Volvo XC90 2012 Late Quick Guide

Volvo XC90 2012 Late Quick Guide
VOLVO XC90
Quick Guide
WEB EDITION
VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!
1P[OgWgOrOPWnIPWP[VKFW[SVÖVKrDr[gØJUFL
1SPIMnEOāUFTJUPIPUP2VJDL(VJEF BCZTUFTFSZDIMFBTOBEOPTF[OgNJMJT
OāLUFSŴNJ[OFKCāØOāKÖrDIGVOLDr
7ÖFDIOZWBSPWOnUFYUZ EBMÖrEŎMFØJUnBQPESPCOnJOGPSNBDFKTPVVWFEFOZW
VØJWBUFMTLnQĺrSVóDFUFOUPMFUgLPCTBIVKFQPV[FTUSVóOŴWŴCāS
6ØJWBUFMTLgQĺrSVóLBEgMFPCTBIVKFOFKOPWāKÖrBOFKBLUVgMOāKÖrJOGPSNBDF
.PØOPTUJKTPVP[OBóFOZIWā[EJóLPV %BMÖrJOGPSNBDFUŴLBKrDrTF7BÖFIPWP[VOBMF[OFUFOBXXXWPMWPDBSTDPN
DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM
Zamyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a zapíná alarm*.
Odemyká boční dveřeA a dveře zavazadlového prostoru a vypíná alarm.
Odemyká dveře zavazadlového prostoru – ale neotevírá.
Doprovodné osvětlení při příchodu.
Zapne světla na vnějších zpětných
zrcátkách*, směrová a obrysová
světla, osvětlení RZ, prostoru pro
cestující a podlahy.
Funkce nouzového tlačítka. Pro
zapnutí alarmu v případě nouze stiskněte a držte cca. 5 sekund. Vypněte
dvojím stisknutím zamykacího nebo
odemykacího tlačítka.
A
Vozidlo bude automaticky uzamčeno, pokud do 2
minut po odemčení nebudou otevřeny boční dveře/
dveře zavazadlového prostoru.
K zamknutí/odemknutí příruční schránky
můžete použít čepel klíče.
STUDENÝ START
STARTOVÁNÍ MOTORU
Benzín 3.2: Sešlápněte spojkový a/nebo brzdový pedál a otočte klíč dálkového ovladače
do polohy III a ihned jej uvolněte - motor
automaticky nastartuje.
Všechny ostatní motory: Sešlápněte
spojkový a/nebo brzdový pedál a otočte klíč
dálkového ovladače do polohy III a uvolněte
jej, jakmile motor nastartuje.
Diesel: Předehřejte motor tak, že klíč otočíte
do polohy II a necháte jej v této poloze, dokud
na přístrojové desce nezhasne kontrolka.
POZNÁMKA
Krátké po nastartování studeného motoru
jsou volnoběžné otáčky vyšší, aby motor co
nejdříve dosáhl běžnou provozní teplotu. To
znamená, že systém emisí může fungovat
optimálně.
STĚRAČE ČELNÍHO SKLA A DEŠŤOVÝ SENZOR*
1 Zapínání/vypínání dešťového senzoru, páčka přepínače v poloze 0.
2 Nastavení citlivosti dešťového senzoru nebo
intervalu cyklovače stěračů.
3 Stěrače, zadní okno - cyklovač/normální
stírání.
A
Jedno setření
0
Vypnuto
B
Cyklovač stěračů, viz také (2).
C
Normální rychlost stírání.
D
Vysoká rychlost stírání.
E
Ostřikovač, čelní sklo a světlomety.
F
Ostřikovač, zadní okno.
Je-li aktivní dešťový senzor, rozsvítí se
zelená kontrolka "1".
SPÍNAČE SVĚTEL
Automatická tlumená světla. Světelná
houkačka funguje, ne však trvalé zapnutí
dálkových světel.
Obrysová světla
Tlumená světla. Zhasnou při vypnutí
motoru. Dálková světla mohou být
zapnuta.
Ruční nastavení sklonu světlometů (u
xenonových světlometů automatické*).
Osvětlení displeje a přístrojů.
Denní světla (DRL). Stisknutím zapnete
denní světla s LED diodami.
Zadní světlomet do mlhy (pouze na
straně řidiče).
PARKOVACÍ BRZDA
A
Světelná houkačka.
B
Přepínání dálkových/tlumených světel a
doprovodného osvětlení při odchodu.
REGENERACE (VZNĚTOVÝ MOTOR)
Za určitých podmínek se na displeji může
zobrazit zpráva LAPAC SAZI PLNY. V tomto
okamžiku je nutné provést vyčištění filtru sazí.
Čištění filtru proběhne automaticky při jízdě
stálou rychlostí po dobu cca. 20 minut po
rovné hlavní silnici.
Takzvaná regenerace je dokončena, když
zpráva zmizí.
Použití
1. Pevně sešlápněte nožní brzdu - potom
sešlápněte pedál parkovací brzdy (1)
2. Uvolněte nožní brzdu. Pokud se vozidlo
rozjede - sešlápněte pedál parkovací brzdy
ještě více.
3. Při parkování - zařaďte 1. převodový stupeň
(manuální převodovka) nebo P (automatická
převodovka).
TANKOVÁNÍ PALIVA
Uvolnění
1. Pevně sešlápněte nožní brzdu a následně
zatáhněte za rukojeť (2) - pedál parkovací
brzdy se nadzvedne.
2. Nyní můžete uvolnit nožní brzdu.
– Víčko nádrže během tankování zavěste na
dvířka.
AUDIO SYSTÉM
1 Stisknutím zapněte/vypněte. Otočením
nastavte hlasitost.
2 Nastavení zvuku: Stisknutím tlačítka vyberte
např. BASS , Dolby Pro Logic II* nebo
SUBWOOFER* - otočením nalaďte stanici.
Zdroj zvuku: Otočením zvolte např. CD,
streaming audio prostřednictvím technologie
Bluetooth® nebo AUX/USB*A.
PŘEHRÁVAČ CD B
3 Vyměňte CDC nebo zvolte pomocí 1–6.
4 Jedním krátkým stisknutím vysunete aktuální disk.
Jedním dlouhým stisknutím vysunete všechny diskyC.
6 Změna stopy na CD.
AUTORÁDIO
5 Stisknutím na cca. 2 sekundy automaticky
uložíte 10 nejsilnějších stanic. V průběhu
hledání se na displeji zobrazí AUTOSTORE.
Uloženou stanici zvolte pomocí 0–9.
6 Krátkým stisknutím vyhledáte další silnou
stanici. Až 20 stanic lze uložit podržením tlačítka 0–9 na FM1 nebo FM2 na požadované
stanici do doby, než se na displeji zobrazí
potvrzení výběru.
A
Připojení AUX/USB např. pro přehrávač MP3. Aby
kvalita zvuku byla optimální, nastavte střední hlasitost přehrávače. Nabije se rovněž iPod®, který je
připojen k USB portu.
B
Lze přehrávat rovněž CD se soubory MP3 a WMA.
C
Pouze CD měnič*.
INTEGROVANÝ PODKLÁDACÍ SEDÁK
Zvednutí
1. Potáhněte páku na přední hraně podkládacího sedáku dopředu.
2. Nadzvedněte zadní hranu sedáku a dvěma
rukama tlačte na sedák dozadu a dolů,
dokud se nezajistí. V případě potřeby
zatlačte zámek bezpečnostního pásu do
strany.
Spuštění
1. Potáhněte páku na přední hraně podkládacího sedáku dopředu.
2. Potáhněte podkládací sedák dopředu a v
prostřední části jej zatlačte dolů tak, aby
se zajistil.
Podkládací sedák se musí zajistit ve zcela
spuštěné poloze tak, aby bylo možné opěradlo
zadního sedadla spustit dolů.
ELEKTRONICKY ŘÍZENÁ KLIMATIZACE - ECC*
AUTOMATICKÁ REGULACE
MANUÁLNÍ REGULACE
V režimu AUTO řídí systém klimatizace ECC
všechny funkce automaticky, tím zjednodušuje
řízení vozidla a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu ve vozidla.
1 Otáčením nastavte otáčky ventilátoru.
2 MAN - Zapínání/vypínání recirkulace
4 Otočením nastavte teplotu zvlášť teplotu
pro levou a pravou stranu prostoru pro
cestující.
6 Stisknutím zapněte automatickou regulaci
nastavené teploty a ostatních funkcí.
3
5
7
8
9
vzduchu.
AUT - Zapínání/vypínání systému kvality
vzduchu*.
AC - Zapínání/vypínání klimatizace. Ochlazuje prostor pro cestující a odmlžuje okna.
Distribuce vzduchu. Nasměřujte proud
vzduchu např. na podlahu, průduchy v
přístrojové desce, na čelním skle atd.
Zapnutí/vypnutí vyhřívaní předních sedadel.
Max. odmlžení. Nasměruje veškerý vzduch
maximálním průtokem na čelní a boční
okna.
Vyhřívání zadního okna a vnějších zrcátek.
DEAKTIVACE AIRBAGU - PACOS*
PACOS (vypínač airbagu spolujezdce)
Pomocí čepele klíče airbag zapněte (ON)/
vypněte (OFF).
OFF (vypnuto) - Airbag je deaktivován. Na
kontrolce nad vnitřním zpětným zrcátkem se
zobrazí zpráva PASSENGER AIRBAG OFF.
Na předním sedadle smí sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v dětské sedačce. V
žádném případě zde však nesmí sedět cestující
vyšší než 140 cm.
VÝSTRAHA
Nesprávné použití může ohrozit život. Pokud
máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte informace v uživatelské příručce.
ON (zapnuto) - Airbag je aktivován.
Na předním sedadle smí sedět cestující vyšší
než 140 cm. V žádném případě zde však nesmí
sedět dítě na podkládacím sedáku nebo v
dětské sedačce.
PALUBNÍ POČÍTAČ A DENNÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
1 Palubní počítač. K výběru funkce použijte
(9).
8
2 Krátkým stisknutím přepínáte mezi T1 a
3
4
5
6
7
8
T2. Dlouhým stisknutím vynulujete aktuální
počítadlo.
1. řádka displeje: Počítadlo ujetých
kilometrů.
2. řádka displeje: T1 a T2 - nezávislá denní
počítadla, která jsou vždy zapnutá.
1. řádka displeje: Hodiny.
2. řádka displeje: Venkovní teplota.
Nastavení hodin: Otočte ve směru/proti
směru hodinových ručiček do koncové
polohy a hodiny (4) nastavte podržením v
této poloze.
Palivoměr
Nízká hladina paliva v nádrži. Pokud se
rozsvítí tato kontrolka, dotankujte palivo co
nejdříve.
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte/
smažete zprávu.
9
10
9 Otočením kolečka zobrazíte volby palubního počítače.
10 Jedním krátkým stisknutím vynulujete aktuální funkci palubního počítače.
Dlouhým stisknutím vynulujete všechny
funkce palubního počítače.
POZNÁMKA
Text --- KILOMETRU DO PRAZD. NADRZE
zobrazovaný na displeji udává odhadovanou
vzdálenost na základě předchozích jízdních
podmínek.
INFORMAČNÍ A VAROVNÉ KONTROLKY
Čtěte text na informačním displeji.
Porucha v brzdovém systému. Bezpečně zastavte, zkontrolujte hladinu
brzdové kapalinyA.
Žlutý symbol: Upozornění - postupujte podle pokynů na displeji.
Systém kontroly stability vozidla
DSTC* - bliká, pokud je systém v
činnosti.
Červený symbol: VAROVÁNÍ
- Zastavte bezpečně na místě, kde
z hlediska dopravy nehrozí nebezpečí, a postupujte podle pokynů na
displeji.
Nízká hladina oleje. Bezpečně
zastavte, zkontrolujte hladinu olejeA.
Žhavení motoru (vznětový motor).
Motor je možné nastartovat po zhasnutí této kontrolky.
A
Pokud tato kontrolka zůstane svítit, požádejte odtahovou službou o odtáhnutí vozidla.
UKAZATELE SMĚRU JÍZDY
A
B
Krátké zablikání - 3 bliknutí.
Souvislé blikání.
SEŘÍZENÍ POLOHY VOLANTU
VÝSTRAHA
Volant seřizujte vždy před jízdou - nikdy ne
během jízdy.
BLIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM MRTVÉHO ÚHLU
Pokud se kontrolka BLIS rozsvítí, i když v
mrtvém úhlu není žádné vozidlo, může to být
způsobeno například odrazem od lesklého
povrchu mokré vozovky, vlastním stínem na
světlém povrchu vozovky nebo nízko položeným
sluncem svítícím do kamery.
NASEDÁNÍ DO TŘETÍ ŘADY SEDADEL
V případě závady přímo v systému se na displeji
zobrazí text SYST.SLEP.MISTA DOPORUCEN
SERVIS.
PÉČE O VOZIDLO
Ruční mytí je šetrnější k laku vozidla než
mytí v automatické myčce. Nový lak je také
náchylnější k poškození. Z tohoto důvodu je
pro první měsíce u nového vozu doporučeno
ruční mytí.
Použijte čistou vodu a houbu. Pamatujte, že
špína a štěrk muže poškodit lak.
DRŽÁK NÁKUPNÍCH TAŠEK*
Spouštění opěradel krajních sedadel v
druhé řadě
1. Nadzvedněte páku (1). Přitom sklápějte opěradlo dopředu, aby se sedadlo posunulo.
2. Nadzvedněte páku (1) a sklopte opěradlo
zpátky do vzpřímené polohy tak, abyste
sedadlo mohli posunout zpět.
NASTAVENÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉHO PŘEDNÍHO SEDADLA
Bederní opěra
Zvednutí/snížení přední části sedáku.
Dopředu/dozadu.
Zvednutí/snížení sedadla.
Úhel sklonu opěradla.
DÁLKOVÝ OVLADAČ S KLÍČEM A ELEKTRICKY OVLÁDANÉ SEDADLO ŘIDIČE*
Každý z dálkových ovladačů s klíčem může
používat jiný řidič k uložení nastavení pro sedadlo řidiče. Postupujte následovně:
oĺ Nastavte sedadlo podle potřeby.
oĺ Zamkněte vozidlo pomocí zamykacího
tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem, který
běžně používáte. Tímto se nastavení sedadla uloží do dálkového ovladače s klíčem do
pamětiA.
oĺ Odemkněte klíč (stisknutím odemykacího
tlačítka na stejném dálkovém ovladači s klíčem) a otevřete dveře řidiče. Sedadlo řidiče
se automaticky nastaví do polohy, která je
uložena v paměti dálkového ovladače s klíčem (pokud od posledního zamknutí vozidla
došlo k posunutí sedadla).
A.
ÚLOŽNÉ PROSTORY
1 Držák šálku.
2 Ráčnová páka ke zvedání zadní části středové konzoly (neplatí pro modely vybavené
systémem zábavy pro zadní sedadla*).
Toto nastavení nemá vliv na nastavení uložená v paměti funkce
elektricky ovládaného sedadla*. Další informace najdete v
uživatelské příručce.
TP 14340 (Czech). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
1
2
3
4
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement