Volvo XC60 2011 Late Quick Guide

Volvo XC60 2011 Late Quick Guide
VOLVO XC60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s
některými z nejběžnějších funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou uvedeny v
uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.com.
DÁLKOVÝ OVLADAČ NA KLÍČI S PCC - KOMUNIKACE S VOZIDLEM
PCC*
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
4 Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
Zamyká dveře a dveře zavazadlového
prostoru a aktivuje alarm*. Zámek a
vnitřní kliky se zablokují po 10-25 sekundách Dveře nelze otevřít zevnitř vozidla.
Odemyká boční dveřeA a dveře zavazadlového prostoru, vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru
– neotevírá.B.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy.
Informace o vozidle lze získat v dosahu
20 metrů.
– Stiskněte tlačítko a počkejte 7 sekund.
Při stisknutí tlačítka mimo dosah se zobrazí poslední stav uložený v paměti.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2
minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/
dveře zavazadlového prostoru.
B
Dveře zavazadlového prostoru na elektrický pohon
se otevřou.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE – ECC*
MANUÁLNÍ REGULACE
2 Vytápění levého nebo pravého sedadla.
3 Max. odmlžení. Nasměruje maximální průtok
veškerého vzduchu na čelní a boční okna.
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
1 Otočením se individuálně nastavuje teplota v
levé nebo pravé části prostoru pro cestující.
Na displeji se zobrazuje zvolená teplota.
8 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
4 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
5 Distribuce vzduchu.
6 Zapnutí/vypnutí vyhřívání zadního okna a
bočních zrcátek.
7 Recirkulace.
9 AC - zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
- Vložte dálkový ovladač na klíči do spínače
zapalování a zatlačte klíče do koncové polohy.
– Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
STUDENÝ START
– Krátkým stisknutím tlačítka
nastartujte motor.
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou dobu
je součástí účinného systému kontroly emisí
Volvo.
VYPNUTÍ MOTORU A VYTÁHNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE NA KLÍČI.
1. Krátce stiskněte tlačítko
– motor se zastaví.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU SYSTÉM*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu Doporucen
servis.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
3 Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální
rychlost.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
POLOHY KLÍČE
Pokud chcete nastavit následující polohy klíče
bez nastartování motoru, nesešlapujte brzdový
ani spojkový pedál.
Poloha a aktivní funkce
Dálkový ovladač na klíči není vložen
- osvětlení audio systému a prostoru pro
cestující.
Dálkový ovladač na klíči vložen – osvětlení
přístrojové desky a hodin, odemknutý
zámek volantu.
Vložený klíč a krátké stisknutí tlačítka
START – střešní okno*, elektricky
ovládaná okna, ventilátor, ECC, stěrače
čelního skla, zásuvka 12 v, RTI*.
Opuštění polohy klíče 0/I a vypnutí všech spotřebičů: Vytáhněte klíč ze spínače zapalování.
AUDIO SYSTÉM
1 Otočením nastavte hlasitost.
2 Dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP Krátkým
stisknutím zapněte/vypněte audio
3 Stisknutím tlačítka vyberte AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*.
5 Stisknutím tlačítka vyberte DISC, USB*,
iPod®*, AUXA, Media BT*, TV*.
AUTORÁDIO
6 Otáčením nalaďte stanici.
7 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé
šipky. Dlouhý stisk - prohledávaní silných
stanic, krátký stisk - prohledávání uložených
stanic. Stanici uložte stisknutím číslicové
klávesy 0–9 na dobu, dokud se na displeji
nezobrazí potvrzení o uložení.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač, (pro optimální reprodukci nastavte střední hlasitost). Hlasitost
zdroje audia ze vstupu AUX se nastavuje pomocí
ovladače TUNE (6).
B
Značka iPod® je vlastnictvím společnosti Apple
Computer Inc.
8 Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma,
např. Basy, Výšky* nebo Surround* - Otočením ovladače VOL (1) upravte nastavení.
CD/DVD* přehrávač
5 Stisknutím tlačítka vysunete disk.
6 Otočení změníte stopu CD ze seznamu stop
7 Pomocí levé/pravé šipky změníte stopu CD,
dlouhým stiskem rychlé převíjení dopředu/
dozadu.
K audio systému lze pomocí připojení AUX nebo
konektoru USB na středové konzole připojit
iPod®B nebo MP3 přehrávač. iPod® připojený k
USB bude také napájen.
SYSTÉM DAB*
Systém digitálního vysílání (Digital Audio Broadcasting, DAB) nabízí vysokou kvalitu rozhlasového vysílání a více kanálů.
SYSTÉM PODPORY ŘIDIČE
Detekce chodců (výstraha před chodci
nacházejícími se před vozidlem) neposkytuje
výstrahu ani nezasáhne brzděním při rychlostech nad 80 km/h a nepracuje za soumraku
a v tunelech. Není schopna zjistit částečně
nezřetelné chodce, lidi menší než 80 cm
nebo oblečené do oděvů, které zakrývají
obrysy těla.
CITY SAFETY™ A SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘE
KOLIZÍ S PLNĚ AUTOMATICKOU BRZDOU A
DETEKCE CHODCŮ*
Tyto funkce pomáhají řidiči odvrátit kolizi v
situacích, kdy změny v dopravním provozu před
vozidlem kombinované s nepozorností řidiče
mohou vést k dopravní nehodě.
VÝSTRAHA
Za správný způsob jízdy a bezpečnou
vzdálenost přizpůsobenou rychlosti jízdy
zodpovídá vždy řič.
Systém city safety™ je podpůrný nástroj
řidiče a nikdy nemůže nahradit pozornost
řidiče nebo jeho odpovědnost za bezpečné
řízení vozidla.
OSTATNÍ SYSTÉMY PODPORY ŘIDIČE*
Vozidlo může být vybaveno různými systémy,
které řidiči pomáhají například včas zabrzdit,
udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních
vozidel a zaznamenat vozidla jedoucí stejným
směrem v tzv. mrtvém úhlu nebo udržovat správnou polohu při jízdě v jízdním pruhu:
Adaptivní tempomat*
Upozornění na vzdálenost*
BLIS – (informační systém mrtvého úhlu)
Kontrola bdělosti řidiče*
Upozornění na vybočení z jízdního pruhu*
Více informací k těmto funkcím a jejich omezeních naleznete v uživatelské příručce, kapitola
"Komfort a radost z jízdy".
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače atd.
DŮLEŽITÉ
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 T1 & T2 – nezávislá denní počítadla, která
2
3
4
5
6
7
8
jsou vždy zapnutá.
Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu
vozidla, na které je umístěno víčko palivové
nádrže.
Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
Displej, palubní počítač. Vyberte funkci
pomocí ovladače (8).
Hodiny. Nastavení v systému menu
MYCAR nebo pomocí (6).
Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná
mezi denními počítadly T1 & T2. Dlouhým
stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
Nastavení hodin: Otočte do krajní polohy a
pak za krajní polohu s "kliknutím".
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
SEŘÍZENÍ VOLANTU
7
8
9
9 Krátkým stisknutím se vynuluje aktuální
funkce palubního počítače.
Dlouhým stisknutím se vynulují všechny
funkce palubního počítače.
POZNÁMKA
Text ---- km do prázd.nádrže zobrazovaný
na displeji udává odhadovanou vzdálenost na
základě předchozích jízdních podmínek.
SNÍŽENÁ ÚROVEŇ ALARMU
Aby se zabránilo aktivaci alarmu, například
pokud v uzamčeném vozidle zanecháte psa,
při parkování vozidla na trajektu nebo při přepravě po železnici, musí se dočasně vypnout
snímač pohybu.
Viz uživatelská příručka, kapitola "Zámky a
alarm".
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
SPÍNAČE SVĚTEL
Osvětlení displeje a přístrojů.
Světlomety do mlhy (zadní, pouze na
straně řidiče).
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta.
Otevře víčko palivové nádrže.
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu.
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů automatické*).
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru
SYSTÉM PODPORY ŘIDIČE
BLUETOOTH*
Vozidlo může být vybaveno řadou systémů,
které pomáhají řidiči včas zabrzdit, například
dodržením bezpečné vzdálenosti od ostatních
vozidel nebo udržením správné polohy na
vozovce:
• Adaptivní tempomat*
• Upozornění na vzdálenost*
• Výstraha před nehodou s automatickým
brzděním*
• Systém Driver alert*.
1. Umožňuje používání nebo vizuální kontrolu
mobilního telefonu.
2. Přidržte tlačítko PHONE audio systému.
3. Na displeji audio systému vyberte možnost
Přidat telefon.
4. Vyberte telefon, který chcete připojit.
5. Pomocí klávesnice mobilního telefonu
zadejte číslice uvedené na displeji audio
systému.
PANORAMATICKÁ STŘECHA S ELEKTRICKÝM POHONEM*
pouze, pokud je sluneční clona v maximální
otevřené poloze.
Ve větrací poloze se sluneční clona otevírá a
zavírá automaticky.
Automatické maximální otevření.
Ruční otevření.
C Ruční zavření.
D Automatické maximální zavření.
E Otevření větrací polohy.
F Zavření větrací polohy.
A
B
Prvním stisknutím ovladače se ovládá sluneční
clona, druhým panoramatická střecha.
Při ručním ovládání lze střechu posunovat
EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM
BRZDĚNÍ
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
Funkce Asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, stlačuje se brzdový pedál o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se se
brzdný účinek zcela přeruší.
PÉČE O VOZIDLO
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
PARKOVACÍ BRZDA
DVEŘE ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S
ELEKTRICKÝM POHONEM*
Zapnutí
– Stiskněte tlačítko. Dokud nebude parkovací
brzda zcela zapnutá, výstražná kontrolka
bliká. Po úplném zapnutí zůstane svítit.
Vypnutí
1. Klíč je v poloze 0 nebo I.
2. Sešlápněte brzdový pedál a lehce vytáhněte tlačítko.
Automatické vypnutí
– Rozjeďte se. (U vozidel s automatickou převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní
pás.)
Otevření
– Držte tlačítko otevírání dveří zavazadlového
prostoru na panelu osvětlení nebo dálkovém
ovladači na klíči stisknuté, dokud se dveře
zavazadlového prostoru nezačnou otevírat.
– Také můžete lehce stisknout pogumovaný
tlakový spínač pod vnějším madlem a zvednout dveře zavazadlového prostoru.
Zavření
– Stiskněte tlačítko zavření dveří zavazadlového prostoru nebo dveře zavřete ručně.
TP 12767 (Czech). AT 1046. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první
měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement