Volvo XC90 2019 Early Quick Guide

Volvo XC90 2019 Early Quick Guide

XC90

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Stručný průvodce Quick Guide popisuje výběr funkcí ve vašem novém voze Volvo. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve vozidle, v aplikaci a na webové stránce.

STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA

Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.

MOBILNÍ APLIKACE

Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro chytré telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video pro vybrané funkce.

STRÁNKA PODPORY VOLVO

Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky, instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu.

TIŠTĚNÉ INFORMACE

V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.

OBSAH

01. SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZIDLEM VOLVO

V této kapitole najdete informace o některých systémem Volvo pro služby, přehled exteriéru a interiéru vozidla a informace o středovém displeji.

02. INTERIÉR A PŘIPOJENÍ

Zde se dočtete o různých funkcích v prostoru pro cestující např. o nastaveních sedadla a připojení k internetu.

03. ZOBRAZENÍ NA STŘEDOVÉM DISPLEJI

Zde najdete informace o jednotlivých hlavních zobrazeních středového displeje, ze kterého můžete ovládat řadu funkcí ve vozidle.

04. CHYTRÁ JÍZDA

V této kapitole popisujeme některé ze systémů podpory řidiče ve vozidle a nabízíme tipy k úspornější jízdě s vozidlem.

05. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU

Zde najdete jednotlivé povely a fráze, které můžete použít u systému rozpoznávání hlasu ve vozidle.

06. SPECIÁLNÍ TEXTY

Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.

V době publikování jsou všechny známé typy doplňků / příslušenství označeny hvězdičkou: *.

01

ZAČÍNÁME

Abyste mohli začít používat své Volvo optimálním způsobem, nabízíme pár funkcí, rad a tipů, se kterými je vhodné se seznámit.

Volvo ID

Volvo ID je osobní ID, které umožňuje přístup k celé řadě služeb pomocí jediného uživatelského jména a hesla. Zde patří Volvo On Call

*

, mapové služby

*

, osobní přihlášení na stránce volvocars.com a možnost zarezervovat si servis a opravy. Volvo ID můžete vytvořit na stránce volvocars.com, nebo můžete použít aplikaci Volvo On Call, nebo můžete vytvořit Volvo ID přímo ze svého vozidla.

Sensus

Sensus je inteligentní rozhraní vozidla, které se ve vozidle používá pro vše, co souvisí se zábavou, připojením k internetu, navigací

*

a informačními službami. Komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem umožňuje Sensus.

Volvo On Call *

Volvo On Call umožňuje přímý kontakt s vozidlem a další pomoc a pohodlí 24 hodin denně. Aplikace Volvo On Call, například, informuje, kdy se musí vyměnit žárovky a kdy se musí doplnit kapalina do ostřikovačů.

Můžete zamknout a odemknout vozidlo, zkontrolovat hladinu paliva a zobrazit nejbližší čerpací stanice. Teplotní přípravu lze nastavovat a spouštět pomocí ovládání klimatu při parkování nebo pomocí funkce dálkového spuštění vozidla

1

On Call.

. Začněte tím, že si stáhnete aplikaci Volvo

Aplikace Volvo On Call zahrnuje rovněž pomoc na cestách, další bezpečnostní služby a pomoc v případě tísně. K tomu jsou určena tlačítka

ON CALL

a

SOS

ve stropní konzole.

Profily řidiče

Mnohá z nastavení prováděných ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče. Každý klíč lze propojit s profilem řidiče. Další informace o profilech řidiče najdete v kapitole Horní zobrazení v průvodci Quick Guide.

1

K dispozici u některých modelů a na určitých trzích.

01

01

PŘEHLED, EXTERIÉR

Kontrola a kalibrace tlaku vzduchu v pneumatikách (ITPMS)

* se provádí pomocí TPMS v aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací na středovém displeji. V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách bude na displeji řidiče nepřetržitě svítit symbol . V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách zkontrolujte a upravte tlak ve všech čtyřech pneumatikách a stisknutím kalibračního tlačítka spusťte kalibraci ITPMS.

Kontrola hladiny motorového oleje

se provádí z aplikace

Stav vozu

. Zde vidíte také stavové zprávy a informace k objednání servisní prohlídky a opravy

*

.

Zpětná zrcátka lze automaticky

*

naklonit dolů při zařazení zpětného chodu. Pokud se vozidlo uzamkne/odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem, zpětná zrcátka se mohou automaticky sklopit/vyklopit

*

. Tyto funkce aktivujte v horním zobrazení středového displeje:

Nastavení My Car Zrcátka a snadné nastupování

.

Panoramatická střecha

*

obsahuje zasklený kryt otvoru a sluneční clonu. Ovládá se ovládačem nad zpětným zrcátkem, když se vozidlo nachází minimálně v poloze zapalování

I

. Do větrací polohy otevřete tak, že ovladač stisknete směrem nahoru. Zavřete potáhnutím ovladače dolů. Pokud chcete panoramatickou střechu zcela otevřít, potáhněte ovladač dvakrát dozadu. Zavřete potáhnutím ovladače dvakrát dolů.

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru

*

lze otevřít pomocí funkce pro ovládaní dveří zavazadlového prostoru nohou

*

, a to pomalým vykopnutím nohy pod levou část zadního nárazníku.

Dveře zavazadlového prostoru zavřete a zamkněte pomocí tlačítka

na spodní hraně. Další možností je zavřít dveře zavazadlového prostoru pomalým vykopnutím nohy. Aby bylo možné odemknout dveře zavazadlového prostoru pohybem nohy, vozidlo musí být vybaveno funkcí zamykání/odemykání bez klíče

*

. Aby bylo možné otevřít a zavřít vykopnutím nohy, dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet cca. 1 metr (3 stopy) za vozidlem.

Aby dveře zavazadlového prostoru nenarazily např. v garáži o strop, je možné naprogramovat maximální otevření. Maximální otevření nastavíte tak, že dveře zavazadlového prostoru otevřete a zastavíte v požadované poloze. Potom stiskněte

- poloha se uloží.

minimálně na 3 sekundy

01

01

ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ

Dálkový ovladač s klíčem

Jedno krátké stisknutí zamyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru, krytku hrdla plnění paliva a zapíná alarm

*

.

Dlouhé stisknutí zavírá současně panoramatickou střechu

*

a všechna boční okna.

Jedno krátké stisknutí odemyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru, krytku hrdla plnění paliva a vypíná alarm

*

.

Dlouhé stisknutí otevírá současně všechna boční okna.

Jedno krátké stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro dveře zavazadlového prostoru.

Dlouhým stisknutím se otevírají a zavírají elektricky ovládané dveře

* zavazadlového prostoru.

Panická funkce aktivuje, v případě potřeby, směrová světla a klakson a přivolá tak pozornost. Aktivujte tak, že stisknete a podržíte tlačítko alespoň 3 sekundy nebo stisknete tlačítko dvakrát do 3 sekund. Funkci lze deaktivovat pomocí stejného tlačítka poté, kdy byla aktivována minimálně 5 sekund. Jinak se funkce automaticky deaktivuje po 3 minutách.

Osobní zámek

Osobní zámek uzamkne dveře zavazadlového prostoru a příruční schránku, což se může hodit, například, když vozidlo dáváte, do servisu nebo hotelu.

- V zobrazení funkcí na středovém displeji klepněte na

Osobní zámek

a aktivujte/deaktivujte tak funkci.

Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci. Při každém použití zamykání musíte zadat čtyřmístný kód. Při prvním použití funkce musíte zadat doplňkový bezpečnostní kód.

01

01

PŘEHLED, INTERIÉR

Středový displej se používá k ovládání mnoha hlavních funkcí vozidla, např. média, navigace

*

, regulace klimatu, systémů podpory řidiče a aplikací ve vozidle.

Na displeji řidiče se zobrazují informace o jízdě, např. rychlost, otáčky motoru, navigace

*

a aktivní podpora řidiče. Pomocí nabídky aplikací, která se otevírá pomocí klávesnice na volantu vpravo, si lze vybrat, co se bude na displeji řidiče zobrazovat. Nastavení lze upravovat pomocí Nastavení My Car zobrazení na středovém displeji.

Displej řidiče v horním

Head-up displej

*

doplňuje ve vozidle displej řidiče a promítá na čelní sklo informace. Aktivuje se v zobrazení funkcí na středovém displeji.

K nastartování vozidla se používá knoflík Start . Otočte po směru hodinových ručiček a v poloze zapalování I uvolněte. Sešlápněte brzdový pedál a vozidlo nastartujte otočením knoflíku Start po směru hodinových ručiček. U vozidel s manuálním řazením se musí sešlápnout také spojkový pedál. U vozidel s automatickým řazením se musí zvolit poloha P nebo N . Vypněte otočením startovacího knoflíku po směru hodinových ručiček.

Jízdní režimy

*

se nastavují pomocí ovladače na tunelové konzole.

Vozidlo vždy startuje v komfortním režim. Stiskněte ovládací prvek a přesunutím zvolte na středovém displeji

Comfort

,

Eco

,

Off Road

,

Dynamic

a

Individual

. Potvrďte stisknutím ovladače. V případě jízdního režimu

Individual

můžete nastavení upravit podle požadované jízdní charakteristiky. Konkrétní jízdní režim se aktivuje v horním zobrazení středového displeje:

Nastavení

Individuální jízdní režim

.

My Car

Parkovací brzda se aktivuje potáhnutím ovladače nahoru následně se rozsvítí symbol na displeji řidiče. K ručním uvolnění zatlačte na ovladač a současně sešlápněte brzdový pedál. Pomocí funkce "automatické brzdění stojícího vozidla" ( ) lze uvolnit brzdový pedál a přitom je vozidlo např. na semaforech stále zabrzděné.

Před použitím automyčky musíte automatické brzdění stojícího vozidla a automatickou aktivaci parkovací brzdy deaktivovat. Automatická parkovací brzda se deaktivuje v horním zobrazení středového displeje: Nastavení zavěšení .

My Car Parkovací brzda a

Vypínač airbagu spolujezdce

*

se nachází na konci přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří. Potáhněte vypínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag aktivujte/ deaktivujte.

Příruční schránka

se otevře po stisknutí tlačítka .

01

01

STŘEDOVÝ DISPLEJ

Můžete upravovat nastavení a ovládat většinu funkcí na středovém displeji

. Na středovém displeji jsou tři hlavní zobrazení: výchozí zobrazení, zobrazení funkcí a zobrazení aplikací. Zobrazení funkcí a zobrazení aplikací otevřete ve výchozím zobrazením tak, že přejedete prstem vpravo nebo vlevo. Horní zobrazení je přístupné poté, co přetáhnete horní část displeje dolů.

Vzhled na středovém displeji a na displeji řidiče

změníte tak, že zvolíte motiv v Nastavení My Car Displej řidiče v horním zobrazení. Zde můžete rovněž zvolit tmavé nebo světlé pozadí středového displeje.

Na výchozí zobrazení se vrátíte z jiného zobrazení

krátkým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Nyní se zobrazení naposledy zvolený režim výchozího zobrazení. Dalším krátkým stisknutím tlačítka

Domů nastavíte všechny dlaždice zobrazení Domů do standardního režimu.

Pokud chcete čistit středový displej, zamkněte dotykovou funkci dlouhým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Obrazovku znovu aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.

Stavová lišta nahoře na displeji zobrazuje aktivity ve vozidle. Vlevo se nachází informace o síti a připojení, informace o médiích, čas a indikace činností probíhajících na pozadí.

V řádku klimatu

dole můžete nastavit klepnutím na příslušnou ikonu teplotu a komfort sedadla. Zobrazení klimatu otevřete klepnutím na prostřední tlačítko v řádku klimatu.

01

02

2. Mezi jednotlivými funkcemi přepínejte na středovém displeji otáčením ovladače nahoru/dolů.

3. Nastavení zvolené funkce změníte stisknutím horní/spodní/přední/ zadní části ovladače.

Uložení poloh

1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej

*

do požadované polohy a na panelu dveří stiskněte tlačítko

M

. Rozsvítí se kontrolka na tlačítku.

2. Do 3 sekund stiskněte tlačítko paměti 1 , 2 nebo 3 . Ozve se zvukový signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.

Použití uložené polohy:

Když jsou dveře otevřené - stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek paměti.

Když jsou dveře zavřené - držte stisknuté jedno z tlačítek paměti, dokud není dosažena požadovaná poloha.

ELEKTRICKY

*

OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA

Pomocí ovládacích prvků zvenku na sedadle můžete upravit např.

polohu sedadla a bederní opěrky

*

. K nastavení polohy sedadla se používají dva ovladače ve tvaru sedadla. Třetí multifunkční ovladač

*

se používá k nastavování jednotlivých komfortních funkcí, například masáže

*

.

Ovladače ve tvaru sedadla

Pomocí spodního ovládače nastavte sedák nebo přesuňte celé sedadlo.

Pomocí zadního ovládače nastavte úhel opěradla.

Multifunkční ovladač

2

Nastavení masáže sedáku

*

*

, boční podpěry

*

, bederní opěrky

*

se provádí pomocí multifunkčního ovladače.

a prodloužení

1. Nastavení sedadla aktivujte otočením ovladače na středovém displeji nahoru/dolů.

2 Ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve čtyřech směrech

*

SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL

Abyste mohli spustit opěradlo, možná budete muset nejdříve upravit nastavení předního a zadního sedadla.

Prostřední sedadlo v druhé řadě

1. Manuálně sklopte opěrku hlavy dolů stisknutím tlačítka mezi opěradlem a opěrkou. Současně zatlačte opěrku hlavy domů.

2. Potáhněte bezpečnostní pás na prostředním sedadle nahoru/ dopředu a opěradlo sklopte.

Krajní sedadla v druhé řadě

Potáhněte páčku z boku na krajním sedadle nahoru a sedadlo současně sklopte. Opěrka hlavy se automaticky spustí dolů.

Při zvedání opěradla prostředního sedadla nebo krajních sedadel potáhněte pás nebo páčku nahoru. Zvedněte opěradla tak, aby se pojistka zajistila. Opěrku hlavy zvedněte manuálně nahoru.

Třetí řada sedadel

*

Potáhněte páčku nahoře na opěradle nahoru/dopředu. Sklopte opěradlo dopředu. Opěrky hlavy se spouštějí dolů automaticky.

Abyste mohli nastoupit k třetí řadě sedadel, potáhněte páčku nahoře na sedadle v prostřední řadě nahoru/dopředu. sklopte opěradlo a potáhněte celé sedadlo dopředu.

02

02

VOLANT

Nastavení volantu

Polohu volantu můžete nastavit z hlediska výšky a hloubky.

1. Zatlačte páčku pod volantem dopředu a nastavte volant do požadované polohy.

2. Potom potáhněte páčku zpět do zajištěné polohy.

Klávesnice vlevo

Podpora řidiče se volí na displeji řidiče pomocí šipek na klávesnici na volantu vlevo ( a ). Je-li kontrolka podpory řidiče bílá, funkce je aktivní. Šedá kontrolka znamená, že funkce byla vypnuta nebo se nachází v pohotovostním režimu.

Kontrolky na displeji řidiče:

Omezovač rychlosti pomáhá zabránit překročení zvolené maximální rychlosti.

Tempomat pomáhá řidiči udržet konstantní rychlost.

Adaptivní tempomat vpředu.

*

pomáhá udržovat konstantní rychlost, a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu

Pilot Assist

pomáhá řidiči udržet vozidlo pomocí asistence řízení mezi značením jízdního pruhu a dále pomáhá udržet konstantní rychlosti, a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.

Stisknutím tlačítka vybranou funkci spustíte nebo vypnete.

Jedno krátké stisknutím / zvyšuje/snižuje uloženou rychlost o

5 km/h (5 mph). Pokud tlačítko stisknete a podržíte, rychlost se mění spojitě - na požadované rychlosti tlačítko uvolněte.

/ zvětšuje/zmenšuje vzdálenost k vozidlu vpředu při použití adaptivního tempomatu a systému Pilot Assist.

Jedním stisknutím tlačítka rovněž pokračujete v uložené rychlosti pro zvolenou funkci.

Klávesnice vpravo

Pomocí klávesnice na volantu vpravo můžete navigovat po displeji řidiče.

gaci.

Otevření/zavření nabídky aplikací na displeji řidiče. Z tohoto místa můžete ovládat palubní počítač, přehrávač médií, telefon a navi-

Jednotlivé aplikace procházejte tisknutím šipky vlevo nebo vpravo.

řidiče.

Zvolte položku, zrušte výběr položky nebo potvrďte položku. Např.

zvolte nabídku palubního počítače nebo vymažte zprávu na displeji

Klepáním nahoru nebo dolů procházejte jednotlivé funkce zvolené aplikace.

Hlasitost médií zvýšíte/snížíte

stisknutím tlačítka a . Pokud není aktivní žádná další funkce tato tlačítka lze použít k ovládání hlasitosti.

Ovládání hlasem se aktivuje stisknutím tlačítka . Tato funkce umožňuje ovládat hlasem např. média, navigaci

*

a regulaci klimatu. Řekněte např. " Radio ", " Raise temperature " nebo " Cancel ".

Další hlasové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole

Hlasové ovládání.

Palubní počítač

Palubní počítač počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu paliva a průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké informace z palubního počítače budou zobrazovány na displeji řidiče. Palubní počítač počítá dojezd do prázdné nádrže. Pokud chcete zobrazit jednotlivé možnosti, použijte na volantu klávesnici vpravo. Pokud se na displeji řidiče zobrazí "----", v nádrži je příliš málo paliva a dojezd nelze spočítat. Dočerpejte palivo co nejdříve.

02

02

LEPÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ

Funkce světlometů se ovládají pomocí levého páčkového přepínače.

Pokud zvolíte režim AUTO , vozidlo zjistí, zda je tma/světlo a podle toho nastaví osvětlení, např. když se setmí nebo vjedete do tunelu. Pokud chcete, aby se dálková světla automaticky ztlumila a neoslňovala účastníky silničního provozu v protisměru, otočte kolečko na páčce do polohy

. Manuální dálkové světlomety se aktivují přesunutím páčkového přepínači od sebe. Deaktivujte přesunutím páčkového přepínače k sobě.

Aktivní natáčecí světla

*

umožňují maximální osvětlení zatáček a křižovatek, jelikož světlo následuje pohyby volantu. Tato funkce se aktivuje automaticky při nastartování vozidla. Lze ji deaktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Uvítací osvětlení zapne venkovní osvětlení, když odemknete vozidlo pomocí klíče, a pomůže vám bezpečně dostat se za tmy k vozidlu.

Osvětlení "home safe"

osvětlí do jisté míry tmu tím, že rozsvítí část venkovního osvětlení poté, co jste vozidlo uzamkli. Funkci aktivujete po vypnutí vozidla tak, že levý páčkový přepínač přesunete k přístrojové desce a potom jej uvolníte. Dobu, po kterou osvětlení "home safe" bude svítit, lze nastavit na středovém displeji.

Resetování denního počítadla

Všechny informace v manuálně ovládaném denním počítadle kilometrů

(TM) resetujete dlouhým stisknutím tlačítka RESET . Krátkým stisknutím resetujete pouze ujeté kilometry. Denní počítadlo (TA) se resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá 4 hodiny.

PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ

Pravým páčkovým přepínačem se ovládají lišty stěračů a dešťový senzor.

Pokud chcete čelní sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač dolů.

Posunutím páčky postupně nahoru nastavujete cyklické, normální a rychlé stírání.

Pomocí kolečka na přepínací páčce upravte rychlost stírání.

Posunutím přepínací páčky k volantu aktivujete ostřikování čelního skla a světlometů. Posunutím páčky k přístrojové desce aktivujete ostřikování zadního skla.

Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte na tlačítko dešťového senzoru. Páčkový spínač stěrače čelního skla musí být v poloze

0

nebo v poloze pro jedno setření. Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Otočením kolečka nahoru/dolů nastavíte vyšší/ nižší citlivost.

Stisknutím spustíte cyklické stírání zadního okna.

Stisknutím spustíte průběžné stírání zadního okna.

Servisní režim stírání čelního skla se používá, například, při výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů. Klepnutím na tlačítko

Servisní poloha stěračů

v zobrazení funkcí na středovém displeji aktivujte nebo deaktivujte servisní režim.

02

02

OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ

Funkce nastavení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro cestující se ovládají ze středového displeje, pomocí tlačítek na středové konzole nebo ze zadní části tunelové konzoly

*

. Některé funkce klimatu lze ovládat také hlasovým ovládáním.

Uprostřed na středovém displeji dole se nachází ikona, kterou se otevírá zobrazení klimatu. Pokud je text

Clean Zone

modrý, znamená to, že byly splněny podmínky pro dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.

Pokud chcete automaticky regulovat některé funkce klimatu, klepněte v zobrazení klimatu na

AUTO

. Krátké stisknutí reguluje automaticky recirkulaci vzduchu, klimatizaci a rozvod vzduchu.

Dlouhé stisknutí spustí automatickou regulaci recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvodu vzduchu. Dále se teplota a otáčky ventilátoru změní na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň

3

(úroveň

2 na zadních sedadlech

3

). Teplotu a otáčky ventilátoru můžete měnit, aniž byste deaktivovali automatickou regulaci klimatu.

Klepnutím na jednu z ikon v řádku klimatu ve spodní části středového displeje upravíte teplotu, ohřev sedadla

*

a rychlost ventilátoru.

Pokud chcete synchronizovat teplotu pro všechny zóny s teplotou na straně řidiče, stiskněte ikonu teploty na straně řidiče a tlačítko

Synchronizovat teplotu

.

Teplotní příprava *

Teplotní přípravu lze nastavit na středovém displeji vozidla a pomocí aplikace Volvo On Call

*

. Teplotní příprava zahřívá teplotu, což rovněž může snížit opotřebení a požadavky na energii během jízdy. Teplotní přípravu lze spustit přímo nebo nastavit spuštění pomocí časovače.

*

prostor pro cestující a motor resp. odvětrává před jízdou prostor pro cestující na komfortní

Přímé spuštění teplotní přípravy

1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.

2. Zvolte kartu

Klima pro parkování

a potom klepněte na

Příprava spuštění

.

Nastavení časovače teplotní přípravy

1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.

2. Zvolte kartu

Klima pro parkování požadované datum/den.

Přidat časování

a nastavte

Systém kvality vzduchu IAQS

*

IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package

*

. Jedná se o plně automatický systém, který čistí vzduch v prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.

Funkce se aktivuje v horním zobrazení středového displeje v Nastavení

Klima Snímač kvality vzduchu .

3 Pro vozidla se 4zónovým klimatem

*

.

02

02

PŘIPOJENÍ

Pomocí systému rozpoznávání hlasu můžete přehrávat a ovládat média,

SMS a telefonní hovory a rovněž můžete vozidlo připojit k internetu prostřednictvím různých externích zařízení, například přes chytrý telefon.

Abyste mohli používat připojená zařízení, elektrický systém vozidla musí být minimálně v poloze zapalování I .

Modem vozidla

4

Nejjednodušší a nejefektivnější způsob připojení vozidla k internetu je přes vlastní modem vozidla. Je maximálně funkční, aktivuje se automaticky u každé cesty a nevyžaduje připojení k chytrému telefonu.

1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku v zavazadlovém prostoru.

2. Stiskněte v horním zobrazení Nastavení internetu přes modem vozidla vozidla .

Komunikace Sdílení

3. Aktivujte zaškrtnutím políčka pro Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla .

Tethering

Je-li vozidlo připojeno k internetu přes modem, můžete sdílet připojení k internetu (Wi-Fi hotspot) v horním zobrazení

Nastavení

s ostatními zařízeními. Stiskněte Komunikace Wi-Fi hotspot pro vozidlo .

Bluetooth

Používejte Bluetooth především ke správě telefonních hovorů, SMS a médií ze svého telefonu do systému vozidla. Dále můžete připojit vozidlo k internetu přes Bluetooth. Najednou lze mít připojena dvě zařízení

Bluetooth. V tomto případě lze pro streaming médií použít pouze jedno zařízení. Jakmile se vozidlo použije znovu a je aktivní Bluetooth v tele-

fonu, použijí se dva naposledy připojené telefony. Do seznamu lze uložit až 20 zařízení, což umožní snazší komunikaci se zařízeními v budoucnu.

1. Aktivujte ve svém telefonu Bluetooth. Abyste se mohli připojit k internetu, aktivujte v telefonu rovněž tethering.

2. Na středovém displeji otevřete dílčí zobrazení telefonu.

3. Klepněte na

Přidat telefon

. Pokud je již zařízení připojeno, klepněte na

Změnit

a potom

Přidat telefon

.

4. Zvolte telefon, který chcete připojit, a pokračujte podle pokynů na středovém displeji a telefonu. Upozorňujeme, že u některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.

Wi-Fi

Pokud připojíte vozidlo k internetu přes Wi-Fi, můžete streamovat online služby při vyšší rychlosti než pomocí Bluetooth. Například můžete poslouchat internetové rádio a hudbu přes aplikace ve vozidle, můžete stahovat/aktualizovat software atd. Připojení Wi-Fi z chytrého telefonu funguje jako hotspot pro vozidlo a pro ostatní externí zařízení ve vozidle.

1. Aktivujte ve svém telefonu tethering.

2. Na středovém displeji klepněte v horním zobrazení na

Nastavení

.

3. Klepněte na Komunikace políčka pro Wi-Fi.

Wi-Fi a připojení aktivujte zaškrtnutím

Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se vozidlo odpojí. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat znovu.

USB

Přes USB/AUX můžete připojit externí zařízení a přehrávat tak média.

USB port můžete použít také pro Apple CarPlay

*

a Android Auto externí zařízení se nabíjí, když je připojeno k vozidlu.

*

. Vaše

USB porty (typ A) najdete v úložné schránce v loketní opěrce mezi sedadly.

Elektrické zásuvky

Ve vašem vozidle jsou k dispozici následující elektrické zásuvky:

12V elektrická zásuvka.

12V elektrická zásuvka a 230V elektrická zásuvka

*

. Dále je k dispozici 12V elektrická zásuvka

*

v zavazadlovém prostoru.

4

Pouze vozidla se službou Volvo On Call

*

. Pokud se připojujete přes modem vozidla, služby Volvo

On Call budou využívat toto připojení.

02

02

POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ

Můžete připojit externí zařízení a, např. telefonovat nebo přehrávat média v systému pro přehrávání audia a média ve vozidle.

Správa telefonních hovorů

5

Můžete telefonovat a přijímat hovory přes telefon připojený přes

Bluetooth.

Volání přes středový displej

1. Ve výchozím zobrazení otevřete vnořené zobrazení

Telefon

. V protokolu hovorů, seznamu kontaktů nebo zadáním přes klávesnici zvolte, komu budete volat.

2. Stiskněte tlačítko .

Volání pomocí klávesnice na volantu vpravo

1. Stiskněte a pomocí

Telefon

nebo přejděte na .

2. Pomocí procházejte výpis hovorů. K výběru stiskněte .

Hovory můžete spravovat pomocí hlasového ovládání. Stiskněte tlačítko

hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo. Hlasové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.

Přehrávání médií

Pokud chcete přehrávat audio z externího zařízení, musíte se připojit k vozidlu vybraným způsobem - viz různé možnosti připojení na předchozí stránce.

Zařízení připojené přes Bluetooth

1. V připojeném zařízení spusťte přehrávání.

2. V zobrazení aplikací na středovém displeji otevřete aplikaci Bluetooth . Spustí se přehrávání.

Zařízení připojené přes USB

1. Spusťte aplikaci

USB

v zobrazení aplikací.

5

Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na support.volvocars.com.

2. Zvolte, co chcete přehrávat. Spustí se přehrávání.

MP3 přehrávač nebo zařízení připojené přes iPod

1. Spusťte v zařízení přehrávání.

2. Podle způsobu připojení otevřete iPod

nebo

USB

. Pokud chcete přehrávat audio ze zařízení iPod, zvolte aplikaci iPod

, a to bez ohledu na způsob připojení. Spustí se přehrávání.

Apple

®

CarPlay

®

*

6

a Android Auto *

Funkce CarPlay a Android Auto vám umožní používat určité aplikace v telefonu prostřednictvím vozidla např. přehrávání hudby nebo poslech podcastů. Interakce probíhá přes středový displej vozidla nebo přes telefon.

Pokud máte iPhone, musí se před použitím systému CarPlay aktivovat hlasové ovládání Siri.

1. Připojte telefon k USB portu s bílým rámečkem.

2. Aktivujte tak, že v zobrazení aplikací klepnete na Apple

CarPlay nebo Android Auto .

Hlasové ovládání v systému CarPlay a Android Auto aktivujte dlouhým stisknutím tlačítka na pravé klávesnici na volantu. Krátkým stisknutím aktivujte vlastní systém hlasového ovládání vozidla.

Když se používá CarPlay, Bluetooth se vypne. Chcete-li připojit vozidlo k internetu, použijte Wi-Fi nebo modem

*

vozidla.

6

Apple a CarPlay jsou registrované obchodní značky, které vlastní Apple Inc.

02

03

VÝCHOZÍ ZOBRAZENÍ

Středový displej ukazuje při spuštění výchozí zobrazení, ze kterého můžete otevřít dlaždice nabídky pro navigaci, média a telefon a nabídky pro naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla.

Navigace

- Pokud klepnete sem, otevře se navigační systém pomocí systému Sensus Navigation

*

.

Nastavení cíle pomocí volného textu

- Rozbalte panel nástrojů pomocí šipky dolů na levé straně a klepněte na . Obrázek na mapě se změní na volné textové hledání. Zadejte hledané pojmy.

Zadání cíle na mapě

- Stisknutím tlačítka zvětšete mapu na maximum. Stiskněte a podržte místo, kam chcete jet, potom zvolte

Jít sem

.

Vymazání cíle - Klepnutím na otevřete itinerář. Klepnutím na odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím na

Vymazat plán cesty

vymažete celý itinerář.

Aktualizace mapy

7

- Klepněte v zobrazení aplikací na Centrum stahování . Počet dostupných aktualizací map se zobrazí na Mapy .

Klepněte na Mapy Nainstalovat a aktualizuje se mapa nebo se nainstaluje zvolená mapa. Dále si lze stáhnout mapy z support.volvocars.com do USB paměti a potom je přesunout do vozidla.

Média

- Zde se zobrazí, například, hudba z externích zdrojů, nebo, pokud jste zvolili,

FM rádio

v zobrazení aplikací. Klepnutím na dílčí zobrazení otevřete nastavení. Zde můžete zobrazit svou knihovnu hudby, rozhlasové stanice apod.

Telefon - Odsud se dostanete k funkci telefonu. Po klepnutí se dílčí zobrazení rozbalí. Zde můžete vytáčet číslo z historie hovorů nebo ze seznamu kontaktů, nebo můžete manuálně zadat číslo pomocí klávesnice. Po výběru čísla klepněte na .

Naposledy používaná aplikace nebo funkce vozidla - zde vidíte naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla, která se nezobrazila na žádné z dalších dlaždic, např.

Stav vozu

nebo

Výkonnost řidiče

. Klepnutím na toto dílčí zobrazení otevřete naposledy používanou funkci.

7

Dostupnost funkcí se může pro jednotlivé trhy lišit.

03

03

ZOBRAZENÍ FUNKCÍ A ZOBRAZENÍ APLIKACÍ

Zobrazení funkcí

Na zobrazení funkcí se dostanete, pokud ve výchozím zobrazení přejedete prstem zleva doprava

8

. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce ve vozidle, např.

Head-up displej

*

a

Parkovací asistent

.

Aktivují/deaktivují se klepnutím na příslušný symbol. Některé funkce se otevírají v samostatném okně.

Zobrazení aplikací

Pokud chcete zpřístupnit zobrazení aplikací, přejeďte prstem ve výchozím zobrazení zprava doleva

8

. Zde vidíte aplikace, které jsou dodávány s vozidlem, a aplikace, které si můžete sami stáhnout a nainstalovat.

Správa a aktualizace aplikací a systémů

V části Centrum stahování v zobrazení aplikací můžete aktualizovat některé systémy vozidla. Přitom musí být vozidlo připojeno k internetu. Centrum stahování umožní:

Stahování aplikací

- Klepněte na

Nové aplikace

a zvolte požadovanou aplikaci. Klepnutím na

Nainstalovat

stáhněte aplikaci.

Aktualizace aplikací - Klepněte na

Nainstalovat vše

aktualizujte všechny aplikace. Nebo klepněte na

Aktualizace aplikací

a zobrazí se seznam možných aktualizací. Zvolte požadovanou aplikaci a klepněte na

Nainstalovat

.

Odinstalování aplikací - Klepněte na

Aktualizace aplikací

a zvolte požadovanou aplikaci. Klepněte na

Odinstalovat

a odinstalujte aplikaci.

Aktualizace systémového softwaru

- Klepnutím na

Aktualizace systému

zobrazíte seznam aktualizací, které lze nainstalovat do vozidla.

- Klepnutím na

Nainstalovat vše

dole v seznamu aktualizujete veškerý software. Klepnutím na

Nainstalovat

aktualizujete konkrétní softwarový program. Pokud seznam není požadován, zvolte

Nainstalovat vše

u tlačítka

Aktualizace systému

.

Přesunování ikon

Aplikace a tlačítka funkcí vozidla v zobrazení aplikací a v zobrazení funkcí lze v případě potřeby přesunout.

1. Klepněte a podržte stisknutou aplikaci nebo tlačítko.

2. Přetáhněte aplikaci nebo tlačítko na neobsazené místo v zobrazení a uvolněte.

8 Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete v opačném směru.

03

03

HORNÍ ZOBRAZENÍ

Na horní části displeje je karta, kterou můžete přetáhnout dolů, aby bylo přístupné horní zobrazení. Zde jsou přístupné funkce

Nastavení

,

Uživatelská příručka

,

Profil

a zprávy uložené ve vozidle.

Osobní preference

V části Nastavení můžete nastavit řadu osobních preferencí, například, nastavení displejů, zrcátek, předního sedadla, navigace hrávání audia a média, jazyka a hlasového ovládání.

*

, systému pře-

Profily řidiče

Pokud vozidlo používá několik řidičů, každý řidič může mít svůj osobní profil řidiče. Při každém nasednutí do vozidla si můžete zvolit svůj profil řidiče, ve kterém jsou uloženy vaše osobní preference. Počet profilů závisí na počtu klíčů, které jsou pro vozidlo k dispozici. Profil Host není propojen se žádným konkrétním klíčem.

Poslední aktivní profil řidiče je profil, který byl používán při odemykání vozidla. Profil řidiče změníte klepnutím na

Profil

zobrazený nahoře na displeji.

Profily řidiče lze propojit s klíči k vozidlu. Po odemknutí vozidlo automaticky nastaví vaše osobní preference. Připojte klíč:

Nastavení

Systém Jízdní profily . Zvolte jeden z profilů řidiče (profil

Host

nelze propojit). Opět se objeví výchozí zobrazení. Horní zobrazení znovu stáhněte dolů, zopakujte podle výše uvedeného postupu a ve vybraném profilu zvolte

Upravit

a potom

Připojení klíče

.

Jízdní režim Individual

Pokud chcete upravit jeden z jízdních režimů

Comfort

,

Eco

nebo

Dynamic

, aktivujte jízdní režim v části

Individuální jízdní režim .

Nastavení My Car

Hlasitost systému

Pokud chcete upravit nebo vypnout hlasitost zvuků systému, například zvuk při klepnutí na obrazovku, přejděte na

Hlasitost systému .

Nastavení Zvuk

03

04

PODPORA ŘIDIČE

Vaše vozidlo je vybaveno celou řadou funkcí, které vám pomáhají jezdit bezpečně a mohou zabránit vzniku nehod. Tyto funkce můžete aktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nezapomeňte, že funkce podpory řidiče představují pouze pomůcku a odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozem nese vždy pouze řidič. Vybrat si lze z následujících možností:

City Safety™

City Safety

9

vám může pomoci v kritických situacích zabránit kolizi s vozidly, většími zvířaty, chodci nebo cyklisty resp. může zmírnit následky takové kolize. V případě rizika kolize systém varuje vizuálně, zvukově a brzdovými pulsy a pomáhá vám tak reagovat včas. Pokud nebudete reagovat včas a kolize je téměř nevyhnutelná, vozidlo může zabrzdit automaticky. Systém City Safety se aktivuje při nastartování motoru a nemůže být deaktivován.

Blind Spot Information (BLIS) *

BLIS vás může informovat o vozidlech v mrtvém úhlu a o rychle se přibližujících vozidlech v sousedním jízdním pruhu.

Cross Traffic Alert (CTA) *

CTA je systém podpory řidiče, který doplňuje BLIS a může varovat v případě křižující dopravy za vozidlem. Systém CTA se aktivuje při zařazení zpětného chodu nebo když vozidlo začne couvat.

Lane Keeping Aid

Lane assistance (Lane Keeping Aid) může pomoci zmírnit riziko, že vozidlo náhodou opustí svůj jízdní pruh. Požadovaný způsob asistence se volí v Nastavení My Car IntelliSafe

Režim Lane Keeping Aid

v horním zobrazení středového displeje.

Asistence řízení v případě rizika kolize

Asistence řízení v případě rizika kolize může pomoci zmírnit riziko, že vozidlo opustí náhodou jízdní pruh a/nebo narazí do jiného vozidla nebo překážky. Funkce aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu a/nebo provede úhybný manévr. Funkce obsahuje tři dílčí funkce: Asistence řízení v případě rizika vyjetí, asistence řízení v případě rizika čelní kolize a asistence řízení v případ rizika kolize do zadní části vozidla

*

.

Pilot Assist

Pilot Assist

10

je komfortní funkce, která může pomoci udržet vozidlo v jízdním pruhu a udržuje předem nastavenou vzdálenost k vozidlu vpředu.

Funkce Pilot Assist se volí a aktivuje pomocí klávesnice na volantu vlevo. Posilování řízení funguje, když má řidič obě ruce na volantu a je vidět, například, značení jízdních pruhů. Je-li aktivní posilovač řízení, na displeji řidiče se objeví ZELENÝ symbol volantu.

9

10

Není k dispozici na všech trzích.

Tato funkce může, v závislosti na trhu, patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.

04

04

PARKOVACÍ ASISTENT

Park Assist Pilot *

Park Assist Pilot může zkontrolovat velikost dostupného parkovacího místa a, je-li toto místo dostatečně velké, může řídit vozidlo na toto místo. Úkolem řidiče je věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny na displeji řidiče, řadit, regulovat rychlost a připravit k brzdění/zastavení.

Parkování pomocí funkce Park Assist Pilot

1. V případě rovnoběžného parkování nejezděte větší rychlostí než 30 km/h (20 mph) a v případě kolmého parkování nejezděte větší rychlostí než 20 km/h

(12 mph). Když funkce vyhledává místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a parkovacími místy by měla být přibližně 1 metr (3 stopy).

2. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko

Zaparkovat

.

3. Zastavte vozidlo, jakmile grafika a text na středovém displeji upozorní, že systém nalezl vhodné místo k zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.

Vyjetí z parkovacího místa pomocí funkce Park Assist Pilot

Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za sebou.

1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko

Vyparkujte

.

2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.

3. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.

Kamera parkovacího asistenta *

Kamera parkovacího asistenta může pomoci řidiči sledovat překážky kolem vozidla pomocí obrázků z kamery a grafů na středovém displeji.

Zobrazení kamery a naváděcí čáry pro parkování se vybírají na středovém displeji. Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu nebo se zvolí manuálně na středovém displeji:

Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat manuálně, klepněte v zobrazení funkcí na

Kamera

.

04

04

RYZÍ RADOST Z JÍZDY

Naplánováním a úspornou jízdou můžete snížit spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek v ovzduší. Takto snížíte dopad své činnosti na životní prostředí a zároveň budete méně platit za spotřebované palivo. Některé faktory, avšak nikoliv všechny, můžete ovlivnit. Dále uvádíme pár rad.

Naplánujte si jízdu a vždy:

Naplánujte si cestu - zbytečné zastavování a jízda proměnlivou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.

Pokud chcete jet úsporně:

Aktivujte jízdní režim

Eco

, který upraví vozidlo pro úspornější jízdu.

Nenechávejte motor běžet na volnoběh - vypněte motor vždy, když stojíte delší dobu.

Jeďte stálou rychlostí a udržujte vhodnou vzdálenost k ostatním vozidlům a předmětům tak, abyste minimalizovali brzdění.

Nahusťte pneumatiky na správný tlak a pravidelně tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte. Výsledky budou optimální, pokud nahustíte pneumatiky na tlak ECO.

Nejezděte s otevřenými okny.

Faktory mimo vaší kontrolu

Dopravní situace.

Stav vozovky a topografie.

Venkovní teplota a čelní vítr.

Další tipy k úsporné jízdě najdete v Uživatelské příručce.

04

05

HLASOVÉ POVELY

Systém hlasového ovládání umožňuje pomocí systému rozpoznávání hlasu

11

ovládat některé funkce v přehrávači médií, v telefonu připojeném k Bluetooth, funkce systému klimatu a funkce navigačního systému

*

Volvo. Hlasové ovládání se aktivuje stisknutím tlačítka hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo.

K dispozici jsou vždy následující povely:

Repeat

Cancel

Help

Hlasové povely pro telefon

Call [kontakt]

Call [číslo telefonu]

Recent calls

Read message

Message to [kontakt]

Hlasové povely pro rádio a média

Media

Play [interpret]

Play [název skladby]

Play [název skladby] z [album]

Play [název TV kanálu]

*

11

Play [rozhlasová stanice]

Tune to [frekvence]

Tune to [frekvence] [vlnová délka]

Radio

Radio FM

Radio AM

DAB

*

TV

*

CD

*

USB

• iPod

Bluetooth

Similar music

Hlasové povely pro ovládání klimatu

Climate

Set temperature to X degrees

Raise temperature

/

Lower temperature

Sync temperature

Air on feet

/

Air on body

Air on feet off

/

Air on body off

Set fan to max / Turn off fan

Raise fan speed

/

Lower fan speed

Turn on auto

Air condition on

/

Air condition off

Recirculation on / Recirculation off

Turn on defroster

/

Turn off defroster

Turn on max defroster

/

Turn max defroster off

Turn on electric defroster

/

Turn off electric defroster

*

Turn on rear defroster

/

Turn off rear defroster

Turn steering wheel heat on

/

Turn steering wheel heat off

*

Raise steering wheel heat

/

Lower steering wheel heat

*

Turn on seat heat / Turn off seat heat

*

Raise seat heat

/

Lower seat heat

*

Turn on seat ventilation

/

Turn off seat ventilation

*

Raise seat ventilation

/

Lower seat ventilation

*

Hlasové povely pro navigační systémy

*

Navigace

Take me home

Go to [město]

Go to [adresa]

Add intersection

Go to [PSČ]

Go to [kontakt]

Search [kategorie POI]

Search [kategorie POI] [město]

Search [název POI]

Change country / Change state

12 , 13

Show favourites

Clear itinerary

Repeat voice guidance

Turn off voice guidance

Turn on voice guidance

11

12

13

Platí pro některé trhy.

V evropských zemích se místo "státu" používá "země".

V případě Brazílie a Indie se oblast hledání mění na středovém displeji.

05

06

SPECIÁLNÍ TEXTY

Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují informace týkající se bezpečnosti a musíte si přečíst texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit jen pro některé trhy.

VAROVÁNÍ

ZAČÍNÁME

Volvo On Call - U vozidel se službou Volvo On Call systém funguje pouze v oblastech, kde partneři mají pokrytí mobilní sítě, a pouze na trzích, kde je k dispozici příslušná služba. Podobně jako u mobilních telefonů se při atmosférickém rušení a malém pokrytí vysílači může stát, např. v řídce osídlených oblastech, že spojení nebude navázáno.

Informace o varováních, důležitých informacích a upozorněních pro služby Volvo On Call najdete ve smlouvě k danému předplatnému Volvo On Call a v uživatelské příručce.

Sensus Navigation

*

– Věnujte veškerou svou pozornost silničnímu provozu a soustřeďte se výhradně na jízdu. Dodržujte pravidla silničního provozu a jezděte podle zdravého rozumu. S ohledem na počasí nebo roční sezónu s vlivem na stav vozovky mohou být některá doporučení méně spolehlivá.

PŘEHLED, EXTERIÉR

Dveře zavazadlového prostoru - Při zavírání a otevírání dveří zavazadlového prostoru dávejte pozor na nebezpečí přiskřípnutí. Zkontrolujte, zda se v blízkosti dveří zavazadlového prostoru nikdo nenachází

- rozdrcení by mohlo mít vážné následky. Při ovládání panoramatické střechy buďte vždy opatrní.

Zamykání/odemykání bez klíče - Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřípnutí, pokud se k zavírání oken používá dálkový ovladač s klíčem nebo otevírání bez klíče

*

pomocí kliky na dveřích.

PŘEHLED, INTERIÉR

Pokud vozidlo není vybaveno spínačem pro aktivaci/ deaktivaci airbagu spolujezdce, airbag spolujezdce

bude vždy aktivován. Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy. Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat, pokud na sedadle spolujezdce vpředu sedí cestující po směru jízdy

(děti a dospělí). Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad čelní sklo do místa, kde se nachází airbag spolujezdce.

Při opuštění vozidla je vždy nutné vzít sebou dálkový ovladač s klíčem . Zkontrolujte, zda je elektrický systém vozidla v režimu zapalování 0 , a to především, když jsou ve vozidle děti.

Parkovací brzda by při parkování ve svahu měla být vždy aktivována. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo polohu P u automatické převodovky.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA

Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během jízdy.

Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěné. Zabráníte tím poranění osob v případě prudkého brzdění nebo nehody.

SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL

Po zvednutí nebo spuštění opěradel zkontrolujte, zda jsou opěradla řádně zajištěna.Po zvednutí opěrek hlavy zkontrolujte, zda jsou opěrky řádně zaji-

štěny. Pokud na sedadlech v třetí řadě

*

sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech v druhé řadě musí být vždy zvednuty.

OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTU-

JÍCÍ

Vyhřívaná sedadla

*

nesmí používat osoby, které mají problémy s necitlivostí a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět popáleniny.

Teplotní přípravu lze spustit předem pomocí nastaveného časovače. Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením

*

.

V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.

V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.

V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.

PODPORA ŘIDIČE

Systémy podpory řidiče, které jsou ve vozidle k dispozici, představují pro řidiče pouhý doplněk a nezvládnou každou situaci při jakémkoliv počasí, stavu vozovky a dopravní situaci. Nikdy nenahrazují ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič. Za brzdění a řízení vozidla nese konečnou odpovědnost vždy řidič.

Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživatelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se systémy podpory řidiče ve vozidle.

PARKOVACÍ ASISTENT

Park Assist Pilot je doplňkový systém podpory řidiče, který nezvládá všechny situace. Má za úkol pouze pomoci řidiči při kolmém a rovnoběžném parkování. Za bezpečné zaparkování a brzdění vozidla podle potřeby nese plnou odpovědnost řidič.

Při prohledávání může systém přehlédnout předměty umístěné hluboko na parkovišti. Za posouzení toho, zda místo, které Park Assist Pilot nabídne k zaparkování, nese odpovědnost vždy řidič.

Kamera parkovací asistence je doplňkový systém, který pomáhá řidiči při parkování vozidla. Nikdy nemůže nahradit pozornost a úsudek řidiče. Kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detekovat. Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla. Předměty/překážky na obrazovce se mohou zdát, že jsou k vozidlu dále, než jsou ve skutečnosti.

Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživatelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se systémy podpory řidiče ve vozidle.

HLASOVÉ POVELY

Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.

DŮLEŽITÉ

PŘEHLED, INTERIÉR

Jízdní režim OFF ROAD se nesmí používat při jízdě s přívěsem bez přívěsového konektoru. Jinak hrozí nebezpečí poškození vzduchojemu.

Head-up displej

*

, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce. Aby nedošlo k poškození krycího skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a dávejte pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.

STŘEDOVÝ DISPLEJ

K čištění středového displeje používejte hadřík z mikrovlákna bez písku a podobných materiálů. Při čištění středového displeje tlačte na displej pouze zlehka. Silným tlakem byste mohli displej poškodit.

Nestříkejte přímo na středový displej žádné kapaliny a žíraviny. Nepoužívejte přípravek k čištění oken, jiné čisticí prostředky, aerosolový sprej, rozpouštědla, alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani papírové a látkové ručníky, které by mohly středový displej poškrábat.

SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL

Když se opěradlo sedadla sklápí dolů, na zadním sedadle nesmí být žádné předměty. Dále nesmí být spojené bezpečnostní pásy. Zabudovaná dětská sedačka

*

/loketní opěrka

*

na prostředním sedadle se musí zasunout.

PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ

Lišta stěrače v servisní poloze - Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy, zkontrolujte, zda nepřimrzly. Pokud raménka stěrače v servisní poloze byla vyklopena nahoru nad čelní sklo, musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se může aktivovat stírání, ostřik nebo dešťové čidlo. Dále se raménka na čelní sklo musí sklopit před tím, než se rozjedete.

Tím se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.

PŘIPOJENÍ

Elektrická zásuvka

- maximální výkon u 12V zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.

Maximální výkon u 230V zásuvky je 150 W.

POZNÁMKA

PŘEHLED, EXTERIÉR

Nohou ovládané dveře zavazadlového prostoru

- Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné ztráty funkčnost. Z tohoto důvodu udržujte čistotu.

Nohou ovládaná funkce ovládání dveří zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:

Otevírání i zavírání pohybem nohy

Pouze odemykání pohybem nohy (dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že je nadzvednete)

Upozorňujeme, že otevírání a zavírání pohybem nohy funguje pouze u "elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru"

*

.

Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač v dosahu, může dojít k aktivaci systému v automyčce apod.

Programování maximálního otevření - Pokud byl systém aktivován po delší dobu bez přestávky, vypne se, aby nedošlo k přehřátí. Systém lze znovu použít po cca. 2 minutách.

Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit funkce na dálkovém ovladači s klíčem.

Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů nebo nabíječek pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm

4-6 palců.

PŘEHLED, INTERIÉR

Jízdní režim OFF ROAD není určen k použití na veřejných komunikacích.

U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně životního prostředí.

Head-up displej

*

- Jakmile se aktivuje systém City

Safety, informace na head-up displeji nahradí grafika systému City Safety. Tato grafika je podsvícena, i když je průhledový displej vypnutý.

Pokud řidič nosí, například, polarizované brýle, nesedí uprostřed sedadla, na krycím skle displeje jsou nějaké předměty nebo pokud jsou nepříznivé světelné podmínky, snižuje se pravděpodobnost, že řidič informace na head-up displeji uvidí. Osoby s jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy a únavu.

VOLANT

Palubní počítač - Při výpočtu ujeté vzdálenosti se mohou vyskytnout jisté odchylky, pokud dojde ke změně stylu jízdy.

OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTU-

JÍCÍ

Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.

Teplotní příprava - Během předběžné úpravy teploty prostoru pro cestující musí být okna a dveře ve vozidle zavřeny.

PŘIPOJENÍ

Internet

- data jsou přenášena (přenos dat) pomocí internetu, za což můžete platit. Aktivace datového roamingu a hotspotů Wi-Fi může být spojena s dal-

šími poplatky. Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora. Když stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.

Stahování dat

může mít vliv na ostatní služby, při kterých jsou přenášena data - např. na rádio po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto služby. Když stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.

Aktualizace

- Pokud bude aktualizován operační systém telefonu, může dojít k přerušení připojení

Bluetooth. V tomto případě vymažte telefon z vozidla a potom jej znovu připojte.

POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ

Apple CarPlay a Android Auto

- společnost Volvo nenese odpovědnost za obsah aplikací CarPlay nebo Android Auto.

PARKOVACÍ ASISTENT

Pro zajištění optimálního fungování musí být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.

06

TP 25836 (Czech), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement