Volvo | V90 Twin Engine | Uživatelská přiručka | Volvo V90 Twin Engine 2020 Late Uživatelská příručka

Volvo V90 Twin Engine 2020 Late Uživatelská příručka
V90
TWIN ENGINE
U Ž IV AT E L S KÁ P Ř ÍR U ČKA
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Volvo se snaží navrhovat jedna
z nejbezpečnějších vozidel na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno
i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost
a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si
v této uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská
příručka je k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo)
a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
Vybízíme každého, aby vždy v tomto i v jiných vozidlech použil bezpečnostní pás. Neřiďte prosím vozidlo, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků – nebo máte schopnost řídit zhoršenou nějakým
jiným způsobem.
OBSAH
INFORMACE PRO MAJITELE
BEZPEČNOST
18
Volvo ID
28
Bezpečnost
44
Uživatelská příručka na středovém
displeji
19
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
28
Bezpečnost během těhotenství
45
Navigování v uživatelské příručce
na středovém displeji
20
Drive-E - čistější radost z jízdy
30
Whiplash Protection System
45
IntelliSafe - podpora řidiče a bezpečnost
33
Pedestrian Protection System
47
Sensus - online konektivita a údržba
34
Bezpečnostní pásy
48
Aktualizace softwaru
37
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
48
Zaznamenávání údajů
37
Předpínač bezpečnostního pásu
50
Podmínky služeb
38
51
Ochrana soukromí zákazníka
39
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
39
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
51
Instalace příslušenství
40
Airbagy
53
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
40
Airbagy řidiče
53
Zobrazení identifikačního čísla vozidla
41
Rozptylování řidiče
42
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
22
Stránka podpory Volvo Cars
23
Čtení uživatelské příručky
23
Uživatelská příručka a životní prostředí
2
VAŠE VOLVO
Informace pro majitele
25
Airbag spolujezdce
54
Aktivace a deaktivace airbagu
spolujezdce*
56
Boční airbagy
58
Nafukovací záclony
58
Bezpečnostní režim
59
Startování a přesunutí vozidla
v bezpečnostním režimu
60
Bezpečnost dětí
61
Dětské sedačky
61
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
62
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
63
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ
HLASEM
Spravování zpráv na displeji řidiče
105
Upevňovací body i-Size/ISOFIX
pro dětské sedačky
78
63
Displeje a ovládací prvky u řidiče
ve vozidlech s levostranným řízením
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
106
Umístění dětské sedačky
Displeje a ovládací prvky u řidiče
ve vozidlech s pravostranným řízením
79
64
Přehled středového displeje
108
Dětské bezpečnostní úchyty
65
Displej řidiče
82
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů
67
Nastavení displeje řidiče
84
Palivoměr
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
85
69
Indikace hybridu
85
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
70
Indikace hybridní baterie
86
Integrovaná dětská sedačka*
74
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce*
75
Sklopení sedáku v integrované
dětské sedačce*
76
Palubní počítač
87
Zobrazení údajů o jízdě na displeji
řidiče
89
Resetování denního počítadla
90
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji
90
Nastavení statistiky jízdy
91
Datum a čas
91
Teploměr venkovní teploty
92
Kontrolky na displeji řidiče
92
Výstražné symboly na displeji řidiče
95
Licenční smlouva na displej řidiče
96
Ovládání středového displeje
111
Aktivace a deaktivace středového
displeje
114
Navigování v zobrazeních na středovém displeji
114
Spravování dílčích zobrazení na
středovém displeji
118
Zobrazení funkcí na středovém displeji
121
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
123
Symbol na stavové liště středového displeje
123
Klávesnice na středovém displeji
125
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji
128
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
128
Změna vzhledu středového displeje
130
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
130
Nabídka aplikací na displeji řidiče
102
Změna jednotek systému
Spravování nabídky aplikací na
displeji řidiče
131
103
Změna jazyka systému
131
Zprávy na displeji řidiče
104
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje
131
3
OSVĚTLENÍ
Otevření kontextového rozložení
na středovém displeji
132
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
133
Resetování nastavení na středovém displeji
133
Tabulka nastavení středového displeje
4
134
Profily řidiče
135
Výběr profilu řidiče
136
Přejmenování profilu řidiče
136
Ochrana profilu řidiče
137
Hlasové ovládání rádia a médií
148
Spínače světel
152
Nastavení pro hlasové ovládání
149
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
153
Obrysová světla
154
Denní světla
154
Potkávací světla
155
Použití dálkových světel
156
Aktivní dálkové světlomety
156
Použití směrových světel
158
Aktivní natáčecí světla*
159
159
Propojení dálkového ovladače
s klíčem s profilem řidiče
137
Zadní světlo do mlhy
Brzdové světlo
160
Resetování nastavení v profilech řidiče
139
Nouzová brzdová světla
160
Zpráva na středovém displeji
139
Výstražná funkce ukazatelů směru
161
Spravování zpráv na středovém
displeji
140
Použití doprovodného osvětlení
při odchodu
161
Práce se zprávou uloženou ze
středového displeje
140
Doprovodné osvětlení při příchodu
162
Head-up displej*
141
Aktivace a deaktivace head-up
displeje*
143
Nastavení head-up displeje*
143
Rozpoznávání hlasu
144
Použití systému rozpoznávání hlasu
145
Ovládání telefonu pomocí
systému rozpoznávání hlasu
147
Osvětlení interiéru
162
Nastavení osvětlení interiéru
164
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
SEDADLA A VOLANT
Okna, sklo a zrcátka
166
Ochrana proti přivření u oken
a slunečních clon
166
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Použití automatického stírání
zadního okna při couvání
Manuálně ovládané přední sedadlo
186
Elektricky ovládané přední sedadlo*
187
167
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
187
Elektrické ovládání oken
167
Uložení polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
188
Používání elektricky ovládaných oken
168
169
Použití uložené polohy sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a headup displeje*
189
Použití sluneční clony*
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka
170
Nastavení masáže* na předním
sedadle
190
Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka
170
Úprava nastavení masáže pro
přední sedadlo*
191
Nastavení naklonění vnějších
zpětných zrcátek
171
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
192
Panoramatická střecha*
173
Ovládání panoramatické střechy*
Nastavení bočního podpěry* předního sedadla
193
174
Automatické zavření sluneční
clony panoramatické střechy*
176
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
194
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
177
195
Použití ostřikovačů čelního skla
178
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
Použití dešťového senzoru
179
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
180
Ostřikovače čelního okna a světlometů
180
Použití stěrače a ostřikovače
zadního okna
181
182
Spouštění opěradel zadních sedadel
196
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
198
Houkačka a ovládání na volantu
199
Zámek řízení
200
Nastavení volantu
200
5
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
6
Ovládání klimatizace
204
Zóny klimatu
204
Aktivace a deaktivace větrání
předního sedadla*
218
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
219
Ovládání klimatu - snímače
204
Vnímaná teplota
205
Ovládání klimatizace pomocí
systému rozpoznávání hlasu
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní volantu*
219
205
Kvalita vzduchu
Aktivace automatického ovládání
klimatizace
219
206
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
220
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro recirkulaci vzduchu
221
Klima při parkování
227
Teplotní příprava
227
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
228
Nastavení času teplotní přípravy
229
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu
230
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro teplotní přípravu
231
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu
232
Clean Zone*
207
Clean Zone Interior Package*
208
Interior Air Quality System*
208
Komfort klimatu při parkování
Aktivace a deaktivace snímače
kvality vzduchu*
233
209
Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování
221
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování
233
Filtr klimatizace
209
Symboly a zprávy ovládání klimatu
při parkování
235
209
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
222
Distribuce vzduchu
Změna rozvodu vzduchu
210
223
Topení
237
Otevření, zavření a směrování
ventilačních otvorů
211
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla*
Nezávislé topení
238
223
239
212
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
Přídavné topení
Tabulka možné distribuce vzduchu
215
224
Aktivace a deaktivace vyhřívání
předního sedadla*
216
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného
zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek
240
Ovládání klimatu
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní pomocného topení
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní předního
sedadla*
217
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo
224
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
217
Regulování teploty pro přední sedadlo
225
Synchronizace teploty
226
Aktivace a deaktivace klimatizace
226
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
PODPORA ŘIDIČE
Potvrzení uzamknutí
242
Nastavení indikace zámku
243
Umístění antény systémů startování a zamykání
275
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
276
dálkový ovladač s klíčem
244
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
246
Odemykání dveří zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla
277
Nastavení dálkově ovládaného
odemykání a odemykání zevnitř
247
Aktivace a deaktivace dětských
bezpečnostních zámků
278
Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru dálkovým ovladačem
s klíčem
247
Dosah dálkového ovládače s klíčem
248
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
Systém podpory řidiče
294
Síla řízení závislá na rychlosti
294
Elektronické řízení stability
295
Elektronické řízení stability ve
sportovním režimu
296
Aktivace a deaktivace sportovního
režimu u elektronického řízení stability
297
Automatické zamknutí během jízdy
279
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
280
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
298
283
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
299
249
Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru*
300
Objednání více dálkových ovladačů
253
Ovládání dveří zavazadlového
prostoru pohybem nohy*
284
Aktivace a deaktivace systému
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním*
253
Soukromý zámek
286
Omezení funkce Connected
Safety (Připojená bezpečnost)
301
Nastavení Red Key*
254
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání
286
Odnímatelná čepel klíče
255
Alarm*
Zamykání a odemykání pomocí
odnímatelné čepele klíče
287
256
Aktivace a deaktivace alarmů*
289
Imobilizér
258
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem
259
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
272
Zamykání a odemykání bez klíče*
273
Nastavení vstupu bez klíče*
274
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
274
Omezený režim alarmu*
290
Funkce „deadlock“*
290
Dočasná* deaktivace funkce
"deadlock"
291
City Safety™
301
Dílčí funkce systému City Safety
303
Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety
304
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
306
City Safety v křižujícím dopravním
provozu
308
Omezení systému City Safety
u křižujícího provozu
309
City Safety asistence řízení
u vyhýbavého manévru
309
7
8
Omezení zásahu systému City
Safety do řízení při úhybném manévru
310
Dočasná deaktivace omezovače
rychlosti
326
Symboly a zprávy pro adaptivní
tempomat*
341
Automatické brzdění v případě
ochranného vyhýbavého manévru
pomocí systému City Safety
310
Omezení omezovače rychlosti
326
Pilot Assist*
342
344
Automatický omezovač rychlosti
326
Ovládací prvky systému Pilot Assist*
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti
328
Režim zobrazení pro Pilot Assist*
345
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
329
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
346
Brzdy City Safety pro vozidla
v protisměru
311
Omezení funkce City Safety
312
Zprávy pro City Safety
315
Informace o dopravních značkách*
316
Omezení automatického omezovače rychlosti
Aktivace/deaktivace informací
o dopravních značkách*
317
Režim zobrazení u informací
o dopravních značkách*
318
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation*
320
Varování k maximální rychlosti
a varování o rychlostních kamerách ze systému informací
o dopravních značkách*
320
Aktivace a deaktivace varování ze
systému informací o dopravních
značkách*
322
Omezení systému informací
dopravních značek*
323
Omezovač rychlosti
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
Deaktivace omezovače rychlosti
325
Deaktivace funkce Pilot Assist*
347
329
Pohotovostní režim pro Pilot Assist*
348
349
Tempomat
330
Dočasné zablokování asistence
řízení pomocí funkce Pilot Assist*
Výběr a aktivace tempomatu
331
Omezení funkce Pilot Assist*
349
332
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
352
353
Deaktivace tempomatu
332
Podpora zatáčení*
Adaptivní tempomat*
333
354
Ovládání adaptivního tempomatu*
334
Aktivace a deaktivace podpory
zatáčení*
Režim zobrazení pro adaptivní
tempomat*
335
Omezení funkce podpory při zatáčení*
354
Asistence při předjíždění*
355
Pohotovostní režim pro tempomat
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
336
Použití asistenta při předjíždění
356
Deaktivace adaptivního tempomatu*
337
Varování systému podpory řidiče
v případě rizika kolize
Pohotovostní režim pro adaptivní
tempomat*
338
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
357
323
Omezení adaptivního tempomatu*
339
Přepínání mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem* na
středovém displeji
340
Nastavení uložené rychlosti pro
podporu řidiče
358
324
Nastavení časového intervalu
k vozidlu vpředu
359
355
Jízdní režimy při použití časového
intervalu k vozidlům
360
Automatické brzdění s funkcí podpory řidiče
360
Asistent jízdy v jízdním pruhu
361
Aktivace/deaktivace asistenta pro
udržování jízdních pruhů
363
Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu
364
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
BLIS*
375
Aktivace a deaktivace systému BLIS
376
Omezení funkce BLIS
377
Zprávy pro BLIS
378
Symboly a zprávy pro parkovací
asistenci
393
Parkovací kamera*
394
Umístění kamery parkovacího asistenta a sledované oblasti*
395
Driver Alert Control
379
Aktivace a deaktivace systému
Driver Alert Control
Čáry parkovací asistence pro
kameru parkovací asistence*
397
380
Pole snímačů u systému parkovací
asistence
399
380
364
Výběr navádění na odpočívadlo
v případě varování s funkcí Driver
Alert Control
Aktivace kamery parkovacího asistenta
401
365
Omezení funkce Driver Alert Control
381
Funkce upozornění na odstup*
Symboly a zprávy pro kameru
parkovacího asistenta
402
381
Aktivace/deaktivace upozornění
na odstup
382
Aktivní parkovací asistent*
404
Možnosti parkování s aktivní
parkovací asistencí*
405
Použití aktivního parkovací asistenta*
405
408
409
Režim zobrazení pro asistenta
jízdních pruhů
367
Asistent řízení při nebezpečí kolize
368
Aktivace/deaktivace asistence
řízení v případe rizika kolize
369
Omezení funkce Upozornění na
odstup
383
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
369
Cross Traffic Alert*
383
385
Asistence řízení při riziku čelní kolize
370
Aktivace a deaktivace systému
Cross Traffic Alert*
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného vozidla s parkovací asistencí*
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
371
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
385
Omezení aktivního parkovacího
asistenta*
Zprávy pro Cross Traffic Alert*
387
Zprávy aktivní parkovací asistence*
411
Omezení asistence řízení v případě rizika kolize
372
Parkovací asistent*
388
Radarová jednotka
412
Symboly a zprávy pro asistenci
řízení v případě rizika kolize
373
Aktivní parkovací asistence
vpředu, vzadu a po stranách*
389
Typové schválení pro radarové zařízení
413
Kamerová jednotka
374
Aktivace/deaktivace systému
parkovací asistence*
421
Rear Collision Warning*
390
421
Omezení funkce Rear Collision
Warning*
374
Omezení kamerové a radarové
jednotky
Omezení parkovacího asistenta
391
9
Doporučená údržba kamerové
a radarové jednotky
424
ELEKTRICKÝ PROVOZ
A DOBÍJENÍ
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Symboly a zprávy pro kamerovou
a radarovou jednotku
430
426
Obecné informace o systému Twin
Engine
Dobíjení hybridní baterie
431
Nabíjecí proud
433
Nabíjecí kabel
433
Jistič zemní ochrany v nabíjecím
kabelu
435
Sledování teploty nabíjecího kabelu
436
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí
zásuvky
437
Nastartujte vozidlo
452
Vypnutí vozidla.
453
Možnosti zapalování
454
Výběr režimu zapalování
455
Alkoholový zámek*
456
Vypojení alkoholového zámku*
456
Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem*
457
Funkce brzd
457
Nožní brzda
457
459
459
Začněte dobíjet hybridní baterii
437
Zesílení brzdné síly
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce
vozidla
439
Brzdění na mokrých cestách
Stav nabíjení na řídicí jednotce
nabíjecího kabelu
441
Stav nabíjení na displeji řidiče
444
Konec dobíjení hybridní baterie
446
Symboly a zprávy související
s Twin Engine na displeji řidiče
447
Dlouhodobé skladování vozidel
s hybridními bateriemi
449
Brzdění na sypaných cestách
459
Údržba brzdového systému
460
Parkovací brzda
460
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
461
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
462
Parkování ve svahu
462
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
463
Automatické brzdění, když vozidlo stojí 463
10
Aktivace a deaktivace automatické
brzdy u stojícího vozidla
464
Pomoc při rozjezdu do svahu
465
Automatické brzdění po kolizi.
465
Použití HomeLink®*
Rekuperační brzdění*
465
Příprava na dlouhou cestu
487
Převodovka
466
Zimní jízda
487
Typové schválení pro
Automatická převodovka
466
Jízda ve vodě
488
Kompas*
511
Řazení pomocí automatické převodovky
467
Otevření a zavření víčka plnění
palivové nádrže
489
Aktivace a deaktivace kompasu*
512
Řazení pomocí pádel na volantu*
468
Používané palivo
490
Kalibrace kompasu*
512
Blokování páky voliče
492
470
Manipulace s palivem
Funkce kick-down
470
Benzín
492
Symboly a zprávy pro automatickou převodovku
470
Filtr sazí pro zážehové motory
493
Indikátor řazení převodových stupňů
471
Přehřátí motoru a hnacího systému
494
Pohon všech kol
472
Přetížení nabíjecí baterie
495
Systémy pohonu
472
Dobíjení z jiné baterie
495
Nastartování a zastavení spalovacího motoru u verze Twin Engine
473
Jízdní režimy
474
Změna jízdního režimu
477
Rozdělení energie v hybridním
pohonu pomocí mapových dat*
478
Regulace světlosti* a absorbování
nárazů
Tažná tyč*
497
Specifikace pro tažnou tyč*
498
Výsuvná tažná zařízení*
498
Jízda s přívěsem
500
Asistent stability přívěsu*
502
Kontrola světel přívěsu
503
480
Nosič na jízdní kola montovaný
k tažné tyči*
504
Nastavení regulace podvozku*
483
Tažení vozu
505
Ekonomická jízda
483
Montáž a demontáž tažného oka
506
Faktory, které ovlivňují dojezd
v elektrickém režimu
485
Odtah
507
Funkce Hold a Charge
486
HomeLink®*
508
Programování HomeLink®*
508
510
HomeLink®*
511
11
ZVUK, MÉDIA A INTERNET
Zvuk, média a internet
516
Video
532
Nastavení zvuku
516
Přehrávání videa
533
Zážitek ze zvuku*
517
Přehrávání DivX®
533
Apps
518
Nastavení pro video
533
Stahování aplikací
519
Média přes Bluetooth®
534
Aktualizace aplikací
519
Připojení zařízení přes Bluetooth®
Mazání aplikací
520
Rádio
520
Spuštění rádia
521
Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice
522
Hledání rozhlasových stanic
523
Uložení rozhlasových kanálů do
aplikace Oblíbené rozhlasové stanice
524
Nastavení pro rádio
524
RDS rádio
526
Digitální rádio*
547
Odpojení telefonu připojeného
přes Bluetooth
548
Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth
548
534
548
Média přes USB port
Odebrání zařízení připojených přes
Bluetooth
534
Připojení zařízení přes USB port
Spravování telefonních hovorů
535
549
Technické požadavky na USB paměti
Spravování textových zpráv
535
550
Kompatibilní formáty médií
Nastavení pro textové zprávy
536
551
Apple® CarPlay®*
Správa telefonního seznamu
537
551
Nastavení telefonu
552
538
Nastavení pro zařízení Bluetooth
553
539
Vozidlo připojené k Internetu*
553
540
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem
Bluetooth
554
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem
(Wi-Fi)
555
Připojení vozidla k internetu přes
modem vozidla (SIM karta)
555
Nastavení modemu vozidla*
556
Sdílení přístupu k internetu
z vozidla přes Wi-Fi hotspot
557
Žádné nebo slabé připojení k internetu
558
Odstraňte síť Wi-Fi
558
Použití Apple® CarPlay®*
Nastavení pro
Apple®
CarPlay®*
Tipy k využití systému Apple®
CarPlay®*
526
Android Auto*
541
Vztah mezi rádiem FM a digitálním
rádiem*
527
Použití Android Auto*
542
Nastavení Android Auto*
542
Multimediální přehrávač
527
Tipy k využití systému Android Auto*
543
Přehrávání médií
528
Telefon
544
Ovládání a změna média
530
Připojení telefonu k vozidlu poprvé
přes Bluetooth
545
Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth
546
Vyhledávání médií
12
Připojení telefonu k vozidlu
manuálně přes Bluetooth
531
Gracenote®
531
CD přehrávač*
532
KOLA A PNEUMATIKY
Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi
559
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat
559
Aktivace a deaktivace sdílení dat
560
Sdílení dat u služeb
560
Úložné místo na pevném disku
561
Licenční smlouva pro audio a média
562
Pneumatiky
574
Zimní pneumatiky
591
Označení velikosti pneumatiky
576
Sněhové řetězy
591
Označení velikosti ráfku kola
577
Sada pro nouzovou opravu pneu
592
Směr otáčení pneumatik
577
Použití sady pro opravu pneu
593
Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik
578
Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu
597
Kontrola tlaku v pneumatikách
578
Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách
579
Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách
580
Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*
581
Uložení nového tlaku vzduchu
v pneumatikách do monitorovacího systému*
582
Viz stav tlaku v pneumatikách na
středovém displeji*
583
Postup v případě upozornění na
nízký tlak vzduchu v pneumatikách
584
Zprávy pro monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikách*
585
Výměna kola
586
Sada s nářadím
587
Zvedák*
588
Šrouby kol
589
Rezervní kolo*
589
Manipulace s rezervním kolem*
590
13
NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ
A PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ
Interiér prostoru pro cestující
ÚDRŽBA A SERVIS
600
Středový tunel
601
Elektrická zásuvka
602
Používání elektrických zásuvek
604
Použití příruční schránky
606
Sluneční clony
Zavazadlový prostor
607
607
620
Pojistky v motorovém prostoru
642
Přenos dat mezi vozidlem a servisem přes Wi-Fi
620
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
649
Centrum stahování
621
Pojistky v zavazadlovém prostoru
655
Správa aktualizací systému přes
centrum stahování
621
Výměna světla
660
Stav vozidla
622
Výměna žárovky světla zpátečky
660
Servisní knížka a opravy
623
Čištění interiéru
661
624
Doporučení k nakládání
608
Odesílání informací o vozidle do
servisu
Náklad na střeše a nakládání na
střešní nosiče
609
Zvedněte vozidlo
625
Háčky na tašky
609
Servis systému řízení klimatu
628
628
Upevňovací oka
610
Head-up displej při výměně čelního skla*
Průchozí kryt v zadním sedadle
611
Otevření a zavření kapoty
628
Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru*
611
Přehled motorového prostoru
630
Motorový olej
631
Kontrola a doplňování motorového
oleje
632
Doplnění chladicí kapaliny
634
Akumulátor
636
Hybridní akumulátor
638
Symboly na bateriích
638
Recyklování baterií
639
Pojistky a centrální elektrické jednotky
639
Výměna pojistky
640
Použití krytu zavazadlového prostoru*
612
Montáž a demontáž bezpečnostních mříží*
614
Montáž a demontáž bezpečnostní sítě* 615
14
Servisní program Volvo
Lékárnička*
617
Výstražný trojúhelník
617
Čištění středového displeje
661
Čištění head-up displeje*
662
Čištění textilního čalounění a obložení stropu
663
Čištění bezpečnostních pásů
664
Čištění koberečků a vykládaných
koberců
664
Čištění koženého čalounění*
665
Čištění koženého volantu
665
Čištění plastových, kovových
a dřevěných dílů v interiéru
666
Čištění exteriéru
666
Leštění a voskování
667
Ruční mytí
668
Automatická mycí linka
669
Vysokotlaké mytí
670
Čištění lišt stěračů
671
Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků
671
TECHNICKÉ ÚDAJE
ABECEDNÍ SEZNAM
Čištění ráfků kol
672
Typová označení
680
Ochrana proti korozi
673
Rozměry
683
Lak vozidla
673
Hmotnosti
685
Drobné opravy poškozeného laku
673
686
Kódy barev
674
Celková hmotnost při odtahování
a zatížení tažné koule
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
675
Technické údaje motoru
688
Výměna lišt stěračů čelního skla
676
Motorový olej – specifikace
689
Nastavení lišt stěračů do servisní
polohy
677
Nepříznivé jízdní podmínky pro
motorový olej
690
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
678
Chladicí kapalina - specifikace
691
Převodová kapalina - specifikace
691
Brzdová kapalina - specifikace
691
Palivová nádrž - objem
692
Klimatizace - specifikace
692
Spotřeba paliva a emise CO2
694
Schválené velikosti kol a pneumatik
697
Abecední seznam
701
Minimální přípustný index zatížení
698
pneumatik a rychlostní třída pneumatik
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
699
15
INFORMACE PRO MAJITELE
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace pro majitele
Středový displej vozidla1
Informace pro uživatele jsou k dispozici
v několika různých formátech, a to v elektronické a tištěné podobě. Uživatelská příručka
je k dispozici na středovém displeji vozidla,
jako mobilní aplikace a na stránce podpory
společnosti Volvo Cars. V příruční schránce je
k dispozici Quick Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde najdete, mimo jiné, specifikace a informace k pojistkám. Tištěnou uživatelskou příručku si lze objednat.
Na středovém displeji přetáhněte horní zobrazení dolů
a klepněte na Uživatelská
příručka. Zde jsou k dispozici
např. možnosti vizuálního
navigování s obrázky vozidla
zvenku a zevnitř. Informace
lze prohledávat. Tyto informace jsou dále rozděleny do kategorií.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu a zvolte
vozidlo. V aplikaci jsou
k dispozici videoinstruktáže
a možnosti vizuálního navigování s obrázky
vozidla zvenku a zevnitř. Obsah lze prohledávat a jednotlivé kapitoly jsou označeny tak, aby
usnadnily navigování
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku https://
www.volvocars.com/intl/
support a vyberte zemi. Zde
najdete uživatelské příručky
online a ve formátu PDF. Na
stránce podpory Volvo Cars
jsou k dispozici videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho
vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka
je k dispozici pro většinu trhů.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce1. Obsahuje specifikace,
informace k pojistkám a přehled důležitých a praktických
informací.
Dále je v tištěném formátu k dispozici Quick
Guide, který vám pomůže seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu atd.
mohou být v tištěné verzi ve vozidle k dispozici
další informace pro uživatele.
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku
se souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo.
1
18
Kompletní tištěná příručka je dodávána s vozidlem na trzích, na kterých není k dispozici uživatelská příručka na středovém displeji.
INFORMACE PRO MAJITELE
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je
důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním
podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na středovém displeji a v
tištěné podobě, vždy platí tištěná příručka.
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony
a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému
nerozumíte, protože se tím zkomplikuje
návrat zpět ve struktuře obrazovky.
Uživatelská příručka na středovém
displeji
Digitální2 verze uživatelské příručky je
k dispozici na středovém displeji ve vozidle.
Digitální verzi uživatelské příručky otevřete
v horním zobrazení. Někdy lze z horního
zobrazení otevřít také kontextovou digitální
příručku.
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte
dolů horní zobrazení na středovém displeji
a klepněte na Uživatelská příručka.
Informace v uživatelské příručce lze zpřístupnit přímo přes domovskou stránku uživatelské
příručky nebo přes horní zobrazení.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky
není k dispozici během jízdy.
Uživatelská příručka
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 22)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
2 Platí
pro většinu trhů.
Horní zobrazení s tlačítkem pro uživatelskou příručku.
}}
19
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Kontextová uživatelská příručka
Související informace
•
Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji (str. 20)
•
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 114)
•
Stahování aplikací (str. 519)
Navigování v uživatelské příručce
na středovém displeji
Digitální uživatelská příručka je přístupna
z horního zobrazení středového displeje ve
vozidle. Obsah lze prohledávat a jednotlivé
kapitoly jsou označeny tak, aby usnadnily
navigování.
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextovou uživatelskou příručku.
Kontextová uživatelská příručka představuje
zkratku ke článku v uživatelské příručce, která
popisuje aktivní funkci zobrazenou na obrazovce. Jakmile je kontextová uživatelská příručka k dispozici, zobrazí se vpravo od položky
Uživatelská příručka v horním zobrazení.
Klepnutím na kontextovou uživatelskou příručku zpřístupníte článek v uživatelské příručce, který souvisí s obsahem zobrazeným na
obrazovce. Například klepněte na Manuál
Navigace - zobrazí se článek, který souvisí
s otevřenou navigací.
Toto platí pouze pro některé aplikace ve
vozidle. V případě stažených aplikací třetích
stran, nelze, například, zpřístupnit některé
články, které jsou určeny pro konkrétní aplikace.
20
Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.
–
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů horní zobrazení na středovém
displeji a klepněte na Uživatelská
příručka.
Informace v uživatelské příručce lze hledat
různými způsoby. Možnosti jsou přístupné
z domovské stránky uživatelské příručky a z
horní nabídky.
INFORMACE PRO MAJITELE
Otevírání nabídky z horní nabídky
–
Stiskněte
v horním seznamu uživatelské příručky.
> Otevře se nabídka s různými
možnostmi pro vyhledání informací:
Výchozí stránka
Klepnutím na symbol se
vrátíte na výchozí stránku
v uživatelské příručce.
Kategorie
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do
hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek se může
nacházet v několika příslušných kategoriích, aby bylo
možné jej snadněji vyhledat.
1.
Vybrané články
Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro
výběr článků, které je vhodné
přečíst, abyste se seznámili
s často používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychleji přístupné. Pokud si chcete přečíst
celý článek, klepněte na něj.
Aktivní místa pro exteriér a interiér
Přehledné obrázky k exteriéru
a interiéru vozidla. Jednotlivé
části jsou označeny funkčními body, přes které se
dostanete k článkům
o daných částech vozidla.
3. Článek otevřete tím, že na něj klepnete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku
Zpět.
3. Klepnutím na nadpis článek otevřete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku
Zpět.
Oblíbené
Po stisknutí symbolu se otevřou články, které jste uložili
jako oblíbené. Pokud si
chcete přečíst celý článek,
klepněte na něj.
Ukládání a mazání článků z oblíbených
položek
Článek uložíte do oblíbených položek tak, že
v otevřeném článku stisknete
v zobrazení
nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi
oblíbené, hvězdička se zaplní: .
Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte v aktuálním článku znovu hvězdičku.
Stiskněte tlačítko Kategorie.
> V seznamu se zobrazí hlavní kategorie.
2. Klepněte na hlavní kategorii ( ).
> Zobrazí se seznam dílčích kategorií
( ) a článků ( ).
2. Klepněte na aktivní bod.
> Zobrazí se nadpis článku o daném
místě.
Video
1.
Stiskněte Exteriér nebo Interiér.
> Zobrazí se obrázky exteriéru a interiéru
s aktivními body. Přes aktivní body se
dostanete k článkům o příslušné části
vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé obrázky, potáhněte prstem vodorovně po obrazovce.
Stisknutím symbolu zobrazíte
stručná instruktážní videa pro
jednotlivé funkce ve vozidle.
}}
21
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Informace
Klepnutím na symbol zobrazíte informace o tom, jaká
verze uživatelské příručky je
k dispozici k vozidle, a zobrazíte rovněž další užitečné
informace.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
Obsah lze prohledávat a jednotlivé kapitoly
jsou označeny tak, aby usnadnily navigování.
Uživatelská příručka je k dispozici jako
mobilní aplikace3 na App Store a Google
Play. Tato aplikace je upravena pro smartphony a tablety.
Použití funkce vyhledávání v horní
nabídce
1.
V horní nabídce uživatelské příručky klepněte na
. Ve spodní části obrazovky se
objeví klávesnice.
2. Napište slovo, např. "bezpečnostní pás".
> Při zadávání písmen se zobrazují návrhy
článků a kategorií.
3. Článek nebo kategorii otevřete tak, že na
něj klepnete.
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
Klávesnice na středovém displeji
(str. 125)
•
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
Uživatelskou příručku si lze
stáhnout jako mobilní aplikaci
z App Store nebo Google
Play. QR kód, který zde
najdete, vás dovede přímo
k aplikaci. Další možností je
hledat "Volvo manual" v App
Store nebo Google Play.
Aplikace obsahuje video společně s obrázky
exteriéru a interiéru, kde jsou jednotlivá místa
vozidla zvýrazněna aktivními body, přes které
se dostanete k článkům o příslušné oblasti.
3 Pro
22
některá mobilní zařízení.
Mobilní aplikace je k dispozici na App Store a Google
Play.
Související informace
•
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
INFORMACE PRO MAJITELE
Stránka podpory Volvo Cars
Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici na webové stránce a stránce podpory
Volvo Cars.
Podpora na internetu
Přejděte na stránku https://
www.volvocars.com/intl/support. Stránka
podpory je k dispozici pro většinu trhů.
Zde se nachází podpora funkcí
jako jsou, například webové služby a funkce,
Volvo On Call*, navigační systém* a aplikace.
Konkrétní postup, například, připojení vozidla
k internetu přes mobilní telefon najdete na
videích a v podrobných pokynech.
Informace ke stažení
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation si lze ze stránky podpory stáhnout
mapy.
Uživatelské příručky ve formátu PDF
Uživatelské příručky si lze stáhnout ve formátu
PDF. Zvolte model vozidla a modelový rok
a stáhněte si požadovanou příručku.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontaktní informace o zákaznické podpoře a o nejbližším
prodejci Volvo.
Přihlášení na webovou stránku Volvo
Cars
Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na
www.volvocars.com. Po přihlášení se dostanete, mimo jiné, k přehledu servisu, smluv
a záruk. Zde se nacházejí informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model
vozidla.
Související informace
•
Volvo ID (str. 28)
Čtení uživatelské příručky
Abyste se seznámili se svým novým vozidlem, přečtěte si před první jízdou Uživatelskou příručku.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi
a dozvíte se, jak ovládat vůz v různých situacích a jak využívat všechny funkce vozu.
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním
instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.
Tyto informace pro uživatele si kladou za cíl
vysvětlit všechny dostupné funkce, doplňky
a příslušenství dostupné ve voze Volvo. Nejedná se o prohlášení a není nijak zajištěno, že
všechny tyto možnosti, funkce a výbava budou
k dispozici v každém vozidle. Je možné, že
některé používané pojmy neodpovídají
pojmům používaným v prodejních, marketingových a reklamních materiálech.
Neustále pracujeme na vylepšení našeho produktu. V důsledku úprav se může stát, že se
informace, popisy a vyobrazení v uživatelské
příručce liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
Nedávejte tuto příručku mimo vozidlo - pokud
by nastaly problémy, neměli byste k dispozici
potřebné informace o tom, kde a jak vyhledat
odbornou pomoc.
© Volvo Car Corporation
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
23
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Výbava a příslušenství
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
V době publikování jsou všechny známé typy
doplňků/ příslušenství označeny hvězdičkou: *.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
POZNÁMKA
Nebezpečí poškození majetku
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jasně důležité
informace. Štítky ve vozidle mají následující
význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může mít
za následek hmotné škody.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
text "Výstraha".
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
24
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
* Volitelná výbava/příslušenství.
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 22)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Uživatelská příručka je vytištěna na papíru,
který pochází z regulovaných lesů.
Symbol Forest Stewardship Council (FSC)®
znamená, že papír použitý na výrobu této
publikace pochází ze zdrojů certifikovaných
podle FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace
platné pro vaše konkrétní vozidlo najdete
na příslušných nálepkách pro váš vůz.
Související informace
•
Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 30)
Vyobrazení a videoklipy
Vyobrazení a videoklipy v uživatelské příručce
jsou poněkud schématické a mají za úkol
poskytnout celkový obrázek nebo příklad jisté
funkce. Mohou se mohou v závislosti na trhu
a výbavě vozidla lišit od skutečného vzhledu
ve vozidle.
25
VAŠE VOLVO
VAŠE VOLVO
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup
pomocí jediného uživatelského jména a hesla
k celé řadě služeb.
POZNÁMKA
Dostupnost služeb se může lišit v závislosti
na času, výbavě a trhu.
Příklady služeb:
•
Aplikace Volvo On Call* - kontrola vozidla
pomocí vašeho telefonu. Například,
můžete zkontrolovat hladinu paliva, zobrazit nejbližší čerpací stanici a dálkově
uzamknout vozidlo.
•
Send to Car - odeslání adresy z mapových
služeb na webu přímo do vozidla.
•
Objednání servisu a oprava - Zaregistrujte
si servis/prodejce na stránce
volvocars.com, abyste mohli servisní prohlídky objednávat přímo z vozidla.
Pokud se Volvo ID zaregistruje ve vozidle, je
k dispozici několik služeb. U jednoho vozu lze
použít několik Volvo ID. Ke stejnému Volvo ID
lze dokonce připojit několik vozidel.
Související informace
•
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
(str. 28)
•
Servisní knížka a opravy (str. 623)
Vytváření a registrace účtu Volvo
ID
Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby.
Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí
stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo
On Call2, Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo
ID
1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum
stahování v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Spusťte aplikaci a zaregistrujte si osobní
e-mailovou adresu.
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří účet Volvo ID a automaticky se zaregistruje k vozidlu. Nyní lze
používat služby Volvo ID.
POZNÁMKA
Jestliže se změní uživatelské jméno/heslo
k dané službě (např. Volvo On Call), změní
se rovněž automaticky pro ostatní služby.
Volvo ID se vytváří z vozidla, volvocars.com
nebo aplikace Volvo On Call1.
1
28
Pokud používáte doplňkovou službu Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Vytvoření Volvo ID na webové stránce
Volvo Cars
1. Přejděte na www.volvocars.com a pomocí
ikony vpravo nahoře se přihlaste3. Zvolte
Vytvořit Volvo ID.
6. Na uvedenou adresu se odešle e-mail. Klikněte na odkaz v e-mailové zprávě a aktivuje se zpráva Volvo ID.
> Nyní je účet Volvo ID připraven k použití.
Související informace
•
•
•
Stahování aplikací (str. 519)
2. Zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
Registrace účtu Volvo ID k vozidlu
•
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 553)
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si
dále, jak registrovat účet ID k vozidlu.
Pokud jste účet Volvo ID vytvořili na webu
nebo pomocí aplikace Volvo On Call, zaregistrujte si jej k vozidlu následovně:
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo
On Call4
1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Volvo
On Call do telefonu5.
2. Vyberte vytvoření účtu Volvo ID.
3. Otevře se webová stránka pro vytvoření
účtu Volvo ID. Vyplňte požadované informace.
4. Zaškrtněte políčko, čímž akceptujete podmínky a ustanovení.
5. Stiskněte tlačítko a vytvoří se účet Volvo
ID.
2 Platí pouze pro některé trhy.
3 K dispozici pouze na některých trzích.
4 Vozy s funkcí Volvo On Call*.
5 K dispozici např. na Apple App Store nebo
1.
Volvo ID (str. 28)
Správa aktualizací systému přes centrum
stahování (str. 621)
Pokud jste tak již neučinili, stáhněte si
aplikaci Volvo ID z Centrum stahování
v zobrazení aplikací na středovém displeji.
POZNÁMKA
Aby vozidlo mohlo stáhnout aplikace, musí
být připojeno k internetu.
2. Spusťte aplikaci a zadejte svou e-mailovou
adresu pro účet Volvo ID.
3. Postupujte podle pokynů, které vám
budou automaticky zaslány na emailovou
adresu propojenou s vaším účtem
Volvo ID.
> Vaše Volvo ID je nyní zaregistrováno
k vozidlu. Nyní můžete používat služby
Volvo ID.
Google Play.
* Volitelná výbava/příslušenství.
29
VAŠE VOLVO
Drive-E - čistější radost z jízdy
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot skupiny Volvo Cars Corporation,
která ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé životnosti vozidla a zohledňuje se
dopad na životní prostředí, od konstrukce až
po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars je, že každý nově
vyvinutý výrobek musí ovlivňovat životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade Volvo na životní prostředí,
vyústil ve vyvinutí efektivnějšího hnacího
ústrojí Drive-E, které méně znečišťuje životní
prostředí. Osobní prostředí je pro Volvo také
30
produktů a řešení, která snižují nepříznivý
dopad na prostředí.
důležité - například, vzduch ve voze Volvo je
díky systému řízení klimatu čistší než vzduch
venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy platné pro životní prostředí. Všechny
výrobní závody Volvo musí být certifikovány
podle ISO 14001, což podporuje systematický
přístup k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou dodržovány platné ekologické
zákony a předpisy. Dále společnost Volvo
vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost
Volvo Cars při práci důraz na snížení spotřeby
paliva, emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek. Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba paliva znamená nižší
emise skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
VAŠE VOLVO
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Hospodárné a energeticky úsporné vozidlo
může přispět ke snížení dopadů na životní prostředí a může rovněž majiteli vozidla snížit
náklady. Řidič může snadno snížit spotřebu
paliva. Tím šetří peníze a přispívá k lepšímu
životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou
rychlost. Při rychlosti nad cca. 80 km/h
(cca. 50 mph) a pod 50 km/h (cca.
30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční
knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují
spotřebu paliva.
•
Používejte teplotní přípravu - může se tím
zlepšit dojezd na hybridní baterii a během
jízdy se může snížit potřeba energie.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu
zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu Volvo.
Účinné řízení emisí
Interiér
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech
jsou emise výfukových plynů hodně pod příslušnými standardy.
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě zvolen a testován tak, abyste se v něm
cítili pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou
vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou
ruční práce. Interiér je sledován, aby se z něj
neuvolňoval intenzivní pach nebo látky, které
by např. při vysokých teplotách nebo silném
světle vyvolaly nepohodlí.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Vzduchový filtr pomáhá bránit tomu, aby se
přes nasávání vzduchu dostal do prostoru pro
cestující prach a pyl.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air
Quality System) zajišťuje, že nasávaný vzduch
je čistší než vzduch venku, který je znečištěn
provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek, jako jsou
pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud je kontaminován vnější
vzduch, je uzavřen přívod vzduchu a je
zapnuta recirkulace. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte autoservisům Volvo, váš vůz se stane
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti, je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
31
VAŠE VOLVO
||
Související informace
•
•
•
32
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 694)
Ekonomická jízda (str. 483)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
(str. 228)
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 25)
•
Kvalita vzduchu (str. 206)
VAŠE VOLVO
IntelliSafe - podpora řidiče
a bezpečnost
IntelliSafe je koncepce společnosti Volvo
Cars pro bezpečnost vozidel. IntelliSafe
zahrnuje celou řadu systémů6, které mají zvýšit bezpečnost vozidla během jízdy, bránit
vzniku poranění a chránit cestující a ostatní
účastníky silničního provozu.
VAROVÁNÍ
Tyto funkce představují doplňky - nezvládnou vždy každou situaci.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Podpora
IntelliSafe má za úkol pomoci řidiči řídit
vozidlo bezpečně a je vybaven následujícími
funkcemi.
•
•
•
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Detekce tunelů
Pilot Assist
Cross Traffic Alert*
Blind Spot Information*
Parkovací asistent*
Aktivní parkovací asistent*
6 Některé ze systémů
7 All Wheel Drive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací kamera*
•
Informace o dopravních značkách*
POZNÁMKA
Elektronické řízení stability
Přečtěte si příslušné kapitoly o jednotlivých
systémech tak, abyste se seznámili podrobně s funkcemi a dozvěděli se o důležitých varováních.
Roll Stability Control
Omezovač rychlosti*
Tempomat
Adaptivní tempomat*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Pohon všech kol7
Airbagy
Související informace
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 156)
Bezpečnost (str. 44)
Systém podpory řidiče (str. 294)
Prevence
IntelliSafe má za úkol pomoci řidiči vyhnout se
nehodě a je vybaven následujícími funkcemi.
• City Safety
• Funkce upozornění na odstup*
• Asistent jízdy v jízdním pruhu
• Asistent vyhnutí se kolizi
Ochrana
IntelliSafe má pomoci ochránit řidiče a cestující v případě nehody v jistých situacích a je
vybaven následujícími funkcemi.
•
•
•
Whiplash Protection System
Pedestrian Protection System
Bezpečnostní pásy s napínači
jsou dodávány v rámci standardní výbavy, jiné za příplatek. To se může měnit v závislosti na trhu, modelovém roku a modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
33
VAŠE VOLVO
Sensus - online konektivita
a údržba
Sensus umožní používat různé aplikace
a vytvořit z vozidla Wi-Fi hotspot.
To je Sensus
Sensus představuje inteligentní rozhraní zajišťující online konektivitu s digitálním světem.
Díky intuitivní struktuře pro navigaci lze v případě potřeby, aniž by to rušilo řidiče, využívat
funkce podpory, přijímat informace a věnovat
se zábavě.
Informace, kdykoliv a kdekoliv je
potřebujete
Různé displeje ve vozidle nabízejí informace ve
správný čas. Tyto informace se zobrazují na
různých místech na základě priorit řidiče.
Sensus zahrnuje ve vozidle všechna řešení,
která souvisejí se zábavou, online konektivitou,
navigací* a uživatelským rozhraním mezi řidičem a vozidlem. Sensus umožňuje komunikaci
mezi vámi, vozidlem a okolním světem.
34
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Jednotlivé typy informací se zobrazují na různých displejích v závislosti na tom, jaká je jejich priorita.
Head-up displej*
Na head-up displeji se zobrazují vybrané informace, kterým řidič musí co nejdříve věnovat
pozornost. Patří zde, mimo jiné, dopravní varo-
vání, informace o rychlosti a informace z navigace*. Na head-up displeji se zobrazují také
informace o dopravních značkách a příchozí
telefonní hovory. Displej se ovládá pomocí
středového displeje a klávesnice na volantu
vpravo.
Displej řidiče
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o rychlosti a, například, příchozích hovorech
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
35
VAŠE VOLVO
||
a stopách se skladbami. Displej se ovládá
pomocí dvou klávesnic na volantu.
Středový displej
Systém rozpoznávání hlasu
Systém rozpoznávání hlasu
může řidič používat, aniž by
zvedal ruce z volantu. Systém
rozumí přirozené řeči. Pomocí
rozpoznávání hlasu lze, například, přehrát skladbu, telefonovat, zvýšit teplotu nebo
přečíst textovou zprávu.
Související informace
Řada hlavních funkcí ve vozidle se ovládá ze
středového displeje, což je obrazovka, která
reaguje na dotyk. Počet fyzických tlačítek
a ovládacích prvků ve vozidle je tedy minimální. Obrazovku lze dokonce používat, i když
máte na rukou rukavice.
•
•
•
•
•
•
Head-up displej* (str. 141)
Displej řidiče (str. 82)
Přehled středového displeje (str. 108)
Rozpoznávání hlasu (str. 144)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 553)
Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes
Wi-Fi hotspot (str. 557)
Odsud se ovládá, například, systém řízení klimatu, zábavní systém a poloha sedadla*. Informace, které se zobrazují na středovém displeji,
může použít podle situace řidič nebo jiná
osoba ve vozidle.
36
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Aktualizace softwaru
Zaznamenávání údajů
Abyste si jako zákazník společnosti Volvo užili
svůj vůz maximálně, společnost Volvo průběžně vyvíjí systémy do vozidla i nabízené
služby.
Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí
servis vašeho vozidla, můžete si software ve
svém voze Volvo aktualizovat na nejnovější
verzi. Nejnovější aktualizace softwaru umožní
využívat dostupná zlepšení, a to včetně zlepšení u starších aktualizací softwaru.
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality
vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají
některé informace o provozu vozidla, jeho
funkčnosti a problémech.
Vozidla vybavena systémem VCM High8
mohou sbírat data o bezpečnostních funkcích
vozidla a ostatních funkcích ve vozidle. Data
jsou sbírána za účelem vývoje produktů, sledování kvality a bezpečnosti práce. Dále jsou sbírána za účelem monitorování a zvyšování kvality vozidla a bezpečnostních funkcí. Sběr dat
rovněž umožní společnosti Volvo Car Corporation spravovat záruční závazky a plnit právní
požadavky v souvislosti s emisními hodnotami
motorů.
Další informace o schválených aktualizacích
a odpovědích na často kladené dotazy najdete
na https://www.volvocars.com/intl/support.
POZNÁMKA
Funkčnost po provedení aktualizace se
může pro různé trhy, modely, modelové
roky a výbavy lišit.
Související informace
•
Sensus - online konektivita a údržba
(str. 34)
•
Správa aktualizací systému přes centrum
stahování (str. 621)
8 Vehicle
Connectivity Module
POZNÁMKA
V souvislosti se sběrem dat může Volvo
spotřebovávat malou část plánu dat vozidla
- do 10 MB/měsíc.
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event
Data Recorder" (EDR). Toto zařízení má za
úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi,
které lze vyhodnotit jako kolize. Například
zaznamenává časy reakce airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky.
Data jsou zaznamenávána za účelem lepšího
pochopení toho, jak systémy vozidla v různých
situacích fungují. Systém EDR je navržen pro
krátkodobý záznam, zpravidla max. 30 sekund
dat souvisejících s dynamikou vozidla a bezpečnostními systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních nehodách a situacích, které lze vyhodnotit
jako kolize:
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
•
•
•
Zda byl řidič a cestující připoutáni
•
Rychlost jízdy vozidla
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
Tyto informace pomáhají pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém
EDR může zaznamenávat data pouze při
nestandardních kolizních situacích. V průběhu
běžné jízdy systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále systém nikdy nezaznamenává,
kdo vozidlo řídí, ani nezaznamenává místo,
kde došlo k nehodě nebo incidentu. Jiné subjekty, jako například policie, může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření
po dopravní nehodě, a to společně s informacemi, které umožňují identifikaci osob. Aby
bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
}}
37
VAŠE VOLVO
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno
několika počítači, které průběžně kontrolují
a sledují fungování vozidla. Tyto počítače
mohou zaznamenávat data během běžné
jízdy. Především zaznamenávají závady, které
mají vliv na funkčnost a provoz vozidla,
a registrují aktivaci funkce systémů podpory
řidiče (např. City Safety a funkce automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou
potřebovat některá zaznamenaná data k provedení diagnostiky a k opravě závad, které se
na vozidle vyskytly. Zaznamenané informace
jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost
Volvo mohla plnit právní požadavky zákonů
a státních orgánů. Zaznamenané informace
jsou uloženy v počítači, dokud se neprovede
servis nebo oprava vozidla.
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. Aby byly splněny požadavky
národní legislativy a předpisů může být po
společnosti Volvo požadováno, aby tyto informace poskytla policii nebo jiným orgánům,
které mohou mít na přístup k těmto informa-
38
cím právo ze zákona. K přečtení a interpretování informací jsou zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány
společnosti Volvo v souvislosti se servisem
a údržbou, budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito
informacemi musí vyhovovat platným právním
předpisům. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Podmínky služeb
Společnost Volvo nabízí služby, které pomáhají zvýšit bezpečnost a pohodlí.
Tyto služby zahrnují vše od asistence v tísni až
po navigaci a různé služby související
s údržbou.
Před využíváním těchto služeb si musíte přečíst u informací podpory Podmínky poskytování služeb na www.volvocars.com.
Související informace
•
Ochrana soukromí zákazníka (str. 39)
VAŠE VOLVO
Ochrana soukromí zákazníka
Společnost Volvo respektuje a dodržuje
osobní integritu všech osob, které navštíví
naší webovou stránku.
Tento postup platí pro nakládání s údaji zákazníků a osobními informacemi. Účelem je obecně informovat stávající, minulé a potenciální
zákazníky o:
•
Okolnostech, za nichž shromažďujeme
a zpracováváme vaše osobní data.
•
Typech osobních dat, která shromažďujeme.
•
Důvodech, proč shromažďujeme vaše
osobní údaje.
•
Jak zpracováváme vaše osobní data.
Další informace o postupech najdete v informacích podpory na www.volvocars.com.
Související informace
•
•
•
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 559)
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
VAROVÁNÍ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a předpisů nese v konečném důsledku vždy
řidič.
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu
Volvo instalovali výhradně schválená originální
příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní
technici Volvo. Některá příslušenství fungují
pouze v případě, že v počítačovém systému
vozidla je nainstalován příslušný software.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Výbava na přání a příslušenství, které jsou
popsány v této příručce, jsou označeny hvězdičkou. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co
patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy,
kontaktujte prodejce Volvo.
Dále je důležité u vozidla provádět údržbu
a servis v souladu s doporučeními společnosti Volvo, informacemi pro uživatele
a servisní a záruční knížkou.
Pokud se palubní informace liší od tištěné
uživatelské příručky, platí vždy tištěná
verze.
Související informace
•
•
•
Instalace příslušenství (str. 40)
Připojení výbavy k diagnostické zásuvce
vozidla (str. 40)
Čtení uživatelské příručky (str. 23)
Podmínky služeb (str. 38)
Zaznamenávání údajů (str. 37)
39
VAŠE VOLVO
Instalace příslušenství
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu
Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství
instalovali výhradně vyškolení a kvalifikovaní
servisní technici Volvo. Některá příslušenství
fungují pouze v případě, že v počítačovém
systému vozidla je nainstalován příslušný
software.
• Originální příslušenství Volvo je testováno
tak, aby bylo zajištěno, že bude fungovat
z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a řízení
emisí s ostatními systémy ve vozidle. Dále,
vyškolený kvalifikovaný servisní technik
Volvo ví, kam se příslušenství bezpečně
smí nebo nesmí instalovat do vozu Volvo.
Před instalací jakéhokoliv příslušenství do
svého vozidla nebo na své vozidlo požádejte vždy o radu školeného kvalifikované
servisního technika Volvo.
•
Je možné, že příslušenství, které společnost Volvo neschválila, nebylo testováno
konkrétně pro použití s vašim vozidlem.
•
Na funkčnost vozidla nebo některých bezpečnostních systémů může mít nepříznivý
vliv instalace příslušenství, které společnost Volvo netestovala, nebo instalace příslušenství osobou, která nemá zkušenosti
s instalací příslušenství.
•
40
Záruka na nové vozidlo se nevztahuje na
poškození způsobené nesprávnou nebo
neschválenou instalací příslušenství. Další
informace o záruce najdete v servisní
a záruční knížce. Volvo nenese odpovědnost za úmrtí, poranění osob a náklady
vzniklé v důsledku instalace neoriginálního
příslušenství.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 39)
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
Nesprávné připojení a instalace softwarových
nebo diagnostických nástrojů může mít nepříznivý dopad na elektronický systém ve
vozidle.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu
Volvo instalovali výhradně schválená originální
příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní
technici Volvo. Některá příslušenství fungují
pouze v případě, že v počítačovém systému
vozidla je nainstalován příslušný software.
Datový konektor (On-board Diagnostic, OBDII) se
nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
VAŠE VOLVO
POZNÁMKA
Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost za následky, pokud je k zásuvce Onboard Diagnostic (OBDII) připojeno
neschválené zařízení. Tuto zásuvku smí
používat pouze vyškolení kvalifikované
servisní technici Volvo.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 39)
Zobrazení identifikačního čísla
vozidla
Pokud kontaktujete prodejce Volvo, například, ohledně předplatného na službu Volvo
On Call, budete potřebovat identifikační číslo
vozidla (VIN9).
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Pokračujte na Systém Informace
o systému Identifikační číslo vozidla.
> Zobrazí se identifikační číslo.
VIN se nachází na podobném místě u všech modelů.
Další možností, jak zjistit VIN, je:
•
•
•
9 Vehicle
na první stránce servisní a záruční knížky
v dokladech o registraci vozidla
podívejte se na palubní desku přes čelní
sklo vozidla.
Identification Number
41
VAŠE VOLVO
Rozptylování řidiče
VAROVÁNÍ
Řidič je odpovědný za všechny kroky
nezbytné k zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících a účastníků silničního provozu. V rámci této odpovědnosti je
nutné zabránit rozptylování, například provádění činností, která nesouvisí s ovládáním
vozidla během jízdy.
Vaše nové Volvo je, nebo může být, vybaveno
různými komunikačními a zábavními systémy
s bohatým obsahem. Mohou to být mobilní
telefony s handsfree sadou, navigační systémy
a audiosystémy s celou řadou funkcí. Možná
používáte kvůli svému pohodlí další přenosná
elektronická zařízení. Pokud se používají
správně a bezpečně, mohou obohatit zážitek
z jízdy. Pokud se nepoužívají správně, mohou
vás rozptylovat.
V souvislosti s těmito systémy by společnost
Volvo chtěla s ohledem na vaši bezpečnost
upozornit na dále uvedené skutečnosti. Nikdy
nepoužívejte ve vozidle zařízení nebo funkci
způsobem, který rozptyluje řidiče od bezpečné
jízdy. V důsledku rozptýlení může dojít
k vážným nehodám. Kromě těchto obecných
upozornění bychom chtěli v návaznosti na
nové funkce, kterými může být vozidlo vybaveno, upozornit na následující:
42
•
Během jízdy nikdy nepoužívejte v ruce
držený mobilní telefon. V některých
lokalitách je zakázáno, aby řidič používal mobilní telefon, když se vozidlo
pohybuje.
•
Pokud je vozidlo vybaveno navigačním
systémem, itinerář můžete měnit
a nastavovat pouze, když vozidlo stojí.
•
Nikdy neprogramujte audiosystém,
když se vozidlo pohybuje. Naprogramujte předvolby rádia, když vozidlo
stojí. Potom ovládání rádia urychlí
a usnadní použití naprogramovaných
předvoleb.
•
Nikdy nepoužívejte v pohybujícím se
vozidle notebooky a malé počítače.
Související informace
•
Zvuk, média a internet (str. 516)
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními
systémy, které společně chrání řidiče a spolujezdce ve vozidle v případě nehody.
Vozidlo je vybaveno celou řadou snímačů,
které v případě nehody reagují a aktivují různé
bezpečnostní systémy, např. různé druhy airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů, a to
v závislosti na konkrétní nehodě. Systémy reagují podle situace, např. při kolizích pod
různým úhlem, převrácení nebo sjetí z cesty,
různě tak, aby byla zajištěna dostatečná
ochrana.
Pokud výstražný symbol zůstane svítit
nebo se rozsvítí během jízdy a na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Airbag SRS
Naléhavý servis Jeďte do servisu, znamená to, že část bezpečnostních systémů
nefunguje v plném rozsahu. Společnost
Volvo doporučuje kontaktovat co nejdříve
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Jednotlivé bezpečnostní systémy ve
vozidle nikdy neupravujte a neopravujte
sami. Nesprávné provedení práce na některém z těchto systémů může způsobit
funkční poruchy a vážné poranění osob.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
Existují rovněž mechanické bezpečnostní
systémy jako např. Whiplash Protection
System. Vozidlo je zkonstruováno tak, že velká
část síly při kolizi je přenášena na nosníky,
sloupky, podlahu, střechu a na ostatní části
karosérie.
Pokud je konkrétní výstražný symbol
přerušen, rozsvítí se obecný
výstražný symbol a na displeji řidiče
se zobrazí stejná zpráva.
Pokud během kolize došlo k poškození důležité funkce, může se aktivovat bezpečnostní
režim vozidla.
Výstražný symbol na displeji řidiče
Výstražný symbol na displeji řidiče
se rozsvítí, pokud se elektrický
systém vozidla nastaví do polohy
zapalování II. Je-li bezpečnostní
systém bez závad, tento symbol po cca.
6 sekundách zhasne.
44
Související informace
•
•
•
•
•
•
Bezpečnost během těhotenství (str. 45)
Bezpečnostní pásy (str. 48)
Airbagy (str. 53)
Whiplash Protection System (str. 45)
Pedestrian Protection System (str. 47)
Bezpečnostní režim (str. 59)
•
Bezpečnost dětí (str. 61)
BEZPEČNOST
Bezpečnost během těhotenství
Během těhotenství je nezbytné správně používat bezpečnostní pás. Těhotné řidičky si
musí upravit polohu, ve které sedí.
Bezpečnostní pás
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Související informace
•
•
•
•
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Bezpečnost (str. 44)
Bezpečnostní pásy (str. 48)
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
Whiplash Protection System
Systém Whiplash Protection System
(WHIPS) snižuje riziko zranění krční páteře
typu "šlehnutí bičem". Systém se skládá ze
sedáků a opěradel absorbujících energii
a speciálně vyvinutých hlavových opěrek
v obou předních sedadlech.
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a fyzikálních vlastnostech druhého vozu.
Je-li systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu
a sedáky se posunou dolů, aby se změnila
poloha těla řidiče a spolujezdce na předním
sedadle. Tento pohyb pomáhá absorbovat část
sil, které mohou vzniknout a způsobit zranění
krční páteře typu "šlehnutí bičem".
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Poloha těla na sedadle
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
45
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Sedadlo ani systém WHIPS nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud přední sedadla byla vystavena velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit. Přestože se zdá, že
sedadla nejsou poškozena, je možné, že
neposkytnou ochranu v plném rozsahu.
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla.
Pokud se potom spustí opěradlo zadního
sedadla dolů, případný náklad se musí zajistit tak, aby v případě kolize nesklouzl na
opěradlo předního sedadla.
VAROVÁNÍ
Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné dolů nebo pokud se na zadním
sedadle používá dětská sedačka proti
směru jízdy, příslušné přední sedadlo se
musí posunout dopředu tak, aby nebylo
v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo
dětskou sedačkou.
Systém WHIPS a dětské sedačky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Související informace
•
•
Bezpečnost (str. 44)
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Rear Collision Warning* (str. 374)
Poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS zajistil odpovídající
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Nenechávejte na podlaze za předními sedadly a pod
předními sedadly a zadními sedadly žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
46
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Pedestrian Protection System
Pedestrian Protection System (PPS) je
systém, který při jistých čelních kolizích,
zmírňuje náraz chodce s vozidlem.
Za jistých čelních kolizí s chodcem reagují snímače v přední části vozidla a systém se aktivuje.
Je-li aktivována funkce PPS:
•
•
Zadní část kapoty je zvednuta.
Automatický alarm se odesílá přes Volvo
On Call*.
Snímače jsou aktivní při rychlosti cca. 25-50
km/h (15-30 mph).
Snímače jsou navrženy tak, aby detekovaly
srážku s předmětem, který má podobné vlastnosti jako lidská noha.
POZNÁMKA
V dopravním provozu se mohou vyskytovat
předměty, kvůli kterým budou snímače signalizovat podobně jako v případě kolize
s chodcem. Je možné, že se systém v případě kolize s tímto předmětem aktivuje.
VAROVÁNÍ
Nemontujte dopředu žádná příslušenství
a nic vpředu neměňte. Nevhodný zásah
vpředu může vést k nesprávnému fungování systému, vzniku vážného poranění
a poškození vozidla.
Související informace
•
Bezpečnost (str. 44)
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů. Dále doporučuje
používat výhradně originální díly.
VAROVÁNÍ
Vysokonapěťový systém nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému může způsobit funkční poruchy
a vážné poranění osob.
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k poškození přední části
vozidla, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo, který
prověří, zda systém nebyl poškozen.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Byl aktivován systém PPS nebo
došlo v systému k poruše. Postupujte podle dále uvedených
doporučení.
* Volitelná výbava/příslušenství.
47
BEZPEČNOST
Bezpečnostní pásy
VAROVÁNÍ
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem.
Chcete-li si zajistit dostatečné bezpečí, je
velmi důležité, aby bezpečnostní pás pevně
přiléhal k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být
příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen
k použití v normální poloze při sezení.
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž
správně nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Související informace
•
•
•
•
48
Bezpečnost (str. 44)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 50)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních
pásů (str. 48)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 51)
Připoutání a odpoutání
bezpečnostních pásů
Před rozjetím se ujistěte, zda jsou všichni
cestující připoutáni bezpečnostními pásy.
Připoutání bezpečnostních pásů
1.
Pomalu potáhněte bezpečnostní pás
a zkontrolujte, zda není překroucený nebo
poškozený.
POZNÁMKA
Bezpečnostní pás obsahuje samonavíjení,
které se zajistí v následujících situacích:
•
•
•
•
pokud se pás příliš rychle vytáhne.
během brzdění a akcelerace.
pokud se vozidlo silně nakloní.
pokud se jede do zatáčky.
BEZPEČNOST
2. Zajistěte bezpečnostní pás vložením blokovacího kolíku do zámku.
> Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás
byl zapnut.
3. Na předních sedadlech lze nastavit výšku
bezpečnostního pásu.
VAROVÁNÍ
Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte
vždy do zámku na správné straně. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly
správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Bezpečnostní pás musí vést přes rameno (nikoliv dolů
přes paži).
Stiskněte uchycení sedadla a posuňte bezpečnostní pás nahoru nebo dolů.
4. Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí
vést přes krk.
Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho).
}}
49
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž
správně nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
Odpoutání bezpečnostních pásů
1.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout.
2. Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej
ručně, aby nezůstal volně viset.
Související informace
•
•
•
50
Bezpečnostní pásy (str. 48)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 50)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 51)
Předpínač bezpečnostního pásu
Vozidlo je vybaveno standardními napínači
bezpečnostního pásu a elektrickými napínači
bezpečnostního pásu, které mohou v kritických situacích a při kolizích bezpečnostní
pásy napnout.
Standardní napínač bezpečnostního
pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
standardními napínači bezpečnostních pásů.
Napínač bezpečnostního pásu napíná bezpečnostní pás při kolizi dostatečnou sílou tak, aby
zachytil cestujícího účinněji.
Elektrický napínač bezpečnostního
pásu
Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce je vybaven elektrickým předpínačem.
Předpínače bezpečnostních pásů fungují ve
vzájemném souladu a mohou být aktivovány
společně se systémy podpory řidiče City
Safety a Rear Collision Warning. V kritických
situacích, jako např. při panickém brzdění, sjetí
z cesty (např. převrácení vozidla do příkopu,
zvednutí z terénu nebo nárazu do něčeho
v terénu), prokluzování nebo rizika kolize může
elektromotor předpínače bezpečnostní pás
přitáhnout.
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu
pomůže upravit polohu cestujícího, sníží riziko
nárazu do vnitřních komponentů vozidla a zlepší účinnost bezpečnostních systémů jako
jsou např. airbagy ve vozidle.
Jakmile kritická situace skončí, bezpečnostní
pás a elektrický předpínač bezpečnostního
pásu se automaticky vrátí do původní polohy.
Vrátit do původní polohy je však lze také
manuálně.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací
mechanismus bezpečnostního pásu na
straně spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
BEZPEČNOST
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 48)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních
pásů (str. 48)
•
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu (str. 51)
•
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce* (str. 56)
•
•
City Safety™ (str. 301)
Rear Collision Warning* (str. 374)
Resetování elektrického
předpínače bezpečnostního pásu
Upozornění na dveře
a bezpečnostní pás
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
resetuje automaticky. Pokud však zůstane
vysunutý, můžete jej resetovat manuálně.
1. Zastavte vozidlo na bezpečném místě.
Systém upozorní nepřipoutané řidiče, aby se
připoutali. Dále upozorňuje na pootevřené
dveře, kapotu motoru nebo víko zavazadlového prostoru.
2. Odepněte bezpečnostní pás a znovu jej
připoutejte.
> Bezpečnostní pás a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se resetují.
Grafika na displeji řidiče
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 50)
Bezpečnostní pásy (str. 48)
Na grafice na displeji řidiče se zobrazují různé druhy
varování. Barva varování na bočních dveřích
a zadních výklopných dveří závisí na rychlosti vozidla.
Grafika na displeji řidiče ukazuje, na jakých
sedadlech ve vozidle sedí připoutání a nepřipoutaní cestující.
Stejná grafika se zobrazí, pokud jsou otevřeny
některé boční dveře nebo kapota, zadní
výklopné dveře nebo klapka plnicí trubky
paliva.
Grafiku lze potvrdit stisknutím tlačítka O na
klávesnici volantu vpravo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
51
BEZPEČNOST
||
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Vizuální připomenutí ve střešní konzole.
Vizuální připomenutí je indikováno ve střešní
konzole a pomocí výstražného symbolu na displeji řidiče.
Zvukové upozornění závisí na rychlosti, době
jízdy a na vzdálenosti.
Grafika na displeji řidiče ukazuje stav pásů
řidiče a spolujezdců, tedy, zda pás je či není
připoután.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Přední sedadlo
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem, vizuální a zvukový signál je upozorní, aby se připoutali.
52
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy, zobrazí se
grafika na displeji řidiče.
•
Vizuální a zvukové upozornění, že bezpečnostní pás na zadním sedadle není připoután. Připomenutí zmizí, jakmile se pás
znovu zapne.
Upozornění pro dveře, kapotu motoru,
dveře zavazadlového prostoru a víčko
hrdla plnění paliva
Pokud kapota motoru, dveře zavazadlového
prostoru, víčko hrdla plnění paliva nebo dveře
nejsou správně zavřené, na grafice displeje
řidiče se zobrazí upozornění. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete to,
co aktivovalo výstrahu.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji
řidiče svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší
než cca. 10 km/h (6 mph), na displeji
řidiče svítí výstražná kontrolka.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 48)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních
pásů (str. 48)
BEZPEČNOST
Airbagy
Vozidlo je vybaveno airbagy a hlavovými airbagy pro řidiče a spolujezdce.
zovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému autoservisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
VAROVÁNÍ
Nafouknuté airbagy
Pokud se naplnil některý z airbagů, doporučujeme vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, aby
vozidlo bylo dopraveno k opravě do autori-
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo na
straně řidiče vybaveno airbagem ve volantu
a kolenním airbagem1.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob. Rychlé
nafukování airbagu a materiál, ze kterého je
airbag vyroben, může způsobit tření
a popálení kůže.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím žádné,
jednoho nebo několika airbagů.
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru
spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat
vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Společnost Volvo doporučuje nechat vozidlo
dopravit do autorizovaného servisu Volvo.
Airbagy řidiče
Související informace
•
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 44)
Airbagy řidiče (str. 53)
Airbag spolujezdce (str. 54)
Boční airbagy (str. 58)
Nafukovací záclony (str. 58)
Airbag ve volantu a kolenní airbag1 na straně řidiče na
předním sedadle.
V případě čelní kolize airbagy pomohou chránit
hlavu, krk, obličej a hruď řidiče a jeho kolena
a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a airbag/airbagy se nafouknou. Airbag
chrání cestující před nárazem při čelní kolizi.
Airbag se vypustí při stlačení v důsledku
srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je
zcela normální. Mezi naplněním a následným
vypuštěním airbagu uplyne pouze několik
desetin sekundy.
}}
53
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
VAROVÁNÍ
Nedávejte a nepřipevňujte na panel nebo
před panel, ve kterém je uložen kolenní airbag, žádné předměty.
Airbag spolujezdce
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo
vybaveno airbagem na straně řidiče spolujezdce na předním sedadle.
Související informace
•
•
Airbagy (str. 53)
Airbag spolujezdce (str. 54)
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému airbagu může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
Umístění airbagu ve volantu
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Umístění kolenního airbagu1
Airbag je složen ve spodní části přístrojové
desky na straně řidiče. Panel airbagu je označen nápisem AIRBAG.
1
54
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
Airbag předního spolujezdce na předním sedadle.
V případě čelní kolize airbag pomůže chránit
hlavu, krk, obličej a hruď spolujezdce a jeho
kolena a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a airbag se nafoukne. Airbag chrání
cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin
sekundy.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Štítek airbagu spolujezdce
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět
cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému airbagu může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
Umístění airbagu spolujezdce
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
Související informace
•
•
•
Airbagy (str. 53)
Airbagy řidiče (str. 53)
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce* (str. 56)
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
* Volitelná výbava/příslušenství.
55
BEZPEČNOST
Aktivace a deaktivace airbagu
spolujezdce*
Airbag spolujezdce lze deaktivovat, pokud je
vozidlo vybaveno vypínačem, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vypínač airbagu spolujezdce je umístěn z boku
přístrojové desky na straně spolujezdce a je
přístupný po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na
klávesnici na volantu vpravo.
Aktivace airbagu spolujezdce
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze.
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
OFF do polohy ON.
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. zap Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
ON - airbag je aktivován a všichni cestující, kteří sedí ve směru jízdy (děti i dospělí)
mohou bezpečně sedět na místě spolujezdce.
OFF - airbag je deaktivován a děti sedící
proti směru jízdy mohou bezpečně sedět
na sedadle spolujezdce.
56
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/
deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I nebo v nižší poloze, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí
elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí následující kontrolka.
> Textová zpráva a výstražný symbol na
displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je
aktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat,
pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí
cestující po směru jízdy (děti a dospělí).
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Deaktivace airbagu spolujezdce
2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na
klávesnici na volantu vpravo.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací
mechanismus bezpečnostního pásu na
straně spolujezdce.
Související informace
•
•
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
ON do polohy OFF.
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. vyp Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/
deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I nebo v nižší poloze, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí
elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí následující kontrolka.
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 50)
Dětské sedačky (str. 61)
> Textová zpráva a symbol na displeji
stropní konzoly informují, že airbag pro
přední sedadlo spolujezdce je deaktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je airbag vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti
a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
57
BEZPEČNOST
Boční airbagy
VAROVÁNÍ
Boční airbagy sedadla řidiče a spolujezdce
chrání v případě kolize hruď a boky.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému bočního airbagu může způsobit
funkční poruchy a vážné poranění osob.
Nafukovací záclony
Hlavový airbag Inflatable Curtain (IC)napomáhá předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při nárazu.
VAROVÁNÍ
Nedávejte žádné předměty do prostoru
mezi vnější stranou sedadla a panel dveří,
protože tento prostor je určen pro boční
airbag.
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou
omezit funkčnost bočních airbagů.
Do krajních rámů opěradel předního sedadla
jsou nainstalovány boční airbagy, které pomáhají chránit řidiče a spolujezdce na předním
sedadle.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
VAROVÁNÍ
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Boční airbagy a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Související informace
•
58
Airbagy (str. 53)
Tento airbag se instaluje podél obou stran do
čalounění stropu a chrání řidiče a cestující na
krajních sedadlech. Panely jsou označeny
štítky IC AIRBAG.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému nafukovacích záclon může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háčky jsou určeny pouze
pro lehké bundy a kabáty (nikoliv pro tvrdé
předměty jako jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné předměty. Tím by mohla
být omezena ochranná funkce airbagu.
Doporučujeme používat pouze originální
díly Volvo schválené pro montáž v těchto
částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj
oken na dveřích, nechejte mezi nákladem
a bočními okny prostor 10 cm (4 palce).
Jinak by se mohlo stát, že hlavový airbag
v čalounění stropu neposkytne zamýšlenou
ochranu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Bezpečnostní režim
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
Pokud se vozidlo dostalo do kolize, na displeji
řidiče se může zobrazit zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka s výstražným symbolem, pokud není displej poškozen a je
funkční elektrická soustava vozidla. Tato
zpráva oznamuje, že je omezena funkčnost
vozu.
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Safety mode Viz
Uživatelská příručka.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na
displeji řidiče se zobrazila se zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné
dopravní situaci.
Související informace
•
•
•
Bezpečnost (str. 44)
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu (str. 60)
Odtah (str. 507)
Airbagy (str. 53)
59
BEZPEČNOST
Startování a přesunutí vozidla
v bezpečnostním režimu
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem nastartování vozidla a přejetí na krátkou
vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné
dopravní situaci.
Startování vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
Zkontrolujte obecně poškození vozidla
a prověřte, zda nedochází k úniku paliva.
Nesmí být cítit zápach paliva.
3. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
> Elektronika vozidla provede kontrolu
systému a potom se pokusí obnovit
normální stav. Během této doby se na
displeji řidiče zobrazí zpráva Start
vozidla Kontrola systému, čekejte.
To může trvat až jednu minutu.
4. Když na displeji řidiče již není zpráva Start
vozidla Kontrola systému, čekejte, zkuste vozidlo znovu nastartovat.
DŮLEŽITÉ
Pokud je stále na displeji zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka, nesmíte
vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo
toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se zdá pojízdný, při
jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit
ovládání vozu.
Pokud došlo pouze k malému poškození
a nebyl zjištěn únik paliva, můžete zkusit
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na
displeji řidiče se zobrazila se zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz opusťte.
2. Vypněte vozidlo.
Přesunutí vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
Pokud se na displeji řidiče po pokusu
o nastartování zobrazí zpráva Normal
mode The car is now in normal mode,
vozidlo lze opatrně přesunout, pokud se
nachází v nebezpečné poloze.
2. Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
60
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní režim (str. 59)
Nastartujte vozidlo (str. 452)
Odtah (str. 507)
BEZPEČNOST
Bezpečnost dětí
Děti musí být při jízdě ve vozidle vždy zabezpečené.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky a úchyty)
určené pro montáž do vašeho konkrétního
vozidla. Pomocí bezpečnostní výbavy Volvo
pro děti zajistíte vhodné podmínky pro bezpečnou jízdu dítěte ve voze. Dále se bezpečnostní výbava pro děti snadno instaluje a jednoduše používá.
Při výběru výbavy se musí zohlednit hmotnost
a výška dítěte.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětské sedačce zády ke směru jízdy co
nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly dětskou
sedačku ve směru jízdy až do výšky 140 cm
(4 stopy 7 palců).
POZNÁMKA
Požadavky právních předpisů, které platí
pro typy dětských sedaček pro děti
různého věku a výšek, se pro jednotlivé
země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Související informace
•
•
•
Bezpečnost (str. 44)
Dětské sedačky (str. 61)
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 278)
Dětské sedačky
Pokud ve vozidle cestují děti, vždy je třeba
použít vhodné dětské sedačky.
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Dětská sedačka musí být umístěna,
namontována a používána správně.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
POZNÁMKA
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá,
ji připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
}}
61
BEZPEČNOST
||
POZNÁMKA
Pokud jsou dětské sedačky nainstalovány
a používány dlouhodobě, může dojít k opotřebení vybavení vozidla. Společnost Volvo
doporučuje chránit vybavení vozidla
pomocí ochrany před okopáváním.
Související informace
•
•
•
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
Vozidlo je vybaveno horními upevňovacími
body pro dětské sedačky na krajních sedadlech v zadní řadě.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.
Integrovaná dětská sedačka* (str. 74)
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím horních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 62)
Umístění upevňovacích bodů
Bezpečnost dětí (str. 61)
•
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 63)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 64)
VAROVÁNÍ
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí
vést přes otvor v podstavci hlavové opěrky
a až potom se smí v montážním bodě
napnout. Pokud to není možné, dodržujte
pokyny výrobce dětské sedačky.
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce* (str. 56)
Související informace
•
•
62
Dětské sedačky (str. 61)
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 63)
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů
na zadní straně opěradla.
•
Upevňovací body se nacházejí na zadní straně
krajních sedadel vzadu.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 67)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Spodní upevňovací body pro
dětské sedačky
čem pro aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce*.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX
pro dětské sedačky
Vozidlo je vybaveno spodními upevňovacími
body pro dětské sedačky na předním
sedadle* a na zadních sedadle.
Spodní upevňovací body jsou určeny pro konkrétní dětské sedačky upevňované proti směru
jízdy.
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body iSize/ISOFIX pro dětské sedačky na zadním
sedadle.
i-Size/ISOFIX2 je systém připevnění dětských
bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím spodních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů i-Size/ISOFIX vždy
postupujte podle instalačních instrukcí
výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Umístění upevňovacích bodů
Umístění upevňovacích bodů na zadním sedadle.
Upevňovací body na zadním sedadle se
nacházejí na zadní straně kolejnic na podlaze
pro přední sedadlo.
Související informace
•
•
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 67)
Umístění upevňovacích bodů na předním sedadle.
Upevňovací body na předním sedadle se
nacházejí po stranách prostoru pro nohy
u sedadla spolujezdce.
Upevňovací body na předním sedadle se instalují pouze, pokud je vozidlo vybaveno spína-
Dětské sedačky (str. 61)
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 62)
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů2
na čalounění opěradla.
Upevňovací body pro systém i-Size/ISOFIX se
nacházejí za kryty ve spodní části opěradla
krajních zadních sedadel.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
63
BEZPEČNOST
||
Upevňovací body jsou přístupné po zvednutí
krytů.
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 61)
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 62)
•
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 63)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 69)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 70)
Umístění dětské sedačky
Je důležité umístit dětskou sedačku na
správné místo do vozidla. Výběr umístění
záleží, především, na typu dětské sedačky
a na tom, zda je aktivován airbag spolujezdce.
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět
cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat
s airbagem.
Pokud je airbag spolujezdce aktivován,
sedačky pro dítě proti směru jízdy vždy instalujte na zadní sedadla. Pokud na předním
sedadle spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován,
sedačky pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na sedadlo spolujezdce vpředu.
2 Názvy
64
a symboly závisejí na trhu.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
BEZPEČNOST
Štítek airbagu spolujezdce
Dětské bezpečnostní úchyty
POZNÁMKA
Při instalaci a používání dětského zádržného
systému se musí pamatovat na řadu věcí, přičemž je důležité, kde se dětský zádržný
systém nachází.
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá,
ji připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 61)
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, ke kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 69)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 70)
3 Nabídka
příslušenství se pro jednotlivé trhy liší.
Pokud jsou dětské sedačky nainstalovány
a používány dlouhodobě, může dojít k opotřebení vybavení vozidla. Společnost Volvo
doporučuje chránit vybavení vozidla
pomocí ochrany před okopáváním.
Instalace předního sedadla
•
Při instalaci dětských sedaček proti směru
jízdy zkontrolujte, zda je deaktivován airbag spolujezdce.
•
Při instalaci dětských sedaček po směru
jízdy zkontrolujte, zda je aktivován airbag
spolujezdce.
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním
nebo částečně univerzálním schválením
v případě, kdy je vozidlo uvedeno
v seznamu vozidel od výrobce.
•
Dětské sedačky ISOFIX lze instalovat
pouze v případě, že je vozidlo vybaveno
konzolou ISOFIX3 z příslušenství.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 65)
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 67)
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
}}
65
BEZPEČNOST
||
•
•
•
Je-li dětská sedačka vybavena spodními
popruhy, společnost Volvo doporučuje
používat tyto popruhy společně se spodními upevňovacími body3.
•
Pokud je dětská sedačka vybavena opěrnými nohami, opěrnou nohu/nohy nainstalujte vždy přímo na podlahu. Nikdy neinstalujte opěrnou nohu na opěrku pro nohy
nebo na jiný předmět.
K usnadnění instalace dětské sedačky lze
použít vedení ISOFIX.
Instalace na zadní sedadlo
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním
nebo částečně univerzálním schválením
v případě, kdy je vozidlo uvedeno
v seznamu vozidel od výrobce.
•
Na prostřední sedadlo se nesmí instalovat
dětská sedačka s podpěrami.
•
Na krajních sedadlech se nachází systém
uchycení ISOFIX a tato sedadla jsou
schválena pro velikost i-Size4.
•
Krajní sedadla jsou vybavena horními
upevňovacími body. Společnost Volvo
doporučuje protáhnout horní popruhy dětské sedačky přes otvor v opěrce hlavy a až
potom je v upevňovacím bodě napnout.
3 Nabídka příslušenství
4 V závislosti na trhu.
66
Pokud to není možné, postupujte podle
pokynů výrobce sedačky.
se pro jednotlivé trhy liší.
•
Pokud je dětská sedačka opatřena spodními popruhy, nikdy neposunujte sedačku
dopředu poté, kdy jsou nainstalovány
popruhy ve spodních upevňovacích
bodech. Pokud dětská sedačka není nainstalována, nezapomeňte sundat spodní
popruhy.
Pokud je dětská sedačka vybavena opěrnými nohami, opěrnou nohu/nohy nainstalujte vždy přímo na podlahu. Nikdy neinstalujte opěrnou nohu na opěrku pro nohy
nebo na jiný předmět.
V případě instalace dětské sedačky pro malé děti na
zadní sedadlo společnost Volvo doporučuje, aby
vzdálenost od přední části dětské sedačky pro malé
děti ke zcela zadní části předního sedadla byla alespoň 50 mm (2 palce).
Související informace
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 64)
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 67)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 69)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 70)
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček pomocí bezpečnostních
pásů
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)A
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do
vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s aktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
po směru jízdy)A
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
U, LD
U
LD
UFB
UF, G, B*, H, LD
UF
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
67
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)A
Skupina 3
22-36 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
po směru jízdy)A
UFB
X
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UG, I, B*, H
UI
U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením.
L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální
kategorie.
B: Pro tuto hmotnosti skupinu je schválen zabudovaný zádržný systém.
X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Aby bylo možné nainstalovat dětské sedačky, prodloužení sedáku musí být vždy zasunuté.
Vyrovnejte opěradlo do vzpřímené polohy.
Volvo doporučuje: Dětská sedačka Volvo pro kojence (typové schválení E1 04301146).
Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04192), dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04212).
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná po směru jízdy (typové schválení E5 04191), dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák
Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).
Volvo doporučuje Römer KidFix XP (typové schválení E1 04301312).
Volvo doporučuje zabudovanou dětskou sedačku (typové schválení E5 04220).
Volvo doporučuje dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), zabudovaný dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169).
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce
vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo
spolujezdce dítě na dětské sedačce proti
směru jízdy.
68
Související informace
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 64)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 65)
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 69)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 70)
•
Bezpečnostní pásy (str. 48)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček i-Size
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R129.
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky i-Size podle velikosti dítěte.
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do
vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.
Typ dětské sedačky
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
Dětské sedačky i-Size
X
X
i-UA
X
i-U: Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size, s opěradlem ve směru jízdy a proti směru jízdy.
X: Není vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
A
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětské sedačce instalované proti směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Související informace
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 64)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 65)
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 67)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 70)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
69
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček ISOFIX
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky ISOFIX podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Velikostní
třídaA
70
Typ dětské sedačky
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru
jízdy
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru
jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
Skupina 0+
max. 13 kg
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R44. Model vozidla musí být uveden v seznamu vozidel výrobce.
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do
vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)B, C
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po
směru jízdy)B, C
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
BEZPEČNOST
Hmotnost
Skupina 1
9 – 18 kg
Velikostní
třídaA
Typ dětské sedačky
A
Dětská sedačka, ve
směru jízdy
B
Dětská sedačka, ve
směru jízdy
B1
Dětská sedačka, ve
směru jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)B, C
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po
směru jízdy)B, C
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
ILH
X
}}
71
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Velikostní
třídaA
Typ dětské sedačky
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)B, C
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po
směru jízdy)B, C
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být vhodné pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro univerzální kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX instalovaných ve směru jízdy, které jsou určeny pro tuto hmotnostní skupinu.
X: Není vhodné pro dětské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
H
Pro dětské sedačky se systémem uchycení ISOFIX je k dispozici klasifikace velikostí, která pomáhá uživatelům vybrat si správný typ dětské sedačky. Třídu sedačky si lze zjistit na štítku dětské
sedačky.
Práce v souvislosti s dětskými sedačkami ISOFIX s částečně univerzálním schválením (IL) v případě, že vozidlo je vybaveno konzolou ISOFIX z příslušenství (nabídka příslušenství se pro jednotlivé
trhy liší). Zde se pro dětské sedačky nepoužívají horní montážní úchyty.
Aby bylo možné nainstalovat dětské sedačky, prodloužení sedáku musí být vždy zasunuté.
Volvo doporučuje dětskou sedačku Volvo pro kojence připevňovanou pomocí systému úchytů ISOFIX (typové schválení E1 04301146).
Platí v případě, že vozidlo není vybaveno úchytem ISOFIX.
Upravte opěradlo tak, aby se opěrka hlavy nedotýkala dětské sedačky.
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typové schválení E5 04200).
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce
vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo
spolujezdce dítě na dětské sedačce proti
směru jízdy.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka i-Size/ISOFIX není
klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské sedačky musí zahrnovat
model vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste
ohledně doporučení k dětským sedačkám
i-Size/ISOFIX Volvo kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
72
Umístění dětské sedačky (str. 64)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 65)
BEZPEČNOST
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 67)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 69)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 63)
73
BEZPEČNOST
Integrovaná dětská sedačka*
Integrovaná dětská sedačka na krajních
místech zadních sedadel umožní dětem bezpečně a pohodlně sedět.
Dětská sedačka je speciálně navržena tak, aby
zajistila společně s bezpečnostními pásy
sedadla dobrou bezpečnost. Sedák lze zvednout v závislosti na hmotnosti dítěte do jedné
ze dvou poloh.
Dětská sedačka je schválena pro děti s hmotností 15-36 kg (33-80 lb) a výškou minimálně
95 cm (37 palců).
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na
rameni.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
74
•
sedák se zvedne do správné polohy podle
hmotnosti dítěte
•
sedák se na místě zajistí
•
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte
nebo nevede pod paží
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 61)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované
dětské sedačce* (str. 75)
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 76)
VAROVÁNÍ
Volvo doporučuje provádět opravu nebo
výměnu dětské bezpečnostní sedačky
pouze v autorizovaném servisu Volvo.
Neprovádějte na dětské sedačce žádné
úpravy a změny. Pokud integrovaná dětská
sedačka byla vystavena značnému zatížení,
např. v souvislosti s kolizí, musí se vyměnit
sedák sedadla, bezpečnostní pás a opěradlo resp. někdy i celé sedadlo. Dokonce
i když se zdá, že dětská sedačka není
poškozena, je možné, že neposkytne očekávanou míru ochrany. To platí také v případě, kdy se sedák při kolizi nebo
v podobné situaci nacházel ve spuštěné
poloze. Sedák se rovněž musí vyměnit,
pokud je silně opotřebený.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající
se dětské sedačky, dítě může v případě
kolize utrpět vážné poranění.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Vyklopení sedáku nahoru
v integrované dětské sedačce*
Sedák by měl být zvednut vždy, když se používá integrovaná dětská sedačka.
Sedák lze zvednout nahoru do dvou poloh. Příslušná poloha závisí na hmotnosti dítěte.
Spodní
poloha
Hmotnost
22-36 kg
(50-80 lb)
Horní poloha
15-25 kg
(33-55 lb)
Spodní poloha:
Zatlačte sedák zpět, aby se zajistil.
Horní poloha- začíná se od spodní polohy:
Zvedněte sedák nahoru u přední hrany
a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se
zajistil.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající
se dětské sedačky, dítě může v případě
kolize utrpět vážné poranění.
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu a nahoru
uvolněte sedák.
Stisknutím tlačítka sedák uvolníte.
Sedák nelze nastavit z horní polohy do
spodní polohy. Z horní polohy musíte
sedák nejdříve zcela pustit do zadního
sedadla a potom jej sklopit do spodní
polohy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
75
BEZPEČNOST
||
Integrovaná dětská sedačka* (str. 74)
Sklopení sedáku v integrované
dětské sedačce*
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 76)
Pokud se integrovaná dětská sedačka nepoužívá, sedák je třeba složit do zadního sedadla.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Sedák nelze nastavit z horní polohy do
spodní polohy. Z horní polohy musíte
sedák nejdříve zcela pustit do zadního
sedadla a potom jej sklopit do spodní
polohy.
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku,
abyste jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
Za prostorem pod sedákem dětské
sedačky se před spouštěním nesmí nacházet žádné volné předměty (jako např.
hračky).
POZNÁMKA
Před spuštěním zadního opěradla dolů se
nejdříve musí spustit dolů sedák dětské
sedačky.
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Související informace
•
•
76
Integrovaná dětská sedačka* (str. 74)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované
dětské sedačce* (str. 75)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Displeje a ovládací prvky u řidiče
ve vozidlech s levostranným
řízením
Klávesnice na volantu vpravo
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Houkačka
Volant a přístrojová deska
Nastavení volantu
Klávesnice na volantu vlevo
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON
CALL*
Manuální změna odrazivosti vnitřního
zpětného zrcátka
Středová a tunelová konzola
Otevírání kapoty
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/
zavírání* dveří zavazadlového prostoru,
nastavení sklonu halogenových světlometů
Stropní konzola
Středový displej
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla,
zadní mlhová světla, resetování dílčího
počítadla kilometrů
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Head-up displej*
Displej řidiče
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Startovací knoflík
Ovládání jízdního režimu
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Parkovací brzda
Panoramatická střecha*
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
78
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dveře řidiče
•
•
•
Displej řidiče (str. 82)
Přehled středového displeje (str. 108)
Převodovka (str. 466)
Displeje a ovládací prvky u řidiče
ve vozidlech s pravostranným
řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
•
•
Nastavení volantu (str. 200)
Spínače světel (str. 152)
}}
Nastartujte vozidlo (str. 452)
* Volitelná výbava/příslušenství.
79
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Volant a přístrojová deska
Otevírání kapoty
Středová a tunelová konzola
Houkačka
Nastavení volantu
Klávesnice na volantu vlevo
Stropní konzola
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla,
zadní mlhová světla, resetování dílčího
počítadla kilometrů
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Head-up displej*
Displej řidiče
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Klávesnice na volantu vpravo
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/
zavírání* dveří zavazadlového prostoru,
nastavení sklonu halogenových světlometů
80
Středový displej
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Startovací knoflík
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Ovládání jízdního režimu
Panoramatická střecha*
Parkovací brzda
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON
CALL*
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Manuální změna odrazivosti vnitřního
zpětného zrcátka
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dveře řidiče
•
•
•
Displej řidiče (str. 82)
Přehled středového displeje (str. 108)
Převodovka (str. 466)
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
•
•
Nastavení volantu (str. 200)
Spínače světel (str. 152)
Nastartujte vozidlo (str. 452)
* Volitelná výbava/příslušenství.
81
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Displej řidiče
Displej řidiče se aktivuje hned po otevření
dveří, tedy v poloze zapalování 0. Pokud se
displej řidiče chvíli nepoužívá, zhasne. Pokud
jej chcete aktivovat znovu, pokračujte jedním
z následujících kroků:
•
•
Otevřete jedny ze dveří.
•
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o vozidle a jízdě.
Na displeji řidiče se zobrazují měření, indikace,
indikační kontrolky a výstražné kontrolky.
Obsah displeje řidiče závisí na výbavě vozidla,
nastavení a na tom, jaké funkce jsou v daný
okamžik aktivní.
Sešlápněte brzdový pedál.
Aktivujte polohu zapalování I.
VAROVÁNÍ
Pokud displej řidiče zhasne, nerozsvítí se
při zapnutí/nastartování nebo je zcela či
částečně nečitelný, vozidlo se nesmí používat. Měli byste okamžitě navštívit servis.
Volvo doporučuje autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
V případě závady na displeji řidiče se může
stát, že se informace např. o brzdách, airbazích nebo jiných bezpečnostních systémech nezobrazí. V tomto případě řidič
nemůže zkontrolovat stav systémů vozidla
ani nemůže přijímat aktuální výstrahy
a informace.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Umístění na displeji řidiče:
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
Rychloměr
Indikační a varovné kontrolky
Tachometr/indikace hybriduA
Dílčí počítadlo kilometrů
Teploměr venkovní teploty
Indikátor řazení převodových stupňů
Hodiny
Jízdní režim
Informace o tempomatu a omezovači
rychlosti
Zprávy, v některých případech s grafikou
Palivoměr
Informace o dopravních značkách*
Informace o dveřích a bezpečnostních pásech
Indikace hybridní baterie
–
Stav nabíjení
Km do prázd. nádrže
Počítadlo
82
kilometrůB
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
A
B
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
–
Multimediální přehrávač
Km do vybité baterie
–
Navigační mapa*
Okamžitá spotřeba paliva
–
Telefon
Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na
volantu)
–
Rozpoznávání hlasu
–
Závisí na vybraném jízdním režimu.
Celkový počet ujetých kilometrů.
Dynamický symbol
Související informace
Dynamický symbol v základní
podobě.
Uprostřed displeje řidiče se nachází dynamický symbol, který mění svůj vzhled pro jednotlivé typy zpráv. Oranžové nebo červené
označení kolem symbolu označuje závažnost
informační nebo výstražné zprávy.
•
•
•
•
•
•
•
Nastavení displeje řidiče (str. 84)
Výstražné symboly na displeji řidiče
(str. 95)
Kontrolky na displeji řidiče (str. 92)
Palubní počítač (str. 87)
Zprávy na displeji řidiče (str. 104)
Spravování nabídky aplikací na displeji
řidiče (str. 103)
Jízdní režimy (str. 474)
Příklady symbolu.
Pokud dojde k problému nebo je třeba upřesnit informace, základní tvar animace se změní
na grafické zobrazení.
* Volitelná výbava/příslušenství.
83
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení displeje řidiče
Nastavení pomocí středového displeje
Nastavení z možností na displeje řidiči lze
upravit v nabídce aplikací na displeji řidiče a v
nabídce nastavení na středovém displeji.
Výběr typů informací
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Jazyk vyberte klepnutím na Systém
Jazyky a jednotky systému Jazyk
systému.
> Změna ovlivní jazyk na všech displejích.
Nastavení v nabídce aplikací na
displeji řidiče
2. Stiskněte My Car Displej řidiče
Informace na displeji řidiče.
Tato nastavení jsou osobní a automaticky se
ukládají do profilu aktivního řidiče.
3. Zvolte, co se má zobrazit na pozadí:
• Nezobrazovat žádné informace na
pozadí
Související informace
•
•
• Zobrazit informace o momentálně
•
přehráv. médiu
• Zobrazit mapu, i když není
Displej řidiče (str. 82)
Spravování nabídky aplikací na displeji
řidiče (str. 103)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
nastavena trasa
Výběr motivu
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Otevře se nabídka aplikací, která se ovládá klávesnicí na volantu vpravo.
V nabídce aplikací si můžete vybrat informace,
které zobrazuje na displeji řidiče
•
•
•
•
84
Palubní počítač
multimediální přehrávač
telefon
navigační systém*.
2. Klepněte na My Car
Zobrazit motivy.
Displej řidiče
3. Zvolte motiv (vzhled) displeje řidiče:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Výběr jazyka
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Palivoměr
Indikace hybridu
Palivoměr na displeji řidiče ukazuje hladinu
paliva v nádrži.
V jízdním režimu Hybrid a Pure se na displeji
řidiče zobrazí indikace hybridu, která může
pomoci řidiči jet s vozidlem úsporně.
Označuje úroveň výkonu při startování motoru s vnitřním spalováním.
Pokud je symbol zaplněn, znamená
to, že se používá spalovací motor.
Označuje úroveň výkonu, kdy se má
spustit motor s vnitřním spalováním.
Pokud symbol není zaplněn, znamená to, že se nepoužívá spalovací
motor.
Indikace která indikuje dobíjení
hybridní baterie např.při jemném
sešlápnutí brzdového pedálu.
Výkon požadovaný řidičem
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Béžové pole v palivoměru indikuje množství
paliva v nádrži.
Pokud je nízká hladina paliva, rozsvítí se symbol čerpání paliva a barva se změní na oranžovou. Palubní počítač dále ukazuje dojezd do
vyprázdnění nádrže.
Související informace
•
•
•
•
Displej řidiče (str. 82)
Indikace hybridní baterie (str. 86)
Používané palivo (str. 490)
Indikace hybridu zobrazuje konkrétním způsobem vztah mezi výkonem odebíraným
z motoru a výkonem, který je k dispozici.
Symboly na indikaci hybridu
Označuje aktuální hodnotu dostupného výkonu elektromotoru. Pokud
je symbol zaplněn, znamená to, že
se používá elektromotor.
Ukazatel v hybridní indikaci ukazuje výkon
motoru, který vyžaduje řidič tím, jak sešlapuje
plynový pedál. Čím je výsledek na stupnici
výše, tím větší výkon řidič u daného převodového stupně požaduje. Indikace mezi bleskem
a kapkou ukazuje okamžik, ve kterém se
spustí spalovací motor.
Pokud symbol není zaplněn, znamená to, že se nepoužívá elektromotor.
Palivová nádrž - objem (str. 692)
}}
85
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Indikace hybridní baterie
Příklad:
Indikace hybridní baterie zobrazuje množství
energie, které zbývá v hybridní baterii.
Vozidlo se nastartuje, ale nejede, výkon není zapotřebí.
Vozidlo generuje proud do baterie a baterie se dobíjí,
když se např. mírně sešlápne brzdový pedál nebo
když se při sjíždění svahu brzdí motorem.
Související informace
•
•
•
•
Elektromotor není schopen zajistit požadovaný výkon
a nastartuje se motor s vnitřním spalováním.
86
Jízdní režimy (str. 474)
Displej řidiče (str. 82)
Nožní brzda (str. 457)
Nastartování a zastavení spalovacího
motoru u verze Twin Engine (str. 473)
Energie v hybridní baterii se používá pro elektromotor, ale také k ochlazování nebo ohřevu
vozidla. Palubní počítač počítá přibližný dojezd
na energii, která zbývá v hybridní baterii.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symboly na indikaci hybridní baterie
Palubní počítač
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává hodnoty jako např. vzdálenost, spotřebu paliva a průměrnou rychlost.
Pro usnadnění úsporné jízdy jsou zaznamenávány informace o okamžité a průměrné spotřebě paliva. Na displeji řidiče lze zobrazit
informace z palubního počítače.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.
Dílčí počítadlo kilometrů
K dispozici jsou dvě dílčí denní počítadla kilometrů, TM a TA.
TM lze resetovat manuálně a TA se resetuje
automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.
Během jízdy se zaznamenávají následující
informace:
Počet ujetých kilometrů
Symbol
na hybridní baterii znamená, že je
aktivována funkce Hold. Symbol
znamená, že je aktivována funkce Charge.
•
•
•
•
Související informace
Hodnoty se počítají od posledního resetování
palubního počítače.
•
•
•
Displej řidiče (str. 82)
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Funkce Hold a Charge (str. 486)
Příklady informací z palubního počítače na displeji
řidiče Obrázek je schématický - díly se mohou lišit
v závislosti na modelu vozidla.
Palubní počítač obsahuje následující indikace:
•
•
•
•
•
•
Dílčí počítadlo kilometrů
Počítadlo kilometrů
Okamžitá spotřeba paliva
Doba jízdy
Průměrná rychlost
Průměrná spotřeba paliva
Počítadlo kilometrů
Počítadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkový počet kilometrů, které vozidlo ujelo. Tuto
hodnotu nelze vynulovat.
Okamžitá spotřeba paliva
Zde se zobrazuje množství paliva, kterou
vozidlo k danému okamžiku spotřebovalo.
Tato hodnota se aktualizuje každou sekundu.
Km do prázd. nádrže
Km do vybité baterie
Turista - alternativní rychloměr
}}
87
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Km do prázd. nádrže
Palubní počítač počítá, kolik kilometrů může ujet na palivo, které zbývá
v nádrži.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km (20 mil) a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Když se na měřicím přístroji zobrazí symbol
"----", není dostatek paliva pro výpočet zbývajícího dojezdu. Dočerpejte palivo co nejdříve.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může
mírně lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd.
Km do vybité baterie
Přibližná vzdálenost, kterou lze ujet
se zbývajícím množstvím energie
v hybridní baterii, se zobrazuje vedle
této kontrolky.
Výpočet vychází z průměrné spotřeby normálně naloženého vozidla při normální jízdě
a bere v úvahu, zda je zapnutá nebo vypnutá
klimatizace (AC). Při přepínání mezi jízdními
režimy Hybrid a Pure vypočítaná vzdálenost
roste, jelikož režim Pure omezuje nastavení
klimatu (klima ECO).
88
Pokud se zobrazí "----", dojezd v elektrickém
režimu není zaručen.
chladný vzduch z klimatizace), tím méně kilometrů můžete ujet.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může
mírně lišit.
Kromě vysokého odběru proudu v prostoru
cestujících snižuje dojezd vozidla rovněž
náhlé zrychlování a brzdění, vysoká
rychlost, vysoké zatížení, nízká vnější
teplota a příkrá stoupání.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd.
Výchozí hodnota plně nabité hybridní
baterie
Jelikož je obtížné předvídat styl jízdy a ostatní
faktory, které mají vliv na dojezd v elektrickém
režimu, společnost Volvo se rozhodla používat
výchozí hodnotu při plně nabitém vozidle.
Výchozí hodnota znamená maximální hodnotu,
kterou lze dosáhnout, nikoliv odhad dojezdu
v elektrickém režimu. Rozdíl výchozí hodnoty
pro Hybrid a Pure je způsoben tím, že
v režimu Pure může vozidlo spotřebovávat
z hybridní baterie více energie, a tím, že
vozidlo přepne na klima ECO.
Počet ujetých kilometrů v elektrickém
režimu
Pokud chcete ujet na elektřinu co nejvíce kilometrů, řidič elektrického vozidla musí pamatovat také na hospodárnost využití energie. Čím
více spotřebičů je zapnutých (stereo, elektrické vyhřívání oken, zrcátek, sedadel, velmi
Turista - alternativní rychloměr
Alternativní digitální rychloměr usnadní jízdu
v zemích, kde jsou značky maximální rychlosti
uvedeny v jiné jednotce než je jednotka na přístrojích ve vozidle.
Potom se digitální rychlost zobrazuje v jiných
jednotkách než jsou jednotky na analogovém
rychloměru. Pokud je analogový rychloměr cejchován v mph, digitální rychloměr zobrazuje
příslušnou rychlost v km/h a naopak.
Související informace
•
•
•
•
•
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
(str. 89)
Resetování denního počítadla (str. 90)
Zobrazení statistiky jízdy na středovém
displeji (str. 90)
Displej řidiče (str. 82)
Změna jednotek systému (str. 131)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení údajů o jízdě na displeji
řidiče
Hodnoty zaznamenané a vypočítané palubním počítačem lze zobrazovat na displeji
řidiče.
Tyto hodnoty jsou ukládány do aplikace palubního počítače. V nabídce aplikací si můžete
vybrat informace, které se zobrazují na displeji
řidiče.
1.
Stisknutím (1) se otevře nabídka aplikací
na displeji řidiče.
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je
na displeji řidiče nepotvrzená zpráva.
Zpráva se nejdříve musí potvrdit stisknutím tlačítka O (4) před tím, než se otevře
nabídka aplikací).
3. Rolováním dolů na tlačítka možností
zvolte informace, které chcete zobrazit na
displeji řidiče.
•
•
•
•
•
2. Navigujte na aplikaci palubního počítače
vlevo nebo vpravo pomocí (2).
> V horních čtyřech řádcích nabídky se
zobrazují naměřené hodnoty palubního
počítače TM. Další čtyři řádky v nabídce
ukazují naměřené hodnoty palubního
počítače TA. Pomocí (3) můžete
v seznamu rolovat nahoru a dolů.
•
Počítadlo kilometrů
Km do prázd. nádrže
Km do vybité baterie
Turista (alternativní rychloměr)
Počet ujetých kilometrů pro dílčí počítadlo TM, TA nebo bez zobrazení ujetých
kilometrů
Okamžitá spotřeb paliva, průměrná
spotřeba postupně pro TM nebo TA,
bez zobrazení spotřeby paliva
Položku zvolte resp. její výběr zrušte
pomocí tlačítka O (4). Změna se provede
okamžitě.
Související informace
Pomocí klávesnice na volantu vpravo otevřete a navigujte v nabídce aplikací1.
•
•
Palubní počítač (str. 87)
Resetování denního počítadla (str. 90)
Nabídka aplikací
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
1
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
89
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování denního počítadla
Denní počítadlo resetujte pomocí levého
páčkového přepínače.
Zobrazení statistiky jízdy na
středovém displeji
Statistika jízdy z palubního počítače se zobrazuje graficky na středovém displeji. Statistika
obsahuje přehled, který zvýší efektivitu jízdy.
Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci
Výkonnost řidiče.
Každý pruh grafu odpovídá 1,
10 nebo 100 km resp. mil.
Pruhy se během jízdy zaplňují z pravé strany.
Pruh zcela vpravo označuje hodnotu pro
aktuální vzdálenost.
–
Všechny informace na denním počítadle
kilometrů TM (tedy počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba, průměrná rychlost
a doba jízdy) vynulujte dlouhým stisknutím
tlačítka RESET na páčkovém přepínači
vlevo.
Stisknutím tlačítka RESET resetujte pouze
počet ujetých kilometrů.
Spotřeba paliva a elektřiny se zobrazují
v samostatných grafech. Spotřeba elektřiny je
"čistá" spotřeba, tedy energie minus regenerovaná energie vyrobená během brzdění.
Související informace
Palubní počítač (str. 87)
2 Obrázek je schématický
3 Platí pro topení spalující
90
POZNÁMKA
Průměrná spotřeba paliva a celková doba jízdy
se počítají od okamžiku posledního resetování
statistiky jízdy.
Denní počítadlo TA lze resetovat pouze automaticky, pokud se vozidla nepoužívá minimálně čtyři hodiny.
•
Statistika jízdy z palubního počítače2.
- díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
palivo.
Pokud jedete na elektřinu a je puštěno
nezávislé topení3, může být ve statistice
jízdy uvedena spotřeba paliva.
Související informace
•
•
Nastavení statistiky jízdy (str. 91)
Palubní počítač (str. 87)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení statistiky jízdy
Datum a čas
Resetujte resp. upravte nastavení statistiky
jízdy.
1. Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci
Výkonnost řidiče.
Hodiny se zobrazují na displeji řidiče a na
středovém displeji.
Umístění hodin
Letní čas
V některých zemích lze pomocí tlačítka
Automatická denní světla vybrat automatické nastavení letního času. U jiných zemí se
nastavení Letní čas vybírá manuálně.
2. Stiskněte Nastavení
•
a změní se měřítko grafu. Zvolte pro
pruh rozlišení 1, 10 nebo 100 km/mil.
•
a resetují se data po každé jízdě. Provádí se, když vozidlo stojí déle než
4 hodiny.
V některých situacích mohou zprávy a informace zakrýt hodiny na displeji řidiče.
a resetují se data aktuální jízdy.
Na středovém displeji se hodiny nacházejí
v pravé horní části stavového řádku.
•
Statistika jízdy, vypočítaná průměrná spotřeba a celková doba jízdy se vždy resetují
současně.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.
Související informace
•
Zobrazení statistiky jízdy na středovém
displeji (str. 90)
•
•
Palubní počítač (str. 87)
Automatický čas pro vozidla s GPS
Pokud je vozidlo vybaveno navigací, lze zvolit
Automatický čas. V tomto případě se v závislosti na poloze vozidla automaticky upraví
časové pásmo. U některých typů navigace se
musí nastavit aktuální poloha (země) a až
potom může být nastaveno správné časové
pásmo. Pokud Automatický čas není zvoleno,
čas a datum se upravují pomocí šipky nahoru
a šipky dolů na dotykové obrazovce.
Související informace
•
•
Displej řidiče (str. 82)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
Nastavení data a času
–
Pokud chcete změnit zobrazení formátu
času a data, zvolte v horním zobrazení na
středovém displeji Nastavení Systém
Datum a čas.
Datum a čas upravte tisknutím šipky
nahoru a dolů na dotykové obrazovce.
Resetování denního počítadla (str. 90)
91
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Teploměr venkovní teploty
Související informace
Na displeji řidiče se nachází teploměr
venkovní teploty.
Snímač detekuje teplotu mimo vozidlo.
•
•
Displej řidiče (str. 82)
Změna jednotek systému (str. 131)
Kontrolky na displeji řidiče
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci
funkce, použití systému a výskyt chyby nebo
poruchy.
Symbol
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu
„nechová“ dle očekávání, rozsvítí
se tato informační kontrolka a na
displeji řidiče se objeví text. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Závada v brzdovém systému
Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit teplota,
která je příliš vysoká.
Pokud se venkovní teplota pohybuje
mezi –5 °C až +2 °C (23 °F až
36 °F), zobrazí se symbol sněhové
vložky informující o tom, že vozovka
může být kluzká.
Symbol se krátce rozsvítí na head-up displeji*,
pokud je vozidlo tímto displejem vybaveno.
Tento symbol se rozsvítí, pokud
dojde k poruše u parkovací
brzdy.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí,
systém je nefunkční. Normální
funkce brzdové soustavy zůstává
zachována, avšak bez fungování
ABS.
Jednotku pro indikaci teploty atd. změňte
v nastavení systému v horním zobrazení středového displeje.
92
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Automatické brzdění
Levé a pravé směrové světlo
Dálková světla svítí
Kontrolka se rozsvítí, když je
funkce aktivována a když je
aktivní brzdový pedál nebo
parkovací brzda. Brzdy přidrží
stojící vozidlo, které zastavilo.
Při použití směrových světel
symbol bliká.
Kontrolka svítí, když svítí dálková
světla a když používáte světelnou
houkačku.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Aktivní hlavní světlomety svítí
Obrysová světla
Kontrolka se rozsvítí při nízkém
tlaku huštění. V případě závady
v systému tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolka nejdříve cca.
1 minutu bliká a potom se rozsvítí
nepřerušovaně. Důvodem může
být to, že systém nedokáže tlak
detekovat nebo varovat v případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatice.
Symbol se rozsvítí, když svítí
obrysová světla.
Systém řízení emisí
Symbol se rozsvítí modře, pokud
je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Pokud se kontrolka rozsvítí po
nastartování motoru, důvodem
může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Symbol se rozsvítí modře, pokud
je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla svítí.
Závada v systému světlometů
Aktivní hlavní světlomety
nesvítí
Tento symbol svítí, pokud došlo
k závadě ve funkci ABL (aktivní
natáčecí světla), nebo pokud
došlo v systému světlometů
k jiné závadě.
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování
dálkových světlometů. Obrysová
světla svítí.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Dálková světla svítí
Symbol se rozsvítí, když svítí dálková světla a obrysová světla.
Přední světla do mlhy svítí
Aktivní hlavní světlomety
nesvítí
Tato kontrolka svítí, když svítí
přední světlo do mlhy.
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování
dálkových světlometů.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
}}
93
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Popis
Dešťový senzor je zapnutý
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Tato kontrolka svítí, když je
zapnutý dešťový senzor.
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány.
Teplotní příprava je zapnutá
Tato kontrolka se rozsvítí, když
blok motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující/klimatizace připravují teplotu ve vozidle.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že
stabilizační systém zasahuje.
Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně, došlo k poruše
v systému.
Systém stability, sportovní
režim
Symbol se rozsvítí při aktivaci
sportovního režimu. Sportovní
režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se
plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než
při běžné jízdě. Do jisté úrovně
potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
94
Symbol
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na
silnici nejsou detekovány.
Oranžová kontrolka: Asistent
jízdy v jízdním pruhu varuje/zasahuje.
Asistent jízdních pruhů
a dešťový senzor
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány. Dešťový
senzor je zapnutý.
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na
silnici nejsou detekovány.
Dešťový senzor je zapnutý.
Snížená funkčnost
Pokud dojde k dočasné závadě
hnacího ústrojí, vozidlo přejde do
nouzového režimu, kdy se výkon
motoru sníží, aby nedošlo
k poškození hnacího ústrojí.
Související informace
•
•
Displej řidiče (str. 82)
Výstražné symboly na displeji řidiče
(str. 95)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Výstražné symboly na displeji
řidiče
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Symbol
Popis
Varování
Červená varovná kontrolka se
rozsvítí, pokud byla indikována
závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost nebo ovladatelnost vozidla. Na displeji řidiče se
zároveň objeví vysvětlující text.
Výstražný symbol se může rozsvítit také ve spojení s jinými
kontrolkami.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka se rozsvítí nebo bliká,
pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
rozepnul.
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Airbagy
Nízký tlak oleje
Pokud symbol zůstane svítit
nebo se rozsvítí během jízdy,
byla zjištěna závada v některém
bezpečnostních systémů vozidla.
Přečtěte si zprávu na displeji
řidiče. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud svítí kontrolka
a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka,
může být příliš nízká hladina
brzdové kapaliny. Navštivte nejbližší autorizovaný servis, kde
necháte zkontrolovat hladinu
brzdové kapaliny a případně ji
doplníte.
Je aktivována parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je
zabrzděná parkovací brzda.
Blikající kontrolka znamená, že
došlo k poruše. Přečtěte si
zprávu na displeji řidiče.
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během
jízdy, pokud došlo k poruše
v elektrickém systému. Navštivte
servis. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Nebezpečí nehody
Indikace City Safety varuje před
nebezpečím nehody s jinými
vozidly, chodci, cyklisty nebo velkými zvířaty.
}}
95
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Funkční porucha systému
Symbol se rozsvítí během jízdy,
pokud něco není v pořádku
v hnacím systému. Na displeji
řidiče se zároveň objeví vysvětlující text.
Vysoká teplota motoru
Symbol se rozsvítí, když během
jízdy příliš stoupne teplota
motoru. Na displeji řidiče se
zároveň objeví vysvětlující text.
Související informace
•
•
Kontrolky na displeji řidiče (str. 92)
Displej řidiče (str. 82)
Licenční smlouva na displej řidiče
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme anglický text dohody společnosti
Volvo s výrobcem nebo vývojářem.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying
documentation covered by this license (the
"Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software,
and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom
the Software is furnished to do so, all subject
to the following: The copyright notices in the
Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and
the following disclaimer, must be included in
all copies of the Software, in whole or in part,
and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are
solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-
96
INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR
IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. All advertising materials mentioning
features or use of this software must
display the following acknowledgement:
This product includes software developed
by the University of California, Berkeley
and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of the organisation nor
the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derive
from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
}}
97
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the
distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
98
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed
or implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to
the FreeType font engine, various tools
and contributions which rely on, or relate
to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages,
and which do not fall under their own
explicit license. The license affects thus
the FreeType font engine, the test
programs, documentation and makefiles,
at the very least. This license was inspired
by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses,
which all encourage inclusion and use of
free software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that
this software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as
is' distribution) o You can use this
software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us.
(`royalty-free' usage) o You may not
pretend that you wrote this software. If
you use it, or only parts of it, in a program,
you must acknowledge somewhere in
your documentation that you've used the
FreeType code. (`credits') We specifically
permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in
commercial products, provided that all
warranty or liability claims are assumed by
the product vendor. Legal Terms 0.
Definitions Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be
they named as alpha, beta or final release.
`You' refers to the licensee, or person
using the project, where `using' is
a generic term including compiling the
project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using
the FreeType engine'. This license applies
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
to all files distributed in the original
FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the
original archive. If you are unsure whether
or not a particular file is covered by this
license, you must contact us to verify this.
The FreeType project is copyright (C)
1996-1999 by David Turner, Robert
Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights
reserved except as specified below. 1. No
Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS
PROVIDED `AS IS' WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT
WILL ANY OF THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE
OR THE INABILITY TO USE, OF THE
FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType
project is copyrighted material, only this
license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by
using, distributing, or modifying the
FreeType project, you indicate that you
understand and accept all the terms of
this license.
2. Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
o Redistribution of source code must
retain this license file (`licence.txt')
unaltered; any additions, deletions or
changes to the original files must be
clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of
the unaltered, original files must be
preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must
provide a disclaimer that states that the
software is based in part of the work of
the FreeType Team, in the distribution
documentation. We also encourage you to
put an URL to the FreeType web page in
your documentation, though this isn't
mandatory. These conditions apply to any
software derived from or based on the
FreeType code, not just the unmodified
files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising The names of FreeType's
authors and contributors may not be used
to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. We suggest, but do
not require, that you use one or more of
the following phrases to refer to this
software in your documentation or
advertising materials: `FreeType Project',
`FreeType Engine', `FreeType library', or
`FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists
related to FreeType:
o freetype@freetype.org Discusses
general use and applications of FreeType,
as well as future and wanted additions to
the library and distribution. If you are
looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o devel@freetype.org
Discusses bugs, as well as engine
internals, design issues, specific licenses,
porting, etc. o http://www.freetype.org
Holds the current FreeType web page,
which will allow you to download our
latest development version and read
online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<david.turner@freetype.org> Robert
Wilhelm <robert.wilhelm@freetype.org>
Werner Lemberg
<werner.lemberg@freetype.org>
}}
99
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng
distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
Simon-Pierre Cadieux
libpng versions 0.89, June 1996, through
0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the
same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list
of Contributing Authors:
Eric S. Raymond
John Bowler
Gilles Vollant
Kevin Bracey
and with the following additions to the
disclaimer:
Sam Bushell
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your
particular purposes or needs. This library is
provided with all faults, and the entire risk of
100
satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS
IS". The Contributing Authors and Group 42,
Inc. disclaim all warranties, expressed or
implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for
any purpose. The Contributing Authors and
Group 42, Inc. assume no liability for direct,
indirect, incidental, special, exemplary, or
consequential damages, which may result
from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such
damage.
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked
as such and must not be misrepresented
as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed
or altered from any source or altered
source distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in
a product, acknowledgment is not required
but would be appreciated.
A "png_get_copyright" function is available,
for convenient use in "about" boxes and the
like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course)
is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png"
(98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source
Software. OSI Certified Open Source is
a certification mark of the Open Source
Initiative.
Glenn Randers-Pehrson randeg@alum.rpi.edu
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
}}
101
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version
2.0, Sept. 18, 2008)
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Copyright (C) [dates of first publication]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to
do so, subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale,
use or other dealings in this Software without
prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
102
Nabídka aplikací na displeji řidiče
Nabídka aplikací na displeji řidiče umožňuje
rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím pro určité aplikace.
Související informace
•
Displej řidiče (str. 82)
Obrázek je schématický.
Místo středového displeje lze použít nabídku
aplikací na displeji řidiče. K ovládání se používá pravá klávesnice na volantu. Nabídka aplikací umožní snadno přepínat mezi různými
aplikacemi nebo funkcemi v rámci aplikací,
aniž by se musel pouštět volant.
Funkce nabídky aplikací
Přes jednotlivé aplikace je přístup k různým
druhům funkcí. Z nabídky aplikací lze ovládat
následující aplikace a související funkce:
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Aplikace
Funkce
Palubní počítač
Výběr denního počítadla
kilometrů, výběr toho, co
se bude zobrazovat na displeji řidiče apod.
Multimediální
přehrávač
Výběr aktivního zdroje přehrávače médií.
Telefon
Volání kontaktu ze
seznamu hovorů.
Navigace
Průvodce do cíle apod.
Spravování nabídky aplikací na
displeji řidiče
Spravování nabídky aplikací na displeji
řidiče (str. 103)
Stiskněte tlačítko Otevřít/zavřít (1).
> Nabídka aplikací se otevře/zavře.
POZNÁMKA
Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Před
otevřením nabídky aplikací se zpráva musí
nejdříve potvrdit.
Nabídka aplikací se zavře automaticky po jisté
době nečinnosti nebo po výběru jistých položek.
Displej řidiče (str. 82)
Přehled středového displeje (str. 108)
–
Nabídka aplikací na displeji řidiče se ovládá
pomocí klávesnice na volantu vpravo.
Související informace
•
•
•
Otevírání/zavírání nabídky aplikací
Navigace a výběr v nabídce aplikací
Nabídka aplikací a klávesnice na volantu vpravo.
Obrázek je schématický.
Otevřít/zavřít
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
1.
K navigování mezi jednotlivými aplikacemi
tiskněte vlevo nebo vpravo (2).
> V nabídce aplikací se zobrazí funkce
pro předchozí/další aplikaci.
2. Funkce pro zvolenou aplikaci procházejte
klepnutím nahoru nebo dolů (3).
3. Možnost pro danou funkci potvrďte nebo
zvýrazněte stisknutím nebo potvrzením
(4).
> Funkce se aktivuje a pro některé
položky se nabídka aplikací potom
zavře.
Pokud se nabídka aplikací otevře znovu, otevřou se přímo funkce naposledy zvolené aplikace.
}}
103
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Související informace
•
Nabídka aplikací na displeji řidiče
(str. 102)
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 104)
Zprávy na displeji řidiče
Na displeji řidiče se mohou zobrazit zprávy,
které řidiče informují resp. jsou mu v různých
situacích nápomocné.
Příklady zpráv na displeji řidiče Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu
vozidla.
Na displeji řidiče se zobrazují zprávy vysoké
priority pro řidiče.
V závislosti na tom, jaké ostatní informace
jsou momentálně zobrazovány, se zprávy
mohou zobrazit na různých částech displeje
řidiče. Po chvíli resp, po potvrzení zprávy nebo
po provedení vyžadovaného opatření zpráva
z displeje řidiče zmizí. Pokud chcete zprávu
uložit, umístí se do aplikace Stav vozu, která
se otevírá ze zobrazení aplikací na středovém
displeji.
104
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly nebo tlačítky pro potvrzení zprávy nebo,
například, akceptování požadavku.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Servisní zprávy
Dále uvádíme některé důležité servisní zprávy
a jejich význam.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Naléhavý
servis Jeďte
do servisuA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Doporučen
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Zobrazeno před termínem
následujícího servisu.
Objednejte se
do servisu
Zpráva
Popis
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Zobrazeno v termín následujícího servisu.
Čas na
údržbu
Pravidelná
údržba
Termín
servisu překročen
Dočasně vypA
A
B
Spravování zpráv na displeji řidiče
Zprávy na displeji řidiče se zpracovávají
pomocí klávesnice na volantu vpravo.
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Zobrazeno v den, kdy skončí
platnost hesla.
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Spravování zpráv na displeji řidiče
(str. 105)
•
Práce se zprávou uloženou z displeje
řidiče (str. 106)
•
Zpráva na středovém displeji (str. 139)
Příklady zpráv na displeji řidiče a klávesnice na
volantu vpravo. Obrázek je schématický - díly se
mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Vlevo/vpravo
Potvrdí se
Některé zprávy na displeji řidiče obsahují
jedno nebo několik tlačítek, například, pro
potvrzení zprávy nebo akceptování požadavku.
}}
105
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
Práce se zprávou uloženou
z displeje řidiče
1.
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy
z displeje řidiče nebo ze středového displeje,
zprávy se spravují na středovém displeji.
K navigování mezi jednotlivými tlačítky tiskněte vlevo nebo vpravo (1).
2. Výběr potvrďte stisknutím nebo potvrzením (2).
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
1.
Zavřete zprávu stisknutím nebo potvrzením (2) nebo počkejte, než se zpráva po
chvíli automaticky zavře.
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení
aplikací na středovém displeji. V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva
Zpráva uložena v aplik. Stav vozu.
•
Uložené zprávy lze zobrazit v aplikaci Stav vozu.
Zprávy, které se zobrazují na
displeji řidiče a musí se uložit,
se ukládají do aplikace Stav
vozu na středovém displeji.
V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva
Zpráva uložena v aplik.
Zprávy na displeji řidiče (str. 104)
Práce se zprávou uloženou z displeje
řidiče (str. 106)
Zpráva na středovém displeji (str. 139)
Stav vozu.
106
Stiskněte tlačítko vpravo od zprávy
Zpráva uložena v aplik. Stav vozu na
středovém displeji.
> Uložená zpráva se zobrazí v aplikaci
Stav vozu.
Otevřete aplikaci Stav vozu v zobrazení
aplikací na středovém displeji.
> Aplikace se otevře ve spodním dílčím
zobrazení výchozího zobrazení.
2. V aplikaci zvolte kartu Zprávy.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
Související informace
•
•
–
Přečtení uložené zprávy později:
V případě zpráv bez tlačítek:
–
Přečtení uložené zprávy
Okamžité přečtení uložené zprávy:
3. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci
se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Správa uložené zprávy
V rozbaleném stavu jsou u některých zpráv
dvě tlačítka, která umožňují objednat službu
nebo přečíst si uživatelskou příručku.
Související informace
Objednání servisu u uložené zprávy:
•
–
•
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 104)
Spravování zpráv na displeji řidiče
(str. 105)
Zpráva na středovém displeji (str. 139)
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Požádat
o termínZavolat pro termín4 a zobrazí se
nápověda objednávání servisu.
> S Požádat o termín: V aplikaci se otevře karta Termíny a vytvoří se požadavek na objednání servisu a opravy.
S Zavolat pro termín: Spustí se telefonní aplikace a zavolá se autoservis za
účelem objednání servisu a opravy.
Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku
ohledně uložené zprávy:
–
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte
Uživatelská příručka a přečtěte si zprávu
v uživatelské příručce.
> Na středovém displeji se otevře uživatelská příručka a zobrazí se informace
propojené s touto zprávou.
Uložené zprávy v aplikaci se mažou automaticky při každém nastartování motoru.
4V
závislosti na trhu. Musí se zaregistrovat Volvo ID a vybraný servis.
107
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přehled středového displeje
Řada funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje. Zde je prezentován středový
displej a možnosti středového displeje.
108
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tři ze základních zobrazení středového displeje. Potáhnutím doprava nebo doleva zpřístupníte zobrazení funkcí nebo aplikací5.
Zobrazení funkcí - funkce vozidla, které se
aktivují nebo deaktivují stisknutím.
5U
vozidel s pravostranným řízením je pořadí zobrazení opačné.
Některé funkce jsou spouštěcí funkce. To
znamená, že otevřou okno s možnostmi
nastavení. Zde například patří Kamera.
V zobrazení funkcí se upravuje rovněž
}}
109
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
nastavení head-up displeje*. Úpravy lze
provést pomocí klávesnice na volantu
vpravo.
Média - naposledy používané aplikace,
které souvisejí s médií. Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
Výchozí zobrazení - první zobrazení, které
se zobrazí při spuštění obrazovky.
Telefon - odsud je přístupna funkce telefonu. Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně
klepnete.
Zobrazení aplikací - aplikace, které byly
staženy (aplikace třetích stran) a aplikace
integrovaných funkcí, např. FM rádio.
Aplikaci otevřete tak, že klepnete na ikonu
aplikace.
Stavová lišta - nahoře na obrazovce
vpravo se zobrazí aktivity ve vozidle. Na
levé straně stavového pole se zobrazují
informace o síti a připojení, zatímco
vpravo se zobrazují informace související
s médií, hodiny a indikace informující
o postupu aktivit na pozadí.
Horní zobrazení - přetáhnutím karty dolů
zpřístupníte horní zobrazení. Z toho místa
je přístupné Nastavení, Uživat. příručka,
Profil a uložené zprávy vozidla. V některých případech lze z horního zobrazení
zpřístupnit také kontextová nastavení
(např. Navigace Nastavení) a kontextovou
uživatelskou příručku (např. Manuál
Navigace).
Navigace - dostanete se k navigaci po
mapě, např. pomocí Sensus Navigation*.
Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
110
Doplňkové dílčí zobrazení - naposledy
používané aplikace nebo funkce vozidla,
které nepatří mezi jiná dílčí zobrazení. Dílčí
zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
Řádek klimatu - informace a přímá interakce, například*, k nastavení teploty
a ohřevu sedadel. Pokud chcete otevřít
zobrazení klimatu s dalšími možnostmi
nastavení, klepněte na symbol uprostřed
řádku klimatu.
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
•
•
•
Multimediální přehrávač (str. 527)
•
Změna vzhledu středového displeje
(str. 130)
•
•
•
•
Změna jazyka systému (str. 131)
Telefon (str. 544)
Ovládání klimatu (str. 215)
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému
na středovém displeji (str. 130)
Změna jednotek systému (str. 131)
Čištění středového displeje (str. 661)
Zpráva na středovém displeji (str. 139)
Související informace
•
•
Ovládání středového displeje (str. 111)
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 114)
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 121)
•
•
Apps (str. 518)
Symbol na stavové liště středového displeje (str. 123)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 132)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ovládání středového displeje
Řada funkcí ve vozidle je ovládána a regulována ze středového displeje. Na středovém
displeji je dotyková obrazovka, která reaguje
na dotyk.
Použití dotykové obrazovky na
středovém displeji
Obrazovka reaguje odlišně podle toho, zda ji
stisknete, přetáhnete nebo potáhnete prsty.
Činnosti jako je listování mezi různými zobraAkce
zeními, označování objektů a rolování
v seznamu lze provádět různými dotyky na
obrazovku.
nastavovat klima na straně řidiče a spolujezdce.
DŮLEŽITÉ
Clona pro infračervené světlo těsně nad
povrchem obrazovky umožní detekovat prst,
který se nachází těsně před obrazovkou. Tato
technologie umožní využívat obrazovku
dokonce i s nasazenými rukavicemi.
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.
V interakci s obrazovkou mohou být současně
dvě osoby - tyto osoby, mohou, například,
V tabulce dole uvádíme jednotlivé kroky při
ovládání obrazovky:
Provedení
Výsledek
Stiskněte jednou.
Zvýrazní se objekt, potvrdí se výběr nebo se aktivuje funkce.
Stiskněte rychle dvakrát po
sobě.
Přiblíží se digitální objekt, např. mapa.
Stiskněte a podržte.
Uchopí se předmět. Lze použít k přesunutí aplikací nebo mapových bodů na mapě. Stiskněte
a podržte prst na obrazovce. Současně přetáhněte objekt na požadované místo.
Jednou klepněte dvěma prsty.
Oddálí digitální objekt, např. mapa.
}}
111
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Akce
Provedení
Výsledek
Přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Stiskněte a přetáhněte.
Přesunou se aplikace nebo mapové body na mapě. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes
obrazovku.
Rychlé potáhnutí/přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Přetáhněte vodorovně
nebo svisle přes obrazovku.
Upozorňujeme, že pokud se dotknete horní části obrazovky, může se otevřít horní zobrazení.
112
Roztáhnutí
Přiblížení.
Přitáhnutí k sobě.
Oddálení.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrat na výchozí zobrazení z jiné
obrazovky.
1.
Tento ovládací prvek se používá k ovládání
různých funkcí ve vozidle. Například teplotu
lze regulovat následovně:
Krátce stiskněte tlačítko Domů pod středovým displejem.
> Zobrazí se poslední nastavení domovského zobrazení.
•
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu
•
2. Krátce stiskněte znovu.
> Všechna dílčí zobrazení ve výchozím
zobrazení se nastaví na výchozí nastavení.
klepnutím na tlačítko + nebo − postupně
zvyšujete/snižujete teplotu nebo
•
klepnutím na požadovanou teplotu na
ovládacím prvku.
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na
obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
Související informace
Pokud je možné v zobrazení rolovat, na středovém
displeji se objeví indikátor rolování.
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 114)
Použití ovládacích prvků na středovém
displeji
•
Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji (str. 123)
•
Klávesnice na středovém displeji
(str. 125)
Procházení seznamu, článku nebo
zobrazení
Jakmile se na obrazovce objeví indikátor rolování, můžete procházet zobrazení nahoru nebo
dolů. Potáhněte v zobrazení kdekoliv dolů/
nahoru.
Regulování teploty.
113
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Aktivace a deaktivace středového
displeje
1.
Středový displej lze ztlumit a znovu aktivovat
pomocí tlačítka Domů pod obrazovkou.
Dlouze stiskněte fyzické tlačítko Domů
pod obrazovkou.
> Obrazovka ztmavne až na řádek klimatu, který je nadále zobrazen.
Všechny funkce související s obrazovkou jsou nadále aktivní.
2. Znovu aktivujte obrazovku - krátce klepněte na tlačítko Domů.
> Znovu se zobrazí pohled, který byl
zobrazen před tím, než se vypnula obrazovka.
POZNÁMKA
Obrazovku nelze deaktivovat, když se na ní
objeví pokyn k provedení akce.
Tlačítko Domů pro středový displej.
Po stisknutí tlačítka Domů obrazovka pohasne
a dotyková obrazovka nebude reagovat na
dotyk. Řádek klimatu bude stále zobrazen.
Všechny funkce související s obrazovkou jako
např. klima, audio, navádění* a aplikace budou
nadále aktivní. Když se středový displej ztlumí,
je vhodné vyčistit obrazovku. Funkci ztlumení
lze použít také k utlumení obrazovky tak, aby
během jízdy nerušila.
POZNÁMKA
Středový displej se automaticky deaktivuje,
když se vypne motor a otevřou dveře řidiče.
Související informace
•
•
Čištění středového displeje (str. 661)
•
Přehled středového displeje (str. 108)
Změna vzhledu středového displeje
(str. 130)
Navigování v zobrazeních na
středovém displeji
Na středovém displeji je k dispozici pět
různých základních zobrazení: výchozí zobrazení, horní zobrazení, zobrazení klimatu,
zobrazení aplikací a zobrazení funkcí. Obrazovka se spustí automaticky při otevření dveří
řidiče.
Výchozí zobrazení
Výchozí zobrazení je zobrazení, které se
zobrazí při spuštění obrazovky. Tvoří jej čtyři
dílčí zobrazení: Navigace, Média, Telefon
a dílčí zobrazení ostatních položek.
Aplikace nebo funkce vozidla, která se vybere
v zobrazení aplikací nebo funkcí, se spouští
v příslušném dílčím zobrazení výchozího
zobrazení. Například, FM rádio se spouští
v zobrazení Média.
Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek
ukazuje naposledy používané aplikace nebo
funkce vozidla, které nesouvisejí se žádnou
z ostatních tří skupin.
V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace o každé aplikaci.
POZNÁMKA
Když je vozidlo nastartované, různá dílčí
zobrazení domovského zobrazení ukazují
informace o současném statusu aplikací.
114
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na
obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
Stavová lišta
Nahoře na obrazovce se zobrazí aktivity ve
vozidle. Na levé straně stavového pole se
zobrazují informace o síti a připojení, zatímco
vpravo se zobrazují informace související
s médií, hodiny a indikace informující
o postupu aktivit na pozadí.
klepnutím na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.
Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:
• Nastavení
• Uživat. příručka
• Profil
• Uložené zprávy vozidla.
V horním zobrazení jsou v některých případech
přístupné následující položky:
•
Horní zobrazení
•
Horní zobrazení přetažené dolů.
Kontextové nastavení (např. Navigace
Nastavení). Nastavení změníte přímo
v horním zobrazení, když je aplikace (např.
navigace) v chodu.
Kontextová Uživatelská příručka (např.
Manuál Navigace). Přímo v horním
zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí
s obsahem zobrazeným na obrazovce.
POZNÁMKA
Během startování/vypínání a když je na
obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní zobrazení. Dále tato funkce není
k dispozici, když je zobrazeno zobrazení
klimatu.
Zobrazení klimatu
Řádek klimatu je vždy vidět dole na obrazovce.
Nejčastější úpravy klimatu lze provádět přímo
zde - například, nastavení teploty a ohřevu
sedadla*.
Klepnutím na symbol uprostřed
řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu a zpřístupníte další nastavení
klimatu.
Klepnutím na symbol zavřete zobrazení klimatu a vrátíte se k předchozímu zobrazení.
Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítku Domů nebo stiskněte spodní část horního zobrazení a přetáhněte toto zobrazení
nahoru. Potom je vidět zobrazení dole, které
můžete opět použít.
Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce
se nachází karta. Horní zobrazení otevřete
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
115
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Zobrazení aplikací
zobrazí stručné informace, např. počet nepřečtených textových zpráv pro Zprávy.
Zobrazení funkcí
Aplikaci otevřete tím, že na ji klepnete. Aplikace se potom otevře v dílčím zobrazení, do
kterého patří, například, Média.
Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/
přesuňte zespodu nahoru.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete
potáhnutím prstu přes obrazovku zleva
vpravo6. Další možností je stisknout tlačítko
Domů.
Zobrazení aplikací s aplikacemi vozidla.
Zobrazení funkcí s tlačítky pro různé funkce vozidla.
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zprava doleva6. Otevře se zobrazení
aplikací. Zde najdete aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. FM rádio. U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zleva doprava6. Otevře se zobrazení
funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat
různé funkce vozidla, např. BLIS*, Lane
Keeping Aid* a Parkovací asistent*.
6 Platí
116
pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto
zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem
přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 121)
•
Přehled středového displeje (str. 108)
Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp. deaktivuje stisknutím příslušného
tlačítka funkce. Některé funkce (spouštěcí
funkce) se po stisknutím otevřou v novém
okně.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete
potáhnutím prstu přes obrazovku zprava
vlevo6. Další možností je stisknout tlačítko
Domů.
Související informace
•
Spravování dílčích zobrazení na středovém
displeji (str. 118)
•
Symbol na stavové liště středového displeje (str. 123)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 132)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 19)
•
•
•
Profily řidiče (str. 135)
Ovládání klimatu (str. 215)
Apps (str. 518)
6 Platí
pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
117
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování dílčích zobrazení na
středovém displeji
Výchozí zobrazení tvoří čtyři dílčí zobrazení:
Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek. Tato zobrazení lze rozbalit.
118
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Rozbalení dílčího zobrazení z výchozího režimu
Standardní režim a rozbalený režim dílčího zobrazení na středovém displeji.
}}
119
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Rozbalování dílčího zobrazení:
–
Dlaždice Navigace, Média a Telefon:
Klepněte kamkoliv v dílčím zobrazení. Jakmile se rozbalí dlaždice, dočasně je potlačena doplňková dlaždice ve výchozím
zobrazení. Další dvě dlaždice se minimalizují a zobrazí se pouze některé informace.
Po klepnutí na doplňkovou dlaždici se
ostatní tři dlaždice minimalizují a zobrazí
se pouze určité informace.
Přes rozbalené zobrazení se dostanete
k základním funkcím aplikace.
Jakmile se nové dílčí zobrazení otevře
v režimu celé obrazovky, nebudou se zobrazovat žádné informace z jiných dílčích zobrazení.
V rozbaleném režimu otevřete aplikaci na celou obrazovku - stiskněte symbol.
Stisknutím symbolu se dostanete v rozbaleném režimu
zpátky.
Dílčí zobrazení lze zavřít třemi způsoby.
•
Klepněte na horní část rozbaleného dílčího zobrazení.
•
Klepněte na další dlaždici (tato dlaždice
se otevře v rozbaleném režimu).
•
Krátce stiskněte fyzické tlačítko Domů
pod středovým displejem.
Otevírání a zavírání dílčího zobrazení
v režimu celé obrazovky
Doplňkové dílčí zobrazení7 a dílčí zobrazení
pro Navigace lze otevřít v režimu celé obrazovky s dalšími informacemi a dalšími
možnostmi nastavení.
7
120
Související informace
•
•
Zavření rozbaleného dílčího zobrazení:
–
Stisknutím tlačítka Domů se kdykoliv můžete
vrátit zpět na výchozí zobrazení. Pokud chcete
z režimu celé obrazovky přejít do standardního
zobrazení výchozího zobrazení, stiskněte dvakrát tlačítko Domů.
Tlačítko Domů pro středový displej.
Neplatí pro všechny aplikace a funkce vozidla, které byly otevřeny v samostatném dílčím zobrazení.
•
Ovládání středového displeje (str. 111)
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 114)
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 114)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení funkcí na středovém
displeji
Všechna tlačítka pro funkce vozidla se nacházejí v zobrazení funkcí, což je jedno ze základ-
ních zobrazení na středovém displeji. Pokud
se chcete ve výchozím zobrazení dostat na
zobrazení funkcí, potáhněte prstem přes
obrazovku zleva doprava8.
Různé druhy tlačítek
U funkcí vozidla jsou k dispozici tři různé
druhy tlačítek. Viz dále:
Druh tlačítka
Vlastnost
Vliv na funkci ve vozidle
Funkce tlačítek
Mají polohu zapnuto/vypnuto.
Většina tlačítek v zobrazení funkcí jsou
funkční tlačítka.
Pokud funkce běží, vlevo od ikony daného tlačítka se rozsvítí kontrolka LED. Funkci
aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka.
Spouštěcí tlačítka
Nemají polohu zapnuto/vypnuto.
Když se stiskne spouštěcí tlačítko, otevře se okno pro funkci. Může to být, například, okno pro změnu polohy sedadla.
Parkovací tlačítka
Mají polohu zapnuto/vypnuto/skenování.
Podobají se funkčním tlačítkům, ale mají další polohu pro skenování parkování.
8 Platí
pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
• Kamera
• Sklopení opěrky hlavy
• Seřízení průhled. displeje
• Zaparkovat
• Vyparkujte
}}
121
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Různé režimy tlačítek
Pokud se zeleně rozsvítí kontrolka LED na
funkčním nebo parkovacím tlačítku, funkce je
aktivována. Je-li funkce aktivována, otevře se
pro některé funkce doplňující text s vysvětlením. Text se zobrazí na několik sekund
a potom se objeví tlačítko s rozsvícenou LED
kontrolkou.
Pokud kontrolka LED nesvítí, funkce je deaktivována.
Když se například stiskne tlačítko v případě
Lane Keeping Aid, zobrazí se text Funguje
pouze při jistých rychlostech.
Jedním krátkým stisknutím tlačítka funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Pokud se v pravé části tlačítka zobrazí
výstražný trojúhelník, znamená to, že něco
nefunguje tak, jak má.
Související informace
•
•
122
Ovládání středového displeje (str. 111)
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 114)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
POZNÁMKA
Aplikace, které nepoužíváte nebo je používáte málokdy, ukryjte dolů, mimo viditelnou
obrazovku. Takto snáz vyhledáte aplikace,
které používáte častěji.
Aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout
a uspořádat dle potřeby.
1. Přetáhněte prstem zprava doleva9 a objeví
se zobrazení aplikací, nebo přetáhněte
prstem zleva doprava9 a objeví se zobrazení funkcí.
POZNÁMKA
Tlačítka funkcí vozidla a tlačítka pro aplikace nelze umístit do již obsazených míst.
Symbol na stavové liště
středového displeje
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na stavové liště dotykové obrazovky.
Na stavové liště se zobrazují probíhající činnosti a někdy také stav těchto činností. Ne
všechny symboly se zobrazují stále z důvodu
omezeného místa v poli.
Symbol
Popis
2. Klepněte na aplikaci nebo tlačítko
a podržte je stisknuté.
> Aplikace nebo tlačítko změní velikost
a stane se lehce průhledným. Potom je
můžete přesunout.
Související informace
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 121)
Roaming je aktivován.
3. Přesuňte aplikaci nebo tlačítko na volné
místo v zobrazení.
•
•
Apps (str. 518)
Síla signálu v síti mobilního telefonu.
Připojeno k internetu
Ovládání středového displeje (str. 111)
Pro umístění aplikací nebo tlačítek je k dispozici maximálně 48 řádků. Chcete-li přesunout
aplikaci nebo tlačítko mimo viditelné zobrazení, přetáhněte je ke spodní hraně zobrazení.
Přidají se nové řádky, na které můžete umístit
aplikaci nebo tlačítko.
Je připojeno zařízení Bluetooth.
Aplikaci nebo tlačítko lze umístit dále dolů.
Potom nebude v běžném režimu v zobrazení
vidět.
Připojeno k síti Wi-Fi.
Potáhnutím přes obrazovku procházejte
zobrazení nahoru nebo dolů.
9 Platí
pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
Bluetooth je aktivován, ale zařízení není připojeno.
Informace odeslány z/do GPS.
Je aktivován tethering (hotspot
Wi-Fi). Vozidlo využívá dostupné
připojení.
}}
123
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Je aktivován modem vozidla.
•
•
•
Připojení zařízení přes USB port (str. 535)
Telefon (str. 544)
Datum a čas (str. 91)
Aktivní sdílení USB.
Proces je aktivní.
Je aktivován časovač teplotní přípravy.
Je přehráván zdroj audia.
Je zastaven zdroj audia.
Je aktivní telefonní hovor.
Zdroj audia je ztlumen.
Jsou přijímány zprávy z rádiového kanálu.
Jsou přijímány dopravní informace.
Hodiny.
Související informace
•
•
•
124
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 114)
Zpráva na středovém displeji (str. 139)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 553)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Klávesnice na středovém displeji
Pomocí klávesnice na středovém displeji
můžete zadávat znaky pomocí kláves. Dále
můžete znaky a písmena "kreslit" rukou na
obrazovce.
Klávesnici lze používat k zadávání znaků, písmen a číslic, například ke psaní textových
zpráv z vozidla, k zadávání hesel nebo k hledání článků v elektronické verzi uživatelské příručky.
Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky
zadávají na obrazovce.
}}
125
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit na obrazovce. Vzhled se liší v závislosti na nastavení jazyků a podle toho, k čemu se klávesnice
používá.
126
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Řádek navrhovaných slov nebo znaků10.
Navrhovaná slova se upravují podle toho,
jak jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na levou a pravou šipku procházejte
jednotlivé návrhy. Návrh zvolte tak, že na
něj klepnete. Pozor - tato funkce není podporovaná ve všech jazycích. Pokud není
k dispozici, řádek se na klávesnici nezobrazí.
Znaky, které jsou na klávesnici k dispozici,
závisejí na tom, jaký jazyk byl zvolen (viz
bod 7). Znak zadejte tak, že na něj klepnete.
Tlačítko funguje různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém se klávesnice
používá - k zadávání @ (při zadávání emailové adresy), nebo k vytvoření nového
řádku (při běžném zadávání textu).
Klávesnice se skryje. Pokud to není
možné, tlačítko se nezobrazí.
Používá se k psaní velkých písmen. Dalším
stisknutím napíšete jedno velké písmeno
a potom pokračujete malými písmeny.
Dalším stisknutím se všechna písmena
změní na velká. Dalším stisknutím se klávesnice změní zpět na klávesnici s malými
písmeny. V tomto režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po tečce,
vykřičníku nebo otazníku. Prvním písmeno
v textovém poli je rovněž velké. V texto10
vých polích vyhrazených pro jména nebo
adresy začíná každé slovo automaticky
velkým písmenem. V textových polích pro
heslo, webovou adresu nebo e-mailovou
adresu jsou všechna písmena automaticky
malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte na velká.
Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice (2) s čísly. Stiskněte
, což se
,
v režimu číslic zobrazuje místo
pokud chcete přepnout zpět na klávesnici
s písmeny, nebo
, pokud chcete přepnout na klávesnici se speciálními znaky.
Mění jazyk zadávaného textu, např. EN.
Dostupné znaky a navrhovaná slova (1)
závisejí na zvoleném jazyce. Chcete-li
umožnit přepínání mezi jednotlivými
jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky
nastavit v části Nastavení.
Mezera.
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak. Stisknutím
tlačítka mažte znaky rychleji.
Přepne režim klávesnice na psaní písmen
a znaků rukou.
Pokud chcete zadaný text potvrdit, stiskněte
na klávesnici potvrzovací tlačítko (na vyobrazení není vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.
Varianty písmene nebo znaku
Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se
varianty tohoto písmene nebo znaku, >např. é
nebo è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou variantu. Pokud není zvolena žádná
varianta, je zadáno původní písmeno/znak.
Související informace
•
Změna jazyka klávesnice na středovém
displeji (str. 128)
•
Manuální zadávání znaků, písmen a slov
na středový displej (str. 128)
•
•
Ovládání středového displeje (str. 111)
Spravování textových zpráv (str. 550)
Platí pro asijské jazyky.
127
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jazyka klávesnice na
středovém displeji
Přepínání mezi různými jazyky na
klávesnici
Pokud jste v části Nastavení
zvolili několik jazyků, k přepínání mezi různými jazyky
použijte tlačítko na klávesnici.
Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými
jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky
nastavit v části Nastavení.
Přidávání a mazání jazyků
v nastaveních
Klávesnice se automaticky nastaví na stejný
jazyk, jako systémový jazyk. Jazyk klávesnice
lze ručně přizpůsobit bez ovlivnění systémového jazyka.
1.
Chcete-li změnit jazyk klávesnice se seznamem:
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2. Stiskněte Systém Jazyky a jednotky
systému Rozložení klávesnice.
3. Zvolte ze seznamu alespoň jeden jazyk.
> Nyní můžete přímo z klávesnice pro
zadávání textu přepínat mezi zvolenými
jazyky.
Pokud v části Nastavení nebyly aktivně zvoleny žádné jazyky, klávesnice zůstane ve stejném jazyce jako je jazyk systému vozidla.
2. Zvolte požadovaný jazyk. Pokud v části
Nastavení vyberete více než čtyři jazyky,
můžete procházet seznam z klávesnice.
> Klávesnice je upravena pro zvolený
jazyk a zobrazují se další navrhovaná
slova.
Pokud chcete změnit jazyk klávesnice bez
zobrazení seznamu:
–
•
•
128
Platí pro některé jazyky systému.
Klávesnice na středovém displeji umožní
zadávat znaky, písmena a slova na obrazovce
"kreslením" rukou.
Stisknutím tlačítka na klávesnici přepnete z psaní pomocí
klávesnice na kreslení písmen
a znaků rukou.
Dlouze stiskněte tlačítko.
> Otevře se seznam.
Jednou krátce stiskněte tlačítko.
> Klávesnice se změní na další jazyk
v seznamu bez zobrazení seznamu.
Související informace
11
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
Změna jazyka systému (str. 131)
Klávesnice na středovém displeji (str. 125)
Místo pro psaní znaků, písmen, slov
a částí slov.
Textové pole, kde se objeví znak nebo
navržené slovo11 tak, jak se píše na obrazovce (1).
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrhy pro znaky, písmena, slova/části
slov. Seznam lze procházet.
Mezera. Mezeru můžete rovněž vytvořit
tak, že do místa pro psaní písmen rukou
(1), napíšete znak (-). Viz kapitola "Vkládání mezery do pole pro volný text s rozpoznáváním znaků".
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak/jedno písmeno. Chvíli počkejte a dalším stisknutím
vymažete následující znak/písmeno atd.
Přepne na klávesnici pro zadávání běžných
znaků.
Psaní znaků/písmen/slov rukou
1. Na místo vyhrazené pro psaní písmen
rukou (1) napište znak, písmeno, slovo
nebo části slov. Slovo nebo části slov pište
nad sebe nebo do řádku.
> Zobrazí se několik navržených znaků,
písmen nebo slov (3). Nejpravděpodobnější možnost je v seznamu uvedena
hned nahoře.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.
Vypněte/zapněte zvuk při zadávání.
Klávesnice se skryje. Pokud to není
možné, tlačítko se nezobrazí.
Změna jazyka pro zadávání textu.
12
2. Chvíli počkejte a zadejte znak/písmeno/
slovo.
> Zadá se znak/písmeno/slovo, které je
v seznamu nahoře. Dále je možné vybírat jednotlivé znaky tisknutím příslušného znaku/písmene/slova v seznamu.
U arabské klávesnice přejeďte prstem v opačném směru. Přejetím zprava doleva vytvoříte mezeru.
Mazání/změna znaků/písmen psaných
rukou
Pokud prstem přejedete přes pole pro psaní rukou
(1), veškerý zadaný text v textovém poli (2) se
vymaže.
–
Existuje několik možností, jak znaky/
písmena mazat/měnit.
•
Stiskněte v seznamu (3) příslušné písmeno nebo slovo.
•
Pokud chcete písmeno vymazat a začít
znovu, stiskněte tlačítko (5) pro mazání
textu.
•
Přejeďte prstem vodorovně zprava
doleva12 přes oblast ručně psaných
znaků (1). Vymažte více písmen několikerým přejetím přes danou oblast.
•
Stisknutím tlačítka (X) v textovém poli
(2) vymažete veškerý zadaný text.
}}
129
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Změna řádku ve volném textovém poli
pomocí psaní rukou
Změna vzhledu středového
displeje
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Vzhled obrazovky na středovém displeji lze
změnit výběrem motivu.
1. V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
Hlasitost zvuku systému na středovém displeji lze upravit nebo úplně vypnout.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car
Zobrazit motivy.
Displej řidiče
3. Pak vyberte motiv, např. Minimalistic
nebo Chrome Rings.
Pokud do pole pro psaní rukou13 nakreslíte rukou
tento obrázek, změníte řádek.
Vkládání mezery do pole pro volný text
s rozpoznáváním znaků
Jako doplněk vzhledu lze vybrat mezi
Normální a Jasný. Pomocí Normální lze
zobrazovat pozadí obrazovky tmavě a text světle. Tato alternativa je výchozí pro všechny
motivy. Lze rovněž vybrat světlou variantu, kde
je pozadí světlé a text tmavý. Tato možnost je
vhodná např. za silného denního světla.
Tato alternativa je uživateli vždy k dispozici
a není ovlivněná okolním světlem.
Související informace
Text zadejte tak, že nakreslíte pomlčku zleva
doprava14.
Související informace
•
13
14
130
Klávesnice na středovém displeji (str. 125)
Pro arabské klávesnice - nakreslete stejný znak, ale opačně.
V případě arabské klávesnice nakreslete pomlčku zprava doleva.
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 114)
•
Čištění středového displeje (str. 661)
2. Stiskněte Zvuk
Hlasitost systému.
3. V části Zvuky při dotyku přetáhnutím
ovládacího prvku změníte hlasitost/
vypnete zvuky při dotyku obrazovky. Posunutím změňte hlasitost na požadovanou
úroveň.
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 108)
•
Nastavení zvuku (str. 516)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jednotek systému
Změna jazyka systému
Nastavení jednotek se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Nastavení jazyka se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony
a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému
nerozumíte, protože se tím zkomplikuje
návrat zpět ve struktuře obrazovky.
2. Pokračujte na Systém Jazyky
a jednotky systému Měrné jednotky.
3. Zvolte standard jednotek:
• Metrické - kilometry, litry a stupně Cel-
Ostatní nastavení v horním
zobrazení středového displeje
Nastavení a informace týkající se řady funkcí
vozidla lze měnit pomocí středového displeje.
1.
Horní zobrazení otevřete klepnutím na
kartu nahoře nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.
2. Klepnutím na Nastavení otevřete nabídku
nastavení.
sia.
• Britské - míle, galony a stupně Celsia.
• Americké - míle, galony a stupně
1.
Fahrenheita.
> Změní se jednotky na displeji řidiče, na
středovém displeji a na head-up displeji.
2. Pokračujte na Systém
a jednotky systému.
•
U jazyků, které podporují ovládání hlasem,
se zobrazí symbol ovládání hlasem.
> Změní se jazyk na displeji řidiče, na
středovém displeji a na head-up displeji.
Přehled středového displeje (str. 108)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
Změna jazyka systému (str. 131)
Jazyky
3. Zvolte Jazyk systému.
Související informace
•
•
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 108)
•
Změna jednotek systému (str. 131)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
Horní zobrazení s tlačítkem pro Nastavení.
3. Stisknutím jedné z kategorií a dílčích kategorií navigujte na požadované nastavení.
4. Změňte alespoň jedno nastavení. Různé
druhy nastavení se mění různými způsoby.
> Změny se uloží okamžitě.
}}
131
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Otevření kontextového rozložení
na středovém displeji
1.
Pro většinu základních aplikací ve vozidle lze
používat kontextové rozložení tak, abyste
mohli nastavení měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte tlačítko Navigace Nastavení.
> Otevře se stránka nastavení navigace.
Když je aplikace rozbalena, přetáhněte
horní zobrazení dolů, např. Navigace.
3. Změňte nastavení podle potřeby
a potvrďte provedený výběr.
Pokud chcete zobrazení rozložení zavřít, stiskněte Zavřít nebo fyzické tlačítko Domů pod
středovým displejem.
Většina základních aplikací ve vozidle, nikoliv
však všechny, používá tuto kontextovou
možnost nastavení.
Dílčí kategorie v nabídce nastavení s různými typy
nastavení (zde, tlačítko s několika možnostmi a přepínače).
Aplikace třetích stran
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 108)
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 134)
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 133)
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextové nastavení.
Kontextové nastavení představuje zkratku
k zpřístupnění konkrétního nastavení, které
souvisí s aktivní funkcí zobrazenou na obrazovce. Aplikace nainstalované do vozidla od
začátku, např. FM rádio a USB, jsou součástí
systému Sensus a patří mezi funkce integrované do vozidla. Nastavení těchto aplikací lze
změnit přímo pomocí kontextového nastavení
v horním zobrazení.
Je-li kontextové rozložení k dispozici:
132
Aplikace třetích stran nejsou v systému vozidla
od začátku obsazeny. Lze je však stáhnout,
např. Volvo ID. Zde se nastavení provádí vždy
uvnitř aplikace, a nikoliv v horním zobrazení.
Související informace
•
•
•
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
Přehled středového displeje (str. 108)
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 133)
Stahování aplikací (str. 519)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
Resetování nastavení na
středovém displeji
Při změně vlastnictví se uživatelská data
a nastavení systému musí resetovat na nastavení od výrobce.
Nastavení ve vozidle lze resetovat na různých
úrovních. Při změně vlastnictví obnovte všechna uživatelská data a nastavení systému na
původní nastavení od výrobce. V případě
změny majitele se musí změnit uživatel služby.
Volvo On Call*.
Všechna nastavení nadefinována v nabídce
nastavení na středovém displeji lze resetovat
na výchozí nastavení.
Související informace
•
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 133)
•
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 139)
4. Stisknutím tlačítka OK potvrďte resetování.
V případě Resetovat osobní nastavení
musíte resetování potvrdit stisknutím tlačítka Resetovat aktivní profil nebo
Resetovat všechny profily.
> Zvolená nastavení se resetují.
Dvě možnosti resetování
Existují dva různé typy obnovení v nabídce
nastavení:
• Komplexní reset - vymažou se všechna
data a soubory a všechna nastavení se
resetují na výchozí hodnoty.
• Resetovat osobní nastavení - vymažou
se osobní data a osobní nastavení se resetují na výchozí hodnoty.
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 108)
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 134)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
Resetování nastavení
Při resetování svých nastavení postupujte
podle těchto pokynů.
POZNÁMKA
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Pokračujte na Systém
reset.
Komplexní
3. Zvolte požadované restování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
* Volitelná výbava/příslušenství. 133
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tabulka nastavení středového
displeje
V nabídce nastavení na středovém displeji je
několik hlavních kategorií a dílčích kategorií,
pod které spadají nastavení a informace
o celé řadě funkcí vozidla.
Existuje sedm hlavních kategorií: My Car,
Zvuk, Navigace, Média, Komunikace, Klima
a Systém.
Dále, každá kategorie obsahuje několik dílčích
kategorií a možností nastavení. V tabulkách,
které následují dále, najdete dílčí kategorie
první úrovně. V příslušné kapitole uživatelské
příručky jsou podrobně popsány možnosti
nastavení funkce nebo oblasti.
Některá nastavení jsou osobní, což znamená,
že jsou ukládána do položky Jízdní profily.
Ostatní nastavení jsou globální, což znamená,
že nejsou propojena s profilem řidiče.
My Car
Dílčí kategorie
Displeje
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
Zamykání
TV*
Parkovací brzda a zavěšení
Video
Stěrač čelního skla
Audio
Komunikace
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
Telefon
Tón
Textové zprávy
Vyvážení
Android Auto*
Hlasitost systému
Apple CarPlay*
Navigace
Zařízení Bluetooth
Dílčí kategorie
Wi-Fi
Mapa
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Trasa a navádění
Sdílení internetu přes modem vozidla
vozidla*
Doprava
Média
IntelliSafe
Dílčí kategorie
Jízdní preference/Individuální jízdní
režim*
AM/FM rádio
Světla a osvětlení
Gracenote®
DAB*
Volvo On Call*
Servisní sítě Volvo
Ovládání klimatizace
Hlavní kategorie Klima neobsahuje žádné dílčí
kategorie.
Zrcátka a snadné nastupování
134
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Systém
Dílčí kategorie
Profil řidiče
Datum a čas
Jazyky a jednotky systému
Soukromí a data
Rozložení klávesnice
Hlasové ovládání*
Komplexní reset
Informace o systému
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 108)
•
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 133)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
Profily řidiče
Mnohá nastavení upravovaná ve vozidle lze
upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče.
Osobní nastavení se automatiky uloží do profilu aktivního řidiče. Každý klíč lze propojit
s profilem řidiče. Pokud se používá propojený
klíč, vozidlo upraví nastavení podle profilu konkrétního řidiče.
Jaká nastavení jsou ukládána do
profilů řidiče?
Řadu nastavení ve vozidle lze uložit automaticky do aktivního profilu řidiče, pokud tento
profil není chráněn. Ve vozidle jsou nastavení
nadefinována jako osobní nebo globální. Do
profilů řidiče se ukládají pouze osobní nastavění.
Do profilu řidiče lze uložit, mimo jiné, nastavení clon, zrcátek, předních sedadel, navigace*, systému audia a médií, jazyka a hlasového ovládání.
Některá nastavení jsou označována jako globální. Ta lze změnit, ale nelze je uložit do konkrétního profilu řidiče. Změny v globálních
nastaveních mají vliv na všechny profily.
Mezi globální nastavení patří, například, nastavení rozložení klávesnice. Pokud profil řidiče
X chce přidat na klávesnici další jazyky, tyto
jazyky zůstanou k dispozici, i když se použije
profil řidiče Y. Nastavení rozložení klávesnice
se neukládají do konkrétního profilu řidiče tato nastavení jsou globální.
Osobní preference
Pokud se používá profil řidiče X, například,
k nastavení jasu středového displeje, toto
nastavení nemá vliv na profil řidiče Y. Toto
nastavení bylo uloženo do profilu řidiče X nastavení jasu je osobní nastavení.
Související informace
•
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 136)
Přejmenování profilu řidiče (str. 136)
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče (str. 137)
•
•
Ochrana profilu řidiče (str. 137)
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 134)
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 139)
Globální nastavení
Globální nastavení a parametry se při přepnutí
mezi profily řidičů nemění. Tato nastavení
zůstávají stejná bez ohledu na to, jaký profil
řidiče je aktivní.
* Volitelná výbava/příslušenství. 135
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Výběr profilu řidiče
Po spuštění středového displeje se vybraný
profil zobrazí v horní části obrazovky. Při dalším odemknutí vozidla bude aktivní naposledy použitý profil řidiče. Po odemknutí
vozidla lze přepnout na jiný profil řidiče.
Pokud je však dálkové ovládání s klíčem propojeno s profilem řidiče, při nastartování
vozidla se zvolí tento profil.
Na jiný profil řidiče lze přepnout dvěma způsoby.
Alternativa 1:
1.
Klepněte na název profilu řidiče, který se
po spuštění displeje zobrazí v horní části
středového displeje.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
2. vyberte požadovaný profil řidiče.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Alternativa 2:
1.
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2. Stiskněte tlačítko Profil.
> Zobrazí se stejný seznam jako u alternativy 1.
3. vyberte požadovaný profil řidiče.
136
4. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Alternativa 3:
1.
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
3. Stiskněte Systém Jízdní profily.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
4. vyberte požadovaný profil řidiče.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Související informace
•
•
•
•
Profily řidiče (str. 135)
Přejmenování profilu řidiče
Jednotlivé názvy profilů řidiče, které se používají ve vozidle, můžete změnit.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte Systém
3. Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil
upravit.
4. Klepněte do rámečku Název profilu.
> Objeví se klávesnice a můžete upravit
zavřete klánázev. Klepnutím na
vesnici.
5. Změnu názvu uložte stisknutím Zpět nebo
Zavřít.
> Název je nyní změněn.
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 114)
POZNÁMKA
Název profilu nesmí začínat mezerou, protože by tento název nebylo možné uložit.
Přejmenování profilu řidiče (str. 136)
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče (str. 137)
Jízdní profily.
Související informace
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 136)
Klávesnice na středovém displeji (str. 125)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ochrana profilu řidiče
V některých případech není žádoucí uložit
jednotlivá nastavení nadefinovaná ve vozidle
do profilu řidiče. V tomto případě lze profil
řidiče chránit.
POZNÁMKA
Chránit profil řidiče lze pouze, když vozidlo
stojí.
Ochrana profilu řidiče:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte Systém
Jízdní profily.
3. Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil
upravit.
5. Ochranu profilu uložíte stisknutím tlačítka
Zpět/Zavřít.
> Jakmile je profil chráněn, nastavení
nadefinovaná ve vozidle nebudou automaticky uložena do profilu. Místo toho
se vaše změny musí uložit manuálně do
Nastavení Systém Jízdní profily
Upravit profil stisknutím tlačítka
Uložte aktuální nastavení do profilu.
Jakmile profil není chráněn, vaše nastavení budou automaticky ukládána do
profilu.
Související informace
•
Profily řidiče (str. 135)
Propojení dálkového ovladače
s klíčem s profilem řidiče
Svůj klíč můžete propojit s profilem řidiče.
Profil řidiče s kompletním nastavením se poté
navolí vždy, když se pro vozidlo použije konkrétní dálkový ovladač s klíčem.
Dálkový ovladač s klíčem není při prvním použití propojen s žádným profilem řidiče. Při
nastartování vozidla se automaticky aktivuje
profil Host.
Profil řidiče může být zvolen manuálně bez
propojení s klíčem. Když je vozidlo odemknuto, aktivuje se naposledy aktivní profil
řidiče. Pokud byl klíč propojen s profilem řidič,
profil řidiče se při použití konkrétního klíče
nemusí vybírat.
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče
4. Stisknutím tlačítka Chránit profil aktivujete ochranu profilu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem lze připojit k profilu řidiče pouze, pokud vozidlo stojí.
Nejdříve zvolte profil, který propojíte ke klíči,
pokud ovšem profil, který budete propojovat,
již není aktivní. Aktivní profil lze propojit ke
klíči.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
}}
137
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
2. Stiskněte Systém
Jízdní profily.
3. Zvolte požadovaný profil. Displej přepne
zpět na výchozí zobrazení. Profil Host
nelze s klíčem propojit.
4. Horní zobrazení přetáhněte opět dolů
a klepněte na Nastavení Systém
Jízdní profily Upravit profil.
5. Pokud chcete propojit profil s klíčem,
zvolte Připojení klíče. Profil řidiče nelze
propojovat s jiným klíčem než s klíčem,
který je momentálně využíván ve vozidle.
Pokud je ve vozidle více klíčů, zobrazí se
zpráva Byl nalezen více než jeden klíč.
K připojení čtečky záloh vložte
příslušný klíč.
Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.
> Pokud se zobrazí zpráva Profil je
připojen ke klíči, klíč a profil řidiče jsou
propojeny.
6. Stiskněte tlačítko OK.
> Tento klíč je nyní propojen s profilem
řidiče a zůstane s ním propojen tak
dlouho, dokud nezrušíte zaškrtnutí
v políčku Připojení klíče.
138
Související informace
•
•
•
Profily řidiče (str. 135)
Přejmenování profilu řidiče (str. 136)
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování nastavení v profilech
řidiče
Nastavení, která byla uložena do jednoho
nebo několika profilů řidiče, lze resetovat,
pokud vozidlo stojí.
Zpráva na středovém displeji
Na středovém displeji se mohou zobrazit
zprávy, které řidiče informují resp. jsou mu
v různých situacích nápomocné.
POZNÁMKA
Související informace
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2. Stiskněte Systém Komplexní reset
Resetovat osobní nastavení.
3. Zvolte jednu z možností: Resetovat
aktivní profil, Resetovat všechny profily
nebo Zrušit.
Související informace
•
•
Profily řidiče (str. 135)
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 133)
Vyskakovací zprávy
V některých případech se zpráva objeví ve
formě vyskakovacího okna. Vyskakovací
zprávy mají vyšší prioritu než zprávy zobrazené
ve stavové liště a před tím, než zmizí, se musí
potvrdit resp. musí se provést jisté opatření.
•
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 140)
•
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 140)
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 104)
Příklad zprávy v horním zobrazení středového displeje.
Na středovém displeji se zobrazují zprávy nižší
priority pro řidiče.
Většina zpráv se zobrazuje nahoře na stavové
liště středového displeje. Po chvíli resp. po
provedení vyžadovaného opatření zpráva ze
stavové lišty zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového
displeje.
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly nebo tlačítkem pro aktivaci/deaktivaci
funkce propojené s danou zprávou.
139
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování zpráv na středovém
displeji
Zprávy na středovém displeji se zpracovávají
v zobrazeních středového displeje.
V případě zpráv bez tlačítek:
–
Zavřete zprávu tak, že na ní klepnete, nebo
počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky zavře.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Práce se zprávou uloženou ze
středového displeje
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy
z displeje řidiče nebo ze středového displeje,
zprávy se spravují na středovém displeji.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového displeje.
Související informace
•
•
•
Příklad zprávy v horním zobrazení středového displeje.
U některých zpráv na středovém displeji je
k dispozici tlačítko (nebo několik tlačítek ve
vyskakovacích oknech), například, k aktivaci/
deaktivaci funkce přiřazené k dané zprávě.
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
–
140
Stisknutím tlačítka provedete akci nebo
počkáte, než zpráva po chvíli automaticky
zmizí.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Zpráva na středovém displeji (str. 139)
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 140)
Zprávy na displeji řidiče (str. 104)
Příklady uložených zpráv a dostupné možnosti v horním zobrazení.
Zprávy, které se zobrazují na středovém displeji a musí se uložit, se zobrazují v horním
zobrazení středového displeje.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přečtení uložené zprávy
1. Otevřete horní zobrazení středového displeje.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
Zprávy s šipkou vpravo lze rozbalit.
Head-up displej*
Head-up displej doplňuje displej řidiče a promítá informace z displeje řidiče na čelní sklo.
Promítaný obraz je vidět pouze z místa řidiče.
2. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci
se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
Správa uložené zprávy
U některých zpráv je tlačítko např. pro aktivaci/deaktivaci funkce propojeno s danou
zprávou.
–
Stisknutím tlačítka danou akci provedete.
Uložené zprávy v horním zobrazení se mažou
automaticky při vypnutí vozidla.
Související informace
•
•
•
Zpráva na středovém displeji (str. 139)
POZNÁMKA
Schopnost řidiče vidět informace na průhledovém displeji se zhorší
•
při použití polarizovaných slunečních
brýlí
•
pokud řidič během jízdy nesedí uprostřed sedadla
•
pokud na krycím skle zobrazovací jednotky leží předměty
•
při nepříznivých světelných podmínkách.
DŮLEŽITÉ
Na head-up displeji v zorném poli řidiče se
zobrazují různá varování a informace související s rychlostí, funkcemi tempomatu, navigace
apod. Dále se na head-up displeji mohou
zobrazit informace o dopravních značkách
a příchozí telefonní hovory.
Zobrazovací zařízení, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové
desce. Aby nedošlo k poškození krycího
skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na
krycí sklo žádné předměty a dávejte pozor,
aby na toto sklo nic nespadlo.
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 140)
Zprávy na displeji řidiče (str. 104)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
141
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Pokud hrozí náledí, rozsvítí se symbol vločky.
POZNÁMKA
Osoby s jistými očními vadami mohou při
sledování průhledového displeje cítit bolest
hlavy a únavu.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 143)
Čištění head-up displeje* (str. 662)
Head-up displej při výměně čelního skla*
(str. 628)
City Safety na head-up displeji
Příklady zobrazení na displeji.
Rychlost
Tempomat
U varování v případě kolize informace na headup displeji nahradí výstražný symbol systému
City Safety. Tato grafika je podsvícena, i když
je průhledový displej vypnutý.
Navigace
Dopravní značky
Na head-up displeji se mohou dočasně zobrazovat různé symboly např.:
Pokud se rozsvítí výstražný symbol,
přečtěte si na displeji řidiče výstražnou zprávu.
Pokud se rozsvítí informační symbol,
přečtěte si na displeji řidiče zprávu.
142
Výstražný symbol systému City Safety bliká a upozorňuje tak řidiče na riziko kolize.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Aktivace a deaktivace head-up
displeje*
Head-up displej může být při nastartováni
vozidla aktivován nebo deaktivován.
Stiskněte tlačítko Head-up
displej v zobrazení funkcí na
středovém displeji. Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí
se na tlačítku kontrolka.
Související informace
•
•
Nastavení head-up displeje* (str. 143)
Head-up displej* (str. 141)
Nastavení head-up displeje*
Nastavení jasu a svislé polohy
Upravte nastavení projekce head up displeje
na čelní sklo.
Nastavení lze nadefinovat, když se vozidlo
nastartuje a na čelním skle je zobrazen promítaný obraz.
Výběr možností displeje
Zvolte funkce, které se mají zobrazovat na
head-up displeji.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car Displeje
Možnosti Head-up display.
1.
Stiskněte tlačítko Seřízení průhled.
displeje v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
2. Jas a svislou polohu obrázku promítaného
do zorného pole řidiče upravte pomocí klávesnice na volantu vpravo.
3. Zvolte jednu nebo více funkcí:
•
•
•
•
Zobrazit navigaci
Zobrazit Road Sign Information
Zobrazit podporu řidiče
Zobrazit telefon
Toto nastavení se uloží jako osobní nastavení
do profilu řidiče.
Snížení jasu
Zvýšení jasu
Zvýšení polohy
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 143
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Snížení polohy
Rozpoznávání hlasu
Potvrdí se
Hlasové ovládání15 umožní ovládat hlasovými
povely funkce vozidla, například, systém klimatu, rádio nebo telefon spojený technologií
Bluetooth. Pokud do výbavy vozidla patří
Sensus Navigation*, navigační systém lze
ovládat pouze hlasovým ovládáním.
Jas grafiky se zpravidla upravuje podle světelných podmínek pozadí. Na jas má vliv rovněž
nastavení jasu na ostatních displejích ve
vozidle.
Výšku lze uložit do funkce paměti elektricky*
ovládaného předního sedadla pomocí klávesnice ve dveřích řidiče.
Co je to hlasové ovládání?
Kalibrace vodorovné polohy
Otočení proti směru hodinových ručiček
Pokud se zobrazuje čelní sklo nebo jednotka
displeje, možná budete muset nakalibrovat
vodorovnou polohu head-up displeje. Kalibrace pootočí promítaný obraz po směru nebo
proti směru hodinových ručiček.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte My Car Displej řidiče
Možnosti Head-up display Kalibrace
Head-up displeje.
3. Ke kalibraci vodorovné polohy obrazu použijte klávesnici na volantu vpravo.
15
144
Otočení po směru hodinových ručiček
Potvrdí se
Související informace
•
•
•
•
Head-up displej* (str. 141)
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 143)
Profily řidiče (str. 135)
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
Hlasové ovládání je pomůcka, která usnadní
používání různých povelů ve vozidle. V zásadě
funguje jako běžná aplikace, do které zadáváte
informace v pevně daném pořadí tak, abyste
mohli provést úkol. Ale místo klávesnice používáte k tomu hlasové povely. Proto doporučujeme naučit se jak a v jakém pořadí se má hlasový povel vydávat, aby byl dosažen požadovaný výsledek.
Systém hlasového ovládání vám umožní ovládat jisté funkce klimatu a systému infotainment pomocí hlasových povelů. Systém může
reagovat hlasem a může zobrazovat informace
na displeji řidiče.
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Související informace
Mikrofon systému hlasového ovládání
Aktualizace systému
Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Doporučujeme, abyste vždy měli nainstalovanou nejnovější verzi.
Aktualizace stáhnete na adrese
www.volvocars.com/intl/support.
POZNÁMKA
Funkci rozpoznávání hlasu nepodporují
všechny systémové jazyky. Jazyky s podporou této funkce jsou v seznamu dostupných systémových jazyků zvýrazněné symbolem
. Podrobnější informace naleznete v části o nastavení rozpoznávání
hlasu.
16
Platí pro některé trhy.
•
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 145)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 147)
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 148)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 149)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 205)
Použití systému rozpoznávání
hlasu
Spuštění hlasového ovládání16
Pokud chcete vydávat povely
přes systém hlasového ovládání, účastníte se "dialogu"
se systémem. Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
na volantu aktivujte
systém a začněte dialog
s hlasovými povely. Po stisknutí tlačítka uslyšíte pípnutí a na displeji řidiče se objeví symbol hlasového ovládání.
To znamená, že systém začal poslouchat
a můžete začít vydávat povely. Jakmile
začnete mluvit, systém se učí, aby rozpoznal
váš hlas a aby mu porozuměl. Tento proces
trvá několik sekund a probíhá automaticky. To
znamená, že nemusíte učení hlasu spouštět
manuálně.
Nezapomeňte:
•
Začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným hlasem a běžným tempem.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
•
Eliminujte v prostoru pro cestující hluk
v pozadí a zavřete všechny boční dveře,
okna a panoramatickou střechu*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 145
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Funkci rozpoznávání hlasu nepodporují
všechny systémové jazyky. Jazyky s podporou této funkce jsou v seznamu dostupných systémových jazyků zvýrazněné sym. Podrobnější informace nalebolem
znete v části o nastavení rozpoznávání
hlasu.
Obecně platí, že systém funguje tak, že
vyslechne základní povel, po kterém následují
podrobnější povely, které upřesňují, co po
systému chcete.
Pokud chcete změnit hlasitost audiosystému,
otáčejte ovládáním hlasitosti, když je slyšet
hlas. Během hlasového ovládání lze používat
jiná tlačítka. Během dialogu se systémem však
ostatní zvuky budou ztišeny, což znamená, že
nelze provést funkce, které jsou propojeny
s audiosystémem pomocí tlačítek.
Zrušení hlasového ovládání
Hlasové ovládání lze zrušit různými způsoby:
•
Krátce klepněte na
"Cancel".
•
Dlouze tiskněte na volantu tlačítko hlaso, dokud neuslyšíte dvě
vého ovládání
17
146
pípnutí. Tímto se zastaví rozpoznávání
hlasu, a to i v případě, že systém mluví.
POZNÁMKA
Hlasové ovládání lze rovněž zrušit tak, že
nereagujete během dialogu. Nejdříve se
systém třikrát zeptá na odpověď a pokud stále
nereagujete, hlasové ovládání bude automaticky zrušeno.
Pokud chcete komunikaci urychlit a přeskočit
hlášky systému, stiskněte na volantu tlačítko
. Tím se hlasové ovláhlasového ovládání
dání zruší a vy můžete říct další příkaz.
Příklad ovládání pomocí systému
rozpoznávání hlasu
1.
Stiskněte tlačítko
Povely/fráze
Bez ohledu na situaci, lze zpravidla používat
následující povely:
•
"Repeat" - zopakuje se poslední hlasový
pokyn v probíhajícím dialogu.
•
•
"Cancel" - dialog se přeruší17
"Help" - spustí se dialog nápovědy.
Systém reaguje povely, které jsou v dané
situaci k dispozici - například, požadavkem.
Povely pro konkrétní funkce jako např. pro
telefon a rádio jsou popsány v samostatných
kapitolách.
.
2. Řekněte "Call [Jméno] [Příjmení]
[kategorie čísla]", např. "Call Robin
Smith Mobil".
> Systém vytočí vybraný kontakt z telefonního seznamu. Pokud je ke kontaktu
přiřazeno několik čísel telefonu (např.
domů, mobil, do práce), musíte být
vybrána správná kategorie.
a řekněte
Upozorňujeme, že tímto se dialog zastaví pouze v případě, že systém nemluví. K tomu dlouze tiskněte tlačítko
, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Obrázky
Číslované povely jsou uvedeny samostatně
v závislosti na regulované funkci:
•
Telefonní čísla a PSČ se musí vyslovovat
samostatně, číslo po čísle, např. "nula tři
jedna dva dva čtyři čtyři tři" (03122443).
•
Domovní čísla lze vyslovovat samostatně
nebo ve skupinách, např. dva dva" nebo
"dvacet dva" (22). V případě angličtiny
a nizozemštiny lze několik skupin vyslovovat po sobě, např. "dvacet-dva dvacetdva" (22 22). V angličtině lze použít slova
"double" a "triple", např. "double zero"
(00). Lze používat čísla v rozsahu
0-2300.
•
Frekvence lze vyslovovat jako "devadesát
osm tečka osm" (98.8), "sto a čtyři tečka
dva" nebo "sto čtyři tečka dva" (104.2).
Rychlost a režim opakování
Pokud systém mluví příliš rychle, je možné hlasitost upravit.
Je možné povolit režim opakování tak, aby
systém opakoval, co jste řekli.
Změna rychlosti a aktivace/deaktivace režimu
opakování:
1.
18
19
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2. Stiskněte tlačítko Systém Hlasové
ovládání a zvolte nastavení.
• Opakovat hlasový povel
• Rychlost řeči
Související informace
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 144)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 147)
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 148)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 149)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 205)
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu18
Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst
nahlas zprávy nebo nadiktujte stručné zprávy
pomocí hlasových příkazů do telefonu připojeného pomocí Bluetooth.
Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí
zahrnovat kontaktní informace, které se zadají
do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např.
Robyn Smith, má několik čísel telefonu, lze
uvést rovněž kategorii čísla, např. Doma nebo
Mobil: "Call Robin Smith Mobil".
Stiskněte
povelů:
a řekněte jeden z následujících
•
"Call [contact] (kontakt)" - vytočí se
vybraný kontakt z telefonního seznamu.
•
"Call [telefonní číslo]" - vytočí se telefonní číslo.
•
•
•
"Recent calls" - zobrazí se seznam volání.
"Read message" - přečte se zpráva.
Pokud je k dispozici více zpráv, vyberte
zprávu, která se má přečíst.
Uživatelé "Message to [contact]
(kontakt)" by měli vyslovit stručnou
zprávu. Zpráva bude zopakována nahlas
a uživatel může vybrat její odeslání19 nebo
Platí pro některé trhy.
Zprávy přes vozidlo lze odesílat jen u některých telefonů. Informace o kompatibilních telefonech najdete na stránce www.volvocars.com/intl/support.
}}
147
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
úpravu. Aby tato funkce fungovala, vozidlo
musí být připojeno k internetu.
POZNÁMKA
Funkci rozpoznávání hlasu nepodporují
všechny systémové jazyky. Jazyky s podporou této funkce jsou v seznamu dostupných systémových jazyků zvýrazněné symbolem
. Podrobnější informace naleznete v části o nastavení rozpoznávání
hlasu.
Dále uvádím pokyny pro ovládání rádia a přehrávače médií.
Klepněte na tlačítko
a řekněte jeden
z následujících povelů:
•
"Media" - spustí se dialog ovládání médií
a rádia a zobrazí se příklady povelů.
•
"Play [interpret]" - přehraje hudbu podle
vybraného interpreta.
•
"Play [název skladby]" - přehraje vybranou skladbu.
•
"Play [název skladby] z [album]" - přehraje vybranou skladbu z vybraného alba.
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 145)
•
"Play [rozhlasová stanice]" - spustí přehrávání vybraného rádiového kanálu.
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 148)
•
•
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 149)
"Tune to [frekvence]" - spustí přehrávání
vybrané rádiové frekvence v aktuálním
frekvenčním pásmu. Pokud není aktivní
žádný zdroj rádia, spustí se vlnová délka
FM, která byla nastavena ve výchozím
nastavení.
Související informace
•
•
20
148
Hlasové ovládání rádia a médií20
Rozpoznávání hlasu (str. 144)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 205)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 553)
•
"Tune to [frekvence] [vlnová délka]" spustí vybranou rádiovou frekvenci ve
vybraném frekvenčním pásmu.
•
•
•
"Radio" - spustí se FM rádio.
"Radio FM" - spustí se FM rádio.
•
•
•
•
•
"CD" - spustí se přehrávání z CD*.
"USB" - spustí se přehrávání z USB.
"iPod" - spustí se přehrávání z iPod.
"Bluetooth" - spustí se přehrávání ze
zdroje médií, který je připojen přes Bluetooth.
"Similar music" - přehrává se hudba,
která se podobá hudbě momentálně přehrávané z USB.
POZNÁMKA
Funkci rozpoznávání hlasu nepodporují
všechny systémové jazyky. Jazyky s podporou této funkce jsou v seznamu dostupných systémových jazyků zvýrazněné symbolem
. Podrobnější informace naleznete v části o nastavení rozpoznávání
hlasu.
Související informace
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 144)
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 145)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 147)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 205)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 149)
"DAB " - spustí se DAB rádio*.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení pro hlasové ovládání21
Související informace
Zde se upravuje nastavení systému hlasového
ovládání.
•
•
Nastavení
Systém
Hlasové ovládání
Nastavení lze upravovat pro následující
položky:
• Opakovat hlasový povel
• Pohlaví
• Rychlost řeči
Nastavení zvuku
Rozpoznávání hlasu (str. 144)
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 145)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 147)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 205)
•
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 148)
Nastavení zvuku (str. 516)
Změna jazyka systému (str. 131)
Nastavení zvuku zvolte následovně:
Nastavení Zvuk Hlasitost systému
Hlasové ovládání
Nastavení jazyka
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu jazyků
.
označeny ikonou Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek,
zpráv a nápovědy.
Nastavení Systém Jazyky a jednotky
systému Jazyk systému
21
Platí pro některé trhy.
149
OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
Spínače světel
K ovládání vnitřního a venkovního osvětlení
se používají různé ovládače osvětlení. Vnější
osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí
páčkového přepínače vlevo. Jas interiéru se
seřizuje kolečkem na přístrojové desce.
Venkovní osvětlení
Poloha
Popis
Poloha
Denní světla.
Popis
Denní světla a obrysová světla za
dne.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světla a obrysová
světla při slabém denním svitu
nebo za tmy nebo když jsou aktivována přední* nebo zadní
mlhová světla.
Denní světla a obrysová světla.
Obrysová světla, když je vozidlo
zaparkováno.A
Lze použít světelnou houkačku.
Aktivní dálkové světlomety lze
aktivovat.
Potkávací světlomety a obrysová
světla.
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací
světlomety.
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Lze použít světelnou houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí/
nesvítí.
Otočný kroužek na páčkovém přepínači vlevo.
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, v jednotlivých polohách
otočného prstence jsou k dispozici následující
funkce:
152
A
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem
přepnout do polohy
z jakékoliv jiné polohy
a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová světla.
Společnost Volvo doporučuje používat během
.
jízdy režim
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně intenzivní, např.
za mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Rolovací kolečko v přístrojové desce
•
•
•
•
•
•
Potkávací světla (str. 155)
Zadní světlo do mlhy (str. 159)
Aktivní natáčecí světla* (str. 159)
Brzdové světlo (str. 160)
Nouzová brzdová světla (str. 160)
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 161)
Nastavení funkcí světel na
středovém displeji
Některé funkce osvětlení lze upravit a aktivovat na středovém displeji. To platí, například,
pro aktivní světlomety, osvětlení "home safe"
a osvětlení při příchodu.
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Světla a osvětlení.
3. Zvolte Vnější osvětlení nebo Vnitřní
osvětlení a potom funkci, kterou chcete
upravit.
Související informace
•
•
•
Kolečko (doleva) pro nastavení jasu interiéru.
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 153)
•
•
•
•
Osvětlení interiéru (str. 162)
Spínače světel (str. 152)
Aktivní dálkové světlomety (str. 156)
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu (str. 161)
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 162)
•
•
Použití směrových světel (str. 158)
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 121)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 131)
Obrysová světla (str. 154)
Použití směrových světel (str. 158)
Použití dálkových světel (str. 156)
* Volitelná výbava/příslušenství. 153
OSVĚTLENÍ
Obrysová světla
Lze použít obrysová světla tak, aby ostatní
účastníci silničního provozu viděli stojící nebo
zaparkované vozidlo. Obrysové světlo se
zapíná otočným prstencem na páčkovém přepínači.
obrysová světla z jakékoliv jiné polohy
a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová
světla.
Pokud jedete déle než 30 sekund maximální
rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph) nebo pokud je
rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), svítí
denní světla. Řidič by měl ovládání otočit do
.
jiné polohy než
Pokud se otevřou dveře zavazadlového prostoru a venku je tma, rozsvítí se zadní obrysová
světla (pokud již nesvítí), která varují účastníky
silničního provozu vzadu za vozidlem. Přitom
nezáleží, v jaké poloze je otočný prstenec, ani
v jaké poloze je zapalování.
Denní světla
Vozidlo obsahuje senzory, které detekují světelné podmínky v okolí. Denní světla se rozsvítí, pokud se otočný prstenec na páčkovém
,
přepínači na volantu nachází v poloze
nebo
a pokud je elektrický
systém vozidla v poloze zapalování II.
V poloze
světlomety při slabém slunečním svitu nebo za tmy automaticky přepnou
na potkávací světla.
Související informace
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze
obrysových světel.
Otočte kroužek do polohy
- rozsvítí se
obrysová světla (současně se zapne osvětlení
registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, rozsvítí se místo předních obrysových světel denní světla. Pokud se
kroužek nachází v této poloze, obrysová světla
svítí bez ohledu na to, v jaké poloze zapalování
se nachází elektrický systém vozidla.
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočpro
ným prstencem přepnout do polohy
154
•
•
Spínače světel (str. 152)
Možnosti zapalování (str. 454)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze
AUTO.
Pokud je otočný kroužek na páčkovém přepínači v poloze
a vozidlo jede za denního
světla, rozsvítí se denní světla (DRL1). Za tmy
a při zhoršené viditelnosti vozidlo automaticky
přepne z denních světel na potkávací světla.
K přepnutí na potkávací světla dojde také
OSVĚTLENÍ
v případě, kdy se aktivuje přední mlhové světlo* a/nebo zadní mlhové světlo.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné,
např. v mlze a dešti.
Potkávací světla
Pokud je páčkový přepínač během jízdy
, za tmy a při slabém denním
v poloze
světle se automaticky aktivují potkávací
světla, pokud je elektrický systém vozidla
v poloze zapalování II.
Detekce tunelů
Vozidlo detekuje, pokud vjíždí do tunelu, a přepne z denních světel na potkávací světla.
Upozorňujeme, že detekce tunelů funguje
pouze, pokud je kroužek na levém páčkovém
.
přepínači v poloze
Související informace
•
•
•
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správné poloze nese vždy řidič.
Spínače světel (str. 152)
Možnosti zapalování (str. 454)
Denní světla (str. 154)
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 152)
Možnosti zapalování (str. 454)
Potkávací světla (str. 155)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze
AUTO.
Je-li otočný kroužek na páčkovém přepínači
v poloze
, potkávací světla se rovněž
aktivují, pokud se aktivuje zadní mlhové světlo.
Pokud se otočný prstenec na páčkovém přepí, potkávací světla
nači nachází v poloze
jsou aktivována vždy, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze zapalování II.
1
Daytime Running Lights
* Volitelná výbava/příslušenství. 155
OSVĚTLENÍ
Použití dálkových světel
Dálková světla se ovládají levým páčkovým
přepínačem. Dálková světla jsou nejsilnější
světla na vozidla. Měla by se používat při
jízdě za tmy, aby byla lepší viditelnost, a to
tak, aby nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.
Dálkové světlomety aktivujte přesunutím
páčkového přepínače dopředu.
Deaktivujte přesunutím páčkového přepínače dozadu.
Po zapnutí dálkových světel se na displeji
.
řidiče aktivuje
Aktivní dálkové světlomety
Aktivní dálkové světlomety detekují pomocí
kamerového snímače na horní hraně čelního
skla světlomety vozidel v protisměru nebo
zadní světla vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů na potkávací.
Související informace
•
•
Páčkový přepínač na volantu s otočným prstencem.
Světelná houkačka
Přepněte páčkový přepínač lehce zpátky
do polohy světelné houkačky. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Dálková světla
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud je
otočný prstenec na páčkovém přepínači
2 nebo
na volantu v poloze
.
2 Pokud
156
jsou potkávací světlomety aktivovány.
Spínače světel (str. 152)
Aktivní dálkové světlomety (str. 156)
Symbol
označuje aktivní dálkové světlomety.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (cca. 12 mph)
nebo vyšší. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení. Pokud kamerový snímač
nedetekuje protijedoucí vozidlo ani vozidlo
vpředu, dálkové světlomety se přibližně na
jednu sekundu znovu zapnou.
OSVĚTLENÍ
Aktivace aktivních dálkových
světlometů
Pokud se na obrazovce řidiče objeví
tento symbol společně se zprávou
Akt. dálk. světlomety Dočasně
není k dispozici, mezi dálkovými
a potkávacími světly musíte přepínat ručně.
Jakmile se objeví tato zpráva, symbol
zhasne.
Aktivní dálkové světlomety se aktivují a deaktivují otočení levého páčkového přepínače do
. Prstenec se potom vrátí do
polohy
polohy
. Pokud jsou aktivní dálkové svěna displeji
tlomety aktivovány, symbol
řidiče se rozsvítí bíle. Pokud jsou aktivovány
dálkové světlomety, symbol svítí modře.
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety vypnuté
a dálkové světlomety zapnuté, osvětlení okamžitě přepne na potkávací světla.
Aktivní dálkové světlomety není nutné opakovaně aktivovat po každém nastartování
vozidla.
Adaptivní funkce
U vozidel se světlomety LED3* jsou aktivní dálkové světlomety vybaveny adaptivní funkcí4.
V tomto případě, na rozdíl od běžného tlumení
svitu svítí dálková světla po stranách vozidla
pro protijedoucí vozidla nebo vozidla vzadu ztlumí se pouze části světelného kužele, který
směřuje přímo k vozidlu.
3 LED (Light Emitting Diode)
4 V závislosti na výbavě vozidla.
Totéž platí, pokud se tento symbol
zobrazí společně se zprávou Snímač
čelního skla Zablokovaný snímač,
viz Uživatelská příručka.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na
vozidla jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po
obou stranách vozidla.
Dálkové světlomety jsou částečně ztlumeny,
tzn. kužel světel svítí nepatrně více než potkána displeji řidiče
vací světla, kontrolka
svítí modře.
Omezení aktivních dálkových
světlometů
Kamerový snímač, ze kterého funkce vychází,
má omezení.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo
při silném dešti, že aktivní dálkové světlomety
nebudou dočasně k dispozici. Jakmile budou
aktivní dálkové světlomety opět k dispozici
nebo jakmile senzory na čelním skle nebudou
zablokovány, zpráva zhasne a rozsvítí se sym.
bol
VAROVÁNÍ
Aktivní světlomety pomáhají při příznivých
podmínkách využít optimální tvar světelného kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 157
OSVĚTLENÍ
||
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 152)
Použití dálkových světel (str. 156)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Použití směrových světel
POZNÁMKA
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
•
Tuto automatickou sekvenci blikání
můžete zastavit tak, že páčkový přepínač okamžitě přesunete do opačného
směru.
•
Pokud symbol směrových světel na
displeji řidiče bliká rychleji než obvykle,
zkontrolujte zprávu na displeji řidiče.
Trvalé blikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo
dolů do krajní polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Pokud se
funkce na středovém displeji deaktivuje,
světla jednou bliknou.
158
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 161)
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 153)
OSVĚTLENÍ
Aktivní natáčecí světla*
Deaktivace/aktivace funkce
Zadní světlo do mlhy
Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby
dále osvítila prostor při průjezdu v zatáčkách
a na křižovatkách. Vozidla se světlomety
LED5* mohou být v závislosti na výbavě vybavena aktivními natáčecími světly.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je
aktivována. Tuto funkci lze deaktivovat a aktivovat na středovém displeji v zobrazení funkcí.
Zadní světlo do mlhy je výrazně silnější než
běžná zadní světla. Zadní světlo do mlhy by
se mělo používat pouze při snížené viditelnosti při mlze, sněžení, v kouři nebo prachu
tak, aby ostatní účastníci silničního provozu
byli včas upozorněni na vozidlo v protisměru.
Stiskněte tlačítko Aktiv.
natáč. světlomety.
Související informace
•
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Aktivní natáčecí světla následují pohyb
volantu, dále osvětlují zatáčky a křižovatky
a zlepšují tak výhled pro řidiče.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na displeji
řidiče rozsvítí kontrolka
a současně se
na displeji řidiče zobrazí vysvětlující zpráva.
Tato funkce je aktivní pouze za tmy a při slabém denním světle a pouze, když se vozidlo
pohybuje a jsou zapnuta potkávací světla.
5 LED
(Light Emitting Diode)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 153)
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní světlo do mlhy je světlo vzadu na vozidle
na straně řidiče.
Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze v případě, že je zapalování v poloze II a otočný
prstenec na páčkovém přepínači na volantu je
nebo
.
v poloze
Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světla.
Jakmile se rozsvítí zadní mlhové světlo, rozsvítí se na displeji řidiče symbol
.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 159
OSVĚTLENÍ
||
Zadní světlo do mlhy automaticky zhasne,
pokud se vozidlo vypne, nebo pokud se otočný
prstenec na páčkovém přepínači přepne do
nebo
.
polohy
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
•
Spínače světel (str. 152)
Možnosti zapalování (str. 454)
Brzdové světlo
Nouzová brzdová světla
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu a když vozidlo brzdí automaticky
některý ze systémů podpory řidiče.
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla vzadu.
Související informace
•
•
•
Nouzová brzdová světla (str. 160)
Funkce brzd (str. 457)
Systém podpory řidiče (str. 294)
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se rozsvítí při intenzivním brzdění nebo když se při vysokých
rychlostech aktivuje systém ABS.
Poté, co řidič zpomalí a potom uvolní brzdu,
brzdové světlo bude opět svítit normálně.
Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů směru. Ty blikají, dokud řidič vozidlo
znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo dokud
výstražné blikače nevypne.
Související informace
•
•
•
160
Brzdové světlo (str. 160)
Nožní brzda (str. 457)
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 161)
OSVĚTLENÍ
Výstražná funkce ukazatelů směru
Výstražná funkce ukazatelů směrů varuje
ostatní účastníky silničního provozu tím, že
současně aktivuje všechny ukazatele směru
na vozidle. Tuto funkci lze použít k varování
v případě dopravních rizik.
POZNÁMKA
Předpisy upravující použití výstražných blikačů se mezi jednotlivými zeměmi mohou
lišit.
Související informace
•
•
Nouzová brzdová světla (str. 160)
Použití směrových světel (str. 158)
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
Aktivace funkce:
1.
Vypněte vozidlo.
2. Přesuňte levý páčkový přepínač dopředu
k přístrojové desce a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
> Symbol na displeji řidiče se rozsvítí,
čímž indikuje, že funkce je aktivována,
a zapne se vnější osvětlení: Obrysová
světla, dálková světla, osvětlení registrační značky a osvětlení ve venkovních
klikách*.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru.
Výstražná světla se aktivují automaticky, jakmile vozidlo zabrzdí natolik intenzivně, že se
aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
vozidla je nízká. Výstražná funkce ukazatelů
směrů začne blikat poté, kdy přestanou blikat
nouzová brzdová světla. Tato funkce se automaticky deaktivuje, pokud se vozidlo znovu
rozjede, nebo se deaktivuje stisknutím tlačítka.
Doba, po kterou má doprovodné osvětlení při
odchodu svítit, může být nastavena na středovém displeji.
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 153)
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 162)
* Volitelná výbava/příslušenství. 161
OSVĚTLENÍ
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení interiéru
Přibližovací světla se zapínají dálkovým ovladačem, když je vozidlo odemknuté, Tato
funkce se používá k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Tato funkce se aktivuje, když se k odemknutí
použije dálkový ovladač s klíčem. Během dne
se aktivují obrysová světla, vnitřní stropní
osvětlení, podlahové osvětlení a osvětlení
zavazadlového prostoru. Při slabém denním
světle a za tmy se aktivuje* rovněž osvětlení
registrační značky a osvětlení venkovních klik,
přičemž zdroj osvětlení se namíří k podlaze.
Prostor pro cestující je vybaven několika
druhy osvětlení, například, obecným vnitřním
osvětlením, nastavitelným dekoračním osvětlením a čtecím osvětlením.
Pokud se neotevřou žádné dveře, osvětlení
zůstane svítit cca. 2 minuty. Pokud se během
aktivační doby otevřou dveře, čas, kdy svítí
osvětlení interiéru a osvětlení venkovních klik*,
se prodlouží.
Přední stropní osvětlení
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně alespoň 5 minut od:
•
vypnutí vozidla a přepnutí zapalování do
polohy zapalování 0
•
odemknutí vozidla pokud vozidlo nebylo
dosud nastartováno.
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Lampička na čtení, pravá strana
Čtecí osvětlení
Čtecí lampičky vpravo a vlevo lze zapínat
a vypínat krátkým stisknutím tlačítka na
střešní konzole. Jas se nastavuje podržením
stisknutého tlačítka.
Osvětlení interiéru
Osvětlení podlahy a stropu v interiéru se
zapíná nebo vypíná krátkým stisknutím tlačítka
na střešní konzole.
Funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém displeji.
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 153)
•
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu (str. 161)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení interiéru
162
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Osvětlení schránky v palubní desce
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Automatická funkce se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka AUTO na střešní konzole. Je-li
aktivován automatický systém, kontrolka na
tlačítku se rozsvítí a osvětlení prostoru pro
cestující se zapíná a vypíná následovně.
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně*
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně se zapíná
a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení terénu*
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí,
když:
•
•
•
Osvětlení terénu se zapíná a vypíná při otevření resp. zavření příslušných dveří.
Se vozidlo odemkne
Se vozidlo vypne
Se otevřou boční dveře.
Čtecí lampičky nad zadními sedadly.
Osvětlení prostoru pro cestující zhasne, když:
•
•
•
•
Osvětlení zavazadlového prostoru
Se vozidlo zamkne
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Se vozidlo nastartuje
Se zavřou boční dveře.
Boční dveře zůstanou otevřené po dobu
cca. 2 minuty.
Dekorativní osvětlení
Zadní stropní osvětlení
V zadní části vozidla je čtecí lampička, kterou
lze použít rovněž k osvětlení prostoru pro
cestující.
Osvětlení prahu
Osvětlení prahu dveří se zapíná a vypíná při
otevření resp. zavření dveří.
Ve vozidlech s panoramatickou střechou* jsou
k dispozici dvě lampičky - po jedné na každé straně
střechy.
Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím tlačítka na lampičce. Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení okolí se zapne, pokud otevřete
dveře, a vypne, pokud vozidlo zamknete.
Intenzitu dekorativního osvětlení lze upravit na
středovém displeji. K jemnému nastavení lze
použít také kolečko na přístrojové desce.
Náladová světla*
Vozidlo je vybaveno LED diodami, které mění
barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu. Intenzitu náladového osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jem}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 163
OSVĚTLENÍ
||
nému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.
Osvětlení schránek ve dveřích
Osvětlení schránek ve dveřích se zapne, když
otevřete dveře, a zhasne, když dveře
zamknete. Jas lze jemně nastavit pomocí
kolečka na přístrojové desce.
Osvětlení předního držáku nápojů
v tunelové konzole
Osvětlení držáků nápojů vpředu se rozsvítí při
odemknutí vozidla a zhasne při zamknutí
vozidla. Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka
na přístrojové desce.
Související informace
•
•
•
•
Nastavení osvětlení interiéru (str. 164)
Spínače světel (str. 152)
Nastavení osvětlení interiéru
V závislosti na tom, jaká poloha zapalování je
aktivována, svítí osvětlení ve vozidle různě.
Osvětlení interiéru lze nastavit pomocí
kolečka na přístrojové desce. Některé funkce
světla lze nastavit také přes středový displej.
Kolečko na přístrojové desce
vlevo od volantu se používá
k nastavení jasu osvětlení displeje, osvětlení ovládání,
osvětlení okolí a náladového
osvětlení*
Nastavení dekorativního osvětlení
okolí
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Možnosti zapalování (str. 454)
2. Stiskněte My Car Světla a osvětlení
Vnitřní osvětlení.
Interiér prostoru pro cestující (str. 600)
3. Vyberte z následujících nastavení:
•
V části Intenzita ambientního osv.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
•
V části Úroveň ambientního osv.
vyberte Sníženo a Plný.
Nastavení náladového osvětlení*
Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod,
které mění barvu svého světla. Tato světla
svítí, když je vozidlo v chodu.
Změna jasu světel
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car Světla a osvětlení
Vnitřní osvětlení Náladové
osvětlení interiérové.
3. V části Intenzita nálad. osvětlení inter.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
Změna barvy světla
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car Světla a osvětlení
Vnitřní osvětlení Náladové
osvětlení interiérové.
3. Pokud chcete změnit barvu světla, vyberte
Podle teploty a Podle barvy.
U možnosti Podle teploty se světlo mění
v závislosti na nastavené teplotě prostoru
pro cestující.
U možnosti Podle barvy lze k dalšímu
nastavení použít podkategorii Barvy
motivu.
Související informace
•
•
•
164
Osvětlení interiéru (str. 162)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 153)
Možnosti zapalování (str. 454)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Okna, sklo a zrcátka
Vozidlo obsahuje několik různých oken, skleněných panelů a zrcátek. Některá z oken ve
vozidle jsou vrstvená.
Čelní sklo je vrstvené. Skla na jiných prosklených plochách mohou být dodána jako
vrstvená na přání. Vrstvené sklo je zesílené,
což poskytuje lepší ochranu před rozbitím
a lepší zvukovou izolaci prostoru pro cestující.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 222)
Ochrana proti přivření u oken
a slunečních clon
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 223)
Všechna elektricky ovládaná okna a sluneční
clony* jsou opatřeny ochranou proti přivření,
která se aktivuje, pokud dojde při otevírání
nebo zavírání k zablokování jakýmkoliv předmětem.
V případě zablokování pohyb automaticky
změní směr na cca. 50 mm (cca. 2 palce) od
zablokované polohy (nebo do polohy úplného
odvětrávání).
Také panoramatická střecha* má vrstvené
sklo.
Ochranu proti přiskřípnutí lze vypojit, pokud se
zavírání zruší, např. během námrazy lze tisknout ovládání ve stejném směru.
Tento symbol se zobrazí u oken z vrstveného skla1
Související informace
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
•
•
•
Panoramatická střecha* (str. 173)
•
•
•
•
1
166
Elektrické ovládání oken (str. 167)
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka (str. 170)
Pokud nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací
sekvenci.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Použití sluneční clony* (str. 169)
Head-up displej* (str. 141)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 178)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 180)
Neplatí pro čelní sklo a panoramatickou střechu*, které jsou vždy vyrobeny z vrstveného skla a tento symbol na nich není.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Související informace
•
•
•
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti
přiskřípnutí (str. 167)
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 168)
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Pokud nastane problém s elektrickými funkcemi elektricky ovládaných oken, lze zkusit
testovací sekvenci.
Elektrické ovládání oken
Na každých dveřích je panel k ovládání elektricky ovládaných oken. Na dveřích řidiče se
nachází ovládání pro všechna okna a ovládání
k aktivaci dětských bezpečnostních zámků.
VAROVÁNÍ
Použití sluneční clony* (str. 169)
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Ovládání panoramatické střechy*
(str. 174)
Pokud problém přetrvává, nebo pokud se problém týká panoramatické střechy, kontaktujte
servis2.
Resetujte elektricky ovládané okno
1. Začněte s oknem v zavřené poloze.
2. Potom v manuální poloze posuňte okno 3x
nahoru do zavřené polohy.
> Automaticky proběhne inicializace
systému.
Související informace
2 Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 168)
•
Použití sluneční clony* (str. 169)
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky*,
které deaktivují ovládání v zadních dveřích,
aby nebylo možné otevřít dveře nebo okna
zevnitř.
Ovládací prvky zadních oken.
Ovládací prvky předních oken.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 167
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si klíč s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
Související informace
168
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 168)
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti
přiskřípnutí (str. 167)
Používání elektricky ovládaných
oken
Pomocí panelu ovládání ve dveřích řidiče se
ovládají všechna elektricky ovládaná okna pomocí ovládacích panelů na ostatních dveřích se ovládá elektricky ovládané okno v příslušných dveřích.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si klíč s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“. Přesuňte
jeden z ovladačů mírně nahoru nebo dolů.
Elektricky ovládané okno se posouvá
nahoru nebo dolů, dokud držíte stisknutý
ovladač.
Obsluha s funkcí „auto“. Posuňte jeden
z ovládacích prvků nahoru nebo dolu do
koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze zapalování I nebo
II. Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik
minut po vypnutí vozidla a vypnutí zapalování nelze je však ovládat po otevření dveří. V každém okamžiku lze používat jen jedno ovládání.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken používá dálkový ovladač s klíčem
nebo zavírání bez klíče* pomocí kliky na
dveřích.
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti
přiskřípnutí (str. 167)
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 273)
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 246)
Použití sluneční clony*
Do každých zadních dveří je vestavěna sluneční clona.
Zadní dveře - manuální ovládání
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu otevřít přední okna.
POZNÁMKA
Vozidla nelze otevírat při rychlostech nad
cca. 180 km/h (cca. 112 mph), lze je však
zavírat.
Za dodržování platných dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.
Obrázek je schématický - konkrétní verze se může
lišit.
Háček s příchytkou
–
POZNÁMKA
Pokud je v prostoru nízká teplota, může se
stát, že okna nejdou ovládat.
Související informace
•
•
Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené
sluneční cloně.
Související informace
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti
přiskřípnutí (str. 167)
•
Elektrické ovládání oken (str. 167)
Elektrické ovládání oken (str. 167)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji do
háčku v horním rámu dveří.
* Volitelná výbava/příslušenství. 169
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka
•
Nastavení naklonění vnějších zpětných
zrcátek (str. 171)
Nastavení změny odrazivosti
zpětného zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
mohou usnadnit řidiči výhled dozadu.
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
Vnitřní zpětné zrcátko
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 223)
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětných zrcátkách a oslnit řidiče. Pokud vás světlo zezadu ruší, změňte odrazivost zpětného
zrcátka.
Vnitřní zpětné zrcátko je vybaveno systémem
HomeLink*, automatickou změnou odrazivostí* a kompasem*.
Vnitřní zpětné zrcátko se nastavuje manuálním
nakloněním.
Manuální změna odrazivosti
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka.
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá
a zajistí optimální výhled. Může se zdát, že
předměty jsou dále, než se skutečně
nacházejí.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na ovládacím panelu na dveřích řidiče.
Existuje také celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové
funkce elektricky ovládaného sedadla*.
Související informace
•
•
•
170
Manuální nastavení odrazivosti.
1.
Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
Kompas* (str. 511)
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 170)
U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí
není manuální ovládání odrazivosti k dispozici.
HomeLink®* (str. 508)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno vnitřními a vnějšími zpětnými
zrcátky. Automatické tlumení je aktivní vždy
během jízdy, pokud ovšem není zařazen
zpětný chod.
Aby vnější zpětná zrcátka mohla být vybavena
funkcí automatické změny odrazivosti, musí
být touto funkcí vybaveno také vnitřní zpětné
zrcátko.
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se
funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
POZNÁMKA
Po změně citlivosti nedojde okamžitě
v výrazné změně stmívání - změna je
postupná.
Citlivost odrazivosti má vliv na vnitřní i vnější
zpětná zrcátka.
Úprava citlivosti změny odrazivosti:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
3. V části Automatické ztlumení zpětného
zrcátka zvolte Normální, Tma nebo
Světlo.
Vnitřní zpětné zrcátko obsahuje dva senzory jeden směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně identifikují a eliminují oslňující světlo.
Senzor směřující dopředu detekuje světlo
z okolí a senzor směřující dozadu detekuje
světlo ze světlometů vozidel jedoucích vzadu.
Nastavení naklonění vnějších
zpětných zrcátek
Aby byl zajištěn lepší výhled dozadu, vnější
zpětná zrcátka se musí nastavit podle preferencí řidiče.
Existuje celá řada automatických nastavení,
které lze propojit s tlačítky paměťové funkce
elektricky ovládaného sedadla*.
Použití ovládacích prvků vnějších
zpětných zrcátek
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka (str. 170)
•
Nastavení naklonění vnějších zpětných
zrcátek (str. 171)
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na ovládacím panelu na dveřích řidiče. Zapalování musí být minimálně v poloze I.
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
171
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
Elektrické sklápění zpětných zrcátek*
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena.
1.
Současně stiskněte tlačítka L a R.
2. Uvolněte je přibližně po 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po úplném
přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví ve
vysunuté poloze podle předchozího nastavení.
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vysunuta z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do původní polohy, aby elektrické
vyklápění/sklápění* fungovalo správně.
1.
Současným stisknutím tlačítek L a R
sklopte zrcátka.
2. Současným stisknutím tlačítek L a R
vyklopte zrcátka.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka se vrátí do původní polohy.
3 Pouze
172
Naklonění při parkování3
Zpětné zrcátko na dveřích si řidič může naklonit dolů, aby, například při parkování, viděl
hranu cesty.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Upozorňujeme, že pokud tlačítko již bylo zvoleno, musí se stisknout dvakrát. Jakmile se
vnější zrcátko sklopí, tlačítko bliká. Při vyřazení
zpětného chodu se přibližně po 3 sekundách
zpětné zrcátko automaticky začne vracet
a svou původní polohu dosáhne přibližně po
8 sekundách.
Automatické naklonění při parkování3
U tohoto nastavení se vnější zpětné zrcátko
automaticky sklopí dolů při zařazení zpětného
chodu. V předvolbě je sklopená poloha a toto
nastavení nelze změnit.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
3. Pokud chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat, v části Naklopení vnějších zrcátek
při couvání zvolte Vyp, Řidič,
Spolujezdec nebo Obojí a zvolte zpětné
zrcátko, které se má naklonit.
Pokud dvakrát stisknete tlačítko L nebo R,
vnější zpětné zrcátko se vrátí zpět do své
původní polohy.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí*
Na středovém displeji lze nastavit zpětné
zrcátko a dveřní zrcátka tak, aby se všechna
sklápěla/vyklápěla automaticky při zamknutí/
odemknutí vozidla klíčem.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
3. Zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat
systém.
Pokud však byla zrcátka sklopena pomocí tlačítek L a R, musí se manuálně také vyklopit.
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka (str. 170)
•
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 170)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 223)
v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s tlačítky pamětí*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Panoramatická střecha*
Panoramatická střecha je rozdělena do dvou
skleněných částí. Přední část lze ovládat svisle u zadní hrany (větrací polohy) nebo vodorovně (otevřená poloha). Zadní část představuje nepohyblivá skleněná střecha.
Panoramatické střecha je vybavena spojlerem
a sluneční clonou z perforované tkaniny, která
je umístěna pod sklem a poskytuje ochranu
před slunečními paprsky.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh. Dávejte pozor,
abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si klíč s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
Spojler
DŮLEŽITÉ
Panoramatická střecha a sluneční clona se
ovládají ovládacím prvkem umístěným ve
stropě.
Elektrická soustava ve vozidle musí být
v poloze zapalování I nebo II, aby bylo možné
používat panoramatickou střechu a sluneční
clonu.
•
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.
Panoramatická střecha je opatřena spojlerem,
který se při otevření panoramatické střechy
vyklopí nahoru.
Související informace
•
Ovládání panoramatické střechy*
(str. 174)
•
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 176)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 173
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 273)
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 246)
Ovládání panoramatické střechy*
Panoramatická střecha a sluneční clona se
ovládají pomocí ovladače ve stropním panelu.
Střecha i clona jsou vybaveny ochranou proti
přiskřípnutí.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si klíč s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
DŮLEŽITÉ
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh. Dávejte pozor,
abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
Elektrická soustava ve vozidle musí být
v poloze zapalování I nebo II, aby bylo možné
používat panoramatickou střechu a sluneční
clonu.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken používá dálkový ovladač s klíčem
nebo zavírání bez klíče* pomocí kliky na
dveřích.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
174
•
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.
Při zavírání panoramatické střechy zkontrolujte, zda je správně zavřena.
Pokud ovládací prvek během manuálního ovládání uvolníte nebo pokud se sklo dostane do
komfortní polohy4 nebo do polohy maximál-
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
ního otevření nebo zavření, pohyb střešního
okna se zastaví. Panoramatická střecha a sluneční clona se přestanou pohybovat také,
pokud se ovládání střechy spustí znovu
v opačném směru než je aktuální směr
pohybu.
Otevření a zavření větrací polohy
Úplné otevření a zavření
panoramatické střechy pomocí
stropního ovládání
Panoramatická střecha i sluneční clona jsou
vybaveny ochranou proti přiskřípnutí. Pokud
nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí,
můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.
POZNÁMKA
V případě manuálního otevírání musí být
sluneční clona zcela otevřena a až potom
lze otevřít panoramatickou střechu.
U opačného postupu musí být panoramatická střecha zcela zavřená a až potom lze
zcela zavřít sluneční slonu.
POZNÁMKA
Pokud je v prostoru nízká teplota, může se
stát, že okna nejdou ovládat.
Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.
Otevřete jedním zatlačením ovládacího
prvku nahoru.
Zavřete jedním zatlačením ovládacího
prvku dolů.
Když je zvolena větrací poloha, skleněný kryt
vpředu se nadzvedne u zadní hrany. Pokud je
sluneční clona zcela zavřena, když se zvolí
větrací poloha – otevře se automaticky o cca
50 mm (cca. 2 palce).
Ovládání, manuální režim
Ovládání, automatický režim
Pokud se panoramatická střecha zavře
z větrací polohy, automaticky následuje sluneční clona.
4 Komfortní
poloha je otevřená poloha, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.
}}
175
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Manuální obsluha
1. Otevření sluneční clony – zatlačte ovládací
prvek dozadu do polohy pro manuální otevření.
2. Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro manuální otevírání.
3. Otevřete panoramatickou střechu do
maximální polohy - zatlačte ovládací prvek
potřetí dozadu do polohy pro manuální
otevírání.
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací
prvek dopředu/dolů do polohy manuálního
zavření.
Automatická obsluha
1. Otevřete sluneční clonu na maximum zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy
pro automatické otevření a uvolněte je.
2. Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro automatické
otevírání a uvolnění.
3. Otevřete panoramatickou střechu do
maximální polohy - zatlačte ovládací prvek
potřetí dozadu do polohy pro automatické
otevírání a uvolnění.
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací
176
prvek dopředu/dolů do polohy automatického
zavření.
Automatické zavření sluneční
clony panoramatické střechy*
Automatické ovládání - rychlé otevírání
nebo zavírání
Panoramatické okno a sluneční clonu je
možné otevřít nebo zavřít současně:
Pomocí této funkce se sluneční clona zavře
automaticky 15 minut po uzamknutí vozidla,
pokud se vozidlo parkuje v horkém počasí.
Smyslem je snížit teplotu v prostoru pro
cestující a chránit čalounění vozidla před
působením slunce.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je
deaktivována. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.
–
Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
–
Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Související informace
•
•
Panoramatická střecha* (str. 173)
1.
2. Stiskněte My Car
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 273)
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 246)
Zamykání.
Zvolte Automatické zavření sluneční
clony, pokud chcete aktivovat/deaktivovat
systém.
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 176)
•
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
POZNÁMKA
Sluneční clona se zavře také, pokud se
k uzavření všech oken použije dálkový ovladač s klíčem nebo otevírání bez klíče*
pomocí kliky na dveřích.
Související informace
•
•
•
Panoramatická střecha* (str. 173)
Ovládání panoramatické střechy* (str. 174)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 166)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 273)
Lišty stěračů a kapalina
ostřikovačů
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 246)
Stěrače společně s kapalinou do ostřikovačů
mají za úkol zlepšit výhled a svícení světlometů.
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány*, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny do ostřikovačů.
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 178)
Pokud zbývá cca. 1 litr (1 kvarta) kapaliny do
ostřikovače, na displeji řidiče se zobrazí informace o tom, že se musí doplnit do ostřikovače
kapalina.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 179)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 180)
•
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 182)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 180)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 181)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 678)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 677)
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 676)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 675)
* Volitelná výbava/příslušenství. 177
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití ostřikovačů čelního skla
Cyklovač stěračů
•
Stěrače čelního skla mají za úkol čistit čelní
sklo. Jednotlivá nastavení stěračů čelního
skla se upravují pravým páčkovým přepínačem na volantu.
Přesuňte páku nahoru a přepněte stěrače na cyklické stírání. Ovládacím
kolečkem nastavte počet setření za časovou
jednotku, když je zvolen cyklovač.
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 182)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 177)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 180)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 181)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 678)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 677)
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 676)
Trvalé stírání
Zvednutím pákového přepínače nahoru
aktivujete stírání stěrači běžnou
rychlostí.
Zvednutím pákového přepínače dále
nahoru aktivujete stírání stěrači zvýšenou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda
lišty stěračů nepřimrzly. Dále musíte
seškrábnout z čelního skla a zadního okna
sníh a led.
Pravý pákový přepínač.
Kolečko se používá k nastavení citlivosti
dešťového senzoru a frekvence stírání stěrači.
DŮLEŽITÉ
Jedno setření
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla, čelní
sklo musí být mokré.
Pohněte pákovým přepínačem dolů
a uvolněte jej.
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Související informace
•
•
178
Použití dešťového senzoru (str. 179)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 180)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 675)
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití dešťového senzoru
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
lze nastavit kolečkem na páčkovém přepínači
vpravo.
Stisknutím tlačítka
senzor.
aktivujte dešťový
•
Stěrače uvedete do pohybu přesunutím páčky
dolů.
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 180)
•
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 182)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 177)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 180)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 181)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 678)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 677)
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 676)
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 178)
Deaktivace dešťového senzoru
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
dešťového senzoru
nebo pohybem
pákového přepínače nahoru na jiný program
stírání.
Dešťový senzor se aktivuje automaticky, když
je zapalování v poloze 0, nebo když je motor
vypnutý.
Pravý pákový přepínač.
Tlačítko dešťového senzoru
Kolečko citlivosti/frekvence
Po aktivování dešťového senzoru se na displeji
řidiče zobrazí symbol dešťového senzoru
.
Aktivace dešťového senzoru
Při aktivaci dešťového senzoru musí být
vozidlo v chodu nebo v poloze zapalování I
nebo II a páčkový přepínač stěračů čelního
okna musí být v poloze 0 nebo v poloze pro
jedno setření.
Související informace
Dešťový senzor se deaktivuje automaticky,
pokud se lišty stěračů nastaví do servisní
polohy. Dešťový senzor se aktivuje znovu,
pokud se servisní poloha deaktivuje.
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 675)
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Deaktivujte
dešťový snímač, když je vozidlo v chodu
nebo když se elektrický systém vozidla
nachází v poloze zapalování I nebo II. Symbol na displeji řidiče zhasne.
179
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití paměťové funkce
dešťového senzoru
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 677)
Ostřikovače čelního okna
a světlometů
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně.
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 676)
Aktivace/deaktivace funkce paměti
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 178)
Ostřikovače čelního skla a světlometů mají za
úkol čistit čelní sklo a světlomety. Stírání čelního skla a světlometů se spustí a nastavení
se změní pomocí páčkového přepínače
vpravo.
Funkci paměti dešťového senzoru lze aktivovat tak, aby se tlačítko dešťového senzoru
nemuselo tisknout při každém nastartování
vozidla:
1.
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 675)
Spuštění ostřikovačů čelního okna
a světlometů
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car
Stěrač čelního skla.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat funkci
paměti, zvolte Paměť dešťového čidla.
Související informace
•
•
180
Použití dešťového senzoru (str. 179)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 180)
•
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 182)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 177)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 181)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 678)
Funkce ostřikování, páčkový přepínač vpravo.
–
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením páčkového přepínače
vpravo směrem k volantu.
> Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik
setření.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte systém ostřikovačů, když
mrzne nebo když je nádobka s ostřikovací
kapalinou prázdná. Hrozí riziko poškození
čerpadla.
Ostřikování světlometů*
Aby se šetřilo kapalinou, zapnutá světla se
ostřikují automaticky v nadefinovaném intervalu.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zbývá pouze cca. 1 litr (1 qt)
kapaliny do ostřikovačů a na displeji řidiče se
objeví zpráva Kapalina do ostřik. Nízká
hladina. Doplňte společně se symbolem
, přívod kapaliny ke světlometům se
odpojí. Smyslem je upřednostnit čištění čelního skla tak, aby přes něj bylo vidět. Světlomety se ostřikují pouze v případě, že svítí dálková nebo potkávací světla.
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 181)
Použití stěrače a ostřikovače
zadního okna
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 678)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 677)
Ostřikovač a stěrač čelního skla mají za úkol
čistit zadní sklo. Stírání/ostřikování se spustí
a nastavení se změní pomocí páčkového přepínače na volantu vpravo.
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 676)
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 178)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 675)
Aktivace stěrače a ostřikovače zadního
okna
POZNÁMKA
Motorek ostřikovače zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená,
že pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek
se vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna
funguje znovu.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 179)
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 182)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 177)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 180)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 181
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 678)
Použití automatického stírání
zadního okna při couvání
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 677)
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 676)
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna. Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 178)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 675)
2. Stiskněte My Car
Stěrač čelního skla.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat stírání
při couvání, zvolte Automatické stírání
vzadu.
Pokud chcete aktivovat cyklické stírání pro
stěrač zadního okna, zvolte
.
–
Pokud chcete aktivovat průběžné stíraní
pro stěrač zadního okna, zvolte
.
Přesuňte pravý pákový přepínač dopředu
a spustí se stírání a ostřikování zadního
okna.
Související informace
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 179)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 180)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 177)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 180)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 180)
•
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 182)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 181)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 180)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 678)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 177)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 677)
•
•
182
Pokud stěrač zadního skla již stírá konstantní
rychlostí, při zařazení zpátečky nedojde ke
změně.
Použití dešťového senzoru (str. 179)
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 676)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 675)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 178)
183
SEDADLA A VOLANT
SEDADLA A VOLANT
Manuálně ovládané přední sedadlo
Přední sedadla ve vozidle lze různými způsoby nastavit tak, aby se zvýšila míra komfortu.
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím
ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
Sklon opěradla změníte otočením ovládacího kolečka.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěno. Zabráníte tím poranění osob
v případě intenzivního brzdění nebo
nehody.
Související informace
Přední hranu sedáku* zvednete/spustíte
opakovaným pohybem ovladače nahoru/
dolů1
Délku* sedáku upravte tak, že páčku
potáhnete nahoru a sedák posunete rukou
dopředu/dozadu.
Posuv sedadla dopředu/dozadu: zvedněte
páku a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Bederní opěrku* nastavíte stisknutím tlačítka nahoru/dolů/dopředu/dozadu2.
1 Platí
2 Platí
186
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
pouze pro sedadlo řidiče.
pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech*. Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech* se nastavuje dopředu/dozadu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Elektricky ovládané přední
sedadlo*
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
Přední sedadla ve vozidle lze různými způsoby nastavit tak, aby se zvýšila míra komfortu. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku lze zvednout nebo spustit a upravit délkově*. Dále lze upravit úhel
náklonu opěradla. Bederní opěrku* lze nastavit ve směrech nahoru/dolů/dopředu/dozadu.
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
Preferovanou polohu sedadla nastavte
pomocí ovládání na sedací části předního
sedadla. K nastavení jednotlivých komfortních funkcí otočte multifunkčním ovládáním4
nahoru/dolů.
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
3
Vozidlo lze nastartovat, když je motor v chodu
a do jisté doby po odemknutí dveří bez chodu
motoru. Nastavení lze upravovat také jistou
dobu po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
Elektricky ovládaná sedadla mají ochranu
před přetížením, která zareaguje, pokud
sedadlo zablokuje nějaký předmět. V tomto
případě odstraňte předmět a znovu
posuňte sedadlo.
Na vyobrazení vidíte ovládání z vozidla v případě
bederní opěrky nastavitelné ve čtyřech směrech*.
U vozidel s bederní opěrkou* nastavitelnou ve dvou
směrech se nepoužívá otočné multifunkční ovládání.
Ve vozidlech s bederní opěrkou* nastavitelnou ve čtyřech směrech otočte multifunkčním ovládáním4 nahoru/dolů
a nastavte tak jednotlivé komfortní funkce.
Ve vozidlech s bederní opěrkou* nastavitelnou ve dvou směrech použijte kulaté
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
3 Platí pro bederní opěrku nastavitelnou ve čtyřech směrech*. Bederní opěrka nastavitelná
4 Není k dispozici ve vozidlech s nastavením bederní opěrky ve dvou směrech*.
ve dvou směrech* se nastavuje dopředu/dozadu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 187
SEDADLA A VOLANT
||
tlačítko k nastavení bederní opěrky
dopředu/dozadu.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte
posunováním ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím
ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
Sklon opěradla změníte posunutím ovladače dopředu/dozadu.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
Uložení polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up
displeje*
Do tlačítek paměti můžete uložit polohu elektricky ovládaného sedadla*, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje*.
Pomocí tlačítek paměti uložte dvě různé
polohy pro elektricky ovládaná sedadla*, vnější
zpětná zrcátka a head-up displej*. Tlačítka se
nacházejí zevnitř na jedněch nebo obou* předních dveří.
Opěradla předních sedadel nelze spustit zcela
dopředu.
Související informace
188
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
Tlačítko M pro uložení nastavení.
Paměťové tlačítko.
Paměťové tlačítko.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
Použití uložené polohy sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a headup displeje*
2. Stiskněte a podržte tlačítko M. Rozsvítí se
kontrolka v tlačítku.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
3. Do tří sekund stiskněte a podržte tlačítko 1
nebo 2.
> Jakmile se poloha uloží do tlačítka
vybrané paměti, může se ozvat zvukový
signál a kontrolka na tlačítku M zhasne.
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
Pokud byly uloženy polohy elektricky ovládaného sedadla*, vnějších zpětných zrcátek
a head-up displeje*, lze je aktivovat tlačítky
paměti.
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
•
Pokud do tří sekund nestisknete žádné tlačítko
paměti, kontrolka M zhasne a nic se do paměti
neuloží.
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
•
Nastavení naklonění vnějších zpětných
zrcátek (str. 171)
•
•
Nastavení head-up displeje* (str. 143)
Uložení polohy
1.
Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka
a head-up displej do požadované polohy.
Před nastavením nové paměti se musí upravit
sedadlo, vnější zpětná zrcátka nebo head-up
displej.
POZNÁMKA
Všechny profily řidiče je třeba nastavit
v režimu Chránit profil, aby uložená
pozice fungovala.
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
Použití uloženého nastavení
Ochrana profilu řidiče (str. 137)
Uložené nastavení lze používat při otevřených
nebo zavřených dveřích u předních sedadel:
Otevřené předních dveří
– Krátce stiskněte jedno z tlačítek paměti 1
( ) nebo 2 ( ). Elektricky ovládané
sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up
displej se posunou do poloh uložených
v tlačítku příslušné paměti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 189
SEDADLA A VOLANT
||
Zavřené přední dveře
– Podržte jedno z tlačítek paměti 1 ( )
nebo 2 ( ) stisknuté do doby, než se
sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up
displej posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.
Pokud tlačítko paměti uvolníte, pohyb sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje
se zastaví.
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
Jelikož sedadlo řidiče lze nastavovat,
i když je zapalování vypnuté, děti by ve
vozidle nikdy neměly zůstat bez
dozoru.
Pohyb sedadla lze kdykoliv ZASTAVIT
stisknutím jakéhokoliv tlačítka na
panelu ovládání elektricky ovládaného
sedadla.
Nenastavujte sedadlo během jízdy.
Při nastavování se pod sedadly nesmí
nic nacházet.
POZNÁMKA
Všechny profily řidiče je třeba nastavit
v režimu Chránit profil, aby uložená
pozice fungovala.
190
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
•
Nastavení naklonění vnějších zpětných
zrcátek (str. 171)
•
Nastavení head-up displeje* (str. 143)
Nastavení masáže* na předním
sedadle
K úpravě nastavení lze použít multifunkční
ovládání na boku sedadla nebo ovládání na
středovém displeji. Rozsah nastavení se
zobrazuje na středovém displeji.
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Nastavení masáže
V případě masáže jsou k dispozici následující
možnosti nastavení:
• Zapnuto/Vyp: Pokud chcete funkci
masáže zapnout/vypnout, zvolte
Zapnuto/Vyp.
• Program 1-5: V předvolbách je nastaveno
5 masážních programů. Vyberte Kýv,
Chůz, Progr, Bedra nebo Ramn.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
• Intenzita: Zvolte Nízký, Normální nebo
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
Úprava nastavení masáže pro
přední sedadlo*
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
K úpravě nastavení lze použít multifunkční
ovládání sedadla nebo ovládání na středovém
displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na
středovém displeji.
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo
Vysoký.
• Rychlost: Zvolte Pomalu, Normální nebo
Rychle.
Opětovné spuštění masáže
Funkce masáže se deaktivuje automaticky po
20 minutách. Opětovná aktivace funkce se
provádí manuálně.
–
Pokud chcete znovu spustit zvolený program masáže, klepněte na středovém displeji na Restart.
> Spustí se masážní program. Pokud nejsou podniknuty žádné kroky, zpráva
zůstane zobrazena v horním zobrazení.
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí
masáže v opěradle. Masáž provádějí vzduchové sedáky, které mohou masírovat
s různým nastavením.
Funkci masáže lze aktivovat pouze, kdy motor
vozidla běží.
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém
ovladače
displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 191
SEDADLA A VOLANT
||
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte
Masáž.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
3. Chcete-li zvolit mezi různými funkcemi
masáže, zvolte toto nastavení přímo na
středovém displeji nebo přesuňte pomocí
horního/spodního tlačítka multifunkčního
/ dolů .
ovládače kurzor nahoru
Nastavení zvolené funkce můžete měnit
přímo na středovém displeji nebo tisknutím šipek nebo pomocí předního tlačítka
/ zadního tlačítka
multifunkčního
ovladače.
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
V závislosti na zvolené úrovni výbavy se délka
sedáku nastavuje multifunkčním ovladačem*
na boku sedáku nebo manuálně pomocí ovládání vpředu na sedáku.
Nastavení délky sedáku pomocí
multifunkční ovladače
Související informace
192
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
Multifunkční ovladač na boku sedáku.
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém
ovladače
displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte
Prodl. sedáku.
•
•
Související informace
•
Stisknutím přední části čtyřcestného
prodloužíte přední sedák.
tlačítka
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka
zkrátíte sedák.
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
Manuální nastavení délky sedáku
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
Úprava nastavení sedáku.
1.
Uchopte páčku
na přední straně
sedadla a potáhněte ji nahoru.
2. Nastavte délku sedáku.
3. Uvolněte páčku a zkontrolujte, zda se
sedák nachází ve správné poloze.
Nastavení bočního podpěry*
předního sedadla
Komfort předního sedadla zvýšíte nastavením
boků opěradla.
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Boky opěradel lze nastavit tak, aby poskytovaly boční oporu. K úpravě nastavení lze použít
multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání
na středovém displeji. Rozsah nastavení se
zobrazuje na středovém displeji.
Nastavení bočního čalounění:
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
nahoru/dolů. Na středovém
ovladače
displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 193
SEDADLA A VOLANT
||
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte
Boční polstr..
•
Stisknutím přední části čtyřcestného
tlačítka zvýšíte boční podpěru .
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížíte boční podpěru .
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
Bederní opěrka se nastavuje pomocí ovladače
z boku na sedáku.
Související informace
194
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
Bederní opěrka se nastavuje pomocí multifunkčního ovladače ve vozidlech s bederní
opěrkou* nastavitelnou ve čtyřech směrech
nebo pomocí kulatého tlačítka ve vozidlech
s bederní opěrkou* nastavitelnou ve dvou směrech. Ovládání se nachází na boku sedáku.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy lze
bederní opěrku nastavit směrem dopředu/
dozadu a nahoru/dolů (bederní opěrka nastavitelná ve čtyřech směrech) nebo dopředu/
dozadu (bederní opěrka nastavitelná ve dvou
směrech).
Nastavení bederní opěrky ve vozidle
pomocí čtyřcestného ovladače
Multifunkční ovladač ve vozidlech s bederní opěrkou
nastavitelnou ve čtyřech směrech*.
1.
Ovládání ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve dvou směrech*.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
ovladače
nahoru/dolů. Na středovém
displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Související informace
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte
Bedra.
•
Stisknutím kulatého tlačítka nahoru
/ dolů
přesuňte bederní opěrku
nahoru/dolů.
•
Stisknutím přední části tlačítka
šíte podpěru beder.
•
Stisknutím zadní části tlačítka
žíte podpěru beder.
zvýsní-
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
Jakmile je funkce aktivována, řidič musí
sedadlo spolujezdce nastavit do 10 sekund.
Pokud nastavení do tohoto času neprovede,
funkce se deaktivuje.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
Řidič nastavuje sedadlo spolujezdce pomocí
ovladačů na sedadle řidiče:
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 195)
Nastavení bederní opěrky ve vozidle
pomocí dvoucestného ovladače
1.
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
•
Sedadlo předního spolujezdce lze nastavit ze
sedadla řidiče.
Aktivace funkce
Funkce se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:
Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka Upr.
sedadlo spolujezdce.
Nastavení sedadla spolujezdce
Stisknutím přední části kulatého tlačítka
zvýšíte podpěru beder.
2. Stisknutím zadní části kulatého tlačítka
snížíte podpěru beder.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 195
SEDADLA A VOLANT
||
Sedadlo spolujezdce posunete dopředu/
dozadu posunutím ovladače dopředu/
dozadu.
Sklon opěradla sedadla spolujezdce změníte posunutím ovladače dopředu/dozadu.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 191)
Spouštění opěradel zadních
sedadel
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 192)
•
Nastavení masáže* na předním sedadle
(str. 190)
Opěradlo zadních sedadel je rozděleno do
dvou částí. Tyto dvě části lze sklápět samostatně.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 193)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 194)
VAROVÁNÍ
•
Než se s vozem rozjedete, nastavte
sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování
sedadla dávejte pozor. Při nekontrolovaném nebo neopatrném seřizování
může dojít k zachycení a úrazu.
•
Dlouhé předměty se při nakládání musí
vždy spolehlivě připoutat tak, aby se
v případné prudkého brzdění zabránilo
poškození a poranění.
•
Při nakládání a vykládání vozidla vždy
vypněte motor a aktivujte parkovací
brzdu.
•
U vozidel s automatickou převodovkou
zařaďte volicí páku do polohy P tak,
aby nedošlo k náhodnému přesunutí.
Související informace
196
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 186)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 187)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
•
Uložení polohy sedadla, vnějších zpětných
zrcátek a head-up displeje* (str. 188)
•
Použití uložené polohy sedadla, vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje*
(str. 189)
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
4. V případě potřeby opěrku hlavy prostředního sedadla zvedněte nahoru.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním opěradla zadního sedadla
se sedák integrované dětské sedačky*
musí nacházet ve spuštěné poloze.
VAROVÁNÍ
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
Před spuštěním sedadla musíte zvednout
loketní opěrku* prostředního sedadla.
Průchozí poklop v zadním sedadle se před
spuštěním sedadla musí zavřít.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na
prostředním sedadle.
Potáhněte madla na opěradle pravého
a levého zadního sedadla dopředu a pravá
a levá část zadních sedadel se sklopí dolů.
Spouštění opěradla
Aby se zadní sedadla sklápěla snadno, vozidlo
musí stát a musí být otevřené minimálně jedny
zadní dveře.
Pokud na některých zadních sedadlech
sedí cestující, opěrky hlavy na krajních
sedadlech musí být vždy zvednuté.
Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující ani předměty.
3. Opěradlo vyklesne z pojistky a musí se
manuálně spustit do vodorovné polohy.
Zvednutí opěradla
Související informace
•
Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech (str. 198)
•
•
Soukromý zámek (str. 286)
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání (str. 286)
Opěradlo se do vzpřímené polohy zvedá
manuálně:
1.
Přesuňte opěradlo nahoru/zpátky.
2. Zatlačte na opěradlo, dokud nezacvakne
pojistka.
3. Zvedněte manuálně opěrky hlavy.
* Volitelná výbava/příslušenství. 197
SEDADLA A VOLANT
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
Upravte hlavovou opěrku středového sedadla
podle výšky cestujícího. Sklopte hlavové
opěrky vnějších sedadel za účelem lepšího
výhledu dozadu*.
Nastavení hlavové opěrky na
prostředním sedadle
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle se musí
nastavit podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala, pokud možno, celou zadní část hlavy
tohoto cestujícího. V případě potřeby opěrku
hlavy manuálně vysuňte nahoru.
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí
být v nejnižší poloze, když se středové
sedadlo nepoužívá. Když se středové
sedadlo používá, opěrka hlavy musí být
nastavena správně podle výšky cestujícího
tak, aby zakrývala, pokud možno, celou
zadní část hlavy.
Sklopení hlavových opěrek na krajních
zadních sedadlech pomocí středového
displeje*
Krajní opěrky hlavy lze zasunout v zobrazení
funkcí na středovém displeji. Opěrky hlavy
můžete spustit, když je zapalování v poloze 0.
198
Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka
Sklopení opěrky hlavy.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na
krajních sedadlech vzadu sedí cestující.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí
zajistit.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Sklopení opěrek hlavy na krajních
zadních sedadlech pomocí madel
U vozidel s elektrickým ovládáním sklápění*
lze opěrky hlavy na krajních sedadlech sklopit
pomocí madel nahoře na sedadle, viz vyobrazení . Upozorňujeme, že tímto způsobem se
složí také opěradla. Pokud se skládají jen hlavové opěrky, např. aby se zlepšil výhled, lze to
provést ze středového displeje*. U vozidel bez
elektrického sklápění jsou opěrky hlavy fixní.
Houkačka a ovládání na volantu
Houkačka
Na volantu se nachází houkačka a ovládání
např. systémů podpory řidiče a rozpoznávání
hlasu.
Houkačka se nachází ve středu volantu.
Související informace
Klávesnice a pádla* na volantu.
Ovládání systémů podpory
řidiče5
•
•
Zámek řízení (str. 200)
Nastavení volantu (str. 200)
Pádla* pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky.
Ovládání systému rozpoznání hlasu
a správa nabídek, zpráv a telefonu.
Související informace
•
Spouštění opěradel zadních sedadel
(str. 196)
5 Omezovač
rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat*, varování k odstupu* a Pilot Assist.
* Volitelná výbava/příslušenství. 199
SEDADLA A VOLANT
Zámek řízení
Nastavení volantu
Zámek volantu komplikuje řízení vozidla,
pokud je vozidlo, například, zcizeno. Při odemknutí nebo zamknutí zámku řízení lze zaslechnout mechanický zvuk.
Volant lze nastavit do různých poloh.
Nastavení volantu ve voze s kolenním
airbagem
Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Páčka pro nastavení volantu.
Volant lze nastavovat různými způsoby podle
toho, zda vozidlo je či není vybaveno kolenním
airbagem6.
1.
Aktivace zámku řízení
Zámek řízení se aktivuje, když se vozidlo
zamkne zvenku a motor je vypnutý. Pokud
vozidlo zůstane odemknuté, zámek volantu se
po chvíli automaticky aktivuje.
Deaktivace zámku řízení
Zámek řízení se deaktivuje, když se vozidlo
odemkne zvenku. Pokud vozidlo není uzamčeno, zámek volantu je deaktivován, dokud se
dálkový ovladač s klíčem nachází v prostoru
pro cestující a vozidlo je nastartováno.
Související informace
•
•
Houkačka a ovládání na volantu (str. 199)
Nastavení volantu (str. 200)
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej. Volant se nikdy nesmí nastavovat během jízdy.
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem lze
účinek posilovače nastavit. Síla řízení se nastavuje v závislosti na rychlosti vozidla tak, aby
reakce vozidla na vozovku byla při řidiče příznivější.
6 Vozidlo
200
je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
SEDADLA A VOLANT
Nastavení volantu ve voze bez kolenního
airbagu
Páčka pro nastavení volantu.
1.
Potáhnutím páčky dozadu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Potlačením páčky dopředu volant zajistíte.
Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při
vracení páky zároveň na volant.
Související informace
•
•
•
Zámek řízení (str. 200)
Houkačka a ovládání na volantu (str. 199)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 187)
* Volitelná výbava/příslušenství. 201
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatizace
Zóny klimatu
Ovládání klimatu - snímače
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací (ECC). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Všechny funkce systému klimatizace se ovládají ze středového displeje a pomocí fyzických
tlačítek na středové konzole.
Počet zón klimatu, do kterých je vozidlo rozděleno, určuje možnosti nastavení různých
teplot pro různé části prostoru pro cestující.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat klima ve
vozidle.
2zónová klimatizace
Umístění čidel
Některé funkce pro zadní sedadla lze ovládat
také z ovládání klimatu* vzadu na tunelové
konzole.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
204
Zóny klimatu (str. 204)
Ovládání klimatu - snímače (str. 204)
Vnímaná teplota (str. 205)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 205)
Klima při parkování (str. 227)
Topení (str. 237)
Kvalita vzduchu (str. 206)
Distribuce vzduchu (str. 209)
Ovládání klimatu (str. 215)
Zóny klimatu u 2zónové klimatizace.
U 2zónové klimatizace lze teplotu v prostoru
pro cestující nastavit samostatně pro levou
a pravou stranu.
Související informace
•
Ovládání klimatizace (str. 204)
Sluneční snímač - na horní straně přístrojové desky.
Snímač vlhkosti - v pouzdru u vnitřního
zpětného zrcátka.
Snímač venkovní teploty - v pravém zpětném zrcátku.
Snímač teploty pro prostor spolucestujících - pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
V případě výbavy Interior Air Quality System*
se v sání vzduchu pro systém ovládání klimatu
nachází rovněž snímač kvality vzduchu.
Související informace
•
•
Ovládání klimatizace (str. 204)
Interior Air Quality System* (str. 208)
Vnímaná teplota
Systém regulace klimatu reguluje klima
v prostoru pro cestující na základě vnímané,
nikoliv skutečné teploty.
Teplota, kterou jste zvolili v prostoru pro
cestující, odpovídá fyzikálně vnímané teplotě,
na kterou má vliv teplota okolí, rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které postupem času ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími
otvory, a to přesto, že pro obě strany je nastavena stejná teplota.
Ovládání klimatizace pomocí
systému rozpoznávání hlasu1
Povely hlasového ovládání systému řízení klimatu mění, například, teplotu, aktivují ohřev
sedadla* nebo upravují úroveň ventilátoru.
Stiskněte
a řekněte jeden z následujících
povelů:
•
"Climate" - spustí se dialog ovládání klimatu a zobrazí se příklady povelů.
•
"Set temperature to X degrees" - nastavení požadované teploty.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - zvýšení/snížení nastavené
teplotu o jeden krok.
•
"Sync temperature" - teplota se synchronizuje pro všechny zóny klimatu ve vozidle
podle teploty nastavené na straně řidiče.
•
"Air on feet"/"Air on body" - otevření
požadovaného proudění vzduchu.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - uzavření požadovaného proudění vzduchu.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - změna
proudění vzduchu na Max/Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" zvýšení/snížení úrovně ventilátoru o jeden
krok.
Související informace
•
1
Platí pro některé trhy.
Ovládání klimatizace (str. 204)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 205
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
•
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivace/deaktivace klimatizace.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivace/deaktivace cirkulace vzduchu.
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - aktivace/deaktivace odmražování oken a vnějších zpětných zrcátek.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivace/deaktivace maximálního odmražování.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivace/deaktivace
vyhřívaného čelního skla*.
•
•
•
•
206
"Turn on auto" - aktivace/deaktivace
automatické regulace klimatu.
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" - aktivace/deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek na
dveřích.
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivace/deaktivace vyhřívaného volantu*.
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - zvýšení/snížení
nastavené úrovně ohřevu volantu* o jeden
krok.
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivace/deaktivace vyhřívání sedadla*.
•
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" zvýšení/snížení nastavené úrovně vyhřívání sedadla* o jeden krok.
"Turn on seat ventilation"/"Turn off
seat ventilation" - aktivace/deaktivace
odvětrání sedadla*.
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - zvýšení/snížení nastavené
úrovně odvětrání sedadla* o jeden krok.
POZNÁMKA
Funkci rozpoznávání hlasu nepodporují
všechny systémové jazyky. Jazyky s podporou této funkce jsou v seznamu dostupných systémových jazyků zvýrazněné symbolem
. Podrobnější informace naleznete v části o nastavení rozpoznávání
hlasu.
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu
Materiály zvolené v prostoru pro cestující
a systémy čištění vzduchu zajistí vysokou
kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
Materiál v prostoru pro cestující
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce
i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo omezeno
množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto
materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno
čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo
k čištění interiéru vozidla.
Ovládání klimatizace (str. 204)
Systém čištění vzduchu
Rozpoznávání hlasu (str. 144)
Kromě filtru prostoru pro cestující je vozidlo
vybaveno systémem čištění vzduchu, který
pomáhá udržovat vysokou kvalitu vzduchu
v prostoru pro cestující.
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 145)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 149)
Související informace
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 204)
Clean Zone* (str. 207)
Clean Zone Interior Package* (str. 208)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
•
Interior Air Quality System* (str. 208)
Clean Zone*
•
Filtr klimatizace (str. 209)
Funkce Clean Zone kontroluje a indikuje, zda
jsou či nejsou splněny všechny podmínky pro
dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
•
•
Systém kvality vzduchu Interior Air Quality
System* musí být aktivován.
Větrací ventilátor musí být aktivována.
Recirkulace vzduchu musí být deaktivována.
POZNÁMKA
Clean Zone neindikuje dobrou kvalitu vzduchu. Indikuje pouze, že byly splněny podmínky k zajištění dobré kvality vzduchu.
Související informace
Kontrolka je vidět v zobrazení klimatu na
středovém displeji.
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 206)
Clean Zone Interior Package* (str. 208)
Interior Air Quality System* (str. 208)
Filtr klimatizace (str. 209)
Pokud není zobrazení klimatu otevřeno,
kontrolka je vidět v řádku klimatu.
Pokud podmínky splněny nejsou, text Clean
Zone je bílý. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poznáte to podle toho, že se barva
změní na modrou.
Podmínky, které musí být splněny:
•
Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru jsou zavřené.
•
Všechna boční okna a panoramatická střecha* musí být zavřené.
* Volitelná výbava/příslušenství. 207
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Systém Clean Zone Interior Package (CZIP)
byl upraven a dokáže nyní ještě lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující, například, látky
způsobující alergie a astma.
Zahrnuje následující:
Interior Air Quality System (IAQS) je plně
automatický systém kvality vzduchu (IAQS),
který odděluje plyny a částice, redukuje
pachy a znečišťující částice v prostoru pro
cestující.
IAQS je součástí systému Clean Zone Interior
Package (CZIP). Čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek jako jsou
pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
•
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující
čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky
po určité době, nebo když se otevřou
jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba,
po kterou pracuje ventilátor, se postupně
zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba
do stáří vozidla 4 roky.
Clean Zone Interior Package* (str. 208)
Filtr klimatizace (str. 209)
Pokud snímač kvality vzduchu zjistí znečištění
venkovního vzduchu, nasávání vzduchu se
zavře a aktivuje se recirkulace vzduchu.
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
Plně automatický systém kvality vzduchu
Interior Air Quality System (IAQS).
Související informace
•
•
•
•
•
•
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Kvalita vzduchu (str. 206)
Clean Zone* (str. 207)
V případě zamlžení použijte funkci odmražování čelního skla, bočních oken
a zadního okna.
Interior Air Quality System* (str. 208)
Filtr klimatizace (str. 209)
Související informace
208
•
Aktivace a deaktivace snímače kvality
vzduchu* (str. 209)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 206)
Clean Zone* (str. 207)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace snímače
kvality vzduchu*
Snímač kvality vzduchu je součástí plně automatického systému kvality vzduchu Interior
Air Quality System (IAQS).
Je možné nastavit, zda se snímač kvality vzduchu má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Filtr klimatizace
Distribuce vzduchu
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Systém řízení klimatu rozvádí nasávaný
vzduch mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Výměna filtru v prostoru pro cestující
Aby systém klimatu fungoval efektivně, filtr se
musí pravidelně měnit. Doporučený interval
pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
POZNÁMKA
3. Zvolte Snímač kvality vzduchu, pokud
chcete aktivovat/deaktivovat snímač kvality vzduchu.
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
Interior Air Quality System* (str. 208)
Automatický a manuální rozvod
vzduchu
U automatické regulace klimatu se rozvod
vzduchu zajišťuje automaticky. V případě
potřeby může být rozvod vzduchu řízen
manuálně.
Nastavitelné ventilační otvory
Některé z větracích otvorů ve vozidle lze
nastavit, což znamená, že otvor můžete otevřít/zavřít a nasměřovat tak proudění vzduchu.
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 206)
Clean Zone* (str. 207)
Clean Zone Interior Package* (str. 208)
Interior Air Quality System* (str. 208)
Umístění nastavitelných větracích otvorů v prostoru
pro cestující.
Čtyři větrací otvory se nacházejí na přístrojové desce a po jednom otvoru je na
sloupcích mezi předními a zadními dveřmi.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 209
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Související informace
•
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 204)
Změna rozvodu vzduchu (str. 210)
Změna rozvodu vzduchu
V případě potřeby lze distribuci vzduchu
měnit manuálně.
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 211)
Tabulka možné distribuce vzduchu
(str. 212)
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Tlačítka rozvodu vzduchu v zobrazení klimatu.
Distribuce vzduchu - větrací otvory odmražování čelního skla
Distribuce vzduchu - větrací otvory na přístrojové desce a středová konzola
Distribuce vzduchu - větrací otvory v podlaze
2. Stisknutím jednoho nebo několika tlačítek
rozvodu vzduchu otevřete/zavřete příslušný proud vzduchu.
> Distribuce vzduchu se změní a tlačítka
se rozsvítí/zhasnou.
Související informace
•
•
•
210
Distribuce vzduchu (str. 209)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 211)
Tabulka možné distribuce vzduchu
(str. 212)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Otevření, zavření a směrování
ventilačních otvorů
Některé ventilační otvory v prostoru pro
cestující lze otevřít, zavřít a samostatně
nasměřovat.
Pokud krajní větrací otvory ve vozidle jsou
nasměřovány na boční skla, k zamlžování
nebude docházet.
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 209)
Změna rozvodu vzduchu (str. 210)
Tabulka možné distribuce vzduchu
(str. 212)
Pokud se krajní větrací otvory ve vozidle
nasměřují dovnitř, potom, je-li horko, získáte
v prostoru pro cestující příjemné prostředí.
Otevírání a zavírání ventilačních otvorů
Ventilační otvory na přístrojové desce:
–
Proudění vzduchu z ventilačního otvoru
otevřete/zavřete otočením knoflíku uprostřed otvoru.
Proudění vzduchu je maximální, když je
značka na knoflíku ve svislé poloze.
Ventilační otvory ve sloupcích dveří:
–
Rolováním kolečka pod ventilačním otvorem otevřete/zavřete proudění vzduchu
z otvoru.
Čím delší jsou bílé čáry, které jsou vidět na
rolovacím kolečku, tím je proudění vzduchu větší.
Směřování ventilačních otvorů
–
Přesuňte páčku uprostřed ventilačního
otvoru vodorovně/svisle a nasměřujte tak
proudění vzduchu z otvoru.
211
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Tabulka možné distribuce vzduchu
V případě potřeby lze distribuci vzduchu
měnit manuálně. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti.
Distribuce vzduchu
Účel
Pokud v manuálním režimu zrušíte výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu, systém řízení klimatu nastaví automaticky regulované
klima.
212
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Brání mlžení a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na
nízkou úroveň).
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství
vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje efektivní chlazení v horkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu
proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje ohřev resp. chlazení u podlahy.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Distribuce vzduchu
Účel
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování a větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje příznivý komfort v horkém a suchém
počasí.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů a větracích otvorů na podlaze.
Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje dostatečný komfort a účinné
odmlžení v chladném a vlhkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů
na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje dostatečný komfort ve slunečném
počasí, když je venku chladno.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů, větracích otvorů v přístrojové
desce a větracích otvorů na podlaze.
Výsledkem je vyvážené pohodlí v prostoru pro
cestující.
}}
213
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Související informace
•
•
•
214
Distribuce vzduchu (str. 209)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 211)
Změna rozvodu vzduchu (str. 210)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu
Hlavní klima
Kromě funkcí v řádku klimatu lze na kartě
Hlavní klima nastavovat také jiné hlavní
funkce klimatu.
Funkce systému ovládání klimatu se regulují
pomocí fyzických tlačítek na středové konzole, středového displeje a pomocí ovládacích
prvků na panelu klimatu vzadu na tunelové
konzole*.
Fyzická tlačítka na středové konzole
Ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce.
Ovládání vyhřívání* a odvětrávání* sedadla
řidiče a spolujezdce a vyhřívání volantu*.
Tlačítko pro zpřístupnění zobrazení klimatu. Grafika na tlačítku indikuje aktivovaná nastavení klimatu.
Tlačítko vyhřívaného čelního skla* a maximální odmražování.
Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných zrcátek.
Řádek klimatu na středovém displeji
Z řádku klimatu lze regulovat nejčastěji používané funkce klimatu.
Zobrazení klimatu na středovém
displeji
Stisknutím symbolu uprostřed řádku
klimatu otevřete zobrazení klimatu.
Zobrazení klimatu může být, v závislosti na úrovni výbavy, rozděleno do
několika karet. Karty měňte potáhnutím prstu
vlevo/vpravo nebo stisknutím příslušného tlačítka.
Max, Elektrický, Vzadu - ovládání odmražování oken a vnějších zpětných zrcátek.
AC - ovládání klimatizace.
Recirk. - ovládání recirkulace vzduchu.
Ovládání distribuce vzduchu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 215
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Ovládání ventilátoru.
AUTO - automatická regulace klimatu.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 222)
Aktivace a deaktivace vyhřívání
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.
•
Klima při parkování
Ovládání klimatu při parkování lze ovládat na
kartě Klima pro parkování.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 223)
•
Regulování úrovně ventilátoru pro přední
sedadlo (str. 224)
Ovládání klimatu vzadu na tunelové
konzole*
•
•
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívanými zadními
sedadly*, vzadu na tunelové konzole jsou
fyzická tlačítka k ovládání této funkce.
Související informace
216
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 204)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla* (str. 217)
•
Aktivace a deaktivace větrání předního
sedadla* (str. 218)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu* (str. 219)
•
Aktivace automatického ovládání klimatizace (str. 219)
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 220)
•
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování (str. 221)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 216)
Synchronizace teploty (str. 226)
Aktivace a deaktivace klimatizace
(str. 226)
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádku klimatu
na středovém displeji pro sedadlo resp. na
volantu vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno odvětrávanými sedadly nebo vyhřívaným volantem
(na straně řidiče), tlačítko pro vyhřívaná
sedadla je přímo k dispozici v řádku klimatu.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi:
Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby,
které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět
popáleniny.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní předního sedadla*
(str. 217)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívání sedadel. Je-li aktivováno
automatické spuštění, při nízké teplotě okolí
se spustí ohřev.
1.
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla ze zadního sedadla
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Úroveň automat. ohřevu sedadla
řidiče a Úroveň automat. ohřevu
sedadla spolujezdce a aktivujte/deaktivujte automatické spuštění vyhřívání
sedadla řidiče a spolujezdce.
> Je-li aktivováno automatické spuštění,
na každém tlačítku vyhřívaných předních sedadel v řádku klimatu se zobrazí
"A".
4. Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Tlačítka vyhřívaných sedadel vzadu na tunelové konzole.
–
Opakovaným tisknutím fyzického tlačítka
vlevo a vpravo pro vyhřívaná sedadla
vzadu na tunelové konzole přepínejte mezi
čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký, Mírný
a Nízký.
> Úroveň se změní a LED na tlačítku indikuje nastavenou úroveň.
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 216)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 217
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby,
které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět
popáleniny.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace větrání
předního sedadla*
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Sedadla lze odvětrávat, čímž se zvýší míra
komfortu, například, za horka.
Systém větrání se skládá z ventilátorů
v sedadlech a opěradlech, které odsávají
vzduch z čalounění sedadel. Chladicí efekt
zvyšuje chlazení prostoru pro cestující. Systém
větrání je možné aktivovat při běžícím motoru.
Ovládání klimatu (str. 215)
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádku klimatu
na středovém displeji pro sedadlo resp. na
volantu vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
sedadly nebo vyhřívaným volantem (na
straně řidiče), tlačítko pro odvětrávaná
sedadla je přímo k dispozici v řádku klimatu.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro odvětrávaná sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
218
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádku klimatu
na středovém displeji pro sedadlo resp. na
volantu na straně řidiče.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
nebo odvětrávanými sedadly, tlačítko pro
vyhřívaní volantu je přímo k dispozici
v řádku klimatu.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro volant
a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
Související informace
•
•
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívaní volantu. Je-li aktivováno
automatické spuštění, při nízké teplotě okolí
se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Úroveň automat. ohřevu volantu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání volantu.
> Je-li aktivováno automatické spuštění,
na tlačítku vyhřívaného volantu v řádku
klimatu se zobrazí "A".
4. Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu* (str. 219)
Aktivace automatického ovládání
klimatizace
Je-li aktivována automatická regulace klimatu, reguluje automaticky různé funkce klimatu.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Krátce nebo dlouze stiskněte AUTO
Klima/>
•
Krátké stisknutí - recirkulace vzduchu,
klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky.
Dlouhé stisknutí - recirkulace vzduchu,
klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky, teplota a ventilátor se
nastaví na standardní nastavení 22 °C/
72 °F a úroveň 3.
> Automatická regulace klimatu se aktivuje a tlačítko se rozsvítí.
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní volantu* (str. 219)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 219
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Teplotu a rychlost ventilátoru lze měnit,
aniž by se deaktivoval automaticky regulovaný systém ovládání klimatizace. Automaticky regulovaný systém ovládání klimatizace se deaktivuje, pokud se manuálně
změní nastavení rozvodu vzduchu nebo
pokud je dosaženo maximální odmražování.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch,
výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že
systém ovládání klimatu znovu využívá
vzduch v prostoru pro cestující.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Recirk..
> Recirkulace vzduchu se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
POZNÁMKA
Recirkulaci vzduchu nelze aktivovat, když
je aktivováno maximální odmražování.
220
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
recirkulaci vzduchu (str. 221)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro recirkulaci vzduchu
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch,
výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že
systém ovládání klimatu znovu využívá
vzduch v prostoru pro cestující.
Lze nastavit, zda časovač recirkulace vzduchu
by měl být aktivován/deaktivován. Je-li časovač aktivován, recirkulace vzduchu se automaticky vypne po 20 minutách.
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z oken se používá vyhřívané čelní sklo a maximální odmrazování.
Maximální odmražování deaktivuje automatickou regulaci klimatu a recirkulaci vzduchu,
aktivuje klimatizaci a nastaví úroveň ventilátoru na 5 a teplotu na HI.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Časovač recirkulace, pokud
chcete časovač recirkulace vzduchu aktivovat/deaktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 220)
POZNÁMKA
Změnou úrovně ventilátoru na 5 se zvýší
hlučnost.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
Stiskněte tlačítko.
> Maximální odmražování se aktivuje/
deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Je-li deaktivováno maximální odmražování,
systém regulace klimatu přejde na předchozí
nastavení.
–
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středové konzoly
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
Na středové konzole je fyzické tlačítko pro
rychlou aktivaci maximálního odmrazování.
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním
sklem*, maximální odmražování lze aktivovat
samostatně ze zobrazení klimatu na středovém displeji.
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla
a maximální odmražování
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální
odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/nesvítí.
•
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 221
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Maximální odmražování se spustí s jistým
zpožděním tak, aby se zabránilo krátkému
nárůstu úrovně ventilátoru nebo pokud se
vyhřívané čelní sklo deaktivuje dvojím
rychlým stisknutím tlačítka.
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středového displeje
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
•
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středové konzoly
•
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla
a maximální odmražování
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální
odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/nesvítí.
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko pro rychlý přístup k vyhřívanému čelnímu
sklu.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středového displeje
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Max.
> Maximální odmražování se aktivuje/
deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
222
Ovládání klimatu (str. 215)
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
2. Stiskněte tlačítko Elektrický.
> Vyhřívání čelního skla se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo může mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaného čelního skla*
(str. 223)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění
vyhřívaného čelního skla*
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívaného čelního skla. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí námrazy nebo
zamlžování na čelním skle/okně. Vyhřívání se
vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno
dostatečně teplé a led resp. zamlžení zmizí.
1.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středové konzoly
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko pro rychlý přístup k vyhřívanému
zadnímu oknu a zpětným zrcátkům.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Automatické odmrazování
vpředu, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání čelního
skla.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 222)
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
Stiskněte tlačítko.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka
na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 223
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středového displeje
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Vzadu.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka
na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek (str. 224)
Aktivace a deaktivace
automatického spuštění
vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek. Je-li automatické spuštění
aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí
nebezpečí námrazy nebo zamlžování na čelním skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno dostatečně
teplé a led resp. zamlžení zmizí.
1.
224
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Automatické odmrazování
vzadu, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání oken
a vnějších zpětných zrcátek.
•
případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí
automatického větrání pro přední sedadlo.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Související informace
2V
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo2
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 223)
Tlačítka ovládání ventilátoru v zobrazení klimatu.
2. Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru: Off, 1-5 nebo Max.
> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí
se tlačítka zvolené úrovně.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
DŮLEŽITÉ
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit zevnitř skla.
Regulování teploty pro přední
sedadlo3
Teplotu lze nastavit na požadovaný počet
stupňů pro zóny klimatu předních sedadel.
POZNÁMKA
Systém ovládání klimatu automaticky upravuje proudění vzduchu na zvolené úrovni
ventilátoru podle požadavků. To znamená,
že otáčky ventilátoru lze měnit, i když je
úroveň nastavení ventilátoru stejná.
Regulování teploty.
Související informace
•
2. Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
Ovládání klimatu (str. 215)
•
Tlačítka teploty v řádku klimatu.
1.
Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo
vpravo v řádku klimatu na středovém displeji otevřete ovládací prvky.
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu nebo
tisknutím +/− postupně teplotu zvyšujte/snižujte.
> Teplota se změní a na tlačítku se objeví
nastavená teplota.
•
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Související informace
•
3V
Ovládání klimatu (str. 215)
případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
225
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Synchronizace teploty
Související informace
Teplotu v různých zónách klimatu ve vozidle
lze synchronizovat s teplotou nastavenou na
straně řidiče.
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Aktivace a deaktivace klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Je-li aktivována klimatizace, systém řízení klimatu se automaticky podle potřeby zapíná
a vypíná.
1.
Tlačítko synchronizace u ovládání teploty na straně
řidiče.
1.
226
Ovládání otevřete stisknutím tlačítka
teploty na straně řidiče v řádku klimatu na
středovém displeji.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko AC.
> Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
2. Stiskněte tlačítko Synchronizovat
teplotu .
> Teploty pro všechny zóny ve vozidle se
synchronizují podle teploty nastavené
pro stranu řidiče. Vedle tlačítka teploty
se zobrazí symbol synchronizace.
Zavřete všechna boční okna a panoramatickou střechu* tak, aby klimatizace fungovala optimálně.
Synchronizace se zastaví dalším stisknutím
tlačítka Synchronizovat teplotu nebo změnou nastavení teploty pro jinou zónu klimatu
než je zóna řidiče.
Klimatizaci nelze aktivovat, pokud se ovládání ventilátoru nachází v poloze Off.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 215)
Klima při parkování
Teplotní příprava
Ovládání klimatu při parkování je generický
pojem zahrnující několik funkcí, které zlepší
klima v prostoru pro cestující při parkování
vozidla (např. teplotní příprava).
Funkce související s ovládáním klimatu při parkování se ovládají
z Klima pro parkování v zobrazení
klimatu na středovém displeji. Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu.
Teplotní příprava představuje funkci klimatu,
která se, je-li to možné, pokouší dosáhnout
v prostoru pro cestující komfortní teplotu
před odjezdem.
Související informace
•
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 204)
Teplotní příprava (str. 227)
Komfort klimatu při parkování (str. 233)
Symboly a zprávy ovládání klimatu při
parkování (str. 235)
Teplotní přípravu lze rovnou spustit nebo ji lze
nastavit pomocí časovače.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, nezávislé topení zahřeje
prostor pro cestující na příjemnou teplotu.
•
Je-li horko, klimatizace ochladí prostor pro
cestující na komfortní teplotu.
•
Lze zvolit aktivaci vyhřívaného volantu*
a vyhřívaných sedadel* pro řidiče a spolujezdce.
•
Vyhřívání čelního skla, zadního skla a vnějších zpětných zrcátek se aktivuje automaticky podle potřeby.
Během teplotní přípravy v horkém klimatu
může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. To je normální.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 227
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když
je vozidlo připojeno k elektrické zásuvce4.
Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní,
např. kvůli nastavení časovače, může způsobit funkční poruchu teplotní přípravy.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující
v horkém počasí krátce zchladit tím, že
přímo spustíte teplotní přípravu.
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout komfortní teplotu, nikoli teplotu
nastavenou na klimatizaci.
Související informace
•
•
•
Klima při parkování (str. 227)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
(str. 228)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 229)
4 Platí
5 Platí
228
pro elektrické topení.
pro elektrické topení.
Spuštění a vypnutí teplotní
přípravy
Teplotní příprava vytápí nebo, dle situace,
ochlazuje prostor pro cestující před jízdou.
Tuto funkci lze spustit přímo ze středového
displeje nebo z mobilního telefonu.
Spuštění a vypnutí vozidla
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
3. Zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políček
u příslušných funkcí zvolte, zda chcete,
aby se vyhřívaní sedadla a vyhřívání
volantu během teplotní přípravy aktivovalo.
4. Stiskněte tlačítko Příprava spuštění.
> Teplotní příprava se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když
je vozidlo připojeno k elektrické zásuvce5.
Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní,
např. kvůli nastavení časovače, může způsobit funkční poruchu teplotní přípravy.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující
v horkém počasí krátce zchladit tím, že
přímo spustíte teplotní přípravu.
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru
pro cestující musí být okna a dveře ve
vozidle zavřeny.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu6:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
vého startování vozidla (Engine Remote Start ERS)7 pomocí aplikace Volvo On Call*.
Související informace
•
•
•
Klima při parkování (str. 227)
Teplotní příprava (str. 227)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 229)
Nastavení času teplotní přípravy
Časovač lze nastavit tak, aby se teplotní příprava ukončila v konkrétní čas.
Časovač může pracovat až s 8 různými nastaveními pro následující oblasti:
•
•
Čas v jednom nebo více dnech v týdnu,
s opakováním nebo bez opakování.
POZNÁMKA
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh uvnitř podběhu předního
pravého kola může zabránit odvětrání
topení.
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když
je vozidlo připojeno k elektrické zásuvce8.
Nabíjecí stanice, která není vždy aktivní,
např. kvůli nastavení časovače, může způsobit funkční poruchu teplotní přípravy.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
Pokud vozidlo není připojeno k elektrické
zásuvce, přesto lze prostor pro cestující
v horkém počasí krátce zchladit tím, že
přímo spustíte teplotní přípravu.
Spuštění z aplikace*
Teplotní přípravu lze spustit a informace o zvolených nastaveních lze spravovat ze zařízení
s aplikací Volvo On Call*. V rámci teplotní přípravy se prostor pro cestující zahřeje nebo
vychladí (pomocí klimatizace) na komfortní
teplotu.
Čas během jediného data
Související informace
•
•
Teplotní příprava (str. 227)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 230)
Teplotu v prostoru pro cestující lze v rámci
teplotní přípravy upravit pomocí funkce dálko6 Platí pro topení spalující palivo.
7 Některé trhy.
8 Platí pro elektrické topení.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 229
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 231)
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu
•
Odebrání nastaveného času pro teplotní
přípravu (str. 232)
Časovač předběžné přípravy může pracovat
až s 8 nastavenými časy.
Přidání času
3. Stiskněte tlačítko Přidat časování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
POZNÁMKA
Nastavení času nelze přidávat, pokud je
v časovači zadáno již 8 nastavení. Pokud
chcete přidat nové nastavení času, některé
z nastavení vymažte.
4. Klepnutím na Datum nastavíte čas pro
jediné datum.
Klepnutím na Dny nastavíte čas na jeden
nebo více dní v týdnu.
S Dny: Opakování aktivujete/deaktivujete
zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí v políčku
Opak. týdně.
Tímto tlačítkem se přidá nastavený čas na kartu
Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
5. S Datum: Rolováním v seznamu dat
pomocí šipek zvolte datum teplotní přípravy.
S Dny: Klepnutím na tlačítka dní v týdnu
zvolte dny v týdnu, kdy má být aktivní
teplotní příprava.
6. Rolováním pomocí šipek nastavte čas, kdy
má být teplotní příprava dokončena.
230
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
7. Klepnutím na Potvrdit přidejte nastavený
čas.
> Nastavený čas se přidá do seznamu
a aktivuje se.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu9:
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh uvnitř podběhu předního
pravého kola může zabránit odvětrání
topení.
•
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
Úprava nastavení času
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
9 Platí
pro topení spalující palivo.
3. Stiskněte nastavený čas, který chcete
změnit.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
4. Upravte nastavení času stejným způsobem, jaký je popsán výše v části "Přidání
času".
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro teplotní přípravu
Čas nastavený v časovači pro tepelnou přípravu lze aktivovat a deaktivovat podle
potřeby.
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava (str. 227)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 229)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 231)
Odebrání nastaveného času pro teplotní
přípravu (str. 232)
Tlačítka časovače na kartě Klima pro parkování
v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
3. Aktivujte/deaktivujte nastavený čas klepnutím na tlačítko časovače vpravo od
nastavené hodnoty.
> Nastavený čas se aktivuje/deaktivuje
a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
}}
231
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu10:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh uvnitř podběhu předního
pravého kola může zabránit odvětrání
topení.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
Související informace
•
•
•
•
10
232
Teplotní příprava (str. 227)
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu
Nastavený čas pro teplotní přípravu, který již
není zapotřebí, lze vymazat.
Tlačítko pro úpravu seznamu/vymazání nastaveného
času v kartě Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 230)
3. Stiskněte tlačítko Upravit seznam.
Platí pro topení spalující palivo.
•
•
•
•
Nastavení času teplotní přípravy (str. 229)
Odebrání nastaveného času pro teplotní
přípravu (str. 232)
Související informace
4. Stiskněte mazací ikonu vpravo v seznamu.
> Ikona změní text na Vymazat.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka Vymazat.
> Nastavený čas se odstraní ze seznamu.
Teplotní příprava (str. 227)
Nastavení času teplotní přípravy (str. 229)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 230)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu (str. 231)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Komfort klimatu při parkování
Související informace
Když je vozidlo zaparkováno, lze udržovat
v prostoru pro cestující požadované klima například, pokud se motor musí vypnout, ale
uvnitř vozidla chce zůstat řidič nebo cestující
a ti si chtějí zachovat požadovanou míru komfortu klimatu.
•
•
Klima při parkování (str. 227)
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování (str. 233)
Spuštění a vypnutí funkce
udržování komfortu klimatu při
parkování
Funkce udržování komfortu klimatu udržuje
po rozjetí klima v prostoru pro cestující. Tuto
funkci lze spustit přímo ze středového displeje.
Udržování komfortu klimatu lze pouze rovnou
spustit.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, zbytkové teplo motoru
v chladném počasí zahřeje prostor pro
cestující na komfortní teplotu.
•
Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla
vzduch zvenku a ochlazuje tak prostor pro
cestující.
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud
se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání
zbytečnému využití zbytkového tepla.
Funkce má za úkol udržovat komfortní
klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič
nebo cestující.
Doba udržování teplotního komfortu
v chladném počasí je omezena a závisí na
množství zbytkového tepla, které je
k dispozici.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
3. Stiskněte tlačítko Udržovat komfortní
klima.
> Udržování komfortu klimatu se spustí/
vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Pokud v motoru není dostatek zbytkového
tepla na udržení klimatu v prostoru pro
cestující nebo pokud je venkovní teplota
vyšší než cca. 20 °C (68 °F), nelze spustit
udržování komfortu klimatu.
}}
233
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud
se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání
zbytečnému využití zbytkového tepla.
Funkce má za úkol udržovat komfortní
klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič
nebo cestující.
Doba udržování teplotního komfortu
v chladném počasí je omezena a závisí na
množství zbytkového tepla, které je
k dispozici.
Související informace
•
234
Komfort klimatu při parkování (str. 233)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Symboly a zprávy ovládání klimatu
při parkování
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se ovládání klimatu při
parkování.
Symbol
Na zařízení s aplikací Volvo On Call* lze zobrazovat také zprávy související s ovládání klimatu při parkování.
Zpráva
Popis
Klima pro parkování
Ovládání klimatu při parkování je vypojeno. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby
funkci co nejdříve zkontrolovali.
Doporučen servis
Klima pro parkování
Dočasně není k dispozici
Klima pro parkování
Není dostupné příliš málo palivaB
Klima pro parkování
Nedostupné nabíjení, příliš málo nabitá
baterie
11
Tento symbol se rozsvítí na displeji
řidiče11, pokud je nezávislé topení
aktivní.
Platí pro topení spalující palivo.
Ovládání klimatu při parkování je dočasně vypojeno. Pokud problém po jistou dobu přetrvává, požádejte v servisuA o kontrolu funkce.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je v nádrži příliš málo paliva na
spuštění nezávislého topení. Dočerpejte palivo do nádrže.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je hybridní baterie vybita natolik,
že nelze spustit nezávislé topení. Nastartujte vozidlo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 235
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Klima pro parkování
Nedostupné, nepřipojeno k
napájeníC
Klima pro parkování
Omezené nabíjení, příliš málo nabitá
baterie
A
B
C
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro elektrické topení.
Související informace
•
236
Klima při parkování (str. 227)
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud není připojen nabíjecí kabel. Připojte nabíjecí kabel.
Doba chodu ovládání parkovacího klimatu je omezena, pokud baterie hybridu není
dostatečně nabitá. Nastartujte vozidlo.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Topení
Baterie a nabíjení
Topení obsahuje dvě dílčí funkce, které
pomáhají v různých situacích s vyhříváním
motoru nebo prostoru pro cestující.
Topení napájí hybridní baterie. Pokud se
hybridní baterie příliš vybije, topení se vypne
automaticky a na displeji řidiče zobrazí zpráva.
Topení nabízí dvě dílčí funkce:
•
•
Nezávislé topení - vyhřívá, v případě
potřeby, prostor pro cestující, pokud je
aktivována teplotní příprava ovládání klimatu při parkování.
Přídavné topení - vyhřívá, v případě
potřeby, prostor pro cestující a motor
během jízdy.
POZNÁMKA
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
topení.
Pokud hladina v palivové nádrži příliš klesne,
topení se vypne automaticky a na displeji
řidiče zobrazí zpráva.
Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita batérie.
POZNÁMKA
Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost paliva.
Palivo a čerpání paliva14
VAROVÁNÍ
V závislosti na trhu se používá elektrické
topení nebo topení spalující palivo12.
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Topení je namontováno v podběhu pravého
předního kola.
Zkontrolujte na displeji řidiče, zda
je topení vypnuto. Tento symbol
svítí, když topení běží jako nezávislé topení.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní13, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může
být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části
vozidla. To je zcela v pořádku.
12
13
14
Související informace
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
Topení používá palivo z běžné palivové nádrže
ve vozidle.
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 204)
Nezávislé topení (str. 238)
Přídavné topení (str. 239)
Autorizovaný prodejce Volvo má informace o trzích, na kterých se používá konkrétní typ topení.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
237
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nezávislé topení
Pokud je aktivována teplotní příprava, nezávislé topení vyhřívá podle potřeby před jízdou
prostor pro cestující.
Nezávislé topení představuje jednu ze dvou
dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je
namontováno v podběhu pravého předního
kola.
Když se na displeji řidiče rozsvítí
tento symbol, je možné, že je aktivní
parkovací topení15.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní16, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může
být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části
vozidla. To je zcela v pořádku.
Nezávislé topení se spustí automaticky, pokud
je aktivována teplotní příprava klimatu při
parkování a prostor pro cestující se musí vytopit.
15
16
17
18
19
238
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
V závislosti na úrovni výbavy, teplotě v prostoru pro cestující a okolní teplotě bývá topení
v chodu různou dobu, nikdy ne však déle než
40 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu18:
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh uvnitř podběhu předního
pravého kola může zabránit odvětrání
topení.
POZNÁMKA
Pokud budete používat nezávislé topení17,
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
Pokud budete používat nezávislé topení,
zkontrolujte, zda je dostatečně nabita
hybridní batérie.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
VAROVÁNÍ
Pokud z nezávislého topení19 cítíte zápach
paliva, vidíte neobvykle hustý kouř, černý
kouř nebo slyšíte neobvyklý zvuk, topení
vypněte a, pokud možno, vytáhněte
pojistku. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný
servis Volvo.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
•
Topení (str. 237)
Přídavné topení (str. 239)
Přídavné topení
Související informace
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Přídavné topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.
•
•
•
Topení (str. 237)
Nezávislé topení (str. 238)
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní pomocného topení
(str. 240)
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní20, z podběhu pravého
předního kola může vycházet kouř a může
být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části
vozidla. To je zcela v pořádku.
Přídavné topení se spouští a je regulováno
automaticky, pokud je během jízdy s vozidlem
zapotřebí přitopit.
Vypne se automaticky, jakmile se vozidlo
vypne.
POZNÁMKA
Pokud budete používat pomocné topení21,
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
20
21
Platí pro topení spalující palivo.
Platí pro topení spalující palivo.
239
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
pomocného topení
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Lze nastavit, zda se automatické spouštění
přídavného topení aktivuje/deaktivuje.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
1.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Nezávislé topení, pokud chcete
aktivovat/deaktivovat automatické spuštění přídavného topení.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje automatické
spuštění nezávislého topení při jízdě na
krátké vzdálenosti22.
POZNÁMKA
Pokud se automatické spuštění nezávislého topení deaktivuje, může dojít ke snížení komfortu v prostoru pro cestující.
Systém řízení klimatu nebude mít během
elektrického provozu k dispozici zdroj
tepla.
22
240
Platí pro topení spalující palivo.
Související informace
•
Přídavné topení (str. 239)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Potvrzení uzamknutí
Vozidlo pomocí výstražných světel informuje,
zda je uzamčené či odemčené.
Kontrolka zámků a alarmu na
přístrojové desce
Indikace tlačítek zámků
Kontrolka zámků a alarmů na přístrojové
desce ukazuje stav systému zámků.
Tlačítka zámků s kontrolkou zámku v předních dveřích.
Přední dveře
Indikace zvenku
Zamykání
•
Výstražná světla vozidla indikují zamknutí
bliknutím a sklopením vnějších zrcátek1.
Odemykání
•
Výstražná světla vozidla indikují odemknutí dvojím bliknutím a vyklopením
vnějších zrcátek1.
Aby vozidlo indikovalo uzamknutí, musí být
zavřeny všechny boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a kapota motoru. Pokud se provede uzamknutí a zavřené jsou jen dveře
řidiče2, k uzamknutí dojde, ale směrová světla
informují o uzamknutí až poté, kdy se
zamknou všechny boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a kapota motoru.
•
•
•
Dlouhé bliknutí znamená uzamknutí.
Krátká blikání znamenají, že vozidlo bylo
uzamčeno.
Svíticí kontrolka v tlačítku zámku některých
z předních dveří označuje, že všechny dveře
jsou zamknuté. Dojde-li k otevření libovolných
dveří, kontrolka v obojích dveřích zhasne.
Rychlá blikání po vypojení alarmu* znamenají, že alarm byl aktivován.
1 Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
2 Neplatí ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
242
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zadní dveře*
Nastavení indikace zámku
Související informace
Můžete upravit nastavení, jak má vozidlo
potvrdit uzamknutí a odemknutí. Nastavení
se upravuje v nabídce nastavení na středovém displeji.
Změna nastavení reakce v případě odemknutí:
•
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Tlačítko zámku s kontrolkou zámku v zadních dveřích.
Ostatní indikace
Související informace
•
•
Nastavení indikace zámku (str. 243)
•
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu (str. 161)
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 162)
Zamykání.
3. Stisknutím tlačítka Vizuální reakce
zamykání zvolíte, kdy má vozidlo zareagovat vizuálně:
• Zamknout
• Odemknout
• Obojí
Svítící kontrolka v tlačítku zámku některých
dveří označuje, že tyto dveře jsou zamknuté.
Pokud se některé dveře otevřou, jejich kontrolka zhasne, ale ostatní budou nadále svítit.
Při odemykání a zamykání lze aktivovat také
funkce osvětlení "home safe" a osvětlení při
příchodu.
Potvrzení uzamknutí (str. 242)
Další možností je vypnout funkci výběrem
položky Vypnout.
Změna nastavení sklopných zpětných zrcátek*
při zamykání:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
3. Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, zvolte Sklopení zrcátek při
zamknutí.
* Volitelná výbava/příslušenství. 243
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
dálkový ovladač s klíčem
Dálkový ovladač s klíčem zamyká a odemyká
boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Aby vozidlo nastartovalo, dálkový ovladač
s klíčem musí být uvnitř vozidla.
Dálkové ovladače s klíči lze propojit s různými
profily řidiče a uložit tak osobní preference ve
vozidle.
VAROVÁNÍ
Dálkový ovladač s klíčem obsahuje článkovou baterii. Nové i použité baterie udržujte
mimo dosah dětí. Pokud někdo polkne
baterii, může dojít k vážnému poranění.
Pokud je zjištěno poškození, tedy pokud,
například, nelze správně zavřít kryt baterie,
výrobek se nesmí používat. Vadné výrobky
udržujte mimo dosah dětí.
Tlačítka na klíči dálkového ovladače
Dálkový ovladač s klíčem3 nebo přívěšek ke klíči (Key
Tag)*.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo v základní
výbavě umožňuje startovat bez klíče (Passive
Start). Stačí mít klíč v přední části prostoru pro
cestující.
Pokud je ve vozidle k dispozici bezklíčové
zamykání a odemykání (Passive Entry)*, pro
nastartování vozidla může být klíč kdekoli ve
vozidle. V tomto případě je dodáván nepatrně
menší a lehčí přívěšek (Key Tag).
3 Obrázek
244
Na dálkovém ovladači s klíčem jsou čtyři tlačítka jedno na levé straně a tři na pravé straně.
Zamykání - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře, dveře zavazadlového
prostoru a víčko hrdla plnění paliva a zapojíte alarm*.
Pro současné zavření všech oken a panoramatické střechy* stiskněte tlačítko
a držte je stisknuté.
Odemykání - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře, dveře zavazadlového
prostoru, víčko hrdla plnění paliva
a vypnete alarm.
Delším stisknutím se otevřou všechna
okna současně. Funkci úplného vyvětrání
lze použít, například, k rychlému vyvětrání
vozidla v horkém počasí.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne pouze dveře zavazadlového prostoru a vypne alarm. U vozidel s elektricky
ovládanými dveřmi* zavazadlového prostoru se tyto dveře automaticky otevřou po
přidržení tlačítka. Dveře zavazadlového
prostoru se rovněž zavřou po dlouhém
stisknutí - ozve se výstražný signál.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li
tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy nebo
pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka. Tuto funkci můžete vypnout
stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po
dobu nejméně 5 sekund. Jinak se funkce
vypne automaticky po 3 minutách.
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
VAROVÁNÍ
Pokud ve vozidle někdo zůstal, zajistěte,
aby elektricky ovládaná okna a panoramatická střecha* nebyly napájeny. Když opouštíte vozidlo, vždy si vezměte dálkový ovladač s klíčem sebou.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
•
Dálkový ovladač s klíčem nebo přívěšek ke klíči, který zůstane ve vozidle, se
deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne
a alarm se zapojí pomocí jiného klíče.
Funkce "dvojitý zámek" je rovněž
deaktivována. Klíč, který zůstal na
místě, se znovu aktivuje, když se
vozidlo odemkne.
Red Key, který zůstal ve vozidle, se
deaktivuje, i když se vozidlo odemkne
pomocí služby Volvo On Call, a aktivuje
se znovu, když se vozidlo odemkne
pomocí služby Volvo On Call nebo
jiným platným klíčem.
Beztlačítkový klíč (Key Tag)*
Přívěšek ke klíčí, který je dodáván v případě
zamykání a odemykání bez klíče, funguje, co
se týče startování, zamykání a odemykání bez
klíče, stejně jako standardní dálkový ovladač
s klíčem. Klíč je vodotěsný do hloubky až cca.
10 metrů (30 stop) po dobu 60 minut. Neobsahuje odnímatelnou čepel klíče a baterii nelze
měnit.
v držáku nápojů odblokujete vozidlo a umožníte nastartování vozidla.
POZNÁMKA
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí
do držáku nápojů, zkontrolujte, zda
v držáku nápojů nejsou další klíče od
vozidla, kovové předměty nebo elektronická zařízení (jako mobilní telefony,
tablety, laptopy nebo nabíječky). Některé
klíče k vozidlu v blízkosti jiného klíče
v držáku nápojů se mohou navzájem rušit.
Red Key je klíč který umožňuje nastavit omezení některých funkcí vozidla např. maximální
rychlost a maximální hlasitost reproduktorů.
Klíč, pro každého majitele vozidla, který chce,
aby se s jeho vozem jezdilo odpovědně, i když
ho řídí někdo jiný.
Rušení
Na fungování dálkového ovladače s klíčem pro
zamykání a odemykání* bez klíče a startování
může mít vliv elektromagnetické pole a stínění.
Související informace
•
•
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 248)
•
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 249)
•
•
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 255)
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do
blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů,
tabletů, laptopů nebo nabíječek - pokud
možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm
(4-6 palců).
Nastartujte vozidlo (str. 452)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 246)
Imobilizér (str. 258)
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče (str. 137)
Pokud nadále dochází k rušení, použijte k odemknutí vyjímatelnou čepel klíče dálkového
ovladače a vložením klíče do záložní čtečky
* Volitelná výbava/příslušenství. 245
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
Tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem lze
použít k současnému zamknutí a odemknutí
všech bočních dveří a dveří zavazadlového
prostoru.
Zamknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
zapojí pouze, když se zavřou. Detektory*
pohybu alarmu se aktivují, když jsou zavřené
a zamknuté všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.
–
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy
byly otevřené zadní výklopné dveře, dejte
pozor, abyste při zavírání zadních výklopných dveří nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by
se zcela zamklo5.
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
•
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
Dálkový ovladač s klíčem nebo přívěšek ke klíči, který zůstane ve vozidle, se
deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne
a alarm se zapojí pomocí jiného klíče.
Funkce "dvojitý zámek" je rovněž
deaktivována. Klíč, který zůstal na
místě, se znovu aktivuje, když se
vozidlo odemkne.
Red Key, který zůstal ve vozidle, se
deaktivuje, i když se vozidlo odemkne
pomocí služby Volvo On Call, a aktivuje
se znovu, když se vozidlo odemkne
pomocí služby Volvo On Call nebo
jiným platným klíčem.
Pokud chcete vozidlo zamknout, stiskněte
na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
–
Pokud chcete vozidlo odemknout, stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Aby se zamykací sekvence aktivovala, dveře
řidiče se musí zavřít4. Pokud jsou některé
z dalších dveří nebo dveře zavazadlového
prostoru otevřené, zamknou se a alarm* se
4 Pokud je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče*, musí se zavřít všechny boční dveře.
5 Je-li vozidlo vybavené bezklíčovým zamykáním/odemykáním a klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní
246
výklopné dveře se nezamknou.*
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Když dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu
a zkuste znovu odemknout.
Pokud není možné zamknout nebo odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může
být vybitá baterie – v tomto případě zamkněte
nebo odemkněte dveře řidiče vyjímatelnou
čepelí klíče.
Nastavení dálkově ovládaného
odemykání a odemykání zevnitř
Pro dálkově ovládané odemykání lze zvolit
různé sekvence.
Změna nastavení:
1.
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 247)
•
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru
dálkovým ovladačem s klíčem (str. 247)
•
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 249)
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 256)
Lze odemknout pouze dveře zavazadlového
prostoru, a to stisknutím tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem.
2. Stiskněte My Car Zamykání
Dálkové odemykání a odemykání
interiéru.
3. Zvolte možnost:
• Všechny dveře - odemknou se
Související informace
•
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru dálkovým ovladačem
s klíčem
všechny dveře současně.
• Jedny dveře - odemknou se dveře
řidiče. K odemknutí všech dveří je třeba
stisknout dvakrát odemykací tlačítko
dálkového ovládání.
Zde upravená nastavení mají vliv také na centrální odemykání pomocí otevíracích klik
zevnitř.
Související informace
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 246)
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 276)
}}
247
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
1.
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté, ale zůstanou zavřené.
Boční dveře jsou stále zamknuté
a alarm je zapojen*. Kontrolka zámků
a alarmu na přístrojové desce zhasne,
což indikuje, že celé vozidlo není uzamčeno.
Pokud chcete dveře zavazadlového
prostoru otevřít, lehce se dotkněte
pogumované přítlačné plochy pod
madlem dveří zavazadlového prostoru.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se
zamknou a alarm se znovu zapojí.
Dosah dálkového ovládače
s klíčem
Aby dálkový ovladač s klíčem fungoval
správně, musí se nacházet v jisté vzdálenosti
od vozidla.
Funkce dálkového ovladače s klíčem jako
např. zamykání a odemykání aktivované stisknebo
mají dosah cca.
nutím tlačítka
20 metrů (65 stop) od vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Použití bez klíče*
248
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 246)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 280)
Pokud se dálkový ovladač s klíčem
odstraní z vozidla
Pokud dálkový ovladač s klíčem se
odstraní z vozidla, když motor běží,
po zavření posledních dveří se na
displeji řidiče zobrazí výstražná
zpráva Klíč nebyl nalezen Odstr. z vozu
a ozve se zvukové upozornění.
Zpráva zhasne, pokud se klíč vrátí do vozidla
a stiskne se na pravé klávesnici tlačítko O
nebo se zavřou poslední dveře.
Dlouze (cca. 1,5 sekundy) stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté a otevřené, přičemž boční
dveře zůstávají zamknuté a funkce
alarmu jsou zapojené.
•
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout
a odemknout pomocí čepele klíče.
Manuální použití
2. V případě elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru*
Související informace
zet v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m
(5 stop) na obou dlouhých stranách a cca. 1 m
(3 stopy) od dveří zavazadlového prostoru.
Související informace
•
•
Označená oblast na obrázku ukazuje místa pokrytá
anténami systému.
Pokud nechcete použít klíč, dálkový ovladač
nebo klíč bez tlačítka (Key Tag) se musí nachá-
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
Umístění antény systémů startování
a zamykání (str. 275)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 272)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Výměna baterie v dálkovém
ovladači s klíčem
Pokud je baterie v dálkovém ovladači s klíčem
vybita, musí se vyměnit.
Baterii v klíči bez tlačítek6 (Key Tag) nelze
vyměnit - v autorizovaném servisu Volvo lze
objednat nový klíč.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Všechny baterie mají omezenou životnost
a musí se nakonec vyměnit (neplatí pro Key
Tag). Životnost baterie se liší podle toho,
jak hodně se vozidlo/klíč používá.
Vybitý klíč Key Tag se musí předat do autorizovaného servisu Volvo. Klíč se musí
z vozidla vymazat, protože vozidlo lze stále
nastartovat pomocí záložního startování.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se
měla vyměnit, pokud
•
svítí informační kontrolka a na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Vybitá baterie
v klíči.
•
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů (65 stop) od vozu.
Otevření klíče a výměna baterie
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu
a zkuste znovu odemknout.
6 Pouze
ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 249
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otočte klíčem, přesuňte tlačítko do
strany a vysuňte zadní skořepinu o pár
milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Pomocí šroubováku nebo podobného
nástroje otáčejte krytem na baterii proti
směru hodinových ručiček, dokud značky
nelícují s textem OPEN.
Opatrně zatlačte na kryt baterie např.
nehtem do vybrání a kryt nadzvedněte.
Potom vypačte kryt baterie nahoru.
250
Strana baterie (+) ukazuje nahoru. Potom
opatrně vypačte a uvolněte baterii podle
obrázku.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií
a povrchů kontaktů - snížila by se tím jejich
funkčnost.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovladači splňovaly
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Baterie osazené ve
výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Instalujte novou baterii stranou (+) nahoru.
Nedotýkejte se prsty kontaktů na baterii
v dálkovém ovládání s klíčem.
Přesuňte skořepinu na zadní straně
a zatlačte ji dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Vložte baterii do držáku hranou dolů.
Potom zasuňte baterii dopředu tak, aby
zapadla mezi dvě plastové příchytky.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená,
že skořepina správně a spolehlivě drží
na svém místě.
Stiskněte baterii dolů tak, aby zapadla
pod horní příchytku z černého plastu.
POZNÁMKA
Používejte baterie s označením CR2032,
3 V.
Nasaďte kryt baterie zpět a otáčejte jim ve
směru hodinových ručiček, dokud značka
nelícuje s textem CLOSE.
}}
251
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
Otočte dálkový ovladač s klíčem
a nasaďte zpět skořepinu přední části tak,
že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená,
že skořepina spolehlivě drží.
Zkontrolujte, zda je baterie namontována
správně se správnou polaritou. Pokud se
dálkový ovladač s klíčem nepoužíval delší
dobu, vytáhněte z něj baterii, aby nezačala
prosakovat a nepoškodila se. Poškozené
resp. prosakující baterie mohou být korozivní a mohou tedy v kontaktu s kůží způsobit poranění. Při manipulaci s poškozenými bateriemi používejte vždy ochranné
rukavice.
•
•
Udržujte baterie mimo dosah dětí.
•
Baterie se nesmí demontovat, zkratovat ani házet do otevřeného ohně.
•
Nenabíjejte baterie, které nejsou
určeny k nabíjení - mohlo by dojít
k explozi.
Nenechávejte baterie jen tak ležet mohly by je spolknout děti nebo
domácí mazlíčci.
Před použitím by se měl dálkový ovladač
s klíčem zkontrolovat, aby nedošlo
k poškození. Pokud je zjištěno poškození,
tedy pokud, například, nelze správně zavřít
kryt baterie, výrobek se nesmí používat.
Vadné výrobky udržujte mimo dosah dětí.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
252
Související informace
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 256)
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 452)
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Objednání více dálkových ovladačů
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače. Klíč bez tlačítek je dodáván, pokud je
vozidlo vybaveno funkcí zamykání a odemykání bez klíče*. Další klíče lze přiobjednat.
Pro jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až dvanáct klíčů. Pokud se objednávají
další klíče, přidávají se další profily řidičů - po
jednom na každý dálkový ovladač s klíčem. To
platí i pro přívěšek na klíč.
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Red Key umožní majiteli vozidla nastavit
omezení jistých vlastností vozidla. Smyslem
omezení je podpořit bezpečnou jízdu s vozidlem, například, když vozidlo půjčujete.
Profil řidiče pro Red Key
Red Key je propojen se speciálním profilem
řidiče Red Key. Když je aktivní, nastavení klíče
nelze změnit. Dále nelze přepnout na profil
jiného řidiče. K tomu je zapotřebí běžný dálkový ovladač s klíčem.
Profil řidiče Red Key se aktivuje, když se
k odemknutí vozidla použije Red Key a v blízkosti vozidla není běžný dálkový ovladač s klíčem.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
POZNÁMKA
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti
systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat přes profily řidičů v horním zobrazení středového displeje. Zvolte Nastavení
Systém Jízdní profily.
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
Pokud se změní řidič, vozidlo se musí
uzamknout a odemknout tak, aby byl aktivován profil nového řidiče.
Objednání klíče Red Key
U klíče Red Key lze nastavit maximální
rychlost vozidla, připomenutí k rychlosti
a maximální hlasitost reproduktorů. Navíc jsou
ve vozidle vždy aktivní některé systémy podpory řidiče. Ostatní funkce klíče jsou stejné
jako u běžného dálkového ovladače s klíčem.
Omezení představují opatření snižující riziko
nehody. Proto můžete být ve větší pohodě,
když předáváte klíče od vozidla např. mladým
řidičům, zaměstnancům servisu nebo asistentům k přeparkování.
U prodejce Volvo lze objednat jeden nebo
několik klíčů Red Key. Celkem lze pro jedno
vozidlo naprogramovat a používat jedenáct
dálkových ovladačů s klíčem s omezeným fungováním - minimálně jeden musí být běžný
dálkový ovladač s klíčem.
Související informace
•
•
Nastavení Red Key* (str. 254)
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
* Volitelná výbava/příslušenství. 253
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Nastavení Red Key*
Držitel běžného dálkového ovladače s klíčem
může změnit nastavení pro Red Key. Některé
funkce podpory řidiče jsou však stále aktivní.
Změna nastavení:
1.
Odemkněte vozidlo běžným dálkovým
ovladačem s klíčem.
Maximální limit rychlosti
Nastaví se maximální rychlost pro tento
klíč.
Při prvním použití je funkce "zapnuta"
a rychlost je 120 km/h (75 mph).
•
•
2. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
3. Stiskněte Systém Jízdní profily
Červený klíč.
> Nadefinovat lze následující nastavení:
• Nastavit časový interval pro
Adaptive Cruise Control*
• Snížená max. hlasitost
• Maximální limit rychlosti
• Upozornění na rychlostní omezení
Podrobné informace a nastavování při
prvním použití
Nastavit časový interval pro Adaptive
Cruise Control
Nastavení čas. intervalu (1 je nejkratší a 5
je nejdelší interval).
Při prvním použití je nastaveno: 5.0.
Snížená max. hlasitost
Nižší max. hlasitost media. zdrojů vozu.
Při prvním použití je funkce "zapnuta".
254
Interval: 50-250 km/h (30-160 mph)
•
•
Driver Alert Control (DAC)*
Informace o dopravních značkách*
Související informace
•
Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním* (str. 253)
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Symbol omezení rychlosti.
Upozornění na rychlostní omezení
Upozorní, pokud voz. překročí nastav.
hodn..
Při prvním použití je funkce "zapnuta" a hodnoty jsou 50, 70 a 90 km/h (30, 45
a 55 mph).
•
•
•
Interval: 0-250 km/h (0-160 mph)
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Max. počet současných připomenutí: 6
Funkce podpory řidiče
Pro uživatele s klíčem Red Key jsou vždy
aktivní následující funkce podpory:
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Asistent jízdních pruhů (LKA)*
Funkce upozornění na odstup*
City Safety
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Odnímatelná čepel klíče
Vytáhnutí čepele klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat řadu funkcí a provádět některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Možnosti použití čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem
•
•
•
mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře7, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem
všechny dveře jsou nouzově uzamčeny
mohou být aktivovány nebi deaktivovány
mechanické dětské bezpečnostní zámky
v zadních dveřích.
Klíč bez tlačítek8 neobsahuje vytahovací čepel
klíče. V případě potřeby použijte odnímatelnou
čepel běžného dálkového ovladače s klíčem.
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Čepel vytáhněte tak, že ji nakloníte
nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Čepel po použití vraťte na původní místo
v dálkovém ovladači s klíčem.
Skořepinu nasaďte zpět tak, že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená,
že skořepina spolehlivě drží.
7 Toto platí pro vozidlo s levostranným a pravostranným řízením.
8 Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 255
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 256)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
Zamykání a odemykání pomocí
odnímatelné čepele klíče
5. Potáhněte za kliku.
> Dveře se otevřou.
Pomocí odnímatelné čepele můžete, například, odemknout vozidlo zvenku - třeba
v situaci, kdy došlo k vybití baterie v dálkovém ovladači s klíčem.
Zamykání se provádí stejným způsobem, ale
otočením směrem doleva o 45 stupňů namísto
otočení vpravo uvedeného v kroku (3).
Odemykání
Potáhněte za kliku levých předních dveří9
do koncové polohy tak, aby byla vidět válcová vložka zámku.
Zasuňte klíč do zámku zapalování.
Otočte jím doprava o 45 stupňů tak, aby
čepel klíče směřovala rovně směrem zpět.
Otočte klíčem zpět o 45 stupňů do
výchozí polohy. Vytáhněte klíč z válcové
vložky zámku a uvolněte kliku tak, aby
zadní část kliky se znovu opírala o vozidlo.
9 Toto
256
platí pro vozidlo s pravostranným a levostranným řízením.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Vypnutí alarmu a nastartování vozidla*
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky
zámku. Místo toho je na konci každých dveří
spínač zámku, který se musí stisknout pomocí
čepele klíče - tyto spínače se mechanicky
zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít
zvenku.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.
Přesto lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.
POZNÁMKA
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
Pokud chcete deaktivovat alarm, postupuje
následovně:
1.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na
symbol klíče do záložní čtečky ve spodní
části držáku nápojů v tunelové konzole.
2. Potom otočte knoflíkem zapalování do
polohy a knoflík uvolněte.
> Zvuk alarmu a alarm se vypnou.
Zamykání
Vozidlo lze zamknout pomocí odnímatelné
čepele klíče dálkového ovladače v případě
výpadku napájení nebo vybití baterie v dálkovém ovladači.
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat
s dětskými bezpečnostními pojistkami.
–
Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání. Vložte čepel klíče do otvoru a resetujte zámek. Zatlačte klíč dolů na doraz
cca. 12 mm (0,5 palce).
•
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální nebo elektrickou
dětskou bezpečnostní pojistkou nelze
otevřít zvenku ani zevnitř. Zadní dveře,
které lze zamknout tímto způsobem,
lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem, pomocí tlačítka centrálního zamykání nebo
pomocí aplikace Volvo On Call*.
Související informace
•
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 452)
Odnímatelná čepel klíče (str. 255)
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 289)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 249)
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
* Volitelná výbava/příslušenství. 257
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeží. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Vozidlo lze nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem.
Následující chybová zpráva na displeji řidiče
souvisí s elektronickým imobilizérem:
Symbol
Zpráva
Popis
Klíč nebyl
nalezen
Odečítání chyb
v dálkovém ovladači s klíčem
během startování vložte klíč na symbol klíče v držáku
nápojů a zkuste to
znovu.
Viz Uživatelská příručka
Související informace
•
•
258
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
Objednání více dálkových ovladačů
(str. 253)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Typové schválení pro systém
dálkového ovladače s klíčem
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem ve vozidle lze zjistit v následující tabulkách.
Startování u systému zamykání bez
klíče (Passive Start) a zamykání/
odemykání bez klíče (Passive Entry*)
Podrobné informace o typovém schválení
najdete na www.volvocars.com/intl/support.
Značka CEM u systému dálkového ovladače s klíčem
Čísla dalších typových schválení - viz následující
tabulky.
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že
VO3-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením směrnice 2014/53/EU (RED).
Úplný text prohlášení o shodě najdete na www.volvocars.com/intl/
support
Jordánsko
TRC/LPD/2014/250
Srbsko
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 259
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Brazílie
MT-3245/2015
Indonésie
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajsie
RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusko
Spojené Arabské Emiráty
ER37847/15
DA0062437/11
260
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Namibie
TA-2016-02
Jižní Afrika
TA-2014-1868
}}
261
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
dálkový ovladač s klíčem
Země/
Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového
zařízení HUF8423 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na www.volvocars.com/intl/support
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Argentina
H-15532
Brazílie
Anatel: 05568-16-06643
Modelo: HUF8423
Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode
causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
262
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/
Oblast
Typové schválení
CU
(Customs
Union)
Bělorusko,
Kazachstán,
Rusko
Indonésie
[41005/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánsko
Maroko
TRC/LPD/2015/104
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Moldávie
}}
263
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/
Oblast
Mexiko
Typové schválení
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Nigérie
Omán
264
Connection and use of this communication equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/
Oblast
Typové schválení
Filipíny
Srbsko
Singapur
Complies with IMDA Standards
DA103787
Jižní Afrika
TA-2015-432
}}
265
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/
Oblast
Typové schválení
Tchajwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Spojené
Arabské
Emiráty
266
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Přívěšek ke klíči
Země/
Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového
zařízení HUF8432 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na www.volvocars.com/intl/support.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Argentina
H-15029
Brazílie
Anatel: 04362-16-06643
Modelo: HUF8432
Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
}}
267
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/
Oblast
Typové schválení
CU
(Customs
Union)
Bělorusko,
Kazachstán,
Rusko
Indonésie
[41006/SDPPI/2015]
[5149]
Jordánsko
TRC/LPD/2015/107
Maroko
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
IFT: RLVHUHU15-0972
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
268
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/
Oblast
Typové schválení
Moldávie
Nigérie
Connection and use of this communications equipment is permitted by the
Nigerian Communications Commission
Omán
Filipíny
ESD-1511501C
}}
269
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/
Oblast
Typové schválení
Srbsko
Singapur
Complies with IMDA Standards
DA103787
Jižní Afrika
270
TA-2015-414
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/
Oblast
Typové schválení
Tchajwan
本產品符合低 率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 第十四條等條文規定 1. 經
型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更
頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 2. 低 率射頻電機之使用不得影響
飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時
方得繼續使用 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信 低 率射頻
電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
Spojené
Arabské
Emiráty
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 244)
271
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Bezklíčový přístup a přítlačné
povrchy*
V případě zamykání a odemykání bez klíče
stačí nosit dálkový ovladač s klíčem v kapse
nebo tašce. Vozidlo se zamyká a odemyká
pomocí přítlačné plochy na klice dveří.
Povrchy citlivé na dotyk
Klika dveří
Zvenku na klikách je prohlubeň pro zamykání,
kdežto uvnitř je plocha citlivá na dotyk, která
se používá k odemykání.
POZNÁMKA
Je nezbytné, aby byl vždy aktivován pouze
jeden povrch, který je citlivý na dotek.
Pokud uchopíte kliku a současně se
dotknete zamykací plochy, hrozí nebezpečí
vydání dvou různých pokynů. Což znamená, že požadovaná aktivita (zamykání/
odemykání) nebude provedena nebo bude
provedena se zpožděním.
Související informace
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 273)
•
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 274)
Madlo dveří zavazadlového prostoru
Na madle dveří zavazadlového prostoru je
pogumovaná přítlačná plocha, která se používá pouze k odemykání.
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít
k aktivaci systému při mytí vozidla.
272
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání bez klíče*
Zamykání bez klíče
V případě zamykání a odemykání bez klíče se
stačí dotknout přítlačné plochy na klice dveří
a vozidlo se zamkne nebo odemkne.
Aby bylo možné vozidlo zamknout, musí být
všechny boční dveře zavřené. Avšak dveře
zavazadlového prostoru mohou být během
zamykání pomocí kliky na bočních dveřích otevřené.
POZNÁMKA
Aby zamykání a odemykání fungovalo,
jeden z dálkových ovladačů s klíčem se
musí nacházet v dosahu.
–
Po zavření dveří se dotkněte vyznačeného
povrchu zvenku na klice směrem k zadní
části. Další možností je stisknout tlačítko
na spodní hraně dveří zavazadlového
prostoru před tím, než se víko zavře.
> Kontrolka zámků na přístrojové desce
začne blikat, čímž označuje, že vozidlo
bylo uzamčeno.
POZNÁMKA
Pokud je klíč je zjištěn uvnitř vozidla,
zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.
Odemykání bez klíče
–
Pokud chcete vozidlo odemknout,
uchopte kliku nebo jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu pod madlem
dveří zavazadlového prostoru.
> Kontrolka zámků na přístrojové desce
přestane blikat, čímž označuje, že
vozidlo bylo odemčeno.
Pokud chcete zavřít současně všechna boční
okna a panoramatickou střechu*, položte prst
do přítlačné prohlubně zvenku na klice
a podržte jej na místě, dokud se nezavřou všechna boční okna a panoramatická střecha.
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít
k aktivaci systému při mytí vozidla.
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
Pokud bylo vozidlo uzamčeno a dveře zavazadlového prostoru jsou stále otevřené, při
zavírání dveří zavazadlového prostoru zkontrolujte, zda v zavazadlovém prostoru nezůstalo
dálkové ovládání s klíčem.
Pogumovaná přítlačná plocha na dveřích zavazadlového prostoru používaná pouze k odemykání.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 273
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Automatické znovuzamknutí
Nastavení vstupu bez klíče*
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Ke vstupu bez klíče lze zvolit různé sekvence.
Změna nastavení:
Související informace
•
•
•
Nastavení vstupu bez klíče* (str. 274)
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 274)
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Klepněte na My Car Zamykání
Odemykání bez klíče.
3. Zvolte možnost:
• Všechny dveře - odemknou se
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
V případě zamykání a odemykání bez klíče se
stačí dotknout přítlačné plochy na klice dveří
zavazadlového prostoru a vozidlo se odemkne.
POZNÁMKA
Aby odemykání fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet
za vozidlem.
všechny dveře současně.
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 272)
• Jedny dveře - odemkne zvolené dveře.
Související informace
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 273)
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 272)
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek.
274
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevření:
Související informace
1.
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 273)
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 272)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 248)
•
Ovládání dveří zavazadlového prostoru
pohybem nohy* (str. 284)
Jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu pod madlem dveří zavazadlového
prostoru.
> Zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte venkovní madlo a otevřete
dveře zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete pomocí
madla. Pokud byste použili příliš velkou
sílu, mohly by se poškodit elektrické
kontakty na pryžovém panelu.
Dále lze dveře zavazadlového prostoru odemknout bez použití rukou vykopnutím nohy
pod zadní nárazník. Viz samostatná kapitola.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
10
Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním*.
Umístění antény systémů
startování a zamykání
Do vozidlo je zabudována anténa pro startování bez klíče a antény pro zamykání bez
klíče*.
Umístění antény:
Pod držákem nápojů v přední části tunelové konzoly
V horní přední části levých zadních dveří10
V horní přední části pravých zadních
dveří10
V zavazadlovém prostoru10
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 275
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm (9 palců). Tím
se zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
Zamykání a odemykání zevnitř
vozidla
Alternativní způsob odemykání
Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru
lze zamknout a odemknout zevnitř pomocí
centrálního zamykání na předních dveřích.
Centrální zamykání
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 272)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 248)
Otevírací klika u alternativního odemykání bočních
dveří11.
–
Zamykací a odemykací tlačítko s kontrolkou na předních dveřích.
Odemykání pomocí tlačítka na
předních dveřích
–
11
276
K odemknutím všech bočních dveří a dveří
zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko
.
Potáhněte za kliku na jedněch z bočních
dveří a kliku uvolněte.
> V závislosti na nastavení dálkového
ovladače s klíčem se buď odemknou
všechny dveře nebo se odemknou
a otevřou pouze vybrané dveře.
Pokud chcete toto nastavení změnit,
klepněte v horním zobrazení středového displeje na Nastavení My Car
Zamykání Dálkové odemykání
a odemykání interiéru.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
–
Stiskněte tlačítko
- oboje přední dveře
musí být zavřené.
> Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostou jsou zamknuté.
Zamykání pomocí tlačítka na zadních
dveřích*
Související informace
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 247)
•
Odemykání dveří zavazadlového prostoru
zevnitř vozidla (str. 277)
•
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 278)
Odemykání dveří zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla
Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout
zevnitř stisknutím tlačítka na přístrojové
desce.
–
Zamykací tlačítko s kontrolkou na zadních dveřích.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají
příslušné zadní dveře.
Odemykání zadních dveří
–
12
Potáhněte za otevírací kliku.
> Zadní dveře se odemknou a otevřou12.
Za předpokladu, že není aktivován dětský bezpečnostní zámek.
Krátce stiskněte tlačítko
na přístrojové desce.
> Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout a otevřít zvenku uchopením
pogumované tlakové plošky.
V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*:
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové desce.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou otevřené.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 277
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 276)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 280)
Aktivace a deaktivace dětských
bezpečnostních zámků
POZNÁMKA
Dětské bezpečnostní zámky brání otevření
zadních dveří zevnitř.
Dětské bezpečnostní zámky mohou být
manuální nebo elektrické*.
Aktivace a deaktivace manuálních
dětských bezpečnostních zámků
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Aktivace a deaktivace elektrických*
dětských bezpečnostních zámků
Elektrické dětské bezpečnostní zámky lze
aktivovat nebo deaktivovat ve všech polohách
zapalování nad 0. Aktivaci a deaktivaci lze provést do 2 minut po vypnutí vozidla v případě,
že nejsou otevřeny žádné dveře.
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nepleťte si
s manuálně ovládanými zámky dveří.
–
Pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Tlačítko elektrické aktivace a deaktivace.
1.
278
Nastartuje vozidlo nebo přepněte klíč do
jakékoliv polohy zapalování nad 0.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky aktivní, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Dětská
pojistka vzadu Aktivováno a rozsvítí
se kontrolka na tlačítku.
Symbol
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky
•
•
Popis
Dětská
pojistka vzadu
Aktivováno
Dětské
pojistky jsou
aktivovány.
Dětská
pojistka vzadu
Deaktivováno
Dětské
pojistky jsou
deaktivovány.
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
Související informace
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 276)
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 255)
Deaktivace zámků:
–
Zpráva
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky deaktivovány, na displeji řidiče se zobrazí zpráva Dětská
pojistka vzadu Deaktivováno a kontrolka na tlačítku zhasne.
Automatické zamknutí během jízdy
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Zamykání.
3. Výběrem možnosti Automatické
zamknutí dveří při jízdě deaktivujte nebo
aktivujte tuto funkci.
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 276)
Když je vozidlo vypnuté, je uloženo aktuální
nastavení - pokud jsou při vypnutí vozidla aktivovány dětské bezpečnostní pojistky, tato
funkce bude aktivována i při příštím nastartování vozidla.
279
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru*
Funkce, kterou lze dveře zavazadlového prostoru otevřít a zavřít dotykem tlačítka.
Otevírání
Pokud chcete otevřít elektricky ovládané dveře
zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:
–
–
280
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové desce – držte tlačítko stisknuté,
dokud se dveře zavazadlového prostoru
nezačnou otvírat.
–
Lehce přitlačte na madlo dveří zavazadlového prostoru.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači – držte tlačítko stisknuté, dokud
se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zavírání
Pokud chcete zavřít13 elektricky ovládané
dveře zavazadlového prostoru, zvolte jednu
z následujících možností:
Chcete-li dveře zavřít, stiskněte
tlačítko na spodní hraně zadních výklopných
dveří.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a zůstanou odemknuté.
–
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru
zůstanou odemknuté.
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové desce.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru
zůstanou odemknuté.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru
zůstanou odemknuté.
POZNÁMKA
13
•
Tlačítko je aktivní 24 hodin poté, kdy
dveře zůstaly otevřeny. Potom se musí
zavřít ručně.
•
Pokud se víčko nechá otevřené déle než
30 minut, pomalu se zavře.
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče* je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 281
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zavírání a zamykání
POZNÁMKA
•
Aby zamykání a odemykání fungovalo,
jeden z dálkových ovladačů s klíčem se
musí nacházet v dosahu.
•
Pokud používáte zamykání nebo zavírání
bez klíče* a klíč není zjištěn dostatečně
blízko dveří zavazadlového prostoru,
ozvou se tři signály.
DŮLEŽITÉ
–
13
282
Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru zavřít a současně zamknout tyto
dveře a boční dveře (aby bylo možné je
zamknout13, musí být všechny zavřené),
stiskněte tlačítko
na spodní hraně
dveří zavazadlového prostoru.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového
prostoru a boční dveře jsou zamknuté
a alarm* je zapojen.
Pokud zadní výklopné dveře ovládáte
ručně, zavírejte resp. otevírejte je pomalu.
Neotevírejte a nezavírejte je sílou, pokud
cítíte odpor. Mohou se poškodit a přestanou fungovat správně.
Zrušení otevírání nebo zavírání
Zrušte otevírání nebo zavírání jedním z následujících způsobů:
•
•
•
Využití pohybu nohy*.
Pohyb dveří zavazadlového prostoru se přeruší
a zastaví. Dveře zavazadlového prostoru lze
nyní ovládat manuálně.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
zastaví v blízkosti zavřené polohy, při příští
aktivace se začne otevírat.
Ochrana proti přivření
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání
otevření nebo zavření dveří zavazadlového
prostoru, aktivuje se ochrana proti přivření.
•
Během otevírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví a ozve
se dlouhý signál.
•
Během zavírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví, ozve
se dlouhý signál a dveře zavazadlového
prostoru se vrátí k naprogramované maximální poloze.
Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
s klíčem.
•
Stiskněte zamykací tlačítko na spodní
straně dveří zavazadlového prostoru.
•
Stiskněte pogumovanou destičku pod
vnější klikou.
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče* je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Při otevírání a zavírání dávejte pozor, hrozí
riziko rozdrcení.
Než začnete dveře zavazadlového prostoru
otevírat nebo zavírat, zkontrolujte, zda se
poblíž těchto dveří nikdo nenachází mohlo by dojít k rozdrcení s vážnými
následky na zdraví.
Při ovládání panoramatické střechy buďte
vždy opatrní.
Předepnuté pružiny
U elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru neotevírejte předepnuté pružiny. Jsou předepnuty pod vysokým tlakem
a v případě otevření mohou způsobit poranění.
Související informace
•
Programování maximálního
otevření elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru*
Upravte otevření dveří zavazadlového prostoru podle nízké výšky stropu.
Nastavení maximální otevření:
1.
Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru* (str. 283)
•
Ovládání dveří zavazadlového prostoru
pohybem nohy* (str. 284)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 248)
Otevřete zadní výklopné dveře- zastavte je
v otevřené poloze.
POZNÁMKA
Nelze naprogramovat otevřenou polohu
tak, aby byla nižší než dveře zavazadlového
prostoru otevřené do poloviny.
na spodní straně
2. Stiskněte tlačítko
dveří zavazadlového prostoru alespoň na
3 sekundy.
> Ozvou se dva krátké signály potvrzující
uložení nastavené polohy.
Resetování maximálního otevření:
–
Předepnuté pružiny pro elektricky ovládané zadní
výklopné dveře.
Manuálně přesuňte zadní výklopné dveře
do nejvyšší možné polohy - minimálně na
3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
na zadních výklopných dveřích.
> Ozvou se dva signály potvrzující vymazání nastavené polohy. Dveře zavazadlového prostoru potom při otevírání
zohlední svou maximální polohu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 283
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
•
Pokud byl systém aktivován po delší
dobu bez přestávky, vypne se, aby
nedošlo k přehřátí. Systém lze znovu
použít po cca. 2 minutách.
Související informace
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 280)
Ovládání dveří zavazadlového
prostoru pohybem nohy*
Funkce umožňující otevření a zavření dveří
zavazadlového prostoru pohybem nohy pod
zadním nárazníkem usnadní život, když máte
plné ruce.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním a odemykáním bez klíče*, můžete dveře zavazadlového
prostoru odemknout pohybem nohy.
Funkce s otevíráním a zavíráním dveří zavazadlového prostoru je k dispozici také u vozidel s elektrickým ovládáním dveří zavazadlového prostoru*.
POZNÁMKA
Nohou ovládaná funkce ovládání dveří
zavazadlového prostoru je k dispozici ve
dvou provedeních:
•
•
Snímač se nachází vlevo od středu nárazníku.
Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za
vozidlem cca. 1 metr (3 stopy). To platí také
pro již uzamčené vozidlo. Tím se zabrání
náhodnému otevření např. v automyčce.
Otevírání i zavírání pohybem nohy
Pouze odemykání pohybem nohy
(dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že je nadzvednete)
Upozorňujeme, že otevírání a zavírání
pohybem nohy funguje pouze u elektricky
ovládaných dveří zavazadlového prostoru*.
284
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání pohybem nohy
Zrušení otevírání nebo zavírání pohybem
nohy
– Pokud probíhá otevírání nebo zavírání
a chcete pohyb zadních výklopných dveří
zastavit, udělejte nohou jeden pohyb
dopředu.
Dálkový ovladač s klíčem nemusí být v blízkosti vozidla, aby se zrušilo otevírání nebo
zavírání dveří zavazadlového prostoru.
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 272)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 280)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 248)
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
zastaví v blízkosti zavřené polohy, při příští
aktivace se začne otevírat.
Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.
–
Udělejte jeden pohyb nohy dopředu pod
levou část zadního nárazníku. Potom
ustupte o jeden krok zpátky. Nárazníku se
nemusíte dotýkat.
> Je-li aktivováno otevírání nebo zavírání,
ozve se krátký zvukový signál a dveře
zavazadlového prostoru se otevřou/
zavřou.
Pokud provedete několik pohybů nohou a za
vozidlem není schválený dálkový ovladač s klíčem, po jisté době nebude otevírání možné.
POZNÁMKA
Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým
množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí
nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné
ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu udržujte
čistotu.
POZNÁMKA
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač v dosahu, může dojít k aktivaci
systému v automyčce apod.
Nenechávejte nohu pod vozidlem - mohlo by
se stát, že se systém neaktivuje.
* Volitelná výbava/příslušenství. 285
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Soukromý zámek
Zadní výklopné dveře můžete zamknout
pomocí funkce soukromého zamykání, které
brání otevření, když vozidlo předáváte např.
v servisu nebo zaměstnanci hotelu.
Funkce soukromého zámku
se nachází v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
V závislosti na stavu zámku
se zobrazí Osobní zámek je
odemknutý nebo Osobní
zámek je zamknutý.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání (str. 286)
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
Soukromé zamykání se aktivuje funkčním tlačítkem na středovém displeji a volitelným PIN
kódem.
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
POZNÁMKA
Aby se aktivovala funkce soukromého
zamykání, musí být vozidlo minimálně
v režimu zapalování I.
U soukromého zamykání se používají dva
kódy:
•
Bezpečnostní kód se vytvoří při prvním
použití funkce.
•
Při každé aktivaci funkce se vybírá nový
PIN kód.
Před prvním použitím zadejte
bezpečnostní kód
Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Ten lze potom použít k deaktivaci soukromého zamykání, pokud zvolený
PIN kód zapomenete nebo ztratíte. Bezpečnostní kód funguje jako kód PUK pro všechny
následné PIN kódy, které se nastaví pro funkci
soukromého zamykání.
Bezpečnostní kód si uložte na bezpečné
místo.
286
Vytvoření bezpečnostního kódu:
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2. Zadejte požadovaný bezpečnostní kód
a stiskněte Potvrdit.
> Bezpečnostní kód se uloží. Funkce soukromého zamykání je nyní připravena
k aktivaci.
Aktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
2. Zadejte kód, kterým se mají dveře zavazadlového prostoru po zamknutí odemknout, a klepněte na Potvrdit.
> Víko zavazadlového prostoru se
zamkne. Zamknutí potvrdí rozsvícení
zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení
funkcí.
Deaktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2. Zadejte kód, který se použije k zamknutí,
a klepněte na Potvrdit.
> Dveře zavazadlového prostoru se odemknou. Odemknutí potvrdí zhasnutí
zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení
funkcí.
Zapomenutý PIN kód
Pokud jste PIN kód zapomněli nebo pokud
jste více než třikrát zadali nesprávný PIN kód,
k deaktivaci soukromého zamykání lze použít
bezpečnostní kód.
14
Platí pro některé trhy.
Pokud se vozidlo odemyká pomocí funkce
Volvo On Call* nebo aplikace Volvo On Call,
soukromé zamykání se deaktivuje automaticky.
Zapomenutý bezpečnostní kód
Pokud jste zapomněli bezpečnostní kód, kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo, který
vám pomůže deaktivovat soukromé zamykání.
Související informace
•
Soukromý zámek (str. 286)
Alarm*
Alarm zvukově a vizuálně upozorní, pokud by
do vozidla vstoupil kdokoliv bez platného
klíče s dálkovým ovládáním nebo pokud by
došlo k zásahu do baterie startéru nebo
sirény alarmu.
Zapojený alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny boční dveře, kapota nebo
dveře zavazadlového prostoru14
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne.
•
Výstražné blikače blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Pokud neodstraníte důvod aktivace alarmu,
cyklus alarmu se opakuje maximálně 10krát14.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 287
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Kontrolka alarmu
nebo panoramatickou střechu* nebo pokud se
zapne topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo:
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm není zapojen.
•
LED kontrolka bliká každou druhou
sekundu – alarm je zapojen.
•
Po vypojení alarmu LED bliká rychle maximálně 30 sekund nebo do aktivace zapalování v poloze I - alarm se spustí.
Snímače pohybu a náklonu*
Snímače pohybu a náklonu reagují na pohyb
uvnitř vozidla, na rozbití skla nebo na pokus
ukrást kolo nebo odtáhnout vozidlo.
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímač náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může
spustit, pokud ve voze necháte otevřené okno
288
•
Při opouštění vozidla zavřete okna a panoramatickou střechu.
•
Pokud se používá vyhřívání prostoru pro
cestující nebo parkovací topení, nasměřujte proudění vzduchu z průduchů tak,
aby nesměřovaly nahoru do prostoru pro
cestující.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 289)
Omezený režim alarmu* (str. 290)
Funkce „deadlock“* (str. 290)
Další možností je použít sníženou úroveň
alarmu a dočasně tak deaktivovat snímače
pohybu a náklonu.
Dále snímače pohybu a náklonu vypněte,
pokud se vozidlo převáží na trajektu nebo ve
vlaku, protože tyto pohyby mohou mít vliv na
vozidlo a může se aktivovat alarm.
V případě závady v systému alarmu
Pokud došlo k poruše v systému
alarmu, na displeji řidiče se rozsvítí
kontrolka a zpráva Porucha syst.
alarmu Doporučen servis. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Aktivace a deaktivace alarmů*
1.
Alarm se zapojí, když se vozidlo uzamkne.
Zapnutí alarmu
Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče.
> Poplach je spuštěn.
Zamkněte a zapojte alarm vozidla - postupujte
následovně
•
stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
•
dotkněte se vyznačené plochy zvenku na
klikách dveří nebo na pogumované ploše
dveří zavazadlového prostoru15.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče* a současně elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru*, tlačítko
na spodní straně dveří zavazadlového
prostoru lze použít také k uzamknutí vozidla
a zapojení alarmu.
Je-li vozidlo uzamknuté a alarm je zapojen, na přístrojové desce bliká červená kontrolka LED jednou
co dvě sekundy.
Deaktivujte alarm
Odemkněte a vypojte alarm vozidla - postupujte následovně
•
stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
•
uchopte jednu z klik na dveřích nebo
jemně stiskněte pogumovanou plochu
dveří zavazadlového prostoru15.
Deaktivace alarmu bez funkčního
dálkového ovladače s klíčem
Vozidlo lze odemknout a vypnout alarm i v případě že nefunguje dálkový ovladač s klíčem
např. pokud je vybitá jeho baterie.
15
Platí pro vozidla se zamykáním a odemykáním bez klíče*.
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
2. Umístěte dálkový ovladač s klíčem na
symbol klíče do záložní čtečky v držáku
nápojů v tunelové konzole.
3. Otočte knoflíkem zapalování ve směru
hodinových ručiček a knoflík uvolněte.
> Alarm je deaktivován.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
odemykací tlačítko nebo nastavte ve
vozidle zapalování do polohy I, a to tak že
otočíte zapalování ve směru hodinových
ručiček a pak je uvolníte.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 289
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Automatické zapojení a opětovné
zapojení alarmu
Automatické zapojení zamezuje tomu, abyste
nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou
během dvou minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně
zamkne vůz.
Omezený režim alarmu*
Funkce „deadlock“*
Snížená úroveň alarmu znamená, že snímače
pohybu a náklonu jsou dočasně vypnuty.
Vypněte detektory pohybu a náklonu, aby
nedošlo k náhodné aktivaci alarmu - například,
když necháváte v uzamčeném vozidle psa
nebo během převozu vozidla na vlaku nebo
trajektu.
Dvojitý zámek znamená, že všechny otevírací
kliky se uvolní mechanicky při zamknutí
zvenku. Díky tomu nelze otevřít dveře zevnitř.
Dvojitý zámek se aktivuje, když se k uzamknutí použije dálkový ovladač s klíčem nebo
zamykání bez klíče*. Přitom je zpoždění po
uzamknutí dveří cca. 10 sekund. Pokud se
dveře otevřou během stanovené doby zpoždění, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí
na středovém displeji vypnete
po uzamknutí vozidla snímače pohybu a náklonu.
Na některých trzích se alarm automaticky
zapojí chvíli poté, kdy se dveře otevřely
a zavřely, aniž by byly uzamknuty.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Zamykání.
3. Pokud chcete funkci dočasně deaktivovat,
zvolte Deaktivace pasiv. rež. hlídání.
Související informace
•
Alarm* (str. 287)
Současně se deaktivuje funkce deadlock, kdy
lze vozidlo otevřít vevnitř.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne,
musí se znovu aktivovat snížená úroveň
alarmu.
Související informace
•
•
Alarm* (str. 287)
Funkce „deadlock“* (str. 290)
Pokud je aktivní funkce dvojitého zámku,
vozidlo lze odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem, bezklíčovým odemykáním*
nebo pomocí aplikace Volvo On Call*.
Levé přední dveře je možné zvenku odemknout pomocí odnímatelné čepele klíče.
Pokud se vozidlo odemyká vyjímatelnou čepelí
klíče, spustí se alarm.
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Alarm se aktivuje, pokud se kdokoliv
pokusí otevřít dveře zevnitř.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím
nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
290
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
(str. 291)
•
Alarm* (str. 287)
Dočasná* deaktivace funkce
"deadlock"
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné deaktivovat, aby bylo možné
odemknout zevnitř.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím
nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, je
třeba opět dočasně deaktivovat funkci deadlock.
Systém se resetuje při dalším nastartování
motoru.
Související informace
•
•
Funkce „deadlock“* (str. 290)
Alarm* (str. 287)
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí
na středovém displeji deaktivujete dočasně funkci deadlock.
To znamená, že se vypnou detektory pohybu
a náklonu* pro alarm.
Potom se na středovém displeji zobrazí
Snížená ochrana a funkce deadlock je při
následném uzamykání vozidla dočasně deaktivována.
Při konvenčním zamknutí se elektrické
zásuvky deaktivují okamžitě; pokud je však
dočasně deaktivovaná funkce "deadlock",
zůstanou aktivní na dobu maximálně 10 minut
po zamknutí.
* Volitelná výbava/příslušenství. 291
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
Vozidlo je vybaveno různými systémy podpory řidiče, které mohou pomáhat řidiči
aktivně nebo pasivně v různých situacích.
Systémy, například, mohou pomoci řidiči:
•
•
udržovat nastavenou rychlost
•
zabránit kolizi tím, že upozorní řidiče
a zabrzdí vozidlo
•
zaparkovat vozidlo.
udržovat konkrétní časový interval vzhledem k vozidlu vpředu
Některé z těchto systémů jsou nainstalovány
standardně, zatímco jiné patří do příplatkové
výbavy - to závisí na trhu.
Související informace
294
•
IntelliSafe - podpora řidiče a bezpečnost
(str. 33)
•
•
•
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 294)
•
•
City Safety™ (str. 301)
Elektronické řízení stability (str. 295)
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
(str. 299)
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
•
•
Omezovač rychlosti (str. 323)
•
Tempomat (str. 330)
Automatický omezovač rychlosti
(str. 326)
•
•
•
•
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Síla řízení závislá na rychlosti
Pilot Assist* (str. 342)
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké
a vyžaduje při parkování a nízké rychlosti
menší úsilí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rear Collision Warning* (str. 374)
Podpora zatáčení* (str. 353)
Asistence při předjíždění* (str. 355)
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 361)
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 368)
BLIS* (str. 375)
Driver Alert Control (str. 379)
Funkce upozornění na odstup* (str. 381)
Cross Traffic Alert* (str. 383)
Parkovací asistent* (str. 388)
Parkovací kamera* (str. 394)
Radarová jednotka (str. 412)
Kamerová jednotka (str. 421)
Omezený výkon
Ve vzácných případech se může stát, že posilovač řízení musí pracovat při sníženém
výkonu, kdy volant vnímáte jako poněkud
těžší. To se může stát, když je posilovač řízení
příliš zahřátý a vyžaduje dočasně ochlazení.
Dále k tomu může dojít v případě výpadku
napájení.
Při omezení výkonu napájení
se zobrazí zpráva Posilovač
řízení Asistence dočasně
omezena a také tento symbol na displeji řidiče.
Když posilovač řízení funguje s omezeným
výkonem, funkce podpory řidiče a systémy asistence řízení nejsou k dispozici.
VAROVÁNÍ
Pokud teplota příliš stoupne, může se stát,
že se posilovač úplně vypne. V této situaci
se na displeji řidiče zobrazí zpráva
Porucha posil. řízení Bezpečně zastavte
v kombinaci se symbolem.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Změna míry posilování při řízení*
Elektronické řízení stability
Odpor volantu lze upravit v jízdním režimu
INDIVIDUAL.
Elektronické řízení stability (ESC1) pomáhá
řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Na displeji řidiče se tento
symbol zobrazí, pokud je
zapojen systém.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte My Car
řízení.
Jízdní režimy
Síla
Odporu volantu lze nastavovat pouze, pokud
vozidlo stojí nebo se pohybuje malou rychlostí
a přímo.
Brzdění ze systému můžete
slyšet jako pulzující zvuk.
Vozidlo může zrychlovat
pomaleji, než očekáváte po sešlápnutí plynového pedálu.
Související informace
Systém zahrnuje následující dílčí funkce:
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Jízdní režimy (str. 474)
•
•
•
•
Funkce stability2
Systém řízení prokluzu a trakce
Řízení vlečného momentu motoru
Asistent stability přívěsu
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Funkce stability2
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
1 Electronic Stability Control
2 Známá také jako "aktivní regulace
vybočení".
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 295
PODPORA ŘIDIČE
||
Systém řízení prokluzu a trakce
Související informace
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a brzdí
prokluzující hnaná kola tím, že na hnaná kola,
která neprokluzují, přivádí větší trakci.
•
•
Tato funkce může také zabránit prokluzování
kol na vozovce při akceleraci vozidla.
•
Symboly a zprávy pro elektronický systém
řízení stability (str. 298)
Řízení vlečného momentu motoru
•
Asistent stability přívěsu* (str. 502)
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace a deaktivace sportovního režimu
u elektronického řízení stability (str. 297)
Řízení vlečného momentu motoru (EDC3)
může zabránit nežádoucímu zablokování kol,
např. při přeřazení na nižší stupeň nebo při
brzdění motorem během jízdy na nízký převodový stupeň nebo na kluzkém povrchu.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Asistent stability
přívěsu*4
Funkce asistenta stability přívěsu (TSA5) má
za úkol stabilizovat vozidlo s připojeným přívěsem, pokud se začne vlnit.
POZNÁMKA
Asistent stability přívěsu je deaktivován,
pokud je aktivován Sportovní režim ESC.
3 Engine Drag Control
4 Systém stability přívěsu je součástí
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
296
Elektronické řízení stability ve
sportovním režimu
Systém stability (ESC6) je vždy aktivní - nelze
jej vypnout. Řidič však může zvolit režim
Sportovní režim ESC umožňující aktivnější
jízdu.
Pokud je zvolena dílčí funkce Sportovní
režim ESC, omezí se zásah systému a vozidlo
může více prokluzovat a řidič má vůz pod kontrolou více než obvykle.
Pokud je zvolena funkce Sportovní režim
ESC, lze funkci považovat za deaktivovanou,
a to přesto, že tato funkce řidiči v mnoha případech nadále pomáhá.
POZNÁMKA
S vybranou funkcí Sportovní režim ESC
je asistent stability přívěsu (TSA7) deaktivován.
V režimu Sportovní režim ESC je k dispozici
rovněž větší trakce, když vozidlo uvízne nebo
se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku
nebo hlubokém sněhu.
montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
Elektronické řízení stability (str. 295)
Aktivace a deaktivace sportovního režimu
u elektronického řízení stability (str. 297)
Asistent stability přívěsu* (str. 502)
Aktivace a deaktivace sportovního
režimu u elektronického řízení
stability
Systém stability (ESC8) je vždy aktivní - nelze
jej vypnout. Řidič však může zvolit sportovní
režim umožňující aktivnější jízdu.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
•
•
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Související informace
•
Elektronické řízení stability ve sportovním
režimu (str. 296)
•
Elektronické řízení stability (str. 295)
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Aktivovaný režim Sportovní
režim ESC poznáte podle
toho, že se na displeji řidiče
rozsvítí trvale tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než bude
funkce deaktivována nebo
než se vypne motor. Při dalším nastartování bude systém opět nastaven
v běžném režimu.
Funkci Sportovní režim ESC nelze zvolit, je-li
aktivována některá z následujících funkcí:
•
•
8 Electronic
Omezovač rychlosti
Tempomat
Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 297
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se elektronického
řízení stability (ESC9). Pár příkladů.
Symbol
Zpráva
Popis
Svítící kontrolka po dobu
cca. 2 sekund
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka
Aktivuje se systém.
Svítí trvale
Sportovní režim je aktivován. POZNÁMKA Systém není v tomto režimu deaktivován - jeho
funkčnost je částečně omezena.
ESC
Činnost systému ke dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzd. Funkce se znovu
aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
Dočasně vyp
ESC
Systém je vypnutý. Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Doporučen servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
9 Electronic
298
Stability Control
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (str. 295)
PODPORA ŘIDIČE
Connected Safety (Připojená
bezpečnost)10
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
předává informace mezi vašim vozidlem
a jinými vozidly přes internet11. Smyslem této
funkce je upozornit řidiče, že vpředu na
vozovce může být potenciálně nebezpečná
situace.
Funkce může informovat řidiče o tom, zda
některé vozidlo vpředu aktivovalo výstražné
blikače nebo detekovalo kluzkou vozovku.
Informace o kluzké vozovce může být vydána
také, pokud kluzký povrch zjistí vaše vlastní
vozidlo.
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
může řidiči pomoci s následujícím:
•
•
Alarm v případě výstražných blikačů
Alarm v případě kluzké vozovky
Komunikace Connected Safety (Připojená bezpečnost) mezi vozidly funguje pouze u vozidel
vybavených touto funkcí, která musí být aktivována.
Alarm v případě výstražných blikačů
Pokud blikají výstražné blikače na vašem
vozidle, tato informace může být odeslána do
vozidel, která se blíží k místu, kde se vaše
vozidlo nachází.
10
11
Pokud se vaše vozidlo blíží
k vozidlu, kterému blikají
výstražná světla, na displeji
řidiče se objeví tento symbol.
Pokud se vaše vozidlo nachází v blízkosti
vozidla s blikajícími výstražnými světly, symbol
zdvojnásobí svou velikost.
Pokud se přibližující vozidlo nachází blízko
úseku s kluzkým povrchem, symbol zdvojnásobí svou velikost.
Ve vozidlech s head-up displejem se zde
zobrazí také výstražné symboly pro Connected
Safety (Připojená bezpečnost).
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Ve vozidlech s head-up displejem se zde
zobrazí také výstražné symboly pro Connected
Safety (Připojená bezpečnost).
Alarm v případě kluzké vozovky
Pokud vaše vozidlo detekuje omezené tření
mezi pneumatikami a vozovkou, tyto informace lze odeslat do vozidel blížících se
k místu, kde se nachází vaše vozidlo.
Pokud se aktivovala výstraha
před náledím, na displeji
řidiče se objeví tento symbol,
když se vozidlo přiblíží
k úseku vozovky s náledím,
přičemž toto platí pro vaše
vozidlo a ostatní vozidla,
která přijala tuto informaci přes systém
Connected Safety (Připojená bezpečnost).
Není k dispozici na všech trzích.
Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.
}}
299
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace a deaktivace systému Connected
Safety (Připojená bezpečnost) (str. 300)
•
Omezení funkce Connected Safety (Připojená bezpečnost) (str. 301)
•
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 553)
Aktivace a deaktivace systému
Connected Safety (Připojená
bezpečnost)
Související informace
•
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
(str. 299)
Aby systém Connected Safety (Připojená
bezpečnost) mohl sdílet informace o stavu
vozovky s dalšími vozidly, tato funkce se musí
aktivovat. Pokud informace nechcete sdílet,
funkci lze deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 553)
•
•
•
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 559)
Omezení funkce Connected Safety (Připojená bezpečnost) (str. 301)
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Pokud je tato funkce aktivována, na displeji
řidiče se zobrazí speciální podmínky, které se
musí potvrdit, a až potom lze upravovat připojení k internetu12. Například se jedná o situaci,
kdy řidič musí potvrdit odesílání dat z vozidla
přes svůj mobilní telefon.
Pokud není připojení k internetu, vaše vozidlo
bude informovat vás, řidiče, o tom, že před
vašim vozidlem byla zjištěna kluzká vozovka.
Aby systém Connected Safety (Připojená bezpečnost) fungoval v plném rozsahu, vaše
vlastní vozidlo musí být připojeno k internetu.
12
300
Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce Connected Safety
(Připojená bezpečnost)
VAROVÁNÍ
Informace o vozidlech s aktivovanými výstražnými blikači a o vozidlech, která detekovala
kluzkou vozovkou, nejsou vždy předávána
všem vozidlům v dané oblasti.
Důvody mohou být následující:
•
•
Špatné nebo žádné spojení s internetem.
Vozidla na kluzkém povrchu provádějí
manévry, které jsou příliš malé na to, aby
byla detekována adheze mezi pneumatikami a povrchem - např. pohyby řízení,
zrychlování nebo brzdění.
•
Vozidla, která detekovala kluzký povrch
nebo aktivovala výstražná světla, nemají
aktivovanou příslušnou funkci.
•
Vozidla, která detekovala kluzký povrch
nebo aktivovala výstražná světla, nejsou
vybavena příslušnou funkci.
•
Může se stát, že varování nebude vydáno,
protože nefunguje nebo není k dispozici
navigace GPS/satelitní navigace.
•
Detekce kluzkých povrchů nebo aktivace
výstražných blikačů probíhala na méně
významné vozovce, která není uvedena
v databázi Volvo Cars.
•
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
není k dispozici na všech trzích a neplatí
pro všechny oblasti - o dostupných oblastech vás informuje společnost Volvo.
•
V některých situacích může funkce na
kluzkých vozovkách vydat nesprávná
varování.
•
Tato funkce nedokáže vždy detekovat
ostatní vozidla s aktivovanými výstražnými světly a nedokáže vždy detekovat všechny úseky cesty s kluzkým
povrchem.
City Safety™
Systém City Safety13 může pomocí světel,
zvuku a pulzování brzdy upozornit řidiče na
chodce, cyklisty, velká zvířata a vozidla.
Související informace
•
Connected Safety (Připojená bezpečnost)
(str. 299)
•
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 553)
Přehled funkcí
Zvuková signalizace v případě rizika kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Tato funkce může pomoci řidiči zabránit kolizi,
například, během jízdy v hustém provozu, kdy
při přejíždění mezi jízdními pruhy může
v důsledku neopatrnosti dojít k incidentu. City
Safety potom aktivuje krátce intenzivní
brzdění a vozidlo normálně zastaví těsně za
vozidlem vpředu.
Tato funkce pomáhá řidiči tím, že vozidlo automaticky zabrzdí, pokud bezprostředně hrozí
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 301
PODPORA ŘIDIČE
||
nebezpečí kolize nebo pokud řidič však nereaguje. Přitom systém aktivuje brzdy nebo
zasáhne do řízení.
VAROVÁNÍ
•
Systém City Safety se aktivuje v situacích, kdy
má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci
řidiči v každé situaci. Tato funkce je nastavena
tak, aby se aktivovala co možná nejpozději,
čímž se předejde zbytečným zásahům do
řízení. Automatické brzdění se aktivuje pouze
současně s varováním před kolizí nebo po
tomto varování.
•
Řidič nebo spolujezdci normálně nezaznamenají funkci systému City Safety - pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
13
302
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Systém podpory řidiče (str. 294)
Dílčí funkce systému City Safety
(str. 303)
Nastavení vzdálenosti pro varování City
Safety (str. 304)
•
Detekce překážek pomocí funkce City
Safety (str. 306)
•
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru
(str. 311)
•
Automatické brzdění v případě ochranného vyhýbavého manévru pomocí
systému City Safety (str. 310)
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 308)
•
City Safety asistence řízení u vyhýbavého
manévru (str. 309)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 312)
Zprávy pro City Safety (str. 315)
PODPORA ŘIDIČE
Dílčí funkce systému City Safety
Safety14
Systém City
může pomoci zabránit
kolizi nebo sníží rychlost v okamžiku kolize.
Tato funkce zahrnuje několik dílčích funkcí.
Možnost snížit rychlost
Pokud je rozdíl rychlosti mezi řízeným vozidlem a překážkou větší než dále uvedené hodnoty rychlosti, funkce automatické aktivace
brzd v systému City Safety nedokáže zabránit
kolizi, ale dokáže zmírnit následky kolize.
Vozidla
V případě chodce vpředu může City Safety
snížit rychlost až na 60 km/h (37 mph).
Cyklisté
V případě cyklisty může City Safety snížit
rychlost až na 50 km/h (30 mph).
nižších rychlostech účinnost této funkce je
menší.
Kroky systému City Safety
City Safety provádí tři kroky, a to v následujícím pořadí:
1.
Varování před srážkou
2. Podpora brzdy
3. Automatická aktivace brzd
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
Chodci
V případě chodce může City Safety snížit
rychlost až na 45 km/h (28 mph).
Velká zvířata
Pokud hrozí nebezpečí kolize s velkým zvířetem, City Safety může snížit rychlost vozidla
na 15 km/h (9 mph).
V případě velkých zvířat má funkce aktivace
brzd především snížit sílu nárazu při vyšších
rychlostech. Tato funkce je účinná především
při rychlostech nad 70 km/h (43 mph). Při
14
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu,
odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič
nedívá přímo před sebe, se může stát, že
vizuální výstražný signál na čelním skle
nebude dobře vidět.
City Safety dokáže detekovat chodce, cyklisty
nebo vozidla, která stojí nebo se pohybují ve
stejném směru jako vozidlo a nacházejí se
vpředu. City Safety dokáže rovněž detekovat
chodce, cyklisty nebo velká vozidla, která křižují cestu před vozem.
V případě rizika kolize s chodcem, větším zvířetem, cyklistou nebo vozidlem řidiče vždy
upozorní vizuální a zvuková signalizace
a pulzování brzdy. Při nižších rychlostech,
náhlém brzdění a zrychlování není výstražné
pulzování brzdy k dispozici. Brzda pulzuje
frekvencí, která závisí na rychlosti vozidla.
2 - Podpora brzd
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
Symbol varování před kolizí na čelním skle
Podpora brzd zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby
nedošlo ke kolizi.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 303
PODPORA ŘIDIČE
||
3 - Automatická aktivace brzd
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou brzdnou
sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke kolizi.
Napínač bezpečnostního pásu lze aktivovat,
když se aktivuje funkce automatického
brzdění.
Řidič může brzdění kdykoliv přerušit sešlápnutím plynového pedálu na doraz k zemi.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se
brzdová světla.
POZNÁMKA
U vozidel s manuální převodovkou se
motor zastaví, když funkce automatické
aktivace brzd zastaví vozidlo, pokud ovšem
řidič předtím nesešlápne spojkový pedál.
15
304
Funkce City Safety15 je vždy aktivována, ale
řidič může nastavit pro tuto funkci varování
k odstupu.
POZNÁMKA
Funkci City Safety nelze deaktivovat. Aktivuje se automaticky při nastartování
motoru/zapnutí elektrického režimu
a zůstává zapnuta až do vypnutí motoru/
elektrického režimu.
Když je funkce City Safety aktivována a brzdí,
na displeji řidiče se objeví textová zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
VAROVÁNÍ
V některých situacích se brzdy mohou automaticky aktivovat mírným brzděním, po kterém následuje brzdění plnou intenzitou.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi
s nepohyblivým objektem, vozidlo zůstane stát
a očekává pozitivní zásah ze strany řidiče.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje pomaleji, bude rychlost
snížena na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
Řidič nesmí používat City Safety, aby změnil svůj jízdní styl - řidič se nesmí spoléhat
jen na City Safety a nechat tento systém
brzdit.
Související informace
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 301)
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 308)
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru
(str. 311)
Omezení funkce City Safety (str. 312)
Head-up displej* (str. 141)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 50)
Varování k odstupu upozorňuje na citlivost
systému a reguluje vzdálenost, při které by se
měla zapnout vizuální a zvuková signalizace
a výstražné pulzování brzdy.
Nastavení varování k odstupu:
1.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car
IntelliSafe.
2. V části Varování City Safety zvolte
Později, Normální nebo Dříve a nastavte
požadovanou vzdálenost pro varování.
Jestliže nastavení Dříve vydává příliš mnoho
varování, která mohou v určitých situacích
rušit, potom vzdálenost, při které se aktivuje
varování, změňte na Normální nebo Později.
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pokud máte pocit, že varování jsou příliš častá
nebo rušivá, lze vzdálenost, při které se vydává
varování, zkrátit, čímž klesne celkový počet
varování a místo toho bude City Safety vydávat varování později.
VAROVÁNÍ
•
Vzdálenost pro varování Později by se měla
používat pouze ve výjimečných případech,
například, během dynamické jízdy.
•
•
•
POZNÁMKA
Žádná automatický systém není schopen zaručit 100% správné fungování
v každé situaci. Proto nikdy netestujte
systém City Safety tak, že budete najíždět do lidí, zvířat a vozidel - mohlo by
dojít k vážnému poškození, poranění
a ohrožení životů.
Systém City Safety varuje řidiče v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
I když se vzdálenost varování nastaví
na Dříve, v jistých situacích se může
zdát, že varování přichází pozdě, např.
je-li velký rozdíl rychlostí nebo pokud
vozidla vpředu náhle prudce brzdí.
Varování pomocí směrových světel pro
Rear Collision Warning* se deaktivuje,
pokud se vzdálenost pro aktivaci varování
před kolizí ve funkci City Safety nastaví na
nejnižší úroveň "Později".
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 301)
Omezení funkce City Safety (str. 312)
Rear Collision Warning* (str. 374)
Když je varování na vzdálenost nastaveno na Dříve, varování se bude aktivovat dříve. Přitom mohou být varování
vydávána častěji než v případě vzdálenosti při varování Normální, nicméně
je to doporučováno, protože systém
City Safety je potom efektivnější.
* Volitelná výbava/příslušenství. 305
PODPORA ŘIDIČE
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
City Safety16 může pomoci řidiči detekovat
vozidla, cyklisty, velká zvířata a chodce.
Vozidla
City Safety zjistí většinu vozidel, která stojí
nebo se pohybují ve stejném směru jako
vozidlo řidiče. Tato funkce dokáže rovněž
v jistých případech zjistit vozidla v protisměru
a křížující vozidla.
Aby funkce City Safety dokázala detekovat
vozidlo za tmy, musí být funkční přední a zadní
světla a vozidlo musí být řádně osvětlené.
Cyklisté
Situace, kdy City Safety vyhodnotí překážku jako
cyklistu – zřetelné obrysy těla a obrys jízdního kola.
16
306
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Aby systém fungoval správně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těla a jízdního kola - musí mít tedy možnost
identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena,
nohy, horní část těla a spodní část těla a to
společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo
těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu, který jede
na jízdním kole určeném pro dospělé.
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny
cyklisty v každé situaci. Například, nevidí:
•
•
částečně zakryté cyklisty.
•
cyklisty, které nosí oblečení zakrývající
obrysy těla
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
cyklisty, pokud kontrast pozadí pro
cyklisty není jasný.
Může se stát, že se varování a zásah
brzdného systému zpozdí, nebo k němu
nedojde vůbec. Za bezpečnou vzdálenost
odpovídající rychlosti vozidla a za správnou
jízdu vždy odpovídá řidič.
PODPORA ŘIDIČE
Chodci
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce
ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
Velká zvířata
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Například, nevidí:
Příklady objektů, které systém považuje za chodce se
zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval správně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těla - musí mít tedy možnost identifikovat
hlavu, paže, ramena, nohy, horní část těla
a spodní část těla a to společně s běžnými
pohyby lidského těla.
Aby bylo možné detekovat chodce, musí existovat kontrast vůči pozadí. Na toto má vliv,
například, oblečení, pozadí a počasí. Pokud je
kontrast nedostatečný, může se stát, že chodec bude detekován se zpožděním nebo
nebude detekován vůbec, což znamená, že
systém vydá varování a začne brzdit se zpožděním nebo to neprovede vůbec.
•
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla,
a chodce menší než 80 cm (32 in.).
•
chodce, pokud kontrast pozadí pro
chodce není jasný.
•
chodce, kteří nesou větší předměty.
Může se stát, že se varování a zásah
brzdného systému zpozdí, nebo k němu
nedojde vůbec. Za bezpečnou vzdálenost
odpovídající rychlosti vozidla a za správnou
jízdu vždy odpovídá řidič.
Příklady toho, co systém City Safety interpretuje jako
velká zvířata - stojící nebo pomalu se pohybující velká
zvířata s jasným obrysem těla.
Aby systém fungoval správně, je nezbytné, aby
funkce detekující velké zvíře (např. losa
a koně) měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla - musí mít
tedy možnost identifikovat zvíře přímo z boku,
a to společně s běžnými pohyby zvířete.
Pokud kamera části těla zvířete nevidí, systém
nedokáže zvíře detekovat.
City Safety dokáže rovněž detekovat velká zvířata ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
}}
307
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechna
velká zvířata v každé situaci. Například,
nevidí:
•
•
částečně zakrytá velká zvířata.
•
velká zvířata, která se rychle pohybují
nebo běží.
•
velká zvířata, pokud kontrast pozadí
pro zvířata není jasný.
•
malá zvířata jako např. psy a kočky.
Funkce City Safety17 pomáhá řidiči, když
zatáčí a kříží na křižovatce dráhu jiného
vozidla v protisměru.
větší zvířata při pohledu zepředu nebo
zezadu.
Může se stát, že se varování a zásah
brzdného systému zpozdí, nebo k němu
nedojde vůbec. Za bezpečnou vzdálenost
odpovídající rychlosti vozidla a za správnou
jízdu vždy odpovídá řidič.
Související informace
•
•
City Safety v křižujícím dopravním
provozu
City Safety™ (str. 301)
Omezení funkce City Safety (str. 312)
Sektor, ve kterém systém City Safety
dokáže detekovat křižující vozidla.
Aby systém City Safety dokázal detekovat
vozidlo, se kterým může hrozit kolize, musí
toto vozidlo nejdříve vjet do sektoru, ve kterém
systém City Safety dokáže situaci analyzovat.
Rovněž musí být splněna následující kritéria:
17
308
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí minimálně
4 km/h (3 mph).
•
vaše vozidlo musí zatáčet vlevo (na trzích
s pravostranným provozem) nebo vpravo
(na trzích s levostranným provozem)
•
vozidlo v protisměru musí svítit
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 301)
Omezení funkce City Safety (str. 312)
PODPORA ŘIDIČE
Omezení systému City Safety
u křižujícího provozu
V některých případech může mít systém City
Safety problém pomoci řidiči odvrátit nebezpečí kolize kvůli křižujícím vozidlům.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 308)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 312)
City Safety asistence řízení
u vyhýbavého manévru
Asistence řízení City Safety může pomoci
řidiči řídit vozidlo pryč od vozidla/překážky,
když nelze zabránit kolizi pouhým brzděním.
Asistenci řízení City Safety nelze vypnout - je
vždy aktivována.
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Příklady:
•
řízení stability ESC zasáhne v případě
kluzkého povrchu.
•
pokud je vozidlo z protisměru detekováno
příliš pozdě.
•
pokud vozidlo v protisměru je něčím
zakryto.
•
pokud vozidlo z protisměru má vypnuté
světlomety.
•
pokud vozidlo v protisměru jede nepředvídatelným způsobem, například, pokud
náhle přejede v pozdní fázi do jiného jízdního pruhu.
Vaše vozidlo řídí pryč
Pomalý pohyb/stojící vozidla nebo překážky.
City Safety zasáhne zvýšením intenzity řízení
řidičem. K tomu dojde až poté, kdy řidič zahájí
úhybný manévr, a pouze v případě, že řidič
neřídí dostatečně intenzivně, aby nedošlo ke
kolizi.
Souběžně se zvýšením intenzity zásahu do
řízení se k posílení zásahu řízení použije
brzdová soustava. Tato funkce rovněž pomáhá
}}
309
PODPORA ŘIDIČE
||
Omezení zásahu systému City
Safety do řízení při úhybném
manévru
Automatické brzdění v případě
ochranného vyhýbavého manévru
pomocí systému City Safety
Cyklisté
V jistých situacích může mít funkce City
Safety omezenou funkčnost a může se stát,
že nezasáhne:
Chodci
•
mimo rozsah rychlosti 50-100 km/h
(30-62 mph)
•
•
pokud řidič provede úhybný manévr
Funkce City Safety18 může pomoci řidiči
automatickou aktivací brzd, pokud nelze
zabránit kolizi pouhým zásahem do řízení.
City Safety pomáhá řidiči tím, že neustále
předvídá, zda existují "únikové cesty" do stran
v případě, že bude později detekováno vpředu
pomalé nebo stojící vozidlo.
vyrovnat vozidlo poté, co projede kolem překážky.
Asistence řízení City Safety dokáže detekovat:
•
•
•
•
Vozidla
Větší zvířata
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 301)
Omezení funkce City Safety (str. 312)
pokud posilovač řízení u odporu volantu
závislého na rychlosti funguje s omezeným
výkonem - např. když probíhá chlazení
kvůli přehřátí.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
18
310
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
•
City Safety asistence řízení u vyhýbavého
manévru (str. 309)
•
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 312)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 294)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Vaše vozidlo (1) "nevidí" žádnou možnost úniku před
vozidlem vpředu (2) a proto může automaticky
zabrzdit dříve.
Vaše vozidlo
Pomalé/stojící vozidlo
PODPORA ŘIDIČE
City Safety nezasahuje automatickou aktivací
brzd, dokud má řidič příležitost sám zabránit
kolizí manévrem při řízení.
Pokud se však systém City Safety domnívá, že
vyhýbavý manévr není s ohledem na dopravu
ve vedlejším jízdním pruhu možná, funkce
může pomoci řidiči tím, že automaticky aktivuje brzdy v dřívější fázi.
Související informace
•
•
Brzdy City Safety pro vozidla
v protisměru
•
v jízdním pruhu, ve kterém jedete, musí
být zřetelné dopravní značení
Funkce City Safety může řidiči pomoci s nouzovým brzděním v případě vozidla z protisměru v jízdním pruhu, ve kterém jedete.
Pokud vozidlo z protisměru vjede do vašeho
jízdního pruhu a kolize je nevyhnutelná,
systém City Safety může snížit rychlost
vozidla tak, aby náraz nebyl tak silný.
•
vaše vozidlo se musí nacházet přímo ve
svém jízdním pruhu
•
vozidlo z protisměru musí být mezi značením jízdního pruhu vašeho vozidla
City Safety™ (str. 301)
•
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 312)
vozidlo v protisměru musí svítit
tato funkce zvládne pouze kolize "přední
části k přední části"
tato funkce dokáže detekovat pouze
vozidla se čtyřmi koly.
VAROVÁNÍ
Varování a zásahy brzd při hrozící kolizi
s vozidlem z protisměru přicházejí vždy se
značným zpožděním.
Související informace
Vaše vozidlo
•
•
City Safety™ (str. 301)
Omezení funkce City Safety (str. 312)
Okolojedoucí vozidla
Aby tato funkce fungovala, musí být splněny
následující podmínky:
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí alespoň
4 km/h (3 mph)
•
úsek vozovky musí být rovný
311
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce City Safety
Safety19
Funkce City
cích omezení.
může mít v jistých situa-
Okolí
Nízké předměty
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety a ochranné roury, které jsou vyšší než
kapota.
Prokluzování
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému City
Safety odvrátit kolizi. V těchto situacích má
zajistit optimální brzdnou sílu a udržet stabilitu
systém ABS a řízení stability ESC20.
Světlo z protisměru
Vizuální varovný signál systému na čelním skle
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe.
Horko
V případě vysoké teploty v prostoru pro cestující způsobené např. silným slunečním svitem
se vizuální výstražná signalizace na čelním
skle může dočasně vypojit.
19
20
312
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Electronic Stability Control
Zorné pole kamerové a radarové jednotky
Zorné pole kamery je omezeno. Z tohoto
důvodu nelze v některých situacích detekovat
chodce, velká zvířata, cyklisty a vozidla nebo je
systém detekuje se zpožděním.
Znečištěná vozidla mohou být detekována se
zpožděním. Za tmy se může stát, že motocykly budou detekovány se zpožděním nebo
nebudou detekovány vůbec.
Pokud textová zpráva na displeji řidiče upozorňuje, že kamerová nebo radarová jednotka
jsou zablokovány, je možné, že systém City
Safety nedokáže před vozidlem detekovat
chodce, velká zvířata, cyklisty, vozidla nebo
značení na vozovce. To znamená, že funkčnost
systému City Safety může být omezena.
Chybová zpráva se však nezobrazuje vždy,
když jsou snímače na čelním skle zablokovány.
Proto řidič musí udržovat čelní sklo a prostor
před kamerovou a radarovou jednotkou
v čistotě.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zásah řidiče
Couvání
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
Nízká rychlost
Systém City Safety se také neaktivuje při velmi
nízkých rychlostech - pod 4 km/h (3 mph),
proto systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje k vašemu vozidlu
velmi pomalu, např. při parkování.
Aktivní řidič
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety nezasáhne resp. zasáhne či
varuje se zpožděním v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Aktivní a uvědomělé chování během jízdy
může tedy v souvislosti s kolizí způsobit opožděné varování před kolizí a zásah, čímž se
minimalizují zbytečná varování.
PODPORA ŘIDIČE
Důležitá upozornění
VAROVÁNÍ
Systémy podpory řidiče upozorňují na překážky, které byly detekovány radarovou
jednotkou - proto se může stát, že systém
nevydá varování nebo jej vydá s jistým
zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování nebo
zásah. Začněte brzdit, pokud to situace
vyžaduje.
VAROVÁNÍ
•
V důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů se může stát, že kamerová
a radarová jednotka nedokáže detekovat vpředu správně chodce, cyklisty,
velká zvířata a vozidla.
•
Aby byla vozidla detekována v noci,
musí mít zapnuté světlomety a sdruženou zadní svítilnu. Tato světla musí zřetelně svítil.
•
Kamera a radarová jednotka mají v případě chodců a cyklistů omezený
dosah. Systém dokáže účinně varovat
a brzdit, dokud relativní rychlost je nižší
než 50 km/h (30 mph). V případě vozidel, která stojí nebo se pohybují
pomalu, systém účinně varuje a brzdí
do rychlosti vozidla 70 km/h (43 mph).
V případě velkých zvířat se rychlost
sníží na méně než 15 km/h (9 mph),
přičemž snížení je možné u rychlosti
vozidla nad 70 km/h (43 mph). Varování a zásahy brzd jsou v případě velkých zvířat efektivnější při malých
rychlostech.
•
V případě zhoršené viditelnosti nebo
tmy se varování upozorňující na zvířata
a stojící a pomalu jedoucí vozidla může
vypnout.
•
Indikace varování a zásahy brzd v případě chodců a cyklistů se vypnou,
pokud je rychlost vozidla vyšší než
80 km/h (50 mph).
•
Nemontujte a nelepte nic na vnější
nebo vnitřní stranu čelního skla před
kamerovou a radarovou jednotku
a kolem snímače - může to omezit
funkčnost systémů, které využívají
kameru.
•
Předměty, sníh, led nebo nečistota
v oblasti kamerového snímače mohou
způsobit omezení funkčnosti, úplnou
deaktivaci nebo nesprávné fungování
kamerového snímače.
}}
313
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety může zabránit
kolizi nebo snížit rychlost, při které
dojde ke kolizi. Aby však brzdy brzdily
maximálně, řidič musí vždy sešlápnout
brzdový pedál, a to dokonce i v případě, že vozidlo automaticky aktivovalo brzdy.
•
Varování a asistence řízení se aktivují
pouze v případě, že hrozí vysoké riziko
kolize - proto nesmíte nikdy čekat na
varování v případě kolize nebo na zásah
systému City Safety.
•
Varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h
(50 mph).
•
V případě prudkého zrychlování funkce
City Safety neaktivuje žádné funkce
automatického brzdění.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Omezení na trhu
Systém City Safety není k dispozici ve všech
zemích. Pokud se systém City Safety neobjeví
314
v nabídce Nastavení na středovém displeji,
vozidlo není touto funkcí vybaveno.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
dráhu:
•
Nastavení
My Car
IntelliSafe
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 301)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro City Safety
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému City Safety. Pár příkladů.
Zpráva
Popis
City Safety
Pokud systém City Safety brzdí nebo automaticky aktivuje brzdění, může se na displeji řidiče společně
s textovou zprávou zobrazit několik symbolů.
Automatický zásah
City Safety
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Omezená funkčnost. Doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
City Safety™ (str. 301)
315
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách*
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI21) může pomoci řidiči sledovat značky
související s maximální povolenou rychlostí
a některé zákazové značky.
řidiče upozornit v případě překročení maximální rychlosti nebo v případě rychlostních
kamer.
VAROVÁNÍ
Příklady čitelných značek22.
Funkce RSI může informovat, například,
o aktuální rychlosti, o začátku a konci dálnice
nebo silnice, o zákazu předjíždění nebo o jednosměrných cestách.
Pokud vozidlo projede kolem značky maximální rychlosti, zobrazí se to na displeji řidiče
a na head-up displeji*.
(RSI23)
Informace o dopravních značkách
zahrnují rovněž dílčí funkce, které mohou
316
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek* k dispozici pouze v kombinaci
se systémem Sensus Navigation*.
21
22
23
•
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace/deaktivace informací o dopravních značkách* (str. 317)
Režim zobrazení u informací o dopravních
značkách* (str. 318)
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Road Sign Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation* (str. 320)
Aktivace/deaktivace informací
o dopravních značkách*
•
Varování k maximální rychlosti a varování
o rychlostních kamerách ze systému informací o dopravních značkách* (str. 320)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 323)
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI24) je dodávána na přání - řidič může tuto
funkci aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
POZNÁMKA
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se
informace o dopravních značkách na
displeji řidiče, i když není aktivována
funkce informací o dopravních značkách.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a informace
o dopravních značkách.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale informace
o dopravních značkách jsou deaktivovány, informace o dopravních značkách
nevydávají varování. Aby bylo možné
přijímat varování, musí být aktivovány
informace o dopravních značkách.
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Související informace
24
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
•
•
Automatický omezovač rychlosti (str. 326)
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 323)
RSI: Road Sign Information.
* Volitelná výbava/příslušenství. 317
PODPORA ŘIDIČE
Režim zobrazení u informací
o dopravních značkách*
Kromě symbolu omezení
rychlosti se může objevit také
doplňující značka, například
"zákaz předjíždění".
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI25) ukazuje dopravní značky mnoha způsoby, a to v závislosti na značce a situaci.
Pokud řidič vjede na cestu,
která je na krajnici označena
značkou "zákaz vjezdu", symbol značky na displeji řidiče
varovně bliká.
Pokud je vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation*, informace z mapových dat se
použijí rovněž k rozhodnutí, zda vozidlo jede
špatným směrem.
Příklad26 zaznamenané informace o rychlosti.
Jakmile funkce detekuje dopravní značku
omezující rychlost, na displeji řidiče se tato
značka zobrazí jako symbol společně s barevnou indikací na rychloměru.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation*, informace související s rychlostí
jsou získávány také z mapových dat, což znamená, že se na displeji řidiče mohou zobrazit
nebo změnit informace o maximální povolené
rychlosti, aniž by vozidlo projelo kolem
rychlostní značky.
25
26
318
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation*, normálně se zobrazují značky
přímo označující maximální povolenou rychlost
- značky nepřímo naznačující maximální povolenou rychlost se zobrazují pouze, pokud
mapová data neobsahují informace o maximální povolené rychlosti pro daný silniční
úsek.
Příklad nepřímé značky maximální rychlosti:
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
Pokud řidič přijíždí k cestě označené značkou
"Zákaz vjezdu" a funkce Zvukové varování –
dopravní značka je aktivována, řidiče může
upozornit zvuková výstraha.
Maximální rychlost nebo konec
dálnice
Jakmile funkce detekuje "nepřímou značku
maximální rychlosti", ve které je uveden konec
dané maximální rychlosti, například na konci
dálnice, na displeji řidiče se objeví symbol
s příslušnou dopravní značkou.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
10-30 sekundách a nesvítí do doby, než
vozidlo projede kolem další značky, která souvisí s rychlostí.
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Změna v maximální rychlosti
Dodatečné značky
Při průjezdu kolem značky, která přímo uvádí
maximální rychlost a daná rychlost se mění, se
na displeji řidiče zobrazí symbol příslušné
dopravní značky.
Příklad dopravní značky s přímou maximální rychlostí.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
cca. 5 minutách do doby, než vozidlo projede
kolem další značky, která souvisí s rychlostí.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation*, značky o maximální povolené
rychlosti se zobrazují na displeji řidiče, kdy
mapová data obsahují informace o maximální
povolené rychlosti pro příslušný úsek, a to i v
případě, kdy vozidlo neprojelo kolem značky
přímo zobrazující rychlost. Pokud mapová
data tyto informace neobsahují, značka
zhasne cca. 3 minuty po posledním projetí
kolem značky maximální povolené rychlosti.
26
27
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi
pod symbolem označujícím
rychlost. Doplňující symbol na displeji řidiče
bude potom ukazovat "DIST" nebo "TIME".
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem26 rychlosti na displeji
řidiče znamená, že funkce
detekovala další značku
s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení
Příklady dodatečných značek.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace
může být obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Pokud je k elektrickému systému vozidla připevněn přívěs a projedete kolem rychlostní
značky s doplňující značkou "přívěs", na displeji řidiče se objeví příslušná rychlost.
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Pouze ve vozidlech s výbavou Sensus Navigation*.
rychlosti.
Značka "Škola" a "Pozor děti"
Pokud mapová data27 satelitní navigace obsahuje
výstražné značky "Škola"
a "Pozor děti", na displeji
řidiče se zde zobrazí značka
tohoto typu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 319
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 323)
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation*
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation*, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
•
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo omezují rychlost, např. dálnice,
silnice pro motorová vozidla a začátek
obce/města.
•
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná značka rychlosti již neplatí, ale nová
značka nebyla dosud detekována.
Varování k maximální rychlosti
a varování o rychlostních kamerách
ze systému informací o dopravních
značkách*
Informace o dopravních značkách (RSI28)
zahrnují dílčí funkce, které mohou řidiče upozornit v případě překročení maximální
rychlosti nebo v případě rychlostních kamer.
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek* k dispozici pouze v kombinaci
se systémem Sensus Navigation*.
POZNÁMKA
Pokud se k navigování používá stažená
aplikace třetí strany, informace o rychlosti
nejsou podporovány.
Související informace
•
28
29
320
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
Příklady informací o rychlostní kameře a informací
k maximální rychlosti na displeji řidiče
Varování ohledně maximální rychlosti
Toto varování k rychlosti
poznáte podle toho, že symbol29 povolené maximální
rychlosti bude na displeji
řidiče blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována.
Road Sign Information
Dopravní značky jsou na každém trhu jiné - zobrazená značka je pouhým příkladem.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pokud se limit rychlosti v souvislosti s informacemi z rychlostní kamery překročí, systém
vždy vydá varování k rychlosti.
Systém Upozornění na rychlostní omezení
varuje řidiče, pokud dojde k překročení uložené maximální povolené rychlosti nebo
předem nastavené maximální rychlosti - toto
varování se opakuje po cca. 1 minutě v oblasti
s danou rychlostí, pokud ovšem řidič rychlost
vozidla nesníží.
Nové varování k překročení maximální
rychlosti, a to včetně připomenutí, bude
vydáno, až vozidlo dojede do oblasti s novou/
jinou maximální rychlostí.
POZNÁMKA
Aby se při překročení požadované rychlosti
ozvalo zvukové upozornění, musí být aktivována funkce Upozornění na rychlostní
omezení a podfunkce Zvukové varování
– dopravní značka musí být nastavena na
Zap. Zvukové upozornění se pak ozve,
když rychlost vozidla překročí rychlost, kterou funkce informací o dopravních značkách zobrazuje na displeji řidiče.
30
Varování k rychlostní kameře
Ve vozidle využívajícím informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation se
mohou na displeji řidiče
zobrazovat informace o tom,
že se blíží rychlostní
kamera30.
Pokud vozidlo překročí detekovanou maximální rychlost a je aktivována funkce
Upozornění na rychlostní omezení, řidič je
upozorněn, jakmile se přiblíží k rychlostní
kameře, a to za předpokladu, že navigační
mapa pro danou oblast informace o rychlostních kamerách obsahuje.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
•
Aktivace a deaktivace varování ze systému
informací o dopravních značkách*
(str. 322)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 323)
POZNÁMKA
Na přání je k dispozici možnost přijímat
zvuková varování pro rychlostní kamery
nezávisle na rychlosti vozidla a očekávané
maximální rychlosti, a to dokonce i v případě, kdy je funkce Zvukové varování –
dopravní značka deaktivována.
Informace o rychlostních kamerách na mapě navigace nejsou na některých trzích resp. v některých oblastech k dispozici.
* Volitelná výbava/příslušenství. 321
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace a deaktivace varování ze
systému informací o dopravních
značkách*
3. Limit varování k rychlosti nastavte tisknutím šipky nahoru/dolů na obrazovce.
Upozorňujeme, že úpravy
limitu provedené poté, když
se na displeji řidiče zobrazí
symbol rychlosti kamery, nejsou zohledňovány.
Dílčí funkce Upozornění na rychlostní
omezení pro informace o dopravních značkách (RSI31) je dodávána na přání - řidič může
tuto dílčí funkci aktivovat nebo deaktivovat.
Aktivace varování k rychlosti
1.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Zvolte Upozornění na rychlostní
omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič
maximální rychlosti.
Nastavení limitu varování k rychlosti
Řidič může nastavit, že jej systém bude varovat při rychlosti, která je vyšší než uvedená
rychlost.
1.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Zvolte Upozornění na rychlostní
omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič
maximální rychlosti.
31
322
Aktivace zvukového varování
v souvislosti s varováním k rychlosti
1.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – dopravní značka, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu.
1.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – rychlostní kamera, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu
rychlostní kamery.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
•
Varování k maximální rychlosti a varování
o rychlostních kamerách ze systému informací o dopravních značkách* (str. 320)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 323)
Je-li aktivována funkce Zvukové varování –
dopravní značka, řidič je varován, když jede
směrem ke vjezdu označenému jednosměrným provozem/zákazem vjezdu.
Aktivace varování rychlostní kamery
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation* a mapová data obsahují informace
o rychlostních kamerách, řidič může být akusticky varován, pokud se přiblíží k rychlostní
kameře.
Road Sign Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení systému informací
dopravních značek*
POZNÁMKA
Funkce RSI může interpretovat některé
druhy nosičů na jízdní kola (které jsou připojeny k elektrické zásuvce na přívěsy) jako
připojený přívěs. V těchto případech se na
displeji řidiče mohou zobrazovat nesprávné
informace o rychlosti.
Informační systém dopravních značek (RSI32)
může mít v jistých situacích omezení.
Příklady situací, kdy může dojít k omezení
funkčnosti systému:
Nejasné značky
•
•
•
•
•
Omezovač rychlosti
Omezovač rychlosti (SL35) lze považovat za
obrácený tempomat - řidič pomocí plynového
pedálu ovládá rychlost, ale nemůže náhodně
překročit maximální rychlost, kterou předem
zvolil/nastavil omezovač rychlosti.
Značky umístěné v zatáčkách
POZNÁMKA
Otočené nebo poškozené značky
Značky umístěné vysoko nad cestou
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně
umístěné značky
značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami
•
Související informace
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
cest33
digitální mapy
jsou zastaralé,
nepřesné nebo neobsahují informace
o rychlosti34
•
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek* k dispozici pouze v kombinaci
se systémem Sensus Navigation*.
32
33
34
35
Road Sign Information
Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation*.
Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.
Speed Limiter
Tlačítka a symboly funkce.
: Aktivuje se omezovač rychlosti
z pohotovostního režimu a pokračuje se
v jízdě maximální uloženou rychlostí
: Zvýšení uložené maximální rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se omezovač rychlosti a pokračuje se
v jízdě uloženou rychlostí
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 323
PODPORA ŘIDIČE
||
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne omezovač rychlosti do pohotovostního režimu
: Snížení uložené maximální rychlosti
Značka uložené maximální rychlosti
Související informace
•
•
•
Omezení omezovače rychlosti (str. 326)
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
(str. 324)
•
Deaktivace omezovače rychlosti
(str. 325)
•
Dočasná deaktivace omezovače rychlosti
(str. 326)
VAROVÁNÍ
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 358)
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Automatický omezovač rychlosti
(str. 326)
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Momentální rychlost vozidla
Uložená maximální rychlost
•
324
Systém podpory řidiče (str. 294)
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Výběr a aktivace omezovače
rychlosti
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve
se musí zvolit a aktivovat funkce omezovače
rychlosti (SL36).
Omezovač rychlosti lze aktivovat až po nastartování motoru. Nejnižší maximální rychlost,
kterou lze uložit, je 30 km/h (20 mph).
1.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte na symbol omezovače rychlosti
(4).
> Symbol je šedý - omezovač rychlosti je
v pohotovostním režimu.
2. Když je zvolen omezovač rychlosti, aktivujete stisknutím tlačítka
(2) na volantu.
> Symbol je bílý - omezovač rychlosti je
spuštěn a aktuální rychlost je uložena
jako maximální rychlost.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 323)
Deaktivace omezovače rychlosti
(str. 325)
Deaktivace omezovače rychlosti
Omezovač rychlosti
a vypnout.
(SL37)
lze deaktivovat
Dočasná deaktivace omezovače rychlosti
(str. 326)
Související informace
•
•
•
1.
Omezovač rychlosti (str. 323)
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
(str. 324)
Dočasná deaktivace omezovače rychlosti
(str. 326)
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - omezovač rychlosti je v pohotovostním režimu a řidič může překročit
nastavenou maximální rychlost.
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol na displeji řidiče a kontrolka
omezovače rychlosti (4) nesvítí - nastavená maximální rychlost se vymaže.
36
37
Speed Limiter
Speed Limiter
325
PODPORA ŘIDIČE
Dočasná deaktivace omezovače
rychlosti
Omezovač rychlosti (SL38) lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Omezovač rychlosti lze rovněž dočasně deaktivovat a vypojit pomocí plynového pedálu,
aniž by se omezovač rychlosti musel nejdříve
nastavovat do pohotovostního režimu - například, aby bylo možné rychle zrychlit vozidlo
a odjet.
Omezení omezovače rychlosti
(SL39)
Omezovač rychlosti
má jistá obecná
omezení.
Na prudkých sjezdech se může stát, že
brzdění omezovačem rychlosti nebude stačit
a uložená maximální rychlost může být překročena. V tomto případě řidiče upozorní na displeji řidiče zpráva Limit rychlosti překročen.
POZNÁMKA
V tomto případě postupujte následovně:
1.
Sešlápněte plynový pedál na doraz a uvolněte jej, aby se akcelerace přerušila, jakmile vozidlo dosáhne požadovanou
rychlost.
> V tomto režimu je omezovač rychlosti
stále aktivován a kontrolka na displeji
řidiče je tedy BÍLÁ.
2. Jakmile je dočasné zrychlování ukončeno,
plynový pedál zcela uvolněte.
> Vozidlo se potom automaticky přibrzdí
motorem tak, aby rychlost klesla pod
naposledy uloženou maximální rychlost.
Pokud rychlost vozidla bude překročena
minimálně o 3 km/h, aktivuje se zpráva
o překročení maximální rychlosti
(cca. 2 mph).
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 323)
Automatický omezovač rychlosti
Automatický omezovač rychlosti (ASL40)
pomáhá řidiči nastavit maximální rychlost
vozidla podle rychlosti uvedené na dopravních značkách.
Funkci omezovače rychlosti (SL41) lze přepnout na automatický omezovač rychlosti
(ASL).
Automatický omezovač rychlosti využívá informace ze systému informací o dopravních
značkách* (RSI42) k nastavení maximální
rychlosti vozidla.
VAROVÁNÍ
Dokonce i když řidič jasně vidí rychlostní
značku, informace o rychlosti, kterou přečte systém informací o dopravních značkách* (RSI) pro ASL, nemusí být správná v tomto případě musí řidič zasáhnout a zrychlit resp. přibrzdit na odpovídající rychlost.
Související informace
•
•
•
38
326
Omezovač rychlosti (str. 323)
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
(str. 324)
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 325)
Speed Limiter
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Symbol automatického omezovače
rychlosti
Symbol značky, "70" (zobrazena
vedle uložené rychlosti uprostřed
rychloměru) se může podle situace
zobrazit ve třech různých barvách:
Barva kontrolky
značky
Zelenavě
žlutá
šedá
Oranžová
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní,
ŠEDÁ KONTROLKA: Režim
standby.
Význam
SL
ASL
✓
✓
✓
Automatický omezovač
rychlosti je aktivní
Automatický omezovač
rychlosti je nastaven v pohotovostním režimu
Automatický omezovač
rychlosti je v dočasném
pohotovostním režimu např. nebyla přečtena
dopravní značka.
Symbol, pro který je aktivní omezovač
rychlosti
Symbol na displeji řidiče se mění podle toho,
zda je aktivní tempomat nebo automatický
tempomat.
39
40
41
42
Symbol
Symbol značky po „70“ = Je aktivován automatický omezovač
rychlosti.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 328)
•
Změna tolerance automatického omezovače rychlosti (str. 329)
•
Omezení automatického omezovače
rychlosti (str. 329)
•
•
Omezovač rychlosti (str. 323)
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Volitelná výbava/příslušenství. 327
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace
automatického omezovače
rychlosti
POZNÁMKA
•
(ASL43)
Automatický omezovač rychlosti
lze
aktivovat a deaktivovat navíc k omezovači
rychlosti (SL44).
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
Stiskněte na volantu tlačítko
a automatický omezovač rychlosti se spustí
s aktuální rychlostí.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Místo toho je aktivován běžný omezovač
rychlosti.
•
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se
informace o dopravních značkách
(RSI45) na displeji řidiče, i když informace o dopravních značkách nejsou
aktivovány.
Deaktivace automatického omezovače
rychlosti
Deaktivace automatického omezovače
rychlosti:
–
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a informace
o dopravních značkách.
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale informace
o dopravních značkách jsou deaktivovány, informace o dopravních značkách
nevydávají varování. Aby bylo možné
přijímat varování, musí být aktivovány
informace o dopravních značkách.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z ASL na SL vozidlo již nebude
dodržovat označenou maximální rychlost,
ale pouze maximální uloženou rychlost.
Související informace
•
•
•
•
43
44
45
328
Klepněte na v zobrazení funkcí.
> ŠEDÁ indikace tlačítka - ASL se vypne
a SL se aktivuje.
Omezovač rychlosti (str. 323)
Automatický omezovač rychlosti (str. 326)
Omezení automatického omezovače
rychlosti (str. 329)
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
Funkci automatického omezovače rychlosti
(ASL46) lze nastavit na různé úrovně tolerance. Tolerance se upravuje stejně, jako se
mění nastavení rychlosti v omezovači
rychlosti.
Pokud, například, vozidlo dodržuje označený
limit rychlosti 70 km/h (43 mph), řidič se
může rozhodnout, že umožní vozidlo dodržovat rychlost 75 km/h (47 mph).
–
Tiskněte na volantu tlačítko
(1), dokud
se 70 km/h (43 mph) uprostřed rychloměru (2) nezmění na 75 km/h (47 mph).
> Poté vozidlo bude využívat zvolenou
toleranci 5 km/h (4 mph) po celou
dobu, dokud značky, kolem kterých
projíždí, ukazují 70 km/h (43 mph).
Tolerance je dodržována, dokud vozidlo neprojede kolem značky s nižší nebo vyšší rychlostí
- potom dodržuje nový rychlostní limit podle
značek a tolerance se z paměti vymaže.
POZNÁMKA
Maximální tolerance, kterou si lze zvolit, je
+/- 10 km/h (5 mph).
Související informace
•
•
•
Tlačítka a symboly funkce
46
47
48
Automatický omezovač rychlosti (str. 326)
Omezení automatického omezovače
rychlosti (str. 329)
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
Omezení automatického
omezovače rychlosti
Automatické omezení rychlosti (ASL47)
využívá informace o rychlosti z funkce informací o dopravních značkách* (RSI48), nikoliv
z dopravních značek s maximální rychlostí,
kolem kterých vozidlo projíždí.
Pokud systém dopravních značek nedokáže
informace o rychlosti interpretovat a předat do
systémů podpory řidiče, automatický omezovač rychlosti přejde do pohotovostního režimu
a přepne na běžný omezovač rychlosti.
V těchto případech musí řidič zasáhnout a přibrzdit na odpovídající rychlost.
Automatický omezovač rychlosti se aktivuje
znovu, jakmile informace o dopravních značkách opět dokáži interpretovat a poskytnout
informace o dopravních značkách.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 323)
Automatický omezovač rychlosti (str. 326)
Informace o dopravních značkách*
(str. 316)
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Volitelná výbava/příslušenství. 329
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat
Tempomat (CC49) pomáhá řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem může být
mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
: Snížení uložené rychlosti
Značka uložené rychlosti
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Momentální rychlost vozidla
Uložená rychlost
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní
tempomat* (ACC50), je možné přepínat
mezi tempomatem a adaptivním tempomatem.
Tlačítka a symboly funkce
: Aktivuje se tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne tempomat do pohotovostního
režimu
49
50
330
Brzdění motorem místo použití nožní
brzdy
V případě tempomatu je rychlost regulována
s méně častým sešlapováním nožní brzdy. Při
jízdě ze svahu může být někdy vhodné rozjet
se trochu rychleji a omezit zrychlování brzděním motoru. V tomto případě řidič může
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
dočasně zablokovat aktivaci nožní brzdy tempomatem.
Přitom postupujte následovně:
–
Sešlápněte plynový pedál do poloviny
a uvolněte jej.
> Tempomat vypojí automatické brzdění
nožní brzdou a používá místo toho jen
brzdění motorem.
Výběr a aktivace tempomatu
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve
se musí zvolit a aktivovat funkce tempomatu
CC51.
Opětovná aktivace tempomatu na
poslední uloženou rychlost
–
Související informace
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Výběr a aktivace tempomatu (str. 331)
Deaktivace tempomatu (str. 332)
Pohotovostní režim pro tempomat
(str. 332)
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 358)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 340)
51
2. Když je zvolen tempomat, aktivujete stisknutím tlačítka
(2) na volantu.
> Symbol je bílý - tempomat je spuštěn
a aktuální rychlost je uložena jako maximální rychlost. Nejnižší rychlost, kterou
lze uložit, je 30 km/h (20 mph).
VAROVÁNÍ
Pokud chcete spustit tempomat z pohotovostního režimu, rychlost vozidla musí být minimálně 30 km/h (20 mph).
1.
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) pře(4).
jděte na symbol tempomatu
> Symbol je šedý - tempomat je v pohotovostním režimu.
Když je zvolen tempomat, aktivujete stiskna volantu.
nutím tlačítka
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
Související informace
•
•
•
Tempomat (str. 330)
Deaktivace tempomatu (str. 332)
Pohotovostní režim pro tempomat
(str. 332)
Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 331
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace tempomatu
Tempomat
(CC52)
lze deaktivovat a vypnout.
•
•
Výběr a aktivace tempomatu (str. 331)
Pohotovostní režim pro tempomat
Pohotovostní režim pro tempomat
(str. 332)
Tempomat (CC53) lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu. K tomu
může dojít automaticky nebo po zásahu
řidiče.
Pohotovostní režim znamená, že funkce je na
displeji řidiče vybrána, ale není aktivována.
V tomto případě tempomat nereguluje
rychlost.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pokud nastane některá z dále uvedených
situací, tempomat se deaktivuje a nastaví do
pohotovostní polohy:
1.
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - tempomat je nastaven v pohotovostním režimu.
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol na displeji řidiče a kontrolka
tempomatu (4) nesvítí - nastavená
maximální rychlost se vymaže.
Související informace
•
•
52
332
Tempomat (str. 330)
•
•
•
•
Sešlápnete nožní brzdu.
Volič řazení se přesune do polohy N.
Spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu.
Řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 340)
Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Automatický pohotovostní režim
Automatický pohotovostní režim může být
aktivován, pokud nastane některá z dále uvedených situací:
•
•
•
•
Kola ztratí trakci.
Adaptivní tempomat*54
(ACC55)
Adaptivní tempomat
může pomoci
řidiči udržovat konstantní rychlost souběžně
s předem nastaveným časovým intervalem
vzhledem k vozidlu vpředu.
vého intervalu k vozidlu. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
Pokud se aktivuje funkce podpory při zatáčení*, může to mít vliv také na rychlost vozidla.
Jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
Adaptivní tempomat se pokouší:
Je příliš vysoká teplota brzd.
•
regulovat rychlost plynule. V situacích,
v nichž je třeba prudké brzdění, musí řidič
brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před vámi
prudce zabrzdí. Kvůli omezení v radarové
jednotce může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec.
•
sledovat vozidlo ve stejném pruhu tak, aby
byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí
žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede
nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To
platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem se zvýší a překročí uloženou
rychlost tempomatu.
Rychlost poklesne pod 30 km/h
(20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
•
Tempomat (str. 330)
Výběr a aktivace tempomatu (str. 331)
Deaktivace tempomatu (str. 332)
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu.
Díky adaptivnímu tempomatu mohou být
dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných
cestách v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Řidič nastavuje požadovanou rychlost
a časový interval k vozidlu vpředu. Pokud
kamera a radarová jednotka detekují před
vozidlem pomalejší vůz, rychlost se automaticky upraví podle předem nastaveného časo-
53
54
55
Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 333
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Režim zobrazení pro adaptivní tempomat*
(str. 335)
Ovládání adaptivního
tempomatu*56
•
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 336)
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 339)
Přehled ovládání adaptivního tempomatu
(ACC57) pomocí levé klávesnice na volantu
a přehled zobrazení funkce na displeji.
•
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat* (str. 341)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 356)
•
Nastavení časového intervalu k vozidlu
vpředu (str. 359)
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 358)
•
Automatické brzdění s funkcí podpory
řidiče (str. 360)
•
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
(str. 357)
•
Asistence při předjíždění* (str. 355)
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne do pohotovostního režimu
: Aktivuje se funkce z pohotovostního
režimu a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
Související informace
•
•
334
Systém podpory řidiče (str. 294)
Ovládání adaptivního tempomatu*
(str. 334)
: Snížení uložené rychlosti
Prodlužuje časový interval k vozidlu
vpředu
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
Indikace cílového vozidla: Funkce detekovala cílové vozidlo v nastaveném časovém
intervalu a následuje za ním
Symbol časového intervalu k vozidlu
vpředu
Režim zobrazení pro adaptivní
tempomat*58
Časový interval
Časový interval upravuje
adaptivní tempomat pouze
podle vozidla vpředu, pokud
kontrolka vzdálenosti indikuje
dvě vozidla. Současně je rozsah rychlosti označen následovně.
Vyobrazení v následujícím příkladu ukazuje,
jak se adaptivní tempomat (ACC59) může
zobrazovat na displeji v různých situacích.
Rychlost
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Při jízdě
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 339)
V následujícím příkladu systém informací
o dopravních značkách* (RSI60) informuje
o tom, že maximální povolená rychlost je
130 km/h (80 mph).
Indikace rychlosti
Uložená rychlost
Rychlost vozidla vpředu
Aktuální rychlost vašeho vozidla
56
57
58
59
60
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 335
PODPORA ŘIDIČE
||
(68 mph) a současně na sledování vozidla
vpředu, které udržuje stejnou rychlost.
Výběr a aktivace adaptivního
tempomatu*61
Související informace
Adaptivní tempomat (ACC62) musí být nejprve zvolen a potom aktivován a až potom se
spustí, pokud chcete regulovat rychlost
a vzdálenost.
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 339)
Na předchozím obrázku je adaptivní tempomat nastaven tak, aby udržoval rychlost
110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné
vozidlo vpředu.
Spuštění funkce vyžaduje splnění následujících podmínek:
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před
Na předchozím obrázku je adaptivní tempomat nastaven na udržování rychlosti 110 km/h
61
336
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h
(20 mph).
1.
Stisknutím tlačítka ◀ (2) nebo ▶ (3) na
volantu přejděte na symbol adaptivního
(4).
tempomatu
> Symbol je šedý - adaptivní tempomat je
v pohotovostním režimu.
2. Když je zvolen omezovač rychlosti, aktivu(1) na volantu.
jete stisknutím tlačítka
> Symbol je bílý - omezovač rychlosti je
spuštěn a aktuální rychlost je uložena
jako maximální rychlost.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
62
63
64
Adaptivní tempomat (ACC64) lze deaktivovat
a vypnout.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Deaktivace adaptivního tempomatu*
(str. 337)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 340)
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 339)
Opětovná aktivace adaptivního
tempomatu na poslední uloženou
rychlost
–
Deaktivace adaptivního
tempomatu*63
Když je zvolen adaptivní tempomat, aktina volantu.
vujete stisknutím tlačítka
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
Adaptive Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - adaptivní tempomat je nastaven v pohotovostním režimu. Rovněž se
vypne indikace časového intervalu
a symbol cílového vozidla, pokud jsou
aktivovány.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 337
PODPORA ŘIDIČE
||
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol displeje řidiče a kontrolka
adaptivního tempomatu (4) nesvítí nastavená maximální rychlost se
vymaže.
VAROVÁNÍ
•
•
Když se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu, musí zasáhnout řidič a regulovat rychlost a vzdálenost k vozidlu vpředu.
Pokud se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu a vozidlo se
dostane příliš blízko k vozidlu vpředu,
řidiče může upozornit na krátkou vzdálenost systém upozornění na odstup*.
Pohotovostní režim pro adaptivní
tempomat*65
Adaptivní tempomat (ACC66) lze deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu. K tomu
může dojít automaticky nebo po zásahu
řidiče.
Pohotovostní režim znamená, že funkce je na
displeji řidiče vybrána, ale není aktivována.
Adaptivní tempomat tedy nereguluje rychlost
ani vzdálenost k vozidlu vpředu.
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 336)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 340)
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 339)
65
66
338
Adaptivní tempomat* (str. 333)
•
Když se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu, musí zasáhnout řidič a regulovat rychlost a vzdálenost k vozidlu vpředu.
•
Pokud se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu a vozidlo se
dostane příliš blízko k vozidlu vpředu,
řidiče může upozornit na krátkou vzdálenost systém upozornění na odstup*.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pokud nastane některá z dále uvedených
situací, adaptivní tempomat se deaktivuje
a nastaví do pohotovostní polohy:
•
•
•
Související informace
•
•
VAROVÁNÍ
•
Automatický pohotovostní režim
VAROVÁNÍ
Sešlápnete nožní brzdu.
Volič řazení se přesune do polohy N.
Řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Sešlápnete spojkový pedál na cca.
1 minutu - platí pro vozidla s manuální převodovkou.
V automatickém pohotovostním režimu
řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na
displeji řidiče.
•
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost
k ostatním vozidlům.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pokud nastane některá z následujících situací,
může dojít k automatickému přepnutí na
pohotovostní režim:
•
•
•
•
•
•
•
•
Přestane fungovat jeden ze systémů, na
kterých závisí adaptivní tempomat, např.
systém řízení stability / protiprokluz (/
ESC)67.
Řidič otevře dveře.
Omezení adaptivního
tempomatu*68
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 336)
Adaptivní tempomat (ACC69) může mít
v jistých situacích omezení.
•
Deaktivace adaptivního tempomatu*
(str. 337)
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 339)
•
•
Řidič si sundá bezpečnostní pás.
Jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
Minimálně jedno kolo ztratí trakci.
Je příliš vysoká teplota brzd.
Je aktivována parkovací brzda.
Kameru a radarovou jednotku zakrývá
např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a ACC
si není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže ACC již
vozidlo nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
67
68
69
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Související informace
Electronic Stability Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může se stát, že tempomat bude
mít problém udržet správnou vzdálenost od
vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni přibrzdit.
Nepoužívejte adaptivní tempomat u vozu
s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.
Jízdní režim není k dispozici
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, pokud je
aktivován adaptivní tempomat.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 339
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Nejedná se o systém bránící kolizi.
Odpovědnost nese vždy řidiče, který
musí zasáhnout, pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu.
•
Tato funkce nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu
jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
•
Nepoužívejte tuto funkci v náročných
situacích, např. v městském provozu,
na křižovatkách, na kluzkém povrchu,
na vozovkách zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém dešti/sněžení, při
špatné viditelnosti, na klikatých
cestách a na kluzkých vozovkách.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Přepínání mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem*70 na
středovém displeji
•
ZELENÁ indikace tlačítka - adaptivní tempomat je deaktivován a běžný tempomat
je v pohotovostním režimu.
•
ŠEDÁ indikace tlačítka - běžný tempomat
je deaktivován a adaptivní tempomat je
v pohotovostním režimu.
70
71
72
340
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Tempomat (str. 330)
Kontrolka na displeji řidiče informuje, který
z tempomatů je aktivní:
Tempomat (CC)
A
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
•
•
Pokud je na displeji řidiče zvolen běžný tempomat (CC71), lze v zobrazení funkcí na středovém displeji přepnout na adaptivní tempomat (ACC72).
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Související informace
•
•
Související informace
A
Adaptivní tempomat
(ACC)
A
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA:
Režim standby
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro adaptivní
tempomat*73
Celá řada symbolů a zpráv ohledně adaptivního tempomatu (ACC74) se může zobrazovat
na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji*.
Symbol
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Není k dispozici
Kontrolka je ŠEDÁ
Adaptive Cruise Contr.
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Doporučen servis
Kontrolka je ŠEDÁ
Snímač čelního skla
Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
73
74
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 341
PODPORA ŘIDIČE
Pilot Assist*75
Pilot Assist může pomoci řidiči řídit vozidlo
mezi bočním značením jízdního pruhu. Dále
pomáhá udržovat rovnoměrnou rychlost, a to
v kombinaci s předem zvoleným časovým
intervalem k vozidlu vpředu.
Seznámení s funkcí Pilot Assist
výhody používat bezpečně, je důležité znát
všechna omezení a všechny možnosti využití
funkce.
Funkce Pilot Assist je určena především
k použití na dálnicích a podobných velkých
cestách, kde může přispět k pohodlnější jízdě
a příjemnějšímu zážitku z jízdy.
Řidič zvolí požadovanou rychlost a časový
interval k vozidlu vpředu. Pilot Assist sleduje
vzdálenost k vozidlu vpředu a boční značení
jízdního pruhu na povrchu vozovky pomocí
kamerové jednotky. Nastavený časový interval
se udržuje pomocí automatické regulace
rychlosti, zatímco asistence řízení pomáhá
udržet vozidlo v jízdním pruhu.
Pokud se aktivuje funkce podpory při zatáčení*, může to mít vliv také na rychlost vozidla.
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu a detekují boční značení.
Kamerová a radarová jednotka
Odečítání vzdálenosti
Sledování, boční značení
Pilot Assist pomáhá ovládat vozidlo a možná
budete muset jet pár kilometrů s aktivovanou
funkcí Pilot Assist, abyste získali pocit, že tuto
funkci zcela ovládáte. Abyste mohli všechny
75
342
Pilot Assist upravuje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Je normální, když brzdy,
které se používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký zvuk.
Pilot Assist se snaží:
•
regulovat rychlost plynule. V situacích,
v nichž je třeba prudké brzdění, musí řidič
brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před vámi
prudce zabrzdí. Kvůli omezení v kamerové
a radarové jednotce může být brzdění
neočekávané nebo nemusí nastat vůbec.
•
sledovat vozidlo ve stejném pruhu tak, aby
byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí
žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede
nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To
platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem se zvýší a překročí uloženou
rychlost tempomatu.
Umístit vozidlo do jízdního pruhu
Jakmile Pilot Assist pomáhá řídit, pokouší se
udržet vozidlo uprostřed mezi viditelným značením jízdních pruhů. Aby jízda byla plynulejší,
doporučujeme nechat vozidlo vyhledat si
správnou polohu. Řidič vždy může intenzivněji
zasáhnout do řízení a upravit tak polohu
vozidla. Je skutečně důležité, aby řidič zkontroloval, zda je vozidlo umístěno bezpečně
v jízdním pruhu.
Pokud Pilot Assist neumístí vozidlo správně do
jízdního pruhu, doporučujeme systém Pilot
Assist vypnout nebo přepnout na adaptivní
tempomat*.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení
Aktuální stav asistence řízení
poznáte podle barvy symbolu
volantu:
• ZELENÝ volant znamená,
že asistent řízení je aktivní.
• ŠEDÝ volant (dle vyobrazení) znamená, že asistent řízení je deaktivován.
Asistence řízení Pilot Assist bere v úvahu
rychlost vozidla vpředu a značení jízdních
pruhů. Řidič může kdykoliv ignorovat doporučení ze systému Pilot Assist ohledně řízení
a může jet jiným směrem, například, přejet do
jiného jízdního pruhu nebo se vyhnout překážce na cestě.
Pokud funkce Pilot Assist nedokáže jednoznačně interpretovat jízdní pruh, např. pokud
kamera a radarová jednotka nevidí značení
jízdního pruhu, funkce Pilot Assist dočasně
deaktivuje asistenta řízení, ale pokračuje,
pokud dokáže pruh interpretovat znovu nicméně, funkce ovládání rychlosti a vzdálenosti zůstávají aktivní. U dočasné deaktivace
volant lehce vibruje, čímž upozorňuje řidiče, že
by měl reagovat.
VAROVÁNÍ
Asistent řízení Pilot Assist se automaticky
deaktivuje a znovu aktivuje bez předchozího varování.
Oblé zatáčky a dělení cest
Pilot Assist funguje v interakci s řidičem, který
by neměl čekat, až Pilot Assist zasáhne do
řízení, ale měl by být připraven zasáhnout sám
do řízení se zvýšeným úsilím, a to především
v zatáčkách.
tivuje. Potom se Pilot Assist musí znovu spuna volantu.
stit pomocí tlačítka
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Když se vozidlo blíží k sjezdu nebo místu, kde
se rozdělují jízdní pruhy, řidič by měl řídit od
požadovaného jízdního pruhu tak, aby Pilot
Assist mohl určit požadovaný směr.
Ruce na volantu
Aby systém Pilot Assist fungoval, řidič musí
mít ruce na volantu. Dále je důležité, aby řidič
byl během jízdy vždy aktivní a ostražitý - Pilot
Assist nedokáže posoudit všechny situace
a funkce se může vypnout a zapnout bez předchozího upozornění.
Pokud Pilot Assist zjistí, že
řidič nemá ruce na volantu,
systém vydá varování pomocí
symbolu a textové zprávy na
displeji řidiče a upozorní
řidiče, aby vozidlo řídil
aktivně.
Pokud po několika sekundách nejsou ruce
řidiče na volantu stále detekovány, zopakuje
se výzva k aktivnímu řízení vozidla společně se
zvukovým signálem.
Pokud Pilot Assist nezjistí do několika dalších
sekund ruce řidiče na volantu, intenzita výstražného signálu se zvýší a funkce řízení se deak-
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
343
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
(str. 346)
Ovládací prvky systému Pilot
Assist*76
nou rychlostí a s nastaveným časovým
intervalem
Přehled ovládání systému Pilot Assist pomocí
levé klávesnice na volantu a přehled zobrazení funkce na displeji.
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
•
Režim zobrazení pro Pilot Assist*
(str. 345)
•
•
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 349)
•
Ovládací prvky systému Pilot Assist*
(str. 344)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 356)
Symboly cílového vozidla
•
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
(str. 357)
Symbol časového intervalu k vozidlu
vpředu
•
Nastavení časového intervalu k vozidlu
vpředu (str. 359)
•
Prodlužuje časový interval k vozidlu
vpředu
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
(str. 352)
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 358)
•
Automatické brzdění s funkcí podpory
řidiče (str. 360)
•
Asistence při předjíždění* (str. 355)
◀: Přepnutí systému Pilot Assist na adaptivní tempomat
Symbol funkce
Tlačítka a symboly funkce.
▶: Přepnutí z adaptivního tempomatu* na
Pilot Assist
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se Pilot Assist a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
Symbol aktivovaného/deaktivovaného asistenta řízení
Související informace
•
Pilot Assist* (str. 342)
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne Pilot Assist do pohotovostního
režimu
: Aktivuje Pilot Assist z pohotovostního režimu a pokračuje v jízdě nastave-
76
344
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Režim zobrazení pro Pilot Assist*77
Časový interval
Funkce Pilot Assist reguluje
časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu pouze,
pokud symbol vzdálenosti (1)
zobrazí nad symbolem
volantu vozidlo.
Vyobrazení v následujícím příkladu ukazuje,
jak se Pilot Assist může zobrazovat na displeji
v různých situacích.
Rychlost
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h
(68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo
vpředu.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
Zásah funkce Pilot Assist do řízení je aktivní
pouze, pokud se symbol volantu (2) změní
z ŠEDÉ na ZELENOU.
Při jízdě
V následujícím příkladu systém informací
o dopravních značkách (RSI78) informuje
o tom, že maximální povolená rychlost je
130 km/h (80 mph).
Indikace rychlosti.
Uložená rychlost
Rychlost vozidla vpředu
Aktuální rychlost vašeho vozidla
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph)
a současně na sledování vozidla vpředu, které
udržuje stejnou rychlost.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
77
78
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Road Sign Information
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 345
PODPORA ŘIDIČE
||
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h
(68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo
vpředu.
Pilot Assist pomáhá s řízením, dokud lze detekovat boční značení jízdního pruhu.
Výběr a aktivace funkce Pilot
Assist*79
Aby funkce Pilot Assist mohla regulovat
rychlost a vzdálenost a zasahovat do řízení,
musí být nejdříve zvolena a potom aktivována.
Související informace
•
•
Pilot Assist* (str. 342)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 349)
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph)
a současně na sledování vozidla vpředu, které
udržuje stejnou rychlost.
Zde Pilot Assist pomáhá s řízením, protože
boční značení jízdních pruhů lze detekovat.
Zelený volant znamená, že Pilot Assist asistuje při
řízení.
Aby se systém Pilot Assist spustil, musí být
splněny následující podmínky.
346
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Značení jízdních pruhů musí být zřetelné
a vozidlo je musí detekovat.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před
vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Rychlost nesmí překročit 140 km/h (87
mph).
Opětovná aktivace funkce Pilot Assist
s poslední uloženou rychlostí
•
•
Řidič musí mít své ruce na volantu.
–
•
1.
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před
vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h
(20 mph).
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte na symbol Pilot Assist
(4).
> Symbol je šedý - Pilot Assist je v pohotovostním režimu.
2. Když je zvolena funkce Pilot Assist, aktivujete ji stisknutím tlačítka
(2) na
volantu.
> Symbol je bílý - funkce Pilot Assist je
spuštěna a aktuální rychlost je uložena
jako maximální rychlost.
Když je zvolena funkce Pilot Assist, aktivuna volantu.
jete ji stisknutím tlačítka
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
Deaktivace funkce Pilot Assist*80
Funkci Pilot Assist lze deaktivovat a vypnout.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
Související informace
•
•
•
Pilot Assist* (str. 342)
Deaktivace funkce Pilot Assist* (str. 347)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 349)
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - funkce Pilot Assist je nastavena
v pohotovostním režimu. Rovněž se
vypne indikace časového intervalu
a symbol cílového vozidla, pokud jsou
aktivovány.
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol displeje řidiče a kontrolka Pilot
Assist (4) nesvítí - nastavená maximální
rychlost se vymaže.
79
80
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 347
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
Když je Pilot Assist v pohotovostním
režimu, řidič musí zasáhnout a řídit
a regulovat tak rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
Pokud se Pilot Assist nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane
příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče
upozorní na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup*.
Související informace
•
•
•
•
•
81
82
348
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 336)
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 340)
Pohotovostní režim pro Pilot
Assist*81
Automatický pohotovostní režim
VAROVÁNÍ
Pilot Assist lze dočasně deaktivovat a uvést
do pohotovostního režimu. K tomu může dojít
automaticky nebo po zásahu řidiče.
V pohotovostním režimu je funkce na displeji
řidiče vybrána, ale není aktivována. V tomto
případě Pilot Assist nereguluje rychlost ani
vzdálenost k vozidlu vpředu a nezasahuje do
řízení.
V automatickém pohotovostním režimu
řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na
displeji řidiče.
•
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost
k ostatním vozidlům.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pokud nastane některá z dále uvedených
situací, Pilot Assist se deaktivuje a nastaví do
pohotovostní polohy:
•
•
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 339)
•
Dočasné zablokování asistence řízení
pomocí funkce Pilot Assist* (str. 349)
•
Sešlápnete nožní brzdu.
Pokud nastane některá z následujících situací,
může dojít k automatickému přepnutí na
pohotovostní režim.
•
Přestane fungovat jeden ze systémů, na
kterých závisí Pilot Assist, např. systém
řízení stability / anti-skid 82.
•
•
•
•
•
•
•
Ruce nedrží volant.
Volič řazení se přesune do polohy N.
Směrová světla jsou aktivní déle než
1 minutu.
Řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Sešlápnete spojkový pedál na
cca. 1 minutu - platí pro vozidla s manuální
převodovkou.
Řidič otevře dveře.
Řidič si sundá bezpečnostní pás.
Jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
Minimálně jedno kolo ztratí trakci.
Je příliš vysoká teplota brzd.
Je aktivována parkovací brzda.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Kameru a radarovou jednotku zakrývá
např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).
Dočasné zablokování asistence
řízení pomocí funkce Pilot
Assist*83
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a Pilot
Assist si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže Pilot Assist
již vozidlo nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
Asistence řízení Pilot Assist se může dočasně
zablokovat a znovu pustit bez předchozího
varování.
Při použití směrových světel se dočasně vypojí
asistent řízení Pilot Assist. Pokud je směrové
světlo vypnuté, asistent řízení se automaticky
znovu aktivuje, lze-li nadále detekovat hranice
jízdního pruhu.
•
Související informace
•
•
•
•
Pilot Assist* (str. 342)
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
(str. 346)
Deaktivace funkce Pilot Assist* (str. 347)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 349)
Omezení funkce Pilot Assist*84
Funkce Pilot Assist může mít v jistých situacích omezení.
Funkce Pilot Assist je pomůcka, která může
řidiči v různých situacích pomoci. Nicméně za
udržování bezpečné vzdálenosti k předmětům
v okolí a za udržování vozidla na správném
místě v jízdním pruhu nese odpovědnost vždy
řidič.
Pokud Pilot Assist nedokáže interpretovat jednoznačně jízdní pruh, například, pokud kamera
nebo radarová jednotka nevidí boční značení
jízdních pruhů, Pilot Assist dočasně zablokuje
asistenci řízení - funkce regulující vzdálenost
a rychlost zůstávají nadále aktivní. Asistence
řízení se spustí znovu, jakmile dokáže opět
rozpoznat jízdní pruhy. V těchto situacích
mohou mírné vibrace volantu upozornit řidiče,
že asistence řízení byla dočasně deaktivována.
Související informace
•
•
•
•
83
84
Pilot Assist* (str. 342)
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
(str. 346)
Deaktivace funkce Pilot Assist* (str. 347)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 349)
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 349
PODPORA ŘIDIČE
||
V jistých situacích může mít asistent řízení
Pilot Assist problém pomoci řidiči ve správném směru nebo může být automaticky
deaktivován - v tomto případě nedoporučujeme Pilot Assist používat. Příklady těchto
situací:
•
Řidič by si měl dále uvědomit, že Pilot
Assist má následující omezení:
•
značení jízdních pruhů je nejasné, opotřebované, chybí nebo se navzájem
překrývá nebo je na povrchu vozovky
více sad značení jízdních pruhů.
•
dochází ke změně rozdělení jízdních
pruhů, např. se pruhy dělí nebo sbíhají,
nebo se jedná o výjezdový nebo nájezdový jízdní pruh.
•
při práci na silnici a náhlých změnách
na vozovce, např. když skončí značení
správné trasy čárami.
•
se na cestě nebo poblíž cesty vyskytují
hrany nebo jiné čáry než značení jízdních pruhů, jako např. obrubníky, spoje
nebo zbytky po opravách povrchu
vozovky, hrany bariér nebo výrazné
stíny.
•
•
•
350
tlem zezadu, mokrým povrchem
vozovky atd.
VAROVÁNÍ
•
Kamerová a radarová jednotka nedokáže detekovat všechny předměty
a překážky před vozidlem v provozu např. nedokáže detekovat výmoly,
nepohybující se předměty nebo předměty, které úplně nebo částečně blokují trasu.
•
Pilot Assist "nevidí" chodce, zvířata
apod.
•
Doporučený vstupní impulz řízení je
nuceně omezen, což znamená, že
systém Pilot Assist nedokáže vždy
pomoci řidiči s řízením a nedokáže
vždy udržet vozidlo v jízdním pruhu.
•
Ve vozidlech vybavených systémem
Sensus Navigation*, umožní tato
funkce využívat informace z mapových
je jízdní pruh úzký nebo klikatý.
v jízdním pruhu jsou výmoly a hrboly.
je nepříznivé počasí, například, při
dešti, sněhu, za mlhy, v rozbředlém
sněhu nebo při zhoršeném výhledu se
špatnými světelnými podmínkami, svě-
Systém nedokáže detekovat vysoké
obrubníky, svodidla a provizorní přepážky (jako např. dopravní kužely
a bezpečnostní bariéry). Dále se může
stát, že systém nesprávně detekuje
značení jízdní pruhů, přičemž následně
hrozí riziko kontaktu vozidla a těchto
překážek. Řidič musí sám zajistit
dostatečnou vzdálenost vozidla od
těchto překážek.
dat, takže funkčnost systému může být
odlišná.
•
Pilot Assist se vypne, pokud posilovač
řízení u příslušné síly řízení závislé na
rychlosti pracuje s omezeným výkonem
- například, při chlazení, když dojde
k přehřátí.
VAROVÁNÍ
Pilot Assist se smí používat pouze, když
jsou na obou stranách namalovány zřetelné
čáry. Při jakémkoliv jiném použití existuje
riziko kontaktu s okolními překážkami,
které funkce nedokáže detekovat.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
•
Nejedná se o systém bránící kolizi.
Odpovědnost nese vždy řidiče, který
musí zasáhnout, pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu.
•
Tato funkce nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu
jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
•
Nepoužívejte tuto funkci v náročných
situacích, např. v městském provozu,
na křižovatkách, na kluzkém povrchu,
na vozovkách zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém dešti/sněžení, při
špatné viditelnosti, na klikatých
cestách a na kluzkých vozovkách.
Řidič může kdykoliv upravit nebo korigovat
zásah, který do řízení provedl systém Pilot
Assist, a může otočit volantem do správného
směru.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že systém Pilot Assist je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném
terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého
svahu, může se stát, že tempomat bude mít
problém udržet správnou vzdálenost od
vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni přibrzdit.
Nepoužívejte funkci Pilot Assist u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným
k vozidlu.
POZNÁMKA
Pilot Assist nelze aktivovat, pokud je
k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs,
nosič na jízdní kola nebo podobné zařízení.
Jízdní režim není k dispozici
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, když je
Pilot Assist aktivován.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
•
•
Pilot Assist* (str. 342)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 294)
Jízdní režimy (str. 474)
* Volitelná výbava/příslušenství. 351
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro
Pilot Assist*85
Celá řada symbolů a zpráv ohledně systému
Pilot Assist se může zobrazovat na displeji
řidiče a/nebo na head-up displeji*.
Symbol
Zpráva
Popis
Šedý symbol volantu
Znamená, že asistent řízení je deaktivován. Když je volant zelený, pomáhá s řízením Pilot Assist.
Symbol pro ruce na volantu
Systém nedokáže zjistit, zda má řidič ruce na volantu. Položte ruce na volant
a řiďte vozidlo aktivně.
Snímač čelního skla
Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Související informace
•
•
Pilot Assist* (str. 342)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 349)
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
85
352
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Podpora zatáčení*86
Asistent rychl. v zatáčkách může pomoci
řidiči snížit rychlost před ostrou zatáčkou
v případě, kdy systém odhadne, že rychlost
nastavená adaptivním tempomatem* nebo
funkcí Pilot Assist* ze systému podpory řidiče
je příliš vysoká.
Když funkce snižuje rychlost
vozidla, na displeji řidiče se
zobrazí tento symbol.
K výpočtu se používají informace z mapových
dat v satelitní navigaci vozidla Sensus
Navigation*. Po projetí zatáčkou pokračuje
systém v předem nastavené rychlosti.
Řidič může tuto funkci kdykoliv zrušit tím, že
zabrzdí nebo sešlápne plynový pedál.
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace podpory zatáčení*
(str. 354)
•
Omezení funkce podpory při zatáčení*
(str. 354)
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
Jízdní režimy (str. 474)
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Jízdní režimy
Asistence během zatáčení závisí na nastaveném jízdním režimu. Pokud jízdní režim není
k dispozici, funkce zvolí možnost Komfort.
V případě možnosti Dynamický vozidlo projíždí zatáčkami sportovně a ze zatáček vyjíždí
s poněkud větší akcelerací.
86
Tato funkce je k dispozici pouze na některých trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství. 353
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace a deaktivace podpory
zatáčení*
Omezení funkce podpory při
zatáčení*88
Funkci podpory zatáčení lze aktivovat jako
doplněk k adaptivnímu tempomatu* nebo
funkci Pilot Assist*. Řidič může tuto funkci
deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Funkce podpory při zatáčení může mít
v jistých situacích omezení. Řidič by si měl
být vědom následujících omezení systému.
• Podpora při zatáčení může fungovat na
menších cestách a v místech se zástavbou
s jistým omezením.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
•
•
Pokud mapová data v satelitní navigaci89
nejsou aktualizována, podpora zatáčení
bude fungovat s omezením.
•
Jestliže satelitní navigace89 není v kontaktu se satelitním systémem, podpora
zatáčení bude fungovat s omezením.
•
Na nových nebo přestavěných cestách se
může stát, že mapová data nebudou
správná.
•
Při výpočtu vhodné rychlosti pro zatáčení
není zohledněno riziko zhoršené trakce
z důvodu nepříznivého počasí nebo stavu
vozovky.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Během následného nastartování motoru se
znovu aktivuje poslední nastavení nebo se
použijí nastavení uložená do profilu řidiče,
který je propojen s používaným klíčem87.
Související informace
•
•
87
88
89
354
Podpora zatáčení* (str. 353)
Omezení funkce podpory při zatáčení*
(str. 354)
Na kluzkých cestách a křižovatkách může
dojít k dočasnému vypnutí podpory při
zatáčení.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
•
Podpora zatáčení* (str. 353)
Aktivace a deaktivace podpory zatáčení*
(str. 354)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Tyto možnosti závisejí na trhu.
Tato funkce je k dispozici pouze na některých trzích.
Pouze, pokud je nainstalována satelitní navigace Volvo Sensus Navigation*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Asistence při předjíždění*
VAROVÁNÍ
Asistence při předjíždění může pomoci řidiči
při předjíždění jiných vozidel. Tuto funkci lze
používat u adaptivního tempomatu* nebo
funkce Pilot Assist*.
Pokud adaptivní tempomat nebo funkce Pilot
Assist sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo90, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, systémy mu pomohou tím, že vozidlo
zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě před tím, než
vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního pruhu.
Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby
tím zabránila předčasnému brzdění, když se
vozidlo řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce zrychlí.
90
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
•
musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
•
uložená rychlost musí být dostatečně
vysoká, aby bylo možné vozidlo předjet
bezpečně.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Spuštění asistence při předjíždění:
•
Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo
řidiče nemine předjížděné vozidlo.
Související informace
•
•
•
•
Použití asistenta při předjíždění
Asistenci při předjíždění lze používat u adaptivního tempomatu* nebo funkce Pilot Assist*.
Existuje celá řada předpokladů, kterými se
asistent při předjíždění řídí.
Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí
být splněny následující podmínky:
–
aktuální rychlost vašeho vozidla je
minimálně 70 km/h (43 mph)
Aktivujte směrové světlo.
Ve vozidle pro levostranný provoz použijte
levé směrové světlo. Ve vozidle pro pravostranný provoz použijte pravé směrové
světlo.
> Spustí se asistence při předjíždění.
Systém podpory řidiče (str. 294)
Použití asistenta při předjíždění (str. 355)
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 355
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič
zapomenout, že při náhle změně situace
může dojít k nežádoucímu zrychlení.
Proto by se mělo zabránit vzniku jistých
situací, například, když:
•
se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení ve stejném směru, kde se zpravidla předjíždí.
•
vozidlo vpředu zpomalí před tím, než
vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu
pro předjíždění.
•
doprava v jízdním pruhu pro předjíždění zpomalí.
•
se s vozidlem s pravostranným řízením
jede v zemi s levostranným řízením (a
naopak).
Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím adaptivního tempomatu nebo Pilot
Assist do pohotovostního režimu.
Související informace
•
•
•
•
•
356
Asistence při předjíždění* (str. 355)
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
Pohotovostní režim pro adaptivní tempomat* (str. 338)
Pohotovostní režim pro Pilot Assist*
(str. 348)
Varování systému podpory řidiče
v případě rizika kolize
Systémy podpory řidiče funkcí adaptivního
tempomatu* a Pilot Assist* mohou varovat
řidiče, pokud se náhle příliš zmenší vzdálenost k vozidlu vpředu.
VAROVÁNÍ
Systémy podpory řidiče upozorňují pouze
na vozidla, která byla detekována radarovou jednotkou - proto se může stát, že
systém nevydá varování nebo jej vydá
s jistým zpožděním. Nikdy nečekejte na
varování. Začněte brzdit, pokud to situace
vyžaduje.
Audio a symbol varování před kolizí
Zvuková signalizace v případě rizika kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Adaptivní tempomat a Pilot Assist využívají
cca. 40% kapacity nožní brzdy. Pokud je
nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná kapacita systému podpory řidiče, a řidič nebrzdí,
tempomat rozsvítí varovnou kontrolku
a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče,
že musí okamžitě zasáhnout.
Symbol varování před kolizí na čelním skle
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu,
odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič
nedívá přímo před sebe, se může stát, že
vizuální výstražný signál na čelním skle
nebude dobře vidět.
Změna cíle pomocí funkce podpory
řidiče
VAROVÁNÍ
Pokud systémy podpory řidiče sledují vůz,
který se pohybuje rychlostí větší než
cca.30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, budou
stojící vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou rychlost.
Funkce podpory řidiče, adaptivní tempomat*
a Pilot Assist* v kombinaci s automatickou
převodovkou mění při jistých rychlostech
funkce cíle.
Změna cíle
•
Související informace
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Potom musí řidič sám zasáhnout
a zabrzdit.
Funkce upozornění na odstup* (str. 381)
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Funkce podpory řidiče se vyřadí a přepnou do
pohotovostního režimu:
Head-up displej* (str. 141)
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a funkce podpory řidiče si nejsou jisté, zda
cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný
předmět, např. retardér.
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže funkce
podpory řidiče již vozidlo nesledují.
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se
objevit stojící vozidlo.
Pokud funkce podpory řidiče sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, funkce
podpory řidiče zpomalí podle stojícího vozidla.
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
* Volitelná výbava/příslušenství. 357
PODPORA ŘIDIČE
Nastavení uložené rychlosti pro
podporu řidiče
Uloženou rychlost lze nastavit pro omezovač
rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat*
a Pilot Assist*.
–
Nastavenou rychlost změňte krátkým
(1) nebo
(2)
stisknutím tlačítka
nebo stisknutím a podržením tohoto tlačítka.
•
Krátká stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace rychlosti (3) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
> Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.
•
Účinek plynového pedálu
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
Uložená rychlost
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí ply(1)
nového pedálu před stisknutím tlačítka
na volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou
vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu
na plynovém pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Dostupná rychlost
Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř
nulové rychlosti vozidla až po 140 km/h
(87 mph).
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u systému nastavit, je 30 km/h (20 mph) –
přestože systém dokáže sledovat jiné vozidlo
až do zastavení (0 km/h), nelze nastavit nižší
rychlost než 30 km/h (20 mph).
Manuální převodovka
funkce podpory řidiče mohou sledovat jiné
vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h
(125 mph).
Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř
nulové rychlosti vozidla až po 30 km/h
(20 mph) až po 140 km/h (87 mph).
Nejnižší programovatelná rychlost je 30 km/h
(20 mph) - maximální rychlosti je 200 km/h
(125 mph).
Související informace
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Omezovač rychlosti (str. 323)
Tempomat (str. 330)
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
Automatická převodovka
Funkce podpory řidiče mohou sledovat jiné
vozidlo od 0 km/h do 200 km/h (125 mph).
358
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Nastavení časového intervalu
k vozidlu vpředu
POZNÁMKA
Jakmile kontrolka na displeji řidiče ukazuje
dvě vozidla, adaptivní tempomat sleduje
vozidlo s předem nastaveným časovým
intervalem.
Lze nastavit, aby časový interval k vozidlu
vpředu udržoval adaptivní tempomat* Pilot
Assist*, a upozornění na odstup*.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji řidiče se zobrazuje
1-5 vodorovných čar - čím je
jich více, tím je časový interval delší. Jedna čára odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar cca. 3 sekundám.
Pokud je zobrazeno pouze jedno vozidlo,
v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné
vozidlo.
POZNÁMKA
Jakmile se na displeji řidiče zobrazí auto
a volant, Pilot Assist následuje vozidlo
vpředu s předem nastaveným časovým
intervalem.
Pokud je zobrazen pouze volant, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné
vozidlo.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně. Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
POZNÁMKA
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly,
které jsou dle místních dopravních
předpisů přípustné.
•
Pokud se zdá, že systémy podpory
řidiče po aktivaci nereagují zvýšením
rychlosti, důvodem může být to, že
časový interval vzhledem k vozidlu
vpředu je menší než nastavený časový
interval.
Nastavení časového intervalu.
Snížení časového intervalu
VAROVÁNÍ
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během
které může reagovat a podniknout
kroky v případě neočekávané dopravní
situace.
Zvýšení časového intervalu
Upozornění na odstup
–
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje
aktuální časový interval.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 359
PODPORA ŘIDIČE
||
Jízdní režimy při použití časového
intervalu k vozidlům
Automatické brzdění s funkcí
podpory řidiče
Podpora řidiče u adaptivního tempomatu*
a funkce Pilot Assist* obsahuje speciální
funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící
vozidlo. V některých případech se aktivuje
parkovací brzda, aby vozidlo i nadále stálo.
Funkce upozornění na odstup* (str. 381)
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak
má podpora řidiče udržovat předem nastavený časový interval vzhledem k vozidlu
vpředu.
Výběr se provádí v rámci nastavení jízdního
režimu DRIVE MODE.
Head-up displej* (str. 141)
Zvolte jednu z následujících možností:
Související informace
•
Jízdní režimy při použití časového intervalu k vozidlům (str. 360)
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
• Pure - Podpora řidiče se soustředí na příznivou spotřebu paliva, což znamená delší
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
• Hybrid - Podpora řidiče se zaměřuje na co
nejplynulejší dodržování nastaveného
časového intervalu vzhledem k vozidlu
vpředu.
• Power - Podpora řidiče se soustředí na co
nejpřesnější sledování změn v časovém
intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což
může v jistých případech vést k prudkému
zrychlování/brzdění.
Související informace
•
•
•
360
Nastavení časového intervalu k vozidlu
vpředu (str. 359)
Systém podpory řidiče (str. 294)
Jízdní režimy (str. 474)
Funkce brzdy pro pomalý provoz
a stojící vozidlo
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, systém podpory řidiče se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.
–
Funkce se znovu aktivuje následujícím
způsobem:
•
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Sešlápněte plynový pedál.
> Funkce pokračuje ve sledování vozidla
vpředu, pokud se začne pohybovat
dopředu do cca. 6 sekund.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Systémy podpory řidiče upozorňují na překážky, které byly detekovány radarovou
jednotkou - proto se může stát, že systém
nevydá varování nebo jej vydá s jistým
zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování nebo
zásah. Začněte brzdit, pokud to situace
vyžaduje.
POZNÁMKA
Systémy podpory řidiče udrží vozidlo, aby
se nerozjelo, maximálně 5 minut - potom
se aktivuje funkce a tempomat se vypne.
Před další aktivací systémů podpory řidiče
se musí uvolnit parkovací brzda.
Ukončení automatického brzdění
V některých situacích automatické brzdění
skončí při dosažení klidového stavu, přičemž
funkce přejde do pohotovostního režimu. To
znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může
rozjet - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit
vozidlo sám, aby jej udržel na místě.
•
řidič nastaví adaptivní tempomat nebo
Pilot Assist do pohotovostního režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda je aktivována, pokud funkce
drží vozidlo pomocí brzdového pedálu na
místě a:
•
řidič otevře dveře nebo si odepne bezpečnostní pás.
•
funkce udržuje vozidlo v klidovém stavu
déle než cca. 5 minut.
•
•
jsou brzdy přehřáté.
řidič vypne motor.
Související informace
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Systém Lane Keeping Aid (LKA91) pomáhá
řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách a dálnicích náhodně dostane
mimo jízdní pruh.
Systém Lane Keeping Aid zajede s vozidlem
zpět do jízdního pruhu a/nebo řidiče upozorní
zvukový signál nebo vibrace volantu.
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami.
Na úzkých cestách se může stát, že tato
funkce nebude k dispozici. V tomto případě
systém přejde do pohotovostního režimu. Tato
funkce je opět k dispozici, jakmile je cesta
dostatečně široká.
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
Funkce brzd (str. 457)
To se může stát v následujících situacích:
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy.
je aktivována parkovací brzda.
volič řazení se přesune do polohy P, N
nebo R.
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního pruhu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 361
PODPORA ŘIDIČE
||
V závislosti na nastavení funguje asistent jízdních pruhů následovně:
•
Funkce Asistent je aktivována: Jakmile se
vozidlo přiblíží čáře jízdního pruhu, funkce
aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu
působením mírné síly na řízení ve volantu.
•
Funkce Varování je aktivována: Pokud má
vozidlo přejet přes jízdní pruh, řidiče upozorní vibrace ve volantu.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Dále lze aktivovat současně asistenci řízení
i varování.
Asistent jízdních pruhů řídí vozidlo zpět do jízdního
pruhu.
POZNÁMKA
Pokud je zapnuté směrové světlo/blikač,
asistent jízdních pruhů nedělá korekce
řízení a nevydává výstrahu.
Asistent jízdních pruhů s vibracemi ve volantu.
91
362
Lane Keeping Aid
PODPORA ŘIDIČE
Asistent jízdních pruhů nezasáhne
Pokud řidič postupuje podle pokynu k zahájení
řízení, funkce přejde do pohotovostního
režimu a zobrazí se tato zpráva:
• Lane Keeping Aid Připraven až do
zásahu do řízení
Potom tato funkce nebude k dispozici do
doby, než řidič začne vozidlo znovu řídit.
Související informace
•
•
Funkce Lane Keeping Aid (LKA) (LKA92) je
dodávána na přání - řidič může tuto funkci
aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace/deaktivace asistenta pro udržování jízdních pruhů (str. 363)
V prudkých vnitřních zatáčkách asistent jízdních
pruhů nereaguje.
•
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 364)
V některých případech asistent jízdních pruhů
umožní přejet boční čáry bez zásahu do řízení
a bez varování - např. při použití směrových
světel nebo při povolení zkráceného průjezdu
zatáčkami.
•
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
(str. 365)
Ruce na volantu
Aktivace/deaktivace asistenta pro
udržování jízdních pruhů
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Související informace
•
•
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 361)
Výběr možné asistence pro udržování
v jízdním pruhu (str. 364)
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 364)
Aby asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu fungovala, řidič musí mít ruce na
volantu, což systém průběžně sleduje.
Pokud řidič ruce na volantu
nemá, ozve se výstražný signál a zpráva pobídne řidiče,
aby vozidlo aktivně řídil:
• Lane Keeping Aid Zasáhněte do řízení
363
PODPORA ŘIDIČE
Výběr možné asistence pro
udržování v jízdním pruhu
Omezení funkce udržování
v jízdním pruhu
Řidič si může vybrat, zda má systém Lane
Keeping Aid (LKA93) reagovat, pokud vozidlo
opustí svůj jízdní pruh.
1. V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car
IntelliSafe.
V některých situacích může mít asistent jízdních pruhů (LKA94) problém pomáhat řidiči
správně. V tomto případě doporučujeme
funkci vypnout.
Příklady těchto situací:
2. V případě Režim Lane Keeping Aid
zvolte, jak má funkce reagovat:
• Asistent - zásah do řízení bez varování
řidiče.
• Varování - řidiče upozorní pouze vibrování volantu.
• Obojí - řidiče upozorní vibrování
volantu a zásah do řízení.
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 361)
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním značením
•
ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení jízdních pruhů
•
když posilovač řízení u odporu volantu
závislého na rychlosti funguje s omezeným
výkonem - např. když probíhá chlazení
kvůli přehřátí.
Tato funkce nedokáže detekovat svodidla,
koleje a podobné překážky po stranách
vozovky.
92
93
94
364
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
Lane Keeping Aid
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 361)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 294)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy funkce Lane
Assist
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se systému (LKA95).
Pár příkladů.
Symbol
Zpráva
Popis
Sys.podp.řid.
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Snížená funkčnost. Doporučen servis
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
95
Lane Keeping Aid
}}
365
PODPORA ŘIDIČE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Lane Keeping Aid
Asistence řízení s funkcí LKA nefunguje, pokud řidič nemá ruce na volantu.
Postupujte podle pokynů a řiďte vozidlo.
Zasáhněte do řízení
Lane Keeping Aid
Připraven až do zásahu do řízení
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
•
366
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 361)
Režim zobrazení pro asistenta jízdních
pruhů (str. 367)
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 364)
LKA je nastaven v pohotovostním režimu, dokud řidič nezačne řídit vozidlo
znovu.
PODPORA ŘIDIČE
Režim zobrazení pro asistenta
jízdních pruhů
Není k dispozici
•
•
Asistent jízdních pruhů (LKA96) je vizualizován podle situace symboly na displeji řidiče.
Dále uvádíme několik příkladů
kontrolek a situací, kdy se
zobrazují:
K dispozici
Související informace
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 361)
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 364)
Není k dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu
jsou ŠEDÉ.
Asistent jízdních pruhů nedokáže detekovat
jízdní pruhy, pokud je rychlost příliš nízká nebo
cesta příliš úzká.
Indikace asistence při řízení/varování
K dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou
BÍLÉ.
Asistent jízdních pruhů sleduje jednu nebo obě
čáry jízdního pruhu.
Asistence při řízení/varování - čáry jízdního pruhu
v symbolu jsou BAREVNÉ.
Asistent jízdních pruhů indikuje, že systém
vydává varování a/nebo se pokouší zajet
s vozidlem zpět do jízdního pruhu.
96
Lane Keeping Aid
367
PODPORA ŘIDIČE
Asistent řízení při nebezpečí kolize
VAROVÁNÍ
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi může
pomoci řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo
náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí
do jiného vozidla nebo překážky. Tato funkce
aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.
Funkce obsahuje následující následující dílčí
funkce:
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
•
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části*
•
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:
Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 369)
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 370)
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 371)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 372)
•
Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize (str. 373)
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Rozhodnutí o tom, jak hodně vozidlo řídit,
nese vždy řidič - vozidlo nikdy nesmí převzít kontrolu.
Související informace
•
•
368
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace/deaktivace asistence řízení v případe rizika kolize (str. 369)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace asistence
řízení v případe rizika kolize
POZNÁMKA
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
Funkce asistence řízení je příplatková - řidič
může tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
•
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. Asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky může pomoci řidiči snížit riziko, že
vozidlo náhodou vyjede z vozovky - tato dílčí
funkce aktivně řídí vozidlo zpět na cestu.
U této funkce lze aktivovat zásah ve dvou
úrovních:
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
•
•
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována,
jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru97.
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
Pouze asistence řízení
Asistence řízení s aktivací brzd
Pouze asistence řízení
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 368)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 372)
Zásah s asistentem řízení
97
Na některých trzích se znovu aktivuje stejné nastavení, které bylo aktivní při vypnutí motoru.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 369
PODPORA ŘIDIČE
||
Asistence řízení s aktivací brzd
aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.
Asistence řízení při riziku čelní
kolize
Související informace
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. V případě rizika čelní kolize může asistence řízení pomoci řidiči, který nedává
pozor a neregistruje, že vozidlo směřuje do
jízdního pruhu v protisměru.
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 368)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 372)
Zásah s asistentem řízení a aktivací brzd
Aktivace brzd pomáhá v situacích, kdy samotná asistence řízení nestačí. Brzdná síla se
adaptuje automaticky v závislosti na okolnostech sjetí v daný okamžik.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
65-140 km/h (40-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným značením jízdních pruhů/čárami.
370
Tato funkce může pomoci navést vozidlo zpět do
původního jízdního pruhu.
Okolojedoucí vozidla
Kamera detekuje kraje a barevné boční značení silnice. Pokud by vozidlo mělo opustit
krajnici vozidlo, systém vozidlo řídí zpět na
vozovku a pokud zásah do řízení nestačí
k tomu, aby vozidlu zabránil k opuštění
vozovky, aktivují se rovněž brzdy.
Současně, když se aktivuje zásah do řízení, se
aktivuje rovněž kolizní varování podpory řidiče.
Nebude však aktivováno pulzování brzd, které
je součástí systému varování před srážkou.
Funkce však nezasahuje s asistentem řízení
ani aktivací brzd, pokud jsou aktivována směrová světla. Pokud funkce zjistí, že řidič vozidlo
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Vaše vozidlo
PODPORA ŘIDIČE
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se
současně přibližuje jiné vozidlo, tato funkce
pomůže řidiči řídit vozidlo zpět do jízdního
pruhu.
Tato funkce však nezasahuje do řízení, pokud
se aktivují směrová světla. Pokud funkce zjistí,
že řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 368)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 356)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 372)
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
vozidlo, tato funkce pomáhá řidiči řídit vozidlo
zpět do jeho jízdního pruhu.
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. Asistence řízení může, pokud hrozí
kolize do zadní části, pomoci nesoustředěnému řidiči, který si nevšimne, že jeho vozidlo
vyjíždí z jízdního pruhu, když se k němu současně přibližuje jiné vozidlo, a to za ním nebo
z mrtvého úhlu.
Tato funkce může řidiči dokonce pomoci,
pokud řidič záměrně přejíždí z jízdních pruhů,
použije směrová světla, ale nevšimne si, že se
blíží jiné vozidlo.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Světla na venkovních zpětných zrcátkách blikají během zásahu do řízení bez ohledu na to,
zda je funkce BLIS98 aktivována.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 368)
•
•
BLIS* (str. 375)
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 372)
Tato funkce může pomoci řídit vozidlo zpět do
původního jízdního pruhu.
Jiné vozidlo v mrtvém úhlu
Vaše vozidlo
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu a v
mrtvém úhlu je jiné vozidlo, nebo se současně
v sousedním jízdním pruhu přibližuje jiné
98
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství. 371
PODPORA ŘIDIČE
Omezení asistence řízení v případě
rizika kolize
V jistých situacích funkce může mít omezenou funkčnost a může se, například v následujících případech, stát, že nezasáhne:
• u malých vozidel, např. u motocyklů
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
pokud větší část vozidla se dostala do
sousedního jízdního pruhu
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 368)
•
na cestách/v jízdních pruzích s nezřetelným nebo chybějícím značením jízdních
pruhů
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 369)
•
•
mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h
(37-87 mph)
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 370)
•
•
když posilovač řízení u odporu volantu
závislého na rychlosti funguje s omezeným
výkonem - např. když probíhá chlazení
kvůli přehřátí.
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 371)
Další náročné situace:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
úzké cesty
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
V těchto složitých situacích může mít funkce
problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.
372
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro asistenci
řízení v případě rizika kolize
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se asistence řízení. Pár
příkladů.
Symbol
Zpráva
Popis
Asistent vyhnutí se kolizi
Je-li aktivována funkce, řidiči se zobrazí zpráva informující o aktivaci systému.
Automatický zásah
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 368)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 372)
373
PODPORA ŘIDIČE
Rear Collision Warning*99
VAROVÁNÍ
Warning100
Funkce Rear Collision
(RCW)
může pomoci řidiči vyhnout se nárazu vozidla
zezadu.
Řidiče ve vozidlech vzadu může upozornit na
bezprostředně hrozící kolizi intenzivní blikání
spolu se směrovými světly.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Pokud rychlost klesne pod cca. 30 km/h
(20 mph) a funkce detekuje, že vozidlu hrozí
náraz zezadu, napínače mohou napnout bezpečnostní pásy na předních sedadlech. V případě kolize se aktivuje rovněž systém
Whiplash Protection System.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Těsně před kolizí zezadu může tato funkce
aktivovat rovněž nožní brzdu, čímž se sníží
zrychlení vozidla řidiče během nárazu. Nožní
brzda se však aktivuje pouze, když vozidlo
stojí. Nožní brzda se uvolní okamžitě po
sešlápnutí plynového pedálu.
•
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
•
374
V některých případech může mít Rear
Collision Warning (RCW) problém pomoci
řidiči odvrátit nebezpečí kolize.
To může nastat, například, pokud:
•
je příliš pozdě detekováno vozidlo přibližující se zezadu
•
vozidlo přibližující se zezadu na poslední
chvíli přejede do jiného jízdního pruhu
•
je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs,
nosič na kola apod. - v tomto případě se
funkce automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Na některých trzích systém RCW nevaruje
s ohledem na místní dopravní předpisy
pomocí směrových světel - v tomto případě
je tato část funkce deaktivována.
Související informace
•
•
99 Varování před kolizí vzadu.
100Tato funkce není k dispozici
101 Varování před kolizí vzadu.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Omezení funkce Rear Collision
Warning*101
Systém podpory řidiče (str. 294)
Omezení funkce Rear Collision Warning*
(str. 374)
Whiplash Protection System (str. 45)
na všech trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro
Rear Collision Warning* se deaktivuje,
pokud se vzdálenost pro aktivaci varování
před kolizí ve funkci City Safety nastaví na
nejnižší úroveň "Později".
BLIS*
Funkce BLIS102 má pomoci řidiči detekovat
vozidla napříč za vašim vozem a po stranách
vozu. Pomáhá v intenzivním provozu na
cestách s několika jízdními pruhy v jednom
směru.
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
POZNÁMKA
Princip funkce BLIS
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Zóna v mrtvém úhlu
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo
Související informace
•
•
•
Systém reaguje, pokud:
Rear Collision Warning* (str. 374)
Nastavení vzdálenosti pro varování City
Safety (str. 304)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
102 Blind
Spot Information
Umístění kontrolky BLIS
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
•
•
je vaše vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k vašemu
vozidlu.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka na vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla na
stejné straně jako je varování, kontrolka přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude blikat s intenzivním svitem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 375
PODPORA ŘIDIČE
||
Funkce BLIS je aktivní, když vozidlo jede
rychlostí nad 10 km/h (6 mph).
VAROVÁNÍ
Pokud projíždějící vozidla jedou o více než
15 km/h (9 mph) rychleji než vozidlo řidiče,
systém BLIS nereaguje.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran současně, rozsvítí
se obě kontrolky.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
•
103Blind
376
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace a deaktivace systému
BLIS
Funkci BLIS103 lze aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Pokud se funkce BLIS aktivuje při nastartování
motoru, tuto funkci potvrdí jedno zablikání
kontrolek na zpětných zrcátkách.
Pokud byla funkce BLIS při vypnutí motoru
deaktivována, bude deaktivována i při další
nastartování motoru a kontrolky se nerozsvítí.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 375)
Omezení funkce BLIS (str. 377)
Aktivace a deaktivace systému BLIS
(str. 376)
Omezení funkce BLIS (str. 377)
Zprávy pro BLIS (str. 378)
Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce BLIS
VAROVÁNÍ
Funkce BLIS104 může mít v jistých situacích
omezení.
•
Systém BLIS nefunguje v prudkých
zatáčkách.
•
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarové jednotky
vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo
a po stranách vozidla105.
•
•
BLIS* (str. 375)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Příklady omezení:
•
Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat
výstrahu.
•
Funkce BLIS se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí
přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce BLIS fungovala správně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
104 Blind Spot Information
105 POZNÁMKA: Obrázek je
schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 377
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro BLIS
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému BLIS106. Pár příkladů.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLIS a CTAB jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
A
B
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Cross Traffic Alert*
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 375)
Cross Traffic Alert* (str. 383)
106Blind
378
Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Driver Alert Control
VAROVÁNÍ
Funkce Driver Alert Control (DAC) může
pomoci upoutat pozornost řidiče, když při
řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná
být rozptýlený nebo začne usínat.
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice. Funkce není určena
pro městský provoz.
Tato funkce se aktivuje, když rychlost stoupne
nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
Funkce Driver Alert Control by se neměla
používat k prodloužení doby jízdy. Místo
toho by si měl řidič naplánovat pravidelné
přestávky a měl by si pořádně odpočnout.
VAROVÁNÍ
Alarm ze systému Driver Alert Control musí
být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/
ospalá řidička si obvykle není vědom/
vědoma svého stavu.
Vozidlo jede v jízdním pruhu chaoticky.
Pokud se chování během
jízdy stává zřetelně nekonzistentním, řidiče upozorní na
displeji řidiče tento symbol
a současně se ozve zvukový
signál a zobrazí se textová
zpráva Čas na přestávku.
Systém DAC zjišťuje polohu vozidla v jízdním pruhu.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává úsek na vozovce s pohyby
volantu.
Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:
•
Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu nebo jiných stimulantů.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation* a je aktivována funkce Navádění
na odpočívadlo, zobrazují se také návrhy
míst, kde je vhodné udělat si přestávku.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
chování během jízdy nezlepší.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 379
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
380
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace a deaktivace systému
Driver Alert Control
Funkci Driver Alert Control (DAC) lze aktivovat nebo deaktivovat.
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver
3. Vyberte nebo zrušte výběr položky
Varování v případě nepozornosti, čímž
aktivujete resp. deaktivujete funkci.
Výběr navádění na odpočívadlo
v případě varování s funkcí Driver
Alert Control
Ve vozidlech se systémem Sensus
Navigation* řidič může aktivovat průvodce,
který automaticky navrhne vhodné místo
k odpočinku, jakmile systém Driver Alert
Control (DAC) vydá varování.
Je možné nastavit, zda se funkce Navádění
na odpočívadlo má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (str. 379)
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 381)
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte My Car
Alert.
IntelliSafe
Driver
3. Vyberte nebo zrušte výběr položky
Navádění na odpočívadlo, čímž aktivujete resp. deaktivujete funkci.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (str. 379)
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 381)
Aktivace a deaktivace systému Driver Alert
Control (str. 380)
•
Výběr navádění na odpočívadlo v případě
varování s funkcí Driver Alert Control
(str. 380)
•
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 381)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce Driver Alert
Control
Funkce Driver Alert Control (DAC) může mít
v jistých situacích omezení.
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
Funkce upozornění na odstup*107
Funkce Upozornění na odstup může pomoci
řidiči zaregistrovat, když je časový interval
k vozidlu vpředu příliš krátký. Aby bylo možné
zobrazit upozornění na odstup, vozidlo musí
být vybaveno head-up displejem*.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
VAROVÁNÍ
V některých případě se chování řidiče
nezmění, i když je unavený - například,
když používá funkci Pilot Assist*. V tomto
případě systém DAC nevydá varování.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (str. 379)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
107 Distance
Alert
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu,
odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič
nedívá přímo před sebe, se může stát, že
vizuální výstražný signál na čelním skle
nebude dobře vidět.
ve velmi silném bočním větru
Proto je nezbytné vždy zastavit a odpočinout si při sebemenším pocitu únavy, a to
bez ohledu na to, zda funkce vydala varování.
pouze na vozidlo vpředu, které jede ve stejném směru. Pro blížící se, pomalu jedoucí
nebo stojící vozidla není poskytována žádná
informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Kontrolka Upozornění na odstup na čelním skle
s head-up displejem.
Ve vozidlech s head-up displejem je symbol na
čelním skle zobrazen po celou dobu, kdy je
časový interval k vozidlu vpředu kratší než
předem nastavená hodnota. To však předpokládá, že funkce Zobrazit podporu řidiče se
aktivuje pomocí nastavení v systému nabídky
vozidla.
Je-li aktivní adaptivní tempomat* nebo
Pilot Assist*, funkce upozornění na odstup
se vypne.
VAROVÁNÍ
Systém sledování vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že časový interval k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Funkce upozornění na odstup je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 381
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
382
•
Aktivace/deaktivace upozornění na odstup
(str. 382)
•
Omezení funkce Upozornění na odstup
(str. 383)
•
Nastavení časového intervalu k vozidlu
vpředu (str. 359)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 356)
•
Head-up displej* (str. 141)
Aktivace/deaktivace upozornění na
odstup108
Funkci upozornění na odstup lze deaktivovat.
Funkce je k dispozici pouze ve vozidlech,
která mohou zobrazit informace na čelním
skle pomocí tzv. head-up displeje*.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Upozornění na odstup se aktivuje automaticky
při každém nastartování motoru.
Související informace
•
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 381)
Omezení funkce Upozornění na odstup
(str. 383)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce Upozornění na
odstup109
Funkce upozornění na odstup může mít
v jistých situacích omezení. Funkce je
k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou
zobrazit informace na čelním skle pomocí tzv.
head-up displeje*.
VAROVÁNÍ
•
Rozměr vozidla může mít vliv na
schopnost detekovat např. motocykly,
což by mohlo znamenat, že se výstražná kontrolka rozsvítí v kratším než
nastaveném časovém intervalu nebo že
systém dočasně nevydá varování.
•
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu radarové
jednotky také způsobit rozsvícení kontrolky při kratším časovém intervalu,
než je nastavená vzdálenost.
•
•
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 381)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Head-up displej* (str. 141)
Cross Traffic Alert*110
Cross Traffic Alert (CTA) představuje doplněk
podpory řidiče k systému BLIS111. Má pomoci
řidiči zjistit křižující dopravu za couvajícím
vozidlem.
Dílčí funkce automatická aktivace brzd může
řidiči pomoci zastavit vozidlo v případě rizika
kolize s nesledovaným vozidlem.
Příklady situací, kdy funkce CTA může pomoci řidiči
zjistit překážky během couvání.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
108Distance Alert
109Distance Alert
110 Upozornění na křižující dopravu,
111 Blind Spot Information
Související informace
když vozidlo couvá.
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 383
PODPORA ŘIDIČE
||
Tato funkce je aktivní pouze, když se vozidlo
rozjíždí dozadu resp. když je zařazen zpětný
chod.
na displeji řidiče zobrazí textová zpráva
s vysvětlením, proč bylo vozidlo zabrzděno.
VAROVÁNÍ
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující
se z boku, k upozornění použije:
•
zvukový signál - zvuk se ozývá podle
směru, ve kterém se objekt přibližuje,
z levého nebo pravého reproduktoru.
•
rozsvícení ikony na grafice Systém
parkovacího asistenta na obrazovce.
•
ikonu v horním zobrazení kamery parkovací asistence.
Rozsvícená ikona funkce Cross Traffic Alert na grafice Systém parkovacího asistenta na obrazovce.
Pokud řidič nerespektuje varování ze systému
CTA a kolize je nevyhnutelná, funkce automatické aktivace brzd zastaví vozidlo a poté se
384
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
•
•
•
Zprávy pro Cross Traffic Alert* (str. 387)
BLIS* (str. 375)
Parkovací asistent* (str. 388)
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivace a deaktivace systému Cross
Traffic Alert* (str. 385)
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
(str. 385)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace a deaktivace systému
Cross Traffic Alert*112
Omezení funkce Cross Traffic
Alert*113
Řidič může funkci Cross Traffic Alert (CTA)
vypnout.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Funkce Cross Traffic Alert (CTA) s automatickou aktivací brzd může mít v jistých situacích
omezení. Zásah do brzd je aktivní při rychlostech pod 15 km/h.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
Související informace
•
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 383)
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
(str. 385)
Zprávy pro Cross Traffic Alert* (str. 387)
VAROVÁNÍ
Dílčí funkce automatické brzdy dokáže
detekovat a brzdit pouze v případě, že se
jedná o pohybující se vozidla - nedokáže
detekovat např. stojící překážky, cyklistu
nebo chodce.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Funkce CTA má jistá omezení - snímače
funkce CTA, například, "nevidí" přes ostatní
zaparkovaná vozidla nebo překážky.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
112 Upozornění
113 Upozornění
na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 385
PODPORA ŘIDIČE
||
Pokud však vaše vozidlo pomalu couvá, mění
se úhel vzhledem k vozidlu/objektu, přičemž
mrtvý sektor se rychle zmenšuje.
Příklady dalších omezení
Dílčí funkce automatické aktivace brzd
pouze detekuje pohybující se vozidla
a proto nedokáže "vidět" a brzdit např.
v případě stojících překážek, cyklisty nebo
chodce.
•
•
Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat
výstrahu.
•
Funkce CTA se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí
přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce CTA fungovala správně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarové jednotky
vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
386
Cross Traffic Alert* (str. 383)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro Cross Traffic Alert*114
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému Cross Traffic Alert
(CTA). Pár příkladů.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLISB a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
A
B
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Blind Spot Information System
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 383)
BLIS* (str. 375)
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
(str. 385)
114 Upozornění
na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
* Volitelná výbava/příslušenství. 387
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
(PAS115)
Funkce parkovací asistence
pomáhá
řidiči při manévrování v úzkých prostorech.
Indikuje vzdálenost k překážce zvukovým signálem a grafikou na středovém displeji.
Čím je vzdálenost k překážce menší, tím
rychleji signál zní. Jiný zvuk audiosystému je
automaticky ztišen.
VAROVÁNÍ
Zvukový signál upozorňující na překážky
vpředu a po stranách je aktivní, když se
vozidlo pohybuje, a vypne se, pokud vozidlo
stojí déle než cca. 2 sekundy. Zvukový signál
pro překážky vzadu zní také, když vozidlo stojí.
Při vzdálenosti do cca. 30 cm (1 stopa) od překážky vzadu nebo před vozidlem je tón konstantní a současně se zaplní pole aktivního snímače k symbolu vozidla.
Při vzdálenosti do cca. 25 cm (0,8 stop) od
překážky do stran tón pulzuje intenzivně
a políčko aktivního sektoru změní barvu
z ORANŽOVÉ na ČERVENOU.
Zobrazení obrazovky ukazující zóny překážky
a sektory snímačů.
Středový displej zobrazuje situaci v souvislosti
s vozem a detekovanými překážkami.
Zvýrazněný sektor označuje umístění překážky. Čím je symbol vozu blíže zvýrazněnému
políčku sektoru vpředu/vzadu, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
Boční sektory mění barvu se zkracující se
vzdáleností mezi vozidlem a předmětem.
115 Park
388
Hlasitost signálu parkovací asistence lze upravit, když signál zní, pomocí tlačítka [>II] na
středové konzole. Nastavení lze rovněž provést v položce Nastavení nabídky hlavního
zobrazení.
POZNÁMKA
S výjimkou sektoru nejblíže symbolu
vozidla jsou zvuková varování vydávána
pouze v případě objektů, které se nacházejí
přímo v dráze vozidla.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu
a po stranách* (str. 389)
Aktivace/deaktivace systému parkovací
asistence* (str. 390)
Assist System
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
(str. 393)
Aktivní parkovací asistence
vpředu, vzadu a po stranách*
•
Omezení parkovacího asistenta (str. 391)
Aktivní parkovací asistence (PAS116) se chová
různě podle toho, na jaké straně se vozidlo
přibližuje k překážce.
POZNÁMKA
Parkovací asistence se vypne, pokud se
aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve
voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Vpředu
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Couvání
Výstražný signál vydává konstantní tón při méně než
cca. 30 cm (1 stopa) k překážce.
Přední detektory systému parkovací asistence
se aktivují automaticky po nastartování
vozidla. Jsou aktivní při rychlostech
pod 10 km/h (6 mph).
Rozsah měření je cca. 80 cm (2,5 stop) před
vozidlem.
116 Park
Assist System
Výstražný signál vydává konstantní tón při méně než
cca. 30 cm (1 stopa) k překážce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 389
PODPORA ŘIDIČE
||
Snímače couvání se aktivují, pokud se vozidlo
rozjede dozadu bez zařazeného převodového
stupně nebo pokud se zařadí zpětný chod.
Po stranách
Aktivace/deaktivace systému
parkovací asistence*
Funkci parkovacího asistenta (PAS117) lze
aktivovat/deaktivovat.
Detektory předního a bočního parkovacího asistenta jsou aktivovány automaticky při nastartování motoru. Zadní detektory se aktivují,
pokud se vozidlo rozjede dozadu nebo pokud
se zařadí zpětný chod.
Rozsah měření je cca. 1,5 m (5 stop) za vozidlem.
Při couvání s přívěsem připojeným k elektrickému systému vozidla se asistence při parkování dozadu automaticky deaktivuje.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs Volvo,
možná budete muset parkovací asistenci
manuálně vypnout, aby senzory na přívěs
nebo nosič nereagovaly.
Výstražný signál pulzuje intenzivně při méně než
cca. 25 cm (0,8 ft) k překážce.
Boční snímače parkovací asistence se aktivují
automaticky při nastartování motoru. Jsou
aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).
Měřit se začíná cca. 25 cm (0,8 stop) po stranách.
Detekční dosah bočních snímačů se však výrazně zvětší, pokud stoupne úhel natočení předních kol a při natočení volantu je detekována
překážka, která se nachází do cca. 90 cm
(3 stop) napříč za vozidlem nebo před vozidlem.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Ve vozidlech vybavených kamerou aktivní
parkovací asistence* lze ze zobrazení příslušné
kamery také aktivovat a deaktivovat aktivní
parkovací asistenci.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 388)
Omezení parkovacího asistenta (str. 391)
Související informace
•
•
390
Parkovací asistent* (str. 388)
Pole snímačů u systému parkovací asistence (str. 399)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení parkovacího asistenta
Systém parkovací asistence (PAS118) nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace
a může mít tedy v některých případech omezenou funkčnost.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení systému parkovacího asistenta:
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem
k vozidlům v protisměru.
117 Park
118 Park
Assist System
Assist System
VAROVÁNÍ
nost.
Pokud se zobrazí tento
symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola
nebo podobné zařízení,
které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte
couvání zvýšenou pozor-
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté,
a upozorňuje na možnost překážek.
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty např. vyčnívající nakládací rampy.
•
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože informace ze
senzorů nejsou v těchto situacích vždy
spolehlivé.
}}
391
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje
se při měření vzdálenosti k předmětu za
vozidlem výčnělek pro tažné zařízení.
Související informace
•
392
Parkovací asistent* (str. 388)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro parkovací
asistenci
pleji řidiče a/nebo na středovém displeji. Pár
příkladů.
Symboly a zprávy pro systém parkovací asistence (PAS119) se mohou zobrazovat na disSymbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Není k dispozici, doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 388)
Omezení parkovacího asistenta (str. 391)
119 Park
Assist System
* Volitelná výbava/příslušenství. 393
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera*
Čáry - aktivuje/deaktivuje linie parkovací
asistence
(PAC120)
Kamera parkovací asistence
může
pomoci řidiči při manévrování v úzkých prostorech. Indikuje vzdálenost k překážkám
obrázkem z kamery a grafikou na středovém
displeji.
Kamera parkovací asistence představuje podpůrnou funkci, která se aktivuje automaticky
při zařazení zpětného chodu nebo manuálně
na středovém displeji.
Tažn.zař.* - aktivuje/deaktivuje naváděcí
linie pro tažné zařízení*123
CTA* - aktivuje/deaktivuje systém Cross
Traffic Alert
Překážky a předměty mohou být vozidlu blíže,
než se zdají na obrazovce.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem
k vozidlům v protisměru.
Příklad zobrazení kamery.
Přiblížit121 - přiblížení/oddálení
Pohled 360°* - aktivuje/deaktivuje
všechny kamery
PAS122- aktivace / deaktivace snímače
parkovací asistence
120 Park Assist Camera
121 Naváděcí linie se při přiblížení vypnou.
122 Park Assist System
123 Není k dispozici pro všechny modely a
394
trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
•
Aktivace kamery parkovacího asistenta
(str. 401)
Umístění kamery parkovacího
asistenta a sledované oblasti*
•
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího
asistenta (str. 402)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Kamery parkovacího asistenta (PAC124)
zobrazí kombinovaný pohled 360° a samostatné pohledy z každé ze čtyř kamer: ze
zadní, přední, levé a pravé kamery.
•
•
Parkovací asistent* (str. 388)
Cross Traffic Alert* (str. 383)
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Umístění kamery parkovacího asistenta
a sledované oblasti* (str. 395)
•
Čáry parkovací asistence pro kameru
parkovací asistence* (str. 397)
•
Pole snímačů u systému parkovací asistence (str. 399)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 395
PODPORA ŘIDIČE
||
Symbol kamery na symbolu
vozidla na středovém displeji
indikuje, která z kamer je
aktivní.
Výhled 360°*
Na středovém displeji mohou objekty vypadat
oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je
naprosto v pořádku.
Vpředu
Je-li vozidlo vybaveno systémem Systém parkovacího
asistenta*, vzdálenost k detekovaným překážkám zobrazují barevná pole v různých barvách.
Kamery lze aktivovat automaticky nebo
manuálně.
Couvání
"Zorné pole" parkovacích kamer s přibližným pokrytím.
Funkce Pohled 360° aktivuje všechny parkovací kamery, přitom na středovém displeji se
současně ukazují čtyři strany vozidla. Díky
tomu může řidič při popojíždění nízkou
rychlostí pozorovat okolí vozidla.
Přední parkovací kamera se nachází v mřížce chladiče.
Přední kamera může pomoci při výjezdu po
cestě s omezeným výhledem do stran, například, při vyjíždění z garáže. Je aktivní při
rychlostech do 25 km/h (16 mph) - poté se
přední kamera vypne.
Z výhledu 360° lze zobrazení každé kamery
aktivovat samostatně:
•
Klepněte na obrazovce do "zorného pole"
příslušné kamery, například, klepněte na
povrch před nebo nad přední kameru.
124 Park
396
Couvací kamera se nachází nad registrační značkou.
Couvací kamera zobrazuje široký prostor za
vozidlem. U některých modelů je v některých
případech vidět také část nárazníku a tažné
zařízení.
Pokud vozidlo nedosáhne rychlost 50 km/h
(30 mph), ale rychlost klesne pod 22 km/h
(14 mph) do 1 minuty po zhasnutí přední
kamery, kamera se znovu aktivuje.
Assist Camera
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Boky
Čáry parkovací asistence pro
kameru parkovací asistence*
nit rovnoběžné parkování, couvání v úzkých
místech a připojování přívěsu.
Kamery parkovací asistence (PAC125) označují polohu vozidla vzhledem k okolí pomocí
naváděcích linií zobrazovaných na obrazovce.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na
pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při
zatáčení.
Naváděcí linie parkovacího asistenta zahrnují
vyčnívající díly, např. tažnou tyč, zrcátka na
dveřích a rohy vozidla.
POZNÁMKA
Boční kamery se nacházejí ve zpětných zrcátkách na
dveřích.
Boční kamery mohou zobrazit, co se nachází
podél boku vozidla.
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry
parkovacího asistenta na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry parkovacího asistenta, pokud je k vozidlu
elektricky připojen systém přívěsu.
•
Při přiblížení se parkovací čáry nezobrazují.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 394)
Aktivace kamery parkovacího asistenta
(str. 401)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Příklad linií parkovací asistence
Naváděcí linie zobrazují plánovanou trasu pro
vnější rozměry vozidla v případě volantu natočeného do daného úhlu - tím se může usnad-
125 Park
Assist Camera
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 397
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
•
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno
zobrazení zadní kamery, na monitoru
se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když během popojíždění couváte,
nezapomeňte na prostor po stranách
a před vozidlem.
•
Totéž platí opačně - všimněte si, co se
stane se zadní částí vozidla, pokud
vyberete zobrazení přední kamery.
•
Upozorňujeme, že čáry parkovacího
asistenta zobrazují nejkratší cestu.
Proto věnujte zvýšenou pozornost
bokům vozidla tak, aby boky vozidla
nenajely/nenarazily při otáčení volantu
během jízdy dopředu a aby přední část
nenajela/nenarazila při otáčení volantu
během couvání.
Linie parkovací asistence ve výhledu 360°*
Výhled do 360° a naváděcí linie parkovacího asistenta
V zobrazení 360° se naváděcí linie zobrazují
vzadu, vpředu a po stranách vozidla (v závislosti na směru jízdy):
•
•
Při jízdě dopředu: Přední naváděcí linie
Při couvání: Boční a couvací naváděcí linie
Pokud je zvolena přední nebo zadní kamera,
linie parkovací asistence se zobrazují bez
ohledu na směr jízdy vozidla.
Pokud je zvolena jedna boční kamera, při couvání se mohou zobrazit linie parkovacího asistenta.
398
Naváděcí linie pro tažné zařízení*
Tažné zařízení s naváděcími liniemi
Tažn.zař. - aktivuje se naváděcí linie pro
tažné zařízení.
Přiblížit - přiblížení/oddálení.
Kamera může usnadnit připojení přívěsu tím,
že zobrazí naváděcí linii představující plánovanou "dráhu" tažného zařízení k přívěsu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
1.
Stiskněte tlačítko Tažn.zař. (1).
> Zobrazí se linie parkovacího asistenta
pro předpokládanou "dráhu" tažného
zařízení - současně zmizí linie parkovacího asistenta pro vozidlo.
Naváděcí linie pro vozidlo i tažnou tyč
nelze zobrazit současně.
Pole snímačů u systému parkovací
asistence
Pole pro přední a couvací snímače
Je-li vozidlo vybaveno parkovací asistencí
(PAS126), vzdálenost v kameře parkovací asistence (PAC127) ukazují barevná políčka
v 360° pohledu, a to pro každý snímač, který
zaregistroval překážku.
2. Pokud je zapotřebí přesnější manévrování,
stiskněte Přiblížit (2).
> Pohled z kamery se přihlíží.
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 394)
Umístění kamery parkovacího asistenta
a sledované oblasti* (str. 395)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
•
Tažná tyč* (str. 497)
Obrazovka rovněž ukazuje barevná polička snímače
na symbolu vozidla.
Pole pro snímače pro jízdu dopředu a pro couvání mění barvu s klesající vzdálenosti k pře-
126 Park
127 Park
Assist System
Assist Camera
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 399
PODPORA ŘIDIČE
||
400
kážce - ze ŽLUTÉ přes ORANŽOVOU na ČERVENOU.
Barva pole couvání
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
Barva pole jízda dopředu
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6–0,8 (2,0–2,6)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
Barva bočních polí se mění se zkracující se
vzdálenosti k překážce z ORANŽOVÉ na ČERVENOU
Sektory parkovacích snímačů, ve kterých lze detekovat překážky.
Pole předního snímače na levé straně
Sektor překážky v plánované trase vozidla
při jízdě dopředu - závisí na úhlu natočení
volantu
U ČERVENÝCH polí snímačů zvukový signál
přestane pulzovat a bude znít nepřerušovaně.
Sektor s ČERVENOU barvou políčka
a intenzivně pulzující tón
Pole snímačů do stran
Výstražné signály závisejí na plánované trase
vozidla. Proto, když je volant vytočený, může
se, například, aktivovat varování pro překážky
diagonálně před vozidlem nebo diagonálně za
vozidlem, nejen přímo vpředu nebo přímo
vzadu.
Pole zadního snímače na pravé straně
Barva bočních polí
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Červená
0–0,25 (0–0,8)
V případě ČERVENÝCH políček sektoru akustický signál se změní z pulzujícího na intenzivně pulzující.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 388)
Parkovací kamera* (str. 394)
Umístění kamery parkovacího asistenta
a sledované oblasti* (str. 395)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Sektor překážky v plánované trase vozidla
při couvání - závisí na úhlu natočení
volantu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace kamery parkovacího
asistenta
Kamera parkovacího asistenta (PAC128) se
aktivuje automaticky při zařazení zpětného
chodu nebo manuálně pomocí jednoho
z funkčních tlačítek na středovém displeji.
Zobrazení kamery při couvání
Při zařazení zpětného chodu ukazuje obrazovka pohled do 360°, pokud kamera naposledy používala tento pohled nebo pohled do
stran. Jinak ukazuje výhled dozadu.
Výhled kamery při manuální aktivaci
kamery
Aktivujte parkovací kameru
pomocí tohoto tlačítka
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Automatická deaktivace kamery
Výhled dopředu zhasne při rychlosti 25 km/h
(16 mph), aby řidič nebyl rozptylován. Znovu
se aktivuje automaticky, pokud rychlost klesne
pod 22 km/h (14 mph) do 1 minuty, a to pod
podmínkou, že nedošlo k překročení rychlosti
50 km/h (31 mph).
Ostatní zobrazení kamery zhasnou při 15 km/h
(9 mph) a neaktivují se znovu.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 394)
Omezení parkovacího asistenta (str. 391)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Obrazovka nejdříve ukáže
naposledy používaný výhled
z kamery. Nicméně, po každém nastartování
motoru se původní výhled do strany nahradí
výhledem 360° a místo původního přiblíženého výhledu dozadu se zobrazí výhled
dozadu.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
128 Park
Assist Camera
* Volitelná výbava/příslušenství. 401
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro kameru
parkovacího asistenta
displeji řidiče a/nebo na středovém displeji.
Pár příkladů.
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího
asistenta (PAC129) se mohou zobrazovat na
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování a označení prostoru.
Kamera je vypnuta.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Není k dispozici, doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
129 Park
402
Assist Camera
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 394)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
* Volitelná výbava/příslušenství. 403
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent*
VAROVÁNÍ
(PAP130)
Aktivní parkovací asistent
může
pomoci řidiči manévrovat s vozidlem během
parkování. Funkce může rovněž pomoci
s řízením při vyjíždění z rovnoběžného parkování.
Tato funkce nejdříve zkontroluje, zda je místo
dost velké a v kladném případě pomáhá řidiči
řídit vozidlo na toto místo.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Na středovém displeji se zobrazují prostřednictvím symbolů, grafiky a textu jednotlivé
operace, které se mají provést, a informace
o tom, kdy se tyto operace mají provést.
•
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného
vozidla s parkovací asistencí* (str. 408)
•
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 409)
•
Zprávy aktivní parkovací asistence*
(str. 411)
Související informace
•
•
•
130Park
404
Systém podpory řidiče (str. 294)
Možnosti parkování s aktivní parkovací
asistencí* (str. 405)
Použití aktivního parkovací asistenta*
(str. 405)
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Možnosti parkování s aktivní
parkovací asistencí*
Kolmé parkování
Park Assist Pilot (PAP131) lze použít u kolmého i rovnoběžného parkování.
Rovnoběžné parkování
Použití aktivního parkovací
asistenta*
Aktivní parkovací asistence (PAP132) pomáhá
řidiči zaparkovat ve třech krocích. Tato funkce
může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího místa.
Tato funkce měří prostor a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
•
Princip, kolmé parkování.
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Princip rovnoběžného parkování.
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
2. Vozidlo je během couvání řízeno a zajíždí
na místo popojížděním dopředu a dozadu.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
POZNÁMKA
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
Při opuštění parkoviště lze funkci
Vyparkujte použít jen pro rovnoběžně
zaparkovaná vozidla - tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
3. Vozidlo vjede na místo popojížděním
dopředu a dozadu.
Pomocí funkce Vyparkujte může vozidlo
zaparkované rovnoběžně využít funkci vyjetí
z parkovacího místa.
Assist Pilot
•
•
postupovat podle pokynů na středovém
displeji
řadit (dopředu/dozadu) - zvukový signál
informuje řidiče, že by měl přeřadit
regulovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a stát.
Když se mají provést jednotlivé kroky, na středovém displeji se zobrazí symboly, grafiky a/
nebo text.
Funkci lze aktivovat po nastartování motoru,
jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
•
K vozidlu není připojen přívěs
Rychlost vozidla je nižší než 30 km/h
(20 mph).
Související informace
•
•
131 Park
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
sledovat, co se děje kolem vozidla
Aktivní parkovací asistent* (str. 404)
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného
vozidla s parkovací asistencí* (str. 408)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 405
PODPORA ŘIDIČE
||
padě kolmého parkování nejezděte větší
rychlostí než 20 km/h (12 mph).
POZNÁMKA
Když funkce hledá místo k zaparkování,
vzdálenost mezi vozidlem a místem
k zaparkování by měla být 0,5-1,5 m
(1,6-5,0 stop).
Parkování s aktivním parkovacím
asistentem
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
Princip vyhledávání u rovnoběžného parkování.
3. Vozidlo je ustaveno na místo - systém
může potom vyžadovat, aby řidič přeřadil
a brzdil.
POZNÁMKA
Funkce vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě
potřeby lze však vozidlo zaparkovat na ulici
také na straně řidiče:
Je přístupna rovněž ze zobrazení kamery.
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Princip vyhledávání u kolmého parkování.
V případě rovnoběžného parkování nesmí
rychlost překročit 30 km/h (20 mph), v pří-
132 Park
406
Assist Pilot
2. Buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile
vás grafika a zpráva na středovém displeji
informuje, že bylo nalezeno vhodné místo
k zaparkování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
3. Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé
parkování a zařaďte zpětný chod.
Vyhledání a změření parkovacích míst
Funkci lze aktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
Klepněte na tlačítko Zaparkovat v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.
> Funkce vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně velké.
1.
Aktivujte směrové světlo na straně
řidiče - systém vyhledá místo k zaparkování na této straně vozidla.
PODPORA ŘIDIČE
Couvání na parkovací místo
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se
nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji
než 7 km/h (4 mph).
3. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na
středovém displeji.
POZNÁMKA
•
•
Princip couvání při rovnoběžném parkování.
•
Je-li funkce aktivována, pusťte volant.
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
Aby byl výsledek optimální, počkejte,
než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.
Zajetí s vozidlem na parkovací místo
Princip umístění při kolmém parkování.
1.
Volicí páku přesuňte do polohy řazení dle
pokynu systému. Počkejte, až se volant
otočí a pomalu jeďte dopředu.
2. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na
středovém displeji.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte
dozadu.
4. Buďte připraveni zabrzdit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na
středovém displeji.
Princip couvání při kolmém parkování.
1.
Zkontrolujte, zda prostor za vozem je
prázdný, a zařaďte zpětný chod.
Princip umístění při rovnoběžném parkování.
Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika
a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno.
Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu.
To, zda je vozidlo správně zaparkováno,
dokáže určit pouze řidič.
}}
407
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá aktivní parkovací
asistence (PAP133), výstražná vzdálenost je
kratší než v případě, kdy senzory používá
parkovací asistent.
Opuštění rovnoběžně
zaparkovaného vozidla s parkovací
asistencí*
Funkce Vyparkujte může pomoci řidiči vyjet
z parkovacího místa, když je vozidlo rovnoběžně zaparkováno.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
Při opuštění parkoviště lze funkci
Vyparkujte použít jen pro rovnoběžně
zaparkovaná vozidla - tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
Aktivní parkovací asistent* (str. 404)
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 409)
Funkce Vyparkujte se aktivuje v zobrazení funkcí na
středovém displeji nebo
v zobrazení kamery.
•
•
1.
3. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika a zpráva na středovém displeji - postupujte podle pokynů
stejně jako při parkování.
Upozorňujeme, že po dokončení funkce volant
může "skočit" zpět - možná potom řidič bude
muset, aby vyjel z parkovacího místa, otočit
volantem zpátky na maximální úhel natočení
řízení.
Pokud funkce vyhodnotí, že řidič může vyjet
z parkovacího místa bez dalšího popojíždění,
funkce se vypne, a to i když se řidič domnívá,
že vozidlo je stále na parkovacím místě.
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 404)
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 409)
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Klepněte na tlačítko Vyparkujte v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve
kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
133 Park
408
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení aktivního parkovacího
asistenta*
Parkování se přeruší
Aktivní parkovací asistence (PAP134) nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace
a může mít tedy omezenou funkčnost.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení aktivního parkovacího asistenta.
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
•
pokud řidič stiskne na středovém displeji
Zrušit
•
pokud se aktivuje ABS nebo elektronické
řízení stability - například, když vozidlo
začne na kluzké cestě prokluzovat
•
když posilovač řízení u odporu volantu
závislého na rychlosti funguje s omezeným
výkonem - např. když probíhá chlazení
kvůli přehřátí.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem
k vozidlům v protisměru.
DŮLEŽITÉ
Při výpočtu parkovacího manévru nejsou
zohledněny předměty, které se nacházejí
nad prostorem detekce snímači v důsledku toho může funkce vybočit na
parkovací místo příliš brzy - proto se těmto
místům vyhýbejte.
Assist Pilot
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
Je-li to možné, zpráva na středovém displeji
uvede důvod přerušení parkovací sekvence.
Odpovědnost řidiče
Řidič musí mít na paměti, že funkce představuje pouhou pomůcku. Nejedná se o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič proto
musí být připraven parkování zastavit.
Při parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost vždy řidič.
•
Nepoužívejte tuto funkci, pokud máte
nasazené sněhové řetězy nebo používáte
rezervní kolo.
•
Nepoužívejte tuto funkci, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
•
V případě hustého deště nebo sněžení
může systém místo k zaparkování změřit
chybně.
•
Během hledání a kontrolního proměřování
parkovacího místa se může stát, že funkce
nevezme v úvahu předměty, které se
nacházejí na parkovacím místě hluboko.
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že
funkce nedokáže najít místo k zaparkování
- jedním z důvodů je skutečnost, že
dochází k interferenci se snímači z vnějších
zdrojů zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
134 Park
POZNÁMKA
Parkovací sekvence se přeruší:
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 409
PODPORA ŘIDIČE
||
•
Někdy se nedá zaparkovat v úzkých ulicích, protože prostor nestačí k manévrování.
•
Používejte schválené pneumatiky135 se
správným tlakem huštění, které mají vliv
na to, zda funkce dokáže vozidlo zaparkovat.
•
Funkce vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně
zaparkována, mohou se pneumatiky
a ráfky kol na vozidle poškodit o obrubník.
•
Pokud jedno kolmo zaparkované vozidlo
vyčnívá více než ostatní vozidla, může se
stát, že systém některá kolmá parkovací
místa nezaregistruje nebo nenabídne.
•
Funkce je určena k parkování v rovných
úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách
a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s možnými parkovacími místy,
když funkce měří prostor.
Související informace
•
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 404)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 294)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
135 "Schválené
410
pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy aktivní parkovací asistence*
Zprávy pro aktivní parkovací asistenci
(PAP136) se mohou zobrazovat na displeji
řidiče a/nebo na středovém displeji. Pár příkladů.
Zpráva
Popis
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Není k dispozici, doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 404)
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 409)
136 Park
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
411
PODPORA ŘIDIČE
Radarová jednotka
Související informace
Radarovou jednotku využívá několik systémů
podpory řidiče. Má za úkol snímat ostatní
vozidla.
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
•
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 424)
•
Typové schválení pro radarové zařízení
(str. 413)
Umístění radarové jednotky
Radarovou jednotku využívají následující
funkce:
•
•
•
•
•
Funkce upozornění na odstup*
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Asistent jízdy v jízdním pruhu
City Safety
Úpravy radarové jednotky by mohly vyústit
v nelegální používání.
412
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení pro radarové
zařízení
Zde najdete typové schválení radarových jednotek vozidla pro adaptivní tempomat*
(ACC137), Pilot Assist* a BLIS*138.
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazílie
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
137 Adaptive Cruise Control
138 Blind Spot Information
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 413
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Evropa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance
with Directive 2014/53/EU.
✓
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.
Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm
(maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker Straße
75, 59552 Lippstadt, Germany
Spojené Arabské Emiráty
(UAE)
Ghana
414
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonésie
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamajka
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
✓
Malajsie
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
415
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
✓
Symbol
Typové schválení
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Mexiko
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldávie
416
✓
✓
Nigérie
✓
Omán
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACC
& PA
BLIS
Typové schválení
✓
Rusko
✓
Srbsko
И011 14
✓
✓
Singapur
И011 17
DA 105753
✓
✓
Jižní Afrika
Symbol
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
}}
417
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Jižní Korea
R-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Tchajwan
418
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
PODPORA ŘIDIČE
ACC
& PA
Trh
BLIS
Symbol
Typové schválení
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukrajina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
:
: 24,05 – 24,25
П
Vietnam
✓
Zambie
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
}}
419
PODPORA ŘIDIČE
||
Typové schválené pro rádiové zařízení
Trh
Symbol
Evropa
Typové schválení
Společnost Volvo cars tímto prohlašuje, že veškerá rádiová zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
R 204-750001
Japonsko
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law.
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Podrobné informace o typovém schválení
najdete na support.volvocars.com.
Související informace
•
•
•
•
420
Radarová jednotka (str. 412)
Adaptivní tempomat* (str. 333)
Pilot Assist* (str. 342)
BLIS* (str. 375)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Kamerová jednotka
Související informace
Kamerovou jednotku využívají různé systémy
podpory řidiče. Má za úkol, například, detekovat jízdní pruhy nebo dopravní značky.
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 294)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 424)
Omezení kamerové a radarové
jednotky
Kamerová a radarová jednotka má jistá omezení, která dále omezují funkce využívající
tuto jednotku. Řidič by si měl být vědom
následujících omezení systému.
Umístění kamerové jednotky
Kamerovou jednotku využívají následující
funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Lane Keeping Aid*
Asistent řízení při nebezpečí kolize
City Safety
Driver Alert Control*
Informace o dopravních značkách*
Aktivní dálkové světlomety *
Parkovací asistent*
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 421
PODPORA ŘIDIČE
||
Obvyklá omezení kamery a radaru
Zablokovaná jednotka
troniky v jednotce dočasně vypnout, a to na
cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová a radarová jednotka se spustí znovu automaticky, jakmile teplota dostatečně klesne.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
servis139 a prověřte, zda lze objednat
a namontovat správné sklo.
•
Při výměně skla se musí namontovat
stejný typ stěračů čelního skla resp. stěrače čelního skla, které schválila společnost Volvo.
•
Při výměně čelního skla se kamerová
a radarová jednotka musí znovu nakalibrovat v servisu139 tak, aby se zajistila funkčnost všech systémů využívajících radar
a kameru.
Poškozené čelní sklo
POZNÁMKA
Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností systémů podpory řidiče, které využívají kameru a radarovou jednotku.
Následně by mohlo dojít k omezení funkčnosti, úplnému vypnutí nebo nesprávnému
fungování.
Označená plocha se musí pravidelně čistit. Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty,
zatemňovací fólie apod.
Kamerová jednotka se nachází v horní části
čelního skla společně s radarovou jednotkou
vozidla.
Na čelní sklo zevnitř a zvenku a před a za
kamerovou a radarovou jednotku nic nepokládejte, nelepte a nemontujte - mohlo by to
narušit funkce využívající kameru a radar.
Následně by mohlo dojít k omezení funkčnosti, úplnému vypnutí nebo nesprávnému
fungování.
Vysoká teplota
Při velmi vysokých teplotách se kamerová
a radarová jednotka může kvůli ochraně elek139 Doporučujeme
422
autorizovaný servis Volvo.
Aby systémy podpory řidiče využívající radarovou jednotku fungovaly správně, musí se
dodržovat následující:
•
Pokud se na čelním skle před některým
z "oken" pro kamerovou a radarovou jednotku objeví škrábanec, prasklina nebo
stopa po kamínku a tento defekt zakrývá
plochu cca. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12")
nebo větší plochu, musíte kontaktovat
servis139, kde čelní sklo vymění.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a stopy po kamínkách před kamerovou a radarovou jednotku - mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
Další omezení radaru
Rychlost vozidla
Schopnost radarové jednotky zjistit rychlost
vozidla vpředu se výrazně sníží, pokud se
rychlost vozidla vpředu značně liší od rychlosti
vašeho vozidla.
PODPORA ŘIDIČE
Omezené zorné pole
Radarová jednotka má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by
měla.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem
a vozidlem před vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarová jednotka detekovat jiné než správné vozidlo nebo může
ztratit detekované vozidlo z dohledu.
Nízké přívěsy
mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Také silné světlo z protisměru, odrazy světla
od vozovky, sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo nezřetelné značení jízdních pruhů
mohou značným způsobem omezit funkčnost
kamery při sledování vozovky a detekci
chodců, cyklistů, velkých zvířat a ostatních
vozidel.
Nízký přívěs ve stínu radaru
Radar někdy detekuje s problémy nebo nedetekuje vůbec nízké přívěsy - pokud řidič jede
za nízkými přívěsem a je aktivován adaptivní
tempomat* nebo Pilot Assist*, řidič musí být
obzvláště opatrný.
Zorné pole radarové jednotky
Někdy radarová jednotka detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
Další omezení kamery
Zhoršený výhled
Kamery mají omezení podobná lidskému oku,
tedy "vidí" hůř např. při hustém dešti nebo
sněžení, v husté mlze, v silné bouři prachu
nebo při chumelení. Za takových podmínek
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 423
PODPORA ŘIDIČE
||
Další omezení kamery parkovací
asistence*
Mrtvý úhel
kách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
horší.
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Související informace
•
•
•
Mezi zornými poli kamery mohou být místa pod
"mrtvým úhlem".
V zobrazení do 360°* kamery parkovací asistence mohou překážky/předměty "zmizet"
v mezerách mezi jednotlivými kamerami.
•
•
Kamerová jednotka (str. 421)
Doporučená údržba kamerové
a radarové jednotky
Aby kamerová a radarová jednotka fungovala
správně, nesmí být na jednotce led, nečistoty
a sníh a snímače se musí pravidelně čistit
vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost
nebo nefunkčnost.
Radarová jednotka (str. 412)
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 424)
Parkovací kamera* (str. 394)
Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)
VAROVÁNÍ
Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že
nemusí být vidět relativně velký úsek, a to
přesto, že na obraze to vypadá, že se jedná
o relativně malou část. Může se tedy stát,
že překážka bude zjištěna, až se vozidlo
bude nacházet velmi blízko.
Umístění parkovacích snímačů
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmín-
424
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
•
Parkovací kamera* (str. 394)
Umístění zadních radarových jednotek. Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách
vozidla.
•
Aby snímače fungovaly optimálně, musí
být prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Kamerová jednotka (str. 421)
Radarová jednotka (str. 412)
* Volitelná výbava/příslušenství. 425
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro kamerovou
a radarovou jednotku
Dále uvádíme příklady některých zpráv na
displeji a symboly pro kamerovou a radarovou
jednotku, které se mohou zobrazovat na displeji řidiče.
426
Detektor je zablokován
Jestliže se na displeji řidiče objeví
tento symbol a zpráva Snímač
čelního skla Zablokovaný snímač,
viz Uživatelská příručka, znamená
to, že kamera a radarová jednotka nedokáží
detekovat ostatní vozidla, cyklisty, chodce
a velká zvířata před vozidlem a je možné, že
funkce využívající kameru a radar nefungují.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od
nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled
z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo
výhled z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Silné světlo z protisměru
Žádná činnost. Za příznivějšího osvětlení se kamerová jednotka automaticky
resetuje.
PODPORA ŘIDIČE
Vadná kamera
Zadní parkovací kamera
Pokud je sektor kamery černý
a obsahuje tento symbol,
znamená to, že kamera
nefunguje.
VAROVÁNÍ
nost.
Pokud se zobrazí tento
symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola
nebo podobné zařízení,
které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte
couvání zvýšenou pozor-
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté,
a upozorňuje na možnost překážek.
Související informace
Radarová jednotka (str. 412)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 23)
Levá kamera na vozidle je nefunkční.
Černý sektor kameny se zobrazí rovněž
v následujících případech, ale bez symbolu
nefunkční kamery:
•
•
•
Kamerová jednotka (str. 421)
•
•
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 421)
otevřené dveře
otevřené dveře zavazadlového prostoru
zasunuté zpětné vnější zrcátko.
427
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Obecné informace o systému Twin
Engine
třeba energie během jízdy. Dojezd na hybridní
baterii se zvýší.
Vozidlo Twin Engine funguje jako normální
vozidlo, ale některé funkce se liší oproti vozidlům vybaveným pouze benzínovým nebo
naftovým motorem. Elektromotor pohání
vozidlo většinou při nízkých rychlostech, benzínový motor při vyšších rychlostech a během
aktivnější jízdy.
Na displeji řidiče se zobrazují jisté informace,
které jsou charakteristické pro Twin Engine informace o dobíjení, vybraný jízdní režim,
dojezd do vybití baterie a úroveň nabití
hybridní baterie.
Hybridní baterie která pohání elektromotor se
nabíjí přes nabíjecí kabel. Lze ji rovněž nabíjet
jemným brzděním a brzděním motorem když
je převodovka v poloze B. Hybridní baterie lze
rovněž dobíjet pomocí motoru ve vozidle.
Během jízdy můžete vozidlo přepnout do
některého z jízdních režimů, např. do čistě
elektrického režimu nebo, pokud potřebujete
vyšší výkon, do režimu s aktivovaným elektromotorem a benzínovým motorem. Vozidlo pro
zvolený jízdní režim vypočítá kombinaci jízdních vlastností, zážitku z jízdy, vlivu na životní
prostředí a spotřeby paliva.
Aby vozidlo fungovalo optimálně, musí mít
hybridní baterie se všemi souvisejícími
systémy elektrického pohonu a benzínový
motor s pohonnými systémy správnou provozní teplotu. Pokud je baterie příliš studená
nebo horká, kapacita baterie může výrazně
klesnout. V rámci teplotní přípravy se systémy
pohonu a prostor pro cestující připraví před
odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení i spo-
430
Vnější hluk motoru
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že vozidlo, které napájí
pouze elektromotor, nevydává žádný zvuk
motoru a může se stát, že děti, chodci,
cyklisté a zvířata si vozidla nevšimnou. To
platí především pro malé rychlosti jako
např. na parkovištích.
Důležité informace
Vozidlo bez napájení
Nezapomeňte, že pokud vozidlo není napájeno, nefungují důležité funkce jako např. posilovač řízení a brzd.
Proud pod vysokým napětím
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není napájeno a elektromotor a spalovací motor neběží, není možné
vozidlo brzdit.
VAROVÁNÍ
Odtahování není povoleno
Odtahování vozidla Twin Engine není povoleno, protože by došlo k poškození elektromotoru.
Některé komponenty ve voze jsou pod
vysokým napětí, což může být v případě
neodborné manipulace nebezpečné.
S těmito komponenty a se všemi oranžovými kabely smí manipulovat pouze kvalifikovaní zaměstnanci.
Nedotýkejte se ničeho, co není jednoznačně
uvedeno v uživatelské příručce.
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Indikace hybridu (str. 85)
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
•
•
•
•
•
•
Jízdní režimy (str. 474)
Dobíjení hybridní baterie
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
(str. 228)
Kromě palivové nádrže stejné jako u běžného
vozidla je toto vozidlo vybaveno
lithium-iontovou baterií (hybridní baterií).
Hybridní baterie se nabíjí pomocí nabíjecího
kabelu, který se nachází ve schránce v zavazadlovém prostoru.
Hybridní akumulátor (str. 638)
Faktory, které ovlivňují dojezd v elektrickém režimu (str. 485)
Automatická převodovka (str. 466)
Tažení vozu (str. 505)
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
Doba, za kterou se hybridní baterie dobije,
závisí na nabíjecím proudu.
POZNÁMKA
Kapacita hybridní baterie postupem času
a během použití mírně klesá, což může
vést k častějšímu použití benzínového
motoru a tedy k mírně vyšší spotřebě
paliva.
VAROVÁNÍ
Výměna hybridní baterie se musí provádět
pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Rukojeť nabíjecího kabelu a nabíjecí zásuvka.
Stav nabíjení je indikován třemi způsoby:
•
Kontrolky na řídicí jednotky nabíjecího
kabelu.
•
•
Kontrolka v nabíjecí zásuvce vozidla.
Ilustrace a text na displeji řidiče.
Baterie startéru se nabíjí, když se nabíjí
hybridní baterie. Nabíjení skončí, jakmile je
hybridní baterie zcela nabita.
Pokud je teplota hybridní baterie nižší než
-10 ºC (14 ºF) nebo vyšší než 40 ºC (104 ºF),
může to znamenat, že některé funkce vozidla
budou omezeny nebo změněny nebo nedostupné, protože kapacita lithium-iontových
baterií se mimo toto rozmezí snižuje.
Elektrický režim není možný, pokud je teplota
baterie příliš nízká nebo příliš vysoká. Pokud
}}
431
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
||
zvolíte jízdní režim PURE, spustí se motor
s vnitřním spalováním.
•
Hybridní baterie se dobíjí mírným brzděním pomocí brzdového pedálu. Kinetická
energie vozidla se poté změní na elektrickou energii, která se použije k dobití
hybridní baterie.
•
V poloze řazení B při uvolnění plynového
pedálu vozidlo brzdí pomocí elektromotoru a současně se nabíjí hybridní baterie.
•
Hybridní baterii lze rovněž dobíjet pomocí
spalovacího motoru ve vozidle.
Dobíjení pomocí fixní řídicí jednotky
v souladu s režimem 31
Na určitých trzích je nainstalována řídicí jednotka jako součást nabíjecí stanice, která je
připojena k elektrické síti. V tomto případě
nabíjecí kabel neobsahuje řídicí jednotku.
Proto používejte nabíjecí kabel nabíjecí stanice
a dodržujte pokyny pro nabíjecí stanici.
Dobíjení pomocí benzínového motoru
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Vozidlo generuje proud do baterie a baterie se nabíjí,
např. při mírném sešlápnutí brzdového pedálu nebo
když se brzdí při jízdě ze svahu motorem.
•
•
Vozidlo může dále generovat výkon pro
hybridní baterii a baterie se nabíjí.
•
•
1
432
Evropská norma - EN 61851-1.
Nabíjecí kabel (str. 433)
Nabíjecí proud (str. 433)
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 437)
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 437)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 441)
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 439)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 444)
Symboly a zprávy související s Twin
Engine na displeji řidiče (str. 447)
Automatická převodovka (str. 466)
Změna jízdního režimu (str. 477)
•
Dlouhodobé skladování vozidel s hybridními bateriemi (str. 449)
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Nabíjecí proud
Nabíjecí proud se používá k dobíjení hybridní
baterie a k teplotní přípravě vozidla. K nabíjení se používá nabíjecí kabel, který je připojen k nabíjecí zásuvce vozidla a zásuvce
230 V2 (střídavý proud).
Po aktivaci nabíjecího kabelu zobrazí displej
řidiče hlášení a rozsvítí se kontrolka ve vstupní
zásuvce vozidla. Nabíjecí proud se používá
především k dobíjení baterie. Lze jej však použít také k předběžné úpravě teploty předběžné
úpravě teploty. Je-li hybridní baterie vozidla
nabita, je nabita rovněž baterie spouštěče.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození
zásuvky 230 V. Než vytáhnete nabíjecí
kabel z nabíjecí zásuvky a potom ze
zásuvky 230 V, musíte vždy nabíjení
vypnout.
2 Napětí
v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
POZNÁMKA
•
Ve velmi chladném počasí se část
nabíjecího proudu používá na ohřátí
nebo ochlazení hybridního akumulátoru
a prostoru pro cestující, což má za
následek delší dobu nabíjení.
•
Pokud aktivujete teplotní přípravu,
doba nabíjení se prodlouží. Potřebná
doba závisí především na venkovní
teplotě.
Nabíjecí kabel
K dobíjení hybridní baterie ve vozidle se používá dobíjecí kabel s řídicí jednotkou.
Pojistka
Obvykle pojistkový okruh zahrnuje několik
spotřebičů 230 V, proto k jedné pojistce může
být připojeno několik spotřebičů (např. osvětlení, vysavač, elektrická vrtačka atd.).
Související informace
•
•
•
Nabíjecí kabel (str. 433)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 444)
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 439)
•
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy
(str. 228)
•
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
Nabíjecí kabel se nachází ve schránce pod krytem
podlahy zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze napájecí kabel dodávaný
s vašim vozidlem nebo náhradní kabel,
který doporučila společnost Volvo.
Specifikace, nabíjecí kabel
Okolní teplota
-32 ºC až 50 ºC (-25 ºF až
122 ºF)
}}
433
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
||
VAROVÁNÍ
•
Do nabíjecího kabelu je zabudován
jistič. Systém se musí dobíjet pouze
přes uzemněné a schválené zásuvky.
•
Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího kabelu nacházejí děti, musí být
pod dohledem.
•
Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt s vysokým napětím může způsobit
vážné nebo smrtelné poranění osob.
•
Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je
jakkoliv poškozen. Poškozené
a nefunkční nabíjecí kabely smí opravovat pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby
přes něj vozidlo nepřejelo, aby na něj
nikdo nestoupl, aby se nikdo nezachytil
a aby nedošlo k jakémukoliv poškození
kabelu či poranění osob.
•
Nabíječku před čištěním odpojte ze
zásuvky ve zdi.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací šňůře nebo rozbočovací
zásuvce.
•
Nepoužívejte žádný adaptér mezi nabíjecím kabelem a elektrickou zásuvkou.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu
a jeho komponentů řiďte pokyny výrobce.
434
DŮLEŽITÉ
Rozbočovací konektory, adaptéry, prodlužovací kabely, přepěťová ochrana a podobná zařízení se nesmí používat v kombinaci s nabíjecím kabelem, protože by
mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem apod.
Adaptér mezi zásuvkou 230 V (střídavý
proud) a nabíjecím kabelem se smí používat pouze v případě, že je schválen v souladu s IEC 61851 a IEC 62196.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Nabíjecí kabel a související díly se nesmí
namáčet a ponořovat do vody.
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození
zásuvky 230 V. Než vytáhnete nabíjecí
kabel z nabíjecí zásuvky a potom ze
zásuvky 230 V, musíte vždy nabíjení
vypnout.
DŮLEŽITÉ
Řídicí jednotka a její konektor nesmí být
vystaveny přímému slunečnímu svitu.
V těchto případech je ohrožena ochrana
konektoru před přehřátím nebo může dojít
k omezení nebo přerušení napájení
hybridní baterie.
DŮLEŽITÉ
K čištění nabíjecího kabelu používejte čistý
hadřík navlhčený ve vodě nebo ve slabém
čisticím prostředku. Nepoužívejte chemické látky nebo rozpouštědla.
Související informace
•
Jistič zemní ochrany v nabíjecím kabelu
(str. 435)
•
Sledování teploty nabíjecího kabelu
(str. 436)
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Jistič zemní ochrany v nabíjecím
kabelu
Řídicí jednotka nabíjecího kabelu obsahuje
vestavěný jistič zemní ochrany, který chrání
vozidlo a uživatele před úrazem elektrickým
proudem způsobeným chybou systému.
VAROVÁNÍ
Hybridní baterie se musí dobíjet pouze přes
uzemněnou a schválenou zásuvku 230 V
(střídavý proud). Pokud kapacita zásuvky
nebo okruhu pojistky není známa, požádejte o kontrolu kapacity autorizovaného
elektrikáře. Pokud byste nabíjeli s kapacitou převyšující kapacitu okruhu pojistky,
mohlo by dojít k požáru nebo poškození
okruhu pojistky.
VAROVÁNÍ
•
Přepěťová ochrana nabíjecího kabelu
pomáhá chránit nabíjecí systém
vozidla, ale nedokáže zabránit vzniku
přetížení.
•
Nikdy nepoužívejte viditelně opotřebené nebo poškozené elektrické
zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo
vážnému poranění osob.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovacímu kabelu.
•
Údržbu a výměnu hybridní baterie smí
provádět pouze vyškolený kvalifikovaný
servisní technik Volvo.
•
Nepoužívejte nabíjecí kabely, které nejsou doporučovány.
•
Mezi nabíjecí kabel a elektrickou
zásuvku nepřipojujte externí časovač.
DŮLEŽITÉ
LED3 kontrolky na řídicí jednotce.
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Pokud se aktivuje jistič zemní ochrany, který je
zabudován do řídícího modulu, LED kontrolka
2 bliká červeně a LED kontrolka 1 nesvítí:
zkontrolujte zásuvku 230 V (střídavé napájení).
Ochrana před zkratem se zemí nechrání
elektrickou instalaci/zásuvku 230 V (střídavý proud).
3 LED
(Light Emitting Diode)
}}
435
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
||
Sledování teploty nabíjecího
kabelu
Aby bylo možné vždy dobíjet hybridní baterii
ve vozidle bezpečně, obsahuje řídicí jednotka
zařízení, které sleduje teplotu nabíjecího
kabelu a konektoru.
Teplota se sleduje v řídicí jednotce a konektoru.
DŮLEŽITÉ
Pokud funkce sledování teploty opakovaně
automaticky snížila úroveň nabíjecího proudu nabíjení se přerušilo, je nutné prozkoumat a napravit příčiny přehřívání.
Související informace
•
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
•
•
•
Zkontrolujte kapacitu zásuvky.
Pokud dojde k překročení celkového
zatížení, musí odpojit ostatní elektronická zařízení, která jsou připojena ke
stejnému pojistkovému obvodu.
Pokud je zásuvka poškozena, nepřipojujte nabíjecí kabel.
Související informace
•
•
436
Nabíjecí kabel (str. 433)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 441)
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
Sledování v řídicí jednotce
Je-li teplota řídicí jednotky příliš vysoká, nabíjení se vypne. Cílem je chránit elektroniku. To
se může stát, například, při vysoké venkovní
teplotě nebo když prudké slunce svítí přímo na
řídicí jednotku.
Sledování konektoru
Pokud příliš stoupne teplota ve zdroji napájení,
ke kterému je připojen nabíjecí kabel, nabíjecí
proud se sníží. Pokud teplota překročí kritickou hranici, nabíjení se zcela zastaví.
Nabíjecí kabel (str. 433)
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí
zásuvky
Krytka nabíjecí zásuvky pro hybridní baterii se
otevírá manuálně.
Začněte dobíjet hybridní baterii
Hybridní baterie ve vozidle se dobíjí nabíjecím
kabelem mezi vozidlem a zásuvkou 230 V4
(střídavý proud).
VAROVÁNÍ
•
Hybridní baterie se musí dobíjet maximálním povoleným nabíjecím proudem
nebo nižším proudem v souladu s platnými místními a národními doporučeními pro hybridní dobíjení ze zásuvek/
konektorů 230 V (střídavý proud).
•
Hybridní baterie se smí dobíjet pouze
ze schválené uzemněné zásuvky
230 V5 nebo z dobíjecí stanice a volným nabíjecím kabelem (Mode 3),
který dodala společnost Volvo.
•
Ochrana před zkratem se zemí u řídicí
jednotky chrání vozidlo, ale přesto hrozí
přetížení sítě 230 V.
•
Nepoužívejte viditelně opotřebené
nebo poškozené napájecí zásuvky, protože by mohlo dojít k požáru, poškození předmětů a/nebo poranění osob.
•
•
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze nabíjecí kabel, který je
dodáván s vozidlem, nebo náhradní kabel,
který doporučuje společnost Volvo.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel, pokud
hrozí úder hromu nebo zásah blesku.
POZNÁMKA
Zatlačte na zadní část krytu a uvolněte jej.
Volvo doporučuje používat v souladu s IEC
62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
Otevřete kryt.
Kryt zásuvky nabíjecího vstupu zavřete v opačném pořadí.
Nikdy nepoužívejte adaptér.
Související informace
•
•
•
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 437)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
4 Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
5 Další možností je použít ekvivalentní zásuvky s jiným
napětím v závislosti na trhu.
}}
437
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
||
VAROVÁNÍ
•
Do nabíjecího kabelu je zabudován
jistič. Systém se musí dobíjet pouze
přes uzemněné a schválené zásuvky.
•
Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího kabelu nacházejí děti, musí být
pod dohledem.
•
Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt s vysokým napětím může způsobit
vážné nebo smrtelné poranění osob.
•
Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je
jakkoliv poškozen. Poškozené
a nefunkční nabíjecí kabely smí opravovat pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby
přes něj vozidlo nepřejelo, aby na něj
nikdo nestoupl, aby se nikdo nezachytil
a aby nedošlo k jakémukoliv poškození
kabelu či poranění osob.
•
Nabíječku před čištěním odpojte ze
zásuvky ve zdi.
•
Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací šňůře nebo rozbočovací
zásuvce.
•
Nepoužívejte žádný adaptér mezi nabíjecím kabelem a elektrickou zásuvkou.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu
a jeho komponentů řiďte pokyny výrobce.
438
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte, zda 230 V (střídavý proud)
zásuvka zajistí odpovídající napájení elektricky dobíjených vozidel. Pokud máte
pochybnosti, požádejte o kontrolu zásuvky
kvalifikovaného odborníka.
Pozor - před nabíjením musí být vozidlo
vypnuté.
Vytáhněte nabíjecí kabel z úložné schránky
pod podlahou zavazadlového prostoru.
Připojte nabíjecí kabel k zásuvce 230 V.
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Otevřete krytku dobíjení. Sundejte
ochranný kryt nabíjecí rukojeti a potom
zatlačte rukojeť zcela do zásuvky pro
vozidlo.
Kryt dobíjecí rukojeti zajistěte na místě
podle obrázku.
DŮLEŽITÉ
Abyste nepoškodili lak např. při velkém
větru, umístěte ochranný kryt nabíjecí rukojeti tak, aby se nedotýkal vozidla.
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
3. Madlo dobíjení nabíjecího kabelu je připevněno/zajištěno a nabíjení se spustí přibližně do 5 sekund. Jakmile se spustí
nabíjení, kontrolka LED na nabíjecí
zásuvce bliká zeleně. Na displeji řidiče se
zobrazí odhadovaná zbývající doba nabíjení nebo informace, že dobíjení nefunguje
dle očekávání.
Nabíjení baterie lze dočasně přerušit,
pokud se vozidlo odemkne:
•
a otevřou se dveře - nabíjení se spustí
do několika minut.
•
a dveře se neotevřou - vozidlo se automaticky znovu zamkne. Nabíjení se
spustí po 1 minutě.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevytahujte nabíjecí kabel ze
zásuvky 230 V (střídavý proud), pokud probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození
zásuvky 230 V. Než vytáhnete nabíjecí
kabel z nabíjecí zásuvky a potom ze
zásuvky 230 V, musíte vždy nabíjení
vypnout.
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce
vozidla
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 437)
Nabíjecí zásuvka indikuje stav nabíjení
pomocí kontrolky LED.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 439)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 444)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 441)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
Umístění kontrolky LED na nabíjecí zásuvce ve
vozidle.
Kontrolka LED zobrazuje aktuální stav nabíjení. Pokud se kontrolka LED nerozsvítí, zkontrolujte, zda je kabel spolehlivě připojen do
zásuvky ve zdi a do zásuvky ve vozidle. Bílá,
červená nebo žlutá kontrolka se aktivují při
zapnutí osvětlení v prostoru pro cestující. Tyto
kontrolky zůstanou na chvíli svítit po vypnutí
osvětlení v prostoru pro cestující.
Během nabíjení může pod vozidlo kapat kondenzát z klimatizace. Jedná se o normální jev,
který vzniká ochlazováním hybridního akumulátoru.
}}
439
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
||
Kontrolka
LED svítí
Popis
Bílá
Kontrolka LED.
Žlutá
Režim čekáníA - čeká se
na spuštění dobíjení.
Bliká zeleně
Nabíjí seB.
Zelená
Nabíjení bylo ukončenoC.
Červená
Byla zjištěna závada.
A
B
C
Například, po otevření dveří nebo v případě, že se nezajistí
rukojeť nabíjecího kabelu.
Čím pomaleji bliká, tím blíž je okamžik plného nabití.
Po chvíli zhasne.
Související informace
•
•
•
•
440
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 444)
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 441)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Stav nabíjení na řídicí jednotce
nabíjecího kabelu
LED kontrolka 1
LED kontrolka 2
Jednotlivé kontrolky na řídicí jednotce nabíjecího kabelu zobrazují stav probíhajícího nabíjení a stav po dokončení nabíjení.
LED6 kontrolky na řídicí jednotce.
6 LED
(Light Emitting Diode)
}}
441
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
||
LED 1
LED 2
Stav
Popis
Doporučená akce
Bliká modře,
žlutě a červeně
Bliká modře,
žlutě a červeně
Iniciace
Automatický test
Počkejte na dokončení automatického testu.
Svítí modře
Nesvítí
Pohotovostní stav
Nabíjecí kabel není připojen k vozidlu.
Připojte nabíjecí kabel k nabíjecí zásuvce.
Bliká modře
Nesvítí
Pohotovostní stav
Nabíjení je možné, ale nebylo aktivováno elektronikou vozidla.
Počkejte na zahájení nabíjení.
Bliká modře
Bliká modře
Nabíjí se.
•
Elektronika vozidla spustila nabíjení.
•
Nabíjí se.
Počkejte, dokud nebude akumulátor plně nabitý.
Nesvítí
Bliká žlutě
Nabíjí se.
Sledování teploty zjistilo nárůst
teploty. Nabíjení pokračuje s omezeným výkonem.
Znovu spusťte nabíjení. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte odborníka.
Nesvítí
Svítí žlutě
Nabíjení nelze
provést.
U zásuvky 230 V zareagovalo monitorování teploty.
Znovu spusťte nabíjení. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte odborníka.
Nesvítí
Bliká červeně
Nabíjení nelze
provést.
Aktivoval se jistič zemní ochrany na
nabíjecím kabelu.
1.
Vytáhněte nabíjecí kabel ze zásuvky 230 V.
2. Jistič zemní ochrany se resetuje po 10 sekundách a jednotka se restartuje.
3. Zasuňte nabíjecí kabel do 230V zásuvky.
4. Pokud problém přetrvává, kontaktujte odborníka.
Bliká červeně
442
Svítí červeně
Nabíjení nelze
provést.
Nabíjecí kabel je připojen k neuzemněné 230V zásuvce.
Zasuňte nabíjecí kabel do uzemněné zásuvky 230 V.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
LED 1
LED 2
Stav
Popis
Doporučená akce
Bliká červeně
Bliká červeně
Nabíjení nelze
provést.
Vnitřní porucha. Nabíjecí kabel je
poškozen a musí být opraven.
Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
Související informace
•
•
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 439)
Stav nabíjení na displeji řidiče (str. 444)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
443
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Stav nabíjení na displeji řidiče
Na displeji řidiče se zobrazuje stav s obrázkem a textem. Informace se zobrazují, dokud
funguje displej řidiče.
Obrázek
A
444
Zpráva
Popis
Společně se zobrazí Plně nabito v: [Čas] s animací s modře pulzujícím
světlem přes nabíjecí kabel.
Nabíjení pokračuje a zobrazuje se přibližný čas do
okamžiku, kdy bude baterie plně nabita.
Zobrazí se text Dobíjení dokončeno. Zobrazení vozidla se zobrazí společně s kontrolkou LED na nabíjecí zásuvce, která se rozsvítí zeleně.
Baterie je zcela nabita.
Zobrazí se text Chyba dobíjení. Indikátor LED v nabíjecí zásuvce se
rozsvítí červeně.
Došlo k závadě, zkontrolujte připojení nabíjecího
kabelu k nabíjecí zásuvce ve vozidle a k zásuvce
230 VA (střídavý proud).
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
POZNÁMKA
Pokud se displej řidiče jistou dobu nepoužívá, ztlumí se. Displej lze znovu aktivovat
některým z následujících způsobů:
•
•
•
sešlápnutím brzdového pedálu
otevřením některých dveří
nastavením vozidla do polohy zapalování I, a to tak, že otočíte knoflík
START ve směru hodinových ručiček
a pak jej uvolníte.
Související informace
•
•
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Symboly a zprávy související s Twin
Engine na displeji řidiče (str. 447)
•
Stav nabíjení v nabíjecí zásuvce vozidla
(str. 439)
•
Stav nabíjení na řídicí jednotce nabíjecího
kabelu (str. 441)
•
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
445
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Konec dobíjení hybridní baterie
Nabíjení ukončíte tak, že odemknete vozidlo,
vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí zásuvky ve
vozidle a potom ze zásuvky 230 V7 (střídavý
proud).
DŮLEŽITÉ
Před odpojením nabíjecího kabelu ze
vstupní nabíjecí zásuvky vozidla se vozidlo
musí odemknout odemykacím tlačítkem na
dálkovém ovladači s klíčem. To je nutné i v
případě, kdy dveře na vozidle jsou již
odemknuté. Pokud se vozidlo neodemkne
odemykacím tlačítkem, může dojít
k poškození nabíjecího kabelu nebo
systému.
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem - nabíjení je ukončeno
a zajištěná rukojeť nabíjecího kabelu se
uvolní/odjistí.
Vraťte nabíjecí kabel do prostoru pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
Nabíjecí kabel se automaticky zajistí
Pokud se nabíjecí kabel neodpojí z nabíjecí
zásuvky, znovu se automaticky zajistí krátce
po odjištění tak, aby se maximalizoval dojezd
a nabíjení a aby bylo možné před cestou použít teplotní přípravu. Pokud se vozidlo odemkne dálkovým ovladačem s klíčem, nabíjecí
kabel lze opět odpojit. U vozidel s výbavou
Passive Entry* můžete k zamknutí a odemknutí použít opět kliku.
POZNÁMKA
Vždy odemkněte vozidlo tak, aby se nabíjení zastavilo před vytáhnutím přípojky ze
zásuvky 230 V (střídavý proud). Upozorňujeme, že se nabíjecí kabel musí vytáhnout
nejdříve z nabíjecí zásuvky ve vozidle a až
potom ze zásuvky 230 V, a to proto, aby
se zabránilo poškození systému a aby
nedocházelo k náhodnému dobíjení.
Vytáhněte kabel ze zásuvky 230 V.
Odpojte kabel z nabíjecí zásuvky a zavřete
kryt.
Související informace
•
•
•
•
7
446
Otevírání a zavírání krytky nabíjecí zásuvky
(str. 437)
Nabíjecí kabel (str. 433)
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 437)
Napětí v zásuvce se musí měnit v závislosti na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Symboly a zprávy související
s Twin Engine na displeji řidiče
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se systému Twin
Symbol
Engine. Mohou se zobrazit rovněž v kombinaci s všeobecnými indikačními a výstražnými kontrolkami. Jakmile budou problémy
odstraněny, zhasnou.
Zpráva
Popis
12V baterie
Porucha hybridní baterie. Kontaktujte servisA a požádejte, aby baterii co nejdříve zkontrolovali.
Porucha nabíj.,nutný serv. Jeďte do
servisu.
12V baterie
Porucha nabíjení Bezpečně zastavte
12V baterie
Porucha pojistky Nutný servis
VN baterie
Přehřívání, bezpeč. zastav.
Snížený výkon
Omezená maximální rychlost vozidla
Pohonný systém
Nepravidel. chod v nízké rychlosti,
s vozem lze jet
Porucha hybridní baterie. Bezpečně zastavte vozidlo a požádejte servisA, aby co nejdříve
zkontroloval baterii.
Porucha hybridní baterie. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co nejdříve
zkontrolovali.
Zdá se, že teplota hybridní baterie abnormálně stoupá. Zastavte vozidlo a vypněte motor.
Počkejte alespoň 5 minut a pokračujte v jízdě. Zavolejte do servisuA nebo zvenku zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Až potom pokračujte v jízdě.
Hybridní baterie není dostatečně nabita pro jízdu vysokou rychlostí. Baterii co nejdříve
dobijte.
Hybridní systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co
nejdříve zkontrolovali.
}}
447
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
||
Symbol
Zpráva
Popis
Porucha syst. hybridu
Hybridní systém je při parkování je vypojen. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby
funkci co nejdříve zkontrolovali.
Doporučen servis
Dobíjecí kabel
Vytáhněte před startem
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
448
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 437)
Konec dobíjení hybridní baterie (str. 446)
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Výstražné symboly na displeji řidiče
(str. 95)
Kontrolky na displeji řidiče (str. 92)
Indikace hybridu (str. 85)
Indikace hybridní baterie (str. 86)
Zobrazí se, když se řidič pokusí nastartovat vozidlo a k vozidlu je připojen nabíjecí kabel.
Odpojte nabíjecí kabel a sundejte z dobíjení krytku.
ELEKTRICKÝ PROVOZ A DOBÍJENÍ
Dlouhodobé skladování vozidel
s hybridními bateriemi
POZNÁMKA
Pro dlouhodobé skladování vyberte co nejchladnější místo, aby se minimalizovalo
stárnutí baterie. Během léta by mělo
vozidlo zůstávat spíše uvnitř nebo venku ve
stínu, podle místa nejnižší teploty.
Aby při dlouhodobém skladování (déle než
1 měsíc) hybridní baterie netrpěla doporučujeme udržovat úroveň nabití na cca. 25 %.
Viz indikace na displeji řidiče.
Postupujte následovně:
Související informace
•
•
•
1.
Začněte dobíjet hybridní baterii (str. 437)
Indikace hybridní baterie (str. 86)
Dobíjení hybridní baterie (str. 431)
Pokud je stav nabití vysoký, jezděte
s vozidlem, dokud nebude stav nabití cca.
25 %. Pokud je baterie vybitá, dobijte ji na
cca. 25 %.
2. Pokud se hybridní baterie skladuje déle
než 6 měsíců nebo úroveň nabití klesne
výrazně pod 25 %, dobijte baterii na cca.
25%, abyste tím kompenzovali přirozené
vybíjení, ke kterému během skladování
dochází. Úroveň nabití průběžně kontrolujte na displeji řidiče.
449
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nastartujte vozidlo
Startování vozidla:
Vozidlo se startuje startovacím knoflíkem
v tunelové konzole, když se dálkový ovladač
s klíčem nachází v prostoru pro cestující.
DŮLEŽITÉ
Vozidlo nelze nastartovat, pokud je nabíjecí
kabel stále připojený. Před nastartováním
vozidla musíte nabíjecí kabel vytáhnout
z nabíjecí zásuvky.
1.
Startovací knoflík na tunelové konzole.
VAROVÁNÍ
Než nastartujete:
•
•
•
Připoutejte se bezpečnostním pásem.
Nastavte sedadlo, volant a zrcátka.
Musí být možné sešlápnout brzdový
pedál na doraz.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo umožňuje
startovat bez klíče (Passive Start).
1
452
Dálkový ovladač s klíčem musí být ve
vozidle. U vozidel s funkcí Passive Start se
klíč musí nacházet v přední části prostoru
pro cestující. Pokud do výbavy vozidla
patří zamykání/odemykání bez klíče*, klíč
může být kdekoliv ve vozidle.
2. Sešlápněte brzdový pedál na doraz1.
U vozidel s automatickým řazením musí
být zařazena poloha P nebo N. U vozidel
s manuálním řazením se řadicí páka musí
nacházet v neutrálu a musí být sešlápnutý
spojkový pedál.
motor zůstává vypnutý. To znamená, že po
otočení startovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček se "spustí" elektromotor
a vozidlo se může rozjet. Nastartované vozidlo
poznáte podle zhasnutí kontrolek na displeji
řidi