Volvo XC40 2020 Early Uživatelská příručka

Volvo XC40 2020 Early Uživatelská příručka
XC40
U Ž IV AT E L S KÁ P Ř ÍR U ČKA
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Volvo se snaží vytvořit jedno
z nejbezpečnějších vozidel na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno
i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost
a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si
v této uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská
příručka je k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo)
a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
Vybízíme každého, aby vždy v tomto i v jiných vozidlech použil bezpečnostní pás. Neřiďte prosím vozidlo, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků – nebo máte schopnost řídit zhoršenou nějakým
jiným způsobem.
OBSAH
INFORMACE PRO MAJITELE
BEZPEČNOST
16
Volvo ID
26
Bezpečnost
42
Uživatelská příručka na středovém
displeji
17
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
26
Bezpečnost během těhotenství
42
Navigování v uživatelské příručce
na středovém displeji
18
Drive-E - čistější radost z jízdy
28
Whiplash Protection System
43
IntelliSafe - podpora řidiče a bezpečnost
31
Bezpečnostní pásy
44
Sensus - online konektivita a údržba
32
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
45
Aktualizace softwaru
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
20
Stránka podpory Volvo Cars
21
Čtení uživatelské příručky
Uživatelská příručka a životní prostředí
2
VAŠE VOLVO
Informace pro majitele
21
23
35
Předpínač bezpečnostního pásu
47
Zaznamenávání údajů
35
48
Podmínky služeb
36
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu*
Ochrana soukromí zákazníka
36
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
48
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
37
Airbagy
49
Airbagy řidiče
50
Instalace příslušenství
37
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
38
Zobrazení identifikačního čísla vozidla
39
Rozptylování řidiče
39
Airbag spolujezdce
51
Aktivace a deaktivace airbagu
spolujezdce*
52
Boční airbagy
54
Nafukovací záclony
55
Bezpečnostní režim
56
Startování a přesunutí vozidla
v bezpečnostním režimu
56
Bezpečnost dětí
57
Dětské sedačky
58
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
59
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
59
Upevňovací body i-Size/ISOFIX
pro dětské sedačky
60
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ
HLASEM
Přehled středového displeje
98
Umístění dětské sedačky
72
61
Přístroje a ovládání ve vozidle
s levostranným řízením
Ovládání středového displeje
101
Dětské bezpečnostní úchyty
62
73
Aktivace a deaktivace středového
displeje
104
Tabulka s přehledem k umístění
dětských sedaček
64
Přístroje a ovládání ve vozidle
s pravostranným řízením
Displej řidiče
76
Navigování v zobrazeních na středovém displeji
104
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů
65
Nastavení displeje řidiče
78
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
79
Spravování dílčích zobrazení na
středovém displeji
108
Palivoměr
67
Palubní počítač
79
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
68
Zobrazení funkcí na středovém displeji
111
113
113
Zobrazení údajů o jízdě na displeji
řidiče
80
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
Resetování denního počítadla
81
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji
82
Symbol na stavové liště středového displeje
Klávesnice na středovém displeji
115
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji
118
Nastavení statistiky jízdy
82
Datum a čas
83
Teploměr venkovní teploty
84
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
118
Kontrolky na displeji řidiče
84
Změna vzhledu středového displeje
120
Výstražné symboly na displeji řidiče
86
120
Licenční smlouva na displej řidiče
88
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Nabídka aplikací na displeji řidiče
92
Změna jednotek systému
121
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
93
Změna jazyka systému
121
121
Zprávy na displeji řidiče
94
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje
Spravování zpráv na displeji řidiče
95
Otevření kontextového rozložení
na středovém displeji
122
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
96
3
OSVĚTLENÍ
4
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
123
Spínače světel
138
Okna, sklo a zrcátka
154
Resetování nastavení na středovém displeji
123
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
139
Ochrana proti přivření u oken
a slunečních clon
154
Tabulka nastavení středového displeje
124
Obrysová světla
140
155
Denní světla
140
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Potkávací světla
141
Použití dálkových světel
142
Aktivní dálkové světlomety
142
Použití směrových světel
143
Aktivní natáčecí světla*
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
Profily řidiče
125
Výběr profilu řidiče
126
Přejmenování profilu řidiče
126
Ochrana profilu řidiče
127
Propojení dálkového ovladače
s klíčem s profilem řidiče
127
Resetování nastavení v profilech řidiče
129
Elektrické ovládání oken
155
Používání elektricky ovládaných oken
156
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka
157
Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka
158
144
145
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
159
146
Panoramatická střecha*
161
Brzdové světlo
146
Ovládání panoramatické střechy*
162
Nouzová brzdová světla
147
Automatické zavření sluneční
clony panoramatické střechy*
164
Zadní světlo do mlhy
Zpráva na středovém displeji
129
Spravování zpráv na středovém
displeji
130
Práce se zprávou uloženou ze
středového displeje
130
Výstražná funkce ukazatelů směru
147
Rozpoznávání hlasu
131
Použití doprovodného osvětlení
při odchodu
148
Použití systému rozpoznávání hlasu
132
Doprovodné osvětlení při příchodu
148
Použití dešťového senzoru
167
Ovládání telefonu pomocí
systému rozpoznávání hlasu
133
Osvětlení interiéru
148
168
Hlasové ovládání rádia a médií
134
Nastavení osvětlení interiéru
150
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
135
Ostřikovače čelního okna a světlometů
168
Nastavení pro hlasové ovládání
Použití stěrače a ostřikovače
zadního okna
169
Použití automatického stírání
zadního okna při couvání
170
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
165
Použití ostřikovačů čelního skla
166
SEDADLA A VOLANT
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Manuálně ovládané přední sedadlo
174
Ovládání klimatizace
186
Elektricky ovládané přední sedadlo*
175
Zóny klimatu
186
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
175
Ovládání klimatu - snímače
187
Použití uložené polohy sedadla
a vnějších zpětných zrcátek
176
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
177
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
200
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní volantu*
201
Vnímaná teplota
187
Ovládání klimatizace pomocí
systému rozpoznávání hlasu
Aktivace automatického ovládání
klimatizace
201
188
Kvalita vzduchu
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
202
189
178
Clean Zone*
189
202
Clean Zone Interior Package*
190
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro recirkulaci vzduchu
Spouštění opěradel zadních sedadel
179
Interior Air Quality System*
190
Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování
203
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
180
Aktivace a deaktivace snímače
kvality vzduchu*
191
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
204
Houkačka a ovládání na volantu
181
Filtr klimatizace
191
Zámek řízení
Distribuce vzduchu
192
Nastavení volantu
182
Změna rozvodu vzduchu
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla*
205
182
193
Otevření, zavření a směrování
ventilačních otvorů
193
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
205
Tabulka možné distribuce vzduchu
194
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného
zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek
206
206
Ovládání klimatu
197
Aktivace a deaktivace vyhřívání
předního sedadla*
199
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní předního
sedadla*
199
Regulování teploty pro přední sedadlo
207
Synchronizace teploty
208
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
200
Aktivace a deaktivace klimatizace
208
Klima při parkování*
209
5
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Teplotní příprava*
209
Potvrzení uzamknutí
220
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
247
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy*
210
Nastavení indikace zámku
221
248
Nastavení času teplotní přípravy*
211
dálkový ovladač s klíčem
222
Odemykání dveří zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu*
211
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
224
Aktivace a deaktivace dětských
bezpečnostních zámků
249
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro teplotní přípravu*
212
Nastavení dálkově ovládaného
odemykání a odemykání zevnitř
225
Automatické zamknutí během jízdy
250
251
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu*
213
225
Komfort klimatu při parkování*
214
Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru dálkovým ovladačem
s klíčem
Otevírání a zavírání elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru*
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování*
214
226
Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru*
254
Dosah dálkového ovládače s klíčem
227
215
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy*
255
Symboly a zprávy ovládání klimatu
při parkování*
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
Objednání více dálkových ovladačů
230
Soukromý zámek
216
Odnímatelná čepel klíče
257
Topení*
230
217
231
Přídavné topení*
218
Zamykání a odemykání pomocí
odnímatelné čepele klíče
257
Nezávislé topení*
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání
Alarm*
Imobilizér
258
233
Aktivace a deaktivace alarmů*
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem
260
234
Omezený režim alarmu*
261
Bezklíčový přístup a přítlačné
povrchy*
243
Funkce „deadlock“*
261
244
Dočasná* deaktivace funkce
"deadlock"
262
Zamykání a odemykání bez klíče*
Nastavení vstupu bez klíče*
245
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
245
Umístění antény systémů startování a zamykání
246
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní pomocného topení*
6
218
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
264
Tempomat
279
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
299
Síla řízení závislá na rychlosti
264
Výběr a aktivace tempomatu
280
300
Elektronické řízení stability
265
Deaktivace tempomatu
281
Varování systému podpory řidiče
v případě rizika kolize
Elektronické řízení stability ve
sportovním režimu
266
Pohotovostní režim pro tempomat
281
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
301
Aktivace a deaktivace sportovního
režimu u elektronického řízení stability
267
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
268
Stabilizační systém
269
Connected Safety
269
Aktivace a deaktivace systému
Connected Safety
270
Omezení funkce Connected Safety
271
Omezovač rychlosti
272
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
273
Deaktivace omezovače rychlosti
Adaptivní tempomat*
282
Ovládání a režim zobrazení pro
adaptivní tempomat*
Nastavení uložené rychlosti pro
podporu řidiče
302
283
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
Nastavení časového intervalu
k vozidlu vpředu
303
284
Deaktivace adaptivního tempomatu*
Automatické brzdění s funkcí podpory řidiče
304
285
Pohotovostní režim pro adaptivní
tempomat*
286
Jízdní režim pro podporu řidiče
305
Asistence při předjíždění
306
Omezení adaptivního tempomatu*
287
Použití asistenta při předjíždění
306
Přepínání mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem* na
středovém displeji
288
Radarová jednotka
307
274
Symboly a zprávy pro adaptivní
tempomat*
289
Kamerová jednotka
316
Dočasná deaktivace omezovače
rychlosti
274
Pilot Assist*
291
Omezení kamerové a radarové
jednotky
317
Omezení omezovače rychlosti
275
Ovládání a zobrazení displeje pro
Pilot Assist*
293
Doporučená údržba kamerové
a radarové jednotky
321
Automatický omezovač rychlosti
275
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
294
City Safety™
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti
322
277
Deaktivace funkce Pilot Assist*
295
Dílčí funkce systému City Safety
323
Pohotovostní režim pro Pilot Assist*
296
325
Dočasné zablokování asistence
řízení pomocí funkce Pilot Assist*
297
Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety
297
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
326
Omezení funkce Pilot Assist*
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
278
Omezení automatického omezovače rychlosti
278
Typové schválení pro radarové zařízení 308
7
8
City Safety v křižujícím dopravním
provozu
328
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation*
348
Aktivace/deaktivace asistence
řízení v případe rizika kolize
361
Omezení systému City Safety
u křižujícího provozu
329
348
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
361
Automatické brzdění v případě
ochranného vyhýbavého manévru
pomocí systému City Safety
330
Varování k maximální rychlosti
a varování o rychlostních kamerách ze systému informací
o dopravních značkách*
330
Aktivace a deaktivace varování ze
systému informací o dopravních
značkách*
349
Brzdy City Safety pro vozidla
v protisměru
Omezení funkce City Safety
331
Omezení systému informací
dopravních značek*
350
Zprávy pro City Safety
334
Driver Alert Control
Rear Collision Warning*
351
335
Omezení funkce Rear Collision
Warning*
352
335
Aktivace a deaktivace systému
Driver Alert Control
Výběr navádění na odpočívadlo
v případě varování s funkcí Driver
Alert Control
353
Omezení funkce Driver Alert Control
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Aktivace/deaktivace asistenta pro
udržování jízdních pruhů
355
BLIS*
336
Aktivace a deaktivace systému BLIS
337
Omezení funkce BLIS
338
Zprávy pro BLIS
339
Asistence řízení při riziku čelní kolize
362
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
363
Omezení asistence řízení v případě rizika kolize
364
Symboly a zprávy pro asistenci
řízení v případě rizika kolize
365
Parkovací asistent*
366
Aktivní parkovací asistence
vpředu, vzadu a po stranách*
367
Aktivace/deaktivace systému
parkovací asistence*
368
353
Omezení parkovacího asistenta
368
353
Symboly a zprávy pro parkovací
asistenci
370
Cross Traffic Alert*
340
Parkovací kamera*
Aktivace a deaktivace systému
Cross Traffic Alert*
371
341
Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu
356
Umístění kamery parkovacího asistenta a sledované oblasti*
372
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
341
Čáry parkovací asistence pro
kameru parkovací asistence*
374
343
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
356
Zprávy pro Cross Traffic Alert*
Informace o dopravních značkách*
344
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
357
359
Pole snímačů u systému parkovací asistence
376
Režim zobrazení pro asistenta
jízdních pruhů
360
Aktivace kamery parkovacího asistenta
377
Asistent řízení při nebezpečí kolize
Aktivace/deaktivace informací
o dopravních značkách*
345
Režim zobrazení u informací
o dopravních značkách*
345
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Symboly a zprávy pro kameru
parkovacího asistenta
379
Aktivní parkovací asistent*
380
Možnosti parkování s aktivní
parkovací asistencí*
381
Použití aktivního parkovací asistenta*
381
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného vozidla s parkovací asistencí*
384
Omezení aktivního parkovacího
asistenta*
385
Zprávy aktivní parkovací asistence*
387
Nastartujte vozidlo
390
Převodovka
404
Vypnutí vozidla.
391
Manuální převodovka
404
Možnosti zapalování
392
Automatická převodovka
405
Výběr režimu zapalování
393
406
Alkoholový zámek*
394
Zařazené převodové stupně
u automatické převodovky
Vypojení alkoholového zámku*
395
Řazení pomocí pádel na volantu*
408
Před nastartováním motoru
s alkoholovým zámkem*
395
Blokování páky voliče
409
Funkce kick-down
410
Funkce brzd
396
Indikátor řazení převodových stupňů
410
Nožní brzda
396
Pohon všech kol*
411
Zesílení brzdné síly
397
Jízdní režimy*
411
Brzdění na mokrých cestách
398
Změna jízdního režimu*
414
Brzdění na sypaných cestách
398
Jízda Eco
414
Údržba brzdového systému
398
416
Parkovací brzda
399
Aktivace a deaktivace jízdního
režimu Eco pomocí funkčního tlačítka
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
399
Funkce Start/Stop
417
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
401
Jízda s funkcí start/stop
417
Deaktivace funkce Start/Stop
419
Parkování ve svahu
401
Podmínky funkce Start/Stop
419
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
401
421
Automatické brzdění, když vozidlo
stojí
402
Regulace světlosti* a absorbování
nárazů
Ovládání nízké rychlosti*
422
422
423
Aktivace a deaktivace automatické brzdy u stojícího vozidla
403
Aktivace a deaktivace jízdy nízkou
rychlostí* pomocí funkčního tlačítka
Pomoc při rozjezdu do svahu
403
Asistent sjíždění svahu*
Automatické brzdění po kolizi.
404
9
ZVUK, MÉDIA A INTERNET
Aktivace a deaktivace asistenta
sjíždění svahů* pomocí funkčního
tlačítka
Ekonomická jízda
Příprava na dlouhou cestu
425
426
Zimní jízda
427
Jízda ve vodě
428
Výsuvná tažná zařízení*
445
Zvuk, média a internet
464
Jízda s přívěsem
447
Nastavení zvuku
464
465
Asistent stability přívěsu*
449
Zážitek ze zvuku*
Kontrola světel přívěsu
450
Apps
465
Nosič na jízdní kola montovaný
k tažné tyči*
451
Stahování aplikací
466
Tažení vozu
452
Aktualizace aplikací
467
Montáž a demontáž tažného oka
454
Mazání aplikací
468
Odtah
455
Rádio
468
Spuštění rádia
469
469
Otevření a zavření víčka plnění
palivové nádrže
428
Používané palivo
429
Manipulace s palivem
430
HomeLink®*
456
Benzín
431
Programování HomeLink®*
457
Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice
Filtr sazí pro zážehové motory
432
Použití HomeLink®*
459
Hledání rozhlasových stanic
470
Motorová nafta
432
Typové schválení pro HomeLink®*
459
471
Prázdná nádrž a vznětový motor
434
Kompas*
460
Uložení rozhlasových kanálů do
aplikace Oblíbené rozhlasové stanice
Filtr sazí
434
Aktivace a deaktivace kompasu*
460
435
Kalibrace kompasu*
460
Řízení emisí pomocí AdBlue®
Manipulace s
AdBlue®
436
Nastavení pro rádio
472
RDS rádio
473
Digitální rádio*
474
474
Kontrola a doplňování AdBlue®
437
Vztah mezi rádiem FM a digitálním
rádiem*
Symboly a zprávy pro AdBlue®
439
Multimediální přehrávač
475
441
Přehrávání médií
475
442
Ovládání a změna média
477
Dobíjení z jiné baterie
442
Vyhledávání médií
478
Tažná tyč*
444
Gracenote®
478
Specifikace pro tažnou tyč*
445
Video
479
Přehřátí motoru a hnacího systému
Přetížení nabíjecí baterie
10
424
Přehrávání videa
479
Přehrávání DivX®
480
Nastavení pro video
480
Média přes Bluetooth®
480
Připojení zařízení přes Bluetooth®
481
Média přes USB port
481
Připojení zařízení přes USB port
481
Technické požadavky na USB paměti
482
Kompatibilní formáty médií
483
Apple®
CarPlay®*
484
Použití
Apple®
484
CarPlay®*
Nastavení pro Apple® CarPlay®*
486
Tipy k využití systému Apple®
CarPlay®*
486
Android Auto*
487
Použití Android Auto*
488
Odpojení telefonu připojeného
přes Bluetooth
494
Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi
506
Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth
495
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat
506
Odebrání zařízení připojených přes
Bluetooth
495
Aktivace a deaktivace sdílení dat
507
Spravování telefonních hovorů
495
Spravování textových zpráv
497
Nastavení pro textové zprávy
498
Správa telefonního seznamu
498
Nastavení telefonu
499
Nastavení pro zařízení Bluetooth
499
Bezdrátová nabíječka telefonu*
499
Použití bezdrátové nabíječky telefonu*
500
Vozidlo připojené k Internetu*
500
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem
Bluetooth
501
Připojení vozidla k internetu přes
telefon s aktivovaným systémem
(Wi-Fi)
502
Připojení vozidla k internetu přes
modem vozidla (SIM karta)
503
Nastavení Android Auto*
489
Tipy k využití systému Android Auto*
490
Telefon
490
Připojení telefonu k vozidlu poprvé
přes Bluetooth
491
Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth
Nastavení modemu vozidla*
493
503
504
Připojení telefonu k vozidlu
manuálně přes Bluetooth
Sdílení přístupu k internetu
z vozidla přes Wi-Fi hotspot
494
Žádné nebo slabé připojení k internetu
505
Odstraňte síť Wi-Fi
506
Sdílení dat u služeb
507
Úložné místo na pevném disku
508
Licenční smlouva pro audio a média
509
11
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky
520
Manipulace s rezervním kolem
539
NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ
A PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ
Označení velikosti pneumatiky
522
Zimní pneumatiky
539
Interiér prostoru pro cestující
523
Sněhové řetězy
540
Středový tunel
549
550
551
Označení velikosti ráfku kola
Směr otáčení pneumatik
523
Sada pro nouzovou opravu pneu
541
Používání zapalovače cigaret*
Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik
524
Použití sady pro opravu pneu
542
Vyprazdňování popelníku*
551
524
546
Elektrická zásuvka
Kontrola tlaku v pneumatikách
Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu
Používání elektrických zásuvek
Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách
552
525
Použití příruční schránky
553
Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách
526
Sluneční clony
554
Zavazadlový prostor
554
Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*
527
Doporučení k nakládání
555
Uložení nového tlaku vzduchu
v pneumatikách do monitorovacího systému*
528
Náklad na střeše a nakládání na
střešní nosiče
556
Háčky na tašky
556
Upevňovací oka
557
Kryt otvoru v zadním sedadle*
557
531
Vyklopení podlahy zavazadlového
prostoru nahoru
558
Výměna kol
532
532
Uvolnění skládací podlahy zavazadlového prostoru*
558
Sada s nářadím
Zvedák*
533
Viz stav tlaku v pneumatikách na
středovém displeji*
529
Postup v případě upozornění na
nízký tlak vzduchu v pneumatikách
Šrouby kol
12
548
533
Demontáž kola
534
Montáž kol
536
Rezervní kolo*
538
Montáž a demontáž bezpečnostní sítě* 560
Sundání a uskladnění odkládací desky
562
Lékárnička*
563
Výstražný trojúhelník
563
ÚDRŽBA A SERVIS
Servisní program Volvo
566
Akumulátor
584
Přenos dat mezi vozidlem a servisem přes Wi-Fi
566
Pomocný akumulátor
587
Symboly na bateriích
588
Recyklování baterií
589
Pojistky a centrální elektrické jednotky
589
Výměna pojistky
590
Pojistky v motorovém prostoru
591
Centrum stahování
567
Správa aktualizací systému přes
centrum stahování
567
Stav vozidla
568
Servisní knížka a opravy
569
Odesílání informací o vozidle do
servisu
570
Pojistky pod levým předním sedadlem
596
Čištění interiéru
603
Zvedněte vozidlo
571
Čištění středového displeje
Servis systému řízení klimatu
573
Otevření a zavření kapoty
573
Přehled motorového prostoru
574
Motorový olej
575
Kontrola a doplňování motorového
oleje
576
Doplnění chladicí kapaliny
Výměna světla
578
579
Umístění světel zvenku na vozidlu
579
Výměna žárovky v zadním směrovém světle
580
Výměna žárovky v brzdovém světle
581
Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků
612
Čištění ráfků kol
613
Ochrana proti korozi
613
Lak vozidla
614
Drobné opravy poškozeného laku
614
Kódy barev
615
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
615
Výměna lišt stěračů čelního skla
616
603
Nastavení lišt stěračů do servisní
polohy
617
Čištění textilního čalounění a obložení stropu
604
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
618
Čištění bezpečnostních pásů
605
Čištění koberečků a vykládaných
koberců
605
Čištění koženého čalounění*
606
Čištění koženého volantu
606
Čištění plastových, kovových
a dřevěných dílů v interiéru
607
Čištění exteriéru
607
Leštění a voskování
608
Ruční mytí
609
610
Výměna žárovky zadního mlhového světla
582
Automatická mycí linka
Vysokotlaké mytí
611
Specifikace žárovek
583
Čištění lišt stěračů
612
13
TECHNICKÉ ÚDAJE
ABECEDNÍ SEZNAM
Typová označení
622
Rozměry
625
Hmotnosti
627
Celková hmotnost při odtahování
a zatížení tažné koule
628
Technické údaje motoru
630
Motorový olej — specifikace
631
Nepříznivé jízdní podmínky pro
motorový olej
633
Chladicí kapalina — specifikace
634
Převodová kapalina - specifikace
634
Brzdová kapalina - specifikace
634
Palivová nádrž - objem
635
Objem nádrže na AdBlue®
635
Klimatizace — specifikace
635
Spotřeba paliva a emise CO2
637
Schválené velikosti kol a pneumatik
641
Minimální přípustný index zatížení
644
pneumatik a rychlostní třída pneumatik
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
14
647
Abecední seznam
649
INFORMACE PRO MAJITELE
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace pro majitele
Středový displej vozidla1
Informace pro uživatele jsou k dispozici
v několika různých formátech, a to v elektronické a tištěné podobě. Uživatelská příručka
je k dispozici na středovém displeji vozidla,
jako mobilní aplikace a na stránce podpory
společnosti Volvo Cars. V příruční schránce je
k dispozici Quick Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde najdete, mimo jiné, specifikace a informace k pojistkám. Tištěnou uživatelskou příručku si lze objednat.
Na středovém displeji přetáhněte horní zobrazení dolů
a klepněte na Uživatelská
příručka. Zde jsou k dispozici
např. možnosti vizuálního
navigování s obrázky vozidla
zvenku a zevnitř. Informace
lze prohledávat. Tyto informace jsou dále rozděleny do kategorií.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu a zvolte
vozidlo. V aplikaci jsou
k dispozici videoinstruktáže
a možnosti vizuálního navigování s obrázky
vozidla zvenku a zevnitř. Obsah lze prohledávat a jednotlivé kapitoly jsou označeny tak, aby
usnadnily navigování
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku
support.volvocars.com
a vyberte si svou zemi. Zde
najdete uživatelské příručky
online a ve formátu PDF. Na
stránce podpory Volvo Cars
jsou k dispozici videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho
vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka
je k dispozici pro většinu trhů.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce1. Obsahuje specifikace,
informace k pojistkám a přehled důležitých a praktických
informací.
Dále je v tištěném formátu k dispozici Quick
Guide, který vám pomůže seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu atd.
mohou být v tištěné verzi ve vozidle k dispozici
další informace pro uživatele.
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku
se souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo.
1
16
Kompletní tištěná příručka je dodávána s vozidlem na trzích, na kterých není k dispozici uživatelská příručka na středovém displeji.
INFORMACE PRO MAJITELE
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je
důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním
podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na středovém displeji a v
tištěné podobě, vždy platí tištěná příručka.
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony
a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému
nerozumíte, protože se tím zkomplikuje
návrat zpět ve struktuře obrazovky.
Uživatelská příručka na středovém
displeji
Digitální2 verze uživatelské příručky je
k dispozici na středovém displeji ve vozidle.
Digitální verzi uživatelské příručky otevřete
v horním zobrazení. Někdy lze z horního
zobrazení otevřít také kontextovou digitální
příručku.
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte
dolů horní zobrazení na středovém displeji
a klepněte na Uživatelská příručka.
Informace v uživatelské příručce lze zpřístupnit přímo přes domovskou stránku uživatelské
příručky nebo přes horní zobrazení.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky
není k dispozici během jízdy.
Uživatelská příručka
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 20)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 21)
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
2 Platí
pro většinu trhů.
Horní zobrazení s tlačítkem pro uživatelskou příručku.
}}
17
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Kontextová uživatelská příručka
Související informace
•
Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji (str. 18)
•
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 104)
•
Stahování aplikací (str. 466)
Navigování v uživatelské příručce
na středovém displeji
Digitální uživatelská příručka je přístupna
z horního zobrazení středového displeje ve
vozidle. Obsah lze prohledávat a jednotlivé
kapitoly jsou označeny tak, aby usnadnily
navigování.
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextovou uživatelskou příručku.
Kontextová uživatelská příručka představuje
zkratku ke článku v uživatelské příručce, která
popisuje aktivní funkci zobrazenou na obrazovce. Jakmile je kontextová uživatelská příručka k dispozici, zobrazí se vpravo od položky
Uživatelská příručka v horním zobrazení.
Klepnutím na kontextovou uživatelskou příručku zpřístupníte článek v uživatelské příručce, který souvisí s obsahem zobrazeným na
obrazovce. Například klepněte na Manuál
Navigace - zobrazí se článek, který souvisí
s otevřenou navigací.
Toto platí pouze pro některé aplikace ve
vozidle. V případě stažených aplikací třetích
stran, nelze, například, zpřístupnit některé
články, které jsou určeny pro konkrétní aplikace.
18
Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.
–
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů horní zobrazení na středovém
displeji a klepněte na Uživatelská
příručka.
Informace v uživatelské příručce lze hledat
různými způsoby. Možnosti jsou přístupné
z domovské stránky uživatelské příručky a z
horní nabídky.
INFORMACE PRO MAJITELE
Otevírání nabídky z horní nabídky
–
Stiskněte
v horním seznamu uživatelské příručky.
> Otevře se nabídka s různými
možnostmi pro vyhledání informací:
Výchozí stránka
Klepnutím na symbol se
vrátíte na výchozí stránku
v uživatelské příručce.
Kategorie
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do
hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek se může
nacházet v několika příslušných kategoriích, aby bylo
možné jej snadněji vyhledat.
1.
Quick Guide
Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro
výběr článků, které je vhodné
přečíst, abyste se seznámili
s často používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychleji přístupné. Pokud si chcete přečíst
celý článek, klepněte na něj.
Aktivní místa pro exteriér a interiér
Přehledné obrázky k exteriéru
a interiéru vozidla. Jednotlivé
části jsou označeny funkčními body, přes které se
dostanete k článkům
o daných částech vozidla.
3. Článek otevřete tím, že na něj klepnete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku
Zpět.
3. Klepnutím na nadpis článek otevřete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku
Zpět.
Oblíbené
Po stisknutí symbolu se otevřou články, které jste uložili
jako oblíbené. Pokud si
chcete přečíst celý článek,
klepněte na něj.
Ukládání a mazání článků z oblíbených
položek
Článek uložíte do oblíbených položek tak, že
v otevřeném článku stisknete
v zobrazení
nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi
oblíbené, hvězdička se zaplní: .
Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte v aktuálním článku znovu hvězdičku.
Stiskněte tlačítko Kategorie.
> V seznamu se zobrazí hlavní kategorie.
2. Klepněte na hlavní kategorii ( ).
> Zobrazí se seznam dílčích kategorií
( ) a článků ( ).
2. Klepněte na aktivní bod.
> Zobrazí se nadpis článku o daném
místě.
Video
1.
Stiskněte Exteriér nebo Interiér.
> Zobrazí se obrázky exteriéru a interiéru
s aktivními body. Přes aktivní body se
dostanete k článkům o příslušné části
vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé obrázky, potáhněte prstem vodorovně po obrazovce.
Stisknutím symbolu zobrazíte
stručná instruktážní videa pro
jednotlivé funkce ve vozidle.
}}
19
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Informace
Klepnutím na symbol zobrazíte informace o tom, jaká
verze uživatelské příručky je
k dispozici k vozidle, a zobrazíte rovněž další užitečné
informace.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
Obsah lze prohledávat a jednotlivé kapitoly
jsou označeny tak, aby usnadnily navigování.
Uživatelská příručka je k dispozici jako
mobilní aplikace3 na App Store a Google
Play. Tato aplikace je upravena pro smartphony a tablety.
Použití funkce vyhledávání v horní
nabídce
1.
V horní nabídce uživatelské příručky klepněte na
. Ve spodní části obrazovky se
objeví klávesnice.
2. Napište slovo, např. "bezpečnostní pás".
> Při zadávání písmen se zobrazují návrhy
článků a kategorií.
3. Článek nebo kategorii otevřete tak, že na
něj klepnete.
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
Klávesnice na středovém displeji
(str. 115)
•
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
Uživatelskou příručku si lze
stáhnout jako mobilní aplikaci
z App Store nebo Google
Play. QR kód, který zde
najdete, vás dovede přímo
k aplikaci. Další možností je
hledat "Volvo manual" v App
Store nebo Google Play.
Aplikace obsahuje video společně s obrázky
exteriéru a interiéru, kde jsou jednotlivá místa
vozidla zvýrazněna aktivními body, přes které
se dostanete k článkům o příslušné oblasti.
3 Pro
20
některá mobilní zařízení.
Mobilní aplikace je k dispozici na App Store a Google
Play.
Související informace
•
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
INFORMACE PRO MAJITELE
Stránka podpory Volvo Cars
Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici na webové stránce a stránce podpory
Volvo Cars.
Podpora na internetu
Pokud chcete navštívit stránku, přejděte na
support.volvocars.com. Stránka podpory je
k dispozici pro většinu trhů.
Zde se nachází podpora funkcí
jako jsou, například webové služby a funkce,
Volvo On Call*, navigační systém* a aplikace.
Konkrétní postup, například, připojení vozidla
k internetu přes mobilní telefon najdete na
videích a v podrobných pokynech.
Informace ke stažení
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation si lze ze stránky podpory stáhnout
mapy.
Uživatelské příručky ve formátu PDF
Uživatelské příručky si lze stáhnout ve formátu
PDF. Zvolte model vozidla a modelový rok
a stáhněte si požadovanou příručku.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontaktní informace o zákaznické podpoře a o nejbližším
prodejci Volvo.
Přihlášení na webovou stránku Volvo
Cars
Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na
www.volvocars.com. Po přihlášení se dostanete, mimo jiné, k přehledu servisu, smluv
a záruk. Zde se nacházejí informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model
vozidla.
Související informace
•
Volvo ID (str. 26)
Čtení uživatelské příručky
Abyste se seznámili se svým novým vozidlem, přečtěte si před první jízdou Uživatelskou příručku.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi
a dozvíte se, jak ovládat vůz v různých situacích a jak využívat všechny funkce vozu.
Věnujte prosím pozornost bezpečnostním
instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.
Tyto informace pro uživatele si kladou za cíl
vysvětlit všechny dostupné funkce, doplňky
a příslušenství dostupné ve voze Volvo. Nejedná se o prohlášení a není nijak zajištěno, že
všechny tyto možnosti, funkce a výbava budou
k dispozici v každém vozidle. Je možné, že
některé používané pojmy neodpovídají
pojmům používaným v prodejních, marketingových a reklamních materiálech.
Neustále pracujeme na vylepšení našeho produktu. V důsledku úprav se může stát, že se
informace, popisy a vyobrazení v uživatelské
příručce liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
Nedávejte tuto příručku mimo vozidlo - pokud
by nastaly problémy, neměli byste k dispozici
potřebné informace o tom, kde a jak vyhledat
odbornou pomoc.
© Volvo Car Corporation
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
21
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Výbava a příslušenství
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
V době publikování jsou všechny známé typy
doplňků/ příslušenství označeny hvězdičkou: *.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
POZNÁMKA
Nebezpečí poškození majetku
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jasně důležité
informace. Štítky ve vozidle mají následující
význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může mít
za následek hmotné škody.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
22
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
* Volitelná výbava/příslušenství.
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 20)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 21)
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Uživatelská příručka je vytištěna na papíru,
který pochází z regulovaných lesů.
Symbol Forest Stewardship Council (FSC)®
znamená, že papír použitý na výrobu této
publikace pochází ze zdrojů certifikovaných
podle FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace
platné pro vaše konkrétní vozidlo najdete
na příslušných nálepkách pro váš vůz.
Související informace
•
Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 28)
Vyobrazení a videoklipy
Vyobrazení a videoklipy v uživatelské příručce
jsou poněkud schématické a mají za úkol
poskytnout celkový obrázek nebo příklad jisté
funkce. Mohou se mohou v závislosti na trhu
a výbavě vozidla lišit od skutečného vzhledu
ve vozidle.
23
VAŠE VOLVO
VAŠE VOLVO
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které nabízí přístup
pomocí jediného uživatelského jména a hesla
k celé řadě služeb.
POZNÁMKA
Dostupnost služeb se může lišit v závislosti
na času, výbavě a trhu.
Příklady služeb:
•
Aplikace Volvo On Call* - kontrola vozidla
pomocí vašeho telefonu. Například,
můžete zkontrolovat hladinu paliva, zobrazit nejbližší čerpací stanici a dálkově
uzamknout vozidlo.
•
Send to Car - odeslání adresy z mapových
služeb na webu přímo do vozidla.
•
Objednání servisu a oprava - Zaregistrujte
si servis/prodejce na stránce
volvocars.com, abyste mohli servisní prohlídky objednávat přímo z vozidla.
Pokud se Volvo ID zaregistruje ve vozidle, je
k dispozici několik služeb. U jednoho vozu lze
použít několik Volvo ID. Ke stejnému Volvo ID
lze dokonce připojit několik vozidel.
Související informace
•
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
(str. 26)
•
Servisní knížka a opravy (str. 569)
Vytváření a registrace účtu Volvo
ID
Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby.
Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí
stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo
On Call2, Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo
ID
1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum
stahování v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Spusťte aplikaci a zaregistrujte si osobní
e-mailovou adresu.
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří účet Volvo ID a automaticky se zaregistruje k vozidlu. Nyní lze
používat služby Volvo ID.
POZNÁMKA
Jestliže se změní uživatelské jméno/heslo
k dané službě (např. Volvo On Call), změní
se rovněž automaticky pro ostatní služby.
Volvo ID se vytváří z vozidla, volvocars.com
nebo aplikace Volvo On Call1.
1
26
Pokud používáte doplňkovou službu Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Vytvoření Volvo ID na webové stránce
Volvo Cars
1. Přejděte na www.volvocars.com a pomocí
ikony vpravo nahoře se přihlaste3. Zvolte
Vytvořit Volvo ID.
6. Na uvedenou adresu se odešle e-mail.
Potvrďte, zda adresa je správná.
> Nyní je účet Volvo ID připraven k použití.
2. Zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
Pokud jste účet Volvo ID vytvořili na webu
nebo pomocí aplikace Volvo On Call, zaregistrujte si jej k vozidlu následovně:
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si
dále, jak registrovat účet ID k vozidlu.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo
On Call4
1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Volvo
On Call do svého telefonu např. přes App
Store, Windows Phone nebo Google Play.
2. Vyberte vytvoření účtu Volvo ID.
3. Otevře se webová stránka pro vytvoření
účtu Volvo ID. Vyplňte požadované informace.
4. Zaškrtněte políčko, čímž akceptujete podmínky a ustanovení.
5. Stiskněte tlačítko a vytvoří se účet Volvo
ID.
2 Platí pouze pro některé trhy.
3 K dispozici pouze na některých
4 Vozy s funkcí Volvo On Call*.
Související informace
Stahování aplikací (str. 466)
•
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 500)
Registrace účtu Volvo ID k vozidlu
1.
Volvo ID (str. 26)
•
•
•
Správa aktualizací systému přes centrum
stahování (str. 567)
Pokud jste tak již neučinili, stáhněte si
aplikaci Volvo ID z Centrum stahování
v zobrazení aplikací na středovém displeji.
POZNÁMKA
Aby vozidlo mohlo stáhnout aplikace, musí
být připojeno k internetu.
2. Spusťte aplikaci a zadejte svou e-mailovou
adresu pro účet Volvo ID.
3. Postupujte podle pokynů, které vám
budou automaticky zaslány na emailovou
adresu propojenou s vaším účtem
Volvo ID.
> Vaše Volvo ID je nyní zaregistrováno
k vozidlu. Nyní můžete používat služby
Volvo ID.
trzích.
* Volitelná výbava/příslušenství.
27
VAŠE VOLVO
Drive-E - čistější radost z jízdy
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot skupiny Volvo Cars Corporation,
která ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé životnosti vozidla a zohledňuje se
dopad na životní prostředí, od konstrukce až
po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars je, že každý nově
vyvinutý výrobek musí ovlivňovat životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade Volvo na životní prostředí,
vyústil ve vyvinutí efektivnějšího hnacího
ústrojí Drive-E, které méně znečišťuje životní
prostředí. Osobní prostředí je pro Volvo také
28
produktů a řešení, která snižují nepříznivý
dopad na prostředí.
důležité - například, vzduch ve voze Volvo je
díky systému řízení klimatu čistší než vzduch
venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy platné pro životní prostředí. Všechny
výrobní závody Volvo musí být certifikovány
podle ISO 14001, což podporuje systematický
přístup k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou dodržovány platné ekologické
zákony a předpisy. Dále společnost Volvo
vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost
Volvo Cars při práci důraz na snížení spotřeby
paliva, emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek. Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba paliva znamená nižší
emise skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
VAŠE VOLVO
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Hospodárné a energeticky úsporné vozidlo
může přispět ke snížení dopadů na životní prostředí a může rovněž majiteli vozidla snížit
náklady. Řidič může snadno snížit spotřebu
paliva. Tím šetří peníze a přispívá k lepšímu
životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou
rychlost. Při rychlosti nad cca. 80 km/h
(cca. 50 mph) a pod 50 km/h (cca.
30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční
knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují
spotřebu paliva.
•
Je-li chladno, použijte před nastartováním
teplotní přípravu* - zlepší se tím možnost
startování a sníží se opotřebení v chladném počasí. Motor dosáhne rychleji běžnou provozní teplotu, čímž se sníží spotřeba a klesnou emise.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu
zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu Volvo.
Účinné řízení emisí
Interiér
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech
jsou emise výfukových plynů hodně pod příslušnými standardy.
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě zvolen a testován tak, abyste se v něm
cítili pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou
vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou
ruční práce. Interiér je sledován, aby se z něj
neuvolňoval intenzivní pach nebo látky, které
by např. při vysokých teplotách nebo silném
světle vyvolaly nepohodlí.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Vzduchový filtr pomáhá bránit tomu, aby se
přes nasávání vzduchu dostal do prostoru pro
cestující prach a pyl.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air
Quality System) zajišťuje, že nasávaný vzduch
je čistší než vzduch venku, který je znečištěn
provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek, jako jsou
pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud je kontaminován vnější
vzduch, je uzavřen přívod vzduchu a je
zapnuta recirkulace. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte autoservisům Volvo, váš vůz se stane
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti, je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
29
VAŠE VOLVO
||
Související informace
•
•
•
30
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 637)
Ekonomická jízda (str. 425)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy*
(str. 210)
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 23)
•
Kvalita vzduchu (str. 189)
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
IntelliSafe - podpora řidiče
a bezpečnost
IntelliSafe je koncepce společnosti Volvo
Cars pro bezpečnost vozidel. IntelliSafe
zahrnuje celou řadu systémů5, které mají zvýšit bezpečnost vozidla během jízdy, bránit
vzniku poranění a chránit cestující a ostatní
účastníky silničního provozu.
VAROVÁNÍ
Tyto funkce představují doplňky - nezvládnou vždy každou situaci.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Podpora
IntelliSafe má za úkol pomoci řidiči řídit
vozidlo bezpečně a je vybaven následujícími
funkcemi.
•
•
•
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Detekce tunelů
Pilot Assist
*Cross Traffic Alert
*Blind Spot Information
Parkovací asistent*
Aktivní parkovací asistent*
5 Některé ze systémů
6 All Wheel Drive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parkovací kamera*
POZNÁMKA
Informace o dopravních značkách*
Přečtěte si příslušné kapitoly o jednotlivých
systémech tak, abyste se seznámili podrobně s funkcemi a dozvěděli se o důležitých varováních.
Elektronické řízení stability
Roll Stability Control
Omezovač rychlosti*
Tempomat
Adaptivní tempomat*
Rear Collision Warning
Driver Alert Control
Související informace
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 142)
Bezpečnost (str. 42)
Systém podpory řidiče (str. 264)
Pohon všech kol6
Prevence
IntelliSafe má za úkol pomoci řidiči vyhnout se
nehodě a je vybaven následujícími funkcemi.
• City Safety
• Funkce upozornění na odstup*
• Asistent jízdy v jízdním pruhu
• Asistent vyhnutí se kolizi
Ochrana
IntelliSafe má pomoci ochránit řidiče a cestující v případě nehody v jistých situacích a je
vybaven následujícími funkcemi.
•
•
•
Whiplash Protection System
Bezpečnostní pásy s napínači
Airbagy
jsou dodávány v rámci standardní výbavy, jiné za příplatek. To se může měnit v závislosti na trhu, modelovém roku a modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
31
VAŠE VOLVO
Sensus - online konektivita
a údržba
Sensus umožní používat různé aplikace
a vytvořit z vozidla Wi-Fi hotspot.
To je Sensus
Sensus představuje inteligentní rozhraní zajišťující online konektivitu s digitálním světem.
Díky intuitivní struktuře pro navigaci lze v případě potřeby, aniž by to rušilo řidiče, využívat
funkce podpory, přijímat informace a věnovat
se zábavě.
Informace, kdykoliv a kdekoliv je
potřebujete
Různé displeje ve vozidle nabízejí informace ve
správný čas. Tyto informace se zobrazují na
různých místech na základě priorit řidiče.
Sensus zahrnuje ve vozidle všechna řešení,
která souvisejí se zábavou, online konektivitou,
navigací* a uživatelským rozhraním mezi řidičem a vozidlem. Sensus umožňuje komunikaci
mezi vámi, vozidlem a okolním světem.
32
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Jednotlivé typy informací se zobrazují na různých displejích v závislosti na tom, jaká je jejich priorita.
Displej řidiče
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o rychlosti a, například, příchozích hovorech
a stopách se skladbami. Displej se ovládá
pomocí dvou klávesnic na volantu.
Středový displej
Displej řidiče7.
7
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
}}
33
VAŠE VOLVO
||
Řada hlavních funkcí ve vozidle se ovládá ze
středového displeje, což je obrazovka, která
reaguje na dotyk. Počet fyzických tlačítek
a ovládacích prvků ve vozidle je tedy minimální. Obrazovku lze dokonce používat, i když
máte na rukou rukavice.
Odsud se ovládá, například, systém řízení klimatu, zábavní systém a poloha sedadla*. Informace, které se zobrazují na středovém displeji,
může použít podle situace řidič nebo jiná
osoba ve vozidle.
Systém rozpoznávání hlasu
Systém rozpoznávání hlasu
může řidič používat, aniž by
zvedal ruce z volantu. Systém
rozumí přirozené řeči. Pomocí
rozpoznávání hlasu lze, například, přehrát skladbu, telefonovat, zvýšit teplotu nebo
přečíst textovou zprávu.
Související informace
•
•
•
•
•
34
Displej řidiče (str. 76)
Přehled středového displeje (str. 98)
Rozpoznávání hlasu (str. 131)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 500)
Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes
Wi-Fi hotspot (str. 504)
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Aktualizace softwaru
Zaznamenávání údajů
Abyste si jako zákazník společnosti Volvo užili
svůj vůz maximálně, společnost Volvo průběžně vyvíjí systémy do vozidla i nabízené
služby.
Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí
servis vašeho vozidla, můžete si software ve
svém voze Volvo aktualizovat na nejnovější
verzi. Nejnovější aktualizace softwaru umožní
využívat dostupná zlepšení, a to včetně zlepšení u starších aktualizací softwaru.
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality
vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají
některé informace o provozu vozidla, jeho
funkčnosti a problémech.
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event
Data Recorder" (EDR). Toto zařízení má za
úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi,
které lze vyhodnotit jako kolize. Například
zaznamenává časy reakce airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky.
Data jsou zaznamenávána za účelem lepšího
pochopení toho, jak systémy vozidla v různých
situacích fungují. Systém EDR je navržen pro
krátkodobý záznam, zpravidla max. 30 sekund
dat souvisejících s dynamikou vozidla a bezpečnostními systémy.
Další informace o schválených aktualizacích
a odpovědích na často kladené dotazy najdete
na support.volvocars.com.
POZNÁMKA
Funkčnost po provedení aktualizace se
může pro různé trhy, modely, modelové
roky a výbavy lišit.
Související informace
•
Sensus - online konektivita a údržba
(str. 32)
•
Správa aktualizací systému přes centrum
stahování (str. 567)
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních nehodách a situacích, které lze vyhodnotit
jako kolize:
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
•
•
•
Zda byl řidič a cestující připoutáni
•
Rychlost jízdy vozidla
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
Tyto informace pomáhají pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém
EDR může zaznamenávat data pouze při
nestandardních kolizních situacích. V průběhu
běžné jízdy systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále systém nikdy nezaznamenává,
kdo vozidlo řídí, ani nezaznamenává místo,
kde došlo k nehodě nebo incidentu. Jiné subjekty, jako například policie, může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření
po dopravní nehodě, a to společně s informacemi, které umožňují identifikaci osob. Aby
bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno
několika počítači, které průběžně kontrolují
a sledují fungování vozidla. Tyto počítače
mohou zaznamenávat data během běžné
jízdy. Především zaznamenávají závady, které
mají vliv na funkčnost a provoz vozidla,
a registrují aktivaci funkce systémů podpory
řidiče (např. City Safety a funkce automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou
potřebovat některá zaznamenaná data k provedení diagnostiky a k opravě závad, které se
na vozidle vyskytly. Zaznamenané informace
jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost
Volvo mohla plnit právní požadavky zákonů
a státních orgánů. Zaznamenané informace
jsou uloženy v počítači, dokud se neprovede
servis nebo oprava vozidla.
}}
35
VAŠE VOLVO
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. Aby byly splněny požadavky
národní legislativy a předpisů může být po
společnosti Volvo požadováno, aby tyto informace poskytla policii nebo jiným orgánům,
které mohou mít na přístup k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení a interpretování informací jsou zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány
společnosti Volvo v souvislosti se servisem
a údržbou, budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito
informacemi musí vyhovovat platným právním
předpisům. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
36
Podmínky služeb
Ochrana soukromí zákazníka
Společnost Volvo nabízí služby, které pomáhají zvýšit bezpečnost a pohodlí.
Tyto služby zahrnují vše od asistence v tísni až
po navigaci a různé služby související
s údržbou.
Společnost Volvo respektuje a dodržuje
osobní integritu všech osob, které navštíví
naší webovou stránku.
Tento postup platí pro nakládání s údaji zákazníků a osobními informacemi. Účelem je obecně informovat stávající, minulé a potenciální
zákazníky o:
Před využíváním těchto služeb si musíte přečíst u informací podpory Podmínky poskytování služeb na www.volvocars.com.
Související informace
•
Ochrana soukromí zákazníka (str. 36)
•
Okolnostech, za nichž shromažďujeme
a zpracováváme vaše osobní data.
•
Typech osobních dat, která shromažďujeme.
•
Důvodech, proč shromažďujeme vaše
osobní údaje.
•
Jak zpracováváme vaše osobní data.
Další informace o postupech najdete v informacích podpory na www.volvocars.com.
Související informace
•
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 506)
•
•
Podmínky služeb (str. 36)
Zaznamenávání údajů (str. 35)
VAŠE VOLVO
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
VAROVÁNÍ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a předpisů nese v konečném důsledku vždy
řidič.
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu
Volvo instalovali výhradně schválená originální
příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní
technici Volvo. Některá příslušenství fungují
pouze v případě, že v počítačovém systému
vozidla je nainstalován příslušný software.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí
na požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Výbava na přání a příslušenství, které jsou
popsány v této příručce, jsou označeny hvězdičkou. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co
patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy,
kontaktujte prodejce Volvo.
Dále je důležité u vozidla provádět údržbu
a servis v souladu s doporučeními společnosti Volvo, informacemi pro uživatele
a servisní a záruční knížkou.
Pokud se palubní informace liší od tištěné
uživatelské příručky, platí vždy tištěná
verze.
Související informace
•
•
•
Instalace příslušenství (str. 37)
Připojení výbavy k diagnostické zásuvce
vozidla (str. 38)
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
Instalace příslušenství
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu
Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství
instalovali výhradně vyškolení a kvalifikovaní
servisní technici Volvo. Některá příslušenství
fungují pouze v případě, že v počítačovém
systému vozidla je nainstalován příslušný
software.
• Originální příslušenství Volvo je testováno
tak, aby bylo zajištěno, že bude fungovat
z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a řízení
emisí s ostatními systémy ve vozidle. Dále,
vyškolený kvalifikovaný servisní technik
Volvo ví, kam se příslušenství bezpečně
smí nebo nesmí instalovat do vozu Volvo.
Před instalací jakéhokoliv příslušenství do
svého vozidla nebo na své vozidlo požádejte vždy o radu školeného kvalifikované
servisního technika Volvo.
•
Je možné, že příslušenství, které společnost Volvo neschválila, nebylo testováno
konkrétně pro použití s vašim vozidlem.
•
Na funkčnost vozidla nebo některých bezpečnostních systémů může mít nepříznivý
vliv instalace příslušenství, které společnost Volvo netestovala, nebo instalace příslušenství osobou, která nemá zkušenosti
s instalací příslušenství.
•
Záruka na nové vozidlo se nevztahuje na
poškození způsobené nesprávnou nebo
neschválenou instalací příslušenství. Další
}}
37
VAŠE VOLVO
||
informace o záruce najdete v servisní
a záruční knížce. Volvo nenese odpovědnost za úmrtí, poranění osob a náklady
vzniklé v důsledku instalace neoriginálního
příslušenství.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 37)
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
Nesprávné připojení a instalace softwarových
nebo diagnostických nástrojů může mít nepříznivý dopad na elektronický systém ve
vozidle.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu
Volvo instalovali výhradně schválená originální
příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní
technici Volvo. Některá příslušenství fungují
pouze v případě, že v počítačovém systému
vozidla je nainstalován příslušný software.
Datový konektor (On-board Diagnostic, OBDII) se
nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
38
POZNÁMKA
Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost za následky, pokud je k zásuvce Onboard Diagnostic (OBDII) připojeno
neschválené zařízení. Tuto zásuvku smí
používat pouze vyškolení kvalifikované
servisní technici Volvo.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 37)
VAŠE VOLVO
Zobrazení identifikačního čísla
vozidla
Pokud kontaktujete prodejce Volvo, například, ohledně předplatného na službu Volvo
On Call, budete potřebovat identifikační číslo
vozidla (VIN8).
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Pokračujte na Systém Informace
o systému Identifikační číslo vozidla.
> Zobrazí se identifikační číslo.
Další možností, jak zjistit VIN, je podívat se na
palubní desku přes čelní sklo nebo na první
stránku servisní a záruční knížky a do technického průkazu vozidla.
Rozptylování řidiče
VAROVÁNÍ
Řidič je odpovědný za všechny kroky
nezbytné k zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících a účastníků silničního provozu. V rámci této odpovědnosti je
nutné zabránit rozptylování, například provádění činností, která nesouvisí s ovládáním
vozidla během jízdy.
Vaše nové Volvo je, nebo může být, vybaveno
různými komunikačními a zábavními systémy
s bohatým obsahem. Mohou to být mobilní
telefony s handsfree sadou, navigační systémy
a audiosystémy s celou řadou funkcí. Možná
používáte kvůli svému pohodlí další přenosná
elektronická zařízení. Pokud se používají
správně a bezpečně, mohou obohatit zážitek
z jízdy. Pokud se nepoužívají správně, mohou
vás rozptylovat.
V souvislosti s těmito systémy by společnost
Volvo chtěla s ohledem na vaši bezpečnost
upozornit na dále uvedené skutečnosti. Nikdy
nepoužívejte ve vozidle zařízení nebo funkci
způsobem, který rozptyluje řidiče od bezpečné
jízdy. V důsledku rozptýlení může dojít
k vážným nehodám. Kromě těchto obecných
upozornění bychom chtěli v návaznosti na
nové funkce, kterými může být vozidlo vybaveno, upozornit na následující:
•
Během jízdy nikdy nepoužívejte v ruce
držený mobilní telefon. V některých
lokalitách je zakázáno, aby řidič používal mobilní telefon, když se vozidlo
pohybuje.
•
Pokud je vozidlo vybaveno navigačním
systémem, itinerář můžete měnit
a nastavovat pouze, když vozidlo stojí.
•
Nikdy neprogramujte audiosystém,
když se vozidlo pohybuje. Naprogramujte předvolby rádia, když vozidlo
stojí. Potom ovládání rádia urychlí
a usnadní použití naprogramovaných
předvoleb.
•
Nikdy nepoužívejte v pohybujícím se
vozidle notebooky a malé počítače.
Související informace
•
Zvuk, média a internet (str. 464)
VIN se nachází na podobném místě u všech modelů.
8 Vehicle
Identification Number
39
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními
systémy, které společně chrání řidiče a spolujezdce ve vozidle v případě nehody.
Vozidlo je vybaveno celou řadou snímačů,
které v případě nehody reagují a aktivují různé
bezpečnostní systémy, např. různé druhy airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů, a to
v závislosti na konkrétní nehodě. Systémy reagují podle situace, např. při kolizích pod
různým úhlem, převrácení nebo sjetí z cesty,
různě tak, aby byla zajištěna dostatečná
ochrana.
Pokud výstražný symbol zůstane svítit
nebo se rozsvítí během jízdy a na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Airbag SRS
Naléhavý servis Jeďte do servisu, znamená to, že část bezpečnostních systémů
nefunguje v plném rozsahu. Společnost
Volvo doporučuje kontaktovat co nejdříve
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je konkrétní výstražný symbol
přerušen, rozsvítí se obecný
výstražný symbol a na displeji řidiče
se zobrazí stejná zpráva.
Pokud během kolize došlo k poškození důležité funkce, může se aktivovat bezpečnostní
režim vozidla.
Výstražný symbol na displeji řidiče
se rozsvítí, pokud se elektrický
systém vozidla nastaví do polohy
zapalování II. Je-li bezpečnostní
systém bez závad, tento symbol po cca.
6 sekundách zhasne.
42
Bezpečnostní pás
Jednotlivé bezpečnostní systémy ve
vozidle nikdy neupravujte a neopravujte
sami. Nesprávné provedení práce na některém z těchto systémů může způsobit
funkční poruchy a vážné poranění osob.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
Existují rovněž mechanické bezpečnostní
systémy jako např. Whiplash Protection
System. Vozidlo je zkonstruováno tak, že velká
část síly při kolizi je přenášena na nosníky,
sloupky, podlahu, střechu a na ostatní části
karosérie.
Výstražný symbol na displeji řidiče
Bezpečnost během těhotenství
Během těhotenství je nezbytné správně používat bezpečnostní pás. Těhotné řidičky si
musí upravit polohu, ve které sedí.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Bezpečnost během těhotenství (str. 42)
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Airbagy (str. 49)
Poloha těla na sedadle
Whiplash Protection System (str. 43)
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
a polohu volantu tak, aby mohly při řízení
snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
Bezpečnostní režim (str. 56)
Bezpečnost dětí (str. 57)
BEZPEČNOST
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit
polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Související informace
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
Whiplash Protection System
Systém Whiplash Protection System
(WHIPS) snižuje riziko zranění krční páteře
typu "šlehnutí bičem". Systém se skládá ze
sedáků a opěradel absorbujících energii
a speciálně vyvinutých hlavových opěrek
v obou předních sedadlech.
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a fyzikálních vlastnostech druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Sedadlo ani systém WHIPS nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud přední sedadla byla vystavena velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit. Přestože se zdá, že
sedadla nejsou poškozena, je možné, že
neposkytnou ochranu v plném rozsahu.
Je-li systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu
a sedáky se posunou dolů, aby se změnila
poloha těla řidiče a spolujezdce na předním
sedadle. Tento pohyb pomáhá absorbovat část
sil, které mohou vzniknout a způsobit zranění
krční páteře typu "šlehnutí bičem".
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Nenechávejte na podlaze za předními sedadly a pod
předními sedadly a zadními sedadly žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
43
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla.
Pokud se potom spustí opěradlo zadního
sedadla dolů, případný náklad se musí zajistit tak, aby v případě kolize nesklouzl na
opěradlo předního sedadla.
VAROVÁNÍ
Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné dolů nebo pokud se na zadním
sedadle používá dětská sedačka proti
směru jízdy, příslušné přední sedadlo se
musí posunout dopředu tak, aby nebylo
v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo
dětskou sedačkou.
Poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS zajistil odpovídající
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Systém WHIPS a dětské sedačky
Bezpečnostní pásy
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem.
Chcete-li si zajistit dostatečné bezpečí, je
velmi důležité, aby bezpečnostní pás pevně
přiléhal k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být
příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen
k použití v normální poloze při sezení.
Související informace
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
•
Rear Collision Warning* (str. 335)
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž
správně nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
44
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Připoutání a odpoutání
bezpečnostních pásů
Před rozjetím se ujistěte, zda jsou všichni
cestující připoutáni bezpečnostními pásy.
Připoutání bezpečnostních pásů
1.
Pomalu potáhněte bezpečnostní pás
a zkontrolujte, zda není překroucený nebo
poškozený.
POZNÁMKA
2. Zajistěte bezpečnostní pás vložením blokovacího kolíku do zámku.
> Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás
byl zapnut.
VAROVÁNÍ
Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte
vždy do zámku na správné straně. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly
správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Bezpečnostní pás obsahuje samonavíjení,
které se zajistí v následujících situacích:
•
•
•
•
pokud se pás příliš rychle vytáhne.
během brzdění a akcelerace.
pokud se vozidlo silně nakloní.
pokud se jede do zatáčky.
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních
pásů (str. 45)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 48)
}}
45
BEZPEČNOST
||
3. Na předních sedadlech lze nastavit výšku
bezpečnostního pásu.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž
správně nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás musí vést přes rameno (nikoliv dolů
přes paži).
Stiskněte uchycení sedadla a posuňte bezpečnostní pás nahoru nebo dolů.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
4. Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.
Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí
vést přes krk.
Odpoutání bezpečnostních pásů
1.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout.
2. Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej
ručně, aby nezůstal volně viset.
Související informace
Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho).
46
•
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 48)
BEZPEČNOST
Předpínač bezpečnostního pásu
Vozidlo je vybaveno standardními napínači
bezpečnostního pásu a elektrickými* napínači
bezpečnostního pásu, které mohou v kritických situacích a při kolizích bezpečnostní
pásy napnout.
Standardní napínač bezpečnostního
pásu
Bezpečnostní pásy na předním sedadle a na
krajních bočních sedadlech jsou vybaveny
standardním napínačem.
Napínač bezpečnostního pásu napíná bezpečnostní pás při kolizi dostatečnou sílou tak, aby
zachytil cestujícího účinněji.
Elektrický napínač bezpečnostního
pásu*
Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce je vybaven elektrickým předpínačem.
Předpínače bezpečnostních pásů fungují ve
vzájemném souladu a mohou být aktivovány
společně se systémy podpory řidiče City
Safety a Rear Collision Warning. V kritických
situacích, jako např. při panickém brzdění, sjetí
z cesty (např. převrácení vozidla do příkopu,
zvednutí z terénu nebo nárazu do něčeho
v terénu), prokluzování nebo rizika kolize může
elektromotor předpínače bezpečnostní pás
přitáhnout.
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu
pomůže upravit polohu cestujícího, sníží riziko
nárazu do vnitřních komponentů vozidla a zlepší účinnost bezpečnostních systémů jako
jsou např. airbagy ve vozidle.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Jakmile kritická situace skončí, bezpečnostní
pás a elektrický předpínač bezpečnostního
pásu se automaticky vrátí do původní polohy.
Vrátit do původní polohy je však lze také
manuálně.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací
mechanismus bezpečnostního pásu na
straně spolujezdce.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních
pásů (str. 45)
•
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu* (str. 48)
•
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce* (str. 52)
•
•
City Safety™ (str. 322)
Rear Collision Warning* (str. 335)
* Volitelná výbava/příslušenství.
47
BEZPEČNOST
Resetování elektrického
předpínače bezpečnostního pásu*
Upozornění na dveře
a bezpečnostní pás
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
resetuje automaticky. Pokud však zůstane
vysunutý, můžete jej resetovat manuálně.
1. Zastavte vozidlo na bezpečném místě.
Systém upozorní nepřipoutané řidiče, aby se
připoutali. Dále upozorňuje na pootevřené
dveře, kapotu motoru nebo víko zavazadlového prostoru.
2. Odepněte bezpečnostní pás a znovu jej
připoutejte.
> Bezpečnostní pás a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se resetují.
Grafika na displeji řidiče
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí,
musí se vyměnit celý bezpečnostní pás.
Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není
poškozen, je možné, že pás neposkytne
ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní
pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
Nový bezpečnostní pás musí mít typové
schválení a konstrukci určenou k instalaci
na stejné místo, kde se nacházel měněný
bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
48
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Vizuální připomenutí ve střešní konzole.
Vizuální připomenutí je indikováno ve střešní
konzole a pomocí výstražného symbolu na displeji řidiče.
Na grafice na displeji řidiče se zobrazují různé druhy
varování. Barva varování na bočních dveřích
a zadních výklopných dveří závisí na rychlosti vozidla.
Grafika na displeji řidiče ukazuje, na jakých
sedadlech ve vozidle sedí připoutání a nepřipoutaní cestující.
Stejná grafika se zobrazí, pokud jsou otevřeny
některé boční dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru.
Grafiku lze potvrdit stisknutím tlačítka O na
klávesnici volantu vpravo.
Zvukové upozornění závisí na rychlosti, době
jízdy a na vzdálenosti.
Grafika na displeji řidiče ukazuje stav pásů
řidiče a spolujezdců, tedy, zda pás je či není
připoután.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Přední sedadlo
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem, vizuální a zvukový signál je upozorní, aby se připoutali.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy, zobrazí se
grafika na displeji řidiče.
•
Vizuální a zvukové upozornění, že bezpečnostní pás na zadním sedadle není připoután. Připomenutí zmizí, jakmile se pás
znovu zapne.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních
pásů (str. 45)
Airbagy
Vozidlo je vybaveno airbagy a hlavovými airbagy pro řidiče a spolujezdce.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím žádné,
jednoho nebo několika airbagů.
Upozornění pro dveře, kapotu motoru,
dveře zavazadlového prostoru a víčko
hrdla plnění paliva
VAROVÁNÍ
Pokud kapota motoru, dveře zavazadlového
prostoru, víčko hrdla plnění paliva nebo dveře
nejsou správně zavřené, na grafice displeje
řidiče se zobrazí upozornění. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete to,
co aktivovalo výstrahu.
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru
spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat
vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Společnost Volvo doporučuje nechat vozidlo
dopravit do autorizovaného servisu Volvo.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji
řidiče svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší
než cca. 10 km/h (6 mph), na displeji
řidiče svítí výstražná kontrolka.
Nafouknuté airbagy
Pokud se naplnil některý z airbagů, doporučujeme vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, aby
vozidlo bylo dopraveno k opravě do autori-
}}
49
BEZPEČNOST
||
zovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému autoservisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
Airbagy řidiče
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo na
straně řidiče vybaveno airbagem ve volantu
a kolenním airbagem1.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob. Rychlé
nafukování airbagu a materiál, ze kterého je
airbag vyroben, může způsobit tření
a popálení kůže.
Související informace
•
•
•
•
•
1
50
Bezpečnost (str. 42)
Airbagy řidiče (str. 50)
Airbag spolujezdce (str. 51)
Boční airbagy (str. 54)
Nafukovací záclony (str. 55)
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Airbag ve volantu a kolenní airbag1 na straně řidiče na
předním sedadle.
V případě čelní kolize airbagy pomohou chránit
hlavu, krk, obličej a hruď řidiče a jeho kolena
a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a airbag/airbagy se nafouknou. Airbag
chrání cestující před nárazem při čelní kolizi.
Airbag se vypustí při stlačení v důsledku
srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je
zcela normální. Mezi naplněním a následným
vypuštěním airbagu uplyne pouze několik
desetin sekundy.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému airbagu může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
Umístění airbagu ve volantu
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Umístění kolenního airbagu1
Airbag je složen ve spodní části přístrojové
desky na straně řidiče. Panel airbagu je označen nápisem AIRBAG.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Nedávejte a nepřipevňujte na panel nebo
před panel, ve kterém je uložen kolenní airbag, žádné předměty.
Airbag spolujezdce
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo
vybaveno airbagem na straně řidiče spolujezdce na předním sedadle.
Související informace
•
•
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Airbagy (str. 49)
Airbag spolujezdce (str. 51)
VAROVÁNÍ
Airbag předního spolujezdce na předním sedadle.
V případě čelní kolize airbag pomůže chránit
hlavu, krk, obličej a hruď spolujezdce a jeho
kolena a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a airbag se nafoukne. Airbag chrání
cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin
sekundy.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému airbagu může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
Umístění airbagu spolujezdce
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
}}
51
BEZPEČNOST
||
Štítek airbagu spolujezdce
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět
cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
Airbag spolujezdce lze deaktivovat, pokud je
vozidlo vybaveno vypínačem, Passenger
Airbag Cut Off Switch (PACOS).
Vypínač airbagu spolujezdce je umístěn z boku
přístrojové desky na straně spolujezdce a je
přístupný po otevření dveří spolujezdce.
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
Aktivace a deaktivace airbagu
spolujezdce*
Související informace
•
•
•
Airbagy (str. 49)
Airbagy řidiče (str. 50)
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce* (str. 52)
ON - airbag je aktivován a všichni cestující, kteří sedí ve směru jízdy (děti i dospělí)
mohou bezpečně sedět na místě spolujezdce.
OFF - airbag je deaktivován a děti sedící
proti směru jízdy mohou bezpečně sedět
na sedadle spolujezdce.
52
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na
klávesnici na volantu vpravo.
Deaktivace airbagu spolujezdce
Aktivace airbagu spolujezdce
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
OFF do polohy ON.
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. zap Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/
deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I nebo v nižší poloze, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí
elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí následující kontrolka.
> Textová zpráva a výstražný symbol na
displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je
aktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat,
pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí
cestující po směru jízdy (děti a dospělí).
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
ON do polohy OFF.
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. vyp Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/
deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I nebo v nižší poloze, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí
elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí následující kontrolka.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
}}
53
BEZPEČNOST
||
2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na
klávesnici na volantu vpravo.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací
mechanismus bezpečnostního pásu na
straně spolujezdce.
Boční airbagy
Boční airbagy sedadla řidiče a spolujezdce
chrání v případě kolize hruď a boky.
Související informace
•
•
> Textová zpráva a symbol na displeji
stropní konzoly informují, že airbag pro
přední sedadlo spolujezdce je deaktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je airbag vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti
a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
54
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
Dětské sedačky (str. 58)
Do krajních rámů opěradel předního sedadla
jsou nainstalovány boční airbagy, které pomáhají chránit řidiče a spolujezdce na předním
sedadle.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému bočního airbagu může způsobit
funkční poruchy a vážné poranění osob.
Nafukovací záclony
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag Inflatable Curtain (IC)napomáhá předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háčky jsou určeny pouze
pro lehké bundy a kabáty (nikoliv pro tvrdé
předměty jako jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné předměty. Tím by mohla
být omezena ochranná funkce airbagu.
Doporučujeme používat pouze originální
díly Volvo schválené pro montáž v těchto
částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Nedávejte žádné předměty do prostoru
mezi vnější stranou sedadla a panel dveří,
protože tento prostor je určen pro boční
airbag.
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou
omezit funkčnost bočních airbagů.
VAROVÁNÍ
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Boční airbagy a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Související informace
•
Airbagy (str. 49)
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj
oken na dveřích, nechejte mezi nákladem
a bočními okny prostor 10 cm (4 palce).
Jinak by se mohlo stát, že hlavový airbag
v čalounění stropu neposkytne zamýšlenou
ochranu.
Tento airbag se instaluje podél obou stran do
čalounění stropu a chrání řidiče a cestující na
krajních sedadlech. Panely jsou označeny
štítky IC AIRBAG.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
za účelem opravy autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému nafukovacích záclon může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.
Související informace
•
Airbagy (str. 49)
55
BEZPEČNOST
Bezpečnostní režim
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
Pokud se vozidlo dostalo do kolize, na displeji
řidiče se může zobrazit zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka s výstražným symbolem, pokud není displej poškozen a je
funkční elektrická soustava vozidla. Tato
zpráva oznamuje, že je omezena funkčnost
vozu.
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Safety mode Viz
Uživatelská příručka.
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné
dopravní situaci.
56
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem nastartování vozidla a přejetí na krátkou
vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné
dopravní situaci.
Startování vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na
displeji řidiče se zobrazila se zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz opusťte.
Startování a přesunutí vozidla
v bezpečnostním režimu
Související informace
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu (str. 56)
Odtah (str. 455)
Zkontrolujte obecně poškození vozidla
a prověřte, zda nedochází k úniku paliva.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud došlo pouze k malému poškození
a nebyl zjištěn únik paliva, můžete zkusit
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na
displeji řidiče se zobrazila se zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz opusťte.
2. Vypněte vozidlo.
BEZPEČNOST
3. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
> Elektronika vozidla provede kontrolu
systému a potom se pokusí obnovit
normální stav.
DŮLEŽITÉ
Pokud je stále na displeji zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka, nesmíte
vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo
toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se zdá pojízdný, při
jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit
ovládání vozu.
Přesunutí vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
Pokud se na displeji řidiče po pokusu
o nastartování zobrazí zpráva Normal
mode The car is now in normal mode,
vozidlo lze opatrně přesunout, pokud se
nachází v nebezpečné poloze.
2. Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní režim (str. 56)
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Odtah (str. 455)
Bezpečnost dětí
Děti musí být při jízdě ve vozidle vždy zabezpečené.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky a úchyty)
určené pro montáž do vašeho konkrétního
vozidla. Pomocí bezpečnostní výbavy Volvo
pro děti zajistíte vhodné podmínky pro bezpečnou jízdu dítěte ve voze. Dále se bezpečnostní výbava pro děti snadno instaluje a jednoduše používá.
Při výběru výbavy se musí zohlednit hmotnost
a výška dítěte.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětské sedačce zády ke směru jízdy co
nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly dětskou
sedačku ve směru jízdy až do výšky 140 cm
(4 stopy 7 palců).
POZNÁMKA
Požadavky právních předpisů, které platí
pro typy dětských sedaček pro děti
různého věku a výšek, se pro jednotlivé
země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
}}
57
BEZPEČNOST
||
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Související informace
•
•
•
Bezpečnost (str. 42)
Dětské sedačky (str. 58)
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 249)
Dětské sedačky
POZNÁMKA
Pokud ve vozidle cestují děti, vždy je třeba
použít vhodné dětské sedačky.
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Dětská sedačka musí být umístěna,
namontována a používána správně.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
POZNÁMKA
Pokud jsou dětské sedačky nainstalovány
a používány dlouhodobě, může dojít k opotřebení vybavení vozidla. Společnost Volvo
doporučuje chránit vybavení vozidla
pomocí ochrany před okopáváním.
Související informace
•
•
Bezpečnost dětí (str. 57)
•
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 59)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 61)
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 59)
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce* (str. 52)
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá,
ji připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
58
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
VAROVÁNÍ
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí
vést přes otvor v podstavci hlavové opěrky
a až potom se smí v montážním bodě
napnout. Pokud to není možné, dodržujte
pokyny výrobce dětské sedačky.
Vozidlo je vybaveno horními upevňovacími
body pro dětské sedačky na krajních sedadlech v zadní řadě.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.
POZNÁMKA
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím horních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
Umístění upevňovacích bodů
Spodní upevňovací body pro
dětské sedačky
Vozidlo je vybaveno spodními upevňovacími
body pro dětské sedačky na předním
sedadle* a na zadních sedadle.
Spodní upevňovací body jsou určeny pro konkrétní dětské sedačky upevňované proti směru
jízdy.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím spodních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k montážním bodům musí tento kryt
demontovat.
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 58)
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 59)
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů
na zadní straně opěradla.
•
Upevňovací body se nacházejí na zadní straně
krajních sedadel vzadu.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
•
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 65)
Umístění upevňovacích bodů na předním sedadle.
Upevňovací body na předním sedadle se
nacházejí po stranách prostoru pro nohy
u sedadla spolujezdce.
Upevňovací body na předním sedadle se instalují pouze, pokud je vozidlo vybaveno spína-
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
59
BEZPEČNOST
||
čem pro aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce*.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX
pro dětské sedačky
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body iSize/ISOFIX pro dětské sedačky na zadním
sedadle.
i-Size/ISOFIX2 je systém připevnění dětských
bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů i-Size/ISOFIX vždy
postupujte podle instalačních instrukcí
výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Umístění upevňovacích bodů na zadním sedadle.
Upevňovací body na zadním sedadle se
nacházejí na zadní straně kolejnic na podlaze
pro přední sedadlo.
Související informace
•
•
Upevňovací body jsou přístupné po zvednutí
krytů.
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 58)
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 59)
•
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 59)
•
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 67)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 68)
Dětské sedačky (str. 58)
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky (str. 59)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
•
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 65)
2 Názvy
60
Upevňovací body pro systém i-Size/ISOFIX se
nacházejí za kryty ve spodní části opěradla
krajních zadních sedadel.
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů2
na čalounění opěradla.
a symboly závisejí na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Umístění dětské sedačky
Je důležité umístit dětskou sedačku na
správné místo do vozidla. Výběr umístění
záleží, především, na typu dětské sedačky
a na tom, zda je aktivován airbag spolujezdce.
POZNÁMKA
Štítek airbagu spolujezdce
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět
cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat
s airbagem.
Pokud je airbag spolujezdce aktivován,
sedačky pro dítě proti směru jízdy vždy instalujte na zadní sedadla. Pokud na předním
sedadle spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován,
sedačky pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na sedadlo spolujezdce vpředu.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob
nebo může vést k vážnému poranění osob.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 58)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 67)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 68)
61
BEZPEČNOST
Dětské bezpečnostní úchyty
POZNÁMKA
Při instalaci a používání dětské sedačky se
musí pamatovat na řadu věcí, přičemž je
důležité, kde se dětská sedačka nachází.
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá,
ji připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, ke kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
3 Nabídka příslušenství
4 V závislosti na trhu.
62
se pro jednotlivé trhy liší.
POZNÁMKA
Pokud jsou dětské sedačky nainstalovány
a používány dlouhodobě, může dojít k opotřebení vybavení vozidla. Společnost Volvo
doporučuje chránit vybavení vozidla
pomocí ochrany před okopáváním.
Instalace předního sedadla
•
Při instalaci dětských sedaček proti směru
jízdy zkontrolujte, zda je deaktivován airbag spolujezdce.
•
Při instalaci dětských sedaček po směru
jízdy zkontrolujte, zda je aktivován airbag
spolujezdce.
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním
nebo částečně univerzálním schválením
v případě, kdy je vozidlo uvedeno
v seznamu vozidel od výrobce.
•
Dětské sedačky ISOFIX lze instalovat
pouze v případě, že je vozidlo vybaveno
konzolou ISOFIX3 z příslušenství.
•
Je-li dětská sedačka vybavena spodními
popruhy, společnost Volvo doporučuje
používat tyto popruhy společně se spodními upevňovacími body3.
•
Pokud je dětská sedačka vybavena opěrnými nohami, opěrnou nohu/nohy nainstalujte vždy přímo na podlahu. Nikdy neinstalujte opěrnou nohu na opěrku pro nohy
nebo na jiný předmět.
•
K usnadnění instalace dětské sedačky lze
použít vedení ISOFIX.
Instalace na zadní sedadlo
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním
nebo částečně univerzálním schválením
v případě, kdy je vozidlo uvedeno
v seznamu vozidel od výrobce.
•
Na prostřední sedadlo se nesmí instalovat
dětská sedačka s podpěrami.
•
Na krajních sedadlech se nachází systém
uchycení ISOFIX a tato sedadla jsou
schválena pro velikost i-Size4.
•
Krajní sedadla jsou vybavena horními
upevňovacími body. Společnost Volvo
doporučuje protáhnout horní popruhy dět-
BEZPEČNOST
ské sedačky přes otvor v opěrce hlavy a až
potom je v upevňovacím bodě napnout.
Pokud to není možné, postupujte podle
pokynů výrobce sedačky.
•
•
Pokud je dětská sedačka opatřena spodními popruhy, nikdy neposunujte sedačku
dopředu poté, kdy jsou nainstalovány
popruhy ve spodních upevňovacích
bodech. Pokud dětská sedačka není nainstalována, nezapomeňte sundat spodní
popruhy.
Pokud je dětská sedačka vybavena opěrnými nohami, opěrnou nohu/nohy nainstalujte vždy přímo na podlahu. Nikdy neinstalujte opěrnou nohu na opěrku pro nohy
nebo na jiný předmět.
děti ke zcela zadní části předního sedadla byla alespoň 50 mm (2 palce).
Související informace
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 61)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 67)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 68)
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
V případě instalace dětské sedačky pro malé děti na
zadní sedadlo společnost Volvo doporučuje, aby
vzdálenost od přední části dětské sedačky pro malé
63
BEZPEČNOST
Tabulka s přehledem k umístění
dětských sedaček
V tabulce najdete přehled typů dětských
sedaček vhodných pro sedadla ve vozidle.
Umístění sedaček ve vozidlech s pravostranným řízením.
Umístění sedaček ve vozidlech s levostranným řízením.
Umístění
sedačkyB
A
B
C
Dětské sedačky i-Size
Dětské sedačky s univerzálním souhlasem zajištěné
pomocí bezpečnostního pásu vozidla
Ostatní kategorie dětských
sedačekA
3, 5
2C, 3, 4, 5
2C, 3, 5
Další informace vám poskytne výrobce dětské sedačky.
Podle číslování výše.
Aktivovaný airbag u dětských sedaček instalovaných po směru jízdy. Deaktivovaný airbag u dětských sedaček instalovaných proti směru jízdy.
Související informace
•
•
64
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 67)
Umístění dětské sedačky (str. 61)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 68)
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček pomocí bezpečnostních
pásů
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)A
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do
vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s aktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
po směru jízdy)A
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UB, C
X
UC
UC
UB, C
X
UC
UC
LD
UFB, E
UE, LD
UE
LD
UFB, F
UF, LD
UF
}}
65
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
proti směru jízdy)A
Skupina 3
22-36 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným
airbagem, pouze dětské sedačky
po směru jízdy)A
UFB, F
X
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UF
UF
U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením.
L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální
kategorie.
X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností.
A
B
C
D
E
F
Aby bylo možné nainstalovat dětské sedačky, prodloužení sedáku musí být vždy zasunuté.
Nastavte sedadlo do vyšší polohy.
Volvo doporučuje: Dětská sedačka Volvo pro kojence (typové schválení E1 04301146).
Volvo doporučuje: Sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04212).
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje: Dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce
vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo
spolujezdce dítě na dětské sedačce proti
směru jízdy.
Související informace
•
•
•
66
Umístění dětské sedačky (str. 61)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 67)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 68)
•
Bezpečnostní pásy (str. 44)
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček i-Size
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R129.
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky i-Size podle velikosti dítěte.
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do
vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.
Typ dětské sedačky
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
Dětské sedačky i-Size
X
X
i-UA, B
X
i-U: Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size, s opěradlem ve směru jízdy a proti směru jízdy.
X: Není vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
A
B
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětské sedačce instalované proti směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Volvo doporučuje BeSafe iZi Kid X2 i-Size (typové schválení E4-129R-000002).
Související informace
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 61)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX (str. 68)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
67
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček ISOFIX
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky ISOFIX podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Velikostní
třídaA
68
Typ dětské sedačky
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru
jízdy
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru
jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
Skupina 0+
max. 13 kg
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R44. Model vozidla musí být uveden v seznamu vozidel výrobce.
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do
vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)B, C
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po
směru jízdy)B, C
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
ILB, D, XE
X
ILD
X
ILB, D, F, XE
X
ILD
X
BEZPEČNOST
Hmotnost
Skupina 1
9 – 18 kg
Velikostní
třídaA
Typ dětské sedačky
A
Dětská sedačka, ve
směru jízdy
B
Dětská sedačka, ve
směru jízdy
B1
Dětská sedačka, ve
směru jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)B, C
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po
směru jízdy)B, C
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
X
ILB, F, G, XE
ILG, IUFG
X
ILB, F, XE
X
IL
X
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být vhodné pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro univerzální kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX instalovaných ve směru jízdy, které jsou určeny pro tuto hmotnostní skupinu.
X: Není vhodné pro dětské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
Pro dětské sedačky se systémem uchycení ISOFIX je k dispozici klasifikace velikostí, která pomáhá uživatelům vybrat si správný typ dětské sedačky. Třídu sedačky si lze zjistit na štítku dětské
sedačky.
Práce v souvislosti s dětskými sedačkami ISOFIX s částečně univerzálním schválením (IL) v případě, že vozidlo je vybaveno konzolou ISOFIX z příslušenství (nabídka příslušenství se pro jednotlivé
trhy liší). Zde se pro dětské sedačky nepoužívají horní montážní úchyty.
Aby bylo možné nainstalovat dětské sedačky, prodloužení sedáku musí být vždy zasunuté.
Volvo doporučuje dětskou sedačku Volvo pro kojence připevňovanou pomocí systému úchytů ISOFIX (typové schválení E1 04301146).
Platí v případě, že vozidlo není vybaveno úchytem ISOFIX.
Upravte opěradlo tak, aby se opěrka hlavy nedotýkala dětské sedačky.
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
}}
69
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce
vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo
spolujezdce dítě na dětské sedačce proti
směru jízdy.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka i-Size/ISOFIX není
klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské sedačky musí zahrnovat
model vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste
ohledně doporučení k dětským sedačkám
i-Size/ISOFIX Volvo kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Související informace
70
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 61)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů (str. 65)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček iSize (str. 67)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
Tabulka s přehledem k umístění dětských
sedaček (str. 64)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přístroje a ovládání ve vozidle
s levostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Volant a přístrojová deska
Nastavení volantu
Středová a tunelová konzola
Houkačka
Klávesnice na volantu vlevo
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/
zavírání* dveří zavazadlového prostoru
Stropní konzola
Středový displej
Startovací tlačítko
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla,
přední mlhová světla/zatáčecí světla*,
zadní mlhová světla, resetování dílčího
počítadla kilometrů
Pádla na volantu* pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky
Displej řidiče
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Výstražné blikače, odmrazování, média,
tlačítko jízdního režimu*
Elektrická zásuvka, USB port, bezdrátová
nabíječka telefonu*
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Páka voliče
Panoramatická střecha*
Parkovací brzda
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON
CALL*
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Manuální změna odrazivosti vnitřního
zpětného zrcátka
Klávesnice na volantu vpravo
72
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dveře řidiče
•
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Přehled středového displeje (str. 98)
Převodovka (str. 404)
Přístroje a ovládání ve vozidle
s pravostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Paměť pro nastavení elektricky ovládaného předního sedadla*, zpětných zrcátek
Centrální zamykání, elektricky ovládaná
okna, vnější zpětná zrcátka, elektricky
ovládané dětské bezpečnostní zámky*
Otevírání kapoty
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
•
•
Nastavení volantu (str. 182)
Spínače světel (str. 138)
Nastartujte vozidlo (str. 390)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
73
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Volant a přístrojová deska
Nastavení volantu
Středová a tunelová konzola
Klávesnice na volantu vlevo
Stropní konzola
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla,
přední mlhová světla/zatáčecí světla*,
zadní mlhová světla, resetování dílčího
počítadla kilometrů
Pádla na volantu* pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky
Displej řidiče
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/
zavírání* dveří zavazadlového prostoru
Středový displej
Startovací tlačítko
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Výstražné blikače, odmrazování, média,
tlačítko jízdního režimu*
Panoramatická střecha*
Elektrická zásuvka, USB port, bezdrátová
nabíječka telefonu*
Displej ve střešní konzole, tlačítko ON
CALL*
Manuální změna odrazivosti vnitřního
zpětného zrcátka
Páka voliče
Parkovací brzda
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Klávesnice na volantu vpravo
Houkačka
74
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dveře řidiče
•
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Přehled středového displeje (str. 98)
Převodovka (str. 404)
Paměť pro nastavení elektricky ovládaného předního sedadla*, zpětných zrcátek
Centrální zamykání, elektricky ovládaná
okna, vnější zpětná zrcátka, elektricky
ovládané dětské bezpečnostní zámky*
Otevírání kapoty
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
•
•
Nastavení volantu (str. 182)
Spínače světel (str. 138)
Nastartujte vozidlo (str. 390)
* Volitelná výbava/příslušenství.
75
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Displej řidiče
•
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o vozidle a jízdě.
Na displeji řidiče se zobrazují měření, indikace,
indikační kontrolky a výstražné kontrolky.
Obsah displeje řidiče závisí na výbavě vozidla,
nastavení a na tom, jaké funkce jsou v daný
okamžik aktivní.
Displej řidiče se aktivuje hned po otevření
dveří, tedy v poloze zapalování 0. Pokud se
displej řidiče chvíli nepoužívá, zhasne. Pokud
jej chcete aktivovat znovu, pokračujte jedním
z následujících kroků:
•
•
Otevřete jedny ze dveří.
VAROVÁNÍ
Pokud displej řidiče zhasne, nerozsvítí se
při zapnutí/nastartování nebo je zcela či
částečně nečitelný, vozidlo se nesmí používat. Měli byste okamžitě navštívit servis.
Volvo doporučuje autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
V případě závady na displeji řidiče se může
stát, že se informace např. o brzdách, airbazích nebo jiných bezpečnostních systémech nezobrazí. V tomto případě řidič
nemůže zkontrolovat stav systémů vozidla
ani nemůže přijímat aktuální výstrahy
a informace.
Sešlápněte brzdový pedál.
Aktivujte polohu zapalování I.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Umístění na displeji řidiče:
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
Rychloměr
Indikační a varovné kontrolky
Tachometr/indikace ECOA
Dílčí počítadlo kilometrů
Teploměr venkovní teploty
Indikátor řazení převodových stupňů
Hodiny
Jízdní režim
Informace o tempomatu a omezovači
rychlosti
Zprávy, v některých případech s grafikou
Palivoměr
Informace o dopravních značkách*
Informace o dveřích a bezpečnostních pásech
Stav funkce Start/Stop
–
Multimediální přehrávač
Km do prázd. nádrže
Počítadlo
76
kilometrůB
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
A
B
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
–
Navigační mapa*
Okamžitá spotřeba paliva
–
Telefon
Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na
volantu)
–
Rozpoznávání hlasu
–
–
KompasA
–
Závisí na vybraném jízdním režimu.
Celkový počet ujetých kilometrů.
Dynamický symbol
Související informace
Dynamický symbol v základní
podobě.
Uprostřed displeje řidiče se nachází dynamický symbol, který mění svůj vzhled pro jednotlivé typy zpráv. Oranžové nebo červené
označení kolem symbolu označuje závažnost
informační nebo výstražné zprávy.
•
•
Nastavení displeje řidiče (str. 78)
Výstražné symboly na displeji řidiče
(str. 86)
•
•
•
•
Kontrolky na displeji řidiče (str. 84)
•
Jízdní režimy* (str. 411)
Palubní počítač (str. 79)
Zprávy na displeji řidiče (str. 94)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 93)
Příklady symbolu.
Pokud dojde k problému nebo je třeba upřesnit informace, základní tvar animace se změní
na grafické zobrazení.
* Volitelná výbava/příslušenství.
77
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení displeje řidiče
Nastavení pomocí středového displeje
Nastavení z možností na displeje řidiči lze
upravit v nabídce aplikací na displeji řidiče a v
nabídce nastavení na středovém displeji.
Výběr typů informací
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Jazyk vyberte klepnutím na Systém
Jazyky a jednotky systému Jazyk
systému.
> Změna ovlivní jazyk na všech displejích.
Nastavení v nabídce aplikací na
displeji řidiče
2. Stiskněte My Car Displej řidiče
Informace na displeji řidiče.
Tato nastavení jsou osobní a automaticky se
ukládají do profilu aktivního řidiče.
3. Zvolte, co se má zobrazit na pozadí:
• Nezobrazovat žádné informace na
pozadí
Související informace
•
•
• Zobrazit informace o momentálně
•
přehráv. médiu
• Zobrazit mapu, i když není
Displej řidiče (str. 76)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 93)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
nastavena trasa
Výběr motivu
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Otevře se nabídka aplikací, která se ovládá klávesnicí na volantu vpravo.
V nabídce aplikací si můžete vybrat informace,
které zobrazuje na displeji řidiče
•
•
•
•
78
Palubní počítač
multimediální přehrávač
telefon
navigační systém*.
2. Klepněte na My Car
Zobrazit motivy.
Displej řidiče
3. Zvolte motiv (vzhled) displeje řidiče:
•
•
•
•
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings
Výběr jazyka
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Palivoměr
Palubní počítač
Palivoměr na displeji řidiče ukazuje hladinu
paliva v nádrži.
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává hodnoty jako např. vzdálenost, spotřebu paliva a průměrnou rychlost.
Pro usnadnění úsporné jízdy jsou zaznamenávány informace o okamžité a průměrné spotřebě paliva. Na displeji řidiče lze zobrazit
informace z palubního počítače.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.
Dílčí počítadlo kilometrů
K dispozici jsou dvě dílčí denní počítadla kilometrů, TM a TA.
TM lze resetovat manuálně a TA se resetuje
automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.
Během jízdy se zaznamenávají následující
informace:
Počet ujetých kilometrů
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
•
•
•
•
Béžové pole v palivoměru indikuje množství
paliva v nádrži.
Hodnoty se počítají od posledního resetování
palubního počítače.
Jakmile hladina paliva klesne a je čas na
dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice
a barva se změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění
nádrže.
Související informace
•
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Používané palivo (str. 429)
Palivová nádrž - objem (str. 635)
Příklady informací z palubního počítače na displeji
řidiče Obrázek je schématický - díly se mohou lišit
v závislosti na modelu vozidla.
Palubní počítač obsahuje následující indikace:
•
•
•
•
•
Dílčí počítadlo kilometrů
Počítadlo kilometrů
Okamžitá spotřeba paliva
Doba jízdy
Průměrná rychlost
Průměrná spotřeba paliva
Počítadlo kilometrů
Počítadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkový počet kilometrů, které vozidlo ujelo. Tuto
hodnotu nelze vynulovat.
Okamžitá spotřeba paliva
Zde se zobrazuje množství paliva, kterou
vozidlo k danému okamžiku spotřebovalo.
Tato hodnota se aktualizuje každou sekundu.
Km do prázd. nádrže
Turista - alternativní rychloměr
}}
79
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Km do prázd. nádrže
Palubní počítač počítá, kolik kilometrů může ujet na palivo, které zbývá
v nádrži.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km (20 mil) a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Když se na měřicím přístroji zobrazí symbol
"----", není dostatek paliva pro výpočet zbývajícího dojezdu. Dočerpejte palivo co nejdříve.
Související informace
•
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
(str. 80)
•
•
Resetování denního počítadla (str. 81)
•
•
Zobrazení statistiky jízdy na středovém
displeji (str. 82)
Displej řidiče (str. 76)
Změna jednotek systému (str. 121)
Zobrazení údajů o jízdě na displeji
řidiče
Hodnoty zaznamenané a vypočítané palubním počítačem lze zobrazovat na displeji
řidiče.
Tyto hodnoty jsou ukládány do aplikace palubního počítače. V nabídce aplikací si můžete
vybrat informace, které se zobrazují na displeji
řidiče.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může
mírně lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd.
Turista - alternativní rychloměr
Alternativní digitální rychloměr usnadní jízdu
v zemích, kde jsou značky maximální rychlosti
uvedeny v jiné jednotce než je jednotka na přístrojích ve vozidle.
Potom se digitální rychlost zobrazuje v jiných
jednotkách než jsou jednotky na analogovém
rychloměru. Pokud je analogový rychloměr cejchován v mph, digitální rychloměr zobrazuje
příslušnou rychlost v km/h a naopak.
1
80
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Pomocí klávesnice na volantu vpravo otevřete a navigujte v nabídce aplikací1.
Nabídka aplikací
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
1.
Stisknutím (1) se otevře nabídka aplikací
na displeji řidiče.
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je
na displeji řidiče nepotvrzená zpráva.
Zpráva se nejdříve musí potvrdit stisknutím tlačítka O (4) před tím, než se otevře
nabídka aplikací).
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 79)
Resetování denního počítadla (str. 81)
Resetování denního počítadla
Denní počítadlo resetujte pomocí levého
páčkového přepínače.
2. Navigujte na aplikaci palubního počítače
vlevo nebo vpravo pomocí (2).
> V horních čtyřech řádcích nabídky se
zobrazují naměřené hodnoty palubního
počítače TM. Další čtyři řádky v nabídce
ukazují naměřené hodnoty palubního
počítače TA. Pomocí (3) můžete
v seznamu rolovat nahoru a dolů.
3. Rolováním dolů na tlačítka možností
zvolte informace, které chcete zobrazit na
displeji řidiče.
•
•
•
•
•
–
Počítadlo kilometrů
Km do prázd. nádrže
Krátkým stisknutím tlačítka RESET resetujte pouze počet ujetých kilometrů.
Turista (alternativní rychloměr)
Počet ujetých kilometrů pro dílčí počítadlo TM, TA nebo bez zobrazení ujetých
kilometrů
Okamžitá spotřeb paliva, průměrná
spotřeba postupně pro TM nebo TA,
bez zobrazení spotřeby paliva
Položku zvolte resp. její výběr zrušte
pomocí tlačítka O (4). Změna se provede
okamžitě.
Všechny informace na denním počítadle
kilometrů TM (tedy počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba, průměrná rychlost
a doba jízdy) vynulujte dlouhým stisknutím
tlačítka RESET na páčkovém přepínači
vlevo.
Denní počítadlo TA lze resetovat pouze automaticky, pokud se vozidla nepoužívá minimálně čtyři hodiny.
Související informace
•
Palubní počítač (str. 79)
81
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení statistiky jízdy na
středovém displeji
Nastavení statistiky jízdy
Resetujte resp. upravte nastavení statistiky
jízdy.
1. Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci
Výkonnost řidiče.
Statistika jízdy z palubního počítače se zobrazuje graficky na středovém displeji. Statistika
obsahuje přehled, který zvýší efektivitu jízdy.
Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci
Výkonnost řidiče.
Každý pruh grafu odpovídá 1,
10 nebo 100 km resp. mil.
Pruhy se během jízdy zaplňují z pravé strany.
Pruh zcela vpravo označuje hodnotu pro
aktuální vzdálenost.
Průměrná spotřeba paliva a celková doba jízdy
se počítají od okamžiku posledního resetování
statistiky jízdy.
Statistika jízdy z palubního počítače2.
Související informace
•
•
Nastavení statistiky jízdy (str. 82)
Palubní počítač (str. 79)
2. Stiskněte Nastavení
•
a změní se měřítko grafu. Zvolte pro
pruh rozlišení 1, 10 nebo 100 km/mil.
•
a resetují se data po každé jízdě. Provádí se, když vozidlo stojí déle než
4 hodiny.
•
a resetují se data aktuální jízdy.
Statistika jízdy, vypočítaná průměrná spotřeba a celková doba jízdy se vždy resetují
současně.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.
2 Obrázek
82
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Související informace
•
Zobrazení statistiky jízdy na středovém
displeji (str. 82)
•
•
Palubní počítač (str. 79)
Resetování denního počítadla (str. 81)
Datum a čas
Hodiny se zobrazují na displeji řidiče a na
středovém displeji.
Umístění hodin
Automatický čas pro vozidla s GPS
Pokud je vozidlo vybaveno navigací, lze zvolit
Automatický čas. V tomto případě se v závislosti na poloze vozidla automaticky upraví
časové pásmo. U některých typů navigace se
musí nastavit aktuální poloha (země) a až
potom může být nastaveno správné časové
pásmo. Pokud Automatický čas není zvoleno,
čas a datum se upravují pomocí šipky nahoru
a šipky dolů na dotykové obrazovce.
Letní čas
V některých zemích lze pomocí tlačítka
Automatická denní světla vybrat automatické nastavení letního času. U jiných zemí se
nastavení Letní čas vybírá manuálně.
Související informace
V některých situacích mohou zprávy a informace zakrýt hodiny na displeji řidiče.
Na středovém displeji se hodiny nacházejí
v pravé horní části stavového řádku.
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
Nastavení data a času
–
Pokud chcete změnit zobrazení formátu
času a data, zvolte v horním zobrazení na
středovém displeji Nastavení Systém
Datum a čas.
Datum a čas upravte tisknutím šipky
nahoru a dolů na dotykové obrazovce.
83
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Teploměr venkovní teploty
Kontrolky na displeji řidiče
Na displeji řidiče se nachází teploměr
venkovní teploty.
Snímač detekuje teplotu mimo vozidlo.
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci
funkce, použití systému a výskyt chyby nebo
poruchy.
Symbol
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu
„nechová“ dle očekávání, rozsvítí
se tato informační kontrolka a na
displeji řidiče se objeví text. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Závada v brzdovém systému
Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit teplota,
která je příliš vysoká.
Pokud se venkovní teplota pohybuje
mezi –5 °C až +2 °C (23 °F až
36 °F), zobrazí se symbol sněhové
vložky informující o tom, že vozovka
může být kluzká.
Jednotku pro indikaci teploty atd. změňte
v nastavení systému v horním zobrazení středového displeje.
Související informace
•
•
84
Displej řidiče (str. 76)
Změna jednotek systému (str. 121)
Tento symbol se rozsvítí, pokud
dojde k poruše u parkovací
brzdy.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí,
systém je nefunkční. Normální
funkce brzdové soustavy zůstává
zachována, avšak bez fungování
ABS.
Symbol
Popis
Automatické brzdění
Kontrolka se rozsvítí, když je
funkce aktivována a když je
aktivní brzdový pedál nebo
parkovací brzda. Brzdy přidrží
stojící vozidlo, které zastavilo.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrolka se rozsvítí při nízkém
tlaku huštění. V případě závady
v systému tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolka nejdříve cca.
1 minutu bliká a potom se rozsvítí
nepřerušovaně. Důvodem může
být to, že systém nedokáže tlak
detekovat nebo varovat v případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatice.
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po
nastartování motoru, důvodem
může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Levé a pravé směrové světlo
Dálková světla svítí
Dešťový senzor je zapnutý
Při použití směrových světel
symbol bliká.
Kontrolka svítí, když svítí dálková
světla a když používáte světelnou
houkačku.
Tato kontrolka svítí, když je
zapnutý dešťový senzor.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Obrysová světla
Symbol se rozsvítí, když svítí
obrysová světla.
Symbol se rozsvítí modře, pokud
je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla svítí.
Závada v systému světlometů
Aktivní hlavní světlomety
nesvítí
Tento symbol svítí, pokud došlo
k závadě ve funkci ABL (aktivní
natáčecí světla), nebo pokud
došlo v systému světlometů
k jiné závadě.
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování
dálkových světlometů. Obrysová
světla svítí.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Symbol se rozsvítí modře, pokud
je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Dálková světla svítí
Symbol se rozsvítí, když svítí dálková světla a obrysová světla.
Přední světla do mlhy svítí
Aktivní hlavní světlomety
nesvítí
Tato kontrolka svítí, když svítí
přední světlo do mlhy.
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování
dálkových světlometů.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
Teplotní příprava je zapnutá
Tato kontrolka se rozsvítí, když
blok motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující/klimatizace připravují teplotu ve vozidle.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že
stabilizační systém zasahuje.
Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně, došlo k poruše
v systému.
Systém stability, sportovní
režim
Symbol se rozsvítí při aktivaci
sportovního režimu. Sportovní
režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se
plynový pedál, pohyby volantu
a zatáčení provádí aktivněji než
při běžné jízdě. Do jisté úrovně
potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom
zasáhne a vozidlo stabilizuje.
}}
85
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány.
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na
silnici nejsou detekovány.
Oranžová kontrolka: Asistent
jízdy v jízdním pruhu varuje/zasahuje.
Asistent jízdních pruhů
a dešťový senzor
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány. Dešťový
senzor je zapnutý.
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na
silnici nejsou detekovány.
Dešťový senzor je zapnutý.
Systém AdBlue (diesel)
Symbol se rozsvítí, pokud je
nízká hladina AdBlue nebo pokud
došlo k poruše v systému
AdBlue.
86
Související informace
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Výstražné symboly na displeji řidiče
(str. 86)
Výstražné symboly na displeji
řidiče
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Symbol
Popis
Varování
Červená varovná kontrolka se
rozsvítí, pokud byla indikována
závada, která by mohla mít vliv
na bezpečnost nebo ovladatelnost vozidla. Na displeji řidiče se
zároveň objeví vysvětlující text.
Výstražný symbol se může rozsvítit také ve spojení s jinými
kontrolkami.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka se rozsvítí nebo bliká,
pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
rozepnul.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Airbagy
Nízký tlak oleje
Nebezpečí nehody
Pokud symbol zůstane svítit
nebo se rozsvítí během jízdy,
byla zjištěna závada v některém
bezpečnostních systémů vozidla.
Přečtěte si zprávu na displeji
řidiče. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud svítí kontrolka
a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Indikace City Safety varuje před
nebezpečím nehody s jinými
vozidly, chodci, cyklisty nebo velkými zvířaty.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka,
může být příliš nízká hladina
brzdové kapaliny. Navštivte nejbližší autorizovaný servis, kde
necháte zkontrolovat hladinu
brzdové kapaliny a případně ji
doplníte.
Je aktivována parkovací brzda
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během
jízdy, pokud došlo k poruše
v elektrickém systému. Navštivte
servis. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Vysoká teplota motoru
Symbol se rozsvítí, když během
jízdy příliš stoupne teplota
motoru. Na displeji řidiče se
zároveň objeví vysvětlující text.
Související informace
•
•
Kontrolky na displeji řidiče (str. 84)
Displej řidiče (str. 76)
Tato kontrolka svítí trvale, když je
zabrzděná parkovací brzda.
Blikající kontrolka znamená, že
došlo k poruše. Přečtěte si
zprávu na displeji řidiče.
87
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Licenční smlouva na displej řidiče
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme anglický text dohody společnosti
Volvo s výrobcem nebo vývojářem.
Freetype Project License
3rd Party Software Disclaimers and License
Agreements Confidential ID 06-00004-004
39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09
2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006
by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg.
Introduction
The FreeType Project is distributed in several
archive packages; some of them may contain,
in addition to the FreeType font engine,
various tools and contributions which rely on,
or relate to, the FreeType Project. This license
applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit
license. The license affects thus the FreeType
font engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all
encourage inclusion and use of free software
in commercial and freeware products alike. As
a consequence, its main points are that: o We
don't promise that this software works.
However, we will be interested in any kind of
88
bug reports. (`as is' distribution) o You can use
this software for whatever you want, in parts
or full form, without having to pay us. (`royaltyfree' usage) o You may not pretend that you
wrote this software. If you use it, or only parts
of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you
have used the FreeType code. (`credits') We
specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products. We
disclaim all warranties covering The FreeType
Project and assume no liability related to The
FreeType Project. Finally, many people asked
us for a preferred form for a credit/disclaimer
to use in compliance with this license. We
thus encourage you to use the following text:
"Portions of this software are copyright
© 2013 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved."
Legal Terms
0. Definitions – Throughout this license, the
terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg)
as the `FreeType Project', be they named as
alpha, beta or final release. `You' refers to the
licensee, or person using the project, where
`using' is a generic term including compiling
the project's source code as well as linking it
to form a `program' or `executable'. This
program is referred to as `a program using the
FreeType engine'. This license applies to all
files distributed in the original FreeType
Project, including all source code, binaries and
documentation, unless otherwise stated in the
file in its original, unmodified form as
distributed in the original archive. If you are
unsure whether or not a particular file is
covered by this license, you must contact us
to verify this. The FreeType Project is
copyright (C) 1996-2000 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All
rights reserved except as specified below.
1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT
IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. '
2. Redistribution – This license grants
a worldwide, royalty-free, perpetual and
irrevocable right and license to use, execute,
perform, compile, display, copy, create
derivative works of, distribute and sublicense
the FreeType Project (in both source and
object code forms) and derivative works
thereof for any purpose; and to authorize
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
others to exercise some or all of the rights
granted herein, subject to the following
conditions: o Redistribution of source code
must retain this license file (`FTL.TXT')
unaltered; any additions, deletions or changes
to the original files must be clearly indicated in
accompanying documentation. The copyright
notices of the unaltered, original files must be
preserved in all copies of source files.
o Redistribution in binary form must provide
a disclaimer that states that the software is
based in part of the work of the FreeType
Team, in the distribution documentation. We
also encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType Project, not just the
unmodified files. If you use our work, you must
acknowledge us. However, no fee need be
paid to us.
3. Advertising – Neither the FreeType authors
and contributors nor you shall use the name of
the other for commercial, advertising, or
promotional purposes without specific prior
written permission. We suggest, but do not
require, that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in
your documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
As you have not signed this license, you are
not required to accept it. However, as the
FreeType Project is copyrighted material, only
this license, or another one contracted with
the authors, grants you the right to use,
distribute, and modify it. Therefore, by using,
distributing, or modifying the FreeType
Project, you indicate that you understand and
accept all the terms of this license.
4. Contacts – There are two mailing lists
related to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected] Discusses bugs, as well
as engine internals, design issues, specific
licenses, porting, etc. Our home page can be
found at http://www.freetype.org
HarfBuzz / UCDN License
Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
•
•
•
•
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008,2010 Nokia
Corporation and/or its subsidiary(-ies)
•
•
Copyright © 2009 Keith Stribley
•
Copyright © 2007 Chris Wilson
Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL
International
•
•
•
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
•
Copyright © 1998-2004 David Turner and
Werner Lemberg
Copyright © 2005 David Turner
Copyright
© 2004,2007,2008,2009,2010 Red
Hat, Inc.
For full copyright notices consult the individual
files in the package. Permission is hereby
granted, without written agreement and
without license or royalty fees, to use, copy,
modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose, provided that
the above copyright notice and the following
two paragraphs appear in all copies of this
software. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY
PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE AND ITS
DOCUMENTATION, EVEN IF THE
COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY
DISCLAIMS ANY WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE
PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS"
BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS
}}
89
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
NO OBLIGATION TO PROVIDE
MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES,
ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
Libunibreak License
This library is released under an open-source
licence, the zlib/libpng licence. Please check
the file LICENCE for details. Apart from using
the algorithm, part of the code is derived from
the data provided under http://
www.unicode.org/Public. And the Unicode
Terms of Use may apply: URL:http://
www.unicode.org/copyright.html
LICENSE:
•
Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei
<wuyongwei at gmail dot com>
•
Copyright (C) 2012 Tom Hacohen <tom
dot hacohen at samsung dot com>
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will
the author be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
90
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgement in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Unicode Inc. License Agreement
EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE
AGREEMENT - DATA FILES AND
SOFTWARE Unicode Data Files include all
data files under the directories http://
www.unicode.org/Public/, http://
www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/ . Unicode
Software includes any source code published
in the Unicode Standard or under the
directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://
www.unicode.org/cldr/data/. NOTICE TO
USER: Carefully read the following legal
agreement. BY DOWNLOADING,
INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE
USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA
FILES"), AND/OR SOFTWARE
("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY
ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY,
ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE,
DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY,
DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR
SOFTWARE. COPYRIGHT AND
PERMISSION NOTICE Copyright
© 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in http://
www.unicode.org/copyright.html. Permission
is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files
or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do
so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear
with all copies of the Data Files or Software,
(b) both the above copyright notice(s) and this
permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with
the Data File(s) or Software that the data or
software has been modified. THE DATA FILES
AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to
promote the sale, use or other dealings in
these Data Files or Software without prior
written authorization of the copyright holder.
ZLIB Data Compression Library License
Agreement
(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark
Adler This software is provided 'as-is', without
any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and
redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that
you wrote the original software. If you use
this software in a product, an
acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but
is not required.
2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3. This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler [email protected]
[email protected] If you use the zlib
library in a product, we would appreciate *not*
receiving lengthy legal documents to sign. The
sources are provided for free but without
warranty of any kind. The library has been
entirely written by Jean-loup Gailly and Mark
Adler; it does not include third-party code. If
you redistribute modified sources, we would
appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting
your changes. Please read the FAQ for more
information on the distribution of modified
source versions.
Licence GLEW (upravena licence BSD)
The OpenGL Extension Wrangler Library
•
Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits
<[email protected] org>
•
Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E.
Magallon <[email protected]>
•
Copyright (C) 2002, Lev Povalahev
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. * Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution. * The
name of the author may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
}}
91
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Nabídka aplikací na displeji řidiče
Nabídka aplikací (apps) na displeji řidiče
umožňuje rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím pro určité aplikace.
Související informace
•
Displej řidiče (str. 76)
Aplikace
Funkce
Palubní počítač
Výběr denního počítadla
kilometrů, výběr toho, co
se bude zobrazovat na displeji řidiče apod.
Multimediální
přehrávač
Výběr aktivního zdroje přehrávače médií.
Telefon
Volání kontaktu ze
seznamu hovorů.
Navigace
Průvodce do cíle apod.
Související informace
Obrázek je schématický.
Místo středového displeje lze použít nabídku
aplikací na displeji řidiče. K ovládání se používá pravá klávesnice na volantu. Nabídka aplikací umožní snadno přepínat mezi různými
aplikacemi nebo funkcemi v rámci aplikací,
aniž by se musel pouštět volant.
Funkce nabídky aplikací
Přes jednotlivé aplikace je přístup k různým
druhům funkcí. Z nabídky aplikací lze ovládat
následující aplikace a související funkce:
92
•
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Přehled středového displeje (str. 98)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 93)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Práce s nabídkou aplikací na
displeji řidiče
Otevírání/zavírání nabídky aplikací
–
Nabídka aplikací (nabídka app) na displeji
řidiče se ovládá pomocí klávesnice na volantu
vpravo.
Stiskněte tlačítko Otevřít/zavřít (1).
> Nabídka aplikací se otevře/zavře.
Související informace
•
•
Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 92)
Zprávy na displeji řidiče (str. 94)
POZNÁMKA
Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Před
otevřením nabídky aplikací se zpráva musí
nejdříve potvrdit.
Nabídka aplikací se zavře automaticky po jisté
době nečinnosti nebo po výběru jistých položek.
Navigace a výběr v nabídce aplikací
1.
Nabídka aplikací a klávesnice na volantu vpravo.
Obrázek je schématický.
Otevřít/zavřít
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
K navigování mezi jednotlivými aplikacemi
tiskněte vlevo nebo vpravo (2).
> V nabídce aplikací se zobrazí funkce
pro předchozí/další aplikaci.
2. Funkce pro zvolenou aplikaci procházejte
klepnutím nahoru nebo dolů (3).
3. Možnost pro danou funkci potvrďte nebo
zvýrazněte stisknutím nebo potvrzením
(4).
> Funkce se aktivuje a pro některé
položky se nabídka aplikací potom
zavře.
Pokud se nabídka aplikací otevře znovu, otevřou se přímo funkce naposledy zvolené aplikace.
93
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zprávy na displeji řidiče
boly nebo tlačítky pro potvrzení zprávy nebo,
například, akceptování požadavku.
Na displeji řidiče se mohou zobrazit zprávy,
které řidiče informují resp. jsou mu v různých
situacích nápomocné.
Příklady zpráv na displeji řidiče Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu
vozidla.
Příklady zpráv na displeji řidiče3
Příklad zprávy na 8" displeji řidiče. Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu
vozidla.
Na displeji řidiče se zobrazují zprávy vysoké
priority pro řidiče.
V závislosti na tom, jaké ostatní informace
jsou momentálně zobrazovány, se zprávy
mohou zobrazit na různých částech displeje
řidiče. Po chvíli resp, po potvrzení zprávy nebo
po provedení vyžadovaného opatření zpráva
z displeje řidiče zmizí. Pokud chcete zprávu
uložit, umístí se do aplikace Stav vozu, která
se otevírá ze zobrazení aplikací na středovém
displeji.
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, sym-
3V
94
případě 12" displeje řidiče.*
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Servisní zprávy
Dále uvádíme některé důležité servisní zprávy
a jejich význam.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Naléhavý
servis Jeďte
do servisuA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Doporučen
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Zobrazeno před termínem
následujícího servisu.
Objednejte se
do servisu
4V
případě 8" displeje řidiče.
Zpráva
Popis
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Zobrazeno v termín následujícího servisu.
Čas na
údržbu
Pravidelná
údržba
Termín
servisu překročen
Dočasně vypA
A
B
Spravování zpráv na displeji řidiče
Zprávy na displeji řidiče se zpracovávají
pomocí klávesnice na volantu vpravo.
Čas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Zobrazeno v den, kdy skončí
platnost hesla.
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Příklady zpráv na displeji řidiče4 a klávesnice na
volantu vpravo.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Spravování zpráv na displeji řidiče
(str. 95)
•
Práce se zprávou uloženou z displeje
řidiče (str. 96)
•
Zpráva na středovém displeji (str. 129)
}}
95
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
V případě zpráv bez tlačítek:
–
Zavřete zprávu stisknutím nebo potvrzením (2) nebo počkejte, než se zpráva po
chvíli automaticky zavře.
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
Práce se zprávou uloženou
z displeje řidiče
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy
z displeje řidiče nebo ze středového displeje,
zprávy se spravují na středovém displeji.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení
aplikací na středovém displeji. V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva
Zpráva uložena v aplik. Stav vozu.
Příklady zpráv na displeji řidiče5 a klávesnice na
volantu vpravo. Obrázek je schématický - díly se
mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Související informace
•
•
Vlevo/vpravo
Potvrdí se
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 94)
Práce se zprávou uloženou z displeje
řidiče (str. 96)
Zpráva na středovém displeji (str. 129)
Uložené zprávy lze zobrazit v aplikaci Stav vozu.
Některé zprávy na displeji řidiče obsahují
jedno nebo několik tlačítek, například, pro
potvrzení zprávy nebo akceptování požadavku.
Zprávy, které se zobrazují na
displeji řidiče a musí se uložit,
se ukládají do aplikace Stav
vozu na středovém displeji.
V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva
Zpráva uložena v aplik.
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
1.
K navigování mezi jednotlivými tlačítky tiskněte vlevo nebo vpravo (1).
2. Výběr potvrďte stisknutím nebo potvrzením (2).
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
5V
96
případě 12" displeje řidiče.
Stav vozu.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přečtení uložené zprávy
Okamžité přečtení uložené zprávy:
–
Objednání servisu u uložené zprávy:
–
Stiskněte tlačítko vpravo od zprávy
Zpráva uložena v aplik. Stav vozu na
středovém displeji.
> Uložená zpráva se zobrazí v aplikaci
Stav vozu.
Přečtení uložené zprávy později:
1.
Otevřete aplikaci Stav vozu v zobrazení
aplikací na středovém displeji.
> Aplikace se otevře ve spodním dílčím
zobrazení výchozího zobrazení.
2. V aplikaci zvolte kartu Zprávy.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
3. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci
se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
Správa uložené zprávy
V rozbaleném stavu jsou u některých zpráv
dvě tlačítka, která umožňují objednat službu
nebo přečíst si uživatelskou příručku.
6V
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Požádat
o termínZavolat pro termín6 a zobrazí se
nápověda objednávání servisu.
> S Požádat o termín: V aplikaci se otevře karta Termíny a vytvoří se požadavek na objednání servisu a opravy.
S Zavolat pro termín: Spustí se telefonní aplikace a zavolá se autoservis za
účelem objednání servisu a opravy.
Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku
ohledně uložené zprávy:
–
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte
Uživatelská příručka a přečtěte si zprávu
v uživatelské příručce.
> Na středovém displeji se otevře uživatelská příručka a zobrazí se informace
propojené s touto zprávou.
Uložené zprávy v aplikaci se mažou automaticky při každém nastartování motoru.
Související informace
•
•
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 94)
Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 95)
Zpráva na středovém displeji (str. 129)
závislosti na trhu. Musí se zaregistrovat Volvo ID a vybraný servis.
97
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přehled středového displeje
Řada funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje. Zde je prezentován středový
displej a možnosti středového displeje.
98
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tři ze základních zobrazení středového displeje. Potáhnutím doprava nebo doleva zpřístupníte zobrazení funkcí nebo aplikací7.
Zobrazení funkcí - funkce vozidla, které se
aktivují nebo deaktivují stisknutím.
7
U vozidel s pravostranným řízením je pořadí zobrazení opačné.
}}
99
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Některé funkce jsou spouštěcí funkce. To
znamená, že otevřou okno s možnostmi
nastavení. Zde například patří Kamera.
Média - naposledy používané aplikace,
které souvisejí s médií. Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
Výchozí zobrazení - první zobrazení, které
se zobrazí při spuštění obrazovky.
Telefon - odsud je přístupna funkce telefonu. Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně
klepnete.
Zobrazení aplikací (zobrazení aplikací) aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran) a aplikace integrovaných funkcí,
např. FM rádio. Aplikaci otevřete tak, že
klepnete na ikonu aplikace.
Stavová lišta - nahoře na obrazovce
vpravo se zobrazí aktivity ve vozidle. Na
levé straně stavového pole se zobrazují
informace o síti a připojení, zatímco
vpravo se zobrazují informace související
s médií, hodiny a indikace informující
o postupu aktivit na pozadí.
Horní zobrazení - přetáhnutím karty dolů
zpřístupníte horní zobrazení. Z toho místa
je přístupné Nastavení, Uživat. příručka,
Profil a uložené zprávy vozidla. V některých případech lze z horního zobrazení
zpřístupnit také kontextová nastavení
(např. Navigace Nastavení) a kontextovou
uživatelskou příručku (např. Manuál
Navigace).
Navigace - dostanete se k navigaci po
mapě, např. pomocí Sensus Navigation*.
Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
100
Doplňkové dílčí zobrazení - naposledy
používané aplikace nebo funkce vozidla,
které nepatří mezi jiná dílčí zobrazení. Dílčí
zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
Řádek klimatu - informace a přímá interakce, například*, k nastavení teploty
a ohřevu sedadel. Pokud chcete otevřít
zobrazení klimatu s dalšími možnostmi
nastavení, klepněte na symbol uprostřed
řádku klimatu.
•
•
•
•
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
Multimediální přehrávač (str. 475)
Telefon (str. 490)
Ovládání klimatu (str. 197)
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému
na středovém displeji (str. 120)
•
Změna vzhledu středového displeje
(str. 120)
•
•
•
•
Změna jazyka systému (str. 121)
Změna jednotek systému (str. 121)
Čištění středového displeje (str. 603)
Zpráva na středovém displeji (str. 129)
Související informace
•
•
Ovládání středového displeje (str. 101)
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 104)
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 111)
•
•
Apps (str. 465)
Symbol na stavové liště středového displeje (str. 113)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 122)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ovládání středového displeje
Řada funkcí ve vozidle je ovládána a regulována ze středového displeje. Na středovém
displeji je dotyková obrazovka, která reaguje
na dotyk.
Použití dotykové obrazovky na
středovém displeji
Obrazovka reaguje odlišně podle toho, zda ji
stisknete, přetáhnete nebo potáhnete prsty.
Činnosti jako je listování mezi různými zobraAkce
zeními, označování objektů, rolování
v seznamu a přesun aplikací lze provádět
různými dotyky na obrazovku.
nastavovat klima na straně řidiče a spolujezdce.
DŮLEŽITÉ
Clona pro infračervené světlo těsně nad
povrchem obrazovky umožní detekovat prst,
který se nachází těsně před obrazovkou. Tato
technologie umožní využívat obrazovku
dokonce i s nasazenými rukavicemi.
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.
V interakci s obrazovkou mohou být současně
dvě osoby - tyto osoby, mohou, například,
V tabulce dole uvádíme jednotlivé kroky při
ovládání obrazovky:
Provedení
Výsledek
Stiskněte jednou.
Zvýrazní se objekt, potvrdí se výběr nebo se aktivuje funkce.
Stiskněte rychle dvakrát po
sobě.
Přiblíží se digitální objekt, např. mapa.
Stiskněte a podržte.
Uchopí se předmět. Lze použít k přesunutí aplikací nebo mapových bodů na mapě. Stiskněte
a podržte prst na obrazovce. Současně přetáhněte objekt na požadované místo.
Jednou klepněte dvěma prsty.
Oddálí digitální objekt, např. mapa.
}}
101
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Akce
Provedení
Výsledek
Přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Stiskněte a přetáhněte.
Přesunou se aplikace nebo mapové body na mapě. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes
obrazovku.
Rychlé potáhnutí/přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Přetáhněte vodorovně
nebo svisle přes obrazovku.
Upozorňujeme, že pokud se dotknete horní části obrazovky, může se otevřít horní zobrazení.
102
Roztáhnutí
Přiblížení.
Přitáhnutí k sobě.
Oddálení.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrat na výchozí zobrazení z jiné
obrazovky.
1.
Tento ovládací prvek se používá k ovládání
různých funkcí ve vozidle. Například teplotu
lze regulovat následovně:
Krátce stiskněte tlačítko Domů pod středovým displejem.
> Zobrazí se poslední nastavení domovského zobrazení.
•
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu
•
2. Krátce stiskněte znovu.
> Všechna dílčí zobrazení ve výchozím
zobrazení se nastaví na výchozí nastavení.
klepnutím na tlačítko + nebo − postupně
zvyšujete/snižujete teplotu nebo
•
klepnutím na požadovanou teplotu na
ovládacím prvku.
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na
obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
Související informace
Pokud je možné v zobrazení rolovat, na středovém
displeji se objeví indikátor rolování.
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 104)
Použití ovládacích prvků na středovém
displeji
•
Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji (str. 113)
•
Klávesnice na středovém displeji
(str. 115)
Procházení seznamu, článku nebo
zobrazení
Jakmile se na obrazovce objeví indikátor rolování, můžete procházet zobrazení nahoru nebo
dolů. Potáhněte v zobrazení kdekoliv dolů/
nahoru.
Regulování teploty.
103
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Aktivace a deaktivace středového
displeje
1.
Středový displej lze ztlumit a znovu aktivovat
pomocí tlačítka Domů pod obrazovkou.
Dlouze stiskněte fyzické tlačítko Domů
pod obrazovkou.
> Obrazovka ztmavne až na řádek klimatu, který je nadále zobrazen.
Všechny funkce související s obrazovkou jsou nadále aktivní.
2. Znovu aktivujte obrazovku - krátce klepněte na tlačítko Domů.
> Znovu se zobrazí pohled, který byl
zobrazen před tím, než se vypnula obrazovka.
POZNÁMKA
Obrazovku nelze deaktivovat, když se na ní
objeví pokyn k provedení akce.
Tlačítko Domů pro středový displej.
Po stisknutí tlačítka Domů obrazovka pohasne
a dotyková obrazovka nebude reagovat na
dotyk. Řádek klimatu bude stále zobrazen.
Všechny funkce související s obrazovkou jako
např. klima, audio, navádění* a aplikace budou
nadále aktivní. Když se středový displej ztlumí,
je vhodné vyčistit obrazovku. Funkci ztlumení
lze použít také k utlumení obrazovky tak, aby
během jízdy nerušila.
POZNÁMKA
Středový displej se automaticky deaktivuje,
když se vypne motor a otevřou dveře řidiče.
Související informace
•
•
•
Čištění středového displeje (str. 603)
Změna vzhledu středového displeje
(str. 120)
Přehled středového displeje (str. 98)
Navigování v zobrazeních na
středovém displeji
Na středovém displeji je k dispozici pět
různých základních zobrazení: výchozí zobrazení, horní zobrazení, zobrazení klimatu,
zobrazení aplikací (zobrazení app) a zobrazení funkcí. Obrazovka se spustí automaticky
při otevření dveří řidiče.
Výchozí zobrazení
Výchozí zobrazení je zobrazení, které se
zobrazí při spuštění obrazovky. Tvoří jej čtyři
dílčí zobrazení: Navigace, Média, Telefon
a dílčí zobrazení ostatních položek.
Aplikace nebo funkce vozidla, která se vybere
v zobrazení aplikací nebo funkcí, se spouští
v příslušném dílčím zobrazení výchozího
zobrazení. Například, FM rádio se spouští
v zobrazení Média.
Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek
ukazuje naposledy používané aplikace nebo
funkce vozidla, které nesouvisejí se žádnou
z ostatních tří skupin.
V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace o každé aplikaci.
POZNÁMKA
Když je vozidlo nastartované, různá dílčí
zobrazení domovského zobrazení ukazují
informace o současném statusu aplikací.
104
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na
obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
Stavová lišta
Nahoře na obrazovce se zobrazí aktivity ve
vozidle. Na levé straně stavového pole se
zobrazují informace o síti a připojení, zatímco
vpravo se zobrazují informace související
s médií, hodiny a indikace informující
o postupu aktivit na pozadí.
klepnutím na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.
Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:
• Nastavení
• Uživat. příručka
• Profil
• Uložené zprávy vozidla.
V horním zobrazení jsou v některých případech
přístupné následující položky:
•
Horní zobrazení
•
Kontextové nastavení (např. Navigace
Nastavení). Nastavení změníte přímo
v horním zobrazení, když je aplikace (např.
navigace) v chodu.
Kontextová Uživatelská příručka (např.
Manuál Navigace). Přímo v horním
zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí
s obsahem zobrazeným na obrazovce.
POZNÁMKA
Během startování/vypínání a když je na
obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní zobrazení. Dále tato funkce není
k dispozici, když je zobrazeno zobrazení
klimatu.
Zobrazení klimatu
Řádek klimatu je vždy vidět dole na obrazovce.
Nejčastější úpravy klimatu lze provádět přímo
zde - například, nastavení teploty a ohřevu
sedadla*.
Klepnutím na symbol uprostřed
řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu a zpřístupníte další nastavení
klimatu.
Klepnutím na symbol zavřete zobrazení klimatu a vrátíte se k předchozímu zobrazení.
Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítku Domů nebo stiskněte spodní část horního zobrazení a přetáhněte toto zobrazení
nahoru. Potom je vidět zobrazení dole, které
můžete opět použít.
Horní zobrazení přetažené dolů.
Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce
se nachází karta. Horní zobrazení otevřete
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 105
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Zobrazení aplikací
počet nepřečtených textových zpráv pro
Zprávy.
Zobrazení funkcí
Aplikaci otevřete tím, že na ji klepnete. Aplikace se potom otevře v dílčím zobrazení, do
kterého patří, například, Média.
Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/
přesuňte zespodu nahoru.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete
potáhnutím prstu přes obrazovku zleva
vpravo8. Další možností je stisknout tlačítko
Domů.
Zobrazení aplikací s aplikací vozidla.
Zobrazení funkcí s tlačítky pro různé funkce vozidla.
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zprava doleva8. Otevře se zobrazení
aplikací (zobrazení app). Zde najdete aplikace,
které byly staženy (aplikace třetích stran),
a aplikace integrovaných funkcí, např. FM
rádio. U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací zobrazí stručné informace, např.
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zleva doprava8. Otevře se zobrazení
funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat
různé funkce vozidla, např. BLIS*, Lane
Keeping Aid* a Parkovací asistent*.
8 Platí
106
pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto
zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem
přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 111)
•
Přehled středového displeje (str. 98)
Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp. deaktivuje stisknutím příslušného
tlačítka funkce. Některé funkce (spouštěcí
funkce) se po stisknutím otevřou v novém
okně.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete
potáhnutím prstu přes obrazovku zprava
vlevo8. Další možností je stisknout tlačítko
Domů.
Související informace
•
Spravování dílčích zobrazení na středovém
displeji (str. 108)
•
Symbol na stavové liště středového displeje (str. 113)
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 122)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
•
•
Profily řidiče (str. 125)
Ovládání klimatu (str. 197)
Apps (str. 465)
8 Platí
pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
107
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování dílčích zobrazení na
středovém displeji
Výchozí zobrazení tvoří čtyři dílčí zobrazení:
Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek. Tato zobrazení lze rozbalit.
108
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Rozbalení dílčího zobrazení z výchozího režimu
Standardní režim a rozbalený režim dílčího zobrazení na středovém displeji.
}}
109
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Rozbalování dílčího zobrazení:
–
Dlaždice Navigace, Média a Telefon:
Klepněte kamkoliv v dílčím zobrazení. Jakmile se rozbalí dlaždice, dočasně je potlačena doplňková dlaždice ve výchozím
zobrazení. Další dvě dlaždice se minimalizují a zobrazí se pouze některé informace.
Po klepnutí na doplňkovou dlaždici se
ostatní tři dlaždice minimalizují a zobrazí
se pouze určité informace.
Přes rozbalené zobrazení se dostanete
k základním funkcím aplikace.
Jakmile se nové dílčí zobrazení otevře
v režimu celé obrazovky, nebudou se zobrazovat žádné informace z jiných dílčích zobrazení.
V rozbaleném režimu otevřete aplikaci na celou obrazovku - stiskněte symbol.
Stisknutím symbolu se dostanete v rozbaleném režimu
zpátky.
Dílčí zobrazení lze zavřít třemi způsoby.
•
Klepněte na horní část rozbaleného dílčího zobrazení.
•
Klepněte na další dlaždici (tato dlaždice
se otevře v rozbaleném režimu).
•
Krátce stiskněte fyzické tlačítko Domů
pod středovým displejem.
Otevírání a zavírání dílčího zobrazení
v režimu celé obrazovky
Doplňkové dílčí zobrazení9 a dílčí zobrazení
pro Navigace lze otevřít v režimu celé obrazovky s dalšími informacemi a dalšími
možnostmi nastavení.
9 Neplatí
110
Související informace
•
•
Zavření rozbaleného dílčího zobrazení:
–
Stisknutím tlačítka Domů se kdykoliv můžete
vrátit zpět na výchozí zobrazení. Pokud chcete
z režimu celé obrazovky přejít do standardního
zobrazení výchozího zobrazení, stiskněte dvakrát tlačítko Domů.
Tlačítko Domů pro středový displej.
pro všechny aplikace a funkce vozidla, které byly otevřeny v samostatném dílčím zobrazení.
•
Ovládání středového displeje (str. 101)
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 104)
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 104)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení funkcí na středovém
displeji
Všechna tlačítka pro funkce vozidla se nacházejí v zobrazení funkcí, což je jedno ze základ-
ních zobrazení na středovém displeji. Pokud
se chcete ve výchozím zobrazení dostat na
zobrazení funkcí, potáhněte prstem přes
obrazovku zleva doprava10.
Různé druhy tlačítek
U funkcí vozidla jsou k dispozici tři různé
druhy tlačítek. Viz dále:
Druh tlačítka
Vlastnost
Vliv na funkci ve vozidle
Funkce tlačítek
Mají polohu zapnuto/vypnuto.
Většina tlačítek v zobrazení funkcí
jsou funkční tlačítka.
Pokud funkce běží, vlevo od ikony daného tlačítka se rozsvítí kontrolka LED. Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka.
Spouštěcí tlačítka
Nemají polohu zapnuto/vypnuto.
Když se stiskne spouštěcí tlačítko, otevře se okno pro funkci. Může to být, například,
okno pro změnu polohy sedadla.
Parkovací tlačítka
Mají polohu zapnuto/vypnuto/skenování.
Podobají se funkčním tlačítkům, ale mají další polohu pro skenování parkování.
10
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
• Kamera
• Sklopení opěrky hlavy
• Zaparkovat
• Vyparkujte
}}
111
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Různé režimy tlačítek
Pokud se zeleně rozsvítí kontrolka LED na
funkčním nebo parkovacím tlačítku, funkce je
aktivována. Je-li funkce aktivována, otevře se
pro některé funkce doplňující text s vysvětlením. Text se zobrazí na několik sekund
a potom se objeví tlačítko s rozsvícenou LED
kontrolkou.
Pokud kontrolka LED nesvítí, funkce je deaktivována.
Když se například stiskne tlačítko v případě
Lane Keeping Aid, zobrazí se text Funguje
pouze při jistých rychlostech.
Jedním krátkým stisknutím tlačítka funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Pokud se v pravé části tlačítka zobrazí
výstražný trojúhelník, znamená to, že něco
nefunguje tak, jak má.
Související informace
•
•
112
Ovládání středového displeje (str. 101)
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 104)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
POZNÁMKA
Aplikace, které nepoužíváte nebo je používáte málokdy, ukryjte dolů, mimo viditelnou
obrazovku. Takto snáz vyhledáte aplikace,
které používáte častěji.
Aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout
a uspořádat dle potřeby.
1. Přetáhněte prstem zprava doleva11 a objeví
se zobrazení aplikací, nebo přetáhněte
prstem zleva doprava11 a objeví se zobrazení funkcí.
POZNÁMKA
Tlačítka funkcí vozidla a tlačítka pro aplikace nelze umístit do již obsazených míst.
Symbol na stavové liště
středového displeje
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na stavové liště dotykové obrazovky.
Na stavové liště se zobrazují probíhající činnosti a někdy také stav těchto činností. Ne
všechny symboly se zobrazují stále z důvodu
omezeného místa v poli.
Symbol
Popis
2. Klepněte na aplikaci nebo tlačítko
a podržte je stisknuté.
> Aplikace nebo tlačítko změní velikost
a stane se lehce průhledným. Potom je
můžete přesunout.
Související informace
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 111)
Roaming je aktivován.
3. Přesuňte aplikaci nebo tlačítko na volné
místo v zobrazení.
•
•
Apps (str. 465)
Síla signálu v síti mobilního telefonu.
Připojeno k internetu
Ovládání středového displeje (str. 101)
Pro umístění aplikací nebo tlačítek je k dispozici maximálně 48 řádků. Chcete-li přesunout
aplikaci nebo tlačítko mimo viditelné zobrazení, přetáhněte je ke spodní hraně zobrazení.
Přidají se nové řádky, na které můžete umístit
aplikaci nebo tlačítko.
Je připojeno zařízení Bluetooth.
Aplikaci nebo tlačítko lze umístit dále dolů.
Potom nebude v běžném režimu v zobrazení
vidět.
Připojeno k síti Wi-Fi.
Potáhnutím přes obrazovku procházejte
zobrazení nahoru nebo dolů.
11
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
Bluetooth je aktivován, ale zařízení není připojeno.
Informace odeslány z/do GPS.
Je aktivován tethering (hotspot
Wi-Fi). Vozidlo využívá dostupné
připojení.
}}
113
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Související informace
•
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 104)
•
•
•
•
•
•
Zpráva na středovém displeji (str. 129)
Je aktivován modem vozidla.
Aktivní sdílení USB.
Bezdrátové nabíjení telefonu.
Proces je aktivní.
Je aktivován časovač teplotní přípravy.
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 500)
Připojení zařízení přes USB port (str. 481)
Bezdrátová nabíječka telefonu* (str. 499)
Telefon (str. 490)
Datum a čas (str. 83)
Je přehráván zdroj audia.
Je zastaven zdroj audia.
Je aktivní telefonní hovor.
Zdroj audia je ztlumen.
Jsou přijímány zprávy z rádiového kanálu.
Jsou přijímány dopravní informace.
Hodiny.
114
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Klávesnice na středovém displeji
Pomocí klávesnice na středovém displeji
můžete zadávat znaky pomocí kláves. Dále
můžete znaky a písmena "kreslit" rukou na
obrazovce.
Klávesnici lze používat k zadávání znaků, písmen a číslic, například ke psaní textových
zpráv z vozidla, k zadávání hesel nebo k hledání článků v elektronické verzi uživatelské příručky.
Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky
zadávají na obrazovce.
}}
115
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit na obrazovce. Vzhled se liší v závislosti na nastavení jazyků a podle toho, k čemu se klávesnice
používá.
116
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Řádek navrhovaných slov nebo znaků12.
Navrhovaná slova se upravují podle toho,
jak jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na levou a pravou šipku procházejte
jednotlivé návrhy. Návrh zvolte tak, že na
něj klepnete. Pozor - tato funkce není podporovaná ve všech jazycích. Pokud není
k dispozici, řádek se na klávesnici nezobrazí.
Znaky, které jsou na klávesnici k dispozici,
závisejí na tom, jaký jazyk byl zvolen (viz
bod 7). Znak zadejte tak, že na něj klepnete.
Tlačítko funguje různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém se klávesnice
používá - k zadávání @ (při zadávání emailové adresy), nebo k vytvoření nového
řádku (při běžném zadávání textu).
Klávesnice se skryje. Pokud to není
možné, tlačítko se nezobrazí.
Používá se k psaní velkých písmen. Dalším
stisknutím napíšete jedno velké písmeno
a potom pokračujete malými písmeny.
Dalším stisknutím se všechna písmena
změní na velká. Dalším stisknutím se klávesnice změní zpět na klávesnici s malými
písmeny. V tomto režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po tečce,
vykřičníku nebo otazníku. Prvním písmeno
v textovém poli je rovněž velké. V texto12
vých polích vyhrazených pro jména nebo
adresy začíná každé slovo automaticky
velkým písmenem. V textových polích pro
heslo, webovou adresu nebo e-mailovou
adresu jsou všechna písmena automaticky
malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte na velká.
Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice (2) s čísly. Stiskněte
, což se
,
v režimu číslic zobrazuje místo
pokud chcete přepnout zpět na klávesnici
s písmeny, nebo
, pokud chcete přepnout na klávesnici se speciálními znaky.
Mění jazyk zadávaného textu, např. EN.
Dostupné znaky a navrhovaná slova (1)
závisejí na zvoleném jazyce. Chcete-li
umožnit přepínání mezi jednotlivými
jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky
nastavit v části Nastavení.
Mezera.
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak. Stisknutím
tlačítka mažte znaky rychleji.
Přepne režim klávesnice na psaní písmen
a znaků rukou.
Pokud chcete zadaný text potvrdit, stiskněte
na klávesnici potvrzovací tlačítko (na vyobrazení není vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.
Varianty písmene nebo znaku
Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se
varianty tohoto písmene nebo znaku, >např. é
nebo è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou variantu. Pokud není zvolena žádná
varianta, je zadáno původní písmeno/znak.
Související informace
•
Změna jazyka klávesnice na středovém
displeji (str. 118)
•
Manuální zadávání znaků, písmen a slov
na středový displej (str. 118)
•
•
Ovládání středového displeje (str. 101)
Spravování textových zpráv (str. 497)
Platí pro asijské jazyky.
117
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jazyka klávesnice na
středovém displeji
Přepínání mezi různými jazyky na
klávesnici
Pokud jste v části Nastavení
zvolili několik jazyků, k přepínání mezi různými jazyky
použijte tlačítko na klávesnici.
Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými
jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky
nastavit v části Nastavení.
Přidávání a mazání jazyků
v nastaveních
Klávesnice se automaticky nastaví na stejný
jazyk, jako systémový jazyk. Jazyk klávesnice
lze ručně přizpůsobit bez ovlivnění systémového jazyka.
1.
Chcete-li změnit jazyk klávesnice se seznamem:
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2. Stiskněte Systém Jazyky a jednotky
systému Rozložení klávesnice.
3. Zvolte ze seznamu alespoň jeden jazyk.
> Nyní můžete přímo z klávesnice pro
zadávání textu přepínat mezi zvolenými
jazyky.
Pokud v části Nastavení nebyly aktivně zvoleny žádné jazyky, klávesnice zůstane ve stejném jazyce jako je jazyk systému vozidla.
2. Zvolte požadovaný jazyk. Pokud v části
Nastavení vyberete více než čtyři jazyky,
můžete procházet seznam z klávesnice.
> Klávesnice je upravena pro zvolený
jazyk a zobrazují se další navrhovaná
slova.
Pokud chcete změnit jazyk klávesnice bez
zobrazení seznamu:
–
•
•
118
Platí pro některé jazyky systému.
Klávesnice na středovém displeji umožní
zadávat znaky, písmena a slova na obrazovce
"kreslením" rukou.
Stisknutím tlačítka na klávesnici přepnete z psaní pomocí
klávesnice na kreslení písmen
a znaků rukou.
Dlouze stiskněte tlačítko.
> Otevře se seznam.
Jednou krátce stiskněte tlačítko.
> Klávesnice se změní na další jazyk
v seznamu bez zobrazení seznamu.
Související informace
13
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
Změna jazyka systému (str. 121)
Klávesnice na středovém displeji (str. 115)
Místo pro psaní znaků, písmen, slov
a částí slov.
Textové pole, kde se objeví znak nebo
navržené slovo13 tak, jak se píše na obrazovce (1).
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrhy pro znaky, písmena, slova/části
slov. Seznam lze procházet.
Mezera. Mezeru můžete rovněž vytvořit
tak, že do místa pro psaní písmen rukou
(1), napíšete znak (-). Viz kapitola "Vkládání mezery do pole pro volný text s rozpoznáváním znaků".
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak/jedno písmeno. Chvíli počkejte a dalším stisknutím
vymažete následující znak/písmeno atd.
Přepne na klávesnici pro zadávání běžných
znaků.
Psaní znaků/písmen/slov rukou
1. Na místo vyhrazené pro psaní písmen
rukou (1) napište znak, písmeno, slovo
nebo části slov. Slovo nebo části slov pište
nad sebe nebo do řádku.
> Zobrazí se několik navržených znaků,
písmen nebo slov (3). Nejpravděpodobnější možnost je v seznamu uvedena
hned nahoře.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.
Vypněte/zapněte zvuk při zadávání.
Klávesnice se skryje. Pokud to není
možné, tlačítko se nezobrazí.
Změna jazyka pro zadávání textu.
14
2. Chvíli počkejte a zadejte znak/písmeno/
slovo.
> Zadá se znak/písmeno/slovo, které je
v seznamu nahoře. Dále je možné vybírat jednotlivé znaky tisknutím příslušného znaku/písmene/slova v seznamu.
U arabské klávesnice přejeďte prstem v opačném směru. Přejetím zprava doleva vytvoříte mezeru.
Mazání/změna znaků/písmen psaných
rukou
Pokud prstem přejedete přes pole pro psaní rukou
(1), veškerý zadaný text v textovém poli (2) se
vymaže.
–
Existuje několik možností, jak znaky/
písmena mazat/měnit.
•
Stiskněte v seznamu (3) příslušné písmeno nebo slovo.
•
Pokud chcete písmeno vymazat a začít
znovu, stiskněte tlačítko (5) pro mazání
textu.
•
Přejeďte prstem vodorovně zprava
doleva14 přes oblast ručně psaných
znaků (1). Vymažte více písmen několikerým přejetím přes danou oblast.
•
Stisknutím tlačítka (X) v textovém poli
(2) vymažete veškerý zadaný text.
}}
119
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Změna řádku ve volném textovém poli
pomocí psaní rukou
Změna vzhledu středového
displeje
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Vzhled obrazovky na středovém displeji lze
změnit výběrem motivu.
1. V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
Hlasitost zvuku systému na středovém displeji lze upravit nebo úplně vypnout.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car
Zobrazit motivy.
Displej řidiče
3. Pak vyberte motiv, např. Minimalistic
nebo Chrome Rings.
Pokud do pole pro psaní rukou15 nakreslíte rukou
tento obrázek, změníte řádek.
Vkládání mezery do pole pro volný text
s rozpoznáváním znaků
Jako doplněk vzhledu lze vybrat mezi
Normální a Jasný. Pomocí Normální lze
zobrazovat pozadí obrazovky tmavě a text světle. Tato alternativa je výchozí pro všechny
motivy. Lze rovněž vybrat světlou variantu, kde
je pozadí světlé a text tmavý. Tato možnost je
vhodná např. za silného denního světla.
Tato alternativa je uživateli vždy k dispozici
a není ovlivněná okolním světlem.
Související informace
Text zadejte tak, že nakreslíte pomlčku zleva
doprava16.
Související informace
•
15
16
120
Klávesnice na středovém displeji (str. 115)
Pro arabské klávesnice - nakreslete stejný znak, ale opačně.
V případě arabské klávesnice nakreslete pomlčku zprava doleva.
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 104)
•
Čištění středového displeje (str. 603)
2. Stiskněte Zvuk
Hlasitost systému.
3. V části Zvuky při dotyku přetáhnutím
ovládacího prvku změníte hlasitost/
vypnete zvuky při dotyku obrazovky. Posunutím změňte hlasitost na požadovanou
úroveň.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 98)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
Nastavení zvuku (str. 464)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jednotek systému
Změna jazyka systému
Nastavení jednotek se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Nastavení jazyka se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony
a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému
nerozumíte, protože se tím zkomplikuje
návrat zpět ve struktuře obrazovky.
2. Pokračujte na Systém Jazyky
a jednotky systému Měrné jednotky.
3. Zvolte standard jednotek:
• Metrické - kilometry, litry a stupně Cel-
Ostatní nastavení v horním
zobrazení středového displeje
Nastavení a informace týkající se řady funkcí
vozidla lze měnit pomocí středového displeje.
1. Horní zobrazení otevřete klepnutím na
kartu nahoře nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.
2. Klepnutím na Nastavení otevřete nabídku
nastavení.
sia.
• Britské - míle, galony a stupně Celsia.
• Americké - míle, galony a stupně
1.
Fahrenheita.
> Jednotky na displeji řidiče a na středovém displeji se změní.
2. Pokračujte na Systém
a jednotky systému.
•
Jazyky
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
3. Zvolte Jazyk systému. U jazyků, které
podporují ovládání hlasem, se zobrazí
symbol ovládání hlasem.
> Jazyk na displeji řidiče a na středovém
displeji se změní.
Změna jazyka systému (str. 121)
Související informace
Související informace
•
•
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Přehled středového displeje (str. 98)
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 98)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
Změna jednotek systému (str. 121)
Horní zobrazení s tlačítkem pro Nastavení.
3. Stisknutím jedné z kategorií a dílčích kategorií navigujte na požadované nastavení.
4. Změňte alespoň jedno nastavení. Různé
druhy nastavení se mění různými způsoby.
> Změny se uloží okamžitě.
}}
121
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Otevření kontextového rozložení
na středovém displeji
1.
Pro většinu základních aplikací ve vozidle lze
používat kontextové rozložení tak, abyste
mohli nastavení měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte tlačítko Navigace Nastavení.
> Otevře se stránka nastavení navigace.
Když je aplikace rozbalena, přetáhněte
horní zobrazení dolů, např. Navigace.
3. Změňte nastavení podle potřeby
a potvrďte provedený výběr.
Pokud chcete zobrazení rozložení zavřít, stiskněte Zavřít nebo fyzické tlačítko Domů pod
středovým displejem.
Většina základních aplikací ve vozidle, nikoliv
však všechny, používá tuto kontextovou
možnost nastavení.
Dílčí kategorie v nabídce nastavení s různými typy
nastavení (zde, tlačítko s několika možnostmi a přepínače).
Aplikace třetích stran
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 98)
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 123)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 124)
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextové nastavení.
Kontextové nastavení představuje zkratku
k zpřístupnění konkrétního nastavení, které
souvisí s aktivní funkcí zobrazenou na obrazovce. Aplikace nainstalované do vozidla od
začátku, např. FM rádio a USB, jsou součástí
systému Sensus a patří mezi funkce integrované do vozidla. Nastavení těchto aplikací lze
změnit přímo pomocí kontextového nastavení
v horním zobrazení.
Je-li kontextové rozložení k dispozici:
122
Aplikace třetích stran nejsou v systému vozidla
od začátku obsazeny. Lze je však stáhnout,
např. Volvo ID. Zde se nastavení provádí vždy
uvnitř aplikace, a nikoliv v horním zobrazení.
Související informace
•
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
•
•
Přehled středového displeje (str. 98)
•
Stahování aplikací (str. 466)
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 123)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
Resetování nastavení na
středovém displeji
Při změně vlastnictví se uživatelská data
a nastavení systému musí resetovat na nastavení od výrobce.
Nastavení ve vozidle lze resetovat na různých
úrovních. Při změně vlastnictví obnovte všechna uživatelská data a nastavení systému na
původní nastavení od výrobce. V případě
změny majitele se musí změnit uživatel služby.
Volvo On Call*.
Všechna nastavení nadefinována v nabídce
nastavení na středovém displeji lze resetovat
na výchozí nastavení.
Související informace
•
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 123)
•
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 129)
4. Stisknutím tlačítka OK potvrďte resetování.
V případě Resetovat osobní nastavení
musíte resetování potvrdit stisknutím tlačítka Resetovat aktivní profil nebo
Resetovat všechny profily.
> Zvolená nastavení se resetují.
Dvě možnosti resetování
Existují dvě možnosti resetování nastavení
v nabídce nastavení:
• Komplexní reset - vymažou se všechna
data a soubory a všechna nastavení se
resetují na výchozí hodnoty.
• Resetovat osobní nastavení - vymažou
se osobní data a osobní nastavení se resetují na výchozí hodnoty.
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 98)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 124)
Resetování nastavení
Při resetování svých nastavení postupujte
podle těchto pokynů.
POZNÁMKA
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Pokračujte na Systém
reset.
Komplexní
3. Zvolte požadované restování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
* Volitelná výbava/příslušenství. 123
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Tabulka nastavení středového
displeje
V nabídce nastavení na středovém displeji je
několik hlavních kategorií a dílčích kategorií,
pod které spadají nastavení a informace
o celé řadě funkcí vozidla.
Existuje sedm hlavních kategorií: My Car,
Zvuk, Navigace, Média, Komunikace, Klima
a Systém.
Dále, každá kategorie obsahuje několik dílčích
kategorií a možností nastavení. V tabulkách,
které následují dále, najdete dílčí kategorie
první úrovně. V příslušné kapitole uživatelské
příručky jsou podrobně popsány možnosti
nastavení funkce nebo oblasti.
Některá nastavení jsou osobní, což znamená,
že jsou ukládána do položky Jízdní profily.
Ostatní nastavení jsou globální, což znamená,
že nejsou propojena s profilem řidiče.
My Car
Dílčí kategorie
Displeje
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
Zamykání
TV*
Parkovací brzda a zavěšení
Video
Stěrač čelního skla
Audio
Komunikace
Dílčí kategorie
Dílčí kategorie
Telefon
Tón
Textové zprávy
Vyvážení
Android Auto*
Hlasitost systému
Apple CarPlay*
Navigace
Zařízení Bluetooth
Dílčí kategorie
Wi-Fi
Mapa
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Trasa a navádění
Sdílení internetu přes modem vozidla
vozidla*
Doprava
Média
IntelliSafe
Dílčí kategorie
Jízdní preference/Individuální jízdní
režim*
AM/FM rádio
Světla a osvětlení
Gracenote®
DAB*
Volvo On Call*
Servisní sítě Volvo
Ovládání klimatizace
Hlavní kategorie Klima neobsahuje žádné dílčí
kategorie.
Zrcátka a snadné nastupování
124
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Systém
Dílčí kategorie
Profil řidiče
Datum a čas
Jazyky a jednotky systému
Soukromí a data
Rozložení klávesnice
Hlasové ovládání*
Komplexní reset
Informace o systému
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 98)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 123)
Profily řidiče
Mnohá nastavení upravovaná ve vozidle lze
upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče.
Osobní nastavení se automatiky uloží do profilu aktivního řidiče. Každý klíč lze propojit
s profilem řidiče. Pokud se používá propojený
klíč, vozidlo upraví nastavení podle profilu konkrétního řidiče.
Jaká nastavení jsou ukládána do
profilů řidiče?
Řadu nastavení ve vozidle lze uložit automaticky do aktivního profilu řidiče, pokud tento
profil není chráněn. Ve vozidle jsou nastavení
nadefinována jako osobní nebo globální. Do
profilů řidiče se ukládají pouze osobní nastavění.
Do profilu řidiče lze uložit, mimo jiné, nastavení clon, zrcátek, předních sedadel, navigace*, systému audia a médií, jazyka a hlasového ovládání.
Některá nastavení jsou označována jako globální. Ta lze změnit, ale nelze je uložit do konkrétního profilu řidiče. Změny v globálních
nastaveních mají vliv na všechny profily.
Mezi globální nastavení patří, například, nastavení rozložení klávesnice. Pokud profil řidiče
X chce přidat na klávesnici další jazyky, tyto
jazyky zůstanou k dispozici, i když se použije
profil řidiče Y. Nastavení rozložení klávesnice
se neukládají do konkrétního profilu řidiče tato nastavení jsou globální.
Osobní preference
Pokud se používá profil řidiče X, například,
k nastavení jasu středového displeje, toto
nastavení nemá vliv na profil řidiče Y. Toto
nastavení bylo uloženo do profilu řidiče X nastavení jasu je osobní nastavení.
Související informace
•
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 126)
Přejmenování profilu řidiče (str. 126)
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče (str. 127)
•
•
Ochrana profilu řidiče (str. 127)
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 124)
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 129)
Globální nastavení
Globální nastavení a parametry se při přepnutí
mezi profily řidičů nemění. Tato nastavení
zůstávají stejná bez ohledu na to, jaký profil
řidiče je aktivní.
* Volitelná výbava/příslušenství. 125
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Výběr profilu řidiče
Po spuštění středového displeje se vybraný
profil zobrazí v horní části obrazovky. Při dalším odemknutí vozidla bude aktivní naposledy použitý profil řidiče. Po odemknutí
vozidla lze přepnout na jiný profil řidiče.
Pokud je však dálkové ovládání s klíčem propojeno s profilem řidiče, při nastartování
vozidla se zvolí tento profil.
Na jiný profil řidiče lze přepnout dvěma způsoby.
Alternativa 1:
1.
Klepněte na název profilu řidiče, který se
po spuštění displeje zobrazí v horní části
středového displeje.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
2. vyberte požadovaný profil řidiče.
3. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Alternativa 2:
1.
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2. Stiskněte tlačítko Profil.
> Zobrazí se stejný seznam jako u alternativy 1.
3. vyberte požadovaný profil řidiče.
126
4. Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Alternativa 3:
1.
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
3. Stiskněte Systém Jízdní profily.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
4. vyberte požadovaný profil řidiče.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Související informace
•
•
•
•
Profily řidiče (str. 125)
Přejmenování profilu řidiče
Jednotlivé názvy profilů řidiče, které se používají ve vozidle, můžete změnit.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte Systém
3. Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil
upravit.
4. Klepněte do rámečku Název profilu.
> Objeví se klávesnice a můžete upravit
zavřete klánázev. Klepnutím na
vesnici.
5. Změnu názvu uložte stisknutím Zpět nebo
Zavřít.
> Název je nyní změněn.
POZNÁMKA
Navigování v zobrazeních na středovém
displeji (str. 104)
Název profilu nesmí začínat mezerou, protože by tento název nebylo možné uložit.
Přejmenování profilu řidiče (str. 126)
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče (str. 127)
Jízdní profily.
Související informace
•
•
Výběr profilu řidiče (str. 126)
Klávesnice na středovém displeji (str. 115)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ochrana profilu řidiče
V některých případech není žádoucí uložit
jednotlivá nastavení nadefinovaná ve vozidle
do profilu řidiče. V tomto případě lze profil
řidiče chránit.
POZNÁMKA
Chránit profil řidiče lze pouze, když vozidlo
stojí.
Ochrana profilu řidiče:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte Systém
Jízdní profily.
3. Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil
upravit.
5. Ochranu profilu uložíte stisknutím tlačítka
Zpět/Zavřít.
> Jakmile je profil chráněn, nastavení
nadefinovaná ve vozidle nebudou automaticky uložena do profilu. Místo toho
se vaše změny musí uložit manuálně do
Nastavení Systém Jízdní profily
Upravit profil stisknutím tlačítka
Uložte aktuální nastavení do profilu.
Jakmile profil není chráněn, vaše nastavení budou automaticky ukládána do
profilu.
Související informace
•
Profily řidiče (str. 125)
Propojení dálkového ovladače
s klíčem s profilem řidiče
Svůj klíč můžete propojit s profilem řidiče.
Profil řidiče s kompletním nastavením se poté
navolí vždy, když se pro vozidlo použije konkrétní dálkový ovladač s klíčem.
Dálkový ovladač s klíčem není při prvním použití propojen s žádným profilem řidiče. Při
nastartování vozidla se automaticky aktivuje
profil Host.
Profil řidiče může být zvolen manuálně bez
propojení s klíčem. Když je vozidlo odemknuto, aktivuje se naposledy aktivní profil
řidiče. Pokud byl klíč propojen s profilem řidič,
profil řidiče se při použití konkrétního klíče
nemusí vybírat.
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče
4. Stisknutím tlačítka Chránit profil aktivujete ochranu profilu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem lze připojit k profilu řidiče pouze, pokud vozidlo stojí.
Nejdříve zvolte profil, který propojíte ke klíči,
pokud ovšem profil, který budete propojovat,
již není aktivní. Aktivní profil lze propojit ke
klíči.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
}}
127
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
2. Stiskněte Systém
Jízdní profily.
3. Zvolte požadovaný profil. Displej přepne
zpět na výchozí zobrazení. Profil Host
nelze s klíčem propojit.
4. Horní zobrazení přetáhněte opět dolů
a klepněte na Nastavení Systém
Jízdní profily Upravit profil.
5. Pokud chcete propojit profil s klíčem,
zvolte Připojení klíče. Profil řidiče nelze
propojovat s jiným klíčem než s klíčem,
který je momentálně využíván ve vozidle.
Pokud je ve vozidle více klíčů, zobrazí se
zpráva Byl nalezen více než jeden klíč.
K připojení čtečky záloh vložte
příslušný klíč.
Záložní čtečka se nachází v úložném prostoru.
> Pokud se zobrazí zpráva Profil je
připojen ke klíči, klíč a profil řidiče jsou
propojeny.
6. Stiskněte tlačítko OK.
> Tento klíč je nyní propojen s profilem
řidiče a zůstane s ním propojen tak
dlouho, dokud nezrušíte zaškrtnutí
v políčku Připojení klíče.
128
Související informace
•
•
•
Profily řidiče (str. 125)
Přejmenování profilu řidiče (str. 126)
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování nastavení v profilech
řidiče
Nastavení, která byla uložena do jednoho
nebo několika profilů řidiče, lze resetovat,
pokud vozidlo stojí.
Zpráva na středovém displeji
Na středovém displeji se mohou zobrazit
zprávy, které řidiče informují resp. jsou mu
v různých situacích nápomocné.
POZNÁMKA
Související informace
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2. Stiskněte Systém Komplexní reset
Resetovat osobní nastavení.
3. Zvolte jednu z možností: Resetovat
aktivní profil, Resetovat všechny profily
nebo Zrušit.
Související informace
•
•
Profily řidiče (str. 125)
Resetování nastavení na středovém displeji (str. 123)
Vyskakovací zprávy
V některých případech se zpráva objeví ve
formě vyskakovacího okna. Vyskakovací
zprávy mají vyšší prioritu než zprávy zobrazené
ve stavové liště a před tím, než zmizí, se musí
potvrdit resp. musí se provést jisté opatření.
•
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 130)
•
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 130)
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 94)
Příklad zprávy v horním zobrazení středového displeje.
Na středovém displeji se zobrazují zprávy nižší
priority pro řidiče.
Většina zpráv se zobrazuje nahoře na stavové
liště středového displeje. Po chvíli resp. po
provedení vyžadovaného opatření zpráva ze
stavové lišty zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového
displeje.
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly nebo tlačítkem pro aktivaci/deaktivaci
funkce propojené s danou zprávou.
129
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování zpráv na středovém
displeji
Zprávy na středovém displeji se zpracovávají
v zobrazeních středového displeje.
V případě zpráv bez tlačítek:
–
Zavřete zprávu tak, že na ní klepnete, nebo
počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky zavře.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Práce se zprávou uloženou ze
středového displeje
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy
z displeje řidiče nebo ze středového displeje,
zprávy se spravují na středovém displeji.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového displeje.
Související informace
•
•
•
Příklad zprávy v horním zobrazení středového displeje.
U některých zpráv na středovém displeji je
k dispozici tlačítko (nebo několik tlačítek ve
vyskakovacích oknech), například, k aktivaci/
deaktivaci funkce přiřazené k dané zprávě.
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
–
130
Stisknutím tlačítka provedete akci nebo
počkáte, než zpráva po chvíli automaticky
zmizí.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Zpráva na středovém displeji (str. 129)
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 130)
Zprávy na displeji řidiče (str. 94)
Příklady uložených zpráv a dostupné možnosti v horním zobrazení.
Zprávy, které se zobrazují na středovém displeji a musí se uložit, se zobrazují v horním
zobrazení středového displeje.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přečtení uložené zprávy
1. Otevřete horní zobrazení středového displeje.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
Zprávy s šipkou vpravo lze rozbalit.
2. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci
se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
Správa uložené zprávy
U některých zpráv je tlačítko např. pro aktivaci/deaktivaci funkce propojeno s danou
zprávou.
–
Stisknutím tlačítka danou akci provedete.
Uložené zprávy v horním zobrazení se mažou
automaticky při vypnutí vozidla.
Související informace
•
•
•
17
Zpráva na středovém displeji (str. 129)
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 130)
Zprávy na displeji řidiče (str. 94)
Rozpoznávání hlasu
Hlasové ovládání17 umožní ovládat hlasovými
povely funkce vozidla, například, systém klimatu, rádio nebo telefon spojený technologií
Bluetooth. Pokud do výbavy vozidla patří
Sensus Navigation*, navigační systém lze
ovládat pouze hlasovým ovládáním.
Co je to hlasové ovládání?
Hlasové ovládání je pomůcka, která usnadní
používání různých povelů ve vozidle. V zásadě
funguje jako běžná aplikace, do které zadáváte
informace v pevně daném pořadí tak, abyste
mohli provést úkol. Ale místo klávesnice používáte k tomu hlasové povely. Proto doporučujeme naučit se jak a v jakém pořadí se má hlasový povel vydávat, aby byl dosažen požadovaný výsledek.
Systém hlasového ovládání vám umožní ovládat jisté funkce klimatu a systému infotainment pomocí hlasových povelů. Systém může
reagovat hlasem a může zobrazovat informace
na displeji řidiče.
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování
všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný
řidič.
Mikrofon systému hlasového ovládání
Aktualizace systému
Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Doporučujeme, abyste vždy měli nainstalovanou nejnovější verzi.
Stáhněte si aktualizace na
support.volvocars.com.
Související informace
•
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 132)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 133)
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 134)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 135)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 188)
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství. 131
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Použití systému rozpoznávání
hlasu
Spuštění hlasového ovládání18
Pokud chcete vydávat povely
přes systém hlasového ovládání, účastníte se "dialogu"
se systémem. Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
na volantu aktivujte
systém a začněte dialog
s hlasovými povely. Po stisknutí tlačítka uslyšíte pípnutí a na displeji řidiče se objeví symbol hlasového ovládání.
To znamená, že systém začal poslouchat
a můžete začít vydávat povely. Jakmile
začnete mluvit, systém se učí, aby rozpoznal
váš hlas a aby mu porozuměl. Tento proces
trvá několik sekund a probíhá automaticky. To
znamená, že nemusíte učení hlasu spouštět
manuálně.
Nezapomeňte:
•
Začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným hlasem a běžným tempem.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během
této doby systém pokynům nerozumí).
18
19
132
•
Eliminujte v prostoru pro cestující hluk
v pozadí a zavřete všechny boční dveře,
okna a panoramatickou střechu*.
Obecně platí, že systém funguje tak, že
vyslechne základní povel, po kterém následují
podrobnější povely, které upřesňují, co po
systému chcete.
Pokud chcete změnit hlasitost audiosystému,
otáčejte ovládáním hlasitosti, když je slyšet
hlas. Během hlasového ovládání lze používat
jiná tlačítka. Během dialogu se systémem však
ostatní zvuky budou ztišeny, což znamená, že
nelze provést funkce, které jsou propojeny
s audiosystémem pomocí tlačítek.
Zrušení hlasového ovládání
Hlasové ovládání lze zrušit různými způsoby:
a řekněte
•
Krátce klepněte na
"Cancel".
•
Dlouze tiskněte na volantu tlačítko hlasového ovládání
, dokud neuslyšíte dvě
pípnutí. Tímto se zastaví rozpoznávání
hlasu, a to i v případě, že systém mluví.
Pokud chcete komunikaci urychlit a přeskočit
hlášky systému, stiskněte na volantu tlačítko
. Tím se hlasové ovláhlasového ovládání
dání zruší a vy můžete říct další příkaz.
Příklad ovládání pomocí systému
rozpoznávání hlasu
1.
Stiskněte tlačítko
.
2. Řekněte "Call [Jméno] [Příjmení]
[kategorie čísla]", např. "Call Robin
Smith Mobil".
> Systém vytočí vybraný kontakt z telefonního seznamu. Pokud je ke kontaktu
přiřazeno několik čísel telefonu (např.
domů, mobil, do práce), musíte být
vybrána správná kategorie.
Povely/fráze
Bez ohledu na situaci, lze zpravidla používat
následující povely:
Hlasové ovládání lze rovněž zrušit tak, že
nereagujete během dialogu. Nejdříve se
systém třikrát zeptá na odpověď a pokud stále
nereagujete, hlasové ovládání bude automaticky zrušeno.
•
"Repeat" - zopakuje se poslední hlasový
pokyn v probíhajícím dialogu.
•
•
"Cancel" - dialog se přeruší19
"Help" - spustí se dialog nápovědy.
Systém reaguje povely, které jsou v dané
situaci k dispozici - například, požadavkem.
Platí pro některé trhy.
Upozorňujeme, že tímto se dialog zastaví pouze v případě, že systém nemluví. K tomu dlouze tiskněte tlačítko
, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Povely pro konkrétní funkce jako např. pro
telefon a rádio jsou popsány v samostatných
kapitolách.
Obrázky
Číslované povely jsou uvedeny samostatně
v závislosti na regulované funkci:
•
•
•
• Opakovat hlasový povel
• Rychlost řeči
Související informace
Telefonní čísla a PSČ se musí vyslovovat
samostatně, číslo po čísle, např. "nula tři
jedna dva dva čtyři čtyři tři" (03122443).
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 131)
Domovní čísla lze vyslovovat samostatně
nebo ve skupinách, např. dva dva" nebo
"dvacet dva" (22). V případě angličtiny
a nizozemštiny lze několik skupin vyslovovat po sobě, např. "dvacet-dva dvacetdva" (22 22). V angličtině lze použít slova
"double" a "triple", např. "double zero"
(00). Lze používat čísla v rozsahu
0-2300.
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 134)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 135)
Frekvence lze vyslovovat jako "devadesát
osm tečka osm" (98.8), "sto a čtyři tečka
dva" nebo "sto čtyři tečka dva" (104.2).
Rychlost a režim opakování
Pokud systém mluví příliš rychle, je možné hlasitost upravit.
Je možné povolit režim opakování tak, aby
systém opakoval, co jste řekli.
Změna rychlosti a aktivace/deaktivace režimu
opakování:
1.
2. Stiskněte tlačítko Systém Hlasové
ovládání a zvolte nastavení.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 133)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 188)
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu20
Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst
nahlas zprávy nebo nadiktujte stručné zprávy
pomocí hlasových příkazů do telefonu připojeného pomocí Bluetooth.
Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí
zahrnovat kontaktní informace, které se zadají
do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např.
Robyn Smith, má několik čísel telefonu, lze
uvést rovněž kategorii čísla, např. Doma nebo
Mobil: "Call Robin Smith Mobil".
Stiskněte
povelů:
a řekněte jeden z následujících
•
"Call [contact] (kontakt)" - vytočí se
vybraný kontakt z telefonního seznamu.
•
"Call [telefonní číslo]" - vytočí se telefonní číslo.
•
•
•
"Recent calls" - zobrazí se seznam volání.
"Read message" - přečte se zpráva.
Pokud je k dispozici více zpráv, vyberte
zprávu, která se má přečíst.
Uživatelé "Message to [contact]
(kontakt)" by měli vyslovit stručnou
zprávu. Zpráva bude zopakována nahlas
a uživatel může vybrat její odeslání21 nebo
úpravu. Aby tato funkce fungovala, vozidlo
musí být připojeno k internetu.
}}
133
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Související informace
•
•
•
•
•
•
20
21
22
23
24
134
Rozpoznávání hlasu (str. 131)
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 132)
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 134)
Hlasové ovládání rádia a médií22
Dále uvádím pokyny pro ovládání rádia a přehrávače médií.
Klepněte na tlačítko
a řekněte jeden
z následujících povelů:
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 188)
•
"Media" - spustí se dialog ovládání médií
a rádia a zobrazí se příklady povelů.
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 135)
•
"Play [interpret]" - přehraje hudbu podle
vybraného interpreta.
•
"Play [název skladby]" - přehraje vybranou skladbu.
•
"Play [název skladby] z [album]" - přehraje vybranou skladbu z vybraného alba.
•
"Play [TV channel name] (název
televizního kanálu)" - spustí se zvolený
televizní kanál*23.
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 500)
•
"Play [rozhlasová stanice]" - spustí přehrávání vybraného rádiového kanálu.
•
"Tune to [frekvence]" - spustí přehrávání
vybrané rádiové frekvence v aktuálním
frekvenčním pásmu. Pokud není aktivní
žádný zdroj rádia, spustí se vlnová délka
FM, která byla nastavena ve výchozím
nastavení.
•
"Tune to [frekvence] [vlnová délka]" spustí vybranou rádiovou frekvenci ve
vybraném frekvenčním pásmu.
•
•
•
•
•
•
•
•
"Radio" - spustí se FM rádio.
•
"Similar music" - přehrává se hudba,
která se podobá hudbě momentálně přehrávané z USB.
"Radio FM" - spustí se FM rádio.
"Radio AM" - spustí se AM rádio.24
"DAB " - spustí se DAB rádio*.
"TV" - spustí se přehrávání z televize*23.
"USB" - spustí se přehrávání z USB.
"iPod" - spustí se přehrávání z iPod.
"Bluetooth" - spustí se přehrávání ze
zdroje médií, který je připojen přes Bluetooth.
Související informace
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 131)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 133)
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 132)
Platí pro některé trhy.
Zprávy přes vozidlo lze odesílat jen u některých telefonů. Informace o kompatibilních telefonech najdete na stránce support.volvocars.com.
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
Dostupnost se liší v závislosti na modelu resp. trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 188)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 135)
Nastavení pro hlasové ovládání25
Související informace
Zde se upravuje nastavení systému hlasového
ovládání.
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 131)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 133)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 188)
Nastavení
Systém
Hlasové ovládání
Nastavení lze upravovat pro následující
položky:
• Opakovat hlasový povel
• Pohlaví
• Rychlost řeči
Nastavení zvuku
•
•
•
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 132)
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 134)
Nastavení zvuku (str. 464)
Změna jazyka systému (str. 121)
Nastavení zvuku zvolte následovně:
Nastavení Zvuk Hlasitost systému
Hlasové ovládání
Nastavení jazyka
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro
všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu jazyků
.
označeny ikonou Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek,
zpráv a nápovědy.
Nastavení Systém Jazyky a jednotky
systému Jazyk systému
25
Platí pro některé trhy.
135
OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
Spínače světel
K ovládání vnitřního a venkovního osvětlení
se používají různé ovládače osvětlení. Vnější
osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí
páčkového přepínače vlevo. Jas interiéru se
seřizuje kolečkem na přístrojové desce.
Venkovní osvětlení
Poloha
Popis
Poloha
Denní světla.
Popis
Denní světla a obrysová světla za
dne.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světla a obrysová
světla při slabém denním svitu
nebo za tmy nebo když jsou aktivována přední* nebo zadní
mlhová světla.
Denní světla a obrysová světla.
Obrysová světla, když je vozidlo
zaparkováno.A
Lze použít světelnou houkačku.
Aktivní dálkové světlomety lze
aktivovat.
Potkávací světlomety a obrysová
světla.
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací
světlomety.
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Lze použít světelnou houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí/
nesvítí.
Otočný kroužek na páčkovém přepínači vlevo.
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, v jednotlivých polohách
otočného prstence jsou k dispozici následující
funkce:
138
A
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem
přepnout do polohy
z jakékoliv jiné polohy
a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová světla.
Společnost Volvo doporučuje používat během
.
jízdy režim
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně intenzivní, např.
za mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
Rolovací kolečko v přístrojové desce
•
•
Potkávací světla (str. 141)
•
•
•
•
•
Zadní světlo do mlhy (str. 146)
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
(str. 145)
Aktivní natáčecí světla* (str. 144)
Brzdové světlo (str. 146)
Nouzová brzdová světla (str. 147)
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 147)
Nastavení funkcí světel na
středovém displeji
Některé funkce osvětlení lze upravit a aktivovat na středovém displeji. To platí, například,
pro aktivní světlomety, osvětlení "home safe"
a osvětlení při příchodu.
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Světla a osvětlení.
3. Zvolte Vnější osvětlení nebo Vnitřní
osvětlení a potom funkci, kterou chcete
upravit.
Související informace
•
•
•
Kolečko (doleva) pro nastavení jasu interiéru.
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 139)
•
•
•
•
Osvětlení interiéru (str. 148)
Spínače světel (str. 138)
Aktivní dálkové světlomety (str. 142)
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu (str. 148)
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 148)
•
•
Použití směrových světel (str. 143)
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 111)
Ostatní nastavení v horním zobrazení středového displeje (str. 121)
Obrysová světla (str. 140)
Použití směrových světel (str. 143)
Použití dálkových světel (str. 142)
* Volitelná výbava/příslušenství. 139
OSVĚTLENÍ
Obrysová světla
Lze použít obrysová světla tak, aby ostatní
účastníci silničního provozu viděli stojící nebo
zaparkované vozidlo. Obrysové světlo se
zapíná otočným prstencem na páčkovém přepínači.
obrysová světla z jakékoliv jiné polohy
a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová
světla.
Pokud jedete déle než 30 sekund maximální
rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph) nebo pokud je
rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), svítí
denní světla. Řidič by měl ovládání otočit do
.
jiné polohy než
Pokud se otevřou dveře zavazadlového prostoru a venku je tma, rozsvítí se zadní obrysová
světla (pokud již nesvítí), která varují účastníky
silničního provozu vzadu za vozidlem. Přitom
nezáleží, v jaké poloze je otočný prstenec, ani
v jaké poloze je zapalování.
Denní světla
Vozidlo obsahuje senzory, které detekují světelné podmínky v okolí. Denní světla se rozsvítí, pokud se otočný prstenec na páčkovém
,
přepínači na volantu nachází v poloze
nebo
a pokud je elektrický
systém vozidla v poloze zapalování II.
V poloze
světlomety při slabém slunečním svitu nebo za tmy automaticky přepnou
na potkávací světla.
Související informace
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze
obrysových světel.
Otočte kroužek do polohy
- rozsvítí se
obrysová světla (současně se zapne osvětlení
registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II, rozsvítí se místo předních obrysových světel denní světla. Pokud se
kroužek nachází v této poloze, obrysová světla
svítí bez ohledu na to, v jaké poloze zapalování
se nachází elektrický systém vozidla.
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočpro
ným prstencem přepnout do polohy
140
•
•
Spínače světel (str. 138)
Možnosti zapalování (str. 392)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze
AUTO.
Pokud je otočný kroužek na páčkovém přepínači v poloze
a vozidlo jede za denního
světla, rozsvítí se denní světla (DRL1). Za tmy
a při zhoršené viditelnosti vozidlo automaticky
přepne z denních světel na potkávací světla.
K přepnutí na potkávací světla dojde také
OSVĚTLENÍ
v případě, kdy se aktivuje přední mlhové světlo* a/nebo zadní mlhové světlo.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné,
např. v mlze a dešti.
Potkávací světla
Pokud je páčkový přepínač během jízdy
, za tmy a při slabém denním
v poloze
světle se automaticky aktivují potkávací
světla, pokud je elektrický systém vozidla
v poloze zapalování II.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správné poloze nese vždy řidič.
Detekce tunelů
Vozidlo detekuje, pokud vjíždí do tunelu, a přepne z denních světel na potkávací světla.
Upozorňujeme, že detekce tunelů funguje
pouze, pokud je kroužek na levém páčkovém
přepínači v poloze
.
Související informace
•
•
•
Související informace
•
•
•
jsou aktivována vždy, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze zapalování II.
Spínače světel (str. 138)
Spínače světel (str. 138)
Možnosti zapalování (str. 392)
Denní světla (str. 140)
Možnosti zapalování (str. 392)
Potkávací světla (str. 141)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze
AUTO.
Je-li otočný kroužek na páčkovém přepínači
v poloze
, potkávací světla se rovněž
aktivují, pokud:
•
•
•
se aktivují přední mlhová světla*
se aktivuje zadní mlhové světlo
se aktivují přední a zadní mlhová světla
Pokud se otočný prstenec na páčkovém přepí, potkávací světla
nači nachází v poloze
1
Daytime Running Lights
* Volitelná výbava/příslušenství.
141
OSVĚTLENÍ
Použití dálkových světel
Dálková světla se ovládají levým páčkovým
přepínačem. Dálková světla jsou nejsilnější
světla na vozidla. Měla by se používat při
jízdě za tmy, aby byla lepší viditelnost, a to
tak, aby nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.
Dálkové světlomety aktivujte přesunutím
páčkového přepínače dopředu.
Deaktivujte přesunutím páčkového přepínače dozadu.
Po zapnutí dálkových světel se na displeji
.
řidiče aktivuje
Aktivní dálkové světlomety
Aktivní dálkové světlomety detekují pomocí
kamerového snímače na horní hraně čelního
skla světlomety vozidel v protisměru nebo
zadní světla vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů na potkávací.
Související informace
•
•
Páčkový přepínač na volantu s otočným prstencem.
Světelná houkačka
Přepněte páčkový přepínač lehce zpátky
do polohy světelné houkačky. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Dálková světla
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud je
otočný prstenec na páčkovém přepínači
2 nebo
na volantu v poloze
.
2 Pokud
142
jsou potkávací světlomety aktivovány.
Spínače světel (str. 138)
Aktivní dálkové světlomety (str. 142)
Symbol
označuje aktivní dálkové světlomety.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (cca. 12 mph)
nebo vyšší. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení. Pokud kamerový snímač
nedetekuje protijedoucí vozidlo ani vozidlo
vpředu, dálkové světlomety se přibližně na
jednu sekundu znovu zapnou.
OSVĚTLENÍ
Aktivace aktivních dálkových
světlometů
Aktivní dálkové světlomety se aktivují a deaktivují otočení levého páčkového přepínače do
. Prstenec se potom vrátí do
polohy
polohy
. Pokud jsou aktivní dálkové svěna displeji
tlomety aktivovány, symbol
řidiče se rozsvítí bíle. Pokud jsou aktivovány
dálkové světlomety, symbol svítí modře.
nebudou dočasně k dispozici. Jakmile budou
aktivní dálkové světlomety opět k dispozici
nebo jakmile senzory na čelním skle nebudou
zablokovány, zpráva zhasne a rozsvítí se sym.
bol
VAROVÁNÍ
Aktivní světlomety pomáhají při příznivých
podmínkách využít optimální tvar světelného kuželu.
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety vypnuté
a dálkové světlomety zapnuté, osvětlení okamžitě přepne na potkávací světla.
Omezení aktivních dálkových
světlometů
Kamerový snímač, ze kterého funkce vychází,
má omezení.
Pokud se na obrazovce řidiče objeví
tento symbol společně se zprávou
Akt. dálk. světlomety Dočasně
není k dispozici, mezi dálkovými
a potkávacími světly musíte přepínat ručně.
Jakmile se objeví tato zpráva, symbol
zhasne.
Použití směrových světel
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 138)
Použití dálkových světel (str. 142)
Ukazatele směru.
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Pokud se
funkce na středovém displeji deaktivuje,
světla jednou bliknou.
Totéž platí, pokud se tento symbol
zobrazí společně se zprávou Snímač
čelního skla Zablokovaný snímač,
viz Uživatelská příručka.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo
při silném dešti, že aktivní dálkové světlomety
}}
143
OSVĚTLENÍ
||
POZNÁMKA
Tuto automatickou sekvenci blikání
můžete zastavit tak, že páčkový přepínač okamžitě přesunete do opačného
směru.
•
Pokud symbol směrových světel na
displeji řidiče bliká rychleji než obvykle,
zkontrolujte zprávu na displeji řidiče.
•
Aktivní natáčecí světla*
Deaktivace/aktivace funkce
Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby
dále osvítila prostor při průjezdu v zatáčkách
a na křižovatkách. Vozidla se světlomety
LED3* mohou být v závislosti na výbavě vybavena aktivními natáčecími světly.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je
aktivována. Tuto funkci lze deaktivovat a aktivovat na středovém displeji v zobrazení funkcí.
Trvalé blikání
Stiskněte tlačítko Aktiv.
natáč. světlomety.
Související informace
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo
dolů do krajní polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 139)
•
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
(str. 145)
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 147)
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 139)
•
Výměna žárovky v zadním směrovém světle (str. 580)
Aktivní natáčecí světla následují pohyb
volantu, dále osvětlují zatáčky a křižovatky
a zlepšují tak výhled pro řidiče.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na displeji
řidiče rozsvítí kontrolka
a současně se
na displeji řidiče zobrazí vysvětlující zpráva.
Tato funkce je aktivní pouze za tmy a při slabém denním světle a pouze, když se vozidlo
pohybuje a jsou zapnuta potkávací světla.
3 LED
144
(Light Emitting Diode)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Přední světla do mlhy/natáčecí
světla*
pleji řidiče se rozsvítí při zapnutí předních světel do mlhy.
Mlhová světla se aktivují manuálně, když
jedete v mlze, a automaticky při couvání, kdy
doplňují couvací světlo.
Přední světla do mlhy automaticky zhasnou,
pokud se vozidlo vypne, nebo pokud se otočný
prstenec na páčkovém přepínači přepne do
.
polohy
Pokud je vozidlo vybaveno natáčecími světly*,
mlhová světla se automaticky rozsvítí za tmy
a při zhoršené viditelnosti za dne a osvětlí
prostor diagonálně před vozidlem.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
•
•
Spínače světel (str. 138)
Možnosti zapalování (str. 392)
Zadní světlo do mlhy (str. 146)
Aktivní natáčecí světla* (str. 144)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 139)
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Natáčecí světla*
Přední světla do mlhy mohou být vybavena
natáčecími světly, která po jistou dobu osvětlí
prostor napříč před vozidlem v prudké zatáčce
ve směru natočení volantu nebo ve směru, ve
kterém jsou aktivována směrová světla.
Tlačítko pro přední světla do mlhy.
Zadní světla do mlhy lze zapnout pouze,
pokud elektrický systém vozidla je v poloze
zapalování II a pokud otočný prstenec na
páčkovém přepínači je v poloze
,
nebo
.
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivona disvat, klepněte na tlačítko. Symbol
Tato funkce se aktivuje za tmy nebo při slabém denním světle, když je kolečko na páčkonebo
vém přepínači v poloze
a vozidlo se pohybuje rychlostí pod cca.
30 km/h (cca. 20 mph).
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně
se zpětným světlometem při couvání.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je
aktivována. Tuto funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém displeji.
* Volitelná výbava/příslušenství. 145
OSVĚTLENÍ
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je výrazně silnější než
běžná zadní světla. Zadní světlo do mlhy by
se mělo používat pouze při snížené viditelnosti při mlze, sněžení, v kouři nebo prachu
tak, aby ostatní účastníci silničního provozu
byli včas upozorněni na vozidlo v protisměru.
Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete světla.
Jakmile se rozsvítí zadní mlhové světlo, roz.
svítí se na displeji řidiče symbol
Zadní mlhové světlo se automaticky vypne,
když
•
vozidlo je vypnuté nebo otočný prstenec
na páčkovém přepínači je v poloze
•
je otočný prstenec na páčkovém přepínači
v poloze
a přední mlhová světla
nesvítí.
POZNÁMKA
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu a když vozidlo brzdí automaticky
některý ze systémů podpory řidiče.
Související informace
•
•
•
•
Nouzová brzdová světla (str. 147)
Funkce brzd (str. 396)
Výměna žárovky v brzdovém světle
(str. 581)
Systém podpory řidiče (str. 264)
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní světlo do mlhy je světlo vzadu na vozidle
na straně řidiče.
Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze, když
146
•
poloha zapalování II je aktivní a otočný
prstenec na páčkovém přepínači je
nebo
v poloze
•
je otočný prstenec na páčkovém přepínači
a svítí přední mlhová světla
v poloze
•
•
•
•
Spínače světel (str. 138)
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
(str. 145)
Možnosti zapalování (str. 392)
Výměna žárovky zadního mlhového světla
(str. 582)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Nouzová brzdová světla
Výstražná funkce ukazatelů směru
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla vzadu.
Výstražná funkce ukazatelů směrů varuje
ostatní účastníky silničního provozu tím, že
současně aktivuje všechny ukazatele směru
na vozidle. Tuto funkci lze použít k varování
v případě dopravních rizik.
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se rozsvítí při intenzivním brzdění nebo když se při vysokých
rychlostech aktivuje systém ABS.
POZNÁMKA
Předpisy upravující použití výstražných blikačů se mezi jednotlivými zeměmi mohou
lišit.
Související informace
•
•
Nouzová brzdová světla (str. 147)
Použití směrových světel (str. 143)
Poté, co řidič zpomalí a potom uvolní brzdu,
brzdové světlo bude opět svítit normálně.
Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů směru. Ty blikají, dokud řidič vozidlo
znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo dokud
výstražné blikače nevypne.
Související informace
•
•
•
Brzdové světlo (str. 146)
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Nožní brzda (str. 396)
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru.
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 147)
Výstražná světla se aktivují automaticky, jakmile vozidlo zabrzdí natolik intenzivně, že se
aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
vozidla je nízká. Výstražná funkce ukazatelů
směrů začne blikat poté, kdy přestanou blikat
nouzová brzdová světla. Tato funkce se automaticky deaktivuje, pokud se vozidlo znovu
rozjede, nebo se deaktivuje stisknutím tlačítka.
147
OSVĚTLENÍ
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
Aktivace funkce:
1.
Vypněte vozidlo.
2. Přesuňte levý páčkový přepínač dopředu
k přístrojové desce a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
> Symbol na displeji řidiče se rozsvítí,
čímž indikuje, že funkce je aktivována,
a zapne se vnější osvětlení: Obrysová
světla, dálková světla, osvětlení registrační značky a osvětlení ve venkovních
klikách*.
Doba, po kterou má doprovodné osvětlení při
odchodu svítit, může být nastavena na středovém displeji.
Související informace
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení interiéru
Přibližovací světla se zapínají dálkovým ovladačem, když je vozidlo odemknuté, Tato
funkce se používá k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Tato funkce se aktivuje, když se k odemknutí
použije dálkový ovladač s klíčem. Během dne
se aktivují obrysová světla, vnitřní stropní
osvětlení, podlahové osvětlení a osvětlení
zavazadlového prostoru. Při slabém denním
světle a za tmy se aktivuje* rovněž osvětlení
registrační značky a osvětlení venkovních klik,
přičemž zdroj osvětlení se namíří k podlaze.
Prostor pro cestující je vybaven několika
druhy osvětlení, například, obecným vnitřním
osvětlením, nastavitelným dekoračním osvětlením a osvětlením zámků.
Pokud se neotevřou žádné dveře, osvětlení
zůstane svítit cca. 2 minuty. Pokud se během
aktivační doby otevřou dveře, čas, kdy svítí
osvětlení interiéru a osvětlení venkovních klik*,
se prodlouží.
Přední stropní osvětlení
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně alespoň 5 minut od:
•
vypnutí vozidla a přepnutí zapalování do
polohy zapalování 0
•
odemknutí vozidla, pokud vozidlo nebylo
dosud nastartováno.
Funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém displeji.
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 139)
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 139)
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 148)
•
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu (str. 148)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení interiéru
148
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Boční dveře zůstanou otevřené po dobu
cca. 2 minuty.
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
•
Lampička na čtení, pravá strana
Zadní stropní osvětlení*
Čtecí osvětlení
Čtecí lampičky vpravo a vlevo lze zapínat
a vypínat krátkým stisknutím tlačítka na
střešní konzole. Jas se nastavuje podržením
stisknutého tlačítka.
V zadní části vozidla je čtecí lampička, kterou
lze použít rovněž k osvětlení prostoru pro
cestující.
Osvětlení interiéru
Osvětlení podlahy a stropu v interiéru se
zapíná nebo vypíná krátkým stisknutím tlačítka
na střešní konzole.
Automatické ovládání osvětlení prostoru
pro cestující
Automatická funkce se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka AUTO na střešní konzole. Je-li
aktivován automatický systém, kontrolka na
tlačítku se rozsvítí a osvětlení prostoru pro
cestující se zapíná a vypíná následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí,
když:
•
•
•
Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím tlačítka na lampičce. Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Čtecí lampičky nad zadními sedadly.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně*
Se vozidlo vypne
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně se zapíná
a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Se otevřou boční dveře.
Osvětlení terénu*
Se vozidlo odemkne
Osvětlení prostoru pro cestující zhasne, když:
•
•
•
Ve vozidlech s panoramatickou střechou* jsou
k dispozici dvě lampičky - po jedné na každé straně
střechy.
Se vozidlo zamkne
Osvětlení terénu se zapíná a vypíná při otevření resp. zavření příslušných dveří.
Se vozidlo nastartuje
Se zavřou boční dveře.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 149
OSVĚTLENÍ
||
Osvětlení zavazadlového prostoru
Související informace
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
•
•
•
•
Dekorativní osvětlení
Osvětlení okolí se zapne, pokud otevřete
dveře, a vypne, pokud vozidlo zamknete.
Intenzitu dekorativního osvětlení lze upravit na
středovém displeji. K jemnému nastavení lze
použít také kolečko na přístrojové desce.
Náladová světla*
Vozidlo je vybaveno LED diodami, které mění
barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu. Intenzitu náladového osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.
Osvětlení schránek ve dveřích
Osvětlení schránek ve dveřích se zapne, když
otevřete dveře, a zhasne, když dveře
zamknete. Jas lze jemně nastavit pomocí
kolečka na přístrojové desce.
Osvětlení předního držáku nápojů
v tunelové konzole
Osvětlení držáků nápojů vpředu se rozsvítí při
odemknutí vozidla a zhasne při zamknutí
vozidla. Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka
na přístrojové desce.
150
Nastavení osvětlení interiéru (str. 150)
Spínače světel (str. 138)
Možnosti zapalování (str. 392)
Interiér prostoru pro cestující (str. 548)
Nastavení osvětlení interiéru
V závislosti na tom, jaká poloha zapalování je
aktivována, svítí osvětlení ve vozidle různě.
Osvětlení interiéru lze nastavit pomocí
kolečka na přístrojové desce. Některé funkce
světla lze nastavit také přes středový displej.
Kolečko na přístrojové desce
vlevo od volantu se používá
k nastavení jasu osvětlení displeje, osvětlení ovládání,
osvětlení okolí a náladového
osvětlení*
Nastavení dekorativního osvětlení
okolí
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car Světla a osvětlení
Vnitřní osvětlení.
3. Vyberte z následujících nastavení:
•
V části Intenzita ambientního osv.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
•
V části Úroveň ambientního osv.
vyberte Sníženo a Plný.
Nastavení náladového osvětlení*
Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod,
které mění barvu svého světla. Tato světla
svítí, když je vozidlo v chodu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Změna jasu světel
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car Světla a osvětlení
Vnitřní osvětlení Náladové
osvětlení interiérové.
3. V části Intenzita nálad. osvětlení inter.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
Změna barvy světla
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car Světla a osvětlení
Vnitřní osvětlení Náladové
osvětlení interiérové.
3. Pokud chcete změnit barvu světla, vyberte
Podle teploty a Podle barvy.
U možnosti Podle teploty se světlo mění
v závislosti na nastavené teplotě prostoru
pro cestující.
U možnosti Podle barvy lze k dalšímu
nastavení použít podkategorii Barvy
motivu.
Související informace
•
•
•
Osvětlení interiéru (str. 148)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 139)
Možnosti zapalování (str. 392)
151
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Okna, sklo a zrcátka
Vozidlo obsahuje několik různých oken, skleněných panelů a zrcátek. Některá z oken ve
vozidle jsou vrstvená.
Čelní sklo je vrstvené. Skla na jiných prosklených plochách mohou být dodána jako
vrstvená na přání. Vrstvené sklo je zesílené,
což poskytuje lepší ochranu před rozbitím
a lepší zvukovou izolaci prostoru pro cestující.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 205)
Také panoramatická střecha* má vrstvené
sklo.
Ochrana proti přivření u oken
a slunečních clon
Všechna elektricky ovládaná okna a sluneční
clony* jsou opatřeny ochranou proti přivření,
která se aktivuje, pokud dojde při otevírání
nebo zavírání k zablokování jakýmkoliv předmětem.
V případě zablokování pohyb automaticky
změní směr na cca. 50 mm (cca. 2 palce) od
zablokované polohy (nebo do polohy úplného
odvětrávání).
Ochranu proti přiskřípnutí lze vypojit, pokud se
zavírání zruší, např. během námrazy lze tisknout ovládání ve stejném směru.
Tento symbol se zobrazí u oken z vrstveného skla1
Související informace
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 154)
•
•
•
Panoramatická střecha* (str. 161)
•
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 166)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 204)
1
154
Elektrické ovládání oken (str. 155)
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka (str. 157)
Pokud nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací
sekvenci.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 168)
Neplatí pro čelní sklo a panoramatickou střechu*, které jsou vždy vyrobeny z vrstveného skla a tento symbol na nich není.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Související informace
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti
přiskřípnutí (str. 155)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 156)
•
Ovládání panoramatické střechy*
(str. 162)
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Pokud nastane problém s elektrickými funkcemi elektricky ovládaných oken, lze zkusit
testovací sekvenci.
Elektrické ovládání oken
Na každých dveřích je panel k ovládání elektricky ovládaných oken. Na dveřích řidiče se
nachází ovládání pro všechna okna a ovládání
k aktivaci dětských bezpečnostních zámků.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Pokud problém přetrvává, nebo pokud se problém týká panoramatické střechy, kontaktujte
servis2.
Resetujte elektricky ovládané okno
1. Začněte s oknem v zavřené poloze.
2. Potom v manuální poloze posuňte okno 3x
nahoru do zavřené polohy.
> Automaticky proběhne inicializace
systému.
Související informace
2 Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 154)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 156)
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky*,
které deaktivují ovládání v zadních dveřích,
aby nebylo možné otevřít dveře nebo okna
zevnitř.
Ovládací prvky zadních oken.
Ovládací prvky předních oken.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 155
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač s klíčem
s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
Související informace
156
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 156)
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 154)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti
přiskřípnutí (str. 155)
Používání elektricky ovládaných
oken
Pomocí panelu ovládání ve dveřích řidiče se
ovládají všechna elektricky ovládaná okna pomocí ovládacích panelů na ostatních dveřích se ovládá elektricky ovládané okno v příslušných dveřích.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač s klíčem
s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“. Přesuňte
jeden z ovladačů mírně nahoru nebo dolů.
Elektricky ovládané okno se posouvá
nahoru nebo dolů, dokud držíte stisknutý
ovladač.
Obsluha s funkcí „auto“. Posuňte jeden
z ovládacích prvků nahoru nebo dolu do
koncové polohy a uvolněte jej. Okno se
automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze zapalování I nebo
II. Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik
minut po vypnutí vozidla a vypnutí zapalování nelze je však ovládat po otevření dveří. V každém okamžiku lze používat jen jedno ovládání.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken používá dálkový ovladač s klíčem
nebo zavírání bez klíče* pomocí kliky na
dveřích.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu otevřít přední okna.
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti
přiskřípnutí (str. 155)
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 244)
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
mohou usnadnit řidiči výhled dozadu.
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 224)
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko se nastavuje manuálním
nakloněním. Vnitřní zpětné zrcátko je vybaveno systémem HomeLink*, automatickou
změnou odrazivostí* a kompasem*.
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá
a zajistí optimální výhled. Může se zdát, že
předměty jsou dále, než se skutečně
nacházejí.
Vozidla nelze otevírat při rychlostech nad
cca. 180 km/h (cca. 112 mph), lze je však
zavírat.
Za dodržování platných dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Pokud je v prostoru nízká teplota, může se
stát, že okna nejdou ovládat.
Související informace
•
•
Elektrické ovládání oken (str. 155)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 154)
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na ovládacím panelu na dveřích řidiče. Existuje
také celá řada automatických nastavení, které
lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla*.
Související informace
•
•
•
HomeLink®* (str. 456)
Kompas* (str. 460)
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 158)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 157
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 159)
Nastavení změny odrazivosti
zpětného zrcátka
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 205)
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětných zrcátkách a oslnit řidiče. Pokud vás světlo zezadu ruší, změňte odrazivost zpětného
zrcátka.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno vnitřními a vnějšími zpětnými
zrcátky. Automatické tlumení je aktivní vždy
během jízdy, pokud ovšem není zařazen
zpětný chod.
Manuální změna odrazivosti
POZNÁMKA
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka.
Po změně citlivosti nedojde okamžitě
v výrazné změně stmívání - změna je
postupná.
Citlivost odrazivosti má vliv na vnitřní i vnější
zpětná zrcátka.
Úprava citlivosti změny odrazivosti:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
Manuální nastavení odrazivosti.
1.
Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí
není manuální ovládání odrazivosti k dispozici.
158
Zrcátka a snadné
3. V části Automatické ztlumení zpětného
zrcátka zvolte Normální, Tma nebo
Světlo.
Vnitřní zpětné zrcátko obsahuje dva senzory jeden směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně identifikují a eliminují oslňující světlo.
Senzor směřující dopředu detekuje světlo
z okolí a senzor směřující dozadu detekuje
světlo ze světlometů vozidel jedoucích vzadu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Aby vnější zpětná zrcátka mohla být vybavena
funkcí automatické změny odrazivosti, musí
být touto funkcí vybaveno také vnitřní zpětné
zrcátko.
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se
funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Naklonění vnějších zpětných
zrcátek
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
Aby byl zajištěn lepší výhled dozadu, vnější
zpětná zrcátka se musí nastavit podle preferencí řidiče. Existuje celá řada automatických
nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla*.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
Použití ovládacích prvků vnějších
zpětných zrcátek
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka (str. 157)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 159)
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena.
1.
Současně stiskněte tlačítka L a R.
2. Uvolněte je přibližně po 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po úplném
přiklopení.
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Související informace
•
Elektrické sklápění zpětných zrcátek*
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
vysunování/zasunování* fungovalo správně.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na ovládacím panelu na dveřích řidiče. Zapalování musí být minimálně v poloze I.
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
1.
Současným stisknutím tlačítek L a R
sklopte zrcátka.
2. Současným stisknutím tlačítek L a R
vyklopte zrcátka.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 159
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Naklonění při parkování3
Zpětné zrcátko na dveřích si řidič může naklonit dolů, aby, například při parkování, viděl
hranu cesty.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Upozorňujeme, že pokud tlačítko již bylo zvoleno, musí se stisknout dvakrát. Jakmile se
vnější zrcátko sklopí, tlačítko bliká. Při vyřazení
zpětného chodu se přibližně po 3 sekundách
zpětné zrcátko automaticky začne vracet
a svou původní polohu dosáhne přibližně po
8 sekundách.
Automatické naklonění při parkování3
U tohoto nastavení se vnější zpětné zrcátko
automaticky sklopí dolů při zařazení zpětného
chodu. V předvolbě je sklopená poloha a toto
nastavení nelze změnit.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
3 Pouze
160
Zrcátka a snadné
3. Pokud chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat, v části Naklopení vnějších zrcátek
při couvání zvolte Vyp, Řidič,
Spolujezdec nebo Obojí a zvolte zpětné
zrcátko, které se má naklonit.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 205)
Pokud dvakrát stisknete tlačítko L nebo R,
vnější zpětné zrcátko se vrátí zpět do své
původní polohy.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem mohou být vnější zpětná
zrcátka automaticky sklopena/vyklopena.
Pokud však byla zrcátka sklopena manuálně,
musí se manuálně také vyklopit.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
3. Zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat
systém.
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka (str. 157)
•
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 158)
v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s tlačítky pamětí*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Panoramatická střecha*
Panoramatická střecha je rozdělena do dvou
skleněných částí. Přední část lze ovládat svisle u zadní hrany (větrací polohy) nebo vodorovně (otevřená poloha). Zadní část představuje nepohyblivá skleněná střecha.
Panoramatické střecha je vybavena spojlerem
a sluneční clonou z perforované tkaniny, která
je umístěna pod sklem a poskytuje ochranu
před slunečními paprsky.
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh. Dávejte pozor,
abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač s klíčem
s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
Spojler
DŮLEŽITÉ
Panoramatická střecha a sluneční clona se
ovládají ovládacím prvkem umístěným ve
stropě.
Elektrická soustava ve vozidle musí být
v poloze zapalování I nebo II, aby bylo možné
používat panoramatickou střechu a sluneční
clonu.
•
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.
Panoramatická střecha je opatřena spojlerem,
který se při otevření panoramatické střechy
vyklopí nahoru.
Související informace
•
Ovládání panoramatické střechy*
(str. 162)
•
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 164)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 161
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 154)
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 244)
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 224)
Ovládání panoramatické střechy*
Panoramatická střecha a sluneční clona se
ovládají pomocí ovladače ve stropním panelu.
Střecha i clona jsou vybaveny ochranou proti
přiskřípnutí.
DŮLEŽITÉ
•
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh. Dávejte pozor,
abyste nepoškrábali povrchy a nepoškodili popruhy.
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky
ovládaná okna od napájení: nastavte
elektrický systém vozidla do polohy
zapalování 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač s klíčem
s sebou.
•
DŮLEŽITÉ
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla
zcela odpojena.
Elektrická soustava ve vozidle musí být
v poloze zapalování I nebo II, aby bylo možné
používat panoramatickou střechu a sluneční
clonu.
K ovládání lze použít dálkový ovladač s klíčem
nebo bezklíčové otevírání* pomocí kliky na
dveřích.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k otevírání oken používá dálkový ovladač s klíčem
nebo zavírání bez klíče* pomocí kliky na
dveřích.
162
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
DŮLEŽITÉ
Při zavírání panoramatické střechy zkontrolujte, zda je správně zavřena.
Pokud ovládací prvek během manuálního ovládání uvolníte nebo pokud se sklo dostane do
komfortní polohy4 nebo do polohy maximálního otevření nebo zavření, pohyb střešního
okna se zastaví. Panoramatická střecha a sluneční clona se přestanou pohybovat také,
pokud se ovládání střechy spustí znovu
v opačném směru než je aktuální směr
pohybu.
Panoramatická střecha i sluneční clona jsou
vybaveny ochranou proti přiskřípnutí. Pokud
nastane závada v ochraně proti přiskřípnutí,
můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.
POZNÁMKA
V případě manuálního otevírání musí být
sluneční clona zcela otevřena a až potom
lze otevřít panoramatickou střechu.
U opačného postupu musí být panoramatická střecha zcela zavřená a až potom lze
zcela zavřít sluneční slonu.
4 Komfortní
POZNÁMKA
Pokud je v prostoru nízká teplota, může se
stát, že okna nejdou ovládat.
Otevření a zavření větrací polohy
Pokud se panoramatická střecha zavře
z větrací polohy, automaticky následuje sluneční clona.
Úplné otevření a zavření
panoramatické střechy pomocí
stropního ovládání
Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.
Otevřete jedním zatlačením ovládacího
prvku nahoru.
Zavřete jedním zatlačením ovládacího
prvku dolů.
Když je zvolena větrací poloha, skleněný kryt
vpředu se nadzvedne u zadní hrany. Pokud je
sluneční clona zcela zavřena, když se zvolí
větrací poloha – otevře se automaticky o cca
50 mm (cca. 2 palce).
poloha je otevřená poloha, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.
Ovládání, manuální režim
Ovládání, automatický režim
}}
163
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Manuální obsluha
1. Otevření sluneční clony – zatlačte ovládací
prvek dozadu do polohy pro manuální otevření.
2. Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro manuální otevírání.
3. Otevřete panoramatickou střechu do
maximální polohy - zatlačte ovládací prvek
potřetí dozadu do polohy pro manuální
otevírání.
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací
prvek dopředu/dolů do polohy manuálního
zavření.
Automatická obsluha
1. Otevřete sluneční clonu na maximum zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy
pro automatické otevření a uvolněte je.
2. Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro automatické
otevírání a uvolnění.
3. Otevřete panoramatickou střechu do
maximální polohy - zatlačte ovládací prvek
potřetí dozadu do polohy pro automatické
otevírání a uvolnění.
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací
164
prvek dopředu/dolů do polohy automatického
zavření.
Automatické zavření sluneční
clony panoramatické střechy*
Automatické ovládání - rychlé otevírání
nebo zavírání
Panoramatické okno a sluneční clonu je
možné otevřít nebo zavřít současně:
Pomocí této funkce se sluneční clona zavře
automaticky 15 minut po uzamknutí vozidla,
pokud se vozidlo parkuje v horkém počasí.
Smyslem je snížit teplotu v prostoru pro
cestující a chránit čalounění vozidla před
působením slunce.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je
deaktivována. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.
–
Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
–
Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Související informace
•
•
Panoramatická střecha* (str. 161)
1.
2. Stiskněte My Car
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 154)
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 244)
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 224)
Zamykání.
Zvolte Automatické zavření sluneční
clony, pokud chcete aktivovat/deaktivovat
systém.
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 164)
•
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
POZNÁMKA
Sluneční clona se zavře také, pokud se
k uzavření všech oken použije dálkový ovladač s klíčem nebo otevírání bez klíče*
pomocí kliky na dveřích.
Související informace
•
•
•
Panoramatická střecha* (str. 161)
Ovládání panoramatické střechy* (str. 162)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 154)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 244)
Lišty stěračů a kapalina
ostřikovačů
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 224)
Stěrače společně s kapalinou do ostřikovačů
mají za úkol zlepšit výhled a svícení světlometů.
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány*, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny do ostřikovačů.
•
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 166)
Pokud zbývá cca. 1 litr (1 kvarta) kapaliny do
ostřikovače, na displeji řidiče se zobrazí informace o tom, že se musí doplnit do ostřikovače
kapalina.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 167)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 168)
•
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 170)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 168)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 169)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 617)
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
* Volitelná výbava/příslušenství. 165
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití ostřikovačů čelního skla
Cyklovač stěračů
•
Stěrače čelního skla mají za úkol čistit čelní
sklo. Jednotlivá nastavení stěračů čelního
skla se upravují pravým páčkovým přepínačem na volantu.
Přesuňte páku nahoru a přepněte stěrače na cyklické stírání. Ovládacím
kolečkem nastavte počet setření za časovou
jednotku, když je zvolen cyklovač.
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 170)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 165)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 168)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 169)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 617)
Trvalé stírání
Zvednutím pákového přepínače nahoru
aktivujete stírání stěrači běžnou
rychlostí.
Zvednutím pákového přepínače dále
nahoru aktivujete stírání stěrači zvýšenou rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda
lišty stěračů nepřimrzly. Dále musíte
seškrábnout z čelního skla a zadního okna
sníh a led.
Pravý pákový přepínač.
Kolečko se používá k nastavení citlivosti
dešťového senzoru a frekvence stírání stěrači.
DŮLEŽITÉ
Jedno setření
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla, čelní
sklo musí být mokré.
Pohněte pákovým přepínačem dolů
a uvolněte jej.
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Související informace
•
•
166
Použití dešťového senzoru (str. 167)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 168)
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití dešťového senzoru
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
lze nastavit kolečkem na páčkovém přepínači
vpravo.
Stisknutím tlačítka
senzor.
aktivujte dešťový
•
Stěrače uvedete do pohybu přesunutím páčky
dolů.
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 168)
•
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 170)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 165)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 168)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 169)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 617)
Deaktivace dešťového senzoru
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
dešťového senzoru
nebo pohybem
pákového přepínače nahoru na jiný program
stírání.
Dešťový senzor se aktivuje automaticky, když
je zapalování v poloze 0, nebo když je motor
vypnutý.
Pravý pákový přepínač.
Tlačítko dešťového senzoru
Kolečko citlivosti/frekvence
Po aktivování dešťového senzoru se na displeji
řidiče zobrazí symbol dešťového senzoru
.
Aktivace dešťového senzoru
Při aktivaci dešťového senzoru musí být
vozidlo v chodu nebo v poloze zapalování I
nebo II a páčkový přepínač stěračů čelního
okna musí být v poloze 0 nebo v poloze pro
jedno setření.
Související informace
Dešťový senzor se deaktivuje automaticky,
pokud se lišty stěračů nastaví do servisní
polohy. Dešťový senzor se aktivuje znovu,
pokud se servisní poloha deaktivuje.
•
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 166)
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Deaktivujte
dešťový snímač, když je vozidlo v chodu
nebo když se elektrický systém vozidla
nachází v poloze zapalování I nebo II. Symbol na displeji řidiče zhasne.
167
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Použití paměťové funkce
dešťového senzoru
•
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně.
•
•
Aktivace/deaktivace funkce paměti
•
Funkci paměti dešťového senzoru lze aktivovat tak, aby se tlačítko dešťového senzoru
nemuselo tisknout při každém nastartování
vozidla:
1.
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 617)
Ostřikovače čelního okna
a světlometů
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Ostřikovače čelního skla a světlometů mají za
úkol čistit čelní sklo a světlomety. Stírání čelního skla a světlometů se spustí a nastavení
se změní pomocí páčkového přepínače
vpravo.
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 166)
Spuštění ostřikovačů čelního okna
a světlometů
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte My Car
Stěrač čelního skla.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat funkci
paměti, zvolte Paměť dešťového čidla.
Související informace
•
•
168
Použití dešťového senzoru (str. 167)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 168)
•
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 170)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 165)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 169)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
Funkce ostřikování, páčkový přepínač vpravo.
–
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením páčkového přepínače
vpravo směrem k volantu.
> Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik
setření.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte systém ostřikovačů, když
mrzne nebo když je nádobka s ostřikovací
kapalinou prázdná. Hrozí riziko poškození
čerpadla.
Ostřikování světlometů*
Aby se šetřilo kapalinou, zapnutá světla se
ostřikují automaticky v nadefinovaném intervalu.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zbývá pouze cca. 1 litr (1 qt)
kapaliny do ostřikovačů a na displeji řidiče se
objeví zpráva Kapalina do ostřik. Nízká
hladina. Doplňte společně se symbolem
, přívod kapaliny ke světlometům se
odpojí. Smyslem je upřednostnit čištění čelního skla tak, aby přes něj bylo vidět. Světlomety se ostřikují pouze v případě, že svítí dálková nebo potkávací světla.
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 169)
Použití stěrače a ostřikovače
zadního okna
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 617)
Ostřikovač a stěrač čelního skla mají za úkol
čistit zadní sklo. Stírání/ostřikování se spustí
a nastavení se změní pomocí páčkového přepínače na volantu vpravo.
•
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 166)
Aktivace stěrače a ostřikovače zadního
okna
POZNÁMKA
Motorek ostřikovače zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená,
že pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek
se vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna
funguje znovu.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 167)
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 170)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 165)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 168)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 169
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
Použití automatického stírání
zadního okna při couvání
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 617)
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna. Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
•
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 166)
2. Stiskněte My Car
Stěrač čelního skla.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat stírání
při couvání, zvolte Automatické stírání
vzadu.
Pokud chcete aktivovat cyklické stírání pro
stěrač zadního okna, zvolte
.
–
Pokud chcete aktivovat průběžné stíraní
pro stěrač zadního okna, zvolte
.
Přesuňte pravý pákový přepínač dopředu
a spustí se stírání a ostřikování zadního
okna.
Související informace
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 167)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 168)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 165)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 168)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 168)
•
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání (str. 170)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 169)
•
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru (str. 168)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
•
Lišty stěračů a kapalina ostřikovačů
(str. 165)
•
Nastavení lišt stěračů do servisní polohy
(str. 617)
•
•
170
Pokud stěrač zadního skla již stírá konstantní
rychlostí, při zařazení zpátečky nedojde ke
změně.
Použití dešťového senzoru (str. 167)
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
•
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 166)
171
SEDADLA A VOLANT
SEDADLA A VOLANT
Manuálně ovládané přední sedadlo
Přední sedadla ve vozidle lze různými způsoby nastavit tak, aby se zvýšila míra komfortu.
Posuv sedadla dopředu/dozadu: zvedněte
páku a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Délku* sedáku upravte tak, že páčku
potáhnete nahoru a sedák posunete rukou
dopředu/dozadu.
Přední hranu sedáku* zvednete/spustíte
opakovaným pohybem ovladače nahoru/
dolů1.
Sedadlo zvednete/spustíte opakovaným
pohybem páčky nahoru/dolů.
Sklon opěradla změníte otočením ovládacího kolečka.
Související informace
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Použití uložené polohy sedadla a vnějších
zpětných zrcátek (str. 176)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 177)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 178)
Stisknutím tlačítka můžete manuálně
nastavit výšku opěrky hlavy.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěno. Zabráníte tím poranění osob
v případě intenzivního brzdění nebo
nehody.
Bederní opěrku* nastavíte stisknutím tlačítka nahoru/dolů/dopředu/dozadu.
1
174
Platí pouze pro sedadlo řidiče.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Elektricky ovládané přední
sedadlo*
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 177)
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
Přední sedadla ve vozidle lze různými způsoby nastavit tak, aby se zvýšila míra komfortu. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku lze zvednout nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu opěradla.
Bederní opěrku* lze nastavit ve směrech
nahoru/dolů/dopředu/dozadu. Délka sedáku
se nastavuje manuálně*.
Vozidlo lze nastartovat, když je motor v chodu
a do jisté doby po odemknutí dveří bez chodu
motoru. Nastavení lze upravovat také jistou
dobu po vypnutí motoru.
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 178)
Nastavte požadovanou polohu sezení pomocí
ovladače v sedací části předního sedadla.
Bederní opěrku* aktivujte stisknutím čtyřcestného ovladače.
DŮLEŽITÉ
Elektricky ovládaná sedadla mají ochranu
před přetížením, která zareaguje, pokud
sedadlo zablokuje nějaký předmět. V tomto
případě odstraňte předmět a znovu
posuňte sedadlo.
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Použití uložené polohy sedadla a vnějších
zpětných zrcátek (str. 176)
Ovladač bederní opěrky aktivujte a používejte tak, že čtyřcestné tlačítko stisknete
nahoru/dolů/dopředu/dozadu.
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte
posunováním ovladače nahoru/dolů.
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím
ovladače nahoru/dolů.
Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Sklon opěradla změníte posunutím ovladače dopředu/dozadu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 175
SEDADLA A VOLANT
||
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/
dolů).
Opěradla předních sedadel nelze spustit zcela
dopředu.
Použití uložené polohy sedadla
a vnějších zpětných zrcátek
Pokud byly uloženy polohy elektricky ovládaného sedadla* a vnějších zpětných zrcátek,
lze je aktivovat tlačítky paměti.
Použití uloženého nastavení
Zavřené přední dveře
– Podržte jedno z tlačítek paměti 1 ( )
nebo 2 ( ) stisknuté do doby, než se
sedadlo a vnější zpětná zrcátka posunou
do poloh uložených v tlačítku příslušné
paměti.
Pokud se tlačítko paměti uvolní, pohyb
sedadla a vnějších zpětných zrcátek se
zastaví.
VAROVÁNÍ
Stisknutím tlačítka můžete manuálně
nastavit výšku opěrky hlavy.
Související informace
176
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
•
Použití uložené polohy sedadla a vnějších
zpětných zrcátek (str. 176)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 177)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 178)
Uložené nastavení lze používat při otevřených
nebo zavřených dveřích u předních sedadel:
Otevřené předních dveří
– Krátce stiskněte jedno z tlačítek paměti 1
( ) nebo 2 ( ). Elektricky ovládané
sedadlo a vnější zpětná zrcátka se posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.
•
Jelikož sedadlo řidiče lze nastavovat,
i když je zapalování vypnuté, děti by ve
vozidle nikdy neměly zůstat bez
dozoru.
•
Pohyb sedadla lze kdykoliv ZASTAVIT
stisknutím jakéhokoliv tlačítka na
panelu ovládání elektricky ovládaného
sedadla.
•
•
Nenastavujte sedadlo během jízdy.
Při nastavování se pod sedadly nesmí
nic nacházet.
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
Nastavení* délky sedáku předního
sedadla
•
Použití uložené polohy sedadla a vnějších
zpětných zrcátek (str. 176)
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 177)
Aby byl komfort větší, můžete nastavit délku
sedáku.
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 178)
•
Nastavení bederní opěry předního
sedadla* (str. 178)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 159)
Úprava nastavení sedáku.
1.
na přední straně
Uchopte páčku
sedadla a potáhněte ji nahoru.
2. Nastavte délku sedáku.
3. Uvolněte páčku a zkontrolujte, zda se
sedák nachází ve správné poloze.
Související informace
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
* Volitelná výbava/příslušenství. 177
SEDADLA A VOLANT
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
Nastavení bederní opěrky
•
Nastavení* délky sedáku předního sedadla
(str. 177)
Bederní opěrka se nastavuje pomocí ovladače
z boku na sedáku.
1.
Čtyřcestné tlačítko se nachází na boku sedáku.
Bederní opěrka nastavitelná ve čtyřech směrech se nastavuje pomocí čtyřcestného ovládání (kulatého tlačítka), které se nachází
z boku na sedáku. Bederní opěrku lze nastavit
dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Stisknutím čtyřcestného tlačítka nahoru
/ dolů
přesuňte bederní opěrku
nahoru/dolů.
čtyřcestného
2. Stisknutím přední části
tlačítka zvýšíte podpěru beder.
čtyřcestného
3. Stisknutím zadní části
tlačítka snížíte podpěru beder.
Související informace
178
•
Manuálně ovládané přední sedadlo
(str. 174)
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 175)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
•
Použití uložené polohy sedadla a vnějších
zpětných zrcátek (str. 176)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Spouštění opěradel zadních
sedadel
Opěradlo zadních sedadel je rozděleno do
dvou částí. Tyto dvě části lze sklápět samostatně.
VAROVÁNÍ
•
•
Než se s vozem rozjedete, nastavte
sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování
sedadla dávejte pozor. Při nekontrolovaném nebo neopatrném seřizování
může dojít k zachycení a úrazu.
Dlouhé předměty se při nakládání musí
vždy spolehlivě připoutat tak, aby se
v případné prudkého brzdění zabránilo
poškození a poranění.
•
Při nakládání a vykládání vozidla vždy
vypněte motor a aktivujte parkovací
brzdu.
•
U vozidel s automatickou převodovkou
zařaďte volicí páku do polohy P tak,
aby nedošlo k náhodnému přesunutí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním sedadla musíte zvednout
loketní opěrku* prostředního sedadla.
Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující ani předměty.
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na
prostředním sedadle.
Průchozí poklop* v zadním sedadle se před
spuštěním sedadla musí zavřít.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Potáhněte madla na opěradle pravého
a levého zadního sedadla dopředu a pravá
a levá část zadních sedadel se sklopí dolů.
3. Opěradlo vyklesne z pojistky a musí se
manuálně spustit do vodorovné polohy.
Zvednutí opěradla
Opěradlo se do vzpřímené polohy zvedá
manuálně:
Spouštění opěradla
1.
Aby se zadní sedadla sklápěla snadno, vozidlo
musí stát a musí být otevřené minimálně jedny
zadní dveře.
Přesuňte opěradlo nahoru/zpátky.
2. Zatlačte na opěradlo, dokud nezacvakne
pojistka.
3. Zvedněte manuálně opěrky hlavy.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 179
SEDADLA A VOLANT
||
4. V případě potřeby opěrku hlavy prostředního sedadla zvedněte nahoru.
VAROVÁNÍ
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
Upravte hlavovou opěrku středového sedadla
podle výšky cestujícího. Sklopte hlavové
opěrky vnějších sedadel za účelem lepšího
výhledu dozadu*.
Nastavení hlavové opěrky na
prostředním sedadle
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
Pokud na některých zadních sedadlech
sedí cestující, opěrky hlavy na krajních
sedadlech musí být vždy zvednuté.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí
současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
VAROVÁNÍ
Související informace
•
Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech (str. 180)
•
•
Soukromý zámek (str. 257)
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání (str. 257)
Opěrka hlavy na prostředním sedadle se musí
nastavit podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala, pokud možno, celou zadní část hlavy
tohoto cestujícího. V případě potřeby opěrku
hlavy manuálně vysuňte nahoru.
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí
být v nejnižší poloze, když se středové
sedadlo nepoužívá. Když se středové
sedadlo používá, opěrka hlavy musí být
nastavena správně podle výšky cestujícího
tak, aby zakrývala, pokud možno, celou
zadní část hlavy.
Sklopení hlavových opěrek na krajních
zadních sedadlech pomocí středového
displeje*
Krajní opěrky hlavy lze zasunout v zobrazení
funkcí na středovém displeji. Opěrky hlavy
můžete spustit, když je zapalování v poloze 0.
180
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Související informace
•
Spouštění opěradel zadních sedadel
(str. 179)
Houkačka a ovládání na volantu
Na volantu se nachází houkačka a ovládání
např. systémů podpory řidiče a rozpoznávání
hlasu.
Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka
Sklopení opěrky hlavy.
Klávesnice a pádla* na volantu.
Ovládání systémů podpory řidiče2
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Pádla* pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky.
Ovládání systému rozpoznání hlasu
a správa nabídek, zpráv a telefonu.
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na
krajních sedadlech vzadu sedí cestující.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí
zajistit.
2 Omezovač
rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat*, varování k odstupu* a Pilot Assist.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 181
SEDADLA A VOLANT
||
Houkačka
Zámek řízení
Nastavení volantu
Zámek volantu komplikuje řízení vozidla,
pokud je vozidlo, například, zcizeno. Při odemknutí nebo zamknutí zámku řízení lze zaslechnout mechanický zvuk.
Volant lze nastavit do různých poloh.
Aktivace zámku řízení
Zámek řízení se aktivuje, když se vozidlo
zamkne zvenku a motor je vypnutý. Pokud
vozidlo zůstane odemknuté, zámek volantu se
po chvíli automaticky aktivuje.
Deaktivace zámku řízení
Houkačka se nachází ve středu volantu.
Související informace
•
•
Zámek řízení (str. 182)
Nastavení volantu (str. 182)
Zámek řízení se deaktivuje, když se vozidlo
odemkne zvenku. Pokud vozidlo není uzamčeno, zámek volantu je deaktivován, dokud se
dálkový ovladač s klíčem nachází v prostoru
pro cestující a vozidlo je nastartováno.
Související informace
•
•
Houkačka a ovládání na volantu (str. 181)
Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej. Volant se nikdy nesmí nastavovat během jízdy.
Nastavení volantu (str. 182)
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem lze
účinek posilovače nastavit. Síla řízení se nastavuje v závislosti na rychlosti vozidla tak, aby
reakce vozidla na vozovku byla při řidiče příznivější.
182
SEDADLA A VOLANT
Páčka pro nastavení volantu.
1.
Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň na
volant.
Související informace
•
•
•
Zámek řízení (str. 182)
Houkačka a ovládání na volantu (str. 181)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 175)
* Volitelná výbava/příslušenství. 183
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatizace
Zóny klimatu
Vůz je vybaven manuálně nebo elektronicky*
řízenou klimatizací (ECC). Systém klimatizace
chladí nebo topí, stejně jako odstraňuje
vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Všechny funkce systému klimatizace se ovládají ze středového displeje a pomocí fyzických
tlačítek na středové konzole.
Počet zón klimatu, do kterých je vozidlo rozděleno, určuje možnosti nastavení různých
teplot pro různé části prostoru pro cestující.
2zónová klimatizace*
1zónová klimatizace
Některé funkce pro zadní sedadla lze ovládat
také z ovládání klimatu* vzadu na tunelové
konzole.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
186
Zóny klimatu (str. 186)
Zóny klimatu u 2zónové klimatizace.
Ovládání klimatu - snímače (str. 187)
U 2zónové klimatizace lze teplotu v prostoru
pro cestující nastavit samostatně pro levou
a pravou stranu.
Vnímaná teplota (str. 187)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 188)
Klima při parkování* (str. 209)
Topení* (str. 216)
Kvalita vzduchu (str. 189)
Zóny klimatu u 1zónové klimatizace.
Související informace
U 1zónové klimatizace je teplota v prostoru
pro cestující nastavována společně pro levou
a pravou stranu.
•
Ovládání klimatizace (str. 186)
Distribuce vzduchu (str. 192)
Ovládání klimatu (str. 197)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu - snímače
POZNÁMKA
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat klima ve
vozidle.
Umístění čidel
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
V případě výbavy Interior Air Quality System*
se v sání vzduchu pro systém ovládání klimatu
nachází rovněž snímač kvality vzduchu.
Související informace
•
•
Ovládání klimatizace (str. 186)
Interior Air Quality System* (str. 190)
Vnímaná teplota
Systém regulace klimatu reguluje klima
v prostoru pro cestující na základě vnímané,
nikoliv skutečné teploty.
Teplota, kterou jste zvolili v prostoru pro
cestující, odpovídá fyzikálně vnímané teplotě,
na kterou má vliv teplota okolí, rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které postupem času ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit
teplota mezi pravými a levými větracími
otvory, a to přesto, že pro obě strany je nastavena stejná teplota.
Související informace
Sluneční snímač - na horní straně přístrojové desky.
•
Ovládání klimatizace (str. 186)
Snímač vlhkosti - v pouzdru u vnitřního
zpětného zrcátka.
Snímač venkovní teploty - v pravém zpětném zrcátku.
Snímač teploty pro prostor spolucestujících - pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.
* Volitelná výbava/příslušenství. 187
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatizace pomocí
systému rozpoznávání hlasu1
•
"Turn on auto" - aktivace/deaktivace
automatické regulace* klimatu.
Povely hlasového ovládání systému řízení klimatu mění, například, teplotu, aktivují ohřev
sedadla* nebo upravují úroveň ventilátoru.
Stiskněte
a řekněte jeden z následujících
povelů:
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivace/deaktivace klimatizace.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivace/deaktivace cirkulace vzduchu.
•
"Climate" - spustí se dialog ovládání klimatu a zobrazí se příklady povelů.
•
"Set temperature to X degrees" - nastavení požadované teploty.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - zvýšení/snížení nastavené
teplotu o jeden krok.
•
•
"Air on feet"/"Air on body" - otevření
požadovaného proudění vzduchu.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - uzavření požadovaného proudění vzduchu.
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - změna
proudění vzduchu na Max/Off.
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" zvýšení/snížení úrovně ventilátoru o jeden
krok.
1
188
"Sync temperature" - teplota* se synchronizuje pro všechny zóny klimatu ve
vozidle podle teploty nastavené na straně
řidiče.
•
"Turn on defroster "/"Turn off
defroster" - aktivace/deaktivace odmražování oken a vnějších zpětných zrcátek.
•
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivace/deaktivace maximálního odmražování.
•
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivace/deaktivace
vyhřívaného čelního skla*.
•
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" - aktivace/deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek na
dveřích.
•
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivace/deaktivace vyhřívaného volantu*.
•
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - zvýšení/snížení
nastavené úrovně ohřevu volantu* o jeden
krok.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivace/deaktivace vyhřívání sedadla*.
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" zvýšení/snížení nastavené úrovně vyhřívání sedadla* o jeden krok.
Související informace
Ovládání klimatizace (str. 186)
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 131)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 135)
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 132)
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Kvalita vzduchu
Materiály zvolené v prostoru pro cestující
a systémy čištění vzduchu zajistí vysokou
kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
Materiál v prostoru pro cestující
•
•
Interior Air Quality System* (str. 190)
Clean Zone*
Filtr klimatizace (str. 191)
Funkce Clean Zone kontroluje a indikuje, zda
jsou či nejsou splněny všechny podmínky pro
dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce
i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo omezeno
množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto
materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno
čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo
k čištění interiéru vozidla.
Systém čištění vzduchu
Kromě filtru prostoru pro cestující je vozidlo
vybaveno systémem čištění vzduchu, který
pomáhá udržovat vysokou kvalitu vzduchu
v prostoru pro cestující.
Související informace
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 186)
Clean Zone* (str. 189)
Clean Zone Interior Package* (str. 190)
Kontrolka je vidět v zobrazení klimatu na
středovém displeji.
Pokud není zobrazení klimatu otevřeno,
kontrolka je vidět v řádku klimatu.
Pokud podmínky splněny nejsou, text Clean
Zone je bílý. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poznáte to podle toho, že se barva
změní na modrou.
Podmínky, které musí být splněny:
•
Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru jsou zavřené.
•
Všechna boční okna a panoramatická střecha* musí být zavřené.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 189
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
•
•
•
Systém kvality vzduchu Interior Air Quality
System* musí být aktivován.
Větrací ventilátor musí být aktivována.
Recirkulace vzduchu musí být deaktivována.
POZNÁMKA
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Systém Clean Zone Interior Package (CZIP)
byl upraven a dokáže nyní ještě lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky způsobující
alergie a astma.
Zahrnuje následující:
Interior Air Quality System (IAQS) je plně
automatický systém kvality vzduchu (IAQS),
který odděluje plyny a částice, redukuje
pachy a znečišťující částice v prostoru pro
cestující.
IAQS je součástí systému Clean Zone Interior
Package (CZIP). Čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek jako jsou
pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
•
Clean Zone neindikuje dobrou kvalitu vzduchu. Indikuje pouze, že byly splněny podmínky k zajištění dobré kvality vzduchu.
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 189)
Clean Zone Interior Package* (str. 190)
Interior Air Quality System* (str. 190)
Filtr klimatizace (str. 191)
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující
čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky
po určité době, nebo když se otevřou
jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba,
po kterou pracuje ventilátor, se postupně
zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba
do stáří vozidla 4 roky.
Pokud snímač kvality vzduchu zjistí znečištění
venkovního vzduchu, nasávání vzduchu se
zavře a aktivuje se recirkulace vzduchu.
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
Plně automatický systém kvality vzduchu
Interior Air Quality System (IAQS).
Související informace
•
•
•
•
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Kvalita vzduchu (str. 189)
Clean Zone* (str. 189)
V případě zamlžení použijte funkci odmražování čelního skla, bočních oken
a zadního okna.
Interior Air Quality System* (str. 190)
Filtr klimatizace (str. 191)
Související informace
190
•
Aktivace a deaktivace snímače kvality
vzduchu* (str. 191)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 189)
Clean Zone* (str. 189)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
•
Clean Zone Interior Package* (str. 190)
Filtr klimatizace (str. 191)
Aktivace a deaktivace snímače
kvality vzduchu*
Snímač kvality vzduchu je součástí plně automatického systému kvality vzduchu Interior
Air Quality System (IAQS).
Je možné nastavit, zda se snímač kvality vzduchu má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Výměna filtru v prostoru pro cestující
Aby systém klimatu fungoval efektivně, filtr se
musí pravidelně měnit. Doporučený interval
pro výměnu filtru je v každém předepsaném
servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
POZNÁMKA
3. Zvolte Snímač kvality vzduchu, pokud
chcete aktivovat/deaktivovat snímač kvality vzduchu.
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
Interior Air Quality System* (str. 190)
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 189)
Clean Zone* (str. 189)
Clean Zone Interior Package* (str. 190)
Interior Air Quality System* (str. 190)
* Volitelná výbava/příslušenství. 191
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Distribuce vzduchu
•
Systém řízení klimatu rozvádí nasávaný
vzduch mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Tabulka možné distribuce vzduchu
(str. 194)
Automatický a manuální rozvod
vzduchu
U automatické regulace klimatu2 se rozvod
vzduchu zajišťuje automaticky. V případě
potřeby může být rozvod vzduchu řízen
manuálně.
Nastavitelné ventilační otvory
Některé z větracích otvorů ve vozidle lze
nastavit, což znamená, že otvor můžete otevřít/zavřít a nasměřovat tak proudění vzduchu.
Umístění nastavitelných větracích otvorů v prostoru
pro cestující.
U 1zónové klimatizace - čtyři na přístrojové desce.
Navíc u 2zónové klimatizace* - dva vzadu
na tunelové konzole.
POZNÁMKA
Při nízkých okolních teplotách není z nastavitelných ventilátorů na zadní straně tunelové konzoly rozváděn žádný vzduch.
Související informace
•
•
•
2 Není
192
Ovládání klimatizace (str. 186)
Změna rozvodu vzduchu (str. 193)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 193)
k dispozici u manuální klimatizace.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Změna rozvodu vzduchu
Otevření, zavření a směrování
ventilačních otvorů
V případě potřeby lze distribuci vzduchu
měnit manuálně.
1.
Některé ventilační otvory v prostoru pro
cestující lze otevřít, zavřít a samostatně
nasměřovat.
Pokud krajní větrací otvory ve vozidle jsou
nasměřovány na boční skla, k zamlžování
nebude docházet.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Pokud se krajní větrací otvory ve vozidle
nasměřují dovnitř, potom, je-li horko, získáte
v prostoru pro cestující příjemné prostředí.
Tlačítka rozvodu vzduchu v zobrazení klimatu.
Distribuce vzduchu - větrací otvory odmražování čelního skla
Otevírání a zavírání ventilačních otvorů
–
Distribuce vzduchu - větrací otvory na přístrojové desce a středová konzola
Distribuce vzduchu - větrací otvory v podlaze
2. Stisknutím jednoho nebo několika tlačítek
rozvodu vzduchu otevřete/zavřete příslušný proud vzduchu.
> Distribuce vzduchu se změní a tlačítka
se rozsvítí/zhasnou.
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 192)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 193)
Proudění vzduchu z ventilačního otvoru
otevřete/zavřete otočením knoflíku uprostřed otvoru.
Proudění vzduchu je maximální, když je
značka na knoflíku ve svislé poloze.
Směřování ventilačních otvorů
–
Přesuňte páčku uprostřed ventilačního
otvoru vodorovně/svisle a nasměřujte tak
proudění vzduchu z otvoru.
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 192)
Změna rozvodu vzduchu (str. 193)
Tabulka možné distribuce vzduchu
(str. 194)
Tabulka možné distribuce vzduchu
(str. 194)
193
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Tabulka možné distribuce vzduchu
V případě potřeby lze distribuci vzduchu
měnit manuálně. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti.
Distribuce vzduchu
Účel
Pokud v manuálním režimu zrušíte výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu, systém řízení klimatu nastaví automaticky regulované
klima.
U manuální klimatizace nelze zrušit výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu.
194
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Brání mlžení a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na
nízkou úroveň).
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství
vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje efektivní chlazení v horkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje ohřev resp. chlazení u podlahy.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Distribuce vzduchu
Účel
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování a větracích otvorů
v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními
otvory.
Zajišťuje příznivý komfort v horkém a suchém
počasí.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů a větracích otvorů na podlaze.
Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje dostatečný komfort a účinné odmlžení
v chladném a vlhkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce a větracích
otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními
otvory.
Zajišťuje dostatečný komfort ve slunečném
počasí, když je venku chladno.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů, větracích otvorů v přístrojové
desce a větracích otvorů na podlaze.
Výsledkem je vyvážené pohodlí v prostoru pro
cestující.
}}
195
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Související informace
•
•
•
196
Distribuce vzduchu (str. 192)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 193)
Změna rozvodu vzduchu (str. 193)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu
Zobrazení klimatu může být, v závislosti na
úrovni výbavy, rozděleno do několika karet.
Karty měňte potáhnutím prstu vlevo/vpravo
nebo stisknutím příslušného tlačítka.
Funkce systému ovládání klimatu se regulují
pomocí fyzických tlačítek na středové konzole, středového displeje a pomocí ovládacích
prvků na panelu klimatu vzadu na tunelové
konzole*.
Fyzická tlačítka na středové konzole
Řádek klimatu pro klima s 2 zónami. Řádek klimatu
u klimy pro 1 zónu mírně liší z hlediska umístění ovládacích prvků.
Ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce3.
Ovládání vyhřívání* a odvětrávání* sedadla
řidiče a spolujezdce a vyhřívání volantu*4.
Tlačítko vyhřívaného čelního skla* a maximální odmražování.
Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných zrcátek.
Řádek klimatu na středovém displeji
Z řádku klimatu lze regulovat nejčastěji používané funkce klimatu.
3U
4U
Tlačítko pro zpřístupnění zobrazení klimatu. Grafika na tlačítku indikuje aktivovaná nastavení klimatu.
Zobrazení klimatu na středovém
displeji
Stisknutím symbolu uprostřed řádku
klimatu otevřete zobrazení klimatu.
klimatu s 1 zónou se ovládání nachází vpravo od středového tlačítka. U manuálního ovládání klimatu se nastavená teplota nezobrazuje, jen stupnice.
klimatizace s 1 zónou se tlačítka nacházejí v řádku klimatu zcela vlevo a vpravo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 197
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Ovládání distribuce vzduchu.
Hlavní klima
Kromě funkcí v řádku klimatu lze na kartě
Hlavní klima nastavovat také jiné hlavní
funkce klimatu.
Ovládání ventilátoru.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 204)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 205)
•
Regulování úrovně ventilátoru pro přední
sedadlo (str. 206)
AUTO - automatická regulace klimatu5.
Klima při parkování*
Ovládání klimatu při parkování lze ovládat na
kartě Klima pro parkování.
Ovládání klimatu vzadu na tunelové
konzole*
•
•
Synchronizace teploty (str. 208)
Aktivace a deaktivace klimatizace
(str. 208)
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívanými zadními
sedadly*, vzadu na tunelové konzole jsou
fyzická tlačítka k ovládání této funkce.
Související informace
•
•
Max, Elektrický, Vzadu - ovládání odmražování oken a vnějších zpětných zrcátek.
AC - ovládání klimatizace.
Recirk. - ovládání recirkulace vzduchu.
5 Není
198
Ovládání klimatizace (str. 186)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 199)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla* (str. 200)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu* (str. 200)
•
Aktivace automatického ovládání klimatizace (str. 201)
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 202)
•
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování (str. 203)
k dispozici u manuální klimatizace.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívání
předního sedadla*
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby,
které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět
popáleniny.
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádku klimatu
na středovém displeji pro sedadlo resp. na
volantu vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno odvětrávanými sedadly nebo vyhřívaným volantem
(na straně řidiče), tlačítko pro vyhřívaná
sedadla je přímo k dispozici v řádku klimatu.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi:
Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní předního sedadla*
(str. 199)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívání sedadel. Je-li aktivováno
automatické spuštění, při nízké teplotě okolí
se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Úroveň automat. ohřevu sedadla
řidiče a Úroveň automat. ohřevu
sedadla spolujezdce a aktivujte/deaktivujte automatické spuštění vyhřívání
sedadla řidiče a spolujezdce.
> Je-li aktivováno automatické spuštění,
na každém tlačítku vyhřívaných předních sedadel v řádku klimatu se zobrazí
"A".
4. Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 199)
* Volitelná výbava/příslušenství. 199
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby,
které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět
popáleniny.
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla ze zadního sedadla
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.
1.
Ovládání klimatu (str. 197)
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádku klimatu
na středovém displeji pro sedadlo resp. na
volantu na straně řidiče.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
nebo odvětrávanými sedadly, tlačítko pro
vyhřívaní volantu je přímo k dispozici
v řádku klimatu.
Tlačítka vyhřívaných sedadel vzadu na tunelové konzole.
–
200
Opakovaným tisknutím fyzického tlačítka
vlevo a vpravo pro vyhřívaná sedadla
vzadu na tunelové konzole přepínejte mezi
čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký, Mírný
a Nízký.
> Úroveň se změní a LED na tlačítku indikuje nastavenou úroveň.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro volant
a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní volantu* (str. 201)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívaní volantu. Je-li aktivováno
automatické spuštění, při nízké teplotě okolí
se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Úroveň automat. ohřevu volantu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání volantu.
> Je-li aktivováno automatické spuštění,
na tlačítku vyhřívaného volantu v řádku
klimatu se zobrazí "A".
4. Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu* (str. 200)
6 Není
Aktivace automatického ovládání
klimatizace6
POZNÁMKA
Teplotu a rychlost ventilátoru lze měnit,
aniž by se deaktivoval automaticky regulovaný systém ovládání klimatizace. Automaticky regulovaný systém ovládání klimatizace se deaktivuje, pokud se manuálně
změní nastavení rozvodu vzduchu nebo
pokud je dosaženo maximální odmražování.
Je-li aktivována automatická regulace klimatu, reguluje automaticky různé funkce klimatu.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Krátce nebo dlouze stiskněte AUTO
Klima.
•
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Krátké stisknutí - recirkulace vzduchu,
klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky.
Dlouhé stisknutí - recirkulace vzduchu,
klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky, teplota a ventilátor se
nastaví na standardní nastavení 22 °C/
72 °F a úroveň 3.
> Automatická regulace klimatu se aktivuje a tlačítko se rozsvítí.
•
k dispozici u manuální klimatizace.
* Volitelná výbava/příslušenství. 201
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch,
výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že
systém ovládání klimatu znovu využívá
vzduch v prostoru pro cestující.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
recirkulaci vzduchu (str. 202)
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro recirkulaci vzduchu
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch,
výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že
systém ovládání klimatu znovu využívá
vzduch v prostoru pro cestující.
Lze nastavit, zda časovač recirkulace vzduchu
by měl být aktivován/deaktivován. Je-li časovač aktivován, recirkulace vzduchu se automaticky vypne po 20 minutách.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
2. Stiskněte tlačítko Recirk..
> Recirkulace vzduchu se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
POZNÁMKA
Recirkulaci vzduchu nelze aktivovat, když
je aktivováno maximální odmražování.
202
3. Zvolte Časovač recirkulace, pokud
chcete časovač recirkulace vzduchu aktivovat/deaktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 202)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
POZNÁMKA
Maximální odmražování se spustí s jistým
zpožděním tak, aby se zabránilo krátkému
nárůstu úrovně ventilátoru nebo pokud se
vyhřívané čelní sklo deaktivuje dvojím
rychlým stisknutím tlačítka.
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z oken se používá vyhřívané čelní sklo a maximální odmrazování.
Maximální odmražování deaktivuje automatickou regulaci klimatu a recirkulaci vzduchu,
aktivuje klimatizaci a nastaví úroveň ventilátoru na 5 a teplotu na HI.
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středového displeje
POZNÁMKA
Změnou úrovně ventilátoru na 5 se zvýší
hlučnost.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
Stiskněte tlačítko.
> Maximální odmražování se aktivuje/
deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Je-li deaktivováno maximální odmražování,
systém regulace klimatu přejde na předchozí
nastavení.
–
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středové konzoly
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
Na středové konzole je fyzické tlačítko pro
rychlou aktivaci maximálního odmrazování.
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním
sklem*, maximální odmražování lze aktivovat
samostatně ze zobrazení klimatu na středovém displeji.
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla
a maximální odmražování
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální
odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/nesvítí.
•
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Max.
> Maximální odmražování se aktivuje/
deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 197)
* Volitelná výbava/příslušenství. 203
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
•
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středové konzoly
•
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla
a maximální odmražování
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální
odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/nesvítí.
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko pro rychlý přístup k vyhřívanému čelnímu
sklu.
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo může mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středového displeje
POZNÁMKA
Pokud se aktivuje vyhřívání čelního skla,
když funkce Start/Stop automaticky
vypnula motor, motor se nastartuje znovu.
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaného čelního skla*
(str. 205)
2. Stiskněte tlačítko Elektrický.
> Vyhřívání čelního skla se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
204
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění
vyhřívaného čelního skla*
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívaného čelního skla. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí námrazy nebo
zamlžování na čelním skle/okně. Vyhřívání se
vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno
dostatečně teplé a led resp. zamlžení zmizí.
1.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středové konzoly
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Vzadu.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka
na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
3. Zvolte Automatické odmrazování
vpředu, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání čelního
skla.
Související informace
•
•
Související informace
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 204)
1.
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko pro rychlý přístup k vyhřívanému
zadnímu oknu a zpětným zrcátkům.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středového displeje
Ovládání klimatu (str. 197)
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek (str. 206)
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
Stiskněte tlačítko.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka
na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
* Volitelná výbava/příslušenství. 205
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spuštění
vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo7
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru
bude aktivováno/deaktivováno automatické
spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek. Je-li automatické spuštění
aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí
nebezpečí námrazy nebo zamlžování na čelním skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno dostatečně
teplé a led resp. zamlžení zmizí.
1.
POZNÁMKA
1.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 205)
7 V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní
8 Pouze u elektronického ovládání klimatizace.
9 Pouze s elektronickou klimatizací.
206
sedadlo.
Systém ovládání klimatu automaticky upravuje proudění vzduchu na zvolené úrovni
ventilátoru podle požadavků. To znamená,
že otáčky ventilátoru lze měnit, i když je
úroveň nastavení ventilátoru stejná.9
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Související informace
•
2. Stiskněte tlačítko Klima.
Související informace
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit zevnitř skla.
Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí
automatického8 větrání pro přední sedadlo.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
3. Zvolte Automatické odmrazování
vzadu, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání oken
a vnějších zpětných zrcátek.
DŮLEŽITÉ
Tlačítka ovládání ventilátoru v zobrazení klimatu.
2. Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru: Off, 1-5 nebo Max.
> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí
se tlačítka zvolené úrovně.
Ovládání klimatu (str. 197)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Regulování teploty pro přední
sedadlo10
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Teplotu lze nastavit na požadovaný počet
stupňů11 pro zóny klimatu předních sedadel.
Regulování teploty13, 11.
2. Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
Tlačítka teploty v řádku klimatu12, 11.
1.
Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo
vpravo v řádku klimatu na středovém displeji otevřete ovládací prvky.
•
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu nebo
tisknutím +/− postupně teplotu zvyšujte/snižujte.
> Teplota se změní a na tlačítku se objeví
nastavená teplota11.
•
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
10
11
12
13
V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
V případě manuálního ovládání klimatu se nezobrazují nastavené stupně, jen stupnice.
U klimatu s 1 zónou se tlačítko teploty nachází vpravo od středového tlačítka.
U klimatu s 1 zónou je ovládání vodorovné místo svislého.
207
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Synchronizace teploty14
Teplotu v různých zónách klimatu ve vozidle
lze synchronizovat s teplotou nastavenou na
straně řidiče.
nou nastavení teploty pro jinou zónu klimatu
než je zóna řidiče.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Aktivace a deaktivace klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Je-li aktivována klimatizace, systém řízení klimatu se automaticky podle potřeby zapíná
a vypíná.
1.
Tlačítko synchronizace u ovládání teploty na straně
řidiče.
1.
Ovládání otevřete stisknutím tlačítka
teploty na straně řidiče v řádku klimatu na
středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko Synchronizovat
teplotu .
> Teploty pro všechny zóny ve vozidle se
synchronizují podle teploty nastavené
pro stranu řidiče. Vedle tlačítka teploty
se zobrazí symbol synchronizace.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko AC.
> Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Zavřete všechna boční okna a panoramatickou střechu* tak, aby klimatizace fungovala optimálně.
Synchronizace se zastaví dalším stisknutím
tlačítka Synchronizovat teplotu nebo změ14
208
Není k dispozici pro 1zónovou klimatizaci.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Klimatizaci nelze aktivovat, pokud se ovládání ventilátoru nachází v poloze Off.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 197)
Klima při parkování*
Teplotní příprava*
Ovládání klimatu při parkování je generický
pojem zahrnující několik funkcí, které zlepší
klima v prostoru pro cestující při parkování
vozidla (např. teplotní příprava).
Funkce související s ovládáním klimatu při parkování se ovládají
z Klima pro parkování v zobrazení
klimatu na středovém displeji. Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu.
Teplotní příprava představuje funkci klimatu,
která se, je-li to možné, pokouší dosáhnout
v prostoru pro cestující komfortní teplotu
před odjezdem.
Související informace
•
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 186)
Teplotní přípravu lze rovnou spustit nebo ji lze
nastavit pomocí časovače.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, nezávislé topení* zahřeje
prostor pro cestující na příjemnou teplotu.
•
Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla
vzduch zvenku a ochlazuje tak prostor pro
cestující.
Teplotní příprava* (str. 209)
Komfort klimatu při parkování* (str. 214)
Symboly a zprávy ovládání klimatu při
parkování* (str. 215)
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout komfortní teplotu, nikoli teplotu
nastavenou na klimatizaci.
Související informace
•
•
•
Klima při parkování* (str. 209)
Spuštění a vypnutí teplotní přípravy*
(str. 210)
Nastavení času teplotní přípravy*
(str. 211)
* Volitelná výbava/příslušenství. 209
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Spuštění a vypnutí teplotní
přípravy*
Teplotní příprava vytápí* nebo, dle situace,
odvětrává prostor pro cestující před jízdou.
Tuto funkci lze spustit přímo ze středového
displeje nebo z mobilního telefonu.
Spuštění a vypnutí vozidla
1.
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
3. Stiskněte tlačítko Příprava spuštění.
> Teplotní příprava se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru
pro cestující musí být okna a dveře ve
vozidle zavřeny.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh pod přední částí vozidla
může zabránit odvětrání topení.
Související informace
•
•
•
Klima při parkování* (str. 209)
Teplotní příprava* (str. 209)
Nastavení času teplotní přípravy*
(str. 211)
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
Spuštění z aplikace*
Teplotní přípravu lze spustit a informace o zvolených nastaveních lze spravovat ze zařízení
s aplikací Volvo On Call*. V rámci teplotní přípravy* se prostor pro cestující vyhřeje na
pohodlnou teplotu nebo se vpustí vzduch
zvenku a prostor pro cestující se vyvětrá.
Teplotu v prostoru pro cestující lze v rámci
teplotní přípravy upravit pomocí funkce dálkového startování vozidla (Engine Remote Start ERS)15 pomocí aplikace Volvo On Call*.
15
210
Některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nastavení času teplotní přípravy*
Časovač lze nastavit tak, aby se teplotní příprava ukončila v konkrétní čas.
Časovač může pracovat až s 8 různými nastaveními pro následující oblasti:
•
•
Čas během jediného data
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu*
Časovač předběžné přípravy může pracovat
až s 8 nastavenými časy.
Přidání času
Čas v jednom nebo více dnech v týdnu,
s opakováním nebo bez opakování.
Související informace
•
•
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 211)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 212)
•
Odebrání nastaveného času pro teplotní
přípravu* (str. 213)
POZNÁMKA
Nastavení času nelze přidávat, pokud je
v časovači zadáno již 8 nastavení. Pokud
chcete přidat nové nastavení času, některé
z nastavení vymažte.
4. Klepnutím na Datum nastavíte čas pro
jediné datum.
Teplotní příprava* (str. 209)
•
3. Stiskněte tlačítko Přidat časování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
Klepnutím na Dny nastavíte čas na jeden
nebo více dní v týdnu.
S Dny: Opakování aktivujete/deaktivujete
zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí v políčku
Opak. týdně.
Tímto tlačítkem se přidá nastavený čas na kartu
Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
5. S Datum: Rolováním v seznamu dat
pomocí šipek zvolte datum teplotní přípravy.
S Dny: Klepnutím na tlačítka dní v týdnu
zvolte dny v týdnu, kdy má být aktivní
teplotní příprava.
6. Rolováním pomocí šipek nastavte čas, kdy
má být teplotní příprava dokončena.
7. Klepnutím na Potvrdit přidejte nastavený
čas.
> Nastavený čas se přidá do seznamu
a aktivuje se.
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
211
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh pod přední částí vozidla
může zabránit odvětrání topení.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
Úprava času
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
3. Stiskněte nastavený čas, který chcete
změnit.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
4. Upravte nastavení času stejným způsobem, jaký je popsán výše v části "Přidání
času".
212
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava* (str. 209)
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 211)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 212)
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro teplotní přípravu*
Čas nastavený v časovači pro tepelnou přípravu lze aktivovat a deaktivovat podle
potřeby.
Odebrání nastaveného času pro teplotní
přípravu* (str. 213)
Tlačítka časovače na kartě Klima pro parkování
v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
3. Aktivujte/deaktivujte nastavený čas klepnutím na tlačítko časovače vpravo od
nastavené hodnoty.
> Nastavený čas se aktivuje/deaktivuje
a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh pod přední částí vozidla
může zabránit odvětrání topení.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava* (str. 209)
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu*
Nastavený čas pro teplotní přípravu, který již
není zapotřebí, lze vymazat.
•
•
•
•
Teplotní příprava* (str. 209)
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 211)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 211)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 212)
Tlačítko pro úpravu seznamu/vymazání nastaveného
času v kartě Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém
displeji.
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 211)
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 211)
3. Stiskněte tlačítko Upravit seznam.
Odebrání nastaveného času pro teplotní
přípravu* (str. 213)
Související informace
4. Stiskněte mazací ikonu vpravo v seznamu.
> Ikona změní text na Vymazat.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka Vymazat.
> Nastavený čas se odstraní ze seznamu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 213
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Komfort klimatu při parkování*
Když je vozidlo zaparkováno, lze udržovat
v prostoru pro cestující požadované klima například, pokud se motor musí vypnout, ale
uvnitř vozidla chce zůstat řidič nebo cestující
a ti si chtějí zachovat požadovanou míru komfortu klimatu.
Udržování komfortu klimatu lze pouze rovnou
spustit.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, zbytkové teplo motoru
v chladném počasí zahřeje prostor pro
cestující na komfortní teplotu.
•
Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla
vzduch zvenku a ochlazuje tak prostor pro
cestující.
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud
se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání
zbytečnému využití zbytkového tepla.
Funkce má za úkol udržovat komfortní
klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič
nebo cestující.
Spuštění a vypnutí funkce
udržování komfortu klimatu při
parkování*
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud
se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání
zbytečnému využití zbytkového tepla.
Funkce má za úkol udržovat komfortní
klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič
nebo cestující.
Funkce udržování komfortu klimatu udržuje
po rozjetí klima v prostoru pro cestující. Tuto
funkci lze spustit přímo ze středového displeje.
Související informace
•
1.
Komfort klimatu při parkování* (str. 214)
Stisknutím symbolu uprostřed řádku klimatu otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování.
3. Stiskněte tlačítko Udržovat komfortní
klima.
> Udržování komfortu klimatu se spustí/
vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Pokud v motoru není dostatek zbytkového
tepla na udržení klimatu v prostoru pro
cestující nebo pokud je venkovní teplota
vyšší než cca. 20 °C (68 °F), nelze spustit
udržování komfortu klimatu.
Související informace
•
•
214
Klima při parkování* (str. 209)
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování* (str. 214)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Symboly a zprávy ovládání klimatu
při parkování*
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se ovládání klimatu při
parkování.
Symbol
Na zařízení s aplikací Volvo On Call* lze zobrazovat také zprávy související s ovládání klimatu při parkování.
Zpráva
Popis
Klima pro parkování
Ovládání klimatu při parkování je vypojeno. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby
funkci co nejdříve zkontrolovali.
Doporučen servis
Klima pro parkování
Dočasně není k dispozici
Klima pro parkování
Není dostupné příliš málo paliva
Klima pro parkování
Nedostupné nabíjení, příliš málo nabitá
baterie
Klima pro parkování
Omezené nabíjení, příliš málo nabitá
baterie
A
Tento symbol se rozsvítí na displeji
řidiče, pokud je nezávislé topení
aktivní.
Ovládání klimatu při parkování je dočasně vypojeno. Pokud problém po jistou dobu přetrvává, požádejte v servisuA o kontrolu funkce.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je v nádrži příliš málo paliva na spuštění nezávislého topení*. Dočerpejte palivo do nádrže.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je baterie spouštěče vybita natolik,
že nelze spustit nezávislé topení*. Nastartujte vozidlo.
Doba chodu ovládání parkovacího klimatu je omezena, pokud baterie startéru není dostatečně nabitá. Nastartujte vozidlo.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Klima při parkování* (str. 209)
* Volitelná výbava/příslušenství. 215
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Topení*
Topení obsahuje dvě dílčí funkce, které
pomáhají v různých situacích s vyhříváním
motoru nebo prostoru pro cestující.
Topení nabízí dvě dílčí funkce:
•
Nezávislé topení - vyhřívá, v případě
potřeby, prostor pro cestující, pokud je
aktivována teplotní příprava ovládání klimatu při parkování.
•
Přídavné topení - vyhřívá, v případě
potřeby, prostor pro cestující a motor
během jízdy.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita batérie.
Zkontrolujte na displeji řidiče, zda
je topení vypnuto. Tento symbol
svítí, když topení běží jako nezávislé topení.
Palivo a čerpání paliva
Související informace
•
•
•
Topení spaluje palivo a je nainstalováno
v motorovém prostoru.
Ovládání klimatizace (str. 186)
Nezávislé topení* (str. 217)
Přídavné topení* (str. 218)
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní, může z přední části
vozu vycházet kouř a může být slyšet
hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla.
To je zcela v pořádku.
Baterie a nabíjení
Topení napájí baterie spouštěče. Pokud se
baterie spouštěče příliš vybije, topení se vypne
automaticky a na displeji řidiče zobrazí zpráva.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
Topení používá palivo z běžné palivové nádrže
ve vozidle.
Při parkování ve svahu může tím být omezen
přívod paliva do topení.
Pokud hladina v palivové nádrži příliš klesne,
topení se vypne automaticky a na displeji
řidiče zobrazí zpráva.
POZNÁMKA
Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost paliva.
216
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nezávislé topení*
Pokud je aktivována teplotní příprava, nezávislé topení vyhřívá podle potřeby před jízdou
prostor pro cestující.
Nezávislé topení představuje jednu ze dvou
dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je nainstalováno v motorovém prostoru.
Když se na displeji řidiče rozsvítí
tento symbol, je možné, že je aktivní
parkovací topení.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní, může z přední části
vozu vycházet kouř a může být slyšet
hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla.
To je zcela v pořádku.
Nezávislé topení se spustí automaticky, pokud
je aktivována teplotní příprava* klimatu při
parkování a prostor pro cestující se musí vytopit.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
Pokud budete používat nezávislé topení,
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
Pokud budete používat nezávislé topení,
zkontrolujte, zda je dostatečně nabita batérie startéru.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn,
dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se
mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například,
hluboký sníh pod přední částí vozidla
může zabránit odvětrání topení.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití nezávislého topení
v kombinaci s krátkými cestami může vést
k vybití baterie a ke zhoršenému startování.
Pokud se topení používá pravidelně,
s vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní se
energie, kterou spotřebuje nezávislé
topení.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte
dlouho předem.
VAROVÁNÍ
Pokud z nezávislého topení cítíte zápach
paliva, vidíte neobvykle hustý kouř, černý
kouř nebo slyšíte neobvyklý zvuk, topení
vypněte a, pokud možno, vytáhněte
pojistku. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný
servis Volvo.
V závislosti na dostupnosti paliva, úrovni
výbavy, teplotě v prostoru pro cestující
a okolní teplotě bývá topení v chodu různou
dobu, nikdy ne však déle než 30 minut.
Související informace
•
•
Topení* (str. 216)
Přídavné topení* (str. 218)
* Volitelná výbava/příslušenství. 217
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Přídavné topení*
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Přídavné topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je nainstalováno v motorovém prostoru.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní, může z přední části
vozu vycházet kouř a může být slyšet
hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla.
To je zcela v pořádku.
•
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní pomocného topení*
(str. 218)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
pomocného topení*
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Lze nastavit, zda se automatické spouštění
přídavného topení aktivuje/deaktivuje.
1.
2. Stiskněte tlačítko Klima.
3. Zvolte Nezávislé topení, pokud chcete
aktivovat/deaktivovat automatické spuštění přídavného topení.
Přídavné topení se spouští a je regulováno
automaticky, pokud je během jízdy s vozidlem
zapotřebí přitopit.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje automatické
spuštění nezávislého topení při jízdě na
krátké vzdálenosti.
Vypne se automaticky, jakmile se vozidlo
vypne.
POZNÁMKA
Pokud budete používat pomocné topení,
zkontrolujte, zda je v palivové nádrži dost
paliva.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení
na středovém displeji.
Související informace
•
Přídavné topení* (str. 218)
Související informace
•
•
218
Topení* (str. 216)
Nezávislé topení* (str. 217)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Potvrzení uzamknutí
Vozidlo pomocí výstražných světel informuje,
zda je uzamčené či odemčené.
Kontrolka zámků a alarmu na
přístrojové desce
Indikace tlačítek zámků
Kontrolka zámků a alarmů na přístrojové
desce ukazuje stav systému zámků.
Tlačítka zámků s kontrolkou zámku v předních dveřích.
Přední dveře
Indikace zvenku
Zamykání
•
Výstražná světla vozidla indikují zamknutí
bliknutím a sklopením vnějších zrcátek1.
Odemykání
•
Výstražná světla vozidla indikují odemknutí dvojím bliknutím a vyklopením
vnějších zrcátek1.
Aby vozidlo indikovalo uzamknutí, musí být
zavřeny všechny boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a kapota motoru. Pokud se provede uzamknutí a zavřené jsou jen dveře
řidiče2, k uzamknutí dojde, ale směrová světla
informují o uzamknutí až poté, kdy se
zamknou všechny boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a kapota motoru.
•
•
•
Dlouhé bliknutí znamená uzamknutí.
Krátká blikání znamenají, že vozidlo bylo
uzamčeno.
Svíticí kontrolka v tlačítku zámku některých
z předních dveří označuje, že všechny dveře
jsou zamknuté. Dojde-li k otevření libovolných
dveří, kontrolka v obojích dveřích zhasne.
Rychlá blikání po vypojení alarmu* znamenají, že alarm byl aktivován.
1 Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
2 Neplatí ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
220
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zadní dveře*
Nastavení indikace zámku
Související informace
Můžete upravit nastavení, jak má vozidlo
potvrdit uzamknutí a odemknutí. Nastavení
se upravuje v nabídce nastavení na středovém displeji.
Změna nastavení reakce v případě odemknutí:
•
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Tlačítko zámku s kontrolkou zámku v zadních dveřích.
Ostatní indikace
Související informace
•
•
•
Nastavení indikace zámku (str. 221)
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 148)
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu (str. 148)
Zamykání.
3. Stisknutím tlačítka Vizuální reakce
zamykání zvolíte, kdy má vozidlo zareagovat vizuálně:
• Zamknout
• Odemknout
• Obojí
Svítící kontrolka v tlačítku zámku některých
dveří označuje, že tyto dveře jsou zamknuté.
Pokud se některé dveře otevřou, jejich kontrolka zhasne, ale ostatní budou nadále svítit.
Při odemykání a zamykání lze aktivovat také
funkce osvětlení "home safe" a osvětlení při
příchodu.
Potvrzení uzamknutí (str. 220)
Další možností je vypnout funkci výběrem
položky Vypnout.
Změna nastavení sklopných zpětných zrcátek*
při zamykání:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
nastupování.
Zrcátka a snadné
3. Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, zvolte Sklopení zrcátek při
zamknutí.
* Volitelná výbava/příslušenství. 221
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
dálkový ovladač s klíčem
Dálkový ovladač s klíčem zamyká a odemyká
boční dveře, dveře zavazadlového prostoru
a víčko hrdla plnění paliva. Aby vozidlo
nastartovalo, dálkový ovladač s klíčem musí
být uvnitř vozidla.
Dálkový ovladač s
Tag)*.
klíčem3
nebo přívěšek ke klíči (Key
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo v základní
výbavě umožňuje startovat bez klíče (Passive
Start). Stačí mít klíč v přední části prostoru pro
cestující.
Pokud je ve vozidle k dispozici bezklíčové
zamykání a odemykání (Passive Entry)*, pro
nastartování vozidla může být klíč kdekoli ve
vozidle. V tomto případě je dodáván nepatrně
menší a lehčí přívěšek (Key Tag).
3 Obrázek
222
Dálkové ovladače s klíči lze propojit s různými
profily řidiče a uložit tak osobní preference ve
vozidle.
Tlačítka na klíči dálkového ovladače
Na dálkovém ovladači s klíčem jsou čtyři tlačítka jedno na levé straně a tři na pravé straně.
Zamykání - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře, dveře zavazadlového
prostoru a víčko hrdla plnění paliva a zapojíte alarm*.
Pro současné zavření všech oken a panoramatické střechy* stiskněte tlačítko
a držte je stisknuté.
Odemykání - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře a dveře zavazadlového prostoru, víčko hrdla plnění paliva
a vypnete alarm.
Delším stisknutím se otevřou všechna
okna současně. Funkci úplného vyvětrání
lze použít, například, k rychlému vyvětrání
vozidla v horkém počasí.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne pouze dveře zavazadlového prostoru a vypne alarm. U vozidel s elektricky
ovládanými dveřmi* zavazadlového prostoru se tyto dveře automaticky otevřou po
přidržení tlačítka. Dveře zavazadlového
prostoru se rovněž zavřou po dlouhém
stisknutí - ozve se výstražný signál.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li
tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy nebo
pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka. Tuto funkci můžete vypnout
stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po
dobu nejméně 5 sekund. Jinak se funkce
vypne automaticky po 3 minutách.
VAROVÁNÍ
Pokud ve vozidle někdo zůstal, zajistěte,
aby elektricky ovládaná okna a panoramatická střecha* nebyly napájeny. Když opouštíte vozidlo, vždy si vezměte dálkový ovladač s klíčem sebou.
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do
blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů,
tabletů, laptopů nebo nabíječek - pokud
možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm
4-6 palců.
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
Dálkový ovladač s klíčem nebo přívěšek ke klíči, který zůstane ve vozidle, se
deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne
a alarm se zapojí pomocí jiného klíče.
Funkce "dvojitý zámek" je rovněž
deaktivována. Klíč, který zůstal na
místě, se znovu aktivuje, když se
vozidlo odemkne.
Beztlačítkový klíč (Key Tag)*
Pokud nadále dochází k rušení, použijte k odemknutí vyjímatelnou čepel klíče dálkového
ovladače a vložením klíče do záložní čtečky
v úložné schránce odblokujete vozidlo a umožníte nastartování vozidla.
Přívěšek ke klíčí, který je dodáván v případě
zamykání a odemykání bez klíče, funguje, co
se týče startování, zamykání a odemykání bez
klíče, stejně jako standardní dálkový ovladač
s klíčem. Klíč je vodotěsný do hloubky až cca.
10 metrů (30 stop) po dobu 60 minut. Neobsahuje odnímatelnou čepel klíče a baterii nelze
měnit.
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 226)
•
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 227)
•
•
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 230)
Imobilizér (str. 233)
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče (str. 127)
POZNÁMKA
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí
do záložní čtečky v úložném prostoru,
nesmí být vedle klíče k vozidlu kovové
předměty ani elektronické přístroje (jako
např. mobilní telefony, tablety, laptopy
nebo nabíječky). Pokud by se v úložném
prostoru nacházelo vedle sebe více klíčů,
mohlo by dojít k jejich vzájemné interferenci.
Rušení
Na fungování dálkového ovladače s klíčem pro
zamykání a odemykání* bez klíče a startování
může mít vliv elektromagnetické pole a stínění.
•
Související informace
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 224)
* Volitelná výbava/příslušenství. 223
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
Tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem lze
použít k současnému zamknutí a odemknutí
všech bočních dveří, dveří zavazadlového
prostoru a víčka hrdla plnění paliva.
Zamknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
zapojí pouze, když se zavřou. Detektory*
pohybu alarmu se aktivují, když jsou zavřené
a zamknuté všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
–
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
•
Dálkový ovladač s klíčem nebo přívěšek ke klíči, který zůstane ve vozidle, se
deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne
a alarm se zapojí pomocí jiného klíče.
Funkce "dvojitý zámek" je rovněž
deaktivována. Klíč, který zůstal na
místě, se znovu aktivuje, když se
vozidlo odemkne.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Když dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu
a zkuste znovu odemknout.
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
–
Pokud chcete vozidlo zamknout, stiskněte
na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .
Aby se zamykací sekvence aktivovala, dveře
řidiče se musí zavřít4. Pokud jsou některé
z dalších dveří nebo dveře zavazadlového
prostoru otevřené, zamknou se a alarm* se
POZNÁMKA
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy
byly otevřené zadní výklopné dveře, dejte
pozor, abyste při zavírání zadních výklopných dveří nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by
se zcela zamklo5.
4 Pokud je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče*, musí se zavřít všechny boční dveře.
5 Je-li vozidlo vybavené bezklíčovým zamykáním/odemykáním a klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní
224
Pokud chcete vozidlo odemknout, stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .
Pokud není možné zamknout nebo odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může
být vybitá baterie – v tomto případě zamkněte
nebo odemkněte dveře řidiče vyjímatelnou
čepelí klíče.
výklopné dveře se nezamknou.*
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Související informace
Nastavení dálkově ovládaného
odemykání a odemykání zevnitř
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 225)
•
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru
dálkovým ovladačem s klíčem (str. 225)
Pro dálkově ovládané odemykání lze zvolit
různé sekvence.
Změna nastavení:
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
1.
•
•
•
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 227)
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 231)
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru dálkovým ovladačem
s klíčem
Lze odemknout pouze dveře zavazadlového
prostoru, a to stisknutím tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem.
2. Stiskněte My Car Zamykání
Dálkové odemykání a odemykání
interiéru.
3. Zvolte možnost:
• Všechny dveře - odemknou se
všechny dveře současně.
• Jedny dveře - odemknou se dveře
řidiče. K odemknutí všech dveří je třeba
stisknout dvakrát odemykací tlačítko
dálkového ovládání.
Zde upravená nastavení mají vliv také na centrální odemykání pomocí otevíracích klik
zevnitř.
Související informace
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 224)
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 247)
}}
225
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
1.
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté, ale zůstanou zavřené.
Boční dveře jsou stále zamknuté
a alarm je zapojen*. Kontrolka zámků
a alarmu na přístrojové desce zhasne,
což indikuje, že celé vozidlo není uzamčeno.
Pokud chcete dveře zavazadlového
prostoru otevřít, lehce se dotkněte
pogumované přítlačné plochy pod
madlem dveří zavazadlového prostoru.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se
zamknou a alarm se znovu zapojí.
Dosah dálkového ovládače
s klíčem
Aby dálkový ovladač s klíčem fungoval
správně, musí se nacházet v jisté vzdálenosti
od vozidla.
Funkce dálkového ovladače s klíčem jako
např. zamykání a odemykání aktivované stisknebo
mají dosah cca.
nutím tlačítka
20 metrů (65 stop) od vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
Použití bez klíče*
226
•
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 251)
Pokud se dálkový ovladač s klíčem
odstraní z vozidla
Pokud dálkový ovladač s klíčem se
odstraní z vozidla, když motor běží,
po zavření posledních dveří se na
displeji řidiče zobrazí výstražná
zpráva Klíč nebyl nalezen Odstr. z vozu
a ozve se zvukové upozornění.
Zpráva zhasne, pokud se klíč vrátí do vozidla
a stiskne se na pravé klávesnici tlačítko O
nebo se zavřou poslední dveře.
Dlouze (cca. 1,5 sekundy) stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté a otevřené, přičemž boční
dveře zůstávají zamknuté a funkce
alarmu jsou zapojené.
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 224)
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout
a odemknout pomocí čepele klíče.
Manuální použití
2. V případě elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru*
Související informace
(5 stop) na obou dlouhých stranách a cca. 1 m
(3 stopy) od dveří zavazadlového prostoru.
Související informace
•
•
•
Pokud nechcete použít klíč, dálkový ovladač
nebo klíč bez tlačítka (Key Tag) se musí nacházet v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
Umístění antény systémů startování
a zamykání (str. 246)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 243)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Výměna baterie v dálkovém
ovladači s klíčem
Pokud je baterie v dálkovém ovladači s klíčem
vybita, musí se vyměnit.
Baterii v klíči bez tlačítek6 (Key Tag) nelze
vyměnit - v autorizovaném servisu Volvo lze
objednat nový klíč.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Všechny baterie mají omezenou životnost
a musí se nakonec vyměnit (neplatí pro Key
Tag). Životnost baterie se liší podle toho,
jak hodně se vozidlo/klíč používá.
Vybitý klíč Key Tag se musí předat do autorizovaného servisu Volvo. Klíč se musí
z vozidla vymazat, protože vozidlo lze stále
nastartovat pomocí záložního startování.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se
měla vyměnit, pokud
•
svítí informační kontrolka a na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Vybitá baterie
v klíči.
•
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu
20 metrů (65 stop) od vozu.
Otevření klíče a výměna baterie
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu
a zkuste znovu odemknout.
6 Pouze
ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 227
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otočte klíčem, přesuňte tlačítko do
strany a vysuňte zadní skořepinu o pár
milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Pomocí šroubováku nebo podobného
nástroje otáčejte krytem na baterii proti
směru hodinových ručiček, dokud značky
nelícují s textem OPEN.
Opatrně zatlačte na kryt baterie např.
nehtem do vybrání a kryt nadzvedněte.
Potom vypačte kryt baterie nahoru.
228
Strana baterie (+) ukazuje nahoru. Potom
opatrně vypačte a uvolněte baterii podle
obrázku.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií
a povrchů kontaktů - snížila by se tím jejich
funkčnost.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovladači splňovaly
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Baterie osazené ve
výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Instalujte novou baterii stranou (+) nahoru.
Nedotýkejte se prsty kontaktů na baterii
v dálkovém ovládání s klíčem.
Přesuňte skořepinu na zadní straně
a zatlačte ji dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Vložte baterii do držáku hranou dolů.
Potom zasuňte baterii dopředu tak, aby
zapadla mezi dvě plastové příchytky.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená,
že skořepina správně a spolehlivě drží
na svém místě.
Stiskněte baterii dolů tak, aby zapadla
pod horní příchytku z černého plastu.
POZNÁMKA
Používejte baterie s označením CR2032,
3 V.
Nasaďte kryt baterie zpět a otáčejte jim ve
směru hodinových ručiček, dokud značka
nelícuje s textem CLOSE.
}}
229
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otočte dálkový ovladač s klíčem
a nasaďte zpět skořepinu přední části tak,
že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená,
že skořepina spolehlivě drží.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 231)
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Objednání více dálkových ovladačů
Odnímatelná čepel klíče
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače. Klíč bez tlačítek je dodáván, pokud je
vozidlo vybaveno funkcí zamykání a odemykání bez klíče*. Další klíče lze přiobjednat.
Pro jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až dvanáct klíčů. Pokud se objednávají
další klíče, přidávají se další profily řidičů - po
jednom na každý dálkový ovladač s klíčem. To
platí i pro přívěšek na klíč.
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat řadu funkcí a provádět některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti
systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat přes profily řidičů v horním zobrazení středového displeje. Zvolte Nastavení
Systém Jízdní profily.
Možnosti použití čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem
•
•
•
mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře7, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem
všechny dveře jsou nouzově uzamčeny
mohou být aktivovány nebi deaktivovány
mechanické dětské bezpečnostní zámky
v zadních dveřích.
Klíč bez tlačítek8 neobsahuje vytahovací čepel
klíče. V případě potřeby použijte odnímatelnou
čepel běžného dálkového ovladače s klíčem.
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
7 Toto platí pro vozidlo s levostranným a pravostranným řízením.
8 Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním/odemykáním*.
230
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání pomocí
odnímatelné čepele klíče
Vytáhnutí čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele můžete, například, odemknout vozidlo zvenku - třeba
v situaci, kdy došlo k vybití baterie v dálkovém ovladači s klíčem.
Odemykání
Čepel po použití vraťte na původní místo
v dálkovém ovladači s klíčem.
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Skořepinu nasaďte zpět tak, že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte skořepinu zpět.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená,
že skořepina spolehlivě drží.
Související informace
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 231)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
Potáhněte za kliku levých předních dveří9
do koncové polohy tak, aby byla vidět válcová vložka zámku.
Zasuňte klíč do zámku zapalování.
Otočte jím doprava o 45 stupňů tak, aby
čepel klíče směřovala rovně směrem zpět.
Otočte klíčem zpět o 45 stupňů do
výchozí polohy. Vytáhněte klíč z válcové
vložky zámku a uvolněte kliku tak, aby
zadní část kliky se znovu opírala o vozidlo.
Čepel vytáhněte tak, že ji nakloníte
nahoru.
5. Potáhněte za kliku.
> Dveře se otevřou.
}}
231
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zamykání se provádí stejným způsobem, ale
otočením směrem doleva o 45 stupňů namísto
otočení vpravo uvedeného v kroku (3).
Vypnutí alarmu a nastartování vozidla*
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
2. Stiskněte tlačítko Start.
> Zvuk alarmu a alarm se vypnou.
Zamykání
Vozidlo lze zamknout pomocí odnímatelné
čepele klíče dálkového ovladače v případě
výpadku napájení nebo vybití baterie v dálkovém ovladači.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky
zámku. Místo toho je na konci každých dveří
spínač zámku, který se musí stisknout pomocí
čepele klíče - tyto spínače se mechanicky
zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít
zvenku.
Přesto lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat
s dětskými bezpečnostními pojistkami.
–
Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání. Vložte čepel klíče do otvoru a resetujte zámek. Zatlačte klíč dolů na doraz
cca. 12 mm (0,5 palce).
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Záložní čtečka se nachází v úložném prostoru.
Pokud chcete deaktivovat alarm, postupuje
následovně:
1.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na
symbol klíče do záložní čtečky v odkládací
schránce v tunelové konzole.
9 Toto
232
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.
platí pro vozidlo s pravostranným a levostranným řízením.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
•
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální nebo elektrickou
dětskou bezpečnostní pojistkou nelze
otevřít zvenku ani zevnitř. Zadní dveře,
které lze zamknout tímto způsobem,
lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí
tlačítka centrálního zamykání.
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeží. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Vozidlo lze nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem.
Následující chybová zpráva na displeji řidiče
souvisí s elektronickým imobilizérem:
Symbol
•
Popis
Klíč nebyl
nalezen
Odečítání chyb
v dálkovém ovladači s klíčem
během startování vložte klíč na symbol klíče v úložné
schránce a zkuste
to znovu.
Viz Uživatelská příručka
Související informace
•
•
•
•
Zpráva
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Odnímatelná čepel klíče (str. 230)
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 260)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 227)
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
Související informace
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
Objednání více dálkových ovladačů
(str. 230)
* Volitelná výbava/příslušenství. 233
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Typové schválení pro systém
dálkového ovladače s klíčem
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem ve vozidle lze zjistit v následující tabulkách.
Startování u systému zamykání bez
klíče (Passive Start) a zamykání/
odemykání bez klíče (Passive Entry*)
Podrobné informace o homologaci najdete na
www.volvocars.com.
Značka CEM u systému dálkového ovladače s klíčem
Čísla dalších typových schválení - viz následující
tabulky.
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že
CV1-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením směrnice 2014/53/EU (RED).
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
234
Jordánsko
TRC/LPD/2014/250
Srbsko
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Brazílie
MT-3245/2015
Indonésie
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajsie
RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229)
Mexiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusko
Spojené Arabské Emiráty
ER37847/15
DA0062437/11
}}
235
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Namibie
TA-2016-02
Jižní Afrika
TA-2014-1868
dálkový ovladač s klíčem
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového
zařízení HUF8423 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo
Jordánsko
236
TRC/LPD/2015/104
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibie
TA-2015-102
}}
237
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Omán
Srbsko
238
Typové schválení
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-432
Spojené Arabské Emiráty
Přívěšek ke klíči
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového
zařízení HUF8432 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo
Jordánsko
TRC/LPD/2015/107
}}
239
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2)
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la
que pueda causar su operación no deseada.
Namibie
240
TA-2015-103
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Omán
Srbsko
}}
241
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-414
Spojené Arabské Emiráty
Související informace
•
242
dálkový ovladač s klíčem (str. 222)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Bezklíčový přístup a přítlačné
povrchy*
V případě zamykání a odemykání bez klíče
stačí nosit dálkový ovladač s klíčem v kapse
nebo tašce. Vozidlo se zamyká a odemyká
pomocí přítlačné plochy na klice dveří.
Povrchy citlivé na dotyk
Klika dveří
Zvenku na klikách je prohlubeň pro zamykání,
kdežto uvnitř je plocha citlivá na dotyk, která
se používá k odemykání.
POZNÁMKA
Je nezbytné, aby byl vždy aktivován pouze
jeden povrch, který je citlivý na dotek.
Pokud uchopíte kliku a současně se
dotknete zamykací plochy, hrozí nebezpečí
vydání dvou různých pokynů. Což znamená, že požadovaná aktivita (zamykání/
odemykání) nebude provedena nebo bude
provedena se zpožděním.
Související informace
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 244)
•
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 245)
Madlo dveří zavazadlového prostoru
Na madle dveří zavazadlového prostoru je
pogumovaná přítlačná plocha, která se používá pouze k odemykání.
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít
k aktivaci systému při mytí vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 243
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání bez klíče*
Zamykání bez klíče
V případě zamykání a odemykání bez klíče se
stačí dotknout přítlačné plochy na klice dveří
a vozidlo se zamkne nebo odemkne.
Aby bylo možné vozidlo zamknout, musí být
všechny boční dveře zavřené. Avšak dveře
zavazadlového prostoru mohou být během
zamykání pomocí kliky na bočních dveřích otevřené.
POZNÁMKA
Aby zamykání a odemykání fungovalo,
jeden z dálkových ovladačů s klíčem se
musí nacházet v dosahu.
–
Po zavření dveří se dotkněte vyznačeného
povrchu zvenku na klice směrem k zadní
části. Další možností je stisknout tlačítko
na spodní hraně dveří zavazadlového
prostoru před tím, než se víko zavře.
> Kontrolka zámků na přístrojové desce
začne blikat, čímž označuje, že vozidlo
bylo uzamčeno.
POZNÁMKA
Pokud je klíč je zjištěn uvnitř vozidla,
zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.
Odemykání bez klíče
–
Pokud chcete vozidlo odemknout,
uchopte kliku nebo jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu pod madlem
dveří zavazadlového prostoru.
> Kontrolka zámků na přístrojové desce
přestane blikat, čímž označuje, že
vozidlo bylo odemčeno.
Pokud chcete zavřít současně všechna boční
okna a panoramatickou střechu*, položte prst
do přítlačné prohlubně zvenku na klice
a podržte jej na místě, dokud se nezavřou všechna boční okna a panoramatická střecha.
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít
k aktivaci systému při mytí vozidla.
244
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
Pokud bylo vozidlo uzamčeno a dveře zavazadlového prostoru jsou stále otevřené, při
zavírání dveří zavazadlového prostoru zkontrolujte, zda v zavazadlovém prostoru nezůstalo
dálkové ovládání s klíčem.
Pogumovaná přítlačná plocha na dveřích zavazadlového prostoru používaná pouze k odemykání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Automatické znovuzamknutí
Nastavení vstupu bez klíče*
Pokud nejsou během 2 minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Ke vstupu bez klíče lze zvolit různé sekvence.
Změna nastavení:
Související informace
•
•
•
Nastavení vstupu bez klíče* (str. 245)
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 245)
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Klepněte na My Car Zamykání
Odemykání bez klíče.
3. Zvolte možnost:
• Všechny dveře - odemknou se
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
V případě zamykání a odemykání bez klíče se
stačí dotknout přítlačné plochy na klice dveří
zavazadlového prostoru a vozidlo se odemkne.
POZNÁMKA
Aby odemykání fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet
za vozidlem.
všechny dveře současně.
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 243)
• Jedny dveře - odemkne zvolené dveře.
Související informace
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 244)
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 243)
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 245
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otevření:
Související informace
1.
•
Zamykání a odemykání bez klíče*
(str. 244)
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 243)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 226)
•
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového
prostoru pohybem nohy* (str. 255)
Jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu pod madlem dveří zavazadlového
prostoru.
> Zámek se uvolní.
2. Nadzvedněte venkovní madlo a otevřete
dveře zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete pomocí
madla. Pokud byste použili příliš velkou
sílu, mohly by se poškodit elektrické
kontakty na pryžovém panelu.
Umístění antény systémů
startování a zamykání
Do vozidlo je zabudována anténa pro startování bez klíče a antény pro zamykání bez
klíče*.
Umístění antény:
V odkládací schránce v tunelové konzole
Dále lze dveře zavazadlového prostoru odemknout bez použití rukou vykopnutím nohy
pod zadní nárazník. Viz samostatná kapitola.
VAROVÁNÍ
V horní přední části levých zadních dveří10
V horní přední části pravých zadních
dveří10
V zavazadlovém prostoru10
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
10
246
Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm (9 palců). Tím
se zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
Zamykání a odemykání zevnitř
vozidla
Alternativní způsob odemykání
Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru
lze zamknout a odemknout zevnitř pomocí
centrálního zamykání na předních dveřích.
Centrální zamykání
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 243)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 226)
Otevírací klika u alternativního odemykání bočních
dveří11.
–
Zamykací a odemykací tlačítko s kontrolkou na předních dveřích.
Odemykání pomocí tlačítka na
předních dveřích
–
11
K odemknutím všech bočních dveří a dveří
zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko
.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Potáhněte za kliku na jedněch z bočních
dveří a kliku uvolněte.
> V závislosti na nastavení dálkového
ovladače s klíčem se buď odemknou
všechny dveře nebo se odemknou
a otevřou pouze vybrané dveře.
Pokud chcete toto nastavení změnit,
klepněte v horním zobrazení středového displeje na Nastavení My Car
Zamykání Dálkové odemykání
a odemykání interiéru.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 247
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zamykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
–
Stiskněte tlačítko
- oboje přední dveře
musí být zavřené.
> Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostou jsou zamknuté.
Zamykání pomocí tlačítka na zadních
dveřích*
Související informace
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 225)
•
Odemykání dveří zavazadlového prostoru
zevnitř vozidla (str. 248)
•
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 249)
Odemykání dveří zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla
Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout
zevnitř stisknutím tlačítka na přístrojové
desce.
–
Zamykací tlačítko s kontrolkou na zadních dveřích.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají
příslušné zadní dveře.
Odemykání zadních dveří
–
12
248
Potáhněte za otevírací kliku.
> Zadní dveře se odemknou a otevřou12.
Krátce stiskněte tlačítko
na přístrojové desce.
> Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout a otevřít zvenku uchopením
pogumované tlakové plošky.
V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*:
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové desce.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou otevřené.
Za předpokladu, že není aktivován dětský bezpečnostní zámek.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 247)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 251)
Aktivace a deaktivace dětských
bezpečnostních zámků
POZNÁMKA
Dětské bezpečnostní zámky brání otevření
zadních dveří zevnitř.
Dětské bezpečnostní zámky mohou být
manuální nebo elektrické*.
Aktivace a deaktivace manuálních
dětských bezpečnostních zámků
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Aktivace a deaktivace elektrických*
dětských bezpečnostních zámků
Elektrické dětské bezpečnostní zámky lze
aktivovat nebo deaktivovat ve všech polohách
zapalování nad 0. Aktivaci a deaktivaci lze provést do 2 minut po vypnutí vozidla v případě,
že nejsou otevřeny žádné dveře.
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nepleťte si
s manuálně ovládanými zámky dveří.
–
Pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Tlačítko elektrické aktivace a deaktivace.
1.
Nastartuje vozidlo nebo přepněte klíč do
jakékoliv polohy zapalování nad 0.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 249
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky aktivní, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Dětská
pojistka vzadu Aktivováno a rozsvítí
se kontrolka na tlačítku.
Symbol
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky
•
•
Dětská
pojistka vzadu
Aktivováno
Dětské
pojistky jsou
aktivovány.
Dětská
pojistka vzadu
Deaktivováno
Dětské
pojistky jsou
deaktivovány.
Související informace
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 247)
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 230)
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky deaktivovány, na displeji řidiče se zobrazí zpráva Dětská
pojistka vzadu Deaktivováno a kontrolka na tlačítku zhasne.
Když je vozidlo vypnuté, je uloženo aktuální
nastavení - pokud jsou při vypnutí vozidla aktivovány dětské bezpečnostní pojistky, tato
funkce bude aktivována i při příštím nastartování vozidla.
250
Popis
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
Deaktivace zámků:
–
Zpráva
Automatické zamknutí během jízdy
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Zamykání.
3. Výběrem možnosti Automatické
zamknutí dveří při jízdě deaktivujte nebo
aktivujte tuto funkci.
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 247)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru*
Funkce, kterou lze dveře zavazadlového prostoru otevřít a zavřít dotykem tlačítka.
Otevírání
Pokud chcete otevřít elektricky ovládané dveře
zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:
–
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové desce – držte tlačítko stisknuté,
dokud se dveře zavazadlového prostoru
nezačnou otvírat.
–
Lehce přitlačte na madlo dveří zavazadlového prostoru.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači – držte tlačítko stisknuté, dokud
se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 251
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zavírání
Pokud chcete zavřít13 elektricky ovládané
dveře zavazadlového prostoru, zvolte jednu
z následujících možností:
Chcete-li dveře zavřít, stiskněte
tlačítko na spodní hraně zadních výklopných
dveří.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a zůstanou odemknuté.
–
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru
zůstanou odemknuté.
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové desce.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru
zůstanou odemknuté.
–
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru
zůstanou odemknuté.
POZNÁMKA
13
252
•
Tlačítko je aktivní 24 hodin poté, kdy
dveře zůstaly otevřeny. Potom se musí
zavřít ručně.
•
Pokud se víčko nechá otevřené déle než
30 minut, pomalu se zavře.
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče* je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zavírání a zamykání
POZNÁMKA
•
Aby zamykání a odemykání fungovalo,
jeden z dálkových ovladačů s klíčem se
musí nacházet v dosahu.
•
Pokud používáte zamykání nebo zavírání
bez klíče* a klíč není zjištěn dostatečně
blízko dveří zavazadlového prostoru,
ozvou se tři signály.
DŮLEŽITÉ
–
13
Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru zavřít a současně zamknout tyto
dveře a boční dveře (aby bylo možné je
zamknout13, musí být všechny zavřené),
stiskněte tlačítko
na spodní hraně
dveří zavazadlového prostoru.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového
prostoru a boční dveře jsou zamknuté
a alarm* je zapojen.
Pokud zadní výklopné dveře ovládáte
ručně, zavírejte resp. otevírejte je pomalu.
Neotevírejte a nezavírejte je sílou, pokud
cítíte odpor. Mohou se poškodit a přestanou fungovat správně.
Zrušení otevírání nebo zavírání
Zrušte otevírání nebo zavírání jedním z následujících způsobů:
•
•
•
Využití pohybu nohy*.
Pohyb dveří zavazadlového prostoru se přeruší
a zastaví. Dveře zavazadlového prostoru lze
nyní ovládat manuálně.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
zastaví v blízkosti zavřené polohy, při příští
aktivace se začne otevírat.
Ochrana proti přivření
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání
otevření nebo zavření dveří zavazadlového
prostoru, aktivuje se ochrana proti přivření.
•
Během otevírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví a ozve
se dlouhý signál.
•
Během zavírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví, ozve
se dlouhý signál a dveře zavazadlového
prostoru se vrátí k naprogramované maximální poloze.
Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
s klíčem.
•
Stiskněte zamykací tlačítko na spodní
straně dveří zavazadlového prostoru.
•
Stiskněte pogumovanou destičku pod
vnější klikou.
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče* je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 253
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Při otevírání a zavírání dávejte pozor, hrozí
riziko rozdrcení.
Než začnete dveře zavazadlového prostoru
otevírat nebo zavírat, zkontrolujte, zda se
poblíž těchto dveří nikdo nenachází mohlo by dojít k rozdrcení s vážnými
následky na zdraví.
Při ovládání panoramatické střechy buďte
vždy opatrní.
Předepnuté pružiny
U elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru neotevírejte předepnuté pružiny. Jsou předepnuty pod vysokým tlakem
a v případě otevření mohou způsobit poranění.
Související informace
•
Programování maximálního
otevření elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru*
Upravte otevření dveří zavazadlového prostoru podle nízké výšky stropu.
Nastavení maximální otevření:
1.
Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru* (str. 254)
•
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového
prostoru pohybem nohy* (str. 255)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 226)
Otevřete zadní výklopné dveře- zastavte je
v otevřené poloze.
POZNÁMKA
Nelze naprogramovat otevřenou polohu
tak, aby byla nižší než dveře zavazadlového
prostoru otevřené do poloviny.
na spodní straně
2. Stiskněte tlačítko
dveří zavazadlového prostoru alespoň na
3 sekundy.
> Ozvou se dva krátké signály potvrzující
uložení nastavené polohy.
Resetování maximálního otevření:
–
Předepnuté pružiny pro elektricky ovládané zadní
výklopné dveře.
254
Manuálně přesuňte zadní výklopné dveře
do nejvyšší možné polohy - minimálně na
3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko
na zadních výklopných dveřích.
> Ozvou se dva signály potvrzující vymazání nastavené polohy. Dveře zavazadlového prostoru potom při otevírání
zohlední svou maximální polohu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
•
Pokud byl systém aktivován po delší
dobu bez přestávky, vypne se, aby
nedošlo k přehřátí. Systém lze znovu
použít po cca. 2 minutách.
Související informace
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 251)
Otevírání a zavírání dveří
zavazadlového prostoru pohybem
nohy*
Funkce umožňující otevření a zavření dveří
zavazadlového prostoru pohybem nohy pod
zadním nárazníkem usnadní život, když máte
plné ruce.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním a odemykáním bez klíče*, můžete dveře zavazadlového
prostoru odemknout pohybem nohy.
Funkce s otevíráním a zavíráním dveří zavazadlového prostoru je k dispozici také u vozidel s elektrickým ovládáním dveří zavazadlového prostoru*.
POZNÁMKA
Nohou ovládaná funkce ovládání dveří
zavazadlového prostoru je k dispozici ve
dvou provedeních:
•
•
Snímač se nachází vlevo od středu nárazníku.
Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za
vozidlem cca. 1 metr (3 stopy). To platí také
pro již uzamčené vozidlo. Tím se zabrání
náhodnému otevření např. v automyčce.
Otevírání i zavírání pohybem nohy
Pouze odemykání pohybem nohy
(dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že je nadzvednete)
Upozorňujeme, že otevírání a zavírání
pohybem nohy funguje pouze u elektricky
ovládaných dveří zavazadlového prostoru*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 255
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otevírání a zavírání pohybem nohy
Zrušení otevírání nebo zavírání pohybem
nohy
– Pokud probíhá otevírání nebo zavírání
a chcete pohyb zadních výklopných dveří
zastavit, udělejte nohou jeden pomalý
pohyb dopředu.
Dálkový ovladač s klíčem nemusí být v blízkosti vozidla, aby se zrušilo otevírání nebo
zavírání dveří zavazadlového prostoru.
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 243)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 251)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 226)
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
zastaví v blízkosti zavřené polohy, při příští
aktivace se začne otevírat.
Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.
–
Udělejte jeden pomalý pohyb nohy pod
levou část zadního nárazníku. Potom
ustupte o jeden krok zpátky. Nárazníku se
nemusíte dotýkat.
> Je-li aktivováno otevírání nebo zavírání,
ozve se krátký zvukový signál a dveře
zavazadlového prostoru se otevřou/
zavřou.
Pokud provedete několik pohybů nohou a za
vozidlem není schválený dálkový ovladač s klíčem, po jisté době nebude otevírání možné.
POZNÁMKA
Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým
množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí
nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné
ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu udržujte
čistotu.
POZNÁMKA
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač v dosahu, může dojít k aktivaci
systému v automyčce apod.
Nenechávejte nohu pod vozidlem - mohlo by
se stát, že se systém neaktivuje.
256
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Soukromý zámek
Dveře zavazadlového prostoru můžete
zamknout pomocí funkce soukromého zamykání, které brání otevření, když vozidlo předáváte např. v servisu nebo zaměstnanci
hotelu.
Funkce soukromého zámku
se nachází v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
V závislosti na stavu zámku
se zobrazí Osobní zámek je
odemknutý nebo Osobní
zámek je zamknutý.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání (str. 257)
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
Soukromé zamykání se aktivuje funkčním tlačítkem na středovém displeji a volitelným PIN
kódem.
Vytvoření bezpečnostního kódu:
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
POZNÁMKA
Aby se aktivovala funkce soukromého
zamykání, musí být vozidlo minimálně
v režimu zapalování I.
U soukromého zamykání se používají dva
kódy:
•
Bezpečnostní kód se vytvoří při prvním
použití funkce.
•
Při každé aktivaci funkce se vybírá nový
PIN kód.
Před prvním použitím zadejte
bezpečnostní kód
Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Ten lze potom použít k deaktivaci soukromého zamykání, pokud zvolený
PIN kód zapomenete nebo ztratíte. Bezpečnostní kód funguje jako kód PUK pro všechny
následné PIN kódy, které se nastaví pro funkci
soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2. Zadejte požadovaný bezpečnostní kód
a stiskněte Potvrdit.
> Bezpečnostní kód se uloží. Funkce soukromého zamykání je nyní připravena
k aktivaci.
Aktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
Bezpečnostní kód si uložte na bezpečné
místo.
}}
257
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
2. Zadejte kód, kterým se mají dveře zavazadlového prostoru po zamknutí odemknout, a klepněte na Potvrdit.
> Víko zavazadlového prostoru se
zamkne. Zamknutí potvrdí rozsvícení
zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení
funkcí.
Deaktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2. Zadejte kód, který se použije k zamknutí,
a klepněte na Potvrdit.
> Dveře zavazadlového prostoru se odemknou. Odemknutí potvrdí zhasnutí
zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení
funkcí.
Zapomenutý PIN kód
Pokud jste PIN kód zapomněli nebo pokud
jste více než třikrát zadali nesprávný PIN kód,
k deaktivaci soukromého zamykání lze použít
bezpečnostní kód.
14
258
Pokud se vozidlo odemyká pomocí funkce
Volvo On Call* nebo aplikace Volvo On Call,
soukromé zamykání se deaktivuje automaticky.
Zapomenutý bezpečnostní kód
Pokud jste zapomněli bezpečnostní kód, kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo, který
vám pomůže deaktivovat soukromé zamykání.
Související informace
•
Soukromý zámek (str. 257)
Alarm*
Alarm zvukově a vizuálně upozorní, pokud by
do vozidla vstoupil kdokoliv bez platného
klíče s dálkovým ovládáním nebo pokud by
došlo k zásahu do baterie startéru nebo
sirény alarmu.
Zapojený alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny boční dveře, kapota nebo
dveře zavazadlového prostoru14
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne.
•
Výstražné blikače blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Pokud neodstraníte důvod aktivace alarmu,
cyklus alarmu se opakuje maximálně 10krát14.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Kontrolka alarmu
nebo panoramatickou střechu* nebo pokud se
zapne topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo:
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm není zapojen.
•
LED kontrolka bliká každou druhou
sekundu – alarm je zapojen.
•
Po vypojení alarmu LED bliká rychle maximálně 30 sekund nebo do aktivace zapalování v poloze I - alarm se spustí.
Snímače pohybu a náklonu*
Snímače pohybu a náklonu reagují na pohyb
uvnitř vozidla, na rozbití skla nebo na pokus
ukrást kolo nebo odtáhnout vozidlo.
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímač náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může
spustit, pokud ve voze necháte otevřené okno
•
Při opouštění vozidla zavřete okna a panoramatickou střechu.
•
Pokud se používá vyhřívání prostoru pro
cestující nebo parkovací topení, nasměřujte proudění vzduchu z průduchů tak,
aby nesměřovaly nahoru do prostoru pro
cestující.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 260)
Omezený režim alarmu* (str. 261)
Funkce „deadlock“* (str. 261)
Další možností je použít sníženou úroveň
alarmu a dočasně tak deaktivovat snímače
pohybu a náklonu.
Dále snímače pohybu a náklonu vypněte,
pokud se vozidlo převáží na trajektu nebo ve
vlaku, protože tyto pohyby mohou mít vliv na
vozidlo a může se aktivovat alarm.
V případě závady v systému alarmu
Pokud došlo k poruše v systému
alarmu, na displeji řidiče se rozsvítí
kontrolka a zpráva Porucha syst.
alarmu Doporučen servis. V takovém případě kontaktujte odborný servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
* Volitelná výbava/příslušenství. 259
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Aktivace a deaktivace alarmů*
1.
Alarm se zapojí, když se vozidlo uzamkne.
Zapnutí alarmu
2.
Zamkněte a zapojte alarm vozidla - postupujte
následovně
•
stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
•
dotkněte se vyznačené plochy zvenku na
klikách dveří nebo na pogumované ploše
dveří zavazadlového prostoru15.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče* a současně elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru*, tlačítko
na spodní straně dveří zavazadlového
prostoru lze použít také k uzamknutí vozidla
a zapojení alarmu.
Je-li vozidlo uzamknuté a alarm je zapojen, na přístrojové desce bliká červená kontrolka LED jednou
co dvě sekundy.
Deaktivujte alarm
Odemkněte a vypojte alarm vozidla - postupujte následovně
•
stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
•
uchopte jednu z klik na dveřích nebo
jemně stiskněte pogumovanou plochu
dveří zavazadlového prostoru15.
Deaktivace alarmu bez funkčního
dálkového ovladače s klíčem
Vozidlo lze odemknout a vypnout alarm i v případě, že nefunguje dálkový ovladač s klíčem,
např. pokud je vybitá jeho baterie.
15
260
Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče.
> Poplach je spuštěn.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na
symbol klíče do záložní čtečky v odkládací
schránce v tunelové konzole.
3. Stiskněte tlačítko Start.
> Alarm je deaktivován.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte odemykací tlačítko dálkového
ovládání s klíčem nebo stisknutím startovacího tlačítka nastavte vozidlo do polohy
zapalování I.
Platí pro vozidla se zamykáním a odemykáním bez klíče*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Automatické zapojení a opětovné
zapojení alarmu
Automatické zapojení zamezuje tomu, abyste
nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné
dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou
během dvou minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně
zamkne vůz.
Omezený režim alarmu*
Funkce „deadlock“*
Snížená úroveň alarmu znamená, že snímače
pohybu a náklonu jsou dočasně vypnuty.
Vypněte detektory pohybu a náklonu, aby
nedošlo k náhodné aktivaci alarmu - například,
když necháváte v uzamčeném vozidle psa
nebo během převozu vozidla na vlaku nebo
trajektu.
Dvojitý zámek znamená, že všechny otevírací
kliky se uvolní mechanicky při zamknutí
zvenku. Díky tomu nelze otevřít dveře zevnitř.
Dvojitý zámek se aktivuje, když se k uzamknutí použije dálkový ovladač s klíčem nebo
zamykání bez klíče*. Přitom je zpoždění po
uzamknutí dveří cca. 10 sekund. Pokud se
dveře otevřou během stanovené doby zpoždění, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí
na středovém displeji vypnete
po uzamknutí vozidla snímače pohybu a náklonu.
Na některých trzích se alarm automaticky
zapojí chvíli poté, kdy se dveře otevřely
a zavřely, aniž by byly uzamknuty.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car
Zamykání.
3. Pokud chcete funkci dočasně deaktivovat,
zvolte Deaktivace pasiv. rež. hlídání.
Související informace
•
Alarm* (str. 258)
Současně se deaktivuje funkce deadlock, kdy
lze vozidlo otevřít vevnitř.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne,
musí se znovu aktivovat snížená úroveň
alarmu.
Související informace
•
•
Alarm* (str. 258)
Funkce „deadlock“* (str. 261)
Pokud je aktivní funkce dvojitého zámku,
vozidlo lze odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem, bezklíčovým odemykáním*
nebo pomocí aplikace Volvo On Call*.
Levé přední dveře je možné zvenku odemknout pomocí odnímatelné čepele klíče.
Pokud se vozidlo odemyká vyjímatelnou čepelí
klíče, spustí se alarm.
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Alarm se aktivuje, pokud se kdokoliv
pokusí otevřít dveře zevnitř.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím
nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 261
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
•
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
(str. 262)
•
Alarm* (str. 258)
Dočasná* deaktivace funkce
"deadlock"
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné deaktivovat, aby bylo možné
odemknout zevnitř.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím
nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, je
třeba opět dočasně deaktivovat funkci deadlock.
Systém se resetuje při dalším nastartování
motoru.
Související informace
•
•
Funkce „deadlock“* (str. 261)
Alarm* (str. 258)
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí
na středovém displeji deaktivujete dočasně funkci deadlock.
To znamená, že se vypnou detektory pohybu
a náklonu* pro alarm.
Potom se na středovém displeji zobrazí
Snížená ochrana a funkce deadlock je při
následném uzamykání vozidla dočasně deaktivována.
Při konvenčním zamknutí se elektrické
zásuvky deaktivují okamžitě; pokud je však
dočasně deaktivovaná funkce "deadlock",
zůstanou aktivní na dobu maximálně 10 minut
po zamknutí.
262
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
Vozidlo je vybaveno různými systémy podpory řidiče, které mohou pomáhat řidiči
aktivně nebo pasivně v různých situacích.
Systémy, například, mohou pomoci řidiči:
•
•
•
•
udržovat nastavenou rychlost
udržovat konkrétní časový interval vzhledem k vozidlu vpředu
zabránit kolizi tím, že upozorní řidiče
a zabrzdí vozidlo
zaparkovat vozidlo.
Některé z těchto systémů jsou nainstalovány
standardně, zatímco jiné patří do příplatkové
výbavy - to závisí na trhu.
Související informace
•
IntelliSafe - podpora řidiče a bezpečnost
(str. 31)
•
•
•
•
•
•
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 264)
•
•
•
264
Stabilizační systém (str. 269)
•
•
•
•
•
•
•
Radarová jednotka (str. 307)
Síla řízení závislá na rychlosti
Kamerová jednotka (str. 316)
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké
a vyžaduje při parkování a nízké rychlosti
menší úsilí.
•
•
•
Driver Alert Control (str. 351)
•
•
•
City Safety™ (str. 322)
Rear Collision Warning* (str. 335)
BLIS* (str. 336)
Cross Traffic Alert* (str. 340)
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 353)
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 360)
Parkovací asistent* (str. 366)
Parkovací kamera* (str. 371)
Aktivní parkovací asistent* (str. 380)
POZNÁMKA
Ve výjimečných situacích může
být posilovač řízení příliš horký
a musí se dočasně chladit během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinností
a můžete mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu. Potom se na displeji řidiče objeví zpráva Posilovač řízení
Asistence dočasně omezena a tento
symbol.
Jelikož posilovač řízení funguje s omezeným výkonem, funkce podpory řidiče a asistenční systém řízení nejsou k dispozici.
Elektronické řízení stability (str. 265)
Connected Safety (str. 269)
Omezovač rychlosti (str. 272)
Automatický omezovač rychlosti
(str. 275)
Tempomat (str. 279)
VAROVÁNÍ
Pokud teplota příliš stoupne, může se stát,
že se posilovač úplně vypne. V této situaci
se na displeji řidiče zobrazí zpráva
Porucha posil. řízení Bezpečně zastavte
v kombinaci se symbolem.
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Změna míry posilování při řízení*
Elektronické řízení stability
Odpor volantu lze upravit v jízdním režimu
INDIVIDUAL.
Elektronické řízení stability (ESC1) pomáhá
řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Na displeji řidiče se tento
symbol zobrazí, pokud je
zapojen systém.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte My Car
řízení.
Jízdní režimy
Síla
Odporu volantu lze nastavovat pouze, pokud
vozidlo stojí nebo se pohybuje malou rychlostí
a přímo.
Brzdění ze systému můžete
slyšet jako pulzující zvuk.
Vozidlo může zrychlovat
pomaleji, než očekáváte po sešlápnutí plynového pedálu.
Související informace
Systém zahrnuje následující dílčí funkce:
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Jízdní režimy* (str. 411)
•
•
•
•
Funkce stability2
Systém řízení prokluzu a trakce
Řízení vlečného momentu motoru
Asistent stability přívěsu
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Funkce stability2
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
1 Electronic Stability Control
2 Známá také jako "aktivní regulace
vybočení".
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 265
PODPORA ŘIDIČE
||
Systém řízení prokluzu a trakce
Související informace
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a brzdí
prokluzující hnaná kola tím, že na hnaná kola,
která neprokluzují, přivádí větší trakci.
•
•
Tato funkce může také zabránit prokluzování
kol na vozovce při akceleraci vozidla.
•
Symboly a zprávy pro elektronický systém
řízení stability (str. 268)
Řízení vlečného momentu motoru
•
Asistent stability přívěsu* (str. 449)
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace a deaktivace sportovního režimu
u elektronického řízení stability (str. 267)
Řízení vlečného momentu motoru (EDC3)
může zabránit nežádoucímu zablokování kol,
např. při přeřazení na nižší stupeň nebo při
brzdění motorem během jízdy na nízký převodový stupeň nebo na kluzkém povrchu.
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Asistent stability
přívěsu*4
Funkce asistenta stability přívěsu (TSA5) má
za úkol stabilizovat vozidlo s připojeným přívěsem, pokud se začne vlnit.
POZNÁMKA
Asistent stability přívěsu je deaktivován,
pokud je aktivován Sportovní režim ESC.
3 Engine Drag Control
4 Systém stability přívěsu je součástí
5 Trailer Stability Assist
6 Electronic Stability Control
7 Trailer Stability Assist
266
Elektronické řízení stability ve
sportovním režimu
Systém stability (ESC6) je vždy aktivní - nelze
jej vypnout. Řidič však může zvolit režim
Sportovní režim ESC umožňující aktivnější
jízdu.
Pokud je zvolena dílčí funkce Sportovní
režim ESC, omezí se zásah systému a vozidlo
může více prokluzovat a řidič má vůz pod kontrolou více než obvykle.
Pokud je zvolena funkce Sportovní režim
ESC, lze funkci považovat za deaktivovanou,
a to přesto, že tato funkce řidiči v mnoha případech nadále pomáhá.
POZNÁMKA
S vybranou funkcí Sportovní režim ESC
je asistent stability přívěsu (TSA7) deaktivován.
V režimu Sportovní režim ESC je k dispozici
rovněž větší trakce, když vozidlo uvízne nebo
se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku
nebo hlubokém sněhu.
montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
Elektronické řízení stability (str. 265)
Aktivace a deaktivace sportovního režimu
u elektronického řízení stability (str. 267)
Asistent stability přívěsu* (str. 449)
Aktivace a deaktivace sportovního
režimu u elektronického řízení
stability
Související informace
•
Elektronické řízení stability ve sportovním
režimu (str. 266)
Systém stability (ESC8) je vždy aktivní - nelze
jej vypnout. Řidič však může zvolit sportovní
režim umožňující aktivnější jízdu.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
Elektronické řízení stability (str. 265)
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Aktivovaný režim Sportovní režim
ESC poznáte podle toho, že se na
displeji řidiče rozsvítí trvale tato kontrolka. Bude svítit do doby, než bude
funkce deaktivována nebo než se vypne
motor. Při dalším nastartování bude systém
opět nastaven v běžném režimu.
Funkci Sportovní režim ESC nelze zvolit, je-li
aktivována některá z následujících funkcí:
•
•
•
•
8 Electronic
Omezovač rychlosti
Tempomat
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 267
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se elektronického
řízení stability (ESC9). Pár příkladů.
Symbol
Zpráva
Popis
Svítící kontrolka po dobu
cca. 2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém.
Svítí trvale.
Sportovní režim je aktivován. POZNÁMKA Systém není v tomto režimu deaktivován - jeho
funkčnost je částečně omezena.
ESC
Činnost systému ke dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzd. Funkce se znovu
aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
Dočasně vyp
ESC
Systém je vypnutý. Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Doporučen servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
9 Electronic
268
Stability Control
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (str. 265)
PODPORA ŘIDIČE
Stabilizační systém
(RSC10)
Systém stability
snižuje nebezpečí
převrácení vozidla, například při náhlých
vyhýbacích manévrech nebo při smyku
vozidla.
Systém registruje, zda se změnil podélný
náklon vozidla a jak hodně se změnil. Tato
informace se používá k výpočtu rizika převrácení vozidla. Pokud vozidlu hrozí nebezpečí,
systém řízení elektronické stability zasáhne,
sníží se točivý moment motoru a jedno nebo
více kol se přibrzdí, dokud vozidlo opět nezíská svou stabilitu.
VAROVÁNÍ
Za běžných jízdních podmínek zlepšuje
systém bezpečnost na cestách. To však
nesmíte považovat za záminku ke zvýšení
rychlosti. Vždy dodržujte běžná pravidla
bezpečné jízdy.
Související informace
•
10
11
12
Elektronické řízení stability (str. 265)
Connected Safety11
Connected Safety předává informace mezi
vašim vozidlem a jinými vozidly přes internet12. Smyslem této funkce je upozornit
řidiče, že vpředu na vozovce může být potenciálně nebezpečná situace.
Funkce Connected Safety může informovat
řidiče o tom, zda některé vozidlo vpředu aktivovalo výstražné blikače nebo detekovalo kluzkou vozovku. Informace o kluzké vozovce
může být vydána také, pokud kluzký povrch
zjistí vaše vlastní vozidlo.
Connected Safety může řidiči pomoci s následujícím:
•
•
Alarm v případě výstražných blikačů
Alarm v případě kluzké vozovky
Pokud kluzkou vozovku detekuje vaše vozidlo,
kromě vás, řidiče, bude systém přes internet
informovat také řidiče ostatních vozidel.
Alarm v případě výstražných blikačů
Pokud blikají výstražné blikače na vašem
vozidle, tato informace může být odeslána do
vozidel, která se blíží k místu, kde se vaše
vozidlo nachází.
Pokud se vaše vozidlo blíží
k vozidlu, kterému blikají
výstražná světla, na přístrojové desce se objeví tento
symbol.
Pokud se vaše vozidlo nachází v blízkosti
vozidla s blikajícími výstražnými světly, symbol
zdvojnásobí svou velikost.
Alarm v případě kluzké vozovky
Pokud vaše vozidlo detekuje horší adhezi mezi
pneumatikami a povrchem vozovky, tyto informace se vyšlou do vozidel, která se blíží
k místu, kde se nachází vaše vozidlo.
POZNÁMKA
Komunikace Connected Safety mezi vozidly funguje pouze u vozidel vybavených
funkcí, která je aktivována.
Roll Stability Control
Není k dispozici na všech trzích.
Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.
}}
269
PODPORA ŘIDIČE
||
Pokud se aktivovala výstraha
před náledím, na přístrojové
desce se objeví tento symbol,
když se vozidlo přiblíží
k úseku vozovky s náledím,
přičemž toto platí pro vaše
vozidlo a ostatní vozidla,
která přijala tuto informaci přes systém
Connected Safety.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Pokud se přibližující vozidlo nachází blízko
úseku s kluzkým povrchem, symbol na přístrojové desce ve vozidle zdvojnásobí svou velikost.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
13
270
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace a deaktivace systému Connected
Safety (str. 270)
•
Omezení funkce Connected Safety
(str. 271)
•
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 500)
Aktivace a deaktivace systému
Connected Safety
Aby systém Connected Safety mohl sdílet
informace o stavu vozovky s dalšími vozidly,
tato funkce se musí aktivovat. Pokud informace nechcete sdílet, funkci lze deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Pokud je aktivována, zobrazí se několik oken
se smluvními podmínkami, které řidič musí
akceptovat, aby bylo možné připojení k internetu13. Například se jedná o situaci, kdy řidič
musí potvrdit odesílání dat z vozidla přes svůj
mobilní telefon.
Pokud není připojení k internetu, vaše vozidlo
bude informovat vás, řidiče, o tom, že před
vašim vozidlem byla zjištěna kluzká vozovka.
Aby systém Connected Safety fungoval optimálně, vaše vlastní vozidlo musí být připojeno
k internetu.
Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
•
Connected Safety (str. 269)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 500)
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 506)
Omezení funkce Connected Safety
(str. 271)
Omezení funkce Connected Safety
VAROVÁNÍ
Informace o vozidlech s aktivovanými výstražnými blikači a o vozidlech, která detekovala
kluzkou vozovkou, nejsou vždy předávána
všem vozidlům v dané oblasti.
Důvody mohou být následující:
•
•
Špatné nebo žádné spojení s internetem.
Vozidla na kluzkém povrchu provádějí
manévry, které jsou příliš malé na to, aby
byla detekována adheze mezi pneumatikami a povrchem - např. pohyby řízení,
zrychlování nebo brzdění.
•
Vozidla, která detekovala kluzký povrch
nebo aktivovala výstražná světla, nemají
aktivovanou příslušnou funkci.
•
Vozidla, která detekovala kluzký povrch
nebo aktivovala výstražná světla, nejsou
vybavena příslušnou funkci.
•
Může se stát, že varování nebude vydáno,
protože nefunguje nebo není k dispozici
navigace GPS/satelitní navigace.
•
Detekce kluzkých povrchů nebo aktivace
výstražných blikačů probíhala na méně
významné vozovce, která není uvedena
v databázi Volvo Cars.
•
Connected Safety není k dispozici na
všech trzích a neplatí pro všechny oblasti o dostupných oblastech vás informuje
společnost Volvo.
•
V některých situacích může funkce na
kluzkých vozovkách vydat nesprávná
varování.
•
Tato funkce nedokáže vždy detekovat
ostatní vozidla s aktivovanými výstražnými světly a nedokáže vždy detekovat všechny úseky cesty s kluzkým
povrchem.
Související informace
•
•
Connected Safety (str. 269)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 500)
* Volitelná výbava/příslušenství. 271
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti
Omezovač rychlosti (SL14) lze považovat za
obrácený tempomat - řidič pomocí plynového
pedálu ovládá rychlost, ale nemůže náhodně
překročit maximální rychlost, kterou předem
zvolil/nastavil omezovač rychlosti.
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne omezovač rychlosti do pohotovostního režimu
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
: Snížení uložené maximální rychlosti
Značka uložené maximální rychlosti
Momentální rychlost vozidla
Uložená maximální rychlost
Tlačítka a symboly funkce.
: Aktivuje se omezovač rychlosti
z pohotovostního režimu a pokračuje se
v jízdě maximální uloženou rychlostí
: Zvýšení uložené maximální rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se omezovač rychlosti a pokračuje se
v jízdě uloženou rychlostí
14
272
Speed Limiter
Související informace
Systém podpory řidiče (str. 264)
•
•
•
Omezení omezovače rychlosti (str. 275)
•
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 274)
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
(str. 273)
PODPORA ŘIDIČE
•
Dočasná deaktivace omezovače rychlosti
(str. 274)
Výběr a aktivace omezovače
rychlosti
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 302)
•
Automatický omezovač rychlosti
(str. 275)
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve
se musí zvolit a aktivovat funkce omezovače
rychlosti (SL15).
2. Když je zvolen omezovač rychlosti, aktivujete stisknutím tlačítka
(2) na volantu.
> Symbol je bílý - omezovač rychlosti je
spuštěn a aktuální rychlost je uložena
jako maximální rychlost.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 272)
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 274)
Dočasná deaktivace omezovače rychlosti
(str. 274)
Omezovač rychlosti lze aktivovat až po nastartování motoru. Nejnižší maximální rychlost,
kterou lze uložit, je 30 km/h (20 mph).
1.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte na symbol omezovače rychlosti
(4).
> Symbol je šedý - omezovač rychlosti je
v pohotovostním režimu.
15
Speed Limiter
273
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace omezovače rychlosti
Omezovač rychlosti
a vypnout.
(SL16)
lze deaktivovat
Omezovač rychlosti (str. 272)
Dočasná deaktivace omezovače
rychlosti
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
(str. 273)
Omezovač rychlosti (SL17) lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace omezovače rychlosti
(str. 274)
Dočasná deaktivace po sešlápnutí
plynového pedálu
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti lze rovněž dočasně deaktivovat a vypojit pomocí plynového pedálu,
aniž by se omezovač rychlosti musel nejdříve
nastavovat do pohotovostního režimu - například, aby bylo možné rychle zrychlit vozidlo
a odjet.
V tomto případě postupujte následovně:
1.
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - omezovač rychlosti je v pohotovostním režimu a řidič může překročit
nastavenou maximální rychlost.
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol na displeji řidiče a kontrolka
omezovače rychlosti (4) nesvítí - nastavená maximální rychlost se vymaže.
16
17
274
Speed Limiter
Speed Limiter
Sešlápněte plynový pedál na doraz a uvolněte jej, aby se akcelerace přerušila, jakmile vozidlo dosáhne požadovanou
rychlost.
> V tomto režimu je omezovač rychlosti
stále aktivován a kontrolka na displeji
řidiče je tedy BÍLÁ.
2. Jakmile je dočasné zrychlování ukončeno,
plynový pedál zcela uvolněte.
> Vozidlo se potom automaticky přibrzdí
motorem tak, aby rychlost klesla pod
naposledy uloženou maximální rychlost.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 272)
Výběr a aktivace omezovače rychlosti
(str. 273)
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 274)
Omezení omezovače rychlosti
(SL18)
Omezovač rychlosti
má jistá obecná
omezení.
Na prudkých sjezdech se může stát, že
brzdění omezovačem (SL19) rychlosti nebude
stačit a uložená maximální rychlost může být
překročena. V tomto případě řidiče upozorní
na displeji řidiče zpráva Limit rychlosti
překročen.
POZNÁMKA
Pokud rychlost vozidla bude překročena
minimálně o 3 km/h, aktivuje se zpráva
o překročení maximální rychlosti
(cca. 2 mph).
Související informace
•
18
19
20
21
22
Speed Limiter
Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Road Sign Information
Omezovač rychlosti (str. 272)
Automatický omezovač rychlosti
Automatický omezovač rychlosti (ASL20)
pomáhá řidiči nastavit maximální rychlost
vozidla podle rychlosti uvedené na dopravních značkách.
Funkci omezovače rychlosti (SL21) lze přepnout na automatický omezovač rychlosti
(ASL).
Automatický omezovač rychlosti využívá informace ze systému informací o dopravních
značkách* (RSI22) k nastavení maximální
rychlosti vozidla.
VAROVÁNÍ
Dokonce i když řidič jasně vidí rychlostní
značku, informace o rychlosti, kterou přečte systém informací o dopravních značkách* (RSI) pro ASL, nemusí být správná v tomto případě musí řidič zasáhnout a zrychlit resp. přibrzdit na odpovídající rychlost.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 275
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
276
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
je funkce SL nebo ASL aktivní?
Symbol
SL
✓
ASL
Zelenavě žlutá
✓
Symbol značky po "70": ASL je
aktivní.
A
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA:
Režim standby.
Symbol ASL
Symbol značky, "70" (zobrazena
vedle uložené rychlosti uprostřed
rychloměru) se může podle situace
zobrazit ve třech různých barvách:
Význam
Funkce ASL je aktivní
šedá
Funkce ASL je v pohotovostním režimu
Oranžová
ASL je v dočasném pohotovostním režimu - např.
nebyla přečtena dopravní
značka.
✓
A
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Barva kontrolky značky
Kontrolky na displeji řidiče informují, který
z omezovačů rychlosti je aktivní:
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 277)
•
Změna tolerance automatického omezovače rychlosti (str. 278)
•
Omezení automatického omezovače
rychlosti (str. 278)
•
•
Omezovač rychlosti (str. 272)
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace
automatického omezovače
rychlosti
POZNÁMKA
•
(ASL23)
Automatický omezovač rychlosti
lze
aktivovat a deaktivovat navíc k omezovači
rychlosti (SL24).
Aktivace automatického omezovače
rychlosti
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
1.
> ZELENÁ indikace tlačítka - funkce je
aktivována a na displeji řidiče uprostřed
rychloměru je zobrazen symbol znaménka.
.
2. Stiskněte na volantu tlačítko
> Funkce ASL se aktivuje s aktuální
rychlostí vozidla.
23
24
25
•
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se
informace o dopravních značkách* na
displeji řidiče, i když funkce RSI25 není
aktivována.
Deaktivace automatického omezovače
rychlosti
Deaktivace automatického omezovače
rychlosti:
–
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a RSI.
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale funkce RSI je
deaktivována, RSI nevydává varování.
Aby bylo možné přijímat varování, musí
být systém RSI aktivován.
Klepněte na v zobrazení funkcí.
> ŠEDÁ indikace tlačítka - ASL se vypne
a SL se aktivuje.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z ASL na SL vozidlo již nebude
dodržovat označenou maximální rychlost,
ale pouze maximální uloženou rychlost.
Související informace
•
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 272)
Automatický omezovač rychlosti (str. 275)
Omezení automatického omezovače
rychlosti (str. 278)
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
Informace o dopravních značkách – RSI
* Volitelná výbava/příslušenství. 277
PODPORA ŘIDIČE
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
Funkci automatického omezovače rychlosti
(ASL26) lze nastavit na různé úrovně tolerance. Tolerance se upravuje stejně, jako se
mění nastavení rychlosti v omezovači
rychlosti.
Pokud, například, vozidlo dodržuje označený
limit rychlosti 70 km/h (43 mph), řidič se
může rozhodnout, že umožní vozidlo dodržovat rychlost 75 km/h (47 mph).
–
Tiskněte na volantu tlačítko
(1), dokud
se 70 km/h (43 mph) uprostřed rychloměru (2) nezmění na 75 km/h (47 mph).
> Poté vozidlo bude využívat zvolenou
toleranci 5 km/h (4 mph) po celou
dobu, dokud značky, kolem kterých
projíždí, ukazují 70 km/h (43 mph).
Tolerance je dodržována, dokud vozidlo neprojede kolem značky s nižší nebo vyšší rychlostí
- potom dodržuje nový rychlostní limit podle
značek a tolerance se z paměti vymaže.
POZNÁMKA
Maximální tolerance, kterou si lze zvolit, je
+/- 10 km/h (5 mph).
Související informace
•
•
•
Tlačítka a symboly funkce.
26
27
28
278
Automatický omezovač rychlosti (str. 275)
Omezení automatického omezovače
rychlosti (str. 278)
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
Omezení automatického
omezovače rychlosti
Automatické omezení rychlosti (ASL27)
využívá informace o rychlosti z funkce informací o dopravních značkách* (RSI28), nikoliv
z dopravních značek s maximální rychlostí,
kolem kterých vozidlo projíždí.
Pokud systém dopravních značek nedokáže
informace o rychlosti interpretovat a předat do
systémů podpory řidiče, automatický omezovač rychlosti přejde do pohotovostního režimu
a přepne na běžný omezovač rychlosti.
V těchto případech musí řidič zasáhnout a přibrzdit na odpovídající rychlost.
Automatický omezovač rychlosti se aktivuje
znovu, jakmile informace o dopravních značkách opět dokáži interpretovat a poskytnout
informace o dopravních značkách.
Související informace
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 272)
Automatický omezovač rychlosti (str. 275)
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
Automatic Speed Limiter
Automatic Speed Limiter
Road Sign Information – RSI
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat
Tempomat (CC29) pomáhá řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem může být
mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Přehled
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne tempomat do pohotovostního
režimu
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
: Snížení uložené rychlosti
Značka uložené rychlosti
Momentální rychlost vozidla
Uložená rychlost
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní
tempomat* (ACC30), je možné přepínat
mezi tempomatem a adaptivním tempomatem.
Tlačítka a symboly funkce.
: Aktivuje se tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
29
30
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Brzdění motorem místo použití nožní
brzdy
V případě tempomatu je rychlost regulována
s méně častým sešlapováním nožní brzdy. Při
jízdě ze svahu může být někdy vhodné rozjet
se trochu rychleji a omezit zrychlování brzděním motoru. V tomto případě řidič může
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 279
PODPORA ŘIDIČE
||
dočasně zablokovat aktivaci nožní brzdy tempomatem.
Přitom postupujte následovně:
–
Sešlápněte plynový pedál do poloviny
a uvolněte jej.
> Tempomat vypojí automatické brzdění
nožní brzdou a používá místo toho jen
brzdění motorem.
Výběr a aktivace tempomatu
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve
se musí zvolit a aktivovat funkce tempomatu
CC31.
Opětovná aktivace tempomatu na
poslední uloženou rychlost
–
Související informace
•
•
•
•
280
Systém podpory řidiče (str. 264)
Výběr a aktivace tempomatu (str. 280)
Deaktivace tempomatu (str. 281)
Pohotovostní režim pro tempomat
(str. 281)
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 302)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 288)
31
2. Když je zvolen tempomat, aktivujete stisknutím tlačítka
(2) na volantu.
> Symbol je bílý - tempomat je spuštěn
a aktuální rychlost je uložena jako maximální rychlost. Nejnižší rychlost, kterou
lze uložit, je 30 km/h (20 mph).
VAROVÁNÍ
Pokud chcete spustit tempomat z pohotovostního režimu, rychlost vozidla musí být minimálně 30 km/h (20 mph).
1.
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) pře(4).
jděte na symbol tempomatu
> Symbol je šedý - tempomat je v pohotovostním režimu.
Když je zvolen tempomat, aktivujete stiskna volantu.
nutím tlačítka
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
Související informace
•
•
•
Tempomat (str. 279)
Deaktivace tempomatu (str. 281)
Pohotovostní režim pro tempomat
(str. 281)
Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace tempomatu
Tempomat
(CC32)
lze deaktivovat a vypnout.
•
•
Výběr a aktivace tempomatu (str. 280)
Pohotovostní režim pro tempomat
Pohotovostní režim pro tempomat
(str. 281)
Tempomat (CC33) lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu. K tomu
může dojít automaticky nebo po zásahu
řidiče.
Pohotovostní režim znamená, že funkce je na
displeji řidiče vybrána, ale není aktivována.
V tomto případě tempomat nereguluje
rychlost.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pokud nastane některá z dále uvedených
situací, tempomat se deaktivuje a nastaví do
pohotovostní polohy:
1.
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - tempomat je nastaven v pohotovostním režimu.
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol na displeji řidiče a kontrolka
tempomatu (4) nesvítí - nastavená
maximální rychlost se vymaže.
Související informace
•
•
32
Tempomat (str. 279)
•
•
•
•
Sešlápnete nožní brzdu.
Volič řazení se přesune do polohy N.
Spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu.
Řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 288)
Cruise Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 281
PODPORA ŘIDIČE
||
Automatický pohotovostní režim
K automatickému přepnutí na pohotovostní
režim může dojít, když:
•
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
je příliš vysoká teplota brzd
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Adaptivní tempomat*34
(ACC35)
Adaptivní tempomat
pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlosti a zároveň
bezpečný zvolený časový informace vzhledem k vozidlu vpředu.
Díky adaptivnímu tempomatu mohou být
dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných
cestách v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
vého intervalu k vozidlu. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
Tempomat (str. 279)
Výběr a aktivace tempomatu (str. 280)
Deaktivace tempomatu (str. 281)
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu.
Řidič nastavuje požadovanou rychlost
a časový interval k vozidlu vpředu. Pokud
kamera a radarová jednotka detekují před
vozidlem pomalejší vůz, rychlost se automaticky upraví podle předem nastaveného časo-
33
34
35
282
Adaptivní tempomat reguluje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Je normální, když
Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
brzdy, které se používají k regulování rychlosti,
vydávají hluboký zvuk.
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 287)
Ovládání a režim zobrazení pro
adaptivní tempomat*36
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarové jednotce může být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat vůbec.
•
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat* (str. 289)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 300)
Přehled ovládání adaptivního tempomatu
(ACC37) pomocí levé klávesnice na volantu
a přehled zobrazení funkce na displeji.
•
Nastavení časového intervalu k vozidlu
vpředu (str. 303)
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 302)
•
Automatické brzdění s funkcí podpory
řidiče (str. 304)
•
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
(str. 301)
•
Asistence při předjíždění (str. 306)
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo
pojede nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič.
To platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu
před vozidlem se zvýší a překročí uloženou
rychlost tempomatu.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
36
Systém podpory řidiče (str. 264)
Ovládání a režim zobrazení pro adaptivní
tempomat* (str. 283)
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 284)
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne do pohotovostního režimu
: Aktivuje se funkce z pohotovostního
režimu a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 283
PODPORA ŘIDIČE
||
Prodlužuje časový interval k vozidlu
vpředu
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
Indikace cílového vozidla: Funkce detekovala cílové vozidlo v nastaveném časovém
intervalu a následuje za ním
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 287)
Výběr a aktivace adaptivního
tempomatu*38
Adaptivní tempomat (ACC39) musí být nejprve zvolen a potom aktivován a až potom se
spustí, pokud chcete regulovat rychlost
a vzdálenost.
Symbol časového intervalu k vozidlu
vpředu
Displej řidiče
Spuštění funkce vyžaduje splnění následujících podmínek:
Indikace rychlosti.
Uložená rychlost
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před
Rychlost vozidla vpředu.
Aktuální rychlost vašeho vozidla.
37
38
39
284
Adaptive Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h
(20 mph).
1.
Stisknutím tlačítka ◀ (2) nebo ▶ (3) na
volantu přejděte na symbol adaptivního
(4).
tempomatu
> Symbol je šedý - adaptivní tempomat je
v pohotovostním režimu.
2. Když je zvolen omezovač rychlosti, aktivu(1) na volantu.
jete stisknutím tlačítka
> Symbol je bílý - omezovač rychlosti je
spuštěn a aktuální rychlost je uložena
jako maximální rychlost.
Opětovná aktivace adaptivního
tempomatu na poslední uloženou
rychlost
–
Když je zvolen adaptivní tempomat, aktina volantu.
vujete stisknutím tlačítka
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
Další indikace na displeji řidiče
Časový interval bude tempomatem ACC upravován pouze
podle vozidla vpředu, pokud
kontrolka vzdálenosti indikuje
dvě vozidla.
Deaktivace adaptivního
tempomatu*40
Adaptivní tempomat (ACC41) lze deaktivovat
a vypnout.
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Vyšší rychlost je uložená
rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (rychlost cílového
vozidla).
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Deaktivace adaptivního tempomatu*
(str. 285)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 288)
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 287)
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - adaptivní tempomat je nastaven v pohotovostním režimu. Rovněž se
vypne indikace časového intervalu
a symbol cílového vozidla, pokud jsou
aktivovány.
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol displeje řidiče a kontrolka
adaptivního tempomatu (4) nesvítí nastavená maximální rychlost se
vymaže.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 285
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
Když se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu, musí zasáhnout řidič a regulovat rychlost a vzdálenost k vozidlu vpředu.
Pokud se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu a vozidlo se
dostane příliš blízko k vozidlu vpředu,
řidiče může upozornit na krátkou vzdálenost systém upozornění na odstup*.
Pohotovostní režim pro adaptivní
tempomat*42
Adaptivní tempomat (ACC43) lze deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu. K tomu
může dojít automaticky nebo po zásahu
řidiče.
Pohotovostní režim znamená, že funkce je na
displeji řidiče vybrána, ale není aktivována.
Adaptivní tempomat tedy nereguluje rychlost
ani vzdálenost k vozidlu vpředu.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 284)
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 288)
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 287)
Pokud nastane některá z dále uvedených
situací, adaptivní tempomat se deaktivuje
a nastaví do pohotovostní polohy:
•
•
•
•
Sešlápnete nožní brzdu.
Volič řazení se přesune do polohy N.
Řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Sešlápnete spojkový pedál na cca.
1 minutu - platí pro vozidla s manuální převodovkou.
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
VAROVÁNÍ
•
Když se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu, musí zasáhnout řidič a regulovat rychlost a vzdálenost k vozidlu vpředu.
•
Pokud se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu a vozidlo se
dostane příliš blízko k vozidlu vpředu,
řidiče může upozornit na krátkou vzdálenost systém upozornění na odstup*.
Automatický pohotovostní režim
Adaptivní tempomat je závislý na ostatních
systémech, například, na řízení stability/ovládání prokluzu ESC44. Pokud některý z těchto
systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení - po uvolnění plynového
40
41
42
43
44
286
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
V automatickém pohotovostním režimu
řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na
displeji řidiče.
•
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost
k ostatním vozidlům.
K automatickému přepnutí na pohotovostní
režim může dojít, když:
•
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a ACC
si není jistý, zda cílový objekt je stojící
vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže ACC již
vozidlo nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
•
•
•
•
•
•
•
řidič otevře dveře.
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Omezení adaptivního
tempomatu*45
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 284)
Adaptivní tempomat (ACC46) může mít
v jistých situacích omezení.
•
Deaktivace adaptivního tempomatu*
(str. 285)
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 287)
Související informace
•
•
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může se stát, že tempomat bude
mít problém udržet správnou vzdálenost od
vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni přibrzdit.
Nepoužívejte adaptivní tempomat u vozu
s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.
Různé
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, pokud je
aktivován adaptivní tempomat.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
je příliš vysoká teplota brzd.
je aktivována parkovací brzda.
kameru a radarovou jednotku zakrývá
např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 287
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Nejedná se o systém bránící kolizi.
Odpovědnost nese vždy řidiče, který
musí zasáhnout, pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu.
•
Tato funkce nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu
jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
•
Nepoužívejte tuto funkci v náročných
situacích, např. v městském provozu,
na křižovatkách, na kluzkém povrchu,
na vozovkách zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém dešti/sněžení, při
špatné viditelnosti, na klikatých
cestách a na kluzkých vozovkách.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Přepínání mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem*47 na
středovém displeji
•
ZELENÁ indikace tlačítka - adaptivní tempomat je deaktivován a běžný tempomat
je v pohotovostním režimu.
•
ŠEDÁ indikace tlačítka - běžný tempomat
je deaktivován a adaptivní tempomat je
v pohotovostním režimu.
45
46
47
288
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Tempomat (str. 279)
Kontrolka na displeji řidiče informuje, který
z tempomatů je aktivní:
Tempomat (CC)
A
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
•
•
Pokud je na displeji řidiče zvolen běžný tempomat (CC48), lze v zobrazení funkcí na středovém displeji přepnout na adaptivní tempomat (ACC49).
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Související informace
•
•
Související informace
A
Adaptivní tempomat
(ACC)
A
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA:
Režim standby
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro adaptivní
tempomat*50
Na displeji řidiče se může zobrazit celá řada
symbolů a zpráv týkajících se adaptivního
tempomatu (ACC51).
V následujícím příkladu systém informací
o dopravních značkách* (RSI52) informuje
o tom, že maximální povolená rychlost je
130 km/h (80 mph).
Na předchozím obrázku je adaptivní tempomat nastaven tak, aby udržoval rychlost
110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné
vozidlo vpředu.
Na předchozím obrázku je adaptivní tempomat nastaven na udržování rychlosti 110 km/h
(68 mph) a současně na sledování vozidla
vpředu, které udržuje stejnou rychlost.
48
49
50
51
52
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Adaptive Cruise Control
Road Sign Information
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 289
PODPORA ŘIDIČE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ.
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Adaptive Cruise Contr.
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Není k dispozici
Kontrolka je ŠEDÁ.
Adaptive Cruise Contr.
Doporučen servis
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Kontrolka je ŠEDÁ.
Snímač čelního skla
Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
290
Adaptivní tempomat* (str. 282)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pilot Assist*53
čení ze systému Pilot Assist ohledně řízení
a může jet jiným směrem, například, přejet do
jiného jízdního pruhu nebo se vyhnout překážce na cestě.
Pilot Assist může pomoci řidiči řídit vozidlo
mezi bočním značením jízdního pruhu
pomocí asistence řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou rychlost, a to v kombinaci
s předem zvoleným časovým intervalem
k vozidlu vpředu.
Jak funguje Pilot Assist
Funkce Pilot Assist je určena především
k použití na dálnicích a podobných velkých
cestách, kde může přispět k pohodlnější jízdě
a příjemnějšímu zážitku z jízdy.
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu a detekují boční značení.
Kamerová a radarová jednotka
Odečítání vzdálenosti
Sledování, boční značení
Řidič zvolí požadovanou rychlost a časový
interval k vozidlu vpředu. Pilot Assist sleduje
vzdálenost k vozidlu vpředu a boční značení
jízdního pruhu na povrchu vozovky pomocí
kamery a radarové jednotky. Nastavený časový
interval se udržuje pomocí automatické regulace rychlosti, zatímco asistence řízení
pomáhá udržet vozidlo v jízdním pruhu.
Asistence řízení Pilot Assist bere v úvahu
rychlost vozidla vpředu a značení jízdních
pruhů. Řidič může kdykoliv ignorovat doporu-
53
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Pokud funkce Pilot Assist nedokáže jednoznačně interpretovat jízdní pruh, např. pokud
kamera a radarová jednotka nevidí značení
jízdního pruhu, funkce Pilot Assist dočasně
deaktivuje asistenta řízení, ale pokračuje,
pokud dokáže pruh interpretovat znovu nicméně, funkce ovládání rychlosti a vzdálenosti zůstávají aktivní. U dočasné deaktivace
volant lehce vibruje, čímž upozorňuje řidiče, že
by měl reagovat.
VAROVÁNÍ
Asistent řízení Pilot Assist se automaticky
deaktivuje a znovu aktivuje bez předchozího varování.
Aktuální stav asistence řízení
poznáte podle barvy symbolu
volantu:
• ZELENÝ volant znamená,
že asistent řízení je aktivní.
• ŠEDÝ volant (dle vyobrazení) znamená, že asistent řízení je deaktivován.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 291
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Pilot Assist upravuje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Je normální, když brzdy,
které se používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký zvuk.
Funkce Pilot Assist se pokouší regulovat
rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba
prudké brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí
při velkých rozdílech rychlosti, nebo když
vozidlo před vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení v kamerové a radarové jednotce může být
292
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Pilot Assist se snaží udržet vozidlo
uprostřed jízdního pruhu
Pilot Assist sleduje vozidlo ve stejném pruhu
tak, aby byl dodržen časový interval nastavený
řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí žádné
vozidlo vpředu, vozidlo pojede nastavenou
rychlosti, kterou uložil řidič. To platí rovněž
v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem
se zvýší a překročí uloženou rychlost tempomatu.
Když se Pilot Assist snaží řídit, pokouší se
umístit vozidlo mezi značení jízdních pruhů.
Proto se doporučuje ponechat vozidlo, aby si
vyhledalo vhodné umístění a aby zážitek
z jízdy byl co nejplynulejší. Řidič kontroluje,
zda se vozidlo nachází bezpečně v jízdním
pruhu a vždy nese odpovědnost za to, aby
zasáhl do řízení a upravil tak polohu vozidla.
•
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Oblé zatáčky a dělení cest
Pilot Assist funguje v interakci s řidičem, který
by neměl čekat, až Pilot Assist zasáhne do
řízení, ale měl by být připraven zasáhnout sám
do řízení se zvýšeným úsilím, a to především
v zatáčkách.
•
Když se vozidlo blíží sjezdu nebo místu,
kde se rozdělují jízdní pruhy, řidič by měl
řídit od požadovaného jízdního pruhu tak,
aby Pilot Assist mohl určit požadovaný
směr.
Pokud Pilot Assist neumístí vozidlo
správně do jízdního pruhu, doporučujeme
systém Pilot Assist vypnout nebo přepnout na adaptivní tempomat*.
Ruce na volantu
Aby systém Pilot Assist fungoval, řidič musí
mít ruce na volantu.
Pokud Pilot Assist zjistí, že
řidič nemá ruce na volantu,
pomocí symbolu a textové
zprávy jej po chvíli vyzve, aby
aktivně řídil vozidlo.
Pokud po několika sekundách nejsou ruce
řidiče na volantu stále detekovány, zopakuje
se výzva k aktivnímu řízení vozidla společně se
zvukovým výstražným signálem.
Pokud Pilot Assist nezjistí do několika dalších
sekund ruce řidiče na volantu, intenzita výstražného signálu se zvýší a funkce řízení se deak-
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
tivuje. Potom se Pilot Assist musí znovu spuna volantu.
stit pomocí tlačítka
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
(str. 294)
Ovládání a zobrazení displeje pro
Pilot Assist*54
Přehled ovládání systému Pilot Assist pomocí
levé klávesnice na volantu a přehled zobrazení funkce na displeji.
Ovládání
•
•
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 297)
•
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
(str. 299)
•
Nastavení uložené rychlosti pro podporu
řidiče (str. 302)
•
Nastavení časového intervalu k vozidlu
vpředu (str. 303)
•
Změna cíle pomocí funkce podpory řidiče
(str. 301)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 300)
▶: Přepnutí z adaptivního tempomatu* na
Pilot Assist
•
Automatické brzdění s funkcí podpory
řidiče (str. 304)
•
Asistence při předjíždění (str. 306)
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se Pilot Assist a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Aktivuje Pilot Assist z pohotovostního režimu a pokračuje v jízdě nastavenou rychlostí a s nastaveným časovým
intervalem
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
Prodlužuje časový interval k vozidlu
vpředu
Ovládání a zobrazení displeje pro Pilot
Assist* (str. 293)
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
◀: Přepnutí systému Pilot Assist na adaptivní tempomat
Symbol funkce
Symboly cílového vozidla
Tlačítka a symboly funkce.
Symbol časového intervalu k vozidlu
vpředu
Symbol aktivovaného/deaktivovaného asistenta řízení
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne Pilot Assist do pohotovostního
režimu
54
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 293
PODPORA ŘIDIČE
||
Displej řidiče
Výběr a aktivace funkce Pilot
Assist*55
Aby funkce Pilot Assist mohla regulovat
rychlost a vzdálenost a zasahovat do řízení,
musí být nejdříve zvolena a potom aktivována.
Uložená rychlost
55
294
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte na symbol Pilot Assist
(4).
> Symbol je šedý - Pilot Assist je v pohotovostním režimu.
–
Aktuální rychlost vašeho vozidla
Pilot Assist* (str. 291)
1.
Opětovná aktivace funkce Pilot Assist
s poslední uloženou rychlostí
Rychlost vozidla vpředu
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h
(20 mph).
2. Když je zvolena funkce Pilot Assist, aktivujete ji stisknutím tlačítka
(2) na
volantu.
> Symbol je bílý - funkce Pilot Assist je
spuštěna a aktuální rychlost je uložena
jako maximální rychlost.
Indikace rychlosti.
Související informace
•
Aby se systém Pilot Assist spustil, musí být
splněny následující podmínky:
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před
vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
Když je zvolena funkce Pilot Assist, aktivuna volantu.
jete ji stisknutím tlačítka
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že funkce Pilot Assist je
funkční pouze v případě, kdy má řidič na
volantu ruce.
Deaktivace funkce Pilot Assist*56
VAROVÁNÍ
Funkci Pilot Assist lze deaktivovat a vypnout.
Další indikace na displeji řidiče
Funkce Pilot Assist reguluje
časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu pouze,
pokud symbol vzdálenosti (1)
zobrazí nad symbolem
volantu vozidlo.
Zásah funkce Pilot Assist do řízení je aktivní
pouze, pokud se symbol volantu (2) změní
z ŠEDÉ na ZELENOU.
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Vyšší rychlost je uložená
rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (rychlost cílového
vozidla).
Související informace
•
•
•
56
Pilot Assist* (str. 291)
Deaktivace funkce Pilot Assist* (str. 295)
•
Když je Pilot Assist v pohotovostním
režimu, řidič musí zasáhnout a řídit
a regulovat tak rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
•
Pokud se Pilot Assist nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane
příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče
upozorní na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup*.
Související informace
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol a indikace změní barvu na
šedou - funkce Pilot Assist je nastavena
v pohotovostním režimu. Rovněž se
vypne indikace časového intervalu
a symbol cílového vozidla, pokud jsou
aktivovány.
2. Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol displeje řidiče a kontrolka Pilot
Assist (4) nesvítí - nastavená maximální
rychlost se vymaže.
•
•
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Výběr a aktivace adaptivního tempomatu*
(str. 284)
•
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem* na středovém displeji
(str. 288)
•
Omezení adaptivního tempomatu*
(str. 287)
•
Dočasné zablokování asistence řízení
pomocí funkce Pilot Assist* (str. 297)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 297)
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství. 295
PODPORA ŘIDIČE
Pohotovostní režim pro Pilot
Assist*57
Pilot Assist lze dočasně deaktivovat a uvést
do pohotovostního režimu. K tomu může dojít
automaticky nebo po zásahu řidiče.
V pohotovostním režimu je funkce na displeji
řidiče vybrána, ale není aktivována. V tomto
případě Pilot Assist nereguluje rychlost ani
vzdálenost k vozidlu vpředu a nezasahuje do
řízení.
smykem ESC58. Pokud některý z těchto ostatních systémů přestane pracovat, Pilot Assist
se automaticky deaktivuje.
•
•
•
•
•
Sešlápnete nožní brzdu.
Volič řazení se přesune do polohy N.
Směrová světla jsou aktivní déle než
1 minutu.
Řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Sešlápnete spojkový pedál na
cca. 1 minutu - platí pro vozidla s manuální
převodovkou.
Automatický pohotovostní režim
Pilot Assist závisí na ostatních systémech,
např. na systému řízení stability/ochrany před
57
58
296
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže Pilot Assist
již vozidlo nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
VAROVÁNÍ
V automatickém pohotovostním režimu
řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na
displeji řidiče.
•
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pokud nastane některá z dále uvedených
situací, Pilot Assist se deaktivuje a nastaví do
pohotovostní polohy:
jící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost
k ostatním vozidlům.
K automatickému přepnutí na pohotovostní
režim může dojít, když, například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Související informace
•
•
•
•
Pilot Assist* (str. 291)
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
(str. 294)
Deaktivace funkce Pilot Assist* (str. 295)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 297)
řidič otevře dveře.
je příliš vysoká teplota brzd.
řidič nemá ruce na volantu.
je aktivována parkovací brzda.
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
kameru a radarovou jednotku zakrývá
např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a Pilot
Assist si není jistý, zda cílový objekt je sto-
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Dočasné zablokování asistence
řízení pomocí funkce Pilot
Assist*59
Asistence řízení Pilot Assist se může dočasně
zablokovat a znovu pustit bez předchozího
varování.
Při použití směrových světel se dočasně vypojí
asistent řízení Pilot Assist. Pokud se tato
situace změní a lze detekovat boční značení
jízdního pruhu, asistent řízení se automaticky
aktivuje znovu.
Omezení funkce Pilot Assist*60
Funkce Pilot Assist může mít v jistých situacích omezení.
Funkce Pilot Assist je pomůcka, která může
řidiči v různých situacích pomoci. Nicméně za
udržování bezpečné vzdálenosti k předmětům
v okolí a za udržování vozidla na správném
místě v jízdním pruhu nese odpovědnost vždy
řidič.
Pokud Pilot Assist nedokáže interpretovat jednoznačně jízdní pruh, například, pokud kamera
nebo radarová jednotka nevidí boční značení
jízdních pruhů, Pilot Assist dočasně zablokuje
asistenci řízení - funkce regulující vzdálenost
a rychlost zůstávají nadále aktivní. Asistence
řízení se spustí znovu, jakmile dokáže opět
rozpoznat jízdní pruhy. V těchto situacích
mohou mírné vibrace volantu upozornit řidiče,
že asistence řízení byla dočasně deaktivována.
Související informace
•
•
•
•
59
60
Pilot Assist* (str. 291)
Výběr a aktivace funkce Pilot Assist*
(str. 294)
VAROVÁNÍ
V jistých situacích může mít asistent řízení
Pilot Assist problém pomoci řidiči ve správném směru nebo může být automaticky
deaktivován - v tomto případě nedoporučujeme Pilot Assist používat. Příklady těchto
situací:
•
značení jízdních pruhů je opotřebené,
chybí nebo se navzájem křižuje.
•
rozdělení jízdních pruhů není zřetelné,
například, pokud se jízdní pruhy dělí
nebo spojují nebo na výjezdech nebo
v případě několika různých značení.
•
se na cestě nebo poblíž cesty vyskytují
hrany nebo jiné čáry než značení jízdních pruhů, jako např. obrubníky, spoje
nebo zbytky po opravách povrchu
vozovky, hrany bariér nebo výrazné
stíny.
•
•
•
je jízdní pruh úzký nebo klikatý.
v jízdním pruhu jsou výmoly a hrboly.
je nepříznivé počasí, například, při
dešti, sněhu, za mlhy, v rozbředlém
sněhu nebo při zhoršeném výhledu se
špatnými světelnými podmínkami, svě-
Deaktivace funkce Pilot Assist* (str. 295)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 297)
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 297
PODPORA ŘIDIČE
||
tlem zezadu, mokrým povrchem
vozovky atd.
Řidič by si měl dále uvědomit, že Pilot
Assist má následující omezení:
•
•
Kamerová a radarová jednotka nedokáže detekovat všechny předměty
a překážky před vozidlem v provozu např. nedokáže detekovat výmoly,
nepohybující se předměty nebo předměty, které úplně nebo částečně blokují trasu.
•
Pilot Assist "nevidí" chodce, zvířata
apod.
•
Doporučený vstupní impulz řízení je
nuceně omezen, což znamená, že
systém nedokáže vždy pomoci řidiči
s řízením a nedokáže vždy udržet
vozidlo v jízdním pruhu.
•
298
Systém nedokáže detekovat vysoké
obrubníky, svodidla a provizorní přepážky (jako např. dopravní kužely
a bezpečnostní bariéry). Dále se může
stát, že systém nesprávně detekuje
značení jízdní pruhů, přičemž následně
hrozí riziko kontaktu vozidla a těchto
překážek. Řidič musí sám zajistit
dostatečnou vzdálenost vozidla od
těchto překážek.
Ve vozidlech vybavených systémem
Sensus Navigation*, umožní tato
funkce využívat informace z mapových
dat, takže funkčnost systému může být
odlišná.
•
Pilot Assist se vypne, pokud posilovač
řízení u příslušné síly řízení závislé na
rychlosti pracuje s omezeným výkonem
- například, při chlazení, když dojde
k přehřátí.
VAROVÁNÍ
•
Nejedná se o systém bránící kolizi.
Odpovědnost nese vždy řidiče, který
musí zasáhnout, pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu.
•
Tato funkce nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např.
jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu
jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
•
Nepoužívejte tuto funkci v náročných
situacích, např. v městském provozu,
na křižovatkách, na kluzkém povrchu,
na vozovkách zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém dešti/sněžení, při
špatné viditelnosti, na klikatých
cestách a na kluzkých vozovkách.
VAROVÁNÍ
Pilot Assist se smí používat pouze, když
jsou na obou stranách namalovány zřetelné
čáry. Při jakémkoliv jiném použití existuje
riziko kontaktu s okolními překážkami,
které funkce nedokáže detekovat.
Řidič může kdykoliv upravit nebo korigovat
zásah, který do řízení provedl systém Pilot
Assist, a může otočit volantem do správného
směru.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že systém Pilot Assist je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném
terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého
svahu, může se stát, že tempomat bude mít
problém udržet správnou vzdálenost od
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni přibrzdit.
Symboly a zprávy pro
Pilot Assist*61
Nepoužívejte funkci Pilot Assist u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným
k vozidlu.
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se systému Pilot
Assist.
V následujícím příkladu systém informací
o dopravních značkách (RSI62) informuje
o tom, že maximální povolená rychlost je
130 km/h (80 mph).
POZNÁMKA
Pilot Assist nelze aktivovat, pokud je
k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs,
nosič na jízdní kola nebo podobné zařízení.
Různé
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph)
a současně na sledování vozidla vpředu, které
udržuje stejnou rychlost.
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, když je
Pilot Assist aktivován.
POZNÁMKA
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
•
•
61
62
Pilot Assist* (str. 291)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 264)
Jízdní režimy* (str. 411)
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h
(68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo
vpředu.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
Road Sign Information
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 299
PODPORA ŘIDIČE
||
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h
(68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo
vpředu.
Pilot Assist pomáhá s řízením, dokud lze detekovat boční značení jízdního pruhu.
Varování systému podpory řidiče
v případě rizika kolize
Systémy podpory řidiče funkcí adaptivního
tempomatu* a Pilot Assist* mohou varovat
řidiče, pokud se náhle příliš zmenší vzdálenost k vozidlu vpředu.
Související informace
•
•
Pilot Assist* (str. 291)
Omezení funkce Pilot Assist* (str. 297)
Na předchozím obrázku je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph)
a současně na sledování vozidla vpředu, které
udržuje stejnou rychlost.
Zde Pilot Assist pomáhá s řízením, protože
boční značení jízdních pruhů lze detekovat.
Audio a symbol varování před kolizí.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Adaptivní tempomat a Pilot Assist využívají
cca. 40% kapacity nožní brzdy. Pokud je
nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná kapacita systému podpory řidiče, a řidič nebrzdí,
tempomat rozsvítí varovnou kontrolku
300
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče,
že musí okamžitě zasáhnout.
VAROVÁNÍ
Systémy podpory řidiče upozorňují pouze
na vozidla, která byla detekována radarovou jednotkou - proto se může stát, že
systém nevydá varování nebo jej vydá
s jistým zpožděním. Nikdy nečekejte na
varování. Začněte brzdit, pokud to situace
vyžaduje.
Změna cíle pomocí funkce podpory
řidiče
Funkce podpory řidiče, adaptivní tempomat*
a Pilot Assist* v kombinaci s automatickou
převodovkou mění při jistých rychlostech
funkce cíle.
Změna cíle
•
Potom musí řidič sám zasáhnout
a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Funkce podpory řidiče se vyřadí a přepnou do
pohotovostního režimu:
Související informace
•
•
•
VAROVÁNÍ
Pokud systémy podpory řidiče sledují vůz,
který se pohybuje rychlostí větší než
cca.30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, budou
stojící vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou rychlost.
Systém podpory řidiče (str. 264)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a funkce podpory řidiče si nejsou jisté, zda
cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný
předmět, např. retardér.
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a vozidlo vpředu odbočí, takže funkce
podpory řidiče již vozidlo nesledují.
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se
objevit stojící vozidlo.
Pokud funkce podpory řidiče sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, funkce
podpory řidiče zpomalí podle stojícího vozidla.
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
* Volitelná výbava/příslušenství. 301
PODPORA ŘIDIČE
Nastavení uložené rychlosti pro
podporu řidiče
–
Uloženou rychlost lze nastavit pro omezovač
rychlosti, tempomat, adaptivní tempomat*
a Pilot Assist*.
•
: Zvýšení uložené rychlosti.
: Snížení uložené rychlosti.
Uložená rychlost.
Nastavenou rychlost změňte krátkým
(1) nebo
(2)
stisknutím tlačítka
nebo stisknutím a podržením tohoto tlačítka.
•
Krátká stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace rychlosti (3) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka
se uloží do paměti.
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
(1)
na volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou
vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu
na plynovém pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá
vliv na nastavení - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u systému nastavit, je 30 km/h (20 mph) –
přestože systém dokáže sledovat jiné vozidlo
až do zastavení (0 km/h), nelze nastavit nižší
rychlost než 30 km/h (20 mph).
Manuální převodovka
funkce podpory řidiče mohou sledovat jiné
vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h
(125 mph).
Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř
nulové rychlosti vozidla až po 30 km/h
(20 mph) až po 140 km/h (87 mph).
Nejnižší programovatelná rychlost je 30 km/h
(20 mph) - maximální rychlosti je 200 km/h
(125 mph).
Související informace
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Omezovač rychlosti (str. 272)
Tempomat (str. 279)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
Automatická převodovka
Funkce podpory řidiče mohou sledovat jiné
vozidlo od 0 km/h do 200 km/h (125 mph).
Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř
nulové rychlosti vozidla až po 140 km/h
(87 mph).
302
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Nastavení časového intervalu
k vozidlu vpředu
POZNÁMKA
Jakmile kontrolka na displeji řidiče ukazuje
dvě vozidla, systém ACC sleduje vozidlo
s předem nastaveným časovým intervalem.
Lze nastavit, aby časový interval k vozidlu
vpředu udržoval adaptivní tempomat* Pilot
Assist*, a upozornění na odstup*.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu.
Na displeji řidiče se zobrazuje
1-5 vodorovných čar - čím je
jich více, tím je časový interval delší. Jedna čára odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar cca. 3 sekundám.
Pokud je zobrazeno pouze jedno vozidlo,
v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné
vozidlo.
POZNÁMKA
Jakmile se na displeji řidiče zobrazí auto
a volant, Pilot Assist následuje vozidlo
vpředu s předem nastaveným časovým
intervalem.
Pokud je zobrazen pouze volant, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné
vozidlo.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně. Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
POZNÁMKA
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly,
které jsou dle místních dopravních
předpisů přípustné.
•
Pokud se zdá, že systémy podpory
řidiče po aktivaci nereagují zvýšením
rychlosti, důvodem může být to, že
časový interval vzhledem k vozidlu
vpředu je menší než nastavený časový
interval.
Nastavení časového intervalu.
VAROVÁNÍ
Snížení časového intervalu
–
Zvýšení časového intervalu
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
Upozornění na odstup
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během
které může reagovat a podniknout
kroky v případě neočekávané dopravní
situace.
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje
aktuální časový interval.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 303
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
Automatické brzdění s funkcí
podpory řidiče
VAROVÁNÍ
Podpora řidiče u adaptivního tempomatu*
a funkce Pilot Assist* obsahuje speciální
funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící
vozidlo.
•
Funkce brzdy pro pomalý provoz
a stojící vozidlo
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, systém podpory řidiče se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.
–
Funkce se znovu aktivuje následujícím
způsobem:
•
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Systémy podpory řidiče upozorňují na překážky, které byly detekovány radarovou
jednotkou - proto se může stát, že systém
nevydá varování nebo jej vydá s jistým
zpožděním.
Nikdy nečekejte na varování nebo
zásah. Začněte brzdit, pokud to situace
vyžaduje.
POZNÁMKA
Systémy podpory řidiče udrží vozidlo, aby
se nerozjelo, maximálně 10 minut - potom
se aktivuje parkovací brzda a tempomat se
vypne.
Před další aktivací systémů podpory řidiče
se musí uvolnit parkovací brzda.
.
Sešlápněte plynový pedál.
> Funkce pokračuje ve sledování vozidla
vpředu, pokud se začne pohybovat
dopředu do cca. 6 sekund.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na
volantu pokračuje v nastavené rychlosti,
může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.
304
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Ukončení automatického brzdění
V některých situacích automatické brzdění
skončí při dosažení klidového stavu, přičemž
funkce přejde do pohotovostního režimu. To
znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může
rozjet - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit
vozidlo sám, aby jej udržel na místě.
To se může stát v následujících situacích:
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví funkci do pohotovostního
režimu.
Související informace
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
Funkce brzd (str. 396)
Jízdní režim pro podporu řidiče
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak
má podpora řidiče udržovat předem nastavený časový interval vzhledem k vozidlu
vpředu.
Výběr se provádí v rámci nastavení jízdního
režimu DRIVE MODE.
Zvolte jednu z následujících možností:
• Eco - Podpora řidiče se soustředí na příznivou spotřebu paliva, což znamená delší
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
je aktivována parkovací brzda
volič řazení se přesune do polohy P, N
nebo R
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech se aktivuje parkovací
brzda, aby vozidlo i nadále stálo.
• Comfort - Podpora řidiče se zaměřuje na
co nejplynulejší dodržování nastaveného
časového intervalu vzhledem k vozidlu
vpředu.
• Dynamic* - Podpora řidiče se soustředí na
co nejpřesnější sledování změn v časovém
intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což
může v jistých případech vést k prudkému
zrychlování/brzdění.
To se stane, pokud funkce drží vozidlo pomocí
brzdového pedálu na místě a:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
•
funkce udržuje vozidlo v klidovém stavu
déle než cca. 10 minut
•
•
jsou brzdy přehřáté
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Jízdní režimy* (str. 411)
Nastavení časového intervalu k vozidlu
vpředu (str. 303)
řidič manuálně vypne motor.
* Volitelná výbava/příslušenství. 305
PODPORA ŘIDIČE
Asistence při předjíždění
VAROVÁNÍ
Asistence při předjíždění může pomoci řidiči
při předjíždění jiných vozidel. Tuto funkci lze
používat u adaptivního tempomatu* nebo
funkce Pilot Assist*.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
•
musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
•
uložená rychlost musí být dostatečně
vysoká, aby bylo možné vozidlo předjet
bezpečně.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Spuštění asistence při předjíždění:
Jak funguje asistence při předjíždění
Pokud adaptivní tempomat nebo funkce Pilot
Assist sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo63, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, systémy mu pomohou tím, že vozidlo
zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě před tím, než
vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního pruhu.
•
Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby
tím zabránila předčasnému brzdění, když se
vozidlo řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.
Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo
řidiče nemine předjížděné vozidlo.
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce zrychlí.
63
306
Související informace
•
•
•
•
Použití asistenta při předjíždění
Asistenci při předjíždění lze používat u adaptivního tempomatu* nebo funkce Pilot Assist*.
Existuje celá řada předpokladů, kterými se
asistent při předjíždění řídí.
Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí
být splněny následující podmínky:
–
aktuální rychlost vašeho vozidla je
minimálně 70 km/h (43 mph)
Aktivujte směrové světlo.
Ve vozidle pro levostranný provoz použijte
levé směrové světlo. Ve vozidle pro pravostranný provoz použijte pravé směrové
světlo.
> Spustí se asistence při předjíždění.
Systém podpory řidiče (str. 264)
Použití asistenta při předjíždění (str. 306)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič
zapomenout, že při náhle změně situace
může dojít k nežádoucímu zrychlení.
Radarová jednotka
Související informace
Radarovou jednotku využívá několik systémů
podpory řidiče. Má za úkol snímat ostatní
vozidla.
•
•
Proto by se mělo zabránit vzniku jistých
situací, například, když:
•
se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení, kde se sjezd nachází ve stejném
směru, kde se zpravidla předjíždí.
•
vozidlo vpředu zpomalí před tím, než
vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu
pro předjíždění.
•
doprava v jízdním pruhu pro předjíždění zpomalí
•
se s vozidlem s pravostranným řízením
jede v zemi s levostranným řízením (a
naopak).
Těmto situacím se zabrání dočasným přepnutím adaptivního tempomatu nebo funkce Pilot
Assist do pohotovostního režimu.
Související informace
•
•
•
•
•
Asistence při předjíždění (str. 306)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
Systém podpory řidiče (str. 264)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
•
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 321)
•
Typové schválení pro radarové zařízení
(str. 308)
Umístění radarové jednotky.
Radarovou jednotku využívají následující
funkce:
•
•
•
•
•
Funkce upozornění na odstup*
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Asistent jízdy v jízdním pruhu
City Safety
Úpravy radarové jednotky by mohly vyústit
v nelegální používání.
Pohotovostní režim pro adaptivní tempomat* (str. 286)
Pohotovostní režim pro Pilot Assist*
(str. 296)
* Volitelná výbava/příslušenství. 307
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení pro radarové
zařízení
Zde najdete typové schválení radarových jednotek vozidla pro adaptivní tempomat*
(ACC64), Pilot Assist* a BLIS*65.
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
✓
Botswana
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazílie
EAN: (01)07897843840855
✓
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode
causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
03563-17-05364
64
65
308
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following
link www.delphi.com/automotive-homologation.
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
Evropa
Hereby, Hella KgaA Hueck & Co., declares that RS4 is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
✓
The Declaration of conformity may be consulted at Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße
75/ 59552 Lippstadt, Germany and on the website www.hella.com/vcc.
Frequency Band: 24050-24250 MHz
Maximum Output Power: 20 dBm EIRP
Spojené Arabské Emiráty
(UAE)
Ghana
Registered No: ER37536/15
✓
Dealer No: DA37380/15
✓
✓
Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15
NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7
}}
309
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Certificate number: 50459/SDPPI/2017
Indonésie
Country of origin Germany
✓
Certificate number: 53578/SDPPI/2017
Country of origin China
PLG ID: 6051
✓
Jamajka
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
✓
Malajsie
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
CID F 15000578
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
310
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACC
& PA
BLIS
✓
Symbol
Typové schválení
IFETEL: RLVDEL215-0299
Radar de corto alcance
RS4
Mexiko
✓
Hella KGaA Hueck & Co
IFETEL: RLVHERS17-0286
La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Moldávie
✓
✓
Nigérie
✓
Omán
✓
Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian
Communications Commission.
}}
311
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
ACC
& PA
BLIS
✓
Srbsko
И011 14
✓
✓
Singapur
И011 17
DA 105753
✓
✓
312
Typové schválení
✓
Rusko
Jižní Afrika
Symbol
DA 103238
TA-2014/1824
✓
TA-2016/3407
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACC
& PA
BLIS
Symbol
Typové schválení
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Jižní Korea
MSIP-CMM-HLA-RS4
✓
✓
이 기기는 무용(A급) 전자파 적합기기로서 판 매자 또는 사용 자는 이 점을 주의하시기 바 라
며, 가정외의 지역에서 사용 하는 것을 적으 로 합니다
CCAB15LP0560T3
CCAB17LP0470T5
Tchajwan
✓
警語 經型式認證合格之低 率射頻電機,非經許可,公司 商號或使用者均不得擅自變更頻率
大 率或變更原設計之特性及 能 低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通
信;經發現有干擾現象時,應立即停用 ,並改善至無干擾時方得繼續使用 前項合法通信,指依電信
法規定作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波輻射性
電機設備之干擾
}}
313
PODPORA ŘIDIČE
||
ACC
& PA
Trh
BLIS
Symbol
Typové schválení
є, щ
Delphi
(
✓
ь
)
є
RACAM/SRR2
КМ № 679
24
Delphi
: Delphi.
(П
ь
П
2009 .)
: 24,05 – 24,25
П
Ukrajina
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
HELLA GmbH & Co. KGaA
є, щ
є
2014/53/Є . П
www.hella.com/vcc
RS4
ь
: 24,05 – 24,25
П
314
Vietnam
✓
Zambie
✓
ь
: 20 Б (
.) EIRP
:
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválené pro rádiové zařízení
Trh
Symbol
Evropa
Typové schválení
Společnost Volvo cars tímto prohlašuje, že veškerá rádiová zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
R 204-750001
Japonsko
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law.
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Podrobné informace o typovém schválení
najdete na support.volvocars.com.
Související informace
•
•
•
•
Radarová jednotka (str. 307)
Adaptivní tempomat* (str. 282)
Pilot Assist* (str. 291)
BLIS* (str. 336)
* Volitelná výbava/příslušenství. 315
PODPORA ŘIDIČE
Kamerová jednotka
Související informace
Kamerovou jednotku využívají různé systémy
podpory řidiče. Má za úkol, například, detekovat jízdní pruhy nebo dopravní značky.
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 321)
Umístění kamerové jednotky.
Kamerovou jednotku využívají následující
funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
316
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Lane Keeping Aid*
Asistent řízení při nebezpečí kolize
City Safety
Driver Alert Control*
Informace o dopravních značkách*
Aktivní dálkové světlomety *
Parkovací asistent*
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení kamerové a radarové
jednotky
Kamerová a radarová jednotka má jistá omezení, která dále omezují funkce využívající
tuto jednotku. Řidič by si měl být vědom
následujících omezení systému.
Kamera a radar
Zablokovaná jednotka
Kamerová jednotka se nachází v horní části
čelního skla společně s radarovou jednotkou
vozidla.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Na čelní sklo zevnitř a zvenku a před a za
kamerovou a radarovou jednotku nic nepokládejte, nelepte a nemontujte - mohlo by to
narušit funkce využívající kameru a radar.
Následně by mohlo dojít k omezení funkčnosti, úplnému vypnutí nebo nesprávnému
fungování.
Jestliže se na displeji řidiče objeví
tento symbol a zpráva "Snímač
čelního skla Zablokovaný
snímač, viz Uživatelská příručka",
znamená to, že kamera a radarová jednotka
nedokáží detekovat ostatní vozidla, cyklisty,
chodce a velká zvířata před vozidlem a je
možné, že funkce využívající kameru a radar
nefungují.
Označená plocha se musí pravidelně čistit. Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty,
zatemňovací fólie apod.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od
nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled
z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
}}
317
PODPORA ŘIDIČE
||
Příčina
Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo
výhled z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá
nebo zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Silné světlo z protisměru
Žádná činnost. Za příznivějšího osvětlení se kamerová jednotka automaticky
resetuje.
Vysoká teplota
Při velmi vysokých teplotách se kamerová
a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky v jednotce dočasně vypnout, a to na
cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová a radarová jednotka se spustí znovu automaticky, jakmile teplota dostatečně klesne.
Aby systémy podpory řidiče využívající radarovou jednotku fungovaly správně, musí se
dodržovat následující:
•
Poškozené čelní sklo
POZNÁMKA
Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností systémů podpory řidiče, které využívají kameru a radarovou jednotku.
Následně by mohlo dojít k omezení funkčnosti, úplnému vypnutí nebo nesprávnému
fungování.
66
318
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se na čelním skle před některým
z "oken" pro kamerovou a radarovou jednotku objeví škrábanec, prasklina nebo
stopa po kamínku a tento defekt zakrývá
plochu cca. 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12")
nebo větší plochu, musíte kontaktovat
servis66, kde čelní sklo vymění.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a stopy po kamínkách před kamerovou a radarovou jednotku - mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
servis66 a prověřte, zda lze objednat
a namontovat správné sklo.
•
Při výměně skla se musí namontovat
stejný typ stěračů čelního skla resp. stě-
rače čelního skla, které schválila společnost Volvo.
•
Při výměně čelního skla se kamerová
a radarová jednotka musí znovu nakalibrovat v servisu66 tak, aby se zajistila funkčnost všech systémů využívajících radar
a kameru.
Radar
Rychlost vozidla
Schopnost radarové jednotky zjistit rychlost
vozidla vpředu se výrazně sníží, pokud se
rychlost vozidla vpředu značně liší od rychlosti
vašeho vozidla.
PODPORA ŘIDIČE
Omezené zorné pole
Radarová jednotka má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by
měla.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem
a vozidlem před vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarová jednotka detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
Nízké přívěsy
mohou být funkce systémů závislých na
kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Také silné světlo z protisměru, odrazy světla
od vozovky, sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo nezřetelné značení jízdních pruhů
mohou značným způsobem omezit funkčnost
kamery při sledování vozovky a detekci
chodců, cyklistů, velkých zvířat a ostatních
vozidel.
Nízký přívěs ve stínu radaru.
Radar někdy detekuje s problémy nebo nedetekuje vůbec nízké přívěsy - pokud řidič jede
za nízkými přívěsem a je aktivován adaptivní
tempomat* nebo Pilot Assist*, řidič musí být
obzvláště opatrný.
Zorné pole radarové jednotky.
Někdy radarová jednotka detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
Kamera
Zhoršený výhled
Kamery mají omezení podobná lidskému oku,
tedy "vidí" hůř např. při hustém dešti nebo
sněžení, v husté mlze, v silné bouři prachu
nebo při chumelení. Za takových podmínek
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 319
PODPORA ŘIDIČE
||
Parkovací kamera*
Vadná kamera
Pokud je sektor kamery černý
a obsahuje tento symbol,
znamená to, že kamera
nefunguje.
Mrtvý úhel
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
horší.
Zadní parkovací kamera
Následující vyobrazení ukazuje příklad.
VAROVÁNÍ
nost.
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté,
a upozorňuje na možnost překážek.
Mezi zornými poli kamery mohou být místa pod
"mrtvým úhlem".
V zobrazení do 360°* kamery parkovací asistence mohou překážky/předměty "zmizet"
v mezerách mezi jednotlivými kamerami.
VAROVÁNÍ
Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že
nemusí být vidět relativně velký úsek, a to
přesto, že na obraze to vypadá, že se jedná
o relativně malou část. Může se tedy stát,
že překážka bude zjištěna, až se vozidlo
bude nacházet velmi blízko.
POZNÁMKA
Levá kamera na vozidle je nefunkční.
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Černý sektor kameny se zobrazí rovněž
v následujících případech, ale bez symbolu
nefunkční kamery:
•
•
•
otevřené dveře
otevřené dveře zavazadlového prostoru
zasunuté zpětné vnější zrcátko.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
320
Pokud se zobrazí tento
symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola
nebo podobné zařízení,
které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte
couvání zvýšenou pozor-
Související informace
•
•
•
•
Kamerová jednotka (str. 316)
Radarová jednotka (str. 307)
Doporučená údržba kamerové a radarové
jednotky (str. 321)
Parkovací kamera* (str. 371)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba kamerové
a radarové jednotky
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Aby kamerová a radarová jednotka fungovala
správně, nesmí být na jednotce led, nečistoty
a sníh a snímače se musí pravidelně čistit
vodou a autošamponem.
•
Parkovací kamera* (str. 371)
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost
nebo nefunkčnost.
Umístění zadních radarových jednotek. Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách
vozidla.
•
Aby snímače fungovaly optimálně, musí
být prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Umístění parkovacích snímačů.
Související informace
•
•
Kamerová jednotka (str. 316)
Radarová jednotka (str. 307)
* Volitelná výbava/příslušenství. 321
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™
Safety67
Systém City
může pomocí světel,
zvuku a pulzování brzdy upozornit řidiče na
chodce, cyklisty, velká zvířata a vozidla, která
se náhle objeví.
Tato funkce pomáhá řidiči tím, že vozidlo automaticky zabrzdí, pokud bezprostředně hrozí
nebezpečí kolize nebo pokud řidič však nereaguje. Přitom systém aktivuje brzdy nebo
zasáhne do řízení.
VAROVÁNÍ
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví
vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
Systém City Safety se aktivuje v situacích, kdy
má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém City Safety je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo
zbytečným zásahům do řízení. Automatické
brzdění se aktivuje pouze současně s varováním před kolizí nebo po tomto varování.
Umístění radarové jednotky.
Systém City Safety může pomoci zabránit
kolizi nebo sníží rychlost v okamžiku kolize.
City Safety pomáhá řidiči, kterému hrozí kolize
s chodcem, velkým zvířetem, cyklistou nebo
jiným vozidlem.
City Safety je funkce, která může pomoci řidiči
zabránit kolizi při jízdě v dopravních zácpách,
např. při změnách dopravní situace před
vozem kombinované s poklesem pozornosti,
což by mohlo vést k nehodě.
67
322
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Řidič nebo spolujezdci normálně nezaznamenají funkci systému City Safety - pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Dílčí funkce systému City Safety
(str. 323)
Nastavení vzdálenosti pro varování City
Safety (str. 325)
PODPORA ŘIDIČE
•
Detekce překážek pomocí funkce City
Safety (str. 326)
•
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru
(str. 330)
•
Automatické brzdění v případě ochranného vyhýbavého manévru pomocí
systému City Safety (str. 330)
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 328)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 331)
Zprávy pro City Safety (str. 334)
Dílčí funkce systému City Safety
Safety68
City
může pomoci řidiči zabránit
kolizi s vozidlem, cyklistou, chodcem nebo
větším zvířetem před vozem tím, že sníží
rychlost vozidla pomocí automatické aktivace
brzd.
Pokud je rozdíl rychlosti větší než uvedené
hodnoty rychlosti, funkce automatické aktivace brzd v systému City Safety nedokáže
zabránit kolizi, ale dokáže zmírnit následky
kolize.
Chodci
V případě chodce může City Safety snížit
rychlost až na 45 km/h (28 mph).
Velká zvířata
Pokud hrozí nebezpečí kolize s velkým zvířetem, City Safety může snížit rychlost vozidla
na 15 km/h (9 mph).
V případě velkých zvířat má funkce aktivace
brzd především snížit sílu nárazu při vyšších
rychlostech. Tato funkce je účinná především
při rychlostech nad 70 km/h (43 mph). Při
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Dílčí funkce systému City Safety
Vozidla
V případě chodce vpředu může City Safety
snížit rychlost až na 60 km/h (37 mph).
Cyklisté
V případě cyklisty může City Safety snížit
rychlost až na 50 km/h (30 mph).
68
nižších rychlostech účinnost této funkce je
menší.
Přehled funkcí.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
City Safety provádí tři kroky, a to v následujícím pořadí:
1.
Varování před srážkou
2. Podpora brzdy
3. Automatická aktivace brzd
}}
323
PODPORA ŘIDIČE
||
Následující text vysvětluje, co se stane během
tří situací:
rychlost při nárazu, nebo s omezenou brzdnou
sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke kolizi.
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.
Napínač bezpečnostního pásu lze aktivovat,
když se aktivuje funkce automatického
brzdění.
City Safety dokáže detekovat chodce, cyklisty
nebo vozidla, která stojí nebo se pohybují ve
stejném směru jako vozidlo a nacházejí se
vpředu. City Safety dokáže rovněž detekovat
chodce, cyklisty nebo velká vozidla, která křižují cestu před vozem.
V případě rizika kolize s chodcem, větším zvířetem, cyklistou nebo vozidlem řidiče vždy
upozorní vizuální a zvuková signalizace
a pulzování brzdy. Při nižších rychlostech,
náhlém brzdění a zrychlování není výstražné
pulzování brzdy k dispozici. Brzda pulzuje
frekvencí, která závisí na rychlosti vozidla.
2 - Podpora brzd
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
Podpora brzd zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby
nedošlo ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s omezenou brzdnou sílou, aby byla snížena
324
Když je funkce City Safety aktivována a brzdí,
na displeji řidiče se objeví textová zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
VAROVÁNÍ
Řidič nesmí používat City Safety, aby změnil svůj jízdní styl - řidič se nesmí spoléhat
jen na City Safety a nechat tento systém
brzdit.
V některých situacích se brzdy mohou automaticky aktivovat mírným brzděním, po kterém následuje brzdění plnou intenzitou.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi
s nepohyblivým objektem, vozidlo zůstane stát
a očekává pozitivní zásah ze strany řidiče.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje pomaleji, bude rychlost
snížena na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
POZNÁMKA
U vozidel s manuální převodovkou se
motor zastaví, když funkce automatické
aktivace brzd zastaví vozidlo, pokud ovšem
řidič předtím nesešlápne spojkový pedál.
Řidič může brzdění kdykoliv přerušit sešlápnutím plynového pedálu na doraz k zemi.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se
brzdová světla.
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 322)
•
Brzdy City Safety pro vozidla v protisměru
(str. 330)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 331)
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 328)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
PODPORA ŘIDIČE
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
Funkce City Safety69 je vždy aktivována, ale
řidič může nastavit pro tuto funkci varování
k odstupu.
POZNÁMKA
Funkci City Safety nelze deaktivovat. Aktivuje se automaticky při nastartování
motoru/zapnutí elektrického režimu
a zůstává zapnuta až do vypnutí motoru/
elektrického režimu.
Pokud máte pocit, že varování jsou příliš častá
nebo rušivá, lze vzdálenost, při které se vydává
varování, zkrátit, čímž klesne celkový počet
varování a místo toho bude City Safety vydávat varování později.
VAROVÁNÍ
•
Žádná automatický systém není schopen zaručit 100% správné fungování
v každé situaci. Proto nikdy netestujte
systém City Safety tak, že budete najíždět do lidí, zvířat a vozidel - mohlo by
dojít k vážnému poškození, poranění
a ohrožení životů.
•
Systém City Safety varuje řidiče v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
•
I když se vzdálenost varování nastaví
na Dříve, v jistých situacích se může
zdát, že varování přichází pozdě, např.
je-li velký rozdíl rychlostí nebo pokud
vozidla vpředu náhle prudce brzdí.
•
Když je varování na vzdálenost nastaveno na Dříve, varování se bude aktivovat dříve. Přitom mohou být varování
vydávána častěji než v případě vzdálenosti při varování Normální, nicméně
je to doporučováno, protože systém
City Safety je potom efektivnější.
Vzdálenost pro varování Později by se měla
používat pouze ve výjimečných případech,
například, během dynamické jízdy.
Varování k odstupu upozorňuje na citlivost
systému a reguluje vzdálenost, při které by se
měla zapnout vizuální a zvuková signalizace
a výstražné pulzování brzdy.
Nastavení varování k odstupu:
1.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car
IntelliSafe.
2. V části Varování City Safety zvolte
Později, Normální nebo Dříve a nastavte
požadovanou vzdálenost pro varování.
Jestliže nastavení Dříve vydává příliš mnoho
varování, která mohou v určitých situacích
rušit, potom vzdálenost, při které se aktivuje
varování, změňte na Normální nebo Později.
69
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
}}
325
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro
Rear Collision Warning* se deaktivuje,
pokud se vzdálenost pro aktivaci varování
před kolizí ve funkci City Safety nastaví na
nejnižší úroveň "Později"/>
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 322)
Omezení funkce City Safety (str. 331)
Rear Collision Warning* (str. 335)
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
City Safety70 může pomoci řidiči detekovat
vozidla, cyklisty, velká zvířata a chodce.
Vozidla
City Safety zjistí většinu vozidel, která stojí
nebo se pohybují ve stejném směru jako
vozidlo řidiče. Tato funkce dokáže rovněž
v jistých případech zjistit vozidla v protisměru
a křížující vozidla.
Aby funkce City Safety dokázala detekovat
vozidlo za tmy, musí být funkční přední a zadní
světla a vozidlo musí být řádně osvětlené.
Aby systém fungoval správně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těla a jízdního kola - musí mít tedy možnost
identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena,
nohy, horní část těla a spodní část těla a to
společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo
těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu, který jede
na jízdním kole určeném pro dospělé.
Cyklisté
Situace, kdy City Safety vyhodnotí překážku jako
cyklistu – zřetelné obrysy těla a obrys jízdního kola.
70
326
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
Chodci
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny
cyklisty v každé situaci. Například, nevidí:
•
•
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce
ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Například, nevidí:
částečně zakryté cyklisty.
cyklisty, pokud kontrast pozadí cyklistů
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo
k němu nedojde vůbec.
•
•
cyklisty, které nosí oblečení zakrývající
obrysy těla
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla,
a chodce menší než 80 cm (32 in.).
•
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
chodce, pokud kontrast pozadí chodců
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo
k němu nedojde vůbec.
•
chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Příklady objektů, které systém považuje za chodce se
zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval správně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce, měla k dispozici
maximálně jednoznačné informace o obrysech
těla - musí mít tedy možnost identifikovat
hlavu, paže, ramena, nohy, horní část těla
a spodní část těla a to společně s běžnými
pohyby lidského těla.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Aby bylo možné detekovat chodce, musí existovat kontrast vůči pozadí. Na toto má vliv,
například, oblečení, pozadí a počasí. Pokud je
kontrast nedostatečný, může se stát, že chodec bude detekován se zpožděním nebo
nebude detekován vůbec, což znamená, že
systém vydá varování a začne brzdit se zpožděním nebo to neprovede vůbec.
}}
327
PODPORA ŘIDIČE
||
Velká zvířata
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechna
velká zvířata v každé situaci. Například,
nevidí:
•
•
částečně zakrytá velká zvířata.
•
velká zvířata, která se rychle pohybují
nebo běží.
•
velká zvířata, pokud kontrast pozadí
velkých zvířat není jasný - varování
a zásah brzdného systému se může
zpozdit, nebo k němu nedojde vůbec.
•
malá zvířata jako např. psy a kočky.
Příklady toho, co systém City Safety interpretuje jako
velká zvířata - stojící nebo pomalu se pohybující velká
zvířata s jasným obrysem těla.
Související informace
Pokud kamera části těla zvířete nevidí, systém
nedokáže zvíře detekovat.
•
•
71
328
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Funkce City Safety71 pomáhá řidiči, když
zatáčí a kříží na křižovatce dráhu jiného
vozidla v protisměru.
větší zvířata při pohledu zepředu nebo
zezadu.
Aby systém fungoval správně, je nezbytné, aby
funkce detekující velké zvíře (např. losa
a koně) měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla - musí mít
tedy možnost identifikovat zvíře přímo z boku,
a to společně s běžnými pohyby zvířete.
City Safety dokáže rovněž detekovat velká zvířata ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
City Safety v křižujícím dopravním
provozu
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
City Safety™ (str. 322)
Omezení funkce City Safety (str. 331)
Sektor, ve kterém systém City Safety
dokáže detekovat křižující vozidla.
Aby systém City Safety dokázal detekovat
vozidlo, se kterým může hrozit kolize, musí
toto vozidlo nejdříve vjet do sektoru, ve kterém
systém City Safety dokáže situaci analyzovat.
PODPORA ŘIDIČE
Rovněž musí být splněna následující kritéria:
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí minimálně
4 km/h (3 mph).
•
vaše vozidlo musí zatáčet vlevo (na trzích
s pravostranným provozem) nebo vpravo
(na trzích s levostranným provozem)
•
Omezení systému City Safety
u křižujícího provozu
V některých případech může mít systém City
Safety problém pomoci řidiči odvrátit nebezpečí kolize kvůli křižujícím vozidlům.
vozidlo v protisměru musí svítit
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 322)
Omezení funkce City Safety (str. 331)
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 328)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 331)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Příklady:
•
řízení stability ESC zasáhne v případě
kluzkého povrchu
•
pokud je vozidlo z protisměru detekováno
příliš pozdě
•
pokud vozidlo v protisměru je něčím
zakryto
•
pokud vozidlo z protisměru má vypnuté
světlomety
•
pokud vozidlo v protisměru jede nepředvídatelným způsobem, například, pokud
náhle přejede v pozdní fázi do jiného jízdního pruhu.
329
PODPORA ŘIDIČE
Automatické brzdění v případě
ochranného vyhýbavého manévru
pomocí systému City Safety
City Safety nezasahuje automatickou aktivací
brzd, dokud má řidič příležitost sám zabránit
kolizí manévrem při řízení.
Funkce City Safety72 může pomoci řidiči
automatickou aktivací brzd, pokud nelze
zabránit kolizi pouhým zásahem do řízení.
City Safety pomáhá řidiči tím, že neustále
předvídá, zda existují "únikové cesty" do stran
v případě, že bude později detekováno vpředu
pomalé nebo stojící vozidlo.
Pokud se však systém City Safety domnívá, že
vyhýbavý manévr není s ohledem na dopravu
ve vedlejším jízdním pruhu možná, funkce
může pomoci řidiči tím, že automaticky aktivuje brzdy v dřívější fázi.
Vaše vozidlo (1) "nevidí" žádnou možnost úniku před
vozidlem vpředu (2) a proto může automaticky
zabrzdit dříve.
Vaše vozidlo
Pomalé/stojící vozidlo
72
330
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Související informace
•
•
Brzdy City Safety pro vozidla
v protisměru
Funkce City Safety může řidiči pomoci s nouzovým brzděním v případě vozidla z protisměru v jízdním pruhu, ve kterém jedete.
Pokud vozidlo z protisměru vjede do vašeho
jízdního pruhu a kolize je nevyhnutelná,
systém City Safety může snížit rychlost
vozidla tak, aby náraz nebyl tak silný.
City Safety™ (str. 322)
Omezení funkce City Safety (str. 331)
Vaše vozidlo
Okolojedoucí vozidla
PODPORA ŘIDIČE
Aby tato funkce fungovala, musí být splněny
následující podmínky:
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí alespoň
4 km/h (3 mph)
•
•
úsek vozovky musí být rovný
v jízdním pruhu, ve kterém jedete, musí
být zřetelné dopravní značení
•
vaše vozidlo se musí nacházet přímo ve
svém jízdním pruhu
•
vozidlo z protisměru musí být mezi značením jízdního pruhu vašeho vozidla
•
•
vozidlo v protisměru musí svítit
•
tato funkce dokáže detekovat pouze
vozidla se čtyřmi koly.
tato funkce zvládne pouze kolize "přední
části k přední části"
VAROVÁNÍ
Varování a zásahy brzd při hrozící kolizi
s vozidlem z protisměru přicházejí vždy se
značným zpožděním.
Související informace
•
•
73
74
City Safety™ (str. 322)
Omezení funkce City Safety (str. 331)
Tato funkce není na všech trzích k dispozici.
Electronic Stability Control
Omezení funkce City Safety
Safety73
Funkce City
cích omezení.
může mít v jistých situa-
Okolí
Nízké předměty
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety a ochranné roury, které jsou vyšší než
kapota.
Prokluzování
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému City
Safety odvrátit kolizi. V těchto situacích má
zajistit optimální brzdnou sílu a udržet stabilitu
systém ABS a řízení stability ESC74.
Světlo z protisměru
Vizuální varovný signál systému na čelním skle
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe.
Horko
V případě vysoké teploty v prostoru pro cestující způsobené např. silným slunečním svitem
se vizuální výstražná signalizace na čelním
skle může dočasně vypojit.
Zorné pole kamerové a radarové jednotky
Zorné pole kamery je omezeno. Z tohoto
důvodu nelze v některých situacích detekovat
chodce, velká zvířata, cyklisty a vozidla nebo je
systém detekuje se zpožděním.
Znečištěná vozidla mohou být detekována se
zpožděním. Za tmy se může stát, že motocykly budou detekovány se zpožděním nebo
nebudou detekovány vůbec.
Pokud textová zpráva na displeji řidiče upozorňuje, že kamerová a radarová jednotka jsou
zablokovány, je možné, že systém City Safety
nedokáže před vozidlem detekovat chodce,
velká zvířata, cyklisty, vozidla nebo značení na
vozovce. To znamená, že funkčnost systému
City Safety může být omezena.
Chybová zpráva se však nezobrazuje vždy,
když jsou snímače na čelním skle zablokovány.
Proto řidič musí udržovat čelní sklo a prostor
před kamerovou a radarovou jednotkou
v čistotě.
DŮLEŽITÉ
Údržba komponentů systému podpory
řidiče se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
331
PODPORA ŘIDIČE
||
Zásah řidiče
Couvání
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
Nízká rychlost
Systém City Safety se také neaktivuje při velmi
nízkých rychlostech - pod 4 km/h (3 mph),
proto systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje k vašemu vozidlu
velmi pomalu, např. při parkování.
Aktivní řidič
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety nezasáhne resp. zasáhne či
varuje se zpožděním v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Různé
VAROVÁNÍ
Systémy podpory řidiče upozorňují na překážky, které byly detekovány radarovou
jednotkou - proto se může stát, že systém
nevydá varování nebo jej vydá s jistým
zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování nebo
zásah. Začněte brzdit, pokud to situace
vyžaduje.
VAROVÁNÍ
•
V důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů se může stát, že kamerová
a radarová jednotka nedokáže detekovat vpředu správně chodce, cyklisty,
velká zvířata a vozidla.
•
Aby byla vozidla detekována v noci,
musí mít zapnuté světlomety a sdruženou zadní svítilnu. Tato světla musí zřetelně svítil.
•
Kamera a radarová jednotka mají v případě chodců a cyklistů omezený
dosah. Systém dokáže účinně varovat
a brzdit, dokud relativní rychlost je nižší
než 50 km/h (30 mph). V případě vozidel, která stojí nebo se pohybují
pomalu, systém účinně varuje a brzdí
do rychlosti vozidla 70 km/h (43 mph).
V případě velkých zvířat se rychlost
sníží na méně než 15 km/h (9 mph),
přičemž snížení je možné u rychlosti
vozidla nad 70 km/h (43 mph). Varování a zásahy brzd jsou v případě velkých zvířat efektivnější při malých
rychlostech.
•
V případě zhoršené viditelnosti nebo
tmy se varování upozorňující na zvířata
a stojící a pomalu jedoucí vozidla může
vypnout.
Aktivní a uvědomělé chování během jízdy
může tedy v souvislosti s kolizí způsobit opožděné varování před kolizí a zásah, čímž se
minimalizují zbytečná varování.
332
PODPORA ŘIDIČE
•
•
•
Indikace varování a zásahy brzd v případě chodců a cyklistů se vypnou,
pokud je rychlost vozidla vyšší než
80 km/h (50 mph).
Nemontujte a nelepte nic na vnější
nebo vnitřní stranu čelního skla před
kamerovou a radarovou jednotku
a kolem snímače - může to omezit
funkčnost systémů, které využívají
kameru.
Předměty, sníh, led nebo nečistota
v oblasti kamerového snímače mohou
způsobit omezení funkčnosti, úplnou
deaktivaci nebo nesprávné fungování
kamerového snímače.
VAROVÁNÍ
•
Funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety může zabránit
kolizi nebo snížit rychlost, při které
dojde ke kolizi. Aby však brzdy brzdily
maximálně, řidič musí vždy sešlápnout
brzdový pedál, a to dokonce i v případě, že vozidlo automaticky aktivovalo brzdy.
•
Varování se aktivuje pouze v případě,
že hrozí vysoké riziko kolize - proto
nesmíte nikdy čekat na varování v případě kolize.
•
Varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h
(50 mph).
•
V případě prudkého zrychlování funkce
City Safety neaktivuje žádné funkce
automatického brzdění.
v nabídce Nastavení na středovém displeji,
vozidlo není touto funkcí vybaveno.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
dráhu:
•
Nastavení
My Car
IntelliSafe
Související informace
•
•
City Safety™ (str. 322)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Omezení na trhu
Systém City Safety není k dispozici ve všech
zemích. Pokud se systém City Safety neobjeví
333
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro City Safety
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému City Safety. Pár příkladů.
Zpráva
Popis
City Safety
Pokud systém City Safety brzdí nebo automaticky aktivuje brzdění, může se na displeji řidiče společně
s textovou zprávou zobrazit několik symbolů.
Automatický zásah
City Safety
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Omezená funkčnost. Doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
334
City Safety™ (str. 322)
PODPORA ŘIDIČE
Rear Collision Warning*75
VAROVÁNÍ
Warning76
Funkce Rear Collision
(RCW)
může pomoci řidiči vyhnout se nárazu vozidla
zezadu.
Řidiče ve vozidlech vzadu může upozornit na
bezprostředně hrozící kolizi intenzivní blikání
spolu se směrovými světly.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Pokud rychlost klesne pod cca. 30 km/h
(20 mph) a funkce detekuje, že vozidlu hrozí
náraz zezadu, napínače mohou napnout bezpečnostní pásy na předních sedadlech. V případě kolize se aktivuje rovněž systém
Whiplash Protection System.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
Těsně před kolizí zezadu může tato funkce
aktivovat rovněž nožní brzdu, čímž se sníží
zrychlení vozidla řidiče během nárazu. Nožní
brzda se však aktivuje pouze, když vozidlo
stojí. Nožní brzda se uvolní okamžitě po
sešlápnutí plynového pedálu.
•
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
•
Varování před kolizí vzadu.
Tato funkce není k dispozici na všech trzích.
Varování před kolizí vzadu.
V některých případech může mít Rear
Collision Warning (RCW) problém pomoci
řidiči odvrátit nebezpečí kolize.
To může nastat, například, pokud:
•
je příliš pozdě detekováno vozidlo přibližující se zezadu
•
vozidlo přibližující se zezadu na poslední
chvíli přejede do jiného jízdního pruhu
•
je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs,
nosič na kola apod. - v tomto případě se
funkce automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Na některých trzích systém RCW nevaruje
s ohledem na místní dopravní předpisy
pomocí směrových světel - v tomto případě
je tato část funkce deaktivována.
Související informace
•
•
75
76
77
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Omezení funkce Rear Collision
Warning*77
Systém podpory řidiče (str. 264)
Omezení funkce Rear Collision Warning*
(str. 335)
Whiplash Protection System (str. 43)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 335
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro
Rear Collision Warning* se deaktivuje,
pokud se vzdálenost pro aktivaci varování
před kolizí ve funkci City Safety nastaví na
nejnižší úroveň "Později"/>
BLIS*
Funkce BLIS78 má pomoci řidiči detekovat
vozidla napříč za vašim vozem a po stranách
vozu. Pomáhá v intenzivním provozu na
cestách s několika jízdními pruhy v jednom
směru.
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
POZNÁMKA
Princip funkce BLIS
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Zóna v mrtvém úhlu
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Související informace
•
•
•
78
336
Systém reaguje, pokud:
Rear Collision Warning* (str. 335)
Nastavení vzdálenosti pro varování City
Safety (str. 325)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Umístění kontrolky BLIS.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
•
•
je vaše vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k vašemu
vozidlu.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
kontrolka na vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla na
stejné straně jako je varování, kontrolka přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude blikat s intenzivním svitem.
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Funkce BLIS je aktivní, když vozidlo jede
rychlostí nad 10 km/h (6 mph).
VAROVÁNÍ
Pokud projíždějící vozidla jedou o více než
15 km/h (9 mph) rychleji než vozidlo řidiče,
systém BLIS nereaguje.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Pokud byla funkce BLIS při vypnutí motoru
deaktivována, bude deaktivována i při další
nastartování motoru a kontrolky se nerozsvítí.
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran současně, rozsvítí
se obě kontrolky.
•
Související informace
•
•
•
•
79
Aktivace a deaktivace systému
BLIS
Funkci BLIS79 lze aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Pokud se funkce BLIS aktivuje při nastartování
motoru, tuto funkci potvrdí jedno zablikání
kontrolek na zpětných zrcátkách.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 336)
Omezení funkce BLIS (str. 338)
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace a deaktivace systému BLIS
(str. 337)
Omezení funkce BLIS (str. 338)
Zprávy pro BLIS (str. 339)
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství. 337
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce BLIS
VAROVÁNÍ
Funkce BLIS80 může mít v jistých situacích
omezení.
•
Systém BLIS nefunguje v prudkých
zatáčkách.
•
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
Udržujte příslušný povrch v čistotě - vlevo i vpravo
a po stranách vozidla81.
•
•
BLIS* (str. 336)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Příklady omezení:
•
Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat
výstrahu.
•
Funkce BLIS se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí
přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce BLIS fungovala správně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
80
81
338
Blind Spot Information
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro BLIS
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému BLIS82. Pár příkladů.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLIS a CTA B jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
A
B
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Cross Traffic Alert*
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
82
BLIS* (str. 336)
Cross Traffic Alert* (str. 340)
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství. 339
PODPORA ŘIDIČE
Cross Traffic Alert*83
Cross Traffic Alert (CTA) představuje doplněk
podpory řidiče k systému BLIS84. Má pomoci
řidiči zjistit křižující dopravu za couvajícím
vozidlem.
Dílčí funkce automatická aktivace brzd může
řidiči pomoci zastavit vozidlo v případě rizika
kolize s nesledovaným vozidlem.
Funkce CTA je aktivní pouze, když se vozidlo
rozjíždí dozadu resp. když je zařazen zpětný
chod.
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující
se z boku, k upozornění použije:
•
zvukový signál - zvuk se ozývá podle
směru, ve kterém se objekt přibližuje,
z levého nebo pravého reproduktoru.
•
rozsvícení ikony na grafice Systém
parkovacího asistenta na obrazovce.
•
ikonu v horním zobrazení kamery parkovací asistence.
Příklady situací, kdy funkce CTA může pomoci řidiči
zjistit překážky během couvání.
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
83
84
340
Rozsvícená ikona funkce CTA na grafice Systém
parkovacího asistenta na obrazovce.
Pokud řidič nerespektuje varování ze systému
CTA a kolize je nevyhnutelná, funkce automatické aktivace brzd zastaví vozidlo a poté se
na displeji řidiče zobrazí textová zpráva
s vysvětlením, proč bylo vozidlo zabrzděno.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace a deaktivace systému Cross
Traffic Alert* (str. 341)
•
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
(str. 341)
•
•
•
Zprávy pro Cross Traffic Alert* (str. 343)
BLIS* (str. 336)
Parkovací asistent* (str. 366)
Aktivace a deaktivace systému
Cross Traffic Alert*85
Omezení funkce Cross Traffic
Alert*86
Řidič může vypnout varování ve funkci Cross
Traffic Alert (CTA) - dílčí funkci automatická
aktivace brzd vypnout nelze a je tedy stále
aktivní.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Funkce Cross Traffic Alert (CTA) s automatickou aktivací brzd může mít v jistých situacích
omezení. Zásah do brzd je aktivní při rychlostech pod 15 km/h.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - výstražný signál a indikace
na displeji jsou pro tuto funkci deaktivovány.
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
Související informace
•
•
85
86
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
VAROVÁNÍ
Dílčí funkce automatické brzdy dokáže
detekovat a brzdit pouze v případě, že se
jedná o pohybující se vozidla - nedokáže
detekovat např. stojící překážky, cyklistu
nebo chodce.
Funkce CTA má jistá omezení - snímače
funkce CTA, například, "nevidí" přes ostatní
zaparkovaná vozidla nebo překážky.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
Cross Traffic Alert* (str. 340)
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
(str. 341)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 341
PODPORA ŘIDIČE
||
Pokud však vaše vozidlo pomalu couvá, mění
se úhel vzhledem k vozidlu/objektu, přičemž
mrtvý sektor se rychle zmenšuje.
Příklady dalších omezení
• Dílčí funkce automatické aktivace brzd
pouze detekuje pohybující se vozidla
a proto nedokáže "vidět" a brzdit např.
v případě stojících překážek, cyklisty nebo
chodce.
•
Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat
výstrahu.
•
Funkce CTA se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí
přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce CTA fungovala správně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
342
Související informace
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 340)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro Cross Traffic Alert*87
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému Cross Traffic Alert
(CTA). Pár příkladů.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLISB a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
A
B
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Blind Spot Information System
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
•
87
Cross Traffic Alert* (str. 340)
BLIS* (str. 336)
Omezení funkce Cross Traffic Alert*
(str. 341)
Upozornění na křižující dopravu, když vozidlo couvá.
* Volitelná výbava/příslušenství. 343
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách*
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI88) může pomoci řidiči sledovat značky
související s maximální povolenou rychlostí
a některé zákazové značky.
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek* k dispozici pouze v kombinaci
se systémem Sensus Navigation*.
VAROVÁNÍ
•
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Příklady čitelných značek89.
Funkce RSI může informovat, například,
o aktuální rychlosti, o začátku a konci dálnice
nebo silnice, o zákazu předjíždění nebo o jednosměrných cestách.
Pokud vozidlo projede kolem značky maximální rychlosti, zobrazí se to na displeji řidiče.
88
89
344
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace/deaktivace informací o dopravních značkách* (str. 345)
•
Režim zobrazení u informací o dopravních
značkách* (str. 345)
•
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation* (str. 348)
•
Varování k maximální rychlosti a varování
o rychlostních kamerách ze systému informací o dopravních značkách* (str. 348)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 350)
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace informací
o dopravních značkách*
POZNÁMKA
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI90) je dodávána na přání - řidič může tuto
funkci aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se
informace o dopravních značkách na
displeji řidiče, i když není aktivována
funkce informací o dopravních značkách.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a informace
o dopravních značkách.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale informace
o dopravních značkách jsou deaktivovány, informace o dopravních značkách
nevydávají varování. Aby bylo možné
přijímat varování, musí být aktivovány
informace o dopravních značkách.
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Informace o dopravních značkách se aktivují
automaticky při každém nastartování motoru.
Související informace
90
91
92
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
•
•
Automatický omezovač rychlosti (str. 275)
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 350)
RSI: Road Sign Information.
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Režim zobrazení u informací
o dopravních značkách*
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI91) ukazuje dopravní značky mnoha způsoby, a to v závislosti na značce a situaci.
Příklad92 zaznamenané informace o rychlosti.
Jakmile funkce detekuje dopravní značku
omezující rychlost, na displeji řidiče se tato
značka zobrazí jako symbol společně s barevnou indikací na rychloměru.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation*, informace související s rychlostí
jsou získávány také z mapových dat, což znamená, že se na displeji řidiče mohou zobrazit
nebo změnit informace o maximální povolené
rychlosti, aniž by vozidlo projelo kolem
rychlostní značky.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 345
PODPORA ŘIDIČE
||
Kromě symbolu omezení
rychlosti se může objevit také
doplňující92 značka, například
"zákaz předjíždění".
Pokud řidič vjede na cestu,
která je na krajnici označena
značkou92 "zákaz vjezdu",
symbol značky na displeji
řidiče varovně bliká.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation*, normálně se zobrazují značky
přímo označující maximální povolenou rychlost
- značky nepřímo naznačující maximální povolenou rychlost se zobrazují pouze, pokud
mapová data neobsahují informace o maximální povolené rychlosti pro daný silniční
úsek.
Příklad nepřímé značky maximální rychlosti92:
Pokud je vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation*, informace z mapových dat se
použijí rovněž k rozhodnutí, zda vozidlo jede
špatným směrem.
Jakmile funkce detekuje "nepřímou značku
maximální rychlosti", ve které je uveden konec
dané maximální rychlosti, například na konci
dálnice, na displeji řidiče se objeví symbol
s příslušnou dopravní značkou.
92
346
Příklad dopravní značky s přímou maximální rychlostí92.
Konec všech omezení.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
cca. 5 minutách do doby, než vozidlo projede
kolem další značky, která souvisí s rychlostí.
Konec dálnice.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation*, značky o maximální povolené
rychlosti se zobrazují na displeji řidiče, kdy
mapová data obsahují informace o maximální
povolené rychlosti pro příslušný úsek, a to i v
případě, kdy vozidlo neprojelo kolem značky
přímo zobrazující rychlost. Pokud mapová
data tyto informace neobsahují, značka
zhasne cca. 3 minuty po posledním projetí
kolem značky maximální povolené rychlosti.
Pokud řidič přijíždí k cestě označené značkou
"Zákaz vjezdu" a funkce Zvukové varování –
dopravní značka je aktivována, řidiče může
upozornit zvuková výstraha.
Maximální rychlost nebo konec
dálnice
na displeji řidiče zobrazí symbol příslušné
dopravní značky.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
10-30 sekundách a nesvítí do doby, než
vozidlo projede kolem další značky, která souvisí s rychlostí.
Změna v maximální rychlosti
Při průjezdu kolem značky, která přímo uvádí
maximální rychlost a daná rychlost se mění, se
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Dodatečné značky
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi
pod symbolem označujícím
rychlost. Doplňující symbol na displeji řidiče
bude potom ukazovat "DIST" nebo "TIME".
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 350)
rychlosti.
Značka "Škola" a "Pozor děti"
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Pokud je k elektrickému systému vozidla připevněn přívěs a projedete kolem rychlostní
značky s doplňující značkou "přívěs", na displeji řidiče se objeví příslušná rychlost.
92
93
•
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem92 rychlosti na displeji
řidiče znamená, že funkce
detekovala další značku
s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení
Příklady dodatečných značek92.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace
může být obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/nebo mlhy.
Související informace
Pokud mapová data93 satelitní navigace obsahuje
výstražné značky92 "Škola"
a "Pozor děti", na displeji
řidiče se zde zobrazí značka
tohoto typu.
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
Pouze ve vozidlech s výbavou Sensus Navigation*.
* Volitelná výbava/příslušenství. 347
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation*
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation*, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
•
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo omezují rychlost, např. dálnice,
silnice pro motorová vozidla a začátek
obce/města.
•
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná značka rychlosti již neplatí, ale nová
značka nebyla dosud detekována.
Varování k maximální rychlosti
a varování o rychlostních kamerách
ze systému informací o dopravních
značkách*
Informace o dopravních značkách (RSI94)
zahrnují dílčí funkce, které mohou řidiče upozornit v případě překročení maximální
rychlosti nebo v případě rychlostních kamer.
POZNÁMKA
Pokud se k navigování používá stažená
aplikace třetí strany, informace o rychlosti
nejsou podporovány.
POZNÁMKA
Příklady informací o rychlostní kameře a informací
k maximální rychlosti na displeji řidiče.
Upozornění na rychlostní omezení
Související informace
•
94
95
348
Systém Upozornění na rychlostní omezení
varuje řidiče, pokud dojde k překročení maximální povolené rychlosti nebo předem nastavené "maximální rychlosti" - toto varování se
opakuje po 30 sekundách v oblasti s danou
rychlostí, pokud ovšem řidič rychlost vozidla
nesníží.
Další varování je vydáno, když řidič sníží
rychlosti minimálně o 5 km/h (3 mph) a potom
maximální rychlost překročí znovu, nebo
pokud vozidlo vjede do oblasti s novou/jinou
maximální rychlostí.
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek* k dispozici pouze v kombinaci
se systémem Sensus Navigation*.
POZNÁMKA
Pokud se limit rychlosti v souvislosti s informacemi z rychlostní kamery překročí, systém
vždy vydá varování k rychlosti.
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
Toto varování k rychlosti
poznáte podle toho, že symbol95 povolené maximální
rychlosti bude na displeji
řidiče blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována.
Aby se při překročení požadované rychlosti
ozvalo zvukové upozornění, musí být aktivována funkce Upozornění na rychlostní
omezení a podfunkce Zvukové varování
– dopravní značka musí být nastavena na
Zap. Zvukové upozornění se pak ozve,
když rychlost vozidla překročí rychlost, kterou funkce informací o dopravních značkách zobrazuje na displeji řidiče.
Road Sign Information
Dopravní značky jsou na každém trhu jiné - zobrazená značka je pouhým příkladem.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Varování k rychlostní kameře
Ve vozidle využívajícím informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation se
mohou na displeji řidiče
zobrazovat informace o tom,
že se blíží rychlostní
kamera96.
Pokud vozidlo překročí detekovanou maximální rychlost a je aktivována funkce
Upozornění na rychlostní omezení, řidič je
upozorněn, jakmile se přiblíží k rychlostní
kameře, a to za předpokladu, že navigační
mapa pro danou oblast informace o rychlostních kamerách obsahuje.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
•
Aktivace a deaktivace varování ze systému
informací o dopravních značkách*
(str. 349)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 350)
POZNÁMKA
Na přání je k dispozici možnost přijímat
zvuková varování pro rychlostní kamery
nezávisle na rychlosti vozidla a očekávané
maximální rychlosti, a to dokonce i v případě, kdy je funkce Zvukové varování –
dopravní značka deaktivována.
Aktivace a deaktivace varování ze
systému informací o dopravních
značkách*
Dílčí funkce Upozornění na rychlostní
omezení pro informace o dopravních značkách (RSI97) je dodávána na přání - řidič
může tuto dílčí funkci aktivovat nebo deaktivovat.
Aktivace varování k rychlosti
1.
2. Zvolte Upozornění na rychlostní
omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič
maximální rychlosti.
Nastavení limitu varování k rychlosti
Řidič může nastavit, že jej systém bude varovat při rychlosti, která je vyšší než uvedená
rychlost.
Limit varování k rychlosti zvolte následovně:
1.
96
97
Informace o rychlostních kamerách na mapě navigace nejsou na některých trzích resp. v některých oblastech k dispozici.
Road Sign Information
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 349
PODPORA ŘIDIČE
||
2. Zvolte Upozornění na rychlostní
omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič
maximální rychlosti.
3. Limit varování k rychlosti nastavte tisknutím šipky nahoru/dolů na obrazovce.
Upozorňujeme, že úpravy
limitu provedené poté, když
se na displeji řidiče zobrazí
symbol rychlosti kamery, nejsou zohledňovány.
Aktivace systému Varování - rychlostní
kamera
Omezení systému informací
dopravních značek*
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation* a mapová data obsahují informace
o rychlostních kamerách, řidič může být akusticky varován, pokud se přiblíží k rychlostní
kameře.
Informační systém dopravních značek (RSI98)
může mít v jistých situacích omezení.
Příklady situací, kdy může dojít k omezení
funkčnosti systému:
Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:
1.
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:
2. Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – rychlostní kamera, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu
rychlostní kamery.
1.
Související informace
Aktivace zvukového varování
v souvislosti s varováním k rychlosti
V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2. Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – dopravní značka, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu.
Je-li aktivována funkce Zvukové varování –
dopravní značka, řidič je varován, když jede
směrem ke vjezdu označenému jednosměrným provozem/zákazem vjezdu.
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
•
Varování k maximální rychlosti a varování
o rychlostních kamerách ze systému informací o dopravních značkách* (str. 348)
•
Omezení systému informací dopravních
značek* (str. 350)
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Značky umístěné vysoko nad cestou
Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně
umístěné značky
•
značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami
•
digitální mapy cest99 jsou zastaralé,
nepřesné nebo neobsahují informace
o rychlosti100.
POZNÁMKA
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek* k dispozici pouze v kombinaci
se systémem Sensus Navigation*.
98 Road Sign Information
99 Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation*.
100Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.
350
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Funkce RSI může interpretovat některé
druhy nosičů na jízdní kola (které jsou připojeny k elektrické zásuvce na přívěsy) jako
připojený přívěs. V těchto případech se na
displeji řidiče mohou zobrazovat nesprávné
informace o rychlosti.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Driver Alert Control
Funkce Driver Alert Control (DAC) může
pomoci upoutat pozornost řidiče, když při
řízení začne ztrácet koncentraci, např. začíná
být rozptýlený nebo začne usínat.
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice. Funkce není určena
pro městský provoz.
Tato funkce se aktivuje, když rychlost stoupne
nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
Pokud se chování během
jízdy stává zřetelně nekonzistentním, řidiče upozorní na
displeji řidiče tento symbol
a současně se ozve zvukový
signál a zobrazí se textová
zpráva Čas na přestávku.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách*
(str. 344)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Vozidlo jede v jízdním pruhu chaoticky.
Systém DAC zjišťuje polohu vozidla v jízdním pruhu.
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává úsek na vozovce s pohyby
volantu.
Pokud do výbavy vozidla patří Sensus
Navigation* a je aktivována funkce Navádění
na odpočívadlo, zobrazují se také návrhy
míst, kde je vhodné udělat si přestávku.
Varování je po chvíli opakováno, jestliže se
chování během jízdy nezlepší.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 351
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Funkce Driver Alert Control by se neměla
používat k prodloužení doby jízdy. Místo
toho by si měl řidič naplánovat pravidelné
přestávky a měl by si pořádně odpočnout.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
VAROVÁNÍ
Alarm ze systému Driver Alert Control musí
být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/
ospalá řidička si obvykle není vědom/
vědoma svého stavu.
Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:
•
•
Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo
a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu nebo jiných stimulantů.
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
352
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace a deaktivace systému Driver Alert
Control (str. 352)
•
Výběr navádění na odpočívadlo v případě
varování s funkcí Driver Alert Control
(str. 353)
•
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 353)
Aktivace a deaktivace systému
Driver Alert Control
Funkci Driver Alert Control (DAC) lze aktivovat nebo deaktivovat.
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte My Car
Alert Control.
IntelliSafe
Driver
3. Vyberte nebo zrušte výběr položky
Varování v případě nepozornosti, čímž
aktivujete resp. deaktivujete funkci.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (str. 351)
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 353)
PODPORA ŘIDIČE
Výběr navádění na odpočívadlo
v případě varování s funkcí Driver
Alert Control
Ve vozidlech se systémem Sensus
Navigation* řidič může aktivovat průvodce,
který automaticky navrhne vhodné místo
k odpočinku, jakmile systém Driver Alert
Control (DAC) vydá varování.
Je možné nastavit, zda se funkce Navádění
na odpočívadlo má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Omezení funkce Driver Alert
Control
Funkce Driver Alert Control (DAC) může mít
v jistých situacích omezení.
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
IntelliSafe
na vozovce s vyjetými kolejemi.
VAROVÁNÍ
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte My Car
Alert Control.
ve velmi silném bočním větru
V některých případě se chování řidiče
nezmění, i když je unavený - například,
když používá funkci Pilot Assist*. V tomto
případě systém DAC nevydá varování.
Driver
Proto je nezbytné vždy zastavit a odpočinout si při sebemenším pocitu únavy, a to
bez ohledu na to, zda funkce vydala varování.
3. Vyberte nebo zrušte výběr položky
Navádění na odpočívadlo, čímž aktivujete resp. deaktivujete funkci.
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Systém Lane Keeping Aid (LKA101) pomáhá
řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách a dálnicích náhodně dostane
mimo jízdní pruh.
Systém Lane Keeping Aid zajede s vozidlem
zpět do jízdního pruhu a/nebo řidiče upozorní
zvukový signál nebo vibrace volantu.
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami.
Na úzkých cestách se může stát, že tato
funkce nebude k dispozici. V tomto případě
systém přejde do pohotovostního režimu. Tato
funkce je opět k dispozici, jakmile je cesta
dostatečně široká.
Související informace
•
•
Driver Alert Control (str. 351)
POZNÁMKA
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 353)
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
101 Lane
Keeping Aid
Driver Alert Control (str. 351)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního pruhu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 353
PODPORA ŘIDIČE
||
aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu
působením mírné síly na řízení ve volantu.
•
Funkce Varování je aktivována: Pokud má
vozidlo přejet přes jízdní pruh, řidiče upozorní vibrace ve volantu.
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Dále lze aktivovat současně asistenci řízení
i varování.
POZNÁMKA
Asistent jízdních pruhů řídí vozidlo zpět do jízdního
pruhu.
Asistent jízdních pruhů s vibracemi ve volantu.
V závislosti na nastavení funguje asistent jízdních pruhů následovně:
•
354
Funkce Asistent je aktivována: Jakmile se
vozidlo přiblíží čáře jízdního pruhu, funkce
Pokud je zapnuté směrové světlo/blikač,
asistent jízdních pruhů nedělá korekce
řízení a nevydává výstrahu.
PODPORA ŘIDIČE
Asistent jízdních pruhů nezasáhne
Pokud řidič postupuje podle pokynu k zahájení
řízení, funkce přejde do pohotovostního
režimu a zobrazí se tato zpráva:
• Lane Keeping Aid Připraven až do
zásahu do řízení
Potom tato funkce nebude k dispozici do
doby, než řidič začne vozidlo znovu řídit.
Související informace
•
•
•
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 356)
V některých případech asistent jízdních pruhů
umožní přejet boční čáry bez zásahu do řízení
a bez varování - např. při použití směrových
světel nebo při průjezdu zatáčkami.
•
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
(str. 357)
Aby asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu fungovala, řidič musí mít ruce na
volantu, což systém průběžně sleduje.
Funkce Lane Keeping Aid (LKA) (LKA102) je
dodávána na přání - řidič může tuto funkci
aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace/deaktivace asistenta pro udržování jízdních pruhů (str. 355)
V prudkých vnitřních zatáčkách asistent jízdních
pruhů nereaguje.
Ruce na volantu
Aktivace/deaktivace asistenta pro
udržování jízdních pruhů
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Související informace
•
•
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 353)
Výběr možné asistence pro udržování
v jízdním pruhu (str. 356)
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 356)
Pokud řidič ruce na volantu
nemá, ozve se výstražný signál a zpráva pobídne řidiče,
aby vozidlo aktivně řídil:
• Lane Keeping Aid Zasáhněte do řízení
355
PODPORA ŘIDIČE
Výběr možné asistence pro
udržování v jízdním pruhu
Omezení funkce udržování
v jízdním pruhu
Řidič si může vybrat, zda má systém Lane
Keeping Aid (LKA103) reagovat, pokud vozidlo
opustí svůj jízdní pruh.
1. V horním zobrazení středového displeje
zvolte Nastavení My Car
IntelliSafe.
V některých situacích může mít asistent jízdních pruhů (LKA104) problém pomáhat řidiči
správně. V tomto případě doporučujeme
funkci vypnout.
Příklady těchto situací:
2. V případě Režim Lane Keeping Aid
zvolte, jak má funkce reagovat:
• Asistent - zásah do řízení bez varování
řidiče.
• Obojí - řidiče upozorní vibrování
volantu a zásah do řízení.
• Varování - řidiče upozorní pouze vibro-
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním značením
vání volantu.
•
ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení jízdních pruhů
Související informace
•
když posilovač řízení u odporu volantu
závislého na rychlosti funguje s omezeným
výkonem - např. když probíhá chlazení
kvůli přehřátí.
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 353)
Tato funkce nedokáže detekovat svodidla,
koleje a podobné překážky po stranách
vozovky.
102 Lane
103Lane
104 Lane
356
Keeping Aid
Keeping Aid
Keeping Aid
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
•
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 353)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 264)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy funkce Lane
Assist
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se systému (LKA105).
Pár příkladů.
Symbol
Zpráva
Popis
Sys.podp.řid.
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Snížená funkčnost. Doporučen servis
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Lane Keeping Aid
Zasáhněte do řízení
Lane Keeping Aid
Připraven až do zásahu do řízení
A
Asistence řízení s funkcí LKA nefunguje, pokud řidič nemá ruce na volantu.
Postupujte podle pokynů a řiďte vozidlo.
LKA je nastaven v pohotovostním režimu, dokud řidič nezačne řídit vozidlo
znovu.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
105 Lane
Keeping Aid
}}
357
PODPORA ŘIDIČE
||
Textová zpráva může být vymazána krátkým
uprostřed na klávesnici
stisknutím tlačítka
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
•
358
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 353)
Režim zobrazení pro asistenta jízdních
pruhů (str. 359)
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 356)
PODPORA ŘIDIČE
Režim zobrazení pro asistenta
jízdních pruhů
Není k dispozici
•
•
Asistent jízdních pruhů (LKA106) je vizualizován podle situace symboly na displeji řidiče.
Dále uvádíme několik příkladů
kontrolek a situací, kdy se
zobrazují:
K dispozici
Související informace
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 353)
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 356)
Není k dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu
jsou ŠEDÉ.
Asistent jízdních pruhů nedokáže detekovat
jízdní pruhy, pokud je rychlost příliš nízká nebo
cesta příliš úzká.
Indikace asistence při řízení/varování
K dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou
BÍLÉ.
Asistent jízdních pruhů sleduje jednu nebo obě
čáry jízdního pruhu.
Asistence při řízení/varování - čáry jízdního pruhu
v symbolu jsou BAREVNÉ.
Asistent jízdních pruhů indikuje, že systém
vydává varování a/nebo se pokouší zajet
s vozidlem zpět do jízdního pruhu.
106Lane
Keeping Aid
359
PODPORA ŘIDIČE
Asistent řízení při nebezpečí kolize
VAROVÁNÍ
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi může
pomoci řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo
náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí
do jiného vozidla nebo překážky. Tato funkce
aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.
Funkce obsahuje následující následující dílčí
funkce:
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
•
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části*
•
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:
Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 361)
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 362)
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 363)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 364)
•
Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize (str. 365)
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Rozhodnutí o tom, jak hodně vozidlo řídit,
nese vždy řidič - vozidlo nikdy nesmí převzít kontrolu.
Související informace
•
•
360
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivace/deaktivace asistence řízení v případe rizika kolize (str. 361)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace asistence
řízení v případe rizika kolize
POZNÁMKA
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
Funkce asistence řízení je příplatková - řidič
může tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
•
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. Asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky může pomoci řidiči snížit riziko, že
vozidlo náhodou vyjede z vozovky - tato dílčí
funkce aktivně řídí vozidlo zpět na cestu.
U této funkce lze aktivovat zásah ve dvou
úrovních:
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
•
•
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována,
jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Tato funkce se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru107.
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
Pouze asistence řízení
Asistence řízení s aktivací brzd
Pouze asistence řízení
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 360)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 364)
Zásah s asistentem řízení.
107 Na
některých trzích se znovu aktivuje stejné nastavení, které bylo aktivní při vypnutí motoru.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 361
PODPORA ŘIDIČE
||
Asistence řízení s aktivací brzd
aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.
Asistence řízení při riziku čelní
kolize
Související informace
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. V případě rizika čelní kolize může asistence řízení pomoci řidiči, který nedává
pozor a neregistruje, že vozidlo směřuje do
jízdního pruhu v protisměru.
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 360)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 364)
Zásah s asistentem řízení a aktivací brzd.
Aktivace brzd pomáhá v situacích, kdy samotná asistence řízení nestačí. Brzdná síla se
adaptuje automaticky v závislosti na okolnostech sjetí v daný okamžik.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
65-140 km/h (40-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným značením jízdních pruhů/čárami.
362
Tato funkce může pomoci navést vozidlo zpět do
původního jízdního pruhu.
Okolojedoucí vozidla
Kamera detekuje kraje a barevné boční značení silnice. Pokud by vozidlo mělo opustit
krajnici vozidlo, systém vozidlo řídí zpět na
vozovku a pokud zásah do řízení nestačí
k tomu, aby vozidlu zabránil k opuštění
vozovky, aktivují se rovněž brzdy.
Současně, když se aktivuje zásah do řízení, se
aktivuje rovněž kolizní varování podpory řidiče.
Nebude však aktivováno pulzování brzd, které
je součástí systému varování před srážkou.
Funkce však nezasahuje s asistentem řízení
ani aktivací brzd, pokud jsou aktivována směrová světla. Pokud funkce zjistí, že řidič vozidlo
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Vaše vozidlo
PODPORA ŘIDIČE
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se
současně přibližuje jiné vozidlo, tato funkce
pomůže řidiči řídit vozidlo zpět do jízdního
pruhu.
Tato funkce však nezasahuje do řízení, pokud
se aktivují směrová světla. Pokud funkce zjistí,
že řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 360)
•
Varování systému podpory řidiče v případě
rizika kolize (str. 300)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 364)
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
vozidlo, tato funkce pomáhá řidiči řídit vozidlo
zpět do jeho jízdního pruhu.
Asistence řízení obsahuje celou řadu dílčích
funkcí. Asistence řízení může, pokud hrozí
kolize do zadní části, pomoci nesoustředěnému řidiči, který si nevšimne, že jeho vozidlo
vyjíždí z jízdního pruhu, když se k němu současně přibližuje jiné vozidlo, a to za ním nebo
z mrtvého úhlu.
Tato funkce může řidiči dokonce pomoci,
pokud řidič záměrně přejíždí z jízdních pruhů,
použije směrová světla, ale nevšimne si, že se
blíží jiné vozidlo.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Světla na venkovních zpětných zrcátkách blikají během zásahu do řízení bez ohledu na to,
zda je funkce BLIS108 aktivována.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 360)
•
•
BLIS* (str. 336)
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 364)
Tato funkce může pomoci řídit vozidlo zpět do
původního jízdního pruhu.
Jiné vozidlo v mrtvém úhlu
Vaše vozidlo
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu a v
mrtvém úhlu je jiné vozidlo, nebo se současně
v sousedním jízdním pruhu přibližuje jiné
108Blind
Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství. 363
PODPORA ŘIDIČE
Omezení asistence řízení v případě
rizika kolize
V jistých situacích funkce může mít omezenou funkčnost a může se, například v následujících případech, stát, že nezasáhne:
• u malých vozidel, např. u motocyklů
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerové a radarové
jednotky vozidla, které mají jistá omezení.
Související informace
•
pokud větší část vozidla se dostala do
sousedního jízdního pruhu
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 360)
•
na cestách/v jízdních pruzích s nezřetelným nebo chybějícím značením jízdních
pruhů
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 361)
•
•
mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h
(37-87 mph)
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 362)
•
•
když posilovač řízení u odporu volantu
závislého na rychlosti funguje s omezeným
výkonem - např. když probíhá chlazení
kvůli přehřátí.
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 363)
Další náročné situace:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
úzké cesty
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
V těchto složitých situacích může mít funkce
problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.
364
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro asistenci
řízení v případě rizika kolize
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se asistence řízení. Pár
příkladů.
Symbol
Zpráva
Popis
Asistent vyhnutí se kolizi
Je-li aktivována funkce, řidiči se zobrazí zpráva informující o aktivaci systému.
Automatický zásah
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize
(str. 360)
•
Omezení asistence řízení v případě rizika
kolize (str. 364)
365
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
Funkce parkovací asistence pomáhá řidiči při
manévrování v úzkých prostorech. Indikuje
vzdálenost k překážce zvukovým signálem
a grafikou na středovém displeji.
Zvukový signál upozorňující na překážky
vpředu a po stranách je aktivní, když se
vozidlo pohybuje, a vypne se, pokud vozidlo
stojí déle než cca. 2 sekundy. Zvukový signál
pro překážky vzadu zní také, když vozidlo stojí.
VAROVÁNÍ
Při vzdálenosti do cca. 30 cm (1 stopa) od překážky vzadu nebo před vozidlem je tón konstantní a současně se zaplní pole aktivního snímače k symbolu vozidla.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Při vzdálenosti do cca. 25 cm (0,8 stop) od
překážky do stran tón pulzuje intenzivně
a políčko aktivního sektoru změní barvu
z ORANŽOVÉ na ČERVENOU.
Zobrazení obrazovky ukazující zóny překážky
a sektory snímačů.
Středový displej zobrazuje situaci v souvislosti
s vozem a detekovanými překážkami.
Zvýrazněný sektor označuje umístění překážky. Čím je symbol vozu blíže zvýrazněnému
políčku sektoru vpředu/vzadu, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.
366
Hlasitost signálu parkovací asistence lze upravit, když signál zní, pomocí tlačítka [>II] na
středové konzole. Nastavení lze rovněž provést v položce Nastavení nabídky hlavního
zobrazení.
POZNÁMKA
S výjimkou sektoru nejblíže symbolu
vozidla jsou zvuková varování vydávána
pouze v případě objektů, které se nacházejí
přímo v dráze vozidla.
Související informace
•
•
Systém podpory řidiče (str. 264)
Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu
a po stranách* (str. 367)
Boční sektory mění barvu se zkracující se
vzdáleností mezi vozidlem a předmětem.
•
Aktivace/deaktivace systému parkovací
asistence* (str. 368)
Čím je vzdálenost k překážce menší, tím
rychleji signál zní. Jiný zvuk audiosystému je
automaticky ztišen.
•
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
(str. 370)
•
Omezení parkovacího asistenta (str. 368)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistence
vpředu, vzadu a po stranách*
Aktivní parkovací asistence se chová různě
podle toho, na jaké straně se vozidlo přibližuje k překážce.
POZNÁMKA
Parkovací asistence se vypne, pokud se
aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve
voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Vpředu
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Rozsah měření je cca. 1,5 m (5 stop) za vozidlem.
Při couvání s přívěsem připojeným k elektrickému systému vozidla se asistence při parkování dozadu automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs Volvo,
možná budete muset parkovací asistenci
manuálně vypnout, aby senzory na přívěs
nebo nosič nereagovaly.
Couvání
Po stranách
Výstražný signál vydává konstantní tón při méně než
cca. 30 cm (1 stopa) k překážce.
Přední detektory systému parkovací asistence
se aktivují automaticky po nastartování
vozidla. Jsou aktivní při rychlostech
pod 10 km/h (6 mph).
Rozsah měření je cca. 80 cm (2,5 stop) před
vozidlem.
Výstražný signál vydává konstantní tón při méně než
cca. 30 cm (1 stopa) k překážce.
Snímače couvání se aktivují, pokud se vozidlo
rozjede dozadu bez zařazeného převodového
stupně nebo pokud se zařadí zpětný chod.
Výstražný signál pulzuje intenzivně při méně než
cca. 25 cm (0,8 ft) k překážce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 367
PODPORA ŘIDIČE
||
Boční snímače parkovací asistence se aktivují
automaticky při nastartování motoru. Jsou
aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).
Měřit se začíná cca. 25 cm (0,8 stop) po stranách.
Detekční dosah bočních snímačů se však výrazně zvětší, pokud stoupne úhel natočení předních kol a při natočení volantu je detekována
překážka, která se nachází do cca. 90 cm
(3 stop) napříč za vozidlem nebo před vozidlem.
Aktivace/deaktivace systému
parkovací asistence*
Funkci parkovacího asistenta lze aktivovat/
deaktivovat.
Detektory předního a bočního parkovacího asistenta jsou aktivovány automaticky při nastartování motoru. Zadní detektory se aktivují,
pokud se vozidlo rozjede dozadu nebo pokud
se zařadí zpětný chod.
K aktivování a deaktivování
této funkce použijte tlačítko
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 366)
Pole snímačů u systému parkovací asistence (str. 376)
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
Omezení parkovacího asistenta
Systém parkovací asistence nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace a může mít
tedy v některých případech omezenou funkčnost.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení systému parkovacího asistenta:
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem
k vozidlům v protisměru.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Ve vozidlech vybavených kamerou aktivní
parkovací asistence* lze ze zobrazení příslušné
kamery také aktivovat a deaktivovat aktivní
parkovací asistenci.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
•
Parkovací asistent* (str. 366)
Omezení parkovacího asistenta (str. 368)
nost.
Pokud se zobrazí tento
symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola
nebo podobné zařízení,
které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte
couvání zvýšenou pozor-
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté,
a upozorňuje na možnost překážek.
368
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty např. vyčnívající nakládací rampy.
•
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje
se při měření vzdálenosti k předmětu za
vozidlem výčnělek pro tažné zařízení.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 366)
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože informace ze
senzorů nejsou v těchto situacích vždy
spolehlivé.
DŮLEŽITÉ
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
* Volitelná výbava/příslušenství. 369
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro parkovací
asistenci
řidiče a/nebo na středovém displeji. Pár příkladů.
Symboly a zprávy pro systém parkovacího
asistenta se mohou zobrazovat na displeji
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Není k dispozici, doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
370
Parkovací asistent* (str. 366)
Omezení parkovacího asistenta (str. 368)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera*
Tažn.zař.* - aktivuje/deaktivuje naváděcí
linie pro tažné zařízení*110
Kamera parkovací asistence může pomoci
řidiči při manévrování v úzkých prostorech.
Indikuje vzdálenost k překážkám obrázkem
z kamery a grafikou na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta představuje
podpůrnou funkci, která se aktivuje automaticky při zařazení zpětného chodu nebo
manuálně na středovém displeji.
CTA* - aktivuje/deaktivuje systém Cross
Traffic Alert
Překážky a předměty mohou být vozidlu blíže,
než se zdají na obrazovce.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem
k vozidlům v protisměru.
Příklad zobrazení kamery.
Přiblížit109 - přiblížení/oddálení
Pohled 360°* - aktivuje/deaktivuje
všechny kamery
PAS* - aktivuje/deaktivuje systém parkovací asistence
Čáry - aktivuje/deaktivuje linie parkovací
asistence
109Naváděcí linie se při přiblížení vypnou.
110 Není k dispozici pro všechny modely a
trhy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 371
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
•
Aktivace kamery parkovacího asistenta
(str. 377)
Umístění kamery parkovacího
asistenta a sledované oblasti*
•
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího
asistenta (str. 379)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Tato funkce zobrazí kombinovaný pohled
360° a samostatné pohledy z každé ze čtyř
kamer: ze zadní, přední, levé a pravé kamery.
•
•
Parkovací asistent* (str. 366)
Cross Traffic Alert* (str. 340)
Související informace
•
•
372
Systém podpory řidiče (str. 264)
Umístění kamery parkovacího asistenta
a sledované oblasti* (str. 372)
•
Čáry parkovací asistence pro kameru
parkovací asistence* (str. 374)
•
Pole snímačů u systému parkovací asistence (str. 376)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Je-li vozidlo vybaveno systémem Systém
parkovacího asistenta*, vzdálenost k detekovaným překážkám zobrazují barevná pole
v různých barvách.
Výhled 360°*
Vpředu
Kamery lze aktivovat automaticky nebo
manuálně.
Couvání
"Zorné pole" parkovacích kamer s přibližným pokrytím.
Přední parkovací kamera se nachází v mřížce chladiče.
Funkce Pohled 360° aktivuje všechny parkovací kamery, přitom na středovém displeji se
současně ukazují čtyři strany vozidla. Díky
tomu může řidič při popojíždění nízkou
rychlostí pozorovat okolí vozidla.
Přední kamera může pomoci při výjezdu po
cestě s omezeným výhledem do stran, například, při projíždění kolem vysokých živých
plotů. Je aktivní při rychlostech do 25 km/h
(16 mph) - poté se přední kamera vypne.
Z výhledu 360° lze zobrazení každé kamery
aktivovat samostatně:
•
Klepněte na obrazovce do "zorného pole"
příslušné kamery, například, klepněte na
povrch před nebo nad přední kameru.
Symbol kamery na symbolu
vozidla na středovém displeji
indikuje, která z kamer je
aktivní.
Couvací kamera se nachází nad registrační značkou.
Couvací kamera zobrazuje široký prostor za
vozidlem. U některých modelů je v některých
případech vidět také část nárazníku a tažné
zařízení.
Pokud vozidlo nedosáhne rychlost 50 km/h
(30 mph), ale rychlost klesne pod 22 km/h
(14 mph) do 1 minuty po zhasnutí přední
kamery, kamera se znovu aktivuje.
Na středovém displeji mohou objekty vypadat
oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je
naprosto v pořádku.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 373
PODPORA ŘIDIČE
||
Boky
Čáry parkovací asistence pro
kameru parkovací asistence*
Kamery parkovací asistence označují polohu
vozidla vzhledem k okolí pomocí naváděcích
linií zobrazovaných na obrazovce.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na
pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při
zatáčení.
Naváděcí linie parkovacího asistenta zahrnují
vyčnívající díly, např. tažnou tyč, zrcátka na
dveřích a rohy vozidla.
POZNÁMKA
Boční kamery se nacházejí ve zpětných zrcátkách na
dveřích.
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry
parkovacího asistenta na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry parkovacího asistenta, pokud je k vozidlu
elektricky připojen systém přívěsu.
•
Při přiblížení se parkovací čáry nezobrazují.
Boční kamery mohou zobrazit, co se nachází
podél boku vozidla.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 371)
Aktivace kamery parkovacího asistenta
(str. 377)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Příklad linií parkovací asistence.
Naváděcí linie zobrazují plánovanou trasu pro
vnější rozměry vozidla v případě volantu natočeného do daného úhlu - tím se může usnadnit rovnoběžné parkování, couvání v úzkých
místech a připojování přívěsu.
374
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
•
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno
zobrazení zadní kamery, na monitoru
se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když během popojíždění couváte,
nezapomeňte na prostor po stranách
a před vozidlem.
•
Totéž platí opačně - všimněte si, co se
stane se zadní částí vozidla, pokud
vyberete zobrazení přední kamery.
•
Upozorňujeme, že čáry parkovacího
asistenta zobrazují nejkratší cestu.
Proto věnujte zvýšenou pozornost
bokům vozidla tak, aby boky vozidla
nenajely/nenarazily při otáčení volantu
během jízdy dopředu a aby přední část
nenajela/nenarazila při otáčení volantu
během couvání.
Linie parkovací asistence ve výhledu 360°*
Naváděcí linie pro tažné zařízení*
Výhled do 360° a naváděcí linie parkovacího asistenta.
V zobrazení 360° se naváděcí linie zobrazují
vzadu, vpředu a po stranách vozidla (v závislosti na směru jízdy):
•
•
Při jízdě dopředu: Přední naváděcí linie
Při couvání: Boční a couvací naváděcí linie
Pokud je zvolena přední nebo zadní kamera,
linie parkovací asistence se zobrazují bez
ohledu na směr jízdy vozidla.
Pokud je zvolena jedna boční kamera, při couvání se mohou zobrazit linie parkovacího asistenta.
Tažné zařízení s naváděcími liniemi.
Tažn.zař. - aktivuje se naváděcí linie pro
tažné zařízení.
Přiblížit - přiblížení/oddálení.
Kamera může usnadnit připojení přívěsu tím,
že zobrazí naváděcí linii představující plánovanou "dráhu" tažného zařízení k přívěsu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 375
PODPORA ŘIDIČE
||
1.
Stiskněte tlačítko Tažn.zař. (1).
> Zobrazí se linie parkovacího asistenta
pro předpokládanou "dráhu" tažného
zařízení - současně zmizí linie parkovacího asistenta pro vozidlo.
Naváděcí linie pro vozidlo i tažnou tyč
nelze zobrazit současně.
Pole snímačů u systému parkovací
asistence
Je-li vozidlo vybaveno parkovací asistencí*,
vzdálenost ukazují barevná políčka v 360°
pohledu, a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.
Pole pro přední a couvací snímače
2. Pokud je zapotřebí přesnější manévrování,
stiskněte Přiblížit (2).
> Pohled z kamery se přihlíží.
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 371)
Umístění kamery parkovacího asistenta
a sledované oblasti* (str. 372)
Pole pro snímače pro jízdu dopředu a pro couvání mění barvu s klesající vzdálenosti k překážce - ze ŽLUTÉ přes ORANŽOVOU na ČERVENOU.
Barva pole couvání
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
Barva pole jízda dopředu
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6–0,8 (2,0–2,6)
•
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Oranžová
0,3–0,6 (1,0–2,0)
•
Tažná tyč* (str. 444)
Červená
0-0,3 (0-1,0)
U ČERVENÝCH polí snímačů zvukový signál
přestane pulzovat a bude znít nepřerušovaně.
Obrazovka rovněž ukazuje barevná polička snímače
na symbolu vozidla.
376
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pole snímačů do stran
Výstražné signály závisejí na plánované trase
vozidla. Proto, když je volant vytočený, může
se, například, aktivovat varování pro překážky
diagonálně před vozidlem nebo diagonálně za
vozidlem, nejen přímo vpředu nebo přímo
vzadu.
Pole zadního snímače na pravé straně
Sektor překážky v plánované trase vozidla
při couvání - závisí na úhlu natočení
volantu.
Barva bočních polí se mění se zkracující se
vzdálenosti k překážce z ORANŽOVÉ na ČERVENOU
Barva bočních polí
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,25–0,9 (0,8–3,0)
Červená
0–0,25 (0–0,8)
Aktivace kamery parkovacího
asistenta
Kamera parkovacího asistenta se aktivuje
automaticky při zařazení zpětného chodu
nebo manuálně pomocí jednoho z funkčních
tlačítek na středovém displeji.
Zobrazení kamery při couvání
Při zařazení zpětného chodu ukazuje obrazovka pohled do 360°, pokud kamera naposledy používala tento pohled nebo pohled do
stran. Jinak ukazuje výhled dozadu.
Výhled kamery při manuální aktivaci
kamery
Aktivujte parkovací kameru
pomocí tohoto tlačítka
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
V případě ČERVENÝCH políček sektoru akustický signál se změní z pulzujícího na intenzivně pulzující.
Sektory parkovacích snímačů, ve kterých lze detekovat překážky.
Pole předního snímače na levé straně
Sektor překážky v plánované trase vozidla
při jízdě dopředu - závisí na úhlu natočení
volantu
Sektor s ČERVENOU barvou políčka
a intenzivně pulzující tón
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 366)
Parkovací kamera* (str. 371)
Umístění kamery parkovacího asistenta
a sledované oblasti* (str. 372)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
Obrazovka nejdříve ukáže
naposledy používaný výhled
z kamery. Nicméně, po každém nastartování
motoru se původní výhled do strany nahradí
výhledem 360° a místo původního přiblíženého výhledu dozadu se zobrazí výhled
dozadu.
•
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Automatická deaktivace kamery
Výhled dopředu zhasne při rychlosti 25 km/h
(16 mph), aby řidič nebyl rozptylován. Znovu
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 377
PODPORA ŘIDIČE
||
se aktivuje automaticky, pokud rychlost klesne
pod 22 km/h (14 mph) do 1 minuty, a to pod
podmínkou, že nedošlo k překročení rychlosti
50 km/h (31 mph).
Ostatní zobrazení kamery zhasnou při 15 km/h
(9 mph) a neaktivují se znovu.
Související informace
•
•
•
378
Parkovací kamera* (str. 371)
Omezení parkovacího asistenta (str. 368)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro kameru
parkovacího asistenta
řidiče a/nebo na středovém displeji. Pár příkladů.
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího
asistenta se mohou zobrazovat na displeji
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování a označení prostoru.
Kamera je vypnuta.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Není k dispozici, doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 371)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
* Volitelná výbava/příslušenství. 379
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent*
VAROVÁNÍ
(PAP111)
Aktivní parkovací asistent
může
pomoci řidiči manévrovat s vozidlem během
parkování. Funkce může rovněž pomoci
s řízením při vyjíždění z rovnoběžného parkování.
Tato funkce nejdříve zkontroluje, zda je místo
dost velké a v kladném případě pomáhá řidiči
řídit vozidlo na toto místo.
•
Funkce představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí
a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v Uživatelské příručce, které
souvisejí s touto funkcí, a seznámit se
se všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět
před tím, než začne systém používat.
•
Funkce podpory řidiče nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí
s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Na středovém displeji se zobrazují prostřednictvím symbolů, grafiky a textu jednotlivé
operace, které se mají provést, a informace
o tom, kdy se tyto operace mají provést.
•
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného
vozidla s parkovací asistencí* (str. 384)
•
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 385)
•
Zprávy aktivní parkovací asistence*
(str. 387)
Související informace
•
•
•
111
380
Systém podpory řidiče (str. 264)
Možnosti parkování s aktivní parkovací
asistencí* (str. 381)
Použití aktivního parkovací asistenta*
(str. 381)
Park Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Možnosti parkování s aktivní
parkovací asistencí*
Kolmé parkování
Park Assist Pilot (PAP112) lze použít u kolmého i rovnoběžného parkování.
Rovnoběžné parkování
Použití aktivního parkovací
asistenta*
Aktivní parkovací asistence (PAP113) pomáhá
řidiči zaparkovat ve třech krocích. Tato funkce
může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího místa.
Tato funkce měří prostor a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
•
Princip, kolmé parkování.
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Princip rovnoběžného parkování.
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
2. Vozidlo je během couvání řízeno a zajíždí
na místo popojížděním dopředu a dozadu.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
POZNÁMKA
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
Při opuštění parkoviště lze funkci
Vyparkujte použít jen pro rovnoběžně
zaparkovaná vozidla - tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
3. Vozidlo vjede na místo popojížděním
dopředu a dozadu.
Pomocí funkce Vyparkujte může vozidlo
zaparkované rovnoběžně využít funkci vyjetí
z parkovacího místa.
Assist Pilot
•
•
postupovat podle pokynů na středovém
displeji
řadit (dopředu/dozadu) - zvukový signál
informuje řidiče, že by měl přeřadit
regulovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a stát.
Když se mají provést jednotlivé kroky, na středovém displeji se zobrazí symboly, grafiky a/
nebo text.
Funkci lze aktivovat po nastartování motoru,
jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
•
K vozidlu není připojen přívěs
Rychlost vozidla je nižší než 30 km/h
(20 mph).
Související informace
•
•
112 Park
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
sledovat, co se děje kolem vozidla
Aktivní parkovací asistent* (str. 380)
Opuštění rovnoběžně zaparkovaného
vozidla s parkovací asistencí* (str. 384)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 381
PODPORA ŘIDIČE
||
Při parkování nejezděte rychleji než 30 km/h
(20 mph).
POZNÁMKA
Když funkce hledá místo k zaparkování,
vzdálenost mezi vozidlem a místem
k zaparkování by měla být 0,5-1,5 m
(1,6-5,0 stop).
Parkování s aktivním parkovacím
asistentem
Funkce zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
Princip vyhledávání u rovnoběžného parkování.
3. Vozidlo je ustaveno na místo - systém
může potom vyžadovat, aby řidič přeřadil
a brzdil.
POZNÁMKA
Funkce vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě
potřeby lze však vozidlo zaparkovat na ulici
také na straně řidiče:
Je přístupna rovněž ze zobrazení kamery.
113 Park
382
•
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Assist Pilot
2. Buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile
vás grafika a zpráva na středovém displeji
informuje, že bylo nalezeno vhodné místo
k zaparkování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
3. Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé
parkování a zařaďte zpětný chod.
Vyhledání a změření parkovacích míst
Funkci lze aktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji.
•
•
Klepněte na tlačítko Zaparkovat v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.
> Funkce vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně velké.
1.
Princip vyhledávání u kolmého parkování.
Aktivujte směrové světlo na straně
řidiče - systém vyhledá místo k zaparkování na této straně vozidla.
PODPORA ŘIDIČE
Couvání na parkovací místo
2. Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se
nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji
než 7 km/h (4 mph).
3. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na
středovém displeji.
POZNÁMKA
•
•
Princip couvání při rovnoběžném parkování.
•
Je-li funkce aktivována, pusťte volant.
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
Aby byl výsledek optimální, počkejte,
než se volant dotočí, a potom se rozjeďte dozadu/dopředu.
Zajetí s vozidlem na parkovací místo
Princip umístění při kolmém parkování.
1.
Volicí páku přesuňte do polohy řazení dle
pokynu systému. Počkejte, až se volant
otočí a pomalu jeďte dopředu.
2. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na
středovém displeji.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte
dozadu.
4. Buďte připraveni zabrzdit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na
středovém displeji.
Princip couvání při kolmém parkování.
1.
Zkontrolujte, zda prostor za vozem je
prázdný, a zařaďte zpětný chod.
Princip umístění při rovnoběžném parkování.
Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika
a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno.
Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu.
To, zda je vozidlo správně zaparkováno,
dokáže určit pouze řidič.
}}
383
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá aktivní parkovací
asistence (PAP114), výstražná vzdálenost je
kratší než v případě, kdy senzory používá
parkovací asistent.
Opuštění rovnoběžně
zaparkovaného vozidla s parkovací
asistencí*
Funkce Vyparkujte může pomoci řidiči vyjet
z parkovacího místa, když je vozidlo rovnoběžně zaparkováno.
POZNÁMKA
Automatické brzdění během parkování
Při opuštění parkoviště lze funkci
Vyparkujte použít jen pro rovnoběžně
zaparkovaná vozidla - tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
Pokud parkovací senzory zjistí během parkování před vozidlem nebo za vozidlem vozidlo
nebo chodce v plánované trase, vozidlo automaticky brzdí až do zastavení.
Na displeji řidiče se potom objeví vyskakovací
zpráva, kde řidič klepnutím na možnost Zrušit
může parkování zrušit, nebo klepnutím na
možnost Pokračovat může v parkování pokračovat.
Funkce Vyparkujte se aktivuje v zobrazení funkcí na
středovém displeji nebo
v zobrazení kamery.
Po výběru možnosti Pokračovat pokračujte
následovně:
–
Zkontrolujte, zda je v okolí vozidla dostatek místa, a pokračujte podle pokynů na
středovém displeji. Například:
Pokud chcete pokračovat – Mírně
přidávejte plyn směrem od objektu.
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 380)
1.
Upozorňujeme, že po dokončení funkce volant
může "skočit" zpět - možná potom řidič bude
muset, aby vyjel z parkovacího místa, otočit
volantem zpátky na maximální úhel natočení
řízení.
Pokud funkce vyhodnotí, že řidič může vyjet
z parkovacího místa bez dalšího popojíždění,
funkce se vypne, a to i když se řidič domnívá,
že vozidlo je stále na parkovacím místě.
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 380)
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 385)
ZELENÉ tlačítko - funkce je aktivována.
ŠEDÉ tlačítko - funkce je deaktivována.
Klepněte na tlačítko Vyparkujte v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve
kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 385)
114 Park
384
•
•
3. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud
vás k tomu vyzve grafika a zpráva na středovém displeji - postupujte podle pokynů
stejně jako při parkování.
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení aktivního parkovacího
asistenta*
Parkování se přeruší
Aktivní parkovací asistence (PAP115) nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace
a může mít tedy omezenou funkčnost.
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
VAROVÁNÍ
•
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
pokud řidič stiskne na středovém displeji
Zrušit
Za jistých okolností se může stát, že
funkce nedokáže najít místo k zaparkování
- jedním z důvodů je skutečnost, že
dochází k interferenci se snímači z vnějších
zdrojů zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.
•
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
pokud se aktivuje ABS nebo elektronické
řízení stability - například, když vozidlo
začne na kluzké cestě prokluzovat
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
•
Nezapomeňte, že přední část vozidla
může při parkování vybočit směrem
k vozidlům v protisměru.
•
když posilovač řízení u odporu volantu
závislého na rychlosti funguje s omezeným
výkonem - např. když probíhá chlazení
kvůli přehřátí.
DŮLEŽITÉ
•
Při výpočtu parkovacího manévru nejsou
zohledněny předměty, které se nacházejí
nad prostorem detekce snímači v důsledku toho může funkce vybočit na
parkovací místo příliš brzy - proto se těmto
místům vyhýbejte.
Parkovací sekvence se přeruší:
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
pokud parkovací senzory zjistí během
parkování před vozidlem nebo za vozidlem
vozidlo nebo chodce v plánované trase,
vozidlo automaticky brzdí až do zastavení.
Je-li to možné, zpráva na středovém displeji
uvede důvod přerušení parkovací sekvence.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Odpovědnost řidiče
Řidič musí mít na paměti, že funkce představuje pouhou pomůcku. Nejedná se o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič proto
musí být připraven parkování zastavit.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení aktivního parkovacího asistenta:
115 Park
Assist Pilot
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 385
PODPORA ŘIDIČE
||
Při parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
Pokud jedno kolmo zaparkované vozidlo
vyčnívá více než ostatní vozidla, může se
stát, že systém některá kolmá parkovací
místa nezaregistruje nebo nenabídne.
•
Funkce je určena k parkování v rovných
úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách
a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s možnými parkovacími místy,
když funkce měří prostor.
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost vždy řidič.
•
Nepoužívejte tuto funkci, pokud máte
nasazené sněhové řetězy nebo používáte
rezervní kolo.
•
Nepoužívejte tuto funkci, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
Související informace
V případě hustého deště nebo sněžení
může systém místo k zaparkování změřit
chybně.
•
•
•
•
•
Během hledání a kontrolního proměřování
parkovacího místa se může stát, že funkce
nevezme v úvahu předměty, které se
nacházejí na parkovacím místě hluboko.
•
Někdy se nedá zaparkovat v úzkých ulicích, protože prostor nestačí k manévrování.
•
Používejte schválené pneumatiky116 se
správným tlakem huštění, které mají vliv
na to, zda funkce dokáže vozidlo zaparkovat.
•
Funkce vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně
zaparkována, mohou se pneumatiky
a ráfky kol na vozidle poškodit o obrubník.
116 "Schválené
386
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 380)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 264)
Omezení kamerové a radarové jednotky
(str. 317)
pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy aktivní parkovací asistence*
Zprávy pro aktivní parkovací asistenci
(PAP117) se mohou zobrazovat na displeji
řidiče a/nebo na středovém displeji. Pár příkladů.
Zpráva
Popis
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měl by být kontaktován servisA.
Není k dispozici, doporučen servis
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým
stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici
na volantu vpravo.
Pokud se zpráva zobrazuje stále, kontaktujte
servisA.
Související informace
•
•
117
Aktivní parkovací asistent* (str. 380)
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 385)
Park Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství. 387
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nastartujte vozidlo
Startování vozidla:
Vozidlo se startuje startovacím tlačítkem
vedle volantu, když se dálkový ovladač s klíčem nachází v prostoru pro cestující.
1.
Dálkový ovladač s klíčem musí být ve
vozidle. U vozidel s funkcí Passive Start se
klíč musí nacházet v přední části prostoru
pro cestující. Pokud do výbavy vozidla
patří zamykání/odemykání bez klíče*, klíč
může být kdekoliv ve vozidle.
2. Sešlápněte brzdový pedál na doraz1.
U vozidel s automatickým řazením musí
být zařazena poloha P nebo N. U vozidel
s manuálním řazením se řadicí páka musí
nacházet v neutrálu a musí být sešlápnutý
spojkový pedál.
3. Stiskněte startovací tlačítko.
Umístění startovacího tlačítka.
VAROVÁNÍ
Než nastartujete:
•
•
•
Připoutejte se bezpečnostním pásem.
Nastavte sedadlo, volant a zrcátka.
Musí být možné sešlápnout brzdový
pedál na doraz.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo umožňuje
startovat bez klíče (Passive Start).
1
390
POZNÁMKA
U vozů se vznětovými motory může chvíli
trvat, než můžete motor nastartovat.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče běží,
dokud nenastartuje motor nebo dokud se
neaktivuje ochrana před přehřátím.
Umístění záložní čtečky.
POZNÁMKA
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí
do záložní čtečky, vedle dálkové čtečky
nesmí být klíče k vozidlu, kovové předměty
ani elektronické přístroje (jako např.
mobilní telefony, tablety, laptopy nebo
nabíječky). Pokud by se u záložní čtečky
nacházelo vedle sebe více klíčů, mohlo by
dojít k jejich vzájemné interferenci.
Chybové zprávy
Pokud se na displeji řidiče zobrazí při startování zpráva Klíč nebyl nalezen,umístěte dálkový ovladač s klíčem vedle záložní čtečky.
Potom zkuste nastartovat vozidlo znovu.
Během jízdy stačí k nastartování motoru stačí stisknout tlačítko.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
•
•
•
Nastavení volantu (str. 182)
Vypnutí vozidla.
Dobíjení z jiné baterie (str. 442)
Vozidlo se vypíná pomocí startovacího tlačítka za volantem.
Výběr režimu zapalování (str. 393)
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový ovladač s klíčem. Dále zkontrolujte,
zda je elektrický systém vozidla v poloze
zapalování 0 - to platí především, pokud
jsou ve vozidle děti.
Umístění startovacího tlačítka.
Pokud chcete vypnout vozidlo:
–
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Související informace
•
•
Vypnutí vozidla. (str. 391)
Možnosti zapalování (str. 392)
Stiskněte startovací tlačítko - vozidlo se
vypne.
Pokud se volicí páka u vozidel s automatickou
převodovkou nenachází v poloze P nebo
pokud vozidlo jede setrvačností:
–
Stiskněte startovací tlačítko a držte je
stisknuté, dokud se vozidlo nevypne.
Související informace
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Možnosti zapalování (str. 392)
Nastavení volantu (str. 182)
}}
391
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
•
•
Dobíjení z jiné baterie (str. 442)
Možnosti zapalování
Výběr režimu zapalování (str. 393)
Elektrický systém vozidla lze nastavit do
různých poloh resp. úrovní, které rozhodují
o tom, jaké funkce jsou k dispozici.
Pro usnadnění využívání omezeného počtu
funkcí, když je motor vypnutý, lze elektrický
systém ve vozidle nastavit do třech různých
poloh: 0, I a II. Tyto úrovně jsou popisovány
v celé příručce slovy "poloha zapalování".
V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou
dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy
zapalování.
Úroveň
0
Funkce
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměrA.
•
Nastavení elektricky* ovládaných sedadel lze upravit.
•
Lze používat elektricky ovládaná
okna.
•
Spustí se středový displej
a může se používatA.
•
Lze použít systém infotainmentA.
V tomto režimu jsou funkce ovládány podle času a po jisté době se
automaticky vypnou.
392
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Úroveň
I
Funkce
•
Úroveň
II
Mohou být ovládány následující
funkce: panoramatická střecha,
elektricky ovládaná okna, 12V
zásuvka v prostoru pro cestující,
Bluetooth, navigace, telefon,
ventilátor větrání a stěrače čelního okna.
•
Nastavení elektricky ovládaných
sedadel lze upravit.
•
Lze používat 12V zásuvky*
v zavazadlovém prostoru.
•
Systém infotainment se spustí
automaticky, pokud bylo
zapnuté při opuštění vozidla.
Spotřeba proudu v této poloze
zapalování zatěžuje baterii.
Funkce
Výběr režimu zapalování
•
•
Svítí světlomety.
Elektrický systém vozidla lze nastavit do
různých poloh resp. úrovní, které rozhodují
o tom, jaké funkce jsou k dispozici.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Výběr polohy zapalování
•
Aktivují se některé další
systémy. Vyhřívání sedáků
sedadel a zadního okna lze však
aktivovat až po nastartování
vozidla.
V této poloze zapalování je odběr
proudu z baterie příliš velký. Proto
by se tato poloha neměla používat.
A
Aktivuje se také při otevření dveří.
Související informace
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Nastavení volantu (str. 182)
Dobíjení z jiné baterie (str. 442)
Výběr režimu zapalování (str. 393)
Umístění startovacího tlačítka.
•
Poloha zapalování 0 - odemkněte vozidlo
a uložte dálkový ovladač s klíčem do
vozidla.
POZNÁMKA
Pokud chcete nastavit úroveň I nebo II bez
startování motoru, nesešlapujte brzdový
pedál, nebo spojkový pedál u vozidel
s manuálním řazením, když zvolíte tyto
polohy zapalování.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 393
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
•
Poloha zapalování I - Stiskněte startovací
tlačítko a uvolněte.
•
Poloha zapalování II - Stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko na cca. 5 sekund. Potom
tlačítko uvolněte.
•
Zpět do polohy zapalování 0 - Pro
otočení do polohy zapalování 0 z polohy I
a II - Stiskněte startovací tlačítko.
Související informace
•
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Vypnutí vozidla. (str. 391)
Možnosti zapalování (str. 392)
Nastavení volantu (str. 182)
Dobíjení z jiné baterie (str. 442)
Alkoholový zámek*
•
Možnosti zapalování (str. 392)
Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je kalibrován v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Vozidlo má rozhraní pro elektrické připojení
různých značek a modelů alkoholového
zámku, který doporučuje společnost Volvo.
Rozhraní usnadňuje připojení alkoholového
zámku a umožňuje integrované fungování
systému, a to včetně zpráv souvisejících
s alkoholovým zámkem na hlavním displeji
vozidla. Informace o konkrétním alkoholovém
zámku z hlediska výrobce alkoholového zámku
najdete v příručce pro uživatele.
VAROVÁNÍ
Alkoholový zámek představuje pouhou
pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti.
Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to,
aby byl střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Související informace
•
•
•
394
Vypojení alkoholového zámku* (str. 395)
Před nastartováním motoru s alkoholovým
zámkem* (str. 395)
Nastartujte vozidlo (str. 390)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Alkoholový zámek* (str. 394)
Před nastartováním motoru
s alkoholovým zámkem*
Před nastartováním motoru s alkoholovým
zámkem* (str. 395)
Alkoholový zámek se aktivuje automaticky,
jakmile vůz otevřete.
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Nezapomeňte
Možnosti zapalování (str. 392)
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly
co nejpřesnější:
Vypojení alkoholového zámku*
Související informace
V případě nouzové situace a v případě, že
alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový
zámek pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
Informace k deaktivaci přes zámek příslušného alkoholového zámku najdete v samostatných pokynech.
•
•
Aktivace funkce vypojení (Bypass)
POZNÁMKA
•
•
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Každé aktivované vypojení se zaznamenává a ukládá do paměti řídicí jednotky
alkoholového zámku. Vypojení nelze zrušit.
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Na obrazovce se zobrazí zpráva Foukn. do
alcolocku Vynechat?:
•
•
Pokud se zobrazí "Zrušit/Ano" - stisknutím
tlačítka s šipkou vpravo na klávesnici na
volantu vpravo zvolíte vypojení, potom
stiskněte tlačítko O.
Pokud se zobrazí "Ano" - stisknutím tlačítka O zvolte vypojení.
Alkoholový zájem je momentálně vypojen
a vozidlo lze nastartovat.
Související informace
•
•
•
•
Vypojení alkoholového zámku* (str. 395)
Alkoholový zámek* (str. 394)
Nastartujte vozidlo (str. 390)
Možnosti zapalování (str. 392)
Počet vypojení, které lze provést před tím, než
je nutný servisní zásah, volíte při instalaci alkoholového zámku.
* Volitelná výbava/příslušenství. 395
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Funkce brzd
Brzdy se používají ke snížení rychlosti a brání
rozjetí vozidla.
Kromě parkovací brzdy a brzdového pedálu je
vozidlo vybaveno několika funkcemi automatického brzdového asistenta. To může řidiči
usnadnit jízdu, například, tím, že řidič nemusí
držet nohu na brzdovém pedálu, když vůz stojí
na semaforu, startuje do svahu nebo jede ze
svahu dolů.
V závislosti na výbavě vozidla jsou k dispozici
následující funkce automatického brzdění:
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(Auto Hold)
•
Asistent rozjezdu do svahu (Hill Start
Assist)
•
•
•
Automatické brzdění po kolizi
•
•
•
396
Asistent sjíždění svahu* (str. 423)
Nožní brzda
Nožní brzda je součástí brzdové soustavy.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud se poškodí jeden brzdový okruh,
brzdový pedál bude zabírat hlouběji. Pro aplikaci normálního brzdového výkonu bude tedy
nutné vyvinout vyšší tlak na brzdový pedál.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pokud se používá nožní brzda, když neběží
motor, pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí
být vyvinuta větší síla.
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 402)
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být v režimu manuálního řazení brzdy odlehčeny využitím
brzdného účinku motoru. Brzdný účinek
motoru je nejintenzivnější, pokud se používá
při jízdě z kopce stejný převodový stupeň jako
při jízdě do téhož kopce. Pokud jedete z prudkého svahu malou rychlostí, použijte jízdní
režim Off Road* ke zvýšení účinku brzdění
motorem.
Automatické brzdění po kolizi. (str. 404)
Protiblokovací systém brzd
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 403)
Vozidlo je vybaveno brzdami, které nezablokují
kola (ABS2). Tento systém brání zablokování
City Safety
Asistent sjíždění svahu (Hill Descent
Control)*
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 396)
Parkovací brzda (str. 399)
City Safety™ (str. 322)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
kol během brzdění a umožní udržet řízení pod
kontrolou. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální jev.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí výstražná kontrolka poruchy brzd a ABS, došlo v brzdovém systému k chybě.
Po nastartování vozidla a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Při nízké
rychlosti lze provést další automatický test
systému. Test můžete vnímat jako pulsy
v brzdovém pedálu.
•
Je-li hladina v nádržce s brzdovou
kapalinou v tento okamžik v pořádku,
opatrně dojeďte s vozem do nejbližšího
servisu a požádejte o kontrolu brzd doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
•
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete
jet. Musíte zjistit důvod ztráty brzdové
kapaliny.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Zkontrolujte hladinu brzdové
kapaliny. Pokud je hladina nízká,
doplňte brzdovou kapalinu
a zkontrolujte vůz, abyste zjistili
příčinu úniku brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, když je motor nastartován: Automatická kontrola
funkcí.
Související informace
Svítí nepřerušovaně déle než
2 sekundy: Porucha v systému
ABS. Běžná brzdová soustava
normálně funguje. ABS však není
funkční.
•
•
•
•
•
•
•
Zesílení brzdné síly
Systém zesílení brzdné síly (BAS3) pomáhá
zvýšit brzdnou sílu během brzdění a tím může
zkrátit brzdnou vzdálenost.
Tento systém detekuje styl jízdy řidiče a v případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdnou sílu
lze zvýšit až na úroveň, při které se aktivuje
systém ABS. Při uvolnění pedálu se tato
funkce pozastaví.
POZNÁMKA
Je-li systém BAS aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Po uvolnění brzdového pedálu systém
přestane zcela brzdit.
Zesílení brzdné síly (str. 397)
Související informace
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 402)
•
Nožní brzda (str. 396)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 403)
Brzdění na mokrých cestách (str. 398)
Brzdění na sypaných cestách (str. 398)
Údržba brzdového systému (str. 398)
Brzdové světlo (str. 146)
2 Anti-lock Braking System
3 Brake Assist System
397
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Brzdění na mokrých cestách
Brzdění na sypaných cestách
Údržba brzdového systému
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat
se zpožděním.
To se rovněž může stát po opuštění automyčky. V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte větší vzdálenost
od vozidel vpředu.
Při jízdě po solených cestách se na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit
vrstva soli.
Tím se může prodloužit brzdná dráha.
Z tohoto důvodu udržujte skutečně větší bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále
pamatujte na následující:
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění
automyčky brzďte vozidlo intenzivněji.
Brzdové kotouče se potom zahřejí, rychleji se
osuší a jsou chráněny před korozí. Při brzdění
vezměte v úvahu dopravní situaci v okolí.
•
Čas od času zabrzďte, abyste odstranili
vrstvy soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další
jízdy jemně sešlápněte brzdový pedál.
Komponenty brzdového systému pravidelně
kontrolujte, zda nejsou opotřebené.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny
v Záruční a servisní knížce. Vyměněná brzdová
obložení a brzdové kotouče brzdí správně až
po ujetí několika set kilometrů (mil), když se
"usadí". Omezenou schopnost brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním brzdového
pedálu. Společnost Volvo doporučuje montovat výhradně brzdová obložení schválená pro
váš vůz Volvo.
Související informace
•
•
Nožní brzda (str. 396)
Související informace
Brzdění na sypaných cestách (str. 398)
•
•
DŮLEŽITÉ
Nožní brzda (str. 396)
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Brzdění na mokrých cestách (str. 398)
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
398
Nožní brzda (str. 396)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Parkovací brzda
•
Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové polohy. Používá k tomu mechanické
zajištění resp. zablokování dvou kol.
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
(str. 401)
Aktivace a deaktivace parkovací
brzdy
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 402)
Pomocí parkovací brzdy zabraňte rozjetí
vozidla z místa.
Aktivace parkovací brzdy
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické
kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je aktivována parkovací
brzda, parkovací brzda působí pouze na zadní
kola. Pokud je aktivována za jízdy, když se
používá normální nožní brzda, brzda působí na
všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí, brzda
opět působí na zadní kola.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 399)
•
Parkování ve svahu (str. 401)
1.
Potáhněte ovládací prvek nahoru.
> Je-li aktivována parkovací brzda, symbol na displeji řidiče se rozsvítí.
2. Zkontrolujte, zda vozidlo stojí.
Kontrolka na displeji řidiče
Symbol
Popis
Je-li aktivována parkovací brzda,
symbol se rozsvítí.
Pokud symbol bliká, znamená to,
že došlo k poruše. Přečtěte si
zprávu na displeji řidiče.
}}
399
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Automatická aktivace
Parkovací brzda se aktivuje automaticky
•
pokud je vozidlo vypnuté a je aktivována
automatická aktivace parkovací brzdy na
středovém displeji.
•
pokud je v prudkém svahu4 zvolena
poloha převodovky P.
•
pokud je aktivována funkce Auto Hold
(automatické brzdění, když vozidlo stojí) a
• vozidlo stálo dlouhou dobu (5-10
minut)
•
•
řidič vozidlo opustil.
POZNÁMKA
Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých
rychlostech, ozve se zvukový signál.
400
2. V případě automatické převodovky:
Silně sešlápněte pedál brzdy. Zvolte
polohu převodovky D nebo R a sešlápněte
plynový pedál.
V případě manuální převodovky:
Sešlápněte spojkový pedál a zařaďte požadovaný převodový stupeň. Uvolněte spojkový pedál a zrychlete.
> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka
na displeji řidiče zhasne.
je vozidlo vypnuté
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat,
když je vozidlo v pohybu, potáhnutím a podržením ovládacího prvku nahoře. Jakmile se
ovládání uvolní nebo jakmile se sešlápne plynový pedál, brzdění je ukončeno.
4 Platí
Deaktivace parkovací brzdy
pro automatickou převodovku.
POZNÁMKA
Manuální deaktivace
1. Silně sešlápněte pedál brzdy.
2. Stiskněte ovládání směrem dolů.
> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka
na displeji řidiče zhasne.
Automatická deaktivace
1. Nastartujte vozidlo.
Funkce se automaticky deaktivuje, pokud
se řidič připoutá bezpečnostním pásem
nebo pokud se zavřou dveře řidiče.
Související informace
•
Nastavení automatické aktivace parkovací
brzdy (str. 401)
•
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
(str. 401)
•
•
Parkovací brzda (str. 399)
Parkování ve svahu (str. 401)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
Zvolte, zda se má parkovací brzda při vypnutí
vozidla aktivovat automaticky.
Změna nastavení:
1.
Související informace
•
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy používejte
parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy
zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový
stupeň nebo polohu P u automatické převodovky.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte My Car Parkovací brzda
a zavěšení a funkci vyberte nebo zrušte
její výběr Automatická aktivace
parkovací brzdy.
•
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu používejte vždy parkovací brzdu.
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 399)
Parkovací brzda (str. 399)
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací brzda automaticky odbrzděna v prudkém
svahu. Vyhněte se tomu vytažením ovládacího
prvku nahoru, zatímco se s vozem rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací
prvek uvolněte.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 399)
Pokud došlo k poruše parkovací
brzdy
Jestliže se vám po několika pokusech nepodaří parkovací brzdu deaktivovat nebo aktivovat, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Během jízdy s aktivovanou parkovací brzdou
zní výstražný signál.
Pokud se vozidlo musí zaparkovat, aby bylo
možné případnou závadu odstranit, kola se
musí natočit tak, jako by se parkovalo ve
svahu a volič převodového stupně musí být
v poloze P (automatická převodovka) nebo se
musí zařadit první převodový stupeň (manuální
převodovka).
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani deaktivovat, ani aktivovat.
Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké, připojte pomocný akumulátor.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
}}
401
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Pokud symbol bliká, znamená to,
že došlo k poruše. Viz zpráva na
displeji řidiče.
Závada v brzdovém systému. Viz
zpráva na displeji řidiče.
Informační zpráva na displeji
řidiče.
Automatické brzdění, když vozidlo
stojí
Automatické zabrzdění stojícího vozidla (Auto
hold) umožňuje řidiči uvolnit brzdový pedál
při zachování brzdného účinku, když vozidlo
zastaví na semaforech nebo na křižovatce.
Jakmile vozidlo zastaví, brzdy se automaticky
aktivují. Tato funkce umožňuje použít k přidržení vozidla namístě brzdový pedál nebo
parkovací brzdu. Funguje na jakémkoliv svahu.
Při rozjíždění se brzdy uvolní automaticky,
pokud se řidič připoutá bezpečnostním
pásem, nebo pokud se dveře řidiče zavřou.
POZNÁMKA
Související informace
•
•
•
•
Při brzdění až do zastavení ve svahu by měl
být brzdový pedál sešlápnut před uvolněním o něco tvrději, aby bylo zajištěno, že se
vozidlo nerozjede.
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 399)
Parkování ve svahu (str. 401)
Akumulátor (str. 584)
Servisní program Volvo (str. 566)
Parkovací brzda se aktivuje, jestliže
•
•
•
•
402
je vozidlo vypnuté
se otevřou dveře řidiče
se řidič odpoutá
vozidlo stálo delší dobu (5-10 minut).
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Pokud funkce k udržení vozidla
na místě používá nožní brzdu,
tento symbol svítí.
Pokud funkce k udržení vozidla
na místě používá parkovací
brzdu, tento symbol svítí.
Související informace
•
•
•
•
Aktivace a deaktivace automatické brzdy
u stojícího vozidla (str. 403)
Nožní brzda (str. 396)
Parkovací brzda (str. 399)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 403)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Aktivace a deaktivace automatické
brzdy u stojícího vozidla
•
Tato funkce zůstane deaktivována, dokud
se neaktivuje znovu.
Funkce automatické brzdy u stojícího vozidla
se aktivuje tlačítkem v tunelové konzole.
•
Pokud se funkce deaktivuje, asistent rozjezdu do kopce (HSA) zůstane aktivní, aby
zabránil vozidlu při rozjezdu do kopce rozjet se zpátky.
Související informace
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 402)
Pomoc při rozjezdu do svahu
Asistent rozjezdu do svahu (HSA5), brání, aby
se vozidlo rozjelo dozadu, když se rozjíždí do
svahu. Při couvání do svahu brání rozjetí
vozidla dopředu.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile se řidič
rozjede, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Asistent rozjezdu do svahu se aktivuje při
deaktivaci automatického zabrzdění, i když
vozidlo stojí (Auto hold).
Související informace
–
Stisknutím tlačítka na tunelové konzole
funkci aktivujete nebo deaktivujete.
> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se
na tlačítku kontrolka. Funkce bude aktivována dokonce i při dalším nastartování vozidla.
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 402)
•
Nožní brzda (str. 396)
V případě vypnutí
Je-li funkce aktivní a drží vozidlo
pomocí brzdového pedálu (na displeji řidiče svítí kontrolka A), k deaktivování se současně se stisknutím
tlačítka musí sešlápnout brzdový pedál.
5 Hill
Start Assist
403
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Automatické brzdění po kolizi.
Převodovka
Manuální převodovka
V případě kolize, v níž je dosaženo aktivační
úrovně pro pyrotechnické napínače bezpečnostních pásů nebo airbagy nebo při kolizi
s detekcí velkého zvířete se automaticky aktivují brzdy vozidla. Tato funkce má zamezit
následkům následných kolizí nebo je omezit.
Po vážné kolizi hrozí riziko, že vozidlo nebude
možno řídit a nebude pod kontrolou. Aby se
zabránilo následkům následné kolize s vozidlem nebo předmětem v dráze vozidla resp. aby
se tyto následky zmírnily, automaticky se aktivuje systém automatické aktivace brzd
a vozidlo bezpečně zabrzdí.
Převodovka je součástí hnacího ústrojí
(pohonu) mezi motorem a hnacími koly. Převodovka má za úkol měnit převodový poměr
v závislosti na požadované rychlosti a výkonu.
K dispozici jsou dva typy převodovky:
manuální a automatická.
V případě manuální převodovky řidič
manuálně řadí vhodný převodový stupeň na
základě konkrétních požadavků na rychlost
a výkon.
Během brzdění svítí brzdová světla i výstražná
světla. Pokud se vozidlo zastaví, výstražná
světla pokračují v blikání a parkovací brzda je
aktivována.
Pokud brzdění není vhodné, např. pokud hrozí
nebezpečí kolize s dopravními prostředky
vzadu, řidič může sešlápnout plynový pedál
a vypojit tak systém.
Tato funkce předpokládá, že brzdový systém
zůstává po kolizi nepoškozen.
Související informace
•
•
•
404
Rear Collision Warning* (str. 335)
BLIS* (str. 336)
Funkce brzd (str. 396)
Řazení
Manuální převodovka má šest převodových
stupňů, automatická - osm. Počet přeřazení
umožňuje efektivně využít výkon a krouticí
moment motoru. U automatické převodovky
jsou dva z převodových stupňů převody do
rychla, které při jízdě s konstantními otáčkami
motoru šetří palivo.
U automatické převodovky lze řadit rovněž
manuálně. Na displeji řidiče se zobrazí, který
převodový stupeň resp. převod je momentálně
používán.
Související informace
•
•
•
Řadicí páka a schéma řazení - přehled.
Poloha neutrálu (N)
Automatická převodovka (str. 405)
Manuální převodovka (str. 404)
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 410)
Manuální převodovka má šest převodových
stupňů - schéma řazení najdete na řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
Blokování zpátečky
Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení zpátečky během normální jízdy dopředu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
•
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
nejdříve zařaďte neutrál a potom R.
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
Během parkování
Automatická převodovka
V případě automatické převodovky systém
vybere převodový stupeň tak, abyste mohli jet
s co nejmenší spotřebou energie. Převodovka
je rovněž vybavena manuálním režimem
řazení.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
Pokud v převodovce dojde k závadě, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva.
Symbol
Převodovka (str. 404)
Popis
Informace nebo chybové hlášení
převodovky. Postupujte podle
dále uvedených doporučení.
Automatická převodovka (str. 405)
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 410)
Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí přehřátí, na displeji řidiče se rozsvítí
výstražný symbol a zobrazí se textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Symboly na displeji řidiče
Související informace
•
•
•
DŮLEŽITÉ
Přehled - řadicí páka a schéma řazení na displeji
řidiče.
Na displeji řidiče se zobrazuje zvolený převodový stupeň:
R, N, D nebo M. Poloha P je elektrická.
Při manuálním řazení se zobrazí také používaný převodový stupeň.
Horká nebo přehřátá převodovka.
Postupujte podle dále uvedených
doporučení.
Snížený výkon/Snížený výkon
při akceleraci
Pokud dojde k dočasné závadě
hnacího ústrojí, vozidlo přejde do
nouzového režimu, kdy se výkon
motoru sníží, aby nedošlo
k poškození hnacího ústrojí.
}}
405
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Zařazené převodové stupně
u automatické převodovky
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka.
Řazení pomocí pádel na volantu*
(str. 408)
U automatické převodovky se vhodný převodový stupeň zvolí automaticky v závislosti na
požadované rychlosti a výkonu.
Je-li vozidlo zaparkováno nebo pokud startuje
motor, zvolte polohu P. Při volbě parkovací
polohy musí vůz stát.
•
•
•
Blokování páky voliče (str. 409)
Řazení
Funkce kick-down (str. 410)
•
Manuální převodovka (str. 404)
Používá se volič řazení typu shift-by-wire,
který řadí elektronicky, nikoliv mechanicky. To
umožní jednodušší řazení a přesnější polohu
převodových stupňů.
Pokud chcete vyřadit z parkovací polohy
a zařadit jiný převodový stupeň, musí být
sešlápnutý brzdový pedál a spínač zapalování
musí být v poloze II. U některých provedení
převodovky musí motor běžet.
Související informace
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 406)
•
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 410)
Pokud chcete zaparkovat, nejdříve aktivujte
parkovací brzdu a potom zařaďte parkovací
polohu.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy používejte
parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy
zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový
stupeň nebo polohu P u automatické převodovky.
Řadicí páka a polohy pro řazení - přehled.
Řaďte přitlačením odpružené páky voliče
dopředu nebo dozadu, nebo u manuálního
řazení přitlačením do strany.
POZNÁMKA
Vozidlo lze uzamknout a alarm zapojit
pouze, pokud je řadicí páka v poloze P.
Polohy páky voliče
Parkovací poloha - P
Parkovací poloha se aktivuje pomocí tlačítka
P, které se nachází vedle voliče řazení.
406
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Pomocné funkce
Systém automaticky přepne do polohy P
•
•
pokud se vozidlo vypne v poloze D nebo
R.
pokud řidič odpoutá bezpečnostní pás
a otevře dveře řidiče, když je vůz v chodu,
přičemž páka voliče je v jiné poloze než
v poloze P.
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Režim manuálního řazení - M
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnutý
pedál brzdy a zapalování musí být v poloze II.
U některých provedení převodovky musí motor
běžet.
•
Potlačením páky voliče doleva na "–"
(mínus) přeřadíte o jeden krok dolů. Páku
uvolněte.
•
Potlačením páky voliče dozadu se vrátíte
do polohy D.
Převodovka automaticky zařadí nižší převodový stupeň, pokud řidič nechá klesnout
rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného převodového stupně, aby se předešlo
škubání a zhasnutí motoru.
Pokud se vozidlo vypne v neutrálu, nedojde
k automatickému přepnutí do polohy P. To
umožní mýt vozidlo v myčce, do které se musí
s vozidlem najet.
Neutrální poloha - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Potlačením páky voliče doprava na "+"
(plus) přeřadíte o jeden krok nahoru. Páku
uvolněte.
Při řazení z polohy R do polohy D musí vozidlo
stát.
Pokud chcete vozidlo zaparkovat, aniž byste
se připoutali bezpečnostním pásem, s otevřenými dveřmi, vyřaďte z polohy P a znovu
zařaďte R nebo D.
Zpětný chod - R
Pokud chcete couvat, zvolte R. Při volbě zpětného chodu musí vůz stát.
•
Související informace
Poloha manuálního řazení na displeji řidiče.
Režim manuálního řazení můžete zvolit kdykoliv během jízdy. Motor vozu brzdí, když je
pedál plynu uvolněn.
Automatická převodovka (str. 405)
•
•
•
Blokování páky voliče (str. 409)
•
Funkce kick-down (str. 410)
Řazení pomocí pádel na volantu*
(str. 408)
Pokud chcete řadit manuálně, páku voliče
přesuňte z polohy D dozadu. Na displeji řidiče
se ukazuje, jaký převodový stupeň je momentálně používán.
* Volitelná výbava/příslušenství. 407
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Řazení pomocí pádel na volantu*
–
Pádla na volantu doplňují páku voliče a umožňují ručně řadit bez toho, že by řidič dával
ruce pryč z volantu.
Potáhněte jedno z pádel dozadu k volantu
a uvolněte je.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde při
každém potáhnutí pádla. Po každé změně převodového stupně se na displeji řidiče zobrazí
momentálně zařazený převodový stupeň.
Deaktivace funkce
Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
Automatická deaktivace
V poloze řazení D se pádla volantu deaktivují,
pokud se chvíli nepoužívají. To poznáte podle
toho, že indikace momentálně zařazeného převodového stupně zhasne. Výjimkou je brzdění
motorem - v tomto případě jsou pádla aktivní,
dokud se brzdí motorem.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Aktivace pádel na volantu
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je
nejdříve aktivovat:
–
408
Potáhněte jedno z pádel směrem
k volantu.
> Indikace na displeji řidiče označuje
momentálně zařazený převodový stupeň.
Manuální deaktivace v poloze řazení D a M.
– Pokud chcete deaktivovat pádla na
volantu, potáhněte pravé pádlo (+) směrem k volantu a podržte je na místě, dokud
indikace momentálně zařazeného převodového stupně na displeji nezhasne.
> Převodovka přeřadí zpět do polohy D.
Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu
v režimu manuálního řazení.
V poloze řazení M není systém automaticky
deaktivován.
Přepnout
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden
stupeň:
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Související informace
•
•
•
Automatická převodovka (str. 405)
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 406)
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 410)
Blokování páky voliče
Související informace
Blokování páky voliče náhodnému přeřazení
automatické převodovky.
•
•
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka (str. 405)
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 406)
Blokování páky voliče automatické převodovky
je vybaven speciálními bezpečnostními
systémy.
Z parkovací polohy - P
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnutý
pedál brzdy a zapalování musí být v poloze II.
U některých provedení převodovky musí motor
běžet.
Z neutrálu - N
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnutý
pedál brzdy a zapalování musí být v poloze II.
U některých provedení převodovky musí motor
běžet.
Zpráva na displeji řidiče
Pokud je volicí páka zablokována, na displeji
řidiče se objeví zpráva, např. Řadicí páka Pro
aktivaci řadicí páky sešlápněte brzdový
pedál.
Volicí páka není zablokována mechanicky.
409
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Funkce kick-down
Související informace
Kick-down6
•
se používá, když vyžadujete
maximální akceleraci, například při předjíždění.
Pokud sešlápnete pedál plynu na doraz (za
polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Jedná se tzv. kick-down.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Automatická převodovka (str. 405)
Indikátor řazení převodových
stupňů
Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče
momentálně zařazený převodový stupeň
v režimu manuálního řazení. Dále informuje,
kdy je vhodné zařadit převodový stupeň, aby
spotřeba paliva byla optimální.
Pokud chcete při manuálním řazení jet ekologicky, musíte jet na správný převodový stupeň
a přeřazovat včas.
V případě manuální převodovky
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci podřadění.
Převodovka neumožní řazení nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo dojít
ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo
jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič
stále pokouší takto zařadit nižší převodový
stupeň při vysokých otáčkách motoru –
zůstane zařazen původní převodový stupeň.
Pokud se použije kick-down, vozidlo může
současně, podle rychlosti vozidla, podřadit
o jeden a více stupňů. Vozidlo zařadí vyšší převodový stupeň, jakmile motor dosáhne maximální rychlost - tím se brání poškození
motoru.
6 Pouze
410
vozy s automatickou převodovkou.
Šipka nahoru znamená, že systém doporučuje
zařadit vyšší převodový stupeň, šipka dolů nižší převodový stupeň.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
V případě automatické převodovky
Indikace řazení zobrazuje na displeji řidiče
momentálně zařazený převodový stupeň a blikáním znaménka plus upozorní, že doporučuje
zařadit vyšší převodový stupeň.
Související informace
•
•
Automatická převodovka (str. 405)
Manuální převodovka (str. 404)
Pohon všech kol*
Jízdní režimy*
Pohon všech kol (AWD7) znamená, že jsou
současně poháněna všechna čtyři kola vozu,
což zlepšuje trakci.
Aby trakce byla optimální, pohybová síla se
automaticky rozdělí na kola s nejlepší adhezí.
Systém průběžně počítá potřebný moment
pro zadní kola a může okamžitě přerozdělit až
polovinu krouticího momentu motoru na zadní
kola.
Výběr jízdního režimu má vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Vhodný jízdní režim prohloubí
zážitek z jízdy a usnadní jízdu v nestandardních situacích.
Pomocí jízdních režimů máte rychlý přístup
k celé řadě funkcí a nastavení, které jsou zapotřebí pro konkrétní situace během jízdy. Následující systémy jsou upraveny tak, aby v každém jízdním režimu byly zachovány optimální
jízdní parametry.
Pohon všech kol má stabilizační účinek i za
vyšší rychlosti. Při normální jízdě je větší část
výkonu přenášena na přední kola. Pokud
vozidlo stojí, pohon všech kol je neustále aktivován a připraven na maximální trakci během
akcelerace.
Vlastnosti pohonu všech kol se liší v závislosti
na zvoleném jízdním režimu.
Související informace
•
•
•
Jízdní režimy* (str. 411)
Ovládání nízké rychlosti* (str. 422)
Převodovka (str. 404)
•
•
•
•
•
•
•
Řízení
Motor/převodovka8/pohon všech kol*
Brzdy
Absorbování nárazů
Displej řidiče
Funkce Start/Stop
Nastavení klimatizace
Zvolte jízdní režim, který odpovídá konkrétní
jízdní situaci. Nezapomeňte, že některé jízdní
režimy nejsou v jistých situacích k dispozici.
Volitelné jízdní režimy
Vozidlo při nastartování je vždy v režimu
Comfort a funkce Start/Stop je aktivována.
Jízdní režim lze změnit po spuštění vozidla,
např. lze nastavit režim Individual. Pokud je
7 All Wheel Drive
8 Platí pro automatickou
}}
převodovku.
* Volitelná výbava/příslušenství.
411
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
zvolen režim Individual, je možné upravit konkrétní preference, například, zobrazení otáčkoměru.
Comfort
Režim Comfort představuje normální režim
vozidla. Tato nastavení znamenají, že vozidlo
řidič vnímá komfortněji, řízení je lehké, tlumení
nárazů je měkké a karosérie se pohybuje plynule.
Jízdní režim představuje certifikační režim pro
emise oxidu dusíku.
tem sjíždění svahu (HDC9) je aktivována.
Funkce Start/Stop je deaktivována.
Tento jízdní režim lze aktivovat pouze při
nízkých rychlostech a v případě, kdy rychloměr
ukazuje oblast vyhrazenou pro omezovač
rychlosti. Je-li tato rychlost překročena, režim
Off Road se vypne a aktivuje se jiný jízdní
režim.
V režimu Off Road obsahuje displej řidiče
kompas mezi rychloměrem a otáčkoměrem.
POZNÁMKA
Eco
V režimu Eco je vozidlo upraveno, aby
spotřebovávalo méně energie a jelo ekologicky.
Tento jízdní režim není určen k použití na
veřejných komunikacích.
V tomto jízdním režimu se aktivuje, například,
funkce Start/Stop a sníží se výstup jistých
nastavení klimatu.
Dynamic
• Režim Dynamic znamená, že vozidlo má
sportovnější charakteristiku a rychlejší
odezvu na plynový pedál.
•
Pokud jedete v režimu Eco, na displeji řidiče
se zobrazí ekometr, který v reálném čase ukazuje, nakolik hospodárně řídíte.
Řazení se zrychlí a zpřesní a převodovka
upřednostňuje převodový stupeň s větší trakcí.
Off Road
Trakce vozidla je při jízdě v náročném
terénu a na nekvalitních cestách maximální.
Řízení reaguje rychleji a absorbování nárazů je
tvrdší10. Díky tomu karosérie následuje
vozovku a sníží se pravděpodobnost překlopení při zatáčení.
Řízení je lehké, je aktivní pohon všech kol*
a funkce regulace pomalé rychlosti s asisten-
Funkce Start/Stop je deaktivována.
•
Režim Dynamic je k dispozici také ve verzi
Polestar Engineered*.
9 Hill Descent Control
10 Platí pro Four-C.
412
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
3. U položky Předvolby vyberte výchozí
jízdní režim: Eco, Komfort, Dynamický
nebo Polestar Engineered*.
Individual
• Úprava jízdního režimu podle osobních
preferencí.
Zvolte jízdní režim, který chcete začít používat,
a potom upravte nastavení podle požadovaných jízdních vlastností. Tato nastavení se
ukládají do aktivního profilu řidiče a jsou
k dispozici vždy, když se vozidlo odemkne
stejným dálkovým ovládáním.
Případné úpravy platí pro nastavení pro:
•
•
•
•
•
•
•
Samostatný jízdní režim je k dispozici pouze,
pokud se nejdříve aktivuje na středovém displeji.
Displej řidiče
Síla řízení
Charakteristiky pohonu
Charakteristika brzdění
Ovládání odpružení
ECO klima
Start/Stop.
Související informace
Zobrazení
1.
nastavení11
pro individuální jízdní režim.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2. Stiskněte tlačítko My Car Individuální
jízdní režim a zvolte možnost
Individuální jízdní režim.
11
•
•
•
•
•
•
•
•
Změna jízdního režimu* (str. 414)
Jízda Eco (str. 414)
Ekonomická jízda (str. 425)
Funkce Start/Stop (str. 417)
Ovládání nízké rychlosti* (str. 422)
Asistent sjíždění svahu* (str. 423)
Pohon všech kol* (str. 411)
Profily řidiče (str. 125)
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 413
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Změna jízdního režimu*
Zvolte jízdní režim, který odpovídá konkrétní
jízdní situaci.
2. Jedním ze dvou způsobů zvolte jízdní
režim:
Pomocí tlačítka na středové konzole změňte
jízdní režim.
Nezapomeňte, že některé jízdní režimy nejsou
v jistých situacích k dispozici.
Změna jízdního režimu:
•
Jízdní režim můžete zvolit a aktivovat
tak, že na dotykové obrazovce na něj
přímo klepnete.
•
Dalším stisknutím tlačítka DRIVE
MODE přesunete kurzor na požadovaný jízdní režim. Po krátkém zpoždění
se aktivuje zvolený jízdní režim.
•
•
1.
12
414
Stiskněte tlačítko DRIVE MODE.
> Na středovém displeji se otevře vyskakovací nabídka, ve které je zvýrazněn
aktivní jízdní režim.
Jízdní režim Eco vám může pomoci, abyste
jeli více ekologicky s menší spotřebou paliva.
V tomto jízdním režimu šetříte palivo i životní
prostředí.
V režimu Eco jsou upraveny následující vlastnosti:
•
•
Body řazení12 v převodovce.
•
Aktivace a deaktivace jízdy nízkou
rychlostí* pomocí funkčního tlačítka
(str. 422)
Pokud se plynový pedál uvolní při rychlostech mezi 65 a 140 km/h (40 a 87 mph),
funkce volnoběhu Eco Coast12 se aktivuje
a brzdění motorem se deaktivuje.
•
Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění
svahů* pomocí funkčního tlačítka
(str. 424)
Některá nastavení v systému řízení klimatu pracují s omezeném režimu nebo
jsou deaktivována.
•
Na displeji řidiče se zobrazují informace na
indikaci ECO, což usnadňuje ekologickou
jízdu zaměřenou na úsporu paliva.
Související informace
•
•
Jízda Eco
Jízdní režimy* (str. 411)
Aktivace a deaktivace jízdního režimu Eco
pomocí funkčního tlačítka (str. 416)
Řízení motoru a reakce z plynového
pedálu.
Funkce dojezdu setrvačností
Eco Coast12
Funkce dojezdu setrvačností Eco Coast prakticky znamená, že se vypne brzdění motoru
a kinetická energie vozidla se používá
k setrvačné jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu akcelerátoru se automaticky
pouze vozy s automatickou převodovkou.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
odpojí převodovka od motoru jehož otáčky se
sníží na volnoběh s omezenou spotřebou.
•
rychlost je mimo rozmezí
cca. 65-140 km/h (40-87 mph)
Funkce je vhodná především tam, kde se
dlouho rozjíždí, např. na cestách s mírným
sklonem nebo v místech, kde očekáváte snížení rychlosti při dojezdu k místu s nižším
omezením rychlosti.
•
•
sklon svahu je strmější než cca. 6 %
Aktivace funkce dojezdu setrvačností
Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu
akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:
•
•
•
Je aktivován jízdní režim Eco.
•
Sklon svahu není strmější než
přibližně 6 %.
Volicí páka je v manuální poloze D.
Rychlost je v rozmezí cca. 65-140 km/h
(40-87 mph).
Pokud se používá volnoběh, na displeji řidiče
se zobrazí COASTING.
Omezení
Funkce dojezdu setrvačností není k dispozici
v následujících případech
•
motor a/nebo převodovka nemají normální
provozní teplotu
•
volicí páka se přesune z polohy D do
manuální polohy
12
pouze vozy s automatickou převodovkou.
Provede se manuální změna převodového
stupně pomocí řadicích pádel na volantu*.
Deaktivace a vypnutí funkce volnoběhu
V některých případech může být žádoucí
funkci deaktivovat nebo vypnout a brzdit
motorem. Patří zde, například, jízda z prudkého svahu nebo těsně před předjížděním,
kdy chcete předjetí dokončit co nejbezpečněji.
Funkce dojezdu setrvačností deaktivujte
následovně
•
•
•
Pokud používáte tempomat v jízdním režimu
Eco, zrychlování a zpomalování vozidla bude
menší než v jiných jízdních režimech, což
umožní další úsporu paliva. To znamená, že
rychlost vozidla může být nepatrně vyšší nebo
nižší než nastavená rychlost.
•
Pokud je aktivní tempomat a vozidlo jede
setrvačností, na hladké vozovce se
rychlost vozidla může lišit od nastavené
rychlosti.
•
Při jízdě do prudkého svahu rychlost
vozidla klesá, dokud se nepodřadí12.
Potom vozidlo mírně zrychlí, aby dosáhlo
nastavenou rychlost.
•
Při jízdě ze svahu, kdy vozidlo jede
setrvačností, může být rychlost vozidla
nepatrně vyšší nebo nižší než nastavená
rychlost. Tato funkce používá k udržení
nastavené rychlosti běžné brzdění motorem. V případě potřeby se použije nožní
brzda.
sešlápněte plynový nebo brzdový pedál
přesuňte volicí páku do manuální polohy
Řazení pomocí pádel na volantu*.
Funkci volnoběhu vypnete následovně
•
•
Tempomat Eco Cruise
přepněte jízdní režim*
v zobrazení funkcí vypněte jízdní režim
Eco.
Dokonce i bez funkce dojezdu lze dojíždět na
krátké vzdálenosti, což dále snižuje spotřebu
paliva. Nicméně, aby byla spotřeba paliva optimální, doporučuje se aktivovat funkci dojezdu
tak, aby vozidlo mohlo dojíždět na delší vzdálenosti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 415
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Indikace ECO na displeji řidiče
POZNÁMKA
Je-li aktivován jízdní režim Eco, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze
resetovat manuálně. Plná funkcionalita
bude možná pouze po vypnutí jízdního
režimu Eco nebo po úpravě jízdního režimu
Individual* s plnou funkcionalitou pro
klima.
Indikace ECO ukazuje, nakolik je jízda z hlediska spotřeby paliva úsporná:
•
•
Pokud jede vozidlo úsporně, indikace ukazuje nízkou hodnotu a ukazatel je v zeleném poli.
Pokud vozidlo nejede úsporně, tedy intenzivně brzdí nebo prudce zrychluje, indikace ukazuje vysokou hodnotu.
Na indikaci ECO je rovněž ukazatel informující
o tom, jak by referenční řidič jel s vozidlem za
stejných jízdních podmínek. To poznáte podle
krátkého ukazatele na indikaci.
Ovládání klimatizace ECO
V jízdním režimu Eco se ovládání klimatu
v prostoru pro cestující aktivuje automaticky
tak, aby se snížila spotřeba energie.
416
V případě problémů se zamlžováním, stiskněte
tlačítko maximálního odmrazení, která nabízí
standardní funkcionalitu.
Související informace
•
•
Změna jízdního režimu* (str. 414)
•
•
•
Jízdní režimy* (str. 411)
Aktivace a deaktivace jízdního
režimu Eco pomocí funkčního
tlačítka
Pokud vozidlo není vybaveno tlačítkem jízdního režimu ve středové konzole, funkční tlačítko k ovládání jízdního režimu Eco se
nachází v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Režim Eco se deaktivuje, pokud se vypne
motor. Proto se po každém nastartování
motoru musí aktivovat. Jakmile je funkce aktivována, na displeji řidiče se zobrazí ECO.
Výběr jízdního režimu Eco v zobrazení
funkcí na středovém displeji
–
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na Jízdní režim ECO.
Aktivace a deaktivace jízdního režimu Eco
pomocí funkčního tlačítka (str. 416)
Ekonomická jízda (str. 425)
Funkce Start/Stop (str. 417)
> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se
na tlačítku kontrolka.
Související informace
•
•
•
Jízda Eco (str. 414)
Změna jízdního režimu* (str. 414)
Jízdní režimy* (str. 411)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Funkce Start/Stop
Jízda s funkcí start/stop
V případě manuální převodovky
V případě funkce Start/Stop motor na jistou
dobu vypne, když vozidlo zastaví, např. na
semaforech nebo v dopravní zácpě. Jakmile
chcete v jízdě pokračovat, motor se znovu
spustí.
Funkce start/stop snižuje spotřebu paliva, což
dále přispívá k omezení výfukových emisí.
Funkce Start/Stop dočasně vypne motor,
pokud vozidlo stojí, a motor v případě potřeby
automaticky nastartuje.
Funkce Start/Stop je k dispozici při nastartování vozidla a lze ji aktivovat při splnění určitých podmínek.
•
Tím, že motor automaticky vypíná vždy, když
je to možné, systém přispívá k ekologicky uvědomělé jízdě.
Související informace
•
•
•
Jízda s funkcí start/stop (str. 417)
Podmínky funkce Start/Stop (str. 419)
Jízdní režimy* (str. 411)
Na displeji řidiče je indikováno, zda funkce je
•
•
•
K dispozici
aktivní
není k dispozici.
Všechny běžné systémy ve vozidle, jako např.
osvětlení, rádio atd., fungují normálně, i když
došlo k automatickému vypnutí motoru.
Nicméně u některých zařízení může dojít
k dočasnému omezení funkčnosti, např. se
sníží otáčky ventilátoru systému řízení klimatu
nebo se ztiší extrémně hlasité rádio.
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál a uvolněte
spojkový pedál - motor se automaticky
vypne.
V jízdním režimu Comfort nebo Eco se může
motor automaticky vypnout dříve, než vozidlo
zcela zastaví.
Když je aktivován adaptivní tempomat nebo
funkce Pilot Assist, motor se automaticky
vypne přibližně 3 sekundy po zastavení
vozidla.
Autostart
Aby došlo k automatickému spuštění motoru,
musí být splněny následující podmínky:
Automatické vypnutí
Aby došlo k automatickému zastavení motoru,
musí být splněny následující podmínky:
V případě automatické převodovky
•
Zastavte vůz pomocí brzdového pedálu
a nohu nechejte na brzdovém pedálu motor se automaticky zastaví.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 417
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
•
•
•
•
•
Uvolněný brzdový pedál - motor se automaticky spustí a lze pokračovat v jízdě. Ve
svahu se aktivuje funkce asistenta
(HSA13), která zabrání, aby se vozidlo rozjelo dozadu.
•
Je-li tato funkce k dispozici, na otáčko-
Je-li aktivována funkce automatického přidržení (Auto Hold), proběhne automatické
nastartování až po sešlápnutí plynového
pedálu.
•
Jakmile je funkce aktivní a došlo k automatickému vypnutí motoru, ručička na
Je-li aktivována funkce Pilot Assist nebo
adaptivní tempomat, motor se automaticky spustí při sešlápnutí plynového
na
pedálu nebo stisknutím tlačítka
klávesnici na volantu vlevo.
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor se
automaticky nastartuje.
Ze svahu: Uvolněte mírně tlak na brzdový
pedál, aby se vozidlo rozjelo - motor se po
mírném zvýšení rychlosti automaticky
nastartuje.
V případě manuální převodovky
•
S řadicí pákou v neutrálu: Sešlápněte spojkový pedál nebo plynový pedál - motor
nastartuje.
•
Ze svahu: Uvolněte mírně tlak na brzdový
pedál, aby se vozidlo rozjelo - motor se po
13
418
mírném zvýšení rychlosti automaticky
nastartuje.
V případě automatické převodovky
Hill Start Assist
Symboly na displeji řidiče
měru se zobrazí
otáčkoměru ukazuje na
•
.
.
Pokud funkce není k dispozici, text
zšedne.
•
Je-li funkce deaktivována, nezobrazí se
žádná kontrolka.
Funkce je aktivní a motor automaticky vypnul.
Související informace
•
•
•
•
•
Deaktivace funkce Start/Stop (str. 419)
Podmínky funkce Start/Stop (str. 419)
Funkce Start/Stop (str. 417)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 403)
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 402)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Deaktivace funkce Start/Stop
Podmínky funkce Start/Stop
•
V některých situacích může být žádoucí
funkci Start/Stop deaktivovat.
Deaktivujte ji pomocí funkčního tlačítka Start/Stop
v zobrazení funkcí na středovém displeji. Je-li funkce
deaktivována, indikace v tlačítku se vypne.
Aby funkce Start/Stop fungovala, musí být
splněna celá řada předpokladů.
Pokud některý z předpokladů není splněn,
bude to indikováno na displeji řidiče.
•
•
Funkce je vypnuta, dokud
•
Vozidlo nedosáhlo po nastartování
rychlost cca. 10 km/h (6 mph).
•
Po určitém počtu opakovaných automatických vypnutí musí rychlost před dalším
automatickým vypnutím znovu překročit
přibližně 10 km/h (6 mph).
•
Řidič se nepřipoutal bezpečnostním
pásem.
•
•
•
Motor nemá běžnou provozní teplotu.
•
•
•
Je aktivováno elektrické vyhřívání čelního
skla.
•
•
se znovu neaktivuje
•
se vozidlo znovu nenastartuje.
se jízdní režim nepřepne na Eco nebo
Comfort
Související informace
•
•
Motor se automaticky nevypne
K automatickému vypnutí motoru nedojde
v následujících situacích:
Jízda s funkcí start/stop (str. 417)
Podmínky funkce Start/Stop (str. 419)
Venkovní teplota je nižší než cca. -5 °C
(23 °F) nebo vyšší než cca. 37 °C (98 °F).
•
Prostředí v prostoru pro cestující se odlišuje od nastavených hodnot.
•
•
•
•
Vůz couvá.
Řidič intenzivně pohne volantem.
Cesta je velmi prudká.
Kapota je otevřená.
Při jízdě ve velkých nadmořských výškách
motor nedosáhne provozní teplotu.
Systém ABS byl aktivován.
V případě intenzivního brzdění (dokonce
i v případech, kdy nebyl aktivován systém
ABS).
•
V důsledku více startování během krátké
doby došlo k aktivaci tepelné ochrany
motoru spouštěče.
•
Filtr pevných částic ve výfukovém systému
je plný.
•
Přívěs je připojen k elektrickému systému
vozidla.
Pro automatickou převodovku platí:
Převodovka nemá běžnou provozní
teplotu.
Volicí páka je v poloze M (±).
Pokud to dopravní podmínky umožní
(například, v dopravní zácpě).
Motor automaticky nenastartuje
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému
nastartování:
V případě automatické převodovky:
•
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou otevřené motor musí být nastartován normálně.
}}
419
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
vozidlo se začne pohybovat nebo mírně
zvýší svou rychlost.
V případě manuální převodovky:
•
•
Řidič není omezen.
Převod se řadí bez rozpojení spojky.
Nežádoucí zastavení u manuální
převodovky
Pokud motor nenastartuje znovu, pokračujte
následovně:
1.
Zkontrolujte, zda je na straně řidiče bezpečnostní pás připoután do přezky.
Pro automatickou převodovku platí:
•
Zámek bezpečnostního pásu řidiče je
rozepnutý a volicí páka je v poloze D nebo
N.
•
Volicí páka se přesune z polohy D do
polohy R nebo M (±).
•
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí páka je
v poloze D - ozve se zvukové upozornění
a textová zpráva informuje, že je zapnuté
zapalování.
2. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
3. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na displeji řidiče se zobrazí zpráva
- postupujte podle doporučení.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu, pokud došlo k automatickému vypnutí motoru. Před zvednutím kapoty motor normálně vypněte.
Motor automaticky nastartuje, aniž by
se musel uvolňovat brzdový pedál.
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nezvedne nohu z brzdového pedálu:
•
V důsledku velké vlhkosti v prostoru pro
cestující došlo k zamlžení oken.
•
Prostředí v prostoru pro cestující se odlišuje od nastavených hodnot.
•
•
•
420
Opakovaně je sešlapován brzdový pedál.
Kapota je otevřená.
Pokud dojde k automatickému vypnutí
vozidla, když vozidlo nezastavilo úplně,
Související informace
•
•
•
Funkce Start/Stop (str. 417)
Jízda s funkcí start/stop (str. 417)
Deaktivace funkce Start/Stop (str. 419)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Regulace světlosti* a absorbování
nárazů
Světlost a absorbování nárazů jsou ve vozidle
regulovány automaticky.
Absorbování nárazů (Four-C)
Ve vozidle vybaveném systémem Four-C je
absorbování nárazů upravováno v závislosti na
vybraném jízdním režimu a na rychlosti
vozidla. Absorpce nárazů je zpravidla nastavena na optimální komfort a reguluje se průběžně v závislosti na povrchu vozovky, zrychlování vozidla, brzdění a průjezdu zatáčkami.
Symboly a zprávy na displeji řidiče
Symbol
Zpráva
Popis
Zavěšení kol
Funkčnost aktivního odpružení byla přechodně snížena kvůli nadměrnému využívání systému.
Pokud se tato zpráva objevuje často (např. několikrát během týdne), kontaktujte servisA.
Dočasně omezená funkčnost
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Jízdní režimy* (str. 411)
* Volitelná výbava/příslušenství. 421
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Ovládání nízké rychlosti*
POZNÁMKA
(LSC14)
Funkce ovládání nízké rychlosti
usnadní a zlepší trakci při jízdě v terénu a po
kluzkém povrchu, např. s karavanem na trávě
nebo s přívěsem na loď po spouštěcí rampě.
Tento jízdní režim není určen k použití na
veřejných komunikacích.
POZNÁMKA
Ve vozidle s tlačítkem jízdního režimu* je tato
funkce součástí jízdního režimu Off Road.
Tato funkce je adaptována pro jízdu v terénu
a jízdu s přívěsem malou rychlostí do cca. 40
km/h (25 mph).
Při ovládání nízké rychlosti se prioritně používají nižší převodové stupně a pohon všech kol,
což pomáhá zamezit prokluzování kol a zlepšuje trakci všech kol. Plynový pedál je méně
citlivý, čímž se usnadní ovládání rychlosti
a trakce při menší rychlosti.
Tato funkce se aktivuje společně s funkcí regulace sjíždění svahů (HDC15), což znamená, že
rychlost při sjíždění svahu lze regulovat plynovým pedálem a brzdový pedál se používá
v omezené míře. Systém usnadní jízdu ze
svahu malou a rovnoměrnou rychlostí.
POZNÁMKA
Tato funkce se při jízdě vyšší rychlostí
deaktivuje a v případě potřeby se u nižší
rychlosti musí aktivovat znovu.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace jízdy nízkou
rychlostí* pomocí funkčního tlačítka
(str. 422)
•
•
•
Změna jízdního režimu* (str. 414)
Aktivace a deaktivace jízdy nízkou
rychlostí* pomocí funkčního
tlačítka
Pokud vozidlo není vybaveno tlačítkem jízdního režimu ve středové konzole, funkční tlačítko k jízdě malou rychlostí s funkcí Hill
Descent Control se nachází v zobrazení
funkcí na středovém displeji.
Zvolte v zobrazení funkcí na
středovém displeji jízdu nízkou
rychlostí
–
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na Hill Descent Control.
Asistent sjíždění svahu* (str. 423)
Pohon všech kol* (str. 411)
> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se
na tlačítku kontrolka.
Tato funkce se automaticky zablokuje, když se
motor vypne.
Pokud se aktivuje LSC se systémem HDC,
změní se vnímání plynového pedálu
a reakce motoru.
14
15
422
Low Speed Control
Hill Descent Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
POZNÁMKA
Tato funkce se při jízdě vyšší rychlostí
deaktivuje a v případě potřeby se u nižší
rychlosti musí aktivovat znovu.
Související informace
•
•
Ovládání nízké rychlosti* (str. 422)
Změna jízdního režimu* (str. 414)
Asistent sjíždění svahu*
(HDC16)
Asistent sjíždění svahu
je funkce,
která v nízkých rychlostech intenzivněji brzdí
motorem. Tato funkce umožní zvýšit nebo
snížit rychlost vozidla při sjíždění prudkých
svahů pouze pomocí plynového pedálu bez
použití brzdového pedálu.
Ve vozidle s tlačítkem jízdního režimu* je tato
funkce součástí jízdního režimu Off Road.
Asistent sjíždění svahu je určen pro jízdu
v terénu nízkou rychlostí. Usnadní především
jízdu ze svahu s problematickým povrchem.
Řidič nemusí používat brzdový pedál a může
se soustředit na řízení.
rychlost, a to bez ohledu na to, jak je svah prudký. Brzdová světla se rozsvítí, když funkce
zasahuje.
Řidič může vůz kdykoli brzdit a snížit plazivou
rychlost nebo zastavit pomocí nožní brzdy.
Tato funkce se aktivuje společně s funkcí regulace při nízkých rychlostech (LSC17), což
usnadňuje jízdu a zlepšuje trakci při jízdě
v terénu a po kluzkém povrchu. Systémy jsou
určeny k použití při malé rychlosti, max. cca.
40 km/h (25 mph).
VAROVÁNÍ
Systém HDC nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Funkce
Asistent sjíždění svahu umožní rozjet se
pomalu s vozidlem dopředu nebo dozadu
s pomocí brzdového systému. Rychlost lze
zvýšit pomocí plynového pedálu. Jakmile se
plynový pedál uvolní, vozidlo zpomalí, aniž by
řidič sešlapoval brzdový pedál, na plazivou
16
17
Hill Descent Control
Low Speed Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 423
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Důležité informace k jízdě s HDC
•
POZNÁMKA
Pokud se funkce zablokuje při sjíždění
svahu, účinek brzd se bude postupně snižovat.
Tato funkce se při jízdě vyšší rychlostí
deaktivuje a v případě potřeby se u nižší
rychlosti musí aktivovat znovu.
V případě automatické převodovky
•
•
HDC lze použít s řazením v poloze D, R
a na 1. nebo 2. převodový stupeň při
manuálním řazení.
V případě manuálního řazení na 3. nebo
vyšší převodový stupeň u manuálního
řazení.
V případě manuální převodovky
•
HDC brzdí pouze při 1. převodovém stupni
nebo při zpětném chodu (R). U vyšších
převodových stupňů nedochází k aktivnímu brzdění, přestože se funkce deaktivuje až při cca. 40 km/h (25 mph).
Související informace
•
•
•
•
Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění
svahů* pomocí funkčního tlačítka
(str. 424)
Změna jízdního režimu* (str. 414)
Ovládání nízké rychlosti* (str. 422)
Pohon všech kol* (str. 411)
Aktivace a deaktivace asistenta
sjíždění svahů* pomocí funkčního
tlačítka
Pokud vozidlo není vybaveno tlačítkem jízdního režimu ve středové konzole, funkční tlačítko k ovládání sjíždění svahu s funkcí Hill
Descent Control se nachází v zobrazení
funkcí na středovém displeji.
Nastavení asistenta sjíždění svahů
v zobrazení funkcí na středovém
displeji
Asistent sjíždění svahů funguje pouze při
pomalých rychlostech.
–
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na Hill Descent Control.
POZNÁMKA
Pokud se aktivuje LSC se systémem HDC,
změní se vnímání plynového pedálu
a reakce motoru.
POZNÁMKA
Tento jízdní režim není určen k použití na
veřejných komunikacích.
424
> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se
na tlačítku kontrolka.
Tato funkce se automaticky zablokuje, když se
motor vypne.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
POZNÁMKA
Tato funkce se při jízdě vyšší rychlostí
deaktivuje a v případě potřeby se u nižší
rychlosti musí aktivovat znovu.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda
•
Opatrná jízda a předvídání situace přispívá
k hospodárné jízdě, která je šetrnější pro
životní prostředí.
Upravte svůj styl jízdy a rychlost podle konkrétní situace.
K hospodárné jízdě přispívá indikace
okamžité spotřeby paliva na palubním
počítači.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu
volnoběžným chodem - spíše vyjeďte jízdou s normálním zatížením hned po
nastartování - studený motor spotřebovává více paliva než teplý.
•
Pokud možno, nepoužívejte vozidlo k jízdám na krátké vzdálenosti. Motor nemá
dostatek času na dosažení běžné provozní
teploty, což přispívá k vyšší spotřebě
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
Asistent sjíždění svahu* (str. 423)
Upozornění:
Změna jízdního režimu* (str. 414)
•
Chcete-li snížit spotřebu na minimum,
aktivujte jízdní režim Eco.
•
Použijte funkci dojezdu setrvačností Eco
Coast v jízdním režimu Eco - vypne se
brzdění motorem a kinetická energie
vozidla se používá k setrvačné jízdě na
delší vzdálenosti18.
Pokud jedete s manuálním řazením, jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň.
Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva. Použijte indikaci řazení.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO.
•
•
Jezděte stabilní rychlostí a dodržováním
dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel a objektů minimalizujte brzdění.
Výběr pneumatik může mít vliv na spotřebu paliva - požádejte dealera o radu
ohledně vhodných pneumatik.
•
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
aerodynamický odpor a tedy spotřebu
•
18
Platí pro automatickou převodovku.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 425
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se
důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
Související informace
•
•
•
Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 28)
Jízda Eco (str. 414)
Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 524)
Příprava na dlouhou cestu
Před odjezdem na dovolenou nebo jakoukoliv
jinou delší cestu musíte pozorně zkontrolovat
především fungování a příslušenství vozidla.
Zkontrolujte, zda
•
motor pracuje normálně a zda je normální
spotřeba paliva
•
nikde nedochází k úniku (palivo, olej nebo
jiná kapalina)
•
•
brzdy brzdí dle očekávaní
•
pneumatiky mají dostatečnou hloubku
vzorku a jsou dostatečně nahuštěny.
Pokud jezdíte do míst, kde hrozí zasněžený nebo zledovatělý povrch vozovky,
přezujte pneumatiky na zimní
•
•
•
nabíjení baterie startéru je v pořádku
•
•
•
•
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 425)
Nastavení modemu vozidla* (str. 503)
Doporučení k nakládání (str. 555)
Jízda s přívěsem (str. 447)
Pilot Assist* (str. 291)
Omezovač rychlosti (str. 272)
Sada pro nouzovou opravu pneu
(str. 541)
všechny kontrolky svítí - pokud je vozidlo
hodně naloženo, upravte výšku světlometů
jsou v dobrém stavu lišty stěračů
je ve vozidle výstražný trojúhelník a reflexní vesta - v některých zemích patří do
povinné výbavy.
Související informace
426
Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 524)
•
•
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 637)
•
Zimní jízda (str. 427)
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Zimní jízda
Kluzké povrchy
Při jízdě v zimě je důležité vozidlo pravidelně
kontrolovat, aby bylo zajištěno, že lze
s vozem jezdit bezpečně.
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený.
DŮLEŽITÉ
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné počasí
představuje velké zatížení baterie spouštěče a jeho kapacita je chladem snížena.
Používejte kapalinu do ostřikovačů
s nemrznoucí směsí, aby se v nádržce
kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový
olej (str. 633)
POZNÁMKA
Chladicí kapalina musí obsahovat 50 %
glykolu. Tato směs chrání motor před
zamrznutím při teplotách do cca. -35°C
(-31°F). Aby nedošlo k ohrožení zdraví,
jednotlivé typy glykolu se nesmí míchat.
•
•
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
Související informace
•
•
•
•
•
Zimní pneumatiky (str. 539)
Sněhové řetězy (str. 540)
Brzdění na sypaných cestách (str. 398)
Brzdění na mokrých cestách (str. 398)
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
(str. 618)
•
•
•
Akumulátor (str. 584)
•
Doplnění chladicí kapaliny (str. 578)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 616)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
(str. 615)
427
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
Brodění znamená průjezd vozidla přes vodu,
například, přes zaplavenou vozovku. Ve vodě
se musí jezdit s maximální opatrností.
Vozidlo může projet vodou o maximální
hloubce 45 cm (17 palců) maximálně rychlostí
chůze. Průjezdu tekoucí vodou je třeba věnovat zvýšenou pozornost.
•
Pokud se do vzduchového filtru
dostane voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
•
Pokud se do převodovky dostane voda,
sníží se mazací schopnost oleje, což
zkrátí životnost souvisejících systémů.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Záruka se nevztahuje na poškození
komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla, diferenciálu a interních
komponentů způsobené zaplavením,
hydrostatickým zablokování nebo
nedostatkem oleje.
V případě potřeby očistěte po průjezdu
vodou nebo bahnem kontakty napájecího
konektoru elektrického vyhřívání a tažné
zařízení.
•
•
•
19
428
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat
a odtáhněte vozidlo z vody do servisu.
Doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Nebezpečí poruchy motoru.
Otevření a zavření víčka plnění
palivové nádrže
Aby se víčko plnění paliva otevřelo19, vozidlo
musí být odemknuté.
Šipka vedle symbolu nádrže
na displeji řidiče ukazuje, na
které straně se nachází víčko
plnění paliva.
1.
Víčko plnění paliva se otevírá lehkým stisknutím na zadní část poklopu.
2. Jakmile čerpání paliva skončí, krytku lehce
stiskněte a zavřete.
Související informace
•
•
Používané palivo (str. 429)
Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 437)
Související informace
•
•
Odtah (str. 455)
Ovládání nízké rychlosti* (str. 422)
Na stav víčka plnění paliva má vliv pouze zamykání a odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, bez klíče* nebo pomocí systému Volvo On Call.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Používané palivo
2.
4. Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
poprvé nevypne.
> Nádrž je plná.
Palivová nádrž je vybavena systémem plnění
paliva bez krytu.
Čerpání paliva do vozidla na čerpací
stanici
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
Čerpání paliva z kanystru
Než začnete čerpat palivo, musíte posunout hrdlo
čerpadla za dva otevírací kryty trubky plnění paliva.
Pokyny k čerpání paliva:
1.
20
Vypněte vozidlo a otevřete víčko hrdla
plnění paliva.
Vyberte palivo, které je určeno k použití ve
vozidle v souladu s identifikací20 na vnitřní
straně klapky plnicí trubky. Informace
o schválených palivech a identifikaci
najdete v kapitolách "Benzín" a "Nafta".
3. Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru
plnění paliva. Plnicí trubka má dvě otevírací krytky. Tryska čerpací hadice se před
čerpáním paliva musí zatlačit za obě
krytky.
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou v pěnovém bloku pod
víkem podlahy v zavazadlovém prostoru.
1.
Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže.
2. Vložte trychtýř do otvoru plnění paliva.
Plnicí trubka má dvě otevírací krytky.
Trubka hrdla se před čerpáním paliva musí
zatlačit za obě krytky.
Platí pro vozidla s pomocným
palivovým topením*
Nikdy nepoužívejte palivové topení, pokud se
vozidlo nachází v prostoru čerpací stanice.
Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do 12. října 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na
čerpacích stanicích po celé Evropě.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 429
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Manipulace s palivem
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte palivo kvality nižší než doporučené společností Volvo; došlo by k negativnímu ovlivnění výkonu motoru a spotřeby
paliva.
Pokud se použijí směsi různých druhů
paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo
ani doplňkové servisní dohody nebudou
platit. Toto platí pro všechny motory.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Nálepka na vnitřní straně krytky plnicího otvoru.
Související informace
•
Otevření a zavření víčka plnění palivové
nádrže (str. 428)
•
•
•
Benzín (str. 431)
Motorová nafta (str. 432)
Prázdná nádrž a vznětový motor
(str. 434)
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
430
Související informace
•
•
•
Benzín (str. 431)
Motorová nafta (str. 432)
Manipulace s AdBlue® (str. 436)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Benzín
E5 je benzín s maximálně
2,7 % kyslíku a maximálně
5 obj. % ethanolu.
Při dočerpání je nutné načerpat správné
palivo. Benzín je k dispozici s různými oktanovými čísly, které jsou vhodné pro různý styl
jízdy.
Používejte pouze benzín od renomovaných
firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné
kvality. Benzín musí splňovat normu EN 228.
DŮLEŽITÉ
E10 je benzín s maximálně
3,7 % kyslíku a maximálně
10 obj. % ethanolu.
Identifikace benzínu
Tyto identifikace platí pro paliva podle platných norem v Evropě. Ve vozidlech se zážehovým motorem se smí používat benzín s následující identifikací:
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
•
Nesmí se používat palivo, které obsahuje kovová aditiva.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která
nebyla schválena společností Volvo.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
Je povoleno používat palivo, které
obsahuje až 10% ethanolu.
•
Je povoleno používat benzín
EN 228 E10 (max. 10 % ethanolu).
•
Není povolen ethanol s obsahem
vyšším než E10 (max. 10 % objemu
ethanolu). Například E85 není povolen.
•
•
•
•
Nálepka na vnitřní straně krytky plnicího otvoru.
Identifikace v souladu s normou CEN
EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky
plnicí trubky a bude nejpozději do 12. října
2018 k dispozici na příslušných čerpacích
hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po
celé Evropě.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C (100 °F) se
doporučuje používat palivo s co nejvyšším
oktanovým číslem z důvodů odpovídající
výkonnosti a spotřeby paliva.
Manipulace s palivem (str. 430)
Používané palivo (str. 429)
Filtr sazí pro zážehové motory (str. 432)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 637)
Oktanové číslo
•
Palivo RON 95 se používá pro normální
jízdu.
•
S ohledem na příznivý výkon a nízkou spotřebu paliva doporučujeme používat RON
98.
•
Nesmí se používat palivo s oktanovým
číslem RON 95.
431
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Filtr sazí pro zážehové motory21
Vozidla se zážehovými motory jsou vybaveny
filtry sazí, které zvyšují účinnost kontroly
emisí.
Částice z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru sazí pro zážehové
motory. Za běžných jízdních podmínek proběhne pasivní regenerace, při které částice
zoxidují a spálí se. Takto se filtr vyprázdní.
Pokud se s vozidlem jede pomalu nebo se
opakovaně startuje se studeným motorem při
nízkých venkovních teplotách, možná bude
nutné provést aktivní regeneraci. Regenerace
filtru sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá
10-20 minut. Během regenerace se spotřeba
paliva může dočasně zvýšit.
který nedosáhne běžnou provozní teplotu,
může způsobit problémy, které následně
vedou k funkční poruše a nastavení varovné
zprávy. Pokud se s vozidlem jezdí většinou
v městě, je nutné pravidelně jezdit vyšší
rychlostí a umožnit tak, aby se systém emisí
mohl regenerovat.
•
Mezi jednotlivými načerpáními paliva by
vozidlo mělo jet po cestách první třídy
rychlostí vyšší než 70 km/h (44 mph)
minimálně 20 minut.
Související informace
•
Motorová nafta
Při dočerpání je nutné načerpat správné
palivo. Nafta je k dispozici v různých kvalitách
upravených pro různé podmínky.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo
pochybné kvality. Motorová nafta musí splňovat standardy EN 590, nebo SS 155435.
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
síry a kovů.
Identifikace
Benzín (str. 431)
Za chladného počasí použijte nezávislé topení,
aby motor dosáhl normální provozní teplotu
rychleji.
Jízda na krátké vzdálenosti malou
rychlosti ve voze se zážehovým
motorem
Na funkčnost systému emisí má vliv, jak se
s vozidlem jede. Je důležité jezdit na různé
vzdálenosti a různými rychlosti tak, aby spotřeba energie byla co nejnižší.
Častá jízda na krátké vzdálenosti malou
rychlostí (nebo v chladném počasí) s motorem,
21
432
Platí pro některé varianty.
Nálepka na vnitřní straně krytky plnicího otvoru.
Identifikace v souladu s normou CEN
EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky
plnicí trubky a bude nejpozději do 12. října
2018 k dispozici na příslušných čerpacích
hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po
celé Evropě.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Tato identifikace platí pro palivo podle platných norem v Evropě. Ve vozidlech se vznětovým motorem se smí používat nafta s následující identifikací:
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí:
B7 je nafta s maximálně
7 obj. % bionafty (FAME).
Za nízkých teplot (pod 0 °C) (32 °F) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Kvalita prodávaných paliv se musí upravovat v závislosti na
ročním období a klimatu. Při extrémních podmínkách počasí, v případě starého paliva nebo
při přejezdu mezi klimatickými zónami může
dojít ke vysrážení parafinu.
•
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
•
obsahovat maximálně 7 obj. %
FAME22 (B7).
•
•
•
Filtr sazí (str. 434)
Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 435)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 637)
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME23 a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Související informace
•
•
22
23
splňovat požadavky normy EN 590 a/
nebo SS 155435
Prázdná nádrž a vznětový motor
(str. 434)
DŮLEŽITÉ
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
•
•
Manipulace s palivem (str. 430)
Používané palivo (str. 429)
Methylester řepkového oleje
Je povolena motorová nafta s maximálně 7 obj. % FAME (B7).
433
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Prázdná nádrž a vznětový motor
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly.
Před nastartováním vozidla po dočerpání nafty
do palivové nádrže postupujte následovně:
1.
Dálkový ovladač s klíčem musí být ve
vozidle.
2. Nastavte vozidlo do polohy zapalování II stiskněte startovací tlačítko bez toho, že
byste sešlapovali brzdový pedál nebo
spojkový pedál, a podržte tlačítko stisknuté cca. 4 sekundy. Potom tlačítko uvolněte.
lahy v zavazadlovém prostoru. Trychtýř musíte
pořádně zasunout do plnicí trubky. Plnicí
trubka má dvě otevírací krytky. Trubka hrdla se
před čerpáním paliva musí zatlačit za obě
krytky.
Související informace
•
•
•
Používané palivo (str. 429)
Motorová nafta (str. 432)
Sada s nářadím (str. 532)
Filtr sazí
Vozidla se vznětovými motory jsou vybaveny
filtry sazí, které zvyšují účinnost kontroly
emisí.
Částice z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují v částicovém filtru. Jakmile
jsou splněny tyto podmínky, částice se v rámci
regenerace spálí a filtr se vyprázdní. Pokud
chcete spustit regeneraci, motor musí mít
běžnou provozní teplotu. Regenerace filtru
sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá
10-20 minut.
POZNÁMKA
3. Vyčkejte asi jednu minutu.
Během regenerace mohou nastat následující situace:
4. Nastartujte motor.
•
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
Důležité informace k čerpání paliva
z kanystru
Při doplňování paliva z rezervního kanystru
použijte nálevku umístěnou pod víkem pod-
434
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Související informace
•
•
•
Motorová nafta (str. 432)
Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 435)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 637)
Jízda na krátké vzdálenosti malou
rychlosti ve voze se vznětovým
motorem
Na funkčnost systému emisí má vliv, jak se
s vozidlem jede. Je důležité jezdit na různé
vzdálenosti a různými rychlosti tak, aby spotřeba energie byla co nejnižší.
Častá jízda na krátké vzdálenosti malou
rychlostí (nebo v chladném počasí) s motorem,
který nedosáhne běžnou provozní teplotu,
může způsobit problémy, které následně
vedou k funkční poruše a nastavení varovné
zprávy. Pokud se s vozidlem jezdí většinou
v městě, je nutné pravidelně jezdit vyšší
rychlostí a umožnit tak, aby se systém emisí
mohl regenerovat.
•
24
25
26
Mezi jednotlivými načerpáními paliva by
vozidlo mělo jet po cestách první třídy
rychlostí vyšší než 60 km/h (38 mph)
minimálně 20 minut.
Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
Selektivní katalytická redukce
CO(NH2)2
Řízení emisí pomocí AdBlue®24
AdBlue je aditivum, které se používá
v systému SCR25 ke snížení emisí látek
dusíku ve vznětovém motoru.
V systému SCR se AdBlue a oxid dusíku, který
je obsažen ve výfukových plynech, mění na
dusík a vodní výpary, což výrazně snižuje
emise škodlivých oxidů dusíku.
AdBlue
AdBlue je bezbarvá kapalina, která obsahuje
32,5% deionizované26 močoviny. Vyrábí se
v souladu se standardem ISO 22241. Tato
kapalina byla vyvinuta speciálně pro čištění
dieselmotorů pomocí technologie SCR.
AdBlue má ve vozidle svou vlastní nádrž.
Doplňuje se přes samostatnou plnicí trubku za
krytem plnění paliva. Spotřeba závisí na stylu
jízdy, venkovní teplotě a provozní teplotě
systému.
Podmínky pro jízdu s AdBlue
Před nastartováním vozidla musí být v nádrži
vždy AdBlue správné kvality. Systém SCR je
velmi citlivý na znečišťující látky.
Systém řízení emisí průběžně sleduje hladinu
v nádrži, kvalitu a dávkování AdBlue. Pokud
něco není v pořádku, na displeji řidiče se
zobrazí zpráva.
}}
435
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
DŮLEŽITÉ
AdBlue je nezbytné k fungování systému
SCR a ke splnění právních předpisů platných pro emise. Je protizákonné upravovat
systém dodávky AdBlue a zasahovat do
tohoto systému jakýmkoliv způsobem tak,
aby reakční činidlo AdBlue nebylo spotřebováváno, když je zapotřebí ke splnění
právních předpisů platných pro výfukové
emise. Jakýkoliv zásah může být považován za trestný čin a může mít za důsledek
trestní stíhání.
Není povoleno používat vozidlo s prázdnou
nádrží na AdBlue, jelikož takové vozidlo
nesplňuje právní předpisy platné pro výfukové emise. Proto je vozidlo vybaveno
varovným systémem, který informuje
o nutnosti doplnit AdBlue. Jakmile v nádrži
klesne množství AdBlue, zobrazí se varování s informací, že je nutné AdBlue
doplnit.
Související informace
•
•
•
Manipulace s AdBlue® (str. 436)
Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 437)
Symboly a zprávy pro AdBlue® (str. 439)
Manipulace s AdBlue®27
AdBlue obsahuje především vodu (cca.
67,5% vody a 32,5% močoviny). Kapalina je
nehořlavá, nicméně je třeba s ní manipulovat
opatrně, jelikož může dráždit oči a pokožku.
Důležité informace k manipulaci
Vyvarujte se vdechnutí výparů a kontaktu
s pokožkou a zrakem. Pokud možno, použijte
rukavice, které zabrání podráždění citlivé
pokožce při manipulaci s kapalinou.
VAROVÁNÍ
První pomoc:
•
V případě vdechnutí - vyveďte na čerstvý vzduch.
•
V případě kontaktu s kůží - opláchněte
kůži mýdlem a vodou.
•
V případě kontaktu s očima - opláchněte okamžitě hojným množstvím
vody.
•
V případě požití - důkladně vypláchněte
ústa. Nevdechujte zvratky.
Pokud nepříjemné příznaky přetrvávají
nebo pokud došlo k požití velkého množství, vyhledejte lékařskou pomoc.
Postup v případě rozlití
Pokud se AdBlue rozlije na zem, vozidlo resp.
lakované povrchy se musí důkladně proplá-
27
436
Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
chnout vodou. Dávejte pozor, aby nedošlo
k prosáknutí do kanalizace.
Skladování
AdBlue se musí skladovat v neprodyšně uzavřených originálních obalech při teplotě nad
-11 °C (12 °F) a pod 30 °C (86 °F). Kapalina se
nesmí skladovat na přímém slunečním světle.
AdBlue mrzne při -11 °C (12 °F). Pokud však
roztok roztaje, může se použít znovu.
Související informace
•
•
Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 437)
Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 435)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kontrola a doplňování AdBlue®28
Pravidelně kontrolujte hladinu AdBlue
a pokud se na displeji řidiče objeví zpráva
upozorňující na nízkou hladinu AdBlue, kapalinu doplňte.
Spotřeba AdBlue závisí na stylu jízdy. Proto je
možné, že mezi běžnými servisními intervaly
může být nutné kapalinu doplnit. Pokud se
nádrž na AdBlue zcela vyprázdní, není možné
vozidlo nastartovat.
Kontrola hladiny AdBlue
2.
1.
V zobrazení aplikací otevřete aplikaci Stav
vozu.
Stisknutím tlačítka Stav zobrazíte hladinu
AdBlue.
POZNÁMKA
Nikdy nejezděte s prázdnou nádrží na
AdBlue. Naplňte ji dostatečně včas před
jejím úplným vyprázdněním.
Pokud je nádrž prázdná, nebude možné
motor po vypnutí nastartovat – ne běžným
způsobem ani s pomůckami.
Abyste po vyjetí nádrže byli schopni znovu
nastartovat, doplňte AdBlue stanovené
kvality, a to minimálně v množství, které je
uvedeno na displeji řidiče.
Grafika hladiny AdBlue na středovém displeji.
Každý kurzor představuje cca. 25% plné
nádrže.
Pokud v nádrži zbývá méně než 25 %,
zbývající kurzor změní barvu na oranžovou.
Pokud zbývá méně než 10 %, změní barvu
na červenou.
28
Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
437
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Plnění
3. Doplňte AdBlue správné kvality29.
Pokud hladina AdBlue začne
klesat, na displeji řidiče se
rozsvítí symbol a zobrazí se
zpráva Nízká hladina
AdBlue.
1.
Nesmí dojít k přeplnění nádrže. Množství
AdBlue, které lze doplnit, je zobrazeno
v aplikaci Stav vozu.
VAROVÁNÍ
Pokud na čerpací stanici používáte k čerpání AdBlue pistoli, doporučuje se používat
pouze pistoli určenou pro osobní vozidla.
Lze používat i čerpadlo AdBlue pro
nákladní vozidla.
Víčko plnění paliva se otevírá lehkým stisknutím na zadní část poklopu.
2.
DŮLEŽITÉ
Veškeré rozlité AdBlue setřete.
Dávejte pozor, aby se AdBlue nedostalo do
kontaktu s lakem vozidla. Pokud by se to
stalo, propláchněte dostatečným množstvím vody, protože kapalina může mít vliv
na lak.
Otevřete modrý kryt pro menší plnicí
trubku pro AdBlue.
Související informace
•
•
•
29
438
ISO 22241
Manipulace s AdBlue® (str. 436)
Symboly a zprávy pro AdBlue® (str. 439)
Objem nádrže na AdBlue® (str. 635)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Symboly a zprávy pro AdBlue®30
Systém řízení emisí průběžně sleduje hladinu,
kvalitu a dávkování AdBlue. Pokud něco není
v pořádku, na displeji řidiče se zobrazí zpráva.
Symbol
Zpráva
Popis
Nízká hladina AdBlue
Hladina AdBlue je nízká a je třeba dočerpat do nádrže.
Dávkování AdBlue
Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servisA a požádejte, aby funkci okamžitě zkontrolovali.
a
Kvalita Adblue
30
Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)
}}
439
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Symbol
Zpráva
Popis
Doplňte Adblue
Hladina AdBlue je kriticky nízká a je třeba okamžitě dočerpat do nádrže.
Zákaz start. motoru
Vozidlo nelze před doplněním AdBlue startovat. Doplňte takové množství AdBlue, které je uvedeno na displeji řidiče, nebo kontaktujte servisA.
a např.: Doplňte minimálně
4,5 litry AdBlue
Upozorňujeme, že aby indikace hladiny dokázala správně zaznamenat množství doplněné kapaliny AdBlue, vozidlo musí stát rovně.
Když po načerpání AdBlue nastartujete, postupujte podle pokynů týkajících se prázdné palivové
nádrže a vznětového motoru.
Zákaz start. motoru
Před start. nutný servis syst.
AdBlue
A
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
440
Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 437)
Manipulace s AdBlue® (str. 436)
Servisní knížka a opravy (str. 569)
Prázdná nádrž a vznětový motor (str. 434)
Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servisA a požádejte, aby funkci okamžitě zkontrolovali.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Přehřátí motoru a hnacího systému
Za jistých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
• V případě přehřátí může dojít k dočasnému omezení výkonu motoru.
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji se
zobrazí výstražná zpráva Teplota motoru
Vysoká teplota. Bezp. zastavte. Bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte
motor běžet ve volnoběžných otáčkách,
aby se ochladil.
•
•
31
Pokud se zobrazí zpráva Teplota motoru
Vysoká teplota. Vypněte motor nebo
Chladicí kapal. motoru Nízká hladina.
Vyp. motor, zastavte vozidlo a vypněte
motor.
V případě přehřátí převodovky bude zvolen
alternativní program řazení31. Dále se aktivuje zabudovaná ochrana, která, mimo
jiné, rozsvítí výstražný symbol a zobrazí na
displeji řidiče zprávu Teplá převodovka
Zpomalte, aby klesla teplota nebo
Horká převodovka Bezpečně zastavte,
počkejte, než vychladne. Postupujte
podle doporučení a snižte rychlost nebo
zastavte bezpečně vůz a nechte motor
několik minut běžet ve volnoběžných otáčkách, aby převodovka mohla vychladnout.
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Související informace
•
•
•
•
Doplnění chladicí kapaliny (str. 578)
Jízda s přívěsem (str. 447)
Příprava na dlouhou cestu (str. 426)
Indikátor řazení převodových stupňů
(str. 410)
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Vysoká teplota motoru. Postupujte podle dále uvedených
doporučení.
Nízká hladina, chladicí kapalina.
Postupujte podle dále uvedených
doporučení.
Horká/přehřátá/studená převodovka. Postupujte podle dále
uvedených doporučení.
Platí pro automatickou převodovku.
441
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Přetížení nabíjecí baterie
Dobíjení z jiné baterie
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Nenechávejte klíč ve spínací skříňce
v poloze II, pokud je vozidlo vypnuté. Místo
toho použijte polohu zapalování I, která je
energeticky méně náročná.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vozidlo vypnuté. Příklady funkcí:
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
•
•
•
•
–
442
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól pro pomocné startování (2).
stěrače čelního okna
V tomto případě nabijte baterii tak, že
nastartujete vozidlo a necháte je minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče
se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
Související informace
•
•
5. Otevřete kryt kladného pólu (2) pro
pomocné startování.
světlomety
Je-li napětí nabíjecí baterie nízké, na displeji
řidiče se objeví zpráva. Funkce šetření energií
vypne určité funkce nebo omezí určité funkce,
jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.
Akumulátor (str. 584)
Možnosti zapalování (str. 392)
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
ventilátor větrání
audiosystém (vysoká hlasitost).
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
Místa k připojení pomocných kabelů.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1.
Nastavte elektrický systém vozidla do
polohy zapalování 0.
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Připojte druhou svorku černého kabelu na
záporný pól pro pomocné startování (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při pokusu o nastartování nedocházelo
k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem.Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
Když se snažíte nastartovat, nedotýkejte se
připojení mezi kabelem a vozidlem. Hrozí
nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého
kabelu nedostane do kontaktu s kladným
pólem pro pomocné startování na vozidle
resp. s kladným pólem donorového akumulátoru nebo svorkou připojenou k červenému kabelu.
VAROVÁNÍ
V případě nesprávného postupu může být
vysoké napětí nebezpečné. Nedotýkejte se
na bateriích ničeho, co není jednoznačně
uvedeno v uživatelské příručce.
•
48V pomocná baterie se nikdy nesmí
používat ke startování s pomocnými
kabely.
•
Za žádných okolností se k 48V baterii
nesmí připojovat externí elektrická zařízení.
•
Servis a výměna 48V baterie se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Nepřipojujte spojovací vodiče
k žádným komponentům palivové soustavy ani k pohyblivým dílům. Dávejte
pozor na horké části motoru.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne
do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
•
Nikdy nekuřte v blízkosti baterie.
}}
443
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
POZNÁMKA
Pokud se baterie startéru vybila natolik, že
ve vozidle nefungují běžné elektrické
funkce, a motor se musí nastartovat
pomocí pomocné baterie nebo nabíječky,
může být funkce Start/Stop nadále aktivována. Pokud funkce Start/Stop automaticky vypne motor krátce poté, hrozí
značné nebezpečí, že motor znovu automaticky nenastartuje, protože baterie
neměla čas se dobít a její kapacita bude
omezena.
Tažná tyč*
Vozidlo lze vybavit tažnou tyčí, které umožní
táhnout za vozidlem např. přívěs.
Pro vozidlo je k dispozici tažná tyč v několika
provedeních. Další informace vám poskytne
prodejce Volvo.
Koule tažného zařízení se musí pravidelně
čistit a promazávat, aby se zabránilo opotřebení.
POZNÁMKA
Pokud se používá tažné zařízení s tlumičem vibrací, koule tažného zařízení se
nesmí mazat.
444
To platí rovněž pro nosič jízdních k