Volvo | XC60 | Quick Guide | Volvo XC60 2011 Early Quick Guide

Volvo XC60 2011 Early Quick Guide
VOLVO XC60
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto rychlého průvodce a seznamte se rychle a snadno s
některými z nejběžnějších funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou uvedeny v
uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.com.
DÁLKOVÝ OVLADAČ NA KLÍČI S PCC - KOMUNIKACE S VOZIDLEM
PCC*
1 Zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
2 Žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
3 Červené světlo: je spuštěn alarm.
4 Blikající červené světlo: alarm byl spuštěn
před méně než 5 minutami.
Zamyká dveře a dveře zavazadlového
prostoru a aktivuje alarm*. Zámek a
vnitřní kliky se zablokují po 10-25 sekundách Dveře nelze otevřít zevnitř vozidla.
Odemyká boční dveře A a dveře zavazadlového prostoru, vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru
– neotevírá.B.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová světla,
osvětlení RZ, prostoru pro cestující a
podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro zapnutí
alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy.
Informace o vozidle lze získat v dosahu
20 metrů.
– Stiskněte tlačítko a počkejte 7 sekund.
Při stisknutí tlačítka mimo dosah se zobrazí poslední stav uložený v paměti.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do
2 minut po odemčení nebudou otevřeny boční
dveře/dveře zavazadlového prostoru.
B
Dveře zavazadlového prostoru na elektrický pohon
se otevřou.
CITY SAFETY™
nárazu. Systém city safety™ je navržen tak, aby
se aktivoval co nejpozději a nedocházelo tak ke
zbytečným zásahům.
VÝSTRAHA
Systém city safety™ je podpůrný nástroj řidiče
a nikdy nemůže nahradit pozornost řidiče nebo
jeho odpovědnost za bezpečné řízení vozidla.
Systém city safety™ se nesmí používat jako
náhrada za nožní brzdu.
Systém city safety™ není funkční za všech provozních, klimatických a silničních podmínek.
Systém city safety™ pomáhá nepozorným
řidičům předejít nehodě. Funkce je aktivní při
rychlosti 4–30 km/h a pomáhá řidiči kontrolovat
provoz před vozidlem pomocí laserového senzoru umístěného v horní části čelního skla.
Systém city safety™ pomáhá předejít nehodě,
pokud je rozdíl rychlosti vašeho vozidla a vozidla
vpředu nižší než 15 km/h.
Pokud je rozdíl rychlosti vyšší, nelze nehodě
předejít, sníží se však rychlost počátečního
NASTARTOVÁNÍ MOTORU
– Vložte klíč dálkového ovladače do zapalování a
lehce zatlačte; klíč se zasune.
– Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
STUDENÝ START
– Krátkým stisknutím tlačítka
nastartujte motor.
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou dobu
je součástí účinného systému kontroly emisí
Volvo.
VYPNUTÍ MOTORU A VYTÁHNUTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE NA KLÍČI.
1. Krátce stiskněte tlačítko
– motor se zastaví.
2. Krátce stiskněte klíč – nyní
jej lze vyjmout ze zapalování
(automatická převodovka
musí být v poloze P).
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU*
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
V případě závady přímo v systému se na displeji zobrazí text Syst.mrtv.úhlu Doporucen
servis.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*.
F
A
0
3
B
E
1
2
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
C
D
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální
stírání.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
POLOHY KLÍČE
Dálkový ovladač na klíči vložen – osvětlení přístrojové desky a hodin, vypnutý
zámek volantu.
Vložený klíč a krátké stisknutí tlačítka
START – panoramatické okno*, elektricky ovládaná okna, ventilátor, ECC,
stěrače čelního skla, zásuvka 12 V, RTI*.
Pro dosažení výše uvedených poloh klíče bez
nastartování motoru, nesešlapujte brzdový ani
spojkový pedál.
Po opuštění režimu 0/I a vypnutí všech elektrických spotřebičů stisknutím vyjměte klíč ze
zapalování.
Dálkový ovladač na klíči není vložen
– osvětlení audio systému a prostoru pro
cestující.
AUDIO SYSTÉM
1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
CD PŘEHRÁVAČ
nastavte hlasitost.
2 Vyberte tlačítko AM, FM1/FM2, CD nebo
MODE. Pomocí tlačítka MODE je možné
zapnout AUXA/USB a nastavit jejich hlasitost.
3 Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma,
např. BASY, Dolby Pro Logic II* nebo
SUBWOOFER* - otočením upravte nastavení.
3 Otočením změníte stopu na disku CD.
4 Výběr stopy CD pomocí levé/pravé šipky.
AUTORÁDIO
3 Otáčením nalaďte stanici.
4 Vyhledávání stanice pomocí levé/pravé
šipky.
Požadovanou stanici uložíte stisknutím a
podržením některého z číselných tlačítek
0–9 on FM1 nebo FM2, dokud se na displeji
nezobrazí potvrzení o uložení stanice. Celkem je možné uložit 20 stanic.
5 Chcete-li uložit 10 stanic s nejsilnějším
signálem, stiskněte toto tlačítko přibližně
na 2 sekundy. Na displeji zobrazí Automat.
uložení.
Výběr z uložených stanic proveďte pomocí
tlačítek 0–9.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač (pro optimální reprodukci nastavte střední hlasitost).
B
Pouze s měničem CD*.
C
Značka iPod patří společnosti Apple Computer Inc.
Výběr CDB pomocí šipky nahoru/dolů.
6 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyB.
7 Výběr CDB pomocí tlačítek 1–6.
AUX a USB*
K audio systému lze pomocí připojení AUX nebo
USB na středové konzole připojit iPod®C nebo
MP3 přehrávač.
SYSTÉM DAB*
Systém digitálního vysílání (Digital Audio Broadcasting, DAB) nabízí vysokou kvalitu rozhlasového vysílání a více kanálů.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE – ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidle.
1 Otočením se individuálně nastavuje teplota v
levé nebo pravé části prostoru pro cestující.
Na displeji se zobrazuje zvolená teplota.
5 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
MANUÁLNÍ REGULACE
2 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
3 Distribuce vzduchu
4 Vytápění levého nebo pravého sedadla.
6 Systém kvality vzduchu. VYP/AUT/Recirkulace.
7 Max. odmlžení. Nasměruje maximální průtok
veškerého vzduchu na čelní a boční okna.
8 Vyhřívání zadního okna a bočních zrcátek.
9 AC - zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v poloze I nebo II.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače atd.
DŮLEŽITÉ
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
2
3
4
5
6
7
8
9
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
T1 & T2 – nezávislá denní počítadla, která
jsou vždy zapnutá.
Palivoměr. Šipka symbolu ukazuje na stranu
vozidla, na které je umístěno víčko palivové
nádrže.
Displej, palubní počítač. Vyberte funkci
pomocí ovladače (8).
Hodiny. Nastavují se pomocí tlačítka (6).
Otočením do koncové polohy a přidržením
se nastavují hodiny.
Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná mezi
denními počítadly T1 & T2. Dlouhým stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
Stisknutím tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
Krátkým stisknutím se vynuluje aktuální
funkce palubního počítače.
Dlouhým stisknutím se vynulují všechny
funkce palubního počítače.
SEŘÍZENÍ VOLANTU
7
8
9
POZNÁMKA
Text ---- km do prázd.nádrže zobrazovaný
na displeji udává odhadovanou vzdálenost na
základě předchozích jízdních podmínek.
SNÍŽENÁ ÚROVEŇ ALARMU
Aby se zabránilo aktivaci alarmu, například
pokud v uzamčeném vozidle zanecháte psa,
při parkování vozidla na trajektu nebo při přepravě po železnici, musí se dočasně vypnout
snímač pohybu.
Viz uživatelská příručka, Kapitola Alarm.
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
SPÍNAČE SVĚTEL
Osvětlení displeje a přístrojů.
Světlomety do mlhy (zadní, pouze na
straně řidiče).
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta.
Otevře víčko palivové nádrže.
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu.
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů automatické*).
Odemknutí dveří zavazadlového prostoru
SYSTÉM PODPORY ŘIDIČE
BLUETOOTH*
Vozidlo může být vybaveno řadou systémů,
které pomáhají řidiči včas zabrzdit, například
dodržením bezpečné vzdálenosti od ostatních
vozidel nebo udržením správné polohy na
vozovce:
oĺ Adaptivní tempomat*
oĺ Kontrola vzdálenosti*
oĺ Výstraha před nehodou s automatickým
brzděním*
oĺ Systém Driver alert*.
1. Umožňuje používání nebo vizuální kontrolu
mobilního telefonu.
2. Přidržte tlačítko PHONE audio systému.
3. Na displeji audio systému vyberte možnost
Přidat telefon.
4. Vyberte telefon, který chcete připojit.
5. Pomocí klávesnice mobilního telefonu
zadejte číslice uvedené na displeji audio
systému.
PANORAMATICKÁ STŘECHA S ELEKTRICKÝM POHONEM*
pouze, pokud je sluneční clona v maximální
otevřené poloze.
Ve větrací poloze se sluneční clona otevírá a
zavírá automaticky.
Automatické maximální otevření.
Ruční otevření.
C Ruční zavření.
D Automatické maximální zavření.
E Otevření větrací polohy.
F Zavření větrací polohy.
A
B
Prvním stisknutím ovladače se ovládá sluneční
clona, druhým panoramatická střecha.
Při ručním ovládání lze střechu posunovat
EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM
BRZDĚNÍ
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
Funkce Asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, stlačuje se brzdový pedál o trochu
více než je obvyklé.
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se se
brzdný účinek zcela přeruší.
PÉČE O VOZIDLO
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Dopředu/dozadu.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
PARKOVACÍ BRZDA
DVEŘE ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU S
ELEKTRICKÝM POHONEM*
Zapnutí
– Stiskněte tlačítko. Dokud nebude parkovací
brzda zcela zapnutá, výstražná kontrolka
bliká. Po úplném zapnutí zůstane svítit.
Vypnutí
1. Klíč je v poloze 0 nebo I.
2. Sešlápněte brzdový pedál a lehce vytáhněte tlačítko.
Automatické vypnutí
– Rozjeďte se. (U vozidel s automatickou převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní
pás.)
Otevření
– Držte tlačítko otevírání dveří zavazadlového
prostoru na panelu osvětlení nebo dálkovém
ovladači na klíči stisknuté, dokud se dveře
zavazadlového prostoru nezačnou otevírat.
– Také můžete lehce stisknout pogumovaný
tlakový spínač pod vnějším madlem a zvednout dveře zavazadlového prostoru.
Zavření
– Stiskněte tlačítko zavření dveří zavazadlového prostoru nebo dveře zavřete ručně.
TP 12014 (Czech). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je pro první
měsíce u nového vozu doporučeno ruční mytí.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising