Volvo C30 2011 DRIVe

Volvo C30 2011 DRIVe
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Tillæg til instruktionsbog
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'-(.9Vc^h]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
DRIVe
Om dette tillæg
Denne tryksag
Denne brugsanvisning er et supplement til
bilens almindelige instruktionsbog.
Ved usikkerhed angående nogen af bilens
funktioner: Læs først i nærmere instruktionsbogen.
For svar på yderligere spørgsmål anbefales
kontakt med en forhandler eller repræsentant
for Volvo Car Corporation.
Internet
Udviklingen inden for miljøtilpasset teknologi
går stadig fremad, og trykt information kan hurtigt blive forældet eller uaktuel.
Vi anbefaler et besøg på Volvos internetside
www.volvocars.com - her findes den nyeste og
mest aktuelle information om din bil.
Ændringer
De specifikationer, konstruktionsdata og illustrationer, der findes i dette tillæg, er ikke bindende.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden varsel.
© Volvo Car Corporation
1
DRIVe
Generelt
Mere støjsvag og renere
Start/Stop
at køre bil på. Bilen kan sættes ud af gear og
motoren standses automatisk, når det er hensigtsmæssigt.
Smart opladning
Bilens bevægelsesenergi udnyttes ved motorbremsning ved at den omdannes til strøm og
lagres i bilens startbatteri.
Tilpasset servostyring
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al vores aktivitet. Denne målretning har resulteret i bilserien
DRIVe, hvis koncept er en interaktion mellem
flere separate energibesparende funktioner,
der har den fælles opgave at reducere brændstofforbruget, hvilket igen bidrager til et reduceret udslip.
Denne brugsanvisning behandler modellerne
C30, S40 og V50.
En anden DRIVe-funktion er, at servostyringens energiforbrug tilpasses efter behov. Gennem optimering og indførelse af en energibesparende funktion kan energiforbruget minimeres i tilfælde, hvor servohjælp (hjælp til at
dreje rattet) ikke er nødvendig.
Ud over at være udstyret med en driftssikker
og brændstofeffektiv dieselmotor er denne bils
motor udstyret med en Start- og Stopfunktion,
der fungerer, når bilen f.eks. står stille i en bilkø
eller venter ved et trafiklys - se detaljeret
beskrivelse på næste side.
Motorens automatiske genstart foregår så smidigt, at det næsten ikke mærkes, at motoren
faktisk har været slukket. Det opleves, som om
motoren har kørt hele tiden, men med en meget
stille og lav tomgang.
Med Start/Stop DRIVe-funktionen får føreren
mulighed for en mere aktiv miljøbevidst måde
1
2
Udvalget varierer fra land til land.
Aerodynamik
I DRIVe-konceptet indgår også et sænket
karosseri, front- og bagspoiler med lav luftmodstand og specielt udviklede fælge1.
DRIVe
Funktion og betjening
Start- og Stop-funktion
Alle bilens almindelige systemer, f.eks. belysning, radio osv. fungerer normalt, selv med
automatisk standset motor, bortset fra at noget
udstyr midlertidigt kan få reduceret funktion,
f.eks. klimaanlæggets blæserhastighed eller
meget høj lydstyrke på lydanlægget.
Køremåde
Gearindikator
En væsentlig detalje i forbindelse med miljøtilpasset kørsel er at køre i det rigtige gear og
skifte gear i tide.
Som hjælpemiddel har føreren en indikator, der meddeler, hvornår det er mest fordelagtigt at sætte i det næste
højere eller lavere gear - GSI
(Gear Shift Indicator).
Standse motoren automatisk
For at motoren skal standse automatisk, skal
bilen holde stille:
•
Til/Fra-knap og displaytekst AUTO START.
Start/Stop-systemet aktiveres automatisk, når
motoren startes med nøgle. Føreren gøres
opmærksom på funktionen, ved at Til-/Fraknappens grønne lampe lyser.
OBS
Efter nøglestart og hvert automatisk stop
skal bilen først op på 5 km/t, før den automatiske Start/Stop-funktion genaktiveres derefter skal også visse betingelser være
opfyldt, se dem under overskriften "Motoren standser ikke automatisk".
Sæt gearstangen i neutral stilling og slip
koblingspedalen - motoren slukkes.
Displayteksten AUTO START påminder om og indikerer - at motoren er standset automatisk.
Indikeringen sker med en op- henholdsvis nedpil på kombinationsinstrumentets nedre informationsdisplay.
Starte motoren automatisk
Miljø- og økonomitips
Med gearstangen i neutral stilling:
•
Tryk koblingspedalen ned - motoren starter.
eller
•
Slip driftsbremsen, og lad bilen køre hurtigere end normal ganghastighed - motoren
starter.
Efter motorstart:
•
•
Tagboks og tagbagagebærer giver højere
luftmodstand, hvilket hæver brændstofforbruget - fjern dem umiddelbart efter brug.
•
Kør med korrekt lufttryk i dækkene (se
afsnittet "Hjul og dæk").
•
Tøm bilen for unødige ting - jo mere last og
højere vægt, desto højere brændstofforbrug.
Tryk på speederen - motoren starter.
Hvis bilen holder på en nedadgående bakke:
•
Her følger nogle råd, der sænker brændstofforbruget uden at forlænge rejsetiden eller at
mindske fornøjelsen ved bilkørslen.
Sæt i et passende gear og fortsæt kørslen.
3
DRIVe
Funktion og betjening
•
Hvis bilen er udstyret med motorvarmer,
bør den altid bruges før koldstart - det nedsætter forbruget og sænker udslippet.
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear - lavere
omdrejningstal giver mindre brændstofforbrug.
I nogle situationer kan det
være ønskeligt at slå den
automatiske Start/Stop-funktion midlertidigt fra - det gøres
med et tryk på denne knap.
•
Udnyt motorbremse ved opbremsning det genererer samtidig strøm til startbatteriet.
Hvis Start/Stop-funktionen er slået fra, angives
det med informationsdisplayets tekstmeddelelse AUT. START-STOP DEAKTIVERET i ca.
5 sekunder - samtidig slukkes knappens
lampe.
•
Høj hastighed øger forbruget betragteligt
pga. øget luftmodstand - en fordoblet
hastighed øger luftmodstanden fire gange.
Start/Stop-funktionen er slået fra, indtil den
igen aktiveres med knappen, eller indtil næste
gang motoren nøglestartes.
•
Vedligehold bilen regelmæssigt - følg Volvos anbefalede serviceintervaller.
Deaktivere Start/Stop-funktionen
Kørelys i dagslys - DRL
For at spare brændstof kan kørelyset (Daytime
Running Light) vælges i dagslys, i stedet for det
mere energikrævende nærlys. Kørelysene, der
er monteret i spoileren, anvender en lysstærk
og energibesparende diodeteknologi.
OBS
For at opnå minimalt energiforbrug slukkes
baglygterne også ved automatisk skift fra
nærlys til DRL-kørelys.
Informationsdisplayet viser her, at Start/Stopfunktionen er slået fra.
4
Position A giver automatisk kørelys i dagslys.
Med kørebelysningens strømkontakt i position
A aktiveres kørelyset automatisk i dagslys.
Dette reguleres af en lyssensor, der skifter fra
kørelys til forlygternes nærlys i skumring, eller
når dagslyset bliver for svagt.
ADVARSEL
Systemet er et hjælpemiddel til at spare
energi - det kan ikke i alle situationer afgøre,
hvornår dagslyset er for svagt eller tilstrækkelig stærkt, f.eks. ved tåge og regn.
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
med en trafiksikkert korrekt belysning og i
overensstemmelse med færdselslovgivningen.
DRIVe
Begrænsninger
•
•
Der dannes dug på ruderne.
Ufrivilligt motorstop
Udetemperaturen er under 0 eller
over 30°C.
Hvis en igangsætning ikke lykkes, og motoren
standser, gøres som følger:
føreren har åbnet sikkerhedsselens lås.
•
•
bilen ikke er standset - Start/Stop-funktionen accepterer dog langsom rulning svarende til normalt gåtempo.
Der er et forbigående højt strømforbrug,
eller startbatteriets kapacitet er faldet til
det laveste tilladte niveau.
•
•
startbatteriets kapacitet er under det laveste tilladte niveau.
Bilen ruller hurtigere, end hvad der svarer
til normalt gåtempo.
•
•
motoren ikke har normal driftstemperatur.
•
Gentagne pumpninger med bremsepedalen.
Motoren standser ikke automatisk
Selvom Start/Stop-funktionen er aktiveret,
standser motoren ikke automatisk, hvis:
•
•
•
udetemperaturen er under 0 eller
over 30°C.
•
miljøet i kabinen afviger fra de forvalgte
værdier - angives af, at kabineblæseren har
et højt omdrejningstal.
•
•
ADVARSEL
Undgå at åbne motorhjelmen, når motoren
er standset automatisk - motoren kan pludselig starte automatisk. For at undgå automatisk start med motorhjelmen klappet op:
•
bilen er bakket og bakgearet frakobles.
startbatteriets temperatur er under 0 °C
eller overstiger 55 °C.
Motoren starter automatisk uden
indgreb fra føreren
En automatisk standset motor kan i visse tilfælde genstarte uden at føreren har valgt, at
kørslen skal fortsætte.
I følgende tilfælde starter motoren automatisk,
selv om føreren ikke har trykket ned på koblingen for at sætte bilen i gear:
Sæt først bilen i gear og aktiver parkeringsbremsen, eller tag fjernbetjeningen
ud af tændingslåsen.
Motoren starter ikke automatisk
I følgende tilfælde starter motoren ikke automatisk efter at være standset automatisk:
•
Førerens selelås er åbnet - en displaytekst
opfordrer føreren til normal motorstart.
•
Der er sat i gear uden at koblingen er sluppet - en displaytekst opfordrer føreren til at
sætte gearstangen i frigear, så der kan ske
automatisk start.
Træd koblingen ned igen - motoren starter
automatisk, efter at gearstangen er sat i frigear. Informationsdisplayet har forinden
vist teksten VÆLG FRIGEAR FOR AT
STARTE
Tekstmeddelelse
Start/Stop-funktionen kan vise nogle tekstmeddelelser på informationsdisplayet for visse
situationer. For nogle af dem er der en anbefalet handling, som bør udføres.
meddelelse /
besked
AUT. STARTSTOP AKTIVERET
Lyser i ca. 5 sekunder, efter at funktionen er aktiveret.
AUT. STARTSTOP DEAKTIVERET
Lyser i ca. 5 sekunder, efter at funktionen er slået fra.
DREJ NØGLEN
FOR AT STARTE
Motoren vil ikke
starte automatiskA foretag en normal
nøglestart.
5
DRIVe
Begrænsninger
meddelelse /
besked
A
B
VÆLG FRIGEAR
FOR AT STARTE
Sæt gearstangen i
frigearB.
TRÆD PÅ KOBLING FOR AT
STARTE
Motoren er klar til at
starte automatisk venter på, at koblingen slippes.
AUT. STARTSTOP SERVICE
PÅKRÆVET
Start/Stop-funktionen slået fra. Kontakt et værksted.
Opstår, hvis f.eks. sikkerhedsselen løsnes, efter at motoren
er standset automatisk.
Opstår, hvis bilen sættes i gear, uden at koblingen slippes,
efter at motoren er standset automatisk.
Hvis en meddelelse ikke slukkes, efter handlingen er udført, bør et værksted kontaktes - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
6
DRIVe
Specifikationer
Motor
Diesel
D2
MotorbetegnelseA
D4162T
Effekt (kW/omdrejn.
pr. minut)
84/3600
Effekt (hk/omdrejn.
pr. minut)
115/3600
Drejningsmoment
(Nm/omdrejn. pr.
minut)
270/1750-2500
A
Bilen er optimeret til kørsel uden anhænger.
Diesel
D2
Slaglængde (mm)
88,3
Slagvolumen (liter)
1,56
kompressionsforhold
16,0:1
Ved kørsel med anhænger og forøgelse af
hastighed, vejhældning, højde over havet, temperatur i omgivelserne, trækvægt og lignende
kan nogle funktioners effekt blive midlertidigt
reduceret, f.eks. kølekapaciteten for aircondition og motoreffekten.
Motorens typebetegnelse, del- og produktionsnummer kan
aflæses på motoren, se placeringen i den almindelige
instruktionsbog.
Gearkasse
Manuel 6-trins (B6).
cylinderantal
4
Cylinderdiameter
(mm)
75
Anhænger med DRIVe Start/Stop
Maks.
vægt (kg)
Bremset
vogn
Ubremset
vogn
C30
1300
650
S40
1300
650
V50
1300
700
kugletryk
50
50
7
DRIVe
Specifikationer
Forbrug og udslip
A
B
C
Model
C30
112
4,3
92
3,5
99
3,8
S40
112
4,3
92
3,5
99
3,8
V50
112
4,3
92
3,5
99
3,8
Tabellens symboler
: Udslip af kuldioxid (g/km)
: Forbrug (liter/100 km)
A = bykørsel
B = landevejskørsel
C = blandet kørsel
Hjul og dæk
Lufttryk
En ikke uvæsentlig detalje i forbindelse med
miljøbevidst bilkørsel er at bruge den rigtige
type dæk og at køre med det rigtige lufttryk i
dækkene.
For lavt pumpede dæk øger brændstofforbruget. Kontroller derfor trykket i dækkene med
jævne mellemrum.
Dimensioner
Ved montering af nye dæk anbefales den
samme type og fabrikat, som bilen var udstyret
med fra fabrikken - de er udviklet til et lavt
brændstofforbrug.
Dimensionerne 195/65 R15 og 205/55 R16
giver generelt et noget lavere forbrug end de
bredere varianter.
1
8
Det tryk, der anbefales ved maksimal belastning.
Ved at bruge såkaldt ECO-tryk1 minimeres
brændstofforbruget. Der kan opleves en vis
påvirkning af kørekomfort, vejlyd og styregenskaber, men det påvirker ikke sikkerheden.
Se mærkaten med anbefalet dæktryk ved førerens dørstolpe.
DRIVe
Specifikationer
Batterier
Bilen er udstyret med to 12 V-batterier - et ekstra kraftigt startbatteri og et støttebatteri som
hjælper til ved Start/Stop-funktionens start.
A
B
Batteri
Start
Støtte
Kuldestartstrøm,
CCAA (A)
760
120
Kapacitet
(Ah)
70
8
StørrelseB,
L×B×H
(mm)
278×175×190
150×88×105
•
•
Motoren standser ikke automatisk.
Motoren starter automatisk2 uden at føreren trykker ned på koblingen.
Batteriernes placering
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende kan
Start/Stop-funktionen holde op med at fungere efter midlertidig tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:
•
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af
et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges
som jordingspunkt.
Se afsnittet "Starthjælp" i "Start og kørsel" i
den almindelige instruktionsbog - der
beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
Ifølge SAE-standard.
Størst mulige størrelse.
OBS
Jo højere strømforbrug i bilen (ekstra køling/
varme osv.) desto mere skal batterierne
oplades = øget brændstofforbrug.
• Når det er nødvendigt at oplade startbatteriet, slås Start/Stop-funktionen midlertidigt fra.
2
Hvis Start/Stop-funktionen midlertidigt er slået
fra pga. højt strømforbrug, betyder det:
1. Startbatteri, 2. Støttebatteri.
Startbatteriet beskrives udførligt i den almindelige instruktionsbog.
Støttebatteriet er placeret under venstre forlygte og behøver normalt ingen service.
Automatisk start kan kun ske, hvis gearstangen står i frigear.
9
DRIVe
Specifikationer
OBS
Sikringer
Hvis startbatteriet er blevet så afladet, at alt
er "sort", og stort set igen normale elektriske
funktioner i bilen virker, og motoren derefter
startes ved hjælp af et eksternt batteri eller
batterioplader, vil Start/Stop-funktionen
være aktiveret. Så vil motoren kunne standses automatisk, men ved en automatisk
standsning vil det ikke altid lykkes for
Start/Stop-funktionen at starte motoren
automatisk pga. utilstrækkelig kapacitet i
startbatteriet.
For at sikre en vellykket automatisk start
efter en automatisk standsning skal batteriet først lades op. Ved en udetemperatur på
+15 °C skal batteriet oplades i mindst
1 time. Ved lavere udetemperatur anbefales
en opladningstid på 3-4 timer. Det anbefales at oplade batteriet med en ekstern batterioplader.
Hvis det ikke er muligt, anbefales det at
deaktivere funktionen midlertidigt, indtil
startbatteriet er tilstrækkeligt genopladet.
For mere information om opladning af startbatteri - se afsnittet "Batteri" i kapitlet "Vedligeholdelse og service" i den almindelige
instruktionsbog.
Start/Stop-sikringers placering.
Nr.
Komponent
A
11M/1
Generator, motorrum
125
11M/2
Sensor, batteriovervågning
15
25
CEM, dieselmotor
10
VIGTIGT
En sprunget sikring må kun udskiftes med
en sikring med samme farve og amperetal.
10
VOLVO C30, S40 & V50
DRIV
Tillæg til instruktionsbog
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&'-(.9Vc^h]!6I&%)+!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement