Volvo C30 2008 Instruktionsvejledning

Volvo C30 2008 Instruktionsvejledning
VOLVO C30
instruktionsbog
WEB EDITION
Kære Volvo-ejer
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo.
Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og
komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler.
Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende
sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
2
00 Indledning
01 Sikkerhed
Indledning ........................................... 6
Volvo Car Corporation og miljøet ....... 7
Sikkerhedsseler ................................ 12
Airbag-systemet ............................... 15
Airbags (SRS) ................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ..... 18
Sideairbag (SIPS-bag) ...................... 20
Gardinairbag (IC) .............................. 22
WHIPS .............................................. 23
Hvornår udløses systemet ............... 25
Kollisionsstatus ................................ 26
Børnesikkerhed ................................ 27
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil ..........34
Oversigt over højrestyret bil ..............36
Betjeningspanel på førerdøren ..........38
Kombinationsinstrument ...................39
Kontrol- og advarselssymboler .........40
Stikkontakt ........................................45
Belysningspanel ................................46
Venstre kontaktarm ...........................48
Højre kontaktarm ..............................50
Fartpilot (ekstraudstyr) ......................52
Knapper på rattet (ekstraudstyr) .......53
Ratindstilling, advarselsblinklys ........54
Parkeringsbremse .............................55
Elektrisk rudehejs .............................56
Sidespejle .........................................58
Elbetjent soltag (ekstraudstyr) ..........62
Personlige indstillinger ......................64
Indhold
03 Klima
04 Interiør
05 Lås og alarm
Generelt om klimaet ......................... 68
Manuelt klimaanlæg, AC .................. 70
Elektronisk klimaanlæg,
ECC (ekstraudstyr) ........................... 73
Luftfordeling ..................................... 76
Brændstofdrevet parkeringsvarmer
(ekstraudstyr) .................................... 77
Forsæder ...........................................82
Kabinebelysning ................................84
Opbevaringssteder i kabinen ............86
Bagsæde ...........................................90
Bagagerum .......................................91
Fjernbetjening med nøgleblad .......... 96
Låsepunkter ...................................... 99
Keyless drive (ekstraudstyr) ............ 100
Batteri i fjernbetjening .................... 103
Låsning og oplåsning ..................... 104
Alarm (ekstraudstyr) ....................... 107
3
Indhold
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
08 Vedligeholdelse
Generelt .......................................... 112
Generelt .......................................... 150
Tryk i dæk ....................................... 154
Advarselstrekant og reservehjul ..... 156
Skift af hjul ..................................... 157
Midlertidig dæklapning .................. 159
Rengøring .......................................166
Udbedring af lakskader ..................169
Rustbeskyttelse .............................. 170
Brændstofpåfyldning ...................... 114
Start af motor ................................. 115
Start af motor – Flexifuel .................117
Keyless drive (ekstraudstyr) ............ 118
Manuel gearkasse .......................... 119
Automatgearkasse .......................... 121
Bremsesystemet ............................. 124
Stabilitets- og
traktionssikringssystem .................. 126
Parkeringshjælp (ekstraudstyr) ....... 128
BLIS – Blind Spot Information
System (ekstraudstyr) ..................... 131
Bugsering og bjergning .................. 134
Starthjælp ....................................... 136
Kørsel med anhænger .................... 137
Trækanordning ................................ 139
Delelig trækkrog ............................. 141
Lastning .......................................... 146
Tilpasning af lyskegle ..................... 147
4
Indhold
09 Vedligeholdelse og service
10 Infotainment
11 Specifikationer
Volvo-service ...................................174
Egen vedligeholdelse ..................... 175
Motorhjelm og motorrum ................176
Diesel .............................................. 177
Olier og væsker .............................. 178
Viskerblade ..................................... 182
Batteri ............................................. 183
Udskiftning af pærer ....................... 185
Sikringer ......................................... 191
Generelt ......................................... 200
Audiofunktioner ...............................201
Radiofunktioner ...............................204
Cd-funktioner ..................................208
Menustruktur – lydanlæg ................210
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) ...... 211
Menustruktur – telefon ....................218
Typebetegnelse ............................... 224
Mål og vægt .................................... 225
Motorspecifikationer ....................... 227
Motorolie ......................................... 229
Væsker og smøremidler .................. 233
Brændstof ....................................... 235
Katalysator ...................................... 239
Elektrisk anlæg ............................... 240
Typegodkendelse ............................ 242
5
Indledning
Indledning
Instruktionsbogen
En god måde at lære sin nye bil at kende er
at læse instruktionsbogen, helst inden den
første tur i bilen. Derved får du mulighed for
at stifte bekendtskab med nye funktioner, får
råd om, hvordan du bedst håndterer bilen i
forskellige situationer, og lærer at gøre brug
af alle bilens finesser på bedst mulig måde.
Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i bogen:
ADVARSEL
Tekst under overskriften Advarsel gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt
Tekst under overskriften Vigtigt gør opmærksom på en risiko for, at bilen kan tage
skade, medmindre anvisningerne følges.
Udstyret, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr
(fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør
(ekstraudstyr).
6
OBS
Volvos biler har forskelligt udstyr på grund
af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale eller lokale love og
bestemmelser. Hvis du er i tvivl om, hvad
der er standardudstyr, ekstraudstyr eller tilbehør, bedes du kontakte din Volvo-forhandler.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Indledning
Volvo Car Corporation og miljøet
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også overbevist om, at vores kunder deler vores
omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt
ISO-certifikat, der inkluderer Miljøstandarden (ISO 14001), som dækker fabrikker, centrale funktioner samt flere af vores andre
enheder. Vi stiller også krav til vores samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk
med miljørelaterede spørgsmål.
Samtlige Volvo-modeller har miljøvaredeklarationen EPI (Environmental Product Information). Den viser, hvordan miljøet påvirkes i
hele bilens livscyklus.
lavere brændstofforbruget er, des lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. For flere oplysninger læs under
overskriften Tag hensyn til miljøet på side 8.
Du kan læse mere om dette på
www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo
7
Indledning
Volvo Car Corporation og miljøet
Effektiv udstødningsrensning
Tekstilstandard
Tag hensyn til miljøet
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud, et koncept som indebærer et rent kabinemiljø samt højeffektiv
udstødningsrensning. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Interiøret i en Volvo er udformet, så det er
komfortabelt og behageligt, også for kontaktallergikere og astmatikere. Alle vores betræk
og interiørtekstiler er testede med hensyn til
visse sundhedsskadelige og allergifremkaldende stoffer og emissioner. Dette medfører, at alle tekstilerne opfylder kravene i standarden Öko-Tex 1002, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk, købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge for
service og vedligeholdelse af bilen efter
anvisningerne i instruktionsbogen.
Ren luft i kabinen
Et kabinefilter forhindrer, at støv og pollen
kommer ind i kabinen via luftindtaget.
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS1 (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for
i trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af visse
sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for højt, lukkes luftindtaget. En sådan
situation kan f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer
eller tunneller.
Kulfilteret bevirker, at indstrømning af kvælstofoxider, troposfærisk ozon og kulbrinter
forhindres.
1 Ekstraudstyr
8
Öko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel sikkerhedsseler, måtter, stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med naturlige
vækststoffer og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos
værksteder får overladt at servicere og vedligeholde din bil, indgår den i vores system. Vi
stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal udformes for at undgå spild og udslip
til miljøet. Personalet på Volvos værksteder
har den viden og de værktøjer, som er nødvendige for omsorg for miljøet.
2 Flere
oplysninger på www.oekotex.com
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (for flere råd om, hvordan man tager hensyn til miljøet og kører
økonomisk, se s. 112).
• Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk (se side 154).
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og betydeligt højere brændstofforbrug. De bør afmonteres umiddelbart efter
brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
• Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige
gear. Lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
Indledning
Volvo Car Corporation og miljøet
• Let på speederen ned ad bakke.
• Benyt motorbremsen ved opbremsning.
• Undgå tomgangskørsel. Tag hensyn til
lokale bestemmelser. Stands motoren, når
der er længere tids ophold i trafikken.
• Håndtér miljøskadeligt
affald, f.eks. batterier og
olie, på en miljøvenlig
måde. Hvis du er i tvivl
om, hvordan denne type
affald skal deponeres, bør
du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden forlænges, eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen, sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
9
Sikkerhedsseler ........................................................................................ 12
Airbag-systemet ....................................................................................... 15
Airbags (SRS) ........................................................................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ............................................................. 18
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................................................................20
Gardinairbag (IC) ......................................................................................22
WHIPS ......................................................................................................23
Hvornår udløses systemet .......................................................................25
Kollisionsstatus ........................................................................................26
Børnesikkerhed ........................................................................................27
10
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Brug altid sikkerhedsselen
Sådan udløses sikkerheds selen
– Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerheds selen
ind. Hvis den ikke rulles helt ind, bør
sikkerheds selen føres ind med hånden, så
den ikke hænger løs.
Sikkerheds selen spærres og kan ikke trækkes ud:
G020104
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt
placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerheds selen kan yde
maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den
ligger godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud, da sikkerheds selen er
beregnet til brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt sikkerheds selen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerheds selen er spændt.
12
Tænk på at
• Undlad at bruge clips eller andet, der
forhindrer sikkerheds selen i at sidde rigtigt.
• Sikkerheds selen må ikke være snoet eller
vredet.
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerheds selen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette påvirke
airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerheds sele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Man bør aldrig selv ændre eller reparere sikkerheds selen. Kontakt et autoriseret Volvoværksted. Hvis sikkerheds selen har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele sikkerheds
selen udskiftes. En del af sikkerheds selen
beskyttende egenskaber kan være gået
tabt, selv om den forekommer at være ubeskadiget. Sikkerheds selen bør også udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget. Den
nye sikkerheds sele skal være typegodkendt og beregnet til samme plads som den
gamle sikkerheds sele.
ADVARSEL
Bagsædet er beregnet til maksimalt to passagerer.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
Påmindelse om sikkerhedssele
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes på rette måde. Sikkerheds selen skal
ligge tæt mod skulderen, med den diagonale
del mellem brysterne og mod siden af
maven. Hoftedelen af sikkerheds selen skal
ligge plant mod siden af lårene og så lavt
under maven som muligt – den må aldrig
kunne glide op. Sikkerheds selen skal
befinde sig så tæt mod kroppen som muligt
uden unødvendigt spillerum. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal
en gravid fører indstille sædet og rattet således, at hun har fuld kontrol over bilen (hvilket
G018084
G020105
indebærer, at man let skal kunne nå rattet og
pedalerne). Der skal stræbes efter størst
mulig afstand mellem maven og rattet.
01
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar
og lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig.Lyspåmindelse findes i loftskonsollen og i kombinationsinstrumentet.
Barnestole omfattes ikke af systemet til
påmindelse om sikkerhedssele.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet
har to delfunktioner:
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Dette vises på informationsdisplayet. Meddelelsen slettes
13
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
automatisk efter ca. 30 sekunder, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerheds selen er taget på igen, men
kan også bekræftes manuelt med et tryk
på READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerheds seler, der bruges, er
altid tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på,
bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om
at tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
14
Selestrammere
Seleguide
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer selen om kroppen i tilfælde af en
tilstrækkelig kraftig kollision. Selen fastholder
dermed personen mere effektivt.
G020106
01
Seleguiden findes på både fører- og passagersædet.
Seleguiden er et hjælpemiddel, der har til formål at give lettere adgang til sikkerhedsselen. Ved ind- og udstigning til/fra bagsædet
skal sikkerheds selen tages ud af seleguiden
og anbringes længst bagude på selestangen.
Sæt sikkerhedsselen tilbage i seleguiden
bagefter.
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet vises, om nødvendigt,
en meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og meddelelsen SRS-AIRBAG SERVICE PÅKRÆVET eller SRSAIRBAG SERVICE STRAKS
vises på informationsdisplayet. Kontakt snarest et autoriseret Volvoværksted.
G020107
ADVARSEL
Airbag-systemet1 overvåges kontinuerligt af
systemets styreenhed. Når startnøglen drejes til I, II eller III, tændes advarselssymbolet
i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er
nogen fejl i Airbag-systemet1.
1 Inkluderer
Hvis advarselssymbolet for Airbag-systemet bliver ved med at være tændt eller tændes under kørslen, er det et tegn på, at
Airbag-systemet ikke fungerer fuldt ud.
Symbolet kan angive en fejl i sele-, SIPS-,
SRS- eller IC-systemet. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
SRS og selestrammere, SIPS og IC.
15
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.1
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1 Nærmere
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS
(Supplemental Restraint System). Denne airbag er monteret sammenfoldet midt i rattet.
Rattet er mærket SRS AIRBAG.
G020109
G020108
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af s. 18.
Som supplement til sikkerhedsselen passagersiden er bilen forsynet med en airbag1,
som ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerheds selen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette påvirke
airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
1
16
Ikke alle modeller har airbag (SRS) i passagersiden. Den kan være fravalgt ved købet.
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
01
SRS-systemet, venstrestyret bil
SRS-systemet består af airbags og sensorer. Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen(e) pustes op,
samtidig med at de(n) bliver varm(e). For at
dæmpe stødet mod airbaggen tømmes den
igen, når den presses sammen. I forbindelse
hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket
er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på nogle
få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Indgreb i airbag-systemet
kan forårsage forkert funktion og få alvorlige
personskader til følge.
G020113
G020111
G020110
SRS-systemet
SRS-systemet, højrestyret bil
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej. Der kan derfor opstå ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet beregner den
kollisionskraft, som bilen udsættes for, og
tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Airbaggene har en funktion, som bevirker,
at deres kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen udsættes for.
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
17
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag (SRS)
PACOS1 (ekstraudstyr)
Et advarselssymbol i loftspanelet indikerer, at
airbaggen (SRS) på forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se illustrationen ovenfor).
For information om, hvordan omskiftning
sker, se under overskriften Til- og frakobling
senere i dette kapitel.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen i forsædet kan frakobles, hvis bilen er udstyret
med en omskifter for PACOS, se s. 19.
Besked
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at passagerpladsens airbag (SRS)
er frakoblet (se illustrationen ovenfor).
1 PACOS
18
(Passenger Airbag Cut Off Switch)
G018083
G018082
2
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
OBS
Når fjernnøglen sættes i tændingsstilling II
eller III, vises advarselssymbolet for airbaggen i kombinationsinstrumentet i ca.
6 sekunder (se s. 15).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige tændingspositioner, se
s. 116.
Til- og frakobling
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen (PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. (se under overskriften
Omskifter for – PACOS nedenfor). Kontrollér,
at afbryderen står i den ønskede stilling.
Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges til at
ændre stilling.
For information om nøglebladet, se s. 97.
(Også andre genstande med en nøglelignende udformning kan benyttes.)
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men ikke har
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet i
loftskonsollen er tændt, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Hvis ovenstående ikke
følges, kan barnet komme i livsfare.
ADVARSEL
Lad ikke nogen passager sidde på passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet viser, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for Airbag-systemet vises på kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der
er opstået en alvorlig fejl. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Omskifter for – PACOS
ADVARSEL
1
2
G019800
ADVARSEL
01
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Der må aldrig anbringes et barn i barnestol
eller på barnepude på forsæde-passagerpladsen, når denne airbag er tilkoblet. Dette
gælder alle personer, der er mindre end
140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads): Personer der er højere end 140 cm, må aldrig
sidde på passagerpladsen, når airbaggen er
frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Omskifterens placering
1. Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol eller på en barnepude.
2. Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i denne stilling må et barn sidde på
den forreste passagerplads i en barnestol eller på en barnepude, men ikke
personer, der er højere end 140 cm.
19
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
Sideairbag – SIPS-bag
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
ADVARSEL
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
G020118
Brug kun sædeovertræk, der er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Sideairbaggenes placering
ADVARSEL
Sideairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne
beskytter brystkassen og udgør en vigtig del
af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-bagsystemet kan forårsage
funktionsfejl og få alvorlige personskader til
følge.
20
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af s. 18.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Førerplads, venstrestyret bil.
SIPS-bagsystemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og sideairbaggen
pustes op. Airbaggen pustes op mellem den
kørende og dørpanelet og dæmper dermed
stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket.
Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
Passagerplads, venstrestyret bil.
G020343
G020121
G020120
SIPS-bag
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i passagersiden foran.
21
01 Sikkerhed
01
Gardinairbag (IC)
G007478
Egenskaber
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er et
supplement til SIPS. De er monteret langs
begge sider af loftet og beskytter alle bilens
yderpladser. I tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer nogle sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside ved en kollision.
ADVARSEL
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
loftet, på dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må bruges.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
22
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs
egenskaber har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Foretag aldrig ændringer eller reparationer
af sædet eller selve WHIPS-systemet. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
23
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
G020125
G020126
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogle af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at
få kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
24
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde yderplads
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision1
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollision1
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
01
1Ved
en kollision kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden,
kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende fremgangsmåde:
• Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemblødt af vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og
brandskader på huden.
25
01 Sikkerhed
01
Kollisionsstatus
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
G020127
Tag først startnøglen ud, og sæt den i igen.
Bilens elektronik forsøger nu at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter
at starte bilen. Hvis KOLLISIONSFUNKT.
stadig vises på displayet, må bilen ikke køres
eller bugseres. Skjulte skader kan gøre bilen
umulig at manøvrere under kørslen, selvom
den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision,
vises teksten KOLLISIONSFUNKT.
SE INSTRUKT.BOG muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat
funktion. Kollisionsfunktion er en beskyttelse,
der træder i kraft, hvis kollisionen kan have
beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks.
brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof ud af bilen. Der må heller ikke lugte af
brændstof.
26
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at KOLLISIONSFUNKT. er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige stilling. Bilen
må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i kollisionsfunktion. Dette kan føre til
personskader eller til, at bilen ikke fungerer
som normalt. Lad altid et autoriseret Volvoværksted tage sig af kontrol og tilbagestilling af bilen til NORMAL MODE efter visning af KOLLISIONSFUNKT..
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen KOLLISIONSFUNKT
vises. Forlad straks bilen.
ADVARSEL
Hvis bilen stadig er i kollisionfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal transporteres
fra stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
uden airbag på passagerpladsen eller hvis
airbaggen er frakoblet.
Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket
udstyr, der skal bruges, skal afgøres under
hensyntagen til barnets vægt og størrelse.
Nærmere oplysninger fremgår af side 29.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Find ud af,
hvad bestemmelserne går ud på.
OBS
Hvis der opstår problemer med montering
af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente nærmere vejledning hos producenten.
G020128
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig
et barn sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og
befæstelsesanordninger har den rette placering og tilstrækkelig styrke.
01
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
• en barnestol/barnepude på passagersædet foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
passagerpladsens airbag er tilkoblet. Barnet
kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen
pustes op, når barnet sidder på
passagerpladsen.
ADVARSEL
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning, der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af s. 18.
27
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Airbag-mærkat
Mærkat placeret på instrumentpanelets gavl.
28
G018620
G018564
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod
selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
Mærkat placeret på instrumentpanelens gavl
(kun Australien).
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
Forsæde1
Bagsæde
Gruppe 0
max. 10 kg
(0–9 måneder)
Gruppe 0+
max. 13 kg
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der
fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, støtteben og fæstebånd.2
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse, der
fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse, der
fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der
fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, støtteben og fæstebånd.2
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Freeway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres
med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Freeway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres
med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.2
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Gruppe 1
9–18 kg
(9–36 måneder)
Gruppe 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
1Nærmere
2
oplysninger om til- og frakobling af airbag (SRS) fremgår af side 18.
Kontakt en autoriseret Volvo-forhandler for at få befæstelsespunkter monteret ved montering af en bagudvendt barnestol på bagsædet.
Hvad angår anden barnebeskyttelse skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være alment godkendt ifølge normen ECE R44.
29
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Befæstelsespunkter til barnestole
G009182
ISOFIX monteringssystem til
barnestole (ekstraudstyr)
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Bilen er udstyret med øvre befæstelsespunkter til barnestole. Disse befæstelsespunkter
er placeret på bagsiden af bagsædet.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se illustrationen ovenfor).
Barnestolens fæstebånd skal ligge mellem
nakkestøtten og rygrammen.
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal
fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
30
G015718
01
For detaljeret information om, hvordan barnestolen skal spændes fast i de øvre fæstepunkter, se barnestolsproducentens anvisninger.
01 Sikkerhed
01
31
Oversigt over venstrestyret bil ..................................................................34
Oversigt over højrestyret bil .....................................................................36
Betjeningspanel på førerdøren .................................................................38
Kombinationsinstrument ..........................................................................39
Kontrol- og advarselssymboler ................................................................40
Stikkontakt ...............................................................................................45
Belysningspanel .......................................................................................46
Venstre kontaktarm .................................................................................. 48
Højre kontaktarm ......................................................................................50
Fartpilot (ekstraudstyr) .............................................................................52
Knapper på rattet (ekstraudstyr) ..............................................................53
Ratindstilling, advarselsblinklys ...............................................................54
Parkeringsbremse ....................................................................................55
Elektrisk rudehejs ..................................................................................... 56
Sidespejle .................................................................................................58
Elbetjent soltag (ekstraudstyr) ..................................................................62
Personlige indstillinger .............................................................................64
32
INSTRUMENTER, KONTAKTER OG REGULERINGSANORDNINGER
02
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
02
9
10
11
19
20
18
21
17
16
15
22
12 13 14
7
28
7
23 24 25 26 27
8
8
7
7
6
29
5
4
30
3
3
2
31
1
32
34
34
G019492
33
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
1. Indstilling af rat
2. Motorhjelmåbner
3. Betjeningspanel
4. Afvisere, fjernlys, informationscenter
5. Belysning, åbner til tankdækselklap
6. Døråbningshåndtag, låseknap
7. Ventilationsspjæld i instrumentpanel
8. Ventilationsspjæld til siderude
9. Fartpilot
10. Horn, airbag
11. Kombinationsinstrument
12. Tastatur til infotainment
13. Forrudeviskere, sprinklere og forlygtesprinklere
14. Tændingslås
15. Betjening af soltag
16. Ingen funktion
17. Frakobling af alarmsensorer, blokeret låsestilling
18. Interiørlyskontakt
19. Læselampe, venstre side
20. Læselampe, højre side
21. Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for
passagerplads
22. Bakspejl
23. Display til klimaanlæg og infotainment
24. Infotainment
25. Indstillinger for klimaanlæg, infotainment og personlige indstillinger
26. Klimaanlæg
27. Gearstang
28. Advarselsblinklys
29. Døråbningshåndtag
30. Handskerum
31. Parkeringsbremse
32. Stikkontakt/cigarettænder
33. Blind Spot Information System, BLIS
34. Afbryder til ekstraudstyr
02
35
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
02
18
19
16
17
21
20
15
22
10 11 12 13 14
9
29
9
23 24 25
26
27
28
8
8
9
9
7
30
31
6
32
5
5
3
33
4
34
1
36
G019493
2
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
1. Stikkontakt, cigarettænder
2. Blind Spot Information System, BLIS
3. Afbryder til ekstraudstyr
4. Parkeringsbremse
5. Betjeningspanel
6. Handskerum
7. Døråbningshåndtag
8. Ventilationsspjæld, siderude
9. Ventilationsspjæld i instrumentpanel
10. Gearstang
11. Klimaanlæg
12. Indstillinger for klimaanlæg, infotainment og personlige indstillinger
13. Infotainment
14. Display til klimaanlæg og infotainment
15. Bakspejl
16. Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for
passagerplads
17. Interiørlyskontakt
18. Læselampe, venstre side
19. Læselampe, højre side
20. Ingen funktion
21. Frakobling af alarmsensorer, blokeret låsestilling
22. Betjening af soltag
23. Tændingslås
24. Forrudeviskere og sprinklere, forlygtesprinklere
25. Fartpilot
26. Kombinationsinstrument
27. Horn, airbag
28. Tastatur til infotainment
29. Advarselsblinklys
30. Døråbningshåndtag, låseknap
31. Belysning, åbner til tankdækselklap
32. Afvisere, fjernlys, informationscenter
33. Motorhjelmåbner
34. Indstilling af rat
02
37
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerdøren
Betjeningspanel på førerdøren
02
2
3
4
G017449
1
1.
2.
3.
4.
38
Rudehejs
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Sidespejl i højre side.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
2.
3.
4.
Speedometer.
Afvisere, venstre side.
Advarselssymbol.
Informationsdisplay – På displayet
vises informations- og advarselsmeddelelser og udetemperatur. Når udetemperaturen ligger fra +2 C til –5 C,
lyser snefnugsymbolet på displayet.
Det advarer om skridningsrisiko. Når
bilen har holdt stille, viser udendørstermometeret muligvis en for høj værdi.
5. Informationssymbol.
6. Afvisere, højre side.
9
10
11
12
13
14
7. Omdrejningstæller – Viser motorens
omdrejningshastighed i 1000 omdrejninger/minut.
8. Kontrol- og informationssymboler.
9. Brændstofmåler.
10. Knap til triptællere – Benyttes ved måling af korte strækninger. Ved korte tryk
på knappen skiftes der mellem
triptællerne T1 och T2. Med et langt
tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller.
11. Display – Viser den valgte stilling i
automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller, triptæller og fartpilot.
G018182
02
12. Fjernlysindikator.
13. Temperaturmåler – Temperaturmåler
for motorens kølesystem. Hvis temperaturen bliver unormalt høj, og viseren
bevæger sig ind i det røde felt, vises en
meddelelse på displayet. Husk, at
f.eks. en ekstra forlygte foran luftindtaget forringer kølingen under høje udetemperaturer og stor belastning på
motoren.
14. Kontrol- og advarselssymboler.
39
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler, undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og
lavt olietryk. Visse symboler
mangler muligvis den bagvedliggende funktion, alt efter bilens
udstyr.
1
40
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Afhjælp ifølge meddelelsen på displayet. Slet meddelelsen med READ.
Hvis bilen køres med højere hastighed end
ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
G020136
02
Symboler midt på instrumentet
Når startnøglen1 drejes til stilling II inden
start, tændes samtlige kontrol- og advarselssymboler. Dette viser, at symbolerne fungerer. Når motoren er startet, skal samtlige
symboler slukkes, undtagen håndbremsesymbolet, som først slukkes, når bremsen
udløses.
Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl,
som kan indvirke på sikkerheden
og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises en forklarende tekst på
informationsdisplayet. Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk med READknappen, se s. 44. Advarselssymbolet kan
også tændes i kombination med andre symboler.
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
For visse motorvarianter bruges symbolet for
lavt olietryk ikke. Advarsel sker via displaytekst, se s. 178.
Det gule informationssymbol
tændes i kombination med tekst
på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af
bilens systemer. Meddelelseteksten slukkes ved at trykke på READknappen, se s. 44, eller forsvinder automatisk
efter nogen tid (tiden varierer, afhængigt af
hvilken funktion der indikeres).
Det gule informationssymbol kan også tændes i kombination med andre symboler.
Hvis bilen køres med lavere hastighed end
ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk
efter nogen tid.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – venstre side
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
– Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse.
1
2
3
4
7. Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er der
ca. 8 liter brændstof tilbage i en
benzindrevet bil, henholdsvis
ca. 7 liter i en dieseldrevet bil.
02
3. Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
5
6
G020137
7
1. Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret
Volvo-værksted for at få
kontrolleret bilen.
2. Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale
bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
4. Stabilitetssystem, STC eller DSTC
Nærmere oplysninger om systemets funktioner og symboler
fremgår af side 126.
5. Ingen funktion
6. Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages, når temperaturen er
under –2 C. Når symbolet slukkes, kan bilen startes.
41
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – højre side
OBS
02
1
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
2
3
4
5
6
G020138
7
1. Kontrolsymbol for anhænger
Symbolet blinker, når afviserne er
i funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet
ikke blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen
defekt.
2. Parkeringsbremse trukket
Symbolet lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid
parkeringsbremsen til endestillingen.
42
3. Airbags – (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt
eller tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest muligt til et autoriseret
Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
4. For lavt olietryk1
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie
efter behov. Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
1
For visse motorvarianter bruges symbolet for
lavt olietryk ikke. Advarsel sker via displaytekst, se s. 178.
5. Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person
på forsædet ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin
sele af.
6. Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Opsøg et autoriseret
Volvo-værksted.
7. Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for
lavt.
– Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen (se
side 181. Hvis niveauet er under MIN på
beholderen, bør man ikke køre videre med
bilen, men få den bjerget til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der
være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
– Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
– Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres. Se s. 181.
– Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
– Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
Påmindelse – åbne døre
Hvis én af dørene, motorhjelmen1 eller bagklappen ikke er helt lukket, bliver føreren gjort
opmærksom på det.
02
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig ved lavere
hastighed end ca. 7 km/t, lyser
informationssymbolet, når der på
displayet vises FØRERDØR
ÅBEN, PASSAGERDØR ÅBEN,
MOTORHJELM ÅBEN visas i displayet.
Stands bilen på det første sikre sted, og luk
den dør/klap, der er åben.
Høj hastighed
Hvis bilen kører med højere
hastighed end ca. 7 km/t, lyser
symbolet, når der på displayet
vises en af meddelelserne i foregående stykke.
Påmindelse, bagklap
Hvis bagklappen er åben, tændes informationssymbolet, og
BAGKLAP ÅBEN vises på displayet.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
1 Kun
biler med alarm
43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Meddelelser
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på informationsdisplayet.
02
1
– Tryk på READ-knappen (1).
READ-knappen benyttes til at bladre mellem
meddelelserne. Fejlmeddelelser opbevares
på en liste i hukommelsen, indtil fejlen er
afhjulpet.
G019617
OBS
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
BESTIL TID TIL SERVICE
TID TIL SERVICE
Stands bilen på sikker vis, og sluk for motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen på sikker vis, og sluk for motoren. Risiko for alvorlige skader.
Bilen skal straks til eftersyn hos et autoriseret Volvo-værksted.
Læs instruktionsbogen.
Bilen skal snarest muligt til eftersyn hos et autoriseret Volvo-værksted.
Der bør bestilles tid til service hos et autoriseret Volvo-værksted.
Tiden er kommet til at få bilen serviceret på et autoriseret Volvo-værksted. Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor manlge måneder der er gået siden sidste service, hvor længe motoren har været i drift
og oliekvalitet.
Hvis serviceintervallet ikke følges, dækker garantien ikke dele, der eventuelt beskadiges. Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted for service.
Kontrollér oliestanden. Meddelelsen vises hver 10.000 km1. For information om kontrol af olieniveau, se s. 179.
Dieselpartikelfilteret skal regenereres, se s. 115.
TID TIL SERVICE
OVERSKREDET
KONTROLLER OLIENIVEAU
SODFILTER FULDT SE
INSTRUKT.BOG
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
1
44
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
Visse motorvarianter
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er reduceret, se s. 127 for flere varianter.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
12 V-stikkontakt
Cigarettænder (ekstraudstyr)
Stikkontakt i bagsædet
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen
ind. Når den er klar til brug, springer knappen
ud igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til at tænde med.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt
12-volts tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller
køleboks. Maks. strømstyrke er 10 A. For at
kontakten skal levere strøm, skal startnøglen
mindst stå i stilling I.
G017438
G019621
02
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør, som f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
OBS
Cigarettænderen virker ikke i denne kontakt.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
Den er beregnet til 12 V. Maks. strømstyrke
er 10 A. For at kontakten kan levere strøm,
skal startnøglen mindst stå i stilling I.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Lyshøjderegulering
1
2
4
5
3
6
G020139
02
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette retning, hvilket kan føre til blænding af
modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til stilling II.
– Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
– Rul hjulet (1) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon-forlygter1 har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler
hjulet (1).
Positions-/parkeringslys
Stilling Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
stilling.
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset startnøglens stilling.
– Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når startnøglen er i stilling II, er positions-/
parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Forlygter
Automatisk nærlys (visse lande)
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling II, undtagen når
lyskontakten (2) står i midterstilling. Om nød1 Ekstraudstyr
46
vendigt kan nærlysautomatikken slås fra af et
autoriseret Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
– Drej startnøglen til stilling II.
– Nærlyset aktiveres ved at lyskontakten (2)
drejes højre om til endestillingen.
– Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se s. 48.
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling I eller 0.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen er i stilling II, og lyskontakten (2) står i
en af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i mørke.
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Udvidet displaybelysning
For at lette aflæsning af kilometertæller, triptæller, ur og udendørstermometer lyser de,
når bilen låses op, og når nøglen er taget ud
af startlåsen. Displayene slukker, når bilen
låses.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
Tågeforlygter (ekstraudstyr)
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
– Tryk på knap (4).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (4).
Tågebaglygter
Tågebaglyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlygterne.
– Tryk på knap (6).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (6).
Bremselys
Bremselyset tændes automatisk ved
opbremsning.
02
Nødbremselys og automatiske advarselsblinklys, EBL1
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveres ved
hård opbremsning, eller hvis ABS-bremserne
aktiveres. Funktionen medfører, at bremselyset blinker, så bagfra kommende køretøjer
straks bliver ekstra opmærksomme.
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i
gang i mere end 0,5 sekund eller ved kraftig
opbremsning, men kun når opbremsning
sker fra hastigheder over 50 km/t. Når bilens
hastighed er lavere end 30 km/t lyser bremselyset igen normalt, og advarselsblinklysene
slås automatisk til. Advarselsblinklysene er
slået til, indtil der accelereres igen, men kan
deaktiveres med knappen til advarselsblinklys, se s. 54.
Tankdækselklap
Tankdækselklappen åbnes, når bilen ikke er
låst, ved at trykke på knap (5) (se side 114).
1 Visse
markeder
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Kontaktarmens stillinger
Kort blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
stilling (1), og slip den.
Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen vender tilbage til sin udgangsstilling.
02
2
Skift mellem fjern- og nærlys
1
Startnøglen skal være i stilling II, for at fjernlyset kan tændes.
3
4
2
1.
2.
3.
4.
G019618
1
Kort blinksekvens, afvisere
Kontinuerlig blinksekvens, afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt orienteringslys
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af rattets bevægelse.
– Drej lyskontakten højre om til endestillingen. Se s. 46.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip den.
Overhalingslys
– Før armen let ind mod rattet til stilling (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Overhalingslys fungerer kun, når startnøglen
er sat i tændingslåsen.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes tændt og fungere som orienteringslys,
efter at bilen er låst. Tidsforsinkelsen er
30 sekunder1, men kan ændres til 60 eller
90 sekunder, se s. 65.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip den.
1 Standardopsætning
48
– Stig ud af bilen, og lås døren.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Informationscenter (ekstraudstyr)
Funktioner
Informationscentret viser følgende informationer:
C
A
•
•
•
•
•
•
G019619
B
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets
oplysninger skal fingerhjulet (B) drejes trinvist
op eller ned. Ved endnu en drejning kommer
udgangsstillingen tilbage igen.
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Kvittér
ved at trykke på READ-knappen (A) for at
komme tilbage til informationscenterfunktionen.
GNS HASTIGHED
FAKT. HASTIGHED MPH
AKTUELT FORBR
GENNEMSNITSFORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
02
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis en
brændstofdrevet varmer har været i brug.
STC/DSTC, se s. 126
GNS HASTIGHED
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til
grund for den nye værdi, når man kører
videre. Nulstilling foretages med RESETknappen (C).
FAKT. HASTIGHED MPH1
Aktuel hastighed vises i mph.
AKTUELT FORBR
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug foretages hvert sekund. Oplysningen på
displayet opdateres med et par sekunders
mellemrum. Når bilen holder stille, vises "---"
på displayet. Mens der foregår regenerering2, kan brændstofforbruget øges (se
side 115).
1
GENNEMSNITSFORBRUG
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitsforbruget og huskes, indtil funktionen
nulstilles. Nulstilling foretages med RESETknappen (C).
Visse lande
2 Gælder
kun dieselbiler med partikelfilter.
KILOMETER TIL TOM TANK
Beregningen af kørselsstrækningen til tom
tank er baseret på gennemsnitsforbruget de
senest kørte 30 km. Når kørselsstrækningen
til tom tank er mindre end 20 km, vises "----"
på displayet.
OBS
Der kan opstå nogen fejlvisning ved ændret
brændstofforbrug forårsaget af f.eks.
ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet varmer.
Nulstilling
– Vælg GNS HASTIGHED eller GNS FORBRUG.
– Hold RESET-knappen (C) inde i mindst
5 sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
02
B
C
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
Forrude-/forlygtesprinklere
Intervalviskning
Du kan selv indstille passende
hastighed for intervalviskning.
Drej fingerhjulet (C) opad for at få
kortere tid mellem slagene. Drej
hjulet nedad for at øge tiden.
Højtrykssprinkling af forlygter
(ekstraudstyr på visse markeder)
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
D
0
A
G019620
0
A. Forrude- og forlygtesprinklere
B. Regnsensor – til/fra
C. Fingerhjul
D. Bagrudevisker - og sprinkler
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj
hastighed.
Vigtigt
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
(og bagruden) er skrabet væk.
Vigtigt
Brug rigeligt med sprinklervæske, når viskerne rengør forruden. Forruden skal være
våd, når viskerne arbejder.
50
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes, foretager viskerne nogle ekstra slag.
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles, første gang forruden
sprinkles. Derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden for et interval på 10
minutter. Hvis intervallet er længere, sprinkles forlygterne hver gang.
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i stilling 0:
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
skeren allerede arbejder med normal hastighed, sker der ingen ændring.
Bagrudevisker- og sprinkler
Intervalviskning ved bakning kan slås fra.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
A
– Tryk på knappen (B), se s. 50. Et displaysymbol viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge ét af
nedenstående alternativer:
0
Ved at føre armen fremad startes sprinklingen og viskningen af bagruden. Viskerbladet
foretager nogle ekstra slag efter afsluttet
sprinkling. Knappen længst ude på armen er
en kontakt med tre indstillinger:
A. Intervalviskning: Tryk den øverste del af
knappen ind.
0. Neutral indstilling: Funktionen er slået fra.
B. Konstant hastighed: Tryk den underste del
af knappen ind.
G018188
G021418
B
Viskere – bakning
Hvis der vælges bakgear, mens forrudeviskerne er aktiveret, vil bagrudeviskeren
begynde intervalviskning. Hvis bagrudevi-
02
Aktivere regnsensoren:
Regnsensor (ekstraudstyr)
0
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal tændings/startnøglen være i stilling I eller II og
kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0.
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres med fingerhjulet (C), se illustration s. 50.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed,
og nedad for mindre følsomhed (Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes
opad).
– Tryk på knap (B)
– Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiv, viskerne foretager et
ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til
stilling 0 (ikke aktiveret), se s. 50.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt
Ved vask i vaskehal: Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (B), mens startnøglen
mindst står i stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne startes og blive beskadiget.
Fingerhjul
Indstilling viskernes slagfrekvens med fingerhjulet, når intervalviskning er valgt, eller regnfølsomheden, når regnsensoren er valgt.
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot (ekstraudstyr)
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
Midlertidig frakobling
– Tryk på 0 for midlertidigt at frakoble fartpiloten. CRUISE vises på kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Fartpilotens omskifter er placeret til venstre i
rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE på kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller – for at låse bilens
hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
G018249
G020141
02
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund)
på + eller – svarer til en hastighedsændring
på 1 km/t eller 1,6 km/t1.
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere indstillede hastighed.
• bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
25–30 km/t1
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Genoptagelse af tidligere hastighed
– Tryk på knappen for at
komme tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
Frakobling
– Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
1 Afhængigt
52
af motortype.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet (ekstraudstyr)
Knapfunktioner
For at vende tilbage til kun Audio skal du
trykke på EXIT.
G020142
02
De fire nederste knapper på rattets tastatur
er fælles for radio og telefon. Knappernes
funktion afhænger af, hvilket system der er
aktiveret. Ved brug af dette tastatur kan der
skiftes mellem forudindstillede stationer, skiftes spor på en cd, og lydstyrken kan reguleres.
– Hold en af pilknapperne nede for at hurtigspole eller søge efter en station.
For at kunne foretage indstillinger i audiosystemet skal telefonen være slået til. Den skal
være aktiveret med ENTER- knappen for at
kunne styre telefonfunktionerne med pilknapperne.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
Indstilling af rat
Advarselsblinklys
ADVARSEL
02
G020143
G020144
Rattet skal indstilles, inden man begynder
at køre, aldrig under kørsel. Kontrollér inden
kørsel, at ratindstillingen er fastlåst.
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
– Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
– Indstil rattet i den stilling, der passer
bedst.
– Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker)
skal benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision eller
kraftig opbremsning aktiveres advarselsblinklys automatisk, se s. 47. Funktionen kan
deaktiveres med knappen.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
54
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse (håndbremse)
– Hvis køretøjet ruller, skal parkeringsbremsestangen trækkes strammere.
Når et køretøj parkeres skal gearvælgeren
altid sættes i 1 (for manuel gearkasse)
eller P (for automatisk gearkasse).
02
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
G018260
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Stangen er placeret mellem forsæderne.
Sådan udløses parkeringsbremsen
– Tryk fodbremsepedalen godt ned.
– Træk parkeringsbremsen lidt opad, tryk
knappen ind, slip parkeringsbremsen og
slip knappen.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede
instrumentpanel tændes, uanset hvor hårdt
parkeringsbremsen trækkes.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
– Tryk fodbremsepedalen godt ned.
– Træk parkeringsbremsestangen stramt
op, så langt den kan komme.
– Slip fodbremsepedalen, og sørg for at
bilen er i stillestående position.
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektrisk rudehejs
Betjening
02
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i
tændingsstilling I og II.
Førerens dør
blokeres af en genstand, afbrydes bevægelsen.
A
ADVARSEL
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse ved blokering, virker både ved automatisk og manuel lukning, men ikke efter at
klemmebeskyttelsen er udløst.
Efter afsluttet kørsel, og efter at startnøglen
er taget ud, kan ruderne stadig åbnes og lukkes i et begrænset tidsrum, så længe ingen af
dørene åbnes. Ruderne bør betjenes under
opsyn.
ADVARSEL
Åbning af rude:
• Træk knappens forreste del op.
Fjernbetjening og låseknapper
For betjening af de elektriske rudehejs med
låseknapper og fjernbetjening, se s. 96
og s. 105.
ADVARSEL
Pas på, at børn og andre passagerer ikke
kommer i klemme, når ruderne lukkes. Hold
nøje opsyn med, om bagdørenes ruder
betjenes fra førerdøren, eller om ruderne
lukkes med fjernbetjeningen.
56
G018240
• Tryk knappens forreste del ned.
Lukning af rude:
A. Betjeningsknapper for forreste rudehejs
Føreren kan betjene begge rudehejs fra sin
plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
Manuel betjening
Tryk en af knapperne (A) let ned, eller træk
den let op. Rudetrækkene bevæger sig henholdsvis op eller ned, så længe man rører ved
knappen.
Automatisk betjening
Tryk en af knapperne (A ) nedad, eller træk
den op, og slip den derefter. Sideruderne
åbnes og lukkes nu automatisk. Hvis ruden
Hvis der er børn i bilen:
Afbryd altid strømmen til rudehejsene ved
at tage startnøglen ud, når føreren forlader
bilen.
Pas på, at børn og andre passagerer ikke
kommer i klemme, når ruderne lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektrisk rudehejs
Passagerplads
G019511
02
Passagerplads
Rudehejsknappen ved passagerpladsen
betjener kun denne rude.
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Indvendigt bakspejl
Bakspejl med kompas (ekstraudstyr
på visse markeder)
02
Kalibrering af kompas
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Når bagfrakommende lys generer, bør der
blændes af.
Afblænding
1. Regulering til blændfri indstilling
2. Normal stilling
3. Blændfri stilling.
Automatisk blændfri indstilling
(ekstraudstyr)
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk af.
Betjeningspanelet (1) findes ikke på spejle
med automatisk afblænding.
58
1
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse:
N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst),
S (syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
G020149
3
G020148
2
G020146
1
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, bilen befandt sig i ved leveringen.
Hvis bilen køres over flere magnetiske zoner,
bør kompasset kalibreres.
– Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i tomgang.
– Hold knap (1) inde i mindst 6 sekunder.
Derefter vises tegnet C (knappen er skjult,
brug derfor f.eks. en clips til at trykke på
den).
– Hold knap (1) inde i mindst 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetiske
zone vises.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
1
12
5
6
7
8
6
10
9
11
12
13
14
9
8
5
4
3
2
6
9
8
4
3
1
2
Magnetiske zoner i Asien
7
6
7
Magnetiske zoner i Australien
11
12
10
89
5
G020150
10 9
13
8
7
11
12
14
4
13
3
Magnetiske zoner i Europa
G020152
14
Magnetiske zoner i Sydamerika
15
G020154
13
12
11 10
5
02
7
11
10
G020153
3 2
4
G020151
– Tryk flere gange på knap (1), indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
– Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
– Hold derefter knappen inde i 9 sekunder,
og vælg L for venstrestyrede biler og R for
højrestyrede.
Kør langsomt i en cirkel med en hastighed på
højst 10 km/t, indtil der vises en kompasretning på displayet, hvilket viser at kalibreringen er klar.
Magnetiske zoner i Afrika
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Sidespejle
Sidespejle, der kan vippes ind elektrisk
(ekstraudstyr)
Ved parkering/kørsel på steder med kneben
plads kan spejlene foldes ind. Dette kan
gøres i tændingsstilling I og II.
02
Fold spejlene ind
– Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
– Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i maksimalt indfoldet stilling.
– Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i udfoldet stilling.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind- og udfoldning skal kunne fungere.
– Fold spejlet ind vha. L og R.
– Drej dem ud igen ved brug af L og R.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
G018250
Vigtigt
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i
tændingsstilling I og II.
– Tryk på L-knappen for venstre spejl,
henholdsvis R-knappen for højre sidespejl. Lampen i knappen lyser.
– Justér indstillingen med indstillingsarmen i
midten.
– Tryk endnu en gang på L eller R, hvorefter
lampen slukkes.
Der må ikke bruges en isskraber til at fjerne
is fra spejlene, da man risikerer, at glasset
bliver ridset, og det vand- og smudsafvisende lag 1 kan beskadiges. Brug i stedet elopvarmningsfunktionen, se s. 71.
1Ekstraudstyr
ADVARSEL
Begge sidespejle er af vidvinkeltype for at
give godt overblik. Genstande forekommer
at være længere væk, end de i virkeligheden
er.
Udvipning af spejlene
– Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
60
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen på sidespejlene (ekstraudstyr) tændes, når tryghedslys eller orienteringslys aktiveres.
Blind Spot Information System, BLIS
(ekstraudstyr)
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre førerens opmærksom på køretøjer, der kører i
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel (se side 131).
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Vand- og smudsafvisende overfladelag
(ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er behandlet med et overfladelag, der forbedrer sigtbarheden ved vanskelige vejrforhold, for
information om pleje, se s. 167.
02
Sidespejle
Under visse vejrforhold fungerer den snavsafvisende belægning bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene bruges, se s. 71.
Varm sidespejlene op:
• Hvis is eller sne dækker spejlene.
• Ved kraftig regn og smudsige veje.
• Ved dug på spejlet.
Vigtigt
Der må ikke bruges en isskraber til at fjerne
is fra ruderne. Det vand- og smudsafvisende lag kan beskadiges. Brug elopvarmningen til at fjerne is fra spejlene. En isskraber
kan ridse spejlglasset!
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Åbningsstillinger
02
Fra ventilationsstilling til maksimalt åbent soltag:
A
– Træk betjeningsknappen bagud til
endestillingen (1), og slip den.
Skydestilling
1
5
B
2
6
G007503
4
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet. Soltaget kan åbnes i to stillinger:
A. Ventilationsstilling, med løftet bagkant
B. Skydestilling, fremad/bagud
Tændingsnøglen skal være i stilling I eller II.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lukning, manuel
Lukning, automatisk
Åbning, ventilationsstilling
Lukning, ventilationsstilling
G020156
3
Automatisk betjening
– Træk betjeningsknappen over
trykpunkt (2) til bageste endestilling (1)
eller over trykpunkt (3) til forreste
endestilling (4), og slip den. Soltaget
åbnes/lukkes fuldstændigt.
Manuel betjening
Åbning:
– Træk betjeningsknappen bagud til
trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig nu
mod maksimalt åben stilling, så længe
knappen holdes inde.
Lukning:
– Træk betjeningsknappen fremad til
trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu
mod lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
Ventilationsstilling
Åbning:
– Tryk betjeningsknappens bagkant (5)
opad.
Lukning:
– Træk betjeningsknappens bagkant (6)
nedad.
ADVARSEL
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Lukning med fjernbetjening eller
låseknap
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget og
skyde skærmen frem.
02
Klemmesikring
G020157
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand. I tilfælde af blokering standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
– Med et langt tryk på låseknappen lukkes
soltaget og alle ruderne. Dørene og bagklappen låses.
Hvis det er nødvendigt at afbryde lukningen:
ADVARSEL
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
– Tryk på låseknappen igen.
ADVARSEL
Pas på, at børn eller andre passagerer ikke
kommer i klemme, hvis soltaget lukkes med
fjernbetjeningen. Soltaget bør kun betjenes
under opsyn.
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
A
Mulige indstillinger
Ur, justering
For visse af bilens funktioner kan der foretages personlige indstillinger. Det gælder således låse-, klima- og audiofunktioner. Vedr.
audiofunktioner, se side 201.
Time og minut justeres hver for sig.
Kontrolpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
E
B
D
C
D. ENTER
G019551
Hvis bilen har 12-timers ur, vælges AM/
PM med "pil op" eller "pil ned", efter at det
sidste minuttal er justeret.
Klimaindstillinger
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
– Tryk på MENU (B).
– Gå til f.eks. Bilindstillinger vha.
navigeringsknappen (E).
– Tryk på ENTER (D).
– Vælg menupunkt vha.
navigeringsknappen (E).
– Bekræft valget med ENTER.
Luk menuen:
– Hold EXIT (C) inde i ca. et sekund.
64
OBS
E. Navigering
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
Kontrolpanel
– Brug tallene på knapperne eller "pil op"
eller "pil ned" på navigeringsknappen (E).
– Vælg tal til justering med "højrepil" eller
"vensterpil" på navigeringsknappen.
– Tryk på ENTER for at sætte uret i gang.
Autom. blæserjustering
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden
indstilles i AUTO-funktion:
– Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften i
3 – 12 minutter, alt efter udetemperaturen.
– Vælg On/Off, dvs. om recirkulationstimeren henholdsvis skal være aktiv eller ikke.
Nulstil alt
Nulstilling af de valgbare klimafunktioner til
fabriksindstillingerne.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
Bilindstillinger
Oplåsningsindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses op med fjernbetjeningen.
Valgmulighederne er On/Off.
Låseindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses med fjernbetjeningen. Valgmulighederne er On/Off.
Automatisk låsning – døre
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagklappen låses automatisk.
Valgmulighederne er On/Off.
Oplåsning af døre
Der er to valgmuligheder for oplåsning:
• Alle døre – låser begge døre og bagklappen op med et tryk på fjernbetjeningen.
• Førerdøren, fulgt af alle – oplåser førerdøren ved at trykke på fjernbetjeningen.
Med endnu et tryk oplåses passagerdøren
og bagklappen.
Samtidig lukning/åbning af alle ruder
For låseknappen på fjernbetjeningen og fordørenes centrallåseknap samt knappen til
det udvendige dørhåndtags på biler med
keyless-system kan denne funktion vælges:
• Autoluk alle vinduer – alle ruder og soltaget lukkes samtidigt med et langt tryk på
låseknappen.
For oplåsningsknappen på fjernbetjeningen
og fordørenes centrallåseknap kan denne
funktion vælges:
• Antal nøgler. - viser, hvor mange nøgler,
der er registreret til bilen.
02
• Autoåbn alle vinduer – alle ruder åbnes
samtidigt med et langt tryk på oplåsningsknappen.
Automatisk døroplåsning
• Alle døre – begge døre og bagklappen
låses henholdsvis låses op samtidigt.
• En af fordørene – valgfri dør eller bagklap
kan låses op separat.
Tryghedsbelysning
Vælg, hvor lang tid bilens lys skal være
tændt, ved at trykke på fjernbetjeningens
knap for tryghedslys. Der er følgende valgmuligheder: 30/60/90 sekunder.
Orienteringslys
Vælg, hvor længe bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud, efter
at startnøglen er taget ud. Der er følgende
valgmuligheder: 30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-nummer - (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
65
Generelt om klimaet .................................................................................68
Manuelt klimaanlæg, AC ..........................................................................70
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr) ............................................73
Luftfordeling ............................................................................................. 76
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr) ...................................77
66
KLIMA
03
03 Klima
Generelt om klimaet
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC)
eller automatisk klimaregulering (ECC, Electronic Climate Control).
03
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen
og undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Dug på indersiden af ruderne
For at fjerne dug på rudernes inderside skal
defrosterfunktionen bruges i første række.
For at mindske risikoen for forekomsten af
dug skal ruderne pudses med et almindeligt
vinduespudsemiddel.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget (spalten mellem motorhjelm og forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder
udføre fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
68
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Lad et autoriseret Volvo-værksted
udføre dette arbejde.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum. Se Volvos serviceprogram med hensyn til det anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et stærkt forurenet miljø skal filteret
muligvis skiftes hyppigere.
A
D
C
B
C
D
OBS
G019942
Aircondition
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Display
A. Åbent
Over klimapanelet befinder der sig et display.
Der vises de foretagne klimaindstillinger.
B. Lukket
Personlige indstillinger
D. Luftstrømmens lodrette retning
Der kan indstilles følgende to funktioner i klimaanlægget:
Ret de yderste spjæld mod sideruderne for at
fjerne dug.
• Blæserhastighed i AUTO-funktion (kun i
biler med ECC).
• Timerstyret recirkulation af kabineluften.
Nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, fremgår af side 64.
I koldt vejr: Luk de midterste spjæld for at få
den største komfort og afdugning.
C. Luftstrømmens vandrette retning
03 Klima
Generelt om klimaet
ECC (ekstraudstyr)
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den
fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt
hersker i og omkring bilen.
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
03
Sensorernes placering:
• Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
• Udetemperatursensoren sidder på sidespejlene.
• Fugtsensoren sidder i bakspejlet.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruderne og det eventuelle soltag være lukkede.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
69
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Kontrolpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Blæser
Recirkulation
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Temperatur
70
G019515
5
Funktioner
1. Blæser
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
På displayet vises symbolet for blæser
og OFF.
2. Recirkulation
Recirkulation forhindrer dårlig luft, udstødningsgas osv.
i at trænge ind i kabinen.
Kabineluften recirkuleres.
Der suges ingen luft ind i
bilen udefra. Med recirkulation (sammen med aircondition-anlægget)
afkøles kabinen hurtigere i varmt vejr. Hvis
luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer
man, at der dannes dug på indersiden af
ruderne.
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er
valgt recirkulation), mindskes risikoen for is,
dug og dårlig luft. Mht. aktivering/deaktivering af funktionen henvises til side 64. Når
der vælges defroster (3), frakobles recirkulationen.
3. Defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder. Der strømmer luft til
ruderne med stor blæserhastighed. Lampen i defrosterknappen lyser, når denne
funktion er aktiveret.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal
affugtning af luften i kabinen:
• aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (5)
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de foregående indstillinger.
4. Luftfordeling
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken
funktion der er valgt.
Se tabellen på side 76.
5. AC – Til/Fra
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af
systemets automatik. På
den måde afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Fra
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med AC-knappen).
– Varmen slået fra
Tre tryk på knappen. Ingen lampe lyser.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at funktionen er aktiv.
03
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen.
Ved automatik kobles bagruden og sidespejlene fra efter 12-20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen også
efter 20 minutter for at holde bagrude og
sidespejle fri for is og dug.1 Hvor kraftig
opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen. Funktionen skal slås fra manuelt.
6. og 7. Elopvarmede forsæder
(ekstraudstyr på visse markeder)
–Højere varme
Ét tryk på knappen. Begge
lamper lyser.
–Lavere varme
To tryk på knappen. Én lampe lyser.
1
Alt efter marked og det ekstraudstyr, der er
valgt
71
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
9. Temperatur
Vælg køling eller
opvarmning til både førerog passagersiden.
03
72
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Kontrolpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AUTO
Blæser
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet forsæde, venstre
Elopvarmet forsæde, højre
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
10. Temperaturvælger
G019518
6
Funktioner
2. Blæser
1. AUTO
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden. Hvis der vælges AUTO,
reguleres blæserhastigheden automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed annulleres.
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget
med henblik på at nå den
valgte temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, blæserhastighed,
recirkulation og luftfordeling. Ved valg af en
eller flere manuelle funktioner styres de
øvrige funktioner fortsat automatisk. Med et
tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger
fra. På displayet vises AUTO- KLIMA.
OBS
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket. På displayet vises symbolet for blæser
og OFF.
73
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
03
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der
ikke suges luft udefra ind i
bilen, mens funktionen er aktiveret. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer
man, at der dannes dug på indersiden af
ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er
valgt recirkulation), mindskes risikoen for is,
dug og dårlig luft. Mht. til aktivering/deaktivering af funktionen henvises til Personlige indstillinger på side 64.
OBS
Når der vælges Defroster (4), slås recirkulation altid fra.
3. Luftkvalitetssystem (ekstraudstyr)
(samme knap som til recirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filteret udskiller gasser og
partikler, således at indholdet af lugt og forurening i kabinen reduceres.
74
Når sensoren registrerer forurenet udeluft,
lukkes luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Når luftkvalitetssensoren er aktiveret, lyser den grønne lampe (A) i knappen.
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
– Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
– Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensoren er aktiveret –
Lampen (A) lyser.
• Recirkulation ikke valgt, hvis det ikke
behøves til afkøling i varmt vejr – Ingen
lampe lyser.
• Recirkulation er valgt – Lampen (M) lyser.
Husk:
• Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden med fordel bruges.
4. Defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder. Der strømmer luft til
ruderne med stor blæserhastighed. Lampen i defrosterknappen lyser, når denne
funktion er aktiveret.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal
affugtning af luften i kabinen:
• aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (6))
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de foregående indstillinger.
5. Luftfordeling
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken
funktion der er valgt.
Se tabellen på side 76.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
6. AC – Tænd/Sluk (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af
systemets automatik. På
den måde afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Fra
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med AC- knappen).
OBS
Klimaanlæggets afdugningsfunktion med
fugtsensor er betydeligt mindsket med aircondition-anlægget i lukket stilling (OFF),
og ved manuelt valgt luftfordeling og blæserhastighed.
7. og 8. Elopvarmede forsæder
(ekstraudstyr på visse markeder)
Betjening af forsædeopvarmning:
– Højere varme
Et tryk på knappen – Begge lamper lyser.
– Lavere varme
To tryk på knappen – En lampe lyser.
– Varmen slået fra
Tre tryk på knappen – Ingen lampe lyser.
to tryk aktiveres den anden side. Med tre tryk
aktiveres begge sider.
9. Elopvarmet bagrude og sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at funktionen er aktiv.
Den aktive side angives af knappens lampe
og på displayet over klimapanelet.
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen.
Ved automatik kobles bagruden og sidespejlene fra efter 12-20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Når bilen startes, er den senest foretagne
indstilling bibeholdt.
03
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen også
efter 20 minutter for at holde bagrude og
sidespejle fri for is og dug.1 Hvor kraftig
opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen. Funktionen skal slås fra manuelt.
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Med ét tryk på knappen aktiveres kun den ene side. Med
1
Alt efter marked og det ekstraudstyr, der er
valgt
75
03 Klima
Luftfordeling
03
76
Luftfordeling
Formål:
Luftfordeling
Formål:
Luft til ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften recirkuleres ikke. Aircondition er
altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god
afdugning i koldt eller
fugtigt vejr.
Luft til for- og sideruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for lav
blæserhastighed).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå god komfort
i varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme til
fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at få det køligere ved
fødderne eller varmere
foroven i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Parkeringsvarmeren kan startes straks eller
indstilles til to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Starttiden er her det
tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen er klar.
Bilens elektronik vælger det tidspunkt, hvor
opvarmningen skal begynde, baseret på den
aktuelle udetemperatur. Hvis udetemperaturen er højere end 25 C, opvarmes bilen ikke.
Ved en temperatur på –10 C og derunder
kan parkeringsvarmeren højst arbejde i
60 minutter.
Aktivering af varmer
ADVARSEL
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for varmeren. Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL
på informationsdisplayet.
C
A
03
B
G020196
Generelt om varmer
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
– Angiv tidspunktet, hvor bilen skal bruges.
Tryk på RESET (C) for at indstille timer og
minutter.
– Hold RESET (C) inde, indtil timeren aktiveres.
ADVARSEL
G007632
Når benzin- eller dieselvarmer er i brug, skal
bilen befinde sig udendørs.
Advarselsetiket på tankdækselklappen
Direkte start af kabinevarmer
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til TIL
eller FRA.
– Vælg TIL. Varmeren vil nu være i gang i
60 minutter. Opvarmningen af kabinen
begynder, så snart kølevæsken i motoren
kommer op på 30 ºC.
77
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Øjeblikkelig standsning af kabinevarmer
03
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til TIL
eller FRA.
– Vælg FRA.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Batteri og brændstof
Hvis ikke batteriet er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes parkeringsvarmeren automatisk. Der
vises en meddelelse på informationsdisplayet. Bekræft meddelelsen med et tryk på
READ (A).
Vigtigt
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer. For at sikre, at generatoren kan nå at producere lige så megen
energi, som varmeren bruger fra batteriet,
bør man ved regelmæssig brug af varmeren
køre bilen i lige så lang tid, som varmeren er
i brug.
78
Indstilling af TIMER 1 og 2
Ur/timer
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere
dage i træk.
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte
timerindstillinger.
– Drej fingerhjulet til TIMER.
– Tryk let på RESET for at komme til den
blinkende tidsindstilling.
– Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
– Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
– Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
– Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
– Tryk på RESET for at starte timeren. Efter
indstilling af TIMER 1 kan en anden starttid programmeres i TIMER 2 ved at gå
frem til indstillingen med fingerhjulet. Den
anden starttid indstilles på samme måde
som for TIMER 1.
Ekstravarmer (diesel)
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet i kombinationsinstrumentet, og en
forklarende tekst vises på informationsdisplayet. På displayet vises også, hvilken timer
der er aktiv, når føreren tager startnøglen ud
af låsen og vil forlade bilen.
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
brug for ekstra varme, hvis motoren er i gang.
Der slukkes automatisk for den, når den rette
temperatur er opnået, henholdsvis når motoren standses.
03 Klima
03
79
Forsæder ..................................................................................................82
Kabinebelysning .......................................................................................84
Opbevaringssteder i kabinen ...................................................................86
Bagsæde ..................................................................................................90
Bagagerum ...............................................................................................91
80
INTERIØR
04
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Arm (2) findes ikke på alle sædemodeller.
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, se s. 12, aldrig
under kørsel.
Kontrollér at sædet er i låst stilling.
4
Elbetjent sæde
Føre sædet fremad:
– Før håndtaget (1) opad for at frigøre ryglænet.
– Fold ryglænet frem, indtil det låses.
– Tryk på knap (2), der befinder sig ved
siden af nakkestøtten. Hold knappen inde.
Indstigning til bagsæde – Easy entry
04
1
2
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Mekanisk sæde
Føre sædet fremad:
1. Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
2. Hæv/sænk sædehyndens forkant,
pump op/ned
3. Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
4. Justering af lændestøtten1, drej hjulet.
5. Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
6. Betjeningspanel til elbetjent sæde (ekstraudstyr).
– Før håndtaget (1) opad for at frigøre ryglænet.
– Fold ryglænet frem, indtil det låses.
– Slip håndtaget, og skyd sædet frem.
Føre sædet bagud:
1 Gælder
82
3
G020197
6
Sørg for at sikkerhedsselen tages ud af seleguiden, inden passagerer stiger ind eller ud
af bilen, se s. 14. Easy entry-stillingen er
beregnet til at bruges, når der ikke sidder
nogen i sædet.
også elbetjent sæde.
– Skyd sædet bagud til udgangsstillingen.
– Før håndtaget (1) opad for at vippe ryglænet tilbage.
Sædet vender tilbage til samme stilling, det
havde inden det blev slået frem for easy
entry.
2
1
G020198
5
Easy entry
Føre sædet bagud:
– Tryk på knap (2), der befinder sig ved
siden af nakkestøtten. Hold knappen inde.
– Før håndtaget op (1), og fold ryglænet
tilbage.
04 Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Hukommelsesfunktion
OBS
Kun når ryglænet er vippet fremad, kan
sædet skydes maksimalt fremad (+6 cm),
så ind- og udstigning til bagsædet bliver lettere.
Hvis ryglænet vippes bagud, når sædet er i
sin forreste stilling, går sædet automatisk
ca. 6 cm bagud efter nogle sekunder.
04
Selen på passagersiden foran skal være i
seleguiden under kørsel, også når der ikke
sidder en passager i sædet.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
1
2
3
4
G020199
Kontrollér at ryglænet er slået forsvarligt tilbage ved at trykke og trække i nakkestøtten.
G020200
ADVARSEL
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter
at døren er låst op med fjernbetjeningen,
uden at nøglen er sat i startlåsen. Sædet kan
altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde fremad/bagud
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et
kort stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun
én af sædets indstillinger kan justeres ad
gangen.
Knapper for hukommelsesfunktion
Gemme indstilling
– Indstil sædet.
– Hold knap M inde, samtidig med at
knap 1, 2 eller 3 trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1 – 3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser sædet sin bevægelse.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
83
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Læselamperne kan tændes i
tændingsstilling I og II, samt når motoren er i
gang. De kan også tændes op til 30 minutter,
efter at motoren er standset, eller en dør er
blevet åbnet/lukket.
ADVARSEL
Klemmerisiko. Sørg for at børn ikke leger
med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
OBS
Nøglehukommelsen er uafhængig af
sædets hukommelse.
3
1
2
Kabinebelysning foran og læselamper
1. Venstre læselampe, tænd/sluk.
2. Kabinebelysning foran og bagi.
3. Højre læselampe, tænd/sluk.
Med knap (2) kan følgende tre indstillinger for
kabinebelysningen vælges:
• Slukket (0) – højre side trykket ind, belysningsautomatikken er slået fra.
• Neutral – kabinebelysningen tændes, når
en dør åbnes, og slukkes, når døren lukkes. Dæmperfunktionen er aktiv.
• Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
84
G007604
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Førersædets indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjeningen. Når bilen låses op med den samme
fjernbetjening, sættes førersædet i de
lagrede indstillinger, når førerdøren åbnes.
G020201
04
Belysning i bagagerummet
Kabinebelysning på bagsædet og i bagagerummet.
Bagagerumsbelysningen består af yderligere
en lampe i venstre side af bagagerummet.
Kabine- og bagagerumsbelysningen tændes,
når bagklappen åbnes, og lyser i 5 minutter.
Belysningen slukkes, når:
• bagklappen lukkes
04 Interiør
Kabinebelysning
• knap (2) stilles i stilling (0), slukket.
Makeup-spejl1
Belysningsautomatik
Kabinebelysningen tændes og slukkes automatisk, når knap (2) står i neutral stilling.
Kabinebelysningen tændes og forbliver
tændt i 30 sekunder:
• når bilen låses op udefra med nøglen eller
fjernbetjeningen.
• når motoren standses, og startnøglen drejes til stilling 0
Kabinebelysningen slukkes, når:
G020210
• motoren startes.
• bilen låses udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Kabinebelysningen tændes, og forbliver
tændt i 5 minutter, hvis en af dørene er åben.
04
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
Kabine- og bagagerumsbelysningen kan
tændes og slukkes med knap (2) op til
30 minutter, efter at nøglen er drejet til
stilling 0. Belysningen forbliver tændt i
5 minutter, medmindre den slukkes.
1 Ekstraudstyr
på visse markeder
85
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
1
04
2
3
4
5
10
6
9
7
G018238
8
86
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
ADVARSEL
Sørg for, at der ikke er hårde, skarpe eller
tunge genstande, der ligger eller stikker ud
på en sådan måde, at de kan give anledning
til personskader i tilfælde af en hård
opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
1 Opbevaringsrum
Handskerum
1
Jakkebøjle
2
3
04
Her kan bilens instruktionsbog og kort opbevares. Der er også holdere til mønter, blyanter og benzinkort. Handskerummet kan låses
med det aftagelige nøgleblad. Der findes
flere oplysninger på s. 97.
G018137
1. Opbevaringsrum i dørpanel med holder til
isskraber.
2. Opbevaringslomme foran i forsædernes
sædehynder (afhængigt af betræk).
3. Billetklemme.
4. Jakkebøjle, kun til lettere klædningsstykker.
5. Handskerum
6. Opbevaringsrum (f.eks. til cd’er) og
kopholdere.1
7. Flaskeholder (ekstraudstyr).
8. Opbevaringsrum i bageste sidepaneler
med plads til op til tre sodavandsdåser.
9. Opbevaringsrum til nødforbindingsudstyr.
10. Opbevaringslommer til kort og aviser.
G020034
Opbevaringspladser
Jakkebøjlen findes på passagersædets nakkestøtte. Hæng kun lettere klædningsstykker
på bøjlen.
For at låse handskerummet:
1. Sæt nøglebladet i nøglehullet.
2. Drej nøglen en kvart omgang
(90 grader) højre om.
3. Tag nøglen ud. Nøglehullet er vandret i
låst indstilling.
For at låse handskerummet op udføres ovenstående i omvendt orden.
på visse markeder
87
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaring under forreste armlæn
Krusholder i midterkonsollen
Opbevaringsrum bag ved gearstangen
Der er en opbevaringsplads under armlænet.
Der er også en mindre opbevaringsplads i
det delelige armlæn. Tryk på den mindre
knap, og løft armlænet for at åbne det flade
rum. Tryk på den større knap, og løft armlænet for at åbne det dybere rum.
Under jalousiet er der plads til en dobbelt
krusholder. Pladsen kan bruges til opbevaring, hvis krusholderen løftes ud. Løft i krusholderens bagkant, hvor der er et indhak.
Hvis krusholderen skal monteres: Pas først
krusholderens to fremspring ind i de to hak
foran i pladsen, og tryk derefter krusholderens bagkant ned.
Luk jalousiet ved at tage fat nedfra i dets forkant og trække fremad.
88
G019623
G018372
G018371
04
Når der ikke er knapper til parkeringshjælp
og BLIS, se s. 129 og s. 132, kan pladsen
bruges som opbevaringsrum.
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Flaskeholder (ekstraudstyr)
Askebæger (ekstraudstyr)
Der er en holder til større flasker bag på tunnelkonsollen.
G019622
G017441
04
Der sidder et askebæger bag på tunnelkonsolen.
Åbn askebægeret ved at trække klappens
overkant ud.
For at tømme askebægeret:
1. Tryk spærren ned, se illustrationen, og vip
klappen udad.
2. Løft derefter askebægeret ud.
89
04 Interiør
Bagsæde
Nedslåning af bagsæderyglæn
Armlæn i bagsædet
A
G007608
G009109
Bagsæderyglænene kan slås frem, enten
sammen eller hver for sig, for at gøre det lettere at transportere lange genstande.
Nedslåning af ryglæn:
– Træk låseanordningen op og fremad for at
frigøre ryglænet. En rød markering (A)
viser, at ryglænet ikke længere er låst.
– Vip ryglænet fremad.
Opslåning af ryglæn:
– Vip ryglænet op.
– Læg sikkerhedsselen over ryglænet.
– Tryk ryglænet bagud til låst stilling.
– Kontrollér, at det er låst.
90
G009152
04
ADVARSEL
Anbring seleremmene over ryglænene,
inden ryglænene igen slås op til fastlåst stilling.
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering (A) ikke længere kunne ses. Hvis
den stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
Armlænet i bagsædet kan slås ned til passagerernes brug eller for at give plads til lang
last. Armlænet slås ned, når et af ryglænene
slås ned.
Vedr. fastgøring af last, se side 146.
04 Interiør
Bagagerum
C
– Hægt krogene i de bageste
lastforankringsøjer (D).
B
D
G007614
A
Blød bagageskjuler
Bagageskjuleren trækkes over bagagen og
fastgøres i de bageste lastforankringsøjer.
Løsn (D), og om nødvendigt (C), under lastning.
Isætning af bagageskjuler
– Hægt krogene fast i de forreste forankringsøjer ved gulvet (A).
– Sæt de forreste holdere i (B) ved at sammentrykke den fjederbelastede skinne og
sætte den på plads i begge sider.
– Sæt de bageste holdere i (C) på tilsvarende måde.
Ophængning af bagageskjuleren, når
den ikke er i brug
– Hægt krogene af de bageste
lastforankringsøjer (D).
– Sammentryk skinnen, og frigør den fra den
bageste befæstelse (C). Anbring skinnen
helt fremme på bagagerumsgulvet.
– Hægt krogene i skinnen ved
befæstelsespunkterne (B).
Bagageskjuleren hænger nu mod bagsæderyglænet, indtil næste gang den skal bruges.
Udtagning af bagageskjuler
– Hægt krogene af, og løsn én skinne ad
gangen ved at sammentrykke dem og
frigøre dem fra deres befæstelsespunkter.
– Når alle befæstelsespunkter er frigjort, kan
bagageskjuleren rulles sammen og anbringes helt bagude på bagagerumsgulvet for
at give plads til pladskrævende last.
OBS
Hård bagageskjuler (ekstraudstyr)
04
G009475
Blød bagageskjuler (ekstraudstyr)
Isætning af bagageskjuler
– Skub alle fire låsestempler ind ved at
trække låseknapperne til deres endestillinger, inden bagageskjuleren løftes ind i
bagagerummet. Låsestemplerne bliver på
plads.
– Løft forsigtigt bagageskjuleren ind på
tværs i bagagerummet, drej den tilbage,
og hæld forkanten lidt opad.
Bagageskjuleren har ingen lastsikrende
funktion. Anbring aldrig noget oven på
bagageskjuleren. Vedr. fastgøring af last, se
side 146.
91
04 Interiør
Bagagerum
Opslåning af gulvlem
OBS
A
Bagageskjuleren har ingen lastsikrende
funktion. Anbring aldrig noget oven på
bagageskjuleren. Vedr. fastgøring af last, se
side 146.
G007611
04
Lås og støttepinde
– Anbring den forreste del på de to støttepinde bag låsepunkterne (A) i begge sider.
– Placér den ene af låsene bagtil ved (B), og
skub låsestemplet ud ved at føre låseknappen fremad.
– Placér den anden lås bagtil på tilsvarende
måde, og skub låsestemplet ud ved at føre
låseknappen fremad.
– Skub de forreste låsestempler ud én ad
gangen, så de fastlåses i deres
låsepunkter (A).
Bagageskjulerens lem kan slås op ved lastning.
92
Udtagning af bagageskjuler
– Skub de forreste låsestempler ind ved (A)
til deres endestillinger ved at trække låseknapperne bagud i begge sider.
– Skub de bageste låsestempler ind ved (B)
til deres endestillinger ved at trække låseknapperne bagud i begge sider.
– Løft og drej bagageskjuleren, inden den
løftes ud af bagagerummet.
G014316
B
Uden bagageskjuler
Slå gulvlemmen op, og sæt den fast i låseknasterne i begge sider.
Med hård bagageskjuler
Slå gulvlemmen op på bagageskjuleren. Slå
derefter gulvlemmen op, og hægt den på
krogen, som sidder under bagageskjuleren.
04 Interiør
Bagagerum
Beskyttelsesnet (ekstraudstyr)
Afmontering af beskyttelsesnet
– Slæk på båndene.
– Hægt krogene af øjerne ved sikkerhedsselens gulvforankring i begge sider.
– Frigør nettet fra befæstelsespunkterne i
loftspanelerne.
– Fold beskyttelsesnettet sammen, og kom
det i posen.
Lastforankringsøjer
Beskyttelsesnettet placeres bag forsædernes ryglæn. Beskyttelsesnettet er kun beregnet til at bruges, når bagsæderyglænene er
slået ned. Vedr. fastgøring af last, se
side 146.
Montering af beskyttelsesnet
– Slå ryglænene ned i begge sider (se
side 90).
– Fastgør beskyttelsesnettet i befæstelsespunkterne i loftspanelet.
– Fastgør krogene i øjerne ved sikkerhedsselens gulvforankring i begge sider.
– Stræk om nødvendigt båndene.
– Kontrollér alle fastgøringer.
04
Last i bagagerummet skal forankres forsvarligt, selvom beskyttelsesnettet er monteret på rette måde.
G007602
G007603
ADVARSEL
Lastsikringsøjerne1 bruges til fastgøring af
spændebånd eller net til forankring af last i
bagagerummet.
Ved sikkerhedsselens glideskinne i hver side
er der yderligere to øjer, der kan benyttes til
forankring af last, når der ikke bruges beskyttelsesnet.
Vedr. fastgøring af last, se side 146.
1 Ekstraudstyr
på visse markeder
93
Fjernbetjening med nøgleblad .................................................................96
Låsepunkter .............................................................................................99
Keyless drive (ekstraudstyr) ................................................................... 100
Batteri i fjernbetjening ............................................................................ 103
Låsning og oplåsning ............................................................................. 104
Alarm (ekstraudstyr) ............................................................................... 107
94
LÅS OG ALARM
05
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Hvis man mister en fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger. De fungerer også som startnøgler. Fjernbetjeningerne indeholder et udtageligt nøgleblad af
metal til mekanisk låsning og oplåsning af
førerens dør og handskerummet.
Hvis en af fjernbetjeningerne bliver væk, skal
de andre fjernbetjeninger tages med til et
autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal koden for den mistede
fjernbetjening slettes i systemet.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan bestille nye nøgleblade.
Elektronisk startspærre
Der kan højst programmeres og bruges
6 fjernbetjeninger/nøgleblade til en bestemt
bil.
05
Indikering med blink ved låsning/
oplåsning
Når bilen låses op med Keyless drive-systemet eller fjernbetjeningen, indikerer bilens
afvisere med to korte blink, at oplåsningen er
udført korrekt.
Ved låsning sker indikeringen med et langt
blink, og kun, hvis alle låse er låst, efter at
døre og bagklap er lukket.
Ved hjælp af personlige indstillinger er det
muligt at fravælge blinkindikeringen. I givet
fald er det ikke længere muligt at se, om låsningen er korrekt foretaget (se side 65).
96
Fjernbetjeningerne har kodede chips. Koden
skal stemme overens med læseren (modtageren) i tændingslåsen. Bilen kan kun startes,
hvis den rette fjernbetjening med den rette
kode bruges.
Fjernbetjeningsfunktioner
2
1
4
3
5
G019402
Fjernbetjening
1. Låsning — Låser dørene og bagklappen.
Med et langt tryk lukkes også sideruderne
og sol taget.
2. Oplåsning — Låser dørene og bagklappen op. Et langt tryk åbner også sideruderne.
3. Tryghedslys — Fremgangsmåde, når
man nærmer sig bilen:
Tryk på fjernbetjeningens gule knap,
hvorefter interiørlyset, positions-/parkeringslyset, nummerpladelyset og
lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr)
tændes. Lysene slukkes automatisk
efter 30, 60 eller 90 sekunder.
Vedr. tidsindstilling, se side 65.
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
4. Bagklap — Et tryk på knappen låser
kun bagklappen op.
Aftageligt nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
OBS
– Skub den fjederbelastede spærre (1) til
side, samtidig med at nøglebladet (2)
trækkes bagud.
Funktionen åbner ikke bagklappen.
Vigtigt
Fjernbetjeningens smalle del er særlig følsom, da den indeholder chippen. Bilen kan
ikke startes, hvis chippen ødelægges.
1
2
Isætning af nøgleblad
Vær forsigtig, når nøglebladet sættes tilbage
på sin plads i fjernbetjeningen.
G019403
5. Panikfunktion — Benyttes til at tiltrække omgivelsernes opmærksomhed
i en nødsituation.
Hvis den røde knap holdes inde i
mindst tre sekunder eller der trykkes på
den to gange i løbet af tre sekunder,
aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra med samme
knap, efter at den har været aktiv i
mindst 5 sekuner.
Ellers slås den fra efter 30 sekunder.
– Hold fjernbetjeningen med den spidse
ende nedad, og lad nøglebladet glide ind i
sporet.
– Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret tilstand. Der høres et klik.
05
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
• førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen,
se s. 98 og s. 101.
• adgang til handskerummet spærres,
se s. 98.
97
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Oplåsning af dør med nøgleblad
Låsning af handskerum
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er
brugt op, kan førerdøren låses op og åbnes
på følgende måde:
1
– Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
Nøglehullet er lodret i oplåst indstilling.
2
3
– Stik nøglebladet ind i førerdørens nøglehul.
– Drej bladet 45 grader højre om, og åbn
døren.
05
Når førerdøren låses op med nøglebladet
og åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
s. 108.
G020034
OBS
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. For
information om udtagning af nøglebladet,
se s. 97.
– Handskerummet låses ved at dreje nøglebladet en kvart omgang (90 grader) højre
om.
Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
OBS
Fjernbetjening uden nøgleblad kan ikke bruges til at åbne handskerummet.
Funktionen kan med fordel bruges, når bilen
afleveres til service, hotel eller lignende.
98
05 Lås og alarm
Låsepunkter
2
G019405
1
05
1. Låsepunkter for fjernbetjening med nø
gleblad.
2. Låsepunkter for fjernbetjening uden nø
gleblad.
99
05 Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Nøglefrit låse- og startsystem
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at kunne åbne en dør eller bagklappen
skal der være en fjernbetjening i en afstand af
højst ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller
bagklap.
G007577
Det vil sige, at den der skal åbne en dør, skal
have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke
muligt at åbne en dør, hvis fjernbetjeningen
befinder sig på den anden side af bilen.
05
Dækningsområde for keyless-funktion.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt at medbringe fjernbetjeningen i
lommen eller en taske.
Systemet gør det lettere at åbne bilen, f.eks.
med indkøbsposer i den ene hånd og et barn
i den anden. Man undgår at skulle hente
fjernbetjeningen frem eller lede efter den.
Bilens to fjernbetjeninger har nøglefri funktion. Der kan bestilles flere fjernbetjeninger.
Systemet kan håndtere op til 6 fjernbetjeninger med nøglefri funktion.
100
Det grå felt på illustrationen viser det område,
der dækkes af systemets antenner.
Hvis en person fjerner sig fra bilen medbringende en fjernbetjening med nøglefri funktion, vises en advarsel på informationsdisplayet, samtidig med at der lyder en hørbar
påmindelse. Advarselsmeddelelsen forsvinder, når fjernbetjeningen bringes tilbage til
bilen, eller når startknappen drejes til 0.
Advarslen fremkommer kun, hvis nøgleknappen står i stilling I eller II, efter at en dør er
blevet åbnet og lukket.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen, og lydsignalpåmindelsen forsvinder, når et af følgende
er sket:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• startknappen er drejet til stilling 0
• READ-knappen er blevet trykket ind.
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
Hvis en fjernbetjening med Keyless drive
efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende
åbne døren.
Hvis der sker indbrud i bilen, og tyven finder
fjernbetjeningen, kan den aktiveres og bruges igen. Alle fjernbetjeninger bør derfor
behandles med samme forsigtighed.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens
funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter.
Dette undgås ved ikke at placere fjernbetjeningen tæt ved en mobiltelefon, en metalgenstand eller f.eks. i en mappe af metal.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på
normal måde. Se s. 96.
05 Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Låsning
Oplåsning af dør med nøgleblad
OBS
På bil med Keyless drive-system og automatisk gearkasse skal gearvælgeren føres
til P-stillingen og startknappen drejes til
0-stillingen. Ellers kan bilen ikke låses, og
alarmen kan ikke aktiveres.
Oplåsning
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes udvendige håndtag.
Når fjernbetjeningen er inden for det område,
der dækkes af systemets antenner, låses
dørene og bagklappen på følgende måde:
– Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Alle døre skal være lukket, inden låseknappen trykkes ind, ellers låses de ikke.
Når bilen låses, glider låseknapperne på
indersiden af dørene ned.
– Åbnes dørene ved at trække i det pågældende dørhåndtag.
– Åbnes bagklappen ved at trykke nedefra
på dens åbningsknap og løfte bagklappen.
Hvis den nøglefri funktion i fjernbetjeningen
af en eller anden grund ikke fungerer, kan
bilen låses op ved hjælp af fjernbetjeningsfunktionerne (se side 96).
Elbetjent sæde (ekstraudstyr) –
hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen
Hvis flere personer med fjernbetjening der
har nøglefri funktion, stiger ind i bilen, får den
der først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
G020225
G020033
Når fjernbetjeningen befinder sig i det
område, der dækkes af systemets antenner:
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er
brugt op, kan førerdøren åbnes på følgende
måde:
05
– For at få adgang til nøglehullet:
Frigør forsigtigt plastdækslet på håndtaget
ved at føre nøglebladet ind i hullet på
plastdækslets underside.
– Lås døren op med nøglebladet.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet
og åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
s. 108.
101
05 Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Antenneplacering
2
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
3
4
05
102
5
6
G020075
1
ADVARSEL
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
1. Kofanger bag, inderside midten
2. Bagagerum, midten længst inde under
gulv
3. Dørhåndtag, venstre
4. Midterkonsol, under bageste del
5. Dørhåndtag, h øjre
6. Midterkonsol, under forreste del.
Personlige indstillinger
Der kan foretages personlige indstillinger for
de nøglefri funktioner (se side 65).
05 Lås og alarm
Batteri i fjernbetjening
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Skift af batteri i fjernbetjening
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på en
miljøvenlig måde.
G019406
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
informationssymbolet, og FJERNBATTERI
LAV SPÆNDING vises på displayet.
05
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2450, 3 V).
– Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og vip låget op med en lille skruetrækker.
– Løft dækslet af.
– Se nøje efter, hvor batteriets + og – side er
monteret (der er et diagram under dækslet).
– Fjern bort og udskift batteriet. Undgå at
berøre batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
– Sæt dækslet på igen, og tryk det fast.
103
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
For biler med Keyless-system, se s. 100.
Oplåsning
Fjernbetjeningens oplåsningsknap kan låse
bilen op på to forskellige måder (vælg måden
i person lige indstillinger, se s. 65):
• med et tryk låse dør ene og bagklappen
op
• med et tryk låse førerdøren, og med yderligere et tryk låse den anden dør og bagklappen.
05
Låsning
Fjernbetjeningen lå ser dør ene og bagklappen samtidigt. Dørenes låseknapper og dørhåndtagene på indersiden udlø ses1.
Tankdækselklappen kan ikke åbnes, når
bilen er blevet låst med fjernbetjeningen.
OBS
Bilen kan låses, selvom en dør eller bagklappen er åben. Når døren lukkes, er der
risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
(Gælder visse markeder.)
1 Gælder
104
visse markeder
ADVARSEL
Vær opmærksom, at det er muligt at låse
nogen inde i bilen, hvis den låses udefra
med fjernbetjeningen. I givet fald er det ikke
muligt at komme ud ved hjælp af betjeningsorganer i bilen.
Gennemluftningsfunktion
Et langt tryk på oplåsnings- eller låseknappen åbner henholdsvis lukker alle ruder samtidigt (lukker også åbent soltag).
Funktionen kan f.eks. bruges til hurtigt at
gennemlufte bilen ved varmt vejr.
Der kan foretages forskellige personlige indstillinger, se s. 65.
Bagklap
Oplåsning
Oplåsning af bagklappen alene:
– Tryk på fjernbetjeningens knap for oplåsning af bagklappen.
Låsning
Hvis dørene er låst, når bagklappen lukkes,
låses den ikke. For at låse både dørene og
bagklappen skal de låses enten med fjernbetjeningen eller indefra.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning, låses alle
låse automatisk igen (gælder ikke ved låsning
indefra). Denne funktion mindsker risikoen for
at bilen utilsigtet efterlades ulåst. Vedr. biler
med alarm, se side 108.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning indefra
– Træk to gange i håndtaget, dørene låses
op og åbnes.
Automatisk låsning
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagklappen låses automatisk.
G007451
Når denne funktion er aktiveret, og dørene er
låst, kan de åbnes på følgende to måder:
• Ved at trække to gange i et af dørhåndtagene.
• Ved at trykke på oplåsningsknappen ved
dørhåndtaget.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres ved
personlige indstillinger (se side 65).
05
Ved hjælp af låseknappen ved døråbningshåndtaget kan dørene og bagklappen låses
eller låses op samtidigt.
Oplåsning
– Tryk på låseknappens øverste del.
Med et langt tryk åbnes også alle sideruder.
Låsning
– Tryk låseknappens nederste del ind.
Et langt tryk lukker også alle sideruder og
soltaget.
Åbning af døre
Når dørene er låst indefra:
105
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Blokeret låsestilling
Midlertidig deaktivering
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses
med nøglen eller fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling betyder, at dørene ikke
kan åbnes indefra, hvis de er låst.
OBS
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og træder i kraft, 25 sekunder efter at
dørene er låst.
1
Displayet viser en meddelelse, så længe nøglen sidder i tændingslåsen.
2
G020226
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Dørene kan også
åbnes med nøglen udefra.
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den låses.
Hvis en af dørene åbnes indefra, går alarmen i gang.
05
1. Deaktivering af blokeret låsestilling og sensorer.
2. Ingen funktion.
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt deaktiveres
sådan:
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knap (1).
Hvis bilen er udstyret med alarm med bevægelses- og hældningssensorer, deaktiveres
også disse samtidigt, se s. 108.
106
Næste gang bilens startes, aktiveres blokeret
låsestilling og sensorerne igen.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen uden først at frakoble funktionen blokeret låsestilling for
ikke at risikere, at nogen bliver låst inde.
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystem
Alarmlampe på instrumentpanel
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger
det konstant alle alarmindgange.
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
Tilkobling af alarmfunktion
– Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle døre er låst.
G020227
• når en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes.
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning.
• når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor).
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor).
• når batterikablet frakobles.
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra
• hvis bagruden knuses.
En lampe på instrumentpanelet viser alarmsystemets status:
• Lampen slukket – Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil tændingen slås til –
Alarmen har været udløst.
• Lampen blinker en gang hvert andet
sekund, efter at bilens afvisere har afgivet
et langt blink – alarmen er tilkoblet.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Vigtigt
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og lampen på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet sekund.
05
Frakobling af alarmfunktion
– Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet, og at alle døre er låst
op.
107
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Automatisk tilkobling af alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Reduceret alarmniveau
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen
(og bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles alarmen automatisk igen. Samtidig
låses bilen.
Annullering af udløst alarm
05
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, som træder til, hvis bilens
batteri ikke har tilstrækkelig ladning eller
frakobles.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen frakobles.
108
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres og bilen startes på følgende måde:
– Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
– På biler med Keyless drive-system: Fjern
først knappen ved at trykke spærren (1)
ind, og træk ud (2).
– Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (3).
Alarmen deaktiveres. Alarmlampen blinker
hurtigt, indtil startnøglen drejes til
stilling II.
2
G020226
1
G019420
– Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt nøglen i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
1. Deaktivering af blokeret låsestilling og sensorer.
2. Ingen funktion.
For at undgå, at alarmen utilsigtet udløses,
f.eks. under færgetransport, kan bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt
frakobles sådan:
– Drej startnøglen til stilling II og derefter
tilbage til 0. Tag nøglen ud.
– Tryk på knap (1). Lampen i knappen lyser,
indtil bilen låses.
Displayet viser en meddelelse, så længe nøglen sidder i tændingslåsen (eller et minut
efter, at nøglen er taget ud).
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling, deaktiveres den også sa mtidigt, se
s. 106.
Næste gang bilen startes, aktiveres sensorerne og Blokeret låsestilling igen.
Afprøvning af alarmsystemet
Afprøvning af kabinens bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Slå alarmen til. Aktivering af alarmen
bekræftes ved, at lampen blinker langsomt.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv kabinens bevægelsesensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. Der skal
nu lyde en sirene, og alle afvisere skal
blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
– Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og lås
dørene med knappen på fjernbetjeningen.
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
05
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førersiden.
– Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
109
Generelt .................................................................................................. 112
Brændstofpåfyldning .............................................................................. 114
Start af motor ......................................................................................... 115
Start af motor – Flexifuel ........................................................................ 117
Keyless drive (ekstraudstyr) ................................................................... 118
Manuel gearkasse .................................................................................. 119
Automatgearkasse ................................................................................. 121
Bremsesystemet .................................................................................... 124
Stabilitets- og traktionssikringssystem .................................................. 126
Parkeringshjælp (ekstraudstyr) ............................................................... 128
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr) ............................ 131
Bugsering og bjergning .......................................................................... 134
Starthjælp ............................................................................................... 136
Kørsel med anhænger ............................................................................ 137
Trækanordning ....................................................................................... 139
Delelig trækkrog ..................................................................................... 141
Lastning ................................................................................................. 146
Tilpasning af lyskegle ............................................................................. 147
110
START OG KØRSEL
06
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og at afpasse køremåden og hastigheden efter den aktuelle situation.
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
• Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
bruges.
• Undgå at køre med åbne ruder.
Glat føre
06
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn, ekstrem varme eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes.
112
Undgå overophedning af kølesystemet
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
Undgå overophedning af motoren
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
Åben bagklap
Undgå at køre med åben bagklap. Hvis det
alligevel bliver nødvendigt at køre med åben
bagklap i kort tid, bør man gøre følgende:
– Luk alle ruder.
– Ret luften mod ruder og gulv, og lad
blæseren arbejde med højeste hastighed.
ADVARSEL
Kør ikke med bagklappen åben. Giftig
udstødningsgas kan suges ind i bilen via
bagagerummet.
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på
højst 25 cm med en hastighed på højst
10 km/t. Der skal udvises ekstra forsigtighed
ved passage af strømmende vand.
Vigtigt
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger vand ind i luftfilteret.
På større dybde kan der komme vand ind i
transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes
lav, og bilen må ikke standse. Når vandet er
passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for at kontrollere, at der opnås fuld
bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan
gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
06 Start og kørsel
Generelt
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel i vand og ler.
Vigtigt
Lad ikke bilen holde i vand til over tærsklerne i længere tid, da det kan give anledning
til fejl i bilens elektriske anlæg.
I tilfælde af motorstop i vand, må man ikke
forsøge at starte igen. Bilen skal bugseres
ud af vandet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Tændingsnøglen må ikke
stå i stilling II, når motoren er slukket. Benyt i
stedet stilling I, hvilket bruger mindre strøm.
Eksempler på funktioner, der bruger meget
strøm:
• kabineventilator
• forrudeviskere
• audioanlæg (høj lydstyrke)
• parkeringslys.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når
motoren ikke er i gang.
Hvis batteriets spænding er lav, vises en
tekst på displayet. Energisparefunktionen
slår visse funktioner fra eller reducerer
belastningen på batteriet, f.eks. ved at reducere kabineblæserens funktion eller slukke
for lydanlægget. Oplad batteriet ved at starte
motoren.
06
113
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklap
2. Drej forbi modstanden til stop.
3. Tag dækslet ud.
4. Hæng dækslet op på indersiden af
klappen.
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
G007632
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpen
slår fra.
Sluk for den brændstofdrevne varmer inden
brændstofpåfyldning.
06
Åbn tankdækselklappen ved hjælp af knappen på lyspanelet (se side 47). Inden klappen
kan åbnes, skal motoren være standset.
Tankdækselklappen befinder sig på højre
bagskærm.
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende lyd.
Tankdæksel
1. Drej tankdækslet, indtil der mærkes tydelig modstand.
114
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end angivet på s. 237, da dette kan have
negativ indvirkning på motoreffekten og
brændstofforbruget.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
Benzin
Vigtigt
Benzinen må ikke tilsættes rensende tilsætningsstoffer, medmindre det anbefales af
Volvo.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer
(fra –5 C til –40 C) udfælde paraffin, hvilket
kan give startvanskeligheder.
Vigtigt
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
Start af motor
– Træk parkeringsbremsen an.
Automatgearkasse
– Gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
streng kulde.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel eller bugsering af bilen. Man risikerer
at ratlåsen aktiveres, hvorved bilen bliver
umulig at styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i
stilling II.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Benzin
– Drej startnøglen til stilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5–10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Diesel
1. Drej startnøglen til stilling II.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang, se side 41.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
Autostart (5-cylindret)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
(henholdsvis startknappen, hvis bilen har
Keyless drive, se side 118) ikke holdes i
stilling III, indtil motoren er startet.
Drej startnøglen til startstilling, og slip den.
Startmotoren arbejder nu automatisk, indtil
motoren er startet.
OBS
Ved start af en dieselmotor i ekstrem kulde
uden at afvente forvarmning af motoren kan
den automatiske startsekvens tage nogle
sekunder mere.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filteret under normal kørsel. For
at forbrænde partiklerne og tømme filteret
startes en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren er kommet op på normal
driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk
med et interval på 300 – 900 km, alt efter
kørselsforhold. Regenereringen tager normalt mellem 10 og 20 minutter. I den tid kan
brændstofforbruget øges noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk
for at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfilteret ikke finder sted, og at filtret ikke
tømmes.
06
Når filteret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på displayet på instrumentpanelet.
115
06 Start og kørsel
Start af motor
Start regenerering af filteret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren kommer op på normal driftstemperatur.
Derefter bør bilen køres i yderligere ca.
20 minutter. Mens regenereringen foregår,
reduceres bilens motoreffekt.
Efter afsluttet regenerering slettes advarselsmeddelelsen automatisk.
Vigtigt
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren (ekstraudstyr) bruges, hvorved motoren hurtigere
når op på normal driftstemperatur.
06
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
116
Start- og ratlås
0 – Låsestilling
Ratlåsen låser rattet, når
nøglen tages ud.
I – Radiostilling
Visse elektriske komponenter kan benyttes. Det elektriske system er ikke tændt.
II – Kørselsstilling
Nøglens stilling under kørsel. Det elektriske system er
tændt.
Når ratlåsen er tilkoblet
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, vises der
muligvis en advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, og bilen kan ikke startes.
1. Tag nøglen ud, og drej rattet, så spændingen udløses.
2. Hold rattet i samme stilling, mens nøglen stilles tilbage, og et nyt startforsøg
gøres.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af tændingslåsen
under kørsel eller bugsering af bilen. Ratlåsen aktiveres, og bilen kan derfor ikke styres.
ADVARSEL
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Når
motoren er startet, slippes
nøglen, som automatisk
fjedrer tilbage til kørselsstilling.
Hvis nøglen står i en mellemstilling, høres en
tikkende lyd. Lyden fjernes ved at dreje nøglen til stilling II og tilbage.
Tag altid startnøglen ud af tændingslåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Kontrollér, at ratlåsen er tilkoblet, når bilen
forlades - derved mindskes risikoen for, at
den bliver stjålet.
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Start ved lav udetemperatur
• Lad ikke startmotoren være tilkoblet i
mere end 30 sekunder.
• Slip tændingsnøglen, så snart motoren er
startet.
• Startspærren aktiveres ved gentagne
startforsøg. Inden startforsøg kan gentages, skal nøglen først drejes tilbage til
stilling I eller 0.
Hvis temperaturen forventes at blive lavere
end –10 C, anbefales det at øge koncentrationen af benzin i tanken ved at fylde på med
blyfri benzin 95 oktan, hvis det er muligt.
Hvis motoren ikke starter som beskrevet i det
foregående, gøres følgende:
– Træd speederen 1/3 til 1/2 ned.
– Drej tændningsnøglen til stilling III.
– Slip nøglen, når motoren er startet, og let
på speederen efterhånden som motorens
omdrejningshastighed øges.
Hvis motoren stadig ikke starter:
– Tryk speederen helt ned, og gentag de
sidste to trin.
Ca. 10 liter 95-oktan benzin vil mindske
andelen af bioætanol E85 i en trekvart fuld
tank fra 85 % til 70 %, hvilket forbedrer koldstartegenskaberne betydeligt.
OBS
Hvis tanken kun er fyldt med bioætanol E85,
og motoren ikke er forvarmet, bliver den
svær at starte ved ekstrem kulde.
Kørbarhed – adaption
Efter frakobling af batteri eller skift af brændstoftype kan tomgangen være ujævn. Motoren tilpasser sig til den nye brændstofblanding, adapterer.
Ved skift af brændstoftype varer adaptionen
et kort øjeblik. Når bilen har været uden
strøm, kræves der kørsel i noget længere tid.
Tilslutning af motorvarmer
53
Ved startvanskeligheder
Motorvarmer
Når temperaturen forventes at blive lavere
end –10 C, og bilen er tanket med
bioætanol E85, bør der bruges motorvarmer
for at gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
06
Biler beregnet til Flexifuel har en elektrisk
motorvarmer som standardudstyr1. At starte
og køre med en forvarmet motor medfører
betydeligt lavere udslip og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
Læs mere om Flexifuels brændstof
bioætanol E85 på s. 237.
1 Ekstraudstyr
på øvrige motorer
117
06 Start og kørsel
Keyless drive (ekstraudstyr)
Generelt
Start af bilen
Start med fjernbetjening
– Træd koblingspedalen (manuelt gear) eller
bremsepedalen (automatgear) ned.
Benzinmotor
– Tryk ind og drej startknappen til stilling III.
M ed Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle (se side 100).
06
118
Startknappen i tændingslåsen bruges på
samme måde som en nøgle. Det er en forudsætning for, at bilen kan startes, at fjernbetjeningen befinder sig i kabinen eller i bagagerummet.
G019420
G019410
Dieselmotor
1. Drej først startknappen til stilling II, og
vent indtil dieselkontrolsymbolet i kombinationsinstrumentet er slukket, se s. 41.
2. Drej derefter startknappen til stilling III.
Hvis fjernbetjeningens batteri er opbrugt,
fungerer Keyless drive-funktionen ikke. Start
i givet fald bilen ved at bruge fjernbetjeningen
som startknap.
1. Tryk spærren i startknappen ind.
2. Træk startknappen ud af tændingslåsen.
3. Stik fjernbetjeningen ind i tændingslåsen, og start på samme måde som med
startknappen.
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt,
så ofte som muligt.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille. For
at kunne vælge bakgear skal gearstangen
først sættes i stilling N. Det er altså ikke
muligt at vælge bakgear direkte fra 5. gear på
grund af bakgearsspærringen.
G018258
Gearstillinger, 6 gear (benzin)
G018257
Bakgearsspærring, 5 gear
G018256
Gearstillinger, 5 gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
06
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt,
så ofte som muligt.
Det kan være vanskeligt at finde 5. og
6. gear, når bilen holder stille, da bakgearsspærren (der forhindrer sidebevægelsen) da
ikke er aktiveret.
119
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearstillinger, 6 gear (diesel)1
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
OBS
06
Bakgearet er elektronisk blokeret, hvis bilen
bevæger sig hurtigere end ca. 20 km/t.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt,
så ofte som muligt.
1 Visse
120
markeder.
G018262
Bakgearsspærring, 6 gear (diesel)
G018261
G018259
Bakgearsspærring, 6 gear (benzin)
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille. For
at kunne vælge bakgear, skal gearstangen
trykkes ned og føres til venstre.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronics automatiske
gearstillinger
I P er gearvælgeren mekanisk spærret. Når
bilen parkeres, bør parkeringsbremsen altid
trækkes an.
R – Bak
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
G018264
N – Neutral
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen an, når
bilen holder stille med gearvælgeren i
stilling N.
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller
når bilen holder parkeret.
Vigtigt
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
D – Kørsel
D er normal kørselsstilling. Op- og nedskifte
sker automatisk, afhængigt af gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges fra stilling R.
Geartronics m anuelle gearstillinger
Med Geartronics automatiske gearkasse kan
føreren også skifte manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Manuel gearstilling nås ved at føre stangen
fra stilling D til højere endestilling ved M.
Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et
af tallene 1-6, afhængigt af hvilket gear, der
er valgt lige nu, se s. 39.
Tryk stangen frem mod + (plus) for at skifte et
trin op, og slip stangen, som vender tilbage til
sin hvilestilling ved M.
Træk stangen tilbage mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip stangen.
Manuelt gear M kan vælges når som helst
under kørslen.
For at gå tilbage til automatisk kørestilling: før
stangen til venstre endestilling ved D.
06
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten falde mere, end hvad der er passende for
det valgte gear.
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
121
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kickdown1
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks et
automatisk skift ned i gear, hvilket kaldes
kickdown.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stillingen P. I alle andre
stillinger er nøglen spærret.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
06
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis føreren
alligevel forsøger at skifte ned, sker der ikke
noget – man bliver i det aktuelle gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere
trin ned ad gangen, afhængigt af motorens
omdrejningstal. Bilen skifter til et højere gear,
når motoren når sit maksimale omdrejningstal - herved forhindres motorskader.
1 Ikke
122
på dieseldrevne biler i manuel stilling.
G020237
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Stangen kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen føres frem eller tilbage mellem P, R, N
og D.
– Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra P-stilling
til de øvrige gearstillinger skal startnøglen stå
i stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen
har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset
om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret i N-stilling.
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling N
til en anden gearstilling skal bremsepedalen
være trådt ned og startnøglen stå i stilling II.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearvælgerspærring
Koldstart
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes
gearkasseoliens træghed i lave temperaturer.
For at mindske afgivelsen af udstødningsgas
skifter gearkassen op senere end normalt,
hvis motoren startes i lave temperaturer.
OBS
G018263
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
I visse tilfælde skal det være muligt at flytte
bilen, selvom den ikke kan køres, f.eks. hvis
batteriet er afladet. Sådan gøres det muligt at
flytte bilen:
06
1. Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens panel sidder en lille lem. Åbn den
bagtil.
2. Stik nøglebladet fra fjernbetjeningen
ned til bunden.
3. Hold nøglebladet trykket ned, og før
samtidigt gearstangen ud af
P-stillingen.
123
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at
motoren er i gang, skal der trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen i forhold til, når motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede ved start af motoren,
kan man opleve, at pedalen synker. Dette er
normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis
bilen har EBA (Emergency Brake Assistance),
kan dette være endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
OBS
06
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en
af kredsene, er det stadig muligt
at bremse. Bremsepedalen "tager" længere
nede og kan føles blødere end normalt. Der
kræves et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
124
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således
at bremsevirkningen forsinkes.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen, og vandet tørrer. Dette er også en
god ide, inden bilen langtidsparkeres under
sådanne vejrforhold.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene
blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at
undvige en forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved
en hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest
af ABS-systemet, hvilket kan mærkes og
høres som pulseringer i bremsepedalen.
Hvis bremserne belastes hårdt
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke
på trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel
på lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Brug samme gear ned ad bakke som op ad
bakke. På denne måde udnyttes motorbremsen mere effektivt, og fodbremsen skal kun
bruges i korte perioder.
ABS-symbolet lyser i to sekunder, hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
Bremsekredsforstærkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Hvis der er
behov for en hurtig opbremsning, opnås den
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
fulde bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig
opbremsning, ved at registrere hvor hurtigt
der trædes på bremsepedalen. Fuldfør
opbremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
bremsepedalen lettes. Funktionen er altid
aktiv. Den kan ikke frakobles.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået
en fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet i
bremsevæskebeholderen er normalt, bør
man forsigtigt køre til nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
Hvis bremse væsken ligger under MIN-niveauet i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køres videre, uden at der er fyldt bremsevæske på.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal undersøges.
06
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
125
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
Generelt
Stabilitets- og traktionssikringssystemet
STC/DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) forbedrer bilens fremkommelighed,
og hjælper føreren med at undgå udskridning.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende lyd ved bremsning og gasgivning. Ved
gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere end forventet.
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul, der ikke spinner.
Reduceret indgreb
B
A
Funktion/system
STC
Anti-udskridningsfunktion
06
126
G020349
Alt efter markedet har bilen enten STC eller
DSTC. Af tabellen fremgår, hvilke funktioner
der indgår i systemerne.
DSTC
Hver gang bilen startes, aktiveres stabilitetssystemet automatisk.
X
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra.
Antispinfunktion
X
X
Traktionssikring
X
X
Indgrebet ved udskridning forsinkes og tillader dermed mere udskridning, hvilket giver
større frihed ved dynamisk kørsel.
Anti-udskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Fremkommeligheden i dyb sne eller sand forbedres, da gasgivningen ikke længere
begrænses.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Betjening
– Drej fingerhjulet (A), indtil STC/DSTCmenuen vises.
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
DSTC TIL betyder, at systemets funktion er
uforandret.
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
– Hold RESET (B) inde, indtil DSTC-menuen
ændres.
Samtidig lyser symbolet
som en påmindelse om, at systemet er reduceret. Systemet
forbliver reduceret, indtil næste gang motoren startes.
ADVARSEL
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et autoriseret
Volvo-værksted.
• Konstant lys efter deaktivering er en
påmindelse om, at STC/DSTC-systemet
er reduceret.
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
Information
Bilens køreegenskaber ændres, hvis systemets funktion reduceres.
OBS
DSTC TIL vises i nogle sekunder på displayet, og symbolet
lyser, hver gang
motoren startes.
Meddelelser på informationsdisplay
TRACTION MIDLERTIDIG FRA betyder, at
systemet er midlertidigt reduceret pga. for
høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt,
skal du læse meddelelsen på informationsdisplayet.
06
Hvis symbolet
vises alene, kan det ske
på følgende måder:
• Blinkende lys betyder, at STC/DSTCsystemet griber ind netop da.
• Vedvarende lys i to sekunder betyder
systemkontrol ved start af motor.
• Konstant lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i STC/DSTC-systemet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE PÅKRÆVET
betyder, at systemet er lukket ned pga. fejl.
127
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Generelt om parkeringshjælp1
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
• Kun bagud
• Både fremad og bagud.
G020294
Funktion
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne.
Eventuel anden lyd fra lydanlægget dæmpes
automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Parkeringshjælp foran og bagved.
06
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr, der befinder sig i
nærheden af bilen.
1
128
Alt efter marked kan parkeringshjælp enten
være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant. Hvis der er en forhindring tættere på,
både bagtil og foran bilen, skifter tonen mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælp kun bagud
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear, og meddelelsen Parkeringshjælp aktiv Exit deaktiverer vises på
lydanlæggets display.
Hvis systemet er slået fra, vises Parkeringshjælp deaktiveret Enter aktiverer på displayet, når der stilles i bakgear. For at ændre
indstillingen, se s. 65.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
Begrænsninger
Ved bakning med f.eks. anhænger eller
cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles. Ellers vil sensorerne reagere på
anhængeren eller cykelholderen.
OBS
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo-anhængerkabel.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Parkeringshjælp både fremad og
bagud
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalet for forhindringer fremad kommer
fra de forreste højttalere.
Begrænsninger
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
G018270
Bagud
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Knap for Til/Fra (her højre knap).
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser.
Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalet for forhindringer bagud kommer
från de bageste højttalere.
Begrænsninger
Se det foregående afsnit Parkeringshjælp kun
bagud.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK.ASSIST. SERVICE
PÅKRÆVET fungerer parkeringshjælpen ikke. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for afhjælpning.
Vigtigt
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
06
Fremad
Parkeringshjælpen fremad er aktiv ved en
hastighed under 15 km/t. Ved højere hastighed er systemet deaktiveret. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
129
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
G007601
Rengøring af sensorer
Parkeringshjælp-sensorer.
06
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt med vand og
bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give anledning til falske advarselssignaler.
130
06 Start og kørsel
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr)
Generelt om BLIS
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel.
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
2
Blinde vinkler
B
A
BLIS er baseret på digitalkamerateknik.
Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Når et kamera har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser
indikeringslampen (2) konstant.
Sidespejl med BLIS-system.
1. BLIS-kamera
2. Indikeringslampe
3. BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets
kameraer f.eks. er blokerede, blinker BLISlampen, og der vises en meddelelse på displayet på instrumentpanelet. Kontroller og
rengør i så fald linserne. Om nødvendigt kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen, se side 132.
G020296
G020295
3
1
A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj
bevæger sig med en hastighed på over
10 km/t.
06
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, når
man kører op til 10 km/t hurtigere end det
køretøj, man overhaler.
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre føreren opmærksom på køretøjer, der kører i
131
06 Start og kørsel
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr)
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler, busser og motorcykler.
06
I mørke reagerer systemet på omgivende
bilers forlygter. Køretøjer med slukkede forlygter registreres ikke af systemet. Dette
betyder f.eks., at systemet ikke reagerer på
en anhænger uden forlygter, der trækkes af
en person- eller lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cykler eller knallerter.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokerede.
I begge tilfælde vises en meddelelse på informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan systemets ydelse forringes midlertidigt, og en
tekstmeddelelse vises, se s. 133.
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. de
"ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller
tæt tåge.
Aktivere/deaktivere
G018270
Systemet er også konstrueret til at reagere,
når man bliver overhalet af et køretøj, der
kører op til 70 km/t hurtigere end en selv.
Knap til aktivering/deaktivering
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange,
når BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på displayet,
og indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved
at trykke på READ-knappen. Nærmere
oplysninger om meddelelseshåndtering
fremgår af side 44.
132
06 Start og kørsel
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr)
Blindvinkelsyst.
TIL
BLIS-systemet slået til
BLINDVINKELSYST.
NEDSAT
FUNKTION
BLIS- kameraet forstyrres af f.eks. tåge eller
stærk sol lige ind i
kameraet.
Kameraet stiller sig selv
tilbage, når miljøet igen
er normalt.
BLINDVINKELSYST.
KAMERA BLOK.
Et eller begge kameraer
dækket.
Rengør linserne.
BLINDVINKELSYST.
SERVICE
PÅKRÆVET
BLIS fungerer ikke.
Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Blindvinkelsyst.
FRA
BLIS-systemet slået fra.
Vigtigt
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
Vigtigt
G018176
Betydning
Refleksion fra blank, våd vejbane
Linserne er elektrisk opvarmede for at smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne børstes af linserne.
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen lyse, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel.
OBS
G018177
Tekst på
displayet
Rengøring
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten BLINDVINKELSYST. SERVICE PÅKRÆVET på displayet.
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen muligvis lyser,
selvom der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel.
06
G018178
Systemmeddelelser for BLIS
Lav sol i kameraet
133
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke bugseres i gang.
Vigtigt
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
højst over en afstand på 80 km. Bilen skal
altid bugseres i fremadgående retning.
ADVARSEL
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal udløses inden bugsering.
Startnøglen skal stå i stilling II. Tag aldrig
startnøglen ud af tændingslåsen under kørsel, eller når bilen bugseres.
Bugsering
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
06
– Sæt startnøglen i tændingslåsen i
stilling II, og udløs ratlåsen så bilen kan
styres. Se s. 116.
– Startnøglen skal blive siddende i stilling II
under hele bugseringen.
Automatgearkasse
– Før gearvælgeren til stilling N.
Manuel gearkasse
– Sæt gearstangen i frigear.
– Sørg for, at bugserlinen hele tiden er strakt
for at undgå pludselige ryk. Hold foden på
bremsepedalen.
Biler med automatgearkasse må ikke bugseres med en højere hastighed end 80 km/t og
134
Bugseringsøjer
OBS
Hvis bilen er uden strøm, skal ratlåsen låses
op med et hjælpebatteri, inden bugsering
kan påbegyndes.
ADVARSEL
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse - eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
1
2
3
G007607
Bilen må aldrig bugseres i gang
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
Montering af bugseringsøjet
1. Hent bugseringsøjet frem. Det befinder
sig under gulvlemmen i bagagerummet.
2. Løsn dækslet (1) i kofangeren ved at
trykke på markeringen på dækslets
underkant.
3. Skru bugserøjet (3) godt fast, helt ind til
flangen. Brug hjulnøglen til at skrue øjet
fast.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
4. Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
anbringes i bagagerummet. Sæt dækslet på stødfangeren igen.
Vigtigt
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
en vej, ikke til bjergning efter at være kørt i
en grøft eller fastkørsel. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
Bjergning
En bil med automatgearkasse må ikke, når
den er delvist løftet, bjerges med højere
hastighed end 80 km/t. Den bør heller ikke
bjerges over længere strækninger end
80 km. Bilen skal altid bjerges, så hjulene
bevæger sig fremad.
OBS
På nogle biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i den bageste
befæstelse. Så skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen.
Af den årsag er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen, se s. 144.
06
135
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
4.
5.
6.
G020298
7.
06
Hvis bilens batteri er afladet, kan man "låne"
strøm enten fra et løst batteri eller fra batteriet i en anden bil. Kontrollér altid, at klemmerne på startkablerne er forsvarligt fastgjort, således at der ikke dannes gnister
under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet
batteri anbefales følgende fremgangsmåde
for ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
1. Drej startnøglen til stilling 0.
2. Kontrollér, at startbatteriet har en
spænding på 12 V.
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en
anden bil, skal denne bils motor stand-
136
8.
9.
ses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved
hinanden.
Anbring det røde startkabel mellem
hjælpebatteriets pluspol (1+) og det
afladede batteris pluspol (2+).
Anbring det sorte startkabels ene
klemme på hjælpebatteriets
minuspol (3–).
Anbring den anden klemme på
steltilslutningen (4–), der befinder sig
ved venstre fjederben.
Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i
højere tomgang end normalt,
1500 omdr./min.
Start motoren på bilen med det afladede batteri.
Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde. Sørg for, at ingen af
klemmerne på det sorte startkabel
kommer i berøring med batteriets
pluspol eller en tilsluttet klemme på det
røde startkabel.
Vigtigt
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede
vægt m.m. samt kugletryk. Lastkapaciteten
reduceres med antallet af passagerer og
deres vægt.
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det
nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
• Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af side 155.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen1 smøres
med fedt.
1
• Kør ikke med en tung anhænger, mens
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren
for motorens kølesystem bevæger sig ind i
det røde felt, skal bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
Automatgearkassen reagerer via en indbygget beskyttelsesfunktion. Læs meddelelsen på informationsdisplayet. I tilfælde
af overophedning frakobles bilens aircondition muligvis midlertidigt.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes love tillader højere hastigheder.
• Gearvælgeren skal være i
parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres.
Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til blokering af hjulene, når en bil
med anhænger parkeres på en skråning.
Anhængervægte
Nærmere oplysninger om tilladte anhængervægte fremgår af side 226.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
06
Gælder ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
137
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Automatgearkasse, kørsel med
anhænger
Dieselmotor 1.6D med manuel
gearkasse, kørsel med anhænger
Parkering på skråninger
1. Træk parkeringsbremsen (håndbremsen).
2. Sæt gearvælgeren i
parkeringsstilling P.
Hvis bilen køres med hård belastning i varmt
vejr, kan motorens køleventilator udskiftes
med en med større kapacitet end den
fabriksmonterede. Den nærmeste Volvo-forhandler oplyser gerne, hvad der gælder for
netop din bil.
Start på en skråning
1. Sæt gearvælgeren i kørselsstilling D.
2. Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
06
138
Stejle stigninger
• Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på kraftige stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen i
at skifte op, og gearkasseolien holdes
køligere.
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
06 Start og kørsel
Trækanordning
Trækkroge
Anhængerkabel
Trækkuglen skal med jævne mellemrum rengøres og smøres med fedt. Når der bruges
koblingshoved med svingningsdæmper,
behøver trækkuglen ikke smøres.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 141.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
• Følg nøje monteringsanvisningen for kugledelen.
• Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
• Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
G020350
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
06
OBS
Afmontér altid kugledelen efter brug. Den
bør opbevares i bagagerummet.
139
06 Start og kørsel
Trækanordning
Specifikationer
B
C
D
C
E
C
Mål for befæstelsespunkter (mm)
06
140
A
B
C
D
E
F
G
852
98
100
140
130
113
150
G
D
C
G009519
A
G
G009522
G009518
F
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Montering af kugledel
2
2
1
– Tag sikkerhedsskærmen af.
– Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
3
– Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
G020302
G020301
G017317
1
06
141
06 Start og kørsel
– Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
06
142
– Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
G020307
G020304
G020306
Delelig trækkrog
– Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
06 Start og kørsel
G020309
G020310
Delelig trækkrog
OBS
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud. Hvis kugledelen ikke sidder rigtigt, skal den tages af
og sættes på igen som tidligere beskrevet.
OBS
Anhængerens sikkerhedswire skal fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
06
Vigtigt
Fedt kun kuglen ind til koblingshovedet, resten af kugledelen skal være ren og tør.
143
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Afmontering af kugledel
2
– Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
06
G020314
G020312
G020301
1
– Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
– Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
ADVARSEL
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilens bagagerum.
144
06 Start og kørsel
G017318
Delelig trækkrog
– Skyd sikkerhedsskærmen på.
06
145
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten afhænger bl.a. af, hvad der
er monteret på bilen af ekstraudstyr, f.eks.
trækkrog, kugletryk, tagbagagebærer, tagboks m.m. og passagerernes samlede vægt.
Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet af passagerer og deres vægt. Nærmere
oplysninger om tilladt vægt fremgår af
side 226.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Lastning i bagagerummet
06
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
For at gøre lastrummet længere kan nakkestøtterne fjernes og sæderne slås ned (se
side 90).
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
• Nakkestøtterne kan fjernes, for at de ikke
skal blive beskadiget.
• Bred last bør placeres i midten.
146
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige betrækket eller bagklappens store glasflade.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan i tilfælde af en frontal kollision med en hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt
svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggen i loftet udebliver eller reduceres.
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales de lastholdere, som Volvo har udviklet til
bilen.
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger med lastholderen.
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges med lastens omfang.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
A
Forlygter med halogenlys
Forlygter med Bi-Xenon-lys
B
A. Lyskegle for venstrekørsel.
B. Højrekørsel.
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle ændres. Den
rette lyskegle giver også et mere effektivt lys
ud i vejkanten.
B
Indstillingsanordningen på forlygten skal stå i
stilling (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
stilling (B) ved højrekørsel.
A
G020320
A
G020319
G020317
B
Indstillingsanordningen på forlygten skal stå i
stilling (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
stilling (B) ved højrekørsel.
ADVARSEL
06
Hvis bilen har Bi-Xenon-forlygter, skal
udskiftning foretages af et autoriseret
Volvo-værksted. Forlygten kræver særlig
forsigtighed, da Xenon-pæren er forsynet
med et højspændingsaggregat.
147
Generelt .................................................................................................. 150
Tryk i dæk ............................................................................................... 154
Advarselstrekant og reservehjul ............................................................. 156
Skift af hjul ............................................................................................. 157
Midlertidig dæklapning .......................................................................... 159
148
HJUL OG DÆK
07
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der vælges et sådant dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t).
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år begynder de at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor efter at få så friske dæk
som muligt ved udskiftning. Dette er særlig
vigtigt, når det gælder vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets DOT-mærkning
(Department of Transportation), angives med
fire cifre, f.eks. 1502. Dækket på illustrationen er således produceret i uge 15, år 2002.
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten. Dens placering fremgår af
side 154.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W
07
205
Sektionsbredde (mm)
55
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker
ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk
ældes og nedbrydes, selv hvis de sjældent
eller aldrig bruges. Deres funktion kan derfor
forringes, fordi de materialer, som dækket
består af, er blevet nedbrudt. I givet fald bør
dækket ikke bruges. Dette gælder også
reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes
til fremtidig brug. Som eksempler på ydre
tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående illustration.
150
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når
dækkets mønsterdybde er reduceret til
1,6 mm, er mønstret på højde med slidindikatorerne. Dækket skal nu snarest udskiftes
med et nyt. Husk, at dæk med lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i regn eller
sne.
G020323
Vinterdæk
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
s. 155. For den bedste kørbarhed og mere
jævn slitage på dækkene anbefales det
regelmæssigt at skifte for- og bagdækkene
med hinanden. Det første skift bør ske efter
5.000 km og derefter med intervaller på
10.000 km. Herved undgås forskelle i mønsterdybde. For at mindske risikoen for
udskridning skal dækkene på baghjulene
altid have størst mønsterdybde. Hvis man er i
tvivl om mønsterdybden, bør man kontakte
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktryksmærkaten (se dens placering på side 154). Dækdimensionerne
afhænger af motorvarianten. Ved kørsel med
vinterdæk skal disse dæk være monteret på
alle fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Vinterdæk med pigge skal køres til ved
500–1000 km’s blød og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i dækkene. Dette giver
dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt større krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
man ikke kører med vinterdæk med en mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og hjulene er for lille.
Vigtigt
07
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Rådfør
dig med et autoriseret Volvo-værksted.
151
07 Hjul og dæk
Generelt
Fælge og hjulmøtrikker
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også bruges til stålfælge.
2
ADVARSEL
1
G020324
Brug aldrig møtrikker af den lave type til aluminiumfælge. Man risikerer, at hjulet arbejder sig løs.
Lav (1) og høj (2) hjulmøtrik
07
Kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo, og som indgår i Volvos originaltilbehørssortiment, må bruges på bilen. Der er to
forskellige typer hjulmøtrikker, alt efter om
fælgene er af stål eller aluminium. Spænd
hjulmøtrikkerne med et moment på 130 Nm.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Vigtigt
Hjulmøtrikkerne skal spændes med
130 Nm. Ved alt for hård tilspænding kan
skruesamlingen tage skade.
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Brug kun hjulmøtrikker af den høje type til
aluminiumfælge. Denne type adskiller sig
markant fra de øvrige møtriktyper, da den har
en roterende, konisk trykskive.
Reservehjulet Temporary Spare
Reservehjulet1 er kun beregnet til brug i den
korte tid, det tager at få det normale hjul
udskiftet eller repareret. Det skal hurtigst
muligt erstattes med et normalt hjul. Under
kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
Vigtigt
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
OBS
Denne møtriktype kan også bruges til stålfælge.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjumøtrikker kan anvendes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis der bruges en
stålfælg med låsbare hjulmøtrikker og hjulkapsel, skal den låsbare hjulmøtrik monteres
på pindbolten nærmest luftventilen. Ellers
kan hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
1 Visse
152
varianter og markeder.
07 Hjul og dæk
Generelt
Sommer- og vinterhjul
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
G020325
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
mærkes med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre. Dæk med
mønster, der er konstrueret til kun at rulle i én
retning, har rotationsretningen markeret med
en pil på dækket. Dækkene skal have samme
rotationsretning i hele levetiden. De må kun
flyttes fra for til bag eller omvendt, aldrig fra
venstre til højre side eller omvendt. Hvis
dækkene monteres forkert, forringes bilens
bremseegenskaber og evne til at lede regn,
sne og sjap væk. Dækkene med den største
mønsterdybde skal altid monteres på baghjulene (for at mindske udskridningsrisikoen).
07
153
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
OBS
G007505
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden viser, hvilke tryk dækkene skal have
under forskellige belastnings- og
hastighedsforhold.
OBS
07
Fuld last i bilen svarer til antallet af pladser
med sikkerhedsseler.
På mærkaten angives:
• Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
• ECO-tryk
• Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
154
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres, når dækkene er varme. Derimod skal
trykket øges, hvis det er for lavt. For lavt
pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
De rette dæktryk fremgår af dæktryktabellen
på side 155. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med
samme temperatur som udetemperaturen).
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
det generelle dæktryk for fuld last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Hastighed
(km/t)
Last, 1-3 personer
Bag (kPa)
For (kPa)1
Maks. last
For (kPa)
Bag (kPa)
195/65 R15 91V
205/55 R16 91V/W
195/65 R15 91Q/T/H/V M+S
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
0 –160
230
210
250
250
160+
250
210
280
260
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
0–160
240
220
250
250
160+
260
220
280
260
205/55 R16 91V/W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
0–160
230
210
250
250
160+
250
210
280
260
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
0–160
240
220
250
250
160+
260
220
280
260
205/55 R16 91V/W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
0–160
230
210
250
250
160 +
260
210
280
260
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
0–160
240
220
250
250
160+
270
220
280
260
Alle
Alle
0–160
2502
2502
2502
2502
Reservehjul3
T125/85R16 99M
0 – 80
420
420
420
420
Variant
Dækstørrelse
1.6
1.8
1.8F
2.0
1.6D
2.4
2.4i
2.0D
T5
D5
1
I visse lande forekommer enheden bar ved siden af SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa
2
ECO-tryk, side 154
3Temporary
07
Spare
155
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Advarselstrekant
1
3
G020328
2
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant1. Anbring advarselstrekanten på et passende sted under hensyntagen
til færdselssituationen.
07
– Frigør hylstret med advarselstrekanten.
Det er fastgjort med velcrobånd. Tag
advarselstrekanten ud af hylstret.
– Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
1 Visse
156
markeder
Reservehjul og donkraft
Bilens originale donkraft
Den originale donkraft2 bør kun bruges i forbindelse med hjulskift. Donkraftens skrue
skal altid være velsmurt. Reservehjulet, donkraften og hjulnøglen ligger under gulvet i
bagagerummet.
Udtagning af reservehjul:
Reservehjulet fastholdes af en gennemgående skrue.
2 Visse
varianter og markeder
– Løft bagagerumsgulvet.
– Skru fastholdelsesskruen ud, og løft hjulet
ud.
Placeringen af reservehjulet og
donkraften i bagagerummet:
1. Hjulnøgle.
2. Donkraft og sving, fastholdt af en rem.
3. Reservehjulet med fælgsiden nedad
skrues fast med den gennemgående
skrue.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Kontrollér,
at bilen og donkraften står på et fast, vandret
underlag.
– Hent reservehjulet, donkraften og hjulnøglen frem. De befinder sig under tæppet i
bagagerummet.
– Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis stilling P, hvis bilen har
automatgearkasse.
– Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
– Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Frigør hjulkapslen med enden af hjulnøglen, eller ryk den af med håndkraft.
– Skru hjulmøtrikkerne ½–1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
G007497
G020332
G020331
Afmontering af hjul
– På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Drej donkraftens
fod ned, så den presses plant mod underlaget. Kontrollér, at donkraften sidder i
fastgøringspunktet, som vist på illustrationen, og at foden befinder sig lodret under
fastgøringspunktet.
– Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
07
157
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Montering af hjul
–
–
–
–
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på. Skru hjulmøtrikkerne fast.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt. Spænd med et moment på
130 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL
Kravl aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
selv og vejbanen.
07
158
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
G020112
En donkraft er ekstraudstyr på biler med
dæklapningssæt.
Dæklapningssættet1 bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en
beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som en midlertidig reparation. Flasken
med tætningsvæske skal udskiftes, inden
holdbarhedsdatoen overskrides, og efter
brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
1 Visse
varianter og markeder.
Udtagning af dæklapningssæt
Dæklapningssættet, kompressoren og værktøjet befinder sig under bagagerumsgulvet.
– Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
– Løsn skruen, og tag holderen af.
Montering af dæklapningssæt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
Der er 12 V stikkontakter for tilslutning af
kompressoren ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet2. Vælg den
kontakt, der er tættest på det punkterede
dæk.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk
(efter maksimalt 200 km). Personalet kan
afgøre, om dækket kan laves eller skal
udskiftes.
2 Ekstraudstyr
G020546
Generelt
– Læg dæklapningssættet ned.
– Pas holderen ind i reservehjulsbaljens
indre og nedre spor.
– Skru skruen fast.
07
OBS
Ved forkert montering af holderen kan dæklapningssættet skramle.
159
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Oversigt
5
6
3
7
2
4
– Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at kontakten står på 0, og hent
ledning og luftslange frem.
– Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på dækventilens gevind.
– Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
8
ADVARSEL
9
07
G020400
1
1. Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
2. Afbryder
3. Ledning
4. Falskeholder (orange dæksel)
5. Beskyttelseshætte
6. Trykreduktionsventil
7. Luftslange
8. Flaske med tætningsvæske
9. Trykmåler
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
160
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i tillukkede rum
eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
– Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.
– Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen).
Vigtigt
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter.
– Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.
– Sæt ventilhætten på igen.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Lapning af et punkteret dæk
– Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
OBS
80
50
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
– Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
G019723
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
Delenes funktion fremgår af illustrationen på
s. 160.
– Åbn låget på dæklapningssættet.
– Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
– Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal væsken
straks vaskes af med sæbevand.
– Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
– Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
– Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revner eller ujævnheder, skal kompressoren
omgående standses. Derefter må bilen ikke
køre videre. Kontakt et autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30 sekunder.
– Fyld dækket i 7 minutter.
Vigtigt
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter.
– Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i
dækket for stort. Derefter må bilen ikke køre
videre. Kontakt et autoriseret dækværksted.
– Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
– Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
– Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
07
161
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Efterkontrol af reparationen og trykket
– Tilslut udstyret igen.
– Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
– Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
– Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.
– Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på
igen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
– Læg dæklapningssættet tilbage i
bagagerummet.
07
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
162
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Udskiftes skal udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
– Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk
udskiftet/repareret. Underret værkstedet
om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk
(efter maksimalt 200 km). Personalet kan
afgøre, om dækket kan laves eller skal
udskiftes.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
Vigtigt
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
flasken.
07 Hjul og dæk
07
163
Rengøring ............................................................................................... 166
Udbedring af lakskader .......................................................................... 169
Rustbeskyttelse ...................................................................................... 170
164
VEDLIGEHOLDELSE
08
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Generelt
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let
føre til korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens dyse må ikke komme tættere på
karosseriet end 30 cm. Sprøjt ikke direkte
på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med koldt affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
08
166
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
rengøre bilen på men kan aldrig erstatte en
rigtig håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Vigtigt
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Derved opvarmes og tørres bremsebelægningen. Gør det samme efter start i
meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi og pyntedele (f.eks. forkromning) anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos
Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne rengøringsmidler skal anvisningerne nøje følges.
Vigtigt
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller
for at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før
den er mindst et år gammel, mens den godt
kan vokses tidligere. Den bør ikke poleres og
vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt
vejledningen på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
Vigtigt
Lakbehandlinger som f.eks. lakkonservering,
lakforsegling, beskyttelse, højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken.
Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne
behandlinger omfattes ikke af Volvos garanti.
Rengøring af sidespejlene og
de forreste sideruder med et
vandafvisende lag (ekstraudstyr)
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks,
affedtningsmidler el.lign. på spejl-/glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at
komme til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber
af plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt slid.
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med et
specielt efterbehandlingsmiddel, som fås hos
Volvo-forhandlere. Det bør anvendes første
gang efter tre år og derefter en gang om året.
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset stofindtræk anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere.
Andre kemikalier kan forringe betrækkets
brandhæmmende egenskaber.
Vigtigt
Skarpe genstande og velcrobånd kan beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderbetræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Öko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende,
skal det jævnligt rengøres. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og
efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter anvisningerne.
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur. Dette er en naturlig modning af
læderet og viser, at det er et naturprodukt.
08
167
08 Vedligeholdelse
Rengøring
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller efter behov).
Spørg en Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
Vigtigt
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderbetræk.
Vigtigt
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve betrækmaterialer.
08
168
Vaskeråd for læderbetræk
– Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
– Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
– Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
– Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderbetræk
– Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind
med lette cirkulerende bevægelser på
læderet.
– Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid
aldrig på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et
specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos
Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles op igen.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader udbedres med det samme. De mest
almindelige lakskader er mindre stenslag,
ridser og skader på f.eks. skærmkanter og
døre.
1
G020346
G020345
Farvekode
Produktskilt
Det er vigtigt at bruge den rette farve.
Farvekodenummeret (1) står på produktskiltet, se s. 224.
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med.
– Rør godt i grundmalingen (primer), og
påfør malingen ved hjælp af en tynd pensel eller en tændstik. Påfør lakken med
pensel, når grundmalingen er tør.
– Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
– Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
Inden arbejdet med udbedring af lakken
påbegyndes, skal bilen være renvasket og
tør og skal have en temperatur på over 15 C.
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget farvelag, kan farven påføres direkte efter fjernelse af snavset.
08
169
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade.
Undervognen er beskyttet af et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i
vanger, hulrum og lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved
højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse,
der under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum bør efterbehandling foretages med
3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, bør man søge hjælp på et Volvo-værksted.
08
170
08 Vedligeholdelse
08
171
Volvo-service .......................................................................................... 174
Egen vedligeholdelse ............................................................................. 175
Motorhjelm og motorrum ....................................................................... 176
Diesel ..................................................................................................... 177
Olier og væsker ...................................................................................... 178
Viskerblade ............................................................................................. 182
Batteri ..................................................................................................... 183
Udskiftning af pærer .............................................................................. 185
Sikringer ................................................................................................. 191
172
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Montering af ekstraudstyr
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold
til Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget, umiddelbart inden du overtog bilen.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden
ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker det
elektriske system, monteres.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos
serviceprogram følges, som specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Visse servicearbejder i forbindelse med det
elektriske anlæg kan kun udføres ved hjælp
elektronisk udstyr, der er specielt udviklet til
bilen. Kontakt derfor altid et autoriseret
Volvo-værksted, inden servicearbejde, der
vedrører det elektriske anlæg, påbegyndes
eller udføres.
174
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse detaljerede oplysninger. Disse data, der
er beregnet til brug i forskningsøjemed for at
videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering af fejl i visse af bilens systemer, kan
indeholde oplysninger såsom førerens og
passagerernes brug af sikkerhedsseler,
oplysninger om funktionen af bilens forskellige systemer og moduler samt status af
motor, gasreguleringsspjæld, styretøj, bremser og andre systemer. Disse oplysninger
kan omfatte førerens måde at køre bilen på.
Det kan f.eks. dreje sig om data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører, og
derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede data uden sam-
tykke. Volvo Car Corporation kan dog tvinges
til at udlevere disse data i henhold til national
lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car Corporation
og autoriserede Volvo-værksteder læse og
bruge dataene.
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
I temperaturer under –30 C eller
over +40 C.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde
af mange korte ture (under 10 km) ved lave
temperaturer (under +5 C).
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Batteriet
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren
er i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljøvenlig måde. Lad din Volvoforhandler hjælpe dig.
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj effekt.
Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Derfor skal tændingen altid være
afbrudt under arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
09
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes frostvæske.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
175
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelmen
1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
Sådan åbnes motorhjelmen:
Motorrum
– Træk i låsehåndtaget yderst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
– Åbn motorhjelmen.
1. Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
Noget beskåret på dette billede
2. Kølesystemets ekspansionsbeholder
3. Beholder til servostyringsolie (skjult
bag ved forlygten)
4. Målepind for motorolie1
5. Køler
6. Køleventilator
7. Beholder til sprinklervæske (5 cyl.)
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
1 Afhængig
176
G010599
7
af motorvariant.
8. Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
9. Påfyldning af motorolie1
10. Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
11. Batteri
12. Relæ- og sikringsboks, motorrum
13. Luftfilter1
09 Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselmotorer er er følsomme over for forurening, f.eks. for høj mængde svovlpartikler.
Brug kun dieselbrændstof fra anerkendte
producenter. Fyld aldrig på med diesel af
tvivlsom kvalitet.
Dieselbrændstof kan ved lave temperaturer
(–40 C till –6 C) udfælde paraffin, hvilket kan
give startvanskeligheder. De store olieselskaber har et særligt dieselbrændstof, som er
beregnet til udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende
ved lave temperaturer og mindsker risikoen
for paraffinudfældning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved tankning, at der er rent omkring
påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af
med vand og sæbe.
Vigtigt
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm (se side 237).
Vigtigt
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
09
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er brugt forurenet brændstof.
Vigtigt
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
1
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde
RME og må ikke tilsættes mere.
Vigtigt
For modeller fra år 2006 eller senere må
svovlindholdet maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i stilling II i ca. 60 sekunder,
inden der gøres et startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand
fra brændstoffet. Ellers kan kondensvandet
forårsage forstyrrelser i motoren.
177
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
Kontrol af motorolie og oliefilter
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Olien og oliefilteret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service og
garantibogen.
xxxxxxxx
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
G020338
G020341
Vigtigt
Målepind, benzinmotor
Vigtigt
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet
end den angivne. Ved kørsel under ugunstige
forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet end den, der foreskrives på skiltet. Se
side 229.
178
G020340
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet. Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie med regelmæssige mellemrum. Brug af olie af lavere
kvalitet end den angivne samt kørsel med
for lav oliestand skader motoren.
Målepind, dieselmotorer
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, mulighed
for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning. Brug af godkendt motorolie er
påkrævet for at de anbefalede serviceintervaller skal kunne tillempes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved påfyldning og ved
olieskift, ellers risikerer du at påvirke levetid,
mulighed for at starte, brændstofforbrug og
miljøbelastning. Volvo Car Corporation fraskriver sig alt garantiansvar, hvis der ikke
bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo bruger forskellige systemer til advarsel
om for lavt olieniveau eller lavt olietryk. Nogle
varianter har olietrykføler, og her bruges lampen for olietryk. Andre varianter har olieniveauføler, og her informeres føreren via
advarselssymbolet midt på instrumentet
samt displaytekster. Nogle modeller har
begge varianter. Kontakt en autoriseret
Volvo-forhandler for mere information.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives,
ved hvilket kilometertal det skal ske.
Oliekontrol
G020336
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km’s intervaller. Den mest pålidelige måleværdi fås med kold motor inden
start. Målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har
nået at løbe ned i bundkarret.
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 229–230.
09
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10–15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der
til at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld
olie, indtil niveauet er tættere på MAX end
MIN på målepinden. Se s. 229 og frem vedrørende påfyldningsbar kapacitet.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Vigtigt
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
179
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Sprinklervæske, påfyldning
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
1
Kapaciteten fremgår af side 233.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå
høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket. Påfyld væske, når niveauet
er faldet til MIN-mærket.
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
ADVARSEL
2
G020335
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
G020334
Sprinklervæskebeholderens placering.
Forrude- og forlygtesprinklerne har fælles
væskebeholder.
1. Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
2. Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne. Kapaciteten fremgår af side 234.
OBS
Bland frostvæsken og vandet inden påfyldning.
180
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt at afbalancere mængden af kølevæske
og vand efter de herskende vejrforhold.
Efterfyld aldrig med rent vand alene. Risikoen
for frysning øges med både for lille og for stor
andel frostvæske.
Vigtigt
Det er meget vigtigt, at der bruges kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som
Volvo anbefaler. Når bilen er ny, er den fyldt
med kølevæske, som er effektiv ned til
ca.–35 C.
OBS
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket til følge.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
09
bjerge eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal undersøges.
G020333
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal ligge mellem MINog MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert andet
normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske fremgår af side 234.
Olieskift kræves ikke. Kapaciteten og den
anbefalede oliekvalitet fremgår af side 234.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og
skal bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil være meget tungere end normalt, og
der kræves større kraft til at dreje rattet.
På biler, som køres på en måde, så bremserne bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i
1
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
181
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Udskiftning af viskerblade
Udskiftning af viskerblad, bagrude
1
G007444
G020330
2
– Bøj viskerarmen udad.
– Træk bladet lige ud af armen.
– Tryk det nye blad fast. Kontrollér, at det
sidder forsvarligt fast.
– Bøj viskerarmen tilbage på plads.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
182
3
G020329
– Fold viskerarmen op.
– Tryk på knappen, som sidder på viskerbladsfæstet, og træk lige ud (1), parallelt
med viskerarmen.
– Skyd (2) det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
– Kontroller, (3) at bladet sidder ordentligt
fast.
– Fold viskerarmen ned.
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
Symboler på batteriet
09
Eksplosionsfare.
Brug beskyttelsesbriller.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljøvenlig måde, det indeholder bly.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der kommer stænk i øjnene, skal der omgående søges lægehjælp.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
OBS
Hvis batteriet aflades mange gange, forkortes dets levetid.
Undgå gnister og åben ild.
183
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Vent i mindst 5 minutter, inden nogen af
de elektriske tilslutninger røres. Dette er
for at alle data i bilens elektriske anlæg
kan lagres i de forskellige styreenheder.
– Skru dækslet af.
– Frigør minusledningen.
– Frigør plusledningen.
– Skru batterikassens forside løs med en
skruetrækker.
– Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet
– Sæt batteriet på plads.
– Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
– Sæt batterikassens forside på plads igen.
– Tilslut plusledningen.
– Tilslut minusledningen.
– Montér batteridækslet.
184
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Udskiftning af pærer i forlygterne
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 241.
3
1
Generel loftsbelysning
Læselamper og handskerumslys
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Højt placeret bremselys
Bi-Xenon-forlygter
2
G007334
•
•
•
•
•
4
4
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
ADVARSEL
Hvis bilen har Bi-Xenon-forlygter, skal
Xenon-pærerne skiftes af et autoriseret
Volvo-værksted. Forlygten kræver særlig
forsigtighed, da Xenon-pæren er forsynet
med et højspændingsaggregat.
Vigtigt
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
G007612
Generelt
09
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus:
– Tag startnøglen ud, og drej lyskontakten til
stilling 0.
– Træk lygtehusets låsestift (1) op.
– Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad (2).
Vigtigt
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
– Frigør stikket ved at presse klemmen ned
med en tommelfinger (3) og samtidig føre
stikket (4) ud med den anden hånd.
– Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
Montering af lygtehus:
– Tilslut stikket, og sæt lygtehuset og låsestiften på plads. Kontrollér, at stiften sidder rigtigt.
– Kontrollér lyset.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller startnøglen sættes i startlåsen.
185
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Afmontering af dæksel og pære:
– Løsn hele lygtehuset.
– Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet
af.
– Frigør kontakten fra pæren.
– Løsn klemmefjederen, der holder pæren.
Tryk først mod venstre for at løsne den, og
før den derefter udad og nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt lygtehuset på plads igen.
186
G007339
Fjernlys
G020255
Nærlys
Isætning af ny pære
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
– Tryk klemmefjederen opad og derefter en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
– Tryk kontakten tilbage.
– Sæt plastdækslet på igen.
– Sæt lygtehuset på plads igen.
G007338
09
– Løsn hele lygtehuset.
– Venstre forlygte:
drej pærefatningen venstre om.
Højre forlygte:
drej pærefatningen højre om.
– Træk pærefatningen ud, og udskift pæren.
– Sæt pærefatningen på plads igen. Den
kan kun isættes på én måde.
– Sæt lygtehuset på plads igen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Træk pærefatningen ud med en tang.
Pærefatningen må ikke trækkes ud ved at
trække i ledningen.
– Skift pæren.
– Tryk pærefatningen tilbage. Den kan kun
isættes på én måde.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af pærefatningen ved at
trykke den ind og dreje venstre om.
– Sæt en ny pære i, og anbring pærefatningen i lygtehuset.
G007394
Sidemarkeringslys
G007393
Blinklys
G007392
Positions-/parkeringslys
09
– Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
– Sæt pærefatningen på plads igen. Den
kan kun sidde på én måde.
187
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Tågeforlygte
Afmontering af pærefatning
Placeringen af pærer i baglygten
1
A
3
2
B
6
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Fjern panelet uden om lygtehuset.
– Skru begge lygtehusets stjerneskruer ud,
og træk lygtehuset ud.
– Frigør kontakten fra pæren.
– Drej pæren venstre om, og træk den ud.
– Sæt den nye pære i, og drej den højre om.
– Slut kontakten til pæren.
– Fastgør lygtehuset med skruerne, og tryk
panelet på plads.
188
– Alle pærer i baglygten skiftes inde fra
bagagerummet. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
– Fjern dækslet (A eller B) i venstre/højre
panel for at få adgang til pærerne.
Pærerne befinder sig i separate pærefatninger.
– Frigør stikket fra pærefatningen.
– Tryk spærrehagerne sammen, og træk
pærefatningen ud.
– Skift pæren, og tilslut stikket. Tryk pærefatningen på plads, og sæt dækslet (A
eller B) på igen.
G007395
G007402
G020348
4
5
Pærefatning
OBS
Hvis fejlmeddelelsen DEFEKT PÆRE/
KONTROLLER BREMSELYGTE bliver
stående efter udskiftning af en defekt pære,
bør man henvende sig til et autoriseret
Volvo-værksted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bremselygte
Positions-/parkeringslys og tågelys
Positions-/parkeringslys
Blinklygter
Baklys
Positions-/parkeringslys
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
–
–
–
–
–
Sluk lyset, og drej startnøglen til stilling 0.
Løsn skruerne med en skruetrækker.
Løsn forsigtigt glasset.
Udskift pæren.
Sæt glasset på igen, og skru det fast.
Refleksen er fastgjort med klips og trykkes
fast. Den kan kun sidde på én måde.
G020254
Indstigningslys
G007447
Refleks
G007634
Nummerpladelygte
09
– Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt glasset på igen.
189
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl
G007613
Kabinebelysning i bagagerum
Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
Bagagerumsbelysningen består også af en
lampe i venstre side af bagagerummet.
– Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
– Frigør stikket fra pærefatningen.
G020253
Bagagerum
G010326
09
Afmontering af spejlglasset:
– Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
– Før skruetrækkeren ind under kanten i
både venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og bøj forsigtigt, så glassets underkant løsnes.
– Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
Montering af spejlglasset:
– Tryk først spejlglassets tre låseknaste på
overkanten tilbage, og tryk derefter de tre
nedre fast.
190
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Generelt
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter af en række sikringer.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder i bilen:
• Relæ-/sikringsboks i motorrummet.
• Relæ-/sikringsboksen i kabinen.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
– Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til et antal
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. I givet fald bør man få et autoriseret Volvo-værksted til at kontrollere bilen.
191
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G007446
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspladser. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med
en ny af samme farve og med samme
amperetal.
• 19 — 36 er af typen "MiniFuse".
• 7—18 er af typen "JCASE" og bør udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
• 1—6 er af typen "Midi Fuse" og må kun
udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og
sætte dem i.
192
09 Vedligeholdelse og service
09
G020250
Sikringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Køleventilator ............................................................................ 50 A
Styreservo (ikke 1,6 l motor) .............................................. 80 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ........................... 60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ........................... 60 A
Element klimaenhed, ekstravarmer (PTC) (ekstraudstyr) ..... 80 A
Gløderør (4-cyl. diesel) ...................................................... 60 A
Gløderør (5-cyl. diesel) ...................................................... 70 A
7. ABS-pumpe ....................................................................... 30 A
8. ABS-ventiler ...................................................................... 20 A
9. Motorfunktioner ................................................................. 30 A
10. Blæser, klimaanlæg ........................................................... 40 A
11. Forlygtesprinkler................................................................ 20 A
12. Strømforsyning til elopvarmet bagrude .............................. 30 A
13. Startmotorrelæ.................................................................. 30 A
14. Anhængertilslutning .......................................................... 40 A
15. Reserve .................................................................................. 16. Strømforsyning til infotainment ......................................... 30 A
17. Forrudeviskere .................................................................. 30 A
18. Strømforsyning til sikringsboks i kabinen .......................... 40 A
19. Reserve .................................................................................. 20. Horn ................................................................................. 15 A
21. Brændstofdrevet tilskudsvarmer, kabinevarmer ................ 20 A
22. Reserve .................................................................................. 23. Motorstyreenhed (ECM) (5-cyl. benzin), transmission
(TCM) ................................................................................ 10 A
24. Elopvarmet brændstoffilter, PTC-element olieudskiller
(5-cyl. diesel) .................................................................... 20 A
193
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
25. Reserve ...................................................................................26. Tændingslås ...................................................................... 15 A
27. Aircondition-kompressor ................................................... 10 A
28. Reserve ...................................................................................29. Tågelys foran, .................................................................... 15 A
30. Motorstyreenhed (ECM) (1,6 l benzin, 2,0 l diesel) ................ 3 A
31. Spændingsregulator, generator, 4-cyl. ............................... 10 A
32. Indsprøjtningsventiler (5-cyl. benzin),
lambdasonde (4-cyl. benzin),
ladeluftkøler (4-cyl. diesel),
luftmassemåler og turbokontrol (5-cyl. diesel) .................... 10 A
33. Lambdasonde og vakuumpumpe (5-cyl. benzin),
motorstyreenhed (5-cyl. diesel),
dieselfiltervarmer (4-cyl. diesel) ......................................... 20 A
34. Tændspoler (benzin), indsprøjtningsventiler (1,6 l benzin),
brændstofpumpe (4-cyl. diesel),
trykføler for klimaanlæg (5-cyl.),
gløderør og EGR-udstødningsrensning (5-cyl. diesel) ........ 10 A
35. Motorsender til ventiler, relæspole aircondition,
PTC-element oliefælde (5-cyl. benzin),
motorstyreenhed ECM (5-cyl. diesel), canister (benzin),
indsprøjtningsventiler (1,8/2,0 l benzin),
MAF luftmassemåler (5-cyl. benzin, 4-cyl. diesel),
turbokontrol (4-cyl. diesel) trykføler servostyring
(1,6 l benzin), EGR udstødningsrensning (4-cyl. diesel) ...... 15 A
36. Motorstyreenhed ECM (ikke 5-cyl. diesel),
gaspedalføler, lambdasonde (5 cyl. diesel)......................... 10 A
194
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Relæ-/sikringsboks i kabinen
1
2
G020601
3
Der er 50 sikringspladser. Sikringerne er placeret under handskerummet. Der er også
plads til et antal reservesikringer. Værktøj til
skift af sikringer befinder sig i relæ-/sikringsboksen i motorrummet (se side 192).
– Træk midterstiften helt ud af fastgøringsclipsene. Fastgør beklædningen med clipsene, og tryk den løse stift i clipsene ind
igen. Nu udvider clipsene sig og holder
beklædningen på plads.
Udskift af sikringer:
– Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i fastgøringsclipsene (1) ca. 1 cm ind,
og derefter trække dem ud.
– Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads) (2) venstre om, indtil de
løsnes.
– Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den ned mod sædet, til stoppet. Før den
helt ned. Boksen kan nu hægtes helt af.
– Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
195
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
G020246
09
37. Reserve ...................................................................................38. Reserve ...................................................................................39. Reserve ...................................................................................40. Reserve ...................................................................................41. Reserve ...................................................................................42. Reserve ...................................................................................43. Telefon, lydanlæg, RTI (ekstraudstyr) ................................. 15 A
44. SRS-system, motorstyreenhed ECM (5-cyl.) ...................... 10 A
45. Stikkontakt ........................................................................ 15 A
46. Belysning i kabine, handskerum og indstigning .................... 5 A
47. Interiørlys ............................................................................ 5 A
48. Sprinkler, bagrudevisker .................................................... 15 A
49. SRS-system ...................................................................... 10 A
196
50. Reserve .................................................................................. 51. Ekstravarmer til kabine, brændstoffilter relæ elopvarmning 10 A
52. Transmissionsmodul (TCM), ABS-system ............................ 5 A
53. Servostyring...................................................................... 10 A
54. Parkeringshjælp, Bi Xenon (ekstraudstyr) .......................... 10 A
55. Key-less styreenhed ......................................................... 20 A
56. Fjernbetjening styreenhed, Styreenhed sirene ................... 10 A
57. Diagnosekontakt, bremselygtekontakt .............................. 15 A
58. Højre fjernlys, ekstralys-relæspole ................................... 7,5 A
59. Fjernlys (venstre) .............................................................. 7,5 A
60. Sædeopvarmning, førerside .............................................. 15 A
61. Sædeopvarmning, passagerside ....................................... 15 A
62. Soltag ............................................................................... 20 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
63. Reserve ...................................................................................64. RTI (ekstraudstyr) ................................................................ 5 A
65. Infotainment ........................................................................ 5 A
66. Styreenhed til infotainment (ICM), klimaanlæg ................... 10 A
67. Reserve ...................................................................................68. Fartpilot ............................................................................... 5 A
69. Klimaanlæg, regnsensor, BLIS-knap .................................... 5 A
70. Reserve ...................................................................................71. Reserve ...................................................................................72. Reserve ...................................................................................73. Soltag, konsol til interiørbelysning (OHC) påmindelse om
sikkerhedsseler, bagsæde auto-tågespejl ............................ 5 A
74. Brændstofpumperelæ ........................................................ 15 A
75. Reserve ...................................................................................76. Reserve ...................................................................................77. Reserve ...................................................................................78. Reserve ...................................................................................79. Baklys ................................................................................. 5 A
80. Reserve ...................................................................................81. Reserve ...................................................................................82. Strømforsyning til højre fordør ........................................... 25 A
83. Strømforsyning til venstre fordør........................................ 25 A
84. Elbetjent passagerforsæde, ............................................... 25 A
85. Elbetjent førersæde ........................................................... 25 A
86. Interiørlys, bagagerumslys, elbetjente sæder,
brændstofniveauvisning (1.8F) ............................................. 5 A
197
Generelt ..................................................................................................200
Audiofunktioner ...................................................................................... 201
Radiofunktioner ...................................................................................... 204
Cd-funktioner ......................................................................................... 208
Menustruktur – lydanlæg ....................................................................... 210
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) ............................................................. 211
Menustruktur – telefon ........................................................................... 218
198
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
givet fald tændes lydanlægget automatisk,
næste gang nøglen drejes til stilling I.
3
2
10
Menuhåndtering
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre hjørne af displayet.
Menupunkterne vises i midten af displayet.
1
4
5
G020245
6
7
Infotainment er et system med integreret lydanlæg og telefon1. Infotainmentsystemet
betjenes let med kontrolpanelet og tastaturet1 på rattet (se side 53). På displayet (2)
vises meddelelser og oplysninger om den
aktuelle funktion.
Lydanlægget
Til/fra
POWER (1) tænder/slukker for lydanlægget.
Hvis lydanlægget er i gang, når startnøglen
drejes til stilling 0, vil det stadig være i gang,
indtil nøglen tages ud af tændingslåsen. I
1 Ekstraudstyr
200
• MENU (4) fører til menusystemet.
• Opad/nedad med navigeringsknappen (5)
skifter mellem menupunkterne.
• ENTER (7) vælger eller aktiverer/deaktiverer et af menupunkterne.
• EXIT (6) fører ét trin tilbage i menusystemet. Et langt tryk på EXIT fører ud af
menusystemet.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II2 fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og
Dolby-ikonen er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System fremstilles på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Hurtigvalg
Menupunkterne er nummererede og kan
også vælges direkte med knapperne (3).
Udstyr
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt
ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er
tre audiosystemniveauer: Performance, High
Performance og Premium Sound. FM- og
AM-radio med RDS samt cd-afspiller indgår
dog i alle lydanlæg.
2 Premium
Sound
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernes betjening
1
2
3
Valg af lydkilde
4
5
Med gentagne tryk på AM/FM skiftes der
mellem FM1, FM2 og AM. Med gentagne
tryk på MODE skiftes der mellem CD og
AUX.
AUX
Til AUX-indgangen kan der f.eks. tilsluttes en
mp3-afspiller.
– Sæt lydanlægget i AUX-stilling med
MODE.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til AUX indgangslydstyrke og tryk på
ENTER.
Drej TUNING eller tryk på højre/venstre på
navigeringsknappen.
10
OBS
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
G019805
6
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
MODE – Valg af lydkilde, CD/AUX
TUNING – Drejeknap
SOUND – Trykknap
Lydstyrke
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet
til at regulere lydstyrken, se s. 53. Lydstyrken
justeres automatisk afhængigt af bilens
hastighed, se s. 203.
G021296
1.
2.
3.
4.
5.
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm.
Af og til kan den eksterne lydkilde, AUX,
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
201
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
USB/iPod-stik (ekstraudstyr)
Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod og/eller
en USB-hukommelse til bilens Infotainmentsystem via stikket i midterkonsollen.
Når opdateringen er klar, vises sporinformation på displayet, og der kan vælges et
ønsket spor.
Valg af spor kan ske på to måder:
• Drej TUNING (4) venstre eller højre om
• eller brug navigationsbetjeningens (6)
højre- eller venstre knap til at gå til det
ønskede spor.
Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet,
kan der også skiftes spor med dets betjeningsknapper.
G019823
OBS
Afhængigt af, hvad der er tilsluttet, skal der
vælges lydkilde:
– Vælg iPod eller USB med MODE. Teksten
Opret forbindelse vises på displayet.
– Tilslut dit lagermedie til stikket i midterkonsollens opbevaringsrum (se ovenstående illustration).
Teksten Indlæser vises på displayet, når
systemet opdaterer lagringsmediets filer. Det
tager et stykke tid.
202
Systemet støtter afspilning af musikfiler i de
mest almindelige varianter af filformaterne
mp3, wma og wav. Der er altså varianter af
disse lydformater, som systemet ikke støtter.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge USB-hukommelse bør det undgås at lagre andet end
musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid for systemet at opdatere lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For
at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet
skal den være indstillet på USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod-afspiller
iPod-afspilleren oplades og strømforsynes af
systemet via tilslutningskablet. Hvis iPodafspillerens batteri er helt afladet, skal det
dog oplades, inden iPod-afspilleren tilsluttes.
OBS
Når iPod bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPod-afspillerens egen menustruktur.
Se betjeningsvejledningen til iPod for nærmere oplysninger.
For yderligere information, se betjeningsvejledningen til USB/iPod Music Interface.
Lydindstillinger
Justere lydindstillinger
Ved at trykke gentagne gange på SOUND
skiftes der mellem nedenstående alternativer. Justeringen foretages ved at dreje på
TUNING.
• BAS – Basniveauet.
• DISKANT – Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttaler.
10 Infotainment
Audiofunktioner
• BALANS – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• CENTER1 – Niveau for centerhøjttaler.
3-kanalsstereo eller Pro Logic II skal aktiveres, inden justeringen kan foretages, se
s. 203.
• SURROUND1 – Niveau for surroundlyd.
Pro Logic II skal aktiveres, før justering er
mulig, se s. 203.
Surround
Surround-indstillingerne1 styrer den
rumlige oplevelse af lyden. Indstillinger og aktivering/deaktivering
foretages separat for hver lydkilde.
Dolby-ikonen på displayet viser, at
Dolby Pro Logic II er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Av – 2-kanalsstereo.
Aktivere/deaktivere surround-lyd
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Surround FM/AM/CD/AUX, og tryk
på ENTER.
1 Premium
Sound
– Gå til Pro Logic II2, 3-kanalsstereo eller
Fra, og tryk på ENTER.
Equalizer for/bag
equalizeren3
Med
kan lydniveauet for forskellige frekvensbånd justeres separat.
Justere equalizer
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Equalizer For eller Equalizer Bag,
og tryk på ENTER.
– Kolonnen på displayet viser lydniveauet
for det aktuelle frekvensbånd.
– Justér niveauet med TUNING (4) eller op/
ned på navigeringsknappen. Yderligere
frekvenser kan vælges med venstre/højre
på navigeringsknappen.
– Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
Automatisk lydstyrkekontrol
Automatisk lydstyrkekontrol vil sige, at lydstyrken øges i takt med bilens hastighed. Der
kan vælges tre niveauer4: Lav, Middel og
Høj.
2
Findes ikke i AM- og FM-stilling.
3
Visse audioniveauer.
4 Ikke
Justering af automatisk lydstyrkekontrol
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Automatisk lydstyrkekontrol, og
tryk på ENTER.
– Gå til Lav, Medium eller Høj, og tryk på
ENTER.
10
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabineakustik, lytterposition
m.m. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, som
tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelse og bilens hastighed.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
Performance Sound.
203
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernes betjening
10
1
7
2
– Tryk kortvarigt til venstre eller højre på
navigeringsknappen (5).
3
Manuel stationssøgning
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
– Juster frekvensen ved at dreje
TUNING (3).
En station kan også stilles ind med et langt
venstre- eller højretryk på navigeringsknappen eller med knapperne på rattet:
4
6
1.
2.
3.
4.
5.
G019806
5
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
SCAN – Scanning
Navigeringsknap – Stationssøgning og
menuhåndtering
6. EXIT – Afbrydelse af igangværende
funktion
7. AUTO – Automatisk forvalgslagring
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
204
– Hold højre eller venstre på navigeringsknappen ind, indtil den ønskede frekvens
vises på displayet.
Mens frekvensafspilleren stadig ses på displayet, kan søgningen foretages med korte
venstre- eller højretryk på
navigeringsknappen (5).
Forvalgslagring
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd. FM har to lagerbanker til forvalg: FM1
og FM2. Forvalgene vælges med
forvalgsknapperne (2) eller med knapperne
på rattet.
Manuel forvalgslagring
– Indstil en station.
– Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 kraftigste radiostationer og forvalgslagrer dem automatisk i en
separat hukommelsesbank. Funktionen er
særlig brugbar i områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
Starte automatisk forvalgslagring
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
– Hold AUTO (7) trykket ned, indtil Autolagring... vises på displayet.
Når Lagrer automatisk ikke længere vises
på displayet, er lagringen foretaget. Radioen
sættes i autostilling, og Auto vises på displayet. De automatisk gemte forvalg kan nu
vælges direkte med forvalgsknapperne (2).
Afbryde automatisk forvalgslagring
– Tryk på EXIT (6).
Vælge automatisk gemt forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de
automatisk gemte forvalg bruges.
– Tryk kort på AUTO (7).
Auto vises på displayet.
– Tryk på en forvalgsknap (2).
Radioen forbliver i autotilstand, indtil et kort
tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/FM (1)
afbryder.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
– Tryk kort på AUTO (7).
Auto vises på displayet.
– Tryk på en forvalgsknap.
– Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned,
indtil meddelelsen Stationen gemt vises
på displayet.
Radioen går ud af autostillingen, og den
gemte station kan vælges som et forvalg.
Scanning
Funktionen SCAN (4) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, hvorefter søgningen fortsætter.
Aktivere/deaktivere Scan
– Vælg frekvensbånd med AM/FM.
– Tryk på SCAN for at aktivere.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
Forvalgsgemme en funden station
Mens Scan er aktiv, kan en ønsket station
forvalgsgemmes.
– Tryk på en forvalgsknap og hold den trykket ned, indtil meddelelsen
Stationen gemt vises på displayet.
Scan afbrydes, og den gemte stationen kan
vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS forbinder FMstationer i et netværk. En FM-station i et
sådant netværk sender information, som
giver en RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
med en forindstillet lydstyrke (se side 207).
Radioen vender tilbage til den foregående
lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.
10
Programfunktionerne alarm (ALARM),
trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og
programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. Med hensyn til
yderligere indstillinger af programafbrydelse,
se EON og REG på side 207. Programfunktionerne ændres ved hjælp af menusystemet
(se side 200).
Gå tilbage til den afbrudte lydkilde
Tryk på EXIT for at gå tilbage til den afbrudte
lydkilde.
Programfunktioner
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller
deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på
displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
På FM kan radioen søge efter stationer med
visse programindhold. Hvis et ønsket programindhold findes, kan radioen skifte station,
og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks.
cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausetilstand. Den afbrydende udsendelse afspilles
Trafikinformation – TP
Denne funktion afbryder for trafikinformation, som sendes inden for en
indstillet stations RDS-netværk. TP
viser, at funktionen er aktiveret.
205
10 Infotainment
Radiofunktioner
Hvis den indstillede station kan sende trafikinformation, vises
på displayet.
10
Aktivere/deaktivere TP
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
– Vælg en FM-station.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
– Gå til TP Station, og tryk på ENTER.
Enten vises TP fra aktuelle stn. eller
TP fra alle stationer på displayet.
– Tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere TP-søgning
TP-søgning kan benyttes på længere ture,
når en anden lydkilde end radioen spiller.
Funktionen søger automatisk efter trafikinformation på forskellige RDS-net.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
206
– Gå til TP-søgning, og tryk på ENTER.
Nyheder
Funktionen afbryder for nyhedsudsendelser inden for en indstillet stations RDS-net. Teksten NEWS
viser, at funktionen er aktiv.
Aktivere/deaktivere nyheder
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Nyheder, og tryk på ENTER.
Nyheder fra nuværende station/alle stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
– Vælg en FM-station.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Nyhedsstation, og tryk på ENTER.
Enten vises Nyheder fra nuværende station
eller Nyheder fra alle stationer på displayet.
– Tryk på ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. pop og
klassisk musik vælges.
PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
Aktivere/deaktivere PTY
– Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Vælg PTY, og tryk på ENTER.
Der vises nu en liste over programtyper:
Aktuelt, Information osv. Funktionen PTY
aktiveres ved at vælge programtyper og
deaktiveres ved at nulstille alle PTY’er.
– Vælg ønskede programtyper eller
Nulstil alle PTY’er.
Søg efter PTY
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
– Aktiver PTY.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg efter PTY, og tryk på ENTER.
Hvis radioen finder nogen af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. Med et tryk til højre med navigeringsknappen søges der videre efter en anden
udsendelse af de valgte programtyper.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
OBS
Ikke alle radiostationer understøtter denne
funktion.
Aktivere/deaktivere visning
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Vis PTY, og tryk på ENTER.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
Aktivere/deaktivere radiotekst
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Radiotekst, og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen tavs, og PI-søgning Trk EXIT for at
slutte vises på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til AF, og tryk på ENTER.
• Fjern 1 – afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Slukket – afbryder ikke for programindhold fra andre sendere.
Regionale radioprogrammer – REG
Aktivering/deaktivering af EON
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til EON, og tryk på ENTER.
– Gå til Lokal, Fjern eller Slukket, og tryk på
ENTER.
Funktionen bevirker, at radioen
fortsat er indstillet på en regional
sender, selvom dens signal er
svagt. REG viser, at funktionen er
aktiv. Regionalfunktionen er normalt slået fra.
Aktivere/deaktivere REG
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Regional, og tryk på ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer.
Den lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
• Lokal – afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
10
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabriksindstilling:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Nulstil alt, og tryk på ENTER.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program har den lydstyrke,
som er valgt for det pågældende program.
Hvis lydstyrken justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til næste
programafbrydelse.
1 Standard/fabriksindstilling.
207
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernes betjening
tet, og skift til cd-funktion ved at trykke på
MODE.
10
4
3
5
2
1
G019807
6
1. Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg af
spor og menuhåndtering
2. Positionsvalg i cd-skifter1
3. Isætning og udkast af cd
4. Isætnings- og udkastsåbning til cd
5. MODE – Valg af lydkilderne cd og AUX2
6. TUNING – Drejeknap til valg af spor
Starte afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når
lydanlægget er i cd-funktion, begynder
afspilningen automatisk. Sæt en cd i appara-
208
1
Ekstraudstyr
2
High Performance og Premium Sound
Starte afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Vælg
ellers cd-skifter-funktion med MODE, og
vælg en cd med talknapperne 1–6 eller op/
ned på navigeringsknappen.
Isæt en cd (cd-skifter)
– Vælg en tom plads med talknapperne 1–6
eller op/ned på navigeringsknappen.
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disk viser, at der kan isættes
en ny disk. Cd-skifteren kan indeholde op til
6 cd’er.
– Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning.
Udkast af cd
En cd befinder sig i udstødt stilling i ca.
12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
Udkast enkelte diske med et tryk på
udkastknappen (3).
Alle cd’er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én
cd ad gangen. Teksten Eject alle vises på
displayet.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Lydfiler2
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren,
indlæses cd’ens katalogstruktur. Alt efter
cd’ens kvalitet kan det dog tage et stykke tid,
inden afspilningen begynder.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til
cd’ens katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen foregår på samme måde som i
lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har
symbolet , mens kataloger har
symbolet
. Afspilning af lydfiler startes
ved at trykke på ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende katalog. Der skiftes automatisk kata-
10 Infotainment
Cd-funktioner
log, når alle filer i det aktuelle katalog er
afspillet.
Tryk venstre/højre på navigeringsknappen,
hvis displayets bredde ikke rækker til at vise
hele lydfilens navn.
Hurtigspoling/skift af cd-spor og
lydfiler
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk på
højre/venstre på navigeringsknappen. Med
lange tryk opnås hurtigspoling af cd-spor/
lydfiler. TUNING (eller tastaturet på rattet)
kan også benyttes til dette formål.
Skanne cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at
fortsætte afspilningen af det aktuelle cdspor/lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem
de tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem spor i tilfældig rækkefølge fungerer kun på den aktuelle disc.
Displayet viser forskellige meddelelser
afhængigt af, hvilken tilfældig rækkefølgefunktion der er valgt:
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
musik-cd’er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne i
et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Aktivere/deaktivere (cd-spiller)
– Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
Hvis der afspilles en disc med lydfiler:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
– Gå til Mappe eller Disc, og tryk på
ENTER.
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
– Gå til Enkelt disc eller Mappe og tryk på
ENTER.
Når en anden cd vælges, deaktiveres funktionen.
10
Disctekst
Hvis der er titelinformation på en musik-cd,
kan den vises på displayet1.
Aktivere/deaktivere
– Start afspilning af en cd.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Disctekst, og tryk på ENTER.
Cd’er
Brug af cd’er med dårlig kvalitet kan medføre
dårlig lyd eller lydbortfald.
Vigtigt
Brug kun standard-cd’er (12 cm i diameter).
Brug ikke cd’er med påklistrede etiketter.
Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og
dermed beskadige apparatet.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
– Gå til Enkelt disk eller Alle discs, og tryk
på ENTER.
Valget Alle discs gælder kun for de musikcd, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
1
Gælder kun cd-skifteren.
209
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlæg
10
FM-menu
1. Nyheder
2. TP
3. PTY
4. Radiotekst
5. Avancerede radioindstillinger
6. Lydindstillinger1
AM-menu
1. Lydindstillinger1
Cd-menu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger1
Cd-skiftermenu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger1
1 Visse
210
audioniveauer.
AUX-menu
1. AUX-lydstyrke
2. Nyheder
3. TP
4. Lydindstillinger1
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
2
3
4
10
5
1
G007500
6
Telefonsystemets dele
211
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
10
1. Antenne
2. Knapper på rattet
Med knapperne kan de fleste af telefonsystemets funktioner bruges, se s. 213.
3. Mikrofon
Mikrofonen til handsfree brug er indbygget i
loftskonsollen ved bakspejlet.
4. Kontrolpanel i midterkonsol
Samtlige telefonfunktioner (undtagen
opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
5. Privatrør (ekstraudstyr på visse
markeder)
6. SIM-kortlæser
Generelt
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
• Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
212
• Telefonsystemet skal være slukket, når
bilen tankes.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Lad kun et autoriseret Volvo-værksted
udføre service på telefonsystemet.
SIM-kort
Nødopkald
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
Sådan foretages et nødopkald
– Aktiver telefonen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
– Tryk på ENTER.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan indgående opkald og
SMS’er forsinkes, således at føreren kan
koncentrere sig om kørslen. Indgående
opkald og SMS’er kan forsinkes med
5 sekunder, inden de forbindes. Ubesvarede
opkald vises på displayet. IDIS kan fravælges
under menupunkt 5.6.2 (se side 219).
G020244
Telefonsystemets dele
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort udstedes af forskellige netoperatører. I tilfælde af et problem med kortet,
bedes henvendelse rettet til netoperatøren.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G (kun 3G). Kombinerede
3G/GSM-kort virker. Kontakt din netværksoperatør, hvis du er nødt til at skifte SIMkort.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres
med menusystemet, beskrives på s. 200.
Trafiksikkerhed
Af sikkerhedsgrunde er dele af telefonsystemets menusystem ikke tilgængelige ved
hastigheder på over 8 km/t. Det er dog muligt
at afslutte en påbegyndt aktivitet i menusystemet. Hastighedsbegrænsningen kan fjernes under menupunkt 5.6.1 Menu-lås (se
side 221).
1 Visse
1
Knapper på rattet
1
2
10
2
3
7
3
6
4
5
Kontrolpanel i midterkonsol
1. VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald.
2. Tal- og bogstavknapper
3. MENU – Åbner hovedmenuen
4. EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter
indtastede tegn
5. Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
6. ENTER – Accepterer opkald, aktiverer
telefonen fra standby
7. PHONE – Til/fra og standby
4
G020243
Isætning af SIM-kort
– Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
– Træk SIM-kortholderen (1) ud af SIM-kortlæseren.
– Anbring SIM-kortet i holderen med metalfladen synlig. Det afskårne hjørne på kortet skal passe til kortholderens fasning.
– Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Telefonens betjening
G019809
SIM-kortdubletter1
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort for samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan benyttes i bilen.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktioner. For at
kunne betjene lydanlægget skal telefonen
være i standby.
1. ENTER – Fungerer på samme måde som
på kontrolpanelet
2. EXIT – Fungerer på samme måde som
på kontrolpanelet
3. Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
4. Navigeringsknapper – Skifter i menuer
markeder
213
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Til/fra
10
Når telefonsystemet er aktiveret eller i
standby, vises et telefonrør på displayet. Hvis
startnøglen drejes til stilling 0, når telefonen
er i en af disse stillinger, sættes telefonen
automatisk i samme stilling, næste gang
startnøglen drejes til stilling I eller II.
Aktivering af telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges, når telefonen er i aktiv stilling.
– Tryk på PHONE.
– Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
Deaktivere telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
– Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
aktiveres.
Standby
I standby kan lydanlægget være i gang, samtidig med at der tages imod opkald. I standby
kan der derimod ikke ringes ud.
Sæt telefonen i standby
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den
kan sættes i standby.
– Tryk på PHONE eller EXIT.
214
Aktivere fra standby
– Tryk på PHONE.
Opkaldshåndtering
Hvis privatrøret er løftet, når man indleder en
telefonsamtale, kommer lyden ud i handsfree-systemet. Vedr. skift mellem privatrør og
handsfree under en samtale, se side 216.
Opringning
– Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
– Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 216).
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret
frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Modtagelse af et opkald
For autosvar, se menupunkt 4.3, s. 218.
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret
frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Afslutte opkald
– Tryk på EXIT, eller læg røret på.
Afvise opkald
– Tryk på EXIT.
Ventende opkald
Hvis der kommer et yderligere opkald under
en igangværende telefonsamtale, høres to
toner. På displayet vises Svar?.Man kan
afvise eller modtage opkaldet på normal vis.
Hvis det indkommende opkald modtages,
parkeres den igangværende samtale.
Parkere/genoptage opkald
– Tryk på MENU.
– Gå til Hold til eller Hold fra, og tryk på
ENTER.
Ringe under igangværende opkald
– Parker opkaldet.
– Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
Skifte mellem opkaldspartnere
– Tryk på MENU.
– Gå til Skift mellem, og tryk på ENTER.
Starte konferenceopkald
Et konferenceopkald består af mindst tre
samtaleparter, der kan tale med hinanden.
Når et konferenceopkald er påbegyndt, kan
der ikke tilsluttes flere parter. Alle igangværende samtaler afsluttes, hvis konferenceopkaldet afsluttes.
– Start to telefonsamtaler.
– Tryk på MENU.
– Gå til Sammenkobling, og tryk på
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Lydstyrke
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren eller
centerhøjttaleren1.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken reguleres med ratknapperne.
Hvis privatrøret bruges,
reguleres lydstyrken med et
hjul på siden af røret.
Lydanlæggets lydstyrke
Under en telefonsamtale sænkes lydstyrken
midlertidigt. Når samtalen er afsluttet, kommer den oprindelige lydstyrke tilbage. Hvis
lydstyrken justeres under samtalen, bibeholdes den nye lydstyrke, når samtalen er slut.
Lyden kan også afbrydes automatisk for en
telefonsamtale, se menupunkt 5.5.3 på
side 219. Denne funktion findes kun i Volvos
integrerede telefonsystem.
Tekstindtastning
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
– Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens første tegn, to gange for det andet osv., se
tabellen.
1 Premium
Sound.
– Tryk på 1 for et mellemrum. Hvis der skal
skrives to tegn lige efter hinanden med
samme knap, skal du trykke på * eller
vente nogle sekunder.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Bruges, hvis to tegn skal skrives
med samme knap.
0
[email protected]*#&$£/%
#
Skift mellem store og små
bogstaver.
Nummerhåndtering
Ringe til det senest opkaldte nummer
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
10
– Tryk på ENTER.
– Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
Telefonbog
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner,
vises disse på displayet. Kontaktoplysninger
kan gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Nyt register, og tryk på ENTER.
– Indtast et navn, og tryk på ENTER.
– Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
– Gå til SIM-kort eller Telefon, og tryk på
ENTER.
Søge efter kontakter i telefonbogen
Nedpilen på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg, og tryk på ENTER.
215
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
10
216
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
– Gå til en post, og tryk på ENTER.
Kopiering mellem SIM-kort og telefonbog
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Kopier alle, og tryk på ENTER.
– Gå til SIM til tlf. eller Tlf. til SIM, og tryk på
ENTER.
Slette kontakter i telefonbogen
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg, og tryk på ENTER.
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
– Gå til den post, som skal slettes, og tryk
på ENTER.
– Gå til Slet, og tryk på ENTER.
Slet alle kontakter
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Tøm SIM-kort eller Tøm telefonbog,
og tryk på ENTER.
Om nødvendigt, skal telefonkoden opgives.
Den fabriksindstillede kode er 1234.
Hurtigopkald
Et tal på knapperne (1- 9) kan bruges som
kortnummer for en kontakt i telefonbogen.
–
–
–
–
–
Tryk på MENU.
Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
Gå til Hurtig opkald, og tryk på ENTER.
Gå til Vælg nummer, og tryk på ENTER.
Gå til det tal, hvor kortnummeret skal
gemmes, og tryk på ENTER.
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
– Gå til en post, og tryk på ENTER.
– Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
Ringe med hurtigopkald
– Hold den ønskede knap nede i
ca. 2 sekunder, eller tryk kort på knappen
efterfulgt af ENTER.
OBS
Når der tændes for telefonen, varer det et
stykke tid, inden der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne indtaste et kortnummer skal
Hurtig opkald være valgt under menupunktet
Telefonbog (se side 219).
Opringning fra telefonbog
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
Alle kontakter i telefonbogens hukommelse
vises. Antallet af kontakter der vises, kan
reduceres ved at indtaste en del af det søgte
kontaktnavn.
– Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
OBS
Tryk på ENTER for at ringe op.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under en igangværende samtale er flere
funktioner tilgængelige. Nogle funktioner kan
kun benyttes, hvis der er parkeret en samtale.
Tryk på MENU for at komme til opkaldsmenuen, og gå til et af følgende punkter:
• Mute til/Mute fra – Privatfunktion.
• Hold til/Hold fra – Genoptag eller parkér
igangværende samtale.
• Håndfri/Håndbetjent – Brug handsfree
eller privatrør.
• Telefonbog – Vis telefonbogen.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
• Sammenkobling – Konferenceopkald (tilgængelig, hvis der er tilsluttet mere end tre
parter).
• Skift mellem – Skift mellem to opkald
(tilgængelig, hvis der er tilsluttet højst tre
parter).
SMS – Short message service
Læse SMS
– Tryk på MENU.
– Gå til Besked, og tryk på ENTER.
– Gå til Læs, og tryk på ENTER.
– Gå til en meddelelse, og tryk på ENTER.
Meddelelsens tekst ses på displayet. Yderligere valg fås ved at trykke på ENTER. Hold
EXIT inde for at komme ud af menusystemet.
IMEI-nummer
For at spærre telefonen skal netoperatøren
underrettes om telefonens IMEI-nummer. Det
er et 15-cifret løbenummer, der er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få
nummeret frem på displayet. Skriv det op, og
gem det på et sikkert sted.
Specifikationer
Udgangseffekt
2W
SIM-kort
Lille
Hukommelsespladser
2551
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
10
1
Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet
afhænger af abonnementet.
Skrive og sende
– Tryk på MENU.
– Gå til Besked, og tryk på ENTER.
– Gå til Skriv, og tryk på ENTER.
– Skriv teksten, og tryk på ENTER.
– Gå til Send, og tryk på ENTER.
– Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
217
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
Oversigt
10
1. Funktioner
1.1. Ubesv. opkald
1.2. Modtaget opkald
1.3. Opkald
1.4. Slettet
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesv. opkald
1.4.3.
Modtaget opk.
1.4.4.
Opkald
1.5. Taletid
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
1.5.4.
Nulstil tæller
2. Besked
2.1. Læs
2.2. Skriv
2.3. Beskedopsæt.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldig til
2.3.3.
Besked type
218
3. Telefonbog
3.1. Nyt register
3.2. Søg
3.3. Kopier alle
3.3.1.
SIM til tlf.
3.3.2.
Tlf. til SIM
3.4. Hurtig opkald
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Vælg nummer
3.5. Tøm SIM-kort
3.6. Tøm telefonbog
3.7. Hukommelse
4. Opkaldsfunk.
4.1. Send nummer
4.2. Opkald venter
4.3. Aut. svar
4.4. Aut. genopk.
4.5. Viderestilling
4.5.1.
Alle opkald
4.5.2.
Ved optaget
4.5.3.
Ikke besvaret
4.5.4.
Ingen forb.
4.5.5.
Fax opkald
4.5.6.
Data opkald
4.5.7.
Slet alle
5. Indstillinger
5.1. Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel valg
5.2. Sprog
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
5.3.1.
Til
5.3.2.
Fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Rediger koder
5.4.1.
PIN-kode
5.4.2.
Telefonkode
5.5. Lyde
5.5.1.
Ringelydstyrke
5.5.2.
Ringesignal
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.5.3.
Radiomute
5.5.4.
Besked bip
5.6. Traf.sikkrh.
5.6.1.
Menu-lås
5.6.2.
IDIS
5.7. Stand.opsæt.
Beskrivelse af menupunkt
1. Funktioner
1.1. Ubesv. opkald
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem
at ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.5.3.
1.5.4.
Total taletid
Nulstil tæller
2. Besked
2.1. Læs
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2. Skriv
1.3. Opkald
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet.
Vælg enten at gemme eller sende den.
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
2.3. Beskedopsætning
1.4. Slettet
Sletning af de lister, der findes i
menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til
nedenstående.
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ubesvaret
1.4.3.
Modtaget
1.4.4.
Opkald
1.5. Taletid
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste opkald. Til nulstilling af samtaletidmåleren kræves telefonkoden (se menupkt. 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
Seneste opkald
Total opkald
10
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i
meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelelsesindstillinger fås hos netoperatøren.
Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Gyldig til
Beskedtype
3. Telefonbog
3.1. Nyt register
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se s. 215.
219
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
10
3.2. Søg
4.2. Opkald venter
5.2. Sprog
Søgning efter navn i telefonbogen.
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
Vælg sprog til telefonen.
3.3. Kopier alle
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
4.3. Aut. svar
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
4.4. Genopringning
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan
gemmes som kortnumre.
3.5. Tøm SIM-kort
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
Slet hele hukommelsen i SIM-kortet.
4.5.1.
3.6. Tøm telefonbog
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
Ring til et tidligere optaget nummer.
4.5. Viderestilling
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede
antal pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4. Opkaldsvalg
4.1. Send nummer
5. Indstillinger
5.1. Netværk
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
Slet hele hukommelsen i telefonen.
3.7. Hukommelse
5.1.1.
5.1.2.
220
Alle opkald (indstillingen gælder
kun under det aktuelle opkald).
Ved optaget
Ikke besvaret
Ingen forb.
Fax opkald
Data opkald
Slet alle
Auto
Manuel valg
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
Til
5.3.2.
Fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Rediger koder
Redigér PIN- eller telefonkoden. Notér
koden, og gem den på et sikkert sted.
5.4.1.
PIN-kode
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.4.2.
Telefonkode. Den fabriksindstillede telefonkode, 1234,
benyttes ved første ændring.
Telefonkoden benyttes ved
nulstilling af samtaletidmåleren.
5.5. Lyde
5.5.1.
Lydstyrke. Justering af ringesignalets lydstyrke.
5.5.2.
Ringesignal. Der er 7 forskellige
ringesignaler.
5.5.3.
Radiomute. Slå til/fra.
5.5.4.
Besked bip
5.6. Trafiksikkerhed
5.6.1.
Menu-lås Frakobling af menulåsen giver adgang til hele
menusystemet under kørsel.
5.6.2.
IDIS. Hvis IDIS-funktionen
kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset
kørselssituationen.
5.7. Standardopsætning
10
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
221
Typebetegnelse ...................................................................................... 224
Mål og vægt ........................................................................................... 225
Motorspecifikationer .............................................................................. 227
Motorolie ................................................................................................ 229
Væsker og smøremidler ......................................................................... 233
Brændstof .............................................................................................. 235
Katalysator ............................................................................................. 239
Elektrisk anlæg ....................................................................................... 240
Typegodkendelse ................................................................................... 242
222
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele
og tilbehør kan det være en fordel at kende
bilens typebetegnelse samt chassis- og
motornummer.
1
11
1. Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og betræk samt typegodkendelsesnummer.
2. Parkeringsvarmer-skilt.
3. Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
4. Motorolie-skilt.
5. Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer:
(a) manuel gearkasse
2
u
u
u
u
r
f
y
3
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
xxxxxxxx
4
(b), (c) automatgear
6. VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassisnummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere oplysninger om bilen.
5a
224
5b
5c
G007508
6
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
C
D
11
E
G
H I
G015593
A
F
B
Position på billede
Mål
A
Akselafstand
2640
mm
B
Længde
4252
C
Lastlængde, gulv,
nedslået sæde
1486
D
Lastlængde, gulv
663
E
Højde
1447
F
Sporvidde, for
1535
G
Sporvidde, bag
1531
H
Bredde
1782
I
Bredde inkl. sidespejle
2039
225
11 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
11
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, dvs. trækkrog, kugletryk
(i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen),
tagbagagebærer, tagboks m.m., har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar
vægt. Tilladt belastning (ud over føreren) =
Totalvægt – Køreklar vægt.
1
3
4
5
Skiltets placering fremgår af side 224.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
5. Udstyrsniveau
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 75 kg.
226
Maks.
kugletryk
kg
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
1.8F
1300
2.0
1350
øvrige
1500
G016008
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maks. bremset
anhængervægt
kg
2
Maks. ubremset
anhængervægt kg
Maks.
kugletryk kg
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
1.6
1.8
1.8F
2.0
2.4i
T5
Motorbetegnelse
B4164S3
B4184S11
B4184S8
B4204S3
B5244S4
B5254T7
Effekt (kW/omdr./min.)
74/6000
92/6000
92/6000
107/6000
125/6000
169/5000
(hk/rpm)
100/6000
125/6000
125/6000
145/6000
170/6000
230/5000
Drejningsmoment
(Nm/omdr./min.)
150/4000
165/4000
165/4000
185/4500
230/4400
320/1500–5000
Cylinderantal
4
4
4
4
5
5
Cylinderdiameter (mm)
79
83
83
87
83
83
Slaglængde (mm)
81,4
83,1
83,1
83,0
90,0
93,2
Slagvolumen (liter)
1,60
1,80
1,80
1,99
2,44
2,52
Kompressionsforhold
11,0:1
10,8:1
10,8:1
10,8:1
10,3:1
9,0:1
11
Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer kan aflæses på
motoren (se side 224).
227
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
1
1.6D
2.0D
Motorbetegnelse
D4164T
D4204T
D5244T9
Effekt (kW/omdr./min.)
80/4000
100/4000
120/5500
132/4000
(hk/rpm)
109/4000
136/4000
163/5500
180/4000
Drejningsmoment (Nm/omdr./
min.)
240/-
320/2000
340/1750–2750
350/1750–3250
Cylinderantal
4
4
5
5
Cylinderdiameter (mm)
75
85
81
81
Slaglængde (mm)
88,3
88,0
93,2
93,2
Slagvolumen (liter)
1,56
2,00
2,40
2,40
Kompressionsforhold
18,3:1
18,5:1
17,0:1
17,0:1
Belgien
Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer kan aflæses på
motoren (se side 224).
228
D5
D5
1
D5244T8
11 Specifikationer
Motorolie
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30 C eller
over +40 C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde
af mange korte ture (under 10 km) ved lave
temperaturer (under +5 C).
Vælg en helt syntetisk motorolie ved ugunstige kørselsforhold. Det giver en ekstra
beskyttelse for motoren.
Vigtigt
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, mulighed
for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning. Brug af godkendt motorolie er
påkrævet for at de anbefalede serviceintervaller skal kunne tillempes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved påfyldning og ved
olieskift, ellers risikerer du at påvirke levetid,
mulighed for at starte, brændstofforbrug og
miljøbelastning. Volvo Car Corporation fraskriver sig alt garantiansvar, hvis der ikke
bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Viskositetsdiagram
11
G020236
Ugunstige kørselsforhold
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
229
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
11
Motorvariant
2.4i
T5
B5244S42
B5254T7
1 Inkluderer
2
Viskositet: SAE 0W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
Påfyldningsbar
kapacitet
mellem MIN–MAX (liter)
Kapacitet1
liter
1,3
5,8
2
filterskift.
Gælder ikke Europa, for Europa se s. 232.
230
Oliekvalitet: ACEA A3/B3/B4
G020235
Engine oil quality: ACEA A3/B3/B4
Viscosity: SAE 0W-30
xxxxxxxx
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. Skiltets placering fremgår af
side 224.
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
1
Oliekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
G020234
Engine oil quality: WSS-M2C913-B
Viscosity: SAE 5W-30
xxxxxxxx
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. Skiltets placering fremgår af
side 224.
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet
mellem MIN–MAX (liter)
Kapacitet1
liter
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
1.8F
B4184S8
2.0
B4204S3
1.6D
D4164T
1,0
3,7
2.0D
D4204T
2,0
5,5
11
4,3
Inkluderer filterskift.
231
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
11
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
G020233
Engine oil quality: ACEA A5/B5
Viscosity: SAE 0W-30
xxxxxxxx
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. Skiltets placering fremgår af
side 224.
Motorvariant
Påfyldningsbar
kapacitet
mellem MIN–MAX (liter)
Kapacitet1
liter
2.4i
B5244S42
1,3
5,5
T5
B5254T72
D5
D5244T8
1,5
6
2.4D
D5244T9
3
1
Inkluderer filterskift
2
Kun Europa, for øvrige markeder se s. 230.
3 Belgien
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid.
Under ugunstige kørselsforhold kan det dog
være nødvendigt (se side 229).
232
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet
Anbefalet kvalitet
Gearkasseolie
1.6 Manuel 5-trins
2,1 liter
Transmissionsolie: WSD-M2C200-C
1.8 Manuel 5-trins
1,9 liter
1.6D Manuel 5-trins
1,9 liter
1.8F Manuel 5-trins
1,9 liter
2.0 Manuel 5-trins
1,9 liter
2.0D Manuel 6-trins
1,7 liter
Transmissionsolie: WSD-M2C200-C
2.4D Automatgear
7,75 liter
Transmissionsolie: JWS 3309
D5 Automatgearkasse
7,75 liter
Transmissionsolie: JWS 3309
2.4i Manuel 5-trins
2,1 liter
Transmissionsolie: MTF 97309-10
2.4i Automatgear
7,75 liter
Transmissionsolie: JWS 3309
T5 Manuel 6-trins
2,0 liter
Transmissionsolie: MTF 97309-10
T5 automatgearkasse
7,75 liter
Transmissionsolie: JWS 3309
5-cyl. manuel gearkasse
9,5 liter
5-cyl. automatgearkasse
10,0 liter
4 cyl. Benzin (1.8, 1.8F og 2.0)
7,5 liter
4 cyl. Diesel (2.0D)
9,5 liter
4 cyl. Benzin (1.6)
6,2 liter
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet
med vand, se emballagen. Termostaten åbner
ved:
benzinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
benzinmotor (1.6) 82 ºC
dieselmotor (1.6D) 83 ºC
4 cyl. Diesel (1.6D)
7,2 liter
Kølevæske
11
233
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet
Anbefalet kvalitet
180–200 g
Kompressionsolie PAG
500–600 g
Kølemedium R134a (HFC134a)
Bremsevæske
0,6 liter
DOT 4+
Servostyring
0,8–0,9 liter
Servostyringsolie: WSS M2C204-A2 eller tilsvarende produkt med samme specifikation.
4 cyl. Benzin/diesel
4,0 liter
5 cyl. Benzin/diesel
6,5 liter
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af
Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
Aircondition
11
1
Sprinklervæske
Brændstoftank
1Vægten
234
Se s. 235.
varierer alt efter motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for korrekt information.
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, udslip og kapacitet
Motor
Benzin
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
1.6
B4164S3
Manuel 5-trins (IB5)
7,0
167
55
1.8
B4184S11
Manuel 5-trins (MTX75)
7,3
174
1.8F
B4184S8
Manuel 5-trins (MTX75)
7,3
174
2.0
B4204S3
Manuel 5-trins (MTX75)
7,4
177
2.4i
B5244S4
Manuel 5-trins (M56H)
8,4
200
Automatgearkasse (AW55-51)
9,0
214
Manuel 6-trins (M66)
8,7
208
Automatgearkasse (AW55-51)
9,4
224
T5
B5254T7
11
62
Motor
Diesel
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
1.6D
D4164T (EURO3)
(EURO4)
Manuel 5-trins (MTX75)
4,9
129
52
2.0D
D4204T (EURO3)
Manuel 6-trins (MMT6)
5,7
151
D5244T8
Automatgearkasse (AW55-51)
6,9
182
D5244T91
Automatgearkasse (AW55-51)
(EURO4)
D5
1
60
Kun Sverige og Belgien
235
11 Specifikationer
Brændstof
11
236
Motor
Bioætanol
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
1.8F1
B4184S8
Manuel 5-trins (MTX75)
10,32
-
55
1
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin, eller bioætanol E85, samt enhver blanding af disse to brændstoffer.
2
Bilen forbruger mere brændstof ved kørsel med bioætanol E85 end benzin. Det skyldes, at bioætanol har et lavere energiindhold end benzin.
11 Specifikationer
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes, hvis
bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Desuden kan køremåden og andre ikke-tekniske faktorer påvirke
bilens brændstofforbrug. Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON bliver forbruget
højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
Benzin
Bioætanol E85
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
Brændstofsystemet eller dets komponenter
må ikke modificeres. Komponenter må ikke
erstattes med dele, som ikke er specielt
beregnet til brug med bioætanol.
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og lavest mulige brændstofforbrug.
Benzin – Norm EN 228.
Vigtigt
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
gælde, må alkohol aldrig blandes med benzin, da det kan beskadige brændstofsystemet.
Diesel
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorens brændstofsystem er følsomt over for forurening, se s. 177.
ADVARSEL
11
Undgå altid at indånde brændstofdampe og
at få brændstofstænk i øjnene.
Hvis du får brændstof i øjnene, skal du tage
eventuelle kontaktlinser ud og skylle med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg derefter læge.
Brændstof må aldrig sluges. Brændstoffer
som benzin, bioætanol og blandinger af
disse er meget giftige og kan forårsage permanente skader eller dødsfald, hvis de sluges. Søg straks læge, hvis der er blevet
slugt brændstof.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
237
11 Specifikationer
Brændstof
Vigtigt
11
Brug af andre brændstoffer kan forårsage
motorskader og forringet ydelse. Det ophæver endvidere Volvos garantier og eventuelle supplerende serviceaftaler.
Tank med benzin inden langtidsparkering
for ikke at risikere korrosion. Der kan være
små mængder korrosiv forurening i
bioætanol E85.
Reservedunk
Reservedunk i bilen bør fyldes med benzin,
se s. 117.
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse,
og der kan dannes eksplosive gasser i
reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
238
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten
eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er
belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller varetager katalysatorfunktionen,
dvs. de fremskynder den kemiske proces
uden selv at forbruges.
11
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslippet og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
239
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med
chassis og motorblok som ledere.
11
Spænding
12 V
Kapacitet ved koldstart
(CCA)
590 A
12 V
600
Reservekapacitet (RC)
100
min.
120
min.
135
min.
Kapacitet (Ah)
60
70
80
12 V
700 A2
1
Biler med audioniveauet High Performance.
2
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound,
brændstofdrevet varmer eller RTI.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Certificering af keyless
drive-systemet
Hermed bekræfter Siemens VDO Automotive A.G., at denne udstyrstype, 5WK48952,
5WK48956, 5WK48812, er i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser i henhold til
direktiv 1999/5/EF.
240
A1
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
Effekt W
Type
Nærlys
55
H7
Fjernlys
55
HB3
Stoplys, baklys, tågebaglys
21
P21W
Blinklys, bag/for
21
PY21W
Positions-/parkeringslys bag, sidemarkeringslys bag
4
P21/4W
Indstigningslys, bagagerumslys, nummerpladelys
5
C5W
Makeup-spejl
1,2
Spolepære
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys for
5
W5W
Tågeforlygter
55
H11
Handskerumslys
3
Spolepære
11
241
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
1Hermed
bekræfter Delphi, at dette fjernbetjeningssystem er i overensstemmelse med de
væsentlige egenskabskrav og øvrige relevante
bestemmelser, som fremgår af direktiv
1999/5/EG.
Land
11
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
1
2
Bemærk!
Dette fjernbetjeningssystem er i overensstemmelse med stykke 15 i FCC-reglerne. Funktionen
refererer til følgende to forhold:
1. Dette system må ikke forårsage skadelig interferens.
IS, LI, N, CH
2. Dette system skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der påvirker
systemet negativt.
HR
ROK
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
BR
2
RC
ETC093LPD0155
242
USA-FCC ID: KR55WK48952, KR55WK48964
Vigtigt!
Forandringer på systemet, som ikke er godkendt
af producenten, kan medføre, at fjernbetjeningssystemet ikke længere virker.
Siemens VDO
5WK48891
Testet for at opfylde FCC’s krav til brug i
personbil.
11 Specifikationer
11
243
Alfabetisk stikordsregister
A
A/C ..............................................................70
elektronisk klimaanlæg ..........................75
manuelt klimaanlæg ...............................71
ABS ...........................................................124
fejl i ABS-systemet .................................41
Advarselsblinklys .........................................54
Advarselslampe
Stabilitets- og
traktionssikringssystem .......................126
Advarselssymbol, AIRBAG-systemet ..........15
Advarselstekster ............................................6
Advarselstrekant .......................................156
AF – automatisk frekvensopdatering ........207
Afvise opkald .............................................214
Afvisere .......................................................48
Airbag
frakobling ...............................................19
fører- og passagerside ...........................16
Aircondition .................................................70
ECC ........................................................73
Alarm
alarmlampe ..........................................107
alarmsignaler ........................................108
annullering af udløst alarm ...................108
automatisk nulstilling af alarm ..............108
frakobling .............................................107
generelt ................................................107
test af alarmsystem ..............................109
244
tilkobling .............................................. 107
Alarm, radiofunktioner .............................. 205
Anhænger
anhængervægt .................................... 226
kabel .................................................... 139
kørsel med anhænger .......................... 137
Antispinfunktion ........................................ 126
Antiudskridningsfunktion .......................... 126
Armlæn ....................................................... 90
Audio, se også Lyd ................................... 201
AUTO
forvalgslagring ..................................... 204
klimaindstilling ....................................... 73
AUTOKLIMA ............................................... 73
Automatgearkasse .................................... 123
anhænger .....................................137, 138
bugsering og bjergning ....................... 134
sikkerhedssystem ................................ 122
Automatisk blændfri indstilling ................... 58
Automatisk døroplåsning ............................ 65
Automatisk genlåsning ............................. 104
Automatisk låsning ................................... 105
Autostart ................................................... 115
B
Bagagerum
bagageskjuler ........................................ 91
belysning ............................................... 84
beskyttelsesnet ..................................... 93
lastning ................................................ 146
lastsikringsøjer ....................................... 93
Bagageskjuler ............................................. 91
Bagklap
kørsel med åben bagklap .................... 112
låsning/oplåsning ........................... 96, 104
Bakgearsspærring
5 gear ................................................... 119
6 gear, benzin ...................................... 120
Bakspejl ...................................................... 58
kompas .................................................. 58
Barnestol, befæstelsespunkter ................... 30
Batteri
batteriskift i fjernbetjening ................... 103
overbelastning ..................................... 113
starthjælp ............................................. 136
symboler på batteriet ........................... 183
udskiftning ........................................... 184
vedligeholdelse .................................... 183
Befæstelsespunkter, barnestol ................... 30
Belysning
bagagerum ............................................. 84
belysningsautomatik, kabine ................. 85
displaybelysning .................................... 46
fjern-/nærlys ........................................... 48
i kabinen ................................................. 84
instrumentbelysning ............................... 46
lyshøjderegulering .................................. 46
lyspanel .................................................. 46
læselamper ............................................ 84
nærlys .................................................... 46
Alfabetisk stikordsregister
orienteringslys .................................. 48, 60
positions-/parkeringslys .........................46
pærer, specifikationer ..........................241
tågebaglys ..............................................47
tågeforlygter ...........................................47
udskiftning af pærer, generelt ..............185
udvendigt ...............................................46
Belysning, skift af pære
afvisere .................................................187
bagagerum ...........................................190
baglygte ...............................................188
blinklys .................................................187
fjernlys ..................................................186
for .........................................................185
indstigningslys .....................................189
makeup-spejl .......................................190
nærlys ..................................................186
parkeringslys ........................................187
placering af pærer i pærefatning ..........188
positionslys ..........................................187
refleks ...................................................189
sidemarkeringslys ................................187
tågelys ..................................................188
Benzinkvalitet ............................................237
Beskyttelsesnet ...........................................93
Betjeningspanel på førerdøren
betjening ................................................56
oversigt ..................................................38
Bilbetræk ...................................................167
Bildata .......................................................174
Bilindstillinger ............................................. 65
Billetklemme ............................................... 87
Bilpleje, læderindtræk ............................... 168
Bilvask ...................................................... 166
Bioætanol E85 .......................................... 237
Bjergning .................................................. 134
Blinklys ....................................................... 48
Blokeret låsestilling ................................... 106
midlertidig deaktivering ....................... 106
reduceret alarmniveau ......................... 108
Blæser ........................................................ 70
ECC ....................................................... 73
Bremselys ................................................... 47
Bremser
bremselys .............................................. 47
håndbremse .......................................... 55
nødbremselys, EBL ............................... 47
Bremsesystem ...................................124, 181
Bremsevæske, kontrol og påfyldning ....... 181
Brændstof
brændstoffilter ..................................... 177
brændstofforbrug, visning ..................... 49
brændstofsystem ................................ 177
brændstoføkonomi .............................. 154
forbrug ..............................................7, 235
niveauindikering ..................................... 41
parkeringsvarmer ................................... 78
påfyldning ............................................ 114
Brændstofmåler .......................................... 39
Bugsering .................................................. 134
Bugseringsøje ........................................... 134
Børn
Barnestol og airbag ............................... 27
barnestol og sideairbag ......................... 20
placering i bilen, tabel ............................ 29
sikkerhedsudstyr .................................... 27
C
Cd’er
opbevaringsrum ..................................... 87
Cd-funktioner ............................................ 208
Cigarettænder
forsæde .................................................. 45
Cruise Control ............................................. 52
D
Defroster ..................................................... 71
Den blinde vinkel (BLIS) ............................ 131
Diesel ........................................................ 177
motorforvarmer ...................................... 41
Dieselfilter ................................................. 177
Dieselpartikelfilter ...................................... 115
Dimensionsmærkning ............................... 150
Disctekst ................................................... 209
Display
meddelelser ........................................... 44
Displaybelysning ......................................... 46
Dolby Surround Pro Logic II ............. 200, 203
245
Alfabetisk stikordsregister
DSTC, se også Stabilitetssystem ..............126
deaktivering/aktivering .........................126
symbol ....................................................41
Dug
bagrude ..................................................71
behandling af ruderne ............................68
fjern med defrosterfunktionen .......... 71, 74
timerfunktion, A/C ..................................71
timerfunktion, ECC .................................74
Dæk
dimensionsmærkning ...........................150
dæklapning ..........................................159
ECO-tryk ..............................................155
generelt ................................................150
hastighedsklasser ................................150
køreegenskaber ...................................150
lufttryk ..................................................154
omdrejningsretning ..............................153
slidindikatorer .......................................151
sommer- og vinterhjul ..........................153
vinterdæk .............................................151
Døroplåsning, automatisk ...........................65
E
Easy entry ....................................................82
ECC, elektronisk klimaanlæg ......................69
ECO-tryk
brændstoføkonomi ...............................154
tabel .....................................................155
Ekstravarmer ...............................................78
246
Elbetjent sæde ............................................ 83
Elektronisk startspærre .............................. 96
Elopvarmning
bagrude ................................................. 71
forsæder ...........................................71, 75
sidespejle ............................................... 71
EON – Enhanced Other Networks ............ 207
Equalizer ................................................... 203
F
Fartpilot ...................................................... 52
Farvekode, lak .......................................... 169
Fjernbetjening ............................................. 96
batteriskift ............................................ 103
funktioner ............................................... 96
keyless drive ........................................ 100
Fjernbetjeningssystem,
typegodkendelse ...................................... 242
Fjernlys ....................................................... 48
skift og blink .......................................... 48
tænd/sluk ............................................... 46
Flexifuel .................................................... 117
Forlygter
forlygtesprinklere ................................... 50
tænd/sluk ............................................... 46
Forrudeviskere og -sprinklere ..................... 50
Forrudeviskere, regnsensor ........................ 51
Forsæder
easy entry .............................................. 82
nedfoldning ............................................ 82
siddestilling ............................................ 82
Forvalgslagring, manuel og automatisk .... 204
Frekvensopdatering, automatisk .............. 207
G
Gearkasse
automat ................................................ 123
manuel ................................................. 119
Gennemluftningsfunktion .......................... 104
Gennemsnitligt brændstofforbrug .............. 49
Gravide kvinder, sikkerhed ......................... 13
Gulvlem ....................................................... 92
Gulvmåtter .................................................. 83
H
Handskerum ................................................ 87
låsning .................................................... 98
Hastighedsklasser, dæk ........................... 150
Hjul
afmontering .......................................... 157
fælge .................................................... 152
montering ............................................. 158
Hurtigopkald ............................................. 216
Hurtigspole ................................................ 209
Hænge lette klædningsstykker ................... 87
Håndbremse ............................................... 55
Alfabetisk stikordsregister
I
IDIS ............................................................212
IMEI-nummer ............................................217
Indkommende opkald ...............................214
Indstillinger, se Personlige indstillinger .......64
Informationscenter ......................................49
Informationsdisplay .....................................44
Infotainment
menuhåndtering ...................................200
Instrumentbelysning .............................. 46, 47
Instrumentoversigt
højrestyret bil .........................................36
venstrestyret bil .............................. 34, 211
Intervalviskning ...........................................50
Invendigt bakspejle
ISOFIX, befæstelsessystem ........................30
J
Jakkebøjle ...................................................87
Jakkeholder .................................................87
Justering, ur ................................................64
K
Kabine
belysning ................................................84
Kabinefilter ..................................................68
Katalysator ................................................239
bjergning ..............................................134
Keyless drive ............................................ 100
start af bilen ......................................... 118
Kickdown
automatgearkasse ............................... 122
Klemmesikring, soltag ................................ 63
Klima
generelt .................................................. 68
personlige indstillinger ........................... 64
Klimaindstilling, AUTO ................................ 73
Knaldgas ................................................... 136
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning ..... 181
Koldstart
automatgearkasse ............................... 123
Kollision
gardinairbag .......................................... 22
IC ........................................................... 22
kollisionsfunktion ................................... 26
kollisionssensorer .................................. 22
Kombinationsinstrument ............................ 39
Kompas, kalibrering .................................... 58
Kondensvand ........................................... 177
Kontroller
væsker og olier .............................175, 178
Kortnummer .............................................. 216
Kølemiddel .................................................. 68
Kølesystem ............................................... 112
Kølevæske, kontrol og påfyldning ............ 180
Køreklar vægt ........................................... 226
Kørsel
glat føre ................................................ 112
i vand ................................................... 112
kølesystem ........................................... 112
med anhænger ..................................... 137
med åben bagklap ............................... 112
ugunstige kørselsforhold ..................... 174
økonomi ............................................... 112
L
Lak, farvekode .......................................... 169
Lakskader og udbedring ........................... 169
Lambdasonde ........................................... 239
Lastning
bagagerum ............................................. 93
generelt ................................................ 146
lastkapacitet ......................................... 146
Luftfordeling ................................................ 76
ECC ........................................................ 74
Luftkonditionering
generelt .................................................. 68
Luftkvalitetssystem, ECC ............................ 74
Lyd
lydindstillinger ...................................... 201
lydkilde ................................................. 201
Lydstyrke
lydanlæg .............................................. 201
medieafspiller ....................................... 201
programtyper ....................................... 207
telefon/medieafspiller ........................... 215
247
Alfabetisk stikordsregister
tilpasning af lyd til hastighed ...............203
Lydstyrke, se også Lydstyrke ...................201
Lys
lysautomatik, nærlys ..............................46
overhalingsblink .....................................48
Lyskegle ....................................................147
Læderindtræk, vaskeråd ...........................168
Læselamper ................................................84
Låsindstillinger, personlige ..........................64
Låsning ......................................................104
indefra ..................................................105
oplåsning ..............................................104
udefra ...................................................104
M
Manuel gearkasse .....................................119
Meddelelser på informationsdisplay ...........44
Menuhåndtering
lydanlæg ...............................................200
Menustruktur
medieafspiller .......................................210
telefon, menupunkt ..............................219
telefon, oversigt ...................................218
Midlertidig dæklapning ..............................159
Miljøfilosofi ....................................................7
Motor .........................................................176
Motorhjelm ................................................176
Motorolie ...................................................178
filter ......................................................178
248
kapacitetsoplysninger ..........230, 231, 232
kørsel under ugunstige
kørselsforhold ...................................... 229
oliekvalitet ............................................ 229
olietryk ................................................... 42
skift ...................................................... 178
Motorrum .................................................. 176
Motorspecifikationer ................................. 227
Motorvarmer ............................................. 117
N
NEWS ....................................................... 206
Nyhedsudsendelse ................................... 206
Nærlys ...................................................46, 48
Nødforbindingsudstyr ................................. 87
Nødopkald ................................................ 212
Nøgle .......................................................... 96
fjernbetjening ......................................... 96
nøglefrit låse- og startsystem .............. 100
Nøgleblad
låsepunkter ............................................ 99
O
OBS-tekster .................................................. 6
Olie, se også Motorolie
olietryk ................................................... 42
Omdrejningstæller ...................................... 39
Opbevaringspladser i kabinen .................... 86
Opbevaringsrum ......................................... 86
bageste sidepaneler .............................. 87
cd’er ....................................................... 87
Opbevaringssteder i kabinen ...................... 86
Opkald
håndtering ............................................ 214
Oplåsning
bagklap ................................................ 104
indefra .................................................. 105
indstillinger ............................................. 65
nøglefri ................................................. 104
udefra ................................................... 104
Orienteringslys ...................................... 48, 60
indstilling ................................................ 65
P
PACOS ........................................................ 18
Parkere opkald .......................................... 214
Parkeringsbremse ................................. 42, 55
Parkeringshjælp ........................................ 128
sensorer for parkeringshjælp ............... 130
Parkeringslys ............................................... 46
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof .............................. 78
generelt .................................................. 77
parkering på en skråning ....................... 77
tidsindstilling .......................................... 78
Personlige indstillinger ................................ 64
automatisk blæserjustering .................... 64
automatisk døroplåsning ....................... 65
automatisk låsning ................................. 65
låseindikering, lys ................................... 65
Alfabetisk stikordsregister
oplåsning, døre ......................................65
oplåsningsindikering, lys ........................65
orienteringslys ........................................65
recirkulationstimer ..................................64
tryghedslys .............................................65
Piskesmældsskader WHIPS .......................23
PI-søgning .................................................207
Pletter ........................................................167
Polering .....................................................167
Positionslys .................................................46
Programfunktioner ....................................205
PTY – Programtype ...................................206
Pærefatning
afmontering ..........................................188
nummerpladebelysning ........................189
placering af pærer ................................188
Pærer
specifikationer ......................................241
udskiftning ............................................185
Påmindelse om sikkerhedssele ...................13
R
Radio
radioindstillinger ...................................204
radiostationer .......................................204
Radiotekst .................................................207
Rat
cruise control .........................................52
knapper ................................................213
ratindstilling ........................................... 54
tastatur i højre side ................................ 53
tastatur i venstre side ............................ 52
Ratlås ........................................................ 116
RDS-funktioner ......................................... 205
nulstilling .............................................. 207
Recirkulation ............................................... 70
ECC ....................................................... 74
REG – Regionale radioprogrammer .......... 207
Regnsensor ................................................ 51
Relæ-/sikringsboks
i kabine ................................................ 195
i motorrum ........................................... 192
Ren indefra og ud ......................................... 8
Rengøring
betræk ................................................. 167
bilvask ................................................. 166
sikkerhedsseler .................................... 168
vask i vaskehal .................................... 166
Reservehjul ............................................... 156
gulvlem .................................................. 92
Temporary Spare ................................. 152
Ringe opkald ............................................ 214
Rudehejs ..................................................... 56
passagerplads ....................................... 57
Rustbeskyttelse ........................................ 170
Ryglæn
bagsæde, nedslåning ............................ 90
forsæde, fremfoldning ........................... 83
S
Sammenstød, se Kollision .......................... 22
Samtale
funktioner under et igangværende
opkald .................................................. 216
lydstyrke i telefon ................................. 215
SCAN
cd og lydfiler ........................................ 209
radiostationer ....................................... 205
Serviceprogram ........................................ 174
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning ... 181
Sideairbags ................................................. 20
Sidespejle ................................................... 60
elektrisk foldbare ................................... 60
Sikkerhed .................................................... 12
sikkerhedssystem, tabel ........................ 25
Sikkerhedssele ............................................ 12
bagsæde ................................................ 13
graviditet ................................................ 13
Sikringer
generelt ................................................ 191
relæ-/sikringsboks i kabine .................. 195
relæ-/sikringsboks i motorrum ............. 192
skift ...................................................... 191
Sikringstabel
sikringer i kabine .................................. 196
sikringer i motorrum ............................. 193
SIM-kort .................................................... 212
SIPS-bag ..................................................... 20
249
Alfabetisk stikordsregister
SMS
læse ......................................................217
skrive ....................................................217
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger ........233
Sodfilter .....................................................115
SODFILTER FULDT ...................................115
Solskærm, soltag ........................................63
Soltag ..........................................................62
klemmesikring ........................................63
lukning med fjernbetjening .....................64
solskærm ...............................................63
Speedometer ...............................................39
Spejle
udvendige ..............................................60
Spin control ...............................................126
Sprinklere
bagrude ..................................................51
forrude og forlygter ................................50
Sprinklervæske, påfyldning .......................180
SRS-systemet
generelt ..................................................17
omskifter ................................................19
Stabilitetssystem .......................................126
indikering ................................................41
Standby, telefon ........................................214
Standby-indstilling, telefon .......................214
Start af motor ............................................115
keyless drive ........................................118
Starthjælp ..................................................136
250
Startnøgler ................................................ 116
Startspærre ..........................................96, 116
Stationssøgning ........................................ 204
STC ........................................................... 126
Stenslag og ridser ..................................... 169
Stikkontakt
bagsæde ............................................... 45
midterkonsollen ..................................... 45
Stol
nøglehukommelse ................................. 84
Surround ............................................200, 203
Symboler .................................................. 127
advarselssymboler ................................ 40
kontrolsymboler ..................................... 41
Sæde
elbetjent ................................................. 83
fremfoldning af ryglæn .......................... 83
manuel indstilling ................................... 82
T
Tankkapacitet ........................................... 235
Tankning
påfyldning ............................................ 114
tankdæksel .......................................... 114
Telefon ...................................................... 213
opringning fra telefonbog .................... 216
standby, standby-indstilling ................ 214
tekstindtastning ................................... 215
til/fra .................................................... 214
Telefonbog, nummerhåndtering ............... 215
Telefonsystem ........................................... 211
Temperatur
faktisk temperatur .................................. 69
kabine, elektronisk klimaanlæg .............. 75
kabine, manuelt klimaanlæg .................. 72
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler ........... 209
Tilpasning af lyd til hastighed ................... 203
Timer
A/C ......................................................... 71
ECC ........................................................ 74
Totalvægt .................................................. 226
TP – Trafikinformation ............................... 205
Traction control ......................................... 126
Trafikinformation ....................................... 205
Traktionssikring ......................................... 126
Triptæller ..................................................... 39
Tryghedslys
aktive lamper ......................................... 60
indstilling ................................................ 65
Trækanordning
afmontering .......................................... 144
generelt ................................................ 139
montering ............................................. 141
specifikationer ...................................... 140
Trækkrog, se Trækanordning ................... 139
Typebetegnelse ........................................ 224
Typegodkendelse,
fjernbetjeningssystem ............................... 242
Tågelys
tænd/sluk ............................................... 47
Alfabetisk stikordsregister
U
W
Udetemperaturmåler ...................................39
Udslip ........................................................235
kuldioxid ...............................................237
Udstødningsrensning ....................................7
fejlindikering ...........................................41
Ur, justering .................................................64
WHIPS ........................................................ 23
barnestol/barnepude ............................. 23
Ø
Økonomikørsel ......................................... 112
V
Vadning .....................................................112
Vask i vaskehal ..........................................166
Vaske bilen ................................................166
Vedligeholdelse, egen ...............................175
Ventende opkald .......................................214
Ventilation ....................................................68
Ventilationsspjæld .......................................68
Vigtige tekster ...............................................6
Vinterdæk ..................................................151
Visker, bagrude ...........................................51
Viskerblade
skift, bagrude .......................................182
skift, forrude .........................................182
Voksning ....................................................167
Væsker og olier
kontroller ...................................... 175, 178
Væsker, kapacitetsoplysninger .................233
251
Alfabetisk stikordsregister
252
Volvo Car Corporation TP 9225 (Danish), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement