Volvo | C70 | Quick Guide | Volvo C70 2010 Quick Guide

Volvo C70 2010 Quick Guide
VOLVO C70
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem, så lærer du hurtigt og enkelt nogle af
de mest almindelige funktioner i din nye Volvo.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle
oplysninger
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil
FJERNBETJENING
Låser døre, opbevaringsrum i døre*, bagage- og skilem, og aktiverer alarmen*.
Efter 30 sekunder dobbeltlåses dørene,
og de kan ikke længere åbnes indefra.
Låser døreA, opbevaringsrum i døre*,
bagage- og skilem op, og deaktiverer
alarmen.
Låser bagagerumsklappen op – den
åbnes ikke.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*, blinklys og parkeringslys, ved
nummerplade, kabineloft og gulv.
NØGLEBLAD
Bruges til låsning/oplåsning af handskerummet
og førerdøren/bagagerummet, f.eks. hvis bilen
ikke har strømforsyning.
"Panik"-knap. Holdes inde i ca. 3 sekunder ved en nødsituation for at udløse
alarmen.
A
Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene
eller bagklappen åbnes senest 2 minutter efter
oplåsning.
Åbning af bagagerumsklap med nøgle.
KOLDSTART
OBS
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang
er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.
BLINKLYS
A
B
Kort sekvens – 3 blink.
Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART (2.4i, T5 OG D5)
– Tryk kobling og/eller bremse ned, og drej
fjernbetjeningen/startknappen til slutstillingen
III slip den med det samme – motoren starter
automatisk.
En dieselmotor skal altid forvarmes i nøgleposition II, inden den startes.
INDSTILLING AF RAT
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes
– aldrig under kørsel.
LYSPANEL
Manuel lyshøjderegulering
(automatisk for Dual Xenon-lys*).
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys.
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlyset kan tændes.
Display- og instrumentbelysning.
Tågelygter
Tågelys bag (kun i førersiden).
A
Fjernlysblink
B
Skift mellem fjern-/nærlys og
ankomstlys.
VASK I VASKEHAL
Inden vask i vaskehal bør antennen afmonteres.
Dette gøres ved at dreje den venstre om.
OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX/USB*
12 V-kontakterne i kabinen fungerer i nøgleposition I eller II. 12 V-kontakten* i bagagerummet
er altid aktiv.
Ved brug af AUX/USB*-kontakten kan bilens
lydanlæg f.eks. spille musik fra en mp3afspiller.
VIGTIGT
Når motoren ikke er i gang, kan brug af
12 V-kontakten i bagagerummet aflade startbatteriet.
LYDANLÆG
RADIO
6 Drej for at vælge station.
8 Søger frem til den næste station med
stærkt signal.
10 Søg efter station med venstre-/højrepil.
Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9
inde på FM1 eller FM2 ved den ønskede
station, indtil displayet bekræfter valget.
Tryk ca. 2 sekunder for at gemme de
10 stationer med stærkest signal automatisk. Displayet viser AUTOLAGRING under
søgning. Vælg den gemte station med 0–9.
CD-AFSPILLER
3 Med et kort tryk udkastes den aktuelle
disk.
Med et langt tryk udstødes alle diskeB.
1 Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyrken.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display
6 Drej for at skifte spor.
7 Cd-skifter* – vælg disk med 1–6.
10 Skift cd-spor med venstre-/højrepil.
Vælg cdB med pil op/ned.
MODE – CD eller AUX A.
Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. BASS,
Dolby Pro Logic II* eller SUBWOOFER*
– drej for at justere.
9 MENU – AUX, lydstyrke og avancerede lydindstillinger. Aktiver/deaktiver
SUBWOOFER*.
A
AUX-indgang til f.eks. mp3-afspilleren (hvis lyd
bliver bedst med lydstyrken stillet på medium)
B
Kun cd-skifter*.
FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller
intervaltid.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
Lyser, når regnsensoren er aktiveret.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG – ECC*
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Tryk for automatisk regulering af den
valgte temperatur og øvrige funktioner.
7 Tryk for individuel temperatur for venstre
(L) eller højre (R) side.
Drej for den ønskede temperatur. Displayet
viser den valgte temperatur.
MANUEL REGULERING
1 Drej for at ændre blæserhastighed.
2 Defroster. Fjerner hurtigt dug på forrude
og sideruder.
3 M – Recirkulation til/fra.
A – Luftkvalitetssystem* til/fra.
4 Elopvarmet bagrude og sidespejle.
5 Luftfordeling
6 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
FRAKOBLING AF AIRBAG – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug nøglebladet til skift mellem ON/OFF.
OFF – Airbaggen frakoblet. PASSENGER
AIRBAG OFF vises i advarselslampen over
bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.
ON – Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm må sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
fyldes brændstof på snarest.
2 Brændstofmåler. Symbolets pil viser,
hvilken side tankdækslet sidder på.
3 Display for informationscenter, meddelelser, ur og udetemperatur.
4 Kort tryk skifter mellem T1 og T2. Langt
tryk nulstiller den aktuelle måler.
5 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
altid er slået til.
6 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
7 Drej for at se informationscenterets
punkter.
8 Kort tryk nulstiller informationscenterets
aktuelle funktion.
Langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.
OBS
Displayteksten KILOMETER TIL TOM TANK
er en beregning af, hvor langt der kan køres,
baseret på tidligere kørselsforhold.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods
for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd
vejbane, egen skygge på lys vejbelægning
eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET..
PLEJE AF BILEN
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end automatvask. Lakken er også mere
ømtålelig, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
BETJENING AF KALECHE
BETJENING
FORBEREDELSER
•
Ingen genstande på hattehylden, kalechen
eller bagagerumsklappen.
•
2 m fri højde og 0,2 m bagud.
Jævn overflade.
•
Udetemperatur over -10 ˚C.
•
Lukket bagagevæg og -klap.
•
Hold nøje opsyn med, at der ikke befinder
•
sig nogen i nærheden af kalechens bevægelige dele under betjening.
Sideruderne sænkes et par cm, når kalechen
betjenes. De lukkes automatisk igen.
1.
2.
3.
4.
5.
Bilen skal stå stille.
Motoren skal gå i tomgang.
Tryk bremsepedalen ned.
Hold knap (A) eller (B) trykket ind, indtil
der høres et signal, og meddelelsen
KALECHE ÅBEN/KALECHE LUKKET
vises på displayet.
Slip knappen.
BAGAGEVÆG
LASTEHJÆLP
Bagagevæggen afgrænser bagagerummet for at give plads til den nedfoldelige
kaleche.
1. Slå bagagevæggen op, når der skal anbringes bagage i rummet.
2. Fold bagagevæggen helt ned i lås (3),
inden kalechen foldes ned (se etiket på
bagagevæggen).
Hæv/sænk den nedfoldede kaleche for at
lette lastningen.
1. Hold knappen inde, indtil kalechen er
hævet.
2. Slå bagagevæggen op, anbring bagagen,
og slå derefter væggen helt ned.
3. Hold knappen inde, indtil kalechen er
sænket.
1
2
3
4
Lændestøtte
Ryglænets hældning.
Hævning/sænkning af stolen.
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Indstigning til bagsæde.
BRÆNDSTOFPÅFYLDNING
INDSTIGNING TIL BAGSÆDE
MANUELT SÆDE
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet
fremad til låst stilling.
3. Skyd sædet fremad (C).
Føre sædet bagud
1. Skyd sædet bagud til den ønskede stilling (D).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet
tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
ELBETJENT SÆDE*
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet
fremad til låst stilling.
3. Hold knappens forreste del inde (G).
Føre sædet bagud
1. Hold knappens bageste del inde (G).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet
tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
OBS
Når selen tages på, hentes den nemmest
nede ved selestyret, ikke over skulderen.
1. Tryk for at åbne tankdækslet.
2. Hæng tankdækslet under påfyldning.
TP 11061 (Danish). AT 0920. Printed in Sweden, Göteborg 2009, Copyright © 2000-2009 Volvo Car Corporation.
INDSTILLING AF FORSÆDE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising