Volvo V90, 2018 Quick start guide

Volvo V90, 2018 Quick start guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Stručný průvodce Quick Guide popisuje výběr funkcí ve vašem novém voze Volvo. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve vozidle, v
aplikaci a na webové stránce.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro chytré
telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video pro vybrané
funkce.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky,
instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví
tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje
informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických
informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.
OBSAH
01. SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZIDLEM VOLVO
V této kapitole najdete informace ke spuštění vozidla Volvo a najdete zde přehledný popis vozidla zvenku a uvnitř a
popis středového displeje.
02. INTERIÉR A PŘIPOJENÍ
Zde se dočtete o nastavování sedadel, páčkách a tlačítkách na volantu, o ovládání klimatu v prostoru pro cestující, o
připojení k internetu, o připojení k Bluetooth apod.
03. ZOBRAZENÍ NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Zde najdete informace o jednotlivých hlavních zobrazeních na středovém displeji, které můžete použít k ovládání
funkcí ve vozidle.
04. CHYTRÁ JÍZDA
V této kapitole popisujeme jednotlivé funkce, které podporují vozidlo během jízdy a pár tipů, které vám umožní užít si
ryzí zážitek z jízdy.
05. SPECIÁLNÍ TEXTY
Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.
Dostupné možnosti jsou v průvodci Quick Guide označeny hvězdičkou*.
ZAČÍNÁME
Abyste mohli začít používat své Volvo optimálním způsobem, nabízíme
pár funkcí, rad a tipů, se kterými je vhodné se seznámit.
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které vám nabízí přístup k celé řadě služeb
online1. Například zde patří My Volvo - osobní webová stránka pro vás a
vaše vozidlo, Volvo On Call*, mapové služby a možnost objednat servisní
prohlídku a opravu. Volvo ID můžete vytvořit na stránce My Volvo, nebo
můžete použít aplikaci Volvo On Call, nebo můžete vytvořit Volvo ID
přímo ze svého vozidla.
Sensus
Sensus je inteligentní rozhraní vozidla, které se ve vozidle používá pro
vše, co souvisí se zábavou, připojením k internetu, navigací* a informačními službami. Komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem umožňuje Sensus.
Volvo On Call*
Volvo On Call je vestavěný asistenční systém s aplikací, která vám umožňuje dálkové ovládání vozu Volvo. Pomocí aplikace Volvo On Call
můžete, mimo jiné, aktivovat teplotní přípravu vozidla před jízdou,
zamknout/odemknout vozidlo, podívat se, kde je vozidlo zaparkováno,
zaznamenat jízdy a přijmout varování v případě krádeže. Začněte tím, že
si stáhnete aplikaci Volvo On Call.
Volvo On Call zahrnuje rovněž pomoc na cestách a asistenci v případě
tísně. K tomu jsou určena tlačítka ON CALL a SOS ve stropní konzole
vozidla.
Profily řidiče
Mnohá z nastavení prováděných ve vozidle lze upravit podle osobních
preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče. Každý klíč
lze propojit s profilem řidiče.
K aktivaci a nastavení profilů řidiče použijte horní zobrazení na středovém displeji: Nastavení Systém Jízdní profily.
1
Služby se mohou lišit v závislosti na trhu a konfiguraci vozidla.
PŘEHLED, EXTERIÉR
Hladina motorového oleje a tlak vzduchu v pneumatikách se
kontrolují pomocí aplikace Stav vozu v zobrazení aplikaci na středovém displeji. Zde vidíte také stavové zprávy a informace k objednání
servisní prohlídky a opravy*.
Zpětná zrcátka se automaticky* sklopí dolů, když se zařadí zpětný
chod tak, aby řidič viděl, například, okraj cesty při parkování. Zpětná
zrcátka se automaticky sklopí dovnitř/vyklopí ven, když se vozidlo
zamkne/odemkne.
Abyste vozidlo zamkli nebo odemkli pomocí zamykání/odemykání
bez klíče*, stačí, když budete mít u sebe, např. v kapse, dálkový
ovladač s klíčem. Dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet přibližně do jednoho metru od vozidla.
Uchopte kliku na dveřích nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu dveří zavazadlového prostoru a vozidlo odemkněte. Abyste
vozidlo zamkli, stiskněte jemně výstupek na jedné z klik na dveřích.
Nedotýkejte se současně obou přítlačných ploch.
Panoramatická střecha* je rozdělena do dvou skleněných částí.
Přední se otevírá kolmo na zadní hraně. Panoramatická střecha a
clona se ovládají ovladačem v čalounění stropu.
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru* lze ovládat
pomocí madla na dveřích zavazadlového prostoru nebo pomalým
vykopnutím* pod levou část zadního nárazníku. Dveře zavazadlového
na spodní hraně. Další
prostoru zavřete a zamkněte pomocí
možností je zavřít dveře zavazadlového prostoru vykopnutím nohy.
Aby dveře zavazadlového prostoru nenarazily např. v garáži o strop,
je možné naprogramovat maximální otevření.
ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ
Dálkový ovladač s klíčem
Jedno krátké stisknutí zamyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a zapíná alarm*. Dlouhé stisknutí zavírá současně panoramatickou střechu* a všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypíná alarm. Dlouhé stisknutí otevírá současně všechna
boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro dveře
zavazadlového prostoru. Dlouhým stisknutím se otevírají a zavírají
elektricky ovládané dveře* zavazadlového prostoru.
Panická funkce aktivuje, v případě potřeby, směrová světla a klakson a přivolá tak pozornost. Aktivujte stisknutím tlačítka na tři
sekundy.
Osobní zámek
Osobní zámek uzamkne dveře zavazadlového prostoru, což se
může hodit, například, když vozidlo dáváte, do servisu. Příruční
schránka se zamyká manuálně pomocí dodaného klíče.
- V zobrazení funkcí na středovém displeji klepněte na
Osobní zámek a aktivujte/deaktivujte tak funkci.
Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci. Při každém použití
zamykání musíte zadat čtyřmístný kód. Při prvním použití funkce musíte
zadat doplňkový bezpečnostní kód.
PŘEHLED, INTERIÉR
Středový displej se používá k ovládání mnoha hlavních funkcí
vozidla, např. regulace klimatu, systémů podpory řidiče a aplikací ve
vozidle.
ním zobrazení středového displeje: Nastavení My Car
Parkovací brzda a zavěšení. Potom zařaďte N a knoflík startování
otočte alespoň na čtyři sekundy do polohy STOP.
Displej řidiče zobrazuje většinu toho, co souvisí s jízdou, například,
rychlost, otáčky motoru, navigaci* a aktivní podporu řidiče. Sami si
můžete zvolit, co se bude zobrazovat na displeji řidiče - použijte
Nastavení My Car Displej řidiče v horním zobrazení středového displeje.
Vypínač airbagu spolujezdce* se nachází na konci přístrojové
desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří. Potáhněte vypínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag aktivujte/
deaktivujte.
Head-up displej* doplňuje ve vozidle displej řidiče a promítá na
čelní sklo informace. Aktivuje se v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
Vozidlo nastartujte stisknutím startovacího tlačítka uprostřed mezi
sedadly. U vozidel s automatickým řazením se musí zvolit poloha P
nebo N. U vozidel s manuálním řazením se musí sešlápnout spojkový pedál. Pokud chcete nastartovat vozidlo, otočte a uvolněte v
poloze zapalování I, sešlápněte a podržte brzdový pedál, potom
otočte startovacím knoflíkem a držte jej stisknuté. Vypněte otočením startovacího knoflíku do polohy STOP. U vozidel s automatickým řazením se musí zvolit poloha P nebo N.
Jízdní režimy* se nastavují ovladačem uprostřed mezi sedadly.
Stiskněte ovladač a rolováním zvolte na středovém displeji Comfort,
Eco, Dynamic a Individual. Potvrďte stisknutím kolečka. V případě
jízdního režimu Individual můžete nastavení upravit podle požadované jízdní charakteristiky. Aktivuje se v horním zobrazení středového displeje: Nastavení My Car.
Parkovací brzda se aktivuje potáhnutím ovladače
nahoru - rozsvítí se symbol na displeji řidiče. Automaticky ji uvolníte tak, že ovladač stisknete dolů a současně podržíte stisknutý brzdový pedál.
Pomocí funkce Auto Hold ( ) můžete, například, při zastavení na
semaforech uvolnit brzdový pedál, a přesto bude brzda aktivní.
Nezapomeňte před použitím automyčky deaktivovat Auto hold a
Automatická aktivace parkovací brzdy. Tato funkce se volí v hor-
STŘEDOVÝ DISPLEJ
Můžete upravovat nastavení a ovládat většinu funkcí na středovém displeji. Středový displej obsahuje tři hlavní zobrazení, ke kterým se dostanete tak, že přejedete prstem doprava/doleva: výchozí zobrazení, zobrazení funkcí a zobrazení aplikací. Horní zobrazení je přístupné poté, co
přetáhnete horní část displeje dolů.
Vzhled na středovém displeji změníte tak, že zvolíte motiv v nabídce
Nastavení My Car Displej řidiče v horním zobrazení. Zde můžete
rovněž zvolit tmavé nebo světlé pozadí.
Krátkým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod obrazovkou se ve
struktuře nabídky vrátíte zpátky. Dlouhým stisknutím se dostanete do
výchozího zobrazení.
Při čištění středového displeje uzamkněte dotykovou funkci stisknutím
a podržením fyzického tlačítka Domů pod displejem. Obrazovku znovu
aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.
Stavová lišta nahoře na displeji zobrazuje aktivity ve vozidle. Vlevo se
zobrazují informace o síti a připojení. Vpravo se zobrazují informace o
médiích a hodinách.
V řádku klimatu dole můžete nastavit klepnutím na příslušnou ikonu
teplotu, komfort sedadla a rychlost ventilátoru.
3. Nastavení změníte stisknutím horní/spodní/přední/zadní části ovladače.
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej* do požadované polohy a stiskněte tlačítko M. V tlačítku se rozsvítí kontrolka.
2. Do tří sekund stiskněte tlačítko paměti 1 nebo 2. Ozve se zvukový
signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.
Pokud chcete použít nastavení sedadla, které jste si uložili, stiskněte
příslušné tlačítko paměti.
ELEKTRICKY* OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Pomocí ovladačů zvenku na sedadlech můžete nastavit polohu sedadla,
bederní opěrku* apod. Jeden ovladač je vytvarován jako sedadlo, takže
snadno pochopíte, jak měnit polohu sedadla. Druhý ovladač se používá
k nastavení bederní opěrky, masáže* apod.
Ovladač ve tvaru sedadla
Pomocí spodního ovládače nastavte sedák nebo přesuňte celé sedadlo.
Pomocí zadního ovládače nastavte úhel opěradla.
Multifunkční ovladač
Nastavení masáže*, boční podpěry*, bederní opěrky* a prodloužení
sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače*.
1. Nastavení sedadla aktivujte otočením ovladače na středovém displeji.
2. Otočením multifunkčního ovladače na středovém displeji nahoru/dolů
zvolte požadovanou funkci.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Dávejte pozor, aby opěradlo s opěrkou hlavy při spouštění nepřišlo do
kontaktu s opěradlem sedadla vpředu. Abyste mohli spustit opěradla,
možná budete muset nejdříve upravit nastavení předních sedadel.
Pokud je vozidlo vybaveno elektronickým sklápěním zadních sedadel*,
tlačítka k ovládání této funkce se nacházejí v zavazadlovém prostoru.
Opěradla lze spustit dolů také manuálně.
Sklápění opěradel
1. Manuálně spusťte dolů opěrku hlavy prostředního sedadla.
2. Pokud chcete sedadla sklopit, podržte tlačítko stisknuté. Tlačítka jsou
označena L pro levou část opěradel a R pro pravou část opěradel.
3. Opěradla se spustí automaticky do vodorovné polohy. Opěrky hlavy se
spouštějí dolů také automaticky.
Aby bylo možné sklopit zadní sedadla, vozidlo musí stát a dveře zavazadlového prostoru musí být otevřené. Opěradla lze rovněž sklopit
manuálně pomocí madel nahoře na krajních sedadlech.
Zvednutí opěradel
1. Rukou posuňte opěradlo nahoru/zpátky tak, aby pojistka zaklesla.
2. Opěrka hlavy se vyklápí nahoru manuálně.
3. V případě potřeby zvedněte nahoru opěrku hlavy prostředního
sedadla.
VOLANT
Výšku a hloubku volantu můžete nastavit potáhnutím páčky pod volantem k sobě/od2 vás. Nastavte požadovanou polohu a přesuňte páčku
do zajištěné polohy.
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Klávesnice vlevo
Stisknutím tlačítka
Podpora řidiče se volí na displeji řidiče pomocí šipek na klávesnici na
volantu vlevo. Je-li symbol BÍLÝ, funkce je aktivní. ŠEDÁ znamená, že je
funkce vypnuta nebo v pohotovostním režimu.
Omezovač rychlosti*
Krátkým stisknutím tlačítka / zvýšíte/snížíte uloženou rychlost o
5 km/h, dlouhým stisknutím ji zvýšíte/snížíte o 1 km/h. / sníží/
zvýší vzdálenost k vozidlu vpředu při použití adaptivního tempomatu a
systému Pilot Assist. Jedním stisknutím tlačítka
rovněž pokračujete v
uložené rychlosti pro zvolenou funkci.
Tempomat
Klávesnice vpravo
Význam symbolů na displeji:
vybranou funkci spustíte nebo vypnete.
Pomocí klávesnice na volantu vpravo můžete navigovat po displeji řidiče.
2
V závislosti na trhu.
gaci.
Otevření/zavření nabídky aplikací na displeji řidiče. Z tohoto místa
můžete ovládat palubní počítač, přehrávač médií, telefon a naviProcházení nabídky jednotlivých aplikací tisknutím šipky vlevo
nebo vpravo.
Výběr, zrušení výběru nebo potvrzení možnosti, například výběr
nabídky palubního počítače nebo vymazání zprávy na displeji řidiče.
Klepáním nahoru nebo dolů procházejte jednotlivé funkce zvolené
aplikace.
Hlasitost médií zvýšíte/snížíte stisknutím tlačítka
a . Pokud
není aktivní žádná další funkce, tato tlačítka lze použít k ovládání hlasitosti.
Ovládání hlasem se aktivuje stisknutím tlačítka . Tato funkce umožňuje ovládat hlasem např. média, navigaci a regulaci klimatu. Řekněte
např. "Přehrát Avicii", "Raise temperature", "Help", "Opakovat" nebo
"Cancel".
Další informace o hlasovém ovládání a další příklady hlasových povelů
najdete v uživatelské příručce.
Palubní počítač
Palubní počítač počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu paliva a
průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké informace z palubního počítače
budou zobrazovány na displeji řidiče. Palubní počítač počítá dojezd do
prázdné nádrže. Pokud chcete zobrazit jednotlivé možnosti, použijte na
volantu klávesnici vpravo. Pokud displej řidiče ukazuje "----", dojezd není
zaručen.
Resetování denního počítadla
Manuální počítadlo kilometrů (TM) lze vynulovat manuálně jedním dlouhým stisknutím tlačítka RESET na levém páčkovém přepínači. Automatické počítadlo kilometrů (TA) se resetuje automaticky, pokud se vozidlo
nepoužívá 4 hodiny.
LEPÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Funkce světlometů se ovládají pomocí levého páčkového přepínače.
Pokud zvolíte režim AUTO, vozidlo zjistí, zda je tma/světlo a podle toho
nastaví osvětlení, např. když se setmí nebo vjedete do tunelu. Pokud
chcete, aby se dálková světla automaticky ztlumila a neoslňovala účastníky silničního provozu v protisměru, otočte kolečko na páčce do polohy
. Manuální dálkové světlomety se aktivují přesunutím páčkového přepínači od sebe. Deaktivujte přesunutím páčkového přepínače k sobě.
Aktivní natáčecí světla* umožňují maximální osvětlení zatáček a křižovatek, jelikož světlo následuje pohyby volantu. Tato funkce se aktivuje
automaticky při nastartování vozidla. Lze ji deaktivovat v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
Uvítací osvětlení* zapne venkovní osvětlení, když odemknete vozidlo
pomocí klíče, a pomůže vám bezpečně dostat se za tmy k vozidlu.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Pravým páčkovým přepínačem se ovládají lišty stěračů a dešťový senzor.
– Pokud chcete čelní sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač
dolů.
– Posunutím páčky postupně nahoru nastavujete cyklické, normální a
rychlé stírání.
– Pomocí kolečka na přepínací páčce upravte rychlost stírání.
– Posunutím přepínací páčky k volantu aktivujete ostřikování čelního
skla a světlometů. Posunutím páčky k přístrojové desce aktivujete
ostřikování zadního skla.
Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte na tlačítko
dešťového senzoru. Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně.
Otočením kolečka na páčkovém přepínači nahoru/dolů nastavíte
vyšší/nižší citlivost.
Stisknutím spustíte cyklické stírání zadního okna.
Stisknutím spustíte průběžné stírání zadního okna.
Servisní režim stírání čelního skla se používá, například, při
výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů. Aktivuje se v zobrazení funkcí na středovém displeji.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Systém kvality vzduchu IAQS*
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package*. Jedná se o plně
automatický systém, který čistí vzduch v prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Funkce se aktivuje v horním zobrazení středového displeje v Nastavení
Klima Snímač kvality vzduchu.
Nastavení klimatu
Funkce nastavení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro cestující
se ovládají ze středového displeje, tlačítek na středové konzole nebo ze
zadní části tunelové konzoly. Některé funkce klimatu lze ovládat také
hlasovým ovládáním.
Uprostřed na displeji dole se nachází ikona, kterou se zobrazení klimatu otevírá. Pokud je text Clean Zone MODRÝ, znamená to, že byly splněny podmínky pro dobrou kvalitu vzduchu
v prostoru pro cestující.
– Klepnutím na AUTO aktivujete plně automatické nastavení klimatu v
prostoru pro cestující na požadovanou teplotu. V režimu AUTO
můžete ventilátor nastavit na jednu z pěti různých automatických
rychlostí a rovněž do nastavení Off a Max.
– Klepnutím na jednu z ikon v řádku klimatu ve spodní části středového
displeje upravíte teplotu, ohřev sedadla a rychlost ventilátoru.
Pokud chcete synchronizovat teplotu pro všechny zóny s teplotou na
straně řidiče, stiskněte ikonu teploty na straně řidiče a tlačítko
Synchronizovat teplotu .
PŘIPOJENÍ
Můžete přehrávat a hlasem ovládat média, SMS a telefonní hovory a
rovněž můžete vozidlo připojit k internetu prostřednictvím různých externích zařízení, např. přes chytrý telefon. Abyste mohli používat připojená
zařízení, vozidlo musí být minimálně v poloze zapalování I.
Externí zařízení můžete připojit k vozidlu přes Bluetooth tak, abyste
mohli telefonovat a posílat a přijímat SMS, streamovat média a připojit
vozidlo k internetu. Najednou lze mít připojena dvě zařízení Bluetooth. V
tomto případě lze pro streaming médií použít pouze jedno zařízení.
1. Aktivujte ve svém telefonu Bluetooth. Abyste se mohli připojit k internetu, aktivujte rovněž tethering.
2. Ve výchozím zobrazení na středovém displeji otevřete dílčí zobrazení
Telefon. Klepněte na Přidat telefon. Pokud je již zařízení připojeno,
klepněte na Změnit.
3. Zvolte telefon, který chcete připojit, a pokračujte podle pokynů na displeji a telefonu. Upozorňujeme, že u některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
Vozidlo můžete připojit k internetu přes Wi-Fi a můžete pak využívat
pomocí aplikací ve vozidle, například, rozhlas po internetu a hudební
služby, můžete navázat kontakt z vozidla s prodejcem nebo můžete stahovat software.
1. Aktivujte na telefonu tethering.
2. Na středovém displeji klepněte v horním zobrazení na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace
políčka pro Wi-Fi.
Wi-Fi a připojení aktivujte zaškrtnutím
Připojení modemu vozidla3
1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku v zavazadlovém prostoru.
2. Stiskněte v horním zobrazení Nastavení Komunikace
internetu přes modem vozidla vozidla.
Sdílení
3. Aktivujte zaškrtnutím políčka pro Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
Tethering
Je-li vozidlo připojeno k internetu, můžete sdílet připojení k internetu
(Wi-Fi hotspot) v horní nabídce Nastavení s ostatními zařízeními. Stiskněte Komunikace Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
Přes USB/AUX můžete připojit externí zařízení a přehrávat tak média.
Pokud aktivujete tethering přes USB ve svém telefonu, můžete připojit k
internetu také své vozidlo. USB port můžete použít pro aplikace Apple
Car Play/Android Auto.
Bluetooth, USB nebo AUX. Pokud chcete přehrávat audio ze zařízení
iPod, zvolte aplikaci iPod, a to bez ohledu na způsob připojení.
Funkce Apple CarPlay/Android Auto vám umožní používat určité aplikace v telefonu prostřednictvím vozidla např. přehrávání hudby nebo
poslech podcastů. Interakce probíhá přes středový displej vozidla nebo
přes telefon.
Pokud máte iPhone, musí se před použitím Apple CarPlay aktivovat hlasové ovládání Siri. Připojte k USB portu. Pokud je k dispozici několik
USB portů, použijte USB port s bílým rámečkem. Aktivujte tak, že v
zobrazení aplikací klepnete na Apple CarPlay/Android Auto.
Hlasové ovládání v systému Apple CarPlay/Android Auto aktivujte dlouna pravé klávesnici na volantu. Krátkým
hým stisknutím tlačítka
stisknutím aktivujte vlastní systém hlasového ovládání vozidla.
Když se používá Apple CarPlay, Bluetooth se vypne. V případě potřeby
použijte alternativní připojení.
Zásuvka AUX a USB
12V zásuvka. Další 12V zásuvka se nachází v zavazadlovém prostoru.
Správa telefonních hovorů4
Můžete volat a přijímat hovory z telefonu připojeného přes Bluetooth
pomocí klávesnice na volantu vpravo nebo pomocí dílčího zobrazení
Telefon ve výchozím zobrazení na středovém displeji. Dále můžete k
telefonování použít hlasové ovládání. Stiskněte symbol hlasového ovláa řekněte např. "Call [contact]" (Volat (kontakt)).
dání
Přehrávání médií
Pokud chcete přehrávat audio z externího zařízení, musíte toto zařízení
připojit k vozidlu zvoleným způsobem a potom musíte v zobrazení aplikací na středovém displeji otevřít v závislosti na způsobu připojení
3
4
Pouze vozidla se službou Volvo On Call*. Pokud se připojujete přes modem vozidla, služby Volvo On Call budou využívat toto připojení.
Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na support.volvocars.com.
VÝCHOZÍ ZOBRAZENÍ
Středový displej ukazuje při spuštění výchozí zobrazení, ze kterého
můžete otevřít dílčí nabídky pro navigaci, média a telefon a pro naposledy používanou funkci vozidla.
Navigace - pokud klepnete sem, otevře se mapová navigace
pomocí systému Sensus Navigation*.
Nastavení cíle pomocí adresy - Klepněte na
se změní na hledání pomocí adresy.
. Obrázek mapy
Nastavení cíle pomocí mapy - Klepnutím na
zvětšete mapu na
maximum, potom klepněte a podržte cíl, do kterého chcete jet.
Vymazání cíle - Klepněte na ikonu cíle a potom na Vymazat.
Média - zde se zobrazí, například, hudba z externích zdrojů, nebo,
pokud jste zvolili, FM rádio v zobrazení aplikací. Klepnutím na dílčí
zobrazení otevřete nastavení. Zde můžete zobrazit svou knihovnu
hudby, rozhlasové stanice připojené přes internet apod.
Telefon - odsud se dostanete k funkci telefonu. Po klepnutí se dílčí
zobrazení rozbalí. Zde, například, můžete vytáčet číslo z historie
hovorů nebo ze seznamu kontaktů, nebo můžete manuálně zadat
číslo pomocí klávesnice. Po výběru čísla klepněte na Hovor nebo na
.
Naposledy používaná funkce vozidla - zde vidíte naposledy používanou funkci vozidla, která se nezobrazila v žádném z dalších dílčích zobrazení, např. Stav vozu, Výkonnost řidiče nebo Lane
Keeping Aid. Klepnutím na toto dílčí zobrazení otevřete naposledy
používanou funkci.
ZOBRAZENÍ FUNKCÍ A ZOBRAZENÍ APLIKACÍ
Zobrazení funkcí
1. Stiskněte ikonu a podržte ji.
Na zobrazení funkcí se dostanete, pokud ve výchozím zobrazení přejedete prstem zleva doprava5. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce ve vozidle, např. Head-up displej*, Parkovací asistent a
Lane Keeping Aid. Aktivují/deaktivují se klepnutím na příslušný symbol.
Některé funkce se otevírají v samostatném okně.
2. Přetáhněte ikonu na neobsazené místo v zobrazení a uvolněte.
Stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem se ve struktuře
nabídky vrátíte zpátky.
Zobrazení aplikací
Pokud chcete zpřístupnit zobrazení aplikací, přejeďte prstem ve výchozím zobrazení zprava doleva5. Zde vidíte aplikace, které jsou dodávány s
vozidlem, a aplikace, které si můžete sami stáhnout a nainstalovat.
Aplikace stáhnete, aktualizujete a odinstalujete klepnutím
na tlačítko Centrum stahování v zobrazení aplikací. Přitom
musí být vozidlo připojeno k internetu.
Stahování - Klepněte na Nové aplikace a zvolte požadovanou aplikaci.
Klepnutím na Nainstalovat stáhněte aplikaci.
Aktualizace - Klepněte na Nainstalovat vše aktualizujte všechny aplikace. Zvolte Aktualizace aplikací a zobrazí se seznam možných aktualizací. Zvolte požadovanou aplikaci a klepněte na Nainstalovat.
Odinstalování - Klepněte na Aktualizace aplikací a zvolte požadovanou aplikaci. Klepněte na Odinstalovat a odinstalujte aplikaci.
Hledání a aktualizace softwaru systému
– Klepnutím na Aktualizace systému zobrazíte dostupné aktualizace
– Klepnutím na Nainstalovat vše aktualizujete veškerý software. Klepnutím na Nainstalovat aktualizujete konkrétní softwarový program.
Pohyblivé ikony - aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení
aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout podle potřeby.
5
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete v opačném směru.
HORNÍ ZOBRAZENÍ
Na horní části displeje je karta, kterou můžete přetáhnout dolů, aby bylo
přístupné horní zobrazení. Zde můžete otevřít funkce Nastavení,
Uživatelská příručka, Profil a zprávy uložené ve vozidle.
Osobní preference
Celou řadu osobních preferencí můžete nastavit v Nastavení My
Car. Můžete nastavit, například, vzhled a informace, které se zobrazují
na středovém displeji.
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidičem
Každý klíč lze propojit s profilem řidiče, a to v nabídce Nastavení
Systém Jízdní profily. Zvolte jeden z profilů řidiče (klíč nelze propojit
k profilem Host). Opět se objeví výchozí zobrazení. Horní zobrazení
znovu stáhněte dolů, zopakujte podle výše uvedeného postupu a ve
vybraném profilu zvolte Upravit a potom Připojení klíče. Pokud se používá propojený klíč, vozidlo se nastaví podle konkrétních požadavků6
např. pro displeje, zrcátka, přední sedadlo, navigaci*, systém audia a
médií, jazyk a ovládání hlasem.
Jízdní režim Individual*
Pokud chcete upravit jeden z jízdních režimů Comfort, Eco nebo
Dynamic, aktivujte jízdní režim v části Nastavení Individuální jízdní
režim. Po úpravě nastavení zvolte mezi jízdními režimy na tunelové konzole režim Individual.
Hlasitost systému
Pokud chcete nastavit nebo vypnout hlasitost zvuku systémů, např. klávesnice a zvuku při stisknutí kláves, přejděte na Nastavení Zvuk
Hlasitost systému.
6
Přehled osobních a globálních nastavení najdete v uživatelské příručce.
PODPORA ŘIDIČE
Vaše vozidlo je vybaveno celou řadou funkcí, které vám pomáhají jezdit
bezpečně a mohou zabránit vzniku nehod. Tyto funkce můžete aktivovat
v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nezapomeňte, že funkce podpory řidiče představují pouze pomůcku a odpovědnost za bezpečnou
jízdu s vozem nese vždy pouze řidič.
City Safety
City Safety7 upozorňuje řidiče na překážky pomocí zvukové a vizuální
signalizace. Vozidlo brzdí automaticky, pokud řidič nereaguje v případě
rizika kolize včas. City Safety může, mimo jiné, zabránit kolizi a pomoci
řidiči v případě rizika kolize např. s vozidly, většími zvířaty, chodci nebo
cyklisty. City Safety se aktivuje automaticky při nastartování motoru.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA upozorňuje na křižující dopravní prostředky za vozidlem.
Aktivuje se při zařazení zpětného chodu nebo když se vozidlo
rozjede zpět.
Blind Spot Information (BLIS)*
Systém BLIS informuje o vozidlech v mrtvém úhlu a o rychle se
přibližujících vozidlech v levém a pravém pruhu hned vedle
vozidla.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Pokud by vozidlo křižovalo jízdní pruh, asistent jízdních pruhů,
LKA, vždy aktivně pomůže řídit vozidlo zpět do jízdního pruhu.
Upozornění může být také zvukové nebo prostřednictvím
vibrací ve volantu.
Reakce systému LKA v případě, že vozidlo vyjede ze svého jízdního
pruhu, se upravuje v horním nastavení na středovém displeji v části
Nastavení. Zvolte My Car IntelliSafe Asistent jízdn. pruhu. Zde
můžete také aktivovat/deaktivovat funkci Run-off Mitigation*, která dále
7
Není k dispozici na všech trzích.
pomáhá, pokud hrozí sjetí vozidla z cesty. V tomto případě vozidlo automaticky řídí a brzdí.
Pilot Assist
Pilot Assist je komfortní funkce, která pomáhá udržet vozidlo v jízdním
pruhu a udržuje předem nastavenou vzdálenost k vozidlu vpředu.
Pilot Assist se volí a aktivuje pomocí klávesnice na volantu vlevo. Posilování řízení funguje, mimo jiné, pouze když má řidič ruce na volantu a je
vidět značení jízdních pruhů.
Je-li aktivní posilovač řízení, na displeji řidiče se objeví ZELENÝ symbol
volantu.
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot*
Park Assist Pilot skenuje dostupné místo k zaparkování a otáčením
volantu řídí vozidlo. Váš úkol je věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny
na displeji řidiče, řadit, regulovat rychlost a brzdit/zastavit.
Parkování pomocí systému Park Assist Pilot
1. V zobrazení funkcí klepněte na tlačítko Zajíždění na
místo. Jeďte maximální rychlostí 20 km/h. Vzdálenost
mezi vozidlem a místy k zaparkování by měla být přibližně
1 m, když funkce hledá místo k zaparkování.
2. Zastavte vozidlo, jakmile grafika a text na středovém displeji upozorní, že systém nalezl vhodné místo k zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.
3. Postupujte podle pokynů na středovém displeji. Jakmile
se středovém displeji objeví informace, že máte zastavit,
okamžitě zastavte.
Vyjíždění z parkovacího místa
Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za sebou.
1. V zobrazení funkcí klepněte na tlačítko Vyjet z
parkovacího místa.
2. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta*
Kamera parkovacího asistenta pomáhá řidiči sledovat překážky
kolem vozidla pomocí pohledu z kamery a pomocí grafiky na
středovém displeji. Zobrazení kamery a naváděcí čáry pro
parkování se vybírají na středovém displeji. Kamera se spustí
automaticky, pokud se zařadí zpětný chod. Nastavení se provádí v části Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
– Zvolte My Car Parkovací asistent
při zpětném chodu.
Autom. aktivace kamery
Kameru parkovacího asistenta lze spustit také manuálně:
– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte v zobrazení
funkcí na ikonu Kamera.
RYZÍ RADOST Z JÍZDY
Naplánováním jízdy a úspornou jízdou můžete snížit spotřebu paliva a
emise oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek v ovzduší. Takto snížíte dopad své činnosti na životní prostředí a zároveň budete méně platit
za spotřebované palivo. Některé faktory, avšak nikoliv všechny, můžete
ovlivnit. Dále uvádíme pár rad.
Naplánujte si jízdu a vždy:
•
Naplánujte si cestu - zbytečné zastavování a jízda proměnlivou
rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
Pokud chcete jet úsporně:
•
Aktivujte jízdní režim Eco - vozidlo se upraví pro úspornější jízdu.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh - vypněte motor vždy, když
stojíte delší dobu.
•
Jeďte stálou rychlostí a udržujte vhodnou vzdálenost k ostatním vozidlům a předmětům tak, abyste minimalizovali brzdění.
•
Nahusťte pneumatiky na správný tlak a pravidelně tlak vzduchu v
pneumatikách kontrolujte. Výsledky budou optimální, pokud nahustíte
pneumatiky na tlak ECO.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Faktory mimo vaší kontrolu
•
Dopravní situace.
•
Stav vozovky a topografie.
•
Venkovní teplota a čelní vítr.
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
informace týkající se bezpečnosti a musíte si přečíst
texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit jen pro některé
trhy.
VAROVÁNÍ
ZAČÍNÁME
U vozidel se službou Volvo On Call systém funguje
pouze v oblastech, kde partneři Volvo On Call mají
pokrytí mobilní sítě, a pouze na trzích, kde je k
dispozici příslušná služba. Atmosférické poruchy
nebo slabé pokrytí vysílači mohou způsobit výpadky
v připojení např. v řídce osídlených oblastech.
Informace o varováních, důležitých informacích a
upozorněních pro služby Volvo On Call najdete ve
smlouvě k danému předplatnému Volvo On Call a v
uživatelské příručce.
ZAČÍNÁME
Sensus Navigation*: Věnujte veškerou svou pozornost silničnímu provozu a soustřeďte se výhradně
na jízdu. Dodržujte pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu. Při jistém stavu
vozovky a počasí se některá doporučení mohou stát
méně spolehlivými.
Přehled, exteriér
Při otevírání a zavírání dávejte pozor, aby nedošlo k
zachycení. Vedle dveří zavazadlového prostoru se
nesmí nikdo vyskytovat - zachycení by mohlo mít
vážné následky. Při ovládání panoramatické střechy
buďte vždy opatrní.
Přehled, interiér
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu
spolujezdce, airbag bude stále aktivován. Nikdy
nedávejte dítě na podkládacím sedáku, v dětské
sedačce nebo v sedačce proti směru jízdy na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. Na
předním sedadle spolujezdce nesmí nikdy sedět
osoba s tělesnou výškou menší než 140 cm, je-li
airbag aktivován. Na předním sedadle spolujezdce
nesmí nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li airbag deaktivován. Nedovolte nikomu sedět na před-
ním sedadle spolujezdce, pokud zpráva na stropní
konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a
pokud na displeji řidiče svítí výstražná kontrolka
systému airbagů. To znamená, že došlo k vážné
závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Společnost
Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
platných zákonů a dopravních předpisů nese v
konečném důsledku vždy řidič. Tyto funkce nedokáží detekovat bariéry, svodidla a jiné překážky po
krajích cesty.
Podpora řidiče
Funkce City Safety představuje pouhou pomůcku a
nezapne se v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
Přehled, interiér
každém počasí a při libovolném stavu vozovky. Tato
Když opouštíte vozidlo, nikdy nenechávejte uvnitř ve funkce nedokáže detekovat všechny chodce a cyklivozidle dálkový ovladač s klíčem, a zkontrolujte, zda
sty ve všech situacích. Varování se aktivuje pouze v
se elektrické systémy ve vozidle nacházejí v režimu
případě vysoké pravděpodobnosti kolize. Indikace
varování a zásahy brzd v případě chodců a cyklistů
zapalování 0.
se vypnou, pokud je rychlost vozidla vyšší než
Přehled, interiér
70 km/h (43 mph). Funkce automatické aktivace
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - zařazení převodového stupně nebo poloha P brzd systému City Safety může zabránit kolizi nebo
u automatické převodovky nestačí k přidržení vozidla snížit rychlost při nárazu. Pro zajištění maximální
účinnosti brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápv každé situaci.
nout - to platí i v případě, že je vozidlo vybaveno
Sklápění opěradel zadních sedadel
systémem automatické aktivace brzd. Za udržování
U spuštěných resp. zvednutých opěradel zkontrosprávné vzdálenosti a rychlosti zodpovídá výhradně
lujte, zda jsou správně zajištěna. Zkontrolujte u opěřidič.
radel zvednutých nahoru, zda mají správně zajištěny
Podpora řidiče
hlavové opěrky.
Funkce Pilot Assist je pomůcka, která nereaguje při
Volant
každé dopravní situaci, při každém počasí a při liboRozpoznávání hlasu: Za bezpečné řízení vozu a
volném stavu vozovky. Za jízdu s vozidlem vždy zoddodržování všech platných předpisů týkajících se
povídá řidič a musí zasáhnout, pokud funkce Pilot
provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Assist nezajišťuje správnou rychlost, časový odstup
Ovládání klimatu v prostoru pro cestující
nebo pomoc při řízení. Funkce Pilot Assist se smí
Vyhřívaná sedadla* nesmí používat osoby, které mají použít pouze, pokud je na silnici zřetelně namaloproblémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí
vané vodorovné dopravní značení na obou stranách
zvýšení teploty, a osoby, které mají jiné problémy s
jízdního pruhu. Funkce Pilot Assist nezabrzdí před
ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
lidmi, zvířaty, překážkami, malými/nízkými přívěsy
utrpět popáleniny.
nebo protijedoucími, pomalými či stojícími vozidly.
Funkci Pilot Assist nepoužívejte například v městPodpora řidiče
Systémy BLIS a CTA doplňují, nikoliv nahrazují, bez- ském provozu, na křižovatkách, na silnicích s mnoha
zatáčkami nebo za špatného počasí.
pečný styl jízdy a používání zpětných zrcátek. Nikdy
nemohou nahradit pozornost a odpovědnost řidiče.
Parkovací asistent
Odpovědnost za přejíždění mezi jízdními pruhy a
Systém Park Assist Pilot nefunguje ve všech situabezpečné couvání vždy nese řidič. Systém BLIS
cích. Jedná se o pouhý doplněk. Za bezpečnou jízdu
nefunguje v ostrých zatáčkách a když vozidlo couvá. s vozidlem je vždy v konečném důsledku odpovědný
řidič, který musí věnovat pozornost okolí a ostatním
Podpora řidiče
uživatelům silničního provozu, kteří se při parkování
Asistent jízdních pruhů LKA a Run-off Mitigation
přibližují nebo projíždějí kolem jeho vozu.
Run-off Mitigation představují pouze pomůcky a
nefungují při všech jízdních situacích a při každém
Parkovací asistent
počasí, stavu vozovky a dopravní situaci. OdpovědParkovací kamera představuje pouhou pomůcku a
nost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování nikdy nemůže nahradit odpovědnost řidiče. Kamera
má mrtvé úhly, ve kterých nedokáže překážky detekovat. Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Přehled, interiér
Head-up displej*, ze kterého se promítají informace,
se nachází na přístrojové desce. Aby nedošlo k
poškození krycího skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a dávejte
pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.
Středový displej
Na tkanině z mikrovlákna, která se používá k čištění
středového displeje, nesmí být písek apod. Mohlo by
dojít k poškrábaní obrazovky. Při čištění středového
displeje tlačte na displej pouze zlehka. Silným tlakem byste mohli displej poškodit.
Nestříkejte přímo na středový displej žádné kapaliny
a žíraviny. Nepoužívejte přípravek k čištění oken, jiné
čisticí prostředky, aerosolový sprej, rozpouštědla,
alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující
abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani
papírové a látkové ručníky, které mohou středový
displej poškrábat.
Sklápění opěradel zadních sedadel
Na zadních sedadlech nesmí nikdo sedět a nesmí
zde být žádné předměty. Dále nesmí být spojené
bezpečnostní pásy. Zabudovaný dětský autosedák*/
loketní opěrka* na prostředním sedadle se musí
zasunout.
Pravý páčkový přepínač
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy, zkontrolujte zda nepřimrzly. Pokud raménka v servisní
poloze vyklopíte z čelního skla nahoru, musíte je
nejdříve sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače aktivují. Tím se zabrání poškrábání laku na
kapotě motoru.
Ovládání klimatu v prostoru pro cestující
Odvětrávání sedadla nelze spustit, pokud je v prostoru pro cestující příliš chladno. Důvodem je to, aby
se neochladilo místo k sezení.
Připojení
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka 12 V v
tunelové konzole, max. proud je 10 A (120 W).
Pokud se současně používají obě zásuvky v tune-
lové konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5 A
(90 W) na každou zásuvku. Maximální proud je 10 A
(120 W) pro zásuvku 12 V v zavazadlovém prostoru.
Maximální odběr energie je 150 W pro zásuvku
230 V.
POZNÁMKA
Přehled, exteriér
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit funkce
na dálkovém ovladači s klíčem. Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních
telefonů, tabletů, laptopů nebo nabíječek - pokud
možno, nepokládejte jej blíže než 10-15 cm.
Přehled, exteriér
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru:
Pokud byl systém aktivován po delší dobu bez přestávky, vypne se, aby nedošlo k přehřátí. Smí se
znovu použít přibližně po 2 minutách. Pokud zadní
nárazník bude zatížen velkým množstvím sněhu,
ledu, nečistot atd., hrozí nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu
udržujte čistotu.
Přehled, interiér
Cyklovací rychlost je při startování studeného
motoru vysoká, a to bez ohledu na venkovní teplotu.
Jedná se o součást efektivního systému emisí
Volvo. Některé vznětové motory mohou kvůli předehřevu při startování studeného motoru nastartovat
se zpožděním.
Přehled, interiér
Jakmile se aktivuje systém Forward Collision
Warning*, informace na head-up displeji nahradí
grafika systému Forward Collision Warning*. Tato
grafika je podsvícena, i když je průhledový displej
vypnutý. Pokud řidič nosí polarizované brýle, nesedí
uprostřed sedadla, na krycím skle displeje jsou nějaké předměty nebo pokud jsou nepříznivé světelné
podmínky, snižuje se pravděpodobnost, že řidič
informace na head-up displeji uvidí.
Osoby s jistými očními vadami mohou při sledování
průhledového displeje cítit bolest hlavy a únavu.
Volant
Při výpočtu ujeté vzdálenosti se mohou vyskytnout
jisté odchylky, pokud dojde ke změně stylu jízdy.
Ovládání klimatu v prostoru pro cestující
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší
nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Připojení
Data jsou přenášena (přenos dat) pomocí internetu,
za což můžete platit. Aktivace datového roamingu a
hotspotů Wi-Fi může být spojena s dalšími poplatky.
Informace o nákladech na datový přenos získáte u
svého operátora. Když stahujete pomocí mobilního
telefonu, nezapomeňte na náklady hrazené v souvislosti se stahováním.
Připojení
Společnost Volvo nekontroluje obsah aplikace
Apple CarPlay/Android Auto. Aplikaci Apple
CarPlay lze použít pouze, pokud je deaktivována
funkce Bluetooth. Telefon nebo přehrávač médií,
který je připojen k vozidlu přes Bluetooth, nebude
tedy k dispozici, když bude aktivní CarPlay/Android
Auto. Pokud chcete připojit vozidlo, použijte Wi-Fi
nebo integrovaný modem vozidla*.
Připojení
Pokud bude aktualizován operační systém telefonu,
může dojít k přerušení párování telefonu. V tomto
případě vymažte telefon z vozidla a potom jej znovu
spárujte.
Připojení
Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při
kterých jsou přenášena data - např. na rádio po
internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby
jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další
možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.
Připojení
Upozorňujeme, že některé telefony vypnou po
odpojení vozidla tethering. Tethering se tedy při dalším použití musí aktivovat znovu.
Parkovací asistent
Pro zajištění optimálního fungování musí být čočka
kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí
především při zhoršené viditelnosti.
TP 22535 (Czech), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement