Volvo | XC60 | Uživatelská přiručka | Volvo XC60 2017 Early Uživatelská příručka

Volvo XC60 2017 Early Uživatelská příručka
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÄLKOMMEN!
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších
let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na
světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této
uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je
k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com).
OBSAH
ÚVOD
2
BEZPEČNOST
Takto můžete vyhledat informace pro
uživatele
12
Všeobecné informace o bezpečnostních pásech
26
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
13
Bezpečnostní pás - nasazení
27
Stránka podpory Volvo Cars
16
Bezpečnostní pás - uvolnění
27
Čtení uživatelské příručky
17
Bezpečnostní pás - těhotenství
28
Zaznamenávání údajů
19
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
28
Příslušenství a zvláštní výbava
20
Předpínač bezpečnostního pásu
29
Volvo ID
21
Bezpečnost - výstražný symbol
Životní prostředí
22
Uživatelská příručka a životní prostředí
24
Vrstvená skla
24
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
42
Dětské sedačky
44
Dětské sedačky - umístění
51
Dětská sedačka - dvoustupňový podkládací sedák*
52
Dvoustupňový podkládací sedák* zvednutí
53
29
54
Systém airbagů
Dvoustupňový podkládací sedák* spuštění
30
Airbag řidiče
Dětská sedačka - ISOFIX
31
55
Airbag spolujezdce
ISOFIX - velikostní třídy
32
56
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
ISOFIX - druhy dětských sedaček
33
57
Dětské sedačky - horní upevňovací body
59
Boční airbag (SIPS)
35
Hlavový airbag (IC)
36
Obecné informace o systému
WHIPS (ochrana před poraněním
krční páteře)
37
WHIPS - poloha těla na sedadle
38
Systém ochrany proti převrácení
vozidla (ROPS)
39
Pokud systém zareaguje
39
Všeobecné informace o bezpečnostním režimu
40
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
41
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
42
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled
62
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled
65
Sdružená přístrojová deska
68
Analogová sdružená přístrojová
deska - přehled
68
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
69
Eco guide & Power guide*
72
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
73
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
75
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Vyhřívání* volantu
91
Panoramatická střecha* - ovládání
113
Spínače světel
92
115
Obrysová světla
93
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
Denní světla
94
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
116
Detekce tunelů*
94
Zprávy
117
Dálková/potkávací světla
95
Zprávy - použití
118
Automatické přepínání dálkových
světlometů*
96
MY CAR
118
Aktivní xenonové světlomety*
98
Palubní počítač
119
Světlomety - seřízení projekce světlometů
99
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska
121
Zadní světlo do mlhy
99
100
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
124
Brzdové světlo
77
Výstražná funkce ukazatelů směru
100
Palubní počítač - statistika jízdy*
127
77
Ukazatele směru
101
78
Osvětlení interiéru
102
Sdružená přístrojová deska - licenční
smlouva
78
Doprovodné osvětlení při odchodu
103
Symboly na displeji
79
Doprovodné osvětlení při příchodu
104
Volvo Sensus
82
Stěrače a ostřikovače
104
Polohy klíče
83
Elektrické ovládání oken
106
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
83
Vnější zpětná zrcátka
108
Sedadla, přední
85
Okna a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání
109
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
86
Zpětné zrcátko - vnitřní
110
Sedadla, zadní
87
Kompas*
111
Volant
90
Panoramatická střecha* - všeobecné
informace
112
Hodiny
3
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
4
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Všeobecné informace o klimatizaci
130
Skutečná teplota
130
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
145
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* časovač
145
Úložné prostory
152
Středový tunel
154
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
154
Schránka v přístrojové desce
155
Vykládané koberce*
155
Snímače - ovládání klimatu
131
Kvalita vzduchu
131
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
131
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující* - zprávy
147
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
132
Nezávislé topení*
149
Toaletní zrcátko
155
Kvalita vzduchu - IAQS*
Přídavné nezávislé topení*
132
149
Tunelová konzola - 12V zásuvky
156
Kvalita vzduchu - materiál
Elektrické nezávislé topení*
132
150
Nakládání
157
Nastavení menu - ovládání klimatu
133
Nakládání - dlouhý náklad
158
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
133
Náklad na střeše
158
Elektronická klimatizace - ECC
135
Upevňovací oka
158
Vyhřívaná přední sedadla*
136
Nakládání - držák tašky*
159
Vyhřívané zadní sedadlo*
136
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový prostor*
159
Ventilátor
137
Bezpečnostní síť*
160
Automatická regulace
137
Bezpečnostní mříž
161
Regulace teploty v prostoru pro cestující
138
Kryt zavazadlového prostoru
162
Klimatizace
138
Odmlžování a odmražování čelního skla
139
Rozvod vzduchu - recirkulace
140
Rozvod vzduchu - tabulka
141
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující*
143
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé spuštění
144
ZÁMKY A ALARM
PODPORA ŘIDIČE
Dálkový ovladač s klíčem
164
Dálkový ovladač - ztráta
164
Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* 165
Zamykání/odemykání - kontrolka
166
Imobilizér
166
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
176
Aktivní podvozek - Four C*
192
Nastavitelná síla řízení*
Keyless Drive* - nastavení zamykání
177
192
Keyless Drive* - umístění antény
177
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
193
Zamykání/odemykání - zvenku
178
Zamykání/odemykání - zevnitř
179
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
194
Otevření všech oken
179
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
195
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
180
Omezovač rychlosti
197
Omezovač rychlosti - začínáme
197
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
198
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem*
167
Dálkový ovladač - funkce
167
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
169
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
169
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru
180
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
170
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru*
182
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace a pohotovostní režim
198
Odnímatelná čepel klíče
171
Funkce „deadlock“*
184
171
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
185
172
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení rychlosti
199
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
Omezovač rychlosti - deaktivace
199
Dálkový ovladač - výměna baterie
172
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická aktivace*
185
Tempomat*
200
Alarm
Tempomat* - správa rychlosti
186
201
Kontrolka alarmu
187
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
201
Tempomat* - pokračování v nastavené rychlosti
202
Keyless drive*
174
Keyless Drive* - dosah dálkového
ovladače s klíčem
174
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
175
Alarm - automatické opětovné zapojení
187
188
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového ovladače s klíčem
175
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Zvukový signál
188
Tempomat* - deaktivace
202
Funkce sledování vzdálenosti*
203
Keyless Drive* - zamykání
175
Omezený režim alarmu
188
Upozornění na odstup* - omezení
204
Keyless Drive* - odemykání
176
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
189
Distance Alert* - symboly a zprávy
205
Adaptivní tempomat - ACC*
206
5
6
Adaptivní tempomat* - funkce
207
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce 231
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
251
Adaptivní tempomat* - přehled
208
232
209
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
252
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
211
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
233
Lane Departure Warning (LDW) omezení
253
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
211
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
254
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
212
Lane Keeping Aid (LKA)*
255
Lane Keeping Aid (LKA) - funkce
256
Lane Keeping Aid (LDW) - ovládání
257
Lane Keeping Aid (LKA) - omezení
258
Lane Keeping Aid (LKA) - symboly
a hlášení
259
260
Adaptivní tempomat* - deaktivace
213
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
213
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
215
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
216
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
217
Radarový snímač
219
Radarový snímač - omezení
219
Typové schválení - radarový systém
221
City Safety™
224
City Safety™ - funkce
224
City Safety™ - použití
225
City Safety™ - omezení
226
City Safety™ - laserový senzor
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
234
Systém varování před kolizí* - omezení
236
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
237
Systém varování před kolizí* - symboly a zprávy
238
BLIS*
240
BLIS* - použití
241
CTA*
242
Parkovací asistent*
260
244
Parkovací asistent* - funkce
Informace o dopravních značkách (RSI)*
244
Parkovací asistent* - zadní
261
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
245
Parkovací asistent* - přední
262
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
248
Systém Driver Alert*
248
Driver Alert Control (DAC)*
248
Driver Alert Control (DAC)* - použití
249
227
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
250
City Safety™ - symboly a zprávy
229
Lane Departure Warning (LDW)*
251
Systém varování před kolizí*
230
BLIS - symboly a zprávy
Parkovací asistent* - indikace poruchy
263
Parkovací asistent* - čištění čidel
263
Parkovací kamera*
264
Parkovací kamera - nastavení
266
Parkovací kamera - omezení
267
Aktivní parkovací asistent (PAP)*
267
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce
268
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití 268
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Aktivní parkovací asistent (PAP)* omezení
270
Aktivní parkovací asistent (PAP)* symboly a zprávy
272
Startování motoru
274
Start/Stop* - nastavení
293
Vypnutí motoru
275
Start/Stop* - kontrolky a zprávy
294
Zámek řízení
275
Nožní brzda
296
Dálkové startování (ERS)*
275
297
Dálkové startování (ERS) - ovládání
276
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Dálkové startování (ERS) - symboly
a hlášení
277
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná
funkce ukazatelů směrů
298
Dobíjení z pomocné baterie
279
Převodovky
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
298
280
Manuální převodovka
280
Parkovací brzda
299
Indikátor řazení převodových stupňů*
281
Jízda ve vodě
303
281
Přehřátí
303
284
Jízda s otevřeným víkem zavazadlového prostoru
304
Přetížení - baterie spouštěče
304
Před dlouhou cestou
305
Zimní jízda
305
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
306
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
306
Doplňování paliva
307
Palivo - použití
307
Palivo - benzín
308
Palivo - nafta
309
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
310
Automatická převodovka -- Geartronic*
Blokování páky voliče
Pomoc při startování do kopce (HSA)*
286
Pohon všech kol - (AWD)*
286
Hill Descent Control (HDC)*
287
Start/Stop*
288
Start/Stop* - funkce a ovládání
289
Start/Stop* - motor se nevypne
290
Start/Stop* - motor automaticky
nastartuje
291
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
292
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky
293
7
KOLA A PNEUMATIKY
8
Katalyzátor
311
Pneumatiky - údržba
324
Ekonomická jízda
311
Pneumatiky - směr otáčení
325
Jízda s přívěsem*
312
Jízda s přívěsem* - mechanická převodovka
313
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka
314
Tažná konzola/tažná tyč*
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití
341
326
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola
343
Pneumatiky - tlak vzduchu
326
344
Rozměry ráfků a kol
Sada pro nouzovou opravu defektu* huštění pneumatik
328
Pneumatiky - rozměry
314
328
Pneumatiky - index zatížení
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
329
315
Pneumatiky - rychlostní třídy
329
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
315
Šrouby kol
330
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/demontáž
316
Zimní pneumatiky
330
Stabilizace přívěsu – TSA
318
Výměna kol - demontáž kol
331
Tažení vozu
319
Výměna kol - montáž
333
Tažné oko
320
Výstražný trojúhelník
334
Odtah
321
Nářadí
335
Zvedák*
335
Výbava pro první pomoc*
336
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
336
Sledování pneumatik (TM)*
337
Nouzová oprava defektu*
339
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění
339
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled
340
ÚDRŽBA A SERVIS
Servisní program Volvo
346
Servisní knížka a opravy*
346
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
366
Výměna světla - osvětlení zavazadlového prostoru
366
366
Zvedání vozu
349
Kapota - otevření a zavření
351
Motorový prostor - přehled
351
Výměna světla - osvětlení kosmetického zrcátka
Motorový prostor - kontrola
353
Světla - specifikace
367
353
Lišty stěračů
368
354
Kapalina ostřikovače - doplňování
370
Chladicí kapalina - hladina
357
Baterie spouštěče - obecné informace
370
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
358
Baterie - symboly
372
Baterie spouštěče - výměna
373
Kapalina posilovače řízení - hladina
358
Baterie - Start/Stop
374
Systém ovládání klimatu - diagnostika a opravy
359
Elektrická soustava
377
Výměna žárovky - všeobecné informace
360
Pojistky - všeobecné informace
377
Výměna světla - světlomety
361
Pojistky v motorovém prostoru
379
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
362
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
383
Výměna světla - potkávací světlomet
362
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
385
Výměna světla - dálkový světlomet
363
Pojistky v zavazadlovém prostoru
387
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
364
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
389
Výměna světla - směrová světla vpředu
364
Mytí vozidla
391
Výměna světla - zadní světlo
365
Leštění a voskování
392
Výměna světla - umístění zadních světel
365
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
393
Motorový olej - všeobecné informace
Motorový olej - kontrola a doplňování
Ochrana proti korozi
394
Čištění interiéru
394
Poškození laku
395
9
TECHNICKÉ ÚDAJE
10
ABECEDNÍ SEZNAM
Typová označení
400
Rozměry
403
Hmotnosti
404
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
405
Technické údaje motoru
407
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
408
Motorový olej - kvalita a objem
409
Chladicí kapalina - kvalita a objem
411
Převodová kapalina - kvalita a objem
412
Brzdová kapalina - kvalita a objem
414
Kapalina posilovače řízení - kvalita
414
Palivová nádrž - objem
415
Specifikace pro klimatizaci
416
Spotřeba paliva a emise CO2
418
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
421
Abecední seznam
423
ÚVOD
ÚVOD
Takto můžete vyhledat informace
pro uživatele
Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické
a tištěné podobě. Uživatelská příručka je
k dispozici na obrazovce vozidla, jako mobilní
aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo
Cars. V příruční schránce je k dispozici Quick
Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde
najdete, mimo jiné, specifikace a informace
k pojistkám. Lze si objednat tištěnou uživatelskou
příručku.
Obrazovka vozidla1
Digitální verze uživatelské příručky je k dispozici na obrazovce ve vozidle. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové konzole, stiskněte OK/MENU
a vyberte Uživatelská
příručka. Informace lze prohledávat. Tyto informace mohou být dále rozděleny
do několika kategorií.
Další informace najdete v digitální uživatelské příručce ve vozidle.
Mobilní aplikace
V obchodech App Store nebo
Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu
nebo tabletu a zvolte vozidlo.
Tato aplikace obsahuje videoinstruktáže a možnosti vizuální navigace s obrázky
interiéru a exteriéru vozidla. Mezi jednotlivými
kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat. Další informace
o uživatelské příručce v mobilních zařízeních .
1 Pro
2 Pro
12
vozidla na trzích, kde uživatelská příručka na obrazovce není k dispozici, je dodávána kompletní tištěná příručka.
vozidla na trzích, kde uživatelská příručka na obrazovce není k dispozici, je dodávána kompletní tištěná příručka.
Stránka podpory Volvo Cars
Přejděte na stránku
support.volvocars.com a vyberte
si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory
Volvo Cars jsou k dispozici
videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro
většinu trhů. Přečtěte si podrobné informace na
stránce podpory Volvo Cars.
Tištěné informace
V příruční schránce najdete
doplněk k uživatelské příručce2.
Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled
důležitých a praktických informací.
Dále je k dispozici v tištěné podobě Quick Guide,
který vám umožní seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.
V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu apod.
mohou být v tištěné podobě ve vozidle k dispozici
také dodatečné informace pro uživatele.
ÚVOD
Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se
souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem
o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo. Informace o struktuře uživatelské příručky najdete
v části Čtení uživatelské příručky .
Změna jazyka na obrazovce vozidla
Při změně jazyka displeje vozidla se může stát, že
některé informace nebudou odpovídat národním
nebo místních zákonům a předpisům. Neměňte
jazyk na jazyk, kterému nerozumíte - mohlo by se
stát, že nenajdete ve struktuře na obrazovce
cestu zpátky.
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle3. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevřete digitální uživatelskou příručku - stiskněte
tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte
OK/MENU a vyberte možnost Uživatelská
příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému. Podrobný popis najdete dále.
DŮLEŽITÉ
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným článkům se záložkou.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací.
Zobrazí se informace o digitální verzi uživatelské
příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky není
k dispozici během jízdy.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat
vozidlo a nakládat s ním podle doporučení
společnosti Volvo uvedených v informacích
pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi
uvedenými na obrazovce a v tištěné podobě,
vždy platí tištěná příručka.
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Související informace
•
Digitální uživatelská příručka ve vozidle
(str. 13)
•
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
3
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací v elektronické příručce pro uživatele:
Čtení uživatelské příručky (str. 17)
Platí pro některé modely vozidla.
}}
13
ÚVOD
||
Hledat
Vyhledávání pomocí kolečka.
3.
Pokud chcete změnit režim zadávání na čísla
nebo speciální znaky nebo pokud chcete hledat, otočte TUNE na jednu z možností (viz
vysvětlení v tabulce dole) v seznamu (2) pro
změnu režimu zadávání a stiskněte OK/
MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek ve
výsledcích vyhledávání a stisknutím
tlačítka OK/MENU přejděte na
tento článek.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání,
např. „bezpečnostní pás“.
1.
Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/MENU.
Dále lze použít tlačítka s čísly a písmeny na
ovládacím panelu na středové konzole.
2.
Pokračujte dalším písmenem atd.
4
14
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými písmeny pomocí OK/MENU.
Kolečko se změní na pole hledání.
Kurzor posuňte pomocí TUNE.
Vymaže překlep pomocí EXIT. Vrátí
se na kolečko - stiskněte OK/
MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka s písmeny a číslicemi na ovládacím
panelu lze použít k upravování pole
hledání.
Zadání pomocí číselné klávesnice
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky4, např. Z, x, y, z a 9.
Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor posouvá po
znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí na
zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající klávesu
s číslem.
ÚVOD
Kategorie
Procházení článku
Články v příručce pro uživatele jsou strukturované
do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek může být v několika příslušných kategoriích,
aby bylo snadnější jej najít.
tlačítka OK/MENU aktivujete výběr/zvýrazněný
odkaz. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na
předchozí zobrazení.
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU otevřete
- nebo článek - výběr
.
kategorii - výběr
Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte
podle popisu "Navigace v článku" dále v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
zpět na předchozí zobrazení.
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás seznámí
s nejčastějšími funkcemi ve vozidle. Články jsou
rovněž přístupné na základě kategorií. Zde jsou
však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na rychlého
průvodce a stisknutím tlačítka OK/MENU článek
otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpět
na předchozí zobrazení.
Domů - dostanete se na výchozí stránku uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní. Další
možností, jak přidat/odebrat článek z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na středové
konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo poznámky,
zobrazí se příslušný symbol a počet těchto
textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete
na začátek/konec článku, možnosti "domů"
a "oblíbené" budou přístupné, jestliže budete na
stránce rolovat dále nahoru resp. dolů. Stisknutím
15
ÚVOD
Stránka podpory Volvo Cars
Na webové stránce Volvo Cars a na stránkách
podpory najdete další informace o svém vozidle.
Z webové stránky můžete navigovat rovněž přes
My Volvo, což je osobní stránka pro vás a vaše
vozidlo.
Podpora na internetu
Pokud chcete tuto stránku navštívit, přejděte na
support.volvocars.com nebo použijte QR kód.
Stránka podpory je k dispozici pro většinu trhů.
Přes QR kód se dostanete ke stránce podpory.
Informace na stránce podpory lze prohledávat.
Tyto informace mohou být dále rozděleny do
různých kategorií. Zde je podpora pro možnosti
související např. s funkcemi a službami připojenými k internetu, Volvo On Call (VOC)*, navigačním systémem* a aplikacemi. Video a podrobné
pokyny vysvětlují jednotlivé postupy, například, jak
připojit vozidlo k internetu přes mobilní telefon.
Informace, které lze stáhnout ze
stránky podpory
Mapy
U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation* si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.
vách a zárukách. Na webové stránce My Volvo se
nacházejí informace o příslušenství a softwaru
upravené pro váš model vozidla.
Související informace
•
Volvo ID (str. 21)
Mobilní aplikace
Pro vybrané modely Volvo od modelového roku
2014 a 2015 je uživatelská příručka k dispozici
ve formě aplikace. Aplikace VOC* je rovněž přístupná odsud.
Uživatelské příručky pro předchozí modelové
roky
Uživatelské příručky pro předchozí modelové roky
jsou zde k dispozici ve formátu PDF. Dále je na
stránkách podpory k dispozici průvodce Quick
Quide a doplněk. Pokud chcete stáhnout požadovanou publikaci, zvolte model vozidla a modelový
rok.
Kontakt
Na stránce podpory najdete kontakt na zákaznickou podporu a na nejbližšího prodejce Volvo.
My Volvo na internetu5
Ze stránky www.volvocars.com se můžete dostat
na web My Volvo, který představuje osobní webovou stránku vás a vašeho vozu.
Vytvořte si osobní účet Volvo ID, přihlaste se
k webu My Volvo a objeví se přehledné informace, mimo jiné, o servisních prohlídkách, smlou-
5 Platí
16
pro některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚVOD
Čtení uživatelské příručky
Správnou cestou k seznámení se s vaším novým
vozem je přečtení této uživatelské příručky,
v ideálním případě před vaší první jízdou.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.
Při čtení uživatelské příručky budete mít příležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvíte se,
jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak
nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte
prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této příručce.
Neustále pracujeme na vylepšování našeho produktu. V důsledku úprav se informace, popisy
a vyobrazení v tomto doplňku mohou lišit od
výbavy vozidla. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
DŮLEŽITÉ
Neukládejte tuto příručku mimo vozidlo –
pokud dojde k problému, chyběly by vám
informace o tom, kde a jak získat profesionální pomoc.
závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce
Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Uživatelská příručka je k dispozici ke stažení
jako mobilní aplikace (platí pro určité modely
vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi
různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou
označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text
"Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které
usnadňují použití např. funkcí a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí anotace. Tyto informace doplňují text,
ke kterému se odkazují číslem. Pokud anotace
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
17
ÚVOD
||
odkazuje na text v tabulce, potom jsou namísto
číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve vozidle se nacházejí displeje, které zobrazují
texty nabídky a zpráv. V uživatelské příručce se
vzhled těchto textů liší od normálního textu. Příklady textů nabídky a zpráv: Média, Odesílá se
poloha.
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý
text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo
dokonce smrtelné zranění.
Informace
Nebezpečí poškození majetku
Štítky
G031593
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně
důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti
varování/informace.
Varování před zraněním osob
G031592
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je
varování ignorováno, může mít za následek
hmotné škody.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce
pro váš vůz.
Seznamy postupů
G031590
18
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny
v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány.
ÚVOD
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, je
každý krok očíslován stejně jako odpovídající
obrázek.
Související informace
Zaznamenávání údajů
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
Obrázky
Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé
informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti
a problémech.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají
k demonstraci pohybu.
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích.
Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se vztahuje k obrázku, a je u něj uveden popis
položky.
Seznamy s odrážkami
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující straně,
zcela vpravo dole se nachází tento symbol.
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí strany,
zcela vlevo nahoře dole se nachází tento symbol.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data
Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit
jako kolize. Například zaznamenává časy reakce
airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za
účelem lepšího pochopení toho, jak systémy
vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je
navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max.
30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla
a bezpečnostními systémy.
Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby
zaznamenával data při následujících dopravních
nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako
kolize:
•
•
•
Zda byl řidič a cestující připoutáni
Chladicí kapalina
•
Rychlost jízdy vozidla
Motorový olej
Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti,
za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR
může zaznamenávat data pouze při nestandard-
Seznamy s odrážkami se v uživatelské příručce
používají v seznamech bodů.
Příklad:
•
•
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní
a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla
a trhu lišit od skutečné výbavy.
Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
Použití plynového resp. brzdového pedálu
řidiče
}}
19
ÚVOD
ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy
systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále
systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani
nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo
incidentu. Jiné subjekty, jako například policie,
může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně
s informacemi, které umožňují identifikaci osob.
Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat,
je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu
nebo systému EDR.
Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika
počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci aktivní funkce podpory řidiče ve vozidle (např. City Safety a funkce
automatického brzdění).
Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení
diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle
vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit
právní požadavky zákonů a státních orgánů.
Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači,
dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu
majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo
požadováno, aby tyto informace poskytla policii
nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup
k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení
a interpretování informací jsou zapotřebí speciální
technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se
společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou,
budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi
musí vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte
prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy, když
je do počítačového systému vozu nainstalován
příslušný software. Společnost Volvo proto doporučuje před instalací příslušenství, které se připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má na ni vliv,
vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Čelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření do
prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může
ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických zařízení je nutné je umisťovat v části čelního skla, kde
není nanesena teplo odpuzující vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku).
Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu
výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.
20
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚVOD
Volvo ID
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte přístup k různým službám6.
Příklady služeb:
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému
záření (IR).
A je vzdálenost od horního okraje čelního skla
k počátku pole. B je vzdálenost od horního okraje
čelního skla ke konci pole.
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka pro
vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID, např. pokud
chcete poslat novou adresu z mapové služby
na internetu přímo do vozidla.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá při
přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On Call .
47 mm
B
87 mm
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte podle
pokynů. Další možností je stisknout dvakrát
.
na středové konzole tlačítko Připojit
Potom zvolte Aplikace Apps Nastavení
a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední
verze aplikace VOC. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů .
Výhody čísla Volvo ID
•
Rozměry
A
lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo, které
potřebujete k přístupu k online službám stačí si tedy zapamatovat jedno uživatelské
jméno a jedno heslo.
Související informace
•
Stránka podpory Volvo Cars (str. 16)
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. VOC) se uživatelské jméno/
heslo automaticky změní i pro ostatní služby
(např. My Volvo)
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit číslo Volvo ID, je třeba zadat
osobní e-mailovou adresu. Pak postupujte podle
pokynů v e-mailu automaticky zaslaném na zadanou adresu a dokončete tak registraci. Volvo ID
6
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
ÚVOD
Životní prostředí
Společnost Volvo Car Corporation průběžně
pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která
ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé
životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní
prostředí, od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars
je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat
životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.
Důraz, jaký klade společnost Volvo na ekologii,
vyústil ve vývoj úspornějších hnacích ústrojí DriveE, která méně znečišťují životní prostředí. Pro společnost Volvo je důležité rovněž osobní prostředí -
22
produktů a řešení, která snižují nepříznivý dopad
na prostředí.
například, díky systému řízení klimatu je vzduch
uvnitř vozu Volvo čistější než vzduch venku.
Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy
platné pro životní prostředí. Všechny výrobní
závody Volvo musí být certifikovány podle ISO
14001, což podporuje systematický přístup
k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnictví certifikátu ISO rovněž znamená, že jsou
dodržovány platné ekologické zákony a předpisy.
Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.
Spotřeba paliva
Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí
vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo
Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva,
emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou spotřebu
paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba
paliva znamená nižší emise skleníkového plynu,
oxidu uhličitého.
ÚVOD
Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí
Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen
přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale
snižují rovněž náklady svým majitelům. Řidič může
snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze
a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:
•
Naplánujte si efektivní průměrnou rychlost.
Při rychlosti nad 80 km/h (50 mph) a pod 50
km/h (30 mph) je vyšší spotřeba energie.
•
Dodržujte doporučené intervaly servisu
a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
•
Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky
a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
•
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým topením*, použijte je při startování studeného
motoru - zlepší se schopnost motoru nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí
a motor se rychleji zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím se sníží spotřeba a obsah
emisí.
Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný
odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud
si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
autorizovanou dílnu Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte peníze
a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další
informace a rady viz Eco guide (str. 72), Hospodárná jízda (str. 311), a Spotřeba paliva
(str. 418).
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý
uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté
prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení
emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových
plynů hodně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu
a pylu do prostoru pro cestující přes sací otvory.
Systém kvality vzduchu IAQS* (Interior Air Quality
System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než
vzduch venku, který je znečištěn provozem.
Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice,
uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud
je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod
vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci
může dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package (CZIP)*, která obsahuje rovněž funkci
umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo
odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.
Interiér
Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě
zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili
pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční
práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňoval intenzivní pach nebo látky, které by např. při
vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly
nepohodlí.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou
životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla.
Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte
autoservisům Volvo, váš vůz se stane součástí
našeho systému. Společnost Volvo klade jasné
požadavky na naše servisy, které jsou navrženy
tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré
péče o životní prostředí.
Recyklace
Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti,
je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze
recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele
vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce,
který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.
Související informace
•
Uživatelská příručka a životní prostředí
(str. 24)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
ÚVOD
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská příručka,
pochází z lesů certifikovaných podle Forest Stewardship Council® nebo z jiných regulovaných
zdrojů.
Symbol FSC® znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo jiných regulovaných
zdrojů.
Vrstvená skla
Čelní okno a panoramatické střešní
okno jsou vyrobeny z vrstveného skla.
Toto sklo je zesílené, což poskytuje
lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou
zvukovou izolaci prostoru pro cestující. Další skleněné povrchy*.
Související informace
•
24
Životní prostředí (str. 22)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
BEZPEČNOST
BEZPEČNOST
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po
celou cestu připoutáni bezpečnostními pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné přípravky,
které by zabránily řádnému upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte ani
neopravujte. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být celý
bezpečnostní pás vyměněn. I když bezpečnostní pás nevykazuje viditelné známky poškození, mohlo dojít k omezení některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho
vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo poškozený. Nový bezpečnostní
pás musí být homologován a určen pro instalaci ve stejné poloze jako původní bezpečnostní pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část
pásu nahoru k rameni. Dolní část pásu musí vést nízko
(nikoliv přes břicho).
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak, aby
chránilo v běžné poloze sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na připoutání se (str. 27) bezpečnostním pásem akusticky i vizuálně (str. 28).
26
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 28)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 27)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 29)
BEZPEČNOST
Bezpečnostní pás - nasazení
Bezpečnostní pás - uvolnění
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 26).
bezpečnostní pás (str. 26) uvolněte, když vozidlo
stojí.
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás a zapněte jej
zatlačením pojistného jazýčku do přezky pásu.
Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud se pás
zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby nezůstal
volně viset.
Související informace
•
•
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás musí doléhat na rameno.
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 27)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 28)
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Nezapomeňte
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit:
Správně nastavený bezpečnostní pás.
•
•
•
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
•
•
•
•
1
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 28)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 27)
Předpínač bezpečnostního pásu (str. 29)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 28)
Určité trhy.
27
BEZPEČNOST
Bezpečnostní pás - těhotenství
Související informace
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 27)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 27)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Nepřipoutaní cestující budou akusticky i vizuálně
upozorněni na připoutání se (str. 27) bezpečnostním pásem.
Diagonální část musí vést přes rameno, potom
mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna a co
možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí
posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás
a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc
zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky
měly upravovat seřízení sedadla (str. 85)
a polohu volantu (str. 90) tak, aby mohly při
řízení snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to
znamená, že musí být schopny snadno ovládat
pedály a volant). Měly by se snažit nastavit polohu
sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi
volantem a jejich břichem byla co největší.
28
G017726
G020998
Bezpečnostní pás (str. 26) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat
správným způsobem.
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v některých případech na čase. Vizuální připomínka je
umístěna ve stropní konzole a na sdružené přístrojové desce (str. 68).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 26) na zadním sedadle. Pokud
se používají bezpečnostní pásy nebo jsou
BEZPEČNOST
otevřeny některé ze zadních dveří, na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva.
Zpráva se automaticky vymaže, jakmile jedete
přibližně 30 sekund nebo po stisknutí tlačítka
OK na páčkovém přepínači ukazatelů směrů
(str. 115).
•
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve formě
zprávy na sdružené přístrojové desce spolu
s akustickým/vizuálním signálem. Varování je
ukončeno v případě opětovného zapnutí bezpečnostního pásu nebo může být také ručně
potvrzeno stisknutím tlačítka OK.
Zpráva na sdružené přístrojové desce o tom,
které pásy se právě používají, je vždy k dispozici.
Pro vyvolání uložených zpráv stiskněte tlačítko
OK.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni zvukovým signálem a kontrolkou, aby se připoutali. Při
nízké rychlosti bude varovný signál znít po dobu
prvních 6 sekund.
Předpínač bezpečnostního pásu
Bezpečnost - výstražný symbol
Všechny bezpečnostní pásy (str. 26) jsou vybaveny předpínači bezpečnostních pásů. Mechanizmus předpínače v případě nárazu určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás
potom poskytuje cestujícím efektivnější ochranu.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí
se výstražný symbol. V případě potřeby se na
informačním displeji sdružené přístrojové desky
(str. 68) zobrazí výstražný symbol společně se
zprávou.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky
pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko
vážného poranění.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému airbagu
(str. 30) na analogové sdružené přístrojové desce.
}}
29
BEZPEČNOST
||
airbag Urgentní servis. Doporučujeme, abyste
neprodleně kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 40)
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce
před poraněním.
Výstražný symbol na sdružené přístrojové desce
se rozsvítí, je-li dálkový ovladač s klíčem v poloze
klíče II (str. 83). Pokud v systému airbagů není
žádná chyba, kontrolka po cca. 6 sekundách
zhasne.
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy, znamená to, že systém airbagů není plně funkční.
Systém indikuje závadu v systému předpínačů
bezpečnostních pásů, v systému SIPS,
systému IC nebo jinou závadu v systému.
Neprodleně kontaktujte autorizovaný servis
Volvo.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
30
G018665
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému airbagu
na analogové sdružené přístrojové desce.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným
řízením.
BEZPEČNOST
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí pro
všechny polohy pásů.
G018666
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Airbag chrání cestující
před nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při
stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do
vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním
a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze
několik desetin sekundy.
Airbag řidiče
Kromě bezpečnostního pásu (str. 26) je vůz
vybaven airbagem (str. 30), který zvyšuje míru
ochrany.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Související informace
•
•
•
Airbag řidiče (str. 31)
Airbag spolujezdce (str. 32)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 29)
Související informace
•
Airbag spolujezdce (str. 32)
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, abyste za účelem opravy kontaktovali autorizovaný servis Volvo. Neodborná
oprava systému airbagů by mohla způsobit
jeho poruchu a následně vážné zranění osob.
31
BEZPEČNOST
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 26) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 30),
který zvyšuje míru ochrany.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací
přihrádkou. Panel airbagu je označen nápisem
AIRBAG.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze s pravostranným řízením.
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Štítek airbagu spolujezdce
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou proti
směru jízdy na sedadle, které chrání zapnutý
airbag. Jinak by mohlo dojít k vážnému nebo
smrtelnému poranění dítěte.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze s levostranným řízením.
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
32
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní
pás nepoužívá nebo se používá nesprávně,
může v případě kolize dojít ke snížení ochrany,
kterou zajišťuje airbag.
Vypínač - PACOS*
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 33), pokud je vozidlo vybaveno vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem airbagu
spolujezdce (PACOS), airbag bude vždy aktivován.
Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co
nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se
zády opřenými o sedadlo. Bezpečnostní pásy
musí být připoutány.
Související informace
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad
čelní sklo do místa, kde se nachází airbag
spolujezdce.
•
•
Airbag řidiče (str. 31)
Dětské sedačky (str. 44)
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
Airbag předního spolujezdce (str. 32) na předním sedadle může být deaktivován, pokud je
vozidlo vybaveno vypínačem PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch).
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je umístěn
z boku přístrojové desky na straně spolujezdce
a je přístupný po otevření dveří spolujezdce (viz
část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.
Ke změně polohy byste měli použít čepel klíče
(str. 171) dálkového ovladače.
VAROVÁNÍ
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
Umístění vypínače airbagu.
ON - airbag je aktivován. Je-li vypínač v této
poloze, všichni cestující (děti a dospělí) sedící
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
33
BEZPEČNOST
||
po směru jízdy mohou bezpečně sedět na
sedadle spolujezdce vpředu.
OFF - airbag je deaktivován. Je-li vypínač
v této poloze, děti sedící proti směru jízdy
mohou bezpečně sedět na sedadle spolujezdce vpředu.
2
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS) spolujezdce.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje, že
airbag pro sedadlo předního spolujezdce je aktivován (viz předcházející obrázek).
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
POZNÁMKA
Pokud je dálkový ovladač v poloze II
(str. 83), zobrazí se na sdružené přístrojové
desce na dobu cca. 6 sekund.výstražný symbol (str. 29) airbagu.
Následně se kontrolka ve stropní konzole rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo předního spolujezdce je ve správném stavu.
34
2
G017800
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy, pokud je aktivován airbag spolujezdce a na stropní konzole to
. V opačném přípotvrzuje svíticí symbol
padě může dojít k ohrožení života dítěte.
G017724
VAROVÁNÍ
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz předcházející obrázek).
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním sedadle
spolujezdce, pokud zpráva na stropní konzole
informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud
na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str. 29) systému airbagů. To
znamená, že došlo k vážné závadě. Co nejdříve
kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život osob ve vozidle.
BEZPEČNOST
•
Dětské sedačky (str. 44)
Boční airbag (SIPS)
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí
systému SIPS.
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
G032949
Související informace
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních
komponent, bočních airbagů a čidel. Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech předních
sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla
a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní
mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz
v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností se
naplní pouze boční airbag na straně zasažené
nárazem.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení.
}}
35
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
•
Společnost Volvo doporučuje, aby výměnu
provedl autorizovaný servis Volvo.
Nesprávné provedení práce na systému
SIPS může způsobit funkční poruchy
a vážné poranění osob.
Nedávejte žádné předměty do prostoru
mezi vnější stranou sedadla a panel dveří,
protože tento prostor je určen pro boční
airbag.
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou
omezit funkčnost bočních airbagů.
Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
SIPS a dětské sedačky
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje
vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na
podkládacím sedáku.
Související informace
•
•
•
36
Airbag řidiče (str. 31)
Airbag spolujezdce (str. 32)
Hlavový airbag (IC) (str. 36)
Hlavový airbag (IC)
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při
bočním nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou např.
deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena
ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro
použití v těchto částech vozidla.
VAROVÁNÍ
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je součástí systému SIPS (str. 35) a systému airbagů
(str. 30). Je nainstalována podél obou stran
čalounění stropu a pomáhá chránit řidiče a cestující na krajních sedadlech. V případě nárazu určité
intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se
nafouknou.
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod horní
hranou oken ve dveřích. Jinak by se mohlo
stát, že hlavový airbag v čalounění stropu
neposkytne zamýšlenou ochranu.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
BEZPEČNOST
Obecné informace o systému
WHIPS (ochrana před poraněním
krční páteře)
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy.
Vždy používejte bezpečnostní pás.
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se skládá
z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních
sedadlech.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu, aby se
změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko poranění krční
páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte sedadlo
se systémem WHIPS. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo.
WHIPS a dětské sedačky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku.
Související informace
•
•
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 38)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 26)
Systém WHIPS je aktivován při nárazu zezadu,
v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a vlastnostech druhého vozu.
37
BEZPEČNOST
WHIPS - poloha těla na sedadle
Aby systém WHIPS (str. 37) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně sedět
a fungování systému nic nesmí bránit.
Poloha těla na sedadle
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem
zadního sedadla a opěradlem předního
sedadla. Dávejte pozor, abyste neomezili
funkčnost systému WHIPS.
Správnou polohu pro sezení na předním sedadle
(str. 85) nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.
Přestože se zdá, že sedadlo nebylo poškozeno, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Funkce
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty, které by
mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci
systému WHIPS.
38
VAROVÁNÍ
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám jako
např. nárazu do zadní části vozu, systém
WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost
Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném
servisu Volvo.
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
BEZPEČNOST
Systém ochrany proti převrácení
vozidla (ROPS)
Systém ochrany proti převrácení vozidel Volvo
Roll-Over Protection System (ROPS) byl vyvinut
ke snížení nebezpečí převrácení vozidla a zajištění maximální možné ochrany při takovéto
nehodě.
Systém se skládá ze dvou částí: z preventivněstabilizačního systému a z ochranného systému.
Stabilizační systém Roll Stability Control (RSC)
minimalizuje nebezpečí převrácení vozidla, například při náhlých vyhýbacích manévrech nebo při
smyku vozidla.
Systém RSC používá čidlo, které registruje změny
úhlu bočního náklonu vozidla. Tato informace se
používá k výpočtu nebezpečí převrácení vozidla.
Pokud hrozí nebezpečí, systém ESC (str. 193)
zasáhne, sníží se točivý moment motoru a je
brzděno jedno nebo více kol, dokud vozidlo opět
nezíská stabilitu.
Pokud přesto dojde k převrácení vozidla,
ochranný systém zasáhne a v závislosti na konkrétní situaci může aktivovat ve vozidle napínač
bezpečnostních pásů (str. 29) a nafukovací
záclony (str. 36).
VAROVÁNÍ
Za běžných jízdních podmínek systém RSC
zlepší bezpečnost vozidla na vozovce. To však
nelze interpretovat jako příležitost ke zvýšení
rychlosti. Aby jízda byla bezpečná, vždy
dodržujte běžné bezpečnostní předpisy.
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko poranění
na minimum.
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního pásu (str. 29)
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo bočního nárazu, a/nebo
nárazu zezadu a/
nebo převrácení vozu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo bočního nárazu, a/nebo
nárazu zezadu a/
nebo převrácení vozu
Airbagy
Při čelním nárazuA
(Volant (str. 31) a airbag spolujezdce
(str. 32))
Boční airbagy (SIPS)
(str. 35)
Při bočním nárazuA
}}
39
BEZPEČNOST
Systém
Aktivován
Hlavový airbag IC
(str. 36)
V případě bočního
nárazu a/nebo překlopení a/nebo
u některých čelních
kolizíA
Ochrana proti hyperflexi krční páteře
WHIPS (str. 37)
Při nárazu zezadu
A
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována,
aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako
jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu, rychlost vozu,
úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých bezpečnostních
systémů ve voze.
Pokud se naplní airbagy (str. 30), doporučujeme
Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
40
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází ve
středové konzole. Pokud dojde k namočení
středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou,
odpojte kabely akumulátoru. Nepokoušejte se
nastartovat vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu.
Vozidlo nechte dopravit do autorizovanému
servisu Volvo.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla
bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní
systémy. Kouř a prach uvolněný při nafukování
airbagů může při intenzivní reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může způsobit
poranění osob. Rychlé nafukování airbagu
a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může
způsobit tření a popálení kůže.
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené přístrojové
desce.
BEZPEČNOST
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování
vozidla (str. 41)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 42)
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 40),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste, zda
neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo nastartovat.
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká palivo.
Nesmí být cítit zápach paliva.
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali jste
vůz z hlediska úniku paliva, můžete se pokusit
nastartovat motor vozu.
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené přístrojové
desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní nehodě,
může se na zobrazit zpráva Bezp. režim Viz
příručka na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 68). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo
resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob
nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle.
Doporučujeme, abyste nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit
normální stav poté, co byla zobrazena zpráva
Bezp. režim Viz příručka.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem a otevřete
dveře řidiče. Pokud se nyní objeví hlášení, že je
zapalování zapnuté, stiskněte startovací tlačítko.
Potom zavřete dveře a znovu zasuňte dálkový
ovladač s klíčem. Elektronika vozu se nyní pokusí
resetovat do normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na
vozidle odtahové služby (str. 321). I když vůz se
zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté poškození
znemožnit ovládání vozu.
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a zobrazila se
zpráva Bezp. režim Viz příručka. Okamžitě
vůz opusťte.
}}
41
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa
odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo
dopraveno k opravě do autorizovaného servisu
Volvo.
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 42)
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim Viz
příručka zobrazí zpráva Normal mode, když se
pokusíte nastartovat vozidlo (str. 41), je možné
opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 40)
Všeobecné informace
o bezpečnosti dětí
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací
sedáky a úchyty) určené pro montáž do vašeho
konkrétního vozidla.
Tím, že použijete dětské bezpečnostní příslušenství, zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou
jízdu dítěte ve vozidle. Dále se toto dětské bezpečnostní příslušenství snadno instaluje a jednoduše používá.
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve
voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět
na klíně cestujících.
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly
v dětských sedačkách zády ke směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje,
aby děti používaly podkládací sedáky/dětské
sedačky ve směru jízdy do 140 cm výšky.
POZNÁMKA
Požadavky právních předpisů, které platí pro
typy dětských sedaček pro děti různého věku
a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
42
BEZPEČNOST
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte o upřesnění
výrobce.
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna v zadních dveřích* lze
zamknout manuálně (str. 185) nebo elektronicky
(str. 185)*, čímž se zabrání otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 51)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 55)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 59)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
43
BEZPEČNOST
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská sedačka
používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních systémů
je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.
44
VAROVÁNÍ
Nepřipevňujte popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod sedadlem.
Ostré hrany by mohly sedadla poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění
dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
BEZPEČNOST
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Skupina 0
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky
po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1
04301146
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E1
04301146
(U)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
max. 13 kg
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
2 Pro
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
}}
45
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky
po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
Otočná dětská sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná proti směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Otočná dětská sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná
proti směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
max. 13 kg
Skupina 1
9-18 kg
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04192
(L)
(L)
Skupina 1
9-18 kg
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
46
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
BEZPEČNOST
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky
po směru jízdy)
Skupina 1
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Britax Fixway - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy se systémem upevnění
ISOFIX a popruhy.
9-18 kg
Typové schválení: E5 03171
(L)
Skupina 1
9-18 kg
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti
směru jízdy
Typové schválení: E5 04212
Typové schválení: E5 04212
(L)
(L)
Skupina 1
Dětské sedačky instalované po směru jízdy,
schválené k univerzálnímu použití.A
9-18 kg
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
Dětské sedačky, schválené
k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
Otočná dětská sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná
proti směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Otočná dětská sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná proti
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
(UF)
Skupina 2
15-25 kg
Otočná dětská sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská
sedačka používaná proti směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
(L)
Typové schválení: E5 04192
(L)
Typové schválení: E5 04192
(L)
}}
47
BEZPEČNOST
||
Hmotnost
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Skupina 2
15-25 kg
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky
po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Otočná dětská sedačka
(Volvo Convertible Child
Seat) - dětská sedačka
používaná čelem ke
směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem.
Otočná dětská sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná
čelem ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5
04191
Prostřední zadní sedadlo
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
Skupina 2
15-25 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy
Dětská sedačka Volvo instalovaná proti
směru jízdy
Typové schválení: E5 04212
Typové schválení: E5 04212
(L)
(L)
Podkládací sedák Volvo
s opěradlem (Volvo
Booster Seat with
backrest).
Typové schválení: E1
04301169
(UF)
48
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat
with backrest).
Typové schválení: E1
04301169
(UF)
BEZPEČNOST
Hmotnost
Skupina 2/3
15-36 kg
Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské
sedačky proti směru jízdy)
Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem,
pouze dětské sedačky
po směru jízdy)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with
and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
Podkládací sedák s opěradlem
a bez opěradla (Booster
Cushion with and without
backrest).
Typové schválení: E5
04216
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Typové schválení: E5 04216
(UF)
(UF)
Skupina 2/3
Dětský autosedák Volvo
Dětský autosedák Volvo
Dětský autosedák Volvo
15-36 kg
Typové schválení: E1
04301312
Typové schválení: E1 04301312
Typové schválení: E1
04301312
(UF, L)
(UF)
Skupina 2/3
15-36 kg
(UF)
Integrovaný podkládací sedák (Integrated
Booster Cushion) - k dispozici jako volitelná
výbava instalovaná ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 04189
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.
}}
49
BEZPEČNOST
||
Související informace
•
•
•
•
50
Dětské sedačky - umístění (str. 51)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 59)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 55)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
BEZPEČNOST
Dětské sedačky - umístění
Štítek airbagu spolujezdce
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte.
Můžete umístit:
•
dětskou sedačku instalovanou proti směru
jízdy na sedadlo spolujezdce vpředu, pokud je
airbag spolujezdce deaktivován.
•
autosedák/dětskou sedačku instalovanou po
směru jízdy na sedadlo spolujezdce vpředu,
pokud je airbag spolujezdce aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
G020739
VAROVÁNÍ
Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.
Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou proti
směru jízdy na sedadle, které chrání zapnutý
airbag. Jinak by mohlo dojít k vážnému nebo
smrtelnému poranění dítěte.
VAROVÁNÍ
Sedačky pro dítě (str. 44) proti směru jízdy vždy
instalujte na zadní sedadla, pokud je airbag
spolujezdce aktivován (str. 33). Pokud na předním
sedadle spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení
airbagu utrpět vážný úraz.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky
pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na
sedadlo spolujezdce vpředu.
Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek
airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je
umístěna dle vyobrazení nahoře.
Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na
sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.
Nedodržení výše uvedených doporučení může
ohrozit život přepravovaných osob nebo může
vést k vážnému poranění osob.
}}
51
BEZPEČNOST
||
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí přezky
bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být opřena
o čelní sklo.
POZNÁMKA
Dětská sedačka - dvoustupňový
podkládací sedák*
Integrované podkládací sedáky na zadním
sedadle umožní dětem bezpečně a pohodlně
sedět.
Podkládací sedáky byly vyvinuty speciálně pro
zajištění optimální bezpečnosti. V kombinaci
s bezpečnostním pásem (str. 26) jsou určeny pro
děti, které váží 15 až 36 kg a jsou vysoké minimálně 95 cm.
Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve
vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Nesprávní umístění, bezpečnostní pás nesmí vést pod
ramenem.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
integrovaný dvoustupňový podkládací sedák
je správně nastaven podle tabulky (str. 53)
a je zajištěn
•
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 59)
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem dítěte
a není volný nebo překroucený
•
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 55)
bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející
obrázek)
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna
nízko přes pánev, aby poskytla optimální
ochranu.
Související informace
•
•
Dětské sedačky (str. 44)
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na rameni.
Podkládací sedák se do dvou úrovní nastavuje
zvednutím (str. 53) a spuštěním (str. 54).
52
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl
pouze autorizovaný servis Volvo. Neupravujte
ani nedoplňujte podkládací sedák. Pokud byl
integrovaný podkládací sedák silně přetížen,
např. při nehodě, musí být celý podkládací
sedák vyměněn. Dokonce i když nejeví dětský
sedák známky poškození, nemusí již poskytovat stejnou úroveň ochrany. Je-li podkládací
sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
VAROVÁNÍ
Dvoustupňový podkládací sedák* zvednutí
Integrovaný podkládací sedák (str. 52) na
zadním sedadle lze složit do dvou úrovní. Počet
kroků, ve kterých se má sedák vyklopit, závisí na
hmotnosti dítěte.
Hmotnost
Stupeň 1
Stupeň 2
22-36 kg
15-25 kg
Stupeň 13
Zatlačte podkládací sedák zpět, aby se zajistil.
Pokud nebudete dodržovat pokyny pro dvoustupňový podkládací sedák, v případě nehody
může dojít k vážnému poranění dítěte.
Zatáhněte za rukojeť dopředu a nahoru,
abyste uvolnili podkládací sedák.
3 Spodní
}}
úroveň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
53
BEZPEČNOST
||
Dvoustupňový podkládací sedák* spuštění
Stupeň 24
Integrovaný podkládací sedá (str. 52) na zadním
sedadle lze sklopit dolů z horní nebo spodní
úrovně do zcela spuštěné úrovně v sedáku
sedadla. Není však možné nastavit podkládací
sedák z horního stupně do dolního stupně.
Zvedněte podkládací sedák nahoru u přední
hrany a zatlačte jej zpět proti opěradlu, aby se
zajistil.
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
POZNÁMKA
Podkládací sedák nelze nastavit z úrovně 2 na
úroveň 1. Nejdříve se musí provést resetování:
podkládací sedák zcela sklopte (str. 54) do
sedáku sedadla.
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Související informace
•
4 Horní
54
Dvoustupňový podkládací sedák* - spuštění
(str. 54)
úroveň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
BEZPEČNOST
Dětská sedačka - ISOFIX
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 44) v souladu s mezinárodním standardem.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku, abyste
jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
Před snižováním sedáku se přesvědčte, že
v prostoru pod sedákem nejsou žádné předměty (např. hračky).
POZNÁMKA
Před spuštěním zadního opěradla dolů se nejdříve musí spustit dolů sedák.
Související informace
•
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí
(str. 53)
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX jsou
ukryty za dolní částí opěradla vnějších zadních
sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly
na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím
montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle
instalačních instrukcí výrobce.
Související informace
•
•
ISOFIX - velikostní třídy (str. 56)
ISOFIX - druhy dětských sedaček (str. 57)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
55
BEZPEČNOST
ISOFIX - velikostní třídy
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX
(str. 55) existují různé velikostní třídy, které umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 57).
Velikostní
třída
A
Plná velikost, dětská sedačka po
směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1), dětská sedačka po směru jízdy
B1
56
Popis
Redukovaná velikost (alt. 2), dětská sedačka po směru jízdy
C
Plná velikost, dětská sedačka
proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence, proti
směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka, pravá
VAROVÁNÍ
Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu,
nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce
dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské
sedačky musí zahrnovat model vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si informace
o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
BEZPEČNOST
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí.
To znamená, že ne všechny dětské sedačky jsou
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
vhodné pro všechna sedadla ve všech modelech
vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
OK
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 10 kg
E
X
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
(IL)
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
D
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9-18 kg
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
57
BEZPEČNOST
||
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9-18 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
B
X
OKA
B1
X
(IUL)
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální
kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 56)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 55).
58
BEZPEČNOST
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru
se před připevněním dětských sedaček
k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body pro
některé dětské sedačky (str. 44) upevňované po
směru jízdy. Tyto upevňovací body jsou umístěny
na zadní straně sedadla.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout
přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
potom se smí v uchycovacím bodě napnout.
Související informace
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro
používání s dětskými sedačkami upevňovanými po
směru jízdy. Společnost Volvo doporučuje, aby
malé děti seděly v dětských sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co nejdéle.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 42)
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 51)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 55)
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se
sklopnými opěrkami na krajních sedadlech.
59
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích
prvků ve vozidle.
62
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přehled, vozidla s levostranným řízením
}}
63
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
64
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy, směrová světla, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
(str. 115),
(str. 118),
(str. 101),
(str. 95)
a (str. 119).
Klika dveří
–
Ovládací panel
(str. 92),
(str. 306)
a (str. 180).
Manuální řazení převodových stupňů
u automatické převodovky*
(str. 281).
(str. 179),
(str. 185),
(str. 106)
a (str. 108).
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla
palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 100).
Nastavení sedadla*
(str. 86).
Tempomat*
(str. 200)
a (str. 206).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigaci v menu
Houkačka, airbagy
(str. 90)
a (str. 30).
(str. 118)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
(str. 135).
Sdružená přístrojová
deska
(str. 68).
Panel pro ovládání
klimatizace
Páka voliče
Navigace v menu,
ovládání audio, ovládání telefonu*
(str. 118)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
(str. 280) nebo
(str. 281).
Ovládání aktivního
podvozku (Four-C)*
(str. 192).
(str. 274).
Stěrače a ostřikovače
(str. 104).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
Nastavení volantu
(str. 90).
Spínací skříňka
(str. 83).
Otevření kapoty
(str. 351).
Obrazovka pro
systém infotainment
a zobrazení menu
(str. 118)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Parkovací brzda
(str. 299).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 77)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 77)
Hodiny (str. 78)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích
prvků ve vozidle.
}}
65
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
66
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Obrazovka pro
systém infotainment
a zobrazení menu
(str. 118)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Ovládací panel
(str. 179),
(str. 185),
(str. 106)
a (str. 108).
Ovládací panel pro
systém infotainment
a navigaci v menu
(str. 118)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
Spínací skříňka
(str. 83).
Nastavení sedadla*
(str. 86).
(str. 100).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 274).
Manuální řazení převodových stupňů
u automatické převodovky*
(str. 281).
Ovládání světlometů,
otvírání dvířek hrdla
palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
(str. 92),
(str. 306)
a (str. 180).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
Parkovací brzda
(str. 299).
Tempomat*
(str. 200)
a (str. 206).
Otevření kapoty
(str. 351).
Sdružená přístrojová
deska
(str. 68).
Nastavení volantu
(str. 90).
Houkačka, airbagy
(str. 90)
a (str. 30).
Menu a zprávy, směrová světla, dálková/
potkávací světla,
palubní počítač
Navigace v menu,
ovládání audio, ovládání telefonu*
(str. 118)a
doplňková příručka Sensus
Infotainment.
(str. 115),
(str. 118),
(str. 101),
(str. 95)
a (str. 119).
Páka voliče
(str. 280) nebo
(str. 281).
Stěrače a ostřikovače
(str. 104).
Ovládání aktivního
podvozku (Four-C)*
(str. 192).
Klika dveří
–
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 135).
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 77)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 77)
Hodiny (str. 78)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 68)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 73)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
Analogová sdružená přístrojová
deska - přehled
Indikace a ukazatelé
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 119) a Doplňování paliva
(str. 307).
Informační displej, analogová přístrojová deska.
Informační displeje na sdružené přístrojové desce
zobrazují informace o některých funkcích vozu,
např.o tempomatu, palubním počítači a také
zprávy. Tyto informace se zobrazí se symboly
a textem. Další popis je pod funkcemi, které
využívá displej.
Eko měřič. Tento měřicí přístroj informuje,
nakolik hospodárně s vozidlem jedete. Čím je
vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji vozidlo
jede.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky2/Indikátor převodového
stupně3 Viz také Indikátor řazení převodových
1
2
3
68
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
stupňů* (str. 281) nebo Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 281).
Indikační a varovné kontrolky
brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací
brzda odbrzděna.
Digitální sdružená přístrojová deska
- přehled
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou během několika
sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního
systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku oleje.
Informační displej na sdružené přístrojové desce
zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 73)
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
Indikační a výstražné symboly, analogová přístrojová
deska.
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě symbolů uprostřed informačního displeje se rozsvítí,
když je klíč v poloze II nebo když je nastartován
motor. Po nastartování motoru by měly zhasnout
všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací
4
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Informační displeje na sdružené přístrojové desce
zobrazují informace o některých funkcích vozu,
např.o tempomatu, palubním počítači a také
zprávy. Tyto informace se zobrazí se symboly
a textem. Další popis je pod funkcemi, které
využívá displej.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje jako text na displeji.
Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 353).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
69
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Indikace a ukazatelé
Motiv "Elegance"
Motiv "Eco"
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
U digitální sdružené přístrojové desky lze zvolit
alternativní témata. K dispozici jsou následující
motivy: "Elegance", "Eco" a "Performance".
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém páčkovém přepínači tlačítko OK a potom otáčením
kolečka na páčce zvolte možnost nabídky Motivy.
Stiskněte tlačítko OK. Otočením kolečka zvolte
motiv a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
U některých variant modelů kopíruje vzhled obrazovky středové konzoly nastavení motivu sdružené
přístrojové desky.
Režim kontrastu a barev pro přístroj lze nastavit
také pomocí levého páčkového přepínače.
Další informace o správě nabídek - viz Navigace
v menu - sdružená přístrojová deska (str. 115).
Výběr motivu a nastavení režimu kontrastu
a barev lze uložit pro každý dálkový ovladač s klíčem do paměti klíče*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 165).
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 119) a Doplňování paliva
(str. 307).
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 119) a Doplňování paliva
(str. 307).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 72).
Rychloměr
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
páky6/Indikátor
Indikátor řadicí
převodového
stupně7 Viz také Indikátor řazení převodových
stupňů* (str. 281) nebo Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 281).
5
6
7
70
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového
stupně7. Viz také Indikátor řazení převodo-
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
vých stupňů* (str. 281) nebo Automatická
převodovka -- Geartronic* (str. 281).
Motiv "Performance"
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 72).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového
stupně7. Viz také Indikátor řazení převodových stupňů* (str. 281) nebo Automatická
převodovka -- Geartronic* (str. 281).
Indikační a varovné kontrolky
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě symbolů uprostřed informačního displeje se rozsvítí,
když je klíč v poloze II nebo když je nastartován
motor. Po nastartování motoru by měly zhasnout
všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací
brzdy, která zhasne pouze tehdy, když je parkovací
brzda odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II, potom
všechny kontrolky zhasnou během několika
sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního
systému vozidla a kontrolky nízkého tlaku oleje.
Související informace
•
•
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou
bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké
hladiny v palivové nádrži. Viz také Palubní
počítač (str. 119) a Doplňování paliva
(str. 307).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících
za minutu (ot./min.).
5
6
7
8
•
Indikační a výstražné symboly, digitální přístrojová deska.
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 73)
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
Kontrolky
Indikační a varovné kontrolky
Výstražné symboly8
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje jako text na displeji.
Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 353).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Eco guide & Power guide*
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 68). Tyto přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně hospodárně.
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika
jízdy* (str. 127).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv "Eco".
Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69).
Okamžitá hodnota
Průměrná hodnota
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 69).
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba příznivější.
Okamžitá hodnota se počítá na základě rychlosti,
otáček motoru, výkonu motoru a sešlapování
brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
((50-80 km/h) (30-50 mph))a nízké otáčky.
Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním) rozsvítí
červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Dostupný výkon motoru
Využitý výkon motoru
Průměrná hodnota
Průměrná hodnota pomalu následuje za okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí jízdu
s vozem. Čím jsou ukazatelé na stupnici výše, tím
hospodárněji řidič jede.
Dostupný výkon motoru
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru9. Čím je výsledek na stupnici výše, tím
větší výkon je pro momentálně zařazený převodový stupeň k dispozici.
Power guide
Využitý výkon motoru
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru9. Čím je výsledek na stupnici výše, tím
větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi výkonem (Power) odebíraným z motoru a výkonem,
který je k dispozici.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená velkou výkonovou rezervu.
9
72
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska význam kontrolek
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce, na
použití systému a na výskyt chyby nebo poruchy.
Kontrolky
Kontrolka
Popis
Kontrolka
Popis
Dálková světla svítí
Levé směrové světlo
Pravé směrové světlo
Porucha ABL
Systém řízení emisí
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Start/Stop - motor se automaticky
zastaví, viz Start/Stop* - funkce
a ovládání (str. 289)
Systém tlaku pneumatik viz Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách* (str. 336)
Systém stability, viz Elektronické
řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 193)
Porucha ABL
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Systém stability, sportovní režim,
viz Elektronické řízení stability
(ESC) - funkčnost (str. 194)
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Jeďte do servisu a nechte
vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Žhavení (vznětové motory)
Nízká hladina paliva v palivové
nádrži
Informace, čtěte text na displeji
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční.
Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
1.
Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte
motor.
2.
Nastartujte znovu motor.
3.
Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, jeďte do
servisu a nechte systém ABS zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Zadní světlo do mlhy svítí
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější jízdy.
Systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby
volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné
jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz
zadní části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo
stabilizuje. Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva v nádrži
je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle
očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka
a na informačním displeji se objeví text. Textovou
zprávu vymažete pomocí tlačítka OK, viz Navigace
v menu - sdružená přístrojová deska (str. 115),
jinak zpráva zmizí automaticky po určité době
(doba závisí na indikované funkci). Informační
kontrolka se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka
a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK
nebo po jisté době automaticky zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když
používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel na sdružené přístrojové desce blikají, když používáte výstražná
světla.
Start/Stop
Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k automatickému zastavení motoru.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého tlaku
v pneumatikách nebo v případě, že dojde
10
74
k poruše v systému tlaku vzduchu v pneumatikách.
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 68)
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené, na
informačním displeji se rozsvítí informační nebo
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete otevřené dveře.
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační
kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná
kontrolka.
Pokud kapota motoru10 není správně zavřena, na
informačním displeji se rozsvítí varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete zadní výklopné dveře.
Související informace
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sdružená přístrojová deska význam výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci
důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.
Výstražné symboly
Kontrolka
Popis
Nízký tlak olejeA
Aktivovaná parkovací brzda (digitální přístroj)
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená to,
že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Airbagy - SRS
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 299).
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého
tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje
jako text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 353).
Alternátor nedobíjí
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte
servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
Zabrzděná parkovací brzda
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění bliká
a potom svítí trvale.
Aktivovaná parkovací brzda (analogový přístroj)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
A
Nízký tlak oleje
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš nízký
tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí kontrolka
a hladina oleje je normální, kontaktujte servis.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo
svítí během jízdy, znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního pásu, SRS, SIPS
nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu
a nechte si systém překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného
servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na zadním
sedadle pás rozepnul.
}}
75
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš nízká
hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu kapaliny
v nádržce brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 358).
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může jít
o problém v systému rozdělení brzdné síly.
1.
2.
Zastavte vůz na bezpečném místě a vypněte
motor.
Nastartujte znovu motor.
•
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
v jízdě.
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina a kapalina
spojky - hladina (str. 358). Je-li hladina
kapaliny na normální úrovni a přesto
varovné kontrolky svítí, můžete jet velmi
opatrně do nejbližšího servisu Volvo
a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat.
Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc
autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce
pod úrovní MIN, nepokračujte v jízdě, dokud
brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí kontrolky BRZDA
a ABS, hrozí riziko, že se zadní část vozu při
prudkém brzdění stočí.
Varování
Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla
indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.
Symbol zůstane zobrazen, dokud nebude odstraněna závada. Textovou zprávu však lze vymazat
stisknutím tlačítka OK. Viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 115). Výstražný
symbol se může rozsvítit také ve spojení s jinými
kontrolkami.
Akce:
1.
11
76
2.
Přečtěte si zprávu na informačním displeji.
Proveďte akci v souladu se zprávou na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu smažte.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené, na
informačním displeji se rozsvítí informační nebo
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí informační
kontrolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h (cca. 4 mph), svítí výstražná
kontrolka.
Pokud kapota motoru11 není správně zavřena, na
informačním displeji se rozsvítí varovná kontrolka
spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co nejdříve
zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete
kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem.
Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete zadní výklopné dveře.
Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem
nesmíte pokračovat v jízdě.
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Související informace
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 73)
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 68)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Na sdružené přístrojové desce se objeví zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej
palubního počítače.
Zobrazení teploměru venkovní teploty, digitální přístrojová deska
Zobrazení teploměru venkovní teploty, analogová přístrojová deska
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C, na
displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky. Symbol
slouží jako varování před možnou námrazou na
vozovce. Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit
hodnota, která je příliš vysoká.
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů12
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke změně)
tlačítka RESET na levém pákovém přepínači
vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů.
Více informací, viz Palubní počítač (str. 119).
Související informace
•
12
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
77
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Hodiny
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej
hodin.
Sdružená přístrojová deska licenční smlouva
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby
v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme
anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem/vývojářem.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
Hodiny, sdružená přístrojová deska.
Displej pro zobrazení hodin13
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 118).
Související informace
•
13
78
Sdružená přístrojová deska (str. 68)
Hodiny se zobrazí uprostřed analogové přístrojové desky.
This product uses certain free / open source and
other software originating from third parties, that
is subject to the GNU Lesser General Public
License version 2 (LGPLv2), The FreeType
Project License ("FreeType License") and other
different and/or additional copy right licenses,
disclaimers and notices. The links to access the
exact terms of LGPLv2, and the other open
source software licenses, disclaimers,
acknowledgements and notices are provided to
you below. Please refer to the exact terms of the
relevant License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers to
provide the source code of said free/open source
software to you for a charge covering the cost of
performing such distribution, such as the cost of
media, shipping and handling, upon written
request. Please contact your nearest Volvo
Dealer.
The offer is valid for a period of at least three (3)
years from the date of the distribution of this
product by VCC / or for as long as VCC offers
spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/freetype2.git/
tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
MIT License: http://opensource.org/licenses/
mit-license.html
•
Lua
Symboly na displeji
Popis
Viz
Airbagy - SRS
(str. 29),
(str. 75)
Dále uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 26),
(str. 75)
- Červený varovný symbol se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít vliv na
bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na
sdružené přístrojové desce na informačním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.
Alternátor nedobíjí
(str. 75)
Závada v brzdovém
systému
(str. 75),
(str. 296)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 29),
(str. 40),
(str. 75)
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá řada
různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na
varovné, indikační a informační.
- informační symbol se rozsvítí společně
s textem na sdružené přístrojové desce na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Nízký tlak oleje
(str. 75)
Zabrzděná parkovací brzda
(str. 75),
(str. 299)
Aktivovaná parkovací brzda, alternativní symbol
(str. 75)
Kontrolka
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 73),
(str. 98)
Systém řízení emisí
(str. 73)
Porucha ABS
(str. 73),
(str. 296)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 73),
(str. 99)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
80
Kontrolka
Popis
Viz
Systém stability,
ESC (systém řízení
stability a trakce),
Hill Descent Control a funkce stabilizace přívěsu
(str. 73),
(str. 287),
(str. 195),
(str. 318)
Systém stability,
sportovní režim
(str. 73),
(str. 195)
Žhavení (vznětové
motory)
(str. 73)
Nízká hladina
paliva v palivové
nádrži
(str. 73),
(str. 147)
Informace, čtěte
text na displeji
(str. 73)
Dálková světla svítí
(str. 73),
(str. 95)
Levé ukazatele
směru
(str. 73)
Pravé ukazatele
směru
(str. 73)
Start/Stop* - automatické vypnutí
motoru
(str. 73),
(str. 294)
Kontrolka
Popis
Viz
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 73),
(str. 336)
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
–
Kontrolka
Popis
Viz
Snímač čelního
skla*, kamerový snímač*, laserový snímač*
(str. 96),
(str. 229),
(str. 238),
(str. 250),
(str. 254)
Automatická aktivace brzd*, sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování
před kolizí*
(str. 205),
(str. 229),
(str. 238)
Popis
Viz
Tempomat*
(str. 200)
Adaptivní tempomat*
(str. 217)
Adaptivní tempomat*, časový interval
(str. 206),
(str. 208)
Systém ABL*
(str. 98)
Adaptivní tempomat*, sledování
vzdálenosti*
(Distance Alert)
(str. 211),
(str. 203)
Systém Driver
Alert*, Čas na přestávku
(str. 249)
(str. 217),
(str. 205),
(str. 238)
Systém Driver
Alert*, Čas na přestávku
(str. 250)
Radarový snímač*
Parkovací brzda
(str. 299)
–
–
Dešťový senzor*
(str. 104)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Kontrolka
Popis
Viz
Automatické přepínání dálkových
světlometů, AHB
(Active High
Beam)*
(str. 96)
Start/Stop*
(str. 294)
Start/Stop*
Kontrolka
Popis
Viz
Nezávislé topení
a vyhřívání motoru
a prostoru pro
cestující*
(str. 147)
Vyhřívání bloku
motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* Nutný servis
(str. 147)
(str. 294)
Aktivovaný časovač*
(str. 147)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning
(LDW)
(str. 250),
(str. 254)
Aktivovaný časovač*
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 252)
Systém Driver
Alert*, Lane departure warning*
(str. 254)
Informace o zaznamenané rychlosti*
(str. 245)
Kontrolka
–
Popis
Viz
Měření hladiny
oleje
(str. 354)
–
–
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Kontrolka
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 28)
(str. 147)
Airbag, sedadlo spolujezdce, aktivovaný
(str. 33)
Vybitá baterie
(str. 147)
Airbag, sedadlo spolujezdce, deaktivovaný
(str. 33)
Dvířka hrdla palivové nádrže, pravá
strana
(str. 306)
Indikátor řazení
převodových
stupňů
(str. 281)
Polohy páky voliče
(str. 281)
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 73)
•
Sdružená přístrojová deska - význam výstražných symbolů (str. 75)
•
Zprávy - použití (str. 118)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Volvo Sensus
Volvo Sensus spojuje vozidlo s okolním světem
a je srdcem osobního zážitku s vozem Volvo.
Sensus nabízí informace, zábavu a v případě
potřeby pomoc. Sensus obsahuje intuitivní
funkce, které zkvalitňují jízdu s vozidlem a zjednodušují vlastnictví vozu.
Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení
vozidla, Audio a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na středové
konzole a pomocí pravé klávesnice* na volantu
můžete aktivovat a deaktivovat funkce a upravovat
celou řadu nastavení.
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna
nastavení související s řízením a ovládáním vozu,
např. City Safety, zámky a alarm, automatická
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
*,
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL*,
NAV* a CAM14 lze aktivovat další zdroje, systémy
a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*, TV* ,
Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Intuitivní struktura navigace umožní přijímat v případě potřeby pomoc, informace a zábavu, aniž by
se tím řidič rozptyloval.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce pro
uživatele nebo jejím doplňku.
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle
vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*, viz
nezávislou doplňkovou příručku (Sensus Infotainment).
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení pro
vozidlo, která umožňují propojení* s vnějším světem, a nabízí intuitivní ovládání všech funkcí ve
vozidle.
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 118).
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou řadu
funkcí z různých systémů na obrazovce displeje.
Vůz se systémem Volvo Sensus můžete personalizovat pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
Ovládání klimatizace (str. 130).
14
82
Přehled
Vozidlo připojené k Internetu *, viz samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Parkovací kamera* (str. 264) – CAM*.
Platí pro některé modely vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Polohy klíče
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze nastavit
elektrický systém vozidla do různých režimů
a úrovní tak, aby byly k dispozici různé funkce.
Viz Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 83).
1.
Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč do spínací skříňky.
2.
Zatlačte na klíč tak, aby se zajistil v koncové
poloze.
DŮLEŽITÉ
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač držte
za konec s odnímatelnou čepelí klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 171).
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu funkcí
při vypnutém motoru, elektrický systém vozidla
lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem
do některé ze 3 různých úrovní - 0, I nebo II.
V této uživatelské příručce jsou jednotlivé úrovně
označeny jako "polohy klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které
jsou k dispozici v jednotlivých polohách/úrovních
klíče.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
Uchopte klíč dálkového ovládání a vytáhněte jej
ze spínače zapalování.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí startování a zamykání bez
klíče* se klíč dálkového ovládání nemusí zasunovat do spínací skříňky, ale může zůstat např.
v kapse. Další informace o systému startování
a zamykání bez klíče - viz Keyless drive*
(str. 174).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Úroveň
Funkce
0
•
I
II
Lze nastavit elektricky ovládaná
sedadla.
•
Audiosystém lze používat po omezenou dobu - viz doplněk Sensus
Infotainment.
•
Mohou být ovládány následující
funkce: panoramatická střecha,
elektricky ovládaná okna, zásuvka
12 V v prostoru pro cestující, navigace, telefon, ventilátor větrání
a stěrače čelního okna.
•
15
16
84
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů,
hodiny a teploměr.
•
•
•
Výběr polohy/úrovně klíče
Svítí světlomety.
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to znamená, že elektrický systém vozidla je v poloze
0.
POZNÁMKA
Tažení
Důležité informace o použití klíče dálkového ovládání při tažení, viz Tažení vozu (str. 319).
Související informace
•
Polohy klíče (str. 83)
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový pedál,
když otáčíte klíčem do příslušné polohy.
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15,
krátce stiskněte START/STOP ENGINE.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování15,
dlouze16 stiskněte START/STOP ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0 z polohy
II nebo I - krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
Varovné kontrolky/kontrolky svítí
5 sekund.
Audiosystém
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno lze
aktivovat pouze po nastartování
motoru.
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz doplněk
Sensus Infotainment.
V této poloze se odebírá z baterie
velké množství energie a proto by
se tato poloha neměla používat!
Informace o startování/zastavení motoru, viz Startování motoru (str. 274).
Nastartování a zastavení motoru
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče*.
Přibližně 2 sekundy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sedadla, přední
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Chcete-li změnit nastavení bederní opěrky*,
stiskněte tlačítko.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé předměty.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla* - viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná* (str. 86).
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se
rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během
jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno.
Zabráníte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.
Sklopení opěradla sedadla
spolujezdce*17
4.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném
pořadí.
VAROVÁNÍ
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte nahoru/
dolů.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné
zajištění sedadla.
17
Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Opěradlo po vyklopení nahoru uchopte
a zkontrolujte, zda je řádně zajištěné. Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého
brzdění nebo nehody.
Související informace
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 86)
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
•
Sedadla, zadní (str. 87)
Platí pouze pro komfortní sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Sedadla, přední - elektricky
ovládaná*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat
dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu
sedáku sedadla lze zvednout nebo spustit. Dále
lze upravit úhel náklonu opěradla a bederní
opěrku*.
Elektricky ovládané sedadlo
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je
sedadlo něčím blokováno. V tomto případě
nastavte elektrický systém vozidla do polohy klíče
I nebo 0 a chvíli počkejte. Až potom pokračujte
v nastavování sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb
jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů/
dovnitř/ven).
Příprava
Sedadlo je možné nastavovat po určitou dobu po
odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve
spínací skříňce. Nastavení sedadla se normálně
provádí při poloze klíče I a může být prováděno
vždy při běžícím motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1.
Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2.
Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3. Držte
tlačítka stisknutá, dokud se neozve zvukový
signál a dokud se na sdružené přístrojové
desce nezobrazí text.
Před novým nastavením paměti se sedadlo musí
znovu seřídit.
Nastavení bederní opěrky se neukládá.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3, dokud
se pohyb sedadla a vnějších zpětných zrcátek
nezastaví. Po uvolnění tlačítka se pohyb sedadla
a zpětných zrcátek přeruší.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem
Zvednutí/spuštění sedadla
Všechny dálkové ovladače mohou používat různí
řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče a vnějších
Sedadlo, dopředu/dozadu
Úhel sklonu opěradla
Bederní opěrka* se nastavuje směrem
dovnitř a ven
86
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla a zpětných zrcátek.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
zpětných zrcátek18, viz Dálkový ovladač s klíčem personalizace* (str. 165).
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se zastaví.
Sedadla, zadní
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku prostředního sedadla lze upravit podle výšky spolujezdce.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo
polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro
odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem. Dveře
řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být
v nejnižší poloze, když se středové sedadlo
nepoužívá. Když se středové sedadlo používá,
opěrka hlavy musí být nastavena správně
podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala,
pokud možno, celou zadní část hlavy.
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími
prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly a pod sedadly
nesmějí nacházet žádné předměty. Zajistěte,
aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo zachycení.
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední sedadla*
(str. 136) a Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 136).
Související informace
•
•
18
Sedadla, přední (str. 85)
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak,
aby byl celý zátylek podpírán, pokud je to možné.
V případě potřeby opěrku hlavy vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit, musíte při
zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko
(umístěné uprostřed mezi opěradlem a opěrkou
hlavy - viz obrázek).
Sedadla, zadní (str. 87)
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky. Nastavení bederní opěrky se neukládá.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
87
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Opěradlo sedadla ze tří částí lze složit různými
způsoby.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit dopředu
a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo
možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže k opěrce
hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili dopředu.
•
•
•
Levou část lze složit samostatně.
Prostřední část lze složit samostatně.
Pravou část lze sklopit pouze společně s prostřední částí.
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně, dokud
není slyšet cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav zajištěna.
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
88
Při spouštění prostřední části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka hlavy,
prostřední sedadlo, zadní".
Při spouštění prostřední části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka hlavy,
prostřední sedadlo, zadní".
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
vnější opěrky hlavy sklopeny automaticky.
Zatáhněte za madlo pojistky
a současně
sklápějte opěradlo dopředu. Červený indikánaznačuje, že opěradlo
tor na pojistce
není zajištěno.
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 85)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 86)
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném
pořadí.
POZNÁMKA
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka by
neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo
není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle
se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.
1.
Dálkový ovladač s klíčem musí být v poloze II.
2.
Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy dolu.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na
krajních sedadlech sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav zajištěna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na volantu
se nachází ovládání houkačky, tempomatu,
audiosystému, telefonu a systému menu.
Nastavení
3.
Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat,
zatlačte při vracení páky zároveň na volant.
Klávesnice* a pádla*
VAROVÁNÍ
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení závislým
na rychlosti*, lze intenzitu posilování upravit, viz
Nastavitelná síla řízení* (str. 192).
Klávesnice a pádla na volantu.
Tempomat* (str. 200)* a Adaptivní tempomat
- ACC* (str. 206)*.
Nastavení volantu.
Páka – uvolnění volantu
Možné polohy volantu
Páčka pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky, viz Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 281).
Ovládání audia a telefonu, viz doplněk,
Sensus Infotainment.
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak horizontálním směru:
90
1.
Přitáhnutím páčky směrem k sobě odjistíte
volant.
2.
Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Houkačka
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického vyhřívání.
10 °C. Funkce se aktivuje a deaktivuje v systému
menu MY CAR (str. 118).
Funkce
Houkačka.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Související informace
•
Vyhřívání* volantu (str. 91)
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené
výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte mezi
následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění vyhřívání
volantu, volant se začne vyhřívat, jakmile se
nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí,
je-li vozidlo chladné a teplota okolí je pod cca.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí
regulace světlometů. Tato regulace se používá
rovněž k nastavení osvětlení displeje a přístrojů
a náladového osvětlení (str. 102).
Polohy klíče
Poloha
Denní provozní světla, obrysová
a boční obrysová světla za dne, když
se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
POZNÁMKA
Denní provozní světla a přední poziční svítilny
využívají stejná světla. Pokud se světla používají jako denní provozní světla, jejich jas je
vyšší.
Poloha
Potkávací světlomety a obrysová/
boční obrysová světla při slabém
denním světle nebo za temna nebo
když je aktivováno zadní světlo do
mlhy nebo stěrače čelního skla
s nepřetržitým stíráním.
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
Funkce Detekce tunelů (str. 94)*
je aktivována.
Lze použít světelnou houkačku.
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy
Obrysová/boční obrysová světla,
když je vozidlo zaparkovánoB.
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Lze použít světelnou houkačku.
Vozidlo s aktivními xenonovými světlomety* je
vybaveno automatickým nastavováním sklonu
světlometů a proto není vybaveno kolečkem pro
regulaci sklonu světlometů.
92
Lze používat funkci Aktivní přepínání dálkových světlometů
(str. 96)*.
Denní provozní světla, obrysová
a boční obrysová světla, když se
elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo když běží
motor.
Knoflík pro osvětlení během jízdy a parkování
Popis
Dálkové světlomety lze aktivovat,
pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světlomety a obrysová
světla/boční obrysová světla.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
A
B
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Také při volnoběhu, když motor běží, za předpokladu, že se knoflík otočí na toto místo z jiné polohy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Obrysová světla
Volvo doporučuje během jízdy používat režim
.
Obrysová světla se zapínají pomocí knoflíku na
ovládání osvětlení.
VAROVÁNÍ
Systém osvětlení vozidla není schopen
v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš
slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za
mlhy a deště.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správném stavu nese vždy řidič.
Osvětlení displeje a přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se zapíná
v závislosti na poloze klíče, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
Poloha kolečka pro různé případy zatížení vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Cestující ve všech sedadlech
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za tmy –
citlivost se nastavuje kolečkem.
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon světlometů,
pokud je vůz hodně naložen.
1.
Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
2.
Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Související informace
•
•
•
Obrysová světla (str. 93)
Denní světla (str. 94)
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Knoflík ovládání světlometů v poloze obrysových světel.
Otočte knoflík do polohy
(současně se rozsvítí osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí
se místo parkovacích světel denní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového
prostoru, rozsvítí se zadní poziční světla upozorňující vozidla vzadu. Přitom nezáleží, v jaké poloze je
knoflík, ani v jaké poloze je zapalování.
Související informace
•
Spínače světel (str. 92)
93
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Denní světla
VAROVÁNÍ
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, během dne se automaticky aktivují denní
světla.
Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní
světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např.
v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly ve
správné poloze nese vždy řidič.
Denní světla během dne. DRL
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Spínače světel (str. 92)
Detekce tunelů*
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když vjíždíte
do tunelu a přepne denní provozní světla na
potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí denní provozní
světla. Pokud během této doby vjede vozidlo do
dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se zabrání opakovaným změnám
v nastavení světlometů vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Spínače světel (str. 92)
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
,
denní provozní světla (Daytime Running Lights DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem
jedete během dne. Při soumraku a při slabém
denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce denní provozní světla přepne automaticky na potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů
čelního skla nebo při zapnutí zadního mlhového
světla.
94
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Dálková/potkávací světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se automaticky aktivují potkávací světlomety.
se potkávací světla zapnou vždy,
V poloze
když motor běží nebo když je aktivní poloha klíče
II.
•
•
Spínače světel (str. 92)
Světelná houkačka
•
Detekce tunelů* (str. 94)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 99)
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu do
polohy pro světelnou houkačku. Dálková světla
budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je spí19 nebo
. Dálková
nač světel v poloze
světla se zapínají/vypínají přitažením páčkového
přepínače do koncové polohy k volantu a jeho
uvolněním.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety
se aktivují automaticky, když je šero nebo denní
světlo je příliš slabé. Potkávací světlomety se
automaticky rovněž aktivují, pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo zadní světla do mlhy.
19
20
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbolem
.
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat, zda
by se měly deaktivovat nebo zapnout/vypnout
současně s dálkovými světly20, viz MY CAR
(str. 118).
Související informace
•
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 98)
Automatické přepínání dálkových světlometů*
(str. 96)
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Automatické přepínání dálkových
světlometů*
Funkce automatického přepínání dálkových světlometů detekuje světla vozidel z protisměru nebo
zadní světla vozidel vpředu a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Jakmile světla z protisměru zmizí, přepne se zpět na dálkové světlomety.
Automatické přepínání dálkových
světlometů - AHB
bližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno adaptivní funkcí21, na rozdíl od
běžného tlumení svitu svítí dálková světla po stranách vozidla pro protijedoucí vozidla nebo vozidla
vzadu - ztlumí se pouze části světelného kužele,
který směřuje přímo k vozidlu.
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam AHB) detekují pomocí kamerového snímače na
horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací.
Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční osvětlení.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů v poloze
AUTO.
Dálková světla se aktivují znovu, jakmile snímač
kamery již nevidí v protisměru nebo vpředu
vozidla.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li
rychlost vozidla cca. 20 km/h (12 mph) nebo
vyšší.
Vozidla s halogenovými světlomety
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety
Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno funkcí zapnutí a vypnutí21, při21
96
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
(za předpokladu, že
světlometů do polohy
tato funkce není deaktivována v systému menu
MY CAR, viz MY CAR (str. 118)).
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na vozidla
jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již
nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp.
zadní světla vozidel vpředu, znovu se zapnou dálková světla.
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením levého
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním. Pokud se deaktivují,
když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se
rovnou potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou
deskou
V závislosti na výbavě vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním dis.
pleji přístroje se rozsvítí svítí symbol
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené přístrojové desce rozsvítí také kontrolka se symbolem
. To platí rovněž pro aktivní xenonové
světlomety, pokud jsou potkávací světlomety
částečně ztlumeny, tedy jakmile světelný paprsek
svítí nepatrně více než potkávací světla.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním dis.
pleji přístroje se rozsvítí bíle symbol
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se
rozsvítí modře. To platí rovněž pro aktivní xenonové světlomety, pokud jsou potkávací světlomety
částečně ztlumeny, tedy jakmile světelný paprsek
svítí nepatrně více než potkávací světla.
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo před
kamerový snímač - mohlo by se stát, že se
u některých systémů závislých na kameře sníží
účinnost nebo že tyto systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní dálkové
světlomety Dočasně nedostupné Ovládejte
manuálně, musíte mezi dálkovými a potkávacími
světlomety přepínat manuálně. Knoflík regulace
. Totéž
světlometů však zůstane v poloze
platí, pokud se zobrazí zpráva Zablok. snímačů
čelního skla Viz příručka a symbol
. Jakzhasne.
mile se objeví tato zpráva, symbol
Může se stát, např.během husté mlhy nebo při silném dešti, že funkce AHB nebude dočasně
k dispozici. Jakmile bude funkce AHB opět
k dispozici nebo jakmile senzory na čelním skle
nebudou zablokovány, zpráva zhasne a rozsvítí se
symbol
.
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru nejsou
dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
AHB při příznivých podmínkách pomáhá využít
optimální tvar světelného kuželu.
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel
zastíněna např. svodidly
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
VAROVÁNÍ
•
•
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače (str. 237).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Spínače světel (str. 92)
Aktivní xenonové světlomety*
Aktivní xenonové světlomety/aktivní natáčecí
světla optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky
a zvyšují tak bezpečnost.
Aktivní xenonové světlomety/aktivní
natáčecí světla - ABL
(str. 118)). V případě poruchy se na přístrojové
desce rozsvítí kontrolka
, současně se na
informačním displeji zobrazí vysvětlující zpráva
a rozsvítí další symbol.
Kontrolka
Zpráva
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je vypnutý.
Pokud zůstane
zpráva zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali
autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo tmy
a jen když se vůz pohybuje.
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými světlomety/aktivními natáčecími světly (Active
Bending Lights, ABL) sleduje světelný kužel světlometů pohyb volantu za účelem maximálního
osvětlení vozovky v zatáčkách a na křižovatkách,
čímž se zvyšuje bezpečnost jízdy.
Funkce22 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 118).
Tato funkce se aktivuje automaticky při nastartování vozidla (za předpokladu, že není deaktivována
v systému nabídek MY CAR, viz MY CAR
22
98
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Natáčecí světla*
Aktivní xenonové světlomety/aktivní natáčecí
světla s funkcí automatických dálkových světel
s adaptivní funkcionalitou jsou vybavena natáčecími světly. Natáčecí světla dočasně osvětlí prostor napříč před vozidlem v prudké zatáčce ve
směru natočení volantu nebo ve směru, ve kterém
jsou aktivována směrová světla.
Tato funkce se aktivuje, když se používají dálkové
světlomety nebo potkávací světlomety, pokud
rychlost vozidla klesne pod cca. 30 km/h
(20 mph).
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně se
zpětným světlometem při couvání.
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 95)
Automatické přepínání dálkových světlometů*
(str. 96)
Spínače světel (str. 92)
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními světlomety
Xenon a funkcí aktivních dálkových světlometů, je
nutné při přechodu z provozu s jízdou na pravé
straně na provoz s jízdou na levé straně (a
naopak) změnit seřízení projekce světlometů.
Zadní světlo do mlhy
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci silničního provozu mohli všimnout vozidla vpředu
včas.
Aktivní xenonové světlomety*
U vozidel s funkcí aktivních dálkových světlometů*
se projekce světlometů nemusí seřizovat. Projekce světlometů je navržena tak, aby nebyli
oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
U vozidel s aktivními dálkovými světlomety je
nutné seřídit projekci světlometů. Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo levostranný provoz, musí být vozidlo v klidu a musí
běžet motor.
Projekce světlometů se mění v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 118).
Halogenové světlomety
Není třeba provádět žádné seřizování projekce
světlometů. Projekce světlometů je navržena tak,
aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor
a knoflík regulace světlometů je v poloze
nebo
.
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka. Při
zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí kontrolka
na sdružené přístrojové desce
a kontrolka v tlačítku.
Zadní světlo do mlhy se vypne automaticky při
stisknutí tlačítka START/STOP ENGINE nebo
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
při otočení knoflíku regulace světlometů do
nebo
.
polohy
POZNÁMKA
Předpisy týkající se použití zadních mlhových
světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Spínače světel (str. 92)
Brzdové světlo
Výstražná funkce ukazatelů směru
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným
blikáním všech směrových světel na vozidle.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených podpůrných
systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 206),
City Safety (str. 224) nebo Upozornění na nebezpečí kolize (str. 230).
Související informace
•
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, když vozidlo brzdí natolik prudce, že
se aktivují nouzová brzdová světla a rychlost
klesne pod 10 km/h (6 mph). Výstražná světla
zůstávají svítit, když vozidlo stojí. Automaticky se
deaktivují, když se znovu rozjedete. Dále se deaktivují po stisknutí tlačítka.
100
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Související informace
•
•
Ukazatele směru (str. 101)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Ukazatele směru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají
třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle toho,
jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru
nebo dolů.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je možné
jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
Symboly ukazatelů směrů
Symboly směrových světel, viz Sdružená přístrojová deska - význam kontrolek (str. 73).
Související informace
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 100)
Ukazatele směru.
Krátké zablikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla
třikrát bliknou. Funkce může být aktivována/
deaktivována v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 118).
Trvalé blikání
Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů
do krajní polohy.
101
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad předními
sedadly a zadními sedadly.
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Zadní stropní osvětlení
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím
odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Osvětlení kosmetického zrcátka
G021149
G021150
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 155) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na
čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Zadní stropní osvětlení.
Lampička na čtení, levá strana
Automatické osvětlení
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má tři
polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
102
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo
vypíná při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může
být zapnuto a vypnuto manuálně během 30 minut
od:
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana, automatické osvětlení vypnuto.
•
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení
prostoru pro cestující zapnuto.
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován
motor.
Zadní stropní osvětlení ve vozech s panoramatickým
střešním oknem.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná automaticky
následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund, pokud:
•
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový ovladač funkce (str. 167) nebo Vyjímatelná čepel
klíče - odemykání dveří (str. 172)
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
běžném osvětlení prostoru pro cestující, když se
vozidlo zamkne. Jas se ovládá pomocí přetáčecího kolečka u regulace světlometů (str. 92).
Doprovodné osvětlení při odchodu
Osvětlení „home safe“ zahrnuje potkávací světla,
obrysová světla, světla ve vnějších zpětných
zrcátkách, osvětlení registrační značky, osvětlení
stropu v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí vozu
ponechat rozsvícená jako bezpečnostní osvětlení
při odchodu od vozu.
1.
Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací
skříňky.
2.
Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu do
koncové polohy a uvolněte jej. Funkce může
být aktivována stejně jako světelná houkačka,
viz Dálková/potkávací světla (str. 95).
3.
Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
•
•
při startu motoru
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou minutách.
Náladové osvětlení*
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení, což
zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu
během jízdy. Osvětlení rovněž zlepší viditelnost
např. předmětů v úložných schránkách v době,
kdy je venku tma. Toto osvětlení zhasne chvíli po
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla, obrysová světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, stropní osvětlení
interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“ svítit,
může být nastavena v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 118).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 104)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 103
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Doprovodné osvětlení při příchodu
Stěrače a ostřikovače
Doprovodné osvětlení zahrnuje obrysová světla,
světla ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení
registrační značky, osvětlení stropu v interiéru
a orientační osvětlení interiéru.
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým ostřikem.
Stěrače čelního okna23
•
Doprovodné osvětlení při odchodu (str. 103)
Trvalé stírání
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Když je funkce aktivní s dálkovým ovladačem
s klíčem, svítí obrysová světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Související informace
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Stěrače pracují normální rychlostí.
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 167),
a používá se k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky MY CAR viz MY CAR (str. 118).
Cyklovač stěračů
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty
stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout
z čelního skla (a zadního okna) sníh a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Kolečko citlivosti/frekvence
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále musíte
seškrábnout z čelního skla sníh a led.
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem nahoru
a uvolněte jej.
23
104
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů.
Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo
musí být mokré.
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 368). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 370).
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Stíratko stěračů, servisní poloha
Čištění čelního skla a lišt stěračů a výměna lišt viz Mytí vozidla (str. 391) a Lišty stěračů
(str. 368).
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru může být
nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka v tlačítku
svítí a na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
symbol dešťového senzoru
.
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení
dálkového ovladače ze zapalování nebo pět minut
po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla mohou
spustit a poškodit. Vypněte dešťový senzor,
pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I
nebo II. Symbol na sdruženém přístrojovém
panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Zapnutí a nastavení citlivosti
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik setření a ostříknou
se čelní světlomety.
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo zamrznutí
kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává
velké množství kapaliny. Z důvodu šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány automaticky při
každém pátém ostříknutí čelního okna.
Omezené mytí
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač
stěračů čelního okna musí být v poloze 0 nebo
v poloze pro jedno setření.
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr kapaliny
do ostřikovačů a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí zpráva, že tuto kapalinu máte doplnit,
vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom úspora kapaliny, která se použije
k čištění čelního skla, aby bylo přes čelní sklo
dobře vidět.
Stisknutím tlačítka
aktivujte dešťový senzor.
Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou
stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů
pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je
kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťového senzoru
nebo pohybem pákového
přepínače dolů na jiný program stírání.
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů zapnete
přitažením pákového přepínače směrem
k volantu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 105
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Ostřikování a stírání zadního skla
v režimu cyklovače24. Funkce se vypne při vyřazení zpátečky.
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na trvalé
stírání, nedojde k žádné změně.
POZNÁMKA
Elektrické ovládání oken
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat
pouze elektricky ovládané okno na příslušných
dveřích.
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní stěrač aktivuje během couvání pouze v případě,
kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
Související informace
Stěrač zadního okna – cyklovač
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 370)
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka na
výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou
proti přehřátí. To znamená, že pokud by mělo
dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna funguje znovu.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro deaktivaci elektrické dětské
pojistky* a odpojení elektrického ovládání
zadních oken, viz Dětské bezpečnostní
pojistky - elektrická aktivace* (str. 185).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
Stěrač – couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního okna
24
106
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
VAROVÁNÍ
Obsluha
Pokud se okna zavírají ze dveří řidiče, dávejte
pozor, aby nedošlo k zachycení dětí nebo
jiných cestujících.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu
otevřít přední okna.
Pokud se okna zavírají pomocí dálkového
ovladače s klíčem, dávejte pozor, aby nedošlo
k zachycení dětí nebo jiných cestujících.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte vždy
odpojit elektricky ovládaná okna od napájení:
nastavte polohu klíče 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač s sebou. Informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 83).
proti přivření je možné překonat, pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem, trvalým podržením
tlačítka nahoru, dokud se okno nezavře. Ochrana
proti přivření se po chvíli opět aktivuje.
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat
pouze elektricky ovládané okno na příslušných
dveřích. Lze používat vždy pouze jeden ovládací
panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 83). Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut po
vypnutí motoru a vytáhnutí dálkového ovládače nelze je však ovládat po otevření dveří.
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou, pokud
jejich pohybu brání jakákoli překážka. Ochranu
Obsluha bez funkce „auto“
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/dolu.
Okna se pohybují nahoru/dolu tak dlouho, dokud
držíte ovladač v příslušné poloze.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/dolu do
koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavře do své koncové polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního zamykání
Ovládání elektricky ovládaných oken zvenku
pomocí klíče s dálkovým ovládáním nebo zevnitř
pomocí tlačítka centrálního zamykání - viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 167) nebo Zamykání/
odemykání - zevnitř (str. 179).
}}
107
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Resetování
Vnější zpětná zrcátka
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby mohla pracovat správně.
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na
konzole na dveřích řidiče.
1.
Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby se
okno zavřelo do své koncové polohy, a držte
je stisknuté jednu sekundu.
2.
Tlačítko krátce uvolněte.
3.
Opětovně na jednu sekundu zvedněte přední
část tlačítka.
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka zajistí optimální výhled.
Může se zdát, že předměty jsou dále, než se
skutečně nacházejí.
Uložení nastavení25
Nastavení vnějších zpětných zrcátek a vnitřního
zpětného zrcátka a polohy sedadla řidiče lze uložit pro každý dálkový ovladač s klíčem do paměti
vozidla*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 165).
VAROVÁNÍ
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování25
Ochrana před přiskřípnutím bude opět funkční
až po resetování.
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1.
Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno dolů,
aby řidič viděl stranu ulice, např. při parkování.
–
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L nebo
R.
2.
Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím tlačítka L nebo R.
3.
Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
nesmí nadále svítit.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování25
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné zrcátko
se automaticky nakloní dolů, aby řidič viděl stranu
ulice, např. při parkování. Při vyřazení zpátečky se
25
108
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná* (str. 86).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
vnější zpětné zrcátko za chvíli automaticky vrátí do
své původní polohy.
Automatická změna odrazivosti*
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 118).
Aby bylo možné nainstalovat vnější zpětná zrcátka
s touto funkcí, musí automatickou změnu odrazivosti umožňovat také vnitřní zpětné zrcátko, viz
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 110).
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí25
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 118).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy
v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky
resetována do neutrální polohy, aby elektrické
sklápění fungovalo správně:
1.
Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2.
Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3.
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
25
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být
zrcátka sklopena:
1.
Současně stiskněte tlačítka L a R (musí být
zvolena poloha klíče alespoň I).
2.
Uvolněte je po přibližně 1 sekundě. Zrcátka
se automaticky zastaví po úplném přiklopení.
Okna a vnější zpětná zrcátka vyhřívání
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí, pokud
je aktivováno přibližovací osvětlení (str. 104) nebo
osvětlení "home safe" (str. 103).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 110)
Okna a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání
(str. 109)
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná* (str. 86).
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších
zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se spustí
vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je
funkce aktivní. Abyste zbytečně nezatěžovali bate}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 109
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
rii, vypněte vyhřívání, jakmile zmizí led/zamlžení.
Po jisté době se však funkce vypne automaticky.
Viz také Odmlžování a odmražování čelního skla
(str. 139).
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo startuje při
venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit v systému menu v položce
MY CAR, viz MY CAR (str. 118).
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek s automatickou změnou odrazivostí není manuální regulace
odrazivosti k dispozici.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor směřující
dopředu detekuje světlo z okolí a senzor směřující
dozadu detekuje světla světlometů vozidel vzadu.
Pomocí funkce dálkového startování motoru
(ERS)* se vyhřívané čelní sklo automaticky
odmlží/odmrazí, pokud je teplota okolí nižší než
+5 °C, přičemž automatické odmrazení se volí
v systému nabídky MY CAR.
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami
nebo předměty na sedadle či v zavazadlovém
prostoru a světlo se k senzorům nedostane,
sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném
zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují světla vozidel jedoucích za Vámi:
110
1.
Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku
směrem do prostoru pro cestující.
2.
Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.
Pouze zpětné zrcátko s automatickým ztlumením
může být vybaveno kompasem (str. 111).
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 108)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Kompas*
V pravém horním rohu zrcátka je displej, který
ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje
přední část vozu.
Provoz
Kalibrace
Aby kompas ukazoval správný směr, bude možná
nutné jej nakalibrovat.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
Kalibrace:
1.
Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové konstrukce a vedení velmi vysokého napětí.
2.
Nastartujte vozidlo a vypněte všechny elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače apod.)
a zkontrolujte, zda jsou zavřeny všechny
dveře.
POZNÁMKA
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
Anglické zkratky označují osm různých směrů: N
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), S (jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ
(severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování
vozidla a při aktivování polohy II, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83). Chcete-li
kompas deaktivovat nebo aktivovat, stiskněte
např. pomocí kancelářské sponky tlačítko na
spodní straně zrcátka.
Magnetické zóny.
4.
Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se nezobrazí číslo požadované magnetické zóny (1–
15). Viz mapa magnetických zón pro kompas.
5.
Počkejte, dokud se na displeji znovu nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole na zpětném zrcátku stisknuté cca. 6 sekund, dokud
se nezobrazí znak C.
6.
Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h (6 mph), dokud se neobjeví na displeji směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné doladění kalibrace.
Pokud elektrické zařízení není zapnuté, může
se stát, že se kalibrace nespustí nebo nebude
úspěšně dokončena.
3.
Podržte tlačítko na spodní straně zpětného
zrcátka (použijte kancelářskou sponku nebo
podobný předmět) po dobu cca. 3 sekundy.
Objeví se číslo aktuální magnetické zóny.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 111
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
7.
8.
Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního skla
a zobrazí se C, proveďte kalibraci v souladu
s výše uvedeným bodem 6 pro aktivované
vyhřívání čelního skla, viz Odmlžování
a odmražování čelního skla (str. 139).
Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.
Panoramatická střecha* všeobecné informace
Panoramatické střešní okno je rozděleno do
dvou částí. Otevřít je možné pouze přední část vodorovně posunout nebo zvednout zadní okraj
(poloha pro větrání).
Panoramatické střešní okno je vybaveno sluneční
clonou z perforované tkaniny, která je umístěna
pod sklem a poskytuje ochranu před slunečními
paprsky.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly panoramatické
střechy.
•
•
•
Při ovládání panoramatické střechy buďte
vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Nezapomeňte vždy odpojit panoramatickou střechu od napájení: nastavte polohu
klíče 0 a když opouštíte vůz, vezměte si
dálkový ovladač/PCC* s sebou. Informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení při zavírání panoramatické
střechy. Ochrana panoramatické střechy před
přiskřípnutím funguje pouze u automatického,
nikoliv manuálního, zavírání.
Panoramatické střešní okno a clona se ovládají
ovládacím prvkem umístěným ve stropě. Tento
ovladač je aktivní při poloze klíčku zapalování I
nebo II, viz Polohy klíče - funkce na různých úrovních (str. 83).
112
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Spojler
Panoramatická střecha* - ovládání
Clona/střecha se během automatického provozu
otevře na maximum.
Ve ventilační poloze se přední část střechy nadzvedne vzadu.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou
být zachyceni o pohyblivé díly panoramatické
střechy.
•
Panoramatická střecha je opatřena spojlerem,
který se při otevření panoramatické střechy
vyklopí nahoru.
Související informace
•
Panoramatická střecha* - ovládání (str. 113)
•
•
Při ovládání panoramatické střechy buďte
vždy opatrní.
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
Nezapomeňte vždy odpojit panoramatickou střechu od napájení: nastavte polohu
klíče 0 a když opouštíte vůz, vezměte si
dálkový ovladač/PCC* s sebou. Informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
Otevření, automatické
Otevření, manuální
Zavření, manuální
Zavření, automatické
Panoramatické střešní okno a clonu je možné
ovládat v poloze klíče I nebo II.
Automatická obsluha
1.
Úplné otevření clony – zatlačte ovládací prvek
dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
2.
Úplné otevření panoramatického střešního
okna – zatlačte ovládací prvek opět dozadu
do polohy automatického otevření a uvolněte
jej.
Zavřete střešní okno/clonu opakováním předcházejícího postupu v opačném pořadí – zatlačte
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 113
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
však ovládací prvek dopředu do polohy automatického zavření.
Rychlé otevření/zavření
Panoramatické střešní okno a clonu je možné
otevřít/zavřít současně:
•
Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dozadu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
•
Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dopředu do polohy automatického otevření
a uvolněte jej.
Manuální obsluha
1.
Otevření clony – zatlačte ovládací prvek
dozadu k bodu odporu pro manuální otevření.
Clona se pohybuje směrem k maximálnímu
otevření, dokud je tlačítko stisknuté.
2.
Přiklopení panoramatického střešního okna –
opětovně zatlačte ovládací prvek dozadu
k bodu odporu pro manuální otevření
3.
Otevření panoramatického střešního okna –
třikrát zatlačte ovládací prvek dozadu k bodu
odporu pro manuální otevření. Panoramatické
střešní okno se pohybuje směrem k maximálnímu otevření, dokud držíte tlačítko stisknuté.
Zavřete střešní okno/clonu opakováním předcházejícího postupu v opačném pořadí – zatlačte
však ovládací prvek dopředu do polohy manuálního zavření.
POZNÁMKA
Pro manuální otevření musí být clona zcela
otevřena dřív, než může být otevřeno panoramatické střešní okno. Při opačném postupu
musí být panoramatické střešní okno zcela
zavřeno dřív, než může být zavřena clona.
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení při zavírání panoramatické
střechy. Ochrana panoramatické střechy před
přiskřípnutím funguje pouze u automatického,
nikoliv manuálního, zavírání.
Větrací poloha
dálkový ovladač s klíčem
– Jednou dlouze stiskněte zamykací tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem, dokud se
panoramatická střecha a všechna okna nezavřou a dokud se nezajistí boční dveře a dveře
zavazadlového prostoru.
Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího
prvku dolů.
114
Když je zvolena větrací poloha, zvedne se přední
část u svého zadního konce. Pokud je clona zcela
zavřena, pokud je zvolena větrací poloha – otevře
se automaticky o cca 50 mm.
Opětovným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem zavírání přerušíte.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Tlačítko centrálního zamykání
K zavření panoramatické střechy lze použít tlačítko centrálního zamykání ve dveřích řidiče nebo
spolujezdce*.
–
Jednou dlouze stiskněte zamykací tlačítko
na centrálním zamykání, dokud se panoramatická střecha a všechna okna nezavřou
a dokud se nezajistí boční dveře a dveře
zavazadlového prostoru.
něného krytu. Chcete-li ochranu vypojit, podržte
tlačítko stisknuté dopředu nebo je držte, dokud
se skleněný kryt nezavře.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 167)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Menu (str. 116) zobrazené na displeji sdružené
přístrojové desky (str. 68) se ovládají levým
páčkovým přepínačem. To, jaké menu se zobrazí,
závisí na poloze klíče (str. 83).
Opětovným stisknutím tlačítka centrálního zamykání proces zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud se panoramatická střecha zavře
pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo
pomocí tlačítka centrálního zamykání, dávejte
pozor, aby se nikomu do oken nezachytily
ruce.
Ochrana proti přivření
Displej (analogová sdružená přístrojová deska) a prvky
k ovládání navigace v menu.
Panoramatická střecha je vybavena ochranou
proti přivření, která se aktivuje, pokud během zavírání zablokuje sluneční clonu nebo skleněný kryt
cizí předmět. V případě zablokování se skleněný
kryt nebo sluneční clona automaticky otevře na
cca. 50 mm od zablokované polohy (nebo do
polohy úplného odvětrávání). Ochrana proti přivření je rovněž aktivní, když je otevřen skleněný
kryt resp. sluneční clona.
Ochranu proti přivření je možné vypojit, pokud
bylo zavírání přerušeno např. ledem kolem skle-
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 115
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Přehled menu - sdružená
přístrojová deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji
sdružené přístrojové desky, závisí na poloze klíče
(str. 83).
Pro některé z dále uvedených položek menu musí
být ve voze nainstalovány jisté funkce a hardware.
Analogová sdružená přístrojová deska
Dig.rychl.
Topení*
Displej (digitální sdružená přístrojová deska) a prvky
k ovládání navigace v menu.
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá
se v určitých případech k volbě/aktivaci
funkce, viz vysvětlení pod každou příslušnou
funkcí.
Pokud je to zpráva (str. 117), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Související informace
•
Zprávy - použití (str. 118)
Nezáv.topení*
Nulování počítadla km
Související informace
•
Analogová sdružená přístrojová deska - přehled (str. 68)
•
Digitální sdružená přístrojová deska - přehled
(str. 69)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 115)
Nezáv.top.*
Možn. TC
Servisní stav
Hladina oleje26
Zprávy (##)27
Digitální sdružená přístrojová deska
Nastavení*
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy27
Hladina oleje26
26
27
116
Některé motory.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky
se na informačním displeji objeví příslušná
zpráva.
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servisB.
Nutný servisA
Nutný servisA
Viz
manuálA
Objednejte
se do servisu
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný servis
Čas na pravidelnou servisní
prohlídku - kontaktujte
servisB. Tato doba je určována podle počtu ujetých
kilometrů, počtu měsíců od
poslední prohlídky, provozní
doby motoru a kvality oleje.
Horká převod. Bezp.
zastavte
Počk.až zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo po
opětovném nastartování
motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Termín
servisu překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly - kontaktujte servisB.
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo okamžitě
zkontrolovali.
Převodovka
Nutná
výměna oleje
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Kontaktujte servisB a požádejte, aby vozidlo co nejdříve
zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud zprávaC
nezmizí.
Přečtěte si uživatelskou příručku.
Čas na objednání pravidelné
servisní prohlídky - kontaktujte servisB.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká převod. Snižte
rychlost
A
B
C
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě,
kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 281).
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 118)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 115)
Jeďte plynuleji nebo s vozidlem bezpečně zastavte.
Zařaďte neutrál a nechte
motor běžet ve volnoběžných
otáčkách, dokud zpráva
nezmizíC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 117
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Zprávy - použití
MY CAR
K potvrzování a procházení zpráv (str. 117), které
se zobrazují na informačním displeji sdružené
přístrojové desky používejte levý páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje s mnoha
funkcemi vozidla, např. City Safety™, se zámky
a poplašným zařízením, ovládá automatickou
rychlost ventilátoru, nastavení hodin atd.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky
se na displeji současně objeví příslušná zpráva.
Do odstranění závady bude v paměti uložena chybová zpráva.
Některé funkce jsou k dispozici standardně, jiné
se týkají výbavy na přání.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího
kolečka (str. 115) procházejte jednotlivé zprávy.
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na středové
konzole nebo pomocí pravé klávesnice na
volantu*.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než se
pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
Přehled menu - sdružená přístrojová deska
(str. 116)
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice na
volantu. Obrázek je schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané výbavy a trhu.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
118
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve středové
konzole na volantu vyberete/zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky nebo uložíte
vybranou funkci v paměti.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové konzole nebo kolečka na volantu procházíte
nahoru/dolů možnosti nabídek.
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor nachází,
když se krátce stiskne EXIT, a v závislosti na
úrovni menu, nastane některá z následujících
situací:
•
•
•
•
•
Palubní počítač
Průměrná
Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává a vypočítává hodnoty jako např. vzdálenost,
spotřebu paliva a průměrnou rychlost.
Průměrná spotřeba paliva se počítá od posledního vynulování.
•
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska (str. 121)
•
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 124)
bude přerušena aktuální funkce
budou vymazány vstupní znaky
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti ujeté
od posledního vynulování.
Okamžitá
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle) viz dále kapitola "Změna jednotek" (str. 119).
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem
nahoru.
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší úrovně
nabídky (nabídka hlavního zdroje).
Na informačním displeji28 sdružené přístrojové desky lze
zobrazit informace z palubního počítače.
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Dílčí počítadlo kilometrů
28
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může dojít k mírné odchylce.
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně
aktualizují - přibližně jednou za sekundu. Pokud
s vozem jedete pomalu, spotřeba se zobrazuje po
jednotkách času. Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se
vzhledem ke kilometrům.
bude odmítnut telefonní hovor
Popis možností nabídek a cest vyhledávání v MY
CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
POZNÁMKA
Obsah a vzhled palubního počítače se liší podle
toho, zda se jedná o analogovou nebo digitální
sdruženou přístrojovou desku:
Na palubním počítači jsou dvě dílčí počítadla kilometrů a jedno počítadlo celkem ujetých kilometrů.
Vzhled a zobrazení displeje se mohou lišit v závislosti na provedení přístroje.
Na palubním počítači se zobrazí přibližná vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím množstvím
paliva v nádrži.
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----", dojezd
není zaručen.
•
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 119
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva
v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva
v nádrži.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně
lišit.
Související informace
•
Palubní počítač - analogová sdružená přístrojová deska (str. 121)
•
Palubní počítač - digitální sdružená přístrojová deska (str. 124)
•
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 127)
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově
delší dojezd. Další informace o možném ovlivnění
spotřeby paliva, viz Filosofie společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí (str. 22).
Digitální zobrazení rychlosti v jiných
jednotkách29
Pokud je hlavní přístroj cejchován v mph, ekvivalentní digitální rychlost se zobrazí jako km/h.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a paliva lze měnit v systému
nabídky MY CAR, viz MY CAR (str. 118).
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
29
120
Pouze digitální panel sdružené přístrojové desky a pouze některé trhy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - analogová
sdružená přístrojová deska
Možn. TC
Ovládání
Zvolte, jaký palubní počítač se má zobrazovat:
Informace z palubního počítače se mohou zobrazit na sdružené přístrojové desce. K ovládání se
používá páčkový přepínač vlevo a nabídka sdružené přístrojové desky.
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě, když
se sdružená přístrojová deska po odemknutí
automaticky rozsvítí. Pokud do cca. 30 sekund po
otevření dveří řidiče nepoužijete ovládání palubního počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní
chtěli palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze II nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí se
varovná zpráva, musíte před opětovnou aktivací palubního počítače tuto zprávu potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Otočením kolečka procházejte jednotlivé
možnosti. Zastavte se na požadované
položce.
Displej palubního počítače na sdružené přístrojové desce lze kdykoliv během cesty posunout na
jinou položku. U jedné z položek není palubní
počítač vůbec zobrazen.
Informační displej a ovládací prvky.
OK - otevře se nabídka na sdružené přístrojové desce, potvrzují se zprávy a provádějí se
výběry v nabídce.
Kolečko - procházejí se možnosti nabídky
nebo možnosti palubního počítače.
RESET - resetuje se aktuální palubní počítač
nebo se vrátíte ve struktuře nabídky zpět.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz kapitola "Dojezd - km do prázd. nádrže" (str. 119).
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
}}
121
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové desce
Informace
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej a rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Resetování palubního počítače
1.
2.
Otáčejte kolečkem a zastavte se na položce
palubního počítače, kterou chcete resetovat:
T1+cel.vzd, T2+cel.vzd nebo Prům.rych..
Funkce nabídky sdružené přístrojové
desky
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka RESET
resetujte hodnotu příslušné položky.
V nabídce sdružené přístrojové desky se nacházejí možnosti nastavení palubního počítače. Otevřete nabídku a zkontrolujte/upravte funkce uvedené dále v tabulce.
Každou položku lze nulovat samostatně.
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Stiskněte OK.
3.
Procházejte jednotlivé funkce pomocí přetáčecího kolečka a pro provedení výběru resp.
potvrzení stiskněte OK.
4.
Po provedení kontroly resp. ukončení nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla.
•
•
•
km/h
mph
Žádné zobrazení
Topení*
•
•
•
122
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET resetujete Prům.rych..
OKAMŽ. SPUŠTĚNÍ
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru
pro cestující* - časovač (str. 145).
Časovač 1 - dostanete se do nabídky, kde můžete zvolit čas.
Časovač 2 - dostanete se do nabídky, kde můžete zvolit čas.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Funkce
Informace
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 149).
• AZap
• Vyp
Možn. TC
•
•
•
•
•
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Zde si můžete aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny bíle a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou šedé a bez zaškrtnutí.
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 354).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 118).
A
Některé motory.
Související informace
•
•
Palubní počítač (str. 119)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 127)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 123
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Možn. TC
Ovládání
Zvolte, jaký palubní počítač se má zobrazovat:
Informace z palubního počítače se mohou zobrazit na sdružené přístrojové desce. K ovládání se
používá páčkový přepínač vlevo a nabídka sdružené přístrojové desky.
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě, když
se sdružená přístrojová deska po odemknutí
automaticky rozsvítí. Pokud do cca. 30 sekund po
otevření dveří řidiče nepoužijete ovládání palubního počítače, přístroj zhasne. Pokud byste nyní
chtěli palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze II nebo se musí nastartovat motor.
POZNÁMKA
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí se
varovná zpráva, musíte před opětovnou aktivací palubního počítače tuto zprávu potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Současně lze zobrazit tři položky palubního počítače jednu položku v každém "okně".
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Otáčením kolečka procházejte jednotlivé
kombinace položek.
3.
Zastavte se na požadované kombinaci pro
trvalé zobrazení dat jízdy na sdružené přístrojové desce.
Displej palubního počítače na sdružené přístrojové desce lze kdykoliv během cesty posunout na
jinou položku. U jedné z položek není palubní
počítač vůbec zobrazen.
OK - otevře se nabídka na sdružené přístrojové desce, potvrzují se zprávy a provádějí se
výběry v nabídce.
Kolečko - procházejí se možnosti nabídky
nebo možnosti palubního počítače.
RESET - resetuje se aktuální palubní počítač
nebo se vrátíte ve struktuře nabídky zpět.
Kombinace položek
124
1.
Informace
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd. nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Kombinace položek
Okamžitá
Informace
Údaje
km/h<>mph
Žádné informace na palubním počítači.
Resetování palubního počítače
Dílčí počítadlo kilometrů
1. Otáčejte kolečkem a zastavte na kombinaci
položek, které na dílčím počítadle chcete
resetovat.
2.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka RESET
resetujte hodnotu příslušné položky.
Průměrná rychlost a průměrná spotřeba
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku
sdružené přístrojové desky.
2.
km/h<>mph – viz kapitola Reverzní digitální zobrazení rychlosti (str. 119).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou a rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
3.
Zvolte, pokud chcete vynulovat průměrnou
spotřebu, průměrnou rychlost nebo obojí.
Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4.
Dokončete stisknutím tlačítka RESET.
Funkce nabídky sdružené přístrojové
desky
V nabídce sdružené přístrojové desky se nacházejí možnosti nastavení palubního počítače. Otevřete nabídku a zkontrolujte/upravte funkce uvedené dále v tabulce.
1.
Žádný z ovládacích prvků nesmí být uprostřed
sekvence - "resetujte" je nejdříve tak, že
dvakrát stisknete RESET.
2.
Stiskněte OK.
3.
Procházejte jednotlivé funkce pomocí přetáčecího kolečka a pro provedení výběru resp.
potvrzení stiskněte OK.
4.
Po provedení kontroly resp. ukončení nastavování stiskněte dvakrát RESET.
Kolečkem přejděte v nabídce na položku
Nulování počítadla km a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Vynulujte hodnotu průměrné spotřeby paliva a průměrnou rychlost.
•
•
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje obě počítadla kilometrů T1 a T2.
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 118).
}}
125
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
||
Funkce
Informace
Motivy
Vyberte motiv vzhledu sdružené přístrojové desky (str. 68).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 149).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač (str. 145).
• Přímý start
• Symbol Časovač 1 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
•
Symbol Časovač 2 - dostanete se do nabídky, kde
můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 354).
A
Některé motory.
Související informace
•
•
126
Palubní počítač (str. 119)
Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 127)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
Palubní počítač - statistika jízdy*
Na obrazovce středové konzoly se může zobrazovat statistika jízdy z palubního počítače s grafickým přehledem spotřeby paliva.
Nastavení
V nabídce MY CAR - Statistika trasy můžete
upravit nastavení statistiky jízdy.
• Resetovat po min. 4 hod. vypnutí motoru
- políčko zvýrazněte stisknutím tlačítka
ENTER. Pokud chcete nabídku opustit, stiskněte EXIT. Pokud je zvolena tato možnost,
veškerá statistika se po dokončení jízdy automaticky vymaže a vozidlo bude stát déle než
4 hodiny. Statistika jízdy se při dalším nastartování motoru spustí znovu od nuly.
Funkce
–
Pokud chcete zobrazit sloupcový graf, otevřete nabídku MY CAR (str. 118) a zvolte
Statistika trasy.
• Spustit novou trasu - ENTER se používá
k vymazání veškeré předchozí statistiky.
Pokud chcete nabídku opustit, stiskněte
EXIT. Pokud se s vozidlem opět rozjedete
dříve, než uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu
musíte nejdříve ručně vymazat pomocí této
položky.
Viz také Eco guide na straně (str. 72).
Statistika jízdy30
Související informace
•
Palubní počítač (str. 119)
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici.
Pruh zcela vpravo představuje hodnotu u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela vpravo
mění v závislosti na zvolené stupnici svou polohu
- nahoře nebo dole.
30
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 127
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Všeobecné informace o klimatizaci
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 135). Systém klimatizace chladí nebo topí,
stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
vypnout. Pak může v prostoru pro cestující
dojít k dočasnému zvýšení teploty.
•
POZNÁMKA
Klimatizaci AC (str. 138) můžete vypnout, ale
pro zajištění optimálního komfortu z hlediska
klimatu v prostoru pro cestující a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být
stále zapnutá.
Nezapomeňte
130
•
Aby klimatizace fungovala optimálně, měla by
být zavřena boční okna i panoramatická střecha*.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 179) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
•
Pokud vyžaduje motor plný výkon, např. při
zrychlování, klimatizace se může dočasně
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 139). Abyste snížili riziko zamlžení,
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na teplotu okolí, rychlost
vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které postupem času ovlivňují interiér a exteriér
vozu.
Pokud byl motor automaticky vypnut (str. 288),
dojde k dočasnému omezení funkčnosti některých zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru
(str. 137) klimatizace.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 131), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že
se může lišit teplota mezi pravými a levými větracími otvory bez ohledu na nastavení stejné teploty
pro obě strany.
Související informace
Související informace
Vozy s funkcí Start/Stop*
•
•
•
•
•
Skutečná teplota (str. 130)
Nastavení menu - ovládání klimatu (str. 133)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 135)
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 138)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 133)
Kvalita vzduchu (str. 131)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Snímače - ovládání klimatu
Kvalita vzduchu
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu
(str. 130) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce
i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi.
•
Čidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
•
Čidlo venkovní teploty je umístěno na vnějším
zpětném zrcátku.
•
Čidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
•
•
•
Filtr klimatizace (str. 131)
•
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
(str. 132)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 132)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(str. 132)*
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech.
Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém
předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve
znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný
filtr.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 131)
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 131
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Kvalita vzduchu - Clean Zone
Interior Package (CZIP)*
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky způsobující alergie a astma.
Zahrnuje následující:
•
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená,
že ventilátor se zapne při otevření vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce
se zapíná v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se otevřou
jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po
kterou pracuje ventilátor, se postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří
vozidla 4 roky.
132
Kvalita vzduchu - materiál
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující částice
v prostoru pro cestující.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující.
Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému
udržování prostoru pro cestující v čistotě.
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen
přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 118).
POZNÁMKA
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy
aktivován.
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Kvalita vzduchu (str. 131)
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém
prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.
Používejte čisticí prostředky a produkty péče
o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění
interiéru vozidla (str. 394).
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 131)
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 132) je plně automatický systém, který
čistí vzduch v prostoru pro cestující od znečisťujících látek, jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Související informace
•
•
Kvalita vzduchu - IAQS*
V případě zamlžování doporučujeme vypnout
snímač kvality vzduchu a použít funkce
odmražování čelního skla, bočních oken
a zadního okna.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Kvalita vzduchu (str. 131)
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 132)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nastavení menu - ovládání klimatu
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
•
•
•
•
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Ventilační otvory v palubní desce
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu (str. 137).
Časovač recirkulace vzduchu (str. 140).
Automatické spuštění odmražování zadního
skla (str. 109)1.
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu* (str. 132).
Automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče
(str. 136).
Otevřeno
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 91).
Zavřeno
Další informace najdete v popisu systému menu
(str. 118).
Funkce systému klimatizace lze v systému menu
MY CAR resetovat na výchozí zobrazení. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 118).
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 141).
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční okna,
aby bylo odstraněno zamlžení.
Související informace
•
1
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Pomocí funkcí dálkového startování motoru (ERS)* se vyhřívané čelní sklo automaticky odmlží/odmrazí také v případě, že je aktivováno nastavení odmrazení zadního skla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 133
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory na
okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit příjemné
klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační
otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být citlivé
na průvan a proudění vzduchu.
134
Distribuce vzduchu
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek postavy (viz
následující obrázek) a šipka před danou částí
obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu.
Další informace, viz tabulka Rozvod vzduchu
(str. 141).
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na obrazovce
displeje.
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Automatická regulace (str. 137)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 140)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Elektronická klimatizace - ECC
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru
pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť lze
Řízení teploty (str. 138), levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 136), levá strana
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
(str. 139)
Ventilátor (str. 137)
nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu,
klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek (str. 109)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 136), pravá strana
Řízení teploty (str. 138), pravá strana
Rozvod vzduchu (str. 133) - ventilační otvory
na podlaze
Recirkulace (str. 140)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory v přístrojové desce
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 137)
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace (str. 138)
135
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívaná přední sedadla*
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
•
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
jedno oranžové políčko.
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel2 má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče.
Je-li aktivováno automatické spuštění vyhřívání
sedadla řidiče, při nastartování motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na nejvyšší úrovni.
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně nastavená
úroveň vyhřívání.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je nižší
než přibližně +10 °C, proběhne automatické spuštění.
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání poznáte podle
kontrolek v tlačítku.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 118).
•
•
•
Související informace
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci:
136
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce na
středové konzole svítí tři oranžová políčka (viz
obrázek nahoře).
•
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí dvě
oranžová políčka.
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 136)
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci:
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel.
Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by měl
stále běžet.
Automatická funkce automaticky reguluje teplotu
(str. 138), klimatizaci (str. 138), rychlost ventilátoru (str. 137), recirkulaci (str. 140) a rozvod
vzduchu (str. 133).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace se
nezapne, což může vést k zamlžování oken.
Související informace
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 136)
Knoflík ovládání ventilátoru
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky (str. 137)
- původně nastavené otáčky
ventilátoru se vypnou.
Související informace
•
•
2
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 135)
KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální nastavení se po stisknutí tlačítka
AUTO vypnou. Na obrazovce
displeje se objeví AUTO
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu lze
nastavit v systému menu MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 118).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Vyhřívané zadní sedadlo není specifikováno s příslušenstvím pro integrovaný dvoustupňový podkládací sedák (str. 52).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 137
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející
nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně
potřebujete.
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí aktuální
teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
138
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Skutečná teplota (str. 130)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 135)
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku
AC, klimatizace je regulována
automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete maximální odstranění námrazy (str. 139), klimatizace
se automaticky zapne a vzduch se co nejrychleji
odvlhčí.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Odmlžování a odmražování čelního
skla
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení z čelního skla a bočních oken se používá vyhřívané
čelní sklo* a maximální odmražování.
U vozidel bez vyhřívaného čelního skla:
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 288), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
U vozidel s vyhřívaným čelním sklem:
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla3 - na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla3 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Je-li aktivní funkce rychlého odstranění námrazy
(Max. defroster), provede se také následující, aby
bylo zajištěno maximální odvlhčení vzduchu
v prostoru pro cestující:
•
•
POZNÁMKA
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce displeje.
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního skla
není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu
zde může trvat déle.
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 20) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních
komunikačních zařízení.
Vyhřívané čelní sklo*
klimatizace je automaticky zapnuta
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se systém
klimatizace vrátí k předchozímu nastavení.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Opakovaným tisknutím tlačítka
aktivujte funkci.
3
Pokud se po aktivování zpětného zrcátka zobrazí na zrcátku C, musí se znovu nakalibrovat kompas (str. 111)*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 139
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě se
nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace zapnuta,
svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho,
může se stát, že se okna zevnitř zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém vypne
manuálně zapnutou recirkulaci na dobu závislou
na vnější teplotě. Tím se sníží riziko námrazy,
zamlžení a zhoršení kvality vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 118).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace bude
vždy vypnuta.
140
Související informace
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 133)
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 141)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 133) vzduchu se používají
tři tlačítka.
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory.
aby se zabránilo zamlžování a zamrzání v chladném a vlhkém
počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na nízkou úroveň).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
}}
141
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování
zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé chlazení u podlahy v horkém suchém prostředí
nebo pro ohřev směrem nahoru při chladném počasí.
Související informace
•
•
142
Všeobecné informace o klimatizaci (str. 130)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 140)
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující*
Doplňování paliva
V rámci předběžné úpravy teploty se topení
vozidla, motor a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy.
automaticky vypne a na informačním displeji se
objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru (str. 115).
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení v kombinaci s krátkými cestami může vést k vybití baterie a k
problémům při startování.
Topení můžete spustit rovnou (str. 144) nebo
pomocí časovače (str. 145).
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C nebo
nižší je maximální doba chodu nezávislého topení
omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo aktivní,
u podběhu pravého kola se může objevit kouř.
To je naprosto v pořádku.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu, jakou
se používalo topení. Tím se zajistí přiměřené
dobití baterie ve vozidle a doplní se energie,
kterou spotřebuje pravidelně používané
topení. Topení se nesmí používat najednou
déle než 50 minut.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
Související informace
•
Zkontrolujte na sdružené přístrojové desce,
zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí
se symbol topení.
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 147)
•
Nezávislé topení* (str. 149)
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do palivového nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý nebo
hladina paliva je příliš nízká, nezávislé topení se
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 143
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače s klíčem*
slušný stav - současně se zobrazí stav zámků
(str. 169) ve vozidle. Během zjišťování stavu
zámků kontrolka krátce dvakrát zabliká a, je-li
topení aktivní, kontrolka se trvale rozsvítí.
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro
cestující
Stav je během topení zobrazen rovněž na palubním počítači.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
Přímé spuštění pomocí mobilního
telefonu*
Informační displej
dálkový ovladač s klíčem*
Aktivování a informace o zvoleném nastavení,
které lze ovládat z mobilního telefonu, budou
k dispozici v mobilní aplikaci Volvo On Call* .
mobilní telefon*.
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 143) po dobu
50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když chladicí kapalina motoru dosáhne správnou teplotu.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet, i když je
v chodu nezávislé topení.
Přímé spuštění z informačního displeje
144
Související informace
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí PCC*.
•
Vyhřívání bloku motoru a bloku pro cestující lze
aktivovat dálkovým ovladačem s klíčem:
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač (str. 145)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující* - přímé vypnutí (str. 145)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 147)
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
nuté po dobu 2 sekund.
stisk-
Výstražná světla informují následovně:
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení
po dobu cca. 3 sekund - signál se dostal
k vozidlu a bylo aktivováno topení.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost Topení
a vyberte ji tlačítkem OK.
•
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale topení nebylo aktivováno.
3.
Chcete-li aktivovat topení, procházejte další
nabídkou k položce Přímý start a vyberte ji
tlačítkem OK.
•
Výstražná světla se nerozsvítila - signál se
nedostal k vozidlu.
4.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
, když
Pokud stisknete tlačítko pro informace
je topení aktivní, indikační kontrolka zobrazí pří-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
vypnutí
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* časovač
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro
cestující lze deaktivovat přímo na informačním
displeji.
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro cestující (str. 143) je připojen k hodinám ve vozidle.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost Topení
a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Chcete-li deaktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Stop a vyberte ji
tlačítkem OK.
4.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující* - přímé spuštění (str. 144)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač (str. 145)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 147)
4 Časovač lze nastavovat pouze, když je motor vypnutý.
5 Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají času,
kdy bude vůz vytopen a připraven k jízdě. Elektronický systém vozu na základě venkovní teploty
spočítá, s jakým předstihem má být nezávislé
topení zapnuto.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou
se všechny naprogramované hodnoty.
Nastavení4
6.
Krátkým stisknutím tlačítka OK se přesunete
na nastavení blikajících minut.
7.
Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou minutu.
8.
Stisknutím tlačítka OK5 potvrďte nastavení.
9.
Přejděte zpět ve struktuře nabídky pomocí
tlačítka RESET.
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od bodu
2) nebo opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Spuštění
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost Topení
a vyberte ji tlačítkem OK.
3.
Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
4.
2.
Pomocí kolečka (str. 115) vyberte jeden
z časovačů Topení a zvolte OK.
Vypnutí
3.
Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4.
Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
5.
Pomocí ovládacího kolečka si vyberte požadovanou hodinu.
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby. Postupujte následovně:
1.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 145
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
2.
Pomocí kolečka přejděte na možnost Topení
a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, ale neaktivní,
vedle nastaveného času se zobrazuje
ikona hodin.
3.
Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4.
Časovač lze vypnout stisknutím:
•
•
5.
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK přejdete
vpřed v nabídce. Pak zvolte zastavení
časovače a potvrďte tlačítkem OK.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze vypnout
přímo (str. 145).
Související informace
•
146
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* - zprávy (str. 147)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívání bloku motoru a prostoru
pro cestující* - zprávy
Symboly a zprávy na displeji týkající se vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující (str. 143) se liší
podle toho, zda se používá analogová nebo digitální sdružená přístrojová deska (str. 68).
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji
se zobrazí kontrolka aktivního časovače a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na analogové sdružené přístrojové desce.
Symbol aktivovaného časovače na digitální sdružené přístrojové desce.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty, které se
objeví na displeji.
Pokud se aktivuje palivové nezávislé
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
Kontrolka
Zpráva
Popis
Topení je zapnuté a běží.
Nezáv.topení zastaveno Režim
šetření baterie
Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 147
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
||
Kontrolka
Zpráva
Popis
Nezáv.topení vypnuto Málo paliva
Startování topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění startování
motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Nezáv. topení Nutný servis
Topení nepracuje. Kontaktuje servis a nechejte jej opravit. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po určité
době nebo po stisknutí tlačítka OK na pákovém
přepínači (str. 115).
148
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Nezávislé topení*
Přídavné nezávislé topení*
V chladném
může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného
vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí nezávislé topení.
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 150) nebo
palivovým nezávislým topením (str. 149).
Do vozů se vznětovým motorem se montuje přídavné nezávislé topení (str. 149).
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
podnebí6
Topení se spustí automaticky, když je potřebné
další teplo, pokud motor běží.
podnebí6
V částečně chladném
se ve vozech se
vznětovými motory místo palivového nezávislého
topení používá elektrické nezávislé topení
(str. 150).
U vozů s některými typy zážehových motorů7 je do
systému ovládání klimatizace ve vozidle integrováno elektrické nezávislé topení.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* (str. 143)
POZNÁMKA
Je-li přídavné topení aktivní, u podběhu pravého kola se může objevit kouř. To je naprosto
v pořádku.
Režim auto nebo vypnutí
V případě potřeby lze automatické zapnutí nezávislého topení vypnout.
3.
Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nezáv.top.8 nebo Nastavení9 a vyberte ji
tlačítkem OK.
4.
Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, ZAPNUTO nebo VYPNUTO,
a potvrďte tlačítkem OK.
5.
Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud je
ovladač v poloze I - nastavení se musí tedy
provést před nastartováním motoru.
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem
lze toto topení použít jako nezávislé topení v prostoru pro cestující (str. 143).
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje na krátké vzdálenosti vypínat palivová přídavná topení.
6
7
8
9
1.
Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I (str. 83).
2.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 149
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Elektrické nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 149) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 149).
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po
nastartování motoru v případě, kdy venkovní
teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je v prostoru
pro cestující dosažena nastavená teplota, topení
se vypne.
Související informace
•
150
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro cestující* (str. 143)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro cestující.
152
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Úložný prostor v panelu dveří
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce (str. 155)
Úložný prostor, držák nápojů (str. 154)
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní sedadlo
Úložná kapsa
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím
apod., uschovejte do přihrádky v přístrojové
desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak
by v případě kolize nebo prudkého brzdění
mohlo dojít k poranění osob ve voze.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 153
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Středový tunel
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Související informace
•
•
Úložné prostory (str. 152)
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 154)
Tunelová konzola - zapalovač
cigaret a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku nápojů
pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je
namontován v 12V zásuvce (str. 156) pro
přední sedadlo.
Popelník ve tunelové konzole (str. 154) se vyjímá
zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením dovnitř.
Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret
vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Úložné prostory (str. 152)
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 154), potom je zapalovač cigaret v 12V zásuvce (str. 156) pro
přední sedadla a vyjímatelný popelník je
v držáku nápojů.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné kovové
předměty do držáku nápojů, protože takové předměty mohou způsobit nechtěné spuštění poplašného zařízení (str. 186)*.
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Schránka v přístrojové desce
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává speciální
vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí kolíků tak,
aby se nezachytil k pedálům a pod pedály.
Související informace
•
Čištění interiéru (str. 394)
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout* (str. 180) čepelí klíče
(str. 171).
Osvětlení toaletního zrcátka na straně řidiče* a na
straně spolujezdce se zapíná automaticky při
zvednutí krytu.
Související informace
•
•
Úložné prostory (str. 152)
Související informace
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 366)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 155
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro obrazovky
displeje, přehrávače hudby a mobilní telefony.
Zásuvka je napájena, pokud je dálkový ovladač
s klíčem minimálně v poloze I (str. 83).
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů1 a vzadu na tunelové konzole.
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5 A (90
W).
VAROVÁNÍ
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen
kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
POZNÁMKA
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní telefony, které jsou připojeny k některých z 12
elektrických zásuvek v prostoru pro cestující,
může aktivovat klimatizace, a to dokonce v případě, že dálkový ovladač je vytažený nebo vůz
je zamknutý. Například se může v předem
nastavený čas aktivovat nezávislé topení.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední sedadlo.
Kompresor a sadu k dočasné opravě defektu
(str. 339) testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 154)
•
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový prostor* (str. 159)
G021440
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek elektrického napájení konektory nepoužívaného
příslušenství a doplňkových zařízení - v tomto
případě by totiž mohlo dojít k vybití baterie!
POZNÁMKA
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní sedadlo.
1
156
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Nakládání
•
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla.
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým, abyste
předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy nebo sítí
do přídržných ok.
Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost.
Podrobné informace o hmotnostech, viz Hmotnosti (str. 404).
Víko zadních výklopných dveří lze otevřít pomocí tlačítka na panelu ovládání
osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru (str. 180).
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti
nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu zadního
sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla,
pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená,
viz WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 38).
•
•
Umístěte náklad doprostřed.
VAROVÁNÍ
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 158)
Bezpečnostní síť* (str. 160)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 158)
Náklad na střeše (str. 158)
Uvolněný předmět s hmotností 20 kg se při
čelním nárazu rychlostí 50 km/h (30 mph)
může jevit jako předmět s hmotností 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo zcela
eliminovat ochranu, kterou poskytuje hlavový
airbag v obložení stropu.
•
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
VAROVÁNÍ
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout a poranit
cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé předměty,
vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou
zavadíte o řadicí páku nebo volič převodů
zařadíte do polohy pro jízdu - vozidlo by se
mohlo rozjet.
Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké
předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 157
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Nakládání - dlouhý náklad
Náklad na střeše
Upevňovací oka
Pro usnadnění nakládání (str. 157) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla zadních
sedadel vozu sklopena. Pro přepravu dlouhých
předmětů je možné sklopit opěradlo sedadla2
spolujezdce dopředu, *.
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění
upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů
v zavazadlovém prostoru.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pokud je nutné sklopit opěradla zadních sedadel,
viz Sedadla, zadní (str. 87).
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které jste
obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se spotřeba
paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění
zatáček.
VAROVÁNÍ
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
VAROVÁNÍ
Velké a těžké předměty vždy připevněte bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu.
Informace o maximálním přípustném zatížení
střechy a informace o střešních nosičích
a boxech, viz Hmotnosti (str. 404).
Související informace
•
Nakládání (str. 157)
Související informace
•
2
158
Nakládání (str. 157)
Platí pouze pro komfortní sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Nakládání - držák tašky*
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich obsahu
do zavazadlového prostoru.
Elektrická zásuvka 12 V zavazadlový prostor*
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí nebezpečí vybití baterie ve voze.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z 12 V, např. pro obrazovky displeje, přehrávače hudby a mobilní telefony.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě defektu
testovala a schválila společnost Volvo. Informace o použití sady k nouzové opravě defektu
(TMK), kterou schválila společnost Volvo, viz
Nouzová oprava defektu* (str. 339).
G017745
Související informace
•
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 156)
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
1.
Držák, který je součástí poklopu na podlaze,
sklopte nahoru.
2.
Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste
ucho tašky na háčky.
Související informace
•
Nakládání (str. 157)
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení v případě,
kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací
skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 159
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Bezpečnostní síť*
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo
zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
Bezpečnostní síť je upevněna ve čtyřech upevňovacích bodech.
VAROVÁNÍ
2.
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být spolehlivě připevněn. Dále se musí používat
správně nainstalovaná bezpečnostní síť.
Zaklesněte háčky bezpečnostní sítě do předních ok v podlaze zavazadlového prostoru.
Zkontrolujte, zda jsou úložné kapsy bezpečnostní sítě otočeny dozadu.
Připevnění
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť se nejjednodušeji instaluje
přes zadní dveře.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní síť.
Bezpečnostní síť brání vymrštění nákladu nebo
zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění. Z bezpečnostních důvodů
musí být bezpečnostní síť vždy řádně upevněna
a bezpečně ukotvena.
Horní upevňovací místa pojistné sítě musí být
spolehlivě připevněna a háčky musí bezpečně
držet.
Zadní pozice.
Poškozené sítě se nesmí používat.
3.
Zaklesněte jeden z háčků sítě do stropního
úchytu vzadu.
4.
Zaklesněte druhý háček sítě do stropního
úchytu na opačné straně.
Zadní pozice
1. Složte bezpečnostní síť.
Zatlačte dopředu přídržné háčky sítě do
přední krajní pozice pro příslušný úchyt ve
stropu.
Síť je vyrobena z pevné nylonové tkaniny a může
být zajištěna na dvou různých místech ve voze:
•
•
160
Zadní pozice – za opěradlem zadního sedadla
Přední pozice – za opěradly předních sedadel.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
Přední pozice
1. Složte bezpečnostní síť.
3.
2.
4.
Zavěste háčky sítě do ok na zadních stranách
kolejnic posuvu sedadla – pro snadnější montáž narovnejte opěradla a sedadla posuňte
trochu dopředu. Zkontrolujte, zda jsou úložné
kapsy bezpečnostní sítě otočeny dozadu.
Zaklesněte jeden z háčků sítě do stropního
úchytu vpředu.
Zaklesněte druhý háček sítě do stropního
úchytu na opačné straně.
Bezpečnostní mříž
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo
přepravovaného zvířete dopředu do prostoru pro
cestující v případě prudkého brzdění.
Zatlačte dopředu přídržné háčky sítě do
přední krajní pozice pro příslušný úchyt ve
stropu.
Demontáž a uložení
1.
Zatlačte odpružené jazýčky háčků a vytáhněte háčky z oček.
2.
Uvolněte háčky z úchytů ve stropu.
3.
Složte síť.
Složená bezpečnostní síť může být uložena pod
podlahu zavazadlového prostoru.
Přední pozice.
Ujistěte se, že netlačíte sedadlo/opěradlo
silně proti síti, když je sedadlo/opěradlo přemisťováno zpět – nastavte je pouze tak, aby
došlo ke kontaktu sedadla/opěradla se sítí.
DŮLEŽITÉ
Pokud silně zatlačíte sedadlo/opěradlo
dozadu proti bezpečnostní síti, síť a/nebo
upevnění ve stropě mohou být poškozeny.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 157)
Bezpečnostní mříž (str. 161)
G031978
Bezpečnostní síť může být snadno demontována
a složena.
Vyklopení mříže
Držte spodní část bezpečnostní mříže a táhněte ji
dozadu/nahoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Montáž/demontáž
Bezpečnostní mříž je normálně ve voze namontována, protože ji lze snadno vyklopit nahoru ke
stropu a uvolnit místo, pokud potřebujete delší
zavazadlový prostor. V případě potřeby lze bez}}
161
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
||
pečnostní mříž demontovat a vytáhnout mimo
vozidlo.
Kryt zavazadlového prostoru
Zatlačte obě strany dovnitř. Mělo by se ozvat
slyšitelné "cvaknutí" a červená značka by
měla zmizet.
> Zkontrolujte, že jsou zajištěny oba konce.
Informace o potřebných nástrojích a postup montáže a demontáže najdete v pokynech k montáži3,
kterou jste obdrželi během nákupu.
Demontáž krytu zavazadlového
prostoru
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní
mříž během montáže vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
Související informace
Stiskněte jedno tlačítko na konci a tuto
stranu zvedněte.
2.
Opatrně nakloňte kryt nahoru/ven a druhý
konec se automaticky uvolní.
Bezpečnostní síť* (str. 160)
G031977
•
•
•
1.
Nakládání (str. 157)
Upevňovací oka (str. 158)
Potáhněte kryt zavazadlového prostoru nad
náklad a zaklesněte jej do prohlubní v zadních
sloupcích zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
Snížení zadního těsnicího kotouče krytu
zavazadlového prostoru
Ve svinuté pozici vyčnívá zadní těsnicí kotouč
krytu zavazadlového prostoru do zavazadlového
prostoru, když je nainstalován.
–
Jemně táhněte těsnicí kotouč dozadu, uvolněte jej z nosných konzol, a snižte jej.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 157)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 158)
Zasuňte jeden konec krytu do prohlubně
v bočním panelu.
Zasuňte druhý konec krytu do příslušné prohlubně.
3
162
Pokyny k montáži č. 30715972.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem
Dálkový ovladač s klíčem se, mimo jiné, používá
k zamykání/odemykání vozu a ke startování
motoru.
Existují dvě verze dálkového ovladače s klíčem dálkový ovladač s klíčem v základní verzi a dálkový
ovladač s klíčem s funkcí PCC (Personal Car
Communicator)*.
Funkčnost
Zamykání/odemykání
a vyjímatelná čepel
klíče
A
B
ZákladníA
s PCCB
X
X
Zamykání/odemykání
bez klíče
X
Startování motoru bez
klíče
X
Informační tlačítko
a kontrolky
X
Všechny dálkové ovladače s klíčem obsahují
čepel klíče (str. 171), kterou lze z ovladače vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíčem - lze
však objednat pouze verzi, která byla dodána
s vozidlem. Pro jedno vozidlo lze naprogramovat
a používat až šest klíčů.
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače.
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných oken
a střešního okna tím, že vytáhnete dálkový
ovladač s klíčem.
Dálkový ovladač - ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem, můžete
si nový ovladač objednat v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít
s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 118).
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 167)
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 167)
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC má
v porovnání se základní verzí k dispozici další
funkce - např. funkci zamykání/odemykání a startování bez klíče (Keyless Drive (str. 174))
a některé speciální funkce (str. 169).
164
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem personalizace*
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 164)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici, například,
s elektricky* ovládaným sedadlem řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek (str. 108),
sedadla řidiče, síly řízení (str. 192) a motiv, kontrast a režim barev (str. 69) panelu na sdružené
přístrojové desce lze uložit v závislosti na výbavě
vozidla do paměti.
Funkce1
může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 118).
Je-li funkce aktivována, nastavení se automaticky
propojí s pamětí klíče. To znamená, že změna
v nastavení se automaticky uloží do konkrétní
paměti dálkového ovladače s klíčem.
Uložení nastavení
1.
Odemkněte vozidlo pomocí dálkového ovladače s klíčem, do jehož paměti se nastavení2
bude ukládat.
2.
Zkontrolujte, zda se funkce paměti v klíči
aktivuje v systému menu MY CAR.
3.
Upravte požadované nastavení např. pro
sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
4.
Nastavení se uloží do příslušné paměti dálkového ovladače s klíčem.
Při dalším odemknutí vozidla stejným dálkovým
ovladačem s klíčem se polohy, které jsou uloženy
v paměti klíče, nastaví automaticky - a to za předpokladu, že se změnily od posledního použití příslušného dálkového ovladače s klíčem.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení sedadla
nebo tlačítek paměti a pohyb sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo
polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro
odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem. Dveře
řidiče musejí být otevřené.
1
2
VAROVÁNÍ
Chcete-li uložit nastavení do dálkového ovladače
s klíčem a použít paměť klíče, postupujte následovně:
Vyvolaná funkce Paměť klíče v menu MY CAR.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími
prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly a pod sedadly
nesmějí nacházet žádné předměty. Zajistěte,
aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo zachycení.
Změna nastavení
Pokud se k vozidlu přiblíží několik lidí s dálkovým
ovladačem s klíčem, sedadla a zpětná zrcátka se
nastaví pro osobu s dálkovým ovladačem, kterým
byly odemknuty dveře řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým
ovladačem s klíčem A, avšak osoba B s dálkovým
ovladačem s klíčem B bude řídit, nastavení
mohou být změněna následovně:
•
Osoba B stojí u dveří řidiče nebo sedí za
volantem a stiskne na svém dálkovém ovladači s klíčem odemykací tlačítko, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 167).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz Sedadla,
přední - elektricky ovládaná* (str. 86).
•
Seřiďte sedadlo a vnější zpětná zrcátka
manuálně, viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná* (str. 86) a Vnější zpětná zrcátka
(str. 108).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 165
ZÁMKY A ALARM
||
Opětovná aktivace nastavení
Zamykání/odemykání - kontrolka
Imobilizér
Když je vozidlo zamknuté nebo po 30 minutách,
pokud vozidlo zůstane odemknuté, se paměť
v klíči deaktivuje a nastaví se standardní profil
řidiče. Chcete-li znovu aktivovat paměť klíče pro
daný dálkový ovladač s klíčem, musíte provést
následující kroky.
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 164), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno správně.
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka na
dveří se sklopí3.
U vozidel bez systému startování a zamykání
bez klíče
Nastavení uložená v paměti klíče se aktivují,
pokud se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání s klíčem.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na dveřích se vyklopí3.
Každý dálkový ovladač (str. 164) má jedinečný
kód. Motor vozu je možno nastartovat pouze
správným dálkovým ovladačem se správným
kódem.
U vozidel se systémem startování
a zamykání bez klíče
Paměť klíče se aktivuje, pokud:
Výběr funkce
1.
se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího
tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem nebo
pomocí odemykání bez klíče.
2.
Jestliže se vozidlo odemkne a dveře řidiče
jsou otevřené, provede se kontrola klíče.
Pokud je nalezen jedinečný dálkový ovladač
s klíčem, aktivují se uložená nastavení. Pokud
je vozidlo uzamčeno, viz předchozí bod.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky po
zavření dveří.
Na sdružené přístrojové desce se mohou objevit
následující chybové zprávy vztahující se k elektronickému imobilizéru:
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit
různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému menu,
viz MY CAR (str. 118).
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 174)
Kontrolka alarmu (str. 187)
Související informace
•
3
166
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné
funkce (str. 169)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna
chyba - klíč vytáhněte ze spínací
skříňky, opět jej zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna
chyba - zkuste nastartovat
znovu.
Pokud chyba přetrvává: Zasuňte
dálkový ovladač do spínací
skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud chyba
přetrvává: Kontaktujte odborný
servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Startování vozu, viz Startování motoru (str. 274).
Související informace
•
4
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím
systémem* (str. 167)
Pouze některé trhy a v kombinaci s Volvo On Call*.
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem*
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem4, který umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat imobilizér, a tím vypnout motor.
Dálkový ovladač - funkce
Dálkový ovladač v základní verzi nabízí funkce
jako zamykání a odemykání dveří.
Funkce
Pro další informace a pomoc při aktivaci systému
se obraťte na nejbližšího prodejce Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
Imobilizér (str. 166)
Dálkový ovladač v základní verzi.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při příchodu
Zadní dveře
Funkce poplach
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 167
ZÁMKY A ALARM
||
Pro současné otevření všech oken stiskněte tlačítko a držte je stisknuté. Více informací, viz Otevření všech oken (str. 179).
Jinak se funkce vypne automaticky po cca.
3 minutách.
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí
všech dveří na odemknutí pouze dveří řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních
dveří (pokud do deseti sekund stisknete tlačítko
znovu).
•
•
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné
funkce (str. 169)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Funkci lze změnit v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 118).
Dálkový ovladač s klíčem PCC*( Personal Car
Communicator).
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné dveře
zavazadlového prostoru a poté aktivuje alarm.
Dlouhým stisknutím zavřete rovněž současně všechna okna a střešní okno*. Více informací, viz
Otevření všech oken (str. 179).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou pomocí
dálkového ovladače s klíčem, dávejte pozor,
aby se nikomu do oken nezachytily ruce.
Odemknutí – Odemkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté vypne alarm.
168
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více informací, viz Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 104).
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru. Další informace, viz Zamykání/
odmykání - dveře zavazadlového prostoru
(str. 180). U vozidel s elektricky ovládanými
dveřmi zavazadlového prostoru (str. 182)* se tyto
dveře otevřou po přidržení tlačítka.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy
nebo pokud je stisknete dvakrát během
3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem,
pokud byla zapnuta po dobu nejméně 5 sekund.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (v základní verzi)
fungují přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Dálkový ovladač s klíčem PCC (Personal Car
Communicator) je vybaven v porovnání s dálkovým ovladačem s klíčem v základní verzi
(str. 164) informačním tlačítkem a indikačními
kontrolkami, které umožňují další funkce.
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odemknout pomocí čepele klíče (str. 172).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
Dálkový ovladač - funkce (str. 167)
–
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny indikační kontrolky blikají cca.
7 sekund a světlo se posunuje po dálkovém ovladači s klíčem. To znamená, že
jsou procházeny informace z vozidla.
Pokud během této doby stisknete jakékoli
z ostatních tlačítek, načítání je přerušeno.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační
tlačítko v různých místech (po 7 sekundách
a rovněž poté, kdy světlo přejede kolem
systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí,
doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen z vozu
za chodu motoru nebo když je aktivní poloha klíče
I nebo II (str. 83), potom se na displeji zobrazí
výstražné hlášení a současně zazní krátce akustický signál.
Zpráva zhasne, pokud se dálkové ovládání s klíčem vrátí do vozidla a stiskne se tlačítko OK
nebo pokud jsou zavřeny všechny dveře.
Používání informačního tlačítka
Indikátory informují podle následujícího obrázku:
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC.
Informační tlačítko
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje přístup
k určitým informacím vozu prostřednictvím indikátorů.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 169
ZÁMKY A ALARM
||
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
POZNÁMKA
Dosah dálkového ovladače s funkcí PCC
(Personal Car Communicator) u zamykání a odemykání dveří a dveří zavazadlového prostoru je
cca. 20 metrů od vozidla - další funkce jsou cca.
100 metrů.
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod. přerušily
poslední komunikaci mezi dálkovým ovladačem s klíčem a vozidlem.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte
blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Červené nepřerušované světlo - od okamžiku
uzamknutí vozidla byl alarm spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních 5 minut.
Související informace
•
170
Dálkový ovladač s PCC* - dosah (str. 170)
Funkce informačního tlačítka mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače
s klíčem (str. 174)
•
Dálkový ovladač s klíčem - dosah (str. 169)
Mimo dosah dálkového ovladače
s klíčem
Pokud je dálkový ovladač s klíčem příliš daleko od
vozu, aby byly načteny informace, pak je zobrazen
poslední stav, v němž byl vůz zanechán, bez světla
„obíhajícího“ po dálkovém ovladači s klíčem.
Pokud je k vozu používáno několik dálkových
ovladačů s klíčem, pak pouze ovladač naposledy
používaný pro zamknutí/odemknutí zobrazí
správný status.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat některé funkce a provádět některé operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro
nákup nových klíčů.
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 171) se vyjímá/zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 172)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 185)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 33)
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače
s klíčem:
•
lze odemknout manuálně dveře řidiče, pokud
centrální zamykání nelze aktivovat pomocí
dálkového ovladače - viz Vyjímatelná čepel
klíče - odemykání dveří (str. 172).
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
(str. 185) mechanické dětské zámky
v zadních dveřích.
•
může být zamknuta schránka v palubní
desce.
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 33) airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Související informace
•
•
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém
ovladači (str. 164).
1.
Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2.
Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
Dálkový ovladač - funkce (str. 167)
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 171
ZÁMKY A ALARM
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 171) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat pomocí
dálkového ovladače s klíčem (str. 164) (další
informace o dálkovém ovladači s klíčem najdete
v digitální uživatelské příručce), např. je-li vybita
baterie v klíči.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání
dálkovým ovladačem s klíčem, např. když jsou
baterie vybité, dveře řidiče lze odemknout následovně:
1.
Dveře řidiče odemkněte pomocí čepele klíče,
kterou zasunete do válcové vložky zámku
u kliky na dveřích. Obrázky a další informace viz Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 176).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
Dálkový ovladač - výměna baterie (str. 172)
Dálkový ovladač - výměna baterie
Možná je nutné vyměnit baterii5 dálkového ovladače s klíčem.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla
vyměnit, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví informační symbol a na displeji se zobrazí Vybitá
baterie v klíči Viz příručka
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů od
vozu.
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele
klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
2.
Vypněte poplach zasunutím dálkového ovladače s klíčem do spínací skříňky.
U vozidel se systémem startování a zamykání bez
klíče, viz Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 176).
5
172
V dálkovém ovladači s klíčem s PCC se používají dvě baterie.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V jednu v dálkovém ovladači s klíčem a dvě v dálkovém ovladači s PCC.
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly
UN Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo
vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchů
kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (jedna
baterie)
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte kryt
dálkového ovladače nahoru.
1.
Opatrně vypačte baterii.
2.
Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* (dvě
baterie).
1.
Opatrně vypačte baterie.
2.
Nejprve instalujte jednu novou baterii stranou
(+) nahoru.
3.
Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie
a nakonec instalujte druhou novou baterii
stranou (+) dolů.
Sestavení
1.
Stiskněte dálkový ovladač s klíčem dohromady.
2.
Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3.
Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče zablokovaná.
DŮLEŽITÉ
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
Dálkový ovladač - funkce (str. 167)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 173
ZÁMKY A ALARM
Keyless drive*
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny systémem startování a zamykání, který lze ovládat bez
klíče.
Systém startování a zamykání bez klíče umožní
vozidlo nastartovat, uzamknout a odemknout bez
dálkového ovladače s klíčem (str. 164)6 ve spínači zapalování. Stačí mít dálkový ovladač s klíčem v kapse. Umožňuje snadnější a pohodlnější
odemknutí vozidla, např. když máte plné ruce.
Oba dálkové ovladače s klíčem, které jsou dodávány společně s vozidlem, jsou vybaveny funkcí
keyless. Lze si objednat další dálkové ovladače
s klíčem.
Keyless Drive* - dosah dálkového
ovladače s klíčem
Aby bylo možné odemknout automaticky dveře
nebo zadní výklopné dveře bez tisknutí tlačítka
na dálkovém ovladači s klíčem7, dálkový ovladač
musí být přibližně 1,5 m od kliky dveří vozu nebo
zadních výklopných dveří.
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový ovladač
s klíčem u sebe. Není možné zamknout nebo
odemknout dveře, pokud se dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné straně vozu.
aktivní poloha klíče I nebo II (str. 83), potom se
na displeji zobrazí výstražné hlášení a současně
zazní akustický signál.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do vozu,
výstražná zpráva zhasne a zvukové upozornění
zmizí, jakmile:
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
bylo stisknuté tlačítko OK.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do zámku
zapalování
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 174)
Keyless Drive* - umístění antény (str. 177)
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového
ovladače nastavit do tří různých úrovní - poloh
klíče 0, I a II (str. 83).
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače
s klíčem (str. 174)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 175)
•
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem (str. 175)
Červené kruhy na předcházejícím obrázku vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud jsou všechny dálkové ovladač s klíčem
vytaženy z vozu za chodu motoru nebo když je
6
7
174
Platí pouze pro dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
Keyless Drive* - rušení funkcí
dálkového ovladače s klíčem
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích pro vozidlo.
Elektromagnetická pole a zastínění mohou rušit
funkce keyless (str. 174) na dálkovém ovladači
s klíčem.
Pokud jeden z dálkových ovladačů s klíčem8
zůstane ve vozidle a vozidlo se např. uzamkne
pomocí jiného dálkového ovladače s klíčem, který
patří k vozidlu, funkce se deaktivují. Je tak zabráněno zneužití.
Při následujícím odemknutí vozidla pomocí jiného
dálkového ovladače s klíčem se zapomenutý dálkový ovladač s klíčem znovu aktivuje.
DŮLEŽITÉ
Nenechávejte dálkový ovladač s klíčem
a systémem PCC ve vozidle. Pokud někdo
pronikne do vozidla a vezme dálkový ovladač
s klíčem, bude moci např. nastartovat vozidlo
stisknutím dálkového ovladače s klíčem ve
spínači zapalování a stisknutím tlačítka
START/STOP ENGINE.
Související informace
•
8
Keyless drive* (str. 174)
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
Keyless Drive* - zamykání
U vozidel se systémem zamykání a startování bez
klíče je vnější klika na dveřích opatřena tlačítkem
k zamykání/odemykání.
POZNÁMKA
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního telefonu nebo kovového předmětu - ne blíže než
10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, používejte dálkový
ovladač klíče a čepel klíče podobně jako dálkový
ovladač v základní verzi, viz Dálkový ovladač funkce (str. 167).
Související informace
•
•
•
Dálkový ovladač - výměna baterie (str. 172)
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 175)
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače
s klíčem (str. 174)
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko na vnějších klikách dveří.
Zamkněte dveře a dveře zavazadlového prostoru
stisknutím tlačítka zamknutí na jedné z vnějších
klik dveří.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být všechny
dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru
zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 175
ZÁMKY A ALARM
||
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou musí
být volič převodových stupňů nastaven do
polohy P. Jinak vozidlo nelze uzamknout
a nelze ani aktivovat alarm.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 174)
Kontrolka alarmu (str. 187)
Keyless Drive* - odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky na
dveřích nebo stlačíte pogumovanou přítlačnou
plochu na výklopných dveřích zavazadlového
prostoru - dveře resp. výklopné dveře zavazadlového prostoru otevřete jako obvykle.
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
Pokud není možné odemknout centrální zamykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, levé přední dveře lze
otevřít pomocí vytahovací čepele klíče.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 174)
Keyless Drive* - zamykání (str. 175)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání
plastového krytu kliky na dveřích - k tomu se použije čepel klíče:
176
1.
Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru se
plastová krytka sama uvolní.
2.
Potom vložte čepel klíče do válcové vložky
zámku a dveře odemkněte.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
3.
Po odemknutí nasaďte plastovou krytku zpět.
POZNÁMKA
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.
Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje
(str. 188).
Keyless Drive* - nastavení zamykání
Keyless Drive* - umístění antény
Funkci nastavení zámku vozu s funkcí systému
zamykání a startování bez klíče lze upravit
v systému nabídky MY CAR nastavením dveří,
které se mají odemykat.
Vozy s funkcí zamykání a startování bez klíče
jsou vybaveny celou řadou antén, které jsou integrovány do různých míst na vozidle.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 118).
Související informace
•
Keyless drive* (str. 174)
Související informace
•
•
•
Keyless drive* (str. 174)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 171)
Alarm (str. 186)
Dveře zavazadlového prostoru, u motoru stěrače
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní části
pod podlahou
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 177
ZÁMKY A ALARM
||
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přibližovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm. Tím se zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem
Keyless.
Související informace
•
Keyless drive* (str. 174)
Zamykání/odemykání - zvenku
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud se
dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile
se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou otevřené některé další dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí a aktivaci
alarmu, až se tyto dveře zavřou. U vozidel vybavených systémem zamykání Keyless* musí být
zavřeny všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí uzamknutí osoby ve voze - v takovém případě nelze
pomocí ovládacích prvků na dveří žádné dveře
otevřít zevnitř vozidla.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem ve voze.
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá baterie –
zamkněte nebo odemkněte dveře řidiče vyjímatelnou čepelí klíče - viz Vyjímatelná čepel klíče vyjmutí/zasunutí (str. 171).
178
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá dálkový ovladač s klíčem (str. 164). Dálkový ovladač s klíčem může zamknout/odemknout současně všechny dveře a dveře zavazadlového
prostoru. K odemykání lze zvolit různé sekvence,
viz Dálkový ovladač - funkce (str. 167).
VAROVÁNÍ
Další informace, viz Funkce „deadlock“*
(str. 184).
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí
otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového
prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne.
Tato funkce snižuje riziko nechtěného zanechání
nezamčeného vozidla. (Vozidla s poplašným zařízením, viz Alarm (str. 186).)
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Keyless drive* (str. 174)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Zamykání/odemykání - zevnitř
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru
lze zamknout resp. odemknout současně pomocí
tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče
a na dveřích spolujezdce*.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Globální otevření
(str. 179)).
•
Centrální zamykání
Zatáhněte za kliku a pusťte ji - dveře se odemknou. Opětovným zatažením za kliku dveří
otevřete dveře.
Otevření všech oken
Funkce úplného odvětrání současně otevře/zavře
všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za horkého
počasí.
Zamykání
•
Po zavření předních dveří stiskněte tlačítko
.
centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční okna
a střešní okno současně (viz také Globální otevření (str. 179)).
Všechny dveře lze samostatně zamknout
manuálně pomocí zamykacích tlačítek - příslušné
dveře musí být zavřené.
Automatické uzamykání
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Centrální zamykání.
•
Stiskněte jednu stranu
zamknutí – druhou stranu
mknutí.
tlačítka pro
pro ode-
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 118).
Stisknutí a podržení otevře také všechna boční
okna najednou*.
Související informace
•
•
•
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Alarm (str. 186)
Dálkový ovladač - funkce (str. 167)
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku centrálního zamykání nebo na dálkovém ovladači
s klíčem otevřete současně všechna boční okna.
zavřete
Analogicky, stisknutím kontrolky
současně všechna okna.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Elektrické ovládání oken (str. 106)
.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 179
ZÁMKY A ALARM
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Příruční schránka (str. 155) může být zamykána/
odemykána pouze vyjímatelnou čepelí klíče dálkového ovladače.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 171).
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít, odemknout a zamknout různými způsoby.
Manuální otevření
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
Zamknutí schránky v palubní desce
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky zámku
schránky v přístrojové desce, jak je zobrazeno
na výše uvedeném obrázku.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Vytáhněte čepel klíče.
•
180
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném
stavu elektrický zámek. Otevření:
1.
Jemně zatlačte na pogumovanou přítlačnou
plochu pod madlem - zámek se uvolní.
2.
Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
ZÁMKY A ALARM
DŮLEŽITÉ
•
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná minimální síla - stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový
panel - přihrádku otevřete pomocí madla.
Pokud byste použili příliš velkou sílu,
mohly by se poškodit elektrické kontakty
na pryžovém panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
pro celý vůz není zapojen. Snímač náklonu a snímače pohybu v interiéru a snímače otevření dveří
zavazadlového prostoru jsou odpojeny.
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru:
–
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Dveře zavazadlového prostoru se odemknou,
ale zůstávají zavřené - lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na vnějším madlu
a dveře zavazadlového prostoru otevřete.
Pokud se dveře zavazadlového prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou a alarm se
znovu zapojí.
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů osvětlení (1).
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
zamčené a lze je otevřít do 2 minut
(pokud se vozidlo uzamykalo zevnitř).
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Odemknutí vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
, viz Dálkový ovladač ovladači s klíčem,
funkce (str. 167).
> Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka
alarmu na přístrojovém panelu začne blikat, což signalizuje zapnutý alarm.
Související informace
•
•
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru může být
vypnut
a tyto dveře mohou být odemknuty
pomocí tlačítka* na dálkovém ovladači.
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Odemykání, zadní výklopné dveře
Pokud je vůz vybaven alarmem (str. 186)*, kontrolka alarmu (str. 187) na přístrojové desce
přestane signalizovat, aby bylo zřejmé, že alarm
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 181
ZÁMKY A ALARM
Elektricky ovládané dveře
zavazadlového prostoru*
Zadní výklopné dveře vozidla lze otevřít pomocí
tlačítka na panelu osvětlení, pomocí pogumované tlakové destičky pod vnější klikou nebo
pomocí dálkového ovladače. Zavírání se provádí
pomocí tlačítka zavírání v dolní části zadních
výklopných dveří.
POZNÁMKA
Resetování maximálního otevření:
•
Pokud byl systém aktivován po delší dobu
bez přestávky, vypne se, aby nedošlo
k přehřátí. Systém lze znovu použít po
cca. 3 minutách.
–
•
Pokud je vybitá nebo odpojená baterie
startéru při otevření zadních výklopných
dveří, je nutné zavřít je ručně, aby se resetoval systém. To platí rovněž, pokud jsou
zadní výklopné dveře otevřené déle než
24 hodin.
Nastavitelné maximální otevření
Maximální výšku otevření dveří zavazadlového
prostoru lze upravit např. podle nízké výšky stropu
v garáži.
G031965
Nastavení maximální otevření:
Tlačítko zavírání
POZNÁMKA
Při použití elektrického ovládání vezměte
v úvahu výšku stropu. Nepoužívejte elektrické
ovládání výklopných dveří zavazadlového prostoru v místě se sníženým stropem - viz kapitola "Přerušení otevírání a zavírání výklopných
dveří zavazadlového prostoru".
182
1.
Otevřete zadní výklopné dveře- zastavte je
v otevřené poloze.
2.
na spodní straně dveří
Stiskněte tlačítko
zavazadlového prostoru alespoň na
3 sekundy.
> Takto se příslušná výška uloží.
Manuálně přesuňte zadní výklopné dveře do
nejvyšší možné polohy - minimálně na
na zadních
3 sekundy stiskněte tlačítko
výklopných dveřích.
> Resetování je dokončeno. Dveře zavazadlového prostoru potom při otevírání
zohlední svou maximální polohu.
Ochrana proti přivření
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání otevření/zavření dveří zavazadlového prostoru, aktivuje se ochrana proti přivření.
•
Během otvírání – elektrické ovládání dveří
zavazadlového prostoru je deaktivováno
a pohyb dveří zavazadlového prostoru se
zastaví.
•
Během zavírání se dveře zavazadlového prostoru zastaví a potom zcela otevřou.
VAROVÁNÍ
Při otevírání a zavírání dávejte pozor, může
dojít k zachycení. Než začnete s otevíráním
resp. zavíráním, zkontrolujte, zda se blízkosti
výklopných dveří zavazadlového prostoru nikdo
nenachází - zachycení by mohlo mít vážné
následky.
Při ovládání výklopných dveří zavazadlového
prostoru buďte vždy opatrní.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Předepnuté pružiny
se dveře zavazadlového prostoru nezačnou
otvírat.
•
Manuální obsluha dveří zavazadlového
prostoru
Jemně zatlačte na pogumovanou plochu pod
vnějším madlem.
DŮLEŽITÉ
Pokud zadní výklopné dveře ovládáte ručně,
zavírejte resp. otevírejte je pomalu. Neotevírejte a nezavírejte je sílou, pokud cítíte odpor.
Mohou se poškodit a přestanou fungovat
správně.
Zavření dveří zavazadlového prostoru
Zavřete dveře zavazadlového prostoru
pomocí tlačítka na dveřích zavazadlového prostoru nebo manuálně.
•
Předepnuté pružiny pro elektricky ovládané zadní
výklopné dveře.
VAROVÁNÍ
U elektricky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru neotevírejte předepnuté pružiny.
Jsou předepnuty pod vysokým tlakem a v případě otevření mohou způsobit poranění.
Otevření dveří zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru mohou
být otevřeny třemi způsoby (z nichž dva
zahrnuje toto tlačítko):
•
Dlouhé stisknutí tlačítka na panelu spínačů
osvětlení – držte tlačítko stisknuté, dokud se
dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.
•
Dlouhé stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem – držte tlačítko stisknuté, dokud
Stiskněte tlačítko – dveře zavazadlového
prostoru se zavřou automaticky.
Zastavení otvírání/zavírání dveří
zavazadlového prostoru
To může být učiněno čtyřmi způsoby (z
nichž tři zahrnuje toto tlačítko):
•
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů osvětlení
•
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem
•
Stiskněte tlačítko na dveřích zavazadlového
prostoru
•
Stiskněte pogumovanou destičku pod vnější
klikou.
Systém se odpojí, pokud se sekvence otevírání/
zavírání přeruší podle popisu v předchozí části.
•
Dveře zavazadlového prostoru mohou být
poté ovládány manuálně.
Související informace
•
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového
prostoru (str. 180)
- Pohyb zadních výklopných dveří se přeruší
a zastaví.
183
ZÁMKY A ALARM
Funkce „deadlock“*
Dočasná deaktivace
POZNÁMKA
U funkce deadlock se všechna zamykací tlačítka
a kliky na dveřích mechanicky vypojí, takže dveře
nelze otevřít zevnitř ani zvenku.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým ovladačem (str. 164) , a to se zpožděním cca. deset
sekund po zamknutí dveří.
Jsou-li aktivovány zámky deadlock, vozidlo lze
odemknout pouze pomocí dálkového ovladače
s klíčem. Levé přední dveře je možné odemknout
pomocí odnímatelné čepele klíč (str. 171). Kromě
toho lze dveře zavazadlového prostoru u vozidel
vybavených funkcí systému zamykání a startování
bez klíče* odemknout resp. otevřít tak, že se
dotknete madla dveří zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována,
nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete
tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.
184
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se
aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
Výše uvedené platí, pokud zámky deadlock
nebyly dočasně deaktivovány.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší a alarm
se vypne.
•
Související informace
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
•
Keyless Drive* - odemykání pomocí čepele
klíče (str. 176)
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je
možné dočasně vypnout. To se provádí v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz MY
CAR (str. 118).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
POZNÁMKA
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít
zadní dveře zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní
dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou pojistkou.
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 185)
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou aktivací brání dětem v otevření zadních dveří nebo
oken zevnitř.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout nebo
vypnout ve všech polohách klíče (str. 83) nad 0.
Aktivaci/deaktivaci lze provést do 2 minut po
vypnutí motoru v případě, že nejsou otevřeny
žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
G021077
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 178)
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového
ovladače (str. 171) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1.
Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 185
ZÁMKY A ALARM
||
2.
Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním
displeji sdružené přístrojové desky se
objeví Dětská pojistka vzadu
aktivována a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
Alarm
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve
voze*)
•
okna mohou být ovládána pouze spínači na
ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
•
•
Aktuální nastavení se uloží, když se motor vypne pokud jsou dětské bezpečnostní pojistky při
vypnutí motoru zapnuté, tato funkce zůstane
aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 185)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 179)
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na informačním displeji na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva. V takovém případě kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
POZNÁMKA
V případě pohybu v prostoru pro cestující snímače náklonu spustí alarm - registruje se rovněž proudění vzduchu. Proto se alarm může
spustit, pokud ve voze necháte otevřené okno
nebo střešní okno nebo pokud se zapne
topení v prostoru pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru pro
cestující (nebo přenosné elektrické topení),
nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů
tak, aby nesměřoval nahoru do prostoru pro
cestující. Dále lze použít omezenou úroveň
alarmu, viz Omezený režim alarmu (str. 188).
POZNÁMKA
Jeden ze senzorů alarmu se nachází pod
držákem nástrojů ve středové konzole. Tento
senzor je citlivý na kovy.
Nedávejte do držáku nápojů ve středové konzole mince, klíče a podobné předměty, protože
by mohlo dojít k náhodné aktivaci alarmu.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
186
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ZÁMKY A ALARM
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém
ovladači s klíčem.
Kontrolka alarmu
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 186).
Deaktivujte alarm
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový
ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
Související informace
•
•
•
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 186).
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře
ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během
2 minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně
zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Omezený režim alarmu (str. 188)
Kontrolka alarmu (str. 187)
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 187)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje
(str. 188)
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje
stav systému alarmu:
•
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý
ve spínací skříňce a je zvolena poloha klíče I)
– Byl spuštěn poplach.
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
187
ZÁMKY A ALARM
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Pokud alarm (str. 186) nelze pomocí dálkového
ovladače s klíčem deaktivovat, např. pokud je
baterie (str. 172) v klíči vybitá, lze vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor nastartovat.
Postupujte následovně:
1.
Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 176).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu
(str. 187) rychle bliká a zní siréna.
Zvukový signál
Omezený režim alarmu
Po spuštění alarmu (str. 186) zní siréna a blikají
všechna směrová světla.
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se
alarm vypne. Siréna má svou vlastní baterii,
která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 186), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu
nebo ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock (str. 184)9.
Související informace
•
2.
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3.
Nastartujte motor.
9
188
Pouze v kombinaci s alarmem.
Kontrolka alarmu (str. 187)
ZÁMKY A ALARM
Typové schválení - systém
dálkového ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem
lze zjistit v tabulce.
Země/Oblast
Čína
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU, Čína
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
Hong Kong
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 164)
EU
Korea
189
PODPORA ŘIDIČE
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní podvozek - Four C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, aby mohly být nastaveny jízdní
vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři možnosti
nastavení: Comfort, Sport a Advanced.
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné
zvláštní úsilí.
Comfort
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit v systému
menu MY CAR (str. 118) úroveň, která mu z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti řízení vyhovuje nejvíce:
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat jako
pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí a pohyb
karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán jako
sportovnější a je doporučeno pro aktivnější řízení.
Odezva řízení je rychlejší než v režimu Comfort.
Nastavení tlumičů je tvrdší a karosérie sleduje
povrch, aby bylo omezeno naklánění vozu při průjezdu zatáčkou.
Nastavitelná síla řízení*
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující se
rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Ovládací tlačítka.
Požadované nastavení podvozku se vybírá pomocí
tlačítek na středové konzole. Při dalším nastartování motoru se použije nastavení z okamžiku, kdy
byl motor vypnut.
•
Vyhledejte Úroveň posilování řízení
a vyberte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno, když vůz
jede.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit během této doby bude posilovač řízení fungovat s omezenou účinnosti a může mít pocit, že
k otáčení volantu musíte vyvinout větší sílu.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální
přilnavost a náklon v zatáčkách je dále minimalizován.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové
desce zobrazí zpráva.
Související informace
•
192
MY CAR (str. 118)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
Systém stability (Electronic Stability Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému ESC během
brzdění můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může akcelerovat pomaleji, než byste při sešlápnutí pedálu
plynu očekávali.
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá
kola.
Kontrola prokluzu
Stabilizace přívěsu* – TSA1
Asistent stabilizace přívěsu (str. 318) slouží ke
stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda s přívěsem* (str. 312).
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
POZNÁMKA
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič zvolí
režim Sport.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na kolo, které
neprokluzuje.
Související informace
Řízení vlečného momentu motoru EDC
•
Systém kontroly stability ESC představuje
doplněk - nezvládne všechny situace na silnici.
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost
(str. 194)
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu
zablokování kol, např. při přeřazení na nižší stupeň
nebo při brzdění motorem během jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší převodový
stupeň.
•
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a dodržování platných dopravních předpisů
a pravidel nese vždy řidič.
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly
a zprávy (str. 195)
VAROVÁNÍ
Systém ESC zahrnuje následující funkce:
•
•
•
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Stabilizace přívěsu – TSA
1 Systém
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo
jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.
Řízení trakce při zatáčení - CTC*
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než obvykle, aniž
by došlo k prokluzování vnitřního kola. Vůz může
např. na vyspádované přístupové cestě rychle
dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Trailer Stability Assist je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 193
PODPORA ŘIDIČE
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém ESC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim
Sport umožňující aktivnější
jízdu.
Režim Sport se volí v systému
nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR
(str. 118).
V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový
pedál, pohyby volantu a zatáčení provádějí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
Jestliže řidič, například, uvolní plynový pedál
a řízený prokluz ukončí, systém ESC zasáhne
a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici rovněž maximální
trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na
měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém
sněhu.
194
Režim Sport poznáte podle toho, že se
na sdružené přístrojové desce rozsvítí
trvale žlutě tato kontrolka. Bude svítit
do doby, než řidič výběr funkce zruší
nebo do doby, než vypne motor. Při dalším nastartování bude systém ESC opět nastaven v běžném
režimu.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 193)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly
a zprávy (str. 195)
PODPORA ŘIDIČE
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
ESC Dočasně VYP
Činnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce se znovu
aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
ESC Nutný servis
Systém ESC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 68) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
Svítí trvale.
Je aktivován režim Sport.
a
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
}}
195
PODPORA ŘIDIČE
||
196
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 193)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost
(str. 194)
PODPORA ŘIDIČE
Omezovač rychlosti
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 197)
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
•
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení
rychlosti (str. 199)
Přehled
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str. 199)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 198)
Omezovač rychlosti - začínáme
Zapnutí a aktivace
Je-li omezovač rychlosti aktivní, jeho symbol (6)
se zobrazuje v kombinaci se značkou (5) u nastavené maximální rychlosti na sdružené přístrojové
desce.
Nejvyšší rychlost si lze zvolit a uložit do paměti,
když vůz jede nebo když stojí.
Za jízdy
1.
- zapne se
Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
> Symbol (6) omezení rychlosti se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce.
2.
Pokud se vůz pohybuje požadovanou nejvyšší
přípustnou rychlostí: Tiskněte na volantu tlanebo
, dokud se na sdružené příčítko
strojové desce nezobrazí značka (5) u požadované maximální rychlosti.
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená
v paměti.
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová deska.
Omezovač rychlosti - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Režim standby.
Aktivace a nastavení maximální rychlosti.
Pokud vůz stojí
1.
Stiskněte na volantu tlačítko
omezovač rychlosti.
- zapne se
Vybraná rychlost.
Omezovač rychlosti aktivní.
}}
197
PODPORA ŘIDIČE
||
2.
Přetáčejte nastavení pomocí tlačítka
,
dokud se na sdružené přístrojové desce
nezobrazí požadovaná maximální rychlost se
značkou (5).
> Omezovač rychlosti je tím aktivován
a vybraná maximální rychlost je uložená
v paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 197)
Omezovač rychlosti - změna
rychlosti
Změna uložené rychlosti
Uložená max. rychlost se mění krátkým nebo
nebo
na
dlouhým stisknutím tlačítka
volantu.
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované max.
rychlosti je uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
Omezovač rychlosti (str. 197)
Omezovač rychlosti - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Chcete-li dočasně deaktivovat omezovač rychlosti
a nastavit jej do pohotovostního režimu:
–
Stiskněte
.
> Značka (5) na sdružené přístrojové desce
změní barvou ze ZELENÉ na BÍLOU
a řidič může dočasně překročit nastavenou maximální rychlost.
Omezovač rychlosti se znovu aktivuje jed. Značka (5) pak změní
ním stisknutím
barvu z BÍLÉ na ZELENOU a znovu je
nastaveno omezení maximální rychlosti.
Dočasná deaktivace pomocí plynového
pedálu
Omezovač rychlosti lze nastavit do pohotovostního režimu také pomocí plynového pedálu, tedy
prudkým zrychlením vozidla:
198
PODPORA ŘIDIČE
–
Sešlápněte na doraz plynový pedál.
> Sdružená přístrojová deska zobrazuje uloženou maximální rychlost s barevnou
značkou (5) a řidič může dočasně překročit nastavenou maximální rychlost –
značka (5) změní barvu tentokrát ze
ZELENÉ na BÍLOU.
Omezovač rychlosti se po uvolnění plynového pedálu automaticky znovu aktivuje
a vůz zpomalí pod zvolenou/uloženou
maximální rychlost - značka (5) na displeji
změní barvu z BÍLÉ na ZELENOU a maximální rychlost vozu je opět omezena.
Související informace
•
•
•
•
•
Omezovač rychlosti - alarm pro
překročení rychlosti
Omezovač rychlosti (Speed Limiter) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale omezovač
rychlosti zabrání náhodnému překročení
rychlosti, která byla zvolena/nastavena předem.
Na prudkých sjezdech se může stát, že brzdění
motorem nebude stačit a zvolená maximální
rychlost bude překročena. Řidič je na tuto skutečnost upozorněn akustickým signálem.
Omezovač rychlosti ((Speed Limiter)) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlost, ale nemůže
náhodně překročit rychlost, kterou nastavil omezovač rychlosti.
Pokud chcete deaktivovat omezovač rychlosti:
–
Signál je aktivní do doby, než řidič zpomalí pod
zvolenou maximální rychlost.
POZNÁMKA
Omezovač rychlosti (str. 197)
Alarm se aktivuje až po 5 sekundách, pokud
rychlost byla překročena minimálně o 3 km/h
(cca 2 mph) za předpokladu, že během
poslední půlminuty nebylo stisknuto tlačítko
nebo
.
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 197)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 198)
Omezovač rychlosti - deaktivace (str. 199)
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení
rychlosti (str. 199)
Omezovač rychlosti - deaktivace
Související informace
•
•
Omezovač rychlosti (str. 197)
Omezovač rychlosti - změna rychlosti
(str. 198)
•
•
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 197)
•
Omezovač rychlosti - deaktivace (str. 199)
Stiskněte na volantu tlačítko
.
> Kontrolka omezovače rychlosti (6) a výběr
nastavené rychlosti (5) na sdružené přístrojové desce zhasnou - uložená/nastavená rychlost se vymažou a po stisknutí
nelze pokračovat.
tlačítka
Nyní řidič může pomocí plynového pedálu
volit rychlost bez omezení.
Související informace
•
•
•
•
Omezovač rychlosti (str. 197)
Omezovač rychlosti - začínáme (str. 197)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 198)
Omezovač rychlosti - alarm pro překročení
rychlosti (str. 199)
Omezovač rychlosti - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 198)
199
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá řidiči
udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje
vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Přehled
Související informace
•
•
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska ve vozidlech s omezovačem rychlosti2.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Tlačítka na volantu a sdružená přístrojová deska ve vozidlech bez omezovače rychlosti2.
Tempomat* - správa rychlosti (str. 201)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 201)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 202)
•
•
Tempomat* - deaktivace (str. 202)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Režim standby
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
2
200
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Tempomat* - správa rychlosti
Nastavení 5 km/h (5 mph):
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo upravit.
•
Aktivace a nastavení rychlosti
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o5 km/h (5 mph).
Zapnutí tempomatu:
Nastavení 1 km/h (1 mph):
•
•
>
Stiskněte na volantu tlačítko CRUISE (bez
(s omezovaomezovače rychlosti) nebo
čem rychlostí).
Na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka (6) tempomatu - tempomat je
v pohotovostním režimu.
Aktivace tempomatu:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na volantu
nebo
.
tlačítko
>
Aktuální rychlost je uložena v paměti a při
zvolené rychlosti se rozsvítí na sdružené přístrojové desce značka (5) a kontrolka (6) se
změní z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede
uloženou rychlostí.
3
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
/
rychlost
Pokud se před stisknutím tlačítka
zvýší sešlápnutím plynového pedálu, uloží se
rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení tempomatu - po uvolnění plynového
pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla naposledy
uložena.
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené přístrojové desce změní barvu z BÍLÉ nad
ŠEDOU - tempomat je dočasně vyřazen.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli tempomat znovu aktivovat, vozidlo se musí zastavit
a motor se musí restartovat.
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech pod
30 km/h (20 mph).
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým
stisknutím tlačítka
nebo
na volantu.
Systém lze dočasně deaktivovat a uvést do
pohotovostního režimu.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
POZNÁMKA
Změna uložené rychlosti
Podržte tlačítko a při požadované rychlosti je
uvolněte.
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Související informace
•
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Tempomat* (str. 200)
.
Tempomat se dočasně vypojí a automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu3
řadicí páka/volič se přesune do polohy N
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 201
PODPORA ŘIDIČE
||
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Automatický pohotovostní režim
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá řidiči
udržovat rovnoměrnou rychlost.
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h (20 mph).
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 201)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 202)
Tempomat* (str. 200)
Tempomat* - deaktivace
Po dočasné deaktivaci, když je systém v pohotovostním režimu, (str. 201) lze obnovit nastavenou
rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního
režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené přístrojové desce ze změní z ŠEDÉ na BÍLOU vozidlo potom jede naposledy uloženou
rychlostí.
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 202)
.
Zde popisujeme postup deaktivace.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená/uložená
rychlost se vymaže v paměti a nelze v ní pokračo.
vat stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 200)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 201)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 201)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 202)
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile
.
se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
Související informace
202
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 201)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 202)
Tempomat* (str. 200)
Tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 201)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
upozorňuje řidiče v případě, že je odstup od
vpředu jedoucího vozidla příliš krátký.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje
pouze na vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící vozidla není poskytována žádná informace
o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce sledování vzdálenosti se vypne.
v tomto případě funkci zajišťuje systém nabídky
MY CAR (str. 118). Zde vyhledejte funkci
Upozornění na odstup.
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje pouze
v případě, že vzdálenost k vozu před vámi je
menší než nastavená hodnota - rychlost
vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Časový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka4.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší než
nastavený časový interval, na čelním skle se
nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná kontrolka.
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta, když
svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko -
4
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
sdružené přístrojové desce se
zobrazuje 1 až 5 vodorovných
čar - čím je jich více, tím je
časový interval delší. Jedna
čára odpovídá cca. 1 sekundě,
5 čar - cca. 3 sekundám.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 203
PODPORA ŘIDIČE
||
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je aktivován adaptivní tempomat (str. 207).
POZNÁMKA
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Nastavený časový interval využívá také adaptivní tempomat (str. 207).
Používejte pouze časové intervaly, které jsou
dle místních dopravních předpisů přípustné.
Související informace
•
•
Upozornění na odstup* - omezení (str. 204)
Distance Alert* - symboly a zprávy (str. 205)
Upozornění na odstup* - omezení
Tato funkce, která využívá stejný radarový snímač
jako adaptivní tempomat (str. 206) a systém
varování před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 230), má jistá omezení.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 203)
Distance Alert* - symboly a zprávy (str. 205)
POZNÁMKA
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny intenzity světla nebo nošení brýlí mohou způsobit,
že varovné světlo na čelním skle nebude vidět.
Špatné počasí nebo klikaté vozovky mohou
ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž
velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To
může znamenat, že se varovná kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než je nastavená
vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou v důsledku
omezení dosahu snímače také způsobit rozsvícení kontrolky při kratší vzdálenosti, než je
nastavená vzdálenost.
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení (str. 219)
a (str. 235).
204
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Distance Alert* - symboly a zprávy
Funkce může zobrazit symboly a zprávy, které se
zobrazují na sdružené přístrojové desce, pokud se
funkce omezí následkem omezení.
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se před radarovým
snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 219).
Varování před kolizí
Nutný servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně nebo zcela
vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 203)
Upozornění na odstup* - omezení (str. 204)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 205
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat - ACC*
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním a bezpečný zvolený časový informace.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé jízdy po
dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém
dopravním provozu mnohem klidnější.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost (str. 209)
a časový interval (str. 211) odstupu vzhledem
k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor
zjistí, že před vozem jede pomalejší vozidlo,
rychlost automaticky upraví. Jakmile je cesta
volná, vůz pojede zase původně zvolenou
rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo nastavíte pohotovostní režim (str. 211) a váš vůz se
ocitne příliš blízko vozu před vámi, upozorní řidiče
na krátkou vzdálenost systém upozornění na
odstup (str. 203).
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 209)
•
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu,
abyste se seznámili s omezeními, které by měl
řidič znát ještě před tím, než začne tempomat
používat.
Adaptivní tempomat* - nastavení časového
intervalu (str. 211)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 211)
•
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v případě, že používá adaptivní tempomat.
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 212)
•
•
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Po omezenou dobu po návštěvě servisu může
mít funkce ACC poněkud omezený dosah.
Systém se během jízdy nakalibruje a automaticky se obnoví úplná funkčnost.
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str. 213)
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
(str. 213)
•
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu
(str. 215)
•
•
•
Radarový snímač (str. 219)
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 217)
Radarový snímač - omezení (str. 219)
Adaptivní tempomat* - diagnostika a opatření
(str. 216)
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí
Queue Assist (str. 213).
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - funkce
Kombinuje tempomat a systém koordinace vzdálenosti.
Přehled funkcí
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje vozidlo
vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní
kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě
nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách
zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém
dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
Přehled funkcí5.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 208)
Radarový snímač (str. 219)
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 211) měří
především radarový snímač(str. 219). Tempomat
reguluje rychlost zrychlováním a přibrzďováním.
Když jsou brzdy používány adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí adaptivní tempomat, brzdový
pedál se pohne. Nepokládejte nohu pod
brzdový pedál - mohl by se zachytit.
(str. 211) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede
nastavenou rychlosti, kterou uložil řidič. To platí
rovněž v případě, pokud rychlost vozu před vozidlem je vyšší než uložená rychlost tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění,
musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech
rychlosti, nebo když vozidlo před Vámi prudce
zabrzdí. Kvůli omezení v radarovém snímači (str. 219) může být brzdění neočekávané
nebo nemusí nastat vůbec.
Adaptivní tempomat se může aktivovat pro sledování dalšího vozidla při rychlostech od 30 km/h6
(20 mph) do 200 km/h (125 mph). Pokud
rychlost klesne pod 30 km/h (20 mph) nebo
pokud příliš klesnou otáčky motoru, tempomat se
nastaví do pohotovostního režimu (str. 211), kdy
se deaktivuje automatické brzdění – řidič musí
sám udržovat bezpečnou vzdálenost k vozidlu
vpředu.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu, která
je ekvivalentem přibližně 40 % brzdného výkonu
vozu.
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném
pruhu tak, aby byl dodržen časový interval
5
6
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Funkci Queue Assist (str. 213) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0–200 km/h (0–125 mph).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 207
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat upozorňuje na vozidla,
která byla detekována radarovou jednotkou proto se může stát, že systém nevydá varování
nebo jej vydá s jistým zpožděním. Nečekejte
na varování a začněte brzdit, pokud je to třeba.
Adaptivní tempomat* - přehled
Fungování adaptivního tempomatu a klávesnice
na volantu závisejí na tom, zda vozidlo je či není
vybaveno omezovačem rychlosti8.
Adaptivní tempomat s omezovačem
rychlosti
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
1. Varovná kontrolka a varovný zvuk systému varování
před kolizí7.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná
kapacita adaptivního tempomatu, a řidič nebrzdí,
tempomat použije kontrolku a zvukovou výstrahu
systému varování před kolizí (str. 230) a upozorňuje řidiče, že musí okamžitě jednat.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen
především k jízdě po vozovkách v rovném terénu.
Pokud pojedete po cestě ze svahu, s těžkým
nákladem nebo přívěsem, může se stát, že zařízení bude mít problém udržet správnou vzdálenost od vozidla před vámi - v tomto případě buďte
opatrní a připraveni zpomalit.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str. 213)
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 212)
Pokud nosíte sluneční brýle a pokud prudce
svítí slunce, může se stát, že informace na
čelním skle neuvidíte.
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Režim standby
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
7
8
208
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Aktuální informace o výbavě dostupné na jednotlivých trzích poskytne prodejce Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Časový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Časový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače
rychlosti
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 217)
Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Časový interval - prodloužení/zkrácení.
Aktivace a nastavení rychlosti.
(Nepoužívá se)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
Adaptivní tempomat bez omezovače rychlosti
Zapnutí ACC:
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 209
PODPORA ŘIDIČE
||
•
Stiskněte tlačítko na volantu
– na sdružené přístrojové desce se rozsvítí podobný
BÍLÝ symbol(8), který oznamuje, že adaptivní
tempomat je v pohotovostním režimu
(str. 211).
Aktivace tempomatu ACC:
•
>
Při požadované rychlosti stiskněte na volantu
nebo
.
tlačítko
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená
přístrojová deska zobrazí na cca. sekundu
"lupu" (6) kolem uložené rychlosti a její označení se změní z BÍLÉ na ZELENOU.
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLÉ na ZELENOU, tempomat ACC
je aktivní a vozidlo udržuje uloženou
rychlost.
Tempomat ACC reguluje vzdálenost k vozidlu jedoucímu
vpředu, pouze pokud symbol
ukazuje obrázek dalšího vozidla.
Současně je označen interval
rychlosti:
210
•
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením je
předprogramovaná rychlost
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na adaptivním
tempomatu podrží stisknuté několik minut,
systém se zablokuje a nedá se použít. Abyste
jej mohli znovu aktivovat, vozidlo se musí
zastavit a motor se musí restartovat.
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým
stisknutím tlačítka
nebo
na volantu.
V některých situacích opětovná aktivace není
možná. V tomto případě se na sdružené přístrojové desce (str. 217) objeví Adaptivní
tempomat není dostupný.
Nastavení +/- 5 km/h (+/- 5 mph):
•
Použijte krátká stisknutí – každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h (+/- 5 mph).
Nastavení +/- 1 km/h (+/- 1 mph):
•
Podržte tlačítko a při požadované rychlosti je
uvolněte.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
/
rychlost
Pokud se před stisknutím tlačítka
zvýší sešlápnutím plynového pedálu, uloží se
rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které jsou
dle místních dopravních předpisů přípustné.
Lze zvolit různé časové intervaly
odstupu od vozu vpředu. Na
sdružené přístrojové desce se
zobrazuje 1 až 5 vodorovných
čar - čím je jich více, tím je
časový interval delší. Jedna
čára odpovídá cca. 1 sekundě,
5 čar - cca. 3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Otáčejte kolečkem na klávesnici na volantu
(str. 208) (nebo u vozidel bez omezovače
rychlosti použijte tlačítka
).
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké,
adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat
vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně.
Pokud se zdá, že aktivovaný adaptivní tempomat nereaguje, důvodem může být skutečnost, že časová vzdálenost k vozidlu vpředu
brání zvýšit rychlost vozidla.
Čím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná
vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
Adaptivní tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná aktivace - pohotovostní režim
s omezovačem rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Související informace
•
•
•
•
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci funkce
sledování vzdálenosti (str. 203).
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
Adaptivní tempomat* - deaktivace (str. 213)
Stiskněte na volantu tlačítko
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENÉ na
BÍLOU.
Další informace k rychlosti (str. 209).
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového
intervalu musí řidič, pokud vyvstane nepředvídaný
dopravní problém, reagovat rychle.
9
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim bez omezovače rychlosti
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí a přejde
automaticky do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu9
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 211
PODPORA ŘIDIČE
||
•
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší
než je uložená rychlost.
•
•
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Řidič musí regulovat rychlost.
Vyvolání nastavené rychlosti
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv
na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz
pojede rychlostí, jaká byla naposledy uložena.
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu lze
aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu rychlost se nastaví na naposledy uloženou hodnotu.
Automatický pohotovostní režim
10
11
212
Funkce je aktivní při rychlostech vyšších než
70 km/h (43 mph).
VAROVÁNÍ
Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru
k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí
na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce
zrychlí.
Po opětovné aktivaci tempomatu pomocí tlamůže dojít k výraznému zvýšení
čítka
rychlosti.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Tempomat* (str. 200)
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič pomocí
směrových světel11 naznačí, že chce předjíždět,
adaptivní tempomat krátce zrychlí, aby vozidlo
dojelo vůz vpředu.
POZNÁMKA
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na ostatních systémech, např. na systému stability ESC
(str. 193). Pokud některý z těchto systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve signál
a na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva
Adaptivní tempomat zrušen. V tomto případě
musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
řidič otevře dveře
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h10 (20 mph)
kola ztratí trakci
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assist - tato vozidla pokračuje rovnou na 0 km/h.
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Klávesnice s omezovačem rychlosti
Adaptivní tempomat se vypíná pomocí tlačítka
na klávesnici (str. 208) na volantu - nastavená/
uložená rychlost se vymaže a po stisknutí tlačítka
nelze pokračovat.
Klávesnice bez omezovače rychlosti
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního
režimu (str. 211). Vypíná se dalším krátkým stisknutím - nastavená/uložená rychlost se vymaže
nelze pokračovat.
a po stisknutí tlačítka
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 217)
Adaptivní tempomat* - Queue
Assist
Queue Assist umožňuje adaptivnímu tempomatu
využít při rychlostech pod 30 km/h (20 mph)
další funkce.
U automatické převodovky může adaptivní tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu 0–200 km/h
(0–125 mph).
POZNÁMKA
Aby se adaptivní tempomat aktivoval při
rychlosti pod 30 km/h (20 mph), vozidlo
vpředu se musí nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Ve vozech s automatickou převodovkou je adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue Assist (tato
funkce je označována také jako "Queue Assist").
Queue Assist nabízí následující možnosti:
•
Prodloužený rozsah rychlosti – také pod
30 km/h (20 mph) a v klidovém stavu
•
•
Změna cíle
•
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
(20 mph) – přestože tempomat dokáže sledovat
jiné vozidlo až do zastavení (0 km/h) , nelze
nastavit nižší rychlost než 30 km/h (20 mph).
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu,
v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky
pokračuje do cca. 3 sekund – - pokud by trvalo
déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu
s automatickým brzděním. V tomto případě musí
řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou
tyto možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Adaptivní tempomat potom bude pokračovat
ve sledování vozu před sebou.
Pokud chcete aktivovat adaptivní tempomat,
musí být zavřeny dveře řidiče a řidič musí být
připoutaný.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 213
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz vpředu,
který se pohybuje rychlostí větší než 30 km/h
(20 mph), a změní cíl z vozidla vpředu na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude stojící
vozidlo ignorovat a nastaví uloženou rychlost.
Funkce Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat
se vypne.
•
Před opětovnou aktivací adaptivního tempomatu se musí povolit parkovací brzda.
Změna cíle
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se
pohybuje rychlostí nižší než 30 km/h (20 mph),
a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící
vozidlo, adaptivní tempomat zabrzdí z důvodu stojícího vozidla.
214
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph) a adaptivní tempomat si není jistý, zda cílový objekt
je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např.
retardér.
rychlost klesne pod 5 km/h (5 mph) a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat
již nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých situacích funkce Queue Assist automaticky zabrzdí do klidového stavu. To znamená,
že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto
musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo sám, aby
jej udržel na místě.
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního
režimu v následujících situacích:
•
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
řidič nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu.
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále stálo.
K tomu dojde, pokud:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní
pás
•
Systém ESC se přepne z režimu Normal do
režimu Sport
•
Funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby se
nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
Přepnutí z ACC na CC
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí kontrolka aktivního tempomatu:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise Control
Tempomat
Přepnutí zpět z CC na ACC
Tempomat vypněte 1-2 stisknutím tlačítka
v souladu s pokyny k deaktivaci (str. 213). Při dalším zapnutí systému je aktivován adaptivní tempomat.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
Adaptivní tempomat
Jedním stisknutím tlačítka se adaptivní část
(systém udržování odstupu) tempomatu deaktivuje a vozidlo pouze udržuje nastavenou/uloženou rychlost.
•
Dlouhým stisknutím tlačítka
na volantu
se symbol na sdružené přístrojové desce
na
.
změní z
>
Tím se aktivuje standardní tempomat
(str. 200) CC (Cruise Control).
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo již
automaticky nebrzdí - pouze sleduje nastavenou rychlost.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 215
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Pokud se na sdružené přístrojové desce zobrazí
zpráva Zablokov. radar Viz příručka, znamená
to, že radarový snímač (str. 219) adaptivního
tempomatu nedokáže detekovat ostatní vozidla
před vozem.
Tato zpráva znamená, že nefunguje žádná
z funkcí pro upozornění na odstup (str. 203)
a varování před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 230).
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
216
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 217)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
Někdy může adaptivní tempomat zobrazit symbol
a/nebo textovou zprávu. Dále uvádíme několik
příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
Povolit temp. nastav. ESC na
normální
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém stability (ESC) (str. 193) nastaven do normálního režimu.
Adaptivní tempomat zrušen
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Adaptivní tempomat není
dostupný
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Zablokov. radar Viz příručka
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se před
radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Řidič si potom může zvolit (str. 215) běžný tempomat (CC) - textová zpráva zobrazí informace o dostupných
možnostech.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 219).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 217
PODPORA ŘIDIČE
||
Symbol
Zpráva
Popis
Adapt.tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Sešlápnutím brzdy přidržte
vůz + akustický alarmA
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě parkovací brzdy
se však vůz za chvíli rozjede.
•
Pod 30 km/h Musí být
vozidlo vpředuA
A
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne brzdový nebo plynový pedál.
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h (20 mph) a v aktivační vzdálenosti se nenachází žádné vozidlo.
Pouze s funkcí Queue Assist.
Související informace
•
•
•
218
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 208)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 207)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Radarový snímač
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném
jízdním pruhu a ve stejném směru.
Radarový snímač využívají následující funkce:
•
•
•
Funkce sledování vzdálenosti*
Adaptivní tempomat*
Systém varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd a detekcí cyklistů a chodců*
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky vozidla
nebo v případě podezření na poškození radarového snímače:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho držáku,
může se stát, že tato funkce nebude vůbec
nebo částečně k dispozici.
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 203)
Radarový snímač - omezení
Radarový snímač (str. 219) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému poli.
Schopnost adaptivního tempomatu detekovat
vozidlo vpředu se výrazně sníží, pokud:
•
rychlost vozidel vpředu se výrazně liší od vaší
rychlosti
•
dojde k zablokování radarového snímače např. v případě prudkého deště nebo rozbředlého sněhu nebo pokud se před radarovým
snímačem zachytí jiné předměty.
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí být
čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 234).
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován
nebo detekce proběhne později, než by měla.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
Související informace
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 219)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Systém varování před kolizí* (str. 230)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 219
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní situaci
a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo vzdálenost.
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje vozidlo
vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí a všechny
podmínky na cestě.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob,
zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní
kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě
pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu,
abyste se seznámili s omezeními, které by měl
řidič znát ještě před tím, než začne tempomat
používat.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách
zalitých vodou nebo bahnem, v prudkém
dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých vozovkách.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování
bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to i v případě, že používá adaptivní tempomat.
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC
Před mřížku chladiče se nesmí montovat příslušenství ani jiné předměty jako např. přídavná světla.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 206)
Systém varování před kolizí* (str. 230)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 203)
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem a vozidly
před vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat
špatné vozidlo nebo může ztratit detekované
vozidlo z dohledu.
220
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Typové schválení - radarový systém
Typové schválení pro radarové jednotky ve
vozidle lze zjistit v následující tabulce.
Trh
ACCA
BLISB
Symbol
Typové schválení
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.
✓
Modelo: L2C0038TR
1071-10-3451
Brazílie
EAN: 07897843800248
Modelo: L2C0055TR
✓
1500-15-8065
EAN: 07897843840978
Evropa
✓
✓
Hereby, Delphi Electronics & Safety declares that L2C0038TR / L2C0055TR are in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive
1999/5/EC.
The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E.
Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
TRA
✓
REGISTERED No: 0018923/09
DEALER No: DA37380/15
Spojené Arabské Emiráty
TRA
✓
REGISTERED No: ER37357/15
DEALER No: DA37380/15
}}
221
PODPORA ŘIDIČE
||
Trh
Indonésie
ACCA
BLISB
✓
Symbol
Typové schválení
14785/POSTEL/2010 1982
✓
38806/SDPPI/2015 4927
Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87
✓
Equipment type: Low Power Device (LPD)
Jordánsko
✓
Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3
Equipment Type: Low Power Device (LPD)
AGREE PAR L'ANRT MAROC
✓
Numero d'agrement : MR 4838 ANRT 2009
Date d'agrement : 22/05/2009
Maroko
AGREE PAR L’ANRT MAROC
✓
NUMÉRO D’AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014
DATE D’AGRÉMENT: 26/12/2014
Singapur
✓
✓
TA-2009/163
✓
APPROVED
Jižní Afrika
✓
222
Complies with IDA Standards DA105753
TA-2014/2390
APPROVED
PODPORA ŘIDIČE
Trh
ACCA
BLISB
✓
Tchajwan
A
B
Symbol
Typové schválení
CCAB09LP4590T3
✓
CCAB15LP0680T0
ACC = Adaptive Cruise Control
BLIS = Blind Spot Information
Související informace
•
Radarový snímač (str. 219)
223
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City Safety™
smí provádět pouze servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech do
50 km/h (30 mph). Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního rizika
srážky s vepředu jedoucími vozidly, pokud řidič
nereaguje včas brzděním a/nebo otočením
volantu.
Systém City Safety™™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá vozidla,
motocykly, lidi a zvířata.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud je
rozdíl v rychlostech menší než 15 km/h
(9 mph) – je-li rozdíl v rychlostech vyšší,
dokáže pouze snížit rychlost v okamžiku
nárazu. Aby měl řidič k dispozici plný výkon
brzd, musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy, pokud
je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud vůz vybaven také funkcí varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd(str. 230)* , pak
se tyto dva systémy vzájemně doplňují.
224
Systém City Safety sleduje dopravní situaci před
vozidlem pomocí laserového senzoru, který je
umístěn v horní hraně čelního okna. Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City Safety vůz
automaticky přibrzdí - tento zásah můžete vnímat
jako prudké zabrzdění.
Systém City Safety™ nereaguje v každé jízdní
nebo dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích, kdy
má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči
v každé situaci.
Funkce systému City Safety™ nemůže být používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud by se
řidič plně spolehl jenom na brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
City Safety™ - funkce
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti
a rychlosti je odpovědný výhradně řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 226)
City Safety™ - funkce (str. 224)
City Safety™ - použití (str. 225)
City Safety™ - laserový senzor (str. 227)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 229)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené
přístrojové desce se objeví textová zpráva, že
funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí se
brzdová světla.
City Safety™ - použití
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním okně12.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4–15 km/h (3–9 mph), může
systém City Safety zcela zabránit kolizi.
•
•
•
•
•
Funkce City Safety™ se aktivuje automaticky
při nastartování motoru.
City Safety™ (str. 224)
City Safety™ - použití (str. 225)
City Safety™ - laserový senzor (str. 227)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 229)
Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní
brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo
těsně za vozidlem vepředu. Takovým stylem
většina řidičů nejezdí a může to pro ně být nepříjemné.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší než
15 km/h (9 mph), nemusí sám o sobě systém
City Safety zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout
brzdový pedál. Tímto způsobem je pak možné
zabránit kolizi při rozdílech rychlostí vyšších než
15 km/h (9 mph).
12
POZNÁMKA
City Safety™ - omezení (str. 226)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
V určitých situacích může být vhodné vypnout City
Safety™, např. v prostředí, kde mohou větve
s listím zasahovat prostoru nad čelní okno.
City Safety™ se používá v systému menu MY
CAR (str. 118). Po nastartování motoru lze funkci
deaktivovat následovně:
•
V oddílu MY CAR vyhledejte Systém
podpory jízdy a vyberte položku Vypnuto
u City Safety.
Funkce však bude zapnuta při dalším nastartování motoru bez ohledu na to, zda byla při
vypnutí motoru zapnuta či vypnuta.
}}
225
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo, i když
je funkce City Safety™ manuálně vypnuta.
Související informace
•
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety je určen k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel
před vozem, bez ohledu na to, zda je den nebo
noc.
City Safety™ (str. 224)
Tato funkce má však jistá omezení.
City Safety™ - omezení (str. 226)
Omezení snímače znamená, že City Safety funguje s omezením nebo nefunguje vůbec, např.
v hustém sněžení nebo dešti, mlze, prašných bouřích nebo sněhových vánicích. Mlha, nečistota, led
nebo sníh na čelním okně mohou rovněž rušit
jeho funkci.
City Safety™ - funkce (str. 224)
City Safety™ - laserový senzor (str. 227)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 229)
MY CAR (str. 118)
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety
a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.
Laserový paprsek systému City Safety měří odraz
světla. Snímač není schopen zjistit předměty
s malou schopností odrážet světlo. Zadní části
vozidel všeobecně dostatečně odrážejí světlo díky
poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému City Safety
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší
brzdný účinek a stabilitu systém ABS13 a ESC14.
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je
dočasně deaktivována.
13
14
226
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
Systém City Safety se také neaktivuje při nízkých
rychlostech – pod 4 km/h (3 mph), proto systém
nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém
City Safety nezasáhne v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje,
a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu maximálně
1,5 sekundy. Pokud je vozidlo zbrzděno před
jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost
snížena na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení
vozidla systémem City Safety zastaví motor,
pokud řidič nestačí před tím sešlápnout spojkový
pedál.
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(umístění senzoru (str. 224) - viz obrázek).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty - sníh
a led nesmí překročit výšku 5 cm.
PODPORA ŘIDIČE
Zjišťování a odstraňování závad
DŮLEŽITÉ
Pokud se na sdružené přístrojové desce zobrazí
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka, je laserový senzor zakryt a nedokáže
detekovat vepředu jedoucí vozidla. To znamená,
že systém City Safety není funkční.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance nebo
stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se za
účelem výměny čelního okna obrátit na servis
(obrázek umístění snímače (str. 224)) – doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při kterých je činnost laserového senzoru omezena.
Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla
pře senzorem byla vždy čistá.
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či
nevyhovujícímu zásahu systému City Safety,
musí být splněny rovněž následující podmínky:
V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s doporučeními příslušných
činností.
•
Očistěte povrch čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od
kamínků v oblasti laserového senzoru.
Mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
•
Při výměně se musí namontovat stejný typ
stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým senzorem je znečištěný
nebo je zakrytý ledem
nebo sněhem.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 224)
City Safety™ - funkce (str. 224)
City Safety™ - použití (str. 225)
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 224)). V případě závady a v případě, že je třeba opravit laserový senzor, kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Při manipulaci
s laserovým senzorem je nezbytně nutné dodržovat předepsané pokyny.
K laserovému senzoru se vztahují následující dva
štítky:
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového
paprsku přímo pomocí optických přístrojů laserový výrobek třídy 1M.
}}
227
PODPORA ŘIDIČE
||
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny technické parametry laserového paprsku:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration) platné
pro laserová zařízení s výjimkou odchylek dle
"Oznámení k laserům č. 50" ze dne
26. července 2001.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální
údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
•
•
•
33 ns
28° × 12°
•
•
•
•
•
228
klíče II (str. 83), a to i když je motor
vypnutý.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedívejte do laserového senzoru
(který vydává laserové záření) ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy,
čočky nebo podobné optické přístroje.
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení a/
nebo výměna náhradních dílů laserového
senzoru musí provádět pouze kvalifikovaný servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému
záření, neprovádějte žádné úpravy ani
údržbu s výjimkou úkonů specifikovaných
zde.
Mechanik musí postupovat podle servisních informací pro laserový senzor.
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru 3B
podle normy IEC 60825-1. Třída laseru
3B není bezpečná pro oči, a proto představuje riziko úrazu.
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního okna.
Laserový senzor musí být nainstalován na
čelní okno dříve, než je připojen konektor
senzoru.
Laserový snímač vysílá laserové světlo,
když se dálkový ovladač nachází v poloze
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 224)
City Safety™ - omezení (str. 226)
City Safety™ - funkce (str. 224)
City Safety™ - použití (str. 225)
City Safety™ - symboly a zprávy (str. 229)
PODPORA ŘIDIČE
City Safety™ - symboly a zprávy
Pokud systém City Safety™ (str. 224) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
kontrolek na sdružené přístrojové desce a současně se může objevit textová zpráva. Text zprávy
může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK
na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
City Safety aut. zabrzdila
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 226).
City Safety Nutný servis
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 224)
City Safety™ - omezení (str. 226)
City Safety™ - funkce (str. 224)
City Safety™ - použití (str. 225)
City Safety™ - laserový senzor (str. 227)
229
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí*
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců“
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s chodcem, cyklistou nebo vozidlem vpředu,
které stojí nebo se pohybuje stejným směrem.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce nemůže pomoci
řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců je
nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do
řízení.
Dvě úrovně systému
V závislosti na výbavě vozidla, může být systém
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekce cyklistů a chodců k dispozici ve
dvou provedeních:
Úroveň 1
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn15
na výskyt překážek - brzdy automaticky nebrzdí,
řidič musí brzdit sám.
15
230
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 234)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 236)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 237)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 238)
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na výskyt
překážek - pokud řidič v přiměřené době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů v systému varování před
kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekcí cyklistů a chodců smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců dokáže
zabránit kolizi nebo snížit rychlost při srážce.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců
nemůže být používán jako náhrada činnosti řidiče.
Pokud by se řidič plně spolehl jenom na brzdění
pomocí systému varování před kolizí s funkcí
automatické aktivace brzd, mohlo by dojít dříve či
později k nehodě.
•
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
chodců (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
cyklistů (str. 232)
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 224) se vzájemně doplňují.
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Systém varování před kolizí dokáže detekovat
chodce, cyklisty nebo vozidla, která stojí nebo se
pohybují ve stejném směru před vozidlem řidiče.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič
brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s plnou
brzdnou sílou, aby byla snížena rychlost při
nárazu, nebo s omezenou brzdnou sílou, pokud
stačí, aby nedošlo ke kolizi. V případě cyklistů
může k varování a plné aktivaci brzd dojít velmi
pozdě nebo souběžně.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem, cyklistou
nebo jiným vozidlem, řidiče na to upozorní blikající
červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
2 - Podpora brzd17
Přehled funkcí16.
Audiovizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody.
Radarový snímač17
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd reaguje ve třech krocích v následujícím
pořadí:
1.
Varování před srážkou
2.
Podpora brzd17
3.
Automatická aktivace brzd17
16
17
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování
před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
To znamená, že brzdová soustava je připravena na
rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí,
v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo
ke kolizi.
3 - Automatická aktivace brzd17
Naposledy se aktivuje automatická funkce brzd.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 231
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při každém počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém varování před kolizí nereaguje na
vozidla a cyklisty, kteří se pohybují v jiném
směru, než vozidlo, nebo na zvířata.
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla
cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
Varování se aktivuje pouze v případě vysoké
pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce"
a "Omezení" najdete informace k omezením,
s jakými musí být řidič seznámen ještě před
tím, než použije varování před kolizí nebo
automatickou aktivaci brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to ani
v případě, že svítí pouliční světla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl
a jízdního kola - musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní
část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Tato funkce "vidí" zezadu pouze cyklisty, kteří jedou ve
stejném směru.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při nárazu.
Pro zajištění maximální účinnosti brzd musí
řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí
i v případě, že je vozidlo vybaveno systémem
automatické aktivace brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti je
vždy odpovědný řidič, a to i v případě, že je
vozidlo vybaveno systémem varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd.
Související informace
•
232
Systém varování před kolizí* (str. 230)
Optimální příklad toho, co systém vyhodnotí jako cyklistu
- jasné obrysy těla a jízdního kola, přímo zezadu v ose
vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
•
•
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu,
musí se jednat o dospělého cyklistu, který
jede na "jízdním kole běžné velikosti".
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce viditelnou a schválenou18 zpětnou červenou odrazkou, která je nainstalována minimálně 70 cm
nad vozovkou.
•
Tato funkce dokáže detekovat cyklisty pouze
přímo zezadu, pokud jedou ve stejném směru.
Nedokáže detekovat cyklisty zezadu pod
jistým úhlem ani cyklisty z boku.
•
Cyklisté, kteří jedou po pravé nebo levé hraně
imaginární/prodloužené boční linie vozidla,
mohou být detekováni se zpožděním nebo se
může stát, že nebudou detekováni vůbec.
•
Schopnost funkce vidět cyklisty je podobně
jako u lidského oka za soumraku a při svítání
omezena.
•
Funkce umožňující detekci cyklistů se deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Aby detekce cyklistů fungovala optimálně,
musí být aktivována funkce City Safety™, viz
City Safety™ (str. 224).
18
VAROVÁNÍ
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
Funkce nedokáže detekovat:
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté cyklisty.
• cyklisty v oblečení, které zakrývá obrysy
těla, a cyklisty, kteří přijíždějí z boku.
• jízdní kola, která nemají vzadu červenou
odrazku.
• jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 230)
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky, které platí z hlediska dopravních předpisů v dané zemi.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za
chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby
funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla
a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší těla nevidí, nedokáže chodce
identifikovat.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 233
PODPORA ŘIDIČE
||
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí být
vzpřímený a mít výšku minimálně 80 cm..
•
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka za
soumraku a při svítání omezena.
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
•
Kamerový snímač umožňující detekci chodců
se deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců" je
pouhou pomůckou. Funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích
a nevidí, například:
částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrysy těla, a chodce
menší než 80 cm.
• chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 230)
Světelná a zvuková signalizace
Po aktivování světelné a zvukové signalizace v případě výstrahy u kolize se výstražná kontrolka (č.
[1] na předchozím obrázku) testuje při každém
nastartování motoru, a to tak, že krátce rozsvítí
všechny segmenty na výstražné kontrolce.
Po nastartování motoru zhasnou kontrolky
a vypne se zvuková signalizace.
VAROVÁNÍ
•
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje na obrazovce středové konzoly
nebo v systému menu MY CAR, viz (str. 118).
•
1. Zvuková a světelná výstražná signalizace v případě
rizika kolize19.
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy v případě
kolize mají či nemají být aktivovány zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí motoru.
POZNÁMKA
Funkce podpory brzd a automatické aktivace
brzdy jsou vždy povoleny - nelze je deaktivovat.
Zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze výstražný zvuk aktivovat/deaktivovat samostatně:
•
234
Hledejte Zvukové varování v oddílu
Varování před kolizí v systému menu MY
CAR (str. 118) - zde vyberte možnost
Zapnout nebo Vypnout.
Nyní systém varování před kolizí varuje pouze
vizuálně.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost, při
níž systém vydá optické a akustické varování.
•
19
Vyhledejte Varování před kolizí v oddílu
Systém podpory jízdy v systému menu MY
CAR (str. 118). U položky zrušte zaškrtnutí.
Hledejte Upozornění na vzdálenost
v oddílu Varování před kolizí v systému
Nákres je schématický - model vozidla a detaily se mohou lišit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
menu MY CAR, (str. 118) - zde vyberte
Dlouhá, Normální nebo Krátká.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost systému.
Vzdálenost pro varování Dlouhá poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení
Dlouhá a jestliže toto nastavení vydává příliš
mnoho varování, která mohou v určitých situacích
rušit, potom nastavení vzdálenosti změňte na
Normální.
Vzdálenost pro varování Krátká používejte pouze
ve výjimečných případech, např. pro dynamickou
jízdu.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat, tempomat použije výstražnou kontrolku i akustickou
výstrahu, dokonce i když je systém varování
před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče v případě hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dlouhá, v jistých situacích se může zdát, že
varování přichází pozdě, např. je-li velký rozdíl
rychlostí nebo pokud vozidla vpředu prudce
brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
tak, že budete najíždět do lidí a vozidel mohlo by dojít k vážnému poškození, poranění
a ohrožení životů.
Kontrola nastavení
Kamerový a radarový snímač20.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na nich
být nečistoty, led a sníh a snímače se musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
Nastavení lze upravit na obrazovce středové konzoly a v systému menu (str. 118) MY CAR.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 203) nastaveným na 4-5.
20
Údržba
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 230)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 235
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí* omezení
Tato funkce má jistá omezení – tento systém
není např. aktivní, dokud rychlost není 4 km/h
(3 mph).
Vizuální varovný signál systému upozornění na
nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 231)) může
být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí,
nebo když se řidič nedívá přímo před sebe. Proto
by měl být vždy aktivován varovný zvuk.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje,
to může snížit schopnost systému odvrátit kolizi.
Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek
a stabilitu systém ABS a ESC (str. 193).
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být dočasně
deaktivován v případě vysoké teploty v prostoru pro cestující způsobené například prudkým slunečním světlem. Dojde-li k tomu,
aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v
případě, že deaktivace proběhla v systému
menu.
•
21
236
Varování se nesmí objevit, pokud vzdálenost k vozidlu vpředu je malá nebo pokud
jsou pohyby volantu a pedálů velké, například při velmi aktivním jízdním stylu.
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač
nedokáže detekovat vpředu správně chodce
nebo cyklistu nebo vozidlo, může se stát, že
dojde ke zpoždění v indikaci varování a zásahů
brzd nebo se tyto funkce vůbec neaktivují.
Systém snímačů má v případě chodců a cyklistů21 omezený dosah – systém dokáže účinně
vydávat varování a brzdit při rychlostech
vozidla do 50 km/h (30 mph). V případě vozidel, která stojí nebo se pohybují pomalu,
systém účinně varuje a brzdí do rychlosti
vozidla 70 km/h (43 mph).
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se
varování upozorňující na stojící a pomalu
jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
Systém Upozornění na nebezpečí kolize využívá
stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat
(str. 206). Přečtěte si více o omezeních radarového snímače (str. 219).
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost pro
varování (str. 234). To může vést k pozdějšímu
varování a tím snížení celkového počtu varování.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd se dočasně deaktivuje, pokud se zařadí
zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd se také neaktivuje při nízkých rychlostech –
pod 4 km/h (3 mph), proto systém nezasáhne
v případech, kdy se vozidlo vpředu přibližuje velmi
pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování
před kolizí nepatrně odložit, což sníží počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd zabránil
kolizi se stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje,
bude rychlost snížena na stejnou rychlost, jakou
se pohybuje vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při zastavení
vozidla systémem automatické aktivace brzd
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 230)
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců“
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s chodcem nebo vozidlem vpředu, které stojí
nebo se pohybuje stejným směrem.
Tato funkce využívá kamerový snímač, který má
jistá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně jako
varování před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety (str. 96)
Informace o dopravních značkách (str. 244)
Driver Alert Control - DAC (str. 248)
Asistent jízdních pruhů (str. 251)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo před
kamerový snímač - mohlo by se stát, že se
u některých systémů závislých na kameře sníží
účinnost nebo že tyto systémy přestanou fungovat.
Kamerové snímače mají omezení obdobná jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě, hustém
sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou
být funkce systémů závislých na kameře výrazně
omezeny nebo dočasně vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky, sníh
nebo led na vozovce, znečištěné nebo nezřetelné
značení jízdních pruhů značným způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky
a detekci chodců a ostatních vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno.
Proto se v jistých situacích může stát, že chodci,
cyklisté a vozidla nebudou detekováni vůbec nebo
budou detekováni s jistým zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera dočasně
vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru,
aby byla chráněna funkčnost kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Zablok.
snímačů čelního skla Viz příručka, znamená
to, že je kamerový snímač zablokován a nemůže
detekovat chodce, cyklisty, vozidla nebo silniční
značení před vozem.
Současně to znamená, že kromě varování před
kolizí s automatickou aktivací brzd nefungují
v plném rozsahu rovněž následující funkce:
•
•
•
•
Aktivní dálkové světlomety
Driver Alert Control
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před kamerou od nečistot, ledu
a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní
déšť nebo sníh znamenají, že kamera
není plně funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého deště
nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak zpráva je
stále zobrazena.
Čekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem
kamery - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 230)
Lane Keeping Aid
Informace o dopravních značkách
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 237
PODPORA ŘIDIČE
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
má pomoci řidiči, když hrozí nebezpečí kolize
s chodcem nebo vozidlem vpředu, které stojí
nebo se pohybuje stejným směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců“
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Collision Warning System
VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Systém varování před
kolizí Není dostupný
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno automatické brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 237).
238
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz příručka
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 219).
Varování před kolizí Nutný
servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 230)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 231)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
chodců (str. 233)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - detekce
cyklistů (str. 232)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 234)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 236)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení
kamerového snímače (str. 237)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 239
PODPORA ŘIDIČE
BLIS*
Přehled
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu na
cestách s několika pruhy v jednom směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém
jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.
Funkce BLIS CTA (str. 242) (Cross Traffic Alert),
která je součástí funkce BLIS, má řidiče upozornit
na:
•
křižující vozidla, když vůz couvá.
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
Umístění kontrolky BLIS22.
Kontrolka
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl jízdy
a použití vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění
do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy
řidič.
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde
systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě
kontrolky.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
•
BLIS* - použití (str. 241)
BLIS - symboly a zprávy (str. 244)
CTA* (str. 242)
Údržba
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř zadního
nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
22
240
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
BLIS* - použití
Kdy BLIS funguje
Funkce BLIS (Blind Spot Information) má za
úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém provozu na
cestách s několika pruhy v jednom směru.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
To potvrdí jedno zablikání kontrolek ve dveřích.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat v systému
menu MY CAR (str. 118).
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována, kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na sdružené
přístrojové desce potvrdí tuto změnu textová
zpráva. Po aktivaci směrová světla v panelu dveří
jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
nebo
•
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
To potvrdí jedno zablikání kontrolek ve dveřích.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím
tlačítka BLIS na středové konzole.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko v tomto případě funkci zajišťuje systém nabídky
MY CAR (str. 118).
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována, kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na sdružené
přístrojové desce potvrdí tuto změnu textová
zpráva. Po aktivaci směrová světla v panelu dveří
jednou zablikají.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2. Zóna pro
rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech vyšších než
10 km/h (6 mph).
Systém reaguje, pokud:
•
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se k vozidlu řidiče rychle blíží jiné vozidlo.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně nebo
rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně, kontrolka
funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič aktivuje směrová světla
na stejné straně jako je varování, kontrolka BLIS
přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude
blikat s intenzivním svitem.
nebo
•
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 241
PODPORA ŘIDIČE
||
VAROVÁNÍ
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.
Omezení
•
Funkčnost systému může snížit nečistota, led
a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače
zakryté, funkce BLIS nedokáže objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se k elektrickému systému vozidla připojí přívěs.
CTA*
Funkce BLIS v systému CTA (Cross Traffic
Alert) pomáhá upozornit řidiče na křižující
vozidla, když vůz couvá. CTA doplňuje systém
BLIS (str. 240).
Aktivace/deaktivace CTA
Funkce CTA se aktivuje při nastartování motoru.
To potvrdí jedno bliknutí kontrolek funkce BLIS ve
dveřích.
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl jízdy
a použití vnitřních a vnějších zpětných zrcátek.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání
nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 240)
BLIS - symboly a zprávy (str. 244)
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence a funkce
CTA.
Funkci CTA lze deaktivovat/aktivovat samostatně
tlačítkem Zapnutí/Vypnutí parkovacího asistenta
(str. 260). Při opětovné aktivaci jednou blikne
kontrolka funkce BLIS.
Funkce BLIS však zůstává aktivována i po deaktivování systému CTA.
242
Princip funkce CTA.
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže
zjistit objekty přibližující se z boku při couvání
např. z parkoviště.
Funkce CTA má především detekovat vozidla. Za
příznivých podmínek dokáže detekovat i menší
předměty jako jsou cyklisté a chodci.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje
se automaticky, když se v převodovce zařadí
zpětný chod.
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se změní
vzhledem k vozidlu/objektu, který je zablokován,
přičemž mrtvý sektor se rychle zmenšuje.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující
se z boku, ozve se akustická výstraha, a to
z levého nebo z pravého reproduktoru v závislosti na směru, ze kterého se daný objekt přibližuje.
Příklady dalších omezení:
•
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že rozsvítí
světla BLIS.
Funkčnost systému může snížit nečistota, led
a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače
zakryté, funkce CTA nedokáže objekty detekovat.
•
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém
vyobrazení PAS (str. 260) na obrazovce.
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se k elektrickému systému vozidla připojí přívěs.
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Omezení
Mrtvý sektor pro systém CTA.
CTA nereaguje optimálně v každé situace, avšak
má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo
jiné vyčnívající předměty.
Sektor, ve kterém CTA "vidí"/detekuje.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Údržba
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat, až
když jsou velmi blízko:
Snímače funkce BLIS a CTA se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může být na
jedné straně zcela "slepý".
}}
243
PODPORA ŘIDIČE
||
BLIS - symboly a zprávy
V situacích, kdy funkce BLIS (Blind Spot
Information) (str. 240) a CTA (Cross Traffic
Alert) (str. 242) nefungují nebo jsou přerušovány, se na sdružené přístrojové desce může
zobrazit symbol a text s vysvětlením. Postupujte
podle doporučení.
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
Systém Informace o dopravních značkách (RSI –
Road Sign Information) pomáhá řidiči se zapamatováním dopravních značek souvisejících
s rychlostí, kolem kterých projel.
Příklady zpráv:
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 240)
BLIS - symboly a zprávy (str. 244)
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
vypnuta. Funkce BLIS je aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip. přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože
je k elektrickému systému
vozidla připojen přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte servis
- doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Související informace
•
244
BLIS* (str. 240)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 245)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 248)
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách (RSI –
Road Sign Information) pomáhá řidiči se zapamatováním dopravních značek souvisejících
s rychlostí, kolem kterých projel.
Funkce se ovládá následovně:
Příklady čitelných značek souvisejících s rychlostí23.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti, např.
značky o začátku/konci dálnice nebo silnice
a značky zákazu předjíždění.
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice resp.
silnice pro motorová vozidla a značky zobrazující
maximální rychlost, systém RSI zobrazí symbol
značky pro maximální přípustnou rychlost.
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Zaznamenávané informace o rychlosti24.
Jakmile systém RSI registruje dopravní značku
s přikázanou rychlostí, tato značka se zobrazí jako
symbol na přístrojové desce.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a dodržování platných dopravních předpisů
a pravidel nese v konečném důsledku vždy
řidič.
23
24
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 245
PODPORA ŘIDIČE
||
Společně se symbolem aktuálního omezení rychlosti se dle
situace může zobrazit také
značka zákazu předjíždění.
Rychlost platná na sjezdech je
na některých trzích označena
dodatečnou značkou s šipkou.
Potom se informace o značce skryjí, a to do doby,
než bude detekována další značka související
s rychlostí.
Dodatečné značky
Konec omezení nebo dálnice
Značky rychlosti spojené
s tímto druhem doplňkové
značky se zobrazí pouze v případě, že řidič používá směrové světlo.
Pokud systém RSI detekuje dopravní značku
označující konec omezení rychlosti nebo jinou
informaci související s rychlosti, např. konec dálnice, na sdružené přístrojové desce se na
cca. 10 sekund zobrazí příslušná dopravní značka.
Příklady těchto značek:
Příklady dodatečných značek24.
Konec všech omezení.
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti
platí. Například jistá část komunikace může být
obzvláště náchylná na nehody v případě deště a/
nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí
pouze v případě, že se používají stěrače čelního
skla.
Konec dálnice.
24
246
Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou
vzdálenost nebo v určitou dobu dne. Řidiče na
tuto situaci upozorní systém značky s doplňujícími
informacemi pod symbolem označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod
symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce
znamená, že systém RSI detekoval další značku
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
PODPORA ŘIDIČE
s doplňujícími informacemi o aktuálním omezení
rychlosti.
Varování k rychlosti
například značky označující dálnici a silnici
pro motorová vozidla.
•
Nastavení v menu MY CAR
Možnosti nastavení funkce RSI najdete v systému
menu MY CAR. Viz MY CAR (str. 118).
Související informace
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Zobrazení symbolů na displeji sdružené přístrojové desky lze vypnout. Funkce může být aktivována/deaktivována v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 118).
Řidič si může nastavit aktivaci varování v případě,
kdy platný limit rychlosti bude překročen o více
než 5 km/h (5 mph). Toto varování poznáte podle
toho, že symbol platné maximální rychlosti bude
blikat po celou dobu, kdy je rychlost překračována. Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 118).
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 244)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 248)
•
MY CAR (str. 118)
Sensus Navigation
Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus
Navigation, informace o rychlosti se načítají
z navigace v následujících případech:
•
25
Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná
značka již neplatí, ale nová značka nebyla
dosud detekována.
Pokud jsou detekovány značky, které
nepřímo naznačují omezení rychlosti25, jako
Na jednotlivých trzích se situace může lišit.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 247
PODPORA ŘIDIČE
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Systém Informace o dopravních značkách (RSI –
Road Sign Information) pomáhá řidiči se zapamatováním dopravních značek souvisejících
s rychlostí, kolem kterých projel. Tato funkce má
následující omezení.
Kamerový snímač funkce RSI má podobná omezení jako lidské oko - přečtěte si další informace
o omezeních kamerového snímače (str. 237)).
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky s názvem
obce nebo okresu, funkce RSI neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Systém Driver Alert*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu jízdy
snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili jízdní
pruh, v němž jedou.
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci,
např.začíná být rozptýlený/rozptýlená nebo začne
usínat.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé funkce,
které mohou být vypnuty současně nebo jednotlivě:
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující koncentraci řidiče a je primárně určen pro hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
•
•
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne pod
60 km/h (37 mph).
Obě funkce využívají kameru, která je závislá na
bočním značení jízdního pruhu po obou stranách.
VAROVÁNÍ
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem,
sněhem a/nebo nečistotami.
Systém výstrahy pro řidiče nefunguje ve všech
situacích. Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
248
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 244)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 245)
Lane Departure Warning - LDW (str. 251).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního
režimu a neaktivuje se automaticky, dokud
rychlost nepřekročí 65 km/h (40 mph).
Zakryté nebo špatně umístěné značky
•
Driver Alert Control - DAC (str. 249).
Související informace
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 248)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu. Řidič
je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém případě nemůže systém vydat varování určené řidiči.
Proto je vždy důležité zastavit a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli známky únavy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
řidiče, bez ohledu na to, zda DAC vydá nebo
nevydá varování.
POZNÁMKA
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení
doby jízdy. Pravidelně si naplánujte přestávky,
abyste měli jistotu, že jste odpočatí.
Omezení
V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
•
•
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
POZNÁMKA
Senzor kamery má jistá omezení (str. 237).
Související informace
•
•
•
Systém Driver Alert* (str. 248)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 249)
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 250)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
VAROVÁNÍ
Nastavení se upravují z displeje na středové konzole a z jeho menu.
Upozornění musí být bráno velmi vážně, neboť
ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není
vědom/vědoma svého stavu.
zap/vyp
Funkci Driver Alert lze nastavit do pohotovostního
režimu v systému menu MY CAR (str. 118):
•
•
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni:
co nejdříve bezpečně zastavte vozidlo a odpočiňte si.
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod vlivem
alkoholu.
Zaškrtnuté políčko - funkce je aktivována.
Nezaškrtnuté políčko - funkce je deaktivována.
Funkce
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h (37 mph).
Související informace
•
•
Systém Driver Alert* (str. 248)
Driver Alert Control (DAC)* (str. 248)
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže se schopnost
řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 249
PODPORA ŘIDIČE
Driver Alert Control (DAC)* symboly a zprávy
konzoly v různých situacích symboly a textové
zprávy.
DAC (str. 248) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje středové
Pár příkladů:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 237).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
•
250
Systém Driver Alert* (str. 248)
Driver Alert Control (DAC)* (str. 248)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 249)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Lane Departure Warning (LDW)*
POZNÁMKA
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) pomáhá řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách a dálnicích náhodně dostane v jistých jízdních situacích
mimo jízdní pruh.
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi koly,
zvukový alarm není vydán.
VAROVÁNÍ
Princip funkce LDW
Lane Departure Warning (LDW) funkce
U funkce Lane Departure Warning ((Lane
Departure Warning)) lze provést některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Funkce Lane Assistance představuje pouhou
pomůcku řidiče a nezapne se v každé jízdní
nebo dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese v konečném důsledku vždy
řidič.
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 251)
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 252)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního
pruhu.
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 253)
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních čar,
řidiče upozorní zvukový signál.
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 254)
•
Systém Driver Alert* (str. 248)
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce zapnuta,
kontrolka v tlačítku svítí.
Tato funkce je v konkrétních situacích doplněna
na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly pomocí
systému nabídky MY CAR. Popis systému
nabídky - viz MY CAR (str. 118).
Vyberte některou z následujících možností:
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 251
PODPORA ŘIDIČE
||
• Při spuštění - funkce je při každém nastartování motoru nastavena do pohotovostního
režimu. Při nastartování je nastavena stejná
hodnota, jaká byla nastavena při vypnutí
motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost, poplach je
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Funkce Lane Departure Warning (Lane
Departure Warning) je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní
grafikou. Pár příkladů:
spuštěn dříve a platí méně omezení.
Symbol LDW má ŠEDÉ boční čáry – funkce
je v pohotovostním režimu, protože rychlost
klesla pod 65 km/h (40 mph).
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
Související informace
•
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
Boční čáry funkce LDW.
•
Symbol LDW má BÍLÉ boční čáry - funkce je
aktivní a detekuje, tedy "vidí", jednu nebo obě
boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDÉ boční čáry - funkce
je aktivní, ale nedetekuje levou ani pravou
boční čáru.
nebo
252
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Departure Warning
(Lane Departure Warning) má podobná omezení
jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte si
o omezeních kamerového snímače (str. 237).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu26
V případě rychlého sešlápnutí plynového
pedálu26
V případě rychlého pohybu volantu26
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se vozidlo
nakloní.
Související informace
•
26
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 251).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 253
PODPORA ŘIDIČE
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
nebo obrazovce může objevit symbol společně
s vysvětlením. Podle situace postupujte podle
doporučení.
Zpráva
Popis
Lane Departure Warning ZAP/Lane
Departure Warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí přibližně po 5 sekundách.
Zablok. snímačů čelního skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 237).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
254
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Lane Keeping Aid (LKA)*
Princip funkce LKA
VAROVÁNÍ
Funkce Lane Departure Warning pomáhá řidiči
snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních
cestách a dálnicích náhodně dostane v jistých
jízdních situacích mimo jízdní pruh.
Funkce Lane Assistance představuje pouhou
pomůcku řidiče a nezapne se v každé jízdní
nebo dopravní situaci, při každém počasí a při
libovolném stavu vozovky.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
a za dodržování platných zákonů a dopravních
předpisů nese v konečném důsledku vždy
řidič.
Lane Departure Warning LDW nebo LKA
Asistent jízdních pruhů je k dispozici ve dvou provedeních:
•
LDW - Lane Departure Warning - řidiče
upozorní zvukový signál nebo pulzace volantu.
•
LKA - Asistent jízdních pruhů
(Lane Keeping Aid) - systém zajede s vozidlem zpět do jízdního pruhu a/nebo řidiče
upozorní zvukový signál nebo vibrace volantu.
Vozidlo je dodáváno s jedním z těchto dvou
systémů - to, jaké systémy patří do výbavy vozidla,
závisí na trhu a motoru.
Pokud si nejste jisti, zda do výbavy vozu patří
LDW nebo LKA:
•
Otevřete systém nabídky MY CAR a vyhledejte Systém podpory jízdy - v části Lane
Departure Warning je uvedeno, zda vozidlo
má LDW nebo Asistent jízdních pruhů pro
LKA.
Související informace
•
•
Lane Keeping Aid (LKA) - funkce (str. 256)
Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního
pruhu.
•
Lane Keeping Aid (LKA) - omezení
(str. 258)
Pokud by vozidlo mělo projet přes boční čáru,
funkce Lane Keeping Aid aktivně řídí vozidlo zpět
do jízdního pruhu působením mírné síly na řízení
ve volantu.
•
Lane Keeping Aid (LKA) - symboly a hlášení
(str. 259)
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
Pokud vozidlo dosáhne boční čáru nebo přes ní
přejede, funkce Lane Keeping Aid upozorní řidiče
rovněž vibracemi volantu.
Lane Keeping Aid (LDW) - ovládání
(str. 257)
Systém Driver Alert* (str. 248)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 255
PODPORA ŘIDIČE
Lane Keeping Aid (LKA) - funkce
U funkce Lane Keeping Aid (Lane Keeping Aid)
lze provést některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu
rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silnicích s jasně viditelnými bočními čárami. Funkce
se dočasně deaktivuje na úzkých silnicích s méně
2,6 metry mezi bočními čárami.
ťuje systém nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 118).
Dále lze v nabídce MY CAR provést následující
volby:
•
Varování s vibracemi ve volantu: Pouze
vibrace – Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Aktivní řízení: Pouze asistent řízení Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Varování s vibracemi ve volantu a aktivní
řízení: Plná funkce - Zapnuto nebo Vypnuto.
Pokud se vozidlo přiblíží k levé nebo pravé boční
čáře a není aktivováno směrové světlo, vozidlo
bude řízeno směrem zpět do jízdního pruhu.
Varování s vibracemi ve volantu
Aktivní řízení
Funkce Lane Keeping Aid pomáhá udržet vozidlo
mezi bočními čárami jízdního pruhu.
Funkce LKA řídí a upozorňuje vibracemi volantu27.
Pokud vozidlo přejede přes jednu z bočních čar,
funkce Lane Keeping Aid řidiče upozorní vibracemi ve volantu28. K tomu dochází nezávisle na
tom, zda je vozidlo aktivně řízeno zpět působením
mírné síly řízení.
Stisknutím tlačítka na středové konzole funkci
aktivujete nebo deaktivujete. Je-li funkce zapnuta,
kontrolka v tlačítku svítí.
U některých kombinací výbavy na přání nezbývá
na středové konzole volné místo pro tlačítko
Zapnuto/Vypnuto - v tomto případě funkci zajiš-
27
28
256
Funkce LKA zasahuje do řízení a manévruje od čáry.
Obrázek zobrazuje 3 vibrace při překřížení boční čáry.
Vibrace volantu se mění - čím delší doba uběhla od okamžiku, kdy vozidlo přejelo přes boční čáru, tím více volant pulsuje.
PODPORA ŘIDIČE
Dynamické zatáčení
Lane Keeping Aid (LDW) - ovládání
Funkce Lane Keeping Aid (Lane Keeping Aid) je
v konkrétních situacích doplněna na sdružené
přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
POZNÁMKA
Funkce LKA se dočasně deaktivuje, dokud
jsou zapnuta směrová světla.
LKA zasahuje na pravé straně.
Funkce LKA nezasahuje v ostrých zavřených zatáčkách.
Funkce Lane Keeping Aid zasáhne a navede vůz
mimo boční čáru - to poznáte následovně:
V některých případech nechá asistent jízdních
pruhů vozidlo přejet boční čáry bez zásahu do
řízení nebo bez výstrahy. Zde patří, například,
situace, kdy vozidlo při nerušeném výhledu přejede do vedlejšího jízdního pruhu při průjezdu
zatáčkou.
Související informace
•
•
•
ČERVENÁ čára na dané straně.
Související informace
•
•
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 255)
LKA "vidí" a následuje boční čáry.
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
Pokud je aktivní funkce Lane Keeping Aid a detekuje/„vidí“ boční čáry, symbol LKA je indikuje
BÍLÝMI čárami.
•
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 255)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
ŠEDÁ boční čára - funkce Lane Keeping Aid
nevidí čáru na dané straně vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 257
PODPORA ŘIDIČE
Lane Keeping Aid (LKA) - omezení
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid (Lane
Keeping Aid) má podobná omezení jako lidské
oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte si
o omezeních kamerového snímače (str. 237) - viz
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 234).
ního režimu a zůstane v něm, dokud řidič opět
nezačne vozidlo řídit.
Související informace
•
•
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 255)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
POZNÁMKA
V některých složitých situacích je pro systém
Lane Assist těžké správně pomoci řidiči v tomto případě doporučujeme funkci vypnout.
Příklady situací:
•
•
•
•
•
práce na cestách
zimní stav vozovky
nekvalitní povrch vozovky
velmi sportovní styl jízdy
nepříznivé počasí se sníženou viditelností.
Ruce na volantu
Aby funkce Lane Keeping Aid fungovala, řidič
musí mít ruce na volantu. Funkce LKA nepřetržitě
monitoruje tento stav. Pokud nejsou zjištěny ruce
na volantu, zobrazí se textové hlášení, které upozorňuje řidiče na aktivní ovládání volantu.
Jestliže řidič nereaguje a nezačne vůz řídit,
funkce Lane Keeping Aid přejde do pohotovost-
258
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Lane Keeping Aid (LKA) - symboly
a hlášení
nebo obrazovce může objevit symbol společně
s vysvětlením. Podle situace postupujte podle
doporučení.
Pokud funkce asistenta jízdních pruhů není
k dispozici, na přístrojové desce se na displeji
Symbol
Zpráva
Popis
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Příklady zpráv:
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Vyčistěte čelní sklo před snímačem kamery.
Další informace o omezeních kamerového snímače - viz Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového
snímače (str. 237) a Upozornění na nebezpečí kolize* - použití (str. 234).
Asistent jízdních pruhů
Nutný servis
Systém je vypnutý.
Asistent jízdních pruhů
Přerušeno
Funkce LKA je nastavena do pohotovostního režimu. Čáry symbolu LKA indikují opětovný přechod funkce do
aktivního stavu.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Lane Keeping Aid (LKA)* (str. 255)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 251)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 259
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent*
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole. Tuto hlasitost lze
nastavit také v nabídce nastavení audio, která je
přístupna po stisknutí tlačítka SOUND, nebo
v systému nabídky (str. 118) MY CAR29.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 260)
Parkovací asistent* - přední (str. 262)
Parkovací asistent* - zadní (str. 261)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 263)
Parkovací asistent* - funkce
Systém parkovací asistence se automaticky aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 263)
Parkovací kamera* (str. 264)
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém
systému vozidla, vyčnívání tažné tyče se
zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence
a funkce CTA*.
Pokud je vozidlo vybaveno funkcí CTA (str. 242),
kontrolky funkce BLIS (str. 240) bliknou jednou,
poté se parkovací asistence aktivuje tlačítkem.
VAROVÁNÍ
•
•
•
29
260
Parkovací asistent nezbavuje řidiče odpovědnosti při parkování.
Čidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží
překážky detekovat.
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
V závislosti na audiosystému a systému přehrávání médií.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé
tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón,
který očekáváte.
Parkovací asistent* - zadní
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké předměty
např. vyčnívající nakládací rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu vlevo
a vzadu vpravo.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Čím je symbol vozu blíže konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost
mezi vozem a detekovanou překážkou.
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního čidla
se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve vzdálenosti signalizované stálým tónem za i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem jeďte velmi pomalu nebo zastavte. Může
hrozit značné nebezpečí poškození
vozidla a ostatních předmětů, protože
informace ze senzorů nejsou v těchto
situacích vždy spolehlivé.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací asistent* - přední (str. 262)
Parkovací asistent* - zadní (str. 261)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 263)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 263)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při zařazení
zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence jinak by senzory reagovaly na přívěs.
Parkovací kamera* (str. 264)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 261
PODPORA ŘIDIČE
||
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte
originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná
budete muset parkovací asistenci manuálně
vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič
nereagovaly.
Parkovací asistent* - přední
POZNÁMKA
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážek.
Parkovací asistence se vypne, pokud se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve voze
s automatickou převodovkou zvolí režim P.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako překážka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací asistent* - funkce (str. 260)
Parkovací asistent* - přední (str. 262)
Související informace
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 263)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 263)
Parkovací kamera* (str. 264)
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Zvukový signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací asistent* - funkce (str. 260)
Parkovací asistent* - zadní (str. 261)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 263)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 263)
Parkovací kamera* (str. 264)
systém předního parkovacího asistenta je aktivní
do rychlosti 10 km/h (6 mph).
Pokud se systém parkovací asistence deaktivuje,
protože se vozidlo pohybuje příliš rychle (11 km/h
(7 mph)), funkce se aktivuje znovu, jakmile
rychlost klesne pod 10 km/h (6 mph).
262
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí
trvale a na sdružené přístrojové desce
se zobrazí textová zpráva Park.
asistent Nutný servis, je parkovací asistence
vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování.
Akustický signál a symboly na displeji středové
konzoly indikují vzdálenost od překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
DŮLEŽITÉ
Umístění čidel, zadních.
Za jistých podmínek může parkovací asistent
vydávat chybné varovné signály. Důvodem
jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají stejné
ultrazvukové frekvence, se kterými tento
systém pracuje.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 263)
Parkovací asistent* - funkce (str. 260)
Parkovací asistent* - přední (str. 262)
Parkovací asistent* - zadní (str. 261)
G031402
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály
a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo
nefunkčnost.
Umístění čidel, předních.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací asistent* - funkce (str. 260)
Parkovací asistent* - přední (str. 262)
Parkovací asistent* - zadní (str. 261)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 263)
Parkovací kamera* (str. 264)
Parkovací kamera* (str. 264)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 263
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera*
Funkce a ovládání
Parkovací kamera je pomocný systém, který se
aktivuje při zařazení zpětného chodu.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce středové
konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém
systému vozidla, vyčnívání tažné tyče se
zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
•
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou být
překážky detekovány.
Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozu.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco blíží ze
stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce mohou
být ve skutečnosti blíže vozidlu, než se to jeví
na obrazovce.
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení a obraz
z kamery se objeví na obrazovce.
264
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy zadních
kol vozu při stávajícím úhlu natočení řízení. Tato
funkce usnadní rovnoběžné parkování, zatáčení
v úzkých prostorech a manévrování s přívěsem.
Přibližné vnější rozměry vozidla jsou zobrazeny
pomocí dvou přerušovaných čar. Naváděcí linie
parkovacího asistenta lze deaktivovat - viz kapitola Nastavení (str. 266).
Je-li vůz vybaven snímači parkovacího asistenta
(str. 260)*, informace z těchto snímačů se zobrazí
graficky jako barevná políčka označující vzdálenost k detekovaným překážkám. Viz dále kapitola
"Vozidla se senzory couvání".
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po vyřazení
zpátečky nebo do doby, než rychlost vozidla překročí 10 km/h (6 mph) dopředu nebo 35 km/h
(22 mph) dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelných podmínkách.
Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně
měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku nepatrně horší.
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí být
čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot
a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Naváděcí linie
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení
zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze
prostor za vozidlem. Když během popojíždění
couváte, nezapomeňte na prostor po stranách
a před vozidlem.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti asi 3,2 m za
nárazník, pokud se v jejich dráze nenachází žádná
překážka.
Vozidla se senzory couvání*
Hraniční čáry
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na
zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu
volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.
POZNÁMKA
•
Barevné plochy (jedna na každé čidlo) ukazují vzdálenost.
Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
Různé linie v systému.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry, pokud je
k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
"Dráhy kol"
•
Parkovací kamera je automaticky deaktivována při tažení přívěsu, pokud je použitý
originální kabel přívěsu Volvo.
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím částem
vozidla, jako jsou zpětné zrcátka a rohy karoserie
- také při zatáčení.
Je-li vozidlo vybaveno rovněž parkovacím asistentem (str. 260), vzdálenost ukazují barevná políčka,
a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes žlutou, oranžovou až na červenou.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 265
PODPORA ŘIDIČE
||
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Oranžová
0,3–0,5
Červená
0–0,3
Parkovací kamera - nastavení
Aktivace vypnuté kamery
Kamera se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu. Lze ji rovněž aktivovat manuálně,
a to následovně:
Parkovací kamera - nastavení (str. 266)
1.
Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2.
Otočením TUNE zvolte položku Vodící linie
trajektorie pro taž. zař..
3.
Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka
OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte zpět.
Parkovací kamera - omezení (str. 267)
Parkovací asistent* (str. 260)
•
Stiskněte CAM - na obrazovce se zobrazí
aktuální pohled z kamery.
Změna nastavení
Nastavení parkovací kamery lze změnit, když je na
obrazovce pohled z kamery:
266
Kameru lze s úspěchem použít např. při tažení
přívěsu. Na obrazovce se může zobrazit naváděcí
linie parkovacího asistenta pro příslušnou "trajektorii" tažného zařízení vzhledem k přívěsu. Zde lze
zobrazit přesně "stopy kol".
Lze si vybrat mezi zobrazením "stop kol" nebo
"trajektorií" tažného zařízení - nelze zobrazit obojí
najednou.
Související informace
•
•
•
Tažná tyč
1.
Stiskněte OK/MENU, když je zobrazen
pohled z kamery - obrazovkapřepne na
nabídku s položkami.
2.
Otočením TUNE zvolte požadovanou položku.
3.
Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka
OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT se
vrátíte zpět.
Přiblížení
Pokud potřebujete přesně manévrovat, můžete si
pohled z kamery přiblížit:
•
Stiskněte CAM nebo otočte TUNE.
opakovaným tisknutím/otáčením přepnete
zpět na běžné zobrazení.
Je-li k dispozici více možností, objevují se ve
smyčce - tiskněte/otáčejte, dokud se nezobrazí
požadovaný pohled z kamery.
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 264)
Parkovací asistent* (str. 260)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Parkovací kamera - omezení
POZNÁMKA
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát, že je
zakryta malá část obrazu, může to představovat
poměrně velký prostor, který není vidět. Proto
mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou
velmi blízko vozidla.
Aktivní parkovací asistent (PAP)*
VAROVÁNÍ
Aktivní parkovací asistent (PAP – Park Assist
Pilot) pomáhá řidiči zaparkovat tak, že nejdříve
zkontroluje, zda je místo dostatečně velké
a potom natočí volant a zajede s vozem na dané
místo.
Na sdružené přístrojové desce se používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Systém PAP nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Za bezpečnou jízdu s vozidlem je vždy
v konečném důsledku odpovědný řidič, který
musí věnovat pozornost okolí a ostatním uživatelům silničního provozu, kteří se při parkování
přibližují nebo projíždějí kolem jeho vozu.
Související informace
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly
a zprávy (str. 272)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití
(str. 268)
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou
vodou a autošamponem – dávejte pozor,
abyste objektiv nepoškrábali.
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 268)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení
(str. 270)
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 264)
Parkovací kamera - nastavení (str. 266)
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací kamera* (str. 264)
Tlačítko On/Off se nachází na středové konzole.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém
systému vozidla, vyčnívání tažné tyče se
zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 267
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent (PAP)* funkce
Aktivní parkovací asistent (PAP)* použití
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
•
•
•
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na sdružené
přístrojové desce
•
•
30
31
268
1 - Vyhledávání a kontrola rozměrů
řadit (dopředu/dozadu)
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
Princip funkce PAP.
brzdit a zastavovat.
Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:
PAP Funkci lze aktivovat po nastartování motoru,
jakmile jsou splněna následující kritéria:
•
Upozorňujeme, že některé polohy volantu
mohou být při zatáčení během parkovacího
manévru v rozporu s pokyny na kombinovaném sdruženém přístroji.
Funkce ABS30 a ESC31 nesmí zasahovat do
aktivní funkce PAP - tyto funkce mohou být
aktivovány např. na prudkém a kluzkém
povrchu. Další informace najdete v kapitole
Nožní brzda a systém ESC (str. 193).
K vozidlu nesmí být připojen přívěs.
Rychlost vozidla musí být nižší než 50 km/h
(30 mph).
1.
Funkce vyhledá místo k zaparkování a změří
je. Rychlost vozidla nesmí být během měření
větší než 30 km/h (20 mph).
2.
Vozidlo se při couvání navede do parkovacího
místa.
3.
Vozidlo vjede na místo popojížděním dopředu
a dozadu.
Související informace
•
•
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 267)
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací kamera* (str. 264)
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
POZNÁMKA
Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič
má za úkol:
•
•
•
•
•
pozorně sledovat okolí vozidla
postupovat podle pokynů na sdružené
přístrojové desce
řadit (dopředu/dozadu)
kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlost
brzdit a zastavovat.
POZNÁMKA
Když PAP hledá místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a místem k zaparkování by
měla být 0,5-1,5 m.
2.
Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si
to grafika a text vyžádají.
3.
Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika a text
vyžádají.
POZNÁMKA
Systém PAP vyhledá místo k zaparkování,
zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně
spolujezdce na dané místo. V případě potřeby
lze však vozidlo zaparkovat na ulici také na
straně řidiče:
•
Aktivujte směrové světlo na straně řidiče systém vyhledá místo k zaparkování na
této straně vozidla.
2 - Zacouvání na místo
1.
Zkontrolujte, zda prostor za vozem je prázdný,
a zařaďte zpětný chod.
2.
Pomalu a opatrně couvejte. Přitom se nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji než
7 km/h (4 mph).
3.
Sledujte sdruženou přístrojovou desku
a buďte připraveni zastavit vozidlo, jakmile si
to grafika a text vyžádají.
POZNÁMKA
•
Je-li funkce PAP aktivována, pusťte
volant.
•
Volantu nic nesmí bránit v nerušeném
otáčení.
•
Aby byl výsledek optimální, počkejte, než
se volant dotočí, a potom se rozjeďte
dozadu/dopředu.
Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování a zkontroluje, zda je toto místo dostatečně velké. Postupujte následovně:
1. Aktivujte funkci PAP stisknutím tohoto tlačítka. Nejezděte
větší rychlostí než 30 km/h
(20 mph).
Během couvání funkce PAP jede s vozem na
parkovací místo. Dodržujte následující postup:
}}
269
PODPORA ŘIDIČE
||
3 - Umístění
DŮLEŽITÉ
Pokud senzory používá PAP, výstražná vzdálenost je kratší než v případě, kdy senzory používá parkovací asistent.
Související informace
Jakmile vozidlo zacouvá na místo, musí se vyrovnat a správně umístit.
1.
2.
3.
Zařaďte první převodový stupeň nebo polohu
D a počkejte, než se volant otočí. Potom
pomalu jeďte dopředu.
Zastavte vozidlo, jakmile si to grafika a textová zpráva vyžádají.
Zařaďte zpětný chod a pomalu jeďte dozadu,
dokud vás grafika a textová zpráva nepožádají
o zastavení.
Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika
a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno.
Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To,
zda je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit
pouze řidič.
32
33
270
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - symboly
a zprávy (str. 272)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 268)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení
(str. 270)
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací kamera* (str. 264)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 267)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* omezení
Funkce PAP se zastaví:
•
pokud se s vozem jede příliš rychle – nad
7 km/h (4 mph)
•
•
pokud se řidič dotkne volantu
pokud se aktivuje funkce ABS32 nebo ESC33
- např. pokud dojde k prokluzování kol na kluzném povrchu.
Na vypnutí funkce PAP upozorní textová zpráva.
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci
měřit.
DŮLEŽITÉ
Za jistých okolností se může stát, že systém
PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že dochází
k interferenci se snímači z vnějších zdrojů
zvuků, které vysílají na stejné ultrazvukové
frekvenci, na které pracuje systém.
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PODPORA ŘIDIČE
Řidič musí mít na paměti, že funkce Park Assist
Pilot představuje pouhou pomůcku. Nejedná se
o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič
proto musí být připraven, aby zasáhl. Při parkování
musí rovněž pamatovat na další skutečnosti:
•
Za to, zda místo, které vybrala funkce PAP
k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost
řidič.
•
Používejte schválené pneumatiky34 se správným tlakem huštění, které mají vliv na to, zda
funkce PAP dokáže vozidlo zaparkovat.
•
•
V případě hustého deště nebo sněžení může
systém místo k zaparkování změřit chybně.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte nasazené sněhové řetězy nebo používáte rezervní
kolo.
•
Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla
vyčnívá náklad.
Nezapomeňte
•
•
•
•
34
35
Funkce PAP vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně
zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfky
kol na vozidle poškodit o obrubník.
Funkce PAP je určena k parkování v rovných
úsecích, nikoliv v ostrých zatáčkách a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně
s parkovacím místem, když funkce PAP měří
prostor.
Na úzkých ulicích někdy není dost místa
k manévrování a funkce nedokáže najít místo
k zaparkování. V tomto případě funkce
pomůže zajet co nejblíže ke krajnici vozovky,
na které chcete zaparkovat.
Pamatujte, že přední část vozidla se může při
parkování vytočit směrem k projíždějícím vozidlům.
Výpočty prováděné během parkování nezohledňují objekty umístěné výše, než jsou
detekční plochy snímačů. Přitom se může
stát, že funkce PAP se do místa k zaparkování vytočí příliš brzy - proto by se na těchto
místech nemělo parkovat.
DŮLEŽITÉ
Při změně na jiný schválený rozměr ráfku a/
nebo pneumatiky se může změnit obvod kola,
což znamená, že může být nutné aktualizovat
parametry systému PAP. Kontaktujte servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Údržba
Snímače PAP se nacházejí v náraznících35 6 vpředu a 4
vzadu.
Aby funkce PAP fungovala správně, musí se snímače parkovacího asistenta pravidelně čistit
vodou a autošamponem.
Související informace
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací kamera* (str. 264)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 267)
Parkovací asistent* - čištění čidel (str. 263)
"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 271
PODPORA ŘIDIČE
Aktivní parkovací asistent (PAP)* symboly a zprávy
Na sdružené přístrojové desce se používají symboly, grafika a text, které zobrazují provádění příslušných operací.
Sdružená přístrojová deska může zobrazovat
různé kombinace symbolů a textu s různými
významy - někdy se samovysvětlujícím popisem
příslušné akce.
Pokud zpráva oznamuje, že je funkce PAP
nefunkční, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
272
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - použití
(str. 268)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - funkce
(str. 268)
•
Aktivní parkovací asistent (PAP)* - omezení
(str. 270)
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 260)
Parkovací kamera* (str. 264)
Aktivní parkovací asistent (PAP)* (str. 267)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Startování motoru
2.
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
3.
Držte spojkový pedál plně sešlápnutý1. (U
vozidel s automatickou převodovkou - sešlápněte brzdový pedál.)
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky
výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je,
aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou
provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně
životního prostředí.
Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Je-li motor nastartován, motor spouštěče běží,
dokud nenastartuje motor nebo dokud se neaktivuje ochrana před přehřátím.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu. Pokud
počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se
startovací schopnost baterie.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač držte
za konec s odnímatelnou čepelí klíče, viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 171).
1.
1
274
Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy.
Startování bez klíče (funkce Keyless)*
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 174).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru pro
cestující nebo v zavazadlovém prostoru
nacházet jeden z dálkových ovladačů s klíčem
s funkcí zamykání a startování bez klíče.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze
zapalování po nastartování motoru nebo při
odtahování vozidla.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový
ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda
je nastavena poloha pro klíč 0. To platí především v případě, pokud ve voze zůstávají děti.
Informace o funkci - viz Polohy klíče (str. 83).
Související informace
•
Vypnutí motoru (str. 275)
Během jízdy stačí k nastartování motoru stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Dálkové startování (ERS)*
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při odemykání
nebo zamykání zámku řízení můžete zaslechnout
mechanický zvuk.
Dálkový start (ERS – Engine Remote Start) umožní dálkové nastartování motoru vozidla tak, aby
se prostor pro cestující před odjezdem ohřál
resp. ochladil. Dálkové startování se aktivuje klíčem a/nebo systémem Volvo On Call*.
Vypnutí motoru:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE motor se zastaví.
Pokud volicí páka není v poloze P nebo pokud se
vozidlo pohybuje:
•
Stiskněte dvakrát tlačítko START/STOP
ENGINE nebo podržte tlačítko stisknuté,
dokud se motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 83)
Funkce
•
Zámek řízení je aktivní, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací
skříňce2 a stiskne se tlačítko START/STOP
ENGINE, zámek řízení se deaktivuje.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 274)
Polohy klíče (str. 83)
Volant (str. 90)
Systém ovládání klimatu se spustí s automatickým nastavením. Motor nastartovaný pomocí dálkového startování se aktivuje maximálně na
15 minut. Potom se vypne. Po dvou aktivacích
dálkového startování se motor musí nastartovat
normálním způsobem a až potom lze dálkové
startování použít znovu.
Dálkové startování je k dispozici pouze ve vozech
s automatickou převodovkou a ve vozech, u kterých je nainstalován kapotový spínač3.
POZNÁMKA
Na životnost baterie v dálkovém ovladači s klíčem má vliv použití dálkového startování.
V případě častého použití dálkového startování by se baterie měla měnit jednou ročně,
viz Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 172).
2
3
Ve vozidlech se systémem zamykání a startování bez klíče stačí mít dálkový ovladač s klíčem v prostoru pro cestující.
K dispozici u vozu XC60, ve vozech s alarmem, u většiny vozů se 4válcovým motorem nebo pokud je u nových provedení vybráno ERS.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 275
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
POZNÁMKA
Dálkové startování (ERS) - ovládání
Dodržujte místní a národní předpisy a požadavky týkající se volnoběhu. Dále vezměte
v úvahu místní/národní pravidla a předpisy
týkající se hlučnosti motoru v chodu.
Při dálkovém startování motoru musí být splněny následující podmínky:
•
Vozidlo musí být pod dohledem.
Ve vozidle a v jeho okolí nesmí být žádní
lidé a zvířata.
Vozidlo nesmí být zaparkováno v uzavřeném prostoru bez odvětrávání - výfukové
plyny mohou být velmi škodlivé pro zdraví
osob a zvířat.
Související informace
•
Dálkové startování (ERS) - ovládání
(str. 276)
•
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení
(str. 277)
Okamžitě potom dlouze - minimálně na
2 sekundy - stiskněte tlačítko (3).
1.
Směrová světla rychle několikrát zablikají.
2.
Motor nastartuje.
3.
Směrová světla se rozsvítí nepřerušovaným
svitem na 3 sekundy, čímž potvrdí, že motor
byl nastartován.
POZNÁMKA
Tlačítka dálkového ovládání pro dálkové startování.
Odemykání
Zamykání
Odemykání, zadní výklopné dveře
Informace4
Dálkové startování motoru
Postupujte následovně:
4 Pouze u klíče PCC, viz Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 169).
5 Další informace o klíči PCC, viz Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 169).
6 Další informace o přibližovacích světlech, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 167) a Doprovodné osvětlení
Po dálkovém nastartování je vozidlo nadále
odemknuté a detektor pohybu* je deaktivován.
S klíčem PCC5
Přibližovací světla
Abyste mohli dálkově nastartovat motor, vozidlo
musí být zamknuté a kapota zavřená.
276
Krátce stiskněte tlačítko (2) na klíči.
2.
Pokud jsou splněny podmínky pro dálkové startování, stane se následující:
VAROVÁNÍ
•
•
1.
Kontrolka přibližovacích světel6 bliká
několik sekund po stisknutí tlačítka.
Jakmile jsou splněna všechna kritéria
pro dálkové startování, tato kontrolka
se rozsvítí nepřerušovaným svitem. To však
neznamená, že dálkové startování systém nastartovalo.
Chce-li uživatel zkontrolovat, zda dálkové startování motor nastartovalo, stiskněte tlačítko (5) pokud motor nastartuje, rozsvítí se kontrolka na
tlačítku (2) a (3).
při příchodu (str. 104).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Aktivní funkce
U dálkově nastartovaného motoru se aktivují
následující funkce:
•
•
•
Systém ovládání klimatu
Audio/video systém
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Deaktivované funkce
U dálkově nastartovaného motoru se deaktivují
následující funkce:
•
•
•
•
světlomety
Obrysová světla
Osvětlení registrační značky
Stěrače čelního okna.
Dálkové startování se zastaví
Při následujících situacích dojde k vypnutí motoru
nastartovaného pomocí dálkového startování:
•
Stiskne se tlačítko (1), (2) nebo (4) na dálkovém ovladači s klíčem.
•
•
•
•
•
Vozidlo se odemkne
Dveře se otevřou
Sešlápne se plynový nebo brzdový pedál
Volicí páka se vysune z polohy P
Uplynulo 15 minut od aktivace dálkového
startování.
Jakmile se vypne motor, který byl nastartován dálkovým startováním, všechna směrová světla se
rozsvítí nepřerušovaným svitem po dobu
3 sekund.
Dálkové startování (ERS) - symboly
a hlášení
Související informace
V situacích, kdy funkce ERS není k dispozici nebo
je přerušována, se na přístrojové desce zobrazí
symbol a text s vysvětlením.
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 275)
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení
(str. 277)
Funkce ERS není k dispozici
Zpráva
Popis
Dálkový start
nefunguje Příliš
pokusů
ERS není k dispozici, protože jsou povoleny maximálně 2 aktivace ERS po
sobě.
Dálkový start
nefunguje Málo
paliva
ERS není k dispozici, protože je v nádrži příliš málo
paliva.
Dálkový start
nefunguje Není
zařaz. P
Systém ERS není k dispozici, protože volicí páka
není v poloze P.
Dálkový start
nefunguje Řidič
ve voze
Systém ERS není k dispozici, protože někdo zůstal
v prostoru pro cestující.
Dálkový start
nefunguje
Vybitá bater.
ERS není k dispozici kvůli
vybité baterii Dobijte akumulátor nastartováním
motoru.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 277
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
A
Zpráva
Popis
Dálkový start
nefunguje
Varov. motoru
ERS není k dispozici, protože se nastavila varovná
zpráva motoru. Kontaktujte
servisA.
Dálkový start
nefunguje Málo
chl.kap.
ERS není k dispozici, protože se nastavila chybová
zpráva chladicího systému,
viz Chladicí kapalina - hladina (str. 357).
Přerušení funkce ERS
Popis
Dálkový start
VYP Není zařaz.
P
Funkce ERS byla přerušena, protože volicí páka
není v poloze P.
Dálkový start
VYP Řidič ve
voze
Funkce ERS byla přerušena, protože někdo zůstal
v prostoru pro cestující.
Dálkový start
VYP Varov.
motoru
Funkce ERS byla přerušena, protože se nastavila
chybová zpráva motoru.
Kontaktujte servisA.
Dálkový start
nefunguje Málo
chl.kap.
Funkce ERS byla přerušena, protože se nastavila
chybová zpráva chladicího
systému.
Dálkový start
nefunguje
Otevř. dveře
ERS není k dispozici, protože dveře/zadní výklopné
dveře nejsou zavřené.
Dálkový start
nefunguje
Otevř. kapota
Systém ERS nebyl aktivován, protože kapota nebyla
zavřena.
Dálkový start
nefunguje Vůz
neuzamk.
ERS není k dispozici dveře nejsou zamknuté.
Dálkový start
vypnutý Otevř.
kapota
Systém ERS přerušil činnost, protože kapota je
otevřena.
Dálkový start
nefunguje Klíč
ve voze
Systém ERS se neaktivoval, protože klíč je ve
vozidle.
Dálkový start
VYP Vybitá bat.
Funkce ERS byla přerušena kvůli vybité baterii.
Dálkový start
VYP Málo paliva
Funkce ERS byla přerušena kvůli nedostatku
paliva.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
278
Zpráva
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 275)
Dálkové startování (ERS) - ovládání (str. 276)
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Dobíjení z pomocné baterie
4.
Pokud je baterie spouštěče (str. 370) vybitá, lze
motor vozu nastartovat proudem z jiné baterie.
Připojte jednu svorku červeného kabelu na
kladný pól pomocného akumulátoru (1).
1.
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 83).
2.
Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3.
Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto
dva vozy navzájem nedotýkají.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození,
jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu
doporučeny následující kroky:
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
5.
Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz Baterie
spouštěče - výměna (str. 373).
6.
Připojte druhou svorku červeného kabelu na
kladný pól vozu (2).
7.
Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8.
Druhou svorku připojte k ukostření, např. na
pravé uchycení motoru nahoře, k hlavě krajního šroubu (4).
9.
Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby
při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách
cca. 1500 ot./min.
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
12. Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí
- nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého
kabelu nedostane do kontaktu s kladným
pólem baterie nebo svorkou červeného
kabelu.
VAROVÁNÍ
•
•
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový
plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se
nesprávně připojí spojovací vodič, může
dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby
baterie explodovala.
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina vystříkne do očí,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Související informace
•
Startování motoru (str. 274)
279
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Převodovky
Manuální převodovka
Blokování zpátečky
Existují dva hlavní druhy převodovky. Mechanická
převodovka a automatická převodovka.
Převodovka má za úkol měnit převodový poměr
v závislosti na požadované rychlosti a výkonu.
Blokování zpátečky brání nechtěnému zařazení
zpátečky během normální jízdy dopředu.
•
•
Manuální převodovka (str. 280)
•
Automatická převodovka, Geartronic
(str. 281)
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál N.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že vozidlo
stojí.
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní
teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí
přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se textová
zpráva. Postupujte podle doporučení v textové
zprávě.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 281)
Související informace
•
•
Převodovky (str. 280)
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 412)
Schéma řazení
Manuální převodovka má 6 převodových stupňů schéma řazení je vyraženo na řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na pedálu
spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - zařazení převodového stupně nestačí
k přidržení vozidla v každé situaci.
280
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Indikátor řazení převodových
stupňů*
Automatická převodovka
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň.
Automatická převodovka -Geartronic*
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné jezdit na správný převodový stupeň a přeřazovat ve
správný čas.
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro určité
varianty – GSI (Gear Shift Indicator) – která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit vyšší nebo
nižší převodový stupeň, aby byla co nejnižší spotřeba paliva.
S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu bez
vibrací může být však vhodné přeřadit při vyšších
otáčkách motoru. Číslo v rámečku označuje
aktuální převodový stupeň.
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
Číslo v rámečku označuje aktuální převodový stupeň.
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se uprostřed
zobrazí poloha převodového
stupně a šipky.
Manuální převodovka
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze jedno
označení - během běžné jízdy
svítí uprostřed.
Pokud systém doporučuje zařadit vyšší převodový stupeň, kurzor rozsvítí "+".
Pokud systém doporučuje podřadit, rozsvítí "-"
(na obrázku je označeno červeně).
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy manuálního
řazení. S: sportovní režim*.
Sdružená přístrojová deska (str. 68) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně:
P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Související informace
•
•
Manuální převodovka (str. 280)
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 281)
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené
přístrojové desce. (Vždy se
zobrazí pouze jedna indikace,
a to s polohou momentálně
zařazeného voliče převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 281
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Parkovací poloha - P
Poloha neutrálu - N
nebo
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdu,
když vůz stojí s pákou voliče v poloze N.
•
Abyste mohli přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč musí být v poloze II, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Abyste mohli volič řazení vyřadit z polohy P,
musíte sešlápnout brzdový pedál a klíč musí být
v poloze II. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 83).
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Pokud vozidlo parkujete,
použijte rovněž parkovací brzdu (str. 299).
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat
alarm, musí být volicí páka v poloze P.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - poloha P u automatické převodovky
nestačí k přidržení vozidla v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
282
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky
řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na
úrovni akcelerace a rychlosti. Při přesunutí páky
voliče do polohy D z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí, když je pedál
plynu uvolněn.
Do požadované polohy se u manuálního řazení dostanete přesunutím páky
z polohy D do koncové polohy u "+/-".
Kontrolka "+/-" na sdružené přístrojové
desce změní barvu z BÍLÉ na ORANŽOVOU a v
rámečku se zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá právě zvolenému převodovému stupni.
•
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku
"+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se do klidové
polohy + a –.
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku
"–" (minus) a uvolněte ji.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí nižší
rychlostní stupeň, pokud řidič nechá klesnout
rychlost na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím se předejde škubání a zhasnutí motoru.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
Přesuňte páku do koncové polohy D.
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program, je
možné řadit volicí pákou manuálně pouze
v poloze "+S–" posunutím páky dopředu nebo
dozadu. Indikace na sdružené přístrojové
desce se změní z S na zobrazení zařazených
převodových stupňů 123 atd.
Pádla*
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje ovládání na volantu, tzv. "pádla".
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel musí přitáhnout k volantu - na sdružené přístrojové desce
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
se indikace změní z "D" na číslo odpovídající
momentálně zařazenému převodovému stupni.
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden stupeň:
•
Potáhněte jedno z pádel dozadu k volantu
a uvolněte je.
Po každé změně převodového stupně se na sdružené přístrojové desce objeví číslo momentálně
zařazeného převodového stupně.
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte podle
toho, že se indikace na sdružené přístrojové
desce změní z momentálně zařazeného převodového stupně zpátky na "D".
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto případě jsou pádla aktivována po celou dobu,
kdy se brzdí.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu,
ke změně převodového stupně dojde při každém
potáhnutí pádla.
7 Pouze u některých motorů.
8 Je-li vozidlo vybaveno sportovním
režimem*, nejdříve se zobrazí "S".
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští vyšší
otáčky motoru pro převodové stupně.
Současně reaguje mnohem rychleji na
sešlápnutí pedálu plynu. Během aktivní jízdy je
upřednostňováno používání nižších převodových
stupňů, což vede ke zpožděnému řazení nahoru.
Postup aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D do
koncové polohy v "+S–" - indikace na sdružené přístrojové desce se změní z D na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Ruční deaktivace
Geartronic - zimní režim
Pádla na volantu lze rovněž deaktivovat ručně:
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
•
Obě "pádla" na volantu.
Geartronic - sportovní režim* (S)7
Přitáhněte pádla k volantu a podržte,
dokud nezmění sdružená přístrojová
deska znak z čísla aktuálního převodového stupně na „D“.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto případě
jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
1.
Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte volicí
páku z polohy D do koncové polohy "+S–" –
na sdružené přístrojové desce se změní indikátor zařazeného převodového stupně z D na
číslici 18.
2.
Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 283
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
displeji se změní indikátor zařazeného převodového stupně z 1 na 3.
3.
Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz jede
s nižšími otáčkami motoru a omezeným výkonem
motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud sešlápnete pedál plynu na doraz (za
polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Jedná se tzv. kick-down.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down,
převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní
stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální
akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení nižšího
rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo
dojít ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo
jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič
stále pokouší takto zařadit nižší převodový stupeň
při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
284
Při aktivaci funkce podřazení může vůz přeřadit
i o několik rychlostních stupňů v závislosti na
otáčkách motoru. Vůz zařadí vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se
předešlo poškození motoru.
Tažení vozu
Odtahování vozidla - viz důležité informace v kapitole Tažení vozidla (str. 319).
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 412)
•
Převodovky (str. 280)
Blokování páky voliče
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky - mechanická a automatická.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
•
Mechanické blokování řazení
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když přesouváte páku voliče do jiné polohy.
G021351
Elektrické blokování převodovky – Blokování
řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy P
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč (str. 83) musí být v poloze II.
M: manuální řazení9 - "+/-"- nebo "-režim Sport.
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N a D.
Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se
uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu vybitého akumulátoru, musí být páka voliče přesunuta
z polohy P, aby se s vozidlem mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou konzolou a dole ve schránce vyhledejte otvor10
pro zasunutí čepele klíče (str. 171).
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte
a přidržte.
Blokování řazení - Neutrál (N)
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo stálo
déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží
motor), páka voliče se zablokuje.
Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy N
do jiné polohy, musí být sešlápnut brzdový pedál
a klíč (str. 83) musí být v poloze II.
Deaktivace automatického blokování
řazení
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte
nahoru čepel klíče.
4.
Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 281)
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je
možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami P, R, N a D.
Automatické blokování řazení
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
9 Obrázek je
10 Musí zde
schématický.
být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 285
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Pomoc při startování do kopce
(HSA)*11
Před rozjetím nebo couváním do svahu můžete
dát nohu z brzdy - díky systému HSA (Hill Start
Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Pohon všech kol - (AWD)*
Optimální trakce je dosahována u pohonu čtyř
kol.
Související informace
•
Hill Descent Control (HDC)* (str. 287)
Pohon všech kol je trvale zařazen
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy řidič
přesune nohu z brzdového pedálu na plynový
pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí,
toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 274)
Pohon všech kol (All Wheel Drive) znamená, že
jsou současně poháněna všechna čtyři kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky mezi
přední a zadní kola. Elektronicky řízený systém
spojky rozděluje výkon na kola, která mají nejlepší
přilnavost na aktuálním povrchu vozovky. Tak je
zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází
k prokluzování kol. Při normální jízdě je větší část
výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje
bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu a ledu.
11
286
Závisí na kombinaci motoru a převodovky. HSA není k dispozici u všech kombinací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Hill Descent Control (HDC)*
Funkce
HDC může být přirovnán k automatické motorové brzdě. Když uvolníte pedál plynu při jízdě
z kopce, vůz je normálně brzděn motorem, který
se snaží udržovat volnoběžné otáčky. Čím je
cesta prudší a vozidlo více zatížené, tím rychleji
vozidlo dojíždí setrvačností, i když brzdí motorem
- funkce HDC toto kompenzuje automatickým
přibrzďováním.
Provoz
Všeobecné informace o systému HDC
Funkce HDC umožňuje zvýšit/snížit rychlost jízdy
z kopce, přičemž noha je pouze na pedálu plynu,
bez používání nožní brzdy. Citlivost plynového
pedálu se snižuje a jeho přesnost se zvyšuje
pomocí plného ovládání, při kterém je pedál omezen a otáčky motoru udržovány v omezeném rozsahu. Brzdový systém brzdí sám a zajišťuje nízkou
a rovnoměrnou rychlost vozidla, takže řidič se
může zcela soustředit na řízení.
HDC je zvláště užitečný v příkrém klesání s nerovným povrchem vozovky a s kluzkými částmi. Např.
při spouštění člunu na přívěsu z rampy.
VAROVÁNÍ
Systém HDC nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem
nese v konečném důsledku vždy řidič.
POZNÁMKA
Systém HDC nelze aktivovat, je-li u automatické převodovky zařazena poloha D.
HDC - zapnuto/vypnuto.
K zapnutí a vypnutí funkce HDC se používá jeden
ze spínačů na středové konzole. Je-li funkce
zapnuta, kontrolka se rozsvítí.
Pokud systém HDC funguje, rozsvítí se na
sdružené přístrojové desce symbol společně s textovou zprávou Sjíždění svahů,
ovládání ZAP.
U manuální převodovky tato funkce funguje
pouze u prvního převodového stupně a zpátečky.
U automatické převodovky se musí zvolit 1
v režimu manuálního řazení (+S-) nebo R. To
poznáte podle čísla 1 nebo R na sdružené přístrojové desce, viz Automatická převodovka -Geartronic* (str. 281).
HDC umožňuje vozu jet rychlostí maximálně
10 km/h (6 mph) dopředu s brzděním motorem
a couvat rychlostí maximálně 7 km/h (4 mph).
Můžete však dosáhnout jakékoli rychlosti v rámci
převodového stupně sešlápnutím pedálu plynu.
Po uvolnění plynového pedálu, vozidlo rychle zpomalí na 10 nebo 7 km/h (6 nebo 4 mph), bez
ohledu na klesání svahu a bez potřeby ovládání
nožní brzdy.
Brzdová světla se automaticky rozsvítí, když
funkce zasahuje. Řidič může vůz kdykoli brzdit
nebo zastavit pomocí nožní brzdy.
HDC je deaktivován:
•
•
pomocí tlačítka Zap/Vyp na středové konzole
•
pokud je u automatické převodovky v režimu
manuálního řazení zařazen jiný převod než 1
nebo R.
pokud je u manuální převodovky zařazen jiný
převod než 1 nebo R
Funkci můžete kdykoli vypnout. Pokud ji vypnete
při jízdě z kopce, brzdný účinek je zrušen pomalu,
nikoli naráz.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 287
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
POZNÁMKA
Pokud je systém HDC aktivní, můžete pozorovat zpoždění mezi sešlápnutím pedálu plynu
a reakcí motoru.
Související informace
•
•
Pohon všech kol - (AWD)* (str. 286)
•
Manuální převodovka (str. 280)
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 281)
Start/Stop*
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start/Stop, která se zapne např. když
vozy stojí nebo čekají na semaforech - motor se
potom dočasně vypne a automaticky se znovu
startuje, když se má pokračovat v cestě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která
ovlivňuje veškeré naše činnosti. Výsledkem této
orientace je několik funkcí, které šetří energii.
Mezi ně patří funkce Start/Stop. Všechny funkce
mají za cíl snížit spotřebu paliva, což dále pomůže
snížit emise výfukových plynů.
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit
více ekologicky - v případě potřeby se motor
automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální nebo
automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 289)
Startování motoru (str. 274)
Start/Stop* - nastavení (str. 293)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 292)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 291)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 290)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 294)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 293)
Baterie - Start/Stop (str. 374)
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
288
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Start/Stop* - funkce a ovládání
Podmínky
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po
nastartování motoru pomocí klíče.
Funkce Start/Stop se aktivuje
automaticky po nastartování
motoru pomocí klíče. Řidiče na
to upozorní symbol funkce,
který se rozsvítí na sdružené
přístrojové desce, a kontrolka,
která se rozsvítí na
tlačítku Zap/Vyp.
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál a uvolněte spojkový pedál - motor se automaticky vypne.
M
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor se
automaticky nastartuje.
Zastavte vůz pomocí brzdového pedálu
a nohu nechejte na pedálu - motor se
automaticky zastaví.
A
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
Automatické nastartování motoru
Podmínky
Automatické zastavení motoru
Uvolněte nohu z brzdového pedálu motor automaticky nastartuje a může
se pokračovat v jízdě.
S řadicí pákou v neutrálu:
1.
Sešlápněte spojkový nebo plynový
pedál - motor nastartuje.
2.
Zařaďte vhodný převodový stupeň
a rozjeďte se.
A
M
+A
Uvolněte brzdový pedál a počkejte, než
se vůz rozjede - motor automaticky
nastartuje, jakmile je rychlost větší než
běžná rychlost chůze.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Všechny běžné systémy ve voze
jako např. osvětlení, rádio apod.
fungují u motoru, který se automaticky zastavil,
zcela normálně. Dočasně však může dojít k omezení některých funkcí, např. k omezení otáček
ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní
hlasitosti audio systému.
Aby došlo k automatickému zastavení motoru,
musí být splněny následující podmínky:
Podmínky
M/AA
M/AA
M
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Deaktivace funkce Start/Stop
V některých situacích může být
vhodně dočasně vypnout automatickou funkci Start/Stop
stisknutím tohoto tlačítka.
A
Vypnutí funkce poznáte podle toho, že
zhasne kontrolka na sdružené přístrojové desce a kontrolka Start/Stop na
tlačítku.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud se
motor opět nenastartuje pomocí klíče.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 289
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
290
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 288)
Start/Stop* - motor se nevypne
Podmínky
Startování motoru (str. 274)
Přestože je funkce Start/Stop aktivována, motor
se nevypne automaticky vždy.
Start/Stop* - nastavení (str. 293)
Motor se automaticky nevypne, pokud:
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 292)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 291)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 290)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 294)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 293)
Baterie - Start/Stop (str. 374)
Podmínky
teplota baterie spouštěče klesne pod
bod mrazu nebo je příliš vysoká.
M
+A
řidič intenzivně pohne volantem.
M
+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená
funkce Start/Stop se aktivuje znovu,
jakmile se provede automatické
čištění (viz Filtr sazí vznětových motorů
(DPF) (str. 310)).
M
+A
cesta je velmi prudká.
M
+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky zapojen přívěs.
M
+A
kapota je otevřenáB.
M
+A
M/AA
vozidlo nedosáhne nejdříve rychlost
cca. 10 km/h (6 mph) po nastartování
pomocí klíče nebo posledním automatickém vypnutí.
M
+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního
pásu.
M
+A
kapacita baterie je pod minimální přípustnou úroveň.
M
+A
motor nemá běžnou provozní teplotu.
M
+A
venkovní teplota je kolem bodu mrazu
nebo je vyšší než cca. 30°C.
M
+A
je aktivováno elektrické vyhřívání čelního skla.
M
+A
prostředí v prostoru pro cestující se
liší od nastavených hodnot - to
poznáte podle toho, že ventilátor běží
ve vysokých otáčkách.
M
+A
vůz je otočený.
M
+A
M/AA
převodovka nemá normální provozní
teplotu.
A
atmosférický tlak vzduchu je menší
než tlak odpovídající cca.
1500-2500 metrům n.m. - skutečný
tlak vzduchu se mění podle převažujících klimatických podmínek.
A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Podmínky
M/AA
je aktivován adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
volicí páka řazení je v poloze R, SC
nebo "+/-".
A
A
B
C
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* - motor automaticky
nastartuje
Podmínky
V některých případech může automaticky zastavený motor znovu nastartovat, aniž by řidič chtěl
v jízdě pokračovat.
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový pedál
(u manuální převodovky) nebo nezvedne nohu
z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Start/Stop* (str. 288)
Podmínky
M/AA
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 289)
Okna se zamlžují.
M+A
Startování motoru (str. 274)
Prostředí v prostoru pro cestující se
odlišuje od nastavených hodnot.
M+A
Došlo k dočasnému vysokému odběru
proudu nebo kapacita baterie klesne
na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován brzdový
pedál.
M+A
Kapota je otevřenáB.
M+A
Pokud dojde k automatickému vypnutí
vozidla, když vozidlo nezastavilo úplně,
vozidlo se začne pohybovat nebo
mírně zvýší svou rychlost.
M+A
Zámek bezpečnostního pásu řidiče se
otevře, když je volicí páka v poloze D
nebo N.
A
Start/Stop* - nastavení (str. 293)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 292)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 291)
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 293)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 294)
Baterie - Start/Stop (str. 374)
M/AA
Pohyby volantuB.
A
se volič převodových stupňů vysune
z polohy D do polohy SC, R nebo
"+/-".
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové
upozornění a textová zpráva informuje,
že je aktivní funkce Start/Stop.
A
A
B
C
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se motor
zastavil automaticky – motor se může náhle
automaticky spustit. Před otevřením kapoty
motor nejdříve vypněte jako obvykle stisknutím
tlačítka START/STOP ENGINE.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 288)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 289)
Startování motoru (str. 274)
Start/Stop* - nastavení (str. 293)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 292)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 290)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 291
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 293)
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 293)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 294)
Po automatickém vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 294)
Baterie - Start/Stop (str. 374)
Baterie - Start/Stop (str. 374)
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému
nastartování:
Podmínky
M/AA
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní,
aby zařadil neutrál - potom bude
možné motor automaticky nastartovat.
M
Řidič není omezen.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou otevřené
- motor se musí nastartovat normálně.
A
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Související informace
•
•
•
•
•
•
292
Start/Stop* (str. 288)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 289)
Startování motoru (str. 274)
Start/Stop* - nastavení (str. 293)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 291)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 290)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor se
zastaví, pokračujte následovně:
1.
Zkontrolujte, zda je na straně řidiče bezpečnostní pás připoután do přezky.
2.
Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
3.
V některých případech se musí zařadit neutrál. Na sdružené přístrojové desce se zobrazí
text Zařaďte neutrál.
Start/Stop* - nastavení
•
Baterie - Start/Stop (str. 374)
Systém menu MY CAR v části DRIVe ve vozidle
obsahuje informace o systému Start/Stop společnosti Volvo a doporučení pro úspornou jízdu.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 288)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 289)
Startování motoru (str. 274)
Start/Stop* - nastavení (str. 293)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 292)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 291)
•
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 290)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 294)
Baterie - Start/Stop (str. 374)
Související informace
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 288)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 289)
Startování motoru (str. 274)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 292)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 291)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 290)
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 294)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 293)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 293
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Start/Stop* - kontrolky a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky rozsvítit na sdružené přístrojové desce
Funkce Start/Stop může zobrazovat na sdružené
přístrojové desce textové zprávy.
Kontrolka
294
také textové zprávy. V některých případech je
třeba provést doporučená opatření. Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.
Zpráva
Info/akce
M/AA
Aut. Start/Stop Nutný servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový
signál
Aktivuje se, když se otevřou dveře řidiče a došlo k automatickému vypnutí motoru a volicí páka převodovky je v poloze D.
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/STOP ENGINE.
M+A
Pro start sešlápněte spojk.
pedál
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového pedálu.
M
Pro start sešlápněte brzd.
a spojk. ped.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo spojkového
pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou zařaďte neutrál.
M
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kontrolka
A
Zpráva
Info/akce
Pro nastartování zvolte
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte motor jako
obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP
ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 288)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 289)
Startování motoru (str. 274)
Start/Stop* - nastavení (str. 293)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje
(str. 292)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje
(str. 291)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 290)
•
Baterie - Start/Stop (str. 374)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení manuální
převodovky (str. 293)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 295
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Nožní brzda
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
Vůz je z bezpečnostních důvodů vybaven dvěma
brzdovými okruhy. Pokud dojde k poškození
brzdového okruhu, bude třeba k dosažení běžného brzdění sešlapovat brzdový pedál hlouběji
a s větším tlakem.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pokud se používá nožní brzda, když neběží motor,
pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta
větší síla.
U vozidel s funkcí Pomoc při startování do kopce
(HSA)* (str. 286)* se pedál vrací do běžné polohy
pomaleji než obvykle, pokud toto vozidlo parkuje
ve svahu nebo na nerovném povrchu.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým
zatížením mohou být brzdy odlehčeny využitím
brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je
nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě
z kopce stejný převodový stupeň jako při jízdě do
téhož kopce.
296
Další obecné informace o velkém zatížení vozu,viz
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 408).
Brzdění na mokrých cestách
Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez
brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat se
zpožděním. To se rovněž může stát po opuštění
automyčky. V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudčeji. Proto udržujte větší vzdálenost od
vozidel vpředu.
Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění automyčky brzďte vozidlo intenzivněji. Brzdové
kotouče se potom zahřejí, rychleji se osuší a jsou
chráněny před korozí. Při brzdění vezměte v úvahu
dopravní situaci v okolí.
Brzdění na solených cestách
Při jízdě po solených cestách se na brzdových
kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit
vrstva soli. Tím se může prodloužit brzdná dráha.
Z tohoto důvodu udržujte skutečně velkou bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále
pamatujte na následující:
•
Čas od času zabrzďte, abyste odstranili vrstvy
soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
•
Po ukončení jízdy a před zahájením další jízdy
jemně sešlápněte brzdový pedál.
Údržba
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti
a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní
intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční
a servisní knížce.
Nová a vyměněná brzdová obložení a brzdové
kotouče optimálně brzdí až po ujetí několika set
kilometrů, když se "usadí". Omezenou schopnost
brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním
brzdového pedálu. Společnost Volvo doporučuje
montovat výhradně brzdová obložení schválená
pro váš vůz Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu.
Další možností je požádat servis o provedení
prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu
brzdové kapaliny. Pokud je hladina
nízká, doplňte brzdovou kapalinu
a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu úniku brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund při
spuštění motoru – automatická
kontrola funkce.
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
Parkovací brzda (str. 299)
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Anti-lock
Braking System), brání zablokování kol během
brzdění.
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 298)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 297)
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje
objetí překážky v případě, například, nebezpečí.
Při zásahu ABS můžete pocítit vibrace pedálu
brzdy. Jde o zcela normální jev.
Související informace
,
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou
v tento okamžik v pořádku, opatrně dojeďte
s vozem do nejbližšího servisu a požádejte
o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte brzdovou
kapalinu a až potom můžete jet.
•
•
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede
systém ABS krátkou kontrolu. Při nižší rychlosti
může být proveden další automatický test
systému ABS. Test můžete vnímat jako pulzování
brzdového pedálu.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 296)
Parkovací brzda (str. 299)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 298)
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
297
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná
funkce ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla.
Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného
brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při rychlostech
nad 50 km/h (31 mph) v případě náhlého
brzdění. Jakmile vozidlo zpomalí pod 10 km/h
(6 mph), brzdová světla přestanou blikat a budou
svítit trvale - současně se aktivují výstražná světla
(str. 100). Ta blikají, dokud řidič znovu nezrychlí
na vyšší rychlost, nebo dokud výstražná světla
nevypne.
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v případě
potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná síla může být
zvýšena až na úroveň, kdy zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění bude
ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 296)
Parkovací brzda (str. 299)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické
situace (str. 298)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 297)
Související informace
•
•
•
•
298
Nožní brzda (str. 296)
Parkovací brzda (str. 299)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 298)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 297)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat,
když je vozidlo v pohybu, stisknutím a podržením
ovládacího prvku parkovací brzdy. Při uvolnění
ovládacího prvku se brzdění vypne.
Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové
polohy. Používá k tomu mechanické zajištění
resp. zablokování dvou kol.
Funkce
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy můžete
slyšet slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je
možné slyšet také během automatické kontroly
parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze na
zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za jízdy,
když se používá normální nožní brzda, působí na
všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí, brzda opět
působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit. Pokud
je napětí baterie příliš nízké, připojte pomocnou
baterii, viz Dobíjení z pomocné baterie (str. 279).
POZNÁMKA
Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých
rychlostech, ozve se zvukový signál.
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2.
Stiskněte ovládání parkovací brzdy.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací brzdy.
3.
Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stále stojí.
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka) nebo přesuňte
páku voliče do polohy P (automatická převodovka).
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte parkovací
brzdu - zařazení převodového stupně nebo
poloha P u automatické převodovky nestačí
k přidržení vozidla v každé situaci.
}}
299
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Uvolnění parkovací brzdy
POZNÁMKA
Parkovací brzdu lze uvolnit manuálně tak, že
místo brzdového pedálu sešlápnete spojkový
pedál. Společnost Volvo doporučuje používat
brzdový pedál.
Automatické odbrzdění
1.
Nastartujte motor.
2.
Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
3.
Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol
na sdružené přístrojové desce zhasne.
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
Vozy s manuální převodovkou
Manuální odbrzdění
1.
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky12.
2.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3.
Aktivujte ovládání parkovací brzdy.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol
na sdružené přístrojové desce zhasne.
Vozy s automatickou převodovkou
Manuální odbrzdění
1.
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky12.
2.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3.
Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol
na sdružené přístrojové desce zhasne.
Automatické odbrzdění
1.
12
300
Zapněte si bezpečnostní pás.
Vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče: Stiskněte START/STOP ENGINE.
2.
Nastartujte motor.
3.
Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4.
Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol
na sdružené přístrojové desce zhasne.
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů se parkovací brzda
uvolní automaticky pouze, pokud běží motor
a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve
vozidlech s automatickou převodovkou se
parkovací brzda uvolní automaticky, pokud se
sešlápne plynový pedál a volič převodových
stupňů se přesune do polohy D nebo R.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací brzda
automaticky odbrzděna v prudkém svahu.
Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku,
zatímco se rozjíždíte. Když se vůz začne rozjíždět
dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném
servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kontrolky a zprávy na displeji
Informace o zobrazení a mazání textových zpráv
na sdružené přístrojové desce, viz Zprávy - použití
(str. 118).
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Park. brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
}}
301
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Parkovací brzda
není aktiv.
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby upozornila řidiče,
že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Parkovací brzda
Nutný servis
Byla zjištěna závada:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než byla
odhalena porucha, musí být kola natočena jako
při parkování ve svahu a musí být zařazen 1. převodový stupeň (mechanická převodovka) nebo
páka voliče musí být v poloze P (automatická převodovka).
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů
směru.
Související informace
•
302
Nožní brzda (str. 296)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
Jízda ve vodě zahrnuje průjezd vozidla hlubokou
vodou na vozovce, která je pokryta vodou. Brodění musíte věnovat zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane voda,
mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 35 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost
těchto systémů.
Vozidlo může jet přes vodu s maximální hloubkou
35 cm maximálně rychlostí chůze. Průjezdu
tekoucí vodou musí být věnována zvýšená pozornost.
Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla,
diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokování
nebo nedostatkem oleje.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte lehce pedál
brzdy a zkontrolujte, zda jsou brzdy plně funkční.
Například bláto a voda na brzdovém obložení
mohou mít za následek opožděnou reakci brzd.
•
V případě potřeby očistěte po průjezdu vodou
nebo bahnem kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání a tažné zařízení.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě,
která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit
poruchy elektroinstalace.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz
Jízda s přívěsem* (str. 312).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení motoru
příliš vysoká, rozsvítí se varovná kontrolka
a na informačním displeji na sdružené přístrojové desce se zobrazí zpráva Vysoká
tepl. motoru Bezp. zastavte - bezpečně
zastavte vůz a několik minut nechte motor
běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se
ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva Vysoká tepl.
motoru Vypněte motor nebo Nízká
hlad.chl. kap.motoru Bezp. zastavte,
musíte po zastavení motor vypnout.
•
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí
na sdružené přístrojové desce varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu Horká převod. Snižte
rychlost nebo Horká převod. Bezp.
zastavte Počk.až zchl. - postupuje podle
dále uvedených doporučení, snižte rychlost,
vozidlo bezpečně zastavte a nechejte motor
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte
se jej znovu nastartovat a odtáhněte vozidlo
z vody do servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Nebezpečí poruchy motoru.
Související informace
•
•
Odtah (str. 321)
Tažení vozu (str. 319)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 303
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
běžet několik minut na volnoběh, aby převodovka ochladla.
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte
motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru, mohou se do vozidla přes otevřený
prostor dostat škodlivé výfukové plyny.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní výklopné
dveře otevřené! Do prostoru pro zavazadla by
se mohly nasát toxické výfukové plyny.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
Související informace
•
Nakládání (str. 157)
Přetížení - baterie spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče
(str. 370) různě. Nenechávejte klíč ve spínací
skříňce v poloze II (str. 83), pokud je vypnutý
motor. Místo toho použijte režim I, který je energeticky méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte funkce,
které mají velký odběr proudu, když je vypnutý
motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá baterie
Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne
určité funkce nebo omezí určité funkce, jako jsou
např. ventilátor větrání a audiosystém.
–
304
V tomto případě nabijte baterii tak, že nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet – baterie spouštěče se
rychleji dobije během jízdy než u stojícího
vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Před dlouhou cestou
Zimní jízda
Před delší cestou doporučujeme provést následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem jezdit
bezpečně.
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva (str. 418).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému
vybavení vozidla také výstražný trojúhelník
(str. 334).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 354)
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte následující:
•
Chladicí kapalina (str. 357) motoru musí
obsahovat 50 % glykolu. Tato směs chrání
motor do přibližně –35°C před zamrznutím.
K eliminaci zdravotních rizik nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby se
předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje. Oleje
s nízkou viskozitou (řidší oleje) usnadňují
startování za chladného počasí a také snižují
spotřebu paliva, když je motor studený. Další
informace o vhodných olejích, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 408).
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
DŮLEŽITÉ
představuje velké zatížení baterie spouštěče
a jeho kapacita je chladem snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů (str. 370),
aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na
všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo
led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých
zemích nejsou povoleny pneumatiky s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se vozidlo na
nich chová.
Související informace
•
Zimní jízda (str. 305)
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné počasí
305
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Klapka plnicí trubky palivové nádrže
- otevření/zavření
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze otevřít/
zavřít následovně:
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže elektricky z prostoru pro cestující, mohou být dvířka
otevřena manuálně.
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
1.
Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako dvířka
hrdla palivové nádrže) a vyhledejte zelený
provázek.
2.
Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka
se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené přístrojové desky ukazuje, na které straně se
nachází víčko paliva.
•
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné zavření.
Související informace
•
306
Doplňování paliva (str. 307)
DŮLEŽITÉ
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 307)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Doplňování paliva
Důležité informace pro doplňování paliva.
Doplňování paliva
•
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu poprvé
sama nevypne.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém počasí
přeteče.
Čerpání paliva z
kanystru13
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou pod víkem podlahy v zavazadlovém prostoru.
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má otevírací krytku a před
čerpáním se trubka musí posunout za krytku.
Při vysokých venkovních teplotách může vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte uzávěr
pomalu.
Související informace
•
•
13
Po načerpání paliva nasaďte opětovně uzávěr
a otáčejte jej, až se ozve jedno nebo více
cvaknutí.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální otevírání (str. 306)
Palivo - použití (str. 307)
Palivo - použití
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než doporučuje společnost Volvo, neboť by byl nepříznivě
ovlivněn výkon motoru i spotřeba paliva.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči
velkým množstvím vody po dobu minimálně 15
minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako motorová nafta, jsou vysoce toxická a mohou při
požití zapříčinit zranění s trvalými následky
nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při čerpání paliva. Zazvonění telefonu by mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů benzínu, což by
mohlo vést k požáru a poranění osob.
}}
307
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
DŮLEŽITÉ
Pokud se použijí směsi různých druhů paliva
nebo se používají paliva, která společnost
Volvo nedoporučuje, záruka Volvo ani
doplňkové servisní dohody nebudou platit.
Toto platí pro všechny motory.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují funkčnost vozidla.
Palivo - benzín
308
Palivo - nafta (str. 309)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 310)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 418)
Palivová nádrž - objem (str. 415)
DŮLEŽITÉ
Používejte pouze benzín od renomovaných firem.
Nikdy nepoužívejte palivo pochybné kvality. Benzín musí splňovat normu EN 228.
•
•
•
Je povoleno používat palivo, které obsahuje až 10% ethanolu.
Palivo 95 RON se používá pro normální jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro dosažení optimálního výkonu a minimální spotřeby
paliva.
Je povoleno používat benzín EN 228 E10
(max. 10 % ethanolu).
•
Není povolen ethanol s obsahem vyšším
než E10 (max. 10 % objemu ethanolu).
Například E85 není povolen.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje
používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem
z důvodů optimální výkonnosti a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
•
•
•
Alkoholetanol
Jako palivo se používá benzín.
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte
pouze bezolovnaté palivo.
•
Nesmí se používat palivo, které obsahuje
kovová aditiva.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která nebyla
schválena společností Volvo.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 307)
Ekonomická jízda (str. 311)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 418)
Palivová nádrž - objem (str. 415)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Palivo - nafta
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné
kvality. Motorová nafta musí splňovat standardy
EN 590, SS 155435 nebo JIS K 2204. Vznětové
motory jsou citlivé na nečistoty v palivu, např.
kovové částice a vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (pod 0 °C) se může z motorové
nafty oddělovat parafin. To může způsobit potíže
se startováním. Kvality prodávaných paliv se musí
upravovat pro konkrétní období a klimatickou
zónu. V případě extrémního počasí, starého paliva
nebo přejezdu mezi klimatickými zónami se může
oddělovat parafin.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější. Při
tankování paliva se ujistěte, že tankovací pistole je
čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí.
Pokud k potřísnění dojde, umyjte skvrny čisticím
prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí:
1.
Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací
skříňky a zatlačte jej do koncové polohy. Více
informací, viz Polohy klíče (str. 83).
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
2.
Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
obsahovat maximálně 7 obj. % FAME
(Fatty Acid Methyl Ester).
3.
Vyčkejte asi jednu minutu.
4.
Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový a/
nebo spojkový pedál a následně stiskněte
tlačítko START.
•
splňovat požadavky normy EN 590,
SS 155435 nebo JIS K 2204.
•
•
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové
nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME14 (Fatty Acid Methyl Ester) a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají
motor a způsobují škody motoru, na které se
nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování
paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení
14
15
kontroly. Po dočerpání nafty před nastartováním
motoru proveďte následující:
Palivová nafta může obsahovat maximálně 7 % paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
Platí pouze pro pětiválcové motory.
POZNÁMKA
Před dočerpáním paliva v případě, že je v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva vytvoří
vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru15
V palivovém filtru se odděluje kondenzát z paliva.
Kondenzát může poškodit motor.
S ohledem na optimální funkčnost je nutné
dodržovat servisní intervaly výměny palivového fil-
}}
309
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
tru a používat originální díly určené konkrétně
k tomuto účelu.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn
v intervalech uvedených v Servisní a záruční
knížce nebo tehdy, když máte podezření, že jste
načerpali kontaminované palivo. Více informací,
viz Servisní program Volvo (str. 346).
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Související informace
•
•
•
Palivo - použití (str. 307)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 310)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 418)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Během regenerace mohou nastat následující
situace:
•
Saze z výfukových plynů se během normální jízdy
shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se
spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru.
Předpokladem je dosažení normální provozní
teploty.
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco déle při
nízké průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se
během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
•
•
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se motor
nezahřeje na normální provozní teplotu, nejlépe
po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem byste měli
jet ještě dalších 20 minut.
dočasně může dojít k menšímu poklesu
výkonu
dočasně se může zvýšit spotřeba paliva
můžete cítit zápach spáleniny.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé topení*,
aby motor dosáhl normální provozní teplotu
rychleji.
Pokud často provozujete vůz za studeného počasí
na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální
provozní teploty. To znamená, že nedochází
k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr
není vyprázdněn.
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný trojúhelník
a na informačním displeji se objeví zpráva Filtr
sazí je plný Viz příručka.
310
POZNÁMKA
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem
sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení
emisí.
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi, možná
bude těžké motor nastartovat a může se stát,
že filtr nebude fungovat. V tomto případě hrozí
nebezpečí, že se filtr bude muset vyměnit.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 307)
Palivo - nafta (str. 309)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 418)
Palivová nádrž - objem (str. 415)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Katalyzátor
Ekonomická jízda
•
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny. Jsou
umístěny blízko motoru, takže své provozní
teploty dosáhnou rychle.
Jezděte úsporně a ekologicky - plynule, s předvídavostí a přizpůsobením stylu a rychlosti okolním
podmínkám.
Výběr pneumatik může mít vliv na spotřebu
paliva - požádejte dealera o radu ohledně
vhodných pneumatik.
•
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického
nebo kovového) s kanálky. Stěny kanálků jsou
potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/paladia.
Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují
chemickou reakci bez toho, aby byly spotřebovávány.
•
Použijte funkci ECO Guide*, která ukazuje,
jak úsporně s vozidlem jedete, viz Eco guide
& Power guide* (str. 72).
Nepoužívejte zimní pneumatiky, když skončí
zima.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty - čím
je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba paliva.
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň.
Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci a cestě,
po které jedete - při nižších otáčkách motoru
klesá spotřeba paliva. Použijte indikátor
řazení převodových stupňů (str. 281)16.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva - pokud
nosiče nepoužíváte, demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení spotřeby
paliva. Více informací, viz Spotřeba paliva a emise
CO2 (str. 418).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto hodnoty
se odesílají do elektronického systému, který
nepřetržitě řídí vstřikovače. Poměr směsi paliva
a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato nastavení vytvářejí optimální
podmínky pro efektivní spalování a společně s třícestným katalyzátorem snižují obsah škodlivých
emisí (uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Související informace
•
•
16
Palivo - benzín (str. 308)
Palivo - nafta (str. 309)
Platí pro manuální převodovku.
•
•
•
•
Jezděte stabilní rychlostí a dodržováním
dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel
a objektů minimalizujte brzdění.
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se zvyšující se rychlostí.
Nezahřívejte motor na provozní teplotu volnoběžným chodem - spíše vyjeďte jízdou s normálním zatížením hned po nastartování - studený motor spotřebovává více paliva než
teplý.
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 421).
Informace o filosofii společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí - viz Životní prostředí (str. 22).
Další informace o spotřebě paliva - viz Spotřeba
paliva a emise CO2 (str. 418).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení a posilovač brzd.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 311
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Související informace
•
•
•
Palivo - použití (str. 307)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 418)
Palivová nádrž - objem (str. 415)
Jízda s přívěsem*
•
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na celou
řadu věcí, např. na tažnou konzolu, přívěs a na
umístění nákladu na přívěsu.
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy,
zejména při jízdě členitým terénem. Zařaďte
nižší rychlostní stupeň a snižte rychlost vozu.
•
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem
neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné předpisy
týkající se přípustné rychlosti a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících
a veškerého příslušenství, např. tažného zařízení,
snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.
Podrobné informace - viz Hmotnosti (str. 404).
Pokud je tažné zařízení instalováno společností
Volvo, vůz je dodán se všemi potřebnými prvky
pro tažení přívěsu.
•
•
312
Používejte pouze schválené tažné zařízení.
Pokud bylo tažné zařízení montováno dodatečně, nechte jej zkontrolovat u svého autorizovaného dealera Volvo, jestli je vůz zcela
vybaven pro tažení přívěsu.
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé zatížení tažného zařízení nepřekročilo maximální
udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu.
Informace o tlaku vzduchu v pneumatikách,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 421).
•
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký přívěs.
Nový vůz musí ujet alespoň 1000 kilometrů.
Kabel přívěsu
Jestliže je tažné zařízení vybaveno
13pólovým konektorem a přívěs
7pólovým konektorem, musíte použít adaptér.
Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového světla
na přívěsu začne kontrolka ukazatelů směru na
přístrojové desce blikat rychleji než za normálních
okolností a na informačním displeji se zobrazí text
Porucha ukazatelů směru přívěsu.
V případě poruchy některého brzdového světla na
přívěsu se na displeji se zobrazí text Porucha
brzdového světla přívěsu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní část
mírně poklesne, to je normální jev.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 405).
•
•
Tažná konzola/tažná tyč* (str. 314)
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
Jízda s přívěsem* - mechanická
převodovka
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém
terénu může dojít k přehřátí.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém
terénu může dojít k přehřátí.
•
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu odpovídá hmotnosti povolené společností Volvo.
Národní předpisy platné pro vozidla mohou
rychlosti a hmotnosti přívěsu dále omezovat.
Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší
hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.
Nenechávejte běžet motor na otáčky vyšší
než 4500 ot/min (dieselmotory: 3500 ot/
min).
Vznětový motor, 5 válců
•
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí kapaliny optimální otáčky motoru 2300-3000 ot/
min.
Související informace
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů dodržujte
stanovená doporučení. Jinak se při náhlém
pohybu a zabrzdění může stát, že se vozidlo
a přívěs budou ovládat s problémy.
Související informace
•
Jízda s přívěsem* - mechanická převodovka
(str. 313)
•
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka
(str. 314)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 313
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Jízda s přívěsem* - automatická
převodovka
Rozjezd ve svahu
1.
Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém
terénu může dojít k přehřátí.
2.
Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
•
Automatická převodovka zvolí optimální převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
3.
Odbrzděte parkovací brzdu.
4.
Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové
desce rozsvítí výstražný symbol a na informačním displeji se objeví textová zpráva.
Postupujte podle doporučení.
Související informace
•
•
Tažná konzola/tažná tyč*
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat přívěs
za vozidlem.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou tažnou
tyčí, postupujte při montáži volné části přesně
podle instrukcí - Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/demontáž (str. 316).
VAROVÁNÍ
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 281)
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce zajištěný vyšší převodový stupeň, než motor
"zvládne" - ne vždy je vhodné jet při nízkých
otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1.
Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2.
Zabrzděte parkovací brzdu.
3.
Přesuňte páku voliče do polohy P.
4.
Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným přívěsem,
přesuňte volič převodovky do polohy P. Vždy
zabrzděte parkovací brzdu.
•
314
Podložte kola klíny, když parkujete vůz s přívěsem ve svahu.
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud se používá tažné zařízení s tlumičem
vibrací, koule tažného zařízení se nesmí mazat.
To platí rovněž pro nosič jízdních kol, který se
instaluje na tažné zařízení.
Související informace
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Demontovatelná tažná tyč* specifikace
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte, odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo ve voze.
Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí
popruhu.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 315)
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 316)
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Rozměry, montážní body (mm)
G021485
G031713
Technické údaje
A
1036
B
111
C
855
D
428
E
109
F
326
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 315
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 316)
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 315)
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné tyče
se provádí následovně:
Připevnění
G021488
||
Okénko indikátoru musí být červené.
G021489
Demontujte ochranný kryt nejprve otočením
. Pak stáhněte kryt
šroubů o čtvrt otáčky
úhlopříčně dolů a dopředu, uvolněte jej
a nakonec vytažením vzad demontujte
.
G021487
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné
poloze otočením klíče doprava.
316
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Okénko indikátoru musí být zelené.
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
VAROVÁNÍ
G000000
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu přimontovat v souladu s předcházejícími pokyny.
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy. Vytáhněte klíč ze zámku.
G021495
G021494
G021490
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno
k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí zůstat
suché a čisté.
POZNÁMKA
Pokud se používá koule tažného zařízení s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí mazat.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do odemknuté polohy.
}}
317
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
Stabilizace přívěsu – TSA17
Asistent stabilizace přívěsu TSA (Trailer Stability
Assist) slouží ke stabilizaci vozidla a přívěsu,
pokud dojde k rozvlnění soupravy.
TSA- funkce je součástí systému stability
(str. 193)ESC18.
Funkce
Znovu nasaďte ochranný kryt zaklínováním
háčků krytu do zadního okraje nárazníku.
Tlačte kryt nahoru, dokud nebudou šrouby ve
. Nakonec otočením
správné poloze
šroubů o čtvrt otáčky
připevněte kryt. Je
důležité, aby madlo šroubů bylo během montáže nastaveno příčně.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
doleva
, až uslyšíte cvaknutí.
Související informace
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom vytáhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze, musí
být bezpečně připevněno, viz Demontovatelná
tažná tyč* - uložení (str. 315).
318
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci
vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při vysokých
rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí i při nižších
rychlostech, pokud je přívěs přetížený nebo je
nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš
vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 315)
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu
vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 315)
•
Prudký pohyb volantem.
•
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná a hrozí
riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.
Provoz
Asistent stability přívěsu trvale monitoruje pohyby
vozu, zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno
rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděná přední
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje.
To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu nad
vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno napoprvé,
systém TSA začne zasahovat, jsou brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je snížen
výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní,
systém ukončí zasahování a řidič má opět plnou
kontrolu nad vozem. Více informací, viz Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 194).
Pokud je systém TSA v činnosti, bliká
na přístrojové desce kontrolka ESC18.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné
informace (str. 193)
Tažení vozu
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
Před odtahováním si zjistěte maximální rychlost
odtahování povolenou ze zákona.
1.
Aktivujte výstražné blikače vozidla.
2.
Připevněte k tažnému oku tažné lano.
3.
Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE - aktivuje se
poloha klíče II. Další informace o polohách
klíče - Polohy klíče (str. 83).
4.
Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve spínací skříňce po celou dobu tažení.
5.
Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému poskakování.
6.
Buďte připraveni brzdit.
Různé
Funkce TSA se může aktivovat při vyšších
rychlostech.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí režim
Sport, viz Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace (str. 193).
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém nemůže
určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo způsobuje
rozvlnění soupravy.
17
18
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
}}
319
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
VAROVÁNÍ
•
•
•
DŮLEŽITÉ
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se musí
sešlápnout přibližně 5krát větší sílou a řízení
je výrazně tužší.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
odtahování kola vždy natočena dopředu.
•
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie
ve vašem vozu vybita, použijte k nastartování
motoru pomocnou baterií, viz Dobíjení z pomocné
baterie (str. 279).
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Před tažením vozu:
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Geartronic
Před tažením vozu:
–
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte
parkovací brzdu.
Připojení tažného oka
Asistent při rozjezdu
Manuální převodovka
–
Neodtahujte vozidla s automatickou převodovkou rychlostí větší než 80 km/h
(50 mph) a na vzdálenost větší než 80
km.
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo
zadního nárazníku.
Související informace
•
•
•
Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 100)
Tažné oko (str. 320)
Odtah (str. 321)
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru.
V některých případech může být tažné oko
skryto pod prahem.
320
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
•
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí za
vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde
nic být.
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte
do výřezu a otočíte směrem ven. Potom
kryt kompletně vytočte ven a vytáhněte.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého vozu
nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt se
otočí kolem své osy a může se vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající
přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte,
např.pomocí klíče na kola.
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte na
své místo.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 319)
Odtah (str. 321)
Odtah
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo pomocí
jiného vozidla.
Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte podle polohy
a světlosti vozidla. Je-li sklon rampy zásahového
vozu příliš velký nebo je-li světlost příliš malá,
vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte
vytáhnout pomocí tažného oka. V případě potřeby
zvedněte vozidlo pomocí zvedacího zařízení na
zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí za
vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde
nic být.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte podle polohy
a světlosti vozidla. Je-li sklon rampy zásahového
vozu příliš velký nebo je-li světlost příliš malá,
vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte
vytáhnout pomocí tažného oka. V případě potřeby
zvedněte vozidlo pomocí zvedacího zařízení na
zásahovém voze.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého vozu
nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
DŮLEŽITÉ
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
}}
321
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
||
322
Související informace
•
Tažení vozu (str. 319)
KOLA A PNEUMATIKY
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - údržba
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést náklad,
zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení pneumatik mohou být
zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba
pro první záměnu kol je po ujetí přibližně
5000 km, a pak v intervalech po 10000 km.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný vliv.
Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být zkontrolovány odborníkem, i když vypadají nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se používají
velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může
být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro
všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou
se používat v budoucnu. Příklady vnějších znaků,
které indikují, že pneumatika není vhodná pro
používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech začnou
tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto při výměně
pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky.
Poslední čtyři číslice v pořadí označují týden a rok
výroby. Jedná se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 1510. Pneumatika na obrázku
byla vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.
Letní a zimní kola
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si jejich
umístění na voze, například L pro levé a P pro
pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 326) přispívá
k rovnoměrnějšímu opotřebení. Rychlost opotře-
324
bení pneumatik závisí na způsobu jízdy, tlaku
vzduchu v pneumatikách a na stavu vozovky.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik,
kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si
ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik
výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než
> 1 mm), dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku
nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž
by se zadní část vozu stáčela do strany. To může
vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je
nutné, aby zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve
než přední kola.
VAROVÁNÍ
Při poškození pneumatiky může dojít ke ztrátě
kontroly nad vozidlem.
Uskladnění
Kola s namontovanými pneumatikami musejí být
uskladněna položená na boku nebo zavěšená,
nikdy ne stojící.
KOLA A PNEUMATIKY
Související informace
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají směr
otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 421).
Související informace
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
•
•
•
•
•
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 326)
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - údržba (str. 324)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 326)
G021778
•
•
•
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy
mezi levou a pravou stranou a naopak. Nesprávně
namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek
a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou
břečku. Pneumatiky s větším vzorkem musejí být
vždy vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr a musí se
jednat o kola stejného druhu a stejné značky.
325
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatik ukazují
stav hloubky vzorku pneumatik.
•
•
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
Pneumatiky - tlak vzduchu
Pneumatiky - údržba (str. 324)
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu.
Měří se v barech.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou měsíčně.
G021829
To platí také pro rezervní kolo vozu.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky představují úzký výstupek napříč podélnými drážkami ve
vzorku pneumatiky. Z boku pneumatiky jsou písmena TWI (Tread Wear Indicator). Pokud hloubka
vzorku klesne na 1,6 mm, bude horní okraj vzorku
v zákrytu s indikátory hloubky vzorku. Co nejdřív
opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami
novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Související informace
•
•
•
326
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
KOLA A PNEUMATIKY
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry pneumatik.
•
•
Tlak ECO1.
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
Nesprávný tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje
spotřebu paliva, zkracuje životnost pneumatik
a zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek
jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky
a jízdní vlastnosti vozidla.
POZNÁMKA
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem času
klesá. Jedná se o přirozený jev. Tlak vzduchu
v pneumatikách se rovněž liší v závislosti na
teplotě okolí.
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - údržba (str. 324)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení vzorku
pneumatiky (str. 326)
G021830
Tlak vzduchu kontrolujte na studených pneumatikách. Pojem "studené pneumatiky" znamená, že
mají stejnou teplotu jako je venkovní teplota.
Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů
a tlak vzduchu v nich vzroste.
Související informace
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto hodnoty
najdete také dále v tabulce s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky
vzduchu v pneumatikách (str. 421).
Úspora paliva, tlak ECO
Při převážení lehkého nákladu (max. 3 osoby)
a rychlosti do 160 km/h (100 mph) lze zvolit tlak
ECO a optimálně tak uspořit palivo. Pokud je pro
vás důležitější nízká hlučnost a jízdní komfort,
doporučujeme pneumatiky natlakovat na nižší
komfortní tlak.
(Viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách
v tištěné Uživatelské příručce).
1
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
327
KOLA A PNEUMATIKY
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
•
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu
s příklady uvedenými v tabulce.
Pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady
v tabulce dole.
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 421)
•
Rozměry ráfků a kol (str. 328)
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená,
že jsou schváleny jisté kombinace kola (ráfku
kola) a pneumatiky.
Rozměry jsou uvedeny na všech pneumatikách.
Příklad označení: 235/60 R18 103 V.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr, např.
7Jx16x50.
7
Šířka ráfku v palcích
J
Profil příruby ráfku
16
Průměr ráfku v palcích
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti náboji)
235
Šířka pneumatik (mm)
60
Poměr výšky stěny pneumatiky k šířce
pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
18
Průměr ráfku v palcích
103
Kódy maximálního přípustného zatížení
pneumatik, index zatížení pneumatiky
(LI)
V
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost, rychlostní kategorie
(SS) (v tomto případě 240 km/h
(149 mph).)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 421)
Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo
s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků kol.
Související informace
•
•
•
•
328
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
Pneumatiky - údržba (str. 324)
KOLA A PNEUMATIKY
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální
rychlost a má tedy přiřazenou jistou rychlostní
třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla určuje
požadovanou nosnost pneumatik. Nejnižší index
zatížení je uveden v tabulce indexů zatížení pneumatik v tištěné verzi Uživatelské příručky v kapitole "Specifikace".
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
•
•
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 329)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 421)
Pneumatiky - údržba (str. 324)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce je uvedena maximální přípustná rychlost, která platí pro
konkrétní rychlostní třídu (SS). Jedinou výjimkou
z těchto předpisů jsou zimní pneumatiky
(str. 330)2, kde lze použít nižší rychlostní třídu.
Pokud zvolíte takovéto pneumatiky, vozidlo nesmí
jet rychleji než povoluje rychlostní třída pneumatik
(např. s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně rychlostí 160 km/h (100 mph)). Skutečnou rychlost jízdy vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli rychlostní třída pneumatik.
W
270 km/h (168 mph)
Y
300 km/h (186 mph)
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky se
stejným nebo vyšším zátěžovým indexem
(str. 329) (LI) a rychlostní kategorií (SS).
Pokud se používá pneumatika s příliš nízkým
zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií,
může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - index zatížení (str. 329)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 325)
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
2
Q
160 km/h (100 mph) (pouze pro zimní
pneumatiky)
T
190 km/h (118 mph)
H
210 km/h (130 mph)
V
240 km/h (149 mph)
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
329
KOLA A PNEUMATIKY
Šrouby kol
Zimní pneumatiky
Používání sněhových řetězů
Šrouby kol se používají k připevnění kol k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené pro
zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol). S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h (31 mph). Se
sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách,
protože by došlo k poškození jak sněhových
řetězů, tak i pneumatik.
DŮLEŽITÉ
Matice kol by měly být utaženy na 140 Nm.
Při použití většího momentu při nebo volném
utažení může dojít k poškození matic
a šroubů.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly
testovány a schváleny společností Volvo a jsou
součástí řady originálního příslušenství Volvo.
Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.
Nepoužívejte mazivo na závity kolových šroubů.
Zajišťování kolových šroub kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro pojistné
šrouby kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 328)
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu
motoru. Na všech čtyřech kolech musejí být použity správné typy zimních pneumatik.
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé poškození vašeho
vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol a pneumatik
jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly. Tak
prodloužíte životnost pneumatik a zejména hrotů.
DŮLEŽITÉ
Jsou povoleny pouze jednostranné sněhové
řetězy. Používejte pouze originální sněhové
řetězy Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru
ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme,
abyste se poradili s autorizovaným servisem
Volvo.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik
s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách klade
na pneumatiky značně vyšší nároky, než jízda
v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat zimní
pneumatiky s hloubkou vzorku menší než 4 mm.
330
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KOLA A PNEUMATIKY
Výměna kol - demontáž kol
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
Rezervní kolo*
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co nejdříve
vyměnit za běžné kolo. Chování vozu může být při
použití rezervního kola odlišné. Rezervní kolo je
menší než běžné kolo. Má tedy vliv na světlou
výšku vozidla. Dávejte pozor na vysoké obrubníky
a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není možné
používat současně sněhové řetězy. U vozů
s pohonem všech kol lze odpojit pohon na zadní
nápravě. Rezervní kolo se nesmí opravovat.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního
kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu (str. 421).
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h (50 mph).
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je na
něm namontováno více než jedno "dojezdové kolo".
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni
vnější stranou dolů. Stejný šroub zajišťuje rezervní
kolo a pěnový blok. Pěnový blok obsahuje
veškeré nářadí.
Vytáhnutí rezervního kola z podlahy
zavazadlového prostoru
1.
Odklopte podlahu zavazadlového prostoru,
zezadu a zepředu.
2.
Vyšroubujte přídržný šroub.
3.
Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4.
Zvedněte rezervní kolo.
Vyjmutí
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu, použijte výstražný trojúhelník (str. 334). Vůz a zvedák* musejí být na pevném vodorovném podkladu.
1.
Zabrzďte parkovací brzdu (str. 299) a zařaďte
zpětný chod nebo přesuňte páku voliče do
polohy P, pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, zda
jsou závity důkladně namazány a není znečistěn.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
2.
Vyjměte zvedák*, klíč na kola*, nástroj pro
demontáž krytů kol* a plastových krytek
šroubů kol, které se nacházejí v pěnovém
bloku. Pokud se použije jiný zvedák, viz Zvedání vozu (str. 349).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 331
KOLA A PNEUMATIKY
||
4.
Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí klíče*
na kola - viz nákres.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na
vozidle, které zvedáte.
7.
Na každé straně vozu jsou dva opěrné body
pro zvedák. Zvedejte zvedák*, dokud příruba
karosérie nelícuje se zářezem na
hlavici zvedáku.
Nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol.
3.
Kola, která zůstanou na zemi zablokujte klíny.
Použijte třeba masivní dřevěné klíny nebo
velké kameny.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko se musí přišroubovat zcela do klíče
pro kolové šrouby.
332
5.
Pomocí určeného nástroje sejměte plastové
krytky ze šroubů kol.
6.
Klíčem* na kola povolte šrouby kola o ½-1
otáčku proti směru hodinových ručiček.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KOLA A PNEUMATIKY
8.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující musí
zůstat v bezpečí.
POZNÁMKA
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné
krátkodobé použití, například, při výměně kola
po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání vozidla se musí používat
pouze zvedák určený pro konkrétní model
vozidla. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji
nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový
zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny
dodávané s příslušným zařízením.
Zkontrolujte, že zvedák dosedá do uložení, jak
je znázorněno na obrázku a že patka zvedáku
je umístěna svisle pod uložením.
DŮLEŽITÉ
Zvedací místo se nachází v zadním ze dvou
vybrání vzadu.
Výměna kol - montáž
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
Instalace
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující musí
zůstat v bezpečí.
1.
Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2.
Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby na
kolech.
Nepoužívejte mazivo na závity kolových
šroubů.
Související informace
9.
Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane dotýkat
země. Vyšroubujte šrouby kola a sejměte
kolo.
•
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 333)
Zvedák* (str. 335)
Výstražný trojúhelník (str. 334)
Šrouby kol (str. 330)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 333
KOLA A PNEUMATIKY
||
3.
Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo otáčet.
Při výměně za pneumatiku s jiným
rozměrem
Pokud chcete aktualizovat software při každé
změně rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Změna softwaru může být
nezbytná při montáži pneumatik většího nebo
menšího rozměru a při výměně letních/zimních
kol.
Výstražný trojúhelník
K upozornění ostatních účastníků silničního provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Uložení a vyklopení nahoru
Související informace
4.
Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je
důležité, aby šrouby kola byly správně utaženy. Utáhněte na moment 140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.
5.
Nasaďte na kolové šrouby plastové krytky.
•
•
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
Zvedák* (str. 335)
Výstražný trojúhelník (str. 334)
Šrouby kol (str. 330)
POZNÁMKA
334
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí
poškození ventilku štěrkem, nečistotami
apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KOLA A PNEUMATIKY
Nářadí
Zvedák*
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem, zvedákem* a klíčem* na kola.
Ke zvedání vozidla při výměně kola použijte zvedák.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte
pouze pro výměnu rezervního kola. Závity zvedáku
musejí být vždy dobře promazány.
POZNÁMKA
Zvedněte poklop na podlaze a vyjměte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra, rozložte jej a složte k sobě dvě volné strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku dodržujte
platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na
vhodné místo s ohledem na dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny v zavazadlovém prostoru.
Pod podlahou zavazadlového prostoru se nachází
tažné oko, zvedák* a klíč * na kola. Dále je zde
místo na pouzdro pro pojistné šrouby kol a na
nářadí pro plastové krytky šroubů kol.
Běžný zvedák je určen pouze pro příležitostné
krátkodobé použití, například, při výměně kola
po defektu, přezutí ze zimních/letních pneumatik atd. Ke zvedání vozidla se musí používat
pouze zvedák určený pro konkrétní model
vozidla. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji
nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen
k výměně kola, doporučujeme použít garážový
zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny
dodávané s příslušným zařízením.
Související informace
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 339)
Tažné oko (str. 320)
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
Šrouby kol (str. 330)
Zvedák* (str. 335)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 335
KOLA A PNEUMATIKY
||
Nářadí – vrácení na místo
Výbava pro první pomoc*
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách*3
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
upozorní pomocí indikační kontrolky na sdružené
přístrojové desce, pokud tlak v jedné nebo několika pneumatikách příliš klesne.
Na některých trzích je systém sledování tlaku
vzduchu v pneumatikách nainstalován jako standardní výbava v souladu s právními požadavky.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny na
své místo. Zvedák musí být zatočen do správné
polohy, aby měl místo.
Pěnový blok a rezervní kolo musejí být uloženy
v opačném pořadí, než je tomu při jejich vyjímání.
Všimněte se, že na horním pěnovém bloku je
šipka. Musí směřovat dopředu do vozu.
Indikační kontrolka systému sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno
pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
Související informace
•
Sledování pneumatik (TM)* (str. 337)
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém
prostoru vozidla.
Související informace
•
•
3
336
Výstražný trojúhelník (str. 334)
Nouzová oprava defektu* (str. 339)
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KOLA A PNEUMATIKY
Sledování pneumatik (TM)*5
Systém TM (Tyre Monitor) snímá rychlost otáčení
pneumatiky a podle toho určuje, zda jsou pneumatiky nahuštěny správně.
Popis systému
DŮLEŽITÉ
Pokud dojde v systému TM k poruše, na sdružené přístrojové desce bude indikační kontrolka
blikat cca. 1 minutu a potom se rozsvítí trvalým svitem. Na sdružené přístrojové
desce se rovněž rozsvítí zpráva.
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, změní se průměr pneumatiky a následně i rychlost otáčení.
Vzájemným porovnáním pneumatik v systému lze
zjistit, zda v jedné nebo více pneumatikách je příliš nízký tlak.
Mazání zpráv
1. Zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách pomocí tlakoměru.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
2.
Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky na
správný tlak uvedený na štítku na sloupku na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi).
3.
Znovu nakalibrujte systém TM v MY CAR.
Zprávy
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, rozsvítí se na
sdružené přístrojové desce indikační kontrolka
( ) a zobrazí se jedna z následujících zpráv:
• Nízký tlak v pneum. Zkontrolujte, seřiďte
a nakalibrujte
• Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
• Systém tlaku v pneumatikách
momentálně nedostup.
5
Standardní výbava na některých trzích.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
•
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice může
dojít k poškození pneumatiky, přičemž
řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
Systém nedokáže indikovat náhlé poškození pneumatiky předem.
Kalibrace TM
Aby systém TM fungoval správně, musí se pro
tlak vzduchu v pneumatice stanovit referenční
hodnota. To se musí provést pomocí nakalibrování systému v nabídce MY CAR při každé
výměně pneumatik a při každé úpravě tlaku vzduchu v pneumatikách.
Například, tlak vzduchu v pneumatikách lze upravit během jízdy s velkou zátěží nebo při jízdě vysokou rychlostí (nad 160 km/h (100 mph)). Poté se
systém musí znovu nakalibrovat.
Aby byl tlak nastaven správně, měl by se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu jako
okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení jízdy).
Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 337
KOLA A PNEUMATIKY
||
Rekalibrace
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích prvků
na středové konzole, viz MY CAR (str. 118).
1.
Vypněte motor.
2.
Nahusťte všechny pneumatiky na požadovaný
tlak uvedený na štítku na sloupku na straně
řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).
Další možností je podívat se do tabulky
s tlaky vzduchu v pneumatikách.
3.
Nastartujte motor a nerozjíždějte se.
4.
Otevřete systém nabídky MY CAR a zvolte
nabídku Monitorování pneu.
5.
Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte
OK.
6.
Poté, kdy po zkontrolování a úpravě všech
pneumatik stisknete OK, spustíte kalibraci.
7.
Jeďte s vozidlem.
> Rekalibrace se provádí během jízdy automaticky. Lze ji kdykoliv přerušit. Pokud
probíhá rekalibrace a vypne se motor,
rekalibrace se při dalším rozjetí s vozem
znovu spustí. Systém dokončení kalibrace
nepotvrdí.
Nové referenční hodnoty platí do doby, než jsou
znovu provedeny kroky 1-7.
338
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že systém TM se musí znovu
nakalibrovat při každé výměně pneumatiky
resp. při jakékoliv úpravě tlaku. Pokud nebudou uloženy nové referenční hodnoty, systém
nebude fungovat správně.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí
poškození ventilku štěrkem, nečistotami
apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Všechna kola žlutě: minimálně ve dvou pneumatikách je příliš nízký tlak.
•
Všechna kola jsou šedá a zpráva Systém
tlaku v pneumatikách momentálně
nedostup.: systém tlaku vzduchu v pneumatikách je dočasně deaktivován. Možná budete
muset s vozidlem jet krátkou dobu rychlostí
nad 30 km/h (20 mph) a až potom bude
systém znovu aktivní.
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se zpráva
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis: v systému došlo k chybě. Kontaktujte
prodejce nebo servis Volvo.
Stav pneumatik a systému
Aktuální stav systému a pneumatik lze zkontrolovat na obrazovce středové konzoly.
1.
Otevřete systém nabídky MY CAR.
2.
Zvolte nabídku Monitorování pneu.
> Stav tlaku vzduchu v pneumatikách je
označen barevně.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou,
a to následovně:
Související informace
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 326)
KOLA A PNEUMATIKY
Nouzová oprava defektu*
Sada pro nouzovou opravu defektu Temporary
Mobility Kit (TMK) se používá k utěsnění defektu
a kontrole a nastavení tlaku vzduchu (str. 421).
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 340)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je určena
k provedení provizorní nouzové opravy. Těsnicí
prostředek účinně utěsní pneumatiky, které měly
propíchnutý běhoun.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - umístění (str. 339)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - přehled
(str. 340)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - použití
(str. 341)
•
Nářadí (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu*
- umístění
Sada pro nouzovou opravu defektu Temporary
Mobility Kit (TMK) se používá k utěsnění defektu
a kontrole a nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách.
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené
těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu pro rychlou
opravu pneumatik k opravě pneumatik, které
vykazují zářezy, praskliny nebo podobná poškození.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě defektu
testovala a schválila společnost Volvo.
Sada pro rychlou opravu pneumatik se nachází
pod podlahou zavazadlového prostoru.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - přehled
(str. 340)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 339)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 339
KOLA A PNEUMATIKY
Sada pro nouzovou opravu defektu*
- přehled
Přehled dílů v sadě pro nouzovou opravu
defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Tyto díly jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru.
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Nádobka s těsnicí hmotou
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* - umístění (str. 339)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 339)
Nádobku s těsnicí hmotou vyměňte po použití
resp. před datem expirace. Zlikvidujte původní
nádobku jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu
s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Elektrický kabel
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
VAROVÁNÍ
•
•
V případě, že se těsnicí kapalina dostane
na kůži, musí se okamžitě spláchnout
pomocí mýdla a hojného množství vody.
Pokud se vám těsnicí kapalina dostane
do očí, musíte je okamžitě propláchnout
velkým množstvím vody. Pokud nepříjemný pocit přetrvává, měl by oči vyšetřit
lékař.
Redukční ventil
Vzduchová hadice
340
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KOLA A PNEUMATIKY
Sada pro nouzovou opravu defektu*
- použití
1.
Utěsnění defektu pomocí sady pro nouzovou
opravu defektu, Temporary Mobility Kit (TMK).
Pokud pneumatiku těsníte v místě s hustým
dopravním provozem, položte na zem
výstražný trojúhelník a aktivujte výstražná
světla.
5.
Pokud je důvodem defektu hřebík nebo podobný předmět, nechejte jej v pneumatice.
Pomůže to utěsnit kolo.
Nouzová oprava defektu
2.
Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant. Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí
vyšší než 80 km/h (50 mph).
3.
Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a připojte
elektrický kabel a vzduchovou hadici.
4.
Odšroubujte oranžovou krytku z kompresoru
a vyšroubujte zátku z láhve.
VAROVÁNÍ
•
•
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou opravu
defektu* - přehled (str. 340).
Zašroubujte láhev do spodní části držáku na
láhev.
> Láhev a držák jsou opatřeny zpětnou
pojistkou, která brání prosakování těsnicí
hmoty. Jakmile je láhev zašroubována,
nelze ji z držáku vyšroubovat. Láhev se
musí vymontovat v servisu. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.
V případě, že se těsnicí kapalina dostane
na kůži, musí se okamžitě spláchnout
pomocí mýdla a hojného množství vody.
Pokud se vám těsnicí kapalina dostane do
očí, musíte je okamžitě propláchnout velkým množstvím vody. Pokud nepříjemný
pocit přetrvává, měl by oči vyšetřit lékař.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní pojistkou, která brání vzniku netěsností.
6.
Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Zkontrolujte, zda je tlakově redukční ventil na
vzduchové hadici zcela zašroubován
a zašroubujte připojení ventilu vzduchové
hadice ke spodní části závitu na vzduchovém
ventilku pneumatiky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 341
KOLA A PNEUMATIKY
||
7.
Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
POZNÁMKA
Když se používá kompresor, nesmí se používat
žádné ostatní 12V zásuvky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
8.
Přepnutím spínače do polohy I spusťte kompresor.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy blízko
pneumatiky. V případě prasklin nebo nerovností kompresor ihned vypněte. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout
na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách začne tlak
klesat.
342
9.
Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
14. Aby těsnicí hmota pneumatiku utěsnila,
ujeďte co nejdříve minimálně 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/h (50 mph).
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet déle
než 10 minut.
POZNÁMKA
Během několika prvních otočení kola se těsnicí hmota rozptýlí od místa defektu.
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak
je 1,8 bar a maximální tlak je 3,5 bar. (Je-li
tlak příliš vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla nenacházejí žádné osoby, na které by při rozjezdu
vozidla mohla stříknout těsnicí kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně dva metry.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
15. Následná kontrola:
Připojte znovu vzduchovou hadici na vzduchový ventilek pneumatiky a pomocí tlakoměru zkontrolujte tlak huštění, viz Sada pro
nouzovou opravu defektu* - kontrola
(str. 343).
11. Vypněte kompresor a vytáhněte elektrický
kabel.
12. Odšroubujte vzduchovou hadici ze vzduchového ventilku pneumatiky a nasaďte na pneumatiku čepičku.
13. Namontujte na vzduchovou hadici ochrannou
krytku tak, aby těsnicí hmota neprosakovala.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 339)
Sada pro nouzovou opravu defektu* - kontrola (str. 343)
Sada pro nouzovou opravu defektu* - přehled
(str. 340)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KOLA A PNEUMATIKY
Sada pro nouzovou opravu defektu*
- kontrola
3.
1. Zašroubujte elektrický kabel do nejbližší
12V zásuvky a nastartujte vozidlo.
Pokud byla pneumatika utěsněna pomocí sady
pro nouzovou opravu defektu, Temporary
Mobility Kit (TMK), po cca. 3 km jízdy se pneumatika musí zkontrolovat znovu.
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Vytáhněte sadu k utěsnění pneumatiky. Kompresor musí být vypnutý.
1.
2. Spusťte kompresor a nahusťte pneumatiku na tlak podle tabulky s tlaky.
3. Vypněte kompresor.
4.
Odšroubujte z pneumatiky čepičku.
Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 bar6,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
•
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 bar6,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky
vzduchu v pneumatikách (str. 421).
•
6
Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte
vzduch redukčním ventilem.
1 bar = 100 kPa.
Sundejte soupravu k těsnění pneumatiky,
nasaďte na vzduchovou hadici ochrannou
krytku a složte hadici do krabice.
Umístěte sadu TMK do zavazadlového prostoru.
Vytáhněte vzduchovou hadici a zašroubujte
připojení ventilku ke spodní části závitu na
vzduchovém ventilku na pneumatice.
2.
Pokud se pneumatika musí nahustit:
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5.
Nasaďte na pneumatiku čepičku.
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy nasaďte
zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky mohou
zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou
a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby
výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.
Zajeďte s vozem do nejbližšího autorizovaného
autoservisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky
nejezděte větší rychlostí než 80 km/h
(50 mph). Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se jet
maximálně na vzdálenost 200 km). Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze pneumatiku
opravit nebo zda se musí vyměnit.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 343
KOLA A PNEUMATIKY
||
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 339)
Sada pro nouzovou opravu defektu* - použití
(str. 341)
Sada pro nouzovou opravu defektu* - přehled
(str. 340)
Sada pro nouzovou opravu defektu*
- huštění pneumatik
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu defektu
(str. 340).
5.
Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku
hadičky až na konec závitu ventilku pneumatiky.
Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 421). Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního ventilu.
6.
Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a elektrický kabel.
Připojte elektrický kabel do nejbližší 12
V zásuvky a nastartujte vozidlo.
7.
Nasaďte na pneumatiku čepičku.
1.
Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se, že
spínač je v poloze 0 a připojte elektrický
kabel a vzduchovou hadici.
2.
3.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet déle
než 10 minut.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla může
ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte motor běžet
v uzavřeném prostoru nebo v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 339)
Sada pro nouzovou opravu defektu* - přehled
(str. 340)
Sada pro nouzovou opravu defektu* - kontrola (str. 343)
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
4.
344
Přepnutím spínače do polohy I spusťte kompresor.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
ÚDRŽBA A SERVIS
Servisní program Volvo
Servisní knížka a opravy*1
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Správa služeb, informace o opravách a rezervacích přímo ve vašem voze připojeném k internetu.
Společnost Volvo doporučuje, abyste provádění
servisu a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené
mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní
literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte
kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
1
2
346
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 359)
Tato služba1 umožní pohodlně objednat přímo
z vozidla návštěvu servisu a dílny. Informace
z vozidla jsou odeslány vašemu dealerovi, který
může připravit návštěvu servisu. Prodejce vás
kontaktujte, abyste si mohli naplánovat schůzku.
Na některých trzích vás tento systém upozorní,
když se blíží naplánovaná schůzka. Až nastane
vhodný čas, navigační systém2 vás rovněž navede
do servisu.
Než lze službu používat
Volvo ID a my profile
• Zaregistrujte si Volvo ID. Další informace
a postup vytvoření účtu Volvo ID - viz Volvo ID
(str. 21).
•
Přihlaste se na portál My Volvo, přejděte na
svůj profil a proveďte následující:
1.
Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo připojeno
k profilu.
2.
Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kontaktní
informace.
3.
Vyberte dealera Volvo, kterého chcete
ohledně servisu resp. opravy kontaktovat.
4.
Zvolte preferovaný kanál pro komunikaci
(telefon). Informace k objednávce jsou vždy
zaslány do vozidla a na váš e-mail.
Předpoklady pro objednávku z vozidla
• Chcete-li odeslat a přijat informace, vozidlo
musí být připojeno k internetu. Informace
o připojení vozidla k internetu - viz dodatek
k systému Sensus Infotainment.
•
Jelikož se informace o objednávkách odesílají přes předplacený soukromý telefon,
musíte potvrdit, zda tyto informace chcete
odeslat. Otázka se objeví jednou a odpověď
platí pro celé připojení.
•
Aby služba fungovala a systém komunikoval
přes obrazovku vozidla, musí se potvrdit oznámení/vyskakovací zprávy. V běžném zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU
a potom Servis a oprava Zobrazit
oznámení.
Použití služby
Všechny nabídky a nastavení jsou přístupna
z běžného zobrazení v nabídce MY CAR po stisknutí tlačítka OK/MENU a potom Servis
a oprava.
Na to, kdy je čas na servis, a někdy na to, že
vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní sdružená
přístrojová deska (str. 68) a vyskakovací okno na
obrazovce.
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
Manuální objednání servisu nebo opravy1
1. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové konzole a vyberte Servis a oprava
Informace o autoriz. zástupci
Požadovat servis a opravu.
> Data vozidla jsou automaticky odeslána
dealerovi.
Servisní zpráva na obrazovce.
Význam možných odpovědí ve vyskakovací
nabídce na obrazovce:
• Ano - Žádost o objednání se odešle vašemu
dealerovi, který navrhne termín. Servisní kontrolka a servisní zpráva na sdružené přístrojové desce zhasnou.
• Ne - Vyskakovací zprávy se na obrazovce již
objevovat nebudou. Na sdružené přístrojové
desce zůstává zpráva. Po výběru této
možnosti můžete spustí manuální objednávku
ve vozidle. Viz dále.
• Odložit - Při příštím nastartování vozidla se
zobrazí vyskakovací nabídka.
1 Platí
2 Platí
pro některé trhy.
pro systém Sensus Navigation.
2.
Dealer pošle do vozu návrh termínu.
3.
Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh termínu.
Po potvrzení termínu jsou informace o objednávce uloženy do vozidla. Viz My bookings.
Vozidlo bude s vámi automaticky komunikovat,
a to tak, že rezervaci bude připomínat na obrazovce. Dále vás navede k návštěvě servisu.
Návštěvu servisu si můžete rovněž zarezervovat
pomocí systému My Volvo. Přejděte na položku
"My bookings" (Mé objednávky) a vyberte položku
"Update" (Aktualizovat). Otevřou se objednávky
v systému My Volvo.
Volání dealerovi1
Svému dealerovi můžete zavolat, pokud máte
telefon Bluetooth® připojen k vozidlu. Připojení
telefonu - viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Volat autoriz.
zástupce.
Použití navigačního systému1, 2
Zadejte do navigačního systému jako cíl nebo
waypoint servisní dílnu.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Zadat jediný cíl.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Přidat jako trasový
bod.
Moje objednávky1
Na obrazovce se zobrazí informace o rezervaci.
Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh termínu.
–
Zvolte Servis a oprava
objednávky.
Moje
}}
347
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Odesílání dat vozidla1
Data vozidla jsou odesílána do centrální databáze
Volvo (nikoliv vašemu dealerovi), ze které dealeři
Volvo mohou zjistit informace o vozidle na
základě identifikačního čísla vozidla (číslo VIN3).
Toto číslo je vytištěno v servisní a záruční knížce.
Dále se může nacházet zevnitř v levém dolním
rohu čelního skla.
–
Zvolte Servis a oprava
vozidla.
Odeslat data
Informace k objednávce a data vozidla
Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku
svého vozidla, budou odeslány informace k objednávce a data vozidla. Informace s daty vozidla
představují informace o následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
Požadavek na servis
stav funkce
hladiny kapalin
Údaje
identifikační číslo vozidla (VIN3)
Verze softwaru ve vozidle.
Související informace
•
Volvo ID (str. 21)
1 Platí pro některé trhy.
3 Identifikační číslo vozidla
348
ÚDRŽBA A SERVIS
Zvedání vozu
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací
ramena namontována do předpokládaných míst
na podvozku vozidla.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete
jiný zvedák než zvedák doporučovaný společností Volvo, postupujte podle pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
}}
349
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Heverovací body (šipky) pro zvedák, který je součástí výbavy vozidla a zvedací body (označené červeně).
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř zvedacích
bodů nejhlouběji pod vozidlem. Pokud se vozidlo
zvedá zadním dílenským zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že
zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl
sklouznout. Vždy použijte podpěry náprav nebo
podobné zařízení.
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým dílenským
zvedákem, přední a zadní zvedací ramena musí
být umístěna pod vnější zvedací body (heverovací
body). Případně lze vpředu použít vnitřní zvedací
body.
Související informace
•
350
Výměna kol - demontáž kol (str. 331)
ÚDRŽBA A SERVIS
Kapota - otevření a zavření
VAROVÁNÍ
Kapotu lze otevřít potáhnutím rukojeti u pedálů
směrem dozadu. Přitom se pojistka u mřížky
chladiče musí odsunout vlevo.
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty motoru
spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - přehled
V přehledu se zobrazí několik komponentů souvisejících se službami.
Motorový prostor, 4válec
Motorový prostor - kontrola (str. 353)
Motorový prostor - přehled (str. 351)
Vzhled motorového prostoru se může lišit v závislosti na
modelu a variantě motoru.
G031911
Trubka plnění motorového oleje.
Zatáhněte za rukojeť u pedálů. Je-li kapota
otevřena, na displeji sdružené přístrojové
desky svítí informační symbol, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 73).
Posuňte pojistku doleva a otevřete kapotu.
(Háček pojistky se nachází mezi světlometem
a mřížkou chladiče, viz obrázek.)
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Chladič
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
}}
351
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Trubka plnění kapaliny do ostřikovačů
Motorový prostor, 5válec, diesel
VAROVÁNÍ
Když se pracuje v motorovém prostoru, elektrický systém musí být vždy odpojen s klíčem
v poloze 0, viz Polohy klíče - funkce na
různých úrovních (str. 83).
Vzduchový filtr
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi vysoké
napětí a výstupní hodnoty. Napětí systému
zapalování je velmi nebezpečné. Když se pracuje v motorovém prostoru, elektrický systém
musí být vždy odpojen s klíčem v poloze 0, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 83).
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor horký.
Související informace
•
•
Vzhled motorového prostoru se může lišit v závislosti na
modelu a variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Trubka plnění motorového oleje.
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
Trubka plnění kapaliny do ostřikovačů
352
Kapota - otevření a zavření (str. 351)
Motorový prostor - kontrola (str. 353)
ÚDRŽBA A SERVIS
Motorový prostor - kontrola
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně kontrolovat.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně,
např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
Motorový olej - všeobecné
informace
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní intervaly.
Chladicí kapalina
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po vypnutí
motoru se ventilátor chladiče (umístěný
v přední části motorového prostoru za chladičem) může automaticky spustit.
Vždy nechejte motor vyčistit v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 351)
Motorový prostor - přehled (str. 351)
Chladicí kapalina - hladina (str. 357)
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 354)
Kapalina posilovače řízení - hladina (str. 358)
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 370)
Volvo doporučuje:
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 408).
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním
závodu naplněny speciálním syntetickým
motorovým olejem. Olej byl zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a vliv na životní
prostředí.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že se
nepoužívá motorový olej předepsané kvality
a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým tlakem oleje. U některých variant
motoru se používá snímač tlaku oleje a na sdružené přístrojové desce je výstražný symbol
}}
353
ÚDRŽBA A SERVIS
||
nízkého tlaku oleje
. U jiných variant se
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován
prostřednictvím výstražného symbolu
na
přístroji a prostřednictvím textů na displeji.
U některých variant se používají oba tyto systémy.
Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.
Motorový olej - kontrola
a doplňování
Hladina oleje je sledována pomocí elektronického snímače hladiny oleje.
4válec
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud se
s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 408).
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se zobrazí
digitální sdružená přístrojová deska. Na displeji vpravo se
zobrazí analogová sdružená přístrojová deska.
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 409).
Zpráva
Hladina motorového oleje
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 354)
Plnicí trubka4.
V některých případech se olej musí doplňovat
mezi servisními intervaly.
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na sdružené přístrojové desce. Viz následující vyobrazení.
4
354
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího
kolečka, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 115).
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný servis,
navštivte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Může být příliš vysoká hladina
oleje.
ÚDRŽBA A SERVIS
DŮLEŽITÉ
Pokud budete upozorněni na nízkou hladinu
oleje, pouze doplňte uvedený objem, např.
0,5 litru.
2.
Otočte ovládací kolečko na levém pákovém
přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 115).
POZNÁMKA
Systém nedokáže přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby
bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo
musí ujet přibližně 30 km a musí stát 5 minut
s vypnutým motorem na rovném terénu.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké
sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko požáru.
POZNÁMKA
Pokud nejsou splněny správné podmínky pro
měření hladiny oleje (doba po vypnutí motoru,
náklon vozidla, vnější teplota atd.), bude se
zobrazovat hlášení Nedostupný. To ne znamená, že je se systémy vozidla něco špatně.
5válec, diesel
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se zobrazí
digitální sdružená přístrojová deska. Na displeji vpravo se
zobrazí analogová sdružená přístrojová deska.
Zpráva
Měření hladiny oleje, 4válec
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je třeba
postupovat v souladu s následujícími pokyny.
1.
V souvislosti s hladinou motorového se nic
nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na sdružené přístrojové desce. Viz následující vyobrazení.
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje kontroluje při vypnutém motoru s použitím ovládacího
kolečka, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 115).
Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
Plnicí trubka5.
5
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
}}
355
ÚDRŽBA A SERVIS
||
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný servis,
navštivte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Může být příliš vysoká hladina
oleje.
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina oleje
Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze během
jízdy. Systém nedokáže přímo detekovat
změny, pokud se olej doplňuje nebo vypouští.
Aby se zobrazil správný údaj o hladině oleje,
musí se s vozidlem jet na vzdálenost
cca. 30 km.
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako na
obrázku dole, další olej nedoplňujte. Hladina
oleje nikdy nesmí stoupnout nad MAX nebo
klesnout pod MIN - mohlo by dojít k poškození motoru.
356
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké
sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko požáru.
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je třeba
postupovat v souladu s následujícími pokyny.
1.
Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
2.
Otočte ovládací kolečko na levém pákovém
přepínači do polohy Hladina oleje.
> Potom se zobrazí informace o hladině
motorového oleje, viz vyobrazení - zpráva
a grafika na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová
deska. Na displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená přístrojová deska.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 115).
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další olej. Doporučena
hladina naplnění je 4.
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 353)
ÚDRŽBA A SERVIS
Chladicí kapalina - hladina
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním spalováním na správnou provozní teplotu. Teplo
odváděné z motoru do chladicí kapaliny lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
Kontrola hladiny
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX na expanzní nádržce. Pokud
není chladicí systém dostatečně naplněn, může
se velmi zvýšit teplota a následkem toho hrozí
nebezpečí poškození motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte návod
na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze obyčejnou
vodu. Nebezpečí zamrznutí se zvyšuje jak při
nízkém, tak i při vysokém poměru chladicího koncentrátu.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Pokud
se chladicí kapalina musí doplnit a motor má
provozní teplotu, pomalu odšroubujte krytku
expanzní nádoby, aby se pomalu uvolnil přetlak.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných solí
může zapříčinit korozi chladicího systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost
Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností
o kvalitě vody použijte hotovou směs
chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte
chladicí systém čistou vodou z vodovodu
prověřené kvality nebo připravenou směsí
chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak může
v důsledku příliš vysokých teplot dojít
k poškození (prasknutí) hlavy válců.
POZNÁMKA
Když je motor studený, pravidelně kontrolujte
hladinu chladicí kapaliny.
Plnění
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 411).
357
ÚDRŽBA A SERVIS
Brzdová kapalina a kapalina spojky
- hladina
Plnění
Kapalina posilovače řízení - hladina
Hladina kapaliny posilovače řízení se musí
nacházet mezi značkami MIN a MAX. Kapalina
se nemusí měnit.
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve stejné
nádržce. Hladina musí dosahovat mezi značky
MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu nebo
tropických oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny,
viz Brzdová kapalina - kvalita a objem (str. 414).
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce
pod úrovní MIN, nepokračujte v jízdě, dokud
brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme,
aby byl důvod úniku brzdové kapaliny zjištěn
autorizovaným servisem Volvo.
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby bylo
přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte kapalinu.
Hladina musí dosahovat mezi značky MIN
a MAX, které se nacházejí uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
358
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX.
Doporučená kvalita kapaliny - viz Kapalina posilovače řízení - kvalita (str. 414).
ÚDRŽBA A SERVIS
VAROVÁNÍ
Pokud došlo k závadě v systému řízení nebo
je vypnutý motor a vozidlo se musí odtáhnout,
řízení je tužší než obvykle. Přečtěte si o požadavcích na odtahování (str. 319).
Systém ovládání klimatu diagnostika a opravy
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 346)
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Diagnostika a opravy
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací
médium. K detekování netěsností by se mělo
používat ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Vozidla s chladivem R134a
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
Vozidla s chladivem R1234yf
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845
(Školení techniků v oblasti bezpečného
servisu a nakládání s chladivy používanými
v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu
systému chladiva provádět pouze vyškolení
a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost
systému.
359
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna žárovky - všeobecné
informace
Některé z žárovek ve vozidle může měnit řidič.
Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonová světla, kontaktujte servis.
Pro žárovky platí konkrétní specifikace (str. 367).
V následujícím seznamu najdete umístění žárovek
a ostatních bodových zdrojů, např. světla LED6,
které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu
jinde než v servisu7:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
7
360
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
denní světla/obrysová světla, přední
Natáčecí světla
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná zrcátka
Osvětlení interiéru kromě osvětlení nástupního prostoru
Obrysová světla, zadní
boční obrysová světla
Ukazatele směru, zadní.
LED (Light Emitting Diode)
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se s nimi pracovat
s extrémní opatrností.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních
světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější
světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po
jisté době odpaří.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický systém
vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 83).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky
svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu
z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na
odrazové sklo a poškodila by jej.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 361)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 365)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 366)
•
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru (str. 366)
•
Výměna světla - osvětlení registrační značky
(str. 366)
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - světlomety
Během montáže zkontrolujte, zda je dlouhý zajišťovací čep zajištěn – musí být zajištěn v obou
očkách.
Všechny žárovky světlometů se mění přes motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý
světlomet.
1.
Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
Demontáž světlometu
2.
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy klíče
0, viz Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 83).
Namontujte zpět světlomet a zajišťovací čepy.
Zkontrolujte, zda jsou spolehlivě zajištěny.
3.
Zkontrolujte světla.
Odpojte konektor od světlometu zatlačením
svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou rukou.
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
5.
Vyjměte celé těleso světlometu a položte na
měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
6.
Vyměňte příslušnou žárovku.
Připevnění světlometu
Světlomet musí být namontován a konektor musí
být spolehlivě připojen dříve, než rozsvítíte světla
nebo zasunete dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
•
Výměna světla - žárovky dálkových/potkávacích světlometů (str. 362)
•
Světla - specifikace (str. 367)
Vytáhněte světlomet přímo dopředu.
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
361
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů jsou
přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
•
•
Výměna světla - dálkový světlomet (str. 363)
Výměna světla - potkávací světlomet
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet
(str. 364)
Žárovka potkávacího světlometu je namontována
ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla - světlomety (str. 361).
1.
Pomocí přípravku na závity torx, velikost T20
(1), odšroubujte čtyři šrouby na krytu. Neměly
by se zcela uvolňovat (stačí 3 - 4 otáčky).
1.
Sundejte světlomet (str. 361).
2.
Sejměte kryt (str. 362).
2.
Odsuňte kryt do strany.
3.
Odpojte konektor od žárovky.
3.
Sejměte kryt.
4.
Demontujte žárovku zatlačením držáku dolů.
5.
Instalujte novou žárovku do objímky a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
•
362
Výměna světla - světlomety (str. 361)
Výměna světla - potkávací světlomet
(str. 362)
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
ÚDRŽBA A SERVIS
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka dálkového světlometu je namontována
ve větším krytu světlometu.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
1.
Sundejte světlomet (str. 361).
2.
Sejměte kryt (str. 362).
3.
Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji rovně
ven.
4.
Odpojte konektor od žárovky.
5.
Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
363
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Vymontujte držák žárovky ukazatele směru otočením proti směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1.
Sundejte světlomet (str. 361).
2.
Sejměte kryt (str. 362).
3.
Odpojte konektor od žárovky.
4.
Demontujte držák žárovky vytažením přímo
ven.
5.
Vyměňte žárovku a instalujte novou žárovku
do objímky. Může být zajištěna pouze v jedné
poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
364
1.
Sundejte světlomet (str. 361).
2.
Demontujte držák žárovky otočením doleva.
3.
Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4.
Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
5.
Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
6.
Instalujte držák žárovky a otočte jej doprava.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - zadní světlo
Brzdové světlo a světlo zpátečky
Žárovka pro zadní světlo do mlhy je přístupna ze
zadní strany nárazníku.
Výměna světla - umístění zadních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Žárovky pro brzdová světla a zpětné světlomety
se mění zevnitř zavazadlového prostoru.
Zadní světlo do mlhy
Žárovky pro brzdové světlo a světlo zpátečky se
mění zevnitř zavazadlového prostoru.
Žárovka pro zadní světlo do mlhy je přístupna ze
zadní strany nárazníku.
1.
Otevřete panel.
2.
Demontujte držák žárovky otočením doleva.
3.
Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
4.
Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
Nainstalujte držák žárovky a otočte jej
doprava.
1.
Demontujte držák žárovky otočením doleva.
2.
Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
5.
3.
Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
Související informace
4.
Nainstalujte držák žárovky a otočte jej
doprava.
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 365)
•
Světla - specifikace (str. 367)
Brzdové světlo (LED)
Obrysová světla (LED)/boční obrysová světla
(LED)
Ukazatel směru
Světlo zpátečky (str. 365)
Brzdové světlo (str. 365)
Světla do mlhy (str. 365)
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
•
Světla - specifikace (str. 367)
365
ÚDRŽBA A SERVIS
Výměna světla - osvětlení
registrační značky
Výměna světla - osvětlení
zavazadlového prostoru
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Osvětlení registrační značky se nachází na klice
výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení zavazadlového prostoru se nachází
v dveřích zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována
ve skle světla.
G031942
Demontáž skla světlometu
1.
Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2.
Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
3.
Vyměňte žárovku.
4.
Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji na
místo.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
1.
Vložte šroubovák a lehce jím pačte, abyste
svítilnu uvolnili.
2.
Vyměňte žárovku.
3.
Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte svítilnu zpět.
1.
Vložte šroubovák pod sklo a opatrně vypačte
pojistný výstupek na okraji.
2.
Vypačte sklo světlometu.
3.
Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění!
Nedržte kleštěmi příliš pevně. V opačném případě byste mohli sklo světlometu rozdrtit.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
Montáž skla světlometu
366
1.
Namontujte zpátky sklo světlometu.
2.
Zatlačte je na místo.
ÚDRŽBA A SERVIS
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 367)
Světla - specifikace
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete
vyměnit LED světla a xenonová světla, kontaktujte
servis.
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla, halogenová
65
H9
Přídavné dálkové
světlo, ABL
65
H9
Přední ukazatele
směru
24
PY24W
Osvětlení nástupního
prostoru vpředu
3
Patice T10
W2,1x9,5d
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení toaletního
zrcátka
2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
10
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení registrační
značky
5
C5W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Osvětlení
WA
Typ
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do mlhy
21
H21W LL
A
Watt
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 360)
367
ÚDRŽBA A SERVIS
Lišty stěračů
1.
Umístěte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování8 a krátce stiskněte tlačítko
START/STOP ENGINE. Elektrický systém
vozidla se přepne do polohy klíče I. Podrobné
informace o polohách klíče - viz Polohy klíče
- funkce na různých úrovních (str. 83).
2.
Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se
nastaví do polohy 0.
3.
Do 3 sekund přesuňte pravý pákový přepínač
nahoru a podržte jej v této poloze
cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla a zadního
okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí
okna a zajistí výhled při jízdě.
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
Servisní poloha
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla nastavil
do polohy I (nebo při nastartování vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
8
368
Není zapotřebí pro vozidla se systémem zamykání a startování bez klíče.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze vyklopí
z čelního skla nahoru, musí se sklopit dolů na
čelní sklo a až potom se stěrače aktivují. Tím
se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
Výměna lišt stěračů
ÚDRŽBA A SERVIS
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když se
nachází v servisní poloze. Stiskněte tlačítko
na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně
s ramenem stěrače.
Výměna lišt stěračů, zadní okno
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 370)
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla nastavil
do polohy I (nebo při nastartování vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do výchozí polohy.
G032770
4.
1.
Odklopte rameno stěrače od okna.
2.
Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3.
Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako páku ke
snadnější demontáži lišty.
4.
Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte,
zda je správně zajištěna.
5.
Přiklopte rameno stěrače.
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí vozidla
(str. 391).
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na straně
řidiče je lišta delší než na straně spolujezdce.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání údržby
zkracuje životnost lišt stěračů.
369
ÚDRŽBA A SERVIS
Kapalina ostřikovače - doplňování
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. Pokud je teplota pod bodem
mrazu, musí se používat kapalina do ostřikovačů
s nemrznoucí směsí.
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače
doporučená společností Volvo - s ochranou před
zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
DŮLEŽITÉ
Používejte originální kapalinu Volvo do ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v pracovním
naředění (např. 1:1 s neutrální vodou).
DŮLEŽITÉ
Když teplota klesne pod nulu, používejte
kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí,
aby nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
Pokud chcete doplnit kapalinu do ostřikovačů,
musíte otevřít modrou krytku.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají
stejnou nádržku.
POZNÁMKA
Pokud v nádobce zbývá cca. 1 litr kapaliny do
ostřikovačů, na sdružené přístrojové desce se
společně s kontrolkou
objeví zpráva
požadující doplnění kapaliny do ostřikovačů.
370
Baterie spouštěče - obecné
informace
Baterie spouštěče se používá pro motor spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve vozidle.
Jako baterie pro startér se používá běžný 12 V
akumulátor.
Na životnost a funkci baterie má vliv počet startů,
vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky
atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
Motor
Benzín
Motorová
nafta
12
12
520–800
700–800
Objem:
•
•
Vozidla s ostřikovači světlometů: 6,5 litrů.
Napětí (V)
Vozidla bez ostřikovačů světlometů: 4,5 litrů.
Kapacita startování
za studenaA CCAB (A)
Související informace
•
•
•
Lišty stěračů (str. 368)
Stěrače a ostřikovače (str. 104)
Kapota - otevření a zavření (str. 351)
A
B
V souladu se standardem SAE nebo EN.
Kapacita startování za studena.
ÚDRŽBA A SERVIS
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie
správného druhu: EFB9 do vozů s manuální
převodovkou a AGM10 do vozů s automatickou převodovkou.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru (viz
štítek na baterii).
POZNÁMKA
•
Nádoba na těleso startovací baterie by
měla odpovídat rozměrům původní baterie.
•
Výška startovací baterie se liší v závislosti
na velikosti baterie.
9 Enhanced Flooded Battery.
10 Absorbed Glass Mat.
VAROVÁNÍ
•
•
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový
plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se
nesprávně připojí spojovací vodič, může
dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby
baterie explodovala.
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
Pokud dojde k potřísnění Vaší pokožky,
oděvu nebo zasažení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina vystříkne do očí,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
K dobíjení baterie startéru nebo pomocné
baterie (str. 374) používejte výhradně
moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím
napětím. Rychlodobíjení se nesmí používat,
protože by mohlo způsobit poškození baterie.
DŮLEŽITÉ
Pokud nebudete dodržovat následující pokyny,
může dojít k dočasnému vypojení funkce
úspory energie u systému infotainment a/
nebo po připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky akumulátoru se může stát, že zpráva
na sdružené přístrojové desce o stavu nabití
akumulátoru startéru nebude po jistou dobu
platit.
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru ve
vozidle se nesmí nikdy použít pro připojení externího akumulátoru nebo nabíječky - jako ukostřovací bod se smí použít
pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete, viz
Dobíjení z pomocné baterie (str. 279).
}}
371
ÚDRŽBA A SERVIS
||
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem.
Startovací kapacita akumulátoru se postupem
času snižuje a pro to je nutné akumulátor
dobít, pokud se vozidlem delší dobu nejezdí
nebo se používá pouze na krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za týden
nebo připojení akumulátoru k nabíječce
s automatickou regulací.
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným ohněm.
V souvislosti s bateriemi se používají informační
a výstražné symboly.
Symboly na bateriích
Používejte ochranné brýle.
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje
jeho maximální životnost.
Související informace
•
•
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Baterie - symboly (str. 372)
Akumulátor obsahuje korozivní kyselinu.
372
Použitá baterie spouštěče a pomocná baterie
se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž
olovo.
Baterie spouštěče - výměna (str. 373)
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 370)
•
Baterie - Start/Stop (str. 374)
ÚDRŽBA A SERVIS
Baterie spouštěče - výměna
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný zadní
kryt.
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
Demontáž
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací
skříňky a počkejte minimálně 5 minut, než se
můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem
je skutečnost že, elektrický systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací
do řídicích modulů.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte
ve správném pořadí.
Odpojte černý záporný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
Povolte svorku akumulátoru.
Vyjměte baterii ven.
Zvedněte ji.
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
}}
373
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Montáž
Další informace o baterii ve vozidle, viz Baterie
spouštěče - obecné informace (str. 370) a Dobíjení z pomocné baterie (str. 279).
Baterie - Start/Stop
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie
spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma 12
V akumulátory - jeden extra silný akumulátor se
používá ke startování, druhý záložní akumulátor
pomáhá při startování funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop, viz Start/
Stop* (str. 288).
374
1.
Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
Další informace o baterii spouštěče ve vozidle, viz
Dobíjení z pomocné baterie (str. 279).
2.
Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně, až
dosáhne zadní hrany schránky.
3.
Připevněte držák akumulátoru.
V následující tabulce jsou uvedeny specifikace
pro baterii startéru a pomocnou baterii ve vozidlech s funkcí Start/Stop.
4.
Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
5.
Připojte červený kladný kabel.
6.
Připojte černý záporný kabel.
7.
Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí část
„Demontáž“).
8.
Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
9.
Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej pomocí
příchytek (viz „Demontáž“).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
Akumulátor
Startování, 12
V
Kapacita
startování za
studenaA CCAB
(A)
Pomocná baterie, 12 V
760D
170F
Vozidlo s pravostranným řízením:
150×90×106E
150×90×130F
F
Vozidlo s pravostranným řízením:
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
8E
70
10F
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie
správného druhu: EFB11 do vozů s manuální
převodovkou a AGM12 do vozů s automatickou převodovkou.
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM.
Vozidlo s pravostranným řízením:
8
A
B
C
D
E
150×90×106
11
12
Kapacita
(Ah)
120
278×175×190
Pomocná baterie, 12 V
Vozidlo s levostranným řízením:
120E
Vozidlo s levostranným řízením:
Rozměr ,
dxšx
v (mm)
Startování, 12
V
Vozidlo s levostranným řízením:
720C
DŮLEŽITÉ
Akumulátor
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Manuální převodovka v kombinaci s funkcí Start/Stop, která
automaticky vypne pouze pokud, vozidlo zcela stojí.
Jiné.
POZNÁMKA
•
Čím je vyšší odběr proudu ve vozidle, tím
více musí pracovat alternátor a tím více se
musejí dobíjet baterie = vyšší spotřeba
paliva.
•
Jakmile kapacita baterie klesne pod nejnižší přípustnou úroveň, funkce Start/
Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce Start/Stop
v důsledku vysokého proudového odběru se
stane následující:
}}
375
ÚDRŽBA A SERVIS
||
•
•
Motor automaticky startuje13, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální převodovka).
Motor automaticky startuje, aniž by řidič zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická
převodovka).
Umístění akumulátorů
nebo problémů kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je "černé"
a ve vozidle v zásadě nefungují žádné elektrické funkce a motor se startuje pomocí
pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie,
aktivuje se funkce Start/Stop. V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí
motoru, ale v případě automatické funkce se
může stát, že kvůli nedostatečné kapacitě
baterie funkce Start/Stop nedokáže motor
nastartovat.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny, může
dojít po připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky k dočasnému vyřazení funkce Start/
Stop z provozu:
•
Minusová svorka hlavního akumulátoru ve
vozidle se nesmí nikdy použít pro připojení externího akumulátoru nebo nabíječky - jako ukostřovací bod se smí použít
pouze podvozek vozidla.
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě +15 °C se
baterie musí nabíjet po dobu min. 1 hodinu.
Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po
dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet
pomocí externí nabíječky.
Popis připojení kabelových svorek najdete, viz
Dobíjení z pomocné baterie (str. 279).
Pokud to není možné, doporučuje se funkci
Start/Stop dočasně deaktivovat do doby, než
bude baterie dostatečně nabita.
A: Vozidlo s levostranným řízením. B: Vozidlo s pravostranným řízením.
Akumulátor14
Další informace o dobíjení baterie spouštěče
ve vozidle, viz Baterie spouštěče - obecné
informace (str. 370).
Pomocný akumulátor
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje žádnou
další údržbu kromě údržby, která se provádí
u startovacího akumulátoru. V případě dotazů
Související informace
•
13
14
376
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Podrobný popis baterie naleznete zde: Baterie spouštěče - obecné informace (str. 370).
Baterie - symboly (str. 372)
ÚDRŽBA A SERVIS
Elektrická soustava
Pojistky - všeobecné informace
Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací
napětí.
Velikost, typ a parametry baterie pro startér závisejí na výbavě a funkci vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru (viz
štítek na baterii).
Související informace
•
•
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje,
je možné, že došlo k přepálení pojistky z důvodu
dočasného přetížení elektrického okruhu. Pokud
dojde k opětovnému přepálení pojistky, většinou
to signalizuje závadu v okruhu. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný servis Volvo nechali
vozidlo zkontrolovat.
Výměna
1.
Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2.
Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze strany,
zda prohnutý vodič v pojistce je přepálený.
3.
Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
Baterie spouštěče - výměna (str. 373)
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 370)
Umístění centrálních řídicích jednotek
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným
řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod
schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
Pod schránkou v palubní desce
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou na
vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození
elektrického systému a k následnému požáru.
Zavazadlový prostor
Studená zóna motorového prostoru (pouze
Start/Stop)
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 379)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 383)
}}
377
ÚDRŽBA A SERVIS
||
378
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 385)
•
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 387)
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 389)
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo jiné,
funkce motoru a brzdy.
}}
379
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která
usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové skříňce
v motorovém prostoru. Pojistky v (C) se nacházejí
pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující umístění pojistek.
•
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném
servisu15.
•
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu15.
•
15
380
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
AA
Funkce
AA
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desceB
50
Ventilátor větráníC
40
40
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Vyhřívané čelní sklo*B , pravá
strana
Čerpadlo ABS
40
Ventily ABS
20
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlovém prostoruB
60
Ostřikovače světlometů*
20
60
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
10
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
20
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceB
ABS
5
Nastavitelná síla řízení*
5
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
-
-
Přídavné elektrické topení*B
100
Vyhřívané čelní sklo*B , levá
strana
40
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
-
-
Ovládání světlometů
5
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
Funkce
AA
-
-
-
-
-
-
Cívky relé
5
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Cívka relé v hlavním relé pro
systém řízení motoru (4válec);
řídicí modul motoru (4válcový)
5
Cívka relé v hlavním relé pro
systém řízení motoru (5válec,
diesel); řídicí modul motoru
(5válec, diesel)
10
Řídicí modul převodovky
15
Podpora čerpadla chladicí
kapaliny (4válec, diesel)
15
Cívky relé v centrální elektrické
jednotce ve studené části
motorového prostoru Start/
Stop
5
-
-
Funkce
AA
Funkce
AA
Řídicí modul žhavení (5válec,
nafta)
10
15
Řídicí modul motoru (4válcový)
20
Lambda sonda, vpředu
(4válec); lambda sonda, vzadu
(4válec benzín)
Řídicí modul motoru (5válec,
nafta)
15
Řídicí modul motoru (4válcový)
20
Snímač hmotnosti vzduchu
(4válec); termostat (4válec,
benzín); ventil EVAP (4válec,
benzín); čerpadlo chlazení pro
EGR (4válec, nafta)
10
Čidlo množství nasávaného
vzduchu (5válec, diesel), regulační ventily (5válec, diesel)
15
Elektromagnetická spojka klimatizace (5válec, diesel),
ventily (5válec, diesel), snímač
hladiny oleje
Ventily (4válec); olejové čerpadlo (4válec, benzín); lambda
sonda, uprostřed (4válec, benzín); lambda sonda, vzadu
(4válec, l nafta)
Lambda-sondy (5válec, diesel),
řídicí modul, žaluziový kryt
chladiče (5válec, diesel)
Zapalovací cívky (4válec, benzín)
15
Ohřev palivového filtru (diesel)
20
Elektromagnetická spojka klimatizace (4válec); řídicí modul
žhavení (4válec, nafta); olejové
čerpadlo (4válec, nafta)
7,5
10
10
Vyhřívání odvětrání klikové
skříně (naftový 5válec), olejové
čerpadlo automatické převodovky (naftový 5válec Start/
Stop)
15
Čerpadlo chladící kapaliny
(4válec benzín)
50
Žhavicí svíčky (vznětový motor)
70
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 381
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Funkce
A
B
C
D
AA
Ventilátor chlazení (benzín)
60/80D
Ventilátor chlazení (diesel)
80
Posilovač řízení
100
Ampér
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku prázdné viz Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 389).
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku prázdné viz Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 389).
V závislosti na provedení ventilátoru chlazení.
Související informace
382
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 383)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 385)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 387)
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - pod schránkou
v přístrojové desce
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment a funkce
sedadla.
Pozice
Funkce
Funkce
AA
Primární pojistka pro řídicí modul
audio*, primární pojistka pro pojistky
16-20: Infotainment
40
Ostřikovače čelního skla, ostřikovač
zadního skla
25
-
-
AA
Funkce
AA
-
-
Ovládací panel, dveře řidiče
20
-
-
Ovládací panel, dveře spolujezdce
20
-
-
Ovládací panel, pravé zadní dveře
20
15
Ovládací panel, levé zadní dveře
20
Systém bez klíče*
20
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor*
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 383
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Funkce
AA
Funkce
AA
Elektricky ovládané sedadlo, strana
řidiče*
20
Vyhřívání sedadla, strana spolujezdce vpředu
15
Elektricky ovládané sedadlo, strana
spolujezdce*
20
Vyhřívání sedadla, strana řidiče
vpředu
15
-
-
5
Řídicí modul systému Infotainment
nebo obrazovkaB
5
Parkovací asistent*; parkovací
kamera*; BLIS*
Řídicí jednotka AWD*
15
Řídicí jednotka audia (zesilovač)*;
TV*; digitální rádio*
10
Aktivní podvozek Four-C*
10
Řídicí modul audia nebo řídicí
modul SensusB
15
Telematika*, Bluetooth*
5
384
Ampér
Některé varianty modelů.
Související informace
-
-
Střešní okno*, stropní osvětlení
interiéru, čidlo klimatu*
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová
konzola
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vpravo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
-
A
B
•
•
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 379)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 385)
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 387)
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 389)
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce airbagu
a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
AA
Funkce
AA
Sdružená přístrojová deska
5
10
10
-
Adaptivní tempomat, ACC*, systém
varování před kolizí*
Centrální zamykání, dvířka hrdla
palivové nádrže
Vyhřívaný volant*
15
7,5
Osvětlení interiéru, dešťový senzor*
7,5
Vyhřívané čelní sklo*
15
Modul volantu
7,5
Odemykání, dveře zavazadlového
prostoru
10
Funkce
AA
Stěrač zadního skla
15
Vnitřní osvětlení: Ovládací panel
dveří řidiče, elektricky ovládaná
okna, elektricky ovládaná sedadla*
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 385
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Funkce
AA
Sklopná opěrka hlavy*
10
Palivové čerpadlo
20
Detektor pohybu pro alarm*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor OBDII
5
-
-
Airbagy
10
Systém varování před kolizí*
5
Snímač plynového pedálu; stmívatelné vnitřní zpětné zrcátko*; vyhřívání sedadel, vzadu*
Související informace
•
•
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 379)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 383)
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 387)
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 389)
7,5
Přídavné elektrické topení*
A
386
Řídicí modul systému infotainment
(Performance), audio (Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
Ampér
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky v zavazadlovém prostoru
Pojistky v zavazadlovém prostoru chrání, mimo
jiné, elektrickou parkovací brzdu.
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Pozice
Funkce
AA
Funkce
Elektricky ovládané zadní výklopné
dveře*
20
-
30
Elektrická parkovací brzda, pravá
30
-
-
Vyhřívání zadního okna
30
-
-
Zásuvka přívěsu 2*
15
-
-
-
-
Funkce
AA
Elektrická parkovací brzda, levá
Zásuvka přívěsu 1*
A
AA
40
-
Ampér
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 387
ÚDRŽBA A SERVIS
||
388
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 379)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 383)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 385)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 389)
ÚDRŽBA A SERVIS
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového prostoru.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu „MEGA
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném
servisu16.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi Fuse“
a musí být měněny pouze v odborném
servisu16.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 288).
16
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické
jednotky v motorovém prostoru
Funkce
AA
175
Hlavní pojistka pro centrální elektronický modul (CEM) pod schránkou v palubní desce, skříňka pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce, centrální elektrická jednotka v zavazadlovém
prostoru
AA
175
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 389
ÚDRŽBA A SERVIS
||
Funkce
Přídavné elektrické topení*
100
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Primární pojistka pro skříňku pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Vyhřívané čelní sklo*
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoru
60
Ventilátor větrání
40
-
-
-
-
Relé startování
-
A
390
AA
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 379)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové desce
(str. 383)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce (str. 385)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 387)
30
-
Pomocný akumulátor
70
Centrální elektronický modul
(CEM) - pomocný akumulátor
s referenčním napětím
5
Ampér
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ÚDRŽBA A SERVIS
Mytí vozidla
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje.
Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
•
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Ptačí trus obsahuje látky, které by
mohly velmi rychle poškodit povrchovou
úpravu a způsobit změnu barvy povrchu.
Odstranění poškození povrchové úpravy
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně
je čistěte - například, při čerpání paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící prostředky. Místo toho používejte vodu a houbu,
která materiál nepoškrábe.
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní
veškerá špína. Tím zabráníte poškrábání
vozidla během mytí. Nestříkejte přímo do
zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací prostředek. Upozorňujeme, že povrchy nesmí být
horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou
vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím
prostředkem nebo autošamponem.
•
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby kapky vody
schly na prudkém slunečním svitu, sníží se
riziko vzniku skvrn od vody, které budete
muset leštit.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních
světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprosto v pořádku, všechna vnější
světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po
jisté době odpaří.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý
způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat všude.
Pro dosažení optimálních výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že nový
lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou stále
rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska není blíže
než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro
všechny vnější části). Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že se pod
brzdové obložení nedostala vlhkost a koroze,
které by omezily funkčnost brzdění.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při jízdě
na delší vzdálenost v dešti nebo v rozbředlém
sněhu. Díky teplu vzniklému třením se brzdové
obložení zahřeje a osuší. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého nebo studeného počasí.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují
životnost lišt stěračů.
Čištění:
}}
391
ÚDRŽBA A SERVIS
||
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz Lišty
stěračů (str. 368).
DŮLEŽITÉ
Nemyjte vozidlo čisticím prostředkem s hodnotou pH pod 3,5 nebo nad 11,5. Mohlo by
dojít ke změně barvy dílů z eloxovaného hliníku např. střešních nosičů a dílů kolem bočních oken.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní sklo
vlažným mýdlovým roztokem nebo šampónem
na vozy. Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Nikdy nepoužívejte na eloxované hliníkové díly
prostředek na leštění kovů - mohlo být dojít
ke změně barvy a ke zničení povrchové úpravy.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné prvky,
například lesklé lišty, můžete vyčistit a ošetřit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích
prostředků pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby
a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou
sílou. Používejte měkkou mycí houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo
dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na
povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující
abrazivní látky.
392
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí prostředky
schválené společností Volvo.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch
a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích
skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 392)
Čištění interiéru (str. 394)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva (str. 393)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete dodat
laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk na
přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba vůz
omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují jak
leštidlo, tak vosk.
ÚDRŽBA A SERVIS
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby
a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou
sílou. Používejte měkkou mycí houbu.
Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo
dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na
povrchu.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje výhled
za nepříznivých povětrnostních podmínek.
DŮLEŽITÉ
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 391)
•
Mytí vozidla (str. 391)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Časem dochází k přirozenému opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou vosk
na vozidla, odmašťovadla nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo
dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
•
Na udržení vlastností, které z bočních oken
odpuzují vodu, doporučujeme používat speciální přípravek, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující
abrazivní látky.
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např. konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.) může
mít za následek poškození laku. Poškození
laku v důsledku takového ošetření není kryto
zárukou Volvo.
Související informace
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz Okna
a vnější zpětná zrcátka - vyhřívání (str. 109).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod. 393
ÚDRŽBA A SERVIS
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou
vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je
chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem.
Nosníky, dutiny a uzavřené profily byly vystříkány
penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky
pro péči o vůz doporučené společností Volvo.
Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte
co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků
vůz vysajte.
Kontrola a údržba
Antikorozní ochrana vozidla nemusí být zpravidla
udržována, ale pokud budete vozidlo udržovat
v čistotě, dále tím snížíte riziko koroze. Na lesklé
komponenty čalounění by se nikdy neměly dostat
silně zásadité nebo kyselé čisticí prostředky. Případné škody způsobené kamínky by se měly
opravit okamžitě poté, kdy jsou objeveny.
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
V tomto případě musíte co nejdříve tyto
části čalounění vyčistit a ošetřit.
•
Nikdy nepoužívejte k čištění interiéru silná
rozpouštědla jako je kapalina do ostřikovačů, čistý benzín nebo lakový benzín.
Mohli byste tím poškodit čalounění
a ostatní materiály v interiéru.
•
Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo
na komponenty s elektrickými tlačítky
a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací
prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
Související informace
•
Poškození laku (str. 395)
•
Ostré předměty a zipy mohou poškodit
látkové čalounění.
Textilní a stropní čalounění
Společnost Volvo nabízí komplexní produkt pro
péči o textilie pro textilní a stropní čalounění,
který při použití podle pokynů chrání vlastnosti
394
čalounění. Produkt pro péči o textilie si můžete
zakoupit u prodejců společnosti Volvo.
Kožené čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby byl
dlouho zachován původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění je přírodní produkt, který se
v čase mění a získává skvělou patinu. Pro zachování vlastností a barev kůže je nutné pravidelné
čištění a ošetřování. Společnost Volvo nabízí komplexní produkt Přípravek na ošetření koženého
čalounění Volvo/Utěrky pro čištění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení návodu
zachová ochrannou vrstvu kůže.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme
provádět čištění a nanesení ochranného krému
jednou až čtyřikrát za rok (v případě potřeby
i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/utěrky si můžete zakoupit u svého
prodejce Volvo.
Kožený volant
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený
volant ochranným potahem z plastu. Pro čištění
koženého volantu se doporučuje Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo/Utěrky.
Vnitřní plastové, kovové a dřevěné části
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlákna,
mírně navlhčené vodou. K dostání jsou u dealerů
vozů Volvo.
ÚDRŽBA A SERVIS
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy
nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn.
Na obtížně odstranitelné skvrny můžete použít
speciální čisticí prostředek, který můžete zakoupit
u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek. Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u prodejce vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
Vykládané koberce a koberečky
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 391)
Poškození laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími
typy poškození laku jsou například poškození od
kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby
nezačala koroze.
Materiály, které mohou být zapotřebí
Koberce před čištěním z vozu vyjměte. K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý
vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
Vykládané koberce vyjměte uchopením koberce
za každý cvoček a zvednutím rovně nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí kolíků tak,
aby se nezachytil k pedálům a pod pedály.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění textilu. Podlahové koberce se musí čistit pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce Volvo.
}}
395
ÚDRŽBA A SERVIS
||
•
Základní nátěr17 - pro nárazníky např.
s vrstvou plastu je k dispozici speciální lepicí
základní nátěr v plechovkách ve spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr - k dispozici v plechovkách ve spreji nebo jako
opravné/korekční tužky18.
•
•
Zakrývací páska.
1.
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění
štítku výrobku, viz Typová označení (str. 400).
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní nátěr.
V případě poškození povrchu plastu jsou
výsledky lepší, pokud se použije lepicí
základní nátěr - nastříkejte základní nátěr
z plechovky na víčko a rozetřete jej do tenké
vrstvy.
jemný brusný papír17.
Kód barvy
G021832
Nálepka s kódem barvy se nachází na sloupku
dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.
2.
V případě potřeby (např.u ostrých hran) lze
lokálně provést lehké přebroušení velmi jemným abrazivním materiálem. Povrch důkladně
vyčistěte a nechejte zaschnout.
3.
Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej jemným štětcem, zápalkou atd. Po vyschnutí
základního nátěru naneste podkladový nátěr
a průhledný nátěr.
4.
Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít
lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený
lak.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než 15 °C.
Kód barvy exteriéru
Kód případné doplňkové barvy exteriéru
17
18
396
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
Zakrývací pásku nalepte na poškozené místo.
Potom pásku odlepte a odstraňte tak zbytky
laku.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad a vrstva
laku je nepoškozena, co nejdříve vyčistěte
povrch a naneste základní vrstvu a průhledný
lak.
ÚDRŽBA A SERVIS
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 394)
397
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla atd.
a ostatní informace, které jsou pro dané vozidlo
unikátní, si lze přečíst na štítku ve vozidle.
400
TECHNICKÉ ÚDAJE
Umístění štítku
Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty
s autorizovaným dealerem Volvo ohledně vozu
a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo vozu
(VIN), maximální dovolená zatížení, číslo
}}
401
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
barevného odstínu karosérie a homologační
číslo. Štítek je umístěn na dveřním sloupku
a bude viditelný při otevřených pravých
zadních dveřích.
Štítek pro klimatizaci.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný
vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné
pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce
pro váš vůz.
Související informace
•
•
402
Hmotnosti (str. 404)
Technické údaje motoru (str. 407)
•
Specifikace pro klimatizaci (str. 416)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
Rozměry
mm
Rozměry
mm
A
Rozvor
2774
H
Rozchod, vzadu
1586
B
Délka
4644
I
Ložná šířka, podlaha
1090
C
Ložná délka, podlaha, sklopené
zadní sedadlo
J
Šířka
1891
1789
K
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2120
Šířka včetně sklopených vnějších
zpětných zrcátek
1891
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
972
1713
802
L
1632
403
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosti
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 % a všechny
provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností cestujících, příslušenstvím a zatížením koule (str. 405)
(pokud je připojen přívěs), která není zahrnuta do
pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost
vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech
platí pro vozidla ve standardním provedení,
tedy pro vozidlo bez přídavné výbavy a příslušenství. To znamená, že v případě jakéhokoliv
příslušenství se hmotnost vozidla sníží
o hmotnost tohoto příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří různé výbavy (např. Kinetic/
Momentum/Summum) a ostatní příslušenství
jako např. tažná tyč, nosič zavazadel, střešní
box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS,
palivový ohřev bloku motoru, bezpečnostní
mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky
ovládaná sedadla atd.
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 400).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
Pohotovostní hmotnost konkrétního vozidla
lze s jistotou určit zvážením.
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg.
Související informace
404
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
(str. 405)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 418)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete v tabulkách.
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Všechny
Všechny
Všechny
T5
B4204T11
T5 AWD
T5
Max. hmotnost brzděného přívěsu
POZNÁMKA
POZNÁMKA
U přívěsů s hmotností nad 1800 kg doporučujeme použít na držáku tažné zařízení se stabilizací.
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
0–1200
50
Automatická, TG-81SC
1600
75
B4204T11
Automatická, TG-81SC
1800
90
B4204T15
Automatická, TG-81SC
1600
75
T5
B4204T41
Automatická, TG-81SC
1600
75
T6
B4204T9
Automatická, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B4204T9
Automatická, TG-81SC
2000
90
D3
D4204T4
Manuální, M66
1800
90
D3
D4204T4
Automatická, TG-81SC
1800
90
D4
D4204T14
Manuální, M66
1800
90
D4
D4204T14
Automatická, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T21
Manuální, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T21
Automatická, TF-80SD
2000
90
}}
405
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D4 AWD
D5244T17
Manuální, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T17
Automatická, TF-80SD
2000
90
D5 AWD
D5244T22
Manuální, M66
1800
90
D5 AWD
D5244T20
Automatická, TF-80SD
2000
90
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 400).
A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
Související informace
•
•
•
406
Hmotnosti (str. 404)
Jízda s přívěsem* (str. 312)
Stabilizace přívěsu – TSA (str. 318)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Motor
Kód motoruA
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./min)
(ks při ot./min)
(Nm / ot./min)
Počet válců
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
Zdvihový objem
válců
Kompresní
poměr
(litry)
T5 / T5 AWD
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T41
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
8,6:1
T6 / T6 AWD
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,3:1
D3
D4204T4
110/4250
150/4250
350/1500-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4
D4204T14
140/4250
190/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T21
140/4000
190/4000
420/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T22
162/4000
220/4000
420/1500-3500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T20
162/4000
220/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
A
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 400).
Související informace
•
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem (str. 411)
Motorový olej - kvalita a objem (str. 409)
407
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním
závodu naplněny speciálním syntetickým
motorovým olejem. Olej byl zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva a vliv na životní
prostředí.
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu
oleje. Dále uvádíme příklady situací s nepříznivým
vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat (str. 354)
při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost, chování při startování motoru, spotřebu
paliva a dopad na životní prostředí.
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo vyšších
než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že se
nepoužívá motorový olej předepsané kvality
a viskozity.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Volvo doporučuje:
Související informace
•
•
408
Motorový olej - kvalita a objem (str. 409)
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 353)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Volvo doporučuje:
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
D4 AWD
D5244T21
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,9
D4 AWD
D5244T17
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,9
D5 AWD
D5244T22
přibližně 5,9
D5 AWD
D5244T20
přibližně 5,9
}}
409
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
A
T5 / T5 AWD
B4204T11
T5
B4204T15
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20
přibližně 5,9
T5
B4204T41
přibližně 5,9
T6 / T6 AWD
B4204T9
přibližně 5,9
D3
D4204T4
přibližně 5,2
D4
D4204T14
přibližně 5,2
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 400).
Související informace
410
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 408)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 354)
přibližně 5,9
TECHNICKÉ ÚDAJE
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(litry)
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná s 50 %
vody2, viz obal.
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
Objem
MotorA
(litry)
2
D4 AWD
D5244T17
D4 AWD
D5244T21
D5 AWD
D5244T22
D5 AWD
D5244T20
D3
D4204T4
D4
D4204T14
Objem
MotorA
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
T5 / T5 AWD
B4204T11
T5
B4204T15
T5
B4204T41
T6 / T6 AWD
B4204T9
A
B
8,3 (8,7B)
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst
na motoru, viz Typová označení (str. 400).
Platí pro vozidla s nezávislým palivovým topením.
Související informace
•
Chladicí kapalina - hladina (str. 357)
8,9
8,9 (9,2B)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
411
TECHNICKÉ ÚDAJE
Převodová kapalina - kvalita
a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství pro
konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Mechanická převodovka
Mechanická převodovka
M66
A
B
Objem (litry)
cca.
1,9A
cca. 1,45B
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
Platí pro 5válcové motory.
Platí pro ostatní motory.
Automatická převodovka
Automatická převodovka
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
TF-80SD
přibližně 7,0
AW1
TG-81SC
A
B
412
přibližně
6,6A
přibližně 7,5B
AW1
Benzínové motory
Naftové motory
Automatická převodovka
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
TG-81SC
přibližně 6,6
AW1
TECHNICKÉ ÚDAJE
POZNÁMKA
Za běžných jízdních podmínek se převodový
olej nemusí měnit. Za nepříznivých podmínek
však výměna může být nezbytná.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky
(str. 408)
•
Typová označení (str. 400)
413
TECHNICKÉ ÚDAJE
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Médium používané v hydraulické brzdové soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá se
k převedení tlaku např. z brzdového pedálu přes
hlavní brzdový válec na jeden nebo více pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
Kapalina posilovače řízení představuje médium
používané v posilovači řízení ve vozidle.
Předepsaná specifikace: Brzdová kapalina
Volvo Original nebo ekvivalentní kapalina.
Objem: 0,6 litrů
Související informace
•
414
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 358)
Předepsaná specifikace: Kapalina posilovače
řízení doporučená společností Volvo.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina (str. 358)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
Motor
Objem (litry)
Předepsaná specifikace
Zážehový motor
přibližně 70
Palivo - benzín (str. 308)
Vznětový motor
přibližně 70
Palivo - nafta (str. 309)
Související informace
•
•
Doplňování paliva (str. 307)
Technické údaje motoru (str. 407)
415
TECHNICKÉ ÚDAJE
Specifikace pro klimatizaci
Štítek v případě R1234yf
Systém klimatizace ve vozidle používá v závislosti
na trhu chladivo R1234yf nebo R134a. To, jaké
chladivo se v klimatizaci používá, zjistíte na štítku
uvnitř na kapotě motoru.
Symbol
Servis mobilního klimatizačního
zařízení (MAC) musí provádět autorizovaný servisní technik.
V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality
a množství kapalin a maziv, které se používají
v systému klimatizace.
Štítek klimatizace
Štítek v případě R134a
Význam
Hořlavá chladiva
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Chladivo
Vysvětlení symbolů u R1234yf
Vozidla s chladivem R134a
Symbol
Význam
Motor
Hmotnost
5válcové vznětové motory
720 g
ostatní
800 g
Pozor
Mobilní klimatizační zařízení (MAC)
R134a
VAROVÁNÍ
Štítek se nachází zevnitř na kapotě.
Typ maziva
416
Předepsaná
specifikace
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému smí
provádět pouze autorizovaný servis.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vozidla s chladivem R1234yf
Hmotnost
750 g
Související informace
Předepsaná specifikace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 359)
R1234yf
•
Typová označení (str. 400)
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845
(Školení techniků v oblasti bezpečného
servisu a nakládání s chladivy používanými
v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu
systému chladiva provádět pouze vyškolení
a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost
systému.
Olej kompresoru
Motor
Objem
Předepsaná specifikace
4válec
60 ml
PAG SP-A2
5válec
110 ml
PAG SP-A2
Výparník
DŮLEŽITÉ
Výparník systému klimatizace se nikdy nesmí
opravovat a měnit za dříve používaný výparník.
Nový výparník musí být certifikován a označen
v souladu s normou SAE J2842.
417
TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba paliva a emise CO2
Jízda po městě
manuální převodovka
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech CO2
na km.
Jízda mimo město
Automatická převodovka
Kombinovaná spotřeba
Vysvětlení
POZNÁMKA
gram CO2/km
Pokud chybí informace o emisích a spotřebě,
jsou uvedeny v přiloženém doplňku.
litry/100 km
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech
trzích.
XC60
418
T5 (B4204T11)
207
8,8
128
5,5
157
6,7
T5 AWD (B4204T11)
231
9,9
143
6,1
175
7,5
T6 (B4204T9)
212
9,1
135
5,8
163
7,0
T6 AWD (B4204T9)
230
9,9
149
6,4
179
7,7
D3 (D4204T4)
127
4,9
111
4,2
117
4,5
TECHNICKÉ ÚDAJE
XC60
D3 (D4204T4)
143
5,5
113
4,3
124
4,7
D4 (D4204T14)
127
4,9
111
4,2
117
4,5
D4 (D4204T14)
143
5,5
113
4,3
124
4,7
D4 AWD (D5244T21)
156
5,9
126
4,8
137
5,2
D4 AWD (D5244T21)
176
6,7
134
5,1
149
5,7
D4 AWD (D5244T17)
156
5,9
126
4,8
137
5,2
D4 AWD (D5244T17)
176
6,7
134
5,1
149
5,7
D5 AWD (D5244T22)
156
5,9
126
4,8
137
5,2
D5 AWD (D5244T20)
176
6,7
134
5,1
149
5,7
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů3, které platí
pro vozidla s vlastní hmotností v základní verzí bez
3
dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit
v závislosti na výbavě. Výbava a naložení vozidla
zvyšují spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů. Například:
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro
5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h (0-75 mph). Jízda je simulována. - Vozidlo s manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň (platí pro vozidla s koly až
18"). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají
se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
}}
419
TECHNICKÉ ÚDAJE
||
•
•
Jízdní styl řidiče.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace,
počasí a stav vozidla.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než se
montují u základní verze vozu, valivý odpor
vzroste.
Kombinace uvedených situací může vést k výraznému zvýšení uvedené spotřeby. Další informace
najdete ve předpisech, viz 3.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými jízdními cykly3 může výrazně lišit. Z těchto cyklů se
vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich
také hodnoty spotřeby v tabulce.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
3
420
Ekonomická jízda (str. 311)
Hmotnosti (str. 404)
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro
5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h (0-75 mph). Jízda je simulována. - Vozidlo s manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň (platí pro vozidla s koly až
18"). Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě a jízdy mimo město. Emise CO2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají
se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pneumatiky - schválené tlaky
vzduchu v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
XC60
Rozměr pneumatiky
Motor
Rychlost
(km/h)
235/65 R 17
Všechny motory
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich kombinace nejsou vždy k dispozici na všech trzích.
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160C
240
240
270
270
270
160+D
240
240
270
270
-
max. 80E
420
420
420
420
-
235/60 R 18
235/55 R 19
255/45 R 20
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
C
D
E
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
0 - 100 mph
100+ mph
max. 50 mph
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 328)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 326)
Typová označení (str. 400)
421
ABECEDNÍ SEZNAM
ABECEDNÍ SEZNAM
Aktivní podvozek - FOUR-C
A
ACC - Adaptivní tempomat
206
Adaptivní jízdní charakteristiky
192
Adaptivní tempomat
deaktivace
dočasné vypnutí
funkce
kontrola rychlosti
nastavení časového intervalu
pohotovostní režim
předjíždění
přehled
radarový snímač
zjišťování závad
změna funkčnosti tempomatu
206
213
211
207
209
211
211
212
208
219
216
215
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS
strana řidiče
strana spolujezdce
AIRBAG
Airbagy SIPS
33
31, 39
32, 33, 39
31, 32
35
Aktivní kontrola stáčení vozidla
193
Aktivní parkovací asistent
funkce
Omezení
provoz
Symboly a zprávy
267
268
270
268
272
192
Aktivní světla pro zatáčení
98
Aktivní xenonové světlomety
Akumulátor
přetížení
výměna
91
186, 187, 188
187
169
187
188
188
188
Alergeny a látky způsobující astma
Asistent jízdních pruhů
provoz
178
AWD, pohon všech kol
286
98
279, 304, 370
304
373
Akustická signalizace
Alarm
automatické vypojení
kontrola alarmu
kontrolka alarmu
nefunguje dálkový ovladač
omezený režim alarmu
zvukový signál
Automatické znovuzamknutí
132
252, 253, 257
Asistent rozjezdu do kopce
286
Asistent udržení v jízdním pruhu
provoz
258
Automatická převodovka
polohy manuálního řazení (Geartronic)
přívěs
tažení a odtah
281
282
314
320
Automatické mycí linky
391
Automatické přepínání dálkových světlometů
96
B
Baterie
asistent při rozjezdu
dálkový ovladač PCC
Pomocné
Startování
symboly na akumulátoru
údržba
výstražné symboly
Bez klíče - zamykání
279
172
374
370
372
370
372
175, 176
Bezpečnostní pás
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
nasazení
předpínače bezpečnostních pásů
těhotenství
uvolnit
zadní sedadlo
26
28
27
29
28
27
28
Bezpečnostní pojistka
děti
42
Bezpečnostní režim
Pohyb vozidla
pokus o nastartování
40
42
41
BLIS
240, 241
423
ABECEDNÍ SEZNAM
Blokování páky voliče
284
Blokování páky voliče, mechanické odblokování
284
Blokování zpátečky
Boční airbag SIPS
Brzdění motorem, automatické
280
35, 39
287
104
CZIP (Clean Zone Interior Package)
132
Chladicí kapalina
objem a kvalita
411
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění
357
Chladicí soustava
přehřívání
303
303
Brzdová kapalina
Kvalita a množství
414
Chladivo
359
Brzdová kapalina a kapalina spojky
358
Chybová hlášení u systému BLIS
244
Brzdové světlo
100
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat
Lane Departure Warning
LKA
Sledování bdělosti řidiče
viz Zprávy a kontrolky
Brzdy
296, 298
brzdové světlo
100
brzdový systém
296, 297, 298
doplnění brzdové kapaliny
358
Nouzový brzdový asistent, EBA
298
parkovací brzda
299
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)
297
symboly na sdružené přístrojové desce 297
217
254
259
250
217, 301
Čalounění vozu
Čelní sklo odrážející teplo
Čerpání paliva
doplňování paliva
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání
krytka palivové nádrže
víčko palivové nádrže
306
306
307
Číslo odstínu, lak
396
Čistění
automatické mycí linky
bezpečnostní pásy
čalounění
mytí vozidla
ráfky
391
395
394
391
392
Čištění vzduchu
materiál
prostor pro cestující
394
132
131, 132
109, 139
20
Dálková/potkávací světla
95
Dálkové startování - ERS
275
Dálkové světlo
nastavení výšky
úprava
93
99
Dálkové světlomety, automatická aktivace
96
Celková hmotnost vozu
404
City Safety™
224
Clean Zone Interior Package (CZIP)
132
Defekt
CTA
242
Denní světla
Čepel klíče
307
D
Č
Čelní sklo
Topení
C
424
Cyklovač stěračů
171, 172
339
94
ABECEDNÍ SEZNAM
Dešťový senzor
105
Detekce cyklistů
232
Detekce tunelů
94
Děti
bezpečnost
dětské pojistky
dětské sedačky a airbagy
dětské sedačky a boční airbagy
Umístění ve voze
42
42
51
35
51
Dětské pojistky
185
Dětské sedačky
doporučené
horní upevňovací body pro dětské
sedačky
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX
typy
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX
42
44
Doporučené dětské sedačky
tabulka
133
140
141
44
52
55
57
216
Diesel
prázdná palivová nádrž
309
77, 119
112
Elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru
182
Elektricky ovládané sedadlo
305
Elektronická klimatizace - ECC
Doprovodné osvětlení při odchodu
103
Elektronická měrka
Doprovodné osvětlení při příchodu
104, 168
86
135
354, 355
Emise CO2
418
Druh benzínu
308
Emise oxidu uhličitého
418
Držák tašky
159
ERS - Dálkové startování
275
Dveře zavazadlového prostoru
Otevřeno
182
182
F
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace
EcoGuide
Ekonomická jízda
56
Elektricky ovládaná panoramatická střecha
Doporučení během jízdy
59
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat
Dílčí počítadlo kilometrů
Distribuce vzduchu
Recirkulace
tabulka
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka
135
72
311
24
Filtr klimatizace
131
Filtr kouřových částic vznětových motorů
310
Filtr sazí
310
FILTR SAZÍ PLNÝ
310
FOUR-C - aktivní podvozek
192
FSC, štítky týkající se životního prostředí
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie
299
Elektrická soustava
377
Elektrická zásuvka
zavazadlový prostor
156
159
Funkce paměti sedadla
Elektricky ovládaná okna
Resetování
106
108
Funkce úplného větrání
Funkce Deadlock
deaktivace
dočasné vypnutí
Funkce poplach
24
184
184
184
86
168
130, 179
425
ABECEDNÍ SEZNAM
Geartronic
282
Informace o dopravních značkách
Omezení
provoz
GSI - pomoc při řazení
281
Informační displej
G
244
248
245
68, 69
Informační tlačítko, PCC
169
Hlášení u systému BLIS
Hlavový airbag
287
244
36, 39
Hloubka vzorku
330
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost
404
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení
405
Hodiny, nastavení
78
Houkačka
91
I
426
267
Kapota, otevření
351
Katalyzátor
odtah
311
320
Keyless drive
174, 175, 176, 177, 274
Klávesnice na volantu
H
HDC
Kapesní parkovací asistent - PAP
90
Klíč
J
Jízda
chladicí soustava
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru
305
303
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu
zatížení koule tažného zařízení
312
405
405
Jízda ve vodě
303
304
Klíč dálkového ovladače
dosah
funkce
odnímatelná čepel klíče
výměna baterie
ztráta
164, 166
164, 165, 166
169, 174
167
171, 172
172
164
Klimatizace
oprava
138
359
Klimatizace, kapalina
objem a kvalita
416
kluzký povrch
305
K
Koberce
155
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení
Kód barvy, lak
396
Kola
demontáž
instalace
sněhové řetězy
331
333
330
Kompas
kalibrace
111
111
Kondenzace vody ve světlometech
391
266
IAQS - Systém kvality vzduchu v interiéru
132
Kamerový snímač
Imobilizér
166
Kapalina ostřikovače
370
Imobilizér dálkového ovládání
167
Index zatížení pneumatik
329
Indikátor převodového stupně
281
kapalina posilovače řízení
Kontrola hladiny
kvalita
358
414
226, 237
ABECEDNÍ SEZNAM
Kontrola hladiny motorového oleje
354
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolky, PCC
Kontrolky ovládání
28
169
69, 71, 73
Konzola v tunelu
Zapalovač cigaret a popelník
Zásuvka 12 V
154
154
156
Kožené čalounění, pokyny pro mytí
394
Kryt nákladu
162
L
Lak
kód barvy
poškození a drobné opravy
396
395
Lane Departure Warning (LDW)
251, 252
Lane Keeping Aid - LKA
255, 256
Laserový senzor
227
Leštění
392
Lišty stěračů
čistění
servisní poloha
výměna
výměna, zadní okno
368
369
368
368
369
LKA - Lane Keeping Aid
255, 256
M
Manuální převodovka
GSI - pomoc při řazení
přívěs
tažení a odtah
280
281
313
320
Max. zatížení střechy
404
Menu
přehled menu
Sdružená přístrojová deska
116
115
Měřáky
palivoměr
rychloměr
tachometr
68, 70
68, 70
68, 70
Mlhové světlo
zadní
99
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
337
Motor
deaktivace
přehřívání
Start/Stop
startování
275
303
288
274
Motorová nafta
309
Motorový olej
filtr
Kvalita a množství
ztížené jízdní podmínky
353, 408
353
409
408
Motorový olej, plnění
354
Motorový prostor
Brzdová kapalina a kapalina spojky
chladicí kapalina
kapalina posilovače řízení
Kontrola
Motorový olej
přehled
358
357
358
353
353
351
Mříž na zavazadla
161
MY CAR
118
Mytí vozidla
391
N
Nakládací otvor
158
Nakládání
dlouhý náklad
náklad na střeše
Obecné informace
zavazadlový prostor
158
158
157
157
Náladové osvětlení
103
Náraz, viz Nehoda
40
Nastavení časového intervalu
203
Nastavení podvozku
192
Nastavení sklonu světlometů
93
Nastavení volantu
90
427
ABECEDNÍ SEZNAM
Nástroje
335
Natáčecí světla
99
Nehoda
40
Nezávislé topení
elektrické
palivové
Ochranná mřížka
149, 150
149
394
Ochrana před převrácením
ROPS (Roll Over Protection System)
39
161
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
393
Nízká hladina oleje
354
Olej, viz také motorový olej
408, 409
Nouzová oprava defektu
akce
huštění pneumatik
opětovná kontrola
339
341
344
343
Omezovač rychlosti
alarm překročení rychlosti
deaktivace
dočasné vypnutí
začínáme
197
199
199
198
197, 198
Nožní brzda
Nulování, palubní počítač
296, 297, 298
122, 125
O
Obrysová světla
Odemknutí čepelí klíče
Odemykání
zevnitř
zvenku
428
Ochrana proti korozi
93
176
179
178
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor
315
Odstranění námrazy
139
Odtah
321
Ochrana chodců
230
Opěradlo
přední sedadlo, snížení
zadní sedadlo, sklopné
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní
sklopení
85
85
88
87
87, 89
Ostřikovače
čelní sklo
kapalina do ostřikovače, doplnění
zadní okno
105
370
106
Ostřikování čelního okna
105
Osvětlení
aktivní světla pro zatáčení
aktivní xenonové světlomety
automatické osvětlení, prostor pro
cestující
98
98
102
Automatické přepínání dálkových světlometů
96
dálková/tlumená světla
95
denní světla
94
detekce tunelů
94
doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
104, 168
doprovodné osvětlení při odchodu
103
natáčecí světla
99
Obrysová světla
93
osvětlení displeje
93
osvětlení přístrojů
93
ovládání
92, 102
ovládání sklonu světlometů
93
ovládání světel
93
V prostoru pro cestující
102
zadní světlo do mlhy
99
žárovky, technické údaje
367
Osvětlení, výměna žárovky
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)
držák žárovky, zadní
osvětlení registrační značky
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly)
směrová světla, přední
toaletní zrcátko
zavazadlový prostor
360
364
363
365
366
362
364
366
366
ABECEDNÍ SEZNAM
Osvětlení displeje
93
Osvětlení prostoru pro cestující
automaticky
Osvětlení přístrojů
Ovládání klimatizace
automatická regulace
čidla
Obecné informace
osobní preference
řízení teploty
skutečná teplota
102
102
93
137
131
130
133
138
130
Ovládání světel
93
Ovládání světlometů
92
P
33
Pádlo na volantu
90
307, 308, 309
309
418
326, 327
Palivová nádrž
objem
415
Palivové nezávislé topení
časovač
145
Palubní počítač
119, 121, 124, 127
122, 125
Paměť klíče ve vozidle
165
Panoramatická střecha
otevírání a zavírání
větrací poloha
113
114
Panoramatické střešní okno
sluneční clona
112
PAP = aktivní parkovací asistent
267
Parkovací asistent
čidla parkovacího asistenta
funkce
poruchová kontrolka
zpět
260, 262
263
260
263
261
Parkovací brzda
299
Parkovací kamera
264
Pasivní start (pasivní režim)
PACOS
Palivo
palivový filtr
spotřeba paliva
úspora paliva
Palubní počítač, nulování
174, 175,
176, 177, 274
PCC - Personal Car Communicator
dosah
funkce
170, 174
167
Péče o vozidlo
Kožené čalounění
391
394
Personal Car Communicator
170
Pneumatiky
hloubka vzorku
330
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
336, 337
oprava defektu pneumatiky
339
směr otáčení
325
Stiskněte
326, 421
Technické údaje
421
údržba
324
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
326
zimní pneumatiky
330
Podkládací sedák
poloha sezení
spuštění
vyklopení mříže
Podpora
52
54
53
16
Pohon všech kol, AWD
286
Pohon všech kol – AWD
286
Pohotovostní hmotnost
404
Pojistková skříňka
377
Pojistky
Obecné informace
pod schránkou v přístrojové desce
v chladné zóně motorového prostoru
v motorovém prostoru
V řídicím modulu pod příruční schránkou
výměna
v zavazadlovém prostoru
Polohy klíče
Polohy manuálního řazení (Geartronic)
377
383
389
379
385
377
387
83
282
429
ABECEDNÍ SEZNAM
Pomocný akumulátor
374
Poranění krční páteře, WHIPS
Posilovač řízení, proměnný účinek
192
Potvrzení uzamknutí
166
Pouzdro s výbavou pro první pomoc
336
Power guide
72
Projekce světlometů, nastavení
99
Provozní kapaliny, objemy
370, 411, 412,
414, 415, 416
Provozní kapaliny a oleje
411, 412, 414, 416
První pomoc
Předpínač bezpečnostního pásu
Přehled přístrojů
levostranné řízení
pravostranné řízení
Přehřátí
Převodovka
automatická
manuálně
430
37
336
29, 39
62
65
303, 312
280
281
280
Převodový olej
objem a kvalita
412
Přístroje a ovládání
62, 65
Přívěs
jízda s přívěsem
kabel
rozvlnění
312
312
312
318
Q
Ř
Queue Assist
213
Řízení prokluzu
193
Queue Assistance
213
Řízení teploty
138
Řízení trakce při zatáčení
193
Řízení vlečného momentu motoru
193
R
Radarový snímač
Omezení
207
219
Ráfek kola, rozměry
328
Ráfky
čistění
392
Sada pro nouzovou opravu defektu
místo
přehled
Regenerace
310
Sdružená přístrojová deska
Regulace prokluzu
193
Regulace rychlosti ve svahu
287
Regulace trakce
193
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo
opěrka hlavy, vzadu
sklopení opěradla předního sedadla
sklopení opěradla zadního sedadla
Topení
S
339
340
68, 69
85
86
87
85
88
136
Resetování elektricky ovládaných oken
108
Resetování vnějších zpětných zrcátek
109
rezervní kolo
instalace
Sedadlo, viz Sedadla
85
333
Sensus
82
Rezervní kolo
331
Servisní knížka a opravy
346
ROPS (Roll Over Protection System)
39
Servisní poloha
368
Rozměr pneumatiky
328
Servisní program
346
Rozměry
403
Seřízení projekce světlometů
Rychlostní třídy, pneumatiky
329
99
ABECEDNÍ SEZNAM
Schránka v přístrojové desce
Zamykání
155
180
Schválení typu
systém klíče dálkového ovládání
systém radaru
189
221
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač řízení
192
Skla
vrstvená/zesílená
24
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka
109
Skvrny
394
Sledování bdělosti řidiče
provoz
248
249
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách
336, 337
Sluneční clona
panoramatická střecha
112
směr otáčení
325
Smyk
Stabilizace přívěsu
305
193, 318
Start/Stop
Funkce a ovládání
motor se nevypne
288
289
290
Startování s pomocnou baterií
279
Statistika trasy
127
Stěrač čelního skla
dešťový senzor
104
105
Systém regulace stability a trakce
Stěrače a ostřikovače
104
Světla
360
Světlomety
361
Systém varování před kolizí
Detekce chodců
funkce
obecná omezení
použití
radarový snímač
Symboly
symboly kontrolek
výstražné symboly
69, 71, 73
69, 71
Symboly a zprávy
Adaptivní tempomat
217
Lane Departure Warning
254
LKA
259
Sledování bdělosti řidiče
250
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
229, 238
Systém
uvolnění
39
Systém airbagů
výstražný symbol
30
29
Systém dálkového ovládání, typové schválení
189
Systém stability
193, 195
193
233
231
236
234
219, 224
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky
395
Šrouby na kolech
zamykatelné
330
330
Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách
326
Štítky
400
T
Systém Driver Alert
248
Systém kontroly stability a trakce
použití
Tažení vozu
tažné oko
319
320
194
Tažná koule, viz Tažně zařízení
314
Systém kvality vzduchu, IAQS
132
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
Čištění vzduchu
Tažná tyč - demontovatelná
přídavné zařízení/demontáž
132
Tažné oko
316, 317
320
431
ABECEDNÍ SEZNAM
Tažné zařízení
demontovatelné, demontáž
demontovatelné, připojení
Technické údaje
314, 315
317
316
315
Technické údaje motoru
407
Tempomat
deaktivace
dočasné vypnutí
kontrola rychlosti
obnovení nastavené rychlosti
200
202
201
201
202
Teploměr vnější teploty
77
Teplota
skutečná teplota
130
Tlak ECO
421
Tlumič vibrací
TM - monitorování pneumatik
Toaletní zrcátko
osvětlení
Topení
čelní sklo
sedadla
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka
volant
zadní okno
Topení bloku motoru
TPMS - monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
336
V
Transpondér
Varování ke vzdálenosti
Omezení
Symboly a zprávy
20
Trysky ostřikovačů, vyhřívané
TSA - stabilizace přívěsu
105
193, 318
Typová označení
400
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd
Varování před srážkou
Ú
Údržba
ochrana proti korozi
394
230
230, 231
Varovná kontrolka
adaptivní tempomat
Systém regulace stability a trakce
systém varování před srážkou
207
193
234
Ventilace
133
314
Úložné prostory
Konzola v tunelu
schránka v přístrojové desce
154
155
Ventilátor
ECC
137
337
Úložné prostory v prostoru pro cestující
152
Vnější rozměry
403
Vnější zpětná zrcátka
automatické tlumení
Resetování
108
109
109
Vnitřní zpětné zrcátko
automatické tlumení
110
110
155
102
Úprava dálkových světlometů
109
136
U
Ujeté kilometry
119
109
91
109
Ukazatelé opotřebení pneumatik
326
Ukazatele směru
101
Ukazatel směru
101
143
Uživatelská příručka, ekoštítek
99
24
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře
108
elektricky sklopná zrcátka
109
interiér
110
kompas
111
Topení
109
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
432
203
204
205
393
ABECEDNÍ SEZNAM
Vodu odpuzující povrch, čistění
393
Volant
klávesnice
nastavení volantu
pádlo
Topení
90
90
90
90
91
Volvo ID
21
Volvo Sensus
82
Voskování
Vozidlo připojené k Internetu
servisní knížka a opravy
Vrstvená skla
392
346
24
Výbava pro případ nouze
Pouzdro s výbavou pro první pomoc
výstražný trojúhelník
336
334
výfukové plyny, toxické nasávání
304
Vyhřívané trysky ostřikovačů
105
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující
okamžité vypnutí
145
přímý start
144
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
časovač
zprávy
145
147
Vyhřívání prostoru pro cestující
143
Výměna kola
331
Vypnutí blokování páky voliče
284
Vypnutí motoru
275
Vysoká teplota motoru
303
Vysokotlaké ostřikování světlometů
105
Výstražné blikače
100
Výstražné kontrolky
69, 71, 75
Airbagy - SRS
75
alternátor nedobíjí
75
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
28, 75
nízký tlak oleje
75
varování
75
zabrzděná parkovací brzda
75
závada v brzdovém systému
75
Z
Zadní dveře
elektricky ovládané sedadlo
zamykání/odemykání
zavřít
182
180
182
Zadní okno
Topení
109
Zadní sedadlo
Topení
136
Zadní žárovky
místo
365
178, 179
178
Výstražný trojúhelník
334
Výstražný zvuk
systém varování před srážkou
Zámek
odemykání
zamykání
234
Zámek řízení
275
Výstup
407
Zamlžení oken
kondenzace vody ve světlometech
ošetření oken
391
130
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce
zadní dveře
zevnitř vozidla
180
180
179
Zamykatelné šrouby na kolech
330
Zatížení střechy, max. hmotnost
404
Zavazadlový prostor
kryt nákladu
ochranná síť
162
160
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák
ochrana před poraněním krční
páteře
poloha sezení
37
37, 39
38
433
ABECEDNÍ SEZNAM
osvětlení
úchyty
102
158
Zimní jízda
305
Zimní kola
330
Zimní pneumatiky
330
Zjišťování závad kamerového snímače
227
Zprávy
118
Zprávy a symboly
Adaptivní tempomat
217
Lane Departure Warning
254
LKA
259
Sledování bdělosti řidiče
250
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
229, 238
Vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
147
Zprávy na informačním displeji
117
Zvedák
335
Zvedání vozu
349
ž
žárovky, technické údaje
434
367
TP 21074 (Czech), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising