Volvo XC90 2016 Quick Guide

Volvo XC90 2016 Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
V tomto průvodci Quick Guide najdete popis funkcí používaných ve voze Volvo. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu.
Středový
displej vozidla
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji
vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.
Mobilní
aplikace
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (Volvo
Manual) pro tablety a chytré telefony. Aplikace obsahuje pro
vybrané funkce instruktáž.
Stránka
podpory Volvo
Na stránce podpory Volvo (support.volvocars.com) najdete
příručky, instruktážní filmy a další informace a tipy k vašemu
vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu.
Výbava je v průvodci Quick Guide označena hvězdičkou *.
Tištěné
informace
V příruční schránce se nachází doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje informace k pojistkám a specifikacím a přehled
důležitých a praktických informací. Uživatelskou příručku a
příslušný doplněk si lze objednat v tištěné podobě.
01. ZAČÍNÁME
Zde najdete informace, které vám pomohou seznámit se s některými ze základních funkcí ve vašem voze Volvo. Mimo jiné
se zde dočtete o dálkovém ovladači s klíčem, třech displejích ve vozidle a o startování a vypínání motoru. Dále zde najdete
informace o nastavování a seřizování sedadel a ovládání klimatizace.
02. JÍZDA A PODPORA ŘIDIČE
Zde najdete informace o jízdních režimech, funkci Start/Stop a různých systémech podpory řidiče ve vozidle jako je např.
tempomat, Park Assist Pilot (PAP)*, Blind Spot Information (BLIS)* a City Safety.
03. PŘÍSTROJE A OVLÁDÁNÍ
Zde najdete informace o ovládání světel a stěračů a o použití palubního počítače a ovládání hlasem.
04. PŘIPOJENÍ K INTERNETU, ZÁBAVA A PODPORA
Ze svého vozu Volvo můžete být spojeni s okolním světem a mít přístup k informacím, zábavě a podpoře. V této kapitole
najdete informace o připojení telefonu ke svému vozu Volvo, o připojení k internetu a o použití aplikací.
05. SPECIÁLNÍ TEXTY
Zde najdete texty varování, důležitých informací a upozornění, které si musíte přečíst.
01
TLAČÍTKA NA DÁLKOVÉM OVLADAČI S KLÍČEM
Jedno stisknutí zamyká boční dveře a dveře zavazadlového
prostoru a zapíná alarm1. Dlouhé stisknutí zavírá současně
panoramatickou střechu* a všechna boční okna.
Jedno stisknutí odemyká boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a vypíná alarm. Dlouhé stisknutí otevírá
současně všechna boční okna.
Jedno stisknutí odemyká a vypíná alarm pouze pro dveře
zavazadlového prostoru. Dlouhé stisknutí otevírá resp.
zavírá elektricky ovládané* dveře zavazadlového prostoru.
1
Výbava na přání na některých trzích.
Panická funkce se používá k přivolání pozornosti v kritické
situaci. Jedním dlouhým stisknutím alespoň na 3 sekundy
nebo dvojím stisknutím do 3 sekund se aktivují směrová
světla a klakson. Tato funkce se deaktivuje automaticky
přibližně po cca. 3 minutách nebo po stisknutí téhož tlačítka, pokud byla tato funkce aktivována minimálně 5 sekund.
POUŽITÍ ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ* BEZ KLÍČE
Abyste vozidlo zamkli nebo odemkli, stačí, když budete mít u sebe,
např. v kapse, dálkový ovladač s klíčem. Dálkový ovladač s klíčem
se musí nacházet v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m od obou
dlouhých stran vozidla nebo cca. 1 m od dveří zavazadlového
prostoru (viz vyobrazení).
Odemknutí a vypnutí alarmu vozidla
1. Pokud chcete vozidlo odemknout, uchopte kliku na dveřích nebo
stiskněte pogumovanou plochu pod madlem zadních výklopných
dveří. Odemknutí je dokončeno, pokud výstražná světla zablikají
dvakrát a na čelním skle zhasne kontrolka zamykání.
2. Otevřete boční dveře nebo dveře zavazadlového prostoru.
Zamyká a zapojuje alarm
1. Zavřete všechny dveře. Zadní výklopné dveře lze během zamykání
otevřít pomocí klik na bočních dveřích.
2. Před zavřením dveří se dotkněte vyznačené plochy směrem k
zadní straně zvenku na vnější klice dveří nebo stiskněte zamykací
tlačítko na spodní hraně dveří zavazadlového prostoru. Zamknutí
je dokončeno, pokud výstražná světla zablikají jednou a na čelním
skle bliká kontrolka zamykání.
01
01
NASTAVENÍ ELEKTRICKY OVLÁDANÉHO*
PŘEDNÍHO SEDADLA
Sklon opěradla nastavíte stisknutím ovladače dopředu/dozadu.
Sedadlo zvednete/spustíte dolů stisknutím zadní části ovladače
nahoru/dolů. Sedadlo posunete dopředu/dozadu stisknutím ovladače dopředu/dozadu.
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte dolů stisknutím přední části
ovladače nahoru/dolů.
Nastavění bederní opěrky upravte stisknutím tlačítka nahoru/dolů/
dopředu/dozadu.
Nastavení masáže*, boční podpěry*, bederní opěrky* a prodloužení
sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače*.
1. Nastavení sedadla aktivujte otočením ovladače nahoru/dolů. Na
středovém displeji se otevře zobrazení nastavení sedadla.
2. Otočením multifunkčního ovladače na středovém displeji nahoru/
dolů zvolte požadovanou funkci.
3. Nastavění upravte stisknutím tlačítka na multifunkčním ovládači
nahoru/dolů/dopředu/dozadu.
Některá nastavení lze rovněž zvolit tak, že přímo klepnete na
středový displej.
01
POUŽITÍ FUNKCE PAMĚTI* U PŘEDNÍHO SEDADLA
Klávesnice funkce paměti se nachází na jedněch nebo na obou
předních dveřích.
Použití uložených nastavení
Uložení nastavení
Když jsou dveře otevřené: Stiskněte a uvolněte jedno z tlačítek
paměti.
1. Nastavte sedadlo, zrcátka na dveřích resp. head-up displej* do
požadované polohy.
Když jsou dveře zavřené: Držte stisknuté jedno z tlačítek paměti,
dokud není dosažena požadovaná poloha.
2. Stiskněte tlačítko M a povolte uložení nastavení. Rozsvítí se kontrolka na tlačítku.
3. Do tří sekund stiskněte tlačítko paměti 1, 2 nebo 3. Jakmile
polohu uložíte do vybraného tlačítka paměti, ozve se zvukový
signál a kontrolka v tlačítku M zhasne.
01
SKLÁPĚNÍ OPĚRADEL ZADNÍCH SEDADEL
Dávejte pozor, aby opěradla s opěrkami hlavy při spouštění nepřišla
do kontaktu s opěradly sedadel vpředu. Abyste mohli spustit
opěradla, možná budete muset nejdříve upravit nastavení předního a
zadního sedadla.
Prostřední sedadlo v druhé řadě
1. Manuálně sklopte opěrku hlavy dolů stisknutím tlačítka mezi
opěradlem a opěrkou. Současně zatlačte opěrku hlavy domů.
2. Během sklápění potáhněte bezpečnostní pás prostředního
sedadla nahoru/dopředu.
Krajní sedadla v druhé řadě
–– Během sklápění potáhněte za rukojeť z boku krajních sedadel.
Opěrka hlavy se automaticky spustí dolů.
Třetí* řada sedadel
–– Potáhněte rukojeť nahoře na opěradle nahoru/dolů. Sklopte
opěradlo dopředu. Opěrka hlavy se automaticky spustí dolů.
Popruh/rukojeť musíte při zvedání sedadla v druhé řadě potáhnout
nahoru. Zvedejte opěradla, dokud pojistka nezaklesne. Opěrky hlavy
se vyklápějí nahoru manuálně.
NASEDÁNÍ/VYSEDÁNÍ Z TŘETÍ* ŘADY SEDADEL
1. U krajních sedadel v druhé řadě potáhněte páčku nahoře na
opěradla sedadla nahoru/dopředu.
2. Sklopte opěradlo dopředu a posuňte celé sedadlo dopředu.
Pokud chcete sedadlo vyklopit do vzpřímené polohy, nejdříve
posuňte sedadlo dozadu a potom zvedněte opěradlo, dokud
nezaklesne.
NASTAVENÍ VOLANTU
Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.
1. Páku pod volantem zatlačte dolů tak, aby se volant uvolnil.
2. Nastavte volant do požadované polohy.
3. Potáhnutím páky zpět zajistěte volant na místě.
01
01
STARTOVÁNÍ A VYPNUTÍ MOTORU
Dálkový ovladač s klíčem se během startování fyzicky nepoužívá,
protože vozidlo ve standardní verzi umožňuje startování bez klíče
(Passive Start). Při startování bez klíče uložte klíč do přední části
prostoru pro cestující. Pokud je k dispozici zamykání/odemykání bez
klíče (Passive Entry*), stačí k nastartování vozidla mít klíč kdekoliv ve
vozidle.
Zapnutí
1. Zkontrolujte, zda je převodovka v poloze P nebo N.
2. Sešlápněte brzdový pedál.
3. Přepněte zapalování do polohy START a uvolněte. Knoflík zapalování se automaticky vrátí do výchozí polohy.
Vypnutí
1. Volič převodovky přesuňte do polohy P.
2. Přepněte zapalování do polohy STOP a uvolněte. Knoflík zapalování se automaticky vrátí do výchozí polohy.
POUŽITÍ PARKOVACÍ BRZDY
Aktivujte parkovací brzdu
–– Potáhněte ovládání parkovací brzdy v tunelové konzole
nahoru. Jakmile je parkovací brzda aktivována, na displeji
řidiče se rozsvítí kontrolka. Zkontrolujte, zda vozidlo stojí.
Manuální uvolnění
1. Sešlápněte brzdový pedál.
2. Zatlačte ovládání ruční brzdy dolů.
Automatické vypnutí
1. Připoutejte se a nastartujte motor.
2. Volicí páku přesuňte do polohy D nebo R a sešlápněte
plynový pedál.
Pomocí funkce "automatické brzdění stojícího vozidla" (Auto
Hold) lze uvolnit brzdový pedál a přitom je vozidlo např.
na semaforech stále zabrzděné. Po opětovném sešlápnutí
plynového pedálu dojde k uvolnění brzd.
–– Stisknutím tlačítka na tunelové konzole funkci aktivujete/
deaktivujete.
Automyčka
Před vypnutím motoru: Deaktivujte Auto Hold a "automatickou aktivaci parkovací brzdy" (v horním zobrazení středového displeje zvolte
Nastavení > My Car > Elektrická park. brzda > Automatická
aktivace parkovací brzdy). Potom zařaďte převodový stupeň N.
Pro vypnutí otočte tlačítko startování do polohy STOP minimálně na
4 sekundy.
01
01
TŘI DISPLEJE VE VOZIDLE
Displej řidiče
Středový displej
Head-up displej*
Na displeji řidiče se zobrazí informace o
vozidle a jízdě. Zde se nacházejí ukazatelé,
indikace, informační kontrolky a výstražné
kontrolky. Displej řidiče je k dispozici ve
dvou verzích, jako 12" obrazovka a jako 8"
obrazovka. 12" obrazovka: vlevo se, mimo
jiné, nachází rychloměr a denní počítadlo
kilometrů. Uprostřed se mohou zobrazovat,
například, hodiny, přehrávač médií a mapa
navigace*. Napravo se, mimo jiné, zobrazuje
otáčkoměr, zvolený jízdní režim a nabídka
aplikací, která se aktivuje pomocí klávesnice na volantu vpravo. Lze si vybrat různá
témata a změnit tak vzhled displeje řidiče.
Ze středového displeje se ovládá řada
hlavních funkcí ve vozidle. Zde se, například,
ovládá, systém řízení klimatu, systém médií
a aktualizace systémů.
Head-up displej doplňuje ve vozidle displej
řidiče a promítá na čelní sklo informace.
Mezi tyto informace patří, například, informace o dopravních značkách, informace
o rychlosti a navigaci*, a příchozí telefonní
hovory. Pomocí středového displeje lze
upravit možnosti displeje, jas a polohu výšky
head-up displeje. Head-up displej se aktivuje ze středového displeje
01
NAVIGACE NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Zobrazení funkcí
Výchozí zobrazení
Zobrazení aplikací
Potáhněte prstem přes obrazovku zleva
doprava2 a zpřístupní se toto zobrazení. Odsud můžete aktivovat/deaktivovat
jednotlivé funkce ve vozidle, např. Head-up
displej. Aktivují/deaktivují se jedním
klepnutím. Některé funkce se otevírají v
samostatném okně.
Výchozí zobrazení se objeví, jakmile se
spustí obrazovka, ze které jsou přístupná
vnořená zobrazení Navigace, Média,
Telefon a další vnořená zobrazení.
Přejeďte prstem zprava doleva2 přes
obrazovku a vstoupíte do zobrazení s
jednotlivými aplikacemi vozidla/apps, např.
FM rádio a CD*. Aplikaci otevřete tak, že
na ní klepnete.
Stisknutím fyzického tlačítka Domů pod
obrazovkou se ve struktuře nabídky vrátíte
zpátky.
Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením přetřete v opačném směru.
2
V příslušném vnořeném zobrazení výchozího
zobrazení se spustí aplikace/funkce, která
byla zvolena v zobrazení aplikací/funkcí.
Například FM rádio se spustí ve vnořeném
zobrazení Média.
Po klepnutí se dílčí zobrazení rozbalí. V
rozbaleném režimu obsahují dílčí zobrazení
podrobnější informace o funkci/aplikaci.
Stisknutím fyzického tlačítka Domů pod
obrazovkou se vrátíte do výchozího
zobrazení.
01
Stavová lišta
Nahoře na stavové liště na obrazovce se zobrazují aktivity ve vozidle.
Vlevo se nachází informace o síti a připojení, informace o médiích,
čas a indikace činností probíhajících na pozadí.
Horní zobrazení
Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce je karta, která nabízí
přístup k hornímu zobrazení. Klepnutím na tuto kartu nebo setřením
seshora dolů přes obrazovku kartu otevřete. Z horního zobrazení
jsou přístupné nabídky Nastavení, Uživatelská příručka a zprávy
řidiče.
Řádek klimatu
Dole na obrazovce je vždy vidět řádek klimatu. Nejčastěji používaná
nastavení klimatu lze upravovat přímo. Patří zde, například, nastavení teploty, vyhřívání sedadla a úroveň ventilátoru. Klepnutím na
dole na obrazovce otevřete zobrazení klimatu s dalšími možnostmi
nastavení.
OVLÁDÁNÍ KLIMATU VE VOZIDLE
Funkce řízení klimatu pro přední a zadní část prostoru pro cestující se ovládají ze středového displeje, pomocí tlačítek na středové
konzole a pomocí ovládání klimatu* vzadu na tunelové konzole.
Některé funkce klimatu lze ovládat pomocí hlasového ovládání.
Některé informace o klimatu jsou dole na obrazovce vždy vidět a
to v řádku klimatu. Některá nastavení lze upravovat přímo v řádku
klimatu.
Uprostřed na obrazovce dole se zobrazí tlačítko, kterým
se zobrazení klimatu otevírá. Symbol na tlačítku ukazuje
aktivované nastavení klimatu. Zobrazení klimatu otevřete
stisknutím tlačítka. Otevře se zobrazení podle nákresu.
Klepnutím na AUTO v zobrazení klimatu aktivujete/
deaktivujete automatickou regulaci rozvodu vzduchu,
klimatizaci a rozvod vzduchu.
Ovládání teploty na straně řidiče a spolujezdce. Klepněte
na teplotu na levé nebo pravé straně a vyberte požadovanou teplotu. Dole na obrazovce jsou zobrazeny
ovládací prvky. Tyto prvky můžete použít, i když není
zobrazení klimatu otevřeno.
Pokud chcete synchronizovat teplotu pro všechny zóny
s teplotou na straně řidiče, klepněte na ikonu teploty na
straně řidiče a na tlačítko Synchronizovat teplotu.
Ovladače pro vyhřívané* a odvětrávané* sedadlo řidiče
a spolujezdce a vyhřívaný volant*. Klepnutím na ikonu
sedadla nebo volantu na levé nebo pravé straně otevřete
ovládání sedadla nebo volantu. Opakovaným klepáním
na příslušnou ikonu zvolte požadovanou polohu.
01
01
LEPŠÍ KVALITA VZDUCHU V PROSTORU PRO
CESTUJÍCÍ DÍKY SYSTÉMU IAQS*
Systém kvality vzduchu IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior
Package*. Jedná se o plně automatický systém, který čistí vzduch v
prostoru pro cestující od škodlivin jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.
1. V horním zobrazení na středovém displeji klepněte na Nastavení.
2. Klepněte na Klima.
3. Výběrem položky Snímač kvality vzduchu aktivujete/deaktivuje
snímač kvality vzduchu.
ČIŠTĚNÍ STŘEDOVÉHO DISPLEJE
Středový displej se zobrazuje automaticky po otevření dveří řidiče.
Pokud obrazovku budete čistit, vypněte ji.
1. Dlouze stiskněte tlačítko Domů.
2. Obrazovku dočista utřete přiloženým hadříkem z mikrovláken
nebo tkaninou obdobné kvality. Dočista otřete malými krouživými
pohyby. V případě potřeby hadřík lehce navlhčete čistou vodou.
3. Obrazovku aktivujte krátkým stisknutím tlačítka Domů.
Středový displej se vypne automaticky, když se vypne motor a dveře
řidiče jsou otevřené.
OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ ELEKTRICKY
OVLÁDANÝCH* DVEŘÍ ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Možnosti otevírání
• Přitlačte a zlehka potáhněte nahoru za madlo na dveřích zavazadlového prostoru.
• Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem,
dokud se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otevírat.
• Dlouze stiskněte tlačítko
na přístrojové desce (vedle
volantu), dokud se dveře zavazadlového prostoru nezačnou
otevírat.
• Pomalu jednou vykopněte nohou* pod levou část zadního
nárazníku3 a potom ustupte o jeden krok zpátky (viz vyobrazení).
Nárazníku se nesmíte dotknout. Dálkový ovladač s klíčem se musí
nacházet v dosahu. Jakmile se aktivuje otevření, ozve se zvukový
signál.
Možnosti zavírání
• Spodní hrana zadních výklopných dveří: Stiskněte tlačítko
,
pokud chcete dveře zavazadlového prostoru automaticky zavřít
bez uzamčení. Stiskněte tlačítko
*, pokud chcete automaticky zavřít a zamknout dveře zavazadlového prostoru i boční dveře.
• Dlouze stiskněte tlačítko
• Dlouze stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači s klíčem.
na přístrojové desce.
• Pomalu jednou vykopněte* nohou pod levou část zadního nárazníku3 a potom ustupte o jeden krok zpátky. Nárazníku se nesmíte
dotknout. Dálkový ovladač s klíčem se musí nacházet v dosahu.
Jakmile se aktivuje zavření, ozve se zvukový signál.
Pokud je vozidlo vybaveno ochranným krytem/difuzérem, vykopněte nohou směrem k levé zadní
části vozidla.
3
01
VÝBĚR JÍZDNÍHO REŽIMU*
Zvolte nejvhodnější jízdní režim pro momentální jízdní podmínky.
Některé jízdní režimy nelze v některých situacích zvolit.
1. Stiskněte ovládání* jízdního režimu DRIVE MODE v tunelové
konzole - na středovém displeji se otevře vyskakovací nabídka.
02
2. Posunujte ovladačem jízdního režimu nahoru/dolů, dokud se na
středovém displeji nezvýrazní požadovaný jízdní režim.
3. Výběr potvrďte stisknutím ovladače nebo klepnutím přímo na
středový displej.
Volitelné jízdní režimy
COMFORT - jízdní režim při spouštění motoru.
ECO - vozidlo se nastaví na energeticky úspornou jízdu. Tento jízdní
režim lze rovněž přímo zpřístupnit ze zobrazení funkcí na středovém
displeji.
OFF ROAD - trakce vozidla v náročném terénu a na nekvalitních
cestách se zvýší na maximum.
DYNAMIC - vůz vnímáte sportovněji, což umožní aktivní jízdu.
INDIVIDUAL - jízdní režimy Comfort, Eco nebo Dynamic se
upraví podle vlastních preference jízdních charakteristik. Jízdní režim
je k dispozici, jakmile v horním zobrazení na středovém displeji
poprvé aktivujete Nastavení. Zvolte My Car > Individuální jízdní
režim.
POUŽITÍ FUNKCE START/STOP
Tato funkce pozastaví motor, pokud vozidlo stojí. Jakmile chcete
v cestě pokračovat, funkce motor automaticky znovu nastartuje.
Režim Start/Stop je k dispozici, jakmile je motor nastartován. Tuto
funkci lze aktivovat, pokud jsou splněny jisté podmínky.
Automatické vypnutí motoru
–– Zastavte vozidlo sešlápnutím brzdového pedálu a nechejte nohu
na pedálu. Pokud dojde k automatickému spuštění motoru, na
8" displeji řidiče se zobrazí béžový symbol
a na 12" displeji
řidiče ručička rychloměru ukazuje na
. Je-li aktivován jízdní
režim Comfort nebo Eco, motor může automaticky vypnout
ještě před tím, než vozidlo zastaví.
Možnosti automatického startování motoru
–– Uvolněte brzdový pedál. Je-li aktivována funkce Auto Hold,
plynový pedál se musí sešlápnout.
–– Udržujte tlak nohy na brzdový pedál a současně sešlápněte
plynový pedál.
–– Ve svahu směrem dolů: Uvolněte brzdový pedál a počkejte, než
se vozidlo rozjede. Jakmile rychlost mírně stoupne, motor automaticky nastartuje.
–– Pokud je aktivován adaptivní tempomat* nebo Pilot Assist,
sešlápněte plynový pedál, nebo stiskněte na klávesnici na volantu
vlevo
.
Deaktivace funkce
–– V zobrazení funkcí na středovém displeji stiskněte
tlačítko Start/Stop. Tato funkce je deaktivována,
dokud se neaktivuje znovu, dokud se vozidlo znovu
nenastartuje nebo dokud se nezvolí jízdní režim
Comfort nebo Eco.
02
PODPORA ŘIDIČE NA KLÁVESNICI VE VOLANTU
Funkce omezovač rychlosti*, tempomat, adaptivní tempomat* a
Pilot Assist* se vybírají na displeji řidiče pomocí kláves na volantu
se šipkami
a
. Bílá kontrolka znamená, že funkce je aktivní.
Šedá kontrolka znamená, že funkce byla vypnuta nebo se nachází v
pohotovostním režimu.
02
Kontrolky na displeji řidiče
Speed Limiter: Pomáhá zabránit překročení zvolené maximální rychlosti.
Tempomat: Pomáhá udržet rovnoměrnou rychlost.
Adaptivní tempomat: Pomáhá udržovat konstantní rychlost, a to v kombinaci s nastaveným časovým intervalem
vzhledem k vozidlu vpředu.
Pilot Assist: Pomáhá vozidlu při rychlosti 50 km/h (30 mph
a méně projíždět mezi značením jízdních pruhů a současně udržuje předem nastavený časový interval vzhledem k
vozidlu vpředu.
Kontrolky na klávesnici na volantu
Stisknutím vybranou funkci spustíte nebo vypnete. Uloží se
aktuální rychlost spuštěného omezovače rychlosti/tempomatu/adaptivního tempomatu.
Zvýší se uložená rychlost. Krátkým stisknutím rychlost
zvýšíte o 5 km/h (5 mph). Dlouhým stisknutím zvyšujete
rychlost po 1 km/h (1 mph). Jedním stisknutím se dále
pokračuje v rychlosti uložené pro omezovač rychlosti/
tempomat/adaptivní tempomat.
Sníží se uložená rychlost. Krátkým stisknutím rychlost snížíte
o 5 km/h (5 mph). Dlouhým stisknutím snižujete rychlost po
1 km/h (1 mph).
Adaptivní tempomat a Pilot Assist: Sníží se vzdálenost k
vozidlu vpředu.
Adaptivní tempomat a Pilot Assist: Zvýší se vzdálenost k
vozidlu vpředu.
PODPORA ŘIDIČE NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
City Safety4
City Safety upozorňuje řidiče na překážky pomocí vizuálních a zvukových signálů. Pokud řidič nereaguje během
přiměřené doby, vozidlo automaticky zabrzdí. Mimo jiné,
City Safety dokáže zabránit kolizi a pomáhá řidiči snížit
riziko kolize např. s vozidlem, chodcem nebo cyklistou.
Funkce City Safety je aktivována automaticky při nastartování motoru.
Park Assist Pilot (PAP)*
Park Assist Pilot pomáhá při parkování a vyjíždění z
parkoviště: nejdříve prověří místo, které je k dispozici,
a potom točí volantem a řídí vozidlo. Řidič má za úkol
věnovat se okolí vozidla, sledovat pokyny na displeji
řidiče, řadit, regulovat rychlost a brzdit/zastavit.
Parkování pomocí funkce PAP
1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko Zaparkovat.
V případě parkování za sebou, nesmí být rychlost vozidla větší než 30 km/h (20 mph). V případě
kolmého parkování, nesmí být rychlost vozidla větší
než 20 km/h (12 mph).
2. Vozidlo zastavte, jakmile grafika a text na středovém
displeji upozorní, že systém nalezl vhodné místo k
zaparkování. Objeví se vyskakovací okno.
3. Ve vyskakovacím okně zvolte Parkování za sebou
nebo Kolmé parkování a zařaďte zpětný chod.
4. Postupujte podle pokynů na středovém displeji. Buďte
připraveni zastavit, jakmile to graf a text požaduje.
4
Není k dispozici na všech trzích.
02
Vyjetí z parkovacího místa pomocí funkce PAP
Blind Spot Information (BLIS)*
Tuto funkci lze použít pouze v případě parkování za
sebou.
Systém BLIS informuje o vozidlech v mrtvém úhlu a o
rychle se přibližujících vozidlech v levém a pravém pruhu
hned vedle vozidla.
1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko Vyparkujte.
2. Postupujte podle pokynů na středovém displeji.
Kamera parkovacího asistenta*
02
Kamera parkovacího asistenta pomáhá sledovat překážky kolem vozidla pomocí obrázků z kamery a grafů na
středovém displeji. Zobrazení kamery a čar parkovacího asistenta se vybírají na středovém displeji. Kamera
se spustí automaticky, pokud se zařadí zpětný chod.
Nastavení se provádí v části Nastavení v horním zobrazení středového displeje. Zvolte My Car > Parkovací
asistent > Autom. aktivace kamery při zpětném
chodu.
Kameru parkovacího asistenta lze spustit také manuálně:
–– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte v
zobrazení funkcí na tlačítko Kamera.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Pokud chcete přejet přes boční čáru, systém Lane
Assist (udržení vozidla v jízdním pruhu, LKA) vyvine jistý
moment na volant a bude aktivně řídit vozidlo zpět do
pruhu. Pokud se vozidlo přiblíží k boční čáře nebo přes
ní přejede, řidiče upozorní zvukový signál a vibrace ve
volantu.
–– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte v
zobrazení funkcí na tlačítko Lane Keeping Aid.
To, jak systém LKA upozorní řidiče v případě, že vozidlo
vyjede ze svého jízdního pruhu, se upravuje v horním
nastavení na středovém displeji v části Nastavení.
Zvolte My Car > IntelliSafe >Lane Keeping Aid.
–– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte v
zobrazení funkcí na tlačítko BLIS.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA upozorňuje na křižující dopravní prostředky za
vozidlem. Aktivuje se při zařazení zpětného chodu nebo
když se vozidlo rozjede zpět. Funkce CTA je aktivována
automaticky při nastartování motoru.
–– Pokud chcete funkci aktivovat/deaktivovat, klepněte v
zobrazení funkcí na tlačítko Cross Traffic Alert.
POUŽITÍ STĚRAČŮ ČELNÍHO SKLA A
DEŠŤOVÉHO SENZORU
Stěrače čelního skla a dešťový senzor se ovládají pravým páčkovým
přepínačem.
Pokud chcete sklo jednou setřít, posuňte páčkový přepínač
dolů.
Pokud chcete stěrače čelního skla vypnout, přesuňte
páčkový přepínač na 0.
Pokud chcete nastavit rychlost, přesuňte páčku do polohy
INT (interval). Pomocí kolečka na páčce rychlost upravte.
Pokud chcete stírat normální rychlostí, zvedněte páčkový
přepínač stěračů.
Pokud chcete stírat vysokou rychlostí, zvedněte páčkový
přepínač stěračů ještě výše.
Stisknutím tlačítka dešťového senzoru aktivujte/deaktivujte
dešťový senzor. Dešťový senzor automaticky spustí stěrače
čelního skla na základě toho, kolik vody detekuje na čelním
skle. Otočením kolečka na páčkovém přepínači nahoru/dolů
nastavíte vyšší/nižší citlivost.
Přesunutím páčky k volantu spustíte ostřikování čelního skla
a světlometů.
Přesunutím páčky k přístrojové desce spustíte ostřikování a
stírání zadního okna.
Stisknutím spustíte cyklické stírání zadního okna.
Stisknutím spustíte průběžné stírání zadního okna.
03
AUTO REŽIM PŘEPÍNAČE SVĚTEL
Režim AUTO u levého páčkového přepínače obsahuje, mimo jiné,
následující funkce:
• Světla denního svícení5 a poziční světla během dne. Potkávací
světla a poziční světla za tmy a při zhoršené viditelnosti během
dne.
• Aktivovaná detekce tunelů.
• Možnost používat blikače a aktivovat dálkové světlomety, když
jsou zapnuty potkávací světlomety.
• Možnost aktivovat dálkové světlomety automaticky. Aktivujte/
deaktivujte tak, že otočíte kolečkem na páčkovém přepínači do
polohy
a uvolníte. Manuální dálkové světlomety se aktivují
přesunutím páčkového přepínači k přístrojové desce. Deaktivujte
přesunutím páčkového přepínače zpátky k volantu.
03
AKTIVACE/DEAKTIVACE AIRBAGU
SPOLUJEZDCE*
Vypínač airbagu spolujezdce se nachází na konci přístrojové desky
na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří.
1. Potáhněte spínač ven a otočením do polohy ON/OFF airbag
aktivujte/deaktivujte.
2. Zprávu o aktivaci/deaktivaci potvrďte na displeji řidiče stisknutím
tlačítka
na klávesnici na volantu vpravo. Textová zpráva a
výstražný symbol na střešní konzole upozorňují, že airbag pro
sedadlo předního spolujezdce je aktivován/deaktivován.
5
Platí pouze pro některé trhy.
OVLÁDANÍ POČÍTADLA KILOMETRŮ
Palubní počítač zaznamenává a počítá hodnoty, např. ujeté kilometry, spotřebu paliva a průměrnou rychlost. Můžete zvolit, jaké
informace z palubního počítače budou zobrazovány na displeji
řidiče.
Zbývající dojezd
Palubní počítač počítá, jakou vzdálenost lze ujet s palivem v nádrži.
Pokud chcete zobrazit na displeji řidiče Dojezd, použijte tlačítka na
klávesnici na volantu vpravo:
1. Stiskněte
2. Pomocí
.
nebo
přejděte na palubní počítač,
3. Je-li označena aplikace palubního počítače, přesuňte se pomocí
na Dojezd.
4. Na displeji řidiče zvolte zobrazení možnosti Dojezd klepnutím na
.
NAVIGOVÁNÍ NA DISPLEJI ŘIDIČE
K navigování na displeji řidiče používejte, mimo jiné, pravou klávesnici na volantu. Sami si můžete zvolit, co se bude na displeji řidiče
ukazovat.
Na displeji řidiče se otevře/zavře nabídka aplikací.
Odsud lze ovládat palubní počítač, přehrávač médií,
telefon a navigaci.
Procházení nabídky jednotlivých dostupných aplikací
tisknutím šipky vlevo nebo vpravo.
Výběr, zrušení výběru nebo potvrzení možnosti, například výběr nabídky palubního počítače nebo vymazání
zprávy na displeji řidiče.
Procházení mezi funkcemi pro zvolenou aplikací pomocí
klepnutí nahoru nebo dolů.
Pokud displej řidiče ukazuje "----", dojezd není zaručen. Co nejdříve
dočerpejte palivo.
Resetování denního počítadla
Palubní počítač (TM) resetujte manuálně jedním dlouhým stisknutím
tlačítka RESET na levém páčkovém přepínači. Denní počítadlo
(TA) se resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá
minimálně čtyři hodiny.
03
POUŽITÍ SYSTÉMU ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU
Ovládání hlasem lze používat pro některé funkce přehrávače médií,
navigačního systému Volvo*, systému ovládání klimatu a telefonu,
který je připojen přes Bluetooth. Ovládání hlasem se provádí na
základě přímých povelů od uživatele nebo ve formě dialogu s verbálními reakcemi systému.
–– Stisknutím tlačítka na klávesnici na volantu vpravo
aktivujte ovládání hlasem a spusťte dialog s hlasovými
povely.
Příklady povelů ovládání hlasem:
–– Stiskněte
. Řekněte "Navigation" (Navigace) a spustí se dialog
. Řekněte "Raise temperature" (Zvýšit teplotu),
–– Stiskněte
nastavená teplota se zvýší o jeden krok.
03
–– Stiskněte
. Řekněte "Play Robyn" (Přehrát Robyn). Přehraje
se hudba od zvoleného interpreta.
Povely, které jsou vždy k dispozici:
• "Repeat" (Zopakovat) - zopakuje se poslední hlasový povel v
probíhajícím dialogu.
• "Cancel" - dialog se zruší. Dialog zrušíte rovněž dlouhým stisknutím tlačítka
.
• "Help" - spustí se dialog nápovědy.
Po zaznění signálu nezapomeňte mluvit běžným hlasem a běžnou
rychlostí. Nemluvte, pokud systém reaguje. Zavřete dveře, okna a
panoramatickou střechu*, aby v prostoru pro cestující nebyl žádný
hluk.
Další informace k ovládání hlasem a další příklady hlasových povelů
najdete v uživatelské příručce.
03
POUŽITÍ PŘÍRUČNÍ SCHRÁNKY
Otevírání příruční schránky
–– Příruční schránku otevřete stisknutím tlačítka pod středovým displejem.
Zamykání/odemykání příruční schránky
Pomocí soukromého zamykání se kromě příruční schránky zamykají
také zadní výklopné dveře. Aktivace/deaktivace se provádí jedním ze
dvou způsobů na středovém displeji:
1. možnost: Pokud chcete osobní zámek aktivovat/
deaktivovat, klepněte v zobrazení funkcí na tlačítko
Osobní zámek.
2. možnost: V horním zobrazení klepněte na Nastavení > My Car
> Zamykání. Zvolte Osobní zámek.
Zobrazí se vyskakovací okno pro aktivaci/deaktivaci. Při každém
časovém zamykání se volí čtyřmístní číselný kód. Při prvním použití
funkce musíte zadat další bezpečnostní kód. Tento kód se používá v
případě potřeby k resetování jednorázového kódu. V obou případech zadejte zvolený kód a klepněte na Potvrdit.
PŘIPOJENÍ TELEFONU K VOZIDLU
Abyste mohli z vozidla telefonovat, odesílat/přijímat zprávy, streamovat média a připojit vozidlo k internetu, musíte připojit k vozidlu
telefon s aktivovaným Bluetooth. Je možné mít současně připojena
dvě zařízení Bluetooth. V tomto případě lze jedno z nich použít ke
streamingu médií. Jakmile se vozidlo znovu použije, automaticky se
připojí dva naposledy připojené telefony.
Hledání telefonu z vozidla
1. Nastavte telefon, aby byl přes Bluetooth viditelný a dal se
vyhledat.
2. Aktivujte v telefonu sdílení internetu (přenosný/osobní hotspot)
přes Bluetooth.
3. Na středovém displeji otevřete dílčí zobrazení Telefon. Klepněte
na Přidat telefon. Pokud je telefon již připojen, klepněte na
Změnit a potom na vyskakovací rámeček Přidat telefon.
4. Vyberte telefon, který chcete připojit.
5. Zkontrolujte, zda uvedený číselný kód ve vozidle odpovídá kódu v
telefonu. Pokud ano, v obou případech přijměte.
6. Zvolením telefonu přijmete resp. odmítnete možnosti kontaktů a
zpráv na telefonu. Upozorňujeme, že u některých telefonů musí
být aktivována funkce zpráv6.
04
Telefon je nyní připojen a může být ovládán z vozidla.
6
Informace o telefonech, které jsou kompatibilní s vozidlem, najdete na support.volvocars.com.
VOLÁNÍ, PŘÍJEM HOVORŮ A UKONČOVÁNÍ HOVORŮ
Z vozidla můžete telefonovat a přijímat hovory přes telefon připojený
přes Bluetooth.
Volání přes středový displej
Přijímání/odmítnutí hovoru
na klávesnici na volantu vpravo
Přijímání hovoru: Stiskněte
nebo klepněte na středovém displeji na Přijmout.
Odmítnout: Zvolte Odmítnout stisknutím
a potvrďte stisknutím
. Další možností je stisknout na středovém displeji Odmítnout.
1. Ve výchozím zobrazení otevřete vnořené zobrazení Telefon.
2. V protokolu hovorů, seznamu kontaktů nebo zadáním přes
klávesnici zvolte, komu budete volat.
Ukončení hovoru
3. Podle toho, jakou možnost jste vybrali v kroku 2, stiskněte Hovor
nebo
.
potvrdíte možnost Ukončit hovor. Další možností
–– Stisknutím
je klepnout na Ukončit hovor na středovém displeji.
Volání pomocí klávesnice na volantu vpravo
1. Stiskněte
2. Pomocí
a pomocí
nebo
přejděte na Telefon.
procházejte výpis hovorů. K výběru stiskněte
Volání kontaktů pomocí hlasového ovládání
–– Stiskněte
a řekněte "Call [contact]" (Volat (kontakt)).
.
04
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Přes Bluetooth
Připojte se k internetu stejně, jako když připojujete telefon k vozidlu.
Přes Wi-Fi
1. Aktivujte na telefonu tethering.
2. V horním zobrazení na středovém displeji klepněte na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace > Wi-Fi a Wi-Fi připojení aktivujte
zaškrtnutím příslušného políčka.
4. Zvolte požadovanou síť a zadejte heslo.
5. Pokud se v minulosti používal jiný zdroj připojení a chcete připojení změnit, zvolenou možnost potvrďte.
Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, jakmile dojde
ke ztrátě kontaktu s vozidlem. Tethering v telefonu se tedy při dalším
použití musí aktivovat znovu.
Přes USB
1. Připojte telefon kabelem k USB portu v úložné schránce tunelové
konzoly.
2. Aktivujte na telefonu tethering přes USB.
3. Pokud se v minulosti používal jiný zdroj připojení a chcete připojení změnit, zvolenou možnost potvrďte.
04
Přes modem vozidla*7
1. Zasuňte osobní SIM kartu do držáku v zavazadlovém prostoru (viz
vyobrazení).
2. V horním zobrazení klepněte na Nastavení.
3. Klepněte na Komunikace > Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
4. Aktivujte zaškrtnutím políčka Sdílení internetu přes modem
vozidla vozidla.
5. Pokud se v minulosti používal jiný zdroj připojení a chcete připojení změnit, zvolenou možnost potvrďte.
6. Zadejte PIN kód SIM karty.
Pouze vozidla se službou Volvo On Call*. Pokud se připojujete k internetu přes modem vozidla,
toto připojení využívá služby Volvo On Call.
7
Sdílení internetu přes hotspot Wi-Fi
Je-li vozidlo připojeno k internetu, je možné připojení k internetu
sdílet (Wi-Fi hotspot) tak, aby připojení k internetu8 mohla využívat
ostatní zařízení.
1. V horním zobrazení klepněte na Nastavení.
2. Klepněte na Komunikace > Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
3. Pro tethering zvolte Název sítě.
4. Zvolte Heslo, které se musí zadat do připojených zařízení.
5. Zvolte Frekvenční pásmo, které využívá hotspot k odesílá dat9.
6. Aktivujte zaškrtnutím políčka Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
7. Pokud se Wi-Fi používal jako zdroj připojení a připojení chcete
přepnout, potvrďte možnost změny připojení.
Jakmile vozidlo sdílí připojení k internetu, na stavové liště se zobrazí
. Pokud chcete zobrazit seznam připojených zařízení, klepněte na
Připojená zařízení u položky Wi-Fi hotspot pro vozidlo.
04
8
9
Neplatí během připojení Wi-Fi. Provozovatel sítě (SIM karta) musí podporovat tethering.
Není k dispozici na všech trzích.
APPLE CARPLAY* NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
Funkce Apple CarPlay umožní používat vybrané aplikace v telefonu iPhone přes vozidlo např. k přehrávání hudby nebo k poslechu
podcastu. Interakce probíhá přes středový displej vozidla nebo
pomocí systému Siri.
Spuštění aplikace Apple CarPlay
Před použitím aplikace Apple CarPlay musíte v telefonu aktivovat
ovládání hlasem se systémem Siri.
1. Připojte iPhone k USB portu na tunelové konzole.
Přečtěte si informace ve vyskakovací zprávě a potom
klepněte na OK.
2. V zobrazení aplikací klepněte na Apple CarPlay.
Pokud se jedná o první připojení telefonu iPhone,
akceptujte podmínky a ustanovení.
3. Otevře se přehled Apple CarPlay a zobrazí se kompatibilní aplikace.
Automatické spuštění aplikace Apple CarPlay
Pokud je nastaveno automatické spuštění, Apple CarPlay se otevře
automaticky, jakmile se připojí vozidlo. V horním zobrazení klepněte
na Nastavení a zvolte Komunikace > Apple CarPlay.
04
Pokud funkce Apple CarPlay nepatřila od začátku do této výbavy
vozidla, lze tuto funkci v rámci upgradu doplnit. Kontaktujte prosím
prodejce Volvo. Informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních telefonech najdete na webové stránce Apple, viz www.apple.
com/ios/carplay/.
PŘIPOJOVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ Z
EXTERNÍHO AUDIOZDROJE
Přehrávač médií může přehrávat audio z externě připojených zařízení
přes vstup AUX/USB nebo může streamovat audio bezdrátově přes
Bluetooth.
Přehrávání médií ze zařízení připojeného přes Bluetooth
1. Připojte zařízení k vozidlu stejně, jako když připojujete
telefon k vozidlu.
2. V připojeném zařízení spusťte přehrávání.
3. V zobrazení aplikací na středovém displeji otevřete
aplikaci Bluetooth - spustí se přehrávání.
Přehrávaní médií z paměti USB
1. Připojte paměť USB k zásuvce v tunelové konzole.
2. V zobrazení aplikací spusťte aplikaci USB a vyberte,
co se má přehrávat - spustí se přehrávání.
Přehrávání médií z MP3 přehrávače nebo ze zařízení iPod.
1. Připojte zařízení ke vstupu AUX nebo USB v tunelové
konzole.
2. Spusťte v zařízení přehrávání.
3. Podle způsobu připojení otevřete iPod, AUX nebo
USB. V případě přehrávání ze zařízení iPod zvolte
aplikaci iPod bez ohledu na způsob přehrávání spustí se přehrávání.
04
POUŽÍVÁNÍ NAVÁDĚNÍ POMOCÍ MAPY PŘES
SYSTÉM SENSUS NAVIGATION*
Ve výchozím zobrazení středového displeje zvolte dílčí zobrazení
Navigace.
Zadání cíle pomocí adresy:
1. Stiskněte
- Nast cíl. Obrázek mapy se změní na hledání
pomocí adresy s polem hledání.
2. Klepněte na pole a pomocí klávesnice na středovém displeji
vyplňte Země/Stát/Kraj/Adresa atd.
Nastavení cílů klepnutím na mapu:
1. Stisknutím
zvětšete mapu na maximum.
2. Vyhledejte na mapě požadovaný cíl a stiskněte a podržte. Vytvoří
se ikona a objeví se nabídka.
3. Zvolte Jít sem - spustí se navádění.
Vymazání cíle:
1. Klepněte na ikonu cíle.
2. Klepněte na Vymazat.
Změna polohy cíle:
1. Krátkým klepnutím zvýrazněte ikonu pro cíl.
04
2. Klepněte a podržte ikonu, přetáhněte ji na požadované místo a
uvolněte ji.
APLIKACE NA STŘEDOVÉM DISPLEJI
V zobrazení aplikací se nacházejí stažené aplikace a aplikace pro
integrované funkce, např. FM rádio.
Některé aplikace jsou k dispozici pouze, když je vozidlo připojeno k
internetu.
Organizování aplikací
1. Klepněte na aplikaci a podržte. Aplikace změní velikost a stane se
mírně průhlednou.
2. Přetáhněte aplikaci na neobsazené místo v zobrazení a uvolněte.
04
VYTVÁŘENÍ A REGISTRACE ÚČTU VOLVO ID
Volvo ID je osobní číslo ID, které umožňuje přístup k široké nabídce
služeb online, např. umožňuje stahovat mapy* do vozidla.
V případě aplikace Volvo ID ve vozidle, lze ID současně vytvořit a
zaregistrovat. Dále lze vytvořit Volvo ID přes My Volvo10 nebo mobilní
aplikaci Volvo On Call (VOC)11. Potom účet zaregistrujte k vozidlu.
Vytváření a registrace účtu Volvo ID pomocí aplikace Volvo ID
ve vozidle
1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID ze Služba vzdálené aktualizace v
zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Spusťte aplikaci a vyplňte svou e-mailovou adresu (nebo své
Volvo ID, pokud již existuje).
3. Postupujte podle pokynů, které vám budou automaticky zaslány
na uvedenou e-mailovou adresu.
Vytváření účtu Volvo ID přes My Volvo nebo přes mobilní
aplikaci VOC
1. My Volvo: Přejděte na www.volvocars.com a navigujte na My
Volvo.
Mobilní aplikace VOC: Stáhněte si z chytrého telefonu nejnovější verzi aplikace VOC, například přes App Store, Windows Phone
Store nebo Google Play.
04
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů, které
vám budou automaticky zaslány na uvedenou e-mailovu adresu.
Účet Volvo ID byl nyní vytvořen. Zaregistrujte si ID k vozidlu z aplikace ID ve vozidle, abyste měli přístup k službám Volvo ID.
10
11
Dostupné na některých trzích.
Pouze vozidla se službou Volvo On Call*.
SPRÁVA A AKTUALIZACE APLIKACÍ, MAP A
SYSTÉMŮ
–– V zobrazení aplikací klepněte na Služba vzdálené
aktualizace a aktualizujte některé ze systémů ve
vozidle. Aby byla možná dálková aktualizace, vozidlo
se musí připojit k internetu. Klepnutím na možnost
Služba vzdálené aktualizace otevřete v nejnižším
dílčím zobrazení výchozího zobrazení aplikaci pro
stahování.
Stahování, aktualizace a odinstalování aplikací.
Stahování: Klepněte na Prozkoumat a zvolte požadovanou aplikaci. Klepnutím na Nainstal. stáhněte aplikaci.
Aktualizovat: Klepnutím na Nainstalovat vše aktualizujete všechny
aplikace. Zvolte Aktualizace aplikací a aktualizujte jednotlivé aplikace. Zvolte příslušnou aplikaci a klepněte na Nainstal.
Odinstalování: Klepněte na Aktualizace aplikací a zvolte požadovanou aplikaci. Klepnutím na Odinstal. odinstalujete aplikaci.
Aktualizace mapových dat
–– Klepnutím na Mapy zobrazíte seznam dostupných aktualizací.
Zvýrazněte aktuální region. Klepněte na šipku dolů a zobrazí
se informace o aktuální verzi mapových dat, nebo klepněte na
Nainstal. a zobrazí se, zda je k dispozici novější verze.
Hledání a aktualizace softwaru systému
–– Klepněte na Aktualizace systému a zobrazí se dostupné aktualizace. Klepněte na Nainstalovat vše a aktualizuje se veškerý
software, nebo klepněte na Nainstal. a aktualizují se konkrétní
softwarové programy.
04
VOLVO ON CALL*
04
Pomocí mobilní aplikace Volvo On Call12 můžete před rozjetím
vozidla aktivovat teplotní přípravu. Teplotní příprava se může spustit
také v zobrazení klimatu na středovém displeji. Aplikaci lze použít
rovněž k zamknutí/odemknutí vozidla, zobrazení místa, kde je
vozidlo zaparkováno, zaznamenání cesty do deníku jízd, příjmu
varování o krádeži a zobrazení spotřeby paliva. Mobilní aplikaci si
lze stáhnout, například, z App Store, Windows Phone Store nebo
Google Play.
Služby Volvo On Call zahrnují také asistenční služby na cestách a
asistenční služby v případě tísně:
–– Ve střešní konzole vozidla stiskněte tlačítka ON CALL nebo SOS.
Naváže se kontakt s vyškolenými operátory Volvo v Centru služeb
Volvo On Call.
Centrum služeb rovněž pomáhá sledovat vozidlo v případě krádeže.
12
K použití mobilní aplikace potřebujete své osobní Volvo ID.
Služby, které jsou k dispozici, se liší v závislosti na trhu a konfiguraci
vozidla. Informace o dostupných službách vám sdělí prodejce Volvo
nebo je najdete na support.volvocars.com.
NASTAVENÍ HLASITOSTI
Hlasitost ve vozidle nastavte otáčením ovladače pod středovým
displejem nebo klepnutím na
a
na klávesnici na volantu
vpravo.
Nastavení hlasitosti jednotlivých systémů vozidla
1. V horním zobrazení na středovém displeji klepněte na
Nastavení > Zvuk > Hlasitost systému.
2. Upravte hlasitost zvuku/ztište zvuk při stisknutí klávesnice nebo
klepnutí na obrazovku - přetáhněte posuvník pro Klávesnice
nebo Dotyková obrazovka.
ZMĚNA VZHLEDU STŘEDOVÉHO DISPLEJE
1. V horním zobrazení klepněte na Nastavení > My Car > Displeje
> Vzhled displeje.
2. Zvolte motiv středového displeje, např. Minimalistic.
Dále lze vzhled doplnit výběrem tmavého nebo světlého pozadí
obrazovky. Pokud zvolíte možnost Normální, pozadí obrazovky
bude tmavé a text světlý. Tato možnost je pro všechny motivy nastavena jako výchozí.
Pokud zvolíte možnost Světlo, pozadí obrazovky bude světlé a
text bude tmavý. Tato možnost je vhodná např. za silného denního
světla.
Tyto možnosti má uživatel vždy k dispozici. Okolní osvětlení nemá na
ně žádný vliv.
04
OBJEDNÁVÁNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY A OPRAVY
Správa servisu, oprav a informací k objednání online přímo z
vašeho vozidla.
Odeslání žádosti o návštěvu13:
1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci Stav vozu.
2. Klepněte na Termíny > Požádat o termín.
3. Zkontrolujte, zda jste vyplnili správné Volvo ID.
4. Informace pro servis zadejte do pole Informace pro
servis. Další možností je klepnout na tlačítko
a
sdělit informace pro servis.
5. Klepněte na Poslat žádost o termín. Žádost o
termín obsahuje data vozidla, která se odesílají z
vozidla do dílny. Tyto informace usnadňují plánování
servisu.
6. Navrhovaný termín je odeslán e-mailem do několika
dní. Na některých trzích je návrh odeslán rovněž do
vozidla.
04
Nejdříve se musí vytvořit Volvo ID. Objednávání servisní prohlídky a opravy platí pro některé trhy.
Aby bylo možné odeslat žádost o termín, motor vozidla musí běžet.
13
ZDE SE NACHÁZEJÍ VSTUPY AUX A USB A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
Port AUX a USB
Porty AUX a USB se nacházejí pod loketní opěrkou v tunelové
konzole.
Elektrické zásuvky
Ve voze jsou čtyři elektrické zásuvky.
• Ve schránce v tunelové konzole je 12V zásuvka.
• V zadní části tunelové konzoly je rovněž 12V zásuvka a dále 230V
zásuvka*.
• V zavazadlovém prostoru je jedna 12V zásuvka*.
Aby všechny zásuvky fungovaly, musí být elektrický systém vozidla
minimálně v poloze I.
04
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
bezpečnostní pokyny a veškeré texty týkající se
varování, důležitých upozornění a poznámek,
které se musí přečíst. Některé funkce platí jen na
některých trzích.
VÝSTRAHA
Sklápění opěradel zadních sedadel
Po spuštění a zvednutí opěradel zkontrolujte, zda
jsou opěradla spolehlivě zajištěna. Po zvednutí
opěrek hlavy zkontrolujte, zda jsou opěrky spolehlivě zajištěny. Pokud na sedadlech v třetí řadě*
sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech
v druhé řadě musí být vždy zvednuté.
Startování a vypnutí motoru
Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový
ovladač s klíčem z vozidla. Elektrický systém
vozidla musí být v poloze zapalování 0.
Použití parkovací brzdy
Parkovací brzdy aktivujte vždy, když parkujete
ve svahu - zařazený převod nebo ponechání
automatické převodovky v poloze P nedokáže
vždy udržet vozidlo na místě.
Ovládání klimatu ve vozidle
Vyhřívané sedadlo* nesmí používat osoby, které
trpí senzorickou poruchou a mají problém vnímat
nárůst teploty, a osoby, kterým působí nastavování vyhřívaného sedadla obtíže. Jinak by tyto
osoby mohly utrpět popáleniny.
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných*
dveří zavazadlového prostoru
Při otevírání a zavírání dávejte pozor. Hrozí riziko
rozdrcení. Zkontrolujte, zda se nikdo nenachází
poblíž zadních výklopných dveří. Mohlo by dojít
k rozdrcení s vážnými následky. Zadní výklopné
dveře ovládejte vždy opatrně.
05
City Safety
City Safety je pomůcka a nefunguje ve všech
jízdních situacích a při každém počasí, stavu
vozovky a dopravní situaci. Tato funkce nedokáže
vždy detekovat všechny chodce a cyklisty. Varování se aktivují pouze v případě vysokého rizika
kolize. Varování a zásahy brzd v případě chodců
a cyklistů se deaktivují, pokud vozidlo překročí
rychlosti 80 km/h (50 mph). Funkce automatického brzdění systému City Safety může zabránit
kolizi nebo snížit rychlosti při kolizi. Aby systém
brzdil plnou silou, řidič musí sešlápnout brzdový
pedál na doraz, a to i v případě, kdy vozidlo brzdí
automaticky. Za udržování správné vzdálenosti a
rychlosti je odpovědný vždy řidič.
Park Assist Pilot (PAP)*
Systém Park Assist Pilot nefunguje v každé
situace. Jedná se pouze o doplněk a pomůcku.
Za bezpečnou jízdu s vozidlem a přehled o okolí
a ostatních účastnících silničního provozu, kteří
se přibližují nebo projíždějí při parkování, nese
odpovědnost vždy řidič.
konzole indikuje, že airbag je deaktivován a pokud
se na displeji řidiče zobrazí výstražný symbol systému airbagu. To znamená, že v systému došlo k
vážné poruše. Co nejdříve se dostavte do servisu.
Společnost Volvo doporučuje autorizovaný servis
Volvo.
Použití hlasového ovládání
Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování
platných dopravních předpisů nese konečnou
odpovědnost vždy řidič.
Použití navádění pomocí mapy*
Věnujte plnou pozornost vozovce. Musíte se na
jízdu zcela soustředit. Dodržujte platné dopravní
předpisy a během jízdy se řiďte rozumným úsudKamera parkovacího asistenta*
kem. V některých situacích, které mají vliv na stav
Parkovací kamera je pomůcka a nikdy nenahrazu- vozovky, např. počasí nebo roční období, mohou
je odpovědnost řidiče. Kamera má mrtvé úhly, ve být některá doporučení méně spolehlivá.
kterých překážky nevidí. Věnujte pozornost lidem Volvo On Call*
a zvířatům v okolí vozidla.
V případě vozidel se službou Volvo On Call
Lane Keeping Aid (LKA)*
Systém LKA představuje pouhou pomůcku. Může
se stát, že při jistém počasí, situaci na vozovce,
jízdních a dopravních podmínkách tento systém
nefunguje. Za bezpečnou jízdu s vozidlem a dodržování platných zákonů a dopravních předpisů
nese odpovědnost vždy řidič.
Ovládání klimatu ve vozidle
Odvětrání sedadla nelze spustit, pokud je v
prostoru pro cestující příliš nízká teplota. Tím se
zabrání, aby osobě na sedadle nebyla příliš zima.
Čištění středového displeje
Hadřík z mikrovláken používaný k čištění obrazovky nesmí obsahovat písek a podobné materiály.
Jinak hrozí riziko poškrábaní obrazovky. K čištění
středového displeje tlačte na obrazovku mírně.
Silný tlak může obrazovku poškodit. Nestříkejte
na středový displej kapaliny ani žíraviny. Nepoužívejte prostředek k čištění oken, jiné čisticí
prostředky, aerosol ve spreji, rozpouštědla,
alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující
abraziva. Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny,
papírové ručníky a kapesníky - mohou středový
displej poškrábat.
Zde se nacházejí vstupy AUX a USB a elektrické zásuvky
Max. odběr proudu je 10 A (120 W), pokud se
současně používá jedna 12V zásuvka v tunelové
konzole. Pokud se současně používají obě
zásuvky v tunelové konzole, je to 7,5 A (90 W) na
zásuvku. Maximální odběr proudu z 12 V zásuvky
v zavazadlovém prostoru je 10 A (120 W).
funguje systém pouze v místech, kde mají mobilní
pokrytí partneři služby VOC a na trzích, kde je
tato služba k dispozici. Stejně jako u mobilních
telefonů mohou atmosférické poruchy nebo slabé
pokrytí vysílače způsobit výpadky spojení, a to,
například, v řídce osídlených oblastech. V případě
textů varování, důležitých upozornění a poznámek
ke službám VOC nahlédněte ohledně předplatnéPOZNÁMKA
Blind Spot Information (BLIS)* a Cross
ho VOC do uživatelské příručky a smlouvy.
Použití zamykání/odemykání* bez klíče
Traffic Alert (CTA)*
Elektromagnetická pole a odstínění mohou mít
Informační systém mrtvého úhlu (BLIS) a CTA
vliv na funkce dálkového ovladače s klíčem. Nedoplňují, nikoliv nahrazují, bezpečný styl jízdy a
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
pokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti
použití zpětných zrcátek. Nikdy nemohou nahraSklápění opěradel zadních sedadel
kovových předmětů a elektronických zařízení,
dit pozornost a odpovědnost řidiče. Odpovědnost Když se sklápí opěradlo, na zadním sedadle
např. mobilních telefonů, tabletů, notebooků nebo
za bezpečné přejíždění do jízdních pruhů a couvá- nesmí být žádné předměty. Bezpečnostní pásy
nabíječek - pokud možno, pokládejte je alespoň
ní nese vždy řidič. Informační systém mrtvého
nesmí být připoutané. Přes spuštěním sedadla
10-15 cm od těchto zařízení.
úhlu (BLIS) nefunguje v ostrých zatáčkách a při
se musí spustit dolů podsedák* integrovaný do
couvání vozidla.
Startování a vypnutí motoru
prostředního sedadla v druhé řadě. Před spušAktivace/deaktivace airbagu spolujezdce*
Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu
spolujezdce, airbag bude stále aktivován. Nikdy
nedávejte dítě na podsedák, do dětské sedačky
nebo do sedačky instalované proti směru jízdy
na sedadlo řidiče, pokud je airbag aktivován.
Je-li airbag aktivován, na sedadle řidiče nesmí
sedět osoby s výškou pod 140 cm. Je-li airbag
deaktivován, na sedadle řidiče nesmí sedět osoby
s výškou nad 140 cm. Nedovolte nikomu sedět
na sedadle spolujezdce, pokud zpráva na střešní
těním sedadla se musí zvednout loketní opěrka*
prostředního sedadla v druhé řadě.
Tři displeje ve vozidle
Jednotka head-up displeje*, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce.
Aby nedošlo k poškození krycího skla na jednotce
displeje, nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a dávejte pozor, aby na ně žádné předměty
nespadly.
Po studeném startu jsou volnoběžné otáčky
zvýšeny bez ohledu na venkovní teplotu. Jedná se
o součást systému efektivního řízení emisí Volvo.
Během studeného startu mohou některé vznětové motory kvůli žhavení startovat se zpožděním.
Tři displeje ve vozidle
Pokud je aktivováno varování před kolizí vpředu*,
místo informací na head-up displeji se zobrazí
grafika varování před kolizí vpředu*. Grafika se
rozsvítí dokonce, když je head-up displej vypnutý.
Schopnost řidiče vidět informace na head-up displeji se zhorší, pokud řidič používá polarizované
brýle nebo pokud nesedí uprostřed sedadla. Dále
výhled zhoršují předměty položené na krycím
skle jednotky displeje a nepříznivé osvětlovací
podmínky. Některé oční vady mohou při použití
head-up displeje způsobit bolesti hlavy a pocit
napětí v očích.
Navigace na středovém displeji
Při spouštění/vypínání a při zobrazení zprávy
na obrazovce není k dispozici horní zobrazení.
Dále není k dispozici, když je na celé obrazovce
zobrazeno ovládání klimatu.
Ovládání klimatu ve vozidle
Vytápění/chlazení nelze urychlit tím, že vyberete
teplotu vyšší/nižší než je požadovaná teplota.
Čištění středového displeje
Obrazovku nelze vypnout, pokud je na obrazovce
zobrazen pokyn vyžadující jistou akci.
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných*
dveří zavazadlového prostoru
Pokud systém pracuje stále po dlouhou dobu,
vypne se, aby se zabránilo přetížení. Může se
znovu použít po cca. 2 minutách. Pokud zadní
nárazník zakryje velké množství ledu, sněhu,
nečistot atd., hrozí nebezpečí, že systém nebude
fungovat nebo že jeho funkčnost bude omezena.
Z tohoto důvodu jej musíte udržovat v čistotě.
Připojení k internetu
Během použití internetu jsou přenášena data
(datový provoz), což může být zpoplatněno.
Aktivace datového roamingu může přinést další
náklady. Zeptejte se svého síťového operátora,
kolik stojí datový přenos. Aktivace hotspotu Wi-Fi
může být vaším síťovým operátorem zpoplatněna
navíc. Zeptejte se svého síťového operátora,
kolik stojí datový přenos. Při stahování pomocí
mobilního telefonu věnujte zvýšenou pozornost
poplatkům za stahování dat.
Apple CarPlay* na středovém displeji
Volvo nekontroluje obsah aplikace Apple CarPlay.
Pokud se k vozidlu přes Bluetooth připojí telefon
nebo přehrávač médií, nebude k dispozici, když
je Apple CarPlay aktivní, protože Bluetooth bude
deaktivován. Pokud chcete připojit vozidlo, použijte Wi-Fi nebo vestavěný modem* vozidla.
Správa a aktualizace aplikací, map a
systémů
Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při
kterých jsou přenášena data, např. na rádio po
internetu. Pokud máte pocit, že vliv na ostatní
služby je rušivý, stahování lze přerušit. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto ostatní služby.
Kamera parkovacího asistenta*
Aby zařízení fungovalo správně, na čočce kamery
nesmí být nečistoty, led a sníh. To je důležité
především při zhoršené viditelnosti.
Ovládaní počítadla kilometrů
Pokud se změní styl jízdy, mohou se vyskytnout
odchylky ve výpočtu ujeté vzdálenosti.
Použití příruční schránky
Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Bezpečnostní kód lze použít k resetování funkce, pokud se někdo pokusil deaktivovat
soukromé zamykání a použil nesprávný kód.
Uložte si bezpečnostní kód na bezpečné místo.
Připojení telefonu k vozidlu
Pokud se aktualizuje operační systém telefonu,
může dojít k deaktivaci párování. V tomto případě
vymažte telefon z vozidla a proveďte párování
znovu.
05
TP 20430 (Czech) AT 1546, MY16. Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement