Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
DO PLN ĚK
VÄLKOMMEN!
Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro vlastníka najdete ve vozidle, v
aplikaci a na webové stránce.
STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA
Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, kde je přístupná přes horní zobrazení.
MOBILNÍ APLIKACE
Uživatelská příručka je k dispozici jako aplikace (příručka Volvo) pro chytré
telefony a tablety. Aplikace rovněž obsahuje instruktážní video pro vybrané
funkce.
STRÁNKA PODPORY VOLVO
Stránka podpory Volvo Car (support.volvocars.com) obsahuje příručky,
instruktážní videa a další informace a tipy k vašemu vozu Volvo a vlastnictví
tohoto vozu.
TIŠTĚNÉ INFORMACE
V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce. Obsahuje
informace k pojistkám a specifikacím a přehled důležitých a praktických
informací. Tištěnou uživatelskou příručku a příslušný doplněk si lze objednat.
OBSAH
01. TUNELOVÁ KONZOLA V ZADNÍM SEDADLE
V této kapitole se dozvíte, co najdete v tunelové konzole v zadním sedadle, například, ovládací displej nebo chladicí
box. Dále zjistíte, co můžete pomocí tohoto displeje ovládat a seznámíte se s informacemi o ohřevu a chlazení nápojů.
02. NASTAVENÍ SEDADLA
Zde najdete informace o úpravě a nastavení sedadel a o tom, jak sedadla fungují.
03. PŘEHLED INTERIÉRU
Zde si můžete přečíst informace o interiéru vozidla a najdete zde, například, přehled jednotlivých úložných schránek
ve vozidle.
04. SPECIÁLNÍ TEXTY
Musíte si přečíst texty varování, důležitých upozornění a poznámek.
V době publikování jsou všechny známé typy doplňků / příslušenství označeny hvězdičkou: *.
01
OVLÁDACÍ DISPLEJ PRO ZADNÍ SEDADLA
Ovládací displej se nachází v tunelové konzole mezi zadními sedadly.
Používá se k ovládání funkcí sedadel a k ohřevu a chlazení nápojů.
Zvednutí obrazovky
– Zatlačte na horní část obrazovky. Obrazovka se automaticky zvedne a
spustí.
Po jisté době se světlo ztlumí. Obrazovku znovu aktivujete tím, že se jí
dotknete.
Spuštění obrazovky dolů
Obrazovka se spouští dolů manuálně:
– Zatlačte na horní část obrazovky. Tiskněte obrazovku, dokud se zcela
nezasune do tunelové konzoly. Obrazovka se při spuštění vypne.
01
NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI
Ovládací displej má dotykovou obrazovku, která nabízí různá zobrazení.
Klepnutím na tlačítko na obrazovce aktivujete nebo změníte nastavení
funkce.
Tlačítka ve výchozím zobrazení
Ohřev pro levé a pravé sedadlo.
Chlazení/ohřev držáku nápojů.
Odvětrání pro levé a pravé sedadlo.
Nastavení sedadla spolujezdce ze zadního sedadla.
Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky.
Po jisté době se ovládací displej automaticky vrátí do výchozího zobrazení. Při nastavování sedadla spolujezdce klepnutím na křížek se vrátíte
na výchozí zobrazení.
01
CHLADICÍ BOX
Za loketní opěrkou v zadním sedadle se nachází chladicí box s místem
na dvě láhve a úložným prostorem na sklenice.
Box otevřete stisknutím tlačítka, které se nachází nad krytem.
Na vnitřní straně boxu se nachází regulace teploty.
Chlazení je aktivní, když je vozidlo v chodu nebo když je nastavena
poloha zapalování II.
TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE
V přední části loketní opěrky se nacházejí dva držáky nápojů/sklenic a
držák k vyhřívání/ochlazování např. láhve s čajem nebo šálku kávy.
– Držák otevřete stisknutím krytu. Ohřev a chlazení se regulují z ovládacího displeje. Modré LED diody označují, že je aktivní chlazení,
zatímco červené LED diody indikují, že je aktivní ohřev.
Ohřev nebo chlazení lze aktivovat, když je vozidlo v chodu nebo když je
nastavena poloha zapalování II.
Opakovaným klepáním na tlačítko na ovládacím displeji přepínejte mezi dvěma funkcemi: chlazení a ohřev. Tlačítko indikuje
nastavení.
01
VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ
Pod loketní opěrkou v zadních sedadlech se nacházejí dva stolky, které
lze vyklopit přes zadní sedadla.
1. Zcela otevřete kryt loketní opěrky.
2. Pomocí koženého poutka zvedněte stolek z loketní opěrky a vyklopte
jej do zcela vzpřímené polohy.
3. Sklopte horní část stolku přes sedadlo a zasuňte jej do strany.
Pokud chcete stolek sklopit zpátky, postupujte v opačném pořadí.
01
USB PORTY A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
USB porty: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle jsou dva USB porty.
Tyto porty lze použít, například, k nabíjení mobilních telefonů nebo
tabletů. Také na uchycení displeje* na zadní straně hlavových opěrek na
předních sedadlech jsou dva USB porty. Ty lze použít, například, k nabíjení mobilních telefonů a tabletů.
Přes USB porty nelze přehrávat média v audiosystému vozidla.
Elektrické zásuvky: Pod loketní opěrkou v zadním sedadle se nachází
jedna 12V zásuvka a jedna 230V zásuvka.
230 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 230 V, jako
jsou, například, nabíječky a přenosné počítače (maximální výkon 150
W).
– Připojte konektor příslušenství. Příslušenství odpojte tak, že vytáhnete
konektor.
12 V: Zásuvku lze použít pro různá příslušenství o napětí 12 V, jako
jsou, například, přehrávače hudby nebo mobilní telefony (maximální
výkon 120 W).
– Vytáhněte zapalovač cigaret ze zásuvky a připojte konektor příslušenství. Vytáhněte konektor příslušenství a, pokud zásuvku nepoužíváte,
nasaďte zpět zapalovač cigaret.
Aby USB porty a elektrické zásuvky fungovaly, musí být elektrický
systém vozidla minimálně v poloze zapalování I.
NASTAVENÍ ZADNÍHO SEDADLA
Zadní sedadla ve vozidle lze nastavovat pomocí ovladačů z boku na
sedadlech.
Sklon opěradla nastavíte posunutím ovladače dopředu/dozadu.
Sedadlo zvednete/spustíte nastavením zadní části ovládačů
nahoru/dolů. Posuňte ovládače dopředu/dozadu a přesuňte
sedadlo dopředu/dozadu.
Přední hranu sedáku zvednete/spustíte dolů posunutím přední
části ovladače nahoru/dolů.
Nastavení masáže, boční podpěry, bederní opěrky a prodloužení
sedáku se provádí pomocí multifunkčního ovladače.
V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem
(dopředu/dozadu/nahoru/dolů). Sedadlo lze nastavovat, když je vozidlo
v chodu, a jistou dobu po odemknutí dveří, když vozidlo v chodu není.
Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí vozidla.
Sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je
sedadlo blokováno předmětem. V tomto případě odstraňte předmět a
nastavte sedadlo znovu.
Pokud chcete nastavit polohu pro spaní/komfortní polohu, možná
budete muset nejdříve posunout sedadlo mírně dopředu.
02
ÚPRAVA NASTAVENÍ SEDADLA
02
Pokud chcete nastavit bederní opěrku, boční podpěru v opěradle, délku
sedáku nebo nastavení masáže, použijte multifunkční ovladač z boku
sedadla. Nastavení prováděná pomocí multifunkčního ovladače jsou
zobrazená na ovládacím displeji. Na displeji se zobrazují pouze nastavení vždy pro jedno sedadlo.
1. Zvedněte ovládací displej.
2. Otočením nebo stisknutím multifunkčního ovladače v libovolném
směru aktivujte nastavování sedadla. Na ovládacím displeji se otevře
zobrazení nastavení sedadla.
3. Na ovládacím displeji zvolte příslušnou funkci klepnutím na displej
nebo otočením multifunkčního ovladače nahoru/dolů.
4. Nastavení změníte tak, že ovladač stisknete v požadovaném směru.
Masáž
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce
pomocí multifunkčního ovladače aktivujte funkci masáže.
Funkci masáže nelze používat, když je vozidlo vypnuté.
V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:
Zap/Vyp:
Funkci masáže aktivujte/deaktivujte výběrem možnosti Zap
nebo Vyp.
Program 1-5:
V předvolbách je nastaveno pět masážních programů. Vyberte
z možností 1 (Kýv), 2 (Zvyš), 3 (Progr), 4 (Bedr) a 5 (Ramn).
Intenzita:
Zvolte nízké, normální nebo vysoké nastavení.
Rychlost:
Zvolte pomalé, normální nebo rychlé nastavení.
Boční podpěra
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce
pomocí multifunkčního ovladače aktivujte nastavení boční
podpěry opěradla.
•
•
Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači
zvyšte boční polstrování.
Stisknutím zadní části tlačítka sedadla boční polstrování snížíte.
Bederní opěra
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce
pomocí multifunkčního ovladače aktivujte nastavení bederní
opěrky.
•
Pomocí tlačítka sedadla nahoru/dolů na multifunkčním ovladači přesuňte bederní opěrku nahoru/dolů.
•
Stisknutím přední části tlačítka sedadla bederní opěrku zvýšíte.
•
Stisknutím zadní části tlačítka sedadla bederní opěrku snížíte.
Prodloužení sedáku
Klepnutím na tlačítko na obrazovce nebo výběrem funkce
pomocí multifunkčního ovladače aktivujte nastavení délky
sedáku.
•
•
Stisknutím přední části tlačítka sedadla na multifunkčním ovladači
prodloužíte sedák.
Stisknutím zadní části tlačítka sedadla zasunete sedák.
02
02
NASTAVENÍ SEDADLA SPOLUJEZDCE ZE ZADNÍHO SEDADLA
Ze zadního sedadla lze upravovat nastavení podélné polohy sedadla
spolujezdce. Měnit lze rovněž sklon opěradla. Pomocí ovládacího displeje upravujte nastavení sedadla spolujezdce.
1. Klepněte na tlačítko na obrazovce.
2. Otevře se nové zobrazení a lze upravit sklon opěradla a
nastavení sedadla v podélném směru.
3. Klepnutím na křížek se vrátíte na výchozí zobrazení.
Seřízení sklonu opěradla
•
Klepnutím na šipku vlevo nahoře vyklopíte opěradlo sedadla dopředu.
•
Klepnutím na šipku vpravo nahoře vyklopíte opěradlo sedadla dozadu.
Nastavení v podélném směru
•
Klepnutím na šipku vlevo dole posunete sedadlo dopředu.
•
Klepnutím na šipku vpravo dole posunete sedadlo dozadu.
VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA
Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu, když je chladno. Vyhřívání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.
Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého
sedadla přepínejte mezi třemi úrovněmi nastavení: vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň. Tlačítko indikuje nastavenou úroveň.
Sedadla lze odvětrávat, aby se, například, odstranila vlhkost z oděvů.
Odvětrávání sedadla se nastavuje z ovládacího displeje.
Opakovaným klepáním na tlačítko levého nebo pravého
sedadla přepínejte mezi třemi úrovněmi nastavení: vysoká úroveň, střední úroveň a nízká úroveň. Tlačítko indikuje nastavenou polohu.
UPEVŇOVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY
Vozidlo je vybaveno upevňovacími body pro dětské sedačky na zadních
sedadlech, . Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.
– Vysuňte sedadlo dopředu a sklopte opěradlo dopředu tak, aby upevňovací úchyt byl přístupný.
> Vždy dodržujte montážní pokyny výrobce platné pro správnou montáž.
02
ÚLOŽNÉ PROSTORY
Vzadu na hlavových opěrkách předních sedadel jsou držáky na
tablety*.
V bocích dveří jsou popelníky.
Pod loketní opěrkou mezi sedadly je úložný prostor.
V bocích dveří jsou úložné schránky.
03
Na zadní straně opěradel předních sedadel jsou úložné kapsy.
Po stranách tunelové konzoly jsou úložné kapsy.
Na přední straně polstrování sedadla je malá kapsa.
MADLO V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
Vozidlo je vybaveno na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru
madlem, které se samo rozsvítí. Toto madlo lze v případě tísně použít k
otevření dveří zavazadlového prostoru zevnitř.
– Dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že kliku potáhnete dolů.
Po použití se klika musí zatlačit manuálně zpět do původní polohy.
03
DRŽÁK TABLETU*
V závislosti na zvolené výbavě je na zadní straně opěrky hlavy každého
předního sedadla držák tabletu. Informace o tabletech, které lze použít,
vám poskytne prodejce Volvo.
Připevnění tabletu do držáku
1. Zasuňte tablet do odpruženého mechanismu na levé straně držáku.
2. Sklopte tablet do držáku tak, aby zaklesl pod rám.
3. Zatlačte držák do konzoly tak, aby zacvakl.
03
Vytáhněte tablet z držáku
Při nastavování sedadla nebo opěradla do polohy za běžnou polohou
pro sezení musí být uchycení tabletu vždy demontováno.
1. Tlačte držák do konzoly
opěrce .
2. Vytáhněte držák z konzoly.
a současně tiskněte tlačítko na hlavové
SPECIÁLNÍ TEXTY
Uživatelská příručka a ostatní příručky obsahují
informace týkající se bezpečnosti a musíte si přečíst
texty všech varování, důležitých upozornění a poznámek. Některé funkce mohou platit jen pro některé
trhy.
VAROVÁNÍ
TEPLÉ A CHLADNÉ NÁPOJE
Láhve, termosky, sklenice a šálky by během jízdy
měly být uloženy v držácích nebo v chladicím boxu.
VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA
Ovládání vyhřívaného sedadla nesmí používat osoby,
které mají z důvodu poruchy čití problémy s vnímáním nárůstu teploty, a osoby, které mají problém
ovládání používat. Tím se zabrání vzniku popálenin.
UPEVŇOVACÍ BODY PRO DĚTSKÉ SEDAČKY
Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést přes
otvor v podstavci hlavové opěrky a až potom se smí
v montážním bodě napnout. Pokud to není možné,
dodržujte pokyny výrobce sedačky.
ÚLOŽNÉ PROSTORY
Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery,
dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte
do přihrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.
MADLO V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru uzamkněte a klíče uložte mimo dosah dětí. Děti bez
dozoru by se mohly uzamknout a poranit. Za horkých dní teplota uvnitř vozu může rychle stoupnout.
V důsledku vysoké teploty může dojít k vážnému
poranění nebo úmrtí. Ohroženy jsou především malé
děti.
DŮLEŽITÉ
NAVIGOVÁNÍ NA OVLÁDACÍM DISPLEJI
Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by
ji poškrábaly.
VYKLÁPĚNÍ STOLKŮ
Stolek lze zatížit maximálně 10 kg. Pokud dojde k
přetížení stolku, opěrné rameno se uvolní, aby byla
noha stolku chráněna. Stolek do původní polohy
nastavte podle následujících pokynů:
1. Nakloňte horní část stolku dolů mírně pod vodorovnou rovinu a podržte ji v této poloze.
2. Kovový kolík vložte na konci opěrného ramene do
otvoru v kolejnici pod horní částí stolu. Současně
sklopte do strany černý plastový kolík co nejdále
na opěrném rameni.
3. Jakmile se kovový kolík nachází v příslušném
otvoru, nakloňte horní část stolku tak, aby upevňovací mechanismus pro opěrné rameno zaklesl
na své místo. Potom horní část stolku nakloňte
opět dolů.
Upevňovací mechanismus horní části stolku se nyní
může posunout po kolejnici pod stolek, čímž se
opěrné rameno znovu zajistí.
USB PORTY A ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
Pojistky
Propálenou pojistku vždy vyměňte za pojistku stejné
barvy a stejné hodnoty v ampérech. Nikdy neinstalujte pojistku s hodnotou vyšší, než je hodnota uvedená v tabulce v uživatelské příručce. Pokud elektrický komponent nefunguje, důvodem může být
propálení pojistky v důsledku dočasného přetížení.
Informace o pojistkách najdete v běžné uživatelské
příručce k vozidlu.
Výkon
12V zásuvka je určena maximálně pro 120 W.
230V zásuvka je určena maximálně pro 150 W.
VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA
Odvětrávání sedadla nelze spustit, pokud je v prostoru pro cestující příliš chladno. Důvodem je to, aby
se neochladilo místo k sezení.
DRŽÁK TABLETU
Pokud se tablet vkládá do držáku, měl by mít na
obrazovce ochranný plast. Tím se zabrání rozlétnutí
skleněných střepin v případě kolize.
POZNÁMKA
CHLADICÍ BOX
Pro zajištění optimální funkce potřebuje chladicí box
volnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu byste
měli v zavazadlovém prostoru u vstupního otvoru
chladicího boxu ponechat alespoň 5 cm volného
místa.
V závislosti na teplotě okolí možná bude nutné
teplotu upravit. K rychlému snížení teploty doporučujeme maximální polohu.
Jelikož ve spodní části chladničky je nízká teplota,
která umožňuje rychlejší chlazení, může se objevit
kondenzát, který je třeba někdy setřít. Aby sušení/
čištění bylo optimální, musíte demontovat průhledný
držák láhve.
VYHŘÍVANÁ/VĚTRANÁ SEDADLA
Větrání sedadel by měli lidé citliví na průvan používat opatrně. Pro dlouhodobé použití doporučujeme
nízkou úroveň.
04
TP 28567 (Czech), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement