Volvo XC90 2014 Late Quick Guide

Volvo XC90 2014 Late Quick Guide
web edition
quick guide
Vítejte ve vašem novém voze Volvo!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto Quick Guide, abyste se rychle a snadno seznámili s
některými z nejběžnějších funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou uvedeny v
uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný výběr.
Uživatelská příručka dále obsahuje nejnovější a nejaktuálnější informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.com.
dálkový ovladač s klíčem
Zamyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru, víčko nádrže a zapíná
alarm*.
Odemyká dveřeA, dveře zavazadlového prostoru, víčko palivové nádrže a
také vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru – ale neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapíná osvětlení interiéru, obrysová/
parkovací světla, osvětlení registrační
značky a světla* na zpětných zrcátkách na dveřích.
Funkce nouzového tlačítka. Chcete-li
v kritické situaci aktivovat alarm, stiskněte na cca. 3 sekundy nebo stiskněte
dvakrát. Vypněte stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Automaticky se vypne po
25 sekundách.
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do
2 minut po odemčení nebudou otevřeny boční
dveře/dveře zavazadlového prostoru.
A
K zamknutí/odemknutí příruční schránky
můžete použít čepel klíče.
studený start
STARTOVÁNÍ motoru
Zážehový motor 3.2: Sešlápněte brzdový
pedál, otočte dálkové ovládání do polohy
III a rovnou je uvolněte - motor automaticky
nastartuje.
Všechny ostatní motory: Sešlápněte brzdový
pedál, otočte dálkové ovládání do polohy III a
uvolněte, jakmile motor nastartuje.
Dieselový motor: Předehřev spusťte
otočením klíče do polohy II a podržením,
dokud symbol na sdruženém přístroji
nezhasne - potom otočte rovnou do polohy III
a uvolněte, až motor nastartuje.
POZNÁMKA
Po krátkou dobu po studeném startu se
volnoběžné otáčky mohou zvýšit. To je proto,
aby emisní systém mohl rychle dosáhnout
běžnou provozní teplotu a fungovat optimálně.
stěrače čelního skla a dešťový senzor*
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru s páčkou přepínače v poloze 0.
2 Nastaveni citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
3 Ostřikovač, zadní okno - cyklovač/normální
rychlost.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
Je-li aktivní dešťový senzor, rozsvítí se
zelená kontrolka (1).
SPÍNAČE SVĚTEL
Denní provozní světla jsou během jízdy
aktivní. Potkávací světla nesvítí. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel.
Denní světla, když se jede s vozem.
Automatické přepnutí na parkovací
světla, když je vozidlo zaparkováno.
Aktivují se potkávací světla a funkce pro
dálková světla nebo světelná houkačka.
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů automatické*).
Osvětlení displeje a přístrojů.
Automatické ovládání denních provozních světel a potkávacích světel.
Zadní světlomet do mlhy (pouze na
straně řidiče).
parkovací brzda
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu.
regenerace (vznětový motor)
Za určitých podmínek se na displeji může
zobrazit zpráva LAPAC SAZI PLNY. V tomto
okamžiku je nutné provést vyčištění filtru sazí.
Čištění filtru proběhne automaticky při jízdě
stálou rychlostí po dobu cca. 20 minut po
rovné hlavní silnici.
Takzvaná regenerace je dokončena, když
zpráva zmizí.
Zapnutí
1. Evně sešlápněte nožní brzdu - potom sešlápněte pedál parkovací brzdy (1).
2. Uvolněte nožní brzdu. Pokud se vozidlo
rozjede - sešlápněte pedál parkovací brzdy
ještě více.
3. Parkování - zvolte na převodovce P.
Vypnutí
1. Pevně sešlápněte nožní brzdu a následně
zatáhněte za rukojeť (2) - pedál parkovací
brzdy se nadzvedne.
2. Nyní můžete uvolnit nožní brzdu.
víčko nádrže
Během čerpání paliva zavěste víčko na vnitřní
stranu hrdla palivové nádrže.
AUDIO SYSTÉM
1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
PŘEHRÁVAČ CDB
2 Charakter zvuku: Stisknutím zvolte např.
3 Vyměňte CDC nebo zvolte pomocí 1-6.
4 Jedním krátkým stisknutím vysunete
nastavte hlasitost.
BASS, Dolby Pro Logic II* - otočením
nastavení upravte. Audio zdroj: Otočením
zvolte např. CD ,streaming audio přes
Bluetooth® nebo AUX/USBA.
aktuální disk. Jedním dlouhým stisknutím
vysunete všechny diskyC.
6 Změna stopy na CD.
AUTORÁDIO
5 Stisknutím tohoto tlačítka na cca. 2 sekundy
uložíte 10 stanic s nejsilnějším signálem.
Během každého hledání se na displeji zobrazí AUTOSTORE.Uloženou stanici zvolte
pomocí 0-9.
6 Krátkým stisknutím vyhledáte další silnou
stanici. Nejsilnějších 20 stanic uložíte stisknutím tlačítka 0-9 na FM1 nebo FM2, dokud
displej daný výběr nepotvrdí.
A
Připojení AUX/USB např. pro přehrávač MP3. Aby
kvalita zvuku byla optimální, nastavte střední hlasitost
přehrávače. Nabije se rovněž iPod, pokud je připojen
k USB portu.
B
Lze přehrávat rovněž CD se soubory MP3 a WMA.
C
Pouze CD měnič*.
Integrovaný podkládací sedák
Zvednutí
1. Sedák nadzvedněte potáhnutím rukojeti na
přední hraně sedáku dopředu a nahoru.
2. Nadzvedněte zadní hranu sedáku a dvěma
rukama tlačte na sedák dozadu a dolů,
dokud se nezajistí. V případě potřeby
zatlačte zámek bezpečnostního pásu do
strany.
Spuštění
1. Sedadlo uvolněte potáhnutím rukojeti na
přední hraně sedáku dopředu.
2. Potáhněte podkládací sedák dopředu a v
prostřední části jej zatlačte dolů tak, aby se
zajistil.
Podkládací sedák se musí zajistit ve zcela
spuštěné poloze tak, aby bylo možné opěradlo
zadního sedadla spustit dolů.
elektronicky řízená klimatizace - ECC
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidla.
4 Otočením nastavte teplotu zvlášť teplotu
pro levou a pravou stranu prostoru pro
cestující.
6 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
MANUÁLNÍ REGULACE
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 MAN - Zapínání/vypínání recirkulace. AUT -
Zapínání/vypínání systému kvality vzduchu*.
3 AC - Zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
5 Rozvod vzduchu. Nasměřujte proud vzdu-
chu např. na podlahu, průduchy v přístrojové desce, na čelním skle atd.
7 Zapnutí/vypnutí vyhřívání předních sedadel.
8 Max. odmlžení. Nasměruje veškerý vzduch
maximálním průtokem na čelní sklo a boční
okna.
9 Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče zapněte (ON)/vypněte
(OFF).
OFF - Airbag je deaktivován. Na displeji nad
vnitřním zpětným zrcátkem se zobrazí varovná
zpráva PASSENGER AIRBAG OFF.
Na předním sedadle smí sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce. V
žádném případě zde však nesmí sedět cestující
vyšší než 140 cm.
ON - Airbag je aktivován. Na předním sedadle
smí sedět cestující vyšší než 140 cm. V žádném
případě zde však nesmí sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce.
SDRUŽENÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA
1 Displej palubního počítače. Zvolte funkci
pomocí (9).
2 Krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete
3
4
5
6
7
8
9
mezi T1 a T2. Dlouhým stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
1. řádek displeje: Počitadlo kilometrů. 2.
řádek displeje: T1 a T2 - nezávislá denní
počítadla, která jsou vždy zapnutá.
1. řádek displeje: Hodiny. 2. řádek displeje:
Venkovní teplota.
Nastavení hodin: Otočte ve směru/proti
směru hodinových ručiček do koncové polohy a hodiny (4) nastavte podržením v této
poloze.
Palivoměr
Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte/smažete
zprávu.
Otočením kolečka zobrazíte volby palubního
počítače.
10 Jedním krátkým stisknutím resetujete aktu-
ální funkci počítače. Jedním dlouhým stisknutím resetujete všechny funkce palubního
počítače.
Poznámka
Text KILOMETRU DO PRAZD. NADRZE
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
INFORMAČNÍ A VAROVNÉ KONTROLKY
Žlutý symbol: Upozornění - postupujte podle pokynů na displeji.
Červený symbol: VAROVÁNÍ Zastavte bezpečně na místě, kde
z hlediska dopravy nehrozí nebezpečí, a postupujte podle pokynů na
displeji.
Nízká hladina oleje. Bezpečně
zastavte, zkontrolujte hladinu olejeA.
Porucha v brzdovém systému.
Bezpečně zastavte, zkontrolujte
brzdovou kapalinuA.
Systém kontroly stability vozidla
DSTC* - bliká, pokud je systém v
činnosti.
Žhavení motoru (vznětový motor).
Motor je možné nastartovat po
zhasnutí této kontrolky.
A
Pokud tato kontrolka zůstane svítit, požádejte odtahovou službou o odtáhnutí vozidla.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
B
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
Souvislé blikání.
Seřízení polohy volantu
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
BLIS – informační systém mrtvého úhlu
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem na
světlém povrchu vozovky nebo nízko položeným
sluncem svítícím do kamery.
nasedání do třetí řady sedadel
V případě závady přímo v systému se na displeji
zobrazí text SYST.SLEP.MISTA DOPORUCEN
SERVIS.
péče o vozidlo
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
Držák nákupních tašek*
Spouštění opěradel krajních sedadel v druhé
řadě
1. Nadzvedněte páku (1). Přitom sklápějte opěradlo dopředu, aby se sedadlo posunulo.
2. Nadzvedněte páku (1) a sklopte opěradlo
zpátky do vzpřímené polohy tak, abyste
sedadlo mohli posunout zpět.
nastavení elektricky ovládaného předního sedadla
dálkový ovladač s klíčem a
elektricky ovládané sedadlo řidiče*
Každý z dálkových ovladačů s klíčem může
používat jiný řidič k uložení nastavení pro sedadlo řidiče. Postupujte následovně:
• Nastavte sedadlo podle potřeby.
• Zamkněte vozidlo pomocí zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem,
který běžně používáte. Tímto se nastavení
sedadla uloží do dálkového ovladače s
klíčem do pamětiA.
• Odemkněte klíč (stisknutím odemykacího
tlačítka na stejném dálkovém ovladači s
klíčem) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče se automaticky nastaví do polohy, která
je uložena v paměti dálkového ovladače
s klíčem (pokud od posledního zamknutí
vozidla došlo k posunutí sedadla).
A
ÚLOŽNÉ PROSTORY
1 Držák šálku.
2 Ráčnová páka ke zvedání zadní části
středové konzoly (neplatí pro modely
vybavené systémem zábavy pro zadní
sedadla*).
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložená v paměti
funkce elektricky ovládaného sedadla*. Další informace
najdete v uživatelské příručce.
TP 17048 (Czech). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
1 Bederní opěra.
2 Zvednutí/snížení přední hrany sedáku.
3 Dopředu/dozadu.
4 Zvednutí/snížení sedadla.
5 Úhel sklonu opěradla.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement