Volvo | XC90 | Uživatelská přiručka | Volvo XC90 2014 Early Uživatelská příručka

Volvo XC90 2014 Early Uživatelská příručka
XC90
WEB EDITION
Uživatelská Příručka
VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO
Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo
radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl
bezpečnost a pohodlí. Vozy Volvo patří mezi nejbezpečnější automobily na světě. Vaše Volvo bylo
zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální
požadavky na bezpečnost a ochranu životního
prostředí.
Abyste si mohl náležitě užít radost z vozidla,
doporučujeme Vám, abyste se seznámil s vybavením, pokyny a informacemi o údržbě, které jsou
uvedeny v této uživatelské příručce.
Obsah
00 Úvod
01 Bezpečnost
Důležité informace...................................... 8
Volvo a životní prostředí............................ 12
Bezpečnostní pásy....................................
Symboly, airbagy......................................
Airbagy......................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*...................
Boční airbagy (SIPS).................................
Hlavový airbag (IC)....................................
WHIPS.......................................................
Systém ochrany při převrácení – ROPS...
Když dojde k aktivaci systému.................
Bezpečnost dětí........................................
02 Přístroje a ovládací prvky
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
Přehled, vozy s levostranným řízením.......
Přehled, vozy s pravostranným řízením....
Ovládací panel ve dveřích řidiče...............
Sdružený přístrojový panel.......................
Indikační a varovné kontrolky...................
Informační displej......................................
Spínače na středové konzole....................
Panel osvětlení..........................................
Levý pákový přepínač...............................
Palubní počítač*........................................
Pravý pákový přepínač.............................
Tempomat*...............................................
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd..
Elektrické ovládání oken...........................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka........
Elektricky ovládané střešní okno*.............
00 01 02
48
50
52
53
55
58
59
62
64
65
67
70
72
74
77
82
HomeLink® *.............................................. 84
2
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
03 Klima
04 Interiér
05 Zámky a alarm
Všeobecné informace o klimatizaci.......... 90
Elektronicky řízená klimatizace, ECC........ 93
Nezávislé palivové topení*........................ 96
Přední sedadla........................................ 102
Přední sedadla – Executive .................... 105
Osvětlení interiéru................................... 106
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 108
Úložné prostory v prostoru pro cestující –
Executive ................................................ 113
Zadní sedadlo......................................... 114
Nakládání................................................ 116
Zavazadlový prostor............................... 117
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem.....................................................
Zamykání a odemykání...........................
Dětské pojistky........................................
Alarm*.....................................................
03 04 05
126
128
132
133
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
Obsah
06 Startování a jízda
Všeobecné informace.............................
Doplňování paliva....................................
Startování motoru...................................
Automatická převodovka........................
Pohon všech kol*....................................
Brzdový systém......................................
Systém regulace stability a trakce*.........
Parkovací asistent*.................................
Informační systém o slepém úhlu –
BLIS*.......................................................
Tažení a odtah........................................
Asistent při rozjezdu...............................
Jízda s přívěsem.....................................
Tažné zařízení* .......................................
Demontovatelné tažné zařízení* .............
Nastavení projekce světlometů...............
07 Kola a pneumatiky
138
141
147
149
152
153
155
157
Všeobecné informace.............................
Tlak vzduchu v pneumatikách................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*....
Výměna kol.............................................
Nouzová oprava defektu*........................
08 Péče o vozidlo
182
185
186
189
192
Čistění..................................................... 198
Drobné opravy laku................................. 202
Ochrana proti korozi............................... 204
06 07 08
4
159
163
165
167
169
171
175
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Obsah
09 Údržba a servis
Servis Volvo............................................
Údržba vozu svépomocí.........................
Kapota a motorový prostor.....................
Oleje a provozní kapaliny........................
Lišty stěračů............................................
Akumulátor..............................................
Výměna žárovek......................................
Pojistky....................................................
10 Informační systém
208
209
211
213
217
219
222
229
Všeobecné informace.............................
Ovládací panely, audiosystém................
Funkce audiosystému.............................
Funkce rádia...........................................
Funkce CD..............................................
Struktura menu – audiosystém...............
Funkce telefonu*.....................................
Struktura menu – telefon.........................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*..........
RSE – Multimediální systém pro cestující
vzadu – Dvě obrazovky* .........................
11 Technické údaje
242
243
246
251
257
260
261
268
272
Typové označení.....................................
Rozměry a hmotnosti..............................
Technické údaje motoru.........................
Motorový olej..........................................
Kapaliny a maziva...................................
Palivo......................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .........
Katalyzátor..............................................
Elektrický systém....................................
Typové schválení....................................
Symboly na displeji.................................
09 10 11
278
284
286
288
289
291
293
295
296
297
299
300
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
5
Obsah
12 Abecední seznam
Abecední seznam................................... 302
12
6
Obsah
7
Úvod
Důležité informace
Čtení příručky pro uživatele
Úvod
Správnou cestou k seznámení se s Vaším
novým vozem je přečtení této příručky pro
uživatele, v ideálním případě před Vaší první
jízdou. Budete tak mít příležitost seznámit se
s novými funkcemi, uvidíte, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe
využívat všechny funkce vozu. Věnujte prosím
pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této příručce.
Technické údaje, konstrukční údaje a obrázky
uvedené v této příručce nejsou závazné.
Vyhrazujeme si právo provést změny bez
předchozího ohlášení.
©
Volvo Car Corporation
Volitelná výbava
Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství
jsou označeny hvězdičkou*.
Navíc ke standardní výbavě je v tomto
manuálu popsaná i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě) některé příslušenství (montované dodatečně).
Výbava, která je popsána v této příručce, není
k dispozici u všech vozů - výbava přímo
závisí na požadavcích konkrétních trhů a na
národní legislativě, místních zákonech
a předpisech.
8
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, co patří
do standardní výbavy a co je příslušenstvím
dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.
Speciální texty
VAROVÁNÍ
Varovné texty upozorňují na nebezpečí
zranění osob.
DŮLEŽITÉ
Důležité texty upozorňují na nebezpečí
poškození materiálu.
Textové zprávy
Ve voze jsou displeje, které zobrazují textové
zprávy. Tyto textové zprávy jsou v příručce
pro uživatele zvýrazněny písmem, které je
větší a vytištěné šedou barvou. Příkladem
jsou texty menu a zpráv na informačním displeji (např. OTEVRENE DVERE).
Štítky
Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou
navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše
a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle
mají následující význam v sestupném pořadí
podle důležitosti varování/informace.
Varování před zraněním osob
POZNÁMKA
Texty označené slovem POZNÁMKA
poskytují doporučení a rady, které
například usnadňují používání prvků
a funkcí.
Poznámka pod čarou
V uživatelské příručce jsou anotace, které
jsou umístěny v dolní části stránky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují
číslem. Pokud anotace odkazuje na text
v tabulce, potom jsou namísto číslic použita
písmena.
G031590
Úvod
Důležité informace
Černé ISO symboly na žlutém varovném poli,
bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Používají se k označení nebezpečí, které,
pokud je varování ignorováno, může vyústit
ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.
Informace
Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky,
je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
Seznamy označené písmeny odkazující
na série obrázků, kde pořadí instrukcí
není důležité.
Nebezpečí poškození majetku
Číslované nebo nečíslované šipky se
používají k demonstraci pohybu.
G031593
Šipky s písmeny se používají k označení
pohybu v případě, že se nejedná o pohyb
v obou směrech.
G031592
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.
Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modrém varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí,
které, pokud je varování ignorováno, může
mít za následek hmotné škody.
Pokud k jednotlivým krokům neexistuje série
obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány
normálními čísly.
Seznamy pozic
Čísla v červených kroužcích se používají
k označení různých součástí na obrázcích. Číslo odpovídá číslu v seznamu,
který se vztahuje k obrázku, a je u něj
uveden popis položky.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve
vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled
a umístění ve vozidle. Informace platné pro
vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na
daném štítku ve vozidle.
Seznamy s odrážkami
Seznamy s odrážkami se používají v seznamech bodů v uživatelské příručce.
Příklad:
Seznamy postupů
Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v příručce pro uživatele očíslovány.
•
•
Chladicí kapalina
Motorový olej
9
Úvod
Důležité informace
Obrázky
Obrázky v této knížce jsou někdy pouze ilustrativní a mohou se v závislosti na úrovni
výbavy a trhu od skutečného vzhledu vozidla
lišit.
Pokračování
}} Tento symbol je umístěn vpravo dole,
pokud část pokračuje na následující straně.
Zaznamenávání údajů
Ve vašem voze je celá řada počítačů, které
průběžně kontrolují a monitorují provoz
a funkčnost vozidla. Některé z počítačů,
pokud zjistí závadu, mohou zaznamenat informace během běžné jízdy. Dále se informace
zaznamenávají v případě kolize nebo nehody.
Některé ze zaznamenaných informací jsou
zapotřebí k tomu, aby technici mohli diagnostikovat a odstraňovat závady ve vozidle
během servisu a údržby a aby společnost
Volvo splnila právní požadavky a ostatní
předpisy. Jelikož tyto informace přispívají
k lepšímu dorozumění faktorů, které způsobují nehody a zranění, využívá Volvo tyto
informace také pro účely výzkumu a průběžného zvyšování kvality a bezpečnosti. Mimo
jiné zde patří podrobné informace o stavu
a funkčnosti jednotlivých systémů a modulů
ve vozidle v souvislosti s motorem, plynovým
pedálem, řízením a brzdovými systémy. Tyto
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
informace mohou zahrnovat podrobnosti
o způsobu, jakým řidič s vozem jezdí, např.
rychlost vozidla, použití brzdového a plynového pedálu, pohyby volantu, a o informace
tom, zda řidič a spolujezdci jsou připoutáni.
Z uvedených důvodů mohou být tyto informace po jistou dobu uloženy v počítačích.
Dále se informace do počítačů ukládají
v případě kolize nebo incidentu. Tyto informace může společnost Volvo ukládat tak
dlouho, dokud je bude potřebovat k vývoji
a dalšímu zvyšování bezpečnosti a kvality
a dokud existují právní požadavky a ostatní
předpisy, které společnost Volvo musí vzít
v úvahu.
Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše
uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. S ohledem na národní legislativu a předpisy může být společnost Volvo
požádána o zveřejnění těchto informací např.
policii nebo jiným orgánům, které mohou
uplatnit svůj nárok dle zákona na zpřístupnění
těchto informací.
K přečtení a interpretování informací, které
počítače ve vozidle zaznamenaly, jsou
zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy,
které uzavřely smlouvu se společností Volvo.
Společnost Volvo je odpovědna, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo
v souvislosti se servisem a údržbou, budou
uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně,
přičemž nakládání s těmito informacemi musí
vyhovovat platným právním předpisům.
Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.
Příslušenství a zvláštní výbava
Nesprávné připojení a instalace příslušenství
může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu.
Některé příslušenství funguje pouze tehdy,
když je do počítačového systému vozu nainstalován příslušný software. Proto doporučujeme před instalací příslušenství, které se
připojuje k elektrické soustavě vozu nebo má
na ni vliv, vždy kontaktovat autorizovaný
servis Volvo.
Změny ve vlastnictví vozů se
systémem Volvo On Call *
Volvo On Call představuje doplňující služby
zaměřené na bezpečnost, zabezpečení
a komfort. Je-li vůz vybaven systémem Volvo
On Call a dojde ke změně majitele, je naprosto nezbytné přerušit poskytování těchto služeb, aby původní majitel neměl přístup ke
službám ve voze. V případě změny vlastnictví
kontaktujte autorizovaného prodejce Volvo.
Úvod
Důležité informace
Informace na internetu
Na adrese www.volvocars.com jsou další
informace týkající se vašeho vozidla.
K načtení kódu QR je zapotřebí čtečka kódů
QR. Tato čtečka je k dispozici jako doplňkový
program pro některé mobilní telefony. Čtečku
kódů QR lze stáhnout z App Store nebo Android Market.
Kód QR
11
Úvod
Volvo a životní prostředí
G000000
Filosofie společnosti Volvo na ochranu životního prostředí
Péče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Car Corporation, která ovlivňuje veškerý provoz. Také
věříme, že naši zákazníci sdílejí naši starost
o životní prostředí.
Váš vůz Volvo splňuje přísné mezinárodní
normy na ochranu životního prostředí a je
také vyráběn v závodech, které patří mezi nejčistší a nejúčinněji zdroje využívající závody
na světě. Společnost Volvo Car Corporation
je držitelem globální certifikace ISO, která
zahrnuje i ekologickou normu ISO14001 pro
všechny továrny a některé naše další jednotky. Také od našich partnerů požadujeme,
12
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
aby se systematicky zabývali ekologickými
otázkami.
Spotřeba paliva
Vozy Volvo mají konkurenceschopnou
spotřebu paliva ve všech příslušných třídách.
Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise
skleníkového plynu, oxidu uhličitého.
Řidič může ovlivnit spotřebu paliva. Více
informací si můžete přečíst v části nazvané
Omezení dopadů na životní prostředí.
Účinné řízení emisí
Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu
„Čistý uvnitř i venku“ - konceptu, který
zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako
účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou
emise výfukových plynů značně pod příslušnými standardy.
Čistý vzduch v prostoru pro cestující
Filtr v prostoru pro cestující brání prostupu
prachu a pylu do prostoru pro cestující přes
sací otvory.
Sofistikovaný systém kvality vzduchu IAQS*
(systém kvality vzduchu v interiéru) zajišťuje,
že nasávaný vzduch je čistší než vzduch
venku, který je znečištěn provozem.
Úvod
Volvo a životní prostředí
Systém se skládá z elektronického čidla
a uhlíkového filtru. Nasávaný vzduch je
nepřetržitě monitorován, a pokud dojde ke
zvýšení koncentrace určitých škodlivých
plynů, například oxidu uhelnatého, přívod
vzduchu se uzavře. K takové situaci může
dojít například v husté dopravě, zácpách
a tunelech.
Pronikání oxidů dusíku, přízemního ozónu
a uhlovodíků brání uhlíkový filtr.
Interiér
Omezení dopadů na životní prostředí
Můžete snadno pomoci omezit dopady na
životní prostředí - zde je pár tipů:
•
•
•
Nenechávejte motor běžet na volnoběh pokud stojíte delší dobu, vypněte motor.
Věnujte pozornost místním předpisům.
Jezděte úsporně - přemýšlejte dopředu.
Provádějte servisní prohlídky a údržbu
v souladu s pokyny v uživatelské příručce
- dodržujte doporučené intervaly
v servisní a záruční knížce.
Interiér vozu Volvo je navržen tak, aby byl
příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro
osoby, které trpí astmatem a kontaktními
alergiemi. Zvýšená pozornost byla věnována
výběru materiálů vhodných pro dané
prostředí.
•
Servisy Volvo a životní prostředí
•
Při velké rychlosti se v důsledku většího
odporu vzduchu výrazně zvýší spotřeba při zdvojnásobení rychlosti se odpor
vzduchu zvýší 4krát.
•
Vždy likvidujte nebezpečný odpad ekologicky, například akumulátory a oleje.
Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh
odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní
dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu
Volvo.
Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva
Vašeho vozidla. Takto přispějete k čistšímu
životnímu prostředí. Když opravu nebo
údržbu vozu svěříte servisům Volvo, stane se
součástí našeho systému. Máme jasné požadavky na naše servisy, které jsou navrženy
tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění
škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci
našich servisů mají znalosti a nástroje pro
zajištění dobré péče o životní prostředí.
Je-li vůz vybaven nezávislým palivovým
topením*, použijte je při startování studeného motoru - zlepší se schopnost
motoru nastartovat, sníží se opotřebení
při chladném počasí a motor se rychleji
zahřeje na běžnou provozní teplotu. Tím
se sníží spotřeba a obsah emisí.
nost vozu. Další informace a rady najdete na
stránkách 138 a 293.
Recyklace
Společnost Volvo věnuje zvýšenou pozornost
životnímu prostředí a proto je nezbytná ekologická recyklace vozidla. Lze recyklovat téměř
celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto
žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej
odkáže na certifikované/schválené recyklační
zařízení.
Uživatelská příručka a životní
prostředí
Symbol Forest Stewardship Council® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle
FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.
Pokud se budete držet těchto rad, ušetříte
peníze a zdroje planety a prodloužíte život-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
13
Bezpečnostní pásy..................................................................................
Symboly, airbagy....................................................................................
Airbagy....................................................................................................
Aktivace/deaktivace airbagu*..................................................................
Boční airbagy (SIPS)...............................................................................
Hlavový airbag (IC)..................................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Systém ochrany při převrácení – ROPS..................................................
Když dojde k aktivaci systému...............................................................
Bezpečnost dětí......................................................................................
14
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
BEZPEČNOST
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
01
Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem
Zajištění bezpečnostního pásu je signali฀
zováno zřetelným zacvaknutím.
Rozepnutí bezpečnostního pásu
–
Stiskněte červené tlačítko na zámku
a nechte pás navinout. Pokud se pás
zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby
nezůstal volně viset.
G020104
Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze
jej uvolnit
Přitažení dolní části pásu. Pás musí být umístěn
nízko.
Při prudkém brzdění může dojít k vážnému
zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem. Ujistěte se, že jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy. Chcete-li
si zajistit maximální bezpečí, je velmi důležité,
aby bezpečnostní pás pevně přiléhal
k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš
zakloněno. Bezpečnostní pás je určen pro
používání v normální poloze těla.
Zapnutí bezpečnostního pásu:
–
16
Vytáhněte pomalu bezpečnostní pás
a zajistěte jej zasunutím přezky do zámku.
•
•
•
pokud jej vytáhnete z navíječe příliš rychle
během brzdění a akcelerace
pokud se vůz silně nakloní.
Zapamatujte si následující
•
nepoužívejte spony ani podobné
přípravky zamezující pohybu pásu, protože by mohly ovlivnit pevné přilnutí pásu
k tělu
•
ujistěte se, že bezpečnostní pás není
překroucený ani nikde zachycený
•
dolní část pásu musí vést nízko (ne přes
břicho)
•
těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu tak, jak je vidět na
obrázku.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní pás používán nebo je používán
nesprávně, může být snížena ochrana,
poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Každý bezpečnostní pás je určen pouze
pro jednu osobu.
VAROVÁNÍ
Nikdy bezpečnostní pásy sami neupravujte
ani neopravujte. Doporučujeme, abyste
kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Pokud byl pás silně přetížen, např. při
nehodě, musí být celý pás vyměněn. Může
dojít ke ztrátě některých ochranných znaků
pásu, i když pás nejeví viditelné známky
poškození. Vyměňte také bezpečnostní
pás, pokud je opotřebovaný nebo poškozený. Nový bezpečnostní pás musí být
homologován a určen pro instalaci do
stejné polohy, jako původní pás.
01 Bezpečnost
Bezpečnostní pásy
Bezpečnostní pásy a těhotenství
všechny prvky řízení vozidla (tj. musí snadno
dosáhnout na pedály a volant). Proto musí
nastavit sedadlo tak, aby získaly co nejvyšší
vzdálenost mezi břichem a volantem.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního
pásu
01
POZNÁMKA
Upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem je určeno pro dospělé sedící na
předním sedadle. Pokud je dětská
sedačka upevňovaná bezpečnostním
pásem umístěna na přední sedadlo, upozornění na připoutání se bezpečnostním
pásem se nezapne.
Určité trhy
G020105
Akustický signál a kontrolka upozorní řidiče,
kdo nemá zapnutý bezpečnostní pás. Při
nízké rychlosti bude akustická připomínka
znít po dobu prvních 6 sekund.
Dolní část pásu by měla být naplocho přes
stehna a co možná nejníže pod břichem. –
Nikdy se nesmí posunout nahoru. Upravte
bezpečnostní pás, aby nebyl prověšený,
a zajistěte, aby po celé délce přiléhal k tělu.
Navíc zkontrolujte, že pás není nikde překroucený.
Během postupujícího těhotenství si musí
těhotné řidičky upravovat sedadlo a volant
tak, aby bylo možné snadno dosáhnout na
Předpínač bezpečnostního pásu
G027049
Bezpečnostní pás by měl být používán
i během těhotenství. Je však důležité, aby byl
správně používán. Diagonální část musí vést
přes rameno, potom mezi ňadry a na boční
stranu břicha.
Pokud řidič nebo spolujezdec nemají zapnutý
pás, budou upozorňováni zvukovým signálem
a kontrolkou. Akustická připomínka závisí na
rychlosti (při nízké rychlosti) a na času (při
nastartování vozidla). Vizuální připomínka je
umístěna ve stropní konzole a na sdruženém
přístrojovém panelu.
Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny
předpínači bezpečnostních pásů. Mechanismus předpínače utáhne bezpečnostní pás
kolem těla v případě dostatečně závažné
nehody. Bezpečnostní pás potom poskytuje
cestujícím efektivnější ochranu.
17
01 Bezpečnost
01
Bezpečnostní pásy
VAROVÁNÍ
Nikdy nezasunujte jazýček bezpečnostního
pásu spolujezdce do zámku pásu na
straně řidiče. Jazýček bezpečnostního
pásu zasunujte vždy do zámku na správné
straně. Dávejte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do
zámku pásu žádné cizí předměty.
V případě kolize by se mohlo stát, že by
bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.
18
01 Bezpečnost
Symboly, airbagy
Výstražný symbol na sdruženém
přístrojovém panelu
01
Spolu s varovným symbolem se
může na displeji objevit v příslušných případech také zpráva.
Pokud dojde k poruše varovné
kontrolky, rozsvítí se výstražný
trojúhelník a na displeji se objeví
zpráva SRS-AIRBAG NUTNY
SERVIS. Doporučujeme, abyste
okamžitě kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
G027284
VAROVÁNÍ
Výstražný symbol na sdruženém přístrojovém
panelu se rozsvítí při otočení klíče s dálkovým
ovladačem do polohy I, II nebo III. Symbol
zhasne přibližně po 6 sekundách, čímž signalizuje, že v systému airbagů není porucha.
Pokud zůstane varovná kontrolka systému
airbagů svítit nebo se rozsvítí během jízdy,
znamená to, že systém airbagů není plně
funkční. Kontrolka může informovat
o závadě v systému předpínačů bezpečnostních pásů nebo systému SIPS, SRS
nebo IC. Doporučujeme neprodleně kontaktovat autorizovaný servis Volvo.
19
01 Bezpečnost
Airbagy
01
Systém airbagů1
POZNÁMKA
Systém airbagů, vůz s levostranným řízením.
Systém se skládá z airbagů a čidel. Dostatečně závažná nehoda aktivuje čidla a airbagy
se nafouknou horkým plynem. Vzápětí po
naplnění je plyn z airbagu odveden. Přitom do
vozidla unikne dým. Nejde o závadu. Mezi
naplněním a následným vypuštěním airbagu
uplyne pouze několik desetin sekundy.
G020110
G020111
Detektory reagují různě v závislosti na charakteru kolize a podle toho, zda bezpečnostní pásy jsou či nejsou připoutány. Platí
pro bezpečnostní pásy na všech místech
s výjimkou zadního sedadla uprostřed.
Proto se v případě kolize může stát, že se
nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag.
Detektory snímají sílu kolize vozidla
a podle toho reagují. Proto se v případě
kolize může stát, že se nafoukne pouze
jeden airbag.
Systém airbagů, vůz s pravostranným řízením
VAROVÁNÍ
V případě potřeby opravy doporučujeme,
abyste kontaktovali autorizovaný servis
Volvo. Jakýkoli neodborný zásah do
systému airbagů by mohl způsobit jeho
poruchu a následně vážné zranění osob.
Umístění airbagu spolujezdce, vůz s levostranným a pravostranným řízením.
1
20
Nazývá se rovněž systém SRS.
01 Bezpečnost
Airbagy
VAROVÁNÍ
Neumisťujte předměty před nebo nad
palubní desku, kde je umístěn airbag
spolujezdce.
Airbag na straně řidiče
Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího
ochranu na straně řidiče je vůz vybaven airbagem. Tento airbag je složen ve středu
volantu. Volant je označen nápisem SRS
AIRBAG.
01
Airbag spolujezdce
Kromě bezpečnostního pásu zajišťujícího
ochranu na straně spolujezdce je vůz vybaven airbagem. Tento airbag je složen v prostoru nad příruční schránkou. Krycí panel je
označen nápisem SRS AIRBAG.
VAROVÁNÍ
Aby bylo minimalizováno nebezpečí zranění při naplnění airbagu, musejí sedět
cestující vzpřímeně, s nohama na podlaze
a opřeni o opěradlo. Bezpečnostní pásy
musejí být zapnuté.
VAROVÁNÍ
Bezpečnostní pás a airbag na sebe
vzájemně působí. Pokud není bezpečnostní pás používán nebo je používán
nesprávně, může být snížena ochrana,
poskytovaná airbagem v případě nehody.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo, pokud je airbag aktivován.2
Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před
předním sedadlem spolujezdce nebo zde
seděl. Na předním sedadle spolujezdce
nesmí nikdy sedět osoba s tělesnou
výškou menší než 140 cm, je-li airbag aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu, viz strana 22.
21
01 Bezpečnost
01
Aktivace/deaktivace airbagu*
Vypnutí klíčem – PACOS*
Obecné informace
Airbag pro sedadlo předního spolujezdce je
možné deaktivovat, pokud je vozidlo vybaveno spínačem PACOS (spínač odpojení airbagu spolujezdce). Informace o postupu při
deaktivaci/aktivaci airbagu, viz text pod nadpisem Aktivace/deaktivace.
Vypnutí klíčem/spínač
Spínač airbagu spolujezdce (PACOS) se
nachází na konci přístrojového panelu na
straně spolujezdce a je přístupný, pokud jsou
otevřeny dveře spolujezdce (viz níže pod nadpisem Aktivace/deaktivace).
Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované
poloze. Ke změně polohy by se měla použít
čepel klíče dálkového ovládání.
Informace o čepeli klíče, viz strana 126.
VAROVÁNÍ
Nedodržením těchto doporučení může
dojít k ohrožení života.
22
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
VAROVÁNÍ
Aktivace/deaktivace
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, je-li airbag aktivován. Nedodržením tohoto doporučení můžete ohrozit
život dítěte.
VAROVÁNÍ
Je-li vozidlo vybaveno čelním airbagem
spolujezdce, ale není vybaveno vypínačem
PACOS, airbag bude vždy aktivován.
VAROVÁNÍ
Nedovolte nikomu sedět na předním
sedadle spolujezdce, pokud zpráva na
zpětném zrcátku informuje, že byl deaktivován airbag, a pokud na sdruženém
přístroji na přístrojové desce svítí výstražná
kontrolka systému airbagů. To znamená,
že došlo k vážné závadě. Co nejdříve kontaktujte servis. Opravu svěřte autorizovanému servisu Volvo
Umístění štítku a vypínače airbagu.
Airbag je aktivován. Pokud je spínač
v této poloze, osoby s tělesnou výškou
větší než 140 cm mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmějí sedět děti v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku.
Airbag je deaktivován. Pokud je spínač
v této poloze, děti v dětské sedačce nebo
na podkládacím sedáku mohou sedět na
předním sedadle spolujezdce, ale nikdy
zde nesmějí sedět osoby s tělesnou
výškou větší než 140 cm.
01 Bezpečnost
Aktivace/deaktivace airbagu*
VAROVÁNÍ
01
Zpráva
Airbag aktivován (sedadlo spolujezdce):
Nikdy neumisťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na přední
sedadlo spolujezdce, pokud je airbag aktivován. To platí pro všechny osoby menší
než 140 cm.
Airbag deaktivován (sedadlo spolujezdce):
G027050
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba vyšší než 140 cm, je-li
airbag deaktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
Symbol informuje, že je deaktivován airbag
spolujezdce.
Textová zpráva ve zpětném zrcátku indikuje,
že airbag pro sedadlo předního spolujezdce
je deaktivován (viz předcházející obrázek).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
23
01 Bezpečnost
01
Boční airbagy (SIPS)
Boční airbag
G020118
Umístění
Umístění bočních airbagů
Velká část sil při nárazu zboku je přenesena
prostřednictvím SIPS (Systém ochrany proti
bočnímu nárazu) do podlahy, střechy, nosníků, sloupků a ostatních konstrukčních prvků
karoserie. Boční airbagy řidiče a spolujezdce
chrání hrudník a jsou důležitou součástí
systému. Boční airbagy jsou instalovány
v opěradlech předních sedadel.
Sedadlo předního spolujezdce, levostranné řízení
Sedadlo řidiče, levostranné řízení
Systém airbagů SIPS se skládá z bočních airbagů a čidel. Při dostatečně závažné nehodě
se aktivují čidla a nafouknou se boční airbagy.
Airbag se naplní mezi tělem cestujícího
a dveřmi a absorbuje náraz v momentu
srážky. Airbag se vypustí při stlačení
v důsledku srážky. Za normálních okolností
se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.
Dětské sedačky a boční airbagy
Boční airbag nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
24
01 Bezpečnost
Boční airbagy (SIPS)
01
VAROVÁNÍ
•
Společnost Volvo doporučuje, aby
výměnu provedl autorizovaný servis
Volvo. Nesprávné provedení práce na
systému SIPS může způsobit funkční
poruchy a vážné poranění osob.
•
Nedávejte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla
a panel dveří, protože tento prostor je
určen pro boční airbag.
•
Společnost Volvo doporučuje používat
pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel
mohou omezit funkčnost bočních airbagů.
•
Boční airbagy doplňují bezpečnostní
pásy. Vždy používejte bezpečnostní
pás.
25
01 Bezpečnost
01
Hlavový airbag (IC)
Vlastnosti
VAROVÁNÍ
Nikdy nezavěšujte těžké předměty na
madla u stropu. Háček je určen pouze pro
lehké oděvy (ne pro tvrdé předměty jako
jsou např. deštníky).
G027047
Na obložení střechy, sloupky dveří ani
boční obložení nešroubujte ani jinak
nepřipevňujte žádné předměty. Tím by
mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro použití
v těchto částech vozidla.
Hlavové airbagy IC (Inflatable Curtain) jsou
součástí systémů SIPS a airbagů. Je uložen
v obložení po obou stranách stropu a chrání
cestující sedící na vnějších sedadlech. Při
dostatečně závažné nehodě se aktivují čidla
a nafoukne se hlavový airbag. Hlavový airbag
napomáhá předcházet zranění hlavy řidiče
a spolucestujících o části interiéru při bočním
nárazu.
26
VAROVÁNÍ
Zavazadla nesmějí dosahovat výše než
50 mm pod horní hranu bočních oken.
V opačném případě by hlavový airbag ztratil své ochranné vlastnosti.
VAROVÁNÍ
Hlavové airbagy doplňují bezpečnostní
pásy.
Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
01 Bezpečnost
WHIPS
01
G020347
Ochrana proti zranění krční páteře – WHIPS
Systém ochrany proti zranění krční páteře
(WHIPS) se skládá z opěradel absorbujících
energii a speciálně vyvinutých opěrek hlavy
na obou předních sedadlech. Systém je aktivován při nárazu zezadu, v závislosti na úhlu
nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech
druhého vozu.
VAROVÁNÍ
Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní
pásy. Vždy se připoutejte bezpečnostním
pásem.
Vlastnosti sedadla
Když je systém WHIPS aktivován, sklopí se
opěradla předních sedadel částečně dozadu,
aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tím se sníží riziko
hyperextenze krku.
VAROVÁNÍ
Nikdy sami neupravujte ani neopravujte
sedadlo nebo systém WHIPS. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo.
Systém WHIPS a dětské sedačky/
podkládací sedáky
Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou
poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské
sedačce nebo na podkládacím sedáku.
Správná poloha těla na sedadle
Chraňte se před zraněním správným sezením,
řidič a spolujezdec na předním sedadle musí
sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.
27
01 Bezpečnost
01
WHIPS
Neomezujte funkci systému WHIPS
VAROVÁNÍ
Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu
zatížení, například při nárazu zezadu,
systém WHIPS musí být zkontrolován.
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
Nenechávejte na podlaze za sedadlem řidiče/
spolujezdce žádné předměty, které by mohly
omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Neumísťujte pevné předměty tak, aby byly
sevřeny mezi sedákem zadního sedadla
a opěradlem předního sedadla. Ujistěte se,
že nebrání správné funkci systému WHIPS.
28
G020126
G020125
I když sedadla nevykazují viditelné známky
poškození, mohlo dojít k omezení ochranných funkcí systému WHIPS.
Nepokládejte na zadní sedadlo žádné předměty,
které by mohly omezit funkci systému WHIPS.
VAROVÁNÍ
Pokud je zadní opěradlo sklopené, odpovídající přední sedadlo musí být posunuto
dopředu tak, aby se nedotýkalo sklopeného opěradla.
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaný servis Volvo a nechali systém
zkontrolovat, a to i po mírném nárazu
zezadu.
01 Bezpečnost
Systém ochrany při převrácení – ROPS
Funkce
Systém ochrany při převrácení Volvo (ROPS)
byl vyvinutý za účelem omezení nebezpečí
převrácení vozidla a zajištění nejlepší možné
ochrany v případě takové nehody.
Systém zahrnuje:
•
Stabilizační systém proti převrácení
vozidla RSC, který minimalizuje nebezpečí převrácení při náhlých vyhýbacích
manévrech apod., pokud se vozidlo
dostane do smyku.
•
Zvýšená ochrana řidiče a spolujezdců
díky vyztužené karosérii, hlavovým airbagům a předpínačům bezpečnostních
pásů na všech sedadlech. Viz také strany
17 a 26.
01
VAROVÁNÍ
Za normálních jízdních podmínek systém
RSC zvyšuje bezpečnost vozidla na silnici,
ale nesmí být záminkou pro zvýšení
rychlosti. Vždy dodržujte obvyklé zásady
bezpečné jízdy.
Systém RSC využívá gyroskopický snímač,
který registruje změny úhlu bočního náklonu
vozidla. Tato informace se poté používá pro
výpočet nebezpečí převrácení. Pokud je detekováno nebezpečí, systém DSTC se aktivuje,
sníží se otáčky motoru a jedno nebo více kol
je brzděno, dokud se vozidlo nevrátí do stabilní polohy.
Další informace o systému DSTC naleznete
na straně 155.
29
01 Bezpečnost
Když dojde k aktivaci systému
01
Systém
Aktivován
Předpínač bezpečnostního pásuA
Při čelním nárazu a/nebo převrácení.
Airbagy
Při čelním nárazuB
(Airbag ve volantu a airbag spolujezdce)
Boční airbagy SIPS
Při bočním nárazuB
Hlavový airbag IC
Při bočním nárazu nebo převráceníB.
Ochrana proti hyperextenzi krku WHIPS
Při nárazu zezadu.
RSC
Při náhlých vyhýbacích manévrech apod., pokud se vozidlo dostane do smyku.
A
B
Předpínač bezpečnostního pásu není k dispozici pro zadní sedadlo uprostřed.
Během srážky může být karosérie vozu značně zdeformována, aniž by přitom došlo k naplnění airbagu. Mnoho faktorů, jako jsou pevnost a hmotnost zasaženého objektu, rychlost vozu, úhel
srážky atd., ovlivňuje aktivaci různých bezpečnostních systémů ve voze.
Pokud se airbagy naplní, doporučuje se
následující:
30
•
Vyproštění vozu. Doporučujeme, abyste
vozidlo nechali dopravit k opravě do
autorizovaného servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
•
Doporučujeme, abyste výměnu součástí
bezpečnostních systémů vozidla svěřili
autorizovanému servisu Volvo.
•
Vždy kontaktujte lékaře.
POZNÁMKA
Systémy SIPS, IC a systém airbagů mohou
být při srážce aktivovány pouze jednou.
VAROVÁNÍ
Řídicí modul systému airbagů se nachází
ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou
kapalinou, odpojte kabely akumulátoru.
Nepokoušejte se nastartovat vozidlo,
mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Vozidlo nechte
dopravit do autorizovanému servisu Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
Mohou ztížit řízení vozu. Mohou být také
poškozeny další bezpečnostní systémy.
Dým a prach, který vznikne po aktivaci airbagů, může při intenzívním působení způsobit podráždění nebo poškození pokožky
a očí. V případě podráždění oplachujte
studenou vodou. Rychlost plnění airbagů
a materiál airbagů mohou způsobit spálení
pokožky třením.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Děti musejí ve voze sedět bezpečně
a přitom pohodlně
Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětských sedačkách zády ke směru
jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku.
Dále doporučuje, aby děti používaly podkládací sedáky/dětské sedačky ve směru jízdy
do 10 let věku.
POZNÁMKA
01
POZNÁMKA
Pokud máte nějaké dotazy ohledně instalace dětského zádržného systému, obraťte
se na výrobce tohoto systému, aby Vám
poskytl podrobnější informace.
Pokud používáte jiné dětské bezpečnostní
produkty, je důležité si přečíst pokyny pro
instalaci, které jsou přiloženy k produktu.
VAROVÁNÍ
Dětské sedačky
Nedotýkejte se popruhů dětské sedačky
v místě vodorovné nastavovací tyče, pružin, kolejnic a nosníků pod sedačkou.
Ostré hrany by mohly popruhy poškodit.
Umístění dítěte ve vozidle a výběr vybavení je
ovlivněn hmotností a vzrůstem dítěte, více
informací, viz strana 33.
Postup montáže a pokyny pro správné
připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.
POZNÁMKA
Právní požadavky na umístění dětí ve voze
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Řiďte
se platnou právní úpravou.
Umístění dětské sedačky
Můžete umístit:
Dětský zádržný systém Volvo je vhodný pro
použití ve Vašem voze. Doporučujeme,
abyste používali originální vybavení Volvo,
které zajití správné umístění a dostatečnou
pevnost upevňovacích bodů a spojů.
1
•
dětskou sedačku/podkládací sedák na
přední sedadlo spolujezdce za předpokladu, že airbag spolujezdce není aktivován1.
•
jedna nebo několik dětských sedaček/
podkládacích sedáků na zadním sedadle.
G020128
Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět
ve voze správně připoutány. Děti nesmějí
nikdy sedět na klíně cestujících.
Dětské sedačky a airbagy jsou neslučitelné.
Pokud je aktivován airbag spolujezdce, vždy
instalujte dětské sedačky/podkládací sedáky
na zadní sedadlo. Na předním sedadle spolu-
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS) viz viz strana 22.
31
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
jezdce může dítě při vystřelení airbagu utrpět
vážný úraz.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).2
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
2
32
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
VAROVÁNÍ
Štítek Airbag
Podkládací sedáky/dětské sedačky s ocelovými výztuhami nebo jim podobné, které
by mohly ležet na tlačítku rozepnutí spony,
nesmí být používány, protože by mohlo
dojít k náhodnému rozepnutí spony.
Nikdy neopírejte horní hranu dětského
zádržného systému o čelní okno.
Štítek je vidět, když jsou otevřeny dveře spolujezdce. Viz obrázek na straně 22.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Doporučené dětské sedačky3
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem
<10 kg
Typové schválení: E1 04301146
Skupina 0+
(U)
<13 kg
Skupina 0
<10 kg
Skupina 0+
<13 kg
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04215
(L)
Skupina 0
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
<10 kg
(U)
Skupina 0+
<13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
(L)
3
Pro ostatní dětské sedačky platí, že by mělo být Vaše vozidlo uvedeno na přiloženém seznamu vozidel výrobce nebo by měly být univerzálně schváleny v souladu se zákonnými požadavky ECE
R44.
}}
33
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 04215
(L)
Skupina 1
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
9 – 18 kg
(U)
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná zády
ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy
15-25 kg
Typové schválení: E5 04192
(L)
Skupina 2
15-25 kg
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
(U)
Skupina 2/3
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without backrest).
15–36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
34
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Sedadlo spolujezdce (s deaktivovaným airbagem)
Skupina 2/3
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat with backrest).
15–36 kg
Typové schválení: E1 04301169
01
(UF)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější sedadlaA
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
Skupina 0
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E1 04301146
Typové schválení: E1 04301146
(U)
(U)
<10 kg
Skupina 0+
<13 kg
Skupina 0
<10 kg
Skupina 0+
<13 kg
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Dětská sedačka Volvo (Volvo Infant Seat) - dětská
sedačka používaná zády ke směru jízdy, zajištěná systémem ISOFIX.
Typové schválení: E1 04301146
(L)
}}
35
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější sedadlaA
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
Skupina 0
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child
Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem, popruhy a oporami.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem, popruhy a oporami.
<10 kg
Skupina 0+
<13 kg
Typové schválení: E5 04215
(L)
Skupina 0
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
<10 kg
(U)
Skupina 0+
<13 kg
Skupina 1
9 – 18 kg
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
(L)
36
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Typové schválení: E5 04215
(L)
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
(U)
Dětské sedačky,
schválené k univerzálnímu použití.
(U)
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější sedadlaA
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
Skupina 1
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy (Child
Seat) - dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy,
zajištěná bezpečnostním pásem a popruhy.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy (Child Seat) - dětská sedačka používaná
zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem, popruhy a oporami.
9 – 18 kg
Typové schválení: E5 04215
(L)
Skupina 1
9 – 18 kg
01
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Typové schválení: E5 04215
(L)
Britax Fixway - dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy se systémem upevnění ISOFIX a popruhy.
Typové schválení: E5 03171
(L)
Skupina 1
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu použití.
9 – 18 kg
(U)
Skupina 2
15-25 kg
Dětské sedačky, schválené k univerzálnímu
použití.
(U)
Dětské sedačky,
schválené k univerzálnímu použití.
(U)
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) – dětská sedačka
používaná zády ke směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem a popruhy.
Typové schválení: E5 04192
(L)
}}
37
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější sedadlaA
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
Skupina 2
Dětská sedačka používaná zády ke směru jízdy/otočná
sedačka (Volvo Convertible Child Seat) - dětská sedačka
používaná ve směru jízdy, zajištěná bezpečnostním
pásem.
Dětská sedačka používaná zády ke směru
jízdy/otočná sedačka (Volvo Convertible
Child Seat) - dětská sedačka používaná ve
směru jízdy, zajištěná bezpečnostním pásem.
Typové schválení: E5 04191
Typové schválení: E5 04191
(U)
(U)
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster
Cushion with and without backrest).
Podkládací sedák s opěradlem a bez opěradla (Booster Cushion with and without
backrest).
15-25 kg
Skupina 2/3
15–36 kg
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Typové schválení: E5 04216
(UF)
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Podkládací sedák
s opěradlem a bez
opěradla (Booster
Cushion with and
without backrest).
Typové schválení:
E5 04216
(UF)
Skupina 2/3
15–36 kg
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo Booster Seat
with backrest).
Podkládací sedák Volvo s opěradlem (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typové schválení: E1 04301169
Typové schválení: E1 04301169
(UF)
(UF)
Podkládací sedák
Volvo s opěradlem
(Volvo Booster Seat
with backrest).
Typové schválení:
E1 04301169
(UF)
38
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Hmotnost
Druhá řada sedadel, vnější sedadlaA
Skupina 2/3
15–36 kg
Druhá řada sedadel, prostřední
sedadloA
01
Třetí řada sedadel v sedmimístných vozidlech
Integrovaný podkládací sedák (Integrated
Booster Cushion) - k dispozici jako volitelná
výbava instalovaná ve výrobním závodě.
Typové schválení: E5 04215
(B)
L: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.
Vhodné pouze pro dětské sedačky schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
UF: Vhodné pouze pro dětské sedačky používané čelem ke směru jízdy schválené k univerzálnímu použití v této váhové kategorii.
B: Integrované dětské sedačky schválené pro tuto váhovou kategorii.
A
V sedmimístných vozidlech musí být řada sedadel úplně vzadu, pokud používáte dětskou sedačku.
}}
39
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Integrovaný podkládací sedák*
1. Potáhněte páku vpředu na podkládacím
sedáku dopředu a potom nahoru, aby se
podkládací sedák zvedl.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumísťujte dítě v dětské sedačce
nebo na podkládacím sedáku na předním
sedadle, pokud je aktivován airbag (SRS).
2. Uchopte sedák oběma rukama a zatlačte
jej dozadu.
Na předním sedadle spolujezdce nesmí
nikdy sedět osoba s tělesnou výškou
menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován.4
3. Tlačte, dokud se sedák nezajistí na svém
místě.
Nedodržení výše uvedených doporučení
může ohrozit život přepravovaných osob.
VAROVÁNÍ
Podkládací sedák musí být před posazením dítěte v zajištěné poloze.
G031071
Zvednutí podkládacího sedáku
Ujistěte se, že:
G030708
Dětský integrovaný podkládací sedák Volvo
pro střední zadní sedadlo je zkonstruován
speciálně pro zajištění optimální bezpečnosti
dětí. V kombinaci s normálními bezpečnostními pásy je integrovaný podkládací sedák
schválen pro děti o hmotnosti mezi 15 až
36 kg.
4
40
Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 22.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
•
podkládací sedák je zajištěn na svém
místě.
•
bezpečnostní pás je v kontaktu s tělem
dítěte a není volný nebo nad ramenem
překroucený, a že pás je správně veden
přes ramena.
•
dolní část pásu je vedena nízko přes
boky, aby poskytovala optimální ochranu.
•
bezpečnostní pás se nedotýká krku dítěte
nebo nevede pod paží.
•
Pečlivě nastavte polohu opěrky hlavy
podle dítěte.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
VAROVÁNÍ
Doporučujeme, aby opravu a výměnu prováděl pouze autorizovaný servis Volvo.
Neupravujte ani nedoplňujte podkládací
sedák.
Pokud byl integrovaný podkládací sedák
silně přetížen, např. při nehodě, musí být
celý podkládací sedák vyměněn. Dokonce
i když nejeví dětský sedák známky poškození, nemusí již poskytovat stejnou úroveň
ochrany. Je-li podkládací sedák opotřebovaný, musí být vyměněn.
Dětské pojistky, zadní dveře
Ovládání elektricky ovládaných oken
v zadních dveřích a rukojetí otvírání zadních
dveří může být zablokováno, aby je nebylo
možné otevřít zevnitř. Více informací, viz
strana 132.
Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup
k montážním bodům.
Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů ISOFIX vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.
Velikostní třídy
Dětské sedačky i vozidla jsou různých velikostí. To znamená, že ne všechny dětské
sedačky jsou vhodné pro všechna sedadla ve
všech modelech vozů.
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX*
Proto existuje klasifikace dětských sedaček
využívajících upevnění ISOFIX, kde si uživatel
může vybrat správnou dětskou sedačku (viz
následující tabulka).
Sklopení podkládacího sedáku
1. Zatáhněte za rukojeť dopředu.
2. Spusťte sedák dolů a zatlačte na něj, až
se zajistí.
Velikostní
třída
G015268
POZNÁMKA
Nezapomeňte uložit sedák, když chcete
sklopit opěradlo zadního sedadla.
01
Montážní body pro systém upevnění ISOFIX
jsou ukryty za dolní částí opěradla vnějších
zadních sedadel.
Umístění montážních bodů je indikováno
symboly na čalounění opěradla (viz předcházející obrázek).
Popis
A
Plná velikost, dětská
sedačka po směru jízdy
B
Redukovaná velikost (alt. 1),
dětská sedačka po směru
jízdy
B1
Redukovaná velikost (alt. 2),
dětská sedačka po směru
jízdy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
41
01 Bezpečnost
01
Bezpečnost dětí
Velikostní
třída
Popis
C
Plná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
D
Redukovaná velikost, dětská
sedačka proti směru jízdy
E
Dětská sedačka pro kojence,
proti směru jízdy
Velikostní
třída
POZNÁMKA
Popis
F
Příčná dětská sedačka, levá
G
Příčná dětská sedačka,
pravá
Pokud nemá dětská sedačka ISOFIX klasifikaci podle velikosti dítěte, pak musí být
model vozidla zahrnut na seznamu vozidel,
v nichž je možné dětskou sedačku použít.
POZNÁMKA
Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaného prodejce Volvo a vyžádali si
informace o dětských sedačkách doporučených společností Volvo.
VAROVÁNÍ
Nikdy neumisťujte dítě do dětské sedačky,
je-li vůz vybaven aktivovaným airbagem.
Typy dětských sedaček ISOFIX
Typ dětské sedačky
Kojenecká příčná sedačka
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
Hmotnost
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
max. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 měsíců)
G
X
X
max. 10 kg
E
X
OK
(0 – 9 měsíců)
42
Velikostní třída
(IL)
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Typ dětské sedačky
Sedačka pro kojence, proti směru jízdy
Hmotnost
max. 13 kg
Velikostní třída
E
01
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OK
(0 – 12 měsíců)
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Dětská sedačka, proti směru jízdy
9 – 18 kg
D
X
(9-36 měsíců)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
43
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
01
Typ dětské sedačky
Dětská sedačka, po směru jízdy
Hmotnost
9 – 18 kg
Velikostní třída
B
Sedadla spolujezdců pro instalaci dětských
sedaček ISOFIX
Přední sedadlo
Vnější zadní sedadlo
X
OKA
(9-36 měsíců)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: V této hmotnostní a/nebo výškové/věkové kategorii není poloha ISOFIX pro dětské sedačky ISOFIX vhodná.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být určeny pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně
univerzální kategorie.
IUF: Vhodné pro dětské sedačky ISOFIX používané čelem ke směru jízdy, které jsou v této hmotnostní kategorii univerzálně schváleny.
A
44
Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.
01 Bezpečnost
Bezpečnost dětí
Montážní body pro dětskou sedačku
POZNÁMKA
Tyto montážní body jsou pouze v druhé
řadě sedadel v sedmimístných vozidlech.
Sklopte opěradlo dopředu, abyste získali
přístup k montážním bodům. Podrobné informace o tom, jak má být dětská sedačka
upevněna do horních upevňovacích bodů, viz
pokyny výrobce sedačky.
G027032
Speciální blokovací funkce
bezpečnostního pásu (ALR/ELR)5
Vozidlo je vybaveno horními úchyty pro dětské sedačky. Tyto montážní body jsou umístěny v zadní části zadních sedadel.
Horní upevňovací body jsou primárně určeny
pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy. Společnost Volvo
doporučuje, aby malé děti seděly v dětských
sedačkách umisťovaných proti směru jízdy co
nejdéle.
5
Bezpečnostní pás uprostřed druhé řady pásů
nabízí speciální blokovací funkci (ALR/ELR).
Blokovací funkce pomáhá uchovat pás
napnutý za účelem usnadnění instalace dětské sedačky.
01
4. Po natažení pásu kolem dětské sedačky
nechte mechanismus pásu navinout bezpečnostní pás. Z bezpečnostního pásu
bude slyšet zvuk mechanismu. Nejde
o závadu.
Tato funkce se automaticky deaktivuje po
uvolnění bezpečnostního pásu ze zámku
a navinutí do původní polohy.
Pokud budete mít nějaké problémy při instalaci dětského zádržného systému, obraťte se
na výrobce tohoto systému, aby Vám poskytl
podrobnější informace.
Instalace dětské sedačky pomocí bezpečnostního pásu:
1. Upevněte bezpečnostní pás v dětské
sedačce podle instrukcí výrobce dětské
sedačky.
2. Vytáhněte ven celý bezpečnostní pás.
3. Zablokujte bezpečnostní pás vložením
blokovacího kolíku do zámku. Zajištění
bezpečnostního pásu je signalizováno
zřetelným zacvaknutím.
Navíječ s automatickým blokováním/navíječ s nouzovým blokováním.
45
Přehled, vozy s levostranným řízením.....................................................
Přehled, vozy s pravostranným řízením..................................................
Ovládací panel ve dveřích řidiče.............................................................
Sdružený přístrojový panel.....................................................................
Indikační a varovné kontrolky.................................................................
Informační displej....................................................................................
Spínače na středové konzole..................................................................
Panel osvětlení........................................................................................
Levý pákový přepínač.............................................................................
Palubní počítač*......................................................................................
Pravý pákový přepínač...........................................................................
Tempomat*..............................................................................................
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd.................................................
Elektrické ovládání oken.........................................................................
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka......................................................
Elektricky ovládané střešní okno*...........................................................
48
50
52
53
55
58
59
62
64
65
67
70
72
74
77
82
HomeLink® *............................................................................................ 84
46
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s levostranným řízením
02
48
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s levostranným řízením
Panel osvětlení
Sdružený přístrojový panel
Větrací otvory v palubní desce
Houkačka
Displej
Tempomat
Teploměr
Ukazatele směru, přepínač tlumenýchdálkových světel, tlačítko READ
Celkové počítadlo kilometrů, dílčí počítadlo kilometrů, tempomat
02
Parkovací brzda
Rychloměr
Uvolnění parkovací brzdy
Ukazatele směru
Spínače, lampičky na čtení
Otáčkoměr
Osvětlení prostoru pro cestující
Vnější teplota, hodiny, rychlostní stupeň
Ovládání střešního okna
Palivoměr
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Indikační a varovné kontrolky
Zpětné zrcátko
Větrací otvory v palubní desce
Schránka v přístrojové desce
Výstražná funkce ukazatelů směru
Audiosystém
Ovládání klimatizace
Stěrače čelního okna
Klávesnice telefonu/audiosystému
49
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s pravostranným řízením
02
50
02 Přístroje a ovládací prvky
Přehled, vozy s pravostranným řízením
Panel osvětlení
Tempomat
Větrací otvory v palubní desce
Houkačka
Indikační a varovné kontrolky
Sdružený přístrojový panel
Palivoměr
Klávesnice telefonu/audiosystému
Vnější teplota, hodiny, rychlostní stupeň
Stěrače čelního okna
Otáčkoměr
Uvolnění parkovací brzdy
Ukazatele směru
Spínače, lampičky na čtení
Rychloměr
Osvětlení prostoru pro cestující
Celkové počítadlo kilometrů, dílčí počítadlo kilometrů, tempomat
Ovládání střešního okna
Teploměr
Displej
02
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Zpětné zrcátko
Větrací otvory v palubní desce
Schránka v přístrojové desce
Výstražná funkce ukazatelů směru
Audiosystém
Ovládání klimatizace
Ukazatele směru, přepínač tlumenýchdálkových světel, tlačítko READ
Parkovací brzda
51
02 Přístroje a ovládací prvky
Ovládací panel ve dveřích řidiče
Ovládací panel
G029570
02
Tlačítko zamykání, pro všechny dveře
Blokování elektrického ovládání oken
v zadních dveřích
Ovládání elektricky ovládaných oken
Ovládání vnějších zpětných zrcátek
52
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
G026973
02
Teploměr – zobrazuje teplotu chladicího
systému motoru. Pokud se hodnota na
teploměru dostane do červené zóny, na
displeji se zobrazí zpráva. Mějte na
paměti, že přídavná světla před otvory
pro sání vzduchu snižují chladicí kapacitu
systému.
počítadly přepínáte jedním krátkým stisknutím tlačítka.
Indikátor automatické převodovky – zde
se zobrazuje zvolený rychlostní stupeň.
Kontrolka tempomatu.
Displej – na displeji se zobrazují informační a varovné zprávy.
Kontrolka dálkových světel
Pokud se venkovní teplota pohybuje mezi
+2 °C a -5 °C, zobrazí se na displeji symbol sněhové vločky. Symbol slouží jako
varování před možnou námrazou na
vozovce. Pokud vozidlo stálo, může se
zobrazit hodnota, která je příliš vysoká.
Rychloměr – ukazuje rychlost vozidla.
Dílčí počítadla kilometrů T1 a T2 – používají se pro měření krátkých vzdáleností.
Číslice vpravo odpovídá desítkám kilometrů. Vynulování provedete stisknutím tlačítka po dobu delší než 2 sekundy. Mezi
Celkové počítadlo kilometrů – celkové
počítadlo kilometrů indikuje celkovou
vzdálenost, kterou vozidlo ujelo.
Varovná kontrolka – pokud dojde
k závadě, kontrolka se rozsvítí a na displeji se zobrazí zpráva.
Otáčkoměr – ukazuje otáčky motoru
v tisících za minutu (ot./min). Nedovolte,
aby se ukazatel otáček dostal do červené
zóny.
Knoflík hodin – otáčením knoflíku nastavíte čas.
Když se rozsvítí kontrolka na přístrojové
desce, hladina paliva v nádrži je nízká. Co
nejdřív doplňte palivo. Viz také Palubní
počítač na straně 65.
}}
53
02 Přístroje a ovládací prvky
Sdružený přístrojový panel
Indikační a varovné kontrolky
02
54
Ukazatele směru – levý/pravý
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Kontrola funkce, symboly
Určité kontrolky nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na
vybavení vozu.
Červená kontrolka
1. Zastavte vůz na bezpečném místě.
S vozidlem nesmíte pokračovat v jízdě.
02
2. Přečtěte si zprávu na displeji.
Symboly uprostřed přístrojového
panelu
3. Odstraňte příčinu v souladu s instrukcemi
na displeji nebo kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste vyhledali pomoc autorizovaného servisu Volvo.
Kontrolka a textová zpráva jsou vidět, dokud
není závada odstraněna.
Žlutá kontrolka
–
Všechny kontrolky a varovné symboly1 se
rozsvítí, když před startováním otočíte dálkový ovladač s klíčem do polohy II. Přitom se
zkontroluje funkčnost kontrolek. Po nastartování motoru by měly zhasnout všechny kontrolky kromě kontrolky parkovací brzdy, která
zhasne pouze tehdy, když je parkovací brzda
odbrzděna.
Pokud motor do 5 sekund nenastartujete, všechny symboly zhasnou kromě symbolu pro závadu
systému řízení emisí a symbolu
tlaku motorového oleje.
1
Přečtěte si zprávu na displeji. Akce.
Textovou zprávu vymažete pomocí tlačítka
READ, viz strana 58, nebo zmizí automaticky po 2 minutách.
POZNÁMKA
Tyto kontrolky se rozsvítí červeně
nebo žlutě v závislosti na závažnosti závady.
Když se zobrazí textová zpráva CAS NA
SERVISNI PROHLIDKU, kontrolka
zhasne a zpráva zmizí po stisknutí tlačítka
READ nebo automaticky po 2 minutách.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 213.
55
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Kontrolky
02
Doporučujeme, abyste nechali vozidlo
přepravit odtahovou službou do autorizovaného servisu Volvo a nechali systém
zkontrolovat.
Porucha ABS
Jestliže tato kontrolka svítí,
systém je nefunkční. Normální
funkce brzdové soustavy zůstává
zachována, avšak bez činnosti
ABS.
Svítí-li varovné kontrolky
BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém
v systému rozdělení brzdné síly.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
3. Pokud kontrolka stále svítí, doporučujeme, abyste jeli přímo do autorizovaného
servisu Volvo a nechali systém ABS zkontrolovat.
Závada v brzdovém systému
Rozsvítí-li se tato kontrolka, může
být příliš nízká hladina brzdové
kapaliny.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a zkontrolujte hladinu kapaliny v zásobní
nádobě brzdové kapaliny, viz strana 216.
2. Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod značkou MIN, neměli
byste pokračovat v jízdě, ale nechat
vozidlo přepravit odtahovou službou.
2
56
s vozidlem pokračovat v jízdě. Nechte
vozidlo dopravit do autorizovaného
servisu Volvo ke kontrole brzdového
systému.
VAROVÁNÍ
Pokud svítí současně obě varovné kontrolky BRZDOVÝ SYSTÉM a ABS, vzniká
riziko, že se zadní část vozu dostane při
prudkém brzdění do smyku.
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu
Tento symbol se rozsvítí, pokud
osoba na předním sedadle není
připoutána bezpečnostním
pásem.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
2. Nastartujte znovu motor.
•
Jestliže obě kontrolky zhasnou, pokračujte v jízdě.
•
Pokud kontrolky zůstanou rozsvícené,
zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny
vyrovnávací nádržce, viz strana 216.
•
Je-li hladina kapaliny na normální úrovni
a varovné kontrolky zůstanou svítit,
můžete jet velmi opatrně do nejbližšího
autorizovaného servisu Volvo a nechat
brzdovou soustavu zkontrolovat.
•
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, neměli byste
Nízký tlak oleje2
Jestliže se kontrolka rozsvítí za
jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor
a zkontrolujte hladinu motorového
oleje. V případě potřeby olej
doplňte. Pokud kontrolka svítí a přitom je hladina oleje normální, kontaktujte autorizovaný
servis Volvo.
U některých variant motorů se nepoužívá symbol nízkého tlaku oleje. Varování je prováděno prostřednictvím textu na displeji, viz strana 213.
02 Přístroje a ovládací prvky
Indikační a varovné kontrolky
Systém řízení emisí
Pokud se kontrolka rozsvítí, důvodem může být porucha v systému
řízení emisí vozidla. Doporučujeme, abyste navštívili autorizovaný servis Volvo a nechali
vozidlo zkontrolovat.
Airbagy - SRS
Pokud tato kontrolka zůstane rozsvícená nebo svítí během jízdy,
znamená to, že byla zjištěna
porucha zámku bezpečnostního
pásu, SRS, SIPS nebo IC
systému. Doporučujeme, abyste neprodleně
navštívili autorizovaný servis Volvo a nechali
si vozidlo zkontrolovat.
Alternátor nedobíjí
Pokud se kontrolka rozsvítí, když
běží motor, došlo k závadě
v elektrickém systému. Doporučujeme, abyste navštívili autorizovaný servis Volvo.
Žhavení (vznětové motory)
Kontrolka svítí, když probíhá žhavení motoru. Žhavení se zapne,
pokud teplota klesne pod -2 °C.
Po zhasnutí kontrolky můžete
nastartovat motor.
Zabrzděná parkovací brzda
Kontrolka se rozsvítí, když je
parkovací brzda sešlápnutá. Vždy
aktivujte parkovací brzdu do dolní
polohy.
POZNÁMKA
Kontrolka se rozsvítí bez ohledu na to, jak
je parkovací brzda sešlápnutá.
Zadní světlo do mlhy
Tato kontrolka svítí, když svítí
zadní světlo do mlhy.
Ukazatele směru přívěsu
Tato kontrolka bliká, když blikají
ukazatele směru vozu a je připojen přívěs. Pokud tato kontrolka
nebliká, nefunguje jeden z ukazatelů směru přívěsu nebo vozu.
Systém stability DSTC
Více informací o funkcích systému
a kontrolkách, viz strana 156.
Připomenutí – nezavřené dveře
Jestliže jedny ze dveří nebo víko zavazadlového prostoru nejsou správně zavřené, řidič
bude varován.
02
Nízká rychlost
Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než
přibližně 7 km/h, rozsvítí se informační kontrolka a na displeji se zobrazí zpráva
OTEVRENE DVERE RIDICE, OTEVRENE
DVERE SPOLUJEZD., OTEVRENE LEVE
ZADNI DVERE nebo OTEVRENE PRAVE
ZADNI DVERE. Co nejdřív bezpečně
zastavte a zavřete dveře nebo kapotu.
Vysoká rychlost
Pokud se vůz pohybuje rychleji
než přibližně 7 km/h, symbol svítí
a jeden z textů v předcházejícím
odstavci se zároveň zobrazí na
displeji.
Kontrolka otevření dveří zavazadlového
prostoru
Pokud jsou otevřené dveře zavazadlového
prostoru, na displeji se objeví OTEVRENE
VYKL.ZAD.DVERE.
57
02 Přístroje a ovládací prvky
Informační displej
Zprávy
02
Když se rozsvítí varovná nebo indikační kontrolka, na displeji se objeví doplňková zpráva.
–
Stiskněte tlačítko READ (1).
Zprávami lze listovat tlačítkem READ. Chybové zprávy budou uloženy v paměti, dokud
nebude závada odstraněna.
POZNÁMKA
Jestliže se objeví varovná zpráva, když
používáte palubní počítač, zpráva musí být
přečtena (stiskněte tlačítko READ); až
potom můžete pokračovat v předchozí činnosti.
58
Zpráva
Popis
Zpráva
Popis
BEZPEČNĚ
ZASTAVTEA
Bezpečným způsobem
zastavte vozidlo
a vypněte motor. Vážné
riziko poškození.
CAS NA
SERVISNI
PROHLIDKU
VYPNI
MOTORA
Bezpečným způsobem
zastavte vozidlo
a vypněte motor. Vážné
riziko poškození.
NUTNY
SERVISA
Doporučujeme, abyste
neprodleně přivolali
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
Čas pro pravidelnou
údržbu. Doporučujeme,
abyste navštívili autorizovaný servis Volvo
a nechali vozidlo zkontrolovat. Tato doba je
určována podle počtu
ujetých kilometrů, počtu
měsíců od poslední prohlídky a provozní doby
motoru.
LAPAC SAZI
PLNY VIZ PRIRUCKA
Je nutné provést regeneraci filtru kouřových
částic vznětového
motoru, viz strana 145.
DTSC - REGULACE PROKLUZU VYP.
Funkce kontroly stability
vozidla a trakce je omezena, další provedení viz
strana 155.
VIZ PRIRUCKAA
Přečtěte si příručku pro
uživatele.
DOPORUČEN
SERVISA
Doporučujeme, abyste
co nejdříve navštívili
autorizovaný servis
Volvo a nechali vozidlo
zkontrolovat.
A
Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací
o místě, kde došlo k problému.
02 Přístroje a ovládací prvky
Spínače na středové konzole
Spínač
G026944
02
POZNÁMKA
Pořadí tlačítek může být různé.
Klimatizace v zadní části prostoru pro
cestující*
Klimatizaci v zadní části prostoru pro cestující aktivujete
stisknutím tlačítka. Klimatizace
v zadní části prostoru pro
cestující se deaktivuje při
vypnutí zapalování.
Dětské pojistky v zadních dveřích*
Aktivace a deaktivace elektricky ovládaných dětských
pojistek v zadních dveřích. Klíč
dálkového ovladače ve spínací
skříňce musí být v poloze I
nebo II. Pokud jsou aktivovány
dětské pojistky, rozsvítí se kontrolka v tlačítku. Při aktivaci nebo deaktivaci dětských
pojistek se na displeji zobrazí zpráva, viz
strana 132.
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka*
Používá se ke sklopení vnějších zpětných zrcátek, když
jsou vyklopená, nebo k jejich
vyklopení, když jsou sklopená.
Pokud došlo k náhodnému sklopení nebo
vyklopení, postupujte následovně:
1. Manuálně nastavte příslušné zrcátko do
normální polohy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
59
02 Přístroje a ovládací prvky
Spínače na středové konzole
02
2. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
II.
3. Sklopte a potom vyklopte vnější zpětné
zrcátko pomocí tlačítka.
Vnější zpětná zrcátka se nyní vrátí do své
původní zajištěné polohy.
Parkovací asistent*
Systém se vždy aktivuje po
nastartování vozu. Stisknutím
tlačítka deaktivujete/opět aktivujete systém parkovacího
asistentu. Viz také strana 157.
Deaktivace funkce deadlock* a čidel
Toto tlačítko použijte pro
vypnutí funkce deadlock (při
zamknutí nelze zevnitř otevřít
dveře). Tlačítko lze rovněž
použít pro deaktivaci čidel
pohybu a náklonu systému
alarmu*. Při vypnutí nebo deaktivaci těchto
systémů se rozsvítí kontrolka, viz strany 131
a 135.
Přídavné světlomety*
Použijte toto tlačítko pro
zapnutí přídavných světlometů
spolu s dálkovými světly nebo
jejich vypnutí.
60
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Aktivní xenonové světlomety*
Pokud je vozidlo vybaveno
aktivními xenonovými světlomety (ABL – Active Bending
Light), světlo světlometů sleduje během jízdy pohyb
volantu. Funkce se aktivuje
automaticky při nastartování vozidla a je
možné ji deaktivovat/aktivovat stisknutím tlačítka. Kontrolka v tlačítku se rozsvítí při aktivaci funkce
Přizpůsobení světlometů pro pravo/
levostranný provoz
Přidržte tlačítko stisknuté po dobu minimálně
5 sekund. Při nastavování světel musí vozidlo
stát. Na displeji se objeví zpráva
HEADLIGHTS SET FOR RH TRAFFIC nebo
HEADLIGHTS SET FOR LH TRAFFIC. Více
informací o nastavování halogenových světel
nebo světlometů Dual Xenon, viz strana 175.
Elektrická zásuvka/zapalovač cigaret*
Elektrická zásuvka může být
použita pro různé příslušenství
o napětí 12 V, jako jsou
například nabíječky mobilních
telefonů a chladničky.
Aby byla zásuvka napájena, musí být klíč ve
spínací skříňce minimálně v poloze I.
Zapalovač cigaret se aktivuje stisknutím tlačítka. Po zahřátí zapalovač povyskočí. Zapalovač cigaret vytáhněte a cigaretu zapalte
rozžhavenou spirálou. Z bezpečnostních
důvodů umístěte na zásuvku krytku, pokud ji
nepoužíváte. Maximální proud je 10 A.
VAROVÁNÍ
Vždy, když zásuvku nepoužíváte, instalujte
krytku.
DŮLEŽITÉ
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky (ve středové
konzole a u zadního sedadla), maximální
proud je 7,5 A (90 W) na zásuvku.
Jestliže se k jedné ze zásuvek připojí kompresor určený k provizorní opravě defektu,
nesmí se k druhé zásuvce připojovat
žádné jiné elektrické spotřebiče.
POZNÁMKA
Kompresor určený k provizorní opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o sadě TMK pro provizorní opravy defektu schválené společností Volvo, viz strana 192.
02 Přístroje a ovládací prvky
Spínače na středové konzole
BLIS – informační systém o slepém
úhlu*
POZNÁMKA
V různých zemích jsou odlišné předpisy
pro používání výstražných světel.
Stisknutím tlačítka deaktivujete nebo opět aktivujete
funkci. Více informací viz
strana 159.
02
Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Vyhřívání využijete k rychlému
odstranění námrazy a zamlžení
ze zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek. Stisknutím
tlačítka se zahájí rozmrazování
zadního okna a vnějších zpětných zrcátek. Rozsvítí se kontrolka tlačítka. Kontrolka ve
spínači svítí. Vyhřívání se automaticky vypne po přibližně
12 minutách.
Výstražná funkce ukazatelů směru
AM FM
CD
LUM
VO E
Vyhřívaná přední sedadla
POWER
7
PQRS
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
Více informací o vyhřívaných
předních sedadlech, viz
strana 93 nebo 95.
Výstražná světla (všechny ukazatele směru)
použijte, když je vůz zastaven na nebezpečném místě nebo na místě, kde tvoří překážku
silničního provozu. Stisknutím tlačítka aktivujete tuto funkci.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
61
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
Všeobecné informace
02
Poloha
Popis
Automatická/vypnutá potkávací
světla. Pouze světelná houkačka.
Denní světla, když se s vozem
jede. Automatické přepnutí na
obrysová světla, když vůz stojí.
Automatická potkávací světla.
Dálková světla a světelná houkačka fungují v této poloze.
Světlomety
Spínače světel
Automatická denní světla během dne.
Kolečko pro ovládání sklonu světlometů
Zadní světlo do mlhy
Kolečko pro nastavení osvětlení přístrojů
Automatická potkávací světla*
Tlumená světla se automaticky rozsvítí při
otočení klíče v zapalování do polohy II, pokud
není přepínač světlometů (1) v prostřední
poloze. V případě potřeby je možné funkci
automatického zapnutí tlumených světel
deaktivovat. Doporučujeme, abyste deaktivaci svěřili autorizovanému servisu Volvo.
Automatická potkávací světla, dálková
světla
1. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
II.
62
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Potkávací světla se aktivují otočením
ovladače světlometů (1) doprava do koncové polohy.
3. Dálková světla se aktivují posunutím
levého pákového přepínače směrem
k volantu do koncové polohy a jeho uvolněním, viz strana 64.
Světla se vypnou automaticky při otočení
klíče v zapalování do polohy I nebo 0.
Obrysová světla
Obrysová světla je možné zapnout bez
ohledu na polohu klíče v zapalování.
–
Otočte ovladač světlometů (1) do střední
polohy.
Pokud je klíč v zapalování v poloze II, osvětlení registrační značky a obrysová světla jsou
vždy zapnutá.
Ovládání sklonu světlometů
Zatížení vozu mění vertikální nastavení světlometů, čímž by mohlo dojít k oslňování protijedoucích motoristů. Tomu se můžete vyhnout
nastavením sklonu světlometů.
1. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy
II.
02 Přístroje a ovládací prvky
Panel osvětlení
2. Otočte ovladač světlometů (1) do jedné
z koncových poloh.
3. Otáčejte kolečkem (3) nahoru nebo dolů
pro zvednutí nebo snížení kužele světla
světlometu.
Vozy s xenonovými světlomety* jsou vybaveny automatickým nastavením sklonu světlometů, takže ovládací kolečko (3) chybí.
Denní světla během dne.
POZNÁMKA
Spotřebu paliva lze snížit tak, že během dne
přepnete místo energeticky náročnějších tlumených světel na denní světla (Daytime
Running Light). Denní světla jsou nainstalována v oblasti spojleru a využívají jasné,
nízkoenergetické diody.
Předpisy pro používání světel do mlhy se
mohou v jednotlivých zemích lišit.
Aktivní xenonové světlomety*
Stisknutím tlačítka (2) a otočením ovladače (1)
ve směru hodinových ručiček do koncové
polohy aktivujete denní světla během dne.
K ovládání se používá snímač světla, který
v šeru a při zhoršené viditelnosti během dne
přepne z denních světel na tlumená světla.
Kontrolka v tlačítku svítí, když jsou denní
světla zapnutá.
Osvětlení přístrojů
Osvětlení přístrojů je zapnuté, pokud je klíč
zapalování v poloze II a přepínač světlometů
(1) je v jedné z koncových poloh. Jas osvětlení se automaticky sníží během dne a v noci
je možné jej manuálně nastavit.
Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhy lze zapnout pouze
v kombinaci se světlomety.
–
Stiskněte tlačítko (4).
Kontrolka zadního světla do mlhy na sdruženém přístrojovém panelu a kontrolka v tlačítku se rozsvítí, když svítí zadní světlo do
mlhy.
POZNÁMKA
G020789
Otáčejte kolečkem (5) nahoru nebo dolů pro
zvýšení nebo snížení jasu osvětlení.
02
Nastavení světel pro aktivní/neaktivní světlomety.
Pokud je vozidlo vybaveno aktivními xenonovými světlomety (ABL – Active Bending Light),
světlo světlometů sleduje během jízdy pohyb
volantu. Funkce se aktivuje automaticky při
nastartování vozidla a je možné ji deaktivovat
nebo aktivovat stisknutím tlačítka na středové
konzole, viz strana 60.
Aby se spotřeba energie snížila na minimum, zadní světla se rovněž vypnou,
pokud se tlumená světla automaticky
přepnou na denní světla.
VAROVÁNÍ
Tento systém pomáhá šetřit energii nedokáže však určit v každé situaci, kdy je
denní světlo příliš slabé nebo dostatečně
silné, např. v mlze a dešti.
Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu
s platnými dopravními předpisy a se světly
ve správném stavu nese vždy řidič.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
63
02 Přístroje a ovládací prvky
Levý pákový přepínač
Polohy pákového přepínače
Ukazatele směru
Trvalé blikání
02
–
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do koncové polohy (B).
Pákový přepínač zůstane ve své koncové
poloze a je možné jej z ní posunout ručně
nebo automaticky pohybem volantu.
Krátké zablikání
–
Krátké zablikání ukazatelů směru
Trvalé blikání ukazatelů směru
Světelná houkačka
Doprovodné osvětlení při odchodu
a přepínání dálkových a potkávacích světel
Posuňte pákový přepínač nahoru nebo
dolů do polohy (A) a uvolněte, pákový
přepínač se poté vrátí do výchozí polohy,
nebo posuňte pákový přepínač do polohy
(B) a přímo zpět do výchozí polohy.
Ukazatele směru třikrát bliknou. Krátká
sekvence bliknutí se okamžitě přeruší, pokud
spustíte indikaci v opačném směru.
Klíč dálkového ovladače v zapalování musí
být v poloze II, aby bylo možné dálková
světla zapnout.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (D) a uvolněte jej.
64
Tovární nastavení.
–
Přitáhněte jemně pákový přepínač
k volantu do polohy (C).
Dálková světla budou svítit, dokud pákový
přepínač neuvolníte.
Doprovodné osvětlení při odchodu
Některá vnější světla je možné po uzamknutí
vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní
osvětlení při odchodu od vozu. Standardní
opoždění je 30 sekund1, ale je možné je změnit na 60 nebo 90 sekund.
1. Vytáhněte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky.
2. Přitáhněte pákový přepínač k volantu do
koncové polohy (D) a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.
Přepínání dálkových a potkávacích
světel
1. Otočte ovladač světlometů do koncové
polohy vpravo, viz strana 62.
1
Světelná houkačka
02 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač*
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Jestliže se během ovládání palubního
počítače objeví varovné hlášení, musíte si
hlášení nejprve přečíst. Stiskněte tlačítko
READ a vraťte se k funkci palubního počítače.
Funkce
Palubní počítač zobrazuje následující informace:
READ - potvrzuje
Ovládací kolečko – procházení menu
a nabídek v seznamu palubního počítače
RESET - vynuluje
Ovládání
Chcete-li procházet informace v palubním
počítači, ovládací kolečko (2) musíte otáčet
nahoru nebo dolů. Dalším otáčením se dostanete do výchozího bodu.
1
2
•
•
•
•
•
•
--- KM/H PRUMERNA RYCHL.
--.- KM/L OKAMZITA SPOTR.
--.- KM/L PRUMERNA SPOTR.
--- KILOMETRU DO PRAZD. NADRZE
DSTC ZAPNUTO , viz strana 155
--- MIL/H AKTUALNI RYCHL.1*
PRŮMĚR. RYCHLOST
Po vypnutí zapalování se do paměti uloží průměrná rychlost a po nastartování motoru je
využita jako základ pro nový výpočet. Vynulujte tlačítkem RESET.
OKAMŽITÁ
Okamžitá spotřeba paliva se přepočítává každou sekundu. Informace na displeji se aktualizuje vždy po několika sekundách. Když vůz
stojí, na displeji se objeví "----". Během regenerace2 se může zvýšit spotřeba paliva, viz
strana 145.
02
PRŮMĚR
Průměrná spotřeba paliva od posledního
vynulování. Vynulujte tlačítkem RESET.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové nezávislé topení*,
mohou se zobrazit mírně nepřesné hodnoty.
KM DO PRÁZDNÉ NÁDRŽE
Výpočet je založen na průměrné spotřebě
paliva za posledních více než 30 km a aktuálním množství paliva v nádrži. Na displeji se
objeví předpokládaná vzdálenost, kterou
můžete ujet na zbývající palivo v nádrži.
Pokud displej zobrazí "--- KILOMETRU DO
PRAZD. NADRZE", není garantován žádný
dojezd. Dotankujte co nejdříve.
POZNÁMKA
Používáte-li palivové nezávislé topení*
nebo se změnil styl jízdy, mohou se zobrazit mírně nepřesné hodnoty.
Pouze na některých trzích.
Platí pouze pro vozy se vznětovými motory s částicovým filtrem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
65
02 Přístroje a ovládací prvky
Palubní počítač*
MIL/H AKTUALNI RYCHL.*1
02
Pokud má rychloměr stupnici v km/h, aktuální
rychlost se zobrazuje v mph. Pokud má
rychloměr stupnici v mph, aktuální rychlost se
zobrazuje v mph.
Resetování
1. Zvolte --- KM/H PRUMERNA RYCHL.
nebo --.- KM/L PRUMERNA SPOTR.
2. Chcete-li současně vyresetovat průměrnou rychlost a průměrnou spotřebu,
podržte stisknuté tlačítko RESET (3) nejméně po dobu pěti sekund.
1
66
Pouze na některých trzích.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
Stěrače čelního okna
Jedno setření
DŮLEŽITÉ
Chcete-li provést jedno setření,
pohněte pákovým přepínačem
nahoru.
G026953
Cyklovač stěračů
Funkce stěračů/ostřikovačů – čelní okno.
Ovládací kolečko
Nastavit můžete vhodnou prodlevu mezi jednotlivými setřeními.
Otáčejte ovládacím kolečkem
nahoru, chcete-li zkrátit interval
mezi setřeními. Otáčením dolů
interval prodloužíte.
Trvalé stírání
Stěrače pracují normální rychlostí.
Stěrače pracují vysokou rychlostí.
Čidlo deště – zapnuto/vypnuto
Vypnutí stěračů čelního okna
Stěrače čelního okna jsou
vypnuty, pokud je pákový přepínač v poloze 0.
DŮLEŽITÉ
Před aktivací stěračů v zimě – ujistěte se,
že lišty stěračů nejsou přimrzlé a sníh a led
z čelního okna (a zadního okna) je seškrábán.
Používejte velké množství kapaliny při
čistění čelního okna prostřednictvím stěračů. Čelní sklo musí být mokré, pokud
jsou stěrače zapnuté.
02
Dešťový senzor*
Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače
čelního okna podle toho, kolik vody detekuje
na čelním skle. Citlivost dešťového senzoru
může být nastavena kolečkem.
Otáčením kolečka směrem nahoru se zvyšuje
citlivost a směrem dolů se citlivost snižuje
(ještě k jednomu setření dojde při otočení
kolečka směrem nahoru).
Zapnutí/Vypnutí
Při aktivaci dešťového senzoru musí být klíč
v zapalování v poloze I nebo II a pákový
přepínač stěračů čelního okna musí být
v poloze 0 (neaktivovaný).
Aktivace dešťového senzoru:
–
Stiskněte tlačítko. Kontrolka v tlačítku
svítí, pokud je dešťový senzor aktivní.
Dešťový senzor vypnete buď:
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
67
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
•
02
•
Stiskněte tlačítko. Kontrolka ve spínači
zhasne.
Změnou programu stírání přesunutím
pákového přepínače do jiné polohy.
Pokud je pákový přepínač zvednutý,
dešťový senzor zůstane aktivní, stěrače
provedou ještě jedno setření a potom se
vrátí do režimu dešťového senzoru, když
je pákový přepínač uvolněn do polohy 0.
Dešťový senzor se automaticky vypne po
vytažení klíče dálkového ovladače ze spínací
skříňky nebo do 5 minut po vypnutí zapalování.
DŮLEŽITÉ
Stěrače čelního okna se mohou spustit
a být poškozeny v automatické myčce
vozidel. Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka (2), přičemž klíč v zapalování je
v poloze I nebo II.
Ostřikovač čelního okna/světlometů
Stěrač a ostřikovač zadního okna
Ostřikovače čelního okna a světlometů
zapnete přitažením pákového přepínače směrem k volantu. Stěrače provedou po uvolnění
pákového přepínače ještě několik setření.
Vysokotlaké ostřikování světlometů*
Vysokotlaký ostřikovač světlometů spotřebovává velké množství kapaliny. Za účelem
úspory kapaliny se světlomety ostřikují pouze
každý pátý cyklus ostříknutí (v rámci 10minutového intervalu). Po uplynutí 10 minut po
posledním ostříknutí čelního okna se světlomety znovu ostříknou vysokým tlakem při
prvním ostříknutí čelního okna. Pouze čelní
okno ostřiknete otočením pákového přepínače směrem k volantu.
Omezené mytí
Pokud v nádobce zbývá přibližně 1 litr kapaliny a na displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví zpráva, že máte doplnit
kapalinu do ostřikovačů, dodávka kapaliny do
ostřikovačů k světlometům se přeruší. Důvodem je preference viditelnosti přes čelní okno.
Funkce stěračů/ostřikovačů – zadní okno.
Cyklovač stěračů: Stiskněte horní část
tlačítka.
Stálá rychlost: Stiskněte spodní část tlačítka.
Posuňte pákový přepínač směrem dopředu
pro zapnutí stěrače a ostřikovače zadního
okna. Po ostříknutí provede stěrač několik stíracích cyklů.
Stěrač – couvání
Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté
a zařadíte zpátečku, spustí se stěrač zadního
okna v režimu cyklovače 1. Pokud je stěrač
1
68
Tato funkce (cyklované stírání zadního okna při couvání) může být deaktivována. Doporučujeme, abyste za tím účelem využili autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
Pravý pákový přepínač
zadního okna již zapnutý na normální
rychlost, nedojde k žádné změně.
02
69
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Aktivace
Zvýšení nebo snížení rychlosti
POZNÁMKA
Přechodné zrychlení (kratší než jedna
minuta) pomocí pedálu plynu, např. při
předjíždění, nemá vliv na nastavení tempomatu. Vůz se po uvolnění pedálu plynu
vrátí k dříve uložené rychlosti.
02
Dočasné vypnutí
G027098
G026949
–
Ovládací prvky tempomatu jsou umístěny na
levé straně volantu.
Nastavení požadované rychlosti:
1. Stiskněte tlačítko CRUISE. Na displeji
sdruženého přístrojového panelu se
objeví nápis TEMPOMAT.
2. Rychlost můžete nastavit stisknutím tlačítka + nebo –. Na displeji se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
Tempomat není možné použít při rychlosti
pod 30 km/h nebo nad 200 km/h.
1
70
V závislosti na typu motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stisknutím tlačítka 0 dočasně tempomat
vypnete. Na displeji sdruženého přístrojového panelu se objeví nápis
TEMPOMAT. Poslední nastavená
rychlost se uloží do paměti.
Tempomat se také dočasně vypne, když:
–
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stisknutím tlačítka + nebo –. Po uvolnění tlačítka je rychlost vozidla nastavena jako
nová rychlost.
Krátkým stisknutím (méně než půl sekundy)
tlačítka + nebo – se změní rychlost o 1 km/h
nebo 1 mph1.
•
•
je brzdový pedál sešlápnutý
rychlost při jízdě do kopce poklesne pod
25–30 km/h
•
přesunete páku voliče převodovky do
polohy N
•
kola začnou prokluzovat nebo se zablokují.
Návrat k rychlosti uložené v paměti
-Stisknutím tohoto tlačítka vyvoláte dříve nastavenou rychlost. Na
displeji sdruženého přístrojového
panelu se objeví nápis
TEMPOMAT ZAP.
02 Přístroje a ovládací prvky
Tempomat*
Vypnutí
–
Stisknutím tlačítka CRUISE tempomat
vypnete. Z displeje sdruženého přístrojového panelu zmizí nápis TEMPOMAT
ZAP.
02
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
71
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd.
Parkovací brzda
2. Sešlápněte co nejsilněji pedál parkovací
brzdy.
02
3. Uvolněte pedál nožní brzdy a ujistěte se,
že vozidlo stále stojí.
4. Pokud se vozidlo pohybuje, je třeba pedál
parkovací brzdy víc sešlápnout.
5. Při parkování vozidla zařaďte v převodovce P.
Parkovací brzda, vozidlo s levostranným řízením.
G026994
G026992
Parkování ve svahu
Parkovací brzda, vozidlo s pravostranným řízením.
Pedál parkovací brzdy
Rukojeť pro uvolnění parkovací brzdy
Parkovací brzda je na úrovni podlahy, viz
obrázek, a při sešlápnutí působí na zadní
kola.
POZNÁMKA
Varovná kontrolka na sdruženém přístrojovém panelu se rozsvítí bez ohledu na to,
jak je pedál parkovací brzdy sešlápnutý.
Jak zabrzdit parkovací brzdu
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
72
Pokud je vůz zaparkován směrem do kopce;
otočte kola od obrubníku.
Pokud je vůz zaparkován směrem z kopce,
natočte kola k obrubníku.
VAROVÁNÍ
Při parkování ve svahu vždy zatáhněte
parkovací brzdu - v některých situacích
automatická převodovka v poloze P nedokáže vůz udržet.
Jak odbrzdit parkovací brzdu
1. Silně sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Zatáhněte za rukojeť.
02 Přístroje a ovládací prvky
Parkovací brzda, elektrická zásuvka atd.
Elektrická zásuvka pro zadní sedadlo
DŮLEŽITÉ
Nastavení volantu
Pokud se používá vždy jen jedna zásuvka,
max. proud je 10 A (120 W). Pokud se současně používají obě zásuvky (ve středové
konzole a u zadního sedadla), maximální
proud je 7,5 A (90 W) na zásuvku.
02
Jestliže se k jedné ze zásuvek připojí kompresor určený k provizorní opravě defektu,
nesmí se k druhé zásuvce připojovat
žádné jiné elektrické spotřebiče.
Elektrická zásuvka je použitelná pro různé
příslušenství, jako jsou například mobilní telefony a chladničky. Napětí je 12 V. Aby byla
zásuvka napájena, musí být dálkový ovladač
s klíčem ve spínací skříňce minimálně
v poloze I.
Kompresor určený k provizorní opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o sadě TMK pro provizorní opravy defektu schválené společností Volvo, viz strana 192.
G026999
G028425
POZNÁMKA
Volant můžete nastavit jak ve vertikálním, tak
horizontálním směru. Stlačte dolů ovládací
prvek ne levé straně sloupku řízení. Potom
volant nastavte do Vám vyhovující polohy.
Zatlačte ovládací prvek zpět na své místo,
abyste volant zajistili. Pokud to jde ztěžka,
mírně na volant zatlačte, když vracíte ovládací
prvek zpět.
VAROVÁNÍ
Volant nastavte vždy před jízdou, nikdy jej
nenastavujte za jízdy. Zkontrolujte, zda je
volant řádně zajištěný.
73
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
Obsluha
02
Elektricky ovládaná okna jsou řízena přepínači umístěnými na dveřích. Elektrické ovládání oken funguje pouze v případě, že je klíč
v poloze I nebo II. Pokud s vozidlem zastavíte
a vyjmete klíč ze zapalování, budou okna
stále funkční, dokud neotevřete některé
dveře. Ovládejte okna opatrně.
Otevření okna:
–
Stiskněte přední část spínače.
Zavření okna:
–
Zatáhněte za přední část spínače.
POZNÁMKA
Jedním ze způsobů, jak omezit poryvy
větru, když jsou zadní okna otevřená, je
pootevřít také přední okna.
VAROVÁNÍ
Dveře řidiče
Pokud jsou ve voze děti:
•
Pokud řidič opouští vozidlo, nikdy
nezapomeňte vypnout napájení elektrického ovládání oken vytažením klíče
dálkového ovladače ze spínací skříňky.
•
Ujistěte se, že děti nebo ostatní cestující nejsou v nebezpečí zachycení
rukou při zavírání oken.
Pokud jsou okna v zadních dveřích ovládána ze dveří řidiče – ujistěte se, že
žádnému z cestujících vzadu nehrozí
zachycení rukou při zavírání oken.
Ovládací prvky, elektrické ovládání oken.
Ovládací prvky předních oken
Ovládací prvky zadních oken
Řidič může ze svého sedadla ovládat všechna elektricky ovládaná okna. Okna je
možné otevírat a zavírat dvěma způsoby:
74
•
Stiskněte nebo nadzvedněte jeden ze spínačů (1) nebo (2). Okna se budou otvírat
nebo zavírat, dokud spínač neuvolníte.
•
Plně stiskněte nebo nadzvedněte jeden
ze spínačů (1) nebo (2), a pak jej uvolněte.
Boční okna se potom automaticky
otevřou nebo zavřou. Pohyb okna se
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
přeruší, pokud bude okno jakkoliv blokováno.
POZNÁMKA
Funkce automatického zavření pro stranu
spolujezdce je k dispozici pouze pro
některé trhy.
vypnout napájení elektrického ovládání oken
(vytažením klíče dálkového ovladače ze spínací skříňky), pokud necháváte děti ve vozidle
bez dozoru.
Ovládací prvek pro elektricky ovládané okno
pro sedadlo předního spolujezdce ovládá
pouze toto okno.
Kontrolka ve spínači svítí
Elektrické ovládání oken v zadních
dveřích
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána pouze ovládacími spínači
umístěnými na loketní opěrce dveří řidiče.
Blokování elektrického ovládání oken
v zadních dveřích
02
Kontrolka ve spínači nesvítí
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána jak ovládacími spínači
v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými
na loketní opěrce dveří řidiče.
G029572
G029574
Sedadlo předního spolujezdce
Elektricky ovládaná okna pro zadní sedadla je
možné zablokovat spínačem na ovládacím
panelu na dveřích řidiče. Nikdy nezapomeňte
G029573
Blokování elektrického ovládání zadních oken
a elektricky ovládané dětské pojistky*.
Okna v zadních dveřích mohou být otvírána
nebo zavírána jak ovládacími spínači
v příslušných dveřích, tak spínači umístěnými
na loketní opěrce dveří řidiče. Pokud svítí
kontrolka ve spínači blokování oken v zadních
dveřích (na ovládacím panelu na dveřích
řidiče), okna v zadních dveřích mohou být
ovládána pouze ze dveří řidiče.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
75
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektrické ovládání oken
VAROVÁNÍ
02
76
Pokud okna v zadních dveřích jsou ovládána ze dveří řidiče, ujistěte se, že
žádnému z cestujících vzadu nehrozí
zachycení při zavírání oken.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko
Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem*
Správná zóna na kompasu
02
Z
O
N
E
C
A
L
Změna odrazivosti
Normální poloha
Poloha se sníženou odrazivostí.
Jasné světlo zezadu se může odrážet ve
zpětném zrcátku a oslnit řidiče. Pokud Vás
světlo zezadu ruší, můžete změnit odrazivost
zrcátka manuálně.
Automatická změna odrazivosti*
Jasné světlo zezadu je automaticky částečně
pohlceno zpětným zrcátkem.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
V levém horním rohu zrcátka je integrován
displej, který ukazuje, na jakou světovou
stranu směřuje přední část vozu. Anglické
zkratky označují osm různých směrů: S
(sever), SV (severovýchod), V (východ), JV
(jihovýchod), J (jih), JZ (jihozápad), Z (západ)
a SZ (severozápad).
Pokud je kompas aktivován, spustí se automaticky v poloze klíče zapalování II nebo
když motor běží. Kompas zapnete a vypnete
stisknutím tlačítka v zadní části zrcátka. Použijte například narovnanou kancelářskou
sponku. Tlačítko je zapuštěné
přibližně 2,5 centimetru v zrcátku.
Země je rozdělena do 15 magnetických zón.
Kompas je nastaven pro geografickou oblast,
do níž je vůz dodáván. Kompas by měl být
kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes
několik magnetických zón.
1. Poloha klíče II.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní
straně zpětného zrcátka po dobu přibližně 3 sekund, dokud se opět neobjeví
ZONE (použijte například narovnanou
kancelářskou sponku). Objeví se číslo
aktuální zóny.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
77
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
02
78
3. Stiskněte několikrát tlačítko, dokud se
nezobrazí číslo pro požadovanou geografickou oblast (1 – 15). Po několika sekundách se displej vrátí k zobrazení kompasu, což znamená, že nastavení zóny je
dokončeno.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
02
Magnetické zóny pro kompas.
}}
79
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Kalibrace
02
Vnější zpětná zrcátka
VAROVÁNÍ
Aby kompas fungoval správně, bude možná
nutné jej kalibrovat. Z důvodu docílení nejlepších výsledků vypněte všechny hlavní
spotřebiče, například osvětlení interiéru,
ventilátor větrání, vyhřívání zadního okna atd.
a odstraňte z blízkosti zrcátka všechny
kovové a magnetické předměty.
Zrcátka nastavte před jízdou.
Vnější zpětná zrcátka s paměťovou
funkcí*
Pokud je vozidlo vybaveno vnějšími zpětnými
zrcátky s paměťovou funkcí, spolupracují
s pamětí nastavení sedadla, viz strana 103.
1. Zastavte s vozem na širokém otevřeném
prostranství s běžícím motorem.
Paměťová funkce v dálkovém ovladači*
G029575
2. Stiskněte a podržte tlačítko na zadní
straně zpětného zrcátka (použijte kancelářskou sponku nebo podobný
předmět), dokud se znovu neobjeví CAL
(přibližně 6 sekund).
3. Jeďte pomalu dokola rychlostí maximálně
8 km/h, dokud CAL nezmizí z displeje.
K tomu dojde, když je kalibrace dokončena.
Spínače ovládající nastavení obou vnějších
zpětných zrcátek jsou umístěny na loketní
opěrce dveří řidiče. Zpětná zrcátka je možné
ovládat, když je klíč v poloze I a II.
4. Alternativní metoda kalibrace: Rozjeďte
se jako obvykle. Po dokončení kalibrace
CAL z displeje zmizí.
1. Stiskněte tlačítko L pro levé vnější zpětné
zrcátko nebo tlačítko R pro pravé vnější
zpětné zrcátko. Kontrolka ve spínači svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem
uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko L nebo R. Kontrolka zhasne.
Složení vnějších zpětných zrcátek, viz
strana 59.
80
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Když odemknete vozidlo jedním z dálkových
ovladačů a změníte nastavení vnějších zpětných zrcátek, tato nová nastavení se uloží do
dálkového ovladače. Při dalším odemknutí
vozu stejným dálkovým ovladačem a otevření
dveří řidiče během pěti minut se zrcátka
nastaví do uložených poloh.
Laminovaná boční okna*
Laminovaná okna v předních a zadních
dveřích zlepšují zvukovou izolaci v prostoru
pro cestující a zajišťují lepší ochranu proti
neoprávněnému vniknutí.
02 Přístroje a ovládací prvky
Okna, vnitřní a vnější zpětná zrcátka
Boční okna opatřená vodu a nečistoty
odpuzující vrstvou*
02
Boční okna opatřená vodu a nečistoty
odpuzující vrstvou jsou označena
malým symbolem. Informace o údržbě skla,
viz strana 200.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte pro odstranění ledu z oken
kovové škrabky. Mohlo by dojít k poškození vodu a špínu odpuzující vrstvy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
81
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
Otevřené polohy
Otevření, větrací poloha
VAROVÁNÍ
Zavření, větrací poloha
Pokud jsou ve voze děti:
02
Pokud řidič opouští vozidlo, vypněte napájení elektrického ovládání střešního okna
vytažením klíče dálkového ovladače ze
spínací skříňky.
Větrací poloha
Otevření:
–
Stiskněte zadní část spínače směrem
nahoru (E).
Zavření:
–
G007503
Přepněte z větrací polohy do komfortní
polohy; posuňte ovladač dozadu do koncové
polohy (D) a uvolněte jej.
Automatická obsluha
Ovládací prvky střešního okna se nacházejí
ve stropním panelu. Střešní okno můžete
otevřít do dvou poloh:
Posuňte ovládací prvek přes bod odporu (C)
do zadní koncové polohy (D) nebo přes bod
odporu (B) do přední koncové polohy (A)
a uvolněte jej. Střešní okno se otevře do komfortní polohy nebo se úplně zavře.
Větrací poloha, zvednuto u zadní hrany
Posuvná poloha, dozadu/dopředu
Klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce
musí být v poloze I nebo II.
Zavření, automatické
Zavření, manuální
Otevření, manuální
Otevření, automatické
82
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zatáhněte za zadní část spínače směrem
dolů (F).
Otevření z komfortní polohy do maximálního
otevření:
–
Přitáhněte ovládací prvek ještě jednou
dozadu do koncové polohy (D) a uvolněte
jej.
02 Přístroje a ovládací prvky
Elektricky ovládané střešní okno*
Manuální obsluha
Sluneční clona
VAROVÁNÍ
Otevření:
–
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního zavírání.
Přitáhněte ovládací prvek dozadu, dokud
neucítíte odpor (C). Střešní okno se bude
pohybovat do polohy úplného otevření,
dokud bude stisknuté tlačítko.
02
Ujistěte se, že nikomu v žádném případě
nehrozí přivření při zavírání střešního okna.
Zavření:
Posuňte ovládací prvek dopředu, dokud
neucítíte odpor (B). Střešní okno se bude
pohybovat do polohy zavření, dokud
bude stisknuté tlačítko.
G020157
–
VAROVÁNÍ
Ochrana proti přivření střešním oknem je
aktivní pouze během automatického zavírání, nikoli během manuálního zavírání.
Střešní okno je vybaveno manuální posuvnou
sluneční clonou v interiéru. Sluneční clona se
automaticky zasune, když se otvírá střešní
okno. Chcete-li clonu zavřít, uchopte ji za
rukojeť a posuňte dopředu.
Ochrana proti přivření
Funkce ochrany střešního okna proti přivření
se aktivuje, pokud je okno blokováno nějakým předmětem. Pokud dojde k zablokování, pohyb střešního okna se zastaví a automaticky se otevře do předchozí otevřené
polohy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
83
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLink® *
Všeobecné informace
VAROVÁNÍ
•
G030070
02
HomeLink®1 je programovatelný dálkový ovladač, který může dálkově ovládat až tři různá
zařízení (např. otevírání garážových vrat,
alarm, venkovní a vnitřní osvětlení atd.)
a nahrazuje tak jejich vlastní dálkové ovladače. Další informace o systému HomeLink®
najdete na www.homelink.com. Dále můžete
zatelefonovat na číslo 00 8000 466 354 65
(nebo na bezplatné číslo +49 6838 907 277).
1
84
Pokud se pomocí systému HomeLink®
ovládají garážová nebo příjezdová
vrata, zajistěte, aby se během pohybu
vrat nikdo nenacházel v jejich blízkosti.
•
Během programování zařízení k otevírání garážových vrat vozidlo nesmí být
v garáži.
•
Nepoužívejte HomeLink® u garážových
vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.
Uložte si originální dálkové ovladače, abyste
je mohli naprogramovat v budoucnu (např. při
výměně vozidla nebo při použití v jiném
vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka vymazat. Viz kapitola "Resetování tlačítek na ovladači HomeLink®" na straně 85.
HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Johnson Controls, Inc.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Programování ovladače HomeLink®
POZNÁMKA
V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému
HomeLink® zapalování zapnuto nebo musí
být v poloze "příslušenství". Pokud možno,
vložte do dálkového ovladače, který bude
nahrazen systémem HomeLink®, nové
baterie. Urychlí se tím programování a zlepší přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLink® musí
resetovat. Potom se HomeLink® musí
nastavit do režimu "učení" a musí se
připravit na programování.
1. Nasměřujte originální dálkový ovladač
k tlačítku HomeLink®, které budete programovat, a podržte je 5-14 cm od tlačítka. Nezakrývejte kontrolku na ovladači
HomeLink®.
2. Stiskněte tlačítko na původním dálkovém
ovladači a tlačítko na ovladači
HomeLink®, které chcete naprogramovat.
Neuvolňujte tlačítka, dokud kontrolka
nezmění pomalé blikání na rychlé. Jakmile kontrolka začne rychle blikat, musíte
obě tlačítka uvolnit.
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLink® *
3. Stiskněte na ovladači HomeLink® tlačítko, které programujete, podržte je
stisknuté po dobu 5 sekund a potom je
uvolněte. V případě potřeby opakujte,
dokud se garážová vrata neaktivují.
Pokud se vrata neaktivují, stiskněte tlačítko na ovladači HomeLink®, který programujete, podržte je stisknuté a zkontrolujte kontrolku.
> Svítí trvale: Kontrolka se rozsvítí
a zůstane svítit, pokud je tlačítko stisknuté, to znamená, že programování je
dokončeno. Garážové dveře, vrata
apod. by se nyní měly aktivovat při
stisknutí naprogramovaného tlačítka
na ovladači HomeLink®.
Kontrolka svítí přerušovaně: Kontrolka rychle bliká po dobu cca.
2 sekund a potom svítí nepřerušovaně.
V tomto případě pokračujte v programování kroky 4-6 a dokončete programování pomocí plovoucího kódu (který
se zpravidla používá u otevírání garážových vrat).
4. Vyhledejte „programovací
například na přijímači garážových dveří,
které se obvykle nachází v blízkosti
držáku antény na přijímači.
tlačítko2“
2
5. Na přijímači stiskněte a uvolněte „programovací tlačítko“. Tlačítko bliká po dobu
cca. 30 sekund a následující krok musí
být proveden během této doby.
6. Dokud "programovací tlačítko" na přijímači stále bliká, stiskněte tlačítko na
ovladači HomeLink®, který programujete,
podržte je stisknuté cca. 2 sekundy
a potom jej uvolněte. Opakujte sekvenci
stisknout/přidržet/uvolnit až třikrát, abyste
ukončili programování.
Provoz
HomeLink®
Pokud je
kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných původních dálkových ovladačů.
Stiskněte naprogramované tlačítko a podržte
je stisknuté, dokud se neaktivují garážová
vrata, systém alarmu atd. (což může trvat
několik sekund). Samozřejmě, v případě
potřeby lze souběžně s ovladačem
HomeLink® používat také původní dálkové
ovladače.
POZNÁMKA
Je-li zapalování vypnuté, systém,
HomeLink® bude fungovat 30 minut po
otevření dveří řidiče.
02
Pokud přetrvávají problémy při programování,
kontaktujte společnost HomeLink® na adrese
www.homelink.com nebo zavolejte na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné číslo
+49 6838 907 277).
Resetování tlačítek na ovladači
HomeLink®
Resetovat lze pouze všechna tlačítka na ovladači HomeLink® najednou. Tlačítka nelze
resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka
však lze přeprogramovat, viz následující kapitola "Programování jednotlivých tlačítek".
1. Na ovladači HomeLink® stiskněte dvě
krajní tlačítka a uvolněte je, až když kontrolka začne blikat.
2. Tlačítka uvolněte.
> Ovladač HomeLink® je nyní nastaven
do tzv. "režimu učení" a je připraven na
programování, viz kapitola "Programování ovladače HomeLink®" na straně
84.
Označení a barva tlačítka se liší podle výrobce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
85
02 Přístroje a ovládací prvky
HomeLink® *
Programování jednotlivých tlačítek
02
Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek na ovladači HomeLink®, postupujte následovně:
1. Stiskněte příslušné tlačítko a neuvolňujte
je.
2. Jakmile na ovladači HomeLink® začne po
cca. 20 sekundách blikat kontrolka,
pokračujte krokem 1 v kapitole "Programování ovladače HomeLink®" na straně
84.
Další informace o ovladači HomeLink®
najdete na stránce www.homelink.com, kde
můžete zanechat rovněž své připomínky. Dále
můžete zatelefonovat na číslo
00 8000 466 354 65 (nebo na bezplatné telefonní číslo +49 6838 907 277).
86
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
02 Přístroje a ovládací prvky
02
87
Všeobecné informace o klimatizaci........................................................ 90
Elektronicky řízená klimatizace, ECC...................................................... 93
Nezávislé palivové topení*...................................................................... 96
88
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
KLIMA
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
03
Klimatizace
Led a sníh
Systém klimatizace chladí nebo topí, stejně
jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru
pro cestující. Vůz je vybaven elektronicky
řízenou klimatizací (ECC).
Odstraňte námrazu a sníh z otvorů sání vzduchu klimatizace (mřížka mezi kapotou a čelním oknem).
POZNÁMKA
Systém klimatizace je možné vypnout, ale
pro zajištění co nejlepšího vzduchu v prostoru pro cestující a zabránění zamlžení
oken by měl být stále zapnutý.
Zamlžení oken
Omezte problémy se zamlžováním oken
zevnitř jejich čistěním. Používejte běžný
prostředek na čistění oken.
Multifiltr
Ujistěte se, že multifiltr/pylový filtr je pravidelně měněn. Doporučujeme kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
90
Funkce ventilátoru větrání
Ventilátor větrání se automaticky vypne při
vypnutí motoru (pokud je klíč dálkového ovladače v zapalování v poloze I nebo II). To brání
vybití akumulátoru.
Pokud chcete aktivovat ventilátor větrání,
otočte ovládacím prvkem ventilátoru
a nastavte požadované otáčky.
POZNÁMKA
Nezakrývejte čidla oděvem nebo jinými
předměty.
Boční okna a střešní okno
Pro zajištění uspokojivé funkce klimatizace by
měla být boční okna a střešní okno (pokud je
instalováno) zavřena.
Zrychlení
Při plné akceleraci se dočasně vypne kompresor klimatizace. Můžete krátce pocítit
dočasné zvýšení teploty.
Kondenzace
ECC (elektronicky řízená klimatizace)
Skutečná teplota
Teplota, kterou jste zvolili, odpovídá fyzikálním podmínkám s ohledem na rychlost vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci,
které ovlivňují interiér a exteriér vozu.
Umístění čidel
•
Sluneční čidlo se nachází na horní straně
palubní desky.
•
Čidlo teploty v prostoru pro cestující se
nachází za ovládacím panelem klimatizace.
Za teplého počasí se může pod vozem objevit
kondenzát z klimatizace. Jde o zcela normální
jev.
Pokud chcete vyvětrat, je možné spustit
ventilátor větrání systému klimatizace až do
50 minut po vypnutí zapalování vozidla. Ventilátor se poté automaticky vypne po přibližně
15 minutách.
Úspora paliva
Díky ECC je systém klimatizace řízen automaticky a dostatečně využíván pro chlazení
prostoru pro cestující a odpovídající odvlhčení
nasávaného vzduchu. To zajišťuje vyšší
úsporu paliva ve srovnání s konvenčními
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Ventilační otvory v palubní desce
systémy, kde klimatizace chladí vzduch
pouze nad bod mrazu.
Větrací otvory ve sloupku dveří
Distribuce vzduchu
G028577
Nasávaný vzduch je rozváděn přes několik
různých větracích otvorů rozmístěných ve
vozidle.
0
Otevřeno
Otevřeno
Zavřeno
Zavřeno
Horizontální nastavení
Horizontální nastavení
Vertikální nastavení.
Vertikální nastavení.
G027064
G027043
03
1. Chcete-li odstranit zamlžení předních
bočních oken, nastavte vnější větrací
otvory na boční okna.
1. Nastavte vnější větrací otvory na boční
okna vzadu, pokud chcete odstranit jejich
zamlžení.
2. V chladném počasí: zavřete prostřední
větrací otvory pro nejkomfortnější klima
a nejlepší odmlžení.
2. Nastavte větrací otvory směrem dovnitř,
pokud chcete zajistit komfortní klima na
zadních sedadlech.
Mějte na paměti, že malé děti mohou být
citlivé na proudění vzduchu a průvan.
}}
91
03 Klima
Všeobecné informace o klimatizaci
Větraná přední sedadla (Executive)
Maximální větrání:
–
Přidržte tlačítko
stisknuté po dobu
přibližně 2 sekund.
Vyhřívání sedadel, vnější zadní
sedadla (Executive)
Snížení větracího účinku v krocích:
–
03
.
Ovládací prvek větrání předního sedadla.
Systém větrání se skládá z ventilátorů
v sedadle a opěradle, které odsávají vzduch
z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje
chlazení prostoru pro cestující.
Větrání se reguluje ovládacím prvkem na
ovládacím panelu na boku předních sedadel,
který má tři polohy pro nastavení otáček
ventilátorů.
Spuštění větrání sedadel:
–
Krátce stiskněte
.
Zvýšení větracího účinku v krocích:
–
Krátce stiskněte
.
Přidržte tlačítko
stisknuté po dobu
přibližně 2 sekund.
Větrání je možné používat zároveň s vyhříváním předního sedadla. Funkci je možné
například použít k vysušení vlhkého oděvu.
G030976
G030244
–
92
Krátce stiskněte
Vypnutí větrání:
Systém větrání je možné aktivovat při běžícím
motoru.
POZNÁMKA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan používat opatrně. Pro dlouhodobé
použití doporučujeme úroveň komfortu I.
DŮLEŽITÉ
Větrání sedadel není možné spustit, pokud
je teplota v prostoru pro cestující nižší než
5 °C. Předchází se tak prochladnutí osob
sedících na sedadle.
Tlačítko vyhřívání zadního sedadla, zapnutí/
vypnutí.
Vyhřívání zadních sedadel se ovládá pomocí
ovládacího tlačítka podle obrázku nahoře. Na
každé straně středové konzoly je jedno ovládací tlačítko pro každé příslušné zadní
sedadlo.
Zapnutí vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko.
> Kontrolka v tlačítku se rozsvítí.
Vypnutí vyhřívání:
–
Stiskněte tlačítko.
> Kontrolka zhasne.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
Ovládací panel
03
AC – Zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
Teplota, pravá strana
Recirkulace/multifiltr se snímačem*
Teplota, levá strana
Recirkulace
Ventilátor
AUTO
Ventilátor, zadní část prostoru pro cestující*
Distribuce vzduchu
Snímač teploty v prostoru pro cestující
Odmražování, čelní okno a boční okna
Vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek
Vyhřívaná přední sedadla
Funkce
1. Klimatizace AC – zapnutí/vypnutí
(ZAPNUTO/VYPNUTO)
ON: Klimatizace je zapnutá. Je řízena funkcí
systému AUTO. Takto je nasávaný vzduch
ochlazován a odvlhčován.
OFF: Při aktivaci funkce vyhřívání se automaticky zapne klimatizace (tu je možné vypnout
tlačítkem AC).
2. Systém kontroly kvality vzduchu,
recirkulace/multifiltr*
Některá vozidla jsou vybavena „multifiltrem“
a čidlem kvality vzduchu. Multifiltr odděluje
plyny a drobné částice, čímž omezuje množství škodlivin a zápach. Čidlo kvality vzduchu
detekuje zvýšenou úroveň znečisťujících látek
ve venkovním vzduchu. Jestliže čidlo kvality
vzduchu detekuje kontaminovaný venkovní
vzduch, zavře přístup vzduchu zvenku
a vzduch v prostoru pro cestující recirkuluje.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
93
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
Multifiltr také čistí vzduch recirkulující v prostoru pro cestující.
•
Pokud dojde k zamlžení, měli byste deaktivovat čidlo kvality vzduchu.
Pokud je čidlo kvality vzduchu
aktivní, svítí zelená kontrolka
(AUT) v tlačítku.
•
Pokud dojde k zamlžení, můžete použít
funkci odmrazení čelního okna, bočních
oken a zadního okna.
2. Funkce časovače se aktivuje při každém
Dodržujte servisní program Volvo s ohledem na doporučený interval výměny multifiltru. Pokud je vozidlo používáno
v prostředí, kde je přítomno větší množství znečisťujících látek, může být nutné
měnit multifiltr častěji.
–
03
Obsluha:
–
Stisknutím tlačítka AUTO aktivujete čidlo
kvality vzduchu (normální nastavení).
Nebo:
3. Recirkulace
•
rozsvítí se kontrolka MAN. recirkulace
je v tuto chvíli aktivována.
Recirkulace může být použita, když chcete
zabránit sání znečistěného vzduchu, výfukových plynů atd. do prostoru pro cestující. Je-li
zapnuta tato funkce, vzduch v prostoru pro
cestující je recirkulován, do vozu není nasáván žádný vzduch zvenku.
•
Nesvítí žádná kontrolka. Recirkulace
není aktivována, pokud není nutné
chlazení v horkém počasí.
•
rozsvítí se kontrolka AUT. recirkulace
je v tuto chvíli aktivována.
Pokud necháte vzduch ve vozidle recirkulovat, je zde nebezpečí zamrznutí nebo
zamlžení, zejména v zimě.
Zvolte jednu z následujících tří funkcí
opakovaným stisknutím
:
Zapamatujte si následující:
94
•
•
Zvykněte si mít vždy aktivované čidlo
kvality vzduchu.
•
Doba zapnutí recirkulace je za chladného
počasí omezená v důsledku zvýšeného
zamlžování oken.
kontrolka. Vzduch ve vozidle je recirkulován po dobu 3 – 12 minut v závislosti na
venkovní teplotě.
stisknutí tlačítka
.
Pokud chcete vypnout funkci časovače:
Stiskněte znovu tlačítko
na více
než 3 sekundy. Na 5 sekund se rozsvítí
kontrolka jako potvrzení vaší volby.
4. AUTO
Funkce AUTO zajistí automatické dosažení
a udržení nastavené teploty ve voze. Automatická funkce řídí topení, klimatizace, rychlost
ventilátoru, čidlo kvality vzduchu, recirkulaci
a distribuci vzduchu. Pokud vyberete jednu
nebo více funkcí manuálně, ostatní funkce
budou řízeny automaticky. Všechna manuální
nastavení jsou po zapnutí funkce AUTO
vypnuta.
5. Distribuce vzduchu
Funkce časovače (vozidla s multifiltrem
a čidlem kvality vzduchu nemají funkci časovače) minimalizuje nebezpečí namrznutí,
zamlžení a horší kvality vzduchu.
•
Pokud je stisknuto horní tlačítko, vzduch
je směrován na okna
•
Funkci aktivujete následovně:
Pokud je stisknuto prostřední tlačítko,
vzduch je směrován na hlavu a tělo
•
Pokud je stisknuto dolní tlačítko, vzduch
je směrován na nohy
1. Stiskněte tlačítko
na více než
3 sekundy. Po dobu 5 sekund bude blikat
Stiskněte AUTO pro návrat do automatické
distribuce vzduchu.
03 Klima
Elektronicky řízená klimatizace, ECC
6. Snímač teploty v prostoru pro
cestující
9. Vyhřívaná přední sedadla
Snímač teploty v prostoru pro cestující monitoruje teplotu uvnitř vozidla.
1. Stisknout jednou: Vysoká teplota – rozsvítí se obě kontrolky.
7. Odmražování, čelní okno a boční
okna
Používá se k rychlému odstranění námrazy
a zamlžení z čelního okna a bočních oken.
Vzduch je směrován na okna, přičemž ventilátor pracuje vysokou rychlostí. Kontrolka v tlačítku pro odstranění námrazy svítí, pokud je
funkce aktivní.
Pokud je funkce zvolena, dojde za účelem
maximálního odvlhčení vzduchu v prostoru
pro cestující také k následujícímu:
•
klimatizace (AC) se automaticky zapne
(lze ji vypnout tlačítkem AC).
•
recirkulace se automaticky vypne.
Po vypnutí funkce odstranění námrazy
se systém klimatizace vrátí k předchozímu
nastavení.
8. Vyhřívání zadního okna a vnějších
zpětných zrcátek
Použijte toto tlačítko pro rychlé odmlžení
a odmrazení zadního okna a vnějších zpětných zrcátek, další informace o této funkci viz
strana 61.
Aktivace vyhřívání předních sedadel:
2. Stisknout ještě jednou: Nižší teplota –
rozsvítí se jedna žárovka.
3. Stisknout ještě jednou: Topení vypnuto –
nesvítí žádná kontrolka.
Doporučujeme, aby nastavení teploty prováděl autorizovaný servis Volvo.
10 a 11. Ovladač teploty
Tyto dva knoflíky je možné použít pro nastavení teploty pro stranu spolujezdce a řidiče ve
vozidle.
POZNÁMKA
Otočíte-li knoflík doleva, až hasne indikátor
ventilátoru na displeji, ventilátor a klimatizace jsou vypnuté.
13. Ventilátor, zadní část prostoru pro
cestující (volitelná výbava pro
sedmimístná vozidla)
03
Otáčky ventilátoru je možné zvýšit a snížit
otáčením knoflíku. To platí pouze tehdy,
pokud je klimatizace zapnutá pro přední
i zadní* část prostoru pro cestující. Tlačítko
pro zadní část prostoru pro cestující je na
panelu spínačů na středové konzole, viz
strana 59.
POZNÁMKA
Topení nebo chlazení nemohou být urychleny volbou vyšší nebo nižší teploty než je
požadovaná teplota.
12. Ventilátor
Rychlost ventilátoru můžete snížit nebo zvýšit
otáčením knoflíku. Pokud je zvolena funkce
AUTO, rychlost ventilátoru je řízena automaticky. Předtím nastavená rychlost je změněna.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
95
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Všeobecné informace o topení
časovačů ČASOVAČ 1 a ČASOVAČ 2. Tyto
časy odpovídají času, kdy bude vůz vytopen
a připraven k jízdě. Elektronický systém vozu
na základě venkovní teploty spočítá, s jakým
předstihem má být nezávislé topení zapnuto.
Topení se nespustí, pokud venkovní teplota
překračuje 25 °C. Při teplotě -10 °C a nižší je
maximální doba spuštění nezávislého topení
60 minut.
03
Pokud se nezávislé topení nespustí ani po
opakovaných pokusech, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Na displeji
se objeví zpráva.
Tlačítko READ
Ovládací kolečko
Elektrický systém musí být před programováním nezávislého topení „probuzen“.
96
aktivací dálkových světel nebo
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zprávy na displeji
Pokud jsou nastavení pro CASOVAC 1,
CASOVAC 2 a Je aktivován Přímý start
aktivována, na sdruženém přístrojovém
panelu se rozsvítí žlutá kontrolka a na displeji
se objeví vysvětlující text.
Pokud parkujete své vozidlo v prudkém
svahu, přední část vozidla by měla směřovat
dolů z důvodu zajištění dodávky paliva
k nezávislému topení.
stisknutím tlačítka READ nebo
Nezávislé topení lze spustit okamžitě nebo
nastavit na dva různé časy spuštění pomocí
Na displeji zkontrolujte, že je nezávislé
topení vypnuté. (Pokud nezávislé topení
běží, na displeji se objeví NEZÁV.TOPENÍ
ZAP.)
Parkování ve svahu
To se provede:
otočením klíče dálkového ovladače do
polohy I.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení. Rozlité palivo se může
vznítit.
Při opuštění vozidla obdržíte zprávu týkající
se aktuálního nastavení systému. Zpráva
zmizí při zamknutí vozidla zvenku pomocí dálkového ovladače.
Tlačítko RESET
•
•
•
VAROVÁNÍ
Při používání nezávislého topení musí být
vůz na venkovním prostranství.
Varovný štítek na dvířkách hrdla palivové nádrže.
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Hodiny/časový spínač
Jsou-li hodiny vozu resetovány po naprogramování hodin topení, budou časové spínače
vymazány.
Deaktivace zapnutí nezávislého topení
časovým spínačem
Při manuálním vypnutí nezávislého topení
před uplynutím nastavené doby postupujte
následovně:
Nastavení časového spínače
1. Stiskněte tlačítko READ.
Topení můžete naprogramovat pouze na
následujících 24 hodin. Z bezpečnostních
důvodů nelze časový spínač topení nastavit
na více dnů dopředu.
2. Pomocí ovládacího kolečka rolujte na text
CASOVAC TOPENI 1 nebo 2. Na displeji
bliká text ON.
1. Otáčejte kolečkem, dokud se na displeji
neobjeví ČASOVAČ 1 nebo 2.
2. Krátce stiskněte tlačítko RESET; nastavované hodiny začnou blikat.
3. Ovládacím kolečkem rolujte na požadované hodiny.
4. Krátkým stisknutím tlačítka RESET se
přesunete na nastavení blikajících minut.
5. Ovládacím kolečkem nastavte požadované minuty.
6. Krátkým stisknutím tlačítka RESET
potvrďte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka RESET zapněte časovač.
3. Stiskněte tlačítko RESET. Zobrazí se text
OFF a nezávislé topení se vypne.
Přímé zapnutí topení
1. Otáčejte kolečkem, dokud se na displeji
neobjeví PŘÍMÝ START.
2. Stisknutím tlačítka RESET se přesunete
na možnosti ON nebo OFF.
3. Vyberte možnost ON.
Topení bude nyní pracovat po dobu 60 minut.
Vytápění prostoru pro cestující začne, když
chladicí kapalina motoru dosáhne teploty
30 °C.
Okamžité vypnutí topení
1. Otáčejte kolečkem, dokud se na displeji
neobjeví PŘÍMÝ START.
2. Stisknutím tlačítka RESET se přesunete
na možnosti ON nebo OFF.
3. Vyberte možnost OFF.
03
POZNÁMKA
Vůz je možné nastartovat a jet s ním,
i když nezávislé topení stále běží.
Akumulátor a palivo
Pokud je akumulátor nedostatečně nabitý
nebo hladina paliva je příliš nízká, nezávislé
topení se automaticky vypne. Na displeji se
objeví zpráva. Potvrďte zprávu jedním stisknutím tlačítka READ.
DŮLEŽITÉ
Opakované použití nezávislého topení
v kombinaci s krátkými cestami může vést
k vybití baterie a ke zhoršenému startování. S vozidlem by se mělo jet stejnou
dobu, jakou se používalo topení. Tím se
zajistí přiměřené dobití baterie ve vozidle
a doplní se energie, kterou spotřebuje pravidelně používané topení. Topení se nesmí
používat najednou déle než 60 minut.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
97
03 Klima
Nezávislé palivové topení*
Přídavné topení (vznětové motory)*
Další teplo z přídavného topení může být
vyžadováno za studeného počasí pro dosažení správné teploty v prostoru pro cestující.
03
98
Přídavné topení se spustí automaticky, když
je potřebné další teplo, pokud je motor
zapnutý. Topení se vypne automaticky při
dosažení správné teploty nebo při vypnutí
motoru.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
03 Klima
03
99
Přední sedadla......................................................................................
Přední sedadla – Executive ..................................................................
Osvětlení interiéru.................................................................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující...............................................
Úložné prostory v prostoru pro cestující – Executive ..........................
Zadní sedadlo.......................................................................................
Nakládání..............................................................................................
Zavazadlový prostor.............................................................................
100
102
105
106
108
113
114
116
117
INTERIÉR
04 Interiér
Přední sedadla
Poloha těla na sedadle
Úhel sklonu opěradla: otáčejte kolečkem.
Ovládací panel elektricky ovládaného
sedadla*.
1. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu.
VAROVÁNÍ
2. Nastavte opěradlo do vzpřímené polohy
90 stupňů.
Polohu sedadla řidiče nastavte vždy před
jízdou, nikdy ji nenastavujte za jízdy.
Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zajištěno.
G027960
04
Sklopení opěradla předního sedadla*
Bederní opěrka1, otáčejte kolečkem.
1
102
Také platí pro elektricky ovládané sedadlo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4. Posuňte sedadlo dopředu tak, aby
opěrka hlavy byla zajištěná pod schránkou v přístrojové desce.
Vrácení do původní polohy se provádí
v opačném pořadí.
Uchopte opěradla a zkontrolujte, zda se
po vyklopení nahoru skutečně zajistí.
Zabráníte tím poranění osob v případě
nehody nebo prudkého brzdění.
G014805
Posuv dopředu/dozadu: zvedněte páku
a nastavte správnou vzdálenost od
volantu a pedálů. Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.
Zvednutí/spuštění sedadla, pumpujte
nahoru/dolů (strana řidiče a spolujezdce*).
3. Při sklápění opěradla zvedněte pojistky
na zadní straně opěradla.
VAROVÁNÍ
Sedadlo řidiče a spolujezdce můžete nastavit
do optimální polohy.
Zvednutí/spuštění přední části sedáku
sedadla, pumpujte nahoru/dolů (strana
řidiče a spolujezdce*).
Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit
dopředu, abyste mohli převážet dlouhé
předměty.
04 Interiér
Přední sedadla
Vykládané koberce*
Společnost Volvo dodává vykládané koberce,
které jsou speciálně vyrobeny pro váš vůz.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
Elektricky ovládané sedadlo*
Sedadla mohou být nastavována po určitou
dobu po odemknutí dveří dálkovým ovladačem bez klíče ve skříňce. Sedadlo je možné
vždy nastavovat v poloze zapalování I nebo II.
Paměťová funkce*
Zvednutí/snížení přední hrany sedáku
Sedadlo, dopředu/dozadu
Sedadlo, nahoru/dolů
Úhel sklonu opěradla
Ochrana proti přetížení se aktivuje, pokud
dojde k zablokování jednoho ze sedadel.
Pokud k tomu dojde, vypněte zapalování
a chvíli vyčkejte před dalším nastavováním
sedadla. Současně je možné nastavovat
pouze jedno sedadlo.
04
Tlačítka paměťové funkce.
Uložení nastavení
1. Nastavte sedadlo.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MEM,
přičemž současně stisknete tlačítko 1, 2
nebo 3.
Použití uloženého nastavení
Stiskněte a podržte jedno z paměťových tlačítek 1 – 3, dokud se sedadlo nezastaví. Pokud
tlačítko uvolníte, pohyb sedadla se zastaví.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
103
04 Interiér
Přední sedadla
Paměť klíče v klíči s dálkovým
ovládáním
Všechny dálkové ovladače mohou používat
různí řidiči k uložení nastavení sedadla řidiče
a vnějších zpětných zrcátek2. Postupujte
následovně:
•
•
Nastavte sedadlo podle potřeby.
•
Odemkněte vozidlo (stisknutím odemykacího tlačítka na stejném dálkovém ovladači) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo
řidiče a vnější zpětná zrcátka se automaticky nastaví do polohy uložené v paměti
dálkového ovladače (pokud bylo sedadlo
posunuto od okamžiku uzamknutí
vozidla).
04
Zamkněte vozidlo stisknutím zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači, který
běžně používáte. Poloha sedadla a vnějších zpětných zrcátek se uloží do paměti
dálkového ovladače3.
VAROVÁNÍ
Nebezpečí rozmačkání. Ujistěte se, že si
děti nehrají s ovládacími prvky.
Při nastavování sedadla zkontrolujte, že
před, za nebo pod sedadlem se nenacházejí žádné předměty.
Zajistěte, aby nemohlo dojít k zachycení
cestujících na zadních sedadlech.
Nouzové zastavení
Pokud dojde k nechtěnému pohybu sedadla,
stiskněte jedno z tlačítek pro nastavení
sedadla nebo tlačítek paměti a pohyb
sedadla se zastaví.
2
3
104
Pouze pokud je vůz vybaven elektricky ovládaným sedadlem s pamětí a sklopnými elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky.
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložené do funkce paměti elektricky ovládaného sedadla.
04 Interiér
Přední sedadla – Executive
Komfortní sedadla, přední
Masáž
Nastavení bederní opěrky
Masáž
Bederní opěrka
Tlačítko pro aktivaci masáže.
Intenzívní masáž
Jemná masáž
Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí
masáže v opěradle. Masáž zajišťují vzduchové polštářky, které mohou masírovat
intenzívně nebo jemně. Pokud je zvoleno
jedno z nastavení, masáž je prováděna podle
následujícího plánu: masáž 6 minut –
přestávka 4 minuty – masáž 6 minut atd.
Pokud je tlačítko v prostřední poloze nebo
klíč dálkového ovladače v poloze 0, není
masáž aktivní.
G030229
G030180
G030183
04
Tlačítko pro nastavení bederní opěrky.
Bederní opěrka se nastavuje prostřednictvím
stejných vzduchových polštářků, které se
používají pro masáž. Nastavení je možné provést plynule z hlediska hloubky i výšky
pomocí ovládacího tlačítka, viz obrázek
nahoře.
Bederní opěrku je možné nastavit, když
masáž není aktivní.
Paměťová funkce vyvolá nastavení bederní
opěrky po ukončení masáže nebo po poklesu
tlaku vzduchu ve vzduchových polštářcích,
např. po delším parkování.
105
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Lampičky na čtení a osvětlení
interiéru
Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující je
možné zapnout v poloze zapalování I a II,
stejně jako při běžícím motoru. Osvětlení je
také možné aktivovat do 10 minut po:
•
vypnutí motoru a přepnutí zapalování do
polohy 0,
•
odemknutí vozidla, ale v případě, že
motor nebyl nastartován
Zadní stropní osvětlení
Následně se automaticky vypne.
Přední stropní osvětlení
Přední lampičky na čtení se zapínají a vypínají
stisknutím příslušného tlačítka ve stropní konzole.
Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední
lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.
Lampička na čtení, vlevo vpředu
Osvětlení interiéru
Lampička na čtení, vpravo vpředu
Osvětlení prostoru pro cestující1 se zapíná
krátkým stisknutím tlačítka (2); současně se
aktivuje automatické osvětlení, viz
strana 107. Osvětlení prostoru pro cestující
se vypíná krátkým stisknutím tlačítka (2).
1
106
Osvětlení nástupního prostoru následuje osvětlení prostoru pro cestující.
G027153
G026960
04
Zadní lampičky na čtení
Zadní levá lampička na čtení, zapnutí/
vypnutí
Zadní pravá lampička na čtení, zapnutí/
vypnutí
Svítilny můžete rozsvítit nebo zhasnout stisknutím odpovídajícího spínače.
V sedmimístných vozidlech jsou také lampičky na čtení pro třetí řadu sedadel.
Osvětlení nástupního prostoru
Osvětlení nástupního prostoru (a osvětlení
prostoru pro cestující) se zapíná nebo vypíná
při otevření nebo zavření bočních dveří.
04 Interiér
Osvětlení interiéru
Osvětlení zavazadlového prostoru
Toaletní zrcátko*
automaticky2 a zůstane zapnuté po dobu
30 sekund:
Pro zavazadlový prostor je světlo na vnitřní
straně dveří zavazadlového prostoru.
Zadní světlo v prostoru pro cestující a světlo
ve dveřích zavazadlového prostoru se zapnou
a vypnou při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.
•
vozidlo je odemknuto klíčem nebo dálkovým ovladačem
•
vypnete motor a otočíte klíč ve spínací
skříňce do polohy 0.
Osvětlení prostoru pro cestující se zapne
a zůstane zapnuté po dobu 10 minut, pokud
jsou některé dveře otevřeny a osvětlení prostoru pro cestující není vypnuto.
Osvětlení schránky v přístrojové
desce
G027045
Osvětlení schránky v přístrojové desce se
zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření
dvířek.
Osvětlení se automaticky rozsvítí při odklopení krytu.
Osvětlení prostoru pro cestující se vypne,
když:
•
•
04
je startován motor
vozidlo je zamčeno klíčem nebo dálkovým ovladačem.
Naprogramované časy 30 sekund a 10 minut
je možné změnit v servisu Volvo.
Automatické osvětlení
Automatické osvětlení lze vypnout stisknutím
tlačítka (2), viz strana 106, a jeho přidržením
na dobu delší než 3 sekundy. Krátkým stisknutím tlačítka lze znovu zapnout automatické
osvětlení.
Pokud je automatické osvětlení aktivováno,
osvětlení prostoru pro cestující se zapne
2
Tato funkce je závislá na světle a aktivuje se pouze za tmy.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
107
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložné prostory
04
108
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor ve třetí řadě sedadel
Schránka v přístrojové desce
Držák na pero
Úložný prostor a držák nápojů
Spona na lístky
Schránka v přístrojové desce
Úložný prostor ve středové konzole
Držák nápojů pro cestující na zadních
sedadlech
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
L E CTOR
SE
SOUND
Odkládací kapsa (také na přední hraně
sedáků předních sedadel)
ENTER
Zajistěte, aby nikde neležely ani nevyčnívaly žádné tvrdé, ostré nebo těžké
předměty, které by mohly při prudkém
brzdění způsobit zranění.
04
EXIT
G027030
Ve středové konzole je držák na pero.
80
G027025
MENU
Držák na tašky
VAROVÁNÍ
AIRBAG
MY KEY
Schránku v přístrojové desce je možné použít
pro uložení takových předmětů, jako jsou uživatelská příručka, mapy, pera a poukázky na
palivo.
Vždy zajistěte velké, těžké předměty jedním z bezpečnostních pásů nebo upevňovacím popruhem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
109
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Popelník pro cestující na zadních
sedadlech*
Věšák na šaty
Držák nápojů/láhve pro cestující na
zadních sedadlech
Věšák na šaty je určen pouze pro lehké
oděvy.
Popelník otevřete zatažením za horní hranu.
Vyprázdnění:
1. Otevřete popelník.
2. Zatlačte kryt směrem ven a nakloňte zpět.
3. Potom jej zvedněte.
110
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G027063
G027018
G027028
04
Zatáhněte za dolní hranu vložky, abyste jej
otevřeli.
Vložku držáku nápojů je možné vyjmout:
–
Uvolněte dvě spony, aby držák bylo
možné použít pro velké láhve.
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor a držák nápojů
(sedmimístná vozidla)
Úložný prostor ve středové konzole
Držák nápojů
G027019
G027040
Tento úložný prostor je možné použít pro
disky CD, knihy apod.
G027020
04
Ve středové konzole je úložný prostor
například pro potraviny a nápoje. Loketní
opěrku je možné vyklopit dozadu, takže
vytvoří „stůl“ pro cestující vzadu.
Pod tímto úložným prostorem je další úložný
prostor, např. pro disky CD.
Držák nápojů pro cestující na předních
sedadlech.
Popelník*
–
Vytáhněte vložku, abyste vyprázdnili
popelník.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
111
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující
Úložný prostor ve třetí řadě sedadel
(sedmimístná vozidla)
G027026
04
Tento úložný prostor je možné použít pro
pera a jiné malé předměty.
112
04 Interiér
Úložné prostory v prostoru pro cestující – Executive
Chladicí box
G027068
04
Pod sklopnou loketní opěrkou pro přední
sedadla je chladicí box. Pomocí tlačítka
nastavte úroveň chlazení. Chladicí box pracuje, pokud běží motor nebo pokud je klíč
v poloze II.
VAROVÁNÍ
Láhve ukládejte do chladicího boxu řádně
uzavřené a dbejte na to, aby dvířka chladničky byla během jízdy zavřená.
113
04 Interiér
Zadní sedadlo
Zadní sedadla – druhá řada
(sedmimístná vozidla)
Demontáž zadní části středové
konzoly
Posouvání sedadla (sedmimístná
vozidla)
Sklopení opěradla z důvodu nástupu do
vozidla
Zvedněte rukojeť (1) a zároveň tlačte sedadlo
dopředu. Při návratu sedadla do původní
polohy postupujte obráceně.
Nastavení sedadla dopředu – dozadu
Zvedněte páčku (2), abyste mohli posouvat
sedadlo dopředu nebo dozadu.
114
Prostřední sedadlo ve druhé řadě je možné
posunout dále dopředu než ostatní sedadla.
Posunutím sedadla úplně dopředu se zlepšuje kontakt mezi dítětem sedícím na integrovaném podkládacím sedáku a cestujícími na
předních sedadlech.
Zvedněte páčku (A), abyste mohli posouvat
sedadlo dopředu nebo dozadu.
G028445
G027027
G027033
04
Středová konzola musí být nejprve demontována, pokud chcete posunout prostřední
sedadlo ve druhé řadě dopředu.
1. Demontujte zadní část středové konzoly
zatažením za západku, viz obrázek
nahoře.
2. Potom konzolu zvedněte a dejte stranou.
04 Interiér
Zadní sedadlo
Opěrka hlavy, zadní sedadlo –
prostřední sedadlo
VAROVÁNÍ
Nejnižší poloha by měla být používána
pouze tehdy, když opěradlo má být sklopeno dolů nebo nikdo nesedí na tomto
sedadle.
Po zvednutí opěradel ve druhé a třetí řadě
je důležité se ujistit, že opěradla jsou zajištěná na svém místě. Jinak může dojít
k omezení ochranného systému sedadel.
POZNÁMKA
04
G027015
Opěrku hlavy není možné vyjmout úplně.
Opěrku hlavy prostředního sedadla je možné
nastavit do čtyř různých výšek. Zvedněte
opěrku hlavy podle potřeby.
–
Při zasouvání opěrky hlavy zpět dolů se
musí současně stlačit tlačítko umístěné
vedle pravé podpěry opěrky. Viz obrázek.
115
04 Interiér
Nakládání
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozu. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečnou hmotnost vozidla o příslušnou hmotnost.
Další podrobné informace o hmotnostech, viz
strana 286.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
04
Náklad na střeše
Střešní nosiče
Vyvarujte se poškození Vašeho vozu a ohrožení bezpečnosti silničního provozu a používejte pouze střešní nosiče, které vyvinula
společnost Volvo.
Pečlivě dodržujte montážní pokyny, které jsou
přiloženy ke střešnímu nosiči.
116
•
Pravidelně kontrolujte správné upevnění
střešního nosiče a nákladu. Zavazadla
připoutejte vhodnými popruhy.
•
Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte
dolů.
•
S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se
spotřeba paliva.
•
Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké
akcelerace, prudkého brzdění a prudkého
projíždění zatáček.
VAROVÁNÍ
Zatížení střechy nesmí překročit 100 kg,
včetně střešního nosiče nebo boxu. Při
jízdě se zavazadly na střešním nosiči se
změní těžiště vozu a jízdní charakteristiky.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Prodloužení, zavazadlový prostor - 2.
sedadlová řada
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
3. Uvolněte západku (1) a sklopte opěradlo
dolů. Zatlačte na opěradlo směrem dolů,
abyste je zajistili ve sklopené poloze.
VAROVÁNÍ
Z bezpečnostních důvodů by neměl nikdo
sedět ve třetí řadě sedadel, pokud jsou
vnější opěrky hlavy ve druhé řadě spuštěné.
DŮLEŽITÉ
Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na
zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené.
Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění
zadního sedadla poškodí.
Posuňte sedadla ve druhé řadě dopředu - viz
strana 102.
Prodloužení, zavazadlový prostor - 3.
sedadlová řada1
Zvedněte páku nahoru.
04
Posuňte sedák sedadla úplně dozadu.
Sklopte levé a pravé oko, aby se předešlo
poškození při sklápění opěradla.
Sklopte opěradlo dolů. (Opěrka hlavy se
sklopí dovnitř automaticky při sklápění
opěradla.)
Nastavení 3. sedadlové řady
1. Zvedněte opěradlo do normální polohy.
1. Nastavte sedadla úplně dozadu1.
G027016
G027022
2. Chytněte oka a tahejte sedák ven, dokud
neuslyšíte "cvaknutí".
3. Vytáhněte opěrku hlavy.
> Sedadlo je nyní připraveno k použití.
2. Spusťte opěrku hlavy.
1
Pouze vozy se sedmi sedadly
117
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Všeobecné informace
Otevírání dveří zavazadlového prostoru
Informace o otevírání dveří zavazadlového
prostoru -viz strana 130.
Nakládání do zavazadlového prostoru
vymrštěny dopředu velkou silou, což může
mít za následek vážná zranění.
Mějte na paměti, že předmět o hmotnosti
20 kg je při čelní srážce při rychlosti 50 km/h
vymrštěn silou odpovídající hmotnosti
1000 kg.
Při nakládání mějte na paměti následující:
G027031
04
Bezpečnostní pásy a airbagy zajišťují dostatečně masivní ochranu řidiče a cestujících,
zejména při čelních srážkách. Nicméně
musíte mít na paměti svoji ochranu před zraněními zezadu. Když nakládáte zavazadlový
prostor, mějte na paměti, že nesprávně zajištěné nebo nesprávně naložené předměty
v zavazadlovém prostoru mohou být
v případě srážky nebo při prudkém brzdění
118
•
Zvlášť těžké předměty neumisťujte
nahoru za přední sedadla. Sklopené opěradlo bude tlačeno dolů nadměrnou silou.
•
•
•
Umístěte náklad za opěradlo.
•
•
Ostré hrany zakryjte měkkým materiálem.
•
Nikdy náklad neumisťujte nad opěradlo
bez použití sítě.
Těžký náklad umisťujte co nejníže.
Široký náklad umístěte na každou stranu
dělení opěradla.
Zajistěte náklad poutacími popruhy za
pomoci poutacích ok ve vozidle.
VAROVÁNÍ
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
pohotovostní hmotnosti a zatížení.
VAROVÁNÍ
Nikdy nenakládejte zavazadla tak, aby
přesáhla horní hranu opěradla! Pokud tak
učiníte, náklad může být v případě srážky
nebo při prudkém brzdění vymrštěn
dopředu a vážně zranit Vás nebo Vaše
spolucestující. Nezapomeňte vždy zajistit
(upoutat) řádně náklad.
Pokud je opěradlo zadního sedadla sklopené, nenakládejte vozidlo výše než 50
mm pod horní hranu oken cestujících
vzadu. Nechte volný prostor 10 cm od
oken směrem dovnitř. V opačném případě
by hlavový airbag, který je skrytý v obložení stropu, ztratil své ochranné vlastnosti.
Náklad vždy zajistěte. Náklad vždy zajistěte. Při prudkém brzdění se může náklad
posunout a způsobit zranění osob.
Při nakládání a vykládání dlouhých
předmětů vypněte motor a zabrzděte
parkovací brzdu! Jinak můžete nechtěně
vrazit nakládaným předmětem do řadicí
páky nebo do páky voliče a způsobit
zařazení rychlostního stupně a rozjezd
vozu.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Bezpečnostní síť
Instalace bezpečnostní sítě
Platí pouze pro sedmimístná vozidla:
1. Při upevňování se ujistěte, že síť je před
loketní opěrkou v bočním obložení.
2. Napněte bezpečnostní síť pomocí kotvicích popruhů.
Složení bezpečnostní sítě
G027058
04
Bezpečnostní síť brání vymrštění zavazadel
a nákladu dopředu do prostoru pro cestující
při prudkém brzdění.
Pokud je vozidlo vybaveno krytem zavazadlového prostoru, demontujte jej před instalací
bezpečnostní sítě.
Síť je vyrobena ze silných nylonových vláken
a je možné ji upevnit dvěma způsoby:
1. Zahákněte horní tyč do předního nebo
zadního instalačního bodu ve stropě.
•
•
2. Zahákněte druhý konec tyče do instalačního bodu ve stropě na druhé straně.
Za opěradlo zadního sedadla
Za přední sedadla, pokud je zadní
sedadlo sklopené.
3. Upevněte kotvicí popruhy bezpečnostní
sítě do ok na podlaze, pokud je síť upevněna v zadních instalačních bodech ve
stropě.
4. Použijte oka ve vodicích lištách sedadel,
pokud je síť upevněna v předních instalačních bodech ve stropě.
Bezpečnostní síť je možné složit a umístit do
podlahy zavazadlového prostoru (pro pětimístná vozidla).
–
Stiskněte tlačítka (1) v závěsech bezpečnostní sítě, abyste uvolnili závěsy a složili
síť.
}}
119
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Postup montáže ochranné mříže:
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte poškozenou síť.
1. Vložte ochrannou mříž do vozidla přes
dveře zavazadlového prostoru nebo jedny
ze zadních dveří (v případě potřeby
sklopte sedadla ve druhé řadě).
Ocelová bezpečnostní mříž*
2. Nasaďte jeden z čepů ochranné mříže do
příslušného držáku nad zadními dveřmi za
druhou řadou sedadel.
Ujistěte se, že horní montážní body bezpečnostní sítě jsou správně instalovány
a kotvicí popruhy řádně upevněny.
5. Prostrčte upevňovací sponu zdola otvorem v dolním rámu ochranné mříže podle
obrázku.
6. Upevněte pružinu na upevňovací sponu
a zašroubujte do hlavice.
7. Vložte hák z upevňovací spony do kotvicího oka a utahujte hlavici, dokud se
upevňovací spona nezajistí v kotvicím
oku.
8. Postupujte stejně i na druhé straně.
04
9. Obě upevňovací spony střídavě utahujte.
10. Na vyčnívající závity šroubů nad hlavicemi
namontujte ochranné kryty.
Ochranná mříž v zavazadlovém prostoru brání
vymrštění nákladu nebo domácích zvířat
dopředu do prostoru pro cestující při prudkém brzdění.
Z bezpečnostních důvodů musí být ochranná
mříž vždy řádně umístěna a bezpečně ukotvena.
120
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
G027057
G027056
VAROVÁNÍ
3. Posuňte čep ochranné mříže do přední
části držáku.
4. Nasaďte druhý čep ochranné mříže do
odpovídajícího držáku nad druhými
zadními dveřmi a posuňte jej dopředu.
Sedmimístná vozidla: Z bezpečnostních
důvodů by neměl nikdo sedět ve třetí řadě
sedadel, pokud je za druhou řadou sedadel namontována ochranná mříž.
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Elektrická zásuvka v zavazadlovém
prostoru
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že při použití elektrické
zásuvky, když je motor vypnutý, hrozí
nebezpečí vybití baterie ve voze.
POZNÁMKA
Kompresor určený k provizorní opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo. Informace o sadě TMK pro provizorní opravy defektu schválené společností Volvo, viz strana 192.
Kryt zavazadlového prostoru*
Kryt vytáhněte přes zavazadlový prostor
a zajistěte do otvorů v zadních sloupcích
v zavazadlovém prostoru.
Demontáž krytu zavazadlového
prostoru
Zatlačte konce krytu zavazadlového prostoru
směrem dovnitř, zatáhněte nahoru a uvolněte.
Upevnění proveďte stlačením konců krytu
směrem dolů do držáků.
VAROVÁNÍ
04
Nepokládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru. Během brzdění nebo vyhýbacího manévru by mohlo dojít ke zranění
cestujících.
Chcete-li zásuvku používat, posuňte kryt
směrem dolů. Zásuvka funguje stále, bez
ohledu na zapnuté nebo vypnuté zapalování.
Je-li zapalování vypnuté a do zásuvky je
připojeno příslušenství s odběrem větším než
0,1 A, na displeji se objeví varovná zpráva.
DŮLEŽITÉ
Maximální odběr každé ze zásuvek je 10
A (120 W).
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
121
04 Interiér
Zavazadlový prostor
Držák na tašky*
Zavazadlový prostor, obsah
Otevření prostoru v podlaze
zavazadlového prostoru (pětimístná
vozidla)
–
Zvedněte kryt podlahy zavazadlového
prostoru.
Pokud je vůz vybaven držákem na nákupní
tašky:
–
04
Otevření prostoru v podlaze
zavazadlového prostoru (sedmimístná
vozidla)
–
Otevřete panel v zavazadlovém prostoru.
Zavěste nebo zajistěte nákupní tašky pružnými popruhy nebo držáky.
Umístění lékárničky v pětimístných vozidlech.
Umístění lékárničky v sedmimístných
vozidlech.
Prostor v podlaze obsahuje následující:
•
•
•
•
Výstražný trojúhelník*
Sada nářadí
Lékárnička*
Zvedák (alternativní umístění)
POZNÁMKA
Některé položky v lékárničce mají svou
dobu použitelnosti a měly by být vyměněny před uplynutím této doby.
122
Zvedněte kryt a odepněte pružné
popruhy držáku na nákupní tašky.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Zvedněte kryt.
Pokud je vůz vybaven držákem na nákupní
tašky:
–
Otevřete horní kryt, odepněte pružné
popruhy držáku na nákupní tašky, pokud
je instalován, a otevřete dolní kryt.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte, že není možné nic pokládat
do míst, kam se sklápí sedáky sedadel.
Mechanismus sedadel a sedáků by mohl
být poškozen.
04 Interiér
04
123
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem.....................................
Zamykání a odemykání.........................................................................
Dětské pojistky......................................................................................
Alarm*....................................................................................................
124
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
126
128
132
133
ZÁMKY A ALARM
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem
Klíče – elektronický imobilizér
Naprogramováno a používáno pro jeden vůz
může být maximálně šest dálkových ovladačů/klíčů.
Funkce dálkového ovladače
Imobilizér
Klíče obsahují kódované čipy. Kód musí
odpovídat přijímači ve spínací skříňce. Motor
vozu je možno nastartovat pouze správným
klíčem se správným kódem.
POZNÁMKA
05
Vozidlo je dodáváno se dvěma klíči s dálkovými ovladači - klíče jsou sklopné a jsou
vybaveny dálkovými ovladači.
Ztráta klíče
Pokud ztratíte jeden z klíčů s dálkovým ovládačem, doporučujeme, abyste přinesli
všechny zbývající klíče do autorizovaného
servisu Volvo. Aby se předešlo krádeži, je
nutno vymazat kód ztraceného klíče z paměti
systému. Zároveň se musejí ostatní klíče
překódovat.
Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.
126
G027013
Dálkový ovladač s klíčem. Tento klíč odemyká
všechny zámky.
Čepel klíče na dálkovém ovládači musí být
při startování vozu plně vysunutá (viz obrázek). Jinak hrozí nebezpečí, že funkce imobilizéru zabrání nastartování vozu.
Klíče zapalování a imobilizér
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Mohlo by dojít k náhodné aktivaci
elektronického imobilizéru a vůz by nebylo
možné nastartovat.
Odemykání
–
Jedním stisknutím tlačítka odemknete
současně všechny dveře, dveře zavazadlového prostoru a dvířka palivové nádrže.
Zadní dveře
–
Pokud chcete odemknout dveře zavazadlového prostoru, stiskněte tlačítko jednou.
Funkce poplach
Funkce poplach – používá se k upoutání
pozornosti v nouzové situaci. Pokud podržíte
červené tlačítko po dobu nejméně 3 sekund
nebo ho během stejné doby stisknete dvakrát
za sebou, aktivují se ukazatele směru a hou-
05 Zámky a alarm
Dálkový ovladač - klíč s dálkovým ovladačem
kačka. Poplach se deaktivuje automaticky po
25 sekundách nebo jej můžete deaktivovat
libovolným tlačítkem na dálkovém ovladači.
Doba trvání doprovodného osvětlení
při příchodu
Když se blížíte k vozu, proveďte následující:
–
Stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači.
Sklopení/otevření klíče
Klíč dálkového ovládání se může sklopit stisknutím tlačítka a současným sklopením čepele
klíče do tělesa ovladače.
2. Vyměňte baterii (typ CR 2032, 3 V) –
kladný pól musí být nahoře. Nedotýkejte
se prsty kontaktů baterie.
Sklopný klíč se otevře automaticky po stisknutí tohoto tlačítka.
3. Kryt namontujte zpět. Zkontrolujte, zda
gumové těsnění je správně instalováno
a není poškozeno, aby se dovnitř dálkového ovladače nedostala voda.
Výměna baterie dálkového ovladače
4. Starou baterii zaneste k ekologické likvidaci do Vašeho servisu Volvo.
Rozsvítí se stropní svítilna, obrysová světla,
osvětlení registrační značky a žárovky ve
vnějších zpětných zrcátkách*. Také se rozsvítí
světla na připojeném přívěsu. Tato světla
budou svítit 30, 60 nebo 90 sekund. Vhodné
nastaví času může být provedeno v servisu doporučujeme využít služeb autorizovaného
servisu Volvo.
05
Zhasnutí doprovodného osvětlení při
příchodu:
–
Stiskněte opětovně žluté tlačítko.
Zamykání
Tímto tlačítkem zamknete všechny dveře,
dveře zavazadlového prostoru a dvířka palivové nádrže. Dvířka palivové nádrže se
zamknou se zpožděním přibližně 10 minut.
Pokud dálkový ovladač opakovaně nefunguje
z normální vzdálenosti od vozidla, vyměňte
baterii.
1. Opatrně sejměte kryt páčením zadní
hrany pomocí malého šroubováku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
127
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Zvenku
POZNÁMKA
Automatické uzamykání
Vůz lze zamknout, i když je otevřeno víko
nebo dveře zavazadlového prostoru1 když se dveře/víko zavře, hrozí nebezpečí
uzamknutí klíčů uvnitř zavazadlového
prostoru.
05
Dálkový ovladač s klíčem zamyká/odemyká
současně všechny dveře a výklopné dveře
zavazadlového prostoru.
Dvířka hrdla palivové nádrže mohou být
otevřena, když je vůz odemknut. Zůstanou
odemknutá po dobu 10 minut od zamknutí
vozu, aby bylo možné doplnit palivo s vozem
zamknutým a zajištěným alarmem.
Automatické znovuzamknutí
Pokud nejsou žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru otevřeny během 2 minut
po odemknutí dálkovým ovladačem, všechny
zámky se automaticky opět zamknou. Tato
funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně
ponechali vůz odemknutý.
Vozidla vybavená alarmem, viz strana 133.
1
128
Není k dispozici na všech trzích.
G029646
G026963
VAROVÁNÍ
Při zamykání pomocí dálkového ovladače
mimo vůz mějte na pamětí nebezpečí
uzamknutí osoby ve voze - v takovém
případě nelze pomocí ovládacích prvků na
dveří žádné dveře otevřít zevnitř vozidla.
Další informace najdete dále v kapitole
"Funkce Deadlock".
Automatické uzamykání se aktivuje a deaktivuje na ovládacím panelu dveří řidiče. Funkce
automaticky uzamkne dveře, jakmile rychlost
vozidla překročí 7 km/h. Dveře zůstanou
zamknuté, dokud nejsou některé dveře
otevřeny zevnitř nebo dokud nejsou všechny
dveře odemknuty z ovládacího panelu.
Aktivace/deaktivace
Klíč dálkového ovladače musí být v poloze I
nebo II, viz strana 147.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
•
Stiskněte tlačítko READ na levém pákovém přepínači pro potvrzení všech zpráv
na displeji.
Všechny dveře je možné zamknout pomocí
tlačítka zamykání na ovládacím panelu
příslušných dveří.
•
Stiskněte a podržte tlačítko centrálního
zamykání, dokud se nezobrazí nová
zpráva o stavu zamknutí na displeji.
Schránka v přístrojové desce
Zadní dveře
Na displeji se zobrazí zpráva AUT. ZÁM.
ZAPNUT (vůz je také uzamčen při jízdě) nebo
AUT. ZÁM. VYPNUT .
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
G028485
Zevnitř
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
05
EXIT
80
G027025
MENU
G029646
Schránku v palubní desce můžete zamknout
čepelí klíče dálkového ovladače.
Všechny dveře a dveře zavazadlového prostoru je možné odemknout nebo zamknout
současně prostřednictvím ovládacího panelu
na dveřích řidiče (nebo dveřích spolujezdce).
Alarm pro dveře zavazadlového prostoru
může být vypnut a tyto dveře mohou být
odemknuty pomocí klíče dálkového ovladače.
1. Na klíči dálkového ovladače stiskněte
- dveře zavazadlového prostoru se
odemknou a potom je lze otevřít.
> Snímače pohybu a výšky pro alarm*
a snímač otevření dveří zavazadlového
prostoru jsou odpojené. Dveře zůstávají zamknuté a alarmy zapojené.
2. Jestliže jsou všechny dveře stále
zamknuté, když znovu zavřete dveře
zavazadlového prostoru, dveře zavazad}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
129
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
lového prostoru zůstanou odemknuté a
po zavření těchto dveří se alarm nezapojí.
Ostatní dveře zůstávají chráněny alarmem.
Otevření dveří zavazadlového prostoru
U funkce deadlock jsou kliky dveří v prostoru
pro cestující mechanicky vypojeny. To znamená, že dveře nelze otevřít zevnitř.
3. Chcete-li zamknout dveře zavazadlového
prostoru a aktivovat alarm - stiskněte na
tlačítku dálkového ovladače tlačítko
LOCK.
Funkce "deadlock" se aktivuje zvenku
pomocí tlačítka LOCK na dálkovém ovladači
nebo uzamknutím dveří řidiče pomocí klíče.
Tato funkce se aktivuje přibližně
10-25 sekund po uzamknutí dveří. Všechny
dveře musí být před aktivací funkce deadlock
zavřeny.
POZNÁMKA
G027005
Pokud odemknete výklopné dveře zava,
zadlového prostoru pomocí tlačítka
ale neotevřete je, tyto dveře se přibližně po
2 minutách automaticky znovu zavřou.
05
1. Dveře zavazadlového prostoru otevřete
tak, že madlo potáhnete dolů dle nákresu.
2. Při nadzvednutí madla se zadní kryt
vyklopí dolů.
2
130
Není k dispozici na všech trzích, a je k dispozici pouze s alarmem.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Funkce „deadlock“*2
Vůz lze ze stavu "deadlock" odemknout
pouze pomocí tlačítka UNLOCK na dálkovém
ovladači. Dveře řidiče lze odemknout rovněž
ručně pomocí čepele klíče.
VAROVÁNÍ
Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby
ve voze.
05 Zámky a alarm
Zamykání a odemykání
Dočasná deaktivace
Při následujícím zapnutí zapalování se systém
resetuje a čidla pohybu a náklonu a funkce
deadlock se opět aktivují.
POZNÁMKA
Nezapomeňte, že se alarm aktivuje,
jakmile se vozidlo zamkne.
•
Pokud jsou některé dveře otevřeny
zevnitř, alarm se spustí.
G027230
•
05
Tlačítko pro dočasnou deaktivaci zablokování.
Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře
musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné dočasně vypnout.
1. Zasuňte klíč dálkového ovladače do spínací skříňky, otočte jej do polohy II
a potom zpět do polohy I nebo 0.
2. Stiskněte tlačítko. Upozorňujeme, že se
současně vypnou čidla náklonu a čidla
pohybu pro alarm*, viz strana 134.
Kontrolka v tlačítku svítí, dokud není vozidlo
zamknuto pomocí dálkového ovladače.
Zpráva zůstane zobrazena na displeji, dokud
je klíč dálkového ovladače ve spínací skříňce.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
131
05 Zámky a alarm
Dětské pojistky
Ruční dětské pojistky - zadní dveře
Poloha bezpečná pro dítě – zadní dveře
nemohou být otevřeny zevnitř: Otočit ven.
Ovládání dětských pojistek se nachází na
zadní hraně zadních dveří. Ovládání je
přístupné pouze, pokud jsou zadní dveře
otevřené.
Poloha nebezpečná pro dítě – zadní
dveře je možné otevřít zevnitř: Otočit
dovnitř.
Ovládání
Na displeji se objeví zpráva, dětské pojistky
jsou aktivovány/deaktivovány.
POZNÁMKA
Elektrické dětské pojistky – zadní
dveře*
Dokud je elektrická dětská pojistka aktivovaná, není možno otevřít zadní dveře
zevnitř.
REAR
AC
G027105
G021513
05
Ovládání dětských bezpečnostních pojistek –
levé a pravé zadní dveře.
Nastavte ovládání na příslušných zadních
dveřích otočením mezi vnější polohy (použijte
plochý kovový předmět, například šroubovák).
Dětské bezpečnostní pojistky zadních dveří
aktivujete/deaktivujete spínačem na středové
konzole.
1. Otočte klíč ve spínací skříňce do polohy I
nebo II, viz strana 147.
2. Stiskněte tlačítko.
132
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Jakmile se kontrolka v tlačítku rozsvítí, elektricky ovládaná okna jsou blokována a zadní
dveře uzamknuty.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Poplach je spuštěn, pokud:
•
jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře
zavazadlového prostoru
•
je ve spínací skříňce použit nesprávný klíč
nebo došlo k pokusu otevřít zámek násilím
•
je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem
pohybu ve voze – zvláštní výbava)
•
vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je
systém vybaven čidlem náklonu vozu)
•
•
je odpojen kabel od akumulátoru
někdo se pokusí odpojit sirénu alarmu.
POZNÁMKA
Kontrolka alarmu
V případě pohybu v prostoru pro cestující
snímače náklonu spustí alarm - registruje
se rovněž proudění vzduchu. Proto se
alarm spustí, pokud ve voze necháte
otevřené okno nebo střešní okno nebo
pokud se zapne topení v prostoru pro
cestující.
Aby k tomu nedošlo: Při opouštění vozidla
zavřete okna/střešní okno. Pokud budete
používat integrované vyhřívání prostoru
pro cestující (nebo přenosné elektrické
topení), nastavte proud vzduchu z ventilačních otvorů tak, aby nesměřoval nahoru do
prostoru pro cestující.
G026963
Alarm
Když je alarm zapnutý, systém stále monitoruje všechny vstupy.
05
Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:
•
LED kontrolka nesvítí – alarm je deaktivován.
•
LED kontrolka bliká jednou za sekundu –
alarm je aktivní.
•
Po deaktivaci alarmu kontrolka LED bliká
rychle, dokud neotočíte klíč dálkového
ovladače do polohy II - alarm byl spuštěn.
Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na
displeji se zobrazí zpráva. V takovém případě
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
133
05 Zámky a alarm
Alarm*
POZNÁMKA
Nepokoušejte se sami opravovat ani upravovat prvky systému alarmu. Každý takový
pokus může ovlivnit podmínky pojištění
vozu.
Zapnutí alarmu
–
Stiskněte tlačítko LOCK na dálkovém
ovladači. Zapnutí alarmu a zamknutí dveří
je potvrzeno dlouhým bliknutím ukazatelů
směru.
DŮLEŽITÉ
Alarm je plně aktivní, když ukazatele směru
jednou dlouze bliknou a LED dioda na
přístrojové desce bliká jednou za sekundu.
05
Vypnutí alarmu
–
134
Stiskněte tlačítko UNLOCK na dálkovém
ovladači. Vypnutí alarmu je potvrzeno
dvěma krátkými bliknutími ukazatelů
směru vozidla.
> Manuální vypojení - viz kapitola
"Vypnutí spuštěného alarmu".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Automatické zapnutí alarmu
Dálkový ovladač nefunguje
Tato funkce předchází opuštění vozu bez
zapnutého alarmu.
Pokud nejsou žádné dveře nebo dveře zavazadlového prostoru otevřeny během dvou
minut po vypnutí alarmu (a vůz byl odemknut
pomocí dálkového ovladače), alarm se opět
automaticky zapne. Zároveň se zamkne vůz.
Automatické zapnutí alarmu
V některých zemích se alarm zapne po určité
době, pokud byly dveře řidiče otevřeny
a zavřeny, ale vůz nebyl opět uzamknut.
Vypnutí spuštěného alarmu
–
Stiskněte tlačítko UNLOCK na klíči s dálkovým ovladačem nebo jej vložte do spínací skříňky.
Rozpoznání signálu je potvrzeno dvěma krátkými bliknutími ukazatelů směru.
Pokud alarm nelze pomocí
dálkového ovladače s klíčem
deaktivovat, např. pokud je
baterie v klíči vybitá, lze
vozidlo odblokovat, odpojit
od alarmu a motor nastartovat. Postupujte následovně:
1. Manuálně odemkněte dveře řidiče
a otevřete je - spustí se alarm a rozezní
se siréna.
2. Vložte dálkový ovladač do spínací skříňky
- alarm se vypne.
> Kontrolka bliká rychleji až do otočení
klíče do polohy II.
Zvukový signál
Při spuštění poplachu nastane následující:
•
Siréna zní 25 sekund nebo do doby, než
se alarm vypne. Siréna má svou vlastní
baterii, která pracuje nezávisle na akumulátoru vozu.
•
Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do
vypnutí alarmu.
05 Zámky a alarm
Alarm*
Omezený režim alarmu
Aby nedošlo k náhodnému spuštění alarmu např. pokud necháte v zamknutém voze psa
nebo během převozu vozidla na trajektu nebo
ve vlaku, lze detektory pohybu a náklonu
dočasně deaktivovat.
Postupuje se přitom stejně jako u dočasného
vypojení zamykání s funkcí "deadlock", viz
strana 130.
05
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
135
Všeobecné informace...........................................................................
Doplňování paliva..................................................................................
Startování motoru.................................................................................
Automatická převodovka......................................................................
Pohon všech kol*..................................................................................
Brzdový systém....................................................................................
Systém regulace stability a trakce*.......................................................
Parkovací asistent*................................................................................
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*............................................
Tažení a odtah.......................................................................................
Asistent při rozjezdu..............................................................................
Jízda s přívěsem...................................................................................
Tažné zařízení* .....................................................................................
Demontovatelné tažné zařízení* ...........................................................
Nastavení projekce světlometů.............................................................
136
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
138
141
147
149
152
153
155
157
159
163
165
167
169
171
175
STARTOVÁNÍ A JÍZDA
06 Startování a jízda
Všeobecné informace
Ekonomická jízda
Ekonomická jízda znamená jezdit rozmyslem,
předvídat a přizpůsobit styl a rychlost jízdy
převažujícím podmínkám silničního provozu.
•
•
Nejezděte s otevřenými okny.
•
Vyvarujte se zbytečné prudké akcelerace
a silného brzdění.
•
Odstraňte z vozu nepotřebné předměty čím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba
paliva.
•
Brzďte motorem, pokud je to možné, aniž
byste ohrozili ostatní účastníky silničního
provozu.
•
Jezděte na nejvyšší možný převodový
stupeň. Přizpůsobte styl jízdy dopravní
situaci a cestě, po které jedete - při
nižších otáčkách motoru klesá spotřeba
paliva.
06
•
•
138
Nepoužívejte zimní pneumatiky, když
skončí zima.
Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje odpor vzduchu a tedy spotřebu
paliva - pokud nosiče nepoužíváte,
demontujte je.
Nezahřívejte motor na provozní teplotu na
volnoběh. Raději se co nejdříve rozjeďte
s malým zatížením motoru - studený
motor spotřebovává více paliva než teplý
motor.
Další informace a rady, viz stránky 13 a 293.
POZNÁMKA
Očistěte kontakty napájecího konektoru
elektrického vyhřívání bloku motoru
a tažné zařízení po průjezdu vodou nebo
bahnem.
VAROVÁNÍ
Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo
jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se
se důležité systémy jako např. posilovač
řízení a posilovač brzd.
DŮLEŽITÉ
Nenechte vůz stát ve vodě, která sahá nad
prahy, po delší dobu. Mohlo by dojít
k poškození elektroinstalace.
Jízda ve vodě
Vůz může projíždět vodou o maximální
hloubce 40 cm maximální rychlostí 10 km/h.
Zvláštní pozornost musí být věnována průjezdu tekoucí vodou.
DŮLEŽITÉ
Pokud voda vnikne do vzduchového filtru,
může dojít k poškození motoru.
Při větší hloubce může voda vniknout do
převodovky. Tím se snižuje mazací schopnost olejů a zkracuje se životnost těchto
komponentů.
Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlost
a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte
lehce pedál brzdy a zkontrolujte, zda jsou
brzdy plně funkční. Například bláto a voda na
brzdovém obložení mohou mít za následek
opožděnou reakci brzd.
Pokud Vám ve vodě zhasne motor, nepokoušejte se jej znovu nastartovat. Vytáhněte vůz z vody.
Motor, převodovka a chladicí
soustava
Za určitých podmínek, např. při sportovní
jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí
přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to
především v případě, že je vůz velmi naložen.
•
Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte
přídavné světlomety z mřížky chladiče.
•
Pokud hrozí přehřátí, aktivuje se integrovaná ochrana převodovky: mimo jiné se
na přístrojové desce rozsvítí žlutá informační kontrolka a zobrazí se textová
zpráva s konkrétními pokyny - postupujte
v souladu s tímto doporučením.
06 Startování a jízda
Všeobecné informace
•
Pokud se teplota na teploměru chladicí
kapaliny motoru dostane do červeného
pole, zastavte a nechte motor několik
minut běžet na volnoběh.
•
Pokud dojde k přehřátí, může dojít
k dočasnému vypnutí klimatizace.
•
Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.
Další informace o přehřátí v případě jízdy
s přívěsem, viz strana 167.
POZNÁMKA
Je běžným jevem, že ventilátor chladiče
pracuje i po vypnutí motoru.
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k poškození komponentů
hnacího systému, musí se zkontrolovat
provozní teplota převodovky. Pokud hrozí
nebezpečí přehřátí, na sdruženém přístroji
se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se
textová zpráva. Postupujte podle doporučení v textové zprávě.
Otevřené dveře zavazadlového
prostoru
VAROVÁNÍ
Nejezděte s otevřenými výklopnými dveřmi
zavazadlového prostoru. Jedovaté výfukové plyny by mohly zavazadlovým prostorem pronikat do vozu.
Jakmile napětí akumulátoru klesne, na informačním displeji se zobrazí VYBITY AKU
USPORNY REZIM. Funkce šetření energií
vypne určité funkce nebo omezí určité
funkce, jako jsou např. ventilátor větrání
a audiosystém.
–
Nepřetěžujte akumulátor vozu
Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor
různě. Po vypnutí motoru nenechávejte klíč
dálkového ovladače ve spínací skříňce
v poloze II. Místo toho použijte režim I, který
je energeticky méně náročný.
Mějte na paměti, že zásuvka 12 V umístěná
v zavazadlovém prostoru je napájena i po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínací
skříňky zapalování.
Pamatujte také na různá příslušenství, která
zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte
funkce, které mají velký odběr proudu, když je
vypnutý motor. Příklady funkcí:
•
•
•
•
ventilátor větrání
stěrače čelního okna
audiosystém (vysoká hlasitost)
světlomety.
V tomto případě nabijte akumulátor tak,
že nastartujete motor a necháte jej minimálně 15 minut běžet - akumulátor se
rychleji dobije během jízdy než u stojícího
vozidla s motorem běžícím na volnoběh.
Jízda po nerovných vozovkách
Vůz Volvo XC90 je primárně určen pro jízdu
po zpevněných komunikacích, ale má také
vynikající vlastnosti při jízdě po nerovných
vozovkách. Postupujte následovně, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti Vašeho vozu:
•
Po nerovných vozovkách jeďte pomalu zabráníte tím poškození podvozku vozu.
•
Pokud povrch není pevný (suchý písek,
sníh apod.), udržujte vůz stále v pohybu
a neřaďte. Nezastavujte vůz.
•
V případě jízdy v prudkém svahu, kdy
hrozí riziko převrácení, se nikdy nepokoušejte otočit. Vraťte se couváním.
•
Nejezděte úhlopříčně napříč svahem jeďte ve směru svahu.
06
139
06 Startování a jízda
Všeobecné informace
POZNÁMKA
Vyvarujte se jízdy po prudkém svahu,
pokud nemáte v nádrži dostatek paliva.
Pokud motor nedostává dostatečné množství paliva, může dojít k poškození katalyzátoru. Při jízdě v prudkém svahu se ujistěte, že máte nádrž alespoň z poloviny
plnou, aby nedošlo k selhání motoru.
Kluzké povrchy
Procvičte si jízdu na kluzkých površích za
simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se
vozidlo na nich chová.
06
140
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Otevírání dvířek hrdla palivové nádrže
Nouzové odemknutí dvířek hrdla
palivové nádrže
G027073
Pokud dvířka hrdla palivové nádrže nelze
otevřít normálně, je možné je v případě
potřeby otevřít manuálně. Postupujte následovně:
Víčko hrdla palivové nádrže je pod dvířky hrdla
palivové nádrže na pravém zadním blatníku
a zavěšuje se na vnitřní stranu dvířek hrdla palivové nádrže.
Dvířka hrdla palivové nádrže mohou být
otevřena, když je vůz odemknut.
06
POZNÁMKA
Když je vůz zamknutý, dvířka hrdla palivové nádrže zůstanou ještě dalších 10
minut odemknutá. Potom se automaticky
zamknou.
141
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Kroky 1–3
1. Nadzvedněte rohový díl podlahy v pravé
zadní části zavazadlového prostoru.
06
4. Vložte ruku a nahmatejte zámek. Umístění
je přibližně v zadní hraně dvířek hrdla palivové nádrže.
2. Otevřete dvířka hrdla palivové nádrže
zvednutím a vytažením páčky.
5. Opatrně potáhněte západku rovnou
dozadu - nyní dvířka můžete vyklopit ven.
3. Odklopte izolaci, abyste získali přístup
k elektrickému zámku dvířek.
Po načerpání paliva je možné dvířka opět
zamknout zavřením a zatlačením západky
dopředu.
VAROVÁNÍ
Za panelem jsou ostré hrany, takže rukama
pohybujte pomalu a opatrně.
Kroky 4–5
142
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Víčko hrdla palivové nádrže
Při vysokých venkovních teplotách může
vzniknout v nádrži určitý přetlak. Víčko otvírejte pomalu
POZNÁMKA
Po doplnění paliva našroubujte zpět víčko.
Otáčejte jím, až uslyšíte několik cvaknutí.
Doplňování paliva
Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte,
dokud se pistole u čerpacího stojanu sama
nevypne.
POZNÁMKA
Nadbytečné palivo může za horkého
počasí přetéct.
Palivo nižší kvality, než je specifikováno v této
kapitole, by nemělo být používáno, protože to
může mít nepříznivý dopad na výkon motoru
a spotřebu paliva.
Obecné informace o palivu
DŮLEŽITÉ
Míchání různých typů paliva nebo použití
jiného než doporučeného paliva má za
následek zrušení záruky Volvo a všech
případných servisních smluv. To platí pro
všechny motory. POZNÁMKA: Toto ustanovení neplatí pro motory, které jsou upraveny pro spalování etanolu (E85).
VAROVÁNÍ
Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové
výpary a aby vám palivo nestříklo do očí.
Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po
dobu minimálně 15 minut a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou
benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně
jako motorová nafta, jsou vysoce toxická
a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
VAROVÁNÍ
Rozlité palivo by se mohlo vznítit od výfukových plynů.
Před začátkem čerpání paliva vypněte
nezávislé topení.
Při doplňování paliva u sebe nikdy nemějte
aktivní mobilní telefon. Vyzvánění může
způsobit jiskření a zažehnout výpary benzínu, což by vedlo k požáru a zranění.
Informace o spotřebě paliva, emisích CO2
a objemu nádrže - viz viz strana 293.
Benzín
Benzín musí splňovat požadavky normy
EN 228. Většina motorů je schopna spalovat
benzín s oktanovým číslem RON 91, 95
a 98 RON.
•
Benzín s oktanovým číslem 91 RON se
u 4válcových motorů nesmí používat.
U jiných motorů jej lze použít pouze ve
výjimečných případech.
•
Palivo 95 RON se používá pro normální
jízdu.
•
Benzín s oktanovým číslem 98 RON umožní minimální spotřebu paliva a optimální
chod motoru.
06
Při jízdě při teplotách nad +38 °C, se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktano-
143
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
vým číslem z důvodů optimální výkonnosti
a spotřeby paliva.
DŮLEŽITÉ
•
Vždy čerpejte pouze bezolovnatý benzín, abyste nepoškodili katalyzátor.
•
Nepoužívejte aditiva, která nejsou
doporučena společností Volvo.
Katalyzátor
06
Úlohou katalyzátoru je čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálků jsou potaženy slabou vrstvou platiny/rhodia/paladia. Tyto kovy
fungují jako katalyzátory, tj. urychlují chemickou reakci bez toho, aby byly spotřebovávány.
Lambda sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování škodlivých emisí (uhlovodíků, oxidů uhelnatého a oxidů dusíku)
pomocí třícestného katalyzátoru.
Motorová nafta
Motorová nafta musí splňovat standardy
EN 590 nebo JIS K2204.
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte pouze palivo, které splňuje
evropskou normu pro motorovou naftu.
DŮLEŽITÉ
Palivo pro vznětové motory, které se nesmí
používat: palivo se speciálními aditivy,
motorová nafta pro motorové čluny, lehký
topný olej, RME1 (řepková nafta) a rostlinný olej. Tato paliva nesplňují požadavky
firmy Volvo a způsobují vyšší opotřebení
a poškození motoru, které není kryto zárukou Volvo.
Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah
částic síry. Používejte pouze motorovou naftu
od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte
motorovou naftu pochybné kvality.
Za nízkých teplot (-40 °C až -6 °C), se může
z motorové nafty oddělovat parafin. To může
způsobit potíže se startováním. Speciální
motorová nafta určená pro nízké teploty
okolo bodu mrazu je k dispozici u většiny
petrolejářských společností. Tato nafta má za
nízkých teplot nižší viskozitu, čímž se snižuje
riziko usazování parafínu.
DŮLEŽITÉ
V zimním období používejte speciální zimní
naftu.
1
144
Motorová nafta může obsahovat určité množství RME, ale další množství nesmí být přidáváno.
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo,
pokud je nádrž udržována stále co nejplnější.
Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací
pistole je čistá. Vyvarujte se potřísnění lakovaných částí. Pokud k potřísnění dojde,
umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.
DŮLEŽITÉ
Obsah síry smí být maximálně 50 ppm.
Když dojde palivo za jízdy
Palivový systém je u vznětových motorů
zkonstruován tak, že v případě, kdy dojde
palivo, může být nutné palivovou nádrž
v servisu odvzdušnit a umožnit tak opětovné
nastartování motoru po dočerpání paliva.
Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na
provedení kontroly. Po dočerpání nafty před
nastartováním motoru proveďte následující:
1. Vložte dálkový ovladač do zapalování
a otočte jej do polohy II (viz strana 147).
2. Vyčkejte asi 1 minutu.
3. Nastartování motoru: Sešlápněte brzdový
a/nebo spojkový pedál a otočte dálkový
ovladač do polohy pro startování III.
Vypuštění kondenzátu z palivového
filtru
V palivovém filtru se odděluje kondenzát
z paliva. Kondenzát může poškodit motor.
Kondenzát z palivového filtru musí být vypouštěn v intervalech uvedených v Servisní
a záruční knížce nebo tehdy, když máte
podezření, že jste načerpali kontaminované
palivo.
DŮLEŽITÉ
Některá speciální aditiva odstraňují separovanou vodu v palivovém filtru.
Filtr sazí vznětových motorů (DPF)
Vozy se vznětovými motory mohou být vybaveny filtrem sazí, díky kterému dochází
k efektivnějšímu řízení emisí. Saze z výfukových plynů se během normální jízdy shromažďují ve filtru. Takzvaná „regenerace“ se spustí
za účelem spálení sazí a vyprázdnění filtru.
Předpokladem je dosažení normální provozní
teploty.
Regenerace filtru probíhá automaticky a
obvykle trvá 10-20 minut.. Může trvat o něco
déle při nízké průměrné rychlosti. Spotřeba
paliva se během regenerace může mírně zvýšit.
Vyhřívání zadního okna se může zapnout bez
varování, aby se zvýšila zátěž motoru při
regeneraci.
Regenerace za chladného počasí
Pokud často provozujete vůz za studeného
počasí na krátké vzdálenosti, motor nedosáhne normální provozní teploty. To znamená, že nedochází k regeneraci filtru sazí
vznětových motorů a filtr není vyprázdněn.
Pokud je filtr přibližně z 80 % plný sazí, na
přístrojové desce se rozsvítí žlutý informační
symbol a na displeji na přístrojové desce se
objeví zpráva LAPAC SAZI PLNY VIZ
PRIRUCKA.
Regeneraci filtru spustíte jízdou, dokud se
motor nezahřeje na normální provozní teplotu,
nejlépe po hlavní silnici nebo dálnici. S vozem
byste měli jet ještě minimálně přibližně
20 minut.
06
POZNÁMKA
Během regenerace mohou nastat následující situace:
•
dočasně může dojít k menšímu
poklesu výkonu
•
dočasně se může zvýšit spotřeba
paliva
•
můžete cítit zápach spáleniny.
145
06 Startování a jízda
Doplňování paliva
Po dokončení regenerace zpráva automaticky
zmizí.
Za chladného počasí použijte nezávislé
topení*, aby motor dosáhl normální provozní
teploty rychleji.
DŮLEŽITÉ
Pokud se filtr naplní, nemusí být funkční.
Může být obtížné nastartovat motor a hrozí
nebezpečí, že filtr budete muset vyměnit.
06
146
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Startování motoru
Před nastartováním motoru
–
Startování motoru
Zabrzděte parkovací brzdu.
DŮLEŽITÉ
Automatická převodovka
–
VAROVÁNÍ
Pokud je vůz tažen, musí být klíč ve spínací skříňce v poloze II.
0 - Zamčeno
Zámek řízení se aktivuje po
vyjmutí klíče dálkového ovládání ze spínače zapalování.
Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech,
počkejte 3 minuty a zkuste to znovu.
Pokud počkáte, než se baterie regeneruje,
zvýší se startovací schopnost baterie.
Páka voliče v poloze P nebo N.
Nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače
ze spínací skříňky za jízdy nebo při tažení
vozu. Mohlo by dojít k zamknutí řízení
a nebylo by možné vůz řídit.
Spínač zapalování a zámek řízení
Benzín
–
Otočte klíček do polohy III. Pokud motor
během 5-10 sekundnenaskočí, uvolněte
klíček a pokus opakujte.
I - Rádio
Zámek řízení je deaktivován.
Lze použít některé funkce.
Elektrický systém motoru
není aktivován.
Motorová nafta
POZNÁMKA
Čepel klíče dálkového ovladače musí být
při startování vozidla zcela otevřená, viz
strana 126. V opačném případě může
funkce imobilizéru zabránit v nastartování
vozidla.
POZNÁMKA
1. Otočte klíček do polohy II.
Kontrolka na sdruženém přístrojovém
panelu indikuje, že probíhá žhavení
motoru, viz strana 57.
2. Po zhasnutí kontrolky otočte klíček zapalování do polohy III.
> Startér je aktivován.
II - Jízda
Poloha klíče dálkového ovladače za jízdy. Je zapnutý
celý elektrický systém.
06
Během studeného startu mohou být volnoběžné otáčky u některých typů motorů
znatelně vyšší než obvykle. Důvodem je co
nejrychlejší dosažení provozní teploty
systému řízení emisí, což minimalizuje
emise výfukových plynů a chrání životní
prostředí.
147
06 Startování a jízda
Startování motoru
III - Start
Startér je aktivován. Dálkový
ovladač se automatický
uvolní, jakmile se nastartuje
motor. Pružina se přitom
automaticky vrátí do polohy
pro jízdu.
Pokud je obtížné otočit klíčem ve spínací
skříňce, je to zapříčiněno tím, že přední kola
jsou natočena tak, že vyvíjejí tlak na zámek
řízení. V tomto případě pootočte volantem
sem a tam, aby se usnadnilo otočení klíčem.
Autostart (3.2)
Při použití funkce autostart nemusíte držet
klíč dálkového ovladače v poloze III, dokud
se motor nenastartuje.
•
06
Otočte klíč do polohy pro start a uvolněte
jej - startér pracuje automaticky (maximálně 10 sekund), dokud se motor nenastartuje.
POZNÁMKA
Před opuštěním vozidla zkontrolujte, zda je
zamknutý volant. Snížíte tím nebezpečí
krádeže.
148
Dálkové ovladače a elektronický
imobilizér
Dálkový ovladač nesmí být zavěšen na jednom kroužku s ostatními klíči nebo kovovými
předměty. Elektronický imobilizér může být
aktivován náhodně.
Nikdy nevytáčejte motor do vysokých otáček
ihned po studeném startu!
Pokud motor nenastartuje nebo vynechává,
kontaktujte odborný servis - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Za jízdy nikdy nesmíte otočit klíč dálkového ovladače do polohy I nebo 0 a nikdy
jej nevytahujte za jízdy ze spínací skříňky.
Mohlo by dojít k zamknutí řízení a nebylo
by možné vůz řídit.
Při opouštění vozidla vždy vytáhněte klíč
dálkového ovladače ze spínací skříňky –
zejména pokud ve vozidle zůstávají děti
samotné.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Polohy řadicí páky
Pokud je zařazena poloha P, je mechanicky
zablokována převodovka. Při parkování je
vždy nutné zabrzdit parkovací brzdu.
Blokování páky voliče
R – Zpátečka
Při volbě polohy R musí vůz stát.
N – Neutrál
P – Parkovací poloha
Polohu P zvolte, pokud chcete nastartovat
motor nebo zaparkovat vůz.
DŮLEŽITÉ
Při volbě polohy P musí vůz stát.
POZNÁMKA
D – Jízda
D je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí různé rychlostní stupně v závislosti
na požadované akceleraci a rychlosti vozu.
Při přesunutí páky voliče do polohy D
z polohy R musí vůz stát.
G020237
G027997
N je neutrální poloha. Není zařazen žádný
rychlostní stupeň a motor může být nastartován. Zabrzďte parkovací brzdu, když vůz stojí
s pákou voliče v poloze N.
Pákou voliče lze vždy volně pohybovat mezi
polohami N a D. Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se uvolňuje blokovacím
tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.
06
Po jednom stisknutí tlačítka blokování páky
voliče můžete pohybovat pákou voliče
dopředu nebo dozadu mezi jednotlivými polohami páky voliče N, R a P.
Pokud chcete řadicí páku uvolnit z polohy
P, musíte sešlápnout pedál brzdy.
149
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Manuální polohy
Za jízdy
Studený start
Režim manuálního řazení můžete zvolit kdykoliv během jízdy. Vůz jede na zvolený
rychlostní stupeň až do dalšího řazení.
Při startování za chladného počasí může jít
řazení rychlostních stupňů ztěžka. Důvodem
je viskozita kapaliny převodovky za nízkých
teplot. Aby byly omezeny emise motoru po
nastartování za chladného počasí, převodovka řadí nahoru později než obvykle.
Pokud přesunete páku voliče do polohy –
(mínus), vůz zařadí nižší rychlostní stupeň
a po uvolnění pedálu plynu zároveň brzdí
motorem. Pokud posunete páku voliče do
polohy + (plus), vůz zařadí vyšší rychlostní
stupeň.
G026990
Stupeň 3 je nejvyšší rychlostní stupeň, který
můžete použít pro rozjezd vozu.
06
Chcete-li přejít z polohy automatického řazení
D do polohy ručního řazení, posuňte páku
voliče do polohy M. Chcete-li přejít z polohy
M do polohy automatického řazení D,
posuňte páku voliče do polohy D.
U modelů s 5stupňovou automatickou převodovkou jsou rychlostní stupně 3, 4 a 51 vybaveny funkcí blokování (blokování rychlostních
stupňů), která umožňuje lepší brzdění motorem a snižuje spotřebu paliva.
1
150
W – Zimní program
Tlačítko W se používá pro aktivaci
a deaktivaci zimního programu.
Symbol W na sdruženém přístrojovém panelu indikuje, že zimní
program je aktivní.
Zimní program umožní rozjezd na 3.
rychlostní stupeň, čímž usnadňuje rozjezd na
kluzkém povrchu. Pokud zvolíte tento program, nižší rychlostní stupně je možné zařadit
pouze prostřednictvím funkce kick-down.
Program W je možné zvolit bez ohledu na
polohu páky voliče, ale funkční je pouze
v poloze páky voliče D.
U modelů se6stupňovou automatickou převodovkou jsou vybaveny funkcí blokování také rychlostní stupně 2 a 6.
POZNÁMKA
V závislosti na teplotě motoru při startování mohou být otáčky u některých typů
motoru po studeném startu vyšší než
obvykle.
Adaptivní systém
Převodovka je řízena systémem, známým
jako adaptivní systém. Systém neustále monitoruje, jak se převodovka chová a sleduje
každou změnu rychlostního stupně s ohledem
na optimalizaci řazení.
Funkce blokování
Rychlostní stupně jsou vybaveny funkcí blokování, která zajišťuje lepší brzdicí účinek
motoru a nízkou spotřebu paliva.
06 Startování a jízda
Automatická převodovka
Kick-down
Pokud zcela sešlápnete pedál plynu (za
polohu normálně považovanou za plnou
akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší
rychlostní stupeň. Takzvaně podřadí.
–
Držte sešlápnutý pedál brzdy, když
přesouváte páku voliče do jiné polohy.
Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kickdown, převodovka automaticky zařadí vyšší
rychlostní stupeň.
Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.
Aby nedošlo k přetočení motoru, ovládací
program převodovky je vybaven ochranným
blokováním řazení dolů, které blokuje funkci
kick-down.
Funkci kick-down není možné používat
v poloze manuálního řazení.
Bezpečnostní systémy
06
Vozy s automatickou převodovkou mají speciální bezpečnostní systémy:
Blokování klíče
Aby bylo možné vyjmout klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky, musí být páka voliče
převodových stupňů v poloze P. V ostatních
polohách je vyjmutí klíčku blokováno.
Parkovací poloha (P)
Stojící vůz s běžícím motorem:
151
06 Startování a jízda
Pohon všech kol*
Pohon všech kol – AWD
Pohon všech kol je trvale zařazen.
Pohon všech kol zajišťuje rozdělování hnací
síly na všechna čtyři kola vozu. Výkon motoru
je rozdělován automaticky mezi přední
a zadní kola. Elektronicky řízená spojka rozděluje výkon na pár kol, která mají na povrchu
vozovky lepší přilnavost. Tak je zajištěna nejlepší možná trakce a nedochází k prokluzování kol.
Při normální jízdě je větší část výkonu přenášena na přední kola.
Zlepšená trakce díky pohonu všech kol zvyšuje bezpečnost jízdy v dešti, na sněhu
a ledu.
06
152
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Posilovač brzd
Pokud se vozidlo pohybuje nebo je vlečeno
s vypnutým motorem, musí být brzdový pedál
sešlápnut asi pětkrát větší silou než při běžícím motoru. Pokud sešlápnete brzdový pedál
během startu motoru, ucítíte, že se pedál propadl. To je normální jev, který je způsoben
aktivací činnosti posilovače brzd. Tento jev
může být zřetelnější, pokud je vozidlo vybaveno asistencí pro nouzové brzdění (EBA).
VAROVÁNÍ
Posilovač brzdného účinku funguje pouze
při běžícím motoru.
POZNÁMKA
Při brzdění s vypnutým motorem sešlápněte jednou silně pedál brzdy, ne opakovaně.
Brzdové okruhy
Tato kontrolka se rozsvítí pokud
brzdový okruh nepracuje.
Pokud nastane závada na jednom z okruhů,
je stále ještě možné zabrzdit vozidlo. Brzdový
pedál bude mít delší dráhu a může se zdát
měkčí než normálně. Pro dosažení normálního brzdného účinku je nutné vyvinout větší
tlak na pedál.
Vlhkost může ovlivnit průběh brzdění
Při jízdě v hustém dešti, projíždění louží nebo
při mytí vozidla se součásti brzd namočí. Tím
se změní třecí vlastnosti brzdových destiček,
což se projeví časovou prodlevou, než se
projeví brzdný účinek.
Při dlouhých cestách za deště, v rozbředlém
sněhu nebo pokud se vydáte na cestu za
velmi vlhkého nebo chladného počasí, čas od
času lehce sešlápněte brzdový pedál. Tím se
brzdové destičky zahřejí a odpaří se veškerá
voda. Tento postup se doporučuje také před
odstavením vozidla na delší dobu za takovéhoto počasí.
Údržba
Dodržujte servisní intervaly Volvo, aby vám
vozidlo sloužilo co nejbezpečněji a nejspolehlivěji. dle specifikace v Servisní a záruční
knížce, viz strana 208.
DŮLEŽITÉ
Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení
komponentů brzdového systému.
Informace, jak postupovat, vám sdělí
v servisu. Další možností je požádat servis
o provedení prohlídky - doporučujeme
autorizovaný servis Volvo.
Intenzivní použití brzd
Při jízdě po horských sinicích nebo silnicích
podobného charakteru dochází ke značnému
zatížení brzd, i když není brzdový pedál sešlapován příliš prudce.
Protože je rychlost jízdy často nízká, není
chlazení brzd tak účinné jako při jízdě vyšší
rychlostí po rovných sinicích.
Abyste předešli přetížení brzd, přeřaďte při
jízdě z kopce na nižší převodový stupeň
namísto toho, abyste brzdili nožní brzdou. Při
jízdě z kopce zařaďte stejný převodový stupeň, který byste použili pro jízdu do kopce.
Tím se efektivněji využije brzdná síla motoru,
takže nožní brzdu bude nutné používat pouze
v krátkých intervalech.
06
Mějte na paměti, že jízda s připojeným přívěsem zvyšuje zatížení brzd automobilu.
153
06 Startování a jízda
Brzdový systém
Protiblokovací brzdový systém (ABS)
Protiblokovací brzdový systém
(ABS) zabraňuje zablokování kol
při brzdění.
Udržuje řiditelnost vozu a usnadňuje objetí překážky.
Při nastartování motoru se v návaznosti na
automatickou kontrolu funkčnosti rozsvítí na
2 sekundy symbol ABS.
Po nastartování motoru provede systém ABS
krátkou samokontrolu při rychlosti
asi 20 km/h. To se může projevit znatelnými
a slyšitelnými pulzy v brzdovém pedálu.
Maximální využití vlastností systému ABS:
1. Sešlápněte plnou silou brzdový pedál.
Ucítíte pulzy.
06
2. Udržujte vozidlo ve směru jízdy. Neuvolňujte tlak na brzdový pedál.
Na místě bez silničního provozu si vyzkoušejte si brzdění se systémem ABS na různých
površích.
154
Elektronicky řízené rozdělení brzdné
síly – EBD
Systém elektronického řízení rozdělení brzdné
síly (EBD) je nedílnou součástí systému ABS.
Systém EBD řídí brzdnou sílu na zadních
kolech tak, aby byla vždy k dispozici nejlepší
možná brzdná síla. Pokud systém pracuje,
můžete cítit pulzaci pedálu brzdy a slyšet
charakteristický zvuk.
VAROVÁNÍ
Svítí-li varovné kontrolky BRZDOVÝ
SYSTÉM a ABS současně, může jít o problém v brzdovém systému. Pokud je výška
hladiny brzdové kapaliny v nádržce normální, dojeďte opatrně do nejbližšího
servisu a nechte zkontrolovat brzdový
systém - doporučujeme využít služeb
autorizovaného servisu Volvo.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné
zjistit.
Asistence při nouzovém brzdění - EBA
(Asistence při nouzovém brzdění) Při náhlém
zabrzdění poskytuje okamžitě plnou brzdnou
sílu. Funkce EBA registruje rychlost sešlápnutí brzdového pedálu a tím rozená, kdy
nastane prudké brzdění. Při brzdění neuvolňujte brzdový pedál. Při uvolnění pedálu se
tato funkce pozastaví. Tato funkce je aktivní
nepřetržitě. Není možné ji vypnout.
POZNÁMKA
Když při aktivaci EBA pedál brzdy
poklesne více než obvykle, sešlápněte
(přidržte) v případě potřeby pedál brzdy co
nejdál. Po uvolnění pedálu brzdy brzdění
ustane.
06 Startování a jízda
Systém regulace stability a trakce*
Všeobecné informace
Omezená funkce
DSTC ZAPNUTO znamená, že se funkce
systému nezměnila.
Systém dynamické stability a řízení trakce
DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) pomáhá zlepšit trakci vozidla
a zabránit smyku.
DTSC - REGULACE PROKLUZU VYP.
znamená, že je omezena činnost
systému.
Při zásahu systému během brzdění nebo
akcelerace můžete zaznamenat přerušovaný
zvuk. Vůz může akcelerovat pomaleji, než
byste při sešlápnutí pedálu plynu očekávali.
2. Stiskněte a podržte tlačítko RESET (2),
dokud se menu nezmění.
G028511
Aktivní kontrola stáčení vozidla
Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně
omezuje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.
Ovládací kolečko
Kontrola prokluzu
Tlačítko RESET
Tato funkce zabraňuje prokluzování kol na
vozovce při akceleraci vozidla.
Systém kontroly trakce
Tato funkce je aktivní při nízkých rychlostech
přenáší hnací sílu z prokluzujícího kola na
kolo, které neprokluzuje.
Funkce systému během smyku nebo akcelerace může být částečně omezena.
Činnost je pak během smyku zpožděna
a umožňuje tak větší smyk, což poskytuje
větší prostor pro dynamičtější jízdu. Současně se zlepší trakce v hlubokém sněhu
nebo v písku, protože není omezována akcelerace.
Režim je omezen, dokud jej řidič neaktivuje znovu nebo nevypne motor - po opětovném nastartování motoru přejde
systém DSTC zase do běžného režimu.
VAROVÁNÍ
Potlačení funkce systému může změnit
jízdní vlastnosti vozu.
POZNÁMKA
Při každém startování motoru se na displeji
na několik sekund objeví DSTC
ZAPNUTO .
06
Provoz
1. Otáčejte ovládacím kolečkem (1), dokud
se nezobrazí menu DSTC.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
155
06 Startování a jízda
Systém regulace stability a trakce*
Zprávy na displeji
DSTC PROTISMYK PRECHODNE
VYPNUT znamená že systém byl dočasně
omezen z důvodu příliš vysoké teploty brzd.
–
Funkce se opět aktivuje automaticky po
ochlazení brzd.
PROTISMYK (DSTC) DOPORUCEN
SERVIS systém byl vyřazen z provozu
z důvodu závady.
–
06
Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
> Pokud se zpráva při nastartování
motoru objeví znovu, zajeďte do
servisu. Doporučujeme autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolky na sdruženém přístrojovém
panelu
Symbol se rozsvítí a zůstane svítit
Současně se na displeji objeví PROTISMYK
(DSTC) DOPORUCEN SERVIS.
•
2. Opět nastartujte motor.
•
Pokud varovná kontrolka zhasne, porucha byla dočasná a není nutné navštívit
servis.
•
Pokud varovná kontrolka stále svítí,
nechejte systém zkontrolovat v servisu doporučujeme kontaktovat autorizovaný
servis Volvo.
Kontrolka se rozsvítí nepřerušovaným
žlutým světlem
Varovná kontrolka
Současně se na displeji objeví
REGUL. TRAKCE DOCASNE
VYPNUTA.
Systém DSTC
•
Když se motor nastartuje, kontrolka se
rozsvítí a po cca. 2. sekundách zhasne.
•
Indikuje kontrolu systému.
Symbol bliká
•
156
Indikuje, že systém je funkční.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Indikuje poruchu systému DSTC.
1. Zastavte vůz na bezpečném místě
a vypněte motor.
Indikuje, že systém byl dočasně omezen
z důvodu vysoké teploty brzd.
Funkce se automaticky reaktivuje, pokud se
teplota brzd vrátí na normální hodnotu.
VAROVÁNÍ
Za normálních jízdních podmínek systém
DSTC zvyšuje bezpečnost vozidla na silnici, ale neměl by být záminkou pro zvýšení rychlosti.
Vždy dodržujte obvyklá pravidla pro bezpečné zatáčení a jízdu po kluzkých vozovkách.
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
Všeobecné informace1
Varianty
Zadní parkovací asistent
Parkovací asistent je k dispozici ve dvou
verzích:
Účinná vzdálenost za vozem je přibližně
1,5 m. Zadní parkovací asistent se aktivuje při
zařazení zpátečky. Signál zní ze zadních
reproduktorů.
•
•
Pouze vzadu
Vpředu i vzadu
Funkce
Systém se aktivuje automaticky při nastartování vozu, při kterém se rozsvítí kontrolka ve
spínači parkovacího asistenta.
Na displeji se zobrazí textová zpráva PARK.
ASISTENT AKTIVNÍ, pokud je zařazena zpátečka nebo přední čidla detekují objekt.
Přední a zadní parkovací asistent.
Parkovací asistent slouží k usnadnění parkování. Vzdálenost od detekovaného objektu je
oznamována signálem.
VAROVÁNÍ
Parkovací asistent nezbavuje řidiče zodpovědnosti za parkování vozu. Čidla mají
slepé úhly, kde nemohou být objekty detekovány. Dávejte pozor na děti a zvířata
v blízkosti vozu.
1
Parkovací asistent je aktivní při rychlostech
nižších než 15 km/h. Systém se při vyšších
rychlostech deaktivuje. Jakmile rychlost
poklesne pod 10 km/h, systém se opět aktivuje.
Frekvence signálu se zvyšuje při přibližování
k objektu před nebo za vozem. Pokud je
nastavena vysoká hlasitost jiného zvuku
z audiosystému, je v tomto případě automaticky ztišena.
Signál se změní ve stálý tón přibližně 30 cm
od překážky. Pokud jsou objekty v této vzdálenosti za nebo před vozem, signál bude
střídavě znít z levých a pravých reproduktorů.
Systém se musí vypnout při couvání s přívěsem, pokud je na tažném zařízení namontován nosič kol, apod. V opačné případě přívěs
nebo nosič kol aktivují čidla.
Zadní parkovací asistent je automaticky deaktivován při tažení přívěsu, pokud je používán
originální kabel přívěsu Volvo.
Přední parkovací asistent
Účinná vzdálenost před vozem je přibližně
0,8 m. Signál zní z předních reproduktorů.
Přední parkovací asistent nemůže být kombinován s přídavnými světlomety, protože ovlivňují činnost senzorů.
06
Indikátor poruchy
z provozu.
Pokud kontrolka svítí nepřerušovaným světlem a na displeji se
zobrazí zpráva PARKOVACI
ZARIZ. DOPORUCEN SERVIS,
parkovací asistent je vyřazen
V závislosti na trhu může být Parking assistance (parkovací asistent) standard, volitelná výbava nebo příslušenství.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
157
06 Startování a jízda
Parkovací asistent*
DŮLEŽITÉ
Za určitých podmínek může systém parkovacího asistenta generovat nesprávné
varovné signály, příčinou kterých jsou
vnější zdroje zvuku, vydávající stejné
ultrazvukové frekvence, se kterými pracuje
systém.
pomocí spínače, přičemž kontrolka se rozsvítí.
Čištění čidel
Příkladem takových zdrojů jsou houkačky,
mokré pneumatiky na asfaltu, pneumatické
brzdy, zvuky výfuků motocyklů atd.
G026946
Zapnutí/Vypnutí
Čidla parkovacího asistenta.
06
G027104
Pro zajištění správné funkce musí být čištění
čidel prováděno pravidelně. Pro čištění používejte vodu a autošampon.
Umístění tlačítka v řadě se může lišit.
Parkovací asistent lze deaktivovat tlačítkem
na spínacím panelu. Kontrolka spínače
zhasne. Parkovací asistent se opět aktivuje
158
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
POZNÁMKA
Nečistoty, led a sníh na čidlech mohou
způsobit generování nesprávných varovných signálů.
06 Startování a jízda
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Všeobecné informace
BLIS je informační systém, který za určitých
podmínek může upozornit řidiče na vozidla,
která se pohybují ve stejném směru v takzvaném „mrtvém úhlu“.
Mrtvé úhly
Systém je navržen tak, aby pracoval nejúčinněji při jízdě v hustém provozu po víceproudových dálnicích.
G020295
Systém BLIS je založen na technologii digitální kamery. Kamery (1) jsou umístěny pod
vnějšími zpětnými zrcátky.
Zpětné zrcátko se systémem BLIS.
BLIS kamera
Kontrolka
BLIS symbol
VAROVÁNÍ
Systém je doplňkem, ne náhradou, bezpečného jízdního stylu a používání zpětných zrcátek. Nikdy nemůže nahradit
pozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost za správné přejíždění mezi pruhy
zůstává vždy na řidiči.
Pokud kamera zjistí přítomnost vozidla
v oblasti mrtvého úhlu, rozsvítí se stálým světlem kontrolka (2).
POZNÁMKA
Kontrolka na straně vozidla, kde bylo detekováno vozidlo, se rozsvítí. Pokud je
vozidlo předjížděno z obou stran, rozsvítí
se obě kontrolky.
Pokud dojde k poruše systému, BLIS toto
sdělí řidiči prostřednictvím zprávy. Pokud jsou
například kamery systému zakryté, kontrolka
BLIS bliká a na informačním displeji se objeví
zpráva. V takových případech zkontrolujte
a očistěte čočky. V případě potřeby je možné
systém dočasně vypnout stisknutím tlačítka
BLIS, viz strana 160.
„Slepé úhly“, které mají krýt kamery BLIS.
Vzdálenost A = přibližně 3,0 m
Vzdálenost B = přibližně 9,5 m
06
Čištění
Aby systém pracoval co nejefektivněji, čočky
kamer BLIS musí být čisté. Čočky je možné
čistit měkkým hadrem nebo vlhkou houbou.
Čistěte čočky opatrně, abyste je nepoškrábali.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
159
06 Startování a jízda
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Čočky jsou elektricky vyhřívané z důvodu
odstranění ledu a sněhu. Pokud je to
nutné, odstraňte sníh z čoček.
Kdy BLIS funguje
Systém funguje při rychlosti vozu nad
10 km/h.
Předjíždění
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
předjíždíte jiné vozidlo rychlostí až o 10 km/h
vyšší než je rychlost druhého vozidla.
Systém je navržen tak, aby reagoval, pokud
jste předjížděni jiným vozidlem rychlostí až
o 70 km/h vyšší než je rychlost vašeho
vozidla.
06
VAROVÁNÍ
BLIS nefunguje v prudké zatáčce.
BLIS nefunguje, pokud vozidlo couvá.
Široký přívěs připojený k vozu může zakrývat ostatní vozy v sousedních pruzích. Tak
nemusí dojít k detekci vozu v sledované
oblasti prostřednictvím systému BLIS.
160
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Denní světlo a tma
Aktivovat/deaktivovat
Při denním světle systém reaguje na obrys
okolních vozidel. Systém je konstruován tak,
aby reagoval na vozidla, jako jsou osobní
automobily, nákladní automobily, autobusy
a motocykly.
Za tmy systém reaguje na světlomety okolních vozidel. Vozidla s vypnutými světlomety
nejsou systémem zjištěna. To například znamená, že systém nereaguje na přívěsy bez
světlometů, které jsou taženy za osobním
nebo nákladním vozidlem.
G026955
DŮLEŽITÉ
VAROVÁNÍ
Systém nereaguje na cyklisty ani mopedy.
Kamery BLIS mají podobná omezení jako
lidské oko, tj. „vidí“ hůř například v hustém
sněžení, při prudkém oslnění z protisměru
nebo při husté mlze.
Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci.
BLIS se aktivuje při nastartování motoru.
Kontrolky v panelech dveří při aktivaci BLIS
třikrát zablikají.
Systém je možné deaktivovat nebo aktivovat
stisknutím tlačítka BLIS.
Po deaktivaci BLIS kontrolka v tlačítku
zhasne a na displeji na přístrojové desce se
zobrazí textová zpráva.
Po aktivaci BLIS se kontrolka v tlačítku rozsvítí, na displeji se zobrazí nová textová
zpráva a kontrolky v panelech dveří třikrát
zablikají. Pokud chcete textovou zprávu
vymazat, stiskněte tlačítko READ. Více informací o zprávách, viz strana 58.
06 Startování a jízda
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Zprávy systému BLIS
Text na
displejiA
Popis
SYST.SLEP.MISTA
ZAPNUT
Systém BLIS je
aktivován.
SYST.SLEP.MISTA
DOPORUCEN
SERVIS
Systém mrtvého
úhlu je vypojen kontaktujte dílnu.
SYST.SLEP.MISTA
OMEZENÁ FUNKCE
Omezená funkce
přenosu dat mezi
kamerou systému
BLIS a elektrickým systémem
vozidla.
Kamera se opět
sama nastaví,
jakmile se přenos
dat mezi kamerou systému BLIS
a elektrickým
systémem ve
vozidle normalizuje.
SYST.SLEP.MISTA
P.KAMERA
ZABLOK.
Text na displejiA
Pravá kamera je
zablokována vyčistěte čočky.
A
Popis
POZNÁMKA
SYST.SLEP.MISTA
L.KAMERA ZABLOK.
Levá kamera je
zablokována vyčistěte čočky.
Pokud se kontrolka BLIS příležitostně rozsvítí, i když se v mrtvém úhlu nenachází
žádný vůz, neznamená to, že v systému
došlo k poruše.
SYST.SLEP.MISTA
KAMERY ZABLOK.
Jedna nebo obě
kamery jsou
zablokovány vyčistěte čočky.
Pokud v systému BLIS dojde k poruše, na
displeji se zobrazí text
SYST.SLEP.MISTA DOPORUCEN
SERVIS.
SYST.SLEP.MISTA
VYPNUT
Systém BLIS je
deaktivován.
Výše uvedené zprávy se zobrazí pouze v případě, že klíč ve
spínací skříňce je v poloze II (nebo pokud motor běží)
a systém BLIS je aktivní (tj. pokud řidič systém nevypnul).
Zde je několik příkladů situací, kdy se může
kontrolka BLIS rozsvítit, i když žádné jiné
vozidlo není v mrtvém úhlu.
DŮLEŽITÉ
Opravy součástí systému BLIS musí provádět pouze odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Omezení
06
Odraz od lesklého mokrého povrchu vozovky.
V některých situacích se může kontrolka BLIS
rozsvítit, i když žádné jiné vozidlo není
v mrtvém úhlu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
161
06 Startování a jízda
G018177
Informační systém o slepém úhlu – BLIS*
Vlastní stín na velké lesklé hladké ploše, např.
protihluková bariéra nebo betonová vozovka.
Nízko stojící slunce svítící přímo do kamery.
06
162
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte
k nastartování motoru pomocný akumulátor.
Nestartujte motor roztažením vozu, viz
strana 165.
Zámek řízení zůstane v poloze v jaké byl,
když bylo odpojeno napájení. Před začátkem tažení musí být zámek řízení odemknut.
Klíč dálkového ovladače musí být v poloze
II. Nikdy nevytahujte klíč dálkového ovladače ze spínací skříňky za jízdy nebo při
tažení vozu.
DŮLEŽITÉ
Při tomto způsobu nouzového startování
by mohl být poškozen katalyzátor.
VAROVÁNÍ
Tažení vozu
Když je vypnutý motor, nefunguje posilovač brzd a posilovač řízení. Proto musíte
vyvinout při brzdění asi pětkrát větší sílu
než obvykle a řízení jde také mnohem více
ztuha než normálně.
Před tažením vozu si zjistěte nejvyšší povolenou rychlost pro tažení vozu.
Vůz musí být vždy tažen směrem dopředu.
1. Odemkněte volant, abyste vůz mohli řídit.
Pro řidiče taženého vozidla: Tažné lano
udržujte napnuté lehkým stisknutím
brzdového pedálu, aby nedocházelo ke
zbytečnému poskakování.
Automatická převodovka
–
Volící páku přesuňte do polohy N a uvolněte parkovací brzdu.
Vozy s automatickou převodovkou nesmějí
být taženy rychlostí vyšší než 80 km/h nebo
na vzdálenost delší než 80 km.
Tažné oko
Před tažením vozu musíte tažné oko našroubovat na nárazník. Krytku a otvor pro tažné
oko najdete na pravé straně předního
a zadního nárazníku.
06
G028528
2. Pro řidiče, který vozidlo táhne: Jezděte
plynule.
Tažné oko se nachází v sadě nářadí v zavazadlovém prostoru.
Postupujte následovně:
1. Uvolněte spodní hranu krytky (A) šroubovákem nebo mincí.
2. Tažné oko (B) zašroubujte.
3. Našroubujte tažné oko řádně až po
přírubu (C). Můžete použít klíč na kola.
163
06 Startování a jízda
Tažení a odtah
•
Po použití tažné oko vyšroubujte a instalujte zpět krytku.
DŮLEŽITÉ
U některých vozidel s tažným zařízením
není možné instalovat na zadní držák tažné
oko. V tomto případě upevněte lano na
kouli tažného zařízení. Z tohoto důvodu
doporučujeme mít vždy uloženou odnímatelnou tyč s kulovou hlavou tažného
zařízení ve vozidle.
Odtah
Vůz musí být vždy tažen tak, aby se kola
otáčela dopředu.
DŮLEŽITÉ
06
•
Vozidlo s pohonem všech kol (AWD)
se zvednutou přední nápravou nesmí
být odtahováno rychlostí vyšší než
70 km/h. Nesmí být taženo na vzdálenost delší než 50 km.
VAROVÁNÍ
Tažné oko je určené pouze pro tažení na
silnici – ne pro vyprošťování vozu. Máte-li
problémy, zavolejte profesionální pomoc.
164
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
Startování pomocí pomocného
akumulátoru
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován
v jiném voze, vypněte motor vozidla
s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem
nedotýkají.
4. Připojte jednu svorku červeného kabelu
na kladný pól pomocného akumulátoru
(1).
DŮLEŽITÉ
G030860
Startovací kabel připojujte opatrně, abyste
zabránili zkratům s jinými komponenty
v motorovém prostoru.
Akumulátor je instalován v zadní části vozu viz
strana 220, ale připojovací místa jsou také pod
kapotou.
Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu
nastartovat proudem z jiného akumulátoru.
Při startování pomocí startovacích kabelů se
doporučuje následující postup, aby se zamezilo zkratu nebo jiné škodě:
1. Otočte klíček do polohy 0.
2. Pomocný akumulátor musí mít napětí 12
V.
5. Připojte druhou svorku červeného kabelu
na kladný pól vozu (2).
> Pružinová krytka na přídavném kladném pólu vozidla se musí nejprve složit
nahoru!
v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.
10. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.
DŮLEŽITÉ
V průběhu startování se nedotýkejte svorek. Hrozí nebezpečí jiskření.
11. Odpojte propojovací kabely v opačném
pořadí - nejdříve černý a potom červený.
> Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu
s kladným pólem akumulátoru nebo
svorkou červeného kabelu!
06
6. Připojte jednu svorku černého kabelu na
záporný pól pomocného akumulátoru (3).
7. Nasaďte druhou svorku na uzemňovací
prvek, např. některé ze zvedacích ok
motoru (4).
8. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek,
aby při startování nedocházelo k jiskření.
9. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut
165
06 Startování a jízda
Asistent při rozjezdu
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Další informace o akumulátoru ve voze - viz
strana 219.
06
166
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Všeobecné informace
Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní
hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného
zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla
o tuto hmotnost. Podrobnější informace
o hmotnostech, viz strana 286.
Pokud bylo tažné zařízení namontováno
v autorizovaném servisu Volvo, pak je vozidlo
dodáno s nezbytným vybavením pro jízdu
s přívěsem.
•
Používejte pouze schválené tažné
zařízení.
•
Pokud bylo tažné zařízení montováno
dodatečně, nechte jej zkontrolovat
u svého autorizovaného dealera Volvo,
jestli je vůz zcela vybaven pro tažení
přívěsu.
•
•
•
•
Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé
zatížení tažného zařízení nepřekročilo
maximální udávané povolené zatížení.
Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na
hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu. Informace o umístění štítku
s tlakem v pneumatikách, viz strana 185.
Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
S novým vozidlem netahejte těžké
přívěsy. Nový vůz musí ujet alespoň
1000 kilometrů.
•
•
Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem.
Zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte
rychlost vozu.
Automatická převodovka
POZNÁMKA
Některé modely potřebují při tažení přívěsu
chladič kapaliny automatické převodovky.
Konzultujte u Vašeho nejbližšího dealera
Volvo, co je nutné pro Váš vůz, pokud jste
namontovali tažné zařízení dodatečně.
Z bezpečnostních důvodů by vůz s přívěsem neměl jet rychlostí vyšší než je maximální přípustná rychlost. Dodržujte platné
předpisy týkající se přípustné rychlosti
a hmotností.
Hmotnosti přívěsu
Informace o přípustných hmotnostech přívěsů
Volvo, viz strana 286.
Přehřátí
Při jízdě s přívěsem v horkém klimatu a hornatém terénu může dojít k přehřátí.
•
Automatická převodovka zvolí optimální
převodový stupeň podle zatížení a otáček
motoru.
•
Pokud dojde k přehřátí, na přístrojové
desce se rozsvítí varovná kontrolka
a zobrazí se textová zpráva - postupujte
podle doporučení.
VAROVÁNÍ
Dodržujte uvedená doporučení pro hmotnost přívěsu. Jinak může být obtížné
udržet kontrolu nad vozem a přívěsem
v případě náhlé změny směru jízdy nebo
brzdění.
06
Prudké stoupání
POZNÁMKA
Uvedené limity hmotnosti přívěsu jsou
doporučené společností Volvo. Další omezení hmotnosti přívěsu a rychlosti při jízdě
s přívěsem mohou stanovit národní
předpisy. Tažná zařízení mohou být schválena pro tažení vyšších hmotností, než jaké
může Váš vůz táhnout.
•
Nenechávejte v automatické převodovce
zajištěný vyšší převodový stupeň, než
motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet
při nízkých otáčkách motoru na vyšší
převodový stupeň.
•
Při jízdě s přívěsem v táhlém stoupání
jeďte pomalu.
•
Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se
sklonem vyšším než 12 %.
167
06 Startování a jízda
Jízda s přívěsem
Parkování ve svahu
Ovládání světlé výšky
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
Pokud je Váš vůz vybaven automatickým
vyrovnáváním světlé výšky, zavěšení zadních
kol stále udržuje správnou světlou výšku vozu
bez ohledu na zatížení. Pokud vozidlo stojí,
zavěšení zadních kol je pokleslé. Jedná se
o obvyklý jev. Pokud se rozjíždíte s nákladem,
světlá výška se zvětší po určité vzdálenosti.
2. Zabrzděte parkovací brzdu.
3. Přesuňte páku voliče do polohy P.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy.
•
Pokud parkujete vůz s automatickou
převodovkou s připojeným přívěsem,
přesuňte páku voliče do parkovací
polohy P. Vždy zabrzděte parkovací
brzdu.
•
Podložte kola klíny, když parkujete vůz
s přívěsem ve svahu.
Rozjezd ve svahu
1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.
2. Volič převodovky přesuňte do polohy pro
jízdu D.
06
3. Odbrzděte parkovací brzdu.
4. Uvolněte pedál nožní brzdy a rozjeďte se.
168
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
Tažná koule
Kabel přívěsu
Uložení tažného zařízení
Pokud je vůz vybaven demontovatelným
tažným zařízením, postupujte při montáži
volné části přesně podle instrukcí, viz
strana 171.
VAROVÁNÍ
•
•
Pozorně dodržujte pokyny k montáži.
•
Zkontrolujte, zda kontrolka oken svítí
zeleně.
G031114
Než se rozjedete, zajistěte demontovatelnou část pomocí klíče.
Prostor k uložení tažného zařízení.
Důležité kontroly
•
Koule tažného zařízení musí být pravidelně čištěna a mazána.
POZNÁMKA
Pokud je kulová hlava tažného zařízení
vybavena tlumičem vibrací, není nutné
kulovou hlavu mazat.
DŮLEŽITÉ
Pokud tažné zařízení již nepoužíváte,
odmontujte jej a uložte na vyhrazené místo
ve voze. Tažné zařízení bezpečně upevněte pomocí popruhu.
G014589
Je-li vozidlo vybaveno demontovatelným
tažným zařízením Volvo:
Jestliže je tažné zařízení vybaveno 13pólovým
konektorem a přívěs 7pólovým konektorem,
musíte použít adaptér. Použijte kabel schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel
nedotýkal země.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06
169
06 Startování a jízda
Tažné zařízení*
G026682
G027108
G027109
Technické údaje
Rozměry pro montážní body (mm)
06
170
Pevná nebo demontovatelná kulová hlava tažného zařízení
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Podélný nosník
2
Střed kulové hlavy
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
1. Nejdřív stisknutím západky uvolněte
ochranný kryt a potom jej vyjměte zatlačením do úchytu
a vytažením směrem
dozadu
.
2. Zkontrolujte, že je mechanismus v odjištěné poloze otočením klíče doprava.
G020302
G017317
G020301
Montáž tažného zařízení
3. Zkontrolujte, že okénko indikátoru (3) je
červené. Pokud okénko není červené,
stiskněte (1) a otočte uzamykacím kolečkem doleva (2), až uslyšíte cvaknutí.
06
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
171
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
G020304
G020309
5. Zkontrolujte, že okénko indikátoru je
zelené.
G020307
4. Vložte tažné zařízení, až uslyšíte cvaknutí.
6. Otočte klíč doleva do zajištěné polohy.
Vytáhněte klíč ze zámku.
06
7. Tahem nahoru, dolů a dozadu zkontrolujte, zda je tažné zařízení správně zajištěno.
VAROVÁNÍ
Pokud tažné zařízení není namontováno
správně, musí se odmontovat a znovu
přimontovat v souladu s předcházejícími
pokyny.
G020306
DŮLEŽITÉ
172
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Promazávat se smí pouze koule tažného
zařízení. Ostatní části tažného zařízení
musí zůstat suché a čisté.
06 Startování a jízda
Demontovatelné tažné zařízení*
8. Bezpečnostní lanko.
VAROVÁNÍ
1. Zasuňte klíč a otočte jím doprava, do
odemknuté polohy.
G020312
G020301
G020310
Demontáž tažného zařízení
2. Zatlačte uzamykací kolečko (1) a otočte
jím doleva (2), až uslyšíte cvaknutí.
Ujistěte se, že bezpečnostní lanko přívěsu
je zajištěno ve správném úchytu.
06
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
173
06 Startování a jízda
G020314
G017318
Demontovatelné tažné zařízení*
3. Otočte zajišťovací kolečko zcela dolu až
na doraz. Držte je v této poloze a přitom
táhněte tažné zařízení dozadu a nahoru.
06
VAROVÁNÍ
Pokud je tažné zařízení uloženo ve voze,
musí být bezpečně připevněno, viz
strana 169.
174
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
4. Zatlačte ochranný kryt.
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
Přizpůsobení světlometů pro
pravostranný nebo levostranný provoz
Masku umístěte pomocí referenčního bodu (5)
na skle světlometu, který by měl odpovídat
červenému bodu na příslušném vzoru. Dlouhá
červená čára na obrázku odpovídá čáře na
skle světlometu, kam má být vzor umístěn.
Po okopírování vzorů si zkontrolujte rozměry
s referenčními rozměry, zda zakrytí je dostatečné.
G020317
Vzory jsou pro verze s levostranným i pravostranným řízením a umisťují se podle obrázků.
Projekce světlometů pro levostranný provoz.
Projekce světlometů pro pravostranný
provoz.
Aby nedocházelo k oslnění protijedoucích
řidičů, je možné nastavit světlomety pomocí
maskování. Kvalita osvětlení ale nemusí být
tak dobrá.
Maskování světlometů
Horní obrázek je určen pro verze s levostranným řízením. Dolní obrázek je určen pro verze
s pravostranným řízením.
Halogenový světlomet
Okopírujte vzor 1 a 2. Zkontrolujte rozměry,
zda jsou správné. Přeneste vzor na samolepicí impregnovaný materiál a vystřihněte jej.
Umístěte každý vzor tak, aby šipky ukazovaly
směrem ke středu a body na vzoru odpovídaly bodům na skle světlometů.
Xenonové světlomety
Okopírujte vzor 3 a 4. Zkontrolujte rozměry,
zda jsou správné. Přeneste vzor na samolepicí impregnovaný materiál a vystřihněte jej.
Umístěte každý vzor tak, aby šipky ukazovaly
směrem ke středu a body na vzoru odpovídaly bodům na skle světlometů. Značení na
vzoru > < by mělo souhlasit s čárou na skle
světlometů.
Referenční rozměry vzoru 3
Čára mezi značkami > < na vzoru by měla být
přibližně 140 mm.
Referenční rozměry vzoru 4
Čára mezi značkami > < na vzoru by měla být
přibližně 112 mm.
Nastavení projekce světlometů pro aktivní
xenonové světlomety (ABL), viz strana 60.
06
Referenční rozměry vzoru 1 a 2
Delší strany vzorů by měly být přibližně
82 mm.
Okopírujte vzor, viz strana 178. Přeneste vzor
na samolepicí voděodolný materiál, například
neprůhlednou pásku nebo podobný materiál.
}}
175
06 Startování a jízda
G030200
Nastavení projekce světlometů
Vozidlo s levostranným řízením v levostranném provozu.
Maskování pravého halogenového světla
Maskování levého halogenového světla
06
Maskování pravého xenonového světla
Maskování levého xenonového světla
Kontrolní bod na skle světlometu.
176
06 Startování a jízda
G030201
Nastavení projekce světlometů
Vozidlo s pravostranným řízením v pravostranném provozu.
Maskování levého halogenového světla
Maskování pravého halogenového světla
06
Maskování levého xenonového světla
Maskování pravého xenonového světla
Kontrolní bod na skle světlometu.
}}
177
06 Startování a jízda
Nastavení projekce světlometů
06
Vzory pro maskování.
178
06 Startování a jízda
06
179
Všeobecné informace...........................................................................
Tlak vzduchu v pneumatikách..............................................................
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*..................................................
Výměna kol............................................................................................
Nouzová oprava defektu*......................................................................
180
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
182
185
186
189
192
KOLA A PNEUMATIKY
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Jízdní vlastnosti a pneumatiky
Rychlostní kategorie
Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný
vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak
v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.
Vůz je schválen jako celek, což znamená, že
rozměry a rychlostní kategorie se nesmí lišit
od technických údajů, uvedených v technickém průkazu vozu. Jedinou výjimkou z těchto
podmínek jsou zimní pneumatiky (s kovovými
hroty nebo bez nich). Pokud zvolíte tyto
pneumatiky, nesmí vozidlo jet rychlostí vyšší
než povoluje rychlostní kategorie těchto
pneumatik (například, na pneumatikách
rychlostní kategorie Q je povoleno jet maximální rychlostí 160 km/h).
Při výměně pneumatik dbejte na to, aby byly
shodného typu, rozměru a pokud možno od
téhož výrobce na všech čtyřech kolech.
Dodržujte doporučený tlak vzduchu v pneumatikách uvedený na štítku, viz strana 295.
Rozměry
Na všech pneumatikách je vyznačen rozměr.
Příklad označení:
235/60R18 103 V.
07
182
Nezapomeňte, že povolenou rychlost vozu
určuje vyhláška nikoli rychlostní třída pneumatiky.
Poznámka! Uvedeny jsou maximální povolené
rychlosti.
235
Šířka pneumatik (mm)
60
Poměr výšky stěny pneumatiky
k šířce pneumatiky (%)
Q
160 km/h (pouze pro zimní pneumatiky)
R
Radiální pneumatika
T
190 km/h
18
Průměr ráfku v palcích (")
H
210 km/h
103
Zátěžový index pneumatiky (v tomto
případě 615 kg)
V
240 km/h
W
270 km/h
V
Rychlostní kategorie pro maximální
povolenou rychlost (v tomto případě
240 km/h).
Y
300 km/h
Nové pneumatiky
Pneumatiky stárnou. Po několika letech
začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto
při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro
zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice
v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná
se o označení DOT (Department of Transport), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi,
například 1510. Pneumatika na obrázku byla
vyrobena v 15. týdnu v roce 2010.
Stáří pneumatik
Všechny pneumatiky, starší 6 let, by měly být
zkontrolovány odborníkem, i když vypadají
nepoškozené. Důvod je stárnutí a rozklad,
i když pneumatiky jsou málo používané nebo
nepoužité. Rozpad složek materiálu pneumatik může ovlivnit jejich funkčnost. V takovém
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
případě by potom neměla být pneumatika
používána.To platí také pro rezervní kola,
zimní pneumatiky a uskladněné pneumatiky
pro pozdější použití. Příklady vnějších znaků,
které indikují, že pneumatika není vhodná pro
používání, jsou praskliny nebo změna barvy.
kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby
zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než
přední kola.
Stáří pneumatiky je možné určit podle označení DOT, viz obrázek výše.
Pneumatiky s indikátory opotřebení
Zimní pneumatiky
Kola musejí být uskladněna položená na boku
nebo zavěšená, nikdy ne stojící.
POZNÁMKA
Informace o nejvhodnějších ráfcích
a typech pneumatik Vám poskytne autorizovaný dealer Volvo.
Rovnoměrnější opotřebení a údržba
Pneumatiky s hroty
Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajíždět 500–1000 km, aby hroty správně dosedly.
Tak prodloužíte životnost pneumatik
a zejména hrotů.
G020323
Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení pneumatik, viz strana 295.
Rychlost opotřebení pneumatik ovlivňuje způsob jízdy, tlak vzduchu v pneumatikách a stav
vozovky. Z důvodu vyrovnání rozdílné
hloubky vzorku a rovnoměrného opotřebení
pneumatik mohou být zaměňována přední
a zadní kola. Vhodná doba pro první záměnu
kol je po ujetí přibližně 5000 km, a pak v intervalech po 10 000 km. Pokud si nejste jisti
hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než
>1), dozadu se musí nainstalovat nejméně
opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se
zpravidla koriguje lépe než přetáčivost.
V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje
spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě
Společnost Volvo doporučuje zimní pneumatiky se speciálními rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu motoru. Zimní pneumatiky
musí být použity na všech čtyřech kolech.
POZNÁMKA
Předpisy pro používání pneumatik s hroty
se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky
Indikátory opotřebení jsou úzké reliéfní drážky
kolmo ke vzorku. Na straně pneumatiky jsou
písmena TWI (indikátor hloubky vzorku). Když
se hloubka vzorku zmenší na 1,6 mm, bude
horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory
hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahraďte pneumatikami novými.
Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi
malou adhezi za deště nebo na sněhu.
Hloubka vzorku
Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách
klade na pneumatiky značně vyšší nároky,
než jízda v létě. Doporučujeme Vám proto
nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou
vzorku menší než 4mm.
07
183
07 Kola a pneumatiky
Všeobecné informace
Sněhové řetězy
Letní a zimní kola
Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo
a nechte si ji překontrolovat.
Sněhové řetězy mohou být nasazeny pouze
na přední kola (to platí i pro vozy s pohonem
všech kol).
S nasazenými sněhovými řetězy nikdy nejezděte rychlostí vyšší než 50 km/h. Se sněhovými řetězy nejezděte po holých vozovkách,
protože by došlo k poškození jak sněhových
řetězů, tak i pneumatik. Zkontrolujte, zda jsou
sněhové řetězy správně namontovány
a napnuty a zda se nikde nedotýkají.
Používejte pouze originální sněhové řetězy
Volvo nebo obdobné řetězy, které jsou
přizpůsobené modelu, pneumatice a rozměru ráfku kola. Pokud si nejste jisti,
doporučujeme, abyste se poradili s autorizovaným servisem Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou vážně poškodit vaše
vozidlo a způsobit nehodu.
07
184
G020325
VAROVÁNÍ
Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky
Pokud měníte letní a zimní kola, viz
strana 189, označte si jejich umístění na
voze, například L pro levé a P pro pravé.
Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají
směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky. Pneumatiky musí mít stejný směr
otáčení po celou dobu životnosti. Pneumatiky
musejí být zaměněny mezi přední a zadní
nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou
a naopak. Nesprávně nasazené pneumatiky
zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu, sníh a sněhovou břečku.
Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy
vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).
07 Kola a pneumatiky
Tlak vzduchu v pneumatikách
Doporučený tlak vzduchu
v pneumatikách
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně kontrolujte.
POZNÁMKA
zatížení za účelem dosažení nízké spotřeby
paliva.
Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, hluk vozovky a charakteristiky
řízení.
G020791
Tlak vzduchu v pneumatikách časem
klesá, což je přirozený jev. Tlak vzduchu
v pneumatikách se také mění v závislosti
na venkovní teplotě.
Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na
sloupku dveří řidiče jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení
a rychlosti.
Uvedeno na štítku:
•
Tlak vzduchu pro doporučené rozměry
pneumatik
•
•
Tlak ECO1
1
Tlak v náhradním kole (nouzové dojetí).
Pneumatiky se zahřejí i po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste. Proto
tlak vzduchu nesmíte snižovat, když kontrolujete tlak v teplých pneumatikách. Tlak však
musí být zvýšen, pokud je příliš nízký.
Nesprávně nahuštěné pneumatiky zvyšují
spotřebu paliva, zkracují životnost pneumatik
a zhoršují jízdní vlastnosti vozu. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a rozpad.
Informace o správném tlaku pneumatik, viz
strana 295. Hodnoty tlaku vzduchu se vztahují ke studeným pneumatikám. („Studené
pneumatiky“ znamená, že teplota pneumatik
se rovná venkovní teplotě.)
07
Úspora paliva, tlak ECO
Při rychlostech do 160 km/h se doporučuje
běžný tlak vzduchu v pneumatikách pro plné
Díky tlaku ECO se sníží spotřeba paliva.
185
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Výstražný trojúhelník
těte na vhodné místo s ohledem na
dopravní situaci.
Po použití:
–
Sbalte vše v opačném pořadí.
Ujistěte se, že výstražný trojúhelník v pouzdře
je bezpečně uložen a upevněn v příslušném
prostoru.
G027065
Nouzové rezervní kolo*
Dodržujte předpisy, které se týkají použití
výstražného trojúhelníku*, pro země, kterými
projíždíte.
Při použití výstražného trojúhelníku postupujte následovně:
07
1. Uvolněte pouzdro výstražného trojúhelníku. To je upevněno pomocí suchého
zipu.
2. Vyjměte trojúhelník z pouzdra (A).
3. Vyklopte čtyři opěrné nožky na výstražném trojúhelníku.
4. Rozložte obě výklopná červená ramena
trojúhelníku. Výstražný trojúhelník umís-
186
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
DŮLEŽITÉ
Pokud je na vozidle použito náhradní kolo,
nejeďte nikdy rychleji než 80 km/h.
Rezervní kolo (nouzové rezervní kolo) je
určeno pouze k dočasnému použití a musí se
co nejdříve vyměnit za běžné kolo. Chování
vozu může být při použití rezervního kola
odlišné. Rezervní kolo je menší než běžné
kolo. Má tedy vliv na světlou výšku vozidla.
Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nejezděte s vozem do automyčky. Je-li rezervní
kolo namontováno na přední nápravě, není
možné používat současně sněhové řetězy.
U vozů s pohonem všech kol lze odpojit
pohon na zadní nápravě. Rezervní kolo se
nesmí opravovat. Správný tlak vzduchu
v pneumatice rezervního kola je uveden
v tabulce s hodnotami tlaku vzduchu, viz
strana 295.
DŮLEŽITÉ
Na voze nesmí být současně nasazeno
více než jedno rezervní kolo.
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
Rezervní kolo – vyjmutí
Rezervní kolo je umístěno pod vozidlem. Zvedák*, nářadí* a klika jsou pod podlahovým
krytem. Klika se skládá ze dvou částí. Jedna
část je v sadě nářadí a druhá je pod sadou
nářadí.
POZNÁMKA
V sadě nářadí je stahovák pro demontáž
krytu náboje (volitelná výbava pro některá
kola).
Umístění zvedáku je různé:
Sedmimístná vozidla
Pětimístná vozidla
Při vyjmutí rezervního kola postupujte následovně:
1. Sklopte dolní část dveří zavazadlového
prostoru a zvedněte podlahu v zavazadlovém prostoru.
2. Vytáhněte a smontujte obě části kliky.
3. Nasaďte kliku na vrátek.
4. Uvolněte kolo otáčením doleva až nadoraz.
POZNÁMKA
Lanko může poškodit vůz, pokud je
necháte při jízdě volně viset.
5. Uvolněte kolo z lanka a vytočte lanko
otáčením doprava.
07
6. Defektní pneumatiku umístěte do zavazadlového prostoru. Sada nářadí obsahuje plastový pytel na pneumatiku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
187
07 Kola a pneumatiky
Výstražný trojúhelník* a rezervní kolo*
POZNÁMKA
Prostor pod vozidlem je určen pouze pro
originální rezervní kolo. Nevkládejte sem
jiná kola.
Rezervní kolo – uložení
Uložit rezervní kolo na místo je nejlepší ve
dvou lidech. Jeden člověk točí klikou a druhý
ustavuje kolo do správné polohy.
1. Uvolněte lanko a kotvu umístěte do
středového otvoru kola.
2. Pomalu naviňte kus lanka (doprava).
3. Nasměrujte kolo tak, aby prošlo kolem
výfukového potrubí.
4. Držte zadní hranu kola při navíjení.
5. Umístěte kolo nad zadní nápravu, přímo
proti podlaze.
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, že jsou použity správné montážní body. Mezi zvedacími body se
nachází výrobní ukotvení s čepem. Ty nejsou dost silné pro zvedání vozu. Pokud si
nejste jisti umístěním bodů pro zvedání
vozu, kontaktujte autorizovaný servis
Volvo. Při nesprávném umístění zvedáku
může dojít k poškození karosérie a dveří.
Nářadí – vrácení na místo
Nářadí a zvedák* musí být po použití vráceny
na své místo. Zvedák musí být nastaven do
správné polohy, viz předcházející obrázek,
aby jej bylo možné uložit.
DŮLEŽITÉ
Pokud se nářadí a zvedák* nepoužívají,
musí se uložit na vyhrazeném místě
v zavazadlovém prostoru vozidla.
6. Otáčejte klikou až nadoraz.
7. Zkontrolujte, že kolo je správně zajištěno.
188
První pomoc*
Pouzdro s výbavou pro první pomoc je umístěno v zavazadlovém prostoru.
07
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
Demontáž kola
VAROVÁNÍ
Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen,
závity jsou důkladně namazány a není znečistěn.
POZNÁMKA
G026997
Volvo doporučuje používat pouze zvedák*
určený pro konkrétní model, který je uveden na štítku zvedáku.
Pokud musíte měnit kolo na místě, kde je silniční provoz, umístěte na vhodné místo
výstražný trojúhelník. Na každé straně vozu
jsou dva opěrné body pro zvedák. Zvedací
body jsou umístěné dole pod středy dveří.
1. Zaparkujte vůz na rovném a pevném
povrchu.
2. Přesuňte volicí páku do polohy P a zatáhněte parkovací brzdu.
3. Kola, která zůstanou na zemi, zablokujte
klíny. Použijte například kameny nebo
dřevěné špalky.
Na štítku je rovněž uvedena maximální
nosnost zvedáku při stanovené minimální
výšce zvedáku.
4. Vyjměte zvedák*, klíč na kola a kliku,
umístění viz strana 187. Pokud je použit
jiný zvedák, viz strana 209.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepracujte pod vozem, který je na
zvedáku. Vůz může spadnout a způsobit
zranění.
Originální zvedák dodávaný s vozem používejte pouze pro výměnu kola. Pro
všechny ostatní práce pod vozem použijte
dílenský zvedák a podložky pod nápravy.
Závity zvedáku musejí být vždy dobře promazány.
Pokud je povrch, na kterém zvedák stojí,
příliš měkký, zvedák může sklouznout
a vůz spadnout. Během výměny kola by
nikdo neměl být ve voze.
POZNÁMKA
Standardní zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např.
při výměně kola s pneumatikou s defektem
nebo při výměně letních pneumatik za
zimní a naopak. Ke zvednutí vozidla se smí
používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle
než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto
případě dodržujte pokyny dodávané
s příslušným zařízením.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07
189
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
umístěn. Potom nastavte patku zvedáku
vertikálně pod zvedací bod. Viz obrázek.
5. Povolte klíčem šrouby kola o 1/2–1
otáčku. Otáčejte doleva.
DŮLEŽITÉ
Povrch země musí být pevný, rovný a plynulý.
7. Zvedejte vůz, dokud se kolo nepřestane
dotýkat země.
G020332
G027000
8. Vyšroubujte šrouby kola a sejměte kolo.
VAROVÁNÍ
Nikdy nic neumisťujte mezi zem a zvedák
ani mezi bod pro zvedání a zvedák.
VAROVÁNÍ
07
Pokud není zvedák správně umístěn, vůz
může spadnout. Nebezpečí zranění.
6. Umístěte zvedák pod zvedací bod
a otáčejte klikou zvedáku, až patka zvedáku dosedne na podlahu vozu. U každého bodu je výřez v plastovém krytu.
Zkontrolujte, že zvedák je bezpečně
190
Montáž kola
1. Očistěte dosedací plochy ráfku kola
a náboje.
2. Nasaďte kolo. Zašroubujte šrouby kol.
3. Vůz spusťte tak nízko, aby se kolo nemohlo otáčet.
4. Utáhněte šrouby postupně a střídavě.
Utahovací moment: 140 Nm (14.0 kpm).
Je důležité, aby byly utažené na správný
moment. Zkontrolujte momentovým klíčem.
5. Před uložením do zavazadlového prostoru zvedák šroubováním vraťte do
původní polohy. Potom jej zajistěte na
příslušném místě.
07 Kola a pneumatiky
Výměna kol
6. Zkontrolujte v nové pneumatice tlak vzduchu.
POZNÁMKA
Tento šroub je možné použít také pro ocelové ráfky.
Ujistěte se, že používáte správný typ šroubu.
V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte
nejbližší autorizovaný servis Volvo.
07
191
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Všeobecné informace
Sada pro rychlou opravu pneumatik je určena
pro utěsnění defektu, stejně jako pro kontrolu
a úpravu tlaku vzduchu v pneumatice. Obsahuje kompresor a nádobku s těsnicím
prostředkem. Sada je určena pro provedení
dočasné nouzové opravy. Nádobka s těsnicí
kapalinou musí být vyměněna před uplynutím
data použitelnosti a po použití.
Těsnicí prostředek účinně utěsní pneumatiky,
které měly propíchnutý běhoun.
POZNÁMKA
Sada pro rychlou opravu pneumatik je
určena pouze pro opravu pneumatik s propíchnutím v běhounu.
POZNÁMKA
Zvedák je volitelná výbava u vozů se
sadou pro rychlou opravu pneumatik.
07
Sada pro rychlou opravu pneumatik má omezené těsnicí schopnosti pro pneumatiky, které
byly propíchnuty na boku. Nepoužívejte sadu
pro rychlou opravu pneumatik k opravě pneumatik, které vykazují zářezy, praskliny nebo
podobná poškození.
12 V- zásuvky pro kompresor se nacházejí
u středové konzoly vpředu, u zadního sedadla
a v zavazadlovém prostoru, viz strany 60, 73
a 121. Vyberte si zásuvku, která je nejblíž
pneumatice s defektem.
Přehled
DŮLEŽITÉ
Je-li k jedné z těchto dvou zásuvek (viz
strany 60 a 73) připojen kompresor určený
k nouzové opravě defektu, nesmí být
k druhé zásuvce připojen jiný elektrický
spotřebič.
POZNÁMKA
Kompresor a sada k dočasné opravě
defektu testovala a schválila společnost
Volvo.
Štítek s maximální povolenou rychlostí
Spínač
Vyjmutí sady pro nouzovou opravu
pneumatik
Kabel
Sada pro nouzovou opravu pneumatik s kompresorem a nářadím se nachází pod podlahou
zavazadlového prostoru.
Držák láhve (oranžová krytka)
Ochranné víčko
1. Vyklopte zadní hranu podlahy dopředu.
Redukční ventil
2. Vyjměte sadu pro rychlou opravu pneumatik.
Vzduchová hadice
Nádobka s těsnicí hmotou
Tlakoměr
192
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
Utěsnění propíchlé pneumatiky
VAROVÁNÍ
Těsnicí prostředek může podráždit kůži.
V případě kontaktu s kůží omyjte postižené
místo vodou a mýdlem.
2. Ujistěte se, že spínač je v poloze 0
a umístěte kabel a vzduchovou hadici.
POZNÁMKA
Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud
nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete
šroubovat.
Informace o funkci dílů, viz předcházející
obrázky.
1. Sundejte štítek s maximální povolenou
rychlostí (který se nachází na jedné straně
kompresoru) a nalepte jej na volant.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
3. Odšroubujte oranžové víčko a odšroubujte uzávěr nádobky.
4. Našroubujte nádobku do držáku.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání
úniku.
5. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
6. Připojte napájecí kabel do zásuvky 12 V
a vůz nastartujte.
POZNÁMKA
Je-li k jedné z těchto dvou 12 V zásuvek
připojen kompresor, nesmí být k druhé
zásuvce připojen jiný elektrický spotřebič.
POZNÁMKA
Po zapnutí kompresoru může tlak narůst
až na 6 barů, ale po přibližně 30 sekundách poklesne.
7. Spínač přepněte do polohy I.
VAROVÁNÍ
Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy
blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo
nerovností kompresor ihned vypněte.
V cestě byste neměli pokračovat. Kontaktujte autorizovaný servis Volvo.
07
8. Pneumatiku husťte 7 minut.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
193
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
9. Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak
vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 baru a maximální
3,5 baru.
VAROVÁNÍ
Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru, je
defekt pneumatiky příliš velký. V cestě
byste neměli pokračovat. Kontaktujte
autorizovaný servis Volvo.
10. Vypněte kompresor a odpojte kabel ze
zásuvky 12 V.
11. Odpojte hadičku od ventilku a našroubujte čepičku ventilku.
07
12. Aby těsnicí prostředek pneumatiku utěsnil, ujeďte co nejdříve asi 3 km maximální
rychlostí 80 km/h.
Opětovná kontrola opravy a tlaku
1. Připojte opět zařízení.
2. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice
prostřednictvím tlakoměru.
194
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3. Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 baru,
pneumatika není dostatečně utěsněna.
V cestě byste neměli pokračovat. Obraťte
se na pneuservis.
4. Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 baru,
musíte pneumatiku nahustit na tlak uvedený na štítku s tabulkou huštěni pneumatik. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.
VAROVÁNÍ
Neodšroubovávejte nádobku. Ta je vybavena zpětným ventilem, který zabrání
úniku.
5. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel. Nainstalujte
zpět čepičku ventilku.
POZNÁMKA
Po použití musí být nádobka s těsnicí
hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný
servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Tlak vzduchu v pneumatikách pravidelně
kontrolujte.
6. Vraťte sadu pro rychlou opravu pneumatik zpět do zavazadlového prostoru.
7. Doporučujeme, abyste zajeli do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo, kde
Vám poškozenou pneumatiku vymění/
opraví. Informujte servis, že pneumatika
obsahuje těsnicí prostředek.
VAROVÁNÍ
Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlostí vyšší než 80 km/h. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný
servis Volvo a nechali utěsněnou pneumatiku zkontrolovat (maximální dojezd je
200 km). Odborný pracovník servisu rozhodne, zda je možné pneumatiku opravit
nebo zda se musí vyměnit.
Nahuštění pneumatik
Originální pneumatiky vozidla je možné hustit
kompresorem.
1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se,
že spínač je v poloze 0 a umístěte kabel
a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku
pneumatiky.
07 Kola a pneumatiky
Nouzová oprava defektu*
VAROVÁNÍ
Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru,
pokud běží motor.
VAROVÁNÍ
Vdechování výfukových plynů by mohlo
být životu nebezpečné. Nikdy nenechte
motor běžet v prostorách, které jsou
uzavřené nebo nedostatečně větrané.
3. Připojte napájecí kabel do jedné ze
zásuvek 12 V ve voze a vůz nastartujte.
4. Přepnutím spínače do polohy I spusťte
kompresor.
DŮLEŽITÉ
Nebezpečí přehřátí. Kompresor nesmí pracovat déle než 10 minut.
Výměna nádobky s těsnicím
prostředkem
Vyměňte nádobku před vypršením doby použitelnosti. Zlikvidujte původní nádobku jako
nebezpečný odpad pro životní prostředí.
VAROVÁNÍ
Nádobka obsahuje 1,2-etanol a přírodní
latex.
Při požití škodlivé. V případě kontaktu
s pokožkou může dojít k alergické reakci.
Vyvarujte se kontaktu s kůží a očima.
Skladujte mimo dosah dětí.
POZNÁMKA
Odevzdejte nádobku na sběrném místě
pro nebezpečný odpad.
5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak
vzduchu v pneumatikách uvedený na
štítku. (Je-li tlak vzduchu příliš vysoký,
upusťte vzduch redukčním ventilem.)
07
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou
hadičku a přívodní kabel.
7. Nainstalujte zpět čepičku ventilku.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
195
Čistění................................................................................................... 198
Drobné opravy laku............................................................................... 202
Ochrana proti korozi............................................................................. 204
196
PÉČE O VOZIDLO
08 Péče o vozidlo
Čistění
Mytí vozu
Špinavý vůz co nejdříve umyjte. Vůz myjte
v myčce se separátorem oleje. Používejte
autošampon.
•
•
•
•
198
Hadicí umyjte podvozek.
Oplachujte celé vozidlo, dokud se neodstraní veškerá špína. Tím zabráníte
poškrábání vozidla během mytí.
Nestříkejte přímo do zámků.
V případě potřeby použijte na velmi znečištěné plochy studený odmašťovací
prostředek. Upozorňujeme, že se potom
povrchy nesmí zahřát od slunce!
•
Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
•
Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou
s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
•
08
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní
a mohlo by velmi rychle dojít k poškození
povrchové úpravy vozu. Odstranění
poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo
stěrkou. Pokud zabráníte tomu, aby
kapky vody schly na prudkém slunečním
svitu, sníží se riziko vzniku skvrn od vody,
které budete muset leštit.
VAROVÁNÍ
Motor nechte čistit vždy v servisu. Když je
motor horký, hrozí nebezpečí požáru.
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou světlomety znečištěné, fungují
hůř. Pravidelně je čistěte, např. při dočerpávání paliva.
Nepoužívejte žádné korozivní čisticí
prostředky. Místo toho používejte vodu
a houbu, která nepoškrábe.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. Jde
o přirozený jev, všechna vnější světla jsou
navržena tak, aby tomuto odolala. Kondenzát se po zapnutí světla po určité době
normálně odpaří.
Čištění lišt stěračů
Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů,
stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně,
zkracují životnost lišt stěračů.
POZNÁMKA
Čistěte lišty stěračů a čelní okno pravidelně vlažnou vodou s čisticím
prostředkem nebo autošamponem.
Nepoužívejte silná rozpouštědla.
Odstranění ptačího trusu
Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co
nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo
by velmi rychle dojít k poškození povrchové
úpravy vozu. Takové poškození barvy může
odstranit pouze odborník.
Chromovaná kola
DŮLEŽITÉ
Prostředky na čistění ráfků mohou zanechat skvrny na chromovaných kolech. Vůz
myjte houbou, autošamponem a vlažnou
vodou.
Automatické mycí linky
Automatická mycí linka je jednoduchým
a rychlým způsobem mytí vozu, ale automatická mycí linka nemůže nahradit správné
ruční mytí. Kartáče automatické myčky se
nemohou účinně dostat všude.
08 Péče o vozidlo
Čistění
DŮLEŽITÉ
Ruční mytí je ohleduplnější k laku než mytí
v automatické myčce. Lak je také mnohem
citlivější, když je nový. Z tohoto důvodu
doporučujeme ruční mytí u nového vozu
během několika prvních měsíců.
Vysokotlaké mytí
Při používání vysokotlakých čističů tryskou
stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska
není blíže než 30 cm od povrchu vozu (vzdálenost platí pro všechny vnější části).
DŮLEŽITÉ
Postříkejte vodou celý vůz, aby volné
nečistoty byly odstraněny. Použití vysokotlakého čističe: Zajistěte, aby tryska
zařízení byla stále ve vzdálenosti nejméně
30 cm od karosérie. Nestříkejte přímo do
zámků.
Kontrola brzd
VAROVÁNÍ
Po umytí vozu vždy otestujte brzdy vozu,
včetně parkovací brzdy, abyste se ujistili,
že vlhkost a koroze neovlivňují brzdové
obložení a nesnižují účinnost brzd.
Vždy občas lehce sešlápněte pedál brzdy při
jízdě na delší vzdálenost v dešti nebo
v rozbředlém sněhu. Destičky se zahřejí
a oschnou. Totéž udělejte po rozjezdu za
velmi vlhkého nebo studeného počasí.
Vnější plasty, guma a ozdobné prvky
K čištění a péči o barvené plastové díly, gumu
a ozdobné prvky (například lesklé lišty) doporučujeme použít speciální čisticí prostředek,
který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.
Při používání takových čisticích prostředků
pečlivě dodržujte návod.
DŮLEŽITÉ
Vyvarujte se voskování a leštění plastů
a gumy.
Při použití odmašťovacího prostředku na
plasty a pryž třete pouze nezbytně nutným
malým tlakem. Používejte měkkou mycí
houbu.
Leštěním lesklých ozdobných lišt by mohlo
dojít k obroušení nebo poškození lesklého
povrchu.
Nesmí být používána leštěnka s brusivem.
Leštění a voskování
Když je lak vozu matný nebo když chcete
dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej.
Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění
laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Nepoužívejte leštěnku nebo
vosk na přímém slunci.
Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba
vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu
odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem
asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití
jemné brusné pasty.
Nejprve proveďte leštění lešticím
prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným
nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně
návod k použití. Některé prostředky dostupné
na trhu spojují jak leštidlo, tak vosk.
DŮLEŽITÉ
Lak ošetřujte pouze podle doporučení
společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku
(např. konzervace, těsnění, ochrana,
leštění apod.) může mít za následek
poškození laku. Poškození laku v důsledku
takového ošetření není kryto zárukou
Volvo.
08
199
08 Péče o vozidlo
Čistění
Vodu odpuzující povlak*
Čištění interiéru
Nikdy nepoužívejte přípravky, jako
jsou vosk na vozidla, odmašťovadla
nebo podobné přípravky na povrchy
skel, protože by mohlo dojít k poškození vodu
odpuzující vrstvy.
Používejte pouze čisticí prostředky
a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Vůz čistěte pravidelně
a dodržujte pokyny uvedené na obalech.
Při čištění dávejte pozor, abyste nepoškodili
skleněný povrch.
Pokud chcete předejít poškození skleněného
povrchu při odstraňování ledu – používejte
pouze plastové škrabky.
Časem dochází k přirozenému opotřebení
vodu odpuzující vrstvy.
POZNÁMKA
Doporučuje se použití speciálního
přípravku na udržení vodu odpuzujících
vlastností, který je k dispozici u dealerů
Volvo. Poprvé by měl být použit po třech
letech a potom každý rok.
Koberce a zavazadlový prostor
Koberce před čištěním z vozu vyjměte.
K odstranění prachu a nečistot použijte vysavač.
Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.
–
Přidržte vykládaný koberec na všech
kolíčcích a nadzvedněte jej přímo nahoru.
Namontujte vykládaný koberec na místo přitlačte na každý z kolíčků.
VAROVÁNÍ
Než se rozjedete, zkontrolujte, zda koberec v prostoru řidiče je spolehlivě připevněn a zda drží na háčcích tak, aby se
nezachytil pod pedály nebo v jejich blízkosti.
K vyčištění skvrn na koberci doporučujeme
po vysání použít speciální prostředek na
čištění textilu. Podlahové koberce se musí
čistit pomocí přípravků, které doporučí váš
prodejce Volvo!
08
200
Před použitím čisticích prostředků vůz
vysajte.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Postup v případě skvrn na textilním
čalounění a obložení stropu
Abyste se vyvarovali zhoršení nehořlavé
úpravy čalounění, používejte speciální čisticí
prostředky na čalounění, které jsou k dostání
u autorizovaných dealerů vozů Volvo.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty a suché zipy (velkro pásky)
mohou poškodit textilní čalounění.
Odstraňování skvrn z koženého
čalounění
Kožené čalounění Volvo neobsahuje chrom
a je ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován
původní vzhled čalounění.
Kožené čalounění stárne a postupem času
získává patinu. Kůže je vydělávána a zpracovávána tak, že si zachovává svůj přírodní charakter. Má ochrannou vrstvu, ale pravidelné
čištění je potřebné za účelem zachování charakteru i vzhledu. Společnost Volvo nabízí
komplexní produkt pro čistění a ošetřování
koženého čalounění, který při dodržení
návodu zachová ochrannou vrstvu kůže. Po
určité době používání se však objeví přirozený vzhled kůže v závislosti víceméně na
struktuře povrchu kůže. Toto je přirozené
zrání kůže, které ukazuje, že se jedná
o přírodní produkt.
08 Péče o vozidlo
Čistění
Pro dosažení nejlepších výsledků společnost
Volvo doporučuje provádět čištění a nanesení
ochranného krému jednou až čtyřikrát za rok
(v případě potřeby i častěji). Přípravek
k ošetření koženého čalounění Volvo si vyžádejte u svého prodejce Volvo.
DŮLEŽITÉ
•
•
Po některých barevných oděvech
(např. po džínách nebo oblečení ze
semiše) mohou zůstat na čalounění
skvrny.
Ochranné ošetření koženého čalounění
Před použitím prostředků k ošetřování kůže
vůz vysajte.
1. Nalijte malé množství ochranného krému
na plstěný hadr a natřete tenkou vrstvu
krému jemnými krouživými pohyby na
kůži.
2. Nechte kůži před použitím 20 minut
vyschnout.
Kůže byla nyní opatřena ochranou proti
skvrnám a UV záření.
Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla.
Tyto výrobky by mohly poškodit čalounění z textilu, koženky nebo kůže.
Pokyny pro umývání koženého
čalounění
1. Nalijte čisticí prostředek na kůži na vlhkou
houbu a vytlačte z ní hustou pěnu.
2. Odstraňte nečistoty jemnými kruhovými
pohyby.
3. Dotýkejte se houbou přesně znečištěného
místa. Nechte houbu odsát skvrnu. Neotírejte povrch.
4. Povrch odsajte měkkým papírem nebo
hadrem a nechte kůži dokonale
vyschnout.
DŮLEŽITÉ
Ostré předměty (např. prstýnky) mohou
kůži poškodit.
Pokyny pro umývání koženého volantu
•
Pomocí navlhčené houby a neutrálního
mýdla odstraňte prach a nečistoty.
•
Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývejte
kožený volant ochranným potahem z plastu.
•
Používejte přírodní oleje. Pro dosažení
optimálních výsledků doporučujeme používat prostředky Volvo určené k ošetření
kůže.
Pokud jsou na volantu skvrny:
Skupina 1 (inkoust, víno, káva, mléko, pot
a krev)
–
Použijte měkký hadřík nebo houbu. Namíchejte 5% roztok čpavku (V případě skvrn
od krve použijte roztok 2 dl vody a 25
g soli).
Skupina 2 (tuky, olej, omáčky a čokoláda)
1. Stejný postup jako u skupiny 1.
2. Leštěte absorpčním papírem nebo
hadříkem.
Skupina 3 (suché nečistoty, prach)
1. K odstranění nečistot použijte měkký kartáč.
2. Stejný postup jako u skupiny 1.
Odstraňování skvrn z plastových,
kovových a dřevěných dílů
Díly a povrchy můžete vyčistit speciálními
čisticími prostředky, které obdržíte u dealera
vozů Volvo. Skvrnu nikdy neškrábejte ani
nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn.
Čistění bezpečnostních pásů
Používejte vodu a jemný čisticí prostředek.
Speciální čisticí prostředky na textilie si
můžete zakoupit u dealera vozů Volvo. Ujistěte se před navinutím, že pásy jsou suché.
08
201
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
Lak
Lak je důležitou součástí protikorozní
ochrany, a proto jej pravidelně kontrolujte.
Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu,
aby nezačala koroze. Nejběžnějšími typy
poškození laku jsou například poškození od
kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících,
dveřích a náraznících.
•
Škrábance a drobná poškození
způsobená kamínky
Oprava drobných poškození laků např.
od kaménků a škrábanců
1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené
místo. Potom pásku odlepte a odstraňte
tak zbytky laku.
G020345
Barva kódu (kód laku)
Povrch musí být před zahájením práce čistý
a suchý a teplota okolí musí být vyšší než
15 °C.
Materiály
Štítek s údaji.
•
základní nátěr1 - pro nárazníky s vrstvou
plastu jsou k dispozici speciální lepicí
základní nátěry v plechovkách ve spreji
•
podkladový nátěr a průhledný nátěr k dispozici v plechovkách ve spreji nebo
jako opravné/korekční tužky2
•
zakrývací páska
Kód odstínu laku
Je důležité použít správný odstín laku. Umístění štítku, viz strana 284.
08
1
2
202
V případě potřeby.
Dodržujte pokyny přiložené k balení opravné/korekční tužky.
jemný brusný papír1.
Pokud poškození zasáhlo kovový povrch
(plech), doporučujeme použít základní
nátěr. V případě poškození povrchu plastu jsou výsledky lepší, pokud se použije
lepicí základní nátěr - nastříkejte základní
nátěr z plechovky na víčko a rozetřete jej
do tenké vrstvy.
2. V případě potřeby (např. u ostrých hran)
lze lokálně provést lehké přebroušení
velmi jemným abrazivním materiálem.
Povrch důkladně vyčistěte a nechejte
zaschnout.
3. Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej
jemným štětcem, zápalkou nebo podobným předmětem. Po vyschnutí základního
nátěru naneste podkladový nátěr a průhledný nátěr.
4. Při opravě škrábanců postupujte výše
uvedeným postupem, navíc můžete ještě
08 Péče o vozidlo
Drobné opravy laku
použít lepicí pásku, kterou ochráníte
nepoškozený lak.
POZNÁMKA
Pokud kamínek nepronikl na podklad
a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve
vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu
a průhledný lak.
08
203
08 Péče o vozidlo
Ochrana proti korozi
Kontrola a údržba
Vozidlo bylo důkladně a kompletně ošetřeno
proti korozi již ve výrobním závodě. Součásti
karosérie jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Podvozek je chráněn otěruvzdorným
protikorozním povlakem. Nosníky, dutiny
a uzavřené profily byly vystříkány penetračním antikorozním přípravkem.
Udržujte antikorozní ochranu vozidla.
•
Udržujte vozidlo čisté. Podvozek
vystříkejte hadicí. Při mytí tlakovou vodou
udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně
30 cm od lakovaných povrchů.
•
Pravidelně kontrolujte a podle potřeby
provádějte drobné opravy protikorozní
ochrany.
Za normálních okolností nevyžaduje protikorozní ochrana vozu zvláštní péči po dobu 12
let. Po uplynutí této doby by měla být prováděna každé tři roky. Pokud vozidlo potřebuje
další ošetření, obraťte se o pomoc na autorizovaný servis Volvo.
08
204
08 Péče o vozidlo
08
205
Servis Volvo..........................................................................................
Údržba vozu svépomocí.......................................................................
Kapota a motorový prostor...................................................................
Oleje a provozní kapaliny......................................................................
Lišty stěračů..........................................................................................
Akumulátor............................................................................................
Výměna žárovek....................................................................................
Pojistky..................................................................................................
206
208
209
211
213
217
219
222
229
ÚDRŽBA A SERVIS
09 Údržba a servis
09
Servis Volvo
Servisní program Volvo
Váš vůz byl před opuštěním výrobního
závodu pečlivě testován. Před předáním byl
opět zkontrolován podle interních norem
Volvo.
Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu Volvo, musíte
dodržovat servisní program Volvo, uvedený
v Servisní a záruční knížce. Doporučujeme,
abyste provádění servisu a údržby svěřili
autorizovanému servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky,
špičkové technické vybavení a servisní literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.
DŮLEŽITÉ
Záruka na vůz bude platná, pokud budete
dodržovat pokyny v Servisní a záruční
knížce.
Speciální pracovní postupy
Některé pracovní postupy, týkající se elektroinstalace vozu, mohou být prováděny
pouze při použití vybavení vyvinutého speciálně pro Váš vůz. Doporučujeme také,
abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo
před tím, než se pustíte do údržby a oprav,
které mají vliv na elektrický systém vozidla.
208
09 Údržba a servis
Údržba vozu svépomocí
Pravidelně kontrolujte
Baterie
Pravidelně, například při každém doplňování
paliva, kontrolujte následující:
Zkontrolujte, že kabely akumulátoru jsou
správně připojeny a pevně utaženy.
Nikdy akumulátor neodpojujte, když běží
motor (např. při výměně akumulátoru).
Nikdy nepoužívejte k dobití akumulátoru
rychlonabíječku. Při dobíjení akumulátoru
musejí být odpojeny kabely.
Akumulátor obsahuje kyselinu, která je korozivní a jedovatá. Je proto důležité, aby bylo
s akumulátorem nakládáno ekologicky.
Obraťte se na dealera vozů Volvo.
VAROVÁNÍ
V zapalovacím systému se používá velmi
vysoké napětí a výstupní hodnoty. Napětí
systému zapalování je velmi nebezpečné.
Proto při práci v motorovém prostoru musí
být zapalování vždy vypnuté.
Nedotýkejte se zapalovacích svíček
a zapalovacích cívek, když je zapalování
zapnuté nebo motor horký.
•
Chladicí kapalina – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX na expanzní
nádržce.
•
Motorový olej – hladina musí být mezi
značkami MIN a MAX.
•
Olej v posilovači řízení – hladina musí být
mezi značkami MIN a MAX.
•
Kapalina pro ostřikovače – nádržka musí
být dostatečně plná. Při teplotách pod
bodem mrazu doplňte kapalinu
s nemrznoucí směsí.
•
Brzdová kapalina a kapalina spojky – hladina musí být mezi značkami MIN a MAX.
VAROVÁNÍ
Nezapomeňte, že se po vypnutí motoru
může automaticky spustit ventilátor chladiče (který se nachází v přední části motorového prostoru za chladičem).
Motor se smí čistit pouze v servisu. Je-li
motor horký, hrozí riziko požáru.
Zvedání vozu
G027001
Před zahájením práce na voze
09
POZNÁMKA
Volvo doporučuje používat pouze zvedák
určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný
společností Volvo, postupujte podle
pokynů, které byly dodány s tímto zvedákem.
Při zvedání vozidla dílenským zvedákem:
umístěte zvedák pod přední okraj pomocného
rámu motoru.
Nepoškoďte ochranný kryt pod motorem.
Ujistěte se, že zvedák je bezpečně umístěn,
209
09 Údržba a servis
09
Údržba vozu svépomocí
aby vůz nemohl sklouznout. Vždy použijte
podpěry náprav nebo podobné zařízení.
Pokud ke zvedání vozu použijete dvousloupový dílenský zvedák, ujistěte se, že jsou
přední a zadní ramena umístěna pod zvedacími body. Viz předcházející obrázek.
210
09 Údržba a servis
Kapota a motorový prostor
Otevření kapoty
09
VAROVÁNÍ
Po zavření kapoty zkontrolujte, že je
správně zajištěna.
VAROVÁNÍ
G026995
Kapotu zavřete položením ruky na kapotu
a zatlačením směrem dolů. Nezavírejte ji
uchopením za mřížku. Součásti uvnitř
motorového prostoru mohou zapříčinit
poranění Vašich prstů.
1. Zatáhněte za uvolňovací páčku kapoty,
která se nachází vlevo (nebo vpravo
u vozů s pravostranným řízením) pod
přístrojovou deskou. Uslyšíte, že se
kapota odjistila.
2. Vložte ruku pod přední hranu kapoty
vpravo (pod mřížku).
3. Zatlačte směrem nahoru páčku bezpečnostní pojistky.
4. Uvolněte páčku a otevřete kapotu.
211
09 Údržba a servis
09
Kapota a motorový prostor
G027074
Motorový prostor
Nádržka brzdové a spojkové kapaliny (na
straně řidiče)
Relé a pojistky
Vzduchový filtr (kryt má různý tvar podle
verze motoru)
Chladič
Měrka motorového oleje
Plnicí hrdlo motorového oleje
Nádržka kapaliny ostřikovače
Nádržka kapaliny do posilovače řízení
(umístění závisí na variantě motoru)
212
Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
Štítek s údaji o karosérii
Baterie (v zavazadlovém prostoru)
Klimatizace
Diagnostika a opravy
Klimatizace používá fluorescenční trasovací
prostředek. K detekování netěsností používejte ultrafialové světlo.
Společnost Volvo doporučuje kontaktovat
autorizovaný servis Volvo.
VAROVÁNÍ
Klimatizace obsahuje natlakované chladivo
R134a. Servis a opravy tohoto systému
smí provádět pouze autorizovaný servis.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola motorového oleje
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem. Výběr
oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem
na životnost, charakteristiky startování,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
Jízda ve ztížených podmínkách, viz
strana 289.
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte výhradně olej předepsané kvality.
Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv
na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
Společnost Volvo používá různé systémy pro
varování před nízkou/vysokou hladinou oleje
nebo nízkým/vysokým tlakem oleje. Některé
verze mají čidlo tlaku oleje, takže je použita
kontrolka tlaku oleje. Jiné verze mají čidlo hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím varovné kontrolky uprostřed přístrojové
jednotky a prostřednictvím textů na displeji.
09
Některé modely mají obě verze. Více informací získáte u Vašeho dealera Volvo.
Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu
s intervaly uvedenými v Servisní a záruční
knížce.
Používání oleje vyšší kvality je povoleno.
Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, Volvo doporučuje používat olej
vyšší kvality, viz strana 289.
Objemy, viz strana 290 a dále.
Je velmi důležité kontrolovat motorový olej,
zejména u nového vozu, před první prohlídkou.
Firma Volvo doporučuje kontrolu hladiny
motorového oleje každých 2 500 km. Nejspolehlivější hodnotu obdržíte, budete-li hladinu
oleje kontrolovat ve studeném motoru, před
startováním. Ihned po vypnutí zahřátého
motoru můžete získat nesprávné výsledky.
Měrka ukazuje, že hladina oleje je příliš nízká,
protože olej nestačil stéci na dno klikové
skříně.
213
09 Údržba a servis
09
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola oleje
6. V případě potřeby zkontrolujte hladinu po
ujetí kratší vzdálenosti znovu. Potom
zopakujte kroky 1-4.
Kapalina ostřikovače, doplňování
VAROVÁNÍ
Nikdy nedoplňujte kapalinu nad značku
MAX. Hladina by nikdy neměla stoupnout
nad MAX nebo klesnout pod MIN - mohlo
by dojít k poškození motoru.
Hladina oleje musí být v označené oblasti na
měrce.
Měření a v případě potřeby doplnění
1. Vozidlo musí stát rovně. Vypněte motor
a počkejte 5 minut, aby se olej vrátil zpět
do olejové vany.
2. Měrku vytáhněte a otřete.
3. Znovu zasuňte olejovou měrku.
4. Vytáhněte ji a zkontrolujte hladinu.
5. Je-li hladina blízko úrovně MIN, musíte
doplnit 0,5 litru. Je-li hladina výrazně níž,
musíte doplnit větší množství.
214
G027097
G020336
VAROVÁNÍ
Nepotřísněte olejem horké výfukové
potrubí, protože hrozí nebezpečí požáru.
Umístění nádržky kapaliny ostřikovače.
Ostřikovače čelního okna a světlometů používají stejnou nádržku. V zimě používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí kapalinou,
aby nedošlo k zamrznutí kapaliny v čerpadle,
nádržce a hadicích. Objemy, strana 291.
POZNÁMKA
Před doplňováním smíchejte koncentrovanou kapalinu do ostřikovačů s vodou.
TIP! Při doplňování kapaliny očistěte lišty stěračů.
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
Kontrola a doplňování chladicí
kapaliny
DŮLEŽITÉ
Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost
Volvo. Vůz je z výrobního závodu naplněn
chladicí kapalinou, která odolává teplotám
do přibližně –35°C.
Objemy, strana 291.
G027087
Pravidelně kontrolujte hladinu chladicí
kapaliny
Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte
návod na obalu. Je důležité, aby směs vody
a koncentrátu chladicí kapaliny byla správná
pro převládající podnebí. Nikdy nedoplňujte
pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrznutí
se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém
poměru chladicího koncentrátu.
Hladina musí být mezi značkami MIN a MAX
na expanzní nádržce. Pokud systém není
dostatečně naplněn, může za vysoké teploty
motoru dojít k poškození hlavy válců. Doplňte
chladicí kapalinu v okamžiku, kdy její hladina
klesne ke značce MIN.
DŮLEŽITÉ
•
Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných
solí může zapříčinit korozi chladicího
systému.
•
Vždy používejte chladicí kapalinu
s antikorozními činidly, jak doporučuje
společnost Volvo.
•
Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 %
chladicí kapaliny.
•
Chladicí kapalinu smíchejte s vodou
odpovídající kvality. V případe pochybností o kvalitě vody použijte hotovou
směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
•
Pokud měníte chladicí kapalinu/měníte
součásti chladicího systému, vypláchněte chladicí systém čistou vodou
z vodovodu prověřené kvality nebo
připravenou směsí chladicí kapaliny.
•
Motor smí běžet pouze se správně
naplněným chladicím systém. Jinak
může v důsledku příliš vysokých teplot
dojít k poškození (prasknutí) hlavy
válců.
VAROVÁNÍ
Chladicí kapalina může být velmi horká.
Je-li třeba doplnit chladicí kapalinu, když
motor dosáhl provozní teploty, odšroubujte víčko vyrovnávací nádržky pomalu,
aby se uvolnil přetlak v chladicím systému.
09
Doporučená kvalita kapaliny a objemy, viz
tabulka pod nadpisem Kapaliny a maziva na
straně 291.
215
09 Údržba a servis
Oleje a provozní kapaliny
09
Kontrola a doplňování brzdové
kapaliny a kapaliny spojky
terénu nebo tropických oblastech s vysokou
vlhkostí vzduchu.
VAROVÁNÍ
Kontrolujte hladinu pravidelně. Kapalinu není
nutné měnit. Úroveň se musí nacházet mezi
značkami ADD a FULL. Doporučená kvalita
kapaliny a objemy, strana 291.
Pokud je hladina brzdové kapaliny
v nádržce pod úrovní MIN, nepokračujte
v jízdě, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte.
G000000
Důvod úniku brzdové kapaliny je nutné
zjistit.
Brzdová kapalina a kapalina do spojky jsou
ve stejné nádržce1. Hladina kapaliny musí být
mezi značkami MIN a MAX. Hladinu kapaliny
kontrolujte pravidelně. Měňte kapalinu každé
dva roky nebo v předepsaném servisním
intervalu.
POZNÁMKA
Pokud dojde k závadě systému posilovače
řízení nebo je vůz odtahován bez nastartování motoru, je možné vůz stále řídit.
K řízení je však nutné vyvinout větší sílu
než obvykle.
Kontrola a doplňování kapaliny
posilovače řízení
FULL
ADD
1
216
Umístění závisí na tom, zda vůz má levostranné nebo pravostranné řízení.
G026991
Doporučená kvalita kapaliny a objemy, strana
291.
Brzdová kapalina se musí měnit jednou ročně
u vozů, které jsou používány za ztížených
podmínek, např. při provozu v hornatém
POZNÁMKA
Kontrolujte hladinu pravidelně.
09 Údržba a servis
Lišty stěračů
Čistění
Čistění lišt stěračů a čelního okna, viz
strana 198.
DŮLEŽITÉ
Lišty stěračů kontrolujte pravidelně. Opomíjená údržba má za následek kratší životnost lišt stěračů.
Výměna lišt stěračů, čelní okno
POZNÁMKA
Lišty stěračů mají různou délku. Lišta na
straně řidiče je delší než lišta na druhé
straně.
1. Odklopte rameno stěrače a uchopte lištu.
2. Stiskněte žebrovanou pojistnou pružinu
na liště a zároveň ji vytáhněte z ramene.
3. Nasaďte novou lištu v opačném pořadí
a zkontrolujte, že je lišta řádně zajištěna.
Výměna lišty zadního stěrače
G026959
Lišty stěračů
09
1. Odklopte rameno stěrače.
217
09 Údržba a servis
09
Lišty stěračů
2. Demontujte lištu posunutím nahoru/ven
(viz obrázek) směrem ke dveřím zavazadlového prostoru.
3. Zatlačte novou lištu na místo.
4. Zkontrolujte, zda je lišta správně zajištěna.
218
09 Údržba a servis
Akumulátor
Provoz
Životnost a funkce akumulátoru je ovlivněna
různými faktory, jako je počet startů, vybití,
styl jízdy, jízdní a klimatické podmínky.
•
Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu
motoru.
•
Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru
správně připojeny a dobře utaženy.
VAROVÁNÍ
•
V bateriích se může vyvíjet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný.
Pokud se nesprávně připojí spojovací
vodič, může dojít k jiskření, které stačí
k tomu, aby baterie explodovala.
•
Baterie obsahuje také kyselinu sírovou,
která může způsobit vážné poleptání.
•
Pokud dojde k potřísnění Vaší
pokožky, oděvu nebo zasažení očí
kyselinou sírovou, okamžitě je omyjte
velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
POZNÁMKA
Životnost akumulátoru se zkracuje, pokud
je opakovaně vybíjen.
Životnost akumulátoru je ovlivněna několika faktory, včetně jízdních podmínek a klimatem. Startovací kapacita akumulátoru
se postupem času snižuje a pro je nutné
akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší
dobu nejezdí nebo se používá pouze na
krátké cesty. Startovací kapacitu také limituje chladné počasí.
Pro udržení dobrého stavu akumulátoru
doporučujeme alespoň 15 minut jízdy za
týden nebo připojení akumulátoru k nabíječce s automatickou regulací.
Udržovaní plně nabitého akumulátoru
zajišťuje jeho maximální životnost.
09
Symboly na akumulátoru
Používejte ochranné
brýle.
Další informace najdete
v příručce pro uživatele.
Uložte akumulátor mimo
dosah dětí.
Akumulátor obsahuje
korozivní kyselinu.
219
09 Údržba a servis
09
Akumulátor
Nepřistupujte se zdrojem
jisker ani otevřeným
ohněm.
Výměna akumulátoru
Demontáž
VAROVÁNÍ
Kladný a záporný kabel připojujte a odpojujte ve správném pořadí.
5. Odpojte červený kladný kabel.
6. Odpojte hadici odvětrávání z akumulátoru.
Nebezpečí výbuchu.
7. Uvolněte zajišťovací držák akumulátoru.
8. Vyjměte akumulátor.
Montáž
Musí se odevzdat k recyklaci.
1. Vytáhněte dálkový ovladač ze spínací
skříňky.
Použitý akumulátor musí být recyklován
ekologicky bezpečným způsobem, protože
obsahuje olovo.
2. Před tím, než se dotknete jakékoliv elektrické svorky, počkejte nejméně 5 minut.
> Elektrický systém ve voze musí uložit
potřebné informace do řídicích jednotek.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
-
DRAIN PIPE
3. Odšroubujte držák a kryt akumulátoru
4. Odpojte černý záporný kabel.
1. Usaďte akumulátor do příslušné polohy.
2. Připevněte držák akumulátoru.
3. Připojte hadici odvětrávání.
220
G027076
POZNÁMKA
09 Údržba a servis
Akumulátor
09
> Zkontrolujte, zda je správně připojena
k akumulátoru a výstupu v karosérii.
4. Připojte červený kladný kabel.
5. Připojte černý záporný kabel.
6. Namontujte kryt a držák.
221
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Všeobecné informace
Technické údaje žárovek jsou uvedeny na
straně 297.
V následujícím seznamu najdete umístění
žárovek a ostatních bodových zdrojů, které
jsou specifické nebo nevhodné pro výměnu
jinde než v servisu:
•
Aktivní xenonové světlomety - ABL (xenonové světlomety)
•
•
Denní světla (DRL) v nárazníku
•
•
•
•
•
Lampičky na čtení a osvětlení interiéru
Ukazatele směru, vnější zpětné zrcátko
a doprovodné osvětlení při příchodu
Celkové stropní osvětlení interiéru
Obrysová světla, zadní
Brzdové světlo
Třetí brzdové světlo
V případě poruchy denních světel (DRL)
v nárazníku se musí vyměnit vložka celého
světla.
V případě poruchy zadních obrysových světel
nebo brzdových světel se musí vyměnit celá
sestava zadního světla.
222
VAROVÁNÍ
Výměna předních žárovek
Vozidla s xenonovými světlomety: výměna
xenonových světel musí být prováděna
v servisu - doporučujeme autorizovaný
servis Volvo. Xenonové světlomety obsahují vysokonapěťovou jednotku a musí se
s nimi pracovat s extrémní opatrností.
DŮLEŽITÉ
Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovek prsty. Mastnota z Vašich prstů se
teplem vypařuje, pokrývá a znehodnocuje
reflektor.
POZNÁMKA
Pokud je chybová zpráva zobrazována i po
výměně žárovky, doporučujeme navštívit
autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů
vnějšího osvětlení, například světlometů,
světel do mlhy a zadních světel, může
dočasně docházet ke kondenzaci. Jde
o přirozený jev, všechna vnější světla jsou
navržena tak, aby tomuto odolala. Kondenzát se po zapnutí světla po určité době
normálně odpaří.
G027081
09
Pokud chcete vyměnit žárovku potkávacího,
dálkového a obrysového světla, musíte nejprve vyjmout celé těleso světlometu. Pokud
chcete vyměnit některou z těchto žárovek,
postupujte následovně a potom podle dalšího
postupu, který se vztahuje k příslušné
žárovce.
Vyjmutí tělesa světlometu:
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Otevřete kapotu.
3. Uvolněte celé těleso světlometu povytažením dvou trnů.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Potkávací světla, halogenová
Umístění žárovek v předním
světlometu
4. Vytáhněte celé těleso světlometu úplně
nahoru.
09
DŮLEŽITÉ
Netahejte za kabel, pouze za konektor
5. Odpojte konektor uvolněním dolní
pojistky a vytažením směrem ven a mírně
nahoru.
G027082
G027088
6. Vyjměte celé těleso světlometu a položte
na měkký povrch, aby nedošlo k poškození průhledného krytu světlometu.
Potkávací světla
Dálková světla
Ukazatele směru
Obrysová světla
G027083
Boční obrysová světla
Těleso světlometu namontujte v opačném
pořadí. Zkontrolujte, zda jsou zajišťovací trny
správně umístěny.
1. Otočením krytu doleva jej sejměte.
2. Odpojte konektor.
3. Uvolněte přítlačnou pružinu. Nejprve ji
stlačte doprava, aby se pružina odpojila
a poté ji vytáhněte směrem ven a dolů.
4. Žárovku vyjměte.
5. Namontujte novou žárovku. Může být
nainstalována jen v jedné poloze.
6. Stiskněte přítlačnou pružinu směrem
nahoru a mírně doleva, aby se zajistila.
7. Zatlačte zpět konektor.
8. Zašroubujte zpět kryt; označení HAUT
musí být nahoře.
223
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Dálková světla
Ukazatele směru
6. Zatlačte zpět konektor a instalujte zpět
kryt.
Halogenové světlomety
G027085
G027089
Boční obrysová a poziční/parkovací
světla
2. Uvolněte přítlačnou pružinu. Nejprve ji
stlačte doprava, aby se pružina odpojila
a poté ji vytáhněte směrem ven a dolů.
3. Žárovku vyjměte.
4. Namontujte novou žárovku. Může být
nainstalována jen v jedné poloze.
5. Stiskněte přítlačnou pružinu směrem
nahoru a mírně doleva, aby se zajistila.
224
G028409
1. Demontujte vnější kryt jeho vytažením
v přímém směru a potom odpojte konektor.
Žárovky jsou umístěny v bajonetovém držáku.
Žárovky jsou umístěny v bajonetovém držáku.
1. Otočte držák doleva a vytáhněte.
2. Žárovku vytáhněte v přímém směru.
3. Zatlačte novou žárovku pečlivě do
držáku.
4. Držák vložte zpět a otočte doprava.
1. Otočte držák doleva a vytáhněte.
2. Stiskněte žárovku, otočte doleva
a vyjměte.
3. Zatlačte novou žárovku do držáku
a otočte doprava.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
09
Žárovky v zadní skupinové svítilně
Ukazatele směru
Světlo zpátečky
}}
225
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Výměna žárovek
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
7. Uvolněte celou délku kabelu z důvodu
lepšího přístupu.
2. Sklopte dolní část dveří zavazadlového
prostoru a zvedněte podlahu. (Pokud je
vůz vybaven držákem nákupních tašek*,
uvolněte popruhy držáku.)
8. Položte těleso svítilny na měkký povrch,
aby nedošlo k poškrábání skla.
3. Odstraňte rohový díl.
4. Otevřete kryt v bočním obložení zatažením za západku a tahem k sobě.
5. Vyjměte ze sady nářadí klíč č. 10
a odšroubujte matice.
6. Vytáhněte celé těleso svítilny směrem
dozadu.
226
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
9. Otočte držák žárovky doleva a vytáhněte.
10. Žárovku uvolněte otočením proti směru
hodinových ručiček.
11. Vyměňte žárovku.
12. Držák vložte zpět a otočte doprava.
13. Zatlačte celou délku kabelu zpět.
14. Nasaďte těleso svítilny na šrouby.
Zatlačte je na své místo.
15. Utáhněte matice.
16. Vraťte zpět kryt a rohový díl.
09 Údržba a servis
Výměna žárovek
Osvětlení registrační značky
Osvětlení nástupního prostoru
1. Vložte plochý šroubovák do místa, kam
směřuje šipka na obrázku.
1. Zhasněte všechna světla a otočte klíč ve
spínací skříňce do polohy 0.
2. Páčením uvolněte svítilnu.
2. Vyšroubujte šrouby šroubovákem.
Osvětlení nástupního prostoru se nachází pod
palubní deskou na straně řidiče a spolujezdce.
3. Uvolněte držák žárovky otáčením doleva.
3. Opatrně odpojte celou svítilnu a vytáhněte ji.
G027079
Zadní světlo do mlhy
09
4. Otočte žárovku směrem doleva a vytáhněte ji ven.
5. Vyměňte žárovku.
4. Vyměňte žárovku.
5. Instalujte celou svítilnu a zašroubujte ji na
místo.
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste oddělili prosvětlovací kryt.
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku.
4. Kryt namontujte zpět.
}}
227
09 Údržba a servis
09
Výměna žárovek
Žárovka v zavazadlovém prostoru
Osvětlení toaletního zrcátka
1. Vložte šroubovák a lehce jím pootočte,
abyste vyjmuli prosvětlovací kryt.
Demontáž skla světlometu
2. Vyjměte vadnou žárovku.
3. Namontujte novou žárovku. Zkontrolujte,
zda žárovka svítí.
4. Instalujte zpět prosvětlovací kryt.
1. Vložte šroubovák pod sklo a opatrně
vypačte pojistný výstupek na okraji.
2. Vypačte sklo světlometu.
3. Pomocí úzkých kleští vytáhněte žárovku
přímo do boku a vložte novou. Upozornění! Nedržte kleštěmi příliš pevně.
V opačném případě byste mohli sklo
světlometu rozdrtit.
Montáž skla světlometu
1. Namontujte zpátky sklo světlometu.
2. Zatlačte je na místo.
228
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G032337
Všeobecné informace
Vedení kabelů se může mírně lišit podle verze motoru. Nicméně uvedené součásti jsou na stejném místě.
Pojistky chrání elektrický rozvod Vašeho vozu
před poškozením zkratem nebo před přetížením všech elektrických spotřebičů a prvků.
Pojistky jsou umístěny na pěti různých
místech ve voze:
Reléová/pojistková skříňka v motorovém
prostoru.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
ve zvukové přepážce na straně řidiče.
Pojistková skříňka v zavazadlovém prostoru.
Pojistková skříňka v zavazadlovém prostoru. - Executive*.
Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky
z důvodu dočasného přetížení elektrického
okruhu.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze
strany, zda prohnutý vodič v pojistce je
přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku
pojistkou novou shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.
1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
na konci palubní desky na straně řidiče.
}}
229
09 Údržba a servis
09
Pojistky
VAROVÁNÍ
Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte jiné
předměty nebo pojistky s vyšší proudovou
hodnotou než je předepsaná. Mohlo by to
vést k vážnému poškození elektrického
systému a případně k požáru.
Náhradní pojistky jsou v krytu umístěném
z boku na konci palubní desky. Zde najdete
také pinzetu, která Vám usnadní vyjmutí a vložení pojistky.
Pokud dojde k opětovnému přepálení
pojistky, většinou to signalizuje závadu
příslušné součásti. V takovém případě se
obraťte na autorizovaný servis Volvo.
230
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G026972
Reléová/pojistková skříňka v motorovém prostoru
1.
ABS
30A
2.
ABS
30A
3.
Vysokotlaký ostřikovač světlometů, světlomety
35A
4.
Nezávislé topení*
25A
5.
Přídavné světlomety*
20A
6.
Relé startéru
35A
7.
Stěrače čelního okna
25A
8.
Palivové čerpadlo
15A
9.
Řídicí modul převodovky
(TCM)
10.
Zapalovací cívky (benzínový
motor), řídicí modul motoru
(ECM), vstřikovací ventily
(vznětový motor)
20A
Čidlo pedálu plynu (APM),
kompresor klimatizace
10 A
11.
15A
12.
Řídicí jednotka motoru (ECM)
(benzínový motor) vstřikovací
ventily (benzínový motor),
čidlo množství vzduchu (benzínový motor)
15A
čidlo množství vzduchu (vznětový motor)
5A
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
231
09 Údržba a servis
09
Pojistky
13.
10 A
Modul elektronické škrticí
klapky (ETM), elektromagnetický ventil, SWIRL (ventil
směšování vzduchu), regulátor tlaku paliva (vznětový
motor)
15A
Lambda-sonda (benzínový
motor)
20A
Lambda-sonda (vznětový
motor)
10 A
Ohřev odvětrání klikové skříně
(benzínový motor), připojení
klimatizace (benzínový motor),
solenoidové ventily, ECM
(benzínový motor), řízení
vyhřívání žhavení (vznětový
motor)
15A
16.
Potkávací světlo, levé
20A
17.
Potkávací světlo, pravé
20A
18.
-
19.
Napájení řídicího modulu
motoru (ECM), relé motoru
14.
15.
232
Motorky akčních členů,
sběrné sací potrubí (6 válců)
5A
20.
Obrysová světla
15A
21.
Podtlakové čerpadlo (benzínový motor)
20A
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G028412
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující ve zvukové přepážce na straně řidiče
1.
Vyhřívání sedadla, pravá
strana
15A
2.
Vyhřívání sedadla, levá strana
15A
3.
Houkačka
15A
4.
-
5.
Audio systém
6.
-
-
7.
-
-
8.
Siréna*
9.
Přívod spínače brzdového
světla
10.
Kombinovaný přístrojový
panel (DIM), ovládání klimatizace (CCM), nezávislé topení,
elektricky nastavované
sedadlo řidiče
10 A
5A
11.
12.
Elektrická zásuvka pro přední
sedadlo, zadní sedadlo
a chladničku*
-
5A
13.
-
-
14.
-
-
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Elektronický posilovač řízení
(ECPS)*, aktivní xenonové
světlomety - ABL*, nastavení
sklonu světlometů*
10 A
17.
Denní světla (DRL) vlevo
7,5A
18.
Denní světla (DRL) vpravo
7,5A
10 A
15A
-
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
233
09 Údržba a servis
09
234
Pojistky
19.
-
-
20.
-
-
21.
Řídicí modul převodovky
(TCM)
10 A
22.
Dálkové světlo, levé
10 A
23.
Dálkové světlo, pravé
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Elektricky ovládané sedadlo
spolujezdce*, Systém zábavy
pro zadní sedadla (RSE)*A
5A
29.
Palivové čerpadlo
7,5A
30.
BLIS*
5A
31.
-
-
32.
-
-
33.
Podtlakové čerpadlo (benzínový motor)
20A
34.
Čerpadlo ostřikovače
15A
A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
35.
-
-
36.
-
-
Viz také pojistka 8 v části "Pojistková skříňka v prostoru
pro cestující na konci palubní desky na straně řidiče".
09 Údržba a servis
Pojistky
09
G032316
Reléová/pojistková skříňka v prostoru pro cestující na konci palubní desky na straně řidiče
Štítek s umístěním a proudovými hodnotami pojistek je umístěn na koncovém krytu skříňky.
1.
Ventilátor systému klimatizace
30A
2.
Audiosystém (zesilovač)*
30A
3.
Elektricky ovládané
sedadlo řidiče*
4.
Elektricky ovládané
sedadlo spolujezdce*
5.
Řídicí modul, levé přední
dveře
25A
25A
25A
6.
Řídicí modul, pravé přední
dveře
7.
-
8.
Rádio, CD přehrávač,
systém zábavy pro zadní
sedadla (RSE)*A
15A
Displej RTI, jednotka RTI
MMM
10 A
9.
25A
10.
11.
OBDII, spínač světel (LSM),
čidlo natočení volantu
(SAS), modul volantu
(SWM)
5A
Spínač zapalování, systém
SRS, řídicí jednotka
motoru ECM (benzínový
motor), deaktivace SRS na
straně spolujezdce
(PACOS), elektronický imobilizér (IMMO), řídicí modul
převodovky (TCM)
7,5A
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
235
09 Údržba a servis
Pojistky
09
12.
A
236
Stropní svítilna (RCM),
horní elektronický modul
(UEM)
10 A
13.
Střešní okno*
15A
14.
Telematika*, Bluetooth*
5A
15–
38.
-
-
Viz také pojistka 28 v části "Reléová/pojistková skříňka
v prostoru pro cestující ve zvukové přepážce na straně
řidiče".
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Pojistky v zavazadlovém prostoru
1.
Světlo zpátečky
10 A
2.
Obrysová světla, zadní světlo
do mlhy, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení RZ,
žárovky v brzdovém světle
20A
3.
Příslušenství (AEM)*
15A
4.
-
5.
Elektronika REM
6.
-
10 A
7.
Kabeláž tažného zařízení*
(vodič 30)
15A
8.
Elektrická zásuvka, zavazadlový prostor
15A
9.
Pravé zadní dveře: Elektrické
stahování okna, zámek elektrického stahování okna
20A
10.
11.
Levé zadní dveře: Elektrické
stahování okna, zámek elektrického stahování okna
-
12.
-
13.
Vyhřívání palivového filtru
vznětového motoru
15A
14.
Zadní klimatizace (A/C)*
15A
15.
-
-
16.
-
-
17.
Příslušenství informačního
systému*
18.
-
20A
-
-
5A
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
237
09 Údržba a servis
09
Pojistky
19.
Stěrač zadního okna
15A
20.
Kabeláž tažného zařízení*
(vodič 15)
20A
21.
-
-
22.
-
-
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Parkovací asistent*
5A
27.
Hlavní pojistka: Kabeláž
tažného zařízení, parkovací
asistent, AWD
30A
28.
Systém centrálního zamykání
(PCL)
15A
29.
Osvětlení přívěsu, levé: Obrysová světla, směrový ukazatel*
25A
Osvětlení přívěsu, vpravo:
Brzdové světlo, zadní světlo
do mlhy, ukazatel směru*
25A
Hlavní pojistka: Pojistka 37,
38
40A
30.
31.
238
7,5A
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Vyhřívání zadního okna
20A
38.
Vyhřívání zadního okna
20A
09 Údržba a servis
Pojistky
09
Pojistky v zavazadlovém prostoru – Executive*
Pojistková skříňka je umístěna za krytem na
levé straně.
1.
Relé, vyhřívání sedadla, zadní
sedadlo, relé, masážní sedadlo,
přední
5A
2.
Vyhřívání sedadla, zadní
sedadlo, vlevo
15A
3.
Vyhřívání sedadla, zadní
sedadlo, vpravo
15A
4.
Větrání předního sedadla,
přední masážní sedadlo
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
239
Všeobecné informace...........................................................................
Ovládací panely, audiosystém..............................................................
Funkce audiosystému...........................................................................
Funkce rádia.........................................................................................
Funkce CD............................................................................................
Struktura menu – audiosystém.............................................................
Funkce telefonu*...................................................................................
Struktura menu – telefon.......................................................................
Handsfree s rozhraním Bluetooth*........................................................
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky* .....
240
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
242
243
246
251
257
260
261
268
272
278
INFORMAČNÍ SYSTÉM
10 Informační systém
Všeobecné informace
Audio systém
10
Informační systém je systém, který integruje
audiosystém a telefon.
Váš informační systém můžete snadno
a pohodlně ovládat pomocí sdruženého ovládacího panelu nebo klávesnice na volantu.
Vůz XC90 lze vybavit systémem Dolby
Surround Pro Logic II1. Tento systém nabízí
díky širokému profilu přirozeného zvuku optimální zážitek velice blízký skutečnosti.
Systém také umožňuje Vašim spolucestujícím
používat sluchátka* s oddělenými zdroji zvukového signálu.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II distribuuje dva
stereo kanály do levých, středových, pravých
a zadních reproduktorů. Tím je zajištěna
věrnější kvalita zvuku, než je tomu u standardního dvoukanálového sterea.
Dolby Surround Pro Logic II a ikona
Dolby jsou registrovanými známkami společnosti Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System se vyrábí
v licenci společnosti Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
1
242
Platí pro Premium Sound.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Ovládací panely, audiosystém
Ovládací prvky zvuku
10
CD – zkrácené volby
VOLUME – hlasitost (ovládací knoflík)
POWER – zapnutí/vypnutí audiosystému
AM/FM – zkrácená volba mezi FM1, FM2
a AM
Displej
ENTER - zvolte v menu, aktivujte výběr
nebo zpřístupněte strukturu složky
a spusťte přehrávání audio souborů,
pokud je v CD přehrávači disk s audio
soubory. Více informací, viz strana 257.
PHONE – zapnutí/vypnutí/pohotovostní
režim telefonu
Tlačítko vysunutí disku přehrávače
a měniče CD*
MY KEY – programovatelné tlačítko
rychlé volby Vaší oblíbené funkce
CD přehrávač a CD měnič*
SELECTOR - vyberte zdroj audia (otočný
ovladač)
SOUND – nastavení zvuku
EXIT/CLEAR – návrat v menu, zrušení
volby, přepnutí telefonu do pohotovostního režimu nebo vymazání předešlého
znaku při psaní textu a čísel
Vyhledávání/změna skladeb/stanic nebo
posun vpřed a vzad při psaní textu a čísel
Tlačítka volby stanic/pozice CD měniče*
(1-6), tlačítka číslic a znaků pro telefon
a zkrácenou volbu menu
IR* – přijímač pro dálkové ovladače
Držák SIM karty
MENU - tlačítka výběru menu
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
243
10 Informační systém
Ovládací panely, audiosystém
Klávesnice na volantu
10
Menu
Zkrácené volby
Položky menu jsou očíslovány a je možné je
volit také přímo prostřednictvím klávesnice
1-6.
Audiosystém – telefon*
Tlačítko osobního nastavení rychlé
volby – MY KEY
Tlačítko MY KEY se používá k uložení oblíbených funkcí v menu, např. TP.
G027112
–
Čtyři spodní tlačítka klávesnice na volantu
jsou určena k ovládání telefonu i audiosystému. Funkce příslušných tlačítek závisí na
tom, který systém je právě aktivní. Klávesnici
na volantu můžete použít pro nastavení hlasitosti, pohyb mezi jednotlivými předvolbami
stanic a změnu skladeb na CD. Dvě horní tlačítka na klávesnici Yes a No se používají
k přijmutí a ukončení telefonních hovorů.
Chcete-li přejít mezi nabídkou zvuku a nabídkou telefonu, stiskněte No.
244
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Některé funkce audio systému se ovládají
prostřednictvím systému menu. Aktuální úroveň menu je zobrazena v horní pravé části
displeje. Položky menu se zobrazují uprostřed
displeje.
•
Menu systému je přístupné prostřednictvím tlačítka MENU. Pro pohyb mezi
položkami menu se používají tlačítka
směrem nahoru/dolů
.
•
Výběr nebo aktivace a deaktivace položky
menu se provádí tlačítkem ENTER.
•
Tlačítkem EXIT se lze vrátit zpět jeden
krok ve struktuře menu. Dlouhým stisknutím EXIT opustíte menu.
Zvolte v menu funkci a uložte ji stisknutím
a podržením tlačítka MY KEY po dobu
delší než dvě sekundy.
Jakmile se na displeji zobrazí zpráva My Key
- uložení., zvolená funkce byla uložena.
–
Funkci aktivujete krátkým stisknutím klávesy MY KEY.
Funkce, které mohou být uloženy pro
tlačítko rychlé volby MY KEY
Náhodný výběr
Text. info o disku
TP
Zpravodajství
Radio text
PTY scan
AF
10 Informační systém
Ovládací panely, audiosystém
Regional
Rolování/vyhledávání vpřed a vzad
Surround
Krátkým stisknutím tlačítka
/
můžete procházet skladby na CD nebo
předvolby rozhlasových stanic. Dlouhá stisknutí se používají rychlý přesun v rámci skladeb na CD nebo automatické vyhledávání
rozhlasových stanic.
Ovládací panel s konektorem pro
připojení sluchátek*
10
Omezení
Zdroj audiosignálu (FM, AM, CD atd.) přehrávaný v reproduktorech není možné ovládat ze
zadního ovládacího panelu.
G026982
Zprávy RDS se nemohou zobrazit, pokud je
rozhlasové vysílání posloucháno ve sluchátkách, zatímco jiný zdroj audiosignálu je
přehráván v reproduktorech.
Pro nejlepší reprodukci zvuku doporučujeme
sluchátka s impedancí 16 – 32 ohmů a citlivostí 102 dB nebo vyšší.
Aktivovat/deaktivovat
Ovládací panel se aktivuje tlačítkem SEL,
když je audiosystém aktivní. K deaktivaci
dojde automaticky při deaktivaci audiosystému nebo dlouhým stisknutím tlačítka SEL.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
245
10 Informační systém
Funkce audiosystému
Zapnutí/vypnutí – audiosystém
Nastavení hlasitosti
Hlasitost zvýšíte nebo snížíte otáčením ovladače
doprava nebo doleva. Hlasitost je
řízena elektronicky a ovladač proto nemá
žádnou koncovou polohu. Pokud je vůz vybaven klávesnicí na volantu, hlasitost můžete
pomocí této klávesnice zvýšit (+) nebo snížit
(–).
10
Výběr zdroje audiosignálu
Opakovaným tisknutím tlačítka AM/FM
můžete volit mezi FM1, FM2 a AM. Tlačítko
CD
aktivuje CD přehrávač/měnič.
Stisknutím tlačítka POWER
vypnete audiosystém.
zapnete nebo
Pokud byl audiosystém zapnutý při vypnutí
zapalování, automaticky se zapne při nastartování vozu.
Otočením voliče SELECTOR
se přepíná
mezi externími zdroji audia – AUX, USB*
a BT* a interními zdroji audia – CD a měnič
CD*.
Vstup AUX a spínač audio pro AUX/RSE*.
Vstup AUX (3,5 mm)
Spínač audio AUX/RSE*
Externí zdroje audia
Je-li vůz vybaven systémem RSE*, k dispozici
je spínač pro audio ze systému AUX a RSE.
Spínač lze nastavit do dvou poloh:
AUX
•
AUX - z audio systému se přehrává audio
z externího audio zdroje.
•
RSE - z audio systému se přehrává audio
z RSE.
Vstup AUX AUX může být používán například
k připojení přehrávače iPod® nebo MP3.
DŮLEŽITÉ
Když je konektor ve vstupu AUX, kryt
držáků nápojů musí být otevřený.
246
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Funkce audiosystému
POZNÁMKA
> Na displeji se zobrazí zpráva Připojte
zařízení.
USB*
Kvalita zvuku může být horší, pokud je
přehrávač nabíjen, když audiosystém je
v režimu AUX. V tomto případě přehrávač
nenabíjejte.
2. Připojte svůj iPod®, MP3 přehrávač nebo
paměť USB do konektoru USB* (viz
předcházející obrázek).
> Při načítání souborů na paměťovém
médiu systémem se na displeji se
objeví text Vkládání. To chvíli trvá.
Někdy mohou být vnější zdroje audiosignálu
AUX slyšet s jinou hlasitostí než interní zdroje
audiosignálu. Pokud je úroveň hlasitosti
externího zdroje příliš vysoká nebo naopak
nízká, kvalita zvuku může být snížena. Předejděte tomu nastavením vstupní hlasitosti na
vnějším zdroji audiosignálu:
Po dokončení načtení se na displeji zobrazí
informace o skladbě.
1. Zvolte Hlasitost vstupu AUX v menu
a stiskněte ENTER.
•
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
skladbami.
•
Dlouhým stisknutím se provádí rychloposuv v rámci skladby.
2. Hlasitost se ovládá voličem SELECTOR
nahoru a dolů. Dokonnebo tlačítky
čení postupu se provádí tlačítkem
ENTER.
POZNÁMKA
Neplatí pro klávesnici na volantu.
Nyní lze používat funkce rychloposuvu
/
a změny skladby pomocí tlačítek
USB připojení*.
Pokud si zvolíte připojení iPod®, přehrávače
MP3 nebo paměti USB do konektoru USB*,
můžete toto zařízení ovládat prostřednictvím
ovládacích prvků audio systému.
POZNÁMKA
Připojte přehrávač nebo paměť USB ke
kabelu a portu, vložte zařízení a zavřete
odkládací schránku.
1. Ovladačem SELECTOR vyberte možnost
USB.
10
:
Můžete pro tento účel použít také klávesnici
na volantu.
POZNÁMKA
Systém podporuje přehrávání hudebních
souborů ve formátech MP3, WMA a WAV.
Také však existují verze těchto formátů
souborů, které systém nepodporuje. Dále
systém podporuje většinu modelů iPod®,
které byly vyrobeny v roce 2005 nebo
později. Funkce iPod® Shuffle není podporována.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
247
10 Informační systém
Funkce audiosystému
Paměť USB
10
Za účelem usnadnění používání paměti USB
se vyvarujte ukládání souborů, které nejsou
hudebními soubory. Systému trvá výrazně
delší dobu načítání pamětí obsahující soubory, které nejsou kompatibilními hudebními
soubory.
POZNÁMKA
Systém podporuje vyjímatelná média,
která jsou kompatibilní s USB 2.0 a systémem souborů FAT32, a zvládne maximálně 500 adresářů a 64 000 souborů.
Paměť musí mít kapacitu alespoň 256 Mb.
iPod®
iPod® je dobíjen a napájen z konektoru USB
přes připojovací kabel přehrávače. Nicméně
pokud je baterie přehrávače zcela vybitá,
musí být před připojením přehrávače nabita.
Streaming audio přes Bluetooth®*
Všeobecné informace
Je-li vůz vybaven sadou handsfree
Bluetooth®* a je-li připojen mobilní telefon,
audio systém může bezdrátově přehrávat
z mobilního telefonu soubory audio streaming. K navigaci a ovládání zvuku se používají tlačítka na středové konzole nebo tlačítka
248
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
na klávesnici na volantu*. Některé mobilní
telefony můžete použít také k přepínání stop.
Chcete-li přehrávat audio, zařízení se nejdříve
musí připojit k vozu a spárovat. Informace
o párování a připojení, viz strana 273. Dále
musí být jako zdroj audio zvolen BT, viz
strana 246.
POZNÁMKA
Mobilní telefon Bluetooth® musí podporovat funkce Audio/Video Remote Control
Profile (AVRCP) a Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Telefon by měl používat funkci AVRCP verze 1.3, A2DP 1.2.
Jinak se může stát, že některé možnosti
nebudou funkční.
POZNÁMKA
Některé mobilní telefony, které jsou na trhu
k dispozici, nepodporují v plném rozsahu
funkci Bluetooth® v audio systému ve
voze. Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech a externích přehrávačích, společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce Volvo
nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
Přehrávání
Otočte voličem SELECTOR a vyberte jako
zdroj audia BT.
Nyní lze používat funkce rychloposuvu
a změny zvukového souboru pomocí tlačítek
/
:
•
Krátkým stisknutím lze přecházet mezi
zvukovými soubory.
•
Dlouhým stisknutím se provádí rychloposuv v rámci zvukového souboru.
Můžete pro tento účel použít také klávesnici
na volantu.
Optimální reprodukce zvuku
Audiosystém je kalibrován pro optimální
reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního
zpracování signálu.
Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory,
zesilovače, akustiku prostoru pro cestující,
polohou posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému.
K dispozici je také dynamická kalibrace, která
bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti,
příjem rozhlasu a rychlost vozidla.
Ovládací prvky vysvětlené v této příručce,
např. hloubky, výšky a ekvalizér, jsou určeny
uživateli pouze k přizpůsobení reprodukce
zvuku osobnímu vkusu.
10 Informační systém
Funkce audiosystému
Nastavení zvuku
1. Stiskněte tlačítko SOUND
Prostorový zvuk*
POZNÁMKA
.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND,
dokud nezvolíte parametr, který chcete
nastavit. K dispozici jsou parametry
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE,
STŘEDOVÝ*, nebo SURROUND*.
3. Pomocí ovladače SELECTOR
nastavte úroveň. Na displeji se zobrazuje
rozsah od min. do max. úrovně. Střed
označuje normální polohu.
Nastavení prostředního reproduktoru lze
upravit pouze v případě, že v menu zvolíte
Dolby Pro Logic II (DPL II) nebo stereo se
třemi kanály (3-CH)
Nastavení Surround ovládá prostorový zvuk.
Nastavení, včetně aktivace a deaktivace pro
každý příslušný zdroj audiosignálu, se provádí
samostatně.
Typ programu
Na displeji se
objeví
na displeji označuje, že je aktivní
Ikona
funkce Dolby Pro Logic II. Existují tři různé
možnosti nastavení prostorového zvuku:
Hloubky
BASS
Výšky
TREBLE
Vyvážení mezi pravými a levými reproduktory
BALANCE
Vyvážení mezi
předními a zadními
reproduktory
FADER
Úroveň pro středový
reproduktor
STŘEDOVÝ*
Úroveň prostorového
zvuku
SURROUND*
10
• Pro Logic II
• 3 kanály
• Off (dvoukanálové stereo)
Aktivace/deaktivace prostorového
zvuku
1. Stiskněte tlačítko MENU, přejděte na
položku NASTAVENÍ AUDIO a stiskněte
tlačítko ENTER.
2. Zvolte položku SURROUND a stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Zvolte položku Pro Logic II, 3 kanály
nebo Off a stiskněte tlačítko ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II je ochrannou
známkou společnosti Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System se vyrábí v licenci společnosti Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
249
10 Informační systém
Funkce audiosystému
Přední ekvalizér1
10
Tato funkce se používá pro jemné doladění
zvuku z předních reproduktorů.
1. Zvolte NASTAVENÍ AUDIO v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku Přední ekvalizér a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pro nastavení úrovně použijte tlačítka
volby menu nebo knoflík SELECTOR.
4. Stisknutím tlačítka ENTER zvolíte další
frekvenci. Zvolit můžete pět frekvencí
zvuku.
5. Stiskněte několikrát tlačítko ENTER,
dokud se nevrátíte zpět do režimu menu,
čímž hodnoty uložíte.
Zadní ekvalizér1
Tato funkce se používá pro jemné doladění
zvuku ze zadních reproduktorů.
1. Zvolte NASTAVENÍ AUDIO v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku Zadní ekvalizér a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Pro nastavení úrovně použijte tlačítka
volby menu nebo knoflík SELECTOR.
1
250
Některé audiosystémy.
4. Stisknutím tlačítka ENTER zvolíte další
frekvenci. Zvolit můžete pět frekvencí
zvuku.
5. Stiskněte několikrát tlačítko ENTER,
dokud se nevrátíte zpět do režimu menu,
čímž hodnoty uložíte.
10 Informační systém
Funkce rádia
Ladění
Manuální vyhledání známé frekvence
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
10
2. Jakmile se na displeji objeví požadovaná
frekvence, tlačítko uvolněte.
CLEAR
MENU
3. Frekvenci můžete doladit krátkým stisknutím tlačítek se šipkami,
nebo
.
SCAN
#
G027114
*
3
DEF
AUTOSTORE – automatické uložení
stanic
1. Zvolte režim rádia AM/FM1/FM2 pomocí
ovladače SELECTOR (3) nebo tlačítka
AM/FM (1).
2. Krátký stisk tlačítka
nebo
se
používá pro vyhledání stanic se silným
signálem.
3. Stiskněte jedno z tlačítek znovu pro další
vyhledávání.
Režim manuálního nastavení frekvence
zůstane aktivní pět sekund po posledním
stisknutí tlačítka.
Uložení stanic
Chcete-li uložit naladěnou stanici pod jedno
z tlačítek volby stanic 0 – 9 (2), postupujte
podle následujících kroků:
1. Nalaďte frekvenci požadované stanice.
2. Stiskněte tlačítko, pod které si chcete
uložit naladěné stanice, a podržte je stisknuté. Zvuk na několik sekund ztichne. Na
displeji se objeví Kanál byl uložen. Stanice je nyní uložena.
Uložit můžete až 10 stanic v pásmu AM, FM1
a FM2, tj. celkem 30 stanic.
G027119
AM FM
CD
1. Stiskněte a podržte tlačítko
nebo
. Na displeji se objeví MAN. Rádio
pomalu prohledává frekvence ve zvoleném směru a po několika sekundách se
rychlost prohledávání zvýší.
AUTO (1) vyhledá deset nejsilnějších rozhlasových stanic a uloží je automaticky do
samostatné paměti. To je zvlášť užitečné,
projíždíte-li oblastí, ve které vysílají Vám
neznámé stanice a neznáte ani jejich vysílací
frekvence.
Spuštění automatického uložení
1. Vyberte vlnový rozsah pomocí tlačítka
AM/FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko AUTO (1),
dokud se na displeji neobjeví zpráva
Automat. uložení.
}}
251
10 Informační systém
Funkce rádia
10
Jakmile z displeje zmizí zpráva Automat.
uložení, stanice jsou uloženy. Rádio pokračuje v režimu Auto a na displeji se zobrazí
AUTO. Automaticky uložené stanice lze nyní
vybrat pomocí tlačítek 0 - 9. Pokud nejsou
v dosahu žádné stanice s odpovídající sílou
signálu, zobrazí se zpráva Stanice nebyla
nalezena.
Zrušení automatického uložení stanic
–
Stiskněte EXIT.
Volba automaticky uložených předvoleb
Pokud přepnete rádio do režimu Auto, získáte
přístup k předvolbám automaticky uložených
stanic.
1. Krátce stiskněte AUTO (1). Na displeji se
objeví AUTO.
2. Stiskněte jedno z tlačítek 0 - 9.
3. Rádio zůstane v režimu Auto, dokud jej
neopustíte krátkým stisknutím tlačítka
AUTO (1), EXIT nebo AM/FM.
Prohledávání
Funkce RDS1
SCAN (2) automaticky vyhledává ve vlnovém
pásmu silné stanice. Jakmile je stanice nalezena, je reprodukována po dobu přibližně 8 sekund, než se prohledávání opět
spustí.
RDS (Radio Data System) spojuje vysílače FM
do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které RDS rádiu umožňují následující
funkce:
•
Automatické přepnutí na silnější vysílač,
pokud se příjem v oblasti zhorší.
1. Vyberte vlnový rozsah pomocí tlačítka
AM/FM.
•
Vyhledání typu programu, například
dopravní informace nebo zprávy.
2. Aktivujte prohledávání stisknutím tlačítka
SCAN (2). Na displeji se objeví SCAN.
•
Příjem textových informací o programu
aktuální rozhlasové stanice.
Aktivace/deaktivace prohledávání
3. Prohledávání ukončete stisknutím tlačítka
SCAN nebo EXIT.
Uložení stanice
Zvolenou stanici je možné uložit jako
předvolbu, když je prohledávání SCAN
aktivní.
–
Stiskněte tlačítko 0 – 9 a přidržte je stisknuté, dokud se na displeji neobjeví zpráva
Station Stored.
Prohledávání SCAN se přeruší a uloženou
stanici je možné zvolit pomocí předvolby.
1
252
Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.
POZNÁMKA
Některé rozhlasové stanice RDS nepoužívají nebo pouze některé funkce.
10 Informační systém
Funkce rádia
Ovládání hlasitosti – NEWS/TP/
ALARM
POZNÁMKA
Pokud se například přehrává CD, když
rádio přijímá dopravní informace, CD
přehrávač přejde do režimu pauzy. Zprávu
uslyšíte hlasitostí nastavenou pro daný typ
zprávy. Původně zvolený zdroj signálu
bude pokračovat s hlasitostí, která byla
předtím nastavena. Pokud nastavíte hlasitost v průběhu hlášení, nová hlasitost se
uloží a použije při následujícím hlášení.
Zprávy – NEWS
Tato funkce přeruší ostatní zdroje zvukového
signálu (např. CD), když začne vysílání zpráv.
1. Zvolte režim rádia pomocí ovladače
SELECTOR nebo tlačítka AM/FM.
2. Zvolte Zpravodajství v menu a stiskněte
ENTER.
3. Na displeji se zobrazí zpráva
Zpravodajství.
4. Volbou možnosti Zpravodajství a stisknutím tlačítka ENTER lze funkci
Zpravodajství deaktivovat.
Při této funkci programy stanic RDS, které
mají kód news, přeruší jiné zdroje zvukového
signálu s hlasitostí nastavenou pro tyto účely.
Ihned po dokončení vysílání zpráv se audiosystém navrátí k předcházejícímu zdroji
audiosignálu a obnoví předcházející nastavenou hlasitost.
Pokud si nepřejete poslouchat právě zapnuté
zpravodajství:
–
Stiskněte tlačítko EXIT. Funkce NEWS
zůstane aktivní a rádio čeká na další zpravodajský program.
Dopravní zpravodajství – TP
Při této funkci programy stanic RDS, které
mají kód dopravního zpravodajství, přeruší
jiné zdroje zvukového signálu s hlasitostí
nastavenou pro tento účel. Ihned po odvysílání zprávy se rádio navrátí k předcházejícímu
zdroji audiosignálu a obnoví předcházející
nastavenou hlasitost.
1. Zvolte TP v menu a stiskněte ENTER.
2. Na displeji se zobrazí zpráva TP.
3. Volbou možnosti TP a stisknutím tlačítka
ENTER lze funkci TP deaktivovat.
Pokud je funkce aktivní, na displeji se objeví
TP. Pokud zvolená stanice vysílá dopravní
informace, zobrazí se na displeji
.
Dopravní zpravodajství přeruší jiné zdroje
zvukového signálu, pouze pokud je na displeji
.
Pokud si nepřejete poslouchat právě zapnuté
dopravní zpravodajství:
–
Stiskněte tlačítko EXIT. Funkce TP
zůstane aktivní a rádio čeká na další
dopravní zpravodajství.
10
TP vyhledávání
Tato funkce Vám umožňuje poslouchat
dopravní zpravodajství, pokud cestujete mezi
různými zeměmi a státy v Evropě, aniž byste
si museli naladit konkrétní stanici.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku TP a stiskněte tlačítko
ENTER.
3. Zvolte položku Hledání TP a stiskněte
tlačítko ENTER.
Chcete-li funkci deaktivovat, zvolte znovu
položku Hledání TP a stiskněte tlačítko
ENTER.
Rádiotext
Některé stanice RDS vysílají informace
o obsahu programů, o umělcích atd. Tyto
informace se zobrazují na displeji.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Zvolte Radio text v menu a stiskněte
ENTER.
253
10 Informační systém
Funkce rádia
10
3. Volbou možnosti Radio text a stisknutím
tlačítka ENTER lze funkci deaktivovat.
Alarm
Alarm je vysílán automaticky a není možné jej
vypnout. Když je vysílána zpráva o poplachu,
na displeji se objeví zpráva Alarm!. Tato
funkce se využívá pro varování motoristů
před velkými nehodami a katastrofami (např.
pád mostu nebo nehoda v jaderné elektrárně).
Typy programů – PTY
Funkci PTY je možné použít pro výběr
různých typů programů, například populární
nebo klasická hudba. Funkci PTY použijte pro
výběr z množství různých typů programů uvedených v následujícím seznamu.
Zobrazení typu programu
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte PTY v menu a stiskněte ENTER.
3. Zvolte položku Ukázat PTY a stiskněte
tlačítko ENTER.
PTY kód zvolené stanice se nyní zobrazí na
displeji.
POZNÁMKA
Ne všechny stanice vysílají PTY kód.
Typy programů
Aktuality
Náboženství
Mluvené slovo
Country hudba
Publicistika
Ekonomika
Folk
Volný čas
Pro děti
Hudba z archivu
Informace
Jazz
Klasická hudba
Kultura
Lehčí klasika
254
Typy programů
Nenáročný poslech
Lidová hudba
Populární hudba
Jízda
Rock
Společnost
Sport
Divadlo
Živé telefonáty
Vzdělávání
Věda
Počasí
Jiná hudba
Vyhledání určitého typu programu
Tato funkce Vám pomůže najít programy určitého zaměření pomocí vyhledávání v celém
frekvenčním pásmu.
1. Zvolte položku FM 1 nebo FM 2 a stiskněte tlačítko MENU.
10 Informační systém
Funkce rádia
2. Zvolte položku NASTAVENÍ RÁDIA
a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zvolte položku PTY a stiskněte tlačítko
ENTER.
4. Zvolte položku Vybrat PTY a stiskněte
tlačítko ENTER.
5. U jednoho nebo více uvedených typů
programu stiskněte tlačítko ENTER. Po
první volbě se na displeji rozsvítí symbol
PTY a rádio je v pohotovostním stavu pro
příjem stanic s funkcí PTY.
přepne na stanici vysílající vybraný typ
programu.
POZNÁMKA
Nyní budou přehrávány pouze zprávy ze
zvolené stanice.
Chcete-li deaktivovat funkci PTY standby,
v nabídce vyberte možnost Vymazat
všechny PTY. Symbol PTY zmizí z displeje
a rádio se vrátí do normálního režimu.
Zprávy – NEWS STATION
Dopravní zpravodajství – TP STATION
Zde můžete určit stanice, které budou sledovány, zda nevysílají zprávy.
Zde můžete určit stanice, které budou sledovány, zda nevysílají dopravní zpravodajství.
Mějte na paměti, že daná stanice musí vysílat
RDS signál.
Mějte na paměti, že na displeji musí být
Aktivace/deaktivace NEWS STATION
zobrazeno
Nalaďte stanici, která bude sledována z hlediska příjmu zpráv.
6. Jakmile jste označili všechny požadované
typy, opusťte seznam PTY zvolením
EXIT/CLEAR.
Aktivace/deaktivace TP STATION
7. Zvolte položku PTY scan a stiskněte tlačítko ENTER. Pokud rádio najde stanici
s vybraným typem programu, začne ji
reprodukovat z reproduktorů.
Nalaďte stanici, která bude sledována z hlediska příjmu dopravního zpravodajství.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku ZPRAVODAJSKÁ
STANICE a stiskněte tlačítko ENTER.
2. Zvolte položku TP a stiskněte tlačítko
ENTER.
3. Zvolte položku TP STATION a stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Zvolte položku STANICE TP a stiskněte
tlačítko ENTER.
4. Volbou položky Nastavit aktuální lze
aktivovat nebo položkou RESET deaktivovat funkci; stiskněte tlačítko ENTER.
8. Pokud rádio najde stanici, která není
vhodná, pokračujte ve vyhledávání tlanebo
.
čítky
9. Pokud není nalezena žádná stanice
s vybraným typem programu, rádio začne
přehrávat předchozí frekvenci. Funkce
PTY zůstává v pohotovostním stavu,
dokud nezačne vysílat vybraný typ programu. V tom případě rádio automaticky
.
4. Volbou položky Nastavit aktuální lze
aktivovat nebo položkou RESET deaktivovat funkci; stiskněte tlačítko ENTER.
10
POZNÁMKA
Nyní budou přehrávány pouze zprávy ze
zvolené stanice.
255
10 Informační systém
Funkce rádia
Automatická změna frekvence – AF
10
Funkce AF vybere jeden z nejsilnějších vysílačů zvolené stanice. Rádio může někdy
vyhledávat silný vysílač v celém vlnovém rozsahu FM. Pokud k tomu dojde, rádio se ztlumí
a na displeji se objeví PI SEEK - pro
ukončení stiskněte EXIT.
Aktivace/deaktivace AF
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku AF a stiskněte tlačítko
ENTER.
Funkci AF opět aktivujete, pokud zvolíte AF
a stisknete ENTER.
Regionální rozhlasové programy –
REG
Tato funkce umožňuje pokračovat v příjmu
regionálního vysílače, i když jeho signál je
slabý.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku Regional a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Na displeji se zobrazí zpráva REG.
2
256
Předdefinované/tovární nastavení.
4. Chcete-li REG deaktivovat, zvolte znovu
položku REG a stiskněte tlačítko ENTER.
Rozšíření o ostatní sítě – EON
Funkce EON je užitečná zejména v městských oblastech, kde je mnoho rozhlasových
stanic. Umožňuje nastavení vzdálenosti vysílače rozhlasové stanice od vozidla, kdy programové funkce by měly přerušit aktuální
zdroj audiosignálu.
• Místní – k přerušení dojde pouze
v případě, že vysílač rozhlasové stanice je
blízko.
• Vzdálené2 – k přerušení dojde i v
případě, že vysílač rozhlasové stanice je
daleko, dokonce i když je signál velmi
zarušený.
• Off – žádné přerušení programy z jiných
vysílačů.
Aktivace/deaktivace EON
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku EON a stiskněte tlačítko
ENTER.
3. Zvolte položku Místní, Vzdálené nebo
Off a stiskněte tlačítko ENTER.
Resetování funkcí RDS
Obnoví veškerá nastavení rádia na hodnoty
nastavené v továrně.
1. Zvolte NASTAVENÍ RÁDIA v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte položku Obnovit vše a stiskněte
tlačítko ENTER.
3. Potvrďte opětovným stisknutím ENTER.
10 Informační systém
Funkce CD
Vložení CD (CD měnič)
–
Tlačítky 1 – 6 nebo navigačním tlačítkem
směrem nahoru/dolů zvolte volnou pozici.
Volná pozice je na displeji označena. Text
Vložte disk signalizuje, že nový disk je
možné vložit. Měnič CD pojme až 6 disků.
–
Vložte disk CD do otvoru CD měniče (2).
G027116
Vysunutí CD
Spuštění přehrávání (CD přehrávač)
CD zůstane ve vysunuté poloze po dobu
max. 12 sekund. Poté je opět vtažen do
přehrávače a přehrávání pokračuje.
Jednotlivé disky (CD přehrávač)
Vysuňte jednotlivé disky stisknutím tlačítka
pro vysunutí (3).
Pokud je hudební CD v přehrávači, když je
audiosystém v režimu CD, přehrávání se
spustí automaticky. Jinak vložte disk
a přepněte do režimu CD pomocí knoflíku
SELECTOR (4) nebo tlačítka CD(1).
Všechny disky (CD měnič)
Spuštění přehrávání (CD měnič)
Tuto funkci je možné aktivovat pouze ve stojícím voze. Vysunutí se přeruší, pokud se
začne vůz pohybovat.
Pokud je již zvolena pozice s hudebním CD,
když je audiosystém aktivován, přehrávání se
spustí automaticky. Jinak přepněte do režimu
CD měniče pomocí knoflíku SELECTOR (4)
nebo tlačítka CD (1) a zvolte disk pomocí tlačítek s čísly 1 - 6.
Všechny disky vysunete dlouhým stisknutím
tlačítka pro vysunutí. Vyprázdní se celý
zásobník měniče, disk po disku. Na displeji se
zobrazí zpráva MATA UT.
Pauza
Pokud je hlasitost zcela ztlumena, CD přehrávač se zastaví. Po zvýšení hlasitosti se CD
přehrávač znovu spustí.
Zvukové soubory
Kromě normálních hudebních CD přehrávač
CD také podporuje formát zvukových souborů MP3 a WMA.
10
POZNÁMKA
Některé typy disků chráněných proti kopírování zvukových souborů neumí přehrávač načíst.
Pokud je do přehrávače vložen disk CD obsahující zvukové soubory, načte se struktura
složek. V závislosti na kvalitě disku může trvat
nějakou dobu, než se spustí přehrávání.
Navigace a přehrávání
Pokud je v CD přehrávači vložen disk obsahující zvukové soubory, potom se po stisknutí
tlačítka ENTER zobrazí struktura složek na
disku. Strukturu složek můžete procházet
stejným způsobem, jako když procházíte
strukturu menu audiosystému. Zvukové soubory jsou označeny symbolem
a složky symbolem
. Než se spustí
přehrávání, lze pomocí tlačítek
/
zobrazit název zvukového souboru, pokud je
displej příliš úzký. Přehrávání zvoleného zvukového souboru spustíte tlačítkem ENTER.
Když skončí přehrávání souboru, budou
přehrávány ostatní soubory ve stejné složce.
257
10 Informační systém
Funkce CD
10
Složka se automaticky změní po přehrání
všech souborů v aktuální složce.
Procházet náhodně zvolenými skladbami
je možné pouze na aktuálním disku.
Rychlý posun/změna skladeb
a zvukových souborů na CD
Krátkým stlačením tlačítek
/
můžete listovat v seznamu skladeb/souborů
na CD. Dlouhé stisknutí se používá
k rychlému posunu ve skladbách/souborech
na CD. Ke stejnému účelu může být využito
klávesnice na volantu.
Prohledávání CD
Tato funkce přehraje prvních deset sekund
z každé skladby/souboru na CD. Pro aktivaci
stisknete tlačítko SCAN. Stisknutím tlačítka
EXIT nebo SCAN lze pokračovat v přehrávání
aktuální skladby CD nebo zvukového souboru. Prohledávání se provádí pouze na
vybraném disku. Když je tato funkce aktivní,
na displeji se objeví text SCAN.
POZNÁMKA
Pokud je text na disku aktivní, tyto zprávy
se nezobrazují (SCAN).
Náhodný výběr
Tato funkce přehrává skladby v náhodném
pořadí. Náhodně vybrané skladby/soubory na
CD je možné normálně procházet.
258
POZNÁMKA
Aktivace/deaktivace (CD přehrávač)
Pokud je přehráván hudební disk CD:
–
Zvolte RANDOM v menu a stiskněte
ENTER.
Pokud je přehráván disk se zvukovými soubory:
–
Pokud si vyberete jiný disk CD, funkce se
deaktivuje.
Různé zprávy se objeví v závislosti na aktivované funkci náhodného výběru:
• RANDOM znamená, že přehrávány jsou
pouze skladby z jednoho hudebního CD.
• RANDOM ALL znamená, že jsou přehrávány všechny CD disky v CD měniči.
• RANDOM Složka znamená, že přehrá-
vány jsou zvukové soubory ve složce na
aktuálním CD.
Zvolte Disk nebo Složka v menu a stiskněte ENTER.
POZNÁMKA
Aktivace/deaktivace (CD měnič)
Pokud je text na disku aktivní, tyto zprávy
se nezobrazují.
Pokud je přehráván hudební disk CD:
1. Zvolte Náhodný výběr v menu a stiskněte ENTER.
2. Rolujte na Jeden disk nebo Všechny
disky a stiskněte ENTER.
Položka Všechny disky platí pouze pro
hudební CD v měniči.
Pokud je přehráván disk CD se zvukovými
soubory:
1. Zvolte Jeden disk nebo Složka v menu
a stiskněte ENTER.
2. Zvolte požadovaný disk CD nebo složku
a stiskněte ENTER.
Text na disku
Pokud je informace o titulu uložena na CD, je
možné ji zobrazit na displeji.
Aktivovat/deaktivovat
Spusťte přehrávání CD.
–
Zvolte Text. info o disku v menu a stiskněte ENTER.
CD
Při používání doma vypálených disků může
být reprodukce nekvalitní nebo úplně znemožněná.
10 Informační systém
Funkce CD
VAROVÁNÍ
Pouze standardní disky (průměr 12 cm).
Nepožívejte disky s přilnavými nálepkami.
Teplo z CD přehrávače může způsobit
uvolnění štítku a následně může dojít
k poškození CD přehrávače.
10
259
10 Informační systém
Struktura menu – audiosystém
10
FM MENU1
MENU AM
1. Zpravodajství
1. NASTAVENÍ AUDIO*2
2. TP
3. Radio text
MENU CD
4. NASTAVENÍ RÁDIA
1. Náhodný výběr
4.1. PTY
2. Zpravodajství
4.2. TP
3. TP
4.3. ZPRAVODAJSKÁ STANICE
4. Text. info o disku
4.4. AF
5. NASTAVENÍ AUDIO*2
4.5. Regional
4.6. EON
4.7. Obnovit vše
5. NASTAVENÍ AUDIO*
5.1. Surround
5.2. Přední ekvalizér
5.3. Zadní ekvalizér
5.4. Obnovit vše
1
2
260
Dostupné funkce RDS se na jednotlivých trzích mohou lišit.
viz FM MENU.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
MENU AUX
1. Hlasitost vstupu AUX
2. Zpravodajství
3. TP
4. NASTAVENÍ AUDIO*2
10 Informační systém
Funkce telefonu*
10
Komponenty telefonu
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
261
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Komponenty telefonu
Mikrofon - mikrofon sady handsfree je
nainstalován ve stropu vedle sluneční
clony.
Všeobecné informace
•
Na prvním místě je vždy bezpečnost silničního provozu.
•
Vypněte telefonní systém, když doplňujete palivo.
•
•
V blízkosti lomů telefon vypněte.
Ovládání
Doporučujeme, aby servis telefonního
systému prováděl autorizovaný servis
Volvo.
Tísňová volání
Čtečka SIM karty – SIM karta se
zasouvá do přední části ovládacího
panelu.
Tísňová volání můžete uskutečnit bez SIM
karty, pokud je území, ze kterého voláte,
pokryto signálem GSM.
Ovládací panel ve středové konzole –
všechny funkce telefonu (s výjimkou hlasitosti hovoru) mohou být ovládány
prostřednictvím ovládacího panelu.
1. Zapněte telefon.
Displej
2. Zvolte telefonní číslo pro tísňové volání (v
zemích EU: 112).
ENTER – přijetí hovoru, volba v menu
nebo aktivace telefonu z pohotovostního
režimu
Anténa – anténa je namontována na
přední okno před zpětným zrcátkem.
3. Stiskněte tlačítko ENTER na ovládacím
panelu nebo na volantu.
G027117
10
Klávesnice na volantu* – většinu funkcí
telefonu můžete ovládat pomocí klávesnice na volantu. Pokud je telefon v aktivním režimu, tlačítka na volantu je možné
používat pouze k ovládání funkcí telefonu.
Když je telefon v aktivním režimu, na displeji se vždy zobrazují informace vztahující se k telefonu.
Zapnutí/vypnutí/pohotovostní režim
EXIT/CLEAR – ukončení/odmítnutí
volání, návrat v menu, zrušení volby nebo
vymazání zadaného znaku nebo číslice
Držák SIM karty
Tlačítka volby menu
262
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Spínač zapnutí/vypnutí/
pohotovostního režimu
Snížení hlasitosti během telefonního
hovoru
Aktivace systému:
Když během poslechu rádia zazvoní telefon
a hovor přijmete, sníží se hlasitost. Po ukončení hovoru se automaticky obnoví dříve
nastavená hlasitost. Hlasitost rádia je také
možné nastavit během hovoru. Ta je potom
zachována i po ukončení hovoru. Zvuk audiosystému je také možné úplně ztišit během
telefonického hovoru, viz strana 270.
–
Stisknutím tlačítka PHONE (3) aktivujete
telefonní systém.
Vypnutí systému:
–
Podržte tlačítko PHONE stisknuté
a systém se vypne.
Ponechání systému v pohotovostním režimu:
1. Krátkým stisknutím tlačítka PHONE nebo
stisknutím EXIT/CLEAR ponecháte telefon v pohotovostním režimu.
Tlačítka číslic/písmen a rychlé volby
menu
Seek – posun vpřed a vzad při psaní textu
a čísel
Zvýšení/snížení hlasitosti hovoru během
volání. Telefon nepoužívá prostřední
reproduktor*
2. Systém opět aktivujete tlačítkem PHONE.
Když je telefon aktivní nebo v pohotovostním
režimu, na displeji se objeví symbol sluchátka.
Pokud vypnete zapalování vozu a telefon
bude zapnutý, při příštím zapnutí zapalování
se i telefon opět zapne. Pokud je telefon
vypnutý, není možné přijímat žádná volání.
10
Tato funkce je k dispozici pouze u integrovaného telefonu Volvo.
Pohotovostní režim
V pohotovostním režimu můžete přijímat
volání, zatímco audiosystém je aktivní a informace ze zdrojů audiosystému se budou
zobrazovat na displeji.
Chcete-li používat ostatní funkce telefonního
systému, telefon musí být zapnutý v aktivním
režimu.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
263
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Rychlá volba menu
10
SIM karta
Pokud máte se svou SIM kartou problémy,
obraťte se na svého operátora sítě.
Jestliže jste již použili tlačítko menu pro vstup
do menu systému, můžete pro zvolení správného menu v hlavní nabídce namísto šipek
použít čísla a tlačítko ENTER. Každá nabídka
v menu má své číslo. Čísla se zobrazují na
displeji spolu s jednotlivými položkami menu.
Příjem hovoru a volání
Volání:
–
Bezpečnost dopravy
Příjem příchozího hovoru:
Z bezpečnostních důvodů jsou některé části
nabídky menu telefonu nepřístupné, pokud se
vůz pohybuje rychlostí vyšší než 8 km/h.
Můžete pouze dokončit činnosti, které již byly
započaty.
Rychlostní omezení můžete zrušit pomocí
funkce menu 5.6.
G026980
–
Telefon je možné používat pouze s platnou
SIM kartou Subscriber Identity Module. Kartu
získáte u Vašeho poskytovatele služeb.
Když chcete telefon používat, vždy zasuňte
SIM kartu.
Audiosystém vozu může být během telefonního hovoru automaticky ztišen, viz
strana 270.
Ukončení hovoru
–
Stiskněte tlačítko EXIT/CLEAR na klávesnici volantu nebo ovládacího panelu.
Audiosystém obnoví svoji předcházející činnost.
2. Otevřete držák SIM karty krátkým stisknutím.
Příchozí hovor odmítnete stisknutím tlačítka
EXIT/CLEAR.
4. Ujistěte se, že zkosený roh karty zapadl
do úkosu v držáku.
5. Zasuňte držák do panelu.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Stiskněte ENTER. Také můžete použít
automatický příjem volání, viz strana 270.
1. Vypněte telefon.
3. Vložte SIM kartu kovovými kontakty dolů.
264
Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko
ENTER na klávesnici volantu nebo na klávesnici na ovládacím panelu.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Naposledy volaná čísla
Použití rychlé volby
Funkce během hovoru
Poslední volaná čísla/jména jsou automaticky
uložena do paměti.
1. Podržte požadované tlačítko rychlé volby
stisknuté po dobu přibližně 2 sekund
nebo stiskněte toto tlačítko krátce
a potom stiskněte tlačítko ENTER.
Následující funkce jsou k dispozici během
hovoru (vyberte šipkami a proveďte stisknutím tlačítka ENTER)
1. Stiskněte tlačítko ENTER na ovládacím
panelu nebo na volantu.
2. Tlačítka volby menu se používají
k posunu nahoru a dolů mezi naposledy
volanými čísly. Ta se zobrazují na displeji.
3. Stiskněte ENTER.
Rychlá volba
Uložení čísel pro rychlou volbu
Telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby
(1 – 9).
Postupujte následovně:
1. Zvolte Phone book v menu a stiskněte
ENTER.
2. Přejděte na položku One-key dial (viz
strana 270) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zvolte si číslo rychlé volby. Potvrďte
stisknutím tlačítka ENTER.
4. Vyhledejte požadované jméno nebo telefonní číslo v telefonním seznamu. Vyberte
je stisknutím tlačítka ENTER.
2. Před použitím rychlé volby po zapnutí
telefonu chvíli počkejte.
POZNÁMKA
Pokud chcete používat rychlou volbu čísel,
musí být aktivováno menu 3.4. Viz Rychlá
volba v popisu položek menu na straně
269.
Přidržení hovoru
Pokud uslyšíte během hovoru dvě pípnutí,
volá Vás někdo další. Tuto funkci si můžete
zapnout nebo vypnout v menu.
V tomto režimu si můžete zvolit, zda další
hovor přijmete nebo odmítnete. Pokud si
nepřejete hovor přijmout, stiskněte tlačítko
EXIT/CLEAR nebo nedělejte nic.
Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko
ENTER. Aktuální hovor bude přidržen. Pokud
stisknete tlačítko EXIT/CLEAR, oba hovory
se ukončí.
Secret mode/
Secret mode
off
Nezobrazení čísla
Hold/Resume
Volba, jestli má být
hovor přidržen nebo
odmítnut
Phone book
Zobrazení telefonního
seznamu
10
Následující funkce jsou k dispozici, pokud
máte aktivní hovor a přidržený hovor (vyberte
šipkami a označte stisknutím ENTER)
Secret
mode/
Secret
mode off
Nezobrazení čísla
Phone book
Zobrazení telefonního
seznamu
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
265
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Join
10
Swap
Hovor s oběma účastníky
najednou (konferenční
hovor)
Přepínání mezi jednotlivými hovory
Uložení telefonních čísel se jmény
Vyberte si z následujících možností:
1. Stiskněte tlačítko MENU, vyberte položku
Phone book a stiskněte tlačítko ENTER.
1. Stiskněte ENTER a posouvejte šipkami,
dokud nenaleznete požadované jméno.
2. Rolujte na New number a stiskněte
ENTER.
2. Stiskněte tlačítko pro první znak jména
(nebo zadejte celé jméno) a stiskněte tlačítko ENTER.
3. Zadejte jméno a stiskněte ENTER.
Hlasitost hovoru
4. Zadejte číslo a stiskněte ENTER.
Hlasitost během hovoru můžete zvýšit nebo
snížit stisknutím tlačítka + nebo - na klávesnici na volantu.
5. Vyberte paměť, do které chcete ukládat,
a stiskněte ENTER.
Pokud je telefon v aktivním režimu, klávesnici
na volantu je možné používat pouze k ovládání funkcí telefonu.
Volání čísla uloženého v paměti
Abyste mohli použít tato tlačítka pro nastavení audiosystému, telefon musí být v pohotovostním režimu, viz strana 263.
AM FM
CD
LE CTOR
SE
SOUND
EXI T
ENTER
Telefonní seznam (Phone book)
Telefonní čísla a jména můžete uložit buď do
paměti telefonu nebo paměti SIM karty.
4
GHI
7
PQRS
AUTO
*
266
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
SCAN
#
G027118
Je-li jméno volajícího nalezeno v telefonním
seznamu, jeho nebo její jméno se zobrazí na
displeji.
Do paměti telefonu můžete uložit maximálně
255 jmen.
2
ABC
1
–
Zadání jména nebo psaní zprávy
Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem:
jednou pro první znak, dvakrát pro druhý znak
atd. Stisknutím tlačítka 1 zadáte mezeru.
1
mezera 1- ? ! , . : " ’ ( )
2
abc2äĺŕćç
3
def3čé
4
ghi4ě
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üů
9
wxyz9
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
POWER
3. Stisknutím tlačítka ENTER zahájíte vytáčení čísla.
Stiskněte tlačítko MENU se šipkou dolů
(1) nebo
na volantu pro vyhledávání
v telefonním seznamu.
10 Informační systém
Funkce telefonu*
Používá se, pokud mají být zadány
dva znaky pod stejným tlačítkem za
sebou.
0
+0@*#&$£/%
#
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny.
EXIT
Duální SIM karty
Technické údaje
Vymazání posledního zadaného
písmene nebo číslice. Stisknete-li
a podržíte tlačítko déle, vymaže se
celý zadaný text nebo číslo.
Přerušení zadávání textu
1. Vymažte celý zadaný text dlouhým stisknutím tlačítka EXIT/CLEAR.
2. Vraťte se do menu dalším dlouhým stisknutím tlačítka EXIT/CLEAR.
A
G026980
*
Mnozí operátoři nabízí duální SIM karty –
jednu do vozu a jednu do druhého telefonu.
Duální SIM karta umožňuje používat stejné
číslo ve dvou různých telefonech. Obraťte se
na místního poskytovatele služeb, který Vám
poskytne více informací o možnostech a použití duální SIM karty.
Výkon
2W
SIM karta
malá, 3 V
Počet paměťových pozic
255A
SMS
ano
Data/Fax
ne
Dvě pásma
ano (900/1800)
10
Paměť telefonu obsahuje 255 pozic. Počet paměťových
pozic na SIM kartě se liší podle tarifu.
IMEI
Chcete-li zablokovat telefon, musíte operátorovi sdělit číslo IMEI telefonu. Jedná se
o 15místné sériové číslo naprogramované
v telefonu. Vytočením čísla *#06# zobrazíte
číslo IMEI na displeji. Toto číslo si poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
267
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
Přehled
10
2.4. Vytáčení zrychlené volby
1. Výpis volání
1.1. Zmeškaný hovor
2.4.2 Zvolte čísla
4.6.4 Mimo dosah sítě
2.5. Vymazat SIM
4.6.5 Faxová volání
1.3. Volaná čís.
2.6. Vymazat telefon
4.6.6 Datová volání
1.4. Vymazat výpis
2.7. Stav paměti
4.6.7 Zrušit vše
3. Zprávy
5. Změnit telefon
1.4.2 Nepřijaté hovory
3.1. Přečíst
5.1. Telefon vozu
1.4.3 Přijaté hovory
3.2. Napsat
5.2. Přidat telefon
1.4.4 Volaná čís.
3.3. Message settings
5.3. Přidané telefony1
1.5. Délka hovorů
3.3.1 Číslo SMSC
1.5.1 Poslední hovor
3.3.2 Doba platnosti
1.5.2 Čítače hovorů
3.3.3 Typ zprávy
1.5.3 Celková doba
1.5.4 Měřič času vymazán
2. Telefonní seznam
4. Možnosti volání
4.1. Odeslat moje čís.
4.2. Čekající hovor
2.1. Hledat
4.3. Automatická odpověď
2.2. Nové číslo
4.4. Automatic redial
2.3. Zkopírovat vše
4.5. Číslo hlasové schránky
2.3.1 SIM do telefonu
2.3.2 Telefon do SIM
268
4.6.3 Nepřijato
1.2. Přijaté hovory
1.4.1 Všechny hovory
1
4.6.2 Při obsazení
2.4.1 Aktivní
Max. 3 telefonů.
4.6. Přesměřování
4.6.1 Všechny hovory
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6. Nastavení telefonu
6.1. Operátor
6.1.1 Automatic
6.1.2 Ruční výběr
6.2. Požadavek na PIN kód
6.2.1 Zapnuto
6.2.2 Vypnuto
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
6.2.3 Automatic
6.3. Změna PIN kódu
6.4. Audio
6.4.1 Hlasitost vyzvánění
6.4.2 Vyzváněcí tón
6.4.3 Ztlumit rádio
6.4.4 Tón zprávy
6.5. Výrobní nastavení
Popis položek menu
1. Výpis volání
1.1. Zmeškané hovory
1.4. Vymazání seznamu
2.3. Kopírovat vše
Vymazání seznamů nacházejících se
v menu 1.1, 1.2 a 1.3 následovně.
Kopírování telefonních čísel a jmen ze SIM
karty do paměti telefonu.
1.4.1. Všechny
2.3.1. Ze SIM do paměti telefonu
1.4.2. Missed
2.3.2. From phone to SIM memory
1.4.3. Received
2.4. Vytáčení zrychlené volby
1.4.4. Dialled
K telefonnímu číslu uloženému v telefonním
seznamu můžete přiřadit číslo rychlé volby.
1.5. Doba trvání hovoru
Doba trvání všech hovorů nebo posledního
hovoru. K vynulování měřičů budete potřebovat kód telefonu (viz Menu 5.4).
1.5.1. Poslední hovor
1.5.2. Čítače hovorů
Seznam zmeškaných hovorů. Můžete si zvolit, zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo
uložit do telefonního seznamu.
1.5.3. Celková doba
1.2. Přijaté hovory
2. Telefonní seznam
Seznam přijatých hovorů. Můžete si zvolit,
zda chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit
do telefonního seznamu.
1.3. Volaná čísla
Seznam volaných čísel. Můžete si zvolit, zda
chcete číslo vytočit, vymazat nebo uložit do
telefonního seznamu.
1.5.4. Měřič času vymazán
2.1. Hledat
Hledání jména v telefonním seznamu.
2.2. Nové číslo
Ukládá do telefonního seznamu jména a telefonní čísla, viz strana 265.
10
2.5. Vymazání SIM
Vymazání celé paměti SIM karty.
2.6. Vymazání telefonu
Vymazání celé paměti telefonu.
2.7. Stav paměti
Ukazuje, kolik pozic je obsazeno na SIM kartě
a v paměti telefonu. V tabulce je vidět, kolik
pozic je z celkového počtu obsazeno, např.
100 (250).
3. Zprávy
3.1. Čtení
Přijaté textové zprávy. Zvolte, zda chcete
celou zprávu nebo její část vymazat, poslat
dál, změnit nebo uložit.
3.2. Psaní
Psaní zprávy na klávesnici. Zvolte, zda chcete
zprávu uložit nebo odeslat.
}}
269
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
10
3.3. Nastavení zpráv
4.6. Přesměrování
6. Nastavení telefonu
Zadejte číslo střediska zpráv, přes které
chcete zprávy posílat. Také určete typ zprávy
a dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve
středisku zpráv. Informace o nastavení zpráv
Vám poskytne Váš operátor sítě. Tato nastavení by měla zůstat za normálních okolností
nezměněna.
Zde můžete zvolit, kdy a jaký typ hovorů má
být přesměrován na zadané telefonní číslo.
6.1. Operátor
4.6.2. Při obsazení
6.1.2. Ruční výběr
3.3.1. Číslo SMSC
4.6.3. Nepřijato
3.3.2. Doba platnosti
6.2. Zabezpečení SIM karty
4.6.4. Mimo dosah sítě
3.3.3. Typ zprávy
4.6.5. Faxová volání
4. Možnosti volání
4.6.6. Datová volání
Zvolte, zda je zadání PIN kódu zapnuto,
vypnuto, nebo zda telefon má automaticky
zadat PIN kód.
4.1. Odeslání mého čísla
4.6.7. Zrušit vše
Zobrazení nebo ukrytí Vašeho telefonního
čísla před osobou, kterou voláte/která Vám
volá. Operátor sítě může zajistit trvalé neodesílání čísla.
4.2. Přidržení hovoru
Upozornění na příchozí hovor během aktuálního hovoru.
4.3. Automatická odpověď
Automatické přijetí příchozího hovoru.
4.4. Automatické opakované vytáčení
Volání předtím obsazeného čísla.
4.5. Číslo hlasové schránky
Uložení číslo hlasové schránky.
270
4.6.1. Všechny hovory
Toto nastavení je možné použít pouze během
hovoru.
Automatický nebo manuální výběr sítě. Zvolená síť se zobrazí na displeji v základním
režimu telefonu.
6.1.1. Auto
6.2.1. Zapnuto
6.2.2. Vypnuto
5. Změnit telefon
6.2.3. Automatic
5.1 Telefon ve vozidle
6.3 Změna PIN kódu
Volba integrovaného telefonu.
5.2. Přidat telefon
Změna PIN kódu. Kód si napište a uložte na
bezpečné místo.
Přidání mobilních telefonů do seznamu
Přidané telefony.
6.4.1. Hlasitost
5.3. Přidané telefony
Nastavte hlasitost tónů.
Volba pro připojení k jednomu z přidaných
telefonů (až 3 telefonů).
POZNÁMKA
Menu nahoře platí pouze pro vozidla
s handsfree systémem BluetoothTM.
6.4. Hlasitost (Volume)
6.4.2. Vyzváněcí tón
Máte k dispozici pět různých tónů.
6.4.3. On/Off
10 Informační systém
Struktura menu – telefon
Vypínání zvuku rádia.
6.4.4. Tón zprávy
10
6.5. Výrobní nastavení
Návrat k nastavení z výrobního závodu.
271
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Všeobecné informace
10
sluneční clony (2). Mobilní telefon je možné
ovládat prostřednictvím vlastní klávesnice bez
ohledu na to, zda je nebo není připojen.
Funkce telefonu, přehled ovládacích
prvků
POZNÁMKA
S funkcí handsfree jsou kompatibilní pouze
některé mobilní telefony. Doporučujeme,
abyste si informace o kompatibilních
mobilních telefonech vyžádali u autorizovaného prodejce Volvo nebo navštívili
internetové stránky www.volvocars.com.
Přehled systému.
Mobilní telefon
Mikrofon
VOLUME - hlasitost, stejná funkce je
k dispozici na klávesnici na volantu*.
Klávesnice na volantu*
Displej
Ovládací panel na středové konzole
ENTER – přijetí hovoru, volba v menu
nebo aktivace telefonu z pohotovostního
režimu.
BluetoothTM
Mobilní telefon vybavený technologií
BluetoothTM může být bezdrátově připojen
k audio systému. Audiosystém potom funguje
jako handsfree s možností ovládat dálkově
celou řadu funkcí mobilního telefonu. Mikrofon je nainstalován v čalounění stropu vedle
272
Ovládací panel na středové konzole.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
PHONE – zapnutí/vypnutí/pohotovostní
režim.
EXIT – ukončení/odmítnutí volání, návrat
v menu, zrušení volby nebo vymazání
zadaného znaku nebo číslice.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Menu systému je přístupné prostřednictvím tlačítka MENU. Pro pohyb mezi
položkami menu se používají tlačítka
směrem nahoru/dolů.
Seek – posun vpřed a vzad při psaní textu
a čísel.
Tlačítka číslic/písmen a rychlé volby
menu.
Nezapomeňte
Menu se ovládají prostřednictvím středové
konzoly a klávesnice na volantu. Všeobecné
informace o menu, viz strana 244.
POZNÁMKA
V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a handsfree rozhraním
BluetoothTM handsfree se připojení provádí
pomocí dalšího menu, viz strana 277.
Aktivace/deaktivace
Krátké stisknutí tlačítka PHONE aktivuje
funkci handsfree. Text TELEFON zobrazený
v horní části displeje informuje o přepnutí do
režimu telefonu. Symbol
indikuje, že
funkce handsfree je aktivní.
Jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE
deaktivujete funkci handsfree a odpojíte
připojený telefon.
Připojení mobilního telefonu
Mobilní telefon se připojuje různými způsoby
podle toho, zda již byl nebo nebyl dříve připojen. Při prvním připojení mobilního telefonu
postupujte podle instrukcí dole:
Alternativa 1 – prostřednictvím menu
vozidla
1. Nastavení zjistitelnosti/viditelnosti mobilního telefonu systémem BluetoothTM, viz
příručka k mobilnímu telefonu nebo
www.volvocars.com.
2. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE.
> Na displeji se objeví položka menu
Přidat telefon. Pokud již byl jeden
nebo více telefonů registrováno, potom
se tyto objeví také.
3. Vyberte Přidat telefon.
> Audiosystém vyhledá mobilní telefony
v bezprostředním okolí. Vyhledávání
trvá přibližně 30 sekund. Detekované
mobilní telefony s jejich příslušným
jménem BluetoothTM se zobrazí na displeji. Jméno BluetoothTM funkce
handsfree se zobrazí na telefonu jako
My Volvo Car.
4. Na displeji audiosystému si zvolte jeden
z mobilních telefonů.
5. Zadejte čísla na displeji audiosystému
prostřednictvím klávesnice mobilního
telefonu.
10
Alternativa 2 – prostřednictvím menu telefonu
1. Aktivujte funkci handsfree tlačítkem
PHONE. Pokud je připojený telefon,
odpojte jej.
2. K vyhledávání použijte telefon
s BluetoothTM, viz příručka k mobilnímu
telefonu.
3. V seznamu jednotek detekovaných vaším
mobilním telefonem zvolte My Volvo Car.
4. Zadejte PIN kód „1234“ do mobilního
telefonu, jakmile budete požádáni o PIN
kód.
5. Z mobilního telefonu zvolte připojení k My
Volvo Car.
Mobilní telefon se zaregistruje (spáruje)
a připojí automaticky k audio systému,
zatímco na displeji se objeví text
Synchronizace. Více informací o registraci
mobilních telefonů, viz strana 275.
Po vytvoření spojení se na displeji zobrazí
symbol
a jméno BluetoothTM mobilního
telefonu. Nyní je možné mobilní telefon ovládat prostřednictvím audiosystému.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
273
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Volání
10
1. Ujistěte se, že v horní části displeje je
zobrazen text TELEFON a je viditelný
.
symbol
2. Zadejte telefonní číslo nebo použijte telefonní seznam, viz strana 275.
Příchozí hovor
Hovory se přijímají tlačítkem ENTER, i když je
audio systém například v režimu CD nebo
FM. Hovor odmítněte nebo ukončete tlačítkem EXIT.
3. Stiskněte ENTER.
Automatická odpověď
Volání přerušíte tlačítkem EXIT.
Funkce automatické odpovědi znamená, že
hovory jsou přijaty automaticky. Aktivujte/
deaktivujte v NABÍDKA TELEFONU
MOŽNOSTI VOLÁNÍ Automatická
odpověď.
Odpojení mobilního telefonu
K automatickému odpojení dojde, pokud se
mobilní telefon vzdálí mimo dosah audiosystému. Více informací o připojení, viz
strana 275.
Manuální odpojení telefonu se provede deaktivací funkce handsfree jedním dlouhým stisknutím tlačítka PHONE. Funkce handsfree se
rovněž deaktivuje, pokud se vypne motor.
Po odpojení mobilního telefonu může probíhající hovor pokračovat prostřednictvím
vestavěného reproduktoru a mikrofonu mobilního telefonu.
POZNÁMKA
U některých mobilů se převedení ze sady
handsfree musí potvrdit na klávesnici
mobilního telefonu.
274
Příjem hovoru a volání
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Menu při hovoru
Stiskněte během probíhajícího hovoru tlačítko
MENU nebo ENTER, zpřístupníte následující
funkce:
• Ztlumení mikrofonu - Mikrofon audio
systému je ztlumen.
• Převedení hovoru do mobilu - Hovor je
přesměrován na mobilní telefon.
POZNÁMKA
U některých mobilních telefonů se spojení
ukončí při použití privátní funkce. Jde
o zcela normální jev. Funkce handsfree se
Vás dotáže, zda chcete opět připojit.
• Telefonní seznam - Hledání v telefonním
seznamu.
POZNÁMKA
Během probíhajícího hovoru není možné
vytvořit nové spojení.
Nastavení zvuku
Hlasitost hovoru
Hlasitost hovoru lze během hovorů regulovat.
Použití klávesnice na volantu*.
Hlasitost audiosystému
V režimu telefonu (TELEFON) se hlasitost
audiosystému nastavuje jako obvykle pomocí
tlačítka VOLUME.
Zdroj audia může být při příchozím hovoru
automaticky ztlumen v NABÍDKA TELEFONU
NASTAVENÍ TELEFONU ZVUK
A HLASITOST Ztlumení rádia.
Hlasitost vyzvánění
Přejdete na NABÍDKA TELEFONU
NASTAVENÍ TELEFONU ZVUK
A HLASITOST Hlasitost signálu
vyzvánění a nastavení upravte pomocí tlačítek
/
na ovládacím panelu na středové
konzole.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Vyzvánění
Více o registraci a připojení
Funkce handsfree obsahuje vyzváněcí tóny,
které mohou být vybrány v menu NABÍDKA
TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU
ZVUK A HLASITOST Vyzváněcí tóny
Vyzváněcí tón 1, atd.
Registrovat je možné maximálně 3 mobilní
telefony. Registrace se pro každý telefon provádí pouze jednou. Po zaregistrování je
mobilní telefon přidán do seznamu telefonů.
V daný okamžik nemůže být připojen více než
jeden telefon. Telefony mohou být odregistrovány v menu NABÍDKA TELEFONU
BLUETOOTH Odebrat telefon.
POZNÁMKA
Vyzvánění připojeného mobilního telefonu
není deaktivováno, když je použito jedno
z integrovaných vyzvánění systému handsfree.
Pro výběr vyzváněcího tónu1 jděte do menu
NABÍDKA TELEFONU NASTAVENÍ
TELEFONU ZVUK A HLASITOST
VYZVÁNĚCÍ TÓNY Použití signálu
mobilního telefonu.
Automatické připojení
Pokud je funkce handsfree aktivní, potom
naposledy připojený mobilní telefon v dosahu
je připojen automaticky. Pokud audiosystém
hledá naposledy připojený telefon, jeho jméno
se zobrazí na displeji. Pokud chcete přejít na
manuální připojení dalšího telefonu, stiskněte
tlačítko EXIT.
Manuální připojení
Pokud chcete připojit jiný mobilní telefon než
naposledy připojený nebo zaměnit připojený
mobilní telefon, postupujte následovně:
Nastavte audiosystém do režimu telefonu
(TELEFON) a postupujte podle pokynů na
displeji nebo pomocí systému menu (viz dále)
změňte připojený mobilní telefon.
Struktura menu je k dispozici ve dvou
různých provedeních, které se liší podle toho,
1
zda je vozidlo vybaveno rozhraním
BluetoothTM nebo zda je do vozidla telefon
integrován.
•
V případě vozidel vybavených pouze rozhraním BluetoothTM se připojení provádí
pomocí menu NABÍDKA TELEFONU
BLUETOOTH Změnit telefon
Přidat telefon. Další možností je zvolit
jeden z dříve připojených telefonů.
•
V případě vozidel vybavených integrovaným telefonem a rozhraním BluetoothTM
se připojení provádí pomocí menu
NABÍDKA TELEFONU Změnit telefon
Přidat telefon. Další možností je zvolit
jeden z dříve připojených telefonů.
10
Telefonní seznam
Předpokladem jakéhokoliv použití telefonního
seznamu je zobrazení textu TELEFON v horní
části displeje a symbolu
.
Audiosystém si ukládá kopii telefonního
seznamu každého registrovaného mobilního
telefonu. Telefonní seznam se do audiosystému kopíruje automaticky při každém připojení. Funkci deaktivujte v menu NASTAVENÍ
TELEFONU Synch. telefonní seznam.
Vyhledávání kontaktů je prováděno pouze
Není podporováno všemi mobilními telefony.
}}
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
275
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
10
v telefonním seznamu připojeného mobilního
telefonu.
POZNÁMKA
Pokud mobilní telefon neumožňuje kopírování adresáře, po dokončení kopírování se
zobrazí Seznam je prázdný.
Pokud telefonní seznam obsahuje kontaktní
informace o volajícím, potom se tyto zobrazí
na displeji.
Vyhledávání kontaktů
Nejsnadnějším způsobem vyhledávání v telefonním seznamu je dlouhé stisknutí kláves 2–
9. Vyhledávaní v telefonním seznamu bude
prováděno podle prvního písmena.
Do telefonního seznamu lze také vstoupit
prostřednictvím tlačítka
na ovládacím
panelu na středové konzole nebo pomocí tlačítka
na klávesnici na volantu. Mezi
kontakty procházejte tlačítky
/
nebo
/
. K vyhledávání můžete použít
také menu Hledání v telefonním seznamu pod
položkou TELEFONNÍ SEZNAM Hledat:
1. Vložte několik prvních písmen kontaktu
a stiskněte ENTER. Nebo jednoduše
stiskněte ENTER.
2. Rolujte na kontakt a stiskněte tlačítko
ENTER pro volání.
276
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
Rozpoznávání hlasu
Funkce mobilního telefonu rozpoznávání
hlasu pro volbu volaného čísla je možné použít po stisknutí a podržení tlačítka ENTER.
POZNÁMKA
Rozpoznávání hlasu funguje v plném rozsahu pouze u některých mobilních telefonů. Pokud potřebujete informace o kompatibilních telefonech, společnost Volvo
doporučuje kontaktovat autorizovaného
prodejce Volvo nebo navštívit stránku
www.volvocars.com.
Číslo hlasové schránky
Číslo hlasové schránky může být změněno
v menu MOŽNOSTI VOLÁNÍ Hlasová
schránka č.:. Pokud není uloženo žádné
číslo, může být toto menu vyvoláno jedním
dlouhým stisknutím tlačítka 1. Dlouze stiskněte tlačítko 1 a použijte uložené číslo.
Seznamy hovorů
Seznamy hovorů se kopírují do funkce handsfree při každém novém připojení a jsou aktualizovány během spojení. Stisknutím tlačítka
ENTER zobrazíte seznam naposledy volaných čísel. Ostatní seznamy hovorů jsou
přístupné v menu VÝPIS VOLÁNÍ.
POZNÁMKA
U některých mobilů je seznam naposledy
vytáčených čísel v opačném pořadí.
Zadávání textu
Pomocí klávesnice na středové konzole
zadejte text. Pro první písmeno stiskněte klávesu jednou, pro druhé dvakrát, atd. Pokračujte ve vkládaní písmen, viz tabulka na
stránce 266.
Krátkým stisknutím tlačítka EXIT vymažete
zadaný znak. Dlouhým stisknutím tlačítka
EXIT vymažete všechny zadané znaky.
Pomocí tlačítka
/
na ovládacím panelu
na středové konzole se pohybujete mezi
znaky.
10 Informační systém
Handsfree s rozhraním Bluetooth*
Struktura menu - BluetoothTM
handsfree
POZNÁMKA
Menu pro handsfree BluetoothTM je
k dispozici ve dvou variantách. Pro vozy
vybavené pouze rozhraním handsfree
BluetoothTM a pro vozy s integrovaným
telefonem a rozhraním handsfree
BluetoothTM.
1. VÝPIS VOLÁNÍ
1.1. Posl. 10 nepřij. hovorů
2. TELEFONNÍ SEZNAM
2.1. Hledat
2.2. Kopírování do telefonu
3. BLUETOOTH
3.1. Změnit telefon
3.1.1. Přidat telefon
3.1.2. Přidané telefony2
3.2. Odebrat telefon
3.1. Odebrat telefon
4.1. Automatická odpověď
3.2. Připojení vol. mobilního telefonu
4.2. Hlasová schránka č.:
3.3. Bluetooth info pro vůz
5. NASTAVENÍ TELEFONU
4.1. Automatická odpověď
5.1.1. Hlasitost signálu vyzvánění
5.1.2. Vyzváněcí tóny
10
4. MOŽNOSTI VOLÁNÍ
5.1. ZVUK A HLASITOST
4.2. Hlasová schránka č.:
5. Změnit telefon
5.1.3. Ztlumení rádia
5.1. Telefon vozu
5.2. Synch. telefonní seznam
5.2. Přidat telefon
5.3. Přidané telefony2
1.2. Posled. 10 přij. hovorů
1.3. Posledních 10 volaných čísel
3. BLUETOOTH
3.4. Bluetooth info pro vůz
4. MOŽNOSTI VOLÁNÍ
BluetoothTM
Struktura menu handsfree s integrovaným telefonem
1. VÝPIS VOLÁNÍ
1.1. Posl. 10 nepřij. hovorů
1.2. Posled. 10 přij. hovorů
1.3. Posledních 10 volaných čísel
2. TELEFONNÍ SEZNAM
6. NASTAVENÍ TELEFONU
6.1. ZVUK A HLASITOST
6.1.1. Hlasitost signálu vyzvánění
6.1.2. Vyzváněcí tóny
6.1.3. Ztlumení rádia
6.2. Synch. telefonní seznam
2.1. Hledat
2.2. Kopírování do telefonu
3.3. Připojení vol. mobilního telefonu
2
Maximálně 3 telefonů.
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
277
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
10
Všeobecné informace
Hudba
Když se zobrazí dialogové okno:
Systém RSE je možné používat zároveň
s informačním systémem ve vozidle.
Přehrávání disku CD
1. Stiskněte pravé navigační tlačítko pro
přesun do pravého menu.
Pokud cestující na zadním sedadle používají
DVD, RSE-AUX, přičemž pro poslech používají sluchátka, řidič a spolujezdec na předním
sedadle mohou stále používat autorádio nebo
CD přehrávač.
Spotřeba energie, polohy zapalování
Systém je možné aktivovat v poloze zapalování I nebo II a při běžícím motoru. Když je
vozidlo startováno, přehrávání filmu se
dočasně přeruší a pokračuje až po nastartování motoru.
Pokud systém byl použit bez zapalování
v poloze I, dojde k jeho zablokování. Pro opětovné spuštění je nutné mít zapalování
v poloze I.
POZNÁMKA
1. Vložte disk CD nápisem směrem od tlačítek.
> Disk se začne automaticky přehrávat.
2. Zapněte bezdrátová sluchátka, zvolte CH
A pro levou obrazovku nebo CH B pro
pravou obrazovku.
> Zvuk je přesměrován do sluchátek.
3. Nastavte hlasitost zvuku ve sluchátkách
pomocí ovládacího prvku nastavení hlasitosti/kolečka na sluchátkách.
Nebo – aktivujte audiosystém vozidla
v režimu MODE-AUX a stiskněte tlačítko
A B na dálkovém ovladači pro
poslech prostřednictvím reproduktorů.
Navigace v adresářích na disku
1. Vložte disk.
V případě delšího používání (více než 10
minut) s vypnutým motorem – může dojít
k takovému vybití akumulátoru vozidla, že
motor nebude možné nastartovat.
2.
V tomto případě se na displeji objeví
zpráva.
4.
Stiskněte
.
3. Pro výběr souboru použijte navigační tlačítka.
Stisknutím
zvolte podadresář.
Různé možnosti přehrávání
Disk je možné přehrávat různě. Pomocí navigačních tlačítek si zvolte možnost přehrávání.
278
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
2. Pro výběr možnosti přehrávání použijte
navigační tlačítka.
3.
Potvrďte tlačítkem
.
Změna skladby na disku CD
–
Skladbu na disku CD změníte
nebo
,
prostřednictvím
rychlý posun se zapne přidržením tlačítek.
Pauza
1. Přehrávání disku přerušíte a opět spustíte
tlačítkem
.
2. Přehrávání disku ukončíte tlačítkem
.
3.
Dalším stisknutím tlačítka
nete disk.
vysu-
Individuálně kopírované disky je možné
použít.
Nicméně přehrávání a kvalita závisí na kvalitě
souboru, formátu a kvalitě disku.
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Vstup AUX, elektrická zásuvka 12 V
Systém
Připojení ke vstupu RSE AUX
Tento vstup umožňuje připojení jiných
zařízení. Při připojování vždy dodržujte
instrukce přiložené k externímu zařízení, od
výrobce nebo prodejce. Zařízení připojená
prostřednictvím vstupu RSE AUX mohou
využívat obrazovky, bezdrátová sluchátka,
konektory pro sluchátka a reproduktory ve
vozidle.
Formáty podporované systémem.
POZNÁMKA
Abyste mohli přehrávat audio ze systému
RSE v audio systému ve voze, přepínač
audio AUX/RSE musí být v poloze RSE,
viz strana 246.
Formáty
zvuku
CD-DA, přehrávání DVD
Audio, MP3, WMA
Formáty
obrazu
DVD video, VCD, SVCD,
DivX/MPEG-4, WMA video,
Photo CD Kodak, Photo CD
JPG
Formáty
disků
DVD-RAM, DVD-ROM, DVDRW, DVD+RW, DVD-R, DVD
+R, CD-R, CD-ROM, CDRW, CD-3, HDCD
10
G015700
Vstup RSE-AUX je umístěn ve středové konzole
pod DVD přehrávačem.
1. Kabel s videosignálem připojte do žlutého
konektoru.
2. Kabel se zvukem levého kanálu do bílého
konektoru a se zvukem pravého kanálu
do červeného konektoru.
3. Napájecí kabel připojte do elektrické
zásuvky, pokud je zařízení navrženo pro
napájení 12 V.
Pokročilá nastavení systému
Tato nastavení jsou k dispozici pouze
v případě, že v přehrávači DVD není žádný
disk.
–
Stiskněte MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
AUDIO SETUP
COMPRESSION
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
279
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
10
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
G031359
Výměna baterie v dálkovém ovladači
a bezdrátových sluchátkách
Dálkový ovladač a sluchátka napájí 2 baterie
AAA.
Na dlouhou cestu si s sebou vezměte
náhradní baterie.
G030395
DEFAULTS
Dálkový ovladač
Bezdrátová sluchátka
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt
baterie.
1. Vyšroubujte šroub a demontujte kryt
baterie.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
2. Vyjměte použité baterie, otočte nové
baterie podle symbolů v prostoru pro
baterie a baterie vložte.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
3. Instalujte zpět kryt baterie a zašroubujte
šroub.
POZNÁMKA
Pokud je systém pro provoz příliš horký
nebo napětí baterií je příliš nízké, zobrazí
se na displeji zpráva.
280
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
10 Informační systém
RSE – Multimediální systém pro cestující vzadu – Dvě obrazovky*
Péče o životní prostředí
Zajistěte ekologicky bezpečnou likvidaci použitých baterií.
10
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
281
Typové označení...................................................................................
Rozměry a hmotnosti............................................................................
Technické údaje motoru.......................................................................
Motorový olej........................................................................................
Kapaliny a maziva.................................................................................
Palivo....................................................................................................
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak .......................................................
Katalyzátor............................................................................................
Elektrický systém..................................................................................
Typové schválení..................................................................................
Symboly na displeji...............................................................................
282
284
286
288
289
291
293
295
296
297
299
300
TECHNICKÉ ÚDAJE
11 Technické údaje
Typové označení
Umístění štítku
11
284
11 Technické údaje
Typové označení
Pokud znáte označení typu vozu, identifikační
číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo
ohledně vozu a při objednávání náhradních
dílů a příslušenství.
Typové označení vozu, identifikační číslo
vozu (VIN), maximální dovolená zatížení,
číslo barevného odstínu karosérie
a čalounění a homologační číslo. Štítek je
vidět, když se otevřou pravé zadní dveře.
POZNÁMKA
Štítky uvedené v uživatelské příručce nejsou přesnými reprodukcemi štítků ve
vozidle. Účelem je ukázat přibližný vzhled
a umístění ve vozidle. Informace platné pro
vaše konkrétní vozidlo jsou uvedeny na
daném štítku ve vozidle.
11
Kód motoru a sériové číslo motoru.
Štítek s údaji o motorovém oleji.
Typové označení a výrobní číslo převodovky:
automatická převodovka AW
mechanická převodovka
automatická převodovka
Štítek pro nezávislé topení.
Identifikační číslo vozidla (VIN – Vehicle
Identification Number).
Další informace o vozidle jsou uvedeny
v registrační dokumentaci.
285
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
Rozměry
11
286
Rozměry
mm
Rozměry
mm
A
Rozvor
2857
H
Rozchod, vzadu
1624
B
Délka
4807
I
Ložná šířka, podlaha
1064
C
Ložná délka, podlaha, sklopené sedadlo
2018
J
Šířka
1936
D
Ložná délka, podlaha
1118
K
Šířka včetně vnějších zpětných
zrcátek
2112
E
Výška
1784
L
1936
F
Ložná výška, podlaha
Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek
G
Rozchod, vpředu
872
1634
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje
řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 %
a všechny provozní kapaliny.
Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností
cestujících, příslušenstvím, svislým zatížením
koule (pokud je připojen přívěs, viz tabulka),
která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.
Maximální dovolené zatížení = Celková hmotnost vozidla - Pohotovostní hmotnost.
11 Technické údaje
Rozměry a hmotnosti
POZNÁMKA
Umístění štítku, viz strana 284.
VAROVÁNÍ
Deklarovaná pohotovostní hmotnost platí
pro vozidla v základním provedení - tj.
vozidlo bez doplňkové výbavy a příslušenství. To znamená, že s každým namontovaným příslušenstvím se nosnost vozidla
snižuje o váhu příslušenství.
Jízdní charakteristiky vozu se mění podle
zatížení a podle rozložení nákladu.
Max. celková hmotnost
Maximální hmotnost soupravy (vůz
+ přívěs)
Maximální zatížení přední nápravy
Maximální zatížení zadní nápravy
Nosnost vozidla snižují například úrovně
výbavy Kinetic/Momentum/Summum
a také další příslušenství, jako tažné
zařízení, střešní nosiče a boxy, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, přídavné
topení, ochranný rám, koberce, roleta pro
zakrytí nákladu, elektricky ovládaná
sedadla, atd.
11
Úroveň vybavení
Max. zatížení: Viz technický průkaz.
Max. zatížení střechy: 100 kg
Pohotovostní hmotnost vašeho vozu
můžete s určitostí zjistit zvážením.
Přípustné celkové hmotnosti přípojných vozidel a zatížení koule tažného zařízení
Motor
Maximální celková hmotnost, brzděný přívěs, kg
Maximální zatížení koule tažného zařízení, kg
D4 FWD
1800
90
ostatní
2250
90
Maximální celková hmotnost, nebrzděný přívěs, kg
Maximální zatížení koule tažného zařízení, kg
750
50
287
11 Technické údaje
Technické údaje motoru
POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na
všech trzích.
11
A
B
288
Motor
Kód
motoruA
Výkon (kW
při ot./min)
Výkon (ks
při ot./min)
Točivý moment
(Nm při ot./min)
Počet
válců
Vrtání
(mm)
Zdvih
(mm)
Zdvihový
objem
(litry)
Kompresní
poměr
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru, viz strana 284.
Některé trhy
11 Technické údaje
Motorový olej
Ztížené provozní podmínky
Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při
dlouhých jízdách:
•
•
•
•
při jízdě s přívěsem nebo karavanem
v horských oblastech
při jízdě vysokou rychlostí
při teplotách nižších než –30 °C nebo
vyšších než +40 °C.
Výsledkem může být abnormálně vysoká
teplota oleje nebo spotřeba oleje.
Hladinu oleje kontrolujte také častěji, pokud
vůz jezdí na krátké vzdálenosti (méně než
10 km), a při nízkých teplotách (pod +5 °C).
Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní
ochranu Vašeho motoru.
Volvo doporučuje oleje Castrol.
DŮLEŽITÉ
Aby byly splněny požadavky na servisní
intervaly motorů, jsou všechny motory ve
výrobním závodu naplněny speciálním
syntetickým motorovým olejem.Výběr oleje
byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na
životnost, charakteristiky startování,
spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
11
Doporučené servisní intervaly platí pouze
v případě, že se používá schválený motorový olej. K doplňování a výměně používejte výhradně olej předepsané kvality.
Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv
na životnost, chování při startování
motoru, spotřebu paliva a dopad na životní
prostředí.
Společnost Volvo Car Corporation se zříká
veškerých záručních závazků v případě, že
se nepoužívá motorový olej předepsané
kvality a viskozity.
Volvo doporučuje provádět výměnu oleje
v autorizovaném servisu Volvo.
289
11 Technické údaje
Motorový olej
Specifikace motorového oleje
Motor
Kód motoru
Doporučena kvalita oleje
Objem, včetně olejového filtru
(litry)
11
A
T5
B5254T9
Specifikace oleje: ACEA A5/B5
přibližně 5,5
3.2
B6324S5
Viskozita: SAE 0W–30.
přibližně 6,8
D5
D5244T18
přibližně 5,7
D4A
D5244T5
přibližně 5,7
Některé trhy
Doplňování motorového oleje, viz strana 213.
290
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
Automatická převodovka
Objem (litry)
Předepsaná převodový olej
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Kapaliny
11
Kapalina
Systém
Chladicí kapalina
T5
8,7
3.2
9,7
D4 a D5
8,7
Chladivo
Klimatizace
Objem
(litry)
B
Doporučená specifikace kapaliny
Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50% vodyA, viz obal.
Termostat se začíná otvírat při:
90 °C v zážehových motorech a 82 °C ve vznětových motorech
R134a (HFC134a)
Olej: PAG
Brzdová kapalina
Brzdový systém
0,6
DOT 4
Kapalina posilovače
řízení
Posilovač řízení
1,0
WSS M2C204-A nebo výrobky se shodnou specifikací.
z toho nádržka
0,2
Kapalina ostřikovače
Palivo
A
B
6,5
Kapalina do ostřikovačů doporučená společností Volvo - s ochranou před
zamrznutím při chladném počasí a při teplotách pod bodem mrazu.
Zážehový motor
přibližně. 80
Benzín: viz strana 141
Vznětový motor
přibližně. 68
Motorová nafta: viz strana 141
Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.
Objem chladiva se mění v závislosti na variantě motoru. Správné informace získáte v autorizovaném servisu Volvo.
}}
291
11 Technické údaje
Kapaliny a maziva
DŮLEŽITÉ
11
Aby se zabránilo poškození převodovky,
musí být používán doporučený převodový
olej. Nemíchejte s jiným převodovým olejem. Pokud byla převodovka doplněna
jiným druhem převodového oleje, obraťte
se na servis a nechte provést servis
vozidla. Doporučujeme, abyste kontaktovali nejbližší autorizovaný servis Volvo.
POZNÁMKA
Za normálních jízdních podmínek se
nemusí převodový olej měnit po celou
dobu své životnosti. Nicméně může být
nutné jej vyměnit za ztížených provozních
podmínek, viz strana 289.
292
11 Technické údaje
Palivo
Emise CO2 a spotřeba paliva
3.2 AWD
A
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
– (275)A
– (10,5)A
– (176)A
– (6,7)A
– (212)A
– (8,1)A
D5 AWD
– (275)A
– (10,5)A
– (180)A
– (6,8)A
– (215)A
– (8,2)A
11
Hodnota v závorkách platí pro sedmimístnou verzi.
Vysvětlení
Jízda mimo město
g/km.
Kombinovaná spotřeba
litry/100 km
Jízda po městě
Spotřeba paliva a emise oxidu
uhličitého
v základní verzí bez dalšího vybavení. Hmotnost vozidla se může lišit v závislosti na
výbavě. Výbava a naložení vozidla zvyšují
spotřebu paliva a emise oxidu uhličitého.
Spotřeba paliva se v porovnání s hodnotami
v tabulce může lišit z několika důvodů.
Například:
Spotřeba paliva a hodnoty emisí v tabulce
vycházejí z tzv. evropských jízdních cyklů1,
které platí pro vozidla s vlastní hmotností
1
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při
startování studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. Hodnota pro kombinovanou jízdu,
která je uvedena v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise
oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
}}
293
11 Technické údaje
Palivo
11
•
•
Jízdní styl řidiče.
•
Vysoká rychlost a související vyšší odpor
vzduchu.
•
Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní
situace, počasí a stav vozidla.
Pokud si zákazník objednal kola větší, než
se montují u základní verze vozu, odpor
vzroste.
viz tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách na straně 295.
•
Výběr pneumatik může ovlivnit spotřebu
paliva - informace o vhodných pneumatikách vám poskytne prodejce.
Další informace a rady najdete na stránkách
13 a 138.
Všeobecné informace o palivu, viz strana 143.
K výraznému zvýšení uvedené spotřeby může
vést také kombinace uvedených situací. Další
informace najdete ve předpisech, viz1.
Spotřeba paliva se v porovnání s evropskými
jízdními cykly1 může výrazně lišit. Z těchto
cyklů se vychází při certifikaci vozidla
a vycházejí z nich také hodnoty spotřeby
v tabulce.
Nezapomeňte
Tipy, jak řidič může snížit spotřebu:
•
Jeďte plynule a vyvarujte se zbytečné
prudké akcelerace a silného brzdění.
•
Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na
správný tlak a pravidelně kontrolujte
nahuštění - pro dosažení optimálních
výsledků husťte pneumatiky na tlak ECO,
1
294
Oficiální spotřeba paliva vychází ze dvou standardizovaných jízdních cyklů (tzv. "evropské jízdní cykly) realizovaných v laboratorním prostředí v souladu se směrnicí 80/1268/EEC (Euro 4), EU
Regulation no 692/2008 a 715/2007 (Euro 5) a UN ECE Regulation no 101. Tyto předpisy upravují jízdní cykly při jízdě ve městě a po hlavních cestách. V případě jízdy ve městě se začíná měřit při
startování studeného motoru. Jízda je simulována. V případě jízdy po hlavních cestách vozidlo zrychluje a brzdí při rychlostech 0-120 km/h. Jízda je simulována. Hodnota pro kombinovanou jízdu,
která je uvedena v tabulce, představuje v souladu s platnými požadavky kombinaci jízdy ve městě a jízdy po hlavních cestách. Emise CO2 - výfukové plyny jsou zachycovány a počítají se emise
oxidu uhličitého během dvou jízdních cyklů. Data se analyzují a výsledkem jsou emise CO2.
11 Technické údaje
Kola a pneumatiky, rozměry a tlak
Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách
Motor
Všechny
Rozměr pneumatiky
Rychlost (km/h)
Max. zatížení
Vpředu (kPa)B
Vzadu (kPa)
Vpředu (kPa)
Vzadu (kPa)
Tlak ECOA
235/65R17
0–160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0–160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
0–80
420
420
420
420
-
Rezervní pneumatika na dojezd
A
B
Zatížení, 1-3 osoby
11
Ekonomická jízda, viz strana 185.
V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
POZNÁMKA
Některé motory, pneumatiky nebo jejich
kombinace nejsou vždy k dispozici na
všech trzích.
295
11 Technické údaje
Katalyzátor
Všeobecné informace
11
Úlohou katalyzátoru je čistit výfukové plyny.
Katalyzátor je umístěn v cestě výfukových
plynů blízko motoru, aby bylo rychle dosaženo provozní teploty. Katalyzátor se skládá
z monolitu (keramického nebo kovového)
s kanálky. Stěny kanálu jsou obloženy tenkou
vrstvou platiny, rhodia a palladia. Tyto kovy
fungují jako katalyzátory, tj. účastní se
a urychlují chemickou reakci, aniž by se samy
spotřebovávaly.
Lambda-sondaTM kyslíkové čidlo
Lambda sonda je část systému řízení motoru,
který je určen ke snížení emisí a snížení
spotřeby paliva.
Kyslíkové čidlo sleduje obsah kyslíku ve výfukových plynech, které opouštějí motor. Tyto
hodnoty se odesílají do elektronického
systému, který nepřetržitě řídí vstřikovače.
Poměr směsi paliva a vzduchu, která je přiváděna do motoru, je neustále upravován. Ve
spojení s třícestným katalyzátorem tato
nastavení vytvářejí optimální podmínky pro
efektivní spalování škodlivin (uhlovodíků,
oxidu uhelnatého a oxidů dusíku).
296
11 Technické údaje
Elektrický systém
Všeobecné informace
Vůz je vybaven střídavým alternátorem
s regulací napětí. Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru
jako vodič.
Kapacita akumulátoru závisí na úrovni výbavy
vozidla.
DŮLEŽITÉ
Pokud musíte akumulátor vyměnit,
nahraďte jej akumulátorem se shodnou
rezervní kapacitou a proudem při studeném startu jako má originální akumulátor
(viz štítek na akumulátoru).
11
Akumulátor
Napětí, V
A
Proud při studeném startu,
Rezervní kapacita,
Kapacita, Ah
CCA (Proud při studeném startu), A
minuty
12
600
120
70
12
800A
150
90
Vozy vybavené dieselovým motorem nebo nezávislým topením
Žárovky
Osvětlení
Příkon (W)
Typ
Potkávací světla, halogenová
55
H7 LL
Dálková světla, halogenová
55
H7 LL
Přídavná dálková světla, ABL
65
H9
Přední ukazatelé směru
21
HY21W
297
11 Technické údaje
Elektrický systém
Osvětlení
11
298
Příkon (W)
Typ
Poziční/parkovací světla, vpředu; boční obrysová světla, vpředu; osvětlení nástupního prostoru,
vzadu
5
W5W LL
Boční ukazatele směru, zrcátka na dveřích
5
WY5W LL
Osvětlení nástupního prostoru vpředu
5
Zásuvka SV8.5, délka 38 mm
Osvětlení schránky v přístrojové desce
5
Zásuvka SV8.5, délka 43 mm
Osvětlení toaletního zrcátka
2
Zásuvka T5 W2x4.6d
Osvětlení zavazadlového prostoru
10
Zásuvka SV8.5, délka 43 mm
Osvětlení registrační značky
5
C5W LL
Zadní ukazatelé směru
21
PY21WSV
Světlo zpátečky
21
P21W LL
Zadní světlo do mlhy
21
H21W LL
11 Technické údaje
Typové schválení
Systém dálkového ovladače s klíčem
Země
EVROPA
11
299
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Všeobecné informace
11
Na displeji ve vozidle se může zobrazit celá
řada různých symbolů. Symboly jsou rozděleny na varovné, indikační a informační. Dále
uvádíme nejčastěji používané symboly společně s významem a odkazem na stránku
v manuálu, kde najdete další informace. Podrobnější informace o symbolech a zprávách,
viz strany 55 a 58.
V závislosti na závažnosti poruchy se červeně
. Současně
nebo žlutě rozsvítí symbol
se na informačním displeji zobrazí vysvětlující
text.
Symboly na displeji
Indikační a varovné symboly na
sdruženém přístroji
Symbol
300
Symbol
Význam
Strana
Porucha
systému ABS
Význam
Strana
56, 154
Airbagy - SRS
19, 57
Zadní světlo do
mlhy
57
Nízká hladina
oleje
55, 56
Systém stability,
DSTC
57, 156
Kontrolka
zapnutí bezpečnostního pásu
16, 56
Žhavení motoru
(vznětové
motory)
57
Alternátor nenabíjí
57
Porucha brzdového systému
56, 153
Význam
Strana
Varování
19, 55, 57,
156, 157
Indikační symbol pro přívěs
57
Emisní systém
55, 57
Aktivovaná
parkovací brzda
57
Symbol
11 Technické údaje
Symboly na displeji
Další informační symboly na sdruženém
přístroji
Symbol
Význam
Strana
Tempomat*
70
11
Informační symboly na displeji středové
konzoly
Význam
Strana
Audio soubory
257
Adresář na CD
disku
257
Dopravní info
253, 255
G021220
Symbol
Informační symbol na zpětném zrcátku
Symbol
Význam
Strana
Airbag, sedadlo
spolujezdce, deaktivovaný
23
* Informace o volitelné výbavě/příslušenství, viz Úvod.
301
12 Abecední seznam
12
A
Audio, viz také Ozvučení......................... 243
Bezpečnostní síť...................................... 119
Adaptivní systém..................................... 150
Audiosystém
funkce................................................. 246
BLIS................................................... 61, 159
AF - automatická aktualizace frekvence.. 256
Audio systém........................................... 242
Airbag
aktivace/deaktivace, PACOS................ 22
strana řidiče a spolujezdce................... 21
vypnutí pomocí klíče............................. 22
AUTO, ECC................................................ 94
Aktivní kontrola stáčení vozidla............... 155
Automatická převodovka................. 149, 150
bezpečnostní systémy........................ 151
funkce blokování................................. 150
přívěs.................................................. 167
tažení a odtah..................................... 163
Tlačítko W........................................... 150
Aktivní xenonové světlomety............... 60, 63
Automatické mycí linky............................ 198
Akumulátor...................................... 219, 297
symboly na akumulátoru.................... 219
technické údaje.................................. 297
údržba......................................... 209, 219
Automatické uzamykání........................... 128
Alarm
automatická aktivace alarmu..............
kontrolka alarmu.................................
omezený režim alarmu........................
všeobecné informace.........................
vypnutí................................................
vypnutí spuštěného alarmu................
zapnutí................................................
zvukový signál....................................
B
AIRBAG ..................................................... 20
Airbagy SIPS.............................................. 24
134
133
135
133
134
134
134
134
Asistent při rozjezdu................................ 165
302
AWD, pohon všech kol............................ 152
Bluetooth
handsfree............................................ 272
přesměrování hovoru na mobil........... 274
ztlumit mikrofon.................................. 274
Bluetooth®
média.................................................. 248
streaming audio.................................. 248
Boční airbag SIPS...................................... 24
Brzdový systém....................................... 153
Brzdy
parkovací brzda.................................... 72
protiblokovací brzdový systém, ABS,
Anti-lock Braking System (ABS)......... 154
C
Baterie
asistent při rozjezdu............................ 165
přetížení.............................................. 139
CD
měnič.................................................. 257
Bezpečnostní mříž................................... 120
Celková hmotnost vozu........................... 286
Bezpečnostní pás
těhotenství............................................ 17
Cyklovač stěračů....................................... 67
Bezpečnostní pásy.................................... 16
předpínač bezpečnostního pásu.......... 17
Chladicí soustava.................................... 138
Chladicí box............................................. 113
12 Abecední seznam
Chladivo................................................... 212
Č
Čalounění vozu........................................ 200
Čidla........................................................... 60
Čísla rychlé volby..................................... 265
Číslo IMEI................................................. 267
Číslo odstínu, lak..................................... 202
Čistění
automatické mycí linky.......................
bezpečnostní pásy..............................
čalounění............................................
mytí vozidla.........................................
povrch odpuzující vodu........................
ráfky....................................................
198
201
200
198
81
198
D
Dálková a tlumená světla
přepínání............................................... 64
Dálkové ovládání, HomeLink®
programovatelné .................................. 84
Dálkový ovladač...................................... 126
výměna baterie................................... 127
Distribuce vzduchu, A/C............................ 94
Dálkový ovladač s klíčem
funkce................................................. 126
Defekt, viz Pneumatiky.................... 187, 189
Doplňování paliva
doplňování paliva................................ 143
uzávěr hrdla palivové nádrže.............. 143
Dešťový senzor.......................................... 67
Dopravní informace......................... 253, 255
Děti............................................................ 31
bezpečnost........................................... 31
dětské pojistky........................ 41, 59, 132
dětské sedačky a airbagy..................... 31
dětské sedačky a boční airbagy........... 24
umístění ve voze................................... 31
umístění ve voze, tabulka..................... 33
Doprovodné osvětlení při odchodu
nastavení.............................................. 64
Dětské pojistky.......................................... 59
Držák na tašky......................................... 122
Dětské sedačky.........................................
doporučené..........................................
horní upevňovací body pro dětské
sedačky................................................
speciální blokovací funkce bezpečnostního pásu.......................................
Systém upevnění dětských sedaček
ISOFIX...................................................
velikostní třídy pro dětské sedačky se
systémem upevnění ISOFIX.................
31
33
DSTC, viz také Stabilizační systém
obsluha............................................... 155
45
DSTC, viz také Systém regulace
stability............................................... 57, 155
Dolby Surround Pro Logic II.................... 242
Druh benzínu............................................ 143
12
Držák láhve pro cestující na zadních
sedadlech................................................ 110
Držák nápojů.................................... 110, 111
45
41
41
Displej, zprávy........................................... 58
Distribuce vzduchu.................................... 91
E
ECC, elektronicky řízená klimatizace... 90, 93
Ekonomická jízda..................................... 138
Ekvalizér................................................... 250
303
12 Abecední seznam
Elektrická zásuvka
středová konzola.................................. 60
zadní sedadlo....................................... 73
zavazadlový prostor............................ 121
Elektrické ovládání oken............................
blokování..............................................
sedadlo spolujezdce.............................
zadní sedadlo.......................................
12
74
75
75
75
Elektricky ovládané sedadlo.................... 103
Elektricky ovládané střešní okno............... 82
Funkce MP3............................................. 257
Hmotnosti
hmotnost přívěsu................................ 167
pohotovostní hmotnost...................... 286
Funkce rádia............................................ 251
Hodiny, nastavení...................................... 53
Funkce RDS............................................. 252
resetování........................................... 256
HomeLink® ................................................ 84
Funkce Deadlock
dočasné vypnutí................................. 131
Funkce ventilátoru větrání.......................... 90
Funkce „deadlock“
dočasná deaktivace čidel alarmu....... 135
Hovory
funkce během hovoru......................... 265
obsluha............................................... 274
příchozí............................................... 274
Elektrický systém..................................... 297
EON - posílení ostatních sítí.................... 256
Externí zdroje audia
Konektor AUX..................................... 246
připojení USB...................................... 247
Hlasitost
telefon......................................... 263, 274
telefon/multimediální přehrávač......... 274
vyzváněcí tón, telefon......................... 274
Filtr sazí.............................................. 58, 145
Hlasitost (Volume)
konektor sluchátek............................. 245
nastavení audia........................... 243, 249
prostorový zvuk.................................. 249
zdroj audia.................................. 243, 246
FILTR SAZÍ PLNÝ.................................... 145
Hlášení u systému BLIS........................... 161
FSC, štítky týkající se životního prostředí.. 13
Hlavní klíč................................................. 126
Funkce CD............................................... 257
Hlavový airbag........................................... 26
F
Filtr kouřových částic vznětových
motorů..................................................... 145
304
H
I
Imobilizér......................................... 126, 148
Informační displej...................................... 58
Integrovaný podkládací sedák................... 40
J
Jízda
ekonomická........................................
chladicí soustava................................
jízda na kluzkých površích..................
s otevřenými dveřmi zavazadlového
prostoru..............................................
138
138
140
139
12 Abecední seznam
s přívěsem.......................................... 167
ve vodě............................................... 138
oprava................................................. 212
zadní část prostoru pro cestující.......... 59
Jízda s přívěsem
přípustná celková hmotnost
přívěsu........................................ 167, 286
zatížení koule tažného zařízení........... 286
Koberce................................................... 103
Jízda ve vodě........................................... 138
K
Kapalina posilovače řízení, kontrola
a doplnění................................................ 216
Kapota..................................................... 211
Kapota, otevření...................................... 211
Katalyzátor....................................... 144, 296
odtah................................................... 164
Kick-down
automatická převodovka.................... 151
Klávesnice na volantu........................ 70, 244
Klíč........................................................... 126
dálkový ovladač s klíčem.................... 126
Klíče zapalování....................................... 148
Klimatizace................................................ 90
ECC...................................................... 93
Kód barvy, lak.......................................... 202
Kola
demontáž............................................
montáž................................................
rezervní kolo.......................................
sněhové řetězy....................................
výměna...............................................
189
190
187
184
189
Kompas..................................................... 77
kalibrace............................................... 80
nastavení zóny...................................... 77
Kondenzace vody ve světlometech......... 198
Konektor sluchátek.................................. 245
Kontrola a doplňování chladicí kapaliny.. 215
Kyslíkovodíkový plyn............................... 165
L
Lak
kód barvy............................................ 202
poškození a drobné opravy................ 202
Lambda sonda................................. 144, 296
Lampičky na čtení.................................... 106
12
Lékárnička............................................... 188
Leštění..................................................... 199
Lišty stěračů............................................
čistění.................................................
výměna, čelní sklo..............................
výměna, zadní okno............................
217
217
217
217
Kontrola hladiny motorového oleje.......... 213
Kontrola provozních kapalin a olejů,
motorový prostor..................................... 213
M
Kontrolky
stabilizační systém............................. 155
symboly kontrolek................................ 56
výstražné symboly................................ 55
Masáž
přední sedadlo.................................... 105
Kožené čalounění, pokyny pro mytí......... 200
Kryt zavazadlového prostoru................... 121
Mazadla................................................... 291
Mazadla, objemy..................................... 291
Menu
audio systém...................................... 244
305
12 Abecední seznam
Měřicí přístroje ve sdruženém přístrojovém panelu
denní počítadlo kilometrů.....................
otáčkoměr.............................................
palivoměr..............................................
rychloměr..............................................
teploměr venkovní teploty....................
12
Nouzová volání........................................ 262
N
53
53
53
53
53
Náhodný výběr, CD a zvukové soubory.. 258
Nakládání
náklad na střeše................................. 116
střešní nosiče...................................... 116
zavazadlový prostor............................ 118
O
Mobilní telefon
handsfree............................................ 272
připojit................................................. 275
zaregistrujte telefon............................ 273
Náklad na střeše...................................... 116
Odkládací schránka......................... 111, 112
Nářadí...................................................... 187
Odstranění námrazy................................... 95
Nastavení hlasitosti.................................. 246
Ochrana proti korozi................................ 204
Motorová nafta........................................ 144
Nastavení projekce světlometů............... 175
halogenový světlomet......................... 175
Ochrana proti přivření, střešní okno.......... 83
Motorový olej................................... 213, 289
filtr....................................................... 213
objemy................................................ 289
tlak oleje................................................ 56
třída oleje............................................ 289
ztížené jízdní podmínky...................... 289
Nastavení volantu...................................... 73
Nastupování
zadní sedadlo..................................... 114
Nehoda
hlavový airbag (IC)................................ 26
Motorový prostor..................................... 212
olej...................................................... 213
NEWS.............................................. 253, 255
Multifiltr.............................................. 90, 145
97
96
97
96
MY KEY................................................... 244
Mytí vozidla.............................................. 198
Nezávislé topení
akumulátor a palivo..............................
kontrolky a zprávy na displeji...............
nastavení času......................................
všeobecné informace...........................
Nízká hladina oleje................................... 213
Nouzová oprava defektu.......................... 192
306
Obecné informace o palivu...................... 143
Obrysová světla......................................... 62
Ochrana před převrácením
ROPS (Roll Over Protection System).... 29
Olej, viz také motorový olej................ 56, 289
Opěradlo
přední sedadlo, snížení....................... 102
Opěradlo zadního sedadla, sklopení....... 114
Opěrka hlavy
prostřední sedadlo, zadní................... 115
Ostřikovač
kapalina do ostřikovače, doplnění...... 214
Ostřikovače
čelní sklo............................................... 68
světlomety............................................ 68
zadní okno............................................ 68
12 Abecední seznam
Ostřikovače světlometů............................. 68
obrysová světla...................................
osvětlení nástupního prostoru............
osvětlení registrační značky...............
potkávací světla, halogenová.............
toaletní zrcátko...................................
ukazatele směru..................................
umístění žárovky, přední světlo..........
vepředu...............................................
zavazadlový prostor............................
Ostřikování čelního okna........................... 68
Osvětlení.................................................. 222
Aktivní xenonové světlomety.......... 60, 63
automatické osvětlení, prostor pro
cestující............................................... 107
automatické osvětlení/tlumená světla.. 62
dálková/potkávací světla...................... 62
doprovodné osvětlení při odchodu....... 64
lampičky na čtení................................ 106
obrysová/parkovací světla.................... 62
osvětlení přístrojů................................. 63
ovládání sklonu světlometů.................. 62
panel osvětlení, prostor pro cestující.... 62
přepínání projekce světlometů pro
pravostranné nebo levostranné řízení,
ABL............................................... 60, 175
vnější..................................................... 62
v prostoru pro cestující....................... 106
zadní světlo do mlhy............................. 63
zavazadlový prostor............................ 107
žárovky, technické údaje.................... 297
Osvětlení, výměna žárovky......................
boční obrysová světla.........................
dálková světla.....................................
dálková světla, halogenová................
držák žárovky, zadní...........................
222
224
224
224
225
224
227
227
223
228
224
223
222
228
Osvětlení, výměna žárovky.
zadní světlo do mlhy........................... 227
Osvětlení interiéru.................................... 106
Osvětlení přístrojů...................................... 63
Ovládací panel ve dveřích řidiče.......... 52, 74
Ovládání sklonu světlometů....................... 62
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, vypínač........................................ 22
Palivo
doplňování paliva................................ 141
nezávislé topení.................................... 96
palivový filtr......................................... 145
spotřeba paliva, displej......................... 65
úspora paliva...................................... 185
Palubní počítač.......................................... 65
Parkovací asistent............................. 60, 157
čidla parkovacího asistenta................ 158
Parkovací brzda................................... 57, 72
Péče o vozidlo......................................... 198
Péče o vozidlo, kožené čalounění........... 200
Pneumatiky
indikátory opotřebení vzorku pneumatik........................................................ 183
jízdní charakteristiky........................... 182
oprava defektu pneumatiky................ 192
rychlostní kategorie............................ 182
směr otáčení....................................... 184
technické údaje.................................. 182
tlak.............................................. 185, 295
údržba................................................. 182
všeobecné informace......................... 182
zimní pneumatiky................................ 184
12
Podkládací sedák
sklopení................................................ 41
vyklopení mříže..................................... 40
Podkládací sedák, integrovaný.................. 40
Pohon všech kol, AWD............................ 152
Pohotovostní hmotnost........................... 286
307
12 Abecední seznam
Pohotovostní režim, telefon..................... 263
12
Pojistky....................................................
Box v zavazadlovém prostoru............
pojistková skříňka v motorovém prostoru.....................................................
schránka v zavazadlovém prostoru Executive............................................
skříňka................................................
skříňka v prostoru spolujezdce...........
všeobecné informace.........................
výměna...............................................
229
237
231
239
235
233
229
229
Poranění krční páteře................................. 27
Porucha ABS............................................. 56
Posouvání sedadla.................................. 114
PROHLEDÁVÁNÍ
rozhlasové stanice.............................. 252
Projekce světlometů, nastavení............... 175
Prostorový zvuk....................................... 249
Přepínání
dálková a tlumená světla...................... 64
Převodovka
automatická........................................ 149
Přídavné světlomety.................................. 60
Přídavné topení.......................................... 98
Připomenutí k připoutání bezpečnostními
pásy........................................................... 17
Přípustná celková hmotnost
přívěsu............................................. 167, 286
Přístroj, přehled
levostranné řízení.................................. 48
pravostranné řízení............................... 50
Přívěs....................................................... 167
jízda s přívěsem.................................. 167
kabel................................................... 169
PTY - typ programu................................. 254
Provozní kapaliny, objemy....................... 291
Provozní kapaliny a oleje......................... 291
Průměrná spotřeba paliva.......................... 65
Přední sedadlo
bederní opěrka.................................... 105
masáž................................................. 105
308
Rádiotext................................................. 253
Ráfky
čistění................................................. 198
Recirkulace
ECC...................................................... 94
REG - regionální rozhlasové programy.... 256
Regulace trakce....................................... 155
Rezervní kolo........................................... 187
Nouzové rezervní kolo........................ 186
RND - Náhodné přehrávání..................... 258
R
Rádio
aktualizace frekvence.........................
alarm...................................................
AUTOSTORE......................................
dopravní zpravodajství.......................
EON.................................................... 256
ladění.................................................. 252
nastavení hlasitosti, typy programů.... 253
nastavení rádia................................... 251
NEWS......................................... 253, 255
PTY..................................................... 254
rádiotext.............................................. 253
regionální............................................ 256
rozhlasové stanice.............................. 251
uložení stanic...................................... 251
ROPS (Systém ochrany proti převrácení
vozidla)....................................................... 29
256
254
251
253
12 Abecední seznam
Ř
Řízení emisí
kontrolka poruchy................................. 57
Řízení prokluzu........................................ 155
Řízení teploty............................................. 95
S
Sdružený přístrojový panel........................ 53
Sedadla
elektricky ovládané sedadlo............... 103
manuální nastavení............................. 102
sklopení opěradla předního sedadla.. 102
sklopení opěradla zadního sedadla.... 114
vyhřívání................................................ 61
Servisní program...................................... 208
Seřízení projekce světlometů
Aktivní světlomety (ABL) .................... 175
Schránka v přístrojové desce.................. 109
SIM karta................................................. 264
duální.................................................. 267
SIPS – označení......................................... 24
Sklopná, elektricky ovládaná vnější
zpětná zrcátka........................................... 59
Skvrny...................................................... 200
Studený start
automatická převodovka.................... 150
Slepý úhel (BLIS)...................................... 159
Světelná "houkačka"................................. 64
Sluneční clona, střešní okno...................... 83
Světla, viz Osvětlení................................. 222
SMS......................................................... 266
psaní................................................... 266
Světla do mlhy
vzadu.................................................... 63
Spojková kapalina, kontrola a doplnění... 216
Světlomety
ABL....................................................... 63
zapnutí/vypnutí..................................... 62
Skříňka s pojistkami a relé, viz Pojistky... 229
Stabilizační systém.................................. 155
kontrolky............................................. 155
ukazatel směru..................................... 57
Startování motoru.................................... 147
Stěrač
zadní okno............................................ 68
Stěrače čelního okna................................. 67
dešťový senzor..................................... 67
streaming audio....................................... 248
Struktura menu
audio systém...................................... 260
telefon, přehled................................... 268
telefon, volby menu............................ 269
Střešní okno...............................................
ochrana proti přivření............................
otevírání a zavírání................................
poloha pro větrání.................................
sluneční clona.......................................
12
Systém airbagů.......................................... 20
Systém dálkového ovládání, typové
schválení.................................................. 299
Systém měření vzduchu, ECC................... 93
Systém řízení trakce................................ 155
Systém SRS
obecné informace................................. 20
Systém stability
deaktivace.......................................... 155
Systém upevnění dětských sedaček ISOFIX.............................................................. 41
82
83
82
82
83
309
12 Abecední seznam
Š
Škrábance a drobná poškození způsobená kamínky........................................... 202
Štítky týkající se životního prostředí, FSC,
uživatelská příručka................................... 13
12
T
Tažení vozu.............................................. 163
tažné oko............................................ 163
Tažná koule...................................... 167, 171
Tažná koule, viz Tažně zařízení............... 169
Tažné oko................................................ 163
Tažné zařízení.......................................... 167
demontáž............................................ 173
instalace.............................................. 171
technické údaje.................................. 170
všeobecné informace................. 167, 169
Topení
nezávislé topení.................................... 96
Telefonní seznam..................................... 266
Ukazatele směru........................................ 64
TP - dopravní informace.................. 253, 255
Typové označení...................................... 284
Typové schválení, systém dálkového
ovládání................................................... 299
Ú
Údržba..................................................... 209
ochrana proti korozi............................ 204
údržba vozu svépomocí..................... 209
Úložné prostory v prostoru pro cestující. 108
U
Telefonní systém...................................... 261
Uložení rádiových stanic.......................... 251
Těhotné ženy, bezpečnostní pás............... 17
Tempomat................................................. 70
USB, připojení.......................................... 247
Technické údaje, motor........................... 288
Teplota
skutečná teplota................................... 90
Uživatelská příručka, štítky týkající se
životního prostředí..................................... 13
Technické údaje motoru.......................... 288
Telefon
bezpečnost silničního provozu........... 264
handsfree............................................ 272
310
hlasitost hovoru.................................. 266
naposledy volaná čísla....................... 265
ovládací prvky..................................... 262
paměť................................................. 266
příchozí hovory................................... 274
přijetí hovoru............................... 264, 274
připojit................................................. 275
SIM karta............................................ 264
snížení hlasitosti během telefonního
hovoru................................................. 263
telefonní seznam......................... 266, 275
telefonní seznam, zkratka................... 275
ukončení hovoru................................. 264
volání.......................................... 264, 274
vytáčení zrychlené volby..................... 265
zapnutí/vypnutí................................... 263
zaregistrujte telefon............................ 273
zkrácené volby.................................... 264
zprávy................................................. 266
Tlak ECO.................................................. 185
tabulka................................................ 295
Tlumič vibrací........................................... 169
12 Abecední seznam
V
Volání....................................................... 274
W
Varovná kontrolka
systém regulace stability a trakce...... 155
Volant
klávesnice..................................... 70, 244
nastavení volantu.................................. 73
tempomat............................................. 70
WHIPS
dětská sedačka/podkládací sedák....... 27
poranění krční páteře............................ 27
Varovný symbol, systém airbagů............... 19
Ventilační otvory
přístrojový panel................................... 91
Voskování................................................ 199
Ventilátor
ECC...................................................... 95
Všeobecně o provozních kapalinách
a olejích.................................................... 209
Věšák na šaty........................................... 110
Výbava pro případ nouze
výstražný trojúhelník........................... 186
Větrací otvory ve sloupku dveří................. 91
Vnější rozměry......................................... 286
Vnější zpětná zrcátka................................. 80
Vnitřní a vnější zpětná zrcátka
vyhřívání................................................ 61
Vnitřní zpětné zrcátko................................ 77
automatická změna odrazivosti............ 77
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka
dveře..................................................... 80
elektricky sklopná zrcátka.................... 80
interiér................................................... 77
kompas................................................. 77
sklopná................................................. 59
Vstup AUX............................................... 246
Vyhřívání
přední sedadla...................................... 61
vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná
zrcátka............................................ 61, 95
zadní okno...................................... 61, 95
Vyhřívání zadního okna.............................. 61
Výklopné dveře zavazadlového prostoru
jízda s otevřenými výklopnými dveřmi
zavazadlového prostoru..................... 139
Vysokotlaké ostřikování světlometů.......... 68
Výstražná funkce ukazatelů směru............ 61
Výstražný trojúhelník................................ 186
Vodu a nečistoty odpuzující vrstva............ 81
Vytáčení zrychlené volby......................... 265
Vodu odpuzující povrch, čistění............... 200
Vznětové motory: žhavení.......................... 57
Z
Zadní dveře
otevření............................................... 130
zamykání/odemykání.......................... 126
12
Zadní sedadlo
nastupování........................................ 114
Zadní sedadlo, sklopení........................... 114
Zadní středová konzole, demontáž......... 114
Zámek řízení............................................ 147
Zamlžení
kondenzace vody ve světlometech.... 198
Zamlžení oken............................................ 90
odstranění pomocí funkce odstranění
námrazy................................................ 95
zadní okno............................................ 61
Zamykání/odemykání
schránka v přístrojové desce.............. 129
zadní dveře......................................... 129
311
12 Abecední seznam
zevnitř vozidla..................................... 129
z vnějšku vozidla................................. 128
Zásuvka pro zapalovač cigaret.................. 60
Zatížení vozidla
všeobecně.................................. 116, 118
zatížení................................................ 116
12
Zavazadlový prostor........................ 117, 122
bezpečnostní mříž.............................. 120
bezpečnostní síť................................. 119
držák na tašky.................................... 122
elektrická zásuvka.............................. 121
kryt zavazadlového prostoru.............. 121
osvětlení.............................................. 107
zatížení vozidla................................... 118
zavazadlový prostor............................ 122
Zimní pneumatiky.................................... 184
Zprávy na informačním displeji.................. 58
Zvedák..................................................... 187
Zvukové soubory..................................... 257
Ž
Žárovky, viz osvětlení...................... 222, 297
Žhavení...................................................... 57
312
Volvo Car Corporation TP 16009 (Czech), AT 1320, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising