Volvo XC60 2015 Early Quick Guide

Volvo XC60 2015 Early Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
V této složce najdete nejčastěji používané funkce ve vozidle. Uživatelská příručka a ostatní příručky
obsahují bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se varování, důležitých upozornění a poznámek.
Následující symboly znamenají:
Na obrázcích v přehledu jsou zobrazeny různé díly.
Podrobné pokyny.
Je naprosto nezbytné přečíst si uživatelskou příručku.
Texty varování, důležitých upozornění a poznámek, které si musíte přečíst, jsou uvedeny na
poslední stránce.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou *.
Uživatelská příručka je k dispozici v tištěné verzi a digitálně na obrazovce ve vozidle, na webu a jako
mobilní aplikace. Mobilní aplikace obsahuje celou uživatelskou příručku a instruktážní filmy. Umožňuje
vyhledávat různými způsoby pomocí textů a obrázků. Mobilní aplikaci si můžete stáhnout do mobilních
zařízení z App Store nebo z Google play.
Další podrobnosti o svém voze najdete na www.volvocars.com.
01 Startování a jízda
04 Funkce ve vaše voze
Dálkový ovladač s klíčem
Ovládání klimatizace
Systém zamykání Keyless*
Ovládání světlometů
Startování a vypnutí motoru
Sdružená přístrojová deska
Parkovací brzda
Systém Infotainment
Stěrače
Telefon*
Internet*
Externí audio zařízení
Tlačítka na středové konzole
02 Podpora řidiče ve voze
Funkce Start/Stop*
Ochrana chodců*
03 Prostředí ve voze
Seřízení volantu
Nastavení sedadla
Elektricky ovládané zadní výklopné dveře*
Nastavení v systému menu
Servis/rezervace*
ECO*
05 Tipy
Čerpání paliva
Péče o vozidlo
Úložné prostory
Zásuvky AUX/USB* a 12 V
Jak funguje dálkový ovladač s klíčem?
01
Odemyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypíná alarm. Tuto funkci lze nastavit v
nabídce MY CAR.
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Jedním stisknutím odemknete dveře zavazadlového
prostoru a jedním dlouhým stisknutím odemknete
elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru*.
Informace*.
Funkce nouzového tlačítka.
Do dálkového ovladače s klíčem lze uložit různá nastavení, a to včetně nastavení vnějších zrcátek
a elektricky ovládaného sedadla řidiče* - viz
uživatelská příručka.
Co označují kontrolky* dálkového ovladače s
klíčem?
01
Stále svítící zelené světlo: vozidlo je zamknuté.
Stále svítící žluté světlo: vozidlo je odemknuté.
Stále svítící červené světlo: od uzamknutí vozidla
došlo ke spuštění alarmu.
Střídavě blikající červené světlo v obou
kontrolkách: Alarm byl spuštěn před méně než
5 minutami.
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
01
Dálkový ovladač s klíčem může například zůstat po
celou dobu v kapse.
Zamyká a zapojuje alarm
–– Stiskněte černé tlačítko na zadní straně kliky.
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
–– Uchopte kliku dveří a obvyklým způsobem otevřete
dveře, nebo lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu na zadních výklopných dveřích.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
01
Zapnutí
Zasuňte dálkový ovladač s klíčem do spínače
zapalování (neplatí pro systém Keyless drive*).
Sešlápněte spojkový nebo brzdový pedál.
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vypnutí
Krátce stiskněte tlačítko START/STOP ENGINE.
Vytáhněte dálkový ovladač s klíčem ze spínače
zapalování.
Jak se používá parkovací brzda?
01
Zapnutí
–– Stiskněte ovladač PUSH LOCK/PULL RELEASE výstražná kontrolka na sdružené přístrojové desce
začne blikat. Jakmile kontrolka svítí nepřerušovaně, parkovací brzda je aktivována.
Vypnutí
Sešlápněte brzdový pedál.
Potáhněte ovládač PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
Automatické vypnutí
–– Rozjeďte se (U vozidel s automatickou převodovkou musí být zapnutý bezpečnostní pás).
Jak mám spustit stěrače čelního skla a
dešťový senzor*?
Pokud chcete spustit stěrače čelního skla, posuňte
páčku dolů. Pokud chcete čelní sklo setřít jednou,
posuňte páčku nahoru.
Zapnutí a vypnutí dešťového senzoru.
Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální
rychlost.
Abyste mohli lišty stěračů nadzvednout, musí
být v servisní poloze - viz uživatelská příručka.
01
Jak mám používat funkci Start/Stop*?
02
Manuální převodovka
Vypnutí motoru: Vyřaďte spojku, zařaďte převodovku
do neutrálu a uvolněte spojkový pedál.
Nastartujte motor: Sešlápněte spojkový pedál.
Automatická převodovka
Vypněte motor: Zastavte vozidlo pomocí brzdového
pedálu a udržujte brzdový tlak.
Nastartování motoru: Uvolněte tlak nohy na brzdový
pedál.
Svítící kontrolka v tlačítku označuje, že je funkce
aktivní.
Jak funguje ochrana chodců*?
02
Vozidlo je vybaveno systémem varování před kolizí s
automatickou aktivací brzd a detekcí chodců. Tento
systém dokáže v případě vozidel, cyklistů a chodců
varovat, přibrzdit resp. zastavit.
Tato funkce představuje pouze pomůcku a nefunguje
ve všech situacích - například nevidí ze strany cyklisty
a částečně zakryté chodce a chodce, kteří jsou menší
než 80 cm.
Je nezbytné tuto funkci pochopit - viz uživatelská příručka.
Jak mohu nastavit volant?
Uvolněte aretaci.
Volant posuňte dopředu/dozadu a nahoru/dolů.
Aktivujte pojistku.
03
Jak mohu nastavit sedadlo?
03
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
Zvednutí/spuštění sedadla.
Posunutí sedadla dopředu/dozadu.
Nakloňte opěradlo.
Seřízení bederní opěrky*.
Uložení nastavení elektricky ovládaného
sedadla*.
Tlačítka paměti pro elektricky ovládané sedadlo*.
Uložení nastavení:
Během tisknutí jednoho z paměťových tlačítek držte
stisknuté tlačítko, abyste uložili nastavení. Držte tlačítka stisknuté, dokud se neozve signál a na sdružené
přístrojové desce se neobjeví text. Uloží se poloha
sedadla i vnějších zrcátek. Poloha bederní opěrky se
neuloží.
Polohu vnějších zrcátek a nastavení paměti
(nikoliv bederní opěrka) pro elektricky ovládané
sedadlo lze rovněž uložit do dálkového ovladače
s klíčem* -viz uživatelská příručka.
Jak mohu otevřít a zavřít elektricky ovládané
zadní výklopné dveře*?
03
Otevření
–– Lehce stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu
pod vnější klikou. Další možnosti je dlouze stisknout tlačítko na panelu osvětlení nebo tlačítko
dálkového ovladače, dokud se zadní výklopné
dveře nezačnou otevírat.
Zavření
–– Stiskněte tlačítko a zadní výklopné dveře se automaticky zavřou.
Zadní výklopné dveře lze otevírat a zavírat ručně.
Jak mohu regulovat teplotu?
04
Otočte na požadovanou teplotu v levé/pravé části prostoru pro cestující. Na obrazovce se zobrazí
zvolená teplota.
Stisknutím tlačítka AUTO zapněte automatickou
regulaci proudění vzduchu a ostatních funkcí. Na
obrazovce se objeví AUTO KLIMA.
Jak mohu odmrazit čelní sklo?
04
Stisknutím aktivujte elektrické vyhřívání čelního
skla* - na obrazovce se rozsvítí symbol (1).
Dalším stisknutím aktivujete rovněž maximální
proudění vzduchu na čelní sklo a boční skla rozsvítí se symboly (1) a (2).
Dalším stisknutím obě funkce vypnete - nesvítí
žádný symbol.
Bez elektrického ohřevu: Stisknutím aktivujete/deaktivujete proudění vzduchu.
Jak funguje automatické ovládání světlometů? 04
V režimu AUTO jsou k dispozici následující možnosti:
• Systém automaticky přepíná mezi denními provozními světly a potkávacími světly.
• Dálkové světlomety lze aktivovat, když svítí potkávací světla.
• Lze použít aktivní světlomety (AHB)*, které ztlumí
a aktivují automaticky dálková světla resp. upraví
nastavení dálkových světel podle dopravní situace.
• Aktivuje se detekce tunelů*.
Jak se ovládá palubní počítač?
04
Stisknutím tlačítka OK otevřete menu palubního
počítače a aktivujete položku. Zpráva zhasne.
Kolečkem procházíte mezi jednotlivými položkami palubního počítače.
Stisknutím tlačítka RESET vynulujete hodnoty ve
zvoleném nastavení palubního počítače a vrátíte
se ve struktuře menu zpět.
Jak mohu vynulovat palubní počítače?
04
Otočením kolečka na spínači páčky vlevo zobrazte palubní počítač T1 nebo T2.
Dlouhým stisknutím tlačítka RESET počítadlo
resetujete.
Jak mohu změnit vzhled displeje vozidla*?
Na digitální* sdružené přístrojové desce lze zvolit
jednotlivé motivy, např. Performance nebo Eco.
Změna motivu:
Po nastartování motoru stiskněte spínač OK na
páčce vlevo.
Otočením kolečka na páčce zvolte v nabídce
položku Motivy a potom stiskněte OK.
Otočením kolečka zvolte motiv a stisknutím
tlačítka OK výběr potvrďte.
Motiv lze uložit do paměti dálkového ovladače s
klíčem* - viz uživatelská příručka.
04
Jak mohu zapnout a vypnout systém
infotainment?
04
Krátkým stisknutím systém aktivujete.
Dlouhým stisknutím (dokud se obrazovka nevypne) systém vypnete.
Vypnutí zvuku: Krátce stiskněte - dalším stisknutím
aktivujete znovu.
Upozorňujeme, že celý systém Sensus (včetně funkcí
telefonu a navigace*) se zapíná a vypíná současně.
Jak mohu navigovat v systému Infotainment?
04
Stisknutím položky RADIO, MEDIA, MY CAR,
NAV*, TEL* nebo * zvolte hlavní zdroj. Zde se
objeví normální zobrazení posledního aktivního
zdroje.
Stiskněte OK/MENU nebo kolečko* na volantu v hlavním menu systému se otevře zvolený zdroj.
Otočením ovladače TUNE nebo kolečka navigujete v menu.
Stisknutím tlačítka OK/MENU nebo kolečka
provedete výběr v menu.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT se v systému
menu vrátíte zpátky, zrušíte funkci nebo vymažete zadané znaky.
Dlouhým stisknutím tlačítka EXIT přejdete zpátky
na normální zobrazení nebo, pokud se nacházíte
v normálním zobrazení, přejdete na zobrazení
hlavního zdroje.
Tipy:
Chcete-li v normálním zobrazení přejít do nabídky
zkratek, stiskněte jednou tlačítko hlavního zdroje.
Dalším stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.
Další informace o použití systému - viz uživatelská příručka.
Jak mám připojit telefon* se systémem
Bluetooth®?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu stiskněte OK/MENU.
Zvolte Nastavit vozidlo jako viditelné a potvrďte stisknutím tlačítka OK/MENU.
Aktivujte Bluetooth® v mobilním telefonu. Vyhledejte a připojte vozidlo k telefonu.
Postupujte podle pokynů na mobilním telefonu a
na obrazovce.
Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.
Pokud registrace telefonu neproběhne úspěšně viz uživatelská příručka.
Jak se mohu připojit k internetu*?
04
Připojte telefon k vozidlu (viz "Jak mohu připojit
telefon Bluetooth®?") a aktivujte tethering v
telefonu.
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU, zvolte Nastavení > Nastavení
internetu > Připojit přes. Zvolte jednu z možností Modem ve vozidle, Wi-Fi nebo Bluetooth.
V budoucnu se vozidlo automaticky připojí přes
vybrané připojení k internetu.
Další informace o připojení - viz uživatelská
příručka.
Jaké služby dostanu s číslem Volvo ID*?
04
Volvo ID je osobní identifikační číslo zaregistrované k
vozidlu. Pomocí tohoto čísla získáte přístup k různým
službám, např. k síti My Volvo. Dále budete moci
odesílat přímo do vozidla adresu z mapové služby na
internetu.
Registrace a správa čísla Volvo ID:
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps > Nastavení a postupujte
podle pokyn na obrazovce.
Další informace o čísle Volvo ID - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu používat aplikace, když je vozidlo
připojeno k internetu*?
04
Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze používat aplikace pro hudební služby, internetové rádio, navigační
služby a jednoduché internetové prohlížeče.
Stiskněte tlačítko Připojit .
Zvolte Aplikace Apps a stiskněte OK/MENU zobrazí se dostupné aplikace.
Zvolte aplikaci a potvrďte stisknutím tlačítka OK/
MENU.
Některé aplikace vyžadují přihlášení přes samostatný
účet od poskytovatele aplikace/služby. Použijte
stávající účet nebo se znovu zaregistrujte. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Jak mohu telefonovat*?
04
V normálním zobrazení pro zdroj telefonu zadejte
požadované číslo nebo otočte kolečkem na
volantu dolů (otevře se telefonní seznam) nebo
nahoru (otevře se seznam hovorů).
Stisknutím tlačítka číslo vytočíte.
Hovor se přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak volat telefonem - viz uživatelská příručka.
Jak mohu převzít hovor*?
–– Stisknutím kolečka převezmete příchozí hovory.
Hovor se odmítne/přeruší stisknutím tlačítka EXIT.
Další možnosti, jak reagovat na telefon - viz
uživatelská příručka.
04
Jak mohu připojit externí audio zařízení?
04
Připojte externí zařízení přes vstup AUX nebo port
USB* v úložné schránce na středové konzole.
V normálním zobrazení pro zdroj média stiskněte
MEDIA na středové konzole.
Otočte TUNE na požadovaný zdroj audia a stiskněte tlačítko OK/MENU.
Další připojení externího zařízení - viz uživatelská
příručka.
Jak mohu nastavit cíl GPS*?
04
Stisknutím tlačítka NAV spusťte navigaci - zobrazí
se mapa.
Ještě jednou stiskněte NAV a zvolte Zadejte
adresu pomocí OK/MENU.
Pomocí kolečka nebo numerické klávesnice na
středové konzole zadejte kritérium resp. kritéria
hledání.
Potom zvolte Zadat jediný cíl nebo Přidat jako
trasový bod a stiskněte OK/MENU.
Další informace a odchylky od trhu pro navigaci - viz
samostatný doplněk.
Jaká nastavení lze upravit v systému menu?
Systém menu MY CAR se používá pro celou řadu
funkcí vozidla, např. nastavení hodin, zrcátek na
dveřích a zámků.
Použití tlačítek - viz předchozí kapitola "Jak se
naviguje v menu systému infotainment".
04
Jak mohu nastavit hodiny?
04
V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte OK/MENU.
Zvolte Nastavení > Možnosti systému > Nastavení času.
Otočte TUNE na Automatický čas a stisknutím
tlačítka OK/MENU aktivujte automatické nastavení času.
Abyste nastavili čas správně, musíte správně zvolit
aktuální polohu.
Jak mohu zavolat do servisu nebo objednat
prohlídku*?
04
–– V normálním zobrazení pro zdroj MY CAR stiskněte
OK/MENU a zvolte Servis a oprava.
V části Servis a oprava se nacházejí informace o
příslušném servisu, které jste zaregistrovali na webovém portálu My Volvo. V části Informace o autoriz.
zástupci je k dispozici položka umožňující zavolat a
poslat do servisu žádost o rezervaci (toto lze provést
rovněž přes web My Volvo). Dále zde lze aktualizovat
informace o servisu a nastavit servis jako cíl.
Platí pouze pro některé trhy.
Co dělá ECO*?
04
Stisknutím tlačítka ECO aktivujete program optimálně úsporné spotřeby paliva. Mimo jiné se změní
následující:
• Start/Stop - motor se může automaticky zastavit
dříve, než vozidlo stojí.
• Eco Coast - vozidlo přestane brzdit motorem a
dojíždí setrvačností.
• Vypnutí nebo omezení některých funkcí klimatizace.
Jak mám čerpat palivo?
05
–– Pomocí tlačítka na panelu osvětlení otevřete dvířka
hrdla palivové nádrže - po uvolnění tlačítka se
dvířka otevřou.
Šipka na symbolu sdružené přístrojové desky ukazuje, na které straně se dvířka hrdla palivové nádrže
nacházejí.
Jak mám mýt svůj vůz?
05
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než mytí v
automatické myčce. Nový lak je také náchylnější k
poškození. Z tohoto důvodu je pro první měsíce u
nového vozu doporučeno ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte,
že nečistoty a kamínky mohou poškrábat lak.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Aby si kůže zachovala svůj vzhled, musí být pravidelně udržována. Z tohoto důvodu doporučujeme
kožené čalounění čistit pomocí sady Volvo Leather
Care 1krát až 4krát ročně. Sadu Volvo Leather Care
můžete koupit u svého prodejce Volvo.
05
Kde se nacházejí úložné schránky?
05
Zde jsou znázorněny některé z úložných schránek ve
vozidle.
Informace o rozmístění dalších úložných
schránek najdete v uživatelské příručce.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12V?
Aby 12V zásuvky v prostoru pro cestující fungovaly,
musí být dálkový ovladač s klíčem v poloze I. 12V
zásuvka* v zavazadlovém prostoru je vždy aktivní.
05
Jak funguje systém zamykání Keyless*?
Elektromagnetická pole a odstínění mohou mít vliv na funkci Keyless. Nedávejte dálkový ovladač do blízkosti mobilního telefonu
a kovových předmětů.
Jak mohu zapnout nebo vypnout motor?
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se o součást systému efektivního
řízení emisí Volvo. Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Jak funguje ochrana chodců*?
Tato funkce nedokáže detekovat všechny chodce ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté chodce, lidi v oděvech,
jež skrývají tvar těla, a chodce s výškou pod 80 cm. Tato funkce nedokáže detekovat všechny cyklisty ve všech situacích. Například nevidí částečně zakryté cyklisty, cyklisty v oděvech, jež skrývají tvar těla, a cyklisty, kteří se přibližují z boku. Za správný
způsob jízdy a bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti jízdy vždy odpovídá řidič.
Jak mohu nastavit volant?
Volant seřizujte (po nastavení sedadla) vždy před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy.
Jak mohu otevřít a zavřít elektricky ovládané zadní výklopné dveře*?
Při otevírání a zavírání dávejte pozor. Hrozí riziko rozdrcení. Před otevíráním/zavíráním se nikdo nesmí nacházet poblíž zadních
výklopných dveří. Mohlo by dojít k rozdrcení s vážnými následky. Při ovládání zadních výklopných dveřích buďte vždy opatrní.
Nepoužívejte elektrické ovládání zadních výklopných dveří pod nízkým stropem. Pokud systém pracuje stále po dlouhou dobu,
vypne se, aby se zabránilo přetížení. Může se znovu použít po cca. 2 minutách.
Jak se mohu připojit k internetu*?
Při použití internetu dochází k přenosu dat (datový provoz), což zatěžuje vašeho síťového operátora. Zeptejte se, kolik stojí
datový přenos. Chcete-li se připojit přes modem vozidla, vložte svou osobní SIM kartu do držáku ve schránce v přístrojové
desce a potom zvolte v nabídce MY CAR připojení přes Modem ve vozidle. Chcete-li se připojit k internetu, zadejte PIN kód
své SIM karty. Abyste nemuseli zadávat PIN kód před každým startováním vozidla, můžete zámek PIN kódu deaktivovat - v
položce Modem ve vozidle zrušte zaškrtnutí položky Uzamknout SIM kartu.
Jak mám čistit kožené čalounění*?
Některá barevná oblečení (např. oděvy z džínoviny a úsně) mohou způsobit změnu zabarvení čalounění. Nikdy nepoužívejte
silná rozpouštědla - mohli byste čalounění poškodit.
Kde se nacházejí zásuvky AUX/USB* a 12 V?
Z každé zásuvky se smí odebírat maximálně 10 A (120 W).
Další podrobnosti o svém voze se dozvíte na www.volvocars.com
TP 17730 (Czech) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Jak mohu nastavit sedadlo?
Sedadlo řidiče si upravte před tím, než se s vozidlem rozjedete - nikoliv během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. V
případě prudkého brzdění či nehody tím zabráníte poranění osob.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement