Volvo XC90 2014 Early Quick Guide

Volvo XC90 2014 Early Quick Guide
XC90
Quick GUIDE
web edition
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek.
Prohlédněte si tohoto Quick Guide, abyste se rychle a snadno
seznámili s některými z nejběžnějších funkcí.
Všechny varovné texty, další důležité a podrobné informace jsou
uvedeny v uživatelské příručce - tento leták obsahuje pouze stručný
výběr.
Uživatelská příručka dále obsahuje nejnovější a nejaktuálnější
informace.
Možnosti jsou označeny hvězdičkou (*).
Další informace týkající se Vašeho vozu naleznete na
www.volvocars.com.
dálkový ovladač s klíčem
Zamyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru, víčko nádrže a
zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA, dveře zavazadlového prostoru, víčko nádrže a
vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru – ale neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapíná osvětlení interiéru, obrysová/
parkovací světla, osvětlení registrační
značky a světla* na zpětných zrcátkách na dveřích.
Funkce nouzového tlačítka. Chcete-li v kritické situaci aktivovat alarm,
stiskněte na cca. 3 sekundy nebo
stiskněte dvakrát. Vypněte stisknutím
jakéhokoliv tlačítka. Automaticky se
vypne po 25 sekundách.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2
minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/
dveře zavazadlového prostoru.
K zamknutí/odemknutí příruční schránky
můžete použít čepel klíče.
studený start
STARTOVÁNÍ motoru
Benzín 3.2:Sešlápněte brzdový pedál a otočte
klíč dálkového ovladače do polohy III a ihned jej
uvolněte - motor automaticky nastartuje.
Všechny ostatní motory:Sešlápněte brzdový
pedál a otočte klíč dálkového ovladače do polohy
III a uvolněte jej, jakmile motor nastartuje.
Vznětový motor: Zapněte žhavení přepnutím klíče do polohy II , kde jej otočíte, dokud
nezhasne kontrolka na sdružené přístrojové
desce. Potom klíč otočte hned do polohy III a
POZNÁMKA
Po krátkou dobu po studeném startu se volnoběžné otáčky mohou zvýšit. To je proto,
aby emisní systém mohl rychle dosáhnout
běžnou provozní teplotu a fungovat optimálně.
jakmile motor nastartuje, klíč uvolněte.
stěrače čelního skla a dešťový senzor*
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páč-
ka přepínače v poloze 0.
2 Nastavení citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální
stírání.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
Je-li aktivní dešťový senzor, rozsvítí se
zelená kontrolka (1).
SPÍNAČE SVĚTEL
Denní provozní světla jsou během jízdy
aktivní. Potkávací světla nesvítí. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel.
Denní světla, když se jede s vozem.
Automatické přepnutí na parkovací
světla, když je vozidlo zaparkováno.
Aktivují se potkávací světla a funkce pro
dálková světla nebo světelná houkačka.
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů automatické*).
Osvětlení displeje a přístrojů.
Automatické ovládání denních provozních světel a potkávacích světel.
Zadní světlomet do mlhy (pouze na
straně řidiče).
parkovací brzda
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu.
regenerace (vznětový motor)
Za určitých podmínek se na displeji může
zobrazit zpráva LAPAC SAZI PLNY. V tomto
okamžiku je nutné provést vyčištění filtru sazí.
Čištění filtru proběhne automaticky při jízdě
stálou rychlostí po dobu cca. 20 minut po
rovné hlavní silnici.
Takzvaná regenerace je dokončena, když
zpráva zmizí.
Použití
1. Pevně sešlápněte nožní brzdu - potom
sešlápněte pedál parkovací brzdy (1)
2. Uvolněte nožní brzdu. Pokud se vozidlo
rozjede - sešlápněte pedál parkovací brzdy
ještě více.
3. Parkování - zvolte na převodovce P.
Uvolnění
1. Pevně sešlápněte nožní brzdu a následně
zatáhněte za rukojeť (2) - pedál parkovací
brzdy se nadzvedne.
2. Nyní můžete uvolnit nožní brzdu.
víčko nádrže
Víčko nádrže během tankování zavěste na
dvířka.
AUDIO SYSTÉM
1 Stisknutím zapněte/vypněte.
PŘEHRÁVAČ CD B
2 Charakter zvuku: Stisknutím zvolte např.
3 Vyměňte CDC nebo zvolte pomocí 1–6.
4 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktu-
Otočením nastavte hlasitost.
BASS, Dolby Pro Logic II* - otočením
nastavení upravte.
Zdroj audia: Otočením zvolte např. CD,
streaming audio přes Bluetooth® nebo
AUX/USB*A.
ální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete
všechny diskyC.
6 Změna stopy na CD.
AUTORÁDIO
5 Stisknutím na cca. 2 sekundy automaticky
uložíte 10 nejsilnějších stanic. V průběhu
hledání se na displeji zobrazí AUTOSTORING.
Uloženou stanici zvolte pomocí 0–9.
6 Krátkým stisknutím vyhledáte další silnou
stanici. Nejsilnějších 20 stanic uložíte
stisknutím 0–9 na FM1 nebo FM2 na požadované stanici, dokud displej daný výběr
nepotvrdí.
A
Připojení AUX/USB např. pro přehrávač MP3. Aby
kvalita zvuku byla optimální, nastavte střední hlasitost přehrávače. Nabije se rovněž iPod, pokud je
připojen k USB portu.
B
Lze přehrávat rovněž CD se soubory MP3 a WMA.
C
Pouze CD měnič*.
Integrovaný podkládací sedák
Zvednutí
1. Sedák nadzvedněte potáhnutím rukojeti na
přední hraně sedáku dopředu a nahoru.
2. Nadzvedněte zadní hranu sedáku a dvěma
rukama tlačte na sedák dozadu a dolů,
dokud se nezajistí. V případě potřeby
zatlačte zámek bezpečnostního pásu do
strany.
Spuštění
1. Sedadlo uvolněte potáhnutím rukojeti na
přední hraně sedáku dopředu.
2. Potáhněte podkládací sedák dopředu a v
prostřední části jej zatlačte dolů tak, aby se
zajistil.
Podkládací sedák se musí zajistit ve zcela
spuštěné poloze tak, aby bylo možné opěradlo
zadního sedadla spustit dolů.
elektronicky řízená klimatizace - ECC
AUTOMATICKÁ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidla.
MANUÁLNÍ REGULACE
4 Otočením nastavte teplotu zvlášť teplotu
3
pro levou a pravou stranu prostoru pro
cestující.
6 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 MAN - Zapínání/vypínání recirkulace.
5
7
8
9
AUT - Zapínání/vypínání systému kvality
vzduchu*.
AC - Zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
Rozvod vzduchu. Nasměřujte proud vzduchu např. na podlahu, průduchy v přístrojové desce, na čelním skle atd.
Zapnutí/vypnutí vyhřívání předních sedadel.
Max. odmlžení. Nasměruje veškerý vzduch
maximálním průtokem na čelní sklo a boční
okna.
Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče airbag zapněte (ON)/
vypněte (OFF).
OFF (vypnuto) - Airbag je deaktivován. Na displeji nad vnitřním zpětným zrcátkem se zobrazí
varovná zpráva PASSENGER AIRBAG OFF.
Na předním sedadle smí sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce. V
žádném případě zde však nesmí sedět cestující
vyšší než 140 cm.
ON (zapnuto) - Airbag je aktivován.
Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší
než 140 cm. V žádném případě zde však nesmí
sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v
dětské sedačce.
SDRUŽENÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA
1 Displej palubního počítače. Zvolte funkci
pomocí (9).
2 Krátkým stisknutím přepínáte mezi T1 a T2.
3
4
5
6
7
8
Dlouhým stisknutím aktuální počítadlo
vynulujete.
1. řádek displeje: Počitadlo kilometrů.
2. řádek displeje: T1 a T2- nezávislá denní
počítadla, která jsou vždy zapnutá.
1. řádka displeje: Hodiny.
2. řádka displeje: Venkovní teplota.
Nastavení hodin: Otočte ve směru/proti
směru hodinových ručiček do koncové polohy a hodiny (4) nastavte podržením v této
poloze.
Palivoměr
Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte/smažete zprávu.
9 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
10 Jedním krátkým stisknutím vynulujete aktuální funkci palubního počítače.
Dlouhým stisknutím vynulujete všechny
funkce palubního počítače.
Poznámka
Text --- KILOMETRU DO PRAZD. NADRZE
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
INFORMAČNÍ A VAROVNÉ KONTROLKY
Žlutý symbol: Upozornění - postupujte
podle pokynů na displeji.
Červený symbol: VAROVÁNÍ Zastavte bezpečně na místě, kde z
hlediska dopravy nehrozí nebezpečí, a
postupujte podle pokynů na displeji.
Nízká hladina oleje. Bezpečně
zastavte, zkontrolujte hladinu olejeA.
Porucha v brzdovém systému. Bezpečně zastavte, zkontrolujte hladinu
brzdové kapalinyA.
Systém kontroly stability vozidla DSTC*
- bliká, pokud je systém v činnosti.
Žhavení motoru (vznětový motor).
Motor je možné nastartovat po zhasnutí této kontrolky.
A
Pokud tato kontrolka zůstane svítit, požádejte odtahovou službou o odtáhnutí vozidla.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
B
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
Souvislé blikání.
Seřízení polohy volantu
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
BLIS – informační systém mrtvého úhlu
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem na
světlém povrchu vozovky nebo nízko položeným
sluncem svítícím do kamery.
nasedání do třetí řady
sedadel
V případě závady přímo v systému se na displeji
zobrazí text SYST.SLEP.MISTA DOPORUCEN
SERVIS.
péče o vozidlo
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Použijte čistou vodu a houbu. Pamatujte, že
špína a štěrk muže poškodit lak.
Držák nákupních tašek*
Spouštění opěradel krajních sedadel v
druhé řadě
1. Nadzvedněte páku (1). Přitom sklápějte opěradlo dopředu, aby se sedadlo posunulo.
2. Nadzvedněte páku (1) a sklopte opěradlo
zpátky do vzpřímené polohy tak, abyste
sedadlo mohli posunout zpět.
nastavení elektricky ovládaného předního sedadla
Bederní opěra.
Zvednutí/snížení přední části sedáku.
Dopředu/dozadu.
Zvednutí/snížení sedadla.
Úhel sklonu opěradla.
dálkový ovladač s klíčem a elektricky ovládané sedadlo řidiče*
Každý z dálkových ovladačů s klíčem může
používat jiný řidič k uložení nastavení pro sedadlo řidiče. Postupujte následovně:
• Nastavte sedadlo podle potřeby.
• Zamkněte vozidlo pomocí zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem,
který běžně používáte. Tímto se nastavení
sedadla uloží do dálkového ovladače s
klíčem do pamětiA.
• Odemkněte klíč (stisknutím odemykacího
tlačítka na stejném dálkovém ovladači s
klíčem) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče se automaticky nastaví do polohy, která
je uložena v paměti dálkového ovladače
s klíčem (pokud od posledního zamknutí
vozidla došlo k posunutí sedadla).
A
ÚLOŽNÉ PROSTORY
1 Držák šálku.
2 Ráčnová páka ke zvedání zadní části stře-
dové konzoly (neplatí pro modely vybavené
systémem zábavy pro zadní sedadla*).
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložená v paměti
funkce elektricky ovládaného sedadla*. Další informace
najdete v uživatelské příručce.
TP 16212 (Czech). AT 1320. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
1
2
3
4
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement