Volvo XC60 Twin Engine 2019 Late Quick Guide

Volvo XC60 Twin Engine 2019 Late Quick Guide
XC60
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Stručný průvodce Quick Guide popisuje výběr funkcí ve vašem novém voze Volvo. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve vozidle, v
aplikaci a na webové stránce.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro chytré
telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video pro vybrané
funkce.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky,
instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví
tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje
informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických
informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.
OBSAH
01. SEZNAMTE SE SE SVÝM VOZIDLEM VOLVO
V této kapitole najdete informace o některých systémem Volvo pro služby, přehled exteriéru a interiéru vozidla a
informace o středovém displeji.
02. NABÍJENÍ
V této kapitole popisujeme stav nabíjení vozidla, ovládání nabíjecího zařízení a jednotlivé symboly na displeji řidiče.
03. INTERIÉR A PŘIPOJENÍ
Zde se dočtete o různých funkcích v prostoru pro cestující např. o nastaveních sedadla a připojení k internetu.
04. ZOBRAZENÍ NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Zde najdete informace o jednotlivých hlavních zobrazeních středového displeje, ze kterého můžete ovládat řadu
funkcí ve vozidle.
05. CHYTRÁ JÍZDA
V této kapitole popisujeme některé ze systémů podpory řidiče ve vozidle a nabízíme tipy k úspornější jízdě s vozidlem.
06. ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU
Zde najdete jednotlivé povely a fráze, které můžete použít u systému rozpoznávání hlasu ve vozidle.
07. SPECIÁLNÍ TEXTY
Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.
V době publikování jsou všechny známé typy doplňků / příslušenství označeny hvězdičkou: *.
01
01
ZAČÍNÁME
Abyste mohli začít používat své Volvo optimálním způsobem, nabízíme
pár funkcí, rad a tipů, se kterými je vhodné se seznámit.
Volvo ID
Volvo ID je osobní ID, které umožňuje přístup k celé řadě služeb pomocí
jediného uživatelského jména a hesla. Zde patří Volvo On Call*, mapové
služby*, osobní přihlášení na stránce volvocars.com a možnost zarezervovat si servis a opravy. Volvo ID můžete vytvořit na stránce
volvocars.com, nebo můžete použít aplikaci Volvo On Call, nebo můžete
vytvořit Volvo ID přímo ze svého vozidla.
Teplotní příprava před cestou
Zvykněte si zapnout teplotní přípravu před tím, než s vozidlem odjedete
- teplota v prostoru pro cestující bude příjemnější. V zobrazení klimatu
na středovém displeji zvolte kartu Klima pro parkování nebo aktivujte
funkci pomocí aplikace Volvo On Call. Kompletní teplotní příprava je k
dispozici pouze, když je vozidlo připojeno k elektrické zásuvce2.
Sensus
Sensus je inteligentní rozhraní vozidla, které se ve vozidle používá pro
vše, co souvisí se zábavou, připojením k internetu, navigací* a informačními službami. Komunikaci mezi vámi, vozidlem a okolním světem umožňuje Sensus.
Volvo On Call*
Volvo On Call umožňuje přímý kontakt s vozidlem a další pomoc a pohodlí 24 hodin denně. Aplikace Volvo On Call, například, informuje, kdy se
musí vyměnit žárovky a kdy se musí doplnit kapalina do ostřikovačů.
Můžete zamknout a odemknout vozidlo, zkontrolovat hladinu paliva a
zobrazit nejbližší čerpací stanice. Teplotní přípravu lze nastavovat a
spouštět pomocí ovládání klimatu při parkování nebo pomocí funkce
dálkového spuštění vozidla1. Začněte tím, že si stáhnete aplikaci Volvo
On Call.
Aplikace Volvo On Call zahrnuje rovněž pomoc na cestách, další bezpečnostní služby a pomoc v případě tísně. K tomu jsou určena tlačítka
ON CALL a SOS ve stropní konzole.
Profily řidiče
Mnohá z nastavení prováděných ve vozidle lze upravit podle osobních
preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče. Každý klíč
lze propojit s profilem řidiče. Další informace o profilech řidiče najdete v
kapitole Horní zobrazení v průvodci Quick Guide.
1
2
K dispozici u některých modelů a na určitých trzích.
Platí pro elektrický ohřev.
01
01
PŘEHLED, EXTERIÉR
Kontrola a uložení tlaku vzduchu v pneumatikách (ITPMS)* se
provádí pomocí TPMS v aplikaci Stav vozu v zobrazení aplikací na
středovém displeji. V případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách
bude na displeji řidiče nepřetržitě svítit symbol . V případě
nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách zkontrolujte a upravte tlak ve
všech čtyřech pneumatikách a stisknutím tlačítka Kalibrovat uložte
nový tlak vzduchu v pneumatikách.
Kontrola hladiny motorového oleje se provádí z aplikace Stav
vozu. Zde vidíte také stavové zprávy a informace k objednání
servisní prohlídky a opravy*.
Hybridní baterie se nabíjí přes nabíjecí zásuvku. Krytku otevřete
tak, že na ní zlehka zatlačíte. Aby dojezd byl optimální, před cestou
dobijte baterii na maximum.
Zrcátka na dveřích lze při zařazení zpětného chodu automaticky*
sklopit dolů. Pokud se vozidlo zamkne/odemkne pomocí dálkového
ovladače s klíčem, zrcátka na dveřích se automaticky zasunou/vysunou. Tyto funkce aktivujte v horním zobrazení na středovém displeji
v části Nastavení My Car Zrcátka a snadné nastupování.
Abyste vozidlo zamkli nebo odemkli pomocí zamykání/odemykání
bez klíče*, stačí, když budete mít u sebe, např. v kapse, dálkový
ovladač s klíčem. Dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet přibližně do 1 m (3 stop) od vozidla.
Uchopte kliku na dveřích nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou
plochu dveří zavazadlového prostoru a vozidlo odemkněte. Abyste
vozidlo zamkli, stiskněte jemně výstupek na jedné z klik na dveřích.
Nedotýkejte se současně obou přítlačných ploch.
Panoramatická střecha* obsahuje skleněné okno a sluneční
clonu. Ovládá se ovládačem nad zpětným zrcátkem, když se vozidlo
nachází minimálně v poloze zapalování I. Do větrací polohy otevřete
tak, že ovladač stisknete směrem nahoru. Zavřete potáhnutím ovladače dolů. Pokud chcete panoramatickou střechu zcela otevřít,
potáhněte ovladač dvakrát dozadu. Zavřete potáhnutím ovladače
dvakrát dolů.
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru* lze otevřít
pomocí funkce pro ovládaní dveří zavazadlového prostoru nohou*, a
to pomalým vykopnutím nohy pod levou část zadního nárazníku.
Dveře zavazadlového prostoru zavřete a zamkněte pomocí tlačítka
na spodní hraně. Další možností je zavřít dveře zavazadlového
prostoru pomalým vykopnutím nohy. Aby bylo možné odemknout
dveře zavazadlového prostoru pohybem nohy, vozidlo musí být vybaveno funkcí zamykání/odemykání bez klíče*. Aby bylo možné otevřít
a zavřít vykopnutím nohy, dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet
cca. 1 metr (3 stopy) za vozidlem.
Aby dveře zavazadlového prostoru nenarazily např. v garáži o strop,
je možné naprogramovat maximální otevření. Maximální otevření
nastavíte tak, že dveře zavazadlového prostoru otevřete a zastavíte v
minimálně na 3 sekundy
požadované poloze. Potom stiskněte
- poloha se uloží.
01
01
ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ
Dálkový ovladač s klíčem
Jedno krátké stisknutí zamyká boční dveře, dveře zavazadlového
prostoru, krytku hrdla plnění paliva a zapíná alarm*.
Dlouhé stisknutí zavírá současně panoramatickou střechu* a všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a vypíná alarm*.
Dlouhé stisknutí otevírá současně všechna boční okna.
Jedno krátké stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro dveře
zavazadlového prostoru.
Dlouhým stisknutím se otevírají a zavírají elektricky ovládané dveře*
zavazadlového prostoru.
Panická funkce aktivuje, v případě potřeby, směrová světla a klakson a přivolá tak pozornost. Aktivujte tak, že stisknete a podržíte tlačítko alespoň 3 sekundy nebo stisknete tlačítko dvakrát do 3
sekund. Funkci lze deaktivovat pomocí stejného tlačítka poté, kdy
byla aktivována minimálně 5 sekund. Jinak se funkce automaticky
deaktivuje po 3 minutách.
Krytka nabíjení
Než připojíte nebo odpojíte nabíjecí kabel, zkontrolujte, zda je vozidlo
odemknuté a vypnuté.
1. Stiskněte zadní část krytky a uvolněte ji.
2. Otevřete krytku.
Po spuštění nabíjení se kabel zajistí v zásuvce. Jakmile se vozidlo odemkne, nabíjení se zastaví. Pokud se však kabel neodpojí, v nabíjení se
krátce poté pokračuje.
Osobní zámek
Osobní zámek uzamkne dveře zavazadlového prostoru, což se může
hodit, například, když vozidlo dáváte, do servisu nebo hotelu.
– V zobrazení funkcí na středovém displeji klepněte na
Osobní zámek a aktivujte/deaktivujte tak funkci.
Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci. Při
každém použití zamykání musíte zadat čtyřmístný kód. Při
prvním použití funkce musíte zadat doplňkový bezpečnostní kód.
Zamykání* příruční schránky se provádí manuálně pomocí klíče, který se
nachází uvnitř příruční schránky.
01
01
PŘEHLED, INTERIÉR
Středový displej se používá k ovládání mnoha hlavních funkcí
vozidla, např. média, navigace*, regulace klimatu, systémů podpory
řidiče a aplikací ve vozidle.
matická parkovací brzda se deaktivuje v horním zobrazení středového displeje: Nastavení My Car Parkovací brzda a
zavěšení.
Na displeji řidiče se zobrazují informace o jízdě, např. rychlost,
otáčky motoru, navigace* a aktivní podpora řidiče. Pomocí nabídky
aplikací, která se otevírá pomocí klávesnice na volantu vpravo, si lze
vybrat, co se bude na displeji řidiče zobrazovat. Nastavení lze upravovat pomocí Nastavení My Car Displej řidiče v horním
zobrazení na středovém displeji.
Vypínač airbagu spolujezdce* se nachází na konci přístrojové
desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří. Potáhněte vypínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag aktivujte/
deaktivujte.
Head-up displej* doplňuje ve vozidle displej řidiče a promítá na
čelní sklo informace. Aktivuje se v zobrazení funkcí na středovém
displeji.
K nastartování vozidla se používá knoflík Start. Otočte po směru
hodinových ručiček a v poloze zapalování I uvolněte. Zvolte převod P
nebo N, sešlápněte brzdový pedál a vozidlo nastartujte otočením
knoflíku Start po směru hodinových ručiček. Vypněte otočením startovacího knoflíku po směru hodinových ručiček.
Jízdní režimy* se nastavují pomocí ovladače na tunelové konzole.
Stiskněte ovladač a rolováním zvolte na středovém displeji Hybrid,
Pure, Off Road, Constant AWD, Power a Individual. Potvrďte stisknutím ovladače. V případě jízdního režimu Individual můžete nastavení upravit podle požadované jízdní charakteristiky. Konkrétní jízdní
režim se aktivuje v horním zobrazení středového displeje: Nastavení
My Car Individuální jízdní režim.
Parkovací brzda se aktivuje potáhnutím ovladače
nahoru následně se rozsvítí symbol na displeji řidiče. K ručním uvolnění
zatlačte na ovladač a současně sešlápněte brzdový pedál. Pomocí
funkce "automatické brzdění stojícího vozidla" ( ) lze uvolnit
brzdový pedál a přitom je vozidlo např. na semaforech stále
zabrzděné.
Před použitím automyčky musíte automatické brzdění stojícího
vozidla a automatickou aktivaci parkovací brzdy deaktivovat. Auto-
Odkládací schránky
Ve vašem vozidle je celá řada odkládacích schránek. Odkládací
schránky se nacházejí pod zadními krajními sedadly - tyto schránky lze
použít např. k uložení tabletu.
01
01
STŘEDOVÝ DISPLEJ
Můžete upravovat nastavení a ovládat většinu funkcí na středovém displeji. Na středovém displeji jsou tři hlavní zobrazení: výchozí zobrazení,
zobrazení funkcí a zobrazení aplikací. Zobrazení funkcí a zobrazení aplikací otevřete ve výchozím zobrazením tak, že přejedete prstem vpravo
nebo vlevo. Horní zobrazení je přístupné poté, co přetáhnete horní část
displeje dolů.
Vzhled na středovém displeji a na displeji řidiče změníte tak, že
zvolíte motiv v Nastavení My Car Displej řidiče v horním zobrazení. Zde můžete rovněž zvolit tmavé nebo světlé pozadí středového displeje.
Na výchozí zobrazení se vrátíte z jiného zobrazení krátkým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Nyní se zobrazení naposledy
zvolený režim výchozího zobrazení. Dalším krátkým stisknutím tlačítka
Domů nastavíte všechny dlaždice zobrazení Domů do standardního
režimu.
Pokud chcete čistit středový displej, zamkněte dotykovou funkci dlouhým stisknutím fyzického tlačítka Domů pod displejem. Obrazovku
znovu aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.
Stavová lišta nahoře na displeji zobrazuje aktivity ve vozidle. Vlevo se
nachází informace o síti a připojení, informace o médiích, čas a indikace
činností probíhajících na pozadí.
V řádku klimatu dole můžete nastavit klepnutím na příslušnou ikonu
teplotu a komfort sedadla. Zobrazení klimatu otevřete klepnutím na prostřední tlačítko v řádku klimatu.
02
DOBÍJENÍ
Vaše Volvo je vybaveno elektromotorem, na který vozidlo jezdí především pří nízkých rychlostech, a spalovacím motorem, na který vozidlo
jezdí při vyšších rychlostech a při aktivnější jízdě. Doba nabíjení hybridní
baterie závisí na nabíjecím proudu, který prochází přes zásuvku. Hybridní
baterie se dále nabíjí, například, při plynulém brzdění nebo při brzdění
motorem a jízdě ze svahu. Na displeji řidiče jsou uvedeny všechny typy
nabíjení.
Ukládání nabíjecího kabelu
Nabíjecí kabel se nachází pod podlahovou krytkou v zavazadlovém prostoru.
Řídicí jednotka na nabíjecím kabelu
3. Zavřete krytku nabíjení.
4. Odpojte nabíjecí kabel od zásuvky.
5. Vraťte nabíjecí kabel na své místo pod podlahovým poklopem v zavazadlovém prostoru.
Pokud nabíjecí kabel nevytáhnete z nabíjecí zásuvky po krátké době po
odemknutí se automaticky znovu zablokuje aby bylo zajištěno maximální
nabíjení a dojezd a aby bylo možné použít teplotní přípravu před odjezdem. Nabíjecí kabel lze znovu vytáhnout, pokud se vozidlo odemkne dálkovým ovladačem s klíčem. U vozidel se zamykáním/odemykáním bez
klíče* lze vozidlo zamknout a odemknout opět pomocí kliky.
Přiložený nabíjecí kabel je vybaven řídicí jednotkou, která ukazuje stav
nabíjení. Umožňuje sledování teploty a obsahuje vestavěnou ochranu
před zemním zkratem.
Spuštění nabíjení
Batérie startéru se nabíjí, když se nabíjí hybridní baterie. Nabíjení se
ukončení, když je hybridní baterie zcela nabita.
1. Připojte nabíjecí kabel k zásuvce. Nikdy nepoužívejte prodlužovací
kabel.
2. Krytku nabíjení otevřete tak, že na ní zlehka zatlačíte.
3. Sundejte ochranný kryt rukojeti nabíjení a potom zatlačte rukojeť
zcela do zásuvky pro vozidlo. Nabíjecí kabel se do nabíjecí zásuvky
automaticky zajistí a do 5 sekund se spustí nabíjení.
4. Ochranný kryt rukojeti nabíjení umístěte tak, aby se nedotýkal vozidla
- zabráníte tím poškození laku.
Nabíjení bylo dokončeno.
1. Odemkněte vozidlo pomocí odemykacího tlačítka 3 na dálkovém
ovladači s klíčem. Nabíjení je ukončeno a nabíjecí kabel se uvolní/
odjistí.
2. Odpojte nabíjecí kabel od vozidla.
3
Takto je nutné rovněž postupovat, pokud jsou dveře vozidla již odemknuté. Jestliže se k odemknutí
vozidla nepoužije odemykací tlačítko, může dojít k poškození nabíjecího kabelu nebo systému.
02
Řídicí jednotka
•
•
02
•
•
•
•
•
STAV NABITÍ
Stav nabití vozidla můžete zkontrolovat na nabíjecí zásuvce, na řídicí jednotce, na displeji řidiče a v aplikaci Volvo On Call*.
Kontrolky pro nabíjecí zásuvku
•
Bílá - LED kontrolka.
•
Žlutá - Režim čekání - čeká se, než začne nabíjení.
•
Modrá - nastavení časovače.
•
Bliká zeleně - Probíhá nabíjení.
•
Svítí stále zeleně - Nabíjení bylo dokončeno. Za chvíli zhasne.
•
Svítí stále červeně - Došlo k závadě.
Obě kontrolky LED blikají modře, žlutě a červeně: Automatický test počkejte na dokončení automatického testu.
Jedna kontrolka LED svítí nebo bliká modře a druhá kontrolka LED
nesvítí: Pohotovostní režim.
Obě kontrolky LED blikají modře: Probíhá nabíjení.
Jedna kontrolka LED svítí nebo bliká žlutě a druhá kontrolka LED
nesvítí: Probíhá nabíjení nebo nabíjení není možné - chyba sledování
teploty. Znovu spusťte nabíjení.
Jedna kontrolka LED svítí nebo bliká červeně a druhá kontrolka LED
nesvítí: Nelze nabíjet - sepnula ochrana před zemní poruchou. Znovu
spusťte nabíjení.
Jedna z kontrolek LED bliká červeně a druhá svítí červeně: Nelze
nabíjet - nabíjecí kabel je připojen k neuzemněné zásuvce. Připojte k
uzemněné zásuvce.
Obě kontrolky LED blikají červeně: Nelze nabíjet - vnitřní chyba.
Displej řidiče
Různé barvy symbolu označují stav nabíjení.
Modré světlo - probíhá nabíjení.
Zelené světlo - baterie je zcela nabitá.
Červené světlo - došlo k chybě nabíjení, zkontrolujte připojení
mezi nabíjecím kabelem a vozidlem a 230V zásuvkou.
INFORMACE O HYBRIDU NA DISPLEJI ŘIDIČE
V závislosti na zvoleném jízdním režimu se na displeji řidiče zobrazují
různé symboly a animace.
Na indikaci vpravo se zobrazuje spotřeba elektřiny a paliva. Spotřeba se
liší v závislosti na stylu jízdy. Jakmile tenký bílý ukazatel projde za bílou
šipku nahoře, vozidlo přepne na motor s vnitřním spalováním. Jakmile je
ukazatel v oranžové zóně, baterie se nabíjí, např. při brzdění.
02
Vzdálenost do vybití baterie
Indikace ukazuje přibližnou vzdálenost do vybití baterie. Na vzdálenost má vliv několik faktorů, např. styl jízdy, rychlost a venkovní
teplota. Dojezd se může během jízdy měnit. Zpravidla můžete očekávat dojezd 20-40 km (12-25 mil). Výchozí hodnota, která se
zobrazí, když je vozidlo zcela nabito, označuje "maximální" hodnotu, nikoliv odhadovaný dojezd v elektrickém režimu. Tato hodnota je v průběhu jízdy upravována. Pokud displej řidiče ukazuje
"----", dojezd v elektrickém režimu není zaručen.
Kontrolky na displeji řidiče
Pokud je symbol zcela bílý, znamená to, že se používá elektromotor nebo spalovací motor. Blesk označuje elektromotor, kapka
označuje spalovací motor.
Označuje, že baterie je dobíjena, například, během brzdění motorem.
Indikace ukazuje, kolik energie je v baterii k dispozici pro elektromotor. Energie se spotřebovává rovněž k regulaci klimatu.
Ukazuje, že je aktivní funkce Nabíjení nebo Udržení. Aktivují se v
zobrazení funkcí na středovém displeji. Nabíjení znamená, že
hybridní baterie se nabíjí, když je vybitá. Udržení znamená, že
nabití baterie je udržováno pro pozdější využití.
Startování a vypínání motoru s vnitřním spalováním
Vozidlo počítá, v jakém rozsahu se musí používat motor s vnitřním spalováním, elektromotor a oba motory současně. Během elektrického pro-
4.5
vozu vozidlo někdy musí automaticky nastartovat motor s vnitřním spalováním kvůli vnějším okolnostem, například, při nízkých venkovních teplotách. Motor s vnitřním spalováním se vždy spustí, když se hybridní baterie vybíjí.
2. Mezi jednotlivými funkcemi přepínejte na středovém displeji otáčením
ovladače nahoru/dolů.
3. Nastavení zvolené funkce změníte stisknutím horní/spodní/přední/
zadní části ovladače.
Uložení poloh
1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej* do požadované polohy a na panelu dveří stiskněte tlačítko M. Rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
2. Do 3 sekund stiskněte tlačítko paměti 1 nebo 2. Ozve se zvukový
signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.
03
Použití uložené polohy:
Když jsou dveře otevřené - stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek paměti.
Když jsou dveře zavřené - držte stisknuté jedno z tlačítek paměti, dokud
není dosažena požadovaná poloha.
ELEKTRICKY* OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Pomocí ovládacích prvků zvenku na sedadle můžete upravit např.
polohu sedadla a bederní opěrky*. K nastavení polohy sedadla se používají dva ovladače ve tvaru sedadla. Třetí multifunkční ovladač* se používá k nastavování jednotlivých komfortních funkcí, například masáže*.
Ovladače ve tvaru sedadla
Pomocí spodního ovládače nastavte sedák nebo přesuňte celé sedadlo.
Pomocí zadního ovládače nastavte úhel opěradla.
Multifunkční ovladač4
Nastavení masáže*, boční podpěry*, bederní opěrky* a prodloužení
sedáku* se provádí pomocí multifunkčního ovladače.
1. Nastavení sedadla aktivujte otočením ovladače na středovém displeji
nahoru/dolů.
4
Ve vozidlech s bederní opěrkou nastavitelnou ve čtyřech směrech*
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Když sklápíte dolů zadní sedadlo, opěradlo a hlavová opěrka nesmí přijít
do kontaktu s opěradlem sedadla vpředu. Abyste mohli spustit opěradla,
možná budete muset nejdříve upravit nastavení předních sedadel.
Opěradla lze složit pomocí rukojeti nahoře na krajních sedadlech. Pokud
je vozidlo vybaveno elektronickým sklápěním* zadních sedadel, k dispozici jsou rovněž tlačítka k ovládání sklápění, která se nacházejí v zavazadlovém prostoru.
Sklápění opěradla pomocí tlačítek v zavazadlovém prostoru
Aby bylo možné sklopit zadní sedadla, vozidlo musí stát a dveře zavazadlového prostoru musejí být otevřené. Na zadních sedadlech nesmí
nikdo sedět a nesmí zde být žádné předměty.
1. Manuálně spusťte dolů opěrku hlavy prostředního sedadla.
2. Stisknutím a podržením tlačítka L nebo R sklopíte část opěradla
doleva nebo doprava.
> Opěradla a opěrky hlavy se spustí automaticky do vodorovné
polohy.
Zvednutí opěradel
1. Opěradlo přesuňte nahoru/dozadu tak, aby se zajistilo na místě.
2. Opěrku hlavy zvedněte manuálně nahoru.
3. V případě potřeby zvedněte nahoru opěrku hlavy prostředního
sedadla.
03
03
VOLANT
Polohu volantu můžete nastavit z hlediska výšky a hloubky.
Omezovač rychlosti pomáhá zabránit překročení zvolené maximální rychlosti.
1. Zatlačte/potáhněte5 páčku pod volantem dopředu/dozadu.
Tempomat pomáhá řidiči udržet konstantní rychlost.
2. Nastavte volant do požadované polohy a přesuňte páčku do zajištěné
polohy.
Adaptivní tempomat* pomáhá udržovat konstantní rychlost, a to v
kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu
vpředu.
Nastavení volantu
Klávesnice vlevo
Podpora řidiče se volí na displeji řidiče pomocí šipek na klávesnici na
volantu vlevo ( a ). Je-li kontrolka podpory řidiče bílá, funkce je
aktivní. Šedá kontrolka znamená, že funkce byla vypnuta nebo se
nachází v pohotovostním režimu.
Kontrolky na displeji řidiče:
Pilot Assist pomáhá řidiči udržet vozidlo pomocí asistence řízení
mezi značením jízdního pruhu a dále pomáhá udržet konstantní
rychlosti, a to v kombinaci se zvoleným časovým intervalem vzhledem k vozidlu vpředu.
Stisknutím tlačítka
vybranou funkci spustíte nebo vypnete.
Jedno krátké stisknutím
/
zvyšuje/snižuje uloženou rychlost o
5 km/h (5 mph). Pokud tlačítko stisknete a podržíte, rychlost se mění
spojitě - na požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
jednotlivé možnosti, použijte na volantu klávesnici vpravo. Pokud displej
řidiče ukazuje "----", dojezd není zaručen.
/ zvětšuje/zmenšuje vzdálenost k vozidlu vpředu při použití adaptivního tempomatu a systému Pilot Assist.
Jedním stisknutím tlačítka
zvolenou funkci.
rovněž pokračujete v uložené rychlosti pro
Klávesnice vpravo
Pomocí klávesnice na volantu vpravo můžete navigovat po displeji řidiče.
03
Otevření/zavření nabídky aplikací na displeji řidiče. Z tohoto místa
můžete ovládat palubní počítač, přehrávač médií, telefon a navigaci*.
Jednotlivé aplikace procházejte tisknutím šipky vlevo nebo vpravo.
Zvolte položku, zrušte výběr položky nebo potvrďte položku. Např.
zvolte nabídku palubního počítače nebo vymažte zprávu na displeji
řidiče.
Klepáním nahoru nebo dolů procházejte jednotlivé funkce zvolené
aplikace.
Hlasitost médií zvýšíte/snížíte stisknutím tlačítka
a . Pokud
není aktivní žádná další funkce tato tlačítka lze použít k ovládání hlasitosti.
Ovládání hlasem se aktivuje stisknutím tlačítka . Tato funkce umožňuje ovládat hlasem např. média, navigaci a regulaci klimatu. Řekněte
např. "Radio", "Raise temperature" nebo "Cancel".
Další hlasové povely najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole
Hlasové ovládání.
Palubní počítač
Palubní počítač počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu paliva a
průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké informace z palubního počítače
budou zobrazovány na displeji řidiče. Palubní počítač počítá dojezd do
prázdné nádrže nebo do vybití hybridní baterie. Pokud chcete zobrazit
5
V závislosti na trhu.
Osvětlení "home safe osvětlí do jisté míry tmu tím, že rozsvítí část
venkovního osvětlení poté, co jste vozidlo uzamkli. Funkci aktivujete po
vypnutí vozidla tak, že levý páčkový přepínač přesunete k přístrojové
desce a potom jej uvolníte. Dobu, po kterou osvětlení "home safe" bude
svítit, lze nastavit na středovém displeji.
Resetování denního počítadla
Všechny informace v manuálně ovládaném denním počítadle kilometrů
(TM) resetujete dlouhým stisknutím tlačítka RESET. Krátkým stisknutím
resetujete pouze ujeté kilometry. Denní počítadlo (TA) se resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá 4 hodiny.
03
LEPÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Funkce světlometů se ovládají pomocí levého páčkového přepínače.
V režimu AUTO vozidlo zjistí, zda je tma/světlo a podle toho nastaví
osvětlení, např. když se setmí nebo vjedete do tunelu. Otočením kolečka
na páčkovém přepínači do polohy
aktivujete dálkové světlomety,
které se automaticky ztlumí, aby neoslňovaly účastníky silničního provozu v protisměru. Přesunutím páčkového přepínače k volantu aktivujete
manuální ovládání dálkových světlometů. Přesunutím k přístrojové desce
je deaktivujete.
Aktivní natáčecí světla* umožňují maximální osvětlení zatáček a křižovatek, jelikož světlo následuje pohyby volantu. Tato funkce se aktivuje
automaticky při nastartování vozidla. Lze ji deaktivovat v zobrazení funkcí
na středovém displeji, .
Uvítací osvětlení zapne venkovní osvětlení, když odemknete vozidlo
pomocí klíče, a pomůže vám bezpečně dostat se za tmy k vozidlu.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Pravým páčkovým přepínačem se ovládají lišty stěračů a dešťový senzor.
– Pokud chcete čelní sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač
dolů.
– Posunutím páčky postupně nahoru nastavujete cyklické, normální a
rychlé stírání.
– Pomocí kolečka na přepínací páčce upravte rychlost stírání.
– Posunutím přepínací páčky k volantu aktivujete ostřikování čelního
skla a světlometů. Posunutím páčky k přístrojové desce aktivujete
ostřikování zadního skla.
Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte na tlačítko
dešťového senzoru. Páčkový spínač stěrače čelního skla musí být v
poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření. Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním okně. Otočením kolečka nahoru/dolů nastavíte vyšší/
nižší citlivost.
Stisknutím spustíte cyklické stírání zadního okna.
Stisknutím spustíte průběžné stírání zadního okna.
Servisní režim stírání čelního skla se používá, například, při
výměně, čištění nebo zvedání lišt stěračů. Klepnutím na tlačítko Servisní poloha stěračů v zobrazení funkcí na středovém displeji aktivujte nebo deaktivujte servisní režim.
03
03
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Funkce nastavení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro cestující
se ovládají ze středového displeje, pomocí tlačítek na středové konzole
nebo ze zadní části tunelové konzoly*. Některé funkce klimatu lze ovládat také hlasovým ovládáním.
Uprostřed na středovém displeji dole se nachází ikona, kterou
se otevírá zobrazení klimatu. Pokud je text Clean Zone modrý,
znamená to, že byly splněny podmínky pro dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.
– Pokud chcete automaticky regulovat některé funkce klimatu, klepněte v zobrazení klimatu na AUTO. Krátké stisknutí reguluje automaticky recirkulaci vzduchu, klimatizaci a rozvod vzduchu.
Dlouhé stisknutí spustí automatickou regulaci recirkulace vzduchu,
klimatizace a rozvodu vzduchu. Dále se teplota a otáčky ventilátoru
změní na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň 3. Teplotu a
otáčky ventilátoru můžete měnit, aniž byste deaktivovali automatickou
regulaci klimatu.
Nastavení časovače teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování
požadované datum/den.
Přidat časování a nastavte
Aby teplotní příprava fungovala v plném rozsahu, vozidlo se musí připojit
k elektrické zásuvce (platí pro vozidla s elektrickým topením). V závislosti na trhu se používá nezávislé nebo elektrické topení6.
Systém kvality vzduchu IAQS*
IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package*. Jedná se o plně
automatický systém, který čistí vzduch v prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
Funkce se aktivuje v horním zobrazení středového displeje v Nastavení
Klima Snímač kvality vzduchu.
– Klepnutím na jednu z ikon v řádku klimatu ve spodní části středového
displeje upravíte teplotu, ohřev sedadla* a rychlost ventilátoru.
Pokud chcete synchronizovat teplotu pro všechny zóny s teplotou na
straně řidiče, stiskněte ikonu teploty na straně řidiče a tlačítko
Synchronizovat teplotu .
Teplotní příprava
Teplotní přípravu lze nastavit na středovém displeji vozidla nebo pomocí
aplikace Volvo On Call*.
Teplotní příprava vytápí* nebo ochlazuje prostor pro cestující před jízdou.
Teplotní přípravu lze spustit přímo nebo nastavit spuštění pomocí časovače.
Přímé spuštění teplotní přípravy
1. Na středovém displeji otevřete zobrazení klimatu.
2. Zvolte kartu Klima pro parkování, zaškrtněte příslušnou možnost a
potom klepněte na Příprava spuštění.
6
Informace o tom, jaké trhy používají jaká topení, vám poskytne autorizovaný prodejce Volvo.
03
03
PŘIPOJENÍ
Pomocí systému rozpoznávání hlasu můžete přehrávat a ovládat média,
SMS a telefonní hovory a rovněž můžete vozidlo připojit k internetu prostřednictvím různých externích zařízení, například přes chytrý telefon.
Abyste mohli používat připojená zařízení, elektrický systém vozidla musí
být minimálně v poloze zapalování I.
Modem vozidla7
Nejjednodušší a nejefektivnější způsob připojení vozidla k internetu je
přes vlastní modem vozidla. Je maximálně funkční, aktivuje se automaticky u každé cesty a nevyžaduje připojení k chytrému telefonu.
1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku u podlahy na straně spolujezdce.
2. Stiskněte v horním zobrazení Nastavení Komunikace
internetu přes modem vozidla vozidla.
Sdílení
3. Aktivujte zaškrtnutím políčka pro Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
Tethering
Je-li vozidlo připojeno k internetu přes modem, můžete sdílet připojení k
internetu (Wi-Fi hotspot) v horním zobrazení Nastavení s ostatními zařízeními. Stiskněte Komunikace Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
Bluetooth
Používejte Bluetooth především ke správě telefonních hovorů, SMS a
médií ze svého telefonu do systému vozidla. Dále můžete připojit vozidlo
k internetu přes Bluetooth. Najednou lze mít připojena dvě zařízení
Bluetooth. V tomto případě lze pro streaming médií použít pouze jedno
zařízení. Jakmile se vozidlo použije znovu a je aktivní Bluetooth v tele-
fonu, použijí se dva naposledy připojené telefony. Do seznamu lze uložit
až 20 zařízení, což umožní snazší komunikaci se zařízeními v budoucnu.
1. Aktivujte na telefonu Bluetooth. Abyste se mohli připojit k internetu,
aktivujte v telefonu rovněž tethering.
Elektrické zásuvky
Ve vašem vozidle jsou k dispozici následující elektrické zásuvky:
12V elektrická zásuvka.
12V elektrická zásuvka a 230V elektrická zásuvka*. Dále je k dispozici 12V elektrická zásuvka* v zavazadlovém prostoru.
2. Na středovém displeji otevřete dílčí zobrazení telefonu.
3. Klepněte na Přidat telefon. Pokud je již zařízení připojeno, klepněte
na Změnit a potom Přidat telefon.
4. Zvolte telefon, který chcete připojit, a pokračujte podle pokynů na
středovém displeji a telefonu. Upozorňujeme, že u některých telefonů
musí být aktivována funkce zpráv.
03
Wi-Fi
Pokud připojíte vozidlo k internetu přes Wi-Fi, můžete streamovat online
služby při vyšší rychlosti než pomocí Bluetooth. Například můžete
poslouchat internetové rádio a hudbu přes aplikace ve vozidle, můžete
stahovat/aktualizovat software atd. Připojení Wi-Fi z chytrého telefonu
funguje jako hotspot pro vozidlo a pro ostatní externí zařízení ve vozidle.
1. Aktivujte na telefonu tethering.
2. Na středovém displeji klepněte v horním zobrazení na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace
políčka pro Wi-Fi.
Wi-Fi a připojení aktivujte zaškrtnutím
Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se vozidlo
odpojí. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat
znovu.
USB
K připojení externího zařízení pro přehrávání médií můžete použít USB.
Port USB se rovněž používá pro Apple CarPlay* a Android Auto*. Pokud
jsou k dispozici dva USB porty, připojte k portu s bílým rámečkem.
Externí zařízení se nabíjí, když je připojeno k vozidlu.
USB porty (typ A) najdete v úložné schránce v loketní opěrce mezi
sedadly.
7
Pouze vozidla s P-SIM*. Vozidla se službou Volvo On Call* využívají pro tyto služby připojení k internetu přes modem vozidla.
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Můžete připojit externí zařízení a, např. telefonovat nebo přehrávat
média v systému pro přehrávání audia a média ve vozidle.
Správa telefonních hovorů8
Můžete telefonovat a přijímat hovory přes telefon připojený přes
Bluetooth.
Volání přes středový displej
03
1. Ve výchozím zobrazení otevřete vnořené zobrazení Telefon. V protokolu hovorů, seznamu kontaktů nebo zadáním přes klávesnici zvolte,
komu budete volat.
2. Stiskněte tlačítko
.
Volání pomocí klávesnice na volantu vpravo
1. Stiskněte
2. Pomocí
a pomocí Telefon nebo
přejděte na
procházejte výpis hovorů. K výběru stiskněte
.
.
Hovory můžete spravovat pomocí hlasového ovládání. Stiskněte tlačítko
hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo. Hlasové povely
najdete v tomto průvodci Quick Guide v kapitole Hlasové ovládání.
Přehrávání médií
Pokud chcete přehrávat audio z externího zařízení, musíte se připojit k
vozidlu vybraným způsobem - viz různé možnosti připojení na předchozí
stránce.
Zařízení připojené přes Bluetooth
1. V připojeném zařízení spusťte přehrávání.
2. V zobrazení aplikací na středovém displeji otevřete aplikaci Bluetooth. Spustí se přehrávání.
Zařízení připojené přes USB
1. Spusťte aplikaci USB v zobrazení aplikací.
8
Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na support.volvocars.com.
2. Zvolte, co chcete přehrávat. Spustí se přehrávání.
MP3 přehrávač nebo zařízení připojené přes iPod
1. Spusťte v zařízení přehrávání.
2. Podle způsobu připojení otevřete iPod nebo USB. Pokud
chcete přehrávat audio ze zařízení iPod, zvolte aplikaci
iPod, a to bez ohledu na způsob připojení. Spustí se přehrávání.
Apple® CarPlay®*9 a Android Auto*
Funkce CarPlay a Android Auto vám umožní používat určité aplikace v
zařízení iOS nebo Android prostřednictvím vozidla např. k přehrávání
hudby nebo k poslechu podcastů. Interakce probíhá přes středový displej vozidla nebo přes zařízení.
Pokud chcete používat CarPlay, musí být v zařízení iOS aktivována
služba Siri. Dále zařízení musí mít přístup k internetu přes Wi-Fi nebo
přes mobilní síť.
1. Připojte telefon k USB portu s bílým rámečkem.
2. Aktivujte tak, že v zobrazení aplikací klepnete na Apple
CarPlay nebo Android Auto.
Hlasové ovládání v systému CarPlay a Android Auto aktivujte dlouhým
na pravé klávesnici na volantu. Krátkým stisknustisknutím tlačítka
tím aktivujte vlastní systém hlasového ovládání vozidla.
Když se používá CarPlay, Bluetooth se vypne. Chcete-li připojit vozidlo k
internetu, použijte Wi-Fi nebo modem* vozidla.
9
Apple a CarPlay jsou registrované obchodní značky, které vlastní Apple Inc.
03
04
VÝCHOZÍ ZOBRAZENÍ
řidiče. Klepnutím na toto dílčí zobrazení otevřete naposledy používanou funkci.
Středový displej ukazuje při spuštění výchozí zobrazení, ze kterého
můžete otevřít dlaždice nabídky pro navigaci, média a telefon a nabídky
pro naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla.
Navigace - Pokud klepnete sem, otevře se navigační systém
pomocí systému Sensus Navigation*.
Nastavení cíle pomocí volného textu - Rozbalte panel nástrojů
pomocí šipky dolů na levé straně a klepněte na . Obrázek na
mapě se změní na volné textové hledání. Zadejte hledané pojmy.
zvětšete mapu na
Zadání cíle na mapě - Stisknutím tlačítka
maximum. Stiskněte a podržte místo, kam chcete jet, potom zvolte
Jít sem.
otevřete itinerář. Klepnutím na
Vymazání cíle - Klepnutím na
odpadkový koš vymažete mezicíl v itineráři, nebo klepnutím na
Vymazat plán cesty vymažete celý itinerář.
04
Aktualizace mapy10 - Klepněte v zobrazení aplikací na Centrum
stahování. Počet dostupných aktualizací map se zobrazí na Mapy.
Klepněte na Mapy Nainstalovat a aktualizuje se mapa nebo se
nainstaluje zvolená mapa. Dále si lze stáhnout mapy z
support.volvocars.com do USB paměti a potom je přesunout do
vozidla.
Média - Zde se zobrazí, například, hudba z externích zdrojů, nebo,
pokud jste zvolili, FM rádio v zobrazení aplikací. Klepnutím na dílčí
zobrazení otevřete nastavení. Zde můžete zobrazit svou knihovnu
hudby, rozhlasové stanice apod.
Telefon - Odsud se dostanete k funkci telefonu. Po klepnutí se
dílčí zobrazení rozbalí. Zde můžete vytáčet číslo z historie hovorů
nebo ze seznamu kontaktů, nebo můžete manuálně zadat číslo
pomocí klávesnice. Po výběru čísla klepněte na .
Naposledy používaná aplikace nebo funkce vozidla - zde vidíte
naposledy používanou aplikaci nebo funkci vozidla, která se nezobrazila na žádné z dalších dlaždic, např. Stav vozu nebo Výkonnost
10
Dostupnost funkcí se může pro jednotlivé trhy lišit.
04
ZOBRAZENÍ FUNKCÍ A ZOBRAZENÍ APLIKACÍ
Zobrazení funkcí
Přesunování ikon
Na zobrazení funkcí se dostanete, pokud ve výchozím zobrazení přejedete prstem zleva doprava11. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce ve vozidle, např. Head-up displej*, Parkovací asistent a
Lane Keeping Aid. Aktivují/deaktivují se klepnutím na příslušný symbol.
Některé funkce se otevírají v samostatném okně.
Aplikace a tlačítka funkcí vozidla v zobrazení aplikací a v zobrazení
funkcí lze v případě potřeby přesunout.
Zobrazení aplikací
1. Klepněte a podržte stisknutou aplikaci nebo tlačítko.
2. Přetáhněte aplikaci nebo tlačítko na neobsazené místo v zobrazení a
uvolněte.
Pokud chcete zpřístupnit zobrazení aplikací, přejeďte prstem ve výchozím zobrazení zprava doleva11. Zde vidíte aplikace, které jsou dodávány
s vozidlem, a aplikace, které si můžete sami stáhnout a nainstalovat.
Správa a aktualizace aplikací a systémů
V části Centrum stahování v zobrazení aplikací můžete aktualizovat některé systémy vozidla. Přitom musí být vozidlo připojeno k internetu. Centrum stahování umožní:
04
Stahování aplikací - Klepněte na Nové aplikace a zvolte požadovanou
aplikaci. Klepnutím na Nainstalovat stáhněte aplikaci.
Aktualizace aplikací - Klepněte na Nainstalovat vše aktualizujte
všechny aplikace. Nebo klepněte na Aktualizace aplikací a zobrazí se
seznam možných aktualizací. Zvolte požadovanou aplikaci a klepněte na
Nainstalovat.
Odinstalování aplikací - Klepněte na Aktualizace aplikací a zvolte
požadovanou aplikaci. Klepněte na Odinstalovat a odinstalujte aplikaci.
Aktualizace systémového softwaru - Klepnutím na Aktualizace
systému zobrazíte seznam aktualizací, které lze nainstalovat do vozidla.
- Klepnutím na Nainstalovat vše dole v seznamu aktualizujete veškerý
software. Klepnutím na Nainstalovat aktualizujete konkrétní softwarový
program. Pokud seznam není požadován, zvolte Nainstalovat vše u tlačítka Aktualizace systému.
11
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete v opačném
směru.
04
HORNÍ ZOBRAZENÍ
Na horní části displeje je karta, kterou můžete přetáhnout dolů, aby bylo
přístupné horní zobrazení. Zde jsou přístupné funkce Nastavení,
Uživatelská příručka, Profil a zprávy uložené ve vozidle.
Osobní preference
Hlasitost systému
Pokud chcete upravit nebo vypnout hlasitost zvuků systému, například
zvuk při klepnutí na obrazovku, přejděte na Nastavení Zvuk
Hlasitost systému.
V části Nastavení můžete nastavit řadu osobních preferencí, například,
nastavení displejů, zrcátek, předního sedadla, navigace*, systému přehrávání audia a média, jazyka a hlasového ovládání.
Profily řidiče
Pokud vozidlo používá několik řidičů, každý řidič může mít svůj
osobní profil řidiče. Při každém nasednutí do vozidla si můžete
zvolit svůj profil řidiče, ve kterém jsou uloženy vaše osobní preference. Počet profilů závisí na počtu klíčů, které jsou pro
vozidlo k dispozici. Profil Host není propojen se žádným konkrétním klíčem.
Poslední aktivní profil řidiče je profil, který byl používán při odemykání
vozidla. Profil řidiče změníte klepnutím na Profil zobrazený nahoře na
displeji.
Profily řidiče lze propojit s klíči k vozidlu. Po odemknutí vozidlo automaticky nastaví vaše osobní preference. Připojte klíč: Nastavení
Systém Jízdní profily. Zvolte jeden z profilů řidiče (profil Host nelze
propojit). Opět se objeví výchozí zobrazení. Horní zobrazení znovu stáhněte dolů, zopakujte podle výše uvedeného postupu a ve vybraném profilu zvolte Upravit a potom Připojení klíče.
Jízdní režim Individual
Pokud chcete upravit jeden z jízdních režimů Hybrid, Pure nebo Power,
aktivujte jízdní režim v části Nastavení My Car Individuální jízdní
režim.
04
05
PODPORA ŘIDIČE
Vaše vozidlo je vybaveno celou řadou funkcí, které vám pomáhají jezdit
bezpečně a mohou zabránit vzniku nehod. Tyto funkce můžete aktivovat
v zobrazení funkcí na středovém displeji. Nezapomeňte, že funkce podpory řidiče představují pouze pomůcku a odpovědnost za bezpečnou
jízdu s vozem nese vždy pouze řidič. Vybrat si lze z následujících
možností:
Asistence řízení v případě rizika kolize
Funkce Asistent vyhnutí se kolizi může pomoci zmírnit riziko,
že vozidlo opustí náhodou jízdní pruh a/nebo narazí do jiného
vozidla nebo překážky. Funkce aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu a/nebo provede úhybný manévr. Funkce obsahuje
tři dílčí funkce: Asistence řízení v případě rizika vyjetí, asistence
řízení v případě rizika čelní kolize a asistence řízení v případ
rizika kolize do zadní části vozidla*.
City Safety™
City Safety12 vám může pomoci v kritických situacích zabránit kolizi s
vozidly, většími zvířaty, chodci nebo cyklisty resp. může zmírnit následky
takové kolize. V případě rizika kolize systém varuje vizuálně, zvukově a
brzdovými pulsy a pomáhá vám tak reagovat včas. Pokud nebudete reagovat včas a kolize je téměř nevyhnutelná, vozidlo může zabrzdit automaticky. Zásah do řízení na začátku úhybného manévru může podpořit
také asistence řízení City Safety v případě, že řídíte vozidlo příliš málo na
to, abyste odvrátili kolizi. Systém City Safety se aktivuje při nastartování
motoru a nemůže být deaktivován.
Pilot Assist
Pilot Assist13 je komfortní funkce, která může pomoci udržet vozidlo v
jízdním pruhu a udržuje předem nastavenou vzdálenost k vozidlu vpředu.
Funkce Pilot Assist se volí a aktivuje pomocí klávesnice na volantu
vlevo. Posilování řízení funguje, když má řidič obě ruce na volantu a je
vidět, například, značení jízdních pruhů. Je-li aktivní posilovač řízení, na
displeji řidiče se objeví ZELENÝ symbol volantu.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS vás může informovat o vozidlech v mrtvém úhlu a o rychle
se přibližujících vozidlech v sousedním jízdním pruhu.
05
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA je systém podpory řidiče, který doplňuje BLIS a může
varovat v případě křižující dopravy za vozidlem. Systém CTA se
aktivuje při zařazení zpětného chodu nebo když vozidlo začne
couvat.
Lane Keeping Aid
Lane assistance (Lane Keeping Aid) může pomoci zmírnit
riziko, že vozidlo náhodou opustí svůj jízdní pruh. Požadovaný
způsob asistence se volí v Nastavení My Car IntelliSafe
Režim Lane Keeping Aid v horním zobrazení středového
displeje.
12
13
Není k dispozici na všech trzích.
Tato funkce může, v závislosti na trhu, patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.
05
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot*
Park Assist Pilot může řidiči pomoci manévrovat s vozem při parkování.
Úkolem řidiče je věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny na displeji
řidiče, řadit, regulovat rychlost a připravit k brzdění/zastavení.
Parkování pomocí funkce Park Assist Pilot
mohou být k vozidlu blíže než jak vypadají na obrazovce. Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu
nebo se zvolí manuálně na středovém displeji:
– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat manuálně,
klepněte v zobrazení funkcí na Kamera.
V případě rovnoběžného parkování jezděte rychlostí nižší
než 30 km/h (20 mph) a v případě kolmého parkování nejezděte větší rychlostí než 20 km/h (12 mph). Když funkce
vyhledává místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a
parkovacími místy by měla být přibližně 1 metr (3 stopy).
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko Zaparkovat.
2. Buďte připraveni vozidlo zastavit, jakmile grafika a text na
středovém displeji upozorní, že systém nalezl vhodné
místo k zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.
3. Zvolte Parkování za sebou nebo Kolmé parkování a
potom zařaďte zpětný chod.
Opuštění parkovacího místa pomocí asistence Park Assist
Pilot
Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za sebou.
1. V zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery stiskněte tlačítko Vyparkujte.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by
vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta*
Kamera parkovacího asistenta může pomoci při manévrování v úzkých
místech tím, že ukazuje překážky na obrazech kamery a graficky na
středovém displeji. Zobrazení kamery a naváděcí čáry pro parkování se
vybírají na středovém displeji. Upozorňujeme, že předměty/překážky
05
05
RYZÍ RADOST Z JÍZDY
Naplánováním jízdy a úspornou jízdou můžete prodloužit dojezd na elektrický pohon a současně tím snížíte vliv na životní prostředí. Podmínky
pro dosažení maximálního dojezdu se liší v závislosti na různých okolnostech a podmínkách, při kterých se s vozidlem jede. Některé faktory,
avšak nikoliv všechny, můžete ovlivnit. Nejdelší dojezd je možný za velmi
příznivých podmínek, kdy všechny faktory mají příznivý vliv.
Naplánujte si jízdu a vždy:
•
Před odjezdem vozidlo nabijte.
•
Aktivujte teplotní přípravu vozidla.
Pokud chcete jet úsporně:
•
•
•
•
•
Aktivujte jízdní režim Pure.
Snižte teplotu v zavazadlovém prostoru a snižte úroveň nastavení
ventilátoru.
Jeďte stálou rychlostí a udržujte vhodnou vzdálenost k ostatním vozidlům a předmětům tak, abyste minimalizovali brzdění.
Nahusťte pneumatiky na správný tlak a pravidelně tlak vzduchu v
pneumatikách kontrolujte. Výsledky budou optimální, pokud nahustíte
pneumatiky na tlak ECO.
Nejezděte s otevřenými okny.
Faktory mimo vaší kontrolu
•
Dopravní situace.
•
Stav vozovky a topografie.
•
Venkovní teplota a čelní vítr.
Další tipy k dojezdu a úsporné jízdě najdete v Uživatelské příručce.
05
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]15
Hlasové povely pro rádio a média
•
HLASOVÉ POVELY
Systém hlasového ovládání umožňuje pomocí systému rozpoznávání
hlasu14 ovládat některé funkce v přehrávači médií, v telefonu připojeném k Bluetooth, funkce systému klimatu a funkce navigačního
systému* Volvo. Hlasové ovládání se aktivuje stisknutím tlačítka hlasového ovládání na klávesnici na volantu vpravo.
Bez ohledu na situaci lze zpravidla použít následující pokyny:
06
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Hlasové povely pro telefon
Media
•
Play [interpret]
•
Play [název skladby]
•
Play [název skladby] z [album]
•
Play [název TV kanálu]*16
•
Play [rozhlasová stanice]
•
Tune to [frekvence]
•
Tune to [frekvence] [vlnová délka]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Hlasové povely pro ovládání klimatu
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [kontakt]
•
Sync temperature
•
Call [číslo telefonu]
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Hlasové povely pro navigační systémy*
•
Navigace
•
Take me home
•
Go to [město]
•
Go to [adresa]
•
Add intersection
•
Go to [PSČ]
•
Go to [kontakt]
•
Search [kategorie POI]
•
Search [kategorie POI] [město]
•
Search [název POI]
•
Change country/Change state17, 18
06
14
15
16
17
18
Platí pro některé trhy.
Zprávy přes vozidlo mohou odesílat jen jisté telefony. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.
Platí pro některé trhy.
V evropských zemích se místo "státu" používá "země".
V případě Brazílie a Indie se oblast hledání mění na středovém displeji.
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
informace týkající se bezpečnosti a musíte si přečíst
texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit jen pro některé
trhy.
VAROVÁNÍ
ZAČÍNÁME
Volvo On Call - Služby systému fungují pouze v
oblastech, kde partneři Volvo On Call mají mobilní
pokrytí, a na trzích, kde je k dispozici Volvo On Call.
Podobně jako u mobilních telefonů se při atmosférickém rušení a malém pokrytí vysílači může stát,
např. v řídce osídlených oblastech, že spojení
nebude navázáno.
Informace o varováních, důležitých informacích a
upozorněních pro služby Volvo On Call najdete ve
smlouvě k danému předplatnému Volvo On Call a v
uživatelské příručce.
jezdce bude vždy aktivován. Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě
na dětské sedačce proti směru jízdy. Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat, pokud na sedadle
spolujezdce vpředu sedí cestující po směru jízdy
(děti a dospělí). Nepokládejte předměty před čelní
sklo a nad čelní sklo do místa, kde se nachází airbag spolujezdce.
Při opuštění vozidla je vždy nutné vzít sebou dálkový ovladač s klíčem. Zkontrolujte, zda je elektrický systém vozidla v režimu zapalování 0, a to
především, když jsou ve vozidle děti.
Parkovací brzda by při parkování ve svahu měla
být vždy aktivována. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo
na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo
polohu P u automatické převodovky.
DOBÍJENÍ
• Hybridní baterie se musí dobíjet maximálním
povoleným nabíjecím proudem nebo nižším proudem v souladu s platnými místními a národními
doporučeními pro hybridní dobíjení ze zásuvek/
konektorů 230 V.
• Hybridní baterii lze nabíjet pouze přes schválenou
Sensus Navigation* – Věnujte veškerou svou
uzemněnou 230V zásuvku (nebo ekvivalentní
pozornost silničnímu provozu a soustřeďte se
zásuvku s jiným napětím v závislosti na trhu) nebo
výhradně na jízdu. Dodržujte pravidla silničního proz nabíjecí stanice s volným nabíjecím kabelem,
vozu a jezděte podle zdravého rozumu. S ohledem
který dodává společnost Volvo (režim 3).
na počasí nebo roční sezónu s vlivem na stav
• Ochrana před zkratem se zemí u řídicí jednotky
vozovky mohou být některá doporučení méně spolechrání vozidlo, ale přesto hrozí přetížení sítě
hlivá.
230 V.
• Hybridní baterie se musí dobíjet pouze přes
PŘEHLED, EXTERIÉR
uzemněnou a schválenou zásuvku 230 V . Pokud
Dveře zavazadlového prostoru - Při zavírání a
kapacita zásuvky nebo okruhu pojistky není
otevírání dveří zavazadlového prostoru dávejte pozor
známa, požádejte o kontrolu kapacity autorizovana nebezpečí přiskřípnutí. Zkontrolujte, zda se v blízného elektrikáře. Pokud byste nabíjeli s kapacitou
kosti dveří zavazadlového prostoru nikdo nenachází
převyšující kapacitu okruhu pojistky, mohlo by
- rozdrcení by mohlo mít vážné následky. Při ovládojít k požáru nebo poškození okruhu pojistky.
dání panoramatické střechy buďte vždy opatrní.
• Do nabíjecího kabelu je zabudován jistič. Systém
Zamykání/odemykání bez klíče* - Zkontrolujte,
se musí dobíjet pouze přes uzemněné a schvázda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskříplené zásuvky.
nutí, pokud se k zavírání oken používá dálkový ovla- • Pokud se v blízkosti zasunutého nabíjecího
dač s klíčem nebo otevírání bez klíče* pomocí kliky
kabelu nacházejí děti, musí být pod dohledem.
na dveřích.
• Vysoké napětí v nabíjecím kabelu. Kontakt s vysokým napětím může způsobit vážné nebo smrtelné
PŘEHLED, INTERIÉR
poranění osob.
Pokud vozidlo není vybaveno spínačem pro aktivaci/
deaktivaci airbagu spolujezdce, airbag spolu-
07
Nabíjecí kabel a související díly se nesmí namáčet
a ponořovat do vody.
Nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je jakkoliv
poškozen. Poškozené a nefunkční nabíjecí kabely
smí opravovat pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
• Vždy umístěte nabíjecí kabel tak, aby přes něj
vozidlo nepřejelo, aby na něj nikdo nestoupl, aby
se nikdo nezachytil a aby nedošlo k jakémukoliv
poškození kabelu či poranění osob.
• Nabíječku před čištěním odpojte ze zásuvky ve
zdi.
• Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel k prodlužovací
šňůře nebo rozbočovací zásuvce.
• Nepoužívejte viditelně opotřebené nebo poškozené napájecí zásuvky, protože by mohlo dojít k
požáru, poškození předmětů a/nebo poranění
osob.
Dále se ohledně použití nabíjecího kabelu a jeho
komponentů řiďte pokyny výrobce.
•
•
•
•
ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PŘEDNÍ SEDADLA
Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během jízdy.
Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěné. Zabráníte tím
poranění osob v případě prudkého brzdění nebo
nehody.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Po zvednutí nebo spuštění opěradel zkontrolujte,
zda jsou opěradla řádně zajištěna.Po zvednutí opěrek hlavy zkontrolujte, zda jsou opěrky řádně zajištěny.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Vyhřívaná sedadla* nesmí používat osoby, které
mají problémy s necitlivostí a těžce snášejí zvýšení
teploty, a osoby, které mají problémy s ovládáním
vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět popáleniny.
Teplotní přípravu lze spustit předem pomocí
nastaveného časovače. Nepoužívejte teplotní přípravu (platí pro topení spalující palivo):
•
V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se
topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem
v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny
atd. se mohou vznítit.
V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí
výfukových plynů z topení. Například, hluboký sníh
uvnitř podběhu předního pravého kola může
zabránit odvětrání topení.
PŘIPOJENÍ
Používejte pouze nepoškozená příslušenství bez
závad. Příslušenství musí mít značení CE, UL
nebo ekvivalentní bezpečnostní značení.
• Příslušenství musí být nadimenzována na 230 V a
50 Hz s konektory určenými pro danou zásuvku.
• Zásuvky, konektory a příslušenství se nikdy nesmí
dostat do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte ji,
pokud se zdá, že byla poškozena nebo se dostala
do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
• Nepřipojujte propojovací zásuvky, adaptéry nebo
prodlužovací kabely k zásuvce - mohlo by to mít
nepříznivý vliv na bezpečnostní funkce zásuvky.
• Zásuvka je vybavena ochranným krytem. Dávejte
pozor, aby do zásuvky nic nevyčnívalo a zásuvku
nepoškodilo, což by bránilo správnému fungování
krytu. Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
když je zásuvka aktivní.
•
PODPORA ŘIDIČE
Systémy podpory řidiče, které jsou ve vozidle k
dispozici, představují pro řidiče pouhý doplněk a
nezvládnou každou situaci při jakémkoliv počasí,
stavu vozovky a dopravní situaci. Nikdy nenahrazují
ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu
vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností
k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy
řidič. Za brzdění a řízení vozidla nese konečnou
odpovědnost vždy řidič.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživatelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se
systémy podpory řidiče ve vozidle.
PARKOVACÍ ASISTENT
Park Assist Pilot je doplňkový systém podpory
řidiče, který nezvládá všechny situace. Tato funkce
má za úkol pouze pomoci řidiči při kolmém a rovnoběžném parkování. Za bezpečné zaparkování a
brzdění vozidla podle potřeby nese plnou odpovědnost řidič. Při prohledávání může systém přehlédnout předměty umístěné hluboko na parkovišti. Za
posouzení toho, zda místo, které Park Assist Pilot
nabídne k zaparkování, nese odpovědnost vždy řidič.
Kamera parkovací asistence je doplňkový systém,
který pomáhá řidiči při parkování vozidla. Tato
funkce nikdy nemůže nahradit pozornost a úsudek
řidiče. Kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží
překážky detekovat. Dávejte pozor na osoby a zvířata v blízkosti vozidla. Nezapomeňte, že přední část
vozidla může při parkování vybočit směrem k vozidlům v protisměru.
Před použitím vozidla doporučujeme přečíst v uživatelské příručce všechny kapitoly, které souvisejí se
systémy podpory řidiče ve vozidle.
HLASOVÉ POVELY
Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.
DŮLEŽITÉ
PŘEHLED, INTERIÉR
Jízdní režim OFF ROAD se nesmí používat při jízdě
s přívěsem bez přívěsového konektoru. Jinak hrozí
nebezpečí poškození vzduchojemu.
Head-up displej*, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce. Aby nedošlo
k poškození krycího skla zobrazovací jednotky,
nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a
dávejte pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.
STŘEDOVÝ DISPLEJ
K čištění středového displeje používejte hadřík z
mikrovlákna bez písku a podobných materiálů. Při
čištění středového displeje tlačte na displej pouze
zlehka. Silným tlakem byste mohli displej poškodit.
Nestříkejte přímo na středový displej žádné kapaliny
a žíraviny. Nepoužívejte přípravek k čištění oken, jiné
čisticí prostředky, aerosolový sprej, rozpouštědla,
alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující
abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani
papírové a látkové ručníky, které by mohly středový
displej poškrábat.
DOBÍJENÍ
Nabíjecí kabel - Nikdy nepřipojujte nabíjecí kabel,
pokud hrozí úder hromu nebo zásah blesku. Nikdy
nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky 230 V, pokud
probíhá dobíjení - hrozí riziko poškození
zásuvky 230 V. Než vytáhnete nabíjecí kabel z nabíjecí zásuvky a potom ze zásuvky 230 V, musíte vždy
nabíjení vypnout.
Společně s nabíjecím kabelem se tedy nesmějí
používat svorkovnice, prodlužovací kabely, ochrany
před rázy a podobná zařízení, jelikož by mohlo dojít k
požáru, úrazu elektrickým proudem apod. Mezi
230V zásuvkou a nabíjecím kabelem používejte
tedy adaptér pouze, pokud je označen schválením v
souladu s IEC 61851 a IEC 62196.
Řídicí jednotka - Řídicí jednotka s konektorem
nesmí být vystavena přímému slunečnímu svitu. V
těchto případech je ohrožena ochrana konektoru
před přehřátím nebo může dojít k omezení nebo
přerušení napájení hybridní baterie.
Zkontrolujte, zda 230 V zásuvka zajistí odpovídající
napájení elektricky dobíjených vozidel. Pokud máte
pochybnosti, požádejte o kontrolu zásuvky kvalifikovaného odborníka.
K čištění nabíjecího kabelu používejte čistý hadřík
navlhčený ve vodě nebo ve slabém čisticím prostředku. Nepoužívejte chemické látky nebo rozpouštědla. Neponořujte nabíjecí kabel do vody.
Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s vašim
vozidlem nebo náhradní kabel, který doporučila společnost Volvo.
• Zkontrolujte kapacitu zásuvky.
• Pokud dojde k překročení celkového zatížení,
musí odpojit ostatní elektronická zařízení, která
jsou připojena ke stejnému pojistkovému obvodu.
• Pokud je zásuvka poškozena, nepřipojujte nabíjecí kabel.
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Když se opěradlo sedadla sklápí dolů, na zadním
sedadle nesmí být žádné předměty. Dále nesmí být
spojené bezpečnostní pásy.
PRAVÝ PÁČKOVÝ PŘEPÍNAČ
Lišta stěrače v servisní poloze - Než vrátíte lišty
stěračů do servisní polohy, zkontrolujte, zda
nepřimrzly. Pokud raménka stěrače v servisní poloze
byla vyklopena nahoru nad čelní sklo, musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se může aktivovat
stírání, ostřik nebo dešťové čidlo. Dále se raménka
na čelní sklo musí sklopit před tím, než se rozjedete.
Tím se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.
PŘEHLED, INTERIÉR
Jízdní režim OFF ROAD není určen k použití na
veřejných komunikacích.
U některých druhů motorů mohou být při startování
studeného motoru volnoběžné otáčky výrazně
vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby systém
emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při
které jsou emise výfukových plynů minimální, což
přispívá k ochraně životního prostředí.
PŘIPOJENÍ
Elektrická zásuvka - maximální výkon u 12V
zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.
Maximální výkon u 230V zásuvky je 150 W.
Head-up displej* - Jakmile se aktivuje systém City
Safety, informace na head-up displeji nahradí grafika systému City Safety. Tato grafika je podsvícena,
i když je průhledový displej vypnutý.
Pokud řidič nosí, například, polarizované brýle,
nesedí uprostřed sedadla, na krycím skle displeje
jsou nějaké předměty nebo pokud jsou nepříznivé
světelné podmínky, snižuje se pravděpodobnost, že
řidič informace na head-up displeji uvidí. Osoby s
jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy a únavu.
POZNÁMKA
PŘEHLED, EXTERIÉR
Nohou ovládané dveře zavazadlového prostoru
- Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí nebezpečí
omezené funkčnosti nebo úplné ztráty funkčnost. Z
tohoto důvodu udržujte čistotu.
Nohou ovládaná funkce ovládání dveří zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:
• Otevírání i zavírání pohybem nohy
• Pouze odemykání pohybem nohy (dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že je nadzvednete)
Upozorňujeme, že otevírání a zavírání pohybem nohy
funguje pouze u "elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru"*.
Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač v
dosahu, může dojít k aktivaci systému v automyčce
apod.
Programování maximálního otevření - Pokud byl
systém aktivován po delší dobu bez přestávky, vypne
se, aby nedošlo k přehřátí. Systém lze znovu použít
po cca. 2 minutách.
Elektromagnetická pole a vlnění mohou rušit
funkce na dálkovém ovladači s klíčem. Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti kovových
předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů nebo nabíječek pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm
4-6 palců.
DOBÍJENÍ
Nabíjecí kabel - Volvo doporučuje používat v souladu s IEC 62196 a IEC 61851 nabíjecí kabel, který
umožňuje monitorování teploty.
VOLANT
Palubní počítač - Při výpočtu ujeté vzdálenosti se
mohou vyskytnout jisté odchylky, pokud dojde ke
změně stylu jízdy.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU V PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší
nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.
Teplotní příprava je k dispozici pouze, když je
vozidlo připojeno k elektrické zásuvce (platí pro
elektrické topení). Nabíjecí stanice, která není vždy
aktivní, např. kvůli nastavení časovače, může způsobit funkční poruchu teplotní přípravy. Pokud vozidlo
není připojeno k elektrické zásuvce, přesto lze prostor pro cestující v horkém počasí krátce zchladit tím,
že přímo spustíte teplotní přípravu. Během předběžné úpravy teploty prostoru pro cestující musí být
okna a dveře ve vozidle zavřeny.
Loketní opěrka* na prostředním sedadle se musí
zasunout.
07
PŘIPOJENÍ
Internet - data jsou přenášena (přenos dat) pomocí
internetu, za což můžete platit. Aktivace datového
roamingu a hotspotů Wi-Fi může být spojena s dalšími poplatky. Informace o nákladech na datový přenos získáte u svého operátora. Když stahujete
pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.
Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při
kterých jsou přenášena data - např. na rádio po
internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby
jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další
možností je vypnout nebo přerušit tyto služby. Když
stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem
dat.
Aktualizace - Pokud bude aktualizován operační
systém telefonu, může dojít k přerušení připojení
Bluetooth. V tomto případě vymažte telefon z vozidla
a potom jej znovu připojte.
POUŽÍVÁNÍ PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ
Apple CarPlay a Android Auto - společnost Volvo
nenese odpovědnost za obsah aplikací CarPlay
nebo Android Auto.
07
TP 27629 (Czech), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement