Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2010 Early Quick Guide

Volvo XC90 2010 Early Quick Guide
VOLVO XC90
QUICK GUIDE
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Rychlý průvodce Vám umožní rychlé a snadné seznámení s
nejběžnějšími funkcemi Vašeho nového Volva
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou
uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný
výběr.
Uživatelská příručka navíc obsahuje nejnovější a nejaktuálnější
informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na www.volvocars.
com.
DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA a dveře
zavazadlového prostoru a zapíná
alarm.
Odemyká dveře zavazadlového
prostoru – ale neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová
světla, osvětlení RZ, prostoru pro
cestující a podlahy.
"Nouzové" tlačítko. Pro zapnutí alarmu v případě nouze stiskněte a držte
asi 3 sekundy.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2 minut
po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/dveře zavazadlového prostoru.
STUDENÝ START
POZNÁMKA
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu.
Zvýšení volnoběžných otáček na určitou
dobu je součástí účinného systému kontroly
emisí Volvo.
AUTOSTART
– Sešlápněte spojku a/nebo brzdu a otočte
klíč dálkového ovladače do koncové polohy
III a ihned jej uvolněte - motor automaticky
nastartuje.
Vznětové motory musí být před nastartováním
vždy nažhaveny v poloze klíče v zapalování II.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru,
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastavení citlivosti dešťového senzoru
nebo intervalu cyklovače stěračů.
3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální
stírání.
Svítí, pokud je aktivní dešťový senzor.
SPÍNAČE SVĚTEL
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta.
Ruční nastavení sklonu světlometů
(u duálních xenonových světlometů
automatické*).
Osvětlení displeje a přístrojů.
Přední světlomety do mlhy.
Zadní světlomet do mlhy (pouze na
straně řidiče).
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu.
PARKOVACÍ BRZDA
Použití
1. Pevně sešlápněte nožní brzdu - potom
sešlápněte pedál parkovací brzdy (1)
2. Uvolněte nožní brzdu. Pokud se vozidlo
rozjede - sešlápněte pedál parkovací brzdy
ještě více.
3. Při parkování - zařaďte 1. převodový stupeň
(manuální převodovka) nebo P (automatická
převodovka).
Uvolnění
1. Pevně sešlápněte nožní brzdu a následně
zatáhněte za rukojeť (2) - pedál parkovací
brzdy se nadzvedne.
2. Nyní můžete uvolnit nožní brzdu.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Používejte čistou vodu a mycí houbu. Nezapomínejte, že nečistoty a kamínky mohou
poškrábat lak.
AUDIO SYSTÉM
1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
nastavte hlasitost.
2 Stisknutím tlačítka vyberte zvukové schéma, např. BASY, Dolby Pro Logic II* nebo
BASOVÝ REPRODUKTOR* - otočením
nalaďte stanici.
Zdroj audia: Otočením vyberte FM1, FM2,
AM, CD nebo AUXA.
CD PŘEHRÁVAČ
3 Změna CD nebo výběr se provádí pomocí
šipek 1–6B.
4 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyB.
6 Změna stopy na CD.
AUTORÁDIO
5 Uloží automaticky 10 stanic s nejsilnějším
signálem - stiskněte toto tlačítko přibližně
na 2 sekundy. Na displeji se v průběhu
vyhledávaní zobrazí UKLÁDANÍ.
Výběr z uložených stanic proveďte pomocí
tlačítek 0–9.
6 Krátkým stisknutím vyhledáte další stanici
se silným signálem. Můžete uložit až 20
stanic, na požadované stanici podržte
tlačítko 0–9 v pásmu FM1 nebo FM2,
dokud se na displeji nezobrazí potvrzení
výběru.
A
Vstup AUX, například pro MP3 přehrávač (pro
optimální reprodukci nastavte střední hlasitost).
Pouze s měničem CD*.
B
TANKOVÁNÍ PALIVA
REGENERACE (VZNĚTOVÝ MOTOR)
Za určitých podmínek se na displeji může
zobrazit zpráva FILTR SAZÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU. V tomto okamžiku je nutné
provést vyčištění filtru sazí. Čištění filtru
proběhne automaticky při jízdě stálou rychlostí po dobu 20 minut po rovné hlavní silnici.
Takzvaná regenerace je dokončena, když
zpráva zmizí.
Víčko nádrže během tankování zavěste na dvířka.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidla.
4 Otáčením nastavte požadovanou teplotu
na levé nebo pravé straně.
6 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
MANUÁLNÍ REGULACE
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 MAN - Zapínání/vypínání recirkulace vzduchu.
AUT - Zapínání/vypínání systému kvality
vzduchu.
3 AC - Zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
5 Distribuce vzduchu
7 Vyhřívání předních sedadel.
8 Vyhřívání oken. Rychle odstraní zamlžení
čelního skla a bočních oken.
9 Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče airbag ON/OFF.
OFF (vypnuto) - Airbag je deaktivován. Na displeji nad vnitřním zpětným zrcátkem se zobrazí
varovná zpráva PASSENGER AIRBAG OFF.
Na předním sedadle smí sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce. V
žádném případě zde však nesmí sedět cestující
vyšší než 140 cm.
ON (zapnuto) - Airbag je aktivován.
Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší
než 140 cm. V žádném případě zde však nesmí
sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v
dětské sedačce.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
7
6
1 Displej, palubní počítač. Pomocí kolečka
(9) vyberte funkci.
2 Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepíná
mezi denními počítadly T1 & T2. Dlouhým
stisknutím vynulujete aktuální počítadlo.
3 1. řádka displeje: Počítadlo ujetých kilometrů.
2. řádka displeje: T1 & T2 – nezávislá denní počítadla, která jsou vždy zapnutá.
4 1. řádka displeje: Hodiny.
2. řádka displeje: Venkovní teplota.
5 Pro nastavení hodin otočte do krajní polohy a podržte.
6 Palivoměr.
7 Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
8
9
10
8 Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte/
smažete zprávu.
9 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
10 Jedním krátkým stisknutím vynulujete
aktuální funkci palubního počítače.
Dlouhým stisknutím vynulujete všechny
funkce palubního počítače.
POZNÁMKA
Text KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
INFORMAČNÍ A VAROVNÉ KONTROLKY
Čtěte text na informačním displeji.
Bezpečně zastavte. Postupujte podle
informací zobrazených na displeji.
Nízká hladina oleje. Bezpečně zastavte, zkontrolujte hladinu olejeA.
A
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená, požádejte
odtahovou službou o odtáhnutí vozidla do servisu.
Porucha v brzdovém systému. Bezpečně zastavte, zkontrolujte hladinu
brzdové kapalinyA.
Sytém kontroly stability vozidla DSTC*
- bliká, pokud je systém v činnosti.
Žhavení motoru (vznětový motor).
Motor je možné nastartovat po zhasnutí této kontrolky.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
B
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
Souvislé blikání.
SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU
EBA - ASISTENCE PŘI NOUZOVÉM
BRZDĚNÍ
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem
na světlém povrchu vozovky nebo nízko
položeným sluncem svítícím do kamery.
Funkce Asistence při nouzovém brzdění
EBA pomáhá zvýšit brzdnou sílu a tím zkrátit
brzdnou dráhu. Systém EBA se aktivuje při
prudkém zabrzdění. Pokud je systém EBA
aktivován, je brzdový pedál stlačen o trochu
více než je obvyklé.
V případě závady přímo v systému se na
displeji zobrazí text SYST.SLEP.MISTA
DOPORUCEN SERVIS
- Sešlápněte (a držte) brzdový pedál tak
dlouho, jak je to nutné - při uvolnění pedálu se
brzdný účinek zcela přeruší.
SKLOPENÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Třetí řada sedadel* (sedmimístná vozidla)
1. Sedadla druhé řady posuňte do přední
polohy.
2. Nadzvedněte páčku (A).
3. Posuňte sedák co nejvíce dozadu (B) a
sklopte oka pro zajištění nákladu.
4. Sklopte opěradlo (C).
Druhá řada sedadel
1. Posuňte sedadla co nejvíce dozadu (sedmimístná vozidla).
2. Zatáhněte za oko (A).
3. Sklopte opěrku hlavy (B).
4. Uvolněte pojistku (C).
5. Sklopte opěradlo (D) dopředu a zatlačte jej
dolu tak, aby se zajistilo v dolní poloze.
POZNÁMKA
Přední sedadlo spolujezdce může být také
sníženo.
viz SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA (6).
SEŘÍZENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA
1
2
3
4
5
6
Bederní opěra
Úhel sklonu opěradla.
Zvednutí/snížení sedadla.
Zvednutí/snížení přední části sedáku.
Dopředu/dozadu.
Sklopení opěradla sedadla spolujezdce.
ÚLOŽNÉ PROSTORY, ZÁSUVKY 12 V & AUX/USB*
Zásuvky 12 V v prostoru pro cestující jsou pod
napětím, pokud je zapalování v polozeI nebo II.
Zásuvka 12 V* v zavazadlovém prostoru je pod
napětím stále.
Výstupy AUX/USB* mohou být využity audio
systémem vozidla k přehrávání hudby z MP3
přehrávače, atd.
DŮLEŽITÉ
Při používání zásuvky 12 V v zavazadlovém
prostoru při vypnutém motoru může dojít k
vybití akumulátoru.
TP 10815 (Czech). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009. Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
DRŽÁK NÁKUPNÍCH TAŠEK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising