Volvo XC40 Quick start guide

Volvo XC40 Quick start guide
XC40
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Stručný průvodce Quick Guide popisuje výběr funkcí ve vašem novém voze Volvo. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve
vozidle, v aplikaci a na webové stránce.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde
je přístupná přes horní zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro
chytré telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video
pro vybrané funkce.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky, instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo
a vlastnictví tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje
informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si
lze objednat.
OBSAH
01. SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZIDLEM VOLVO
V této kapitole najdete informace o některých systémem Volvo pro služby, přehled exteriéru a interiéru vozidla
a informace o středovém displeji.
02. INTERIÉR A PŘIPOJENÍ
Zde se dočtete o různých funkcích v prostoru pro cestující např. o nastaveních sedadla a připojení k internetu.
03. ZOBRAZENÍ NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Zde najdete informace o jednotlivých hlavních zobrazeních středového displeje, ze kterého můžete ovládat
řadu funkcí ve vozidle.
04. CHYTRÁ JÍZDA
V této kapitole popisujeme některé ze systémů podpory řidiče ve vozidle a nabízíme tipy k úspornější jízdě
s vozidlem.
05. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU
Zde najdete jednotlivé povely a fráze, které můžete použít u systému rozpoznávání hlasu ve vozidle.
06. SPECIÁLNÍ TEXTY
Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.
V době publikování jsou všechny známé typy doplňků / příslušenství označeny hvězdičkou: *.
01
01
ZAČÍNÁME
Abyste mohli začít používat své Volvo optimálním způsobem, nabízíme pár funkcí, rad a tipů, se kterými je vhodné se seznámit.
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které umožňuje přístup k celé řadě služeb
pomocí jediného uživatelského jména a hesla. Zde patří Volvo On
Call*, mapové služby*, osobní přihlášení na stránce volvocars.com
a možnost zarezervovat si servis a opravy. Volvo ID můžete vytvořit
na stránce volvocars.com, nebo můžete použít aplikaci Volvo On
Call, nebo můžete vytvořit Volvo ID přímo ze svého vozidla.
Sensus
Sensus je inteligentní rozhraní vozidla, které se ve vozidle používá
pro vše, co souvisí se zábavou, připojením k internetu, navigací*
a informačními službami. Komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem umožňuje Sensus.
Volvo On Call*
Volvo On Call umožňuje přímý kontakt1 s vozidlem a další pomoc
a pohodlí 24 hodin denně. Aplikace Volvo On Call, například, informuje, kdy se musí vyměnit žárovky a kdy se musí doplnit kapalina
do ostřikovačů. Můžete zamknout a odemknout vozidlo, zkontrolovat hladinu paliva a zobrazit nejbližší čerpací stanice. Teplotní přípravu lze nastavovat a spouštět pomocí ovládání klimatu při parkování nebo pomocí funkce dálkového spuštění vozidla2. Začněte tím,
že si stáhnete aplikaci Volvo On Call.
Aplikace Volvo On Call zahrnuje rovněž pomoc na cestách, další
bezpečnostní služby a pomoc v případě tísně. K tomu jsou určena
tlačítka ON CALL a SOS ve stropní konzole.
Profily řidiče
Mnohá z nastavení prováděných ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče.
Každý klíč lze propojit s profilem řidiče. Další informace o profilech
řidiče najdete v kapitole Horní zobrazení v průvodci Quick Guide.
1
2
Vozidlo i mobilní zařízení musí mít mobilní pokrytí nebo jiné připojení k internetu.
K dispozici u některých modelů a na určitých trzích.
01
01
PŘEHLED, EXTERIÉR
Zkontrolujte a uložte nový tlak vzduchu v pneumatikách
(ITPMS)* přes TPMS v aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací
na středovém displeji. V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách bude na displeji řidiče nepřetržitě svítit symbol .
V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách zkontrolujte
a upravte tlak ve všech čtyřech pneumatikách a stisknutím tlačítka Kalibrovat tlak a uložit uložte nový tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrola hladiny motorového oleje se provádí z aplikace Stav
vozu. Zde vidíte také stavové zprávy a informace k objednání
servisní prohlídky a opravy*.
Zpětná zrcátka lze automaticky* naklonit dolů při zařazení
zpětného chodu. Pokud se vozidlo uzamkne/odemkne pomocí
dálkového ovladače s klíčem, zpětná zrcátka se mohou automaticky sklopit/vyklopit. Tyto funkce aktivujte v horním zobrazení středového displeje: Nastavení My Car Zrcátka
a snadné nastupování.
Abyste vozidlo zamkli nebo odemkli pomocí zamykání/odemykání bez klíče*, stačí, když budete mít u sebe, např. v kapse,
dálkový ovladač s klíčem. Dálkový ovladač s klíčem se musí
nacházet přibližně do 1 m (3 stop) od vozidla.
Uchopte kliku na dveřích nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu dveří zavazadlového prostoru a vozidlo odemkněte.
Abyste vozidlo zamkli, stiskněte jemně výstupek na jedné z klik
na dveřích. Nedotýkejte se současně obou přítlačných ploch.
Panoramatická střecha* obsahuje skleněné okno a sluneční
clonu. Ovládá se ovládačem nad zpětným zrcátkem, když se
vozidlo nachází minimálně v poloze zapalování I. Do větrací
polohy otevřete tak, že ovladač stisknete směrem nahoru.
Zavřete potáhnutím ovladače dolů. Pokud chcete panoramatickou střechu zcela otevřít, potáhněte ovladač dvakrát dozadu.
Zavřete potáhnutím ovladače dvakrát dolů.
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru* lze otevřít pomocí funkce pro ovládaní dveří zavazadlového prostoru
nohou*, a to pomalým vykopnutím nohy pod levou část zadního
nárazníku. Dveře zavazadlového prostoru zavřete a zamkněte
na spodní hraně. Další možností je zavřít
pomocí tlačítka
dveře zavazadlového prostoru pomalým vykopnutím nohy. Aby
bylo možné odemknout dveře zavazadlového prostoru pohybem nohy, vozidlo musí být vybaveno funkcí zamykání/odemykání bez klíče*. Aby bylo možné otevřít a zavřít vykopnutím
nohy, dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet cca. 1 metr
(3 stopy) za vozidlem.
Aby dveře zavazadlového prostoru nenarazily např. v garáži
o strop, je možné naprogramovat maximální otevření. Maximální otevření nastavíte tak, že dveře zavazadlového prostoru
otevřete a zastavíte v požadované poloze. Potom stiskněte
minimálně na 3 sekundy - poloha se uloží.
01
01
ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ
Dálkový ovladač s klíčem
Jedno krátké stisknutí zamyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru, krytku hrdla plnění paliva a zapíná alarm*.
Dlouhé stisknutí zavírá současně panoramatickou střechu*
a všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru, krytku hrdla plnění paliva a vypíná alarm*.
Dlouhé stisknutí otevírá současně všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro dveře
zavazadlového prostoru.
Dlouhým stisknutím se otevírají a zavírají elektricky ovládané
dveře* zavazadlového prostoru.
Panická funkce aktivuje, v případě potřeby, směrová světla
a klakson a přivolá tak pozornost. Aktivujte tak, že stisknete
a podržíte tlačítko alespoň 3 sekundy nebo stisknete tlačítko
dvakrát do 3 sekund. Funkci lze deaktivovat pomocí stejného
tlačítka poté, kdy byla aktivována minimálně 5 sekund. Jinak se
funkce automaticky deaktivuje po 3 minutách.
Osobní zámek
Osobní zámek uzamkne dveře zavazadlového prostoru, což se
může hodit, například, když vozidlo dáváte, do servisu nebo hotelu.
– V zobrazení funkcí na středovém displeji klepněte na
Osobní zámek a aktivujte/deaktivujte tak funkci.
Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci.
Při každém použití zamykání musíte zadat čtyřmístný
kód. Při prvním použití funkce musíte zadat
doplňkový bezpečnostní kód.
Zamykání* příruční schránky se provádí manuálně pomocí klíče,
který se nachází uvnitř příruční schránky.
01
01
PŘEHLED, INTERIÉR
Středový displej se používá k ovládání mnoha hlavních funkcí
vozidla, např. média, navigace*, regulace klimatu, systémů podpory řidiče a aplikací ve vozidle.
Na displeji řidiče se zobrazují informace o jízdě, např. rychlost,
otáčky motoru, navigace* a aktivní podpora řidiče. Pomocí
nabídky aplikací, která se otevírá pomocí klávesnice na volantu
vpravo, si lze vybrat, co se bude na displeji řidiče zobrazovat.
Nastavení lze upravovat pomocí Nastavení My Car
Displej řidiče v horním zobrazení na středovém displeji.
K nastartování vozidla se používá tlačítko Start. Stiskněte startovací tlačítko a uvolněte je v poloze zapalování I. Podržte
brzdový pedál sešlápnutý a stisknutím tlačítka vozidlo nastartujte. U vozidel s manuálním řazením se musí sešlápnout také
spojkový pedál. U vozidel s automatickým řazením se musí zvolit poloha P nebo N. Vozidlo vypněte stisknutím tlačítka Start.
Jízdní režimy* se nastavují tlačítkem DRIVE MODE. Vozidlo
vždy startujte v komfortním režimu. Stisknutím tlačítka zvolte
na středovém displeji Comfort, Eco, Off Road, Dynamic/
Polestar Engineered* a Individual. Klepněte na požadovaný
jízdní režim přímo na obrazovce nebo dalším stisknutím tlačítka
přesuňte kurzor na požadovaný jízdní režim. V případě jízdního
režimu Individual můžete nastavení upravit podle požadované
jízdní charakteristiky. Konkrétní jízdní režim se aktivuje v horním zobrazení středového displeje: Nastavení My Car
Individuální jízdní režim.
Parkovací brzda se aktivuje potáhnutím ovladače
nahoru následně se rozsvítí symbol na displeji řidiče. K ručním uvolnění
zatlačte na ovladač a současně sešlápněte brzdový pedál.
Pomocí funkce "automatické brzdění stojícího vozidla" ( ) lze
uvolnit brzdový pedál a přitom je vozidlo např. na semaforech
stále zabrzděné. Před použitím automyčky musíte automatické
brzdění stojícího vozidla a automatickou aktivaci parkovací
brzdy deaktivovat. Automatická parkovací brzda se deaktivuje
v horním zobrazení středového displeje: Nastavení
Parkovací brzda a zavěšení.
My Car
Bezdrátovou nabíječku telefonu* lze použít, pokud telefon
umožňuje bezdrátové nabíjení. Odstraňte všechny předměty
z gumového panelu pod středovým displejem a umístěte telefon doprostřed. Když se telefon nabízí, v horní části středového
displeje je zobrazeno . Pokud telefon není umístěn správně
nebo pokud dobíjení brání předmět, na středovém displeji se
zobrazí zpráva.
Háček v příruční schránce lze použít, například, k zajištění
tašky, která zůstává na podlaze. Otevřete příruční schránku,
vyklopte háček, zavřete příruční schránku a zavěste uši tašky na
háček.
Vypínač airbagu spolujezdce* se nachází na konci přístrojové
desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří.
Potáhněte vypínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag
aktivujte/deaktivujte.
01
01
STŘEDOVÝ DISPLEJ
Můžete upravovat nastavení a ovládat většinu funkcí na středovém
displeji. Na středovém displeji jsou tři hlavní zobrazení: výchozí
zobrazení, zobrazení funkcí a zobrazení aplikací. Zobrazení funkcí
a zobrazení aplikací otevřete ve výchozím zobrazením tak, že přejedete prstem vpravo nebo vlevo. Horní zobrazení je přístupné poté,
co přetáhnete horní část displeje dolů.
Vzhled na středovém displeji a na displeji řidiče změníte tak, že
zvolíte motiv v Nastavení My Car Displej řidiče v horním
zobrazení. Zde můžete rovněž zvolit tmavé nebo světlé pozadí středového displeje.
Na výchozí zobrazení se vrátíte z jiného zobrazení krátkým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Nyní se zobrazení
naposledy zvolený režim výchozího zobrazení. Dalším krátkým
stisknutím tlačítka Domů nastavíte všechny dlaždice zobrazení
Domů do standardního režimu.
Pokud chcete čistit středový displej, zamkněte dotykovou funkci
dlouhým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Obrazovku znovu aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.
Stavová lišta nahoře na displeji zobrazuje aktivity ve vozidle. Vlevo
se nachází informace o síti a připojení, informace o médiích, čas
a indikace činností probíhajících na pozadí.
V řádku klimatu dole můžete nastavit klepnutím na příslušnou
ikonu teplotu a komfort sedadla. Zobrazení klimatu otevřete klepnutím na prostřední tlačítko v řádku klimatu.
Uložení poloh
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka do požadované polohy
a na panelu dveří stiskněte tlačítko M. Rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
02
2. Do 3 sekund stiskněte tlačítko paměti 1 nebo 2. Ozve se zvukový
signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.
Použití uložené polohy:
Když jsou dveře otevřené - stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek
paměti.
Když jsou dveře zavřené - držte stisknuté jedno z tlačítek paměti,
dokud není dosažena požadovaná poloha.
ELEKTRICKY* OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Pomocí ovládacích prvků zvenku na sedadle můžete upravit např.
polohu sedadla a bederní opěrky*. K nastavení polohy sedadla se
používají dva ovladače ve tvaru sedadla. Třetí čtyřcestný ovladač*
se používá k nastavení bederní opěrky.
Ovladače ve tvaru sedadla
Pomocí spodního ovládače nastavte sedák nebo přesuňte celé
sedadlo. Pomocí zadního ovládače nastavte úhel opěradla.
Čtyřcestný ovladač*
Bederní opěrku* nastavíte stisknutím čtyřcestného ovladače.
– Potlačením nahoru nebo dolů nastavíte bederní opěrku nahoru
nebo dolů.
– Potlačením na přední nebo zadní část čtyřcestného ovladače
bederní opěrku zvýšíte nebo snížíte.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Když sklápíte dolů zadní sedadlo, opěradlo a hlavová opěrka nesmí
přijít do kontaktu s opěradlem sedadla vpředu. Abyste mohli spustit
opěradla, možná budete muset nejdříve upravit nastavení předních
sedadel.
Sklápění opěradel
Aby bylo možné sklopit zadní sedadla, vozidlo musí stát a dveře
zavazadlového prostoru musejí být otevřené. Na zadních sedadlech
nesmí nikdo sedět a nesmí zde být žádné předměty.
1. Manuálně spusťte dolů opěrku hlavy prostředního sedadla.
2. Pokud chcete sklopit levou nebo pravou část zadního sedadla,
potáhněte dopředu madlo na opěradle levého nebo pravého
zadního sedadla.
3. Opěradlo se uvolní ze zajištěné polohy a manuálně se musí sklopit dolů do vodorovné polohy.
Zvednutí opěradel
1. Opěradlo přesuňte nahoru/dozadu tak, aby se zajistilo na místě.
2. Opěrku hlavy zvedněte manuálně nahoru.
3. V případě potřeby zvedněte nahoru opěrku hlavy prostředního
sedadla.
02
02
VOLANT
Nastavení volantu
Polohu volantu můžete nastavit z hlediska výšky a hloubky.
1. Zatlačte páčku pod volantem dopředu a nastavte volant do požadované polohy.
2. Potom potáhněte páčku zpět do zajištěné polohy.
Klávesnice vlevo
Podpora řidiče se volí na displeji řidiče pomocí šipek na klávesnici
na volantu vlevo ( a ). Je-li kontrolka podpory řidiče bílá,
funkce je aktivní. Šedá kontrolka znamená, že funkce byla vypnuta
nebo se nachází v pohotovostním režimu.
Kontrolky na displeji řidiče:
Omezovač rychlosti pomáhá zabránit překročení zvolené
maximální rychlosti.
Tempomat pomáhá řidiči udržet konstantní rychlost.
Adaptivní tempomat pomáhá udržovat konstantní rychlost,
a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem
k vozidlu vpředu.
Pilot Assist pomáhá řidiči udržet vozidlo pomocí asistence
řízení mezi značením jízdního pruhu a dále pomáhá udržet konstantní rychlosti, a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Stisknutím tlačítka
vybranou funkci spustíte nebo vypnete.
Jedno krátké stisknutím
/
zvyšuje/snižuje uloženou rychlost
o 5 km/h (5 mph). Pokud tlačítko stisknete a podržíte, rychlost se
mění spojitě - na požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
/ zvětšuje/zmenšuje vzdálenost k vozidlu vpředu při použití
adaptivního tempomatu a systému Pilot Assist.
rovněž pokračujete v uložené
Jedním stisknutím tlačítka
rychlosti pro zvolenou funkci.
Klávesnice vpravo
Pomocí klávesnice na volantu vpravo můžete navigovat po displeji
řidiče.
Otevření/zavření nabídky aplikací na displeji řidiče. Z tohoto
místa můžete ovládat palubní počítač, přehrávač médií, telefon a navigaci*.
Jednotlivé aplikace procházejte tisknutím šipky vlevo nebo
vpravo.
Zvolte položku, zrušte výběr položky nebo potvrďte položku.
Např. zvolte nabídku palubního počítače nebo vymažte zprávu
na displeji řidiče.
Klepáním nahoru nebo dolů procházejte jednotlivé funkce zvolené aplikace.
Hlasitost médií zvýšíte/snížíte stisknutím tlačítka
a . Pokud
není aktivní žádná další funkce tato tlačítka lze použít k ovládání
hlasitosti.
Ovládání hlasem se aktivuje stisknutím tlačítka . Tato funkce
umožňuje ovládat hlasem např. média, navigaci a regulaci klimatu.
Řekněte např. "Radio", "Raise temperature" nebo "Cancel".
Další hlasové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.
Palubní počítač
Palubní počítač počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu
paliva a průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké informace z palubního počítače budou zobrazovány na displeji řidiče. Palubní počítač
počítá dojezd do prázdné nádrže. Pokud chcete zobrazit jednotlivé
možnosti, použijte na volantu klávesnici vpravo. Pokud se na displeji řidiče zobrazí "----", v nádrži je příliš málo paliva a dojezd nelze
spočítat. Dočerpejte palivo co nejdříve.
02
Uvítací osvětlení zapne venkovní osvětlení, když odemknete
vozidlo pomocí klíče, a pomůže vám bezpečně dostat se za tmy
k vozidlu.
Osvětlení "home safe" osvětlí do jisté míry tmu tím, že rozsvítí
část venkovního osvětlení poté, co jste vozidlo uzamkli. Funkci aktivujete po vypnutí vozidla tak, že levý páčkový přepínač přesunete
k přístrojové desce a potom jej uvolníte. Dobu, po kterou osvětlení
"home safe" bude svítit, lze nastavit na středovém displeji.
02
Resetování denního počítadla
Všechny informace v manuálně ovládaném denním počítadle kilometrů (TM) resetujete dlouhým stisknutím tlačítka RESET. Krátkým
stisknutím resetujete pouze ujeté kilometry. Denní počítadlo (TA) se
resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá 4 hodiny.
LEPÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Funkce světlometů se ovládají pomocí levého páčkového přepínače.
V režimu AUTO vozidlo zjistí, zda je tma/světlo a podle toho
nastaví osvětlení, např. když se setmí nebo vjedete do tunelu.
Otočením kolečka na páčkovém přepínači do polohy
aktivujete
dálkové světlomety, které se automaticky ztlumí, aby neoslňovaly
účastníky silničního provozu v protisměru. Přesunutím páčkového
přepínače k volantu aktivujete manuální ovládání dálkových světlometů. Přesunutím k přístrojové desce je deaktivujete.
Aktivní natáčecí světla* umožňují maximální osvětlení zatáček
a křižovatek, jelikož světlo následuje pohyby volantu. Tato funkce
se aktivuje automaticky při nastartování vozidla. Lze ji deaktivovat
v zobrazení funkcí na středovém displeji, .
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Pravým páčkovým přepínačem se ovládají lišty stěračů a dešťový
senzor.
– Pokud chcete čelní sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač
dolů.
– Posunutím páčky postupně nahoru nastavujete cyklické, normální a rychlé stírání.
– Pomocí kolečka na přepínací páčce upravte rychlost stírání.
– Posunutím přepínací páčky k volantu aktivujete ostřikování čelního skla a světlometů. Posunutím páčky k přístrojové desce aktivujete ostřikování zadního skla.
Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte na tlačítko dešťového senzoru. Páčkový spínač stěrače čelního skla
musí být v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření. Dešťový
senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho,
kolik vody detekuje na čelním okně. Otočením kolečka nahoru/
dolů nastavíte vyšší/nižší citlivost.
Stisknutím spustíte cyklické stírání zadního okna.
Stisknutím spustíte průběžné stírání zadního okna.
Servisní režim stírání čelního skla se používá, například, při
výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů. Klepnutím na
tlačítko Servisní poloha stěračů v zobrazení funkcí na
středovém displeji aktivujte nebo deaktivujte servisní
režim.
02
02
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Funkce nastavení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro
cestující se ovládají ze středového displeje, pomocí tlačítek na středové konzole nebo ze zadní části tunelové konzoly*. Některé funkce
klimatu lze ovládat také hlasovým ovládáním.
Uprostřed na středovém displeji dole se nachází ikona, kterou se otevírá zobrazení klimatu. Pokud je text Clean Zone
modrý, znamená to, že byly splněny podmínky pro dobrou
kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
– Pokud chcete automaticky regulovat některé funkce klimatu,
klepněte v zobrazení klimatu na AUTO3. Krátké stisknutí reguluje
automaticky recirkulaci vzduchu, klimatizaci a rozvod vzduchu.
Dlouhé stisknutí spustí automatickou regulaci recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvodu vzduchu. Dále se teplota a otáčky
ventilátoru změní na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň 3. Teplotu a otáčky ventilátoru můžete měnit, aniž byste
deaktivovali automatickou regulaci klimatu.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování a potom klepněte na Příprava
spuštění.
Nastavení časovače teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování
požadované datum/den.
Systém kvality vzduchu IAQS*
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package*. Jedná se
o plně automatický systém, který čistí vzduch v prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón. Funkce se aktivuje v horním zobrazení středového
displeje v Nastavení Klima Snímač kvality vzduchu.
– Klepnutím na jednu z ikon v řádku klimatu ve spodní části středového displeje upravíte teplotu, ohřev sedadla* a rychlost ventilátoru.
Pokud chcete synchronizovat4 teplotu pro všechny zóny s teplotou
na straně řidiče, stiskněte ikonu teploty na straně řidiče a tlačítko
Synchronizovat teplotu .
Teplotní příprava*
Teplotní přípravu lze nastavit na středovém displeji vozidla nebo
pomocí aplikace Volvo On Call*.
Teplotní příprava vytápí* nebo odvětrává prostor pro cestující před
jízdou. Teplotní přípravu lze spustit přímo nebo nastavit spuštění
pomocí časovače.
Přímé spuštění teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
Přidat časování a nastavte
3
4
Není k dispozici u manuálního ovládání klimatu.
Není k dispozici u 1zónového klimatu.
02
02
PŘIPOJENÍ
Pomocí systému rozpoznávání hlasu můžete přehrávat a ovládat
média, SMS a telefonní hovory a rovněž můžete vozidlo připojit
k internetu prostřednictvím různých externích zařízení, například
přes chytrý telefon. Abyste mohli používat připojená zařízení, elektrický systém vozidla musí být minimálně v poloze zapalování I.
Modem vozidla5
Nejjednodušší a nejefektivnější způsob připojení vozidla k internetu
je přes vlastní modem vozidla. Je maximálně funkční, aktivuje se
automaticky u každé cesty a nevyžaduje připojení k chytrému telefonu.
1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku pod podlahou zavazadlového prostoru.
2. Stiskněte v horním zobrazení Nastavení Komunikace
Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla.
3. Aktivujte zaškrtnutím políčka pro Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
Tethering
Je-li vozidlo připojeno k internetu přes modem, můžete sdílet připojení k internetu (Wi-Fi hotspot) s ostatními zařízeními. Klepněte
na Nastavení v horním zobrazení a na Komunikace Wi-Fi
hotspot pro vozidlo.
Bluetooth
Používejte Bluetooth především ke správě telefonních hovorů, SMS
a médií ze svého telefonu do systému vozidla. Dále můžete připojit
vozidlo k internetu přes Bluetooth. Najednou lze mít připojena dvě
zařízení Bluetooth. V tomto případě lze pro streaming médií použít
pouze jedno zařízení. Jakmile se vozidlo použije znovu a je aktivní
Bluetooth v telefonu, použijí se dva naposledy připojené telefony.
Do seznamu lze uložit až 20 zařízení, což umožní snazší komunikaci se zařízeními v budoucnu.
s bílým rámečkem. Externí zařízení se nabíjí, když je připojeno
k vozidlu.
USB porty (typ A) najdete za středovým displejem.
USB port* (typ C) se nachází na zadní části tunelové konzoly.
Pouze k nabíjení.
1. Aktivujte na telefonu Bluetooth. Abyste se mohli připojit k internetu, aktivujte v telefonu rovněž tethering.
Elektrické zásuvky
2. Na středovém displeji otevřete dílčí zobrazení telefonu.
Ve vašem vozidle jsou k dispozici následující elektrické zásuvky:
3. Klepněte na Přidat telefon. Pokud je již zařízení připojeno, klepněte na Změnit a potom Přidat telefon.
12V elektrická zásuvka. K dispozici je také
12V elektrická zásuvka* v zavazadlovém prostoru.
4. Zvolte telefon, který chcete připojit, a pokračujte podle pokynů
na středovém displeji a telefonu. Upozorňujeme, že u některých
telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
Wi-Fi
Pokud připojíte vozidlo k internetu přes Wi-Fi, můžete streamovat
online služby při vyšší rychlosti než pomocí Bluetooth. Například
můžete poslouchat internetové rádio a hudbu přes aplikace ve
vozidle, můžete stahovat/aktualizovat software atd. Připojení Wi-Fi
z chytrého telefonu funguje jako hotspot pro vozidlo a pro ostatní
externí zařízení ve vozidle.
1. Aktivujte na telefonu tethering.
2. Na středovém displeji klepněte v horním zobrazení na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace
tím políčka pro Wi-Fi.
Wi-Fi a připojení aktivujte zaškrtnu-
Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se
vozidlo odpojí. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití
aktivovat znovu.
USB
K připojení externího zařízení pro přehrávání médií můžete použít
USB. Port USB se rovněž používá pro Apple CarPlay* a Android
Auto*. Pokud jsou k dispozici dva USB porty, připojte k portu
5
Pouze vozidla s P-SIM*. Vozidla se službou Volvo On Call* využívají pro tyto služby připojení
k internetu přes modem vozidla.
02
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Můžete připojit externí zařízení a, např. telefonovat nebo přehrávat
média v systému pro přehrávání audia a média ve vozidle.
02
Správa telefonních hovorů6
Můžete telefonovat a přijímat hovory přes telefon připojený přes
Bluetooth.
Volání přes středový displej
1. Ve výchozím zobrazení otevřete vnořené zobrazení Telefon.
V protokolu hovorů, seznamu kontaktů nebo zadáním přes klávesnici zvolte, komu budete volat.
2. Stiskněte tlačítko
.
Volání pomocí klávesnice na volantu vpravo
1. Stiskněte
2. Pomocí
a pomocí Telefon nebo
přejděte na
.
procházejte výpis hovorů. K výběru stiskněte
.
Hovory můžete spravovat pomocí hlasového ovládání. Stiskněte
hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo. Hlatlačítko
sové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.
Přehrávání médií
Pokud chcete přehrávat audio z externího zařízení, musíte se připojit k vozidlu vybraným způsobem - viz různé možnosti připojení na
předchozí stránce.
Zařízení připojené přes Bluetooth
1. V připojeném zařízení spusťte přehrávání.
2. V zobrazení aplikací na středovém displeji otevřete
aplikaci Bluetooth. Spustí se přehrávání.
6
Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na
support.volvocars.com.
Zařízení připojené přes USB
1. Spusťte aplikaci USB v zobrazení aplikací.
Když se používá CarPlay, Bluetooth se vypne. Chcete-li připojit
vozidlo k internetu, použijte Wi-Fi nebo modem* vozidla.
2. Zvolte, co chcete přehrávat. Spustí se přehrávání.
MP3 přehrávač nebo zařízení připojené přes iPod
1. Spusťte v zařízení přehrávání.
2. Podle způsobu připojení otevřete iPod nebo USB.
Pokud chcete přehrávat audio ze zařízení iPod, zvolte
aplikaci iPod, a to bez ohledu na způsob připojení.
Spustí se přehrávání.
Apple® CarPlay®*7 a Android Auto*
Funkce CarPlay a Android Auto vám umožní používat určité aplikace v zařízení iOS nebo Android prostřednictvím vozidla např.
k přehrávání hudby nebo k poslechu podcastů. Interakce probíhá
přes středový displej vozidla nebo přes zařízení.
Pokud chcete používat CarPlay, musí být v zařízení iOS aktivována
služba Siri. Dále zařízení musí mít přístup k internetu přes Wi-Fi
nebo přes mobilní síť. Chcete-li používat Android Auto, potřebujete
aplikaci Android Auto, která se musí nainstalovat na zařízení
Android. Toto zařízení musí být dále připojeno k USB portu ve
vozidle.
1. Připojte zařízení k USB portu s bílým rámečkem.
2. V případě zařízení Android Auto aktivaci provedete
tak, že v zobrazení aplikací klepnete na Android Auto.
3. Přečtěte si podmínky a požadavky a připojte klepnutím na Přijmout.
4. Klepněte na požadovanou aplikaci.
Hlasové ovládání v systému CarPlay a Android Auto aktivujte dlouna pravé klávesnici na volantu. Krátkým
hým stisknutím tlačítka
stisknutím aktivujte vlastní systém hlasového ovládání vozidla.
7
Apple a CarPlay jsou registrované obchodní značky, které vlastní Apple Inc.
02
03
VÝCHOZÍ ZOBRAZENÍ
Středový displej ukazuje při spuštění výchozí zobrazení, ze kterého
můžete otevřít dlaždice nabídky pro navigaci, média a telefon
a nabídky pro naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla.
se nezobrazila na žádné z dalších dlaždic, např. Stav vozu nebo
Výkonnost řidiče. Klepnutím na toto dílčí zobrazení otevřete
naposledy používanou funkci.
Navigace - Pokud klepnete sem, otevře se navigační systém
pomocí systému Sensus Navigation*.
Nastavení cíle pomocí volného textu - Rozbalte panel
nástrojů pomocí šipky dolů na levé straně a klepněte na .
Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání. Zadejte
hledané pojmy.
03
zvětšete mapu na
Zadání cíle na mapě - Stisknutím tlačítka
maximum. Stiskněte a podržte místo, kam chcete jet, potom
zvolte Jít sem.
otevřete itinerář. Klepnutím
Vymazání cíle - Klepnutím na
na odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím
na Vymazat plán cesty vymažete celý itinerář.
Aktualizace mapy8 - Klepněte v zobrazení aplikací na
Centrum stahování. Počet dostupných aktualizací map se
zobrazí na Mapy. Klepněte na Mapy Nainstalovat
Potvrdit a aktualizuje se mapa nebo se nainstaluje zvolená
mapa. Dále si lze stáhnout mapy z support.volvocars.com do
USB paměti a potom je přesunout do vozidla.
Média - Zde se zobrazí, například, hudba z externích zdrojů,
nebo, pokud jste zvolili, FM rádio v zobrazení aplikací. Klepnutím na dílčí zobrazení otevřete nastavení. Zde můžete zobrazit
svou knihovnu hudby, rozhlasové stanice apod.
Telefon - Odsud se dostanete k funkci telefonu. Po klepnutí se
dílčí zobrazení rozbalí. Zde můžete vytáčet číslo z historie
hovorů nebo ze seznamu kontaktů, nebo můžete manuálně
zadat číslo pomocí klávesnice. Po výběru čísla klepněte na .
Naposledy používaná aplikace nebo funkce vozidla - Zde
vidíte naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla, která
8
Dostupnost funkcí se může pro jednotlivé trhy lišit.
03
ZOBRAZENÍ FUNKCÍ A ZOBRAZENÍ APLIKACÍ
Zobrazení funkcí
Přesunování ikon
Na zobrazení funkcí se dostanete, pokud ve výchozím zobrazení
přejedete prstem zleva doprava9. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce ve vozidle, např. Lane Keeping Aid,
Parkovací asistent a Start/Stop. Aktivují/deaktivují se klepnutím na
příslušný symbol. Některé funkce se otevírají v samostatném okně.
Aplikace a tlačítka funkcí vozidla v zobrazení aplikací a v zobrazení
funkcí lze v případě potřeby přesunout.
Zobrazení aplikací
1. Klepněte a podržte stisknutou aplikaci nebo tlačítko.
2. Přetáhněte aplikaci nebo tlačítko na neobsazené místo v zobrazení a uvolněte.
Pokud chcete zpřístupnit zobrazení aplikací, přejeďte prstem ve
výchozím zobrazení zprava doleva9. Zde vidíte aplikace, které jsou
dodávány s vozidlem, a aplikace, které si můžete sami stáhnout
a nainstalovat.
03
Správa a aktualizace aplikací a systémů
V části Centrum stahování v zobrazení aplikací můžete
aktualizovat některé systémy vozidla. Přitom musí být
vozidlo připojeno k internetu. Centrum stahování umožní:
Stahování aplikací - Klepněte na Nové aplikace a zvolte požadovanou aplikaci. Klepnutím na Nainstalovat stáhněte aplikaci.
Aktualizace aplikací - Klepněte na Nainstalovat vše aktualizujte
všechny aplikace. Nebo klepněte na Aktualizace aplikací a zobrazí
se seznam možných aktualizací. Zvolte požadovanou aplikaci
a klepněte na Nainstalovat.
Odinstalování aplikací - Klepněte na Aktualizace aplikací a zvolte
požadovanou aplikaci. Klepněte na Odinstalovat a odinstalujte aplikaci.
Aktualizace systémového softwaru - Klepnutím na Aktualizace
systému zobrazíte seznam aktualizací, které lze nainstalovat do
vozidla. - Klepnutím na Nainstalovat vše dole v seznamu aktualizujete veškerý software. Klepnutím na Nainstalovat aktualizujete konkrétní softwarový program. Pokud seznam není požadován, zvolte
Nainstalovat vše u tlačítka Aktualizace systému.
9
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete v opačném směru.
03
HORNÍ ZOBRAZENÍ
Na horní části displeje je karta, kterou můžete přetáhnout dolů, aby
bylo přístupné horní zobrazení. Zde jsou přístupné funkce
Nastavení, Uživatelská příručka, Profil a zprávy uložené ve vozidle.
Osobní preference
Hlasitost systému
Pokud chcete upravit nebo vypnout hlasitost zvuků systému,
například zvuk při klepnutí na obrazovku, přejděte na Nastavení
Zvuk Hlasitost systému.
V části Nastavení můžete nastavit řadu osobních preferencí,
například, nastavení displejů, zrcátek, předního sedadla, navigace*,
systému přehrávání audia a média, jazyka a hlasového ovládání.
Profily řidiče
Pokud vozidlo používá několik řidičů, každý řidič může mít
svůj osobní profil řidiče. Při každém nasednutí do vozidla
si můžete zvolit svůj profil řidiče, ve kterém jsou uloženy
vaše osobní preference. Počet profilů závisí na počtu klíčů,
které jsou pro vozidlo k dispozici. Profil Host není propojen se
žádným konkrétním klíčem.
Poslední aktivní profil řidiče je profil, který byl používán při odemykání vozidla. Profil řidiče změníte klepnutím na Profil zobrazený
nahoře na displeji.
Profily řidiče lze propojit s klíči k vozidlu. Po odemknutí vozidlo
automaticky nastaví vaše osobní preference. Připojte klíč:
Nastavení Systém Jízdní profily. Zvolte jeden z profilů řidiče
(profil Host nelze propojit). Opět se objeví výchozí zobrazení. Horní
zobrazení znovu stáhněte dolů, zopakujte podle výše uvedeného
postupu a ve vybraném profilu zvolte Upravit a potom Připojení
klíče.
Jízdní režim Individual
Pokud chcete upravit jeden z jízdních režimů Comfort, Eco nebo
Dynamic, aktivujte jízdní režim v části Nastavení My Car
Individuální jízdní režim.
03
04
PODPORA ŘIDIČE
Vaše vozidlo je vybaveno celou řadou funkcí, které vám pomáhají
jezdit bezpečně a mohou zabránit vzniku nehod. Tyto funkce
můžete aktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nezapomeňte, že funkce podpory řidiče představují pouze pomůcku
a odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozem nese vždy pouze řidič.
Vybrat si lze z následujících možností:
Asistence řízení v případě rizika kolize
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi může pomoci zmírnit
riziko, že vozidlo opustí náhodou jízdní pruh a/nebo narazí
do jiného vozidla nebo překážky. Funkce aktivně řídí
vozidlo zpět do jízdního pruhu a/nebo provede úhybný
manévr. Funkce obsahuje tři dílčí funkce: Asistence řízení
v případě rizika vyjetí, asistence řízení v případě rizika čelní
kolize a asistence řízení v případ rizika kolize do zadní části
vozidla.
City Safety™
City Safety10 vám může pomoci v kritických situacích zabránit kolizi
s vozidly, většími zvířaty, chodci nebo cyklisty resp. může zmírnit
následky takové kolize. V případě rizika kolize systém varuje
vizuálně, zvukově a brzdovými pulsy a pomáhá vám tak reagovat
včas. Pokud nebudete reagovat včas a kolize je téměř nevyhnutelná, vozidlo může zabrzdit automaticky. Systém City Safety se
aktivuje při nastartování motoru a nemůže být deaktivován.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS vás může informovat o vozidlech v mrtvém úhlu a o
rychle se přibližujících vozidlech v sousedním jízdním
pruhu.
Pilot Assist
Pilot Assist11 je komfortní funkce, která může pomoci udržet vozidlo
v jízdním pruhu a udržuje předem nastavenou vzdálenost k vozidlu
vpředu. Funkce Pilot Assist se volí a aktivuje pomocí klávesnice na
volantu vlevo. Posilování řízení funguje, když má řidič obě ruce na
volantu a je vidět, například, značení jízdních pruhů. Je-li aktivní
posilovač řízení, na displeji řidiče se objeví ZELENÝ symbol
volantu.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA s automatickou aktivací brzd je systém podpory
řidiče, který doplňuje BLIS a může varovat v případě křižující dopravy za vozidlem. Pokud nebudete respektovat
varování ze systému CTA a kolize je nevyhnutelná, tato
funkce může vozidlo zastavit. Funkce CTA se aktivuje při
zařazení zpětného chodu nebo když vozidlo začne couvat.
Lane Keeping Aid
Lane assistance (Lane Keeping Aid) může pomoci zmírnit
riziko, že vozidlo náhodou opustí svůj jízdní pruh. Požadovaný způsob asistence se volí v Nastavení My Car
IntelliSafe Režim Lane Keeping Aid v horním zobrazení středového displeje.
10
11
Není k dispozici na všech trzích.
Tato funkce může, v závislosti na trhu, patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
04
04
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot*
Park Assist Pilot může řidiči pomoci manévrovat s vozem při parkování. Úkolem řidiče je věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny na
displeji řidiče, řadit, regulovat rychlost a připravit k brzdění/zastavení.
Parkování pomocí funkce Park Assist Pilot
Při parkování jezděte rychlostí nižší než 30 km/h
(20 mph). Když funkce vyhledává místo k zaparkování,
vzdálenost mezi vozidlem a parkovacími místy by měla
být přibližně 1 metr (3 stopy).
pro parkování se vybírají na středovém displeji. Upozorňujeme, že
předměty/překážky mohou být k vozidlu blíže než jak vypadají na
obrazovce. Kamera parkovacího asistenta se aktivuje automaticky
při zařazení zpětného chodu nebo se zvolí manuálně na středovém
displeji:
– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat manuálně,
klepněte v zobrazení funkcí na Kamera.
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte
tlačítko Zaparkovat.
2. Buďte připraveni vozidlo zastavit, jakmile grafika
a text na středovém displeji upozorní, že systém
nalezl vhodné místo k zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.
3. Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé parkování
a potom zařaďte zpětný chod.
Opuštění parkovacího místa pomocí asistence Park Assist
Pilot
Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za sebou.
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte
tlačítko Vyparkujte.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by
vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta*
Kamera parkovacího asistenta může pomoci při manévrování
v úzkých místech tím, že ukazuje překážky na obrazech kamery
a graficky na středovém displeji. Zobrazení kamery a naváděcí čáry
04
04
RYZÍ RADOST Z JÍZDY
Naplánováním a úspornou jízdou můžete snížit spotřebu paliva
a emise oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek v ovzduší.
Takto snížíte dopad své činnosti na životní prostředí a zároveň
budete méně platit za spotřebované palivo. Některé faktory, avšak
nikoliv všechny, můžete ovlivnit. Dále uvádíme pár rad.
Naplánujte si jízdu a vždy:
•
Naplánujte si cestu - zbytečné zastavování a jízda proměnlivou
rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
Pokud chcete jet úsporně:
•
Aktivujte jízdní režim Eco, který upraví vozidlo pro úspornější
jízdu.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh - vypněte motor vždy,
když stojíte delší dobu.
•
Jeďte stálou rychlostí a udržujte vhodnou vzdálenost k ostatním
vozidlům a předmětům tak, abyste minimalizovali brzdění.
•
Nahusťte pneumatiky na správný tlak a pravidelně tlak vzduchu
v pneumatikách kontrolujte. Výsledky budou optimální, pokud
nahustíte pneumatiky na tlak ECO.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Faktory mimo vaší kontrolu
•
Dopravní situace.
•
Stav vozovky a topografie.
•
Venkovní teplota a čelní vítr.
Další tipy k úsporné jízdě najdete v Uživatelské příručce.
04
Hlasové povely pro telefon
•
Call [kontakt]
•
Call [číslo telefonu]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]14
Hlasové povely pro rádio a média
HLASOVÉ POVELY
05
•
Media
•
Play [interpret]
•
Play [název skladby]
•
Play [název skladby] z [album]
•
Play [název TV kanálu]*15
•
Play [rozhlasová stanice]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [vlnová délka]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM16
Systém hlasového ovládání umožňuje pomocí systému rozpoznávání hlasu12 ovládat předem nadefinovanými povely některé funkce
v přehrávači médií, v telefonu připojeném k Bluetooth, funkce
systému klimatu a funkce navigačního systému* Volvo. Hlasové
ovládání se aktivuje stisknutím tlačítka hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo.
•
DAB *
•
TV*
•
Bez ohledu na situaci lze zpravidla použít následující pokyny:
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
•
Repeat: zopakuje se poslední hlasový povel v probíhajícím dialogu.
•
Help: spustí se dialog nápovědy. Systém reaguje povely, které
lze použít v dané situaci, například, pokynem nebo příkladem.
•
Cancel: zruší se dialog13.
Hlasové povely pro ovládání klimatu
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Change country/Change state17, 18
•
Sync temperature*
•
Show favourites
•
Air on feet/Air on body
•
Clear itinerary
•
Air on feet off/Air on body off
•
Repeat voice guidance
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Turn off voice guidance
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Turn on voice guidance
•
Turn on auto*
•
Air condition on/Air condition off
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
Hlasové povely pro navigační systémy*
•
Navigace
•
Take me home
•
Go to [město]
•
Go to [adresa]
05
•
Add intersection
•
Go to [PSČ]
13
•
Go to [kontakt]
14
•
Search [kategorie POI]
•
Search [kategorie POI] [město]
16
•
Search [název POI]
18
12
15
17
Platí pro některé trhy.
Upozorňujeme, že tímto se zruší dialog pouze, když systém nemluví. Přitom dlouze tiskněte
tlačítko hlasového ovládání, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
Zprávy přes vozidlo mohou odesílat jen jisté telefony. Kompatibilita - viz
support.volvocars.com.
Platí pro některé trhy.
Dostupnost závisí na modelu a/nebo trhu.
V evropských zemích se místo "státu" používá "země".
V případě Brazílie a Indie se oblast hledání mění na středovém displeji.
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
informace týkající se bezpečnosti a musíte si
přečíst texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit
jen pro některé trhy.
VAROVÁNÍ
ZAČÍNÁME
Volvo On Call - Služby systému fungují pouze
v oblastech, kde partneři Volvo On Call mají
mobilní pokrytí, a na trzích, kde je k dispozici
Volvo On Call.
Podobně jako u mobilních telefonů se při atmosférickém rušení a malém pokrytí vysílači může
stát, např. v řídce osídlených oblastech, že spojení nebude navázáno.
Informace o varováních, důležitých informacích
a upozorněních pro služby Volvo On Call najdete
ve smlouvě k danému předplatnému Volvo On
Call a v uživatelské příručce.
Sensus Navigation* – Věnujte veškerou svou
pozornost silničnímu provozu a soustřeďte se
výhradně na jízdu. Dodržujte pravidla silničního
provozu a jezděte podle zdravého rozumu.
S ohledem na počasí nebo roční sezónu s vlivem
na stav vozovky mohou být některá doporučení
méně spolehlivá.
06
PŘEHLED, EXTERIÉR
Dveře zavazadlového prostoru - Při zavírání
a otevírání dveří zavazadlového prostoru dávejte
pozor na nebezpečí přiskřípnutí. Zkontrolujte,
zda se v blízkosti dveří zavazadlového prostoru
nikdo nenachází - rozdrcení by mohlo mít vážné
následky. Při ovládání panoramatické střechy
buďte vždy opatrní.
Zamykání/odemykání bez klíče* - Zkontrolujte,
zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k zavírání oken používá dálkový ovladač s klíčem nebo otevírání bez klíče*
pomocí kliky na dveřích.
• V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud
PŘEHLED, INTERIÉR
se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
Pokud vozidlo není vybaveno spínačem pro akti• V místech se zápalným nebo hořlavým matevaci/deaktivaci airbagu spolujezdce, airbag
riálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva,
spolujezdce bude vždy aktivován. Pokud je
dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo
• V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru
potrubí výfukových plynů z topení. Například,
jízdy. Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat,
hluboký sníh pod pravou stranou vozidla může
pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí
zabránit odvětrání topení.
cestující po směru jízdy (děti a dospělí). Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad čelní
PŘIPOJENÍ
sklo do místa, kde se nachází airbag spolu• Používejte pouze nepoškozená příslušenství
jezdce.
bez závad. Příslušenství musí mít značení CE,
Při opuštění vozidla je vždy nutné vzít sebou dálUL nebo ekvivalentní bezpečnostní značení.
kový ovladač s klíčem. Zkontrolujte, zda je elek- • Příslušenství musí být nadimenzována na 230
trický systém vozidla v režimu zapalování 0, a to
V a 50 Hz s konektory určenými pro danou
především, když jsou ve vozidle děti.
zásuvku.
Parkovací brzda by při parkování ve svahu měla • Zásuvky, konektory a příslušenství se nikdy
být vždy aktivována. K tomu, aby vozidlo vždy
nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo jinými
zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový stukapalinami. Nedotýkejte se zásuvky a nepoužípeň nebo polohu P u automatické převodovky.
vejte ji, pokud se zdá, že byla poškozena nebo
se dostala do kontaktu s vodou nebo jinou
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
kapalinou.
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
• Nepřipojujte propojovací zásuvky, adaptéry
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
nebo prodlužovací kabely k zásuvce - mohlo
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěné.
by to mít nepříznivý vliv na bezpečnostní
Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého
funkce zásuvky.
brzdění nebo nehody.
• Zásuvka je vybavena ochranným krytem.
Dávejte pozor, aby do zásuvky nic nevyčnívalo
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
a zásuvku nepoškodilo, což by bránilo správPo zvednutí nebo spuštění opěradel zkontrolujte,
nému fungování krytu. Nenechávejte děti ve
zda jsou opěradla řádně zajištěna.Po zvednutí
vozidle bez dozoru, když je zásuvka aktivní.
opěrek hlavy zkontrolujte, zda jsou opěrky řádně
zajištěny.
PODPORA ŘIDIČE
Systémy podpory řidiče, které jsou ve vozidle
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO
k dispozici, představují pro řidiče pouhý doplněk
CESTUJÍCÍ
Vyhřívaná sedadla* nesmí používat osoby, které a nezvládnou každou situaci při jakémkoliv
počasí, stavu vozovky a dopravní situaci. Nikdy
mají problémy s necitlivostí a těžce snášejí zvýšení teploty, a osoby, které mají problémy s ovlá- nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
dáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v
utrpět popáleniny.
souladu s platnými dopravními předpisy a praviTeplotní přípravu lze spustit předem pomocí
dly nese odpovědnost vždy řidič. Za brzdění
nastaveného časovače. Nepoužívejte teplotní
a řízení vozidla nese konečnou odpovědnost
přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením*.
vždy řidič.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst
v uživatelské příručce všechny kapitoly, které
souvisejí se systémy podpory řidiče ve vozidle.
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot je doplňkový systém podpory
řidiče, který nezvládá všechny situace. Tato
funkce má za úkol pouze pomoci řidiči při kolmém a rovnoběžném parkování. Za bezpečné
zaparkování a brzdění vozidla podle potřeby
nese plnou odpovědnost řidič. Při prohledávání
může systém přehlédnout předměty umístěné
hluboko na parkovišti. Za posouzení toho, zda
místo, které Park Assist Pilot nabídne k zaparkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Kamera parkovací asistence je doplňkový
systém, který pomáhá řidiči při parkování
vozidla. Tato funkce nikdy nemůže nahradit
pozornost a úsudek řidiče. Kamery mají mrtvé
úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti
vozidla. Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem k vozidlům
v protisměru.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst
v uživatelské příručce všechny kapitoly, které
souvisejí se systémy podpory řidiče ve vozidle.
HLASOVÉ POVELY
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
PŘEHLED, INTERIÉR
Jízdní režim OFF ROAD se nesmí používat při
jízdě s přívěsem bez přívěsového konektoru.
Jinak hrozí nebezpečí poškození vzduchojemu.
Bezdrátová nabíječka telefonu - Během nabíjení nesmí být na telefonu a nabíjecí desce žádné
předměty - mohlo by dojít k přehřátí.
STŘEDOVÝ DISPLEJ
K čištění středového displeje používejte hadřík
z mikrovlákna bez písku a podobných materiálů.
Při čištění středového displeje tlačte na displej
pouze zlehka. Silným tlakem byste mohli displej
poškodit.
Nestříkejte přímo na středový displej žádné
kapaliny a žíraviny. Nepoužívejte přípravek
k čištění oken, jiné čisticí prostředky, aerosolový
sprej, rozpouštědla, alkohol, čpavek nebo čisticí
prostředek obsahující abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani papírové a látkové
ručníky, které by mohly středový displej poškrábat.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Když se opěradlo sedadla sklápí dolů, na zadním
sedadle nesmí být žádné předměty. Dále nesmí
být spojené bezpečnostní pásy.
Loketní opěrka* na prostředním sedadle se musí
zasunout.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Lišta stěrače v servisní poloze - Než vrátíte
lišty stěračů do servisní polohy, zkontrolujte, zda
nepřimrzly. Pokud raménka stěrače v servisní
poloze byla vyklopena nahoru nad čelní sklo,
musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se
může aktivovat stírání, ostřik nebo dešťové čidlo.
Dále se raménka na čelní sklo musí sklopit před
tím, než se rozjedete. Tím se zabrání poškrábání
laku na kapotě motoru.
PŘIPOJENÍ
Elektrická zásuvka - maximální výkon u 12V
zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.
POZNÁMKA
PŘEHLED, EXTERIÉR
Nohou ovládané dveře zavazadlového prostoru - Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým
množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí
nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné
ztráty funkčnost. Z tohoto důvodu udržujte
čistotu.
Nohou ovládaná funkce ovládání dveří zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:
• Otevírání i zavírání pohybem nohy
• Pouze odemykání pohybem nohy (dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že je nadzvednete)
Upozorňujeme, že otevírání a zavírání pohybem
nohy funguje pouze u "elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru"*.
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač
v dosahu, může dojít k aktivaci systému v automyčce apod.
Programování maximálního otevření - Pokud
byl systém aktivován po delší dobu bez přestávky, vypne se, aby nedošlo k přehřátí. Systém
lze znovu použít po cca. 2 minutách.
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkce na dálkovém ovladači s klíčem. Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti
kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů
nebo nabíječek - pokud možno, nepokládejte je
blíže než 10-15 cm 4-6 palců.
datovou kartu, která nereaguje na telefonní
hovory a proto nemůže narušit funkci telefonu.
Internet - Data jsou přenášena (přenos dat)
pomocí internetu, za což můžete platit. Aktivace
datového roamingu a hotspotů Wi-Fi může být
spojena s dalšími poplatky. Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora. Když stahujete pomocí telefonu, nezapomeňte na zvýšené náklady hrazené v souvislosti
s přenosem dat.
Stahování dat Může mít vliv na ostatní služby,
při kterých jsou přenášena data - např. na rádio
po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní
služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto
služby. Když stahujete pomocí telefonu, nezapomeňte na zvýšené náklady hrazené v souvislosti
s přenosem dat.
Aktualizace - Pokud bude aktualizován operační
systém telefonu, může dojít k přerušení připojení
Bluetooth. V tomto případě vymažte telefon
z vozidla a potom jej znovu připojte.
PŘEHLED, INTERIÉR
Jízdní režim OFF ROAD není určen k použití na
veřejných komunikacích.
U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky
výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby
systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při které jsou emise výfukových
plynů minimální, což přispívá k ochraně životního POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Apple CarPlay a Android Auto - Společnost
prostředí.
Volvo nenese odpovědnost za obsah aplikace
VOLANT
CarPlay a Android Auto.
Palubní počítač - Při výpočtu ujeté vzdálenosti
Aby bylo možné nainstalovat Android Auto,
se mohou vyskytnout jisté odchylky, pokud
vozidlo musí být vybaveno dvěma porty USB
dojde ke změně stylu jízdy.
(hub USB)*. Pokud je na vozidle pouze jeden
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO
port USB, nelze používat Android Auto.
CESTUJÍCÍ
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete
vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Teplotní příprava - Během předběžné úpravy
teploty prostoru pro cestující musí být okna
a dveře ve vozidle zavřeny.
PŘIPOJENÍ
Modem vozidla - Upozorňujeme, že SIM karta,
která se používá k připojení k internetu přes PSIM, nesmí mít stejné telefonní číslo jako SIM
karta, kterou používá telefon. Jinak nebude
možné hovory správně připojit k telefonu. Proto
používejte k připojení k internetu SIM kartu se
samostatným telefonním číslem nebo pouze
06
TP 29618 (Czech), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement