Volvo V90 Cross Country 2018 Uživatelská příručka

Volvo V90 Cross Country 2018 Uživatelská příručka
V90
CROSS COUNTRY
UŽ IV A TELSK Á PŘÍRUČK A
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Volvo se snaží být jedním z nejbezpečnějších vozidel
na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této
uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je
k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
Vybízíme každého, aby vždy v tomto i v jiných vozidlech použil bezpečnostní pás. Neřiďte prosím vozidlo, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo
léků – nebo máte schopnost řídit zhoršenou nějakým jiným způsobem.
OBSAH
INFORMACE PRO MAJITELE
BEZPEČNOST
16
Volvo ID
26
Bezpečnost
40
Uživatelská příručka na středovém displeji
17
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
26
Bezpečnost během těhotenství
40
Navigování v uživatelské příručce na
středovém displeji
18
Drive-E - čistější radost z jízdy
28
Whiplash Protection System
41
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
20
Podpora řidiče IntelliSafe
30
Pedestrian Protection System
42
Sensus - online konektivita a údržba
31
Bezpečnostní pásy
43
Aktualizace softwaru
34
44
Zaznamenávání údajů
34
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
Podmínky služeb
35
Předpínač bezpečnostního pásu
45
Ochrana soukromí zákazníka
35
Resetování elektrického předpínače
bezpečnostního pásu
46
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
36
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
46
Instalace příslušenství
36
Airbagy
48
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
37
Airbagy řidiče
48
Airbag spolujezdce
49
Zobrazení identifikačního čísla vozidla
38
51
Rozptylování řidiče
38
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
Boční airbagy
53
Nafukovací záclony
53
Bezpečnostní režim
54
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu
55
Bezpečnost dětí
56
Dětské sedačky
56
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
57
Stránka podpory Volvo Cars
Čtení uživatelské příručky
Uživatelská příručka a životní prostředí
2
VAŠE VOLVO
Informace pro majitele
20
21
23
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky
58
Přístroje a ovládání ve vozidle s levostranným řízením
72
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro
dětské sedačky
58
Přístroje a ovládání ve vozidle s pravostranným řízením
73
Umístění dětské sedačky
59
Displej řidiče
76
Dětské bezpečnostní úchyty
60
Nastavení displeje řidiče
Tabulka k umístění dětských sedaček
pomocí bezpečnostních pásů
62
Tabulka k umístění dětských sedaček
i-Size
64
Tabulka k umístění dětských sedaček
ISOFIX
65
Integrovaná dětská sedačka*
68
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce*
69
Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce*
70
Ovládání středového displeje
104
Aktivace a deaktivace středového displeje 107
Navigování v zobrazeních na středovém displeji
107
80
Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji
111
Palivoměr
80
Zobrazení funkcí na středovém displeji
114
Palubní počítač
81
116
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
82
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
Resetování denního počítadla
83
Symbol na stavové liště středového
displeje
116
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji
84
Klávesnice na středovém displeji
118
Nastavení statistiky jízdy
84
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji
121
Čas a datum
85
Teploměr venkovní teploty
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
121
86
Kontrolky na displeji řidiče
86
Změna vzhledu středového displeje
123
Výstražné symboly na displeji řidiče
88
123
Licenční smlouva na displej řidiče
89
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Nabídka aplikací na displeji řidiče
95
Změna jednotek systému
124
Práce s nabídkou aplikací na displeji
řidiče
96
Změna jazyka systému
124
Otevření nastavení na středovém displeji
124
Otevření kontextového rozložení na
středovém displeji
125
Změna nastavení na středovém displeji
126
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
126
Zprávy na displeji řidiče
97
Spravování zpráv na displeji řidiče
98
Práce se zprávou uloženou z displeje
řidiče
99
Přehled středového displeje
101
3
OSVĚTLENÍ
127
Spínače světel
144
Okna, sklo a zrcátka
160
Druhy nastavení na středovém displeji
127
Nastavení funkcí světel na středovém
displeji
145
Ochrana proti přivření u oken a slunečních clon
160
Tabulka nastavení středového displeje
128
Nastavení sklonu světlometů
146
161
Profily řidiče
129
Obrysová světla
147
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Výběr profilu řidiče
130
Denní světla
147
Elektrické ovládání oken
161
Přejmenování profilu řidiče
131
Potkávací světla
148
Používání elektricky ovládaných oken
162
Resetování nastavení v profilech řidiče
131
Použití dálkových světel
149
Použití sluneční clony*
163
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče
131
Aktivní dálkové světlomety
149
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
164
Zpráva na středovém displeji
132
Použití směrových světel
151
164
133
152
Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka
Spravování zpráv na středovém displeji
Aktivní natáčecí světla*
152
165
133
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
Práce se zprávou uloženou ze středového displeje
153
Panoramatická střecha*
167
Head-up displej*
134
Brzdové světlo
154
Ovládání panoramatické střechy*
168
135
Nouzová brzdová světla
154
170
Výstražná funkce ukazatelů směru
155
Automatické zavření sluneční clony
panoramatické střechy*
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
155
Použití ostřikovačů čelního skla
171
Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*
172
Doprovodné osvětlení při příchodu
156
Použití dešťového senzoru
172
Osvětlení interiéru
156
173
Nastavení osvětlení interiéru
158
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru
Ostřikovače čelního okna a světlometů
174
Použití stěrače a ostřikovače zadního
okna
175
Použití automatického stírání zadního
okna při couvání
176
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
Nastavení head-up displeje*
4
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Resetování nastavení na středovém
displeji
136
Rozpoznávání hlasu
137
Použití systému rozpoznávání hlasu
138
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu
139
Hlasové ovládání rádia a médií
140
Nastavení pro hlasové ovládání
140
Zadní světlo do mlhy
SEDADLA A VOLANT
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Manuálně ovládané přední sedadlo
178
Ovládání klimatizace
194
Elektricky ovládané přední sedadlo*
179
Zóny klimatu
194
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
179
Ovládání klimatu - snímače
195
Funkce uložení paměti do elektricky
ovládaného předního sedadla*
Vnímaná teplota
180
195
Použití paměti u předního sedadla
s elektrickým ovládáním
Ovládání klimatizace pomocí systému
rozpoznávání hlasu
181
Nastavení masáže na předním sedadle*
182
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo*
183
Nastavení délky sedáku předního sedadla 184
Nastavení bočního podpěry* předního sedadla
184
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
185
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
186
Spouštění opěradel zadních sedadel
187
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
188
Houkačka a ovládání na volantu
190
Zámek řízení
190
Nastavení volantu
191
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
211
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní volantu*
212
196
Aktivace automatického ovládání klimatizace
212
Kvalita vzduchu
197
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
213
Clean Zone*
197
213
Clean Zone Interior Package*
198
Aktivace a deaktivace nastavení času
pro recirkulaci vzduchu
Interior Air Quality System*
198
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
214
Aktivace a deaktivace snímače kvality
vzduchu*
199
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
215
Filtr klimatizace
199
200
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaného čelního skla*
216
Distribuce vzduchu
Změna rozvodu vzduchu
200
216
Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů
201
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
217
Tabulka možné distribuce vzduchu
203
Aktivace a deaktivace automatického
spuštění vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo
217
Regulování úrovně ventilátoru pro
zadní sedadlo*
218
Regulování teploty pro přední sedadlo
219
Regulování teploty pro zadní sedadlo*
220
Synchronizace teploty
221
Aktivace a deaktivace klimatizace
221
Ovládání klimatu
206
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla*
208
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní předního sedadla*
209
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
209
Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla*
210
5
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Klima při parkování*
222
Potvrzení uzamknutí
234
Teplotní příprava*
223
Nastavení indikace zámku
235
Umístění antény systémů startování
a zamykání
262
Spuštění/zastavení teplotní přípravy*
223
dálkový ovladač s klíčem
235
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
263
237
Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla
Nastavení času teplotní přípravy*
224
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu*
224
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
264
Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř
239
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků
265
Aktivace a deaktivace nastavení času
pro teplotní přípravu*
226
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem
239
Automatické zamknutí během jízdy
266
266
Dosah dálkového ovládače s klíčem
240
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu*
226
Komfort klimatu při parkování*
227
Výměna baterie v dálkovém ovladači
s klíčem
241
269
Objednání více dálkových ovladačů
Programování maximálního otevření
elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
Spuštění a vypnutí funkce udržování
komfortu klimatu při parkování*
227
244
244
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy*
270
Soukromý zámek
271
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
272
Symboly a zprávy ovládání klimatu při
parkování*
229
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Topení*
230
Nastavení červeného klíče*
245
Odnímatelná čepel klíče
246
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče
247
Imobilizér
249
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem
250
Nezávislé topení*
231
Přídavné topení*
232
Aktivace a deaktivace automatického
spouštění vyhřívaní pomocného topení
232
Alarm*
273
Aktivace a deaktivace alarmů*
274
Omezený režim alarmu*
276
Funkce „deadlock“*
276
259
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
277
Zamykání a odemykání bez klíče*
260
Detekce neznámého komponentu*
277
Nastavení vstupu bez klíče*
261
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
261
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
6
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
280
Síla řízení závislá na rychlosti
280
Systém stability Roll Stability Control
281
Elektronické řízení stability
281
Sportovní režim pro elektronický
systém řízení stability
283
Aktivace/deaktivace režimu Sport
u elektronického řízení stability
283
Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability
283
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
284
Omezovač rychlosti
285
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
286
Nastavování rychlosti na omezovači
rychlosti
286
Deaktivace omezovače rychlosti
a uvedení do pohotovostního režimu
287
Opětovná aktivace omezovače
rychlosti z pohotovostního režimu
288
Omezení automatického omezovače
rychlosti
292
Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního tempomatu
309
Tempomat
293
294
Asistence předjíždění s adaptivním
tempomatem
311
Aktivace a spuštění tempomatu
Nastavování rychlosti na tempomatu
295
Spuštění asistence předjíždění
s adaptivním tempomatem
311
Deaktivace tempomatu a uvedení do
pohotovostního režimu
296
Omezení asistence při předjíždění
s adaptivním tempomatem
311
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
296
Změna cíle u adaptivního tempomatu
312
Deaktivace tempomatu
297
Automatické brzdění s adaptivním
tempomatem
312
Funkce upozornění na odstup*
298
Omezení adaptivního tempomatu
Head-up displej a upozornění na odstup
313
298
Aktivace/deaktivace upozornění na
odstup
314
299
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat
Nastavení časového intervalu pro
upozornění na odstup
316
299
Aktivní asistence
318
Omezení funkce Upozornění na odstup
300
Pilot Assist a varování před kolizí
321
Adaptivní tempomat*
301
Head-up displej aktivní asistence
v případě rizika kolize
322
Adaptivní tempomat a varování před kolizí
304
Aktivace a spuštění aktivní asistence
322
Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize
305
Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci
323
Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu
305
Nastavení časového intervalu pro
funkci Pilot Assist
324
Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist
326
Deaktivace omezovače rychlosti
288
Omezení omezovače rychlosti
289
Automatický omezovač rychlosti
289
Aktivace/deaktivace automatického
omezovače rychlosti
291
Nastavování rychlosti na adaptivním
tempomatu
306
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
292
Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat
307
Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist 328
Spuštění asistence při předjíždění se
systémem Pilot Assist
328
7
Omezení asistence při předjíždění
s funkcí Pilot Assist
328
Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist
329
Automatické brzdění s funkcí aktivní
asistence
329
Omezení funkce Pilot Assist
330
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
332
Radarová jednotka
333
Omezení radarového zařízení
334
Doporučená údržba radarového zařízení
337
Typové schválení pro radarové zařízení
338
Kamerová jednotka
342
Omezení radarové jednotky
343
Doporučená údržba kamerového zařízení
346
City Safety™
346
Parametry a dílčí funkce systému
City Safety
347
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
349
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
350
City Safety v křižujícím dopravním provozu 352
8
Omezení systému City Safety u křižujícího provozu
353
City Safety v situacích, kdy nejsou
možné únikové manévry
353
Omezení funkce City Safety
354
Zprávy pro City Safety
357
Rear Collision Warning
358
Informace o dopravních značkách
s informacemi z rychlostní kamery
373
Omezení funkce Rear Collision Warning
358
Omezení systému informací dopravních značek
373
BLIS*
359
Driver Alert Control
Aktivace/deaktivace BLIS
374
360
Aktivace/deaktivace Driver Alert Control
Omezení funkce BLIS
375
361
Doporučená údržba systému BLIS
376
361
Zprávy pro BLIS
363
Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert
Control
Cross Traffic Alert*
364
Omezení funkce Driver Alert Control
376
Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert
365
Asistent jízdy v jízdním pruhu
376
Omezení funkce Cross Traffic Alert
365
Asistence řízení s asistentem jízdy
v jízdním pruhu
378
Doporučená údržba systému Cross
Traffic Alert
366
Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů
378
Zprávy pro Cross Traffic Alert
367
368
Výběr možné asistence pro udržování
v jízdním pruhu
379
Informace o dopravních značkách*
Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách
369
Omezení funkce udržování v jízdním
pruhu
379
Informace o dopravních značkách
a zobrazení značek
369
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
380
382
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation
371
Symbol asistenta jízdních pruhů na
displeji řidiče
Asistent řízení při nebezpečí kolize
383
Informace o dopravních značkách
s nastavením a varováním k rychlosti
371
Aktivace/deaktivace asistence řízení
v případe rizika kolize
383
Aktivace/deaktivace varování
k rychlosti u informací o dopravních
značkách
372
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
384
Míra asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky
384
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Aktivace/deaktivace asistence řízení
při riziku sjetí z vozovky
385
Linie parkovací asistence pro parkovací kameru
398
Omezení asistence řízení při riziku
vyjetí z vozovky.
385
Políčka snímačů pro aktivní parkovací
asistenci u parkovací kamery
400
386
Spuštění kamery parkovacího asistenta
Aktivace/deaktivace asistenta řízení
v případě kolize s vozidly z protisměru
387
Omezení kamery parkovacího asistenta
Omezení asistence řízní při riziku
čelní kolize
387
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
388
Aktivace/deaktivace asistence řízení
při riziku kolize do zadní části*
388
Asistence řízení při riziku čelní kolize
Nastartujte vozidlo
416
Vypnutí vozidla.
417
Možnosti zapalování
418
Výběr režimu zapalování
419
402
Alkoholový zámek*
420
403
Vypojení alkoholového zámku*
420
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta
404
Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem
421
Aktivní parkovací asistent*
405
Funkce brzd
421
Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí
405
Nožní brzda
421
Zesílení brzdné síly
422
Parkování s aktivní parkovací asistencí
406
Brzdění na mokrých cestách
423
Opuštění vozidla s aktivní parkovací
asistencí
409
Brzdění na sypaných cestách
423
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
410
Údržba brzdového systému
423
Parkovací brzda
424
424
Doporučená údržba parkovací kamery
401
Omezení asistence řízení při riziku
kolize do zadní části
389
Symboly a zprávy pro asistenci řízení
v případě rizika kolize
390
Parkovací asistent*
391
Aktivní parkovací asistence vpředu,
vzadu a po stranách
392
Doporučená údržba aktivní parkovací
asistence
412
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
393
Zprávy aktivní parkovací asistence*
413
426
Aktivace/deaktivace parkovací asistence
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
Omezení parkovacího asistenta
393
Parkování ve svahu
426
Doporučená údržba aktivní parkovací
asistence
394
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
426
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
427
Aktivace a deaktivace automatické
brzdy u stojícího vozidla
428
Pomoc při rozjezdu do svahu
428
Automatické brzdění po kolizi.
429
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
395
Parkovací kamera*
396
Zobrazení parkovacích kamer
397
9
10
Převodovka
429
Manuální převodovka
430
Zařazené převodové stupně u automatické převodovky
431
Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění svahů pomocí funkčního tlačítka
450
Ekonomická jízda
451
Příprava na dlouhou cestu
451
Jízda s přívěsem
471
Asistent stability přívěsu*
472
Kontrola světel přívěsu
473
474
Řazení pomocí pádel na volantu*
432
Zimní jízda
452
Nosič na jízdní kola montovaný
k tažné tyči*
Blokování páky voliče
434
Jízda ve vodě
453
Tažení vozu
475
Deaktivace automatického blokování
řazení
434
Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže
453
Montáž a demontáž tažného oka
476
Funkce kick-down
435
Používané palivo
454
Indikátor řazení převodových stupňů*
435
Manipulace s palivem
455
Pohon všech kol
437
Benzín
455
Jízdní režimy*
437
Filtr sazí pro zážehové motory
456
Změna jízdního režimu*
439
Motorová nafta
457
Jízda ECO
440
Prázdná nádrž a vznětový motor
458
Aktivace a deaktivace jízdního režimu
ECO pomocí funkčního tlačítka
442
Filtr sazí
459
Funkce Start/Stop
Řízení emisí pomocí AdBlue®®
442
459
Jízda s funkcí start/stop
Manipulace s AdBlue®®
442
460
Dočasná deaktivace funkce Start/Stop
444
Kontrola a doplňování AdBlue®
461
Podmínky funkce Start/Stop
444
Symboly a zprávy pro AdBlue®
463
Regulace světlosti* a absorbování nárazů
446
Přehřátí motoru a hnacího systému
465
Nastavení regulace podvozku*
448
Přetížení nabíjecí baterie
466
Ovládání nízké rychlosti
448
Aktivace a deaktivace jízdy nízkou
rychlostí pomocí funkčního tlačítka
Asistent sjíždění svahu
Dobíjení z jiné baterie
466
449
Tažná tyč*
467
Specifikace pro tažnou tyč*
468
449
Výsuvná tažná zařízení*
469
Odtah
478
HomeLink®*
479
Programování HomeLink®*
479
Použití systému HomeLink
481
Typové schválení pro HomeLink®*
482
Kompas
482
Aktivace a deaktivace kompasu
482
Kalibrace kompasu
483
ZVUK, MÉDIA A INTERNET
Zvuk, média a internet
486
Přehrávání DivX®
Nastavení zvuku
486
Nastavení pro video
502
Apps
487
Média přes Bluetooth®
502
Stahování aplikací
488
Připojení zařízení přes Bluetooth®
503
Aktualizace aplikací
489
Média přes USB port
Mazání aplikací
503
490
Připojení zařízení přes USB port
503
TV*
504
Použití TV*
504
Nastavení televize*
505
Apple® CarPlay®*
505
Rádio
Spuštění rádia
490
491
502
Odpojení telefonu připojeného přes
Bluetooth
515
Přepínání mezi telefony připojenými
přes Bluetooth
516
Odebrání telefonu připojeného přes
Bluetooth
516
Spravování telefonních hovorů
516
Spravování textových zpráv
518
Nastavení pro textové zprávy
519
Správa telefonního seznamu
519
Nastavení telefonu
520
Nastavení pro zařízení Bluetooth
520
Vozidlo připojené k Internetu*
521
Připojení vozidla k internetu přes
mobilní zařízení (Bluetooth)
522
Připojení vozidla k internetu přes
mobilní zařízení (Wi-Fi)
522
Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice
491
Hledání rozhlasových stanic
492
Nastavení rozhlasových frekvencí
493
Použití Apple® CarPlay®*
506
Nastavení pro rádio
493
Nastavení pro Apple® CarPlay®*
508
RDS rádio
495
Tipy k využití systému Apple® CarPlay®*
508
Digitální rádio*
495
Android Auto*
509
Vztah mezi rádiem FM a digitálním
rádiem*
496
Použití Android Auto*
510
496
510
Připojte vozidlo k internetu přes
modem vozidla (SIM karta)
523
Multimediální přehrávač
Nastavení Android Auto*
Přehrávání médií
497
Ovládání a změna média
498
Vyhledávání médií
499
Gracenote®
500
CD přehrávač*
501
Video
501
Přehrávání videa
501
Tipy k využití systému Android Auto*
511
Nastavení modemu vozidla
524
Telefon
511
524
Připojení telefonu k vozidlu poprvé
přes Bluetooth
512
Sdílení přístupu k internetu z vozidla
přes Wi-Fi hotspot
Žádné nebo slabé připojení k internetu
525
Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth
514
Odstraňte síť Wi-Fi
526
Připojení telefonu k vozidlu manuálně
přes Bluetooth
515
Technologie a zabezpečení hotspotu
Wi-Fi
526
Podmínky a požadavky na uživatele
a sdílení dat
527
11
KOLA A PNEUMATIKY
Aktivace a deaktivace sdílení dat
527
Pneumatiky
542
Sada pro nouzovou opravu pneu
562
Kompatibilní formáty médií
527
Označení velikosti pneumatiky
544
Použití sady pro opravu pneu
563
Technické požadavky na USB paměti
528
Označení velikosti ráfku kola
545
566
Úložné místo na pevném disku
529
Směr otáčení pneumatik
545
Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu
Licenční smlouva pro audio a média
530
Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik
546
Kontrola tlaku v pneumatikách
546
Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách
547
Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách 548
12
Systém monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách*
548
Kalibrace systému pro monitorování
tlaku vzduchu v pneumatikách*
550
Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji*
552
Postup v případě upozornění na nízký
tlak vzduchu v pneumatikách
553
Výměna kol
554
Sada s nářadím
554
Zvedák*
554
Šrouby kol
555
Demontáž kola
556
Montáž kol
558
Rezervní kolo*
559
Vytažení rezervního kola
560
Zimní kola
560
Sněhové řetězy
561
NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ
A PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ
ÚDRŽBA A SERVIS
Interiér prostoru pro cestující
570
Středový tunel
571
Elektrická zásuvka
Používání elektrických zásuvek
Použití příruční schránky
Sluneční clony
Zavazadlový prostor
Doporučení k nakládání
572
574
575
577
577
577
Servisní program Volvo
588
Přenos dat mezi vozidlem a servisem
přes Wi-Fi
588
Výměna žárovky v předním směrovém
světle
606
Výměna žárovky světla zpátečky
607
607
Centrum stahování
589
Výměna žárovky zadního mlhového světla
Správa aktualizací systému přes centrum stahování
589
Specifikace žárovek
608
Stav vozidla
590
Akumulátor
609
Servisní knížka a opravy
591
Pomocný akumulátor
612
Odesílání informací o vozidle do servisu
592
Symboly na bateriích
613
Zvedněte vozidlo
593
Pojistky a centrální elektrické jednotky
614
Otevření a zavření kapoty
595
Výměna pojistky
615
Pojistky v motorovém prostoru
616
619
Náklad na střeše a nakládání na
střešní nosiče
578
Háčky na tašky
579
Servis systému řízení klimatu
596
Upevňovací oka
580
Head-up displej při výměně čelního skla*
596
Pojistky pod schránkou v přístrojové
desce
Kryt otvoru v zadním sedadle
580
Přehled motorového prostoru
597
Pojistky v zavazadlovém prostoru
622
Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru*
581
Motorový olej
597
Čištění interiéru
626
Kontrola a doplňování motorového oleje
598
Čištění středového displeje
626
Použití krytu zavazadlového prostoru*
582
Doplnění chladicí kapaliny
600
Čištění head-up displeje*
627
Montáž a demontáž bezpečnostních
mříží*
583
Výměna světla
602
628
Montáž a demontáž bezpečnostní sítě*
584
Sundání plastového krytu při výměně
žárovky
603
Čištění textilního čalounění a obložení stropu
Čištění bezpečnostních pásů
628
Lékárnička
586
Umístění světel zvenku na vozidlu
603
Čištění koberečků a vykládaných koberců
628
Výstražný trojúhelník
586
Výměna potkávacích světel
604
Čištění koženého čalounění
629
Výměna žárovky dálkového světlometu
605
Čištění koženého volantu
630
Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech
605
Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru
630
Čištění exteriéru
631
13
TECHNICKÉ ÚDAJE
14
ABECEDNÍ SEZNAM
Leštění a voskování
631
Typová označení
644
Ruční mytí
632
Rozměry
647
Automatická mycí linka
633
Hmotnosti
649
Vysokotlaké mytí
634
650
Čištění lišt stěračů
635
Celková hmotnost při odtahování
a zatížení tažné koule
Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků
635
Technické údaje motoru
652
Motorový olej — specifikace
653
Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej
655
Chladicí kapalina — specifikace
656
Převodová kapalina - specifikace
656
Brzdová kapalina - specifikace
656
Palivová nádrž - objem
657
Čištění ráfků kol
636
Ochrana proti korozi
636
Lak vozidla
637
Drobné opravy poškozeného laku
637
Kódy barev
638
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo
638
Výměna lišt stěračů čelního skla
639
Lišty stěračů v servisní poloze
640
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
641
AdBlue®
657
Klimatizace — specifikace
657
Spotřeba paliva a emise CO2
659
Schválené velikosti kol a pneumatik
661
Nejnižší přípustný index zatížení
pneumatik a rychlostní třída pneumatik
662
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
663
Objem nádrže na
Abecední seznam
665
INFORMACE PRO MAJITELE
INFORMACE PRO MAJITELE
Informace pro majitele
Středový displej vozidla1
Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické
a tištěné podobě. Uživatelská příručka je
k dispozici na středovém displeji vozidla, jako
mobilní aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo Cars. V příruční schránce je k dispozici Quick Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde najdete, mimo jiné, specifikace
a informace k pojistkám. Tištěnou uživatelskou
příručku si lze objednat.
Na středovém displeji přetáhněte horní zobrazení dolů
a klepněte na Uživatelská
příručka. Zde jsou k dispozici
např. možnosti vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku
a zevnitř. Informace lze prohledávat. Tyto informace jsou dále rozděleny do
kategorií.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu
nebo tabletu a zvolte vozidlo.
V aplikaci jsou k dispozici
videoinstruktáže a možnosti
vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku
a zevnitř. Mezi jednotlivými kapitolami uživatelské
příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat.
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku
support.volvocars.com a vyberte
si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory
Volvo Cars jsou k dispozici
videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro
většinu trhů.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce1.
Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled
důležitých a praktických informací.
Dále je v tištěném formátu k dispozici Quick
Guide, který vám pomůže seznámit se s nejčastěji
používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu atd.
mohou být v tištěné verzi ve vozidle k dispozici
další informace pro uživatele.
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se
souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo.
1 Kompletní
16
tištěná příručka je dodávána s vozidlem na trzích, na kterých není k dispozici uživatelská příručka na středovém displeji.
INFORMACE PRO MAJITELE
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat
vozidlo a nakládat s ním podle doporučení
společnosti Volvo uvedených v informacích
pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi
uvedenými na středovém displeji a v tištěné
podobě, vždy platí tištěná příručka.
POZNÁMKA
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele
nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte - můžete mít potom problém vrátit se ve
struktuře obrazovky zpět.
Uživatelská příručka na středovém
displeji
Digitální2 verze uživatelské příručky je k dispozici
na středovém displeji ve vozidle.
Digitální verzi uživatelské příručky otevřete v horním zobrazení. Někdy lze z horního zobrazení otevřít také kontextovou digitální příručku.
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních
(str. 20)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 20)
2
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
Platí pro většinu trhů.
Kontextová uživatelská příručka
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky není
k dispozici během jízdy.
Uživatelská příručka
Kontextová uživatelská příručka je přístupna z horního
zobrazení.
Jakmile je kontextová uživatelská příručka
k dispozici, zobrazí se vpravo od položky
Uživatelská příručka v horním zobrazení.
Související informace
•
Informace v uživatelské příručce lze zpřístupnit
přímo přes domovskou stránku uživatelské příručky nebo přes horní zobrazení.
Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů
horní zobrazení na středovém displeji a klepněte
na Uživatelská příručka.
Klepnutím na kontextovou uživatelskou příručku
zpřístupníte článek v uživatelské příručce, který
souvisí s obsahem zobrazeným na obrazovce.
Například stiskněte Manuál Navigace - zobrazí
se článek, který souvisí s otevřenou navigací.
Toto platí pouze pro některé aplikace ve vozidle.
U stažených aplikací třetích stran nejsou k dispozici, například, přístup k článkům o konkrétní aplikaci.
}}
17
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Související informace
•
Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji (str. 18)
•
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 107)
•
Stahování aplikací (str. 488)
Navigování v uživatelské příručce na
středovém displeji
Digitální uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení středového displeje ve vozidle.
Obsah je prohledávatelný a mezi různými
sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevírání nabídky z horní nabídky
–
Stiskněte
v horním seznamu uživatelské
příručky.
> Otevře se nabídka s různými možnostmi
pro vyhledání informací:
Výchozí stránka
Klepnutím na symbol se vrátíte
na výchozí stránku v uživatelské
příručce.
Kategorie
Články v příručce pro uživatele
jsou strukturované do hlavních
kategorií a podkategorií. Stejný
článek se může nacházet
v několika příslušných kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.
Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.
–
Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte
dolů horní zobrazení na středovém displeji
a klepněte na Uživatelská příručka.
Informace v uživatelské příručce lze hledat
různými způsoby. Možnosti jsou přístupné
z domovské stránky uživatelské příručky a z horní
nabídky.
1.
Stiskněte tlačítko Kategorie.
> V seznamu se zobrazí hlavní kategorie.
2.
Klepněte na hlavní kategorii ( ).
> Zobrazí se seznam dílčích kategorií (
a článků ( ).
3.
)
Článek otevřete tím, že na něj klepnete.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.
18
INFORMACE PRO MAJITELE
Quick Guide
Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro
výběr článků, které je vhodné
přečíst, abyste se seznámili
s nejčastěji používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž
přístupné na základě kategorií.
Zde jsou však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.
Aktivní místa pro exteriér a interiér
Přehledné obrázky k exteriéru
a interiéru vozidla. Jednotlivé
části jsou označeny funkčními
body, přes které se dostanete
k článkům o daných částech
vozidla.
2.
3.
Klepněte na aktivní bod.
> Zobrazí se nadpis článku o daném místě.
Klepnutím na nadpis článek otevřete.
Oblíbené
Po stisknutí symbolu se otevřou
články, které jste uložili jako
oblíbené. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na
něj.
Ukládání a mazání článků z oblíbených
položek
Článek uložíte do oblíbených položek tak, že
v otevřeném článku stisknete
v zobrazení
nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi oblí.
bené, hvězdička se zaplní:
Video
Stiskněte Exteriér nebo Interiér.
> Zobrazí se obrázky exteriéru a interiéru
s aktivními body. Přes aktivní body se
dostanete k článkům o příslušné části
vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé
obrázky, potáhněte prstem vodorovně po
obrazovce.
Klepnutím na symbol zobrazíte
informace o tom, jaká verze uživatelské příručky je k dispozici
k vozidle, a zobrazíte rovněž
další užitečné informace.
Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.
Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte
v aktuálním článku znovu hvězdičku.
1.
Informace
Stisknutím symbolu zobrazíte
stručná instruktážní videa pro
jednotlivé funkce ve vozidle.
Použití funkce vyhledávání v horní
nabídce
1.
V horní nabídce uživatelské příručky klepněte
na
. Ve spodní části obrazovky se objeví
klávesnice.
2.
Napište slovo, např. "bezpečnostní pás".
> Při zadávání písmen se zobrazují návrhy
článků a kategorií.
3.
Článek nebo kategorii otevřete tak, že na něj
klepnete.
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
•
Klávesnice na středovém displeji (str. 118)
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
19
INFORMACE PRO MAJITELE
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
vými kapitolami uživatelské příručky lze snadno
procházet a obsah lze prohledávat.
Uživatelská příručka je k dispozici jako mobilní
aplikace3 na App Store a Google Play. Tato aplikace je upravena pro smartphony a tablety.
Stránka podpory Volvo Cars
Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici
na webové stránce a stránce podpory Volvo
Cars.
Podpora na internetu
Pokud chcete navštívit stránku, přejděte na
support.volvocars.com. Stránka podpory je
k dispozici pro většinu trhů.
Zde se nachází podpora funkcí
jako jsou, například webové služby a funkce,
Volvo On Call*, navigační systém* a aplikace.
Konkrétní postup, například, připojení vozidla
k internetu přes mobilní telefon najdete na
videích a v podrobných pokynech.
Informace ke stažení
Uživatelskou příručku si lze
stáhnout jako mobilní aplikaci
z App Store nebo Google Play.
QR kód, který zde najdete, vás
dovede přímo k aplikaci. Další
možností je hledat "Volvo
manual" v App Store nebo
Google Play.
Aplikace obsahuje video společně s obrázky exteriéru a interiéru, kde jsou jednotlivá místa vozidla
zvýrazněna aktivními body, přes které se dostanete k článkům o příslušné oblasti. Mezi jednotli3
20
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
Mobilní aplikace je k dispozici na App Store a Google
Play.
Související informace
•
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
Uživatelské příručky ve formátu PDF
Uživatelské příručky si lze stáhnout ve formátu
PDF. Zvolte model vozidla a modelový rok a stáhněte si požadovanou příručku.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontaktní informace
o zákaznické podpoře a o nejbližším prodejci
Volvo.
Pro některá mobilní zařízení.
* Volitelná výbava/příslušenství.
INFORMACE PRO MAJITELE
Přihlášení na webovou stránku Volvo
Cars
Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na
www.volvocars.com. Po přihlášení se dostanete,
mimo jiné, k přehledu servisu, smluv a záruk. Zde
se nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
Související informace
•
Volvo ID (str. 26)
Čtení uživatelské příručky
Výbava a příslušenství
Správnou cestou k seznámení se s vaším novým
vozem je přečtení této uživatelské příručky,
v ideálním případě před vaší první jízdou.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvíte se,
jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak
nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte
prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním
závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Tyto informace pro uživatele si kladou za cíl
vysvětlit všechny dostupné možnosti, funkce
a výbavu dostupnou ve voze Volvo. Nejedná se
o prohlášení a není nijak zajištěno, že všechny
tyto možnosti, funkce a výbava budou k dispozici
v každém vozidle. Je možné, že některé používané
pojmy neodpovídají pojmům používaným v prodejních, marketingových a reklamních materiálech.
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou: *.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
Speciální texty
Neustále pracujeme na vylepšení našeho produktu. V důsledku úprav se může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v uživatelské příručce
liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si
právo provést změny bez předchozího ohlášení.
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
Nedávejte tuto příručku mimo vozidlo - pokud by
nastaly problémy, neměli byste k dispozici
potřebné informace o tom, kde a jak vyhledat
odbornou pomoc.
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
© Volvo Car Corporation
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které
usnadňují použití např. funkcí a výbavy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
21
INFORMACE PRO MAJITELE
||
Poznámka pod čarou
Varování před zraněním osob
Uživatelská příručka obsahuje na některých
místech informace ve formě poznámek pod čarou
dole na stránce nebo na konci tabulky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může mít za následek
hmotné škody.
Informace
Textové zprávy
Displeje ve vozidle zobrazují texty zpráv a nabídky.
Vzhled těchto textů v uživatelské příručce se liší
od běžného textu. Příklady textů v nabídce a textových zpráv: Telefon, Nová zpráva.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně
důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý
text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo
dokonce smrtelné zranění.
Nebezpečí poškození majetku
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na příslušných nálepkách pro váš vůz.
22
INFORMACE PRO MAJITELE
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny
v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány:
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, je
každý krok očíslován stejně jako odpovídající
obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
Obrázky
Číslované nebo nečíslované šipky se používají
k demonstraci pohybu.
Vyobrazení v uživatelské příručce jsou poněkud
schématická a mají za úkol poskytnout celkový
obrázek nebo příklad jisté funkce. Vyobrazení se
mohou v závislosti na trhu a výbavě vozidla lišit od
skutečného vzhledu ve vozidle.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
}} Pokud článek pokračuje na následující straně,
zcela vpravo dole se nachází tento symbol.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Uživatelská příručka je vytištěna na papíru, který
pochází z regulovaných lesů.
Symbol Forest Stewardship Council (FSC)® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace
pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC®
nebo jiných regulovaných zdrojů.
Pokračování
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí strany,
zcela vlevo nahoře dole se nachází tento symbol.
Související informace
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních
(str. 20)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 20)
Související informace
•
Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 28)
Seznamy s odrážkami se v uživatelské příručce
používají v seznamech bodů.
Příklad:
23
VAŠE VOLVO
VAŠE VOLVO
Volvo ID
Volvo ID umožňuje přístup k celé řadě personalizovaných online služeb Volvo1.
Volvo ID můžete vytvořit z vozidla, na stránce
volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call2.
Některé funkce a služby vyžadují, aby vozidlo bylo
zaregistrováno k osobnímu Volvo ID. Po zaregistrování účtu Volvo ID k vozidlu budete mít
k dispozici přímo ve vozidle celou řadu služeb.
Související informace
•
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
(str. 26)
•
Servisní knížka a opravy (str. 591)
Vytváření a registrace účtu Volvo ID
Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby.
Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky
volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call,
Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu
a až potom bude možné používat různé služby
Volvo ID.
Příklady služeb:
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace
1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum
stahování v zobrazení aplikací na středovém
displeji.
•
Volvo On Call* - Volvo ID se používá při přihlášení k aplikaci Volvo On Call.
2.
Spusťte aplikaci a zaregistrujte si osobní emailovou adresu.
•
Send to Car - Můžete přímo do vozidla odeslat adresu ze služby internetových map.
3.
•
Objednání servisu a oprava - Zaregistrujte si
oblíbený servis/prodejce na stránce
volvocars.com, abyste mohli servisní prohlídky
objednávat přímo z vozidla.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří účet Volvo ID a automaticky se zaregistruje k vozidlu. Nyní lze
používat služby Volvo ID.
Výhody čísla Volvo ID
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo, které
potřebujete k přístupu k online službám stačí si tedy zapamatovat jedno uživatelské
jméno a jedno heslo.
•
Pokud došlo ke změně uživatelského jména/
hesla pro danou službu (např. Volvo On Call),
automaticky se změní také pro další služby.
1
2
26
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
Pokud používáte doplňkovou službu Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Vytvoření Volvo ID na webové stránce Volvo
Cars
1. Přejděte na www.volvocars.com a pomocí
ikony vpravo nahoře se přihlaste3. Zvolte
Vytvořit Volvo ID.
2.
Zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále,
jak registrovat účet ID k vozidlu.
Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo On
Call4
1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Volvo
On Call ze smartphonu např. přes App Store,
Windows Phone nebo Google Play.
2.
Vyberte vytvoření účtu Volvo ID z výchozí
stránky aplikace a zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
3.
Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou
adresu.
> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále,
jak registrovat účet ID k vozidlu.
Registrace účtu Volvo ID k vozidlu
Pokud jste účet Volvo ID vytvořili na webu nebo
pomocí aplikace Volvo On Call, zaregistrujte si jej
k vozidlu následovně:
1.
Pokud jste tak již neučinili, stáhněte si aplikaci Volvo ID z Centrum stahování v zobrazení aplikací.
POZNÁMKA
Aby vozidlo mohlo stáhnout aplikace, musí být
připojeno k internetu.
2.
Spusťte aplikaci a zadejte svou e-mailovou
adresu pro účet Volvo ID.
3.
Postupujte podle pokynů, které vám budou
automaticky zaslány na emailovou adresu
propojenou s vaším účtem Volvo ID.
> Vaše Volvo ID je nyní zaregistrováno
k vozidlu. Nyní můžete používat služby
Volvo ID.
Související informace
•
•
•
•
Volvo ID (str. 26)
Stahování aplikací (str. 488)
Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 589)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 521)
3 Dostupné na některých trzích.
4 Vozy s funkcí Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
27
VAŠE VOLVO
Drive-E - čistější radost z jízdy
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která
ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé
životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní
prostředí, od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars
je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat
životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade Volvo na životní prostředí, vyústil
ve vyvinutí efektivnějšího hnacího ústrojí Drive-E,
které méně znečišťuje životní prostředí. Osobní
prostředí je pro Volvo také důležité - například,
28
produktů a řešení, která snižují nepříznivý dopad
na prostředí.
vzduch ve voze Volvo je díky systému řízení klimatu čistší než vzduch venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy
platné pro životní prostředí. Všechny výrobní
závody Volvo musí být certifikovány podle ISO
14001, což podporuje systematický přístup
k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou
dodržovány platné ekologické zákony a předpisy.
Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo
Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva,
emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu
paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba
paliva znamená nižší emise skleníkového plynu,
oxidu uhličitého.
VAŠE VOLVO
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen
přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale
snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může
snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze
a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou rychlost.
Při rychlosti nad cca. 80 km/h (cca. 50 mph)
a pod 50 km/h (cca. 30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
•
Je-li chladno, použijte před nastartováním
teplotní přípravu* - zlepší se tím možnost
startování a sníží se opotřebení v chladném
počasí. Motor dosáhne rychleji běžnou provozní teplotu, čímž se sníží spotřeba a klesnou
emise.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud
si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
autorizovanou dílnu Volvo.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý
uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté
prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení
emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových
plynů hodně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Vzduchový filtr pomáhá bránit tomu, aby se přes
nasávání vzduchu dostal do prostoru pro cestující
prach a pyl.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air Quality
System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než
vzduch venku, který je znečištěn provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud
je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci
může dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Interiér
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě
zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili
pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční
práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňo-
val intenzivní pach nebo látky, které by např. při
vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly
nepohodlí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou
životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla.
Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte
autoservisům Volvo, váš vůz se stane součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou navrženy
tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré
péče o životní prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti,
je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze
recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele
vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce,
který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
Související informace
•
•
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 659)
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 23)
•
Kvalita vzduchu (str. 197)
Ekonomická jízda (str. 451)
Spuštění/zastavení teplotní přípravy*
(str. 223)
* Volitelná výbava/příslušenství.
29
VAŠE VOLVO
Podpora řidiče IntelliSafe
IntelliSafe je koncepce společnosti Volvo Cars
pro bezpečnost vozidel. IntelliSafe zahrnuje
celou řadu standardně dodávaných a příplatkových systémů, které mají zvýšit bezpečnost
vozidla během jízdy, bránit vzniku poranění
a chránit cestující a ostatní účastníky silničního
provozu.
Podpora
Součástí systému IntelliSafe jsou funkce podpory
řidiče jako např. adaptivní tempomat*, který
pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost
a současně nastavený časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu.
Pilot Assist5 pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence
řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou
rychlost, a to v kombinaci s předem zvoleným
časovým intervalem k vozidlu vpředu.
Aktivní parkovací asistence* pomáhá řidiči zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.
Mezi další systémy, které mohou řidiči pomoci,
patří automatická aktivace dálkových světlometů,
Cross Traffic Alert (CTA)* a Blind Spot
Information (BLIS)*.
Prevence
City Safety je funkce, která může pomoci zabránit
nehodám. Tato funkce může zabránit kolizi
5
30
s chodci, cyklisty, většími zvířaty nebo vozidly,
nebo může snížit následky takové kolize. V případě rizika kolize systém vydá vizuální a zvukové
varování a pulzováním brzd pomáhá řidiči reagovat včas. Pokud řidič na varování nereaguje
a systém vyhodnotí, že riziko kolize nelze odvrátit,
systém City Safety vozidlo automaticky přibrzdí.
Další funkcí, která může pomoci zabránit nehodám, je asistent jízdních pruhů (LKA), který může
pomoci řidiči na dálnicích a podobných větších
cestách snížit riziko náhodného vyjetí vozidla
z jízdního pruhu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Systém podpory řidiče (str. 280)
Aktivní dálkové světlomety (str. 149)
Bezpečnost (str. 40)
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Airbagy (str. 48)
Whiplash Protection System (str. 41)
Pedestrian Protection System (str. 42)
Funkce Pomoc s řízením při zvýšeném riziku
kolize může pomoci řidiči snížit riziko nehody, že
vozidlo náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo
narazí do jiného vozidla nebo překážky. Tato
funkce aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.
Ochrana
Řidič a cestující ve vozidle jsou chráněni napínáky
bezpečnostních pásů, které bezpečnostní pásy
v kritických situacích a při kolizích přitáhnou. Dále
je vozidlo vybaveno airbagy, hlavovými airbagy
a systémem Whiplash Protection System
(WHIPS), který chrání před hyperextenzí krční
páteře.
Dále je k dispozici Pedestrian Protection System
(PPS), který zmírňuje následky v případě čelní
kolize vozidla do chodce.
V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Sensus - online konektivita
a údržba
Sensus umožní surfovat po internetu, používat
různé aplikace a vytvořit z vozidla Wi-Fi hotspot.
To je Sensus
Sensus představuje inteligentní rozhraní zajišťující
online konektivitu s digitálním světem. Díky intuitivní struktuře pro navigaci lze v případě potřeby,
aniž by to rušilo řidiče, využívat funkce podpory,
přijímat informace a věnovat se zábavě.
Sensus zahrnuje ve vozidle všechna řešení, která
souvisejí se zábavou, online konektivitou, navigací* a uživatelským rozhraním mezi řidičem
a vozidlem. Sensus umožňuje komunikaci mezi
vámi, vozidlem a okolním světem.
Informace, kdykoliv a kdekoliv je
potřebujete
Různé displeje ve vozidle nabízejí informace ve
správný čas. Tyto informace se zobrazují na
různých místech na základě priorit řidiče.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
31
VAŠE VOLVO
||
Jednotlivé typy informací se zobrazují na různých displejích v závislosti na tom, jaká je jejich priorita.
Head-up displej*
Na head-up displeji se zobrazují vybrané informace, kterým řidič musí co nejdříve věnovat
pozornost. Patří zde, mimo jiné, dopravní varování,
32
informace o rychlosti a informace z navigace*. Na
head-up displeji se zobrazují také informace
o dopravních značkách a příchozí telefonní
hovory. Displej se ovládá pomocí středového displeje a klávesnice na volantu vpravo.
Displej řidiče
12" displej řidiče*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
VAŠE VOLVO
Řada hlavních funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje, což je obrazovka, která reaguje
na dotyk. Počet fyzických tlačítek a ovládacích
prvků ve vozidle je tedy minimální. Obrazovku lze
dokonce používat, i když máte na rukou rukavice.
Odsud se ovládá, například, systém řízení klimatu,
zábavní systém a poloha sedadla*. Informace,
které se zobrazují na středovém displeji, může
použít podle situace řidič nebo jiná osoba ve
vozidle.
8" displej řidiče
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o rychlosti a, například, příchozích hovorech a stopách se skladbami. Displej se ovládá pomocí
dvou klávesnic na volantu.
Středový displej
Systém rozpoznávání hlasu
Systém rozpoznávání hlasu
může řidič používat, aniž by zvedal ruce z volantu. Systém
rozumí přirozené řeči. Pomocí
rozpoznávání hlasu lze, například, přehrát skladbu, telefonovat, zvýšit teplotu nebo přečíst
textovou zprávu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Head-up displej* (str. 134)
Displej řidiče (str. 76)
Přehled středového displeje (str. 101)
Rozpoznávání hlasu (str. 137)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 521)
Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes
Wi-Fi hotspot (str. 524)
* Volitelná výbava/příslušenství.
33
VAŠE VOLVO
Aktualizace softwaru
Zaznamenávání údajů
Abyste si jako zákazník společnosti Volvo užili
svůj vůz maximálně, společnost Volvo průběžně
vyvíjí systémy do vozidla i nabízené služby.
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé
informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti
a problémech.
Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí servis
vašeho vozidla, můžete si software ve svém voze
Volvo aktualizovat na nejnovější verzi. Aktualizace
na nejnovější verzi vám umožní přístup k novým
funkcím a úpravám a ke starším úpravám, které
byly provedeny u starších aktualizací softwaru.
Další informace o schválených aktualizacích
a odpovědích na často kladené dotazy najdete na
support.volvocars.com.
POZNÁMKA
Funkčnost po provedení aktualizace se může
pro různé trhy, modely, modelové roky
a výbavy lišit.
Související informace
•
•
Sensus - online konektivita a údržba (str. 31)
Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 589)
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data
Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit
jako kolize. Například zaznamenává časy reakce
airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za
účelem lepšího pochopení toho, jak systémy
vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je
navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max.
30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla
a bezpečnostními systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních
nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako
kolize:
•
•
•
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
•
Rychlost jízdy vozidla
Zda byl řidič a cestující připoutáni
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR
může zaznamenávat data pouze při nestandard-
34
ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy
systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále
systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani
nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo
incidentu. Jiné subjekty, jako například policie,
může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně
s informacemi, které umožňují identifikaci osob.
Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu
nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika
počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci funkce systémů
podpory řidiče (např. City Safety a funkce automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení
diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle
vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit
právní požadavky zákonů a státních orgánů.
Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači,
dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
VAŠE VOLVO
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu
majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo
požadováno, aby tyto informace poskytla policii
nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup
k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení
a interpretování informací jsou zapotřebí speciální
technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou,
budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi
musí vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte
prodejce Volvo.
Podmínky služeb
Ochrana soukromí zákazníka
Společnost Volvo nabízí služby, které vám umožní jet s vašim vozem Volvo maximálně bezpečně
a pohodlně.
Tyto služby zahrnují vše od asistence v tísni až po
navigaci a různé služby související s údržbou.
Společnost Volvo respektuje a dodržuje osobní
integritu všech osob, které navštíví naší webovou
stránku.
Tento postup platí pro nakládání s údaji zákazníků
a osobními informacemi. Účelem je obecně informovat stávající, minulé a potenciální zákazníky o:
Před využíváním těchto služeb si musíte přečíst
Podmínky poskytování služeb na
support.volvocars.com.
Související informace
•
Ochrana soukromí zákazníka (str. 35)
•
•
•
•
Okolnostech, za nichž shromažďujeme
a zpracováváme vaše osobní data.
Typech osobních dat, která shromažďujeme.
Důvodech, proč shromažďujeme vaše osobní
údaje.
Jak zpracováváme vaše osobní data.
Úplné znění zásad si můžete přečíst na stránce
support.volvocars.com.
Související informace
•
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení
dat (str. 527)
•
•
Podmínky služeb (str. 35)
Zaznamenávání údajů (str. 34)
35
VAŠE VOLVO
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě
VAROVÁNÍ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a předpisů
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici
Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Výbava na přání a příslušenství, které jsou
popsány v této příručce, jsou označeny hvězdičkou. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
36
Dále je důležité u vozidla provádět údržbu
a servis v souladu s doporučeními společnosti
Volvo, informacemi pro uživatele a servisní
a záruční knížkou.
Pokud se palubní informace liší od tištěné uživatelské příručky, platí vždy tištěná verze.
Instalace příslušenství
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze
v případě, že v počítačovém systému vozidla je
nainstalován příslušný software.
•
Originální příslušenství Volvo je testováno tak,
aby bylo zajištěno, že bude fungovat z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a řízení emisí
s ostatními systémy ve vozidle. Dále, vyškolený kvalifikovaný servisní technik Volvo ví,
kam se příslušenství bezpečně smí nebo
nesmí instalovat do vozu Volvo. Před instalací
jakéhokoliv příslušenství do svého vozidla
nebo na své vozidlo požádejte vždy o radu
školeného kvalifikované servisního technika
Volvo.
•
Je možné, že příslušenství, které společnost
Volvo neschválila, nebylo testováno konkrétně pro použití s vašim vozidlem.
•
Na funkčnost vozidla nebo některých bezpečnostních systémů může mít nepříznivý vliv
instalace příslušenství, které společnost
Volvo netestovala, nebo instalace příslušenství osobou, která nemá zkušenosti s instalací příslušenství.
•
Záruka na nové vozidlo se nevztahuje na
poškození způsobené nesprávnou nebo
neschválenou instalací příslušenství. Další
Související informace
•
•
•
Instalace příslušenství (str. 36)
Připojení výbavy k diagnostické zásuvce
vozidla (str. 37)
Čtení uživatelské příručky (str. 21)
VAŠE VOLVO
informace o záruce najdete v servisní
a záruční knížce. Volvo nenese odpovědnost
za úmrtí, poranění osob a náklady vzniklé
v důsledku instalace neoriginálního příslušenství.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 36)
Připojení výbavy k diagnostické
zásuvce vozidla
Nesprávné připojení a instalace softwarových
nebo diagnostických nástrojů může mít nepříznivý dopad na elektronický systém ve vozidle.
Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo
instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali
výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici
Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.
POZNÁMKA
Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost
za následky, pokud je k zásuvce On-board
Diagnostic (OBDII) připojeno neschválené
zařízení. Tuto zásuvku smí používat pouze
vyškolení kvalifikované servisní technici Volvo.
Související informace
•
Důležité informace k příslušenství
a doplňkové výbavě (str. 36)
Datový konektor (On-board Diagnostic, OBDII) se
nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.
37
VAŠE VOLVO
Zobrazení identifikačního čísla
vozidla
Pokud kontaktujete prodejce Volvo, například,
ohledně předplatného na službu Volvo On Call,
budete potřebovat identifikační číslo vozidla
(VIN6).
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém Informace
o systému Identifikační číslo vozidla.
> Zobrazí se identifikační číslo.
Rozptylování řidiče
Vaše nové Volvo je, nebo může být, vybaveno
různými komunikačními a zábavními systémy
s bohatým obsahem. Mohou to být mobilní telefony s handsfree sadou, navigační systémy
a audiosystémy s celou řadou funkcí. Možná používáte kvůli svému pohodlí další přenosná elektronická zařízení. Pokud se používají správně a bezpečně, mohou obohatit zážitek z jízdy. Pokud se
nepoužívají správně, mohou vás rozptylovat.
V souvislosti s těmito systémy by společnost
Volvo chtěla s ohledem na vaši bezpečnost upozornit na dále uvedené skutečnosti. Nikdy nepoužívejte ve vozidle zařízení nebo funkci způsobem,
který rozptyluje řidiče od bezpečné jízdy.
V důsledku rozptýlení může dojít k vážným nehodám. Kromě těchto obecných upozornění bychom
chtěli v návaznosti na nové funkce, kterými může
být vozidlo vybaveno, upozornit na následující:
6
38
Vehicle Identification Number
VAROVÁNÍ
Řidič je odpovědný za všechny kroky nezbytné
k zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících a účastníků silničního provozu.
V rámci této odpovědnosti je nutné zabránit rozptylování, například provádění činností, která
nesouvisí s ovládáním vozidla během jízdy.
•
Během jízdy nikdy nepoužívejte v ruce
držený mobilní telefon. V některých lokalitách je zakázáno, aby řidič používal
mobilní telefon, když se vozidlo pohybuje.
•
Pokud je vozidlo vybaveno navigačním
systémem, itinerář můžete měnit a nastavovat pouze, když vozidlo stojí.
•
Nikdy neprogramujte audiosystém, když
se vozidlo pohybuje. Naprogramujte předvolby rádia, když vozidlo stojí. Potom ovládání rádia urychlí a usnadní použití naprogramovaných předvoleb.
•
Nikdy nepoužívejte v pohybujícím se
vozidle notebooky a malé počítače.
Související informace
•
Zvuk, média a internet (str. 486)
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními
systémy, které společně chrání řidiče a spolujezdce ve vozidle v případě nehody.
Pokud výstražný symbol zůstane svítit nebo se
rozsvítí během jízdy a na displeji řidiče se
zobrazí zpráva Airbag SRS Naléhavý servis
Jeďte do servisu, znamená to, že část bezpečnostních systémů nefunguje v plném rozsahu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat co nejdříve autorizovaný servis Volvo.
Vozidlo je vybaveno celou řadou snímačů, které
v případě nehody reagují a aktivují různé bezpečnostní systémy, např. různé druhy airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů, a to v závislosti na
konkrétní nehodě. Systémy reagují podle situace,
např. při kolizích pod různým úhlem, převrácení
nebo sjetí z cesty, různě tak, aby byla zajištěna
optimální ochrana.
40
Bezpečnostní pás
VAROVÁNÍ
Pokud je konkrétní výstražný symbol
přerušen, rozsvítí se obecný výstražný
symbol a na displeji řidiče se zobrazí
stejná zpráva.
Pokud během kolize došlo k poškození důležité
funkce, může se aktivovat bezpečnostní režim
vozidla.
Výstražný symbol na displeji řidiče se
rozsvítí, pokud se elektrický systém
vozidla nastaví do polohy zapalování II.
Je-li bezpečnostní systém bez závad,
tento symbol po cca. 6 sekundách zhasne.
Během těhotenství je nezbytné správně používat
bezpečnostní pás. Těhotné řidičky si musí upravit polohu, ve které sedí.
Jednotlivé bezpečnostní systémy ve vozidle
nikdy neupravujte a neopravujte sami.
Nesprávné provedení práce na některém
z těchto systémů může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob. Společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Existují rovněž mechanické bezpečnostní systémy
jako např. Whiplash Protection System. Vozidlo je
zkonstruováno tak, že velká část síly při kolizi je
přenášena na nosníky, sloupky, podlahu, střechu
a na ostatní části karosérie.
Výstražný symbol na displeji řidiče
Bezpečnost během těhotenství
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Bezpečnost během těhotenství (str. 40)
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Airbagy (str. 48)
Whiplash Protection System (str. 41)
Pedestrian Protection System (str. 42)
Bezpečnostní režim (str. 54)
Bezpečnost dětí (str. 56)
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc
zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Poloha těla na sedadle
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky
měly upravovat seřízení sedadla a polohu volantu
tak, aby mohly při řízení snadno udržovat kontrolu
nad vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit
BEZPEČNOST
nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby
vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co
největší.
Související informace
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 40)
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 179)
Whiplash Protection System
Systém Whiplash Protection System (WHIPS)
snižuje riziko zranění krční páteře typu "šlehnutí
bičem". Systém se skládá ze sedáků a opěradel
absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních sedadlech.
Systém WHIPS je aktivován při nárazu zezadu,
v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a fyzikálních
vlastnostech druhého vozu.
Je-li systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla
předních sedadel částečně dozadu a sedáky se
posunou dolů, aby se změnila poloha těla řidiče
a spolujezdce na předním sedadle. Tento pohyb
pomáhá absorbovat část sil, které mohou vzniknout a způsobit zranění krční páteře typu "šlehnutí bičem".
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Sedadlo ani systém WHIPS nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud přední sedadla byla vystavena velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit. Přestože se zdá, že sedadla nejsou
poškozena, je možné, že neposkytnou ochranu
v plném rozsahu.
Nenechávejte na podlaze za předními sedadly a pod
předními sedadly a zadními sedadly žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla.
Pokud se potom spustí opěradlo zadního
sedadla dolů, případný náklad se musí zajistit
tak, aby v případě kolize nesklouzl na opěradlo
předního sedadla.
VAROVÁNÍ
Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné
dolů nebo pokud se na zadním sedadle používá dětská sedačka proti směru jízdy, příslušné přední sedadlo se musí posunout
dopředu tak, aby nebylo v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo dětskou sedačkou.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
41
BEZPEČNOST
||
Poloha těla na sedadle
Pedestrian Protection System
Aby systém WHIPS zajistil optimální ochranu,
řidič a spolujezdec musí správně sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Pedestrian Protection System (PPS) je systém,
který při jistých čelních kolizích, zmírňuje náraz
chodce s vozidlem.
Správnou polohu pro sezení na předním sedadle
nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
Za jistých čelních kolizí s chodcem reagují snímače v přední části vozidla a systém se aktivuje.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Je-li aktivována funkce PPS:
Systém WHIPS a dětské sedačky
•
•
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku.
Snímače jsou aktivní při rychlosti cca. 25-50
km/h (15-30 mph).
Související informace
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 40)
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 179)
Rear Collision Warning (str. 358)
VAROVÁNÍ
Nemontujte dopředu žádná příslušenství a nic
vpředu neměňte. Nevhodný zásah vpředu
může vést k nesprávnému fungování systému,
vzniku vážného poranění a poškození vozidla.
Společnost Volvo doporučuje používat originální raménka stěračů. Dále doporučuje používat výhradně originální díly.
Zadní část kapoty je zvednuta.
Automatický alarm se odesílá přes Volvo On
Call*.
Snímače jsou navrženy tak, aby detekovaly srážku
s předmětem, který má podobné vlastnosti jako
lidská noha.
POZNÁMKA
V dopravním provozu se mohou vyskytovat
předměty, kvůli kterým budou snímače signalizovat podobně jako v případě kolize s chodcem. Je možné, že se systém v případě kolize
s tímto předmětem aktivuje.
VAROVÁNÍ
Vysokonapěťový systém nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému může
způsobit funkční poruchy a vážné poranění
osob.
VAROVÁNÍ
Pokud dojde k poškození přední části vozidla,
společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, který prověří, zda
systém nebyl poškozen.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Byl aktivován systém PPS nebo
došlo v systému k poruše. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
42
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Související informace
•
Bezpečnost (str. 40)
Bezpečnostní pásy
VAROVÁNÍ
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem.
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž správně
nenavíjel.
Související informace
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 40)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 45)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 44)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 46)
43
BEZPEČNOST
Připoutání a odpoutání
bezpečnostních pásů
3.
Na předních sedadlech lze nastavit výšku
bezpečnostního pásu.
Před rozjetím se ujistěte, zda jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.
Připoutání bezpečnostních pásů
1.
Pomalu potáhněte bezpečnostní pás a zkontrolujte, zda není překroucený nebo poškozený.
POZNÁMKA
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
•
•
•
2.
Bezpečnostní pás musí vést přes rameno (nikoliv dolů
přes paži).
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Zajistěte bezpečnostní pás vložením blokovacího kolíku do zámku.
> Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl
zapnut.
4.
Stiskněte uchycení sedadla a posuňte bezpečnostní pás nahoru nebo dolů.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za
horní část pásu nahoru k rameni.
Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí
vést přes krk.
VAROVÁNÍ
Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy
do zámku na správné straně. V případě kolize
by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
44
Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho).
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního
pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř
vozidla není povoleno - pás by se totiž správně
nenavíjel.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky
pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko
vážného poranění.
Odpoutání bezpečnostních pásů
1.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout.
2.
Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej
ručně, aby nezůstal volně viset.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 45)
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás
(str. 46)
Předpínač bezpečnostního pásu
Vozidlo je vybaveno standardními napínači bezpečnostního pásu a elektrickými napínači bezpečnostního pásu, které mohou v kritických
situacích a při kolizích bezpečnostní pásy
napnout.
Standardní napínač bezpečnostního
pásu
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny standardními napínači bezpečnostních pásů.
Napínač bezpečnostního pásu napíná bezpečnostní pás při kolizi dostatečnou sílou tak, aby
zachytil cestujícího účinněji.
Elektrický napínač bezpečnostního
pásu
Bezpečnostní pás řidiče a spolujezdce je vybaven
elektrickým předpínačem.
Předpínače bezpečnostních pásů fungují ve
vzájemném souladu a mohou být aktivovány společně se systémy podpory řidiče City Safety
a Rear Collision Warning. V kritických situacích,
jako např. při panickém brzdění, sjetí z cesty
(např. převrácení vozidla do příkopu, zvednutí
z terénu nebo nárazu do něčeho v terénu), prokluzování nebo rizika kolize může elektromotor
předpínače bezpečnostní pás přitáhnout.
účinnost bezpečnostních systémů jako jsou např.
airbagy ve vozidle.
Jakmile kritická situace skončí, bezpečnostní pás
a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
automaticky vrátí do původní polohy. Vrátit do
původní polohy je však lze také manuálně.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu
pomůže upravit polohu cestujícího, sníží riziko
nárazu do vnitřních komponentů vozidla a zlepší
}}
45
BEZPEČNOST
||
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 44)
•
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu (str. 46)
•
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 51)
•
•
Resetování elektrického předpínače
bezpečnostního pásu
Upozornění na dveře
a bezpečnostní pás
Elektrický předpínač bezpečnostního pásu se
resetuje automaticky. Pokud však zůstane vysunutý, můžete jej resetovat manuálně.
1. Zastavte vozidlo na bezpečném místě.
Systém upozorní nepřipoutané řidiče, aby se připoutali. Dále upozorňuje na pootevřené dveře,
kapotu motoru, zadní výklopné dveře nebo víčko
plnicího hrdla paliva.
2.
Grafika na displeji řidiče
City Safety™ (str. 346)
Rear Collision Warning (str. 358)
Odepněte bezpečnostní pás a znovu jej připoutejte.
> Bezpečnostní pás a elektrický předpínač
bezpečnostního pásu se resetují.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte
a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému
zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se
vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se
zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je
možné, že pás neposkytne ochranu v plném
rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž
vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení
nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí
mít typové schválení a konstrukci určenou
k instalaci na stejné místo, kde se nacházel
měněný bezpečnostní pás.
Související informace
•
•
46
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 45)
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Na grafice na displeji řidiče se zobrazují různé druhy
varování. Barva varování na bočních dveřích a zadních
výklopných dveří závisí na rychlosti vozidla.
Grafika na displeji řidiče ukazuje, na jakých
sedadlech ve vozidle sedí připoutání a nepřipoutaní cestující.
Stejná grafika se zobrazí, pokud jsou otevřeny
některé boční dveře nebo kapota, zadní výklopné
dveře nebo klapka plnicí trubky paliva.
Grafiku lze potvrdit stisknutím tlačítka O na klávesnici volantu vpravo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Vizuální připomenutí ve střešní konzole.
Vizuální připomenutí je indikováno ve střešní konzole a pomocí výstražného symbolu na displeji
řidiče.
Zvukové upozornění závisí na rychlosti, době jízdy
a na vzdálenosti.
Grafika na displeji řidiče ukazuje stav pásů řidiče
a spolujezdců, tedy, zda pás je či není připoután.
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.
Přední sedadlo
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem, vizuální a zvukový signál je
upozorní, aby se připoutali.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud se používají bezpečnostní pásy, zobrazí se grafika na
displeji řidiče.
•
Vizuální a zvukové upozornění, že bezpečnostní pás na zadním sedadle není připoután.
Připomenutí zmizí, jakmile se pás znovu
zapne.
Související informace
•
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů
(str. 44)
Upozornění pro dveře, kapotu motoru,
dveře zavazadlového prostoru a víčko
hrdla plnění paliva
Pokud kapota motoru, dveře zavazadlového prostoru, víčko hrdla plnění paliva nebo dveře nejsou
správně zavřené, na grafice displeje řidiče se
zobrazí upozornění. Co nejdříve zastavte vůz na
bezpečném místě a zavřete to, co aktivovalo
výstrahu.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče
svítí informační kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče
svítí výstražná kontrolka.
47
BEZPEČNOST
Airbagy
Vozidlo je vybaveno airbagy a hlavovými airbagy
pro řidiče a spolujezdce.
servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými
airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému autoservisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro
všechny polohy pásů.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní
systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování
airbagů může při intenzivní reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může způsobit
poranění osob. Rychlé nafukování airbagu
a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může
způsobit tření a popálení kůže.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím žádné, jednoho nebo několika airbagů.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou,
odpojte kabely akumulátoru spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít
k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Společnost Volvo doporučuje nechat
vozidlo dopravit do autorizovaného servisu
Volvo.
Nafouknuté airbagy
Pokud se naplnil některý z airbagů, doporučujeme vám postupovat takto:
•
48
Vyproštění vozu. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného
Airbagy řidiče
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo na
straně řidiče vybaveno airbagem ve volantu
a kolenním airbagem1.
Související informace
•
•
•
•
•
Bezpečnost (str. 40)
Airbagy řidiče (str. 48)
Airbag spolujezdce (str. 49)
Boční airbagy (str. 53)
Nafukovací záclony (str. 53)
Airbag ve volantu a kolenní airbag1 na straně řidiče na
předním sedadle.
V případě čelní kolize airbagy pomohou chránit
hlavu, krk, obličej a hruď řidiče a jeho kolena
a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a airbag/airbagy se nafouknou. Airbag chrání
cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se
vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo.
VAROVÁNÍ
Nedávejte a nepřipevňujte na panel nebo před
panel, ve kterém je uložen kolenní airbag,
žádné předměty.
Airbag spolujezdce
Navíc k bezpečnostním pásům je vozidlo vybaveno airbagem na straně řidiče spolujezdce na
předním sedadle.
Související informace
•
•
Airbagy (str. 48)
Airbag spolujezdce (str. 49)
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné
poranění osob.
Umístění airbagu ve volantu
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Umístění kolenního airbagu1
Airbag je složen ve spodní části přístrojové desky
na straně řidiče. Panel airbagu je označen nápisem AIRBAG.
1
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
Airbag předního spolujezdce na předním sedadle.
V případě čelní kolize airbag pomůže chránit
hlavu, krk, obličej a hruď spolujezdce a jeho
kolena a nohy před poraněním.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a airbag se nafoukne. Airbag chrání cestující před
nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla
kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním
a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze
několik desetin sekundy.
}}
49
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Štítek airbagu spolujezdce
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné
poranění osob.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Umístění airbagu spolujezdce
Související informace
•
•
•
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací
přihrádkou. Panel airbagu je označen nápisem
AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad
čelní sklo do místa, kde se nachází airbag
spolujezdce.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Airbagy (str. 48)
Airbagy řidiče (str. 48)
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 51)
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
50
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Aktivace a deaktivace airbagu
spolujezdce*
Airbag spolujezdce lze deaktivovat, pokud je
vozidlo vybaveno vypínačem, Passenger Airbag
Cut Off Switch (PACOS).
VAROVÁNÍ
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.
2.
Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na klávesnici na volantu vpravo.
Aktivace airbagu spolujezdce
Spínač
Vypínač airbagu spolujezdce je umístěn z boku
přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce.
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
OFF (B) do polohy ON (A).
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. zap Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
ON - airbag je aktivován a všichni cestující,
kteří sedí ve směru jízdy (děti i dospělí)
mohou bezpečně sedět na místě spolujezdce.
OFF - airbag je deaktivován a děti sedící proti
směru jízdy mohou bezpečně sedět na
sedadle spolujezdce.
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I
nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se
zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí
následující kontrolka.
> Textová zpráva a výstražný symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag
pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat,
pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí
cestující po směru jízdy (děti a dospělí).
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
51
BEZPEČNOST
||
Deaktivace airbagu spolujezdce
2.
Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na klávesnici na volantu vpravo.
DŮLEŽITÉ
Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se
zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.
Související informace
•
•
Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy
ON (A) do polohy OFF (B).
> Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva
Airbag spoluj. vyp Potvrďte prosím.
POZNÁMKA
Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I
nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se
zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí
následující kontrolka.
52
> Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován.
VAROVÁNÍ
Pokud je airbag vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti
a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 45)
Dětské sedačky (str. 56)
BEZPEČNOST
Boční airbagy
VAROVÁNÍ
Boční airbagy sedadla řidiče a spolujezdce
chrání v případě kolize hruď a boky.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému bočního airbagu může způsobit funkční poruchy
a vážné poranění osob.
Nafukovací záclony
Hlavový airbag Inflatable Curtain (IC)napomáhá
předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při nárazu.
VAROVÁNÍ
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi
vnější stranou sedadla a panel dveří, protože
tento prostor je určen pro boční airbag.
Společnost Volvo doporučuje používat pouze
potahy sedadel schválené společností Volvo.
Jiné potahy sedadel mohou omezit funkčnost
bočních airbagů.
Do krajních rámů opěradel předního sedadla jsou
nainstalovány boční airbagy, které pomáhají chránit řidiče a spolujezdce na předním sedadle.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní
mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz
v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností se
naplní pouze boční airbag na straně zasažené
nárazem.
VAROVÁNÍ
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Boční airbagy a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje
vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Související informace
•
Airbagy (str. 48)
Tento airbag se instaluje podél obou stran do
čalounění stropu a chrání řidiče a cestující na
krajních sedadlech. Panely jsou označeny štítky
IC AIRBAG.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a hlavové airbagy se nafouknou.
VAROVÁNÍ
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za
účelem opravy autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému nafukovacích záclon může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.
}}
53
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háčky jsou určeny pouze pro lehké
bundy a kabáty (nikoliv pro tvrdé předměty
jako jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro
montáž v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj oken
na dveřích, nechejte mezi nákladem a bočními
okny prostor 10 cm (4 palce). Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
54
Airbagy (str. 48)
Bezpečnostní režim
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
Pokud se vozidlo dostalo do kolize, na displeji
řidiče se může zobrazit zpráva Safety mode Viz
Uživatelská příručka s výstražným symbolem,
pokud není displej poškozen a je funkční elektrická soustava vozidla. Tato zpráva oznamuje, že
je omezena funkčnost vozu.
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo
resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob
nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle.
Doporučujeme, abyste nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit
normální stav poté, co byla zobrazena zpráva
Safety mode Viz Uživatelská příručka.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji
řidiče se zobrazila se zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz
opusťte.
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní
situaci.
Související informace
•
•
Bezpečnost (str. 40)
•
Odtah (str. 478)
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu (str. 55)
BEZPEČNOST
Startování a přesunutí vozidla
v bezpečnostním režimu
Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je
možné pokusit se resetovat systém za účelem
nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní
situaci.
Startování vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
Zkontrolujte obecně poškození vozidla, a zda
nedochází k úniku paliva. Nesmí být cítit
zápach paliva.
Pokud došlo pouze k malému poškození
a nebyl zjištěn únik paliva, můžete zkusit
nastartovat.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji
řidiče se zobrazila se zpráva Safety mode
Viz Uživatelská příručka. Okamžitě vůz
opusťte.
2.
Vypněte vozidlo.
3.
Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
> Elektronika vozidla provede kontrolu
systému a potom se pokusí obnovit normální stav.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní režim (str. 54)
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Odtah (str. 478)
DŮLEŽITÉ
Pokud je stále na displeji zpráva Safety
mode Viz Uživatelská příručka, nesmíte
vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo
toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se zdá pojízdný, při
jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit
ovládání vozu.
Přesunutí vozidla v bezpečnostním
režimu
1.
Pokud se na displeji řidiče po pokusu
o nastartování zobrazí zpráva Normal mode
The car is now in normal mode, vozidlo
lze opatrně přesunout, pokud se nachází
v nebezpečné poloze.
2.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
55
BEZPEČNOST
Bezpečnost dětí
Děti musí být při jízdě ve vozidle vždy zabezpečené.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky a úchyty) určené
pro montáž do vašeho konkrétního vozidla.
Pomocí bezpečnostní výbavy Volvo pro děti zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou jízdu
dítěte ve voze. Dále se bezpečnostní výbava pro
děti snadno instaluje a jednoduše používá.
Při výběru výbavy se musí zohlednit hmotnost
a výška dítěte.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly
v dětské sedačce zády ke směru jízdy co nejdéle,
minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje, aby
děti používaly dětskou sedačku ve směru jízdy až
do výšky 140 cm (4 stopy 7 palců).
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve
voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět
na klíně cestujících.
Dětské sedačky
Pokud ve vozidle cestují děti, vždy je třeba použít
vhodné dětské sedačky.
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Dětská sedačka musí být umístěna,
namontována a používána správně.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění
dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
Související informace
•
•
•
Bezpečnost (str. 40)
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Dětské sedačky (str. 56)
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 265)
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji
připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
Požadavky právních předpisů, které platí pro
typy dětských sedaček pro děti různého věku
a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Související informace
•
•
•
•
56
Bezpečnost dětí (str. 56)
Integrovaná dětská sedačka* (str. 68)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 57)
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
•
•
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 58)
Horní upevňovací body pro dětské
sedačky
Umístění dětské sedačky (str. 59)
Vozidlo je vybaveno horními upevňovacími body
pro dětské sedačky na krajních sedadlech
v zadní řadě.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro
používání s dětskými sedačkami upevňovanými po
směru jízdy.
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*
(str. 51)
VAROVÁNÍ
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést
přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
potom se smí v montážním bodě napnout.
Pokud to není možné, dodržujte pokyny
výrobce dětské sedačky.
POZNÁMKA
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
horních upevňovacích bodů vždy postupujte podle
instalačních instrukcí výrobce.
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se
sklopnými opěrkami na krajních sedadlech.
Umístění upevňovacích bodů
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru
se před připevněním dětských sedaček
k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Související informace
•
•
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů na
zadní straně opěradla.
Upevňovací body se nacházejí na zadní straně
krajních sedadel vzadu.
Dětské sedačky (str. 56)
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 58)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 62)
* Volitelná výbava/příslušenství.
57
BEZPEČNOST
Spodní upevňovací body pro dětské
sedačky
Vozidlo je vybaveno spodními upevňovacími
body pro dětské sedačky na předním sedadle*
a na zadních sedadle.
Spodní upevňovací body jsou určeny pro konkrétní dětské sedačky upevňované proti směru
jízdy.
Upevňovací body na předním sedadle se instalují
pouze, pokud je vozidlo vybaveno spínačem pro
aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce*.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro
dětské sedačky
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body i-Size/
ISOFIX2 pro dětské sedačky na zadním sedadle.
i-Size/ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním
standardem.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
spodních upevňovacích bodů vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
montážních bodů i-Size/ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Umístění upevňovacích bodů
Umístění upevňovacích bodů
Umístění upevňovacích bodů na zadním sedadle.
Upevňovací body na zadním sedadle se nacházejí
na zadní straně kolejnic na podlaze pro přední
sedadlo.
Související informace
•
•
Umístění upevňovacích bodů na předním sedadle.
•
Upevňovací body na předním sedadle se nacházejí po stranách prostoru pro nohy u sedadla
spolujezdce.
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 58)
Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů2 na
čalounění opěradla.
•
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 62)
Upevňovací body pro systém i-Size/ISOFIX se
nacházejí za kryty ve spodní části opěradla krajních zadních sedadel.
2
58
Dětské sedačky (str. 56)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 57)
Názvy a symboly závisejí na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Upevňovací body jsou přístupné po zvednutí krytů.
Umístění dětské sedačky
Související informace
Je důležité umístit dětskou sedačku na správné
místo do vozidla a to záleží, především, na typu
dětské sedačky a na tom, zda je aktivován airbag
spolujezdce.
•
•
•
Dětské sedačky (str. 56)
Horní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 57)
VAROVÁNÍ
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky
(str. 58)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 65)
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve
vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte
na sedadlo spolujezdce dítě na dětské
sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Pokud je airbag spolujezdce aktivován, sedačky
pro dítě proti směru jízdy vždy instalujte na zadní
sedadla. Pokud na předním sedadle spolujezdce
sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný
úraz.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky
pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na
sedadlo spolujezdce vpředu.
}}
59
BEZPEČNOST
||
Štítek airbagu spolujezdce
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky (str. 56)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 60)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 62)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 65)
Dětské bezpečnostní úchyty
Při instalaci a používání dětské sedačky se musí
pamatovat na řadu věcí, přičemž je důležité, kde
se dětská sedačka nachází.
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí přezky
bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.
Nepřipevňuje popruhy dětské sedačky k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, ke
kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem. Ostré
hrany by mohly sedadla poškodit.
Horní část dětské sedačky nesmí být opřena
o čelní sklo.
POZNÁMKA
Při použití dětského bezpečnostní zařízení je
nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění
výrobce.
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
60
POZNÁMKA
Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku
volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji
připevněte podle pokynů pro dětskou
sedačku.
BEZPEČNOST
Instalace předního sedadla
•
•
Při instalaci dětských sedaček proti směru
jízdy zkontrolujte, zda je deaktivován airbag
spolujezdce.
Při instalaci dětských sedaček po směru jízdy
zkontrolujte, zda je aktivován airbag spolujezdce.
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo
částečně univerzálním schválením v případě,
kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od
výrobce.
•
Dětské sedačky ISOFIX lze instalovat pouze
v případě, že je vozidlo vybaveno konzolou
ISOFIX3 z příslušenství.
•
Je-li dětská sedačka vybavena spodními
popruhy, společnost Volvo doporučuje používat tyto popruhy společně se spodními upevňovacími body3.
•
K usnadnění instalace dětské sedačky lze
použít vedení ISOFIX.
Instalace na zadní sedadlo
VAROVÁNÍ
Na prostřední sedadlo se nesmí kvůli bezpečnostnímu riziku instalovat dětské sedačky
s podpěrnými nohami.
3
•
Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo
částečně univerzálním schválením v případě,
kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od
výrobce.
•
Na krajních sedadlech se nachází systém
uchycení ISOFIX a tato sedadla jsou schválena pro velikost i-Size4.
•
Krajní sedadla jsou vybavena horními upevňovacími body. Společnost Volvo doporučuje
protáhnout horní popruhy dětské sedačky
přes otvor v opěrce hlavy a až potom je
v upevňovacím bodě napnout. Pokud to není
možné, postupujte podle pokynů výrobce
sedačky.
•
Pokud je dětská sedačka opatřena spodními
popruhy, nikdy neposunujte sedačku dopředu
poté, kdy jsou nainstalovány popruhy ve
spodních upevňovacích bodech. Pokud dětská sedačka není nainstalována, nezapomeňte sundat spodní popruhy.
Související informace
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 59)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 62)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 64)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 65)
Nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší.
61
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček pomocí bezpečnostních
pásů
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky proti směru jízdy)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Skupina 2
15-25 kg
4
62
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UA, B
X
UB
UB
UA, B
X
UB
UB
LC
UFA, D
U, LC
U
LC
UFA
UE, F, B*, G, LC
UE
V závislosti na trhu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky proti směru jízdy)
Skupina 3
22-36 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky po směru jízdy)
UFA
X
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
UF, H, B*, G
UH
U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením.
L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální kategorie.
B: Pro tuto hmotnosti skupinu je schválen zabudovaný zádržný systém.
X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností.
A
B
C
D
E
F
G
H
Vyrovnejte opěradlo do vzpřímené polohy.
Volvo doporučuje: Dětská sedačka Volvo pro kojence (typové schválení E1 04301146).
Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04192), dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04212).
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná po směru jízdy (typové schválení E5 04191), dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).
Volvo doporučuje Römer KidFix XP (typové schválení E1 04301312).
Volvo doporučuje zabudovanou dětskou sedačku (typové schválení E5 04220).
Volvo doporučuje dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), zabudovaný dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169).
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 65)
•
Bezpečnostní pásy (str. 43)
Související informace
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 59)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 60)
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 64)
* Volitelná výbava/příslušenství.
63
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček i-Size
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R129.
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky i-Size podle velikosti dítěte.
Typ dětské sedačky
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti
směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru
jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
X
X
i-UA
X
Dětské sedačky i-Size
i-U: Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size, s opěradlem ve směru jízdy a proti směru jízdy.
X: Není vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Související informace
•
•
•
64
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Umístění dětské sedačky (str. 59)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 60)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 62)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX
(str. 65)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 58)
BEZPEČNOST
Tabulka k umístění dětských
sedaček ISOFIX
V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské
sedačky ISOFIX podle velikosti dítěte.
Hmotnost
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Velikostní třídaA
Dětská sedačka musí být schválena v souladu
s UN Reg R44. Model vozidla musí být uveden
v seznamu vozidel výrobce.
Typ dětské sedačky
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro
kojence, proti směru jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla
si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl
o instalaci dětské autosedačky.
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru
jízdy)B
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru
jízdy)B
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
ILB, C, XD
X
ILC
X
ILB, C, E, XD
X
ILC
X
}}
65
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Skupina 1
9 – 18 kg
Velikostní třídaA
Typ dětské sedačky
A
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
B
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
B1
Dětská sedačka, ve směru
jízdy
C
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
D
Dětská sedačka, proti
směru jízdy
Přední sedadlo (s
deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru
jízdy)B
Přední sedadlo (s
aktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky po směru
jízdy)B
Vnější zadní
sedadlo
Prostřední zadní
sedadlo
X
ILB, E, F, XD
ILF, IUFF
X
ILB, E, XD
X
ILG
X
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být vhodné pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
IUF: Vhodné pro univerzální kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX instalovaných ve směru jízdy, které jsou určeny pro tuto hmotnostní skupinu.
X: Není vhodné pro dětské sedačky ISOFIX.
A
B
C
D
E
F
G
66
Pro dětské sedačky se systémem uchycení ISOFIX je k dispozici klasifikace velikostí, která pomáhá uživatelům vybrat si správný typ dětské sedačky. Třídu sedačky si lze zjistit na štítku dětské sedačky.
Práce v souvislosti s dětskými sedačkami ISOFIX s částečně univerzálním schválením (IL) v případě, že vozidlo je vybaveno konzolou ISOFIX z příslušenství (nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší).
Volvo doporučuje dětskou sedačku Volvo pro kojence připevňovanou pomocí systému úchytů ISOFIX (typové schválení E1 04301146).
Platí v případě, že vozidlo není vybaveno úchytem ISOFIX.
Upravte opěradlo tak, aby se opěrka hlavy nedotýkala dětské sedačky.
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
Volvo doporučuje BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typové schválení E5 04200).
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka i-Size/ISOFIX není
klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model vozidla.
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně
doporučení k dětským sedačkám i-Size/
ISOFIX Volvo kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
•
•
Umístění dětské sedačky (str. 59)
Dětské bezpečnostní úchyty (str. 60)
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí
bezpečnostních pásů (str. 62)
•
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size
(str. 64)
•
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské
sedačky (str. 58)
67
BEZPEČNOST
Integrovaná dětská sedačka*
Integrovaná dětská sedačka na krajních místech
zadních sedadel umožní dětem bezpečně
a pohodlně sedět.
Dětská sedačka je speciálně navržena tak, aby
zajistila společně s bezpečnostními pásy sedadla
dobrou bezpečnost. Sedák lze zvednout v závislosti na hmotnosti dítěte do jedné ze dvou poloh.
•
bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte
nebo nevede pod paží
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna
nízko přes pánev, aby poskytla optimální
ochranu.
•
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 70)
VAROVÁNÍ
Volvo doporučuje provádět opravu nebo
výměnu dětské bezpečnostní sedačky pouze
v autorizovaném servisu Volvo. Neprovádějte
na dětské sedačce žádné úpravy a změny.
Pokud integrovaná dětská sedačka byla vystavena značnému zatížení, např. v souvislosti
s kolizí, musí se vyměnit sedák sedadla, bezpečnostní pás a opěradlo resp. někdy i celé
sedadlo. Dokonce i když se zdá, že dětská
sedačka není poškozena, je možné, že neposkytne očekávanou míru ochrany. To platí také
v případě, kdy se sedák při kolizi nebo
v podobné situaci nacházel ve spuštěné
poloze. Sedák se rovněž musí vyměnit, pokud
je silně opotřebený.
Dětská sedačka je schválena pro děti s hmotností
15-36 kg (33-80 lb) a výškou minimálně 95 cm
(37 palců).
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se
dětské sedačky, dítě může v případě kolize
utrpět vážné poranění.
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na rameni.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
68
•
sedák se zvedne do správné polohy podle
hmotnosti dítěte
•
•
sedák se na místě zajistí
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte
a není volný nebo překroucený
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 56)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce* (str. 69)
* Volitelná výbava/příslušenství.
BEZPEČNOST
Vyklopení sedáku nahoru
v integrované dětské sedačce*
Sedák by měl být zvednut vždy, když se používá
integrovaná dětská sedačka.
Sedák lze zvednout nahoru do dvou poloh. Příslušná poloha závisí na hmotnosti dítěte.
Spodní poloha
Hmotnost
22-36 kg
(50-80 lb)
Horní poloha
15-25 kg
(33-55 lb)
Spodní poloha:
Zatlačte sedák zpět, aby se zajistil.
Horní poloha- začíná se od spodní polohy:
Zvedněte sedák nahoru u přední hrany
a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se zajistil.
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se
dětské sedačky, dítě může v případě kolize
utrpět vážné poranění.
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu a nahoru uvolněte sedák.
Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní
polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve
zcela pustit do zadního sedadla a potom jej
sklopit do spodní polohy.
Stisknutím tlačítka sedák uvolníte.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
69
BEZPEČNOST
||
Integrovaná dětská sedačka* (str. 68)
Sklopení sedáku v integrované
dětské sedačce*
Sklopení sedáku v integrované dětské
sedačce* (str. 70)
Pokud se integrovaná dětská sedačka nepoužívá, sedák je třeba složit do zadního sedadla.
Související informace
•
•
POZNÁMKA
Sedák nelze nastavit z horní polohy do spodní
polohy. Z horní polohy musíte sedák nejdříve
zcela pustit do zadního sedadla a potom jej
sklopit do spodní polohy.
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku, abyste
jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
Za prostorem pod sedákem dětské sedačky
se před spouštěním nesmí nacházet žádné
volné předměty (jako např. hračky).
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Před spuštěním zadního opěradla dolů se nejdříve musí spustit dolů sedák dětské sedačky.
Související informace
•
•
70
Integrovaná dětská sedačka* (str. 68)
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce* (str. 69)
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přístroje a ovládání ve vozidle
s levostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Volant a přístrojová deska
Nastavení volantu
Houkačka
Klávesnice na volantu vlevo
Otevírání kapoty
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/zavírání* dveří zavazadlového prostoru, nastavení
sklonu halogenových světlometů
Stropní konzola
Středový displej
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Startovací knoflík
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla, přední
mlhová světla/zatáčecí světla*, zadní mlhová
světla, resetování dílčího počítadla kilometrů
Ovládání jízdního režimu*
Parkovací brzda
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Head-up displej*
Panoramatická střecha*
Displej řidiče
Displej ve střešní konzole
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka
Klávesnice na volantu vpravo
Dveře řidiče
Středová a tunelová konzola
72
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
•
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Převodovka (str. 429)
Přístroje a ovládání ve vozidle
s pravostranným řízením
Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.
Volant a přístrojová deska
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
•
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
Nastavení volantu (str. 191)
Spínače světel (str. 144)
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Displej řidiče (str. 76)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
73
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení volantu
||
Klávesnice na volantu vlevo
Stropní konzola
Obrysová světla, denní světla, potkávací
světla, dálková světla, směrová světla, přední
mlhová světla/zatáčecí světla*, zadní mlhová
světla, resetování dílčího počítadla kilometrů
Středový displej
Výstražné blikače, odmrazování, média
Páka voliče
Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky*
Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
Startovací knoflík
Head-up displej*
Panoramatická střecha*
Ovládání jízdního režimu*
Displej řidiče
Displej ve střešní konzole
Parkovací brzda
Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor*
Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
Klávesnice na volantu vpravo
Osvětlení displeje, odemykání/otevírání*/zavírání* dveří zavazadlového prostoru, nastavení
sklonu halogenových světlometů
Středová a tunelová konzola
Otevírání kapoty
Houkačka
74
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dveře řidiče
•
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Přehled středového displeje (str. 101)
Převodovka (str. 429)
Paměti pro elektricky ovládané přední
sedadlo* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje*
Centrální zamykání
Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná
zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní
zámek*
Nastavení předního sedadla
Související informace
•
•
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
Nastavení volantu (str. 191)
Spínače světel (str. 144)
Nastartujte vozidlo (str. 416)
* Volitelná výbava/příslušenství.
75
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Displej řidiče
Na displeji řidiče se zobrazují informace
o vozidle a jízdě.
Na displeji řidiče se zobrazují měření, indikace,
indikační kontrolky a výstražné kontrolky. Obsah
displeje řidiče závisí na výbavě vozidla, nastavení
a na tom, jaké funkce jsou v daný okamžik aktivní.
Displej řidiče se aktivuje hned po otevření dveří,
tedy v poloze zapalování 0. Pokud se displej řidiče
chvíli nepoužívá, zhasne. Pokud jej chcete aktivovat znovu, pokračujte jedním z následujících
kroků:
•
•
•
Sešlápněte brzdový pedál.
Aktivujte polohu zapalování I.
Otevřete jedny ze dveří.
Displej řidiče je k dispozici ve dvou provedeních:
jako 12"* a 8".
Displej řidiče, 12"*
VAROVÁNÍ
V případě závady na displeji řidiče se může
stát, že se informace např. o brzdách, airbazích nebo jiných bezpečnostních systémech
nezobrazí. V tomto případě řidič nemůže zkontrolovat stav systémů vozidla ani nemůže přijímat aktuální výstrahy a informace.
VAROVÁNÍ
Pokud displej řidiče zhasne, nerozsvítí se při
zapnutí/nastartování nebo je zcela či částečně
nečitelný, vozidlo se nesmí používat. Měli
byste okamžitě navštívit servis. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.
Umístění na displeji řidiče:
76
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
Rychloměr
Indikační a varovné kontrolky
Tachometr/indikace ECOA
Dílčí počítadlo kilometrů
Teploměr venkovní teploty
Indikátor řazení převodových stupňů
Počítadlo kilometrůB
Hodiny
Jízdní režim
Informace o tempomatu a omezovači rychlosti
Zprávy, v některých případech s grafikou
Palivoměr
Informace o dopravních značkách*
Informace o dveřích a bezpečnostních pásech
Stav funkce Start/Stop
–
Multimediální přehrávač
Km do prázd. nádrže
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
A
B
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
–
Navigační mapa*
Okamžitá spotřeba paliva
–
Telefon
Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
–
Rozpoznávání hlasu
–
–
KompasA
–
Závisí na vybraném jízdním režimu.
Celkový počet ujetých kilometrů.
Displej řidiče, 8"
Umístění na displeji řidiče:
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
Palivoměr
Rychloměr
Multimediální přehrávač
Jízdní režim
Informace o dopravních značkách*
Telefon
}}
* Volitelná výbava/příslušenství.
77
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Vlevo
Uprostřed
Vpravo
Informace o tempomatu a omezovači rychlosti
Informace z navigace*
Informace o dveřích a bezpečnostních pásech
Hodiny
Km do prázd. nádrže
Stav funkce Start/Stopp
Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
Teploměr venkovní teploty
–
Okamžitá spotřeba paliva
Indikační a varovné kontrolky
–
Počítadlo kilometrůB
–
–
Dílčí počítadlo kilometrů
–
–
Indikační a varovné kontrolky
–
–
Rozpoznávání hlasu
–
–
Měření teploty motoru
–
–
Zprávy, v některých případech s grafikou
–
–
KompasA
Indikátor řazení převodových stupňů
Tachometr/indikace
A
B
ECOA
Závisí na vybraném jízdním režimu.
Celkový počet ujetých kilometrů.
Dynamický symbol
Dynamický symbol v základní
podobě.
zpráv. Oranžové nebo červené označení kolem
symbolu označuje závažnost informační nebo
výstražné zprávy. Pomocí animace se základní tvar
může změnit na větší obrázek, čímž graficky
zobrazí jádro problému nebo nabídne vysvětlující
informace.
Uprostřed displeje řidiče se nachází dynamický
symbol, který mění svůj vzhled pro jednotlivé typy
78
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Příklady symbolu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Nastavení displeje řidiče (str. 80)
Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 88)
Kontrolky na displeji řidiče (str. 86)
Palubní počítač (str. 81)
Zprávy na displeji řidiče (str. 97)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 96)
79
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení displeje řidiče
Nastavení z možností na displeje řidiči lze upravit
v nabídce aplikací na displeji řidiče a v nabídce
nastavení na středovém displeji.
Nastavení v nabídce aplikací na displeji
řidiče
V nabídce aplikací si můžete vybrat informace,
které zobrazuje na displeji řidiče:
•
•
•
•
Klepněte na My Car
Zobrazit motivy.
3.
Zvolte motiv (vzhled) displeje řidiče:
•
•
•
•
multimediální přehrávač
telefon
navigační systém*.
Nastavení na středovém displeji
2.
Stiskněte My Car Displej řidiče
Informace na displeji řidiče.
3.
Zvolte, co se má zobrazit na pozadí:
• Nezobrazovat žádné informace na
Glass
Minimalistic
Performance
Chrome Rings.
Výběr jazyka
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Jazyk vyberte klepnutím na Systém
Jazyky a jednotky systému Jazyk
systému.
> Změna ovlivní jazyk na všech displejích.
Tato nastavení jsou osobní a automaticky se
ukládají do profilu aktivního řidiče.
Displej řidiče (str. 76)
• Zobrazit mapu, i když není nastavena
•
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
trasa1.
Palivoměr na 12" displeji řidiče.
Béžové pole v palivoměru indikuje množství paliva
v nádrži.
Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se
změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže.
Související informace
• Zobrazit informace o momentálně
přehráv. médiu
Palivoměr
Palivoměr na displeji řidiče ukazuje hladinu
paliva v nádrži.
Displej řidiče
•
•
pozadí
80
2.
Palubní počítač
Výběr typů informací
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
1
Výběr motivu
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 96)
Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče*. Na 8" displeji se zobrazuje pouze navádění.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Palubní počítač
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává a vypočítává hodnoty jako např. vzdálenost,
spotřebu paliva a průměrnou rychlost.
Pro usnadnění úsporné jízdy jsou zaznamenávány
informace o okamžité a průměrné spotřebě
paliva. Na displeji řidiče lze zobrazit informace
z palubního počítače.
8" displej řidiče
Palivoměr na 8" displeji řidiče.
Palubní počítač obsahuje následující indikace:
Pruhy na palivoměru indikují množství paliva
v nádrži.
Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se
změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže. Jakmile je
v nádrži kriticky málo paliva, zůstane pouze žlutý
pruh. Co nejdříve dočerpejte do vozidla palivo.
Související informace
•
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Používané palivo (str. 454)
Palivová nádrž - objem (str. 657)
12" displej řidiče*.
•
•
•
•
•
Dílčí počítadlo kilometrů
Počítadlo kilometrů
Okamžitá spotřeba paliva
Km do prázd. nádrže
Turista - alternativní rychloměr
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit
v nastavení systému na středovém displeji.
Dílčí počítadlo kilometrů
K dispozici jsou dvě dílčí denní počítadla kilometrů, TM a TA.
TM lze resetovat manuálně a TA se resetuje
automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.
Během jízdy se zaznamenávají následující informace:
* Volitelná výbava/příslušenství.
}}
81
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
•
•
•
•
Doba jízdy
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd.
Zobrazení údajů o jízdě na displeji
řidiče
Průměrná rychlost
Turista - alternativní rychloměr
Průměrná spotřeba paliva.
Alternativní digitální rychloměr usnadní jízdu
v zemích, kde jsou značky maximální rychlosti
uvedeny v jiné jednotce než je jednotka na přístrojích ve vozidle.
Hodnoty zaznamenané a vypočítané palubním
počítačem lze zobrazovat na displeji řidiče.
Tyto hodnoty jsou ukládány do aplikace palubního
počítače. V nabídce aplikací si můžete vybrat
informace, které se zobrazují na displeji řidiče.
Počet ujetých kilometrů
Hodnoty se počítají od posledního resetování
palubního počítače.
Počítadlo kilometrů
Počítadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkový
počet kilometrů, které vozidlo ujelo. Tuto hodnotu
nelze vynulovat.
Okamžitá spotřeba paliva
Zde se zobrazuje množství paliva, kterou vozidlo
k danému okamžiku spotřebovalo. Tato hodnota
se aktualizuje každou sekundu.
Km do prázd. nádrže
Palubní počítač počítá, kolik kilometrů může ujet
na palivo, které zbývá v nádrži.
Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva
v posledních 30 km (20 mil) a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Když se na měřicím přístroji zobrazí symbol "----",
není dostatek paliva pro výpočet zbývajícího
dojezdu. Dočerpejte palivo co nejdříve.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
82
Potom se digitální rychlost zobrazuje v jiných jednotkách než jsou jednotky na analogovém rychloměru. Pokud je analogový rychloměr cejchován
v mph, digitální rychloměr zobrazuje příslušnou
rychlost v km/h a naopak.
Související informace
•
Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče
(str. 82)
•
•
Resetování denního počítadla (str. 83)
•
Displej řidiče (str. 76)
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 84)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
2.
3.
Navigujte na aplikaci palubního počítače
vlevo nebo vpravo pomocí (2).
> V horních čtyřech řádcích nabídky se
zobrazují naměřené hodnoty palubního
počítače TM. Další čtyři řádky v nabídce
ukazují naměřené hodnoty palubního počítače TA. Pomocí (3) můžete v seznamu
rolovat nahoru a dolů.
Nabídka aplikací
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Stisknutím (1) se otevře nabídka aplikací na
displeji řidiče.
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se
musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít
nabídku aplikací).
2
Km do prázd. nádrže
Počítadlo kilometrů
Počet ujetých kilometrů pro dílčí počítadlo
TM, TA nebo bez zobrazení ujetých kilometrů
•
Okamžitá spotřeb paliva, průměrná spotřeba postupně pro TM nebo TA, bez
zobrazení spotřeby paliva
•
Turista (alternativní rychloměr).
Potvrdí se
1.
Položku zvolte resp. její výběr zrušte pomocí
tlačítka O (4). Změna se provede okamžitě.
Související informace
•
•
Denní počítadlo resetujte pomocí levého páčkového přepínače.
Rolováním dolů na tlačítka možností zvolte
informace, které chcete zobrazit na displeji
řidiče.
•
•
•
Pomocí klávesnice na volantu vpravo otevřete a navigujte
v nabídce aplikací2.
Resetování denního počítadla
Palubní počítač (str. 81)
Resetování denního počítadla (str. 83)
–
Všechny informace na denním počítadle kilometrů TM (tedy počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba, průměrná rychlost a doba
jízdy) vynulujte dlouhým stisknutím tlačítka
RESET na páčkovém přepínači vlevo.
Krátkým stisknutím tlačítka RESET resetujte
pouze počet ujetých kilometrů.
Denní počítadlo TA lze resetovat pouze automaticky, pokud se vozidla nepoužívá minimálně čtyři
hodiny.
Související informace
•
Palubní počítač (str. 81)
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
83
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení statistiky jízdy na
středovém displeji
Statistika jízdy z palubního počítače se zobrazuje
graficky na středovém displeji. Statistika obsahuje přehled, který zvýší efektivitu jízdy.
Související informace
•
•
Nastavení statistiky jízdy (str. 84)
Palubní počítač (str. 81)
Nastavení statistiky jízdy
Resetujte resp. upravte nastavení statistiky jízdy.
1.
Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci Výkonnost
řidiče.
2.
Stiskněte Nastavení
Pokud chcete zobrazit statistiku
jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci Výkonnost řidiče.
Každý pruh grafu odpovídá 1,
10 nebo 100 km resp. mil.
Pruhy se během jízdy zaplňují
z pravé strany. Pruh zcela vpravo označuje hodnotu pro aktuální vzdálenost.
Průměrná spotřeba paliva a celková doba jízdy se
počítají od okamžiku posledního resetování statistiky jízdy.
•
a změní se měřítko grafu. Zvolte pro pruh
rozlišení 1, 10 nebo 100 km/mil.
•
a resetují se data po každé jízdě. Provádí
se, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
•
a resetují se data aktuální jízdy.
Statistika jízdy, vypočítaná průměrná spotřeba
a celková doba jízdy se vždy resetují současně.
Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit
v nastavení systému na středovém displeji.
Statistika jízdy z palubního počítače3.
3
84
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Související informace
•
Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 84)
•
•
Palubní počítač (str. 81)
Resetování denního počítadla (str. 83)
Čas a datum
Hodiny se zobrazují na displeji řidiče a na středovém displeji.
Umístění hodin
Automatický čas pro vozidla s GPS
Pokud je vozidlo vybaveno navigací, lze zvolit
Automatický čas. V tomto případě se v závislosti
na poloze vozidla automaticky upraví časové
pásmo. U některých typů navigace se musí nastavit aktuální poloha (země) a až potom může být
nastaveno správné časové pásmo. Pokud
Automatický čas není zvoleno, čas a datum se
upravují pomocí šipky nahoru a šipky dolů na
dotykové obrazovce.
Letní čas
V některých zemích lze pomocí tlačítka
Automaticky zvolit automatické nastavení letního času. V dalších zemích lze letní čas nastavit
pomocí možnosti Zapnuto nebo Vyp.
Související informace
Umístění hodin na 12" a 8" displeji řidiče.
Na středovém displeji se hodiny nacházejí v pravé
horní části stavového pole.
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
V některých situacích mohou zprávy a informace
zakrýt hodiny na displeji řidiče.
Nastavení času a data
–
Pokud chcete změnit zobrazení formátu času
a data, zvolte v horním zobrazení na středovém displeji Nastavení Systém
Datum a čas.
Čas a datum upravte tisknutím šipky nahoru
a dolů na dotykové obrazovce.
85
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Teploměr venkovní teploty
Kontrolky na displeji řidiče
Na displeji řidiče se nachází teploměr venkovní
teploty.
Snímač detekuje teplotu mimo vozidlo.
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.
Symbol
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu
„nechová“ dle očekávání, rozsvítí se
tato informační kontrolka a na displeji řidiče se objeví text. Informační
kontrolka se může rozsvítit také ve
spojení s jinými kontrolkami.
Závada v brzdovém systému
Tento symbol se rozsvítí, pokud
dojde k poruše u parkovací brzdy.
Umístění indikace venkovní teploty na 12" a 8" displeji
řidiče.
Porucha ABS
Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit teplota,
která je příliš vysoká.
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
Je-li venkovní teplota mezi -5°C a +2°C (23 až
36 °F), na displeji se zobrazí také symbol vločky,
který upozorňuje na potenciálně kluzké podmínky.
Symbol vločky se krátce rozsvítí na head-up displeji, pokud je vozidlo tímto displejem vybaveno.
Jednotky teploměru se mění v nastaveních
systému v horním zobrazení středového displeje.
Související informace
•
•
86
Displej řidiče (str. 76)
Změna jednotek systému (str. 124)
Automatické brzdění
Kontrolka se rozsvítí, když je funkce
aktivována a když je aktivní brzdový
pedál nebo parkovací brzda. Brzdy
přidrží stojící vozidlo, které zastavilo.
Symbol
Popis
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrolka se rozsvítí při nízkém
tlaku huštění. V případě závady
v systému tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolka nejdříve cca.
1 minutu bliká a potom se rozsvítí
nepřerušovaně. Důvodem může být
to, že systém nedokáže tlak detekovat nebo varovat v případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatice.
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po
nastartování motoru, důvodem
může být porucha v systému řízení
emisí vozidla. Jeďte do servisu
a nechte vozidlo zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Levé a pravé směrové světlo
Symboly blikají, když se používají
směrová světla.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Symbol
Popis
Obrysová světla
Aktivní hlavní světlomety nesvítí
Stabilizační systém
Symbol se rozsvítí, když svítí obrysová světla.
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla
svítí.
Blikající kontrolka signalizuje, že
stabilizační systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně,
došlo k poruše v systému.
Dálková světla svítí
Systém stability, sportovní režim
Symbol se rozsvítí, když svítí dálková světla a obrysová světla.
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní
světlo do mlhy.
Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu. Sportovní režim
umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Systém detekuje, zda se plynový
pedál, pohyby volantu a zatáčení
provádí aktivněji než při běžné jízdě.
Do jisté úrovně potom umožní
řízený prokluz zadní části vozidla
a až potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Dešťový senzor je zapnutý
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Tato kontrolka svítí, když je zapnutý
dešťový senzor.
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici
jsou detekovány.
Závada v systému světlometů
Tento symbol svítí, pokud došlo
k závadě ve funkci ABL (aktivní
natáčecí světla), nebo pokud došlo
v systému světlometů k jiné závadě.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Přední světla do mlhy svítí
Symbol se rozsvítí modře, pokud je
zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Tato kontrolka svítí, když svítí přední
světlo do mlhy.
Aktivní hlavní světlomety nesvítí
Symbol se rozsvítí bíle, pokud je
vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková
světla a když používáte světelnou
houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí
Symbol se rozsvítí modře, pokud je
zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla
svítí.
Zadní světlo do mlhy svítí
Teplotní příprava je zapnutá
Tato kontrolka se rozsvítí, když blok
motoru a vyhřívání prostoru pro
cestující/klimatizace připravují
teplotu ve vozidle.
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány.
Žlutý symbol: Asistent jízdy v jízdním pruhu varuje/zasahuje.
}}
87
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Symbol
Popis
Asistent jízdních pruhů
a dešťový senzor
Bílá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý a pruhy na silnici
jsou detekovány. Dešťový senzor je
zapnutý.
Šedá kontrolka: Asistent jízdních
pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány. Dešťový
senzor je zapnutý.
Systém AdBlueA
Symbol se rozsvítí, pokud je nízká
hladina AdBlue nebo pokud došlo
k poruše v systému AdBlue.
A
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.
Související informace
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 88)
Výstražné symboly na displeji řidiče
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci
důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.
Symbol
Popis
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována závada,
která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla.
Na displeji řidiče se zároveň objeví
vysvětlující text. Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka se rozsvítí nebo bliká,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na
zadním sedadle si pás rozepnul.
Airbagy
Pokud symbol zůstane svítit nebo
se rozsvítí během jízdy, byla zjištěna
závada v některém bezpečnostních
systémů vozidla. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
88
Symbol
Popis
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny. Navštivte nejbližší autorizovaný servis, kde necháte zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplníte.
Je aktivována parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je
zabrzděná parkovací brzda.
Blikající kontrolka znamená, že
došlo k poruše. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče.
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového
oleje. Ihned vypněte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje.
V případě potřeby olej doplňte.
Pokud svítí kontrolka a hladina
oleje je normální, kontaktujte servis.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během
jízdy, pokud došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte servis.
Doporučujeme, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo.
Nebezpečí nehody
Indikace City Safety varuje před
nebezpečím nehody s jinými vozidly,
chodci, cyklisty nebo velkými zvířaty.
Související informace
•
•
Kontrolky na displeji řidiče (str. 86)
Displej řidiče (str. 76)
Licenční smlouva na displej řidiče
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem nebo vývojářem.
Boost Software License 1.0
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person or organization obtaining a copy of
the software and accompanying documentation
covered by this license (the "Software") to use,
reproduce, display, distribute, execute, and
transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all
subject to the following: The copyright notices in
the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the
following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such
copies or derivative works are solely in the form
of machine-executable object code generated by
a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
}}
89
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
BSD 4-clause "Original" or "Old" License
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
All advertising materials mentioning features
or use of this software must display the
following acknowledgement: This product
includes software developed by the
University of California, Berkeley and its
contributors.
4.
Neither the name of the University nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from
this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
90
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
BSD 3-clause "New" or "Revised" License
Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3.
Neither the name of the organisation nor the
names of its contributors may be used to
endorse or promote products derive from this
software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
BSD 2-clause “Simplified” license
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights
reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The views and conclusions contained in the
software and documentation are those of the
authors and should not be interpreted as
representing official policies, either expressed or
implied, of the FreeBSD Project.
FreeType Project License
1. 1 Copyright 1996-1999 by David Turner,
Robert Wilhelm, and Werner Lemberg
Introduction The FreeType Project is
distributed in several archive packages; some
of them may contain, in addition to the
FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project. This license applies to all
files found in such packages, and which do
not fall under their own explicit license. The
license affects thus the FreeType font
engine, the test programs, documentation
and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which
all encourage inclusion and use of free
software in commercial and freeware
products alike. As a consequence, its main
points are that: o We don't promise that this
software works. However, we are be
interested in any kind of bug reports. (`as is'
distribution) o You can use this software for
whatever you want, in parts or full form,
without having to pay us. (`royalty-free'
usage) o You may not pretend that you wrote
this software. If you use it, or only parts of it,
in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that
you've used the FreeType code. (`credits')
We specifically permit and encourage the
inclusion of this software, with or without
modifications, in commercial products,
provided that all warranty or liability claims
are assumed by the product vendor. Legal
Terms 0. Definitions Throughout this license,
the terms `package', `FreeType Project', and
`FreeType archive' refer to the set of files
originally distributed by the authors (David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg) as the `FreeType project', be they
named as alpha, beta or final release. `You'
refers to the licensee, or person using the
project, where `using' is a generic term
including compiling the project's source code
as well as linking it to form a `program' or
`executable'. This program is referred to as `a
program using the FreeType engine'. This
license applies to all files distributed in the
original FreeType archive, including all source
code, binaries and documentation, unless
otherwise stated in the file in its original,
unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not
a particular file is covered by this license, you
}}
91
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
must contact us to verify this. The FreeType
project is copyright (C) 1996-1999 by David
Turner, Robert Wilhelm, and Werner
Lemberg. All rights reserved except as
specified below. 1. No Warranty THE
FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED `AS IS'
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
IN NO EVENT WILL ANY OF THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY
THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF
THE FREETYPE PROJECT. As you have not
signed this license, you are not required to
accept it. However, as the FreeType project
is copyrighted material, only this license, or
another one contracted with the authors,
grants you the right to use, distribute, and
modify it. Therefore, by using, distributing, or
modifying the FreeType project, you indicate
that you understand and accept all the terms
of this license.
||
2.
92
Redistribution Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: o Redistribution
of source code must retain this license file
(`licence.txt') unaltered; any additions,
deletions or changes to the original files
must be clearly indicated in accompanying
documentation. The copyright notices of the
unaltered, original files must be preserved in
all copies of source files. o Redistribution in
binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of
the work of the FreeType Team, in the
distribution documentation. We also
encourage you to put an URL to the
FreeType web page in your documentation,
though this isn't mandatory. These conditions
apply to any software derived from or based
on the FreeType code, not just the
unmodified files. If you use our work, you
must acknowledge us. However, no fee need
be paid to us.
3.
Advertising The names of FreeType's authors
and contributors may not be used to endorse
or promote products derived from this
software without specific prior written
permission. We suggest, but do not require,
that you use one or more of the following
phrases to refer to this software in your
documentation or advertising materials:
`FreeType Project', `FreeType Engine',
`FreeType library', or `FreeType Distribution'.
4.
Contacts There are two mailing lists related
to FreeType: o [email protected]
Discusses general use and applications of
FreeType, as well as future and wanted
additions to the library and distribution. If you
are looking for support, start in this list if you
haven't found anything to help you in the
documentation. o [email protected]
Discusses bugs, as well as engine internals,
design issues, specific licenses, porting, etc.
o http://www.freetype.org Holds the current
FreeType web page, which will allow you to
download our latest development version and
read online documentation. You can also
contact us individually at: David Turner
<[email protected]> Robert Wilhelm
<[email protected]> Werner
Lemberg <[email protected]>
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
libpng versions 0.97, January 1998, through
1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,
1999 Glenn Randers-Pehrson, and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-0.96, with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors:
For the purposes of this copyright and license,
"Contributing Authors" is defined as the following
set of individuals:
Tom Lane
Paul Schmidt
If you modify libpng you may insert additional
notices immediately following this sentence.
Glenn Randers-Pehrson
Tim Wegner
Willem van Schaik
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through
1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are
distributed according to the same disclaimer and
license as libpng-1.0.6 with the following
individuals added to the list of Contributing
Authors
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96,
May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.88, with the
following individuals added to the list of
Contributing Authors:
The PNG Reference Library is supplied "AS IS".
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of
merchantability and of fitness for any purpose.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
assume no liability for direct, indirect, incidental,
special, exemplary, or consequential damages,
which may result from the use of the PNG
Reference Library, even if advised of the
possibility of such damage.
Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for
your convenience. In case of any discrepancy
between this copy and the notices in the file
png.h that is included in the libpng distribution,
the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and
LICENSE:
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with
your enjoyment of the library or against
infringement. There is no warranty that our efforts
or the library will fulfill any of your particular
purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality,
performance, accuracy, and effort is with the user.
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Permission is hereby granted to use, copy,
modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee,
subject to the following restrictions:
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88,
January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy
Eric Schalnat, Group 42, Inc.
}}
93
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
1.
The origin of this source code must not be
misrepresented.
2.
Altered versions must be plainly marked as
such and must not be misrepresented as
being the original source.
3.
This Copyright notice may not be removed or
altered from any source or altered source
distribution.
The Contributing Authors and Group 42, Inc.
specifically permit, without fee, and encourage
the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial
products. If you use this source code in a product,
acknowledgment is not required but would be
appreciated.
A "png_get_copyright" function is available, for
convenient use in "about" boxes and the like:
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is
supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software.
OSI Certified Open Source is a certification mark
of the Open Source Initiative.
Glenn Randers-Pehrson [email protected]
April 15, 2002
MIT License
Copyright (c) <year> <copyright holders>
94
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions:
This software is provided 'as-is', without any
express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising
from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this
software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions:
1.
The origin of this software must not be
misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this
software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be
appreciated but is not required.
2.
Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be
misrepresented as being the original
software.
3.
This notice may not be removed or altered
from any source distribution.
The above copyright notice and this permission
notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
zlib License
The zlib/libpng License Copyright (c) <year>
<copyright holders>
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
SGI Free Software B License Version 2.0.
SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,
Sept. 18, 2008)
Copyright (C) [dates of first publication] Silicon
Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is
hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom
the Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright notice
including the dates of first publication and either
this permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use
or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
Nabídka aplikací na displeji řidiče
Nabídka aplikací (apps) na displeji řidiče umožňuje rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím pro určité aplikace.
Související informace
•
Displej řidiče (str. 76)
Místo středového displeje lze použít nabídku aplikaci na
displeji řidiče. Obrázek je schématický - konkrétní řešení
se může lišit.
Nabídka aplikací se zobrazí na displeji řidiče
a ovládá se pomocí pravé klávesnice na volantu.
Nabídka aplikací umožní snadno přepínat mezi
různými aplikacemi nebo funkcemi v rámci aplikací, aniž by se musel pouštět volant.
Funkce nabídky aplikací
Přes jednotlivé aplikace je přístup k různým druhům funkcí. Z nabídky aplikací lze ovládat následující aplikace a související funkce:
}}
95
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Aplikace
Funkce
Palubní počítač
Výběr denního počítadla kilometrů, výběr toho, co se
bude zobrazovat na displeji
řidiče apod.
Multimediální
přehrávač
Výběr aktivního zdroje přehrávače médií.
Telefon
Volání kontaktu ze seznamu
hovorů.
Navigace
Průvodce do cíle apod.
Práce s nabídkou aplikací na displeji
řidiče
Otevírání/zavírání nabídky aplikací
–
Nabídka aplikací (nabídka app) na displeji řidiče
se ovládá pomocí klávesnice na volantu vpravo.
(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na
displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se
musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít
nabídku aplikací).
> Nabídka aplikací se otevře/zavře.
Nabídka aplikací se zavře automaticky po jisté
době nečinnosti nebo po výběru jistých položek.
Navigace a výběr v nabídce aplikací
1.
Navigujte mezi jednotlivými aplikacemi, které
jsou k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo
(2).
> V nabídce aplikací se zobrazí funkce pro
předchozí/další aplikaci.
2.
Funkce pro zvolenou aplikaci procházejte
klepnutím nahoru nebo dolů (3).
3.
Možnost pro danou funkci potvrďte nebo zvýrazněte stisknutím nebo potvrzením (4).
> Funkce se aktivuje a pro některé položky
se nabídka aplikací potom zavře.
Související informace
•
•
•
Displej řidiče (str. 76)
Přehled středového displeje (str. 101)
Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče
(str. 96)
Stiskněte tlačítko Otevřít/zavřít (1).
Nabídka aplikací a klávesnice na volantu vpravo.
Otevřít/zavřít
Vlevo/vpravo
Nahoru/dolů
Potvrdí se
Pokud se nabídka aplikací otevře znovu, otevřou
se přímo funkce naposledy zvolené aplikace.
Související informace
•
•
96
Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 95)
Zprávy na displeji řidiče (str. 97)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zprávy na displeji řidiče
Servisní zprávy
Dále uvádíme některé důležité servisní zprávy
a jejich význam.
Na displeji řidiče se mohou zobrazit zprávy, které
řidiče informují resp. jsou mu v různých situacích
nápomocné.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Naléhavý
servis Jeďte
do servisuA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo okamžitě
zkontrolovali.
Doporučen
servisA
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno před termínem následujícího
servisu.
Zpráva na displeji řidiče5.
Na displeji řidiče se zobrazují zprávy vysoké priority pro řidiče.
Zpráva na displeji řidiče4.
V závislosti na tom, jaké ostatní informace jsou
momentálně zobrazovány, se zprávy mohou
zobrazit na různých částech displeje řidiče. Po
chvíli resp, po potvrzení zprávy nebo po provedení
vyžadovaného opatření zpráva z displeje řidiče
zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do
aplikace Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení
aplikací na středovém displeji.
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly
nebo tlačítky pro potvrzení zprávy nebo, například,
akceptování požadavku.
4
5
V případě 8" displeje řidiče.
V případě 12" displeje řidiče.
Objednejte se
do servisu
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
}}
97
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Zpráva
Popis
Čas na
údržbu
servisB. Zobrazeno v termín
následujícího servisu.
Pravidelná
údržba
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Zobrazeno v den,
kdy skončí platnost hesla.
Termín
servisu překročen
Dočasně vypA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo po
opětovném nastartování
motoru.
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě,
kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
B
Související informace
•
•
•
6
7
98
Spravování zpráv na displeji řidiče
Zprávy na displeji řidiče se zpracovávají pomocí
klávesnice na volantu vpravo.
Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 98)
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
(str. 99)
Zpráva na středovém displeji (str. 132)
V případě 8" displeje řidiče.
V případě 12" displeje řidiče.
Zpráva na displeji řidiče7 a klávesnice na volantu vpravo.
Vlevo/vpravo
Zpráva na displeji řidiče6 a klávesnice na volantu vpravo.
Potvrdí se
Některé zprávy na displeji řidiče obsahují jedno
nebo několik tlačítek, například, pro potvrzení
zprávy nebo akceptování požadavku.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
Práce se zprávou uloženou
z displeje řidiče
Přečtení uložené zprávy
Okamžité přečtení uložené zprávy:
1.
Navigujte mezi jednotlivými tlačítky, které jsou
k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo (1).
–
2.
Výběr potvrďte stisknutím nebo potvrzením
(2).
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy
se spravují na středovém displeji.
Přečtení uložené zprávy později:
V případě zpráv bez tlačítek:
–
Zavřete zprávu stisknutím nebo potvrzením
(2) nebo počkejte, než se zpráva po chvíli
automaticky zavře.
> Zpráva zmizí z displeje řidiče.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace
Stav vozu, která se otevírá ze zobrazení aplikací
na středovém displeji. V této souvislosti se na
středovém displeji zobrazí zpráva Zpráva
uložena v aplik. Stav vozu.
Uložené zprávy lze zobrazit v aplikaci Stav vozu.
Zprávy, které se zobrazují na
displeji řidiče a musí se uložit,
se ukládají do aplikace Stav
vozu na středovém displeji.
V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva
Zpráva uložena v aplik. Stav
Související informace
•
•
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 97)
Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče
(str. 99)
Zpráva na středovém displeji (str. 132)
Stiskněte tlačítko vpravo od zprávy Zpráva
uložena v aplik. Stav vozu na středovém
displeji.
> Uložená zpráva se zobrazí v aplikaci Stav
vozu.
1.
Otevřete aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací na středovém displeji.
> Aplikace se otevře ve spodním dílčím
zobrazení výchozího zobrazení.
2.
V aplikaci zvolte kartu Zprávy.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
3.
Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se
zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
vozu.
}}
99
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Správa uložené zprávy
V rozbaleném stavu jsou u některých zpráv dvě
tlačítka, která umožňují objednat službu nebo přečíst si uživatelskou příručku.
Objednání servisu u uložené zprávy:
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Požádat
o termínZavolat pro termín8 a zobrazí se
nápověda objednávání servisu.
> S Požádat o termín: V aplikaci se otevře
karta Termíny a vytvoří se požadavek na
objednání servisu a opravy.
–
S Zavolat pro termín: Spustí se telefonní aplikace a zavolá se autoservis za
účelem objednání servisu a opravy.
Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku
ohledně uložené zprávy:
Je-li zpráva rozbalena, stiskněte Uživatelská
příručka a přečtěte si zprávu v uživatelské
příručce.
> Na středovém displeji se otevře uživatelská příručka a zobrazí se informace propojené s touto zprávou.
–
Uložené zprávy v aplikaci se mažou automaticky
při každém nastartování motoru.
Související informace
•
•
8
100
Zprávy na displeji řidiče (str. 97)
Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 98)
V závislosti na trhu. Musí se zaregistrovat Volvo ID a vybraný servis.
•
Zpráva na středovém displeji (str. 132)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přehled středového displeje
Řada funkcí ve vozidle se ovládá ze středového
displeje. Zde je prezentován středový displej
a možnosti středového displeje.
}}
101
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Tři ze základních zobrazení středového displeje. Potáhnutím doprava nebo doleva zpřístupníte zobrazení funkcí nebo aplikací9.
Zobrazení funkcí - funkce vozidla, které se
aktivují nebo deaktivují stisknutím. Některé
9
102
U vozidel s pravostranným řízením je pořadí zobrazení opačné.
funkce jsou spouštěcí funkce. To znamená,
že otevřou okno s možnostmi nastavení. Zde
například patří Kamera. V zobrazení funkcí
se upravuje rovněž nastavení head-up dis-
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
pleje*. Úpravy lze provést pomocí klávesnice
na volantu vpravo.
Výchozí zobrazení - první zobrazení, které se
zobrazí při spuštění obrazovky.
Zobrazení aplikací (zobrazení aplikací) - aplikace, které byly staženy (aplikace třetích
stran) a aplikace integrovaných funkcí, např.
FM rádio. Aplikaci otevřete tak, že klepnete
na ikonu aplikace.
Stavová lišta - nahoře na obrazovce vpravo se
zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti
a připojení, zatímco vpravo se zobrazují informace související s médií, hodiny a indikace
informující o postupu aktivit na pozadí.
Horní zobrazení - přetáhnutím karty dolů zpřístupníte horní zobrazení. Z toho místa je přístupné Nastavení, Uživat. příručka, Profil
a uložené zprávy vozidla. V některých případech lze z horního zobrazení zpřístupnit také
kontextová nastavení (např. Navigace
Nastavení) a kontextovou uživatelskou příručku (např. Manuál Navigace).
Navigace - dostanete se k navigaci po mapě,
např. pomocí Sensus Navigation*. Dílčí zobrazení rozbalíte tak, že na ně klepnete.
Média - naposledy používané aplikace, které
souvisejí s médií. Dílčí zobrazení rozbalte tak,
že na ně klepnete.
Telefon - odsud je přístupna funkce telefonu.
Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
•
•
Doplňkové dílčí zobrazení - naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které
nepatří mezi jiná dílčí zobrazení. Dílčí zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
•
Změna vzhledu středového displeje
(str. 123)
•
•
•
•
Změna jazyka systému (str. 124)
Řádek klimatu - informace a přímá interakce,
například*, k nastavení teploty a ohřevu sedadel. Pokud chcete otevřít zobrazení klimatu
s dalšími možnostmi nastavení, klepněte na
symbol uprostřed řádku klimatu.
Ovládání klimatu (str. 206)
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na
středovém displeji (str. 123)
Změna jednotek systému (str. 124)
Čištění středového displeje (str. 626)
Zpráva na středovém displeji (str. 132)
Související informace
•
•
•
•
•
Ovládání středového displeje (str. 104)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 107)
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 114)
Apps (str. 487)
Symbol na stavové liště středového displeje
(str. 116)
•
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 125)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
•
Multimediální přehrávač (str. 496)
Telefon (str. 511)
* Volitelná výbava/příslušenství. 103
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Ovládání středového displeje
Řada funkcí ve vozidle je ovládána a regulována
ze středového displeje. Na středovém displeji je
dotyková obrazovka, která reaguje na dotyk.
Použití dotykové obrazovky na
středovém displeji
Obrazovka reaguje odlišně podle toho, zda ji
stisknete, přetáhnete nebo potáhnete prsty. Činnosti jako je listování mezi různými zobrazeními,
označování objektů, rolování v seznamu a přesun
Akce
104
aplikací, lze provádět různými dotyky na obrazovku.
Clona pro infračervené světlo těsně nad
povrchem obrazovky umožní detekovat prst, který
se nachází těsně před obrazovkou. Tato technologie umožní využívat obrazovku dokonce i s nasazenými rukavicemi.
V interakci s obrazovkou mohou být současně
dvě osoby - tyto osoby, mohou, například, nastavovat klima na straně řidiče a spolujezdce.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty,
které by ji poškrábaly.
V tabulce dole uvádíme jednotlivé kroky při ovládání obrazovky:
Provedení
Výsledek
Stiskněte jednou.
Zvýrazní se objekt, potvrdí se výběr nebo se aktivuje funkce.
Stiskněte rychle dvakrát po sobě.
Přiblíží se digitální objekt, např. mapa*.
Stiskněte a podržte.
Uchopí se předmět. Lze použít k přesunutí aplikací nebo mapových bodů na mapě*. Stiskněte
a podržte prst na obrazovce. Současně přetáhněte objekt na požadované místo.
Jednou klepněte dvěma prsty.
Oddálí digitální objekt, např. mapa*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Akce
Provedení
Výsledek
Přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Stiskněte a přetáhněte. Přesunou se aplikace nebo mapové body na mapě*. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes obrazovku.
Rychlé potáhnutí/přetáhnutí
Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Přetáhněte vodorovně nebo
svisle přes obrazovku.
Upozorňujeme, že pokud se dotknete horní části obrazovky, může se otevřít horní zobrazení.
Roztáhnutí
Přiblížení.
Přitáhnutí k sobě.
Oddálení.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 105
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Návrat na výchozí zobrazení z jiné
obrazovky.
1.
2.
Tento ovládací prvek se používá k ovládání
různých funkcí ve vozidle. Například teplotu lze
regulovat následovně:
Krátce stiskněte tlačítko Domů pod středovým displejem.
> Zobrazí se poslední nastavení domovského zobrazení.
•
•
Krátce stiskněte znovu.
> Všechna dílčí zobrazení ve výchozím
zobrazení se nastaví na výchozí nastavení.
•
klepnutím na požadovanou teplotu na ovládacím prvku.
Související informace
Pokud je možné v zobrazení rolovat, na středovém displeji se objeví indikátor rolování.
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 107)
•
Použití ovládacích prvků na středovém
displeji
Přesunování aplikací a tlačítek na středovém
displeji (str. 116)
•
Klávesnice na středovém displeji (str. 118)
Procházení seznamu, článku nebo
zobrazení
Jakmile se na obrazovce objeví indikátor rolování,
můžete procházet zobrazení nahoru nebo dolů.
Potáhněte v zobrazení kdekoliv dolů/nahoru.
Regulování teploty.
106
klepnutím na tlačítko + nebo − postupně zvyšujete/snižujete teplotu nebo
•
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení
krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce
se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Aktivace a deaktivace středového
displeje
1.
Středový displej lze ztlumit a znovu aktivovat
pomocí tlačítka Domů pod obrazovkou.
2.
Dlouze stiskněte fyzické tlačítko Domů pod
obrazovkou.
> Obrazovka ztmavne až na řádek klimatu,
který je nadále zobrazen. Všechny funkce
související s obrazovkou jsou nadále
aktivní.
Znovu aktivujte obrazovku - krátce klepněte
na tlačítko Domů.
> Znovu se zobrazí pohled, který byl zobrazen před tím, než se vypnula obrazovka.
POZNÁMKA
Obrazovku nelze deaktivovat, když se na ní
objeví pokyn k provedení akce.
Tlačítko Domů pro středový displej.
Po stisknutí tlačítka Domů obrazovka pohasne
a dotyková obrazovka nebude reagovat na dotyk.
Řádek klimatu bude stále zobrazen. Všechny
funkce související s obrazovkou jako např. klima,
audio, navádění* a aplikace budou nadále aktivní.
Když se středový displej ztlumí, je vhodné vyčistit
obrazovku. Funkci ztlumení lze použít také k utlumení obrazovky tak, aby během jízdy nerušila.
POZNÁMKA
Středový displej se automaticky deaktivuje,
když se vypne motor a otevřou dveře řidiče.
Související informace
•
•
Čištění středového displeje (str. 626)
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Změna vzhledu středového displeje
(str. 123)
Navigování v zobrazeních na
středovém displeji
Na středovém displeji je k dispozici pět různých
základních zobrazení: výchozí zobrazení, horní
zobrazení, zobrazení klimatu, zobrazení aplikací
(zobrazení app) a zobrazení funkcí. Obrazovka
se spustí automaticky při otevření dveří řidiče.
Výchozí zobrazení
Výchozí zobrazení je zobrazení, které se zobrazí
při spuštění obrazovky. Tvoří jej čtyři dílčí zobrazení: Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek.
Aplikace nebo funkce vozidla, která se vybere
v zobrazení aplikací nebo funkcí, se spouští v příslušném dílčím zobrazení výchozího zobrazení.
Například, FM rádio se spouští v dílčím zobrazení
Média.
Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek obsahuje naposledy používané aplikace nebo funkce
vozidla, které nesouvisejí se žádnou z ostatních tří
skupin.
V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace
o každé aplikaci.
POZNÁMKA
Když je vozidlo nastartované, různá dílčí zobrazení domovského zobrazení ukazují informace
o současném statusu aplikací.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 107
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
POZNÁMKA
Ve výchozím standardním režimu zobrazení
krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce
se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.
Stavová lišta
Nahoře na obrazovce se zobrazí aktivity ve
vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti a připojení, zatímco vpravo se
zobrazují informace související s médií, hodiny
a indikace informující o postupu aktivit na pozadí.
na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora
dolů přes obrazovku.
Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:
• Nastavení
• Uživat. příručka
• Profil
• Uložené zprávy vozidla.
V horním zobrazení jsou v některých případech
přístupné následující položky:
•
Kontextové nastavení (např. Navigace
Nastavení). Nastavení změníte přímo v horním zobrazení, když je aplikace (např. navigace) v chodu.
•
Kontextová uživatelská příručka (např.
Manuál Navigace). Přímo v horním zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí s obsahem
zobrazeným na obrazovce.
Horní zobrazení
POZNÁMKA
Během startování/vypínání a když je na obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní
zobrazení. Dále tato funkce není k dispozici,
když je zobrazeno zobrazení klimatu.
Zobrazení klimatu
Řádek klimatu je vždy vidět dole na obrazovce.
Nejčastější úpravy klimatu lze provádět přímo zde
- například, nastavení teploty a ohřevu sedadla*.
Klepnutím na symbol uprostřed řádku
klimatu otevřete zobrazení klimatu
a zpřístupníte další nastavení klimatu.
Klepnutím na symbol zavřete zobrazení
klimatu a vrátíte se k předchozímu
zobrazení.
Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte
obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítku Domů
nebo stiskněte spodní část horního zobrazení
a přetáhněte toto zobrazení nahoru. Potom je
vidět zobrazení dole, které můžete opět použít.
Horní zobrazení přetažené dolů.
Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce se
nachází karta. Horní zobrazení otevřete klepnutím
108
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení aplikací
zobrazí stručné informace, např. počet nepřečtených textových zpráv pro Zprávy.
Zobrazení funkcí
Aplikaci otevřete tím, že na ji klepnete. Potom se
otevře v příslušném dílčím zobrazení, např. Média.
Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací
rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte
zespodu nahoru.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zleva vpravo10. Další
možností je stisknout tlačítko Domů.
Zobrazení aplikací s aplikací vozidla.
Zobrazení funkcí s tlačítky pro různé funkce vozidla.
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zprava doleva10. Otevře se zobrazení
aplikací (zobrazení app). Zde najdete aplikace,
které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. FM rádio.
U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací
Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes
obrazovku zleva doprava10. Otevře se zobrazení
funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat různé
funkce vozidla, např. BLIS*, Lane Keeping Aid*
a Parkovací asistent*.
10
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 109
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto
zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace
otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp.
deaktivuje stisknutím příslušného tlačítka funkce.
Některé funkce (spouštěcí funkce) se po stisknutím otevřou v novém okně.
Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zprava vlevo10. Další
možností je stisknout tlačítko Domů.
Související informace
•
Spravování dílčích zobrazení na středovém
displeji (str. 111)
•
Symbol na stavové liště středového displeje
(str. 116)
•
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
•
Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 125)
•
Uživatelská příručka na středovém displeji
(str. 17)
•
•
•
•
Profily řidiče (str. 129)
10
110
Ovládání klimatu (str. 206)
Apps (str. 487)
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 114)
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování dílčích zobrazení na
středovém displeji
Výchozí zobrazení tvoří čtyři dílčí zobrazení:
Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení
ostatních položek. Tato zobrazení lze rozbalit.
}}
111
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Rozbalení dílčího zobrazení z výchozího režimu
Standardní režim a rozbalený režim dílčího zobrazení na středovém displeji.
112
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Rozbalování dílčího zobrazení:
–
Dlaždice Navigace, Média a Telefon: Klepněte kamkoliv v dílčím zobrazení. Jakmile se
rozbalí dlaždice, dočasně je potlačena
doplňková dlaždice ve výchozím zobrazení.
Další dvě zobrazení se minimalizují a zobrazí
se pouze některé informace. Po klepnutí na
doplňkovou dlaždici se ostatní tři dlaždice
minimalizují a zobrazí se pouze určité informace.
Přes rozbalené zobrazení se dostanete
k základním funkcím aplikace.
Jakmile se nové dílčí zobrazení otevře v režimu
celé obrazovky, nebudou se zobrazovat žádné
informace z jiných dílčích zobrazení.
V rozbaleném režimu otevřete
aplikaci na celou obrazovku stiskněte symbol.
Stisknutím tlačítka Domů se kdykoliv můžete
vrátit zpět na výchozí zobrazení. Pokud chcete
z režimu celé obrazovky přejít do standardního
zobrazení výchozího zobrazení, stiskněte dvakrát
tlačítko Domů.
Související informace
•
•
Stisknutím symbolu se dostanete v rozbaleném režimu
zpátky.
•
Ovládání středového displeje (str. 104)
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 107)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 107)
Zavření rozbaleného dílčího zobrazení:
–
Dílčí zobrazení lze zavřít třemi způsoby.
•
Klepněte na horní část rozbaleného dílčího zobrazení.
•
Klepněte na další dílčí zobrazení (toto dílčí
zobrazení se otevře v rozbaleném režimu).
•
Krátce stiskněte fyzické tlačítko Domů
pod středovým displejem.
Otevírání a zavírání dílčího zobrazení
v režimu celé obrazovky
Doplňkové dílčí zobrazení11 a dílčí zobrazení pro
Navigace lze otevřít v režimu celé obrazovky
s dalšími informacemi a dalšími možnostmi nastavení.
11
Tlačítko Domů pro středový displej.
Neplatí pro všechny aplikace a funkce vozidla, které byly otevřeny v samostatném dílčím zobrazení.
113
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Zobrazení funkcí na středovém
displeji
Všechna tlačítka pro funkce vozidla se nacházejí
v zobrazení funkcí, což je jedno ze základních
zobrazení na středovém displeji. Pokud se
chcete ve výchozím zobrazení dostat na zobrazení funkcí, potáhněte prstem přes obrazovku
zleva doprava12.
Různé druhy tlačítek
U funkcí vozidla jsou k dispozici tři různé druhy
tlačítek. Viz dále:
Druh tlačítka
Vlastnost
Vliv na funkci ve vozidle
Funkce tlačítek
Mají polohu zapnuto/vypnuto.
Většina tlačítek v zobrazení funkcí jsou
funkční tlačítka.
Pokud funkce běží, vlevo od ikony daného tlačítka se rozsvítí kontrolka LED. Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka.
Spouštěcí tlačítka
Nemají polohu zapnuto/vypnuto.
Když se stiskne spouštěcí tlačítko, otevře se okno pro funkci. Může to být, například, okno
pro změnu polohy sedadla.
Parkovací tlačítka
Mají polohu zapnuto/vypnuto/skenování.
Podobají se funkčním tlačítkům, ale mají další polohu pro skenování parkování.
12
114
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
• Kamera
• Sklopení opěrky hlavy
• Seřízení průhled. displeje
• Zaparkovat
• Vyparkujte
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Různé režimy tlačítek
Pokud se zeleně rozsvítí kontrolka LED na funkčním nebo parkovacím tlačítku, funkce je aktivována. Je-li funkce aktivována, otevře se pro
některé funkce doplňující text s vysvětlením. Text
se zobrazí na několik sekund a potom se objeví
tlačítko s rozsvícenou LED kontrolkou.
Pokud kontrolka LED nesvítí, funkce je deaktivována.
Když se například stiskne tlačítko v případě Lane
Keeping Aid, zobrazí se text Funguje pouze
při jistých rychlostech.
Jedním krátkým stisknutím tlačítka funkci aktivujete nebo deaktivujete.
Pokud se v pravé části tlačítka zobrazí výstražný
trojúhelník, znamená to, že něco nefunguje tak,
jak má.
Související informace
•
•
Ovládání středového displeje (str. 104)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 107)
115
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přesunování aplikací a tlačítek na
středovém displeji
POZNÁMKA
Aplikace, které nepoužíváte nebo je používáte
málokdy, ukryjte dolů, mimo viditelnou obrazovku. Takto snáz vyhledáte aplikace, které
používáte častěji.
Aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení
aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout a uspořádat dle potřeby.
1. Přetáhněte prstem zprava doleva13 a objeví
se zobrazení aplikací, nebo přetáhněte
prstem zleva doprava13 a objeví se zobrazení
funkcí.
2.
3.
POZNÁMKA
Tlačítka funkcí vozidla a tlačítka pro aplikace
nelze umístit do již obsazených míst.
Klepněte na aplikaci nebo tlačítko a podržte
je stisknuté.
> Aplikace nebo tlačítko změní velikost
a stane se lehce průhledným. Potom je
můžete přesunout.
Související informace
Přesuňte aplikaci nebo tlačítko na volné
místo v zobrazení.
•
•
Pro umístění aplikací nebo tlačítek je k dispozici
maximálně 48 řádků. Chcete-li přesunout aplikaci
nebo tlačítko mimo viditelné zobrazení, přetáhněte je ke spodní hraně zobrazení. Přidají se nové
řádky, na které můžete umístit aplikaci nebo tlačítko.
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 114)
Apps (str. 487)
Ovládání středového displeje (str. 104)
Aplikaci nebo tlačítko lze umístit dále dolů. Potom
nebude v běžném režimu v zobrazení vidět.
Potáhnutím přes obrazovku procházejte zobrazení
nahoru nebo dolů.
13
116
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.
Symbol na stavové liště středového
displeje
Přehled symbolů, které lze zobrazovat na stavové
liště dotykové obrazovky.
Na stavové liště se zobrazují probíhající činnosti
a někdy také stav těchto činností. Ne všechny
symboly se zobrazují stále z důvodu omezeného
místa v poli.
Symbol
Popis
Připojeno k internetu
Připojení k internetu selhalo.
Roaming je aktivován.
Síla signálu v síti mobilního telefonu.
Je připojeno zařízení Bluetooth.
Bluetooth je aktivován, ale zařízení
není připojeno.
Informace odeslány z/do GPS.
Připojeno k síti Wi-Fi.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Symbol
Popis
Související informace
Je aktivován tethering (hotspot WiFi). Vozidlo využívá dostupné připojení.
•
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 107)
•
Zpráva na středovém displeji (str. 132)
Je aktivován modem vozidla.
Aktivní sdílení USB.
Proces je aktivní.
Je aktivován časovač teplotní přípravy.
Je přehráván zdroj audia.
Je zastaven zdroj audia.
Je aktivní telefonní hovor.
Zdroj audia je ztlumen.
Jsou přijímány zprávy z rádiového
kanálu.
Jsou přijímány dopravní informace.
Hodiny.
117
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Klávesnice na středovém displeji
Pomocí klávesnice na středovém displeji můžete
zadávat znaky pomocí kláves. Dále můžete znaky
a písmena "kreslit" rukou na obrazovce.
Klávesnici lze používat k zadávání znaků, písmen
a číslic, například ke psaní textových zpráv
z vozidla, k zadávání hesel nebo k hledání článků
v elektronické verzi uživatelské příručky.
Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky zadávají na obrazovce.
118
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit na obrazovce. Vzhled se liší v závislosti na nastavení jazyků a podle toho, k čemu se klávesnice používá.
Řádek navrhovaných slov nebo znaků14.
Navrhovaná slova se upravují podle toho, jak
14
Platí pro asijské jazyky.
jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na
levou a pravou šipku procházejte jednotlivé
návrhy. Návrh zvolte tak, že na něj klepnete.
Pozor - tato funkce není podporovaná ve
}}
119
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
všech jazycích. Pokud není k dispozici, řádek
se na klávesnici nezobrazí.
Znaky, které jsou na klávesnici k dispozici,
závisejí na tom, jaký jazyk byl zvolen (viz bod
7). Znak zadejte tak, že na něj klepnete.
Tlačítko funguje různými způsoby v závislosti
na kontextu, ve kterém se klávesnice používá
- k zadávání @ (při zadávání e-mailové
adresy), nebo k vytvoření nového řádku (při
běžném zadávání textu).
Klávesnice se skryje. Pokud to není možné,
tlačítko se nezobrazí.
Používá se k psaní velkých písmen. Dalším
stisknutím napíšete jedno velké písmeno
a potom pokračujete malými písmeny. Dalším
stisknutím se všechna písmena změní na
velká. Dalším stisknutím se klávesnice změní
zpět na klávesnici s malými písmeny. V tomto
režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po tečce, vykřičníku nebo otazníku.
Prvním písmeno v textovém poli je rovněž
velké. V textových polích vyhrazených pro
jména nebo adresy začíná každé slovo automaticky velkým písmenem. V textových polích
pro heslo, webovou adresu nebo e-mailovou
adresu jsou všechna písmena automaticky
malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte
na velká.
Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice
(2) s čísly. Stiskněte
, což se v režimu
číslic zobrazuje místo
, pokud chcete
120
přepnout zpět na klávesnici s písmeny, nebo
, pokud chcete přepnout na klávesnici
se speciálními znaky.
Varianty písmene nebo znaku
Mění jazyk zadávaného textu, např. EN.
Dostupné znaky a navrhovaná slova (1) závisejí na zvoleném jazyce. Chcete-li umožnit
přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice,
musíte nejdříve jazyky nastavit v části Nastavení.
Mezera.
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím
vymažete vždy jeden znak. Stisknutím tlačítka
mažte znaky rychleji.
Přepne režim klávesnice na psaní písmen
a znaků rukou.
Pokud chcete zadaný text potvrdit, stiskněte na
klávesnici potvrzovací tlačítko (na vyobrazení není
vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.
Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se
varianty tohoto písmene nebo znaku, např. é nebo
è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou variantu.
Pokud není zvolena žádná varianta, je zadáno
původní písmeno/znak.
Související informace
•
Změna jazyka klávesnice na středovém displeji (str. 121)
•
Manuální zadávání znaků, písmen a slov na
středový displej (str. 121)
•
•
Ovládání středového displeje (str. 104)
Spravování textových zpráv (str. 518)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jazyka klávesnice na
středovém displeji
Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými
jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit
v části Nastavení.
Chcete-li změnit jazyk klávesnice se seznamem:
1.
Dlouze stiskněte tlačítko.
> Otevře se seznam.
2.
Zvolte požadovaný jazyk. Pokud v části
Nastavení vyberete více než čtyři jazyky,
můžete procházet seznam z klávesnice.
> Klávesnice je upravena pro zvolený jazyk
a zobrazují se další navrhovaná slova.
Přidávání a mazání jazyků v nastaveních
Klávesnice se automaticky nastaví na stejný jazyk,
jako systémový jazyk. Jazyk klávesnice lze ručně
přizpůsobit bez ovlivnění systémového jazyka.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte Systém Jazyky a jednotky
systému Rozložení klávesnice.
3.
Zvolte ze seznamu alespoň jeden jazyk.
> Nyní můžete přímo z klávesnice pro zadávání textu přepínat mezi zvolenými jazyky.
Pokud v části Nastavení nebyly aktivně zvoleny
žádné jazyky, klávesnice zůstane ve stejném
jazyce jako je jazyk systému vozidla.
Manuální zadávání znaků, písmen
a slov na středový displej
Klávesnice na středovém displeji umožní zadávat
znaky, písmena a slova na obrazovce "kreslením"
rukou.
Stisknutím tlačítka na klávesnici
přepnete z psaní pomocí klávesnice na kreslení písmen
a znaků rukou.
Pokud chcete změnit jazyk klávesnice bez zobrazení seznamu:
–
Jednou krátce stiskněte tlačítko.
> Klávesnice se změní na další jazyk
v seznamu bez zobrazení seznamu.
Související informace
•
•
Změna jazyka systému (str. 124)
Klávesnice na středovém displeji (str. 118)
Přepínání mezi různými jazyky na
klávesnici
Pokud jste v části Nastavení
zvolili několik jazyků, k přepínání
mezi různými jazyky použijte tlačítko na klávesnici.
15
Platí pro některé jazyky systému.
Místo pro psaní znaků, písmen, slov a částí
slov.
Textové pole, kde se objeví znak nebo
navržené slovo15 tak, jak se píše na obrazovce (1).
}}
121
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Návrhy pro znaky, písmena, slova/části slov.
Seznam lze procházet.
||
Mezera. Mezeru můžete rovněž vytvořit tak, že
do místa pro psaní písmen rukou (1), napíšete znak (-). Viz kapitola "Vkládání mezery
do pole pro volný text s rozpoznáváním
znaků".
Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím
vymažete vždy jeden znak/jedno písmeno.
Chvíli počkejte a dalším stisknutím vymažete
následující znak/písmeno atd.
Přepne na klávesnici pro zadávání běžných
znaků.
Psaní znaků/písmen/slov rukou
1. Na místo vyhrazené pro psaní písmen rukou
(1) napište znak, písmeno, slovo nebo části
slov. Slovo nebo části slov pište nad sebe
nebo do řádku.
> Zobrazí se několik navržených znaků, písmen nebo slov (3). Nejpravděpodobnější
možnost je v seznamu uvedena hned
nahoře.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty,
které by ji poškrábaly.
Vypněte/zapněte zvuk při zadávání.
Klávesnice se skryje. Pokud to není možné,
tlačítko se nezobrazí.
Změna jazyka pro zadávání textu.
16
122
2.
Chvíli počkejte a zadejte znak/písmeno/
slovo.
> Zadá se znak/písmeno/slovo, které je
v seznamu nahoře. Dále je možné vybírat
jednotlivé znaky tisknutím příslušného
znaku/písmene/slova v seznamu.
U arabské klávesnice přejeďte prstem v opačném směru. Přejetím zprava doleva vytvoříte mezeru.
Mazání/změna znaků/písmen psaných
rukou
Pokud prstem přejedete přes pole pro psaní rukou (1),
veškerý zadaný text v textovém poli (2) se vymaže.
–
Existuje několik možností, jak znaky/písmena
mazat/měnit.
•
Stiskněte v seznamu (3) příslušné písmeno nebo slovo.
•
Pokud chcete písmeno vymazat a začít
znovu, stiskněte tlačítko (5) pro mazání
textu.
•
Přejeďte prstem vodorovně zprava
doleva16 přes oblast ručně psaných znaků
(1). Vymažte více písmen několikerým přejetím přes danou oblast.
•
Stisknutím tlačítka (X) v textovém poli (2)
vymažete veškerý zadaný text.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna řádku ve volném textovém poli
pomocí psaní rukou
Pokud do pole pro psaní
obrázek, změníte řádek.
rukou17
nakreslíte rukou tento
Vkládání mezery do pole pro volný text
s rozpoznáváním znaků
Změna vzhledu středového displeje
Vzhled obrazovky na středovém displeji lze změnit výběrem motivu.
1. V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte My Car
Zobrazit motivy.
Displej řidiče
3.
Pak vyberte motiv, např. Minimalistic nebo
Chrome Rings.
Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku
systému na středovém displeji
Hlasitost zvuku systému na středovém displeji
lze upravit nebo úplně vypnout.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Zvuk
3.
V části Zvuky při dotyku přetáhnutím ovládacího prvku změníte hlasitost/vypnete zvuky
při dotyku obrazovky. Posunutím změňte hlasitost na požadovanou úroveň.
Jako doplněk vzhledu lze vybrat mezi Normální
a Jasný. Pomocí Normální lze zobrazovat pozadí
obrazovky tmavě a text světle. Tato alternativa je
výchozí pro všechny motivy. Lze rovněž vybrat světlou variantu, kde je pozadí světlé a text tmavý.
Tato možnost je vhodná např. za silného denního
světla.
•
•
Tato alternativa je uživateli vždy k dispozici a není
ovlivněná okolním světlem.
•
Hlasitost systému.
Související informace
Přehled středového displeje (str. 101)
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
Nastavení zvuku (str. 486)
Související informace
Text zadejte tak, že nakreslíte pomlčku zleva doprava18.
Související informace
•
17
18
•
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
•
Aktivace a deaktivace středového displeje
(str. 107)
•
Čištění středového displeje (str. 626)
Klávesnice na středovém displeji (str. 118)
Pro arabské klávesnice - nakreslete stejný znak, ale opačně.
V případě arabské klávesnice nakreslete pomlčku zprava doleva.
123
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna jednotek systému
Změna jazyka systému
Nastavení jednotek se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
Nastavení jazyka se upravuje v nabídce
Nastavení na středovém displeji.
1.
POZNÁMKA
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém Jazyky a jednotky
systému Měrné jednotky.
3.
Zvolte jeden z následujících standardů jednotek:
• Metrické - kilometry, litry a stupně Celsia.
• Britské - míle, galony a stupně Celsia.
• Americké - míle, galony a stupně Fahren-
heita.
> Změní se jednotky na displeji řidiče, na
středovém displeji a na head-up displeji.
Změna jazyka na středovém displeji může
naznačovat, že některé informace pro majitele
nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozumíte - můžete mít potom problém vrátit se ve
struktuře obrazovky zpět.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém
systému.
3.
Zvolte Jazyk systému. U jazyků, které podporují ovládání hlasem, se zobrazí symbol
ovládání hlasem.
> Změní se jazyk na displeji řidiče, na středovém displeji a na head-up displeji.
Související informace
•
•
•
•
124
Přehled středového displeje (str. 101)
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
Změna jazyka systému (str. 124)
Otevření nastavení na středovém
displeji
Nastavení a informace lze spravovat na středovém displeji, a to pro celou řadu funkcí ve
vozidle.
Jazyky a jednotky
Horní zobrazení s tlačítkem pro Nastavení.
1.
Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu
nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů
přes obrazovku.
2.
Klepnutím na Nastavení otevřete nabídku
nastavení.
3.
Stiskněte jednu ze zobrazených kategorií
a dalším stisknutím navigujte na dílčí kategorie a příslušná nastavení.
4.
Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte zpět do
nabídky nastavení.
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
•
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
•
Změna jednotek systému (str. 124)
Klepnutím na Zavřít zavřete nabídku nastavení.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
•
Druhy nastavení na středovém displeji
(str. 127)
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Otevření kontextového rozložení na
středovém displeji
Pro většinu základních aplikací ve vozidle lze
používat kontextové rozložení tak, abyste mohli
nastavení měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.
Pokud chcete zobrazení rozložení zavřít, stiskněte
Zavřít nebo fyzické tlačítko Domů pod středovým
displejem.
Většina základních aplikací ve vozidle, nikoliv však
všechny, používá tuto kontextovou možnost
nastavení.
Aplikace třetích stran
Aplikace třetích stran nejsou v systému vozidla od
začátku obsazeny. Lze je však stáhnout, např.
Volvo ID. Zde se nastavení provádí vždy uvnitř
aplikace, a nikoliv v horním zobrazení.
Související informace
Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextové nastavení.
Aplikace nainstalované do vozidla od začátku,
např. FM rádio a USB, jsou součástí systému
Sensus a patří mezi funkce integrované do
vozidla. Nastavení pro tyto aplikace lze měnit
přímo v horním zobrazení středového displeje.
•
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
•
•
Přehled středového displeje (str. 101)
•
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Stahování aplikací (str. 488)
Je-li kontextové rozložení k dispozici:
1.
Když je aplikace rozbalena, přetáhněte horní
zobrazení dolů, např. Navigace.
2.
Stiskněte tlačítko Navigace Nastavení.
3.
Změňte nastavení podle potřeby a potvrďte
provedený výběr.
125
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Změna nastavení na středovém
displeji
Nastavení a informace týkající se řady funkcí
vozidla lze měnit pomocí středového displeje.
1. Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu
nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů
přes obrazovku.
2.
Klepnutím na Nastavení otevřete nabídku
nastavení.
3.
Stisknutím jedné z kategorií a dílčích kategorií navigujte na požadované nastavení.
4.
Změňte alespoň jedno nastavení. Různé
druhy nastavení se mění různými způsoby.
> Změny se uloží okamžitě.
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
•
Druhy nastavení na středovém displeji
(str. 127)
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Resetování uživatelských dat při
změně vlastnictví
Při změně vlastnictví se uživatelská data a nastavení systému musí resetovat na nastavení od
výrobce.
Nastavení ve vozidle lze resetovat na různých
úrovních. Při změně vlastnictví obnovte všechna
uživatelská data a nastavení systému na původní
nastavení od výrobce. V případě změny majitele
se musí změnit uživatel služby. Volvo On Call*.
Související informace
•
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Dílčí kategorie v nabídce nastavení s různými typy nastavení (zde, tlačítko s několika možnostmi a přepínače).
126
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Resetování nastavení na středovém
displeji
4.
V případě Resetovat osobní nastavení
musíte resetování potvrdit stisknutím tlačítka
Resetovat aktivní profil nebo Resetovat
všechny profily.
> Zvolená nastavení se resetují.
Všechna nastavení nadefinována v nabídce
nastavení na středovém displeji lze resetovat na
výchozí nastavení.
Dvě možnosti resetování
Existují dvě možnosti resetování nastavení
v nabídce nastavení:
• Komplexní reset - vymažou se všechna
data a soubory a všechna nastavení se resetují na výchozí hodnoty.
• Resetovat osobní nastavení - vymažou se
osobní data a osobní nastavení se resetují na
výchozí hodnoty.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte resetování.
Související informace
•
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
•
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Druhy nastavení na středovém
displeji
Různé druhy nastavení se mění různými způsoby.
Popis jednotlivých druhů nastavení - viz tabulka.
Druhy nastavení
Druh nastavení
Popis
Popis spuštění
Spustí se aplikace nebo
samostatné zobrazení s podrobnějším nastavením, a to po
stisknutí textu, např. se zařízení připojí k Bluetooth®.
Přepínač
Nastavení se vybírá z různých
možností, a to stisknutím
požadovaného přepínače,
např. se vybírá jazyk systému.
Tlačítko
s několika
možnostmi
Úroveň se volí stisknutím
požadované části tlačítka,
např. zvolte úroveň citlivosti
systému City Safety.
Zaškrtávací
políčko
Aktivuje/deaktivuje se funkce
- stisknutím políčka se vybere/
zruší výběr, např. se volí automatické spuštění ohřevu
sedadla.
Resetování nastavení
Při resetování svých nastavení postupujte podle
těchto pokynů.
POZNÁMKA
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Pokračujte na Systém
3.
Zvolte požadované restování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
Komplexní reset.
}}
127
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Druh nastavení
Popis
Posuvník
Vybírá se úroveň nastavení
v daném intervalu. Přitom se
posuvník stiskne a přetáhne.
Takto se volí např. úroveň hlasitosti.
Zobrazení
informací
Bez nastavení. Zde se zobrazují informace, např. identifikační číslo vozidla.
Související informace
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Tabulka nastavení středového
displeje
Dílčí kategorie
V nabídce nastavení na středovém displeji je
několik hlavních kategorií a dílčích kategorií, pod
které spadají nastavení a informace o celé řadě
funkcí vozidla.
Parkovací brzda a zavěšení
Existuje sedm hlavních kategorií: My Car, Zvuk,
Navigace, Média, Komunikace, Klima
a Systém.
Dále, každá kategorie obsahuje několik dílčích
kategorií a možností nastavení. V tabulkách, které
následují dále, najdete dílčí kategorie první
úrovně. V příslušné kapitole uživatelské příručky
jsou podrobně popsány možnosti nastavení
funkce nebo oblasti.
Zamykání
Stěrač čelního skla
Audio
Dílčí kategorie
Tón
Vyvážení
Hlasitost systému
Navigace
Některá nastavení jsou osobní, což znamená, že
jsou ukládána do položky Jízdní profily. Ostatní
nastavení jsou globální, což znamená, že nejsou
propojena s profilem řidiče.
Dílčí kategorie
My Car
Doprava
Mapa
Trasa a navádění
Dílčí kategorie
Displeje
Média
IntelliSafe
Dílčí kategorie
Jízdní preference/Individuální jízdní
režim*
AM/FM rádio
Světla a osvětlení
DAB*
Zrcátka a snadné nastupování
128
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Dílčí kategorie
Gracenote®
TV*
Video
Komunikace
Dílčí kategorie
Telefon
Textové zprávy
Android Auto*
Apple CarPlay*
Zařízení Bluetooth
Wi-Fi
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Sdílení internetu přes modem vozidla
vozidla*
Systém
Dílčí kategorie
Profil řidiče
Datum a čas
Jazyky a jednotky systému
Soukromí a data
Rozložení klávesnice
Hlasové ovládání*
Komplexní reset
Informace o systému
Související informace
•
•
•
Přehled středového displeje (str. 101)
Změna nastavení na středovém displeji
(str. 126)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Profily řidiče
Mnohá nastavení upravovaná ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do
jednoho nebo více profilů řidiče.
Osobní nastavení se automatiky uloží do profilu
aktivního řidiče. Každý klíč lze propojit s profilem
řidiče. Pokud se používá propojený klíč, vozidlo
upraví nastavení podle profilu konkrétního řidiče.
Jaká nastavení jsou ukládána do profilů
řidiče?
Ve vozidle jsou nastavení nadefinována jako
osobní nebo globální. Do profilů řidiče se ukládají
pouze osobní nastavění.
Do profilu řidiče lze uložit, mimo jiné, nastavení
clon, zrcátek, předních sedadel, navigace*,
systému audia a médií, jazyka a hlasového ovládání.
Některá nastavení jsou označována jako globální.
Ta lze změnit, ale nelze je uložit do konkrétního
profilu řidiče. Změny v globálních nastaveních
mají vliv na všechny profily.
Volvo On Call*
Servisní sítě Volvo
Ovládání klimatizace
Hlavní kategorie Klima neobsahuje žádné dílčí
kategorie.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 129
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Globální nastavení
Globální nastavení a parametry se při přepnutí
mezi profily řidičů nemění. Tato nastavení zůstávají stejná bez ohledu na to, jaký profil řidiče je
aktivní.
Mezi globální nastavení patří, například, nastavení
rozložení klávesnice. Pokud profil řidiče X chce
přidat na klávesnici další jazyky, tyto jazyky zůstanou k dispozici, i když se použije profil řidiče Y.
Nastavení rozložení klávesnice se neukládají do
konkrétního profilu řidiče - tato nastavení jsou
globální.
Osobní preference
Pokud se používá profil řidiče X, například,
k nastavení jasu středového displeje, toto nastavení nemá vliv na profil řidiče Y. Toto nastavení
bylo uloženo do profilu řidiče X - nastavení jasu je
osobní nastavení.
Výběr profilu řidiče
Po spuštění středového displeje se vybraný profil
zobrazí v horní části obrazovky. Při dalším odemknutí vozidla bude aktivní naposledy použitý
profil řidiče. Po odemknutí vozidla lze přepnout
na jiný profil řidiče. Pokud je však dálkové ovládání s klíčem propojeno s profilem řidiče, při
nastartování vozidla se zvolí tento profil.
Na jiný profil řidiče lze přepnout dvěma způsoby.
Alternativa 1:
1.
2.
vyberte požadovaný profil řidiče.
3.
Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Související informace
•
•
•
130
Klepněte na název profilu řidiče, který se po
spuštění displeje zobrazí v horní části středového displeje.
> Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
Výběr profilu řidiče (str. 130)
Přejmenování profilu řidiče (str. 131)
Alternativa 2:
Resetování nastavení v profilech řidiče
(str. 131)
1.
Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
•
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
2.
•
Tabulka nastavení středového displeje
(str. 128)
Stiskněte tlačítko Profil.
> Zobrazí se stejný seznam jako u alternativy 1.
3.
vyberte požadovaný profil řidiče.
4.
Stiskněte tlačítko Potvrdit.
> Vybere se profil řidiče a systém načte
nastavení pro nový profil řidiče.
Související informace
•
•
•
•
Profily řidiče (str. 129)
Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 107)
Přejmenování profilu řidiče (str. 131)
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 131)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Přejmenování profilu řidiče
Jednotlivé názvy profilů řidiče, které se používají
ve vozidle, můžete změnit.
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
Zvolte Upravit profil.
> Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4.
Klepněte do rámečku Název profilu.
> Objeví se klávesnice a můžete upravit
název. Klepnutím na
zavřete klávesnici.
Změnu názvu uložte stisknutím Zpět nebo
Zavřít.
> Název je nyní změněn.
POZNÁMKA
Název profilu nesmí začínat mezerou, protože
by tento název nebylo možné uložit.
Související informace
•
•
Propojení dálkového ovladače
s klíčem s profilem řidiče
Nastavení, která byla uložena do jednoho nebo
několika profilů řidiče, lze resetovat, pokud
vozidlo stojí.
Svůj klíč můžete propojit s profilem řidiče. Profil
řidiče s kompletním nastavením se poté navolí
vždy, když se pro vozidlo použije konkrétní dálkový ovladač s klíčem.
POZNÁMKA
Jízdní profily.
3.
5.
Resetování nastavení v profilech
řidiče
Výběr profilu řidiče (str. 130)
Komplexní reset je možné pouze, pokud
vozidlo stojí.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte Systém Komplexní reset
Resetovat osobní nastavení.
3.
Zvolte jednu z možností: Resetovat aktivní
profil, Resetovat všechny profily nebo
Zrušit.
Související informace
•
•
Profily řidiče (str. 129)
Resetování nastavení na středovém displeji
(str. 127)
Dálkový ovladač s klíčem není při prvním použití
propojen s žádným profilem řidiče. Při nastartování vozidla se automaticky aktivuje profil Host.
Profil řidiče může být zvolen manuálně bez propojení s klíčem. Když je vozidlo odemknuto, aktivuje
se naposledy aktivní profil řidiče. Pokud byl klíč
propojen s profilem řidič, profil řidiče se při použití
konkrétního klíče nemusí vybírat.
Propojení dálkového ovladače s klíčem
s profilem řidiče
Nejdříve zvolte profil, který propojíte ke klíči,
pokud ovšem profil, který budete propojovat, již
není aktivní. Aktivní profil lze propojit ke klíči.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte Systém
3.
Zvolte požadovaný profil. Displej přepne zpět
na výchozí zobrazení. Profil Host nelze s klíčem propojit.
4.
Horní zobrazení přetáhněte opět dolů a klepněte na Nastavení Systém Jízdní
profily Upravit profil.
Klávesnice na středovém displeji (str. 118)
Jízdní profily.
}}
131
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
5.
Pokud chcete propojit profil s klíčem, zvolte
Připojení klíče. Profil řidiče nelze propojovat
s jiným klíčem než s klíčem, který je momentálně využíván ve vozidle. Pokud je ve vozidle
více klíčů, zobrazí se zpráva Byl nalezen více
než jeden klíč. K připojení čtečky záloh
vložte příslušný klíč.
Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.
> Pokud se zobrazí zpráva Profil je
připojen ke klíči, klíč a profil řidiče jsou
propojeny.
6.
Stiskněte tlačítko OK.
> Tento klíč je nyní propojen s profilem
řidiče a zůstane s ním propojen tak
dlouho, dokud nezrušíte zaškrtnutí
v políčku Připojení klíče.
Související informace
•
•
•
132
Profily řidiče (str. 129)
Přejmenování profilu řidiče (str. 131)
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Zpráva na středovém displeji
Na středovém displeji se mohou zobrazit zprávy,
které řidiče informují resp. jsou mu v různých
situacích nápomocné.
prioritu než zprávy zobrazené ve stavové liště
a před tím, než zmizí, se musí potvrdit resp. musí
se provést jisté opatření. Zprávy, které se musí
uložit, se umísťují do horního zobrazení středového displeje.
Související informace
Zpráva v horním zobrazení středového displeje.
Na středovém displeji se zobrazují zprávy nižší priority pro řidiče.
Většina zpráv se zobrazuje nahoře na stavové
liště středového displeje. Po chvíli resp. po provedení vyžadovaného opatření zpráva ze stavové
lišty zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se
do horního zobrazení středového displeje.
Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se
mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly
nebo tlačítkem pro aktivaci/deaktivaci funkce
propojené s danou zprávou.
Vyskakovací zprávy
V některých případech se zpráva objeví ve formě
vyskakovacího okna. Vyskakovací zprávy mají vyšší
•
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 133)
•
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 133)
•
Zprávy na displeji řidiče (str. 97)
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Spravování zpráv na středovém
displeji
Zprávy na středovém displeji se zpracovávají
v zobrazeních středového displeje.
V případě zpráv bez tlačítek:
–
Zavřete zprávu tak, že na ní klepnete, nebo
počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky
zavře.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Práce se zprávou uloženou ze
středového displeje
Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy
se spravují na středovém displeji.
Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního
zobrazení středového displeje.
Související informace
•
•
•
Zpráva na středovém displeji (str. 132)
Práce se zprávou uloženou ze středového
displeje (str. 133)
Zprávy na displeji řidiče (str. 97)
Zpráva v horním zobrazení středového displeje.
U některých zpráv na středovém displeji je
k dispozici tlačítko (nebo několik tlačítek ve
vyskakovacích oknech), například, k aktivaci/
deaktivaci funkce přiřazené k dané zprávě.
Uložené zprávy a dostupné možnosti v horním zobrazení
Správa nové zprávy
V případě zpráv s tlačítky:
Přečtení uložené zprávy
1. Otevřete horní zobrazení středového displeje.
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.
Zprávy s šipkou vpravo lze rozbalit.
–
Stisknutím tlačítka provedete akci nebo
počkáte, než zpráva po chvíli automaticky
zmizí.
> Zpráva zmizí ze stavové lišty.
Zprávy, které se zobrazují na středovém displeji
a musí se uložit, se zobrazují v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
> V seznamu se zobrazí další informace
o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se
zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.
}}
133
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
Správa uložené zprávy
U některých zpráv je tlačítko např. pro aktivaci/
deaktivaci funkce propojeno s danou zprávou.
–
Stisknutím tlačítka danou akci provedete.
Head-up displej*
Head-up displej doplňuje displej řidiče a promítá
informace z displeje řidiče na čelní sklo. Promítaný obraz je vidět pouze z místa řidiče.
Uložené zprávy v horním zobrazení se mažou
automaticky při vypnutí vozidla.
•
•
při použití polarizovaných slunečních brýlí
Související informace
•
pokud na krycím skle zobrazovací jednotky leží předměty
•
při nepříznivých světelných podmínkách.
•
•
•
Zpráva na středovém displeji (str. 132)
Spravování zpráv na středovém displeji
(str. 133)
Zprávy na displeji řidiče (str. 97)
pokud řidič během jízdy nesedí uprostřed
sedadla
DŮLEŽITÉ
Příchozí hovory.
Na head-up displeji v zorném poli řidiče se zobrazují různá varování a informace související
s rychlostí, funkcemi tempomatu, navigace apod.
Dále se na head-up displeji mohou zobrazit informace o dopravních značkách a příchozí telefonní
hovory.
134
POZNÁMKA
Schopnost řidiče vidět informace na průhledovém displeji se zhorší:
Zobrazovací zařízení, ze kterého se promítají
informace, se nachází na přístrojové desce.
Aby nedošlo k poškození krycího skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na krycí sklo
žádné předměty a dávejte pozor, aby na toto
sklo nic nespadlo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
POZNÁMKA
Osoby s jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy
a únavu.
Aktivace a deaktivace head-up
displeje*
Head-up displej může být při nastartováni vozidla
aktivován nebo deaktivován.
Stiskněte tlačítko Head-up
displej v zobrazení funkcí na
středovém displeji. Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na
tlačítku kontrolka.
City Safety na head-up displeji
Jakmile se aktivuje systém City Safety, informace
na head-up displeji nahradí grafika systému City
Safety. Tato grafika je podsvícena, i když je průhledový displej vypnutý.
Související informace
Příklady zobrazení na displeji.
•
•
Rychlost
Tempomat
Nastavení head-up displeje* (str. 136)
Head-up displej* (str. 134)
Navigace
Dopravní značky
Na head-up displeji se mohou dočasně zobrazovat různé symboly, např.:
Pokud se rozsvítí výstražný symbol, přečtěte si na displeji řidiče výstražnou
zprávu.
Pokud se rozsvítí informační symbol,
přečtěte si na displeji řidiče zprávu.
Grafika City Safety bliká, aby si ji řidič všiml.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 135)
Čištění head-up displeje* (str. 627)
Head-up displej při výměně čelního skla*
(str. 596)
* Volitelná výbava/příslušenství. 135
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Nastavení head-up displeje*
Nastavení jasu a svislé polohy
Upravte nastavení projekce head up displeje na
čelní sklo.
Nastavení lze nadefinovat na středovém displeji,
když se vozidlo nastartuje a na čelním skle je
zobrazen promítaný obraz.
Toto nastavení se uloží jako osobní nastavení do
profilu řidiče.
Potvrdí se
Jas grafiky se zpravidla upravuje podle světelných
podmínek pozadí. Na jas má vliv rovněž nastavení
jasu na ostatních displejích ve vozidle.
1.
Stiskněte tlačítko Seřízení průhled.
displeje v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
2.
Jas a svislou polohu obrázku promítaného do
zorného pole řidiče upravte pomocí klávesnice na volantu vpravo.
Výběr možností displeje
Zvolte funkce, které se mají zobrazovat na headup displeji.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
Head-up display.
3.
Zvolte jednu nebo více funkcí:
•
•
•
•
Displeje
Snížení polohy
Výškovou polohu lze u předního sedadla s elektrickým ovládáním* uložit do funkce paměti.
Možnosti
Zobrazit navigaci
Zobrazit Road Sign Information
Zobrazit podporu řidiče
Zobrazit telefon.
Snížení jasu
Zvýšení jasu
Zvýšení polohy
136
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Kalibrace vodorovné polohy
Pokud se zobrazuje čelní sklo nebo jednotka displeje, možná budete muset nakalibrovat vodorovnou polohu head-up displeje. Kalibrace pootočí
promítaný obraz po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car Displej řidiče
Možnosti Head-up display Kalibrace
Head-up displeje.
3.
Ke kalibraci vodorovné polohy obrazu použijte
klávesnici na volantu vpravo.
Související informace
•
•
Head-up displej* (str. 134)
Aktivace a deaktivace head-up displeje*
(str. 135)
Rozpoznávání hlasu19
Řidič může používat rozpoznávání hlasu k ovládání některých funkcí v multimediálním přehrávači, v telefonu připojeném přes Bluetooth,
v systému regulace klimatu a v systému navigace
Volvo*.
Hlasové ovládání nabízí zvýšenou míru pohodlí
a pomáhá řidiči soustředit se na jízdu, vozovku
a dopravní situaci.
VAROVÁNÍ
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech
platných předpisů týkajících se provozu na
komunikacích je vždy odpovědný řidič.
Otočení proti směru hodinových ručiček
Otočení po směru hodinových ručiček
Potvrdí se
Mikrofon systému hlasového ovládání
Hlasové ovládání probíhá formou dialogu, kdy uživatel vyslovuje příkazy a přijímá slovní odpovědi ze
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 137
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
||
systému. Systém rozpoznávání hlasu využívá
stejný mikrofon jako zařízení připojená přes
Bluetooth. Systém rozpoznávání hlasu reaguje
přes reproduktory vozidla. V některých případech
se na displeji řidiče zobrazí textová zpráva.
Funkce se ovládací z klávesnice na volantu
vpravo. Nastavení se upravuje na středovém displeji.
Aktualizace systému
Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Aktualizujte systém průběžně, aby fungoval
optimálně - viz support.volvocars.com.
Související informace
•
Použití systému rozpoznávání hlasu
(str. 138)
•
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 140)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 196)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 140)
Použití systému rozpoznávání
hlasu20
Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu
na volantu
aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely.
Nezapomeňte:
•
Začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným
hlasem a běžným tempem.
•
Nemluvte, když systém odpovídá (během této
doby systém pokynům nerozumí).
•
Eliminujte v prostoru pro cestující hluk
v pozadí a zavřete všechny boční dveře, okna
a panoramatickou střechu*.
Rozpoznávání hlasu může být deaktivováno následovně:
•
•
vyslovením povelu "Cancel".
dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznávání
.
hlasu na volantu
Příklad ovládání pomocí systému
rozpoznávání hlasu
Stiskněte
, řekněte "Call [Jméno]
[Příjmení] [kategorie čísla]" - vytočí se vybraný
kontakt z telefonního seznamu. Pokud je ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu (např. domů,
mobil, do práce), musíte být vybrána správná
kategorie.
Stiskněte tedy tlačítko
Robin Smith Mobil".
a řekněte "Call
Povely/fráze
K dispozici jsou vždy následující povely:
•
"Repeat" - zopakuje se poslední hlasový
pokyn v probíhajícím dialogu.
•
•
"Cancel" - dialog se přeruší
"Help" - spustí se dialog nápovědy. Systém
reaguje povely, které jsou v dané situaci
k dispozici - například, požadavkem.
Povely pro konkrétní funkce jako např. pro telefon
a rádio jsou popsány v samostatných kapitolách.
Pokud chcete urychlit komunikaci a přeskočit
pokyny systému, stiskněte na volantu tlačítko rozpoznávání hlasu
, když systém mluví a vydává
nový povel.
19
20
138
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Obrázky
Číslované povely jsou uvedeny samostatně
v závislosti na regulované funkci:
•
•
•
Telefonní čísla a PSČ se musí vyslovovat
samostatně, číslo po čísle, např. nula tři jedna
dva dva čtyři čtyři tři (03122443).
Čísla domů lze vyslovovat samostatně nebo
ve skupinách, např. dva dva nebo dvacet dva
(22). V případě angličtiny a nizozemštiny lze
několik skupin vyslovovat po sobě, např. dvacet-dva dvacet-dva (22 22). V angličtině lze
použít slova "double" a "triple", např. double
zero (00). Lze používat čísla v rozsahu
0-2300.
Frekvence lze vyslovovat jako devadesát
osm tečka osm (98.8), sto a čtyři tečka dva
nebo sto čtyři tečka dva (104.2).
Související informace
•
•
•
•
•
21
22
Rozpoznávání hlasu (str. 137)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 140)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 196)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 140)
Ovládání telefonu pomocí systému
rozpoznávání hlasu21
Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst nahlas
zprávy nebo nadiktujte stručné zprávy pomocí
hlasových příkazů do telefonu připojeného
pomocí Bluetooth.
Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním
seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí zahrnovat kontaktní informace, které se zadají do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např. Robyn
Smith, má několik čísel telefonu, lze uvést rovněž
kategorii čísla, např. Doma nebo Mobil: "Call
Robin Smith Mobil".
Stiskněte
povelů:
"Call [contact] (kontakt)" - vytočí se
vybraný kontakt z telefonního seznamu.
•
"Call [telefonní číslo]" - vytočí se telefonní
číslo.
•
Související informace
•
•
•
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 137)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 138)
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 140)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 196)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 140)
Vozidlo připojené k Internetu* (str. 521)
a řekněte jeden z následujících
•
•
•
tato funkce fungovala, vozidlo musí být připojeno k internetu.
"Recent calls" - zobrazí se seznam volání.
"Read message" - přečte se zpráva. Pokud
je k dispozici více zpráv, vyberte zprávu, která
se má přečíst.
Uživatelé "Message to [contact]
(kontakt)" by měli vyslovit stručnou zprávu.
Zpráva bude zopakována nahlas a uživatel
může vybrat její odeslání22 nebo úpravu. Aby
Platí pro některé trhy.
Zprávy mohou z vozidla vysílat pouze určité telefony. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce support.volvocars.com.
* Volitelná výbava/příslušenství. 139
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
•
"Media" - spustí se dialog ovládání médií
a rádia a zobrazí se příklady povelů.
•
"Play [interpret]" - přehraje hudbu podle
vybraného interpreta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Play [název skladby]" - přehraje vybranou
skladbu.
•
•
"Play [název skladby] z [album]" - přehraje vybranou skladbu z vybraného alba.
•
"Play [TV channel name] (název
televizního kanálu)" - spustí se zvolený
televizní kanál*24.
Hlasové ovládání rádia a médií23
Dále uvádím pokyny pro ovládání rádia a přehrávače médií.
Klepněte na tlačítko
a řekněte jeden z následujících povelů:
•
"Play [rozhlasová stanice]" - spustí přehrávání vybraného rádiového kanálu.
•
"Tune to [frekvence]" - spustí přehrávání
vybrané rádiové frekvence v aktuálním frekvenčním pásmu. Pokud není aktivní žádný
zdroj rádia, spustí se vlnová délka FM, která
byla nastavena ve výchozím nastavení.
•
"Tune to [frekvence] [vlnová délka]" spustí vybranou rádiovou frekvenci ve vybraném frekvenčním pásmu.
•
"Radio" - spustí se FM rádio.
23
24
140
"Radio FM" - spustí se FM rádio.
Nastavení pro hlasové ovládání25
"Radio AM" - spustí se AM rádio.
Zde se upravuje nastavení systému hlasového
ovládání.
"DAB " - spustí se DAB rádio*.
"TV" - spustí se přehrávání z televize*24.
"CD" - spustí se přehrávání z CD*.
"USB" - spustí se přehrávání z USB.
"iPod" - spustí se přehrávání z iPod.
"Bluetooth" - spustí se přehrávání ze zdroje
médií, který je připojen přes Bluetooth.
"Similar music" - přehrává se hudba, která
se podobá hudbě momentálně přehrávané
z USB.
Související informace
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 137)
Nastavení
Systém
Hlasové ovládání
Nastavení lze upravovat pro následující položky:
• Opakovat hlasový povel
• Pohlaví
• Rychlost řeči
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku zvolte následovně:
Nastavení Zvuk
Hlasové ovládání
Hlasitost systému
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 138)
Nastavení jazyka
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny
jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu
k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny ikonou .
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 196)
•
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 140)
Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek,
zpráv a nápovědy.
Nastavení Systém Jazyky a jednotky
systému Jazyk systému
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM
Související informace
•
•
•
Rozpoznávání hlasu (str. 137)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 138)
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 139)
•
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 196)
•
•
•
Hlasové ovládání rádia a médií (str. 140)
25
Nastavení zvuku (str. 486)
Změna jazyka systému (str. 124)
Platí pro některé trhy.
141
OSVĚTLENÍ
OSVĚTLENÍ
Spínače světel
K ovládání vnitřního a venkovního osvětlení se
používají různé ovládače osvětlení. Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí páčkového
přepínače vlevo. Jas interiéru se seřizuje kolečkem na přístrojové desce.
Poloha
Popis
Poloha
Denní světla.
Denní světla a obrysová světla za
dne.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světla a obrysová světla
při slabém denním svitu nebo za
tmy nebo když jsou aktivována
přední* nebo zadní mlhová světla.
Denní světla a obrysová světla.
Také sklon světlometů1 se nastavuje pomocí
kolečka na přístrojové desce.
Obrysová světla, když je vozidlo
zaparkováno.A
Venkovní osvětlení
Lze použít světelnou houkačku.
Popis
Aktivní dálkové světlomety lze aktivovat.
Potkávací světlomety a obrysová
světla.
Lze aktivovat dálkové světlomety.
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Lze použít světelnou houkačku.
Aktivní hlavní světlomety svítí/
nesvítí.
A
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem přepnout do polohy
z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak
místo jiného osvětlení obrysová světla.
Otočný kroužek na páčkovém přepínači vlevo.
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II nebo pokud je vozidlo
v chodu, v jednotlivých polohách kroužku jsou
k dispozici následující funkce.
1
144
Společnost Volvo doporučuje používat během
.
jízdy režim
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš
slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za
mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správném stavu nese vždy řidič.
Rolovací kolečko v přístrojové desce
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
•
•
•
•
•
Osvětlení interiéru (str. 156)
•
•
•
•
•
Vozidlo s LED2 světlomety* je vybaveno automatickým
nastavováním sklonu světlometů a proto není vybaveno
kolečkem k nastavení sklonu světlometů.
Obrysová světla (str. 147)
Použití směrových světel (str. 151)
Použití dálkových světel (str. 149)
Potkávací světla (str. 148)
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
(str. 152)
Zadní světlo do mlhy (str. 153)
Aktivní natáčecí světla* (str. 152)
Brzdové světlo (str. 154)
Nouzová brzdová světla (str. 154)
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 155)
Nastavení funkcí světel na
středovém displeji
Některé funkce světel lze nastavit a aktivovat na
středovém displeji, zde patří např. aktivní dálková
světla, osvětlení "home safe" a doprovodné
osvětlení při příchodu.
1. V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte My Car
Světla a osvětlení.
3.
Zvolte Vnější osvětlení nebo Vnitřní
osvětlení.
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Aktivní dálkové světlomety (str. 149)
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 155)
•
•
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 156)
•
Zobrazení funkcí na středovém displeji
(str. 114)
Použití směrových světel (str. 151)
Otevření nastavení na středovém displeji
(str. 124)
Kolečko pro nastavení jasu v interiéru
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů1
2
1
LED (Light Emitting Diode)
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
* Volitelná výbava/příslušenství. 145
OSVĚTLENÍ
Nastavení sklonu světlometů
Sklon světlometů3 se nastavuje jedním z koleček
na přístrojové desce.
Zatížení vozidla má vliv na svislé nastavení sklonu
světlometů, které mohou oslňovat motoristy
v protisměru. K tomu zabráníte nastavením sklonu
světlometů. Snižte sklon světlometů, pokud je vůz
hodně naložen.
1.
Nechejte motor běžet nebo elektrický systém
vozidla přepněte do polohy zapalování I.
2.
Rolováním kolečka nahoru/dolů zvyšujte/
snižujte úroveň nastavení sklonu světlometů.
Dole je zobrazena poloha kolečka pro různá zatížení.
146
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Poloha
kolečka
Řidič a spolujezdec na sedadle
předního spolujezdce.
1
Tři cestující na zadních sedadlech.
220 kg náklad v zavazadlovém
prostoru.
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém prostoru.
Příklady polohy kolečka.
Související informace
Kolečko v poloze 0
•
Kolečko v poloze 1
Zatížení
Poloha
kolečka
Pouze řidič.
0
Řidič a spolujezdec na sedadle
předního spolujezdce.
0
Řidič a spolujezdec na sedadle
předního spolujezdce.
1
Tři cestující na zadních sedadlech.
3
Zatížení
Spínače světel (str. 144)
2
OSVĚTLENÍ
Obrysová světla
Lze použít obrysová světla tak, aby ostatní účastníci silničního provozu viděli stojící nebo zaparkované vozidlo. Obrysové světlo se zapíná otočným prstencem na páčkovém přepínači.
Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným
pro obryprstencem přepnout do polohy
sová světla z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak
místo jiného osvětlení obrysová světla.
Pokud jedete déle než 30 sekund maximální
rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph) nebo pokud je
rychlost větší než 10 km/h (cca. 6 mph), svítí
denní světla. Řidič by měl ovládání otočit do jiné
polohy než
.
Pokud se otevřou dveře zavazadlového prostoru
a venku je tma, rozsvítí se zadní obrysová světla
(pokud již nesvítí), která varují účastníky silničního
provozu vzadu za vozidlem. Přitom nezáleží, v jaké
poloze je otočný prstenec, ani v jaké poloze je
zapalování.
Denní světla
Vozidlo obsahuje senzory, které detekují světelné
podmínky v okolí. Denní světla se rozsvítí, pokud
se otočný prstenec na páčkovém přepínači na
,
nebo
volantu nachází v poloze
a pokud je elektrický systém vozidla
v poloze zapalování II nebo pokud je vozidlo
zapnuté. V poloze
světlomety při slabém
slunečním svitu nebo za tmy automaticky přepnou na potkávací světla.
Související informace
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze obrysových světel.
Otočte kroužek do polohy
- rozsvítí se
obrysová světla (současně se zapne osvětlení
registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze zapalování II nebo pokud je vozidlo
zapnuté, rozsvítí se místo obrysových světel denní
světla. Pokud se kroužek nachází v této poloze,
obrysová světla svítí bez ohledu na to, v jaké
poloze zapalování se nachází elektrický systém
vozidla.
4
Daytime Running Lights
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 418)
Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 605)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze AUTO.
Pokud je otočný kroužek na páčkovém přepínači
a vozidlo jede za denního světla,
v poloze
rozsvítí se denní světla (DRL4). Za tmy a při zhoršené viditelnosti vozidlo automaticky přepne
z denních světel na potkávací světla. K přepnutí
na potkávací světla dojde také v případě, kdy se
}}
147
OSVĚTLENÍ
||
aktivuje přední mlhové světlo* a/nebo zadní
mlhové světlo.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např.
v mlze a dešti.
Potkávací světla
Pokud je páčkový přepínač během jízdy v poloze
, za tmy a při slabém denním světle se
automaticky aktivují potkávací světla, pokud je
elektrický systém vozidla v poloze zapalování II
nebo pokud vozidlo je zapnuté.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správné poloze nese vždy řidič.
Detekce tunelů
Vozidlo detekuje, pokud vjíždí do tunelu, a přepne
z denních světel na potkávací světla.
Upozorňujeme, že detekce tunelů funguje pouze,
pokud je kroužek na levém páčkovém přepínači
v poloze
.
Související informace
•
•
•
•
Související informace
•
•
•
•
vozidla v poloze zapalování II nebo pokud je
vozidlo zapnuté.
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 418)
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 418)
Denní světla (str. 147)
Výměna potkávacích světel (str. 604)
Potkávací světla (str. 148)
Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 605)
Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze AUTO.
Je-li otočný kroužek na páčkovém přepínači
v poloze
, potkávací světla se rovněž aktivují,
pokud:
•
•
•
se aktivují přední mlhová světla*
se aktivuje zadní mlhové světlo
se aktivují přední a zadní mlhová světla
Potkávací světla se rozsvítí vždy, pokud se kroužek na páčkovém přepínači na volantu nachází
, a pokud je elektrický systém
v poloze
148
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Použití dálkových světel
Dálková světla se ovládají levým páčkovým přepínačem. Dálková světla jsou nejsilnější světla na
vozidla. Měla by se používat při jízdě za tmy, aby
byla lepší viditelnost, a to tak, aby nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.
přepínače dopředu. Deaktivujte přesunutím
páčkového přepínače dozadu.
Po zapnutí dálkových světel se na displeji řidiče
.
aktivuje
Související informace
•
•
•
Páčkový přepínač na volantu s otočným prstencem.
Světelná houkačka
Přepněte páčkový přepínač lehce zpátky do
polohy světelné houkačky. Dálková světla
budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.
Dálková světla
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud je
otočný prstenec na páčkovém přepínači na
5 nebo
volantu v poloze
. Dálkové
světlomety aktivujte přesunutím páčkového
5
Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.
Aktivní dálkové světlomety
Aktivní dálkové světlomety detekují pomocí
kamerového snímače na horní hraně čelního skla
světlomety vozidel v protisměru nebo zadní světla
vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů
na potkávací.
Spínače světel (str. 144)
Aktivní dálkové světlomety (str. 149)
Výměna žárovky dálkového světlometu
(str. 605)
Aktivní dálkové světlomety se zapínají otočným prstencem na páčkovém přepínači v poloze
.
Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční osvětlení. Dálková světla se aktivují znovu, jakmile snímač kamery již nevidí v protisměru nebo vpředu
vozidla.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (cca. 12 mph) nebo
vyšší.
}}
149
OSVĚTLENÍ
||
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety vypnuté
a dálkové světlomety zapnuté, osvětlení okamžitě
přepne na potkávací světla.
Pokud se na obrazovce řidiče objeví
tento symbol společně se zprávou Akt.
dálk. světlomety Dočasně není
k dispozici, mezi dálkovými a potkávacími světly musíte přepínat ručně. Otočný prstenec na páčkovém přepínači na volantu stále může
. Jakmile se objeví tato zpráva,
být v poloze
symbol
zhasne.
Pokud jsou aktivní dálkové světlomety aktivovány,
na displeji řidiče se rozsvítí bíle.
symbol
Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety, symbol
svítí modře. To platí rovněž pro LED světlomety,
pokud jsou potkávací světlomety částečně ztlumeny, tedy jakmile světelný paprsek svítí nepatrně
více než potkávací světla.
Vozidla s halogenovými světlomety
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Vozidla s LED6 světlomety*
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno funkcí zapnutí a vypnutí7, přibližně
sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní
světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková
světla.
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno adaptivní funkcí7, na rozdíl od běžného tlumení svitu svítí dálková světla po stranách
vozidla pro protijedoucí vozidla nebo vozidla vzadu
- ztlumí se pouze části světelného kužele, který
směřuje přímo k vozidlu.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na vozidla
jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, znovu se zapnou dálková světla.
Omezení aktivních dálkových světlometů
Kamerový snímač, ze kterého funkce vychází, má
omezení.
Totéž platí, pokud se tento symbol
zobrazí společně se zprávou Snímač
čelního skla Zablokovaný snímač,
viz Uživatelská příručka.
Může se stát, např. během husté mlhy nebo při
silném dešti, že aktivní dálkové světlomety nebudou dočasně k dispozici. Jakmile budou aktivní
dálkové světlomety opět k dispozici nebo jakmile
senzory na čelním skle nebudou zablokovány,
zpráva zhasne a rozsvítí se symbol
.
VAROVÁNÍ
Aktivní světlomety pomáhají při příznivých podmínkách využít optimální tvar světelného
kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
6 LED (Light Emitting Diode)
7 V závislosti na výbavě vozidla.
150
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Související informace
•
•
•
Spínače světel (str. 144)
Použití dálkových světel (str. 149)
Omezení radarové jednotky (str. 343)
Použití směrových světel
POZNÁMKA
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají
třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle toho,
jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru
nebo dolů.
•
Tuto automatickou sekvenci blikání
můžete zastavit tak, že páčkový přepínač
okamžitě přesunete do opačného směru.
•
Pokud symbol směrových světel na displeji řidiče bliká rychleji než obvykle, zkontrolujte zprávu na displeji řidiče.
Trvalé blikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do krajní polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je možné
jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Související informace
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla
třikrát bliknou. Funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.
•
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 155)
•
Výměna žárovky v předním směrovém světle
(str. 606)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
151
OSVĚTLENÍ
Aktivní natáčecí světla*
Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby
maximálně osvítila prostor při průjezdu v zatáčkách a na křižovatkách. Vozidla se světlomety
LED8* mohou být v závislosti na výbavě vybavena
aktivními natáčecími světly.
Tato funkce je aktivní pouze za tmy a při slabém
denním světle a pouze, když se vozidlo pohybuje
a jsou zapnuta potkávací světla.
Deaktivace/aktivace funkce
Přední světla do mlhy/natáčecí
světla*
Přední mlhová světla svítí intenzivněji než potkávací světla a proto jsou za mlhy účinnější.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze deaktivovat a aktivovat na
středovém displeji v zobrazení funkcí.
Stiskněte tlačítko Aktiv. natáč.
světlomety.
Související informace
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Aktivní natáčecí světla následují pohyb volantu,
optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zlepšují
tak výhled pro řidiče.
Funkce se aktivuje automaticky po nastartování
motoru. V případě poruchy se na displeji řidiče
rozsvítí kontrolka
a současně se na displeji
řidiče zobrazí vysvětlující zpráva.
8
152
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
(str. 152)
Tlačítko pro přední světla do mlhy.
Přední mlhová světla lze zapnout pouze v případě,
že je zapalování v poloze II nebo je vozidlo
zapnuté a kolečko na páčkovém přepínači na
volantu je v poloze
,
nebo
.
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat,
na displeji
klepněte na tlačítko. Symbol
řidiče se rozsvítí při zapnutí předních mlhových
světel.
Přední mlhová světla automaticky zhasnou, pokud
se startovací knoflík otočí ve směru hodinových
ručiček, aby se vozidlo vypnulo, nebo když se
LED (Light Emitting Diode)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
kroužek na páčkovém přepínači nastaví do polohy
.
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových
světel se v jednotlivých zemích liší.
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je výrazně silnější než
běžná zadní světla. Zadní světlo do mlhy by se
mělo používat pouze při snížené viditelnosti při
mlze, sněžení, v kouři nebo prachu tak, aby
ostatní účastníci silničního provozu byli včas
upozorněni na vozidlo v protisměru.
Natáčecí světla*
Přední světla do mlhy mohou být vybavena natáčecími světly, která po jistou dobu osvětlí prostor
napříč před vozidlem v prudké zatáčce ve směru
natočení volantu nebo ve směru, ve kterém jsou
aktivována směrová světla.
Tato funkce se aktivuje za tmy nebo při slabém
denním světle, když je kolečko na páčkovém přenebo
a vozidlo se
pínači v poloze
pohybuje rychlostí pod cca. 30 km/h (cca.
20 mph).
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně se
zpětným světlometem při couvání.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze aktivovat a deaktivovat na
středovém displeji.
Související informace
•
•
•
•
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní světlo do mlhy je světlo vzadu na vozidle na
straně řidiče.
Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze, když
•
je spínač zapalování v poloze II nebo když je
vozidlo zapnuté a kolečko na páčkovém přenebo
pínači je v poloze
•
je otočný prstenec na páčkovém přepínači
a svítí přední mlhová světla
v poloze
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 418)
Zadní světlo do mlhy (str. 153)
Aktivní natáčecí světla* (str. 152)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 153
OSVĚTLENÍ
||
Stiskněte tlačítko zap/vyp. Jakmile se rozsvítí
zadní mlhové světlo, rozsvítí se na displeji řidiče
.
symbol
Zadní mlhové světlo se automaticky vypne, když
•
•
se startovací knoflík otočí ve směru hodinových ručiček, aby se vozidlo vypnulo, nebo
když se kroužek na páčkovém přepínači
nastaví do polohy
je otočný prstenec na páčkovém přepínači
v poloze
a přední mlhová světla nesvítí.
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových
světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
•
•
•
154
Spínače světel (str. 144)
Přední světla do mlhy/natáčecí světla*
(str. 152)
Brzdové světlo
Nouzová brzdová světla
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla
vzadu.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu. Dále se zapne, když jeden ze
systémů podpory řidiče vozidlo automaticky brzdí.
Související informace
•
•
Nouzová brzdová světla (str. 154)
Funkce brzd (str. 421)
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se rozsvítí při intenzivním
brzdění nebo když se při vysokých rychlostech
aktivuje systém ABS.
Poté, co řidič zpomalí a potom uvolní brzdu,
brzdové světlo bude opět svítit normálně.
Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů
směru. Ty blikají, dokud řidič vozidlo znovu nezrychlí na vyšší rychlost, nebo dokud výstražné blikače nevypne.
Související informace
•
•
•
Brzdové světlo (str. 154)
Nožní brzda (str. 421)
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 155)
Možnosti zapalování (str. 418)
Výměna žárovky zadního mlhového světla
(str. 607)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Výstražná funkce ukazatelů směru
Výstražná funkce ukazatelů směrů varuje ostatní
účastníky silničního provozu tím, že současně
aktivuje všechny ukazatele směru na vozidle.
Tuto funkci lze použít k varování v případě
dopravních rizik.
POZNÁMKA
Předpisy upravující použití výstražných blikačů
se mezi jednotlivými zeměmi mohou lišit.
Související informace
•
•
Použití doprovodného osvětlení při
odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
Nouzová brzdová světla (str. 154)
Aktivace funkce:
Použití směrových světel (str. 151)
1.
Vypněte vozidlo.
2.
Přesuňte levý páčkový přepínač dopředu
k přístrojové desce a uvolněte jej.
3.
Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Je-li funkce aktivována, na displeji řidiče se objeví
symbol a rozsvítí se obrysová světla, osvětlení
venkovní kliky* a osvětlení registrační značky.
Doba, po kterou má doprovodné osvětlení při
odchodu svítit, může být nastavena na středovém
displeji.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Související informace
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru.
•
Výstražná světla se aktivují automaticky, jakmile
vozidlo zabrzdí natolik intenzivně, že se aktivují
nouzová brzdová světla a rychlost vozidla je nízká.
Výstražná funkce ukazatelů směrů začne blikat
poté, kdy přestanou blikat nouzová brzdová světla.
Tato funkce se automaticky deaktivuje, pokud se
vozidlo znovu rozjede, nebo se deaktivuje stisknutím tlačítka.
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 156)
* Volitelná výbava/příslušenství. 155
OSVĚTLENÍ
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení interiéru
Přibližovací světla se zapínají dálkovým ovladačem, když je vozidlo odemknuté, Tato funkce se
používá k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Uvnitř se nacházejí různá osvětlení, díky kterým je
zážitek z vozidla příjemnější. Patří zde čtecí lampičky, osvětlení příruční schránky a osvětlení
země.
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně alespoň 5 minut
od:
Tato funkce se aktivuje, když se k odemknutí
použije dálkový ovladač s klíčem. V tomto okamžiku se rozsvítí obrysová světla, osvětlení venkovních klik*, osvětlení registrační značky, stropní
lampičky uvnitř vozidla, podlahové osvětlení
a osvětlení zavazadlového prostoru. Pokud se
během doby aktivace otevřou dveře, doba rozsvícení vnějších klik* a vnitřního osvětlení se prodlouží.
Funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém
displeji.
•
vypnutí vozidla a přepnutí zapalování do
polohy zapalování 0
•
odemknutí vozidla, pokud vozidlo nebylo
nastartováno.
Přední stropní osvětlení
Související informace
•
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
•
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 155)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Lampička na čtení, pravá strana
Čtecí osvětlení
Čtecí lampičky vpravo a vlevo lze zapínat a vypínat
krátkým stisknutím tlačítka na střešní konzole. Jas
se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení interiéru
Osvětlení podlahy a stropu v interiéru se zapíná
nebo vypíná krátkým stisknutím tlačítka na střešní
konzole.
Automatické ovládání osvětlení prostoru pro
cestující
Automatická funkce se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka AUTO na střešní konzole. Je-li aktivován automatický systém, kontrolka na tlačítku se
rozsvítí a osvětlení prostoru pro cestující se
zapíná a vypíná následovně.
Osvětlení interiéru:
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na
čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, levá strana
Osvětlení interiéru
156
Automatické ovládání osvětlení prostoru pro
cestující
•
se rozsvítí při odemknutí resp. při vypnutí
vozidla
•
zhasne při nastartování motoru a zamknutí
vozidla
•
se zapíná nebo vypíná při otevření nebo
zavření bočních dveří.
•
zůstane svítit po dobu 2 minut, pokud otevřete jedny z bočních dveří.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OSVĚTLENÍ
Zadní stropní osvětlení
V zadní části vozidla je čtecí lampička, kterou lze
použít rovněž k osvětlení prostoru pro cestující.
Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým
stisknutím tlačítka na lampičce. Jas se nastavuje
podržením stisknutého tlačítka.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně*
Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně se zapíná
a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Osvětlení terénu*
Osvětlení terénu se zapíná a vypíná při otevření
resp. zavření příslušných dveří.
Čtecí lampičky nad zadními sedadly.
Osvětlení prahu
Osvětlení prahu se zapíná a vypíná při otevření
resp. zavření příslušných dveří.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo
vypíná při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.
Ve vozidlech s panoramatickou střechou* jsou k dispozici dvě lampičky - po jedné na každé straně střechy.
9
Platí pouze pro Volvo Ocean Race.
Osvětlení dveří zavazadlového prostoru lze
manuálně zapnout a vypnout pomocí tlačítka připevněného k světlu*. Upozorňujeme, že světlo
nesvítí, pokud se dveře zavazadlového prostoru
otevřou a světlo nesvítilo, když dveře zavazadlového prostoru byly zavřené.9
V pravém bočním panelu zavazadlového prostoru
se nachází baterka*.9
Dekorativní osvětlení
Osvětlení okolí se zapne, pokud otevřete dveře,
a vypne, pokud vozidlo zamknete. Intenzitu dekorativního osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také
kolečko na přístrojové desce.
Náladová světla*
Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod, které
mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu. Intenzitu náladového osvětlení lze
upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.
Osvětlení schránek ve dveřích
Osvětlení schránek ve dveřích se zapne, když otevřete dveře, a zhasne, když dveře zamknete. Jas
lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové
desce.
Osvětlení držáků nápojů vpředu
v tunelové konzole
Osvětlení držáků nápojů vpředu se rozsvítí při
odemknutí vozidla a zhasne při zamknutí vozidla.
Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 157
OSVĚTLENÍ
||
Související informace
•
•
•
•
Nastavení osvětlení interiéru (str. 158)
Spínače světel (str. 144)
Možnosti zapalování (str. 418)
Interiér prostoru pro cestující (str. 570)
Nastavení osvětlení interiéru
V závislosti na tom, jaká poloha zapalování je
aktivována, svítí osvětlení ve vozidle různě. Osvětlení interiéru lze nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce. Některé funkce světla lze nastavit
také přes středový displej.
Kolečko na přístrojové desce
u volantu se používá k nastavení jasu osvětlení displeje,
osvětlení ovládání, osvětlení
okolí a náladového osvětlení*
Nastavení dekorativního osvětlení okolí
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení.
3.
Vyberte z následujících nastavení:
Světla a osvětlení
Změna jasu světel
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení
interiérové.
3.
V části Intenzita nálad. osvětlení inter.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
Změna barvy světla
1. Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Vnitřní osvětlení
interiérové.
Světla a osvětlení
Náladové osvětlení
3.
Pokud chcete změnit barvu světla, vyberte
Podle teploty a Podle barvy.
•
V části Intenzita ambientního osv.
vyberte Vyp, Nízký nebo Vysoký.
U možnosti Podle teploty se světlo mění
v závislosti na nastavené teplotě prostoru pro
cestující.
•
V části Úroveň ambientního osv.
vyberte Sníženo a Plný.
U možnosti Podle barvy lze k dalšímu nastavení použít podkategorii Barvy motivu.
Nastavení náladového osvětlení*
Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod, které
mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je
vozidlo v chodu.
Související informace
•
•
•
158
Světla a osvětlení
Náladové osvětlení
Osvětlení interiéru (str. 156)
Nastavení funkcí světel na středovém displeji
(str. 145)
Možnosti zapalování (str. 418)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Okna, sklo a zrcátka
•
Vozidlo obsahuje prvky pro ovládání oken, skel
a zrcátek. Některá z oken ve vozidle jsou
vrstvená.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 215)
Ochrana proti přivření u oken
a slunečních clon
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 216)
Všechna okna a sluneční clony*, které jsou ovládány elektricky, jsou opatřeny ochranou proti přivření, která se aktivuje, pokud dojde při otevírání
nebo zavírání k zablokování jakýmkoliv předmětem.
V případě zablokování pohyb automaticky změní
směr na cca. 50 mm (cca. 2 palce) od zablokované polohy (nebo do polohy úplného odvětrávání).
Vrstvená skla
Čelní okno a panoramatická střecha* jsou vyrobeny z vrstveného skla. Toto sklo je zesílené, což
poskytuje lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou
zvukovou izolaci prostoru pro cestující. Na přání je
pro jisté povrchy skla k dispozici vrstvené sklo.
Tento symbol se zobrazí u oken z vrstveného skla1
Související informace
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
•
•
Panoramatická střecha* (str. 167)
•
•
•
•
Použití sluneční clony* (str. 163)
1
160
Elektrické ovládání oken (str. 161)
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 164)
Head-up displej* (str. 134)
Pokud zareagovala ochrana proti přivření, lze
střešní okno přesto ovládat ve stejném směru
ještě jednou bez ochrany proti přivření, a to v případě, že se ovládání aktivuje do 10 sekund poté,
kdy ochrana proti přivření zareagovala. Jinými
slovy, ochranu proti přivření lze vypojit, pokud se
zavírání zruší, např. během námrazy lze tisknout
ovládání až do úplného zavření.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 171)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 174)
Neplatí pro čelní sklo a panoramatickou střechu*, které jsou vždy vyrobeny z vrstveného skla a tento symbol na nich není.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Související informace
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 161)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 162)
•
•
Použití sluneční clony* (str. 163)
Resetovací sekvence pro ochranu
proti přiskřípnutí
Pokud nastane závada v elektrickém ovládání
oken, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Pokud je baterie startéru odpojená, musí se
resetovat funkce automatického otvírání
a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana
před přiskřípnutím bude opět funkční až po
resetování.
Panoramatická střecha* (str. 167)
Elektrické ovládání oken
Elektricky ovládaná okna se ovládají pomocí
ovládacích panelů v jednotlivých dveřích. Na dveřích řidiče se nachází ovládání pro všechna okna
a ovládání k aktivaci dětských bezpečnostních
zámků.
Pokud problém přetrvává, nebo pokud se problém
týká panoramatické střechy nebo střešního okna,
kontaktujte servis.2
Resetujte elektricky ovládané okno
1. Začněte s oknem v zavřené poloze.
2.
Potom v manuální poloze posuňte okno 3x
nahoru do zavřené polohy.
> Systém se automaticky inicializuje.
Související informace
2
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 162)
•
Použití sluneční clony* (str. 163)
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Elektrické dětské bezpečnostní pojistky*,
které deaktivují ovládání v zadních dveřích,
aby nebylo možné otevřít dveře nebo okna
zevnitř.
Ovládací prvky zadních oken.
Ovládací prvky předních oken.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou
proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 161
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Používání elektricky ovládaných
oken
Pomocí panelu ovládání ve dveřích řidiče se
ovládají všechna elektricky ovládaná okna pomocí ovládacích panelů na ostatních dveřích
se ovládá elektricky ovládané okno v příslušných
dveřích.
Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou
proti přiskřípnutí. Pokud nastane závada
v ochraně proti přiskřípnutí, můžete vyzkoušet
resetovací sekvenci.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Související informace
162
•
Používání elektricky ovládaných oken
(str. 162)
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 161)
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“. Přesuňte jeden
z ovladačů mírně nahoru nebo dolů. Elektricky ovládané okno se posouvá nahoru
nebo dolů, dokud držíte stisknutý ovladač.
Obsluha s funkcí „auto“. Posuňte jeden
z ovládacích prvků nahoru nebo dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavře do své koncové polohy.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze zapalování I nebo II.
Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut
po vypnutí vozidla a vypnutí zapalování - nelze je
však ovládat po otevření dveří. Lze používat vždy
pouze jeden ovládací panel.
K ovládání lze použít dálkové ovládání s klíčem,
bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří nebo tlačítko centrálního zamykání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím
nehrozí přiskřípnutí, pokud se k zavírání oken
používá
•
•
•
zavírání bez klíče*
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
Použití sluneční clony*
Do obou zadních dveří lze nainstalovat/zabudovat sluneční clony.
V zadních dveřích - manuální ovládání
tlačítko centrálního zamykání
dálkový ovladač s klíčem.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu
otevřít přední okna.
POZNÁMKA
Vozidla nelze otevírat při rychlostech nad cca.
180 km/h (cca. 112 mph), lze je však zavírat.
Za dodržování platných dopravních předpisů
nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
•
Elektrické ovládání oken (str. 161)
Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.
Háček s příchytkou
–
Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji do
háčku v horním rámu dveří.
Okno je možné otvírat a zavírat i při vytažené sluneční cloně.
Související informace
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
•
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 161)
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Resetovací sekvence pro ochranu proti přiskřípnutí (str. 161)
•
Elektrické ovládání oken (str. 161)
* Volitelná výbava/příslušenství. 163
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
Nastavení změny odrazivosti
zpětného zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
usnadňují řidiči výhled dozadu.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 216)
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětných zrcátkách a oslnit řidiče. Pokud vás světlo
zezadu ruší, změňte odrazivost zpětného zrcátka.
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko se snadno nastavuje
manuálním nakloněním. Vnitřní zpětné zrcátko lze
vybavit systémem HomeLink*, automatickou změnou odrazivostí* a kompasem*.
Manuální změna odrazivosti
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka.
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá a zajistí
optimální výhled. Může se zdát, že předměty
jsou dále, než se skutečně nacházejí.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
ovládacím panelu na dveřích řidiče. Existuje také
celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla*.
Související informace
•
•
•
•
164
HomeLink®* (str. 479)
Kompas (str. 482)
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 164)
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 165)
Manuální nastavení odrazivosti.
1.
Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku
směrem do prostoru pro cestující.
2.
Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.
U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí
není manuální ovládání odrazivosti k dispozici.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Automatická změna odrazivosti*
POZNÁMKA
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky.
Automatické tlumení je aktivní vždy během jízdy,
pokud ovšem není zařazen zpětný chod.
Pokud jsou senzory zablokovány např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami
nebo předměty na sedadle či v zavazadlovém
prostoru a světlo se k senzorům nedostane,
sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
POZNÁMKA
Když se změní citlivost, změnu ztlumení nezaregistrujete okamžitě, ale nastavení se bude
měnit postupně.
Citlivost odrazivosti má vliv na vnitřní i vnější
zpětná zrcátka.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
V části Automatické ztlumení zpětného
zrcátka zvolte Normální, Tma nebo Světlo.
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
Aby byl zajištěn lepší výhled dozadu, vnější
zpětná zrcátka se musí nastavit podle preferencí
řidiče. Existuje celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce
elektricky ovládaného sedadla*.
Použití ovládacích prvků vnějších
zpětných zrcátek
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 164)
•
Naklonění vnějších zpětných zrcátek
(str. 165)
Zrcátka a snadné
Vnitřní zpětné zrcátko obsahuje dva senzory jeden směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor směřující dopředu detekuje světlo z okolí a senzor
směřující dozadu detekuje světlo ze světlometů
vozidel jedoucích vzadu.
Aby vnější zpětná zrcátka mohla být vybavena
funkcí automatické změny odrazivosti, musí být
touto funkcí vybaveno také vnitřní zpětné zrcátko.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
ovládacím panelu na dveřích řidiče.
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2.
Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3.
Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 165
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně.
1.
Současným stisknutím tlačítek L a R sklopte
zrcátka.
2.
Současným stisknutím tlačítek L a R vyklopte
zrcátka.
3.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Elektrické sklápění zpětných zrcátek*
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L nebo
R.
Upozorňujeme, že pokud tlačítko již bylo zvoleno,
musí se stisknout dvakrát. Jakmile se vnější
zrcátko sklopí, tlačítko bliká. Při vyřazení zpětného
chodu se přibližně po 3 sekundách zpětné
zrcátko automaticky začne vracet a svou původní
polohu dosáhne přibližně po 8 sekundách.
Automatické naklonění při parkování3
U tohoto nastavení se vnější zpětné zrcátko automaticky sklopí dolů při zařazení zpětného chodu.
V předvolbě je sklopená poloha a toto nastavení
nelze změnit. Pokud dvakrát stisknete tlačítko L
nebo R, vnější zpětné zrcátko se vrátí zpět do své
původní polohy.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka automaticky sklopena/vyklopena.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
Zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat systém.
Zrcátka a snadné
Související informace
•
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
(str. 164)
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být
zrcátka sklopena.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
•
Nastavení změny odrazivosti zpětného
zrcátka (str. 164)
1.
Současně stiskněte tlačítka L a R (musí být
zvolena poloha zapalování alespoň I).
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
2.
Uvolněte je přibližně po 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
3.
Pokud chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat, v části Naklopení vnějších zrcátek při
couvání zvolte Vyp, Řidič, Spolujezdec
nebo Obojí a zvolte zpětné zrcátko, které se
má naklonit.
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 216)
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Zrcátka a snadné
Naklonění při parkování3
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno dolů,
aby řidič viděl stranu ulice, např. při parkování.
3 Pouze
166
v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s tlačítky pamětí*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Panoramatická střecha*
Panoramatická střecha je rozdělena do dvou
skleněných částí. Přední část lze ovládat svisle
u zadní hrany (větrací polohy) nebo vodorovně
(otevřená poloha). Zadní část představuje nepohyblivá skleněná střecha.
Panoramatické střecha je vybavena spojlerem
a sluneční clonou z perforované tkaniny, která je
umístěna pod sklem a poskytuje ochranu před
slunečními paprsky.
Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají ovládacím prvkem umístěným ve stropě.
K ovládání lze použít dálkové ovládání s klíčem,
bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří nebo tlačítko centrálního zamykání.
Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze
zapalování I nebo II, aby bylo možné používat
panoramatickou střechu a sluneční clonu.
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh.
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
Spojler
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
DŮLEŽITÉ
•
•
Panoramatická střecha je opatřena spojlerem,
který se při otevření panoramatické střechy
vyklopí nahoru.
Související informace
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu
žádné těžké předměty.
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Ovládání panoramatické střechy* (str. 168)
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 170)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 167
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
Ovládání panoramatické střechy*
Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají pomocí ovladače ve stropním panelu. Střecha i clona jsou vybaveny ochranou proti přiskřípnutí.
DŮLEŽITÉ
•
Před otevřením panoramatické střechy
odstraňte led a sníh.
•
Nepoužívejte panoramatickou střechu,
pokud zamrzla v zavřeném stavu.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly.
•
•
Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
•
Nikdy nenechávejte děti samotné ve
vozidle.
•
Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování
0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový
ovladač s klíčem s sebou.
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Nikdy nevkládejte přes okna předmět
nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela
odpojena.
Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze
zapalování I nebo II, aby bylo možné používat
panoramatickou střechu a sluneční clonu.
K ovládání lze použít dálkové ovládání s klíčem,
bezklíčové otevírání* pomocí kliky dveří nebo tlačítko centrálního zamykání.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím
nehrozí přiskřípnutí, pokud se k zavírání oken
používá
•
•
•
zavírání bez klíče*
tlačítko centrálního zamykání
dálkový ovladač s klíčem.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
168
•
Neotevírejte panoramatickou střechu,
když jsou nainstalovány nosiče.
•
Nepokládejte na panoramatickou střechu
žádné těžké předměty.
Při zavírání panoramatické střechy zkontrolujte, zda je správně zavřena.
Pokud ovládací prvek během manuálního ovládání
uvolníte nebo pokud se sklo dostane do kom-
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
fortní polohy4 nebo do polohy maximálního otevření nebo zavření, pohyb střešního okna se
zastaví. Panoramatická střecha a sluneční clona
se přestanou pohybovat také, pokud se ovládání
střechy spustí znovu v opačném směru než je
aktuální směr pohybu.
Otevření a zavření větrací polohy
Úplné otevření a zavření panoramatické
střechy pomocí stropního ovládání
Panoramatická střecha i sluneční clona jsou
vybaveny ochranou proti přiskřípnutí.
POZNÁMKA
V případě manuálního otevírání musí být sluneční clona zcela otevřena a až potom lze
otevřít panoramatickou střechu. U opačného
postupu musí být panoramatická střecha
zcela zavřená a až potom lze zcela zavřít sluneční slonu.
Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.
Otevřete jedním zatlačením ovládacího prvku
nahoru.
Zavřete jedním zatlačením ovládacího prvku
dolů.
Když je zvolena větrací poloha, skleněný kryt
vpředu se nadzvedne u zadní hrany. Pokud je sluneční clona zcela zavřena, když se zvolí větrací
poloha – otevře se automaticky o cca 50 mm
(cca. 2 palce).
Ovládání, manuální režim
Ovládání, automatický režim
Pokud se panoramatická střecha zavře z větrací
polohy, automaticky následuje sluneční clona.
4
Komfortní poloha je otevřená poloha, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.
}}
169
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
||
Manuální obsluha
1. Otevření sluneční clony – zatlačte ovládací
prvek dozadu do polohy pro manuální otevření.
Automatické ovládání - rychlé otevírání nebo
zavírání
Panoramatické okno a sluneční clonu je možné
otevřít nebo zavřít současně:
2.
Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro manuální otevírání.
–
Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
3.
Otevřete panoramatickou střechu do maximální polohy - zatlačte ovládací prvek potřetí
dozadu do polohy pro manuální otevírání.
–
Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy automatického otevření a uvolněte jej.
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy manuálního zavření.
Automatická obsluha
1. Otevřete sluneční clonu na maximum zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy pro
automatické otevření a uvolněte je.
2.
3.
Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro automatické otevírání a uvolnění.
•
•
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
Panoramatická střecha* (str. 167)
Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy* (str. 170)
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
•
Pomocí této funkce se sluneční clona zavře
automaticky 15 minut po uzamknutí vozidla,
pokud se vozidlo parkuje v horkém počasí.
Smyslem je snížit teplotu v prostoru pro cestující
a chránit čalounění vozidla před působením
slunce.
Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je
deaktivována. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.
Zamykání.
Zvolte Automatické zavření sluneční
clony, pokud chcete aktivovat/deaktivovat
systém.
POZNÁMKA
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Sluneční clona se zavře také, pokud se u uzavření všech oken použije
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
•
•
•
Otevřete panoramatickou střechu do maximální polohy - zatlačte ovládací prvek potřetí
dozadu do polohy pro automatické otevírání
a uvolnění.
Zavřete opakováním předcházejícího postupu
v opačném pořadí – zatlačte však ovládací prvek
dopředu/dolů do polohy automatického zavření.
170
Související informace
Automatické zavření sluneční clony
panoramatické střechy*
zavírání bez klíče*
tlačítko centrálního zamykání
dálkový ovladač s klíčem.
Související informace
•
•
Panoramatická střecha* (str. 167)
Ovládání panoramatické střechy* (str. 168)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
Ochrana proti přivření u oken a slunečních
clon (str. 160)
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Použití ostřikovačů čelního skla
Stěrač čelního skla čistí čelní sklo. Jednotlivá
nastavení stěrače čelního skla se upravují pravým pákovým přepínačem na volantu.
Trvalé stírání
Zvednutím pákového přepínače nahoru
aktivujete stírání stěrači běžnou rychlostí.
Zvednutím pákového přepínače dále
nahoru aktivujete stírání stěrači zvýšenou
rychlostí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty
stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout
z čelního skla a zadního okna sníh a led.
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů.
Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo
musí být mokré.
Pravý pákový přepínač.
Kolečko k nastavení citlivosti dešťového
senzoru a frekvence stírání stěrači.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem dolů
a uvolněte jej.
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je zvolen cyklovač.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 172)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 176)
•
Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*
(str. 172)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 173)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 174)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 171
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 175)
Trysky stěračů vyhřívaného čelního
skla*
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 641)
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo zamrznutí
kapaliny ostřikovačů.
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 640)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 639)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 638)
Použití dešťového senzoru
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru lze nastavit kolečkem na páčkovém přepínači vpravo.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 172)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 176)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 173)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 175)
•
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 641)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 174)
Pravý pákový přepínač.
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 640)
Tlačítko dešťového senzoru
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 639)
Kolečko citlivosti/frekvence
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 638)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 171)
Po aktivování dešťového senzoru se na displeji
.
řidiče zobrazí symbol dešťového senzoru
Aktivace dešťového senzoru
Při aktivaci dešťového senzoru musí být vozidlo
v chodu nebo elektrický systém musí být v poloze
zapalování I nebo II a pákový přepínač stěračů
čelního okna musí být v poloze 0 nebo v poloze
pro jedno setření.
172
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
Stisknutím tlačítka
aktivujte dešťový senzor.
Posunutím pákového přepínače dolů provedou
stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů
pro nižší citlivost. Další setření se provádí, když je
kolečko otočeno nahoru.
Deaktivace dešťového senzoru
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťového senzoru
nebo pohybem pákového
přepínače nahoru na jiný program stírání.
Dešťový senzor se aktivuje automaticky, když je
zapalování v poloze 0, nebo když je motor vypnutý.
Dešťový senzor se deaktivuje automaticky, pokud
se lišty stěračů nastaví do servisní polohy.
Dešťový senzor se aktivuje znovu, pokud se
servisní poloha deaktivuje.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla mohou
spustit a poškodit. Deaktivujte dešťový snímač, když je vozidlo v chodu nebo když se
elektrický systém vozidla nachází v poloze
zapalování I nebo II. Symbol na displeji řidiče
zhasne.
Související informace
•
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 174)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 176)
•
Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*
(str. 172)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 173)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 175)
•
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 641)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 640)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 639)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 638)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 171)
Použití paměťové funkce dešťového
senzoru
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně.
Aktivace/deaktivace funkce paměti
Funkci paměti dešťového senzoru lze aktivovat
tak, aby se tlačítko dešťového senzoru nemuselo
tisknout při každém nastartování vozidla:
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete aktivovat/deaktivovat funkci
paměti, zvolte Paměť dešťového čidla.
Stěrač čelního skla.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 172)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 176)
•
Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*
(str. 172)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 175)
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 641)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 174)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 640)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 639)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 173
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 638)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 171)
Ostřikovače čelního okna
a světlometů
Ostřikovače světlometů a čelního skla čistí čelní
sklo a světlomety. Stírání čelního skla a světlometů se spustí a nastavení se změní pomocí
páčkového přepínače vpravo.
Spuštění ostřikovačů čelního okna
a světlometů
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte systém ostřikovačů, když mrzne
nebo když je nádobka s ostřikovací kapalinou
prázdná. Hrozí riziko poškození čerpadla.
Ostřikování světlometů*
Aby se šetřilo kapalinou, zapnutá světla se ostřikují automaticky v nadefinovaném intervalu.
Omezené mytí
Pokud v nádržce zbývá pouze cca. 1 litr (1 qt)
kapaliny do ostřikovačů a na displeji řidiče se
objeví zpráva Kapalina do ostřik. Nízká
,
hladina. Doplňte společně se symbolem
přívod kapaliny ke světlometům se odpojí. Smyslem je upřednostnit čištění čelního skla tak, aby
přes něj bylo vidět. Světlomety se ostřikují pouze
v případě, že svítí dálková nebo potkávací světla.
Související informace
Funkce ostřikování, páčkový přepínač vpravo.
–
174
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením páčkového přepínače
vpravo směrem k volantu.
> Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik
setření.
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 172)
•
Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*
(str. 172)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 173)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 175)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 641)
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 176)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
•
•
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 640)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 639)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 638)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 171)
Použití stěrače a ostřikovače
zadního okna
Ostřikovač a stěrač zadního okna se používají
k čištění zadního okna. Stírání/ostřikování se
spustí a nastavení se změní pomocí páčkového
přepínače na volantu vpravo.
Aktivace stěrače a ostřikovače zadního
okna
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou
proti přehřátí. To znamená, že pokud by mělo
dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna funguje znovu.
Pokud chcete aktivovat cyklické stírání pro
.
stěrač zadního okna, zvolte
–
Pokud chcete aktivovat průběžné stíraní pro
stěrač zadního okna, zvolte
.
Přesuňte pravý pákový přepínač dopředu
a spustí se stírání a ostřikování zadního okna.
Související informace
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 172)
•
Použití automatického stírání zadního okna
při couvání (str. 176)
•
Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*
(str. 172)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 173)
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 641)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 174)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 175
OKNA, SKLO A ZRCÁTKA
•
•
•
•
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 640)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 639)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 638)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 171)
Použití automatického stírání
zadního okna při couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního okna.
Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete aktivovat/deaktivovat stírání při
couvání, zvolte Automatické stírání vzadu.
Stěrač čelního skla.
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na trvalé
stírání, nedojde k žádné změně.
Související informace
176
•
•
Použití dešťového senzoru (str. 172)
•
Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*
(str. 172)
•
Použití paměťové funkce dešťového senzoru
(str. 173)
•
Použití stěrače a ostřikovače zadního okna
(str. 175)
•
•
•
•
•
Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 641)
Ostřikovače čelního okna a světlometů
(str. 174)
Lišty stěračů v servisní poloze (str. 640)
Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 639)
Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 638)
Použití ostřikovačů čelního skla (str. 171)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
SEDADLA A VOLANT
Manuálně ovládané přední sedadlo
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
Sklon opěradla změníte otočením ovládacího
kolečka.
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno.
Zabráníte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.
Související informace
•
Elektricky ovládané přední sedadlo*
(str. 179)
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
Posuv sedadla dopředu/dozadu: zvedněte
páku a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
Bederní opěrku* nastavíte stisknutím tlačítka
nahoru/dolů/dopředu/dozadu.
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
Přední hranu sedáku* zvednete/spustíte
opakovaným pohybem ovladače nahoru/
dolů1
Délku* sedáku upravte tak, že páčku potáhnete nahoru a sedák posunete rukou
dopředu/dozadu.
1
178
Platí pouze pro sedadlo řidiče.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Elektricky ovládané přední sedadlo*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat
dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu
sedáku lze zvednout nebo spustit a upravit délkově*. Dále lze upravit úhel náklonu opěradla.
Bederní opěrku lze nastavit ve směrech nahoru/
dolů/dopředu/dozadu.
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
Nastavení elektricky ovládaného
předního sedadla*
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
Nastavte požadovanou polohu sezení pomocí
ovladače v sedací části předního sedadla.
Pokud chcete aktivovat multifunkční ovladač
a nastavit jednotlivé komfortní funkce, otočte
ovladač nahoru/dolů.
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je
sedadlo něčím blokováno. V tomto případě
odstraňte předmět a nastavte sedadlo znovu.
Sedadlo je možné nastavovat po určitou dobu po
odemknutí dveří bez toho, že by motor běžel.
Sedadla lze nastavovat, když motor běží. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí motoru.
Související informace
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
Pokud chcete aktivovat multifunkční ovladač
a nastavit jednotlivé komfortní funkce, otočte
ovladač* nahoru/dolů.
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte
posunováním ovladače nahoru/dolů.
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
Sedadlo zvednete/spustíte posunutím ovladače nahoru/dolů.
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
Sklon opěradla změníte posunutím ovladače
dopředu/dozadu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 179
SEDADLA A VOLANT
||
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů).
Funkce uložení paměti do elektricky
ovládaného předního sedadla*
Opěradla předních sedadel nelze spustit zcela
dopředu.
Funkce paměti uchovává nastavení pro sedadlo,
vnější zpětná zrcátka a head-up displej*.
Související informace
Do paměti lze uložit dvě různá nastavení. Klávesnice funkce paměti se nachází na jedněch nebo
na obou* předních dveřích.
•
•
•
•
180
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
Do tří sekund stiskněte a podržte tlačítko 1
nebo 2.
> Jakmile se poloha uloží do tlačítka
vybrané paměti, ozve se zvukový signál
a kontrolka na tlačítku M zhasne.
Pokud do tří sekund nestisknete žádné tlačítko
paměti, kontrolka M zhasne a nic se do paměti
neuloží.
Před novým nastavením paměti se sedadlo musí
znovu seřídit.
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
•
3.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
Paměťové tlačítko
•
Paměťové tlačítko
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
Tlačítko M pro uložení nastavení.
Uložení nastavení
1.
Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka
a head-up displej do požadované polohy.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko M. Rozsvítí se
kontrolka v tlačítku.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
Použití paměti u předního sedadla
s elektrickým ovládáním
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
Funkce paměti uchovává nastavení pro sedadlo,
vnější zpětná zrcátka a head-up displej*.
VAROVÁNÍ
Použití uloženého nastavení
Uložené nastavení lze používat při otevřených
nebo zavřených dveřích u předních sedadel:
Otevřené předních dveří
– Krátce stiskněte jedno z tlačítek paměti 1
nebo 2. Sedadlo, vnější zpětná zrcátka
a head-up displej se posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.
Zavřené přední dveře
– Podržte jedno z tlačítek paměti 1 nebo 2
stisknuté do doby, než se sedadlo, vnější
zpětná zrcátka a head-up displej posunou do
poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.
Pokud tlačítko paměti uvolníte, pohyb sedadla,
vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje se
zastaví.
•
Jelikož sedadlo řidiče lze nastavovat,
i když je zapalování vypnuté, děti by ve
vozidle nikdy neměly zůstat bez dozoru.
•
Pohyb sedadla lze kdykoliv ZASTAVIT
stisknutím jakéhokoliv tlačítka na panelu
ovládání elektricky ovládaného sedadla.
•
•
Nenastavujte sedadlo během jízdy.
Při nastavování se pod sedadly nesmí nic
nacházet.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 181
SEDADLA A VOLANT
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
Nastavení masáže na předním
sedadle*
• Rychlost: Zvolte Pomalu, Normální nebo
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání* sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.
Opětovné spuštění masáže
Funkce masáže se deaktivuje automaticky po
20 minutách. Opětovná aktivace funkce se provádí manuálně.
Rychle.
–
Pokud chcete znovu spustit zvolený program
masáže, klepněte na středovém displeji na
Restart.
> Spustí se masážní program. Pokud nejsou
podniknuty žádné kroky, zpráva zůstane
zobrazena v horním zobrazení.
Související informace
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
Nastavení masáže
•
V případě masáže jsou k dispozici následující
možnosti nastavení:
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
• Zapnuto/Vyp: Pokud chcete funkci masáže
zapnout/vypnout, zvolte Zapnuto/Vyp.
• Program 1-5: V předvolbách je nastaveno
5 masážních programů. Vyberte Kýv, Chůz,
Progr, Bedra nebo Ramn.
• Intenzita: Zvolte Nízký, Normální nebo
Vysoký.
182
•
•
•
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
Úprava nastavení masáže pro
přední sedadlo*
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji*.
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo*
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí masáže
v opěradle. Masáž provádějí vzduchové sedáky,
které mohou masírovat s různým nastavením.
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
Funkci masáže lze aktivovat pouze, kdy motor
vozidla běží.
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji
se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Masáž.
3.
Chcete-li zvolit mezi různými funkcemi
masáže, zvolte toto nastavení přímo na dotykové obrazovce nebo přesuňte pomocí horního/spodního tlačítka multifunkčního ovládače kurzor nahoru/dolů. Nastavení zvolené
funkce můžete měnit přímo na dotykové
obrazovce nebo tisknutím šipek nebo pomocí
předního/zadního tlačítka multifunkčního
ovladače.
Související informace
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
* Volitelná výbava/příslušenství. 183
SEDADLA A VOLANT
Nastavení délky sedáku předního
sedadla
2.
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání* sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Prodl.
sedáku.
Nastavení bočního podpěry*
předního sedadla
•
Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka (kulatého) prodloužíte přední sedák.
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka zkrátíte sedák.
K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání* sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.
Související informace
•
•
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Chcete-li aktivovat multifunkční ovladač, otočte
ovladačem nahoru/dolů.
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
Boky opěradel lze nastavit tak, aby poskytovaly
boční oporu.
Nastavení sedáku
•
Nastavení bočního čalounění:
Délku sedáku lze prodloužit pomocí multifunkční
ovladače sedadla.
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
1.
184
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji
se zobrazí pohled nastavení sedadel.
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
. Na středovém disovladače nahoru/dolů
pleji se zobrazí nastavení sedadel.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
2.
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Boční
polstr..
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
•
Stisknutím přední části čtyřcestného tla.
čítka zvýšíte boční podpěru
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížíte boční podpěru.
Multifunkční ovladač* se aktivuje otočením ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji se
zobrazí pohled nastavení sedadel.
2.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
•
•
•
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
•
Stisknutím čtyřcestného tlačítka (kulatého) nahoru/dolů přesuňte bederní podpěru nahoru/dolů.
•
Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka zvýšíte podpěru beder.
•
Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížíte podpěru beder.
Související informace
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
V zobrazení nastavení sedadla zvolte Bedra.
Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.
Bederní opěrka s nastavením do 4 směrů umožňuje úpravu nastavení. Pokud chcete upravit
nastavení, stiskněte čtyřcestné tlačítko z boku
sedáku sedadla. Bederní opěrku lze nastavit
dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
Nastavení bederní opěry předního
sedadla*
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
Nastavení bederní opěrky:
1.
Multifunkční ovladač se aktivuje otočením
ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji
se zobrazí pohled nastavení sedadel.
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
•
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
•
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla
řidiče* (str. 186)
* Volitelná výbava/příslušenství. 185
SEDADLA A VOLANT
Nastavení sedadla spolujezdce ze
sedadla řidiče*
•
Nastavení délky sedáku předního sedadla
(str. 184)
Sedadlo předního spolujezdce lze nastavit ze
sedadla řidiče.
•
Nastavení masáže na předním sedadle*
(str. 182)
Aktivace funkce
•
Funkce se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:
Nastavení bočního podpěry* předního
sedadla (str. 184)
•
Nastavení bederní opěry předního sedadla*
(str. 185)
Funkci aktivujete/deaktivujete
stisknutím tlačítka Upr.
sedadlo spolujezdce.
Sedadlo spolujezdce posunete dopředu/
dozadu posunutím ovladače dopředu/
dozadu.
Nastavení sedadla spolujezdce
Jakmile je funkce aktivována, řidič musí sedadlo
spolujezdce nastavit do 10 sekund. Pokud nastavení do tohoto času neprovede, funkce se deaktivuje.
Řidič nastavuje sedadlo spolujezdce pomocí ovladačů na sedadle řidiče:
186
Sklon opěradla sedadla spolujezdce změníte
posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Související informace
•
•
•
Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 178)
Elektricky ovládané přední sedadlo* (str. 179)
Nastavení elektricky ovládaného předního
sedadla* (str. 179)
•
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla* (str. 180)
•
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 181)
•
Úprava nastavení masáže pro přední
sedadlo* (str. 183)
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Spouštění opěradel zadních
sedadel
Opěradlo zadních sedadel je rozděleno do dvou
částí. Tyto dvě části lze sklápět samostatně.
VAROVÁNÍ
•
Než se s vozem rozjedete, nastavte
sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování
sedadla dávejte pozor. Při nekontrolovaném nebo neopatrném seřizování může
dojít k zachycení a úrazu.
•
Dlouhé předměty se při nakládání musí
vždy spolehlivě připoutat tak, aby se v případné prudkého brzdění zabránilo poškození a poranění.
•
Při nakládání a vykládání vozidla vždy
vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
•
U vozidel s automatickou převodovkou
zařaďte volicí páku do polohy P tak, aby
nedošlo k náhodnému přesunutí.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním opěradla zadního sedadla se
sedák integrované dětské sedačky* musí
nacházet ve spuštěné poloze.
Před spuštěním sedadla musíte zvednout
loketní opěrku* prostředního sedadla.
Pokud je vozidlo vybaveno soukromým zamykání, zadní výklopné dveře se musí před spuštěním sedadla dolů zavřít.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit dopředu
a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo
možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Spouštění opěradla
Pokud je vozidlo vybaveno elektronickým* sklápěním zadních sedadel, tlačítka se nacházejí v zavazadlovém prostoru. Opěradla lze spustit dolů rovněž manuálně.
VAROVÁNÍ
Prověřte, zda lidé nejsou ohroženi zachycením
o automaticky sklápěné zadní sedadlo. Jelikož
se sklápění spustí automaticky po stisknutí
tlačítka, nikdo nesmí být na zadním sedadle
nebo příliš blízko.
Aby se zadní sedadla sklápěla snadno, vozidlo
musí stát a musí být otevřené dveře zavazadlového prostoru.
V případě elektronicky ovládaného sklápění sedadel:
1.
Na zadních sedadlech nesmí být žádní cestující ani předměty.
2.
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
3.
Držte tlačítko stisknuté - spustí se sklápění.
Tlačítka jsou označena L (levé sedadlo) a R
(pravé sedadlo).
4.
Opěradla se spustí automaticky dolů do
vodorovné polohy. Opěrky hlavy se spouštějí
automaticky také dolů.
Vozidlo s elektronickým sklápěním
Manuální spuštění opěradla:
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 187
SEDADLA A VOLANT
Zvednutí opěradla
||
Opěradlo se do vzpřímené polohy zvedá
manuálně:
1.
Přesuňte opěradlo manuálně nahoru/dolů.
2.
Zatlačte na opěradlo, dokud nezacvakne
pojistka.
3.
Opěrka hlavy se zvedá manuálně.
4.
V případě potřeby opěrku hlavy prostředního
sedadla zvedněte nahoru.
Nastavení opěrek hlavy na zadních
sedadlech
Upravte hlavovou opěrku středového sedadla
podle výšky cestujícího. Sklopte hlavové opěrky
vnějších sedadel za účelem lepšího výhledu
dozadu*.
Nastavení opěrky hlavy, prostřední
sedadlo
Související informace
1.
Spusťte manuálně střední opěrku hlavy dolů.
2.
Potáhněte dopředu rukojeti na levé a pravé
straně opěradel zadních sedadel
.
3.
Opěradlo vyklesne z pojistky a automaticky
se spustí do vodorovné polohy.
Vozidlo bez elektronického sklápění
Pokud je vozidlo vybaveno manuálním spouštěním zadních sedadel:
188
1.
Spusťte dolů manuálně opěrku hlavy na prostředním sedadle.
2.
Potáhněte dopředu rukojeti na levé a pravé
straně opěradel.
3.
Sedadlo se uvolní z pojistky, ale zůstane ve
stejné poloze. Spusťte opěrku hlavy do vodorovné polohy.
•
Nastavení opěrek hlavy na zadních sedadlech
(str. 188)
Opěrka hlavy na prostředním sedadle se musí
nastavit podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy tohoto
cestujícího. V případě potřeby opěrku hlavy
manuálně vysuňte nahoru.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo*
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.
Manuální spuštění krajních opěrek
hlavy, zadní sedadlo*
U vozidel s elektrickým sklápěním zadních sedadel* se opěrky hlavy na krajních sedadlech sklápějí manuálně pomocí ovládacího prvku na horní
. U vozidel bez
straně sedadla. Viz obrázek
elektrického sklápění jsou opěrky hlavy fixní.
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se musí současně stlačit tlačítko (viz obrázek).
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být
v nejnižší poloze, když se středové sedadlo
nepoužívá. Když se středové sedadlo používá,
opěrka hlavy musí být nastavena správně
podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy.
Krajní opěrky hlavy lze zasunout v zobrazení
funkcí na středovém displeji. Opěrky hlavy můžete
spustit, když je zapalování v poloze 0.
Funkci aktivujete/deaktivujete
stisknutím tlačítka Sklopení
opěrky hlavy.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
Spouštění opěradel zadních sedadel
(str. 187)
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na
krajních sedadlech vzadu sedí cestující.
* Volitelná výbava/příslušenství. 189
SEDADLA A VOLANT
Houkačka a ovládání na volantu
Houkačka
Na volantu se nachází houkačka a ovládání např.
systémů podpory řidiče a rozpoznávání hlasu.
Zámek řízení
Např. při neoprávněném převzetí vozidla zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při odemykání
nebo zamykání zámku řízení lze zaslechnout
mechanický zvuk.
Aktivace zámku řízení
Zámek řízení se aktivuje, když se vozidlo zamkne
zvenku a motor je vypnutý. Pokud vozidlo zůstane
odemknuté, zámek volantu se po chvíli automaticky uzamkne.
Deaktivace zámku řízení
Houkačka se nachází ve středu volantu.
Související informace
Klávesnice a pádla* na volantu.
Ovládání systémů podpory řidiče2.
•
•
Zámek řízení (str. 190)
Nastavení volantu (str. 191)
Pádla* pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky.
Ovládání systému rozpoznávání hlasu, nastavení head-up displeje a správa nabídek, zpráv
a telefonu
2
190
Zámek řízení se deaktivuje, když se vozidlo odemkne zvenku. Pokud se vozidlo nezamkne, stačí,
když je dálkový ovladač s klíčem v zavazadlovém
prostoru a motor startuje otočením knoflíku zapalování ve směru hodinových ručiček tak, aby se
zámek řízení odjistil.
Související informace
•
•
Houkačka a ovládání na volantu (str. 190)
Nastavení volantu (str. 191)
Omezovač rychlosti*, tempomat, adaptivní tempomat*, varování k odstupu* a Pilot Assist*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
SEDADLA A VOLANT
Nastavení volantu
S kolenním airbagem
Bez kolenního airbagu
Páčka pro nastavení volantu.
Páčka pro nastavení volantu.
1.
Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
1.
Potáhnutím páčky dozadu volant uvolníte.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3.
Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant v nové
poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat,
zatlačte při vracení páky zároveň na volant.
3.
Potlačením páčky dopředu volant zajistíte.
Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při
vracení páky zároveň na volant.
Volant lze nastavit do různých poloh.
Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Volant lze nastavovat různými způsoby podle toho,
zda vozidlo je či není vybaveno kolenním airbagem3.
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej. Volant se nikdy nesmí nastavovat během jízdy.
Související informace
•
•
Zámek řízení (str. 190)
Houkačka a ovládání na volantu (str. 190)
U posilovače řízení s proměnlivým účinkem lze
účinek posilovače nastavit. Síla řízení se nastavuje
v závislosti na rychlosti vozidla tak, aby reakce
vozidla na vozovku byla při řidiče příznivější.
3
Vozidlo je vybaveno kolenním airbagem pouze na některých trzích.
191
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatizace
Zóny klimatu
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(ECC). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
Všechny funkce systému klimatizace se ovládají
ze středového displeje a pomocí fyzických tlačítek
na středové konzole.
Počet zón klimatu, do kterých je vozidlo rozděleno, určuje možnosti nastavení různých teplot
pro různé části prostoru pro cestující.
4zónová klimatizace*
2zónová klimatizace
Některé funkce pro zadní sedadla lze ovládat
také z ovládání klimatu* vzadu na tunelové konzole.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
194
Zóny klimatu (str. 194)
Zóny klimatu u 4zónové klimatizace.
Ovládání klimatu - snímače (str. 195)
U 4zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro
cestující nastavit samostatně pro levou a pravou
stranu pro přední a zadní sedadla.
Vnímaná teplota (str. 195)
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 196)
Klima při parkování* (str. 222)
Topení* (str. 230)
Kvalita vzduchu (str. 197)
Zóny klimatu u 2zónové klimatizace.
U 2zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro
cestující nastavit samostatně pro levou a pravou
stranu.
Související informace
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Distribuce vzduchu (str. 200)
Ovládání klimatu (str. 206)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu - snímače
POZNÁMKA
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat klima ve
vozidle.
Umístění čidel
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
V případě výbavy Interior Air Quality System* se
v sání vzduchu pro systém ovládání klimatu
nachází rovněž snímač kvality vzduchu.
Související informace
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Interior Air Quality System* (str. 198)
Vnímaná teplota
Systém regulace klimatu reguluje klima v prostoru pro cestující na základě vnímané, nikoliv
skutečné teploty.
Teplota, kterou jste zvolili v prostoru pro cestující,
odpovídá fyzikálně vnímané teplotě, na kterou má
vliv teplota okolí, rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které postupem času
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které
detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru
pro cestující. To znamená, že se může lišit teplota
mezi pravými a levými větracími otvory, a to přesto,
že pro obě strany je nastavena stejná teplota.
Související informace
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Snímač vlhkosti - v pouzdru u vnitřního zpětného zrcátka.
Snímač venkovní teploty - v pravém zpětném
zrcátku.
Sluneční snímač - na horní straně přístrojové
desky.
Snímač teploty pro prostor spolucestujících pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.
* Volitelná výbava/příslušenství. 195
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatizace pomocí
systému rozpoznávání hlasu1
•
"Turn on auto" - aktivace/deaktivace automatické regulace klimatu.
Povely hlasového ovládání systému řízení klimatu
mění, například, teplotu, aktivují ohřev sedadla*
nebo upravují úroveň ventilátoru.
Stiskněte
a řekněte jeden z následujících
povelů:
•
"Air condition on"/"Air condition off" aktivace/deaktivace klimatizace.
•
"Recirculation on"/"Recirculation off" aktivace/deaktivace cirkulace vzduchu.
•
•
"Raise seat heat"/"Lower seat heat" zvýšení/snížení nastavené úrovně vyhřívání
sedadla* o jeden krok.
•
"Turn on seat ventilation"/"Turn off seat
ventilation" - aktivace/deaktivace odvětrání
sedadla*.
"Turn on defroster "/"Turn off defroster"
- aktivace/deaktivace odmražování oken
a vnějších zpětných zrcátek.
•
"Raise seat ventilation"/"Lower seat
ventilation" - zvýšení/snížení nastavené
úrovně odvětrání sedadla* o jeden krok.
"Turn on max defroster"/"Turn max
defroster off" - aktivace/deaktivace maximálního odmražování.
Související informace
•
"Climate" - spustí se dialog ovládání klimatu
a zobrazí se příklady povelů.
•
"Set temperature to X degrees" - nastavení požadované teploty.
•
"Raise temperature"/"Lower
temperature" - zvýšení/snížení nastavené
teplotu o jeden krok.
•
•
"Sync temperature" - teplota se synchronizuje pro všechny zóny klimatu ve vozidle
podle teploty nastavené na straně řidiče.
"Turn on electric defroster"/"Turn off
electric defroster" - aktivace/deaktivace
vyhřívaného čelního skla*.
•
•
"Air on feet"/"Air on body" - otevření
požadovaného proudění vzduchu.
"Turn on rear defroster/Turn off rear
defroster" - aktivace/deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek na
dveřích.
•
"Air on feet off"/"Air on body off" - uzavření požadovaného proudění vzduchu.
•
•
"Set fan to max"/"Turn off fan" - změna
proudění vzduchu na Max/Off.
"Turn steering wheel heat on"/"Turn
steering wheel heat off" - aktivace/deaktivace vyhřívaného volantu*.
•
•
"Raise fan speed"/"Lower fan speed" zvýšení/snížení úrovně ventilátoru o jeden
krok.
"Raise steering wheel heat"/"Lower
steering wheel heat" - zvýšení/snížení
nastavené úrovně ohřevu volantu* o jeden
krok.
•
"Turn on seat heat"/"Turn off seat heat"
- aktivace/deaktivace vyhřívání sedadla*.
1
196
•
•
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Rozpoznávání hlasu (str. 137)
Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 138)
Nastavení pro hlasové ovládání (str. 140)
Platí pro některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Kvalita vzduchu
Materiály zvolené v prostoru pro cestující
a systémy čištění vzduchu zajistí vysokou kvalitu
vzduchu v prostoru pro cestující.
•
Filtr klimatizace (str. 199)
Clean Zone*
Funkce Clean Zone kontroluje a indikuje, zda
jsou či nejsou splněny všechny podmínky pro
dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
Materiál v prostoru pro cestující
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen tak,
aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující.
Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění
interiéru vozidla.
Systém čištění vzduchu
Kromě filtru prostoru pro cestující pomáhá udržet
vysokou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující
také Clean Zone Interior Package* a Interior Air
Quality System*.
Související informace
•
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Clean Zone* (str. 197)
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
Kontrolka je vidět v zobrazení klimatu na středovém displeji.
Pokud není zobrazení klimatu otevřeno, kontrolka je vidět v řádku klimatu.
Pokud podmínky splněny nejsou, text Clean
Zone je bílý. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poznáte to podle toho, že se barva změní
na modrou.
Podmínky, které se kontrolují:
•
Všechny boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru jsou zavřené.
•
Všechna boční okna a panoramatická střecha* musí být zavřené.
Interior Air Quality System* (str. 198)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 197
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
•
•
•
Systém kvality vzduchu Interior Air Quality
System* musí být aktivován.
Větrací ventilátor musí být aktivována.
Recirkulace vzduchu musí být deaktivována.
POZNÁMKA
Clean Zone neindikuje dobrou kvalitu vzduchu. Indikuje pouze, že byly splněny podmínky
k zajištění dobré kvality vzduchu.
Clean Zone Interior Package*
Interior Air Quality System*
Systém Clean Zone Interior Package (CZIP) byl
upraven a dokáže nyní ještě lépe odfiltrovat
z prostoru pro cestující látky způsobující alergie
a astma.
Interior Air Quality System (IAQS) je plně automatický systém kvality vzduchu (IAQS), který
odděluje plyny a částice, redukuje pachy a znečišťující částice v prostoru pro cestující.
IAQS je součástí systému Clean Zone Interior
Package (CZIP). Čistí vzduch v prostoru pro
cestující od znečisťujících látek jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Zahrnuje následující:
•
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 197)
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
Interior Air Quality System* (str. 198)
Filtr klimatizace (str. 199)
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená,
že ventilátor se zapne při odemknutí vozu
dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní
prostor pro cestující čerstvým vzduchem.
Funkce se zapíná v případě potřeby a vypíná
se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující.
Doba, po kterou pracuje ventilátor, se
postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho
potřeba do stáří vozidla 4 roky.
Pokud snímač kvality vzduchu zjistí znečištění
venkovního vzduchu, nasávání vzduchu se zavře
a aktivuje se recirkulace vzduchu.
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy
aktivován.
Plně automatický systém kvality vzduchu
Interior Air Quality System (IAQS).
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Související informace
•
•
•
•
198
V případě zamlžení použijte funkci odmražování čelního skla, bočních oken a zadního
okna.
Kvalita vzduchu (str. 197)
Clean Zone* (str. 197)
Interior Air Quality System* (str. 198)
Filtr klimatizace (str. 199)
Související informace
•
Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu* (str. 199)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 197)
Clean Zone* (str. 197)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
•
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
Filtr klimatizace (str. 199)
Aktivace a deaktivace snímače
kvality vzduchu*
Snímač kvality vzduchu je součástí plně automatického systému kvality vzduchu Interior Air
Quality System (IAQS).
Je možné nastavit, zda se snímač kvality vzduchu
má aktivovat nebo deaktivovat.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Snímač kvality vzduchu, pokud
chcete aktivovat/deaktivovat snímač kvality
vzduchu.
Filtr klimatizace
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.
Výměna filtru v prostoru pro cestující
Aby systém klimatu fungoval efektivně, filtr se
musí pravidelně měnit. Doporučený interval pro
výměnu filtru je v každém předepsaném servisním
plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný
filtr.
Související informace
•
Interior Air Quality System* (str. 198)
Související informace
•
•
•
•
Kvalita vzduchu (str. 197)
Clean Zone* (str. 197)
Clean Zone Interior Package* (str. 198)
Interior Air Quality System* (str. 198)
* Volitelná výbava/příslušenství. 199
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Distribuce vzduchu
jednom otvoru je na sloupcích mezi předními
a zadními dveřmi.
Systém řízení klimatu rozvádí nasávaný vzduch
mezi několik větracích otvorů v prostoru pro
cestující.
Automatický a manuální rozvod
vzduchu
Navíc u 4zónové klimatizace* - dva vzadu na
tunelové konzole.
V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit
manuálně.
Související informace
U automatické regulace klimatu se rozvod vzduchu zajišťuje automaticky. V případě potřeby může
být rozvod vzduchu řízen manuálně.
•
•
•
Změna rozvodu vzduchu (str. 200)
Nastavitelné ventilační otvory
•
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 203)
Některé z větracích otvorů ve vozidle lze nastavit,
což znamená, že otvor můžete otevřít/zavřít
a nasměřovat tak proudění vzduchu.
Změna rozvodu vzduchu
Ovládání klimatizace (str. 194)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 201)
Tlačítka rozvodu vzduchu v zobrazení klimatu.
Distribuce vzduchu - větrací otvory odmražování čelního skla
Distribuce vzduchu - větrací otvory na přístrojové desce a středová konzola
Distribuce vzduchu - větrací otvory v podlaze
Umístění nastavitelných větracích otvorů v prostoru pro
cestující.
V případě 2zónové klimatizace se čtyři větrací
otvory nacházejí na přístrojové desce a po
200
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stisknutím jednoho nebo několika tlačítek
rozvodu vzduchu otevřete/zavřete příslušný
proud vzduchu.
> Distribuce vzduchu se změní a tlačítka se
rozsvítí/zhasnou.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 200)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 201)
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 203)
Otevření, zavření a směrování
ventilačních otvorů
Otevírání a zavírání ventilačních otvorů
Větrací otvory pro přední sedadlo:
Některé ventilační otvory v prostoru pro cestující
lze otevřít, zavřít a samostatně nasměřovat.
Pokud krajní větrací otvory ve vozidle jsou nasměřovány na boční skla, k zamlžování nebude docházet.
Pokud se krajní větrací otvory ve vozidle nasměřují dovnitř, potom, je-li horko, získáte v prostoru
pro cestující příjemné prostředí.
Knoflík větracího otvoru2.
–
Otočením knoflíku otevřete/zavřete proudění
vzduchu z větracího otvoru.
Proudění vzduchu je maximální, když je
značka na knoflíku ve svislé poloze.
2
Obrázek je pouze informativní - provedení větracích otvorů se liší v závislosti na umístění.
}}
201
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Větrací otvory pro zadní sedadlo:
Směřování ventilačních otvorů
Rolovací kolečko na větracím otvoru2.
Páčka větracího otvoru2.
–
2
202
Posunutím páčky do boku/ve svislém směru
nasměřujte proud vzduchu z průduchu.
Rolovaním kolečka otevřete/zavřete proudění
vzduchu z větracího otvoru.
–
Čím delší jsou bílé čáry, které jsou vidět na
rolovacím kolečku, tím je proudění vzduchu
větší.
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 200)
Změna rozvodu vzduchu (str. 200)
Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 203)
Obrázek je pouze informativní - provedení větracích otvorů se liší v závislosti na umístění.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Tabulka možné distribuce vzduchu
V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit
manuálně. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti.
Distribuce vzduchu
Účel
Pokud v manuálním režimu zrušíte výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu, systém řízení klimatu nastaví automaticky regulované klima.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování. Určité množství vzduchu
proudí dalšími ventilačními otvory.
Brání mlžení a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na
nízkou úroveň).
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje efektivní chlazení v horkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí
dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje ohřev resp. chlazení u podlahy.
}}
203
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
204
Distribuce vzduchu
Účel
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování a větracích otvorů v přístrojové
desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje příznivý komfort v horkém a suchém
počasí.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů a větracích otvorů na podlaze. Určité
množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Umožňuje dostatečný komfort a účinné odmlžení
v chladném a vlhkém počasí.
Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů na
podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.
Zajišťuje dostatečný komfort ve slunečném počasí,
když je venku chladno.
Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů, větracích otvorů v přístrojové desce
a větracích otvorů na podlaze.
Výsledkem je vyvážené pohodlí v prostoru pro
cestující.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Související informace
•
•
•
Distribuce vzduchu (str. 200)
Otevření, zavření a směrování ventilačních
otvorů (str. 201)
Změna rozvodu vzduchu (str. 200)
205
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu
Hlavní klima
Kromě funkcí v řádku klimatu lze na kartě Hlavní
klima nastavovat také jiné hlavní funkce klimatu.
Funkce systému ovládání klimatu se regulují
pomocí fyzických tlačítek na středové konzole,
středového displeje a pomocí ovládacích prvků
na panelu klimatu vzadu na tunelové konzole*.
Fyzická tlačítka na středové konzole
Ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce.
Ovládání vyhřívání* a odvětrávání* sedadla
řidiče a spolujezdce a vyhřívání volantu*.
Tlačítko vyhřívaného čelního skla* a maximální odmražování.
Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek.
Řádek klimatu na středovém displeji
Z řádku klimatu lze regulovat nejčastěji používané
funkce klimatu.
Tlačítko pro zpřístupnění zobrazení klimatu.
Grafika na tlačítku indikuje aktivovaná nastavení klimatu.
Zobrazení klimatu na středovém displeji
Jedním klepnutím na prostřední tlačítko ventilátoru v řádku klimatu získáte přístup k zobrazení
klimatu. Zobrazení klimatu je rozděleno do následujících karet:
• Hlavní klima
• Klima vzadu*
• Klima pro parkování*
Karty měňte potáhnutím prstu vlevo/vpravo nebo
stisknutím příslušného tlačítka.
206
Max, Elektrický, Vzadu - ovládání odmražování oken a vnějších zpětných zrcátek.
AC - ovládání klimatizace.
Recirk. - ovládání recirkulace vzduchu.
Ovládání distribuce vzduchu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Ovládání klimatu vzadu na tunelové
konzole*
Ovládání ventilátoru pro přední sedadlo (u
2zónové klimatizace, ovládání je společné
s ovládáním pro zadní sedadlo).
AUTO - automatická regulace klimatu.
Ovládání klimatu vzadu*
Všechny funkce klimatu pro zadní sedadla lze
regulovat na kartě Klima vzadu.
Ovládání vyhřívání zadních sedadel*.
Ovládání ventilátoru pro zadní sedadla.
Ovládání teploty pro zadní sedadla.
Klima ve 2.řadě - ovládá funkcionalitu klimatu pro zadní sedadla. Ovládání ventilátoru
pro zadní sedadla.
Ovládání teploty pro zadní sedadla.
Ovládání vyhřívání zadních sedadel*.
Klima při parkování*
Ovládání klimatu při parkování lze ovládat na kartě
Klima pro parkování.
Zamykací/odemykací tlačítko na panelu klimatu.
Je-li vozidlo vybaveno panelem klimatu vzadu na
tunelové konzole a jsou v něm nainstalována
vyhřívaná zadní sedadla*, vzadu na tunelové konzole se nacházejí fyzická tlačítka, kterými se toto
vyhřívání ovládá.
Na panelu klimatu je zámek obrazovky, který brání
nechtěné změně teploty a otáček ventilátoru. Jakmile je obrazovka uzamknuta, je zobrazeno pouze
ovládání sedadel* a odemykací tlačítko.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 207
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Po odemknutí se zobrazí všechna vybraná nastavení klimatu a přes panel klimatu lze změnit
teplotu a otáčky ventilátoru. Po jisté době nečinnosti se obrazovka automaticky zamkne.
•
•
Synchronizace teploty (str. 221)
Aktivace a deaktivace klimatizace (str. 221)
Aktivace a deaktivace vyhřívání
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Související informace
•
•
208
Ovládání klimatizace (str. 194)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 208)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla* (str. 209)
•
Aktivace a deaktivace větrání předního
sedadla* (str. 210)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu*
(str. 211)
•
Aktivace automatického ovládání klimatizace
(str. 212)
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 213)
•
Aktivace a deaktivace maximálního odmrazování (str. 214)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 215)
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 216)
•
Regulování úrovně ventilátoru pro přední
sedadlo (str. 217)
•
Regulování úrovně ventilátoru pro zadní
sedadlo* (str. 218)
Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu
vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno odvětrávanými
sedadly nebo vyhřívaným volantem, tlačítko
pro vyhřívaná sedadla je přímo k dispozici
v řádku klimatu.
2.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní předního sedadla* (str. 209)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
předního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadel. Je-li aktivováno automatické
spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Úroveň automat. ohřevu sedadla
řidiče a Úroveň automat. ohřevu sedadla
spolujezdce a aktivujte/deaktivujte automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče
a spolujezdce.
4.
Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
•
Aktivace a deaktivace vyhřívání
zadního sedadla*
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče a cestující, když je chladno.
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla z předního sedadla*
Tlačítka vyhřívaných sedadel ve skupině Klima vzadu
v poli klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro Klima vzadu.
2.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního
sedadla* (str. 208)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 209
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního
sedadla ze zadního sedadla
U 4zónové klimatizace*:
U 2zónové klimatizace:
Aktivace a deaktivace větrání
předního sedadla*
Sedadla lze odvětrávat, čímž se zvýší míra komfortu, například, za horka.
Systém větrání se skládá z ventilátorů v sedadlech a opěradlech, které odsávají vzduch z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje chlazení
prostoru pro cestující. Systém větrání je možné
aktivovat při běžícím motoru.
Indikace vyhřívání sedadla a ovládací prvky na panelu klimatu ze zadní strany tunelové konzoly.
Tlačítka vyhřívaných sedadel vzadu na tunelové konzole.
–
–
Opakovaným tisknutím fyzického tlačítka
vlevo a vpravo pro vyhřívaná sedadla vzadu na
tunelové konzole přepínejte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a LED na tlačítku indikuje nastavenou úroveň.
Opakovaným tisknutím tlačítka vlevo a vpravo
pro vyhřívaná sedadla na panelu klimatu na
tunelové konzole přepínejte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na panelu klimatu na
obrazovce se zobrazí požadovaná úroveň.
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Související informace
•
210
Ovládání klimatu (str. 206)
Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu
vlevo a vpravo.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
sedadly nebo vyhřívaným volantem, tlačítko
pro odvětrávaná sedadla je přímo k dispozici
v řádku klimatu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
2.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro odvětrávaná
sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp,
Vysoký, Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče, když je chladno.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní volantu* (str. 212)
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.
1.
Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete
stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu na
straně řidiče.
Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými
nebo odvětrávanými sedadly, tlačítko pro
vyhřívaní volantu je přímo k dispozici v řádku
klimatu.
2.
Opakovaně tiskněte tlačítko pro volant
a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: Vyp, Vysoký,
Mírný a Nízký.
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví
nastavená úroveň.
* Volitelná výbava/příslušenství. 211
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
volantu*
Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu
pro řidiče, když je chladno.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaní volantu. Je-li aktivováno automatické
spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Úroveň automat. ohřevu volantu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání volantu.
4.
Zvolte Nízký, Mírný nebo Vysoký a zvolte
úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.
Související informace
•
Aktivace automatického ovládání
klimatizace
2.
Krátce nebo dlouze stiskněte AUTO.
•
Je-li aktivována automatická regulace klimatu,
reguluje automaticky různé funkce klimatu.
Krátké stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují
automaticky.
•
Dlouhé stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují
automaticky, teplota a ventilátor se nastaví
na standardní nastavení: 22 °C (72 °F)
a úroveň 3 (úroveň 2 na zadních sedadlech3).
> Automatická regulace klimatu se aktivuje
a tlačítko se rozsvítí.
POZNÁMKA
Teplotu a rychlost ventilátoru lze měnit, aniž
by se deaktivoval automaticky regulovaný
systém ovládání klimatizace. Automaticky
regulovaný systém ovládání klimatizace se
deaktivuje, pokud se manuálně změní nastavení rozvodu vzduchu nebo pokud je dosaženo maximální odmražování.
Tlačítko automatické regulace v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu*
(str. 211)
Související informace
•
3
212
Ovládání klimatu (str. 206)
U vozidel s 4zónovou klimatizací*.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace recirkulace
vzduchu
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém
ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru
pro cestující.
Tlačítko recirkulace vzduchu v poli klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Recirk..
> Recirkulace vzduchu se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Recirkulaci vzduchu nelze aktivovat, když je
aktivováno maximální odmražování.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
recirkulaci vzduchu (str. 213)
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro recirkulaci vzduchu
Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém
ovládání klimatu znovu využívá vzduch v prostoru
pro cestující.
Lze nastavit, zda časovač recirkulace vzduchu by
měl být aktivován/deaktivován. Je-li časovač aktivován, recirkulace vzduchu se automaticky vypne
po 20 minutách.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Časovač recirkulace, pokud chcete
časovač recirkulace vzduchu aktivovat/deaktivovat.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu
(str. 213)
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho,
může se stát, že se okna zevnitř zamlží.
213
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z oken se používá vyhřívané čelní sklo a maximální odmrazování.
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středové konzoly
Na středové konzole je fyzické tlačítko pro
rychlou aktivaci maximálního odmrazování.
Je-li vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem*,
maximální odmražování lze aktivovat samostatně
ze zobrazení klimatu na středovém displeji.
Vozidla s vyhříváním čelního skla:
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivace a deaktivace maximálního
odmrazování ze středového displeje
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
•
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/
nesvítí.
POZNÁMKA
Maximální odmražování se spustí s jistým
zpožděním tak, aby se zabránilo krátkému
nárůstu úrovně ventilátoru nebo pokud se
vyhřívané čelní sklo deaktivuje dvojím rychlým
stisknutím tlačítka.
Tlačítko maximálního odmražování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Max.
> Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Maximální odmražování deaktivuje automatickou regulaci klimatu a recirkulaci
vzduchu, aktivuje klimatizaci a nastaví úroveň ventilátoru na 5 a teplotu na HI.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
Vozidla bez vyhřívání čelního skla:
–
214
Stiskněte tlačítko.
> Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Je-li deaktivováno maximální odmražování,
systém regulace klimatu přejde na předchozí nastavení.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Změnou úrovně ventilátoru na 5 se zvýší hlučnost.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla*
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středového displeje
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
čelního skla ze středové konzoly
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko
pro rychlý přístup k vyhřívanému čelnímu sklu.
Tlačítko vyhřívaného čelního skla v zobrazení klimatu.
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi třemi úrovněmi:
•
•
Aktivované vyhřívané čelní sklo
Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Elektrický.
> Vyhřívání čelního skla se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního skla
není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu
zde může trvat déle.
•
Deaktivováno.
> Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/
nesvítí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 215
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo může mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních
zařízení.
POZNÁMKA
Pokud se aktivuje vyhřívání čelního skla, když
funkce Start/Stop automaticky vypnula motor,
motor se nastartuje znovu.
Související informace
•
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla* (str. 216)
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění
vyhřívaného čelního skla*
Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému
odstranění zamlžení a námrazy z okna.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaného čelního skla. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí
nebezpečí námrazy nebo zamlžování na čelním
skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud
je čelní sklo/okno dostatečně teplé a led resp.
zamlžení zmizí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Automatické odmrazování vpředu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání čelního skla.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středové konzoly
Na středové konzole se nachází fyzické tlačítko
pro rychlý přístup k vyhřívanému zadnímu oknu
a zpětným zrcátkům.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního
skla* (str. 215)
Fyzické tlačítko na středové konzole.
–
216
Stiskněte tlačítko.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na
dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se
rozsvítí/zhasne.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace vyhřívaného
zadního okna a zpětných zrcátek ze
středového displeje
Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Vzadu.
> Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na
dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se
rozsvítí/zhasne.
Související informace
•
•
4
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek (str. 217)
V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
Aktivace a deaktivace
automatického spuštění
vyhřívaného zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Regulování úrovně ventilátoru pro
přední sedadlo4
Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro přední sedadlo.
Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka
umožní rychlé odstranění zamlžení a námrazy
z okna a zrcátek.
Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude
aktivováno/deaktivováno automatické spuštění
vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek. Je-li automatické spuštění aktivováno,
spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí
námrazy nebo zamlžování na čelním skle/okně.
Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní
sklo/okno dostatečně teplé a led resp. zamlžení
zmizí.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Automatické odmrazování vzadu,
pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání oken a vnějších zpětných zrcátek.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního
okna a zpětných zrcátek (str. 216)
Tlačítka ovládání ventilátoru v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru:
Off, 1-5 nebo Max.
> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se
tlačítka zvolené úrovně.
DŮLEŽITÉ
Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace
nefunguje a mohla by se mlžit zevnitř skla.
}}
217
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Systém ovládání klimatu automaticky upravuje
proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky
ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.
Regulování úrovně ventilátoru pro
zadní sedadlo*
Regulování úrovně ventilátoru pro zadní
sedadlo ze zadního sedadla
Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro zadní sedadlo.
1.
Regulování úrovně ventilátoru pro zadní
sedadlo z předního sedadla
Ovládání zpřístupníte stisknutím odemykacího
tlačítka na panelu klimatu na tunelové konzole.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Tlačítka ovládání ventilátoru na kartě Klima vzadu
v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro Klima vzadu.
2.
Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru:
1-5.
Ovládání ventilátoru na panelu klimatu na zadní straně
tunelové konzoly.
2.
Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru:
1-5.
> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se
tlačítka zvolené úrovně.
Úroveň ventilátoru pro zadní sedadla lze
vypnout klepnutím na tlačítko Klima ve
2.řadě.
> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se
tlačítka zvolené úrovně.
218
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
POZNÁMKA
Úroveň ventilátoru pro zadní sedadla nelze
nastavit, pokud je úroveň ventilátoru pro
přední sedadlo v poloze Off.
Regulování teploty pro přední
sedadlo5
Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů
pro zóny klimatu předních sedadel.
Otáčky ventilátoru pro zadní sedadla lze
vypnout v zobrazení klimatu na středovém displeji.
POZNÁMKA
Systém ovládání klimatu automaticky upravuje
proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky
ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.
Regulování teploty.
2.
•
Tlačítka teploty v řádku klimatu.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
1.
Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo
vpravo v řádku klimatu na středovém displeji
otevřete ovládací prvky.
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu nebo
•
tisknutím +/− postupně teplotu zvyšujte/
snižujte.
> Teplota se změní a na tlačítku se objeví
nastavená teplota.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Související informace
•
5
Ovládání klimatu (str. 206)
V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.
219
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Regulování teploty pro zadní
sedadlo*
Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů
pro zóny klimatu zadních sedadel.
Regulování teploty pro zadní sedadlo
z předního sedadla
Regulování teploty.
3.
Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
•
2.
220
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro Klima vzadu.
Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo
vpravo otevřete regulace.
2.
přetáhnutím nastavte požadovanou
teplotu
•
tisknutím +/− postupně teplotu zvyšujte/
snižujte.
> Teplota se změní a na tlačítku se objeví
nastavená teplota.
Tlačítko teploty na kartě Klima vzadu v zobrazení klimatu.
1.
Ovládání teploty na panelu klimatu na zadní straně tunelové konzoly.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Regulování teploty pro zadní sedadlo ze
zadního sedadla
1.
Ovládání zpřístupníte stisknutím odemykacího
tlačítka na panelu klimatu na tunelové konzole.
Tisknutím tlačítek </> vlevo nebo vpravo na
panelu klimatu tunelové konzoly můžete
postupně snižovat/zvyšovat teplotu.
> Teplota se změní a v poli klimatu se
zobrazí požadovaná teplota.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Synchronizace teploty
Teplotu v různých zónách klimatu ve vozidle lze
synchronizovat s teplotou nastavenou na straně
řidiče.
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Aktivace a deaktivace klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Tlačítko klimatizace v zobrazení klimatu.
Tlačítko synchronizace u ovládání teploty na straně
řidiče.
1.
Ovládání otevřete stisknutím tlačítka teploty
na straně řidiče v řádku klimatu na středovém
displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Synchronizovat teplotu .
> Teploty pro všechny zóny ve vozidle se
synchronizují podle teploty nastavené pro
stranu řidiče. Vedle tlačítka teploty se
zobrazí symbol synchronizace.
Synchronizace se zastaví dalším stisknutím tlačítka Synchronizovat teplotu nebo změnou
nastavení teploty pro jinou zónu klimatu než je
zóna řidiče.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko AC.
> Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Je-li aktivována klimatizace, systém řízení
klimatu se automaticky podle potřeby
zapíná a vypíná.
POZNÁMKA
Aby klimatizace fungovala optimálně, musí být
všechna boční okna a panoramatická střecha*
zavřené.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 221
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Klimatizaci nelze aktivovat, pokud se ovládání
ventilátoru nachází v poloze Off.
Klima při parkování*
Klima v prostoru pro cestující lze předem připravit resp. udržovat po dobu, kdy je vozidlo zaparkováno.
•
•
Komfort klimatu při parkování* (str. 227)
Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování* (str. 229)
Související informace
•
Ovládání klimatu (str. 206)
Teplotní příprava a zachování komfortu klimatu se ovládají z karty Klima pro parkování v zobrazení klimatu na
středovém displeji.
Související informace
•
•
222
Ovládání klimatizace (str. 194)
Teplotní příprava* (str. 223)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Teplotní příprava*
Díky teplotní přípravě vozidla před jízdou se
může snížit opotřebení vozidla a množství energie spotřebované během cesty.
Teplotní přípravu lze rovnou spustit nebo ji lze
nastavit pomocí časovače.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, parkovací topení* zahřeje prostor pro cestující i motor.
•
Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch
zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.
Spuštění/zastavení teplotní
přípravy*
Teplotní příprava před jízdou zahřeje prostor pro
cestující a motor nebo větrá prostor pro cestující.
Tuto funkci lze spustit přímo ze středového displeje nebo z mobilního telefonu.
POZNÁMKA
Během předběžné úpravy teploty prostoru pro
cestující musí být okna a dveře ve vozidle
zavřeny.
VAROVÁNÍ
Spuštění/vypnutí ze středového
displeje
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
POZNÁMKA
Při předběžné úpravě teploty prostoru pro
cestující se systém vozidla snaží dosáhnout
komfortní teplotu, nikoli teplotu nastavenou
na klimatizaci.
Související informace
•
•
•
Klima při parkování* (str. 222)
Tlačítko teplotní přípravy na kartě Klima pro parkování
v zobrazení klimatu.
Spuštění/zastavení teplotní přípravy*
(str. 223)
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 224)
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte tlačítko Příprava spuštění.
> Teplotní příprava se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Spuštění z aplikace*
Teplotní přípravu lze spustit a informace o zvolených nastaveních lze spravovat ze zařízení s aplikací Volvo On Call*. V rámci teplotní přípravy se
prostor pro cestující vyhřeje na pohodlnou teplotu
nebo se vpustí vzduch zvenku a prostor pro
cestující se vyvětrá.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 223
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Teplotu v prostoru pro cestující lze v rámci
teplotní přípravy upravit pomocí funkce dálkového
startování vozidla (Engine Remote Start - ERS)6
pomocí aplikace Volvo On Call*.
Související informace
•
•
•
Klima při parkování* (str. 222)
Teplotní příprava* (str. 223)
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 224)
Nastavení času teplotní přípravy*
Časovač lze nastavit tak, aby se teplotní příprava
ukončila v konkrétní čas.
Časovač může pracovat až s 8 různými nastaveními pro následující oblasti:
•
•
Přidávání a upravování nastavení
času pro teplotní přípravu*
Časovač předběžné přípravy může pracovat až
s 8 nastavenými časy.
Přidání času
Čas během jediného data
Čas v jednom nebo více dnech v týdnu,
s opakováním nebo bez opakování.
Související informace
•
•
6
224
Teplotní příprava* (str. 223)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 224)
•
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 226)
•
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu* (str. 226)
Tímto tlačítkem se přidá nastavený čas na kartu Klima
pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
Některé trhy.
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
3.
Stiskněte tlačítko Přidat časování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
POZNÁMKA
Nastavení času nelze přidávat, pokud je
v časovači zadáno již 8 nastavení. Pokud
chcete přidat nové nastavení času, některé
z nastavení vymažte.
4.
Klepnutím na Datum nastavíte čas pro
jediné datum.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Klepnutím na Dny nastavíte čas na jeden
nebo více dní v týdnu.
S Datum: Rolováním v seznamu dat pomocí
šipek zvolte datum teplotní přípravy.
Úprava času
1.
S Dny: Klepnutím na tlačítka dní v týdnu
zvolte dny v týdnu, kdy má být aktivní teplotní
příprava.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte nastavený čas, který chcete změnit.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
4.
Upravte nastavení času stejným způsobem,
jaký je popsán výše v části "Přidání času".
6.
Rolováním pomocí šipek nastavte čas, kdy
má být teplotní příprava dokončena.
7.
Klepnutím na Potvrdit přidejte nastavený
čas.
> Nastavený čas se přidá do seznamu
a aktivuje se.
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 226)
•
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu* (str. 226)
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
S Dny: Opakování aktivujete/deaktivujete
zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí v políčku
Opak. týdně.
5.
•
Související informace
•
•
Teplotní příprava* (str. 223)
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 224)
* Volitelná výbava/příslušenství. 225
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Aktivace a deaktivace nastavení
času pro teplotní přípravu*
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
Čas nastavený v časovači pro tepelnou přípravu
lze aktivovat a deaktivovat podle potřeby.
Tlačítka časovače na kartě Klima pro parkování
v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Aktivujte/deaktivujte nastavený čas klepnutím na tlačítko časovače vpravo od nastavené
hodnoty.
> Nastavený čas se aktivuje/deaktivuje
a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
Související informace
•
•
•
•
Teplotní příprava* (str. 223)
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 224)
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 224)
Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu* (str. 226)
Odebrání nastaveného času pro
teplotní přípravu*
Tlačítko pro úpravu seznamu/vymazání nastaveného
času v kartě Klima pro parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte tlačítko Upravit seznam.
4.
Stiskněte mazací ikonu vpravo v seznamu.
> Ikona změní text na Vymazat.
5.
Potvrďte stisknutím tlačítka Vymazat.
> Nastavený čas se odstraní ze seznamu.
Související informace
•
•
226
Teplotní příprava* (str. 223)
Nastavení času teplotní přípravy* (str. 224)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
•
•
Přidávání a upravování nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 224)
Aktivace a deaktivace nastavení času pro
teplotní přípravu* (str. 226)
Komfort klimatu při parkování*
Když je vozidlo zaparkováno, lze udržovat v prostoru pro cestující požadované klima - například,
pokud se motor musí vypnout, ale uvnitř vozidla
chce zůstat řidič nebo cestující a ti si chtějí
zachovat požadovanou míru komfortu klimatu.
Udržování komfortu klimatu lze pouze rovnou
spustit.
Spuštění a vypnutí funkce udržování
komfortu klimatu při parkování*
Funkce udržování komfortu klimatu udržuje po
rozjetí klima v prostoru pro cestující. Tuto funkci
lze spustit přímo ze středového displeje.
Tato funkce využívá v různých případech různé
systémy:
•
Je-li chladno, zbytkové teplo motoru v chladném počasí zahřeje prostor pro cestující na
komfortní teplotu.
•
Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch
zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se
vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má
za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř
vozidla zůstává řidič nebo cestující.
Související informace
•
•
Klima při parkování* (str. 222)
Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu
klimatu při parkování* (str. 227)
Tlačítko udržování komfortu klimatu v Klima pro
parkování v zobrazení klimatu.
1.
Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2.
Zvolte kartu Klima pro parkování.
3.
Stiskněte tlačítko Udržovat komfortní
klima.
> Udržování komfortu klimatu se spustí/
vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 227
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
POZNÁMKA
Pokud v motoru není dostatek zbytkového
tepla na udržení klimatu v prostoru pro cestující nebo pokud je venkovní teplota vyšší než
cca. 20 °C (68 °F), nelze spustit udržování
komfortu klimatu.
POZNÁMKA
Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se
vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má
za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř
vozidla zůstává řidič nebo cestující.
Související informace
•
228
Komfort klimatu při parkování* (str. 227)
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Symboly a zprávy ovládání klimatu
při parkování*
Tento symbol se rozsvítí na displeji
řidiče, pokud je nezávislé topení aktivní.
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se ovládání klimatu při parkování.
Symbol
Zpráva
Popis
Klima při parkování
Ovládání klimatu při parkování je vypojeno. Kontaktujte autoservisA a požádejte, aby funkci co nejdříve zkontrolovali.
Doporučen servis
Klima při parkování
Dočasně není k dispozici
Klima při parkování
Není dostupné příliš málo paliva
Klima při parkování
Nedostupné nabíjení, příliš málo nabitá
baterie
A
Ovládání klimatu při parkování je dočasně vypojeno. Pokud problém po jistou dobu přetrvává, požádejte v servisuA o kontrolu funkce.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je v nádrži příliš málo paliva na spuštění nezávislého topení*. Čerpání do běžné palivové nádrže ve vozidle.
Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je baterie spouštěče vybita natolik, že nelze
spustit nezávislé topení*. Dobíjení baterie.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Klima při parkování* (str. 222)
* Volitelná výbava/příslušenství. 229
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Topení*
Palivo a čerpání paliva
VAROVÁNÍ
Topení umožňuje, aby před jízdou a během jízdy
motor a motorový prostor dosáhl správnou
teplotu.
Topení nabízí dvě dílčí funkce:
•
Nezávislé topení - vyhřívá, v případě potřeby,
motor a prostor pro cestující, pokud je aktivována teplotní příprava ovládání klimatu při
parkování*.
•
Přídavné topení - vyhřívá, v případě potřeby,
prostor pro cestující a motor během jízdy.
Topení spaluje palivo a je nainstalováno v podběhu pravého předního kola.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
Baterie a nabíjení
Topení napájí baterie spouštěče. Pokud se baterie spouštěče příliš vybije, topení se vypne automaticky a na displeji řidiče zobrazí zpráva.
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Zkontrolujte na displeji řidiče, zda je
topení vypnuto. Tento symbol svítí,
když topení běží jako nezávislé
topení.
Související informace
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
•
•
•
Ovládání klimatizace (str. 194)
Nezávislé topení* (str. 231)
Přídavné topení* (str. 232)
Topení používá palivo z běžné palivové nádrže ve
vozidle.
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do topení.
Pokud hladina v palivové nádrži příliš klesne,
topení se vypne automaticky a na displeji řidiče
zobrazí zpráva.
POZNÁMKA
Pokud budete používat topení, zkontrolujte,
zda je v běžné palivové nádrži dost paliva.
POZNÁMKA
Pokud budete používat topení, zkontrolujte,
zda je dostatečně nabita batérie.
230
* Volitelná výbava/příslušenství.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nezávislé topení*
Pokud je aktivována teplotní příprava, nezávislé
topení vyhřívá podle potřeby před jízdou prostor
pro cestující.
Nezávislé topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.
Tento symbol se rozsvítí na displeji
řidiče, pokud je nezávislé topení aktivní.
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
Nezávislé topení se spustí automaticky, pokud je
aktivována teplotní příprava* klimatu při parkování
a prostor pro cestující se musí vytopit.
Jakmile uplyne doba nastavená v časovači nebo
maximální doba chodu vyhřívání, nebo jakmile
vozidlo nastartuje znovu, funkce se automaticky
vypne.
Maximální doba chodu topení je 40 minut.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je
vozidlo vybaveno topením*.
Pokud budete používat nezávislé topení, zkontrolujte, zda je v běžné palivové nádrži dost
paliva.
•
Pokud budete používat nezávislé topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita batérie startéru.
V neodvětrávaných prostorech uvnitř.
Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové
plyny.
•
V místech se zápalným nebo hořlavým
materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá
tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
•
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování
potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití nezávislého topení v kombinaci s krátkými cestami může vést k vybití
baterie a ke zhoršenému startování.
Pokud se topení používá pravidelně, s vozidlem by se mělo jet stejnou dobu, jakou se
používalo topení. Tím se zajistí přiměřené
dobití baterie ve vozidle a doplní se energie,
kterou spotřebuje nezávislé topení. Nezávislé
topení se nesmí používat najednou déle než
40 minut.
Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit
pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho
předem.
VAROVÁNÍ
Pokud z nezávislého topení cítíte zápach
paliva, vidíte neobvykle hustý kouř, černý kouř
nebo slyšíte neobvyklý zvuk, topení vypněte a,
pokud možno, vytáhněte pojistku. Společnost
Volvo doporučuje kontaktovat za účelem
opravy autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Topení* (str. 230)
Přídavné topení* (str. 232)
* Volitelná výbava/příslušenství. 231
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Aktivace a deaktivace
automatického spouštění vyhřívaní
pomocného topení
Přídavné topení představuje jednu ze dvou dílčích
funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno
v podběhu pravého předního kola.
Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro
cestující a motor během jízdy.
Lze nastavit, zda se automatické spouštění přídavného topení aktivuje/deaktivuje.
Přídavné topení*
POZNÁMKA
Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla
můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To
je zcela v pořádku.
1.
Stiskněte Nastavení v horním zobrazení na
středovém displeji.
2.
Stiskněte tlačítko Klima.
3.
Zvolte Nezávislé topení, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění přídavného topení.
POZNÁMKA
Přídavné topení se spouští a je regulováno automaticky, pokud je během jízdy s vozidlem zapotřebí přitopit.
Společnost Volvo doporučuje automatické
spuštění nezávislého topení při jízdě na krátké
vzdálenosti.
Vypne se automaticky, jakmile se vozidlo vypne.
POZNÁMKA
Pokud budete používat pomocné topení,
zkontrolujte, zda je v běžné palivové nádrži
dost paliva.
Související informace
•
Přídavné topení* (str. 232)
Související informace
•
•
•
232
Topení* (str. 230)
Nezávislé topení* (str. 231)
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaní pomocného topení (str. 232)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Potvrzení uzamknutí
Kontrolka zámků a alarmu
Když je vůz zamknutý nebo odemknutý, ukazatele
směru potvrdí, že zamknutí nebo odemknutí bylo
provedeno správně.
Indikace tlačítek zámků
Přední dveře
Indikace zvenku
Zamykání
•
Výstražná světla vozidla indikují zamknutí bliknutím a sklopením vnějších zrcátek1.
Odemykání
•
Výstražná světla vozidla indikují odemknutí
dvojím bliknutím a vyklopením vnějších zrcátek1.
Všechny dveře, zadní výklopné dveře a kapota
musí být zavřeny, aby bylo indikováno zamknutí
vozidla. Pokud se provede zamknutí pouze při
zavřených dveřích řidiče2, vozidlo se zamkne, ale
zamknutí je pomocí výstražných blikačů indikováno pouze, pokud budou zavřeny všechny dveře,
dveře zavazadlového prostoru a kapota.
1
2
234
Kontrolka zámků a alarmů na přístrojové desce ukazuje
stav systému alarmů.
Dlouhé blikání znamená, že vozidlo je zamknuté.
Je-li vozidlo zamknuté, je to indikováno krátkými
pulzujícími bliknutími.
Ostatní indikace
Doprovodné osvětlení při odchodu a příchodu
rovněž informují o zamknutí a odemknutí.
Tlačítka zámků s kontrolkou zámku v předních dveřích.
Svíticí kontrolka v tlačítku zámku některých
z předních dveří označuje, že všechny dveře jsou
zamknuté. Dojde-li k otevření libovolných dveří,
kontrolka v obojích dveřích zhasne.
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
Neplatí pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry*).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
V zadních dveřích*
Tlačítko zámku s kontrolkou zámku v zadních dveřích.
Svítící kontrolka v tlačítku zámku některých dveří
označuje, že tyto dveře jsou zamknuté. Pokud se
některé dveře otevřou, jejich kontrolka zhasne, ale
ostatní budou nadále svítit.
Související informace
•
•
•
Nastavení indikace zámku (str. 235)
Nastavení indikace zámku
dálkový ovladač s klíčem
V nabídce nastavení na středovém displeji lze
nastavit, jakým způsobem vozidlo potvrdí
zamknutí a odemknutí.
Dálkový ovladač s klíčem zamyká a odemyká
boční dveře, dveře zavazadlového prostoru
a víčko hrdla plnění paliva. Aby vozidlo nastartovalo, dálkový ovladač s klíčem musí být uvnitř
vozidla.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
3.
Klepněte na kód a zvolte, zda vozidlo má
vizuálně reagovat (Vizuální reakce
zamykání, Zamknout, Odemknout,
Obojí), nebo zda se má funkce vypnout.
Indikace pomocí sklopných vnějších zrcátek*
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
nastupování.
3.
Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, zvolte Sklopení zrcátek při zamknutí.
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 156)
Použití doprovodného osvětlení při odchodu
(str. 155)
Zamykání.
Zrcátka a snadné
Související informace
•
Potvrzení uzamknutí (str. 234)
Dálkový ovladač s klíčem vlevo a beztlačítkový klíč (Key
Tag)* vpravo.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo v základní
výbavě umožňuje startovat bez klíče (Passive
Start). Aby bylo možné vozidlo nastartovat, klíč
musí být vpředu v prostoru pro cestující, např.
v kapse řidiče nebo v držáku nápojů na tunelové
konzole.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 235
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Na přání je k dispozici zamykání a odemykání
bočních dveří a dveří zavazadlového prostoru
(Passive Entry*) bez klíče. Klíč má dosah
v půlkruhu s poloměrem cca. 1,5 metrů (5 stop)
od dveří řidiče a cca. 1 metr (3 stopy) od dveří
zavazadlového prostoru.
Tlačítka na klíči dálkového ovladače
V případě možnosti odemykání a zamykání bez
klíče a startování bez klíče se dálkový ovladač
s klíčem může nacházet kdekoliv v prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru a přitom
bude možné motor nastartovat.
Každý z dálkových ovladačů s klíčem, který je
dodáván s vozidlem, lze propojit s profilem řidiče
s jedinečným nastavením pro vozidlo. Pokud se
používá klíč s jistým profilem, nastavení vozidla se
upraví podle tohoto profilu.
Beztlačítkový klíč (Key Tag)
K vozidlům vybaveným bezklíčovým zamykáním
a odemykáním* se rovněž dodává trochu menší,
lehčí a beztlačítkový klíč (Key Tag). Co se týče
startování a zamykání bez klíče3, funguje naprosto
stejně jako běžný dálkový ovladač s klíčem. Neobsahuje odnímatelnou čepel klíče a baterii nelze
měnit.
Na dálkovém ovladači s klíčem jsou čtyři tlačítka - jedno
na levé straně a tři na pravé straně.
Zamykání - Stisknutím tlačítka odemknete
boční dveře, dveře zavazadlového prostoru
a víčko hrdla plnění paliva a zapojíte alarm*.
Pro současné zavření všech oken a panoramatické střechy* stiskněte tlačítko a držte je
stisknuté.
nými dveřmi* zavazadlového prostoru se tyto
dveře automaticky otevřou po přidržení tlačítka. Dveře zavazadlového prostoru se rovněž zavřou po dlouhém stisknutí - ozve se
výstražný signál.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy nebo
pokud je stisknete dvakrát během 3 sekund,
zapnou se ukazatele směru a houkačka. Tuto
funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po 3 minutách.
VAROVÁNÍ
Pokud ve vozidle někdo zůstal, zajistěte, aby
elektricky ovládaná okna a panoramatická
střecha* nebyly napájeny. Když opouštíte
vozidlo, vždy si vezměte dálkový ovladač s klíčem sebou.
Odemykání - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypnete alarm.
Delším stisknutím se otevřou všechna okna
současně4.
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne pouze dveře zavazadlového prostoru
a vypne alarm. U vozidel s elektricky ovláda-
3
4
236
Klíč je vodotěsný do hloubky cca. 10 metrů (30 stop) po dobu až 60 minut, což je vhodné pro aktivity ve vodě a v okolí vody.
Funkci úplného vyvětrání lze použít, například, k rychlému vyvětrání vozidla v horkém počasí.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem/Key Tag ve voze.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do
držáku nápojů, zkontrolujte, zda v držáku
nápojů nejsou další klíče od vozidla, kovové
předměty nebo elektronická zařízení (jako
mobilní telefony, tablety, laptopy nebo nabíječky). Některé klíče k vozidlu v blízkosti
jiného klíče v držáku nápojů se mohou navzájem rušit.
Dálkový ovladač s klíčem/Key Tag, který
zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se
vozidlo zamkne a alarm se zapojí pomocí
jiného klíče. Funkce "deadlock" je rovněž
deaktivována.
Deaktivovaný klíč se znovu aktivuje po odemknutí vozidla.
Rušení
Na fungování dálkového ovladače s klíčem pro
zamykání a odemykání* bez klíče a startování
může mít vliv elektromagnetické pole a stínění.
POZNÁMKA
Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do
blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů,
laptopů nebo nabíječek - pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm 4-6 palců.
Zamykání a odemykání dálkovým
ovladačem s klíčem
Tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem lze použít
k současnému zamknutí a odemknutí všech bočních dveří, dveří zavazadlového prostoru a víčka
hrdla plnění paliva.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
Související informace
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
•
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 241)
•
•
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 246)
Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním* (str. 244)
Imobilizér (str. 249)
Dálkový ovladač s klíčem.
–
Pokud chcete odemknout, stiskněte na dál.
kovém ovladači s klíčem tlačítko
Pokud nadále dochází k rušení, použijte k odemknutí vyjímatelnou čepel klíče dálkového ovladače a vložením klíče do záložní čtečky v držáku
nápojů odblokujte vozidlo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 237
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Aby byla sekvence zamykání aktivována5, dveře
řidiče musejí být zavřené. Pokud jsou otevřené
některé boční dveře nebo dveře zavazadlového
prostoru, nezamknou se a jejich alarmy se nezapojí*, dokud se tyto dveře nezavřou. Detektory*
pohybu alarmu se aktivují, když jsou zavřené
a zamknuté všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
POZNÁMKA
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy byly
otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor,
abyste při zavírání zadních výklopných dveří
nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo6.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem/Key Tag ve voze.
Dálkový ovladač s klíčem/Key Tag, který
zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se
vozidlo zamkne a alarm se zapojí pomocí
jiného klíče. Funkce "deadlock" je rovněž
deaktivována.
Deaktivovaný klíč se znovu aktivuje po odemknutí vozidla.
5
6
238
Když dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
–
Pokud chcete zamknout, stiskněte na dálko.
vém ovladači s klíčem tlačítko
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.
Pokud není možné zamknout nebo odemknout
dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – v tomto případě zamkněte nebo odemkněte dveře řidiče vyjímatelnou čepelí klíče.
Související informace
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 239)
Automatické znovuzamknutí
•
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem (str. 239)
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 247)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 241)
Pokud je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče, musí se zavřít všechny boční dveře.
Je-li vozidlo vybavené bezklíčovým zamykáním/odemykáním a klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.*
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Nastavení dálkově ovládaného
odemykání a odemykání zevnitř
Pro dálkově ovládané odemykání lze zvolit různé
sekvence.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car Zamykání Dálkové
odemykání a odemykání interiéru.
3.
Zvolte možnost:
Odemknutí dveří zavazadlového
prostoru dálkovým ovladačem
s klíčem
1.
Lze odemknout pouze dveře zavazadlového
prostoru, a to stisknutím tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem.
Snímač náklonu a snímače pohybu v interiéru a snímače otevření dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté, ale zůstávají zavřené, přičemž
boční dveře zůstávají odemknuté a funkce
alarmu jsou zapojené.
• Všechny dveře
- odemknou se všechny dveře současně.
Pokud chcete otevřít zadní výklopné dveře,
uchopte přítlačnou plochu pod madlem
zadních výklopných dveří a dveře otevřete.
• Jedny dveře
- odemknou se dveře řidiče. K odemknutí
všech dveří je třeba stisknout dvakrát odemykací tlačítko dálkového ovládání.
Zde upravená nastavení mají vliv také na centrální
odemykání pomocí otevíracích klik zevnitř.
Související informace
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
na dálkovém ovladači
Stiskněte tlačítko
s klíčem.
> Kontrolka zámků a alarmu na přístrojové
desce zhasne, což indikuje, že alarm není
pro celé vozidlo zapojen.
K odemknutí dveří zavazadlového prostoru a zablokování
alarmu stiskněte na dálkové ovladači s klíčem tlačítko
.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
2.
V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
Dlouze (cca. 1,5 sekundy) stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
odemknuté a otevřené, přičemž boční
dveře zůstávají odemknuté a funkce
alarmu jsou zapojené.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 239
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Související informace
Dosah dálkového ovládače s klíčem
•
Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem
s klíčem (str. 237)
Aby dálkový ovladač s klíčem fungoval správně,
musí se nacházet v jisté vzdálenosti od vozidla.
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 266)
Manuální použití
obou dlouhých stranách a cca. 1 m (3 stopy) od
dveří zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odemknout pomocí čepele klíče.
Funkce dálkového ovladače s klíčem jako např.
zamykání a odemykání aktivované stisknutím tlanebo
mají dosah cca. 20 metrů
čítka
(65 stop) od vozidla.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem
odstraní z vozidla
Použití bez klíče7
Pokud dálkový ovladač s klíčem se
odstraní z vozidla, když motor běží, po
zavření posledních dveří se na displeji
řidiče zobrazí výstražná zpráva Klíč
nebyl nalezen Odstr. z vozu a ozve se zvukové
upozornění.
Zpráva zhasne, pokud se klíč vrátí do vozidla
a stiskne se na pravé klávesnici tlačítko O nebo
se zavřou poslední dveře.
Související informace
Označená oblast na obrázku ukazuje místa pokrytá anténami systému.
Pokud nechcete použít klíč, dálkový ovladač nebo
klíč bez tlačítka (Key Tag) se musí nacházet
v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m (5 stop) na
7 Platí
240
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
Umístění antény systémů startování a zamykání (str. 262)
pouze pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry*).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Výměna baterie v dálkovém ovladači
s klíčem
Pokud je baterie v dálkovém ovladači s klíčem
vybita, musí se vyměnit.
POZNÁMKA
Všechny baterie mají omezenou životnost
a musí se nakonec vyměnit (neplatí pro Key
Tag). Životnost baterie se liší podle toho, jak
hodně se vozidlo/klíč používá.
Baterii v klíči bez tlačítek8 (Key Tag) nelze vyměnit - v autorizovaném servisu Volvo lze objednat
nový klíč.
DŮLEŽITÉ
Vybitý klíč Key Tag se musí předat do autorizovaného servisu Volvo. Klíč se musí z vozidla
vymazat, protože vozidlo lze stále nastartovat
pomocí záložního startování.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla
vyměnit, pokud:
svítí informační kontrolka a na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Vybitá baterie
v klíči Viz Uživatelská příručka.
a/nebo
•
Otevření klíče a výměna baterie
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů
(65 stop) od vozu.
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
POZNÁMKA
Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znovu odemknout.
8
Tento klíč je dodáván s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamykání/vstupu bez klíče (Passive Entry*).
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 241
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Otočte klíčem, přesuňte tlačítko do strany
a vysuňte zadní skořepinu o pár milimetrů
nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Pomocí šroubováku nebo podobného
nástroje otáčejte krytem na baterii proti
směru hodinových ručiček, dokud značky
nelícují s textem OPEN.
Opatrně zatlačte na kryt baterie např. nehtem
do vybrání a kryt nadzvedněte.
Potom vypačte kryt baterie nahoru.
242
Strana baterie (+) ukazuje nahoru. Potom
opatrně vypačte a uvolněte baterii podle
obrázku.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchů
kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovladači splňovaly UN
Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo
vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Instalujte novou baterii stranou (+) nahoru.
Nedotýkejte se prsty kontaktů na baterii
v dálkovém ovládání s klíčem.
Přesuňte skořepinu na zadní straně
a zatlačte ji dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte zadní stranu skořepiny.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina správně a spolehlivě drží na
svém místě.
Vložte baterii do držáku hranou dolů.
Potom zasuňte baterii dopředu tak, aby zapadla mezi dvě plastové příchytky.
Stiskněte baterii dolů tak, aby zapadla
pod horní příchytku z černého plastu.
POZNÁMKA
Používejte baterie s označením CR2032, 3 V.
Nasaďte kryt baterie zpět a otáčejte jim ve
směru hodinových ručiček, dokud značka
nelícuje s textem CLOSE.
}}
243
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Objednání více dálkových ovladačů
||
Otočte dálkový ovladač s klíčem
a nasaďte zpět skořepinu přední části tak, že
ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte zadní stranu skořepiny.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina spolehlivě drží.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
Klíč bez tlačítek je dodáván, pokud je vozidlo
vybaveno funkcí zamykání a odemykání bez
klíče*. Další klíče lze přiobjednat.
Pro jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až
dvanáct klíčů. Pokud se objednávají další klíče,
přidávají se další profily řidičů - po jednom na
každý dálkový ovladač s klíčem. To platí i pro přívěšek na klíč.
Red Key - dálkový ovladač s klíčem
s omezeným fungováním*
Red Key umožní majiteli vozidla nastavit omezení
jistých vlastností vozidla. Smyslem omezení je
podpořit bezpečnou jízdu s vozidlem, například,
když vozidlo půjčujete.
Ztráta dálkového ovladače s klíčem
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem, můžete si
nový ovladač objednat v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít s sebou do servisu. Aby
se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat přes profily řidičů v horním zobrazení
středového displeje. Zvolte Nastavení
Systém Jízdní profily.
Související informace
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
U klíče Red Key lze nastavit maximální rychlost
vozidla, připomenutí k rychlosti a maximální hlasitost reproduktorů. Navíc jsou ve vozidle vždy
aktivní některé systémy podpory řidiče. Ostatní
funkce klíče jsou stejné jako u běžného dálkového ovladače s klíčem.
U prodejce Volvo lze objednat jeden nebo několik
klíčů Red Keys. Celkem lze pro jedno vozidlo
naprogramovat a používat jedenáct dálkových
ovladačů s klíčem s omezeným fungováním minimálně jeden musí být běžný dálkový ovladač
s klíčem.
244
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Omezení představují opatření snižující riziko
nehody. Proto můžete být ve větší pohodě, když
předáváte klíče od vozidla např. mladým řidičům,
zaměstnancům servisu nebo asistentům k přeparkování. Držitel klíče Red Key nemůže měnit
nadefinovaná nastavení - k tomu je zapotřebí
běžný klíč s dálkovým ovládáním.
Související informace
•
•
Nastavení červeného klíče*
Držitel běžného dálkového ovladače s klíčem
může nadefinovat nastavení pro Red Key.
Některé funkce podpory řidiče jsou stále aktivní.
1. Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Nastavení červeného klíče* (str. 245)
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Stiskněte Systém Jízdní profily Klíč
s uživatelským omezením.
> Nadefinovat lze následující nastavení:
• Nastavit časový interval pro
Adaptive Cruise Control
• Snížená max. hlasitost
• Maximální limit rychlosti
• Upozornění na rychlostní omezení
Adaptivní tempomat*:
• Při prvním použití je nastaveno: Nejdelší
intervaly
Snížená maximální hlasitost (zap/vyp):
• Při prvním použití je nastaveno: Zapnuto
Připomenutí k rychlosti (zap/vyp):
• Interval: 0-250 km/h (0-160 mph)
•
Při prvním použití je nastaveno 50, 70
a 90 km/h (30, 45 a 55 mph)
•
•
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Max. počet současných připomenutí: 6
Funkce podpory řidiče
Pro uživatele s klíčem Red Key jsou vždy aktivní
následující funkce podpory:
•
•
•
•
•
•
Blind Spot Information (BLIS)*
Asistent jízdních pruhů (LKA)*
Funkce upozornění na odstup*
City Safety
Driver Alert Control (DAC)*
Informace o dopravních značkách*
Související informace
•
Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním* (str. 244)
Omezovač rychlosti (zapnuto/vypnuto):
• Interval: 50-250 km/h (30-160 mph)
•
Při prvním použití je nastaveno 120 km/h
(75 mph)
•
Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
Na displeji řidiče se zobrazí symbol
a zpráva
Červený klíč Omezení rychlosti
nelze překročit.
* Volitelná výbava/příslušenství. 245
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Odnímatelná čepel klíče
Vytáhnutí čepele klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat řadu funkcí a provádět některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro
nákup nových klíčů.
Možnosti použití čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače
s klíčem:
•
mohou být manuálně otevřeny levé přední
dveře9, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem.
•
•
všechny dveře jsou nouzově uzamčeny.
mohou být aktivovány nebi deaktivovány
mechanické dětské bezpečnostní zámky
v zadních dveřích.
Držte dálkový ovladač s klíčem přední
stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní
hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte
skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.
Čepel vytáhněte tak, že ji nakloníte
nahoru.
Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.
Klíč bez tlačítek10 (Key Tag) neobsahuje odnímatelnou čepel klíče. V případě potřeby použijte
odnímatelnou čepel běžného dálkového ovladače
s klíčem.
Čepel po použití vraťte na původní místo
v dálkovém ovladači s klíčem.
Skořepinu nasaďte zpět tak, že ji zatlačíte
dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Potom zasuňte zadní stranu skořepiny.
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že
skořepina spolehlivě drží.
9 Toto platí pro
10 Je dodáván
246
vozidlo s levostranným a pravostranným řízením.
s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamykání/odemykání bez klíče (Passive Entry*).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Související informace
•
Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 247)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Zamykání a odemykání pomocí
odnímatelné čepele klíče
5.
Pomocí odnímatelné čepele můžete, například,
odemknout vozidlo zvenku - třeba v situaci, kdy
došlo k vybití baterie v dálkovém ovladači s klíčem.
Zamykání se provádí stejným způsobem, ale
otočením směrem doleva o 45 stupňů namísto
otočení vpravo uvedeného v kroku (3).
Potáhněte za kliku.
> Dveře se otevřou.
Odemykání
Potáhněte za kliku levých předních dveří11 do
koncové polohy tak, aby byla vidět válcová
vložka zámku.
Zasuňte klíč do zámku zapalování.
Otočte jím doprava o 45 stupňů tak, aby
čepel klíče směřovala rovně směrem zpět.
Otočte klíčem zpět o 45 stupňů do výchozí
polohy. Vytáhněte klíč z válcové vložky zámku
a uvolněte kliku tak, aby zadní část kliky se
znovu opírala o vozidlo.
11
To platí pro vozidlo s levostranným i pravostranným řízením.
}}
247
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Vypnutí alarmu*
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Zamykání
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Vozidlo lze zamknout pomocí odnímatelné čepele
klíče dálkového ovladače v případě výpadku napájení nebo vybití baterie v dálkovém ovladači.
Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové
vložky zámku a vytahovací čepele klíče.
U ostatních dveří nejsou válcové vložky zámku.
Místo toho je na konci každých dveří spínač
zámku, který se musí stisknout pomocí čepele
klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít zvenku.
Dveře se zablokují proti otevření zvenku.
Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby
došlo k návratu do polohy A.
Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí
na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.
POZNÁMKA
•
Ovládání zámku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny
dveře najednou.
•
Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální nebo elektrickou dětskou
bezpečnostní pojistkou nelze otevřít
zvenku ani zevnitř. Zadní dveře, které lze
zamknout tímto způsobem, lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání.
Přesto lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
Pokud chcete deaktivovat alarm, postupuje následovně:
248
1.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol
klíče do záložní čtečky ve spodní části držáku
nápojů v tunelové konzole.
2.
Potom otočte knoflíkem zapalování do polohy
a knoflík uvolněte.
> Ovladač se automaticky vrátí do výchozí
polohy - signalizace alarmu se deaktivuje
a alarm se vypne.
Související informace
Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat s dětskými bezpečnostními pojistkami.
–
Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání.
Vložte čepel klíče do otvoru a resetujte
zámek. Zatlačte klíč dolů na doraz cca.
12 mm.
•
•
•
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 274)
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Odnímatelná čepel klíče (str. 246)
Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem
(str. 241)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Imobilizér
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
Vozidlo lze nastartovat pouze správným dálkovým
ovladačem.
Symbol
Zpráva
Popis
Klíč nebyl
nalezen
Odečítání chyb
v dálkovém ovladači
s klíčem během
startování - vložte
klíč na symbol klíče
v držáku nápojů
a zkuste to znovu.
Viz Uživatelská příručka
Popis
Dálková
imobilizace
Je aktivován dálkově řízený imobilizér se systémem
sledování. Vozidlo
nelze nastartovat.
Kontaktujte Centrum služeb Volvo
On Call.
Vozidlo
nelze
nastartovat
Následující chybová zpráva na displeji řidiče souvisí s elektronickým imobilizérem:
Symbol
Zpráva
Související informace
•
•
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
Objednání více dálkových ovladačů (str. 244)
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem12
Vozidlo je vybaveno systémem, který umožňuje
vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat imobilizér,
a tím zabránit nastartování motoru. Pro další informace a pomoc při aktivaci systému se obraťte na
nejbližšího prodejce Volvo.
Následující chybová zpráva na displeji řidiče souvisí s dálkově řízeným elektronickým imobilizérem
se systémem sledování:
12
Pouze některé trhy a pouze v kombinaci se službou Volvo On Call*.
* Volitelná výbava/příslušenství. 249
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Typové schválení pro systém
dálkového ovladače s klíčem
Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem ve vozidle lze zjistit v následující
tabulkách.
Startování u systému zamykání bez
klíče (Passive Start) a zamykání/
odemykání bez klíče (Passive Entry*)
Další informace o typovém schválení najdete na
support.volvocars.com.
Značka CEM u systému dálkového ovladače s klíčem
Čísla dalších typových schválení - viz následující tabulky.
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že
VO3-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením
směrnice 2014/53/EU (RED).
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
250
Jordánsko
TRC/LPD/2014/250
Srbsko
P1614120100
Argentina
CNC ID: C-14771
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Brazílie
MT-3245/2015
Indonésie
Nomor: 38301/SDPPI/2015
Malajsie
RAAT/37A/0315/S(15-0663)
Mexiko
IFETEL: RLVDEVO15-0396
Rusko
Spojené Arabské Emiráty
ER37847/15
DA0062437/11
}}
251
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Namibie
TA-2016-02
Jižní Afrika
TA-2014-1868
dálkový ovladač s klíčem
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8423 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Jordánsko
252
TRC/LPD/2015/104
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10668 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8423
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibie
TA-2015-102
}}
253
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Omán
Srbsko
254
Typové schválení
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-432
Spojené Arabské Emiráty
Přívěšek ke klíči
Země/Oblast
Typové schválení
Evropa
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8432 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.
Vlnová délka: 433,92 MHz
Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW
Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Německo
Jordánsko
TRC/LPD/2015/107
}}
255
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Maroko
Typové schválení
AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR 10667 ANRT 2015
Date d’agrément: 24/07/2015
Mexiko
IFETEL
Marca: HUF
Modelo (s): HUF8432
NOM-121-SCT1-2009
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
Namibie
256
TA-2015-103
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Země/Oblast
Typové schválení
Omán
Srbsko
}}
257
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Země/Oblast
Typové schválení
Jižní Afrika
TA-2015-414
Spojené Arabské Emiráty
Související informace
•
258
dálkový ovladač s klíčem (str. 235)
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Bezklíčový přístup a přítlačné
povrchy*
Pokud do výbavy vozidla patří zamykání a odemykání bez klíče, stačí mít dálkový ovladač s klíčem
v blízkosti, např. v kapse nebo peněžence, což
usnadní otevírání vozidla, když máte plné ruce.
Povrchy citlivé na dotyk
Klika dveří
Zvenku na klikách je prohlubeň pro zamykání,
kdežto uvnitř je plocha citlivá na dotyk, která se
používá k odemykání.
POZNÁMKA
Je nezbytné, aby byl vždy aktivován pouze
jeden povrch, který je citlivý na dotek. Pokud
uchopíte kliku a současně se dotknete zamykací plochy, hrozí nebezpečí vydání dvou
různých pokynů. Což znamená, že požadovaná
aktivita (zamykání/odemykání) nebude provedena nebo bude provedena se zpožděním.
Související informace
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 261)
Dveře zavazadlového prostoru
Na madle dveří zavazadlového prostoru je pogumovaná přítlačná plocha, která se používá pouze
k odemykání.
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství. 259
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání bez klíče*
zadlového prostoru mohou být během zamykání
pomocí kliky na bočních dveřích otevřené.
Vozidlo se zamyká a odemyká zvenku pomocí
klik na bočních dveřích nebo pomocí madla na
dveřích zavazadlového prostoru v případě, že je
vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez
klíče Passive Entry*.
–
Pogumovaná přítlačná plocha na dveřích zavazadlového
prostoru používaná pouze k odemykání.
POZNÁMKA
Přítlačná prohlubeň pro zamykání
Přítlačný povrch pro odemykání
Aby zamykání a odemykání fungovalo, jeden
z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu.
Po zavření dveří zatlačte na označené ploše
zvenku na klice směrem dozadu nebo stiskněte před zavřením dveří zavazadlového prostoru tlačítko zamykání13 na spodní hraně
dveří zavazadlového prostoru.
> Kontrolka zámků na čelním skle začne blikat, čímž označuje, že vozidlo bylo uzamčeno.
Pokud chcete zavřít současně všechna boční
okna a panoramatickou střechu*, položte prst do
přítlačné prohlubně zvenku na klice a podržte jej
na místě, dokud se nezavřou všechna boční okna
a panoramatická střecha.
Zamykání, když jsou dveře zavazadlového
prostoru otevřené
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový
ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.
Zamykání bez klíče
Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy byly
otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor,
abyste při zavírání zadních výklopných dveří
nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela
zamklo14.
Aby bylo možné vozidlo zamknout, musí být
všechny boční dveře zavřené. Avšak dveře zava13
14
260
Platí pro elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru*.
Pokud je klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Odemykání bez klíče
–
Pokud chcete vozidlo odemknout, uchopte
kliku nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu pod madlem dveří zavazadlového
prostoru.
> Kontrolka zámků na čelním skle zhasne,
čímž potvrdí uzamknutí vozidla - boční
dveře a dveře zavazadlového prostoru se
otevírají jako obvykle.
Nastavení vstupu bez klíče*
Ke vstupu bez klíče lze zvolit různé sekvence.
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Klepněte na My Car Zamykání
Odemykání bez klíče.
3.
Související informace
•
•
•
Nastavení vstupu bez klíče* (str. 261)
Bezklíčové odemykání zadních výklopných
dveří* (str. 261)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru
odemknout bez klíče, stačí mít dálkový ovladač
s klíčem, například, v kapse nebo v tašce.
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek.
Zvolte možnost:
• Všechny dveře
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
Bezklíčové odemykání zadních
výklopných dveří*
- odemknou se všechny dveře současně.
• Jedny dveře
- odemkne zvolené dveře.
Související informace
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
Otevření dveří zavazadlového prostoru:
1.
Jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu pod madlem dveří zavazadlového
prostoru.
> Zámek se uvolní.
POZNÁMKA
Aby odemykání fungovalo, jeden z dálkových
ovladačů s klíčem se musí nacházet za vozidlem.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 261
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
2.
Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná minimální síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový
panel - přihrádku otevřete pomocí madla.
Pokud byste použili příliš velkou sílu, mohly
by se poškodit elektrické kontakty na pryžovém panelu.
Umístění antény systémů startování
a zamykání
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přibližovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm (9 palců). Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem
a systémem Keyless.
Vozidlo je vybaveno systémem bezklíčového startování a zamykání15 a proto se na různých
místech ve vozidle nacházejí vestavěné antény.
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
Dále lze dveře zavazadlového prostoru odemknout bez použití rukou vykopnutím nohy pod
zadní nárazník. Viz samostatná kapitola.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní výklopné
dveře otevřené! Do prostoru pro zavazadla by
se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Související informace
262
•
•
Zamykání a odemykání bez klíče* (str. 260)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
•
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy* (str. 270)
Umístění antény.
Pod držákem nápojů v přední části tunelové
konzoly
V horní přední části levých zadních dveří16
V horní přední části pravých zadních dveří16
V zavazadlovém prostoru16
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Zamykání a odemykání zevnitř
vozidla
Odemykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru lze
zamknout a odemknout zevnitř pomocí centrálního zamykání na předních dveřích. Každé ovládání zámků* na zadních dveřích zamyká příslušné zadní boční dveře.
–
Centrální zamykání
Alternativní způsob odemykání
–
K odemknutím všech bočních dveří a dveří
.
zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko
Dlouhým stisknutím tlačítka
chna boční okna současně17.
otevřete vše-
Potáhněte za kliku na jedněch z bočních
dveří a kliku uvolněte.
> V závislosti na nastavení dálkového ovladače s klíčem se buď odemknou všechny
dveře nebo se odemknou a otevřou pouze
vybrané dveře.
Pokud chcete toto nastavení změnit, klepněte v horním zobrazení středového displeje na Nastavení My Car
Zamykání Dálkové odemykání
a odemykání interiéru.
Zamykání pomocí tlačítka na předních
dveřích
–
Zamykací a odemykací tlačítko s kontrolkou na předních
dveřích.
15
16
17
Otevírací klika u alternativního odemykání bočních dveří.
Systém bezklíčového zamykání funguje pouze u vozidel vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry*).
Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry*).
Funkci úplného vyvětrání lze použít, například, k rychlému vyvětrání vozidla v horkém počasí.
Stiskněte tlačítko
- oboje přední dveře
musí být zavřené.
> Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostou jsou zamknuté.
Dlouhým stisknutím tlačítka
zavřete najednou
všechna boční okna a panoramatickou střechu*.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 263
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Zamykání pomocí tlačítka na zadních
dveřích*
Odemykání dveří zavazadlového
prostoru zevnitř vozidla
Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout
zevnitř stisknutím tlačítka na přístrojové desce.
1.
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 266)
Zamykací tlačítko s kontrolkou na zadních dveřích.
Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamykají pouze
příslušné zadní dveře.
Odemykání zadních dveří
–
Krátce stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Zadní výklopné dveře lze odemknout
a otevřít zvnějšku uchopením pogumované
tlakové plošky.
Potáhněte za otevírací kliku.
> Zadní dveře se odemknou a otevřou.
Související informace
264
•
Nastavení dálkově ovládaného odemykání
a odemykání zevnitř (str. 239)
•
Odemykání dveří zavazadlového prostoru
zevnitř vozidla (str. 264)
•
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 265)
V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*
2.
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Zadní výklopné dveře se otevřou.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Aktivace a deaktivace dětských
bezpečnostních zámků
2.
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít
zadní dveře zevnitř. K dispozici je elektrický*
a manuální zámek.
Elektrická aktivace a deaktivace*
Elektrické dětské bezpečnostní zámky lze
zapnout nebo vypnout ve všech polohách zapalování nad 0. Aktivaci a deaktivaci lze provést do
2 minut po vypnutí motoru v případě, že nejsou
otevřeny žádné dveře.
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky aktivní, na displeji řidiče
se zobrazí zpráva Dětská pojistka vzadu
Aktivováno a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Symbol
Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači na
ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Zpráva
Popis
Dětská
pojistka vzadu
Aktivováno
Dětské pojistky
jsou aktivovány.
Dětská
pojistka vzadu
Deaktivováno
Dětské pojistky
jsou deaktivovány.
Manuální aktivace a deaktivace
Deaktivace zámků:
–
Tlačítko elektrické aktivace a deaktivace.
1.
Nastartuje motor nebo přepněte klíč do jakékoliv polohy zapalování nad 0.
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou zámky deaktivovány, na displeji
řidiče se zobrazí zpráva Dětská pojistka
vzadu Deaktivováno a kontrolka na tlačítku zhasne.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor vypne pokud jsou dětské bezpečnostní pojistky při
vypnutí motoru zapnuté, tato funkce zůstane
aktivní i při dalším nastartování motoru.
S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se kombinovat s manuálně ovládanými zámky dveří.
–
Pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového
ovladače otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 265
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
•
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní
dveře najednou.
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou pojistkou.
Související informace
266
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
•
Odnímatelná čepel klíče (str. 246)
Automatické zamknutí během jízdy
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
3.
Výběrem možnosti Automatické zamknutí
dveří při jízdě deaktivujte nebo aktivujte
tuto funkci.
Zamykání.
Související informace
•
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla
(str. 263)
Otevírání a zavírání elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru*
Dveře zavazadlového prostoru lze otevírat a zavírat elektricky.
Otevření elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru
Pokud chcete otevřít dveře zavazadlového prostoru, zvolte jednu z následujících možností:
–
Dlouze stiskněte tlačítka
na dálkovém
ovladači – držte tlačítko stisknuté, dokud se
dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
–
Dlouze stiskněte tlačítka
na přístrojové
desce – držte tlačítko stisknuté, dokud se
dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
–
Lehce přitlačte na madlo dveří zavazadlového
prostoru.
Zavření elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru
Pokud chcete zavřít dveře zavazadlového prostoru18, zvolte jednu z následujících možností:
–
–
Chcete-li dveře zavřít, stiskněte
tlačítko
na spodní hraně zadních výklopných dveří.
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.
POZNÁMKA
Tlačítko je aktivní 24 hodin poté, kdy dveře
zůstaly otevřeny. Potom se musí zavřít ručně.
18
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 267
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
–
–
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači s klíčem.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál dveře zavazadlového prostoru zůstanou
odemknuté.
Zavření a uzamknutí18 elektricky
ovládaných dveří zavazadlového
prostoru
Pokud chcete zadní výklopné dveře a současně zamknout tyto dveře a boční dveře
(aby bylo možné dveře zamknout, musí být
na
všechny zavřené), stiskněte tlačítko
spodní hraně zadních výklopných dveří.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - tyto dveře a boční dveře jsou
zamknuté a alarm* je zapojen.
–
Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové
desce.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál dveře zavazadlového prostoru zůstanou
odemknuté.
Pohyb nohy* pod zadní nárazník.
> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál dveře zavazadlového prostoru zůstanou
odemknuté.
POZNÁMKA
•
Aby zamykání a odemykání fungovalo,
jeden z dálkových ovladačů s klíčem se
musí nacházet v dosahu.
•
Pokud používáte zamykání nebo zavírání
bez klíče* a klíč není zjištěn dostatečně
blízko dveří zavazadlového prostoru, ozvou
se tři signály.
DŮLEŽITÉ
Zrušení otevírání nebo zavírání
Zrušte otevírání nebo zavírání jedním z následujících způsobů:
•
•
Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
•
Stiskněte zamykací tlačítko na spodní straně
dveří zavazadlového prostoru.
•
Stiskněte pogumovanou destičku pod vnější
klikou.
•
Využití pohybu nohy*.
Pohyb dveří zavazadlového prostoru se přeruší
a zastaví. Víko zavazadlového prostoru lze nyní
ovládat manuálně.
Ochrana proti přivření
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru,
aktivuje se ochrana proti přivření.
•
Během otevírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví a ozve se
dlouhý signál.
•
Během zavírání - pohyb se přeruší, dveře
zavazadlového prostoru se zastaví, ozve se
dlouhý signál a dveře zavazadlového prostoru
se vrátí k naprogramované maximální poloze.
Pokud zadní výklopné dveře ovládáte ručně,
zavírejte resp. otevírejte je pomalu. Neotevírejte a nezavírejte je sílou, pokud cítíte odpor.
Mohou se poškodit a přestanou fungovat
správně.
18
268
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem.
U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
VAROVÁNÍ
Při otevírání a zavírání dávejte pozor, může
dojít k zachycení. Než začnete s otevíráním
resp. zavíráním, zkontrolujte, zda se blízkosti
výklopných dveří zavazadlového prostoru nikdo
nenachází - zachycení by mohlo mít vážné
následky.
Při ovládání výklopných dveří zavazadlového
prostoru buďte vždy opatrní.
Související informace
•
Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru* (str. 269)
•
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy* (str. 270)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
Programování maximálního otevření
elektricky ovládaných dveří
zavazadlového prostoru*
Upravte otevření dveří zavazadlového prostoru
podle nízké výšky stropu.
Nastavení maximální otevření:
1.
Předepnuté pružiny
Otevřete zadní výklopné dveře- zastavte je
v otevřené poloze.
POZNÁMKA
Nelze naprogramovat otevřenou polohu tak,
aby byla nižší než dveře zavazadlového prostoru otevřené do poloviny.
2.
Stiskněte tlačítko
na spodní straně dveří
zavazadlového prostoru alespoň na
3 sekundy.
> Ozvou se dva krátké signály potvrzující
uložení nastavené polohy.
Resetování maximálního otevření:
Předepnuté pružiny pro elektricky ovládané zadní
výklopné dveře.
VAROVÁNÍ
U elektricky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru neotevírejte předepnuté pružiny.
Jsou předepnuty pod vysokým tlakem a v případě otevření mohou způsobit poranění.
–
Manuálně přesuňte zadní výklopné dveře do
nejvyšší možné polohy - minimálně na
3 sekundy stiskněte tlačítko
na zadních
výklopných dveřích.
> Ozvou se dva signály potvrzující vymazání
nastavené polohy. Dveře zavazadlového
prostoru potom při otevírání zohlední svou
maximální polohu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 269
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
•
Pokud byl systém aktivován po delší dobu
bez přestávky, vypne se, aby nedošlo
k přehřátí. Systém lze znovu použít po
cca. 2 minutách.
Související informace
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 266)
Otevírání a zavírání dveří
zavazadlového prostoru pohybem
nohy*
Pro usnadnění ovládání lze dveře zavazadlového
prostoru otevřít nebo zavřít, například, když máte
plné ruce, vykopnutím nohy směrem k zadnímu
nárazníku.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním a odemykáním
bez klíče*, můžete dveře zavazadlového prostoru
odemknout pohybem nohy.
Funkce s otevíráním a zavíráním dveří zavazadlového prostoru je k dispozici také u vozidel s elektrickým ovládáním dveří zavazadlového prostoru*.
POZNÁMKA
Nohou ovládaná funkce ovládání dveří zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:
•
•
Snímač se nachází vlevo od středu nárazníku.
Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za
vozidlem (cca. 1 metr (3 stopy)). To platí také pro
již uzamčené vozidlo. Tím se zabrání náhodnému
otevření např. v automyčce.
Otevírání i zavírání pohybem nohy
Pouze odemykání pohybem nohy (dveře
zavazadlového prostoru otevřete tak, že je
nadzvednete)
Upozorňujeme, že otevírání a zavírání pohybem nohy funguje pouze u elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*.
270
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Otevírání a zavírání pohybem nohy
Zrušení otevírání nebo zavírání pohybem
nohy
– Pokud probíhá otevírání nebo zavírání
a chcete pohyb zadních výklopných dveří
zastavit, udělejte nohou jeden pomalý pohyb
dopředu.
Soukromý zámek
Dveře zavazadlového prostoru můžete zamknout
pomocí tzv. soukromého zamykání, které brání
otevření, když vozidlo předáváte např. zaměstnanci hotelu apod. k zaparkování.
Funkce soukromého zámku se
nachází v zobrazení funkcí na
středovém displeji. V závislosti
na stavu zámku se zobrazí
Osobní zámek je
odemknutý nebo Osobní
zámek je zamknutý.
Dálkový ovladač s klíčem nemusí být v blízkosti
vozidla, aby se zrušilo otevírání nebo zavírání.
POZNÁMKA
Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým
množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí
nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné
ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu udržujte
čistotu.
Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.
–
Udělejte jeden pomalý pohyb nohy pod levou
část zadního nárazníku. Potom ustupte
o jeden krok zpátky. Nárazníku se nemusíte
dotýkat.
> Je-li aktivováno otevírání nebo zavírání,
ozve se krátký zvukový signál a dveře
zavazadlového prostoru se otevřou/zavřou.
Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru
otevřené, při aktivaci pohybem nohy se
vždy zavřou19.
Pokud provedete několik pohybů nohou a za
vozidlem není schválený dálkový ovladač s klíčem,
po jisté době nebude otevírání možné.
Nenechávejte nohu pod vozidlem - mohlo by se
stát, že se systém neaktivuje.
19
Související informace
•
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání
(str. 272)
POZNÁMKA
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač
v dosahu, může dojít k aktivaci systému
v automyčce apod.
Související informace
•
Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy*
(str. 259)
•
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných
dveří zavazadlového prostoru* (str. 266)
•
Dosah dálkového ovládače s klíčem
(str. 240)
Platí pro vozidla s elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru*.
* Volitelná výbava/příslušenství. 271
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Aktivace a deaktivace soukromého
zamykání
Soukromé zamykání se aktivuje funkčním tlačítkem na středovém displeji a volitelným PIN
kódem.
Vytvoření bezpečnostního kódu:
1.
2.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
POZNÁMKA
Deaktivace soukromého zamykání
Aby se aktivovala funkce soukromého zamykání, musí být vozidlo minimálně v režimu
zapalování I.
Před prvním použitím zadejte
bezpečnostní kód
Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Ten lze potom použít k deaktivaci
soukromého zamykání, pokud zvolený PIN kód
ztratíte nebo zapomenete. Bezpečnostní kód funguje jako kód PUK pro všechny následné PIN
kódy, které se nastaví pro funkci soukromého
zamykání.
Bezpečnostní kód si uložte na bezpečné místo.
Zadejte kód, kterým se mají dveře zavazadlového prostoru po zamknutí odemknout,
a klepněte na Potvrdit.
> Víko zavazadlového prostoru se zamkne.
Zamknutí potvrdí rozsvícení zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.
1.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2.
Zadejte požadovaný bezpečnostní kód.
> Bezpečnostní kód se uloží. Funkce soukromého zamykání je nyní připravena
k aktivaci.
Pokud byl systém resetován na nulu, výše uvedený postup se musí zopakovat.
Aktivace soukromého zamykání
1.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
2.
Zadejte kód, který se použije k zamknutí,
a klepněte na Potvrdit.
> Dveře zavazadlového prostoru se odemknou. Odemknutí potvrdí zhasnutí zelené
kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.
POZNÁMKA
> Zobrazí se vyskakovací okno.
272
Pokud PIN kód ztratíte nebo zapomenete,
nebo pokud více než třikrát zadáte nesprávný
PIN kód, lze k deaktivaci soukromého zamykání použít bezpečnostní kód.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Pokud se aktivuje soukromé zamykání
a vozidlo se odemkne přes systém Volvo On
Call* nebo pomocí aplikace Volvo on Call*,
soukromé zamykání se automaticky deaktivuje.
Související informace
•
Soukromý zámek (str. 271)
Alarm*
Kontrolka alarmu
Alarm zvukově a vizuálně upozorní, pokud by do
vozidla vstoupil kdokoliv bez platného klíče s dálkovým ovládáním nebo pokud by došlo k zásahu
do baterie startéru nebo sirény alarmu.
Zapojený alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru20
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve
voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje
stav systému alarmu:
•
•
LED kontrolka nesvítí – alarm není zapojen.
•
Po vypnutí alarmu LED kontrolka rychle bliká
maximálně 30 sekund nebo do doby, než
otočíte zapalování do polohy I otočením
a uvolněním ve směru hodinových ručiček.
Alarm se spustí.
LED kontrolka bliká každou druhou sekundu
– alarm je zapojen.
Pokud neodstraníte důvod aktivace alarmu, cyklus
alarmu se opakuje maximálně 10krát21.
20
21
Platí pro některé trhy.
Platí pro některé trhy.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 273
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
||
Snímače pohybu a náklonu*
V případě závady v systému alarmu
Aktivace a deaktivace alarmů*
Snímače pohybu a náklonu reagují na pohyb
uvnitř vozidla, na rozbití skla nebo na pokus
ukrást kolo nebo odtáhnout vozidlo.
Pokud došlo k poruše v systému
alarmu, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva Porucha syst. alarmu
Doporučen servis. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Alarm se zapojí, když se vozidlo uzamkne.
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímač
náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může spustit,
pokud ve voze necháte otevřené okno nebo panoramatickou střechu* nebo pokud se zapne
topení v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
Aby k tomu nedošlo:
•
Při opouštění vozidla zavřete okna a panoramatickou střechu.
•
Pokud se používá vyhřívání prostoru pro
cestující nebo parkovací topení, nasměřujte
proudění vzduchu z průduchů tak, aby
nesměřovaly nahoru do prostoru pro cestující.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace alarmů* (str. 274)
Omezený režim alarmu* (str. 276)
Zapnutí alarmu
Zamkněte a zapojte alarm vozidla - postupujte
následovně:
•
stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
•
dotkněte se vyznačené plochy zvenku na klikách dveří nebo na pogumované ploše dveří
zavazadlového prostoru22.
Je-li vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním
bez klíče* a současně elektricky ovládanými
na
dveřmi zavazadlového prostoru*, tlačítko
spodní straně dveří zavazadlového prostoru lze
použít také k uzamknutí vozidla a zapojení alarmu.
Funkce „deadlock“* (str. 276)
Další možností je použít sníženou úroveň alarmu
a dočasně tak deaktivovat snímače pohybu
a náklonu.
Dále snímače pohybu a náklonu vypněte, pokud
se vozidlo převáží na trajektu nebo ve vlaku, protože tyto pohyby mohou mít vliv na vozidlo a může
se aktivovat alarm.
22
274
Platí pouze pro vozidlo se zamykáním a odemykáním* (Passive Entry).
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
1.
Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče.
> Poplach je spuštěn.
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Automatické zapojení a opětovné
zapojení alarmu
Automatické zapojení zamezuje tomu, abyste
nechtěně opustili vůz s vypnutým alarmem.
Je-li vozidlo uzamknuté a alarm je zapojen, na přístrojové
desce bliká červená kontrolka LED jednou co dvě
sekundy.
Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.
2.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol
klíče do záložní čtečky v držáku nápojů
v tunelové konzole.
3.
Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček a knoflík uvolněte.
> Alarm je deaktivován.
Deaktivujte alarm
Odemkněte a vypojte alarm vozidla - postupujte
následovně:
•
stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
•
uchopte jednu z klik na dveřích nebo stiskněte pogumovanou plochu dveří zavazadlového prostoru22.
Deaktivace alarmu bez funkčního dálkového
ovladače s klíčem
Vozidlo lze odemknout a vypnout alarm i v případě, že nefunguje dálkový ovladač s klíčem,
např. pokud je vybitá jeho baterie.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
odemykací tlačítko nebo nastavte ve vozidle
zapalování do polohy I, a to tak že otočíte
zapalování ve směru hodinových ručiček
a pak je uvolníte.
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře
ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během
dvou minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.
Na některých trzích se alarm automaticky zapojí
chvíli poté, kdy se dveře otevřely a zavřely, aniž by
byly uzamknuty.
Změna nastavení:
1.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Stiskněte My Car
3.
Pokud chcete funkci dočasně deaktivovat,
zvolte Deaktivace pasiv. rež. hlídání.
Související informace
•
22
Zamykání.
Alarm* (str. 273)
Platí pouze pro vozidlo se zamykáním a odemykáním* (Passive Entry).
* Volitelná výbava/příslušenství. 275
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Omezený režim alarmu*
Funkce „deadlock“*
Snížená úroveň alarmu znamená, že snímače
pohybu a náklonu jsou dočasně vypnuty.
Vypněte detektory pohybu a náklonu, aby nedošlo
k náhodné aktivaci alarmu - například, když
necháváte v uzamčeném vozidle psa nebo během
převozu vozidla na vlaku nebo trajektu.
U funkce deadlock se všechny kliky mechanicky
vypojí, což zabrání otevření dveří zevnitř vozidla,
pokud se vozidlo uzamkne zvenku.
Funkce "deadlock" se aktivuje dálkovým ovladačem a bezklíčovým zamykáním (Passive Entry)*.
Funkce "deadlock" se aktivuje se zpožděním přibližně 10 sekund po zamknutí dveří.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí na
středovém displeji vypnete po
uzamknutí vozidla snímače
pohybu a náklonu.
Současně se deaktivuje funkce deadlock, kdy lze
vozidlo otevřít vevnitř.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, musí
se znovu aktivovat snížená úroveň alarmu.
Související informace
•
•
Alarm* (str. 273)
Funkce „deadlock“* (str. 276)
Související informace
•
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"
(str. 277)
•
Alarm* (str. 273)
Pokud se dveře otevřou během stanovené doby
zpoždění, sekvence se přeruší a alarm se vypne.
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Pokud je aktivní funkce "deadlock", vozidlo lze
odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem,
bezklíčovým odemykáním nebo pomocí aplikace
Volvo On Call*.
Levé přední dveře je možné zvenku odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíče. Pokud se
vozidlo odemyká vyjímatelnou čepelí klíče, spustí
se alarm.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete
tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
276
* Volitelná výbava/příslušenství.
KLÍČ, ZÁMKY A ALARM
Dočasná* deaktivace funkce
"deadlock"
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je
možné deaktivovat, aby bylo možné odemknout
zevnitř.
Stisknutím tlačítka Snížená
ochrana v zobrazení funkcí na
středovém displeji deaktivujete
dočasně funkci deadlock.
Detekce neznámého komponentu*
Funkce "Detekce cizího komponentu" dokáže
zjistit, zda je k vozidlu připojen neznámý komponent.
Pro vozidlo jsou navrženy všechny LED světlomety*. Pokud se připojí neznámý světlomet, na
displeji řidiče se zobrazí zpráva Neznámý díl
vozu. Doporučen servis, nalezen neznámý
díl vozu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
To znamená, že se vypnou detektory pohybu
a náklonu* pro alarm.
•
Servisní program Volvo (str. 588)
Potom se na středovém displeji zobrazí Snížená
ochrana a funkce deadlock je při následném
uzamykání vozidla dočasně deaktivována.
Při konvenčním zamknutí se elektrické zásuvky
deaktivují okamžitě; pokud je však dočasně deaktivovaná funkce "deadlock", zůstanou aktivní na
dobu maximálně 10 minut po zamknutí.
Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, je
třeba opět dočasně deaktivovat funkci deadlock.
Systém se resetuje při dalším nastartování
motoru.
Související informace
•
•
Funkce „deadlock“* (str. 276)
Alarm* (str. 273)
* Volitelná výbava/příslušenství. 277
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Systém podpory řidiče
Vozidlo je vybaveno různými systémy podpory
řidiče, které mohou pomáhat řidiči aktivně nebo
pasivně v různých situacích.
Tyto systémy mohou, například, pomoci řidiči
udržovat nastavenou rychlost nebo určitý časový
interval k vozidlu vpředu, mohou zabránit kolizi
a varovat řidiče, a mohou přibrzdit vozidlo
a pomoci řidiči zaparkovat.
Některé systémy patří do standardní výbavy, jiné
do příplatkové výbavy. To závisí na konkrétním
trhu.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
280
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Elektronické řízení stability (str. 281)
Systém stability Roll Stability Control
(str. 281)
Rear Collision Warning (str. 358)
Omezovač rychlosti (str. 285)
Tempomat (str. 293)
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Aktivní asistence (str. 318)
Radarová jednotka (str. 333)
•
•
•
•
•
•
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Síla řízení závislá na rychlosti
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Driver Alert Control (str. 374)
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
Parkovací asistent* (str. 391)
Parkovací kamera* (str. 396)
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné
zvláštní úsilí.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit během této doby bude posilovač řízení fungovat s omezenou účinnosti a může mít pocit, že
k otáčení volantu musíte vyvinout větší sílu.
Souběžně s dočasně omezenou funkčností
asistence řízení se na displeji řidiče zobrazí
zpráva a symbol VOLANT.
VAROVÁNÍ
Jelikož posilovač řízení funguje s omezeným
výkonem, funkce podpory řidiče s asistencí
řízení nejsou k dispozici.
V této situaci se na displeji řidiče zobrazí
zpráva Porucha posil. řízení nebo Asistent
posilovače řízení dočasně omezen v kombinaci se symbolem VOLANT.
Kamerová jednotka (str. 342)
City Safety™ (str. 346)
BLIS* (str. 359)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Změna míry posilování při řízení*
Pokud chcete změnit míru posilování při řízení,
přejděte ke kapitole "Jízdní režimy" a v části
"Volitelné jízdní režimy" vyhledejte popis
k možnosti INDIVIDUAL.
U modelů bez ovládání jízdního režimu s možností
INDIVIDUAL se síla řízení vybírá v horním zobrazení na středovém displeji následujícím způsobem:
Nastavení
řízení
My Car
Jízdní režimy
Síla
Výběr síly řízení není přístupný při zatáčení, pokud
je rychlost vozidla větší než 10 km/h (6 mph).
Související informace
•
•
•
•
•
1
2
3
Jízdní režimy* (str. 437)
Aktivní asistence (str. 318)
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
Systém stability Roll Stability
Control
Systém stability RSC1 minimalizuje nebezpečí
převrácení vozidla, například při náhlých vyhýbacích manévrech nebo při smyku vozidla.
Systém RSC registruje, zda se změnil podélný
náklon vozidla a jak hodně se změnil. Tato informace se používá k výpočtu rizika převrácení
vozidla. Pokud vozidlu hrozí nebezpečí, systém
řízení elektronické stability zasáhne, sníží se
točivý moment motoru a jedno nebo více kol se
přibrzdí, dokud vozidlo opět nezíská svou stabilitu.
VAROVÁNÍ
Za běžných jízdních podmínek zlepšuje
systém RSC bezpečnost na cestách. To však
nesmíte považovat za záminku ke zvýšení
rychlosti. Vždy dodržujte běžná pravidla bezpečné jízdy.
Elektronické řízení stability
Elektronické řízení stability (ESC2) pomáhá řidiči
zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Na displeji řidiče se tento symbol zobrazí, pokud je zapojen
systém ESC.
Brzdění ze systému ESC
můžete slyšet jako pulzující
zvuk. Vozidlo může zrychlovat
pomaleji, než očekáváte po sešlápnutí plynového
pedálu.
Systém ESC zahrnuje následující dílčí funkce:
•
•
•
•
Funkce stability3
Systém řízení prokluzu a trakce
Řízení vlečného momentu motoru
Asistent stability přívěsu
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
Roll Stability Control
Electronic Stability Control
Známá také jako "aktivní regulace vybočení".
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 281
PODPORA ŘIDIČE
||
Řízení vlečného momentu motoru
VAROVÁNÍ
•
•
Systém stability ESC představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
ESC nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Řízení vlečného momentu motoru (EDC4) brání
nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení
na nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy nízký převodový stupeň na kluzkém povrchu
nebo při jízdě na nižší převodový stupeň.
Asistent stability přívěsu*5
Funkce asistenta stability přívěsu (TSA6) má za
úkol stabilizovat vozidlo s připojeným přívěsem,
pokud se začne vlnit. Další informace najdete rovněž v kapitole "Asistent stability přívěsu".
POZNÁMKA
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá
kola.
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a brzdí prokluzující hnaná kola tím, že na hnaná kola, která
neprokluzují, přivádí větší trakci.
Tato funkce také zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
3 Známá také jako "aktivní regulace vybočení".
4 Engine Drag Control
5 Systém stability přívěsu je součástí montážního
6 Trailer Stability Assist
282
Symboly a zprávy pro elektronický systém
řízení stability (str. 284)
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo
jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.
Funkce stability3
Systém řízení prokluzu a trakce
•
Funkce TSA je deaktivována, pokud je aktivován Sportovní režim ESC.
Související informace
•
Sportovní režim pro elektronický systém
řízení stability (str. 283)
•
Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability (str. 283)
•
Omezení sportovního režimu u elektronické
kontroly stability (str. 283)
celku originální tažné tyče Volvo.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Sportovní režim pro elektronický
systém řízení stability
Aktivace/deaktivace režimu Sport
u elektronického řízení stability
Omezení sportovního režimu
u elektronické kontroly stability
Systém ESC7 je vždy aktivní - nelze jej vypnout.
Řidič však může zvolit režim Sportovní režim
ESC umožňující aktivnější jízdu.
Systém ESC9 je vždy aktivní - nelze jej vypnout.
Řidič však může zvolit sportovní režim umožňující
aktivnější jízdu.
Sportovní režim se aktivuje/
deaktivuje v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
Pokud je dílčí funkce Sportovní režim ESC
v systému ESC10 aktivována, existují jistá omezení.
Funkci Sportovní režim ESC nelze zvolit, je-li
aktivována některá z následujících funkcí:
Pokud je zvolena dílčí funkce Sportovní režim
ESC, omezí se zásah systému ESC a vozidlo
může více prokluzovat a řidič má vůz pod kontrolou více než obvykle.
Pokud je zvolena funkce Sportovní režim ESC,
lze funkci ESC považovat za deaktivovanou, a to
přesto, že řidiči v mnoha případech pomáhá.
–
POZNÁMKA
S vybranou funkcí Sportovní režim ESC je
asistent stability přívěsu (TSA8) deaktivován.
Klepněte na Sportovní režim ESC v zobrazení funkcí.
> Sportovní režim je aktivován/deaktivován v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.
V režimu Sportovní režim ESC je k dispozici
rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne
nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např.
v písku nebo hlubokém sněhu.
Aktivovaný režim Sportovní režim
ESC poznáte podle toho, že se na displeji řidiče rozsvítí trvale tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než bude funkce
deaktivována nebo než se vypne motor. Při dalším
nastartování bude systém ESC opět nastaven
v běžném režimu.
Související informace
Související informace
•
•
Elektronické řízení stability (str. 281)
•
•
•
•
•
Omezovač rychlosti
Tempomat
Adaptivní tempomat
Pilot Assist.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (str. 281)
Elektronické řízení stability (str. 281)
Tažná tyč* (str. 467)
7 Electronic Stability Control
8 Trailer Stability Assist
9 Electronic Stability Control
10 Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 283
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro elektronický
systém řízení stability
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se elektronického řízení stability (Electronic Stability Control - ESC).
Symbol
Zpráva
Popis
Svítící kontrolka po dobu
cca. 2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
Svítí trvale.
Sportovní režim je zvolen.
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
ESC
Dočasně vyp
Činnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzd. Funkce se znovu aktivuje
automaticky po ochlazení brzd.
Viz zpráva na displeji řidiče.
ESC
Systém ESC je vypnutý.
Doporučen servis
•
•
Textová zpráva může být vymazána krátkým stiskuprostřed na klávesnici na
nutím tlačítka
volantu vpravo.
284
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (str. 281)
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne omezovač rychlosti do pohotovostního režimu
Omezovač rychlosti (SL11) lze považovat za
obrácený tempomat - řidič pomocí plynového
pedálu ovládá rychlost, ale nemůže náhodně
překročit maximální rychlost, kterou předem zvolil/nastavil omezovač rychlosti.
: Snížení uložené maximální rychlosti
Nastavování rychlosti na omezovači rychlosti
(str. 286)
Momentální rychlost vozidla
•
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu (str. 287)
•
Opětovná aktivace omezovače rychlosti
z pohotovostního režimu (str. 288)
: Zvýšení uložené maximální rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se omezovač rychlosti a pokračuje se v jízdě
uloženou rychlostí
11
12
Omezovač rychlosti představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidič musí vždy věnovat pozornost
dopravním podmínkách a pokud omezovač rychlosti neudržuje vhodnou rychlost,
musí zasáhnout.
•
Omezovač rychlosti nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
: Aktivuje se omezovač rychlosti z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě
maximální uloženou rychlostí
Omezení omezovače rychlosti (str. 289)
Aktivace a spuštění omezovače rychlosti
(str. 286)
•
VAROVÁNÍ
Tlačítka a symboly funkcí12.
•
•
Značka uložené maximální rychlosti
Uložená maximální rychlost
•
Související informace
•
•
•
Deaktivace omezovače rychlosti (str. 288)
Automatický omezovač rychlosti (str. 289)
Omezení automatického omezovače rychlosti
(str. 292)
•
Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 291)
•
Změna tolerance automatického omezovače
rychlosti (str. 292)
Speed Limiter
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
285
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace a spuštění omezovače
rychlosti
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se
musí zvolit a aktivovat funkce omezovače
rychlosti (SL13).
Spusťte omezovač rychlosti.
Omezovač rychlosti lze aktivovat až po nastartování motoru. Nejnižší maximální rychlost, kterou
lze uložit, je 30 km/h (20 mph).
–
Nastavení omezovače rychlosti do
pohotovostního režimu
Když se omezovač rychlosti nachází v pohotovostním režimu a zobrazí se symbol
Nastavování rychlosti na omezovači
rychlosti
Omezovač rychlosti (SL14) lze nastavit na různé
rychlosti.
Nastavení/změna uložené rychlosti
, stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Spustí se omezovač rychlosti a aktuální
rychlost se uloží jako maximální rychlost.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
–
Stiskněte ◀ (1) nebo ▶ (3) a přejděte na
symbol/funkci omezovače rychlosti
(4).
> Zobrazí se symbol (4) a omezovač
rychlosti přepne do pohotovostního
režimu.
13
14
286
Omezovač rychlosti
Speed Limiter
–
Uloženou rychlost změňte krátkým nebo
(1) nebo
dlouhým tisknutím tlačítka
(3) na volantu:
•
Krátké stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
nastavené rychlosti (4) přesune na požadovanou rychlost, uvolněte tlačítko.
PODPORA ŘIDIČE
•
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Deaktivace omezovače rychlosti
a uvedení do pohotovostního
režimu
Omezovač rychlosti (SL15) lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace po sešlápnutí
plynového pedálu
Omezovač rychlosti lze rovněž dočasně deaktivovat a vypojit pomocí plynového pedálu, aniž by se
omezovač rychlosti musel nejdříve nastavovat do
pohotovostního režimu - například, aby bylo
možné rychle zrychlit vozidlo a odjet.
V tomto případě postupujte následovně:
1.
Sešlápněte plynový pedál na doraz a uvolněte jej, aby se akcelerace přerušila, jakmile
vozidlo dosáhne požadovanou rychlost.
> V tomto režimu je omezovač rychlosti stále
aktivován a kontrolka na displeji řidiče je
tedy BÍLÁ.
2.
Jakmile je dočasné zrychlování ukončeno,
plynový pedál zcela uvolněte.
> Vozidlo se potom automaticky přibrzdí tak,
aby rychlost klesla pod naposledy uloženou maximální rychlost.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do
pohotovostního režimu:
–
15
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Kontrolky a značky maximální rychlosti na
displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na
ŠEDOU - omezovač rychlosti se tímto
dočasně deaktivuje a řidič může zvýšit
nastavenou rychlost na maximum.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Speed Limiter
287
PODPORA ŘIDIČE
Opětovná aktivace omezovače
rychlosti z pohotovostního režimu
–
Omezovač rychlosti (SL16) lze po dočasné deaktivaci a přepnutí do pohotovostního režimu aktivovat znovu.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky omezovače rychlosti na displeji
řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu
opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom
použije aktuální rychlost jako maximální
rychlost.
Deaktivace omezovače rychlosti
Omezovač rychlosti SL17 lze deaktivovat.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu:
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Značky na displeji řidiče změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - rychlost vozidla je nyní
omezena poslední uloženou maximální
rychlostí.
nebo
16
17
288
Speed Limiter
Speed Limiter
1.
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Omezovač přejde do pohotovostního
režimu.
2.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol displeje řidiče a kontrolka omezovače rychlosti (4) nesvítí - nastavená/
uložená maximální rychlost se vymaže.
3.
Znovu stiskněte na volantu tlačítko
> Aktivuje se další funkce.
(2).
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Omezení omezovače rychlosti
Automatický omezovač rychlosti
Na prudkých sjezdech se může stát, že brzdění
omezovačem rychlosti nebude stačit a uložená
maximální rychlost může být překročena. V tomto
případě řidiče upozorní na displeji řidiče zpráva
Limit rychlosti překročen.
Automatický omezovač rychlosti (ASL18)
pomáhá řidiči nastavit maximální rychlost vozidla
podle rychlosti uvedené na dopravních značkách.
POZNÁMKA
Pokud rychlost vozidla bude překročena minimálně o 3 km/h, aktivuje se zpráva o překročení maximální rychlosti (cca. 2 mph).
Funkci omezovače rychlosti (SL19) lze přepnout
na automatický omezovač rychlosti (ASL).
Automatický omezovač rychlosti využívá informace ze systému informací o dopravních značkách20 k nastavení maximální rychlosti vozidla.
Související informace
•
18
19
20
Automatic Speed Limiter
Omezovač rychlosti
Road Sign Information – RSI
Omezovač rychlosti (str. 285)
}}
289
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
290
Funkce ASL představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Dokonce i když řidič jasně vidí rychlostní
značku, informace o rychlosti, kterou přečte systém informací o dopravních značkách (RSI) pro ASL, nemusí být správná v tomto případě musí řidič zasáhnout
a zrychlit resp. přibrzdit na odpovídající
rychlost.
ASL nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Viz také kapitola "Omezení informací
o dopravních značkách".
je funkce SL nebo ASL aktivní?
Kontrolky na displeji řidiče informují, který z omezovačů rychlosti je aktivní:
Symbol
SL
ASL
Barva kontrolky
značky
Význam
Zelenavě žlutá
Funkce ASL je aktivní
šedá
✓
✓
Nažloutlá/oranžová
A
✓
Symbol značkyB po "70": ASL je
aktivní.
A
B
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim
standby.
Význam barvy symbolu - viz dále nadpis "Symbol ASL".
Symbol ASL
Symbol značky, "70" (zobrazena vedle
uložené rychlosti uprostřed rychloměru)
se může podle situace zobrazit ve třech
různých barvách:
Funkce ASL je v pohotovostním režimu
ASL je v dočasném pohotovostním režimu - např.
nebyla přečtena dopravní
značka.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace automatického
omezovače rychlosti
Automatický omezovač rychlosti (ASL21) lze aktivovat a deaktivovat navíc k omezovači rychlosti
(SL22).
Aktivace systému ASL
Tlačítko Asistent limitu
rychlosti vozidla se nachází
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Aktivace automatického omezovače rychlosti:
1.
2.
21
22
Stiskněte tlačítko Asistent limitu rychlosti
vozidla.
> Funkce ASL přejde do pohotovostního
režimu a na tlačítku se rozsvítí zelená kontrolka. Dále se uprostřed rychloměru na
displeji řidiče objeví symbol značky.
POZNÁMKA
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji
řidiče, i když RSI není aktivován.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a RSI.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale funkce RSI je
deaktivována, RSI nevydává varování.
V této situace nastavení pro funkci RSI
nelze upravit - aby bylo možné upravit
nastavení a přijímat varování, musí být
aktivována funkce RSI.
Deaktivace funkce ASL
Deaktivace automatického omezovače rychlosti:
–
Klepněte na Asistent limitu rychlosti
vozidla v zobrazení funkcí.
> ASL se deaktivuje a indikace tlačítka
změní barvu na ŠEDOU - místo toho se
aktivuje SL.
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z ASL na SL vozidlo již nebude
dodržovat označenou maximální rychlost, ale
pouze maximální rychlost uloženou v paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Funkce ASL se aktivuje s aktuální
rychlostí vozidla.
Automatic Speed Limiter
Speed Limiter
291
PODPORA ŘIDIČE
Změna tolerance automatického
omezovače rychlosti
–
Funkci automatického omezovače rychlosti
(ASL23) lze nastavit na různé úrovně tolerance.
Je možné zvýšit/snížit označený limit rychlosti.
Pokud, například, vozidlo dodržuje označený limit
rychlosti 70 km/h (43 mph), řidič se může rozhodnout, že umožní vozidlo dodržovat rychlost
75 km/h (47 mph).
Tiskněte na volantu tlačítko
(1), dokud
se 70 km/h (43 mph) uprostřed rychloměru
(4) nezmění na 75 km/h (47 mph).
> Poté vozidlo bude využívat zvolenou toleranci 5 km/h (4 mph) po celou dobu,
dokud značky, kolem kterých projíždí, ukazují 70 km/h (43 mph).
Tolerance je dodržována, dokud vozidlo
neprojede kolem značky s nižší nebo vyšší
rychlostí - potom dodržuje nový rychlostní
limit podle značek a tolerance se z paměti
vymaže.
Je-li aktivována funkce Informace
o dopravních značkách*, příslušná maximální rychlost se zobrazí s ČERVENOU
kontrolkou na rychloměru.
Tolerance se upravuje stejně, jako se mění nastavení rychlosti v omezovači rychlosti.
Omezení automatického
omezovače rychlosti
Automatické omezení rychlosti využívá informace
o rychlosti z funkce RSI25 - nikoliv z dopravních
značek s maximální rychlostí, kolem kterých
vozidlo projíždí.
Pokud funkce RSI25 nedokáže interpretovat
a poskytnout informace o rychlosti do funkce
ASL, pak se ASL nastaví do pohotovostního
režimu a přepne na SL. V těchto případech musí
řidič zasáhnout a přibrzdit na odpovídající rychlost.
Funkce ASL se aktivuje znovu, jakmile systém
RSI25 dokáže opět interpretovat informace
o rychlosti a předat je funkci ASL.
Viz také kapitola "Omezení systému informací
dopravních značek".
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 285)
POZNÁMKA
Tlačítka a symboly
Maximální tolerance, kterou si lze zvolit, je
+/- 10 km/h (5 mph).
funkcí24.
Související informace
•
23
24
25
292
Omezovač rychlosti (str. 285)
Automatic Speed Limiter
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Informace o dopravních značkách - RSI
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat
Tempomat (CC26) pomáhá řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je mnohem klidnější
jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém provozu.
Přehled
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne tempomat do pohotovostního režimu
VAROVÁNÍ
: Snížení uložené rychlosti
•
Tempomat představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na konci tohoto článku).
•
Tempomat nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Značka uložené rychlosti
Momentální rychlost vozidla
Uložená rychlost
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat*, je možné přepínat mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".
Tlačítka a symboly funkcí27.
: Aktivuje se tempomat z pohotovostního
režimu a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou
rychlostí
26
27
Cruise Control
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Související informace
•
•
Aktivace a spuštění tempomatu (str. 294)
•
Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 296)
Nastavování rychlosti na tempomatu
(str. 295)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 293
PODPORA ŘIDIČE
•
•
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 296)
Deaktivace tempomatu (str. 297)
Aktivace a spuštění tempomatu
Aby bylo možné regulovat rychlost, nejdříve se
musí zvolit a aktivovat funkce tempomatu CC28.
30 km/h (20 mph). Nejnižší rychlost, kterou lze
uložit, je 30 km/h (20 mph).
Zapnutí tempomatu:
–
Když je zobrazen symbol/funkce
,
stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Spustí se tempomat a aktuální rychlost se
uloží.
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech pod
30 km/h (20 mph).
Související informace
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Nastavení tempomatu do
pohotovostního režimu
Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:
–
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) přejděte
na symbol/funkci
(4).
> Zobrazí se symbol a potom lze aktivovat
tempomat.
Aktivace/spuštění tempomatu
Pokud chcete spustit tempomat z pohotovostního
režimu, rychlost vozidla musí být minimálně
28
294
Cruise Control
•
Tempomat (str. 293)
PODPORA ŘIDIČE
Nastavování rychlosti na tempomatu
Tempomat (CC29) lze nastavit na různé rychlosti.
Nastavení/změna uložené rychlosti
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
(1) na
volantu, do vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo
jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že
v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém
pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Brzdění motorem místo použití nožní
brzdy
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
–
•
29
30
Uloženou rychlost změňte krátkým nebo
(1) nebo
dlouhým tisknutím tlačítka
(3) na volantu:
•
Krátké stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
•
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
rychlosti (4) přesune na požadovanou
rychlost, uvolněte tlačítko.
V případě tempomatu je rychlost regulována
s méně častým sešlapováním nožní brzdy. Při
jízdě ze svahu může být někdy vhodné rozjet se
trochu rychleji a omezit zrychlování brzděním
motoru. V tomto případě řidič může dočasně
zablokovat aktivaci nožní brzdy tempomatem.
Přitom postupujte následovně:
–
Sešlápněte plynový pedál do poloviny a uvolněte jej.
> Tempomat vypojí automatické brzdění
nožní brzdou a používá místo toho jen
brzdění motorem.
Závislost tempomatu na jízdním režimu
Způsob, jakým tempomat udržuje rychlost, se
může lišit v závislosti na zvoleném jízdním
režimu30.
Tempomat Eco Cruise
V režimu ECO je zrychlování a zpomalování tempomatu plynulejší než v ostatních jízdních režimech. Tím se optimalizuje spotřeba paliva
a dopady na životní prostředí. V důsledku toho se
rychlost vozidla může dočasně zvýšit nebo snížit
pod nastavenou rychlost.
Viz doplňkové informace v kapitole "Jízdní režim
ECO" v části "Tempomat Eco Cruise".
Tempomat Dynamic Cruise
V jízdním režimu Dynamic máte pocit, že tempomat zrychluje a zpomaluje rychleji a zdá se, že
tento režim více ovlivňuje další režimy.
Související informace
•
Tempomat (str. 293)
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Cruise Control
Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".
295
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace tempomatu a uvedení
do pohotovostního režimu
Tempomat (CC31) lze dočasně deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby
mohl být znovu aktivován později.
Deaktivace tempomatu a uvedení do
pohotovostního režimu
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Tempomat se dočasně deaktivuje a nastaví do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
volič řazení se přesune do polohy N
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
Tempomat (CC32) lze dočasně deaktivovat
a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby
mohl být znovu aktivován později.
Opětovná aktivace tempomatu
z pohotovostního režimu
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:
–
31
32
296
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky a symboly tempomatu na displeji
řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU tempomat je nyní dočasně deaktivován
a řidič musí manuálně ovládat rychlost.
Cruise Control
Cruise Control
•
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
je příliš vysoká teplota brzd
Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
–
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
Tempomat (str. 293)
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
naposledy uloženou rychlostí.
PODPORA ŘIDIČE
nebo
Deaktivace tempomatu
Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:
Tempomat Cruise Control - CC lze deaktivovat.
–
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Značky tempomatu na displeji řidiče se
rozsvítí a kontrolky změní barvu opět
z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
aktuální rychlostí.
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat*, je možné přepínat mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".
Související informace
•
Tempomat (str. 293)
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Související informace
•
Tempomat (str. 293)
Tlačítka a symboly funkcí33.
Pokud chcete deaktivovat tempomat:
1.
(2).
Stiskněte na volantu tlačítko
> Tempomat přejde do pohotovostního
režimu.
2.
Stisknutím tlačítka ◀ (1) nebo ▶ (3) na
volantu přepnete na další funkci.
> Symbol tempomatu na displeji řidiče
(4) nesvítí - nastavená/uložená
rychlost se vymaže.
3.
33
Znovu stiskněte na volantu tlačítko
> Aktivuje se další funkce.
(2).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 297
PODPORA ŘIDIČE
Funkce upozornění na odstup*
VAROVÁNÍ
vzdálenosti34
Funkce Sledování
může pomoci
řidiči zaregistrovat, když je časový interval k vozidlu vpředu příliš krátký.
Systém sledování vzdálenosti reaguje pouze
v případě, že časový interval k vozu před vámi
je menší než nastavená hodnota - rychlost
vozidla nemá na to vliv.
Nicméně je požadováno, aby vozidlo vybavené
head-up displejem dokázalo zobrazit funkci sledování vzdálenosti, která se následně zobrazuje
pomocí symbolu na čelním skle, dokud je časový
interval k vozidlu vpředu menší než zvolená hodnota.
Funkce upozornění na odstup je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
pouze na vozidlo vpředu, které jede ve stejném
směru. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící
vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
34
35
36
298
•
Upozornění na vzdálenost je k dispozici
pouze ve vozidlech, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí
head-up displeje.
•
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
Head-up displej a upozornění na
odstup35
Ve vozidlech s head-up displejem* je symbol na
čelním skle zobrazen po celou dobu, kdy je
časový interval k vozidlu vpředu kratší než
předem nastavená hodnota.
POZNÁMKA
Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána
jako standardní nebo volitelná výbava.
Související informace
•
Head-up displej a upozornění na odstup
(str. 298)
•
Aktivace/deaktivace upozornění na odstup
(str. 299)
•
Nastavení časového intervalu pro upozornění
na odstup (str. 299)
•
Omezení funkce Upozornění na odstup
(str. 300)
Symbol upozornění na odstup na čelním skle36.
To však předpokládá, že se funkce Zobrazit
podporu řidiče aktivuje pomocí nastavení
v systému nabídky vozidla. Popis funkce - viz
kapitola "Head-up displej".
Distance Alert
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
Aktivace/deaktivace upozornění na
odstup37
Nastavení časového intervalu pro
upozornění na odstup39
Upozornění na bezpečný odstup38 lze vypnout
nebo nastavit s různými časovými intervaly.
Pro funkci Upozornění na odstup40 lze nastavit
různé časové intervaly.
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
displeji řidiče se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval delší.
Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar cca. 3 sekundám.
zap/vyp
Stiskněte tlačítko Distance
Alert v zobrazení funkcí na
středovém displeji.
Související informace
•
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Head-up displej* (str. 134)
•
ZELENÉ tlačítko - upozornění na odstup je
aktivováno.
•
ŠEDÉ tlačítko - upozornění na odstup je
deaktivováno.
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je aktivován adaptivní tempomat.
Upozornění na odstup se aktivuje automaticky při
každém nastartování motoru.
Související informace
•
37
38
39
40
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazit informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
Distance Alert
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazit informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
Distance Alert
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 299
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
•
Nastavený časový interval využívá rovněž
adaptivní tempomat a funkce Pilot Assist.
Snížení časového intervalu
Zvýšení časového intervalu
Upozornění na odstup
41
42
300
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální
časový interval.
Upozornění na odstup42 může mít v jistých situacích omezení.
VAROVÁNÍ
Nastavení časového intervalu.
–
Omezení funkce Upozornění na
odstup41
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během které
může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.
Související informace
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazit informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.
Distance Alert
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
•
Funkce upozornění na vzdálenost představuje doplněk podpory řidiče, který má
usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během
jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve
všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Rozměr vozidla může mít vliv na schopnost detekovat např. motocykly, což by
mohlo znamenat, že se výstražná kontrolka rozsvítí v kratším než nastaveném
časovém intervalu nebo že systém
dočasně nevydá varování.
•
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu radarové jednotky také způsobit rozsvícení kontrolky
při kratším časovém intervalu, než je
nastavená vzdálenost.
•
Upozornění na vzdálenost nenahrazuje
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou
jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v
souladu s platnými dopravními předpisy
a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Související informace
•
Funkce upozornění na odstup* (str. 298)
Adaptivní tempomat*
Adaptivní tempomat (ACC43) pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlosti a zároveň bezpečný zvolený časový informace vzhledem k vozidlu vpředu.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé jízdy po
dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém
dopravním provozu mnohem klidnější.
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu
vpředu44.
Řidič nastavuje požadovanou rychlost a časový
interval k vozidlu vpředu. Pokud kamera a radarová jednotka detekují před vozidlem pomalejší
vůz, rychlost se automaticky upraví podle předem
nastaveného časového intervalu k vozidlu. Jakmile je cesta volná, vůz pojede zase původně zvolenou rychlostí.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 301
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
Adaptivní tempomat představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na konci tohoto článku).
Adaptivní tempomat nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána
jako standardní nebo volitelná výbava.
Adaptivní tempomat reguluje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Je normální, když brzdy,
43
44
302
které se používají k regulování rychlosti, vydávají
hluboký zvuk.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění,
musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarové jednotce může
být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí
žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede nastavenou
rychlosti, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem se zvýší
a překročí uloženou rychlost tempomatu.
Následující popis platí pro vozidla s automatickou
převodovkou:
•
Adaptivní tempomat může sledovat jiné
vozidlo od rychlosti 0 km/h až po rychlost
200 km/h (125 mph).
Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:
•
Adaptivní tempomat může sledovat jiné
vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h
(125 mph).
Adaptive Cruise Control
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
VAROVÁNÍ
•
Adaptivní tempomat není systémem
zabraňujícím srážce. Odpovědnost nese
vždy řidiče, který musí zasáhnout, pokud
systém nedetekuje vozidlo vpředu.
•
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
•
Nepoužívejte adaptivní tempomat v náročných situacích, např. v městském provozu,
na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
PODPORA ŘIDIČE
Přehled
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
Ovládání
Indikace cílového vozidla: ACC detekoval
cílové vozidlo v nastaveném časovém intervalu a následuje za ním
Displej řidiče
Symbol časového intervalu k vozidlu vpředu
POZNÁMKA
Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat*, je možné přepínat mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".
Indikace rychlosti44.
Tlačítka a symboly
Uložená rychlost
funkcí44.
Rychlost vozidla vpředu.
: Aktivuje se adaptivní tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se adaptivní tempomat a pokračuje se v jízdě
uloženou rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne adaptivní tempomat do pohotovostního režimu
: Snížení uložené rychlosti
Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
44
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktuální rychlost vašeho vozidla.
Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na
dopravní situaci - viz nadpis "Symboly a zprávy
pro adaptivní tempomat".
Související informace
•
Adaptivní tempomat a varování před kolizí
(str. 304)
•
Head-up displej pro adaptivní tempomat
v případě rizika kolize (str. 305)
•
Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu
(str. 305)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 303
PODPORA ŘIDIČE
•
•
Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat (str. 307)
•
Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního
tempomatu (str. 309)
•
Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 311)
•
Spuštění asistence předjíždění s adaptivním
tempomatem (str. 311)
•
Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 311)
•
Změna cíle u adaptivního tempomatu
(str. 312)
•
Automatické brzdění s adaptivním tempomatem (str. 312)
•
•
Omezení adaptivního tempomatu (str. 313)
•
45
304
Nastavování rychlosti na adaptivním tempomatu (str. 306)
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním
tempomatem (str. 314)
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat
(str. 316)
Adaptivní tempomat a varování před
kolizí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje na vozidla,
která byla detekována radarovou jednotkou proto se může stát, že systém nevydá varování
nebo jej vydá s jistým zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování. Začněte
brzdit, pokud to situace vyžaduje.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Audio a symbol varování před kolizí45.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Adaptivní tempomat využívá cca. 40 % kapacity
nožní brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji,
než je brzdná kapacita adaptivního tempomatu,
a řidič nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku a vydává varovný zvuk, který upozorňuje
řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Head-up displej pro adaptivní
tempomat v případě rizika kolize
Aktivace a spuštění adaptivního
tempomatu
přepnout do pohotovostního režimu, postupujte
následovně:
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
Adaptivní tempomat (ACC47) musí být nejprve
aktivován a až potom se spustí, pokud chcete
regulovat rychlost a vzdálenost.
–
Nastavení adaptivního tempomatu do
pohotovostního režimu
Stisknutím tlačítka ◀ (2) na volantu nebo ▶
(4).
(3) přejděte na symbol/funkci
> Zobrazí se symbol a adaptivní tempomat
přejde do pohotovostního režimu.
Spuštění/aktivace adaptivního
tempomatu
Aby se systém ACC spustil, musí být splněny
následující podmínky:
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután
a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně
15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).
Symbol varování před kolizí na čelním skle46.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Okamžitě po nastartování motoru se aktivuje
adaptivní tempomat a přejde do pohotovostního
režimu. Pokud chcete systém z aktivního režimu
Související informace
•
46
47
Adaptivní tempomat* (str. 301)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Adaptive Cruise Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 305
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
||
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Nastavování rychlosti na adaptivním
tempomatu
Adaptivní tempomat (ACC48) lze nastavit na
různé rychlosti.
Nastavení/změna uložené rychlosti
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
–
Když je zobrazen symbol/funkce
(4),
stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Adaptivní tempomat se spustí a aktuální
rychlost se uloží a zobrazí v číslech uprostřed rychloměru.
Časový interval bude tempomatem ACC upravován pouze
podle vozidla vpředu, pokud
kontrolka vzdálenosti indikuje
dvě vozidla.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.
: Zvýšení uložené rychlosti.
: Snížení uložené rychlosti.
Uložená rychlost.
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Vyšší rychlost je uložená/
zvolená rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (cílového vozidla).
306
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
–
Uloženou rychlost změňte krátkým nebo
(1) nebo
dlouhým tisknutím tlačítka
(2) na volantu:
•
•
•
Krátké stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
rychlosti (3) přesune na požadovanou
rychlost, uvolněte tlačítko.
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
, do
vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo jelo při
stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatická převodovka
Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od
rychlosti 0 km/h až po rychlost 200 km/h
(125 mph).
jiné vozidlo až do zastavení 0 km/h, nelze nastavit
nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).
Nastavený časový interval pro
adaptivní tempomat
Maximální rychlost, kterou si lze vybrat, je
200 km/h (125 mph).
Adaptivní tempomat (ACC - 49) lze nastavit na
různé časové intervaly.
Manuální převodovka
Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
displeji řidiče se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval delší.
Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar -
Nejnižší programovatelná rychlost pro adaptivní
tempomat je 30 km/h (20 mph) - maximální
rychlost je 200 km/h (125 mph).
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
cca. 3 sekundám.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci funkce
upozornění na odstup.
POZNÁMKA
Jakmile kontrolka na displeji řidiče ukazuje
dvě vozidla, systém ACC sleduje vozidlo
s předem nastaveným časovým intervalem.
Pokud je zobrazeno pouze jedno vozidlo, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
(20 mph) - přestože tempomat dokáže sledovat
48
49
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 307
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
•
Pokud se zdá, že adaptivní tempomat po
aktivaci nereaguje zvýšením rychlosti,
důvodem může být to, že časový interval
vzhledem k vozidlu vpředu je menší než
nastavený časový interval.
Nastavení časového intervalu50.
VAROVÁNÍ
Zvýšení časového intervalu
–
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat
vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně. Při
nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
50
308
• Eco - ACC se soustředí na optimální spo-
třebu paliva, což znamená delší časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
• Comfort - ACC se zaměřuje na co nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
• Dynamic - ACC se soustředí na co nejpřes-
nější sledování změn v časovém intervalu
vzhledem k vozidlu vpředu, což může v jistých
případech vést k prudkému zrychlování/
brzdění.
Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".
Snížení časového intervalu
Upozornění na odstup
Zvolte jednu z následujících možností:
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během které
může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.
Další informace najdete v kapitole "Nastavování
rychlosti na tempomatu" a "Jízdní režim ECO".
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Zvolte, jakým způsobem má ACC
udržovat vzdálenost* k vozidlu vpředu
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má
adaptivní tempomat udržovat předem nastavený
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu. Výběr
se provádí v rámci nastavení jízdního režimu
DRIVE MODE.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace/opětovná aktivace
adaptivního tempomatu
Dočasné vypnutí adaptivního tempomatu a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Adaptivní tempomat (ACC51) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak,
aby mohl být znovu aktivován později.
–
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Symbol
na displeji řidiče změní barvu
z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená rychlost
uprostřed rychloměru změní barvu z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.
Deaktivace adaptivního tempomatu
a přesunutí do pohotovostního režimu
se spojkový pedál sešlápne na cca. 1 minutu
- platí pro vozidla s manuální převodovkou.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Adaptive Cruise Control
Když se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu, musí zasáhnout
řidič a regulovat rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
•
Pokud se adaptivní tempomat nachází
v pohotovostním režimu a vozidlo se
dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče
upozorní na krátkou vzdálenost systém
varování.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně deaktivuje
a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
51
•
sešlápnete pedál brzdy.
volič řazení se přesune do polohy N.
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
}}
309
PODPORA ŘIDIČE
||
Automatický pohotovostní režim
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na ostatních systémech, např. na elektronickém systému
stability ESC52. Pokud některý z těchto systémů
přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
VAROVÁNÍ
V automatickém pohotovostním režimu řidiče
upozorní zvukový signál a zpráva na displeji
řidiče.
•
•
•
•
•
•
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
Opětovná aktivace funkce ACC z pohotovostního
režimu:
je příliš vysoká teplota brzd.
–
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
je aktivována parkovací brzda.
kameru a radarovou jednotku zakrývá např.
sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno
sklo kamery/rádiové vlny).
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Opětovná aktivace adaptivního
tempomatu z pohotovostního režimu
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Rychlost je nyní nastavena na naposledy
uloženou rychlost.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
K automatickému přepnutí na pohotovostní režim
může dojít, když:
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a ACC
si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo
nebo jiný předmět, např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže ACC již vozidlo nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí
pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
•
•
52
310
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
řidič otevře dveře.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
Electronic Stability Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Asistence předjíždění s adaptivním
tempomatem
Spuštění asistence předjíždění
s adaptivním tempomatem
Omezení asistence při předjíždění
s adaptivním tempomatem
Adaptivní tempomat (ACC53) může pomoci řidiči
při předjíždění jiných vozidel.
Pokračování - asistence při předjíždění
Funkce asistence při předjíždění může mít
v jistých situacích omezení.
Jak funguje asistence při předjíždění
Pokud ACC sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje
směrové světlo54, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, adaptivní tempomat mu pomůže tím, že
vozidlo zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě před tím,
než vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního pruhu.
Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby tím
zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo
řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.
Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče
nemine předjížděné vozidlo.
Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být
splněny následující podmínky:
•
•
musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
•
uložená rychlost ve funkci ACC musí být
dostatečně vysoká, aby bylo možné vozidlo
předjet bezpečně.
aktuální rychlost vašeho vozidla je
minimálně 70 km/h (43 mph)
53
54
55
Proto by se mělo zabránit vzniku jistých
situací, například, když:
Spuštění asistenta při předjíždění
–
Ve vozidle s volantem vlevo použijte levé
směrové světlo, ve vozidle s volantem vpravo
použijte pravé směrové světlo.
> Spustí se asistence při předjíždění.
Související informace
•
•
se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení,
kde se sjezd nachází ve stejném směru,
kde se zpravidla předjíždí.
•
vozidlo vpředu zpomalí před tím, než
vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu
pro předjíždění.
•
doprava v jízdním pruhu pro předjíždění
zpomalí
•
se s vozidlem s pravostranným řízením
jede v zemi s levostranným řízením (a
naopak).
Aktivujte směrové světlo.
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Související informace
•
Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič
zapomenout, že při náhle změně situace může
dojít k nežádoucímu zrychlení.
Spuštění asistence při předjíždění:
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím
systému ACC55 do pohotovostního režimu.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Adaptive Cruise Control
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství. 311
PODPORA ŘIDIČE
Změna cíle u adaptivního
tempomatu
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí větší než cca. 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla
na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude
stojící vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou
rychlost.
V kombinaci s automatickou převodovkou má
adaptivní tempomat (ACC56) funkci změny cíle
při jistých rychlostech.
Změna cíle
•
Potom musí řidič sám zasáhnout
a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se změnou
cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí menší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, adaptivní
tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
•
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a adaptivní tempomat si není jistý, zda cílový objekt
je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např.
retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat
již nesleduje.
Automatické brzdění s adaptivním
tempomatem
Adaptivní tempomat (ACC57) obsahuje speciální
funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo.
Funkce brzdy pro pomalý provoz
a stojící vozidlo
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu
s automatickým brzděním.
–
Adaptivní tempomat se znovu aktivujte jedním z následujících způsobů:
•
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Sešlápněte plynový pedál.
> Adaptivní tempomat pokračuje ve sledování vozidla vpředu, pokud se začne pohybovat dopředu do 6 sekund.
Související informace
•
56
57
312
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Systém ACC dokáže udržet vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 5 minut. Potom se aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat se
vypne.
Před opětovnou aktivací adaptivního tempomatu se musí povolit parkovací brzda.
Ukončení automatického brzdění
V některých situacích automatické brzdění skončí
při dosažení klidového stavu, přičemž adaptivní
tempomat přejde do pohotovostního režimu. To
znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může
rozjet - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit
vozidlo sám, aby jej udržel na místě.
To se může stát v následujících situacích:
•
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
je aktivována parkovací brzda
volič řazení se přesune do polohy P, N nebo
R
řidič nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech se aktivuje parkovací
brzda, aby vozidlo i nadále stálo.
58
Adaptive Cruise Control
To se stane, pokud adaptivní tempomat drží
vozidlo pomocí brzdového pedálu na místě a:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní
pás
•
systém ACC udržuje vozidlo v klidovém stavu
déle než cca. 5 minut
•
•
jsou brzdy přehřáté
řidič manuálně vypne motor.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Omezení adaptivního tempomatu
Adaptivní tempomat (ACC58) může mít v jistých
situacích omezení.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může
se stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrní a připraveni přibrzdit.
•
Nepoužívejte adaptivní tempomat u vozu
s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.
Různé
•
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, pokud je
aktivován adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 313
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
Přepínání mezi tempomatem
a adaptivním tempomatem
2.
Ve vozidle s adaptivním tempomatem (ACC59)
může řidič přepínat mezi tempomatem (CC60)
a ACC.
z
ACC na
CC. Nyní je
adaptivní tempomat vypnutý a tempomat
je aktivován a nachází se v pohotovostním
režimu.
Kontrolka na displeji řidiče informuje, který z tempomatů je aktivní:
CC
ACC
A
Tempomat
A
A
Klepněte v zobrazení funkcí na středovém
displeji na tlačítko Tempomat - barva kontrolky v tlačítku změní barvu z ŠEDÉ na
ZELENOU.
> Kontrolka na displeji řidiče se změní
3.
Adaptivní tempomat
BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim
standby
.
Stiskněte na volantu tlačítko
> Spustí se tempomat a uloží se aktuální
rychlost.
VAROVÁNÍ
Přepnutí z ACC na CC
Při přepnutí z ACC na CC vozidlo:
Postupujte následovně:
•
nebude již udržovat nastavený časový
interval vzhledem k vozidlu vpředu.
•
nebude dodržovat uloženou rychlost
a řidič tedy musí v případě potřeby aktivovat brzdy.
1.
Adaptivní tempomat nastavte do pohotovostního režimu pomocí tlačítka
na volantu.
Je-li aktivní CC, když je motor vypnutý, ACC se
automaticky aktivuje při příštím nastartování
motoru.
59
60
314
Adaptive Cruise Control
Cruise Control
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Přepnutí z CC na ACC
Postupujte následovně:
1.
na volantu nastavte
Pomocí tlačítka
tempomat do pohotovostního režimu.
2.
Klepněte v zobrazení funkcí na tlačítko
Tempomat - barva kontrolky v tlačítku změní
barvu ze ZELENÉ na ŠEDOU.
> Symbol na displeji řidiče přepne
CC na
ACC. Nyní je
z
adaptivní tempomat aktivován a nastaven
v pohotovostním režimu.
3.
.
Stiskněte na volantu tlačítko
> Adaptivní tempomat spustí a uloží aktuální
rychlost společně s nastaveným časovým
intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
* Volitelná výbava/příslušenství. 315
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro adaptivní
tempomat
Celá řada symbolů a zpráv ohledně adaptivního
tempomatu (ACC61) se může zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji*.
Na předchozím obrázku63 je adaptivní tempomat
nastaven tak, aby udržoval rychlost 110 km/h
(68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo
vpředu.
(68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu,
které udržuje stejnou rychlost.
Pár příkladů62.
Na předchozím obrázku63 je adaptivní tempomat
nastaven na udržování rychlosti 110 km/h
61
62
63
316
Adaptive Cruise Control
V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symbol
Zpráva
Popis
Kontrolka je BÍLÁ.
Vozidlo si udržuje uloženou/zvolenou rychlost.
Adaptivní tempomat
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Není k dispozici
Kontrolka je ŠEDÁ.
Adaptivní tempomat
Doporučen servis
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolka je ŠEDÁ.
Snímač čelního skla
Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Adaptivní tempomat* (str. 301)
* Volitelná výbava/příslušenství. 317
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní asistence
Pilot Assist pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence
řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou
rychlost, a to v kombinaci s předem zvoleným
časovým intervalem k vozidlu vpředu.
Jak funguje Pilot Assist
Funkce Pilot Assist je určena především k použití
na dálnicích a podobných velkých cestách, kde
může přispět k pohodlnější jízdě a příjemnějšímu
zážitku z jízdy.
Řidič zvolí požadovanou rychlost a časový interval
k vozidlu vpředu. Pilot Assist sleduje vzdálenost
k vozidlu vpředu a boční značení jízdního pruhu
na povrchu vozovky pomocí kamery a radarové
jednotky. Nastavený časový interval se udržuje
pomocí automatické regulace rychlosti, zatímco
asistence řízení pomáhá udržet vozidlo v jízdním
pruhu.
Asistence řízení Pilot Assist bere v úvahu rychlost
vozidla vpředu a značení jízdních pruhů. Řidič
může kdykoliv ignorovat doporučení ze systému
Pilot Assist ohledně řízení a může jet jiným směrem, například, přejet do jiného jízdního pruhu
nebo se vyhnout překážce na cestě.
Pokud funkce Pilot Assist nedokáže jednoznačně
interpretovat jízdní pruh, např. pokud kamera
a radarová jednotka nevidí značení jízdního pruhu,
funkce Pilot Assist dočasně deaktivuje asistenta
řízení, ale pokračuje, pokud dokáže pruh interpretovat znovu - nicméně, funkce ovládání rychlosti
a vzdálenosti zůstávají aktivní.
VAROVÁNÍ
Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu
vpředu a detekují boční značení64.
Kamerová a radarová jednotka
Asistent řízení Pilot Assist se automaticky
deaktivuje a znovu aktivuje bez předchozího
varování.
Odečítání vzdálenosti
Sledování, boční značení
64
318
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktuální stav asistence řízení
poznáte podle barvy symbolu
volantu:
• ZELENÝ volant znamená, že
asistent řízení je aktivní.
• ŠEDÝ volant (dle vyobrazení)
znamená, že asistent řízení je deaktivován.
PODPORA ŘIDIČE
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
Funkce Pilot Assist představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na konci tohoto článku).
Pilot Assist se smí používat pouze, když
jsou na obou stranách namalovány zřetelné čáry. Při jakémkoliv jiném použití existuje riziko kontaktu s okolními překážkami, které funkce nedokáže detekovat.
Pilot Assist nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí, správně v jízdním
pruhu, a s vhodnou vzdáleností k ostatním
vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
POZNÁMKA
Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána
jako standardní nebo volitelná výbava.
Pilot Assist upravuje rychlost zrychlováním a přibrzďováním. Je normální, když brzdy, které se
používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký
zvuk.
Funkce Pilot Assist se pokouší regulovat rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých
rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před vámi
prudce zabrzdí. Kvůli omezení v kamerové a radarové jednotce může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec.
Pilot Assist sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak,
aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem.
Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo
vpředu, vozidlo pojede nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud
rychlost vozu před vozidlem se zvýší a překročí
uloženou rychlost tempomatu.
Následující popis platí pro vozidla s automatickou
převodovkou:
•
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od
0 km/h do 200 km/h ( 125 mph).
•
Pilot Assist může zasahovat do řízení od
téměř nulové rychlosti vozidla až po
140 km/h (87 mph).
Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:
•
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
•
Pilot Assist může zasahovat do řízení od
téměř nulové rychlosti vozidla až po 30 km/h
(20 mph) až po 140 km/h (87 mph).
VAROVÁNÍ
•
Pilot Assist není systém bránící kolizi.
Pokud systém nedetekuje vozidlo vpředu,
musí zareagovat řidič.
•
Pilot Assist nebrzdí v případě osob, zvířat,
předmětů, malých dopravních prostředků
(např. jízdních kol a motocyklů), nízkých
přívěsů a vozidel v protisměru, pomalu
jedoucích vozidel a vozidel, která stojí.
•
Nepoužívejte Pilot Assist v náročných
situacích, např. v městském provozu, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách, na kluzkých
vozovkách nebo s přívěsem připojeným
k vozidlu.
DŮLEŽITÉ
Údržba interních komponentů systému Pilot
Assist se musí provádět pouze v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
319
PODPORA ŘIDIČE
||
Oblé zatáčky a dělení cest
Přehled
Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
Pilot Assist funguje v interakci s řidičem, který by
neměl čekat, až Pilot Assist zasáhne do řízení, ale
měl by být připraven zasáhnout sám do řízení se
zvýšeným úsilím, a to především v zatáčkách.
Ovládání
▶: Přepnutí z adaptivního tempomatu na Pilot
Assist
Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
Když se vozidlo blíží sjezdu nebo místu, kde se
rozdělují jízdní pruhy, řidič by měl řídit od požadovaného jízdního pruhu tak, aby Pilot Assist mohl
určit požadovaný směr.
Symbol funkce
Pilot Assist se snaží udržet vozidlo
uprostřed jízdního pruhu
Symbol aktivovaného/deaktivovaného asistenta řízení
Když se Pilot Assist snaží řídit, pokouší se umístit
vozidlo mezi značení jízdních pruhů. Proto se
doporučuje ponechat vozidlo, aby si vyhledalo
optimální umístění a aby zážitek z jízdy byl co nejplynulejší. Řidič kontroluje, zda se vozidlo nachází
bezpečně v jízdním pruhu a vždy nese odpovědnost za to, aby zasáhl do řízení a upravil tak
polohu vozidla.
Pokud Pilot Assist neumístí vozidlo správně do
jízdního pruhu, doporučujeme vypnout systém
Pilot Assist nebo přepnout na adaptivní tempomat.
Symboly cílového vozidla a časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu
Tlačítka a symboly funkcí64.
: Aktivuje Pilot Assist z pohotovostního
režimu a pokračuje v jízdě nastavenou
rychlostí a s nastaveným časovým intervalem
: Zvýšení uložené rychlosti
: Z pohotovostního režimu - aktivuje
se Pilot Assist a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
: Z aktivního režimu - deaktivuje se/
přepne Pilot Assist do pohotovostního režimu
◀: Přepnutí systému Pilot Assist na adaptivní
tempomat
: Snížení uložené rychlosti
64
320
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
PODPORA ŘIDIČE
•
Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci
(str. 323)
•
Nastavení časového intervalu pro funkci Pilot
Assist (str. 324)
•
Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist
(str. 326)
•
Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist
(str. 328)
•
Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist (str. 328)
•
Omezení asistence při předjíždění s funkcí
Pilot Assist (str. 328)
•
Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist
(str. 329)
Rychlost vozidla vpředu
•
Aktuální rychlost vašeho vozidla
Automatické brzdění s funkcí aktivní asistence (str. 329)
•
•
Omezení funkce Pilot Assist (str. 330)
Displej řidiče
Indikace rychlosti64.
Uložená rychlost
Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na
dopravní situaci - viz nadpis "Symboly a zprávy
pro Pilot Assist".
Symboly a zprávy pro Pilot Assist* (str. 332)
Související informace
•
•
Pilot Assist a varování před kolizí (str. 321)
•
Aktivace a spuštění aktivní asistence
(str. 322)
64
65
Head-up displej aktivní asistence v případě
rizika kolize (str. 322)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
Pilot Assist a varování před kolizí
Varování před hrozící kolizí
Audio a symbol varování před kolizí65.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
Pilot Assist využívá cca. 40 % kapacity nožní
brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita systému Pilot Assist, a řidič
nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku
a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče, že
musí okamžitě zasáhnout.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 321
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Pilot Assist varuje pouze v případě vozidel,
u kterých byla detekována kamerová nebo
radarová jednotka - proto se může stát, že
systém varování nevydá nebo jej vydá se zpožděním.
•
Head-up displej aktivní asistence
v případě rizika kolize
Aktivace a spuštění aktivní
asistence
U vozidel vybavených head-up displejem*, se
varování zobrazuje na čelním skle jako blikající
symbol.
Aby funkce Pilot Assist mohla regulovat rychlost
a vzdálenost a zasahovat do řízení, musí být nejdříve aktivována a potom spuštěna.
Nikdy nečekejte na varování. Začněte
brzdit, pokud to situace vyžaduje!
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
Symbol varování před kolizí na čelním skle66.
POZNÁMKA
V případě prudkého slunečního svitu, odrazů,
extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo
před sebe, se může stát, že vizuální výstražný
signál na čelním skle nebude dobře vidět.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aby se systém Pilot Assist spustil, musí být splněny následující podmínky:
•
Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután
a dveře řidiče musí být zavřené.
•
Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové
vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlost vozidla musí být minimálně
15 km/h (9 mph).
•
Vozidla s manuální převodovkou. Rychlost
vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).
Související informace
•
66
322
Aktivní asistence (str. 318)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Je-li adaptivní tempomat v pohotovostním
režimu:
1.
2.
Ruce na volantu
Stiskněte na volantu tlačítko ▶ (6).
> V pohotovostním režimu se symbol
změní na Pilot Assist (8).
Aby systém Pilot Assist fungoval, řidič musí mít
ruce na volantu. Pokud Pilot Assist detekuje, že
řidič nedrží volant, systém řidiče vyzve prostřednictvím textové zprávy a zvukového signálu, aby
aktivně řídil vozidlo.
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Funkce Pilot Assist je spuštěna a aktuální
rychlost je uložena - to poznáte podle ikon
uprostřed rychloměru.
Pokud Pilot Assist přesto nedokáže zjistit, zda
řidič drží volant, funkce přeřadí do pohotovostního
režimu. Potom se Pilot Assist musí znovu spustit
na volantu.
pomocí tlačítka
...nebo...
Funkce Pilot Assist reguluje
časový interval vzhledem k vozidlu vpředu pouze, pokud symbol vzdálenosti (1)
zobrazí nad symbolem volantu vozidlo.
Nastavení/změna uložené rychlosti
Upozorňujeme, že funkce Pilot Assist je
funkční pouze v případě, kdy má řidič na
volantu ruce.
Stiskněte na volantu tlačítko ▶ (6).
> Systém Pilot Assist je spuštěn.
Zásah funkce Pilot Assist do
řízení je aktivní pouze, pokud se
symbol volantu (2) změní
z ŠEDÉ na ZELENOU.
Pilot Assist lze nastavit na různé rychlosti.
POZNÁMKA
Je-li adaptivní tempomat spuštěn:
–
Nastavování rychlosti pro aktivní
asistenci
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.
: Zvýšení uložené rychlosti
: Snížení uložené rychlosti
Uložená rychlost
Současně je rozsah rychlosti
označen následovně.
Vyšší rychlost je uložená/
zvolená rychlost, zatímco nižší
rychlost je rychlost vozidla
vpředu (cílového vozidla).
}}
323
PODPORA ŘIDIČE
||
–
Uloženou rychlost změňte krátkým nebo
(1) nebo
dlouhým tisknutím tlačítka
(2) na volantu:
•
•
•
Krátké stisknutí: Každým stisknutím
měníte rychlost po +/- 5 km/h
(+/- 5 mph).
Stiskněte a podržte: Jakmile se indikace
rychlosti (3) přesune na požadovanou
rychlost, uvolněte tlačítko.
Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se
uloží do paměti.
Pokud řidič zvýší rychlost vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka
, do
vozidla se uloží rychlost, jakou vozidlo jelo při
stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Automatická převodovka
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 0 km/h
do 200 km/h (125 mph).
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u systému Pilot Assist nastavit, je 30 km/h
(20 mph) – přestože systém dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení (0 km/h), nelze nastavit
nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).
324
Maximální rychlost, kterou si lze vybrat, je
200 km/h (125 mph).
Nastavení časového intervalu pro
funkci Pilot Assist
Manuální převodovka
Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od
30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
Pro funkci Pilot Assist lze nastavit různé časové
intervaly.
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
displeji řidiče se zobrazuje 1-5
vodorovných čar - čím je jich
více, tím je časový interval delší.
Jedna čára odpovídá
cca. 1 sekundě, 5 čar -
Nejnižší programovatelná rychlost pro Pilot Assist
je 30 km/h (20 mph) - maximální rychlost je
200 km/h (125 mph).
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
cca. 3 sekundám.
POZNÁMKA
Jakmile se na displeji řidiče zobrazí auto
a volant, Pilot Assist následuje vozidlo vpředu
s předem nastaveným časovým intervalem.
Pokud je zobrazen pouze volant, v přiměřené
vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
•
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
•
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
•
Pokud se zdá, že Pilot Assist po aktivaci
nereaguje zvýšením rychlosti, důvodem
může být to, že časový interval vzhledem
k vozidlu vpředu je menší než nastavený
časový interval.
Nastavení časového intervalu67.
VAROVÁNÍ
Zvýšení časového intervalu
–
Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu
zvyšujete nebo snižujete časový interval.
> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální
časový interval.
Aby bylo možné sledovat vozidlo vpředu pohodlně
a plynule, Pilot Assist za jistých podmínek umožňuje výrazně měnit časový interval. Například, při
nízké rychlosti, když je vzdálenost malá, Pilot
Assist mírně prodlouží časový interval.
67
• Eco - Pilot Assist se soustředí na optimální
spotřebu paliva, což znamená delší časový
interval vzhledem k vozidlu vpředu.
• Comfort - Pilot Assist se zaměřuje na co
nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
• Dynamic - Pilot Assist se soustředí na co
nejpřesnější sledování změn v časovém intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což může
v jistých případech vést k prudkému zrychlování/brzdění.
Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".
Snížení časového intervalu
Upozornění na odstup
Zvolte jednu z následujících možností:
•
Používejte pouze časový interval, který
odpovídá aktuální dopravní situaci.
•
Řidič by měl pamatovat na to, že krátký
časový interval limituje dobu, během které
může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.
Další informace najdete v kapitole "Nastavování
rychlosti na tempomatu" a "Jízdní režim ECO".
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
Zvolte, jakým způsobem má Pilot Assist
udržovat vzdálenost* k vozidlu vpředu
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má
Pilot Assist udržovat předem nastavený časový
interval vzhledem k vozidlu vpředu. Výběr se provádí v rámci nastavení jízdního režimu DRIVE
MODE.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 325
PODPORA ŘIDIČE
Deaktivace/aktivace systému Pilot
Assist
Pilot Assist lze dočasně deaktivovat a nastavit do
pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu
aktivován později.
...nebo...
Stiskněte na volantu tlačítko ◀ (3).
> Pilot Assist se vypne a přepne na adaptivní tempomat v aktivním režimu.
–
VAROVÁNÍ
Deaktivace systému Pilot Assist
a uvedení do pohotovostního režimu
•
Když je Pilot Assist v pohotovostním
režimu, řidič musí zasáhnout a řídit
a regulovat tak rychlost a vzdálenost
k vozidlu vpředu.
•
Pokud se Pilot Assist nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane příliš
blízko k vozidlu vpředu, řidiče upozorní na
krátkou vzdálenost systém varování.
Pohotovostní režim při zásahu řidiče
Pilot Assist se dočasně deaktivuje a nastaví do
pohotovostního režimu, pokud:
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Dočasné vypnutí funkce Pilot Assist a nastavení
do pohotovostního režimu:
–
326
Stiskněte na volantu tlačítko
(2).
> Pilot Assist je nastaven do pohotovostního
režimu - symbol (8) na displeji řidiče
změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená
rychlost uprostřed rychloměru změní barvu
z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy.
volič řazení se přesune do polohy N.
směrová světla jsou aktivní déle než
1 minutu.
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
•
se spojkový pedál sešlápne na cca. 1 minutu
- platí pro vozidla s manuální převodovkou.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Při použití směrových světel se dočasně vypojí
asistent řízení Pilot Assist. Pokud se tato situace
změní a lze detekovat boční značení jízdního
pruhu, asistent řízení se automaticky aktivuje
znovu.
PODPORA ŘIDIČE
Automatický pohotovostní režim
Pilot Assist závisí na ostatních systémech, např.
na systému řízení stability/ochrany před smykem
ESC68. Pokud některý z těchto ostatních systémů
přestane pracovat, Pilot Assist se automaticky
vypne.
VAROVÁNÍ
V automatickém pohotovostním režimu řidiče
upozorní zvukový signál a zpráva na displeji
řidiče.
•
Řidič potom musí regulovat rychlost
vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy
a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.
•
•
kameru a radarovou jednotku zakrývá např.
sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno
sklo kamery/rádiové vlny).
Opětovná aktivace funkce Pilot Assist.
–
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a systém Pilot Assist si není jistý, zda cílový
objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět,
např. retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže Pilot Assist již vozidlo
nesleduje.
•
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí
pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
Opětovná aktivace systému Pilot Assist
z pohotovostního režimu
Stiskněte na volantu tlačítko
(1).
> Rychlost je nyní nastavena na naposledy
uloženou rychlost.
VAROVÁNÍ
Pokud se stisknutím tlačítka
na volantu
pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít
k výraznému nárůstu rychlosti.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
K automatickému přepnutí na pohotovostní režim
může dojít, když, například:
•
•
•
•
•
•
•
68
řidič otevře dveře.
je příliš vysoká teplota brzd.
řidič nemá ruce na volantu.
je aktivována parkovací brzda.
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
řidič si sundá bezpečnostní pás.
minimálně jedno kolo ztratí trakci.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Electronic Stability Control
327
PODPORA ŘIDIČE
Asistence předjíždění s funkcí Pilot
Assist
Spuštění asistence při předjíždění
se systémem Pilot Assist
Omezení asistence při předjíždění
s funkcí Pilot Assist
Pilot Assist může pomoci řidiči při předjíždění
jiných vozidel.
Pokračování - asistence při předjíždění
Funkce asistence při předjíždění může mít
v jistých situacích omezení.
Jak funguje asistence při předjíždění
Pokud Pilot Assist sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo69, čímž dá najevo svůj úmysl
předjíždět, Pilot Assist mu pomůže tím, že vozidlo
zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě před tím, než
vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního
pruhu.
Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby tím
zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo
řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.
Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče
nemine předjížděné vozidlo.
Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být
splněny následující podmínky:
•
•
musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
•
uložená rychlost ve funkci Pilot Assist musí
být dostatečně vysoká, aby bylo možné
vozidlo předjet bezpečně.
aktuální rychlost vašeho vozidla je
minimálně 70 km/h (43 mph)
69
328
Proto by se mělo zabránit vzniku jistých
situací, například, když:
Spuštění asistenta při předjíždění
–
Ve vozidle s volantem vlevo použijte levé
směrové světlo, ve vozidle s volantem vpravo
použijte pravé směrové světlo.
> Spustí se asistence při předjíždění.
Související informace
•
•
se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení,
kde se sjezd nachází ve stejném směru,
kde se zpravidla předjíždí.
•
vozidlo vpředu zpomalí před tím, než
vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu
pro předjíždění.
•
doprava v jízdním pruhu pro předjíždění
zpomalí
•
se s vozidlem s pravostranným řízením
jede v zemi s levostranným řízením (a
naopak).
Aktivujte směrové světlo.
Aktivní asistence (str. 318)
Související informace
•
Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič
zapomenout, že při náhle změně situace může
dojít k nežádoucímu zrychlení.
Spuštění asistence při předjíždění:
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
VAROVÁNÍ
Aktivní asistence (str. 318)
U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.
Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím
systému Pilot Assist do pohotovostního režimu.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
PODPORA ŘIDIČE
Změna cíle pomocí funkce Pilot
Assist
VAROVÁNÍ
Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí větší než cca. 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla
na stojící vozidlo, Pilot Assist bude stojící
vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou
rychlost.
V kombinaci s automatickou převodovkou má
Pilot Assist funkci změny cíle při jistých rychlostech.
Změna cíle
•
Potom musí řidič sám zasáhnout
a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se změnou
cíle
Pilot Assist se vyřadí a přepne do pohotovostního
režimu:
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje
rychlostí menší než 30 km/h (20 mph), a změní
cíl na stojící vozidlo, Pilot Assist zpomalí podle
stojícího vozidla.
•
•
pokud rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph)
a Pilot Assist si není jistý, zda cílový objekt je
stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej Pilot Assist již nesleduje.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
Automatické brzdění s funkcí aktivní
asistence
Pilot Assist obsahuje speciální funkci brzdy pro
pomalý provoz a stojící vozidlo.
Funkce brzdy pro pomalý provoz
a stojící vozidlo
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, Pilot Assist se
vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.
–
Pilot Assist se znovu aktivuje následujícím
způsobem:
•
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
Sešlápněte plynový pedál.
> Pilot Assist pokračuje ve sledování vozidla
vpředu, pokud se začne pohybovat
dopředu do 6 sekund.
POZNÁMKA
Systém Pilot Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 5 minut - potom se aktivuje funkce a tempomat se vypne.
Před další aktivací systému Pilot Assist se
musí uvolnit parkovací brzda.
}}
329
PODPORA ŘIDIČE
||
Ukončení automatického brzdění
V některých situacích automatické brzdění skončí
při dosažení klidového stavu, přičemž Pilot Assist
přejde do pohotovostního režimu. To znamená, že
se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto
musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo sám, aby
jej udržel na místě.
To se může stát v následujících situacích:
•
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
Omezení funkce Pilot Assist
Funkce Pilot Assist může mít v jistých situacích
omezení.
Funkce Pilot Assist je pomůcka, která může řidiči
v různých situacích pomoci. Nicméně za udržování
bezpečné vzdálenosti k předmětům v okolí a za
udržování vozidla na správném místě v jízdním
pruhu nese odpovědnost vždy řidič.
VAROVÁNÍ
V jistých situacích může mít asistent řízení
Pilot Assist problém pomoci řidiči ve správném směru nebo může být automaticky deaktivován - v tomto případě nedoporučujeme
Pilot Assist používat. Příklady těchto situací:
•
značení jízdních pruhů je opotřebené,
chybí nebo se navzájem křižuje.
•
rozdělení jízdních pruhů není zřetelné,
například, pokud se jízdní pruhy dělí nebo
spojují nebo na výjezdech nebo v případě
několika různých značení.
•
se na cestě nebo poblíž cesty vyskytují
hrany nebo jiné čáry než značení jízdních
pruhů, jako např. obrubníky, spoje nebo
zbytky po opravách povrchu vozovky,
hrany bariér nebo výrazné stíny.
je aktivována parkovací brzda
volič řazení se přesune do polohy P, N nebo
R
řidič nastaví funkci Pilot Assist do pohotovostního režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech se aktivuje parkovací
brzda, aby vozidlo i nadále stálo.
To se stane, pokud Pilot Assist drží vozidlo
pomocí brzdového pedálu na místě a:
je jízdní pruh úzký nebo klikatý.
v jízdním pruhu jsou výmoly a hrboly.
je nepříznivé počasí, například, při dešti,
sněhu, za mlhy, v rozbředlém sněhu nebo
při zhoršeném výhledu se špatnými světelnými podmínkami, světlem zezadu,
mokrým povrchem vozovky atd.
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní
pás
•
systém Pilot Assist udržuje vozidlo v klidovém
stavu déle než cca. 5 minut
•
•
jsou brzdy přehřáté
Řidič by si měl dále uvědomit, že Pilot Assist
má následující omezení:
řidič manuálně vypne motor.
•
Související informace
•
330
•
•
•
Aktivní asistence (str. 318)
Systém nedokáže detekovat vysoké
obrubníky, svodidla a provizorní přepážky
(jako např. dopravní kužely a bezpečnostní
bariéry). Dále se může stát, že systém
PODPORA ŘIDIČE
nesprávně detekuje značení jízdní pruhů,
přičemž následně hrozí riziko kontaktu
vozidla a těchto překážek. Řidič musí sám
zajistit dostatečnou vzdálenost vozidla od
těchto překážek.
•
•
•
•
Kamerová a radarová jednotka nedokáže
detekovat všechny předměty a překážky
před vozidlem v provozu - např. nedokáže
detekovat výmoly, nepohybující se předměty nebo předměty, které úplně nebo
částečně blokují trasu.
se stát, že tempomat bude mít problém udržet
správnou vzdálenost od vozidla před vámi v tomto případě buďte opatrní a připraveni přibrzdit.
•
Pilot Assist se vypne, pokud posilovač
řízení funguje s omezeným výkonem např. během chlazení z důvodu přehřátí
(viz kapitola "Účinnost posilování v závislosti na rychlosti").
Řidič může kdykoliv upravit nebo korigovat zásah,
který do řízení provedl systém Pilot Assist, a může
otočit volantem do správného směru.
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
•
•
Aktivní asistence (str. 318)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Nepoužívejte funkci Pilot Assist u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným
k vozidlu.
POZNÁMKA
Pilot Assist nelze aktivovat, pokud je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na
jízdní kola nebo podobné zařízení.
Pilot Assist "nevidí" chodce, zvířata apod.
Doporučený vstupní impulz řízení je
nuceně omezen, což znamená, že systém
nedokáže vždy pomoci řidiči s řízením
a nedokáže vždy udržet vozidlo v jízdním
pruhu.
Související informace
Různé
•
Jízdní režim Off Road nelze zvolit, když je
Pilot Assist aktivován.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Nezapomeňte, že systém Pilot Assist je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může
331
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro Pilot Assist*
Celá řada symbolů a zpráv ohledně systému
Pilot Assist se může zobrazovat na displeji řidiče
a/nebo na head-up displeji*.
Pár příkladů70.
Na předchozím obrázku71 je Pilot Assist nastaven
na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje
stejnou rychlost.
Na předchozím obrázku71 je Pilot Assist nastaven
na udržování rychlosti 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje
stejnou rychlost.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
Zde Pilot Assist pomáhá s řízením, protože boční
značení jízdních pruhů lze detekovat.
Na předchozím obrázku71 je Pilot Assist nastaven
tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph),
přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.
Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze
detekovat boční značení jízdního pruhu.
70
71
332
V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlost je 130 km/h (80 mph).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Radarová jednotka
Radarovou jednotku využívá několik systémů
podpory řidiče. Má za úkol snímat ostatní vozidla.
Související informace
•
•
•
Omezení radarového zařízení (str. 334)
Doporučená údržba radarového zařízení
(str. 337)
Typové schválení pro radarové zařízení
(str. 338)
Na předchozím obrázku71 je Pilot Assist nastaven
tak, aby udržoval rychlost 110 km/h (68 mph),
přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.
Zde rovněž Pilot Assist pomáhá s řízením, protože
boční značení jízdních pruhů lze detekovat.
Související informace
•
Aktivní asistence (str. 318)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Radarovou jednotku využívají následující funkce:
•
•
•
•
•
Funkce upozornění na odstup*
Adaptivní tempomat*
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Pilot Assist*
City Safety
Úpravy radarové jednotky by mohly vyústit v nelegální používání.
71
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 333
PODPORA ŘIDIČE
Omezení radarového zařízení
Radarová jednotka má jistá omezení, která dále
omezují funkce využívající tuto jednotku.
Zablokovaná jednotka
Radarová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s kamerovou jednotkou
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo
vnitřní stranu čelního skla před kamerovou
a radarovou jednotku a kolem snímače - může
to omezit funkčnost systémů, které využívají
kameru a radar.
Jestliže se na displeji řidiče objeví tento
symbol a zpráva "Snímač čelního
skla Zablokovaný snímač, viz
Uživatelská příručka", znamená to, že
kamera a radarová jednotka nedokáží detekovat
ostatní vozidla, cyklisty, chodce a větší zvířata před
vozidlem a je možné, že funkce využívající kameru
a radar nefungují, fungují v omezeném rozsahu,
zcela se deaktivují nebo reagují nesprávně.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty,
zatemňovací fólie apod.72
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný
nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od
nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
72
334
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
PODPORA ŘIDIČE
Příčina
Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo výhled
z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem a vozidlem před vámi.
POZNÁMKA
Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou
jednotkou v čistotě.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
Rychlost vozidla
V zatáčkách může radarová jednotka detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit detekované vozidlo z dohledu.
Schopnost radarové jednotky detekovat vozidla
jedoucí před ním je výrazně snížena, pokud:
•
rychlost vozidla vpředu se výrazně liší od
rychlosti vašeho vozidla
Nízké přívěsy
Omezené zorné pole
Radarová jednotka má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován
nebo detekce proběhne později, než by měla.
Nízký přívěs ve stínu radaru.
Zorné pole radarové jednotky.
Někdy radarová jednotka detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
Radar někdy detekuje s problémy nebo nedetekuje vůbec nízké přívěsy - pokud řidič jede za
nízkými přívěsem a je aktivován adaptivní tempomat nebo Pilot Assist, řidič musí být obzvláště
opatrný.
}}
335
PODPORA ŘIDIČE
||
Vysoká teplota
Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky
v jednotce dočasně vypnout, a to na
cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová
a radarová jednotka se spustí znovu automaticky,
jakmile teplota dostatečně klesne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky"
některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků
a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm
(0.02 × 0.12 in.) (nebo větší), musíte se za
účelem výměny čelního okna obrátit na servis.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností
systémů podpory řidiče, které využívají kameru
a radarovou jednotku.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či
nevyhovujícímu zásahu systémů podpory
řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí
být splněny rovněž následující podmínky:
336
•
Poškozené čelní sklo
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od
kamínků v oblasti kamerové a radarové
jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
Při výměně se musí namontovat stejný typ
stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.
DŮLEŽITÉ
Při výměně čelního skla se musí znovu nakalibrovat kamerová a radarová jednotka
v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech
systémů ve vozidle, které využívají kameru
a radar. Doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
Radarová jednotka (str. 333)
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba radarového
zařízení
Aby kamerová a radarová jednotka fungovala
správně, nesmí být na čelním skle na jednotce
led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně
čistit vodou a autošamponem.
POZNÁMKA
Funkčnost kamerové a radarové jednotky znemožní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla
tedy nebudou moci měřit.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Související informace
•
Radarová jednotka (str. 333)
337
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení pro radarové
zařízení
Zde si lze přečíst typový souhlas pro radarové
jednotky vozidla u funkcí ACC73, PA74 a BLIS75.
Trh
ACCA &
PAB
BLISC
Symbol
Typové schválení
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0054TR
4122-14-8645
Brazílie
EAN: (01)07897843840855
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the
following link www.delphi.com/automotive-homologation.
Evropa
✓
✓
Frequency Band: 76GHz – 77GHz
Maximum Output Power: 55dBm EIRP
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
73
74
75
338
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACCA &
PAB
BLISC
Typové schválení
REGISTERED No: ER37536/15
✓
Spojené Arabské
Emiráty (UAE)
Symbol
DEALER No: DA37380/15
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
37295/POSTEL/2014
✓
4927
Indonésie
✓
38806/SDPPI/2015
4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255
✓
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Certification No.
✓
MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
Korea
✓
Certification No.
MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
AGREE PAR L’ANRT MAROC
Maroko
✓
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
}}
339
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
Mexiko
Moldávie
ACCA &
PAB
BLISC
✓
Singapur
И011 14
✓
✓
И011 15
✓
TA-2014/1824
✓
APPROVED
Jižní Afrika
✓
340
IFETEL: RLVDEL215-0314
✓
✓
Srbsko
Typové schválení
IFETEL: RLVDEL215-0299
✓
✓
Symbol
TA-2014/2390
APPROVED
PODPORA ŘIDIČE
ACCA &
PAB
Trh
BLISC
✓
Tchajwan
Symbol
Typové schválení
CCAB15LP0560T3
✓
CCAB15LP0680T0
Delphi і
✓
Ukrajina
✓
і
(
2009 .) Д
Delphi.
є, щ
і
і
ь
)
і і
і
і
RACAM/SRR2 і
і є
і
і
і
(П
КМ № 679 і 24
ь
і Delphi
П
і
:
ACC = Adaptive Cruise Control
PA = Pilot Assist
BLIS = Blind Spot Information
A
B
C
Typové schválené pro rádiové zařízení
Trh
Evropa
Symbol
Typové schválení
Společnost Volvo cars
tímto prohlašuje, že
veškerá rádiová zařízení
jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními
směrnice 2014/53/EU.
Související informace
•
Radarová jednotka (str. 333)
341
PODPORA ŘIDIČE
Kamerová jednotka
Kamerovou jednotku využívají různé systémy
podpory řidiče. Má za úkol, například, detekovat
jízdní pruhy nebo dopravní značky.
Související informace
•
•
Omezení radarové jednotky (str. 343)
Doporučená údržba kamerového zařízení
(str. 346)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Kamerovou jednotku využívají následující funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
342
Adaptivní tempomat*
Pilot Assist*
Lane Keeping Aid*
Asistent řízení při nebezpečí kolize
City Safety
Driver Alert Control*
Informace o dopravních značkách*
Aktivní dálkové světlomety *
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení radarové jednotky
Zablokovaná jednotka
Kamerová jednotka má jistá omezení, která dále
omezují funkce využívající tuto jednotku.
Zhoršený výhled
Kamera má omezení podobná lidskému oku, tedy
"vidí" hůř např. při hustém dešti nebo sněžení,
v husté mlze, v silné bouři prachu nebo při chumelení. Za takových podmínek mohou být funkce
systémů závislých na kameře výrazně omezeny
nebo dočasně vypnuty.
Také silné světlo z protisměru, odrazy světla od
vozovky, sníh nebo led na vozovce, znečištěné
nebo nezřetelné značení jízdních pruhů mohou
značným způsobem omezit funkčnost kamery při
sledování vozovky a detekci chodců, cyklistů, velkých zvířat a ostatních vozidel.
Jestliže se na displeji řidiče objeví tento
symbol a zpráva "Snímač čelního
skla Zablokovaný snímač, viz
Uživatelská příručka", znamená to, že
kamera a radarová jednotka nedokáží detekovat
ostatní vozidla, cyklisty, chodce a větší zvířata před
vozidlem a je možné, že funkce využívající kameru
a radar nefungují, fungují v omezeném rozsahu,
zcela se deaktivují nebo reagují nesprávně.
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty,
zatemňovací fólie apod.76
Kamerová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s radarovou jednotkou vozidla.
DŮLEŽITÉ
Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo
vnitřní stranu čelního skla před kamerovou
a radarovou jednotku a kolem snímače - může
to omezit funkčnost systémů, které využívají
kameru a radar.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
76
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
343
PODPORA ŘIDIČE
||
Příčina
Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od nečistot,
ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný déšť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled
z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo
výhled z kamery.
Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se
objevila nečistota.
Zajeďte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Silné světlo z protisměru
Žádná činnost. Za příznivějšího osvětlení se kamerová jednotka automaticky resetuje.
POZNÁMKA
Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou
jednotkou v čistotě.
Vysoká teplota
Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky
v jednotce dočasně vypnout, a to na
cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová
a radarová jednotka se spustí znovu automaticky,
jakmile teplota dostatečně klesne.
344
Poškozené čelní sklo
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou na čelním okně před „okénky"
některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků
a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm
(0.02 × 0.12 in.) (nebo větší), musíte se za
účelem výměny čelního okna obrátit na servis.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností
systémů podpory řidiče, které využívají kameru
a radarovou jednotku.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či
nevyhovujícímu zásahu systémů podpory
řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí
být splněny rovněž následující podmínky:
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od
kamínků v oblasti kamerové a radarové
jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
PODPORA ŘIDIČE
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný typ
stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.
DŮLEŽITÉ
Při výměně čelního skla se musí znovu nakalibrovat kamerová a radarová jednotka
v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech
systémů ve vozidle, které využívají kameru
a radar. Doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
Kamerová jednotka (str. 342)
345
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba kamerového
zařízení
Aby kamerová a radarová jednotka fungovala
správně, nesmí být na čelním skle na jednotce
led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně
čistit vodou a autošamponem.
City Safety™
City Safety může upozornit řidiče pomocí vizuálních a zvukových signálů a pulzováním brzdy při
detekování chodců, cyklistů, větších zvířat a vozidel, která se náhle objeví - pokud řidič do přiměřené doby nereaguje sám, vozidlo se pokusí
automaticky brzdit.
POZNÁMKA
Funkčnost kamerové a radarové jednotky znemožní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla
tedy nebudou moci měřit.
Řidič nebo spolujezdci normálně nezaznamenají
funkci systému City Safety - pouze tehdy, pokud
je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Kamerová jednotka (str. 342)
Umístění radarové jednotky77.
City Safety může zabránit kolizi nebo snížit
rychlost při kolizi.
City Safety pomáhá řidiči, kterému hrozí kolize
s chodcem, velkým zvířetem, cyklistou nebo jiným
vozidlem.
City Safety je funkce, která může pomoci řidiči
zabránit kolizi při jízdě v dopravních zácpách, např.
při změnách dopravní situace před vozem kombi-
346
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo
těsně za vozidlem vepředu.
Systém City Safety je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Související informace
77
Tato funkce pomáhá řidiči tím, že vozidlo automaticky zabrzdí, pokud bezprostředně hrozí nebezpečí kolize nebo pokud řidič však nereaguje. Přitom systém aktivuje brzdy nebo zasáhne do řízení.
Systém City Safety se aktivuje v situacích, kdy má
řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
V důsledku toho může dojít k omezení funkcí,
k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné
reakci funkcí.
•
nované s poklesem pozornosti, což by mohlo vést
k nehodě.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
PODPORA ŘIDIČE
•
VAROVÁNÍ
•
•
•
Systém City Safety představuje doplněk
podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost
během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách,
při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu
vozovky.
Funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety může zabránit kolizi
nebo snížit rychlost, při které dojde ke
kolizi. Aby však brzdy brzdily maximálně,
řidič musí vždy sešlápnout brzdový pedál,
a to dokonce i v případě, že vozidlo automaticky aktivovalo brzdy.
Varování a asistence řízení se aktivují
pouze v případě, že hrozí vysoké riziko
kolize - proto nesmíte nikdy čekat na
varování v případě kolize nebo na zásah
systému City Safety.
•
Varování a zásahy brzd v případě chodců
a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
•
V případě prudkého zrychlování funkce
City Safety neaktivuje žádné funkce automatického brzdění.
•
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Řidiči doporučujeme přečíst všechny
kapitoly v příručce řidiče, které souvisejí
s funkcí City Safety, a seznámit se se
všemi okolnostmi např. s omezeními
funkce a s tím, co by měl řidič vědět před
tím, než začne systém používat (viz
seznam odkazů na všechny dílčí kapitoly).
Související informace
•
Parametry a dílčí funkce systému City Safety
(str. 347)
•
Nastavení vzdálenosti pro varování City
Safety (str. 349)
•
Detekce překážek pomocí funkce City Safety
(str. 350)
•
City Safety v křižujícím dopravním provozu
(str. 352)
•
Omezení systému City Safety u křižujícího
provozu (str. 353)
•
City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévry (str. 353)
•
•
Omezení funkce City Safety (str. 354)
Zprávy pro City Safety (str. 357)
Parametry a dílčí funkce systému
City Safety
City Safety dokáže zabránit kolizi s vozidlem, cyklistou, chodcem nebo větším zvířetem před vozem
tím, že sníží rychlost vozidla pomocí automatické
aktivace brzd.
Pokud je rozdíl rychlosti větší než uvedené hodnoty rychlosti, funkce automatické aktivace brzd
v systému City Safety nedokáže zabránit kolizi, ale
dokáže zmírnit následky kolize.
Vozidla
V případě chodce vpředu může City Safety snížit
rychlost až na 60 km/h (37 mph).
Cyklisté
V případě cyklisty může City Safety snížit rychlost
až na 50 km/h (30 mph).
Chodci
V případě chodce může City Safety snížit rychlost
až na 45 km/h (28 mph).
Velká zvířata
Pokud hrozí nebezpečí kolize s velkým zvířetem,
City Safety může snížit rychlost vozidla na
15 km/h (9 mph).
V případě velkých zvířat má funkce aktivace brzd
především snížit sílu nárazu při vyšších rychlostech. Tato funkce je účinná především při rychlostech nad 70 km/h (43 mph). Při nižších rychlostech účinnost této funkce je menší.
}}
347
PODPORA ŘIDIČE
||
Dílčí funkce systému City Safety
1 - Varování před kolizí
Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.
City Safety dokáže detekovat chodce, cyklisty
nebo vozidla, která stojí nebo se pohybují ve stejném směru jako vozidlo a nacházejí se vpředu.
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce,
cyklisty nebo velká vozidla, která křižují cestu před
vozem.
Přehled funkcí78.
Zvukový varovný signál v případě nebezpečí
kolize
Varovný signál v případě nebezpečí kolize
Měření vzdáleností kamerovou nebo radarovou jednotkou
City Safety provádí tři kroky, a to v následujícím
pořadí:
1.
Varování před srážkou
2.
Podpora brzdy
3.
Automatická aktivace brzd
Následující text vysvětluje, co se stane během tří
situací:
78
348
V případě rizika kolize s chodcem, větším zvířetem, cyklistou nebo vozidlem (včetně vozidel
popsaných v kapitole "City Safety v křižujícím
dopravním provozu") řidiče vždy upozorní vizuální
a zvuková signalizace a pulzování brzdy. Při
nižších rychlostech, náhlém brzdění a zrychlování
není výstražné pulzování brzdy k dispozici. Brzda
pulzuje frekvencí, která závisí na rychlosti vozidla.
2 - Podpora brzd
Jestliže se nebezpečí kolize po varování před
kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
Podpora brzd zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo
ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd
Naposledy se aktivuje automatické brzdění.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič
brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s omeze-
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
nou brzdnou sílou, aby byla snížena rychlost při
nárazu, nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud
stačí, aby nedošlo ke kolizi.
V souvislosti s automatickým brzděním se mohou
aktivovat také napínače bezpečnostního pásu.
Další informace najdete v kapitole "Napínač bezpečnostního pásu".
V některých situacích se brzdy mohou automaticky aktivovat mírným brzděním, po kterém následuje brzdění plnou intenzitou.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi s nepohyblivým objektem, vozidlo zůstane stát a očekává
pozitivní zásah ze strany řidiče. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje
pomaleji, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
POZNÁMKA
U vozidel s manuální převodovkou se motor
zastaví, když funkce automatické aktivace brzd
zastaví vozidlo, pokud ovšem řidič předtím
nesešlápne spojkový pedál.
Řidič může brzdění kdykoliv přerušit sešlápnutím
plynového pedálu na doraz k zemi.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se
brzdová světla.
Když je funkce City Safety aktivována a brzdí, na
displeji řidiče se objeví textová zpráva, že funkce
je/byla aktivní.
VAROVÁNÍ
Řidič nesmí používat City Safety, aby změnil
svůj jízdní styl - řidič se nesmí spoléhat jen na
City Safety a nechat tento systém brzdit.
Související informace
•
City Safety™ (str. 346)
Nastavení vzdálenosti pro varování
City Safety
vání a místo toho bude City Safety vydávat varování později.
Funkce City Safety je vždy aktivována, ale řidič
může nastavit pro tuto funkci varování k odstupu.
Vzdálenost pro varování Později by se měla používat pouze ve výjimečných případech, například,
během dynamické jízdy.
POZNÁMKA
Funkci City Safety nelze deaktivovat. Aktivuje
se automaticky při nastartování motoru/
zapnutí elektrického režimu a zůstává zapnuta
až do vypnutí motoru/elektrického režimu.
Varování k odstupu upozorňuje na citlivost
systému a reguluje vzdálenost, při které by se
měla zapnout vizuální a zvuková signalizace
a výstražné pulzování brzdy.
VAROVÁNÍ
•
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém City
Safety tak, že budete najíždět do lidí, zvířat
a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
•
Systém City Safety varuje řidiče v případě
hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátit
reakční dobu řidiče.
•
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dříve, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
náhle prudce brzdí.
•
Když je varování na vzdálenost nastaveno
na Dříve, varování se bude aktivovat dříve.
Přitom mohou být varování vydávána
častěji než v případě vzdálenosti při varování Normální, nicméně je to doporučováno, protože systém City Safety je potom
efektivnější.
Nastavení varování k odstupu:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
2.
V části Varování City Safety zvolte Později,
Normální nebo Dříve a nastavte požadovanou vzdálenost pro varování.
Jestliže nastavení Dříve vydává příliš mnoho varování, která mohou v určitých situacích rušit, potom
vzdálenost, při které se aktivuje varování, změňte
na Normální nebo Později.
Pokud máte pocit, že varování jsou příliš častá
nebo rušivá, lze vzdálenost, při které se vydává
varování, zkrátit, čímž klesne celkový počet varo-
}}
349
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro Rear
Collision Warning se deaktivuje, pokud se
vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve
funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň
"Později".
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
Související informace
•
City Safety™ (str. 346)
Detekce překážek pomocí funkce
City Safety
City Safety dokáže detekovat překážky jako
vozidla, cyklisty, velká zvířata a chodce.
Vozidla
Funkce City Safety detekuje většinu vozidel, která
stojí nebo se pohybují ve stejném směru jako
vaše vozidlo, a vozidla popisovaná v kapitole "City
Safety v křížujícím provozu".
Aby funkce City Safety dokázala detekovat
vozidlo za tmy, musí být funkční přední a zadní
světla a vozidlo musí být řádně osvětlené.
Cyklisté
a jízdního kola - musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní
část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla
cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí
se jednat o dospělého cyklistu, který jede na jízdním kole určeném pro dospělé.
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny cyklisty v každé situaci. Například, nevidí:
•
•
Optimální situace, kdy City Safety vyhodnotí překážku
jako cyklistu – zřetelné obrysy těla a obrys jízdního kola.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla
350
částečně zakryté cyklisty.
cyklisty, pokud kontrast pozadí cyklistů
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo k němu
nedojde vůbec.
•
cyklisty, které nosí oblečení zakrývající
obrysy těla
•
jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
PODPORA ŘIDIČE
Chodci
VAROVÁNÍ
Velká zvířata
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechny
chodce v každé situaci. Například, nevidí:
Optimální příklady objektů, které systém považuje za
chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla
a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Aby bylo možné detekovat chodce, musí existovat
kontrast vůči pozadí. Na toto má vliv, například,
oblečení, pozadí a počasí. Pokud je kontrast
nedostatečný, může se stát, že chodec bude
detekován se zpožděním nebo nebude detekován
vůbec, což znamená, že systém vydá varování
a začne brzdit se zpožděním nebo to neprovede
vůbec.
•
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla, a chodce
menší než 80 cm (32 in.).
•
chodce, pokud kontrast pozadí chodců
není jasný - varování a zásah brzdného
systému se může zpozdit, nebo k němu
nedojde vůbec.
•
chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Optimální příklady toho, co systém City Safety interpretuje jako velká zvířata - stojící nebo pomalu se pohybující
velká zvířata s jasným obrysem těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující velké zvíře (např. losa a koně)
měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla - musí mít tedy možnost
identifikovat zvíře přímo z boku, a to společně
s běžnými pohyby zvířete.
Pokud kamera části těla zvířete nevidí, systém
nedokáže zvíře detekovat.
City Safety dokáže rovněž detekovat velká zvířata
ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
City Safety dokáže rovněž detekovat chodce ve
tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.
}}
351
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
City Safety představuje doplněk podpory
řidiče, ale nedokáže detekovat všechna velká
zvířata v každé situaci. Například, nevidí:
•
•
částečně zakrytá velká zvířata.
•
velká zvířata, která se rychle pohybují
nebo běží.
•
velká zvířata, pokud kontrast pozadí velkých zvířat není jasný - varování a zásah
brzdného systému se může zpozdit, nebo
k němu nedojde vůbec.
•
Funkce City Safety pomáhá řidiči, když zatáčí
a kříží na křižovatce dráhu jiného vozidla v protisměru.
malá zvířata jako např. psy a kočky.
Související informace
City Safety™ (str. 346)
Sektor, ve kterém systém City Safety dokáže detekovat křižující vozidla.
Aby systém City Safety dokázal detekovat vozidlo,
se kterým může hrozit kolize, musí toto vozidlo
nejdříve vjet do sektoru, ve kterém systém City
Safety dokáže situaci analyzovat.
Rovněž musí být splněna následující kritéria:
352
VAROVÁNÍ
větší zvířata při pohledu zepředu nebo
zezadu.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
•
City Safety v křižujícím dopravním
provozu
•
vaše vozidlo musí jet rychlostí minimálně
4 km/h (3 mph).
•
vaše vozidlo musí zatáčet vlevo (na trzích
s pravostranným provozem) nebo vpravo (na
trzích s levostranným provozem)
•
vozidlo v protisměru musí svítit
•
Funkce "City Safety v křižující dopravě"
představuje doplněk podpory řidiče, který
má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Varování a zásahy brzd při nebezpečí
kolize s vozidlem z protisměru přicházejí
často se značným zpožděním.
•
Nikdy nečekejte na varování před kolizí
a na zásah systému City Safety.
•
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
City Safety™ (str. 346)
PODPORA ŘIDIČE
Omezení systému City Safety
u křižujícího provozu
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
V některých případech může mít systém City
Safety problém pomoci řidiči odvrátit nebezpečí
kolize kvůli křižujícím vozidlům.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
City Safety v situacích, kdy nejsou
možné únikové manévry
Funkce City Safety může pomoci řidiči automatickou aktivací brzd, pokud nelze zabránit kolizi
pouhým zásahem do řízení.
City Safety pomáhá řidiči tím, že neustále předvídá, zda existují "únikové cesty" do stran v případě, že bude později detekováno vpředu pomalé
nebo stojící vozidlo.
Související informace
•
City Safety™ (str. 346)
Příklady:
•
řízení stability ESC zasáhne v případě kluzkého povrchu
•
pokud je vozidlo z protisměru detekováno příliš pozdě
•
•
•
pokud vozidlo v protisměru je něčím zakryto
pokud vozidlo z protisměru má vypnuté světlomety
pokud vozidlo v protisměru jede nepředvídatelným způsobem, například, pokud náhle
přejede v pozdní fázi do jiného jízdního pruhu.
Vaše vozidlo (1) "nevidí" žádnou možnost úniku před
vozidlem vpředu (2) a proto může automaticky zabrzdit
dříve.
Vaše vozidlo
Pomalé/stojící vozidlo
City Safety nezasahuje automatickou aktivací
brzd, dokud má řidič příležitost sám zabránit kolizí
manévrem při řízení.
}}
353
PODPORA ŘIDIČE
||
Pokud se však systém City Safety domnívá, že
vyhýbavý manévr není s ohledem na dopravu ve
vedlejším jízdním pruhu možná, funkce může
pomoci řidiči tím, že automaticky aktivuje brzdy
v dřívější fázi.
VAROVÁNÍ
•
•
Schopnost systému City Safety předvídat
dopravní situaci doplňuje podporu řidiče
a má za úkol zvýšit bezpečnost jízdy tento systém nedokáže reagovat v každé
situaci, v každém provozu, počasí a situaci
na cestách.
City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla
odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu
s platnými dopravními předpisy a pravidly
nese odpovědnost vždy řidič.
Omezení systému City Safety
v situacích, kdy nejsou možné úhybné
manévry
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
79
354
Electronic Stability Control
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Související informace
•
City Safety™ (str. 346)
Omezení funkce City Safety
Funkce City Safety může mít v jistých situacích
omezení.
Okolí
Nízké předměty
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety
a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.
Prokluzování
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému City Safety
odvrátit kolizi. V těchto situacích zajistí optimální
brzdnou sílu a udrží stabilitu systém ABS a řízení
stability ESC79.
Světlo z protisměru
Vizuální varovný signál systému na čelním skle
může být obtížné zaznamenat v případě silného
slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních
brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo před sebe.
Horko
V případě vysoké teploty v prostoru pro cestující
způsobené např. silným slunečním svitem se
vizuální výstražná signalizace na čelním skle může
dočasně vypojit.
PODPORA ŘIDIČE
Zorné pole kamerové a radarové jednotky
Zorné pole kamery je omezeno. Z tohoto důvodu
nelze v některých situacích detekovat chodce,
velká zvířata, cyklisty a vozidla nebo je systém
detekuje se zpožděním.
Znečištěná vozidla mohou být detekována se
zpožděním. Za tmy se může stát, že motocykly
budou detekovány se zpožděním nebo nebudou
detekovány vůbec.
Pokud textová zpráva na displeji řidiče upozorňuje, že kamerová a radarová jednotka jsou zablokovány, je možné, že systém City Safety nedokáže
před vozidlem detekovat chodce, velká zvířata,
cyklisty, vozidla nebo značení na vozovce. To znamená, že funkčnost systému City Safety může být
omezena.
Nízká rychlost
Systém City Safety se také neaktivuje při velmi
nízkých rychlostech - pod 4 km/h (3 mph), proto
systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo
vpředu přibližuje k vašemu vozidlu velmi pomalu,
např. při parkování.
Aktivní řidič
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety nezasáhne resp. zasáhne či varuje se
zpožděním v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v
situaci, kdy je kolize neodvratná.
Aktivní a uvědomělé chování během jízdy může
tedy v souvislosti s kolizí způsobit opožděné varování před kolizí a zásah, čímž se minimalizují zbytečná varování.
Různé
VAROVÁNÍ
•
V důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů se může stát, že kamerová
a radarová jednotka nedokáže detekovat
vpředu správně chodce, cyklisty, velká zvířata a vozidla.
•
Aby byla vozidla detekována v noci, musí
mít zapnuté světlomety a sdruženou zadní
svítilnu. Tato světla musí zřetelně svítil.
•
Kamera a radarová jednotka mají v případě chodců a cyklistů omezený dosah.
Systém dokáže účinně varovat a brzdit,
dokud relativní rychlost je nižší než
50 km/h (30 mph). V případě vozidel,
která stojí nebo se pohybují pomalu,
systém účinně varuje a brzdí do rychlosti
vozidla 70 km/h (43 mph). V případě velkých zvířat se rychlost sníží na méně než
15 km/h (9 mph), přičemž snížení je
možné u rychlosti vozidla nad 70 km/h
(43 mph). Varování a zásahy brzd jsou
v případě velkých zvířat efektivnější při
malých rychlostech.
•
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na zvířata a stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
•
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
Chybová zpráva se však nezobrazuje vždy, když
jsou snímače na čelním skle zablokovány. Proto
řidič musí udržovat čelní sklo a prostor před
kamerovou a radarovou jednotkou v čistotě.
DŮLEŽITÉ
Údržbu a výměnu komponentů City Safety smí
provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zásah řidiče
Couvání
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
}}
355
PODPORA ŘIDIČE
||
•
•
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h
(50 mph).
V horním zobrazení středového displeje zvolte
dráhu:
Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo
vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotku a kolem snímače - může to omezit funkčnost
systémů, které využívají kameru.
•
Předměty, sníh, led nebo nečistota
v oblasti kamerového snímače mohou
způsobit omezení funkčnosti, úplnou
deaktivaci nebo nesprávné fungování
kamerového snímače.
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Omezení na trhu
Systém City Safety není k dispozici ve všech
zemích. Pokud se systém City Safety neobjeví
v nabídce Nastavení na středovém displeji,
vozidlo není touto funkcí vybaveno.
356
Nastavení
My Car
Související informace
•
City Safety™ (str. 346)
IntelliSafe
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro City Safety
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému City Safety.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
City Safety
Pokud systém City Safety brzdí nebo automaticky aktivuje brzdění, může se na displeji řidiče společně s textovou
zprávou zobrazit několik symbolů.
Automatický zásah
City Safety
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Omezená funkčnost. Doporučen
servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
City Safety™ (str. 346)
357
PODPORA ŘIDIČE
Rear Collision Warning
Funkce Rear Collision Warning (RCW) může
pomoci řidiči vyhnout se nárazu vozidla zezadu.
RCW se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
Funkce RCW může varovat řidiče vozidla, které
přijíždí zezadu, na bezprostředně hrozící kolizi
rychlým blikáním směrových světel.
Pokud rychlost klesne pod cca. 30 km/h
(20 mph), funkce RCW detekuje, že vozidlu hrozí
náraz zezadu, napínače mohou napnout bezpečnostní pásy na předních sedadlech a aktivuje se
bezpečnostní systém Whiplash Protection
System.
Těsně před kolizí zezadu může systém RCW aktivovat rovněž nožní brzdu, čímž se sníží zrychlení
vozidla řidiče během nárazu. Nožní brzda se však
aktivuje pouze, když vozidlo stojí. Nožní brzda se
uvolní okamžitě po sešlápnutí plynového pedálu.
Související informace
•
Omezení funkce Rear Collision Warning
(str. 358)
•
Whiplash Protection System (str. 41)
Omezení funkce Rear Collision
Warning
V některých případech může mít RCW problém
pomoci řidiči odvrátit nebezpečí kolize.
To může nastat, například, pokud:
•
je příliš pozdě detekováno vozidlo přibližující
se zezadu
•
vozidlo přibližující se zezadu na poslední chvíli
přejede do jiného jízdního pruhu
•
vozidlo přibližující se zezadu jede rychlostí
nad 80 km/h (50 mph).
•
je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs,
nosič na kola apod. - v tomto případě se
funkce RCW automaticky deaktivuje.
POZNÁMKA
Na některých trzích systém RCW nevaruje
s ohledem na místní dopravní předpisy
pomocí směrových světel - v tomto případě je
tato část funkce deaktivována.
POZNÁMKA
Varování pomocí směrových světel pro Rear
Collision Warning se deaktivuje, pokud se
vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve
funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň
"Později".
Funkce předepnutí bezpečnostních pásů
a brzdění jsou však přesto aktivovány.
358
Související informace
•
Rear Collision Warning (str. 358)
PODPORA ŘIDIČE
BLIS*
vání, kontrolka přestane svítit nepřerušovaným
světlem a bude blikat s intenzivním svitem.
BLIS80
Funkce
má pomoci řidiči detekovat
vozidla napříč za vašim vozem a po stranách
vozu. Pomáhá v intenzivním provozu na cestách
s několika jízdními pruhy v jednom směru.
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde
systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě
kontrolky.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém
jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.
VAROVÁNÍ
Princip funkce BLIS
•
Funkce BLIS představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné přejíždění mezi jízdními pruhy nese
vždy řidič.
•
BLIS nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Zóna v mrtvém úhlu
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších než
10 km/h (6 mph).
Systém reaguje, pokud:
•
•
Umístění kontrolky BLIS81.
Kontrolka
Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí
tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
80
81
je vaše vozidlo předjížděno jinými vozidly
se jiné vozidlo rychle přibližuje k vašemu vozidlu.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně nebo
rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně, kontrolka na
vnějším zpětném zrcátku na příslušné straně se
rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla na stejné straně jako je varo-
Blind Spot Information Systems
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 359
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
•
Aktivace/deaktivace BLIS
Omezení funkce BLIS (str. 361)
Pokud byla funkce BLIS při vypnutí motoru deaktivována, bude deaktivována i při další nastartování motoru a kontrolky se nerozsvítí.
Doporučená údržba systému BLIS (str. 361)
Související informace
Aktivace/deaktivace BLIS (str. 360)
Funkci BLIS82 lze aktivovat/deaktivovat.
•
Zprávy pro BLIS (str. 363)
BLIS* (str. 359)
Umístění kontrolky BLIS83.
Kontrolka
–
Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí
tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
Klepněte na BLIS v zobrazení funkcí.
> Funkce BLIS je aktivována/deaktivována
a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.
Pokud se funkce BLIS aktivuje při nastartování
motoru, tuto funkci potvrdí jedno zablikání kontrolek na zpětných zrcátkách.
82
83
360
Blind Spot Information
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení funkce BLIS
VAROVÁNÍ
Funkce BLIS84 může mít v jistých situacích omezení.
•
•
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Doporučená údržba systému BLIS
• Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
BLIS* (str. 359)
Udržujte povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách
vozidla85.
Příklady omezení:
•
Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače,
mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
•
Funkce BLIS se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce BLIS fungovala optimálně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
84
85
86
Blind Spot Information
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Udržujte povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách
vozidla86.
Snímače funkce BLIS se nacházejí v každém
rohu zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače
využívá rovněž funkce Cross Traffic Alert (CTA)
a funkce Rear Collision Warning.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 361
PODPORA ŘIDIČE
||
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
362
BLIS* (str. 359)
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert
(str. 365)
Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 365)
Doporučená údržba systému Cross Traffic
Alert (str. 366)
Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 367)
Rear Collision Warning (str. 358)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro BLIS
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému BLIS87.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
87
BLIS* (str. 359)
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství. 363
PODPORA ŘIDIČE
Cross Traffic Alert*
CTA88
představuje doplněk podpory k systému
BLIS89. Má pomoci řidiči zjistit křižující dopravu
za couvajícím vozidlem.
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se
z boku, k upozornění použije:
•
zvukový signál - zvuk se ozývá podle směru,
ve kterém se objekt přibližuje, z levého nebo
pravého reproduktoru.
•
rozsvícení ikony na grafice PAS90 na obrazovce.
•
ikonu v horním zobrazení kamery parkovací
asistence.
Princip funkce CTA.
•
Rozsvícená ikona funkce CTA na grafice
zovce91.
Funkce CTA je aktivní pouze, když se vozidlo rozjíždí dozadu resp. když je zařazen zpětný chod.
88
89
90
91
364
•
Funkce Cross Traffic Alert představuje
doplněk podpory řidiče, který má usnadnit
jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy tato funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné couvání s vozidlem nese vždy řidič.
•
Cross Traffic Alert nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže
zjistit objekty přibližující se z boku při couvání
např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla. Za
příznivých podmínek dokáže detekovat i menší
předměty jako jsou cyklisté a chodci.
VAROVÁNÍ
PAS90
na obra-
•
•
•
Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert
(str. 365)
Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 365)
Doporučená údržba systému Cross Traffic
Alert (str. 366)
Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 367)
Cross Traffic Alert
Blind Spot Information
Park Assist System: Systém parkovací asistence se snímači couvání
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace Cross Traffic
Alert
Řidič může vypnout funkci CTA92 následovně:
Stiskněte tlačítko Cross
Traffic Alert v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
•
•
ŠEDÉ tlačítko - systém CTA je deaktivován.
ZELENÉ tlačítko - systém CTA je aktivován.
Omezení funkce Cross Traffic Alert
Funkce CTA93 může mít v jistých situacích omezení.
Funkce CTA nereaguje optimálně v každé situaci
a má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo
jiné vyčnívající předměty.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat, až
když jsou velmi blízko:
CTA se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Související informace
•
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Pokud však vaše vozidlo pomalu couvá, mění se
úhel vzhledem k vozidlu/objektu, přičemž mrtvý
sektor se rychle zmenšuje.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
92
93
Cross Traffic Alert
Cross Traffic Alert
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 365
PODPORA ŘIDIČE
||
Příklady dalších omezení
• Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače,
mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
Viz doplňkové informace v kapitole "Doporučená údržba pro Cross Traffic Alert".
•
Funkce CTA se automaticky deaktivuje,
pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
•
Aby funkce CTA fungovala optimálně, nesmí
se k tažnému zařízení instalovat nosič na
kola, nosič zavazadel apod.
Doporučená údržba systému Cross
Traffic Alert
• Aby snímače fungovaly správně, musí být
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
•
Cross Traffic Alert* (str. 364)
BLIS* (str. 359)
Rear Collision Warning (str. 358)
Související informace
•
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Udržujte povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách
vozidla94.
Snímače funkce CTA se nacházejí v každém rohu
zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače využívá
rovněž funkce BLIS95 a funkce Rear Collision
Warning.
94
95
366
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Blind Spot Information
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy pro Cross Traffic Alert
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv
týkajících se systému CTA96.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Popis
Snímač mrtvého úhlu
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Doporučen servis
Syst.mrtv.úhlu VYP
Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
Přívěs připojen
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
96
Cross Traffic Alert* (str. 364)
Cross Traffic Alert
* Volitelná výbava/příslušenství. 367
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách*
POZNÁMKA
(RSI97)
Informační systém dopravních značek
pomáhá řidiči s dodržováním dopravních značek
souvisejících s rychlostí a zákazových dopravních
značek, kolem kterých projel.
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání
značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se
systémem Sensus Navigation.
VAROVÁNÍ
•
•
Příklady čitelných značek98.
Funkce RSI informuje, například, o aktuální
rychlosti, o začátku a konci dálnice nebo silnice,
o zákazu předjíždění nebo o jednosměrných
cestách.
Pokud vozidlo projíždí současně kolem rychlostní
značky a značky pro dálnici/rychlostní komunikaci, RSI zobrazí symbol značky pro dálnici/
rychlostní komunikaci. Nová maximální rychlost se
zobrazí souběžně na displeji řidiče s měřítkem
rychlosti.
97
98
368
Funkce informačního systému dopravních
značek představuje doplněk podpory
řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Informace o dopravních značkách a Sensus
Navigation (str. 371)
•
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 371)
•
Aktivace/deaktivace varování k rychlosti
u informací o dopravních značkách (str. 372)
•
Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery (str. 373)
•
Omezení systému informací dopravních značek (str. 373)
Informační systém dopravních značek
nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče.
Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající
rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním
vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
Aktivace/deaktivace funkce Informace
o dopravních značkách (str. 369)
•
Informace o dopravních značkách a zobrazení
značek (str. 369)
Road Sign Information
Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace funkce
Informace o dopravních značkách
Lze si zvolit informace o dopravních značkách řidič může vybrat Zap nebo Vyp.
Stiskněte tlačítko Road Sign
Information v zobrazení funkcí
na středovém displeji.
•
•
Související informace
•
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
Informace o dopravních značkách
a zobrazení značek
Funkce Informace o dopravních značkách
(RSI99) registruje a ukazuje dopravní značky
mnoha způsoby, a to v závislosti na značce
a situaci.
ZELENÉ tlačítko - systém RSI je aktivován.
ŠEDÉ tlačítko - systém RSI je deaktivován.
POZNÁMKA
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji
řidiče, i když RSI není aktivován.
Příklad100 zaznamenané informace o rychlosti.
•
Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte
deaktivovat oba systémy: automatický
omezovač rychlosti a RSI.
Jakmile funkce RSI detekuje dopravní značku
omezující rychlost, na displeji řidiče se tato
značka zobrazí jako symbol společně s ČERVENOU indikací na rychloměru.
•
Je-li aktivována funkce automatického
omezovače rychlosti, ale funkce RSI je
deaktivována, RSI nevydává varování.
V této situace nastavení pro funkci RSI
nelze upravit - aby bylo možné upravit
nastavení a přijímat varování, musí být
aktivována funkce RSI.
Kromě symbolu omezení
rychlosti se může objevit také
doplňující100 značka, například
"zákaz předjíždění".
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 369
PODPORA ŘIDIČE
||
Konec všech omezení.
Pokud řidič vjede na cestu,
která je na krajnici označena
značkou100 "zákaz vjezdu",
symbol značky na displeji řidiče
varovně bliká.
Dodatečné značky
Pokud je vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation, informace z mapy se použijí rovněž
k rozhodnutí, zda vozidlo jede špatným směrem.
Je-li aktivována funkce Zvukové varování –
dopravní značka, řidiče může upozornit zvukový
signál, když jede k vjezdu označenému značkou
zákaz vjezdu - viz část "Aktivace/deaktivace zvukového varování" v kapitole "Aktivace/deaktivace
funkce Informace o dopravních značkách".
Maximální rychlost nebo konec dálnice
Jakmile systém RSI detekuje "nepřímou značku
maximální rychlosti", ve které je uveden konec
dané maximální rychlosti, například na konci dálnice, na displeji řidiče se objeví symbol s příslušnou dopravní značkou.
Symbol na displeji řidiče zhasne po cca. 5 minutách a nesvítí do doby, než vozidlo projede kolem
další značky, která souvisí s rychlostí.
Konec dálnice.
Symbol na displeji řidiče zhasne po
10-30 sekundách a nesvítí do doby, než vozidlo
projede kolem další značky, která souvisí
s rychlostí.
Změna v maximální rychlosti
Při průjezdu kolem značky, která přímo uvádí
maximální rychlost a daná rychlost se mění, se na
displeji řidiče zobrazí symbol příslušné dopravní
značky.
Příklad nepřímé značky maximální rychlosti100:
Příklad dopravní značky s přímou maximální rychlostí100.
Příklady dodatečných značek100.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti
platí. Například jistá část komunikace může být
obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/
nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí
pouze v případě, že se používají stěrače čelního
skla.
Pokud je k elektrickému systému vozidla připevněn přívěs a projedete kolem rychlostní značky
99 Road Sign Information
100Silniční značky závisejí na
370
trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.
PODPORA ŘIDIČE
s doplňující značkou "přívěs", na displeji řidiče se
objeví příslušná rychlost.
Informace o dopravních značkách
a Sensus Navigation
Některé rychlosti platí např.
pouze po omezenou vzdálenost
nebo v určitou dobu dne. Řidiče
na tuto situaci upozorní systém
značky s doplňujícími informacemi pod symbolem označujícím rychlost. Doplňující symbol
na displeji řidiče bude potom ukazovat "DIST"
nebo "TIME".
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
•
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo omezují rychlost, např. dálnice, silnice pro motorová vozidla a začátek obce/
města.
•
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná
značka rychlosti již neplatí, ale nová značka
nebyla dosud detekována.
Prázdný rámeček, tedy symbol
další značky, pod symbolem100
rychlosti na displeji řidiče znamená, že systém RSI detekoval
další značku s doplňujícími
informacemi o aktuálním omezení rychlosti.
POZNÁMKA
•
POZNÁMKA
Pokud se k navigování používá stažená aplikace třetí strany, informace o rychlosti nejsou
podporovány.
Související informace
•
Související informace
Lze si zvolit dílčí funkci Upozornění na
rychlostní omezení pro RSI102 - řidič může
vybrat Zap nebo Vyp.
Upozornění na rychlostní omezení upozorní
řidiče na překročení platného limitu rychlosti nebo
nastavené "maximální rychlosti" - potom se toto
varování zopakuje ještě jednou, pokud řidič
rychlost nesníží.
Na některých trzích je funkce Rozpoznávání
značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se
systémem Sensus Navigation.
Značka "Škola" a "Pozor děti"
Pokud mapová data101 satelitní
navigace obsahuje výstražné
značky100 "Škola" a "Pozor
děti", na displeji řidiče se zde
zobrazí značka tohoto typu.
Informace o dopravních značkách
s nastavením a varováním
k rychlosti
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
100Silniční značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto
101Pouze ve vozidlech s výbavou Sensus Navigation.
102Road Sign Information
pokynech jsou pouze ilustrativní.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 371
PODPORA ŘIDIČE
Upozorňujeme, že úpravy limitu
provedené poté, když se na displeji řidiče zobrazí symbol
rychlosti kamery, nejsou
zohledňovány.
Toto varování k rychlosti
poznáte podle toho, že symbol103 povolené maximální
rychlosti bude na displeji řidiče
blikat po celou dobu, kdy je
rychlost překračována.
||
Pokud se limit rychlosti v souvislosti s informacemi z rychlostní
kamery překročí, systém vždy
vydá varování k rychlosti.
Zapnutí/vypnutí akustické výstrahy
Dále lze přijímat zvukové výstrahy v souvislosti
s varováním k rychlosti.
Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:
1.
Nastavení
2.
Limit varování k rychlosti zvolte následovně:
Je-li aktivována funkce Zvukové varování –
dopravní značka, řidič je varován, když jede
směrem ke vjezdu označenému jednosměrným
provozem/zákazem vjezdu.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Zvolte Upozornění na rychlostní omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
3.
Limit varování k rychlosti nastavte tisknutím
šipky nahoru/dolů na obrazovce.
103Silniční
372
Dílčí funkce Upozornění na rychlostní
omezení se aktivuje následovně:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
2.
Zvolte Upozornění na rychlostní omezení.
> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe
Road Sign Information.
Nastavení limitu varování k rychlosti
Řidič může nastavit, že jej systém bude varovat při
rychlosti, která je vyšší než uvedená rychlost.
1.
Aktivace/deaktivace varování
k rychlosti u informací o dopravních
značkách
Vyberte/zrušte výběr položky Zvukové
varování – dopravní značka, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu.
(viz popis "výběr limitu rychlosti" v kapitole
"Informace o dopravních značkách s varováním k rychlosti a nastavením")
Související informace
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 371)
Související informace
•
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
značky závisejí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech je pouze ilustrativní.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
s informacemi z rychlostní kamery
Ve vozidle se systémem RSI104 a Sensus
Navigation* se mohou na displeji řidiče zobrazovat informace o tom, že se blíží rychlostní
kamera.
Další informace o varování k rychlosti v souvislosti
s rychlostními kamerami najdete v kapitole "Informace o dopravních značkách s nastavením
a varováním k rychlosti" a "Omezení systému
informací o dopravních značkách".
POZNÁMKA
•
•
Informace z rychlostní kamery na displeji řidiče105.
Pokud vozidlo překročí detekovanou maximální rychlost a je
aktivováno varování k rychlosti,
řidič je upozorněn, jakmile se
přiblíží k rychlostní kameře, a to
za předpokladu, že navigační
mapa pro danou oblast informace o rychlostních kamerách obsahuje.
104Road Sign Information
105POZNÁMKA: Obrázek je
106Road Sign Information
Aby se při překročení požadované
rychlosti ozvalo zvukové upozornění, musí
být aktivována funkce Upozornění na
rychlostní omezení a podfunkce
Zvukové varování – dopravní značka
musí být nastavena na Zap. Zvukové upozornění se pak ozve, když rychlost vozidla
překročí rychlost uvedenou funkcí RSI na
displeji řidiče.
Omezení systému informací
dopravních značek
Informační systém dopravních značek (RSI106)
může mít v jistých situacích omezení.
Příklady situací, kdy může dojít k omezení funkčnosti systému RSI:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Značky umístěné vysoko nad cestou
Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně umístěné značky
Informace o rychlostních kamerách na
mapě navigace nejsou pro všechny trhy/
oblasti k dispozici.
Související informace
•
•
•
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 371)
Omezení systému informací dopravních značek (str. 373)
schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu/oblasti.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 373
PODPORA ŘIDIČE
||
•
•
značky zcela nebo částečně zakryté mrazem,
sněhem nebo nečistotami
digitální mapy cest107 jsou zastaralé,
nepřesné nebo neobsahují informace
o rychlosti108.
POZNÁMKA
Funkce RSI může interpretovat některé druhy
nosičů na jízdní kola (které jsou připojeny
k elektrické zásuvce na přívěsy) jako připojený
přívěs. V těchto případech se na displeji řidiče
mohou zobrazovat nesprávné informace
o rychlosti.
Driver Alert Control
Funkce Driver Alert Control (DAC) může pomoci
upoutat pozornost řidiče, když při řízení začne
ztrácet koncentraci, např. začíná být rozptýlený
nebo začne usínat.
Cílem funkce DAC je detekovat pomalu klesající
koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně
určena pro hlavní silnice. Funkce není určena pro
městský provoz.
Tato funkce se aktivuje, když rychlost stoupne
nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní, dokud
je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
Pokud se chování během jízdy nezlepší a stává se
zřetelně nekonzistentním, řidiče upozorní na displeji řidiče stejný symbol a současně se ozve zvukový signál a zobrazí se textová zpráva Čas na
přestávku.
Související informace
•
Pokud chování řidiče během
jízdy přestává být konzistentní,
řidiče upozorní na displeji řidiče
tento symbol a současně se
objeví textová zpráva Brzy čas
na přestávku?.
Informace o dopravních značkách* (str. 368)
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává úsek na vozovce s pohyby volantu.
Pokud se funkce Navádění na odpočívadlo
aktivuje u systému Sensus Navigation*, současně
se s varováním Čas na přestávku zobrazí návrhy
vhodného místa k přestávce.
107Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation.
108Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.
374
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Varování jsou po chvíli opakována, jestliže se chování během jízdy nezlepší.
VAROVÁNÍ
Alarm ze systému Driver Alert Control musí
být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/
ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma
svého stavu.
VAROVÁNÍ
•
•
•
Funkce Driver Alert Control představuje
doplněk podpory řidiče, který má usnadnit
jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy tato funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
Funkce Driver Alert Control by se neměla
používat k prodloužení doby jízdy. Místo
toho by si měl řidič naplánovat pravidelné
přestávky a měl by si pořádně odpočnout.
Driver Alert Control nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:
•
Aktivace/deaktivace Driver Alert
Control
Funkci Driver Alert Control (DAC) lze aktivovat/
deaktivovat.
zap/vyp
Změna nastavení funkce DAC:
Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo
a odpočiňte si.
1.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem
alkoholu nebo jiných stimulantů.
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car
Control.
3.
Vyberte/zrušte výběr položky Varování
v případě nepozornosti, čímž aktivujete/
deaktivujete funkci DAC.
Související informace
•
Aktivace/deaktivace Driver Alert Control
(str. 375)
•
Výběr navádění na odpočívadlo v případě
varování s funkcí Driver Alert Control
(str. 376)
•
Omezení funkce Driver Alert Control
(str. 376)
IntelliSafe
Driver Alert
Související informace
•
Driver Alert Control (str. 374)
375
PODPORA ŘIDIČE
Výběr navádění na odpočívadlo
v případě varování s funkcí Driver
Alert Control
Je možné nastavit, zda se funkce Navádění na
odpočívadlo má aktivovat nebo deaktivovat.
Je-li navádění aktivováno, když systém DAC vydá
varování, automaticky je navrženo vhodné odpočívadlo.
Nastavení funkce Navádění na odpočívadlo:
1.
Omezení funkce Driver Alert Control
Asistent jízdy v jízdním pruhu
Funkce Driver Alert Control (DAC) může mít
v jistých situacích omezení.
Systém Lane Keeping Aid (LKA109) pomáhá
řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních
cestách a dálnicích náhodně dostane mimo
jízdní pruh.
V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
Klepněte na Nastavení v horním zobrazení
středového displeje.
2.
Zvolte My Car
Control.
IntelliSafe
3.
Vyberte/zrušte výběr položky Navádění na
odpočívadlo, čímž aktivujete/deaktivujete
funkci.
na vozovce s vyjetými kolejemi.
VAROVÁNÍ
V některých případě se chování řidiče
nezmění, i když je unavený - například, když
používá funkci Pilot Assist . V tomto případě
systém DAC nevydá varování.
Driver Alert
Proto je nezbytné vždy zastavit a odpočinout si
při sebemenším pocitu únavy, a to bez ohledu
na to, zda funkce DAC vydá či nevydá varování.
Související informace
•
ve velmi silném bočním větru
Systém Lane Keeping Aid zajede s vozidlem zpět
do jízdního pruhu a/nebo řidiče upozorní zvukový
signál nebo vibrace volantu.
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami.
Na úzkých cestách se může stát, že tato funkce
nebude k dispozici. V tomto případě systém přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce je
opět k dispozici, jakmile je cesta dostatečně
široká.
Driver Alert Control (str. 374)
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
Související informace
•
Driver Alert Control (str. 374)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního pruhu.
109Lane
376
Keeping Aid
PODPORA ŘIDIČE
V závislosti na nastavení funguje asistent jízdních
pruhů následovně:
Asistent jízdních pruhů řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu.
•
Funkce Asistent111 je aktivována: Jakmile se
vozidlo přiblíží čáře jízdního pruhu, systém
LKA aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního
pruhu působením mírné síly na řízení ve
volantu.
•
Funkce Varování111 je aktivována: Pokud má
vozidlo přejet přes jízdní pruh, řidiče upozorní
vibrace ve volantu.
POZNÁMKA
Pokud směrové světlo svítí, asistent jízdních
pruhů nedělá korekce řízení a nevydává
výstrahu.
VAROVÁNÍ
•
Funkce Udržení v jízdním pruhu představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Tato funkce nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Asistent jízdních pruhů nezasáhne
Asistent jízdních pruhů s vibracemi ve volantu110.
V prudkých vnitřních zatáčkách asistent jízdních pruhů
nereaguje.
110Vibrace volantu se liší - čím déle vozidlo zůstává mimo čáry jízdního pruhu, tím déle volant vibruje.
111Viz kapitola "Možnosti řízení pro LKA" v části "Aktivace/deaktivace systému Lane Keeping Aid".
}}
377
PODPORA ŘIDIČE
||
V některých případech asistent jízdních pruhů
umožní přejet boční čáry bez zásahu do řízení
a bez varování - např. při použití směrových světel
nebo při průjezdu zatáčkami.
Související informace
•
Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním
pruhu (str. 378)
•
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu
(str. 379)
•
Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů
(str. 378)
•
Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu (str. 379)
•
Symboly a zprávy funkce Lane Assist
(str. 380)
•
Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji
řidiče (str. 382)
Asistence řízení s asistentem jízdy
v jízdním pruhu
Aktivace/deaktivace asistence
jízdních pruhů
Aby systém asistence řízení LKA112 fungoval,
řidič musí mít ruce na volantu. Systém toto průběžně sleduje.
Pokud řidič nemá ruce na
volantu, na displeji řidiče se
zobrazí symbol s následující
zprávou požadující, aby řidič
aktivně řídil vozidlo.
Lze si zvolit funkci asistence jízdních pruhů
LKA113 - řidič může vybrat Zap nebo Vyp.
• Lane Keeping Aid Zasáhněte do řízení
Pokud řidič nezasáhne do řízení, symbol se
zobrazí znovu, a to v kombinaci s výstražným signálem a touto zprávou:
• Lane Keeping Aid Připraven až do
zásahu do řízení
Pokud řidič stále neposlechne pokyn a nezačne
řídit, LKA112 přejde do pohotovostního režimu funkce potom bude k dispozici, až když řidič
zasáhne do řízení.
Související informace
•
112Lane
113Lane
378
Keeping Aid
Keeping Aid
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
zap/vyp
Stiskněte tlačítko Lane
Keeping Aid v zobrazení
funkcí na středovém displeji.
•
•
ZELENÉ tlačítko - systém LKA je aktivován.
ŠEDÉ tlačítko - systém LKA je deaktivován.
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
PODPORA ŘIDIČE
Výběr možné asistence pro
udržování v jízdním pruhu
Omezení funkce udržování v jízdním
pruhu
Řidič si může vybrat, zda má LKA114 reagovat,
pokud vozidlo opustí svůj jízdní pruh.
1. V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
V některých situacích může mít asistent jízdních
pruhů problém pomáhat řidiči správně. V tomto
případě doporučujeme funkci vypnout.
Příklady těchto situací:
2.
V případě Režim Lane Keeping Aid zvolte,
jak má funkce LKA reagovat:
• Asistent - zásah do řízení bez varování
řidiče.
• Obojí - zásah do řízení a varování řidiče.
• Varování - pouze varování pro řidiče.
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
•
•
•
•
•
•
Související informace
•
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
práce na cestách
silnice v zimě
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním
značením
•
ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení
jízdních pruhů
•
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
114Lane
Keeping Aid
379
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy funkce Lane
Assist
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se systému LKA115.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Sys.podp.řid.
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Snížená funkčnost. Doporučen servis
Snímač čelního skla
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Lane Keeping Aid
Zasáhněte do řízení
Lane Keeping Aid
Připraven až do zásahu do řízení
115Lane
380
Keeping Aid
Asistence řízení s funkcí LKA nefunguje, pokud řidič nemá ruce na volantu. Postupujte podle pokynů a řiďte vozidlo.
LKA je nastaven v pohotovostním režimu, dokud řidič nezačne řídit vozidlo znovu.
PODPORA ŘIDIČE
Textová zpráva může být vymazána krátkým stiskuprostřed na klávesnici na
nutím tlačítka
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
381
PODPORA ŘIDIČE
Symbol asistenta jízdních pruhů na
displeji řidiče
Není k dispozici
Asistent jízdních pruhů LKA116 je vizualizován
podle situace symboly na displeji řidiče.
Dále uvádíme několik příkladů
kontrolek a situací, kdy se
zobrazují:
K dispozici
Není k dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou
ŠEDÉ.
Asistent jízdních pruhů nedokáže detekovat jízdní
pruhy, pokud je rychlost příliš nízká nebo cesta
příliš úzká.
Indikace asistence při řízení/varování
K dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou BÍLÉ.
Asistent jízdních pruhů sleduje jednu nebo obě
čáry jízdního pruhu.
Asistence při řízení/varování - čáry jízdního pruhu v symbolu jsou BAREVNÉ.
Asistent jízdních pruhů indikuje, že systém vydává
varování a/nebo se pokouší zajet s vozidlem zpět
do jízdního pruhu.
116Lane
382
Keeping Aid
Související informace
•
Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 376)
PODPORA ŘIDIČE
Asistent řízení při nebezpečí kolize
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu (str. 384)
Aktivace/deaktivace asistence
řízení v případe rizika kolize
•
Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky
(str. 384)
•
Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku
sjetí z vozovky (str. 385)
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
Pokud chcete funkci deaktivovat, pokračujte
následovně:
•
Omezení asistence řízení při riziku vyjetí
z vozovky. (str. 385)
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
(str. 386)
2.
•
Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru (str. 387)
Zrušte výběr Asistent vyhnutí se kolizi.
> Funkce se nyní deaktivuje.
•
Omezení asistence řízní při riziku čelní kolize
(str. 387)
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
•
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části* (str. 388)
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
•
Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku
kolize do zadní části* (str. 388)
•
Omezení asistence řízení při riziku kolize do
zadní části (str. 389)
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi má pomáhat
řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo náhodně
opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí do jiného
vozidla nebo překážky. Tato funkce aktivně řídí
vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo
zatáčí.
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi obsahuje
následující tři dílčí funkce:
•
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
•
Asistence řízení při riziku čelní kolize
Asistence řízení při riziku kolize do zadní
části*
zásah
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
Rozhodnutí o tom, jak hodně vozidlo řídit,
nese vždy řidič - vozidlo nikdy nesmí převzít
kontrolu.
•
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
Související informace
•
Aktivace/deaktivace asistence řízení v případe rizika kolize (str. 383)
•
Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize (str. 390)
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
* Volitelná výbava/příslušenství. 383
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu
VAROVÁNÍ
•
Tato dílčí funkce pomáhá řidiči zmírnit riziko, že
vozidlo neúmyslně opustí cestu - tato funkce
aktivně řídí vozidlo zpět na cestu.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
65-140 km/h (40-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným značením jízdních pruhů/čárami.
Kamera detekuje kraje a barevné boční značení
silnice. Pokud by vozidlo mělo opustit krajnici
vozidlo, systém vozidlo řídí zpět na vozovku
a pokud zásah do řízení nestačí k tomu, aby vozidlu zabránil k opuštění vozovky, aktivují se rovněž
brzdy.
Funkce však nezasahuje s asistentem řízení ani
aktivací brzd, pokud jsou aktivována směrová
světla. Pokud funkce zjistí, že řidič vozidlo aktivně
řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
384
Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu" představuje doplněk
podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost
během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách,
při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu
vozovky.
•
Tato funkce nedokáže detekovat bariéry,
zábradlí a podobné překážky na straně
vozidla.
•
Funkce "Asistent řízení při riziku opuštění
jízdního pruhu" nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
Míra asistence řízení při riziku sjetí
z vozovky
U této funkce lze aktivovat zásah ve dvou úrovních:
• Pouze asistence řízení
•
Asistence řízení s aktivací brzd
Pouze asistence řízení
Zásah s asistentem řízení.
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení s aktivací brzd
Aktivace/deaktivace asistence
řízení při riziku sjetí z vozovky
Omezení asistence řízení při riziku
vyjetí z vozovky.
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
Pokud chcete funkci deaktivovat, pokračujte
následovně:
V některých situacích může mít funkce problém
pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.
Příklady těchto situací:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
2.
Zrušte výběr Asistent vyhnutí se kolizi.
> Funkce se nyní deaktivuje.
•
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKA
Zásah s asistentem řízení a aktivací brzd.
Aktivace brzd pomáhá v situacích, kdy samotná
asistence řízení nestačí. Brzdná síla se adaptuje
automaticky v závislosti na okolnostech sjetí
v daný okamžik.
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
•
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
práce na cestách
silnice v zimě
úzké cesty
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním
značením
•
ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení
jízdních pruhů
•
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 385
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Asistence řízení při riziku čelní
kolize
řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována
se zpožděním.
Tato dílčí funkce může pomoci unavenému
řidiče, který si nevšimne, že vozidlo vjíždí do
pruhu v protisměru.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
zásah
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
VAROVÁNÍ
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
•
Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku
kolize s vozidlem v protisměru" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto
nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
•
Tato funkce nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Tato funkce může pomoci navést vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.
Okolojedoucí vozidla
Vaše vozidlo
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se
současně přibližuje jiné vozidlo, tato funkce
pomůže řidiči řídit vozidlo zpět do jízdního pruhu.
Tato funkce však nezasahuje do řízení, pokud se
aktivují směrová světla. Pokud funkce zjistí, že
386
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
PODPORA ŘIDIČE
Aktivace/deaktivace asistenta řízení
v případě kolize s vozidly
z protisměru
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
Pokud chcete funkci deaktivovat, pokračujte
následovně:
Omezení asistence řízní při riziku
čelní kolize
V jistých situacích funkce může mít omezenou
funkčnost a může se, například v následujících
případech, stát, že nezasáhne:
• u malých vozidel, např. u motocyklů
•
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
•
2.
Zrušte výběr Asistent vyhnutí se kolizi.
> Funkce se nyní deaktivuje.
pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
•
mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
•
•
•
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
Související informace
•
POZNÁMKA
na cestách, kde chybí zřetelné značení jízdních pruhů
1.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
Další náročné situace:
•
•
•
•
•
•
práce na cestách
silnice v zimě
úzké cesty
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě
doporučujeme funkci vypnout.
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
* Volitelná výbava/příslušenství. 387
PODPORA ŘIDIČE
Asistence řízení při riziku kolize do
zadní části*
směrová světla, ale nevšimne si, že se blíží jiné
vozidlo.
Tato dílčí funkce může pomoci nesoustředěnému řidiči, který si nevšimne, že jeho vozidlo
vyjíždí z jízdního pruhu, když se k němu současně přibližuje jiné vozidlo, a to za ním nebo
z mrtvého úhlu.
Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí
60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasně
viditelným bočním značením jízdních pruhů.
Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní
textová zpráva:
• Asistent vyhnutí se kolizi Automatický
Aktivace/deaktivace asistence
řízení při riziku kolize do zadní
části*
Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit Zap nebo
Vyp.
Pokud chcete funkci vypnout, pokračujte následovně:
1.
V horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení My Car IntelliSafe.
2.
Zrušte výběr Asistent vyhnutí se kolizi.
> Funkce se nyní deaktivuje.
zásah
VAROVÁNÍ
•
Tato funkce může pomoci řídit vozidlo zpět do původního
jízdního pruhu.
Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku
kolize do zadní části vozidla" představuje
doplněk podpory řidiče, který má zvýšit
bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Jakmile se funkce Asistent vyhnutí se
kolizi deaktivuje, vypnou se všechny dílčí
funkce:
•
•
Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto
nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
Asistent řízení při riziku opuštění jízdního
pruhu
•
Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
•
Tato funkce nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
•
Asistent řízení při riziku kolize do zadní
části vozidla*
Jiné vozidlo v mrtvém úhlu
Vaše vozidlo
Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu a v mrtvém
úhlu je jiné vozidlo, nebo se současně v sousedním jízdním pruhu přibližuje jiné vozidlo, tato
funkce pomáhá řidiči řídit vozidlo zpět do jeho
jízdního pruhu.
Tato funkce může řidiči dokonce pomoci, pokud
řidič záměrně přejíždí z jízdních pruhů, použije
388
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
POZNÁMKA
Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož
se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.
Související informace
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Omezení asistence řízení při riziku
kolize do zadní části
POZNÁMKA
Tato funkce využívá kamerovou jednotku,
která má jistá obecná omezení. Viz kapitola
"Omezení kamerové jednotky".
V jistých situacích funkce může mít omezenou
funkčnost a může se, například v následujících
případech, stát, že nezasáhne:
• u malých vozidel, např. u motocyklů
•
•
na cestách/v jízdních pruzích s nezřetelným
nebo chybějícím značením jízdních pruhů
•
mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h
(37-87 mph)
•
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
Další náročné situace:
•
•
•
•
•
•
POZNÁMKA
pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
práce na cestách
silnice v zimě
Tato funkce využívá radarovou jednotku, která
má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".
Kromě kamery a radarové jednotky funkce využívá
také radar na konci vozidla. Tento radar má jistá
omezení, která by si měl řidič uvědomit - viz
doplňkové informace v kapitole "Omezení
systému BLIS".
Související informace
•
•
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
úzké cesty
cesta s nekvalitním povrchem
velmi "sportovní" styl jízdy
špatné počasí s omezenou viditelností
V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě
doporučujeme funkci vypnout.
389
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro asistenci
řízení v případě rizika kolize
Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů
a zpráv týkajících se funkce.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Asistent vyhnutí se kolizi
Je-li aktivována funkce, řidiči se zobrazí zpráva informující o aktivaci systému.
Automatický zásah
Snímač čelního skla
Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
390
Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 383)
Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
Funkce parkovací asistence pomáhá řidiči při
manévrování v úzkých prostorech. Indikuje vzdálenost k překážce zvukovým signálem a grafikou
na středovém displeji.
a vypne se, pokud vozidlo stojí déle než
cca. 2 sekundy. Zvukový signál pro překážky
vzadu zní také, když vozidlo stojí.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
•
Akustická varování jsou vydávána pouze
u objektů, které jsou přímo po trase
vozidla.
Zobrazení obrazovky ukazující zóny překážky a sektory
snímačů.
Zvýrazněný sektor označuje umístění překážky.
Čím je symbol vozu blíže zvýrazněnému políčku
sektoru, tím je kratší vzdálenost mezi vozem
a detekovanou překážkou.
Čím je vzdálenost k překážce menší, tím rychleji
signál zní. Jiný zvuk audiosystému je automaticky
ztišen.
Zvukový signál upozorňující na překážky vpředu
a po stranách je aktivní, když se vozidlo pohybuje,
Parkovací asistent představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve
kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
Parkovací asistent nenahrazuje ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
Při vzdálenosti do 30 cm (1 ft) od překážky vzadu
nebo před vozidlem je tón konstantní a současně
se zaplní pole aktivního snímače k symbolu
vozidla.
Hlasitost signálu parkovací asistence lze upravit,
když signál zní, pomocí tlačítka [>II] na středové
konzole. Nastavení lze rovněž provést v položce
Nastavení nabídky hlavního zobrazení.
Středový displej zobrazuje situaci v souvislosti
s vozem a detekovanými překážkami.
•
Související informace
•
Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu
a po stranách (str. 392)
•
Aktivace/deaktivace parkovací asistence
(str. 393)
•
•
Omezení parkovacího asistenta (str. 393)
•
Symboly a zprávy pro parkovací asistenci
(str. 395)
Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 394)
* Volitelná výbava/příslušenství. 391
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistence vpředu,
vzadu a po stranách
Aktivní parkovací asistence má různé parametry
podle toho, na jaké straně se vozidlo přibližuje
k překážce.
Couvání
POZNÁMKA
Vpředu
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte
originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná
budete muset parkovací asistenci manuálně
vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič
nereagovaly.
Po stranách
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Boční snímače předního parkovacího asistenta se
aktivují automaticky při nastartování motoru.
Přední snímače jsou aktivní při rychlostech
pod 10 km/h (6 mph).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Snímače couvání se aktivují, pokud se vozidlo rozjede dozadu bez zařazeného převodového stupně
nebo pokud se zařadí zpětný chod.
Rozsah měření začíná cca. 1,5 m ( 5 ft) za vozidlem.
Při couvání s připojeným přívěsem se zadní
parkovací asistent deaktivuje automaticky.
392
Rozsah měření začíná cca. 80 cm (2.5 ft) před
vozidlem.
Boční snímače parkovací asistence se aktivují
automaticky při nastartování motoru. Jsou aktivní
při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).
Měřit se začíná cca. 30 cm (1 ft) po stranách.
Zvuková signalizace upozorňující na překážky po
stranách vychází z bočních reproduktorů.
POZNÁMKA
Parkovací asistence se vypne, pokud se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve voze
s automatickou převodovkou zvolí režim P.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako překážka.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 391)
Aktivace/deaktivace parkovací
asistence
Parkovací asistenci lze aktivovat/deaktivovat.
zap/vyp
Snímač předního a bočního parkovacího asistenta
jsou aktivovány automaticky při nastartování
motoru. Zadní snímače se aktivují, pokud se
vozidlo rozjede dozadu nebo pokud se zařadí
zpětný chod.
Funkce se aktivuje/deaktivuje
v zobrazení funkcí na středovém displeji.
–
Klepněte na Parkovací asistent v zobrazení
funkcí.
> Parkovací asistence je aktivována/deaktivována a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.
Omezení parkovacího asistenta
Systém parkovací asistence nedokáže detekovat
vše za jakékoliv situace a může mít tedy v některých případech omezenou funkčnost.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
systému parkovacího asistenta:
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo
podobné zařízení, které je
elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté, a upozorňuje na možnost překážek.
Ve vozidlech vybavených kamerou parkovací asistence lze ze zobrazení příslušné kamery také
aktivovat a deaktivovat aktivní parkovací asistenci.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 391)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 393
PODPORA ŘIDIČE
||
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé
tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón,
který očekáváte.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty
např. vyčnívající nakládací rampy.
•
POZNÁMKA
Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při
měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem
výčnělek pro tažné zařízení.
Doporučená údržba aktivní
parkovací asistence
Aby aktivní parkovací asistence fungovala optimálně, musí se snímače tohoto systému pravidelně čistit vodou a autošamponem.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 391)
V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem jeďte velmi pomalu nebo zastavte. Může
hrozit značné nebezpečí poškození
vozidla a ostatních předmětů, protože
informace ze senzorů nejsou v těchto
situacích vždy spolehlivé.
Umístění parkovacích snímačů117.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Za jistých podmínek může parkovací asistent
vydávat chybné varovné signály. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají stejné
ultrazvukové frekvence, se kterými tento
systém pracuje.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
117POZNÁMKA:
394
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo
nefunkčnost.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 391)
Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro parkovací
asistenci
Symboly a zprávy pro systém parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/
nebo na středovém displeji.
Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty
nejsou vydávána zvuková varování.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Není k dispozici, doporučen servis
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Parkovací asistent* (str. 391)
* Volitelná výbava/příslušenství. 395
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera*
Čáry - aktivuje/deaktivuje linie parkovací asistence
Kamera parkovací asistence může pomoci řidiči
při manévrování v úzkých prostorech. Indikuje
vzdálenost k překážkám obrázkem z kamery
a grafikou na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta představuje podpůrnou funkci, která se aktivuje automaticky při
zařazení zpětného chodu nebo manuálně na středovém displeji.
Tažn.zař.* - aktivuje/deaktivuje naváděcí linie
pro tažné zařízení*120
•
Spuštění kamery parkovacího asistenta
(str. 401)
Parkovací kamera představuje doplněk
podpory řidiče, který má usnadnit jízdu
a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato
funkce nedokáže reagovat ve všech
dopravních podmínkách, při jakémkoliv
počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Omezení kamery parkovacího asistenta
(str. 402)
•
Doporučená údržba parkovací kamery
(str. 403)
•
•
Parkovací kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
Doporučená údržba parkovací kamery
(str. 403)
•
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího
asistenta (str. 404)
•
Předměty/překážky na obrazovce se
mohou zdát, že jsou k vozidlu dále, než
jsou ve skutečnosti.
•
Parkovací kamery nenahrazují ostražitost
a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou
vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
VAROVÁNÍ
Pohled 360°* - aktivuje/deaktivuje všechny
kamery
PAS* - aktivuje/deaktivuje systém parkovací
asistence
118Obrázek je schématický - díly se mohou
119Naváděcí linie se při přiblížení vypnou.
120Není k dispozici na všech trzích.
396
Zobrazení parkovacích kamer (str. 397)
Linie parkovací asistence pro parkovací
kameru (str. 398)
Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery (str. 400)
kamery118.
Přiblížit119 - přiblížení/oddálení
•
•
•
CTA* - aktivuje/deaktivuje systém Cross
Traffic Alert
•
Příklad zobrazení
Související informace
lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zobrazení parkovacích kamer
Symbol kamery na symbolu
vozidla na středovém displeji
indikuje, která z kamer je
aktivní.
Tato funkce zobrazí kombinovaný pohled 360°
a samostatné pohledy z každé ze čtyř kamer: ze
zadní, přední, levé a pravé kamery.
Výhled 360°*
Na středovém displeji mohou objekty vypadat
oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto v pořádku.
Vpředu
Je-li vozidlo vybaveno systémem Systém parkovacího
asistenta*, vzdálenost k detekovaným překážkám
zobrazují barevná pole v různých barvách.
Kamery lze aktivovat automaticky nebo manuálně
- viz kapitola "Spuštění kamery parkovacího asistenta".
Couvání
Přední parkovací kamera122 se nachází v mřížce chladiče.
"Zorné pole" parkovacích kamer s přibližným pokrytím.
Přední kamera může pomoci při výjezdu po cestě
s omezeným výhledem do stran, například, při
projíždění kolem vysokých živých plotů. Je aktivní
při rychlostech do 25 km/h (16 mph) - poté se
přední kamera vypne.
Funkce Pohled 360° aktivuje všechny parkovací
kamery, přitom na středovém displeji se současně
ukazují čtyři strany vozidla. Díky tomu může řidič
při popojíždění nízkou rychlostí pozorovat okolí
vozidla.
Z výhledu 360° lze zobrazení každé kamery aktivovat samostatně:
•
Klepněte na obrazovce do "zorného pole"
příslušné kamery, například, klepněte na
povrch před nebo nad přední kameru.
121POZNÁMKA:
122POZNÁMKA:
Couvací kamera121 se nachází nad registrační značkou.
Couvací kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem. U některých modelů je v některých případech vidět také část nárazníku a tažné zařízení.
Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pokud vozidlo nedosáhne rychlost 50 km/h
(30 mph), ale rychlost klesne pod 22 km/h
(14 mph) do 1 minuty po zhasnutí přední kamery,
kamera se znovu aktivuje.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 397
PODPORA ŘIDIČE
||
Boky
Linie parkovací asistence pro
parkovací kameru
žné parkování, couvání v úzkých místech a připojování přívěsu.
Kamery parkovací asistence označují polohu
vozidla vzhledem k okolí pomocí naváděcích linií
zobrazovaných na obrazovce.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na
zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu
volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.
Naváděcí linie parkovacího asistenta zahrnují
vyčnívající díly, např. tažnou tyč, zrcátka na dveřích
a rohy vozidla.
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry parkovacího asistenta na displeji odpovídat
trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry parkovacího asistenta, pokud je k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
•
Při přiblížení se parkovací čáry nezobrazují.
Boční kamery122 se nacházejí ve zpětných zrcátkách na
dveřích.
Boční kamery mohou zobrazit, co se nachází
podél boku vozidla.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 396)
Příklad123 linií parkovací asistence.
Naváděcí linie zobrazují plánovanou trasu pro
vnější rozměry vozidla v případě volantu natočeného do daného úhlu - tím se usnadní rovnobě122POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se
123Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti
398
mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
•
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když
během popojíždění couváte, nezapomeňte na prostor po stranách a před
vozidlem.
•
Totéž platí opačně - všimněte si, co se
stane se zadní částí vozidla, pokud vyberete zobrazení přední kamery.
•
Upozorňujeme, že čáry parkovacího asistenta zobrazují nejkratší cestu. Proto
věnujte zvýšenou pozornost bokům
vozidla tak, aby boky vozidla nenajely/
nenarazily při otáčení volantu během jízdy
dopředu a aby přední část nenajela/
nenarazila při otáčení volantu během couvání.
Linie parkovací asistence ve výhledu 360°*
Naváděcí linie pro tažné zařízení*
Výhled do 360° a naváděcí linie parkovacího asistenta123.
V zobrazení 360° se naváděcí linie zobrazují
vzadu, vpředu a po stranách vozidla (v závislosti
na směru jízdy):
•
•
Při jízdě dopředu: Přední naváděcí linie
Při couvání: Boční a couvací naváděcí linie
Pokud je zvolena přední nebo zadní kamera, linie
parkovací asistence se zobrazují bez ohledu na
směr jízdy vozidla.
Pokud je zvolena jedna boční kamera, při couvání
se mohou zobrazit linie parkovacího asistenta.
Tažné zařízení s naváděcími liniemi123.
Tažn.zař. - aktivuje se naváděcí linie pro
tažné zařízení.
Přiblížit - přiblížení/oddálení.
Kamera může usnadnit připojení přívěsu tím, že
zobrazí naváděcí linii představující plánovanou
"dráhu" tažného zařízení k přívěsu.
123Obrázek
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 399
PODPORA ŘIDIČE
||
1.
Stiskněte tlačítko Tažn.zař. (1).
> Zobrazí se linie parkovacího asistenta pro
předpokládanou "dráhu" tažného zařízení
- současně zmizí linie parkovacího asistenta pro vozidlo.
Naváděcí linie pro vozidlo i tažnou tyč
nelze zobrazit současně.
2.
Políčka snímačů pro aktivní
parkovací asistenci u parkovací
kamery
Pole pro přední a couvací snímače
Je-li vozidlo vybaveno parkovací asistencí, vzdálenost ukazují barevná políčka v 360° pohledu,
a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.
Pokud je zapotřebí přesnější manévrování,
stiskněte Přiblížit (2).
> Pohled z kamery se přihlíží.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 396)
Obrazovka rovněž ukazuje barevná polička snímače na
symbolu vozidla124.
124Obrázek
400
je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Pole pro přední a couvací snímače mění barvu
s klesající vzdálenosti k překážce - ze žluté přes
oranžovou na červenou.
Barvy pro přední
a couvací snímače
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Žlutá
0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranžová
0,4-0,6 (1,3-2,0)
Červená
0-0,4 (0-1,3)
Pole snímačů do stran
Boční pole se zobrazují pouze oranžově.
Barva bočních polí
Vzdálenost v metrech
(stopách)
Oranžová
0-0,3 (0-1,0)
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 396)
Spuštění kamery parkovacího
asistenta
Ostatní zobrazení kamery zhasnou při 15 km/h
(9 mph) a neaktivují se znovu.
Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu nebo
manuálně pomocí jednoho z funkčních tlačítek
na středovém displeji.
•
Související informace
Parkovací kamera* (str. 396)
Zobrazení kamery při couvání
Při zařazení zpětného chodu ukazuje obrazovka
pohled do 360°, pokud kamera naposledy používala tento pohled nebo pohled do stran. Jinak
ukazuje výhled dozadu.
Výhled kamery při manuálním spuštění
kamery
Spusťte parkovací kameru
pomocí tohoto tlačítka v zobrazení funkcí na středovém displeji.
Obrazovka nejdříve ukáže naposledy používaný výhled
z kamery. Nicméně, po každém nastartování
motoru se původní výhled do strany nahradí
výhledem 360° a místo původního přiblíženého
výhledu dozadu se zobrazí výhled dozadu.
Automatická deaktivace kamery
Výhled dopředu zhasne při rychlosti 25 km/h
(16 mph), aby řidič nebyl rozptylován. Znovu se
aktivuje automaticky, pokud rychlost klesne pod
22 km/h (14 mph) do 1 minuty, a to pod podmínkou, že nedošlo k překročení rychlosti 50 km/h
(31 mph).
* Volitelná výbava/příslušenství. 401
PODPORA ŘIDIČE
Omezení kamery parkovacího
asistenta
Mrtvý úhel
Vadná kamera
Pokud je sektor kamery černý
a obsahuje tento symbol, znamená to, že kamera nefunguje.
Kamera parkovacího asistenta nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace a může mít tedy omezenou funkčnost.
Následující vyobrazení ukazuje
příklad.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
kamery parkovacího asistenta:
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo
podobné zařízení, které je
elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.
Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou vypnuté, a upozorňuje na možnost překážek.
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Mezi zornými poli kamery mohou být místa pod "mrtvým
úhlem".
V zobrazení do 360° mohou překážky/předměty
"zmizet" v mezerách mezi jednotlivými kamerami.
VAROVÁNÍ
Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že
nemusí být vidět relativně velký úsek, a to
přesto, že na obraze to vypadá, že se jedná
o relativně malou část. Může se tedy stát, že
překážka bude zjištěna, až se vozidlo bude
nacházet velmi blízko.
Levá kamera na vozidle je nefunkční.
Černý sektor kamery
Černý sektor kameny se zobrazí rovněž v následujících případech, ale bez symbolu nefunkční
kamery:
•
•
•
otevřené dveře
otevřené dveře zavazadlového prostoru
zasunuté zpětné vnější zrcátko.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelných podmínkách.
402
PODPORA ŘIDIČE
Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně
měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku horší.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 396)
Doporučená údržba parkovací
kamery
Parkovací kamery, které se nacházejí za držákem
registrační značky vzadu, v mřížce chladiče a v
obou vnějších zpětných zrcátkách vyžadují jistou
údržbu.
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou
a autošamponem – dávejte pozor, abyste objektiv
nepoškrábali.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 396)
* Volitelná výbava/příslušenství. 403
PODPORA ŘIDIČE
Symboly a zprávy pro kameru
parkovacího asistenta
Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/
nebo na středovém displeji.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady.
Symbol
Zpráva
Popis
Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou deaktivovány, takže pro překážky/předměty
nejsou vydávána zvuková varování a označení prostoru.
Kamera je vypnuta.
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Není k dispozici, doporučen
servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
404
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Parkovací kamera* (str. 396)
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent*
POZNÁMKA
(PAP125)
Aktivní Park Assist Pilot
pomáhá řidiči
zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
PAP nejdříve zkontroluje, zda je místo dost velké
a v kladném případě řídí vozidlo na toto místo.
•
•
Na středovém displeji se zobrazují prostřednictvím symbolů, grafiky a textu jednotlivé operace,
které se mají provést, a informace o tom, kdy se
tyto operace mají provést.
VAROVÁNÍ
•
Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
PAP nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
125Park
126Park
Assist Pilot
Assist Pilot
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na středovém
displeji
•
zařadit převodový stupeň (dozadu/
dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by
řidič měl přeřadit
•
•
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
Možnosti parkování s aktivní
parkovací asistencí
Aktivní parkovací asistenci PAP126 lze používat
při parkování v následujících situacích.
Rovnoběžné parkování
brzdit a zastavovat.
Související informace
•
Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí (str. 405)
•
Parkování s aktivní parkovací asistencí
(str. 406)
•
Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí
(str. 409)
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
•
Omezení aktivního parkovacího asistenta*
(str. 410)
2.
Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3.
•
Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 412)
Vozidlo vjede na místo popojížděním dopředu
a dozadu.
•
Zprávy aktivní parkovací asistence* (str. 413)
Princip rovnoběžného parkování.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
Pomocí funkce Vyparkujte může funkce PAP
usnadnit vyjetí rovnoběžně zaparkovaného vozidla
z parkovacího místa - viz část "Vyjetí z parkovacího místa" v kapitole "Parkování s aktivní parkovací asistencí".
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 405
PODPORA ŘIDIČE
||
Kolmé parkování
Parkování s aktivní parkovací
asistencí
Aktivní parkovací asistence (PAP127) pomáhá
řidiči zaparkovat ve třech krocích. Tato funkce
může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího
místa.
POZNÁMKA
Princip, kolmé parkování.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Vozidlo je během couvání řízeno a zajíždí na
místo popojížděním dopředu a dozadu.
POZNÁMKA
Kolmo zaparkované vozidlo nemůže k vyjetí
z parkovacího místa použít funkci PAP
Vyparkujte - tuto funkci můžete použít pouze
u rovnoběžně zaparkovaných vozidel.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
127Park
406
POZNÁMKA
Když PAP hledá místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a místem k zaparkování by
měla být 0,5-1,5 m (1,6-5,0 stop).
Parkování
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
1.
Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2.
Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
•
•
3.
Vozidlo je ustaveno na místo - systém může
potom vyžadovat, aby řidič přeřadil.
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na středovém
displeji
•
zařadit převodový stupeň (dozadu/
dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by
řidič měl přeřadit
•
•
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a zastavovat.
Po provedení jednotlivých kroků se na obrazovce
středového displeje zobrazují symboly, grafiky a/
nebo text.
Funkci PAP lze aktivovat po nastartování motoru,
jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
•
K vozidlu není připojen přívěs
Rychlost vozidla musí být nižší než 30 km/h
(20 mph).
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
4.
Vyhledání a změření míst k zaparkování
Funkci lze aktivovat v zobrazení
funkcí na středovém displeji.
Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé
parkování a zařaďte zpětný chod.
POZNÁMKA
Je přístupna rovněž ze zobrazení kamery.
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě potřeby
lze však vozidlo zaparkovat na ulici také na
straně řidiče:
•
Princip, kolmé parkování.
Aktivujte směrové světlo na straně řidiče systém vyhledá místo k zaparkování na
této straně vozidla.
Postupujte následovně:
Princip, rovnoběžné parkování.
1.
V případě rovnoběžného parkování nesmí
rychlost překročit 30 km/h (20 mph), v případě kolmého parkování nejezděte větší
rychlostí než 20 km/h (12 mph).
2.
Klepněte na tlačítko Zaparkovat v zobrazení
funkcí nebo v zobrazení kamery.
> Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování
a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně
velké.
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile vás
grafika a zpráva na středovém displeji informuje, že bylo nalezeno vhodné místo k zaparkování.
> Zobrazí se vyskakovací okno.
}}
407
PODPORA ŘIDIČE
||
Couvání na parkovací místo
Rovnoběžně.
Kolmo.
Při couvání s vozidlem na parkovišti postupujte
následovně:
1.
Zkontrolujte, zda prostor za vozem je prázdný,
a zařaďte zpětný chod.
2.
Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji než
7 km/h (4 mph).
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
POZNÁMKA
•
Je-li funkce PAP aktivována, pusťte
volant.
•
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte, než
se volant dotočí, a potom se rozjeďte
dozadu/dopředu.
Zajetí s vozidlem na parkovací místo
Rovnoběžně.
Kolmo.
Postupujte následovně:
1.
408
Přesuňte volicí páku do polohy D, počkejte,
než se volant otočí a pomalu jeďte dopředu.
PODPORA ŘIDIČE
2.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
3.
Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte dozadu.
4.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika
a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno.
Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To,
zda je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
Opuštění vozidla s aktivní parkovací
asistencí
Tato funkce Vyparkujte může rovněž pomoci
řidiči vyjet z parkovacího místa.
POZNÁMKA
Při opuštění parkoviště lze funkci Vyparkujte
použít jen pro rovnoběžně zaparkovaná vozidla
- tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
Funkce Vyparkujte se aktivuje
v zobrazení funkcí na středovém displeji nebo v zobrazení
kamery.
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá PAP, výstražná vzdálenost je kratší než v případě, kdy senzory používá parkovací asistent.
Pokud funkce PAP vyhodnotí, že řidič může vyjet
z parkovacího místa bez dalšího popojíždění,
funkce se vypne, a to i když se řidič domnívá, že
vozidlo je stále na parkovacím místě.
Postupujte následovně:
1.
Klepněte na tlačítko Vyparkujte v zobrazení
funkcí nebo v zobrazení kamery.
2.
Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3.
Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás
k tomu vyzve grafika a zpráva na středovém
displeji - postupujte podle pokynů stejně jako
při parkování.
Upozorňujeme, že po dokončení funkce volant
může "skočit" zpět - možná potom řidič bude
muset, aby vyjel z parkovacího místa, otočit volantem zpátky na maximální úhel natočení řízení.
* Volitelná výbava/příslušenství. 409
PODPORA ŘIDIČE
Omezení aktivního parkovacího
asistenta*
Aktivní parkovací asistent PAP128 nedokáže
detekovat vše za jakékoliv situace a může mít
tedy omezenou funkčnost.
VAROVÁNÍ
•
Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce
nedokáže reagovat ve všech dopravních
podmínkách, při jakémkoliv počasí a u
jakéhokoliv stavu vozovky.
Parkování se přeruší
Parkovací sekvence se přeruší:
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
•
pokud řidič stiskne na středovém displeji
Zrušit
•
Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
•
•
Nezapomeňte, že při parkování může
přední část vozidla vybočit směrem
k účastníkům silničního provozu v protisměru.
pokud se aktivuje ABS nebo elektronické
řízení stability - například, když vozidlo začne
na kluzké cestě prokluzovat
•
Při výpočtu parkovacího manévru nejsou
zohledněny předměty, které se nacházejí
nad prostorem detekce snímači v důsledku toho může systém PAP vybočit na parkovací místo příliš brzy - proto se
těmto místům vyhýbejte.
pokud posilovač řízení pracuje s omezeným
výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na
rychlosti").
Je-li to možné, zpráva na středovém displeji
uvede důvod přerušení parkovací sekvence.
•
•
PAP nenahrazuje ostražitost a úsudek
řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese
odpovědnost vždy řidič.
Řidič by si měl být vědom následujících omezení
aktivního parkovacího asistenta:
128Park
410
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že systém
PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že dochází
k interferenci se snímači z vnějších zdrojů
zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové
frekvenci, na které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Odpovědnost řidiče
Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP představuje pouhou pomůcku. Nejedná se o neomylnou,
plně automatickou funkci. Řidič proto musí být
připraven parkování zastavit.
129"Schválené
Při parkování musí rovněž pamatovat na další
skutečnosti:
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce PAP
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost
vždy řidič.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte nasazené sněhové řetězy nebo používáte rezervní
kolo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
•
V případě hustého deště nebo sněžení může
systém místo k zaparkování změřit chybně.
•
Během hledání a kontrolního proměřování
parkovacího místa se může stát, že funkce
PAP nevezme v úvahu předměty, které se
nacházejí na parkovacím místě hluboko.
•
Někdy se nedá zaparkovat v úzkých ulicích,
protože prostor nestačí k manévrování.
•
Používejte schválené pneumatiky129 se
správným tlakem huštění, které mají vliv na to,
zda funkce PAP dokáže vozidlo zaparkovat.
•
Funkce PAP vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně
zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky
kol na vozidle poškodit o obrubník.
•
Pokud jedno kolmo zaparkované vozidlo
vyčnívá více než ostatní vozidla, může se stát,
že systém některá kolmá parkovací místa
nezaregistruje nebo nenabídne.
•
Funkce PAP je určena k parkování v rovných
úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně
s možnými parkovacími místy, když funkce
PAP měří prostor.
DŮLEŽITÉ
Při změně na jiný schválený rozměr ráfku a/
nebo pneumatiky se může změnit obvod kola,
což znamená, že může být nutné aktualizovat
parametry systému PAP. Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
Síla řízení závislá na rychlosti (str. 280)
pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
* Volitelná výbava/příslušenství. 411
PODPORA ŘIDIČE
Doporučená údržba aktivní
parkovací asistence
Aby aktivní parkovací asistence PAP130 fungovala optimálně, musí se snímače parkovacího
asistenta pravidelně čistit vodou a autošamponem.
Umístění parkovacích snímačů131.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo
nefunkčnost.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
130Park Assist Pilot
131POZNÁMKA: Obrázek
412
je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Volitelná výbava/příslušenství.
PODPORA ŘIDIČE
Zprávy aktivní parkovací asistence*
Zprávy pro Active Park Assist Pilot PAP132 se
mohou zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na
středovém displeji.
V následující tabulce jsou uvedeny příklady.
Zpráva
Popis
Syst.park.asistenta
Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
Snímače zablok., musí se vyčistit
Syst.park.asistenta
Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Není k dispozici, doporučen servis
Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka
uprostřed na klávesnici na
volantu vpravo.
Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent* (str. 405)
132Park
Assist Pilot
* Volitelná výbava/příslušenství. 413
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nastartujte vozidlo
Startování vozidla:
Vozidlo se startuje startovacím knoflíkem v tunelové konzole, když se dálkový ovladač s klíčem
nachází v prostoru pro cestující.
1.
Dálkový ovladač s klíčem musí být ve vozidle.
U vozidel s funkcí Passive Start se klíč musí
nacházet v přední části prostoru pro cestující.
Pokud do výbavy vozidla patří zamykání/
odemykání bez klíče*, klíč může být kdekoliv
ve vozidle.
2.
Sešlápněte brzdový pedál na doraz1. U vozidel s automatickým řazením musí být zařazena poloha P nebo N. U vozidel s manuálním řazením se řadicí páka musí nacházet
v neutrálu a musí být sešlápnutý spojkový
pedál.
3.
Startovací knoflík na tunelové konzole.
VAROVÁNÍ
Než nastartujete:
•
•
•
Připoutejte se bezpečnostním pásem.
Nastavte sedadlo, volant a zrcátka.
Musí být možné sešlápnout brzdový pedál
na doraz.
Startovací knoflík otočte ve směru hodinových ručiček a potom jej uvolněte. Ovladač se
automaticky vrátí do výchozí polohy.
POZNÁMKA
U vozů se vznětovými motory může chvíli trvat,
než můžete motor nastartovat.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče běží,
dokud nenastartuje motor nebo dokud se neaktivuje ochrana před přehřátím.
Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.
Pokud se na displeji řidiče zobrazí při startování
zpráva Klíč nebyl nalezen,umístěte dálkový ovladač s klíčem vedle záložní čtečky. Potom zkuste
nastartovat vozidlo znovu.
POZNÁMKA
Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do
záložní čtečky, vedle dálkové čtečky nesmí být
klíče k vozidlu, kovové předměty ani elektronické přístroje (jako např. mobilní telefony,
tablety, laptopy nebo nabíječky). Pokud by se
u záložní čtečky nacházelo vedle sebe více
klíčů, mohlo by dojít k jejich vzájemné interferenci.
Dálkový ovladač s klíčem se během startování
nepoužívá fyzicky, protože vozidlo umožňuje startovat bez klíče (Passive Start).
1
416
Během jízdy stačí k nastartování motoru otočit knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
•
•
•
Nastavení volantu (str. 191)
Vypnutí vozidla.
Dobíjení z jiné baterie (str. 466)
Vozidlo se vypíná pomocí startovacího knoflíku
na tunelové konzole.
Výběr režimu zapalování (str. 419)
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový
ovladač s klíčem. Dále zkontrolujte, zda je
elektrický systém vozidla v poloze zapalování 0
- to platí především, pokud jsou ve vozidle děti.
Startovací knoflík na tunelové konzole.
Pokud chcete vypnout vozidlo:
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky
výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je,
aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou
provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně
životního prostředí.
Související informace
•
•
–
Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a uvolněte jej - vozidlo se vypne.
Ovladač se automaticky vrátí do výchozí
polohy.
Pokud se volicí páka u vozidel s automatickou
převodovkou nenachází v poloze P nebo pokud
vozidlo jede setrvačností:
–
Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a podržte jej, dokud se vozidlo
nevypne.
Vypnutí vozidla. (str. 417)
Možnosti zapalování (str. 418)
}}
417
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Související informace
•
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Možnosti zapalování (str. 418)
Nastavení volantu (str. 191)
Dobíjení z jiné baterie (str. 466)
Výběr režimu zapalování (str. 419)
Možnosti zapalování
Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých
poloh resp. úrovní, které rozhodují o tom, jaké
funkce jsou k dispozici.
Úroveň
0
Pro usnadnění využívání omezeného počtu funkcí,
když je motor vypnutý, lze elektrický systém ve
vozidle nastavit do 3 různých poloh: 0, I a II. Tyto
úrovně jsou popisovány v celé příručce slovy
"poloha zapalování".
V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou
dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy zapalování.
Funkce
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměrA.
•
Lze nastavovat elektricky ovládaná
sedadla*.
•
Lze používat elektricky ovládaná
okna.
•
Spustí se středový displej a může
se používatA.
•
Lze použít systém infotainmentA.
Tyto funkce jsou regulovány podle času
v této poloze zapalování a po jisté době
se automaticky vypnou.
I
•
Mohou být ovládány následující
funkce: panoramatická střecha,
elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující,
Bluetooth navigace, telefon, ventilátor větrání a stěrače čelního
okna.
•
Lze nastavovat elektricky ovládaná
sedadla.
•
Lze používat 12V zásuvky v zavazadlovém prostoru.
Spotřeba proudu v této poloze
zapalování zatěžuje baterii.
418
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Úroveň
II
Funkce
•
•
•
Výběr režimu zapalování
Svítí světlomety.
Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých
poloh resp. úrovní, které rozhodují o tom, jaké
funkce jsou k dispozici.
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Výběr polohy zapalování
Aktivují se některé další systémy.
Vyhřívání sedáků sedadel
a zadního okna lze však aktivovat
až po nastartování vozidla.
V této poloze zapalování je odběr
proudu z baterie příliš velký. Proto
by se tato poloha neměla používat.
A
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Nastavení volantu (str. 191)
Dobíjení z jiné baterie (str. 466)
•
Poloha zapalování II - Otočte knoflíkem
zapalování ve směru hodinových ručiček
a podržte knoflík na cca. 5 sekund. Potom
knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí
do výchozí polohy.
•
Zpět do polohy zapalování 0 - otočení do
polohy zapalování 0 z polohy I a II - otočte
knoflíkem zapalování ve směru hodinových
ručiček. Ovladač se automaticky vrátí do
výchozí polohy.
Související informace
Aktivuje se také při otevření dveří.
Související informace
•
•
•
•
a knoflík uvolněte. Ovladač se automaticky
vrátí do výchozí polohy.
Startovací knoflík na tunelové konzole.
•
Výběr režimu zapalování (str. 419)
Poloha zapalování 0 - odemkněte vozidlo
a uložte ovladač klíče do vozidla.
•
•
•
•
•
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Vypnutí vozidla. (str. 417)
Možnosti zapalování (str. 418)
Nastavení volantu (str. 191)
Dobíjení z jiné baterie (str. 466)
POZNÁMKA
Pokud chcete nastavit úroveň I nebo II bez
startování motoru, nesešlapujte brzdový
pedál, nebo spojkový pedál u vozidel
s manuálním řazením, když zvolíte tyto polohy
zapalování.
•
Poloha zapalování I - Otočte knoflíkem
zapalování ve směru hodinových ručiček
419
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Alkoholový zámek*
Vypojení alkoholového zámku*
Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič musí
podrobit dechové zkoušce, při které se zjistí, zda
není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je
kalibrován v souladu s limitem platným v každé
zemi pro povolené množství alkoholu.
V případě nouzové situace a v případě, kdy alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový zámek
pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení
vozidla.
Vozidlo má rozhraní pro elektrické připojení
různých značek a modelů alkoholového zámku,
který doporučuje společnost Volvo. Rozhraní
usnadňuje připojení alkoholového zámku a umožňuje integrované fungování systému, a to včetně
zpráv souvisejících s alkoholovým zámkem na
hlavním displeji vozidla. Informace o konkrétním
alkoholovém zámku z hlediska výrobce alkoholového zámku najdete v příručce pro uživatele.
Aktivace funkce vypojení (Bypass)
VAROVÁNÍ
Alkoholový zámek představuje pouhou
pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti. Je
to vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl
střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
Související informace
•
•
•
•
420
Vypojení alkoholového zámku* (str. 420)
Před nastartováním motoru s alkoholovým
zámkem (str. 421)
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Možnosti zapalování (str. 418)
Informace k deaktivaci přes zámek příslušného
alkoholového zámku najdete v samostatných
pokynech.
Související informace
•
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 420)
Před nastartováním motoru s alkoholovým
zámkem (str. 421)
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Možnosti zapalování (str. 418)
POZNÁMKA
Každé aktivované vypojení se zaznamenává
a ukládá do paměti řídicí jednotky alkoholového zámku. Vypojení nelze zrušit.
Na obrazovce se zobrazí zpráva Foukn. do
alcolocku Vynechat?:
•
Pokud se zobrazí "Zrušit/Ano" - stisknutím
tlačítka s šipkou vpravo na klávesnici na
volantu vpravo zvolíte vypojení, potom stiskněte tlačítko O.
•
Pokud se zobrazí "Ano" - stisknutím tlačítka
O zvolte vypojení.
Alkoholový zájem je momentálně vypojen
a vozidlo lze nastartovat.
Počet vypojení, které lze provést před tím, než je
nutný servisní zásah, volíte při instalaci alkoholového zámku.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Před nastartováním motoru
s alkoholovým zámkem
Alkoholový zámek se aktivuje automaticky, jakmile vůz otevřete.
Nezapomeňte
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly co
nejpřesnější:
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit, že
se naměří nesprávná hodnota.
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do
30 minut, aniž by se znovu musela provádět
zkouška dechu.
Související informace
•
•
•
•
Vypojení alkoholového zámku* (str. 420)
Alkoholový zámek* (str. 420)
Nastartujte vozidlo (str. 416)
Možnosti zapalování (str. 418)
Funkce brzd
Nožní brzda
Brzdy se používají ke snížení rychlosti a brání
rozjetí vozidla.
Nožní brzda je součástí brzdové soustavy.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy. Pokud
se poškodí jeden brzdový okruh, brzdový pedál
bude zabírat hlouběji. Pro aplikaci normálního
brzdového výkonu bude tedy nutné vyvinout vyšší
tlak na brzdový pedál.
Kromě parkovací brzdy a brzdového pedálu je
vozidlo vybaveno několika funkcemi automatického brzdového asistenta. To může řidiči usnadnit
jízdu, například, tím, že řidič nemusí držet nohu na
brzdovém pedálu, když stojí na semaforu, když
startuje do svahu nebo když sjíždí ze svahu.
V závislosti na výbavě vozidla jsou k dispozici
následující funkce automatického brzdění:
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí (Auto
Hold)
•
•
•
•
Asistent rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)
Automatické brzdění po kolizi.
City Safety
Asistent sjíždění svahu (Hill Descent Control)
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 421)
Parkovací brzda (str. 424)
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 427)
Automatické brzdění po kolizi. (str. 429)
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pokud se používá nožní brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta
větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým
zatížením mohou být v režimu manuálního řazení
brzdy odlehčeny využitím brzdného účinku
motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější,
pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň jako při jízdě do téhož kopce. Pokud
jedete z prudkého svahu malou rychlostí, použijte
jízdní režim Off Road ke zvýšení účinku brzdění
motorem.
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 428)
Protiblokovací systém brzd
City Safety™ (str. 346)
Vozidlo je vybaveno brzdami, které nezablokují
kola, Anti-lock Braking System (ABS). Tento
systém brání zablokování kol během brzdění. Dále
umožní udržet řízení pod kontrolou. Při zásahu
Asistent sjíždění svahu (str. 449)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 421
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
ABS můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde
o zcela normální jev.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí výstražná kontrolka poruchy brzd a ABS, došlo v brzdovém
systému k chybě.
Po nastartování vozidla a uvolnění brzdy provede
systém ABS krátkou kontrolu. Při nízké rychlosti
lze provést další automatický test systému. Test
můžete vnímat jako pulsy v brzdovém pedálu.
•
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
•
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina nízká, doplňte
brzdovou kapalinu a zkontrolujte
vůz, abyste zjistili příčinu úniku
brzdové kapaliny.
Svítí nepřerušovaně po dobu
2 sekund, když je motor nastartován: Automatická kontrola funkcí.
Svítí nepřerušovaně déle než
2 sekundy: Porucha v systému
ABS. Běžná brzdová soustava normálně funguje. ABS však není
funkční.
422
Zesílení brzdné síly
Systém zesílení brzdné síly, BAS (Brake Assist
System), pomáhá zvýšit brzdnou sílu během
brzdění a tím zkracuje brzdnou vzdálenost.
Tento systém detekuje styl jízdy řidiče a v případě
potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdnou sílu lze zvýšit
až na úroveň, při které se aktivuje systém ABS.
Při uvolnění pedálu se tato funkce pozastaví.
POZNÁMKA
Je-li systém BAS aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Po uvolnění brzdového pedálu systém přestane zcela brzdit.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Zesílení brzdné síly (str. 422)
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 427)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 428)
Brzdění na mokrých cestách (str. 423)
Brzdění na sypaných cestách (str. 423)
Údržba brzdového systému (str. 423)
Brzdové světlo (str. 154)
Související informace
•
Nožní brzda (str. 421)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Brzdění na mokrých cestách
Brzdění na sypaných cestách
Údržba brzdového systému
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat se
zpožděním.
Při jízdě po solených cestách se na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit
vrstva soli.
To se rovněž může stát po opuštění automyčky.
V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte větší vzdálenost od vozidel
vpředu.
Tím se může prodloužit brzdná dráha. Z tohoto
důvodu udržujte skutečně větší bezpečnostní
vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále pamatujte na
následující:
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění automyčky brzďte vozidlo intenzivněji. Brzdové
kotouče se potom zahřejí, rychleji se osuší a jsou
chráněny před korozí. Při brzdění vezměte v úvahu
dopravní situaci v okolí.
•
Čas od času zabrzďte, abyste odstranili vrstvy
soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další jízdy
jemně sešlápněte brzdový pedál.
Komponenty brzdového systému pravidelně kontrolujte, zda nejsou opotřebené.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti
a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní
intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční
a servisní knížce. Nová a vyměněná brzdová obložení a brzdové kotouče optimálně brzdí až po ujetí
několika set kilometrů (mil), když se "usadí".
Omezenou schopnost brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním brzdového pedálu. Společnost Volvo doporučuje montovat výhradně
brzdová obložení schválená pro váš vůz Volvo.
Související informace
Související informace
•
•
Nožní brzda (str. 421)
Brzdění na sypaných cestách (str. 423)
•
•
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Nožní brzda (str. 421)
Brzdění na mokrých cestách (str. 423)
Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu.
Další možností je požádat servis o provedení
prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Související informace
•
Nožní brzda (str. 421)
423
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Parkovací brzda
Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové
polohy. Používá k tomu mechanické zajištění
resp. zablokování dvou kol.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 424)
•
•
Parkování ve svahu (str. 426)
•
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
(str. 426)
Aktivace a deaktivace parkovací
brzdy
Pomocí parkovací brzdy zabraňte rozjetí vozidla
z místa.
Aktivace parkovací brzdy
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 427)
Ovládání parkovací brzdy se nachází v tunelové konzole
mezi sedadly.
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy můžete
slyšet slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je
možné slyšet také během automatické kontroly
parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je zabrzděna za jízdy, když se
používá normální nožní brzda, potom brzda působí
na všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí, brzda
opět působí na zadní kola.
1.
Potáhněte ovládací prvek nahoru.
> Je-li aktivována parkovací brzda, symbol
na displeji řidiče se rozsvítí.
2.
Zkontrolujte, zda vozidlo stojí.
Kontrolka na displeji řidiče
Symbol
Popis
Je-li aktivována parkovací brzda,
symbol se rozsvítí.
Pokud symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruše. Přečtěte si zprávu
na displeji řidiče.
424
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Automatická aktivace
Parkovací brzda se aktivuje automaticky:
•
Deaktivace parkovací brzdy
pokud je v prudkém svahu2 zvolena poloha
převodovky P.
•
pokud je vozidlo vypnuté a je aktivována
automatická aktivace parkovací brzdy na středovém displeji.
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat,
když je vozidlo v pohybu, potáhnutím a podržením
ovládacího prvku nahoře. Jakmile se ovládání
uvolní nebo jakmile se sešlápne plynový pedál,
brzdění je ukončeno.
V případě manuální převodovky:
Zařaďte vhodný převodový stupeň, uvolněte
spojku a sešlápněte plynový pedál.
> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na
displeji řidiče zhasne.
POZNÁMKA
Při prvním nastartování vozidla lze parkovací
brzdu uvolnit automaticky, i když není bezpečnostní pás připoutaný.
Manuální deaktivace
1. Silně sešlápněte pedál brzdy.
2.
Stiskněte ovládání směrem dolů.
> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na
displeji řidiče zhasne.
Související informace
•
Nastavení automatické aktivace parkovací
brzdy (str. 426)
Automatická deaktivace
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
•
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy
(str. 426)
2.
Silně sešlápněte pedál brzdy.
Parkovací brzda (str. 424)
3.
Nastartujte vozidlo.
•
•
POZNÁMKA
Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých
rychlostech, ozve se zvukový signál.
V případě automatické převodovky:
Zvolte polohu převodovky D nebo R a sešlápněte plynový pedál.
je-li aktivována funkce Auto hold (automatické brzdění, když vozidlo stojí) a vozidlo stojí
delší dobu (5-10 minut).
•
2
4.
Parkování ve svahu (str. 426)
Platí pro automatickou převodovku.
425
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nastavení automatické aktivace
parkovací brzdy
Zvolte, zda se má parkovací brzda při vypnutí
vozidla aktivovat automaticky.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu používejte vždy parkovací
brzdu.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na
místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo
polohu P u automatické převodovky.
Tento výběr se provádí v nabídce nastavení na
středovém displeji.
1.
V horním zobrazení stiskněte Nastavení.
2.
Stiskněte My Car Parkovací brzda
a zavěšení a funkci vyberte nebo zrušte její
výběr Automatická aktivace parkovací
brzdy.
Související informace
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 424)
•
Parkovací brzda (str. 424)
Jestliže se vám po několika pokusech nepodaří
parkovací brzdu deaktivovat nebo aktivovat, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
Během jízdy s aktivovanou parkovací brzdou zní
výstražný signál.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
Pokud se vozidlo musí zaparkovat, aby bylo
možné případnou závadu odstranit, kola se musí
natočit tak, jako by se parkovalo ve svahu a volič
převodového stupně musí být v poloze P (automatická převodovka) nebo se musí zařadit první
převodový stupeň (manuální převodovka).
•
Nízké napětí akumulátoru
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Natočte kola směrem k obrubníku.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací brzda
automaticky odbrzděna v prudkém svahu.
Vyhněte se tomu vytažením ovládacího prvku
nahoru, zatímco se s vozem rozjíždíte. Když se vůz
začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Související informace
•
426
Pokud došlo k poruše parkovací
brzdy
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 424)
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit. Pokud
je napětí akumulátoru příliš nízké, připojte
pomocný akumulátor.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném
servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Popis
Pokud symbol bliká, znamená to, že
došlo k poruše. Viz zpráva na displeji řidiče.
Závada v brzdovém systému. Viz
zpráva na displeji řidiče.
Informační zpráva na displeji řidiče.
Automatické brzdění, když vozidlo
stojí
Automatické zabrzdění stojícího vozidla (Auto
hold) umožňuje řidiči uvolnit brzdový pedál při
zachování brzdného účinku, když vozidlo zastaví
na semaforech nebo na křižovatce.
Jakmile vozidlo zastaví, brzdy se automaticky aktivují. Tato funkce umožňuje použít k přidržení
vozidla namístě brzdový pedál nebo parkovací
brzdu. Funguje na jakémkoliv svahu. Pokud je
řidič připoután bezpečnostním pásem, při rozjíždění se brzdy vypnou automaticky.
Symboly na displeji řidiče
Symbol
Pokud funkce k udržení vozidla na
místě používá nožní brzdu, tento
symbol svítí.
Pokud funkce k udržení vozidla na
místě používá parkovací brzdu,
tento symbol svítí.
Související informace
•
POZNÁMKA
Při brzdění až do zastavení ve svahu by měl
být brzdový pedál sešlápnut před uvolněním
o něco tvrději, aby bylo zajištěno, že se vozidlo
nerozjede.
Související informace
•
•
•
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy
(str. 424)
Akumulátor (str. 609)
Servisní program Volvo (str. 588)
Popis
•
•
•
Aktivace a deaktivace automatické brzdy
u stojícího vozidla (str. 428)
Nožní brzda (str. 421)
Parkovací brzda (str. 424)
Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 428)
Parkovací brzda se aktivuje, jestliže:
•
•
•
•
je vozidlo vypnuté
se otevřou dveře řidiče
se řidič odpoutá
vozidlo stálo delší dobu (5-10 minut).
427
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Aktivace a deaktivace automatické
brzdy u stojícího vozidla
•
Tato funkce zůstane deaktivována, dokud se
neaktivuje znovu.
Funkce automatické brzdy u stojícího vozidla se
aktivuje tlačítkem v tunelové konzole.
•
Pokud se funkce deaktivuje, asistent rozjezdu
do kopce (HSA) zůstane aktivní, aby zabránil
vozidlu při rozjezdu do kopce rozjet se zpátky.
Související informace
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 427)
Pomoc při rozjezdu do svahu
Asistent rozjezdu do svahu, Hill Start Assist
(HSA), brání, aby se vozidlo rozjelo dozadu, když
se rozjíždí do svahu. Při couvání do svahu brání
rozjetí vozidla dopředu.
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy řidič
přesune nohu z brzdového pedálu na plynový
pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile se řidič rozjede, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Asistent rozjezdu do svahu se aktivuje při deaktivaci automatického zabrzdění, i když vozidlo stojí
(Auto hold).
Související informace
–
Stisknutím tlačítka na tunelové konzole
funkci aktivujete nebo deaktivujete.
> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na
tlačítku kontrolka. Funkce bude aktivována
dokonce i při dalším nastartování vozidla.
V případě vypnutí
Je-li funkce aktivní a drží vozidlo
pomocí brzdového pedálu (svítí kontrolka A), k deaktivování se současně
se stisknutím tlačítka musí sešlápnout
brzdový pedál.
428
•
Automatické brzdění, když vozidlo stojí
(str. 427)
•
Nožní brzda (str. 421)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Automatické brzdění po kolizi.
•
Funkce brzd (str. 421)
Převodovka
V případě kolize, v níž je dosaženo aktivační
úrovně pro pyrotechnické napínače bezpečnostních pásů nebo airbagy nebo při kolizi s detekcí
velkého zvířete se automaticky aktivují brzdy
vozidla. Tato funkce má zamezit následkům
následných kolizí nebo je omezit.
Převodovka je součástí hnacího ústrojí (pohonu)
mezi motorem a hnacími koly. Převodovka má za
úkol měnit převodový poměr v závislosti na požadované rychlosti a výkonu.
K dispozici jsou dva typy převodovky: manuální
a automatická.
Po vážné kolizi hrozí riziko, že vozidlo nebude
možno řídit a nebude pod kontrolou. Aby se
zabránilo následkům následné kolize s vozidlem
nebo předmětem v dráze vozidla resp. aby se tyto
následky zmírnily, automaticky se aktivuje systém
automatické aktivace brzd a vozidlo bezpečně
zabrzdí.
Manuální převodovka má šest převodových
stupňů, automatická - osm. Počet přeřazení umožňuje efektivně využít výkon a krouticí moment
motoru. U automatické převodovky jsou dva z převodových stupňů převody do rychla, které při jízdě
s konstantními otáčkami motoru šetří palivo.
Během brzdění svítí brzdová světla i výstražná
světla. Pokud se vozidlo zastaví, výstražná světla
pokračují v blikání a parkovací brzda je aktivována.
Pokud brzdění není vhodné, např. pokud hrozí
nebezpečí kolize s dopravními prostředky vzadu,
řidič může sešlápnout plynový pedál a vypojit tak
systém.
Tato funkce předpokládá, že brzdový systém
zůstává po kolizi nepoškozen.
Brzdový asistent je součástí bezpečnostních
systémů Rear Collision Warning a Blind Spot
Information.
Související informace
•
•
Rear Collision Warning (str. 358)
U automatické převodovky lze řadit rovněž
manuálně. Na displeji řidiče se zobrazí, který převodový stupeň resp. převod je momentálně používán.
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní
teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí
přehřátí, na displeji řidiče se rozsvítí výstražný
symbol a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení.
Symboly na displeji řidiče
Pokud v převodovce dojde k závadě, na displeji
řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva.
BLIS* (str. 359)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 429
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Symbol
Popis
Informace nebo chybové hlášení
převodovky. Postupujte podle dále
uvedených doporučení.
Manuální převodovka
•
V případě manuální převodovky řidič manuálně
řadí vhodný převodový stupeň na základě konkrétních požadavků na rychlost a výkon.
Držte se schématu řazení na řadicí páce: nejdříve zařaďte neutrál N a potom R.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že vozidlo
stojí.
Řazení
Během parkování
Horká nebo přehřátá převodovka.
Postupujte podle dále uvedených
doporučení.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - zařazení převodového stupně nestačí
k přidržení vozidla v každé situaci.
Snížený výkon/Snížený výkon
při akceleraci
Pokud dojde k dočasné závadě
hnacího ústrojí, vozidlo přejde do
nouzového režimu, kdy se výkon
motoru sníží, aby nedošlo k poškození hnacího ústrojí.
Související informace
•
•
Související informace
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 431)
•
•
Manuální převodovka (str. 430)
Indikátor řazení převodových stupňů*
(str. 435)
Převodovka (str. 429)
Indikátor řazení převodových stupňů*
(str. 435)
Poloha neutrálu (N)
Manuální převodovka má šest převodových
stupňů - schéma řazení najdete na řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na pedálu
spojky.
Blokování zpátečky
Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení
zpátečky během normální jízdy dopředu.
430
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Zařazené převodové stupně
u automatické převodovky
U automatické převodovky systém řadí tak, aby
jízda byla optimální. Převodovka je rovněž vybavena manuálním režimem řazení.
Abyste mohli volič řazení vyřadit z parkovací
polohy, musíte sešlápnout brzdový pedál a zapalování musí být v poloze II.
úrovni akcelerace a rychlosti. Při řazení z polohy R
do polohy D musí vozidlo stát.
Pokud chcete zaparkovat, nejdříve aktivujte
parkovací brzdu a potom zařaďte parkovací
polohu.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na
místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo
polohu P u automatické převodovky.
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat
alarm, musí být volicí páka v poloze P.
Na displeji řidiče se zobrazuje zvolený převodový
stupeň:
P, R, N, D nebo M.
V manuálním režimu řazení se zobrazí také používaný převodový stupeň.
Polohy páky voliče
Parkovací poloha - P
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka.
Je-li vozidlo zaparkováno nebo pokud startuje
motor, zvolte polohu P. Při volbě parkovací polohy
musí vůz stát.
Zpětný chod - R
Pokud chcete couvat, zvolte R. Při volbě zpětného
chodu musí vůz stát.
Neutrální poloha - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdu,
když vůz stojí s pákou voliče v poloze N.
Aby bylo možné vyřadit z neutrálu do jiné polohy,
musí být sešlápnutý pedál brzdy a zapalování
musí být v poloze II.
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky
řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na
}}
431
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Režim manuálního řazení - M
Režim manuálního řazení můžete zvolit kdykoliv
během jízdy. Motor vozu brzdí, když je pedál plynu
uvolněn.
Režim manuálního řazení zvolte přesunutím voliče
řazení do strany z polohy D do koncové polohy na
"±". Na displeji řidiče se potom zobrazí zařazený
převodový stupeň.
•
Potlačením páky voliče dopředu na "+" (plus)
přeřadíte o jeden krok nahoru. Páku uvolněte.
•
Potlačením páky voliče dozadu na "–"
(minus) přeřadíte o jeden krok dolů. Páku
uvolněte.
dového stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.
Pokud chcete přepnout zpět na automatické
řazení, zatlačte páku voliče do strany do koncové
polohy na D.
Pádla na volantu doplňují páku voliče a umožňují
ručně řadit bez toho, že by řidič dával ruce pryč
z volantu.
Aktivace pádel na volantu
Blokování páky voliče (str. 434)
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je nejdříve aktivovat:
Řazení pomocí pádel na volantu* (str. 432)
–
Související informace
•
•
•
•
Řazení pomocí pádel na volantu*
Funkce kick-down (str. 435)
Indikátor řazení převodových stupňů*
(str. 435)
Potáhněte jedno z pádel směrem k volantu.
> Indikace na displeji řidiče označuje
momentálně zařazený převodový stupeň.
Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu.
režim manuálního řadění na displeji řidiče3.
Převodovka automaticky zařadí nižší převodový
stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlost na
vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného převo3
432
Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
V poloze řazení M se pádla na volantu aktivují
automaticky.
Automatická deaktivace
V poloze řazení D se pádla volantu deaktivují,
pokud se chvíli nepoužívají. To poznáte podle
toho, že indikace momentálně zařazeného převodového stupně zhasne. Výjimkou je brzdění motorem - v tomto případě jsou pádla aktivní, dokud se
brzdí motorem.
V poloze řazení M není systém automaticky deaktivován.
Související informace
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 431)
•
Indikátor řazení převodových stupňů*
(str. 435)
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu v režimu
manuálního řazení.
Přepnout
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden stupeň:
–
Potáhněte jedno z pádel dozadu k volantu
a uvolněte je.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu,
ke změně převodového stupně dojde při každém
potáhnutí pádla.
Po každé změně převodového stupně se na displeji řidiče zobrazí momentálně zařazený převodový stupeň.
Deaktivace funkce
Manuální deaktivace v poloze řazení D.
– Pokud chcete deaktivovat pádla na volantu,
potáhněte pravé pádlo (+) směrem k volantu
a podržte je na místě, dokud indikace
momentálně zařazeného převodového stupně
na displeji nezhasne.
* Volitelná výbava/příslušenství. 433
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Blokování páky voliče
Blokování páky voliče náhodnému přeřazení
automatické převodovky.
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky - mechanická a automatická.
Mechanické blokování řazení
Z parkovací polohy - P
Abyste mohli volič řazení vyřadit z polohy P,
musíte sešlápnout brzdový pedál a zapalování
musí být v poloze II.
Z neutrálu - N
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Deaktivace automatického
blokování řazení
Pokud vozidlo není napájeno, automatické blokování řazení lze přesto vyřadit.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnutý pedál brzdy
a zapalování musí být v poloze II.
Související informace
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se
uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 431)
•
Deaktivace automatického blokování řazení
(str. 434)
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu vybité
baterie, musí být páka voliče přesunuta do polohy
N, aby se s vozidlem mohlo pohybovat.
Nadzvedněte gumový kobereček v prostoru
před voličem řazení. Ve spodní části v prostoru vyhledejte otvor s odpruženým tlačítkem.
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami P, R, N a D.
Vložte to otvoru malý šroubovák a přidržte jej.
Přesuňte volicí páku do polohy N a uvolněte
tlačítko.
Automatické blokování řazení
Blokování páky voliče automatické převodovky je
vybaven speciálními bezpečnostními systémy.
434
4.
Položte pryžovou rohož na místo.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Související informace
•
•
Blokování páky voliče (str. 434)
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 431)
Funkce kick-down
Kick-down4 se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Pokud sešlápnete pedál plynu na doraz (za
polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Jedná se tzv. kick-down.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down,
převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní
stupeň.
Indikátor řazení převodových
stupňů*
Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně zařazený převodový stupeň v režimu
manuálního řazení. Dále informuje, kdy je vhodné
zařadit převodový stupeň, aby spotřeba paliva
byla optimální.
Pokud chcete při manuálním řazení jet ekologicky, musíte jet na správný převodový stupeň
a přeřazovat včas.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci podřadění.
Převodovka neumožní řazení nižšího rychlostního
stupně/kick-down, pokud by mělo dojít ke zvýšení
otáček motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší takto
zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen původní převodový stupeň.
Pokud se použije kick-down, vozidlo může současně, podle rychlosti vozidla, podřadit o jeden
a více stupňů. Vozidlo zařadí vyšší převodový stupeň, jakmile motor dosáhne maximální rychlost tím se brání poškození motoru.
Související informace
•
4
Pouze vozy s automatickou převodovkou.
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 431)
}}
* Volitelná výbava/příslušenství. 435
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
V případě automatické převodovky
Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně zařazený převodový stupeň a pomocí šipky
označuje, zda je doporučeno zařadit vyšší převodový stupeň.
Indikátor řazení převodových stupňů na 12" displeji
řidiče*.
V případě manuální převodovky
Šipka nahoru znamená, že systém doporučuje
zařadit vyšší převodový stupeň, šipka dolů - nižší
převodový stupeň.
Související informace
•
Zařazené převodové stupně u automatické
převodovky (str. 431)
•
Manuální převodovka (str. 430)
Indikátor řazení převodových stupňů na 12" displeji
řidiče*.
Indikátor řazení převodových stupňů na 8" displeji řidiče.
Indikátor řazení převodových stupňů na 8" displeji řidiče.
436
* Volitelná výbava/příslušenství.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Pohon všech kol
Jízdní režimy*
Pohon všech kol AWD (All Wheel Drive) znamená, že jsou současně poháněna všechna čtyři
kola vozu.
Výběr jízdního režimu má vliv na jízdní vlastnosti
vozidla. Vhodný jízdní režim prohloubí zážitek
z jízdy a usnadní jízdu v nestandardních situacích.
Pomocí jízdních režimů máte rychlý přístup k celé
řadě funkcí a nastavení, které jsou zapotřebí pro
konkrétní situace během jízdy. Následující
systémy jsou upraveny tak, aby v příslušném jízdním režimu byly k dispozici optimální jízdní vlastnosti.
Aby trakce byla optimální, pohybová síla se automaticky rozdělí na kola s nejlepší adhezí. Systém
průběžně počítá potřebný moment pro zadní kola
a může okamžitě přerozdělit až polovinu krouticího momentu motoru na zadní kola.
Pohon všech kol má stabilizační účinek i na vyšší
rychlosti. Při normální jízdě je větší část výkonu
přenášena na přední kola. Pokud vozidlo stojí,
pohon všech kol je neustále aktivován a připraven
na maximální trakci během akcelerace.
Vlastnosti pohonu všech kol se liší v závislosti na
zvoleném jízdním režimu*.
Související informace
•
•
•
Jízdní režimy* (str. 437)
Ovládání nízké rychlosti (str. 448)
Převodovka (str. 429)
•
•
•
•
•
•
•
Řízení
Motor/převodovka5/pohon všech kol
Brzdy
znamenají, že vozidlo řidič vnímá komfortněji,
řízení je lehké, tlumení nárazů je měkké a karosérie se pohybuje plynule.
Jízdní režim představuje certifikační režim pro
emise oxidu dusíku.
ECO
• V režimu Eco je vozidlo upraveno, aby spotřebovávalo méně energie a jelo ekologicky.
V tomto jízdním režimu se aktivuje,