Volvo | C30 | Quick Guide | Volvo C30 2013 Quick Guide

Volvo C30 2013 Quick Guide
C30
Quick GUIDE
Web edition
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af
de mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
Fjernbetjening
Låser døre og bagklap og aktiverer
alarmen*.
Låser døreA og bagklap op og deaktiverer alarmen.
Låser bagklappen op – den åbnes ikke.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*,
blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.
Nøgleblad
Bruges til låsning/oplåsning af handskerummet
og førerdøren, f.eks. hvis bilen ikke har strømforsyning.
Koldstart
OBS
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang
er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.
BLINKLYS
A
Kort sekvens – 3 blink.
B
Kontinuerlig blinksekvens.
Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3 sekunder ved en nødsituation for at udløse
alarmen. Slå fra med endnu et tryk efter
mindst 5 sekunder.
A
Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene eller
bagklappen åbnes senest 2 minutter efter oplåsning.
AUTOSTART*
Tryk kobling og/eller bremse ned, og drej fjern
betjeningen/startknappen til slutstillingen III
og slip den med det samme – motoren starter
automatisk.
En dieselmotor skal altid forvarmes i nøgleposition II, inden den startes.
Indstilling af rat
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes –
aldrig under kørsel.
LYSPANEL
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon-lys*)
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlys og fjernlysblink kan aktiveres.
A
Kørelys ved kørsel om dagen*. Aktive
Xenon-lys*, lyskeglen følger rattets
bevægelser
Display- og instrumentbelysning
Tågelygter
Åbner dækslet til tankdækslet
Tågelys bag (kun i førersiden)
A
Fjernlysblink og orienteringslys
B
Skift mellem fjernlys/nærlys
OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX/USB*
12 V-kontakterne fungerer i nøgleposition I eller II.
Ved brug af AUX/USB*-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. afspille musik fra en MP3-afspiller.
LYDANLÆG
RADIO
6 Drej for at vælge station.
8 Søger frem til den næste station med
stærkt signal.
10 Søg efter station med venstre-/højrepil.
Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9
inde på FM1 eller FM2 ved den ønskede
station, indtil displayet bekræfter valget.
Tryk ca. 2 sekunder for at gemme de 10
stationer med stærkest signal automatisk.
Displayet viser AUTOLAGRING under
søgning.
Vælg den gemte station med 0–9.
CD-AFSPILLER
1 Tryk for til/fra.
3 Med et kort tryk udkastes den aktuelle
disk.
Med et langt tryk udkastes alle diskeB.
Drej for at regulere lydstyrken.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display
MODE – CD, AUX eller USBA .
6 Drej for at skifte spor.
7 Cd-skifter* – vælg disk med 1–6.
10 Skift cd-spor med venstre-/højrepil.
Vælg cdB med pil op/ned.
Tryk for at vælge lydbillede, f.eks.
BAS, Dolby Pro Logic II* eller
SUBWOOFER* – drej for at justere.
9 MENU – AUX, lydstyrke og avancerede
lydindstillinger.
Aktivere/deaktivere SUBWOOFER*.
A
AUX-indgang til f.eks. mp3-afspiller (hvis lyd bliver
bedst med dens lydstyrke stillet på medium)
B
Kun cd-skifter*.
Forrudeviskere og regnsensor*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
3 Visker bagrude – interval/normal.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
F
Sprinkler bagrude.
Lyser, når regnsensoren er aktiveret.
Elektronisk klimaanlæg – Ecc*
AUTOMATISK REGULERING
MANUEL REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Tryk for automatisk regulering af den valgte
temperatur og øvrige funktioner.
1 Drej for at ændre blæserhastighed.
2 Max defroster. Retter al luften mod for-
7 Tryk for individuel temperatur for venstre
(L) eller højre (R) side.
Drej for den ønskede temperatur. Displayet
viser den valgte temperatur.
ruden og sideruderne med maksimal
luftstrøm.
3 M – Recirkulation til/fra.
A – Luftkvalitetssystem* til/fra.
4 Elopvarmet bagrude og sidespejle.
5 Luftfordeling.
6 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
FRAKOBLING AF AIRBAG – PACOS*
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug nøglebladet til skift mellem ON/OFF.
OFF – Airbaggen er deaktiveret.
PASSENGER AIRBAG OFF vises i advarselslampen over bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.
ON – Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm må sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.
KØRECOMPUTER* OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
fyldes brændstof på snarest.
2 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
3 Display for kørecomputer, meddelelser, ur
og udetemperatur.
4 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
altid er aktive.
5 Kort tryk skifter mellem T1 & T2.
Et langt tryk nulstiller den aktuelle tæller.
6 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
7 Drej for at se kørecomputerens punkter.
8 Et kort tryk nulstiller kørecomputerens
aktuelle funktion.
Et langt tryk nulstiller alle kørecomputerens
funktioner.
4. Vælg tal med "højre pil" eller "venstre pil".
5. Juster uret med tallene på tastaturet eller "pil
op" eller "pil ned" på navigeringsknappen.
6. Tryk på ENTER for at afslutte.
obs
Displayteksten --- KILOMETER TIL TOM
TANK er en beregning af, hvor langt der kan
køres, baseret på tidligere kørselsforhold.
Ur, justering
1. På midterkonsollen skal du trykke på MENU.
2. Vælg Stil ur.
3. Tryk på ENTER.
BLIS - BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM *
DIESELPARTIKELFILTER
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods
for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd
vejbane, egen skygge på lys vejbelægning eller
lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten BLIS-SERVICE NØDVENDIG.
Under visse forhold kan instrumentpanelets
display vise Sodfilter fuldt. Så skal
udstødningssystemets partikelfilter renses.
Det foregår automatisk ved at køre i ca. 20
minutter med jævn landevejshastighed. Når
teksten forsvinder, er den såkaldte regenerering gennemført.
BAGAGEGARDIN*
HOLDER FOR GULVLEM
1. Hægt krogene fast ved gulvet (A).
2. Tryk den fjederbelastede skinne sammen,
og fastgør den i (B) i begge sider.
3. Fastgør ved (C) på samme måde.
4. Hægt krogene i ved (D).
Ved lastning skal befæstelserne (D) og, om
nødvendigt, (C) i begge sider frigøres.
Frigør (D), (C), (B) og (A), og rul bagagegardinet
sammen, når det ikke er i brug.
Gulvlemmen åben uden/med bagagegardin.
NEDSLÅNING AF RYGLÆN
Træk låsespærren op og før ryglænet frem.
BAGAGEGARDIN – HÅRDT*
Montering
1. Træk alle fire låseknapper bagud til deres
endestillinger.
2. Løft forsigtigt bagagegardinet ind, og anbring
den forreste del på de to støtter bag (A) i
begge sider.
3. Anbring den ene af de bageste låse ved (B),
og tryk låseknappen fremad.
4. Lås de tre andre på samme måde.
Afmontering
Træk alle fire låseknapper bagud til deres endestillinger – først (A), dernæst (B), og løft ud.
INDSTILLING AF FORSÆDE
INDSTIGNING TIL BAGSÆDE
1
2
3
4
Lændestøtte
Ryglænets hældning.
Hævning/sænkning af sædet.
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Indstigning til bagsæde.
fjernbetjening og Elbetjent
førersæde*
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets indstillinger.
Gør som følger:
• Indstil sædet, som du ønsker det.
• Lås bilen ved at trykke på låseknappen
på den fjernbetjening, du normalt bruger.
Dette gemmer sædets position i fjernbetjeningens hukommelseA.
• Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening)
og åbne førerdøren. Førersædet vil automatisk indtage positionen, der er gemt i
fjernbetjeningens hukommelse (hvis sædet
har bevæget, siden du låste bilen).
A.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er blevet
gemt i det elbetjente sædes* hukommelsesfunktion*. Se
instruktionsbogen for yderligere oplysninger.
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet fremad
til låst stilling.
3. Skyd sædet fremad (C).
Føre sædet bagud
1. Skyd sædet bagud til den ønskede stilling
(D).
2. Løft håndtaget (E), og fold ryglænet tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
Elbetjent sæde*
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet fremad
til låst stilling.
3. Hold knappens forreste del inde (G).
Føre sædet bagud
1. Hold knappens bageste del inde (G).
2. Løft håndtaget (E), og fold ryglænet tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
OBS
Når selen tages på, hentes den nemmest
nede ved selestyret, ikke over skulderen.
VEDLIGEHOLDELSE
Håndvask er mere skånsom mod lakken end
automatvask. Lakken er også mere ømtålelig, når den er ny. Derfor anbefales håndvask
i bilens første måneder. Brug rent vand og
vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan
ridse lakken.
TP 14925 (Danish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012, Copyright© 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Manuelt sæde
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising