Volvo | XC60 | Uživatelská přiručka | Volvo XC60 2015 Late Uživatelská příručka

Volvo XC60 2015 Late Uživatelská příručka
WEB EDITION
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
01 Úvod
Informace pro majitele..............................
Γtení uživatelské příručky.........................
Digitální uživatelská příručka ve vozidle...
Zaznamenávání údajů...............................
Příslušenství a zvláštní výbava..................
Informace na Internetu..............................
Volvo ID.....................................................
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí....................................
Uživatelská příručka a prostředí...............
Vrstvená skla.............................................
02 Bezpečnost
13
13
16
18
19
19
20
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech......................................................
Bezpečnostní pás - nasazení....................
Bezpečnostní pás - uvolnění.....................
Bezpečnostní pás - těhotenství................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu..
Předpínač bezpečnostního pásu..............
Bezpečnost - výstražný symbol................
Systém airbagů.........................................
Airbag řidiče..............................................
Airbag spolujezdce...................................
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*.........................................................
Boční airbag (SIPS)...................................
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák...........................
Hlavový airbag (IC)....................................
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční páteře).....
WHIPS - dětské sedačky..........................
WHIPS - poloha těla na sedadle...............
Systém ochrany proti převrácení vozidla
(ROPS)......................................................
Pokud systém zareaguje...........................
25
26
26
27
27
28
28
29
30
30
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu.......................................................
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla...............................................
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla.........
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí.
Dětské sedačky.........................................
Dětské sedačky - umístění........................
Dětská sedačka - dvoustupňový podkládací sedák*...............................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí............................................................
Dvoustupňový podkládací sedák* - spuštění..........................................................
Dětská sedačka - ISOFIX..........................
ISOFIX - velikostní třídy............................
ISOFIX - druhy dětských sedaček............
Dětské sedačky - horní upevňovací body.
01 02 02
2
21
23
23
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
32
34
35
35
36
37
37
38
38
39
40
41
41
43
48
49
50
51
52
52
54
56
Obsah
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo s levostranným řízením - přehled...............................
Přístroje a ovládání, vozidlo s pravostranným řízením - přehled...............................
Sdružená přístrojová deska......................
Analogová sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Digitální sdružená přístrojová deska přehled......................................................
Eco guide & Power guide*........................
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek...................................................
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů................................
Teploměr venkovní teploty........................
Dílčí počítadlo kilometrů...........................
Hodiny.......................................................
Sdružená přístrojová deska - licence........
Symboly na displeji...................................
Volvo Sensus............................................
Polohy klíče...............................................
Polohy klíče - funkce na různých úrovních...........................................................
Sedadla, přední.........................................
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*.....
58
Sedadla, zadní.......................................... 84
Volant........................................................ 86
Vyhřívání* volantu...................................... 87
Spínače světel........................................... 87
Obrysová světla........................................ 89
Denní světla.............................................. 90
Detekce tunelů*......................................... 90
Dálková/potkávací světla.......................... 91
Automatické přepínání dálkových světlometů*......................................................... 92
Aktivní xenonové světlomety*................... 94
Zadní světlo do mlhy................................. 95
Brzdové světlo.......................................... 95
Výstražná funkce ukazatelů směru........... 96
Ukazatele směru....................................... 96
Osvětlení interiéru..................................... 97
Doprovodné osvětlení při odchodu.......... 99
Doprovodné osvětlení při příchodu........... 99
Světlomety - seřízení projekce světlometů.......................................................... 99
Stěrače a ostřikovače............................. 100
Elektrické ovládání oken......................... 102
Vnější zpětná zrcátka.............................. 104
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání..................................................
Zpětné zrcátko - vnitřní...........................
Kompas*.................................................
Panoramatická střecha* - všeobecné
informace................................................
Panoramatická střecha* - ovládání.........
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska......................................................
Zprávy.....................................................
Zprávy - použití.......................................
MY CAR..................................................
Palubní počítač.......................................
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska.....................................
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska.....................................
Palubní počítač - doplňkové informace..
Palubní počítač - statistika jízdy*............
03 03 03
61
64
64
65
68
69
71
73
73
74
74
75
78
79
80
81
82
105
106
106
108
108
110
111
112
113
113
114
116
120
124
125
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci........
Skutečná teplota.....................................
Snímače - ovládání klimatu.....................
Kvalita vzduchu.......................................
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro cestující............................................................
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Kvalita vzduchu - IAQS*..........................
Kvalita vzduchu - materiál.......................
Nastavení menu - ovládání klimatu.........
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
Elektronická klimatizace - ECC...............
Vyhřívaná přední sedadla*......................
Vyhřívané zadní sedadlo*........................
Ventilátor.................................................
Automatická regulace.............................
Regulace teploty v prostoru pro cestující
Klimatizace..............................................
Odmlžování a odmražování čelního skla
Rozvod vzduchu - recirkulace................
Rozvod vzduchu - tabulka......................
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující*..........................
05 Nakládání a ukládání
127
128
128
128
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění.........
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé vypnutí...........
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* - časovač..........................................................
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy....................................
Nezávislé topení*....................................
Přídavné nezávislé topení*......................
Elektrické nezávislé topení*....................
142
Úložné prostory.......................................
Středový tunel.........................................
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*..............................................
Schránka v přístrojové desce.................
Vykládané koberce*................................
Toaletní zrcátko.......................................
Tunelová konzola - 12V zásuvky.............
Nakládání................................................
Nakládání - dlouhý náklad......................
Náklad na střeše.....................................
Upevňovací oka......................................
Nakládání - držák tašky*.........................
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor*...................................................
Bezpečnostní síť*....................................
Bezpečnostní síť* kombinovaná s krytem
zavazadlového prostoru..........................
Bezpečnostní mříž..................................
Kryt zavazadlového prostoru..................
04 04 05
4
129
129
130
130
130
131
133
134
134
135
135
136
136
137
138
139
141
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
143
145
147
147
148
150
152
152
152
153
153
153
154
155
156
156
156
157
157
159
159
160
Obsah
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem........................ 162
Dálkový ovladač - ztráta ........................ 162
Dálkový ovladač s klíčem - personalizace*....................................................... 163
Zamykání/odemykání - kontrolka........... 164
Imobilizér................................................. 164
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem*....................................... 165
Dálkový ovladač - funkce........................ 165
Dálkový ovladač s klíčem - dosah.......... 167
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce........................................... 167
Dálkový ovladač s PCC* - dosah............ 168
Odnímatelná čepel klíče.......................... 169
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí.......................................................... 169
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří........................................................ 170
Dálkový ovladač - výměna baterie.......... 170
Keyless drive*.......................................... 172
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem.......................................... 172
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem.................. 173
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem................................... 173
Keyless Drive* - zamykání.......................
Keyless Drive* - odemykání....................
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče ............................................
Keyless Drive* - nastavení zamykání......
Keyless Drive* - umístění antény............
Zamykání/odemykání - zvenku...............
Zamykání/odemykání - zevnitř................
Otevření všech oken...............................
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce.......................................
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru..........................................
Elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru*.................................................
Funkce „deadlock“*................................
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace...................................................
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace*..................................................
Alarm.......................................................
Kontrolka alarmu.....................................
Alarm - automatické opětovné zapojení.
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje.........................................................
173
174
Zvukový signál........................................ 185
Omezený režim alarmu........................... 186
Typové schválení - systém dálkového
ovládání................................................... 186
06 06 06
174
175
175
176
177
177
178
178
179
181
182
183
183
184
185
185
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
07 Podpora řidiče
Aktivní podvozek - Four C*..................... 188
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace......................................... 188
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost......................................................... 189
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy........................................... 191
Informace o dopravních značkách (RSI)* 193
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- použití................................................... 193
Informace o dopravních značkách (RSI)*
- omezení................................................ 195
Tempomat*............................................. 196
Tempomat* - správa rychlosti................. 196
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim.............................. 197
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti................................................... 198
Tempomat* - deaktivace......................... 198
Adaptivní tempomat - ACC*................... 198
Adaptivní tempomat* - funkce................ 199
Adaptivní tempomat* - přehled............... 201
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti.. 202
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu.......................................... 203
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim......................
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla.....................................................
Adaptivní tempomat* - deaktivace..........
Adaptivní tempomat* - Queue Assist......
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu........................................................
Radarový snímač....................................
Radarový snímač - omezení...................
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření................................................
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
Funkce sledování vzdálenosti*................
Upozornění na odstup* - omezení..........
Distance Alert* - symboly a zprávy.........
City Safety™...........................................
City Safety™ - funkce.............................
City Safety™ - použití.............................
City Safety™ - omezení..........................
City Safety™ - laserový senzor...............
City Safety™ - symboly a zprávy............
Systém varování před kolizí*...................
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce.....................................................
203
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců......................................
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití............................................................
Systém varování před kolizí* - omezení..
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače......................
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy...................................................
Systém sledování bdělosti řidiče*...........
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - použití........
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy...................................................
Lane Departure Warning (LDW)*.............
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání.........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - omezení..........................................................
Lane Departure Warning (LDW) - symboly a hlášení..........................................
Parkovací asistent*.................................
Parkovací asistent* - funkce...................
07 07 07
6
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
204
205
205
207
207
208
210
211
213
214
215
216
216
217
218
220
222
223
224
225
227
227
229
230
232
234
234
235
236
237
237
238
239
240
241
241
Obsah
08 Startování a jízda
Parkovací asistent* - zadní.....................
Parkovací asistent* - přední....................
Parkovací asistent* - indikace poruchy...
Parkovací asistent* - čištění čidel...........
Parkovací kamera*..................................
Parkovací kamera - nastavení.................
Parkovací kamera - omezení..................
BLIS*.......................................................
BLIS* - použití.........................................
CTA* .......................................................
BLIS - symboly a zprávy.........................
Nastavitelná síla řízení*...........................
Typové schválení - radarový systém......
242
243
244
244
245
247
248
249
250
251
253
253
254
Alkoholový zámek*.................................. 256
Alkoholový zámek* - funkce a použití..... 256
Alkoholový zámek* - uložení................... 257
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru..................................................... 257
Alkoholový zámek* - nezapomeňte........ 259
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy...................................................... 260
Startování motoru................................... 261
Vypnutí motoru........................................ 262
Zámek řízení............................................ 262
Dálkové startování (ERS)*....................... 263
Dálkové startování (ERS) - ovládání........ 263
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení.......................................................... 265
Startování s pomocnou batérií................ 266
Převodovky............................................. 267
Manuální převodovka.............................. 267
Indikátor řazení převodových stupňů*.... 268
Automatická převodovka -- Geartronic*. 269
Automatická převodovka -- Powershift*. 272
Blokování páky voliče............................. 274
Pomoc při startování do kopce (HSA)*... 275
Pohon všech kol – AWD*........................ 275
Hill Descent Control (HDC)*....................
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funkce a ovládání...............
Start/Stop* - motor se nevypne..............
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje..........................................................
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje....................................................
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky..............................
Start/Stop* - nastavení............................
Start/Stop* - kontrolky a zprávy..............
ECO*.......................................................
Nožní brzda.............................................
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém.....................................................
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů směrů...............................................
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace............................................
Parkovací brzda......................................
Jízda ve vodě..........................................
Přehřátí....................................................
Jízda s otevřeným víkem zavazadlového
prostoru...................................................
276
277
277
279
07 08 08
280
281
282
282
283
285
287
288
288
288
289
293
293
294
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
09 Kola a pneumatiky
Přetížení - baterie spouštěče..................
Před dlouhou cestou...............................
Zimní jízda...............................................
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření.......................................
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání..................................................
Doplňování paliva....................................
Palivo - použití........................................
Palivo - benzín........................................
Palivo - nafta...........................................
Katalyzátor..............................................
Filtr sazí vznětových motorů (DPF).........
Ekonomická jízda....................................
Jízda s přívěsem*....................................
Jízda s přívěsem* - mechanická převodovka......................................................
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka......................................................
Tažná konzola/tažná tyč*........................
Demontovatelná tažná tyč* - uložení......
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž................................................
Stabilizace přívěsu – TSA.......................
294
295
295
Tažení vozu............................................. 309
Tažné oko............................................... 311
Odtah...................................................... 312
Pneumatiky - údržba...............................
Pneumatiky - směr otáčení.....................
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky..................................
Pneumatiky - tlak vzduchu......................
Rozměry ráfků a kol................................
Pneumatiky - rozměry.............................
Pneumatiky - index zatížení....................
Pneumatiky - rychlostní třídy..................
Šrouby kol...............................................
Zimní pneumatiky....................................
Výměna kol - demontáž kol....................
Výměna kol - montáž..............................
Výstražný trojúhelník...............................
Nářadí......................................................
Zvedák*...................................................
Výbava pro první pomoc*.......................
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*.......................................................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - všeobecné informace....
Monitorování tlaku pneumatikTPMS* seřízení (rekalibrace)...............................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - stav................................
08 08 09
8
296
296
296
297
298
299
300
300
301
302
303
304
304
305
305
306
308
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
314
315
316
316
318
318
319
319
320
320
321
323
324
325
325
326
326
327
328
328
Obsah
10 Údržba a servis
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace................................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikáchTPMS* - doporučení........................
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - pojízdné pneumatiky
s defektem*.............................................
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikáchTPMS* - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách...
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikáchTM*..................................................
Nouzová oprava defektu*........................
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití.....................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola...................................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* huštění pneumatik...................................
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota...........................................
Typové schválení - monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikáchTPMS).............
329
Servisní program Volvo...........................
Servisní knížka a opravy*........................
Zvedání vozu...........................................
Kapota - otevření a zavření.....................
Motorový prostor - přehled.....................
Motorový prostor - kontrola....................
Motorový olej - všeobecné informace....
Motorový olej - kontrola a doplňování....
Chladicí kapalina - hladina......................
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina.........................................................
Kapalina posilovače řízení - hladina.......
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy..................................................
Výměna žárovky - všeobecné informace
Výměna světla - světlomety....................
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů..........................
Výměna světla - potkávací světlomet.....
Výměna světla - dálkový světlomet........
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet..........................................................
Výměna světla - směrová světla vpředu.
Výměna světla - zadní světlo..................
Výměna světla - umístění zadních světel
347
347
350
352
352
354
354
355
359
Výměna světla - osvětlení registrační
značky.....................................................
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru...................................................
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka....................................................
Světla - specifikace ................................
Lišty stěračů............................................
Kapalina ostřikovače - doplňování..........
Baterie spouštěče - obecné informace...
Baterie - symboly....................................
Baterie spouštěče - výměna...................
Baterie - Start/Stop.................................
Elektrická soustava.................................
Pojistky - všeobecné informace..............
Pojistky v motorovém prostoru...............
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce......................................................
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce...........................
Pojistky v zavazadlovém prostoru..........
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru...................................................
Mytí vozidla.............................................
Leštění a voskování................................
09 10 10
330
330
331
331
333
334
335
335
337
338
339
340
360
360
361
361
362
363
364
365
365
366
367
367
368
368
368
369
369
371
372
374
374
376
378
378
380
384
386
388
390
392
393
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9
Obsah
11 Technické údaje
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva.........
Ochrana proti korozi...............................
Γištění interiéru.......................................
Poškození laku........................................
394
395
395
396
Typová označení.....................................
Rozměry..................................................
Hmotnosti...............................................
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení....................................................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky.......................................................
Motorový olej - kvalita a objem...............
Chladicí kapalina - kvalita a objem.........
Převodová kapalina - kvalita a objem.....
Brzdová kapalina - kvalita a objem.........
Kapalina posilovače řízení - kvalita.........
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem...
Palivová nádrž - objem...........................
Spotřeba paliva a emise CO2.................
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách.......................................
12 Abecední seznam
399
401
402
Abecední seznam................................... 420
10 11 12
10
403
405
407
408
410
411
413
413
413
414
415
418
Obsah
11
ÚVOD
01 Úvod
Informace pro majitele
Čtení uživatelské příručky
Vaše vozidlo je vybaveno obrazovkou , která
zobrazuje informace o funkci vozidla.1.
Správnou cestou k seznámení se s vaším
novým vozem je přečtení této uživatelské
příručky, v ideálním případě před vaší první
jízdou.
U vozidel s informacemi pro majitele na obrazovce představuje tištěná verze uživatelské
příručky doplněk, který obsahuje důležité
informace, nejnovější aktualizace a pokyny,
které se mohou hodit, pokud s ohledem na
situaci nedokážete číst informace na obrazovce.
Změna jazyka obrazovky může znamenat, že
určité informace již nejsou ve shodě s národními nebo místními zákony a předpisy.
DŮLEŽITÉ
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je
důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním
podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.
Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na obrazovce a v tištěné
příručce, vždy platí tištěná příručka.
Příručka pro uživatele v mobilních
zařízeních
01
Po přečtení uživatelské příručky budete mít
příležitost seznámit se s novými funkcemi,
uvidíte, jak nejlépe ovládat vůz v různých
situacích a jak nejlépe využívat všechny
funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této
příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této uživatelské příručce nejsou
závazné. Vyhrazujeme si právo provést
změny bez předchozího ohlášení.
© Volvo Car Corporation
POZNÁMKA
Příručka pro uživatele je k dispozici ke stažení jako mobilní aplikace (platí pro určité
modely vozidla a mobilní zařízení), viz
www.volvocars.com.
Mobilní aplikace rovněž obsahuje video
a prohledávatelný obsah a snadnou navigaci mezi různými sekcemi.
Výbava a příslušenství
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v této příručce
popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve
výrobním závodě) a některá příslušenství
(montovaná dodatečně).
1
Platí pro některé modely vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
01 Úvod
||
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se
výstražný text.
Textové zprávy
Nebezpečí poškození majetku
Ve vozidle se nacházejí displeje, které zobrazují texty nabídky a zpráv. V uživatelské
příručce se vzhled těchto textů liší od normálního textu. Příklady textů nabídky a zpráv:
Média, Odesílá se poloha.
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031592
01
Varování před zraněním osob
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
DŮLEŽITÉ
Pokud hrozí riziko poškození, objeví se
text "Důležité upozornění".
POZNÁMKA
Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy,
které usnadňují použití např. funkcí
a výbavy.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce se v dolní části stránky
nacházejí anotace. Tyto informace doplňují
text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud
anotace odkazuje na text v tabulce, potom
jsou namísto číslic použita písmena.
14
G031590
Γerné ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
01 Úvod
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Γíslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Γísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Γíslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské
příručce očíslovány.
Obrázky
01
Obrázky v manuálu jsou někdy pouze informativní a mohou se v závislosti na vybavenosti vozidla a trhu lišit od skutečné výbavy.
Pokračování
}} Pokud článek pokračuje na následující
straně, zcela vpravo dole se nachází tento
symbol.
Pokračování z předchozí strany
|| Pokud článek pokračuje z předchozí
strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází
tento symbol.
Související informace
•
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 23)
Informace na Internetu (str. 19)
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se v uživatelské
příručce používají v seznamech bodů.
Příklad:
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
Související informace
Související informace odkazují na jiné články
obsahující úzce související informace.
15
01 Úvod
01
Digitální uživatelská příručka ve
vozidle
Příručku pro uživatele lze číst na obrazovce ve
vozidle2. Obsah je prohledávatelný a mezi
různými sekcemi se lze snadno pohybovat.
Otevřete digitální uživatelskou příručku stiskněte tlačítko MY CAR na středové konzole, stiskněte OK/MENU a vyberte možnost
Uživatelská příručka.
Základní navigace - viz Ovládání systému.
Podrobný popis najdete dále.
• Oblíbené - Rychlý přístup k oblíbeným
Pomocí kolečka zadejte řetězec pro vyhledávání, např. „bezpečnostní pás“.
• Quick Guide - výběr článků pro obvyklé
1. Otočte knoflík TUNE na požadované písmeno a pro potvrzení stiskněte OK/
MENU. Dále lze použít tlačítka s čísly
a písmeny na ovládacím panelu na
středové konzole.
článkům se záložkou.
funkce.
V pravém dolním rohu vyberte symbol informací. Zobrazí se informace o digitální verzi
uživatelské příručky.
POZNÁMKA
Elektronická verze Uživatelské příručky
není k dispozici během jízdy.
Hledat
Uživatelská příručka, výchozí stránka.
Jsou čtyři možnosti vyhledávání informací
v elektronické příručce pro uživatele:
• Hledat - Funkce vyhledávání článku.
• Kategorie - Všechny články seřazené do
kategorií.
2
16
Platí pro některé modely vozidla.
Vyhledávání pomocí kolečka.
Seznam znaků.
Změna režimu zadávání (viz následující
tabulka).
2. Pokračujte dalším písmenem atd.
3. Pokud chcete změnit režim zadávání na
čísla nebo speciální znaky nebo pokud
chcete hledat, otočte TUNE na jednu
z možností (viz vysvětlení v tabulce dole)
v seznamu (2) pro změnu režimu zadávání
a stiskněte OK/MENU.
123/AB
C
Mezi písmeny a čísly přepínejte
tlačítkem OK/MENU.
DALŠÍ
Zadávání speciálních znaků
nastavíte tlačítkem OK/MENU.
OK
Provede se hledání. Otočením
knoflíku TUNE vyberte článek
ve výsledcích vyhledávání
a stisknutím tlačítka OK/MENU
přejděte na tento článek.
01 Úvod
a|A
||}
Mění se mezi malými a velkými
písmeny pomocí OK/MENU.
Kolečko se změní na pole hledání. Kurzor posuňte pomocí
TUNE. Vymaže překlep pomocí
EXIT. Vrátí se na kolečko stiskněte OK/MENU.
Upozorňujeme, že tlačítka
s písmeny a číslicemi na ovládacím panelu lze použít k upravování pole hledání.
Např. po stisknutí tlačítka 9 se pod tlačítkem
zobrazí panel se všemi znaky3, např. Z, x, y, z
a 9. Krátkým stisknutím tlačítka se kurzor
posouvá po znacích.
•
Chcete-li vybrat určitý znak, zastavte kurzorem na tomto znaku - znak se zobrazí
na zadávacím řádku.
•
Mazání/vrácení akce se provádí pomocí
prvku EXIT.
Chcete-li zadat číslo, podržte odpovídající
klávesu s číslem.
Kategorie
Zadání pomocí číselné klávesnice
Γlánky v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií.
Stejný článek může být v několika příslušných
kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.
článek otevřete. Stisknutím tlačítka EXIT
přejdete zpět na předchozí zobrazení.
01
Quick Guide
Zde se nachází výběr článků, které vás
seznámí s nejčastějšími funkcemi ve vozidle.
Γlánky jsou rovněž přístupné na základě
kategorií. Zde jsou však uspořádány tak, aby
byly rychle přístupné.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na
rychlého průvodce a stisknutím tlačítka OK/
MENU článek otevřete. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
Procházení článku
Otočením knoflíku TUNE procházejte strom
kategorií a stisknutím tlačítka OK/MENU
otevřete kategorii - výběr
- nebo článek . Stisknutím tlačítka EXIT přejdete
výběr
zpět na předchozí zobrazení.
Oblíbené
Číselná klávesnice.
Dalším způsobem zadávání znaků je použití
tlačítek středové konzole 0-9, * a #.
3
Znak pro každé tlačítko se může lišit podle trhu/země/jazyka.
Zde najdete články uložené do oblíbených.
Chcete-li vybrat článek jako oblíbený, postupujte podle popisu "Navigace v článku" dále
v textu.
Otočením knoflíku TUNE navigujte na seznam
oblíbených a stisknutím tlačítka OK/MENU
Domů - dostanete se na výchozí stránku
uživatelské příručky.
Oblíbené - přidá se článek jako oblíbený
resp. článek se z oblíbených odstraní.
Další možností, jak přidat/odebrat článek
}}
17
01 Úvod
01
z oblíbených, je stisknout tlačítko FAV na
středové konzole.
Zvýrazněný odkaz - dostanete se k propojenému článku.
Speciální texty - pokud článek obsahuje
varování, důležitá upozornění nebo
poznámky, zobrazí se příslušný symbol
a počet těchto textů ve článku.
Otáčením knoflíku TUNE procházejte odkazy
nebo článek. Pokud se na obrazovce dostanete na začátek/konec článku, možnosti
"domů" a "oblíbené" budou přístupné, jestliže
budete na stránce rolovat dále nahoru resp.
dolů. Stisknutím tlačítka OK/MENU aktivujete
výběr/zvýrazněný odkaz. Stisknutím tlačítka
EXIT přejdete zpět na předchozí zobrazení.
18
Zaznamenávání údajů
Do vozu se zaznamenávají některé informace
o fungování a použití vozidla a o incidentech,
ke kterým došlo.
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
informace mohou zahrnovat podrobnosti
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto infor-
mace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
01 Úvod
Příslušenství a zvláštní výbava
Informace na Internetu
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Společnost Volvo
proto doporučuje před instalací příslušenství,
které se připojuje k elektrické soustavě vozu
nebo má na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Je-li k dispozici osobní Volvo ID, můžete se
přihlásit na My Volvo web, což je osobní
webová stránka pro vás a vaše vozidlo.
Čelní sklo odrážející teplo*
Γelní sklo je opatřeno teplo odrážející vrstvou
(IR), která snižuje pronikání slunečního záření
do prostoru pro cestující.
Umístění elektronických zařízení, např. transpondéru, za sklo s teplo odpuzujícím povlakem může ovlivnit jejich funkci a výkon.
Pro zajištění optimální funkce elektronických
zařízení je nutné je umisťovat v části čelního
skla, kde není nanesena teplo odpuzující
vrstva (viz zvýrazněná oblast na obrázku).
Plochy, kde není nanesena vrstva proti infračervenému záření (IR).
A je vzdálenost od horního okraje čelního skla
k počátku pole. B je vzdálenost od horního
okraje čelního skla ke konci pole.
Rozměry
A
47 mm
B
87 mm
01
Kód QR
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program (aplikace) pro některé mobilní telefony. Γtečku kódů QR lze stáhnout např.
z App Store, Windows Phone nebo Google
Play.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
19
01 Úvod
01
Volvo ID
Volvo ID je vaše osobní ID, přes které máte
přístup k různým službám4.
Příklady služeb:
•
My Volvo - vaše osobní webová stránka
pro vás a vaše vozidlo.
•
Vozidlo připojené přes* - některé funkce
a služby vyžadují, abyste své vozidlo
zaregistrovali k osobnímu účtu Volvo ID,
např. pokud chcete poslat novou adresu
z mapové služby na internetu přímo do
vozidla.
•
registraci. Volvo ID lze vytvořit prostřednictvím jedné z dále uvedených služeb:
•
My Volvo web - zadejte svou emailovou
adresu a postupujte podle pokynů.
•
U vozů připojených k internetu* - zadejte
svou emailovou adresu do aplikace, která
vyžaduje Volvo ID, a potom pokračujte
podle pokynů. Další možností je stisknout
na středové konzole tlačítko Připojit
.
Potom zvolte Aplikace Apps
Nastavení a postupujte podle pokynů.
•
Volvo On Call, VOC* - stáhne se poslední
verze aplikace VOC. Na výchozí stránce
zvolte vytvoření čísla Volvo ID, zadejte emailovou adresu a postupujte podle
pokynů.
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID se používá
při přihlášení k mobilní aplikaci Volvo On
Call.
Výhody čísla Volvo ID
•
Jedno uživatelské jméno a jedno heslo,
které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno
uživatelské jméno a jedno heslo.
•
Při změně uživatelského jména/hesla pro
službu (např. VOC) se uživatelské jméno/
heslo automaticky změní i pro ostatní
služby (např. My Volvo)
Související informace
•
Informace na Internetu (str. 19)
Vytvoření čísla Volvo ID
Chcete-li vytvořit číslo Volvo ID, je třeba
zadat osobní e-mailovou adresu. Pak postupujte podle pokynů v e-mailu automaticky
zaslaném na zadanou adresu a dokončete tak
4
20
Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
01 Úvod
Filosofie společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
01
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na
světě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Spotřeba paliva
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem globální certifikace ISO, která zahrnuje
i ekologickou normu ISO 14001 pro všechny
továrny a některé naše další jednotky. Také
od našich partnerů požadujeme, aby se
systematicky zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v kapitole Omezení dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Γistý uvnitř i venku“ – konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod
příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
21
01 Úvod
01
||
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Recyklace
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
Společnost Volvo věnuje pozornost problematice ekologie a proto je velmi důležitá ekologická recyklace vozu. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
•
•
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
•
Servisy Volvo a životní prostředí
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Společnost Volvo
klade jasné požadavky na naše servisy, které
jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání
a vypouštění škodlivin do životního prostředí.
Zaměstnanci našich servisů mají znalosti
a nástroje pro zajištění dobré péče o životní
prostředí.
22
Omezení dopadů na životní prostředí
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost vozu. Další informace a rady, viz Eco
guide (str. 68), Hospodárná jízda (str. 301)
a Spotřeba paliva (str. 415).
Související informace
•
Uživatelská příručka a prostředí (str. 23)
01 Úvod
Uživatelská příručka a prostředí
Vrstvená skla
Papír, na kterém je vytištěna uživatelská
příručka, pochází z lesů certifikovaných podle
FSC® nebo z jiných regulovaných zdrojů.
Vrstvená skla
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
01
Γelní okno a panoramatické střešní
okno jsou vyrobeny z vrstveného
skla. Toto sklo je zesílené, což
poskytuje lepší ochranu proti rozbití
a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro
cestující. Další skleněné povrchy*.
Související informace
•
Filosofie společnosti Volvo na ochranu
životního prostředí (str. 21)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
BEZPEΓNOST
02 Bezpečnost
Všeobecné informace
o bezpečnostních pásech
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující po celou cestu připoutáni bezpečnostními
pásy.
Nezapomeňte
•
Nepoužívejte spony ani podobné
přípravky, které by zabránily řádnému
upnutí pásu.
•
Bezpečnostní pás se nesmí překrucovat
a nesmí se o nic zachytit.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl bezpečnostní pás silně přetížen,
např. v souvislosti s nehodou, musí být
celý bezpečnostní pás vyměněn. I když
bezpečnostní pás nevykazuje viditelné
známky poškození, mohlo dojít k omezení
některých ochranných funkcí bezpečnostního pásu. Kromě toho vyměňte bezpečnostní pás, když je pás opotřebený nebo
poškozený. Nový bezpečnostní pás musí
být homologován a určen pro instalaci ve
stejné poloze jako původní bezpečnostní
pás.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za
horní část pásu nahoru k rameni. Dolní část pásu
musí vést nízko (nikoliv přes břicho).
02
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 27)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 26)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 28)
Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi
důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Opěradlo sedadla je navrženo tak,
aby chránilo v běžné poloze sezení.
Nepřipoutaní cestující budou upozorněni na
připoutání se (str. 26) bezpečnostním
pásem akusticky i vizuálně (str. 27).
25
02 Bezpečnost
02
Bezpečnostní pás - nasazení
Bezpečnostní pás - uvolnění
Před začátkem jízdy si nasaďte bezpečnostní
pás (str. 25).
bezpečnostní pás (str. 25) uvolněte, když
vozidlo stojí.
Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás
a zapněte jej zatlačením pojistného jazýčku
do přezky pásu. Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.
Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout. Pokud
se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
Související informace
•
•
Nesprávně nastavený bezpečnostní pás. Pás
musí doléhat na rameno.
Spony se hodí pouze do určeného zámku na
zadním sedadle1.
Nezapomeňte
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej
uvolnit:
Správně nastavený bezpečnostní pás.
•
•
•
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vozidlo silně nakloní.
Související informace
•
•
•
•
1
26
Určité trhy.
Bezpečnostní pás - těhotenství (str. 27)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 26)
Předpínač bezpečnostního pásu
(str. 28)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 27)
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 26)
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 27)
02 Bezpečnost
Bezpečnostní pás - těhotenství
dozadu, aby vzdálenost mezi volantem
a jejich břichem byla co největší.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
Související informace
Nepřipoutaní cestující budou akusticky
i vizuálně upozorněni na připoutání se (str. 26)
bezpečnostním pásem.
•
•
Bezpečnostní pás - nasazení (str. 26)
Bezpečnostní pás - uvolnění (str. 26)
Diagonální část musí vést přes rameno,
potom mezi ňadry a na boční stranu břicha.
Dolní část musí být naplocho přes stehna
a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se
nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkontrolujte, že pás není
nikde překroucený.
S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné
řidičky měly upravovat seřízení sedadla
(str. 81) a polohu volantu (str. 86) tak, aby
mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad
vozidlem (to znamená, že musí být schopny
snadno ovládat pedály a volant). Měly by se
snažit nastavit polohu sedadla co nejdále
02
G017726
G020998
Bezpečnostní pás (str. 25) by se měl během
těhotenství vždy používat. Musí se ale používat správným způsobem.
Zvuková připomínka závisí na rychlosti a v
některých případech na čase. Vizuální připomínka je umístěna ve stropní konzole a na
sdružené přístrojové desce (str. 64).
Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem
upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem.
Zadní sedadlo
Upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší
funkce:
•
Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy (str. 25) na zadním
sedadle. Pokud se používají bezpečnostní
}}
27
02 Bezpečnost
||
pásy nebo jsou otevřeny některé ze
zadních dveří, na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. Zpráva se automaticky vymaže, jakmile jedete přibližně
30 sekund nebo po stisknutí tlačítka OK
na páčkovém přepínači ukazatelů směrů
(str. 110).
02
•
Poskytuje varování, pokud je rozepnutý
některý ze zadních bezpečnostních pásů
během jízdy. Toto varování je vydáno ve
formě zprávy na sdružené přístrojové
desce spolu s akustickým/vizuálním signálem. Varování je ukončeno v případě
opětovného zapnutí bezpečnostního pásu
nebo může být také ručně potvrzeno
stisknutím tlačítka OK.
Zpráva na sdružené přístrojové desce o tom,
které pásy se právě používají, je vždy k dispozici. Pro vyvolání uložených zpráv stiskněte
tlačítko OK.
Určité trhy
Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají
bezpečnostním pásem budou upozorněni
zvukovým signálem a kontrolkou, aby se
připoutali. Při nízké rychlosti bude akustická
připomínka znít po dobu prvních 6 sekund.
28
Předpínač bezpečnostního pásu
Bezpečnost - výstražný symbol
Všechny bezpečnostní pásy (str. 25) jsou
vybaveny předpínači bezpečnostních pásů.
Mechanizmus předpínače v případě nárazu
určité intenzity napne bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás potom poskytuje cestujícím
efektivnější ochranu.
Pokud se během diagnostiky poruch zjistí
závada nebo pokud se aktivuje systém, rozsvítí se výstražný symbol. V případě potřeby
se na informačním displeji sdružené přístrojové desky (str. 64) zobrazí výstražný symbol
společně se zprávou.
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu (str. 29) na analogové sdružené přístrojové desce.
02 Bezpečnost
airbag Urgentní servis. Doporučujeme,
abyste neprodleně kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Související informace
•
Systém airbagů
V případě čelní kolize systém airbagu pomůže
chránit hlavu, obličej a hruď řidiče a spolujezdce před poraněním.
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 39)
02
Výstražný symbol ve sdružené přístrojové
desce se rozsvítí, pokud je klíč dálkového
ovladače v poloze II (str. 80). Pokud je
systém airbagů v pořádku, symbol zhasne po
přibližně 6 sekundách.
G018665
Výstražný trojúhelník a výstražný symbol systému
airbagu na analogové sdružené přístrojové
desce.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s levostranným řízením.
Pokud kontrolka signalizuje závadu, tj. svítí
výstražný trojúhelník a na displeji se zobrazí
zpráva Airbag SRS Nutný servis nebo SRS
G018666
VAROVÁNÍ
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Systém indikuje závadu v systému
předpínačů bezpečnostních pásů,
v systému SIPS, systému IC nebo jinou
závadu v systému. Neprodleně kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
Systém airbagu při pohledu seshora, vůz s pravostranným řízením.
}}
29
02 Bezpečnost
02
||
Systém se skládá z airbagů a čidel. Při nárazu
určité intenzity se aktivují čidla a airbag(y) se
naplní horkým plynem. Airbag chrání cestující
před nárazem při čelní kolizi. Airbag se
vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom
uniká do vozidla kouř. To je zcela normální.
Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu (str. 25) je vůz
vybaven airbagem (str. 29), který zvyšuje míru
ochrany.
Kromě bezpečnostního pásu (str. 25) je vůz na
straně spolujezdce vybaven airbagem (str. 29),
který zvyšuje míru ochrany.
Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je
označen nápisem AIRBAG.
Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací přihrádkou. Panel airbagu je označen
nápisem AIRBAG.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
Doporučujeme, abyste za účelem opravy
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Neodborná oprava systému airbagů by
mohla způsobit jeho poruchu a následně
vážné zranění osob.
Související informace
POZNÁMKA
Detektory reagují různě, a to v závislosti na
charakteru kolize a v závislosti na tom, zda
jsou připoutány bezpečnostní pásy. Platí
pro všechny polohy pásů.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají intenzitu kolize vozidla
a podle toho reagují nafouknutím jednoho
nebo několika airbagů.
Související informace
•
•
•
30
Airbag řidiče (str. 30)
Airbag spolujezdce (str. 30)
Bezpečnost - výstražný symbol (str. 28)
•
Airbag spolujezdce (str. 30)
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s levostranným řízením.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve
vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pás nepoužívá nebo se používá
nesprávně, může v případě kolize dojít ke
snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.
02
Aby riziko poranění v případě nafouknutí
airbagu bylo minimální, cestující musí
sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na
podlaze a se zády opřenými o sedadlo.
Bezpečnostní pásy musí být připoutány.
Umístění airbagu předního spolujezdce ve voze
s pravostranným řízením.
Výstražný štítek pro airbag spolujezdce je
připevněn na jednom z následujících dvou
míst ve vozidle:
2. možnost: Umístění štítku airbagu na sloupku
dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty před čelní sklo
a nad čelní sklo do místa, kde se nachází
airbag spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
1. možnost: Umístění štítku airbagu na sluneční
cloně na straně spolujezdce.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
}}
31
02 Bezpečnost
||
Spínač - PACOS*
02
Airbag předního spolujezdce může být deaktivován (str. 32), pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
airbagu spolujezdce (PACOS), airbag bude
vždy aktivován.
Související informace
•
•
Airbag řidiče (str. 30)
Dětské sedačky (str. 43)
Airbag spolujezdce - aktivace/
deaktivace*
zde nesmí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag předního spolujezdce (str. 30) může
být deaktivován, pokud je vozidlo vybaveno
vypínačem PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
Spínač - PACOS
Vypínač airbagu spolujezdce (PACOS) je
umístěn z boku přístrojové desky na straně
spolujezdce a je přístupný po otevření dveří
spolujezdce (viz část nazvaná Vypínač airbagu – PACOS).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy byste měli použít
čepel klíče (str. 169) dálkového ovladače.
VAROVÁNÍ
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Umístění vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
32
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Bezpečnost
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Pokud je dálkový ovladač v poloze II
(str. 80), zobrazí se na sdružené přístrojové desce na dobu
cca. 6 sekund.výstražný symbol (str. 28)
airbagu.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedávejte dítě na dětskou sedačku
nebo sedák na předním sedadle, pokud je
aktivován airbag a pokud se na stropní
konzole rozsvítí symbol
. V opačném
případě může dojít k ohrožení života dítěte.
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
stropní konzole informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístrojovém panelu svítí výstražná kontrolka(str. 28) systému airbagů. To znamená, že došlo k vážné závadě. Co
nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte
autorizovanému servisu Volvo.
Následně se kontrolka ve stropní konzole
rozsvítí na znamení, že airbag pro sedadlo
předního spolujezdce je ve správném
stavu.
02
VAROVÁNÍ
2
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život osob ve vozidle.
G017800
Symbol informuje, že je aktivován airbag (SRS)
spolujezdce.
Varovný symbol ve stropní konzole indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je aktivován (viz předcházející obrázek).
G017724
Související informace
2
•
Dětské sedačky (str. 43)
Indikace informuje, že airbag spolujezdce je
deaktivován.
Textová zpráva a symbol na displeji stropní
konzoly informují, že airbag pro přední
sedadlo spolujezdce je deaktivován (viz
předcházející obrázek).
33
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS)
02
VAROVÁNÍ
Velká část sil při nárazu z boku je přenesena
prostřednictvím systému SIPS (Side Impact
Protection System) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a kyčle a jsou důležitou součástí systému SIPS.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
G032949
Sedadlo řidiče, levostranné řízení.
Související informace
Systém airbagů SIPS se skládá ze dvou hlavních komponent, bočních airbagů a čidel.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
V případě nárazu určité intenzity se aktivují
čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se
naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi
a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag
se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za
normálních okolností se naplní pouze boční
airbag na straně zasažené nárazem.
34
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné
řízení.
•
•
•
Airbag spolujezdce (str. 30)
•
Hlavový airbag (IC) (str. 35)
Airbag řidiče (str. 30)
Boční airbag (SIPS) - dětská autosedačka/dětský autosedák (str. 35)
02 Bezpečnost
Boční airbag (SIPS) - dětská
autosedačka/dětský autosedák
Boční airbag (str. 34) nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Hlavový airbag (IC)
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag napomáhá předcházet zranění
hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru
při bočním nárazu.
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 43)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 32) spolujezdce vpředu.
Související informace
•
•
02
Airbag spolujezdce (str. 30)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 41)
VAROVÁNÍ
Nenakládejte vůz více než 50 mm pod
horní hranou oken ve dveřích. Jinak by se
mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění
stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.
Nafukovací záclona IC (Inflatable Curtain) je
součástí systému SIPS (str. 34) a systému airbagů (str. 29). Je uložen v obložení po obou
stranách stropu a chrání cestující sedící na
vnějších sedadlech. V případě nárazu určité
intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se
nafouknou.
VAROVÁNÍ
Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 25)
35
02 Bezpečnost
Obecné informace o systému WHIPS
(ochrana před poraněním krční
páteře)
02
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.
WHIPS (Whiplash Protection System) chrání
před poraněním krční páteře. Systém se
skládá z opěradel absorbujících energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou
předních sedadlech.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
poranění krční páteře.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neopravujte a neupravujte
sedadlo se systémem WHIPS. Opravu
svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
Systém WHIPS je aktivován při nárazu
zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti
a vlastnostech druhého vozu.
36
WHIPS - dětské sedačky (str. 37)
WHIPS - poloha těla na sedadle (str. 37)
Všeobecné informace o bezpečnostních
pásech (str. 25)
02 Bezpečnost
WHIPS - dětské sedačky
WHIPS - poloha těla na sedadle
Systém WHIPS (str. 36) nesnižuje ochranu,
kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Aby systém WHIPS (str. 36) zajistil optimální
ochranu, řidič a spolujezdec musí správně
sedět a fungování systému nic nesmí bránit.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák (str. 43)
pouze tehdy, pokud není aktivován airbag
(str. 32) spolujezdce vpředu.
Poloha těla na sedadle
Související informace
Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 41)
VAROVÁNÍ
Nestlačujte pevné předměty mezi sedákem zadního sedadla a opěradlem
předního sedadla. Dávejte pozor, abyste
neomezili funkčnost systému WHIPS.
02
Správnou polohu pro sezení na předním
sedadle (str. 81) nastavte dříve, než se
vozidlo rozjede.
Funkce
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
Pokud se sklopí dolů opěradlo zadního
sedadla, příslušné přední sedadlo se musí
posunout dopředu tak, aby se nedotýkalo
sklopeného opěradla.
}}
37
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
02
Je-li sedadlo vystaveno extrémním sílám
jako např. nárazu do zadní části vozu,
systém WHIPS se musí zkontrolovat. Společnost Volvo doporučuje kontrolu v autorizovaném servisu Volvo.
Přestože se zdá, že sedadlo nebylo poškozeno, mohlo se stát, že systém WHIPS již
neposkytuje ochranu.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo, kde systém po
menším nárazu do zadní části vozu zkontrolují.
Systém ochrany proti převrácení
vozidla (ROPS)
Systém ochrany proti převrácení vozidel Volvo
Roll-Over Protection System (ROPS) byl vyvinut ke snížení nebezpečí převrácení vozidla
a zajištění maximální možné ochrany při takovéto nehodě.
Systém se skládá ze stabilizačního systému,
Roll Stability Control (RSC), který minimalizuje
nebezpečí převrácení vozidla, například při
náhlých vyhýbacích manévrech nebo při
smyku vozidla.
Systém RSC používá čidlo, které registruje
změny úhlu bočního náklonu vozidla. Tato
informace se používá k výpočtu nebezpečí
převrácení vozidla. Pokud hrozí nebezpečí,
systém ESC (str. 188) zasáhne, sníží se
točivý moment motoru a je brzděno jedno
nebo více kol, dokud vozidlo opět nezíská
stabilitu.
VAROVÁNÍ
Za běžných jízdních podmínek systém
RSC zlepší bezpečnost vozidla na
vozovce. To však nelze interpretovat jako
příležitost ke zvýšení rychlosti. Aby jízda
byla bezpečná, vždy dodržujte běžné bezpečnostní předpisy.
38
Pokud systém zareaguje
V případe kolize se aktivují různé osobní bezpečnostní systémy Volvo, které sníží riziko
poranění na minimum.
Systém
Aktivován
Napínač bezpečnostního pásu (str. 28)
přední sedadlo
V případě čelního
nárazu, a/nebo
bočního nárazu,
a/nebo nárazu
zezadu a/nebo
převrácení vozu
Předpínač bezpečnostního pásu, zadní
sedadlo
V případě čelního
a/nebo bočního
nárazu, a/nebo
převrácení vozidla
Airbagy
Při čelním
nárazuA
(Volant (str. 30) a airbag spolujezdce
(str. 30))
Boční airbagy
(SIPS) (str. 34)
Při bočním
nárazuA
02 Bezpečnost
Systém
Aktivován
Hlavový airbag
IC (str. 35)
V případě bočního nárazu a/
nebo překlopení
a/nebo u některých čelních
kolizíA
Ochrana proti hyperflexi krční páteře
WHIPS (str. 36)
A
Při nárazu zezadu
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu,
rychlost vozu, úhel srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých
bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se naplní airbagy (str. 29), doporučujeme Vám postupovat takto:
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
Všeobecné informace
o bezpečnostním režimu
Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce,
která se aktivuje, když náraz mohl poškodit
důležitou funkci ve voze, např. palivové
potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo
brzdovou soustavu.
02
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s nafouknutými airbagy.
Řízení vozidla by se mohlo ztížit. Rovněž
mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při
nafukování airbagů může při intenzivní
reakci způsob podráždění zraku a kůže
resp. může způsobit poranění osob.
Rychlé nafukování airbagu a materiál, ze
kterého je airbag vyroben, může způsobit
tření a popálení kůže.
Výstražný trojúhelník na analogové sdružené
přístrojové desce.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
a airbagů mohou být při srážce aktivovány
pouze jednou.
}}
39
02 Bezpečnost
||
Související informace
02
•
Bezpečnostní režim - pokus o nastartování vozidla (str. 40)
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 41)
Bezpečnostní režim - pokus
o nastartování vozidla
Je-li vozidlo v bezpečnostním režimu (str. 39),
vše se zdá být v pořádku a zkontrolovali jste,
zda neuniká palivo, můžete zkusit vozidlo
nastartovat.
Nejprve zkontrolujte, že z vozu neuniká
palivo. Nesmí být cítit zápach paliva.
Výstražný trojúhelník na digitální sdružené
přístrojové desce.
Pokud se vozidlo podílelo na dopravní
nehodě, může se na zobrazit zpráva Bezp.
režim Viz příručka na informačním displeji
sdružené přístrojové desky (str. 64). To znamená, že je omezena funkčnost vozu.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami
nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat
jako obvykle. Doporučujeme, abyste
nechali vůz zkontrolovat v autorizovaném
servisu Volvo a obnovit normální stav poté,
co byla zobrazena zpráva Bezp. režim
Viz příručka.
40
Pokud vše vypadá normálně a zkontrolovali
jste vůz z hlediska úniku paliva, můžete se
pokusit nastartovat motor vozu.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem
a otevřete dveře řidiče. Pokud se nyní objeví
hlášení, že je zapalování zapnuté, stiskněte
startovací tlačítko. Potom zavřete dveře
a znovu zasuňte dálkový ovladač s klíčem.
Elektronika vozu se nyní pokusí resetovat do
normálního režimu. Potom se pokuste nastartovat motor vozu.
Pokud je stále na displeji zpráva Bezp. režim
Viz příručka, nesmíte vůz řídit ani jej nechat
táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby (str. 312).
I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo
skryté poškození znemožnit ovládání vozu.
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte
nastartovat vůz, pokud je cítit palivo
a zobrazila se zpráva Bezp. režim Viz
příručka. Okamžitě vůz opusťte.
VAROVÁNÍ
Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do
bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto
místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo
bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.
Související informace
•
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
(str. 41)
Bezpečnostní režim - pohyb vozidla
Pokud se po resetováni zprávy Bezp. režim
Viz příručka zobrazí zpráva Normal mode,
když se pokusíte nastartovat vozidlo (str. 40),
je možné opatrně odjet s vozidlem z nebezpečné situace.
Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně
nutné.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnostním
režimu (str. 39)
Všeobecné informace o bezpečnosti
dětí
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
02
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
Umístění dítěte ve voze a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, viz Dětské sedačky (str. 43).
POZNÁMKA
Právní předpisy upravující rozmístění dětí
ve vozidle se v jednotlivých zemích liší.
Zkontrolujte, jaké předpisy platí.
Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky, podkládací sedáky a úchyty) určené pro vaše konkrétní vozidlo. Díky dětské bezpečnostní
výbavě Volvo zajistíte svému dítěti optimální
podmínky pro bezpečnou jízdu ve voze. Dětská bezpečnostní výbava se navíc snadno
instaluje a snadno používá.
}}
41
02 Bezpečnost
||
POZNÁMKA
V případě dotazů k instalaci dětských bezpečnostních systémů požádejte
o upřesnění výrobce.
02
Dětské pojistky
Zadní dveře a okna zadních dveří* lze blokovat ručně (str. 182) nebo elektronicky
(str. 183)* proti otevření zevnitř.
Související informace
•
•
•
42
Dětské sedačky - umístění (str. 48)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 52)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 56)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Bezpečnost
Dětské sedačky
Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom
pohodlně. Zkontrolujte, zda se dětská
sedačka používá správně.
POZNÁMKA
Při použití dětských bezpečnostních
systémů je nutné přečíst si přiložené
pokyny k instalaci.
02
VAROVÁNÍ
G020739
Nepřipevňujte popruhy dětské sedačky
k vodorovné nastavovací tyči sedadla,
k pružinám, kolejnici ani k nosníkům pod
sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadla
poškodit.
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
}}
43
02 Bezpečnost
||
Doporučené dětské sedačky2
Hmotnost
02
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Vnější zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
max. 10 kg
Skupina 0+
Typové schválení: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Skupina 0
Skupina 0+
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat)
- dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
max. 13 kg
Typové schválení: E1 04301146
max. 10 kg
(U)
Skupina 0
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
Dětská sedačka Volvo (Volvo
Infant Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
(U)
Skupina 0+
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
(Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
max. 13 kg
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
max. 10 kg
Skupina 0
max. 10 kg
Skupina 0+
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
max. 13 kg
2
44
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by měl být Váš vůz uveden na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE R44.
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
02
Typové schválení: E5 04192
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy
(Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
(L)
(L)
Skupina 1
Prostřední zadní sedadlo
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
(L)
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy se systémem upevnění ISOFIX
a popruhy.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 03171
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
(U)
(U)
(U)
}}
45
02 Bezpečnost
||
02
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) – dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy/otočná sedačka
(Volvo Convertible Child Seat) –
dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
15-25 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Skupina 2
15-25 kg
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Skupina 2/3
15-36 kg
Skupina 2/3
15-36 kg
(L)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/
otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) dětská sedačka používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla
(Booster Cushion with and without backrest).
(UF)
Typové schválení: E5 04192
(L)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E5 04216
46
Typové schválení: E5 04192
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with
backrest).
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
Podkládací sedák s opěradlem
a bez opěradla (Booster Cushion
with and without backrest).
Typové schválení: E5 04216
(UF)
02 Bezpečnost
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 2/3
15-36 kg
Vnější zadní sedadlo
Prostřední zadní sedadlo
Integrovaný podkládací sedák (Integrated
Booster Cushion) - k dispozici jako volitelná
výbava instalovaná ve výrobním závodě.
02
Typové schválení: E5 04189
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
Související informace
•
•
•
•
Dětské sedačky - umístění (str. 48)
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 56)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 52)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 41)
47
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - umístění
02
VAROVÁNÍ
Pokud je aktivován (str. 32) airbag spolujezdce, vždy instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky (str. 43) na zadní sedadlo. Pokud
na předním sedadle spolujezdce sedí dítě,
může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl.
Výstražný štítek pro airbag spolujezdce je
připevněn na jednom z následujících dvou
míst ve vozidle:
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2. možnost: Umístění štítku airbagu na sloupku
dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.
VAROVÁNÍ
Můžete umístit:
1. možnost: Umístění štítku airbagu na sluneční
cloně na straně spolujezdce.
48
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
sedadlo spolujezdce za předpokladu, že
airbag spolujezdce není aktivován.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Nesmí se používat dětské sedáky a dětské
sedačky s ocelovými výztuhami či jinou
konstrukcí zakrývající tlačítko rozepnutí
přezky bezpečnostního pásu, protože by
mohly způsobit náhodné rozepnutí této
přezky.
Horní část dětské sedačky nesmí být
opřena o čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte sedačku instalovanou
proti směru jízdy na sedadle, které chrání
zapnutý airbag. Jinak by mohlo dojít
k vážnému nebo smrtelnému poranění
dítěte.
Související informace
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 41)
•
Dětské sedačky - horní upevňovací body
(str. 56)
•
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 52)
02 Bezpečnost
Dětská sedačka - dvoustupňový
podkládací sedák*
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák. Pokud byl integrovaný podkládací
sedák silně přetížen, např. při nehodě,
musí být celý podkládací sedák vyměněn.
Dokonce i když nejeví dětský sedák
známky poškození, nemusí již poskytovat
stejnou úroveň ochrany. Je-li podkládací
sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
Integrované podkládací sedáky na zadním
sedadle umožní dětem bezpečně a pohodlně
sedět.
Podkládací sedáky byly vyvinuty speciálně
pro zajištění optimální bezpečnosti. V kombinaci s bezpečnostním pásem (str. 25) jsou
určeny pro děti, které váží 15 až 36 kg a jsou
vysoké minimálně 95 cm.
Nesprávná pozice, opěrka hlavy musí být nastavena stejně vysoko jako hlava a bezpečnostní pás
nesmí vést pod ramenem.
Před jízdou zkontrolujte, zda:
Správná pozice, bezpečnostní pás by měl vést na
rameni.
•
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák je správně nastaven podle tabulky
(str. 50) a je zajištěn
•
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo překroucený
•
bezpečnostní pás neleží křížem přes krk
dítěte nebo pod ramenem (viz předcházející obrázek)
•
dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.
02
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat pokyny pro
dvoustupňový podkládací sedák, v případě
nehody může dojít k vážnému poranění
dítěte.
Podkládací sedák se do dvou úrovní nastavuje zvednutím (str. 50) a spuštěním
(str. 51).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
49
02 Bezpečnost
Dvoustupňový podkládací sedák* zvednutí
02
Stupeň 24
Integrovaný podkládací sedák (str. 49) na
zadním sedadle lze složit do dvou úrovní.
Počet kroků, ve kterých se má sedák vyklopit,
závisí na hmotnosti dítěte.
Hmotnost
Stupeň 1
Stupeň 2
22-36 kg
15-25 kg
Stupeň 13
Zatlačte podkládací sedák zpět, aby se
zajistil.
Zatáhněte za rukojeť dopředu a nahoru,
abyste uvolnili podkládací sedák.
3
4
50
Spodní úroveň.
Horní úroveň.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Začněte od nižšího stupně. Stiskněte tlačítko.
02 Bezpečnost
Dvoustupňový podkládací sedák* spuštění
Integrovaný podkládací sedá (str. 49) na
zadním sedadle lze sklopit dolů z horní nebo
spodní úrovně do zcela spuštěné úrovně
v sedáku sedadla. Není však možné nastavit
podkládací sedák z horního stupně do dolního
stupně.
02
Zvedněte podkládací sedák nahoru
u přední hrany a zatlačte jej zpět proti
opěradlu, aby se zajistil.
Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku,
abyste jej zajistili.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Podkládací sedák nelze nastavit z úrovně
2 na úroveň 1. Nejdříve se musí provést
resetování: podkládací sedák zcela sklopte
(str. 51) do sedáku sedadla.
Související informace
•
Dvoustupňový podkládací sedák* - spuštění (str. 51)
Před snižováním sedáku se přesvědčte, že
v prostoru pod sedákem nejsou žádné
předměty (např. hračky).
POZNÁMKA
Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte
sedák.
Při sklápění zadního opěradla se nejdříve
musí spustit dolů podkládací sedák.
Související informace
•
Dvoustupňový podkládací sedák* - zvednutí (str. 50)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
51
02 Bezpečnost
Dětská sedačka - ISOFIX
02
ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček (str. 43) v souladu
s mezinárodním standardem.
•
•
•
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
52
Související informace
ISOFIX - velikostní třídy (str. 52)
ISOFIX - druhy dětských sedaček
(str. 54)
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 41)
ISOFIX - velikostní třídy
Pro dětské sedačky vybavené systémem ISOFIX (str. 52) existují různé velikostní třídy, které
umožňují vybrat si správný typ dětské sedačky
(str. 54).
Velikostní
třída
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
02 Bezpečnost
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě na sedadlo spolujezdce, je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
02
POZNÁMKA
Pokud dětská sedačka ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace
dětské sedačky musí zahrnovat model
vozidla.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
53
02 Bezpečnost
ISOFIX - druhy dětských sedaček
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
02
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Hmotnost
max. 10 kg
max. 10 kg
Velikostní třída
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
54
02 Bezpečnost
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
02
(IUL)
B1
X
OKA
(IUL)
A
X
OKA
(IUL)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
Musíte vybrat správnou třídu rozměru (str. 52)
dětské sedačky s uchycením ISOFIX (str. 52).
55
02 Bezpečnost
Dětské sedačky - horní upevňovací
body
02
POZNÁMKA
Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt
demontovat.
Vůz je vybaven horními upevňovacími body
pro některé dětské sedačky (str. 43) upevňované po směru jízdy. Tyto upevňovací body
jsou umístěny na zadní straně sedadla.
Podrobné informace o tom, jak má být dětská
sedačka upevněna do horních upevňovacích
bodů, viz pokyny výrobce sedačky.
VAROVÁNÍ
Pásy dětské sedačky se vždy musí protáhnout přes otvor v podstavci hlavové
opěrky a až potom se smí v uchycovacím
bodě napnout.
Související informace
•
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
POZNÁMKA
Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila
instalace tohoto typu dětské sedačky ve
vozech se sklopnými opěrkami na krajních
sedadlech.
56
•
•
Všeobecné informace o bezpečnosti dětí
(str. 41)
Dětské sedačky - umístění (str. 48)
Dětská sedačka - ISOFIX (str. 52)
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s levostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
58
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozidla s levostranným řízením
03
}}
59
03 Přístroje a ovládací prvky
||
03
60
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 110),
(str. 113),
(str. 96),
(str. 91)
a (str. 124).
Klika dveří
–
Ovládací panel
(str. 87),
(str. 296)
a (str. 178).
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
(str. 269).
(str. 177),
(str. 183),
(str. 102)
a (str. 104).
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 96).
Nastavení
sedadla*
(str. 82).
Tempomat*
(str. 196)
a (str. 198).
Ovládací panel pro
systém infotainment a navigaci
v menu
(str. 113)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Panel pro ovládání
klimatizace
(str. 133).
Páka voliče
(str. 267) nebo
(str. 269).
Houkačka, airbagy
(str. 86)
a (str. 29).
Sdružená přístrojová deska
(str. 64).
Navigace v menu,
ovládání audio,
ovládání telefonu*
(str. 113)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Ovládání aktivního
podvozku (FourC)*
(str. 188).
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 261).
Stěrače a ostřikovače
(str. 100).
Spínací skříňka
(str. 79).
Nastavení volantu
(str. 86).
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 113)
a doplňková
příručka Sensus
Infotainment.
Otevření kapoty
(str. 352).
Parkovací brzda
(str. 289).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 73)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 73)
Hodiny (str. 74)
03 Přístroje a ovládací prvky
Přístroje a ovládání, vozidlo
s pravostranným řízením - přehled
V přehledu vidíte umístění displejů a ovládacích prvků ve vozidle.
03
}}
61
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, vozidla s pravostranným řízením
03
62
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Funkce
Viz
Obrazovka pro
systém infotainment a zobrazení
menu
(str. 113)a
doplňková
příručka
Sensus Infotainment.
Klika dveří
–
(str. 133).
Ovládací panel
Spínací skříňka
(str. 79).
(str. 177),
(str. 183),
(str. 102)
a (str. 104).
Panel pro ovládání
klimatizace
Tlačítko START/
STOP ENGINE
(str. 261).
Nastavení sedadla*
(str. 82).
Ovládací panel pro
systém infotainment a navigaci
v menu
(str. 113)a
doplňková
příručka
Sensus Infotainment.
(str. 269).
(str. 87),
(str. 296)
a (str. 178).
Výstražná funkce
ukazatelů směru
(str. 96).
Manuální řazení
převodových
stupňů u automatické převodovky*
Ovládání světlometů, otvírání
dvířek hrdla palivové nádrže
a dveří zavazadlového prostoru
Tempomat*
(str. 196)
a (str. 198).
Parkovací brzda
(str. 289).
Sdružená přístrojová deska
(str. 64).
Otevření kapoty
(str. 352).
Nastavení volantu
(str. 86).
Houkačka, airbagy
(str. 86)
a (str. 29).
Navigace v menu,
ovládání audio,
ovládání telefonu*
(str. 113)a
doplňková
příručka
Sensus Infotainment.
Menu a zprávy,
směrová světla,
dálková/potkávací
světla, palubní
počítač
(str. 110),
(str. 113),
(str. 96),
(str. 91)
a (str. 124).
Páka voliče
(str. 267) nebo
(str. 269).
Ovládání aktivního
podvozku (FourC)*
(str. 188).
Stěrače a ostřikovače
(str. 100).
03
Související informace
•
•
•
Teploměr venkovní teploty (str. 73)
Dílčí počítadlo kilometrů (str. 73)
Hodiny (str. 74)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
03
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 64)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 65)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 71)
Analogová sdružená přístrojová deska
- přehled
Indikace a ukazatelé
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
Informační displej, analogová přístrojová deska.
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku1, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 124) a Doplňování paliva
(str. 296).
Eco meter. Tento měřicí přístroj informuje,
nakolik hospodárně s vozidlem jedete.
Γím je vyšší údaj na stupnici, tím úsporněji jedete.
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky2/Indikátor převodového stupně3 Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 268), Automa-
1
2
3
64
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
tická převodovka -- Geartronic* (str. 269)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 272).
Indikační a varovné kontrolky
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Digitální sdružená přístrojová deska přehled
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
Informační displej na sdružené přístrojové
desce zobrazuje zprávy a informace o některých funkcích vozu.
Informační displej
03
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 71)
Indikační a výstražné symboly, analogová přístrojová deska.
Kontrolky
Informační displej, digitální přístrojová deska*.
Indikační a varovné kontrolky
Informační displeje na sdružené přístrojové
desce zobrazují informace o některých funkcích vozu, např.o tempomatu, palubním počítači a také zprávy. Tyto informace se zobrazí
se symboly a textem. Další popis je pod funkcemi, které využívá displej.
Výstražné symboly4
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
4
Indikace a ukazatelé
U digitální sdružené přístrojové desky lze zvolit alternativní témata. K dispozici jsou násle-
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje
jako text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 354).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
65
03 Přístroje a ovládací prvky
||
dující motivy: "Elegance", "Eco"
a "Performance".
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 272).
Motiv si lze zvolit pouze, když motor běží.
03
Chcete-li zvolit motiv, stiskněte na levém
páčkovém přepínači tlačítko OK a potom
otáčením kolečka na páčce zvolte možnost
nabídky Motivy. Stiskněte tlačítko OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a výběr
potvrďte stisknutím tlačítka OK.
U některých variant modelů kopíruje vzhled
obrazovky středové konzoly nastavení motivu
sdružené přístrojové desky.
Režim kontrastu a barev pro přístroj lze
nastavit také pomocí levého páčkového
přepínače.
Další informace o správě nabídek - viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska
(str. 110).
Výběr motivu a nastavení režimu kontrastu
a barev lze uložit pro každý dálkový ovladač
s klíčem do paměti klíče*, viz Dálkový ovladač
s klíčem - personalizace* (str. 163).
Indikace a ukazatelé, motiv "Elegance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 124) a Doplňování paliva
(str. 296).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7 Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 268), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 269)
5
6
7
66
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Indikace a ukazatelé, motiv "Eco".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 124) a Doplňování paliva
(str. 296).
Eco guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 68).
Rychloměr
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 268), Automa-
03 Přístroje a ovládací prvky
tická převodovka -- Geartronic* (str. 269)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 272).
Power guide. Viz také Eco guide & Power
guide* (str. 68).
Indikátor řadicí páky6/Indikátor převodového stupně7. Viz také Indikátor řazení
převodových stupňů* (str. 268), Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 269)
nebo Automatická převodovka -Powershift* (str. 272).
Indikační a varovné kontrolky
Indikace a ukazatelé, motiv "Performance".
Palivoměr. Pokud indikace klesne na jedinou bílou značku5, rozsvítí se žlutá indikace nízké hladiny v palivové nádrži. Viz
také Palubní počítač - doplňkové informace (str. 124) a Doplňování paliva
(str. 296).
Teploměr chladicí kapaliny motoru
5
6
7
8
Kontrola funkčnosti
Všechny indikační a varovné kontroly kromě
symbolů uprostřed informačního displeje se
rozsvítí, když je klíč v poloze II nebo když je
nastartován motor. Po nastartování motoru
by měly zhasnout všechny kontrolky kromě
kontrolky parkovací brzdy, která zhasne
pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor nenastartuje nebo je prováděna
kontrola funkčnosti s klíčem v poloze II,
potom všechny kontrolky zhasnou během
několika sekund , s výjimkou kontrolky poruchy emisního systému vozidla a kontrolky
nízkého tlaku oleje.
03
Související informace
•
•
•
Indikační a výstražné symboly, digitální přístrojová deska.
Rychloměr
Kontrolky
Otáčkoměr. Ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min.).
Indikační a varovné kontrolky
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 71)
Výstražné symboly8
Jakmile zpráva "Vzd. do prázd. paliv. nádrže:" na displeji začne ukazovat "----", značka se změní na červenou.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny oleje se zobrazuje
jako text na displeji. Další informace - viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 354).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
03 Přístroje a ovládací prvky
Eco guide & Power guide*
Eco guide a Power guide jsou dva přístroje na
sdružené přístrojové desce (str. 64). Tyto
přístroje pomáhají řidiči jezdit optimálně
hospodárně.
03
Do vozidla je ukládána statistika o trase. Tuto
statistiku si můžete prohlédnout ve formě blokového schématu. Viz Palubní počítač - statistika jízdy* (str. 125).
Eco guide
Tento přístroj indikuje, nakolik hospodárně se
jezdí s vozidlem.
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Eco". Viz Digitální sdružená přístrojová
deska - přehled (str. 65).
Okamžitá hodnota
Zde se zobrazuje okamžitě hodnota - čím je
výsledek na stupnici vyšší, tím je spotřeba
příznivější.
Okamžitá hodnota se počítá na základě
rychlosti, otáček motoru, výkonu motoru
a sešlapování brzdového pedálu.
Důraz je kladen na optimální rychlost
(50-80 km/h) a nízké otáčky. Během akcelerace a brzdění ukazatelé klesají.
Pokud jsou okamžité hodnoty velmi nízké, na
měřicím přístroji se (s krátkým zpožděním)
rozsvítí červená zóna, což znamená nežádoucí příliš velkou spotřebu.
Průměrná hodnota
9
68
Výkon závisí na otáčkách motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dostupný výkon motoru
Menší horní ukazatel indikuje dostupný výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je pro momentálně zařazený
převodový stupeň k dispozici.
Power guide
Využitý výkon motoru
Chcete-li zobrazit tuto funkci, zvolte motiv
"Performance". Viz Digitální sdružená přístrojová deska - přehled (str. 65).
Průměrná hodnota
Využitý výkon motoru
Průměrná hodnota pomalu následuje za
okamžitou hodnotu a znázorňuje předchozí
jízdu s vozem. Γím jsou ukazatelé na stupnici
výše, tím hospodárněji řidič jede.
Na tomto přístroji se zobrazuje vztah mezi
výkonem (Power) odebíraným z motoru
a výkonem, který je k dispozici.
Okamžitá hodnota
Dostupný výkon motoru
Větší spodní ručička indikuje využitý výkon
motoru9. Γím je výsledek na stupnici výše,
tím větší výkon je z motoru momentálně odebírán.
Velká mezera mezi oběma ukazateli znamená
velkou výkonovou rezervu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek
Kontrolka
Popis
Informace, čtěte text na displeji
Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce,
na použití systému a na výskyt chyby nebo
poruchy.
Dálková světla svítí
Kontrolky
Kontrolka
Popis
Levé směrové světlo
Porucha ABL
Pravé směrové světlo
Systém řízení emisí
Eco- funkce zapnuta, viz
ECO* (str. 285)
Porucha ABS
Zadní světlo do mlhy svítí
Systém stability, viz Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace (str. 188)
Jestliže tato kontrolka svítí, systém je
nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy
zůstává zachována, avšak bez fungování
ABS.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud zůstane kontrolka rozsvícená,
jeďte do servisu a nechte systém ABS
zkontrolovat. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Start/Stop - motor se automaticky zastaví, viz Start/
Stop* - funkce a ovládání
(str. 277)
Zadní světlo do mlhy svítí
Systém tlaku pneumatik viz
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách* (str. 326)
Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační
systém zasahuje. Jestliže kontrolka svítí
nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
Systém stability, sportovní
režim, viz Elektronické řízení
stability (ESC) - funkčnost
(str. 189)
Porucha ABL
Žhavení (vznětové motory)
Systém řízení emisí
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Porucha ABS
Kontrolka se rozsvítí, pokud nastane porucha
funkce ABL (aktivních světlometů).
Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování
motoru, důvodem může být porucha
v systému řízení emisí vozidla. Jeďte do
servisu a nechte vozidlo zkontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
03
Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
Stabilizační systém
Systém stability, sportovní režim
Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější
jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál,
pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji
než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom
umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až
potom zasáhne a vozidlo stabilizuje. Symbol
se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
69
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Žhavení (vznětové motory)
Funkce Eco zap
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru.
Důvodem aktivace předehřevu bývá zpravidla
nízká teplota.
Symbol se rozsvítí při aktivaci funkce Eco.
pečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
Start/Stop
Související informace
Nízká hladina paliva v palivové nádrži
Když se rozsvítí kontrolka, hladina paliva
v nádrži je nízká. Co nejdřív doplňte palivo.
03
Informace, čtěte text na displeji
Když se jeden ze systémů vozu „nechová“
dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na informačním displeji se objeví text.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
OK, viz Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 110), jinak zpráva zmizí automaticky po určité době (doba závisí na indikované funkci). Informační kontrolka se může
rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k automatickému zastavení motoru.
Systém tlaku vzduchu v pneumatikách
Tento symbol se rozsvítí v případě nízkého
tlaku v pneumatikách nebo v případě, že
dojde k poruše v systému tlaku vzduchu
v pneumatikách.
Připomenutí – nezavřené dveře
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí servisní zpráva, kontrolka a zpráva se vymažou stisknutím tlačítka OK nebo po jisté době automaticky
zmizí.
Dálková světla svítí
Kontrolka svítí, když svítí dálková světla
a když používáte světelnou houkačku.
Levé/pravé směrové světlo
Obě kontrolky směrových světel na sdružené
přístrojové desce blikají, když používáte
výstražná světla.
10
70
Pouze vozy s alarmem*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
trolka.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru10 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bez-
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 71)
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 65)
03 Přístroje a ovládací prvky
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů
Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu
či poruchu.
Výstražné symboly
Kontrolka
Popis
Alternátor nedobíjí
Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš
nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte
motor a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud
svítí kontrolka a hladina oleje je normální,
kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud
došlo k poruše v elektrickém systému.
Navštivte servis. Doporučujeme, abyste
vyhledali pomoc autorizovaného servisu
Volvo.
Nízký tlak olejeA
Zabrzděná parkovací brzda
Aktivovaná parkovací brzda,
digitální přístroj
Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzděná
parkovací brzda. Kontrolka během zabrzdění
bliká a potom svítí trvale.
Aktivovaná parkovací brzda,
analogový přístroj
Airbagy - SRS
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Alternátor nedobíjí
Závada v brzdovém systému
Varování
A
Nízký tlak oleje
Některé varianty motoru nejsou vybaveny systémem upozorňujícím na pokles tlaku oleje. U těchto vozidle se kontrolka nízkého tlaku oleje nepoužívá. Varování nízké hladiny
oleje se zobrazuje jako text na displeji. Další informace viz Motorový olej - všeobecné informace (str. 354).
03
Pokud kontrolka bliká v jiné situaci, znamená
to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na
informačním displeji.
Více informací, viz Parkovací brzda (str. 289).
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená
nebo svítí během jízdy, znamená to, že byla
zjištěna porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC systému. Neprodleně jeďte do servisu a nechte si systém
překontrolovat. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem, nebo pokud si někdo na
zadním sedadle pás rozepnul.
}}
71
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může být příliš
nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vůz
na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu
kapaliny v nádržce brzdové kapaliny, viz
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina
(str. 360).
03
Svítí-li kontrolky brzd a ABS současně, může
jít o problém v systému rozdělení brzdné síly.
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Únik brzdové kapaliny musí být vyhledán
v odborném servisu. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nádržce, viz Brzdová kapalina
a kapalina spojky - hladina (str. 360).
Je-li hladina kapaliny na normální
úrovni a přesto varovné kontrolky svítí,
můžete jet velmi opatrně do nejbližšího
servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Doporučujeme,
abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
72
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud jedny dveře nejsou správně zavřené,
na informačním displeji se rozsvítí informační
nebo varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete otevřené dveře.
Pokud vozidlo jede rychlostí nižší než
cca 7 km/h, svítí informační kontrolka.
Pokud se současně rozsvítí kontrolky
BRZDA a ABS, hrozí riziko, že se zadní
část vozu při prudkém brzdění stočí.
trolka.
Varování
Γervená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud
byla indikována závada, která by mohla mít
vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost
vozidla. Na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text. Symbol zůstane
zobrazen, dokud nebude odstraněna závada.
Textovou zprávu však lze vymazat stisknutím
tlačítka OK. Viz Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska (str. 110). Výstražný symbol
se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
1. Zastavte na bezpečném místě. S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
Pouze vozy s alarmem*.
Připomenutí – nezavřené dveře
VAROVÁNÍ
Akce:
11
2. Přečtěte si zprávu na informačním displeji. Proveďte akci v souladu se zprávou
na displeji. Pomocí tlačítka OK zprávu
smažte.
Pokud vozidlo jede rychlostí vyšší než
cca 7 km/h, rozsvítí se varovná kon-
Pokud kapota motoru11 není správně zavřena,
na informačním displeji se rozsvítí varovná
kontrolka spolu s vysvětlujícím obrázkem. Co
nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě
a zavřete kapotu motoru.
Pokud zadní výklopné dveře nejsou správně
zavřeny, na informačním displeji se rozsvítí
varovná kontrolka spolu s vysvětlujícím
obrázkem. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete zadní výklopné
dveře.
03 Přístroje a ovládací prvky
Související informace
•
•
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
Teploměr venkovní teploty
Dílčí počítadlo kilometrů
Na sdružené přístrojové desce se objeví
zobrazení teploměru venkovní teploty.
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej palubního počítače.
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 65)
03
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
digitální přístrojová deska
Zobrazení teploměru venkovní teploty,
analogová přístrojová deska
Pokud je teplota v rozmezí od +2 °C do -5 °C,
na displeji se rozsvítí symbol sněhové vločky.
Symbol slouží jako varování před možnou
námrazou na vozovce. Pokud vozidlo stálo,
může se zobrazit hodnota, která je příliš
vysoká.
Související informace
•
12
Vzhled displeje se pro různé varianty přístrojů může lišit.
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Denní počítadlo kilometrů, digitální přístroj.
Displej pro dílčí počítadlo kilometrů12
Obě počítadla T1 a T2 se používají k měření
krátkých vzdáleností. Na displeji je zobrazena
vzdálenost.
Požadované počítadlo zobrazíte otočením
ovládacího kolečka na levém pákovém přepínači.
Dlouhým stisknutím (dokud nedojde ke
změně) tlačítka RESET na levém pákovém
přepínači vynulujete zobrazené denní počítadlo kilometrů. Více informací, viz Palubní
počítač - doplňkové informace (str. 124).
}}
73
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
Hodiny
Sdružená přístrojová deska - licence
Na sdružené přístrojové desce se objeví displej hodin.
Licence je dohoda poskytující právo provádět
jistou činnost nebo právo využít nárok jiné
osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále
uvádíme anglický text dohody společnosti
Volvo s výrobcem/vývojářem.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
03
Hodiny, sdružená přístrojová deska.
Displej pro zobrazení hodin13
Nastavení hodin
Hodiny lze nastavit v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 113).
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska (str. 64)
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU Lesser
General Public License version 2 (LGPLv2),
The FreeType Project License ("FreeType
License") and other different and/or additional
copy right licenses, disclaimers and notices.
The links to access the exact terms of
LGPLv2, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
The offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
13
74
Hodiny se zobrazí uprostřed analogové přístrojové desky.
03 Přístroje a ovládací prvky
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
Portions of this product uses software
copyrighted © 2007 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
Portions of this product uses software with
Copyright © 1994–2013 Lua.org, PUC-Rio
(http://www.lua.org/)
This product includes software under
following licenses:
LGPL v2.1: http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
•
•
GNU FriBidi
DevIL
The FreeType Project License: http://
git.savannah.gnu.org/cgit/freetype/
freetype2.git/tree/docs/FTL.TXT
•
FreeType 2
MIT License: http: http://opensource.org/
licenses/mit-license.html
•
Lua
Symboly na displeji
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační.
Dále uvádíme nejčastěji používané symboly
společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace.
- Γervený varovný symbol se rozsvítí,
pokud byla indikována závada, která by
mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na sdružené přístrojové
desce na informačním displeji se zároveň
objeví vysvětlující text.
- informační symbol se rozsvítí společně s textem na sdružené přístrojové desce
na informačním displeji, pokud nastane problém v systémech vozidla. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení
s jinými kontrolkami.
Výstražné symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
Popis
Viz
Nízký tlak oleje
(str. 71)
Zabrzděná
parkovací brzda
(str. 71),
(str. 289)
Kontrolka
Popis
Viz
Aktivovaná
parkovací
brzda, alternativní symbol
(str. 71)
Airbagy - SRS
(str. 28),
(str. 71)
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního pásu
(str. 25),
(str. 71)
Alternátor nedobíjí
(str. 71)
Závada v brzdovém systému
(str. 71),
(str. 287)
Varování, bezpečnostní režim
(str. 28),
(str. 39),
(str. 71),
(str. 272)
03
}}
75
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Symboly ovládání na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
03
76
Kontrolka
Popis
Viz
Nízká hladina
paliva v palivové nádrži
(str. 69),
(str. 145)
Popis
Viz
Porucha ABL*
(str. 69),
(str. 94)
(str. 69)
Informace,
čtěte text na
displeji
(str. 69)
Systém řízení
emisí
Porucha ABS
(str. 69),
(str. 287)
Dálková světla
svítí
(str. 69),
(str. 91)
Zadní světlo do
mlhy svítí
(str. 69),
(str. 95)
Levé ukazatele
směru
(str. 69)
Systém stability, ESC
(systém řízení
stability
a trakce), Hill
Descent Control a funkce
stabilizace
přívěsu
(str. 69),
(str. 276),
(str. 191),
(str. 308)
Pravé ukazatele
směru
(str. 69)
Start/Stop* automatické
vypnutí motoru
(str. 69),
(str. 283)
Funkce ECO*
zap
(str. 69),
(str. 285)
Systém stability, sportovní
režim
(str. 69),
(str. 191)
Systém tlaku
vzduchu
v pneumatikách*
(str. 69),
(str. 326)
Žhavení (vznětové motory)
(str. 69)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Informační symboly na sdružené
přístrojové desce
Kontrolka
–
Popis
Viz
Tempomat*
(str. 196)
Adaptivní tempomat*
(str. 211)
Adaptivní tempomat*, časový
interval
(str. 198),
(str. 201)
Adaptivní tempomat*, sledování vzdálenosti* (Distance
Alert)
(str. 203),
(str. 213)
Radarový snímač*
(str. 211),
(str. 215),
(str. 232)
–
–
Snímač čelního
skla*, kamerový
snímač*, laserový snímač*
(str. 92),
(str. 222),
(str. 232),
(str. 236),
(str. 240)
03 Přístroje a ovládací prvky
Kontrolka
Popis
Viz
Automatická
aktivace brzd*,
sledování vzdálenosti*
(Distance Alert),
City SafetyTM,
systém varování
před kolizí*
(str. 215),
(str. 222),
(str. 232)
Systém ABL*
(str. 94)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 235)
Systém Driver
Alert*, Γas na
přestávku
(str. 236)
Parkovací brzda
(str. 289)
Dešťový senzor*
(str. 100)
Aktivní dálkové
světlomety AHB (Active
High Beam)*
(str. 92)
Kontrolka
Popis
Viz
Start/Stop*
(str. 283)
Start/Stop*
(str. 283)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning (LDW)
(str. 236),
(str. 240)
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
(str. 238)
Systém Driver
Alert*, Lane
departure warning*
(str. 240)
Informace
o zaznamenané
rychlosti*
(str. 193)
Kontrolka
Popis
Viz
Nezávislé
topení
a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující*
(str. 145)
Vyhřívání bloku
motoru
a vyhřívání
prostoru pro
cestující* Nutný
servis
(str. 145)
Aktivovaný
časovač*
(str. 145)
Aktivovaný
časovač*
(str. 145)
Vybitá baterie
(str. 145)
Dvířka hrdla
palivové nádrže,
pravá strana
(str. 296)
Indikátor řazení
převodových
stupňů
(str. 268)
03
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Kontrolka
03
–
Popis
Viz
Související informace
•
Sdružená přístrojová deska - význam
kontrolek (str. 69)
Polohy páky
voliče
(str. 269)
•
Sdružená přístrojová deska - význam
výstražných symbolů (str. 71)
•
Zprávy - použití (str. 113)
Měření hladiny
oleje
(str. 355)
–
–
Volvo Sensus
Volvo Sensus je zdrojem pro vaše osobní
zážitky s vozidlem Volvo. Systém Sensus
poskytuje informace, zábavu a funkce, které
zjednoduší ovládání vašeho vozidla.
Informační symboly na displeji stropní
konzoly
Kontrolka
Popis
Viz
Kontrolka zapnutí
bezpečnostního
pásu
(str. 27)
Airbag, sedadlo
spolujezdce, aktivovaný
(str. 32)
Airbag, sedadlo
spolujezdce,
deaktivovaný
(str. 32)
Když sedíte ve vozidle, chcete je mít pod
kontrolou; v dnešním propojeném světě to
zahrnuje informace, komunikaci a zábavu
v momentech, kdy je to pro vás nejvhodnější.
Systém Sensus obsahuje veškerá řešení,
která umožňují propojení* s vnějším světem,
a zároveň vám poskytuje intuitivní kontrolu
nad všemi možnostmi vozidla.
Volvo Sensus kombinuje a zobrazuje celou
řadu funkcí z různých systémů na obrazovce
displeje. Vůz se systémem Volvo Sensus
můžete personalizovat pomocí intuitivního
uživatelského rozhraní. Nastavení lze upravovat v položkách Nastavení vozidla, Audio
a média, Ovládání klimatu atd.
Pomocí tlačítek a ovládacích prvků na
středové konzole a pomocí pravé klávesnice*
78
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
na volantu můžete aktivovat a deaktivovat
funkce a upravovat celou řadu nastavení.
Přehled
Polohy klíče
Pomocí dálkového ovladače s klíčem lze
nastavit elektrický systém vozidla do různých
režimů a úrovní tak, aby byly k dispozici různé
funkce. Viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 80).
Po stisknutí tlačítka MY CAR se zobrazí všechna nastavení související s řízením a ovládáním vozu, např. City Safety, zámky a alarm,
automatická rychlost ventilátoru, nastavení
hodin atd.
*,
Stisknutím tlačítka RADIO, MEDIA, TEL,
NAV* a CAM* lze aktivovat další zdroje,
systémy a funkce, např. AM, FM, CD, DVD*,
TV* , Bluetooth®*, navigaci* a kameru parkovacího asistenta*.
Další informace o všech funkcích/systémech
naleznete v příslušných kapitolách v příručce
pro uživatele nebo jejím doplňku.
03
Ovládací panel na středové konzole. Obrázek je
schematický - počet funkcí a uspořádání tlačítek
se liší podle vybrané výbavy a trhu.
Navigace* - NAV, viz samostatný doplněk
(Sensus Navigation).
Audio a média - RADIO, MEDIA, TEL*,
viz nezávislou doplňkovou příručku
(Sensus Infotainment).
Nastavení funkce - MY CAR, viz MY CAR
(str. 113).
Vozidlo připojené k Internetu *, viz
samostatný doplněk (Sensus Infotainment).
Ovládání klimatizace (str. 127).
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem.
POZNÁMKA
U vozů s funkcí Keyless* se klíč dálkového
ovládání nemusí zasunovat do spínací
skříňky, ale může zůstat např. v kapse.
Další informace o funkci Keyless, viz Keyless drive* (str. 172).
Parkovací kamera* (str. 245) – CAM*.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Vložte dálkový ovladač
1. Uchopte dálkový ovladač s čepelí klíče
a zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky.
2. Zasuňte klíč dálkového ovladače tak, aby
se zajistil v koncové poloze.
DŮLEŽITÉ
03
Cizí předměty v zámku zapalování mohou
zámek zničit nebo omezit jeho funkčnost.
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
Polohy klíče - funkce na různých
úrovních
Chcete-li povolit použití omezeného počtu
funkcí při vypnutém motoru, elektrický systém
vozidla lze nastavit pomocí dálkového ovladače s klíčem do některé ze 3 různých úrovní
- 0, I nebo II. V této uživatelské příručce jsou
jednotlivé úrovně označeny jako "polohy
klíče".
V následující tabulce jsou uvedeny funkce,
které jsou k dispozici v jednotlivých polohách/
úrovních klíče.
Úroveň
Funkce
•
Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr.
•
Lze nastavit elektricky ovládaná sedadla.
•
Audiosystém lze používat po
omezenou dobu - viz doplněk
Sensus Infotainment.
I
•
Mohou být ovládány následující funkce: panoramatická
střecha, elektricky ovládaná
okna, zásuvka 12 V v prostoru
pro cestující, navigace, telefon, ventilátor větrání a stěrače čelního okna.
II
•
•
0
Vyjměte dálkový ovladač
Uchopte dálkový ovládač s klíčem, počkejte,
než se vysune, a vytáhněte jej ven ze spínací
skříňky.
•
Svítí světlomety.
Varovné kontrolky/kontrolky
svítí 5 sekund.
Je aktivováno několik dalších
systémů. Elektrické vyhřívání
sedáků sedadel a zadní okno
lze aktivovat pouze po nastartování motoru.
V této poloze se odebírá z baterie velké množství energie
a proto by se tato poloha
neměla používat!
80
03 Přístroje a ovládací prvky
Výběr polohy/úrovně klíče
•
Poloha klíče 0 - odemknutí vozidla - to
znamená, že elektrický systém vozidla je
v poloze 0.
POZNÁMKA
Tažení
Sedadla, přední
Důležité informace o použití klíče dálkového
ovládání při tažení, viz Tažení vozu (str. 309).
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 79)
K výběru úrovně I nebo II bez startování
motoru nesešlapujte brzdový/spojkový
pedál, když otáčíte klíčem do příslušné
polohy.
•
Poloha klíče I - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování14, krátce stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče II - když je dálkový ovládač
s klíčem zcela zasunutý v zámku zapalování14, dlouze15 stiskněte START/STOP
ENGINE.
•
Poloha klíče 0 - návrat do polohy 0
z polohy II nebo I - krátce stiskněte
START/STOP ENGINE.
Audiosystém
Další informace o funkcích audiosystému při
vyjmutém dálkovém ovladači s klíčem, viz
doplněk Sensus Infotainment.
03
Zvednutí/snížení sedadla, pumpujte
nahoru/dolů.
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/snížení* přední hrany sedáku,
pumpujte nahoru/dolů.
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Nastartování a zastavení motoru
Informace o startování/zastavení motoru, viz
Startování motoru (str. 261).
14
15
Není zapotřebí u vozidel s funkcí Keyless*.
Přibližně 2 sekundy.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Chcete-li změnit nastavení bederní
opěrky*, stiskněte tlačítko.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla* - viz Sedadla, přední - elektricky
ovládaná* (str. 82).
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu/dolů.
Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy.
VAROVÁNÍ
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než
se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte
během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo
zajištěné. Zabráníte tím poranění osob
v případě prudkého brzdění nebo nehody.
03
Sklopení opěradla sedadla
spolujezdce*16
Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými
způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů.
Přední hranu sedáku sedadla lze zvednout
nebo spustit. Dále lze upravit úhel náklonu
opěradla a bederní opěrku*.
Elektricky ovládané sedadlo
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se
po vyklopení nahoru skutečně zajistí.
Zabráníte tím poranění osob v případě
nehody nebo prudkého brzdění.
Související informace
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
•
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 82)
Zvednutí/spuštění sedadla
•
Sedadla, zadní (str. 84)
Sedadlo, dopředu/dozadu
Úhel sklonu opěradla
Bederní opěrka* se nastavuje směrem
dovnitř a ven
16
82
Platí pouze pro komfortní sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena
ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. V tomto
případě nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče I nebo 0 a chvíli počkejte. Až
potom pokračujte v nastavování sedadla.
V jednom okamžiku lze provádět pouze
pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/
nahoru/dolů/dovnitř/ven).
Příprava
Sedadlo je možné nastavovat po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve spínací skříňce. Nastavení
sedadla se normálně provádí při poloze klíče I
a může být prováděno vždy při běžícím
motoru.
Sedadlo s paměťovou funkcí*
Funkce paměti ukládá nastavení sedadla
a zpětných zrcátek.
Uložení nastavení
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Paměťové tlačítko
Tlačítko pro uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko M, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Držte tlačítka stisknutá, dokud se neozve
zvukový signál a dokud se na sdružené
přístrojové desce nezobrazí text.
a vnějších zpětných zrcátek17, viz Dálkový
ovladač s klíčem - personalizace* (str. 163).
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Před novým nastavením paměti se sedadlo
musí znovu seřídit.
Nastavení bederní opěrky se neukládá.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte jedno z paměťových tlačítek 1-3,
dokud se pohyb sedadla a vnějších zpětných
zrcátek nezastaví. Po uvolnění tlačítka se
pohyb sedadla a zpětných zrcátek přeruší.
Paměť klíče* v dálkovém ovladači
s klíčem
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
17
03
Vyhřívaná sedadla
Vyhřívaná sedadla, viz Vyhřívaná přední
sedadla* (str. 134) a Vyhřívané zadní
sedadlo* (str. 134).
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 81)
Sedadla, zadní (str. 84)
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými zpětnými zrcátky. Nastavení bederní opěrky se neukládá.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
03 Přístroje a ovládací prvky
Sedadla, zadní
Opěradla zadních sedadel a hlavové opěrky
zadních sedadel lze složit. Hlavovou opěrku
prostředního sedadla lze upravit podle výšky
spolujezdce.
Manuální snížení vnějších opěrek hlavy,
zadní sedadlo
Sklopení opěradla zadního sedadla
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Opěrka hlavy, prostřední sedadlo, zadní
03
Opěradlo sedadla ze tří částí lze složit
různými způsoby.
POZNÁMKA
Přední sedadla může být nutné tlačit
dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru,
aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.
Zatáhněte za zajišťovací rukojeť nejblíže
k opěrce hlavy, abyste opěrku hlavy sklopili
dopředu.
Nastavte opěrku hlavy podle výšky cestujícího tak, aby byl celý zátylek podpírán, pokud
je to možné. V případě potřeby opěrku hlavy
vysuňte.
Chcete-li opěrku hlavy opětovně snížit,
musíte při zasouvání opěrky hlavy dolů stisknout tlačítko (umístěné uprostřed mezi opěradlem a opěrkou hlavy - viz obrázek).
84
Opěrkou hlavy se pohybuje zpět manuálně,
dokud není slyšet cvaknutí.
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
•
•
•
•
Levou část lze složit samostatně.
Prostřední část lze složit samostatně.
Pravou část lze sklopit pouze společně
s prostřední částí.
Pokud se má sklopit celé opěradlo, musí
se jednotlivé části sklopit zvlášť.
03 Přístroje a ovládací prvky
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Je-li opěradlo zvednuté, červená kontrolka
by neměla už svítit. Pokud stále svítí, opěradlo není zajištěné.
VAROVÁNÍ
Nespouštějte opěrky hlavy vnějších sedadel, pokud na nich sedí cestující.
Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud
neuslyšíte cvaknutí.
Opěradlo a opěrka hlavy na zadním
sedadle se po sklopení nahoru musí řádně
zajistit.
Elektrické spouštění opěrek hlavy na
krajních sedadlech*
VAROVÁNÍ
Po zvednutí musí být poloha opěrek hlav
zajištěna.
03
Související informace
•
•
Sedadla, přední (str. 81)
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 82)
Při spouštění prostřední části uvolněte
a upravte hlavovou opěrku prostředního
sedadla. Viz předchozí kapitola "Opěrka
hlavy, prostřední sedadlo, zadní".
Když jsou sklápěna vnější opěradla, jsou
vnější opěrky hlavy sklopeny automaticky.
a souZatáhněte za madlo pojistky
časně sklápějte opěradlo dopředu. Γervený indikátor na pojistce
naznačuje,
že opěradlo není zajištěno.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
1. Dálkový ovladač s klíčem musí být
v poloze II.
2. Pro zlepšení výhledu dozadu stiskněte
tlačítko a spusťte vnější opěrky hlavy
dolu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
03 Přístroje a ovládací prvky
Volant
Volant lze upravit v různých směrech. Na
volantu se nachází ovládání houkačky, tempomatu, audiosystému, telefonu a systému
menu.
Nastavení
vizAutomatická převodovka -- Geartronic*
(str. 269)
3. Zatlačte páku zpět, čímž zajistíte volant
v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vracení páky zároveň
na volant.
VAROVÁNÍ
Menu, ovládání audia a telefonu, viz
doplněk, Sensus Infotainment
Houkačka
Než se s vozem rozjedete, nastavte volant
a zajistěte jej.
03
Je-li vozidlo vybaveno posilovačem řízení
závislým na rychlosti*, lze intenzitu posilování
upravit, viz Nastavitelná síla řízení* (str. 253).
Klávesnice* a pádla*
Houkačka.
Nastavení volantu.
Houkačku spustíte stisknutím středu volantu.
Páka – uvolnění volantu
Související informace
Možné polohy volantu
•
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru:
1. Přitáhněte páku směrem k sobě, čímž
odjistíte volant.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám
vyhovuje.
Klávesnice a pádla na volantu.
Tempomat* (str. 196)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Páčka pro manuální řazení převodových
stupňů u automatické převodovky,
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Vyhřívání* volantu (str. 87)
03 Přístroje a ovládací prvky
Vyhřívání* volantu
Volant lze vyhřívat pomocí elektrického
vyhřívání.
Funkce
a deaktivuje v systému menu MY CAR
(str. 113).
Spínače světel
Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje
pomocí regulace světlometů. Tato regulace se
používá rovněž k nastavení osvětlení displeje
a přístrojů a náladového osvětlení (str. 97).
03
Umístění tlačítek se může lišit v závislosti na zvolené výbavě a trhu.
Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte
mezi následujícími funkcemi:
Funkce
Ukazatel směru
Vypnuto
Kontrolka v tlačítku nesvítí
Vyhřívání
Kontrolka v tlačítku svítí
Automatické vyhřívání volantu
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání volantu, volant se začne vyhřívat,
jakmile se nastartuje motor. Funkce se automaticky spustí, je-li vozidlo chladné a teplota
okolí je pod cca. 10 °C. Funkce se aktivuje
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
87
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Přehled, spínače světel
Poloha
Popis
Denní provozní světlaA, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Lze použít světelnou houkačku.
03
Přehled, spínače světel.
Ovládací kolečko pro nastavení osvětlení
displeje a přístrojů a osvětlení okolí*
Poziční/parkovací/boční obrysová světla při parkování
vozidla.
Tlačítko pro zadní mlhové světlo
Lze použít světelnou houkačku.
Knoflík pro denní provozní světla a parkovací světla
Kolečko18 pro ovládání sklonu světlometů
Polohy klíče
POZNÁMKA
Denní provozní světla a poziční/parkovací
světla vpředu využívají stejná světla.
Pokud se světla používají jako denní provozní světla, jejich jas je vyšší.
18
88
Denní provozní světla, zadní
poziční/parkovací a boční obrysová světla, když se elektrický
systém vozidla nachází v poloze
klíče II nebo když běží motor.
Není k dispozici pro vozy vybavené aktivními xenonovými světlomety*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Poloha
Popis
Denní provozní světla, zadní
poziční/parkovací a boční obrysová světla za dne, když se
elektrický systém vozidla
nachází v poloze klíče II nebo
když běží motor.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová světla
při slabém denním světle nebo
za temna nebo když je aktivováno zadní mlhové světlo nebo
stěrače čelního skla s nepřetržitým stíráním.
Funkce Detekce tunelů
(str. 90)* je aktivována.
Lze používat funkci Aktivní
přepínání dálkových světlometů
(str. 92)*.
Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Lze použít světelnou houkačku.
Potkávací světlomety a poziční/
parkovací/boční obrysová
světla.
03 Přístroje a ovládací prvky
Poloha
Obrysová světla
Popis
Poziční/parkovací světla se zapínají pomocí
knoflíku regulace světlometů.
Dálkové světlomety lze aktivovat.
Lze použít světelnou houkačku.
A
Ve předním nárazníku nebo pod ním.
Společnost Volvo doporučuje používat
během jízdy režim
, pokud dopravní
situace nebo počasí neumožní používat
aktivní dálkové světlomety*.
Osvětlení přístrojů
Rozdílné osvětlení displeje a přístrojů se
zapíná v závislosti na poloze klíče, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 80).
03
Poloha kolečka pro různé případy zatížení
vozidla.
Pouze řidič
Řidič a spolujezdec na předním sedadle
Osvětlení displeje se automaticky ztlumí za
tmy – citlivost se nastavuje kolečkem.
Cestující ve všech sedadlech
Intenzita osvětlení přístrojů se nastavuje
kolečkem.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon
světlometů, pokud je vůz hodně naložen.
1. Nechejte motor běžet nebo nechejte elektrický systém vozidla s klíčem v poloze I.
2. Otáčením kolečka nahoru/dolů zvednete/
snížíte nastavení světlometů.
Cestující ve všech sedadlech a maximální
náklad v zavazadlovém prostoru
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém
prostoru
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety*
jsou vybavena automatickým nastavováním
sklonu světlometů a proto nejsou vybavena
ovládacím kolečkem.
Související informace
•
•
•
Obrysová světla (str. 89)
Denní světla (str. 90)
Dálková/potkávací světla (str. 91)
Knoflík regulace světlometů v poloze obrysových/parkovacích světel.
Otočte knoflík do polohy
(současně se
rozsvítí osvětlení registrační značky).
Pokud se elektrický systém vozidla nachází
v poloze klíče II nebo pokud běží motor, rozsvítí se místo předních pozičních/parkovacích
světel denní provozní světla.
Je-li venku tma a otevřou se dveře zavazadlového prostoru, rozsvítí se zadní poziční/
parkovací světla upozorňující vozidla vzadu.
Přitom nezáleží, v jaké poloze je knoflík, ani
v jaké poloze je zapalování.
Související informace
•
Spínače světel (str. 87)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
89
03 Přístroje a ovládací prvky
Denní světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, během dne se automaticky aktivují
denní světla.
Denní světla během dne. DRL
03
Knoflík regulace světlometů v poloze AUTO.
Je-li knoflík regulace světlometů v poloze
, denní provozní světla (Daytime
Running Lights - DRL) se automaticky rozsvítí, pokud s vozidlem jedete během dne. Při
soumraku a při slabém denním světle světelný senzor nahoře na přístrojové desce
denní provozní světla přepne automaticky na
potkávací světlomety. Světla přepnou na
potkávací světlomety také při aktivování stěračů čelního skla nebo při zapnutí zadních
mlhových světel.
90
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správné poloze nese vždy řidič.
Detekce tunelů*
Pokud vozidlo vjede do tunelu, detekce tunelů
přepíná z denních provozních světel na potkávací světlomety. Cca. 20 sekund po opuštění
tunelu se znovu rozsvítí denní provozní světla.
Funkce Detekce tunelu je k dispozici ve voze
s dešťovým senzorem*. Senzor zjistí, když
vjíždíte do tunelu a přepne denní provozní
světla na potkávací světlomety. Cca. 20
sekund po opuštění tunelu se znovu rozsvítí
denní provozní světla. Pokud během této
doby vjede vozidlo do dalšího tunelu, zůstanou zapnuty potkávací světlomety. Tím se
zabrání opakovaným změnám v nastavení
světlometů vozidla.
Upozornění: Detekce tunelu funguje pouze
v případě, že je regulace světlometů v poloze
.
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 91)
Spínače světel (str. 87)
03 Přístroje a ovládací prvky
Dálková/potkávací světla
Pokud je knoflík regulace světlometů v poloze
a klíč zapalování v poloze II nebo běží
motor, za slabých světelných podmínek se
automaticky aktivují potkávací světlomety.
,
Je-li ovládání světlometů v poloze
potkávací světla se zapnou vždy, když motor
běží nebo když je aktivní poloha klíče II.
světlomety se automaticky rovněž aktivují,
pokud se aktivují stěrače čelního skla nebo
zadní světla do mlhy.
se potkávací světla zapnou
V poloze
vždy, když motor běží nebo když je aktivní
poloha klíče II.
Světelná houkačka
Jemně přitáhněte pákový přepínač k volantu
do polohy pro světelnou houkačku. Dálková
světla budou svítit, dokud pákový přepínač
neuvolníte.
Související informace
•
•
•
•
•
Aktivní xenonové světlomety* (str. 94)
Automatické přepínání dálkových světlometů* (str. 92)
Spínače světel (str. 87)
Světlomety - seřízení projekce světlometů
(str. 99)
Detekce tunelů* (str. 90)
03
Dálková světla
Zapnutí dálkových světel je možné, pokud je
19 nebo
spínač světel v poloze
.
Dálková světla se zapínají/vypínají přitažením
páčkového přepínače do koncové polohy
k volantu a jeho uvolněním.
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů.
Poloha pro světelnou houkačku
Poloha pro dálková světla
Potkávací světla
Je-li knoflík v poloze
, potkávací světlomety se aktivují automaticky, když je šero
nebo denní světlo je příliš slabé. Potkávací
19
20
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí kontrolka se symbolem
.
Přídavné světlomety*
Je-li vůz vybaven přídavnými světlomety, řidič
může pomocí systému menu MY CAR vybrat,
zda by se měly deaktivovat nebo zapnout/
vypnout současně s dálkovými světly20, viz
MY CAR (str. 113).
Pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.
Přídavné světlomety musí připojit k elektrickému systému servis. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
91
03 Přístroje a ovládací prvky
Automatické přepínání dálkových
světlometů*
03
Funkce automatického přepínání dálkových
světlometů je dostupná s funkcí zapnutí
a vypnutí nebo adaptivní funkcí, v závislosti na
variantě světel. Funkce detekuje světla vozidel
z protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepíná mezi dálkovými a potkávacími světly. Automatické přepínání dálkových světlometů s adaptivní funkcí ztlumí pouze část světelného kuželu, který směřuje přímo na
vozidlo. Jakmile světla z protisměru zmizí,
přepne se zpět na dálkové světlomety.
rový senzor již nedetekuje dálková světla
vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel
vpředu, se znovu zapnou dálková světla.
Pokud je automatické přepínání dálkových
světlometů vybaveno adaptivní funkcí, na rozdíl od běžného tlumení svitu svítí potkávací
světla po stranách vozidla pro protijedoucí
vozidla nebo vozidla vzadu - ztlumí se pouze
části světelného kužele, který směřuje přímo
k vozidlu.
Automatické přepínání dálkových
světlometů - AHB
Aktivní dálkové světlomety (Active High Beam
- AHB) detekují pomocí kamerového snímače
na horní hraně čelního skla světlomety vozidel
v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu
a přepnou z dálkových světlometů na potkávací. Tato funkce může rovněž zohlednit
pouliční osvětlení.
Vozidla s halogenovými světlomety
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se
znovu zapnou dálková světla.
Vozidla s aktivními xenonovými světlomety
Pokud je automatické přepínání dálkových
světlometů vybaveno funkcí zapnutí
a vypnutí, přibližně sekundu poté, kdy kame-
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
že tato funkce není deaktivována v systému
menu MY CAR, viz MY CAR (str. 113)).
Páčkový přepínač a knoflík regulace světlometů
v poloze AUTO.
Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, jeli rychlost vozidla 20 km/h nebo vyšší.
Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na
vozidla jedoucí proti vám, dálkové světlomety
svítí po obou stranách vozidla.
Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor
již nedetekuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu,
znovu se zapnou dálková světla.
Aktivace/deaktivace
Světlo AHB lze aktivovat přepnutím ovladače
světlometů do polohy
(za předpokladu,
Světla AHB se zapínají/vypínají přitažením
levého páčkového přepínače do koncové
polohy k volantu a jeho uvolněním. Pokud se
deaktivují, když jsou zapnuty dálkové světlomety, zapnou se rovnou potkávací světlomety.
Vozidlo s analogovou sdruženou přístrojovou deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
displeji přístroje se rozsvítí svítí symbol
.
Po zapnutí dálkových světel se na sdružené
přístrojové desce rozsvítí také kontrolka se
symbolem
. To platí rovněž pro aktivní
03 Přístroje a ovládací prvky
xenonové světlomety, pokud jsou potkávací
světlomety částečně ztlumeny, tedy jakmile
světelný paprsek svítí nepatrně více než
potkávací světla.
Vozidlo s digitální sdruženou přístrojovou
deskou
Je-li aktivována funkce AHB, na informačním
.
displeji přístroje se rozsvítí bíle symbol
Jsou-li aktivovány dálkové světlomety, symbol se rozsvítí modře. To platí rovněž pro
aktivní xenonové světlomety, pokud jsou
potkávací světlomety částečně ztlumeny,
tedy jakmile světelný paprsek svítí nepatrně
více než potkávací světla.
Manuální obsluha
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
Pokud se na informačním displeji sdružené
přístrojové desky zobrazí zpráva Aktivní
dálková světla Dočasně nedostupné
Ovládejte manuálně, musíte mezi dálkovými
a potkávacími světlomety přepínat manuálně.
Knoflík regulace světlometů však zůstane
. Totéž platí, pokud se zobrazí
v poloze
zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
. Jakmile se objeví
příručka a symbol
zhasne.
tato zpráva, symbol
DŮLEŽITÉ
Situace, kdy může být nutné přepínat mezi
dálkovými a potkávacími světly manuálně:
•
•
•
•
•
Může se stát, např.během husté mlhy nebo
při silném dešti, že funkce AHB nebude
dočasně k dispozici. Jakmile bude funkce
AHB opět k dispozici nebo jakmile senzory na
čelním skle nebudou zablokovány, zpráva
zhasne a rozsvítí se symbol
.
VAROVÁNÍ
AHB při příznivých podmínkách pomáhá
využít optimální tvar světelného kuželu.
Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje
dopravní situace nebo počasí, je vždy
odpovědný řidič.
V hustém dešti nebo v husté mlze
V namrzajícím dešti
Během sněžení a při dešti se sněhem
Při měsíčním světle
Během jízdy ve špatně osvětlených
oblastech
•
V případě, kdy vozidla v protisměru
nejsou dostatečně osvětlena
•
Pokud se na vozovce nebo na krajnici
nacházejí chodci
•
Pokud se v blízkosti vozovky nacházejí
předměty s vysokou odrazivostí
•
Pokud jsou světla protijedoucích vozidel zastíněna např. svodidly
•
Pokud se nacházejí vozidla na cestách
napojujících se na vozovku, po které
jedete
•
•
03
Na úpatí kopce nebo v kotlině
V prudkých zatáčkách.
Další informace o omezeních kamerového
systému, viz Upozornění na nebezpečí kolize*
- omezení kamerového snímače (str. 230).
Související informace
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 91)
Spínače světel (str. 87)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Přístroje a ovládací prvky
Aktivní xenonové světlomety*
Aktivní xenonové světlomety optimálně osvětlují zatáčky a křižovatky a zvyšují tak bezpečnost.
Aktivní xenonové světlomety - ABL
03
Osvětlení světlomety s deaktivovanou (vlevo)
a aktivovanou (vpravo) funkcí.
Pokud je vůz vybaven aktivními xenonovými
světlomety (Active Bending Lights – ABL),
sleduje světlo světlometů pohyb volantu za
účelem maximálního osvětlení vozovky
v zatáčkách a na křižovatkách, čímž se zvyšuje bezpečnost.
Tato funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla (za předpokladu, že není
deaktivována v systému nabídek MY CAR, viz
MY CAR (str. 113)). V případě poruchy se na
,
přístrojové desce rozsvítí kontrolka
21
94
Aktivováno z výroby při dodání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
současně se na informačním displeji zobrazí
vysvětlující zpráva a rozsvítí další symbol.
Kontrolka
Zpráva
Popis
Funkční
porucha
syst. světlometů
Nutný
servis
Systém je
vypnutý. Pokud
zůstane zpráva
zobrazena,
navštivte servis.
Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo.
Funkce je aktivní pouze za soumraku nebo
tmy a jen když se vůz pohybuje.
Funkce21 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 113).
Seřízení projekce světlometů, viz Světlomety
- seřízení projekce světlometů (str. 99).
Natáčecí světla*
Aktivní xenonové světlomety s funkcí automatického přepínání dálkových světlometů
adaptivního typu (automatické přepínání dálkových světlometů s adaptivní funkcí) jsou
vybaveny natáčecími světly, které dočasně
osvětlují oblast diagonálně před vozidlem ve
směru natočení volantu do ostré zatáčky
nebo ve směru použitých ukazatelů směru.
Tato funkce se aktivuje, když se používají dálkové světlomety nebo potkávací světlomety,
pokud rychlost vozidla klesne pod cca.
30 km/h
Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně
se zpětným světlometem při couvání.
Související informace
•
•
•
Dálková/potkávací světla (str. 91)
Automatické přepínání dálkových světlometů* (str. 92)
Spínače světel (str. 87)
03 Přístroje a ovládací prvky
Zadní světlo do mlhy
POZNÁMKA
Je-li viditelnost kvůli mlze snížena, lze zapnout
zadní mlhové světlo, aby si ostatní účastníci
silničního provozu všimli vozidla včas.
Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.
Související informace
•
Spínače světel (str. 87)
Brzdové světlo
Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při
brzdění.
Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí
brzdového pedálu. Dále se rozsvítí, pokud
vozidlo přibrzdí některý z dále uvedených
podpůrných systémů řízení: Adaptivní tempomat (str. 198), City Safety (str. 216) nebo
Upozornění na nebezpečí kolize (str. 223).
03
Související informace
•
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 288)
Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.
Zadní mlhové světlo lze je zapnout pouze
v případě, že je klíč v poloze II nebo je spuštěn motor a knoflík regulace světlometů je
nebo
.
v poloze
Zapnut/vypnutí se provádí stisknutím tlačítka.
Při zapnutí zadního světla do mlhy se rozsvítí
kontrolka zadního světla do mlhy
na
sdružené přístrojové desce a kontrolka v tlačítku.
Zadní mlhové světlo se vypne automaticky po
vypnutí motoru nebo pokud se knoflík regulace světlometů přepne do polohy
nebo
.
95
03 Přístroje a ovládací prvky
Výstražná funkce ukazatelů směru
Jsou-li aktivována výstražná světla, upozorňují
ostatní účastníky silničního provozu současným blikáním všech směrových světel na
vozidle.
03
Jakmile se výstražná světla aktivují, na sdružené přístrojové desce blikají obě směrová
světla.
jetí vozidla nebo pokud stisknete toto tlačítko
znovu.
Související informace
•
•
Ukazatele směru (str. 96)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 288)
Ukazatele směru
Směrová světla se ovládají pomocí levého
páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blikají nepřetržitě, a to podle
toho, jak hodně se páčkový přepínač posune
nahoru nebo dolů.
Ukazatele směru.
Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.
Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci
ukazatelů směru. Pokud používáte výstražná
světla, obě kontrolky ukazatelů směru na
sdružené přístrojové desce blikají.
Výstražná funkce ukazatelů směru se aktivuje
automaticky, pokud zabrzdíte vůz tak prudce,
že se aktivují nouzová brzdová světla
a rychlost klesne pod 10 km/h. Výstražná
světla zůstanou svítit, i když vůz zastaví,
a automaticky se vypnou při opětovném roz-
96
Krátké zablikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát bliknou. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 113).
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do vnější polohy.
Pákový přepínač zůstane v této poloze a je
možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Symboly ukazatelů směrů
Osvětlení interiéru
Přední stropní osvětlení
Symboly směrových světel, viz Sdružená
přístrojová deska - význam kontrolek (str. 69).
Osvětlení prostoru pro cestující se aktivuje/
deaktivuje pomocí tlačítek v ovládání nad
předními sedadly a zadními sedadly.
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Zadní stropní osvětlení
Výstražná funkce ukazatelů směru
(str. 96)
03
G021149
•
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
G021150
Související informace
Zadní stropní osvětlení.
Lampička na čtení, levá strana
Lampička na čtení, pravá strana
Osvětlení interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující
může být zapnuto a vypnuto manuálně
během 30 minut od:
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0
•
odemknutí vozidla, pokud nebyl nastartován motor.
Zadní stropní osvětlení ve vozech s panoramatickým střešním oknem.
}}
97
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
Osvětlení schránky v palubní desce
03
Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.
Nulová poloha
Pokud je tlačítko v nulové poloze, osvětlení
prostoru pro cestující se zapíná a vypíná
automaticky následovně.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 30 sekund,
pokud:
•
je vůz odemknutý dálkovým ovladačem
s klíčem nebo čepelí klíče, viz Dálkový
ovladač - funkce (str. 165) nebo Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 170)
•
vypnutí motoru a přepnutí elektrického
systému vozidla do polohy 0.
Osvětlení kosmetického zrcátka
Osvětlení kosmetického zrcátka (str. 153) se
zapíná a vypíná při otevření nebo zavření
krytu.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná
nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří
zavazadlového prostoru.
Automatické osvětlení
Spínač pro osvětlení prostoru pro cestující má
tři polohy pro osvětlení v prostoru pro cestující:
98
•
Vypnuto – je stisknutá pravá strana,
automatické osvětlení vypnuto.
•
Nulová poloha – automatické osvětlení
zapnuto.
•
Zapnuto – je stisknutá levá strana, osvětlení prostoru pro cestující zapnuto.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne:
•
•
při startu motoru
při zamknutí vozidla.
Osvětlení prostoru pro cestující se rozsvítí
a zůstane svítit po dobu dvou minut, pokud
otevřete jedny z dveří.
Pokud je osvětlení zapnuté ručně a vůz je
zamknutý, automaticky se vypne po dvou
minutách.
Náladové osvětlení*
Pokud se vypne běžné osvětlení prostoru pro
cestující a motor běží, rozsvítí se některé LED
diody, a to včetně té ve stropním osvětlení,
což zajistí tlumené světlo a vyšší míru komfortu během jízdy. Osvětlení rovněž zlepší
viditelnost např. předmětů v úložných schránkách v době, kdy je venku tma. Toto osvětlení
zhasne chvíli po běžném osvětlení prostoru
pro cestující, když se vozidlo zamkne. Jas se
ovládá pomocí přetáčecího kolečka u regulace světlometů (str. 87).
03 Přístroje a ovládací prvky
Doprovodné osvětlení při odchodu
Doprovodné osvětlení při příchodu
Osvětlení „home safe“ zahrnuje potkávací
světla, parkovací světla, světla ve vnějších
zpětných zrcátkách, osvětlení registrační
značky, osvětlení stropu v interiéru a orientační osvětlení interiéru.
Přibližovací osvětlení zahrnuje parkovací
světla, světla ve vnějších zpětných zrcátkách,
osvětlení registrační značky, osvětlení stropu
v interiéru a osvětlení podlahy.
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu.
1. Vyjměte dálkový ovladač s klíčem ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte levý pákový přepínač k volantu
do koncové polohy a uvolněte jej. Funkce
může být aktivována stejně jako světelná
houkačka, viz Dálková/potkávací světla
(str. 91).
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Když je funkce aktivní, svítí potkávací světla,
parkovací světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky,
stropní osvětlení interiéru a osvětlení nástupního prostoru.
Doba, po kterou má osvětlení „home safe“
svítit, může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 113).
Přibližovací osvětlení se zapíná dálkovým
ovladačem, viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 165), a používá se k dálkovému zapnutí
osvětlení vozu.
Když se funkce aktivuje pomocí dálkového
ovladače, svítí potkávací světla, parkovací
světla, osvětlení ve vnějších zpětných zrcátkách, osvětlení registrační značky, stropní
osvětlení interiéru a osvětlení nástupního
prostoru.
Doba, po kterou mají přibližovací světla svítit,
může být nastavena v systému nabídky
MY CAR - viz MY CAR (str. 113).
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při odchodu
(str. 99)
Světlomety - seřízení projekce
světlometů
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními světlomety Xenon a funkcí aktivních dálkových světlometů, je nutné při přechodu z provozu s jízdou na pravé straně na provoz s jízdou na levé
straně (a naopak) změnit seřízení projekce
světlometů.
Aktivní xenonové světlomety*
03
U vozidel s funkcí aktivních dálkových světlometů* není nutné žádné seřízení projekce
světlometů. Projekce světlometů je navržena
tak, aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích
vozidel.
U vozidel s aktivními dálkovými světlomety je
nutné seřídit projekci světlometů. Při přenastavování světlometů pro pravostranný nebo
levostranný provoz, musí být vozidlo v klidu
a musí běžet motor.
Projekce světlometů se mění v systému
nabídky MY CAR - viz MY CAR (str. 113).
Halogenové světlomety
Není třeba provádět žádné seřizování projekce světlometů. Projekce světlometů je
navržena tak, aby nebyli oslňováni řidiči protijedoucích vozidel.
Související informace
•
Doprovodné osvětlení při příchodu
(str. 99)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
03 Přístroje a ovládací prvky
Stěrače a ostřikovače
Stěrače a ostřikovače čistí čelní sklo a zadní
okno. Světlomety se čistí vysokotlakým
ostřikem.
Stěrače čelního okna22
Cyklovač stěračů
Ovládacím kolečkem nastavte počet
setření za časovou jednotku, když je
zvolen cyklovač.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Je-li dešťový senzor aktivován, kontrolka
v tlačítku svítí a na sdružené přístrojové
desce se rozsvítí symbol dešťového senzoru
.
Zapnutí a nastavení citlivosti
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
03
DŮLEŽITÉ
Před spuštěním stěračů během zimy zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále
musíte seškrábnout z čelního skla sníh
a led.
Stěrače čelního okna a ostřikovače čelního okna.
Γidlo deště – zapnuto/vypnuto
Kolečko citlivosti/frekvence
Vypnutí stěračů čelního okna
Přesunutím pákového přepínače do
polohy 0 vypněte stěrače čelního
okna.
Jedno setření
Pohněte pákovým přepínačem
nahoru a uvolněte jej.
22
100
DŮLEŽITÉ
Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte
dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla,
čelní sklo musí být mokré.
Stíratko stěračů, servisní poloha
Γištění čelního skla a lišt stěračů a výměna
lišt - viz Lišty stěračů (str. 369) a Mytí vozidla
(str. 392).
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.
aktivujte dešťový
Stisknutím tlačítka
senzor. Stěrače provedou jedno setření.
Posunutím pákového přepínače nahoru provedou stěrače další setření.
Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost
a dolů pro nižší citlivost. (Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.)
Deaktivace
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
nebo pohybem pákového přepínače
dolů na jiný program stírání.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení dálkového ovladače ze zapalování
nebo pět minut po vypnutí motoru.
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
Výměna lišt stěračů a popis servisní polohy lišt stěračů, viz Lišty stěračů (str. 369). Doplňování kapaliny ostřikovačů, viz Kapalina ostřikovače - doplňování (str. 371).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
DŮLEŽITÉ
V automyčce se stěrače čelního skla
mohou spustit a poškodit. Vypněte
dešťový senzor, pokud se vozidlo pohybuje nebo pokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý do polohy I nebo II. Symbol
na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka na tlačítku zhasnou.
Ostřikování světlometů a oken
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
Ostřikování a stírání zadního skla
Trysky ostřikovačů jsou za chladného počasí
automaticky vyhřívány, aby se předešlo
zamrznutí kapaliny ostřikovačů.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Z důvodu
šetření kapalinou jsou světlomety ostřikovány
automaticky při každém pátém ostříknutí čelního okna.
03
Omezené mytí
Pokud v nádrži zůstává pouze cca. 1 litr
kapaliny do ostřikovačů a na sdružené
přístrojové desce se zobrazí zpráva, že tuto
kapalinu máte doplnit, vypne se přívod kapaliny ke světlometům. Důvodem je přitom
úspora kapaliny, která se použije k čištění
čelního skla, aby bylo přes čelní sklo dobře
vidět.
Stěrač zadního okna – cyklovač
Stěrač zadního okna – trvalé stírání
Zatlačte pákový přepínač dopředu (viz šipka
na výše uvedeném obrázku), abyste zapnuli
ostřikování a stírání zadního okna.
POZNÁMKA
Funkce ostřikování.
Ostřikování čelního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu.
Stěrače čelního okna provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření
a ostříknou se čelní světlomety.
Ostřikovač zadního okna je vybaven
ochranou proti přehřátí. To znamená, že
pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se
vypne. Po jisté době (30 sekund nebo
později v závislosti na venkovní teplotě
a teplotě motorku) se motorek ochladí
a stěrač zadního okna se opět spustí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
101
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Stěrač – couvání
Elektrické ovládání oken
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače23. Funkce se vypne
při vyřazení zpátečky.
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze ovládat pouze elektricky ovládané okno na příslušných dveřích.
Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na
trvalé stírání, nedojde k žádné změně.
03
Ve vozech s dešťovými senzory se zadní
stěrač aktivuje během couvání pouze
v případě, kdy je senzor aktivován a zároveň prší.
VAROVÁNÍ
Související informace
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 371)
•
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
(str. 413)
VAROVÁNÍ
Při zavírání zadních oken dávejte pozor,
aby okna nezachytila děti nebo ostatní
cestující, a to dokonce v případě, že používáte dálkový ovladač s klíčem.
POZNÁMKA
•
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se při zavírání oken ze
dveří řidiče nezachytil do oken nikdo
z cestujících na zadních sedadlech.
Ovládací panel ve dveřích řidiče.
Spínač pro elektrické dětské pojistky*
a odpojení elektrického ovládání zadních
oken, viz Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace* (str. 183).
Pokud jsou ve voze děti, nezapomeňte
vždy odpojit elektricky ovládaná okna od
napájení: nastavte polohu klíče 0 a když
opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač
s sebou. Informace o polohách klíče - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 80).
Ovládací prvky zadních oken
Ovládací prvky předních oken
23
102
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Přístroje a ovládací prvky
Obsluha
Ochranu proti přivření je možné překonat,
pokud bylo zavírání přerušeno, např. ledem,
trvalým podržením tlačítka nahoru, dokud se
okno nezavře. Ochrana proti přivření se po
chvíli opět aktivuje.
POZNÁMKA
Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk
větru, když jsou zadní okna otevřena, je
trochu otevřít přední okna.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha elektricky ovládaných oken.
Obsluha bez funkce „auto“
Obsluha s funkcí „auto“
Všechna elektricky ovládaná okna lze ovládat
pomocí ovládacího panelu na dveřích řidiče z ovládacích panelů pro ostatní dveře lze
ovládat pouze elektricky ovládané okno na
příslušných dveřích. Lze používat vždy pouze
jeden ovládací panel.
Aby bylo možné používat elektricky ovládaná
okna, klíč musí být v poloze alespoň I - viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 80). Elektricky ovládaná okna lze ovládat
několik minut po vypnutí motoru a vytáhnutí
dálkového ovládače - nelze je však ovládat
po otevření dveří.
Pohybujte jemně jedním z ovladačů nahoru/
dolu. Okna se pohybují nahoru/dolu tak
dlouho, dokud držíte ovladač v příslušné
poloze.
Resetování
Pokud je akumulátor odpojen, funkce automatického otvírání musí být resetována, aby
mohla pracovat správně.
1. Mírně zvedněte přední část tlačítka, aby
se okno zavřelo do své koncové polohy,
a držte je stisknuté jednu sekundu.
2. Tlačítko krátce uvolněte.
3. Opětovně na jednu sekundu zvedněte
přední část tlačítka.
03
VAROVÁNÍ
Ochrana před přiskřípnutím bude opět
funkční až po resetování.
Obsluha s funkcí „auto“
Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru/
dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno
se automaticky otevře/zavře do své koncové
polohy.
Ovládání pomocí dálkového ovladače
s klíčem a pomocí centrálního zamykání
Dálkové ovládání elektricky ovládaných oken
zvenku pomocí klíče s dálkovým ovládáním
nebo zevnitř pomocí centrálního zamykání viz Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 177).
Zavírání oken se zastaví a okna se otevřou,
pokud jejich pohybu brání jakákoli překážka.
103
03 Přístroje a ovládací prvky
Vnější zpětná zrcátka
Uložení nastavení24
Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou
na konzole na dveřích řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
a vnitřního zpětného zrcátka a polohy sedadla
řidiče lze uložit pro každý dálkový ovladač
s klíčem do paměti vozidla*, viz Dálkový ovladač s klíčem - personalizace* (str. 163).
Naklonění vnějšího zpětného zrcátka při
parkování24
03
Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno
dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při
parkování.
–
Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka nesmí nadále svítit.
VAROVÁNÍ
Obě širokoúhlá zrcátka zajistí optimální
výhled. Může se zdát, že předměty jsou
dále, než se skutečně nacházejí.
24
104
Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko L
nebo R.
Při vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko
automaticky vrátí do své původní polohy po
cca. 10 sekundách, případně dříve stisknutím
tlačítka L nebo R.
Automatické naklonění vnějšího
zpětného zrcátka při parkování24
Jakmile se zařadí zpátečka, vnější zpětné
zrcátko se automaticky nakloní dolů, aby řidič
viděl stranu ulice, např. při parkování. Při
vyřazení zpátečky se vnější zpětné zrcátko za
chvíli automaticky vrátí do své původní
polohy.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 113).
Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s pamětí, viz Sedadla, přední - elektricky ovládaná* (str. 82).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatické sklopení zrcátek při
zamknutí24
Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka
automaticky sklopena/vyklopena.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR - viz MY CAR
(str. 113).
Resetování do neutrální polohy
Zrcátka, která byla vytlačena z původní
polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být
elektricky resetována do neutrální polohy, aby
elektrické sklápění fungovalo správně:
1. Tlačítky L a R sklopte zrcátka.
2. Opětovně je vyklopte tlačítky L a R.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální
poloze.
Automatická změna odrazivosti*
Aby bylo možné nainstalovat vnější zpětná
zrcátka s touto funkcí, musí automatickou
změnu odrazivosti umožňovat také vnitřní
zpětné zrcátko, viz Zpětné zrcátko - vnitřní
(str. 106).
03 Přístroje a ovládací prvky
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka
- vyhřívání
Viz také Odmlžování a odmražování čelního
skla (str. 137).
Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou
být zrcátka sklopena:
Vyhřívání využijete k rychlému odstranění
námrazy a zamlžení z čelního skla, zadního
okna a vnějších zpětných zrcátek.
Vnější zpětná zrcátka a zadní okno se automaticky odmrazí/odmlží, pokud se vozidlo
startuje při venkovní teplotě pod +7 °C. Automatické odmražování můžete nastavit
v systému menu v položce MY CAR, viz MY
CAR (str. 113).
1. Současně stiskněte tlačítka L a R (musí
být zvolena poloha klíče alespoň I).
2. Uvolněte je po přibližně 1 sekundě.
Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném přiklopení.
Vyhřívání čelního skla*, zadního okna
a vnějších zpětných zrcátek
03
Současným stisknutím tlačítek L a R odklopte
zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po
úplném odklopení.
Doprovodné osvětlení při odchodu
a příchodu
Světla na vnějších zpětných zrcátkách svítí,
pokud je aktivováno přibližovací osvětlení
(str. 99) nebo osvětlení "home safe" (str. 99).
Související informace
•
•
Zpětné zrcátko - vnitřní (str. 106)
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 105)
Vyhřívání, čelní sklo
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Pomocí této funkce se odstraňuje námraza
a zamlžení čelního skla, zadního skla a vnějších zrcátek.
Jedním stisknutím příslušného tlačítka se
spustí vyhřívání. Kontrolka v tlačítku signalizuje, že je funkce aktivní. Abyste zbytečně
nezatěžovali baterii, vypněte vyhřívání, jakmile
zmizí led/zamlžení. Po jisté době se však
funkce vypne automaticky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
105
03 Přístroje a ovládací prvky
Zpětné zrcátko - vnitřní
Automatická změna odrazivosti*
Kompas*
Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka. Další
možností je zpětné zrcátko s automatickou
změnou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem. U zrcátek
s automatickou změnou odrazivostí není
manuální regulace odrazivosti k dispozici.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu.
Zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden
směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně
identifikují a eliminují oslňující světlo. Senzor
směřující dopředu detekuje světlo z okolí
a senzor směřující dozadu detekuje světla
světlometů vozidel vzadu.
03
Provoz
POZNÁMKA
Pokud jsou senzory zablokovány
např.parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na
sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se
funkčnost změny odrazivosti zpětného
zrcátka.
Nastavení odrazivosti
Manuální změna odrazivosti
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Změňte odrazivost ovládacím prvkem, když Vás oslňují
světla vozidel jedoucích za Vámi:
1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího
prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí
pohybem ovládacího prvku k čelnímu
oknu.
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pouze zpětné zrcátko s automatickým ztlumením může být vybaveno kompasem
(str. 106).
Související informace
•
Vnější zpětná zrcátka (str. 104)
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.
V pravém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na kterou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
Kompas se aktivuje automaticky při nastartování vozidla a při aktivování polohy II, viz
Polohy klíče - funkce na různých úrovních
(str. 80). Chcete-li kompas deaktivovat nebo
aktivovat, stiskněte např. pomocí kancelářské
sponky tlačítko na spodní straně zrcátka.
03 Přístroje a ovládací prvky
7. Vozidla s vyhřívaným čelním sklem*:
Pokud je aktivováno vyhřívání čelního
skla a zobrazí se C, proveďte kalibraci
v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro
aktivované vyhřívání čelního skla, viz
Odmlžování a odmražování čelního skla
(str. 137).
Kalibrace
Aby kompas ukazoval správný směr, bude
možná nutné jej nakalibrovat.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz
pohybuje přes několik magnetických zón.
Kalibrace:
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny
elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače
apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny
všechny dveře.
POZNÁMKA
Pokud elektrické zařízení není zapnuté,
může se stát, že se kalibrace nespustí
nebo nebude úspěšně dokončena.
3. Podržte tlačítko na spodní straně zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět) po dobu
cca. 3 sekundy. Objeví se číslo aktuální
magnetické zóny.
8. Výše uvedený postup v případě potřeby
opakujte.
03
G030295
1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenacházejí ocelové
konstrukce a vedení velmi vysokého
napětí.
Magnetické zóny.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo požadované magnetické
zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón
pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znovu
nezobrazí C, nebo podržte tlačítko dole
na zpětném zrcátku stisknuté
cca. 6 sekund, dokud se nezobrazí znak
C.
6. Jeďte pomalu v kruhu maximální rychlostí
10 km/h, dokud se neobjeví na displeji
směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujeďte 2 okruhy pro jemné
doladění kalibrace.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
03 Přístroje a ovládací prvky
Panoramatická střecha* - všeobecné
informace
Panoramatické střešní okno je rozděleno do
dvou částí. Otevřít je možné pouze přední
část - vodorovně posunout nebo zvednout
zadní okraj (poloha pro větrání).
03
Panoramatické střešní okno je vybaveno sluneční clonou z perforované tkaniny, která je
umístěna pod sklem a poskytuje ochranu
před slunečními paprsky.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly panoramatické střechy.
•
Při ovládání panoramatické střechy
buďte vždy opatrní.
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nezapomeňte vždy odpojit panoramatickou střechu od napájení: nastavte
polohu klíče 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač/PCC*
s sebou. Informace o polohách klíče viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 80).
Spojler
Panoramatické střešní okno a clona se ovládají ovládacím prvkem umístěným ve stropě.
Tento ovladač je aktivní při poloze klíčku
zapalování I nebo II, viz Polohy klíče - funkce
na různých úrovních (str. 80).
Panoramatická střecha je opatřena spojlerem,
který se při otevření panoramatické střechy
vyklopí nahoru.
108
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Panoramatická střecha* - ovládání
Clona/střecha se během automatického provozu otevře na maximum.
Ve ventilační poloze se přední část střechy
nadzvedne vzadu.
VAROVÁNÍ
Děti, ostatní cestující nebo předměty
mohou být zachyceni o pohyblivé díly panoramatické střechy.
•
Při ovládání panoramatické střechy
buďte vždy opatrní.
•
Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
•
Nezapomeňte vždy odpojit panoramatickou střechu od napájení: nastavte
polohu klíče 0 a když opouštíte vůz,
vezměte si dálkový ovladač/PCC*
s sebou. Informace o polohách klíče viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 80).
03 Přístroje a ovládací prvky
zatlačte však ovládací prvek dopředu do
polohy automatického zavření.
Rychlé otevření/zavření
Panoramatické střešní okno a clonu je možné
otevřít/zavřít současně:
•
Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
•
Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek
dopředu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Otevření, automatické
Manuální obsluha
Otevření, manuální
1. Otevření clony – zatlačte ovládací prvek
dozadu k bodu odporu pro manuální
otevření. Clona se pohybuje směrem
k maximálnímu otevření, dokud je tlačítko
stisknuté.
Zavření, manuální
Zavření, automatické
Panoramatické střešní okno a clonu je možné
ovládat v poloze klíče I nebo II.
Automatická obsluha
1. Úplné otevření clony – zatlačte ovládací
prvek dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
2. Úplné otevření panoramatického
střešního okna – zatlačte ovládací prvek
opět dozadu do polohy automatického
otevření a uvolněte jej.
Zavřete střešní okno/clonu opakováním
předcházejícího postupu v opačném pořadí –
zatlačte však ovládací prvek dopředu do
polohy manuálního zavření.
POZNÁMKA
Pro manuální otevření musí být clona zcela
otevřena dřív, než může být otevřeno panoramatické střešní okno. Při opačném
postupu musí být panoramatické střešní
okno zcela zavřeno dřív, než může být
zavřena clona.
03
Větrací poloha
2. Přiklopení panoramatického střešního
okna – opětovně zatlačte ovládací prvek
dozadu k bodu odporu pro manuální
otevření
3. Otevření panoramatického střešního okna
– třikrát zatlačte ovládací prvek dozadu
k bodu odporu pro manuální otevření.
Panoramatické střešní okno se pohybuje
směrem k maximálnímu otevření, dokud
držíte tlačítko stisknuté.
Zavřete střešní okno/clonu opakováním
předcházejícího postupu v opačném pořadí –
Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.
Otevření zatlačením zadního konce ovládacího prvku nahoru.
Zavření zatažením zadního konce ovládacího prvku dolů.
Když je zvolena větrací poloha, zvedne se
přední část u svého zadního konce. Pokud je
clona zcela zavřena, pokud je zvolena větrací
poloha – otevře se automaticky o cca 50 mm.
}}
109
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Zavření pomocí dálkového ovladače
s klíčem nebo tlačítka centrálního
zamykání
03
Jedno dlouhé stisknutí tlačítka pro zamknutí
(viz Dálkový ovladač - funkce (str. 165)
a Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 177))
zavře všechna okna a panoramatickou
střechu. Vnější zpětná zrcátka jsou sklopena*,
boční dveře a výklopné dveře zavazadlového
prostoru jsou zamčeny. Opětovným stisknutím tlačítka zavírání přerušíte.
VAROVÁNÍ
Pokud se panoramatická střecha zavře
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
dávejte pozor, aby se nikomu do oken
nezachytily ruce.
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Ochrana proti přivření
Panoramatická střecha je vybavena ochranou
proti přivření, která se aktivuje, pokud během
zavírání zablokuje sluneční clonu nebo skleněný kryt cizí předmět. V případě zablokování
se skleněný kryt nebo sluneční clona automaticky otevře na cca. 50 mm od zablokované
polohy (nebo do polohy úplného odvětrávání).
Ochrana proti přivření je rovněž aktivní, když
je otevřen skleněný kryt resp. sluneční clona.
Navigace v menu - sdružená
přístrojová deska
Menu (str. 111) zobrazené na displeji sdružené přístrojové desky (str. 64) se ovládají
levým páčkovým přepínačem. To, jaké menu
se zobrazí, závisí na poloze klíče (str. 80).
Ochranu proti přivření je možné vypojit,
pokud bylo zavírání přerušeno např. ledem
kolem skleněného krytu. Chcete-li ochranu
vypojit, podržte tlačítko stisknuté dopředu
nebo je držte, dokud se skleněný kryt
nezavře.
Displej (analogová sdružená přístrojová deska)
a prvky k ovládání navigace v menu.
03 Přístroje a ovládací prvky
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska
To, jaké menu se zobrazí na informačním displeji sdružené přístrojové desky, závisí na
poloze klíče (str. 80).
Pro některé z dále uvedených položek menu
musí být ve voze nainstalovány jisté funkce
a hardware.
Analogová sdružená přístrojová deska
Dig.rychl.
Displej (digitální sdružená přístrojová deska)
a prvky k ovládání navigace v menu.
•
Možn. TC
Servisní stav
Zprávy - použití (str. 113)
Související informace
•
Analogová sdružená přístrojová deska přehled (str. 64)
•
Digitální sdružená přístrojová deska přehled (str. 65)
•
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 110)
03
Nezáv.top.*
Kolečko – pohyb mezi položkami menu.
Související informace
Nulování počítadla km
Topení*
OK – přístup k seznamu zpráv a potvrzení
zprávy.
RESET – vynulování aktivní funkce. Používá se v určitých případech k volbě/aktivaci funkce, viz vysvětlení pod každou
příslušnou funkcí.
Pokud je to zpráva (str. 112), musí se potvrdit
stisknutím tlačítka OK. Nyní se zobrazí menu.
Nezáv.topení*
Hladina oleje25
Zprávy (##)26
Digitální sdružená přístrojová deska
Nastavení*
Motivy
Režim kontrastu/Režim barev
Servisní stav
Zprávy26
Hladina oleje25
25
26
Některé motory.
Počet zpráv se zobrazí v závorkách.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
03 Přístroje a ovládací prvky
Zprávy
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na informačním displeji objeví
příslušná zpráva.
03
Zpráva
Popis
Bezpečně
zastavteA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Vypněte
motorA
Zastavte vůz a vypněte
motor. Vážné riziko
poškození - kontaktujte
servisB.
Nutný
servisA
112
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
okamžitě zkontrolovali.
Nutný
servisA
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Viz manuálA
Přečtěte si uživatelskou
příručku.
Objednejte
se do
servisu
Γas na objednání pravidelné servisní prohlídky kontaktujte servisB.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
Čas na pravidelný
servis
Γas na pravidelnou
servisní prohlídku - kontaktujte servisB. Tato doba
je určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky, provozní doby
motoru a kvality oleje.
Horká
převod.
Bezp.
zastavte
Počk.až
zchl.
Kritická závada. Okamžitě
bezpečně zastavte vůz
a kontaktujte servisB.
Dočasně
vypnutoA
Funkce byla dočasně
vypnuta a je automaticky
resetována za jízdy nebo
po opětovném nastartování motoru.
Vybitá baterie Úsporný
režim
Audiosystém se vypnul
z důvodu úspory energie.
Dobijte akumulátor.
Termín
servisu
překročen
Pokud nejsou dodržovány
servisní intervaly, záruka
nekryje poškozené díly kontaktujte servisB.
Převodovka
Nutná
výměna
oleje
Kontaktujte servisB
a požádejte, aby vozidlo
co nejdříve zkontrolovali.
Převodovka
Omezená
funkčnost
Převodovka není schopna
fungovat v plném rozsahu.
Jeďte pomalu, dokud
zprávaC nezmizí.
Pokud se objevuje opakovaně - kontaktujte servisB.
Horká
převod.
Snižte
rychlost
Jeďte plynuleji nebo
s vozidlem bezpečně
zastavte. Zařaďte neutrál
a nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách,
dokud zpráva nezmizíC.
A
B
C
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Další informace o automatické převodovce, viz Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 269).
Související informace
•
•
Zprávy - použití (str. 113)
Navigace v menu - sdružená přístrojová
deska (str. 110)
03 Přístroje a ovládací prvky
Zprávy - použití
MY CAR
K potvrzování a procházení zpráv (str. 112),
které se zobrazují na informačním displeji
sdružené přístrojové desky používejte levý
páčkový přepínač.
MY CAR je zdroj nabídek, který pracuje
s mnoha funkcemi vozidla, např. City
Safety™, se zámky a poplašným zařízením,
ovládá automatickou rychlost ventilátoru,
nastavení hodin atd.
Při varování, informaci nebo rozsvícení kontrolky se na displeji současně objeví příslušná
zpráva. Do odstranění závady bude v paměti
uložena chybová zpráva.
Stisknutím tlačítka OK na levém páčkovém
přepínači potvrdíte zprávu. Pomocí přetáčecího kolečka (str. 110) procházejte jednotlivé
zprávy.
Některé funkce jsou k dispozici standardně,
jiné se týkají výbavy na přání.
03
Provoz
Menu se prochází pomocí tlačítek na
středové konzole nebo pomocí pravé klávesnice na volantu*.
POZNÁMKA
Pokud se při použití palubního počítače
zobrazí výstražná zpráva, musí se přečíst
(stisknutím tlačítka OK) ještě před tím, než
se pokračuje v předchozí aktivitě.
Související informace
•
Přehled menu - sdružená přístrojová
deska (str. 111)
Ovládací panel na středové konzole a klávesnice
na volantu. Obrázek je schematický - počet
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
113
03 Přístroje a ovládací prvky
||
funkcí a uspořádání tlačítek se liší podle vybrané
výbavy a trhu.
MY CAR - otevře se systém nabídky MY
CAR.
OK/MENU - stisknutím tlačítka ve
středové konzole na volantu vyberete/
zaškrtnete zvýrazněnou možnost nabídky
nebo uložíte vybranou funkci v paměti.
TUNE - otáčením knoflíku ve středové
konzole nebo kolečka na volantu procházíte nahoru/dolů možnosti nabídek.
03
EXIT
Funkce EXIT
V závislosti na funkci, u které se kurzor
nachází, když se krátce stiskne EXIT, a v
závislosti na úrovni menu, nastane některá
z následujících situací:
•
•
•
•
•
bude odmítnut telefonní hovor
bude přerušena aktuální funkce
Palubní počítač
Popis možností nabídek a cest vyhledávání
v MY CAR naleznete v doplňku Sensus Infotainment.
Palubní počítač ve vozidle může během jízdy
zaznamenávat, počítat a zobrazovat informace.
Obsah a vzhled palubního počítače se liší
podle toho, zda se jedná o analogovou nebo
digitální sdruženou přístrojovou desku:
•
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska (str. 116)
•
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska (str. 120)
Kontrolu a nastavení lze provést okamžitě,
když se sdružená přístrojová deska po odemknutí automaticky rozsvítí. Pokud do
cca. 30 sekund po otevření dveří řidiče
nepoužijete ovládání palubního počítače,
přístroj zhasne. Pokud byste nyní chtěli
palubní počítač ovládat, musí být klíč
v poloze klíče II (str. 80) nebo se musí nastartovat motor.
budou vymazány vstupní znaky
POZNÁMKA
zruší se naposledy provedené výběry
dojde k posunutí v systému menu směrem nahoru.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT zobrazíte
normální zobrazení MY CAR nebo, pokud jste
v normálním zobrazení, přejdete do nejvyšší
úrovně nabídky (nabídka hlavního zdroje).
114
Možnosti nabídky a cesty vyhledávání
Pokud používáte palubní počítač a zobrazí
se varovná zpráva, musíte před opětovnou
aktivací palubního počítače tuto zprávu
potvrdit.
•
Potvrďte zprávu krátkým stisknutím
tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
03 Přístroje a ovládací prvky
Menu skupin
Na palubním počítači jsou dvě různá menu:
•
•
Funkce
Položka na sdružené přístrojové desce
V nekonečné smyčce je uvedena položka
nebo funkce palubního počítače.
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 125)
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 124)
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
115
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - analogová sdružená
přístrojová deska
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout displej palubního počítače - to označuje
rovněž začátek/konec smyčky.
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládací prvky.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
116
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Dig.rychl.
Uprostřed sdružené přístrojové desky se pomocí číslic zobrazuje rychlost vozidla:
•
•
•
•
km/h
mph
Otevřete stisknutím tlačítka OK. Výběr proveďte pomocí přetáčecího kolečka. Pro potvrzení
stiskněte OK. Nakonec stiskněte ENTER.
Žádné zobrazení
Topení*
•
•
OKAMŽ. SPUŠTĚNÍ
•
Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující* - časovač (str. 143).
03
Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Nezáv.top.*
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 147).
• AZap
• Vyp
Možn. TC
•
•
•
•
•
Km do prázd. nádrže
Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
Zde si můžete zvolit a aktivovat položky, které mají být k dispozici jako volitelná položka u palubního počítače. Symboly položek, které již byly zvoleny, jsou označeny BÍLE a je u nich
"zaškrtnutí". Ostatní položky jsou ŠEDΔ a bez zaškrtnutí.
1. Otevřete funkci pomocí tlačítka OK. Procházejte jednotlivé symboly položek pomocí přetáčecího kolečka a nakonec zvolte požadovaný symbol resp. ukončete výběr.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka OK - symbol změní barvu z ŠEDΔ na BÍLOU a objeví se
"zaškrtnutí".
3. Pokračujte ve výběru symbolů funkce pomocí přetáčecího kolečka nebo ukončete výběr
stisknutím tlačítka RESET.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Funkce
Informace
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 355).
Zprávy (##)
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 113).
Některé motory.
A
03
Položky
Jednu z položek uvedených v následující
tabulce lze zvolit tak, aby byla trvale zobrazena na sdružené přístrojové desce. Nastavení:
3. Zastavte se na požadované položce.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí položky palubního
počítače, které lze zvolit.
Položka palubního počítače na sdružené přístrojové
desce
Informace
Dílčí počítadlo kilometrů T1+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T1.
Dílčí počítadlo kilometrů T2+cel.vzd
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů T2.
Vzdl.do pr.
Další informace - viz kapitola "Dojezd - km do prázd. nádrže" (str. 124).
Spotř. pal.
Aktuální spotřeba.
Prům.rych.
•
Žádné informace na palubním počítači.
Zobrazí se prázdný displej - rovněž se tímto označuje začátek a konec smyčky.
Palubní počítač na sdružené přístrojové
desce lze během cesty kdykoliv změnit.
Postupujte následovně:
•
118
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET resetujete Prům.rych..
Resetování - denní počítadlo kilometrů
a průměrná rychlost
tače - T1+cel.vzd, T2+cel.vzd nebo
Prům.rych.:
Pokud je na sdružené přístrojové desce
zobrazen nadpis aktuálního palubního počí-
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolená
položka se vynuluje.
03 Přístroje a ovládací prvky
Každou položku lze nulovat samostatně.
Související informace
•
•
•
Palubní počítač (str. 114)
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 124)
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 125)
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
119
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - digitální sdružená
přístrojová deska
Menu palubního počítače funguje v proměnné
smyčce. Jednou z možností je nechat zhasnout tři displeje palubního počítače - to označuje rovněž začátek/konec smyčky.
Funkce
Otevření, kontrola a nastavení funkcí:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Stiskněte OK - otevřou se všechny
funkce.
3. Procházejte jednotlivé funkce pomocí
přetáčecího kolečka a pro provedení
výběru resp. potvrzení stiskněte OK.
03
4. Po provedení kontroly resp. ukončení
nastavování stiskněte dvakrát RESET.
V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé
funkce palubního počítače.
Informační displej a ovládání páčkového přepínače ukazatelů směrů.
OK - Otevře se smyčka s funkcemi palubního počítače + aktivuje se zvolená
možnost.
Přetáčecí kolečko - Otevře se smyčka
s položkami palubního počítače + lze procházet jednotlivé možnosti.
RESET - Po provedení výběru se funkce
zruší, vrátí zpět či vynuluje.
120
03 Přístroje a ovládací prvky
Funkce
Informace
Nulování počítadla km
Upozorňujeme, že tato funkce nenuluje oba palubní počítače T1 a T2 - viz tabulka
v následujíc kapitole "Položky" a kapitola "Nulování" - "Průměrná rychlost/spotřeba".
•
•
Průměrná
Průměrná rychlost
Zprávy
Více informací, viz Zprávy - použití (str. 113).
Motivy
Zde se volí vzhled sdružené přístrojové desky (str. 64).
Nastavení*
Zvolte AZap nebo Vyp.
03
Více informací, viz Nezávislé topení* (str. 147).
Režim kontrastu/Režim barev
Nastavení jasu a intenzity barev na sdružené přístrojové desce.
Nezáv.topení*
Popis programování časovače, viz Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru a prostoru pro cestující* - časovač (str. 143).
•
•
•
A
Přímý start
Symbol Γasovač 1 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Symbol Γasovač 2 - dostanete se do nabídky,
kde můžete zvolit čas.
Servisní stav
Zobrazí se číslo měsíce a počet kilometrů do další servisní prohlídky.
Hladina olejeA
Více informací, viz Motorový olej - kontrola a doplňování (str. 355).
Některé motory.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
03 Přístroje a ovládací prvky
||
Položky
Jednu z kombinací položek uvedených
v následující tabulce lze zvolit tak, aby byla
trvale zobrazena na sdružené přístrojové
desce. Nastavení:
1. Žádný z ovládacích prvků nesmí být
uprostřed sekvence - "resetujte" je
nejdříve tak, že dvakrát stisknete RESET.
2. Otočte přetáčecím kolečkem - ve
smyčce se zobrazí volitelné kombinace
položek.
03
3. Zastavte se na požadované kombinaci
položek.
Současně lze zobrazit tři položky palubního počítače - jednu položku v každém "okně".
Kombinace položek
Průměrná
Denní počítadlo kilometrů T1
+ údaje
Průměrná rychlost
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T1.
Okamžitá
Denní počítadlo kilometrů T2
+ údaje
Km do prázd.
nádrže
•
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET vynulujete denní počítadlo kilometrů
T2.
Okamžitá
Údaje
kmh<>mph
Žádné informace na palubním
počítači.
Kombinaci položek palubního počítače na
sdružené přístrojové desce lze během cesty
kdykoliv změnit. Postupujte následovně:
•
122
Informace
Otočte přetáčecím kolečkem - zastavte
na požadované položce.
kmh<>mph - viz kapitola "Digitální zobrazení rychlosti" (str. 124).
Všechny tři displeje palubního počítače zhasnou - rovněž se tímto označuje
začátek a konec smyčky.
Resetování - denní počítadlo kilometrů
Otočte přetáčecím kolečkem na kombinaci
položek, která obsahuje denní počítadlo kilometrů, které se bude nulovat:
•
Dlouze stiskněte RESET - zvolené denní
počítadlo kilometrů se vynuluje.
03 Přístroje a ovládací prvky
Nulování - průměrná rychlost/spotřeba
1. Zvolte funkci Nulování počítadla
km a aktivujte ji stisknutím tlačítka OK.
2. Pomocí přetáčecího kolečka zvolte
jednu z následujících možností a aktivujte
ji pomocí tlačítka OK.
•
•
•
l/100 km
km/h
03
Resetování obou možností
3. Nakonec stiskněte RESET.
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 124)
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 125)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - doplňkové
informace
Pokud položka Vzdl.do pr. zobrazí "----",
dojezd není zaručen.
Dále uvádíme doplňkové informace o několika
funkcích.
•
Průměrná
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva v posledních 30 km a zbývajícím množství paliva v nádrži.
Průměrná spotřeba paliva se počítá od
posledního vynulování.
03
POZNÁMKA
Pokud se používá topení spalující palivo*,
může dojít k mírné odchylce.
Průměrná rychlost
Průměrná rychlost se počítá ze vzdálenosti
ujeté od posledního vynulování.
Okamžitá
Informace o aktuální spotřebě paliva se průběžně aktualizují - přibližně jednou za
sekundu. Pokud s vozem jedete pomalu,
spotřeba se zobrazuje po jednotkách času.
Je-li rychlost vyšší, zobrazuje se vzhledem ke
kilometrům.
Pro displej lze zvolit různé jednotky (km/míle)
- viz dále kapitola "Změna jednotek"
(str. 124).
Dojezd - Km do prázd. nádrže
Na palubním počítači se zobrazí přibližná
vzdálenost, kterou lze ujet se zbývajícím
množstvím paliva v nádrži.
27
124
Pouze u sdružené přístrojové desky "Digital".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Kromě palubního počítače se tyto jednotky
mění rovněž v navigačním systému Volvo*.
V tomto případě co nejdříve dočerpejte
palivo.
POZNÁMKA
Při změně stylu jízdy se hodnota může
mírně lišit.
Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd. Další informace o možném
ovlivnění spotřeby paliva, viz Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
(str. 21).
Digitální zobrazení rychlosti27
Rychlost se zobrazuje v jiných jednotkách
(km/h nebo mph) než na hlavním přístroji. Jeli nakalibrována v mph, na palubním počítači
se zobrazuje příslušná rychlost v km/h
a naopak.
Změna jednotek
Jednotky vzdálenosti a rychlosti (km/míle) lze
změnit v systému nabídky MY CAR - viz MY
CAR (str. 113).
Související informace
•
Palubní počítač - statistika jízdy*
(str. 125)
03 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač - statistika jízdy*
Provoz
Do vozidla jsou ukládány informace o ukončených jízdách - například průměrná spotřeba
paliva a průměrná rychlost. Tyto informace lze
zobrazit ve formě sloupcového grafu na obrazovce středové konzoly.
V systému MY CAR lze upravovat různá
nastavení, viz MY CAR (str. 113) - vyhledejte
Statistika cesty.
Funkce
Je-li položka "Resetovat po min. 4 hod.
vypnutí motoru" zvýrazněna, veškerá statistika se automaticky vymaže po dokončení
jízdy, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
Statistika jízdy se při dalším nastartování
motoru spustí znovu od nuly.
03
• Resetovat po min. 4 hod. vypnutí
motoru - políčko zvýrazněte stisknutím
tlačítka ENTER. Pokud chcete nabídku
opustit, stiskněte EXIT.
Pokud se s vozidlem opět rozjedete dříve, než
uplynou 4 hodiny, příslušnou dobu musíte
nejdříve ručně vymazat pomocí položky
"Spustit novou trasu".
Statistika jízdy28
Každý pruh odpovídá 1 km nebo 10 km ujeté
vzdálenosti, a to v závislosti na zvolené stupnici. Pruh zcela vpravo představuje hodnotu
u aktuálních kilometru nebo 10 km.
Pomocí ovladače TUNE lze stupnici s pruhy
nastavit na 1 km nebo 10 km. Kurzor zcela
vpravo mění v závislosti na zvolené stupnici
svou polohu - nahoře nebo dole.
28
• Spustit novou trasu - ENTER se pou-
žívá k vymazání veškeré předchozí statistiky. Pokud chcete nabídku opustit,
stiskněte EXIT.
Viz také Eco guide na straně (str. 68).
Související informace
•
Palubní počítač - doplňkové informace
(str. 124)
Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
04 Ovládání klimatizace
Všeobecné informace o klimatizaci
•
Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací
(str. 133). Systém klimatizace chladí nebo
topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Klimatizaci AC (str. 136) můžete vypnout,
ale pro zajištění optimálního komfortu
z hlediska klimatu v prostoru pro cestující
a pro zabránění zamlžení oken by klimatizace měla být stále zapnutá.
Nezapomeňte
•
Aby klimatizace fungovala optimálně,
měla by být zavřena boční okna i panoramatická střecha*.
•
Funkce úplného vyvětrání (str. 177) současně otevře/zavře všechna boční okna
a může být používána například k rychlé
výměně vzduchu za horkého počasí.
•
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání
vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
•
Za teplého počasí se může pod vozem
objevit kondenzát z klimatizace. Jde
o zcela normální jev.
•
Pokud vyžaduje motor plný výkon, např.
při zrychlování, klimatizace se může
dočasně vypnout. Pak může v prostoru
pro cestující dojít k dočasnému zvýšení
teploty.
Odstraňte zamlžení z vnitřní strany oken
především pomocí funkce odmražování
(str. 137). Abyste snížili riziko zamlžení,
udržujte okna čistá a používejte čistič na
okna.
•
Kvalita vzduchu (str. 128)
Vozy s funkcí Start/Stop*
Pokud byl motor automaticky vypnut
(str. 277), dojde k dočasnému omezení
funkčnosti některých zařízení, např. k omezení otáček ventilátoru (str. 135) klimatizace.
Vozy s funkcí ECO*
Některé funkce dočasně omezí svou funkčnost nebo se deaktivují, když se aktivuje
funkce ECO (str. 285), takovou funkcí je např.
klimatizace (str. 136).
04
POZNÁMKA
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze
resetovat manuálně, nicméně funkčnost
bude v plném rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
Související informace
•
•
•
•
Skutečná teplota (str. 128)
Nastavení menu - ovládání klimatu
(str. 130)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 133)
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 131)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
04 Ovládání klimatizace
Skutečná teplota
Snímače - ovládání klimatu
Kvalita vzduchu
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na teplotu okolí,
rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru
vozu slunci, které postupem času ovlivňují
interiér a exteriér vozu.
Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu
senzorů, které pomáhají regulovat teplotu
(str. 128) ve vozidle.
Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen
tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to
dokonce i pro osoby, které trpí astmatem
a kontaktními alergiemi.
Součástí systému je čidlo slunečního svitu
(str. 128), které detekuje stranu, ze které svítí
slunce do prostoru pro cestující. To znamená,
že se může lišit teplota mezi pravými a levými
větracími otvory bez ohledu na nastavení
stejné teploty pro obě strany.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Regulace teploty v prostoru pro cestující
(str. 136)
•
Γidlo slunečního svitu se nachází na horní
straně palubní desky.
•
Γidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází pod ovládacím panelem klimatizace.
Systém kvality vzduchu v interiéru (IAQS)
(str. 130)*
Materiál v prostoru pro cestující (str. 130)
Clean Zone Interior Package (CZIP)
(str. 129)*
Γidlo venkovní teploty je umístěno na
vnějším zpětném zrcátku.
•
•
Γidlo vlhkosti* je umístěno na zpětném
zrcátku v interiéru.
Související informace
POZNÁMKA
Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy
a jinými předměty.
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Filtr klimatizace (str. 129)
•
Související informace
128
•
•
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
04 Ovládání klimatizace
Kvalita vzduchu - filtr prostoru pro
cestující
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro
cestující je čištěn filtrem.
Systém CZIP byl upraven a dokáže nyní ještě
lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky
způsobující alergie a astma.
Filtr musí být měněn v pravidelných intervalech. Doporučený interval pro výměnu filtru je
v každém předepsaném servisním plánu.
Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí,
měňte filtr častěji.
Zahrnuje následující:
•
POZNÁMKA
Existují různé druhy filtrů pro prostor pro
cestující. Zkontrolujte, zda se používá
správný filtr.
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 128)
POZNÁMKA
Pro udržení standardu CZIP vozidel vybavených příslušenstvím CZIP se filtr
systému kvality vzduchu IAQS musí měnit
každých 15 000 km nebo jednou za rok
podle toho, co nastane dříve. Mění se však
do 75 000 km nad 5 let. U vozidel bez
výbavy CZIP a v případech, kdy si zákazník nepřeje udržení standardu CZIP, se
filtr systému kvality vzduchu IAQS musí
vyměnit při pravidelné údržbě.
•
Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při otevření
vozu dálkovým ovladačem s klíčem.
Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná
v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se
otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po kterou pracuje ventilátor, se
postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho
potřeba do stáří vozidla 4 roky.
Systém kvality vzduchu v interiéru IAQS
(str. 130) je plně automatický systém,
který čistí vzduch v prostoru pro cestující
od znečisťujících látek, jako jsou pevné
částice, uhlovodíky, oxidy dusíku
a přízemní ozón.
Další informace o příslušenství CZIP najdete
v brožuře, kterou jste obdrželi při zakoupení
vozu.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Kvalita vzduchu (str. 128)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
04 Ovládání klimatizace
Kvalita vzduchu - IAQS*
Kvalita vzduchu - materiál
Nastavení menu - ovládání klimatu
Systém kvality vzduchu IAQS odděluje plyny
a částice, redukuje pachy a znečišťující
částice v prostoru pro cestující.
Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující
v čistotě.
U šesti funkcí systému ovládání klimatizace lze
pomocí středové konzoly výchozí nastavení
aktivovat, deaktivovat nebo změnit.
•
Rychlost ventilátoru během automatické
regulace klimatu (str. 135).
Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je
snadno čistit. Používejte čisticí prostředky
a produkty péče o vozidlo, které vyvinula
společnost Volvo k čištění interiéru vozidla
(str. 395).
•
•
Γasovač recirkulace vzduchu (str. 138).
•
Systém kvality vzduchu uvnitř vozu*
(str. 130).
•
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče (str. 134).
•
Automatické spuštění vyhřívání volantu
(str. 87).
Pokud je kontaminován vnější vzduch, je
uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 113).
POZNÁMKA
04
Aby vzduch v prostoru pro cestující byl
optimální, snímač kvality vzduchu musí být
vždy aktivován.
V chladném klimatu je recirkulace vzduchu
omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.
V případě zamlžování doporučujeme
vypnout snímač kvality vzduchu a použít
funkce odmražování čelního skla, bočních
oken a zadního okna.
Související informace
130
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
•
Kvalita vzduchu (str. 128)
Kvalita vzduchu - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (str. 129)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Kvalita vzduchu (str. 128)
Automatické spuštění odmražování
zadního skla (str. 105).
Další informace najdete v popisu systému
menu (str. 113).
Funkce systému klimatizace lze v systému
menu MY CAR resetovat na výchozí zobrazení. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 113).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu v prostoru pro
cestující
Ventilační otvory v palubní desce
Ventilační otvory ve sloupcích dveří
Vstupní vzduch je rozdělen mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.
Distribuce vzduchu je v režimu AUTO plně
automatická.
V případě potřeby lze regulovat manuálně. Viz
tabulka Rozvod vzduchu (str. 139).
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Otevřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení
Vertikální nastavení
Nasměrujte vnější ventilační otvory na boční
okna, aby bylo odstraněno zamlžení.
04
Pokud chcete při vlhkém počasí odstranit
zamlžení oken, nasměrujte ventilační otvory
na okna.
Pokud chcete v horkém počasí zajistit
příjemné klima na zadních sedadlech, nasměrujte ventilační otvory do prostoru pro cestující.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že malé děti mohou být
citlivé na průvan a proudění vzduchu.
}}
131
04 Ovládání klimatizace
||
Distribuce vzduchu
04
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Distribuce vzduchu - ventilační otvory na
podlaze
Postava se skládá ze tří tlačítek. Po stisknutí
tlačítka se na obrazovce rozsvítí obrázek
postavy (viz následující obrázek) a šipka před
danou částí obrázku indikuje nastavení distribuce vzduchu. Další informace, viz tabulka
Rozvod vzduchu (str. 139).
132
Nastavená distribuce vzduchu se zobrazuje na
obrazovce displeje.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
•
Automatická regulace (str. 135)
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 138)
04 Ovládání klimatizace
Elektronická klimatizace - ECC
Elektronická klimatizace ECC udržujte v prostoru pro cestující nastavenou teplotu. Zvlášť
lze nastavit teplotu na straně spolujezdce a na
straně řidiče.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu, klimatizaci, otáčky ventilátoru, recirkulaci a rozvod vzduchu.
04
Řízení teploty (str. 136), levá strana
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 134), levá strana
Vyhřívané čelní sklo* a maximální odmražování (str. 137)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 105)
Elektricky vyhřívané přední sedadlo
(str. 134), pravá strana
Recirkulace (str. 138)
Rozvod vzduchu (str. 131) - ventilační
otvory na podlaze
ECO* (str. 285)
Distribuce vzduchu - odstranění námrazy
z čelního skla
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
Řízení teploty (str. 136), pravá strana
Ventilátor (str. 135)
Distribuce vzduchu - ventilační otvory
v přístrojové desce
Související informace
AUTO - Automatická regulace klimatu
(str. 135)
AC - Zapnutí/vypnutí klimatizace
(str. 136)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívaná přední sedadla*
•
Vyhřívání předních sedadel funguje ve třech
úrovních, což zajistí vyšší míru komfortu řidiče
a spolujezdce při chladném počasí.
Nejnižší úroveň vyhřívání - na obrazovce
svítí jedno oranžové políčko.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádné políčko.
VAROVÁNÍ
Vyhřívané zadní sedadlo*
Vyhřívání zadních krajních sedadel1 má tři
polohy, které nabízejí cestujícím při chladném
počasí vyšší míru komfortu.
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Automatické spuštění vyhřívání sedadla
řidiče.
04
Na obrazovce displeje se zobrazí momentálně
nastavená úroveň vyhřívání.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
•
•
134
Nejvyšší úroveň vyhřívání - na obrazovce
na středové konzole svítí tři oranžová
políčka (viz obrázek nahoře)
Nižší úroveň vyhřívání - na obrazovce svítí
dvě oranžová políčka.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li aktivováno automatické spuštění
vyhřívání sedadla řidiče, při nastartování
motoru se vyhřívání sedadla řidiče spustí na
nejvyšší úrovni.
Momentálně nastavenou úroveň vyhřívání
poznáte podle kontrolek v tlačítku.
Pokud je vozidlo studené a okolní teplota je
nižší než přibližně +10 °C, proběhne automatické spuštění.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte
funkci:
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 113).
•
Nejvyšší úroveň vyhřívání - svítí tři kontrolky.
•
Nižší úroveň vyhřívání - svítí dvě kontrolky.
Související informace
•
Nejnižší úroveň vyhřívání - svítí jedna kontrolka.
•
Vypnutí ohřevu - nesvítí žádná kontrolka.
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Vyhřívané zadní sedadlo* (str. 134)
04 Ovládání klimatizace
VAROVÁNÍ
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby,
které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty
a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly
utrpět popáleniny.
Ventilátor
Automatická regulace
Aby nedošlo k zamlžování oken, ventilátor by
měl stále běžet.
Automatická funkce automaticky reguluje
teplotu (str. 136), klimatizaci (str. 136),
rychlost ventilátoru (str. 135), recirkulaci
(str. 138) a rozvod vzduchu (str. 131).
POZNÁMKA
Je-li ventilátor zcela vypnutý, klimatizace
se nezapne, což může vést k zamlžování
oken.
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Vyhřívaná přední sedadla* (str. 134)
Knoflík ovládání ventilátoru
vypnou.
Rychlost ventilátoru můžete
snížit nebo zvýšit otáčením
knoflíku. Pokud zvolíte funkci
AUTO, otáčky ventilátoru se
regulují automaticky
(str. 135) - původně nastavené otáčky ventilátoru se
Související informace
1
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Elektronická klimatizace - ECC (str. 133)
AUTO KLIMA.
Pokud vyberete jednu nebo
více funkcí manuálně, ostatní
funkce budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení se po stisknutí tlačítka AUTO vypnou. Na
obrazovce displeje se objeví
04
Rychlost ventilátoru v automatickém režimu
lze nastavit v systému menu MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 113).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
Vyhřívané zadní sedadlo není specifikováno s příslušenstvím pro integrovaný dvoustupňový podkládací sedák (str. 49).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
04 Ovládání klimatizace
Regulace teploty v prostoru pro
cestující
Při nastartování vozidla se vyvolá předcházející nastavení.
POZNÁMKA
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že
vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
04
Na obrazovce na středové konzole se zobrazí
aktuální teplota pro obě strany.
Teplotu lze upravit otočením
knoflíku - samostatně pro
stranu řidiče a stranu spolujezdce.
136
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
•
Skutečná teplota (str. 128)
Elektronická klimatizace - ECC (str. 133)
Klimatizace
Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný
vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.
Pokud svítí kontrolka na tlačítku AC, klimatizace je regulována automaticky.
Kontrolka na tlačítko AC
zhasne, jakmile klimatizaci
vypnete. Ostatní funkce jsou
stále řízeny automaticky. Pokud aktivujete
maximální odstranění námrazy (str. 137), klimatizace se automaticky zapne a vzduch se
co nejrychleji odvlhčí.
04 Ovládání klimatizace
Odmlžování a odmražování čelního
skla
K rychlému odstranění námrazy a zamlžení
z čelního skla a bočních oken se používá
vyhřívané čelní sklo* a maximální odmražování.
U vozidel bez vyhřívaného čelního skla:
•
Vzduch proudí na okna - na obrazovce se
rozsvítí symbol (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
U vozidel s vyhřívaným čelním sklem:
•
Aktivujte vyhřívání čelního
- na obrazovce se rozsvítí kontrolka (1).
•
Aktivujte vyhřívání čelního skla2 a vzduch
proudí na okna - na obrazovce se rozsvítí
kontrolky (1) a (2).
•
Vypnutí funkce - nesvítí žádná kontrolka.
Vyhřívané čelní sklo a IR sklo (str. 19) může
mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.
Vyhřívané čelní sklo*
Rychlé odstranění námrazy (Max. defroster)
Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí,
pokud je funkce aktivní.
Opakovaným tisknutím tlačítka aktivujte funkci.
2
•
•
skla2
POZNÁMKA
Zvolené nastavení se zobrazuje na obrazovce
displeje.
Provede se následující, aby bylo zajištěno
maximální odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující:
klimatizace je automaticky zapnuta
automaticky jsou vypnuty recirkulace
a systém kvality vzduchu.
POZNÁMKA
Pokud je ventilátor nastaven na maximum,
stoupne hlučnost.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy se
systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
04
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
POZNÁMKA
Trojúhelníková oblast na koncích čelního
skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.
POZNÁMKA
Pokud byl motor automaticky zastaven
(str. 277), elektrické vyhřívaní čelního skla
nefunguje.
Pokud se po aktivování zpětného zrcátka zobrazí na zrcátku C, musí se znovu nakalibrovat kompas (str. 106)*.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
137
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - recirkulace
Pokud chcete zabránit nasávání výfukových
plynů, špatného vzduchu atd. do prostoru pro
cestující, zvolte recirkulaci. V tomto případě
se nebude do vozidla nasávat vzduch zvenku.
Pokud je recirkulace
zapnuta, svítí oranžová kontrolka v tlačítku.
04
DŮLEŽITÉ
Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš
dlouho, může se stát, že se okna zevnitř
zamlží.
Časový spínač
Když je aktivovaný časový spínač, systém
vypne manuálně zapnutou recirkulaci na
dobu závislou na vnější teplotě. Tím se sníží
riziko námrazy, zamlžení a zhoršení kvality
vzduchu.
Tuto funkce lze aktivovat/deaktivovat
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 113).
POZNÁMKA
Zvolíte-li max. odmražování, recirkulace
bude vždy vypnuta.
138
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Rozvod vzduchu v prostoru pro cestující
(str. 131)
•
Rozvod vzduchu - tabulka (str. 139)
04 Ovládání klimatizace
Rozvod vzduchu - tabulka
K výběru rozvodu (str. 131) vzduchu se používají tři tlačítka.
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními
otvory. Vzduch není recirkulován. Klimatizace je vždy zapnuta.
rychlé odstranění námrazy a zamlžení.
Vzduch na čelní sklo, přes ventilační otvor systému pro odstranění
námrazy, a na boční okna. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory.
zabránění zamlžení a námrazy v chladném a vlhkém
klimatu, (toto neumožňuje příliš nízká rychlost ventilátoru).
Vzduch proudí na čelní okno a ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu za horkého a suchého
počasí.
Vzduch proudí ventilačními otvory v palubní desce do oblasti hlavy
a hrudi.
zajištění účinného ochlazování za horkého počasí.
04
}}
139
04 Ovládání klimatizace
||
Distribuce vzduchu
Použití
Vzduch proudí na podlahu a okna. Určité množství vzduchu proudí
ventilačními otvory v palubní desce.
zajištění klimatického komfortu a dobrého odstraňování zamlžení za chladného nebo vlhkého počasí.
Vzduch proudí na podlahu a ventilačními otvory v palubní desce.
za slunečného počasí při nižších venkovních teplotách.
Vzduch proudí na podlahu. Určité množství vzduchu proudí ventilačními otvory v palubní desce a na okna.
pro přímé topení nebo ochlazování v oblasti podlahy.
Vzduch proudí na podlahu, ventilačními otvory v palubní desce a na
okna.
pro přímé chlazení u podlahy v horkém suchém
prostředí nebo pro ohřev směrem nahoru při chladném
počasí.
04
Související informace
140
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
•
Rozvod vzduchu - recirkulace (str. 138)
04 Ovládání klimatizace
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující*
Doplňování paliva
jedním stisknutím tlačítka OK na pákovém
přepínači ukazatelů směru (str. 110).
V rámci předběžné úpravy teploty se topení
vozidla, motor a prostor pro cestující připraví
před odjezdem tak, aby se snížilo opotřebení
i spotřeba energie během jízdy.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití topení v kombinaci
s krátkými cestami může vést k vybití
baterie a k problémům při startování.
Topení můžete spustit rovnou (str. 142) nebo
pomocí časovače (str. 143).
Topení není možné zapnout, pokud venkovní
teplota přesáhne 15 °C. Při teplotě -5 °C
nebo nižší je maximální doba chodu nezávislého topení omezena na 50 minut.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte uvnitř topení spalující palivo.
Dochází k uvolňování výfukových plynů.
POZNÁMKA
Je-li nezávislé topení spalující palivo
aktivní, u podběhu pravého kola se může
objevit kouř. To je naprosto v pořádku.
S vozidlem by se mělo jet stejnou dobu,
jakou se používalo topení. Tím se zajistí
přiměřené dobití baterie ve vozidle a doplní
se energie, kterou spotřebuje pravidelně
používané topení. Topení se nesmí používat najednou déle než 50 minut.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než
začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé
topení.
04
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 145)
•
Nezávislé topení* (str. 147)
Zkontrolujte na sdružené přístrojové
desce, zda je topení vypnuté. Pokud funguje, zobrazí se symbol topení.
Parkování ve svahu
Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem
z kopce, aby byl zajištěn přívod paliva do
palivového nezávislého topení.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne a na informačním displeji se objeví zpráva. Potvrďte zprávu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
141
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé
spuštění
Přímé spuštění pomocí dálkového
ovladače s klíčem*
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující
Stav je během topení zobrazen rovněž na
palubním počítači.
Ke přímému spuštění lze použít:
•
•
•
04
Informační displej
Přímé spuštění pomocí mobilního
telefonu*
dálkový ovladač s klíčem*
mobilní telefon*.
Aktivování a informace o zvoleném nastavení,
které lze ovládat z mobilního telefonu, budou
k dispozici v mobilní aplikaci Volvo On Call* .
Po přímém spuštění poběží vyhřívání bloku
motoru a prostoru pro cestující (str. 141) po
dobu 50 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne správnou
teplotu.
POZNÁMKA
Vozidlo lze nastartovat a lze s ním jet,
i když je v chodu nezávislé topení.
Přímé spuštění z informačního displeje
Kontrolka na dálkovém ovladači s klíčem s funkcí
PCC*.
Vyhřívání bloku motoru a bloku pro cestující
lze aktivovat dálkovým ovladačem s klíčem:
–
Držte tlačítko přibližovacího světla
stisknuté po dobu 2 sekund.
Výstražná světla informují následovně:
•
5 krátkých bliknutí a potom trvalé svícení po dobu cca. 3 sekund - signál se
dostal k vozidlu a bylo aktivováno
topení.
•
5 krátkých bliknutí - signál se dostal
k vozidlu, ale topení nebylo aktivováno.
•
Výstražná světla se nerozsvítila - signál
se nedostal k vozidlu.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li aktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Přímý start
a vyberte ji tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
142
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
zobrazí příslušný stav - současně se zobrazí
stav zámků (str. 167) ve vozidle. Během zjišťování stavu zámků kontrolka krátce dvakrát
zabliká a, je-li topení aktivní, kontrolka se
trvale rozsvítí.
,
Pokud stisknete tlačítko pro informace
když je topení aktivní, indikační kontrolka
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač
(str. 143)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
(str. 143)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 145)
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
prostoru pro cestující* - přímé vypnutí
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru
pro cestující lze deaktivovat přímo na informačním displeji.
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Chcete-li deaktivovat topení, procházejte
další nabídkou k položce Stop a vyberte
ji tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Související informace
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání prostoru pro cestující* - přímé spuštění
(str. 142)
•
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* - časovač
(str. 143)
•
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 145)
Vyhřívání bloku motoru a vyhřívání
motoru a prostoru pro cestující* časovač
Časovač vyhřívání motoru a prostoru pro
cestující (str. 141) je připojen k hodinám ve
vozidle.
Prostřednictvím časového spínače je možné
nastavit dva různé časy. Tyto časy odpovídají
času, kdy bude vůz vytopen a připraven
k jízdě. Elektronický systém vozu na základě
venkovní teploty spočítá, s jakým předstihem
má být nezávislé topení zapnuto.
POZNÁMKA
Pokud se hodiny ve vozidle vynulují, vymažou se všechny naprogramované hodnoty.
Nastavení3
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka (str. 110) vyberte jeden
z časovačů Topení a zvolte OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte
k nastavení osvětlených hodin.
6. Krátkým stisknutím tlačítka OK se přesunete na nastavení blikajících minut.
7. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou minutu.
8. Stisknutím tlačítka OK4 potvrďte nastavení.
9. Přejděte zpět ve struktuře nabídky
pomocí tlačítka RESET.
10. Vyberte druhý časovač (pokračujte od
bodu 2) nebo opusťte nabídku tlačítkem
RESET.
Spuštění
04
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a aktivujte jej tlačítkem OK.
4. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Vypnutí
Zapnutí topení časovým spínačem je možné
vypnout manuálně před uplynutím doby.
Postupujte následovně:
1. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
5. Pomocí ovládacího kolečka si vyberte
požadovanou hodinu.
3
4
Γasovač lze nastavovat pouze, když je motor vypnutý.
Dalším stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
143
04 Ovládání klimatizace
||
2. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Topení a vyberte ji tlačítkem OK.
> Pokud je časovač nastavený, ale neaktivní, vedle nastaveného času se
zobrazuje ikona hodin.
3. Vyberte pomocí kolečka jeden ze dvou
časovačů a potvrďte tlačítkem OK.
4. Γasovač lze vypnout stisknutím:
•
•
04
dlouhým stisknutím tlačítka OK nebo
krátkým stisknutím tlačítka OK
přejdete vpřed v nabídce. Pak zvolte
zastavení časovače a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
Topení spuštěné pomocí časovače lze
vypnout přímo (str. 143).
Související informace
•
144
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy (str. 145)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
04 Ovládání klimatizace
Vyhřívání bloku motoru a prostoru pro
cestující* - zprávy
Symboly a zprávy na displeji týkající se
vyhřívání motoru a prostoru pro cestující
(str. 141) se liší podle toho, zda se používá
analogová nebo digitální sdružená přístrojová
deska (str. 64).
Pokud je aktivován jeden z časovačů, na displeji se zobrazí kontrolka aktivního časovače
a současně se vedle kontrolky zobrazí nastavený čas.
Symbol aktivovaného časovače na
analogové sdružené přístrojové
desce.
Symbol aktivovaného časovače na
digitální sdružené přístrojové desce.
V tabulce jsou uvedeny kontrolky a texty,
které se objeví na displeji.
Pokud se aktivuje palivové nezávislé
topení, na informačním displeji se
zobrazí kontrolka topení.
Kontrolka
Zpráva
04
Popis
Topení je zapnuté a běží.
Nezáv.topení zastaveno Režim
šetření baterie
Topení bylo vypnuto elektronikou vozidla, aby bylo možné motor nastartovat.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
145
04 Ovládání klimatizace
||
Kontrolka
04
146
Zpráva
Popis
Nezáv.topení vypnuto Málo
paliva
Startování topení není možné z důvodu malého množství paliva – důvodem je usnadnění
startování motoru a jízdy na vzdálenost cca. 50 km.
Nezáv. topení Nutný servis
Topení nepracuje. Kontaktuje servis a nechejte jej opravit. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Text na displeji se vymaže automaticky po
určité době nebo po stisknutí tlačítka OK na
pákovém přepínači (str. 110).
04 Ovládání klimatizace
Nezávislé topení*
Přídavné nezávislé topení*
V chladném
může být pro dosažení
správné provozní teploty motoru a dostatečného vyhřívání prostoru pro cestující zapotřebí
nezávislé topení.
Vozidlo je vybaveno elektrickým (str. 148)
nebo palivovým nezávislým topením (str. 147).
Do vozů se vznětovým motorem se montuje
přídavné nezávislé topení (str. 147).
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
podnebí5
podnebí5
V částečně chladném
se ve vozech
se vznětovými motory místo palivového nezávislého topení používá elektrické nezávislé
topení (str. 148).
Topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud motor běží.
POZNÁMKA
Je-li přídavné topení aktivní, u podběhu
pravého kola se může objevit kouř. To je
naprosto v pořádku.
U vozů s některými typy zážehových motorů6
je do systému ovládání klimatizace ve vozidle
integrováno elektrické nezávislé topení.
Režim auto nebo vypnutí
Související informace
V případě potřeby lze automatické zapnutí
nezávislého topení vypnout.
•
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* (str. 141)
3. Pomocí kolečka přejděte na možnost
Nezáv.top.7 nebo Nastavení8 a vyberte ji
tlačítkem OK.
4. Vyberte pomocí kolečka jednu ze dvou
možností, ZAPNUTO nebo VYPNUTO,
a potvrďte tlačítkem OK.
5. Opusťte nabídku tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Možnosti v menu jsou vidět pouze, pokud
je ovladač v poloze I - nastavení se musí
tedy provést před nastartováním motoru.
04
Topení v prostoru pro cestující*
Pokud je nezávislé topení doplněno časovačem lze toto topení použít jako nezávislé
topení v prostoru pro cestující (str. 141).
POZNÁMKA
Společnost Volvo doporučuje na krátké
vzdálenosti vypínat palivová přídavná
topení.
1. Před startováním motoru: Otočte klíč do
polohy I (str. 80).
2. Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
5
6
7
8
Informace o konkrétním podnebí v dané zeměpisné oblasti vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Informace o konkrétních motorech vám podá autorizovaný prodejce Volvo.
Analogová sdružená přístrojová deska.
Digitální sdružená přístrojová deska.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
04 Ovládání klimatizace
Elektrické nezávislé topení*
Vozidlo je vybaveno palivovým (str. 147) nebo
elektrickým nezávislým topením (str. 147).
Topení se neovládá manuálně, ale automaticky po nastartování motoru v případě, kdy
venkovní teplota je nižší než 14 °C. Jakmile je
v prostoru pro cestující dosažena nastavená
teplota, topení se vypne.
Související informace
•
Nezávislé topení a vyhřívání motoru
a prostoru pro cestující* (str. 141)
04
148
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
NAKLÁDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ
05 Nakládání a ukládání
Úložné prostory
Přehled úložných prostorů v prostoru pro
cestující.
05
150
05 Nakládání a ukládání
Úložný prostor v panelu dveří
Úložná kapsa* na přední hraně sedáků
předních sedadel
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce (str. 152)
Úložný prostor, držák nápojů (str. 152)
Držák nápojů* v loketní opěrce, zadní
sedadlo
Úložná kapsa
VAROVÁNÍ
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do přihrádky
v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize
nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
05
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
05 Nakládání a ukládání
Středový tunel
Tunelová konzola se nachází mezi předními
sedadly.
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník*
Vyjímatelný popelník se nachází v držáku
nápojů pod loketní opěrkou. Zapalovač cigaret je namontován v 12V zásuvce (str. 153)
pro přední sedadlo.
Schránka v přístrojové desce
Schránka v přístrojové desce se nachází na
straně spolujezdce.
Popelník ve tunelové konzole (str. 152) se
vyjímá zvednutím přímo nahoru.
Zapalovač cigaret se zapíná zatlačením
dovnitř. Po zahřátí zapalovač povyskočí.
Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu
zapalte rozžhavenou spirálou.
Související informace
•
Úložný prostor (např. pro CD) a vstup
USB*/AUX pod loketní opěrkou.
05
Obsahuje držák nápojů pro řidiče a spolujezdce. Pokud je specifikován popelník
a zapalovač cigaret (str. 152), potom je
zapalovač cigaret v 12V zásuvce
(str. 153) pro přední sedadla a vyjímatelný popelník je v držáku nápojů.
Neukládejte mince, klíče nebo podobné
kovové předměty do držáku nápojů, protože
takové předměty mohou způsobit nechtěné
spuštění poplašného zařízení (str. 183)*.
Související informace
•
152
Úložné prostory (str. 150)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Úložné prostory (str. 150)
Sem můžete uložit například příručku pro uživatele a mapy. Na vnitřní straně víka jsou také
držáky pro pera. Schránku v palubní desce
můžete zamknout* (str. 178) čepelí klíče
(str. 169).
Související informace
•
Úložné prostory (str. 150)
05 Nakládání a ukládání
Vykládané koberce*
Toaletní zrcátko
Tunelová konzola - 12V zásuvky
Vykládané koberce zachytí např. nečistoty
a rozbředlý sníh. Společnost Volvo dodává
speciální vykládané koberce.
Kosmetické zrcátko se nachází vzadu na sluneční cloně.
Elektrické zásuvky (12 V) se nacházejí vedle
držáku nápojů1 a vzadu na tunelové konzole.
Toaletní zrcátko s osvětlením.
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, přední
sedadlo.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
Související informace
•
Γištění interiéru (str. 395)
Osvětlení toaletního zrcátka na straně řidiče*
a na straně spolujezdce se zapíná automaticky při zvednutí krytu.
05
Související informace
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 368)
G021440
•
Zásuvka 12 V ve středovém tunelu, zadní
sedadlo.
1
Pokud je specifikován popelník a zapalovač cigaret, držák nápojů a sousední zásuvka 12V nejsou k dispozici.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
05 Nakládání a ukládání
||
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony. Zásuvka je napájena,
pokud je dálkový ovladač s klíčem minimálně
v poloze I (str. 80).
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky v tunelové
konzole, přípustný proud v zásuvce je 7,5
A (90 W).
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek připojen kompresor určený k nouzové opravě
defektu, nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Pokud se zásuvka nepoužívá, nechejte na
zásuvce vždy krytku.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
05
Výbavu a příslušenství na přání jako např.
Obrazovky displeje, přehrávače a mobilní
telefony, které jsou připojeny k některých
z 12 elektrických zásuvek v prostoru pro
cestující, může aktivovat klimatizace, a to
dokonce v případě, že dálkový ovladač je
vytažený nebo vůz je zamknutý. Například
se může v předem nastavený čas aktivovat
nezávislé topení.
Z tohoto důvodů vytáhněte ze zásuvek
elektrického napájení konektory nepoužívaného příslušenství a doplňkových
zařízení - v tomto případě by totiž mohlo
dojít k vybití baterie!
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Kompresor a sadu k dočasné opravě
defektu (str. 333) testovala a schválila
společnost Volvo.
Nakládání
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla.
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.
Podrobné informace o hmotnostech, viz
Hmotnosti (str. 402).
Víko zadních výklopných dveří lze
otevřít pomocí tlačítka na panelu
ovládání osvětlení nebo pomocí dálkového ovládání, viz Zamykání/odmykání dveře zavazadlového prostoru (str. 178).
VAROVÁNÍ
Související informace
•
Tunelová konzola - zapalovač cigaret
a popelník* (str. 152)
•
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor* (str. 157)
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.
Důležitá upozornění k nakládání
předmětů
•
Uložte náklad pevně proti opěradlu
zadního sedadla.
Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat
funkčnost systému WHIPS pro přední
sedadla, pokud jsou opěradla zadního
sedadla sklopená, vizWHIPS - poloha těla na
sedadle (str. 37).
05 Nakládání a ukládání
•
•
Umístěte náklad doprostřed.
•
Zakryjte ostré hrany něčím měkkým,
abyste předešli poškození čalounění.
•
Všechny předměty zajistěte popruhy
nebo sítí do přídržných ok.
VAROVÁNÍ
Těžké předměty umístěte co nejníže.
Těžké předměty neumísťujte na sklopená
opěradla.
Náklad vždy připevněte. Během prudkého
brzdění by se náklad mohl posunout
a poranit cestující ve voze.
Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými
předměty.
Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé
předměty, vypněte motor a aktivujte
parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát,
že nákladem náhodou zavadíte o řadicí
páku nebo volič převodů zařadíte do
polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.
VAROVÁNÍ
Při čelní srážce v rychlosti 50 km/h jsou
silové účinky předmětu o skutečné hmotnosti 20 kg srovnatelné s účinky předmětu
o hmotnosti 1000 kg.
VAROVÁNÍ
Příliš vysoký náklad by mohl snížit nebo
zcela eliminovat ochranu, kterou poskytuje
hlavový airbag v obložení stropu.
•
2
Nakládání - dlouhý náklad
Pro usnadnění nakládání (str. 154) do zavazadlového prostoru mohou být opěradla
zadních sedadel vozu sklopena. Pro přepravu
dlouhých předmětů je možné sklopit opěradlo
sedadla2 spolujezdce dopředu, *.
Sklopení opěradla zadního sedadla
Pro usnadnění nakládání do zavazadlového
prostoru mohou být opěradla zadních sedadel vozu sklopena - viz Sedadla, zadní
(str. 84).
Související informace
•
•
•
•
Upevňovací oka (str. 156)
Bezpečnostní síť* (str. 157)
05
Nakládání - dlouhý náklad (str. 155)
Náklad na střeše (str. 156)
Nikdy nedávejte náklad nad opěradlo.
Platí pouze pro komfortní sedadla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
05 Nakládání a ukládání
Náklad na střeše
Upevňovací oka
Nakládání - držák tašky*
Pro náklad na střeše doporučujeme používat
nosiče zavazadel vyvinuté společností Volvo.
Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost.
Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění
předmětů v zavazadlovém prostoru.
Držák na nákupní tašky drží tašky na místě
a brání jejich převrácení a vysypání jejich
obsahu do zavazadlového prostoru.
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
05
•
G017745
Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které
jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.
VAROVÁNÍ
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při
prudkém brzdění způsobit vážný úraz.
Velké a těžké předměty vždy připevněte
bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.
VAROVÁNÍ
Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní
charakteristiku vozu.
Informace o maximálním přípustném zatížení střechy a informace o střešních nosičích a boxech, viz Hmotnosti (str. 402).
Související informace
•
156
Nakládání (str. 154)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Nakládání (str. 154)
Držák na tašky pod skládacím poklopem v podlaze.
1. Držák, který je součástí poklopu na podlaze, sklopte nahoru.
2. Upevněte tašky pomocí popruhu a zavěste ucho tašky na háčky.
Související informace
•
Nakládání (str. 154)
05 Nakládání a ukládání
Elektrická zásuvka 12 V - zavazadlový
prostor*
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
Elektrickou zásuvku lze použít pro celou řadu
příslušenství napájených z 12 V, např. pro
obrazovky displeje, přehrávače hudby
a mobilní telefony.
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť*
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
Bezpečnostní síť je upevněna ve čtyřech
upevňovacích bodech.
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o použití sady k nouzové
opravě defektu (TMK), kterou schválila
společnost Volvo, viz Nouzová oprava
defektu* (str. 333).
Související informace
•
Tunelová konzola - 12V zásuvky (str. 153)
05
Spusťte kryt, aby elektrická zásuvka byla
přístupná.
•
Zásuvka rovněž zajišťuje napájení
v případě, kdy dálkový ovladač není zasunutý do spínací skříňky.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
Bezpečnostní síť
Bezpečnostní síť brání vymrštění nákladu
nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění. Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní síť
vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
Síť je vyrobena z pevné nylonové tkaniny
a může být zajištěna na dvou různých
místech ve voze:
•
Zadní pozice – za opěradlem zadního
sedadla
•
Přední pozice – za opěradly předních
sedadel.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
05 Nakládání a ukládání
||
VAROVÁNÍ
Náklad v zavazadlovém prostoru musí být
spolehlivě připevněn. Dále se musí používat správně nainstalovaná bezpečnostní
síť.
Připevnění
3. Zavěste druhý háček sítě do úchytu ve
stropě na opačné straně – teleskopické
pružinové přídržné háčky usnadňují vyrovnání.
4. Zadní pozice: Pokud je síť v zadních
stropních úchytech, zavěste upevňovací
háčky bezpečnostní sítě do předních ok
v podlaze v zavazadlovém prostoru.
Zatlačte dopředu přídržné háčky sítě do
přední krajní pozice pro příslušný úchyt ve
stropu.
POZNÁMKA
Bezpečnostní síť se nejjednodušeji instaluje přes zadní dveře.
VAROVÁNÍ
05
Horní upevňovací místa pojistné sítě musí
být spolehlivě připevněna a háčky musí
bezpečně držet.
Přední pozice.
Poškozené sítě se nesmí používat.
1. Složte bezpečnostní síť.
2. Zavěste jeden z háčků na síti do předního
nebo zadního úchytu ve stropě. Kapsy
v síti musí směřovat dozadu.
158
Zadní pozice.
Přední pozice: Pokud je síť v předních
stropních úchytech, zavěste háčky sítě do
ok na zadních stranách kolejnic posuvu
sedadla – pro snadnější montáž vyrovnejte opěradla a sedadla posuňte trochu
dopředu.
Ujistěte se, že netlačíte sedadlo/opěradlo
silně proti síti, když je sedadlo/opěradlo
přemisťováno zpět – nastavte je pouze
tak, aby došlo ke kontaktu sedadla/
opěradla se sítí.
05 Nakládání a ukládání
Pokud silně zatlačíte sedadlo/opěradlo
dozadu proti bezpečnostní síti, síť a/nebo
upevnění ve stropě mohou být poškozeny.
Demontáž a uložení
Bezpečnostní síť může být snadno demontována a složena.
1. Zatlačte odpružené jazýčky háčků
a vytáhněte háčky z oček.
2. Uvolněte háčky z úchytů ve stropu.
3. Složte síť.
Složená bezpečnostní síť může být uložena
pod podlahu zavazadlového prostoru.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 154)
Bezpečnostní mříž (str. 159)
Bezpečnostní síť* kombinovaná
s krytem zavazadlového prostoru
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.
Bezpečnostní mříž
Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu
nebo přepravovaného zvířete dopředu do
prostoru pro cestující v případě prudkého
brzdění.
Bezpečnostní síť je také možné vytáhnout
z místa na zadním sedadle při vytaženém
krytu zavazadlového prostoru.
Dodržujte postup popsaný v kapitole "Použití
bezpečnostní sítě" (str. 157). Popruhy k přivázání se nacházejí vedle šipek.
Související informace
•
•
•
Bezpečnostní síť* (str. 157)
Nakládání (str. 154)
G031978
DŮLEŽITÉ
Upevňovací oka (str. 156)
05
Vyklopení mříže
Držte spodní část bezpečnostní mříže a táhněte ji dozadu/nahoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Montáž/demontáž
Bezpečnostní mříž je normálně ve voze
namontována, protože ji lze snadno vyklopit
nahoru ke stropu a uvolnit místo, pokud
potřebujete delší zavazadlový prostor.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
05 Nakládání a ukládání
||
V případě potřeby lze bezpečnostní mříž
demontovat a vytáhnout mimo vozidlo.
Kryt zavazadlového prostoru
Zatlačte obě strany dovnitř. Mělo by se
ozvat slyšitelné "cvaknutí" a červená
značka by měla zmizet.
> Zkontrolujte, že jsou zajištěny oba
konce.
Informace o potřebných nástrojích a postup
montáže a demontáže najdete v pokynech
k montáži3, kterou jste obdrželi během
nákupu.
Demontáž krytu zavazadlového
prostoru
Z bezpečnostních důvodů musí být bezpečnostní mříž během montáže vždy řádně upevněna a bezpečně ukotvena.
1. Stiskněte jedno tlačítko na konci a tuto
stranu zvedněte.
Související informace
Bezpečnostní síť* (str. 157)
G031977
•
•
•
Nakládání (str. 154)
Upevňovací oka (str. 156)
05
Potáhněte kryt zavazadlového prostoru nad
náklad a zaklesněte jej do prohlubní v zadních
sloupcích zavazadlového prostoru.
DŮLEŽITÉ
Je-li namontován kryt na náklad, ochranou
mřížku nelze sklopit nahoru ani dolů.
Připevnění krytu zavazadlového
prostoru
Zasuňte jeden konec krytu do prohlubně
v bočním panelu.
Zasuňte druhý konec krytu do příslušné
prohlubně.
3
160
Pokyny k montáži č. 30715972.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Opatrně nakloňte kryt nahoru/ven a druhý
konec se automaticky uvolní.
Snížení zadního těsnicího kotouče krytu
zavazadlového prostoru
Ve svinuté pozici vyčnívá zadní těsnicí kotouč
krytu zavazadlového prostoru do zavazadlového prostoru, když je nainstalován.
–
Jemně táhněte těsnicí kotouč dozadu,
uvolněte jej z nosných konzol, a snižte jej.
Související informace
•
•
Nakládání (str. 154)
Nakládání - dlouhý náklad (str. 155)
ZÁMKY A ALARM
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem
Dálkový ovladač s klíčem se, mimo jiné, používá k zamykání/odemykání vozu a ke startování motoru.
Existují dvě verze dálkového ovladače s klíčem - dálkový ovladač s klíčem v základní
verzi a dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC
(Personal Car Communicator)*.
Funkčnost
Zamykání/
odemykání a vyjímatelná čepel
klíče
06
A
B
ZákladníA
s PCCB
X
X
Zamykání/
odemykání bez
klíče
X
Startování
motoru bez klíče
X
Informační tlačítko a kontrolky
X
Klíč s 5 tlačítky
Klíč s 6 tlačítky
Dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC má
v porovnání se základní verzí k dispozici další
funkce - např. funkci Keyless Drive (str. 172)
a některé speciální funkce (str. 167).
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všechny dálkové ovladače s klíčem obsahují
čepel klíče (str. 169), kterou lze z ovladače
vytáhnout. Viditelná část je k dispozici ve
dvou provedeních, proto můžete mezi dálkovými ovladači rozlišit.
Lze objednat další dálkové ovladače s klíčem
- lze však objednat pouze verzi, která byla
dodána s vozidlem. Pro jedno vozidlo lze
naprogramovat a používat až šest klíčů.
S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače
VAROVÁNÍ
Pokud jsou ve voze děti:
Pokud řidič opouští vozidlo, nezapomeňte
vypnout napájení elektricky ovládaných
oken a střešního okna tím, že vytáhnete
dálkový ovladač s klíčem.
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 165)
Dálkový ovladač - ztráta
Pokud ztratíte dálkový ovladač s klíčem,
můžete si nový ovladač objednat v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte
vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceného dálkového ovladače z paměti systému.
Aktuální počet registrovaných klíčů je možné
zkontrolovat v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 113).
Související informace
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 165)
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem personalizace*
Paměť v dálkovém ovladači s klíčem (str. 162)
umožní upravit některá nastavení vozidla pro
konkrétní osoby.
Funkce paměti v klíči je k dispozici s elektricky* ovládaným sedadlem řidiče.
Nastavení vnějších zpětných zrcátek
(str. 104), sedadla řidiče, síly řízení (str. 253)
a motiv, kontrast a režim barev (str. 65)
panelu na sdružené přístrojové desce lze uložit v závislosti na výbavě vozidla do paměti.
Chcete-li uložit nastavení do dálkového ovladače s klíčem a použít paměť klíče, postupujte následovně:
1. Odemkněte vozidlo pomocí dálkového
ovladače s klíčem, do jehož paměti se
nastavení2 bude ukládat.
2. Upravte požadované nastavení např. pro
sedadlo a vnější zpětná zrcátka.
3. Nastavení se uloží do příslušné paměti
dálkového ovladače s klíčem.
Funkce1 může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 113).
Při dalším odemknutí vozidla stejným dálkovým ovladačem s klíčem se polohy, které jsou
uloženy v paměti klíče, nastaví automaticky a to za předpokladu, že se změnily od
posledního použití příslušného dálkového
ovladače s klíčem.
Je-li funkce aktivována, nastavení se automaticky propojí s pamětí klíče. To znamená, že
změna v nastavení se automaticky uloží do
konkrétní paměti dálkového ovladače s klíčem.
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
Uložení nastavení
Zkontrolujte, zda se funkce paměti v klíči aktivuje v systému menu MY CAR.
1
2
VAROVÁNÍ
Riziko rozdrcení! Zajistěte, aby si s ovládacími prvky nehrály děti. Během nastavování sedadel se před sedadly, za sedadly
a pod sedadly nesmějí nacházet žádné
předměty. Zajistěte, aby nikomu z cestujících na zadních sedadlech nehrozilo
zachycení.
Nouzové zastavení
Sedadlo se opět uvede do pohybu, aby dosáhlo polohy uložené v paměti, stisknutím tlačítka pro odemknutí na dálkovém ovladači
s klíčem. Dveře řidiče musejí být otevřené.
Změna nastavení
Pokud se k vozidlu přiblíží několik lidí s dálkovým ovladačem s klíčem, sedadla a zpětná
zrcátka se nastaví pro osobu s dálkovým
ovladačem, kterým byly odemknuty dveře
řidiče.
Jestliže otevřela dveře řidiče osoba A s dálkovým ovladačem s klíčem A, avšak osoba B
s s dálkovým ovladačem s klíčem B bude
řídit, nastavení mohou být změněna následovně:
•
Osoba B stojí u dveří řidiče nebo sedí za
volantem a stiskne na svém dálkovém
ovladači s klíčem odemykací tlačítko, viz
Dálkový ovladač - funkce (str. 165).
•
Zvolte jednu ze tří pamětí pro nastavení
sedadla tlačítkem sedadla 1–3, viz
Sedadla, přední - elektricky ovládaná*
(str. 82).
•
Seřiďte sedadlo a vnější zpětná zrcátka
manuálně, viz Sedadla, přední - elektricky
Vyvolaná funkce Paměť klíče v menu MY CAR.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
06
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Zámky a alarm
||
ovládaná* (str. 82) a Vnější zpětná zrcátka
(str. 104).
Opětovná aktivace nastavení
Když je vozidlo zamknuté nebo po
30 minutách, pokud vozidlo zůstane odemknuté, se paměť v klíči deaktivuje a nastaví se
standardní profil řidiče. Chcete-li znovu aktivovat paměť klíče pro daný dálkový ovladač
s klíčem, musíte provést následující kroky.
Vozidla bez systému Keyless Drive
Nastavení uložená v paměti klíče se aktivují,
pokud se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítka na dálkovém ovládání s klíčem.
Vozidla se systémem Keyless Drive
Paměť klíče se aktivuje, pokud:
1. se vozidlo odemkne stisknutím odemykacího tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem nebo pomocí odemykání bez klíče.
06
2. Jestliže se vozidlo odemkne a dveře
řidiče jsou otevřené, provede se kontrola
klíče. Pokud je nalezen jedinečný dálkový
ovladač s klíčem, aktivují se uložená
nastavení. Pokud je vozidlo uzamčeno,
viz předchozí bod.
Zamykání/odemykání - kontrolka
Imobilizér
Když se vůz zamkne nebo odemkne dálkovým
ovladačem (str. 162), ukazatele směru potvrdí,
že zamknutí/odemknutí bylo provedeno
správně.
Elektronický imobilizér představuje systém
ochrany vozidla před krádeži. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.
•
Zamknutí - jedno bliknutí a zpětná zrcátka
na dveří se sklopí3.
•
Odemknutí - dvě zablikání a zrcátka na
dveřích se vyklopí3.
Po zamknutí je signalizace provedena pouze
tehdy, když jsou aktivovány všechny zámky
po zavření dveří.
Výběr funkce
Pomocí systému nabídky MY CAR lze nastavit různé možnosti pro potvrzení zamknutí/
odemknutí pomocí světel. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 113).
Související informace
•
•
Související informace
•
3
164
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 167)
Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopnými zrcátky na dveřích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Keyless drive* (str. 172)
Kontrolka alarmu (str. 184)
Každý dálkový ovladač (str. 162) má jedinečný kód. Motor vozu je možno nastartovat
pouze správným dálkovým ovladačem se
správným kódem.
Na sdružené přístrojové desce se mohou
objevit následující chybové zprávy vztahující
se k elektronickému imobilizéru:
06 Zámky a alarm
Zpráva
Popis
Zasuňte
klíč
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - klíč vytáhněte
ze spínací skříňky, opět jej
zasuňte a zkuste to znovu.
Klíč nebyl
nalezen
Během startování byla v dálkovém ovladači s klíčem zjištěna chyba - zkuste nastartovat znovu.
Pokud chyba přetrvává:
Zasuňte dálkový ovladač do
spínací skříňky a znovu zkuste nastartovat.
Imobilizér
Zkuste
znovu
Chyba v systému imobilizéru
během startování. Pokud
chyba přetrvává: Kontaktujte
odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Startování vozu, viz Startování motoru
(str. 261).
Související informace
•
4
Dálkově ovládaný imobilizér
s vyhledávacím systémem*
Vozidlo je vybaveno dálkově ovládaným imobilizérem s vyhledávacím systémem4, který
umožňuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat
imobilizér, a tím vypnout motor.
Dálkový ovladač - funkce
Dálkový ovladač v základní verzi nabízí funkce
jako zamykání a odemykání dveří.
Funkce
Pro další informace a pomoc při aktivaci
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
Volvo.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Imobilizér (str. 164)
Dálkový ovladač v základní verzi.
Zamykání
Odemykání
Doba trvání doprovodného osvětlení při
příchodu
06
Zadní dveře
Funkce poplach
Dálkově ovládaný imobilizér s vyhledávacím systémem* (str. 165)
Pouze některé trhy a v kombinaci s Volvo On Call*.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Zámky a alarm
||
Odemknutí – Odemkne dveře
a výklopné dveře zavazadlového prostoru
a poté vypne alarm.
Pro současné otevření všech oken stiskněte
tlačítko a držte je stisknuté. Více informací,
viz Otevření všech oken (str. 177).
Funkci můžete změnit ze současného odemknutí všech dveří na odemknutí pouze dveří
řidiče (jedním stisknutím tlačítka) a na odemknutí ostatních dveří (pokud do deseti
sekund stisknete tlačítko znovu).
Dálkový ovladač s klíčem PCC*( Personal Car
Communicator).
Informace
Funkce tlačítek
Zamknutí – Zamkne dveře a výklopné
dveře zavazadlového prostoru a poté aktivuje
alarm.
06
Dlouhým stisknutím zavřete rovněž současně
všechna okna a střešní okno*. Více informací,
viz Otevření všech oken (str. 177).
VAROVÁNÍ
Pokud se okna a střední okno zavřou
pomocí dálkového ovladače s klíčem,
dávejte pozor, aby se nikomu do oken
nezachytily ruce.
Funkci lze změnit v systému nabídky MY
CAR. Popis systému menu, viz MY CAR
(str. 113).
Doprovodné osvětlení – Používá se
k zapnutí osvětlení vozidla na dálku. Více
informací, viz Doprovodné osvětlení při
příchodu (str. 99).
Dveře zavazadlového prostoru – Odemkne a vypne alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru. Další informace, viz
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového
prostoru (str. 178). U vozidel s elektricky
ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru
(str. 179)* se tyto dveře otevřou po přidržení
tlačítka.
Funkce poplach – Používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci.
Podržíte-li tlačítko stisknuté alespoň
3 sekundy nebo pokud je stisknete dvakrát
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru
a houkačka.
Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně
5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky
po cca. 3 minutách.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 176)
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 167)
06 Zámky a alarm
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
Funkce dálkového ovladače (v základní verzi)
fungují přibližně do 20 m od vozu.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* jedinečné funkce
Dálkový ovladač s klíčem PCC je vybaven
v porovnání s dálkovým ovladačem s klíčem
v základní verzi (str. 162) informačním tlačítkem a indikačními kontrolkami, které umožňují
další funkce.
Dálkový ovladač byl vložen do spínače
zapalování.
•
•
Rychlost je větší 30 km/h.
bylo stisknuté tlačítko OK.
Stiskněte informační tlačítko
.
> Všechny indikační kontrolky blikají cca.
7 sekund a světlo se posunuje po dálkovém ovladači s klíčem. To znamená,
že jsou procházeny informace
z vozidla.
POZNÁMKA
Jestliže opakovaně použijete informační tlačítko v různých místech (po
7 sekundách a rovněž poté, kdy světlo
přejede kolem systému PCC) a žádná kontrolka se nerozsvítí, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Pokud je dálkový ovladač s klíčem vytažen
z vozu za chodu motoru nebo když je aktivní
poloha klíče I nebo II (str. 79), potom se na
displeji zobrazí výstražné hlášení a současně
zazní akustický signál.
•
–
Pokud během této doby stisknete
jakékoli z ostatních tlačítek, načítání je
přerušeno.
Funkce dálkového ovladače mohou narušit
rádiové vlny v okolí, budovy, topografické
podmínky apod. Vozidlo lze vždy
zamknout a odemknout pomocí čepele
klíče (str. 170).
Hlášení zmizí a akustický signál utichne, když
je dálkový ovladač s klíčem navrácen zpět do
vozu a:
Používání informačního tlačítka
Klíč s dálkovým ovladačem s PCC.
Informační tlačítko
Indikátory informují podle následujícího
obrázku:
06
Indikátory
Použití informačního tlačítka umožňuje
přístup k určitým informacím vozu
prostřednictvím indikátorů.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - funkce (str. 165)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Zámky a alarm
||
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
POZNÁMKA
Dosah dálkového ovladače s funkcí PCC
(Personal Car Communicator) u zamykání
a odemykání dveří a dveří zavazadlového
prostoru je cca. 20 metrů od vozidla - další
funkce jsou cca. 100 metrů.
Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka přistupte blíže k vozu a zkuste to znovu.
POZNÁMKA
Zelené nepřerušované světlo – vůz je
zamknutý.
Žluté nepřerušované světlo – vůz je odemknutý.
Γervené nepřerušované světlo - od
okamžiku uzamknutí vozidla byl alarm
spuštěn.
Střídavě blikající obě červené kontrolky alarm byl spuštěn během posledních
5 minut.
06
Související informace
•
168
Dálkový ovladač s PCC* - dosah
(str. 168)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce informačního tlačítka mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod.
Mimo dosah dálkového ovladače
s klíčem
Pokud je dálkový ovladač s klíčem příliš
daleko od vozu, aby byly načteny informace,
pak je zobrazen poslední stav, v němž byl vůz
zanechán, bez světla „obíhajícího“ po dálkovém ovladači s klíčem.
Pokud je k vozu používáno několik dálkových
ovladačů s klíčem, pak pouze ovladač naposledy používaný pro zamknutí/odemknutí
zobrazí správný status.
Pokud použijete informační tlačítko
v daném dosahu a kontrolka se nerozsvítí,
může to být proto, že rádiové vlny v okolí,
budovy, topografické podmínky apod.
přerušily poslední komunikaci mezi dálkovým ovladačem s klíčem a vozidlem.
Související informace
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 172)
•
Dálkový ovladač s klíčem - dosah
(str. 167)
06 Zámky a alarm
Odnímatelná čepel klíče
Součástí dálkového ovladače je vytahovací
kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze
aktivovat některé funkce a provádět některé
operace.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/
zasunutí
Vyjímatelná čepel klíče (str. 169) se vyjímá/
zasunuje následovně:
Vytáhnutí čepele klíče
Související informace
•
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 170)
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 182)
•
Airbag spolujezdce - aktivace/deaktivace*
(str. 32)
Funkce čepele klíče
Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:
•
lze otevřít manuálně dveře řidiče, pokud
centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače, viz Vyjímatelná čepel klíče - odemykání dveří
(str. 170).
•
mohou být aktivovány/deaktivovány
(str. 182) mechanické dětské zámky
v zadních dveřích.
•
může být zamknuta schránka v palubní
desce.
•
je možné aktivovat/deaktivovat (str. 32)
airbag spolujezdce vpředu (PACOS*).
Související informace
•
•
Dálkový ovladač - funkce (str. 165)
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo zpět.
06
Připevnění čepele klíče
Opatrně zasuňte čepel klíče na místo v dálkovém ovladači (str. 162).
1. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
2. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
169
06 Zámky a alarm
Vyjímatelná čepel klíče - odemykání
dveří
Vyjímatelnou čepel klíče (str. 169) lze použít,
pokud centrální zamykání nelze aktivovat
pomocí dálkového ovladače s klíčem (str. 162)
(další informace o dálkovém ovladači s klíčem
najdete v digitální uživatelské příručce), např.
je-li vybita baterie v klíči.
Pokud není možné aktivovat centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem, např.
když jsou baterie vybité, dveře řidiče lze
otevřít následovně:
1. Dveře řidiče odemkněte pomocí čepele
klíče, kterou zasunete do válcové vložky
zámku u kliky na dveřích. Obrázky a další
informace - viz Keyless Drive* - odemykání pomocí čepele klíče (str. 174).
POZNÁMKA
Když jsou dveře odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm.
06
2. Vypněte poplach zasunutím dálkového
ovladače s klíčem do spínací skříňky.
Vozidla se systémem Keyless, viz Keyless
Drive* - odemykání pomocí čepele klíče
(str. 174).
5
170
V dálkovém ovladači s klíčem s PCC se používají dvě baterie.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 170)
Dálkový ovladač - výměna baterie
Možná je nutné vyměnit baterii5 dálkového
ovladače s klíčem.
Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se
měla vyměnit, pokud:
•
se na sdružené přístrojové desce objeví
informační symbol a na displeji se zobrazí
Vybitá baterie v klíči Viz příručka
a/nebo
•
zámky opakovaně nereagují na signály
dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20
metrů od vozu.
06 Zámky a alarm
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Otočte dálkový ovladač s klíčem s tlačítky
nahoru. Tím zajistíte, že baterie při otevření
nevypadnou.
Společnost Volvo doporučuje, aby baterie
používané v dálkovém ovládání/PCC splňovaly UN Manual of Test and Criteria,
Part III, sub-section 38.3. Baterie osazené
ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným
servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se nových baterií a povrchů
kontaktů prsty - snížila by se tím jejich
funkčnost.
Výměna baterie
Důkladně se seznamte s umístěním stran
označených (+) a (–) na baterii uvnitř
krytu.
Dálkový ovladač s klíčem (jedna baterie)
1. Opatrně vypačte baterii.
Otevření
Posuňte pojistku s pružinou do strany.
Zároveň vytáhněte čepel klíče přímo
zpět.
Do otvoru za pojistkou zasuňte plochý
šroubovák široký 3 mm a jemně pačte
kryt dálkového ovladače nahoru.
Sestavení
1. Stiskněte dálkový ovladač s klíčem
dohromady.
2. Držte dálkový ovladač s klíčem štěrbinou
nahoru a zasuňte čepel klíče do štěrbiny.
3. Lehce na čepel klíče zatlačte. Měli byste
slyšet „cvaknutí“, když je čepel klíče
zablokovaná.
2. Instalujte novou baterii stranou (+) dolů.
DŮLEŽITÉ
Dálkový ovladač s klíčem s PCC* (dvě
baterie).
Použité baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.
1. Opatrně vypačte baterie.
2. Nejprve instalujte jednu novou baterii
stranou (+) nahoru.
3. Umístěte bílé plastové kolečko mezi baterie a nakonec instalujte druhou novou
baterii stranou (+) dolů.
06
Související informace
•
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dálkový ovladač - funkce (str. 165)
Typ baterie
Používejte baterie s označením CR2430, 3V jednu v dálkovém ovladači s klíčem a dvě
v dálkovém ovladači s PCC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Zámky a alarm
Keyless drive*
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny
systémem startování a zamykání, který lze
ovládat bez klíče.
Systém startování a zamykání bez klíče umožní vozidlo nastartovat, uzamknout a odemknout bez dálkového ovladače s klíčem
(str. 162)6 ve spínači zapalování. Stačí mít
dálkový ovladač s klíčem v kapse. Umožňuje
snadnější a pohodlnější odemknutí vozidla,
např. když máte plné ruce.
Oba dálkové ovladače s klíčem, které jsou
dodávány společně s vozidlem, jsou vybaveny funkcí Keyless. Lze si objednat další dálkové ovladače s klíčem.
Keyless Drive* - dosah dálkového
ovladače s klíčem
Aby bylo možné odemknout automaticky
dveře nebo zadní výklopné dveře bez tisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem7, dálkový ovladač musí být přibližně 1,5 m od kliky
dveří vozu nebo zadních výklopných dveří.
To znamená, že osoba, která chce zamknout
nebo odemknout dveře, musí mít dálkový
ovladač s klíčem u sebe. Není možné
zamknout nebo odemknout dveře, pokud se
dálkový ovladač s klíčem nachází na opačné
straně vozu.
Elektrický systém vozidla lze pomocí dálkového ovladače nastavit do tří různých úrovní poloh klíče 0, I a II (str. 80).
Související informace
06
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 172)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 173)
•
Keyless Drive* - rušení funkcí dálkového
ovladače s klíčem (str. 173)
Γervené kruhy na předcházejícím obrázku
vyznačují pokrytí antén systému.
Pokud jsou všechny dálkové ovladač s klíčem
vytaženy z vozu za chodu motoru nebo když
6
7
172
Platí pouze pro dálkový ovladač s klíčem s funkcí PCC.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
je aktivní poloha klíče I nebo II (str. 80),
potom se na displeji zobrazí výstražné hlášení
a současně zazní akustický signál.
Pokud se dálkový ovladač s klíčem vrátí do
vozu, výstražná zpráva zhasne a zvukové
upozornění zmizí, jakmile:
•
•
dveře byly otevřeny a zavřeny
•
Bylo stisknuté tlačítko OK.
se dálkový ovladač s klíčem vloží do
zámku zapalování
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 172)
Keyless Drive* - umístění antény
(str. 175)
06 Zámky a alarm
Keyless Drive* - umožní bezpečné
použití dálkového ovladače s klíčem
Keyless Drive* - rušení funkcí
dálkového ovladače s klíčem
Proto je důležité mít skutečně přehled o všech
dálkových ovladačích pro vozidlo.
Elektromagnetická pole a zastínění mohou
rušit funkce Keyless (str. 172) na dálkovém
ovladači s klíčem.
Pokud jeden z dálkových ovladačů s klíčem8
zůstane ve vozidle a vozidlo se např. uzamkne pomocí jiného dálkového ovladače s klíčem, který patří k vozidlu, funkcionalita Keyless se deaktivuje. Je tak zabráněno zneužití.
Při následujícím odemknutí vozidla pomocí
jiného dálkového ovladače s klíčem se zapomenutý dálkový ovladač s klíčem znovu aktivuje.
DŮLEŽITÉ
Nenechávejte dálkový ovladač s klíčem
a systémem PCC ve vozidle. Pokud někdo
pronikne do vozidla a vezme dálkový ovladač s klíčem, bude moci např. nastartovat
vozidlo stisknutím dálkového ovladače
s klíčem ve spínači zapalování a stisknutím
tlačítka START/STOP ENGINE.
8
U vozidel se systémem Keyless Drive je vnější
část kliky opatřena tlačítkem k zamykání/
odemykání.
POZNÁMKA
Nepokládejte PCC do blízkosti mobilního
telefonu nebo kovového předmětu - ne
blíže než 10-15 cm.
Pokud přesto dochází k rušení, používejte
dálkový ovladač klíče a čepel klíče podobně
jako dálkový ovladač v základní verzi, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 165).
Související informace
•
Dálkový ovladač - výměna baterie
(str. 170)
•
Keyless Drive* - umožní bezpečné použití
dálkového ovladače s klíčem (str. 173)
•
Keyless Drive* - dosah dálkového ovladače s klíčem (str. 172)
Související informace
•
Keyless Drive* - zamykání
Keyless drive* (str. 172)
Vozidla se systémem keyless drive mají tlačítko
na vnějších klikách dveří.
Zamkněte dveře a dveře zavazadlového prostoru stisknutím tlačítka zamknutí na jedné
z vnějších klik dveří.
Abyste mohli vůz zamknout, musí být
všechny dveře a výklopné dveře zavazadlového prostoru zavřené - jinak se vozidlo neuzamkne.
Platí pro dálkový ovladač s klíčem s PCC (Personal Car Communicator).
06
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou
musí být volič převodových stupňů nastaven do polohy P. Jinak vozidlo nelze
uzamknout a nelze ani aktivovat alarm.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 172)
Kontrolka alarmu (str. 184)
Keyless Drive* - odemykání
Vůz se odemkne, když se rukou dotknete kliky
na dveřích nebo stlačíte pogumovanou
přítlačnou plochu na výklopných dveřích zavazadlového prostoru - dveře resp. výklopné
dveře zavazadlového prostoru otevřete jako
obvykle.
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče
Pokud není možné odemknout centrální
zamykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, např. když jsou baterie vybité, levé
přední dveře lze otevřít pomocí vytahovací
čepele klíče.
Související informace
•
•
Keyless drive* (str. 172)
Keyless Drive* - zamykání (str. 173)
Otvor pro čepel klíče - k uvolnění krytu.
Válcová vložka zámku je přístupna po sundání plastového krytu kliky na dveřích k tomu se použije čepel klíče:
06
1. Zatlačte čepel klíče cca. 1 cm rovnou do
otvoru na spodní straně kliky/krytky nepáčte.
> Po zatlačení čepele nahoru do otvoru
se plastová krytka sama uvolní.
2. Potom vložte čepel klíče do válcové
vložky zámku a dveře odemkněte.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Zámky a alarm
3. Po odemknutí nasaďte plastovou krytku
zpět.
POZNÁMKA
Když jsou dveře řidiče odemknuty pomocí
čepele klíče a otevřou se, aktivuje se
alarm. Vypíná se vložením PCC do zapalování, viz Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje (str. 185).
Keyless Drive* - nastavení zamykání
Keyless Drive* - umístění antény
Funkci nastavení zámku vozu s funkcí Keyless
Drive lze upravit v systému nabídky MY CAR
nastavením dveří, které se mají odemykat.
Vozy s funkcí Keyless Drive jsou vybaveny
celou řadou antén, které jsou integrovány do
různých míst na vozidle.
Popis systému menu, viz MY CAR (str. 113).
Související informace
•
Keyless drive* (str. 172)
Související informace
•
•
•
Keyless drive* (str. 172)
Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí
(str. 169)
Alarm (str. 183)
Dveře zavazadlového prostoru, u motoru
stěrače
Klika dveří, vlevo vzadu
Zavazadlový prostor, uprostřed a v zadní
části pod podlahou
06
Klika dveří, vpravo vzadu
Středová konzola, pod zadní částí
Středová konzola, pod přední částí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
175
06 Zámky a alarm
||
VAROVÁNÍ
Osoby s kardiostimulátorem by se neměly
přibližovat k anténám systému Keyless na
vzdálenost menší než 22 cm. Tím se
zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.
Související informace
•
Keyless drive* (str. 172)
Zamykání/odemykání - zvenku
Aby bylo možné aktivovat sekvenci zamykání,
dveře řidiče musí být zavřené - pokud jsou
otevřené některé další dveře nebo dveře
zavazadlového prostoru, dojde k uzamknutí
a aktivaci alarmu, až se tyto dveře zavřou.
U vozidel vybavených systémem zamykání
Keyless* musí být zavřeny všechny dveře
a dveře zavazadlového prostoru.
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí
dálkového ovladače s klíčem ve voze.
06
176
Pokud není možné zamknout/odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá
baterie – zamkněte nebo odemkněte dveře
řidiče vyjímatelnou čepelí klíče - viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
K zamykání a odemykání zvenku se používá
dálkový ovladač s klíčem (str. 162). Dálkový
ovladač s klíčem může zamknout/odemknout
současně všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru. K odemykání lze zvolit různé
sekvence, viz Dálkový ovladač - funkce
(str. 165).
Nezapomeňte, že se alarm spustí, pokud
se dveře otevřou poté, co byly odemknuty
pomocí čepele klíče - alarm se vypne, jakmile se do zámku zapalování zasune dálkový ovladač s klíčem.
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Více informací, viz Funkce „deadlock“*
(str. 181).
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, vůz se opětovně automaticky zamkne. Tato funkce snižuje riziko
nechtěného zanechání nezamčeného vozidla.
(Vozidla s poplašným zařízením, viz Alarm
(str. 183).)
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 177)
Keyless drive* (str. 172)
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - zevnitř
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamknou resp. odemknou současně
pomocí tlačítka centrálního zamykání na
dveřích řidiče a na dveřích spolujezdce*.
Dlouhým stisknutím otevřete všechna boční
okna* současně (viz také Globální otevření
(str. 177)).
•
Centrální zamykání
Zatáhněte za kliku a pusťte ji - dveře se
odemknou. Opětovným zatažením za
kliku dveří otevřete dveře.
Otevření všech oken
Funkce úplného odvětrání současně otevře/
zavře všechna boční okna a může být používána například k rychlé výměně vzduchu za
horkého počasí.
Zamykání
•
Po zavření předních dveří stiskněte tla.
čítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím zavřete všechna boční
okna a střešní okno současně (viz také Globální otevření (str. 177)).
Všechny dveře lze samostatně zamknout
manuálně pomocí zamykacích tlačítek příslušné dveře musí být zavřené.
Automatické uzamykání
Centrální zamykání.
•
Stiskněte jednu stranu
tlačítka pro
pro odezamknutí – druhou stranu
mknutí.
Dlouhé stisknutí otevře také všechna boční
okna najednou*.
Odemykání
Dveře mohou být odemknuty zevnitř dvěma
způsoby:
•
Stiskněte tlačítko centrálního zamykání
.
Dveře a dveře zavazadlového prostoru se
zamykají automaticky, když se vozidlo rozjede.
Funkce může být aktivována/deaktivována
v systému nabídky MY CAR. Popis systému
menu, viz MY CAR (str. 113).
Související informace
•
•
•
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 176)
Tlačítko centrálního zamykání
Dlouhým stisknutím symbolu
na tlačítku
centrálního zamykání otevřete současně všechna boční okna. Analogicky, stisknutím konzavřete současně všechna okna.
trolky
06
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 177)
Elektrické ovládání oken (str. 102)
Alarm (str. 183)
Dálkový ovladač - funkce (str. 165)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
177
06 Zámky a alarm
Zamykání/odemykání - schránka
v palubní desce
Zamykání/odmykání - dveře
zavazadlového prostoru
Schránka v palubní desce (str. 152) může být
zamykána/odemykána pouze vyjímatelnou
čepelí klíče dálkového ovladače.
Dveře zavazadlového prostoru lze otevřít,
odemknout a zamknout různými způsoby.
Informace o čepeli klíče, viz Vyjímatelná čepel
klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
Manuální otevření
DŮLEŽITÉ
•
K uvolnění zámku přihrádky je nutná
minimální síla - stačí jemně stisknout
pogumovaný panel.
•
Při otevírání přihrádky nezvedejte pryžový panel - přihrádku otevřete
pomocí madla. Pokud byste použili
příliš velkou sílu, mohly by se poškodit
elektrické kontakty na pryžovém
panelu.
Odemknutí dálkovým ovladačem
s klíčem
Pogumovaná plocha s elektrickým kontaktem.
06
Zamknutí schránky v palubní desce:
Zasuňte čepel klíče do válcové vložky
zámku schránky v přístrojové desce, jak
je zobrazeno na výše uvedeném obrázku.
Otočte čepel klíče o 90 stupňů doprava.
Vytáhněte čepel klíče.
•
Odemykání se provádí v opačném pořadí.
Související informace
•
178
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dveře zavazadlového prostoru drží
v zavřeném stavu elektrický zámek. Otevření:
1. Jemně zatlačte na pogumovanou přítlačnou plochu pod madlem - zámek se
uvolní.
2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru
může být vypnut
a tyto dveře mohou být
odemknuty pomocí tlačítka* na dálkovém
ovladači.
Pokud je vůz vybaven alarmem (str. 183)*,
kontrolka alarmu (str. 184) na přístrojové
06 Zámky a alarm
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru:
–
Dveře zůstanou zamknuté a hlídané alarmem.
•
Dveře zavazadlového prostoru se odemknou, ale zůstávají zavřené - lehce
stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu
na vnějším madlu a dveře zavazadlového
prostoru otevřete.
Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem
–
Pokud se dveře zavazadlového prostoru
neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou
a alarm se znovu zapojí.
Odemknutí vozu zevnitř
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení (1).
> Dveře zavazadlového prostoru jsou
zamčené a lze je otevřít do 2 minut
(pokud se vozidlo uzamykalo zevnitř).
Elektricky ovládané dveře
zavazadlového prostoru*
Zadní výklopné dveře vozidla lze otevřít
pomocí tlačítka na panelu osvětlení, pomocí
pogumované tlakové destičky pod vnější klikou nebo pomocí dálkového ovladače. Zavírání se provádí pomocí tlačítka zavírání v dolní
části zadních výklopných dveří.
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálko, viz Dálkový
vém ovladači s klíčem,
ovladač - funkce (str. 165).
> Pokud je vůz vybaven alarmem*, kontrolka alarmu na přístrojovém panelu
začne blikat, což signalizuje zapnutý
alarm.
Související informace
•
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 177)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 176)
G031965
desce přestane signalizovat, aby bylo zřejmé,
že alarm pro celý vůz není zapojen. Snímač
náklonu a snímače pohybu v interiéru a snímače otevření dveří zavazadlového prostoru
jsou odpojeny.
Tlačítko zavírání
06
POZNÁMKA
Odemykání, zadní výklopné dveře
Při použití elektrického ovládání vezměte
v úvahu výšku stropu. Nepoužívejte elektrické ovládání výklopných dveří zavazadlového prostoru v místě se sníženým stropem - viz kapitola "Přerušení otevírání
a zavírání výklopných dveří zavazadlového
prostoru".
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
179
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
•
Pokud byl systém aktivován po delší
dobu bez přestávky, vypne se, aby
nedošlo k přehřátí. Systém lze znovu
použít po cca. 3 minutách.
•
Pokud je vybitá nebo odpojená baterie
startéru při otevření zadních výklopných dveří, je nutné zavřít je ručně, aby
se resetoval systém. To platí rovněž,
pokud jsou zadní výklopné dveře
otevřené déle než 24 hodin.
Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání
otevření/zavření dveří zavazadlového prostoru, aktivuje se ochrana proti přivření.
•
•
Zavření dveří zavazadlového prostoru
•
06
•
180
Chcete-li vymazat naprogramované hodnoty, manuálně otevřete dveře zavazadlového prostoru do vyšší polohy a tlačítko
na dveřích zavazadlového prostoru jednou dlouze (minimálně na 3 sekundy)
stiskněte. Potom dveře zavazadlového
prostoru uvolněte - programování bude
ukončeno.
Během zavírání se dveře zavazadlového
prostoru zastaví a potom zcela otevřou.
Při otevírání a zavírání dávejte pozor, může
dojít k zachycení. Než začnete s otevíráním
resp. zavíráním, zkontrolujte, zda se blízkosti výklopných dveří zavazadlového
prostoru nikdo nenachází - zachycení by
mohlo mít vážné následky.
Lze naprogramovat maximální otevření
zadních výklopných dveří. To je vhodné např.
při snížené výšce stropu v garáži. Postupujte
následovně:
Manuálně otevřete zadní výklopné dveře podržte je v požadované poloze a jednou
dlouze stiskněte tlačítko na zadních
výklopných dveřích (minimálně
3 sekundy), potom zadní výklopné dveře
uvolněte - programování je ukončeno.
Během otvírání – elektrické ovládání dveří
zavazadlového prostoru je deaktivováno
a dveře zavazadlového prostoru jsou
uvolněny.
Při ovládání výklopných dveří zavazadlového prostoru buďte vždy opatrní.
Otevření dveří zavazadlového prostoru
Dveře zavazadlového prostoru
mohou být otevřeny třemi způsoby
(z nichž dva zahrnuje toto tlačítko):
•
Dlouhé stisknutí tlačítka na panelu spínačů osvětlení – držte tlačítko stisknuté,
dokud se dveře zavazadlového prostoru
nezačnou otvírat.
•
Dlouhé stisknutí tlačítka na dálkovém
ovladači s klíčem – držte tlačítko stisk-
Jemně zatlačte na pogumovanou plochu
pod vnějším madlem.
Zavřete dveře zavazadlového prostoru pomocí tlačítka na dveřích
zavazadlového prostoru nebo
manuálně.
•
VAROVÁNÍ
Nastavitelné maximální otevření
•
nuté, dokud se dveře zavazadlového
prostoru nezačnou otvírat.
Ochrana proti přivření
Stiskněte tlačítko – dveře zavazadlového
prostoru se zavřou automaticky.
Zastavení otvírání/zavírání dveří
zavazadlového prostoru
To může být učiněno čtyřmi způsoby (z nichž tři zahrnuje toto tlačítko):
•
Stiskněte tlačítko na panelu spínačů
osvětlení
•
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
s klíčem
•
Stiskněte tlačítko na dveřích zavazadlového prostoru
•
Stiskněte pogumovanou destičku pod
vnější klikou.
- Pohyb zadních výklopných dveří se přeruší
a zastaví.
06 Zámky a alarm
Manuální obsluha dveří zavazadlového
prostoru
Systém se odpojí, pokud se sekvence otevírání/zavírání přeruší podle popisu v předchozí
části.
•
Dveře zavazadlového prostoru mohou být
poté ovládány manuálně.
Související informace
•
Zamykání/odmykání - dveře zavazadlového prostoru (str. 178)
Funkce „deadlock“*
Dočasná deaktivace
U funkce deadlock se všechna zamykací tlačítka a kliky na dveřích mechanicky vypojí,
takže dveře nelze otevřít zevnitř ani zvenku.
Funkce „deadlock“ se aktivuje dálkovým
ovladačem (str. 162) , a to se zpožděním cca.
deset sekund po zamknutí dveří.
POZNÁMKA
Pokud se dveře otevřou během stanovené
doby zpoždění, sekvence se přeruší
a alarm se vypne.
Jsou-li aktivovány zámky deadlock, vozidlo
lze odemknout pouze pomocí dálkového
ovladače s klíčem. Levé přední dveře je
možné odemknout pomocí odnímatelné
čepele klíč (str. 169). Kromě toho lze dveře
zavazadlového prostoru u vozidel vybavených
funkcí Keyless Drive* odemknout resp. otevřít
tak, že se dotknete madla dveří zavazadlového prostoru.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
Aktivní položky menu jsou označeny křížkem.
MY CAR
OK MENU
Knoflík TUNE
EXIT
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout. To se provádí v systému nabídky MY CAR. Popis
systému menu, viz MY CAR (str. 113).
06
POZNÁMKA
•
Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla
se aktivuje alarm.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
06 Zámky a alarm
||
Související informace
•
Keyless Drive* - odemykání pomocí
čepele klíče (str. 174)
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
Dětské bezpečnostní pojistky manuální aktivace
POZNÁMKA
Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem
otevřít zadní dveře zevnitř.
Aktivace/deaktivace dětských
bezpečnostních pojistek
•
Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje
pouze konkrétní dveře - nikoliv obě
zadní dveře najednou.
•
Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou
nejsou vybavena manuální dětskou
pojistkou.
Související informace
•
G021077
•
•
Dětské pojistky jsou umístěny na zadní hraně
každých zadních dveří a jsou přístupné pouze
tehdy, když jsou dveře otevřené.
06
Zapnutí a vypnutí dětských pojistek:
–
Pomocí vytahovací čepele klíče dálkového ovladače (str. 169) otočte knoflíkem.
Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.
Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dětské bezpečnostní pojistky - elektrická
aktivace* (str. 183)
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 177)
Zamykání/odemykání - zvenku (str. 176)
06 Zámky a alarm
Dětské bezpečnostní pojistky elektrická aktivace*
Dětské bezpečnostní pojistky s elektrickou
aktivací brání dětem v otevření zadních dveří
nebo oken zevnitř.
Aktivace
Dětské bezpečnostní pojistky lze zapnout
nebo vypnout ve všech polohách klíče
(str. 79) nad 0. Aktivaci/deaktivaci lze provést
do 2 minut po vypnutí motoru v případě, že
nejsou otevřeny žádné dveře.
Aktivace dětských bezpečnostních pojistek:
2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na
dveřích řidiče.
> Když jsou pojistky aktivní, na informačním displeji sdružené přístrojové desky
se objeví Dětská pojistka vzadu
aktivována a rozsvítí se kontrolka na
tlačítku.
Pokud jsou aktivovány dětské bezpečnostní
pojistky:
•
okna mohou být ovládána pouze spínači
na ovládacím panelu na dveřích řidiče
•
zadní dveře nelze otevřít zevnitř.
Aktuální nastavení se uloží, když se motor
vypne - pokud jsou dětské bezpečnostní
pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato
funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.
Související informace
•
Dětské bezpečnostní pojistky - manuální
aktivace (str. 182)
•
Zamykání/odemykání - zevnitř (str. 177)
Alarm
Alarm upozorní např. na vloupání do vozidla.
Aktivovaný alarm se spustí, jestliže:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze*)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu*)
•
•
byl odpojen kabel akumulátoru,
se odpojí siréna.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
informačním displeji na sdružené přístrojové
desce se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
06
Ovládací panel na dveřích řidiče.
1. Nastartuje motor nebo přepněte klíč do
polohy nad 0.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
06 Zámky a alarm
||
POZNÁMKA
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm může spustit, pokud ve voze
necháte otevřené okno nebo střešní okno
nebo pokud se zapne topení v prostoru
pro cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující. Dále lze použít omezenou úroveň alarmu, viz Omezený režim
alarmu (str. 186).
POZNÁMKA
06
Jeden ze senzorů alarmu se nachází pod
držákem nástrojů ve středové konzole.
Tento senzor je citlivý na kovy.
Nedávejte do držáku nápojů ve středové
konzole mince, klíče a podobné předměty,
protože by mohlo dojít k náhodné aktivaci
alarmu.
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat a měnit
komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv
takový pokus má vliv na pojistné podmínky.
184
Zapnutí alarmu
Kontrolka alarmu
–
Kontrolka alarmu informuje o stavu alarmu
(str. 183).
Stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Deaktivujte alarm
–
Stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem
tlačítko pro odemknutí nebo zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače zapalování.
Související informace
•
•
•
Kontrolka alarmu (str. 184)
Alarm - automatické opětovné zapojení
(str. 185)
Alarm - dálkový ovladač s klíčem nefunguje (str. 185)
Γervená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní
•
LED dioda bliká rychleji po vypnutí alarmu
(dokud je dálkový ovladač s klíčem zasunutý ve spínací skříňce a je zvolena
poloha klíče I) – Byl spuštěn poplach.
06 Zámky a alarm
Alarm - automatické opětovné
zapojení
Alarm - dálkový ovladač s klíčem
nefunguje
Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
opustili vůz s vypnutým alarmem (str. 183).
Pokud alarm (str. 183) nelze pomocí dálkového ovladače s klíčem deaktivovat, např.
pokud je baterie (str. 170) v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit od alarmu a motor
nastartovat. Postupujte následovně:
Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak
žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během 2 minut otevřeny, alarm se
automaticky opětovně zapne. Zároveň se
opětovně zamkne vůz.
Související informace
•
1. Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné
čepele klíče (str. 174).
> Alarm se spustí, kontrolka alarmu
(str. 184) rychle bliká a zní siréna.
Zvukový signál
Po spuštění alarmu (str. 183) zní siréna a blikají všechna směrová světla.
•
Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
Omezený režim alarmu (str. 186)
06
2. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky.
> Alarm se deaktivuje a kontrolka alarmu
zhasne.
3. Nastartujte motor.
185
06 Zámky a alarm
Omezený režim alarmu
Omezené zabezpečení znamená, že detektory
pohybu a náklonu lze dočasně deaktivovat.
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu
(str. 183), např. pokud necháte v zamknutém
voze psa nebo během převozu vozidla na trajektu nebo ve vlaku, lze detektory pohybu
a náklonu dočasně deaktivovat.
Typové schválení - systém dálkového
ovládání
Typové schválení pro dálkový ovladač s klíčem lze zjistit v tabulce.
Země/Oblast
Γína
Systém zamykání, standardní
Země/Oblast
EU, Γína
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí deadlock
(str. 181)9.
Hong Kong
Související informace
•
Kontrolka alarmu (str. 184)
Systém zamykání bez klíče (Keyless
drive)
Země/Oblast
EU
06
Korea
9
186
Pouze v kombinaci s alarmem.
Související informace
•
Dálkový ovladač s klíčem (str. 162)
PODPORA ŘIDIΓE
07 Podpora řidiče
Aktivní podvozek - Four C*
Provoz
Aktivní podvozek, Four-C (Continously
Controlled Chassis Concept), reguluje charakteristiky tlumičů tak, aby mohly být nastaveny
jízdní vlastnosti vozu. K dispozici jsou tři
možnosti nastavení: Comfort, Sport
a Advanced.
Systém stability (Electronic Stability Control)
pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.
Při zásahu systému ESC během
brzdění můžete zaznamenat přerušovaný zvuk. Vůz může akcelerovat
pomaleji, než byste při sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Comfort
Při tomto nastavení budete vůz na vozovce
s nerovným a nekvalitním povrchem vnímat
jako pohodlnější. Nastavení tlumičů je měkčí
a pohyb karosérie je měkký a mírný.
Sport
Toto nastavení znamená, že vůz je vnímán
jako sportovnější a je doporučeno pro aktivnější řízení. Odezva řízení je rychlejší než
v režimu Comfort. Nastavení tlumičů je tvrdší
a karosérie sleduje povrch, aby bylo omezeno
naklánění vozu při průjezdu zatáčkou.
Advanced
Toto nastavení se doporučuje pouze na velmi
hladkém a rovném povrchu vozovky.
07
Nastavení tlumičů je optimalizováno na maximální přilnavost a náklon v zatáčkách je dále
minimalizován.
Elektronické řízení stability (ESC) obecné informace
VAROVÁNÍ
Ovládací tlačítka.
Systém kontroly stability ESC představuje
doplněk - nezvládne všechny situace na
silnici.
Požadované nastavení podvozku se vybírá
pomocí tlačítek na středové konzole. Při dalším nastartování motoru se použije nastavení
z okamžiku, kdy byl motor vypnut. Výjimkou
je nastavení Advanced - při opětovném
nastartování se nastaví jako Sport.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese vždy řidič.
Systém ESC zahrnuje následující funkce:
•
•
•
•
•
•
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Kontrola prokluzu
Systém kontroly trakce
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Stabilizace přívěsu – TSA
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na
jednotlivá kola.
188
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Kontrola prokluzu
POZNÁMKA
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Tato funkce se deaktivuje, pokud řidič
zvolí režim Sport.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Řízení vlečného momentu motoru - EDC
EDC ((Engine Drag Control)) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na
nižší stupeň nebo při brzdění motorem během
jízdy na kluzkém povrchu nebo při jízdě na
nižší převodový stupeň.
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 189)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 191)
Nežádoucí zablokování kol během jízdy by,
mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit
vozidlo.
Řízení trakce při zatáčení - CTC
Systém CTC kompenzuje nedotáčivost
a umožňuje v zatáčce zrychlovat více než
obvykle, aniž by došlo k prokluzování
vnitřního kola. Vůz může např. na vyspádované přístupové cestě rychle dosáhnout běžnou dopravní rychlost.
Stabilizace přívěsu* – TSA1
Asistent stabilizace přívěsu (str. 308) slouží
ke stabilizaci vozidla a přívěsu, pokud dojde
k rozvlnění soupravy. Více informací, viz Jízda
s přívěsem* (str. 302).
1
Elektronické řízení stability (ESC) funkčnost
Nastavení úrovně - režim Sport
Systém ESC je vždy aktivní - nelze jej deaktivovat.
Řidič však může zvolit režim
Sport umožňující aktivnější
jízdu.
CAR (str. 113).
Režim Sport se volí
v systému nabídky MY CAR.
Popis systému menu, viz MY
V režimu Sport systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté
úrovně potom umožní řízený prokluz zadní
části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo
stabilizuje.
Jestliže řidič, například, uvolní plynový pedál
a řízený prokluz ukončí, systém ESC zasáhne
a stabilizuje vozidlo.
V režimu Sport je k dispozici rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se
rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku
nebo hlubokém sněhu.
Systém Trailer Stability Assist je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
07 Podpora řidiče
||
Režim Sport poznáte podle toho, že
se na sdružené přístrojové desce
rozsvítí trvale žlutě tato kontrolka.
Bude svítit do doby, než řidič výběr
funkce zruší nebo do doby, než vypne motor.
Při dalším nastartování bude systém ESC
opět nastaven v běžném režimu.
Související informace
07
190
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 188)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - symboly a zprávy (str. 191)
07 Podpora řidiče
Elektronické řízení stability (ESC) symboly a zprávy
Tabulka
Symbol
Zpráva
Popis
ESC Dočasně VYP
Γinnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzdových kotoučů. Funkce
se znovu aktivuje automaticky po ochlazení brzd.
ESC Nutný servis
Systém ESC je vypnutý.
•
•
Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znovu ho nastartujte.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
"Zpráva"
Na sdružené přístrojové desce (str. 64) se objeví zpráva - Přečtěte si ji!
Svítící kontrolka po dobu
2 sekund.
Kontrola systému při startování motoru.
Blikající kontrolka.
Aktivuje se systém ESC.
a
Svítí trvale.
07
Je aktivován režim Sport.
Upozornění: Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
}}
191
07 Podpora řidiče
||
Související informace
07
192
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 188)
•
Elektronické řízení stability (ESC) - funkčnost (str. 189)
07 Podpora řidiče
Informace o dopravních značkách
(RSI)*
VAROVÁNÍ
Systém RSI nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných dopravních
předpisů a pravidel nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - použití
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel.
Funkce se ovládá následovně:
Související informace
Příklady čitelných značek souvisejících
s rychlostí2.
Funkce RSI pomáhá řidiči zobrazovat silniční
značky s informacemi o aktuální rychlosti,
např. značky o začátku/konci dálnice nebo
silnice a značky zákazu předjíždění.
Pokud vozidlo projede kolem značky dálnice
resp. silnice pro motorová vozidla a značky
zobrazující maximální rychlost, systém RSI
zobrazí symbol značky pro maximální přípustnou rychlost.
2
3
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 193)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 195)
Zaznamenávané informace o rychlosti3.
Jakmile systém RSI registruje dopravní
značku s přikázanou rychlostí, tato značka se
zobrazí jako symbol na přístrojové desce.
Společně se symbolem
aktuálního omezení rychlosti
se dle situace může zobrazit
také značka zákazu předjíždění.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
}}
193
07 Podpora řidiče
||
Konec omezení nebo dálnice
Dodatečné značky
Odpovídající dopravní značka se zobrazuje na
přístrojové desce po dobu
přibližně 10 sekund v situacích, kdy systém
RSI zjistí značku, která obsahuje konec omezení rychlosti, nebo jiné informace související
s rychlostí, např. konec dálnice:
Značky rychlosti spojené s tímto druhem
doplňkové značky se zobrazí pouze
v případě, že řidič používá směrové světlo.
Příklady těchto značek:
Příklady dodatečných značek3.
Konec všech omezení.
Konec dálnice.
07
Potom se informace o značce skryjí, a to do
doby, než bude detekována další značka související s rychlostí.
3
194
Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení
rychlosti - v tomto případě dodatečná značka
označuje okolnosti, za kterých příslušné
rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náchylná na nehody
v případě deště a/nebo mlhy.
Dodatečná značka související s deštěm se
zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.
Rychlost platná na sjezdech
je na některých trzích označena dodatečnou značkou
s šipkou.
Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne.
Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky
s doplňujícími informacemi pod symbolem
označujícím rychlost.
Zobrazení dalších informací
Prázdný rámeček, tedy symbol další značky,
pod symbolem rychlosti na sdružené přístrojové desce znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi
o aktuálním omezení rychlosti.
Funkce informací o dopravních značkách na sdružené přístrojové desce závisí na prodejním trhu; obrázky v těchto pokynech zobrazují pouze několik příkladů.
07 Podpora řidiče
Nastavení v menu MY CAR
Varování k rychlosti
Možnosti nastavení funkce RSI najdete
v systému menu MY CAR. Viz MY CAR
(str. 113).
Systém Informace o dopravních značkách
(RSI – Road Sign Information) pomáhá řidiči
se zapamatováním dopravních značek souvisejících s rychlostí, kolem kterých projel. Tato
funkce má následující omezení.
Informace o dopravních značkách
zapnuty/vypnuty
Zobrazení symbolů na displeji sdružené
přístrojové desky lze vypnout. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 113).
Informace o dopravních značkách
(RSI)* - omezení
Řidič si může nastavit aktivaci varování
v případě, kdy platný limit rychlosti bude
překročen o více než 5 km/h. Toto varování
poznáte podle toho, že symbol platné maximální rychlosti bude blikat po celou dobu,
kdy je rychlost překračována. Funkce může
být aktivována/deaktivována v systému
nabídky MY CAR. Popis systému menu, viz
MY CAR (str. 113).
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 193)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* omezení (str. 195)
•
MY CAR (str. 113)
Kamerový snímač funkce RSI má podobná
omezení jako lidské oko - přečtěte si další
informace o omezeních kamerového snímače
(str. 230)).
Značky, které informují o platném omezení
rychlosti nepřímo, jako např. značky
s názvem obce nebo okresu, funkce RSI
neregistruje.
Dále uvádíme některé ze situací, kdy systém
nefunguje správně:
•
•
•
•
•
Nejasné značky
Značky umístěné v zatáčkách
Otočené nebo poškozené značky
Zakryté nebo špatně umístěné značky
Značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem a/nebo nečistotami.
Související informace
•
Informace o dopravních značkách (RSI)*
(str. 193)
•
Informace o dopravních značkách (RSI)* použití (str. 193)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
195
07 Podpora řidiče
Tempomat*
VAROVÁNÍ
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržet rovnoměrnou rychlost. Výsledkem
je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.
Přehled
Tempomat - zapnuto/vypnuto.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Režim standby
07
Aktivace a nastavení rychlosti.
Zvolená rychlost (ŠEDÁ = pohotovostní
režim).
Aktivní tempomat – BÍLÝ symbol (ŠEDÁ
= pohotovostní režim).
196
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rychlost lze aktivovat, nastavit nebo upravit.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud tempomat neudržuje vhodnou rychlost resp. vzdálenost.
Aktivace a nastavení rychlosti
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
•
Stiskněte na volantu tlačítko CRUISE
(bez omezovače rychlosti) nebo
(s
omezovačem rychlostí).
>
Na sdružené přístrojové desce se rozsvítí
kontrolka (6) tempomatu - tempomat je
v pohotovostním režimu.
Související informace
Klávesnice na volantu a sdružená přístrojová
deska.
Tempomat* - správa rychlosti
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 196)
•
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 198)
•
•
Tempomat* - deaktivace (str. 198)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 197)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Povolení tempomatu:
Aktivace tempomatu:
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
>
Aktuální rychlost je uložena v paměti a při
zvolené rychlosti se rozsvítí na sdružené
přístrojové desce značka (5)
a kontrolka (6) se změní z ŠEDΔ na
BÍLOU - vozidlo potom jede uloženou
rychlostí.
POZNÁMKA
Tempomat nelze aktivovat při rychlostech
pod 30 km/h.
Změna uložené rychlosti
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítka
nebo
.
Nastavení +/- 5 km/h
07 Podpora řidiče
•
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h
Nastavení +/- 1 km/h
•
Podržte tlačítko stisknuté a uvolněte je,
až se na sdružené přístrojové desce
zobrazí značka u požadované rychlosti.
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim
Systém lze dočasně deaktivovat a uvést do
pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
Dočasné vypojení tempomatu a nastavení do
pohotovostního režimu:
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené
přístrojové desce změní barvu z BÍLΔ nad
ŠEDOU - tempomat je dočasně vyřazen.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
POZNÁMKA
Pokud se některé z tlačítek na tempomatu
podrží stisknuté několik minut, systém se
zablokuje a nedá se použít. Abyste mohli
tempomat znovu aktivovat, vozidlo se
musí zastavit a motor se musí restartovat.
Související informace
•
Tempomat* (str. 196)
.
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Automatický pohotovostní režim
Tempomat se dočasně vypojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
kola ztratí trakci
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod cca. 30 km/h.
Řidič musí regulovat rychlost.
Související informace
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 196)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 198)
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 198)
Tempomat se dočasně vypojí a automaticky
přejde do pohotovostního režimu, pokud:
•
•
•
•
sešlápnete pedál brzdy
sešlápnete spojkový pedál
řadicí páka/volič se přesune do polohy N
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
Řidič musí regulovat rychlost.
07
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
197
07 Podpora řidiče
Tempomat* - pokračování
v nastavené rychlosti
Tempomat* - deaktivace
Tempomat (CC – Cruise Control) pomáhá
řidiči udržovat rovnoměrnou rychlost.
Po dočasné deaktivaci, když je systém
v pohotovostním režimu, (str. 197) lze obnovit
nastavenou rychlost.
Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
>
Značka (5) a kontrolka (6) na sdružené
přístrojové desce ze změní z ŠEDΔ na
BÍLOU - vozidlo potom jede naposledy
uloženou rychlostí.
.
POZNÁMKA
Nastavený nárůst rychlosti se aktivuje, jakmile se rychlost obnoví stisknutím tlačítka
.
Související informace
07
198
•
•
•
Tempomat* - správa rychlosti (str. 196)
•
Tempomat* - deaktivace (str. 198)
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 197)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zde popisujeme postup deaktivace.
Tempomat se vypíná tlačítkem (1) na volantu
nebo vypnutím motoru - nastavená/uložená
rychlost se vymaže v paměti a nelze v ní
.
pokračovat stisknutím tlačítka
Související informace
•
•
•
•
Tempomat* (str. 196)
Tempomat* - správa rychlosti (str. 196)
Tempomat* - dočasná deaktivace
a pohotovostní režim (str. 197)
Tempomat* - pokračování v nastavené
rychlosti (str. 198)
Adaptivní tempomat - ACC*
Adaptivní tempomat (ACC – Adaptive Cruise
Control) pomáhá řidiči udržovat bezpečnou
vzdálenost od vozidla před ním a bezpečný
zvolený časový informace.
Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé
jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách
v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.
Řidič si nastaví požadovanou rychlost
(str. 202) a časový interval (str. 203) odstupu
vzhledem k vozu před sebou. Jakmile radarový detektor zjistí, že před vozem jede
pomalejší vozidlo, rychlost automaticky
upraví. Jakmile je cesta volná, vůz pojede
zase původně zvolenou rychlostí.
Pokud adaptivní tempomat vypnete nebo
nastavíte pohotovostní režim (str. 203) a váš
vůz se ocitne příliš blízko vozu před vámi,
upozorní řidiče na krátkou vzdálenost systém
upozornění na odstup (str. 213).
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
DŮLEŽITÉ
Údržba adaptivního tempomatu se musí
provádět pouze v servisu - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Adaptivní tempomat* - správa rychlosti
(str. 202)
•
Adaptivní tempomat* - nastavení časového intervalu (str. 203)
•
Adaptivní tempomat* - dočasná deaktivace a pohotovostní režim (str. 203)
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 204)
•
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 205)
•
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
(str. 205)
•
Adaptivní tempomat* - přepínání tempomatu (str. 207)
•
•
•
•
Adaptivní tempomat* - funkce
Kombinuje tempomat a systém koordinace
vzdálenosti.
Přehled funkcí
Radarový snímač (str. 207)
Radarový snímač - omezení (str. 208)
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření (str. 210)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 211)
Přehled funkcí4.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Klávesnice na volantu (str. 201)
Radarový snímač (str. 207)
Automatická převodovka
Vozidla s automatickou převodovkou jsou
u adaptivního tempomatu vybavena zdokonalenou funkcí Queue Assist (str. 205).
07
Související informace
•
•
4
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
199
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Vzdálenost k vozidlu vpředu (str. 203) měří
především radarový snímač (str. 207). Tempomat reguluje rychlost zrychlováním
a přibrzďováním. Když jsou brzdy používány
adaptivním tempomatem, je běžné, že vydávají určitý zvuk.
VAROVÁNÍ
Pokud brzdí adaptivní tempomat, brzdový
pedál se pohne. Nepokládejte nohu pod
brzdový pedál - mohl by se zachytit.
07
5
6
200
Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval (str. 203) nastavený řidičem. Pokud radarový snímač nevidí žádné vozidlo vpředu,
vozidlo pojede nastavenou rychlosti, kterou
uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud
rychlost vozu před vozidlem je vyšší než uložená rychlost tempomatu.
Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlost
plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké
brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo
před Vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení
v radarovém snímači (str. 208) může být
brzdění neočekávané nebo nemusí nastat
vůbec.
Adaptivní tempomat lze nastavit tak, aby sledoval jiný vůz při rychlosti od 30 km/h5 do
200 km/h. Pokud rychlost klesne pod
30 km/h nebo pokud příliš klesnou otáčky
motoru, tempomat přejde do pohotovostního
režimu (str. 203), ve kterém automaticky
nebrzdí - v tomto případě musí bezpečnou
vzdálenost od vozu jedoucího vpředu zajistit
sám řidič.
Varovná kontrolka - řidič musí brzdit
Adaptivní tempomat má brzdnou kapacitu,
která je ekvivalentem přibližně 40 %
brzdného výkonu vozu.
Funkci Queue Assistant (str. 205) u vozů s automatickou převodovkou lze nastavit u rychlosti v rozsahu 0-200 km/h.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
1. Varovná kontrolka a varovný zvuk systému
varování před kolizí6.
Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je
brzdná kapacita adaptivního tempomatu,
a řidič nebrzdí, tempomat použije kontrolku
a zvukovou výstrahu systému varování před
kolizí (str. 223) a upozorňuje řidiče, že musí
okamžitě jednat.
POZNÁMKA
Pokud nosíte sluneční brýle nebo pokud
prudce svítí slunce, může se stát, že
výstražnou kontrolku neuvidíte.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat* - přehled
Adaptivní tempomat upozorňuje na
vozidla, která byla detekována radarovým
snímačem - proto se může stát, že systém
nevydá varování nebo jej vydá s jistým
zpožděním. Nečekejte na varování
a začněte brzdit, pokud je to třeba.
•
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 211)
Prudké svahy a/nebo těžký náklad
Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je
určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě ze
svahu, s těžkým nákladem nebo přívěsem,
může se stát, že zařízení bude mít problém
udržet správnou vzdálenost od vozidla před
vámi - v tomto případě buďte opatrní
a připraveni zpomalit.
Pohotovostní režim se vypne a obnoví se
uložená rychlost.
Tempomat- zapnuto/vypnuto nebo pohotovostní režim.
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 205)
Aktivace a nastavení rychlosti.
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění jiného
vozidla (str. 204)
(Nepoužívá se)
Zelená značka u uložené rychlosti (BÍLÁ
= pohotovostní režim).
07
Γasový interval
ACC je aktivní se ZELENÝM symbolem
(BÍLÁ = pohotovostní režim).
Související informace
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
201
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - správa
rychlosti
Současně je označen interval
rychlosti:
vého pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
Povolení tempomatu ACC:
•
Stiskněte tlačítko na volantu
– na
sdružené přístrojové desce se rozsvítí
podobný BÍLÝ symbol(8), který oznamuje,
že adaptivní tempomat je v pohotovostním režimu (str. 203).
Aktivace tempomatu ACC:
•
vyšší rychlost se ZELENÝM označením je
předprogramovaná rychlost
•
nižší rychlost je rychlost vpředu jedoucího
vozidla.
•
Při požadované rychlosti stiskněte na
nebo
.
volantu tlačítko
Změna uložené rychlosti
>
Aktuální rychlost se uloží do paměti, sdružená přístrojová deska zobrazí na cca.
sekundu "lupu" (6) kolem uložené
rychlosti a její označení se změní z BÍLΔ
na ZELENOU.
Nastavení +/- 5 km/h
Jakmile tento symbol změní barvu
z BÍLΔ na ZELENOU, tempomat
ACC je aktivní a vozidlo udržuje uloženou rychlost.
07
POZNÁMKA
Tempomat ACC reguluje
vzdálenost k vozidlu jedoucímu vpředu, pouze pokud
symbol ukazuje obrázek dalšího vozidla.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V některých situacích opětovná aktivace
není možná. V tomto případě se na sdružené přístrojové desce (str. 211) objeví
Adaptivní tempomat není dostupný.
Uložená rychlost se mění krátkým nebo dlounebo
.
hým stisknutím tlačítka
•
Použijte krátká stisknutí - každé stisknutí
upraví rychlost o+/- 5 km/h
Nastavení +/- 1 km/h
•
Podržte tlačítko stisknuté a uvolněte je,
až se na sdružené přístrojové desce
zobrazí značka u požadované rychlosti.
Nastavení při posledním stisknutí se uloží do
paměti.
/
Pokud se před stisknutím tlačítka
rychlost zvýší sešlápnutím plynového pedálu,
uloží se rychlost, kterou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka.
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plyno-
202
Pokud se některé z tlačítek na adaptivním
tempomatu podrží stisknuté několik minut,
systém se zablokuje a nedá se použít.
Abyste jej mohli znovu aktivovat, vozidlo
se musí zastavit a motor se musí restartovat.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - nastavení
časového intervalu
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
Nastavení/změna časové vzdálenosti:
•
Ke zvýšení nebo snížení použijte tlačítka
/
na volantu.
Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti
krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží
časový interval.
Adaptivní tempomat umožňuje měnit časový
interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule
a komfortně.
Pokud se zdá, že aktivovaný adaptivní
tempomat nereaguje, důvodem může být
skutečnost, že časová vzdálenost k vozidlu vpředu brání zvýšit rychlost vozidla.
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Adaptivní tempomat* - dočasná
deaktivace a pohotovostní režim
Adaptivní tempomat lze dočasně deaktivovat
a uvést do pohotovostního režimu.
Dočasná deaktivace - pohotovostní
režim
Dočasné vypojení adaptivního tempomatu
a nastavení do pohotovostního režimu:
•
Tento symbol na displeji a uložená
rychlost pak změní barvu ze ZELENΔ
na BÍLOU.
Další informace k rychlosti (str. 202).
Související informace
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
Adaptivní tempomat* - deaktivace
(str. 205)
Stiskněte na volantu tlačítko
Pohotovostní režim v důsledku zásahu
řidiče
Adaptivní tempomat se dočasně vypojí
a přejde automaticky do pohotovostního
režimu, pokud:
•
•
sešlápnete pedál brzdy
spojkový pedál je sešlápnutý déle než
1 minutu7
Nezapomeňte, že v případě krátkého časového intervalu musí řidič, pokud vyvstane
nepředvídaný dopravní problém, reagovat
rychle.
•
se volič převodového stupně přesune do
polohy N (automatická převodovka)
•
řidič jede déle než 1 minutu rychlostí
vyšší než je uložená rychlost.
Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci
funkce sledování vzdálenosti (str. 213).
Řidič musí regulovat rychlost.
7
07
Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění,
nemá vliv na nastavení - po uvolnění plyno-
Vyřazení a přeřazení vyššího nebo nižšího stupně nemá vliv na režim standby.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
203
07 Podpora řidiče
||
vého pedálu vůz pojede rychlostí, jaká byla
naposledy uložena.
- rychlost se nastaví na naposledy uloženou
hodnotu.
Automatický pohotovostní režim
POZNÁMKA
Ovládání adaptivního tempomatu závisí na
ostatních systémech, např. na systému stability ESC (str. 188). Pokud některý z těchto
systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.
V případě automatické deaktivace se ozve
signál a na sdružené přístrojové desce se
zobrazí zpráva Adaptivní tempomat zrušen.
V tomto případě musí řidič zasáhnout a upravit rychlost a vzdálenost k vozu před sebou.
Po opětovné aktivaci tempomatu pomocí
tlačítka
může dojít k výraznému zvýšení
rychlosti.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - předjíždění
jiného vozidla
Pokud vozidlo jede za jiným vozem a řidič
pomocí směrových světel9 naznačí, že chce
předjíždět, adaptivní tempomat krátce zrychlí,
aby vozidlo dojelo vůz vpředu.
Tato funkce je aktivní při rychlostech vyšších
než 70 km/h.
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Upozorňujeme, že tato funkce může být
aktivována ve více situacích než jen při
předjíždění, např. když se používá ukazatel
směru k označení změny jízdního pruhu
nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto
případě vozidlo krátce zrychlí.
Tempomat* (str. 196)
K automatické deaktivaci může dojít, když:
•
•
•
•
•
•
•
07
řidič otevře dveře
řidič si odepne bezpečnostní pás
jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
rychlost poklesne pod 30 km/h8
kola ztratí trakci
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým
sněhem nebo hustým deštěm (jsou zablokovány radarové vlny).
Vyvolání nastavené rychlosti
Adaptivní tempomat v pohotovostním režimu
lze aktivovat stisknutím tlačítka
na volantu
8
9
204
Neplatí pro vozidla s funkcí Queue Assistant - tato vozidla rovnou zastaví.
U vozidla s levostranným řízením bliká jen levé směrové světlo, u vozidla s pravostranným řízením - jen pravé směrové světlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - deaktivace
Krátkým stisknutím tlačítka
na volantu se
adaptivní tempomat nastaví do pohotovostního režimu (str. 203). Vypíná se dalším krátkým stisknutím - nastavená/uložená rychlost
nelze
se vymaže a po stisknutí tlačítka
pokračovat.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 211)
Adaptivní tempomat* - Queue Assist
Queue Assist umožňuje adaptivnímu tempomatu využít při rychlostech pod 30 km/h další
funkce.
U automatické převodovky může adaptivní
tempomat sledovat jiné vozidlo v rozsahu
0-200 km/h.
POZNÁMKA
Ve vozech s automatickou převodovkou je
adaptivní tempomat doplněn funkcí Queue
Assist (tato funkce je označována také jako
"Queue Assist").
Queue Assist nabízí následující možnosti:
•
•
•
•
Prodloužený rozsah rychlosti - také pod
30 km/h a v klidovém stavu
Změna cíle
Automatické brzdění se u stojícího vozu
vypne
Automatická aktivace parkovací brzdy.
Upozorňujeme, že nejnižší rychlost, kterou lze
u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h
- přestože tempomat dokáže sledovat jiné
vozidlo až do zastavení, nelze nastavit nižší
rychlost než 30 km/h.
Větší rozsah rychlosti
POZNÁMKA
Aby se adaptivní tempomat aktivoval při
rychlosti pod 30 km/h, vozidlo vpředu se
musí nacházet v přiměřené vzdálenosti.
Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při
popojíždění v pomalém provozu nebo na
semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách
automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde
do pohotovostního režimu s automatickým
brzděním. V tomto případě musí řidič tempomat znovu aktivovat. K dispozici jsou tyto
možnosti:
•
Stiskněte na volantu tlačítko
.
nebo
•
Sešlápněte plynový pedál.
>
Adaptivní tempomat potom bude pokračovat ve sledování vozu před sebou.
Pokud chcete aktivovat adaptivní tempomat, musí být zavřeny dveře řidiče a řidič
musí být připoutaný.
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
205
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Systém Queue Assist udrží vozidlo, aby se
nerozjelo, maximálně 4 minuty - potom se
aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat se vypne.
•
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz,
který se pohybuje rychlostí větší než
30 km/h, a změní cíl z pohybujícího se
vozidla na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude stojící vozidlo ignorovat
a nastaví uloženou rychlost.
Před opětovnou aktivací adaptivního
tempomatu se musí povolit parkovací
brzda.
Změna cíle
•
Řidič musí sám zasáhnout a zabrzdit.
Automaticky pohotovostní režim se
změnou cíle
Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do
pohotovostního režimu, pokud:
Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může
se objevit stojící vozidlo.
07
Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který
se pohybuje rychlostí menší než 30 km/h,
a změní cíl na stojící vozidlo, adaptivní tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a adaptivní
tempomat si není jistý, zda cílový objekt
je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např.
retardér.
•
rychlost klesne pod 5 km/h a vozidlo
vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat již nesleduje.
Ukončení automatického brzdění, když
vůz stojí
V některých situacích funkce Queue Assist
automaticky zabrzdí do klidového stavu. To
znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se
může rozjet - proto musí řidič zasáhnout
a zabrzdit vozidlo sám, aby jej udržel na
místě.
Funkce Queue Assist uvolní plynový pedál
a nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu v následujících situacích:
206
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
•
řidič má nohu na pedálu brzdy
•
řidič nastaví adaptivní tempomat do
pohotovostního režimu.
je aktivována parkovací brzda
se volič převodových stupňů přeřadí do
polohy P, N nebo R
Automatická aktivace parkovací brzdy
V některých případech funkce Queue Assist
aktivuje parkovací brzdu, aby vozidlo i nadále
stálo.
K tomu dojde, pokud:
•
řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pás
•
Systém ESC se přepne z režimu Normal
do režimu Sport
•
Funkce Queue Assist brzdí vozidlo, aby
se nerozjelo, déle než 4 minuty
•
•
se vypne motor
jsou brzdy přehřáté.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - přepínání
tempomatu
Přepnutí z ACC na CC
Na sdružené přístrojové desce se zobrazí
kontrolka aktivního tempomatu:
CC
ACC
Cruise Control
Adaptive Cruise
Control
Tempomat
Adaptivní tempomat
Přepnutí zpět z CC na ACC
Radarový snímač
Tempomat vypněte 1-2 stisknutím tlačítka
v souladu s pokyny k deaktivaci (str. 205). Při
dalším zapnutí systému je aktivován adaptivní
tempomat.
Radarový snímač má za úkol detekovat osobní
a nákladní vozidla, která se pohybují ve stejném jízdním pruhu a ve stejném směru.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
Radarový snímač využívají následující funkce:
Dlouhým stisknutím tlačítka
na
volantu se symbol na sdružené přístrona
.
jové desce změní z
>
Tím se aktivuje standardní tempomat
(str. 196) CC (Cruise Control).
VAROVÁNÍ
Po přepnutí z režimu ACC na CC vozidlo
již automaticky nebrzdí - pouze sleduje
nastavenou rychlost.
Adaptivní tempomat*
Upozornění na nebezpečí kolize s funkcí
automatické aktivace brzd a detekce
chodců*
DŮLEŽITÉ
V případě viditelného poškození mřížky
vozidla nebo v případě podezření na
poškození radarového snímače:
Jedním stisknutím tlačítka se adaptivní část
(systém udržování odstupu) tempomatu
deaktivuje a vozidlo pouze udržuje nastavenou/uloženou rychlost.
•
Funkce sledování vzdálenosti*
•
Kontaktujte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Pokud došlo k poškození nebo uvolnění
mřížky, radarového snímače nebo jeho
držáku, může se stát, že tato funkce
nebude vůbec nebo částečně k dispozici.
Úpravy radarového snímače by mohly vyústit
v nelegální používání.
07
Související informace
•
•
•
•
Radarový snímač - omezení (str. 208)
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Systém varování před kolizí* (str. 223)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 213)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
207
07 Podpora řidiče
Radarový snímač - omezení
VAROVÁNÍ
Radarový snímač (str. 207) má jistá omezení,
a to především kvůli omezenému zornému
poli.
Řidič musí neustále sledovat dopravní
situaci a zasáhnout, pokud adaptivní tempomat neudržuje vhodnou rychlost nebo
vzdálenost.
Schopnost adaptivního tempomatu detekovat
vozidlo vpředu se výrazně sníží, pokud:
•
rychlost vozidel vpředu se výrazně liší od
vaší rychlosti
•
dojde k zablokování radarového snímače
- např. v případě prudkého deště nebo
rozbředlého sněhu nebo pokud se před
radarovým snímačem zachytí jiné
předměty.
Adaptivní tempomat nezvládne každou
dopravní situaci, libovolné počasí
a všechny podmínky na cestě.
Přečtěte si v uživatelské příručce všechny
kapitoly týkající se adaptivního tempomatu, abyste se seznámili s omezeními,
které by měl řidič znát ještě před tím, než
začne tempomat používat.
Řidič nese vždy zodpovědnost za udržování bezpečné vzdálenosti a rychlosti, a to
i v případě, že používá adaptivní tempomat.
POZNÁMKA
Prostor před radarovým senzorem musí
být čistý - viz kapitola "Údržba" (str. 227).
Zorné pole
Radarový snímač má omezené zorné pole.
V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než
by měla.
07
VAROVÁNÍ
Zorné pole ACC
Někdy radarový snímač detekuje s jistým
zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.
vozidlo, které jede mezi vaším vozem
a vozidly před vámi.
Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo
vozidla, která nejedou uprostřed jízdního
pruhu, mohou zůstat nedetekovaná.
V zatáčkách může radarový snímač detekovat špatné vozidlo nebo může ztratit
detekované vozidlo z dohledu.
208
Před mřížku chladiče se nesmí montovat
příslušenství ani jiné předměty jako např.
přídavná světla.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Pokud systém nedetekuje
vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
Adaptivní tempomat nebrzdí v případě
osob, zvířat a malých vozidel jako jsou
např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí
v případě pomalu jedoucích a stojících
vozidel a předmětů.
Nepoužívejte adaptivní tempomat např.
v městském provozu, v husté dopravě, na
křižovatkách, na kluzkém povrchu, na
vozovkách zalitých vodou nebo bahnem,
v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách a na kluzkých
vozovkách.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Systém varování před kolizí* (str. 223)
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 213)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
209
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - diagnostika
a opatření
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablokov. radar Viz
příručka, znamená to, že radarový snímač
a varování před kolizí s automatickou aktivací
brzd (str. 223).
Tato zpráva znamená, že nefunguje žádná
z funkcí pro upozornění na odstup (str. 213)
V této tabulce jsou uvedeny příklady možných
příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými
činnostmi:
Příčina
Akce
Povrch radaru v mřížce je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch radaru v mřížce od nečistot, ledu a sněhu.
Hustý déšť nebo sněžení blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru.
Žádná činnost. Někdy radar nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo
zasněžená.
Povrch radaru byl očištěn, avšak zpráva je stále zobrazena.
Γekejte. Může trvat několik minut, než radar „zjistí“, že již není zablokován.
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
Adaptivní tempomat* - symboly a zprávy
(str. 211)
07
210
(str. 207) adaptivního tempomatu nedokáže
detekovat ostatní vozidla před vozem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Adaptivní tempomat* - symboly
a zprávy
několik příkladů. Dle situace dodržujte doporučení:
Někdy může adaptivní tempomat zobrazit
symbol a/nebo textovou zprávu. Dále uvádíme
Symbol
Zpráva
Popis
Symbol je ZELENÝ
Vozidlo udržuje uloženou rychlost.
Symbol je BÍLÝ
Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
Standardní tempomat se volí ručně.
Povolit temp. nastav. ESCna
normální
Adaptivní tempomat lze aktivovat, až je systém stability (ESC) (str. 188) nastaven do normálního
režimu.
Adaptivní tempomat zrušen
Adaptivní tempomat je deaktivován - rychlost musí regulovat řidič.
Adaptivní tempomat není
dostupný
Adaptivní tempomat nemůže být aktivován.
Důvodem může být:
•
•
Zablokov. radar Viz příručka
je příliš vysoká teplota brzd
radarový snímač je zakrytý, např. mokrým sněhem nebo hustým deštěm.
Adaptivní tempomat je dočasně odpojen.
•
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší
nebo když se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
07
Řidič si potom může zvolit (str. 207) běžný tempomat (CC) - textová zpráva zobrazí informace
o dostupných možnostech.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 208).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
211
07 Podpora řidiče
||
Symbol
Zpráva
Popis
Adapt.tempomat Nutný servis
Adaptivní tempomat je odpojen.
•
Sešlápnutím brzdy přidržte
vůz + akustický alarm
Vůz stojí a tempomat uvolní brzdový pedál, aby parkovací brzda přidržela vozidlo. Kvůli závadě
parkovací brzdy se však vůz za chvíli rozjede.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
•
Pod 30 km/h Musí být vozidlo
vpředu
Zobrazí se, pokud se pokusíte aktivovat tempomat při rychlostech pod 30 km/h a v aktivační
vzdálenosti se nenachází žádné vozidlo.
(pouze s funkcí Queue Assistant)
Související informace
•
•
•
Adaptivní tempomat - ACC* (str. 198)
Adaptivní tempomat* - přehled (str. 201)
Adaptivní tempomat* - funkce (str. 199)
07
212
Kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řidič musí brzdit sám. Zpráva zůstane zobrazena a zní alarm, dokud řidič nesešlápne
brzdový nebo plynový pedál.
07 Podpora řidiče
Funkce sledování vzdálenosti*
Funkce sledování vzdálenosti (Distance Alert)
upozorňuje řidiče v případě, že je odstup od
vpředu jedoucího vozidla příliš krátký.
Funkce sledování vzdálenosti je aktivní při
rychlostech nad 30 km/h a reaguje pouze na
vozidla, která jedou před vozem stejným
směrem. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo
stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.
POZNÁMKA
Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce
sledování vzdálenosti se vypne.
zde vyhledejte funkci Upozornění na
odstup.
Nastavení časového intervalu
VAROVÁNÍ
Systém varování u vzdálenosti reaguje
pouze v případě, že vzdálenost k vozu
před vámi je menší než nastavená hodnota
- rychlost vozidla nemá na to vliv.
Provoz
Nastavení a symbol časového intervalu.
Γasový interval - prodloužení/zkrácení.
Γasový interval - zapnuto.
Oranžová výstražná kontrolka10.
Pokud je vzdálenost k vozidlu vpředu menší
než nastavený časový interval, na čelním skle
se nepřerušovaně rozsvítí oranžová výstražná
kontrolka.
10
Stisknutím tlačítka ve středové konzole funkci
zapnete nebo vypnete. Funkce je zapnuta,
když svítí jedna kontrolka v tlačítku.
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky vozidla MY CAR (str. 113) -
Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu
vpředu. Na sdružené přístrojové desce se zobrazuje
1 až 5 vodorovných čar - čím
je jich více, tím je časový
interval delší. Jedna čára
odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca.
3 sekundám.
07
Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je
aktivován adaptivní tempomat (str. 199).
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
213
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Γím je rychlost vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný
časový interval.
Nastavený časový interval využívá také
adaptivní tempomat (str. 199).
Upozornění na odstup* - omezení
Tato funkce, která využívá stejný radarový
snímač jako adaptivní tempomat (str. 198)
a systém varování před kolizí s automatickou
aktivací brzd (str. 223), má jistá omezení.
POZNÁMKA
Používejte pouze časové intervaly, které
jsou dle místních dopravních předpisů
přípustné.
Silné protisvětlo, odrazy, prudké změny
intenzity světla nebo nošení brýlí mohou
způsobit, že varovné světlo na čelním skle
nebude vidět.
Související informace
•
Upozornění na odstup* - omezení
(str. 214)
•
Distance Alert* - symboly a zprávy
(str. 215)
Špatné počasí nebo klikaté vozovky
mohou ovlivnit schopnost radarového snímače detekovat vozidla jedoucí před vámi.
Na schopnost detekce může mít vliv rovněž velikost ostatních vozidel, např. motocyklů. To může znamenat, že se varovná
kontrolka rozsvítí při kratší vzdálenosti, než
je nastavená vzdálenost, nebo se kontrolka dočasně nerozsvítí vůbec.
Extrémně vysoké rychlosti mohou
v důsledku omezení dosahu snímače také
způsobit rozsvícení kontrolky při kratší
vzdálenosti, než je nastavená vzdálenost.
07
Další informace o omezeních radarového snímače, viz Radarový snímač - omezení
(str. 208) a (str. 229).
Související informace
•
•
214
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 213)
Distance Alert* - symboly a zprávy
(str. 215)
07 Podpora řidiče
Distance Alert* - symboly a zprávy
desce, pokud se funkce omezí následkem
omezení.
Funkce může zobrazit symboly a zprávy,
které se zobrazují na sdružené přístrojové
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Funkce sledování vzdálenosti je dočasně vypnutá.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když se
před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 208).
Varování před kolizí
Nutný servis
Funkce sledování vzdálenosti a varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd jsou částečně
nebo zcela vypnuty.
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Funkce sledování vzdálenosti* (str. 213)
Upozornění na odstup* - omezení
(str. 214)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
215
07 Podpora řidiče
City Safety™
DŮLEŽITÉ
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Údržbu a výměnu komponentů City
Safety™ smí provádět pouze servis doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Funkce City Safety™ je aktivní při rychlostech
do 50 km/h. Pomáhá řidiči automatickým
brzděním vozidla v případě bezprostředního
rizika srážky s vepředu jedoucími vozidly,
pokud řidič nereaguje včas brzděním a/nebo
otočením volantu.
Systém City Safety™ nereaguje v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Systém City Safety™ nereaguje na vozidla,
která jedou v jiném směru, na malá
vozidla, motocykly, lidi a zvířata.
Systém City Safety™ se aktivuje v situacích,
kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže
pomoci řidiči v každé situaci.
City Safety™ dokáže zabránit kolizi, pokud
je rozdíl v rychlostem menší než 15 km/h je-li rozdíl v rychlostech vyšší, dokáže
pouze snížit rychlost v okamžiku nárazu.
Aby měl řidič k dispozici plný výkon brzd,
musí sešlápnout pedál brzdy.
Systém City Safety™ je nastaven tak, aby se
aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Funkce systému City Safety™ nemůže být
používána jako náhrada činnosti řidiče. Pokud
by se řidič plně spolehl jenom brzdění pomocí
funkce City Safety™, došlo by dříve či později
k nehodě.
07
Řidič nebo spolujezdci normálně zaznamenají
funkci systému City Safety™ pouze tehdy,
pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.
Pokud je vůz vybaven také funkcí varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd
(str. 223)*, pak se tyto dva systémy vzájemně
doplňují.
216
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Nikdy nečekejte, až zareaguje systém City
Safety™. Za udržování správné vzdálenosti a rychlosti je odpovědný výhradně
řidič.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - omezení (str. 218)
City Safety™ - funkce (str. 216)
City Safety™ - použití (str. 217)
City Safety™ - laserový senzor (str. 220)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 222)
City Safety™ - funkce
Systém City Safety™ sleduje dopravní situaci
před vozidlem pomocí laserového senzoru,
který je umístěn v horní hraně čelního okna.
Pokud bezprostředně hrozí kolize, systém City
Safety™ vůz automaticky přibrzdí - tento
zásah můžete vnímat jako prudké zabrzdění.
07 Podpora řidiče
Když je funkce aktivována a brzdí, na sdružené přístrojové desce se objeví textová
zpráva, že funkce je/byla aktivní.
POZNÁMKA
Pokud brzdí systém City Safety™, rozsvítí
se brzdová světla.
City Safety™ - použití
City Safety™ je funkce, která napomáhá řidiči
vyvarovat se kolize při jízdě v dopravních
zácpách, mimo jiné při změnách dopravní
situace před vozem kombinované s poklesem
pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.
Zapnutí a vypnutí
Související informace
Vysílač a přijímač laserového senzoru v čelním
okně11.
Pokud je rozdíl rychlosti vzhledem k vozidlu
jedoucímu vepředu 4-15 km/h, může systém
City Safety™ zcela zabránit kolizi.
•
•
•
•
•
Funkce City Safety™ se aktivuje automaticky při nastartování motoru.
City Safety™ (str. 216)
City Safety™ - použití (str. 217)
City Safety™ - laserový senzor (str. 220)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 222)
Systém City Safety™ aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností
zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepředu.
Takovým stylem většina řidičů nejezdí a může
to pro ně být nepříjemné.
Pokud je rozdíl rychlostí mezi vozidly vyšší
než 15 km/h, nemusí sám o sobě systém City
Safety™ zabránit kolizi. Aby bylo dosaženo
plného brzdného účinku, musí řidič sešlápnout brzdový pedál. Tímto způsobem je pak
možné zabránit kolizi při rozdílech rychlostí
vyšších než 15 km/h.
11
POZNÁMKA
City Safety™ - omezení (str. 218)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
V určitých situacích může být vhodné
vypnout City Safety™, např. v prostředí, kde
mohou větve s listím zasahovat prostoru nad
čelní okno.
City Safety™ se používá v systému menu MY
CAR (str. 113). Po nastartování motoru lze
funkci deaktivovat následovně:
•
V oddílu MY CAR vyhledejte Systém
podpory jízdy a vyberte položku
Vypnuto u City Safety.
Funkce však bude zapnuta při dalším
nastartování motoru bez ohledu na to,
zda byla při vypnutí motoru zapnuta či
vypnuta.
07
}}
217
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Laserový senzor vysílá laserové světlo,
i když je funkce City Safety™ manuálně
vypnuta.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ - funkce (str. 216)
•
MY CAR (str. 113)
City Safety™ (str. 216)
City Safety™ - omezení (str. 218)
City Safety™ - laserový senzor (str. 220)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 222)
City Safety™ - omezení
Snímač systému City Safety™ je určen
k detekování osobních vozidel a dalších velkých vozidel před vozem, bez ohledu na to,
zda je den nebo noc.
Tato funkce má však jistá omezení.
Omezení snímače znamená, že City Safety™
funguje s omezením nebo nefunguje vůbec,
např. v hustém sněžení nebo dešti, mlze,
prašných bouřích nebo sněhových vánicích.
Mlha, nečistota, led nebo sníh na čelním okně
mohou rovněž rušit jeho funkci.
Funkci omezují nízko zavěšené předměty,
např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu,
nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety a ochranné roury, které jsou vyšší než
kapota.
Laserový paprsek systému City Safety™™
měří odraz světla. Snímač není schopen zjistit
předměty s malou schopností odrážet světlo.
Zadní části vozidel všeobecně dostatečně
odrážejí světlo díky poznávací značce a reflektorům zadních světel.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, což může snížit schopnost systému
City Safety™ odvrátit kolizi. Za těchto situací
poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu
systém ABS12 a ESC13.
07
12
13
218
(Anti-lock Braking System) - antiblokovací brzdový systém.
(Electronic Stability Control) - systém stability.
Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety™™
je dočasně deaktivována.
Systém City Safety™™ se také neaktivuje při
nízkých rychlostech - pod 4 km/h, proto
systém nezasáhne v případech, kdy se
vozidlo vpředu přibližuje velmi pomalu, např.
při parkování.
Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto
systém City Safety™™ nezasáhne v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí
volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy
je kolize neodvratná.
Pokud systém City Safety™ zabránil kolizi se
stojícím objektem, zůstane vozidlo v klidu
maximálně 1,5 sekundy. Pokud je vozidlo
zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena na stejnou
rychlost, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí
vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem City Safety™
zastaví motor, pokud řidič nestačí před tím
sešlápnout spojkový pedál.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
•
Udržujte čelní okno před laserovým
senzorem bez ledu, sněhu a nečistot
(umístění senzoru (str. 216) - viz obrázek).
•
Na čelní okno před laserový senzor nic
neupevňujte a nemontujte.
•
Odstraňte námrazu a sníh z kapoty sníh a led nesmí překročit výšku 5 cm.
Příčina
DŮLEŽITÉ
Akce
Povrch čelního okna
před laserovým
senzorem je znečištěný nebo je zakrytý
ledem nebo sněhem.
Očistěte povrch
čelního okna před
senzorem od nečistot, ledu a sněhu.
Laserový senzor má
zablokované zorné
pole.
Odstraňte předmět
blokující senzor.
Pokud jsou na čelním okně před „okénky“
laserových snímačů praskliny, škrábance
nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast
cca. 0,5 x 3,0 mm (nebo větší), musíte se
za účelem výměny čelního okna obrátit na
servis (obrázek umístění snímače (str. 216))
– doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
V opačném případě může dojít k omezení
výkonu systému City Safety™.
Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání
či nevyhovujícímu zásahu systému City
Safety, musí být splněny rovněž následující
podmínky:
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na sdružené přístrojové desce
zobrazí zpráva Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka, je laserový senzor zakryt
a nedokáže detekovat vepředu jedoucí
vozidla. To znamená, že systém City
Safety™™ není funkční.
Zpráva Zablok. snímačů čelního skla Viz
příručka se nezobrazí za všech situací, při
kterých je činnost laserového senzoru omezena. Proto musí dbát na to, aby plocha čelního skla pře senzorem byla vždy čistá.
V následující tabulce jsou uvedeny možné
příčiny zobrazení zpráv spolu s doporučeními
příslušných činností.
•
Společnost Volvo nedoporučuje opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti laserového
senzoru. Mělo by se vyměnit celé čelní
sklo.
•
Před výměnou čelního skla kontaktujte
autorizovaný servis Volvo, abyste měli
jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.
•
Při výměně se musí namontovat stejný
typ stěračů čelního skla nebo stěrače
schválené společností Volvo.
07
Související informace
•
•
•
City Safety™ (str. 216)
City Safety™ - funkce (str. 216)
City Safety™ - použití (str. 217)
219
07 Podpora řidiče
City Safety™ - laserový senzor
Součástí funkce City Safety™ je senzor, který
vysílá laserové světlo (umístění senzoru - viz
obrázek (str. 216)). V případě závady a v
případě, že je třeba opravit laserový senzor,
kontaktujte autorizovaný servis - doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Při manipulaci s laserovým senzorem je
nezbytně nutné dodržovat předepsané
pokyny.
K laserovému senzoru se vztahují následující
dva štítky:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Splňuje
normy FDA (U.S. Food Administration)
platné pro laserová zařízení s výjimkou
odchylek dle "Oznámení k laserům č. 50"
ze dne 26. července 2001.
Na obrázku je na horním štítku uvedena klasifikace laserového paprsku:
•
Laserové záření - Nedívejte se do laserového paprsku přímo pomocí optických
přístrojů - laserový výrobek třídy 1M.
Na obrázku jsou na dolním štítku uvedeny
technické parametry laserového paprsku:
220
•
Nikdy se nedívejte do laserového
senzoru (který vydává laserové záření)
ze vzdálenosti 100 mm nebo kratší
zvětšovací optikou, jako jsou zvětšovací skla, mikroskopy, čočky nebo
podobné optické přístroje.
•
Zkoušky, opravy, demontáž, nastavení
a/nebo výměna náhradních dílů laserového senzoru musí provádět pouze
kvalifikovaný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
•
Abyste se vyvarovali vystavení škodlivému záření, neprovádějte žádné
úpravy ani údržbu s výjimkou úkonů
specifikovaných zde.
•
Mechanik musí postupovat podle
servisních informací pro laserový
senzor.
•
Nedemontujte laserový senzor (to platí
i pro demontáž čoček). Demontovaný
laserový senzor nesplňuje třídu laseru
3B podle normy IEC 60825-1. Třída
laseru 3B není bezpečná pro oči,
a proto představuje riziko úrazu.
•
Konektor laserového senzoru musí být
před demontáží odpojen od čelního
okna.
Údaje vyzařování laserového senzoru
V následující tabulce jsou specifikovány fyzikální údaje laserového senzoru.
Maximální energie impulsu
2.64 µJ
Maximální výstupní výkon
45 mW
Trvání impulsu
Divergence (vodorovně x svisle)
07
VAROVÁNÍ
Pokud nebudete dodržovat všechny tyto
pokyny, hrozí nebezpečí poškození zraku!
33 ns
28° × 12°
07 Podpora řidiče
•
Laserový senzor musí být nainstalován
na čelní okno dříve, než je připojen
konektor senzoru.
•
Laserový snímač vysílá laserové světlo, když se dálkový ovladač nachází
v poloze klíče II (str. 80), a to i když je
motor vypnutý.
Související informace
•
•
•
•
•
City Safety™ (str. 216)
City Safety™ - omezení (str. 218)
City Safety™ - funkce (str. 216)
City Safety™ - použití (str. 217)
City Safety™ - symboly a zprávy
(str. 222)
07
221
07 Podpora řidiče
City Safety™ - symboly a zprávy
kontrolek na sdružené přístrojové desce
a současně se může objevit textová zpráva.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisk-
Pokud systém City Safety™ (str. 216) automaticky brzdí, může se rozsvítit jedna nebo více
Symbol
nutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Zpráva
Význam/činnost
City Safety aut. zabrzdila
Systém City Safety™ brzdí nebo automaticky zabrzdil.
Zablok. snímačů čelního skla
Viz příručka
Laserový senzor je dočasně z důvodu zablokování nefunkční.
•
Odstraňte předmět blokující senzor a/nebo očistěte povrch čelního okna před senzorem.
Přečtěte si o omezeních laserového snímače (str. 218).
City Safety Nutný servis
Funkce City Safety™ je vypojena.
•
Související informace
•
•
•
•
•
07
222
City Safety™ (str. 216)
City Safety™ - omezení (str. 218)
City Safety™ - funkce (str. 216)
City Safety™ - použití (str. 217)
City Safety™ - laserový senzor (str. 220)
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí*
Dvě úrovně systému
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem, cyklistou nebo
vozidlem vpředu, které stojí nebo se pohybuje
stejným směrem.
V závislosti na výbavě vozidla, může být
systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců k dispozici ve dvou provedeních:
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců se aktivuje v situacích, kdy má řidič
začít brzdit podstatně dříve. Proto tato funkce
nemůže pomoci řidiči v každé situaci.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců je nastaven tak, aby se aktivoval co
možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců dokáže zabránit kolizi nebo snížit
rychlost při srážce.
Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců nemůže být používán jako náhrada
činnosti řidiče. Pokud by se řidič plně spolehl
jenom na brzdění pomocí systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd, mohlo by dojít dříve či později
k nehodě.
14
Úroveň 1
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 229)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 230)
•
Systém varování před kolizí* - symboly
a zprávy (str. 232)
Řidič je pouze vizuálně a akusticky upozorněn14 na výskyt překážek - brzdy automaticky
nebrzdí, řidič musí brzdit sám.
Úroveň 2
Řidič je vizuálně a akusticky upozorněn na
výskyt překážek - pokud řidič v přiměřené
době nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí.
DŮLEŽITÉ
Údržbu komponentů v systému varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace
brzd a detekcí cyklistů a chodců smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 224)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 225)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 227)
07
Žádné varování před cyklisty na „úrovni 1“.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
223
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* funkce
1 - Varování před srážkou
Řidič je nejdříve upozorněn, že bezprostředně
hrozí kolize.
Systém varování před kolizí dokáže detekovat
chodce, cyklisty nebo vozidla, která stojí
nebo se pohybují ve stejném směru před
vozidlem řidiče.
Pokud hrozí riziko kolize s chodcem, cyklistou
nebo jiným vozidlem, řidiče na to upozorní
blikající červená výstražná kontrolka (1) a zvukový signál.
2 - Podpora brzd16
Přehled funkcí15.
Audiovizuální varovný signál v případě
nebezpečí nehody.
Radarový
snímač16
Kamerový snímač
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd reaguje ve třech krocích v následujícím pořadí:
07
To znamená, že brzdová soustava je připravena na rychlé brzdění po lehkém sešlápnutí
brzd - to ucítíte jako mírné škubnutí.
Jestliže je pedál brzdy sešlápnut dostatečně
rychle, brzdy brzdí naplno.
1. Varování před srážkou
Podpora brzd dále zvýší intenzitu, jakou řidič
brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu,
aby nedošlo ke kolizi.
2. Podpora brzd16
3 - Automatická aktivace brzd16
3. Automatická aktivace
brzd16
Systém varování před kolizí a City Safety™
(str. 216) se vzájemně doplňují.
15
16
224
Jestliže se nebezpečí kolize po vydání varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzd.
Naposledy se aktivuje automatická funkce
brzd.
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
Pouze se systémem úrovně 2.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat
a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce
automatického brzdění bez ohledu na to, zda
řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane
s plnou brzdnou sílou, aby byla snížena
rychlost při nárazu, nebo s omezenou
brzdnou sílou, pokud stačí, aby nedošlo ke
kolizi. V případě cyklistů může k varování
a plné aktivaci brzd dojít velmi pozdě nebo
souběžně.
07 Podpora řidiče
VAROVÁNÍ
Systém varování před kolizí se nezapne
v každé jízdní nebo dopravní situaci, při
každém počasí a při libovolném stavu
vozovky. Systém varování před kolizí
nereaguje na vozidla a cyklisty, kteří se
pohybují v jiném směru, než vozidlo, nebo
na zvířata.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 223)
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů
Varování se aktivuje pouze v případě
vysoké pravděpodobnosti kolize. V kapitole "Funkce" a "Omezení" najdete informace k omezením, s jakými musí být řidič
seznámen ještě před tím, než použije varování před kolizí nebo automatickou aktivaci
brzd.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců se vypnou, pokud je rychlost
vozidla vyšší než 80 km/h.
Tato funkce "vidí" zezadu pouze cyklisty, kteří
jedou ve stejném směru.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců nefungují ve tmě a v tunelech, a to
ani v případě, že svítí pouliční světla.
Funkce automatické aktivace brzd může
zabránit kolizi a může snížit rychlost při
nárazu. Pro zajištění maximální účinnosti
brzd musí řidič brzdový pedál vždy sešlápnout - to platí i v případě, že je vozidlo
vybaveno systémem automatické aktivace
brzd.
Nikdy nečekejte na varování před kolizí. Za
udržování správné vzdálenosti a rychlosti
je vždy odpovědný řidič, a to i v případě,
že je vozidlo vybaveno systémem varování
před kolizí s automatickou aktivací brzd.
07
Optimální příklad toho, co systém vyhodnotí jako
cyklistu - jasné obrysy těla a jízdního kola, přímo
zezadu v ose vozidla.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
07 Podpora řidiče
||
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl a jízdního kola - musí mít tedy
možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže,
ramena, nohy, horní část těla a spodní část
těla a to společně s běžnými pohyby lidského
těla.
•
Schopnost funkce vidět cyklisty je podobně jako u lidského oka za soumraku
a při svítání omezena.
•
Funkce umožňující detekci cyklistů se
deaktivuje při jízdě ve tmě a v tunelech,
a to i v případě, že svítí pouliční světla.
•
Aby detekce cyklistů fungovala optimálně, musí být aktivována funkce City
Safety™, viz City Safety™ (str. 216).
Pokud kamera větší části jízdního kola nebo
těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.
07
•
Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí se jednat o dospělého cyklistu,
který jede na "jízdním kole běžné velikosti".
Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů je pouhou
pomůckou.
•
Jízdní kolo musí být vybaveno vysoce
viditelnou a schválenou17 zpětnou červenou odrazkou, která je nainstalována
minimálně 70 cm nad vozovkou.
•
všechny cyklisty ve všech situacích
a nevidí například částečně zakryté
cyklisty.
•
Tato funkce dokáže detekovat cyklisty
pouze přímo zezadu, pokud jedou ve stejném směru. Nedokáže detekovat cyklisty
zezadu pod jistým úhlem ani cyklisty
z boku.
•
cyklisty v oblečení, které zakrývá
obrysy těla, a cyklisty, kteří přijíždějí
z boku.
•
jízdní kola, která nemají vzadu červenou odrazku.
•
17
226
VAROVÁNÍ
Cyklisté, kteří jedou po pravé nebo levé
hraně imaginární/prodloužené boční linie
vozidla, mohou být detekováni se zpožděním nebo se může stát, že nebudou
detekováni vůbec.
Funkce nedokáže detekovat:
•
jízdní kola, na kterých jsou velké
předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Odrazka musí splňovat doporučení a podmínky, které platí z hlediska dopravních předpisů v dané zemi.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 223)
07 Podpora řidiče
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců
•
Kamerový snímač umožňující detekci
chodců se deaktivuje při jízdě ve tmě a v
tunelech, a to i v případě, že svítí pouliční
světla.
Upozornění na nebezpečí kolize* použití
Zapnutí a vypnutí výstražných signálů
VAROVÁNÍ
"Varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd a detekce cyklistů a chodců"
je pouhou pomůckou. Funkce nedokáže
detekovat všechny chodce ve všech situacích a nevidí, například:
•
• chodce, kteří nesou větší předměty.
Za bezpečnou vzdálenost odpovídající
rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy
odpovídá řidič.
Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysy těla.
Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné,
aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace
o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část
těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.
Pokud kamera větší těla nevidí, nedokáže
chodce identifikovat.
•
Aby chodec mohl být identifikován, musí
být vzpřímený a mít výšku minimálně
80 cm..
•
Schopnost kamerového snímače vidět
chodce je podobně jako u lidského oka
za soumraku a při svítání omezena.
částečně zakryté chodce, osoby
v oděvech, které zakrývají obrysy těla,
a chodce menší než 80 cm.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 223)
1. Zvuková a světelná výstražná signalizace
v případě rizika kolize.18
Můžete nastavit, zda u systému výstrahy
v případě kolize mají či nemají být aktivovány
zvukové a světelné signály.
Při startování motoru se automaticky použije
nastavení, které bylo zvoleno při vypnutí
motoru.
POZNÁMKA
07
Funkce podpory brzd a automatické aktivace brzdy jsou vždy povoleny - nelze je
deaktivovat.
Nastavení systému upozornění na nebezpečí
kolize se upravuje na obrazovce středové
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
07 Podpora řidiče
||
konzoly nebo v systému menu MY CAR, viz
(str. 113).
Světelná a zvuková signalizace
Po aktivování světelné a zvukové signalizace
v případě výstrahy u kolize se výstražná kontrolka (č. [1] na předchozím obrázku) testuje
při každém nastartování motoru, a to tak, že
krátce rozsvítí všechny segmenty na výstražné kontrolce.
Po nastartování motoru zhasnou kontrolky
a vypne se zvuková signalizace.
•
Vyhledejte Varování před kolizí v oddílu
Systém podpory jízdy v systému menu
MY CAR (str. 113). U položky zrušte
zaškrtnutí.
Zvuková signalizace
Po nastartování motoru lze výstražný zvuk
aktivovat/deaktivovat samostatně:
•
07
Hledejte Zvukové varování v oddílu
Varování před kolizí v systému menu
MY CAR (str. 113) - zde vyberte možnost
Zapnout nebo Vypnout.
Nyní systém varování před kolizí varuje pouze
vizuálně.
Nastavení vzdálenosti pro varování
Vzdálenost pro varování reguluje vzdálenost,
při níž systém vydá optické a akustické varování.
18
228
Nákres je schématický - model vozidla a detaily se mohou lišit.
•
Hledejte Upozornění na vzdálenost
v oddílu Varování před kolizí v systému
menu MY CAR, (str. 113) - zde vyberte
Dlouhá, Normální nebo Krátká.
Vzdálenost pro varování určuje citlivost
systému. Vzdálenost pro varování Dlouhá
poskytuje časnější varování. Nejprve vyzkoušejte nastavení Dlouhá a jestliže toto nastavení vydává příliš mnoho varování, která
mohou v určitých situacích rušit, potom
nastavení vzdálenosti změňte na Normální.
Vzdálenost pro varování Krátká používejte
pouze ve výjimečných případech, např. pro
dynamickou jízdu.
POZNÁMKA
I když se vzdálenost varování nastaví na
Dlouhá, v jistých situacích se může zdát,
že varování přichází pozdě, např. je-li velký
rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu
prudce brzdí.
VAROVÁNÍ
Žádná automatický systém není schopen
zaručit 100% správné fungování v každé
situaci. Proto nikdy netestujte systém
varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd tak, že budete najíždět do
lidí a vozidel - mohlo by dojít k vážnému
poškození, poranění a ohrožení životů.
POZNÁMKA
Pokud se používá adaptivní tempomat,
tempomat použije výstražnou kontrolku
i akustickou výstrahu, dokonce i když je
systém varování před kolizí vypnutý.
Systém varování před kolizí varuje řidiče
v případě hrozící srážky, funkce však
nemůže zkrátit reakční dobu řidiče.
Aby byl systém varování před kolizí účinný,
jeďte vždy s časovým intervalem pro Upozornění na odstup (str. 213) nastaveným na
4-5.
Kontrola nastavení
Nastavení lze upravit na obrazovce středové
konzoly a v systému menu (str. 113) MY
CAR.
07 Podpora řidiče
Údržba
Systém varování před kolizí* omezení
Tato funkce má jistá omezení - tento systém
není např. aktivní, dokud rychlost není
cca. 4 km/h.
Vizuální varovný signál systému upozornění
na nebezpečí kolize (viz (1) na obr. (str. 224))
může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo
před sebe. Proto by měl být vždy aktivován
varovný zvuk.
Kamerový a radarový snímač19.
Aby snímače fungovaly správně, nesmí na
nich být nečistoty, led a sníh a snímače se
musí pravidelně čistit pomocí vody a autošamponu.
POZNÁMKA
Vizuální výstražný signál může být
dočasně deaktivován v případě vysoké
teploty v prostoru pro cestující způsobené
například prudkým slunečním světlem.
Dojde-li k tomu, aktivuje se výstražné zvukové znamení, a to i v případě, že deaktivace proběhla v systému menu.
•
Varování se nesmí objevit, pokud
vzdálenost k vozidlu vpředu je malá
nebo pokud jsou pohyby volantu
a pedálů velké, například při velmi
aktivním jízdním stylu.
Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému
odvrátit kolizi. Za těchto situací poskytuje nejlepší brzdný účinek a stabilitu systém ABS
a ESC (str. 188).
POZNÁMKA
Funkčnost čidel znemožní nečistota, led
a sníh na čidlech. Γidla tedy nebudou
moci měřit.
Související informace
•
19
07
Systém varování před kolizí* (str. 223)
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
07 Podpora řidiče
||
VAROVÁNÍ
Pokud v důsledku dopravní situace nebo
vnějších vlivů radarový nebo kamerový snímač nedokáže detekovat vpředu správně
chodce nebo cyklistu nebo vozidlo, může
se stát, že dojde ke zpoždění v indikaci
varování a zásahů brzd nebo se tyto
funkce vůbec neaktivují.
Systém snímačů má pro chodce a cyklisty20 omezený dosah. Systém účinně
varuje a brzdí při rychlosti vozidla do
50 km/h. Pokud vozidla stojí nebo se
pohybují pomalu, indikace varování
a zásahy brzd jsou funkční při rychlostech
do 70 km/hod.
V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy
se varování upozorňující na stojící
a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
Indikace varování a zásahy brzd v případě
chodců a cyklistů se vypnou, pokud je
rychlost vozidla vyšší než 80 km/h.
Systém Upozornění na nebezpečí kolize
využívá stejné radarové snímače jako adaptivní tempomat (str. 198). Přečtěte si více
o omezeních radarového snímače (str. 208).
07
Pokud jsou varování vnímána jako příliš častá
nebo rušivá, může být zkrácena vzdálenost
pro varování (str. 227). To může vést
k pozdějšímu varování a tím snížení celkového počtu varování.
20
230
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se dočasně deaktivuje, pokud se
zařadí zpětný chod.
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd se také neaktivuje při nízkých
rychlostech - pod 4 km/h, proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu
přibližuje velmi pomalu, např. při parkování.
Pokud řidič projeví aktivitu a prokáže, že si je
vědom chování během jízdy, může se varování před kolizí nepatrně odložit, což sníží
počet zbytečných varování na minimum.
Pokud systém automatické aktivace brzd
zabránil kolizi se stojícím objektem, zůstane
vozidlo v klidu maximálně 1,5 sekundy.
Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje, bude rychlost snížena
na stejnou rychlost, jakou se pohybuje
vozidlo jedoucí vepředu.
U vozidel s manuální převodovkou se při
zastavení vozidla systémem automatické aktivace brzd zastaví motor, pokud řidič nestačí
před tím sešlápnout spojkový pedál.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 223)
V případě cyklistů se může stát, že k indikaci varování a úplné aktivaci brzd dojde velmi pozdě nebo současně.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Upozornění na nebezpečí kolize* omezení kamerového snímače
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
Tato funkce využívá kamerový snímač, který
má jistá omezení.
Kamerový snímač ve voze používají podobně
jako varování před kolizí s funkcí automatické
aktivace brzd následující funkce:
•
Automatické přepínání dálkových/potkávacích světlometů (str. 92)
•
Informace o dopravních značkách (str. 193)
•
•
Driver Alert Control - DAC(str. 234)
Lane Keeping Aid (str. 237)
POZNÁMKA
Povrch čelního skla před kamerovým snímačem musí být bez sněhu, ledu, mlhy
a nečistot.
Nepřipevňujte a nelepte nic na čelní sklo
před kamerový snímač - mohlo by se stát,
že se u některých systémů závislých na
kameře sníží účinnost nebo že tyto
systémy přestanou fungovat.
07 Podpora řidiče
Kamerové snímače mají omezení obdobná
jako lidské oko, tj. „vidí“ hůř například ve tmě,
hustém sněžení nebo mlze. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých
na kameře výrazně omezeny nebo dočasně
vypnuty.
Silné protisvětlo, odrazy světla od vozovky,
sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo
nezřetelné značení jízdních pruhů značným
způsobem omezuje činnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců a ostatních
vozidel.
Zorné pole kamerového snímače je limitováno. Proto se v jistých situacích může stát,
že chodci, cyklisté a vozidla nebudou detekováni vůbec nebo budou detekováni s jistým
zpožděním.
Během velmi vysokých teplot je kamera
dočasně vypnuta na cca. 15 minut po nastartování motoru, aby byla chráněna funkčnost
kamery.
Zjišťování a odstraňování závad
Pokud se na displeji objeví zpráva Zablok.
snímačů čelního skla Viz příručka, znamená to, že je kamerový snímač zablokován
a nemůže detekovat chodce, cyklisty, vozidla
nebo silniční značení před vozem.
Současně to znamená, že kromě Varování
před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd
a detekce chodců může dojít k omezení
funkce automatického přepínání dálkových
a potkávacích světlometů, informace
o dopravních značkách, Driver Alert Control
a Lane Departure Warning.
Související informace
•
Systém varování před kolizí* (str. 223)
V této tabulce jsou uvedeny možné příčiny
zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi.
Příčina
Akce
Povrch čelního okna
před kamerou je
znečištěný nebo je
zakrytý ledem nebo
sněhem.
Očistěte povrch čelního okna před
kamerou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha, intenzivní déšť nebo sníh
znamenají, že
kamera není plně
funkční.
Žádná činnost.
Kamera nefunguje
během hustého
deště nebo sněžení.
Povrch čelního okna
před kamerou jste
očistili, avšak
zpráva je stále
zobrazena.
Γekejte. Může trvat
několik minut, než
kamera změří
dohlednost.
Mezi vnitřní stranou
čelního okna
a kamerou se objevila nečistota.
Zajeďte do servisu
a nechte si vyčistit
čelní sklo pod krytem kamery - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
07 Podpora řidiče
Systém varování před kolizí* symboly a zprávy
a chodců“ má pomoci řidiči, když hrozí
nebezpečí kolize s chodcem nebo vozidlem
vpředu, které stojí nebo se pohybuje stejným
směrem.
„Systém varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd a detekce cyklistů
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Collision Warning
System VYP
Systém varování před kolizí je nefunkční.
Zobrazí se, když nastartujete motor.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Systém varování před
kolizí Není dostupný
Systém varování před kolizí nemůže být aktivován.
Zobrazí se, když se řidič pokusí aktivovat tuto funkci.
Zpráva zmizí po cca. 5 sekundách nebo po stisknutí tlačítka OK.
Bylo aktivováno automatické brzdění
Byla aktivní funkce automatické aktivace brzd.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zpráva zmizí po jednom stisknutí tlačítka OK.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 230).
07
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Zablokov. radar Viz
příručka
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je dočasně vypnuto.
Radarový snímač je zablokovaný a nemůže detekovat jiná vozidla, např. když hustě prší nebo když
se před radarovým snímačem nahromadila sněhová břečka.
Přečtěte si o omezeních radarového snímače (str. 208).
Varování před kolizí
Nutný servis
A
Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd je částečně nebo zcela vypnuto.
•
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
•
Systém varování před kolizí* (str. 223)
Upozornění na nebezpečí kolize* - funkce
(str. 224)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce chodců (str. 227)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* detekce cyklistů (str. 225)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - použití
(str. 227)
•
Systém varování před kolizí* - omezení
(str. 229)
•
Upozornění na nebezpečí kolize* - omezení kamerového snímače (str. 230)
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
07 Podpora řidiče
Systém sledování bdělosti řidiče*
Driver Alert Control (DAC)*
Driver Alert System je určeno pro pomoc řidičům, jejichž schopnost řízení se v průběhu
jízdy snižuje, nebo kteří neočekávaně opustili
jízdní pruh, v němž jedou.
Funkce je určena k upoutání pozornosti řidiče/
řidičky, když při řízení začne ztrácet koncentraci, např.začíná být rozptýlený/rozptýlená
nebo začne usínat.
Driver Alert System zahrnuje dvě různé
funkce, které mohou být vypnuty současně
nebo jednotlivě:
Cílem DAC je detekovat pomalu se snižující
koncentraci řidiče a je primárně určen pro
hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.
•
•
Driver Alert Control - DAC (str. 235).
Zapnutá funkce je nastavena do pohotovostního režimu a neaktivuje se automaticky,
dokud rychlost nepřekročí 65 km/h.
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Související informace
•
•
234
Driver Alert Control (DAC)* (str. 234)
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 237)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
ve velmi silném bočním větru
na vozovce s vyjetými kolejemi.
POZNÁMKA
Obě funkce využívají kameru, která je závislá
na bočním značení jízdního pruhu po obou
stranách.
07
Omezení
•
•
Funkce se deaktivuje, když rychlost klesne
pod 60 km/h.
Systém výstrahy pro řidiče nefunguje ve
všech situacích. Jedná se o pouhý
doplněk.
POZNÁMKA
Tato funkce se nesmí používat k prodloužení doby jízdy. Pravidelně si naplánujte
přestávky, abyste měli jistotu, že jste
odpočatí.
V některých případech může systém vydat
varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:
Lane Departure Warning - LDW (str. 237).
VAROVÁNÍ
známky únavy řidiče, bez ohledu na to, zda
DAC vydá nebo nevydá varování.
Senzor kamery má jistá omezení (str. 230).
Související informace
Kamera detekuje boční značení na vozovce
a porovnává část vozovky s pohyby volantu.
Řidič je upozorněn, pokud vůz nesleduje plynule značení vozovky.
V některých případech není schopnost řízení
ovlivněna, ačkoli je řidič unavený. V takovém
případě nemůže systém vydat varování
určené řidiči. Proto je vždy důležité zastavit
a udělat si přestávku, pokud se objeví jakékoli
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 234)
•
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 235)
•
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy (str. 236)
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - použití
VAROVÁNÍ
Nastavení se upravují z displeje na středové
konzole a z jeho menu.
Upozornění musí být bráno velmi vážně,
neboť ospalý řidič/ospalá řidička si obvykle není vědom/vědoma svého stavu.
zap/vyp
Pokud se ozve alarm nebo se cítíte unaveni: co nejdříve bezpečně zastavte
vozidlo a odpočiňte si.
Funkci Driver Alert lze nastavit do pohotovostního režimu v systému menu MY CAR
(str. 113):
•
•
Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený,
nebezpečí je stejné, jako kdyby řídil pod
vlivem alkoholu.
Zaškrtnuté políčko - funkce je aktivována.
Nezaškrtnuté políčko - funkce je deaktivována.
Funkce
Související informace
Funkce Driver Alert se aktivuje, když rychlost
stoupne nad 65 km/h, a zůstává aktivní,
dokud je rychlost větší než 60 km/h.
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 234)
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 234)
Pokud vozidlo jede chaoticky, řidiče
upozorní zvukový signál a textová
zpráva Driver Alert Čas na
přestávku - současně se na sdružené přístrojové desce rozsvítí sousední symbol. Varování je po chvíli opakováno, jestliže
se schopnost řídit nezlepší.
Výstražný symbol lze vypnout:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
07 Podpora řidiče
Driver Alert Control (DAC)* - symboly
a zprávy
středové konzoly v různých situacích symboly
a textové zprávy.
DAC (str. 234) zobrazuje na sdružené přístrojové desce nebo na obrazovce displeje
Pár příkladů:
KontrolkaA
Zpráva
Popis
Driver Alert Čas na
přestávku
Vůz nebyl řízen plynule; řidič je upozorněn akustickým varováním + textem.
Zablok. snímačů čelního
skla Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 230).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
07
236
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 234)
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (str. 234)
Driver Alert Control (DAC)* - použití
(str. 235)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW)*
POZNÁMKA
Lane Departure Warning patří mezi funkce
v systému Driver Alert System - někdy se
označuje jako LDW (Lane Departure Warning).
Řidič je upozorněn pokaždé, když kola
přejedou čáru. Pokud se čára nachází mezi
koly, zvukový alarm není vydán.
Tato funkce je určena pro použití na dálnicích
a podobných vícepruhých silnicích ke snížení
rizika náhodného opuštění jízdního pruhu
v určitých situacích.
VAROVÁNÍ
Lane Departure Warning (LDW) funkce
U funkce Lane Departure Warning lze provést
některá nastavení.
Vypnutí/zapnutí
Funkce LDW představuje pouhou
pomůcku řidiče a nezapne se v každé
jízdní nebo dopravní situaci, při každém
počasí a při libovolném stavu vozovky.
Princip funkce LDW
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů
a dopravních předpisů nese v konečném
důsledku vždy řidič.
Související informace
•
Systém sledování bdělosti řidiče*
(str. 234)
•
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 239)
(Obrázek je schematický - nejedná se o konkrétní
model.)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 237)
LDW obsahuje kameru, která detekuje boční
čáry namalované na vozovce.
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 238)
Jestliže vůz zkříží levé nebo pravé boční čáry
na vozovce bez příčiny, řidič je upozorněn
akustickým signálem.
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 240)
LDW se zapíná nebo vypíná tlačítkem na
středové konzole. Kontrolka v tlačítku svítí,
když je funkce zapnuta.
Tato funkce je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou.
Osobní preference
Nastavení se provádí ze středové konzoly
pomocí systému nabídky MY CAR. Popis
systému nabídky - viz MY CAR (str. 113).
07
Vyberte některou z následujících možností:
• Při spuštění - Tato funkce přejde do
pohotovostního režimu při každém
nastartování motoru. Při nastartování je
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
}}
237
07 Podpora řidiče
||
nastavena stejná hodnota, jaká byla
nastavena při vypnutí motoru.
• Vyšší citlivost – Zvýší se citlivost,
poplach je spuštěn dříve a platí méně
omezení.
Lane Departure Warning (LDW) ovládání
Funkce LDW je v konkrétních situacích
doplněna na sdružené přístrojové desce intuitivní grafikou. Pár příkladů:
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 237)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 238)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 240)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 239)
Boční čáry funkce LDW (vyznačeno na obrázku
červeně).
07
238
•
Symbol LDW má BÍLΔ boční čáry funkce je aktivní a detekuje, tedy "vidí",
jednu nebo obě boční čáry.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je aktivní, ale nedetekuje levou ani
pravou boční čáru.
nebo
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Symbol LDW má ŠEDΔ boční čáry funkce je v pohotovostním režimu, protože rychlost klesla pod 65 km/h.
•
Symbol LDW nemá boční čáry - funkce je
deaktivována.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 237)
•
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 237)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 240)
Lane Departure Warning (LDW) - omezení
(str. 239)
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) omezení
Snímač kamery funkce Lane Keeping Aid má
podobná omezení jako lidské oko.
Pokud potřebujete další informace, přečtěte
si o omezeních kamerového snímače
(str. 230).
POZNÁMKA
Jsou situace, kdy funkce LDW neindikuje
žádnou výstrahu, např.:
•
•
•
•
•
Jsou zapnuté ukazatele směru
Řidič má nohu na brzdovém pedálu21
V případě rychlého sešlápnutí plynového pedálu21
V případě rychlého pohybu volantu21
Pokud je zatáčka tak ostrá, že se
vozidlo nakloní.
Související informace
•
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 237)
•
Lane Departure Warning (LDW) - ovládání
(str. 238)
•
Lane Departure Warning (LDW) - symboly
a hlášení (str. 240)
21
Lane Departure Warning (LDW) - funkce
(str. 237)
07
Pokud je vybráno "Vyšší citlivost", výstraha je nadále aktivní, viz Lane Departure Warning (LDW) - funkce (str. 237).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
07 Podpora řidiče
Lane Departure Warning (LDW) symboly a hlášení
Pokud funkce LDW není k dispozici, na
přístrojové desce se na displeji nebo obra-
KontrolkaA
zovce může objevit symbol společně s vysvětlením. Podle situace postupujte podle doporučení.
Zpráva
Popis
Lane Departure Warning ZAP/
Lane Departure Warning VYP
Funkce je zapnuta/vypnuta.
Příklady zpráv:
Zobrazí se při zapnutí/vypnutí.
Text zmizí přibližně po 5 sekundách.
Zablok. snímačů čelního skla
Viz příručka
Kamerový snímač je dočasně vypnutý.
Zobrazí se například tehdy, když je na čelním okně sníh, led nebo nečistota.
•
Očistěte povrch čelního okna před kamerovým snímačem.
Přečtěte si o omezeních kamerového snímače (str. 230).
Výstraha řidiči Nutný servis
Systém je vypnutý.
•
A
Symboly jsou schématické - mohou se lišit v závislosti na trhu a modelu vozu.
Související informace
•
Lane Departure Warning (LDW)* (str. 237)
07
240
Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent*
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Hlasitost parkovacího asistenta lze nastavit
během akustické signalizace pomocí knoflíku
VOL na středové konzole. Tuto hlasitost lze
nastavit také v nabídce nastavení audio, která
je přístupna po stisknutí tlačítka SOUND,
nebo v systému nabídky (str. 113) MY CAR22.
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
•
Parkovací asistent nezbavuje řidiče
odpovědnosti při parkování.
•
Γidla mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat.
•
Dávejte pozor např. na osoby a zvířata
v blízkosti vozidla.
Parkovací asistent* - funkce
Systém parkovací asistence se automaticky
aktivuje při nastartování motoru - rozsvítí se
kontrolka Zapnuto/Vypnuto. Pokud je parkovací asistent deaktivován tlačítkem, kontrolka
zhasne.
Související informace
•
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 244)
•
•
•
Parkovací asistent* - funkce (str. 241)
•
•
Parkovací asistent* - přední (str. 243)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 244)
Parkovací asistent* - zadní (str. 242)
Parkovací kamera* (str. 245)
Kontrolka Zapnuto/Vypnuto parkovací asistence
a funkce CTA*.
Pokud je vozidlo vybaveno funkcí CTA
(str. 251), kontrolky funkce BLIS (str. 249)
bliknou jednou, poté se parkovací asistence
aktivuje tlačítkem.
07
22
V závislosti na audiosystému a systému přehrávání médií.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
07 Podpora řidiče
||
DŮLEŽITÉ
Senzory nedokáží rozeznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké
lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve
"stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde
v nepřerušovaný tón, který očekáváte.
Parkovací asistent* - zadní
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Senzory nedokáží detekovat vysoké
předměty např. vyčnívající nakládací
rampy.
•
Obrazovka na displeji - ukazuje překážku vpředu
vlevo a vzadu vpravo.
Displej na středové konzole zobrazuje situaci
v souvislosti s vozem a detekovanou překážkou.
Označené sektory ukazují, které ze čtyř čidel
detekuje překážku. Γím je symbol vozu blíže
konkrétnímu políčku sektoru, tím je kratší
vzdálenost mezi vozem a detekovanou
překážkou.
07
242
Související informace
•
•
Frekvence signálu se zvyšuje s přibližováním
k překážce, před nebo za vozidlem. Jiný zvuk
audiosystému je automaticky ztišen.
•
•
Pokud je vzdálenost k překážce menší než 30
cm, změní se tón na stálý a značka aktivního
čidla se zcela vyplní. Pokud jsou překážky ve
vzdálenosti signalizované stálým tónem za
i před vozidlem, bude se signál ozývat reproduktorů střídavě.
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
V tomto případě věnujte zvýšenou
pozornost manévrování a přejezdu
s vozem - jeďte velmi pomalu nebo
zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních
předmětů, protože senzory nedokáži
v daný okamžik optimálně reagovat.
Parkovací asistent* (str. 241)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 244)
Parkovací asistent* - přední (str. 243)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 244)
Parkovací asistent* - zadní (str. 242)
Parkovací kamera* (str. 245)
Účinná vzdálenost za vozidlem je přibližně 1,5
metru. Signál vychází z jednoho ze zadních
reproduktorů.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky.
Při couvání např. s přívěsem na tažné tyči se
automaticky vypne zadní parkovací asistence
- jinak by senzory reagovaly na přívěs.
07 Podpora řidiče
POZNÁMKA
Pokud couváte např. s přívěsem nebo
nosičem jízdních kol na tažné tyči
a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs
Volvo, možná budete muset parkovací
asistenci manuálně vypnout, aby senzory
na přívěs nebo nosič nereagovaly.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 241)
Parkovací asistent* - přední
POZNÁMKA
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Přední parkovací asistent se vypne, pokud
se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se
ve voze s automatickou převodovkou zvolí
režim P.
Parkovací asistent se automaticky aktivuje při
nastartování motoru - rozsvítí se kontrolka
Zap/Vyp spínače. Pokud je parkovací asistent
deaktivován tlačítkem, kontrolka zhasne.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou namontována pomocná světla:
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla pomocná světla mohou být vnímána jako
překážka.
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 244)
Parkovací asistent* - funkce (str. 241)
Související informace
Parkovací asistent* - přední (str. 243)
•
•
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 244)
Parkovací kamera* (str. 245)
•
•
Účinná vzdálenost před vozidlem je přibližně
0,8 metru. Signál pro překážky vpředu
vychází z jednoho z předních reproduktorů.
•
•
Parkovací asistent* (str. 241)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 244)
Parkovací asistent* - funkce (str. 241)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 244)
Parkovací asistent* - zadní (str. 242)
Parkovací kamera* (str. 245)
07
Přední parkovací asistent je aktivní při
rychlosti cca. 10 km/h. Kontrolka v tlačítku se
rozsvítí a indikuje, že systém je aktivní. Jakmile rychlost poklesne pod 10 km/h, systém
se opět aktivuje.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
07 Podpora řidiče
Parkovací asistent* - indikace
poruchy
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pokud se informační kontrolka rozsvítí trvale a na sdružené přístrojové
desce se zobrazí textová zpráva
Park. asistent Nutný servis, je parkovací
asistence vypnuta.
Parkovací asistent* - čištění čidel
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Akustický signál a symboly na displeji
středové konzoly indikují vzdálenost od
překážky.
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
Umístění čidel, zadních.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybné varovné signály.
Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které
vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se
kterými tento systém pracuje.
Související informace
07
•
•
•
•
•
•
244
Parkovací asistent* (str. 241)
Parkovací asistent* - čištění čidel
(str. 244)
Parkovací asistent* - funkce (str. 241)
Parkovací asistent* - přední (str. 243)
Parkovací asistent* - zadní (str. 242)
Parkovací kamera* (str. 245)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G031402
Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo
výfukové plyny z motocyklů.
Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory
mohou aktivovat chybné výstražné signály.
Umístění čidel, předních.
Související informace
•
•
•
•
•
•
Parkovací asistent* (str. 241)
Parkovací asistent* - funkce (str. 241)
Parkovací asistent* - přední (str. 243)
Parkovací asistent* - indikace poruchy
(str. 244)
Parkovací asistent* - zadní (str. 242)
Parkovací kamera* (str. 245)
07 Podpora řidiče
Parkovací kamera*
Funkce a ovládání
Parkovací kamera je pomocný systém, který
se aktivuje při zařazení zpětného chodu.
Obraz z kamery se objeví na obrazovce
středové konzoly.
POZNÁMKA
Je-li tažná tyč nakonfigurována v elektrickém systému vozidla, vyčnívání tažné tyče
se zohlední, když funkce proměřuje místo
k zaparkování.
VAROVÁNÍ
•
Parkovací kamera slouží pouze jako
pomocný prostředek. Nezbavuje řidiče
odpovědnosti při couvání.
•
Kamera má mrtvé úhly, kde nemohou
být překážky detekovány.
•
Dávejte pozor na osoby a zvířata
v blízkosti vozu.
Umístění kamery vedle otevíracího madla.
Kamera vidí, co je za vozem a zda se něco
blíží ze stran.
Kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem
s částí nárazníku a tažným zařízením.
Na obrazovce mohou objekty vypadat oproti
skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto
v pořádku.
POZNÁMKA
Předměty zobrazované na obrazovce
mohou být ve skutečnosti blíže vozidlu,
než se to jeví na obrazovce.
Po zařazení zpátečky se zobrazí dvě nepřerušované čáry, které graficky označují stopy
zadních kol vozu při stávajícím úhlu natočení
řízení. Tato funkce usnadní rovnoběžné
parkování, zatáčení v úzkých prostorech
a manévrování s přívěsem. Přibližné vnější
rozměry vozidla jsou zobrazeny pomocí dvou
přerušovaných čar. Naváděcí linie parkovacího asistenta lze deaktivovat - viz kapitola
Nastavení (str. 247).
Je-li vůz vybaven snímači parkovacího asistenta (str. 241)*, informace z těchto snímačů
se zobrazí graficky jako barevná políčka
označující vzdálenost k detekovaným překážkám. Viz dále kapitola "Vozidla se senzory
couvání".
Kamera je aktivní přibližně 5 sekund po
vyřazení zpátečky nebo do doby, než rychlost
vozidla překročí 10 km/h dopředu nebo
35 km/h dozadu.
Světelné podmínky
Obrázek kamery se nastavuje automaticky
v závislosti na konkrétních světelných podmínkách. Proto se mohou jas a kvalita obrazu
nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku
nepatrně horší.
07
Je-li aktivní jiné zobrazení, systém parkovací
kamery automaticky přebere zobrazení
a obraz z kamery se objeví na obrazovce.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
07 Podpora řidiče
||
POZNÁMKA
Pro zajištění optimálního fungování musí
být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.
Naváděcí linie
POZNÁMKA
•
Při couvání s přívěsem, který není
elektricky připojen k vozu, budou čáry
na displeji odpovídat trase vozu, nikoliv přívěsu.
•
Na obrazovce se nezobrazí čáry,
pokud je k vozidlu elektricky připojen
systém přívěsu.
•
Parkovací kamera je automaticky
deaktivována při tažení přívěsu, pokud
je použitý originální kabel přívěsu
Volvo.
Hraniční čáry
Různé linie v systému.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že obrazovka zobrazuje
pouze oblast za vozem – věnujte pozornost prostoru po stranách a před vozem,
když manévrujete při couvání.
Příklady zobrazení čar ze systému parkovacího
asistenta.
Linie na obrazovce jsou promítány, jako by
byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé
na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu
i při zatáčení.
07
246
Hraniční čára, volný prostor pro couvání
"Dráhy kol"
Přerušovaná čára (1) ohraničuje prostor za
nárazníkem do vzdálenosti cca. 1,5 m. Je to
také hranice odpovídající nejvíce vyčnívajícím
částem vozidla, jako jsou zpětné zrcátka
a rohy karoserie - také při zatáčení.
Široké "dráhy kol" (2) mezi bočními čárami
naznačují dráhy, kudy budou procházet kola
a mohou zasahovat až do vzdálenosti
asi 3,2 m za nárazník, pokud se v jejich dráze
nenachází žádná překážka.
07 Podpora řidiče
Vozidla se senzory couvání*
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera - nastavení (str. 247)
Parkovací kamera - omezení (str. 248)
Parkovací asistent* (str. 241)
Parkovací kamera - nastavení
Aktivace vypnuté kamery
Je-li vypnuta funkce kamery při zařazení zpětného chodu, lze ji aktivovat následovně:
Barevné plochy (x 4, jedna na každé čidlo) ukazují
vzdálenost.
Je-li vozidlo vybaveno rovněž parkovacím
asistentem (str. 241), vzdálenost ukazují
barevná políčka, a to pro každý snímač, který
zaregistroval překážku.
Barva ploch se se zkracující se vzdáleností od
překážky postupně mění - ze světle žluté přes
žlutou, oranžovou až na červenou.
Barva/lak
Vzdálenost (metry)
Světle žlutá
0,7–1,5
Žlutá
0,5–0,7
Oranžová
0,3–0,5
Γervená
0–0,3
•
Stiskněte CAM - na obrazovce se zobrazí
aktuální pohled z kamery.
Změna nastavení
Ve výchozím nastavení se kamera aktivuje při
zařazení zpátečky.
Nastavení parkovací kamery lze změnit, když
je na obrazovce pohled z kamery:
07
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
07 Podpora řidiče
||
1. Stiskněte OK/MENU, když je zobrazen
pohled z kamery - obrazovkapřepne na
nabídku s položkami.
2. Otočením TUNE zvolte požadovanou
položku.
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Tažná tyč
Kameru lze s úspěchem použít např. při
tažení přívěsu. Na obrazovce se může zobrazit naváděcí linie parkovacího asistenta pro
příslušnou "trajektorii" tažného zařízení vzhledem k přívěsu. Zde lze zobrazit přesně "stopy
kol".
Lze si vybrat mezi zobrazením "stop kol"
nebo "trajektorií" tažného zařízení - nelze
zobrazit obojí najednou.
1. Jakmile se objeví obraz kamery, stiskněte
OK/MENU.
2. Otočením TUNE zvolte položku Vodící
linie trajektorie pro taž. zař..
07
3. Zvýrazněte položku jedním stisknutím tlačítka OK/MENU. Stisknutím tlačítka EXIT
se vrátíte zpět.
Přiblížení
Pokud potřebujete přesně manévrovat,
můžete si pohled z kamery přiblížit:
•
248
Stiskněte CAM nebo otočte TUNE.
opakovaným tisknutím/otáčením
přepnete zpět na běžné zobrazení.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Je-li k dispozici více možností, objevují se ve
smyčce - tiskněte/otáčejte, dokud se nezobrazí požadovaný pohled z kamery.
Parkovací kamera - omezení
POZNÁMKA
Automatické přiblížené
Ve vozidlech s parkovacím asistentem
(str. 241) a tažnou tyčí je Automatické
přiblížení k dispozici také jako položka
v nabídce kamery. Je-li tato položka zvolena,
kamera automaticky přiblíží tažnou tyč, pokud
se vozidlo přiblíží k předmětu/přívěsu.
Možnosti aktivace položky v nabídce - viz
dříve kapitola "Změna nastavení".
Související informace
•
•
Parkovací kamera* (str. 245)
Parkovací asistent* (str. 241)
Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství
upevněné na zadní části vozu může clonit
objektiv kamery.
Nezapomeňte
Uvědomte si prosím, že i když se může zdát,
že je zakryta malá část obrazu, může to
představovat poměrně velký prostor, který
není vidět. Proto mohou být překážky zaregistrovány, až když jsou velmi blízko vozidla.
•
Udržujte objektiv kamery čistý, bez ledu
a sněhu.
•
Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte
pozor, abyste objektiv nepoškrábali.
Související informace
•
•
•
Parkovací kamera* (str. 245)
Parkovací kamera - nastavení (str. 247)
Parkovací asistent* (str. 241)
07 Podpora řidiče
BLIS*
Přehled
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
Funkce BLIS má řidiče upozornit na:
•
•
vozidla v mrtvém úhlu
rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže
vozidlu.
Funkce BLIS CTA (str. 251) (Cross Traffic
Alert), která je součástí funkce BLIS, má řidiče
upozornit na:
•
křižující vozidla, když vůz couvá.
VAROVÁNÍ
Systém BLIS představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Systém BLIS nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Systém BLIS nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné přejíždění do vedlejších pruhů nese odpovědnost vždy řidič.
23
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
Umístění kontrolky BLIS23.
Kontrolka
BLIS symbol
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla,
kde systém detekoval vůz. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
Související informace
•
•
•
BLIS* - použití (str. 250)
BLIS - symboly a zprávy (str. 253)
CTA* (str. 251)
Údržba
Snímače funkce BLIS se nacházejí uvnitř
zadního nárazníku resp. blatníku v rozích
vozidla.
07
POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
07 Podpora řidiče
BLIS* - použití
změnu textová zpráva. Po aktivaci směrová
světla v panelu dveří jednou zablikají.
Funkce BLIS (Blind Spot Information System)
má za úkol pomoci řidiči při jízdě v hustém
provozu na cestách s několika pruhy v jednom
směru.
•
Aktivace/deaktivace funkce BLIS
nebo
Funkce BLIS se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno zablikání kontrolek
ve dveřích.
Zhasnutí textové zprávy:
•
Stiskněte tlačítko OK na levém páčkovém
přepínači.
kontrolka funkce BLIS v panelu dveří se rozsvítí nepřerušovaným svitem. Pokud řidič
aktivuje směrová světla na stejné straně jako
je varování, kontrolka BLIS přestane svítit
nepřerušovaným světlem a bude blikat
s intenzivním svitem.
VAROVÁNÍ
Počkejte cca. 5 sekund - zpráva zhasne.
Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
Kdy BLIS funguje
Systém BLIS nefunguje, když vozidlo
couvá.
Omezení
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
Funkci BLIS lze deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka BLIS na středové konzole.
07
U některých kombinací výbavy na přání
nezbývá na středové konzole volné místo pro
tlačítko - v tomto případě funkci zajišťuje
systém nabídky MY CAR (str. 113).
Je-li funkce BLIS deaktivována/aktivována,
kontrolka v tlačítku zhasne/rozsvítí se a na
sdružené přístrojové desce potvrdí tuto
250
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Princip funkce BLIS: 1. Zóna v mrtvém úhlu. 2.
Zóna pro rychle se přibližující vozidlo.
Funkce BLIS je aktivní při rychlostech nad
cca. 10 km/h.
Systém reaguje, pokud:
•
•
je vozidlo předjížděno jinými vozidly
se k vozidlu řidiče rychle blíží jiné vozidlo.
Jakmile funkce BLIS zjistí vozidlo v 1. zóně
nebo rychle se přibližující vozidlo v 2. zóně,
•
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce BLIS nedokáže
objekty detekovat.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
•
Funkce BLIS se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
07 Podpora řidiče
Související informace
•
•
BLIS* (str. 249)
BLIS - symboly a zprávy (str. 253)
CTA*
Funkce BLIS v systému CTA (Cross Traffic
Alert) pomáhá upozornit řidiče na křižující
vozidla, když vůz couvá. CTA doplňuje systém
BLIS (str. 249).
VAROVÁNÍ
Systém CTA představuje pouhý doplněk
a nereaguje v každé situaci.
Aktivace/deaktivace CTA
Systém CTA nenahrazuje bezpečný styl
jízdy a použití vnitřních a vnějších zpětných
zrcátek.
Funkce CTA se aktivuje při nastartování
motoru. To potvrdí jedno bliknutí kontrolek
funkce BLIS ve dveřích.
Systém CTA nikdy nenahradí pozornost
a odpovědnost řidiče - za bezpečné couvání nese odpovědnost vždy řidič.
Kdy CTA funguje
Zapnutí a vypnutí snímačů parkovací asistence
a funkce CTA.
Funkci CTA lze deaktivovat/aktivovat samostatně tlačítkem Zapnutí/Vypnutí parkovacího
asistenta (str. 241). Při opětovné aktivaci jednou blikne kontrolka funkce BLIS.
Funkce BLIS však zůstává aktivována i po
deaktivování systému CTA.
Princip funkce CTA.
Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že
dokáže zjistit objekty přibližující se z boku při
couvání např. z parkoviště.
07
Funkce CTA má především detekovat vozidla.
Za příznivých podmínek dokáže detekovat
i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
07 Podpora řidiče
||
Funkce CTA je aktivní během couvání a aktivuje se automaticky, když se v převodovce
zařadí zpětný chod.
•
Pokud funkce CTA detekuje objekt přibližující se z boku, ozve se akustická
výstraha, a to z levého nebo z pravého
reproduktoru v závislosti na směru, ze
kterého se daný objekt přibližuje.
•
Funkce CTA rovněž varuje tím, že rozsvítí
světla BLIS.
•
Dále varuje rozsvícením ikony na grafickém vyobrazení PAS (str. 241) na obrazovce.
Omezení
CTA nereaguje optimálně v každé situace,
avšak má jistá omezení. Například senzory
CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.
zablokován, přičemž mrtvý sektor se rychle
zmenšuje.
Příklady dalších omezení:
Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.
Mrtvý sektor pro systém CTA.
Sektor, ve kterém CTA "vidí"/detekuje.
Funkčnost systému může snížit nečistota,
led a sníh na snímačích. Pokud jsou snímače zakryté, funkce CTA nedokáže
objekty detekovat.
•
Funkce CTA se deaktivuje, pokud se
k elektrickému systému vozidla připojí
přívěs.
DŮLEŽITÉ
Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA
a přelakování nárazníků smí provádět
pouze servis - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Údržba
Snímače funkce BLIS a CTA se nacházejí
uvnitř zadního nárazníku resp. blatníku v rozích vozidla.
Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole"
systému CTA může být zpočátku omezeno
a proto přibližující se vozy dokáže detekovat,
až když jsou velmi blízko:
07
Je-li parkovací místo šikmé, systém CTA může
být na jedné straně zcela "slepý".
Pokud však řidič pomalu couvá, úhel se
změní vzhledem k vozidlu/objektu, který je
252
•
07 Podpora řidiče
BLIS - symboly a zprávy
Nastavitelná síla řízení*
V situacích, kdy funkce BLIS (Blind Spot
Information System) (str. 249) a CTA (Cross
Traffic Alert) (str. 251) nefungují nebo jsou
přerušovány, se na sdružené přístrojové
desce může zobrazit symbol a text s vysvětlením. Postupujte podle doporučení.
Síla vyvíjená při řízení se zvyšuje se zvyšující
se rychlostí vozu, aby měl řidič větší citlivost.
Příklady zpráv:
Udržujte je v čistotě, a to i na levé straně.
•
Aby snímače fungovaly správně, musí být
prostor před snímači čistý.
•
Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné
předměty, pásky ani nálepky.
Související informace
•
•
BLIS* (str. 249)
BLIS - symboly a zprávy (str. 253)
Zpráva
Popis
CTA VYP
Funkce CTA byla manuálně
vypnuta. Funkce BLIS je
aktivní.
BLIS
a CTA VYP
Přip.
přívěs
Funkce BLIS a CTA jsou
dočasně mimo provoz, protože je k elektrickému
systému vozidla připojen
přívěs.
BLIS
a CTA
Nutný
servis
BLIS a CTA nefungují.
•
Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké
a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti
žádné zvláštní úsilí.
Síla vyvíjená při řízení může být nastavena ve
třech úrovních. Řidič si tak může zvolit
v systému menu MY CAR úroveň, která mu
z hlediska vnímání vozovky nebo citlivosti
řízení vyhovuje nejvíce, MY CAR (str. 113):
•
Toto nastavení nemůže být zpřístupněno,
když vůz jede.
POZNÁMKA
V některých situacích může být posilovač
řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač
řízení fungovat s omezenou účinnosti
a může mít pocit, že k otáčení volantu
musíte vyvinout větší sílu.
Pokud zobrazení zprávy
přetrvává, kontaktujte
servis - doporučujeme
autorizovaný servis
Volvo.
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Vyhledejte Úroveň posilování řízení
a vyberte Nízký, Střední nebo Vysoký.
Současně s dočasným snížením účinnosti
posilovače řízení se na sdružené přístrojové desce zobrazí zpráva.
07
Související informace
•
MY CAR (str. 113)
Související informace
•
BLIS* (str. 249)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
07 Podpora řidiče
Typové schválení - radarový systém
Typové schválení pro systém radaru lze zjistit
v tabulce.
Země/
Oblast
Singapur
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brazílie
Evropa
07
254
Delphi Electronics &
Safety tímto prohlašuje, že
výrobky L2C0038TR
a L2C0049TR odpovídají stanoveným požadavkům a ostatním relevantním ustanovením
Směrnice 1999/5/ES. V případě
potřeby lze ohledně tohoto
prohlášení o shodě kontaktovat
společnost Delphi Electronics
& Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana
46904-9005 USA.
Související informace
•
Radarový snímač (str. 207)
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek*
Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby
s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem
alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič
musí podrobit dechové zkoušce, při které se
zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je kalibrován v souladu s limitem
platným v každé zemi pro povolené množství
alkoholu.
Alkoholový zámek* - funkce a použití
Funkce
Kontrolka
(4)
Stav baterie
Zelená, bliká
Nabíjí se
Zelená
Plně nabitá
Žlutá
Γástečně vybitá
Γervená
Vybito - vložte nabíječku
do držáku nebo připojte
napájecí kabel ze schránky
v palubní desce.
VAROVÁNÍ
Alkoholový zámek představuje pouhou
pomůcku a nezbavuje řidiče odpovědnosti.
Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to,
aby byl střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.
POZNÁMKA
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
Akumulátor ve voze bude zcela nabitý
a Alkoholový zámek se aktivuje, jakmile
vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Související informace
•
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 256)
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 257)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 257)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 259)
•
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 260)
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
Ovládání - batérie
Kontrolka Alkoholový zámek (4) indikuje stav
akumulátoru:
08
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 256)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 257)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 257)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 259)
•
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 260)
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - uložení
Alkoholový zámek uložte vždy do držáku.
Ruční jednotka alcolock se uvolní tak, že ji
lehce zatlačíte do držáku a uvolníte - vyskočí
ven a můžete ji z držáku vytáhnout.
Uložení příruční jednotky a dobíjecí stanice.
•
Příruční jednotku vraťte do držáku tak, že
na ní tlačíte, dokud nezacvakne.
•
Uložte příruční jednotku do držáku - takto
bude optimálně chráněna a baterie budou
plně nabity.
Související informace
•
•
Alkoholový zámek* (str. 256)
•
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 257)
•
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 259)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 256)
•
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 260)
Alkoholový zámek* - před
nastartováním motoru
Alkoholový zámek se aktivuje automaticky,
jakmile vůz otevřete.
Nátrubek pro dechovou zkoušku.
Spínač.
Tlačítko pro přenos.
Kontrolka stavu akumulátoru.
Kontrolka výsledku dechové zkoušky.
Kontrolka označuje připravenost
k dechové zkoušce.
1. Pokud kontrolka (6) svítí zeleně, alkoholový zámek je připraven k použití.
2. Vytáhněte alkoholový zámek z držáku. Jeli alkoholový zámek mimo vozidlo
a vozidlo je odemknuté, musí se alkoho-
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
08 Startování a jízda
||
lový zámek nejdříve aktivovat pomocí spínače (2).
Výsledek dechové zkoušky
3. Vytáhněte nátrubek (1), zhluboka se
nadechněte a rovnoměrně vydechujte po
dobu cca. 5 sekund, dokud neuslyšíte
"cvaknutí". Výsledkem bude jedna
z možností uvedených v tabulce Výsledek dechové zkoušky.
4. Pokud se tato zpráva neobjeví, mohlo se
stát, že přenos do vozu nebyl úspěšný.
V tomto případě stiskněte tlačítko (3)
a přenos spusťte ručně.
Kontrolka (5)
+ text na displeji
Popis
Zelená kontrolka
+ Alcoguard Test
je v pořádku
Motor lze nastartovat
- nebyl naměřen
žádný alkohol.
Žlutá kontrolka
+ Alcoguard Test
je v pořádku
Motor lze nastartovat
- naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
0,1 promile, ale nižší
než platná mezní
hodnotaA.
Γervená kontrolka
+ Neúspěšný
test Počkejte
1 min a zkuste
znovu
Motor nelze nastartovat - naměřený obsah
alkoholu je vyšší než
platná mezní hodnotaA.
5. Sklopte trysku a vložte alkoholový zámek
zpátky do držáku.
6. Po dechové zkoušce nastartujte do
5 minut motor - jinak budete muset
zkoušku opakovat.
A
•
Mezní hodnoty se pro jednotlivé země liší. Zjistěte si, jaké
hodnoty platí ve vaší zemi. Viz také Alkoholový zámek*
(str. 256).
POZNÁMKA
Po dokončení jízdy lze motor nastartovat
do 30 minut, aniž by se znovu musela provádět zkouška dechu.
Související informace
08
258
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
•
Alkoholový zámek* (str. 256)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 256)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 257)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 259)
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 260)
08 Startování a jízda
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
Aby zařízení fungovalo správně a výsledky
byly co nejpřesnější:
•
Cca. 5 minut před dechovou zkouškou
nejezte a nepijte.
•
Neostřikujte zbytečně čelní sklo - alkohol
v kapalině do ostřikovačů může způsobit,
že se naměří nesprávná hodnota.
Výměna řidiče
Aby se v případě výměny řidiče provedla
nová dechová zkouška, stiskněte přibližně
na 3 sekundy současně spínač (2) a tlačítko
Send (3). Nyní vůz přejde do režimu, kdy je
startování zablokováno, a před nastartováním
motoru musí být úspěšně provedena nová
dechová zkouška.
Kalibrace a servis
Alkoholový zámek se musí kontrolovat a kalibrovat v servisu1 každých 12 měsíců.
30 dní před tím, než je třeba provést kalibraci,
se na sdružené přístrojové desce objeví
zpráva Alcoguard Nutná kalibrace Viz
příručka. Pokud kalibrace nebude provedena
do těchto 30 dní, běžné startování motoru se
zablokuje - v tomto případě bude možné vůz
startovat pouze pomocí funkce Bypass, kapitola "Nouzová situace".
1
Tuto zprávu lze vymazat stisknutím tlačítka
Send (3). Jinak zpráva zhasne automaticky po
cca. 2 minutách, ale bude se objevovat po
každém nastartování motoru - trvale bude
možno tuto zprávu vymazat až při opětovné
kalibrací v servisu1.
Nouzová situace
V případě nouzové situace a v případě, kdy
alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový
zámek pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.
POZNÁMKA
Chladné nebo horké počasí
Každá aktivace funkce Bypass se zaznamenává a ukládá do paměti, viz Zaznamenávání údajů (str. 18).
Γím je chladněji, tím déle trvá, než bude alkoholový zámek připraven k použití:
Teplota (ºC)
Maximální doba
ohřevu (sekundy)
+10 až +85
10
-5 až +10
60
-40 až -5
180
Při teplotách pod –20 ºC nebo nad +60 ºC
odebírá alkoholový zámek více proudu. Na
sdružené přístrojové desce se objeví
Alcoguard Zasuňte napájecí kabel.
V tomto případě připojte napájecí kabel od
schránky v palubní desce a počkejte, než
kontrolka (6) začne svítit zeleně.
V extrémně chladném počasí můžete dobu
ohřevu zkrátit tím, že alkoholový zámek
vezmete dovnitř.
Po aktivování funkce Bypass se na sdružené
přístrojové desce zobrazí Alcoguard Lze
obejít - tato indikace bude svítit po celou
dobu jízdy. Lze ji vymazat pouze v servisu1.
Funkci Bypass můžete otestovat, aniž by se
do protokolu zapsala chybová zpráva.
V tomto případě proveďte všechny uvedené
kroky, ale nestartujte vůz. Chybová zpráva se
vymaže, jakmile vozidlo uzamknete.
Je-li alkoholový zámek nainstalován, lze jako
možnost "obtoku" zvolit funkci Bypass nebo
Emergency. Toto nastavení lze následně změnit v servisu1.
Aktivace funkce Bypass
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
08 Startování a jízda
||
Obejítí aktivní Čekejte 1 minutu
a potom Alcoguard Lze obejít. Nyní lze
motor nastartovat.
Tuto funkci lze aktivovat několikrát. Chybovou
zprávu, která je zobrazena během jízdy, lze
vymazat pouze v servisu1.
Aktivace funkce Emergency
•
Současně stiskněte a podržte tlačítko OK
na levém pákovém přepínači a tlačítko
výstražné funkce ukazatelů směrů po
dobu cca. 5 sekund - na sdružené
přístrojové desce se nejdříve objeví
Alcoguard Lze obejít a potom lze motor
nastartovat.
Alkoholový zámek* - symboly
a textové zprávy
Kromě již popsané zprávy, která souvisí s tím,
jak alkoholový zámek funguje před nastartováním motoru (str. 257), se na displeji sdružené
přístrojové desky může zobrazit rovněž následující zpráva:
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Lze
znovu nastartovat
Motor byl vypnutý
méně než 30 minut motor lze nastartovat,
aniž by se musela provádět nová dechová
zkouška.
Tuto funkci lze použít jednou. Poté se
v servisu musí provést resetace1.
Související informace
•
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 256)
•
•
Alkoholový zámek* - uložení (str. 257)
•
•
260
Kontaktujte servisA.
Alcoguard
Žádný signál
Přenos není funkční odešlete data ručně
pomocí tlačítka (3)
nebo proveďte dechovou zkoušku znovu.
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 257)
Alkoholový zámek* (str. 256)
Alkoholový zámek* - symboly a textové
zprávy (str. 260)
08
1
Alcoguard
Nutný servis
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alcoguard Zkuste znovu
Text na displeji
Význam/činnost
Alcoguard Foukněte déle
Výdech byl příliš krátký
- vydechujte delší
dobu.
Alcoguard Foukněte slaběji
Výdech byl příliš intenzivní - vydechujte
méně intenzivně.
Alcoguard Foukněte silněji
Výdech byl příliš slabý
- vydechujte intenzivněji.
Alcoguard
Předehřev
Čekejte
Ohřev nebyl dokončen
- počkejte, než se
zobrazí Alcoguard
Foukejte 5s.
A
Zkouška nebyla
úspěšná - proveďte
dechovou zkoušku
znovu.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Alkoholový zámek* (str. 256)
Alkoholový zámek* - funkce a použití
(str. 256)
Alkoholový zámek* - uložení (str. 257)
Alkoholový zámek* - před nastartováním
motoru (str. 257)
Alkoholový zámek* - nezapomeňte
(str. 259)
08 Startování a jízda
Startování motoru
Motor se startuje a vypíná pomocí dálkového
ovladače a tlačítka START/STOP ENGINE.
1. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
a zatlačte jej do koncové polohy. Upozorňujeme, že pokud do výbavy vozu patří
alkoholový zámek*, musí být před nastartováním motoru provedena dechová
zkouška s vyhovujícími výsledky. Další
informace o alkoholovém zámku, viz
Alkoholový zámek* (str. 256).
2. Držte spojkový pedál plně sešlápnutý2. (U
vozidel s automatickou převodovkou sešlápněte brzdový pedál.)
3. Stiskněte a následně uvolněte tlačítko
START/STOP ENGINE.
Spínací skříňka s vytaženým/zasunutým dálkovým ovladačem s klíčem a tlačítko START/STOP
ENGINE.
DŮLEŽITÉ
Nezasunujte do spínače dálkový ovladač,
pokud je nesprávně natočený - ovladač
držte za konec s odnímatelnou čepelí klíče,
viz Vyjímatelná čepel klíče - vyjmutí/zasunutí (str. 169).
Je-li motor nastartován, motor spouštěče
běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud
se neaktivuje ochrana před přehřátím.
DŮLEŽITÉ
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač s klíčem ze zapalování po nastartování motoru
nebo při odtahování vozidla.
VAROVÁNÍ
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte
dálkový ovladač ze spínací skříňky a zkontrolujte, zda je nastavena poloha pro klíč 0.
To platí především v případě, pokud ve
voze zůstávají děti. Informace o funkci - viz
Polohy klíče (str. 79).
POZNÁMKA
U některých druhů motorů mohou být při
startování studeného motoru volnoběžné
otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky.
Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co
nejdříve běžnou provozní teplotu, při které
jsou emise výfukových plynů minimální,
což přispívá k ochraně životního prostředí.
Keyless drive*
Pro nastartování motoru proveďte kroky 2-3
u varianty bez klíče (str. 172).
POZNÁMKA
Aby motor nastartoval, musí se v prostoru
pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru nacházet jeden z dálkových ovladačů
s klíčem s funkcí Keyless drive.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač z vozu
během jízdy nebo když je vůz odtahován.
2
Během jízdy stačí k nastartování motoru stisknout tlačítko START/STOP ENGINE.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
Vypnutí motoru (str. 262)
Vypnutí motoru
Zámek řízení
Motor se vypíná pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
Např. při neoprávněném převzetí vozidla
zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem.
Vypnutí motoru:
•
Stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE
- motor se zastaví.
Pokud není volicí páka v poloze P nebo
pokud se vozidlo pohybuje:
•
Stiskněte dvakrát START/STOP ENGINE
nebo podržte tlačítko stisknuté, dokud se
motor nezastaví.
Související informace
•
Polohy klíče (str. 79)
08
3
262
U vozů s funkcí Keyless stačí, když se dálkový ovladač nachází uvnitř vozu.
Funkce
•
Pokud se dálkový ovladač nachází ve spínací skříňce 3 a stiskne se tlačítko
START/STOP ENGINE, zámek řízení se
odemkne.
•
Zámek řízení se zamkne, jestliže je motor
vypnutý a dveře řidiče jsou otevřené.
Při odemykání nebo zamykání zámku řízení
lze zaslechnout mechanický zvuk.
Související informace
•
•
•
Startování motoru (str. 261)
Polohy klíče (str. 79)
Volant (str. 86)
08 Startování a jízda
Dálkové startování (ERS)*
VAROVÁNÍ
Dálkový start ((ERS – Engine Remote Start))
umožní dálkové nastartování motoru vozidla
tak, aby se prostor pro cestující před odjezdem ohřál resp. ochladil. ERS se aktivuje klávesou nebo pomocí služby Volvo On Call*.
Při dálkovém startování motoru musí být
splněny následující podmínky:
•
•
Ovládání klimatu se spustí se stejným nastavením, jaké bylo nastaveno při zaparkování
vozidla.
Motor nastartovaný pomocí systému ERS se
aktivuje maximálně na 15 minut. Potom se
vypne. Po dvou aktivacích systému ERS se
motor musí nastartovat normálním způsobem
a až potom lze systém ERS použít znovu.
ERS je k dispozici pouze ve vozech s automatickou převodovkou a ve vozech, u kterých
je nainstalován kapotový spínač4.
Dálkové startování (ERS) - ovládání
•
Vozidlo musí být pod dohledem.
Ve vozidle a v jeho okolí nesmí být
žádní lidé a zvířata.
Vozidlo nesmí být zaparkováno
v uzavřeném prostoru bez odvětrávání
- výfukové plyny mohou být velmi škodlivé pro zdraví osob a zvířat.
Související informace
•
Dálkové startování (ERS) - ovládání
(str. 263)
•
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 265)
Tlačítka klíče pro dálkové startování.
Odemykání
Zamykání
Přibližovací světla
POZNÁMKA
Na životnost baterie v dálkovém ovladači
s klíčem má vliv funkce ERS. Pokud
budete ERS používat často, baterii musíte
měnit jednou ročně, viz Dálkový ovladač výměna baterie (str. 170).
POZNÁMKA
Dodržujte místní a národní předpisy
a požadavky týkající se volnoběhu.
4
5
Odemykání, zadní výklopné dveře
Informace5
Dálkové startování motoru
Abyste mohli dálkově nastartovat motor,
vozidlo musí být zamknuté a kapota zavřená.
Postupujte následovně:
1. Krátce stiskněte tlačítko (2) na klíči.
2. Okamžitě potom dlouze - minimálně na
2 sekundy - stiskněte tlačítko (3).
K dispozici u vozu XC60, ve vozech s alarmem, u většiny vozů se 4válcovým motorem nebo pokud je u nových provedení vybráno ERS.
Pouze u klíče PCC, viz Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 167).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
08
}}
263
08 Startování a jízda
||
Pokud jsou splněny podmínky aktivace
systému ERS, stane se následující:
1. Směrová světla rychle několikrát zablikají.
2. Motor nastartuje.
3. Směrová světla se rozsvítí nepřerušovaným svitem na 3 sekundy, čímž potvrdí,
že motor byl nastartován.
POZNÁMKA
Po dálkovém nastartování je vozidlo nadále odemknuté a detektor pohybu* je
deaktivován.
S klíčem
PCC6
Kontrolka přibližovacích světel7
bliká několik sekund po stisknutí tlačítka. Jakmile jsou splněna všechna
kritéria aktivace systému ERS, tato
kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným svitem.
To však neznamená, že systém ERS systém
nastartoval.
Chce-li uživatel zkontrolovat, zda systém ERS
motor nastartoval, stiskněte tlačítko (5) pokud motor nastartuje, rozsvítí se kontrolka
na tlačítku (2) a (3).
Aktivní funkce
08
U dálkově nastartovaného motoru se aktivují
následující funkce:
6
7
264
•
•
•
Systém větrání
Audio/video systém
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Deaktivované funkce
U dálkově nastartovaného motoru se deaktivují následující funkce:
•
•
•
•
světlomety
Obrysová světla
Osvětlení registrační značky
Stěrače čelního okna.
Došlo k přerušení ERS
Při následujících situacích dojde k vypnutí
motoru nastartovaného pomocí systému
ERS:
•
Stiskne se tlačítko (1), (2) nebo (4) na dálkovém ovladači s klíčem.
•
•
•
•
•
Vozidlo se odemkne
Dveře se otevřou
Sešlápne se plynový nebo brzdový pedál
Volicí páka se vysune z polohy P
Uplynulo 15 minut od aktivace systému
ERS.
Jakmile se vypne motor, který byl nastartován
systémem ERS, všechna směrová světla se
rozsvítí nepřerušovaným svitem po dobu
3 sekund.
Další informace o klíči PCC, viz Dálkový ovladač s klíčem s PCC* - jedinečné funkce (str. 167).
Další informace o přibližovacích světlech, viz Dálkový ovladač - funkce (str. 165) a Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 99).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 263)
Dálkové startování (ERS) - symboly a hlášení (str. 265)
08 Startování a jízda
Dálkové startování (ERS) - symboly
a hlášení
V situacích, kdy funkce ERS není k dispozici
nebo je přerušována, se na přístrojové desce
zobrazí symbol a text s vysvětlením.
Funkce ERS není k dispozici
Zpráva
Popis
Dálkový start
nefunguje
Příliš pokusů
ERS není k dispozici,
protože jsou povoleny
maximálně 2 aktivace
ERS po sobě.
Dálkový start
nefunguje
Málo paliva
ERS není k dispozici,
protože je v nádrži příliš
málo paliva.
Dálkový start
nefunguje
Není zařaz. P
Systém ERS není
k dispozici, protože
volicí páka není v poloze
P.
Dálkový start
nefunguje
Řidič ve voze
Systém ERS není
k dispozici, protože
někdo zůstal v prostoru
pro cestující.
Dálkový start
nefunguje
Vybitá bater.
ERS není k dispozici
kvůli vybité baterii
Dobijte akumulátor
nastartováním motoru.
A
Zpráva
Popis
Dálkový start
nefunguje
Varov. motoru
ERS není k dispozici,
protože se nastavila
varovná zpráva motoru.
Kontaktujte servisA.
Dálkový start
nefunguje
Málo chl.kap.
ERS není k dispozici,
protože se nastavila
chybová zpráva chladicího systému, viz Chladicí kapalina - hladina
(str. 359).
Přerušení funkce ERS
Zpráva
Popis
Dálkový start
VYP Není
zařaz. P
Funkce ERS byla přerušena, protože volicí
páka není v poloze P.
Dálkový start
VYP Řidič ve
voze
Funkce ERS byla přerušena, protože někdo
zůstal v prostoru pro
cestující.
Dálkový start
VYP Varov.
motoru
Funkce ERS byla přerušena, protože se nastavila chybová zpráva
motoru. Kontaktujte
servisA.
Dálkový start
nefunguje
Málo chl.kap.
Funkce ERS byla přerušena, protože se nastavila chybová zpráva
chladicího systému.
Dálkový start
nefunguje
Otevř. dveře
ERS není k dispozici,
protože dveře/zadní
výklopné dveře nejsou
zavřené.
Dálkový start
nefunguje
Otevř. kapota
Systém ERS nebyl aktivován, protože kapota
nebyla zavřena.
Dálkový start
nefunguje Vůz
neuzamk.
ERS není k dispozici dveře nejsou zamknuté.
Dálkový start
vypnutý Otevř.
kapota
Systém ERS přerušil
činnost, protože kapota
je otevřena.
Dálkový start
nefunguje Klíč
ve voze
Systém ERS se neaktivoval, protože klíč je ve
vozidle.
Dálkový start
VYP Vybitá
bat.
Funkce ERS byla přerušena kvůli vybité baterii.
Dálkový start
VYP Málo
paliva
Funkce ERS byla přerušena kvůli nedostatku
paliva.
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
A
08
Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
•
Dálkové startování (ERS)* (str. 263)
Dálkové startování (ERS) - ovládání
(str. 263)
Startování s pomocnou batérií
Pokud je baterie spouštěče (str. 372) vybitá,
lze motor vozu nastartovat proudem z jiné
baterie.
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
DŮLEŽITÉ
Opatrně připojte startovací kabel, abyste
předešli zkratu s jinými komponentami
v motorovém prostoru.
5. Otevřete svorky na předním krytu akumulátoru ve svém voze a kryt sejměte, viz
Baterie spouštěče - výměna (str. 374).
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při
rozjezdu doporučeny následující kroky:
1. Nastavte elektrický systém vozidla do
polohy klíče 0, viz Polohy klíče - funkce
na různých úrovních (str. 80).
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
08
266
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
8. Druhou svorku černého propojovacího
kabelu připojte k zemnícímu bodu, např.
pravé uchycení motoru nahoře, hlava
vnějšího šroubu (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
08 Startování a jízda
11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
Převodovky
Manuální převodovka
Existují dva hlavní druhy převodovky. Mechanická převodovka a automatická převodovka.
Převodovka má za úkol měnit převodový
poměr v závislosti na požadované rychlosti
a výkonu.
•
•
12. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Související informace
•
Startování motoru (str. 261)
Automatická převodovka - Geartronic
(str. 269) a Powershift (str. 272)
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdružené přístrojové desce se rozsvítí výstražný symbol
a zobrazí se textová zpráva. Postupujte
podle doporučení v textové zprávě.
VAROVÁNÍ
•
Manuální převodovka (str. 267)
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 269)
Schéma řazení u šestistupňové převodovky.
Šestistupňová převodovka je k dispozici ve
dvou provedeních, které se liší polohou zpětného chodu. Prohlédněte si schéma řazení na
řadicí páce.
•
Při každém řazení zcela sešlápněte pedál
spojky.
•
Když neřadíte, nenechávejte nohu na
pedálu spojky.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nestačí k přidržení vozidla v každé
situaci.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
08 Startování a jízda
||
Blokování zpátečky
Indikátor řazení převodových stupňů*
Blokování zpátečky brání nechtěnému
zařazení zpátečky během normální jízdy
dopředu.
Indikátor řazení převodových stupňů informuje
řidiče o tom, kdy je vhodné zařadit další vyšší
nebo nižší převodový stupeň.
•
Držte se schématu řazení na řadicí páce:
před zařazením R zařaďte nejdříve neutrál
N.
•
Zpětný chod řaďte pouze v případě, že
vozidlo stojí.
POZNÁMKA
Řazení 6stupňové převodovky - provedení
nahoře (viz předchozí vyobrazení) nejdříve zatlačte řadicí páku dolů do
polohy N a zařaďte tak zpětný chod.
Související informace
•
•
Převodovky (str. 267)
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 411)
V souvislosti s ekologickou jízdou je nezbytné
jezdit na správný převodový stupeň
a přeřazovat ve správný čas.
Indikátor je k dispozici jako pomůcka pro
určité varianty – GSI (Gear Shift Indicator) –
která upozorňuje řidiče, kdy je vhodné zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, aby byla
co nejnižší spotřeba paliva.
S ohledem např. na parametry jízdy a jízdu
bez vibrací může být však vhodné přeřadit při
vyšších otáčkách motoru. Γíslo v rámečku
označuje aktuální převodový stupeň.
268
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Sdružená přístrojová deska "Digital" s indikátorem řazení převodových stupňů.
Γíslo v rámečku označuje aktuální převodový
stupeň.
Mechanická převodovka
U sdružené přístrojové desky
"Analogue" se uprostřed
zobrazí poloha převodového
stupně a šipky.
Indikátor řazení převodových
stupňů pro manuální převodovku. Vždy svítí pouze
jedno označení - během
běžné jízdy svítí uprostřed.
Je-li doporučeno zařadit
vyšší nebo nižší převodový stupeň, vyšší stupeň je označen + a nižší stupeň je označen -.
Na obrázku je označení červené.
08
Automatická převodovka
Související informace
•
•
Manuální převodovka (str. 267)
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 269)
08 Startování a jízda
Automatická převodovka -Geartronic*
K dispozici jsou dva režimy řazení Geartronic:
automaticky a manuální.
Parkovací poloha - P
Pokud vůz startujete nebo parkujete, zvolte
polohu P.
Chcete-li posunout páku voliče z polohy P, je
nutné sešlápnout brzdový pedál a dálkový
ovladač s klíčem otočit do polohy I nebo II.
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Pokud vozidlo
parkujete, použijte rovněž parkovací brzdu
(str. 289).
POZNÁMKA
Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volicí páka v poloze
P.
D: polohy automatického řazení. +/–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim*.
Sdružená přístrojová deska (str. 64) informuje
o poloze voliče převodových stupňů následovně: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 apod.
Polohy páky voliče
Polohy automatického řazení
se zobrazují vpravo na sdružené přístrojové desce. (Vždy
se zobrazí pouze jedna indikace, a to s polohou momentálně zařazeného voliče
převodů.)
V aktivní poloze svítí kontrolka "S" označující
"sportovní režim" ORANŽOVĚ.
DŮLEŽITÉ
Při řazení polohy P musí vozidlo stát.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Poloha zpátečky - R
Při volbě polohy R musí vůz stát.
Poloha neutrálu - N
Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor
může být nastartován. Zabrzďte parkovací
brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze
N.
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze klíče II.
Jízdní poloha - D
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně
v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
Geartronic – polohy páky voliče při
manuálním řazení (+S-)
Řidič může také řadit převodové stupně
manuálně prostřednictvím automatické
převodovky Geartronic. Motor vozu brzdí,
když je pedál plynu uvolněn.
Do požadované polohy se
u manuálního řazení dostanete
přesunutím páky z polohy D do koncové polohy u "+/-". Kontrolka "+/-"
na sdružené přístrojové desce změní barvu
z BÍLΔ na ORANŽOVOU a v rámečku se
zobrazí číslice 1, 2, 3 atd., což odpovídá
právě zvolenému převodovému stupni.
•
Pro zařazení vyššího převodového stupně
posuňte páku dopředu směrem ke znaménku "+" (plus). Páku uvolněte - vrátí se
do klidové polohy + a –.
08
nebo
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
08 Startování a jízda
||
•
Pro zařazení nižšího převodového stupně
posuňte páku dozadu směrem ke znaménku "–" (minus) a uvolněte ji.
Režim manuálního řazení "+S–" můžete zvolit
kdykoliv během jízdy.
Převodovka Geartronic automaticky zařadí
nižší rychlostní stupeň, pokud řidič nechá
klesnout rychlost na vhodnou hodnotu pro
zařazení příslušného rychlostního stupně. Tím
se předejde škubání a zhasnutí motoru.
číslo odpovídající momentálně zařazenému
převodovému stupni.
Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden
stupeň:
•
Potáhněte jedno z pádel dozadu
k volantu a uvolněte je.
Ruční deaktivace
Přesuňte páku do koncové polohy D.
Pádla na volantu lze rovněž deaktivovat
ručně:
POZNÁMKA
Pokud má převodovka sportovní program,
je možné řadit volicí pákou manuálně
pouze v poloze "+S–" posunutím páky
dopředu nebo dozadu. Indikace na sdružené přístrojové desce se změní z S na
zobrazení zařazených převodových stupňů
123 atd.
Pádla*
Manuální řazení pomocí volicí páky doplňuje
ovládání na volantu, tzv. "pádla".
08
270
Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je
nejdříve aktivovat. Přitom se jedno z pádel
musí přitáhnout k volantu - na sdružené
přístrojové desce se indikace změní z "D" na
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud se pádla na volantu nepoužívají, po
krátké době se deaktivují. To poznáte
podle toho, že se indikace na sdružené
přístrojové desce změní z momentálně
zařazeného převodového stupně zpátky na
"D".
Výjimkou je brzdění motorem - v tomto
případě jsou pádla aktivována po celou
dobu, kdy se brzdí.
Pro návrat do automatického jízdního režimu:
•
POZNÁMKA
Automatická deaktivace
•
Obě "pádla" na volantu.
"-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.
"+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.
Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde
při každém potáhnutí pádla.
Po každé změně převodového stupně se na
sdružené přístrojové desce objeví číslo
momentálně zařazeného převodového
stupně.
Přitáhněte pádla k volantu a podržte,
dokud nezmění sdružená přístrojová
deska znak z čísla aktuálního převodového stupně na „D“.
Pádla lze používat rovněž v kombinaci s volicí
pákou ve sportovním režimu* - v tomto
případě jsou pádla stále aktivována a nedeaktivují se.
08 Startování a jízda
Geartronic - sportovní režim* (S)8
Sportovní program poskytuje sportovnější charakteristiky a připouští
vyšší otáčky motoru pro převodové
stupně. Současně reaguje mnohem
rychleji na sešlápnutí pedálu plynu. Během
aktivní jízdy je upřednostňováno používání
nižších převodových stupňů, což vede ke
zpožděnému řazení nahoru.
Postup aktivace sportovního režimu:
•
Přesuňte volicí páku do strany z polohy D
do koncové polohy v "+S–" - indikace na
sdružené přístrojové desce se změní z D
na S.
Sportovní režim můžete zvolit kdykoliv během
jízdy.
Geartronic - zimní režim
Na kluzkých vozovkách může být rozjezd
snadnější, když je manuálně zařazen 3.převodový stupeň.
1. Sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
volicí páku z polohy D do koncové polohy
"+S–" – na sdružené přístrojové desce se
změní indikátor zařazeného převodového
stupně z D na číslici 19.
2. Řaďte až na 3. převodový stupeň dvojím
zatlačením páky směrem k "+" (plus) - na
displeji se změní indikátor zařazeného
převodového stupně z 1 na 3.
8
9
3. Uvolněte pedál brzdy a opatrně přidávejte
plyn.
„Zimní režim“ převodovky znamená, že vůz
jede s nižšími otáčkami motoru a omezeným
výkonem motoru na poháněná kola.
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Bezpečnostní funkce
Při aktivaci funkce podřazení může vůz
přeřadit i o několik rychlostních stupňů
v závislosti na otáčkách motoru. Vůz zařadí
vyšší rychlostní stupeň při dosažení maximálních otáček, aby se předešlo poškození
motoru.
Tažení vozu
Odtahování vozidla - viz důležité informace
v kapitole Tažení vozidla (str. 309).
Související informace
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 411)
•
Automatická převodovka -- Powershift*
(str. 272)
•
Převodovky (str. 267)
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Převodovka Geartronic neumožní řazení
nižšího rychlostního stupně/kick-down,
pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček
motoru, které by způsobilo jeho poškození.
Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší
takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen
původní převodový stupeň.
08
Pouze u některých motorů.
Je-li vozidlo vybaveno sportovním režimem*, nejdříve se zobrazí "S".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
08 Startování a jízda
Automatická převodovka -Powershift*
Automatická převodovka Powershift předává
hnací sílu z motoru na poháněna kola přes
dvojité kotouče mechanické spojky, kdežto
převodovka Geartronic využívá běžný hydraulický měnič točivého momentu.
zařadí 2. převodový stupeň, nikoliv 3.
převodový stupeň (u převodovky
Geartronic).
Tažení vozu
Model s převodovkou Powershift se nesmí
odtahovat, protože převodovka musí být
dostatečně promazávána, což zajišťuje běžící
motor. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout
(str. 309), musí se odtahovat velmi malou
rychlostí na co nejkratší trasu.
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift nebo Geartronic,
můžete to zjistit podle označení štítku převodovky pod kapotou - Typová označení
(str. 399). Označení ”MPS6” znamená, že se
jedná o převodovku Powershift. V ostatních
případech je vůz vybaven automatickou
převodovkou Geartronic.
D: polohy automatického řazení. +S–: polohy
manuálního řazení. S: sportovní režim.*.
Převodovka Powershift funguje a ovládá se
podobně jako automatická převodovka
Geartronic, která je popsána v předchozí
kapitole.
Jednou výjimkou je funkce "Geartronic zimní režim" (str. 269):
•
08
272
Převodovka Powershift umožní rozjet se
na kluzkém povrchu, pokud se manuálně
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Viz také důležité informace v kapitole Tažení
vozu (str. 309).
Nezapomeňte
Dvojitá spojka v převodovce je vybavena
ochranou proti přetížení, která se aktivuje,
pokud dojde k přehřátí spojky, např. pokud
vůz stojí delší dobu ve svahu se sešlápnutým
plynovým pedálem.
Je-li převodovka přehřátá, vůz se začne chvět
a vibrovat, rozsvítí se výstražný symbol a na
sdružené přístrojové desce se objeví
příslušná zpráva. K přehřátí převodovky může
dojít rovněž při pomalém popojíždění
v zácpách (rychlostí max. 10 km/h) ve svahu
nebo s připojeným přívěsem. Jakmile se
vozidlo zastaví, nožní brzda je sešlápnuta
a motor běží na volnoběh, převodovka se
ochladí.
Přehřátí z důvodu pomalého popojíždění
v zácpách můžete zabránit postupnou jízdou:
•
Zastavte vůz a s nohou na brzdovém
pedálu počkejte, dokud se přiměřeně
nezvětší vzdálenost k vozu před vámi,
popojeďte na tuto vzdálenost a zase
chvíli počkejte s nohou na brzdovém
pedálu.
DŮLEŽITÉ
Ve svahu udržujte vozidlo v klidu sešlápnutím pedálu brzdy - nesešlapujte plynový
pedál. Mohlo by dojít k přehřátí převodovky.
Textová zpráva a akce
V některých situacích se na sdružené přístrojové desce spolu s kontrolkou zobrazí
i zpráva.
08 Startování a jízda
Kontrolka
A
Zpráva
Jízdní charakteristiky
Akce
Horká převod. Přidržte
zabrzděním
Problémy s udržením rovnoměrné
rychlosti při konstantních otáčkách
motoru.
Přehřátá převodovka. Udržujte vozidlo v klidu
sešlápnutím pedálu brzdyA
Horká převod. Bezp.zaparkujte Mot.nech.běž.
Výrazné škubání, když je vozidlo v tahu.
Přehřátá převodovka. Okamžitě s vozidlem bezpečně zastavte.A
Chlazení převod. Motor
nechejte běžet
Není přenášen výkon z důvodu přehřátí
převodovky.
Přehřátá převodovka. Nejrychlejší způsob ochlazení:
Nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách
s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva
nezmizí.
Rychlejší ochlazení: nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách s řadicí pákou v poloze N nebo P, dokud zpráva nezmizí.
V tabulce jsou tři stupně seřazené podle
závažnosti, pokud dojde k přehřátí převodovky. Souběžně s textovou zprávou na displeji je řidič také informován, že elektronika
vozidla dočasně mění jízdní charakteristiky.
V případě potřeby dodržujte instrukce z textové zprávy.
POZNÁMKA
Příklady v tabulce neznamenají, že vozidlo
je v poruše. Indikují, že byla aktivována
bezpečnostní funkce, aby nedošlo
k poškození komponentů vozidla.
VAROVÁNÍ
Pokud budete ignorovat výstražný symbol
a text Horká převod. Bezp.zaparkujte
Mot.nech.běž., teplota v převodovce
může stoupnout natolik, že se dočasně
přeruší přenos výkonu mezi motorem
a převodovkou, čímž se zabrání funkčním
poruchám spojky - vozidlo se zastaví
a nepojede do doby, než teplota převodovky klesne na přijatelnou hodnotu.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 269)
•
Převodová kapalina - kvalita a objem
(str. 411)
Další možné textové zprávy s příslušnými
návrhy řešení ohledně automatické převodovky, viz Zprávy (str. 112).
Textová zpráva automaticky zmizí po provedení akce nebo po jednom stisknutí tlačítka
OK na pákovém ovladači ukazatelů směru.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
08 Startování a jízda
Blokování páky voliče
Parkovací poloha (P)
Existují dva druhy uzávěrky volicí páky mechanická a automatická.
Stojící vůz s běžícím motorem:
•
Mechanické blokování řazení
Deaktivace automatického blokování
řazení
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Elektrické blokování převodovky –
Blokování řazení Parkovací poloha (P)
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy P do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze klíče II (str. 80).
G021351
Blokování řazení - Neutrál (N)
M: manuální řazení10 - "+/-" nebo režim "Sport".
Páka voliče převodových stupňů může být
neomezeně přesouvána mezi polohami N
a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou,
která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na
páce voliče převodových stupňů.
08
Aby bylo možné přesunout páku voliče
z polohy N do jiné polohy, musí být sešlápnut
brzdový pedál a dálkový ovladač musí být
v poloze klíče II, viz Polohy klíče (str. 79).
Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu
vybitého akumulátoru, musí být páka voliče
přesunuta z polohy P, aby se s vozidlem
mohlo pohybovat.
Zvedněte pryžovou rohož za středovou
konzolou a dole ve schránce vyhledejte
otvor11 pro zasunutí čepele klíče
(str. 169).
Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou
je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi
polohami P, R, N a D.
Vyhledejte dole v otvoru pro čepel klíče
odpružené tlačítko. Tlačítko čepelí stiskněte a přidržte.
Automatické blokování řazení
Přesuňte volicí páku z polohy P a vytáhněte nahoru čepel klíče.
Automatická převodovka má speciální bezpečnostní systémy:
10
11
274
Pokud je páka voliče v poloze N a vozidlo
stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to,
zda běží motor), páka voliče se zablokuje.
Obrázek je schématický.
Musí zde být 2 otvory - otvor pro čepel klíče a otvor k připevnění pryžové rohože.
4. Vložte pryžovou rohož zpět na místo.
08 Startování a jízda
Související informace
•
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 269)
Automatická převodovka -- Powershift*
(str. 272)
Pomoc při startování do kopce
(HSA)*12
Před rozjetím nebo couváním do svahu
můžete dát nohu z brzdy - díky systému HSA
(Hill Start Assist) se vozidlo nerozjede zpátky.
Pohon všech kol – AWD*
Optimální trakce je dosahována u pohonu čtyř
kol.
Pohon všech kol je trvale zařazen
Díky této funkci zůstává pedál natlakován
v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy
řidič přesune nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál.
Po několika sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
Startování motoru (str. 261)
Pohon všech kol (All Wheel Drive) znamená,
že jsou současně poháněna všechna čtyři
kola vozu.
Výkon motoru je rozdělován automaticky
mezi přední a zadní kola. Elektronicky řízený
systém spojky rozděluje výkon na kola, která
mají nejlepší přilnavost na aktuálním povrchu
vozovky. Tak je zajištěna nejlepší možná
trakce a nedochází k prokluzování kol. Při
normální jízdě je větší část výkonu přenášena
na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu
a ledu.
12
08
Závisí na kombinaci motoru a převodovky. HSA není k dispozici u všech kombinací.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
08 Startování a jízda
Hill Descent Control (HDC)*
Funkce
Všeobecné informace o systému HDC
Funkce HDC umožňuje zvýšit/snížit rychlost
jízdy z kopce, přičemž noha je pouze na
pedálu plynu, bez používání nožní brzdy. Citlivost plynového pedálu se snižuje a jeho
přesnost se zvyšuje pomocí plného ovládání,
při kterém je pedál omezen a otáčky motoru
udržovány v omezeném rozsahu. Brzdový
systém brzdí sám a zajišťuje nízkou a rovnoměrnou rychlost vozidla, takže řidič se může
zcela soustředit na řízení.
HDC je zvláště užitečný v příkrém klesání
s nerovným povrchem vozovky a s kluzkými
částmi. Např. při spouštění člunu na přívěsu
z rampy.
VAROVÁNÍ
Systém HDC nefunguje ve všech situacích.
Jedná se o pouhý doplněk.
08
Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.
Provoz
HDC umožňuje vozu jet rychlostí maximálně
10 km/h dopředu s brzděním motorem a couvat rychlostí maximálně 7 km/h. Můžete však
dosáhnout jakékoli rychlosti v rámci převodového stupně sešlápnutím pedálu plynu. Po
uvolnění plynového pedálu, vozidlo rychle
zpomalí na 10 nebo 7 km/h, bez ohledu na
klesání svahu a bez potřeby ovládání nožní
brzdy.
HDC může být přirovnán k automatické motorové brzdě. Když uvolníte pedál plynu při jízdě
z kopce, vůz je normálně brzděn motorem,
který se snaží udržovat volnoběžné otáčky.
Čím je cesta prudší a vozidlo více zatížené,
tím rychleji vozidlo dojíždí setrvačností, i když
brzdí motorem - funkce HDC toto kompenzuje
automatickým přibrzďováním.
HDC - zapnuto/vypnuto.
Brzdová světla se automaticky rozsvítí, když
funkce zasahuje. Řidič může vůz kdykoli
brzdit nebo zastavit pomocí nožní brzdy.
HDC je deaktivován:
K zapnutí a vypnutí funkce HDC se používá
jeden ze spínačů na středové konzole. Je-li
funkce zapnuta, kontrolka se rozsvítí.
•
pomocí tlačítka Zap/Vyp na středové konzole
Pokud systém HDC funguje, rozsvítí se
na sdružené přístrojové desce symbol
společně s textovou zprávou Sjíždění svahů,
ovládání ZAP.
•
pokud je u mechanické převodovky
zařazen vyšší převodový stupeň než 1,
•
pokud je u automatické převodovky zvolen převodový stupeň vyšší než 1 nebo je
páka voliče přesunuta do polohy D.
HDC je funkční pouze při zařazeném prvním
převodovém stupni a zpátečce. U automatické převodovky musí být zvolena poloha 1,
která je zobrazena číslicí 1 na sdružené
přístrojové desce, viz Automatická převodovka -- Geartronic* (str. 269).
Funkci můžete kdykoli vypnout. Pokud ji
vypnete při jízdě z kopce, brzdný účinek je
zrušen pomalu, nikoli naráz.
POZNÁMKA
Pokud je systém HDC aktivní, můžete
pozorovat zpoždění mezi sešlápnutím
pedálu plynu a reakcí motoru.
POZNÁMKA
Systém HDC nelze aktivovat, je-li u automatické převodovky zařazena poloha D.
Související informace
•
276
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pohon všech kol – AWD* (str. 275)
08 Startování a jízda
Start/Stop*
U některých kombinací motoru a převodovky
s funkcí Start/Stop, která se zapne např. když
vozy stojí nebo čekají na semaforech - motor
se potom dočasně vypne a automaticky se
znovu startuje, když se má pokračovat
v cestě.
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškeré naše činnosti.
Výsledkem této orientace je několik funkcí,
které šetří energii. Mezi ně patří funkce Start/
Stop. Všechny funkce mají za cíl snížit
spotřebu paliva, což dále pomůže snížit
emise výfukových plynů.
Všeobecné informace o systému Start/
Stop
Díky funkci Start/Stop má řidič příležitost jezdit více ekologicky - v případě potřeby se
motor automaticky vypne.
Manuální nebo automaticky
Upozorňujeme, že funkce Start/Stop reaguje
odlišně podle toho, zda se používá manuální
nebo automatická převodovka.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 261)
Start/Stop* - nastavení (str. 282)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 281)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 280)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 282)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 283)
Baterie - Start/Stop (str. 376)
Start/Stop* - funkce a ovládání
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po
nastartování motoru pomocí klíče.
Funkce Start/Stop se aktivuje automaticky po nastartování motoru pomocí klíče.
Řidiče na to upozorní symbol
funkce, který se rozsvítí na
sdružené přístrojové desce,
a kontrolka, která se rozsvítí
na tlačítku Zap/Vyp.
Všechny běžné systémy ve
voze jako např. osvětlení,
rádio apod. fungují u motoru, který se automaticky zastavil, zcela normálně. Dočasně
však může dojít k omezení některých funkcí,
např. k omezení otáček ventilátoru klimatizace nebo ke stažení extrémní hlasitosti audio
systému.
Automatické zastavení motoru
Aby došlo k automatickému zastavení
motoru, musí být splněny následující podmínky:
08
Motor je vypnutý - stává se tišším a čistějším...
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
08 Startování a jízda
||
Podmínky
A
M/AA
Vyřaďte spojku, zařaďte neutrál
a uvolněte spojkový pedál - motor
se automaticky vypne.
M
Zastavte vůz pomocí brzdového
pedálu a nohu nechejte na pedálu
- motor se automaticky zastaví.
A
Automatické nastartování motoru
Podmínky
M/A
A
S řadicí pákou v neutrálu:
M
1. Sešlápněte spojkový nebo plynový pedál - motor nastartuje.
2. Zařaďte vhodný převodový
stupeň a rozjeďte se.
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pokud je aktivní funkce ECO,
motor se může automaticky
zastavit ještě před úplným
zastavením vozidla.
Na sdružené přístrojové desce se
rozsvítí kontrolka Start/Stop, která
potvrdí a upozorní, že došlo k automatickému vypnutí motoru.
Uvolněte nohu z brzdového pedálu
- motor automaticky nastartuje
a může se pokračovat v jízdě.
A
Udržujte tlak na brzdovém pedálu
a sešlápněte plynový pedál - motor
se automaticky nastartuje.
A
Pokud se vůz nachází ze svahu, lze
postupovat rovněž následovně:
M
+A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Deaktivace funkce Start/Stop
V některých situacích může
být vhodně dočasně vypnout
automatickou funkci
Start/Stop stisknutím tohoto
tlačítka.
08
278
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce Start/Stop zůstane vypnuta, dokud se
znovu neaktivuje pomocí tlačítka nebo dokud
se motor opět nenastartuje pomocí klíče.
Asistent při rozjezdu HSA
Uvolněte brzdový pedál a počkejte,
než se vůz rozjede - motor automaticky nastartuje, jakmile je rychlost
větší než běžná rychlost chůze.
A
Vypnutí funkce poznáte podle toho,
že zhasne kontrolka na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
Start/Stop na tlačítku.
Uvolněním nohy z brzdového pedálu, když
vůz stojí ve svahu, se motor rovněž automaticky nastartuje - díky funkci HSA (str. 275)
(Hill Start Assist) se vůz nerozjede zpátky.
U systému HSA () zůstává tlak v brzdovém
systému dočasně k dispozici, pokud řidič
přesune svou nohu z brzdového pedálu na
plynový pedál, aby se mohl rozjet poté, když
se motor automaticky zastavil. Po několika
sekundách resp. jakmile řidič zrychlí, toto
dočasně zabrzdění vymizí.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 277)
Startování motoru (str. 261)
Start/Stop* - nastavení (str. 282)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 281)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 280)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 282)
08 Startování a jízda
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 283)
Start/Stop* - motor se nevypne
Baterie - Start/Stop (str. 376)
Přestože je funkce Start/Stop aktivována,
motor se nevypne automaticky vždy.
Motor se automaticky nevypne, pokud:
Podmínky
M/AA
vozidlo nedosáhne nejdříve
rychlost cca. 8 km/h po nastartování pomocí klíče nebo posledním
automatickém vypnutí.
M+A
řidič rozepne přezku bezpečnostního pásu.
M+A
kapacita baterie je pod minimální
přípustnou úroveň.
M+A
motor nemá běžnou provozní
teplotu.
M+A
venkovní teplota je kolem bodu
mrazu nebo je vyšší než
cca. 30°C.
M+A
je aktivováno elektrické vyhřívání
čelního skla.
M+A
prostředí v prostoru pro cestující
se liší od nastavených hodnot - to
poznáte podle toho, že ventilátor
běží ve vysokých otáčkách.
M+A
vůz je otočený.
M+A
Podmínky
M/AA
teplota baterie spouštěče klesne
pod bod mrazu nebo je příliš
vysoká.
M+A
řidič intenzivně pohne volantem.
M+A
filtr pevných částic ve výfukovém
systému je plný - dočasně vypojená funkce Start/Stop se aktivuje
znovu, jakmile se provede automatické čištění (viz Filtr sazí vznětových motorů (DPF) (str. 300)).
M+A
cesta je velmi prudká.
M+A
k elektrickému systému vozidla je
elektricky zapojen přívěs.
M+A
kapota je otevřenáB.
M+A
převodovka nemá normální provozní teplotu.
A
atmosférický tlak vzduchu je
menší než tlak odpovídající cca.
1500-2500 metrům n.m. - skutečný tlak vzduchu se mění podle
převažujících klimatických podmínek.
A
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
08 Startování a jízda
||
Podmínky
M/AA
je aktivován adaptivní tempomat
Queue Assist.
A
volicí páka řazení je v poloze SC
nebo "+/-".
A
A
B
C
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka.
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 277)
Podmínky
V některých případech může automaticky
zastavený motor znovu nastartovat, aniž by
řidič chtěl v jízdě pokračovat.
Zámek bezpečnostního pásu
řidiče se otevře, když je volicí
páka v poloze D nebo N.
A
V následujících situacích motor automaticky
nastartuje, i když řidič nesešlápne spojkový
pedál (u manuální převodovky) nebo
nezvedne nohu z brzdového pedálu (u automatické převodovky):
Pohyby volantuB.
A
se volič převodových stupňů
vysune z polohy D do polohy SC,
R nebo "+/-".
A
Dveře řidiče jsou otevřené a volicí
páka je v poloze D- ozve se zvukové upozornění a textová zpráva
informuje, že je aktivní funkce
Start/Stop.
A
Podmínky
M/AA
Startování motoru (str. 261)
Okna se zamlžují.
M+A
Start/Stop* - nastavení (str. 282)
Prostředí v prostoru pro cestující
se odlišuje od nastavených hodnot.
M+A
Došlo k dočasnému vysokému
odběru proudu nebo kapacita
baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
M+A
Opakovaně je sešlapován brzdový
pedál.
M+A
Kapota je otevřenáB.
M+A
Pokud dojde k automatickému
vypnutí vozidla, když vozidlo
nezastavilo úplně, vozidlo se
začne pohybovat nebo mírně
zvýší svou rychlost.
M+A
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 281)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 280)
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 282)
•
•
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 283)
Baterie - Start/Stop (str. 376)
08
280
Start/Stop* - motor automaticky
nastartuje
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
A
B
C
M/AA
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pouze u některých motorů.
Sportovní režim.
VAROVÁNÍ
Neotevírejte kapotu motoru, pokud se
motor zastavil automaticky – motor se
může náhle automaticky spustit. Před
otevřením kapoty motor nejdříve vypněte
jako obvykle stisknutím tlačítka START/
STOP ENGINE.
Související informace
•
•
•
Start/Stop* (str. 277)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 261)
08 Startování a jízda
•
•
Start/Stop* - nastavení (str. 282)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
•
•
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 281)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 282)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 283)
•
Start/Stop* - motor automaticky
nenastartuje
Po automatickém vypnutí motor někdy nenastartuje automaticky.
•
•
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 282)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 283)
Baterie - Start/Stop (str. 376)
V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:
Baterie - Start/Stop (str. 376)
Podmínky
M/A
A
Byl zařazen převod bez sešlápnutí
spojky - text na displeji řidiče upozorní, aby zařadil neutrál - potom
bude možné motor automaticky
nastartovat.
M
Řidič není připoután, volicí páka je
v poloze P a dveře řidiče jsou
otevřené - motor se musí nastartovat normálně.
A
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Související informace
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 277)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 261)
Start/Stop* - nastavení (str. 282)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 280)
08
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
08 Startování a jízda
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky
Pokud nastartování nebude úspěšné a motor
se zastaví, pokračujte následovně:
1. Sešlápněte znovu spojkový pedál - motor
automaticky nastartuje.
Start/Stop* - nastavení
Systém menu MY CAR v části DRIVe ve
vozidle obsahuje informace o systému Start/
Stop společnosti Volvo a doporučení pro
úspornou jízdu.
2. V některých případech se musí zařadit
neutrál. Na sdružené přístrojové desce se
zobrazí text Zařaďte neutrál.
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 277)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 261)
Start/Stop* - nastavení (str. 282)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 281)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 280)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 283)
Baterie - Start/Stop (str. 376)
Související informace
•
•
•
•
•
•
•
08
282
•
•
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Start/Stop* (str. 277)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 261)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 281)
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 280)
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 282)
Start/Stop* - kontrolky a zprávy (str. 283)
Baterie - Start/Stop (str. 376)
08 Startování a jízda
Start/Stop* - kontrolky a zprávy
Textová zpráva
Funkce Start/Stop může zobrazovat na sdružené přístrojové desce textové zprávy.
Funkce Start/Stop může v některých
situacích kromě indikační kontrolky
rozsvítit na sdružené přístrojové
desce také textové zprávy. V některých přípa-
Kontrolka
dech je třeba provést doporučená opatření.
Některé příklady jsou uvedeny v následující
tabulce.
Zpráva
Info/akce
M/AA
Aut. Start/Stop Nutný servis
Systém Start/Stop není funkční. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
M+A
Autostart Motor běží + zvukový signál
Aktivuje se, když se otevřou dveře řidiče a došlo k automatickému vypnutí motoru
a volicí páka převodovky je v poloze D.
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor automaticky nenastartuje - nastartujte motor běžně pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE.
M+A
Pro start sešlápněte spojk.
pedál
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí spojkového
pedálu.
M
Pro start sešlápněte brzd.
a spojk. ped.
Motor je připraven k automatickému startování - čeká se na sešlápnutí brzdového nebo
spojkového pedálu.
M
Zařazením neutrálu nastartujte
Převodový stupeň je zařazen bez sešlápnutí spojky - vyřaďte převod a řadicí pákou
zařaďte neutrál.
M
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
283
08 Startování a jízda
||
Kontrolka
A
Zpráva
Info/akce
Pro nastartování zvolte
P nebo N
Funkce Start/Stop je vypnuta - přesuňte volič řazení do polohy N nebo P a nastartujte
motor jako obvykle pomocí tlačítka START/STOP ENGINE
A
Stiskněte tlačítko Start
Motor nestartuje automaticky - nastartujte motor jako obvykle pomocí tlačítka START/
STOP ENGINE a přesuňte volič řazení do polohy P nebo N.
A
M = manuální převodovka, A = automatická převodovka
Pokud zpráva po dokončení akce nezhasne,
kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme
kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
•
•
•
Start/Stop* (str. 277)
Start/Stop* - funkce a ovládání (str. 277)
Startování motoru (str. 261)
Start/Stop* - nastavení (str. 282)
Start/Stop* - motor automaticky nenastartuje (str. 281)
•
Start/Stop* - motor automaticky nastartuje (str. 280)
•
•
Start/Stop* - motor se nevypne (str. 279)
•
Baterie - Start/Stop (str. 376)
Start/Stop* - nežádoucí zastavení
manuální převodovky (str. 282)
08
284
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
M/AA
08 Startování a jízda
ECO*
POZNÁMKA
ECO13
je inovativní funkce společnosti Volvo
pro vozidla s automatickou převodovkou,
která dokáže snížit spotřebu paliva až o 5 %,
v závislosti na stylu jízdy řidiče. Tato funkce
poskytuje řidiči možnosti aktivnějšího přístupu
k ekologické jízdě.
Všeobecné informace
Při aktivaci funkce ECO se
změní následující:
Je-li aktivována funkce ECO, změní se
některé parametry v nastavení klimatizace
a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze
resetovat manuálně, nicméně funkčnost
bude v plném rozsahu obnovena až deaktivací funkce ECO.
ECO - provoz
přístrojové desce a podle svitu kontrolky
tlačítkaECO.
Funkce ECO zapnuta nebo vypnuta
Vypnutí funkce ECO poznáte
podle toho, že zhasne kontrolka ECO na sdružené
přístrojové desce a kontrolka
ECO na tlačítku. Funkce
zůstane vypnuta do opětovné aktivace tlačítkem
ECO.
Eco Coast - funkce
•
•
Body řazení v převodovce.
Řízení motoru a reakce z plynového
pedálu.
•
Funkce Start/Stop - motor se může automaticky vypnout před tím, než vozidlo
zcela zastaví.
•
Funkce Eco Coast je aktivována - brzdění
motorem se vypne.
•
Nastavení systému ovládání klimatu některé elektrické spotřebiče se deaktivují
nebo fungují se sníženým výkonem.
13
Subfunkce Eco Coast prakticky znamená, že
je deaktivováno brzdění motoru a kinetická
energie vozidla se tedy používá k setrvačné
jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu
akcelerátoru se automaticky odpojí převodovka od motoru jehož otáčky se sníží na volnoběh s minimální spotřebou.
ECO Zapnuto/Vypnuto
Symbol ECO
Funkce ECO se deaktivuje při vypnutí motoru
a je proto nutné ji po každém nastartování
motoru aktivovat. Pro některé motory platí
výjimky. Je však snadné ověřit si aktivaci
funkce podle symbolu ECO na sdružené
Tato funkce je určená pro použití v případě
předpokládaného snížení rychlosti, např. při
dojíždění na křižovatku nebo semafor s červeným signálem.
Funkce Eco Coast umožňuje proaktivní jízdu,
kdy řidič může využívat tzv. techniky „Pulse &
Glide“ (Rozjezdu a setrvačné jízdy) a brzdit
minimálně.
Kombinace - zapnutí a vypnutí
Nelze pro XC60 a XC70 s AWD.
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
285
08 Startování a jízda
||
Kombinací funkce Eco Coast a dočasným
deaktivováním funkce ECO lze společně snížit
spotřebu paliva. Tedy:
•
Deaktivovaná funkce ECO: krátký dojezd
s brzděním motorem = minimální
spotřeba.
POZNÁMKA
Aby však spotřeba paliva byla optimální,
neměla by se funkce Eco Coast používat
při dojíždění setrvačností na krátké vzdálenosti.
Aktivace Eco Coast
Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu
akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:
•
•
•
•
Je aktivováno tlačítko ECO
Volicí páka je v poloze D
Rychlost je v rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
Sklon svahu není strmější než
přibližně 6 %.
Deaktivace Eco Coast
08
286
na strmých klesáních - za účelem brzdění
motorem.
•
bezprostředně před předjížděcím
manévrem - za účelem co nejbezpečnějšího provedení manévru.
Aktivní Eco Coast: Dlouhý dojezd bez
brzdění motorem = nízká spotřeba
a
•
•
V určitých situacích může být žádoucí deaktivovat funkci Eco Coast. Příklady takových
situací:
Další informace a nastavení
Funkci Eco Coast lze deaktivovat a vrátit se
tak k brzdění motorem následovně:
•
•
Stiskněte tlačítko ECO.
Posuňte řadicí páku do manuální polohy
„S+/-“.
•
Změňte převodový stupeň pomocí pádel
pod volantem.
•
Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
Eco Coast - omezení
Tato funkce není k dispozici v následujících
případech:
•
•
•
je aktivní tempomat
•
motor nebo převodovka nemají normální
provozní teplotu.
•
volicí páka se přesune z polohy D- do
polohy „S+/-“
•
rychlost je mimo rozmezí
přibližně 65 - 140 km/h
sklon svahu je strmější než přibližně 6 %.
provede se manuální změna převodového
stupně pomocí řadicích pádel pod volantem*
Systém nabídky vozidla MY CAR obsahuje
další informace o koncepci ECO - viz kapitola
MY CAR (str. 113).
Související informace
•
Všeobecné informace o klimatizaci
(str. 127)
08 Startování a jízda
Nožní brzda
Nožní brzda se používá ke snížení rychlosti
vozidla během jízdy.
dlouhodobým parkováním a po mytí v myčce
se doporučuje očistit brzdy lehkým krátkodobým přibrzděním při jízdě.
Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy.
Pokud dojde k poškození brzdového okruhu,
bude třeba k dosažení běžného brzdění
sešlapovat brzdový pedál hlouběji a s větším
tlakem.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v záruční a servisní knížce.
Vůz je vybaven posilovačem brzd.
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd je funkční pouze, když běží
motor.
Pokud se používá nožní brzda, když neběží
motor, pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí
být vyvinuta větší síla.
Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být brzdy odlehčeny
využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejný převodový stupeň
jako při jízdě do téhož kopce.
Další obecné informace o velkém zatížení
vozu,viz Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 407).
Čištění brzdových kotoučů
Nános nečistot a vody na brzdových kotoučích může mít za následek opožděnou reakci
brzd. Na mokrém povrchu vozovky, před
VAROVÁNÍ
Pokud se současně rozsvítí
a
může to znamenat závadu v brzdovém
systému.
Údržba
Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně
dojeďte s vozem do nejbližšího servisu
a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
DŮLEŽITÉ
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne
v nádržce pod MIN, nejdříve doplňte
brzdovou kapalinu a až potom můžete jet.
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Kontrolky a zprávy na displeji
Kontrolka
Popis
Svítí trvale – Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud
je hladina nízká, doplňte
brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu
úniku brzdové kapaliny.
Trvalý svit po dobu 2 sekund
při spuštění motoru – automatická kontrola funkce.
,
Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.
Související informace
•
•
Parkovací brzda (str. 289)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 288)
•
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 288)
•
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 288)
08
287
08 Startování a jízda
Brzdový pedál - protiblokovací
brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém, ABS (Antilock Braking System), brání zablokování kol
během brzdění.
Tato funkce udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky v případě, například,
nebezpečí. Při zásahu ABS můžete pocítit
vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální
jev.
Po nastartování motoru a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Další
automatickou kontrolu provede systém ABS
při dosažení rychlosti 10 km/h. To se může
projevit znatelnými a slyšitelnými pulzy
v brzdovém pedálu.
Související informace
•
•
•
•
08
288
Nožní brzda (str. 287)
Parkovací brzda (str. 289)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 288)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 288)
Brzdový pedál - nouzová brzdová
světla a automatická výstražná funkce
ukazatelů směrů
Nouzová brzdová světla se aktivují v případě
prudkého brzdění, aby upozornila ostatní
vozidla. Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.
Nouzová brzdová světla se aktivují při
rychlostech nad 50 km/h v případě náhlého
brzdění. Jakmile vůz zpomalí na rychlost
menší než 10 km/h, brzdová světla přestanou
blikat, ale budou normálně svítit. Současně se
aktivuje výstražná funkce ukazatelů směrů
(str. 96) - tato světla blikají, dokud řidič
pomocí plynového pedálu nezmění otáčky
motoru nebo dokud výstražnou funkci nevypne pomocí příslušného tlačítka.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 287)
Parkovací brzda (str. 289)
Nožní brzda - brzdový asistent pro kritické situace (str. 288)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 288)
Nožní brzda - brzdový asistent pro
kritické situace
Brzdový asistent pro kritické situace, EBA
(Emergency Brake Assist), pomáhá zvýšit
brzdnou sílu a snížit tak brzdnou vzdálenost.
Systém EBA detekuje styl jízdy řidiče a v
případě potřeby zvýší brzdný účinek. Brzdná
síla může být zvýšena až na úroveň, kdy
zasahuje ABS. Při uvolnění tlaku na brzdový
pedál se funkce EBA přeruší.
POZNÁMKA
Je-li systém EBA aktivován, brzdový pedál
klesne nepatrně dále než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.
Pokud se brzdový pedál uvolní, brzdění
bude ukončeno.
Související informace
•
•
•
•
Nožní brzda (str. 287)
Parkovací brzda (str. 289)
Brzdový pedál - nouzová brzdová světla
a automatická výstražná funkce ukazatelů
směrů (str. 288)
Brzdový pedál - protiblokovací brzdový
systém (str. 288)
08 Startování a jízda
Parkovací brzda
Aktivace parkovací brzdy
Parkovací brzda drží vozidlo na místě, když je
sedadlo řidiče prázdné. Přitom mechanicky
zablokuje dvě kola.
a podržením ovládacího prvku PUSH LOCK/
PULL RELEASE. Při uvolnění ovládacího
prvku se brzdění vypne.
POZNÁMKA
Funkce
V případě nouzového brzdění při rychlostech nad 10 km/h se během brzdění ozývají zvukové signály.
Při zabrzdění elektrické parkovací brzdy
můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru.
Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.
Pokud vůz stojí, když je zabrzděna parkovací
brzda, potom parkovací brzda působí pouze
na zadní kola. Pokud je brzda zabrzděna za
jízdy, když se používá normální nožní brzda,
působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět
stojí, brzda opět působí na zadní kola.
Nízké napětí akumulátoru
Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze
parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit.
Pokud je napětí baterie příliš nízké, připojte
pomocnou baterii, viz Startování s pomocnou
batérií (str. 266).
Parkování ve svahu
Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:
Ovládání parkovací brzdy - aktivace.
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Stiskněte ovládací prvek PUSH LOCK/
PULL RELEASE.
>
Symbol na sdružené přístrojové
desce začne blikat - jakmile se rozsvítí
trvale, došlo k aktivaci parkovací
brzdy.
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
•
•
Natočte kola pryč od obrubníku.
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:
•
Natočte kola směrem k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy aktivujte
parkovací brzdu - zařazení převodového
stupně nebo poloha P u automatické
převodovky nestačí k přidržení vozidla
v každé situaci.
Při parkování vozu vždy zařaďte 1. převodový stupeň (mechanická převodovka)
nebo přesuňte páku voliče do polohy P
(automatická převodovka).
Nouzová brzda
V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, stisknutím
08
}}
289
08 Startování a jízda
||
Uvolnění parkovací brzdy
POZNÁMKA
Parkovací brzdu lze uvolnit manuálně tak,
že místo brzdového pedálu sešlápnete
spojkový pedál. Společnost Volvo doporučuje používat brzdový pedál.
Automatické odbrzdění
1. Nastartujte motor.
2. Zařaďte první stupeň nebo zpátečku.
Vozy s manuální převodovkou
3. Uvolněte pedál spojky a sešlápněte pedál
plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Manuální odbrzdění
Vozy s automatickou převodovkou
Ovládání parkovací brzdy - uvolnění.
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky14.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek PUSH
LOCK/PULL RELEASE.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Manuální odbrzdění
1. Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky14.
2. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
3. Zatáhněte za ovládací prvek.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
Automatické odbrzdění
1. Zapněte si bezpečnostní pás.
08
14
290
U vozidla se systémem Keyless: Stiskněte START/STOP ENGINE.
2. Nastartujte motor.
3. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
4. Přesuňte páku voliče do polohy D nebo R
a sešlápněte pedál plynu.
>
Parkovací brzda se uvolní a symbol na sdružené přístrojové desce
zhasne.
POZNÁMKA
Z bezpečnostních důvodů se parkovací
brzda uvolní automaticky pouze, pokud
běží motor a řidič je připoután bezpečnostním pásem. Ve vozidlech s automatickou
převodovkou se parkovací brzda uvolní
automaticky, pokud se sešlápne plynový
pedál a volič převodových stupňů se
přesune do polohy D nebo R.
Velké zatížení při jízdě do kopce
Velké zatížení, jako například přívěs, může
způsobit pojíždění vozu dozadu, když je
parkovací brzda automaticky odbrzděna
v prudkém svahu. Vyhněte se tomu stisknutím ovládacího prvku, zatímco se rozjíždíte.
Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.
Výměna brzdového obložení
Obložení zadních brzd musí být z důvodu
konstrukce elektronické brzdy měněno
08 Startování a jízda
v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Kontrolka
Kontrolky a zprávy na displeji
Informace o zobrazení a mazání textových
zpráv na sdružené přístrojové desce, viz
Zprávy - použití (str. 113).
Zpráva
Význam/činnost
"Zpráva"
•
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Blikající kontrolka signalizuje, že parkovací brzda je zabrzděná.
Pokud kontrolka bliká v jakékoli jiné situaci, znamená to, že došlo k poruše.
•
Park. brzda není
zcela uvolněna
Přečtěte si zprávu na sdružené přístrojové desce.
Závada bránící v uvolnění ruční brzdy:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Upozornění: Pokud pokračujete v cestě, když je zobrazena tato chybová zpráva, ozve se zvukový signál.
08
}}
291
08 Startování a jízda
||
Kontrolka
Zpráva
Význam/činnost
Parkovací brzda
není aktiv.
Závada bránící v použití ruční brzdy:
•
Pokuste se uvolnit a aktivovat brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Zpráva se také objeví u vozů s mechanickou převodovkou, když vůz jede pomalu s otevřenými dveřmi, aby
upozornila řidiče, že parkovací brzda mohla být neúmyslně odbrzděna.
Parkovací brzda
Nutný servis
Byla zjištěna závada:
•
Pokuste se aktivovat a uvolnit brzdu.
Pokud chyba po několika pokusech přetrvává:
•
Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než
byla odhalena porucha, musí být kola natočena jako při parkování ve svahu a musí být
zařazen 1. převodový stupeň (mechanická
převodovka) nebo páka voliče musí být
v poloze P (automatická převodovka).
Text zprávy může být potvrzen krátkým stisknutím tlačítka OK na pákovém přepínači ukazatelů směru.
Související informace
•
08
292
Nožní brzda (str. 287)
08 Startování a jízda
Jízda ve vodě
DŮLEŽITÉ
O brodění mluvíme, pokud vozidlo projíždí po
cestě pokryté vodou. Brodění musíte věnovat
zvýšenou pozornost.
Pokud se do vzduchového filtru dostane
voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
Je-li hloubka větší než 25 cm, voda by se
mohla dostat do převodovky. Tím se sníží
mazací schopnost oleje a zkrátí se životnost těchto systémů.
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 25 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla, diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokování nebo nedostatkem oleje.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
•
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru*
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
•
Nenechávejte stát vůz delší dobu ve
vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo
způsobit poruchy elektroinstalace.
Přehřátí
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.
Informace o přehřátí v případě jízdy s přívěsem, viz Jízda s přívěsem* (str. 302).
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud je teplota v systému chlazení
motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná
kontrolka a na informačním displeji na
sdružené přístrojové desce se zobrazí
zpráva Vysoká tepl. motoru Bezp.
zastavte - bezpečně zastavte vůz
a několik minut nechte motor běžet ve
volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
•
Pokud se zobrazí zpráva Vysoká tepl.
motoru Vypněte motor nebo Nízká
hlad.chl. kap.motoru Bezp. zastavte,
musíte po zastavení motor vypnout.
V případě přehřátí převodovky se aktivuje
integrovaná ochrana, která, mimo jiné,
rozsvítí na sdružené přístrojové desce
varovnou kontrolu a rozsvítí zprávu
Horká převod. Snižte rychlost nebo
Horká převod. Bezp. zastavte Počk.až
zchl. - postupuje podle dále uvedených
doporučení, snižte rychlost, vozidlo bezpečně zastavte a nechejte motor běžet
několik minut na volnoběh, aby převodovka ochladla.
Pokud motor ve vodě zhasne, nepokoušejte se jej znovu nastartovat a odtáhněte
vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí
poruchy motoru.
Související informace
•
•
Odtah (str. 312)
Tažení vozu (str. 309)
•
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
293
08 Startování a jízda
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Jízda s otevřeným víkem
zavazadlového prostoru
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Pokud jedete s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru, mohou se do vozidla přes
otevřený prostor dostat škodlivé výfukové
plyny.
POZNÁMKA
Je v pořádku, že chladicí ventilátor motoru
funguje jistou dobu po vypnutí motoru.
VAROVÁNÍ
Nejezděte s vozem, když jsou zadní
výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro
zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.
Související informace
•
Nakládání (str. 154)
Přetížení - baterie spouštěče
Elektrické funkce vozu zatěžují baterii spouštěče (str. 372) různě. Nenechávejte klíč ve
spínací skříňce v poloze II (str. 80), pokud je
vypnutý motor. Místo toho použijte režim I,
který je energeticky méně náročný.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
světlomety
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost).
Jakmile napětí baterie spouštěče klesne, na
sdružené přístrojové desce se zobrazí Vybitá
baterie Úsporný režim. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
08
294
V tomto případě nabijte baterii tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče
se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
08 Startování a jízda
Před dlouhou cestou
Zimní jízda
Před delší cestou doporučujeme provést
následující kontroly:
Při jízdě v zimě je důležité provádět pravidelné
kontroly, aby bylo zajištěno, že lze s vozem
jezdit bezpečně.
•
Zkontrolujte, zda motor pracuje normálně
a zda je normální spotřeba paliva
(str. 415).
•
Ujistěte se, že nikde nedochází k úniku
(palivo, olej nebo jiná kapalina).
•
Zkontrolujte všechny žárovky a hloubku
vzorku pneumatik.
•
V některých zemích patří k předepsanému vybavení vozidla také výstražný trojúhelník (str. 324).
Související informace
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 355)
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Před začátkem zimní sezóny zkontrolujte
následující:
•
Chladicí kapalina (str. 359) motoru musí
obsahovat minimálně 50% glykolu. Tato
směs chrání motor do přibližně –35°C
před zamrznutím. K dosažení optimální
ochrany proti zamrznutí nesmějí být
míchány různé typy glykolu.
•
Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby
se předešlo kondenzaci.
•
Důležitá je viskozita motorového oleje.
Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje)
usnadňují startování za chladného počasí
a také snižují spotřebu paliva, když je
motor studený. Další informace o vhodných olejích, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 407).
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 361)
DŮLEŽITÉ
spouštěče a jeho kapacita je chladem
snížena.
•
Používejte kapalinu do ostřikovačů
(str. 371), aby se v nádržce kapaliny
ostřikovačů nevytvářel led.
Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje
společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat
sníh nebo led.
POZNÁMKA
V některých zemích je používání zimních
pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky
s hřeby.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
Související informace
•
Zimní jízda (str. 295)
Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého
počasí.
•
Musí být zkontrolován stav akumulátoru
spouštěče a hladina nabití. Chladné
počasí představuje velké zatížení baterie
08
295
08 Startování a jízda
Klapka plnicí trubky palivové nádrže otevření/zavření
Dvířka hrdla palivové nádrže manuální otevírání
Klapku plnicí trubky palivové nádrže lze
otevřít/zavřít následovně:
Nelze-li otevřít dvířka hrdla palivové nádrže
elektricky z prostoru pro cestující, mohou být
dvířka otevřena manuálně.
Otevření/zavření dvířek hrdla palivové
nádrže
Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete
dvířka hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se dvířka otevřou.
Šipka u symbolu na displeji sdružené
přístrojové desky ukazuje, na které
straně se nachází víčko paliva.
•
08
296
1. Otevřete/sundejte boční dvířka v zavazadlovém prostoru (na stejné straně jako
dvířka hrdla palivové nádrže) a vyhledejte
zelený provázek.
2. Potáhněte jej mírně přímo dozadu, až se
s cvaknutím vyklopí dvířka hrdla palivové
nádrže.
DŮLEŽITÉ
Zavřete dvířka hrdla palivové nádrže
přitlačením, až „cvaknutí“ potvrdí správné
zavření.
Jemně potáhněte za lanko - k vyháknutí
pojistky stačí minimální síla.
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 296)
Související informace
•
Doplňování paliva (str. 296)
Doplňování paliva
Důležité informace pro doplňování paliva.
Otevření/zavření uzávěru hrdla palivové
nádrže
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Otvírejte
uzávěr pomalu.
•
Po načerpání paliva nasaďte opětovně
uzávěr a otáčejte jej, až se ozve jedno
nebo více cvaknutí.
Doplňování paliva
•
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu
sama nevypne.
POZNÁMKA
Příliš hodně paliva v nádrži při horkém
počasí přeteče.
08 Startování a jízda
Čerpání paliva z kanystru15
Palivo - použití
Při doplňování z rezervního kanystru použijte
nálevku umístěnou pod víkem podlahy
v zavazadlovém prostoru.
Nesmíte používat palivo nižší kvality, než
doporučuje společnost Volvo, neboť by byl
nepříznivě ovlivněn výkon motoru i spotřeba
paliva.
Trychtýř musíte pořádně zasunout do plnicí
trubky. Plnicí trubka má otevírací krytku
a před čerpáním se trubka musí posunout za
krytku.
Související informace
•
Dvířka hrdla palivové nádrže - manuální
otevírání (str. 296)
•
Palivo - použití (str. 297)
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by mohlo začít na zemi
hořet.
Než začnete čerpat palivo, vypněte topení
spalující palivo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při
čerpání paliva. Zazvonění telefonu by
mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů
benzínu, což by mohlo vést k požáru
a poranění osob.
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
Míchání odlišných druhů paliva16 nebo
použití nedoporučeného paliva má za
důsledek pozbytí platnosti záruky
i doplňkových servisní smluv. Toto platí
pro všechny motory. UPOZORNĚNÍ:
Neplatí pro vozy s motorem upraveným
pro jízdu na ethanol (E85).
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda ve
vysokých nadmořských výškách ve spojení
s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
funkčnost vozidla.
Související informace
•
•
15
16
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.
Platí pouze pro míchání benzínu a ethanolu.
Ekonomická jízda (str. 301)
Palivo - nafta (str. 299)
08
}}
297
08 Startování a jízda
•
•
•
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
(str. 300)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 415)
Palivová nádrž - objem (str. 414)
Palivo - benzín
Používejte pouze benzín od renomovaných
firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné
kvality. Benzín musí splňovat normu EN 228,
pokud je k dispozici.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Palivo 98 RON je doporučováno pro
dosažení optimálního výkonu a minimální
spotřeby paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
08
298
DŮLEŽITÉ
Jako palivo se používá benzín.
•
Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
•
Je povoleno používat palivo, které
obsahuje až 10% ethanolu.
•
Nesmí se používat palivo, které obsahuje kovová aditiva.
•
Nepoužívejte žádná aditiva, která
nebyla schválena společností Volvo.
•
Je povoleno používat palivo, které
obsahuje až 10% ethanolu.
•
Je povoleno používat benzín
EN 228 E10 (max. 10 %ethanolu.
•
Ethanol vyšší než E10 (max.
10%objem ethanolu), např. E85, není
povolen.
•
Ethanol vyšší než E10 (max. 10%
objem ethanolu), např. <LITCBG2|
E85</nb.text>, není povolen.
Související informace
•
•
•
•
Palivo - použití (str. 297)
Ekonomická jízda (str. 301)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 415)
Palivová nádrž - objem (str. 414)
08 Startování a jízda
Palivo - nafta
Jako palivo se používá nafta.
Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo
pochybné kvality. Motorová nafta musí splňovat normu EN 590 a/nebo SS 155435. Vznětové motory jsou citlivé na nečistoty v palivu,
např. kovové částice a vysoký obsah síry.
Za nízkých teplot (–6 °C až –40 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Motorová nafta musí:
•
splňovat požadavky normy EN 590 a/
nebo SS 155435
•
obsahovat síru v množství menším než
10 mg/kg
•
obsahovat maximálně 7 obj. % FAME
(Fatty Acid Methyl Ester).
DŮLEŽITÉ
Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:
•
•
•
•
Speciální aditiva
1. Vložte dálkový ovladač s klíčem do spínací skříňky a zatlačte jej do koncové
polohy. Více informací, viz Polohy klíče
(str. 79).
2. Stiskněte tlačítko START bez sešlápnutí
brzdového a/nebo spojkového pedálu.
3. Vyčkejte asi jednu minutu.
4. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a následně stiskněte tlačítko START.
POZNÁMKA
Nafta do námořních motorů
Topný olej
FAME17 (Fatty Acid Methyl Ester)
a rostlinný olej.
Tato paliva nesplňují požadavky v souladu
s doporučeními Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na
které se nevztahuje záruka Volvo.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
17
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
Palivová nafta může obsahovat jisté množství paliva FAME, nicméně se nesmí dodávat další množství.
Před dočerpáním paliva v případě, že je
v nádrži málo paliva:
•
Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném
povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí
nebezpečí, že se v přívodu paliva
vytvoří vzduchová kapsa.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
08
}}
299
08 Startování a jízda
||
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo. Více informací, viz Servisní program
Volvo (str. 347).
DŮLEŽITÉ
Některá speciální paliva odstraňují odloučenou vodu v palivovém filtru.
Související informace
•
•
Palivo - použití (str. 297)
•
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 415)
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
(str. 300)
Katalyzátor
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Úlohou katalyzátorů je čistit výfukové plyny.
Jsou umístěny blízko motoru, takže své provozní teploty dosáhnou rychle.
Vozy se vznětovými motory jsou vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí.
Katalyzátory se skládají z monolitu (keramického nebo kovového) s kanálky. Stěny
kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/
rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez
toho, aby byly spotřebovávány.
Saze z výfukových plynů se během normální
jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí
a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Lambda
sondaTM
kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva. Více informací, viz Spotřeba
paliva a emise CO2 (str. 415).
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování a společně s třícestným
katalyzátorem snižují obsah škodlivých emisí
(uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů
dusíku).
Související informace
08
300
•
•
•
Ekonomická jízda (str. 301)
Palivo - benzín (str. 298)
Palivo - nafta (str. 299)
Regenerace filtru sazí probíhá automaticky.
Zpravidla trvá 10-20 minut. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Když je filtr z cca. 80% plný, na sdružené
přístrojové desce se rozsvítí žlutý výstražný
trojúhelník a na informačním displeji se objeví
zpráva Filtr sazí je plný Viz příručka.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě dalších 20 minut.
08 Startování a jízda
POZNÁMKA
Během regenerace mohou nastat následující situace:
•
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
Po dokončení regenerace varovný text automaticky zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teplotu rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi,
možná bude těžké motor nastartovat
a může se stát, že filtr nebude fungovat.
V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr
bude muset vyměnit.
Ekonomická jízda
•
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
Výběr pneumatik může mít vliv na
spotřebu paliva - požádejte dealera
o radu ohledně vhodných pneumatik.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
•
Nejezděte s otevřenými okny.
•
Aby spotřeba paliva byla co nejnižší, aktivujte ECO (str. 285)*18.
•
Použijte funkci ECO Guide, která ukazuje,
jak úsporně s vozidlem jedete, viz Eco
guide & Power guide* (str. 68).
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva. Použijte indikátor řazení převodových stupňů (str. 268).
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
•
Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva
vyšší - aerodynamický odpor stoupá se
zvyšující se rychlostí.
•
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
Související informace
•
•
•
•
18
Palivo - použití (str. 297)
Palivo - nafta (str. 299)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 415)
Palivová nádrž - objem (str. 414)
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 418).
Informace o filosofii společnosti Volvo na
ochranu životního prostředí - viz Filosofie
společnosti Volvo na ochranu životního
prostředí (str. 21).
Další informace o spotřebě paliva - viz
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 415).
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
08
Platí pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
301
08 Startování a jízda
||
Související informace
•
•
•
Palivo - použití (str. 297)
Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 415)
Palivová nádrž - objem (str. 414)
08
302
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jízda s přívěsem*
•
Během jízdy s přívěsem je nutné myslet na
celou řadu věcí, např. na tažnou konzolu,
přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.
Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobné informace - viz
Hmotnosti (str. 402).
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
•
Pokud je tažné zařízení instalováno společností Volvo, vůz je dodán se všemi
potřebnými prvky pro tažení přívěsu.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
Kabel přívěsu
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
•
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Informace o tlaku vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 418).
•
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno
13pólovým konektorem a přívěs
7pólovým konektorem, musíte použít adaptér.
Použijte kabel schválený společností Volvo.
Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.
Ukazatele směru a brzdová světla
přívěsu
V případě poruchy některého směrového
světla na přívěsu začne kontrolka ukazatelů
směru na přístrojové desce blikat rychleji než
za normálních okolností a na informačním
displeji se zobrazí text Porucha ukazatelů
směru přívěsu.
08 Startování a jízda
V případě poruchy některého brzdového
světla na přívěsu se na displeji se zobrazí text
Porucha brzdového světla přívěsu.
Ovládání světlé výšky*
Zadní tlumiče udržují stálou světlou výšku bez
ohledu na zatížení vozidla (až do maximální
nosnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní
část mírně poklesne, to je normální jev
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz Hmotnosti přívěsu a zatížení
tažného zařízení (str. 403).
Související informace
•
Jízda s přívěsem* - mechanická převodovka (str. 303)
•
Jízda s přívěsem* - automatická převodovka (str. 304)
•
•
Tažná konzola/tažná tyč* (str. 304)
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 361)
Jízda s přívěsem* - mechanická
převodovka
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Vznětový motor, 5 válců
•
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost přívěsu
odpovídá hmotnosti povolené společností
Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla
mohou rychlosti a hmotnosti přívěsu dále
omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.
Nenechávejte běžet motor na otáčky
vyšší než 4500 ot/min (dieselmotory:
3500 ot/min).
S ohledem na nebezpečí přehřátí jsou pro
zajištění optimálního chlazení chladicí
kapaliny optimální otáčky motoru
2300-3000 ot/min.
Související informace
•
Jízda s přívěsem* (str. 302)
VAROVÁNÍ
V souvislosti s hmotnostmi přívěsů
dodržujte stanovená doporučení. Jinak se
při náhlém pohybu a zabrzdění může stát,
že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.
08
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
303
08 Startování a jízda
Jízda s přívěsem* - automatická
převodovka
DŮLEŽITÉ
Konkrétní informace o pomalé jízdě
s přívěsem pro vozy vybavené automatickou převodkou Powershift, viz Automatická převodovka -- Powershift* (str. 272).
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
V případě přehřátí se na sdružené přístrojové desce rozsvítí výstražný symbol a na
informačním displeji se objeví textová
zpráva. Postupujte podle doporučení.
Prudké stoupání
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
Parkování ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Tažná konzola/tažná tyč*
Pomocí tažné konzoly lze např. odtahovat
přívěs za vozidlem.
Pokud je vůz vybaven demontovatelnou
tažnou tyčí, postupujte při montáži volné části
přesně podle instrukcí - Demontovatelná
tažná tyč* - připevnění/demontáž (str. 306).
VAROVÁNÍ
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Související informace
•
Automatická převodovka -- Geartronic*
(str. 269)
•
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
08
304
•
Při zaparkování vozidla vybaveného automatickou převodovkou s připojeným
přívěsem, přesuňte volič převodovky do
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Důležité kontroly
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
•
•
Pokud se používá koule tažného zařízení
s tlumičem vibrací, tato koule se nesmí
mazat.
Související informace
•
Jízda s přívěsem* (str. 302)
08 Startování a jízda
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
Uložte demontovatelnou tažnou tyč do zavazadlového prostoru.
Demontovatelná tažná tyč* specifikace
Specifikace demontovatelné tažné tyče.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí popruhu.
Související informace
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 305)
•
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 306)
•
Jízda s přívěsem* (str. 302)
Rozměry, montážní body (mm)
G021485
G031713
Technické údaje
A
1036
B
111
C
855
D
428
E
109
F
326
G
Podélný nosník
H
Střed kulové hlavy
08
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
305
08 Startování a jízda
||
Související informace
Demontovatelná tažná tyč* - připevnění/
demontáž (str. 306)
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 305)
•
Jízda s přívěsem* (str. 302)
Demontovatelná tažná tyč* připevnění/demontáž
Připevnění/demontáž demontovatelné tažné
tyče se provádí následovně:
Připevnění
G021488
•
Okénko indikátoru musí být červené.
G021489
Demontujte ochranný kryt nejprve otočením šroubů o čtvrt otáčky
. Pak stáhněte kryt úhlopříčně dolů a dopředu, uvolněte jej a nakonec vytažením vzad
.
demontujte
G021487
Zasunujte tažné zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.
08
306
Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Okénko indikátoru musí být zelené.
Zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně
zajištěno - potáhněte je nahoru, dolů
a dozadu.
G000000
VAROVÁNÍ
Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G021495
G021494
G021490
08 Startování a jízda
Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.
Demontáž tažného zařízení
DŮLEŽITÉ
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
08
}}
307
08 Startování a jízda
||
Stabilizace přívěsu – TSA19
Asistent stabilizace přívěsu TSA (Trailer
Stability Assist) slouží ke stabilizaci vozidla
a přívěsu, pokud dojde k rozvlnění soupravy.
TSA- funkce je součástí systému stability
(str. 188) ESC20.
Funkce
Znovu nasaďte ochranný kryt zaklínováním háčků krytu do zadního okraje nárazníku. Tlačte kryt nahoru, dokud nebudou
. Nakonec
šrouby ve správné poloze
otočením šroubů o čtvrt otáčky
připevněte kryt. Je důležité, aby madlo
šroubů bylo během montáže nastaveno
příčně.
Zatlačte pojistné kolečko
a otočte jím
, až uslyšíte cvaknutí.
doleva
Související informace
Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
vytáhněte tažné zařízení dozadu
a nahoru.
VAROVÁNÍ
08
308
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 305).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Demontovatelná tažná tyč* - uložení
(str. 305)
•
Demontovatelná tažná tyč* - specifikace
(str. 305)
•
Jízda s přívěsem* (str. 302)
K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při
vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí
i při nižších rychlostech (70–90 km/h), pokud
je přívěs přetížený nebo je nerovnoměrně rozložené zatížení, např. je příliš vzadu.
Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:
•
Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
•
Vůz s přívěsem jede po nerovném
povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
•
Prudký pohyb volantem.
Provoz
Pokud se souprava rozvlní, může být těžké
a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává
souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná
a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do
nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí
z vozovky.
Asistent stability přívěsu trvale monitoruje
pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud
je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě
brzděná přední kola. Tím se souprava
08 Startování a jízda
vozidlo/přívěs stabilizuje. To obvykle stačí,
aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.
Pokud není „rozvlnění“ eliminováno
napoprvé, systém TSA začne zasahovat, jsou
brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/
přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je
„vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/
přívěs je opět stabilní, systém ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad
vozem. Více informací, viz Elektronické řízení
stability (ESC) - funkčnost (str. 189).
Různé
Systém TSA může zasáhnout při rychlostech
60-160 km/h.
POZNÁMKA
Funkce TSA se vypne, pokud řidič zvolí
režim Sport, viz Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 188).
Související informace
•
Elektronické řízení stability (ESC) - obecné informace (str. 188)
Tažení vozu
Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné
vozidlo na tažném laně.
Před odtahováním si zjistěte maximální
rychlost odtahování povolenou ze zákona.
1. Odemkněte zámek řízení: vložte dálkový
ovladač do spínací skříňky a dlouze stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE aktivuje se poloha klíče II. Další informace
o polohách klíče - Polohy klíče (str. 79).
2. Dálkový ovladač s klíčem musí zůstat ve
spínací skříňce po celou dobu tažení.
3. Jakmile rychlost tažného vozu klesne,
udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
4. Buďte připraveni brzdit.
VAROVÁNÍ
TSA může selhat, pokud řidič prudce pohne
volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění
soupravy, protože v takové situaci systém
nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo
způsobuje rozvlnění soupravy.
•
Před odtahováním zkontrolujte, zda je
zámek řízení odjištěn.
•
Pokud je systém TSA v činnosti,
bliká na přístrojové desce kontrolka
ESC20.
Dálkový ovladač musí být v poloze II v poloze I jsou všechny airbagy deaktivovány.
•
Nikdy nevytahujte dálkový ovladač ze
spínací skříňky, když se vůz odtahuje.
08
19
20
Je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.
(Electronic Stability Control) - elektronické řízení stability.
}}
309
08 Startování a jízda
||
VAROVÁNÍ
Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují,
když je motor vypnutý - brzdový pedál se
musí sešlápnout přibližně 5krát větší sílou
a řízení je výrazně tužší.
Manuální převodovka
Před tažením vozu:
–
Pokud si nejste jisti, zda je vůz vybaven
převodovkou Powershift, můžete to zjistit
podle označení štítku převodovky pod kapotou – viz Typová označení (str. 399). Označení ”MPS6” znamená, že se jedná o převodovku Powershift. V ostatních případech je
vůz vybaven automatickou převodovkou
Geartronic.
DŮLEŽITÉ
Řadicí páku přesuňte do neutrální polohy
a uvolněte parkovací brzdu.
Vozidlo odtahujte.
Automatická převodovka Geartronic
Před tažením vozu:
•
Nicméně vozidlo je možné na krátkou
vzdálenost při nízké rychlosti odtáhnout mimo nebezpečné místo – ne na
vzdálenost delší než 10 km a ne
rychleji než 10 km/h. Upozorňujeme,
že kola se při odtahování vozidla musí
točit dopředu.
•
Pokud vůz odtahujete na vzdálenost
větší než 10 km, musí mít při odtahování hnací kola zvednuta mimo
vozovku - doporučujeme kontaktovat
profesionální odtahovou službu.
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
–
DŮLEŽITÉ
08
310
•
Neodtahujte vozidlo rychlostí větší než
80 km/h a na vzdálenost větší než 80
km.
•
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít
během odtahování kola vždy natočena
dopředu.
Před tažením vozu:
Řadicí páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Automatická převodovka Powershift
–
Modely s převodovkou Powershift nelze táhnout. Pokud je přesto nutné vůz odtáhnout,
musí se odtahovat velmi malou rychlostí na
co nejkratší trasu.
Asistent při rozjezdu
Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li baterie ve vašem vozu vybita, použijte k nastarto-
vání motoru pomocnou baterií, viz Startování
s pomocnou batérií (str. 266).
DŮLEŽITÉ
Během pokusů o nastartování motoru při
odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.
Související informace
•
•
Tažné oko (str. 311)
Odtah (str. 312)
08 Startování a jízda
Tažné oko
Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se
závitem za krytem na pravé straně předního
nebo zadního nárazníku.
Kryt místa k připevnění tažného oka je
k dispozici ve dvou různých provedeních.
Každý z těchto krytů se otevírá jinak:
•
Připojení tažného oka
•
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
Kryt s výřezem otevřete pomocí mince
nebo podobného předmětu, který vložíte do výřezu a otočíte směrem ven.
Potom kryt kompletně vytočte ven
a vytáhněte.
U druhého typu je podél jedné strany
nebo v rohu značka: Stiskněte značku
prstem a současně vyklopte opačnou
stranu/roh - použijte k tomu minci. Kryt
se otočí kolem své osy a může se
vytáhnout.
Přišroubujte tažné oko rovnou k odpovídající přírubě. Tažné oko pevně přišroubujte, např.pomocí klíče na kola.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
Související informace
•
•
Tažení vozu (str. 309)
Odtah (str. 312)
Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte
na své místo.
Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.
Vyjměte tažné oko, které se nachází pod
krytem v podlaze v zavazadlovém prostoru. V některých případech může být
tažné oko skryto pod prahem.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
08
311
08 Startování a jízda
Odtah
DŮLEŽITÉ
Odtah znamená, že vozidlo je odváženo
pomocí jiného vozidla.
Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během
převozu kola vždy natočena dopředu.
•
Máte-li problémy, zavolejte profesionální
pomoc.
K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou
plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte
podle polohy a světlosti vozidla. Je-li sklon
rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li
světlost příliš malá, vozidlo se může poškodit,
pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí
tažného oka. V případě potřeby zvedněte
vozidlo pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.
VAROVÁNÍ
Během vytahování vozu na plošinu nesmí
za vyprošťovacím vozem nikdo stát
a nesmí zde nic být.
DŮLEŽITÉ
Tažné oko je určeno pouze pro tažení po
silnici - nikoliv pro vytahování uvíznutého
vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
08
312
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD)
se zvednutou přední nápravou se
nesmí odtahovat rychlostí vyšší než
70 km/h. Dále se nesmí odtahovat na
vzdálenost delší než 50 km.
Související informace
•
Tažení vozu (str. 309)
KOLA A PNEUMATIKY
09 Kola a pneumatiky
09
Pneumatiky - údržba
Nové pneumatiky
Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol zajistit
adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace
a chránit kola před opotřebením.
Jízdní charakteristiky
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se
používají velmi málo nebo vůbec. Jejich
funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které
jsou uloženy a budou se používat
v budoucnu. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of
Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi
číslicemi, například 1510. Pneumatika na
obrázku byla vyrobena v 15. týdnu v roce
2010.
sobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách
a na stavu vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku a rovnoměrného
opotřebení pneumatik mohou být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro
první záměnu kol je po ujetí přibližně
5000 km, a pak v intervalech po 10000 km.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se
opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl
v hloubce vzorku je větší než > 1 mm),
dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě
kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby
zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než
přední kola.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
VAROVÁNÍ
Letní a zimní pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, označte si
jejich umístění na voze, například L pro levé
a P pro pravé.
Opotřebení a údržba
Správné nahuštění pneumatik (str. 316)
přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.
Rychlost opotřebení pneumatik závisí na způ-
314
Při poškození pneumatiky může dojít ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - index zatížení (str. 319)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
Pneumatiky - směr otáčení
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený v tabulce tlaku vzduchu
v pneumatikách (str. 418).
09
Související informace
•
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - index zatížení (str. 319)
Pneumatiky - údržba (str. 314)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
G021778
•
•
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.
Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po
celou dobu životnosti. Pneumatiky musejí být
zaměněny mezi přední a zadní nápravou,
nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují
brzdný účinek a schopnost vytlačovat do
stran vodu a sněhovou břečku. Pneumatiky
s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za
účelem snížení nebezpečí smyku).
POZNÁMKA
Oba páry kol musí mít stejný rozměr
a musí se jednat o kola stejného druhu
a stejné značky.
315
09 Kola a pneumatiky
09
•
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky
Ukazatel opotřebení vzorku pneumatiky ukazuje stav vzorku pneumatik.
Pneumatiky - údržba (str. 314)
Pneumatiky - tlak vzduchu
V pneumatikách může být odlišný tlak vzduchu. Měří se v barech.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Tlak vzduchu musíte kontrolovat jednou
měsíčně.
G021829
To platí také pro rezervní kolo vozu.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Z boku pneumatiky jsou
písmena TWI (Tread Wear Indicator). Když se
hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Související informace
•
•
•
•
316
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - index zatížení (str. 319)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
09 Kola a pneumatiky
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
•
Štítek s tlaky vzduchu v pneumatikách
Tlak ECO1
Tlak v náhradním kole (Nouzové rezervní
kolo)
•
•
•
Pneumatiky - index zatížení (str. 319)
09
Pneumatiky - údržba (str. 314)
Pneumatiky - ukazatelé opotřebení
vzorku pneumatiky (str. 316)
•
Tlak vzduchu kontrolujte na studených
pneumatikách. Pojem „studené pneumatiky“ znamená, že mají stejnou
teplotu jako je venkovní teplota. Pneumatiky se po ujetí několika kilometrů
zahřejí a tlak v nich stoupne.
•
Příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva, snižuje
životnost pneumatiky a zhoršuje jízdní
vlastnosti vozidla. Jízda na pneumatikách s nízkým tlakem může vést
k přehřátí a trvalému poškození pneumatik. Tlak vzduchu v pneumatikách
ovlivňuje jízdní pohodlí, hluk při jízdě
a řízení.
•
Tlak vzduchu v pneumatikách postupem času klesá. Jedná se o přirozený
jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se
rovněž liší v závislosti na teplotě okolí.
G021830
POZNÁMKA
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními
dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti. Tyto
hodnoty najdete také dále v tabulce s tlaky
vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
(str. 418).
Úspora paliva, tlak ECO
Aby spotřeba paliva při rychlostech pod
160 km/h byla optimální, doporučujeme používat tlak ECO (platí pro plnou i lehkou zátěž),
viz Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 418).
Související informace
•
•
1
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Při tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
317
09 Kola a pneumatiky
09
Rozměry ráfků a kol
Pneumatiky - rozměry
Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.
Kola (ráfky kol) a pneumatiky mají jisté rozměry. Viz příklady v tabulce dole.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kola
(ráfku kola) a pneumatiky.
Homologace platí pro celé vozidlo. To znamená, že jsou schváleny jisté kombinace kol
(ráfků kol) a pneumatik.
Podle označení kol (ráfků) poznáte rozměr,
např. 7Jx16x50.
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení: 235/60 R18 103 V.
7
Šířka ráfku v palcích
235
Šířka pneumatik (mm)
J
Profil příruby ráfku
60
16
Průměr ráfku v palcích
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
50
Přesazení v mm (vzdálenost od středu
kola k dosedací ploše kola proti
náboji)
R
Radiální pneumatika
18
Průměr ráfku v palcích
103
Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
V
Rychlostní třída pro maximální povolenou rychlost, rychlostní třída (SS).
(V tomto případě 240 km/h.)
Související informace
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 418)
Související informace
•
•
•
•
•
318
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - index zatížení (str. 319)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
Pneumatiky - údržba (str. 314)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 418)
•
Rozměry ráfků a kol (str. 318)
09 Kola a pneumatiky
Pneumatiky - index zatížení
Pneumatiky - rychlostní třídy
Index zatížení označuje schopnost pneumatiky
přenést jisté zatížení.
Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlost a má tedy přiřazenou jistou
rychlostní třídu (SS - Speed Symbol).
Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla
určuje požadovanou nosnost pneumatik.
Minimální přípustný index je uveden
v tabulce.
Související informace
•
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 418)
Pneumatiky - rychlostní třídy (str. 319)
Pneumatiky - údržba (str. 314)
Rychlostní třída pneumatiky musí odpovídat
minimálně maximální rychlosti vozu. V tabulce
dole jsou uvedeny minimální rychlostní třídy.
Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou
zimní pneumatiky (str. 320)2, kde lze použít
nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto
pneumatiky, vozidlo nesmí jet rychleji než
povoluje rychlostní třída pneumatik (např.
s pneumatikami s třídou Q lze jet maximálně
rychlostí 160 km/h). Skutečnou rychlost jízdy
vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli
rychlostní třída pneumatik.
W
270 km/h
Y
300 km/h
09
VAROVÁNÍ
Na vůz musí být namontovány pneumatiky
se stejným nebo vyšším zátěžovým indexem (str. 319) (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Pokud se používá pneumatika s příliš
nízkým zátěžovým indexem nebo
rychlostní kategorií, může se přehřát.
Související informace
•
•
•
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - index zatížení (str. 319)
Pneumatiky - směr otáčení (str. 315)
POZNÁMKA
Maximální přípustná hmotnost je uvedena
v tabulce.
2
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
T
190 km/h
H
210 km/h
V
240 km/h
To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.
319
09 Kola a pneumatiky
09
Šrouby kol
Zimní pneumatiky
Použití sněhových řetězů
Šrouby kol se používají k připevnění kol
k nábojům. Jsou k dispozici v různých provedeních.
Zimní pneumatiky jsou pneumatiky upravené
pro zimní cesty.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol). S nasazenými sněhovými řetězy
nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h.
Se sněhovými řetězy nejezděte po holých
vozovkách, protože by došlo k poškození jak
sněhových řetězů, tak i pneumatik.
DŮLEŽITÉ
Matice kol by měly být utaženy na 140
Nm. Při použití většího momentu může
dojít k poškození matic a šroubů.
Na voze smíte používat pouze ráfky, které
byly testovány a schváleny společností Volvo
a jsou součástí řady originálního příslušenství
Volvo. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
Bezpečnostní šrouby kol*
Bezpečnostní šrouby kol* je možné použít pro
ocelové i slitinové ráfky. Pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro
pojistné šrouby kol.
Související informace
•
Rozměry ráfků a kol (str. 318)
Zimní pneumatiky
Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na
typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí
být použity správné typy zimních pneumatik.
VAROVÁNÍ
POZNÁMKA
Používejte originální sněhové řetězy Volvo
nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný
model vozu a konkrétní rozměry ráfků
a pneumatik. Pokud si nejste jisti, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé
poškození vašeho vozidla.
Společnost Volvo doporučuje, abyste si
u prodejce Volvo ověřili, jaké typy kol
a pneumatik jsou nejvhodnější.
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět
500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
DŮLEŽITÉ
Jsou povoleny pouze jednostranné sněhové řetězy. Používejte pouze originální
sněhové řetězy Volvo nebo obdobné
řetězy, které jsou přizpůsobené modelu,
pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si
nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo.
POZNÁMKA
Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřeby se v jednotlivých zemích liší.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Volvo proto doporučuje
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4 mm.
320
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
09 Kola a pneumatiky
Výměna kol - demontáž kol
Kola lze měnit např. za zimní kola/zimní pneumatiky.
Rezervní kolo*
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat.
Správný tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami
tlaku vzduchu (str. 418).
Vytáhnutí rezervního kola z podlahy
zavazadlového prostoru
1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, zezadu a zepředu.
VAROVÁNÍ
09
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
zda jsou závity důkladně namazány a není
znečistěn.
2. Vyšroubujte přídržný šroub.
3. Zvedněte pěnový blok s nářadím.
4. Zvedněte rezervní kolo.
Vyjmutí
Pokud musíte měnit kolo v hustém provozu,
použijte výstražný trojúhelník (str. 324). Vůz
a zvedák* musejí být na pevném vodorovném
podkladu.
1. Zabrzďte parkovací brzdu (str. 289)
a zařaďte zpětný chod nebo přesuňte
páku voliče do polohy P, pokud je vozidlo
vybaveno automatickou převodovkou.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
Na štítku je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené minimální
výšce zvedáku.
2. Vyjměte zvedák*, klíč na kola*, nástroj pro
demontáž krytů kol* a pro plastové krytky
šroubů kol, které jsou uloženy v pěnovém
bloku. Pokud se použije jiný zvedák, viz
Zvedání vozu (str. 350).
DŮLEŽITÉ
•
Nejezděte s rezervním kolem větší
rychlostí než 80 km/h.
•
S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je
na něm namontováno více než jedno
"dojezdové kolo".
Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni vnější stranou dolů. Stejný šroub zajišťuje rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok
obsahuje veškeré nářadí.
Nástroj pro sejmutí plastových krytek šroubů kol.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
321
09 Kola a pneumatiky
09
||
3. Kola, která zůstanou na zemi zablokujte
klíny. Použijte třeba masivní dřevěné klíny
nebo velké kameny.
4. Sešroubujte na doraz tažné oko pomocí
klíče na kola* podle následujícího
obrázku.
VAROVÁNÍ
8.
Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi
zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo
na vozidle, které zvedáte.
7. Na každé straně vozu jsou dva opěrné
body pro zvedák. U každého bodu je
výřez v plastovém krytu. Rozevřete zvedák tak, aby se jeho patka dotýkala rovně
země.
Zkontrolujte, že zvedák dosedá do uložení, jak je znázorněno na obrázku a že
patka zvedáku je umístěna svisle pod uložením.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
Zvedací místo se nachází v zadním ze
dvou vybrání vzadu.
Tažné oko se musí přišroubovat do všech
závitů v klíči pro kolové šrouby.
5. Pomocí určeného nástroje sejměte plastové krytky ze šroubů kol.
6. Klíčem na kola povolte matice kola o ½-1
otáčku doleva.
322
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
9. Zvedněte vůz tak, až se kolo přestane
dotýkat země. Vyšroubujte šrouby kola
a sejměte kolo.
09 Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
Nikdy nevstupujte pod vozidlo zvednuté na
zvedáku.
Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku,
cestující musí vozidlo opustit. Pokud kolo
musíte měnit v provozu, všichni cestující
musí zůstat v bezpečí.
Související informace
•
•
•
•
Výměna kol - montáž (str. 323)
Zvedák* (str. 325)
Výměna kol - montáž
POZNÁMKA
Je nezbytné přesně dodržet postup montáže
kola.
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
Instalace
1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem
a nábojem kola.
2. Nasaďte kolo. Důkladně utáhněte šrouby
na kolech.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo
otáčet.
09
POZNÁMKA
Výstražný trojúhelník (str. 324)
Otvor pro ventilek v krytu kola se musí
během montáže nacházet nad ventilkem
na ráfku.
Šrouby kol (str. 320)
POZNÁMKA
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např.
při výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za
zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí
používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle
než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto
případě dodržujte pokyny dodávané
s příslušným zařízením.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly
správně utaženy. Utáhněte na moment
140 Nm. Zkontrolujte utahovací moment
momentovým klíčem.
5. Namontujte všechny plné kryty kol.
Související informace
•
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Zvedák* (str. 325)
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
323
09 Kola a pneumatiky
09
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 324)
Výstražný trojúhelník
Šrouby kol (str. 320)
K upozornění ostatních účastníků silničního
provozu na stojící vozidlo slouží výstražný trojúhelník.
Uložení a vyklopení nahoru
Zvedněte poklop na podlaze a vyjměte
výstražný trojúhelník.
Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra,
rozložte jej a složte k sobě dvě volné
strany.
Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.
Při používání výstražného trojúhelníku
dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník a jeho
pouzdro jsou po použití řádně zajištěny
v zavazadlovém prostoru.
324
09 Kola a pneumatiky
Nářadí
Zvedák*
Vozidlo je mimo jiné vybaveno tažným okem,
zvedákem* a klíčem* na šrouby na kolech.
Zvedák se používá ke zvedání vozidla např. při
výměně pneumatik.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu rezervního kola.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Nářadí – vrácení na místo
DŮLEŽITÉ
09
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v zavazadlovém prostoru vozidla.
Související informace
•
•
Výstražný trojúhelník (str. 324)
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
Pod podlahou zavazadlového prostoru se
nachází tažné oko, zvedák* a klíč * na kola.
Dále je zde místo na pouzdro pro pojistné
šrouby kol.
Související informace
•
•
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
Tažné oko (str. 311)
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
Šrouby kol (str. 320)
Zvedák* (str. 325)
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být zatočen do
správné polohy, aby měl místo.
Pěnový blok a rezervní kolo musejí být uloženy v opačném pořadí, než je tomu při jejich
vyjímání.
Všimněte se, že na horním pěnovém bloku je
šipka. Musí směřovat dopředu do vozu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
325
09 Kola a pneumatiky
09
Výbava pro první pomoc*
Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.
Sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách*3
Systém TPMS varuje řidiče, když je tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách vozu
příliš nízký. Na některých trzích je systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách nainstalován jako standardní výbava v souladu
s právními požadavky.
Existují dva systémy sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách: TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) a TM (Tyre Monitor).
Pokud si nejste jisti, jakým systémem je vaše
vozidlo vybaveno, otevřete systém nabídky
MY CAR a vyhledejte nastavení vozidla:
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno pod podlahou v zavazadlovém prostoru.
•
Nabídka Tlak v pneumatikách se používá, pokud se jedná o TPMS, viz Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách
(TPMS)* - všeobecné informace (str. 327)
•
Nabídka Monitorování pneu se používá,
pokud se jedná o TM, viz Monitorování
tlaku vzduchu v pneumatikáchTM*
(str. 331).
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Související informace
3
326
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - všeobecné informace
(str. 327)
•
Monitorování tlaku pneumatikTPMS* seřízení (rekalibrace) (str. 328)
•
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikáchTPMS* - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 331)
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace (str. 329)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikáchTPMS* - doporučení (str. 330)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - pojízdné pneumatiky
s defektem* (str. 330)
09 Kola a pneumatiky
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*10 všeobecné informace
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách používá snímače umístěné ve ventilku
každého kola. Při rychlosti asi 30 km/h,
systém zjistí tlak vzduchu v pneumatikách.
Je-li tlak příliš nízký, rozsvítí se na sdružené
přístrojové desce výstražná kontrolka
a zobrazí se jedna z následujících zpráv:
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
Kola osazená z výroby i volitelná kola lze
vybavit snímači TPMS ve ventilech.
•
Monitorování tlaku pneumatik (TPMS)* aktivace/deaktivace (str. 329)
Pokud se používají kola bez snímačů TPMS
nebo pokud došlo k poruše snímače, objeví
se Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikáchTPMS* - doporučení (str. 330)
•
Monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS)* - pojízdné pneumatiky
s defektem* (str. 330)
Po výměně kola vždy systém zkontrolujte,
aby bylo zajištěno, že vyměněná kola spolupracují se systémem.
Informace o správném tlaku vzduchu v pneumatikách, viz Pneumatiky - tlak vzduchu
(str. 316).
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
před. k.
DŮLEŽITÉ
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
Pokud dojde v systému TPMS k poruše,
na sdružené přístrojové desce bude
blikat cca. 1 minutu
výstražná kontrolka
a potom se rozsvítí trvalým svitem. Na
sdružené přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
přední k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
zadní k.
•
•
•
•
•
•
10
Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
zadní k.
Tlak pneu Zkontrolujte pravé před. k.
Tlak pneu Zkontr. levé před. pneu
Tlak pneu Zkontrolujte pravé zad. k.
Tlak pneu Zkontrolujte levé zad. k.
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis
09
Související informace
•
Monitorování tlaku pneumatikTPMS* seřízení (rekalibrace) (str. 328)
•
Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikáchTPMS* - nápravná opatření při
nízkém tlaku vzduchu v pneumatikách
(str. 331)
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
327
09 Kola a pneumatiky
09
Monitorování tlaku pneumatikTPMS*16
- seřízení (rekalibrace)
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Systém TPMS může být nastaven tak, aby
splnil doporučení společnosti Volvo na tlak
vzduchu (str. 316), například za jízdy s velkým
zatížením.
POZNÁMKA
Při spuštění kalibrace musí vozidlo stát.
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 113).
1. Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak
uvedený na štítku na sloupku na straně
řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).
2. Nastartujte motor.
3. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro tlak pneumatik.
5. Jeďte minimálně 10 minut rychlostí minimálně 30 km/h.
> Kalibrace se provádí automaticky poté,
co ji řidič spustí. Systém dokončení
kalibrace nepotvrdí.
Nové referenční hodnoty platí do doby, než
jsou znovu provedeny kroky 1-5.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 326)
•
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*18 - stav
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
Stav pneumatik a systému
Lze zkontrolovat momentální stav systému
a pneumatik, viz MY CAR (str. 113).
1. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
2. Vyberte Tlak v pneumatikách.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou, a to následovně:
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad
doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Γervené kolo: tlak v příslušné pneumatice
je velmi nízký.
•
Všechna kola šedá: systém momentálně
nefunguje. Možná budete muset jet pár
minut s vozem rychlostí nad 30 km/h
a potom systém bude znovu aktivní.
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se
zpráva Systém tlaku v pneumatikách
4. Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte OK.
16
18
328
Standardní výbava na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Kola a pneumatiky
Nutný servis: v systému došlo k chybě.
Kontaktujte prodejce nebo servis Volvo.
Mazání výstražných zpráv
POZNÁMKA
•
Pokud se zobrazí zpráva o tlaku vzduchu
v pneumatice a rozsvítí se výstražná kontrolka
TPMS:
1. Zkontrolujte pomocí tlakoměru tlak
v příslušné pneumatice resp. pneumatikách.
2. Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky
na správný tlak uvedený na štítku na
sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
•
3. V některých případech možná budete
muset jet s vozem pár minut rychlostí nad
30 km/h, aby výstražný text zmizel.
V tomto okamžiku zhasne rovněž výstražná kontrolka TPMS.
Systém TPMS pracuje s tzv. kompenzovanými tlakovými hodnotami, které
zohledňují teplotu pneumatiky
a teplotu okolí. To znamená, že tlak
vzduchu v pneumatikách se může
mírně lišit od doporučených tlaků uvedených na štítku na sloupku dveří na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi). Z tohoto důvodu může být
nutné nahustit pneumatiky na mírně
vyšší tlak, aby se zpráva o nízkém
tlaku vzduchu vymazala.
Aby byl tlak nastaven správně, měl by
se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají
stejnou teplotu jako okolí (cca. po
3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
VAROVÁNÍ
19
20
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice
může dojít k poškození pneumatiky,
přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé
poškození pneumatiky předem.
Monitorování tlaku pneumatik
(TPMS)*19 - aktivace/deaktivace
09
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
POZNÁMKA
Při aktivaci a deaktivaci systému sledování
tlaku vzduchu v pneumatikách musí
vozidlo stát.
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 113).
1. Nastartujte motor.
2. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro tlak pneumatik.
3. Zvolte Tlak v pneumatikách a stiskněte
OK.
> Na informačním displeji se objeví X,
pokud je systém aktivní. Tato položka
zmizí, pokud je systém deaktivován20.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 326)
Standardní výbava na některých trzích.
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
329
09 Kola a pneumatiky
09
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikáchTPMS*22 - doporučení
VAROVÁNÍ
Při huštění pneumatiky vybavené systémem TPMS držte trysku čerpadla přímo na
ventilku. Zabráníte tím poškození ventilku.
Systém TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)* varuje řidiče, když je tlak vzduchu
v jedné nebo více pneumatikách vozu příliš
nízký.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby snímači TPMS byla vybavena všechna kola
na voze, a to včetně zimních kol.
•
Společnost Volvo doporučuje, aby se snímače nepřemisťovaly mezi různými koly.
•
Rezervní kolo není snímačem TPMS
vybaveno.
•
Pokud se použije rezervní kolo nebo kolo
bez snímače TPMS, na sdružené přístrojové desce se zobrazí chybová zpráva
Systém tlaku v pneumatikách Nutný
servis.
•
•
22
24
330
POZNÁMKA
Standardní výbava na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Pokud chcete změnit pneumatiky na jiný
rozměr, musíte nakonfigurovat systém
TPMS. Pokud potřebujete další informace,
kontaktujte prodejce Volvo.
Pokud jste měnili kolo nebo přesunuli snímač systému TPMS na jiné kolo, musíte
vyměnit těsnění, matici a jádro ventilku.
Po nainstalování snímačů systému TPMS
by se vozidlo mělo vypnout na cca. 15
minut. Jinak se na sdružené přístrojové
desce objeví chybová zpráva.
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 326)
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikách (TPMS)*24 - pojízdné
pneumatiky s defektem*
Pokud používáte pneumatiky SST (Self
Supporting run flat Tires)*, je vozidlo vybaveno systémem TPMS (str. 326).
Tento typ pneumatiky má speciálně zesílené
boční stěny, což umožňuje pokračovat do
určité vzdálenosti v jízdě, i když z pneumatiky
unikl zcela nebo částečně vzduch. Tyto pneumatiky jsou nasazeny na speciálním ráfku.
(Běžné pneumatiky mohou být také nasazeny
na tomto ráfku.)
Pokud v pneumatice SST poklesne tlak vzduchu, rozsvítí se žlutá kontrolka TPMS na sdružené přístrojové desce a na informačním displeji se objeví zpráva. Pokud k tomu dojde,
snižte rychlost na max. 80 km/h. Pneumatika
musí být vyměněna co nejdříve.
Jeďte opatrně, v některých případech je obtížné rozeznat, která pneumatika je píchlá.
Abyste určili, která pneumatika má defekt,
zkontrolujte tlak všechny čtyři pneumatiky.
09 Kola a pneumatiky
VAROVÁNÍ
Pneumatiky SST musí montovat pouze
lidé, kteří tyto pneumatiky znají.
Pneumatiky SST se musí montovat pouze
společně se systémem TPMS.
Po zobrazení chybové zprávy o nízkém
tlaku v pneumatikách nejezděte vyšší
rychlostí než 80 km/h.
Maximální vzdálenost, kterou lze ujet před
výměnou pneumatiky, je 80 km.
Pokud možno, vyhněte se extrémní jízdě,
jako např. prudkému brzdění a zatáčení.
Pokud jsou pneumatiky SST poškozeny
nebo proraženy, musí se vyměnit.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 326)
Systém sledování tlaku vzduchu
v pneumatikáchTPMS*26 - nápravná
opatření při nízkém tlaku vzduchu
v pneumatikách
Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System)27 upozorní řidiče, pokud tlak v jedné
nebo několika pneumatikách na vozidle
klesne, a specifikuje, o kterou pneumatiku se
jedná. Při první indikaci se kontrolka rozsvítí
žlutě - co nejdříve zastavte a zkontrolujte tlak
vzduchu v pneumatikách. Pokud se kontrolka
rozsvítí červeně, musíte okamžitě zastavit
a zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách.
Pokud se na displeji zobrazí zpráva nízkého
tlaku v pneumatikách:
1. Zkontrolujte tlak vzduchu v příslušné
pneumatice.
2. Nahustěte pneumatiku/pneumatiky na
správný tlak.
Zprávy
Je-li tlak v pneumatice příliš nízký, rozsvítí se
na sdružené přístrojové desce výstražná kontrolka ( ) a zobrazí se jedna z následujících
zpráv:
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
před. k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
přední k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte pravé
zadní k.
• Nízký tlak pneu Zkontrolujte levé
Související informace
• Nízký tlak pneu Zkontrol. pneu
• Systém tlaku v pneumatikách Nutný
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 326)
09
Systém TM (Tyre Monitor) snímá rychlost
otáčení pneumatiky a podle toho určuje, zda
jsou pneumatiky nahuštěny správně. Je-li tlak
příliš nízký, změní se průměr pneumatiky
a následně i rychlost otáčení. Vzájemným
porovnáním pneumatik v systému lze zjistit,
zda v jedné nebo více pneumatikách je příliš
nízký tlak.
3. Jeďte s vozem rychlostí minimálně
30 km/h po dobu několika minut a kontrolujte, zda zpráva nezmizí.
•
26
27
29
Monitorování tlaku vzduchu
v pneumatikáchTM*29
zadní k.
servis
Standardní výbava na některých trzích.
Tato výbava je k dispozici jen na některých trzích.
Standardní výbava na některých trzích.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
331
09 Kola a pneumatiky
09
||
Stav pneumatik a systému
Pokud dojde v systému TM k poruše, na
sdružené přístrojové desce bude výstražná
kontrolka
blikat cca. 1 minutu a potom
se rozsvítí trvalým svitem. Na sdružené
přístrojové desce se rovněž rozsvítí zpráva.
5. Nastartujte vozidlo a rozjeďte se.
> Rekalibrace se provádí během jízdy.
Lze ji kdykoliv přerušit. Pokud probíhá
rekalibrace a vypne se motor, rekalibrace se při dalším rozjetí s vozem
znovu spustí.
Systém nenahrazuje běžnou údržbu pneumatik.
Systém TM je nakalibrován a nová referenční
hodnota platí do doby, než jsou znovu provedeny kroky 1-5.
2. Vyberte Monitorování pneu.
DŮLEŽITÉ
Rekalibrace TM
Aby systém TM fungoval správně, musí se
pro tlak vzduchu v pneumatice stanovit referenční hodnota. To se musí provést při každé
výměně pneumatiky a při každé změně tlaku
vzduchu v pneumatice.
Rekalibrace
Nastavení se upravuje pomocí ovládacích
prvků na středové konzole, viz MY CAR
(str. 113).
1. Vypněte zapalování.
2. Nahusťte pneumatiky na správný tlak
uvedený na štítku na sloupku na straně
řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).
Klíče otočte do polohy II, viz Polohy klíče
- funkce na různých úrovních (str. 80).
3. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
4. Zvolte Nakalibrujte tlak pneu a stiskněte OK.
332
POZNÁMKA
Upozorňujeme, že systém TM se musí
znovu nakalibrovat při každé výměně
pneumatiky resp. při jakékoliv změně tlaku.
Pokud nebudou uloženy nové referenční
hodnoty, systém nebude fungovat
správně.
POZNÁMKA
•
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
Lze zkontrolovat momentální stav systému
a pneumatik, viz MY CAR (str. 113).
1. Zvolte systém menu MY CAR. Otevřou se
nabídky pro sledování tlaku vzduchu
v pneumatikách.
Stav je označen pro každou pneumatiku barvou, a to následovně:
•
Vše zelené: systém funguje normálně a ve
všech pneumatikách je tlak mírně nad
doporučenou hodnotou.
•
Žluté kolo: tlak v příslušné pneumatice je
poměrně nízký.
•
Všechna kola žlutě: minimálně ve dvou
pneumatikách je příliš nízký tlak.
•
Všechna kola šedá: systém momentálně
nefunguje. Možná budete muset jet pár
minut s vozem rychlostí nad 30 km/h
a potom systém bude znovu aktivní.
•
Všechna kola jsou šedá a zobrazí se
zpráva Systém tlaku v pneumatikách
Nutný servis: v systému došlo k chybě.
Kontaktujte prodejce nebo servis Volvo.
Mazání výstražných zpráv
Pokud se zobrazí zpráva o tlaku vzduchu
v pneumatice a rozsvítí se výstražná kontrolka
TM:
09 Kola a pneumatiky
1. Zkontrolujte pomocí tlakoměru tlak
v příslušné pneumatice resp. pneumatikách.
2. Nahusťte pneumatiku resp. pneumatiky
na správný tlak uvedený na štítku na
sloupku na straně řidiče (mezi předními
a zadními dveřmi).
3. Znovu nakalibrujte systém TM.
POZNÁMKA
•
•
Systém TM pracuje s tzv. kompenzovanými tlakovými hodnotami, které
zohledňují teplotu pneumatiky
a teplotu okolí. To znamená, že tlak
vzduchu v pneumatikách se může
mírně lišit od doporučených tlaků uvedených na štítku na sloupku dveří na
straně řidiče (mezi předními a zadními
dveřmi). Z tohoto důvodu může být
nutné nahustit pneumatiky na mírně
vyšší tlak, aby se zpráva o nízkém
tlaku vzduchu vymazala.
Aby byl tlak nastaven správně, měl by
se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají
stejnou teplotu jako okolí (cca. po
3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.
VAROVÁNÍ
•
Při nesprávném tlaku v pneumatice
může dojít k poškození pneumatiky,
přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
•
Systém nedokáže indikovat náhlé
poškození pneumatiky předem.
Nouzová oprava defektu*
09
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 418) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Sada pro nouzovou opravu defektu (str. 335)
obsahuje kompresor a lahvičku. Sada je
určena k provedení provizorní nouzové
opravy. Nádobka s těsnicí kapalinou musí být
vyměněna před uplynutím data použitelnosti
a po použití. Těsnicí prostředek účinně utěsní
pneumatiky, které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození. Připojte kompresor
k jedné z 12V zásuvek ve vozidle. Vyberte
zásuvku, která je nejblíže k pneumatice
s defektem.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
333
09 Kola a pneumatiky
09
||
DŮLEŽITÉ
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění
POZNÁMKA
Sada k nouzové opravě defektu je určena
výhradně k utěsnění pneumatiky s proděravěným běhounem.
Sada pro nouzovou opravu defektu (TMK Temporary Mobility Kit) se používá k utěsnění
defektu a kontrole a nastavení tlaku vzduchu
(str. 418).
DŮLEŽITÉ
Umístění sady pro rychlou opravu
pneumatik
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek
(str. 153) v tunelové konzole připojen kompresor určený k nouzové opravě defektu,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 335)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 337)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 335)
•
Nářadí (str. 325)
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Související informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik se
nachází pod podlahou zavazadlového prostoru.
Pokud pneumatiku opravujete v místě
s hustým dopravním provozem, položte za
vůz výstražný trojúhelník (str. 324).
334
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 335)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 339)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
09 Kola a pneumatiky
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 418) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
Související informace
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* umístění (str. 334)
•
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota (str. 339)
•
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití
09
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 418) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
Nouzová oprava defektu
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Informace o funkci dílů, viz Sada pro nouzovou
opravu defektu* - přehled (str. 335).
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
335
09 Kola a pneumatiky
09
||
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
VAROVÁNÍ
Těsnicí kapalina může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží kapalinu spláchněte vodou a mýdlem.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a připojte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
336
4. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
5. Připojte hadici od kompresoru k ventilu.
6. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12V
a vůz nastartujte.
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
v tunelové konzole připojen kompresor,
nesmí být k druhé zásuvce připojen jiný
elektrický spotřebič.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar, ale po cca. 30 sekundách
začne tlak klesat.
8. Hustěte pneumatiku 7 minut.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
9. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar a maximální tlak je
3,5 bar. (Je-li tlak příliš vysoký, uvolněte
jej pomocí redukčního ventilu).
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
09 Kola a pneumatiky
10. Vypněte kompresor a odpojte kabel od
12 V zásuvky.
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola
11. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
Sada pro nouzovou opravu defektu, pokud se
pro utěsnění defektu a kontrole a nastavení
tlaku vzduchu (str. 418) používá sada pro
nouzovou opravu defektu (TMK - Temporary
Mobility Kit).
12. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 kilometry
maximální rychlostí 80 km/hs.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 337)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 335)
VAROVÁNÍ
Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní
pojistkou, která brání vzniku netěsností.
3. Zkontrolujte, zda je kompresor vypnutý.
Odpojte vzduchovou hadičku a přívodní
kabel.
Zkontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách
Namontujte krytku ventilku.
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
•
•
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3
bar30, pneumatika není dostatečně
utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte se na pneuservis.
Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3
bar30, musíte pneumatiku nahustit na
tlak uvedený na štítku s tlaky vzduchu
v pneumatikách, viz Pneumatiky schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 418). Je-li tlak příliš vysoký,
uvolněte jej pomocí redukčního ventilu.
09
POZNÁMKA
•
Po nahuštění pneumatiky vždy
nasaďte zpět prachovou krytku, která
zamezí poškození ventilku štěrkem,
nečistotami apod.
•
Používejte pouze plastové prachové
čepičky. Kovové prachové čepičky
mohou zrezivět a jejich odšroubování
je obtížné.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu
v pneumatikách.
30
1 bar = 100 kPa.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
337
09 Kola a pneumatiky
09
||
Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí
prostředek.
VAROVÁNÍ
Po použití sady k nouzové opravě pneumatiky nejezděte větší rychlostí než
80 km/h. Společnost Volvo doporučuje
navštívit autorizovaný servis Volvo, kde
utěsněnou pneumatiku zkontrolují (smí se
jet maximálně na vzdálenost 200 km).
Zaměstnanci servisu rozhodnou, zda lze
pneumatiku opravit nebo zda se musí
vyměnit.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
Sada pro nouzovou opravu defektu* použití (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu* huštění pneumatik
Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu defektu
(str. 335).
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a připojte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Vdechnutí výfukových plynů z vozidla
může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte
motor běžet v uzavřeném prostoru nebo
v prostoru s nedostatečným odvětráváním.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
338
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet
déle než 10 minut.
5. Nahustěte pneumatiku na tlak uvedený
v tabulce hodnot tlaku vzduchu - viz
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách (str. 418). Je-li tlak příliš
vysoký, uvolněte jej pomocí redukčního
ventilu.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nasaďte zpět čepičku ventilku.
Související informace
•
•
•
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
Sada pro nouzovou opravu defektu* přehled (str. 335)
Sada pro nouzovou opravu defektu* kontrola (str. 337)
09 Kola a pneumatiky
09
Sada pro nouzovou opravu defektu* těsnicí hmota
Nádobka (lahvička) se sadou pro nouzovou
opravu defektu (str. 335) obsahuje těsnicí
hmotu a lze ji vyměnit.
Vyměňte nádobku, když vypršela doba použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Lahvička obsahuje 1,2-ethanol a latex
z přírodní pryže.
Škodlivé v případě požití. V případě kontaktu s kůží může dojít k alergické reakci.
Eliminujte kontakt s kůží a zrakem.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Související informace
•
Nouzová oprava defektu* (str. 333)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
339
09 Kola a pneumatiky
09
Typové schválení - monitorování tlaku
vzduchu v pneumatikáchTPMS)
Typové schválení snímačů v systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách - TPMS
340
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
(Tyre Pressure Monitoring System)* lze zjistit
v tabulce.
09 Kola a pneumatiky
Země/Oblast
09
Brazílie
Ukrajina
}}
341
09 Kola a pneumatiky
09
||
Země/Oblast
Izrael
342
09 Kola a pneumatiky
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity)
09
Země/Oblast
Země EU:
Exportér: Německo
Výrobce: Continental Automotive GmbH
Typ zařízení: zařízení TPMS
Γeská republika:
Continental tímto prohlašuje, že tento Radio Transmitter je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
}}
343
09 Kola a pneumatiky
09
344
||
Země/Oblast
Dánsko:
Undertegnede Continental erklærer herved, at følgende udstyr Radio Transmitter overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Německo:
Hiermit erklärt Continental, dass sich das Gerät Radio Transmitter in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estonsko:
Käesolevaga kinnitab Continental seadme Radio Transmitter vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
UK
Hereby, Continental declares that this Radio Transmitter is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Španělsko:
Por medio de la presente Continental declara que el Radio Transmitter cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Řecko:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Continental ΗΛΩΝΕ Ο Radio Transmitter Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Francie:
Par la présente Continental déclare que l'appareil Radio Transmitter est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Itálie:
Con la presente Continental dichiara che questo Radio Transmitter è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Lotyšsko:
Ar šo Continental deklarē, ka Radio Transmitter atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Litva:
Šiuo Continental deklaruoja, kad šis Radio Transmitter atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nizozemí:
Hierbij verklaart Continental dat het toestel Radio Transmitter in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Continental, jiddikjara li dan Radio Transmitter jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Σ Ο Σ Ω Ε Σ ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α
09 Kola a pneumatiky
09
Země/Oblast
Maďarsko:
Alulírott, Continental nyilatkozom, hogy a Radio Transmitter megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polsko:
Niniejszym Continental oświadcza, że Radio Transmitter jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugalsko:
Continental declara que este Radio Transmitter está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovinsko:
Continental izjavlja, da je ta Radio Transmitter v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensko:
Continental týmto vyhlasuje, že Radio Transmitter spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finsko:
Continental vakuuttaa täten että Radio Transmitter tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Švédsko:
Härmed intygar Continental att denna Radio Transmitter står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Hér með lýsir Continental yfir því að Radio Transmitter er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun
1999/5/EC.
Norsko:
Continental erklærer herved at utstyret Radio Transmitter er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF.
Související informace
•
Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách*
(str. 326)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
345
ÚDRŽBA A SERVIS
10 Údržba a servis
Servisní program Volvo
Servisní knížka a opravy*1
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat
servisní program Volvo, uvedený v Záruční
a servisní knížce.
Správa služeb, informace o opravách a rezervacích přímo ve vašem voze připojeném
k internetu.
Doporučujeme, abyste provádění servisu
a údržby svěřili autorizovanému servisu
Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má
vyškolené mechaniky, špičkové technické
vybavení a servisní literaturu, což je zárukou
vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené
v Servisní a záruční knížce.
Související informace
•
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy (str. 361)
Tato služba umožní pohodlně objednat přímo
z vozidla návštěvu servisu a dílny. Informace
z vozidla jsou odeslány vašemu dealerovi,
který může připravit návštěvu servisu. Prodejce vás kontaktujte, abyste si mohli naplánovat schůzku. Na některých trzích vás tento
systém upozorní, když se blíží naplánovaná
schůzka. Až nastane vhodný čas, navigační
systém2 vás rovněž navede do servisu.
Předpoklady pro objednávku z vozidla
•
Chcete-li odeslat a přijmout informace
k objednávce z vozidla a do vozidla,
vozidlo musí být připojeno k internetu.
Informace o připojení vozidla k internetu viz dodatek k systému Sensus Infotainment.
•
Jelikož se informace o objednávkách
odesílají přes předplacený soukromý telefon, musíte potvrdit, zda tyto informace
chcete odeslat. Otázka se objeví jednou
a odpověď platí pro celé připojení.
•
Aby služba fungovala a systém komunikoval přes obrazovku vozidla, musí se
potvrdit oznámení/vyskakovací zprávy.
V běžném zobrazení pro zdroj MY CAR
stiskněte OK/MENU a potom Servis
a oprava Zobrazit oznámení.
Než lze službu používat
Volvo ID a my profile
•
Zaregistrujte si Volvo ID. Další informace
a postup vytvoření účtu Volvo ID - viz
Volvo ID (str. 20).
•
Přihlaste se na webový portál My Volvo,
přejděte na svůj profil a proveďte následující:
1. Zkontrolujte, zda je vaše vozidlo připojeno k profilu.
1
2
4. Vyberte, jaký druh komunikace preferujete (SMS nebo telefon). Informace
k objednávce jsou vždy zaslány do
vozidla a na váš e-mail.
10
Použití služby
2. Zkontrolujte, zda jsou v pořádku kontaktní informace.
Všechny nabídky a nastavení jsou přístupna
z běžného zobrazení v nabídce MY CAR po
stisknutí tlačítka OK/MENU a potom Servis
a oprava.
3. Vyberte dealera Volvo, kterého chcete
ohledně servisu resp. opravy kontaktovat.
Na to, kdy je čas na servis, a někdy na to, že
vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní sdru-
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
347
10 Údržba a servis
||
žená přístrojová deska (str. 64) a vyskakovací
okno na obrazovce.
10
Manuální objednání servisu nebo
opravy1
–
1. Stiskněte tlačítko MY CAR ve středové
konzole a vyberte Servis a oprava
Informace o autoriz. zástupci
Požadovat servis a opravu.
> Data vozidla jsou automaticky odeslána dealerovi.
Volání dealerovi1
Servisní zpráva na obrazovce.
Význam možných odpovědí ve vyskakovací
nabídce na obrazovce:
• Ano - Žádost o objednání se odešle
vašemu dealerovi, který navrhne termín.
Servisní kontrolka a servisní zpráva na
sdružené přístrojové desce zhasnou.
• Ne - Vyskakovací zprávy se na obrazovce
již objevovat nebudou. Na sdružené
přístrojové desce zůstává zpráva. Po
výběru této možnosti můžete spustí
manuální objednávku ve vozidle. Viz dále.
• Odložit - Při příštím nastartování vozidla
se zobrazí vyskakovací nabídka.
1
2
348
Platí pro některé trhy.
Platí pro systém Sensus Navigation.
Po potvrzení termínu jsou informace o objednávce uloženy do vozidla. Viz My bookings.
Vozidlo bude s vámi automaticky komunikovat, a to tak, že rezervaci bude připomínat na
obrazovce. Dále vás navede k návštěvě
servisu.
Návštěvu servisu si můžete rovněž zarezervovat pomocí systému My Volvo. Přejděte na
položku "My bookings" (Mé objednávky)
a vyberte položku "Update" (Aktualizovat).
Otevřou se objednávky v systému My Volvo.
Moje objednávky1
Na obrazovce se zobrazí informace o rezervaci. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
Moje
Svému dealerovi můžete zavolat, pokud máte
telefon Bluetooth® připojen k vozidlu. Připojení telefonu - viz dodatek k systému Sensus
Infotainment.
–
2. Dealer pošle do vozu návrh termínu.
3. Potvrďte nebo si vyžádejte nový návrh
termínu.
Zvolte Servis a oprava
objednávky.
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Volat autoriz.
zástupce.
Použití navigačního systému1, 2
Zadejte do navigačního systému jako cíl nebo
waypoint servisní dílnu.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Zadat jediný cíl.
–
Zvolte Servis a oprava Informace
o autoriz. zástupci Přidat jako
trasový bod.
10 Údržba a servis
Odesílání dat vozidla1
Data vozidla jsou odesílána do centrální databáze Volvo (nikoliv vašemu dealerovi), ze
které dealeři Volvo mohou zjistit informace
o vozidle na základě identifikačního čísla
vozidla (číslo VIN3). Toto číslo je vytištěno
v servisní a záruční knížce. Dále se může
nacházet zevnitř v levém dolním rohu čelního
skla.
–
Zvolte Servis a oprava
vozidla.
10
Odeslat data
Informace k objednávce a data vozidla
Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku svého vozidla, budou odeslány informace k objednávce a data vozidla. Informace
s daty vozidla tvoří celá řada signálů z následujících oblastí:
•
•
•
•
•
•
Požadavek na servis.
Stav funkce.
Hladiny kapalin.
Ujeté km (vzdálenost).
Identifikační číslo vozidla (VIN3).
Verze softwaru ve vozidle.
Související informace
•
1
3
Volvo ID (str. 20)
Platí pro některé trhy.
Identifikační číslo vozidla
349
10 Údržba a servis
Zvedání vozu
10
Při zvedání vozidla musí být zvedák resp. zvedací ramena namontována do předpokládaných míst na podvozku vozidla.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů dodaných společně s tímto zvedákem.
350
10 Údržba a servis
10
Heverovací body (šipky) pro zvedák, který je součástí výbavy vozidla a zvedací body (označené červeně).
Pokud se vozidlo zvedá předním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze čtyř
zvedacích bodů nejhlouběji pod vozidlem.
Pokud se vozidlo zvedá zadním dílenským
zvedákem, musí se umístit pod jeden ze zvedacích bodů. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby vůz nemohl sklouznout.
Vždy použijte podpěry náprav nebo podobné
zařízení.
Pokud se vozidlo zvedá dvousloupovým
dílenským zvedákem, přední a zadní zvedací
ramena musí být umístěna pod vnější zvedací
body (heverovací body). Případně lze vpředu
použít vnitřní zvedací body.
Související informace
•
Výměna kol - demontáž kol (str. 321)
351
10 Údržba a servis
Kapota - otevření a zavření
10
VAROVÁNÍ
Kapotu lze otevřít vytažením rukojeti u pedálů
směrem vzad. Přitom se pojistka u mřížky
chladiče musí odsunout vlevo.
Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty
motoru spolehlivě zavřené.
Související informace
•
•
Motorový prostor - přehled
V přehledu jsou zobrazena běžná kontrolní
místa.
Motorový prostor, 4válec 2,0 l4
Motorový prostor - kontrola (str. 354)
Motorový prostor - přehled (str. 352)
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
G031911
Doplňování motorového oleje
Zatáhněte za rukojeť u pedálů. Pokud je
otevřená kapota, svítí informační kontrolka, viz Sdružená přístrojová deska význam kontrolek (str. 69).
Posuňte pojistku doleva a otevřete
kapotu. (Hák pojistky se nachází mezi
světlometem a mřížkou, viz obrázek.)
4
352
Neplatí pro motor B4204T7 - viz dříve kapitola "Motorový prostor s výjimkou 4válcového motoru 2.0 litrů".
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Chladič
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
10 Údržba a servis
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
Motorový prostor, s výjimkou 4válce 2,0
l5
Doplnění kapaliny do ostřikovačů
Vzduchový filtr
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 80).
V systému zapalování se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Když se pracuje v motorovém prostoru,
elektrický systém musí být vždy odpojen
s klíčem v poloze 0, viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 80).
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo
zapalovací cívky, když je elektrický systém
vozidla v poloze II nebo když je motor
horký.
Vzhled motorového prostoru se může lišit
v závislosti na variantě motoru.
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Měrka motorového oleje6
10
Související informace
•
•
Kapota - otevření a zavření (str. 352)
Motorový prostor - kontrola (str. 354)
Chladič
Doplňování motorového oleje
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny
(nachází se na straně řidiče)
Akumulátor
Pojistková a reléová skříňka
5
6
Platí také pro motor B4204T7.
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje (5válcový vznětový motor).
353
10 Údržba a servis
10
Motorový prostor - kontrola
Motorový olej - všeobecné informace
Některé oleje a kapaliny se musí pravidelně
kontrolovat.
Musí se používat schválený motorový olej, aby
mohly být aplikovány doporučené servisní
intervaly.
Pravidelná kontrola
Následující oleje a kapaliny kontrolujte pravidelně, např. při čerpání paliva:
•
•
•
•
Chladicí kapalina
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Motorový olej
Kapalina posilovače řízení
Kapalina ostřikovače
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že po jistou dobu po
vypnutí motoru se ventilátor chladiče (umístěný v přední části motorového prostoru
za chladičem) může automaticky spustit.
Volvo doporučuje:
Vždy nechejte motor vyčistit v servisu doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
354
Kapota - otevření a zavření (str. 352)
Motorový prostor - přehled (str. 352)
Chladicí kapalina - hladina (str. 359)
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 355)
•
Kapalina posilovače řízení - hladina
(str. 360)
•
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 371)
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Související informace
•
•
•
•
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz Motorový
olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 407).
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým tlakem oleje. U některých variant
motoru se používá snímač tlaku oleje a na
sdružené přístrojové desce je výstražný symbol nízkého tlaku oleje. U jiných variant se
používá snímač hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím výstražného symbolu
na přístroji a prostřednictvím textů na
displeji. U některých variant se používají oba
10 Údržba a servis
tyto systémy. Více informací získáte u Vašeho
dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej, viz Motorový olej nepříznivé jízdní podmínky (str. 407).
Motorový olej - kontrola a doplňování
Hladina oleje se u některých variant motoru
kontroluje elektronickým snímačem hladiny
oleje, u jiných variant motoru pomocí měrky
oleje.
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
10
Motor s olejovou měrkou7
G021737
Množství plnění, viz Motorový olej - kvalita
a objem (str. 408).
Související informace
Hladina oleje musí být mezi značkami MIN
a MAX.
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 355)
G021734
•
Měrka a plnicí trubka.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
7
Neplatí pro 4válcový motor s obsahem 2,0 litrů nebo 5válcový vznětový motor s elektronickým snímačem hladiny oleje. Platí však pro motor B4204T7.
}}
355
10 Údržba a servis
||
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
10
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, 4válec 2,0 l8
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
Plnicí trubka9.
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic
dělat - viz následující vyobrazení.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
8
9
356
Neplatí pro motor B4204T7 - viz dříve nadpis "Motor s olejovou měrkou".
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 110).
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný
servis, navštivte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Pokud budete upozorněni na nízkou hladinu oleje, pouze doplňte uvedený objem,
např. 0,5 litru.
POZNÁMKA
Systém nedokáže přímo detekovat změny,
pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby
bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo
musí ujet přibližně 30 km a stát 2 hodiny
s vypnutým motorem na rovném terénu.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
Měření hladiny oleje, 4válec 2,0 l
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Dokud se na displeji neobjeví zpráva, nemusíte v souvislosti s hladinou oleje motoru nic
dělat - viz následující vyobrazení.
10
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 110).
POZNÁMKA
Pokud není dosaženo správných podmínek pro měření hladiny oleje (doba po
vypnutí motoru, náklon vozidla, vnější
teplota atd.), bude se zobrazovat hlášení
Nedostupný. To ne znamená, že je se
systémy vozidla něco špatně.
Motor s elektronickým snímačem
hladiny oleje, naftový 5válec
Zpráva a graf na displeji. Na levém displeji se
zobrazí digitální sdružená přístrojová deska. Na
displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Zpráva
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s následujícími
pokyny.
Hladina motorového oleje
Pomocí elektronické měrky se hladina oleje
kontroluje při vypnutém motoru s použitím
ovládacího kolečka, viz Navigace v menu sdružená přístrojová deska (str. 110).
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 80).
Plnicí trubka10.
10
Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.
}}
357
10 Údržba a servis
||
VAROVÁNÍ
10
Pokud se zobrazí zpráva Olej Nutný
servis, navštivte servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo. Může být příliš
vysoká hladina oleje.
DŮLEŽITÉ
Pokud se objeví zpráva Nízká hladina
oleje Doplňte 0,5l, doplňte pouze 0,5 l.
POZNÁMKA
Hladinu oleje systém detekuje pouze
během jízdy. Systém nedokáže přímo
detekovat změny, pokud se olej doplňuje
nebo vypouští. Aby se zobrazil správný
údaj o hladině oleje, musí se s vozidlem jet
na vzdálenost cca. 30 km.
Měření hladiny oleje, naftový 5válec
Pokud se musí zkontrolovat hladina oleje, je
třeba postupovat v souladu s následujícími
pokyny.
1. Aktivujte klíč v poloze II. Viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 80).
2. Otočte ovládací kolečko na levém pákovém přepínači do polohy Hladina oleje.
> Zobrazí se informace o hladině motorového oleje.
Další informace o správě nabídek - viz
Navigace v menu - sdružená přístrojová deska (str. 110).
VAROVÁNÍ
Pokud hladina (3) nebo (4) vypadá tak jako
na obrázku dole, další olej nedoplňujte.
Hladina oleje nikdy nesmí stoupnout nad
MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo by
dojít k poškození motoru.
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, aby se olej nedostal na
horké sběrné výfukové potrubí - hrozí
riziko požáru.
358
Na obrázcích 1-4 je úroveň plnění. Pokud se
zobrazí hladina (3) nebo (4), nedoplňujte další
olej. Doporučuje se plnit na úroveň 4. Zpráva
a graf se zobrazují na displeji. Na levém displeji
se zobrazí digitální sdružená přístrojová deska.
Na displeji vpravo se zobrazí analogová sdružená
přístrojová deska.
Související informace
•
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 354)
10 Údržba a servis
Chladicí kapalina - hladina
Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním
spalováním na správnou provozní teplotu.
Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny
lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní nádržce.
Kontrola hladiny a doplňování
VAROVÁNÍ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Objemy a standardy kvality vody, viz Chladicí
kapalina - kvalita a objem (str. 410).
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud není systém
dostatečně naplněn, může se velmi zvýšit
teplota a následkem toho hrozí nebezpečí
poškození motoru.
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
DŮLEŽITÉ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Pokud se chladicí kapalina musí doplnit
a motor má provozní teplotu, pomalu
odšroubujte krytku expanzní nádoby, aby
se pomalu uvolnil přetlak.
10
359
10 Údržba a servis
Brzdová kapalina a kapalina spojky hladina
10
Plnění
Kapalina posilovače řízení - hladina
Hladina kapaliny posilovače řízení se musí
nacházet mezi značkami MIN a MAX. Kapalina se nemusí měnit.
Hladina brzdové a spojkové kapaliny by na
nádržce měla být mezi značkami MIN a MAX.
Kontrola hladiny
Brzdová kapalina a kapalina spojky jsou ve
stejné nádržce. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které jsou vidět uvnitř
nádržky. Hladinu kapaliny kontrolujte pravidelně.
Měňte kapalinu každé dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených
podmínek, např. při provozu v hornatém
terénu nebo tropických oblastech s vysokou
vlhkostí vzduchu.
Množství a doporučená kvalita brzdové kapaliny, viz Brzdová kapalina - kvalita a objem
(str. 413).
VAROVÁNÍ
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Doporučujeme, aby byl důvod úniku
brzdové kapaliny zjištěn autorizovaným
servisem Volvo.
360
Nádržka kapaliny je umístěna na straně řidiče.
Nádržka kapaliny je chráněna pod krytem nad
studenou částí v motorovém prostoru. Aby
bylo přístupné víčko nádržky, musí být nejprve demontován kulatý kryt.
Otočte a otevřete kryt umístěný na krytu.
Vyšroubujte víčko nádržky a naplňte
kapalinu. Hladina musí dosahovat mezi
značky MIN a MAX, které se nacházejí
uvnitř nádržky.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nasadit zpět víčko.
DŮLEŽITÉ
Během kontroly udržujte prostor kolem
nádržky s kapalinou pro posilovač řízení
v čistotě. Kryt nesmí být otevřený.
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Hladina musí být mezi značkami
MIN a MAX.
Doporučená kvalita kapaliny - viz Kapalina
posilovače řízení - kvalita (str. 413).
10 Údržba a servis
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě v systému posilovače řízení nebo pokud je vypnutý motor
a vozidlo se musí odtáhnout, vozidlo lze
přesto řídit.
Systém ovládání klimatu - diagnostika
a opravy
Výměna žárovky - všeobecné
informace
Servis a opravy tohoto systému smí provádět
pouze autorizovaný servis.
Výměnu lze provést v případě žárovek. Pokud
potřebujete vyměnit LED světla a xenonové
světlomety, kontaktujte servis.
Diagnostika a opravy
V klimatizaci se používá fluorescenční trasovací médium. K vyhledávání netěsností použijte ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
Související informace
•
Servisní program Volvo (str. 347)
Pro žárovky platí konkrétní specifikace
(str. 369). V následujícím seznamu najdete
umístění žárovek a ostatních bodových
zdrojů, např. světla LED11, které jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu jinde než
v servisu12:
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
Denní provozní světla/obrysová/parkovací
světla vpředu
•
•
•
Natáčecí světla
•
•
•
•
11
12
LED (Light Emitting Diode)
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
10
Boční směrová světla, zpětná zrcátka
Doprovodné osvětlení, vnější zpětná
zrcátka
Osvětlení interiéru kromě osvětlení
nástupního prostoru
Poziční/parkovací světla vzadu
Boční obrysová světla
Ukazatele směru, zadní.
}}
361
10 Údržba a servis
||
VAROVÁNÍ
10
POZNÁMKA
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
VAROVÁNÍ
Při výměně žárovky musí být elektrický
systém vozidla v poloze klíče 0, viz Polohy
klíče - funkce na různých úrovních (str. 80).
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části
žárovky svými prsty. Horko by mohlo
odpařit mastnotu z vašich prstů, tato
mastnota by se dostala na odrazové sklo
a poškodila by jej.
Výměna světla - světlomety
Všechny žárovky světlometů se mění přes
motorový prostor. Nejdříve uvolněte a demontujte celý světlomet.
Demontáž světlometu
Nastavte elektrický systém vozidla do polohy
klíče 0, viz Polohy klíče - funkce na různých
úrovních (str. 80).
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 362)
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 367)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 368)
•
Výměna světla - osvětlení zavazadlového
prostoru (str. 368)
•
Výměna světla - osvětlení registrační
značky (str. 368)
Vytáhněte pojistné čepy světlometů.
Vytáhněte světlomet přímo dopředu.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
362
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor.
10 Údržba a servis
Během montáže zkontrolujte, zda je dlouhý
zajišťovací čep zajištěn – musí být zajištěn
v obou očkách.
1. Zapojte konektor, musíte slyšet cvaknutí.
2. Namontujte zpět světlomet a zajišťovací
čepy. Zkontrolujte, zda jsou spolehlivě
zajištěny.
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů
Žárovky dálkových/potkávacích světlometů
jsou přístupné po uvolnění většího krytu světlometu.
10
3. Zkontrolujte světla.
Odpojte konektor od světlometu zatlačením svorky prstem dolů.
Zároveň veďte konektor ven druhou
rukou.
Světlomet musí být namontován a konektor
musí být spolehlivě připojen dříve, než rozsvítíte světla nebo zasunete dálkový ovladač
s klíčem do spínací skříňky.
5. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškrábání průhledného krytu světlometu.
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 361)
6. Vyměňte příslušnou žárovku.
•
Výměna světla - žárovky dálkových/
potkávacích světlometů (str. 363)
•
Světla - specifikace (str. 369)
Připevnění světlometu
Před výměnou žárovky, viz Výměna světla světlomety (str. 362).
1. Pomocí přípravku na závity torx, velikost
T20 (1), odšroubujte čtyři šrouby na krytu.
Neměly by se zcela uvolňovat (stačí
3 - 4 otáčky).
2. Odsuňte kryt do strany.
3. Sejměte kryt.
Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.
Související informace
•
•
Výměna světla - světlomety (str. 362)
Výměna světla - potkávací světlomet
(str. 364)
}}
363
10 Údržba a servis
•
•
10
Výměna světla - dálkový světlomet
(str. 365)
Výměna světla - přídavný dálkový světlomet (str. 365)
Výměna světla - potkávací světlomet
Žárovka potkávacího světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
1. Sundejte světlomet (str. 362).
2. Sejměte kryt (str. 363).
3. Odpojte konektor od žárovky.
4. Demontujte žárovku zatlačením držáku
dolů.
5. Instalujte novou žárovku do objímky
a zajistěte ji. Může být zajištěna pouze
v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
364
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 369)
10 Údržba a servis
Výměna světla - dálkový světlomet
Žárovka dálkového světlometu je namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 369)
Výměna světla - přídavný dálkový
světlomet
Žárovka přídavného dálkového světlometu je
namontována ve větším krytu světlometu.
POZNÁMKA
10
Platí pro vozidla s xenonovými světlomety*.
1. Sundejte světlomet (str. 362).
2. Sejměte kryt (str. 363).
1. Sundejte světlomet (str. 362).
3. Otočte žárovkou doleva a vytáhněte ji
rovně ven.
2. Sejměte kryt (str. 363).
4. Odpojte konektor od žárovky.
4. Demontujte držák žárovky vytažením
přímo ven.
5. Vyměňte žárovku, nasaďte ji do objímky
a zajistěte otočením doprava. Může být
zajištěna pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
3. Odpojte konektor od žárovky.
5. Vyměňte žárovku a instalujte novou
žárovku do objímky. Může být zajištěna
pouze v jedné poloze.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
365
10 Údržba a servis
||
Související informace
•
10
Světla - specifikace (str. 369)
Výměna světla - směrová světla
vpředu
Vymontujte držák žárovky ukazatele směru
otočením proti směru hodinových ručiček.
1. Sundejte světlomet (str. 362).
2. Demontujte držák žárovky otočením
doleva.
3. Vytáhněte držák žárovky, abyste vytáhli
žárovku.
4. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
5. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
6. Instalujte držák žárovky a otočte jej
doprava.
Díly instalujte zpět v opačném pořadí.
366
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 369)
10 Údržba a servis
Výměna světla - zadní světlo
Brzdové světlo a světlo zpátečky
Zadní mlhová světla jsou dostupna za nárazníkem.
Výměna světla - umístění zadních
světel
V přehledu vidíte umístění světel vzadu.
Brzdová světla a zpětné světlomety se mění
zevnitř zavazadlového prostoru.
10
Zadní světlo do mlhy
Žárovky brzdového světla a světla zpátečky
se vyměňují zevnitř zavazadlového prostoru.
1. Otevřete panel.
Brzdové světlo (LED)
2. Demontujte držák žárovky otočením
doleva.
Zadní světlo do mlhy je přístupné za nárazníkem.
3. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
1. Demontujte držák žárovky otočením
doleva.
4. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
2. Zatlačením dovnitř a otočením doleva
demontujte přepálenou žárovku.
5. Nainstalujte držák žárovky a otočte jej
doprava.
3. Nasaďte novou žárovku, zatlačte ji dolů
a otočte doprava.
Související informace
4. Nainstalujte držák žárovky a otočte jej
doprava.
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 367)
•
Světla - specifikace (str. 369)
Poziční/parkovací světla (LED)/boční
obrysová světla (LED)
Ukazatel směru
Světlo zpátečky (str. 367)
Brzdové světlo (str. 367)
Mlhová světla (str. 367)
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 361)
•
Světla - specifikace (str. 369)
367
10 Údržba a servis
Výměna světla - osvětlení
zavazadlového prostoru
Výměna světla - osvětlení
kosmetického zrcátka
Osvětlení registrační značky se nachází na
klice výklopných dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení zavazadlového prostoru se nachází
v dveřích zavazadlového prostoru.
Světla kosmetického zrcátka jsou namontována ve skle světla.
Demontáž skla světlometu
G031942
10
Výměna světla - osvětlení registrační
značky
1. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
2. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
3. Vyměňte žárovku.
4. Nainstalujte celou svítilnu a zašroubujte ji
na místo.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 369)
1. Vložte šroubovák a lehce jím pačte,
abyste svítilnu uvolnili.
2. Vyměňte žárovku.
3. Zkontrolujte, zda žárovka svítí, a zatlačte
svítilnu zpět.
Související informace
•
Světla - specifikace (str. 369)
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypačte pojistný výstupek na okraji.
2. Vypačte sklo světlometu.
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění! Nedržte kleštěmi příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo
světlometu rozdrtit.
Montáž skla světlometu
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
Související informace
•
368
Světla - specifikace (str. 369)
10 Údržba a servis
Světla - specifikace
Specifikace platí pro žárovky. Pokud potřebujete vyměnit LED světla a xenonové světlomety, kontaktujte servis.
Osvětlení
WA
Typ
Potkávací světla,
halogenová
55
H7 LL
Dálková světla,
halogenová
65
H9
Přídavné dálkové
světlo, ABL
65
H9
Přední ukazatele
směru
24
PY24W
Osvětlení nástupního prostoru
vpředu
3
Patice T10
W2,1x9,5d
Osvětlení schránky
v palubní desce
5
Patice SV8.5,
délka 43 mm
Osvětlení toaletního zrcátka
2
Patice T5
W2x4,6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
10
Patice SV8,5,
délka 43 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Brzdové světlo
21
P21W LL
Osvětlení
WA
Typ
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do
mlhy
21
H21W LL
A
Watt
Související informace
•
Výměna žárovky - všeobecné informace
(str. 361)
•
Výměna světla - umístění zadních světel
(str. 367)
•
Výměna světla - osvětlení kosmetického
zrcátka (str. 368)
Lišty stěračů
Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla
a zadního okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě.
Lišty stěračů čelního skla musí být při výměně
v servisní poloze.
10
Servisní poloha
Lišty stěračů v servisní poloze.
Při výměně, čištění nebo zvedání ramének
stěračů (odstranění ledu z čelního skla) musí
být stěrače v servisní poloze.
DŮLEŽITÉ
Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy,
zkontrolujte zda nepřimrzly.
}}
369
10 Údržba a servis
10
||
1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem do
spínače zapalování13 a krátce stiskněte
tlačítko START/STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla se přepne do
polohy klíče I. Podrobné informace
o polohách klíče - viz Polohy klíče funkce na různých úrovních (str. 80).
Raménko stěrače vyklopte nahoru, když
se nachází v servisní poloze. Stiskněte
tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.
Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
2. Znovu krátce stiskněte tlačítko START/
STOP ENGINE. Elektrický systém vozidla
se nastaví do polohy 0.
4. Raménko stěrače sklopte zpátky na čelní
sklo.
3. Do 3 sekund přesuňte pravý pákový
přepínač nahoru a podržte jej v této
poloze cca. 1 sekundu.
> Stěrače se potom přesunou do kolmé
polohy.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí ze servisní polohy do
výchozí polohy.
Když krátce stisknete tlačítko START/STOP
ENGINE, aby se elektrický systém vozidla
nastavil do polohy I (nebo při nastartování
vozidla), stěrače se vrátí do výchozí polohy.
DŮLEŽITÉ
Pokud se raménka v servisní poloze
vyklopí z čelního skla nahoru, musí se
sklopit dolů na čelní sklo a až potom se
stěrače vrátí do původní polohy. Tím se
zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
13
370
Výměna lišt stěračů
Není nutné ve vozidlech s funkcí Keyless.
10 Údržba a servis
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na
straně řidiče je lišta delší než na straně
spolujezdce.
Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání
údržby zkracuje životnost lišt stěračů.
G032770
•
1. Odklopte rameno stěrače od okna.
2. Uchopte vnitřní část lišty (šipka).
3. Otočte ji doleva, abyste využili koncovou
polohu lišty proti rameni stěrače jako
páku ke snadnější demontáži lišty.
5. Přiklopte rameno stěrače.
Čistění
Γistění lišt stěračů a čelního okna, viz Mytí
vozidla (str. 392).
Kapalina ostřikovače se používá k čištění světlometů a oken. V zimě se musí používat kapalina ostřikovače s nemrznoucí směsí.
Související informace
Výměna lišt stěračů, zadní okno
4. Zatlačte novou lištu na místo. Zkontrolujte, zda je správně zajištěna.
Kapalina ostřikovače - doplňování
10
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 371)
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku.
DŮLEŽITÉ
Používejte originální kapalinu Volvo do
ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu
s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v
pracovním naředění (např. 1:1 s neutrální
vodou).
DŮLEŽITÉ
Během zimy používejte kapalinu do
ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby
nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže
a hadic.
}}
371
10 Údržba a servis
||
Množství, viz Kapalina ostřikovače - kvalita
a objem (str. 413).
Související informace
10
•
Lišty stěračů (str. 369)
Baterie spouštěče - obecné informace
Baterie spouštěče se používá pro motor
spouštěče a pro ostatní elektrická zařízení ve
vozidle.
Jako baterie pro startér se používá běžný
12 V akumulátor.
Na životnost a funkci baterie má vliv počet
startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické
podmínky atd.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
DŮLEŽITÉ
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie správného druhu: EFB14 do vozů
s manuální převodovkou a AGM15 do vozů
s automatickou převodovkou.
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
Motor
Napětí (V)
Kapacita startování za studenaA - CCAB
(A)
A
B
14
15
372
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
POZNÁMKA
Benzin
(ethanol)
Motorová
nafta
•
12
12
Nádoba na těleso startovací baterie by
měla odpovídat rozměrům původní
baterie.
•
Výška startovací baterie se liší v závislosti na velikosti baterie.
520–800
700–800
V souladu se standardem SAE nebo EN.
Kapacita startování za studena.
10 Údržba a servis
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ
K dobíjení baterie startéru nebo pomocné
baterie (str. 376) používejte výhradně
moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím napětím. Rychlodobíjení se nesmí
používat, protože by mohlo způsobit
poškození baterie.
DŮLEŽITÉ
POZNÁMKA
Pokud nebudete dodržovat následující
pokyny, může dojít k dočasnému vypojení
funkce úspory energie u systému infotainment a/nebo po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky akumulátoru se
může stát, že zpráva na sdružené přístrojové desce o stavu nabití akumulátoru
startéru nebude po jistou dobu platit.
•
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
10
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií
(str. 266).
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
Související informace
•
•
•
Baterie - symboly (str. 374)
Baterie spouštěče - výměna (str. 374)
Baterie - Start/Stop (str. 376)
373
10 Údržba a servis
Baterie - symboly
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
V souvislosti s baterií se používají informační
a výstražné symboly.
10
Symboly na akumulátoru
Nebezpečí výbuchu.
Další informace najdete
v uživatelské příručce.
Musí se odevzdat k recyklaci.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
POZNÁMKA
Použitá baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.
374
Startovací baterii ve vozidle lze vyměnit bez
návštěvy servisu.
Jako baterie pro startér se používá běžný
12 V akumulátor.
Používejte ochranné
brýle.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
Baterie spouštěče - výměna
Související informace
•
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 372)
Demontáž
Nejdříve: Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací skříňky a počkejte minimálně 5 minut,
než se můžete dotknout elektrických zapojení. Důvodem je skutečnost že, elektrický
systém ve voze potřebuje jistou dobu k uložení potřebných informací do řídicích modulů.
10 Údržba a servis
Vyjměte zadní kryt vyšroubováním o čtvrt
otáčky a zvedněte jej.
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
1. Vložte akumulátor do schránky na akumulátor.
2. Posuňte akumulátor dovnitř a ke straně,
až dosáhne zadní hrany schránky.
3. Připevněte držák akumulátoru.
4. Připojte hadici odvětrávání.
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
Odpojte černý záporný kabel.
5. Připojte červený kladný kabel.
Odpojte červený kladný kabel.
6. Připojte černý záporný kabel.
Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
7. Zamáčkněte zadní kryt. (Viz předchozí
část „Demontáž“).
Povolte svorku akumulátoru.
8. Nainstalujte zpět pryžové těsnění (viz
„Demontáž“).
Vyjměte baterii ven.
Zvedněte ji.
Montáž
10
9. Vyrovnejte přední kryt a připevněte jej
pomocí příchytek (viz „Demontáž“).
Další informace o baterii spouštěče ve
vozidle, viz Startování s pomocnou batérií
(str. 266).
Otevřete svorky na předním krytu a kryt
demontujte.
Uvolněte pryžové těsnění, aby byl volný
zadní kryt.
375
10 Údržba a servis
Baterie - Start/Stop
Akumulátor
Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie
spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.
10
Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny
dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný
akumulátor se používá ke startování, druhý
záložní akumulátor pomáhá při startování
funkci Start/Stop.
Další informace o funkci Start/Stop, viz Start/
Stop* (str. 277).
Další informace o baterii spouštěče ve
vozidle, viz Startování s pomocnou batérií
(str. 266).
Startování,
12 V
Kapacita
startování za
studenaA CCAB
(A)
Pomocná
baterie, 12 V
720C
760D
120E
Kapacita
(Ah)
170F
Vozidlo s pravostranným
řízením:
Vozidlo s levostranným řízením:
150×90×106E
278×175×190
150×90×130F
Vozidlo s pravostranným
řízením:
150×90×106
Pomocná
baterie, 12 V
Vozidlo s levostranným řízením:
120
Rozměr ,
dxšx
v (mm)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Startování,
12 V
Vozidlo s levostranným řízením:
V následující tabulce jsou uvedeny specifikace pro baterii startéru a pomocnou baterii
ve vozidlech s funkcí Start/Stop.
376
Akumulátor
8E
70
10F
Vozidlo s pravostranným
řízením:
8
A
B
C
D
E
F
Podle normy EN.
Kapacita startování za studena.
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Manuální převodovka v kombinaci s funkcí Start/Stop,
která automaticky vypne pouze pokud, vozidlo zcela stojí.
Jiné.
10 Údržba a servis
DŮLEŽITÉ
Umístění akumulátorů
Při výměně baterie startéru se do vozů
s funkcí Start/Stop musí nainstalovat baterie správného druhu: EFB16 do vozů
s manuální převodovkou a AGM17 do vozů
s automatickou převodovkou.
•
Při výměně pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM.
POZNÁMKA
•
•
Γím je vyšší odběr proudu ve vozidle,
tím více musí pracovat alternátor a tím
více se musejí dobíjet baterie = vyšší
spotřeba paliva.
Jakmile kapacita baterie klesne pod
nejnižší přípustnou úroveň, funkce
Start/Stop se vypojí.
V případě dočasně omezené funkce
Start/Stop v důsledku vysokého proudového
odběru se stane následující:
•
Motor automaticky startuje18, aniž by řidič
sešlapoval spojkový pedál (manuální
převodovka).
•
Motor automaticky startuje, aniž by řidič
zvedal nohu z brzdového pedálu (automatická převodovka).
16
17
18
19
DŮLEŽITÉ
Pokud se nedodrží následující pokyny,
může dojít po připojení externího akumulátoru nebo nabíječky k dočasnému vyřazení
funkce Start/Stop z provozu:
A: Vozidlo s levostranným řízení. B: Vozidlo s pravostranným řízením. (1). Startovací baterie19 (2).
Pomocný akumulátor.
10
Minusová svorka hlavního akumulátoru
ve vozidle se nesmí nikdy použít pro
připojení externího akumulátoru nebo
nabíječky - jako ukostřovací bod se
smí použít pouze podvozek vozidla.
Popis připojení kabelových svorek najdete,
viz Startování s pomocnou batérií
(str. 266).
Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje
žádnou další údržbu kromě údržby, která se
provádí u startovacího akumulátoru.
V případě dotazů nebo problémů kontaktujte
servis - doporučujeme autorizovaný servis
Volvo.
Enhanced Flooded Battery.
Absorbed Glass Mat.
Automatické startování je možné pouze, pokud je řadicí páka v poloze neutrálu.
Podrobný popis baterie naleznete zde: Baterie spouštěče - obecné informace (str. 372).
}}
377
10 Údržba a servis
||
POZNÁMKA
Pokud se baterie vybije tak, že vše je
"černé" a ve vozidle v zásadě nefungují
žádné elektrické funkce a motor se startuje
pomocí pomocné baterie nebo s nabíječkou baterie, aktivuje se funkce Start/Stop.
V tomto případě může dojít k automatickému vypnutí motoru, ale v případě automatické funkce se může stát, že kvůli
nedostatečné kapacitě baterie funkce
Start/Stop nedokáže motor nastartovat.
10
Baterie se musí nejdříve nabít - to umožní
úspěšné automatické startování po automatickém vypnutí. Při venkovní teplotě
+15 °C se baterie musí nabíjet po dobu
min. 1 hodinu. Při nižší teplotě se doporučuje nabíjet po dobu 3-4 hodin. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.
Pokud to není možné, doporučuje se
funkci Start/Stop dočasně deaktivovat do
doby, než bude baterie dostatečně nabita.
Další informace o dobíjení baterie spouštěče ve vozidle, viz Baterie spouštěče obecné informace (str. 372).
Související informace
•
378
Baterie - symboly (str. 374)
Elektrická soustava
Pojistky - všeobecné informace
Elektrický systém je jednopólový a využívá
podvozek a skříň motoru jako vodič.
Všechny elektrické funkce a komponenty jsou
chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém
vozu chráněn před poškozením zkratem nebo
přetížením.
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí.
Velikost, typ a parametry baterie pro startér
závisejí na výbavě a funkci vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud se baterie startéru mění, musíte ji
vyměnit za baterii stejného typu se stejnou
kapacitou startování studeného motoru
(viz štítek na baterii).
Související informace
•
•
Baterie spouštěče - výměna (str. 374)
Baterie spouštěče - obecné informace
(str. 372)
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
v okruhu. Doporučujeme, abyste navštívili
autorizovaný servis Volvo nechali vozidlo
zkontrolovat.
Výměna
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí
předmět nebo pojistku nadimenzovanou
na vyšší proud, než je proud uvedený ve
specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému
poškození elektrického systému a k
následnému požáru.
10 Údržba a servis
Umístění centrálních řídicích jednotek
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 386)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 388)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 390)
10
Umístění centrální elektrické jednotky ve voze
s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod schránkou v palubní desce prohozeny strany.
Motorový prostor
Pod schránkou v palubní desce
Pod schránkou v palubní desce
Zavazadlový prostor
Studená zóna motorového prostoru
(pouze Start/Stop)
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 380)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 384)
379
10 Údržba a servis
Pojistky v motorovém prostoru
Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo
jiné, funkce motoru a brzdy.
10
380
10 Údržba a servis
Univerzální pojistky, motorový prostor
Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta,
která usnadní vytahování a zasunování pojistek.
Pozice (viz předcházející obrázek)
Motorový prostor, horní
Motorový prostor, přední
Motorový prostor, dolní
Tyto pojistky jsou umístěny v pojistkové
skříňce v motorovém prostoru. Pojistky v (C)
se nacházejí pod (A).
Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující
umístění pojistek.
•
Pojistky 1–7 a 42–44 jsou pojistky typu
„Midi Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu20.
•
Pojistky 8-15 a 34 jsou pojistky typu
"JCASE" a musí být měněny pouze
v servisu20
•
20
Pojistky 16-33 a 35-41 jsou pojistky typu
"Mini Fuse".
Funkce
A
Funkce
A
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desceA
50
Vyhřívané čelní sklo*, pravá
strana
40
Γerpadlo ABS
40
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
Ventily ABS
20
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlovém prostoruA
60
Ostřikovače světlometů*
20
10
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Nastavení sklonu světlometů*,
aktivní xenonové světlomety ABL*
20
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desceA
60
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
ABS
5
Nastavitelná síla řízení*
5
-
100
Řídicí modul motoru, řídicí
modul převodovky, airbagy
10
Přídavné elektrické topení*A
Vyhřívané čelní sklo*, levá
strana
40
Vyhřívané trysky ostřikovačů*
10
Stěrače čelního okna
30
Nezávislé topení*
25
Ventilátor větráníA
40
-
-
Ovládání světlometů
5
-
-
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
10
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
381
10 Údržba a servis
||
10
382
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
-
-
10
-
Cívky relé
5
20
Přídavné světlomety*
20
Houkačka
15
Modul řízení motoru (4válec 2,0
lB); zapalovací svíčky (benzín,
5válec a 6válec); kondenzátor
(6válec)
Cívka relé, v hlavním relé, pro
systém řízení motoru, řídicí
modul motoru (4válcový 2,0 lB,
5válcový a 6válcový)
10
Modul řízení motoru (benzín,
s výjimkou 4válce 2,0 lC)
10
Modul řízení motoru (1,6 l diesel, 5válec diesel)
15
Elektromagnet spojky klimatizace (5válcový, 6válcový),
ventily (1,6 l, motor B4204T7,
5válec, 6válec, řídicí modul
motoru 6válcový), elektromagnety (6válcový bez turba),
motorky akčních členů, sběrné
sací potrubí (6válcový bez
turba), snímač množství nasávaného vzduchu (motor
B4204T7, benzín 5válcový),
snímač hladiny oleje (nafta
5válcový)
10
-
Zapalovací cívky (benzín 1,6 l,
motor B4204T7), řídicí modul
žhavení (5válcový, diesel)
Řídicí modul převodovky
15
Modul řízení motoru (4válec,
2,0 lB)
20
15
Elektromagnetická spojka klimatizace (nikoliv diesel 4válec
2,0 lC, nikoliv diesel 5válec);
podpůrné čerpadlo chladicí
soustavy (diesel 4válec 2,0 l)
15
10
Cívka relé v relé solenoidu
spojky (nikoliv 5válcový, diesel), cívka relé v relé čerpadla
chladicí kapaliny (benzínový
1,6 l Start/Stop), cívky relé
v centrální elektrické jednotce
ve studené zóně motorového
prostoru (Start/Stop)
5
Ventily (benzínový, 1,6 l); snímač hmotnosti vzduchu (1,6 l,
4válec 2,0 lB); termostat (benzínový 4válec 2,0 lB); ventil EVAP
(benzínový 4válec 2,0 l)B; čerpadlo chladicí soustavy pro
EGR (diesel 4válec 2,0 l)
Ventily (4válec 2,0 lB); olejové
čerpadlo (4válec 2,0 l benzínB);
lambda sonda, uprostřed
(4válec 2,0 l benzínB); lambda
sonda, vzadu (4válec 2,0
l nafta)
15
Relé startováníA
30
Γidlo množství nasávaného
vzduchu (5válcový diesel, 6válcový), řídicí ventily (5válcový,
diesel), vstřikovače (5válcový,
6válcový benzín), řídicí modul
motoru (5válcový, 6válcový
benzín,)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Údržba a servis
Funkce
A
Funkce
A
Funkce
A
Lambda sondy (1,6 l benzín,
motor B4204T7); lambda
sonda (5válec, diesel); řídicí
modul, žaluziový kryt chladiče
(1,6 l diesel, 5válec diesel)
10
Řídicí modul, roletový kryt
chladiče (5válcový benzín)
5
Chladicí ventilátor (benzínový
1,6 l, 4válec 2,0 l, benzínový
5válec)
60
80
Lambda sonda, vpředu (4válec.
2,0 lB); lambda sonda, vzadu
(4válec 2,0 l benzínB); ventil
EVAP (5válec, 6válec benzín);
lambda sondy (5válec, 6válec
benzín)
15
Chladicí ventilátor (naftový
6válec, 4válec 2,0 l, naftový
5válec)
Posilovač řízení
100
Γerpadlo chladicí kapaliny
(benzínový 5válec), vyhřívání
odvětrání klikové skříně (benzínový 5válec); olejové čerpadlo
automatické převodovky
(5válec Start/Stop)
10
Zapalovací cívky (benzínový
4válec 2,0 lB)
15
Ohřev palivového filtru (diesel)
20
Elektromagnet spojky klimatizace (4válec, 2,0 l benzínB)
7,5
Vyhřívání odvětrání klikové
skříně (naftový 5válec), olejové
čerpadlo automatické převodovky (naftový 5válec Start/
Stop)
10
Elektromagnetická spojka klimatizace (4válec 2,0 ldiesel);
řídicí modul žhavení (4válec
2,0 l nafta); olejové čerpadlo
(4válec 2,0 l diesel)
15
Γerpadlo chladicí kapaliny
(benzínový 4válec 2,0 lB)
50
Žhavicí svíčky (vznětový motor)
70
A
B
C
10
U vozů s funkcí Start/Stop je místo pro tuto pojistku
prázdné - viz Pojistky - chladná zóna motorového prostoru
(str. 390).
Neplatí pro motor B4204T7.
Platí však pro motor B4204T7.
Související informace
•
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 384)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 386)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 388)
383
10 Údržba a servis
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce
10
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce
chrání, mimo jiné, systém infotainment
a funkce sedadla.
Pozice
Funkce
A
Primární pojistka pro řídicí
modul audio*, primární pojistka
pro pojistky 16-20: Infotainment
40
Ostřikovače čelního skla,
ostřikovač zadního skla
25
-
384
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
A
Funkce
A
-
-
20
-
-
Ovládací panel, dveře spolujezdce
-
Ovládací panel, pravé zadní
dveře
20
-
Ovládací panel, levé zadní dveře
20
Bez klíče*
20
Elektrická zásuvka 12 V, zavazadlový prostor*
15
Ovládací panel, dveře řidiče
20
10 Údržba a servis
Funkce
A
Funkce
A
Elektricky ovládané sedadlo,
strana řidiče*
20
Vyhřívání sedadla, strana spolujezdce vpředu
15
Elektricky ovládané sedadlo,
strana spolujezdce*
20
Vyhřívání sedadla, strana řidiče
vpředu
15
-
-
5
Řídicí modul systému Infotainment nebo obrazovkaA
5
Parkovací asistent*; parkovací
kamera*
Řídicí jednotka autorádia (zesilovač)*, digitální rádio*; televizor*
10
Řídicí modul audia nebo řídicí
modul SensusA
15
Telematika*, Bluetooth*
5
-
-
Střešní okno*, vnitřní osvětlení
střechy, snímač klimatu*, motory
tlumení, nasávání vzduchu
5
Elektrická zásuvka 12 V, tunelová konzola
15
Vyhřívání sedadla, vzadu
vpravo*
15
Vyhřívání sedadla, vzadu vlevo*
15
-
10
Řídicí modul tažné tyče*
BLIS*
A
Řídicí jednotka AWD*
15
Aktivní podvozek Four-C*
10
Některé varianty modelů.
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 380)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 388)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 390)
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 386)
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
385
10 Údržba a servis
Pojistky - v řídicím modulu pod
schránkou v přístrojové desce
10
Pojistky v řídicím modulu pod schránkou
v přístrojové desce chrání, mimo jiné, funkce
airbagu a systému varování před kolizí.
Pozice
Funkce
A
Stěrač zadního skla
15
Vnitřní osvětlení: Ovládací panel
dveří řidiče, elektricky ovládaná
okna, elektricky ovládaná
sedadla*
386
7,5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce
A
Funkce
A
Sdružená přístrojová deska
5
10
Adaptivní tempomat, ACC*,
systém varování před kolizí*
10
Centrální zamykání, dvířka hrdla
palivové nádrže
Vyhřívaný volant*
15
Osvětlení interiéru, dešťový
senzor*
7,5
Vyhřívané čelní sklo*
15
Modul volantu
7,5
Odemykání, dveře zavazadlového prostoru
10
Sklopná opěrka hlavy*
10
10 Údržba a servis
Funkce
A
Palivové čerpadlo
20
Alarm detekce pohybu*, panel
klimatizace
5
Zámek řízení
15
Siréna*, datový konektor OBDII
5
-
-
Airbagy
10
Systém varování před kolizí*
5
Snímač plynového pedálu;
stmívatelné vnitřní zpětné
zrcátko*; vyhřívání sedadel,
vzadu*
7,5
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 380)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 388)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 390)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 384)
10
Přídavné elektrické topení*
Řídicí modul systému infotainment (Performance), audio (Performance)
15
Brzdové světlo
5
Střešní okno*
20
Imobilizér
5
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
387
10 Údržba a servis
Pojistky v zavazadlovém prostoru
Pojistky v zavazadlovém prostoru chrání,
mimo jiné, elektrickou parkovací brzdu.
10
Pojistková skříňka je umístěna za čalouněním na levé straně.
Pozice
388
Funkce
A
Funkce
A
-
-
Zásuvka přívěsu 1*
40
-
-
-
-
-
30
-
-
Zásuvka přívěsu 2*
15
-
-
Elektricky ovládané zadní
výklopné dveře*
20
Funkce
A
Elektrická parkovací brzda, levá
30
Elektrická parkovací brzda,
pravá
30
Vyhřívání zadního okna
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
-
Související informace
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 380)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 384)
10 Údržba a servis
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 386)
•
Pojistky - chladná zóna motorového prostoru (str. 390)
10
389
10 Údržba a servis
Pojistky - chladná zóna motorového
prostoru
10
Ve vozidlech s funkcí Start/Stop jsou pojistky
nainstalovány v chladné zóně motorového
prostoru.
Umístění pojistek pro funkci Start/Stop.
•
Pojistky A1 a A2 jsou pojistky typu
„MEGA Fuse“ a musí být měněny pouze
v odborném servisu21.
•
Pojistky 1–11 jsou pojistky typu „Midi
Fuse“ a musí být měněny pouze v odborném servisu21.
•
Pojistka 12 je pojistka typu "Mini Fuse".
Další informace o funkci Start/Stop - viz Start/
Stop* (str. 277).
21
390
Doporučujeme použít autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pozice
Funkce
Hlavní pojistka centrální elektrické jednotky v motorovém
prostoru
A
175
Funkce
Hlavní pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce,
skříňka pojistek a relé pod
schránkou v palubní desce,
centrální elektrická jednotka
v zavazadlovém prostoru
A
175
10 Údržba a servis
Funkce
A
Funkce
A
Přídavné elektrické topení*
100
Pomocný akumulátor
70
Primární pojistka pro centrální
elektronický modul (CEM) pod
schránkou v palubní desce
50
15
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Centrální elektronický modul
(CEM) - referenční napětí
pomocného akumulátoru,
místo dobíjení pomocného
akumulátoru
Primární pojistka pro skříňku
pojistek a relé pod schránkou
v palubní desce
60
Primární pojistka pro centrální
elektrickou jednotku v zavazadlového prostoru
60
Ventilátor větrání
40
10
Související informace
-
-
-
-
Relé startování
30
Vnitřní dioda
50
•
•
Pojistky v motorovém prostoru (str. 380)
•
Pojistky - v řídicím modulu pod schránkou v přístrojové desce (str. 386)
•
Pojistky v zavazadlovém prostoru
(str. 388)
Pojistky - pod schránkou v přístrojové
desce (str. 384)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
391
10 Údržba a servis
Mytí vozidla
10
Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění
umýt. Vůz myjte v myčce se separátorem
oleje. Používejte autošampon.
Ruční mytí
•
•
•
•
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že povrchy
nesmí být horké od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
392
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu.
Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - například, při čerpání
paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čistící
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která materiál nepoškrábe.
POZNÁMKA
Pravidelně myjte stírátka stěračů a čelní
sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo
šampónem na vozy. Nepoužívejte silná
rozpouštědla.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchý
a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se
dostat všude. Pro dosažení optimálních
výsledků Vám doporučujeme mýt vůz ručně.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. To je
naprosto v pořádku, všechna vnější světla
jsou na tuto situaci nadimenzována. Po
zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla
po jisté době odpaří.
Lišty stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
Γištění:
- Zvedněte stěrače do servisní polohy, viz
Lišty stěračů (str. 369).
Několik prvních měsíců se vozidlo musí být
pouze ručně. Důvodem je skutečnost, že
nový lak je citlivější.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy zkontrolujte brzdy
a parkovací brzdu, abyste měli jistotu, že
se pod brzdové obložení nedostala vlhkost
a koroze, které by omezily funkčnost
brzdění.
10 Údržba a servis
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Díky teplu vzniklému
třením se brzdové obložení zahřeje a osuší.
Totéž udělejte po rozjezdu za velmi vlhkého
nebo studeného počasí.
Vnější plastové, gumové a ozdobné
prvky
Barvené plastové díly, gumu a ozdobné
prvky, například lesklé lišty, můžete vyčistit
a ošetřit speciálními čisticími prostředky,
které obdržíte u prodejce vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě
dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
Silné čisticí prostředky mohou poškodit
povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.
Související informace
•
•
•
Leštění a voskování (str. 393)
Γištění interiéru (str. 395)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
(str. 394)
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
10
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
Ráfky
Na disky kol používejte pouze čisticí
prostředky schválené společností Volvo.
}}
393
10 Údržba a servis
||
DŮLEŽITÉ
Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž otírejte pouze v případě
potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně
velkou sílou. Používejte měkkou mycí
houbu.
10
Při leštění lesklých výlisků obložení by
mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé
vrstvy na povrchu.
Nesmí se používat lešticí přípravek obsahující abrazivní látky.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 392)
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva
Okna jsou pokryta vrstvou, která zlepšuje
výhled za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva*
Γasem dochází k přirozenému
opotřebení vodu odpuzující vrstvy.
Údržba:
•
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako jsou
vosk na vozidla, odmašťovadla nebo
podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
•
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili skleněný povrch.
•
Pokud chcete předejít poškození skleněného povrchu při odstraňování ledu –
používejte pouze plastové škrabky.
•
Doporučuje se použití speciálního
přípravku na udržení vodu odpuzujících
vlastností, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
DŮLEŽITÉ
Led ze skel nikdy neodstraňujte pomocí
kovové škrabky. Led ze zrcátek na dveřích
odstraňte pomocí vyhřívání zrcátek, viz
Okna a vnitřní a vnější zpětná zrcátka vyhřívání (str. 105).
394
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 392)
10 Údržba a servis
Ochrana proti korozi
Čištění interiéru
Váš vůz byl již ve výrobním závodě pečlivě
a kompletně ošetřen proti korozi. Části karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu.
Podvozek je chráněn otěruvzdorným protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny a uzavřené
profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné
skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím
čisticích prostředků vůz vysajte.
Kontrola a údržba
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny. V tomto případě musíte co
nejdříve tyto části čalounění vyčistit
a ošetřit.
•
Nikdy nepoužívejte k čištění interiéru
silná rozpouštědla jako je kapalina do
ostřikovačů, čistý benzín nebo lakový
benzín. Mohli byste tím poškodit
čalounění a ostatní materiály v interiéru.
Nečistota a chemický posyp mohou vést ke
korozi, proto je důležité udržovat vůz čistý.
Ochrana vozu proti korozi musí být pravidelně
kontrolována a v případě potřeby opravena.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní údržbu po dobu
12 let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vůz potřebuje
další ošetření, doporučujeme obrátit se
o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
Související informace
•
•
Poškození laku (str. 396)
•
Nikdy nestříkejte čisticí prostředek
přímo na komponenty s elektrickými
tlačítky a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
Ostré předměty a zipy mohou poškodit
látkové čalounění.
Textilní a stropní čalounění
Společnost Volvo nabízí komplexní produkt
pro péči o textilie pro textilní a stropní čalounění, který při použití podle pokynů chrání
vlastnosti čalounění. Produkt pro péči o textilie je k dispozici u prodejců společnosti Volvo.
Kožené čalounění
Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby
byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.
10
Kožené čalounění je přírodní produkt, který se
v čase mění a získává skvělou patinu. Pro
zachování vlastností a barev kůže je nutné
pravidelné čištění a ošetřování. Společnost
Volvo nabízí komplexní produkt Přípravek na
ošetření koženého čalounění Volvo/Utěrky
pro čištění a ošetřování koženého čalounění,
který při dodržení návodu zachová ochrannou
vrstvu kůže.
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného
krému jednou až čtyřikrát za rok (v případě
potřeby i častěji). Přípravek na ošetření koženého čalounění Volvo/Utěrky si vyžádejte
u svého prodejce Volvo.
Kožený volant
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte kožený
volant ochranným potahem z plastu. Pro
čištění koženého volantu se doporučuje
Přípravek na ošetření koženého čalounění
Volvo/Utěrky.
Vnitřní plastové, kovové a dřevěné části
Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikro}}
395
10 Údržba a servis
||
vlákna, mírně navlhčené vodou. K dostání
jsou u dealerů vozů Volvo.
10
Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte.
Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny
můžete použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Bezpečnostní pásy
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
Vykládané koberce a koberečky
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen
kolíčky.
Vykládané koberce vyjměte uchopením
koberce za každý cvoček a zvednutím rovně
nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
U každého sedadla používejte maximálně
jeden kobereček. Než se rozjedete, zkontrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče
spolehlivě připevněn a zajištěn pomocí
kolíků tak, aby se nezachytil k pedálům
a pod pedály.
396
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo.
Související informace
•
Mytí vozidla (str. 392)
Poškození laku
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.
Drobné opravy poškozeného laku
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze.
Materiály
10 Údržba a servis
•
základní nátěr22 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky23
•
•
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
2. V případě potřeby (např.u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
zakrývací páska
jemný brusný papír22.
G021832
Kód barvy
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
Povrch musí být před započetím práce čistý
a suchý, teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
Kód barvy exteriéru
Kód případné doplňkové barvy exteriéru
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku výrobku, viz Typová označení
(str. 399).
22
23
10
3. Promíchejte základní nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou atd. Po
vyschnutí základního nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
Související informace
•
Ochrana proti korozi (str. 395)
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
397
TECHNICKΔ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typová označení
Typové označení, identifikační číslo vozidla
atd. a ostatní informace, které jsou pro dané
vozidlo unikátní, si lze přečíst na štítku ve
vozidle.
Umístění štítku
11
}}
399
11 Technické údaje
||
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
11
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a homologační číslo. Štítek je umístěn na
dveřním sloupku a bude viditelný při
otevřených pravých zadních dveřích.
Štítek pro nezávislé topení.
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky.
manuální převodovka
automatická převodovka
Identifikační číslo vozu (VIN Vehicle Identification Number)
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
400
POZNÁMKA
Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce
nejsou přesnými kopiemi nálepek, které se
používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo
najdete na příslušných nálepkách pro váš
vůz.
Související informace
•
•
Hmotnosti (str. 402)
Technické údaje motoru (str. 405)
11 Technické údaje
Rozměry
Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.
11
Rozměry
mm
A
Rozvor
2774
B
Délka
4644
C
Ložná délka, podlaha, sklopené zadní sedadlo
1789
D
Ložná délka, podlaha
E
Výška
F
Ložná výška
G
Rozchod, vpředu
972
1713
802
Rozměry
mm
H
Rozchod, vzadu
1586
I
Ložná šířka, podlaha
1090
J
Šířka
1891
K
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2120
L
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
1891
1632
401
11 Technické údaje
Hmotnosti
VAROVÁNÍ
Maximální celkovou hmotnost vozidla a další
informace zjistíte na štítku ve vozidle.
Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na míře
zatížení vozidla a na rozložení nákladu.
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
11
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím a zatížením
koule (str. 403) (pokud je připojen přívěs),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.
POZNÁMKA
Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidla ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné
výbavy a příslušenství. To znamená, že
v případě jakéhokoliv příslušenství se
hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto
příslušenství.
Mezi příslušenství, která snižuji hmotnost
nákladu, patří výbava úrovně Kinetic/
Momentum/Summum a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel,
střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, palivový ohřev bloku motoru,
bezpečnostní mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky ovládaná sedadla atd.
Pohotovostní hmotnost konkrétního
vozidla lze s jistotou určit zvážením.
402
Informace o umístění štítků, viz Typová označení
(str. 399).
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg.
Související informace
•
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení (str. 403)
11 Technické údaje
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení
Informace o přípustné celkové hmotnosti při
odtahování a zatížení tažné koule najdete
v tabulkách.
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Všechny
Všechny
Všechny
T5
B4204T11
T5
Max. hmotnost brzděného přívěsu
POZNÁMKA
U přívěsů s hmotností nad 1800 kg doporučujeme použít na držáku tažné zařízení
se stabilizací.
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
0–1200
50
Automatická, TG-81SC
1600
75
B4204T15
Automatická, TG-81SC
1600
75
T5 AWD
B5254T12
Automatická, TF-80SC / TF-80SD
1800
90
T5 AWD
B5254T14
Automatická, TF-80SC
1800
90
T6
B4204T9
Automatická, TG-81SC
1600
75
T6 AWD
B6304T4
Automatická, TF-80SC
2000
90
D3
D5204T7
Manuální, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automatická, TF-80SC
1600
75
D4
D5204T3
Manuální, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automatická, TF-80SCB / TF-80SDC
1600
75
D4
D4204T5
Manuální, M66
1600
75
D4
D4204T5
Automatická, TG-81SC
1600
75
11
}}
403
11 Technické údaje
||
11
Motor
Kód motoruA
Převodovka
Max. hmotnost brzděného
přívěsu (kg)
Maximální zatížení kulové
hlavy (kg)
D4 AWD
D5244T12
Manuální, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Automatická, TF-80SC
2000
90
D4 AWD
D5244T17
Manuální, M66
1800
90
D4 AWD
D5244T17
Automatická, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
D5244T11
Manuální, M66
1800
90
D5 AWD
D5244T15
Automatická, TF-80SC
2000
90
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 399).
Bez Start/Stop.
S Start/Stop.
A
B
C
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
750
Související informace
•
•
•
404
Hmotnosti (str. 402)
Jízda s přívěsem* (str. 302)
Stabilizace přívěsu – TSA (str. 308)
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
50
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete v tabulce.
Motor
Kód motoruA
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./
min)
(ks při ot./
min)
(Nm / ot./min)
Počet
válců
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
Zdvihový
objem
válců
Kompresní
poměr
11
(litry)
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5
B4204T15
162/5500
220/5500
350/1500-4000
4
82,0
93,2
1,969
10,8:1
T5 AWD
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T5 AWD
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
T5 AWD
B5254T14
183/5400
249/5400
360/1800–4200
5
83
92,3
2,497
9,5:1
T6
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4500
4
82,0
93,2
1,969
10,3:1
T6 AWD
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
}}
405
11 Technické údaje
||
Motor
11
Výstup
Výstup
Moment
(kW / ot./
min)
(ks při ot./
min)
(Nm / ot./min)
D5 AWD
D5244T11B
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5 AWD
D5244T15C
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
A
B
C
Kód motoruA
406
•
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(str. 410)
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 408)
Vrtání
Zdvih
(mm)
(mm)
Zdvihový
objem
válců
Kompresní
poměr
(litry)
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 399).
Mechanická převodovka
Automatická převodovka
Související informace
Počet
válců
11 Technické údaje
Motorový olej - nepříznivé jízdní
podmínky
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Olej byl
zvolen velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a vliv na životní prostředí.
Ztížené provozní podmínky mohou způsobit
abnormálně vysokou teplotu oleje nebo
spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací
s nepříznivým vlivem na jízdu.
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat
(str. 355) při dlouhých jízdách:
•
•
•
•
Musí se používat schválený motorový olej,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. K doplňování a výměně
používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít
nepříznivý vliv na životnost, chování při
startování motoru, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při
nižších teplotách.
11
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Volvo doporučuje:
Související informace
•
•
Motorový olej - kvalita a objem (str. 408)
Motorový olej - všeobecné informace
(str. 354)
407
11 Technické údaje
Motorový olej - kvalita a objem
Druh a objem motorového oleje pro konkrétní
motory najdete v tabulce.
Volvo doporučuje:
11
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
B6304T4
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 6,8
D3
D5204T7
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,9
D4
D5204T3
přibližně 5,9
D4 AWD
D5244T12
přibližně 5,9
D4 AWD
D5244T17
přibližně 5,9
D5 AWD
D5244T11B
přibližně 5,9
D5 AWD
D5244T15C
přibližně 5,9
T6 AWD
408
11 Technické údaje
Motor
Kód motoruA
Druh oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
T5
B4204T11
Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w20
přibližně 5,4
T5
B4204T15
přibližně 5,4
T6
B4204T9
přibližně 5,4
D4
D4204T5
přibližně 5,2
T5 AWD
B5204T9
Kvalita oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,5
T5 AWD
B5254T12
Viskozita: SAE 0W-30
přibližně 5,5
T5 AWD
B5254T14
11
přibližně 5,5
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
T5
B4204T7
Viskozita: SAE 5W-30
přibližně 5,4
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
B
C
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 399).
Mechanická převodovka.
Automatická převodovka.
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 407)
•
Motorový olej - kontrola a doplňování
(str. 355)
409
11 Technické údaje
Chladicí kapalina - kvalita a objem
(litry)
Předepsaná specifikace: Chladicí kapalina
doporučená společností Volvo smíchaná
s 50 % vody2, viz obal.
11
2
410
Objem
MotorA
T5 AWD
B5204T9
T5 AWD
B5254T12
T5 AWD
B5254T14
T6 AWD
B6304T4
D3
D5204T7
D4
D5204T3
D4 AWD
D5244T12
D4 AWD
D5244T17
D5 AWD
D5244T15
D5 AWD
D5244T11
D4
D4204T5
Objem
MotorA
Schválený objem chladicí kapaliny pro konkrétní motory najdete v tabulce.
(litry)
A
8,9
B
T5
B4204T11
T5
B4204T15
T6
B4204T9
T5
B4204T7
8,3 (8,7B)
10,5
Kód motoru, číslo dílu a sériové číslo motoru si můžete
přečíst na motoru, viz Typová označení (str. 399).
Platí pro vozidla s nezávislým palivovým topením.
Související informace
•
8,9 (9,2B)
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Chladicí kapalina - hladina (str. 359)
11 Technické údaje
Převodová kapalina - kvalita a objem
Předepsané převodové kapaliny a množství
pro konkrétní převodovky zjistíte v tabulce.
Mechanická převodovka
Mechanická převodovka
M66
A
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
BOT 350M3
přibližně 1,9 (přibližně 1,45A)
11
Platí pro motor D4204T5.
POZNÁMKA
V případě MPS6 se olej musí měnit v konkrétních servisních intervalech.
U jiných převodovek se převodový olej za
běžných jízdních podmínek nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
Automatická převodovka
Automatická převodovka
MPS6
TF-80SC
TF-80SD
TG-81SC
A
B
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
přibližně 7,3
BOT 341
přibližně 7,0
AW1
přibližně 6,6A
přibližně 7,5B
AW1
Benzínové motory
Naftové motory
}}
411
11 Technické údaje
||
POZNÁMKA
V případě MPS6 se olej musí měnit v konkrétních servisních intervalech.
U jiných převodovek se převodový olej za
běžných jízdních podmínek nemusí měnit.
Za nepříznivých podmínek však výměna
může být nezbytná.
11
412
Související informace
•
Motorový olej - nepříznivé jízdní podmínky (str. 407)
•
Typová označení (str. 399)
11 Technické údaje
Brzdová kapalina - kvalita a objem
Kapalina posilovače řízení - kvalita
Kapalina ostřikovače - kvalita a objem
Médium používané v hydraulické brzdové
soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá
se k převedení tlaku např. z brzdového pedálu
přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více
pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.
Kapalina posilovače řízení představuje
médium používané v posilovači řízení ve
vozidle.
Kapalina ostřikovače společně se stěrači čelního skla a zadního okna se používá k udržování čistých oken a světlometů a k zajištění
viditelnosti během jízdy.
Předepsaná kvalita: DOT 4
Objem: 0,6 litrů
Související informace
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky - hladina (str. 360)
Předepsaná specifikace: Kapalina posilovače řízení doporučená společností Volvo.
Související informace
•
Kapalina posilovače řízení - hladina
(str. 360)
Předepsaná specifikace: Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem
mrazu.
11
Objem:
•
•
Vozidla s ostřikovači světlometů: 6,5 litrů.
Vozidla bez ostřikovačů světlometů: 4,5
litrů.
Související informace
•
Kapalina ostřikovače - doplňování
(str. 371)
•
•
Lišty stěračů (str. 369)
Stěrače a ostřikovače (str. 100)
413
11 Technické údaje
Palivová nádrž - objem
Objem palivové nádrže pro konkrétní motory
najdete v tabulce.
Motor
11
Předepsaná specifikace
Zážehový motor
přibližně 70
Palivo - benzín (str. 298)
Vznětový motor
přibližně 70
Palivo - nafta (str. 299)
Související informace
•
•
414
Objem (litry)
Doplňování paliva (str. 296)
Technické údaje motoru (str. 405)
11 Technické údaje
Spotřeba paliva a emise CO2
Jízda po městě
manuální převodovka
Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na
100 km. Emise CO2 se měří v gramech na
km.
Jízda mimo město
Automatická převodovka
Vysvětlení
Kombinovaná spotřeba
POZNÁMKA
g/km.
Pokud chybí informace o emisích
a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém
doplňku.
litry/100 km
11
XC60
T5 AWD (B5254T12)
277
11,9
168
7,2
208
8,9
T5 (B4204T11)
208
8,9
128
5,5
157
6,7
T6 (B4204T9)
220
9,5
140
6,0
169
7,3
T6 AWD (B6304T4)
354
15,2
188
8,1
249
10,7
D3 (D5204T7)
169
6,4
122
4,6
139
5,3
D3 (D5204T7)
207
7,9
131
5,0
159
6,0
}}
415
11 Technické údaje
||
XC60
11
D4 (D5204T3)
169
6,4
122
4,6
139
5,3
D4 (D5204T3)
207
7,9
131
5,0
159
6,0
D4 (D4204T5)
128
4,9
111
4,3
117
4,5
D4 (D4204T5)
141
5,3
115
4,4
124
4,7
D4 AWD (D5244T12)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D4 AWD (D5244T12)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
D4 AWD (D5244T17)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D4 AWD (D5244T17)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
D5 AWD (D5244T11)
158
6,0
128
4,9
139
5,3
D5 AWD (D5244T15)
222
8,5
139
5,3
169
6,4
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů 3,
416
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmot-
11 Technické údaje
nost vozidla se může lišit v závislosti na
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
POZNÁMKA
Extrémní povětrnostní podmínky, jízda
s přívěsem nebo jízda ve vysokých
nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které ovlivňují
výkon vozu.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
•
•
Jízdní styl řidiče.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
Související informace
•
•
Ekonomická jízda (str. 301)
11
Hmotnosti (str. 402)
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz 3.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly3 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
3
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. „evropské jízdní cykly“) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU Regulation no 692/2008
a 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a mimo město. - V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování studeného
motoru. Jízda je simulována. - V případě jízdy mimo město vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0 až 120 km/h. Jízda je simulována. - Vozidlo s motorem D4 AWD nebo D5 AWD a 6stupňovou
manuální převodovkou se startuje na 2. převodový stupeň. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými předpisy kombinaci jízdy ve městě
a jízdy mimo město. Emise CO 2 – výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO 2.
417
11 Technické údaje
Pneumatiky - schválené tlaky vzduchu
v pneumatikách
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro
konkrétní motory najdete v tabulce.
XC60
Rozměr pneumatiky
Motor
11
Rychlost
(km/h)
235/65 R 17
Všechny motory
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na
všech trzích.
Zatížení, 1-3 osoby
Max. zatížení
Tlak ECOA
Vpředu
Vzadu
Vpředu
Vzadu
Vpředu/vzadu
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
240
240
270
270
270
160 +
240
240
270
270
-
max. 80
420
420
420
420
-
235/60 R 18
235/55 R 19
255/45 R 20
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
Ekonomická jízda.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.
Související informace
•
•
•
418
Pneumatiky - rozměry (str. 318)
Pneumatiky - tlak vzduchu (str. 316)
Typová označení (str. 399)
11 Technické údaje
11
419
12 Abecední seznam
Akustická signalizace................................. 86
A
ACC - Adaptivní tempomat..................... 198
Adaptivní jízdní charakteristiky........ 188, 253
12
Adaptivní tempomat................................
deaktivace..........................................
dočasné vypnutí.................................
funkce.................................................
kontrola rychlosti................................
nastavení časového intervalu.............
pohotovostní režim.............................
předjíždění..........................................
přehled................................................
radarový snímač.................................
zjišťování závad..................................
změna funkčnosti tempomatu............
198
205
203
199
202
203
203
204
201
207
210
207
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 32
strana řidiče.................................... 30, 38
strana spolujezdce.................... 30, 32, 38
Alarm................................................ 183, 185
automatické vypojení.......................... 185
kontrola alarmu................................... 167
kontrolka alarmu................................. 184
nefunguje dálkový ovladač................. 185
omezený režim alarmu........................ 186
zvukový signál.................................... 185
Alergeny a látky způsobující astma......... 129
Alkoholový zámek.................................... 256
Asistent rozjezdu do kopce..................... 275
Asistent udržení v jízdním pruhu
provoz......................................... 238, 239
Automatická převodovka................. 269, 272
polohy manuálního řazení (Geartronic) 269
přívěs.................................................. 304
tažení a odtah..................................... 310
Automatické mycí linky............................ 392
AIRBAG ..................................................... 30
Automatické přepínání dálkových světlometů........................................................... 92
Airbagy SIPS.............................................. 34
Automatické znovuzamknutí.................... 176
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 188
AWD, pohon všech kol............................ 275
Aktivní podvozek - FOUR-C.................... 188
Aktivní světlomety (ABL)............................ 94
420
dálkový ovladač PCC.........................
symboly na akumulátoru....................
údržba.................................................
výstražné symboly..............................
170
374
372
374
Bez klíče - zamykání........................ 173, 174
Bezpečnostní pás......................................
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu......................................................
nasazení................................................
předpínače bezpečnostních pásů........
těhotenství............................................
uvolnit...................................................
zadní sedadlo.......................................
25
27
26
28
27
26
27
Bezpečnostní pojistka
děti........................................................ 41
Bezpečnostní režim................................... 39
Pohyb vozidla....................................... 41
pokus o nastartování............................ 40
BLIS................................................. 249, 250
Blokování páky voliče.............................. 274
Blokování páky voliče, mechanické
odblokování............................................. 274
Blokování zpátečky.................................. 268
Boční airbag SIPS................................ 34, 38
Aktivní xenonové světlomety..................... 94
B
Akumulátor...................................... 294, 372
přetížení.............................................. 294
Baterie..................................................... 372
asistent při rozjezdu............................ 266
Brzdění motorem, automatické............... 276
Brzdová kapalina
Kvalita a množství............................... 413
12 Abecední seznam
Brzdová kapalina a kapalina spojky........ 360
Brzdové světlo........................................... 95
Brzdy................................................ 287, 288
brzdové světlo...................................... 95
brzdový systém.......................... 287, 288
doplnění brzdové kapaliny.................. 360
nouzová brzdová světla........................ 95
Nouzový brzdový asistent, EBA ........ 288
parkovací brzda.................................. 289
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 288
symboly na sdružené přístrojové
desce.................................................. 287
Chladicí soustava.................................... 293
přehřívání............................................ 293
čalounění............................................ 395
mytí vozidla......................................... 392
ráfky.................................................... 393
Chladivo................................................... 361
Chybová hlášení u systému BLIS............ 253
Chybové zprávy
Adaptivní tempomat........................... 211
Lane Departure Warning..................... 240
Sledování bdělosti řidiče.................... 236
viz Zprávy a kontrolky................. 211, 291
Γištění vzduchu
materiál............................................... 130
prostor pro cestující............ 128, 129, 130
D
Dálková/tlumená světla, viz Osvětlení....... 91
Dálkové startování - ERS......................... 263
Č
Γalounění vozu........................................ 395
Dálkové světlomety, automatická aktivace........................................................... 92
C
Γelní sklo
Topení......................................... 105, 137
Denní světla............................................... 90
Celková hmotnost vozu........................... 402
Γelní sklo odrážející teplo.......................... 19
Detekce cyklistů...................................... 225
City Safety™............................................ 216
Γepel klíče....................................... 169, 170
Detekce tunelů........................................... 90
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 129
Cyklovač stěračů..................................... 100
Γerpání paliva
doplňování paliva................................
dvířka hrdla palivové nádrže, manuální
otevírání..............................................
krytka palivové nádrže........................
víčko palivové nádrže.........................
296
296
296
Děti
bezpečnost..................................... 35, 41
dětské pojistky...................................... 41
dětské sedačky a airbagy..................... 48
dětské sedačky a boční airbagy........... 35
Umístění ve voze.................................. 48
CZIP (Clean Zone Interior Package)........ 129
Γíslo odstínu, lak..................................... 397
Dětské pojistky................................ 182, 183
Chladicí kapalina
objem a kvalita.................................... 410
Γistění
automatické mycí linky....................... 392
bezpečnostní pásy.............................. 396
Dětské sedačky......................................... 41
doporučené.......................................... 43
Clona
panoramatická střecha....................... 108
CTA.......................................................... 251
Chladicí kapalina, kontrola a doplnění..... 359
296
12
Dešťový senzor........................................ 100
421
12 Abecední seznam
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
integrovaný dvoustupňový podkládací
sedák....................................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
typy.......................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
56
49
52
54
52
Diagnostika závad
Adaptivní tempomat........................... 210
12
E
F
ECC, elektronicky řízená klimatizace....... 133
Filtr klimatizace........................................ 129
Eco Cruise............................................... 285
EcoGuide................................................... 68
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 300
Ekonomická jízda..................................... 301
Filtr sazí.................................................... 300
Ekoštítek, FSC, uživatelská příručka......... 23
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 300
Elektrická parkovací brzda
napětí vybité baterie........................... 289
FOUR-C - aktivní podvozek..................... 188
Elektrická soustava.................................. 378
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 23
Diesel
prázdná palivová nádrž...................... 299
Elektrická zásuvka................................... 153
zavazadlový prostor............................ 157
Funkce Deadlock..................................... 181
deaktivace.......................................... 181
dočasné vypnutí................................. 181
Dílčí počítadlo kilometrů............................ 73
Elektricky ovládaná okna......................... 102
Funkce paměti sedadla............................. 83
Distribuce vzduchu.................................. 131
Recirkulace......................................... 138
tabulka................................................ 139
Elektricky ovládaná panoramatická
střecha..................................................... 108
Funkce poplach....................................... 166
Doporučené dětské sedačky
tabulka.................................................. 43
Doporučení během jízdy.......................... 295
Doprovodné osvětlení při odchodu........... 99
Doprovodné osvětlení při příchodu... 99, 166
Druh benzínu............................................ 298
Držák tašky ............................................. 156
Dveře zavazadlového prostoru................ 179
Otevřeno............................................. 179
Elektricky ovládané dveře zavazadlového
prostoru................................................... 179
Funkce úplného větrání................... 127, 177
Elektricky ovládané sedadlo...................... 82
G
Elektronická klimatizace - ECC............... 133
Geartronic................................................ 269
Elektronická měrka.......................... 356, 357
GSI - pomoc při řazení............................. 268
Emise CO2............................................... 415
Emise oxidu uhličitého............................. 415
ERS - Dálkové startování......................... 263
H
HDC......................................................... 276
Hlášení u systému BLIS........................... 253
422
12 Abecední seznam
Hlavový airbag..................................... 35, 38
Hloubka vzorku........................................ 320
Hmotnosti
pohotovostní hmotnost...................... 402
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného
zařízení..................................................... 403
Hodiny, nastavení...................................... 74
Houkačka................................................... 86
Klíč................................................... 162, 164
J
Jízda........................................................
chladicí soustava................................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
295
293
294
302
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost přívěsu.. 403
zatížení koule tažného zařízení........... 403
Jízda ve vodě........................................... 293
I
Klimatizace.............................................. 136
oprava................................................. 361
kluzký povrch........................................... 295
Koberce................................................... 153
Kód barvy, lak.......................................... 397
IAQS - Systém kvality vzduchu
v interiéru................................................. 130
K
Imobilizér................................................. 164
Imobilizér dálkového ovládání................. 165
Kamera parkovacího asistenta
Nastavení............................................ 247
Index zatížení pneumatik......................... 319
Kamerový snímač............................ 218, 230
Indikátor převodového stupně................. 268
Kapalina ostřikovače
objem.................................................. 413
Informace o dopravních značkách.......... 193
Omezení.............................................. 195
provoz................................................. 193
Klíč dálkového ovladače.......... 162, 163, 164
dosah.......................................... 167, 172
funkce................................................. 165
odnímatelná čepel klíče.............. 169, 170
výměna baterie................................... 170
ztráta................................................... 162
12
Kola
demontáž............................................ 321
instalace.............................................. 323
sněhové řetězy.................................... 320
Kompas................................................... 106
kalibrace............................................. 107
Kondenzace vody ve světlometech......... 392
Kapalina ostřikovače, doplňování............ 371
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 354
kapalina posilovače řízení
kvalita.................................................. 413
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu... 27
Informační displej................................ 64, 65
Informační tlačítko, PCC.......................... 167
Kapota, otevření...................................... 352
Kontrolky ovládání......................... 65, 67, 69
Katalyzátor............................................... 300
odtah................................................... 310
Keyless drive............ 172, 173, 174, 175, 261
Konzola v tunelu...................................... 152
Zapalovač cigaret a popelník............. 152
Zásuvka 12 V...................................... 153
Klávesnice na volantu................................ 86
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 395
Kontrolky, PCC........................................ 167
423
12 Abecední seznam
Kryt nákladu............................................. 160
L
Lak
kód barvy............................................ 397
poškození a drobné opravy................ 396
Lane Departure Control................... 237, 238
Laserový senzor....................................... 220
12
Leštění..................................................... 393
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
servisní poloha....................................
výměna...............................................
výměna, zadní okno............................
369
371
369
370
371
M
Manuální převodovka..............................
GSI - pomoc při řazení.......................
přívěs..................................................
tažení a odtah.....................................
267
268
303
310
Max. zatížení střechy............................... 402
Menu
přehled menu...................................... 111
Sdružená přístrojová deska................ 110
424
Měřáky
palivoměr........................................ 64, 65
rychloměr........................................ 64, 65
tachometr....................................... 64, 65
Mlhové světlo
zadní..................................................... 95
Motor
deaktivace..........................................
přehřívání............................................
Start/Stop...........................................
startování............................................
262
302
277
261
Motorová nafta........................................ 299
Motorový olej................................... 354, 407
filtr....................................................... 354
Kvalita a množství............................... 408
ztížené jízdní podmínky...................... 407
Motorový prostor
chladicí kapalina.................................
kapalina posilovače řízení...................
olej......................................................
přehled................................................
359
360
354
352
MY CAR................................................... 113
Mytí vozidla.............................................. 392
N
Nakládání
dlouhý náklad.....................................
náklad na střeše.................................
Obecné informace..............................
zavazadlový prostor............................
155
156
154
154
Náladové osvětlení.................................... 98
Náraz, viz Nehoda...................................... 39
Nastavení časového intervalu.................. 213
Nastavení podvozku................................ 188
Nastavení volantu...................................... 86
Nástroje................................................... 325
Natáčecí světla.......................................... 94
Nehoda...................................................... 39
Nezávislé topení
elektrické.................................... 147, 148
palivové............................................... 147
Nízká hladina oleje................................... 354
Nouzová oprava defektu.................. 333, 334
akce.................................................... 335
huštění pneumatik.............................. 338
opětovná kontrola............................... 337
Nožní brzda...................................... 287, 288
Nulování, palubní počítač................ 118, 122
12 Abecední seznam
O
Obrysová světla......................................... 89
Odemknutí čepelí klíče............................ 174
Odemykání
zevnitř................................................. 177
zvenku................................................ 176
Odpojitelná tažná tyč
úložný prostor..................................... 305
Odstranění námrazy................................. 137
Odtah....................................................... 312
Ochrana chodců...................................... 223
Ochrana proti korozi................................ 395
Ochrana před převrácením
ROPS (Roll Over Protection System).... 38
Ochranná mřížka...................................... 159
Ochranná síť............................................ 159
Okna, vnitřní zpětné zrcátko a vnější
zpětná zrcátka......................................... 394
Olej, viz také motorový olej.............. 407, 408
Opěradlo.................................................... 82
přední sedadlo, snížení......................... 82
Opěradlo zadního sedadla, sklopení......... 84
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní..................... 84
sklopení.......................................... 84, 85
Ostřikovače
čelní sklo............................................. 101
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 371
zadní okno.......................................... 101
osvětlení registrační značky...............
potkávací světlomety (vozidla s halogenovými světly).................................
směrová světla, přední.......................
toaletní zrcátko...................................
zavazadlový prostor............................
Ostřikování čelního okna......................... 101
Osvětlení.................................................. 361
Aktivní xenonové světlomety................ 94
automatické osvětlení, prostor pro
cestující................................................. 98
dálková/tlumená světla......................... 91
denní světla........................................... 90
detekce tunelů...................................... 90
doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu.................................. 99, 166
doprovodné osvětlení při odchodu....... 99
natáčecí světla...................................... 94
osvětlení displeje.................................. 89
osvětlení přístrojů................................. 89
ovládání................................................ 97
ovládání sklonu světlometů.................. 89
poziční/parkovací světla....................... 89
V prostoru pro cestující........................ 97
zadní světlo do mlhy............................. 95
žárovky, technické údaje.................... 369
Osvětlení, výměna žárovky...................... 362
dálkové světlomety (vozidla s aktivními
xenonovými světlomety)..................... 365
dálkové světlomety (vozidla s halogenovými světly)..................................... 365
držák žárovky, zadní........................... 367
368
364
366
368
368
Osvětlení displeje....................................... 89
Osvětlení interiéru, viz Osvětlení................ 97
Osvětlení přístrojové desky........................ 89
Osvětlení přístrojů, viz Osvětlení................ 89
Ovládací prvky, světla................................ 87
Ovládání klimatizace
automatická regulace.........................
čidla....................................................
Obecné informace..............................
osobní preference...............................
řízení teploty.......................................
skutečná teplota.................................
12
135
128
127
130
136
128
Ovládání sklonu světlometů....................... 89
Ovládání světlometů.................................. 87
P
PACOS....................................................... 32
Pádlo na volantu........................................ 86
Palivo....................................... 297, 298, 299
palivový filtr......................................... 299
425
12 Abecední seznam
spotřeba paliva................................... 415
úspora paliva.............................. 316, 317
Palivová nádrž
objem.................................................. 414
Palivové nezávislé topení
časovač.............................................. 143
Palubní počítač........ 114, 116, 120, 124, 125
Palubní počítač, nulování................. 118, 122
Paměť klíče ve vozidle............................. 163
12
Panoramatická střecha
clona................................................... 108
otevírání a zavírání.............................. 108
větrací poloha..................................... 109
Pneumatiky
hloubka vzorku................................... 320
monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách..................... 326, 327, 328, 331
oprava defektu pneumatiky................ 333
směr otáčení....................................... 315
Technické údaje.................................. 418
tlak.............................................. 316, 418
údržba................................................. 314
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky...................................................... 316
zimní pneumatiky................................ 320
Pneumatiky s možností jízdy po defektu. 330
studená část....................................... 390
výměna............................................... 378
zavazadlový prostor............................ 388
Polohy klíče............................................... 79
Polohy manuálního řazení (Geartronic).... 269
Poranění krční páteře, WHIPS................... 36
Posilovač řízení, proměnný účinek.......... 253
Potvrzení uzamknutí ............................... 164
Pouzdro s výbavou pro první pomoc...... 326
Power guide............................................... 68
Projekce světlometů, nastavení................. 99
Provozní kapaliny, objemy....... 410, 411,
413, 414
241
244
241
244
242
Podkládací sedák
poloha sezení........................................ 49
spuštění................................................ 51
vyklopení mříže..................................... 50
Parkovací brzda....................................... 289
Pohon všech kol – AWD.......................... 275
Parkovací kamera.................................... 245
Pohotovostní hmotnost........................... 402
Přehled přístrojů
levostranné řízení.................................. 58
pravostranné řízení............................... 61
Pasivní start (pasivní režim)...... 172, 173,
174, 175, 261
Pojistková skříňka.................................... 379
Přehřátí.................................................... 302
Pojistky.................................................... 378
motorový prostor................................ 380
Obecné informace.............................. 378
pod schránkou v přístrojové
desce.......................................... 384, 386
Start/Stop........................................... 390
Převodovka.............................................. 267
automatická................................ 269, 272
manuálně............................................ 267
Parkovací asistent...................................
čidla parkovacího asistenta................
funkce.................................................
poruchová kontrolka...........................
zpět.....................................................
PCC - Personal Car Communicator
dosah.......................................... 168, 172
funkce................................................. 165
Péče o vozidlo......................................... 392
Kožené čalounění............................... 395
426
Personal Car Communicator................... 168
Pohon všech kol, AWD............................ 275
Provozní kapaliny a oleje......... 410, 411, 413
První pomoc............................................ 326
Předpínač bezpečnostního pásu......... 28, 38
Převodovka Powershift.................... 272, 310
Převodový olej
objem a kvalita.................................... 411
12 Abecední seznam
Přístroje a ovládání.............................. 58, 61
Přívěs.......................................................
jízda s přívěsem..................................
kabel...................................................
rozvl