Volvo | C70 | Quick Guide | Volvo C70 2012 Quick Guide

Volvo C70 2012 Quick Guide
VOLVO C70
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de
mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
FJERNBETJENING
Låser døre og bagagerumsklap, og
aktiverer alarmen*. Efter 30 sekunder
dobbeltlåses dørene, og derefter kan de
ikke åbnes indefra.
Låser døreA og bagagerumsklap op og
deaktiverer alarmen.
Låser bagagerumsklappen op – den
åbnes ikke.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*,
blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.
NØGLEBLAD
Bruges til låsning/oplåsning af handskerummet
og førerdøren/bagagerummet, f.eks. hvis bilen
ikke har strømforsyning.
Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3 sekunder ved en nødsituation for at udløse
alarmen. Slå fra med endnu et tryk efter
mindst 5 sekunder.
A
Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene
eller bagklappen åbnes senest 2 minutter efter
oplåsning.
Åbning af bagagerumsklap med nøgle.
KOLDSTART
OBS
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang
er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.
BLINKLYS
A
B
Kort sekvens – 3 blink.
Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART *
– Tryk kobling og/eller bremse ned, og drej
fjern betjeningen/startknappen til slutstillingen III og slip den med det samme – motoren
starter automatisk.
En dieselmotor skal altid forvarmes i nøgleposition II, inden den startes.
INDSTILLING AF RAT
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes
– aldrig under kørsel.
LYSPANEL
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon-lys*)
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlyset kan tændes
A
Automatisk kørelys*. Aktive Bi-Xenonlys*, lyskeglen følger rattets bevægelser.
Display- og instrumentbelysning
Tågelygter
Åbner dækslet til tankdækslet
Tågelys bag (kun i førersiden)
A
Fjernlysblink og Orienteringslys
B
Skift mellem fjernlys/nærlys
OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX/USB*
12 V-kontakterne i kabinen fungerer i nøgleposition I eller II. 12 V-kontakten* i bagagerummet
er altid aktiv.
Ved brug af AUX/USB*-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. spille musik fra en mp3-afspiller.
VIGTIGT
Når motoren ikke er i gang, kan brug af 12
V-kontakten i bagagerummet aflade startbatteriet.
LYDANLÆG
RADIO
6 Drej for at vælge station.
8 Søger frem til den næste station med
stærkt signal.
10 Søg efter station med venstre-/højrepil.
Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9
inde på FM1 eller FM2 ved den ønskede
station, indtil displayet bekræfter valget.
Tryk ca. 2 sekunder for at gemme de 10
stationer med stærkest signal automatisk.
Displayet viser AUTOLAGRING under
søgning.
Vælg den gemte station med 0–9.
CD-AFSPILLER
3 Med et kort tryk udkastes den aktuelle
1 Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyrken.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display
disk.
Med et langt tryk udstødes alle diskeB.
6 Drej for at skifte spor.
7 Cd-skifter* – vælg disk med 1–6.
10 Skift cd-spor med venstre-/højrepil.
Vælg cdB med pil op/ned.
MODE – CD, AUX A eller USB.
Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. BASS,
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS*
– drej for at justere.
9 MENU – AUX, lydstyrke og avancerede
lydindstillinger.
Aktivere/deaktivere SUBWOOFER*.
A
AUX-indgang til f.eks. mp3-afspiller (hvis lyd bliver
bedst med dens lydstyrke stillet på medium)
B
Kun cd-skifter*.
FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
Lyser, når regnsensoren er aktiveret.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG – ECC*
AUTOMATISK REGULERING
MANUEL REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Tryk for automatisk regulering af den
valgte temperatur og øvrige funktioner.
1 Drej for at ændre blæserhastighed.
2 Max. defroster. Retter al luften mod
7 Tryk for individuel temperatur for venstre
(L) eller højre (R) side.
Drej for den ønskede temperatur ved at
kontrollere temperaturen. Displayet viser
den valgte temperatur.
forruden og sideruderne med maksimal
luftstrøm.
3 M – Recirkulation til/fra.
A – Luftkvalitetssystem* til/fra.
4 Elopvarmet bagrude og sidespejle.
5 Luftfordeling
6 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
FRAKOBLING AF AIRBAG – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug nøglebladet til skift mellem ON/OFF.
OFF – Airbaggen frakoblet.PASSENGER
AIRBAG OFF vises i advarselslampen over
bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over 140
cm.
ON – Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm må sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
fyldes brændstof på snarest.
2 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
3 Display for informationscenter, meddelelser, ur og udetemperatur.
4 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
altid er slået til.
5 Kort tryk skifter mellem T1 & T2. Et langt
tryk nulstiller den aktuelle tæller.
6 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
7 Drej for at se informationscenterets punkter.
8 Et kort tryk nulstiller informationscenterets
aktuelle funktion.
Et langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.
UR, JUSTERING
1.
2.
3.
4.
5.
På midterkonsollen skal du trykke på MENU.
Vælg Stil ur.
Tryk på ENTER.
Vælg tal med "højre pil" eller "venstre pil".
Juster uret med tallene på tastaturet eller "pil
op" eller "pil ned" på navigeringsknappen.
6. Tryk på ENTER for at afslutte.
OBS
Displayteksten KILOMETER TIL TOM TANK
er en beregning af, hvor langt der kan køres,
baseret på tidligere kørselsforhold.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM*
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for
at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel,
kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane,
egen skygge på lys vejbelægning eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten BLIS-SERVICE NØDVENDIG.
BETJENING AF KALECHE
FORBEREDELSER
oĺ Ingen genstande på hattehylden, kalechen
eller bagagerumsklappen .
oĺ 2 m fri højde og 0,2 m bagud.
oĺ Jævn overflade.
oĺ Udetemperatur over -10 ˚C.
oĺ Lukket bagagevæg og -klap.
oĺ Hold nøje opsyn med, at der ikke befinder
sig nogen i nærheden af kalechens bevægelige dele under betjening.
Sideruderne sænkes et par cm, når kalechen
betjenes. De lukkes automatisk igen.
BETJENING
1. Bilen skal stå stille.
2. Motoren skal gå i tomgang.
3. Tryk bremsepedalen ned.
4. Hold knap (A) eller (B) trykket ind, indtil der
høres et signal, og meddelelsen KALECHE ÅBEN/KALECHE LUKKET vises på
displayet.
5. Slip knappen.
BAGAGEVÆG
LASTEHJÆLP
Bagagevæggen afgrænser bagagerummet
for at give plads til den nedfoldelige kaleche.
1. Slå bagagevæggen op, når der skal
anbringes bagage i rummet.
2. Fold bagagevæggen helt ned i lås (3),
inden kalechen foldes ned (se etiket på
bagagevæggen).
Hæv/sænk den nedfoldede kaleche for at
lette lastningen.
1. Hold knappen inde, indtil kalechen er
hævet.
2. Slå bagagevæggen op, anbring bagagen,
og slå derefter væggen helt ned.
3. Hold knappen inde, indtil kalechen er
sænket.
INDSTILLING AF FORSÆDE
INDSTIGNING TIL BAGSÆDE
1
2
3
4
Lændestøtte
Ryglænets hældning.
Hævning/sænkning af stolen.
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Indstigning til bagsæde.
PLEJE AF BILEN
Håndvask er mere skånsom mod lakken end
automatvask. Lakken er også mere ømtålelig, når den er ny. Derfor anbefales håndvask
i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
OBS
Tag antennen af, hvis bilen vaskes i en
vaskehal. Drej antennen mod uret for at
tage den af.
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet fremad
til låst stilling.
3. Skyd sædet fremad (C).
Føre sædet bagud
1. Skyd sædet bagud til den ønskede stilling
(D).
2. Løft håndtaget (E), og fold ryglænet tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
ELBETJENT SÆDE*
Føre sædet fremad
1. Frigør selen fra selestyret (A).
2. Løft håndtaget (B), og fold ryglænet fremad
til låst stilling.
3. Hold knappens forreste del inde (G).
Føre sædet bagud
1. Hold knappens bageste del inde (G).
2. Løft håndtaget (E), og fold ryglænet tilbage.
3. Sæt selen tilbage i selestyret (F).
OBS
Når selen tages på, hentes den nemmest
nede ved selestyret, ikke over skulderen.
TP 14262 (Danish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011, Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
MANUELT SÆDE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising