Volvo | C30 | Quick Guide | Volvo C30 2011 Quick Guide

Volvo C30 2011 Quick Guide
VOLVO C30
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de
mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle oplysninger
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
FJERNBETJENING
Låser døre og bagklap og aktiverer
alarmen*.
Låser døreA og bagklap op og deaktiverer alarmen.
Låser bagklappen op – den åbnes ikke.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*, blinklys og parkeringslys, ved
nummerplade, kabineloft og gulv.
Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3 sekunder ved en nødsituation for at udløse
alarmen.
A
NØGLEBLAD
Bruges til låsning/oplåsning af handskerummet og førerdøren, f.eks. hvis bilen ikke har
strømforsyning.
Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene
eller bagklappen åbnes senest 2 minutter efter
oplåsning.
WEB EDITION
KOLDSTART
OBS
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang
er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.
BLINKLYS
A
B
Kort sekvens – 3 blink.
Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART *
– Tryk kobling og/eller bremse ned, og drej
fjernbetjeningen/startknappen til slutstillingen
III slip den med det samme – motoren starter
automatisk.
En dieselmotor skal altid forvarmes i nøgleposition II, inden den startes.
INDSTILLING AF RAT
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes
– aldrig under kørsel.
LYSPANEL
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon-lys*).
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys.
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlyset kan tændes.
Aktive Bi-Xenon-lys*, lyskeglen følger
rattets bevægelser.
Display- og instrumentbelysning.
Tågelygter
Åbner dækslet til tankdækslet.
Tågelys bag (kun i førersiden).
A
Fjernlysblink
B
Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys.
OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX/USB*
12 V-kontakterne fungerer i nøgleposition I eller
II. Ved brug af AUX/USB*-kontakten kan bilens
lydanlæg f.eks. afspille musik fra en MP3-afspiller.
LYDANLÆG
RADIO
6 Drej for at vælge station.
8 Søger frem til den næste station med
stærkt signal.
10 Søg efter station med venstre-/højrepil.
Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9
inde på FM1 eller FM2 ved den ønskede
station, indtil displayet bekræfter valget.
Tryk ca. 2 sekunder for at gemme de 10
stationer med stærkest signal automatisk.
Displayet viser AUTOLAGRING under
søgning. Vælg den gemte station med 0–9.
CD-AFSPILLER
3 Med et kort tryk udkastes den aktuelle
disk.
Med et langt tryk udstødes alle diskeB.
1 Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyrken.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display
6 Drej for at skifte spor.
7 Cd-skifter* – vælg disk med 1–6.
10 Skift cd-spor med venstre-/højrepil.
Vælg cdB med pil op/ned.
MODE – CD, AUX eller USBA.
Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. BAS,
Dolby Pro Logic II* eller SUBWOOFER* drej for at justere.
9 MENU – AUX, lydstyrke og avancerede lydindstillinger. Aktiver/deaktiver
SUBWOOFER*.
A
AUX-indgang til f.eks. mp3-afspiller (hvis lyd bliver bedst med dens lydstyrke stillet på medium)
B
Kun cd-skifter*.
FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
3 Visker bagrude – interval/normal.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
F
Sprinkler bagrude.
Lyser, når regnsensoren er aktiveret.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG – ECC*
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Tryk for automatisk regulering af den
valgte temperatur og øvrige funktioner.
7 Tryk for individuel temperatur for venstre
(L) eller højre (R) side.
Drej for den ønskede temperatur. Displayet
viser den valgte temperatur.
MANUEL REGULERING
1 Drej for at ændre blæserhastighed.
2 Max defroster. Retter al luften mod forruden og sideruderne med maksimal
luftstrøm.
3 M – Recirkulation til/fra.
A – Luftkvalitetssystem* til/fra.
4 Elopvarmet bagrude og sidespejle.
5 Luftfordeling
6 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
FRAKOBLING AF AIRBAG – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug nøglebladet til skift mellem ON/OFF.
OFF – Airbaggen frakoblet.PASSENGER
AIRBAG OFF vises i advarselslampen over
bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.
ON – Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm må sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
fyldes brændstof på snarest.
2 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
3 Display for informationscenter, meddelelser, ur og udetemperatur.
4 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
altid er slået til.
5 Kort tryk skifter mellem T1 og T2. Langt
tryk nulstiller den aktuelle måler.
6 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
7 Drej for at se informationscenterets punkter.
8 Kort tryk nulstiller informationscenterets
aktuelle funktion.
Langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.
3. Tryk på ENTER.
4. Vælg tal med ”højre pil” eller ”venstre pil”.
5. Juster uret med tallene på tastaturet eller ”pil
op” eller ”pil ned” på navigeringsknappen.
6. Tryk på ENTER for at afslutte.
OBS
Displayteksten KILOMETER TIL TOM TANK
er en beregning af, hvor langt der kan køres,
baseret på tidligere kørselsforhold.
UR, JUSTERING
1. På midterkonsollen skal du trykke på MENU.
2. Vælg Stil ur.
BLIS - BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM *
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods
for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd
vejbane, egen skygge på lys vejbelægning eller
lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET.
DIESELPARTIKELFILTER
Under visse forhold kan instrumentpanelets
display vise SODFILTER FULDT. Så skal
udstødningssystemets partikelfilter renses.
Det foregår automatisk ved at køre i ca.
20 minutter med jævn landevejshastighed.
Når teksten forsvinder, er den såkaldte regenerering gennemført.
BAGAGEGARDIN*
HOLDER FOR GULVLEM
1. Hægt krogene fast ved gulvet (A).
2. Tryk den fjederbelastede skinne sammen, og
fastgør den i (B) i begge sider.
3. Fastgør ved (C) på samme måde.
4. Hægt krogene i ved (D).
Ved lastning skal befæstelserne (D) og, om nødvendigt, (C) i begge sider frigøres.
Frigør (D), (C), (B) og (A), og rul bagagegardinet
sammen, når det ikke er i brug.
Gulvlemmen åben uden/med bagagegardin.
NEDSLÅNING AF RYGLÆN
Træk låsespærren op og før ryglænet frem.
BAGAGEGARDIN – HÅRDT*
Montering
1. Træk alle fire låseknapper bagud til deres
endestillinger.
2. Løft forsigtigt bagagegardinet ind, og anbring
den forreste del på de to støtter bag (A) i
begge sider.
3. Anbring den ene af de bageste låse ved (B),
og tryk låseknappen fremad.
4. Lås de tre andre på samme måde.
Afmontering
Træk alle fire låseknapper bagud til deres endestillinger – først (A), dernæst (B), og løft ud.
1
2
3
4
Lændestøtte
Ryglænets hældning.
Hævning/sænkning af stolen.
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Indstigning til bagsæde.
INDSTIGNING TIL BAGSÆDE
MANUELT SÆDE
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet
fremad til låst stilling.
3. Skyd sædet fremad (C).
Føre sædet bagud
1. Skyd sædet bagud til den ønskede stilling
(D).
2. Løft håndtaget (E), og fold ryglænet
tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
ELBETJENT SÆDE*
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet
fremad til låst stilling.
3. Hold knappens forreste del inde (G).
Føre sædet bagud
1. Hold knappens bageste del inde (G).
2. Løft håndtaget (E), og fold ryglænet
tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
VEDLIGEHOLDELSE
OBS
Håndvask er mere skånsom mod lakken end
automatvask. Lakken er også mere ømtålelig,
når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens
første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds
og grus kan ridse lakken.
Når selen tages på, hentes den nemmest
nede ved selestyret, ikke over skulderen.
TP 11859 (Danish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright© 2000-2010 Volvo Car Corporation.
INDSTILLING AF FORSÆDE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising