Volvo XC90 2011 Late Uživatelská příručka

Volvo XC90 2011 Late Uživatelská příručka
VOLVO XC90
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Internetová verze
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho
dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům
poskytl bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější
automobily na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na
všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla, doporučujeme Vám,
abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě,
které jsou uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 01 02
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace ................................... 10
Volvo a životní prostředí............................ 13
Bezpečnostní pásy ...................................
Symboly, airbagy......................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu* ..................
Boční airbagy (SIPS).................................
Hlavový airbag (IC)....................................
WHIPS.......................................................
Systém ochrany při převrácení – ROPS. . .
Když dojde k aktivaci systému.................
Bezpečnost dětí........................................
02 Přístroje a ovládací prvky
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
Přehled, vozy s levostranným řízením.......
Přehled, vozy s pravostranným řízením....
Ovládací panel ve dveřích řidiče...............
Sdružený přístrojový panel.......................
Indikační a varovné kontrolky...................
Informační displej......................................
Spínače na středové konzole....................
Panel osvětlení..........................................
Levý pákový přepínač...............................
Palubní počítač*........................................
Pravý pákový přepínač.............................
Tempomat*...............................................
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd..
Elektrické ovládání oken...........................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka........
Elektricky ovládané střešní okno*.............
46
48
50
51
52
55
56
59
61
62
64
66
68
70
73
78
HomeLinkŸ *.............................................. 80
4
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
03 04 05
03 Klima
04 Interiér
05 Zámky a alarm
Všeobecné informace o klimatizaci.......... 86
Elektronicky řízená klimatizace, ECC........ 90
Nezávislé palivové topení* ....................... 93
Přední sedadla.......................................... 98
Přední sedadla – Executive .................... 101
Osvětlení interiéru................................... 102
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 104
Úložné prostory v prostoru pro cestující –
Executive ................................................ 109
Zadní sedadlo......................................... 110
Nakládání................................................ 112
Zavazadlový prostor............................... 113
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem......................................................... 122
Zamykání a odemykání........................... 124
Dětské pojistky........................................ 128
Alarm*..................................................... 130
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
06 07 08
06 Startování a jízda
Všeobecné informace.............................
Doplňování paliva....................................
Startování motoru...................................
Automatická převodovka........................
Pohon všech kol*....................................
Brzdový systém......................................
Systém řízení stability a trakce* .............
Parkovací asistent*.................................
Informační systém o slepém úhlu –
BLIS*.......................................................
Tažení a odtah........................................
Asistent při rozjezdu...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažné zařízení* .......................................
Demontovatelné tažné zařízení* .............
Nastavení projekce světlometů ..............
6
07 Kola a pneumatiky
134
136
142
144
147
148
150
152
154
158
160
161
163
165
169
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Všeobecné informace.............................
Tlak vzduchu v pneumatikách................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*....
Výměna kol.............................................
Nouzová oprava defektu* .......................
08 Péče o vozidlo
176
180
181
184
186
Čistění..................................................... 192
Drobné opravy laku................................. 196
Ochrana proti korozi............................... 197
Obsah
09 10 11
09 Údržba a servis
Servis Volvo............................................
Údržba vozu svépomocí.........................
Kapota a motorový prostor.....................
Oleje a provozní kapaliny........................
Lišty stěračů............................................
Akumulátor..............................................
Výměna žárovek......................................
Pojistky....................................................
10 Informační systém
200
201
203
205
209
211
213
220
Všeobecné informace.............................
Ovládací panely, audiosystém ...............
Funkce audiosystému.............................
Funkce rádia ..........................................
Funkce CD .............................................
Struktura menu – audiosystém ..............
Funkce telefonu* ....................................
Struktura menu – telefon ........................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
RSE – Multimediální systém pro cestující
vzadu – Dvě obrazovky* .........................
11 Technické údaje
234
235
238
242
248
251
252
260
264
270
Typové označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Katalyzátor..............................................
Elektrický systém....................................
Typové schválení ...................................
Symboly na displeji.................................
278
280
282
283
285
287
289
291
292
294
295
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7
Obsah
12
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 298
8
Obsah
9
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro uživatele, v ideálním případě před Vaší první jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat
vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat
všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným
v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Kromě standardní výbavy popisuje tato uživatelská příručka také volitelnou výbavu (výbava
montovaná při výrobě vozidla) a příslušenství
(dodatečně montovaná zvláštní výbava).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava závisí na
požadavcích konkrétních trhů a na národní
legislativě, místních zákonech a předpisech.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří do
standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte
prodejce Volvo.
uživatele zvýrazněny písmem, které je větší
a vytištěné šedou barvou. Příkladem jsou texty
menu a zpráv na informačním displeji (např.
Audio mode).
Speciální texty
Štítky
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí zranění osob.
DŮLEŽITÉ
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Varování před zraněním osob
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které například
usnadňují používání prvků a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které jsou
umístěny v dolní části stránky. Tyto informace
doplňují text, ke kterému se odkazují číslem.
Pokud anotace odkazuje na text v tabulce,
potom jsou namísto číslic použita písmena.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce pro
10
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
G031590
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit ve
vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Úvod
Důležité informace
Nebezpečí poškození majetku
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
každý krok je očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Informace
Seznamy označené písmeny odkazující na
série obrázků, kde pořadí instrukcí není
důležité.
Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
nebo modrém varovném poli a informačním
poli. Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může mít za
následek hmotné škody.
G031593
G031592
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém
informačním poli.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musejí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro
uživatele očíslovány.
Seznamy umístění
Čísla v červených kroužcích se používají na
obrázcích k označení různých součástí.
Toto číslo odpovídá číslu pozice uvedené
v seznamu vztahujícímu se k danému
obrázku, která popisuje danou položku.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
• Chladicí kapalina
• Motorový olej
Pokračování
`` Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
11
Úvod
Důležité informace
Zaznamenávání údajů
Informace na internetu
Jízdní a bezpečnostní systémy ve vozidle
využívají počítače, které kontrolují a navzájem
sdílejí informace o funkcích vozidla. Jeden
nebo více těchto počítačů může uložit informace o systémech, které kontrolují během normální jízdy, během srážky nebo před srážkou.
Uložené informace mohou být využity:
Na adrese www.volvocars.com naleznete další
informace týkající se Vašeho vozidla.
•
•
•
•
Společností Volvo Car Corporation
Servisem nebo dílnou
Policií nebo jiným úřadem
Dalšími stranami, které mají právní nárok
na přístup k informacím, nebo tím, kdo má
povolení od majitele pro přístup k informacím.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný servis
Volvo.
12
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních
hodnot společnosti Volvo Car Corporation,
která ovlivňuje veškerý provoz. Také věříme, že
naši zákazníci sdílejí naši starost o životní
prostředí.
Spotřeba paliva
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je také
vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší
a nejúčinněji zdroje využívající závody na světě.
Společnost Volvo Car Corporation je držitelem
globální certifikace ISO, která zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro všechny továrny
a některé naše další jednotky. Také od našich
partnerů požadujeme, aby se systematicky
zabývali ekologickými otázkami.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více informací si můžete přečíst v části nazvané Omezení dopadů na životní prostředí.
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu prachu a pylu do prostoru pro cestující přes sací
otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje, že
nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku,
který je znečištěn provozem.
Systém se skládá z elektronického čidla a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je nepřetržitě
monitorován, a pokud dojde ke zvýšení kon-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
Úvod
Volvo a životní prostředí
centrace určitých škodlivých plynů, například
oxidu uhelnatého, přívod vzduchu se uzavře.
K takové situaci může dojít například v husté
dopravě, zácpách a tunelech.
předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do
životního prostředí. Zaměstnanci našich
servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění
dobré péče o životní prostředí.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Omezení dopadů na životní prostředí
Standard tkanin
Interiér vozu Volvo je konstruován s ohledem
na příjemné prostředí a pohodlí, a to dokonce
i cestujících trpících kontaktními alergiemi
nebo astmatem. Mimořádná pozornost byla
věnována výběru ekologických materiálů. To
znamená, že také splňují požadavky normy
Oeko-Tex 100 1, což představuje významný
krok ke zdravějšímu prostředí v prostoru pro
cestující.
Certifikát Oeko-Tex se týká například bezpečnostních pásů, koberců a tkanin. Kůže čalounění je vydělávána rostlinnými látkami bez použití chromu a splňuje požadavky certifikátu.
Servisy Volvo a životní prostředí
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho
vozidla. Takto přispějete k čistšímu životnímu
prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu
svěříte servisům Volvo, stane se součástí
našeho systému. Máme jasné požadavky na
naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se
1
14
Více informací na www.oekotex.com
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
• Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
• Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
• Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly v servisní
a záruční knížce.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte životnost
vozu. Další informace a rady najdete na stránkách 134 a 287.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost
životnímu prostředí a proto je nezbytná ekologická recyklace vozidla. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
• Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost motoru
nastartovat, sníží se opotřebení při chladném počasí a motor se rychleji zahřeje na
běžnou provozní teplotu. Tím se sníží
spotřeba a obsah emisí.
• Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor vzduchu zvýší 4krát.
• Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Uživatelská příručka a životní prostředí
Symbol FSC znamená, že papír použitý na
výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC nebo jiných regulovaných zdrojů.
Úvod
15
Bezpečnostní pásy .................................................................................
Symboly, airbagy....................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu* .................................................................
Boční airbagy (SIPS)...............................................................................
Hlavový airbag (IC)..................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Systém ochrany při převrácení – ROPS..................................................
Když dojde k aktivaci systému...............................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
16
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem
štění bezpečnostního pásu je signalizováno zřetelným zacvaknutím.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
Stiskněte červené tlačítko na zámku
a nechte pás navinout. Pokud se pás zcela
nenavinul, zasuňte jej ručně, aby nezůstal
volně viset.
G020104
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze
jej uvolnit
• pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
• během brzdění a akcelerace
• pokud se vůz silně nakloní.
Zapamatujte si následující
• nepoužívejte spony ani podobné přípravky
Přitažení dolní části pásu. Pás musí být umístěn
nízko.
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním
pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující
připoutáni bezpečnostními pásy. Chcete-li si
zajistit maximální bezpečí, je velmi důležité,
aby bezpečnostní pás pevně přiléhal k Vašemu
tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen pro používání v normální poloze těla.
Zapnutí bezpečnostního pásu:
18
Vytáhněte pomalu bezpečnostní pás a zajistěte jej zasunutím přezky do zámku. Zaji-
zamezující pohybu pásu, protože by mohly
ovlivnit pevné přilnutí pásu k tělu
• ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
• dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
• těsnost dolní části pásu upravte zatažením
za horní část pásu tak, jak je vidět na
obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana, poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro
jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl pás silně přetížen, např. při
nehodě, musí být celý pás vyměněn. Může
dojít ke ztrátě některých ochranných znaků
pásu, i když pás nejeví viditelné známky
poškození. Vyměňte také bezpečnostní
pás, pokud je opotřebovaný nebo poškozený. Nový bezpečnostní pás musí být
homologován a určen pro instalaci do stejné
polohy, jako původní pás.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Bezpečnostní pásy a těhotenství
na pedály a volant). Proto musí nastavit
sedadlo tak, aby získaly co nejvyšší vzdálenost
mezi břichem a volantem.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
01
POZNÁMKA
Upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem je určeno pro dospělé sedící na
předním sedadle. Pokud je dětská sedačka
upevňovaná bezpečnostním pásem umístěna na přední sedadlo, upozornění na
připoutání se bezpečnostním pásem se
nezapne.
Určité trhy
G020105
Akustický signál a kontrolka upozorní řidiče,
kdo nemá zapnutý bezpečnostní pás. Při nízké
rychlosti bude akustická připomínka znít po
dobu prvních 6 sekund.
Dolní část pásu by měla být naplocho přes
stehna a co možná nejníže pod břichem. –
Nikdy se nesmí posunout nahoru. Upravte bezpečnostní pás, aby nebyl prověšený, a zajistěte, aby po celé délce přiléhal k tělu. Navíc
zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Během postupujícího těhotenství si musí
těhotné řidičky upravovat sedadlo a volant tak,
aby bylo možné snadno dosáhnout na všechny
prvky řízení vozidla (tj. musí snadno dosáhnout
Předpínač bezpečnostního pásu
G027049
Bezpečnostní pás by měl být používán i během
těhotenství. Je však důležité, aby byl správně
používán. Diagonální část musí vést přes
rameno, potom mezi ňadry a na boční stranu
břicha.
Pokud řidič nebo spolujezdec nemají zapnutý
pás, budou upozorňováni zvukovým signálem
a kontrolkou. Akustická připomínka závisí na
rychlosti (při nízké rychlosti) a na času (při
nastartování vozidla). Vizuální připomínka je
umístěna ve stropní konzole a na sdruženém
přístrojovém panelu.
Všechny bezpečnostní pásy (s výjimkou
zadního pásu uprostřed) jsou vybaveny předpínačem. Mechanismus předpínače utáhne bezpečnostní pás kolem těla v případě dostatečně
závažné nehody. Bezpečnostní pás potom
poskytuje cestujícím efektivnější ochranu.
``
19
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na straně
řidiče. Jazýček bezpečnostního pásu zasunujte vždy do zámku na správné straně.
Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy
nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu
žádné cizí předměty. V případě kolize by se
mohlo stát, že by bezpečnostní pásy
a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí
riziko vážného poranění.
20
01 Bezpečnost
Symboly, airbagy
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
Spolu s varovným symbolem se
může na displeji objevit v příslušných případech také zpráva.
Pokud dojde k poruše varovné
kontrolky, rozsvítí se výstražný trojúhelník a na displeji se objeví
zpráva SRS-AIRBAG NUTNY
SERVIS. Doporučujeme, abyste
okamžitě kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Výstražný symbol na sdruženém přístrojovém
panelu se rozsvítí při otočení klíče s dálkovým
ovladačem do polohy I, II nebo III. Symbol
zhasne přibližně po 6 sekundách, čímž signalizuje, že v systému airbagů není porucha.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Kontrolka informuje o závadě
v systému předpínačů bezpečnostních
pásů nebo systému SIPS, SRS nebo IC.
Doporučujeme neprodleně kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
21
01 Bezpečnost
01
Airbagy
Systém airbagů
POZNÁMKA
Čidla reagují v závislosti na síle nárazu
a skutečnosti, zda je bezpečnostní pás
řidiče a předního spolujezdce zapnutý, či
nikoli.
G020110
G020111
Je tedy možné, že se při nehodě aktivuje
pouze jeden (nebo žádný) airbag. Systém
SRS snímá sílu nehody vozidla a podle ní
reaguje aktivací jednoho nebo více airbagů.
Z důvodu funkce airbagů jsou objemy
přizpůsobeny síle nárazu, kterému je
vozidlo vystaveno.
SRS systém, pravostranné řízení
SRS systém, levostranné řízení.
VAROVÁNÍ
V případě potřeby opravy doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo. Jakýkoli neodborný zásah do
systému airbagů by mohl způsobit jeho
poruchu a následně vážné zranění osob.
G020113
Systém se skládá z airbagů a čidel. Dostatečně
závažná nehoda aktivuje čidla a airbagy se
nafouknou horkým plynem. Vzápětí po
naplnění je plyn z airbagu odveden. Přitom do
vozidla unikne dým. Nejde o závadu. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
Umístění airbagu spolujezdce, vůz s levostranným
a pravostranným řízením.
22
01 Bezpečnost
Airbagy
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag spolujezdce.
01
VAROVÁNÍ
Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění
při naplnění airbagu, musejí sedět cestující
vzpřímeně, s nohama na podlaze a opřeni
o opěradlo. Bezpečnostní pásy musejí být
zapnuté.
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího
ochranu na straně řidiče je vůz vybaven airbagem. Tento airbag je složen ve středu volantu.
Volant je označen nápisem SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní
pás používán nebo je používán nesprávně,
může být snížena ochrana, poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.1
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl. Na předním sedadle spolujezdce
nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího
ochranu na straně spolujezdce je vůz vybaven
airbagem. Tento airbag je složen v prostoru
nad příruční schránkou. Krycí panel je označen
nápisem SRS AIRBAG.
1
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 24.
23
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag (SRS) pro sedadlo předního spolujezdce je možné deaktivovat, pokud je vozidlo
vybaveno spínačem PACOS (Spínač odpojení
airbagu spolujezdce). Informace o postupu při
deaktivaci/aktivaci airbagu, viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Spínač airbagu spolujezdce (PACOS) se
nachází na konci přístrojového panelu na
straně spolujezdce a je přístupný, pokud jsou
otevřeny dveře spolujezdce (viz níže pod nadpisem Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda spínač je v požadované
poloze. Společnost Volvo doporučuje, aby se
ke změně polohy používala čepel klíče.
Informace o čepeli klíče, viz strana 122.
VAROVÁNÍ
Nedodržením těchto doporučení může dojít
k ohrožení života.
24
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, je-li airbag aktivován. Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit život
dítěte.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
PACOS, airbag bude vždy aktivován.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
zpětném zrcátku informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém přístroji
na přístrojové desce svítí výstražná kontrolka systému airbagů. To znamená, že
došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému
servisu Volvo
Umístění vypínače
Airbag je aktivován. Pokud je spínač v této
poloze, osoby s tělesnou výškou větší než
140 cm mohou sedět na předním sedadle
spolujezdce, ale nikdy zde nesmějí sedět
děti v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmějí sedět osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
01
Zpráva
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
G027050
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, pokud
je airbag deaktivován.
Kontrolka ukazuje, že airbag spolujezdce je deaktivován.
Textová zpráva ve zpětném zrcátku indikuje, že
airbag pro sedadlo předního spolujezdce je
deaktivován (viz předcházející obrázek).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
25
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
Boční airbag
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravy byly prováděny pouze v autorizovaném servisu
Volvo. Nesprávně provedená oprava
v systému airbagů SIPS by mohla
zapříčinit jeho nesprávnou funkci
a následně vážné zranění osob.
•
Do prostoru mezi sedadly a dveřmi neumisťujte žádné předměty, protože tento
prostor musí zůstat volný pro potřeby
airbagů.
•
Používejte pouze potahy sedadel
schválené společností Volvo. Ostatní
potahy mohou bránit v nafouknutí bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
G020118
•
Umístění bočních airbagů
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků,
sloupků a ostatních konstrukčních prvků karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce chrání
hrudník a jsou důležitou součástí systému.
Boční airbagy jsou instalovány v opěradlech
předních sedadel.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Na předním sedadle můžete používat dětskou
sedačku nebo podkládací sedák pouze tehdy,
když Váš vůz nemá aktivován1 airbag spolujezdce.
1
26
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 24.
Umístění
G025315
01
Sedadlo řidiče, levostranné řízení
Systém airbagů SIPS se skládá z bočních airbagů a čidel. Při dostatečně závažné nehodě
se aktivují čidla a nafouknou se boční airbagy.
01 Bezpečnost
01
G025316
Boční airbagy (SIPS)
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení
Airbag se naplní mezi tělem cestujícího
a dveřmi a absorbuje náraz v momentu srážky.
Airbag se vypustí při stlačení v důsledku
srážky. Za normálních okolností se naplní
pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
27
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla
u stropu. Háček je určen pouze pro lehké
oděvy (ne pro tvrdé předměty jako jsou
např. deštníky).
G027047
Na obložení střechy, sloupky dveří ani boční
obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte
žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo
schválené pro použití v těchto částech
vozidla.
Hlavové airbagy IC (Inflatable Curtain) jsou
součástí systémů SIPS a airbagů. Je uložen
v obložení po obou stranách stropu a chrání
cestující sedící na vnějších sedadlech. Při
dostatečně závažné nehodě se aktivují čidla
a nafoukne se hlavový airbag. Hlavový airbag
napomáhá předcházet zranění hlavy řidiče
a spolucestujících o části interiéru při bočním
nárazu.
28
VAROVÁNÍ
Zavazadla nesmějí dosahovat výše než
50 mm pod horní hranu bočních oken.
V opačném případě by hlavový airbag ztratil
své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavové airbagy doplňují bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním pásem.
01 Bezpečnost
WHIPS
01
G020347
Ochrana proti zranění krční páteře – WHIPS
Systém ochrany proti zranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy na
obou předních sedadlech. Systém je aktivován
při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu,
rychlosti a fyzikálních vlastnostech druhého
vozu.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce
na předním sedadle. Tím se sníží riziko hyperextenze krku.
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
``
29
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu,
systém WHIPS musí být zkontrolován.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G020125
G020126
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Neumísťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
30
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného
opěradla.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém zkontrolovat, a to i po mírném nárazu zezadu.
01 Bezpečnost
Systém ochrany při převrácení – ROPS
Funkce
Systém ochrany při převrácení Volvo (ROPS)
byl vyvinutý za účelem omezení nebezpečí
převrácení vozidla a zajištění nejlepší možné
ochrany v případě takové nehody.
Systém zahrnuje:
01
VAROVÁNÍ
Za normálních jízdních podmínek systém
RSC zvyšuje bezpečnost vozidla na silnici,
ale nesmí být záminkou pro zvýšení
rychlosti. Vždy dodržujte obvyklé zásady
bezpečné jízdy.
• Stabilizační systém proti převrácení
vozidla RSC, který minimalizuje nebezpečí
převrácení při náhlých vyhýbacích
manévrech apod., pokud se vozidlo
dostane do smyku.
• Zvýšená ochrana řidiče a spolujezdců díky
vyztužené karosérii, hlavovým airbagům
a předpínačům bezpečnostních pásů na
všech sedadlech. Viz také strany 19 a 28.
Systém RSC využívá gyroskopický snímač,
který registruje změny úhlu bočního náklonu
vozidla. Tato informace se poté používá pro
výpočet nebezpečí převrácení. Pokud je detekováno nebezpečí, systém DSTC se aktivuje,
sníží se otáčky motoru a jedno nebo více kol je
brzděno, dokud se vozidlo nevrátí do stabilní
polohy.
Více informací o systému DSTC naleznete na
straně 150.
31
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
01
A
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásu
Při čelním nárazu a/nebo převrácení.
Airbagy SRS
Při čelním nárazuA
Boční airbagy SIPS
Při bočním nárazuA
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazu nebo převráceníA.
Ochrana proti hyperextenzi krku WHIPS
Při nárazu zezadu.
RSC
Při náhlých vyhýbacích manévrech apod., pokud se vozidlo dostane do smyku.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu, rychlost vozu, úhel srážky
atd., ovlivňuje aktivaci různých bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se airbagy naplní, doporučuje se následující:
• Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte
s vyfouknutými airbagy.
• Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
• Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy předpínačů bezpečnostních pásů
SRS, SIPS a IC mohou být při srážce aktivovány pouze jednou
32
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů je umístěn ve
středové konzole. Při namočení středové
konzoly vodou nebo jinou kapalinou odpojte
kabely akumulátoru vozu. Nepokoušejte se
nastartovat motor, protože by mohlo dojít
k naplnění airbagů. Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste vozidlo nechali dopravit
do autorizovaného servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach, který vznikne po aktivaci airbagů, může při intenzívním působení způsobit podráždění nebo poškození pokožky
a očí. V případě podráždění oplachujte studenou vodou. Rychlost plnění airbagů
a materiál airbagů mohou způsobit spálení
pokožky třením.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru jízdy
co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále
doporučuje, aby děti používaly podkládací
sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy do
10 let věku.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Dětské sedačky
Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním
návodu.
POZNÁMKA
Umístění dětské sedačky
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Můžete umístit:
• dětskou sedačku/podkládací sedák na
G020128
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy
sedět na klíně cestujících.
1
Pokud používáte jiné dětské bezpečnostní
produkty, je důležité si přečíst pokyny pro
instalaci, které jsou přiloženy k produktu.
Neupevňujte popruhy dětské sedačky k horizontální nastavovací tyči, pružinám ani držákům a vzpěrám pod sedadlem. Ostré hrany
mohou poškodit upevňovací popruhy.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 34.
Dětský zádržný systém Volvo je vhodný pro
použití ve Vašem voze. Doporučujeme, abyste
používali originální vybavení Volvo, které zajití
správné umístění a dostatečnou pevnost upevňovacích bodů a spojů.
01
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován1.
• jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Na předním sedadle spolujezdce může dítě při vystřelení airbagu utrpět
vážný úraz.
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS) viz viz strana 24.
``
33
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).2
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmí být používány, protože by mohlo dojít
k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek připevněný na koncovou plochou přístrojové desky na straně spolujezdce, viz obrázek na
straně 24.
Doporučené dětské sedačky3
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
<10 kg
Typové schválení: E1 04301146
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
Typové schválení: E1 04301146
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
2
3
34
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 24.
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by mělo být Vaše vozidlo uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE
R44.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s vypnutým airbagem)
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
01
Typové schválení: E5 04192
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.
Typové schválení: E5 03171
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Skupina 2
15 – 25 kg
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy
Typové schválení: E5 04192
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with backrest).
15 – 36 kg
Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without backrest).
Typové schválení: E5 03139
``
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější
sedadlaA
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
<10 kg
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Nevhodné pro tuto věkovou skupinu.
Typové schválení: E1 04301146
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant
Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Typové schválení: E1 04301146
36
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Typové schválení: E5 03135
Typové schválení: E5 03135
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější
sedadlaA
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
01
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Nevhodné pro tuto věkovou skupinu.
Typové schválení: E5 04192
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 03135
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Typové schválení: E5 03135
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy se systémem
upevnění ISOFIX a popruhy.
Typové schválení: E5 03171
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
``
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější
sedadlaA
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná
bezpečnostním pásem a popruhy
15 – 25 kg
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
Nevhodné pro tuto věkovou skupinu.
Typové schválení: E5 04192
38
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke
směru jízdy/otočná sedačka (Volvo
Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější
sedadlaA
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez
opěradla (Booster Cushion with and
without backrest).
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
Typové schválení: E5 03139
15 – 36 kg
01
Integrovaný podkládací sedák
(Integrated Booster Cushion) - k dispozici
jako volitelná výbava instalovaná ve
výrobním závodě.
Typové schválení: E5 03167
A
V sedmimístných vozidlech musí být řada sedadel úplně vzadu, pokud používáte dětskou sedačku.
``
39
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Integrovaný podkládací sedák*
Uchopte sedák oběma rukama a zatlačte
jej dozadu.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
Tlačte, dokud se sedák nezajistí na svém
místě.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou menší
než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.4
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Podkládací sedák musí být před posazením
dítěte v zajištěné poloze.
Ujistěte se, že:
Zvednutí podkládacího sedáku
• podkládací sedák je zajištěn na svém
G031071
místě.
• bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo nad ramenem
překroucený, a že pás je správně veden
přes ramena.
Dětský integrovaný podkládací sedák Volvo
pro střední zadní sedadlo je zkonstruován speciálně pro zajištění optimální bezpečnosti dětí.
V kombinaci s normálními bezpečnostními
pásy je integrovaný podkládací sedák schválen
pro děti o hmotnosti mezi 15 až 36 kg.
• dolní část pásu je vedena nízko přes boky,
aby poskytovala optimální ochranu.
• bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte
nebo nevede pod paží.
G020808
• Pečlivě nastavte polohu opěrky hlavy
Zatáhněte za rukojeť, aby se podkládací
sedák zvedl.
4
40
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 24.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
podle dítěte.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák.
Pokud byl integrovaný podkládací sedák
silně přetížen, např. při nehodě, musí být
celý podkládací sedák vyměněn. Dokonce
i když nejeví dětský sedák známky poškození, nemusí již poskytovat stejnou úroveň
ochrany. Je-li podkládací sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
Posuňte sedák dolů a zatlačte na něj, až se
zajistí.
POZNÁMKA
01
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno symboly na čalounění opěradla (viz předcházející
obrázek).
Nezapomeňte uložit sedák, když chcete
sklopit opěradlo zadního sedadla.
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken v zadních
dveřích a rukojetí otvírání zadních dveří může
být zablokováno, aby je nebylo možné otevřít
zevnitř. Více informací, viz strana 128.
POZNÁMKA
Systém upevnění ISOFIX patří mezi příslušenství pro sedadlo spolujezdce.
Sklopení podkládacího sedáku
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte
podle instalačních instrukcí výrobce.
Zatáhněte za rukojeť.
G015268
G014507
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX*
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Montážní body pro dětskou sedačku
POZNÁMKA
Tyto montážní body jsou pouze v druhé řadě
sedadel v sedmimístných vozidlech.
Sklopte opěradlo dopředu, abyste získali
přístup k montážním bodům. Podrobné informace o upevnění dětské sedačky prostřednictvím horních montážních bodů, viz instrukce
výrobce sedačky.
G027032
Speciální blokovací funkce
bezpečnostního pásu (ALR/ELR)5
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské
sedačky. Tyto montážní body jsou umístěny
v zadní části zadních sedadel.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
Bezpečnostní pás uprostřed druhé řady pásů
nabízí speciální blokovací funkci (ALR/ELR).
Blokovací funkce pomáhá uchovat pás
napnutý za účelem usnadnění instalace dětské
sedačky.
Instalace dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu:
1. Upevněte bezpečnostní pás v dětské
sedačce podle instrukcí výrobce dětské
sedačky.
2. Vytáhněte ven celý bezpečnostní pás.
3. Zablokujte bezpečnostní pás vložením blokovacího kolíku do zámku. Zajištění bezpečnostního pásu je signalizováno zřetelným zacvaknutím.
5
42
Navíječ s automatickým blokováním/navíječ s nouzovým blokováním.
4. Po natažení pásu kolem dětské sedačky
nechte mechanismus pásu navinout bezpečnostní pás. Z bezpečnostního pásu
bude slyšet zvuk mechanismu. Nejde
o závadu.
Tato funkce se automaticky deaktivuje po uvolnění bezpečnostního pásu ze zámku a navinutí
do původní polohy.
Pokud budete mít nějaké problémy při instalaci
dětského zádržného systému, obraťte se na
výrobce tohoto systému, aby Vám poskytl
podrobnější informace.
01 Bezpečnost
01
43
Přehled, vozy s levostranným řízením.....................................................
Přehled, vozy s pravostranným řízením..................................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče.............................................................
Sdružený přístrojový panel.....................................................................
Indikační a varovné kontrolky.................................................................
Informační displej....................................................................................
Spínače na středové konzole..................................................................
Panel osvětlení........................................................................................
Levý pákový přepínač.............................................................................
Palubní počítač*......................................................................................
Pravý pákový přepínač...........................................................................
Tempomat*..............................................................................................
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd.................................................
Elektrické ovládání oken.........................................................................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka......................................................
Elektricky ovládané střešní okno*...........................................................
46
48
50
51
52
55
56
59
61
62
64
66
68
70
73
78
HomeLinkŸ *............................................................................................ 80
44
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s levostranným řízením
G000000
02
46
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s levostranným řízením
Panel osvětlení
Houkačka
Větrací otvory v palubní desce
Tempomat
Displej
Ukazatele směru, přepínač tlumených-dálkových světel, tlačítko READ
Teploměr
02
Parkovací brzda
Celkové počítadlo kilometrů, dílčí počítadlo kilometrů, tempomat
Uvolnění parkovací brzdy
Rychloměr
Spínače, lampičky na čtení
Ukazatele směru
Osvětlení prostoru pro cestující
Otáčkoměr
Ovládání střešního okna
Vnější teplota, hodiny, rychlostní stupeň
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Palivoměr
Zpětné zrcátko
Indikační a varovné kontrolky
Větrací otvory v palubní desce
Schránka v přístrojové desce
Výstražná funkce ukazatelů směru
Audiosystém
Ovládání klimatizace
Stěrače čelního okna
Klávesnice telefonu/audiosystému
Sdružený přístrojový panel
47
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s pravostranným řízením
G027038
02
48
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s pravostranným řízením
Panel osvětlení
Houkačka
Větrací otvory v palubní desce
Sdružený přístrojový panel
Indikační a varovné kontrolky
Klávesnice telefonu/audiosystému
Palivoměr
Stěrače čelního okna
Vnější teplota, hodiny, rychlostní stupeň
Uvolnění parkovací brzdy
Otáčkoměr
Spínače, lampičky na čtení
Ukazatele směru
Osvětlení prostoru pro cestující
Rychloměr
Ovládání střešního okna
Celkové počítadlo kilometrů, dílčí počítadlo kilometrů, tempomat
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Teploměr
02
Zpětné zrcátko
Displej
Větrací otvory v palubní desce
Schránka v přístrojové desce
Výstražná funkce ukazatelů směru
Audiosystém
Ovládání klimatizace
Ukazatele směru, přepínač tlumených-dálkových světel, tlačítko READ
Parkovací brzda
Tempomat
49
02 Přístroje a ovládací prvky
Ovládací panel ve dveřích řidiče
Ovládací panel
G029570
02
Tlačítko zamykání, pro všechny dveře
Blokování elektrického ovládání oken
v zadních dveřích
Ovládání elektricky ovládaných oken
Ovládání vnějších zpětných zrcátek
50
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
G026973
02
Teploměr – zobrazuje teplotu chladicího
systému motoru. Pokud se hodnota na
teploměru dostane do červené zóny, na
displeji se zobrazí zpráva. Mějte na paměti,
že přídavná světla před otvory pro sání
vzduchu snižují chladicí kapacitu systému.
Kontrolka tempomatu.
Displej – na displeji se zobrazují informační
a varovné zprávy.
Varovná kontrolka – pokud dojde k závadě,
kontrolka se rozsvítí a na displeji se zobrazí
zpráva.
Rychloměr – ukazuje rychlost vozidla.
Dílčí počítadla kilometrů T1 a T2 – používají
se pro měření krátkých vzdáleností. Číslice
vpravo odpovídá desítkám kilometrů.
Vynulování provedete stisknutím tlačítka
po dobu delší než 2 sekundy. Mezi počítadly přepínáte jedním krátkým stisknutím
tlačítka.
Celkové počítadlo kilometrů – celkové
počítadlo kilometrů indikuje celkovou
vzdálenost, kterou vozidlo ujelo.
Kontrolka dálkových světel
Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru v tisících za minutu (ot./min). Nedovolte, aby se
ukazatel otáček dostal do červené zóny.
Indikátor automatické převodovky – zde se
zobrazuje zvolený rychlostní stupeň.
sněhové vločky. Symbol slouží jako varování před možnou námrazou na vozovce.
Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit hodnota, která je příliš vysoká.
Knoflík hodin – otáčením knoflíku nastavíte
čas.
Když se rozsvítí kontrolka na přístrojové
desce, hladina paliva v nádrži je nízká. Co
nejdřív doplňte palivo. Viz také Palubní
počítač na straně 62.
Indikační a varovné kontrolky
Ukazatele směru – levý/pravý
Pokud se venkovní teplota pohybuje mezi
+2 °C a 5 °C, zobrazí se na displeji symbol
51
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Kontrola funkce, symboly
02
Pokud motor do 5 sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu
systému řízení emisí a symbolu
tlaku motorového oleje.
Určité kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na
vybavení vozu.
Tyto kontrolky se rozsvítí červeně
nebo žlutě v závislosti na závažnosti závady.
Červená kontrolka
1. Zastavte vůz na bezpečném místě.
S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
2. Přečtěte si zprávu na displeji.
Symboly uprostřed přístrojového
panelu
3. Odstraňte příčinu v souladu s instrukcemi
na displeji nebo kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka a textová zpráva jsou vidět, dokud
není závada odstraněna.
Všechny kontrolky a varovné symboly1 se rozsvítí, když před startováním otočíte klíč ve spínací skříňce do polohy II. Přitom se zkontroluje
funkčnost kontrolek. Po nastartování motoru
by měly všechny kontrolky zhasnout kromě
kontrolky ruční brzdy, která zhasne pouze
tehdy, když je parkovací brzda odbrzděna.
Žlutá kontrolka
Přečtěte si zprávu na displeji. Akce.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
READ, viz strana 55, nebo zmizí automaticky
po 2 minutách.
POZNÁMKA
Když se zobrazí textová zpráva CAS NA
SERVISNI PROHLIDKU, kontrolka zhasne
a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka READ
nebo automaticky po 2 minutách.
1
52
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 205.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolky
Porucha ABS
jeme, abyste vozidlo dopravili do autorizovaného servisu Volvo a nechali brzdový
systém zkontrolovat.
Jestliže tato kontrolka svítí, systém
je nefunkční. Normální funkce
brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez činnosti ABS.
Svítí-li varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém
v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
3. Pokud kontrolka stále svítí, doporučujeme,
abyste jeli přímo do autorizovaného
servisu Volvo a nechali systém ABS zkontrolovat.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Závada v brzdovém systému
• Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte
1. Zastavte vůz na bezpečném místě a zkontrolujte hladinu kapaliny v zásobní nádobě
brzdové kapaliny, viz strana 208.
2. Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod značkou MIN, neměli byste
pokračovat v jízdě, ale nechat vozidlo
přepravit odtahovou službou. Doporuču-
2
02
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká riziko, že
se zadní část vozu dostane při prudkém
brzdění do smyku.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
2. Nastartujte znovu motor.
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny.
vozidlo dopravit do autorizovaného servisu
Volvo ke kontrole brzdového systému.
2. Nastartujte znovu motor.
v jízdě.
• Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
vyrovnávací nádržce, viz strana 208.
• Je-li hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky zůstanou svítit,
můžete jet velmi opatrně do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat.
Kontrolka zůstane rozsvícená,
pokud není řidič nebo spolujezdec
na předním sedadle připoután
bezpečnostním pásem nebo
někdo na zadním sedadle si pás
rozepnul.
Nízký tlak oleje2
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
• Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, neměli byste
s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 205.
``
53
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Systém řízení emisí
02
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste navštívili autorizovaný servis Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy,
znamená to, že byla zjištěna porucha zámku bezpečnostního pásu,
SRS, SIPS nebo IC systému.
Neprodleně navštivte autorizovaný servis
Volvo a nechte si systém překontrolovat.
Zabrzděná parkovací brzda
Kontrolka se rozsvítí, když je
parkovací brzda sešlápnutá. Vždy
sešlápněte parkovací brzdu do
dolní polohy.
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak je
parkovací brzda sešlápnutá.
Zadní světlo do mlhy
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
54
Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než
přibližně 7 km/h, rozsvítí se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva
OTEVRENE DVERE RIDICE, OTEVRENE
DVERE SPOLUJEZD., OTEVRENE LEVE
ZADNI DVERE nebo OTEVRENE PRAVE
ZADNI DVERE. Co nejdřív bezpečně zastavte
a zavřete dveře nebo kapotu.
Vysoká rychlost
Ukazatele směru přívěsu
Tato kontrolka bliká, když blikají
ukazatele směru vozu a je připojen
přívěs. Pokud tato kontrolka
nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne,
pokud teplota klesne pod 2 °C. Po
zhasnutí kontrolky můžete nastartovat motor.
Jestliže jedny ze dveří nebo víko zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené, řidič
bude varován.
Nízká rychlost
Alternátor nedobíjí
Pokud se kontrolka rozsvítí, když
běží motor, došlo k závadě v elektrickém systému. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný
servis Volvo.
Připomenutí – nezavřené dveře
Stabilizační systém STC nebo DSTC
Více informací o funkcích systému
a kontrolkách, viz strana 151.
Pokud se vůz pohybuje rychleji než
přibližně 7 km/h, symbol svítí
a jeden z textů v předcházejícím
odstavci se zároveň zobrazí na displeji.
Kontrolka otevření dveří zavazadlového
prostoru
Pokud jsou otevřené dveře zavazadlového
prostoru, na displeji se objeví OTEVRENE
VYKL.ZAD.DVERE.
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
G026979
Zprávy
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
BEZPECNE
ZASTAVA
Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Vážné riziko poškození.
CAS NA SERVISNI
PROHLIDKU
VYPNI MOTORA
Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Vážné riziko poškození.
NUTNY SERVISA
Doporučujeme,
abyste okamžitě
zavolali autorizovaný servis Volvo
a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Termín pro pravidelnou údržbu. Doporučujeme, abyste
navštívili autorizovaný servis Volvo
a nechali vozidlo
zkontrolovat. Tato
doba je určována
podle počtu ujetých
kilometrů, počtu
měsíců od poslední
prohlídky a provozní
doby motoru.
LAPAC SAZI PLNY
VIZ PRIRUCKA
Filtr naftových částic
vyžaduje regeneraci,
viz strana 140.
VIZ PRIRUCKAA
Přečtěte si příručku
pro uživatele.
STC/DTSC REGULACE PROKLUZU VYP.
DOPORUCEN
SERVISA
Doporučujeme,
abyste co nejdříve
navštívili autorizovaný servis Volvo
a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Funkce systému
řízení stability
a trakce je omezena,
viz strana 150 pro
více verzí.
Když se rozsvítí varovná nebo indikační kontrolka, na displeji se objeví doplňková zpráva.
Stiskněte tlačítko READ (A).
Mezi zprávami lze přepínat tlačítkem READ.
Chybové zprávy se uloží do paměti, dokud
nebude chyba opravena.
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když používáte palubní počítač, zpráva musí být
přečtena (stiskněte tlačítko READ); až
potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.
A
02
Součást zprávy zobrazovaná společně se zprávou o vzniklém problému.
55
02 Přístroje a ovládací prvky
Spínače na středové konzole
Spínač
G026944
02
POZNÁMKA
Pořadí tlačítek může být různé.
Klimatizace v zadní části prostoru pro
cestující*
Klimatizaci v zadní části prostoru pro cestující aktivujete
stisknutím tlačítka. Klimatizace
v zadní části prostoru pro
cestující se deaktivuje při
vypnutí zapalování.
56
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dětské pojistky v zadních dveřích*
Aktivace a deaktivace elektricky ovládaných dětských
pojistek v zadních dveřích. Klíč
dálkového ovladače ve spínací
skříňce musí být v poloze I nebo
II. Pokud jsou aktivovány dětské pojistky, rozsvítí se kontrolka v tlačítku. Při
aktivaci nebo deaktivaci dětských pojistek se
na displeji zobrazí zpráva, viz strana 128.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Používá se ke sklopení vnějších
zpětných zrcátek, když jsou
vyklopená, nebo k jejich vyklopení, když jsou sklopená.
Pokud došlo k náhodnému sklopení nebo
vyklopení, postupujte následovně:
1. Manuálně nastavte příslušné zrcátko do
normální polohy.
02 Přístroje a ovládací prvky
Spínače na středové konzole
2. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
II.
3. Sklopte a potom vyklopte vnější zpětné
zrcátko pomocí tlačítka.
Vnější zpětná zrcátka se nyní vrátí do své
původní zajištěné polohy.
Parkovací asistent*
Systém se vždy aktivuje po
nastartování vozu. Stisknutím
tlačítka deaktivujete/opět aktivujete systém parkovacího
asistentu. Viz také strana 152.
Deaktivace funkce deadlock* a čidel
Toto tlačítko použijte pro
vypnutí funkce deadlock (při
zamknutí nelze zevnitř otevřít
dveře). Tlačítko lze rovněž použít pro deaktivaci čidel pohybu
a náklonu systému alarmu*. Při
vypnutí nebo deaktivaci těchto systémů se rozsvítí kontrolka, viz strany 127 a 131.
Přídavné světlomety*
Použijte toto tlačítko pro
zapnutí přídavných světlometů
spolu s dálkovými světly nebo
jejich vypnutí.
Aktivní xenonové světlomety*
Pokud je vozidlo vybaveno
aktivními xenonovými světlomety (ABL – Active Bending
Light), světlo světlometů sleduje během jízdy pohyb
volantu. Funkce se aktivuje
automaticky při nastartování vozidla a je
možné ji deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka. Kontrolka v tlačítku se rozsvítí při aktivaci
funkce
Přizpůsobení světlometů pro pravo/
levostranný provoz
Přidržte tlačítko stisknuté po dobu minimálně
5 sekund. Při nastavování světel musí vozidlo
stát. Na displeji se objeví zpráva
HEADLIGHTS SET FOR RH TRAFFIC nebo
HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC. Více
informací o nastavování halogenových světel
nebo světlometů Dual Xenon, viz strana 169.
Elektrická zásuvka/zapalovač cigaret*
Elektrická zásuvka může být
použita pro různé příslušenství
o napětí 12 V, jako jsou
například nabíječky mobilních
telefonů a chladničky.
Zapalovač cigaret se aktivuje stisknutím tlačítka. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte rozžhavenou spirálou. Z bezpečnostních důvodů
umístěte na zásuvku krytku, pokud ji nepoužíváte. Maximální proud je 10 A.
02
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný
proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).
BLIS – informační systém o slepém
úhlu*
Stisknutím tlačítka deaktivujete
nebo opět aktivujete funkci.
Více informací viz strana 154.
Aby byla zásuvka napájena, musí být klíč ve
spínací skříňce minimálně v poloze I.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
57
02 Přístroje a ovládací prvky
Spínače na středové konzole
Výstražná funkce ukazatelů směru
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
02
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku
silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.
POZNÁMKA
V různých zemích jsou odlišné předpisy pro
používání výstražných světel.
58
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy a zamlžení
ze zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek. Stisknutím
tlačítka se zahájí rozmrazování
zadního okna a vnějších zpětných zrcátek. Rozsvítí se kontrolka tlačítka. Kontrolka ve spínači svítí. Vyhřívání se automaticky vypne po přibližně
12 minutách.
Vyhřívaná přední sedadla
Více informací o vyhřívaných
předních sedadlech, viz
strana 90 nebo 92.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Světlomety
Poloha
Automatická/vypnutá potkávací
světla. Pouze světelná houkačka.
Světla se vypnou automaticky při otočení klíče
v zapalování do polohy I nebo 0.
Obrysová světla
Obrysová světla
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
G027100
Automatická potkávací světla*
Spínače světel
Přední světla do mlhy*
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Zadní světlo do mlhy
Kolečko pro nastavení osvětlení přístrojů
k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 61.
Popis
Tlumená světla se automaticky rozsvítí při
otočení klíče v zapalování do polohy II, pokud
není přepínač světlometů (1) v prostřední
poloze. V případě potřeby je možné funkci
automatického zapnutí tlumených světel deaktivovat. Doporučujeme, abyste deaktivaci
svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Automatická potkávací světla, dálková
světla
1. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
II.
2. Potkávací světla se aktivují otočením ovladače světlometů (1) doprava do koncové
polohy.
3. Dálková světla se aktivují posunutím
levého pákového přepínače směrem
02
Obrysová světla je možné zapnout bez ohledu
na polohu klíče v zapalování.
Otočte ovladač světlometů (1) do střední
polohy.
Pokud je klíč v zapalování v poloze II, osvětlení
registrační značky a obrysová světla jsou vždy
zapnutá.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů.
1. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
II.
2. Otočte ovladač světlometů (1) do jedné
z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (3) nahoru nebo dolů
pro zvednutí nebo snížení kužele světla
světlometu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
02
Vozy s xenonovými světlomety * jsou vybaveny
automatickým nastavením sklonu světlometů,
takže ovládací kolečko (3) chybí.
Stiskněte tlačítko (4).
Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku
se rozsvítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
Osvětlení přístrojů
Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je klíč
zapalování v poloze II a přepínač světlometů (1)
je v jedné z koncových poloh. Jas osvětlení se
automaticky sníží během dne a v noci je možné
jej manuálně nastavit.
Aktivní xenonové světlomety*
Otáčejte kolečkem (5) nahoru nebo dolů pro
zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.
Světla do mlhy
Předpisy pro používání světel do mlhy se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Přední světla do mlhy*
Přední světla do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo obrysovými světly.
Stiskněte tlačítko (2).
Kontrolka v tlačítku svítí, když jsou přední
světla do mlhy zapnutá.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy je možné zapnout spolu
se světlomety nebo předními světly do mlhy.
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G020789
POZNÁMKA
Nastavení světel pro aktivní/neaktivní světlomety.
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními xenonovými světlomety (ABL – Active Bending Light),
světlo světlometů sleduje během jízdy pohyb
volantu. Funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla a je možné ji deaktivovat
nebo aktivovat stisknutím tlačítka na středové
konzole, viz strana 57.
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Ukazatele směru
Polohy pákového přepínače
Trvalé blikání
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do koncové polohy (2).
Pákový přepínač zůstane ve své koncové
poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo
automaticky pohybem volantu.
Krátké zablikání
G026954
Krátké zablikání ukazatelů směru
Trvalé blikání ukazatelů směru
Světelná houkačka
Doprovodné osvětlení při odchodu a přepínání dálkových a potkávacích světel
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do polohy (1) a uvolněte, pákový
přepínač se poté vrátí do výchozí polohy,
nebo posuňte pákový přepínač do polohy
(2) a přímo zpět do výchozí polohy.
Ukazatele směru třikrát bliknou. Krátká
sekvence bliknutí se okamžitě přeruší, pokud
spustíte indikaci v opačném směru.
Světelná houkačka
Přitáhněte jemně pákový přepínač
k volantu do polohy (3).
02
Dálková světla budou svítit, dokud pákový
přepínač neuvolníte.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu. Standardní
opoždění je 30 sekund1, ale je možné je změnit
na 60 nebo 90 sekund.
1. Vytáhněte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Přepínání dálkových a potkávacích
světel
Klíč dálkového ovladače v zapalování musí být
v poloze II, aby bylo možné dálková světla
zapnout.
1. Otočte ovladač světlometů do koncové
polohy vpravo, viz strana 59.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (4) a uvolněte jej.
1
Tovární nastavení.
61
02 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Jestliže se během ovládání palubního počítače objeví varovné hlášení, musíte si hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko
READ a vraťte se k funkci palubního počítače.
02
Funkce
Palubní počítač zobrazuje následující informace:
RESET - vynuluje
PRŮMĚR. RYCHLOST
G026956
Ovládací kolečko – procházení menu
a nabídek v seznamu palubního počítače
•
•
•
•
•
•
READ - potvrzuje
Ovládání
Chcete-li mít přístup k informacím palubního
počítače, ovládací kolečko (B) musíte otáčet
nahoru nebo dolů. Dalším otáčením se dostanete do výchozího bodu.
62
Pouze na některých trzích.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s částicovým filtrem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PRŮMĚR
Průměrná spotřeba paliva od posledního vynulování. Vynulujte tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové nezávislé topení*,
mohou se zobrazit mírně nepřesné hodnoty.
--- KM/H PRUMERNA RYCHL.
--.- KM/L OKAMZITA SPOTR.
--.- KM/L PRUMERNA SPOTR.
--- KILOMETRU DO PRAZD. NADRZE
DSTC ZAPNUTO , viz strana 150
--- MIL/H AKTUALNI RYCHL.1*
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná rychlost a po nastartování motoru je
využita jako základ pro nový výpočet. Vynulujte
tlačítkem RESET.
OKAMŽITÁ
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz
1
2
stojí, na displeji se objeví "----". Během regenerace2 se může zvýšit spotřeba paliva, viz
strana 140.
KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva za posledních více než 30 km a aktuálním množství paliva v nádrži. Na displeji se
objeví předpokládaná vzdálenost, kterou
můžete ujet na zbývající palivo v nádrži. Pokud
displej zobrazí "--- KILOMETRU DO PRAZD.
NADRZE", není garantován žádný dojezd.
Dotankujte co nejdříve.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové nezávislé topení* nebo
se změnil styl jízdy, mohou se zobrazit mírně
nepřesné hodnoty.
02 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač*
MIL/H AKTUALNI RYCHL.*1
Pokud má rychloměr stupnici v km/h, aktuální
rychlost se zobrazuje v mph. Pokud má rychloměr stupnici v mph, aktuální rychlost se zobrazuje v mph.
02
Resetování
1. Zvolte --- KM/H PRUMERNA RYCHL.
nebo --.- KM/L PRUMERNA SPOTR.
2. Chcete-li současně vyresetovat průměrnou rychlost a průměrnou spotřebu,
podržte stisknuté tlačítko RESET (C) nejméně po dobu pěti sekund.
1
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Stěrače čelního okna
02
Cyklovač stěračů
Dešťový senzor*
Nastavit můžete vhodnou prodlevu mezi jednotlivými setřeními.
Otáčejte ovládacím kolečkem
nahoru, chcete-li zkrátit interval
mezi setřeními. Otáčením dolů
interval prodloužíte.
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru se
nastavuje pomocí ovládacího kolečka.
Stěrače pracují normální rychlostí.
Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje
citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje
(ještě k jednomu setření dojde při otočení
kolečka směrem nahoru).
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Zapnutí/Vypnutí
G026953
Trvalé stírání
Funkce stěračů/ostřikovačů – čelní okno.
Ovládací kolečko
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
DŮLEŽITÉ
Před aktivací stěračů v zimě – ujistěte se, že
lišty stěračů nejsou přimrzlé a sníh a led
z čelního okna (a zadního okna) je seškrábán.
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0
(neaktivovaný).
Aktivace dešťového senzoru:
Stiskněte tlačítko. Kontrolka v tlačítku svítí,
pokud je dešťový senzor aktivní.
Dešťový senzor vypnete buď:
Vypnutí stěračů čelního okna
Stěrače čelního okna jsou vypnuty,
pokud je pákový přepínač v poloze
0.
Jedno setření
Chcete-li provést jedno setření,
pohněte pákovým přepínačem
nahoru.
64
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud jsou
stěrače zapnuté.
• Stiskněte tlačítko. Kontrolka ve spínači
zhasne.
• Změnou programu stírání přesunutím
pákového přepínače do jiné polohy. Pokud
je pákový přepínač zvednutý, dešťový
senzor zůstane aktivní, stěrače provedou
ještě jedno setření a potom se vrátí do
režimu dešťového senzoru, když je pákový
přepínač uvolněn do polohy 0.
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Dešťový senzor se automaticky vypne po vytažení klíče dálkového ovladače ze spínací
skříňky nebo do 5 minut po vypnutí zapalování.
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna se mohou spustit a být
poškozeny v automatické myčce vozidel.
Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka
(2), přičemž klíč v zapalování je v poloze I
nebo II.
Omezené mytí
Pokud v nádobce zbývá přibližně 1 litr kapaliny,
dodávka ke světlometům a zadnímu oknu se
zastaví. Důvodem je preference viditelnosti
přes čelní okno.
Cyklovač stěračů: Stiskněte horní část tlačítka.
Neutrální poloha: Funkce je deaktivována.
02
Stálá rychlost: Stiskněte spodní část tlačítka.
Stěrač a ostřikovač zadního okna
Stěrač – couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače 1. Pokud je stěrač
zadního okna již zapnutý na normální rychlost,
nedojde k žádné změně.
Ostřikovač čelního okna/světlometů
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření.
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem
úspory kapaliny se světlomety ostřikují pouze
každý pátý cyklus ostříknutí (v rámci 10minutového intervalu). Po uplynutí 10 minut po
posledním ostříknutí čelního okna se světlomety znovu ostříknou vysokým tlakem při
prvním ostříknutí čelního okna. Pouze čelní
okno ostřiknete otočením pákového přepínače
směrem k volantu.
1
G027127
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Funkce stěračů/ostřikovačů – zadní okno.
Posuňte pákový přepínač směrem dopředu
pro zapnutí stěrače a ostřikovače zadního
okna. Po ostříknutí provede stěrač několik stíracích cyklů. Tlačítko na konci páčky má tři
polohy:
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Aktivace
Zvýšení nebo snížení rychlosti
POZNÁMKA
Přechodné zrychlení (kratší než jedna
minuta) pomocí pedálu plynu, např. při
předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu vrátí
k dříve uložené rychlosti.
02
Dočasné vypnutí
G027098
G026949
Stisknutím tlačítka 0 dočasně tempomat
vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis TEMPOMAT.
Poslední nastavená rychlost se uloží do
paměti.
Tempomat se také dočasně vypne, když:
Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na
levé straně volantu.
Nastavení požadované rychlosti:
1. Stiskněte tlačítko CRUISE. Na displeji
sdruženého přístrojového panelu se objeví
nápis TEMPOMAT.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka + nebo –. Na displeji se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
Tempomat není možné použít při rychlosti pod
30 km/h nebo nad 200 km/h.
1
66
V závislosti na typu motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka + nebo –. Po uvolnění tlačítka
je rychlost vozidla nastavena jako nová
rychlost.
Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy)
tlačítka + nebo – se změní rychlost o 1 km/h
nebo 1 mph1.
• sešlápnete pedál brzdy nebo pedál spojky
• rychlost při jízdě do kopce poklesne pod
25–30 km/h
• přesunete páku voliče převodovky do
polohy N
• kola začnou prokluzovat nebo se zablokují
• přechodné zrychlení je delší než 1 minuta.
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Návrat k rychlosti uložené v paměti
-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na
displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
02
Vypnutí
Stisknutím tlačítka CRUISE tempomat
vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis TEMPOMAT
ZAP.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd.
Parkovací brzda
2. Sešlápněte co nejsilněji pedál parkovací
brzdy.
02
3. Uvolněte pedál brzdy a ujistěte se, že
vozidlo stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, je třeba pedál
parkovací brzdy víc sešlápnout.
5. Při parkování vozidla zařaďte v převodovce P.
Parkovací brzda, vozidlo s levostranným řízením.
G026994
G026992
Parkování ve svahu
Parkovací brzda, vozidlo s pravostranným řízením.
Pokud vůz parkujete směrem do kopce, otočte
kola od obrubníku.
Pokud vůz parkujete směrem z kopce, otočte
kola k obrubníku.
Pedál parkovací brzdy
Rukojeť pro uvolnění parkovací brzdy
Parkovací brzda je na úrovni podlahy, viz obrázek, a při sešlápnutí působí na zadní kola.
VAROVÁNÍ
Naučte se při parkování ve svahu vždy
zatáhnout parkovací brzdu - v některých
situacích automatická převodovka v poloze
P nedokáže vůz udržet.
POZNÁMKA
Varovná kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu se rozsvítí bez ohledu na to, jak
je pedál parkovací brzdy sešlápnutý.
Jak zabrzdit parkovací brzdu
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
68
Jak uvolnit parkovací brzdu
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zatáhněte za rukojeť.
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd.
Elektrická zásuvka pro zadní sedadla
Nastavení volantu
Elektrická zásuvka je použitelná pro různé
příslušenství, jako jsou například mobilní telefony a chladničky. Napětí je 12 V. Aby byla
zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce minimálně v poloze
I.
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky, přípustný
proud v zásuvce je 7,5 A (90 W).
G026999
G028425
02
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru. Stlačte dolů ovládací
prvek ne levé straně sloupku řízení. Potom
volant nastavte do Vám vyhovující polohy.
Zatlačte ovládací prvek zpět na své místo,
abyste volant zajistili. Pokud to jde ztěžka,
mírně na volant zatlačte, když vracíte ovládací
prvek zpět.
VAROVÁNÍ
Volant nastavte vždy před jízdou, nikdy jej
nenastavujte za jízdy. Zkontrolujte, zda je
volant řádně zajištěný.
69
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Obsluha
Otevření okna:
Stiskněte přední část spínače.
Zavření okna:
Zatáhněte za přední část spínače.
POZNÁMKA
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
VAROVÁNÍ
Dveře řidiče
Pokud jsou ve voze děti:
•
Pokud řidič opouští vozidlo, nikdy nezapomeňte vypnout napájení elektrického
ovládání oken vytažením klíče dálkového ovladače ze spínací skříňky.
•
Ujistěte se, že děti nebo ostatní cestující
nejsou v nebezpečí zachycení rukou při
zavírání oken.
Pokud jsou okna v zadních dveřích ovládána ze dveří řidiče – ujistěte se, že
žádnému z cestujících vzadu nehrozí zachycení rukou při zavírání oken.
G029571
02
Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači
umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání
oken funguje pouze v případě, že je klíč ve spínací skříňce v poloze I nebo II. Pokud s vozidlem zastavíte a vyjmete klíč ze zapalování,
budou okna stále funkční, dokud neotevřete
některé dveře. Ovládejte okna opatrně.
Ovládací prvky, elektrické ovládání oken.
Ovládací prvky předních oken
Ovládací prvky zadních oken
Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna
elektricky ovládaná okna. Okna je možné otevírat a zavírat dvěma způsoby:
• Stiskněte jemně jeden ze spínačů (A) nebo
(B) nebo za něj jemně zatáhněte. Okna se
budou otvírat nebo zavírat, dokud spínač
neuvolníte.
• Stiskněte zcela jeden ze spínačů (A) nebo
(B) nebo za něj zatáhněte a pak jej uvolněte. Boční okna se potom automaticky
otevřou nebo zavřou. Pohyb okna se
70
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno.
POZNÁMKA
Funkce automatického zavření pro stranu
spolujezdce je k dispozici pouze pro některé
trhy.
Blokování elektrického ovládání oken
v zadních dveřích
vypnout napájení elektrického ovládání oken
(vytažením klíče dálkového ovladače ze spínací
skříňky), pokud necháváte děti ve vozidle bez
dozoru.
Ovládací prvek pro elektricky ovládané okno
pro sedadlo předního spolujezdce ovládá
pouze toto okno.
Kontrolka ve spínači svítí
Elektrické ovládání oken v zadních
dveřích
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána pouze ovládacími spínači umístěnými na loketní opěrce dveří řidiče.
02
Kontrolka ve spínači nesvítí
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána jak ovládacími spínači v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými na loketní
opěrce dveří řidiče.
G029572
G029574
Sedadlo předního spolujezdce
Elektricky ovládaná okna pro zadní sedadla je
možné zablokovat spínačem na ovládacím
panelu na dveřích řidiče. Nikdy nezapomeňte
G029573
Blokování elektrického ovládání zadních oken
a elektricky ovládané dětské pojistky*.
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána jak ovládacími spínači v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými na loketní
opěrce dveří řidiče. Pokud svítí kontrolka ve
spínači blokování oken v zadních dveřích (na
ovládacím panelu na dveřích řidiče), okna
v zadních dveřích mohou být ovládána pouze
ze dveří řidiče.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
VAROVÁNÍ
02
72
Pokud okna v zadních dveřích jsou ovládána ze dveří řidiče, ujistěte se, že žádnému
z cestujících vzadu nehrozí zachycení při
zavírání oken.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*
Vnitřní zpětné zrcátko
Správná zóna na kompasu
02
Z
O
N
E
C
A
L
Změna odrazivosti
Normální poloha
Poloha se sníženou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás světlo
zezadu ruší, můžete změnit odrazivost zrcátka
manuálně.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
V levém horním rohu zrcátka je integrován displej, který ukazuje, na jakou světovou stranu
směřuje přední část vozu. Anglické zkratky
označují osm různých směrů: S (sever), SV
(severovýchod), V (východ), JV (jihovýchod), J
(jih), JZ (jihozápad), Z (západ) a SZ (severozápad).
Pokud je kompas aktivován, spustí se automaticky v poloze zapalování II nebo když motor
běží. Kompas zapnete a vypnete stisknutím
tlačítka v zadní části zrcátka. Použijte například
narovnanou kancelářskou sponku. Tlačítko je
zapuštěné přibližně 2,5 centimetru v zrcátku.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.
1. Poloha zapalování II.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka po dobu přibližně
3 sekund, dokud se opět neobjeví ZONE
(použijte například narovnanou kancelářskou sponku). Objeví se číslo aktuální
zóny.
3. Stiskněte několikrát tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo pro požadovanou geogra``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
73
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
02
74
fickou oblast (1 – 15). Po několika sekundách se displej vrátí k zobrazení kompasu,
což znamená, že nastavení zóny je dokončeno.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
G026677
02
Magnetické zóny pro kompas.
``
75
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Kalibrace
02
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Aby kompas fungoval správně, bude možná
nutné jej kalibrovat. Z důvodu docílení nejlepších výsledků vypněte všechny hlavní
spotřebiče, například osvětlení interiéru, ventilátor větrání, vyhřívání zadního okna atd.
a odstraňte z blízkosti zrcátka všechny kovové
a magnetické předměty.
Zrcátka nastavte před jízdou.
Vnější zpětná zrcátka s paměťovou
funkcí*
Pokud je vozidlo vybaveno vnějšími zpětnými
zrcátky s paměťovou funkcí, spolupracují
s pamětí nastavení sedadla, viz strana 99.
1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném
prostranství s běžícím motorem.
Paměťová funkce v dálkovém ovladači*
3. Jeďte pomalu dokola rychlostí maximálně
8 km/h, dokud CAL nezmizí z displeje.
K tomu dojde, když je kalibrace dokončena.
4. Alternativní metoda kalibrace: Rozjeďte se
jako obvykle. Po dokončení kalibrace
CAL z displeje zmizí.
G029575
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně
zpětného zrcátka (použijte kancelářskou
sponku nebo podobný předmět), dokud se
znovu neobjeví CAL (přibližně 6 sekund).
Spínače ovládající nastavení obou vnějších
zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní
opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné
ovládat při zapalování v poloze I a II.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka
zhasne.
Složení vnějších zpětných zrcátek, viz
strana 56.
76
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Když odemknete vozidlo jedním z dálkových
ovladačů a změníte nastavení vnějších zpětných zrcátek, tato nová nastavení se uloží do
dálkového ovladače. Při dalším odemknutí
vozu stejným dálkovým ovladačem a otevření
dveří řidiče během pěti minut se zrcátka
nastaví do uložených poloh.
Laminovaná boční okna*
Laminovaná okna v předních a zadních dveřích
zlepšují zvukovou izolaci v prostoru pro cestující a zajišťují lepší ochranu proti neoprávněnému vniknutí.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Boční okna opatřená vodu a nečistoty
odpuzující vrstvou*
02
Boční okna opatřená vodu a nečistoty
odpuzující vrstvou jsou označena
malým symbolem. Informace o údržbě skla, viz
strana 193.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození
vodu a špínu odpuzující vrstvy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
Otevřené polohy
Větrací poloha
VAROVÁNÍ
Otevření:
Pokud jsou ve voze děti:
02
Pokud řidič opouští vozidlo, vypněte napájení elektrického ovládání střešního okna
vytažením klíče dálkového ovladače ze spínací skříňky.
Stiskněte zadní část spínače směrem
nahoru (5).
Zavření:
Zatáhněte za zadní část spínače směrem
dolů (6).
Přepněte z větrací polohy do komfortní polohy;
posuňte ovladač dozadu do koncové polohy
(4) a uvolněte jej.
G007503
Automatická obsluha
Posuňte ovládací prvek přes bod odporu (3) do
zadní koncové polohy (4) nebo přes bod
odporu (2) do přední koncové polohy (1) a uvolněte jej. Střešní okno se otevře do komfortní
polohy nebo se úplně zavře.
G027010
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí ve
stropním panelu. Střešní okno můžete otevřít
do dvou poloh:
Větrací poloha, zvednuto u zadní hrany
Posuvná poloha, dozadu/dopředu
Klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce
musí být v poloze I nebo II.
Přitáhněte ovládací prvek ještě jednou
dozadu do koncové polohy (4) a uvolněte
jej.
Zavření, manuální
Otevření, automatické
Otevření, větrací poloha
Zavření, větrací poloha
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zavření, automatické
Otevření, manuální
78
Otevření z komfortní polohy do maximálního
otevření:
Manuální obsluha
Otevření:
Přitáhněte ovládací prvek dozadu, dokud
neucítíte odpor (3). Střešní okno se bude
pohybovat do polohy úplného otevření,
dokud bude stisknuté tlačítko.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
Zavření:
Posuňte ovládací prvek dopředu, dokud
neucítíte odpor (2). Střešní okno se bude
pohybovat do polohy zavření, dokud bude
stisknuté tlačítko.
VAROVÁNÍ
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního zavírání.
okno. Chcete-li clonu zavřít, uchopte ji za rukojeť a posuňte dopředu.
02
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany střešního okna proti přivření
se aktivuje, pokud je okno blokováno nějakým
předmětem. Pokud dojde k zablokování,
pohyb střešního okna se zastaví a automaticky
se otevře do předchozí otevřené polohy.
VAROVÁNÍ
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního zavírání.
Sluneční clona
G020157
Ujistěte se, že nikomu v žádném případě
nehrozí přivření při zavírání střešního okna.
Střešní okno je vybaveno manuální posuvnou
sluneční clonou v interiéru. Sluneční clona se
automaticky zasune, když se otvírá střešní
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
79
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Všeobecné informace
POZNÁMKA
HomeLinkŸ
02
nebude fungovat, pokud se vůz
zamkne zvenku.
Původní nastavení dálkového ovládání si
uložte pro případ programování v budoucnu
(např. pokud budete používat jiný vůz).
Bude-li se vůz prodávat, vymažte naprogramovaná nastavení tlačítek.
G030070
Kovové sluneční clony není možné použít ve
vozidlech vybavených ovladačem
HomeLinkŸ. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit
jejich funkčnost.
HomeLinkŸ je programovatelný dálkový ovladač, který může ovládat až tři různá zařízení
(např. garážové dveře, alarm, vnější a vnitřní
osvětlení atd.) a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. HomeLinkŸ je při dodání zabudován do sluneční clony vlevo.
Panel HomeLinkŸ zahrnuje tři programovatelná
tlačítka a jednu kontrolku.
Provoz
Pokud je HomeLinkŸ kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných
původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko pro aktivaci garážových dveří, alarmu atd. Kontrolka
svítí po dobu stisknutí tlačítka.
POZNÁMKA
Není-li zapalování aktivováno, systém
HomeLinkŸ bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
Originální dálkové ovladače je samozřejmě
možné používat souběžně s ovladačem
HomeLinkŸ.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Pokud je HomeLinkŸ použitý pro ovládání
garážových dveří nebo vrat, ujistěte se, že
nikdo nestojí v blízkosti dveří nebo vrat,
když jsou v pohybu.
Nepoužívejte dálkový ovladač HomeLinkŸ
pro garážová vrata, která nejsou vybavena
bezpečnostním dorazem a ochranou před
zpětným pohybem. Garážová vrata musí na
překážku reagovat okamžitě, okamžitě se
zastavit a vrátit. Garážová vrata, která
nesplňují výše uvedené podmínky, mohou
způsobit poranění osob. Další informace –
obraťte se prostřednictvím internetu na
dodavatele: www.homelink.com.
První programování
V prvním kroku se vymaže paměť v ovladači
HomeLinkŸ. Tento krok nesmí být proveden,
pokud přeprogramováváte pouze jedno tlačítko.
1. Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách. Blikání indikuje, že
HomeLinkŸ je v „režimu načítání“ a je
připraven na programování.
2. Umístěte originální dálkový ovladač
5-30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
Potřebná vzdálenost mezi původním dálkovým ovladačem a ovladačem
HomeLinkŸ závisí na příslušném programovacím zařízení. Možná bude potřeba
více pokusů v různých vzdálenostech.
Před vyzkoušením nové polohy zachovejte
každou polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Rychlé
blikání indikuje úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ a sledováním kontrolky:
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
1
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko1“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
přibližně 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Programování jednotlivých tlačítek
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek,
postupujte následovně:
02
1. Stiskněte požadované tlačítko na ovladači
HomeLinkŸ a podržte jej stisknuté, dokud
nedokončíte krok 3.
2. Jakmile začne kontrolka na ovladači
HomeLinkŸ blikat, asi po 20 sekundách,
umístěte původní dálkový ovladač 5–
30 cm od ovladače HomeLinkŸ. Sledujte
kontrolku.
Potřebná vzdálenost mezi originálním dálkovým ovladačem a ovladačem HomeLink
závisí na příslušném programovacím
zařízení. Možná bude potřeba více pokusů
v různých vzdálenostech. Před vyzkoušením nové polohy zachovejte každou
polohu po dobu cca 15 sekund.
3. Stiskněte tlačítko na originálním dálkovém
ovladači. Kontrolka začne blikat. Jakmile
se změní pomalé blikání na rychlé – uvolněte obě tlačítka. Rychlé blikání indikuje
úspěšné naprogramování.
4. Naprogramování vyzkoušejte stisknutím
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLink a sledováním kontrolky:
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLinkŸ *
• Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka na
ovladači HomeLinkŸ.
02
• Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca 2 sekund
a potom svítí nepřerušovaně po dobu
cca 3 sekund. Tento proces se opakuje
po dobu asi 20 sekund a indikuje, že
zařízení má „plovoucí kód“. Garážová
vrata apod. se neaktivují při stisknutí
naprogramovaného tlačítka na ovladači
HomeLinkŸ. Pokračujte v programování
následovně.
5. Vyhledejte „programovací tlačítko2“
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti držáku
antény na přijímači. Pokud máte problémy
s nalezením tlačítka – přečtěte si manuál
od dodavatele nebo se na dodavatele
obraťte prostřednictvím internetu:
www.homelink.com.
6. Stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu cca 30
sekund a následující krok musí být proveden během této doby.
2
82
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
7. Stiskněte programovací tlačítko na ovladači HomeLinkŸ, pokud „programovací
tlačítko“ stále bliká, přidržte je stisknuté po
dobu přibližně 3 sekund a potom je uvolněte. Opakujte sekvenci stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste ukončili programování.
Vymazání naprogramování
Vymazat je možné pouze naprogramování
všech tlačítek na ovladači HomeLinkŸ, ne jednotlivých tlačítek.
Stiskněte dvě vnější tlačítka a přidržte je,
dokud kontrolka nezačne blikat po cca 20
sekundách.
> Ovladač HomeLinkŸ je nyní v takzvaném „režimu načítání“ a je opět připraven na programování, viz strana 80.
02 Přístroje a ovládací prvky
02
83
Všeobecné informace o klimatizaci........................................................ 86
Elektronicky řízená klimatizace, ECC...................................................... 90
Nezávislé palivové topení* ..................................................................... 93
84
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KLIMA
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
03
Klimatizace
Led a sníh
Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně
jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru
pro cestující. Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací (ECC).
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním
oknem).
POZNÁMKA
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení oken
by měl být stále zapnutý.
Zamlžení oken
Omezte problémy se zamlžováním oken
zevnitř jejich čistěním. Používejte běžný
prostředek na čistění oken.
Zjišťování a odstraňování závad
Doporučujeme, abyste zjištění závady
a opravu klimatizace svěřili autorizovanému
servisu Volvo.
Chladivo
Klimatizace obsahuje chladivo R134a. Chladivo neobsahuje chlór a není tedy absolutně
škodlivé pro ozónovou vrstvu. Systém smí být
plněn pouze chladivem R134a, viz také strana
285. Doporučujeme, abyste tuto činnost svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
Multifiltr
Ujistěte se, že multifiltr/pylový filtr je pravidelně
měněn. Doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním
podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu,
vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které
ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Umístění čidel
• Sluneční čidlo se nachází na horní straně
palubní desky.
• Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází za ovládacím panelem klimatizace.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými
předměty.
Funkce ventilátoru větrání
Boční okna a střešní okno
Ventilátor větrání se automaticky vypne při
vypnutí motoru (pokud je klíč dálkového ovladače v zapalování v poloze I nebo II). To brání
vybití akumulátoru.
Zrychlení
Pokud chcete aktivovat ventilátor větrání,
otočte ovládacím prvkem ventilátoru
a nastavte požadované otáčky.
86
ECC (elektronicky řízená klimatizace)
Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace by
měla být boční okna a střešní okno (pokud je
instalováno) zavřena.
Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit dočasné
zvýšení teploty.
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Kondenzace
Distribuce vzduchu
Ventilační otvory v palubní desce
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Pokud chcete vyvětrat, je možné spustit ventilátor větrání systému klimatizace až do 50
minut po vypnutí zapalování vozidla. Ventilátor
se poté automaticky vypne po přibližně 15
minutách.
03
G028577
Díky ECC je systém klimatizace řízen automaticky a dostatečně využíván pro chlazení prostoru pro cestující a odpovídající odvlhčení
nasávaného vzduchu. To zajišťuje vyšší úsporu
paliva ve srovnání s konvenčními systémy, kde
klimatizace chladí vzduch pouze nad bod
mrazu.
G027043
Úspora paliva
Nasávaný vzduch je rozváděn přes několik
různých větracích otvorů rozmístěných ve
vozidle.
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení.
1. Chcete-li odstranit zamlžení předních bočních oken, nastavte vnější větrací otvory na
boční okna.
2. V chladném počasí: zavřete prostřední
větrací otvory pro nejkomfortnější klima
a nejlepší odmlžení.
``
87
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Větrací otvory ve sloupku dveří
Větraná přední sedadla (Executive)
Maximální větrání:
Přidržte tlačítko
stisknuté po dobu
přibližně 2 sekund.
Snížení větracího účinku v krocích:
03
Krátce stiskněte
.
Vypnutí větrání:
Otevřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení.
1. Nastavte vnější větrací otvory na boční
okna vzadu, pokud chcete odstranit jejich
zamlžení.
2. Nastavte větrací otvory směrem dovnitř,
pokud chcete zajistit komfortní klima na
zadních sedadlech.
Mějte na paměti, že malé děti mohou být citlivé
na proudění vzduchu a průvan.
88
G030244
0
G027064
Ovládací prvek větrání předního sedadla.
Systém větrání se skládá z ventilátorů
v sedadle a opěradle, které odsávají vzduch
z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje
chlazení prostoru pro cestující.
Větrání se reguluje ovládacím prvkem na ovládacím panelu na boku předních sedadel, který
má tři polohy pro nastavení otáček ventilátorů.
Spuštění větrání sedadel:
Krátce stiskněte
.
Zvýšení větracího účinku v krocích:
Krátce stiskněte
.
Přidržte tlačítko
stisknuté po dobu
přibližně 2 sekund.
Větrání je možné používat zároveň s vyhříváním
předního sedadla. Funkci je možné například
použít k vysušení vlhkého oděvu.
Systém větrání je možné aktivovat při běžícím
motoru.
POZNÁMKA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan
používat opatrně. Pro dlouhodobé použití
doporučujeme úroveň komfortu I.
DŮLEŽITÉ
Větrání sedadel není možné spustit, pokud
je teplota v prostoru pro cestující nižší než
5 °C. Předchází se tak prochladnutí osob
sedících na sedadle.
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Vyhřívání sedadel, vnější zadní sedadla
(Executive)
G030976
03
Tlačítko vyhřívání zadního sedadla, zapnutí/
vypnutí.
Vyhřívání zadních sedadel se ovládá pomocí
ovládacího tlačítka podle obrázku nahoře. Na
každé straně středové konzoly je jedno ovládací tlačítko pro každé příslušné zadní
sedadlo.
Zapnutí vyhřívání:
Stiskněte tlačítko.
> Kontrolka v tlačítku se rozsvítí.
Vypnutí vyhřívání:
Stiskněte tlačítko.
> Kontrolka zhasne.
89
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
Ovládací panel
03
AC – Zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
Teplota, pravá strana
Recirkulace/multifiltr se snímačem*
Teplota, levá strana
Recirkulace
Ventilátor
AUTO
Ventilátor, zadní část prostoru pro cestující*
Distribuce vzduchu
Snímač teploty v prostoru pro cestující
Vyhřívání, čelní okno a boční okna
1. Klimatizace AC – zapnutí/vypnutí
(ZAPNUTO/VYPNUTO)
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
ON: Klimatizace je zapnutá. Je řízena funkcí
systému AUTO. Takto je nasávaný vzduch
ochlazován a odvlhčován.
Vyhřívaná přední sedadla
90
Funkce
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
OFF: Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky zapne klimatizace (tu je možné vypnout
tlačítkem AC.
2. Systém kontroly kvality vzduchu,
recirkulace/multifiltr*
Některá vozidla jsou vybavena „multifiltrem“
a čidlem kvality vzduchu. Multifiltr odděluje
plyny a drobné částice, čímž omezuje množství
škodlivin a zápach. Čidlo kvality vzduchu detekuje zvýšenou úroveň znečisťujících látek ve
venkovním vzduchu. Jestliže čidlo kvality
vzduchu detekuje kontaminovaný venkovní
vzduch, zavře přístup vzduchu zvenku
a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
Multifiltr také čistí vzduch recirkulující v prostoru pro cestující.
Pokud je čidlo kvality vzduchu
aktivní, svítí zelená kontrolka
(AUT) v tlačítku.
• Pokud dojde k zamlžení, měli byste deak• Pokud dojde k zamlžení, můžete použít
funkci vyhřívání čelního okna, bočních
oken a zadního okna.
• Dodržujte servisní program Volvo s ohleObsluha:
Stisknutím tlačítka AUTO aktivujete čidlo
kvality vzduchu (normální nastavení).
Nebo:
Zvolte jednu z následujících tří funkcí opa:
kovaným stisknutím
• rozsvítí se kontrolka MAN. recirkulace je
v tuto chvíli aktivována.
• Nesvítí žádná kontrolka. Recirkulace
není aktivována, pokud není nutné chlazení v horkém počasí.
• rozsvítí se kontrolka AUT. recirkulace je
v tuto chvíli aktivována.
Zapamatujte si následující:
• Zvykněte si mít vždy aktivované čidlo kvality vzduchu.
• Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
kontrolka. Vzduch ve vozidle je recirkulován po dobu 3 – 12 minut v závislosti na
venkovní teplotě.
tivovat čidlo kvality vzduchu.
dem na doporučený interval výměny multifiltru. Pokud je vozidlo používáno
v prostředí, kde je přítomno větší množství
znečisťujících látek, může být nutné měnit
multifiltr častěji.
2. Funkce časovače se aktivuje při každém
stisknutí tlačítka
.
Pokud chcete vypnout funkci časovače:
Stiskněte znovu tlačítko
na více než
3 sekundy. Na 5 sekund se rozsvítí kontrolka jako potvrzení vaší volby.
3. Recirkulace
4. AUTO
Recirkulace může být použita, když chcete
zabránit sání znečistěného vzduchu, výfukových plynů atd. do prostoru pro cestující. Je-li
zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru pro
cestující je recirkulován, do vozu není nasáván
žádný vzduch zvenku.
Funkce AUTO zajistí automatické dosažení
a udržení nastavené teploty ve voze. Automatická funkce řídí topení, klimatizace, rychlost
ventilátoru, čidlo kvality vzduchu, recirkulaci
a distribuci vzduchu. Pokud vyberete jednu
nebo více funkcí manuálně, ostatní funkce
budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení jsou po zapnutí funkce AUTO
vypnuta.
Pokud necháte vzduch ve vozidle recirkulovat,
je zde nebezpečí zamrznutí nebo zamlžení,
zejména v zimě.
Funkce časovače (vozidla s multifiltrem
a čidlem kvality vzduchu nemají funkci časovače) minimalizuje nebezpečí namrznutí,
zamlžení a horší kvality vzduchu.
Funkci aktivujete následovně:
1. Stiskněte tlačítko
na více než
3 sekundy. Po dobu 5 sekund bude blikat
03
5. Distribuce vzduchu
• Pokud je stisknuto horní tlačítko, vzduch je
směrován na okna
• Pokud je stisknuto prostřední tlačítko,
vzduch je směrován na hlavu a tělo
• Pokud je stisknuto dolní tlačítko, vzduch je
směrován na nohy
Stiskněte AUTO pro návrat do automatické
distribuce vzduchu.
``
91
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
6. Snímač teploty v prostoru pro cestující
9. Vyhřívaná přední sedadla
Snímač teploty v prostoru pro cestující monitoruje teplotu uvnitř vozidla.
Aktivace vyhřívání předních sedadel:
7. Vyhřívání, čelní okno a boční okna
03
Používá se k rychlému odstranění námrazy
a zamlžení z čelního a bočních oken. Vzduch je
směrován na okna, přičemž ventilátor pracuje
vysokou rychlostí. Kontrolka v tlačítku pro
odstranění námrazy svítí, pokud je funkce
aktivní.
Pokud je funkce zvolena, dojde za účelem
maximálního odvlhčení vzduchu v prostoru pro
cestující také k následujícímu:
• klimatizace (AC) se automaticky zapne (lze
ji vypnout tlačítkem AC).
• recirkulace se automaticky vypne.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy
se systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
8. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Použijte toto tlačítko pro rychlé odmlžení
a odmrazení zadního okna a vnějších zpětných
zrcátek, další informace o této funkci viz
strana 58.
92
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Stisknout jednou: Vysoká teplota – rozsvítí
se obě kontrolky.
2. Stisknout ještě jednou: Nižší teplota – rozsvítí se jedna žárovka.
3. Stisknout ještě jednou: Topení vypnuto –
nesvítí žádná kontrolka.
Doporučujeme, aby nastavení teploty prováděl
autorizovaný servis Volvo.
10 a 11. Ovladač teploty
Tyto dva knoflíky je možné použít pro nastavení
teploty pro stranu spolujezdce a řidiče ve
vozidle.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
12. Ventilátor
Rychlost ventilátoru můžete snížit nebo zvýšit
otáčením knoflíku. Pokud je zvolena funkce
AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky. Předtím nastavená rychlost je změněna.
POZNÁMKA
Otočíte-li knoflík doleva, až hasne indikátor
ventilátoru na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté.
13. Ventilátor, zadní část prostoru pro
cestující (volitelná výbava pro
sedmimístná vozidla)
Otáčky ventilátoru je možné zvýšit a snížit
otáčením knoflíku. To platí pouze tehdy, pokud
je klimatizace zapnutá pro přední i zadní* část
prostoru pro cestující. Tlačítko pro zadní část
prostoru pro cestující je na panelu spínačů na
středové konzole, viz strana 56.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Všeobecné informace o topení
časovačů ČASOVAČ 1 a ČASOVAČ 2. Tyto
časy odpovídají času, kdy bude vůz vytopen
a připraven k jízdě. Elektronický systém vozu
na základě venkovní teploty spočítá, s jakým
předstihem má být nezávislé topení zapnuto.
G027095
Topení se nespustí, pokud venkovní teplota
překračuje 25 °C. Při teplotě -10 °C a nižší je
maximální doba spuštění nezávislého topení
60 minut.
Pokud se nezávislé topení nespustí ani po opakovaných pokusech, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Na displeji se
objeví zpráva.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
VAROVÁNÍ
Při používání nezávislého topení musí být
vůz na venkovním prostranství.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení. Rozlité palivo se může
vznítit.
Zprávy na displeji
Pokud jsou nastavení pro CASOVAC 1,
CASOVAC 2 a Je aktivován Přímý start aktivována, na sdruženém přístrojovém panelu se
rozsvítí žlutá kontrolka a na displeji se objeví
vysvětlující text.
Elektrický systém musí být před programováním nezávislého topení „probuzen“.
Při opuštění vozidla obdržíte zprávu týkající se
aktuálního nastavení systému. Zpráva zmizí při
zamknutí vozidla zvenku pomocí dálkového
ovladače.
To se provede:
Parkování ve svahu
•
• aktivací dálkových světel nebo
• otočením klíče dálkového ovladače do
Pokud parkujete své vozidlo v prudkém svahu,
přední část vozidla by měla směřovat dolů
z důvodu zajištění dodávky paliva k nezávislému topení.
Tlačítko RESET
stisknutím tlačítka READ nebo
polohy I.
Nezávislé topení lze spustit okamžitě nebo
nastavit na dva různé časy spuštění pomocí
03
Na displeji zkontrolujte, že je nezávislé
topení vypnuté. (Pokud nezávislé topení
běží, na displeji se objeví NEZÁV.TOPENÍ
ZAP.)
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Hodiny/časový spínač
Jsou-li hodiny vozu resetovány po naprogramování hodin topení, budou časové spínače
vymazány.
03
Při manuálním vypnutí nezávislého topení před
uplynutím nastavené doby postupujte následovně:
Nastavení časového spínače
1. Stiskněte tlačítko READ.
Topení můžete naprogramovat pouze na
následujících 24 hodin. Z bezpečnostních
důvodů nelze časový spínač topení nastavit na
více dnů dopředu.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
CASOVAC TOPENI 1 nebo 2. Na displeji
bliká text ON.
1. Otáčejte kolečkem, dokud se na displeji
neobjeví ČASOVAČ 1 nebo 2.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET; nastavované hodiny začnou blikat.
3. Ovládacím kolečkem rolujte na požadované hodiny.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Ovládacím kolečkem nastavte požadované minuty.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
94
Deaktivace zapnutí nezávislého topení
časovým spínačem
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Stiskněte tlačítko RESET. Zobrazí se text
OFF a nezávislé topení se vypne.
Přímé zapnutí topení
1. Otáčejte kolečkem, dokud se na displeji
neobjeví PŘÍMÝ START.
2. Stisknutím tlačítka RESET se přesunete na
možnosti ON nebo OFF.
3. Vyberte možnost ON.
Topení bude nyní pracovat po dobu 60 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne teploty
30 °C.
Okamžité vypnutí topení
1. Otáčejte kolečkem, dokud se na displeji
neobjeví PŘÍMÝ START.
2. Stisknutím tlačítka RESET se přesunete na
možnosti ON nebo OFF.
3. Vyberte možnost OFF.
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním, i když
nezávislé topení stále běží.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne. Na displeji se
objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka READ.
DŮLEŽITÉ
Opakované používání nezávislého topení ve
spojení s jízdou na krátké vzdálenosti může
vybít akumulátor a zhoršit startování.
Abyste zajistili pro alternátor dostatečný čas
pro dobití akumulátoru při pravidelném používání topení, jezděte s vozem po stejně
dlouhou dobu, po jakou bylo topení aktivní.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Přídavné topení (vznětové motory)*
Další teplo z přídavného topení může být vyžadováno za studeného počasí pro dosažení
správné teploty v prostoru pro cestující.
Přídavné topení se spustí automaticky, když je
potřebné další teplo, pokud je motor zapnutý.
Topení se vypne automaticky při dosažení
správné teploty nebo při vypnutí motoru.
03
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
Přední sedadla........................................................................................ 98
Přední sedadla – Executive .................................................................. 101
Osvětlení interiéru................................................................................. 102
Úložné prostory v prostoru pro cestující............................................... 104
Úložné prostory v prostoru pro cestující – Executive .......................... 109
Zadní sedadlo....................................................................................... 110
Nakládání.............................................................................................. 112
Zavazadlový prostor............................................................................. 113
96
INTERIÉR
04 Interiér
Přední sedadla
Poloha těla na sedadle
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
1. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu.
VAROVÁNÍ
2. Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy
90 stupňů.
Polohu sedadla řidiče nastavte vždy před
jízdou, nikdy ji nenastavujte za jízdy.
Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
G027960
04
Sklopení opěradla předního sedadla
VAROVÁNÍ
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se po
vyklopení nahoru skutečně zajistí. Zabráníte
tím poranění osob v případě nehody nebo
prudkého brzdění.
Bederní opěrka1, otáčejte kolečkem.
1
98
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
G014805
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od volantu
a pedálů. Po nastavení zkontrolujte
správné zajištění sedadla.
Zvednutí/spuštění sedadla, pumpujte
nahoru/dolů (strana řidiče a spolujezdce*).
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby opěrka
hlavy byla zajištěná pod schránkou
v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí v opačném pořadí.
Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit
do optimální polohy.
Zvednutí/spuštění přední části sedáku
sedadla, pumpujte nahoru/dolů (strana
řidiče a spolujezdce*).
3. Při sklápění opěradla zvedněte pojistky na
zadní straně opěradla.
04 Interiér
Přední sedadla
Vykládané koberce*
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Společnost Volvo dodává vykládané koberce,
které jsou speciálně vyrobeny pro váš vůz.
Sedadlo, dopředu/dozadu
Sedadlo, nahoru/dolů
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Elektricky ovládané sedadlo*
Úhel sklonu opěradla
Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud
dojde k zablokování jednoho ze sedadel.
Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování
a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním
sedadla. Současně je možné nastavovat pouze
jedno sedadlo.
Paměťová funkce*
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MEM, přičemž
současně stisknete tlačítko 1, 2 nebo 3.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte a podržte jedno z paměťových tlačítek 1–3, dokud se sedadlo nezastaví. Pokud
tlačítko uvolníte, pohyb sedadla se zastaví.
Paměť klíče v klíči s dálkovým ovládáním
Polohy sedadla řidiče jsou uloženy do paměti
klíče při zamknutí vozu klíčem s dálkovým ovládáním. Při odemknutí vozu stejným klíčem
s dálkovým ovládáním se zpětná zrcátka
a sedadlo řidiče nastaví do uložených poloh,
jakmile otevřete dveře řidiče.
04
POZNÁMKA
Paměť klíče je nezávislá na paměti sedadla.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte některé z tlačítek a funkce se ukončí.
Sedadla mohou být nastavována po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem
bez klíče ve skříňce. Sedadlo je možné vždy
nastavovat v poloze zapalování I nebo II.
Tlačítka paměťové funkce.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
99
04 Interiér
Přední sedadla
VAROVÁNÍ
Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky.
Při nastavování sedadla zkontrolujte, že
před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí
žádné předměty.
Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení
cestujících na zadních sedadlech.
04
100
04 Interiér
Přední sedadla – Executive
Komfortní sedadla, přední
Masáž
Nastavení bederní opěrky
Masáž
Tlačítko pro aktivaci masáže.
Intenzívní masáž
Bederní opěrka
Jemná masáž
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí
masáže v opěradle. Masáž zajišťují vzduchové
polštářky, které mohou masírovat intenzívně
nebo jemně. Pokud je zvoleno jedno z nastavení, masáž je prováděna podle následujícího
plánu: masáž 6 minut – přestávka 4 minuty –
masáž 6 minut atd.
Pokud je tlačítko v prostřední poloze nebo klíč
dálkového ovladače v poloze 0, není masáž
aktivní.
G030229
G030180
G030183
04
Tlačítko pro nastavení bederní opěrky.
Bederní opěrka se nastavuje prostřednictvím
stejných vzduchových polštářků, které se používají pro masáž. Nastavení je možné provést
plynule z hlediska hloubky i výšky pomocí ovládacího tlačítka, viz obrázek nahoře.
Bederní opěrku je možné nastavit, když masáž
není aktivní.
Paměťová funkce vyvolá nastavení bederní
opěrky po ukončení masáže nebo po poklesu
tlaku vzduchu ve vzduchových polštářcích,
např. po delším parkování.
101
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je
také možné aktivovat do 10 minut po:
Zadní stropní osvětlení
• vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0,
• odemknutí vozidla, ale v případě, že motor
nebyl nastartován
Následně se automaticky vypne.
Přední stropní osvětlení
G026960
G027153
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
04
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, vlevo vpředu
Osvětlení interiéru
Lampička na čtení, vpravo vpředu
Osvětlení prostoru pro cestující1 se zapíná
krátkým stisknutím tlačítka (2); současně se
aktivuje automatické osvětlení, viz
strana 103. Osvětlení prostoru pro cestující se
vypíná krátkým stisknutím tlačítka (2).
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je
možné zapnout v poloze zapalování I a II,
1
102
Osvětlení nástupního prostoru následuje osvětlení prostoru pro cestující.
Zadní lampičky na čtení
Zadní levá lampička na čtení, zapnutí/
vypnutí
Zadní pravá lampička na čtení, zapnutí/
vypnutí
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího spínače.
V sedmimístných vozidlech jsou také lampičky
na čtení pro třetí řadu sedadel.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení
krytu.
Osvětlení zavazadlového prostoru
Pro zavazadlový prostor je světlo na vnitřní
straně dveří zavazadlového prostoru.
Zadní světlo v prostoru pro cestující a světlo ve
dveřích zavazadlového prostoru se zapnou
a vypnou při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.
Osvětlení schránky v přístrojové desce
Automatické osvětlení
Automatické osvětlení lze vypnout stisknutím
tlačítka (2), viz strana 102, a jeho přidržením na
dobu delší než 3 sekundy. Krátkým stisknutím
tlačítka lze znovu zapnout automatické osvětlení.
Osvětlení schránky v přístrojové desce se
zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření
dvířek.
Pokud je automatické osvětlení aktivováno,
osvětlení prostoru pro cestující se zapne automaticky2 a zůstane zapnuté po dobu
30 sekund:
Toaletní zrcátko*
• vozidlo je odemknuto klíčem nebo dálko-
04
vým ovladačem
• vypnete motor a otočíte klíč ve spínací
skříňce do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 10 minut, pokud
jsou některé dveře otevřeny a osvětlení prostoru pro cestující není vypnuto.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne, když:
G027045
• je startován motor
• vozidlo je zamčeno klíčem nebo dálkovým
2
ovladačem.
Naprogramované časy 30 sekund a 10 minut je
možné změnit v servisu Volvo.
Tato funkce je závislá na světle a aktivuje se pouze za tmy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
MENU
80
G027041
8504251r
104
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor ve třetí řadě sedadel
Držák na pero
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor a držák nápojů
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor ve středové konzole
Držák nápojů pro cestující na zadních
sedadlech
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
Odkládací kapsa (také na přední hraně
sedáků předních sedadel)
ENTER
04
EXIT
G027030
Držák na tašky
80
G027025
MENU
VAROVÁNÍ
Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly
žádné tvrdé, ostré nebo těžké předměty,
které by mohly při prudkém brzdění způsobit zranění.
Ve středové konzole je držák na pero.
Schránku v přístrojové desce je možné použít
pro uložení takových předmětů, jako jsou uživatelská příručka, mapy, pera a poukázky na
palivo.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním
z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím
popruhem.
``
105
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Věšák na šaty
Popelník pro cestující na zadních
sedadlech*
Držák nápojů/láhve pro cestující na
zadních sedadlech
G027063
G027018
G027028
04
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké oděvy.
Popelník otevřete zatažením za horní hranu.
Vyprázdnění:
1. Otevřete popelník.
2. Zatlačte kryt směrem ven a nakloňte zpět.
3. Potom jej zvedněte.
106
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zatáhněte za dolní hranu vložky, abyste jej
otevřeli.
Vložku držáku nápojů je možné vyjmout:
Uvolněte dvě spony, aby držák bylo možné
použít pro velké láhve.
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor ve středové konzole
Úložný prostor a držák nápojů
(sedmimístná vozidla)
Držák nápojů
Tento úložný prostor je možné použít pro disky
CD, knihy apod.
Ve středové konzole je úložný prostor například
pro potraviny a nápoje. Loketní opěrku je
možné vyklopit dozadu, takže vytvoří „stůl“ pro
cestující vzadu.
Pod tímto úložným prostorem je další úložný
prostor, např. pro disky CD.
G027020
G027019
G027040
04
Držák nápojů pro cestující na předních sedadlech.
Popelník*
Vytáhněte vložku, abyste vyprázdnili
popelník.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor ve třetí řadě sedadel
(sedmimístná vozidla)
G027026
04
Tento úložný prostor je možné použít pro pera
a jiné malé předměty.
108
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující – Executive
Chladicí box
G027068
04
Pod sklopnou loketní opěrkou pro přední
sedadla je chladicí box. Pomocí tlačítka
nastavte úroveň chlazení. Chladicí box pracuje, pokud běží motor nebo pokud je klíč
v poloze II.
VAROVÁNÍ
Láhve ukládejte do chladicího boxu řádně
uzavřené a dbejte na to, aby dvířka chladničky byla během jízdy zavřená.
109
04 Interiér
Zadní sedadlo
Zadní sedadla – druhá řada
(sedmimístná vozidla)
Posouvání sedadla (sedmimístná
vozidla)
Demontáž zadní části středové
konzoly
Sklopení opěradla z důvodu nástupu do
vozidla
Zvedněte rukojeť (1) a zároveň tlačte sedadlo
dopředu. Při návratu sedadla do původní
polohy postupujte obráceně.
Nastavení sedadla dopředu – dozadu
Zvedněte páčku (2), abyste mohli posouvat
sedadlo dopředu nebo dozadu.
110
Prostřední sedadlo ve druhé řadě je možné
posunout dále dopředu než ostatní sedadla.
Posunutím sedadla úplně dopředu se zlepšuje
kontakt mezi dítětem sedícím na integrovaném
podkládacím sedáku a cestujícími na předních
sedadlech.
Zvedněte páčku (A), abyste mohli posouvat
sedadlo dopředu nebo dozadu.
G028445
G027033
G027027
04
Středová konzola musí být nejprve demontována, pokud chcete posunout prostřední
sedadlo ve druhé řadě dopředu.
1. Demontujte zadní část středové konzoly
zatažením za západku, viz obrázek nahoře.
2. Potom konzolu zvedněte a dejte stranou.
04 Interiér
Zadní sedadlo
Opěrka hlavy, zadní sedadlo –
prostřední sedadlo
VAROVÁNÍ
Nejnižší poloha by měla být používána
pouze tehdy, když opěradlo má být sklopeno dolů nebo nikdo nesedí na tomto
sedadle.
Po zvednutí opěradel ve druhé a třetí řadě je
důležité se ujistit, že opěradla jsou zajištěná
na svém místě. Jinak může dojít k omezení
ochranného systému sedadel.
POZNÁMKA
04
G027015
Opěrku hlavy není možné vyjmout úplně.
Opěrku hlavy prostředního sedadla je možné
nastavit do čtyř různých výšek. Zvedněte
opěrku hlavy podle potřeby.
Stiskněte uvolňovací tlačítko, abyste ji
spustili dolů. Viz obrázek.
111
04 Interiér
Nakládání
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozu. Celková hmotnost cestujících
a veškerého příslušenství snižuje užitečnou
hmotnost vozidla o příslušnou hmotnost. Další
podrobné informace o hmotnostech, viz
strana 280.
VAROVÁNÍ
04
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Náklad na střeše
Střešní nosiče
Vyvarujte se poškození Vašeho vozu a ohrožení bezpečnosti silničního provozu a používejte pouze střešní nosiče, které vyvinula společnost Volvo.
Pečlivě dodržujte montážní pokyny, které jsou
přiloženy ke střešnímu nosiči.
• Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
• Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
• S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
112
• Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.
VAROVÁNÍ
Zatížení střechy nesmí překročit 100 kg,
včetně střešního nosiče nebo boxu. Při jízdě
se zavazadly na střešním nosiči se změní
těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Prodloužení, zavazadlový prostor sedadlová řada 2
3. Uvolněte západku (1) a sklopte opěradlo
dolů. Zatlačte na opěradlo směrem dolů,
abyste je zajistili ve sklopené poloze.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
VAROVÁNÍ
Z bezpečnostních důvodů by neměl nikdo
sedět ve třetí řadě sedadel, pokud jsou
vnější opěrky hlavy ve druhé řadě spuštěné.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Posuňte sedadla ve druhé řadě dopředu - viz
strana 98.
Zvedněte páku nahoru.
Prodloužení, zavazadlový prostor sedadlová řada 31
04
Posuňte sedák sedadla úplně dozadu.
Sklopte levé a pravé oko, aby se předešlo
poškození při sklápění opěradla.
Sklopte opěradlo dolů. (Opěrka hlavy se
sklopí dovnitř automaticky při sklápění
opěradla.)
Nastavení sedadlové řady 3 dozadu
1. Zvedněte opěradlo do normální polohy.
1. Nastavte sedadla úplně
dozadu1.
G027016
G027022
2. Chytněte oka a tahejte sedák ven, dokud
neuslyšíte "cvaknutí".
3. Vytáhněte opěrku hlavy.
> Sedadlo je nyní připraveno k použití.
2. Spusťte opěrku hlavy.
1
Pouze vozy se sedmi sedadly
``
113
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Všeobecné informace
Otevírání dveří zavazadlového prostoru
Informace o otevírání dveří zavazadlového
prostoru -viz strana 126.
Mějte na paměti, že předmět o hmotnosti 20 kg
je při čelní srážce při rychlosti 50 km/h
vymrštěn silou odpovídající hmotnosti 1000 kg.
Při nakládání mějte na paměti následující:
Nakládání do zavazadlového prostoru
• Zvlášť těžké předměty neumisťujte nahoru
za přední sedadla. Sklopené opěradlo
bude tlačeno dolů nadměrnou silou.
• Umístěte náklad za opěradlo.
• Těžký náklad umisťujte co nejníže.
• Široký náklad umístěte na každou stranu
04
dělení opěradla.
• Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem.
• Zajistěte náklad poutacími popruhy za
pomoci poutacích ok ve vozidle.
G027031
•
Bezpečnostní pásy a airbagy zajišťují dostatečně masivní ochranu řidiče a cestujících,
zejména při čelních srážkách. Nicméně musíte
mít na paměti svoji ochranu před zraněními
zezadu. Když nakládáte zavazadlový prostor,
mějte na paměti, že nesprávně zajištěné nebo
nesprávně naložené předměty v zavazadlovém
prostoru mohou být v případě srážky nebo při
prudkém brzdění vymrštěny dopředu velkou
silou, což může mít za následek vážná zranění.
114
Nikdy náklad neumisťujte nad opěradlo
bez použití sítě.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
pohotovostní hmotnosti a zatížení.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby
přesáhla horní hranu opěradla! Pokud tak
učiníte, náklad může být v případě srážky
nebo při prudkém brzdění vymrštěn
dopředu a vážně zranit Vás nebo Vaše
spolucestující. Nezapomeňte vždy zajistit
(upoutat) řádně náklad.
Pokud je opěradlo zadního sedadla sklopené, nenakládejte vozidlo výše než 50 mm
pod horní hranu oken cestujících vzadu.
Nechte volný prostor 10 cm od oken směrem dovnitř. V opačném případě by hlavový
airbag, který je skrytý v obložení stropu,
ztratil své ochranné vlastnosti.
Náklad vždy zajistěte. Náklad vždy zajistěte.
Při prudkém brzdění se může náklad posunout a způsobit zranění osob.
Při nakládání a vykládání dlouhých
předmětů vypněte motor a zabrzděte
parkovací brzdu! Jinak můžete nechtěně
vrazit nakládaným předmětem do řadicí
páky nebo do páky voliče a způsobit
zařazení rychlostního stupně a rozjezd vozu.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Bezpečnostní síť
Instalace bezpečnostní sítě
Platí pouze pro sedmimístná vozidla:
1. Při upevňování se ujistěte, že síť je před
loketní opěrkou v bočním obložení.
2. Napněte bezpečnostní síť pomocí kotvicích popruhů.
Složení bezpečnostní sítě
G027058
04
Bezpečnostní síť brání vymrštění zavazadel
a nákladu dopředu do prostoru pro cestující při
prudkém brzdění.
Pokud je vozidlo vybaveno krytem zavazadlového prostoru, demontujte jej před instalací
bezpečnostní sítě.
Síť je vyrobena ze silných nylonových vláken
a je možné ji upevnit dvěma způsoby:
1. Zahákněte horní tyč do předního nebo
zadního instalačního bodu ve stropě.
• Za opěradlo zadního sedadla
• Za přední sedadla, pokud je zadní sedadlo
2. Zahákněte druhý konec tyče do instalačního bodu ve stropě na druhé straně.
sklopené.
3. Upevněte kotvicí popruhy bezpečnostní
sítě do ok na podlaze, pokud je síť upevněna v zadních instalačních bodech ve
stropě.
Bezpečnostní síť je možné složit a umístit do
podlahy zavazadlového prostoru (pro pětimístná vozidla).
Stiskněte tlačítka (1) v závěsech bezpečnostní sítě, abyste uvolnili závěsy a složili
síť.
4. Použijte oka ve vodicích lištách sedadel,
pokud je síť upevněna v předních instalačních bodech ve stropě.
``
115
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Postup montáže ochranné mříže:
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte poškozenou síť.
1. Vložte ochrannou mříž do vozidla přes
dveře zavazadlového prostoru nebo jedny
ze zadních dveří (v případě potřeby sklopte
sedadla ve druhé řadě).
Ocelová bezpečnostní mříž*
2. Nasaďte jeden z čepů ochranné mříže do
příslušného držáku nad zadními dveřmi za
druhou řadou sedadel.
Ujistěte se, že horní montážní body bezpečnostní sítě jsou správně instalovány a kotvicí
popruhy řádně upevněny.
5. Prostrčte upevňovací sponu zdola otvorem v dolním rámu ochranné mříže podle
obrázku.
6. Upevněte pružinu na upevňovací sponu
a zašroubujte do hlavice.
7. Vložte hák z upevňovací spony do kotvicího oka a utahujte hlavici, dokud se upevňovací spona nezajistí v kotvicím oku.
8. Postupujte stejně i na druhé straně.
04
9. Obě upevňovací spony střídavě utahujte.
10. Na vyčnívající závity šroubů nad hlavicemi
namontujte ochranné kryty.
VAROVÁNÍ
Ochranná mříž v zavazadlovém prostoru brání
vymrštění nákladu nebo domácích zvířat
dopředu do prostoru pro cestující při prudkém
brzdění.
Z bezpečnostních důvodů musí být ochranná
mříž vždy řádně umístěna a bezpečně ukotvena.
116
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G027057
G027056
Sedmimístná vozidla: Z bezpečnostních
důvodů by neměl nikdo sedět ve třetí řadě
sedadel, pokud je za druhou řadou sedadel
namontována ochranná mříž.
3. Posuňte čep ochranné mříže do přední
části držáku.
4. Nasaďte druhý čep ochranné mříže do
odpovídajícího držáku nad druhými
zadními dveřmi a posuňte jej dopředu.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Kryt zavazadlového prostoru*
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru
Držák na tašky*
Chcete-li zásuvku používat, posuňte kryt směrem dolů. Zásuvka funguje stále, bez ohledu na
zapnuté nebo vypnuté zapalování.
Je-li zapalování vypnuté a do zásuvky je připojeno příslušenství s odběrem větším než 0,1 A,
na displeji se objeví varovná zpráva.
Kryt vytáhněte přes zavazadlový prostor a zajistěte do otvorů v zadních sloupcích v zavazadlovém prostoru.
G027066
G027099
G027055
04
Otevřete panel v zavazadlovém prostoru.
Zavěste nebo zajistěte nákupní tašky pružnými
popruhy nebo držáky.
Demontáž krytu zavazadlového prostoru
Zatlačte konce krytu zavazadlového prostoru
směrem dovnitř, zatáhněte nahoru a uvolněte.
Upevnění proveďte stlačením konců krytu
směrem dolů do držáků.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
VAROVÁNÍ
Nepokládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru. Během brzdění nebo vyhýbacího manévru by mohlo dojít ke zranění
cestujících.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
117
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Zavazadlový prostor, obsah
Otevření prostoru v podlaze
zavazadlového prostoru (pětimístná
vozidla)
Zvedněte kryt podlahy zavazadlového
prostoru.
Pokud je vůz vybaven držákem na nákupní
tašky:
G027067
04
Umístění lékárničky v pětimístných vozidlech.
Umístění lékárničky v sedmimístných vozidlech.
Prostor v podlaze obsahuje následující:
•
•
•
•
Výstražný trojúhelník*
Sada nářadí
Lékárnička*
Zvedák (alternativní umístění)
POZNÁMKA
Některé položky v lékárničce mají svou
dobu použitelnosti a měly by být vyměněny
před uplynutím této doby.
118
Zvedněte kryt a odepněte pružné popruhy
držáku na nákupní tašky.
Otevření prostoru v podlaze
zavazadlového prostoru (sedmimístná
vozidla)
Zvedněte kryt.
Pokud je vůz vybaven držákem na nákupní
tašky:
Otevřete horní kryt, odepněte pružné
popruhy držáku na nákupní tašky, pokud je
instalován, a otevřete dolní kryt.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že není možné nic pokládat
do míst, kam se sklápí sedáky sedadel.
Mechanismus sedadel a sedáků by mohl
být poškozen.
04 Interiér
04
119
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem.....................................
Zamykání a odemykání.........................................................................
Dětské pojistky......................................................................................
Alarm*....................................................................................................
120
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
122
124
128
130
ZÁMKY A ALARM
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem
Klíče – elektronický imobilizér
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
Funkce dálkového ovladače
Naprogramováno a používáno pro jeden vůz
může být maximálně šest dálkových ovladačů/
klíčů.
Imobilizér
05
Dálkový ovladač s klíčem. Tento klíč odemyká
všechny zámky.
Vozidlo je dodáváno se dvěma klíči s dálkovými
ovladači - klíče jsou sklopné a jsou vybaveny
dálkovými ovladači.
Ztráta klíče
Pokud ztratíte jeden z klíčů s dálkovým ovládačem, doporučujeme, abyste přinesli
všechny zbývající klíče do autorizovaného
servisu Volvo. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti
systému. Zároveň se musejí ostatní klíče
překódovat.
122
G027013
G030177
Klíče obsahují kódované čipy. Kód musí odpovídat přijímači ve spínací skříňce. Motor vozu
je možno nastartovat pouze správným klíčem
se správným kódem.
POZNÁMKA
Čepel klíče na dálkovém ovládači musí být
při startování vozu plně vysunutá (viz obrázek). Jinak hrozí nebezpečí, že funkce imobilizéru zabrání nastartování vozu.
Klíče zapalování a imobilizér
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom
kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Mohlo by dojít k náhodné aktivaci
elektronického imobilizéru a vůz by nebylo
možné nastartovat.
Odemykání
Jedním stisknutím tlačítka odemknete
současně všechny dveře, dveře zavazadlového prostoru a dvířka palivové nádrže.
Zadní dveře
• Pokud chcete odemknout pouze dveře
zavazadlového prostoru, stiskněte tlačítko
jednou.
• Dvojím stisknutím se dveře zavazadlového
prostoru odemknou a současně mírně
pootevřou.
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem
Funkce poplach
vové nádrže. Dvířka palivové nádrže se
zamknou se zpožděním přibližně 10 minut.
Funkce poplach – používá se k upoutání pozornosti v nouzové situaci. Pokud podržíte červené tlačítko po dobu nejméně 3 sekund nebo
ho během stejné doby stisknete dvakrát za
sebou, aktivují se ukazatele směru a houkačka.
Poplach se deaktivuje automaticky po 25
sekundách nebo jej můžete deaktivovat libovolným tlačítkem na dálkovém ovladači.
Klíč dálkového ovládání se může sklopit stisknutím tlačítka a současným sklopením čepele
klíče do tělesa ovladače.
Doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu
Výměna baterie dálkového ovladače
Sklopení/otevření klíče
Sklopný klíč se otevře automaticky po stisknutí
tohoto tlačítka.
1. Opatrně sejměte kryt páčením zadní hrany
pomocí malého šroubováku.
2. Vyměňte baterii (typ CR 2032, 3 V) – kladný
pól musí být nahoře. Baterie a povrchu
kontaktů se nedotýkejte prsty.
3. Kryt namontujte zpět. Zkontrolujte, zda
gumové těsnění je správně instalováno
a není poškozeno, aby se dovnitř dálkového ovladače nedostala voda.
4. Starou baterii zaneste k ekologické likvidaci do Vašeho servisu Volvo.
Když se blížíte k vozu, proveďte následující:
Stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači.
05
Rozsvítí se stropní svítilna, obrysová světla,
osvětlení registrační značky a žárovky ve vnějších zpětných zrcátkách *. Také se rozsvítí
světla na připojeném přívěsu. Tato světla
budou svítit 30, 60 nebo 90 sekund. Vhodné
nastaví času může být provedeno v servisu doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
Zhasnutí doprovodného osvětlení při příchodu:
Stiskněte opětovně žluté tlačítko.
Zamykání
Tímto tlačítkem zamknete všechny dveře,
dveře zavazadlového prostoru a dvířka pali-
Pokud dálkový ovladač opakovaně nefunguje
z normální vzdálenosti od vozidla, vyměňte
baterii.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
123
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Zvenku
POZNÁMKA
Automatické uzamykání
Vůz je možné zamknout, i když dveře nebo
dveře zavazadlového prostoru jsou
otevřené. Při zavření dveří hrozí nebezpečí,
že klíče budou uzamknuty uvnitř.
Pokud nejsou žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru otevřeny během 2 minut po
odemknutí dálkovým ovladačem, všechny
zámky se automaticky opět zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.
G029646
G026963
Automatické znovuzamknutí
Vozidla vybavená alarmem, viz strana 130.
05
Dálkový ovladač zamyká/odemyká současně
všechny boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru. Tlačítka zamykání bočních dveří
a vnitřní kliky jsou deaktivovány1.
Dvířka hrdla palivové nádrže mohou být
otevřena, když je vůz odemknut. Dvířka palivové nádrže zůstanou odemknutá ještě
10 minut po zamknutí vozidla.
Automatické zamykání se aktivuje a deaktivuje
z ovládacího panelu na dveřích řidiče. Funkce
automaticky uzamkne dveře, jakmile rychlost
vozidla překročí 7 km/h. Dveře zůstanou
zamknuté, dokud nejsou některé dveře
otevřeny zevnitř nebo dokud nejsou všechny
dveře odemknuty z ovládacího panelu.
Aktivace/deaktivace
Klíč dálkového ovladače musí být v poloze I
nebo II.
Stiskněte tlačítko READ na levém pákovém
přepínači pro potvrzení všech zpráv na displeji.
1
124
Platí pro určité trhy
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Stiskněte a podržte tlačítko centrálního zamykání, dokud se nezobrazí nová zpráva o stavu
zamknutí na displeji.
Schránka v přístrojové desce
Zadní dveře
Na displeji se zobrazí zpráva AUT. ZÁM.
ZAPNUT (vůz je také uzamčen při jízdě) nebo
AUT. ZÁM. VYPNUT.
Zevnitř
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
G028485
80
G027025
MENU
05
G029646
Schránku v palubní desce můžete zamknout
čepelí klíče dálkového ovladače.
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru je možné odemknout nebo zamknout současně prostřednictvím ovládacího panelu na
dveřích řidiče (nebo dveřích spolujezdce).
Všechny dveře je možné zamknout pomocí tlačítka zamykání na ovládacím panelu příslušných dveří.
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru může
být vypnut a tyto dveře mohou být odemknuty
pomocí klíče dálkového ovladače.
1. Na klíči dálkového ovladače stiskněte
- dveře zavazadlového prostoru se
odemknou a potom je lze otevřít.
> Snímače pohybu a výšky pro alarm*
a snímač otevření dveří zavazadlového
prostoru jsou odpojené. Dveře zůstávají
zamknuté a alarmy zapojené.
2. Jestliže jsou všechny dveře stále
zamknuté, když znovu zavřete dveře zavazadlového prostoru, dveře zavazadlového
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
125
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
prostoru zůstanou odemknuté a po zavření
těchto dveří se alarm nezapojí. Ostatní
dveře zůstávají chráněny alarmem.
Otevření dveří zavazadlového prostoru
Je-li aktivní funkce "deadlock", zamknuté
dveře nelze zevnitř otevřít.
3. Chcete-li zamknout dveře zavazadlového
prostoru a aktivovat alarm - stiskněte na
tlačítku dálkového ovladače tlačítko
LOCK.
Funkce "deadlock" se aktivuje zvenku pomocí
tlačítka LOCK na dálkovém ovladači nebo
uzamknutím dveří řidiče pomocí klíče. Tato
funkce se aktivuje přibližně 10-25 sekund po
uzamknutí dveří. Všechny dveře musí být před
aktivací funkce deadlock zavřeny.
G027005
POZNÁMKA
Pokud odemknete výklopné dveře zavazadlového prostoru pomocí tlačítka
, ale
neotevřete je, tyto dveře se přibližně po
2 minutách automaticky znovu zavřou.
05
1. Dveře zavazadlového prostoru otevřete
tak, že madlo potáhnete dolů dle nákresu.
2. Při nadzvednutí madla se zadní kryt vyklopí
dolů.
2
126
Pouze v kombinaci s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce „deadlock“*2
Vůz lze ze stavu "deadlock" odemknout pouze
pomocí tlačítka UNLOCK na dálkovém ovladači. Dveře řidiče lze odemknout také pomocí
klíče.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Při následujícím zapnutí zapalování se systém
resetuje a čidla pohybu a náklonu a funkce
deadlock se opět aktivují.
Dočasná deaktivace
POZNÁMKA
•
Nezapomeňte, že alarm vozidla je
aktivní, když je vozidlo zamknuté.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
G027230
VAROVÁNÍ
Nenechávejte nikoho ve vozidle, aniž byste
deaktivovali funkci deadlock.
05
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock
je možné dočasně vypnout.
1. Zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky, otočte jej do polohy II a potom
zpět do polohy I nebo 0.
2. Stiskněte tlačítko. Upozorňujeme, že se
současně vypnou čidla náklonu a čidla
pohybu pro alarm*, viz strana 131.
Kontrolka v tlačítku svítí, dokud není vozidlo
zamknuto pomocí dálkového ovladače. Zpráva
zůstane zobrazena na displeji, dokud je klíč
dálkového ovladače ve spínací skříňce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
05 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Manuální dětské pojistky – dveře
zavazadlového prostoru a zadní dveře
Ovládání dětských bezpečnostních pojistek je
na dolní hraně dveří zavazadlového prostoru
a na zadní hraně zadních dveří. Ovládání je
přístupné, pouze pokud jsou dveře zavazadlového prostoru nebo zadní dveře otevřené.
Poloha nebezpečná pro dítě – dveře zavazadlového prostoru mohou být otevřeny
zevnitř.
Elektrické dětské pojistky – zadní
dveře*
Poloha bezpečná pro dítě – zadní dveře
nemohou být otevřeny zevnitř: otočit ven.
REAR
AC
Zadní dveře
G027105
Zadní dveře
G021512
G021513
05
Ovládání dětských bezpečnostních pojistek –
dveře zavazadlového prostoru.
Nastavte ovládání na dveřích zavazadlového
prostoru posunutím do strany mezi vnější
polohy (použijte plochý kovový předmět,
například šroubovák):
Ovládání dětských bezpečnostních pojistek – levé
a pravé zadní dveře.
Nastavte ovládání na příslušných zadních
dveřích otočením mezi vnější polohy (použijte
plochý kovový předmět, například šroubovák):
Poloha bezpečná pro dítě – zadní dveře
nemohou být otevřeny zevnitř: Otočit ven.
Poloha nebezpečná pro dítě – zadní dveře
je možné otevřít zevnitř: Otočit dovnitř.
128
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Dětské bezpečnostní pojistky zadních dveří
aktivujete/deaktivujete spínačem na středové
konzole.
1. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy I
nebo II, viz strana 142.
2. Stiskněte tlačítko.
Jakmile se kontrolka v tlačítku rozsvítí, elektricky ovládaná okna jsou blokována a zadní
dveře uzamknuty.
Na displeji se objeví zpráva, dětské pojistky
jsou aktivovány/deaktivovány.
05 Zámky a alarm
Dětské pojistky
POZNÁMKA
Dokud je elektrická dětská pojistka aktivovaná, není možno otevřít zadní dveře
zevnitř.
05
129
05 Zámky a alarm
Alarm*
Alarm
Kontrolka alarmu
POZNÁMKA
Když je alarm zapnutý, systém stále monitoruje
všechny vstupy.
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Poplach je spuštěn, pokud:
• jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
Zapnutí alarmu
• je ve spínací skříňce použit nesprávný klíč
nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
• je zachycen pohyb v prostoru pro cestující
(pokud je systém vybaven čidlem pohybu
ve voze – zvláštní výbava)
systém vybaven čidlem náklonu vozu)
05
• je odpojen kabel od akumulátoru
• někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.
ván.
• LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní.
• Po deaktivaci alarmu kontrolka LED bliká
rychle, dokud neotočíte klíč dálkového
ovladače do polohy II - alarm byl spuštěn.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
displeji se zobrazí zpráva. V tomto případě
byste měli kontaktovat odborný servis - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu
Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru
jednou dlouze bliknou a LED dioda na
přístrojové desce bliká jednou za sekundu.
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
• LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivo-
130
DŮLEŽITÉ
G026963
• vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
Stiskněte tlačítko LOCK. Zapnutí alarmu
a zamknutí dveří je potvrzeno krátkým bliknutím ukazatelů směru.
Vypnutí alarmu
Stiskněte tlačítko UNLOCK na dálkovém
ovladači. Vypnutí alarmu je potvrzeno
dvěma krátkými bliknutími ukazatelů
směru vozidla.
Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité,
alarm je možné deaktivovat otočením klíče do
polohy II.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Automatické zapnutí alarmu
Zvukový signál
Tato funkce předchází opuštění vozu bez
zapnutého alarmu.
Při spuštění poplachu nastane následující:
Pokud nejsou žádné dveře nebo dveře zavazadlového prostoru otevřeny během dvou
minut po vypnutí alarmu (a vůz byl odemknut
pomocí dálkového ovladače), alarm se opět
automaticky zapne. Zároveň se zamkne vůz.
Automatické zapnutí alarmu
V některých zemích (například Belgie, Izrael) se
alarm zapne po určité době, pokud byly dveře
řidiče otevřeny a zavřeny, ale vůz nebyl opět
uzamknut.
• Siréna zní minimálně 25 sekund. Siréna je
vybavena vlastní baterií, která se zapne
v případě, že akumulátor vozu není dostatečně nabitý nebo je odpojený.
• Všechny ukazatele směru blikají pět minut
nebo do vypnutí poplachu.
Omezený režim alarmu
1. Zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky, otočte jej do polohy II a potom
zpět do polohy I nebo 0.
2. Stiskněte tlačítko.
Kontrolka v tlačítku svítí, dokud nezamknete
vozidlo. Zpráva zůstane zobrazena na displeji,
dokud je klíč dálkového ovladače ve spínací
skříňce. Upozorňujeme, že se současně vypne
funkce "deadlock", viz strana 126.
Při následujícím zapnutí zapalování se systém
resetuje a čidla pohybu a náklonu a funkce
deadlock se opět aktivují.
05
Vypnutí spuštěného alarmu
Stiskněte tlačítko UNLOCK na klíči s dálkovým ovladačem nebo jej vložte do spínací skříňky.
G027230
Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.
Abyste předešli nechtěnému spuštění poplachu – například pokud necháte psa ve vozidle
během cesty na trajektu – snímače pohybu
a náklonu je možné dočasně vypnout.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
Všeobecné informace...........................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Startování motoru.................................................................................
Automatická převodovka......................................................................
Pohon všech kol*..................................................................................
Brzdový systém....................................................................................
Systém řízení stability a trakce* ...........................................................
Parkovací asistent*................................................................................
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*............................................
Tažení a odtah.......................................................................................
Asistent při rozjezdu..............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažné zařízení* .....................................................................................
Demontovatelné tažné zařízení* ...........................................................
Nastavení projekce světlometů ............................................................
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
134
136
142
144
147
148
150
152
154
158
160
161
163
165
169
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
06 Startování a jízda
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda je výsledkem plynulé předvídavé jízdy a přizpůsobení stylu a rychlosti jízdy
aktuálním podmínkám.
• Nejezděte s otevřenými okny.
• Nepoužívejte zimní pneumatiky, když
skončí zima.
• Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
• Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
• Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
•
06
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede,
např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení
a posilovač brzd.
DŮLEŽITÉ
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální hloubce
40 cm maximální rychlostí 10 km/h. Zvláštní
pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí
vodou.
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Jezděte na nejvyšší možný převodový stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci
a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva.
Při větší hloubce může voda vniknout do
převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto
komponentů.
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený motor
spotřebovává více paliva než teplý motor.
Další informace a rady, viz stránky 13 a 287.
Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte
vůz z vody.
Motor, převodovka a chladicí soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě
v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí
motoru a hnacího ústrojí, a to především
v případě, že je vůz velmi naložen.
• Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
• Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje
• Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad
prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození elektroinstalace.
DŮLEŽITÉ
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
odpor vzduchu a tedy spotřebu paliva pokud nosiče nepoužíváte, demontujte je.
POZNÁMKA
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru a tažné
zařízení po průjezdu vodou nebo bahnem.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení může mít za následek
opožděnou reakci brzd.
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
• Pokud hrozí přehřátí, aktivuje se integrovaná ochrana převodovky: mimo jiné se na
přístrojové desce rozsvítí žlutá informační
kontrolka a zobrazí se textová zpráva
s konkrétními pokyny - postupujte v souladu s tímto doporučením.
• Pokud se teplota na teploměru chladicí
kapaliny motoru dostane do červeného
134
06 Startování a jízda
Všeobecné informace
pole, zastavte a nechte motor několik
minut běžet na volnoběh.
• V případě přehřátí se může dočasně
vypnout klimatizace.
• Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Další informace o přehřátí v případě jízdy
s přívěsem, viz strana 161.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
Otevřené dveře zavazadlového
prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřenými výklopnými dveřmi
zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by mohly zavazadlovým prostorem pronikat do vozu.
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Jízda po nerovných vozovkách
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Po vypnutí motoru nenechávejte klíč
dálkového ovladače ve spínací skříňce
v poloze II. Místo toho použijte režim I, který je
energeticky méně náročný.
Vůz Volvo XC90 je primárně určen pro jízdu po
zpevněných komunikacích, ale má také vynikající vlastnosti při jízdě po nerovných vozovkách. Postupujte následovně, aby nedošlo ke
zkrácení životnosti Vašeho vozu:
Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná
v zavazadlovém prostoru je napájena i po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací
skříňky zapalování.
• Po nerovných vozovkách jeďte pomalu -
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost)
světlomety.
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí VYBITY AKU
USPORNY REZIM. Funkce šetření energií
vypne nebo omezí určité funkce, jako jsou
např. ventilátor větrání a audiosystém.
V tomto případě nabijte akumulátor tak, že
nastartujete motor a necháte jej minimálně
15 minut běžet - akumulátor se rychleji
dobije během jízdy než u stojícího vozidla
s motorem běžícím na volnoběh.
zabráníte tím poškození podvozku vozu.
• Pokud povrch není pevný (suchý písek,
sníh apod.), udržujte vůz stále v pohybu
a neřaďte. Nezastavujte vůz.
• V případě jízdy v prudkém svahu, kdy hrozí
riziko převrácení, se nikdy nepokoušejte
otočit. Vraťte se couváním.
• Nejezděte úhlopříčně napříč svahem jeďte ve směru svahu.
POZNÁMKA
Vyvarujte se jízdy po prudkém svahu, pokud
nemáte v nádrži dostatek paliva. Pokud
motor nedostává dostatečné množství
paliva, může dojít k poškození katalyzátoru.
Při jízdě v prudkém svahu se ujistěte, že
máte nádrž alespoň z poloviny plnou, aby
nedošlo k selhání motoru.
06
Kluzké povrchy
Natrénujte si řízení na kluzkém povrchu v simulovaných podmínkách, abyste poznali, jak
bude vůz reagovat.
135
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Nouzové odemknutí dvířek hrdla
palivové nádrže
G027073
Dvířka hrdla palivové nádrže je možné
v případě potřeby otevřít manuálně, pokud je
není možné otevřít normálně.
Víčko hrdla palivové nádrže je pod dvířky hrdla
palivové nádrže na pravém zadním blatníku a zavěšuje se na vnitřní stranu dvířek hrdla palivové
nádrže.
06
Dvířka hrdla palivové nádrže mohou být
otevřena, když je vůz odemknut.
POZNÁMKA
Když je vůz zamknutý, dvířka hrdla palivové
nádrže zůstanou ještě dalších 10 minut
odemknutá. Potom se automaticky
zamknou.
136
06 Startování a jízda
G027077
Doplňování paliva
Kroky 1 – 3
1. Nadzvedněte rohový díl podlahy v pravé
zadní části zavazadlového prostoru.
2. Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže
zvednutím a vytažením páčky.
3. Odklopte izolaci, abyste získali přístup
k elektrickému zámku dvířek.
G027034
4. Vložte ruku a nahmatejte zámek. Umístění
je přibližně v zadní hraně dvířek hrdla palivové nádrže.
Po načerpání paliva je možné dvířka opět
zamknout zavřením a zatlačením západky
dopředu.
Postupujte následovně:
06
VAROVÁNÍ
Za panelem jsou ostré hrany, takže rukama
pohybujte pomalu a opatrně.
5. Zatáhněte za západku přímo dozadu.
Dvířka je nyní možné vyklopit.
Kroky 4 – 5
``
137
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Víčko hrdla palivové nádrže
V nádrži může v případě vysokých venkovních
teplot vzniknout určitý přetlak. Víčko otvírejte
pomalu
POZNÁMKA
Po doplnění paliva našroubujte zpět víčko.
Otáčejte jím, až uslyšíte několik cvaknutí.
Doplňování paliva
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého počasí
přetéct.
06
Palivo nižší kvality, než je specifikováno v této
kapitole, by nemělo být používáno, protože to
může mít negativní dopad na výkon motoru
a spotřebu.
Obecné informace o palivu
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte
oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako
motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny
pro spalování etanolu (E85).
Podrobné informace o emisích CO2, spotřebě
paliva a objemu nádrže, viz strana 287.
Benzín
Benzín musí splňovat požadavky normy EN
228. Většina motorů je schopna spalovat benzín s oktanovým číslem RON 91, 95 a 98.
• Benzín s oktanovým číslem RON 91 se
u 4válcových motorů nesmí používat.
U jiných motorů jej lze použít pouze ve výjimečných případech.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
• Bezolovnatý benzín s oktanovým číslem
se používá pro normální jízdu.
RON 98 je doporučován pro dosažení optimálního výkonu a minimální spotřeby
paliva.
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým
138
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Katalyzátor
Úlohou katalyzátoru je čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo
provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálků jsou potaženy slabou
vrstvou platiny/rhodia/paladia. Tyto kovy fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou
reakci bez toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování škodlivých emisí (uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku) pomocí
třícestného katalyzátoru.
Motorová nafta
Motorová nafta musí splňovat standardy
EN 590 nebo JIS K2204.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat: palivo se speciálními aditivy,
motorová nafta pro motorové čluny, lehký
topný olej, RME1 (řepková nafta) a rostlinný
olej. Tato paliva nesplňují požadavky firmy
Volvo a způsobují vyšší opotřebení a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
částic síry. Používejte pouze motorovou naftu
od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte
motorovou naftu pochybné kvality.
Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C) se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty okolo
bodu mrazu je k dispozici u většiny petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
06
DŮLEŽITÉ
V zimním období používejte speciální zimní
naftu.
1
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
``
139
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde, umyjte
skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Vypuštění kondenzátu z palivového filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.
DŮLEŽITÉ
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde palivo,
může být nutné palivovou nádrž v servisu
odvzdušnit a umožnit tak opětovné nastartování motoru po dočerpání paliva.
06
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a otočte jej do polohy II (viz strana 142).
2. Vyčkejte asi 1 minutu.
3. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový
ovladač do polohy pro startování III.
140
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových
plynů se během normální jízdy shromažďují ve
filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru. Předpokladem je dosažení normální provozní teploty.
Regenerace filtru se provádí automaticky
v intervalu přibližně 300 – 900 km v závislosti
na jízdních podmínkách. Regenerace normálně
trvá 10 – 20 minut. Může trvat o něco déle při
nízké průměrné rychlosti. Spotřeba paliva se
během regenerace může mírně zvýšit.
Vyhřívání zadního okna se může zapnout bez
varování, aby se zvýšila zátěž motoru při regeneraci.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená,
že nedochází k regeneraci filtru sazí vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Pokud je filtr přibližně z 80 % plný sazí, na
přístrojové desce se rozsvítí žlutý informační
symbol a na displeji na přístrojové desce se
objeví zpráva PLNÝ FILTR SAZÍ - VIZ
MANUÁL.
Spusťte regeneraci filtru tak dlouhou jízdou,
aby motor dosáhl normální provozní teploty,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet minimálně přibližně 20 minut.
POZNÁMKA
Během regenerace může dojít k menšímu
poklesu výkonu.
Po dokončení regenerace zpráva automaticky
zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční.
Může být obtížné nastartovat motor a hrozí
nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.
06
141
06 Startování a jízda
Startování motoru
Před startováním motoru
Zabrzděte parkovací brzdu.
Automatická převodovka
Páka voliče v poloze P nebo N.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače
ze spínací skříňky za jízdy nebo při tažení
vozu. Mohlo by dojít k zamknutí řízení
a nebylo by možné vůz řídit.
Pokud je vůz tažen, musí být klíč ve spínací
skříňce v poloze II.
POZNÁMKA
06
Čepel klíče dálkového ovladače musí být při
startování vozidla zcela otevřená, viz
strana 122. V opačném případě může
funkce imobilizéru zabránit v nastartování
vozidla.
POZNÁMKA
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co nejrychlejší dosažení provozní teploty systému
řízení emisí, což minimalizuje emise výfukových plynů a chrání životní prostředí.
142
Startování motoru
I – Poloha „rádio“
Deaktivovaný zámek zapalování. Lze použít některé
funkce. Elektrický systém
motoru je vypnutý.
Benzín
Otočte klíč dálkového ovladače do polohy
III. Pokud motor nenastartuje do
5 – 10 sekund, uvolněte klíč a start opakujte.
Motorová nafta
1. Otočte klíč dálkového ovladače do polohy
II.
II – Jízdní poloha
Trvalá poloha klíče dálkového
ovladače za jízdy. Je zapnutý
celý elektrický systém.
Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu indikuje, že probíhá žhavení
motoru, viz strana 54.
2. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
III, jakmile kontrolka zhasne.
Spínací skříňka a zámek řízení
0 – Řízení je zamknuté
Zámek řízení se aktivuje po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.
III – Startování
Startér je aktivován. Dálkový
ovladač se automatický
uvolní, jakmile se nastartuje
motor. Pružina se přitom
automaticky vrátí do polohy
pro jízdu.
Pokud je obtížné otočit klíčem ve spínací
skříňce, je to zapříčiněno tím, že přední kola
jsou natočena tak, že vyvíjejí tlak na zámek
řízení. V tomto případě pootočte volantem sem
a tam, aby se usnadnilo otočení klíčem.
06 Startování a jízda
Startování motoru
Autostart (3.2 a V8)
Při použití funkce autostart nemusíte držet klíč
dálkového ovladače v poloze pro startování
(poloha III), dokud se motor nenastartuje.
• Otočte klíč do polohy pro start a uvolněte
jej - startér pracuje automaticky (maximálně 10 sekund), dokud se motor nenastartuje.
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
Za jízdy nikdy nesmíte otočit klíč dálkového
ovladače do polohy I nebo 0 a nikdy jej
nevytahujte za jízdy ze spínací skříňky.
Mohlo by dojít k zamknutí řízení a nebylo by
možné vůz řídit.
Při opouštění vozidla vždy vytáhněte klíč
dálkového ovladače ze spínací skříňky –
zejména pokud ve vozidle zůstávají děti
samotné.
Před opuštěním vozidla zkontrolujte, zda je
zamknutý volant. Snížíte tím nebezpečí krádeže.
Dálkové ovladače a imobilizér
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom
kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Mohl by se nesprávně aktivovat
elektronický imobilizér.
06
Nikdy nevytáčejte motor do vysokých otáček
ihned po studeném startu!
Pokud motor nenastartuje nebo vynechává,
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
143
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Polohy řadicí páky
Pákou voliče lze vždy volně pohybovat mezi
polohami N a D. Ostatní polohy jsou blokovány
západkou, která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.
R – Zpátečka
Při volbě polohy R musí vůz stát.
N – Neutrál
N je neutrální poloha. Není zařazen žádný
rychlostní stupeň a motor může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdu, když vůz stojí
s pákou voliče v polozeN.
Po jednom stisknutí tlačítka blokování páky
voliče můžete pohybovat pákou voliče
dopředu nebo dozadu mezi jednotlivými polohami páky voliče N, R a P.
G027997
D – Jízda
P – Parkovací poloha
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí různé rychlostní stupně v závislosti na
požadované akceleraci a rychlosti vozu. Při
přesunutí páky voliče do polohy D z polohy R
musí vůz stát.
Manuální polohy
Blokování páky voliče
Polohu P zvolte, pokud chcete nastartovat
motor nebo zaparkovat vůz.
06
DŮLEŽITÉ
G026990
Při volbě polohy P musí vůz stát.
POZNÁMKA
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Při parkování je vždy
nutné zabrzdit parkovací brzdu.
144
G020237
Pokud chcete řadicí páku uvolnit z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
Chcete-li přejít z polohy automatického řazení
D do polohy ručního řazení, posuňte páku
voliče do polohy M. Chcete-li přejít z polohy
M do polohy automatického řazení D, posuňte
páku voliče do polohy D.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
U modelů s 5stupňovou automatickou převodovkou jsou rychlostní stupně 3, 4 a 51 vybaveny funkcí blokování (blokování rychlostních
stupňů), která umožňuje lepší brzdění motorem
a snižuje spotřebu paliva.
rychlostní stupně je možné zařadit pouze
prostřednictvím funkce kick-down.
Program W je možné zvolit bez ohledu na
polohu páky voliče, ale funkční je pouze
v poloze páky voliče D.
Převodovka je řízena systémem, známým jako
adaptivní systém. Systém neustále monitoruje,
jak se převodovka chová a sleduje každou
změnu rychlostního stupně s ohledem na optimalizaci řazení.
Studený start
Funkce blokování
Při startování za chladného počasí může jít
řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem je
viskozita převodového oleje za nízkých teplot.
Aby byly omezeny emise motoru po nastartování za chladného počasí, převodovka řadí
nahoru později než obvykle.
Rychlostní stupně jsou vybaveny funkcí blokování, která zajišťuje lepší brzdicí účinek motoru
a nízkou spotřebu paliva.
Za jízdy
Režim manuálního řazení můžete zvolit kdykoliv během jízdy. Vůz jede na zvolený rychlostní
stupeň až do dalšího řazení.
Pokud přesunete páku voliče do polohy –
(mínus), vůz zařadí nižší rychlostní stupeň a po
uvolnění pedálu plynu zároveň brzdí motorem.
Pokud posunete páku voliče do polohy +
(plus), vůz zařadí vyšší rychlostní stupeň.
Stupeň 3 je nejvyšší rychlostní stupeň, který
můžete použít pro rozjezd vozu.
W – Zimní program
POZNÁMKA
V závislosti na teplotě motoru při startování
mohou být otáčky u některých typů motoru
po studeném startu vyšší než obvykle.
Tlačítko W se používá pro aktivaci
a deaktivaci zimního programu.
Symbol W na sdruženém přístrojovém panelu indikuje, že zimní
program je aktivní.
Zimní program umožní rozjezd na 3. rychlostní
stupeň, čímž usnadňuje rozjezd na kluzkém
povrchu. Pokud zvolíte tento program, nižší
1
Adaptivní systém
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za polohu
normálně považovanou za plnou akceleraci),
převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní
stupeň. Takzvaně podřadí.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
06
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci kickdown.
Funkci kick-down není možné používat
v poloze manuálního řazení.
U modelů se6stupňovou automatickou převodovkou jsou vybaveny funkcí blokování také rychlostní stupně 2 a 6.
``
145
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Bezpečnostní systémy
Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky, musí být páka voliče
převodových stupňů v poloze P. V ostatních
polohách je vyjmutí klíčku blokováno.
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
06
146
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
06 Startování a jízda
Pohon všech kol*
Pohon všech kol – AWD
Pohon všech kol je trvale zařazen.
Pohon všech kol zajišťuje rozdělování hnací síly
na všechna čtyři kola vozu. Výkon motoru je
rozdělován automaticky mezi přední a zadní
kola. Elektronicky řízená spojka rozděluje
výkon na pár kol, která mají na povrchu
vozovky lepší přilnavost. Tak je zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází k prokluzování
kol.
Při normální jízdě je větší část výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje
bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu a ledu.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
147
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Posilovač brzd
Pokud je vůz odtahován nebo vlečen s vypnutým motorem, musíte pro dosažení normálního
brzdného účinku vyvinout pětkrát větší tlak na
pedál brzdy než když motor běží. Pokud je
pedál brzdy sešlápnutý při startování, můžete
zaznamenat propad pedálu. To je zcela normální, protože začal fungovat posilovač brzd.
Více znatelné to může být, pokud je vůz vybaven nouzovým brzdovým asistentem (EBA).
VAROVÁNÍ
Posilovač brzdného účinku funguje pouze
při běžícím motoru.
Vlhkost může ovlivnit brzdné
charakteristiky
Součásti brzd navlhnou při jízdě v silném dešti,
jízdě kalužemi nebo při mytí vozu. Jsou
nepříznivě ovlivněny třecí vlastnosti brzdového obložení, takže zaznamenáte při brzdění
zpoždění.
Příležitostně sešlápněte pedál brzdy, když
jedete delší dobu v dešti nebo sněhové břečce
a po nastartování v extrémně vlhkém nebo
chladném počasí. Brzdové destičky se zahřejí
a oschnou. Toto opatření je vhodné také před
dlouhodobým zaparkováním vozu za těchto
povětrnostních podmínek.
Mějte na paměti, že jízda s přívěsem znamená
dodatečnou zátěž pro brzdy vozu.
Protiblokovací systém brzd (ABS)
Systém ABS (Anti-lock Brake
System) brání zablokování kol při
brzdění.
Udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky.
Po nastartování motoru a dosažení rychlosti
přibližně 20 km/h provede systém ABS krátký
autodiagnostický test. Během testu uslyšíte
zvuk a ucítíte pulzování pedálu brzdy.
Pro plné využití systému ABS:
POZNÁMKA
Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte
jednou silně pedál brzdy, ne opakovaně.
06
Brzdové okruhy
Kontrolka svítí, pokud brzdový
okruh nefunguje.
Pokud dojde k selhání jednoho
brzdového okruhu, je stále možné
vůz zastavit. Pedál brzdy má delší zdvih a klade
menší odpor. Pedál musíte sešlápnout větší
silou než obvykle.
148
Pokud jsou brzdy velmi zatížené
Při jízdě v horách nebo jiných vozovkách
s obdobnými charakteristikami jsou brzdy
velmi zatíženy, i když nebrzdíte prudce.
Protože často jedete nižší rychlostí, brzdy nejsou chlazeny tak, jako při jízdě vysokou
rychlostí na rovných úsecích vozovky.
Abyste předešli přehřátí brzd při jízdě z kopce,
namísto brzdění zařaďte nižší rychlostní stupeň. Při jízdě z kopce zařaďte stejný rychlostní
stupeň jako při jízdě do kopce. Tak se využívá
velmi efektivně brzdný účinek motoru a brzdy
jsou používány pouze po krátkou dobu.
1. Sešlápněte pedál brzdy maximální silou.
Ucítíte pulzaci.
2. Řiďte vůz ve směru jízdy. Nesnižujte tlak na
pedál brzdy.
Natrénujte si brzdění s ABS v oblasti s nízkou
frekvencí dopravy a za různých povětrnostních
podmínek.
Kontrolka ABS se rozsvítí po dobu dvou
sekund, pokud došlo k závadě na systému
ABS při posledním běhu motoru.
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Elektronicky řízené rozdělení brzdné
síly – EBD
Systém elektronického řízení rozdělení brzdné
síly (EBD) je nedílnou součástí systému ABS.
Systém EBD řídí brzdnou sílu na zadních
kolech tak, aby byla vždy k dispozici nejlepší
možná brzdná síla. Pokud systém pracuje,
můžete cítit pulzaci pedálu brzdy a slyšet charakteristický zvuk.
VAROVÁNÍ
Svítí-li varovné kontrolky BRZDOVÝ
SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém v brzdovém systému. Pokud je výška
hladiny brzdové kapaliny v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího
servisu a nechte zkontrolovat brzdový
systém - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Nouzový brzdový asistent – EBA
(Nouzový brzdový asistent) V případě náhlého
brzdění dojde k nepřetržitému brzdění plnou
silou. Funkce EBA zaznamená, kdy je potřebné
silné brzdění díky sledování rychlosti sešlápnutí brzdového pedálu. Trvale brzdí bez uvolnění pedálu. Po uvolnění pedálu brzdy se tato
funkce vypne. Tato funkce je vždy aktivní. Není
možné ji vypnout.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy poklesne
více než obvykle, sešlápněte (přidržte)
v případě potřeby pedál brzdy co nejdál. Po
uvolnění pedálu brzdy brzdění ustane.
06
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
149
06 Startování a jízda
Systém řízení stability a trakce*
Všeobecné informace
Omezená funkce
DTSC - REGULACE PROKLUZU VYP.
znamená, že funkce systému je omezena.
Systém dynamického řízení stability a trakce
(DSTC) pomáhá řidiči se vyhnout smyku a zlepšuje trakci vozu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko RESET (2),
dokud se menu DSTC nezmění.
Při brzdění nebo akceleraci můžete slyšet
pulzující zvuk, když je systém aktivní. Vůz může
akcelerovat pomaleji, než byste po sešlápnutí
pedálu plynu očekávali.
Režim je omezen, dokud jej řidič neaktivuje
znovu nebo nevypne motor - po opětovném nastartování motoru přejde systém
DSTC zase do běžného režimu.
Aktivní kontrola stáčení vozidla
VAROVÁNÍ
Řízení prokluzu
Funkce brání prokluzování hnacích kol na
vozovce při akceleraci.
Systém řízení trakce
06
Funkce je aktivní při nízké rychlosti a přenáší
hnací sílu z prokluzujícího kola na neprokluzující.
G028511
Funkce omezuje hnací a brzdnou sílu pro
každé kolo individuálně za účelem stabilizace
vozu.
Ovládací kolečko
Při každém startování motoru se na displeji
na několik sekund objeví DSTC
ZAPNUTO .
Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být částečně omezena.
Funkce během smyku může být zpožděna,
takže je možný větší prokluz, což umožňuje
dynamičtější jízdu. Zároveň se zlepší trakce
v hlubokém sněhu nebo písku, protože akcelerace není omezována.
1. Otáčejte ovládacím kolečkem (1), dokud se
nezobrazí menu DSTC.
DSTC ZAPNUTO znamená, že funkce
systému není nijak dotčena.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Tlačítko RESET
Obsluha
150
Potlačení funkce systému může změnit
jízdní vlastnosti vozu.
Zprávy na displeji
Zpráva REGUL. TRAKCE DOCASNE
VYPNUTA indikuje, že systém byl dočasně
omezen z důvodu vysoké teploty brzd.
Funkce se opět aktivuje automaticky po
ochlazení brzd.
DSTC DOPORUCEN SERVIS Systém je
z důvodu poruchy vypnutý.
06 Startování a jízda
Systém řízení stability a trakce*
Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
> Pokud se zpráva zobrazí i po opětovném nastartování motoru, jeďte do
servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Systém DSTC
• Pokud varovná kontrolka zhasne, porucha
byla dočasná a není nutné navštívit servis.
• Pokud varovná kontrolka stále svítí,
nechejte systém zkontrolovat v servisu doporučujeme kontaktovat autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným
žlutým světlem
Varovná kontrolka
Současně se na displeji objeví
REGUL. TRAKCE DOCASNE
VYPNUTA.
Když se motor nastartuje, kontrolka se
rozsvítí a po cca. 2. sekundách zhasne.
• Indikuje kontrolu systému.
Symbol bliká
• Indikuje, že systém je funkční.
Symbol se rozsvítí a zůstane svítit
Současně se na displeji objeví DSTC
DOPORUCEN SERVIS.
• Indikuje poruchu systému DSTC.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
• Indikuje, že systém byl dočasně omezen
z důvodu vysoké teploty brzd.
Funkce se automaticky reaktivuje, pokud se
teplota brzd vrátí na normální hodnotu.
VAROVÁNÍ
06
Za normálních jízdních podmínek systém
DSTC zvyšuje bezpečnost vozidla na silnici,
ale neměl by být záminkou pro zvýšení
rychlosti.
Vždy dodržujte obvyklá pravidla pro bezpečné zatáčení a jízdu po kluzkých vozovkách.
2. Opět nastartujte motor.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
151
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Všeobecné informace1
Verze
Zadní parkovací asistent
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
Účinná vzdálenost za vozem je přibližně 1,5 m.
Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky. Signál zní ze zadních reproduktorů.
• Pouze vzadu
• Vpředu i vzadu
Funkce
Systém se aktivuje automaticky při nastartování vozu, při kterém se rozsvítí kontrolka ve
spínači parkovacího asistenta.
Na displeji se zobrazí textová zpráva PARK.
ASISTENT AKTIVNÍ, pokud je zařazena zpátečka nebo přední čidla detekují objekt.
Přední a zadní parkovací asistent.
06
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Vzdálenost od detekovaného objektu je
oznamována signálem.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají slepé
úhly, kde nemohou být objekty detekovány.
Dávejte pozor na děti a zvířata v blízkosti
vozu.
1
152
Parkovací asistent je aktivní při rychlostech
nižších než 15 km/h. Systém se při vyšších
rychlostech deaktivuje. Jakmile rychlost
poklesne pod 10 km/h, systém se opět aktivuje.
Frekvence signálu se zvyšuje při přibližování
k objektu před nebo za vozem. Pokud je hlasitost některého zdroje audiosignálu audiosystému příliš vysoká, bude automaticky snížena.
Tón bude znít nepřetržitě při vzdálenosti okolo
30 cm. Pokud jsou objekty v této vzdálenosti
za nebo před vozem, signál bude střídavě znít
z levých a pravých reproduktorů.
V závislosti na trhu může být Parking assistance (parkovací asistent) standard, volitelná výbava nebo příslušenství.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Systém musíte deaktivovat, pokud couváte
s přívěsem, na tažném zařízení máte nosič kol
atd. Jinak přívěs nebo nosič kol aktivoval čidla.
Zadní parkovací asistent je automaticky deaktivován při tažení přívěsu, pokud je použitý originální kabel přívěsu Volvo.
Přední parkovací asistent
Účinná vzdálenost před vozem je přibližně
0,8 m. Signál zní z předních reproduktorů.
Přední parkovací asistent je neslučitelný
s přídavnými světlomety, které by ovlivňovaly
čidla.
Indikátor poruchy
Pokud se informační symbol rozsvítí trvale a na displeji se objeví
PARKOVACI ZARIZ.
DOPORUCEN SERVIS, je parkovací asistent vypnutý.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Čistění čidel
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou vnější
zdroje zvuku, vydávající stejné ultrazvukové
frekvence, se kterými pracuje systém.
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
G026946
Zapnutí/Vypnutí
Čidla parkovacího asistenta.
Čidla je nutné pravidelně čistit, aby se zajistila
správná funkce. Čistí se vodou a mycím
prostředkem na automobily.
06
G027104
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou způsobit generování nesprávných varovných
signálů.
Umístění tlačítka v řadě se může lišit.
Parkovací asistent lze deaktivovat tlačítkem na
spínacím panelu. Kontrolka spínače zhasne.
Parkovací asistent se opět aktivuje pomocí spínače, přičemž kontrolka se rozsvítí.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
153
06 Startování a jízda
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Všeobecné informace
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může řidiče upozornit na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „slepém úhlu“.
Slepé úhly
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji
při jízdě v hustém provozu po víceproudových
dálnicích.
G020295
Systém BLIS je založen na technologii digitální
kamery. Kamery (1) jsou umístěny pod zpětnými zrcátky na dveřích.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS.
BLIS kamera
Kontrolka
06
BLIS symbol
VAROVÁNÍ
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných
zrcátek. Nikdy nemůže nahradit pozornost
a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za
správné přejíždění mezi pruhy zůstává vždy
na řidiči.
154
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Když kamera detekuje vozidlo v slepém úhlu,
kontrolka (2) se rozsvítí trvale.
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je vozidlo
předjížděno z obou stran, rozsvítí se obě
kontrolky.
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto sdělí
řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery systému zakryté, kontrolka
BLIS bliká a na informačním displeji se objeví
zpráva. V takových případech zkontrolujte
a očistěte čočky. V případě potřeby je možné
systém dočasně vypnout stisknutím tlačítka
BLIS, viz strana 155.
„Slepé úhly“, které mají krýt kamery BLIS.
Vzdálenost A = přibližně 3,0 m
Vzdálenost B = přibližně 9,5 m
Čistění
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS musí být čisté. Čočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Čistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
DŮLEŽITÉ
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to nutné,
odstraňte sníh z čoček.
06 Startování a jízda
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Kdy BLIS funguje
Systém funguje při rychlosti vozu nad 10 km/h.
Předjíždění
Systém reaguje, pokud předjíždíte jiné vozidlo
rychlostí až o 10 km/h vyšší než je rychlost druhého vozidla.
Systém reaguje, pokud jste předjížděni jiným
vozidlem, které jede rychlostí až o 70 km/h
vyšší než vaše vozidlo.
VAROVÁNÍ
metů, které jsou taženy za osobním nebo
nákladním vozidlem.
Systém je možné deaktivovat nebo aktivovat
stisknutím tlačítka BLIS.
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, při prudkém oslnění z protisměru
nebo při husté mlze.
Aktivace/deaktivace
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
Text na displejiA
Popis
SYST.SLEP.MISTA
ZAPNUT
Systém BLIS je
aktivní.
SYST.SLEP.MISTA
DOPORUCEN
SERVIS
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
06
G026955
Denní světlo a tma
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních
vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety nejsou
systémem detekována. To například znamená,
že systém nereaguje na přívěsy bez světlo-
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí,
na displeji se zobrazí nová textová zpráva
a kontrolky v panelech dveří třikrát zablikají.
Pokud chcete textovou zprávu vymazat, stiskněte tlačítko READ. Více informací o zprávách,
viz strana 55.
Zpráva systému BLIS
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je navržen tak, aby
detekoval motorová vozidla, například osobní
vozidla, nákladní vozidla, autobusy a motocykly.
Po deaktivaci BLIS kontrolka v tlačítku zhasne
a na displeji na přístrojové desce se zobrazí
textová zpráva.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
BLIS se aktivuje při nastartování motoru. Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS třikrát
zablikají.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
06 Startování a jízda
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Text na displejiA
SYST.SLEP.MISTA
OMEZENÁ
FUNKCE
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla.
Kamera se resetuje
automaticky, jakmile
se přenos dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým
systémem vozidla
normalizuje.
SYST.SLEP.MISTA
P.KAMERA
ZABLOK.
Pravá kamera je
zablokována - vyčistěte čočky.
SYST.SLEP.MISTA
L.KAMERA
ZABLOK.
Levá kamera je
zablokována - vyčistěte čočky.
A
Popis
SYST.SLEP.MISTA
KAMERY
ZABLOK.
Jedna nebo obě
kamery jsou zablokovány - vyčistěte
čočky.
SYST.SLEP.MISTA
VYPNUT
Systém BLIS není
deaktivován.
Výše uvedené zprávy se zobrazí pouze v případě, že klíč ve
spínací skříňce je v poloze II (nebo pokud motor běží)
a systém BLIS je aktivní (tj. pokud řidič systém nevypnul).
POZNÁMKA
Pokud kontrolka BLIS svítí ojediněle, i když
žádné jiné vozidlo není v slepém úhlu,
neznamená to závadu v systému.
V případě závady v systému BLIS se na displeji zobrazí text SYST.SLEP.MISTA
DOPORUCEN SERVIS.
Zde je několik příkladů situací, kdy se může
kontrolka BLIS rozsvítit, i když žádné jiné
vozidlo není v slepém úhlu.
DŮLEŽITÉ
Opravy součástí systému BLIS musí provádět pouze odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Omezení
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není v slepém
úhlu.
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
G018177
06
Text na displejiA
Popis
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
156
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Slunce v nízké poloze svítící do kamery.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte
k nastartování motoru pomocný akumulátor.
Nestartujte motor roztažením vozu, viz
strana 160.
Zámek řízení zůstane v poloze v jaké byl,
když bylo odpojeno napájení. Před začátkem tažení musí být zámek řízení odemknut.
Tažné oko se nachází v sadě nářadí v zavazadlovém prostoru.
Klíč dálkového ovladače musí být v poloze
II. Nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky za jízdy nebo při
tažení vozu.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování by
mohl být poškozen katalyzátor.
VAROVÁNÍ
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač
brzd a posilovač řízení. Proto musíte vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu než
obvykle a řízení jde také mnohem více ztuha
než normálně.
Tažení vozu
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
Vůz musí být vždy tažen směrem dopředu.
1. Odemkněte volant, abyste vůz mohli řídit.
Pro řidiče taženého vozidla: Tažné lano
udržujte napnuté lehkým stisknutím brzdového pedálu, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
Automatická převodovka
Volící páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Vozy s automatickou převodovkou nesmějí být
taženy rychlostí vyšší než 80 km/h nebo na
vzdálenost delší než 80 km.
Tažné oko
Před tažením vozu musíte tažné oko našroubovat na nárazník. Krytku a otvor pro tažné oko
najdete na pravé straně předního a zadního
nárazníku.
158
G028528
06
2. Pro řidiče, který vozidlo táhne: Jezděte plynule.
Postupujte následovně:
1. Uvolněte spodní hranu krytky (A) šroubovákem nebo mincí.
2. Tažné oko (B) zašroubujte.
3. Našroubujte tažné oko řádně až po přírubu
(C). Můžete použít klíč na kola.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
• Po použití tažné oko vyšroubujte a instalujte zpět krytku.
DŮLEŽITÉ
U některých vozidel s tažným zařízením není
možné instalovat na zadní držák tažné oko.
V tomto případě upevněte lano na kouli
tažného zařízení. Z tohoto důvodu doporučujeme mít vždy uloženou odnímatelnou tyč
s kulovou hlavou tažného zařízení ve
vozidle.
Odtah
Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola
otáčela dopředu.
DŮLEŽITÉ
•
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD) se
zvednutou přední nápravou nesmí být
odtahováno rychlostí vyšší než
70 km/h. Nesmí být taženo na vzdálenost delší než 50 km.
06
VAROVÁNÍ
Tažné oko je určené pouze pro tažení na silnici – ne pro vyprošťování vozu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.
159
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Startování s pomocným akumulátorem
3. Nachází-li se pomocný akumulátor v jiném
voze, vypněte motor tohoto vozu. Ujistěte
se, že se vozy nedotýkají.
4. Připojte červený startovací kabel ke kladnému pólu (1+) pomocného akumulátoru
a ke kladnému pólu (2+) akumulátoru
Vašeho vozu.
G020298
5. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3-).
06
Pokud dojde k vybití akumulátoru, můžete
k nastartování motoru využít pomocný akumulátor nebo akumulátor jiného vozu. Vždy musíte
zkontrolovat svorky startovacího kabelu, zda
jsou správně připevněny, aby při startování
nedošlo k jiskření.
Když použijete jiný akumulátor při nouzovém
startování, doporučujeme Vám postupovat
následovně, aby nedošlo k výbuchu:
1. Otočte klíč dálkového ovladače do polohy
0.
2. Zkontrolujte, že jmenovité napětí pomocného akumulátoru je 12 V.
160
6. Připojte druhou dvorku černého kabelu
k vývodu ukostření (4-) na domečku levého
tlumiče.
7. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet asi minutu na
volnoběh ve zvýšených otáčkách
(1500 ot./min).
8. Nastartujte motor vozu s vybitým akumulátorem.
Odpojte startovací kabely - nejprve
odpojte černý kabel, potom červený kabel.
Dejte pozor, aby se svorky černého propojovacího kabelu nedotkly kladného pólu
akumulátoru nebo svorky připojené k červenému propojovacímu kabelu.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek.
Hrozí nebezpečí jiskření.
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet vodík, který
je vysoce výbušný. Jedna jiskra, která může
vzniknout při špatném připojení startovacích kabelů, postačuje k vyvolání výbuchu
akumulátoru.
Akumulátor obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání Pokud
dojde k potřísnění Vaší pokožky, oděvu
nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je
omyjte velkým množstvím vody.
Pokud kyselina zasáhne Vaše oči, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečné zatížení závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících
a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto
hmotnost. Podrobnější informace o hmotnostech, viz strana 280.
Pokud bylo tažné zařízení namontováno
v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo
dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu
s přívěsem.
•
• Pokud bylo tažné zařízení montováno
Používejte pouze schválené tažné zařízení.
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u Vašeho autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
• Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
• Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Informace o umístění štítku s tlakem v pneumatikách, viz strana 180.
• Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
• Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký
přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
• Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatí-
POZNÁMKA
Některé modely potřebují při tažení přívěsu
chladič kapaliny automatické převodovky.
Konzultujte u Vašeho nejbližšího dealera
Volvo, co je nutné pro Váš vůz, pokud jste
namontovali tažné zařízení dodatečně.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 280.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné udržet
kontrolu nad vozem a přívěsem v případě
náhlé změny směru jízdy nebo brzdění.
• Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
Automatická převodovka
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
• Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
• Pokud dojde k přehřátí, na přístrojové
desce se rozsvítí varovná kontrolka
a zobrazí se textová zpráva - postupujte
podle doporučení.
06
Prudké stoupání
• Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při
nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.
• Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání jeďte
pomalu.
• Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
ženy, zejména při jízdě členitým terénem.
``
161
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Parkování ve svahu
Deaktivace
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Vytáhněte kabely z elektrické zásuvky.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
• Pokud parkujete vůz s automatickou
převodovkou s připojeným přívěsem,
přesuňte páku voliče do parkovací
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací brzdu.
• Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Přesuňte páku voliče do jízdní polohy D.
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
06
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
Asistent rozjezdu s přívěsem
Vozy s motory V8 mají integrovanou funkci,
která snižuje nebezpečí většího škubání nebo
prokluzování kol při rozjezdu, pokud máte za
vozem připojený přívěs.
Aktivace
Funkci aktivujete připojením kabelů přívěsu do
zásuvky přívěsu, která je umístěna za tažným
zařízením, viz strana 163.
162
POZNÁMKA
Funkce se také aktivuje, pokud do zásuvky
pro přívěs zasunete jiné elektrické zařízení.
Vůz potom akceleruje při rozjezdu mírněji.
Vyrovnávání
Pokud je Váš vůz vybaven automatickým
vyrovnáváním světlé výšky, zavěšení zadních
kol stále udržuje správnou světlou výšku vozu
bez ohledu na zatížení. Pokud vozidlo stojí,
zavěšení zadních kol je pokleslé. Jedná se
o obvyklý jev. Pokud se rozjíždíte s nákladem,
světlá výška se zvětší po určité vzdálenosti.
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
Tažná koule
Kabel přívěsu
Uložení tažného zařízení
Pokud je vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži volné
části přesně podle instrukcí, viz strana 165.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
Důležité kontroly
• Koule tažného zařízení musí být pravidelně
čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné kulovou hlavu mazat.
Prostor k uložení tažného zařízení.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte
pomocí popruhu.
G014589
G031114
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
06
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
163
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
G027109
G026682
G027108
Technické údaje
Rozměry pro montážní body (mm)
06
164
Pevná nebo demontovatelná kulová
hlava tažného zařízení
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Podélný nosník
2
Střed kulové hlavy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
1. Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačea vytažením směrem
ním do úchytu
dozadu
.
2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
G020302
G020301
G017317
Montáž tažného zařízení
3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je
červené. Pokud okénko není červené,
stiskněte (1) a otočte uzamykacím kolečkem doleva (2), až uslyšíte cvaknutí.
06
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
165
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
G020309
G020307
G020304
5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
4. Vložte tažné zařízení, až uslyšíte cvaknutí.
6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
06
7. Tahem nahoru, dolů a dozadu zkontrolujte,
zda je tažné zařízení správně zajištěno.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
DŮLEŽITÉ
G020306
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení musí
zůstat suché a čisté.
166
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
8. Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
G020312
G020301
G020310
Demontáž tažného zařízení
2. Zatlačte uzamykací kolečko (1) a otočte jím
doleva (2), až uslyšíte cvaknutí.
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
06
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
167
06 Startování a jízda
3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až na
doraz. Držte je v této poloze a přitom táhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
06
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
strana 163.
168
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G017318
G020314
Demontovatelné tažné zařízení*
4. Zatlačte ochranný kryt.
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
Přizpůsobení světlometů pro
pravostranný nebo levostranný provoz
Masku umístěte pomocí referenčního bodu (5)
na skle světlometu, který by měl odpovídat červenému bodu na příslušném vzoru. Dlouhá
červená čára na obrázku odpovídá čáře na skle
světlometu, kam má být vzor umístěn.
Umístěte každý vzor tak, aby šipky ukazovaly
směrem ke středu a body na vzoru odpovídaly
bodům na skle světlometů. Značení na vzoru
> < by mělo souhlasit s čárou na skle světlometů.
Po okopírování vzorů si zkontrolujte rozměry
s referenčními rozměry, zda zakrytí je dostatečné.
Referenční rozměry vzoru 3
Vzory jsou pro verze s levostranným i pravostranným řízením a umisťují se podle obrázků.
G020317
Horní obrázek je určen pro verze s levostranným řízením. Dolní obrázek je určen pro verze
s pravostranným řízením.
Projekce světlometů pro levostranný provoz.
Čára mezi značkami > < na vzoru by měla být
přibližně 140 mm.
Referenční rozměry vzoru 4
Čára mezi značkami > < na vzoru by měla být
přibližně 112 mm.
Nastavení projekce světlometů pro aktivní
xenonové světlomety (ABL), viz strana 57.
Halogenový světlomet
Okopírujte vzor 1 a 2. Zkontrolujte rozměry, zda
jsou správné. Přeneste vzor na samolepicí
impregnovaný materiál a vystřihněte jej.
Projekce světlometů pro pravostranný provoz.
Aby nedocházelo k oslnění protijedoucích
řidičů, je možné nastavit světlomety pomocí
maskování. Kvalita osvětlení ale nemusí být tak
dobrá.
Umístěte každý vzor tak, aby šipky ukazovaly
směrem ke středu a body na vzoru odpovídaly
bodům na skle světlometů.
Maskování světlometů
Xenonové světlomety
Okopírujte vzor, viz strana 169. Přeneste vzor
na samolepicí voděodolný materiál, například
neprůhlednou pásku nebo podobný materiál.
Okopírujte vzor 3 a 4. Zkontrolujte rozměry, zda
jsou správné. Přeneste vzor na samolepicí
impregnovaný materiál a vystřihněte jej.
06
Referenční rozměry vzoru 1 a 2
Delší strany vzorů by měly být přibližně 82 mm.
``
169
06 Startování a jízda
G030200
Nastavení projekce světlometů
Vozidlo s levostranným řízením v levostranném provozu.
Maskování pravého halogenového světla
Maskování levého halogenového světla
06
Maskování pravého xenonového světla
Maskování levého xenonového světla
Kontrolní bod na skle světlometu.
170
06 Startování a jízda
G030201
Nastavení projekce světlometů
Vozidlo s pravostranným řízením v pravostranném
provozu.
Maskování levého halogenového světla
Maskování pravého halogenového světla
06
Maskování levého xenonového světla
Maskování pravého xenonového světla
Kontrolní bod na skle světlometu.
``
171
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
G027103
06
Vzory pro maskování.
172
06 Startování a jízda
06
173
Všeobecné informace...........................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách..............................................................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*..................................................
Výměna kol............................................................................................
Nouzová oprava defektu* .....................................................................
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
176
180
181
184
186
KOLA A PNEUMATIKY
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní vlastnosti a pneumatiky
103
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování
vozu.
Zátěžový index pneumatiky (v
tomto případě 615 kg)
V
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto
případě 210 km/h).
Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly
shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, umístění viz
strana 290.
Rozměry
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:
235/60R18 103 V.
07
176
235
Šířka pneumatiky (mm)
60
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
R
Radiální pneumatika
18
Průměr ráfku v palcích (")
Rychlostní kategorie
H
210 km/h
V
240 km/h
W
270 km/h
Y
300 km/h
Nové pneumatiky
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit od
technických údajů, uvedených v technickém
průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými hroty
nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto pneumatiky,
nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší než povoluje
rychlostní kategorie těchto pneumatik
(například, na pneumatikách rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí
160 km/h).
Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.
Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené
rychlosti.
Q
160 km/h (pouze pro
zimní pneumatiky)
T
190 km/h
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se
o označení DOT (Department of Transport),
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,
i když pneumatiky jsou málo používané nebo
nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik
může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém
případě by potom neměla být pneumatika používána.To platí také pro rezervní kola, zimní
pneumatiky a uskladněné pneumatiky pro
pozdější použití. Příklady vnějších znaků, které
indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
Stáří pneumatiky je možné určit podle označení
DOT, viz obrázek výše.
Rovnoměrnější opotřebení a údržba
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu
opotřebení pneumatik, viz strana 290. Na
životnost a rychlost opotřebení pneumatik má
vliv způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách, klimatické podmínky a stav vozovky.
Z důvodu vyrovnání rozdílné hloubky vzorku
a rovnoměrného opotřebení pneumatik mohou
být zaměňována přední zadní kola. Vhodná
doba pro první záměnu kol je po ujetí přibližně
5000 km, a pak v intervalech po 10 000 km.
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat. Pokud se
opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl
v hloubce vzorku je větší než >1), dozadu se
musí nainstalovat nejméně opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe
než přetáčivost. V důsledku nedotáčivosti
vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž by se zadní
část vozu stáčela do strany. To může vést
k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je
nutné, aby zadní kola nikdy neztratila adhezi
dříve než přední kola.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
G020323
které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například
1510. Pneumatika na obrázku byla vyrobena
v 15. týdnu v roce 2010.
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
Indikátory opotřebení pneumatik.
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou
adhezi za deště nebo na sněhu.
07
``
177
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Zimní pneumatiky
Sněhové řetězy
Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik
závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky musí
být použity na všech čtyřech kolech.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze na
přední kola (to platí i pro vozy s pohonem všech
kol).
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět 500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik a zejména
hrotů.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Hloubka vzorku
07
178
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než
jízda v létě. Doporučujeme Vám proto nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku
menší než 4mm.
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými
řetězy nejezděte po holých vozovkách, protože
by došlo k poškození jak sněhových řetězů, tak
i pneumatik. Zkontrolujte, zda jsou sněhové
řetězy správně namontovány a napnuty a zda
se nikde nedotýkají.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti, doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové
řetězy mohou vážně poškodit vaše vozidlo
a způsobit nehodu.
G020325
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích a typech
pneumatik Vám poskytne autorizovaný dealer Volvo.
Letní a zimní kola
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 184, označte si jejich umístění na voze,
například L pro levé a P pro pravé. Pneumatiky
s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení
vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po celou
dobu životnosti. Pneumatiky musejí být zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy mezi
levou a pravou stranou a naopak. Nesprávně
nasazené pneumatiky zhoršují brzdný účinek
a schopnost vytlačovat do stran vodu, sníh
a sněhovou břečku. Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za účelem snížení
nebezpečí smyku).
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat.
07
179
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Doporučený tlak vzduchu
v pneumatikách
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.
POZNÁMKA
G020791
Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá,
což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na
venkovní teplotě.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení
a rychlosti.
Uvedeno na štítku:
07
• Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
• Tlak ECO1
• Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto tlak
vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete
tlak v teplých pneumatikách. Tlak však musí
být zvýšen, pokud je příliš nízký. Nesprávně
nahuštěné pneumatiky zvyšují spotřebu paliva,
zkracují životnost pneumatik a zhoršují jízdní
vlastnosti vozu. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí
a rozpad.
Informace o správném tlaku pneumatik, viz
strana 290. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují
ke studeným pneumatikám. („Studené pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik se
rovná venkovní teplotě.)
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro plné
1
180
Díky tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
zatížení za účelem dosažení nízké spotřeby
paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky řízení.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Výstražný trojúhelník
na vhodné místo s ohledem na dopravní
situaci.
Po použití:
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno více
než jedno rezervní kolo.
Sbalte vše v opačném pořadí.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník v pouzdře
je bezpečně uložen a upevněn v příslušném
prostoru.
G027065
Nouzové rezervní kolo*
Dodržujte předpisy, které se týkají použití
výstražného trojúhelníku*, pro země, kterými
projíždíte.
Při použití výstražného trojúhelníku postupujte
následovně:
1. Uvolněte pouzdro výstražného trojúhelníku. To je upevněno pomocí suchého
zipu.
2. Vyjměte trojúhelník z pouzdra (A).
3. Vyklopte čtyři opěrné nožky na výstražném
trojúhelníku.
4. Rozložte obě výklopná červená ramena
trojúhelníku. Výstražný trojúhelník umístěte
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je určeno
pouze k dočasnému použití a musí se co
nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování vozu
může být při použití rezervního kola odlišné.
Rezervní kolo je menší než běžné kolo. Má tedy
vliv na světlou výšku vozidla. Dávejte pozor na
vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do
automyčky. Je-li rezervní kolo namontováno
na přední nápravě, není možné používat současně sněhové řetězy. U vozů s pohonem
všech kol lze odpojit pohon na zadní nápravě.
Rezervní kolo se nesmí opravovat. Správný tlak
vzduchu v pneumatice rezervního kola je uveden v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 290.
07
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
181
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
G026998
Rezervní kolo – vyjmutí
Rezervní kolo je umístěno pod vozidlem. Zvedák*, nářadí* a klika jsou pod podlahovým krytem. Klika se skládá ze dvou částí. Jedna část
je v sadě nářadí a druhá je pod sadou nářadí.
POZNÁMKA
07
V sadě nářadí je stahovák pro demontáž
krytu náboje (volitelná výbava pro některá
kola).
Umístění zvedáku je různé:
Sedmimístná vozidla
Pětimístná vozidla
182
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Při vyjmutí rezervního kola postupujte následovně:
1. Sklopte dolní část dveří zavazadlového
prostoru a zvedněte podlahu v zavazadlovém prostoru.
2. Vytáhněte a smontujte obě části kliky.
3. Nasaďte kliku na vrátek.
4. Uvolněte kolo otáčením doleva až nadoraz.
POZNÁMKA
Lanko může poškodit vůz, pokud je necháte
při jízdě volně viset.
5. Uvolněte kolo z lanka a vytočte lanko
otáčením doprava.
6. Defektní pneumatiku umístěte do zavazadlového prostoru. Sada nářadí obsahuje
plastový pytel na pneumatiku.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
POZNÁMKA
Prostor pod vozidlem je určen pouze pro
originální rezervní kolo. Nevkládejte sem jiná
kola.
Rezervní kolo – uložení
Uložit rezervní kolo na místo je nejlepší ve dvou
lidech. Jeden člověk točí klikou a druhý ustavuje kolo do správné polohy.
1. Uvolněte lanko a kotvu umístěte do středového otvoru kola.
2. Pomalu naviňte kus lanka (doprava).
3. Nasměrujte kolo tak, aby prošlo kolem
výfukového potrubí.
4. Držte zadní hranu kola při navíjení.
5. Umístěte kolo nad zadní nápravu, přímo
proti podlaze.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že jsou použity správné montážní body. Mezi zvedacími body se nachází
výrobní ukotvení s čepem. Ty nejsou dost
silné pro zvedání vozu. Pokud si nejste jisti
umístěním bodů pro zvedání vozu, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Při nesprávném umístění zvedáku může dojít k poškození karosérie a dveří.
Nářadí – vrácení na místo
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být nastaven do
správné polohy, viz předcházející obrázek, aby
jej bylo možné uložit.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají, musí
se uložit na vyhrazeném místě v zavazadlovém prostoru vozidla.
6. Otáčejte klikou až nadoraz.
7. Zkontrolujte, že kolo je správně zajištěno.
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
183
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Demontáž kola
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
závity jsou důkladně namazány a není znečistěn.
POZNÁMKA
G026997
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden
na štítku zvedáku.
Pokud musíte měnit kolo na místě, kde je silniční provoz, umístěte na vhodné místo
výstražný trojúhelník. Na každé straně vozu
jsou dva opěrné body pro zvedák. Zvedací
body jsou umístěné dole pod středy dveří.
1. Zaparkujte vůz na rovném a pevném
povrchu.
07
2. Přesuňte volicí páku do polohy P a zatáhněte parkovací brzdu.
3. Kola, která zůstanou na zemi, zablokujte
klíny. Použijte například kameny nebo
dřevěné špalky.
184
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Na štítku je rovněž uvedena maximální nosnost zvedáku při stanovené minimální výšce
zvedáku.
4. Vyjměte zvedák*, klíč na kola a kliku, umístění viz strana 182. Pokud je použit jiný
zvedák, viz strana 201.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku. Vůz může spadnout a způsobit
zranění.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Pro všechny
ostatní práce pod vozem použijte dílenský
zvedák a podložky pod nápravy.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Pokud je povrch, na kterém zvedák stojí,
příliš měkký, zvedák může sklouznout a vůz
spadnout. Během výměny kola by nikdo
neměl být ve voze.
5. Povolte klíčem šrouby kola o ½-1 otáčku.
Otáčejte doleva.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
VAROVÁNÍ
Nikdy nic neumisťujte mezi zem a zvedák
ani mezi bod pro zvedání a zvedák.
Montáž kola
1. Očistěte dosedací plochy ráfku kola
a náboje.
2. Nasaďte kolo. Zašroubujte šrouby kol.
VAROVÁNÍ
G020332
Pokud není zvedák správně umístěn, vůz
může spadnout. Nebezpečí zranění.
6. Umístěte zvedák pod zvedací bod
a otáčejte klikou zvedáku, až patka zvedáku dosedne na podlahu vozu. U každého bodu je výřez v plastovém krytu.
Zkontrolujte, že zvedák je bezpečně umístěn. Potom nastavte patku zvedáku vertikálně pod zvedací bod. Viz obrázek.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
7. Zvedejte vůz, dokud se kolo nepřestane
dotýkat země.
G027000
8. Vyšroubujte šrouby kola a sejměte kolo.
3. Vůz spusťte tak nízko, aby se kolo nemohlo
otáčet.
4. Utáhněte šrouby postupně a střídavě. Utahovací moment: 140 Nm (14.0 kpm). Je
důležité, aby byly utažené na správný
moment. Zkontrolujte momentovým klíčem.
5. Před uložením do zavazadlového prostoru
zvedák šroubováním vraťte do původní
polohy. Potom jej zajistěte na příslušném
místě.
6. Zkontrolujte v nové pneumatice tlak vzduchu.
POZNÁMKA
Tento šroub je možné použít také pro ocelové ráfky.
07
Ujistěte se, že používáte správný typ šroubu.
V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte
nejbližší autorizovaný servis Volvo.
185
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
POZNÁMKA
Zvedák je volitelná výbava u vozů se sadou
pro rychlou opravu pneumatik.
Zásuvky 12 V pro připojení kompresoru jsou
umístěny vedle středové konzoly vepředu,
vedle zadního sedadla a v zavazadlovém prostoru. Vyberte si zásuvku, která je nejblíže
k pneumatice s defektem.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Vyjmutí sady pro rychlou opravu
pneumatik
Sada pro nouzovou opravu pneumatik s kompresorem a nářadím se nachází pod podlahou
zavazadlového prostoru.
1. Vyklopte zadní hranu podlahy dopředu.
07
186
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled
2. Vyjměte sadu pro rychlou opravu pneumatik.
G020400
Všeobecné informace
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Kabel
Držák nádobky (oranžové víčko)
Ochranné víčko
Redukční ventil
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Utěsnění propíchlé pneumatiky
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.
4. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte
uzávěr nádobky.
G019723
VAROVÁNÍ
Informace o funkci dílů, viz předcházející obrázky.
1. Otevřete víko sady pro rychlou opravu
pneumatik.
2. Oddělte štítek s maximální povolenou
rychlostí a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst až
na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách
poklesne.
8. Spínač přepněte do polohy I.
5. Našroubujte nádobku do držáku.
6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
7. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V
a vůz nastartujte.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
9. Pneumatiku husťte 7 minut.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste
neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
07
10. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Mini``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
mální tlak je 1,8 baru a maximální
3,5 baru.
11. Vypněte kompresor a odpojte kabel ze
zásuvky 12 V.
12. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte
čepičku ventilku.
13. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil,
ujeďte co nejdříve asi 3 km maximální
rychlostí 80 km/h.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
07
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uvedený na štítku s tabulkou huštěni pneumatik. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte
vzduch redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání úniku.
188
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte zpět
čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme,
aby výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
6. Vraťte sadu pro rychlou opravu pneumatik
zpět do zavazadlového prostoru.
7. Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo, kde Vám
poškozenou pneumatiku vymění/opraví.
Informujte servis, že pneumatika obsahuje
těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte
rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku
zkontrolovat (maximální dojezd je 200 km).
Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je
možné pneumatiku opravit nebo zda se
musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo být
životu nebezpečné. Nikdy nenechte motor
běžet v prostorách, které jsou uzavřené
nebo nedostatečně větrané.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách uvedený na
štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.)
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
POZNÁMKA
Odevzdejte nádobku na sběrném místě pro
nebezpečný odpad.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
189
Čistění................................................................................................... 192
Drobné opravy laku............................................................................... 196
Ochrana proti korozi............................................................................. 197
190
PÉČE O VOZIDLO
08 Péče o vozidlo
Čistění
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Používejte
autošampon. Posypová sůl a nečistoty mohou
způsobit korozi.
• Vozidlo nemyjte na přímém slunci. Mytí
vozidla s horkým lakem, může způsobit
trvalé poškození laku. Vůz myjte v myčce
s čističkou.
• Hadicí důkladně umyjte podvozek.
• Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
• Je-li vůz silně znečistěn, použijte čistič za
studena.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů, světel
do mlhy a zadních světel, může dočasně
docházet ke kondenzaci. Jde o přirozený
jev, všechna vnější světla jsou navržena tak,
aby tomuto odolala. Kondenzát se po
zapnutí světla po určité době normálně
odpaří.
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.
• Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
DŮLEŽITÉ
Znečistěné světlomety mají zhoršenou
funkčnost. Čistěte je pravidelně, například
při doplňování paliva.
08
192
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně
vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo
autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Chromovaná kola
DŮLEŽITÉ
Prostředky na čistění ráfků mohou zanechat
skvrny na chromovaných kolech. Vůz myjte
houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchým
a rychlým způsobem mytí vozu, ale automatická mycí linka nemůže nahradit správné ruční
mytí. Kartáče automatické myčky se nemohou
účinně dostat všude.
DŮLEŽITÉ
Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí
v automatické myčce. Lak je také mnohem
citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu
doporučujeme ruční mytí u nového vozu
během několika prvních měsíců.
Odstranění ptačího trusu
Vysokotlaké mytí
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo
by velmi rychle dojít k poškození povrchové
úpravy vozu. Takové poškození barvy může
odstranit pouze odborník.
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
08 Péče o vozidlo
Čistění
DŮLEŽITÉ
Postříkejte vodou celý vůz, aby volné nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého
čističe: Zajistěte, aby tryska zařízení byla
stále ve vzdálenosti nejméně 30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili, že
vlhkost a koroze neovlivňují brzdové obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí
a oschnou. Totéž udělejte po rozjezdu za velmi
vlhkého nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
K čištění a péči o barvené plastové díly, gumu
a ozdobné prvky (například lesklé lišty) doporučujeme použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Při používání takových čisticích prostředků
pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklého
povrchu.
Některé prostředky dostupné na trhu spojují
jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např.
konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.)
může mít za následek poškození laku.
Poškození laku v důsledku takového
ošetření není kryto zárukou Volvo.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Vodu odpuzující povlak*
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno
voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo vosk
na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu odpuzující vrstvy.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
08
Nejprve proveďte leštění lešticím prostředkem
a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným
voskem. Dodržujte pozorně návod k použití.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
08 Péče o vozidlo
Čistění
POZNÁMKA
Doporučuje se použití speciálního přípravku
na udržení vodu odpuzujících vlastností,
který je k dispozici u dealerů Volvo. Poprvé
by měl být použit po třech letech a potom
každý rok.
Čištění interiéru
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
Přidržte vykládaný koberec na všech kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
08
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec
v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn
a zda drží na háčcích tak, aby se nezachytil
pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme po
vysání použít speciální prostředek na čištění
textilu. Podlahové koberce se musí čistit
pomocí přípravků, které doporučí váš prodejce
Volvo!
Postup v případě skvrn na textilním
čalounění a obložení stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok (v
případě potřeby i častěji). Přípravek na ošetření
koženého čalounění si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ
•
Po některých barevných oděvech (např.
po džínách nebo oblečení ze semiše)
mohou zůstat na čalounění skvrny.
•
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chróm a je
schváleno v souladu s normou Oeko-Tex 100
tak, aby si zachovalo původní vzhled.
Kožené čalounění stárne a postupem času získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracová-
194
vána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné čištění
je potřebné za účelem zachování charakteru
i vzhledu. Společnost Volvo nabízí komplexní
produkt pro čistění a ošetřování koženého
čalounění, který při dodržení návodu zachová
ochrannou vrstvu kůže. Po určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže
v závislosti víceméně na struktuře povrchu
kůže. Toto je přirozené zrání kůže, které ukazuje, že se jedná o přírodní produkt.
Pokyny pro umývání koženého čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
08 Péče o vozidlo
Čistění
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
• Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
Pokud jsou na volantu skvrny:
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale vyschnout.
Skupina 1 (inkoust, víno, káva, mléko, pot
a krev)
Ochranné ošetření koženého čalounění
Před použitím prostředků k ošetřování kůže
vůz vysajte.
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
Ostré předměty (např. prstýnky) mohou kůži
poškodit.
Pokyny pro umývání koženého volantu
• Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
• Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete
zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před
navinutím, že pásy jsou suché.
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli).
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na kůži.
DŮLEŽITÉ
Čistění bezpečnostních pásů
1. Stejný postup jako u skupiny I.
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny I.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u dealera vozů
Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní
odstraňovače skvrn.
08
195
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
Lak
Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany,
a proto jej pravidelně kontrolujte. Poškození
laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala
koroze. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou
například poškození od kamínků, škrábance
a šmouhy na blatnících a dveřích.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek prorazil až na plech
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
2. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem nebo zápalkou. Po
zaschnutí základového nátěru aplikujte
štětcem vrchní lak.
Číslo odstínu laku
G020345
3. Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.
Povrch musí být před opravou čistý a suchý,
teplota okolí musí dosahovat alespoň 15 °C.
Materiály
Štítek s údaji.
Číslo odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 278.
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Pokud kamínek neprorazil až na plech a zbývá
nepoškozená vrstva laku, můžete aplikovat lak
ihned po očistění poškozené plochy.
08
1
196
• Základový nátěr v plechovce
• Sprej v plechovce nebo opravná tužka1
• Zakrývací páska.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné tužky.
4. Po několika dnech opravené místo přeleštěte. Měkkou tkaninou naneste brusnou
pastu a rozleštěte.
08 Péče o vozidlo
Ochrana proti korozi
Kontrola a údržba
Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno
proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti
karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným
protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny
a uzavřené profily byly vystříkány penetračním
antikorozním přípravkem.
Udržujte antikorozní ochranu vozidla.
• Udržujte vozidlo čisté. Podvozek
vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou
udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně
30 cm od lakovaných povrchů.
• Pravidelně kontrolujte a podle potřeby provádějte drobné opravy protikorozní
ochrany.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12 let.
Po uplynutí této doby by měla být prováděna
každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje další
ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný
servis Volvo.
08
197
Servis Volvo..........................................................................................
Údržba vozu svépomocí.......................................................................
Kapota a motorový prostor...................................................................
Oleje a provozní kapaliny......................................................................
Lišty stěračů..........................................................................................
Akumulátor............................................................................................
Výměna žárovek....................................................................................
Pojistky..................................................................................................
198
200
201
203
205
209
211
213
220
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
09
Servis Volvo
Servisní program Volvo
Váš vůz byl před opuštěním výrobního závodu
pečlivě testován. Před předáním byl opět zkontrolován podle interních norem Volvo.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte
dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme,
abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému servisu Volvo. Váš autorizovaný
servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu,
což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Speciální pracovní postupy
Některé pracovní postupy, týkající se elektroinstalace vozu, mohou být prováděny pouze při
použití vybavení vyvinutého speciálně pro Váš
vůz. Doporučujeme také, abyste kontaktovali
autorizovaný servis Volvo před tím, než se
pustíte do údržby a oprav, které mají vliv na
elektrický systém vozidla.
200
09 Údržba a servis
Údržba vozu svépomocí
Před zahájením práce na voze
Pravidelně kontrolujte
Akumulátor
Pravidelně, například při každém doplňování
paliva, kontrolujte následující:
Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží
motor (např. při výměně akumulátoru).
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru
musejí být odpojeny kabely.
Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo
s akumulátorem nakládáno ekologicky.
Obraťte se na dealera vozů Volvo.
Zvedání vozu
• Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní
nádržce.
• Motorový olej – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX.
• Olej v posilovači řízení – hladina musí být
mezi značkami MIN a MAX.
• Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí
být dostatečně plná. Při teplotách pod
bodem mrazu naplňte nemrznoucí směs.
G027001
Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou
správně připojeny a pevně utaženy.
09
• Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX.
VAROVÁNÍ
Systém zapalování pracuje s vysokým
napětím. Napětí systému zapalování je
velmi nebezpečné. Při práci v motorovém
prostoru musí být proto vždy vypnuté zapalování.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček, kabeláže zapalování nebo zapalovacích cívek,
když je zapnuté zapalování nebo když je
motor zahřátý.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že ventilátor chladiče může
začít automaticky pracovat, i když neběží
motor.
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem: umístěte zvedák pod přední okraj pomocného rámu
motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem. Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn, aby
``
201
09 Údržba a servis
09
Údržba vozu svépomocí
vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte podpěry
náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími
body. Viz předcházející obrázek.
202
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
Otevření kapoty
09
VAROVÁNÍ
G026995
Kapotu zavřete položením ruky na kapotu
a zatlačením směrem dolů. Nezavírejte ji
uchopením za mřížku. Součásti uvnitř motorového prostoru mohou zapříčinit poranění
Vašich prstů.
1. Zatáhněte za uvolňovací páčku kapoty,
která se nachází vlevo (nebo vpravo u vozů
s pravostranným řízením) pod přístrojovou
deskou. Uslyšíte, že se kapota odjistila.
2. Vložte ruku pod přední hranu kapoty
vpravo (pod mřížku).
3. Zatlačte směrem nahoru páčku bezpečnostní pojistky.
4. Uvolněte páčku a otevřete kapotu.
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
``
203
09 Údržba a servis
09
Kapota a motorový prostor
G027074
Motorový prostor
Nádržka brzdové kapaliny a kapaliny
spojky
Relé a pojistky
Vzduchový filtr (kryt má různý tvar podle
verze motoru)
Chladič
Měrka motorového oleje
Plnicí hrdlo motorového oleje
Nádržka kapaliny ostřikovače
Nádržka kapaliny posilovače řízení
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
204
Štítek s údaji o karosérii
Akumulátor (v zavazadlovém prostoru)
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Štítek s údaji o motorovém oleji
v motorovém prostoru.
Kontrola motorového oleje a olejového
filtru
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
je vozidlo provozováno za ztížených jízdních
podmínek, doporučuje Volvo používat olej
vyšší třídy, než je uvedeno na štítku, viz
strana 283.
notky a prostřednictvím textů na displeji.
Některé modely mají obě verze. Více informací
získáte u Vašeho dealera Volvo.
Motorový olej měňte v intervalech specifikovaných v Záruční a servisní knížce.
Aby byly splněny servisní intervaly motorů,
všechny motory jsou ve výrobním závodě
plněny speciálně upravenými syntetickými
motorovými oleji. Výběr oleje byl prováděn
velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva
a dopad na životní prostředí.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud
je vozidlo provozováno za ztížených jízdních
podmínek, doporučuje Volvo používat olej
vyšší třídy, než je uvedeno na štítku, viz
strana 205.
Schválený motorový olej musí být používán,
aby mohly být aplikovány doporučené
servisní intervaly. Používejte pouze olej
předepsané klasifikace (viz štítek v motorovém prostoru) pro plnění i výměnu, jinak
riskujete ovlivnění životnosti, charakteristik
startování, spotřeby paliva a dopadu na
životní prostředí.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Společnost Volvo Car Corporation si vyhrazuje jakoukoliv záruční odpovědnost, pokud
není použitý olej předepsané kvality a viskozity.
09
Objemy, viz strana 283 a dále.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu oleje
kontrolovat ve studeném motoru, před startováním. Ihned po vypnutí zahřátého motoru
můžete získat nesprávné výsledky. Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká, protože olej
nestačil stéci na dno klikové skříně.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím
varovné kontrolky uprostřed přístrojové jed``
205
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom zopakujte kroky 1-4.
Kontrola oleje
Kapalina ostřikovače, doplňování
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
206
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
G027097
G020336
VAROVÁNÍ
Umístění nádržky kapaliny ostřikovače.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku. V zimě používejte
nemrznoucí kapalinu, aby nedošlo k zamrznutí
kapaliny v čerpadle, nádržce a hadicích.
Objemy, strana 285.
POZNÁMKA
TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty
stěračů. Nemrznoucí kapalinu a vodu promíchejte před naléváním do nádržky.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola a doplňování chladicí
kapaliny
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost
Volvo. Vůz je z výrobního závodu naplněn
chladicí kapalinou, která odolává teplotám
do přibližně –35°C.
Objemy, strana 285.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí
kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Mohou
se objevit vysoké teploty, při kterých
hrozí nebezpečí poškození (prasknutí)
hlavy válců.
G027087
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud systém není
dostatečně naplněn, může za vysoké teploty
motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte
chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina
klesne ke značce MIN.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká. Jeli třeba doplnit chladicí kapalinu, když motor
dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko
vyrovnávací nádržky pomalu, aby se uvolnil
přetlak v chladicím systému.
09
Doporučená kvalita kapaliny a objemy, viz
tabulka pod nadpisem Kapaliny a maziva na
straně 285.
``
207
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
09
Kontrola a doplňování brzdové
kapaliny a kapaliny spojky
nebo tropických oblastech s vysokou vlhkostí
vzduchu.
POZNÁMKA
Kontrolujte hladinu pravidelně.
VAROVÁNÍ
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Úroveň se musí nacházet mezi
značkami ADD a FULL. Doporučená kvalita
kapaliny a objemy, strana 285.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
G000000
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit.
Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou ve
stejné nádržce1. Hladina kapaliny musí být
mezi značkami MIN a MAX. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé
dva roky nebo v předepsaném servisním intervalu.
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování motoru, je možné vůz stále řídit. K řízení
je však nutné vyvinout větší sílu než obvykle.
Kontrola a doplňování kapaliny
posilovače řízení
FULL
ADD
1
208
Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.
G026991
Doporučená kvalita kapaliny a objemy, strana
285.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených podmínek, např. při provozu v hornatém terénu
POZNÁMKA
09 Údržba a servis
Lišty stěračů
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 192.
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost
lišt stěračů.
Výměna lišt stěračů, čelní okno
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na druhé
straně.
1. Odklopte rameno stěrače a uchopte lištu.
2. Stiskněte žebrovanou pojistnou pružinu na
liště a zároveň ji vytáhněte z ramene.
3. Nasaďte novou lištu v opačném pořadí
a zkontrolujte, že je lišta řádně zajištěna.
Výměna lišty zadního stěrače
G026959
Lišty stěračů
09
1. Odklopte rameno stěrače.
``
209
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů
2. Demontujte lištu posunutím nahoru/ven
(viz obrázek) směrem ke dveřím zavazadlového prostoru.
3. Zatlačte novou lištu na místo.
4. Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
210
09 Údržba a servis
Akumulátor
Péče o akumulátor
Na životnost a funkci akumulátoru má vliv
počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky.
POZNÁMKA
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky bezpečným způsobem, protože
obsahuje olovo.
VAROVÁNÍ
V akumulátoru se může vyvíjet vodík, který
je vysoce výbušný. Jedna jiskra, která může
vzniknout při špatném připojení startovacích kabelů, postačuje k vyvolání výbuchu
akumulátoru. Akumulátor obsahuje také
kyselinu sírovou, která může způsobit vážné
poleptání. Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí kyselinou, okamžitě je omyjte velkým množstvím
vody. Pokud kyselina zasáhne Vaše oči,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud je
opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika
faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru se
postupem času snižuje a pro je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
09
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Akumulátor obsahuje korozivní kyselinu.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru zajišťuje jeho maximální životnost.
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné brýle.
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným ohněm.
``
211
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Nebezpečí výbuchu.
Výměna akumulátoru
Montáž akumulátoru
Demontáž akumulátoru
Musí být odevzdáno k recyklaci.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
-
G027075
DRAIN PIPE
1. Instalujte akumulátor na místo
1. Vypněte zapalování a vytáhněte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky
2. Připojte kabel skladnou polaritou
2. Odšroubujte držák a kryt akumulátoru
4. Zajistěte správné připojení hadice pro
odvod vodíku, aby byla připojena k akumulátoru i otvoru v karosérii.
3. Před jakoukoli manipulací s elektrickými
póly akumulátoru počkejte nejméně
5 minut. (Tato doba slouží pro uložení dat
do řídicích modulů.)
4. Odpojte nejprve kabel se zápornou polaritou
5. Poté odpojte červený kabel skladnou polaritou a hadici pro odvod vodíku
212
G027076
+
3. Připojte kabel se zápornou polaritou
5. Instalujte zpět kryt a držák
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Všeobecné informace
Výměna předních žárovek
09
4. Vytáhněte celé těleso světlometu úplně
nahoru.
Technické údaje žárovek jsou uvedeny na
straně 292.
DŮLEŽITÉ
Následující seznam obsahuje žárovky
a bodové zdroje, které jsou specifické nebo
nevhodné pro výměnu, s výjimkou servisu:
Netahejte za kabel, pouze za konektor
5. Odpojte konektor uvolněním dolní pojistky
a vytažením směrem ven a mírně nahoru.
• Celkové stropní osvětlení interiéru
• Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
• Ukazatel směru, vnější zpětné zrcátko
6. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškození
průhledného krytu světlometu.
a doprovodné osvětlení při příchodu
G027081
• Třetí brzdové světlo
• Aktivní xenonové světlomety
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek
prsty. Mastnota z Vašich prstů se teplem
vypařuje, pokrývá a znehodnocuje reflektor.
Pokud chcete vyměnit žárovku potkávacího,
dálkového a obrysového světla, musíte nejprve
vyjmout celé těleso světlometu. Pokud chcete
vyměnit některou z těchto žárovek, postupujte
následovně a potom podle dalšího postupu,
který se vztahuje k příslušné žárovce.
Vyjmutí tělesa světlometu:
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce do
polohy 0.
2. Otevřete kapotu.
3. Uvolněte celé těleso světlometu povytažením dvou trnů.
G027083
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
světlometů musí být prováděna v odborném
servisu - doporučujeme využít služeb autorizovaného servisu Volvo. Kvůli vysokonapěťové jednotce se musí se světlomety
manipulovat s nejvyšší opatrností.
Těleso světlometu namontujte v opačném
pořadí. Zkontrolujte, zda jsou zajišťovací trny
správně umístěny.
``
213
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Umístění žárovek v předním
světlometu
Potkávací světla, halogenová
Dálková světla
Halogenové světlomety
G027085
G027082
G027088
09
1. Otočením krytu doleva jej sejměte.
Potkávací světla
Dálková světla
Ukazatel směru
Obrysová světla
Boční obrysová světla
2. Odpojte konektor.
3. Uvolněte přítlačnou pružinu. Nejprve ji
stlačte doprava, aby se pružina odpojila
a poté ji vytáhněte směrem ven a dolů.
4. Žárovku vyjměte.
2. Uvolněte přítlačnou pružinu. Nejprve ji
stlačte doprava, aby se pružina odpojila
a poté ji vytáhněte směrem ven a dolů.
5. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
3. Žárovku vyjměte.
6. Stiskněte přítlačnou pružinu směrem
nahoru a mírně doleva, aby se zajistila.
4. Namontujte novou žárovku. Může být nainstalována jen v jedné poloze.
7. Zatlačte zpět konektor.
5. Stiskněte přítlačnou pružinu směrem
nahoru a mírně doleva, aby se zajistila.
8. Zašroubujte zpět kryt; označení HAUT
musí být nahoře.
214
1. Demontujte vnější kryt jeho vytažením
v přímém směru a potom odpojte konektor.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Ukazatele směru
6. Zatlačte zpět konektor a instalujte zpět
kryt.
09
Světla do mlhy
G028409
Žárovky jsou umístěny v bajonetovém držáku.
Žárovky jsou umístěny v bajonetovém držáku.
1. Otočte držák doleva a vytáhněte.
2. Žárovku vytáhněte v přímém směru.
3. Zatlačte novou žárovku pečlivě do držáku.
4. Držák vložte zpět a otočte doprava.
1. Otočte držák doleva a vytáhněte.
2. Stiskněte žárovku, otočte doleva
a vyjměte.
3. Zatlačte novou žárovku do držáku a otočte
doprava.
G027078
G027089
Boční obrysová a poziční/parkovací
světla
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce do
polohy 0.
2. Otočte držák žárovky mírně doleva.
3. Vyjměte žárovku.
4. Namontujte novou žárovku. Profil držáku
umožňuje vložit jej do svítidla pouze jedním
způsobem.
5. Držák vložte zpět a otočte lehce doprava.
Značka TOP na držáku žárovky musí být
nahoře.
``
215
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
G027094
Žárovky v zadní skupinové svítilně
Obrysová světla
Ukazatele směru
Světlo zpátečky
Obrysová světla
Brzdové světlo
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
216
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
09
G027077
Výměna žárovek
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce do
polohy 0.
2. Sklopte dolní část dveří zavazadlového
prostoru a zvedněte podlahu. (Pokud je
vůz vybaven držákem nákupních tašek*,
uvolněte popruhy držáku.)
3. Odstraňte rohový díl.
4. Otevřete kryt v bočním obložení zatažením
za západku a tahem k sobě.
5. Vyjměte ze sady nářadí klíč č. 10 a odšroubujte matice.
6. Vytáhněte celé těleso svítilny směrem
dozadu.
7. Uvolněte celou délku kabelu z důvodu
lepšího přístupu.
8. Položte těleso svítilny na měkký povrch,
aby nedošlo k poškrábání skla.
9. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte.
13. Držák vložte zpět a otočte doprava.
14. Zatlačte celou délku kabelu zpět.
15. Nasaďte těleso svítilny na šrouby. Zatlačte
je na své místo.
16. Utáhněte matice.
17. Vraťte zpět kryt a rohový díl.
10. Uvolněte žárovku otáčením doleva. (Platí
pro ukazatele směru, světla zpátečky
a brzdová světla).
11. Žárovku vytáhněte v přímém směru. (Platí
pro obrysová světla).
12. Vyměňte žárovku.
``
217
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
1. Vložte plochý šroubovák do místa, kam
směřuje šipka na obrázku.
2. Páčením uvolněte svítilnu.
3. Uvolněte držák žárovky otáčením doleva.
4. Otočte žárovku směrem doleva a vytáhněte ji ven.
5. Vyměňte žárovku.
Osvětlení nástupního prostoru
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce do
polohy 0.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
3. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte
ji.
4. Vyměňte žárovku.
5. Instalujte celou svítilnu a zašroubujte ji na
místo.
218
G027079
Osvětlení registrační značky
G027093
Zadní světlo do mlhy
G027092
09
Osvětlení nástupního prostoru se nachází pod
palubní deskou na straně řidiče a spolujezdce.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste oddělili prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.
4. Kryt namontujte zpět.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
G027084
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku. Zkontrolujte,
zda žárovka svítí.
G027080
Osvětlení toaletního zrcátka
Žárovky v zavazadlovém prostoru
4. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
09
1. Vložte plochý šroubovák pod dolní hranu
zrcátka poblíž střední západky. Zvedněte
hranu, až se střední západka uvolní.
2. Posouvejte šroubovák na jednu i druhou
stranu, aby se uvolnily i postranní západky.
3. Vyjměte prosvětlovací kryt se zrcátkem.
4. Vyměňte žárovky.
5. Vložte nejprve horní hranu prosvětlovacího
krytu se zrcátkem. Ujistěte se, že horní
západky jsou správně umístěné, než prosvětlovací kryt se zrcátkem zatlačíte zpět.
219
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G032337
Všeobecné informace
Vedení kabelů se může mírně lišit podle verze motoru. Nicméně uvedené součásti jsou na stejném místě.
Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu
před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.
Pojistky jsou umístěny na pěti různých místech
ve voze:
Reléová/pojistková skříňka v motorovém
prostoru.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
ve zvukové přepážce na straně řidiče.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
na konci palubní desky na straně řidiče.
220
Pojistková skříňka v zavazadlovém prostoru.
Pojistková skříňka v zavazadlovém prostoru – Executive*
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu.
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou shodné barvy a jmenovité
hodnoty proudu.
09 Údržba a servis
Pojistky
09
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
Náhradní pojistky jsou v krytu umístěném
z boku na konci palubní desky. Zde najdete
také pinzetu, která Vám usnadní vyjmutí a vložení pojistky.
Pokud dojde k opětovnému přepálení pojistky,
většinou to signalizuje závadu příslušné součásti. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis Volvo.
``
221
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G026972
Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru
222
1.
ABS
30A
8.
Palivové čerpadlo
15A
2.
ABS
30A
9.
3.
Vysokotlaký ostřikovač světlometů, světlomety
Řídicí modul převodovky (TCM)
15A
35A
4.
Nezávislé topení*
25A
5.
Přídavné světlomety*
20A
6.
Relé startéru
35A
7.
Stěrače čelního okna
25A
10.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11.
Zapalovací cívky (benzínový motor), řídicí
modul motoru (ECM),
vstřikovací ventily
(vznětový motor)
20A
Čidlo pedálu plynu
(APM), kompresor klimatizace
10 A
12.
Řídicí jednotka motoru
(ECM) (benzínový
motor) vstřikovací
ventily (benzínový
motor), čidlo množství
vzduchu (benzínový
motor)
15A
čidlo množství vzduchu (vznětový motor)
5A
09 Údržba a servis
Pojistky
13.
Modul elektronické
škrticí klapky (V8), VIS
(6válcový benzínový
motor)
Modul elektronické
škrticí klapky (ETM),
elektromagnetický
ventil, SWIRL (ventil
směšování vzduchu),
regulátor tlaku paliva
(vznětový motor)
14.
15.
16.
Potkávací světlo, levé
20A
17.
Potkávací světlo,
pravé
20A
10 A
18.
-
19.
Napájení řídicího
modulu motoru
(ECM), relé motoru
5A
20.
Obrysová světla
15A
21.
Podtlakové čerpadlo
(benzínový motor)
20A
09
-
15A
Lambda-sonda (benzínový motor)
20A
Lambda-sonda (vznětový motor)
10 A
Vyhřívání odvětrání klikové skříně (benzínový motor), připojení
klimatizace (benzínový motor), elektromagnetické ventily,
diagnostika průsaku
(benzínový motor),
ECM, (benzínový
motor), čidlo množství
průtoku vzduchu (V8),
řízení žhavících svíček
(vznětový motor)
15A
``
223
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G032316
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující na konci palubní desky na straně řidiče
Štítek s umístěním a proudovými hodnotami pojistek je umístěn na koncovém krytu skříňky.
1.
2.
3.
4.
5.
224
Ventilátor systému klimatizace
30A
6.
Audiosystém (zesilovač)*
30A
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče*
25A
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*
25A
Řídicí modul, levé
přední dveře
25A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Řídicí modul, pravé
přední dveře
10.
25A
7.
-
8.
Rádio, CD přehrávač,
systém RSE*
15A
Displej RTI, jednotka
RTI MMM
10 A
9.
-
OBDII, spínač světel
(LSM), čidlo natočení
volantu (SAS), modul
volantu (SWM)
5A
09 Údržba a servis
Pojistky
11.
Spínač zapalování,
systém SRS, řídicí
jednotka motoru ECM
(benzínový motor),
deaktivace SRS na
straně spolujezdce
(PACOS), elektronický
imobilizér (IMMO),
řídicí modul převodovky (TCM)
7,5A
Stropní svítilna (RCM),
horní elektronický
modul (UEM)
10 A
13.
Střešní okno*
15A
14.
Telefon*, Bluetooth*
5A
12.
15-38
09
-
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
225
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G028412
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující ve zvukové přepážce na straně řidiče
1.
2.
226
Vyhřívání sedadla,
pravá strana
15A
Vyhřívání sedadla, levá
strana
15A
3.
Houkačka
15A
4.
Rezerva
5.
Audio systém
6.
-
-
7.
-
-
8.
Siréna*
5A
9.
Přívod spínače brzdového světla
5A
10.
10 A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11.
Kombinovaný přístrojový panel (DIM), ovládání klimatizace (CCM),
nezávislé topení, elektricky nastavované
sedadlo řidiče
Elektrická zásuvka pro
přední sedadlo, zadní
sedadlo a chladničku*
12.
-
-
13.
-
-
14.
-
-
15.
ABS, STC/DSTC
5A
16.
Elektronický posilovač
řízení (ECPS)*, Active
Xenon (HCM)*, ovládání
sklonu světlometů*
10 A
Světlo do mlhy, levé
přední
7,5A
10 A
17.
15A
09 Údržba a servis
Pojistky
18.
Světlo do mlhy, pravé
přední
33.
19.
-
20.
Čerpadlo chladicí
kapaliny (V8)
5A
Řídicí modul převodovky (TCM)
10 A
22.
Dálkové světlo, levé
10 A
23.
Dálkové světlo, pravé
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*,
Systém zábavy pro
zadní sedadla (RSE)*
5A
29.
Palivové čerpadlo
7,5A
30.
BLIS*
5A
31.
-
-
32.
-
-
21.
Podtlakové čerpadlo
(benzínový motor)
20A
34.
Čerpadlo ostřikovače
15A
35.
-
-
36.
-
-
7,5A
-
09
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
227
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G032342
Pojistky v zavazadlovém prostoru
1.
2.
3.
228
Světlo zpátečky
10 A
Obrysová světla, světla
do mlhy, osvětlení
zavazadlového prostoru, osvětlení RZ,
žárovky v brzdovém
světle
20A
Příslušenství (AEM)*
15A
7.
8.
4.
Rezerva
-
5.
Elektronika REM
10 A
6.
Systém RSE*
7,5A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9.
Kabeláž tažného
zařízení* (vodič 30)
Elektrická zásuvka
v zavazadlovém prostoru
Pravé zadní dveře:
Elektrické stahování
okna, zámek elektrického stahování okna
10.
15A
15A
Levé zadní dveře: Elektrické stahování okna,
zámek elektrického
stahování okna
20A
11.
-
-
12.
-
-
13.
Vyhřívání palivového filtru vznětového motoru
15A
Subwoofer, zadní klimatizace (A/C)*
15A
20A
14.
15.
-
-
09 Údržba a servis
Pojistky
16.
-
17.
Příslušenství informačního systému*
-
30.
5A
-
Osvětlení přívěsu,
pravé: brzdové světlo,
zadní světlo do mlhy,
ukazatel směru*
25A
Hlavní pojistka:
Pojistka 37, 38
40A
18.
-
19.
Stěrač zadního okna
15A
20.
Kabeláž tažného
zařízení* (vodič 15)
32.
-
-
20A
31.
33.
-
-
21.
-
-
34.
-
-
22.
-
-
35.
-
-
23.
AWD
7,5A
36.
-
-
24.
-
-
37.
Vyhřívání zadního okna
20A
25.
-
-
38.
Vyhřívání zadního okna
20A
26.
Parkovací asistent*
5A
27.
Hlavní pojistka: Kabeláž tažného zařízení,
parkovací asistent,
AWD
30A
Systém centrálního
zamykání (PCL)
15A
Osvětlení přívěsu, levé:
Obrysová světla, směrový ukazatel*
25A
28.
29.
09
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
229
09 Údržba a servis
09
Pojistky
G031532
Pojistky v zavazadlovém prostoru – Executive*
Pojistková skříňka je umístěna za krytem na
levé straně.
1.
2.
3.
230
Relé, vyhřívání sedadla,
zadní sedadlo, relé,
masážní sedadlo,
přední
5A
Vyhřívání sedadla,
zadní sedadlo, vlevo
15A
Vyhřívání sedadla,
zadní sedadlo, vpravo
15A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4.
Větrání předního
sedadla, přední masážní sedadlo
10 A
5.
-
-
6.
-
-
09 Údržba a servis
09
231
Všeobecné informace...........................................................................
Ovládací panely, audiosystém .............................................................
Funkce audiosystému...........................................................................
Funkce rádia ........................................................................................
Funkce CD ...........................................................................................
Struktura menu – audiosystém ............................................................
Funkce telefonu* ..................................................................................
Struktura menu – telefon ......................................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky* .....
232
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
234
235
238
242
248
251
252
260
264
270
INFORMAČNÍ SYSTÉM
10 Informační systém
Všeobecné informace
Audio systém
10
Informační systém je systém, který integruje
audiosystém a telefon.
Váš informační systém můžete snadno
a pohodlně ovládat pomocí sdruženého ovládacího panelu nebo klávesnice na volantu.
Vůz XC90 lze vybavit systémem Dolby
Surround Pro Logic II1. Tento systém nabízí
díky širokému profilu přirozeného zvuku optimální zážitek velice blízký skutečnosti.
Systém také umožňuje Vašim spolucestujícím
používat sluchátka* s oddělenými zdroji zvukového signálu.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II distribuuje dva
stereo kanály do levých, středových, pravých
a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna
věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.
Dolby Surround Pro Logic II a ikona
Dolby jsou registrovanými známkami
společnosti Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System se vyrábí v licenci
společnosti Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
1
234
Platí pro Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Ovládací panely, audiosystém
Ovládací prvky zvuku
10
CD – zkrácené volby
VOLUME – hlasitost (ovládací knoflík)
POWER – zapnutí/vypnutí audiosystému
AM/FM – zkrácená volba mezi FM1, FM2
a AM
Displej
ENTER - zvolte v menu, aktivujte výběr
nebo zpřístupněte strukturu složky
a spusťte přehrávání audio souborů, pokud
je v CD přehrávači disk s audio soubory.
Více informací, viz strana 248.
PHONE – zapnutí/vypnutí/pohotovostní
režim telefonu
MY KEY – programovatelné tlačítko rychlé
volby Vaší oblíbené funkce
SELECTOR - vyberte zdroj audia (otočný
ovladač)
SOUND – nastavení zvuku
EXIT/CLEAR – návrat v menu, zrušení
volby, přepnutí telefonu do pohotovostního režimu nebo vymazání předešlého
znaku při psaní textu a čísel
CD přehrávač a CD měnič*
Vyhledávání/změna skladeb/stanic nebo
posun vpřed a vzad při psaní textu a čísel
Tlačítka volby stanic/pozice CD měniče*
(1-6), tlačítka číslic a znaků pro telefon
a zkrácenou volbu menu
IR* – přijímač pro dálkové ovladače
Držák SIM karty
MENU - tlačítka výběru menu
Tlačítko vysunutí disku přehrávače
a měniče CD*
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
10 Informační systém
Ovládací panely, audiosystém
Klávesnice na volantu
10
Menu
Zkrácené volby
Položky menu jsou očíslovány a je možné je
volit také přímo prostřednictvím klávesnice
1-6.
Audiosystém – telefon*
Tlačítko osobního nastavení rychlé
volby – MY KEY
Tlačítko MY KEY se používá k uložení oblíbených funkcí v menu, např. TP.
G027112
Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu jsou
určena k ovládání telefonu i audiosystému.
Funkce příslušných tlačítek závisí na tom, který
systém je právě aktivní. Klávesnici na volantu
můžete použít pro nastavení hlasitosti, pohyb
mezi jednotlivými předvolbami stanic a změnu
skladeb na CD. Dvě horní tlačítka na klávesnici
Yes a No se používají k přijmutí a ukončení
telefonních hovorů.
Některé funkce audio systému se ovládají
prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed displeje.
• Menu systému je přístupné prostřednictvím tlačítka MENU. Pro pohyb mezi položkami menu se používají tlačítka směrem
.
nahoru/dolů
• Výběr nebo aktivace a deaktivace položky
menu se provádí tlačítkem ENTER.
• Tlačítkem EXIT se lze vrátit zpět jeden krok
ve struktuře menu. Dlouhým stisknutím
EXIT opustíte menu.
236
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zvolte v menu funkci a uložte ji stisknutím
a podržením tlačítka MY KEY po dobu
delší než dvě sekundy.
Jakmile se na displeji zobrazí zpráva My Key uložení., zvolená funkce byla uložena.
Funkci aktivujete krátkým stisknutím klávesy MY KEY.
Funkce, které mohou být uloženy pro
tlačítko rychlé volby MY KEY
Náhodný výběr
Text. info o disku
TP
Zpravodajství
Radio text
PTY scan
AF
10 Informační systém
Ovládací panely, audiosystém
Regional
Rolování/vyhledávání vpřed a vzad
Surround
Krátkým stisknutím tlačítka
/
můžete procházet skladby na CD nebo
předvolby rozhlasových stanic. Dlouhá stisknutí se používají rychlý přesun v rámci skladeb
na CD nebo automatické vyhledávání rozhlasových stanic.
Ovládací panel s konektorem pro
připojení sluchátek*
10
Omezení
Zdroj audiosignálu (FM, AM, CD atd.) přehrávaný v reproduktorech není možné ovládat ze
zadního ovládacího panelu.
G026982
Zprávy RDS se nemohou zobrazit, pokud je
rozhlasové vysílání posloucháno ve sluchátkách, zatímco jiný zdroj audiosignálu je přehráván v reproduktorech.
Pro nejlepší reprodukci zvuku doporučujeme
sluchátka s impedancí 16 – 32 ohmů a citlivostí
102 dB nebo vyšší.
Aktivace/deaktivace
Ovládací panel se aktivuje tlačítkem SEL, když
je audiosystém aktivní. K deaktivaci dojde
automaticky při deaktivaci audiosystému nebo
dlouhým stisknutím tlačítka SEL.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
10 Informační systém
Funkce audiosystému
Zapnutí/vypnutí – audiosystém
Nastavení hlasitosti
Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením ovladoprava nebo doleva. Hlasitost je
dače
řízena elektronicky a ovladač proto nemá
žádnou koncovou polohu. Pokud je vůz vybaven klávesnicí na volantu, hlasitost můžete
pomocí této klávesnice zvýšit (+) nebo snížit
(–).
10
G027115
Výběr zdroje audiosignálu
Stisknutím tlačítka POWER
vypnete audiosystém.
zapnete nebo
Pokud byl audiosystém zapnutý při vypnutí
zapalování, automaticky se zapne při nastartování vozu.
Opakovaným tisknutím tlačítka AM/FM
můžete volit mezi FM1, FM2 a AM. Tlačítko
CD
aktivuje CD přehrávač/měnič.
Otočením voliče SELECTOR
se přepíná
mezi externími – AUX a USB* a interními zdroji
audia – FM1, FM2, AM, CD a měnič CD*.
Externí zdroje audia
AUX
Vstup AUX AUX může být používán například
k připojení přehrávače iPodŸ nebo MP3.
Vstup AUX a spínač audio pro AUX/RSE*.
Vstup AUX (3,5 mm)
Spínač audio AUX/RSE*
Je-li vůz vybaven systémem RSE*, k dispozici
je spínač pro audio ze systému AUX a RSE.
Spínač lze nastavit do dvou poloh:
• AUX - z audio systému se přehrává audio
z externího audio zdroje.
• RSE - z audio systému se přehrává audio
z RSE.
DŮLEŽITÉ
Když je konektor ve vstupu AUX, kryt
držáků nápojů musí být otevřený.
238
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Funkce audiosystému
POZNÁMKA
USB*
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte.
2. Hlasitost se ovládá voličem SELECTOR
nebo tlačítky
nahoru a dolů. Dokončení
postupu se provádí tlačítkem ENTER.
10
2. Připojte svůj iPodŸ, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB* (viz
předcházející obrázek).
> Při načítání souborů na paměťovém
médiu systémem se na displeji se objeví
text Vkládání. To chvíli trvá.
Někdy mohou být vnější zdroje audiosignálu
AUX slyšet s jinou hlasitostí než interní zdroje
audiosignálu. Pokud je úroveň hlasitosti externího zdroje příliš vysoká nebo naopak nízká,
kvalita zvuku může být snížena. Předejděte
tomu nastavením vstupní hlasitosti na vnějším
zdroji audiosignálu:
1. Zvolte Hlasitost vstupu AUX v menu
a stiskněte ENTER.
> Na displeji se zobrazí zpráva Připojte
zařízení.
Po dokončení načtení se na displeji zobrazí
informace o skladbě.
Nyní lze používat funkce rychloposuvu a změny
/
:
skladby pomocí tlačítek
• Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
USB připojení*.
Pokud si zvolíte připojení iPodŸ, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB*,
můžete toto zařízení ovládat prostřednictvím
ovládacích prvků audio systému.
skladbami.
• Dlouhým stisknutím se provádí rychloposuv v rámci skladby.
Můžete pro tento účel použít také klávesnici na
volantu.
POZNÁMKA
Neplatí pro klávesnici na volantu.
POZNÁMKA
Připojte přehrávač nebo paměť USB ke
kabelu a portu, vložte zařízení a zavřete
odkládací schránku.
1. Ovladačem SELECTOR vyberte možnost
USB.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů souborů, které systém nepodporuje. Dále
systém podporuje většinu modelů iPodŸ,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později. Funkce iPodŸ Shuffle není podporována.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
10 Informační systém
Funkce audiosystému
Paměť USB
10
Za účelem usnadnění používání paměti USB se
vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory,
které nejsou kompatibilními hudebními soubory.
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
POZNÁMKA
Nastavení zvuku
Nastavení prostředního reproduktoru lze
upravit pouze v případě, že v menu zvolíte
Dolby Pro Logic II (DPL II) nebo stereo se
třemi kanály (3-CH) Nastavení subwooferu
lze upravit pouze, je-li aktivní Subwoofer
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média, která
jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem
souborů FAT32, a zvládne maximálně 500
adresářů a 64 000 souborů. Paměť musí mít
kapacitu alespoň 256 Mb.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohou posluchače atd. pro každou kombinaci
modelu vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. hloubky, výšky a ekvalizér, jsou určeny
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
min. do max. úrovně. Střed označuje normální polohu.
1. Stiskněte tlačítko SOUND
.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND,
dokud nezvolíte parametr, který chcete
nastavit. K dispozici jsou parametry
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
Subwoofer*, STŘEDOVÝ* nebo
SURROUND*.
3. Pomocí ovladače SELECTOR
nastavte
úroveň. Na displeji se zobrazuje rozsah od
Typ programu
Na displeji se
objeví
Hloubky
BASS
Výšky
TREBLE
Vyvážení mezi pravými
a levými reproduktory
BALANCE
Vyvážení mezi předními
a zadními reproduktory
FADER
Úroveň pro basový
reproduktor
Subwoofer*
Úroveň pro středový
reproduktor
STŘEDOVÝ*
Úroveň prostorového
zvuku
SURROUND*
10 Informační systém
Funkce audiosystému
Prostorový zvuk*
Basový reproduktor – SUBWOOFER*
Zadní ekvalizér1
Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk.
Nastavení, včetně aktivace a deaktivace pro
každý příslušný zdroj audiosignálu, se provádí
samostatně.
Subwoofer pomáhá systému produkovat
plnější zvuk a hlubší basové tóny.
Tato funkce se používá pro jemné doladění
zvuku ze zadních reproduktorů.
1. Zvolte NASTAVENÍ AUDIO v menu
a stiskněte ENTER.
1. Zvolte NASTAVENÍ AUDIO v menu
a stiskněte ENTER.
na displeji označuje, že je aktivní
Ikona
funkce Dolby Pro Logic II. Existují tři různé
možnosti nastavení prostorového zvuku:
2. Zvolte položku Subwoofer a stiskněte tlačítko ENTER. Zaškrtnutí políčka označuje
aktivaci funkce Subwoofer.
2. Zvolte položku Zadní ekvalizér a stiskněte tlačítko ENTER.
• Pro Logic II
• 3 kanály
• Off (dvoukanálové stereo)
Aktivace/deaktivace prostorového
zvuku
Přední ekvalizér1
Tato funkce se používá pro jemné doladění
zvuku z předních reproduktorů.
1. Zvolte NASTAVENÍ AUDIO v menu
a stiskněte ENTER.
1. Stiskněte tlačítko MENU, přejděte na
položku NASTAVENÍ AUDIO a stiskněte
tlačítko ENTER.
2. Zvolte položku Přední ekvalizér a stiskněte tlačítko ENTER.
2. Zvolte položku SURROUND a stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Pro nastavení úrovně použijte tlačítka
volby menu nebo knoflík SELECTOR.
3. Zvolte položku Pro Logic II, 3 kanály
nebo Off a stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stisknutím tlačítka ENTER zvolíte další
frekvenci. Zvolit můžete pět frekvencí
zvuku.
Dolby Surround Pro Logic II je ochrannou
známkou společnosti Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System se vyrábí v licenci společnosti Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
1
10
3. Pro nastavení úrovně použijte tlačítka
volby menu nebo knoflík SELECTOR.
4. Stisknutím tlačítka ENTER zvolíte další
frekvenci. Zvolit můžete pět frekvencí
zvuku.
5. Stiskněte několikrát tlačítko ENTER,
dokud se nevrátíte zpět do režimu menu,
čímž hodnoty uložíte.
5. Stiskněte několikrát tlačítko ENTER,
dokud se nevrátíte zpět do režimu menu,
čímž hodnoty uložíte.
Některé audiosystémy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
241
10 Informační systém
Funkce rádia
Ladění
Manuální vyhledání známé frekvence
1. Stiskněte a podržte tlačítko
nebo
. Na displeji se objeví MAN. Rádio
pomalu prohledává frekvence ve zvoleném
směru a po několika sekundách se rychlost
prohledávání zvýší.
10
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
2. Jakmile se na displeji objeví požadovaná
frekvence, tlačítko uvolněte.
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
3. Frekvenci můžete doladit krátkým stisknunebo
.
tím tlačítek se šipkami,
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
1. Zvolte režim rádia AM/FM1/FM2 pomocí
ovladače SELECTOR (3) nebo tlačítka
AM/FM (1).
2. Krátký stisk tlačítka
nebo
se
používá pro vyhledání stanic se silným signálem.
3. Stiskněte jedno z tlačítek znovu pro další
vyhledávání.
Režim manuálního nastavení frekvence
zůstane aktivní pět sekund po posledním stisknutí tlačítka.
Uložení stanic
Chcete-li uložit naladěnou stanici pod jedno
z tlačítek volby stanic 0 – 9 (2), postupujte
podle následujících kroků:
1. Nalaďte frekvenci požadované stanice.
2. Stiskněte tlačítko, pod které si chcete uložit naladěné stanice, a podržte je stisknuté.
Zvuk na několik sekund ztichne. Na displeji
se objeví Kanál byl uložen. Stanice je nyní
uložena.
Uložit můžete až 10 stanic v pásmu AM, FM1
a FM2, tj. celkem 30 stanic.
G027119
AM FM
CD
AUTOSTORE – automatické uložení
stanic
AUTO (1) vyhledá deset nejsilnějších rozhlasových stanic a uloží je automaticky do samostatné paměti. To je zvlášť užitečné, projíždíteli oblastí, ve které vysílají Vám neznámé stanice
a neznáte ani jejich vysílací frekvence.
Spuštění automatického uložení
1. Vyberte vlnový rozsah pomocí tlačítka AM/
FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko AUTO (1),
dokud se na displeji neobjeví zpráva
Automat. uložení.
Jakmile z displeje zmizí zpráva Automat.
uložení, stanice jsou uloženy. Rádio pokračuje
242
10 Informační systém
Funkce rádia
v režimu Auto a na displeji se zobrazí AUTO.
Automaticky uložené stanice lze nyní vybrat
pomocí tlačítek 0 - 9. Pokud nejsou v dosahu
žádné stanice s odpovídající sílou signálu,
zobrazí se zpráva Stanice nebyla nalezena.
Zrušení automatického uložení stanic
Stiskněte EXIT.
Volba automaticky uložených předvoleb
Pokud přepnete rádio do režimu Auto, získáte
přístup k předvolbám automaticky uložených
stanic.
1. Krátce stiskněte AUTO (1). Na displeji se
objeví AUTO.
2. Aktivujte prohledávání stisknutím tlačítka
SCAN (2). Na displeji se objeví SCAN.
3. Prohledávání ukončete stisknutím tlačítka
SCAN nebo EXIT.
Uložení stanice
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo pouze některé funkce.
Ovládání hlasitosti – NEWS/TP/ALARM
Zvolenou stanici je možné uložit jako
předvolbu, když je prohledávání SCAN aktivní.
Stiskněte tlačítko 0 – 9 a přidržte je stisknuté, dokud se na displeji neobjeví zpráva
Station Stored.
Prohledávání SCAN se přeruší a uloženou stanici je možné zvolit pomocí předvolby.
POZNÁMKA
Pokud se například přehrává CD, když rádio
přijímá dopravní informace, CD přehrávač
přejde do režimu pauzy. Zprávu uslyšíte hlasitostí nastavenou pro daný typ zprávy.
Původně zvolený zdroj signálu bude pokračovat s hlasitostí, která byla předtím nastavena. Pokud nastavíte hlasitost v průběhu
hlášení, nová hlasitost se uloží a použije při
následujícím hlášení.
2. Stiskněte jedno z tlačítek 0 - 9.
Funkce RDS
3. Rádio zůstane v režimu Auto, dokud jej
neopustíte krátkým stisknutím tlačítka
AUTO (1), EXIT nebo AM/FM.
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které RDS rádiu umožňují následující
funkce:
Zprávy – NEWS
Prohledávání
• Automatické přepnutí na silnější vysílač,
Tato funkce přeruší ostatní zdroje zvukového
signálu (např. CD), když začne vysílání zpráv.
SCAN (2) automaticky vyhledává ve vlnovém
pásmu silné stanice. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu přibližně 8 sekund, než se prohledávání opět spustí.
Aktivace/deaktivace prohledávání
1. Vyberte vlnový rozsah pomocí tlačítka AM/
FM.
10
pokud se příjem v oblasti zhorší.
• Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
• Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
1. Zvolte režim rádia pomocí ovladače
SELECTOR nebo tlačítka AM/FM.
2. Zvolte Zpravodajství v menu a stiskněte
ENTER.
3. Na displeji se zobrazí zpráva
Zpravodajství.
``
243
10 Informační systém
Funkce rádia
10
4. Volbou možnosti Zpravodajství a stisknutím tlačítka ENTER lze funkci
Zpravodajství deaktivovat.
Při této funkci programy stanic RDS, které mají
kód news, přeruší jiné zdroje zvukového signálu s hlasitostí nastavenou pro tyto účely.
Ihned po dokončení vysílání zpráv se audiosystém navrátí k předcházejícímu zdroji audiosignálu a obnoví předcházející nastavenou hlasitost.
Pokud si nepřejete poslouchat právě zapnuté
zpravodajství:
Stiskněte tlačítko EXIT. Funkce NEWS
zůstane aktivní a rádio čeká na další zpravodajský program.
Dopravní zpravodajství – TP
Při této funkci programy stanic RDS, které mají
kód dopravního zpravodajství, přeruší jiné
zdroje zvukového signálu s hlasitostí nastavenou pro tento účel. Ihned po odvysílání zprávy
se rádio navrátí k předcházejícímu zdroji audiosignálu a obnoví předcházející nastavenou hlasitost.
1. Zvolte TP v menu a stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí zpráva TP.
3. Volbou možnosti TP a stisknutím tlačítka
ENTER lze funkci TP deaktivovat.
244
Pokud je funkce aktivní, na displeji se objeví
TP. Pokud zvolená stanice vysílá dopravní
informace, zobrazí se na displeji
.
Dopravní zpravodajství přeruší jiné zdroje zvukového signálu, pouze pokud je na displeji
.
Pokud si nepřejete poslouchat právě zapnuté
dopravní zpravodajství:
Stiskněte tlačítko EXIT. Funkce TP
zůstane aktivní a rádio čeká na další
dopravní zpravodajství.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto informace se zobrazují na displeji.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Zvolte Radio text v menu a stiskněte
ENTER.
3. Volbou možnosti Radio text a stisknutím
tlačítka ENTER lze funkci deaktivovat.
Alarm
Tato funkce Vám umožňuje poslouchat
dopravní zpravodajství, pokud cestujete mezi
různými zeměmi a státy v Evropě, aniž byste si
museli naladit konkrétní stanici.
Alarm je vysílán automaticky a není možné jej
vypnout. Když je vysílána zpráva o poplachu,
na displeji se objeví zpráva Alarm!. Tato
funkce se využívá pro varování motoristů před
velkými nehodami a katastrofami (např. pád
mostu nebo nehoda v jaderné elektrárně).
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
Typy programů – PTY
TP vyhledávání
3. Zvolte položku Hledání TP a stiskněte tlačítko ENTER.
Funkci PTY je možné použít pro výběr různých
typů programů, například populární nebo klasická hudba. Funkci PTY použijte pro výběr
z množství různých typů programů uvedených
v následujícím seznamu.
Chcete-li funkci deaktivovat, zvolte znovu
položku Hledání TP a stiskněte tlačítko
ENTER.
Zobrazení typu programu
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
2. Zvolte položku TP a stiskněte tlačítko
ENTER.
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte PTY v menu a stiskněte ENTER.
10 Informační systém
Funkce rádia
3. Zvolte položku Ukázat PTY a stiskněte
tlačítko ENTER.
typy programů
PTY kód zvolené stanice se nyní zobrazí na
displeji.
Klasická hudba
POZNÁMKA
Ne všechny stanice vysílají PTY kód.
typy programů
Kultura
Lehčí klasika
Nenáročný poslech
Lidová hudba
Populární hudba
Aktuality
Jízda
Náboženství
Rock
Mluvené slovo
Společnost
Country hudba
Sport
Publicistika
Divadlo
Ekonomika
Živé telefonáty
Folk
Vzdělávání
Volný čas
Věda
Pro děti
Počasí
Hudba z archivu
Jiná hudba
Informace
Jazz
Vyhledání určitého typu programu
Tato funkce Vám pomůže najít programy určitého zaměření pomocí vyhledávání v celém
frekvenčním pásmu.
10
1. Zvolte položku FM 1 nebo FM 2 a stiskněte
tlačítko MENU.
2. Zvolte položku NASTAVENÍ RÁDIA
a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zvolte položku PTY a stiskněte tlačítko
ENTER.
4. Zvolte položku Vybrat PTY a stiskněte tlačítko ENTER.
5. U jednoho nebo více uvedených typů programu stiskněte tlačítko ENTER. Po první
volbě se na displeji rozsvítí symbol PTY
a rádio je v pohotovostním stavu pro příjem
stanic s funkcí PTY.
6. Jakmile jste označili všechny požadované
typy, opusťte seznam PTY zvolením EXIT/
CLEAR.
7. Zvolte položku PTY scan a stiskněte tlačítko ENTER. Pokud rádio najde stanici
s vybraným typem programu, začne ji
reprodukovat z reproduktorů.
8. Pokud rádio najde stanici, která není
vhodná, pokračujte ve vyhledávání tlačítky
nebo
.
``
245
10 Informační systém
Funkce rádia
10
9. Pokud není nalezena žádná stanice
s vybraným typem programu, rádio začne
přehrávat předchozí frekvenci. Funkce
PTY zůstává v pohotovostním stavu,
dokud nezačne vysílat vybraný typ programu. V tom případě rádio automaticky
přepne na stanici vysílající vybraný typ programu.
Chcete-li deaktivovat funkci PTY standby,
v nabídce vyberte možnost Vymazat všechny
PTY. Symbol PTY zmizí z displeje a rádio se
vrátí do normálního režimu.
POZNÁMKA
Nyní budou přehrávány pouze zprávy ze
zvolené stanice.
POZNÁMKA
Nyní budou přehrávány pouze zprávy ze
zvolené stanice.
Zprávy – NEWS STATION
Zde můžete určit stanice, které budou sledovány, zda nevysílají zprávy.
Dopravní zpravodajství – TP STATION
Mějte na paměti, že daná stanice musí vysílat
RDS signál.
Zde můžete určit stanice, které budou sledovány, zda nevysílají dopravní zpravodajství.
Aktivace/deaktivace NEWS STATION
Automatická změna frekvence – AF
Funkce AF vybere jeden z nejsilnějších vysílačů
zvolené stanice. Rádio může někdy vyhledávat
silný vysílač v celém vlnovém rozsahu FM.
Pokud k tomu dojde, rádio se ztlumí a na displeji se objeví PI SEEK - pro ukončení
stiskněte EXIT.
Aktivace/deaktivace AF
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
Nalaďte stanici, která bude sledována z hlediska příjmu zpráv.
2. Zvolte položku AF a stiskněte tlačítko
ENTER.
Aktivace/deaktivace TP STATION
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
Funkci AF opět aktivujete, pokud zvolíte AF
a stisknete ENTER.
Nalaďte stanici, která bude sledována z hlediska příjmu dopravního zpravodajství.
2. Zvolte položku ZPRAVODAJSKÁ
STANICE a stiskněte tlačítko ENTER.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
3. Zvolte položku TP STATION a stiskněte
tlačítko ENTER.
2. Zvolte položku TP a stiskněte tlačítko
ENTER.
4. Volbou položky Nastavit aktuální lze aktivovat nebo položkou RESET deaktivovat
funkci; stiskněte tlačítko ENTER.
Mějte na paměti, že na displeji musí být zobra.
zeno
3. Zvolte položku STANICE TP a stiskněte
tlačítko ENTER.
246
4. Volbou položky Nastavit aktuální lze aktivovat nebo položkou RESET deaktivovat
funkci; stiskněte tlačítko ENTER.
10 Informační systém
Funkce rádia
Regionální rozhlasové programy – REG
• Off – žádné přerušení programy z jiných
vysílačů.
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku Regional a stiskněte tlačítko ENTER.
10
Aktivace/deaktivace EON
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku EON a stiskněte tlačítko
ENTER.
3. Zvolte položku Místní, Vzdálené nebo
Off a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Na displeji se zobrazí zpráva REG.
4. Chcete-li funkci REG deaktivovat, zvolte
znovu položku REG a stiskněte tlačítko
ENTER.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Funkce EON je užitečná zejména v městských
oblastech, kde je mnoho rozhlasových stanic.
Umožňuje nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozidla, kdy programové
funkce by měly přerušit aktuální zdroj audiosignálu.
Resetování funkcí RDS
Obnoví veškerá nastavení rádia na hodnoty
nastavené v továrně.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku Obnovit vše a stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Potvrďte opětovným stisknutím ENTER.
• Místní – k přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálené1 – k přerušení dojde i v případě,
že vysílač rozhlasové stanice je daleko,
dokonce i když je signál velmi zarušený.
1
Předdefinované/tovární nastavení.
247
10 Informační systém
Funkce CD
10
Vložení CD (CD měnič)
Zvukové soubory
Kromě normálních hudebních CD přehrávač
CD také podporuje formát zvukových souborů
MP3 a WMA.
Tlačítky 1 – 6 nebo navigačním tlačítkem
směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
Volná pozice je na displeji označena. Text
Vložte disk signalizuje, že nový disk je možné
vložit. Měnič CD pojme až 6 disků.
Vložte disk CD do otvoru CD měniče (2).
G027116
Vysunutí CD
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
Jednotlivé disky (CD přehrávač)
Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka pro
vysunutí (3).
Pokud je hudební CD v přehrávači, když je
audiosystém v režimu CD, přehrávání se spustí
automaticky. Jinak vložte disk a přepněte do
režimu CD pomocí knoflíku SELECTOR (4)
nebo tlačítka CD(1).
Všechny disky (CD měnič)
Spuštění přehrávání (CD měnič)
Tuto funkci je možné aktivovat pouze ve stojícím voze. Vysunutí se přeruší, pokud se začne
vůz pohybovat.
Pokud je již zvolena pozice s hudebním CD,
když je audiosystém aktivován, přehrávání se
spustí automaticky. Jinak přepněte do režimu
CD měniče pomocí knoflíku SELECTOR (4)
nebo tlačítka CD (1) a zvolte disk pomocí tlačítek s čísly 1 - 6.
248
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu
max. 12 sekund. Poté je opět vtažen do přehrávače a přehrávání pokračuje.
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se zobrazí
zpráva MATA UT.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena, CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti se CD
přehrávač znovu spustí.
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač
načíst.
Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat
nějakou dobu, než se spustí přehrávání.
Navigace a přehrávání
Pokud je v CD přehrávači vložen disk obsahující zvukové soubory, potom se po stisknutí tlačítka ENTER zobrazí struktura složek na disku.
Strukturu složek můžete procházet stejným
způsobem, jako když procházíte strukturu
menu audiosystému. Zvukové soubory jsou
a složky symbooznačeny symbolem
. Než se spustí přehrávání, lze
lem
pomocí tlačítek
/
zobrazit název
zvukového souboru, pokud je displej příliš
úzký. Přehrávání zvoleného zvukového souboru spustíte tlačítkem ENTER.
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
10 Informační systém
Funkce CD
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
POZNÁMKA
Procházet náhodně zvolenými skladbami je
možné pouze na aktuálním disku.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením tlačítek
/
můžete
listovat v seznamu skladeb/souborů na CD.
Dlouhé stisknutí se používá k rychlému posunu
ve skladbách/souborech na CD. Ke stejnému
účelu může být využito klávesnice na volantu.
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každé skladby/souboru na CD. Pro aktivaci
stisknete tlačítko SCAN. Stisknutím tlačítka
EXIT nebo SCAN lze pokračovat v přehrávání
aktuální skladby CD nebo zvukového souboru.
Prohledávání se provádí pouze na vybraném
disku. Když je tato funkce aktivní, na displeji se
objeví text SCAN.
POZNÁMKA
Pokud je text na disku aktivní, tyto zprávy se
nezobrazují (SCAN).
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
Aktivace/deaktivace (CD přehrávač)
Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se deaktivuje.
Různé zprávy se objeví v závislosti na aktivované funkci náhodného výběru:
• RANDOM znamená, že přehrávány jsou
pouze skladby z jednoho hudebního CD.
Pokud je přehráván hudební disk CD:
Zvolte RANDOM v menu a stiskněte
ENTER.
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:
• RANDOM ALL znamená, že jsou přehrávány všechny CD disky v CD měniči.
• RANDOM Složka znamená, že přehrávány jsou zvukové soubory ve složce na
aktuálním CD.
Zvolte Disk nebo Složka v menu a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Aktivace/deaktivace (CD měnič)
Pokud je text na disku aktivní, tyto zprávy se
nezobrazují.
Pokud je přehráván hudební disk CD:
1. Zvolte Náhodný výběr v menu a stiskněte
ENTER.
2. Rolujte na Jeden disk nebo Všechny
disky a stiskněte ENTER.
Položka Všechny disky platí pouze pro
hudební CD v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými soubory:
1. Zvolte Jeden disk nebo Složka v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte požadovaný disk CD nebo složku
a stiskněte ENTER.
10
Text na disku
Pokud je informace o titulu uložena na CD, je
možné ji zobrazit na displeji.
Aktivace/deaktivace
Spusťte přehrávání CD.
Zvolte Text. info o disku v menu a stiskněte ENTER.
CD
Při používání doma vypálených disků může být
reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněná.
``
249
10 Informační systém
Funkce CD
VAROVÁNÍ
10
250
Pouze standardní disky (průměr 12 cm).
Nepožívejte disky s přilnavými nálepkami.
Teplo z CD přehrávače může způsobit uvolnění štítku a následně může dojít k poškození CD přehrávače.
10 Informační systém
Struktura menu – audiosystém
FM MENU
MENU AM
1.
Zpravodajství
1.
2.
TP
3.
Radio text
MENU CD
4.
NASTAVENÍ RÁDIA
1.
Náhodný výběr
4.1.
PTY
2.
Zpravodajství
4.2.
TP
3.
TP
4.3.
ZPRAVODAJSKÁ STANICE
4.
Text. info o disku
4.4.
AF
5.
NASTAVENÍ AUDIO*1
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Obnovit vše
5.
NASTAVENÍ AUDIO*
5.1.
1
Surround
5.2.
Subwoofer
5.3.
Přední ekvalizér
5.4.
Zadní ekvalizér
5.5.
Obnovit vše
NASTAVENÍ AUDIO*1
10
MENU AUX
1.
Hlasitost vstupu AUX
2.
Zpravodajství
3.
TP
4.
NASTAVENÍ AUDIO*1
viz FM MENU.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
251
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Komponenty telefonu
252
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Klávesnice na volantu* – většinu funkcí
telefonu můžete ovládat pomocí klávesnice na volantu. Pokud je telefon v aktivním
režimu, tlačítka na volantu je možné používat pouze k ovládání funkcí telefonu.
Když je telefon v aktivním režimu, na displeji se vždy zobrazují informace vztahující
se k telefonu.
Mikrofon - mikrofon sady handsfree je
nainstalován ve stropu vedle sluneční
clony.
Ovládací panel ve středové konzole –
všechny funkce telefonu (s výjimkou hlasitosti hovoru) mohou být ovládány
prostřednictvím ovládacího panelu.
Čtečka SIM karty – SIM karta se zasouvá
do přední části ovládacího panelu.
Sluchátko* – pokud nechcete být rušeni,
můžete použít sluchátko.
Anténa – anténa je namontována na přední
okno před zpětným zrcátkem.
Všeobecné informace
Ovládání
• Na prvním místě je vždy bezpečnost silnič-
10
ního provozu.
• Pokud řídíte vůz a chcete použít sluchátko*, zaparkujte vůz na bezpečném
místě.
• Vypněte telefonní systém, když doplňujete
palivo.
• V blízkosti lomů telefon vypněte.
• Doporučujeme, aby servis telefonního
systému prováděl autorizovaný servis
Volvo.
G027117
Komponenty telefonu
Tísňová volání
Tísňová volání můžete uskutečnit bez SIM
karty, pokud je území, ze kterého voláte,
pokryto signálem GSM.
1. Zapněte telefon.
2. Zvolte telefonní číslo pro tísňové volání (v
zemích EU: 112).
3. Stiskněte tlačítko ENTER na ovládacím
panelu nebo na volantu.
Displej
ENTER – přijetí hovoru, volba v menu nebo
aktivace telefonu z pohotovostního režimu
Zapnutí/vypnutí/pohotovostní režim
EXIT/CLEAR – ukončení/odmítnutí volání,
návrat v menu, zrušení volby nebo vymazání zadaného znaku nebo číslice
Držák SIM karty
Tlačítka volby menu
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
253
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Spínač zapnutí/vypnutí/
pohotovostního režimu
Snížení hlasitosti během telefonního
hovoru
Aktivace systému:
Když během poslechu rádia zazvoní telefon
a hovor přijmete, sníží se hlasitost. Po ukončení
hovoru se automaticky obnoví dříve nastavená
hlasitost. Hlasitost rádia je také možné nastavit
během hovoru. Ta je potom zachována i po
ukončení hovoru. Zvuk audiosystému je také
možné úplně ztišit během telefonického
hovoru, viz strana 262.
Stisknutím tlačítka PHONE (3) aktivujete
telefonní systém.
Vypnutí systému:
Podržte tlačítko PHONE stisknuté
a systém se vypne.
Ponechání systému v pohotovostním režimu:
1. Krátkým stisknutím tlačítka PHONE nebo
stisknutím EXIT/CLEAR ponecháte telefon v pohotovostním režimu.
254
Tlačítka číslic/písmen a rychlé volby menu
2. Systém opět aktivujete tlačítkem PHONE.
Seek – posun vpřed a vzad při psaní textu
a čísel
Když je telefon aktivní nebo v pohotovostním
režimu, na displeji se objeví symbol sluchátka.
Zvýšení/snížení hlasitosti hovoru během
volání. Telefon nepoužívá prostřední reproduktor*
Pokud vypnete zapalování vozu a telefon bude
zapnutý, při příštím zapnutí zapalování se i telefon opět zapne. Pokud je telefon vypnutý, není
možné přijímat žádná volání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Tato funkce je k dispozici pouze u integrovaného telefonu Volvo.
Pohotovostní režim
V pohotovostním režimu můžete přijímat
volání, zatímco audiosystém je aktivní a informace ze zdrojů audiosystému se budou zobrazovat na displeji.
Chcete-li používat ostatní funkce telefonního
systému, telefon musí být zapnutý v aktivním
režimu.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Rychlá volba menu
SIM karta
Pokud máte se svou SIM kartou problémy,
obraťte se na svého operátora sítě.
Jestliže jste již použili tlačítko menu pro vstup
do menu systému, můžete pro zvolení správného menu v hlavní nabídce namísto šipek
použít čísla a tlačítko ENTER. Každá nabídka
v menu má své číslo. Čísla se zobrazují na displeji spolu s jednotlivými položkami menu.
10
Příjem hovoru a volání
Volání:
Bezpečnost dopravy
Z bezpečnostních důvodů jsou některé části
nabídky menu telefonu nepřístupné, pokud se
vůz pohybuje rychlostí vyšší než 8 km/h.
Můžete pouze dokončit činnosti, které již byly
započaty.
Rychlostní omezení můžete zrušit pomocí
funkce menu 5.6.
Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko
ENTER na volantu nebo na klávesnici na
ovládacím panelu (nebo zvedněte sluchátko).
Příjem příchozího hovoru:
G026980
Telefon je možné používat pouze s platnou SIM
kartou Subscriber Identity Module. Kartu získáte u Vašeho poskytovatele služeb.
Když chcete telefon používat, vždy zasuňte
SIM kartu.
1. Vypněte telefon.
2. Otevřete držák SIM karty krátkým stisknutím.
3. Vložte SIM kartu kovovými kontakty dolů.
4. Ujistěte se, že zkosený roh karty zapadl do
úkosu v držáku.
Stiskněte tlačítko ENTER nebo zvedněte
sluchátko. Také můžete použít automatický příjem volání, viz strana 262.
Audiosystém vozu může být během telefonního hovoru automaticky ztišen, viz
strana 262.
Ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko EXIT/CLEAR na volantu,
použijte klávesnici na panelu ovládacích
prvků nebo zavěste sluchátko.
Audiosystém obnoví svoji předcházející činnost.
Příchozí hovor odmítnete stisknutím tlačítka
EXIT/CLEAR.
5. Zasuňte držák do panelu.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
255
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Sluchátko*
10
Nechcete-li být při telefonování rušeni, použijte
sluchátko. Zvedněte sluchátko krátkým stisknutím horní části (A).
1. Stiskněte
na volantu (nebo použijte
tlačítko menu na ovládacím panelu)
a zvolte Handsfree.
2. Stiskněte ENTER a zavěste sluchátko. Jeli sluchátko již před započetím hovoru
vyjmuto z držáku, účastník na druhé straně
linky bude slyšet v systému hands-free.
3. Stiskněte tlačítko MENU, přejděte na
položku Handset a stisknutím tlačítka
ENTER přepněte na sluchátko.
Naposledy volaná čísla
G026983
Poslední volaná čísla/jména jsou automaticky
uložena do paměti.
Zvolte na klávesnici na středové konzole
požadované telefonní číslo a zvedněte sluchátko. Ovladačem na boční straně sluchátka nastavte hlasitost.
Hovor se ukončí při položení sluchátka do
držáku.
Jestliže si přejete přejít do režimu handsfree
bez ukončení hovoru:
256
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
1. Stiskněte tlačítko ENTER na ovládacím
panelu nebo na volantu.
2. Tlačítka volby menu se používají k posunu
nahoru a dolů mezi naposledy volanými
čísly. Ta se zobrazují na displeji.
3. Stiskněte ENTER.
Rychlá volba
Uložení čísel pro rychlou volbu
Telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby
(1 – 9).
Postupujte následovně:
1. Zvolte Phone book v menu a stiskněte
ENTER.
2. Přejděte na položku One-key dial (viz
strana 262) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zvolte si číslo rychlé volby. Potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
4. Vyhledejte požadované jméno nebo telefonní číslo v telefonním seznamu. Vyberte
je stisknutím tlačítka ENTER.
Použití rychlé volby
1. Podržte požadované tlačítko rychlé volby
stisknuté po dobu přibližně 2 sekund nebo
stiskněte toto tlačítko krátce a potom stiskněte tlačítko ENTER.
2. Před použitím rychlé volby po zapnutí telefonu chvíli počkejte.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
POZNÁMKA
Pokud chcete používat rychlou volbu čísel,
musí být aktivováno menu 3.4. Viz Rychlá
volba v popisu položek menu na straně
261.
Přidržení hovoru
Pokud uslyšíte během hovoru dvě pípnutí, volá
Vás někdo další. Tuto funkci si můžete zapnout
nebo vypnout v menu.
V tomto režimu si můžete zvolit, zda další hovor
přijmete nebo odmítnete. Pokud si nepřejete
hovor přijmout, stiskněte tlačítko EXIT/
CLEAR nebo nedělejte nic.
Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko
ENTER. Aktuální hovor bude přidržen. Pokud
stisknete tlačítko EXIT/CLEAR, oba hovory se
ukončí.
Funkce během hovoru
Následující funkce jsou k dispozici během
hovoru (vyberte šipkami a proveďte stisknutím
tlačítka ENTER)
Secret mode/
Secret mode off
Nezobrazení čísla
Hold/Resume
Volba, jestli má být
hovor přidržen nebo
odmítnut
Handset/Handsfree
Použití sluchátka
nebo handsfree
Phone book
Zobrazení telefonního seznamu
Následující funkce jsou k dispozici, pokud
máte aktivní hovor a přidržený hovor (vyberte
šipkami a označte stisknutím ENTER)
Hlasitost hovoru
Hlasitost během hovoru můžete zvýšit nebo
snížit stisknutím tlačítka + nebo - na klávesnici
na volantu.
10
Pokud je telefon v aktivním režimu, klávesnici
na volantu je možné používat pouze k ovládání
funkcí telefonu.
Abyste mohli použít tato tlačítka pro nastavení
audiosystému, telefon musí být v pohotovostním režimu, viz strana 254.
Telefonní seznam (Phone book)
Telefonní čísla a jména můžete uložit buď do
paměti telefonu nebo paměti SIM karty.
Secret mode/
Secret mode off
Nezobrazení čísla
Je-li jméno volajícího nalezeno v telefonním
seznamu, jeho nebo její jméno se zobrazí na
displeji.
Handset/Handsfree
Použití sluchátka
nebo handsfree
Do paměti telefonu můžete uložit maximálně
255 jmen.
Phone book
Zobrazení telefonního seznamu
Join
Hovor s oběma
účastníky najednou
(konferenční hovor)
Swap
Přepínání mezi jednotlivými hovory
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
257
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Uložení telefonních čísel se jmény
Vyberte si z následujících možností:
1. Stiskněte tlačítko MENU, vyberte položku
Phone book a stiskněte tlačítko ENTER.
1. Stiskněte ENTER a posouvejte šipkami,
dokud nenaleznete požadované jméno.
2. Rolujte na New number a stiskněte
ENTER.
2. Stiskněte tlačítko pro první znak jména
(nebo zadejte celé jméno) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zadejte jméno a stiskněte ENTER.
3. Stisknutím tlačítka ENTER zahájíte vytáčení čísla.
4. Zadejte číslo a stiskněte ENTER.
5. Vyberte paměť, do které chcete ukládat,
a stiskněte ENTER.
Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem:
jednou pro první znak, dvakrát pro druhý znak
atd. Stisknutím tlačítka 1 zadáte mezeru.
Volání čísla uloženého v paměti
AM FM
CD
LUM
VO E
LE CTOR
SE
SOUND
2
ABC
4
GHI
7
PQRS
AUTO
258
abc2äĺŕćç
3
def3čé
4
ghi4ě
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üů
9
wxyz9
CLEAR
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
2
MENU
SCAN
#
G027118
*
3
DEF
mezera 1- ? ! , . : " ’ ( )
EXI T
ENTER
1
1
MY KEY
PHONE
POWER
Zadání jména nebo psaní zprávy
Stiskněte tlačítko MENU se šipkou dolů (1)
nebo
na volantu pro vyhledávání
v telefonním seznamu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
*
Používá se, pokud mají být zadány
dva znaky pod stejným tlačítkem
za sebou.
0
[email protected]*#&$£/%
#
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny.
EXIT
Vymazání posledního zadaného
písmene nebo číslice. Stisknete-li
a podržíte tlačítko déle, vymaže se
celý zadaný text nebo číslo.
Přerušení zadávání textu
1. Vymažte celý zadaný text dlouhým stisknutím tlačítka EXIT/CLEAR.
2. Vraťte se do menu dalším dlouhým stisknutím tlačítka EXIT/CLEAR.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Technické údaje
G026980
Duální SIM karty
Mnozí operátoři nabízí duální SIM karty – jednu
do vozu a jednu do druhého telefonu. Duální
SIM karta umožňuje používat stejné číslo ve
dvou různých telefonech. Obraťte se na místního poskytovatele služeb, který Vám poskytne
více informací o možnostech a použití duální
SIM karty.
A
Výkon
2W
SIM karta
malá, 3 V
Počet paměťových
pozic
255A
SMS
ano
Data/Fax
ne
Dvě pásma
ano (900/1800)
10
Paměť telefonu obsahuje 255 pozic. Počet paměťových
pozic na SIM kartě se liší podle tarifu.
IMEI
Chcete-li zablokovat telefon, musíte operátorovi sdělit číslo IMEI telefonu. Jedná se
o 15místné sériové číslo naprogramované
v telefonu. Vytočením čísla *#06# zobrazíte
číslo IMEI na displeji. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
259
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
Přehled
10
1.
Speed dial
4.6.2
When engag.
Call register
2.4.1
Active
4.6.3
Not answered
1.1.
Missed calls
2.4.2
Select numbers
4.6.4
Not reachable
1.2.
Received calls
2.5.
Erase SIM
4.6.5
Fax calls
1.3.
Dialled no.
2.6.
Erase phone
4.6.6
Data calls
1.4.
Erase list
2.7.
Memory status
4.6.7
Cancel all
1.5.
2.
1
260
2.4.
1.4.1
All calls
1.4.2
Missed calls
3.1.
Read
5.1.
Telefon vozu
1.4.3
Received calls
3.2.
Write
5.2.
Přidat telefon
1.4.4
Dialled no.
3.3.
Message settings
5.3–7. Přidané telefony1
3.
Messages
5.
Call duration
3.3.1
SMSC number
1.5.1
Last call
3.3.2
Validity time
1.5.2
Call count
3.3.3
Message type
1.5.3
Total time
1.5.4
Měřič času vymazán
4.
Call options
4.1.
Send my no.
Phone book
4.2.
Call waiting
2.1.
4.3.
Auto answer
Search
2.2.
New number
4.4.
Automatic redial
2.3.
Copy all
4.5.
Číslo hlasové schránky
2.3.1
SIM to phone
4.6.
Diversion
2.3.2
Phone to SIM
Max. 5 telefonů.
4.6.1
All calls
Změnit telefon
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.
Phn.Sett.
6.1.
6.2.
Network
6.1.1
Auto
6.1.2
Manual select
SIM security
6.2.1
On
6.2.2
Off
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
6.2.3
Auto
6.3.
Změna PIN kódu
6.4.
Audio
6.5.
6.4.1
Ring volume
6.4.2
Ring signal
6.4.3
Mute radio
6.4.4
Msg. beep
Factory sett.
1.4. Vymazání seznamu
2.3.1.
From SIM to phone memory
Vymazání seznamů nacházejících se
v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.
2.3.2.
From phone to SIM memory
1.4.1.
All
2.4. Vytáčení zrychlené volby
1.4.2.
Missed
K telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
1.4.3.
Received
2.5. Vymazání SIM
1.4.4.
Dialled
Vymazání celé paměti SIM karty.
1.5. Doba trvání hovoru
Doba trvání všech hovorů nebo posledního
hovoru. K vynulování měřičů budete potřebovat kód telefonu (viz Menu 5.4).
2.6. Vymazání telefonu
Vymazání celé paměti telefonu.
2.7. Stav paměti
1.5.2.
Call count
Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě
a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik
pozic je z celkového počtu obsazeno, např.
100 (250).
Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit,
zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit
do telefonního seznamu.
1.5.3.
Total time
3. Zprávy
1.5.4.
Měřič času vymazán
3.1. Čtení
1.2. Přijaté hovory
2. Telefonní seznam
Popis položek menu
1. Výpis volání
1.1. Zmeškané hovory
Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
1.3. Volaná čísla
Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
1.5.1.
Last call
2.1. Hledat
Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete celou
zprávu nebo její část vymazat, poslat dál, změnit nebo uložit.
Hledání jména v telefonním seznamu.
3.2. Psaní
2.2. Nové číslo
Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete
zprávu uložit nebo odeslat.
Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 257.
2.3. Kopírovat vše
Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM
karty do paměti telefonu.
10
3.3. Nastavení zpráv
Zadejte číslo střediska zpráv, přes které chcete
zprávy posílat. Také určete typ zprávy a dobu,
po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku
zpráv. Informace o nastavení zpráv Vám
``
261
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
10
Toto nastavení je možné použít pouze během
hovoru.
6. Nastavení telefonu
4.6.2.
When engag.
4.6.3.
Not answered
Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním
režimu telefonu.
4.6.4.
Not reachable
4.6.5.
Fax calls
4. Nastavení volání
4.6.6.
Data calls
4.1. Odeslání mého čísla
4.6.7.
Cancel all
poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by
měla zůstat za normálních okolností nezměněna.
3.3.1.
SMSC number
3.3.2.
Validity time
3.3.3.
Message type
Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního čísla
před osobou, kterou voláte/která Vám volá.
Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání
čísla.
4.2. Přidržení hovoru
Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.
4.3. Automatická odpověď
Automatické přijetí příchozího hovoru.
4.4. Automatické opakované vytáčení
Uložení číslo hlasové schránky.
4.6. Přesměrování
Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má být
přesměrován na zadané telefonní číslo.
4.6.1.
262
All calls
6.1.1. Auto
6.1.2. Ruční výběr
6.2. Zabezpečení SIM karty
5. Změnit telefon
Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto,
vypnuto, nebo zda telefon má automaticky
zadat PIN kód.
5.1 Telefon ve vozidle
6.2.1.
On
6.2.2.
Off
Přidání mobilních telefonů do seznamu Přidané
telefony.
6.2.3.
Auto
5.3-7. Přidané telefony
Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na
bezpečné místo.
Volba integrovaného telefonu.
5.2. Přidat telefon
Volba pro připojení k jednomu z přidaných telefonů (až 5 telefonů).
Volání předtím obsazeného čísla.
4.5. Číslo hlasové schránky
6.1. Operátor
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.3 Změna PIN kódu
6.4. Hlasitost (Volume)
6.4.1.
Volume
Nastavte hlasitost tónů.
6.4.2.
Ring signal
Máte k dispozici pět různých tónů.
6.4.3.
On/Off
Vypínání zvuku rádia.
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
6.4.4.
Message beep
6.5. Výrobní nastavení
10
Návrat k nastavení z výrobního závodu.
263
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
10
neční clony (2). Mobilní telefon je možné ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívili internetové
stránky www.volvocars.com.
Přehled systému.
Mobilní telefon
Mikrofon
VOLUME - hlasitost, stejná funkce je
k dispozici na klávesnici na volantu*.
Klávesnice na volantu*
Displej
Ovládací panel na středové konzole
ENTER – přijetí hovoru, volba v menu nebo
aktivace telefonu z pohotovostního režimu.
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon
je nainstalován v čalounění stropu vedle slu-
264
Ovládací panel na středové konzole.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PHONE – zapnutí/vypnutí/pohotovostní
režim.
EXIT – ukončení/odmítnutí volání, návrat
v menu, zrušení volby nebo vymazání
zadaného znaku nebo číslice.
Menu systému je přístupné prostřednictvím tlačítka MENU. Pro pohyb mezi polož-
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
kami menu se používají tlačítka směrem
nahoru/dolů.
Seek – posun vpřed a vzad při psaní textu
a čísel.
Tlačítka číslic/písmen a rychlé volby menu.
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 236.
POZNÁMKA
V případě vozidel vybavených integrovaným
telefonem a handsfree rozhraním
BluetoothTM handsfree se připojení provádí
pomocí dalšího menu, viz strana 268.
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje funkci
handsfree. Text TELEFON zobrazený v horní
části displeje informuje o přepnutí do režimu
telefonu. Symbol
indikuje, že funkce
handsfree je aktivní.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu
vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothTM, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden nebo
více telefonů registrováno, potom se
tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným jménem BluetoothTM se zobrazí na displeji.
Jméno BluetoothTM funkce handsfree
se zobrazí na telefonu jako My Car.
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního telefonu.
10
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního telefonu, jakmile budete požádáni o PIN kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Car.
Mobilní telefon se zaregistruje a připojí automaticky k audio systému, zatímco na displeji
se objeví text Synchronizace. Více informací
o registraci mobilních telefonů, viz
strana 267.
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí syma jméno BluetoothTM mobilního telebol
fonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat
prostřednictvím audiosystému.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
10
Volání
Příjem hovoru a volání
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný symbol
.
Příchozí hovor
seznamu.
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 267.
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo FM.
Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem
EXIT.
3. Stiskněte ENTER.
Automatická odpověď
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/
deaktivujte v NABÍDKA TELEFONU
MOŽNOSTI VOLÁNÍ Automatická
odpověď.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 267.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
rovněž deaktivuje, pokud se vypne motor.
Po odpojení mobilního telefonu může probíhající hovor pokračovat prostřednictvím vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
• Ztlumení mikrofonu - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Převedení hovoru do mobilu - Hovor je
Některé mobilní telefony vyžadují potvrzení
přechodu z handsfree prostřednictvím klávesnice telefonu.
266
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat.
Použití klávesnice na volantu*.
Hlasitost audiosystému
V režimu telefonu (TELEFON) se hlasitost
audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí
tlačítka VOLUME.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v NABÍDKA TELEFONU
NASTAVENÍ TELEFONU ZVUK
A HLASITOST Ztlumení rádia.
přesměrován na mobilní telefon.
Hlasitost vyzvánění
POZNÁMKA
POZNÁMKA
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
Přejdete na NABÍDKA TELEFONU
NASTAVENÍ TELEFONU ZVUK
A HLASITOST Hlasitost vyzvánění
/
a nastavení upravte pomocí tlačítek
ovládacím panelu na středové konzole.
na
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Vyzvánění
Více o registraci a připojení
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu NABÍDKA
TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU
ZVUK A HLASITOST Vyzváněcí tóny
Signál vyzvánění 1, atd.
Registrovat je možné maximálně pět mobilních
telefonů. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je mobilní
telefon přidán do seznamu telefonů. V daný
okamžik nemůže být připojen více než jeden
telefon. Telefony mohou být odregistrovány
v menu NABÍDKA TELEFONU
BLUETOOTH Odebrat telefon.
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu1 jděte do menu
NABÍDKA TELEFONU NASTAVENÍ
TELEFONU ZVUK A HLASITOST
VYZVÁNĚCÍ TÓNY Použití signálu
mobilního telefonu.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
Nastavte audiosystém do režimu telefonu
(TELEFON) a postupujte podle pokynů na displeji nebo pomocí systému menu (viz dále)
změňte připojený mobilní telefon.
Struktura menu je k dispozici ve dvou různých
provedeních, které se liší podle toho, zda je
1
vozidlo vybaveno rozhraním BluetoothTM nebo
zda je do vozidla telefon integrován.
• V případě vozidel vybavených pouze roz-
10
BluetoothTM
hraním
se připojení provádí
pomocí menu NABÍDKA TELEFONU
BLUETOOTH Vyměnit telefon
Přidat telefon. Další možností je zvolit
jeden z dříve připojených telefonů.
• V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním BluetoothTM se
připojení provádí pomocí menu NABÍDKA
TELEFONU Vyměnit telefon Přidat
telefon. Další možností je zvolit jeden
z dříve připojených telefonů.
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu .
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu NASTAVENÍ
TELEFONU Synch. telefonní seznam.
Vyhledávání kontaktů je prováděno pouze
Není podporováno všemi mobilními telefony.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
v telefonním seznamu připojeného mobilního
telefonu.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou přístupné
v menu VÝPIS VOLÁNÍ.
10
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se
zobrazí Seznam je prázdný.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání hlasu
pro volbu volaného čísla je možné použít po
stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
POZNÁMKA
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí na
displeji.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
na ovládacím
prostřednictvím tlačítka
panelu na středové konzole nebo pomocí tlana klávesnici na volantu. Mezi končítka
takty procházejte tlačítky
/
nebo
/
. K vyhledávání můžete použít také menu
Hledání v telefonním seznamu pod položkou
TELEFONNÍ SEZNAM Hledat:
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER. Nebo jednoduše stiskněte ENTER.
268
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rozpoznávání hlasu funguje v plném rozsahu pouze u některých mobilních telefonů.
Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce
Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky může být změněno
v menu MOŽNOSTI VOLÁNÍ Hlasová
schránka č.:. Pokud není uloženo žádné číslo,
může být toto menu vyvoláno jedním dlouhým
stisknutím tlačítka 1. Dlouze stiskněte tlačítko
1 a použijte uložené číslo.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony zobrazují seznam
volaných čísel v opačném pořadí.
Zadávání textu
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka na
stránce 258.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
/
na ovládacím panelu
Pomocí tlačítka
na středové konzole se pohybujete mezi znaky.
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree
POZNÁMKA
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných
Menu pro handsfree BluetoothTM je k dispozici ve dvou variantách. Pro vozy vybavené
pouze rozhraním handsfree BluetoothTM
a pro vozy s integrovaným telefonem a rozhraním handsfree BluetoothTM.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
1.
2.
3.
VÝPIS VOLÁNÍ
1.1.
Posl. 10 nepřij. hovorů
1.2.
Posled. 10 přij. hovorů
1.3.
Posledních 10 volaných čísel
TELEFONNÍ SEZNAM
2.1.
Hledat
2.2.
Kopírování do telefonu
3.2.
3.3.
3.4.
5.
2.
Odebrat telefon
Připojení vol. mobilního telefonu
3.
Bluetooth info pro vůz
MOŽNOSTI VOLÁNÍ
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Hlasová schránka č.:
NASTAVENÍ TELEFONU
5.1.
ZVUK A HLASITOST
5.1.1.
2
1.
Přidat telefon
3.1.2–6.Přidané telefony2
Hlasitost vyzvánění
5.1.3.
Ztlumení rádia
5.
Synch. telefonní seznam
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree s integrovaným telefonem
Vyměnit telefon
3.1.1.
Vyzváněcí tóny
Vyměnit telefon
5.1.
Autotelefon
5.2.
Přidat telefon
10
5.3–7. Přidané telefony2
BLUETOOTH
3.1.
4.
5.2.
5.1.2.
4.
6.
NASTAVENÍ TELEFONU
6.1.
VÝPIS VOLÁNÍ
1.1.
Posl. 10 nepřij. hovorů
1.2.
Posled. 10 přij. hovorů
1.3.
Posledních 10 volaných čísel
6.2.
ZVUK A HLASITOST
6.1.1.
Hlasitost vyzvánění
6.1.2.
Vyzváněcí tóny
6.1.3.
Ztlumení rádia
Synch. telefonní seznam
TELEFONNÍ SEZNAM
2.1.
Hledat
2.2.
Kopírování do telefonu
BLUETOOTH
3.1.
Odebrat telefon
3.2.
Připojení vol. mobilního telefonu
3.3.
Bluetooth info pro vůz
MOŽNOSTI VOLÁNÍ
4.1.
Automatická odpověď
4.2.
Hlasová schránka č.:
Maximálně 5 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
269
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Všeobecné informace
10
Systém RSE je možné používat zároveň s informačním systémem ve vozidle.
Pokud cestující na zadním sedadle používají
DVD, RSE-AUX nebo sledují televizi1, přičemž
pro poslech používají sluchátka, řidič a spolujezdec na předním sedadle mohou stále používat autorádio nebo CD přehrávač.
Spotřeba energie, polohy zapalování
Systém je možné aktivovat v poloze zapalování
I nebo II a při běžícím motoru. Když je vozidlo
startováno, přehrávání filmu se dočasně
přeruší a pokračuje až po nastartování motoru.
Pokud systém byl použit bez zapalování
v poloze I, dojde k jeho zablokování. Pro opětovné spuštění je nutné mít zapalování v poloze
I.
POZNÁMKA
V případě delšího používání (více než 10
minut) s vypnutým motorem – může dojít
k takovému vybití akumulátoru vozidla, že
motor nebude možné nastartovat.
V tomto případě se na displeji objeví zpráva.
1
270
Televize je volitelnou položkou pro systém RSE.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Přehled televize
System settings
Stiskněte
a vyberte TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
Audio mode
Factory default
Time zone setting
Channel lock list
CI module
No CAM inserted
CI module information
Channel management
Channel search
TV
Signal strength
Management of
new carriers
Nastavení TV systému
Add carrier
Stiskněte MEDIA MENU
TV.
Information on frequency
Delete a frequency
Delete all frequencies
Auto scan
Languages
System settings
Např. English
Jazyk menu TV
Pict. format
16:9
4:3
Auto
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Mode (režim obrazovky)
Standard
Audio
Zoom
Audio - 1, např.
ENG.
Audio - 2, např.
GER.
Full screen
Placené kanály
Pokud chcete sledovat placené kanály, musí
být předplatitelská karta vložena v adaptéru,
který je vložen v digitálním televizním přijímači.
10
Centered
Audio mode
Right
Left
Banner timeout
Left
Stereo
AC3
Toto menu je možné
zobrazit po dobu
8-40 sekund.
Nastavení systému – základní tovární
nastavení
Nastavení systému – režim zvuku
Stiskněte MEDIA MENU
Audio mode.
Right
System settings
Původní jazyk doprovodu televizního programu je možné nahradit doprovodem v jiném
jazyce, pokud je program vysílán svíce zvukovými kanály.
Stiskněte MEDIA MENU
Factory default.
System settings
G031511
Audio mode
Zde se obnoví původní základní tovární nastavení systému.
Nastavení systému – nastavení časového
pásma
Digitální televizní přijímač je umístěn napravo
v zavazadlovém prostoru
Stiskněte MEDIA MENU
Time zone setting.
1. Přijímač je chráněn krytem. Otevřete malé
víko nad krytem.
System settings
Pro správné zobrazení místního času musí být
správně nastavena časová zóna. místní časová
zóna ovlivňuje hodiny a menu tlačítek GUIDE
a INFO.
2. Otevřete gumový kryt na přijímači.
3. Vložte předplatitelskou kartu do adaptéru.
Ujistěte se, že je správně vložená.
4. Vložte adaptér do digitálního televizního
přijímače. Ujistěte se, že je správně vložený.
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
271
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
> Systém detekuje příjem nových informací.
10
5. Vyhledejte nové kanály, které jsou nyní
k dispozici, viz odstavec „Placené televizní
kanály“ níže.
Placené televizní kanály
Spusťte vyhledávání, abyste zjistili, že systém
identifikoval placené kanály.
1. Na dálkovém ovladači stiskněte MEDIA
MENU.
2. Vyberte Channel search
3.
Zvolte zemi a stiskněte
Auto scan.
Hudba
Když se zobrazí dialogové okno:
Přehrávání disku CD
1. Stiskněte pravé navigační tlačítko pro
přesun do pravého menu.
1. Vložte disk CD nápisem směrem od tlačítek.
> Disk se začne automaticky přehrávat.
2. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte CH
A pro levou obrazovku nebo CH B pro pravou obrazovku.
> Zvuk je přesměrován do sluchátek.
3. Nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách
pomocí ovládacího prvku nastavení hlasitosti/kolečka na sluchátkách.
.
Nebo – aktivujte audiosystém vozidla
v režimu MODE-AUX a stiskněte tlačítko
Formáty podporované digitálním
televizním přijímačem
Televizní systém podporuje přenosový formát
MPEG-2. Pokud si dokoupíte adaptér, budete
mít možnost přijímat i přenosový formát
MPEG-4. Tento adaptér se vkládá do digitálního televizního přijímače a instaluje se stejně
jako adaptér pro předplatitelskou kartu. Viz
část „Placené kanály“ výše.
A B na dálkovém ovladači pro poslech
Potvrďte tlačítkem
.
Změna skladby na disku CD
Skladbu na disku CD změníte prostřednicnebo
, rychlý posun
tvím
se zapne přidržením tlačítek.
Pauza
1. Přehrávání disku přerušíte a opět spustíte
tlačítkem
.
2. Přehrávání disku ukončíte tlačítkem
.
Navigace v adresářích na disku
3.
1. Vložte disk.
2.
Stiskněte
.
3. Pro výběr souboru použijte navigační tlačítka.
Stisknutím
zvolte podadresář.
Různé možnosti přehrávání
Disk je možné přehrávat různě. Pomocí navigačních tlačítek si zvolte možnost přehrávání.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3.
prostřednictvím reproduktorů.
4.
272
2. Pro výběr možnosti přehrávání použijte
navigační tlačítka.
Dalším stisknutím tlačítka
nete disk.
vysu-
Individuálně kopírované disky je možné
použít.
Nicméně přehrávání a kvalita závisí na kvalitě
souboru, formátu a kvalitě disku.
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Vstup AUX, elektrická zásuvka 12 V
Systém
Připojení ke vstupu RSE AUX
Tento vstup umožňuje připojení jiných zařízení.
Při připojování vždy dodržujte instrukce přiložené k externímu zařízení, od výrobce nebo
prodejce. Zařízení připojená prostřednictvím
vstupu RSE AUX mohou využívat obrazovky,
bezdrátová sluchátka, konektory pro sluchátka
a reproduktory ve vozidle.
Formáty podporované systémem.
Formáty
zvuku
CD-DA, přehrávání DVD Audio,
MP3, WMA
Formáty
obrazu
DVD video, VCD, SVCD, DivX/
MPEG-4, WMA video, Photo CD
Kodak, Photo CD JPG
Formáty
disků
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
10
POZNÁMKA
Abyste mohli přehrávat audio ze systému
RSE v audio systému ve voze, přepínač
audio AUX/RSE musí být v poloze RSE, viz
strana 238.
G015700
Pokročilá nastavení systému
Vstup RSE-AUX je umístěn ve středové konzole
pod DVD přehrávačem.
Tato nastavení jsou k dispozici pouze
v případě, že v přehrávači DVD není žádný disk.
1. Kabel s videosignálem připojte do žlutého
konektoru.
Stiskněte MEDIA MENU.
2. Kabel se zvukem levého kanálu do bílého
konektoru a se zvukem pravého kanálu do
červeného konektoru.
GENERAL SETUP
3. Napájecí kabel připojte do elektrické
zásuvky, pokud je zařízení navrženo pro
napájení 12 V.
AUDIO SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
COMPRESSION
``
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
10
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
G031359
Výměna baterie v dálkovém ovladači
a bezdrátových sluchátkách
Dálkový ovladač a sluchátka napájí 2 baterie
AAA.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte náhradní
baterie.
G030395
DEFAULTS
Dálkový ovladač
Bezdrátová sluchátka
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt baterie.
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie
a baterie vložte.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové baterie podle symbolů v prostoru pro baterie
a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
POZNÁMKA
Pokud je systém pro provoz příliš horký
nebo napětí baterií je příliš nízké, zobrazí se
na displeji zpráva.
274
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Péče o životní prostředí
Zajistěte ekologicky bezpečnou likvidaci použitých baterií.
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
Typové označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Katalyzátor............................................................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení .................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
276
278
280
282
283
285
287
289
291
292
294
295
TECHNICKÉ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typové označení
11
278
11 Technické údaje
Typové označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně
vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie a čalounění a homologační číslo. Štítek je vidět,
když se otevřou pravé zadní dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou
přesnými reprodukcemi štítků ve vozidle.
Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění
ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na daném štítku
ve vozidle.
11
Kód motoru, čísla komponentů a sériová
čísla.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky:
automatická převodovka AW
mechanická převodovka
automatická převodovka
Štítek pro nezávislé topení.
Číslo VIN (typ a modelový rok plus číslo
karoserie).
Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.
279
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
11
280
Rozměry
mm
Hmotnosti
H
Rozchod, vzadu
1624
4807
I
Ložná šířka, podlaha
1064
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče,
palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
Ložná délka, podlaha, sklopené
sedadlo
2018
J
Šířka
1936
K
Ložná délka, podlaha
1118
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2112
D
E
Výška
1784
F
Ložná výška, podlaha
G
Rozchod, vpředu
Rozměry
mm
A
Rozvor
2857
B
Délka
C
872
1634
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím, svislým zatížením
koule (pokud je připojen přívěs, viz tabulka),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
POZNÁMKA
Informace o umístění štítků, viz strana 278.
VAROVÁNÍ
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla snižuje o váhu příslušenství.
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
11
Maximální zatížení zadní nápravy
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Přípustné celkové hmotnosti přípojných vozidel a zatížení koule tažného zařízení
Model
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs, kg
Maximální zatížení koule tažného zařízení, kg
D3 FWD
1800
90
Různé
2250
90
Maximální celková hmotnost, nebrzděný přívěs, kg
Maximální zatížení koule tažného zařízení, kg
750
50
281
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
11
A
B
282
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
2.5T
B5254T2
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,19
10,8:1
V8
B8444S
232/5850
315/5850
440/3900
8
94
79,5
4,41
10,4:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,40
17,3:1
D5B
D5244T4
136/4000
185/4000
400/2000-2750
5
81
93,15
2,40
17,3:1
D3B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,40
17,3:1
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 278.
Některé trhy
11 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
Výsledkem může být abnormálně vysoká
teplota oleje nebo spotřeba oleje.
Hladinu oleje kontrolujte také častěji, pokud
vůz jezdí na krátké vzdálenosti (méně než
10 km), a při nízkých teplotách (pod +5 °C).
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Graf viskozity
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem.Olej byl zvolen
velmi pečlivě s ohledem na životnost, chování při startování motoru, spotřebu paliva
a vliv na životní prostředí.
11
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte
výhradně olej předepsané kvality. Použití
jiného oleje může mít nepříznivý vliv na
životnost, chování při startování motoru,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
``
283
11 Technické údaje
Motorový olej
Štítek s údaji o oleji
Typ motoru
Kód motoru
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
11
A
2.5T
B5254T2
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
5,5
3.2
B6324S5
Viskozita: SAE 0W–30.
6,8
V8
B8444S
6,7
D5
D5244T18
5,9
D5A
D5244T4
5,9
D3A
D5244T5
5,9
Některé trhy
Doplňování motorového oleje, viz strana 205.
284
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Automatická převodovka
Objem (litry)
Předepsaný převodový olej
TF-80SC
7,0
JWS 3309
AW55-51
7,7
JWS 3309
Kapaliny
11
Kapalina
Systém
Objem (litry)
Chladicí kapalina
2.5T
8,0
3.2
9,7
V8
10,2
D3 a D5
8,7
Doporučená specifikace kapaliny
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vodyA, viz obal. Termostat
se začíná otvírat při:
90 °C v zážehových motorech a 82 °C ve vznětových motorech
Chladivo
Klimatizace
B
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
DOT 4+
Kapalina posilovače řízení
Posilovač řízení
1,0
WSS M2C204-A nebo výrobky se shodnou specifikací.
z toho nádržka
0,2
Kapalina
ostřikovače
6,5
Používejte pouze nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů, doporučenou firmou Volvo, smíchanou s vodou pro teploty pod bodem mrazu.
``
285
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
11
A
B
Kapalina
Systém
Objem (litry)
Palivo
Zážehový
motor
přibližně. 80
Benzín: viz strana 136
Vznětový motor
přibližně. 68
Motorová nafta: viz strana 136
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo, kde získáte správné informace.
DŮLEŽITÉ
Aby se zabránilo poškození převodovky,
musí být používán doporučený převodový
olej. Nemíchejte s jiným převodovým olejem. Pokud byla převodovka doplněna
jiným druhem převodového oleje, obraťte se
na servis a nechte provést servis vozidla.
Doporučujeme, abyste kontaktovali nejbližší autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Za normálních jízdních podmínek se nemusí
převodový olej měnit po celou dobu své
životnosti. Nicméně může být nutné jej
vyměnit za ztížených provozních podmínek,
viz strana 283.
286
Doporučená specifikace kapaliny
11 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
A
A
C
2.5T AWD
381 (385)A
16,0 (16,2)A
220 (222)A
9,2 (9,3)A
280 (282)A
11,7 (11,8)A
3.2 AWD
374 (377)A
16,1 (16,1)A
203 (208)A
8,7 (8,9)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
V8 AWD
472 (476)A
19,8 (20,0)A
230 (234)A
9,6 (9,8)A
317 (322)A
13,3 (13,5)A
D3
– (283)A
– (10,7)A
– (178)A
– (6,8)A
– (216)A
– (8,2)A
D5 AWD
– (290)A
– (11,0)A
– (179)A
– (6,8)A
– (219)A
– (8,3)A
11
Hodnota v závorkách platí pro sedmimístnou verzi.
: g/km.
: litr/100 km.
A = jízda ve městě
B = jízda mimo město
1
B
C = kombinovaná jízda
Spotřeba paliva a emise oxidu uhličitého
nost vozidla se může lišit v závislosti na výbavě.
Výbava a naložení vozidla zvyšují spotřebu
paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů 1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmot-
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování
studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je
uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu
uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
``
287
11 Technické údaje
Palivo
• Jízdní styl řidiče.
• Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
• Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
11
• Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
14 a 134.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 136.
• Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz 1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
• Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace a silného brzdění.
• Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků
husťte pneumatiky na tlak ECO, viz tabulka
s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně
290.
1
288
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí EU 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při startování
studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. Hodnota pro kombinovanou jízdu, která je
uvedená v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise oxidu
uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené rozměry
uvedeny všechny schválené kombinace ráfků
kol a pneumatik společně s nejnižším přípustným indexem zatížení (LI) a rychlostní kategorií
(SS). Než začnete hledat informace v tabulce,
V některých zemích nejsou v registračních
dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny
všechny schválené rozměry. V tabulce jsou
Motor
man/
LI
SS
aut
zjistěte si podrobnosti o motoru, pohonu
předních kol (FWD) resp. pohonu všech kol
(AWD) a o typu převodovky. Podrobné informace, viz strana 278.
235/65R17
235/60R18
255/50R19
255/45R20
7Jx17x49
7Jx18x49
8Jx19x49
8Jx20x49
2.5T
B5254T2
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
V8
B8444S
aut
101
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5244T5
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T18
aut
101
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
11
``
289
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Varianta
11
Rozměr
pneumatiky
Rychlost
(km/h)
235/65R17
Zatížení, 1-3 osoby
Tlak ECOA
Max. zatížení
Vpředu (kPa)B
Vzadu
(kPa)
Vpředu (kPa)
Vzadu (kPa)
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
0-80
420
420
420
420
-
Všechny
Rezervní pneumatika na
dojezd
A
B
290
Ekonomická jízda, viz strana 180.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
11 Technické údaje
Katalyzátor
Všeobecné informace
Úlohou katalyzátoru je čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo
provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálu jsou obloženy tenkou
vrstvou platiny, rhodia a palladia. Tyto kovy
fungují jako katalyzátory, tj. účastní se a urychlují chemickou reakci, aniž by se samy
spotřebovávaly.
11
Lambda-sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Ve
spojení s třícestným katalyzátorem tato nastavení vytvářejí optimální podmínky pro efektivní
spalování škodlivin (uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku).
291
11 Technické údaje
Elektrický systém
Všeobecné informace
Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový
a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném
startu jako má originální akumulátor (viz štítek na akumulátoru).
11
Akumulátor
Napětí, V
A
Kapacita při studeném startu,
Záložní kapacita,
Kapacita, Ah
(CCA, Proud při studeném startu), A
minuty
12
600
120
70
12
800A
150
90
Vozy vybavené dieselovým motorem nebo nezávislým topením
Žárovky
Osvětlení
292
Výkon W
Patice
Dálkové světlo/potkávací světlo, halogenové
55
H7
Dálkové světlo, vozidla s aktivními xenonovými světlomety
65
H9
Aktivní xenonové
35
D1S
Světlo do mlhy, přední
55
H1
Přední ukazatele směru
21
BAW9s
11 Technické údaje
Elektrický systém
Osvětlení
Výkon W
Patice
Přední/zadní obrysová světla, přední obrysová světla, boční obrysová světla vpředu, osvětlení registrační značky
a osvětlení nástupního prostoru vzadu
5
W 2.1 x 9.5d
Zadní světlo do mlhy
21
BAY9s
Brzdové světlo, světlo zpátečky
21
BA15S
Zadní ukazatele směru
21
BAU15s
Toaletní zrcátko
1,2
SV5.5
Přední osvětlení interiéru, osvětlení zavazadlového prostoru
5
SV8.5
Osvětlení schránky v přístrojové desce
3
BA9
11
293
11 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovládání
Země
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
Společnost
Delphi zde
potvrzuje, že systém
dálkového ovládání
splňuje nezbytné
charakteristické
požadavky a ostatní
příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/
EC.
RC
ETC093LPD0155
294
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
Symbol
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 52 a 55.
V závislosti na závažnosti poruchy se červeně
. Na informačnebo žlutě rozsvítí symbol
ním displeji se zároveň objeví vysvětlující text.
Význam
Strana
Závada
v systému
ABS
Význam
Strana
53, 148
Airbagy SRS
21, 54
Zadní světlo
do mlhy
54
Nízký tlak
oleje
52, 53
Systém stability, STC
nebo DSTC
54, 151
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního
pásu
18, 53
Žhavení
motoru
(vznětové
motory)
54
Alternátor
nedobíjí
54
Indikační
symbol pro
přívěs
54
Závada
v brzdovém
systému
53, 148
Aktivovaná
parkovací
brzda
54
Symboly na displeji
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
Význam
Strana
Varování
21, 52, 54,
151, 152
Emisní
systém
52, 54
Symbol
11
``
295
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Symbol
Význam
Strana
Tempomat*
66
11
Informační symboly na displeji středové
konzoly
Význam
Strana
Audio soubory
248
Adresář na CD disku
248
Dopravní informace
244, 246
G021220
Symbol
Informační symbol na zpětném zrcátku
Symbol
296
Význam
Strana
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
25
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
11 Technické údaje
11
297
12 Abecední seznam
12
A
Audiosystém
funkce................................................. 238
Adaptivní systém..................................... 145
Audio systém........................................... 234
AF - automatická aktualizace frekvence.. 246
AUTO, ECC................................................ 91
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 24
strana řidiče a spolujezdce................... 23
vypnutí pomocí klíče............................. 24
Airbagy SIPS.............................................. 26
Automatická převodovka................. 144, 145
bezpečnostní systémy........................ 146
funkce blokování................................. 145
přívěs.................................................. 161
tažení a odtah..................................... 158
Tlačítko W........................................... 145
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 150
Automatické mycí linky............................ 192
Aktivní xenonové světlomety............... 57, 60
Automatické uzamykání........................... 124
Akumulátor...................................... 211, 292
symboly na akumulátoru.................... 211
technické údaje.................................. 292
údržba......................................... 201, 211
AWD, pohon všech kol............................ 147
CD
měnič.................................................. 248
B
Celková hmotnost vozu........................... 280
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 160
přetížení.............................................. 135
Chladicí box............................................. 109
AIRBAG ..................................................... 22
Alarm
automatická aktivace alarmu..............
kontrolka alarmu.................................
všeobecné informace.........................
vypnutí................................................
vypnutí spuštěného alarmu................
zapnutí................................................
zvukový signál....................................
298
131
130
130
130
131
130
131
Bluetooth
handsfree............................................ 264
přesměrování hovoru na mobil........... 266
ztlumit mikrofon.................................. 266
Boční airbag SIPS...................................... 26
Brzdový systém....................................... 148
Brzdy
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 148
C
Cyklovač stěračů....................................... 64
Chladicí soustava.................................... 134
Chladivo..................................................... 86
Bezpečnostní mříž................................... 116
Bezpečnostní pás
těhotenství............................................ 19
Asistent při rozjezdu................................ 160
Bezpečnostní pásy.................................... 18
předpínač bezpečnostního pásu.......... 19
Audio, viz také Ozvučení......................... 235
Bezpečnostní síť...................................... 115
Č
Čalounění vozu........................................ 194
Čidla........................................................... 57
12 Abecední seznam
Čísla rychlé volby..................................... 256
Číslo IMEI................................................. 259
Číslo odstínu, lak..................................... 196
Čistění
automatické mycí linky....................... 192
bezpečnostní pásy.............................. 195
čalounění............................................ 194
mytí vozidla......................................... 192
povrch odpuzující vodu........................ 77
ráfky.................................................... 192
D
Dálková a tlumená světla
přepínání............................................... 61
HomeLinkŸ
dětské pojistky........................ 41, 56, 128
dětské sedačky a airbagy..................... 33
dětské sedačky a boční airbagy........... 26
Umístění ve voze.................................. 33
Umístění ve voze, tabulka..................... 34
Dětské pojistky.......................................... 56
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
speciální blokovací funkce bezpečnostního pásu..............................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
33
34
42
41
Displej, zprávy........................................... 55
Distribuce vzduchu.................................... 87
Distribuce vzduchu, A/C............................ 91
Dálkový ovladač...................................... 122
výměna baterie................................... 123
Doplňování paliva
doplňování paliva................................ 138
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 138
Defekt, viz Pneumatiky.................... 182, 184
Dešťový senzor.......................................... 64
Děti............................................................ 33
bezpečnost........................................... 33
Držák nápojů.................................... 106, 107
Držák na tašky......................................... 117
DSTC, viz také Stabilizační systém
obsluha............................................... 150
DSTC, viz také Systém regulace stability...................................................... 54, 150
12
42
Dálkové ovládání,
programovatelné .................................. 80
Dálkový ovladač s klíčem
funkce................................................. 122
Držák láhve pro cestující na zadních
sedadlech................................................ 106
Dolby Surround Pro Logic II.................... 234
Dopravní informace......................... 244, 246
Doprovodné osvětlení při odchodu
nastavení.............................................. 61
Druh benzínu............................................ 138
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace... 86, 90
Ekonomická jízda..................................... 134
Ekvalizér................................................... 241
Elektrická zásuvka
středová konzola.................................. 57
zadní sedadlo....................................... 69
zavazadlový prostor............................ 117
Elektrické ovládání oken............................
blokování..............................................
sedadlo spolujezdce.............................
zadní sedadlo.......................................
70
71
71
71
Elektricky ovládané sedadlo...................... 99
Elektricky ovládané střešní okno............... 78
299
12 Abecední seznam
Elektrický systém..................................... 292
EON - posílení ostatních sítí.................... 247
Externí zdroje audia
Konektor AUX..................................... 238
připojení USB...................................... 239
Hlasitost
telefon......................................... 254, 266
telefon/multimediální přehrávač......... 266
vyzváněcí tón, telefon......................... 266
Imobilizér......................................... 122, 143
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 140
Filtr sazí.............................................. 55, 140
Hlášení u systému BLIS........................... 155
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 140
Hlavní klíč................................................. 122
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 14
Hlavový airbag........................................... 28
Funkce CD............................................... 248
Hlubokotónový reproduktor..................... 241
Funkce MP3............................................. 248
Hmotnosti
hmotnost přívěsu................................ 161
pohotovostní hmotnost...................... 280
Funkce rádia............................................ 242
Funkce RDS............................................. 243
resetování........................................... 247
Funkce ventilátoru větrání.......................... 86
Funkce „deadlock“
dočasná deaktivace............................ 127
dočasná deaktivace čidel alarmu....... 131
300
I
Hlasitost (Volume)
konektor sluchátek............................. 237
nastavení audia........................... 235, 240
prostorový zvuk.................................. 241
zdroj audia.................................. 235, 238
F
12
H
Hodiny, nastavení...................................... 51
HomeLinkŸ ................................................ 80
Hovory
funkce během hovoru......................... 257
obsluha............................................... 266
příchozí............................................... 266
Informační displej...................................... 55
Informační systém mrtvého úhlu,
BLIS................................................... 57, 154
Integrovaný podkládací sedák................... 40
J
Jízda
ekonomická........................................
chladicí soustava................................
jízda na kluzkých površích..................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
s přívěsem..........................................
ve vodě...............................................
134
134
135
135
161
134
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost
přívěsu........................................ 161, 280
zatížení koule tažného zařízení........... 280
Jízda ve vodě........................................... 134
12 Abecední seznam
K
Kapalina posilovače řízení, kontrola
a doplnění................................................ 208
Kompas..................................................... 73
kalibrace............................................... 76
nastavení zóny...................................... 73
Kondenzace vody ve světlometech......... 192
Kapota..................................................... 203
Konektor sluchátek.................................. 237
Kapota, otevření...................................... 203
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny. . 207
Katalyzátor....................................... 139, 291
odtah................................................... 159
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 205
Lékárnička............................................... 183
Leštění..................................................... 193
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
výměna, čelní sklo..............................
výměna, zadní okno............................
209
209
209
209
Kontrola provozních kapalin a olejů, motorový prostor............................................. 206
M
Masáž
přední sedadlo.................................... 101
Klíč........................................................... 122
dálkový ovladač s klíčem.................... 122
Kontrolky
stabilizační systém............................. 150
symboly kontrolek................................ 53
výstražné symboly................................ 52
Klíče zapalování....................................... 143
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 194
Klimatizace................................................ 86
ECC...................................................... 90
zadní část prostoru pro cestující.......... 56
Kryt zavazadlového prostoru................... 117
Kick-down
automatická převodovka.................... 145
Klávesnice na volantu........................ 66, 236
Kyslíkovodíkový plyn............................... 160
Koberce..................................................... 99
Kola
demontáž............................................
montáž................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
184
185
182
178
184
L
Lak
číslo odstínu laku................................ 196
poškození a drobné opravy................ 196
12
Mazadla................................................... 285
Mazadla, objemy..................................... 285
Menu
audio systém...................................... 236
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém
panelu
denní počítadlo kilometrů.....................
otáčkoměr.............................................
palivoměr..............................................
rychloměr..............................................
teploměr venkovní teploty....................
51
51
51
51
51
Lambda sonda................................. 139, 291
Lampičky na čtení.................................... 102
301
12 Abecední seznam
Mobilní telefon
handsfree............................................ 264
připojit................................................. 267
zaregistrujte telefon............................ 265
Motorová nafta........................................ 139
12
Motorový olej................................... 205, 283
filtr....................................................... 205
objemy................................................ 283
tlak oleje................................................ 53
třída oleje............................................ 283
ztížené jízdní podmínky...................... 283
Motorový prostor..................................... 204
olej...................................................... 205
Multifiltr.............................................. 86, 140
MY KEY................................................... 236
Mytí vozidla.............................................. 192
N
Nářadí...................................................... 182
Odstranění námrazy................................... 92
Nastavení hlasitosti.................................. 238
Ochrana proti korozi................................ 197
Nastavení projekce světlometů............... 169
Halogenový světlomet........................ 169
Ochrana proti přivření, střešní okno.......... 79
Nastavení volantu...................................... 69
Olej, viz také motorový olej................ 53, 283
Nastupování
zadní sedadlo..................................... 110
Opěradlo
přední sedadlo, snížení......................... 98
Nehoda
hlavový airbag (IC)................................ 28
Opěradlo zadního sedadla, sklopení....... 110
NEWS.............................................. 243, 246
Nezávislé topení
akumulátor a palivo..............................
kontrolky a zprávy na displeji...............
nastavení času......................................
všeobecné informace...........................
94
93
94
93
Náklad na střeše...................................... 112
302
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní................... 111
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 206
Nízká hladina oleje................................... 205
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 65
světlomety............................................ 65
zadní okno............................................ 65
Nouzová oprava defektu.......................... 186
Ostřikovače světlometů............................. 65
Nouzová volání........................................ 253
Ostřikování čelního okna........................... 65
Náhodný výběr, CD a zvukové soubory. . 249
Nakládání
náklad na střeše................................. 112
střešní nosiče...................................... 112
zavazadlový prostor............................ 114
Ochrana při převrácení.............................. 31
O
Obecné informace o palivu...................... 138
Obrysová světla......................................... 59
Odkládací schránka......................... 107, 108
Osvětlení.................................................. 213
Aktivní xenonové světlomety.......... 57, 60
automatické osvětlení, prostor pro
cestující............................................... 103
automatické osvětlení/tlumená světla. . 59
dálková/potkávací světla...................... 59
doprovodné osvětlení při odchodu....... 61
12 Abecední seznam
lampičky na čtení................................ 102
obrysová/parkovací světla.................... 59
osvětlení přístrojů................................. 60
ovládání sklonu světlometů.................. 59
panel osvětlení, prostor pro cestující.... 59
přepínání projekce světlometů pro pravostranné nebo levostranné řízení,
ABL............................................... 57, 169
vnější..................................................... 59
v prostoru pro cestující....................... 102
zadní světlo do mlhy............................. 60
zavazadlový prostor............................ 103
žárovky, technické údaje.................... 292
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla.....................................
dálková světla, halogenová................
obrysová světla...................................
osvětlení nástupního prostoru............
osvětlení registrační značky...............
potkávací světla, halogenová.............
světla do mlhy.....................................
Svítilna světla, zadní...........................
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
umístění žárovky, přední světlo..........
vepředu...............................................
zavazadlový prostor............................
213
215
214
214
215
218
218
214
215
216
219
215
214
213
219
Osvětlení, výměna žárovky.
zadní světlo do mlhy........................... 218
Osvětlení interiéru.................................... 102
Osvětlení přístrojů...................................... 60
Ovládací panel ve dveřích řidiče.......... 50, 70
Ovládání sklonu světlometů....................... 59
P
PACOS....................................................... 24
PACOS, vypínač........................................ 24
Palivo
doplňování paliva................................ 136
nezávislé topení.................................... 93
palivový filtr......................................... 140
spotřeba paliva, displej......................... 62
úspora paliva...................................... 180
Palubní počítač.......................................... 62
Parkovací asistent............................. 57, 152
čidla parkovacího asistenta................ 153
Parkovací brzda................................... 54, 68
Péče o vozidlo......................................... 192
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 194
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 177
jízdní charakteristiky........................... 176
oprava defektu pneumatiky................ 186
rozměry............................................... 289
rychlostní kategorie............................ 176
směr otáčení....................................... 178
technické údaje.......................... 176, 289
tlak.............................................. 180, 290
údržba................................................. 176
všeobecné informace......................... 176
zimní pneumatiky................................ 178
12
Podkládací sedák
sklopení................................................ 41
vyklopení mříže..................................... 40
Podkládací sedák, integrovaný.................. 40
Pohon všech kol, AWD............................ 147
Pohotovostní hmotnost........................... 280
Pohotovostní režim, telefon..................... 254
Pojistky....................................................
Box v zavazadlovém prostoru............
pojistková skříňka v motorovém prostoru.....................................................
skříňka................................................
skříňka v prostoru spolujezdce...........
220
228
222
224
226
303
12 Abecední seznam
skříňka v zavazadlovém prostoru – Executive.................................................. 230
všeobecné informace......................... 220
výměna............................................... 220
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 19
Poranění krční páteře................................. 29
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 46
pravostranné řízení............................... 48
Porucha ABS............................................. 53
Posouvání sedadla.................................. 110
12
PROHLEDÁVÁNÍ
rozhlasové stanice.............................. 243
Projekce světlometů, nastavení............... 169
Prostorový zvuk....................................... 241
Přípustná celková hmotnost
přívěsu............................................. 161, 280
Přívěs....................................................... 161
jízda s přívěsem.................................. 161
kabel................................................... 163
PTY - typ programu................................. 244
Provozní kapaliny, objemy....................... 285
Provozní kapaliny a oleje......................... 285
Průměrná spotřeba paliva.......................... 62
Přední sedadlo
bederní opěrka.................................... 101
masáž................................................. 101
Přepínání
dálková a tlumená světla...................... 61
Převodovka
automatická........................................ 144
Přídavné světlomety.................................. 57
Přídavné topení.......................................... 95
Přídavný basový reproduktor.................. 241
304
R
Rádio
aktualizace frekvence......................... 246
alarm................................................... 244
AUTOSTORE...................................... 242
dopravní zpravodajství....................... 244
EON.................................................... 247
ladění.................................................. 243
nastavení hlasitosti, typy programů.... 243
nastavení rádia................................... 242
NEWS......................................... 243, 246
PTY..................................................... 244
rádiotext.............................................. 244
regionální............................................ 247
rozhlasové stanice.............................. 242
uložení stanic...................................... 242
Rádiotext................................................. 244
Ráfky
čistění................................................. 192
Recirkulace
ECC...................................................... 91
REG - regionální rozhlasové programy.... 247
Regulace trakce....................................... 150
Reléová/pojistková skříňka: viz Pojistky. . 220
Rezervní kolo........................................... 182
Nouzové rezervní kolo........................ 181
RND - Náhodné přehrávání..................... 249
ROPS (Systém ochrany proti převrácení
vozidla)....................................................... 31
ROPS (Systém ochrany při převrácení)
(Ochrana při převrácení)............................ 31
Ř
Řízení emisí
kontrolka poruchy................................. 54
Řízení prokluzu........................................ 150
12 Abecední seznam
Řízení teploty............................................. 92
S
Sdružený přístrojový panel........................ 51
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo................. 99
manuální nastavení............................... 98
sklopení opěradla předního sedadla.... 98
sklopení opěradla zadního sedadla.... 110
vyhřívání................................................ 58
Servisní program...................................... 200
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety (ABL) .................... 169
Schránka v přístrojové desce.................. 105
SIM karta................................................. 255
duální.................................................. 259
SIPS – označení......................................... 26
Sklopná, elektricky ovládaná vnější zpětná
zrcátka....................................................... 56
SMS......................................................... 258
psaní................................................... 258
Spojková kapalina, kontrola a doplnění... 208
Stabilizační systém.................................. 150
deaktivace a aktivace......................... 150
kontrolky............................................. 150
ukazatel směru..................................... 54
Startování motoru.................................... 142
Stěrač
zadní okno............................................ 65
Stěrače čelního okna................................. 64
dešťový senzor..................................... 64
Struktura menu
audio systém...................................... 251
telefon, přehled................................... 260
telefon, volby menu............................ 261
Střešní okno...............................................
ochrana proti přivření............................
otevírání a zavírání................................
poloha pro větrání.................................
sluneční clona.......................................
78
79
78
78
79
Slepý úhel (BLIS)...................................... 154
Studený start
automatická převodovka.................... 145
Sluneční clona, střešní okno...................... 79
Světelná "houkačka"................................. 61
Skvrny...................................................... 194
Světla do mlhy
vpředu................................................... 60
vzadu.................................................... 60
Světlomety
ABL....................................................... 60
zapnutí/vypnutí..................................... 59
Systém airbagů.......................................... 22
Systém dálkového ovládání, typové schválení........................................................... 294
12
Systém měření vzduchu, ECC................... 90
Systém řízení trakce................................ 150
Systém SRS
Obecné informace................................ 22
Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX.............................................................. 41
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená
kamínky.................................................... 196
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 14
Světla, viz Osvětlení................................. 213
305
12 Abecední seznam
T
Tažení vozu.............................................. 158
tažné oko............................................ 158
Tažná koule...................................... 161, 165
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 163
Tažné oko................................................ 158
12
Tažné zařízení.......................................... 161
demontáž............................................ 167
instalace.............................................. 165
technické údaje.................................. 164
všeobecné informace................. 161, 163
Telefonní seznam..................................... 257
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 19
Telefonní systém...................................... 252
Technické údaje, motor........................... 282
Tempomat................................................. 66
Technické údaje motoru.......................... 282
Teplota
skutečná teplota................................... 86
Telefon
bezpečnost silničního provozu........... 255
handsfree............................................ 264
hlasitost hovoru.................................. 257
naposledy volaná čísla....................... 256
ovládací prvky..................................... 253
paměť................................................. 258
příchozí hovory................................... 266
přijetí hovoru............................... 255, 266
připojit................................................. 267
SIM karta............................................ 255
306
sluchátko............................................ 256
snížení hlasitosti během telefonního
hovoru................................................. 254
telefonní seznam......................... 257, 267
telefonní seznam, zkratka................... 267
ukončení hovoru................................. 255
volání.......................................... 255, 266
vytáčení zrychlené volby..................... 256
zapnutí/vypnutí................................... 254
zaregistrujte telefon............................ 265
zkrácené volby.................................... 255
zprávy................................................. 258
Tlak ECO.................................................. 180
tabulka................................................ 290
Tlumič vibrací........................................... 163
Topení
nezávislé topení.................................... 93
TP - dopravní informace.................. 244, 246
Typové označení...................................... 278
Typové schválení, systém dálkového ovládání.......................................................... 294
Ú
Údržba..................................................... 201
ochrana proti korozi............................ 197
údržba vozu svépomocí..................... 201
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 104
U
Ukazatele směru........................................ 61
Uložení rádiových stanic.......................... 242
USB, připojení.......................................... 239
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 14
V
Varovná kontrolka
Systém regulace stability a trakce...... 150
Varovný symbol, systém airbagů............... 21
Ventilační otvory
přístrojový panel................................... 87
Ventilátor
ECC...................................................... 92
12 Abecední seznam
Věšák na šaty........................................... 106
Větrací otvory ve sloupku dveří................. 88
Vnější rozměry......................................... 280
Vnější zpětná zrcátka................................. 76
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání................................................ 58
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 73
automatická změna odrazivosti............ 73
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 76
elektricky sklopná zrcátka.................... 76
interiér................................................... 73
kompas................................................. 73
sklopná................................................. 56
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 181
Vyhřívání
přední sedadla...................................... 58
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka............................................ 58, 92
zadní okno...................................... 58, 92
Zadní dveře
otevření............................................... 126
zamykání/odemykání.......................... 122
Vyhřívání zadního okna.............................. 58
Zadní sedadlo, sklopení........................... 110
Výklopné dveře zavazadlového prostoru
jízda s otevřenými výklopnými dveřmi
zavazadlového prostoru..................... 135
Zadní středová konzole, demontáž......... 110
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 65
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 58
Výstražný trojúhelník................................ 181
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 77
Vytáčení zrychlené volby......................... 256
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 193
Vznětové motory: žhavení.......................... 54
Volání....................................................... 266
Volant
klávesnice..................................... 66, 236
nastavení volantu.................................. 69
tempomat............................................. 66
Voskování................................................ 193
Vstup AUX............................................... 238
Všeobecně o provozních kapalinách a olejích........................................................... 201
Z
W
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 29
poranění krční páteře............................ 29
Zadní sedadlo
nastupování........................................ 110
12
Zámek řízení............................................ 142
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 192
Zamlžení oken............................................ 86
odstranění pomocí funkce odstranění
námrazy................................................ 92
zadní okno............................................ 58
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce..............
zadní dveře.........................................
zevnitř vozidla.....................................
z vnějšku vozidla.................................
125
125
125
124
Zásuvka pro zapalovač cigaret.................. 57
Zatížení vozidla
všeobecně.................................. 112, 114
zatížení................................................ 112
307
12 Abecední seznam
Zavazadlový prostor........................ 113, 118
bezpečnostní mříž.............................. 116
bezpečnostní síť................................. 115
držák na tašky.................................... 117
elektrická zásuvka.............................. 117
kryt zavazadlového prostoru.............. 117
osvětlení.............................................. 103
zatížení vozidla................................... 114
zavazadlový prostor............................ 118
12
Zimní pneumatiky.................................... 178
Zprávy na informačním displeji.................. 55
Zvedák..................................................... 182
Zvukové soubory..................................... 248
Ž
Žárovky, viz osvětlení...................... 213, 292
Žhavení...................................................... 54
308
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'+(,8oZX]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement