Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence
VÄLKOMMEN!
Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve
vozidle, v aplikaci a na webu.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde se
nachází v horním zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (Volvo Manual) pro
tablety a chytré telefony. Aplikace obsahuje pro vybrané funkce
instruktážní filmy.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Na stránce podpory Volvo Cars (support.volvocars.com) najdete
příručky, instruktážní filmy a další informace a tipy k vašemu vozu
Volvo a vlastnictví tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce se nachází doplněk k uživatelské příručce.
Obsahuje informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých
a praktických informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný
doplněk si lze objednat.
OVLÁDACÍ DISPLEJ PRO ZADNÍ SEDADLA
Ovládací displej se nachází v tunelové konzole mezi zadními
sedadly. Používá se k ovládání funkcí sedadel a k ohřevu a
chlazení nápojů.
Zvednutí obrazovky
–– Zatlačte na horní část obrazovky. Obrazovka se automaticky
zvedne.
Obrazovka se při zvednutí automaticky zapne. Po jisté době se
světlo ztlumí. Obrazovku znovu aktivujete tím, že se jí dotknete.
Spuštění obrazovky dolů
Obrazovka se spouští dolů manuálně:
–– Zatlačte na horní část obrazovky. Tiskněte, dokud se obrazovka zcela nespustí do tunelové konzoly. Obrazovka se při
spuštění vypne.
IONTOVÝ ČISTIČ VZDUCHU
K dispozici je iontový čistič vzduchu, který udržuje vysokou
kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující. Ionty vznikají ve
vzduchu a proudí do prostoru pro cestující. K iontům se zachycuje prach, viry a alergeny, které společně s ionty padají k
podlaze. Tato funkce je aktivní vždy, když je vozidlo minimálně
v poloze zapalování I.
NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI
Na ovládacím displeji je dotyková obrazovka, která reaguje na dotyk.
Displej obsahuje několik zobrazení. Klepnutím na tlačítko na obrazovce aktivujte požadovanou funkci nebo otevřete zobrazení funkce.
Tlačítka ve výchozím zobrazení
Tlačítko ohřevu pro levé a pravé sedadlo.
Tlačítko chlazení/ohřevu držáků nápojů.
Tlačítko odvětrání pro levé a pravé sedadlo.
Tlačítko pro nastavení sedadla spolujezdce ze zadního
sedadla.
Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky
Po jisté době se ovládací displej automaticky vrátí do výchozího
zobrazení. Při nastavování sedadla spolujezdce klepnutím na křížek
se vrátíte na výchozí zobrazení.
NASTAVENÍ ZADNÍHO SEDADLA
Zadní sedadla ve vozidle lze nastavit různými způsoby tak, aby
komfort při sezení byl optimální.
Sklon opěradla nastavíte posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Sedadlo zvednete/spustíte dolů posunutím zadní části ovladače
nahoru/dolů. Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte dolů posunutím přední části
ovladače nahoru/dolů.
Nastavení masáže, bočního polstrování, bederní opěrky a prodloužení sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem
(dopředu/dozadu/nahoru/dolů). Sedadlo je možné nastavovat
po určitou dobu po odemknutí dveří bez toho, že by vozidlo
bylo zapnuté. Sedadla lze nastavovat, když je vozidlo zapnuté.
Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí vozidla.
Sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne,
pokud je sedadlo něčím blokováno. V tomto případě odstraňte
předmět a nastavte sedadlo znovu.
Pokud chcete nastavit polohu pro spaní/komfortní polohu, možná
budete muset nejdříve posunout sedadlo mírně dopředu.
OVLÁDÁNÍ MULTIFUNKČNÍHO OVLADAČE
Pomocí multifunkčního ovladače se upravuje nastavení bederní
opěrky, bočního polstrování v opěradle, délky sedáku a masáže.
Nastavení prováděná pomocí multifunkčního ovladače jsou zobrazená na ovládacím displeji. Na této obrazovce se zobrazuje pouze
aktuální nastavení jednoho sedadla.
1. Manuálně zvedněte ovládací displej.
2. Otočením nebo stisknutím multifunkčního ovladače v libovolném
směru aktivujte nastavování sedadla. Na ovládacím displeji se
otevře zobrazení nastavení sedadla.
3. Na ovládacím displeji zvolte příslušnou funkci klepnutím na displej
nebo otočením multifunkčního ovladače nahoru/dolů.
4. Nastavení změníte tak, že ovladač stisknete v požadovaném
směru.
Masáž
Klepněte na obrazovce na tlačítko nebo zvolte funkci
pomocí multifunkčního ovladače a aktivujte tak funkci
masáže. Pokud je vozidlo vypnuté, funkce masáže se
nesmí používat.
V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zap/Vyp: Funkci masáže aktivujte/deaktivujte výběrem
možnosti Zap nebo Vyp.
Programy 1-5: V předvolbách je nastaveno pět masážních programů. Vyberte z možností 1 (Kýv), 2 (Zvyš),
3 (Progr), 4 (Bedr) a 5 (Ramn).
Intenzita: Zvolte nízké, normální nebo vysoké nastavení.
Rychlost: Zvolte pomalé, normální nebo rychlé
nastavení.
Boční podpěra
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem
funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte nastavení bočního polstrování opěradla.
• Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači zvyšte boční polstrování.
• Stisknutím zadní části tlačítka sedadla boční polstrování snížíte.
Bederní opěra
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem
funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte nastavení bederní opěrky.
• Pomocí tlačítka sedadla nahoru/dolů na multifunkčním
ovladači přesuňte bederní opěrku nahoru/dolů.
• Stisknutím přední části tlačítka sedadla bederní
opěrku zvýšíte.
• Stisknutím zadní části tlačítka sedadla bederní opěrku
snížíte.
Prodloužení sedáku
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem
funkce pomocí multifunkčního ovladače aktivujte nastavení sedáku.
• Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači prodloužíte sedák.
• Stisknutím zadní části tlačítka sedadla zatáhnete
sedák.
NASTAVENÍ SEDADLA SPOLUJEZDCE ZE ZADNÍHO SEDADLA
Ze zadního sedadla lze upravovat nastavení podélné polohy sedadla
spolujezdce. Měnit lze rovněž sklon opěradla. Pomocí ovládacího displeje mezi zadními sedadly upravujte nastavení sedadla
spolujezdce.
1. Klepnutím na tlačítko na displeji upravte nastavení
sedadla spolujezdce ze zadního sedadla.
2. Otevře se nové zobrazení a lze upravit sklon opěradla
a nastavení sedadla v podélném směru.
3. Klepnutím na křížek se vrátíte na výchozí zobrazení.
Seřízení sklonu opěradla
• Klepnutím na šipku vlevo nahoře vyklopíte opěradlo sedadla
spolujezdce dopředu.
• Klepnutím na šipku vpravo nahoře sklopíte opěradlo sedadla
spolujezdce zpátky.
Nastavení v podélném směru
• Klepnutím na šipku vlevo dole posunete sedadlo spolujezdce
dopředu.
• Klepnutím na šipku vpravo dole posunete sedadlo spolujezdce
dozadu.
VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu, když je chladno.
Vyhřívání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.
–– Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého
sedadla přepínejte mezi čtyřmi úrovněmi nastavení:
vypnuto, vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň
ohřevu. Tlačítko indikuje nastavenou úroveň.
Sedadla lze odvětrávat, aby se, například, odstranila vlhkost z
oděvů. Odvětrání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.
–– Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého
sedadla přepínejte mezi čtyřmi úrovněmi nastavení:
vypnuto, vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň
ohřevu. Tlačítko indikuje nastavenou úroveň.
D
T
F
A
R
DRŽÁK IPADU
Vzadu na hlavové opěrce předního sedadla se nachází držák, který
je určen pro většinu modelů iPadu. iPad připevněte následovně:
1. Stiskněte dolů jazýček a kryt otevřete tak, že jej vyklopíte dopředu
k hlavové opěrce.
2. Zasuňte iPad do držáku a kryt zavřete.
Vytáhněte držák z konzoly. Postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko na spodní straně pevné části.
2. Potáhněte držák dozadu/nahoru a vytáhněte jej z konzoly.
UPEVŇOVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body pro dětské sedačky na
zadních sedadlech.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.
1. Vysuňte sedadlo dopředu a sklopte opěradlo dopředu tak, aby
upevňovací úchyt byl přístupný.
2. Vždy dodržujte montážní pokyny výrobce platné pro správnou
montáž.
VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ
Pod loketní opěrkou se nacházejí dva stolky, které lze vyklopit přes
zadní sedadla.
1. Zcela otevřete kryt loketní opěrky.
2. Pomocí koženého poutka zvedněte stolek z loketní opěrky a
vyklopte jej do zcela vzpřímené polohy.
3. Horní část stolku vyklopte dolů přes sedadlo.
Pokud chcete stoly sklopit zpátky, postupujte v opačném pořadí.
CHLADICÍ BOX
Za loketní opěrkou v zadním sedadle se nachází chladicí box s
místem na dvě láhve a úložným prostorem na sklenice.
• Box otevřete stisknutím tlačítka, které se nachází nad krytem.
• Na vnitřní straně boxu se nachází regulace teploty.
Funkce chlazení je aktivní, pokud je vozidlo v chodu nebo pokud je
nastaveno do polohy zapalování II.
TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE
V přední části loketní opěrky se nacházejí dva držáky nápojů/sklenic
a držák k vyhřívání/ochlazování např. láhve s čajem nebo šálku kávy.
–– Držák otevřete stisknutím krytu. Ohřev nebo chlazení se reguluje
z ovládacího displeje. Modré LED diody označují, že je aktivní
chlazení, zatímco červené LED diody indikují, že je aktivní ohřev.
Ohřev nebo chlazení je aktivní, pokud je vozidlo v chodu nebo
pokud je nastaveno do polohy zapalování II.
–– Opakovaným klepáním na tlačítko na ovládacím
displeji přepínejte mezi třemi polohami: vypnuto, chlazení a ohřev. Tlačítko indikuje nastavení.
UMÍSTĚNÍ USB PORTU A ELEKTRICKÉ
ZÁSUVKY
USB porty: Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí
dva USB porty. Dva USB porty se nacházejí rovněž v konzolách
obrazovky vzadu na hlavových opěrkách předních sedadel. Tyto
porty lze používat např. k dobíjení mobilního telefonu nebo tabletu.
Přes USB porty nelze přehrávat média v audiosystému vozidla.
Elektrické zásuvky: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle se
nachází jedna 12V zásuvka a jedna 230V zásuvka.
230 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 230 V,
jako jsou, například, nabíječky a přenosné počítače.
–– Připojte konektor příslušenství. Příslušenství odpojte tak, že vytáhnete konektor.
12 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 12 V, jako
jsou, například, přehrávače hudby nebo mobilní telefony.
–– Vytáhněte zapalovač cigaret ze zásuvky a připojte konektor
příslušenství. Vytáhněte konektor příslušenství a, pokud zásuvku
nepoužíváte, nasaďte zpět zapalovač cigaret.
Aby USB porty a elektrické zásuvky fungovaly, musí být elektrický
systém vozidla minimálně v poloze zapalování I.
ÚLOŽNÉ PROSTORY
Vzadu na hlavových opěrkách předních sedadel jsou držáky na
tablety.
Pod loketní opěrkou mezi sedadly je úložný prostor.
V bocích dveří jsou popelníky.
V bocích dveří jsou úložné schránky.
Po stranách tunelové konzoly jsou úložné kapsy.
Na zadní straně opěradel předních sedadel jsou úložné kapsy.
MADLO V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
Vozidlo je vybaveno na vnitřní straně dveří zavazadlového
prostoru madlem, které se samo rozsvítí1. Toto madlo lze v
případě tísně použít k otevření dveří zavazadlového prostoru
zevnitř.
–– Dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že kliku potáhnete dolů.
Po použití se klika musí zatlačit manuálně zpět do původní
polohy.
1
Platí pouze pro některé trhy.
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se
varování, důležitých upozornění a poznámek,
které se musí přečíst. Některé funkce platí jen na
některých trzích.
VÝSTRAHA
Úložné prostory
Volné předměty jako např. mobilní telefony,
kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod.,
uschovejte do přihrádky v přístrojové desce nebo
do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě
kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k
poranění osob ve voze.
Teplé a chladné nápoje
Láhve, termosky, sklenice a šálky by během jízdy
měly být uloženy v držácích nebo v chladicím
boxu.
Vyhřívaná zadní sedadla
Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které
mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce
snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné
problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak
by tyto osoby mohly utrpět popáleniny.
Upevňovací body pro dětské sedačky
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést
přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až
potom se smí v montážním bodě napnout.
Pokud to není možné, postupujte podle pokynů
výrobce sedačky.
Madlo v zavazadlovém prostoru
Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru
uzamkněte a klíče uložte mimo dosah dětí. Děti
bez dozoru by se mohly uzamknout a poranit.
Za horkých dní teplota uvnitř vozu může rychle
stoupnout. V důsledku vysoké teploty může dojít
k vážnému poranění nebo úmrtí. Ohroženy jsou
především malé děti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vyhřívaná zadní sedadla
Po 15 minutách se vyhřívání zadního sedadla
automaticky deaktivuje.
Navigování na ovládacím displeji
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které Odvětrávaná zadní sedadla
by ji poškrábaly.
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan
používat opatrně. Pro dlouhodobé použití dopoOdvětrávaná zadní sedadla
ručujeme nízkou úroveň.
Odvětrání sedadla nelze spustit, pokud je v
prostoru pro cestující příliš nízká teplota. Tím se
zabrání, aby osobě na sedadle nebyla příliš zima.
Držák iPadu
Pokud se iPad dává do držáku, měl by mít na obrazovce ochrannou fólii. Tím se zabrání prasknutí
skla v případě kolize.
Pojistky
Propálenou pojistku vždy vyměňte za pojistku
stejné barvy a stejné hodnoty v ampérech.
Nikdy neinstalujte pojistku s hodnotou vyšší,
než je hodnota uvedená v tabulce v uživatelské
příručce.
Pokud elektrický komponent nefunguje,
důvodem je možná propálení pojistky v důsledku
dočasného přetížení. Informace o pojistkách
najdete v běžné uživatelské příručce k vozidlu.
Výkon
12 V zásuvka je určena maximálně pro 120 W.
230 V zásuvka je určena maximálně pro 150 W.
POZNÁMKA
Chladicí box
Pro zajištění optimální funkce potřebuje chladicí
box volnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu
byste měli v zavazadlovém prostoru u vstupního
otvoru chladicího boxu ponechat alespoň 5 cm
volného místa.
V závislosti na teplotě okolí možná bude nutné
teplotu upravit. K rychlému snížení teploty doporučujeme maximální polohu.
Jelikož ve spodní části chladničky je nízká
teplota, která umožňuje rychlejší chlazení, může
se objevit kondenzát, který je třeba někdy setřít.
Aby sušení/čištění bylo optimální, musíte sundat
průhledný držák pro láhve.
TP 20554 (Czech) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement