterie se nabíjí pomocí nabíjecího
kabelu s řídicí jednotkou (str. 289), který se
nachází ve schránce pod podlahou zavazadlového prostoru, viz Dobíjecí kabel s řídicí
jednotkou (str. 289).
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196
a IEC 61851, jelikož tento kabel umožňuje
sledovat teplotu.
Doba, za kterou se hybridní baterie dobije,
závisí na nabíjecím proudu (str. 287).
Během dobíjení hybridní baterie ve vozidle se
na displeji řídicí jednotky nabíjecího kabelu
zobrazuje momentální stav (str. 291) v průběhu dobíjení a stav po dokončení dobíjení.
Během nabíjení hybridní baterie probíhá rovněž nabíjení startovací baterie (str. 347)
vozidla.
Pokud je teplota hybridní baterie nižší než
-10 ºC nebo vyšší než 30 ºC, může to znamenat, že některé funkce vozidla budou omezeny nebo změněny nebo nedostupné, pro-
tože kapacita lithium-iontových baterií se
mimo toto rozmezí snižuje.
Příkladem je jízdní režim PURE (viz Systém
pohonu a jízdní režimy (str. 258)), který nelze
zvolit, je-li teplota v baterii příliš vysoká nebo
nízká.
Dobíjení pomocí fixní řídicí jednotky
v souladu s režimem 311
Na určitých trzích je nainstalována řídicí jednotka jako součást nabíjecí stanice, která je
připojena k elektrické síti. V tomto případě
nabíjecí kabel neobsahuje řídicí jednotku.
Místo toho má speciální konektor, kterým se
připojuje k nabíjecí stanici. Dodržujte pokyny
platné pro nabíjecí stanici.
Související informace
•
Dobíjení hybridní baterie - příprava (str.
288)
•
Dojezd na elektrický pohon (str. 280)
08 Startování a jízda
Nabíjecí proud
Nabíjecí proud se používá k dobíjení hybridní
baterie (str. 286) a k teplotní přípravě vozidla.
Nabíjecí kabel (str. 289) mezi nabíjecí zásuvkou vozidla a zásuvkou 230 VAC lze pomocí
řídicí jednotky nastavit na různá zatížení
s různým odběrem proudu (6-16 A).
Po aktivaci nabíjecího kabelu zobrazí sdružená přístrojová deska hlášení a rozsvítí se
kontrolka (str. 293) ve vstupní zásuvce
vozidla. Nabíjecí proud se používá především
k dobíjení baterie. Lze jej však použít také
k předběžné úpravě teploty (str. 130).
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení
- hrozí riziko možného poškození zásuvky
230 V.
Doba nabíjení závisí na nastavení proudu na
řídicí jednotce.
Viz příklady v následující tabulce:
Intenzita proudu (A)
Doba nabíjení
(hod.)
6
7,5–10,0
10
4,5–7,0
16
4,0–5,5
POZNÁMKA
•
•
Ve velmi chladném nebo velmi horkém
počasí se část nabíjecího proudu používá na ohřátí nebo ochlazení hybridní
baterie a prostoru pro cestující
(teplotní příprava (str. 130)), což má za
následek delší dobu nabíjení.
Pokud aktivujete teplotní přípravu (str.
130), doba nabíjení se prodlouží.
Potřebná doba závisí především na
venkovní teplotě.
Konektor nabíjecího kabelu a zásuvka pro dobíjení.
Obvykle pojistkový okruh zahrnuje několik
spotřebičů 230 VAC, proto k jedné pojistce
může být připojeno několik spotřebičů (např.
osvětlení, vysavač, elektrická vrtačka atd.).
Příklad 1
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena
na 16 A, vozidlo se snaží odebírat 16 A
z 230 VAC síťové zásuvky a po chvíli se
vypne přetížená 10 A pojistka pro zásuvku
a nabíjení se zastaví.
V tomto případě resetujte zásuvku s pojistkou
a zvolte na řídicí jednotce nižší nabíjecí proud,
viz Dobíjení hybridní baterie - příprava (str.
288).
Příklad 2
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena
08
}}
287
08 Startování a jízda
||
na 10 A , vozidlo bude odebírat ze síťové
zásuvky 230 VAC pouze 10 A. Pokud se
k dané zásuvce (nebo k jiné zásuvce ve stejném pojistkovém okruhu) připojí další
spotřebiče, hrozí nebezpečí přetížení zásuvky
resp. zásuvky chráněné pojistkou. Pojistka se
v tomto případě může přepálit a dobíjení
baterie se přeruší.
VAROVÁNÍ
•
V tomto případě resetujte zásuvku s pojistkou/obvod s pojistkou a zvolte na řídicí jednotce nižší nabíjecí proud. Další možností je
odpojit ostatní spotřebiče od zásuvky.
Hybridní akumulátor se smí dobíjet
pouze ze schválených uzemněných
zásuvek 230 VAC.
•
Ochrana před zkratem se zemí u řídicí
jednotky chrání vozidlo, ale přesto
hrozí přetížení sítě 230 V AC.
Příklad 3
•
Nepoužívejte viditelně opotřebené
nebo poškozené napájecí zásuvky,
protože by mohlo dojít k požáru,
poškození předmětů a/nebo poranění
osob.
Pokud je vozidlo připojeno k zásuvce
230 VAC/10 A a řídicí jednotka je nastavena
na 6 A , vozidlo bude odebírat ze síťové
zásuvky 230 VAC pouze 6 A. Baterie se
samozřejmě dobíjí déle, ale pokud celkový
odběr nepřesahuje kapacitu pojistkového
okruhu, lze k dané zásuvce (resp. ke stejnému pojistkovému okruhu) současně připojit
další spotřebiče.
Související informace
•
Dojezd na elektrický pohon (str. 280)
08
12
288
Dobíjení hybridní baterie - příprava
Než začnete (str. 292) s dobíjením hybridní
baterie, je třeba v rámci přípravy provést
několik kroků.
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
•
Před nabíjením
DŮLEŽITÉ
•
Ovládací skříňka nesmí být zaplavena
nebo ponořena do vody.
•
Zamezte přímému slunečnímu záření.
•
Zkontrolujte, zda 230 VAC zásuvka
zajistí odpovídající napájení elektricky
dobíjených vozidel. Pokud máte
pochybnosti, požádejte o kontrolu
zásuvky kvalifikovaného odborníka.
•
Pokud proudový odběr dané zásuvky
není znám, zvolte na řídicí jednotce
nejnižší úroveň.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
VAROVÁNÍ
Hybridní akumulátor musí být vyměňován
pouze v servisu – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Na řídicí jednotce nabíjecího kabelu (str. 289)
nastavte požadovaný nabíjecí proud (str. 287)
6-16 A12. Při dodání je nastaven nejnižší
možný nabíjecí proud.
08 Startování a jízda
Otevírání/zavírání krytu zásuvky
nabíjecího vstupu
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou
K dobíjení hybridní baterie ve vozidle se používá dobíjecí kabel s řídicí jednotkou. Používejte nabíjecí kabel, který doporučuje společnost Volvo.
VAROVÁNÍ
Nabíjecí kabel se nesmí používat, je-li
některá z jeho částí poškozena. Hrozí
riziko úrazu elektrickým proudem nebo
závažné poranění osob.
Poškozené a nefunkční nabíjecí kabely smí
opravovat pouze servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení
- hrozí riziko možného poškození zásuvky
230 V.
Zatlačte na zadní část krytu a uvolněte jej.
Otevřete kryt.
Potáhněte kryt zásuvky nabíjecího vstupu
a zajistěte jej v držáku uvnitř krytu. Zkontrolujte, zda se gumové popruhy krytu
ohnuly dovnitř. Tím zabráníte vypadnutí
krytu z držáku.
Kryt zásuvky nabíjecího vstupu zavřete
v opačném pořadí.
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem podlahy zavazadlového prostoru.
Specifikace, nabíjecí kabel
Třída ochrany
IP67
Okolní teplota
-32 ºC až +50 ºC
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 286)
Dobíjení hybridní baterie - ukončení (str.
294)
08
289
08 Startování a jízda
||
Řídicí jednotka
Indikátor13 zobrazuje vybraný nabíjecí
proud.
•
Symbol se rozsvítí po zapojení nabíjecího
kabelu do zásuvky 230 VAC .
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - stavové
zprávy (str. 291)
•
Tlačítka pro zvýšení/snížení nabíjecího
proudu.
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou - jistič
zemní ochrany (str. 292)
•
Nabíjecí proud (str. 287)
Symbol se rozsvítí po zapojení nabíjecího
kabelu do zásuvky 230 VAC ve vozidle.
DŮLEŽITÉ
Rozbočovací konektory, předpěťová
ochrana a podobná zařízení se nesmí používat v kombinaci s nabíjecím kabelem,
protože by mohlo dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem apod.
Adaptér mezi zásuvkou 230 VAC a nabíjecím kabelem se smí používat pouze
v případě, že je označen schválením v souladu s IEC 61851 a IEC 62196.
POZNÁMKA
Nabíjecí kabel si pamatuje poslední nastavení nabíjecího proudu. Proto je důležité
provést nové nastavení, pokud se při
příštím nabíjení používá jiná zásuvka
230 VAC.
08
Displej a ovládání řídicí jednotky.
13
290
Maximální nabíjecí proud se v závislosti na trhu může lišit.
Související informace
08 Startování a jízda
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou stavové zprávy
Během nabíjení (str. 286) hybridní baterie ve
vozidle se na displeji řídicí jednotky (str. 289)
nabíjecího kabelu zobrazuje momentální stav
v průběhu nabíjení a stav po dokončení nabíjení.
Displej řídicí jednotky
Stav
Popis
Doporučená akce
Indikace nabíjecího proudu (1) nesvítí.
Symbol vozu (5) se rozsvítí nepřerušovaným zeleným světlem.
Pohotovostní
stav
•
•
Nabíjecí kabel je připojen k vozidlu.
Počkejte, dokud nebude akumulátor
plně nabitý.
Momentální odběr proudu označuje zelená
kontrolka (1). Symbol vozu (5) se rozsvítí
nepřerušovaným zeleným světlem.
Nabíjí se.
•
Elektronika vozidla spustila nabíjení.
•
Nabíjí se.
Indikace nabíjecího proudu nesvítí. Symbol
vozu (5) bliká červeně.
Nabíjení nelze
provést.
•
Došlo k chybě komunikace mezi
řídicí jednotkou a vozidlem.
1. Zkontrolujte všechny spoje nebo
použijte jinou zásuvku 230 VAC.
•
Větrání elektroniky vozidla není
odpovídající, není aktivováno nebo
je poškozené.
2. Znovu spusťte dobíjení baterie.
•
Aktivoval se jistič zemní ochrany na
nabíjecím kabelu.
1. Vytáhněte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC.
Symbol vozu (5) se rozsvítí nepřerušovaným červeným světlem.
Nabíjení nelze
provést.
Nabíjení je možné, ale ještě nebylo
aktivováno elektronikou vozidla.
Počkejte, dokud nebude akumulátor
plně nabitý.
2. Jistič zemní ochrany se resetuje
a jednotka se restartuje.
Kontrolka (1) nabíjecího proudu a symbol
domu (3) blikají červeně.
Nabíjení nelze
provést.
U zásuvky 230 VAC zareagovalo monitorování teploty.
Znovu spusťte nabíjení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborníka.
Související informace
•
Nabíjecí proud (str. 287)
08
291
08 Startování a jízda
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou sledování teploty
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou jistič zemní ochrany
Dobíjení hybridní baterie - zahájení
dobíjení
Aby bylo možné vždy dobíjet (str. 286)
hybridní baterii ve vozidle bezpečně, obsahuje
řídicí jednotka (str. 289) vestavěné zařízení,
které sleduje nabíjecí proud.
Řídicí jednotka nabíjecího kabelu (str. 289)
obsahuje vestavěný jistič zemní ochrany, který
chrání vozidlo a uživatele před úrazem elektrickým proudem způsobeným chybou
systému.
Jak spustit dobíjení hybridní baterie (str. 286).
Toto monitorovací zařízení v řídicí jednotce
zajistí průběžné úpravy přípustného dobíjecího proudu (str. 287) s ohledem na bezpečnost. To zajišťuje bezpečný provoz bez
dozoru a rovněž optimalizaci nabíjecího času.
Pokud vestavěný jistič zemní ochrany řídicího
modulu vypne, zobrazí se symbol vozidla
trvalým červeným svitem - zkontrolujte
zásuvku 230 VAC.
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196
a IEC 61851, jelikož tento kabel umožňuje
sledovat teplotu.
Tepelná pojistka
DŮLEŽITÉ
Zemnicí odpojovač ovládací skříňky
nechrání zásuvku 230 V stř.
Související informace
•
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud
hrozí zásah blesku.
POZNÁMKA
Používejte nabíjecí kabel doporučený společností Volvo podle norem IEC 62196
a IEC 61851, jelikož tento kabel umožňuje
sledovat teplotu.
Vytáhněte nabíjecí kabel (str. 289) z úložné
schránky pod podlahou zavazadlového prostoru.
Dobíjení hybridní baterie (str. 286)
Sledování teploty se aktivuje automaticky,
když se spustí nabíjení hybridní baterie. Je-li
dosažena kritická teplota, sníží se nabíjecí
proud. Pokud k tomu dochází opakovaně,
nabíjení se vypne.
DŮLEŽITÉ
08
292
Pokud funkce sledování teploty opakovaně
automaticky snížila úroveň nabíjecího proudu nabíjení se přerušilo, je nutné prozkoumat a napravit příčiny přehřívání.
Připojte nabíjecí kabel k zásuvce
230 VAC . Nikdy nepoužívejte prodlužovací šňůru.
08 Startování a jízda
2. Nastavte na řídicí jednotce správný nabíjecí proud (str. 287) (pro proud zásuvky
230 VAC).
5. Konektor nabíjecího kabelu je připevněn/
zajištěn a nabíjení se spustí přibližně po
10 sekundách.
Kontrola zbývajícího času nabíjení:
•
Na dálkovém ovladači s klíčem stiskněte tlačítko doprovodného osvětlení
při příchodu - na sdružené přístrojové
desce se zobrazí přibližný čas.
6. Po dokončení nabíjení (viz následující
tabulka) - otevřete dveře řidiče. Potom se
rozsvítí sdružená přístrojová deska
a mohou se zobrazit informace o stavu
dobíjení.
Nabíjení baterie lze dočasně přerušit,
pokud se vozidlo odemkne:
Sejměte kryt madla nabíjení a připojte
madlo k vozidlu.
•
a otevřou se dveře - nabíjení se spustí
po 2 minutách.
•
a dveře se neotevřou - vozidlo se automaticky znovu zamkne, viz Zamykání/
odemykání - zvenku (str. 168). Nabíjení
se spustí po 1 minutě.
POZNÁMKA
Aby se zviditelnil zbývající čas nabíjení,
musí být aktivní přibližovací světla. Nastavení se provádí v systému nabídek MY
CAR (str. 106).
Umístění krytu madla nabíjení.
DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili lak např. při velkém
větru, umístěte ochranný kryt nabíjecí
rukojeti tak, aby se nedotýkal vozidla.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 VAC, pokud probíhá dobíjení
- hrozí riziko možného poškození zásuvky
230 V.
Kontrolky LED zobrazují aktuální stav nabíjení. Bílá, modrá, červená a žlutá kontrolka se
aktivují při zapnutí osvětlení v prostoru pro
cestující. Tyto kontrolky zůstanou na chvíli
svítit po vypnutí osvětlení v prostoru pro
cestující.
Kontrolka LED
svítí
Popis
Bílá, svítí stále
Kontrolka LED
Žlutá, svítí stále
Režim čekáníA - čeká
se, až se spustí dobíjení.
08
}}
293
08 Startování a jízda
||
Kontrolka LED
svítí
Popis
Zelená, bliká
Nabíjí seB.
Zelená, svítí stále
Nabíjení bylo ukončenoC.
Modrá - bliká
nebo stále
Γasovač je zapnutý.
Γervená - bliká,
stále
Byla zjištěna závada.
A
B
C
Dobíjení hybridní baterie - ukončení
Jak vypnout dobíjení hybridní baterie (str.
286).
POZNÁMKA
Chcete-li odpojit kabelový rukáv od 230V
stř. zásuvky vozidla, je nutné nejprve odemknout vozidlo pomocí dálkového ovladače/PCC.
Vytáhněte kabel z elektrický zásuvky
vozidla, nasaďte zpátky na zásuvku
krytku a zavřete poklop, viz Dobíjení
hybridní baterie - příprava (str. 288).
Například po otevření dveří nebo když není zajištěn konektor nabíjecího kabelu.
Γím pomaleji bliká, tím blíž je okamžik plného nabití.
Po chvíli zhasne.
Během nabíjení může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jedná se o běžný jev,
který provází chlazení hybridní baterie.
Související informace
•
Dobíjení hybridní baterie - ukončení (str.
294)
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem/PCC* - zajištěný
konektor nabíjecího kabelu se uvolní/
odjistí.
Vytáhněte kabel ze zásuvky 230 VAC.
Vraťte nabíjecí kabel do schránky pod
podlahou v zavazadlovém prostoru.
08
294
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08 Startování a jízda
Dobíjení pomocí naftového motoru
Hybridní baterie lze rovněž
dobíjet pomocí vznětového
motoru ve vozidle, viz
Systémy pohonu (str. 257).
Dlouhodobé skladování - na co
pamatovat
Baterie spouštěče v případě dlouhodobého
skladování, viz Akumulátor (str. 347).
Aby se vlastnosti hybridní baterie při dlouhodobém skladování vozidla nezhoršily, doporučujeme udržovat baterii nabitou na 25%.
POZNÁMKA
Pro dlouhodobé skladování vyberte co nejchladnější místo, aby se minimalizovalo
stárnutí baterie. Během léta by mělo
vozidlo zůstávat spíše uvnitř nebo venku
ve stínu, podle místa nejnižší teploty.
Dodržujte následující postup:
Související informace
•
•
Dobíjecí kabel s řídicí jednotkou (str. 289)
Dobíjení hybridní baterie - zahájení dobíjení (str. 292)
1. Na sdružené přístrojové desce vyberte
motiv „Hybridní“ (informace o navigaci
v menu - viz Sdružená přístrojová deska
(str. 63)).
2. Pokud je stav nabití vysoký, jezděte
s vozidlem, dokud nebude stav nabití
cca. 25 %. Pokud je baterie vybitá, stiskněte tlačítko POWER a jeďte s vozidlem,
dokud stav nebude cca. 25%. (Další
informace o jízdních režimech - viz
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 258)).
3. Pokud vozidlo bylo skladováno déle než
6 měsíců a předpokládá se, že se nebude
používat ještě delší dobu, nastartujte
motor v jízdním režimu POWER
a nechejte jej běžet minimálně 10 minut,
dokud se stav nabití nestabilizuje znovu
na cca. 25% (doporučení).
Pokud vozidlo bylo zamknuté a nelze je spustit a úroveň nabití baterie výrazně klesla pod
25%, dobíjejte baterii na nejnižší úrovni po
dobu cca. 45 minut, a to v závislosti na stavu
dobití. Stav nabití průběžně kontrolujte na
sdružené přístrojové desce, viz Dobíjení
hybridní baterie - zahájení dobíjení (str. 292).
DŮLEŽITÉ
Během dlouhodobého skladování se nabíjecí kabel nesmí zasunovat do nabíjecí
zásuvky ve vozidle.
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 286)
Dojezd na elektrický pohon (str. 280)
08
295
08 Startování a jízda
08
296
Jízda s přívěsem
•
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu,
přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobné informace
o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 376).
•
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Umístění štítku s tlaky pneumatik - viz Pneumatiky - tlak vzduchu (str.
316).
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Vadná žárovka brz.svět.přívěsu.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 377).
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
odpovídá hmotnosti povolené společností
Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla
mohou rychlosti a hmotnosti přívěsu dále
omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.
Kabel přívěsu
VAROVÁNÍ
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na informačním
displeji se zobrazí text Vadná žárovka
Ukaz.sm. přívěs.
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
Související informace
•
•
•
Jízda s přívěsem - automatická převodovka (str. 297)
Tažná konzola/tažná tyč (str. 297)
Výměna světla (str. 337)
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem - automatická
převodovka
Rozjezd ve svahu
Tažná konzola/tažná tyč
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat
přívěs za vozidlem.
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Související informace
•
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
•
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí - Demontovatelná
tažná tyč - připevnění/demontáž (str. 299).
VAROVÁNÍ
Automatická převodovka -- Geartronic
(str. 264)
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
•
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
•
•
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
Související informace
•
Jízda s přívěsem (str. 296)
08
297
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Demontovatelná tažná tyč specifikace
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Technické údaje
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze.
298
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
•
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 298)
G
Podélný nosník
•
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 299)
H
Střed kulové hlavy
•
Jízda s přívěsem (str. 296)
Související informace
08
G021485
Rozměry, montážní body (mm)
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
298)
•
Jízda s přívěsem (str. 296)
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
Připevnění
G021488
•
Demontovatelná tažná tyč připevnění/demontáž
Okénko indikátoru musí být červené.
Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlaa vytažením směrem
čením do úchytu
.
dozadu
G021489
Demontovatelná tažná tyč - připevnění/
demontáž (str. 299)
G018928
•
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
G021487
Související informace
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
08
299
08 Startování a jízda
Okénko indikátoru musí být zelené.
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
G000000
VAROVÁNÍ
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
G021490
||
Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
08
300
08 Startování a jízda
Stabilizace přívěsu - TSA14
G018929
Asistent stabilizace přívěsu (TSA - Trailer
Stability Assist) slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
Zatlačte ochranný kryt, až se těsně
zaklapne.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
Související informace
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
298).
•
Demontovatelná tažná tyč - uložení (str.
298)
•
Demontovatelná tažná tyč - specifikace
(str. 298)
•
Jízda s přívěsem (str. 296)
Systém stabilizace přívěsu je součástí
systému řízení stability a trakce (str. 179)
(DSTC - Dynamic Stability and Traction
Control).
Funkce
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
08
Systém stabilizace přívěsu trvale monitoruje
pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud
301
08 Startování a jízda
||
je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě
brzděná přední kola. Tím se souprava
vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí,
aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém stabilizace přívěsu začne
zasahovat, přibrzdí všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a sníží výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní, systém
ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem. Více informací, viz Systém
řízení stability a trakce (DSTC) - použití (str.
180)
Různé
Systém stabilizace přívěsu může zasáhnout
při rychlostech 60 až 160 km/h.
POZNÁMKA
Pokud systém stabilizace přívěsu pracuje, na sdružené přístrojové desce
bliká symbol DSTC.
Tažení
Související informace
Tažení vozidla V60 Plug-in Hybrid není povoleno. Při přepravě musí být vozidlo přepravováno se všemi koly na plošině odtahového
vozidla.
•
Systém řízení stability a trakce (DSTC) symboly a zprávy (str. 181)
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
odtahování kola vždy natočena dopředu.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem vozu vybita, použijte k nastartování motoru pomocnou baterií, viz Startování
s pomocnou batérií (str. 256).
DŮLEŽITÉ
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz Systém řízení stability
a trakce (DSTC) (str. 179).
08
Může se stát, že systém stabilizace přívěsu
nezasáhne, pokud řidič náhle pohne volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém
nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo
způsobuje rozvlnění soupravy.
14
302
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
Během pokusu o nastartování vozidla
odtahováním by mohlo dojít k poškození
elektromotoru a katalyzátoru.
Související informace
•
Tažné oko (str. 303)
08 Startování a jízda
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé zadní straně nárazníku.
Připojení tažného oka
Vytáhněte tažné oko, které se nachází za
panelem na levé straně zavazadlového
prostoru.
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
•
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
Související informace
•
•
Tažení (str. 302)
Odtah (str. 304)
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
08
303
08 Startování a jízda
Odtah
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
DŮLEŽITÉ
Pozor, vozidlo V60 Plug-in Hybrid musí být
přepravováno vždy celé vyzdvižené, se
všemi koly na plošině vozidla odtahové
služby.
Související informace
08
304
•
Tažení (str. 302)
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu
v pneumatikách (str. 387).
Související informace
G021778
•
•
•
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
306
Pneumatiky - údržba
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol zajistit
adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 312)
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Pneumatiky - index zatížení (str. 312)
Pneumatiky - údržba (str. 306)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 308)
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
09 Kola a pneumatiky
Nové pneumatiky
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného
opotřebení pneumatik mohou být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro
první záměnu kol je po ujetí přibližně
5000 km, a pak v intervalech po 10000 km.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se
opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl
v hloubce vzorku je větší než >1 mm), dozadu
se musí nainstalovat nejméně opotřebené
pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž by
se zadní část vozu stáčela do strany. To
může vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy
neztratila adhezi dříve než přední kola.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 316)
přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 308)
09
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
•
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 312)
Pneumatiky - index zatížení (str. 312)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 306)
307
09 Kola a pneumatiky
09
•
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatel opotřebení vzorku pneumatiky ukazuje stav vzorku pneumatik.
Pneumatiky - údržba (str. 306)
Šrouby kol
Šrouby kol se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
DŮLEŽITÉ
G021829
Matice kol by měly být utaženy na 140
Nm. Při použití většího momentu může
dojít k poškození matic a šroubů.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Z boku pneumatiky jsou
písmena TWI (Tread Wear Indicator). Když se
hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Související informace
•
•
•
•
308
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 312)
Pneumatiky - index zatížení (str. 312)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 306)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 311)
09 Kola a pneumatiky
Nářadí
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem,
zvedákem* a klíčem* na šrouby na kolech.
Související informace
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 319)
Tažné oko (str. 303)
Výměna kol - demontáž kol (str. 313)
Šrouby kol (str. 308)
Zvedák* (str. 309)
Zvedák*
09
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí – vrácení na místo
Tažné oko a sada pro rychlou opravu pneumatik se nacházejí za poklopem na levé
straně zavazadlového prostoru. Dále je zde
místo na pouzdro pro pojistné šrouby kol.
Zvedák* a klíč* na šrouby kol se nacházejí
v tašce na podlaze zavazadlového prostoru.
Pokud vozidlo není vybaveno v rámci příslušenství rezervním kolem, zvedák nemusí být
ve vozidle.
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné oko se sadou pro nouzovou opravu defektu na pneumatice uloženo v pěnovém bloku, musí se vždy
připevnit pomocí utahovacího popruhu.
Bílá šipka musí ukazovat k přední straně vozidla.
Po použití otočte k sobě zvedák a odšroubujte tažné oko od klíče na šrouby kol. Umístěte klíč na šrouby kola a zvedák na příslušná
místa v tašce. Pevně utáhněte prostřední
popruh tašky a druhým popruhem připevněte
tašku k oku k připevnění zavazadel vzadu na
levé straně zavazadlového prostoru. Umístěte
tašku tak, aby ji při zavření nepřiskříply zadní
výklopné dveře. Bílá šipka na tašce musí ukazovat k přední straně vozidla. Vložte tažné
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
309
09 Kola a pneumatiky
09
||
oko zpět do pěnového bloku na levé straně
zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Brašna musí být zajištěna tak, aby bílá
šipka (viz vložený obrázek) směřovala
dopředu ve vozidle.
POZNÁMKA
Pokud kryt v podlaze zavazadlového prostoru není zavřený, utajené uzamčení není
funkční.
Zimní pneumatiky
Použití sněhových řetězů
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h.
Se sněhovými řetězy nejezděte po holých
vozovkách, protože by došlo k poškození jak
sněhových řetězů, tak i pneumatik.
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Související informace
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 318)
Pneumatiky s hroty
Nouzová oprava defektu (str. 319)
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 mm.
310
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 313)
09 Kola a pneumatiky
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Kola (ráfky kol) a pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady v tabulce dole.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kola
(ráfku kola) a pneumatiky.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
(ráfků kol) a pneumatik.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:235/45R17 97W.
7
Šířka ráfku v palcích
235
Šířka pneumatik (mm)
J
Profil příruby ráfku
45
16
Průměr ráfku v palcích
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
R
Radiální pneumatika
17
Průměr ráfku v palcích (")
97
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
W
Rychlostní třída pro maximální povolenou rychlost, rychlostní třída (SS).
(V tomto případě 270 km/h.)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 387)
•
Rozměry ráfků a kol (str. 311)
09
Související informace
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 312)
Pneumatiky - index zatížení (str. 312)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 306)
Pneumatiky - údržba (str. 306)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 387)
311
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden
v tabulce.
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 387)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 312)
Pneumatiky - údržba (str. 306)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
dole jsou uvedeny minimální rychlostní třídy.
Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou
zimní pneumatiky (str. 310)1, kde lze použít
nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto
pneumatiky, vozidlo nesmí jet rychleji než
povoluje rychlostní třída pneumatik (např.
s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně
rychlostí 160 km/h). Skutečnou rychlost jízdy
vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli
rychlostní třída pneumatik.
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
1
312
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 312) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Pneumatiky - index zatížení (str. 312)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 306)
09 Kola a pneumatiky
Výměna kol - demontáž kol
DŮLEŽITÉ
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
Rezervní kolo*
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
Následující pokyny platí pouze v případě,
že rezervní kolo bylo zakoupeno jako
příslušenství vozidla. Pokud vozidlo není
vybaveno rezervním kolem - viz informace
o sadě pro nouzovou opravu defektu (TMK)
(str. 319).
Rezervní kolo je dodáváno v tašce, která se
musí pomocí popruhů zajistit do zavazadlového prostoru.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat.
Vozy se čtyřmi oky k přichycení nákladu.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami
tlaku vzduchu (str. 387).
Před výměnou kola
09
1. Uvolněte popruhy, nadzvedněte rezervní
kolo ze zavazadlového prostoru a vytáhněte jej z vaku.
2. Chcete-li zpřístupnit tažné oko, otevřete
kryt na levé straně zavazadlového prostoru.
Otočte rukojetí na vaku s rezervním kolem
směrem k sobě. Připevněte našité háčky
napínacího popruhu do předních ok k přidržení nákladu. Připevněte dlouhý popruh do
jednoho z předních ok a veďte jej napříč přes
rezervní kolo a přes horní rukojeť. Připevněte
krátký popruh k dlouhému. Připevněte zadní
oko a utáhněte je.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
313
09 Kola a pneumatiky
09
||
3. Vytáhněte zvedák* a klíč* na šrouby kol
(nachází se v tašce na podlaze zavazadlového prostoru). Pokud se použije jiný
zvedák, viz Zvedání vozu (str. 328).
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
POZNÁMKA
•
•
•
Pokud není vozidlo vybaveno rezervním
kolem, není nutné skladovat ve vozidle
zvedák.
Volvo doporučuje používat pouze zvedák* určený pro konkrétní model, který
je uveden na štítku zvedáku.
Na nálepce je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené
výšce zvedáku.
POZNÁMKA
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např.
při výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za
zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí
používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle
než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto
případě dodržujte pokyny dodávané
s příslušným zařízením.
4. Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu, použijte výstražný trojúhelník (str.
318). Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
Vyjmutí
1. Zabrzďte parkovací brzdu (str. 273)
a zařaďte zpětný chod nebo přesuňte
páku voliče do polohy P, pokud je vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou.
2. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
314
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče na kola* podle následujícího
obrázku.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
4. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
09 Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
5. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je
výřez v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak, aby se jeho patka dotýkala rovně
země.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
6. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
Související informace
•
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 315)
Zvedák* (str. 309)
Výstražný trojúhelník (str. 318)
Šrouby kol (str. 308)
Výměna kol - montáž
09
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy. Utáhněte na moment
140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
315
09 Kola a pneumatiky
09
||
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit.
Zaparkujte vozidlo tak, aby mezi cestujícími a cestou bylo vozidlo nebo, v ideálním
případě, bariéra chránicí před nárazem.
Související informace
•
•
•
•
316
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
Brašna musí být zajištěna tak, aby bílá
šipka (viz vložený obrázek) směřovala
dopředu ve vozidle.
5. Odšroubujte tažné oko a klíč na šrouby
kola. Umístěte klíč na šrouby kola a zvedák na příslušná místa v tašce. Pevně
utáhněte prostřední popruh tašky a druhým popruhem připevněte tašku k oku
k připevnění zavazadel vzadu na levé
straně zavazadlového prostoru. Umístěte
tašku tak, aby ji při zavření nepřiskříply
zadní výklopné dveře. Bílá šipka na tašce
musí ukazovat k přední straně vozidla.
Pouze 17" kolo Thia
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
VAROVÁNÍ
Bílá šipka musí ukazovat k přední straně vozidla.
2
Pneumatiky - tlak vzduchu
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
Výměna kol - demontáž kol (str. 313)
Zvedák* (str. 309)
Výstražný trojúhelník (str. 318)
Šrouby kol (str. 308)
Ventilek na pneumatice je zakryt plastovým
krytem s otvorem2.
Sundejte kryt ventilku
1. Vezměte inbusový klíč (najdete jej v pěnovém bloku za panelem na levé straně
zavazadlového prostoru).
2. Zatlačte inbusový klíč do otvoru.
09 Kola a pneumatiky
POZNÁMKA
vypačte
4. Sundejte krytku.
•
Tlak vzduchu kontrolujte na studených
pneumatikách. Pojem „studené pneumatiky“ znamená, že mají stejnou
teplotu jako je venkovní teplota. Pneumatiky se po ujetí několika kilometrů
zahřejí a tlak v nich stoupne.
•
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, snižuje
životnost pneumatiky a zhoršuje jízdní
vlastnosti vozidla. Jízda na pneumatikách s nízkým tlakem může vést
k přehřátí a trvalému poškození pneumatik. Tlak vzduchu v pneumatikách
ovlivňuje jízdní pohodlí, hluk při jízdě
a řízení.
Nasaďte kryt zpět
1. Namontujte krytku ventilku.
2. Zatlačte jednu hranu krytu (bez otvoru) na
místo (nejblíže pneumatice
).
3. Potom sklopte kryt k ráfku kola. Současně jemně tlačte na nakloněnou horní
hranu, abyste se dostali pod hranu ráfku.
4. Zkontrolujte, zda kryt lícuje s povrchem
ráfku. Pokud nelícuje, jemně zatlačte na
vyčnívající část.
•
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem času klesá. Jedná se o přirozený
jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se
rovněž liší v závislosti na teplotě okolí.
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
09
G021830
3. Pomocí imbusového klíče
kryt.
Štítek s tlaky huštění pneumatik na sloupku
dveří na straně řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) informuje o tlaku pro doporučené rozměry pneumatik. Tyto hodnoty najdete také
dále v tabulce s tlaky vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 387).
Související informace
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 312)
Pneumatiky - index zatížení (str. 312)
Pneumatiky - údržba (str. 306)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 308)
317
09 Kola a pneumatiky
09
Výstražný trojúhelník
Výbava pro první pomoc*
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Uložení a vyklopení nahoru
Zvedněte poklop na podlaze a vyjměte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
zámku, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze
otevřít, viz Utajené uzamčení* (str. 160).
318
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
POZNÁMKA
Pokud byl vůz uzamčen pomocí utajeného
zámku, nelze víko/výklopné dveře zavazadlového prostoru a kryt v podlaze
otevřít, viz Utajené uzamčení* (str. 160).
09 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu
DŮLEŽITÉ
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 387) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 320)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je
určena k provedení provizorní nouzové
opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být
vyměněna před uplynutím data použitelnosti
a po použití. Těsnicí prostředek účinně utěsní
pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození. Připojte kompresor
k jedné z 12V zásuvek ve vozidle. Vyberte
zásuvku, která je nejblíže k pneumatice
s defektem.
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek (str.
145) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění
09
Sada pro nouzovou opravu defektu (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu
(str. 387).
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 321)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 323)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 320)
•
Nářadí (str. 309)
Nouzová sada pro opravu pneumatik se
nachází za otvorem na levé straně zavazadlového prostoru.
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za
vůz výstražný trojúhelník (str. 318).
319
09 Kola a pneumatiky
09
||
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
DŮLEŽITÉ
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 387) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek (str.
145) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 320)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota (str. 325)
•
Nouzová oprava defektu (str. 319)
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
320
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu umístění (str. 319)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu - těsnicí hmota (str. 325)
•
Nouzová oprava defektu (str. 319)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu použití
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 387) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Nouzová oprava defektu
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
4. Našroubujte nádobku do držáku.
09
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5. Sundejte kryt ventilku3
Vezměte inbusový klíč (najdete jej v pěnovém bloku za panelem na levé straně
zavazadlového prostoru).
Zatlačte inbusový klíč do otvoru.
Pomocí inbusového klíče (A) vypačte kryt.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou
opravu defektu - přehled (str. 320).
3
Pouze 17" kolo Thia
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
Odšroubujte krytku ventilku a připojte
k ventilku hadici z kompresoru.
6. Připojte hadici od kompresoru k ventilu.
}}
321
09 Kola a pneumatiky
09
||
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
3
322
Pouze 17" kolo Thia
9. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
Zatlačte kryt3 zpátky na ventilek pneumatiky tak, aby otvor byl na náboji kola. Dvě
cvaknutí potvrdí, že kryt je na místě.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/h s.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 319)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 323)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 320)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu kontrola
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 387) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
09
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
1. Připojte zařízení (pokyny k sundání krytky
ventilku, viz (str. 321)).
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
4
5
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3
bar4, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
bar4, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 387). Je-li tlak vzduchu příliš
vysoký, upusťte vzduch redukčním
ventilem.
1 bar = 100 kPa.
Pouze 17" kolo Thia
4. Nasaďte kryt zpět5
Namontujte krytku ventilku.
Zatlačte jednu hranu krytu (bez otvoru) na
místo (nejblíže pneumatice - B). Potom
sklopte kryt k ráfku kola. Současně jemně
tlačte na nakloněnou horní hranu, abyste
se dostali pod hranu ráfku. Zkontrolujte,
zda kryt lícuje s povrchem ráfku. Pokud
nelícuje, jemně zatlačte na vyčnívající
část.
}}
323
09 Kola a pneumatiky
09
||
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou čepičku,
která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu (str. 319)
Sada pro nouzovou opravu defektu použití (str. 321)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 320)
Sada pro nouzovou opravu defektu huštění pneumatik
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu defektu
(str. 320).
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Demontujte krytku ventilku6 - pokyny
k demontáži krytky ventilku - viz (str. 321).
3. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
4. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
5. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
6
324
Pouze 17" kolo Thia
09 Kola a pneumatiky
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
6. Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 387). Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.
Sada pro nouzovou opravu defektu těsnicí hmota
Nádobka (lahvička) se sadou pro nouzovou
opravu defektu (str. 320) obsahuje těsnicí
hmotu a lze ji vyměnit.
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Nasaďte zpátky krytku ventilu6 zatlačením
jedné hrany krytu (hrany bez otvoru) na
místo (co nejblíže pneumatice) - viz Sada
pro nouzovou opravu defektu - kontrola
(str. 323). Potom sklopte kryt k ráfku kola.
Současně jemně tlačte na nakloněnou
horní hranu, abyste se dostali pod hranu
ráfku. Zkontrolujte, zda kryt lícuje
s povrchem ráfku. Pokud nelícuje, jemně
zatlačte na vyčnívající část.
09
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Související informace
•
Nouzová oprava defektu (str. 319)
8. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
Související informace
•
•
•
6
Nouzová oprava defektu (str. 319)
Sada pro nouzovou opravu defektu přehled (str. 320)
Sada pro nouzovou opravu defektu - kontrola (str. 323)
Pouze 17" kolo Thia
325
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Doporučujeme, abyste provádění servisu
a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má
vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Servisní interval a příští servis, nabíjecí
kabel
Γasoměr na nabíjecím kabelu měří čas nabíjení do příštího servisního intervalu. Volvo
doporučuje nechat zkontrolovat řídicí jednotku elektrotechnikem po každých 5000
hodinách provozu.
10
DŮLEŽITÉ
Neupravujte žádným způsobem ovládací
skříňku.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 336)
Servis a opravy
Údržbu svého vozu provádějte pravidelně.
Dodržujte doporučené servisní intervaly
Volvo.
Je-li třeba provést kontrolu a opravu, práci
smí provádět pouze autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Neprovádějte na tomto vozidle sami žádné
opravy. Elektrické kabely a/nebo komponenty, které byly odpojeny, smí opravovat
pouze autorizovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
327
10 Údržba a servis
Zvedání vozu
10
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací ramena namontována do předpokládaných míst na podvozku vozidla.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
328
10 Údržba a servis
10
Heverovací body (šipky) pro zvedák, který je součástí výbavy vozidla a zvedací body (označené červeně).
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř
zvedacích bodů nejhlouběji pod vozidlem.
Pokud se vozidlo zvedá zadním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl sklouznout.
Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné
zařízení.
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým
dílenským zvedákem, přední a zadní zvedací
ramena musí být umístěna pod vnější zvedací
body (heverovací body). Případně lze vpředu
použít vnitřní zvedací body.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 313)
329
10 Údržba a servis
Kapota - otevření a zavření
10
Kapotu lze otevřít otočením rukojeti v prostoru
pro cestující ve směru hodinových ručiček.
Přitom se pojistka u mřížky chladiče musí
odsunout vlevo.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - kontrola (str. 331)
Motorový prostor - přehled (str. 330)
Motorový prostor - přehled
V přehledu jsou zobrazena běžná kontrolní
místa.
Některé akumulátory vozidla a některé součásti v systému elektropohonu se nacházejí
pod kapotou. V tomto prostoru dbejte opatrnosti a dotýkejte se pouze částí určených
k běžné údržbě.
VAROVÁNÍ
S oranžovými kabely, které jsou označeny
nálepkou vysokého napětí, smí pracovat
pouze kvalifikovaní zaměstnanci.
Rukojeť pro otevírání kapoty motoru se vždy
nachází na levé straně.
VAROVÁNÍ
Některé komponenty ve vozidle využívají
životu nebezpečné vysoké napětí.
Otočte rukojeť o 20-25 stupňů vpravo.
Uslyšíte, že se kapota odjistila.
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Hák pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou, viz obrázek.)
330
•
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v Příručce pro uživatele.
•
Kontrole a doplňování kapalin do
motorového prostoru věnujte zvýšenou
pozornost.
10 Údržba a servis
Související informace
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 330)
Motorový prostor - kontrola (str. 331)
Motorový prostor - kontrola
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
Body běžné kontroly – ostatní části vyžadují kvalifikované pracovníky.
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
VAROVÁNÍ
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 74).
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
Doplňování motorového oleje
Pojistková a reléová skříňka
Motorový olej
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
Kontrola a dolévání kapaliny posilovače
řízení
Akumulátor
Chladicí kapalina
VAROVÁNÍ
Kontrola a dolévání chladicí kapaliny pro
chladicí a klimatizační soustavu.
Kontrola/doplnění brzdové kapaliny (na
straně řidiče)
10
Související informace
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 330)
Motorový prostor - přehled (str. 330)
Chladicí kapalina - hladina (str. 334)
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
333)
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str.
336)
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
347)
331
10 Údržba a servis
Motorový olej - všeobecné informace
10
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Volvo doporučuje:
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 379).
332
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. U některých variant motoru se používá snímač tlaku
oleje a na sdružené přístrojové desce je
výstražný symbol nízkého tlaku oleje. U jiných
variant se používá snímač hladiny oleje a řidič
je informován prostřednictvím výstražného
symbolu
na přístroji a prostřednictvím
textů na displeji. U některých variant se pou-
žívají oba tyto systémy. Více informací získáte
u Vašeho dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 379).
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 381).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
333)
10 Údržba a servis
Motorový olej - kontrola a doplňování
DŮLEŽITÉ
Hladina oleje se kontroluje pomocí elektronického snímače hladiny oleje.
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l
oleje.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, naftový 5válec
10
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
Zpráva a graf na displeji.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Plnicí trubka.1
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic
dělat - viz vyobrazení dole.
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 104).
VAROVÁNÍ
Pokud se objeví zpráva Olej Nutný
servis, navštivte dílnu. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
1
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
POZNÁMKA
Systém sleduje hladinu oleje pouze, když
jsou splněny jisté podmínky. Proto systém
nedokáže vždy přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Za
jistých podmínek může být vyžadován provoz vnitřního spalovacího motoru po dobu
cca. 30 km.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
}}
333
10 Údržba a servis
||
10
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Chladicí kapalina - hladina
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s dále uvedenými
pokyny.
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 74).
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Kontrola hladiny a doplňování
Související informace
•
334
Motorový olej - všeobecné informace (str.
332)
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 382).
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 104).
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
•
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
Plnění
Hladina brzdové kapaliny by na nádržce měla
být mezi značkami MIN a MAX.
10
Kontrola hladiny
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN
a MAX, které jsou vidět uvnitř nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 384). Brzdová kapalina se musí měnit
jednou ročně u vozů, které jsou používány za
ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo tropických oblastech
s vysokou vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte
kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které se nacházejí
uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
335
10 Údržba a servis
Kapalina posilovače řízení - hladina
10
Hladina kapaliny posilovače řízení se musí
nacházet mezi značkami MIN a MAX. Kapalina se nemusí měnit.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě v systému posilovače řízení nebo pokud je vypnutý motor
a vozidlo se musí odtáhnout, vozidlo lze
přesto řídit.
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Zjišťování a odstraňování závad
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K vyhledávání netěsností použijte ultrafialové světlo.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina kapaliny musí být mezi
značkami MIN a MAX. Doporučená kvalita
kapaliny, viz Kapalina posilovače řízení - kvalita (str. 384).
336
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 327)
10 Údržba a servis
Výměna světla
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace (str.
344). V následujícím seznamu najdete umístění žárovek a ostatních bodových zdrojů,
které jsou specifické nebo nevhodné pro
výměnu jinde než v servisu (např. světla
LED2):
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
Denní provozní světla/obrysová/parkovací
světla vpředu
•
•
•
•
Boční obrysová světla vpředu
•
Osvětlení interiéru kromě osvětlení
nástupního prostoru
•
•
Osvětlení schránky v palubní desce
•
2
Natáčecí světla
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
Poziční/parkovací světla vzadu/boční
obrysová světla vzadu
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 74).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
10
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 338)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 342)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 343)
•
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru (str. 343)
•
Výměna světla - osvětlení registrační
značky (str. 343)
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
Brzdové světlo.
LED (Light Emitting Diode)
337
10 Údržba a servis
10
Výměna světla - světlomety
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Krátký čep se montuje co nejblíže
mřížky. Zkontrolujte, že jsou správně zajištěny.
Demontáž světlometu
3. Zkontrolujte světla.
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 74).
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
6. Vyměňte příslušnou žárovku.
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Těleso světlometu střídavě naklánějte
a potahujte, až je celé vytáhnete ven.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
338
Připevnění světlometu
Světlomet musí být připojen a konektor musí
být správně nainstalován dříve, než rozsvítíte
světla nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Související informace
•
•
•
Výměna světla (str. 337)
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 339)
Světla - specifikace (str. 344)
10 Údržba a servis
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
•
•
Výměna světla - dálkový světlomet (str.
340)
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 340)
Výměna světla - potkávací světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
10
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla světlomety (str. 338).
1. Pomocí přípravku na závity torx, velikost
T20 (1), odšroubujte čtyři šrouby na krytu.
Neměly by se zcela uvolňovat (stačí
3 - 4 otáčky).
1. Sundejte světlomet (str. 338).
2. Sejměte kryt (str. 339).
3. Odpojte konektor od žárovky.
2. Odsuňte kryt do strany.
4. Žárovku vytáhněte přímo ven.
3. Sejměte kryt.
5. Vodicí čep světla by měl během montáže
směřovat rovnou nahoru. Když dosedne
na místo, měli byste uslyšet cvaknutí.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 338)
Výměna světla - potkávací světlomet (str.
339)
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 344)
339
10 Údržba a servis
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
10
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 344)
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1. Sundejte světlomet (str. 338).
2. Sejměte kryt (str. 339).
1. Sundejte světlomet (str. 338).
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
2. Sejměte kryt (str. 339).
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
4. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
340
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Údržba a servis
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 344)
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Směrové světlo je namontováno v menším
krytu světlometu.
Výměna světla - zadní světlo
Zadní směrová světla, brzdová světla a světlo
zpátečky se vyměňují zevnitř zavazadlového
prostoru.
Těleso světla, zadní
10
1. Sundejte světlomet (str. 338).
2. Kryt vytáhněte přímo ven.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
Žárovky ukazatele směru, mlhového světla
a světla zpátečky v zadní sdružené svítilně se
mění zevnitř ze zavazadlového prostoru.
4. Žárovku zatlačte a současně ji otáčejte,
dokud se oddělí.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 344)
341
10 Údržba a servis
||
Související informace
10
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 342)
•
Světla - specifikace (str. 344)
Výměna světla - umístění zadních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Žárovky jsou přístupné po zvednutí nouzové sady
pro opravu pneumatik.
1. Otevřete panel.
2. Zvedněte nouzovou sadu pro opravu
pneumatik.
Brzdové světlo (LED)
3. Izolaci před držákem žárovky vytáhněte
přímo ven.
Poziční/parkovací světla (LED)/boční
obrysová světla (LED)
4. Zatlačte pojistku dolů a vytáhněte držák.
Ukazatel směru (str. 341)
5. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
Brzdové světlo (LED)
Světlo zpátečky
6. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
7. Po namontování držáku žárovky zatlačte
pojistku dolů.
8. Namontujte zpátky izolaci, nouzovou
sadu pro opravu pneumatik a panel.
342
Zadní světlo do mlhy
Související informace
•
•
Výměna světla (str. 337)
Světla - specifikace (str. 344)
10 Údržba a servis
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
Výměna světla - osvětlení
zavazadlového prostoru
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Osvětlení registrační značky se nachází na
klice výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení zavazadlového prostoru se nachází
v dveřích zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
10
G031942
Demontáž skla světlometu
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 344)
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte,
abyste svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypáčte výstupek na okraji.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
2. Opatrně oddělte a vyjměte sklo světlometu.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 344)
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění! Nedržte kleštěmi příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo
světlometu rozdrtit.
Montáž skla světlometu
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
343
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
10
Světla - specifikace (str. 344)
Světla - specifikace
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
Přídavné dálkové
světlo, ABL
65
344
WA
Typ
Ukazatele směru,
zadní
21
PY21W LL
–
–
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
–
H9
A
H9
Přední ukazatele
směru
24
PY24W
Osvětlení nástupního prostoru
vpředu
3
Patice T10
W2,1x9,5d
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
1,2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení
Watt
Související informace
•
•
•
Výměna světla (str. 337)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 342)
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 343)
10 Údržba a servis
Lišty stěračů
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla
a zadního okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě.
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
Servisní poloha
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování3 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 74).
Výměna lišt stěračů
10
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový
přepínač nahoru a podržte jej v této
poloze cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
3
Není nutné ve vozech s funkcí Keyless.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
}}
345
10 Údržba a servis
||
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když
se nachází v servisní poloze. Stiskněte
tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
10
Výměna lišt stěračů, zadní okno
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako
páku ke snadnější demontáži lišty.
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte, zda je správně zajištěna.
5. Přiklopte rameno stěrače.
Čištění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 366).
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
346
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
347)
10 Údržba a servis
Kapalina ostřikovače - doplňování
Akumulátor
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. V zimě se musí používat kapalina ostřikovače s nemrznoucí směsí.
Na životnost a funkci baterie má vliv počet
startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické
podmínky atd.
Klasická 12V autobaterie se zde nazývá „startovací baterie“, i když se pro startování
vnitřního spalovacího motoru často používá
hybridní baterie (str. 350).
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do
ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby
nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Množství, viz Kapalina ostřikovače - kvalita
a objem (str. 384).
DŮLEŽITÉ
Pro nabíjení akumulátoru používejte pouze
klasickou nabíječku akumulátorů.
POZNÁMKA
10
Pokud dojde k vybití startovací baterie
i hybridní baterie (str. 286), je nutné dobít
obě baterie. V tomto případě není možné
nabít nejprve pouze hybridní baterii.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na informačním displeji o stavu nabití hlavního akumulátoru
nebude po jistou dobu platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií (str.
256).
Související informace
•
Lišty stěračů (str. 345)
347
10 Údržba a servis
||
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
10
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
V souvislosti s baterií se používají informační
a výstražné symboly.
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
Související informace
•
•
Baterie - symboly (str. 348)
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Baterie spouštěče - výměna (str. 349)
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
348
Související informace
•
Akumulátor (str. 347)
10 Údržba a servis
Baterie spouštěče - výměna
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Klasická 12V autobaterie se zde nazývá „startovací baterie“, i když se pro startování
vnitřního spalovacího motoru často používá
hybridní baterie (str. 350).
10
Demontáž
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut,
než se můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem je skutečnost že, elektrický
systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací do řídicích modulů.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
Povolte svorku akumulátoru.
}}
349
10 Údržba a servis
||
Vyjměte baterii ven.
Zvedněte ji.
10
Instalace
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek (viz „Demontáž“).
Další informace o akumulátoru ve voze - Elektrická soustava (str. 388).
Hybridní akumulátor
Vozidlo je vybaveno bezúdržbovým nabíjecím
lithium-iontovým typem baterie pro provoz
elektromotoru.
VAROVÁNÍ
Hybridní akumulátor musí být vyměňován
pouze v servisu – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Chladicí kapalina
Chladicí soustava hybridního akumulátoru je
vybavena samostatnou expanzní nádrží.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně,
až dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte držák akumulátoru.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
5. Připojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
7. Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí
část „Demontáž“).
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
350
DŮLEŽITÉ
Chladicí kapalina hybridního akumulátoru
musí být doplňována pouze v servisu –
doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
10 Údržba a servis
Související informace
•
Dobíjení hybridní baterie - příprava (str.
288)
Pojistky - všeobecné informace
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
VAROVÁNÍ
S oranžovými kabely, které jsou označeny
nálepkou vysokého napětí, smí pracovat
pouze kvalifikovaní zaměstnanci.
VAROVÁNÍ
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
10
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
Umístění centrálních řídicích jednotek
Některé komponenty ve vozidle využívají
životu nebezpečné vysoké napětí.
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně uvedeno v Příručce pro uživatele.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jed-
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
351
10 Údržba a servis
||
notky pod schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
10
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
Motorový prostor, studená část
Související informace
352
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 353)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 358)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
360)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 364)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 356)
10 Údržba a servis
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
10
}}
353
10 Údržba a servis
||
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
10
A
Funkce
A
–
–
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
20
ABS
5
Motorový prostor, horní
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
Motorový prostor, přední
–
–
Nastavitelná síla řízení*
5
Motorový prostor, dolní
–
–
10
–
–
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
–
–
Pozice (viz předcházející obrázek)
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C)
se nacházejí pod (A).
60
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
Stěrače čelního okna
30
•
Nezávislé topení*
25
•
•
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu4.
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu4
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
A
–
–
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
4
354
Funkce
50
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
–
–
–
–
Γerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
Ostřikovače světlometů*
20
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
–
–
Spínače světel
5
–
–
–
–
–
–
Cívky relé
5
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí
modul motoru
10
10 Údržba a servis
Funkce
A
Řídicí modul převodovky
15
–
Funkce
A
Související informace
•
Žhavicí svíčky
70
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 356)
•
Ventilátor chlazení
80
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 358)
•
Posilovač řízení
100
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
360)
–
Cívky relé v centrální řídicí jednotce v chladné části motorového prostoru
5
Relé startování
30
Řídicí modul žhavení
10
Řídicí jednotka motoru (ECM)
15
Γidlo množství nasávaného
vzduchu; řídicí ventily
15
Ventily; snímač hladiny oleje
10
Lambda sonda, řídicí modul,
roletový kryt chladiče
10
Ohřev palivového filtru
20
Topení větrání klikového
hřídele
5
10
Za motorem
A: Vozidlo s levostranným řízením. B: Vozidlo
s pravostranným řízením.
Pojistka
Funkce
A
Sledování podtlakového čerpadla
brzdové soustavy
5
355
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
10
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment
a funkce sedadla.
Pozice
Funkce
A
Primární pojistka pro řídicí
modul audio*, primární pojistka
pro pojistky 16-20: Infotainment
40
Ostřikovače čelního skla,
ostřikovač zadního skla
25
–
356
–
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
A
Funkce
A
–
–
20
–
–
Ovládací panel, dveře spolujezdce
5
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
20
Klika dveří (Keyless*)
–
–
Ovládací panel, levé zadní
dveře
20
Keyless*
7,5
Ovládací panel, dveře řidiče
20
10 Údržba a servis
Funkce
A
Funkce
A
Elektricky ovládané sedadlo
řidiče*
20
Elektrické topení
5
Elektricky ovládané sedadlo
spolujezdce*
20
Vyhřívání sedadla (strana spolujezdce)
15
Vyhřívání sedadla (strana řidiče)
15
5
–
–
Řídicí modul systému infotainment, obrazovkaA
5
Parkovací asistent*, parkovací
kamera*, řídicí modul tažného
zařízení *
Řídicí jednotka autorádia (zesilovač)*, digitální rádio*; televizor*
10
BLIS*
Modul audia nebo řídicí modul
SensusA
15
Telematika*, Bluetooth*
5
–
–
Střešní okno*, vnitřní osvětlení
střechy, snímač klimatu*,
motory tlumení, nasávání vzduchu
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla, zadní světlo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
A
–
–
–
–
10
Některé varianty modelů.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 353)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
360)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 364)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 358)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
357
10 Údržba a servis
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
10
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce
airbagu a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
A
Stěrač zadního skla
15
–
Vnitřní osvětlení; ovládací panel
dveří řidiče, elektrické ovládání
oken; dálkové ovládání garážových vrat*, elektrické ovládání
sedadel, přední*
358
–
7,5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
A
Funkce
A
Sdružená přístrojová deska
5
10
Adaptivní tempomat, ACC*,
systém varování před kolizí*
10
Centrální zamykání, dvířka hrdla
palivové nádrže
Vyhřívaný volant*
15
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor
7,5
Vyhřívané čelní sklo*
15
Modul volantu
7,5
Odemykání, zadní výklopné
dveře
10
Sklopná opěrka hlavy*
10
10 Údržba a servis
Funkce
A
Palivové čerpadlo
20
Alarm detekce pohybu*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor OBDII
5
–
–
Airbagy
10
Varování před srážkou*
5
Snímač plynového pedálu;
stmívatelné vnitřní zpětné
zrcátko*; vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Řídicí modul systému infotainment (Performance), audio (Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 353)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
360)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 364)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 356)
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
359
10 Údržba a servis
Pojistky v zavazadlovém prostoru
10
Pojistky v zavazadlovém prostoru chrání,
mimo jiné, funkce přívěsu a elektrického
pohonu.
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
360
10 Údržba a servis
Skříňka A
Funkce
A
–
–
–
–
–
–
Zásuvka přívěsu 1*
–
10
40
–
Chcete-li získat přístup k centrální elektrické jednotce, je třeba vytáhnout nouzovou sadu pro
opravu pneumatik.
Pozice
Skříňka A
Funkce
A
Elektrická parkovací
brzda, levá
30
Elektrická parkovací
brzda, pravá
30
Vyhřívání zadního okna
30
Zásuvka přívěsu 2*
15
–
Elektrická zásuvka 12
V, zavazadlový prostor
–
–
15
–
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
361
10 Údržba a servis
||
10
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Skříňka
B
Chcete-li získat přístup k centrální elektrické jednotce, je třeba vytáhnout nouzovou sadu pro
opravu pneumatik.
362
Funkce
A
Γerpadlo chladicí kapaliny 1 pro hybridní akumulátor; ventil pro čerpadlo chladicí kapaliny
1a2
10
Γerpadlo chladicí kapaliny 2 pro hybridní baterii
10
Nabíjecí jednotka; měnič
napětí 400 V–12 V; řídicí
modul pro hybridní akumulátor
5
Skříňka
B
Funkce
A
Γerpadlo chladicí kapaliny pro okruh nízké
teploty chladicí soustavy
15
Nabíjecí jednotka; měnič
napětí 400 V–12 V; řídicí
modul pro hybridní akumulátor
10
Cívky relé, měnič nebezpečného napětí pro
elektromotor a kombinovaný generátor nebezpečného napětí/motor
spouštěče
10
10 Údržba a servis
Skříňka
B
Funkce
A
Odpojení elektromotoru
ze zadní nápravy
15
–
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 358)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 364)
10
–
Měnič nebezpečného
napětí pro elektromotor
a kombinovaný generátor nebezpečného
napětí/motor spouštěče,
řídicí modul pro hybridní
baterii
10
Ventily chladicí kapaliny
pro okruh nízké teploty
chladicí soustavy; elektrický kompresor A/C;
ventil pro výměník tepla;
ventil pro systém řízení
teploty prostředí ve
vozidle
10
–
–
–
–
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 353)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 356)
363
10 Údržba a servis
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
10
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového
prostoru.
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu
„MEGA Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu5.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu5.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz
Systém pohonu - jízdní režimy (str. 258).
5
364
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
A
175
Funkce
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce,
skříňka pojistek a relé pod
schránkou v palubní desce,
centrální elektrické jednotky
v zavazadlovém prostoru
A
175
10 Údržba a servis
Související informace
Funkce
A
Podtlakové čerpadlo brzdové
soustavy
40
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 353)
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 358)
•
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str.
360)
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku B v zavazadlovém prostoru
50
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku A v zavazadlovém prostoru
60
Ventilátor větrání
40
–
–
–
–
–
–
Vnitřní dioda
50
Automatická převodovka olejového čerpadla
30
–
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 356)
10
–
365
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
10
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
•
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
366
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy. Nepoužívejte silná
rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 345).
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
10 Údržba a servis
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 367)
Γištění interiéru (str. 369)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva (str.
368)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
10
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 366)
367
10 Údržba a servis
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
10
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému
opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Doporučuje se použití speciálního
přípravku na udržení vodu odpuzujících
vlastností, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 100).
368
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 366)
Ochrana proti korozi
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Kontrola a údržba
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu
12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje
další ošetření, doporučujeme obrátit se
o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Poškození laku (str. 370)
10 Údržba a servis
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen
kolíčky.
- Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na výčnělcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo.
Skvrny na textilním čalounění
a čalounění stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.
Skvrny na koženém čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času
získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné
čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí
komplexní produkt pro čistění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení
návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po
určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené
zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok
(v případě potřeby i častěji). Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
10
Pokyny pro umývání koženého
čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale
vyschnout.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
}}
369
10 Údržba a servis
||
Ochranné ošetření koženého čalounění
10
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na
kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Návod na mytí koženého volantu
•
Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
•
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
•
Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, kafe, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5 % roztok čpavku (V případě
skvrn od krve použijte roztok 2 dl vody
a 25 g soli.)
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
370
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Poškození laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Skvrny na plastových dílech v interiéru,
kovových dílech a na dřevěných dílech
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
Materiály
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 366)
10 Údržba a servis
•
základní nátěr6 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
•
základní nátěr a čirý nátěr - dostupné ve
spreji nebo jako opravné/korekční tužky7
•
•
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
zakrývací páska
jemný brusný papír6.
G021832
Kód barvy
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Kód barvy vozidla
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku výrobku, viz Typová označení (str.
373).
6
7
10
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 368)
Je-li požadováno.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
371
TECHNICKΔ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla
atd. a ostatní informace, které jsou pro dané
vozidlo unikátní, si lze přečíst na štítku ve
vozidle.
Umístění štítku
11
}}
373
11 Technické údaje
||
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
11
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a čalounění a homologační číslo. Štítek je
vidět, když se otevřou pravé zadní dveře.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
374
Související informace
•
•
Hmotnosti (str. 376)
Technické údaje motoru (str. 378)
11 Technické údaje
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
11
Rozměry
mm
A
Rozvor
2776
B
Výška
4635
C
Ložná délka, podlaha, sklopené zadní sedadlo
1749
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
978
1484
658
Rozměry
mm
H
Rozchod, vzadu
1575
I
Ložná šířka, podlaha
1082
J
Šířka
1865
K
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2097
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1899
1578
375
11 Technické údaje
Hmotnosti
VAROVÁNÍ
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
11
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím a zatížením
koule (str. 377) (pokud je připojen přívěs),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla
snižuje o váhu příslušenství.
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
376
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 373).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 75 kg.
Související informace
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 377)
11 Technické údaje
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete
v tabulkách.
Max. hmotnost brzděného přívěsu
Motor
Kód motoruA
Převodovka
D6 AWD
D82PHEV
Automatická, TF-80SD
Max. hmotnost brzděného přívěsu
(kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
1800
90
11
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 373).
A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
Související informace
•
•
•
Hmotnosti (str. 376)
Jízda s přívěsem (str. 296)
Stabilizace přívěsu - TSA (str. 301)
377
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete v tabulce.
Dieselový motor
Motor
Kód
motoruA
11
D6 AWD
A
D82PHEV
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./
min)
(hp / ot./min)
(Nm / ot./min)
158/4000
215/4000
440/1500-3000
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 373).
Související informace
378
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem (str.
382)
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 381)
Počet
válců
5
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
81,0
93,15
Zdvihový
objem válců
(litry)
2,400
Kompresní
poměr
16,5:1
11 Technické údaje
Specifikace motoru - motor
elektropohonu
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
Model V60 PLUG-IN HYBRID je poháněn
vznětovým motorem a elektromotorem (ERAD
– Electric Rear Axle Drive).
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Maximální výkon: 50 kW (70 hp).
Točivý moment: 200 Nm.
Související informace
•
Technické údaje motoru (str. 378)
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat (str.
333) při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
11
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje:
379
11 Technické údaje
||
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
11
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Související informace
•
•
380
Motorový olej - kvalita a objem (str. 381)
Motorový olej - všeobecné informace (str.
332)
11 Technické údaje
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Volvo doporučuje:
11
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
D6 AWD
D82PHEV
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,9
Viskozita: SAE 0W-30
A
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 373).
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 379)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování (str.
333)
381
11 Technické údaje
Chladicí kapalina - kvalita a objem
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní motory najdete v tabulce.
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50% vody2, viz obal.
Motor
11
Objem
(litry)
D6 AWD
12,9
Související informace
•
2
382
Chladicí kapalina - hladina (str. 334)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
11 Technické údaje
Převodová kapalina - kvalita a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství
pro konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Mechanická převodovka
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
11
Automatická převodovka
Automatická převodovka
TF-80SD
Objem (litry)
přibližně 7,0
Předepsaný převodový olej
AW1
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový olej po dobu životnosti nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 379)
•
Typová označení (str. 373)
383
11 Technické údaje
11
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
Médium používané v hydraulické brzdové
soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá
se k převedení síly např. z brzdového pedálu
přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více
pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
Kapalina posilovače řízení představuje
médium používané v posilovači řízení ve
vozidle.
Kapalina ostřikovače společně se stěrači čelního skla a zadního okna (str. 94) se používá
k udržování čistých oken a světlometů a k zajištění viditelnosti během jízdy.
Předepsaná kvalita: DOT 4
Objem: 0,6 litrů
Související informace
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina (str. 335)
Požadované kvalita: WSS M2C204-A2 nebo
rovnocenná náhrada.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str.
336)
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
Objem:
•
•
Vozidla s ostřikovači světlometů: 3,4 litrů.
Vozidla bez ostřikovačů světlometů: 3,4
litrů.
Související informace
384
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str.
347)
•
Lišty stěračů (str. 345)
11 Technické údaje
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
Motor
Objem (litry)
D6 AWD
přibližně 45
Související informace
•
•
Doplňování paliva (str. 281)
Předepsaná specifikace
Motorová nafta: Palivo - nafta (str. 283)
11
Technické údaje motoru (str. 378)
385
11 Technické údaje
Spotřeba paliva a emise CO2
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech na
km.
Vysvětlení
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
g/km
11
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
litry/100 km
kombinovaná spotřeba
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 285)
Hmotnosti (str. 376)
Jízdní styl řidiče.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz3.
D6 AWD
(D82PHEV)
48
1.8
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů3,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
3
386
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly3 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkon vozu.
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5) / Euro 6 a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená
v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou
jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
Motor
Rozměr pneumatiky
Rychlost
(km/h)
D6 AWD (D82PHEV)
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
235/45 R 17
0 – 160
280
280
280
280
280
235/45 R 18
160 +
280
280
320
320
–
max. 80
420
420
420
420
420
Nouzové rezervní kolo
A
B
Zatížení, 1–3 osoby
11
Ekonomická jízda.
V některých zemích je používána jednotka „bar“ namísto jednotky SI „Pascal“: 1 bar = 100 kPa.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 311)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Typová označení (str. 373)
387
11 Technické údaje
Elektrická soustava
Baterie spouštěče - specifikace
Hybridní batérie - specifikace
Elektrický systém je jednopólový a využívá
podvozek a skříň motoru jako vodič.
Baterie spouštěče se používá pro motor
spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve
vozidle.
Hybridní baterie (baterie pro motor pohonu)
se používá k napájení elektromotoru při jízdě
v elektrickém režimu.
Napětí: 12 V.
Typ: Lithium-iontový
Kapacita při studeném startu, CCA – Proud
při studeném startu: 700–800 A.
Množství energie: 11,2 kWh.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí.
Kapacita akumulátoru spouštěče závisí na
úrovni výbavy vozidla.
11
DŮLEŽITÉ
Rezervní kapacita: 135–160 minut.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit
za baterii se stejnou kapacitou startování
studeného motoru a se stejnou rezervní
kapacitou, jakou má původní baterie (viz
štítek na baterii).
Pokud se baterie mění, musíte ji vyměnit
za baterii se stejnou kapacitou startování
studeného motoru a se stejnou rezervní
kapacitou, jakou má původní baterie (viz
štítek na baterii).
Související informace
•
•
•
Baterie spouštěče - specifikace (str. 388)
POZNÁMKA
Baterie spouštěče - výměna (str. 349)
Akumulátor (str. 347)
•
Nádoba na těleso startovací baterie by
měla odpovídat rozměrům původní
baterie.
•
Výška startovací baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
Související informace
•
•
388
Baterie spouštěče - výměna (str. 349)
Akumulátor (str. 347)
Životnost: Více než 10 let.
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 286)
Dobíjení hybridní baterie - příprava (str.
288)
11 Technické údaje
Dojezd - specifikace
Dojezd vozidla během elektrického provozu
(jízdní režim PURE): až 50 km.
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem lze zjistit v tabulce.
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
Typové schválení - radarový systém
Typové schválení pro systém radaru lze zjistit
v tabulce.
Země/
Oblast
Evropa
EU
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
výrobky L2C0038TR
a L2C0049TR odpovídají stanoveným požadavkům a ostatním
relevantním ustanovením Směrnice 1999/5/ES. V případě
potřeby lze ohledně tohoto prohlášení o shodě kontaktovat
společnost Delphi Electronics &
Safety / One Corporate Center /
Kokomo, Indiana 46904-9005
USA.
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
EU
11
Související informace
•
Radarový snímač (str. 199)
Související informace
•
Dálkový ovladač s čepelí klíče (str. 153)
389
11 Technické údaje
Typové schválení - Bluetooth®
Typové schválení pro Bluetooth® lze zjistit
v tabulce.
11
390
11 Technické údaje
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
Země/
Oblast
Země EU:
Exportér: Japonsko
Výrobce: Alpine Electronics Inc.
Typ zařízení: Zařízení
11
Bluetooth®
Další informace najdete na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
}}
391
11 Technické údaje
||
Země/
Oblast
11
392
Γeská republika:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dánsko:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litva:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
11 Technické údaje
Země/
Oblast
Nizozemí:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Maďarsko:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és
az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições
da Directiva 1999/5/CE.
Slovinsko:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Slovensko:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finsko:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení Bluetooth® Module splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Norsko:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
11
393
11 Technické údaje
Licence
Sensus software
11
394
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
11 Technické údaje
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
11
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
}}
395
11 Technické údaje
||
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
11
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Gracenote® Licenční smlouva
s koncovým uživatelem
Tento program nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc. of Emeryville, California, USA ("Gracenote"). Software od společnosti Gracenote (dále jen
"software Gracenote") aktivuje tento program
a identifikuje disk a/nebo soubor a získává
informace související s hudbou, jako např.
jméno, interpreta, stopu a název skladby (dále
jen "data Gracenote") z online serverů nebo
vnořených databází (společně dále jen
"servery Gracenote") a provádí další činnosti.
396
Data Gracenote smíte používat výhradně
v souladu s funkcemi, které tento program
nebo toto zařízení předpokládá pro koncového uživatele.
Souhlasíte, že data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote budete používat
pouze ke svému vlastnímu nekomerčnímu
využití. Souhlasíte, že nebudete postupovat,
kopírovat, převádět či přenášet tento software Gracenote a žádná data Gracenote na
žádné třetí strany. SOUHLASÍTE, ŽE DATA
GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE
A SERVERY GRACENOTE BUDETE VYUŽÍVAT VÝHRADNĚ TAK, JAK POVOLUJE TOTO
UJEDNÁNÍ.
Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro
používání dat Gracenote, softwaru Gracenote
a serverů Gracenote bude ukončena, pokud
porušíte tato omezení. Pokud vaše licenční
oprávnění skončí, souhlasíte, že zcela přestanete užívat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na
data Gracenote, software Gracenote
a servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost
provést jakékoliv platby za vámi poskytnuté
informace. Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc. může vymáhat svá práva podle
tohoto ujednání přímo proti vám svým vlastním jménem.
Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor pro účely sledování dotazů pro statistické účely. Účelem náhodně přiřazeného
numerického identifikátoru je umožnit službě
Gracenote počítat dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o tom, kdo jste. Další informace o službě Gracenote najdete na webových stránkách Zásady zachování soukromí
společnosti Gracenote.
Na software Gracenote a každou položku dat
Gracenote je vám udělena licence tak, „jak
je“. Společnost Gracenote neposkytuje žádný
výklad nebo záruky, ať již vyjádřené nebo
odvozené, pokud jde o přesnost jakýchkoliv
dat Gracenote ze serverů Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo odstranit
data ze serverů Gracenote nebo změnit
datové kategorie z jakéhokoliv důvodu, který
společnost Gracenote považuje za dostačující. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote jsou
bez chyb nebo že fungování softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote bude bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna
poskytovat vám nové nebo dodatečné typy
nebo kategorie dat, které může společnost
Gracenote poskytovat v budoucnu a přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku je zcela
na jejím volném uvážení.
SPOLEΓNOST GRACENOTE ODMÍTÁ
VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENΔ NEBO
ODVOZENΔ, PŘEDEVŠÍM POKUD JDE
O ODVOZENΔ ZÁRUKY OBCHODOVATEL-
11 Technické údaje
NOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URΓITÝ ÚΓEL,
PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ ZÁKONA.
SPOLEΓNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE
ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANΔ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNΔHO
SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNΔM
PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEΓNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNΔ NEBO
NÁHODNΔ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU
NEBO VÝNOSŮ.
© Gracenote, Inc. 2009
Související informace
•
Volvo Sensus (str. 73)
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
- Červený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by mohla
mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na sdružené přístrojové desce se
zároveň objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně
s textem na na sdružené přístrojové desce,
pokud nastane problém v systémech vozidla.
Informační kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Symbol
Popis
Viz
Baterie spouštěče
se nedobíjí
(str. 70)
Závada v brzdovém systému
(str. 70),
(str. 269)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 31),
(str. 40),
(str. 70)
11
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Symbol
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 69),
(str. 89)
Systém řízení
emisí
(str. 69)
Porucha ABS
(str. 69),
(str. 269)
Popis
Viz
Zabrzděná parkovací brzda
(str. 70),
(str. 273)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 69),
(str. 90)
Airbagy - SRS
(str. 31),
(str. 70)
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 27),
(str. 70)
Systém stability,
DSTC, systém
stability přívěsu*
(str. 69),
(str. 181),
(str. 301)
Systém stability,
sportovní režim
(str. 69),
(str. 181)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
397
11 Technické údaje
||
Symbol
11
Popis
Viz
Žhavení (vznětové motory)
(str. 69)
Nízká hladina
paliva v palivové
nádrži
(str. 69),
(str. 136)
Informace, čtěte
text na displeji
(str. 69)
Dálková světla
svítí
(str. 69),
(str. 86)
Levé ukazatele
směru
(str. 69)
Pravé ukazatele
směru
(str. 69)
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Symbol
398
Popis
Viz
Aktivní dálkové
světlomety - AHB
(Active High
Beam)*
(str. 87)
Kamerový snímač*
(str. 87)
Adaptivní tempomat*
(str. 203)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Symbol
Popis
Viz
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
Popis
Viz
(str. 195),
(str. 205)
Nezávislé topení
a vyhřívání motoru
a prostoru pro
cestující*
(str. 136)
Adaptivní tempomat*, časový interval
(str. 191),
(str. 193)
Aktivovaný časovač*
(str. 136)
Tempomat*
(str. 188)
Systém ABL*
(str. 89)
Radarový snímač*
(str. 203),
(str. 207),
(str. 225)
Dvířka hrdla palivové nádrže, pravá
strana
(str. 280)
Vybitá baterie
(str. 136)
Parkovací brzda
(str. 273)
Dešťový senzor*
(str. 94)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 229),
(str. 234)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 234)
Nožní brzda
(str. 269)
Omezovač
rychlosti
(str. 185)
Kamerový snímač*,
laserový senzor*
(str. 214),
(str. 225),
(str. 229),
(str. 234)
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování
před kolizí*
(str. 207),
(str. 214),
(str. 225)
Symbol
11 Technické údaje
Symbol
Popis
Viz
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 229)
Informace o zaznamenané rychlosti*
(str. 182)
Parkování uvnitř
(str. 131)
Parkování venku
(str. 132)
Vyhřívání sedadla
(str. 131),
(str. 132)
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 70)
•
Zprávy - použití (str. 106)
11
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Symbol
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního pásu
(str. 30)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
(str. 33)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
(str. 33)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
399
12 Abecední seznam
ACC - Adaptivní tempomat..................... 191
Akumulátor...................................... 278, 388
přetížení.............................................. 278
specifikace.......................................... 388
Adaptivní jízdní charakteristiky................ 248
Akustická signalizace................................. 81
Adaptivní tempomat................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
funkce.................................................
kontrola rychlosti................................
nastavení časového intervalu.............
pohotovostní režim.............................
předjíždění..........................................
přehled................................................
radarový snímač.................................
zjišťování závad..................................
změna funkčnosti tempomatu............
Alarm................................................ 174, 176
automatické vypojení.......................... 176
kontrola alarmu................................... 157
kontrolka alarmu................................. 175
nefunguje dálkový ovladač................. 176
omezený režim alarmu........................ 177
zvukový signál.................................... 176
A
12
191
197
196
192
194
195
196
197
193
199
202
199
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 33
strana řidiče.................................... 32, 39
strana spolujezdce.................... 32, 33, 39
Alcolock................................................... 250
Alergeny a látky způsobující astma......... 118
Asistent rozjezdu do kopce..................... 268
Asistent udržení v jízdním pruhu
provoz......................................... 232, 233
Automatická převodovka......................... 264
polohy manuálního řazení (Geartronic) 265
přívěs.................................................. 297
AIRBAG ..................................................... 32
Automatické mycí linky............................ 366
Airbagy SIPS.............................................. 35
Automatické znovuzamknutí.................... 168
Aktivní dálkové světlomety........................ 87
AWD, pohon všech kol............................ 268
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 179
Aktivní světlomety (ABL)............................ 89
Aktivní xenonové světlomety..................... 89
B
Baterie..................................................... 347
asistent při rozjezdu............................ 256
400
dálkový ovladač PCC.........................
symboly na akumulátoru....................
údržba.................................................
výstražné symboly..............................
161
348
347
348
Bez klíče - zamykání........................ 164, 165
Bezpečnostní pás......................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nasazení................................................
předpínače bezpečnostních pásů........
těhotenství............................................
uvolnit...................................................
zadní sedadlo.......................................
27
30
28
30
29
29
30
Bezpečnostní pojistka
děti........................................................ 42
Bezpečnostní režim................................... 40
Pohyb vozidla....................................... 42
pokus o nastartování............................ 41
BLIS................................................. 243, 244
Blokování páky voliče.............................. 266
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 266
Boční airbag SIPS................................ 35, 39
Brzdová kapalina..................................... 335
Kvalita a množství............................... 384
Brzdové světlo........................................... 90
12 Abecední seznam
Brzdy................................................ 269, 272
brzdové světlo...................................... 90
brzdový systém.......................... 269, 272
doplnění brzdové kapaliny.................. 335
nouzová brzdová světla........................ 90
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 272
parkovací brzda.................................. 273
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 272
symboly na sdružené přístrojové
desce.................................................. 270
C
Celková hmotnost vozu........................... 376
City Safety™............................................ 208
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 118
CTA.......................................................... 245
Cyklovač stěračů....................................... 95
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 118
Chladicí kapalina
objem a kvalita.................................... 382
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění
Motorový prostor................................ 334
Chladicí soustava.................................... 277
přehřívání............................................ 277
Chladivo................................................... 336
Chybová hlášení u systému BLIS............ 247
čalounění............................................ 369
mytí vozidla......................................... 366
ráfky.................................................... 367
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 203
Lane Departure Warning..................... 234
Sledování bdělosti řidiče.................... 229
viz Zprávy a kontrolky................. 203, 274
Γištění vzduchu
materiál............................................... 119
prostor pro cestující............ 117, 118, 119
Č
D
Γalounění vozu........................................ 369
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 86
Γasovač
deaktivace..........................................
nastavení............................................
Předběžná úprava teploty..................
startování............................................
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 87
135
134
134
135
Γelní sklo odrážející teplo.......................... 17
Γepel klíče....................................... 159, 160
Γerpání paliva
doplňování paliva................................
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání..............................................
krytka palivové nádrže........................
víčko palivové nádrže.........................
281
281
280
281
Γíslo odstínu, lak..................................... 371
Γistění
automatické mycí linky....................... 366
bezpečnostní pásy.............................. 370
12
Denní světla............................................... 85
Dešťový senzor.......................................... 95
Detekce cyklistů...................................... 217
Detekce tunelů........................................... 85
Děti
bezpečnost..................................... 36, 42
dětské pojistky...................................... 42
dětské sedačky a airbagy..................... 48
dětské sedačky a boční airbagy........... 36
Umístění ve voze.................................. 48
Dětské pojistky................................ 173, 174
Dětské sedačky......................................... 42
doporučené.......................................... 43
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................ 55
401
12 Abecední seznam
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák....................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
typy.......................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
12
48
E
F
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 122
Filtr klimatizace........................................ 118
51
53
EcoGuide................................................... 68
Ekonomická jízda..................................... 285
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 285
52
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka......... 21
Filtr sazí.................................................... 285
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 202
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie........................... 273
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 285
Diesel
prázdná palivová nádrž...................... 283
Elektrická soustava.................................. 388
Dílčí počítadlo kilometrů............................ 72
Elektrická zásuvka................................... 145
zavazadlový prostor............................ 148
Funkce Deadlock..................................... 172
deaktivace.......................................... 172
dočasné vypnutí................................. 172
Displej řídicí jednotky............................... 291
Elektrické topení...................................... 138
Funkce paměti sedadla............................. 77
Distribuce vzduchu.................................. 120
Recirkulace......................................... 126
tabulka................................................ 128
Elektricky ovládaná okna........................... 97
Funkce poplach....................................... 156
Elektricky ovládané sedadlo...................... 77
Funkce Start/Stop................................... 260
Elektricky ovládané střešní okno............. 102
Funkce úplného větrání................... 116, 170
Dlouhodobé uskladnění........................... 295
Elektromotor
Technické údaje.................................. 379
Dobíjecí proud......................................... 287
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 21
G
Dojezd
při provozu na elektropohon............... 389
Elektronická klimatizace - ECC............... 122
Elektronická měrka.................................. 333
Geartronic................................................ 265
Doporučené dětské sedačky
tabulka.................................................. 43
Emise CO2............................................... 386
GSI - pomoc při řazení............................. 264
Doporučení během jízdy.......................... 279
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 93
Doprovodné osvětlení při příchodu... 94, 156
Emise oxidu uhličitého............................. 386
H
Hlášení u systému BLIS........................... 247
Hlavový airbag..................................... 36, 39
402
12 Abecední seznam
Hloubka vzorku........................................ 310
J
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 376
Jistič zemní ochrany................................ 292
Klávesnice na volantu................................ 81
Houkačka................................................... 81
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
Hybridní akumulátor................................ 350
nabíjení............................................... 286
Technické údaje.................................. 388
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 377
zatížení koule tažného zařízení........... 377
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení..................................................... 377
Hodiny, nastavení...................................... 72
279
277
278
296
Jízda ve vodě........................................... 277
I
IAQS - Systém kvality vzduchu
v interiéru................................................. 119
Klíč dálkového ovladače.................. 153, 154
dosah.......................................... 157, 163
funkce................................................. 155
odnímatelná čepel klíče.............. 159, 160
výměna baterie................................... 161
ztráta................................................... 153
Klimatizace.............................................. 125
oprava................................................. 336
kluzký povrch........................................... 279
Koberce................................................... 144
12
Kód barvy, lak.......................................... 371
K
Imobilizér................................................. 154
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení............................................ 242
Imobilizér dálkového ovládání................. 155
Kamerový snímač............................ 210, 223
Index zatížení pneumatik......................... 312
Kapalina ostřikovače
objem.................................................. 384
Indikátor převodového stupně................. 264
Klíč........................................... 153, 154, 166
Kola
demontáž............................................ 313
instalace.............................................. 315
sněhové řetězy.................................... 310
Kompas................................................... 101
kalibrace............................................. 101
Kondenzace vody ve světlometech......... 366
Informace o dopravních značkách.......... 182
Omezení.............................................. 184
provoz................................................. 182
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 347
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 332
kapalina posilovače řízení
kvalita.................................................. 384
Kontrolka zamykání................................. 154
Informační displej...................................... 64
Kapota, otevření...................................... 330
Informační tlačítko, PCC.......................... 157
Kontrolky, PCC........................................ 157
Katalyzátor............................................... 284
odtah................................................... 302
Kontrolky ovládání............................... 67, 69
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu... 30
Keyless drive............ 163, 164, 165, 167, 255
403
12 Abecední seznam
12
Konzola v tunelu...................................... 143
Zapalovač cigaret a popelník............. 143
Zásuvka 12 V...................................... 145
Menu
přehled menu...................................... 104
Sdružená přístrojová deska................ 104
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 369
Kryt nákladu............................................. 151
Měřáky
palivoměr.............................................. 65
rychloměr.............................................. 65
tachometr............................................. 65
L
Mlhové světlo
zadní..................................................... 90
Lak
kód barvy............................................ 371
poškození a drobné opravy................ 370
Lane Departure Control................... 231, 232
Motor
deaktivace.......................................... 255
přehřívání............................................ 296
startování............................................ 254
Laserový senzor....................................... 212
Motorová nafta........................................ 283
Náraz, viz Nehoda...................................... 40
Leštění..................................................... 367
Motorový olej................................... 332, 379
filtr....................................................... 332
Kvalita a množství............................... 381
ztížené jízdní podmínky...................... 379
Nastavení časového intervalu.................. 205
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
345
346
345
345
346
M
Manuální převodovka
GSI - pomoc při řazení....................... 264
Max. zatížení střechy............................... 376
404
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
334
336
332
330
MY CAR................................................... 106
Mytí vozidla.............................................. 366
N
Nabíjecí kabel.......................................... 289
řídicí jednotka..................................... 289
Nabíjení.................................................... 288
dokončení nabíjení.............................. 294
spuštění nabíjení................................. 292
Nakládání
dlouhý náklad.....................................
náklad na střeše.................................
Obecné informace..............................
zavazadlový prostor............................
147
147
146
146
Náladové osvětlení.................................... 93
Nastavení volantu...................................... 81
Nástroje................................................... 309
Natáčecí světla.......................................... 89
Nehoda...................................................... 40
Nízká hladina oleje................................... 332
Nouzová oprava defektu..........................
akce....................................................
huštění pneumatik..............................
opětovná kontrola...............................
319
321
324
323
Nožní brzda...................................... 269, 272
Nulování, palubní počítač................ 110, 113
12 Abecední seznam
O
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 79
Obrysová světla......................................... 84
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 78
sklopení.......................................... 79, 80
Odemknutí čepelí klíče............................ 165
Odemykání
zevnitř................................................. 169
zvenku................................................ 168
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor..................................... 298
Odstranění námrazy................................. 126
Odtah....................................................... 304
Ochrana chodců...................................... 215
Ochrana proti korozi................................ 368
Ochrana před přiskřípnutím, střešní
okno......................................................... 104
Ochranná mřížka...................................... 150
Ochranná síť............................................ 150
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka................................... 21, 368
Olej, viz také motorový olej.............. 379, 381
Omezovač rychlosti................................. 185
alarm překročení rychlosti.................. 187
deaktivace.......................................... 187
dočasná deaktivace............................ 186
začínáme.................................... 185, 186
Opěradlo.................................................... 76
přední sedadlo, snížení......................... 76
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 95
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 347
zadní okno............................................ 96
Ostřikování čelního okna........................... 95
Osvětlení.................................................. 337
Aktivní xenonové světlomety................ 89
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 93
dálková/tlumená světla......................... 86
denní světla........................................... 85
detekce tunelů...................................... 85
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu.................................. 94, 156
doprovodné osvětlení při odchodu....... 93
natáčecí světla...................................... 89
osvětlení displeje.................................. 84
osvětlení přístrojů................................. 84
ovládání................................................ 92
ovládání sklonu světlometů.................. 84
poziční/parkovací světla....................... 84
V prostoru pro cestující........................ 92
zadní světlo do mlhy............................. 90
žárovky, technické údaje.................... 344
Osvětlení, výměna žárovky...................... 338
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 340
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 340
držák žárovky vzadu: ukazatelé směru
vzadu, zadní mlhové světlo a zpětné
světlo.................................................. 341
osvětlení registrační značky............... 343
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly)................................. 339
směrová světla, přední....................... 341
toaletní zrcátko................................... 343
zavazadlový prostor............................ 343
12
Osvětlení displeje....................................... 84
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 92
Osvětlení přístrojové desky........................ 84
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 84
Ovládací prvky, světla................................ 82
Ovládání klimatizace
automatická regulace.........................
čidla....................................................
Obecné informace..............................
osobní preference...............................
řízení teploty.......................................
skutečná teplota.................................
124
117
116
119
125
117
Ovládání sklonu světlometů....................... 84
Ovládání světlometů.................................. 82
405
12 Abecední seznam
P
PACOS....................................................... 33
Palivo............................................... 282, 283
palivový filtr......................................... 284
spotřeba paliva................................... 386
úspora paliva...................................... 316
Palivová nádrž
objem.................................................. 385
12
Palivové nezávislé topení.........................
akumulátor spouštěče a palivo...........
automatický režim..............................
Γerpání paliva.....................................
deaktivovat.........................................
parkování na svahu.............................
138
139
139
139
139
139
Palubní počítač................ 107, 109, 112, 113
Palubní počítač, nulování................. 110, 113
Parkovací asistent...................................
čidla parkovacího asistenta................
funkce.................................................
poruchová kontrolka...........................
zpět.....................................................
236
239
236
239
237
Péče o vozidlo......................................... 366
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 369
Pneumatiky
hloubka vzorku................................... 310
oprava defektu pneumatiky................ 319
směr otáčení....................................... 306
Technické údaje.................................. 387
tlak.............................................. 316, 387
údržba................................................. 306
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky...................................................... 308
zimní pneumatiky................................ 310
Polohy klíče............................................... 74
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 265
Poranění krční páteře, WHIPS................... 37
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 248
Potvrzení uzamknutí ............................... 154
Pouzdro s výbavou pro první pomoc...... 318
Projekce světlometů, nastavení................. 94
Provozní kapaliny, objemy 382, 383,
384,
385
Pohon všech kol, AWD............................ 268
Předběžná úprava teploty........................
časovač..............................................
nastavení............................................
Obecné informace..............................
okamžité vypnutí.................................
parkování uvnitř..................................
parkování venku.................................
přímý start...........................................
Zprávy a symboly...............................
Pohon všech kol – AWD.......................... 268
Pohotovostní hmotnost........................... 376
Pojistková skříňka.................................... 351
Pojistky.................................................... 351
motorový prostor................................ 353
Obecné informace.............................. 351
pod schránkou v přístrojové
desce.......................................... 356, 358
255
364
364
351
355
360
Provozní kapaliny a oleje......... 382, 383, 384
Parkovací kamera.................................... 240
Pasivní start (pasivní režim) 163, 164,
165,
167,
Start/Stop...........................................
studená část.......................................
výměna...............................................
za motorem.........................................
zavazadlový prostor............................
Podkládací sedák
poloha sezení........................................ 48
spuštění................................................ 50
vyklopení mříže..................................... 49
Parkovací brzda....................................... 273
Parkování ve svahu.................................. 139
406
PCC - Personal Car Communicator
dosah.......................................... 158, 163
funkce................................................. 155
Průvodce hybridem................................... 68
První pomoc............................................ 318
130
134
131
130
134
131
132
133
136
Předpínač bezpečnostního pásu......... 30, 39
12 Abecední seznam
Přehled přístrojů
levostranné řízení.................................. 57
pravostranné řízení............................... 60
Přehřátí.................................................... 296
Převodovka.............................................. 264
automatická........................................ 264
Převodový olej
objem a kvalita.................................... 383
Přístroje a ovládání.............................. 57, 60
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvlnění.............................................
296
296
296
301
Q
Regenerace.............................................. 285
Regulace prokluzu................................... 179
Regulace trakce....................................... 179
Resetování elektricky ovládaných oken..... 98
Resetování vnějších zpětných zrcátek....... 99
rezervní kolo
instalace.............................................. 315
Rezervní kolo........................................... 313
Rozměr pneumatiky................................. 311
Rozměry................................................... 375
Rychlostní třídy, pneumatiky................... 312
S
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo................................................... 319
přehled................................................ 320
těsnicí kapalina................................... 325
Sdružená přístrojová deska....................... 64
Sedadla...................................................... 76
elektricky ovládané sedadlo................. 77
opěrka hlavy, vzadu.............................. 78
sklopení opěradla předního sedadla.... 76
sklopení opěradla zadního sedadla...... 79
Topení................................................. 123
Sedadlo, viz Sedadla................................. 76
Ř
Sensus....................................................... 73
Servisní poloha........................................ 345
Řídicí jednotka......................................... 292
Queue Assist............................................ 197
Servisní program...................................... 327
Řízení prokluzu........................................ 179
Queue Assistant....................................... 197
Řízení teploty........................................... 125
Seřízení projekce světlometů..................... 94
Aktivní světlomety ................................ 94
Řízení trakce při zatáčení......................... 179
R
Radarový snímač..................................... 192
Omezení...................................... 199, 200
Ráfek kola, rozměry................................. 311
Ráfky
čistění................................................. 367
12
Řízení vlečného momentu motoru........... 179
Schránka v přístrojové desce.................. 144
Zamykání............................................ 170
Schválení typu
Bluetooth®.......................................... 390
systém klíče dálkového ovládání........ 389
systém radaru..................................... 389
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač
řízení........................................................ 248
407
12 Abecední seznam
Skla
vrstvená/zesílená.................................. 21
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka........................................... 99
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 351
Skvrny...................................................... 369
Sledování bdělosti řidiče.......................... 227
provoz................................................. 228
Slunečná clona, střešní okno................... 103
směr otáčení............................................ 306
12
Smyk........................................................ 279
Stabilizace přívěsu........................... 179, 301
Startování s pomocnou baterií................. 256
Statistika denního počítadla kilometrů.... 260
Statistika trasy......................................... 113
Stěrač čelního skla.................................... 94
dešťový senzor..................................... 95
Stěrače a ostřikovače................................ 94
Střešní okno
ochrana proti přivření..........................
otevírání a zavírání..............................
sluneční clona.....................................
větrací poloha.....................................
104
102
103
103
Světla, viz Osvětlení................................. 337
Světlomety............................................... 338
408
Symboly
symboly kontrolek.......................... 67, 69
výstražné symboly................................ 67
použití................................................. 220
radarový snímač......................... 199, 208
Systémy pohonu...................................... 257
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat........................... 203
Lane Departure Warning..................... 234
Sledování bdělosti řidiče.................... 229
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 214, 225
Š
Systém
uvolnění................................................ 39
Šrouby na kolech..................................... 308
zamykatelné........................................ 308
Systém airbagů.......................................... 31
výstražný symbol.................................. 31
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách...... 316
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 370
Štítky........................................................ 373
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 389
Systém Driver Alert.................................. 227
Systém kontroly stability a trakce
použití................................................. 180
Systém kvality vzduchu, IAQS................. 119
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Γištění vzduchu.................................. 119
Systém regulace stability a trakce... 179, 181
Systém stability....................................... 179
Systém varování před kolizí
Detekce chodců................................. 219
funkce................................................. 216
obecná omezení................................. 222
T
Tažení vozu.............................................. 302
tažné oko............................................ 303
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 297
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž........ 299, 300
Tažné oko................................................ 303
Tažné zařízení.................................. 297, 298
demontovatelné, demontáž................ 300
demontovatelné, připojení.................. 299
Technické údaje.................................. 298
Technické údaje motoru.................. 378, 379
12 Abecední seznam
Tempomat...............................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
kontrola rychlosti................................
obnovení nastavené rychlosti.............
188
190
189
189
190
Ú
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd........................................... 215
Údržba
ochrana proti korozi............................ 368
Varování před srážkou..................... 215, 216
Teplota
skutečná teplota................................. 117
Úložné prostory
Konzola v tunelu................................. 143
schránka v přístrojové desce.............. 144
Věšák na šaty..................................... 143
Těsnicí kapalina....................................... 325
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 141
Teploměr vnější teploty.............................. 72
Tlumič vibrací........................................... 297
Toaletní zrcátko................................. 92, 144
Topení
elektrické............................................
nezávislé topení..................................
palivové...............................................
sedadla...............................................
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka................................................
volant....................................................
zadní okno..........................................
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat............................ 192
Systém regulace stability a trakce...... 179
systém varování před srážkou............ 220
Ventilace.................................................. 120
Ventilátor
ECC.................................................... 124
U
Věšák na šaty........................................... 143
138
138
138
123
Ukazatelé opotřebení pneumatik............. 308
Vnější zpětná zrcátka................................. 98
automatické tlumení............................. 99
100
82
100
Uživatelská příručka, ekoštítek.................. 21
Transpondér.............................................. 17
Trysky ostřikovačů, vyhřívané.................... 96
TSA - stabilizace přívěsu ................ 179, 301
Typová označení...................................... 373
Ukazatele směru........................................ 91
Ukazatel směru.......................................... 91
Utajené uzamčení.................................... 160
V
V60 PLUG-IN HYBRID
přehled.................................................. 22
úvod...................................................... 24
Varování ke vzdálenosti........................... 205
Omezení.............................................. 206
Symboly a zprávy............................... 207
12
Vnější rozměry......................................... 375
Vnitřní zpětné zrcátko.............................. 100
automatické tlumení........................... 101
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 98
elektricky sklopná zrcátka.................... 99
interiér................................................. 100
kompas............................................... 101
Topení................................................. 100
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.......... 368
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 368
Volant......................................................... 81
klávesnice............................................. 81
409
12 Abecední seznam
nastavení volantu.................................. 81
Topení................................................... 82
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou............ 220
Volvo Sensus............................................. 73
Výstup...................................................... 378
Elektromotor....................................... 379
Voskování................................................ 367
Vrstvená skla............................................. 21
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc. 318
výstražný trojúhelník........................... 318
výfukové plyny, toxické nasávání............ 278
Vyhřívané trysky ostřikovačů..................... 96
12
Vyhřívání zadního okna............................ 100
Vypnutí blokování páky voliče................. 266
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 38
ochrana před poraněním krční
páteře.............................................. 37, 39
poloha sezení........................................ 38
Vypnutí motoru........................................ 255
Vysoká teplota motoru............................. 296
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 96
Výstražné blikače....................................... 91
Výstražné kontrolky............................. 67, 70
Airbagy - SRS....................................... 70
akumulátor spouštěče se nenabíjí........ 70
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu................................................ 30, 70
varování................................................ 70
zabrzděná parkovací brzda.................. 70
závada v brzdovém systému................ 70
Výstražný trojúhelník................................ 318
410
Z
Zadní dveře
zamykání/odemykání.......................... 171
Zadní sedadlo
Topení................................................. 123
Zadní žárovky
místo................................................... 342
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech.... 366
ošetření oken...................................... 116
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce.............. 170
zadní dveře......................................... 171
zevnitř vozidla..................................... 169
Zamykatelné šrouby na kolech................ 308
Zatížení střechy, max. hmotnost............. 376
Zavazadlový prostor
chladicí kapalina................................. 350
kryt nákladu........................................ 151
ochranná síť........................................ 148
osvětlení................................................ 93
úchyty................................................. 147
Zimní jízda................................................ 279
Zimní pneumatiky.................................... 310
Zjišťování závad kamerového snímače.... 211
Zprávy...................................................... 106
Informační displej............................... 105
Zámek
odemykání.................................. 168, 169
ruční zamykání.................................... 168
zamykání............................................. 168
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat........................... 203
Lane Departure Warning..................... 234
Sledování bdělosti řidiče.................... 229
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd...................... 214, 225
Zámek řízení............................................ 256
Zvedák..................................................... 309
12 Abecední seznam
Ž
Žárovky, viz osvětlení.............................. 338
12
411
12 Abecední seznam
12
412
Volvo Car Corporation TP 16725 (Czech), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising