Volvo C70 2013 Volvo On Call

Volvo C70 2013 Volvo On Call
Volvo Car
Corporation
Volvo On Call
L:7:9>I>DC
KÆRE VOLVO-EJER
Tak fordi du valgte Volvo On Call.
I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner.
Med venlig hilsen
Volvo Car Corporation
De specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer, der er
anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden forudgående varsel.
© Volvo Car Corporation
Indledning................................................................................................. 4
Komforttjenester....................................................................................... 6
Sikkerhedstjenester.................................................................................. 8
Tryghedstjenester................................................................................... 10
Menustruktur........................................................................................... 11
Tilgængelighed ....................................................................................... 13
Telefonnummer....................................................................................... 14
Personoplysninger.................................................................................. 15
2
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Indledning
Generelt
Ejerskifte for bil med Volvo On Call
Sikkerhedstjenester
Volvo On Call-systemet (i det følgende kaldet
VOC) er knyttet til bilens indbyggede telefon,
SRS- og alarmsystemer. Se bilens instruktionsbog for oplysninger om disse systemer.
Europakortet på side 13 viser de lande, hvor
systemet er tilgængeligt. Kontakt dit Volvo
Callcenter (se side 14) for aktuelle oplysninger, da kortet kan ændres. VOC er en tillægstjeneste, som består af sikkerheds-, tryghedsog bekvemmelighedstjenester. Hvilke tjenester, der tilbydes, er forskelligt fra marked til
marked. Kontakt din Volvo-forhandler for at få
oplysninger om, hvilke tjenester, der gælder i
dit land.
Ved ejerskifte er det meget vigtigt, at VOC-tjenester annulleres, således at den tidligere ejer
ikke kan fortsætte med at udføre VOC-tjenester i bilen. Kontakt din Volvo-forhandler. Se
også "Ændring af sikkerhedskode" i denne
bog.
• Automatisk alarm - Ved en ulykke, hvor
Tilgængelighed
Når fjernbetjeningen er fjernet fra bilen, er
VOC-systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i 3 døgn, og derefter en gang i timen i
løbet af de næste 11 dage.
ADVARSEL
Systemet virker kun i områder, hvor VOC's
samarbejdspartner har GSM-dækning og
på de markeder, hvor Volvo On Call-tjenesten er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning
føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt
befolkede områder.
4
en airbag eller gardinairbag aktiveres, sendes et signal automatisk til VOC Kundeservice.
• Manuel alarm - Du kan kontakte VOC
Kundeservice for at anmode om assistance i nødsituationer.
Komforttjenester
• Adgang til vejhjælpsservice
• Volvo On Call mobilapplikation - Som
For information om Sikkerhedstjenesterne, se
side 8.
Volvo On Call-bruger har du adgang til en
mobilapplikation, der lader dig holde kontakten med din parkerede bil via en iPhone
eller en Android. Du kan finde bilen, fjernlåse bilen, fjernstarte varmeren, se oplysninger om brændstofniveau og meget
mere. For mere information om Volvo On
Call-app'en, se side 6.
• Fjernstart af varmer via SMS - Biler
udstyret med brændstofdrevet motor- og
kabinevarmer i kombination med VOC har
de samme indstillingsmuligheder for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en
almindelig mobiltelefon. RHS gør det
muligt at foretage timerindstillinger ved at
sende den ønskede indstilling ved hjælp af
en mobiltelefon. For information om RHS,
se side 6.
Tryghedstjenester
• Tyverimelding - Automatisk signal til VOC
Kundeservice ved indbrud eller tyveri
(bilens alarmsystem er aktiveret).
• Sporing af stjålne biler - Hjælper med at
spore bilen i tilfælde af tyveri.
• Fjernoplåsning - Fjernoplåsning af bilen,
hvis nøglerne er blevet væk eller er blevet
låst inde.
• Fjernblokering - Overvågning og deaktivering af stjålen bil.
For information om Tryghedstjenesterne, se
side 10.
01 Volvo On Call
Indledning
Oversigt over Sikkerhedstjenester
Oversigt over knapper
VOC-system anvender GPS (Global
Positioning System) til at finde bilen og bilens
indbyggede telefon til at kontakte VOC Kundeservice.
VOC-knapper og display
G016326
Når du trykker på ON CALL- eller SOS-knappen, sendes et signal til VOC Kundeservice om
bilens position og den tjeneste, du har bedt
om.
OBS
SOS-funktionen er kun beregnet til nødsituationer. Misbrug kan føre til ekstra
omkostninger. ON CALL-knappen kan bruges til alle andre tjenester, herunder vejhjælp.
G016325
SOS-knappen må kun bruges i tilfælde af
ulykker, sygdom eller ydre trusler mod bilen
og dens passagerer.
XC90
C30, S40, V50 og C70.
For at deaktivere ON CALL- og SOS-knapperne, når nøglen er taget ud, se menupunktet
Tastelås på side 11.
Systemet er ikke tilgængeligt, hvis menupunktet Radiotransmission er sat til OFF 1.
S60/V60, S80, V70/XC70 og XC60.
1
Gælder for visse markeder.
5
01 Volvo On Call
Komforttjenester
Volvo On Call mobilapplikation1
Volvo On Call-app'en er en meget praktisk og
nyttig mobilapplikation, der på forskellige
måder forenkler din brug af bilen ved at give dig
mulighed for at kontrollere og overvåge bilen,
når som helst, og uanset hvor du befinder dig.
Med Volvo On Call-app'en kan du finde din bil,
låse bilen og låse den op, kontrollere instrumentbrættet og indstille kabinevarmeren med
et enkelt tastetryk på din mobiltelefon.
Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket
kan betyde, at dette tillæg ikke afspejler de tilgængelige funktioner. Se Oplysninger på internettet for de tilgængelige funktioner og tilhørende brugervejledning.
Mobilapplikationen til Volvo On Call fås til
iPhone og Android-telefoner. Du kan hente den
i Apples App Store eller Android Market.
Lokalisering af bilen
Bilens position vises på et kort, og det er muligt
at få vejvisning til bilen. Der er også et digitalt
kompas, som viser føreren i den rigtige retning.
Når du er inden for ca. 100 meter fra bilen, kan
du aktivere bilens horn og blinklys for at lette
søgningen.
Bilens instrumentpanel
ende rækkevidde med den eksisterende
brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning
af kilometer- og triptæller.
Kontrol af bilen
Mobilapp'en udfører et "sundhedstjek" på
bilen og viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølevæske og olieniveau.
Kørebog
Detaljerede oplysninger om hver enkelt tur i de
sidste 40 dage kan hentes og gemmes. Det er
også muligt at eksportere alle eller udvalgte
ture fra mobilapplikationen til et regneark og
sende det til en e-mail-adresse. Velegnet til
f.eks. tjenesterejser.
Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra. Så
sender bilen ingen logoplysninger efter afslutningen af hver tur.
Køretøjsoplysninger
Grundlæggende oplysninger om bilen, f.eks.
model, registreringsnummer og identifikationsnummer (VIN-nummer), er let tilgængelige.
Tyverimelding
Hvis bilalarmen aktiveres, får føreren besked
om dette via mobiltelefon.
Fjernlåsning af dørene
Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan
låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige årsager er adgangskoden altid påkrævet
ved fjernoplåsning af bilen.
Fjernstart af varmer
Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer, kan den startes direkte eller programmeres til at starte på to forskellige tidspunkter
inden for 24 timer.
Oplysninger på internettet
For mere information om Volvo On Call mobilapp, se www.volvocars.com > Please select
your country > Salg & Service > Volvo On Call.
Der kan du blandt andet hente en udførlig brugervejledning og finde ofte stillede spørgsmål.
Fjernstart af varmer via sms
At varmeren i bilen kan kontrolleres med mobiltelefon betyder en mere smidig betjening af
varmeren og dermed øget komfortoplevelse,
som ikke koster mere end en sms.
Varmerfunktionen har to tidspunkter kaldet T1
og T2. De viser, hvornår bilen har nået den indstillede temperatur. For at kun den autoriserede bruger kan styre varmeren, skal sms-
Denne funktion giver føreren adgang til en
række oplysninger: brændstofniveau, rester1
6
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle bilmodeller. I den detaljerede brugervejledning beskrives tilgængeligheden, se afsnittet Oplysninger på internettet.
01 Volvo On Call
Komforttjenester
beskeden indeholde bilens registreringsnummer2 efterfulgt af VOC systemets pinkode3.
OBS
Hver delkommando følges af et #-tegn.
Meddelelsen skal skrives som en streng
uden mellemrum og afsluttes med et #-tegn,
f.eks. # PIN-kod # 1 #
Telefonnummer
Beskeden skal sendes til følgende nummer:
+46 70 903 20 40. På nogle telefoner kan man
lave en beskedskabelon og på den måde få
mulighed for enklere og hurtigere betjening.
OBS
Udvis forsigtighed med, hvor bilen står parkeret, når RHS anvendes, da varmeren afgiver udstødningsgasser. Se yderligere oplysninger i bilens instruktionsbog.
Direkte kommandoer
Hvis varmeren er i gang og skal slås fra med
det samme:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 0 #
2. Send beskeden.
Tid-kommandoer
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 12 #
2. Send beskeden.
For at annullere en tidligere planlagt varmerstart skal det indstillede tidspunkt deaktiveres.
Hvis en ny tid skal lægges ind, afsluttes beskeden med det ønskede klokkeslæt, f.eks. 17.304.
For at deaktivere T1:
Ændre og aktivere T1:
2. Send beskeden.
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 11 # Tidspunkt #
For at deaktivere T2:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 01 #
2. Send beskeden.
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 02 #
Ændre og aktivere T2:
2. Send beskeden.
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 12 # Tidspunkt #
2. Send beskeden.
Hvis et senere tilføjet tidspunkt ønskes aktiveret:
For at starte varmen direkte:
Aktivere T1:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 1 #
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 11 #
2. Send beskeden.
2. Send beskeden.
2
3
4
Aktivere T2:
Hvis varmeren ikke starter
Der er situationer, hvor varmeren ikke kan
starte. Så sendes en sms med teksten "Varmeren kunne ikke starte!" til det mobilnummer,
som forsøgte at starte tjenesten.
Registreringsnummeret kan indeholde både store og små bogstaver.
Pinkoden er den kode, som bilens ejer tidligere har oplyst VOC Kundeservice ved at trykke på OnCall-knappen.
Tidspunktet afrundes altid til nærmeste 5-minutters interval.
7
01 Volvo On Call
Sikkerhedstjenester
Automatisk alarm
Hvis selestrammere, airbags eller gardinairbags (se bilens instruktionsbog) er blevet
udløst, sker der følgende:
1. En besked sendes automatisk fra bilen til
VOC Kundeservice med oplysninger om
bilens position, og at SRS-systemet er blevet udløst.
2. VOC Kundeservice etablerer derefter
mundtlig kontakt med bilens fører og forsøger at finde ud af omfanget af kollisionen
og behovet for hjælp.
3. VOC Kundeservice kontakter derefter den
nødvendige assistance (politi, ambulance,
bjergning osv.).
Manuel alarm
1. Tryk på SOS-knappen i mindst
2 sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde af
sygdom, eksterne trusler mod bil eller passagerer el. lign.
2. VOC Kundeservice får besked om behovet
for hjælp og oplysninger om bilens position.
3. VOC Kundeservice etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilket behov
for hjælp der kræves.
1
8
Nogle bilmodeller har ikke Volvo On Call sammen med Telefon.
Annullere opkald
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Kundeservice de relevante
kompetente myndigheder, der bistår med passende foranstaltninger.
En påbegyndt tjeneste kan afbrydes inden for
10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen (se
illustrationer på side 5).
Vejhjælp
Meddelelse på displayet
1. Tryk på ON CALL-knappen i mindst
2 sekunder for at tilkalde hjælp ved punktering, brændstofmangel, afladet batteri el.
lign.
On Call Deaktiveret - VOC-abonnementet er
ikke aktiveret eller ikke længere gyldigt! Tjenesterne vil ikke fungere. Kontakt din Volvo-forhandler eller VOC Kundeservice, se side 14.
2. VOC Kundeservice etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilket behov
for hjælp der kræves.
On Call Service påkrævet- VOC-systemet er
ude af drift. Besøg din Volvo-forhandler for at
få hjælp.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Kundeservice de relevante
kompetente myndigheder, der bistår med passende foranstaltninger.
On Call abonnem. Udløber snart - VOCabonnementet vil snart udløbe. Kontakt din
Volvo-forhandler.
Alarmnummer
Volvo On Call i standby - Telefonen1 kan slås
til midlertidigt.
Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger VOCsystemet at etablere kontakt med VOC Kundeservice i det land, hvor bilen befinder sig.
Hvis dette ikke er muligt, går opkaldet i stedet
til alarmnummer 112.
1. Tryk på PHONE (se illustrationer på side
5).
2. Telefonen kan nu bruges til opkald, men vil
automatisk vende tilbage til standby efter
et stykke tid.
01 Volvo On Call
Sikkerhedstjenester
OBS
VOC Kundeservice kan ikke komme i kontakt med bilen, mens opkald med den indbyggede telefon er i gang.
Når et opkald til VOC Kundeservice er afsluttet,
og tjenesten er klar, vil VOC-systemet automatisk gå tilbage til telefontilstand, hvis telefonen
var tændt, da tjenesten blev startet.
For at kontakte VOC Kundeservice fra en
anden telefon end bilens indbyggede, se
side 14.
OBS
Når man befinder sig i udlandet og ønsker
at komme i forbindelse med VOC Kundeservice kan man ringe på telefonnummeret
til Volvo On Call i hjemlandet, se tabellen
nedenfor.
OBS
Alle opkald til VOC Kundeservice vil blive
registreret.
9
01 Volvo On Call
Tryghedstjenester
Generelt
Volvos tryghedstjenester har til formål at minimere risikoen for, at ejeren mister sin bil. Hvis
bilen bliver stjålet, kan den desuden spores og
eventuelt deaktiveres.
Ud over sikkerheds- og tryghedstjenesterne tilbydes et forbedret sikkerhedssystem som en
ekstra valgmulighed på nogle markeder.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
1. Hvis bilens fjernbetjening er blevet tabt
eller er blevet låst inde i bilen, kan VOC
Kundeservice kontaktes.
Tyverimelding
2. VOC Kundeservice sender et signal til
bilen, og efter aftale med bilens ejer eller en
anden autoriseret person sker der oplåsning af bilen.
Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOC
Kundeservice automatisk blive underrettet
efter et bestemt tidsrum. Hvis alarmen slås fra
ved hjælp fjernbetjeningen, vil tjenesten blive
afbrudt.
Sporing af stjålen bil
Sporing af stjålne biler er et system, som hjælper med at spore bilen i tilfælde af tyveri. Hvis
bilen er blevet stjålet, kan VOC Kundeservice
1
2
3
Gælder ikke for XC90, hvor alle døre og bagklappen åbnes.
Gælder for V50, V60, V70 og XC60.
Gælder for C30, C70, S40 og S60.
OBS
Hvis bagklappen ikke åbnes inden for en af
VOC Kundeservice forudbestemt tid, vil
bagagerumsklappen/bagklappen blive låst
igen.
OBS
Fjernoplåsning
Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC's backup batteri til.
Tyverimelding er et system, der aktiveres i tilfælde af indbrud eller tyveri.
10
udføre sporing af bilen for at gøre det lettere at
finde den igen.
3. Bagageklappen/bagklappen skal åbnes
for at låse dørene op1. Tryk to gange på
touchknappen2, eller træk i håndtaget 3.
Når dørene åbnes, vil bilens alarmsystem udløses. Sluk for alarmen ved at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap eller sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen.
Hvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage,
kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret på grund af dårlig telefonmodtagelse.
Fjernblokering
Hvis bilen bliver stjålet, skal ejeren eller myndighederne kontakte VOC Kundeservice.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer VOC Kundeservice fjernbetjeninger for at forhindre start af bilen. En deaktiveret bil kan kun startes igen gennem kontakt
med VOC Kundeservice og efter påkrævet
godkendelse. Derefter udfører VOC Kundeservice aktivering af bilen.
01 Volvo On Call
Menustruktur
Menustruktur i VOC
VOC-funktionerne nedenfor er tilgængelige via
MENU-knappen (MY CAR1) og vises på displayet.
De kan også nås via den indbyggede telefons
menusystem. Se afsnittet om telefonen i bilens
instruktionsbog for mere information om menuerne.
OBS
Menunumrene kan variere, afhængigt af om
radio, cd, AUX eller telefon er aktiveret.
Menutræ
Volvo On Call
SOS
On Call
Aktivér trådløs transmission1
Deaktivér trådløs transmission1
Radiotrans.2
Nøglelås2
Sikkerhedskode
ændres1
Aktivér On Call-abonnement1
Deaktivér abonnement1
Deaktiver abonnement2
Menupunkter
• SOS - Et tryk på ENTER (OK/MENU1) på
kontrolpanelet (bekræft med et ekstra tryk)
er det samme som at trykke på SOS-knappen i 2 sekunder: Manuel alarm-tjenesten
aktiveres. Dette menupunkt fungerer som
backupfunktion for SOS-knappen.
• On Call - Et tryk på ENTER (OK/MENU1)
på kontrolpanelet (bekræft med et ekstra
tryk) er det samme som at trykke på ON
CALL-knappen i 2 sekunder: Vejassistance-tjensterne aktiveres. Dette menupunkt fungerer som backupfunktion for ON
CALL-knappen.
• Aktivér trådløs transmission/Deaktivér
trådløs transmission
Radio transm. activated1
Kode f r-tran.2
Key lock
1
2
OBS
I XC90 hedder dette menupunkt Radiotrans.
VOC-systemet har en automatisk modtagelsefunktion, hvilket betyder, at systemet automatisk vil kontrollere tilgængeligheden af VOCservicenetværket. For at slå både den indbyggede telefon og automatisk modtagelse-funktionen fra skal du gøre følgende:
1. Når Radiotrans. vises på displayet, skal du
trykke på ENTER (OK/MENU1) på kontrolpanelet.
2. Hvis radiotransmission-kode er deaktiveret: Tryk derefter på ENTER (OK/MENU1)
en gang til for at bekræfte. - Automatisk
modtagelse-funktionen genstartes automatisk, næste gang bilen startes.
Hvis radioudsendelse-kode er aktiveret: Indtast den korrekte radiotransmission-kode (den
forudindstillede kode er 1234), og tryk derefter
på ENTER (OK/MENU1).
–
Automatisk modtagelse-funktionen genstartes automatisk, næste gang bilen startes.
• Kode til trådløs transmission ændres
OBS
I XC90 hedder dette menupunkt Kode f rtran.
Gælder kun for S/V60 på nogle markeder.
Gælder kun for XC90 på nogle markeder.
11
01 Volvo On Call
Menustruktur
For at deaktivere radiotransmission-koden:
1. Når Kode til trådløs transmission
ændres vises på displayet, skal du trykke
på ENTER (OK/MENU1) på kontrolpanelet.
–
Radiotransmission kan deaktiveres uden
kode.
For at aktivere radiotransmission-koden:
1. Når Kode til trådløs transmission
ændres vises på displayet, skal du trykke
på ENTER (OK/MENU1) på kontrolpanelet.
2. Indtast den firecifrede kode (den forudindstillede kode er 1234), og tryk derefter på
ENTER (OK/MENU1).
3. Bekræft koden, og tryk derefter på
ENTER (OK/MENU1).
–
Radiotransmission kan kun deaktiveres
med den korrekte kode.
• Tastelås - Man kan beslutte, hvornår
SOS- og ON CALL-knapperne skal være
aktiverede. Funktionen gør, at knapperne
kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er
i position I, II, eller hvis motoren er i gang.
• Aktivér abonnement - Bruges til at starte
dit abonnement.
1
12
Gælder kun for S/V60 på nogle markeder.
OBS
I XC90 hedder dette menupunkt Afbryd
abonn.
• Deaktivér abonnement - Bruges til at
afslutte dit abonnement.
01 Volvo On Call
Tilgængelighed
Volvo On Calls tilgængelighed
Kortet viser de lande og områder, hvor Volvo On Call er tilgængelig. Tjenesten udbygges løbende, og systemet vil blive tilbudt i et stort antal lande. Kontakt din
Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger. Lande/områder markeret med mørkt viser, hvor Volvo On Call er tilgængelig.
13
01 Volvo On Call
Telefonnummer
Telefonnummer til VOC Kundeservice
14
Land
Opringning i hjemlandet
Opringning i udlandet
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundecenteret er i Belgien.)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (Kundecenteret er i Frankrig.)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
01 Volvo On Call
Personoplysninger
Behandling af personoplysninger
Volvos salgsselskaber, se nedenstående tabel,
og Volvo Car Corporation, er ansvarlige for de
personoplysninger, der behandles i forbindelse
med VOC-tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse med god praksis og gældende
lovgivning om behandling af personoplysninger.
Salgsselskaber
Spanien
Volvo Car España
S.L.
ver i forbindelse med aktivering af VOCtjenesten og ved anden kontakt med Volvo,
f.eks. navn, adresse, telefonnummer, type
tjeneste og tjenestens varighed.
Sverige
Volvo Personbilar
Sverige AB
• Når der indtræffer en bestemt begivenhed,
Tyskland
Volvo Car Germany
GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Danmark
Volvo Personvogne
Danmark A/S
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrig
Volvo Automobiles
France SAS
Østrig
Volvo Car Austria
GmbH
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Schweiz
Volvo Automobile
(Schweiz) AG
Italien
Norge
Volvo Auto Italia
S.p.A.
Volvo Personbiler
Norge AS
Portugal
Volvo Car Portugal
S.A.
Rusland
Limited Liability
Company Volvo
Cars
• Personoplysninger, som kunden selv afgi-
Land
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos samarbejdspartnere både inden for og
uden for EU/EØS til at levere og udvikle VOCtjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
Personoplysninger, der behandles, tilhører følgende tre hovedkategorier.
som er omfattet af tjenesten, sendes
oplysninger automatisk fra bilen. En sådan
besked indeholder køretøjets identifikationsnummer (VIN), det tidspunkt hvor tjenesten blev brugt, type tjeneste, om airbags er blevet udløst, om selestrammere
er blevet udløst, aktuel mængde brændstof, den aktuelle temperatur i og uden for
bilen, om døre og ruder er låst eller åbnet,
og bilens sidste seks positioner med
hastighed og retning.
• Andre oplysninger, som kan forbindes til
kunden, er telefonsamtaler med personer i
bilen, det kundecenter som leverede tjenesten, og kundeservicemedarbejderens
bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun
behandle personoplysninger i det omfang, det
er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle
underleverandører er bundet af kontrakter,
som underlægger dem fortrolighedsforplig-
15
01 Volvo On Call
Personoplysninger
telse og at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at levere
VOC-tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er nødvendigt,
for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og administrative bestemmelser.
Oplysninger, som genereres ved begivenheder, der er omfattet af VOC-tjenesten, slettes
tre måneder efter, begivenheden har fundet
sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte
oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift over de personoplysninger, der behandles. For at berigtige personlige oplysninger,
kontakt venligst Volvos kundeservice. Anmodning om registerudskrift skal ske skriftligt, være
underskrevet af anmoderen og indeholde
oplysninger om navn, adresse og kundenummer. Anmodninger skal sendes til Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd.
50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
16
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette
dokument, giver brugeren samtykke til den
behandling af personoplysninger, som foregår
i forbindelse med VOC-tjenesten.
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement