Volvo S40 null

Volvo S40 null
VOLVO S40
Instruktionsbog
Web Edition
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er
konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for
øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret
med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med
udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger.................................... 10
Volvo og miljøet........................................ 13
Sikkerhedsseler.........................................
Airbag-systemet........................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Hvornår udløses systemet........................
Kollisionsstatus.........................................
Børnesikkerhed.........................................
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Stikkontakt................................................
Belysningspanel........................................
Venstre kontaktarm...................................
Højre kontaktarm .....................................
Fartpilot*....................................................
Knapper på rattet* ....................................
Ratindstilling, advarselsblinklys................
Parkeringsbremse.....................................
Elektriske rudetræk...................................
Ruder og spejle.........................................
Elbetjent taglem* ......................................
Personlige indstillinger..............................
44
46
48
49
50
54
56
57
60
63
65
67
68
69
70
72
76
78
HomeLinkŸ *.............................................. 81
4
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
03 04 05
03 Klima
Generelt om klimaet..................................
Manuelt klimaanlæg, AC...........................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*..................
Luftfordeling..............................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*...........................................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel). . .
04 Interiør
86
88
90
93
94
97
05 Lås og alarm
Forsæder ................................................
Kabinebelysning......................................
Opbevaringssteder i kabinen .................
Bagsæde.................................................
Bagagerum.............................................
100
102
104
108
110
Fjernbetjening med nøgleblad................
Låsepunkter............................................
Privatlåsning* .........................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjernbetjeningen.........................
Låsning og oplåsning .............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm* ....................................................
114
117
118
119
122
123
126
127
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
06 07 08
6
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
Generelt.................................................. 132
Brændstofpåfyldning.............................. 134
Alcoguard * ........................................... 138
Start af motor ......................................... 142
Start af motor – Flexifuel......................... 144
Keyless drive*.......................................... 146
Manuel gearkasse................................... 147
Automatgearkasse.................................. 148
Bremsesystemet..................................... 153
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem* ...................................................... 155
Parkeringshjælp*..................................... 157
BLIS* - Blind Spot Information System .. 159
Bugsering og bjergning........................... 162
Starthjælp................................................ 164
Kørsel med anhænger............................. 165
Trækanordning* ..................................... 167
Delelig trækkrog* ................................... 169
Lastning.................................................. 173
Tilpasning af lyskegle ............................. 174
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul* ..........
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning* .........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
178
182
185
188
190
Rengøring................................................ 196
Udbedring af lakskader .......................... 200
Rustbeskyttelse...................................... 201
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Batteri......................................................
Udskiftning af pærer ..............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
204
205
207
208
213
214
216
222
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner .........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree* .............................
232
234
238
243
246
247
254
258
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Elektrisk anlæg........................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på displayet............................
266
268
271
272
274
276
279
281
282
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 286
8
Indhold
9
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk*.
Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
10
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
Særlige tekster
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks.
LYDINDSTILLINGER).
Mærkater
ADVARSEL
Advarsels-tekster oplyser om risiko for personskade.
VIGTIGT
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
G031593
G031592
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
11
Indledning
Vigtige oplysninger
• Kølevæske
• Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Indlæsning af data
Køre- og sikkerhedssystemerne i bilen gør
brug af computere, der kontrollerer og udveksler information med hinanden om bilens funktion. En eller flere af disse computere kan eventuelt lagre oplysninger om systemerne, de kontrollerer ved normal kørsel, under forløbet af en
kollision eller ved tilløb til ulykke. De lagrede
oplysninger kan blive brugt af:
•
•
•
•
12
Volvo Car Corporation
Service- eller reparationsværksteder
Politi eller anden myndighed
Andre parter, der ifølge lovgivningen har ret
til at få kendskab til oplysningerne, eller
nogen der har ejerens tilladelse til at få
kendskab til oplysningerne.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Vi anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Øko-Tex 1001, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
1
14
Mere information kan findes på www.oekotex.com
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (flere råd om miljøet og
økonomisk kørsel kan findes på se side 132).
• Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 182.
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
• Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning.
• Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, anbefaler vi derfor, at du
rådfører dig med et autoriseret Volvoværksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsbogen og miljøet
FSC-symbolet viser, at papirmassen i denne
publikation kommer fra FSC-certificerede
skove eller andre kontrollerede kilder.
Indledning
Volvo og miljøet
15
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Kollisionsstatus.......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
16
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
18
21
22
24
26
28
29
31
32
33
SIKKERHED
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
Sådan udløses sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerhedsselen ind.
Hvis den ikke rulles helt ind, bør sikkerhedsselen føres ind med hånden, så den
ikke hænger løs.
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke trækkes ud:
G020104
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen kan yde maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger
godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til
brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
18
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerhedsselen er spændt.
Tænk på at
• undlad at bruge klemmer eller andet, der
forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerhedsselen
har været udsat for en kraftig belastning,
f.eks. i forbindelse med en kollision, skal
hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af
sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den virker
ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen,
hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye
sikkerhedssele skal være typegodkendt og
beregnet til den samme plads som den
udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
dalerne). Tilstræb størst mulig afstand mellem
maven og rattet.
Påmindelse om sikkerhedssele
01
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne, eller hvis en af bagdørene er blevet åbnet. Meddelelsen slettes automatisk efter ca. 30 sekunders kørsel, eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Sikkerhedsselen skal ligge tæt
mod skulderen, med den diagonale del mellem
brysterne og mod siden af maven.
Hoftedelen af sikkerhedsselen skal ligge plant
mod siden af lårene og så lavt under maven
som muligt – den må aldrig kunne glide op.
Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også, at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og fodpe-
G018084
G020105
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen er taget på igen, men
kan også bekræftes manuelt med et tryk på
READ-knappen.
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
Barnestole omfattes ikke af systemet til påmindelse om sikkerhedssele.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet har
to delfunktioner:
``
19
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Sikkerhedsselerne foran og de to på bagsædets yderpladser er forsynet med selestrammere. En mekanisme i selestrammeren strækker sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig
kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder
dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
20
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS-AIRBAG SERVICE
PÅKRÆVET eller SRS-AIRBAG
SERVICE STRAKS vises på displayet. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Når fjernbetjeningen drejes til nøglestilling I, II
eller III, tændes advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6
sekunder, hvis airbagsystemet fungerer fejlfrit.
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS,
SRS-systemet eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
21
01 Sikkerhed
01
Airbags
Airbag-systemet
ADVARSEL
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbag-systemet beregner den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasses herefter, således at én eller flere airbags
udløses.
G020111
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
SRS-systemet, højrestyret bil
G020113
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e) pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
G020110
SRS-systemet, venstrestyret bil
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
22
01 Sikkerhed
Airbags
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
01
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag. Den er
monteret sammenfoldet i midten af rattet. Rattet er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet.1
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet. Børn, der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
Airbag i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen i passagersiden er bilen forsynet med en airbag. Den
er monteret sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag se side 24.
23
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at afbryderen står i den ønskede
stilling. Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges
til at ændre stilling.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen på
loftspanelet viser, at airbaggen er frakoblet,
samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået en
alvorlig fejl. Volvo anbefaler, at du hurtigst
muligt henvender dig til et autoriseret Volvoværksted
For information om nøglebladet, se side 115.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har omskifter
(PACOS), er airbaggen altid aktiveret.
24
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Omskifterens placering
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må børn, der er over 140 cm,
sidde på den forreste passagerplads, men
aldrig børn i en barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
passagerpladsen. Dette gælder for alle personer, der er lavere end 140 cm.
01
OBS
Når fjernbetjeningen sættes i nøglestilling
II eller III, vises advarselssymbolet for airbaggen på kombinationsinstrumentet i ca. 6
sekunder, se side 21.
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige nøglestillinger, se side 142.
Frakoblet airbag airbag (passagerplads):
Personer, der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
G018083
Besked
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
2
G018082
Et advarselssymbol i loftspanelet viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er
frakoblet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
25
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Sideairbag
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemetet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
G020118
•
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en vigtig
del af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
1
26
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 24.
Placering
G025315
01
Førerplads, venstrestyret bil.
01 Sikkerhed
01
G025316
Sideairbag (SIPS-bag)
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-bag-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision
reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes
op. Airbaggen pustes op mellem den kørende
og dørpanelet og dæmper dermed stødet for
den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
27
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
G015265
Egenskaber
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
28
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig selv nogen ændringer eller
reparationer af sædet eller WHIPS-systemet. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
``
29
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
G020125
G020126
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
30
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedfoldede
ryglæn.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
01
Aktivering af systemet
A
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde yderplads
Ved frontalkollision
Airbags
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Beskyttelsesgardin IC
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende
fremgangsmåde:
• Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
• Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og brandskader på huden.
Tilkobling af airbag-, SIPS-, IC- og sikkerhedsselesystemet sker kun én gang ved en
kollision
31
01 Sikkerhed
01
Kollisionsstatus
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
G029042
Tag først fjernbetjeningen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage
tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter
at starte bilen. Hvis KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG stadig vises på displayet, må
bilen ikke køres eller bugseres. Skjulte skader
kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Kollisionsfunktion er en beskyttelse, der
træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
32
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at
KOLLISIONSFUNKT. SE INSTRUKT.BOG
er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin
trafikfarlige position. Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller genindstille elektronikken, efter den har været i
kollisionsfunktion. Det kan medføre personskader, eller at bilen ikke fungerer som normalt. Volvo anbefaler, at du altid lader et
autoriseret Volvo-værksted tage sig af kontrollen og genindstillingen af bilen til
NORMAL MODE, efter
KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG har været vist.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG vises. Forlad straks bilen.
ADVARSEL
Da bilen stadig er i kollisionsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at du bjerger den til et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til 3-4
års alderen, og derefter i fremadvendt barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 35.
OBS
01
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Barnestole
Se i monteringsanvisningen til barnestolen for
korrekt montering.
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Find ud af,
hvad bestemmelserne går ud på.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe1 airbaggen i passagersiden ikke er tilkoblet.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
1
• en eller flere barnestole/barnepuder på
G020128
Volvo har børnesikkerhedsudstyr (barnestole,
barnepuder og fastspændingsanordninger),
som er udviklet til netop din bil. Hvis du bruger
Volvos børnesikkerhedsudstyr, får du de bedste forudsætninger for, at dine børn kører sikkert i bilen, men også at børnesikkerhedsudstyret passer og er nemt at bruge.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
bagsædet.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Barnet kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 24.
``
33
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet2.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
2
34
ADVARSEL
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod
selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
Nærmere oplysninger om tilkobling/frakobling af airbaggen, se side 24.
Mærkat placeret på gavlen af instrumentpanelet i
passagersiden, se illustration på side 24.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalet barnebeskyttelse3
Vægt
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med fastspændingssystemet ISOFIX.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med fastspændingssystemet ISOFIX.
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
max. 13 kg
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Bagudvendt barnestol (Child Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug beskyttelsespude mellem
barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
max. 10 kg
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 03135
Barnestole som er generelt godkendte.
3
Hvad angår anden barnebeskyttelse skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være alment godkendt ifølge normen ECE R44.
``
35
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Gruppe 1
Volvo bagudvendt barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo bagudvendt barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
Bagudvendt barnestol (Child Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug beskyttelsespude mellem
barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
9 – 18 kg
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 03135
36
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med fastspændingssystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Gruppe 2
Volvo bagudvendt barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd
Volvo bagudvendt barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
Volvo bagudvendt barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) – fremadvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) – fremadvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) – fremadvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
15-25 kg
Gruppe 2/3
15 – 36 kg
01
Bagsædets midterplads
Integreret selepude (Integrated Booster
Cushion) – findes som fabriksmonteret
ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03168
A
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 24.
``
37
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet4.
børn god sikkerhed. Selepuderne - i kombination med normale sikkerhedsseler - er godkendt til børn, der vejer 15 -36 kg.
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Opslåning af selepude
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Kontrollér at:
• selepuden er i låst stilling
• sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet
Integrerede selepuder*
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse
• sikkerhedsselen ikke ligger over barnets
G020808
hals eller ligger under skulderen
Træk i håndtaget, så selepuden løftes op.
G015013
Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud.
Tryk, indtil den låses fast.
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
4
38
Nærmere oplysninger om tilkobling/frakobling af airbaggen, se side 24.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Justér nakkestøttens stilling i forhold til
barnets hoved.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
01
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Nedslåning af selepude
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger se side 126.
Reparation eller udskiftning bør kun udføres
af et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Du må
ikke selv foretage ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. Selvom selepuden virker ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet. Selepuden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
G014507
SOFIX monteringssystem til
barnestole*
Træk i håndtaget.
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
G015268
Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast.
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se illustrationen ovenfor).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
OBS
ISOFIX er et tilbehør til passagersædet.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
40
01 Sikkerhed
01
41
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Stikkontakt..............................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre kontaktarm.................................................................................
Højre kontaktarm ...................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Knapper på rattet* ..................................................................................
Ratindstilling, advarselsblinklys..............................................................
Parkeringsbremse...................................................................................
Elektriske rudetræk.................................................................................
Ruder og spejle.......................................................................................
Elbetjent taglem* ....................................................................................
Personlige indstillinger............................................................................
44
46
48
49
50
54
56
57
60
63
65
67
68
69
70
72
76
78
HomeLinkŸ *............................................................................................ 81
42
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
G019488
02
44
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Indstilling af rat
Læselampe, højre side
Motorhjelmåbner
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Betjeningspanel
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Belysning, åbner for tankdækselklap
Døråbningshåndtag, låseknap.
Bakspejl
Display til klimaanlæg og infotainment
Infotainment
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Ventilationsspjæld ved siderude
Klimaanlæg
Fartpilot
Gearstang
Horn, airbag
Advarselsblinklys
Kombinationsinstrument
Døråbningshåndtag
Knapper til infotainment
Handskerum
Forrudeviskere, sprinklere og forlygtesprinklere
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjening af soltag
02
Stikkontakt/cigarettænder
Blind Spot Information System, BLIS
Kontakt, ekstraudstyr
Ingen funktion
Ingen funktion
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
G028204
02
46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Stikkontakt, cigarettænder
Ingen funktion
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Kontakt, ekstraudstyr
Betjening af soltag
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjeningspanel
Forrudeviskere og -sprinklere, forlygtesprinklere
Handskerum
Døråbningshåndtag
Ventilationsspjæld ved siderude
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Gearstang
Klimaanlæg
02
Fartpilot
Kombinationsinstrumentet
Horn, airbag
Knapper til infotainment
Advarselsblinklys
Døråbningshåndtag, låseknap
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Belysning, åbner for tankdækselklap
Infotainment
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Display til klimaanlæg og infotainment
Motorhjelmåbner
Bakspejl
Indstilling af rat
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
Læselampe, højre side
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel på førerens dør
02
Frakobling af rudetræk bagi. Elektrisk børnesikkerhedslås*
Rudetræk
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Højre sidespejl
48
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G029046
02
Speedometer.
Afvisere, venstre.
Omdrejningstæller – Viser motorens
omdrejningshastighed i
1000 omdrejninger/minut.
Advarselssymboler.
Kontrol- og informationssymboler.
Informationsdisplay – Viser informationsog advarselsmeddelelser, udetemperatur
og ur. Når udetemperaturen ligger fra +2 °C
til -5 °C, lyser et snefnug på displayet. Det
advarer om skridningsrisiko. Når bilen har
holdt stille, viser udendørstermometeret
muligvis en for høj værdi.
Brændstofmåler, se også kørselscomputer
s. 61.
Informationssymbol.
Viser også gearskifteindikator (GSI) og
gearene i model 1.6D DRIVe, se side 147.
Højre afvisere.
Fjernlysindikator.
Display – Viser det valgte gear i automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller,
triptæller og fartpilot.
Knap til triptællere – Benyttes ved måling
af korte strækninger. Ved korte tryk på
knappen skiftes der mellem triptællerne
T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller.
Temperaturmåler - Bruges til motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren bevæger sig ind i
det røde felt, vises en meddelelse på displayet. Husk, at f.eks. en ekstra forlygte
foran luftindtaget forringer kølingen under
høje udetemperaturer og stor belastning
på motoren.
Kontrol- og advarselssymboler.
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Symboler midt på instrumentet
Når symbolet lyser:
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når fjernbetjeningen drejes til stilling II inden
start. Dette viser, at symbolerne fungerer. Når
motoren er startet, skal samtlige symboler
slukkes, undtagen håndbremsesymbolet, som
først slukkes, når bremsen udløses.
1. Stands på en sikker måde. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Afhjælp ifølge meddelelsen på displayet.
Slet meddelelsen med READ.
G030755
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk. Visse symboler mangler
muligvis den bagvedliggende
funktion, alt efter bilens udstyr.
Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl, som
kan indvirke på sikkerheden og/
eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående,
indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen
kan trykkes væk med READ-knappen, se
side 54. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
1
50
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 54.
Det gule informationssymbol tændes i kombination med tekst på
informationsdisplayet. Meddelelseteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 54, eller
forsvinder automatisk efter nogen tid (tiden
varierer, afhængigt af hvilken funktion der indikeres).
Det gule informationssymbol kan også tændes
i kombination med andre symboler.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk
efter nogen tid.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – venstre side
Udstødningsrensningssystem
Stabilitetssystem, STC eller DSTC*
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
G029048
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys
Stabilitetssystem, STC eller DSTC
Ingen funktion
02
Motorforvarmer (diesel)
Fejl i ABS-systemet
Fejl i bilens udstødningsrensningssystem
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler,
se side 155.
3. Kør til et værksted for at få ABS-systemet
kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med
at lyse. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages,
når temperaturen er under -2 °C.
Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet
i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – højre side
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i
funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen defekt.
02
Parkeringsbremse trukket
G029049
Symbolet lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid parkeringsbremsen til endestillingen.
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Parkeringsbremse trukket
Airbags – SRS
For lavt olietryk
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
For lavt olietryk2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes, og
oliestanden er normal, anbefaler Volvo at du
kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsæderne ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin sele
af.
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du snarest kører til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
niveauet i bremsevæsken være for
lavt.
Fejl i bremsesystemet
2
52
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 54.
Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen, se
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
side 212. Hvis niveauet er under MIN i
beholderen, bør bilen ikke køres videre.
Volvo anbefaler, at bilen bjerges til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af bremsesystemet.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordel
ingen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted.
6. Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke køres videre.
Få den bjerget til et værksted for kontrol af
bremsesystemet. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
4. Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 212.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis én af dørene, motorhjelmen3 eller bagagerumsklappen ikke er helt lukket, bliver føreren gjort opmærksom på det.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig ved lavere
hastighed end 5 km/t, lyser informationssymbolet samtidig med at
FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR
ÅBEN,VENSTRE BAGDØR ÅBEN,
MOTORHJELM ÅBEN eller HØJRE
BAGDØR ÅBEN vises på displayet. Stands
bilen på det første sikre sted, og luk den dør/
klap, der er åben.
02
Høj hastighed
Hvis bilen køres ved højere hastighed end 10 km/t, lyser symbolet,
når en af meddelelserne i foregående stykke vises på displayet.
Påmindelse bagagerumsklap
Hvis bagagerumsklappen er åben,
tændes informationssymbolet, og
BAGKLAP ÅBEN vises på displayet.
5. Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til et
værksted for kontrol af bremsesystemet.
3
Kun biler med alarm.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Besked
OBS
G029050
02
Meddelelse
Betydning
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
BESTIL TID TIL
SERVICE
Der er blevet tid til at
booke service. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører service.
Meddelelse
Betydning
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
STANDS STRAKSA
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE
STRAKSA
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen omgående.
SE
INSTRUKT.BOGA
Læs instruktionsbogen.
Der er blevet tid til
service. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted
udfører service.
Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder der
er gået siden sidste
service, hvor længe
motoren har været i
drift og oliekvalitet.
SERVICE PÅKRÆVETA
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen så snart
som muligt.
SERVICE OVERSKREDET
MOTORTEMP.
HØJ STANDS
MOTOREN
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
Hvis serviceintervallet ikke følges, dækker garantien ikke
dele, der eventuelt
beskadiges. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører service.
Samtidig med at der tændes et advarsels- eller
kontrolsymbol, viser informationsdisplayet en
supplerende meddelelse.
Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af READknappen. Fejlmeddelelser gemmes på en
hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
54
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelse
Betydning
Meddelelse
Betydning
GEARKASSEOLIE
SKIFT OLIE
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen så snart
som muligt.
GEARKASSE LAV
YDELSE
Gearkassen kan ikke
klare fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen slukkes, se side 151.
PÅMINDELSE
KONTROL
OLIEST.
Kontrollér oliestanden. Meddelelsen
vises for hver 10.000
km (visse motorvarianter). For information om kontrol af
oliestand, se
side 209.
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 136.
STC SPINKONTROL FRA/DSTC
SPINKONTROL
FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 156 for flere
varianter.
02
Ved gentagen visning anbefaler Volvo
at kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
A
B
GEARKASSE
OLIETEMP. HØJ
Kør mere roligt, eller
stands bilen på en
sikker måde. Sæt
bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang, indtil meddelelsen slukkes. For
nærmere oplysninger, se side 151.
OLIETEMP.
GEARK. STANDS
SIKKERT
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en
sikker måde. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.B
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 151.
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
12 V-stikkontakt
ADVARSEL
OBS
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
02
Cigarettænder*
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
G019621
Stikkontakten kan bruges til forskelligt 12 V tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Der
forsynes kun strøm fra kontakten, hvis fjernbetjeningen mindst står i stilling I.
VIGTIGT
G029082
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
56
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Den er beregnet til 12 V. Der forsynes kun
strøm fra kontakten, hvis fjernbetjeningen
mindst står i stilling I.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
Stikkontakt i bagsædet
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der
bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge
kontakter bruges samtidigt, gælder 7,5 A
(90 watt) pr. kontakt.
Cigarettænderen virker ikke i denne kontakt.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Generelt
Stilling
Positions-/parkeringslys
Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
stilling.
Lyskontakt
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
G020139
Fingerhjul for lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
Tågeforlygter*
Åbn tankdækselklappen
Tågebaglygter
02
Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når fjernbetjeningen er i stilling II, er positions-/
parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Forlygter
Automatisk nærlys*
Lyshøjderegulering
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
fjernbetjeningens stilling.
2. Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
3. Rul hjulet (1) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med aktive Xenon-forlygter - ABL* har
automatisk lyshøjderegulering og derfor ikke
noget hjul (1).
Nærlyset tændes automatisk, når fjernbetjeningen drejes til stilling II, undtagen når lyskontakten (2) står i midterstilling. Om nødvendigt kan nærlysautomatikken deaktiveres.
Volvo anbefaler, at dette udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
2. Nærlyset aktiveres ved at lyskontakten (2)
drejes højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 60.
Lyset slukkes automatisk, når fjernbetjeningen
drejes til stilling I eller 0.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
02
Instrumentbelysningen er tændt, når fjernbetjeningen er i stilling II, og lyskontakten (2) står
i en af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt
i mørke.
Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Udvidet displaybelysning
For at lette aflæsning af kilometertæller, triptæller, ur og udendørstermometer lyser de, når
bilen låses op, og når fjernbetjeningen er taget
ud af startlåsen. Displayene slukker, når bilen
låses.
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (4).
Tågebaglygter
Tågebaglygten kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlygterne.
Tryk på knap (6).
Når tågebaglygten er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglygten i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (6).
Tankdækselklap
Tankdækselklappen åbnes, når bilen ikke er
låst, ved at trykke på knap (5), se side 123.
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
Tågeforlygter*
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
58
Aktive Xenon-forlygter*
G026507
Instrumentbelysning
Tryk på knap (4).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Belysningspanel, til aktive Xenon-forlygter
Hvis bilen er udstyret med aktive Xenon-forlygter (Active Bending Lights, ABL), følger lyset
fra forlygterne ratbevægelsen for at give maksimal belysning i kurver og kryds og dermed
øget sikkerhed.
lyser, når funktionen er aktiv.
Dioden
Ved fejl blinker dioden, og der vises en fejlmeddelelse på informationsdisplayet. Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke, og kun
når bilen er i bevægelse.
Funktionen kan deaktiveres/aktiveres med lyskontakten.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
G020789
02
Lyskegle med funktionen deaktiveret (venstre)
henholdsvis aktiveret (højre).
Bremselys
Bremselyset tændes automatisk ved opbremsning. For information om nødbremselys og
automatiske advarselsblinklys, se side 154.
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Kontaktarmens stillinger
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
02
2
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
1
4
3
2
G026380
1
Aktiver fjernlyset:
Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
Deaktiver fjernlyset:
Før kontaktarmen opad eller nedad til
stilling (1), og slip den.
Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen
vender tilbage til sin udgangsstilling.
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Orienteringslys og skift fra nær- til fjernlys
Fjernbetjeningen skal stå i stilling II og lyskontakten i endestilling, se side 57, for at fjernlyset
skal kunne tændes.
Kort blinksekvens
Overhalingslys
Overhalingslys og skift fra fjern- til nærlys
Skift mellem fjern- og nærlys
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes. Overhalingslys fungerer kun, når fjernbetjeningen er
sat i tændingslåsen.
Før kontaktarmen ind mod rattet til stilling
(3), og slip den.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 301 sekunder, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder, se
side 79.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
1
60
Fabriksindstilling.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Informationscenter*
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
lemrum. Når bilen holder stille, vises "--.-" på
displayet. Når der foregår regenerering4, kan
brændstofforbruget øges (se side 136).
02
GENNEMSNITSFORBRUG
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitsforbruget og huskes, indtil funktionen nulstilles.
Nulstilling foretages med RESET-knappen.
Funktioner
G029052
Kørselscomputeren viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening2
- bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET2 - nulstilling
Regulering
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet drejes trinvist op eller
ned. Ved endnu en drejning kommer udgangsstillingen tilbage igen.
2
3
4
•
•
•
•
•
•
--- KM/T GNS HASTIGHED
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet varmer.
--.- KM/L AKTUELT FORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
--.- L/100 KM GNS FORBRUG
--- KILOMETER TIL TOM TANK
STC TIL /DSTC TIL *, se side 155
--- MPH FAKT. HASTIGHED3
GENNEMSNITSHASTIGHED
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til grund
for den nye værdi, når man kører videre. Nulstilling foretages med RESET-knappen.
AKTUELT FORBRUG
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mel-
Beregningen af kørselsstrækningen til tom tank
er baseret på gennemsnitsforbruget de senest
kørte 30 km. Når displayet viser "--KILOMETER TIL TOM TANK ", er der ingen
garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld
brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå nogen fejlvisning ved ændret
brændstofforbrug forårsaget af f.eks. ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet
varmer.
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
Visse markeder.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
MPH FAKT. HASTIGHED3
02
Aktuel hastighed vises i mph.
Nulstilling
1. Vælg --- KM/T GNS HASTIGHED eller
--.- L/100 KM GNS FORBRUG
2. Nulstil med et tryk på RESET-knappen.
Hold RESET-knappen inde i mindst fem
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug på samme
tid.
3
62
Visse markeder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
Forrude-/forlygtesprinklere
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
B
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
02
C
Højtrykssprinkling af forlygter*
0
A
Du kan selv indstille passende
hastighed for intervalviskning. Drej
fingerhjulet (C) opad for at få kortere tid mellem slagene. Drej hjulet
nedad for at øge tiden.
G025419
0
Intervalviskning
Forrude- og forlygtesprinklere
Regnsensor – til/fra
Fingerhjul
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Kontinuerlig visning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
VIGTIGT
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles, første gang forruden
sprinkles. Derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden for et interval på
10 minutter. Hvis intervallet er længere, sprinkles forlygterne hver gang.
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
• Aktive Xenon-forlygter sprinkles kun ved
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
er skrabet væk.
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i stilling 0:
• Aktive Xenon-forlygter sprinkles kun ved
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Regnsensor*
Aktivere regnsensoren:
02
Tryk på knappen (B), se side 63. Et displaysymbol viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
G029053
1. Tryk på knappen (B)
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet (C), se side 63.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed, og
nedad for mindre følsomhed (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Til/Fra
Når regnsensoren skal aktiveres, skal fjernbetjeningen være i stilling I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0 (ikke aktiveret).
64
2. Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiv, viskerne foretager et
ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til stilling 0 (ikke aktiveret), se side 63.
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen, eller
fem minutter efter tændingen er slået fra.
VIGTIGT
Ved vask i vaskehal: Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (B), mens fjernbetjeningen er i stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne starte og beskadiges.
Fingerhjul
Indstilling viskernes slagfrekvens med fingerhjulet, når intervalviskning er valgt, eller regnfølsomheden, når regnsensoren er valgt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G020141
G029054
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på
1 km/t eller 1 mph1.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
• bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t1
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
Afhængigt af motortype.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Genoptagelse af tidligere hastighed
– Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
02
Frakobling
66
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet*
Knapfunktioner
For at vende tilbage til kun Audio skal du trykke
på EXIT.
Med ENTER-knappen kan man vælge, aktivere og deaktivere valg i menuer. Knappen kan
også bruges til at få adgang til mappestrukturen og starte afspilning af lydfiler på en disk
med lydfiler i cd-afspilleren/cd-skifteren*. For
nærmere oplysninger, se side 243.
02
Knapperne findes i to forskellige versioner, afhængigt af udstyr i bilen.
De fire nederste knapper på rattets tastatur er
fælles for radio og telefon. Knappernes funktion afhænger af, hvilket system der er aktiveret. Ved brug af dette tastatur kan der skiftes
mellem forudindstillede stationer, skiftes spor
på en cd, og lydstyrken kan reguleres.
Hold en af pilknapperne nede for at hurtigspole eller søge efter en station.
Telefonen skal være aktiveret, hvis der skal
foretages indstillinger i telefonsystemet. Aktiver telefonfunktionen med PHONE-knappen i
midterkonsollen for at kunne styre telefonsystemet med pilknapperne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
Indstilling af rat
Advarselsblinklys
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil ratten i den stilling, der passer
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér inden
kørsel, at ratindstillingen er fastlåst.
68
G020144
G020143
02
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision eller kraftig opbremsning aktiveres advarselsblinklys
automatisk, se side 154. Funktionen kan deaktiveres med knappen.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse (håndbremse)
Sådan trækkes parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen helt ned.
02
2. Træk godt op i stangen.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
4. Hvis bilen bevæger sig, skal stangen trækkes yderligere op.
Når et køretøj parkeres skal gearvælgeren altid
sættes i 1 (for manuel gearkasse) eller P (for
automatisk gearkasse)
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem
forsæderne.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede instrumentpanel tændes, uanset hvor
hårdt parkeringsbremsen trækkes.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
ADVARSEL
Gør det til en vane altid at aktivere parkeringsbremsen ved parkering på en hældende flade - at sætte i gear eller automatgearets P-stilling er ikke tilstrækkeligt til at
holde bilen i alle situationer.
ADVARSEL
Kontroller, at børn, andre passagerer eller
genstande ikke klemmes, når parkeringsbremsen trækkes eller slippes af føreren.
Sådan udløses parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
slip stangen, og slip knappen.
69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
Betjening
02
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i tændingsstilling I og II.
Efter afsluttet kørsel, og efter at fjernbetjeningen er taget ud, kan ruderne stadig åbnes og
lukkes i et begrænset tidsrum, så længe ingen
af dørene åbnes. Ruderne bør betjenes under
opsyn.
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Hold nøje opsigt, hvis bagdørenes ruder
manøvreres fra førerens dør, eller hvis
ruderne lukkes med fjernbetjeningen.
Førerens dør
Åbning af rude:
Tryk knappens forreste del ned.
OBS
Den susende vindlyd, når bagruderne er
åbne, kan mindskes ved også at åbne forruderne lidt.
Tryk en af knapperne (2) nedad, eller træk den
op, og slip den derefter. Sideruderne åbnes og
lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af
en genstand, afbrydes bevægelsen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Fjernbetjening og låseknapper
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk bag
Regulering rudetræk for
Føreren kan betjene alle rudetræk fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
70
Automatisk betjening
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse ved blokering, virker både ved automatisk og manuel lukning, men ikke efter at
klemmebeskyttelsen er udløst.
Træk knappens forreste del op.
For betjening af de elektriske rudehejs med
låseknapper og fjernbetjening, se s. 114 og
123.
Tryk en af knapperne (1) eller (2) let nedad, eller
træk den let opad. Rudetrækkene bevæger sig
henholdsvis op eller ned, så længe man rører
ved knappen.
ADVARSEL
Lukning af rude:
Manuel betjening
Husk altid at afbryde strømmen til rudetrækkene ved at tage fjernbetjeningen ud, hvis
føreren forlader bilen.
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
OBS
Rudetræk i bagdørene
Hvis bilen har elektriske børnesikkerhedslåse i bagdørene, viser lampen også, at
disse er aktiveret. Dørene kan nu ikke åbnes
indefra. Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, vises en tekstmeddelelse på displayet.
02
Passagerplads, foran
Bagdørenes ruder kan betjenes med knapper
på de pågældende døre eller kontakten på
førerdøren. Hvis lampen i kontakten til spærring af rudetræk i bagdøren (sidder på førerdørens knappanel) er tændt, kan bagdørenes
ruder kun betjenes fra førerdøren. Ruderne i
bagdørene betjenes på samme måde som
ruderne i fordørene.
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
Lampen i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på de pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Passagerplads, foran.
Knapperne for rudetræk ved passagerpladsen
er kun til betjening af den pågældende rude.
71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Bakspejl
Indvendigt bakspejl med kompas*
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned, når bagfrakommende lys forstyrrer.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord),
NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Kalibrering af kompas
Nedblænding
Nedblændingskontakt
Normal indstilling
Nedblændet indstilling.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningspanelet
(1) findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
72
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031045
G031043
02
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet for det geografiske
område, som bilen befandt sig i ved leveringen.
Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes
mellem flere magnetiske zoner.
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i tomgang.
2. Hold knap (1) inde i mindst 6 sekunder.
Derefter vises tegnet C (knappen er skjult,
brug derfor f.eks. en clips til at trykke på
den).
3. Hold knap (1) inde i mindst 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetisk zone
vises.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
4. Tryk flere gange på knap (1), indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
02
5. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
G020151
7. Kør langsomt i cirkel med en hastighed på
højst 10 km/t, indtil en kompasretning
vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar.
Magnetiske zoner, Australien.
G020152
Magnetiske zoner, Europa.
Magnetiske zoner, Sydamerika.
G020154
G020150
Magnetiske zoner, Asien.
G020153
6. Hold derefter knappen inde i 9 sekunder,
og vælg L for venstrestyrede biler og R for
højrestyrede.
Magnetiske zoner, Afrika.
``
73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Solgardin*
Sidespejle
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Ved parkering/kørsel på steder, hvor pladsen
er trang, kan spejlene foldes ind. Dette kan
gøres i tændingsstilling I og II.
02
Fold spejlene ind
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ind.
ADVARSEL
Begge sidespejle er af vidvinkeltype for at
give godt overblik. Genstande forekommer
at være længere væk, end de i virkeligheden
er.
Der er indbygget et solgardin i bagrudens
hylde.
Træk solgardinet op og hægt det fast i
loftsklemmerne ved hjælp af gardinets to
kroge.
> Fjederkraften i gardinet gør, at krogene
bliver hængende.
Når solgardinet ikke skal bruges - hægt det af,
hold fast og lad gardinet rulle langsomt op.
74
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i tændingsstilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen på knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Udfoldning af spejlene
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ud.
Automatisk ind-/udfoldning
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen
eller ved hjælp af Keyless-systemet, se
side 119, slås sidespejlene automatisk ind/ud.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
OBS
Sidespejlene slås ikke automatisk ud ved
oplåsning, hvis de er slået ind ved hjælp af
indstillingsknapperne i døren.
Hvis bilen er låst med fjernbetjeningen og
derefter startes, bliver sidespejlene alligevel
slået ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger… Fold spejle ved låsning,
se side 79 vedr. en beskrivelse af menusystemet.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl, der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind-/udfoldning kan
fungere.
ren opmærksom på køretøjer, der kører i
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel, se side 159.
02
Vand- og smudsafvisende
overfladelag*
De forreste sideruder er behandlet
med et overfladelag, der forbedrer
sigtbarheden ved vanskelige vejrforhold, for
information om pleje, se side 197.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Det vand- og smudsafvisende
lag kan beskadiges.
1. Fold spejlene ind med L- og R-knapperne.
2. Fold dem ud igen med L- og R-knapperne.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen* i sidespejlene tændes, når tryghedsbelysning eller orienteringslys aktiveres.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre føre-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Fra ventilationsstilling til maksimal åbning:
02
Træk knappen bagud til endestillingen (1),
og slip den.
Skydestilling
Automatisk betjening
G007503
G029222
Manuel betjening
Åbning:
Automatisk åbning
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Manuel åbning
Manuel lukning
Ventilationsstilling, med løftet bagkant
Automatisk lukning
Skydestilling, fremad/bagud
Lukning, ventilationsstilling
ADVARSEL
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
fjernbetjeningen ud, hvis føreren forlader
bilen.
Ventilationsstilling
Åbning:
Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
76
Træk knappen bagud til trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig mod maksimalt åben
stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning:
Tryk knappen fremad til trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig mod maksimalt lukket
stilling, så længe knappen holdes inde.
Åbning, ventilationsstilling
Fjernbetjeningen skal stå i stilling I eller II.
Hvis der er børn i bilen:
Træk betjeningsknappen over trykpunkt (2)
til bageste endestilling (1) eller over trykpunkt (3) til forreste endestilling (4), og slip
den. Soltaget åbnes/lukkes fuldstændigt.
Træk knappens bagkant nedad (6).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Solskærm
Lukning med fjernbetjening eller
låseknap
Vindafviser
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
02
Klemmebeskyttelse
G020157
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand.
I tilfælde af blokering standser soltaget og
åbnes derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
Med et langt tryk på låseknappen lukkes
soltaget og alle ruderne. Dørene og bagagerumsklappen låses.
Sådan afbrydes lukningen:
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Til soltaget hører en vindafviser, der slås op,
når soltaget er i åben stilling.
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
Tryk på låseknappen igen.
ADVARSEL
Pas på, at børn eller andre passagerer ikke
kommer i klemme, hvis soltaget lukkes med
fjernbetjeningen. Soltaget bør kun betjenes
under opsyn.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
Mulige indstillinger
Display
Ur, justering
For visse af bilens funktioner kan der foretages
personlige indstillinger. Det gælder således
låse-, klima- og audiofunktioner. Vedr. audiofunktioner, se side 234.
MENU
Time og minut justeres hver for sig.
EXIT
1. Brug tallene på knapperne eller "pil op"
eller "pil ned" på navigeringsknappen (E).
ENTER
Kontrolpanel
Navigering
2. Vælg tal til justering med "højrepil" eller
"vensterpil" på navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER for at sætte uret i gang.
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
OBS
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
A
Hvis bilen har 12-timers ur, vælges AM/
PM med "pil op" eller "pil ned", efter at det
sidste minuttal er justeret.
1. Tryk på MENU (B).
2. Gå frem til f.eks. Bilindstillinger… med
navigeringsknappen (E).
3. Tryk på ENTER (D).
E
B
4. Vælg menupunkt vha. navigeringsknappen
(E).
D
C
5. Bekræft valget med ENTER.
G026307
Aktiveret funktion vises på displayet med
. Deaktiveret funktion vises på displayet
.
med
Kontrolpanel.
Luk menuen:
Hold EXIT (C) inde i ca. et sekund.
Klimaindstillinger
Autom. blæserjustering
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden
indstilles i AUTO-funktion:
Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften i
3-12 minutter, alt efter udetemperaturen.
Vælg Til/Fra, hvis recirkulationstimeren
skal være aktiv eller ej.
Nulstil alt
Tilbagestilling af de valgbare klimafunktioner til
fabriksindstillingerne.
78
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
• Autoluk alle vinduer - alle ruder og solta-
Bilindstillinger
Oplåsning af døre
Fold spejle ind ved låsning*
Der er følgende to valgmuligheder for oplåsning:
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen,
kan sidespejlene foldes ind/ud automatisk. Der
er punkterne Til/Fra.
Nedsat beskyttelse*
Blokeret låsestilling kan deaktiveres midlertidigt og alarmniveauet kan midlertidigt mindskes, hvis der er nogen, som vil blive i bilen, og
dørene skal låses udefra. Der er punkterne
Aktiver én gang og Spørg ved udstigning,
se side 124 og 128.
Oplåsningsindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses op med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Låseindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Automatisk låsning – døre
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk. Der er punkterne Til/Fra. Dørene kan låses
op og åbnes indefra ved at trække to gange i
dørhåndtaget.
• Alle døre - låser alle dørene og bagagerumsklappen op med et tryk på fjernbetjeningen.
• Først førerdør, så alle - låser førerdøren
op med et tryk på fjernbetjeningen. Med
endnu et tryk oplåses alle døre og bagagerumsklappen.
Automatisk døroplåsning*
• Alle døre - alle dørene låses op samtidigt.
• Døre på samme side - for- og bagdør på
den samme side låses op samtidigt.
• Begge fordøre - begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af fordørene - valgfri dør eller baga-
get lukkes samtidigt med et langt tryk på
låseknappen.
02
For oplåsningsknappen på fjernbetjeningen og
fordørenes centrallåseknap kan denne funktion vælges:
• Autoåbn alle vinduer - alle ruder åbnes
samtidigt med et langt tryk på oplåsningsknappen.
Ankomstlys, varighed
Vælg, hvor lang tid bilens lys skal være tændt,
ved at trykke på fjernbetjeningens knap for
tryghedslys. Følgende punkter kan vælges:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
Orienteringslys
gerumsklap kan låses op separat.
Samtidig lukning/åbning af alle ruder
For låseknappen på fjernbetjeningen og fordørenes centrallåseknap samt knappen til det
udvendige dørhåndtag på biler med keylesssystem kan denne funktion vælges:
Vælg, hvor længe bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud, efter
fjernbetjeningen er taget ud. Følgende punkter
kan vælges:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
Information
• VIN-nummer… - (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
• Antal nøgler… - viser, hvor mange nøgler
der er registreret til bilen.
80
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Generelt
OBS
ADVARSEL
HomeLink er konstrueret til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem originalfjernbetjeningerne til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden
bil).
Slet knappernes programmering, når bilen
skal sælges.
G030070
Metalliske solskærme bør ikke bruges i
biler, som er udstyret med HomeLink. De
kan have negativ indvirkning på HomeLinks
funktion.
HomeLinkŸ er en programmerbar fjernbetjening, som kan styre op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageport, alarmsystem, udenog indendørsbelysning m.m.) og dermed
erstatte fjernbetjeningerne til disse. HomeLink
leveres indbygget i venstre solskærm.
HomeLinkŸ-panelet består af tre programmerbare knapper og en indikatorlampe.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikatorknappen lyser, mens knappen holdes inde.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, fungerer
Homelink i 30 minutter, efter førerdøren er
åbnet.
De originale fjernbetjeninger kan naturligvis
bruges parallelt med HomeLinkŸ.
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at der
ikke er nogen i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
02
Brug ikke HomeLinkŸ fjernbetjeningen til en
garageport, som ikke har sikkerhedsstop og
sikkerhedsbakning. Garageporten skal reagere, så snart den mærker, at der er noget,
som hindrer bevægelsen, standse med det
samme og bakke tilbage. En garageport
uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere oplysninger kan
leverandøren kontaktes via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i
HomeLinkŸ og må ikke udføres, når kun en
enkelt knap skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. At indikatorlampen blinker, viser at HomeLinkŸ er sat i "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres.
2. Placer den originale fjernbetjening
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLinkŸ,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
02
3. Tryk samtidigt knappen til den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Den hurtige blinken, viser at programmeringen er
velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLinkŸ
og se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
1
82
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen1" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte knapper gøres
som beskrevet nedenfor:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Når indikatorlampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke, skal den originale fjernbetjening efter ca. 20 sekunder placeres
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLink,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på den originale fjernbetjening ind. Indikatorlampen begynder at
blinke. Når indikatorlampen er gået fra at
blinke langsomt til at blinke hurtigt, slippes
begge knapper. Den hurtige blinken, viser
at programmeringen er velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLink og
se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
Slette programmering
Programmeringen kan kun slettes for alle
knapperne på HomeLink, ikke for enkelte
knapper.
02
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres på ny, se side 81.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
Generelt om klimaet................................................................................
Manuelt klimaanlæg, AC.........................................................................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*................................................................
Luftfordeling............................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*............................................
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)..................................................
84
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
86
88
90
93
94
97
KLIMA
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Fejlsøgning og reparation
Display
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC)
eller automatisk (ECC) klimaregulering (ECC,
Electronic Climate Control).
Volvo anbefaler, at kun autoriserede Volvoværksteder bruges til fejlsøgning og reparation
af klimaanlægget.
Over klimapanelet befinder der sig et display.
Der vises de foretagne klimaindstillinger.
OBS
Aircondition-anlægget kan slås fra, men for
at få den bedst mulige luft i kabinen og
undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Personlige indstillinger
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning
af kølemiddel må der kun bruges R134a, se
også side 274. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører dette arbejde.
Dug på indersiden af ruderne
For at fjerne dug på rudernes inderside skal
defrosterfunktionen bruges i første række.
For at mindske risikoen for forekomsten af dug
skal ruderne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum. Se Volvos serviceprogram med hensyn til
det anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
86
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Der kan indstilles følgende to funktioner i klimaanlægget:
• Blæserhastighed i AUTO-funktion (kun i
biler med ECC).
• Timerstyret recirkulation af kabineluften.
For nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, se side 78.
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
ECC*
Sideruder og soltag
Faktisk temperatur
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruder og eventuelt soltag være lukket.
G019942
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet er der en solsensor, som registrerer,
fra hvilken side solen skinner ind i kabinen. Det
betyder, at der kan være en temperaturforskel
mellem højre og venstre luftspjæld, selvom
reguleringen er indstillet på den samme temperatur på begge sider.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig over instrumentÅbent
panelet.
Lukket
• Temperatursensoren for kabinen befinder
Luftstrømmens vandrette retning
• Udetemperatursensoren sidder på side-
Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
Ved koldt vejr - Luk de midterste spjæld for at
få den største klimakomfort og afdugning.
sig bag klimapanelet.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
03
Ventilationshul i hattehylden
OBS
Bloker ikke bagagerummets ventilationshul
i hattehylden med klædningsstykker eller
andre genstande.
Kondensvand
spejlene.
• Fugtsensoren sidder i bakspejlet.
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Kontrolpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
Blæser
Funktioner
2. Recirkulation
Recirkulation
1. Blæser
Recirkulation forhindrer dårlig
luft, udstødningsgas osv. i at
trænge ind i kabinen. Kabineluften recirkuleres. Der suges
ingen luft ind i bilen udefra.
Med recirkulation (sammen
med aircondition-anlægget)
afkøles kabinen hurtigere i varmt vejr. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man,
at der dannes dug på indersiden af ruderne.
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperatur
88
G026308
5
Blæserhastigheden øges/
mindskes ved at dreje på
knappen.
Hvis knappen drejes venstre
om, og blæserindikeringen på
displayet slukkes, er blæseren og aircondition-anlægget slukket. På displayet vises symbolet for blæser og FRA.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Se side 78, for at aktivere/deaktivere
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
funktionen. Når der vælges defroster (3), frakobles recirkulationen.
5. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
3. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
OFF: Aircondition-anlægget
er slået fra.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen). En tændt lampe oven over
ON hhv. OFF i knappen viser, hvilken funktion
der er valgt.
• aircondition-anlægget (AC) slås automa-
6 og 7. Elopvarmede forsæder*
tisk til (kan slås fra med AC-knappen (5))
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
4. Luftfordeling
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 93.
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
03
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen* også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
• recirkulationen slås automatisk fra.
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Temperatur
Højere varme:
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
Vælg afkølning eller opvarmning for både fører- og passagersiden.
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Kontrolpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
AUTO
Blæser
G026309
6
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperaturvælger
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfordeling
Funktioner
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
90
2. Blæser
1. AUTO
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Displayet viser AUTO- KLIMA.
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget
med henblik på at nå den
valgte temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
OBS
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
På displayet vises symbolet for blæser og
OFF.
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen.
Kabineluften recirkuleres,
hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen,
mens funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af
ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Mht. til aktivering/deaktivering af
funktionen, se side 78.
OBS
Når der vælges Defroster (4), slås recirkulation altid fra.
Husk:
3. Luftkvalitetssystem*
Samme knap som til recirkulation.
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filteret udskiller gasser og
partikler, således at indholdet
af lugt og forurening i kabinen reduceres. Når
sensoren registrerer forurenet udeluft, lukkes
luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres.
Når luftkvalitetssensoren er aktiveret, lyser den
grønne lampe (A) i knappen.
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensoren er aktiveret – Lampen (A) lyser.
• Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden med fordel bruges.
03
4. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
• aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (6))
• Recirkulation ikke valgt, hvis det ikke behøves til afkøling i varmt vejr – Ingen lampe
lyser.
• Recirkulation er valgt – Lampen (M) lyser.
• recirkulationen slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
5. Luftfordeling
7 og 8. Elopvarmede forsæder*
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
03
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 93.
6. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Slukket
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen).
OBS
Klimaanlæggets afdugningsfunktion med
fugtsensor er betydeligt mindsket med aircondition-anlægget i lukket stilling (OFF), og
ved manuelt valgt luftfordeling og blæserhastighed.
92
Betjening af forsædeopvarmning:
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen* også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Højere varme:
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
Med ét tryk på knappen aktiveres kun den ene side. Med
to tryk aktiveres den anden
side. Med tre tryk aktiveres begge sider.
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
Den aktive side angives af knappens lampe og
på displayet over klimapanelet.
9. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Når bilen startes, er den senest foretagne indstilling bibeholdt.
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
03 Klima
Luftfordeling
Luftfordeling
Formål:
Luftfordeling
Formål:
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften recirkuleres ikke. Aircondition er altid
aktiveret.
til hurtigt at fjerne is
og dug.
Luft til gulv og ruder. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt
vejr.
Luft til for- og sideruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for
lav blæserhastighed.)
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i varmt og tørt
vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til ruderne.
til at varme fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til gulvet.
til at gøre det køligere
om fødderne eller varmere foroven i koldt
vejr eller i varmt og tørt
vejr.
03
93
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Generelt om varmere
Brændstofpåfyldning
03
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
ADVARSEL
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiveret, kan
der komme røg fra bilens underside, hvilket
er helt normalt.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontroller på informationsdisplayet, at parkeringsvarmeren er slået fra. Når den arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
94
Der kvitteres for meddelelsen med et tryk
på READ på blinklysarmen.
VIGTIGT
Ved-10 °C eller derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50 minutter.
Bilen skal stå udendørs, når der bruges benzin- og dieselvarmere.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet.
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som varmeren er i brug.
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Symboler og displaymeddelelser
Aktivering af varmer
Når en af timerens indstillinger eller
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og informationsdisplayet viser en forklarende
G029052
tekst.
READ-knap
Fingerhjul1
RESET-knap1
Display
Betydning
BRÆNDSTOFVARMER TIL
Varmeren er slået til
og arbejder.
BRÆNDSTOFVARMER TIMER
TIL
Påmindelse om, at
varmeren vil starte
på det indstillede
tidsrum, efter at
bilen er forladt, når
fjernbetjeningen
tages ud af startlåsen.
Display
Betydning
VARMER STOPPET
BATT.SPÆND.LAV
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
VARMER STOPPET BRÆNDSTOF
LAV
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart og 50 km kørsel
mulig.
03
Direkte start og direkte slukning
1. Gå med fingerhjulet til DIREKTE START.
2. Tryk på RESET-knappen for at vælge mellem TÆNDT og FRA.
TÆNDT: Parkeringsvarmeren slået til manuelt
eller med programmeret timer.
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
1
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Gør følgende:
1. Tryk på READ-knappen.
03
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller
PARKVARM TIMER 2 med fingerhjulet.
Teksten TÆNDT blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
1. Gå med fingerhjulet til PARKVARM
TIMER 1.
Teksten FRA vises konstant, og varmeren
slås fra.
2. Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til det blinkende timetal.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning".
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at aktivere timeren.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
Efter indstilling af TIMER 1 kan der programmeres en anden tid i TIMER 2 ved at gå frem
til indstillingen ved hjælp af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for TIMER 1.
96
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)
Ekstravarmer (diesel)
I dieseldrevne biler kan der være behov for
ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i motor og kabine ved koldt vejr.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
03
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Ekstravarmeren kan ikke slås til eller slås fra
manuelt, den kontrolleres udelukkende af
bilens elektronik.
Når ekstravarmeren er aktiveret, kan der
komme røg fra bilens underside, hvilket er
helt normalt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
Forsæder ..............................................................................................
Kabinebelysning....................................................................................
Opbevaringssteder i kabinen ...............................................................
Bagsæde...............................................................................................
Bagagerum............................................................................................
98
100
102
104
108
110
INTERIØR
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling, manuelt sæde
nøglen er sat i startlåsen. Sædet kan altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Sædehyndens forkant op/ned
ADVARSEL
Sæde fremad/bagud
Indstil den rette kørestilling for førersædet
og juster sikkerhedsselen, se side 18, inden
kørsel påbegyndes, aldrig under kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
Siddestilling, elbetjent sæde*
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er spærret, efter indstillingen er ændret.
G020199
Hæv/sænk sædet (førersiden og passagersiden*), pump op/ned.
Justering af lændestøtten1 (førersædet og
passagersædet*), drej hjulet.
1
100
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets indstillinger kan justeres ad gangen.
04
Hæv/sænk sædehyndens forkant (førersædet og passagersædet*), pump op/ned.
Sæde op/ned
04 Interiør
Forsæder
Hukommelsesfunktion
ADVARSEL
ADVARSEL
Klemmerisiko. Sørg for at børn ikke leger
med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
G020200
Hukommelse i fjernbetjening
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
1. Indstil sædet.
2. Hold knap M inde, samtidig med at knap
1, 2 eller 3 trykkes ind.
Førersædets indstillinger gemmes i hukommelsen til den fjernbetjening, som bilen låses
med. Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, indtager førersædet de gemte indstillinger, når førerdøren åbnes.
04
OBS
Fjernbetjeningens hukommelse er uafhængig af sædets hukommelse.
Bruge gemt indstilling
Gulvmåtter*
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser sædet sin bevægelse.
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Makeup-spejl*
Loftsbelysning foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den respektive knap i loftskonsollen.
Loftsbelysning bag
G020210
G020201
04
G030855
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Venstre læselampe, tænd/sluk
Kabinebelysning
Højre læselampe, tænd/sluk
Læselampe venstre bag, tændt/slukket
Læselampe højre bag, tændt/slukket
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belysningen kan også aktiveres inden for 30 minutter,
efter at:
Lamperne tændes og slukkes med et tryk på
den respektive knap.
• motoren er standset og tændingen er i stil-
Indstigningslys
ling 0
• bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
102
Læselamper bag.
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lampen henholdsvis tændes og slukkes automatisk, når låget åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
04 Interiør
Kabinebelysning
Belysningsautomatik
Med knap (2), se side 102, kan der vælges tre
stillinger til belysningen i kabinen:
• Fra – højre side (mærket med 0) trykket ind,
belysningsautomatikken er slået fra.
• Neutral stilling – belysningsautomatikken
er aktiveret. Dæmperfunktionen er aktiv.
• Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
04
Når knap (2) er i neutral stilling, tændes og
slukkes kabinebelysningen automatisk ifølge
nedenstående.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
• bilen låses op med fjernbetjening eller nøgleblad.
• motoren standses, og fjernbetjeningen er
drejet til stilling 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes
• bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 5 minutter, hvis en af dørene er åben.
Hvis en belysning tændes manuelt, og bilen
låses, bliver den slukket automatisk efter
5 minutter.
103
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringspladser
04
104
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringslomme på forsædernes bagside.
Handskerum
Jakkeholder
Opbevaringsrum i dørpanel med krusholdere.
Billetklemme
Opbevaringslomme foran i forsædernes
sædehynder.
Handskerum
Flaskeholder*
Jakkeholder, kun til lettere klædningsstykker.
Opbevaringsrum og krusholdere.
Opbevaringslomme* foran på midterbagsædets sædehynde.
ADVARSEL
04
G024208
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og krusholdere*) og opbevaringsrum bag ved midterkonsollen.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. Der er også holdere til mønter, blyanter og benzinkort.
Jakkeholderen findes på passagersædets nakkestøtte. Hæng kun lettere klædningsstykker
på holderen.
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. Der findes flere
oplysninger på side 115.
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan forårsage
personskader i tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaring under forreste armlæn
Krusholder i midterkonsollen
Der er en opbevaringsplads under armlænet.
Der er også en mindre opbevaringsplads i det
delelige armlæn. Tryk på den mindre knap, og
løft armlænet for at åbne det flade rum. Tryk på
den større knap, og løft armlænet for at åbne
det dybere rum.
I det dybere rum er der plads til 10 almindelige
cd-etuier. Etuierne skal stå oprejst for at få
plads til alle 10.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalousiet er der plads til en dobbelt krusholder. Pladsen kan bruges til opbevaring, hvis
krusholderen løftes ud. Løft i krusholderens
bagkant, hvor der er et indhak.
Hvis krusholderen skal monteres: Pas først
krusholderens to fremspring ind i de to hak
foran i pladsen, og tryk derefter krusholderens
bagkant ned.
Luk jalousiet ved at tage fat nedfra i dets forkant og trække fremad.
106
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum bag ved gearstangen
Flaskeholder*
Askebæger*
Når der ikke er knapper til parkeringshjælp og
BLIS, se s. 157 og s. 159, kan pladsen bruges
som opbevaringsrum.
ADVARSEL
Genstande, der er placeret i opbevaringsrummene, må ikke hindre parkeringsbremsestangen, når den er trukket.
En flaskeholder til større flasker er placeret bag
på tunnelkonsollen.
G019622
G017441
04
Der sidder et askebæger bag på tunnelkonsollen.
Åbn askebægeret ved at trække klappens
overkant ud.
For at tømme askebægeret:
1. Tryk spærren ned, se den foregående illustrationen, og vip klappen udad.
2. Løft derefter askebægeret ud.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
107
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte bag
Nedfoldning af bagsædets ryglæn
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
VIGTIGT
Nakkestøtterne kan beskadiges, hvis de
ikke fjernes helt inden lastning. Også den
midterste nakkestøtte skal fjernes ved
transport af tung last.
04
For at sænke nakkestøtten igen skal knappen
ved det højre rør trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trykkes ned. For at løsne nakkestøtten helt skal knappen ved det højre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trækkes
løs.
G020790
Højden på alle nakkestøtter skal justeres efter
passagerens højde. Nakkestøttens overkant
skal befinde sig ud for midten af baghovedet.
Skub nakkestøtten opad efter behov.
Nedfoldning af ryglæn.
Sædehyndens bagkant
Låseanordning
Nedfoldning af ryglæn
Placering af nakkestøtte under sædehynden
108
Bagsæderyglænene kan slås frem, enten sammen eller hver for sig, for at gøre det lettere at
transportere lange genstande. For at undgå at
selerne bliver beskadiget eller klemt fast, når
ryglænene vippes op eller ned, bør de hænges
op i krogen på indstigningshåndtaget.
1. Hæng selen op, inden ryglænet vippes op
eller ned.
04 Interiør
Bagsæde
2. Løft i sædehyndens bagkant (1) for at vippe
sædehynderne frem.
3. Træk låseanordningen (2) op og fremad for
at frigøre ryglænet. Et rødt mærke ved
spærremekanismen viser, at ryglænet ikke
længere er låst.
4. Vip ryglænene (3) halvvejs frem, og fjern
nakkestøtterne på yderpladserne. Midterpladsens nakkestøtte fjernes for at få et
helt plant gulv.
5. Anbring nakkestøtterne i plastichylstrene
på undersiden af de opslåede sædehynder
(4).
04
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
ADVARSEL
Glem ikke at tage selen ned, når ryglænet er
slået op igen.
109
04 Interiør
Bagagerum
Lastsikringsøjer
Stikkontakt i bagagerum*
Indkøbsposeholder*
Lastsikringsøjerne bruges til fastgøring af
spændebånd eller net til forankring af last i
bagagerummet.
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen er
slået til eller ej.
OBS
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens startbatteri.
110
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020902
G014944
G018099
04
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold over bagagerummet.
1. Slå klappen i bagagerummet op.
2. Fastgør indkøbsposerne ved hjælp af
spændebåndet.
04 Interiør
04
111
Fjernbetjening med nøgleblad..............................................................
Låsepunkter..........................................................................................
Privatlåsning* .......................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjernbetjeningen.......................................................................
Låsning og oplåsning ...........................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm* ...................................................................................................
112
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
114
117
118
119
122
123
126
127
LÅS OG ALARM
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Hvis man mister en fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger.
Hvis du mister nogen af fjernbetjeningerne,
skal bilens resterende fjernbetjeninger tages
med til et Volvo-værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales. For at forebygge
tyveri skal koden for den mistede fjernbetjening
slettes i systemet.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, som anbefales ved
bestilling af nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
Indikering med blink ved låsning/
oplåsning
05
Fjernbetjeningerne har kodede chips. Koden
skal stemme overens med læseren (modtageren) i startlåsen. Bilen kan kun startes, hvis den
rette fjernbetjening med den rette kode bruges.
Når bilen låses op med fjernbetjeningen eller
Keyless drive-systemet, indikerer bilens afvisere med to korte blink, at oplåsningen er
udført korrekt.
Låsning - Låser alle døre og bagagerumsklappen. Et langt tryk (mindst 2 sekunder)
lukker også sideruderne og soltaget.
Ved låsning sker indikeringen med et langt
blink, og kun, hvis alle låse er låst, efter at døre
og bagagerumsklap er lukket.
Oplåsning - Låser dørene og bagagerumsklappen op. Et langt tryk (mindst 4
sekunder) åbner også sideruderne.
I Menusystemet under personlige indstillinger
er det muligt at fravælge blinkindikeringen. I
givet fald er det ikke længere muligt at se, om
låsningen er korrekt foretaget, se side 79.
114
Elektronisk startspærre
G019402
Fjernbetjeningerne indeholder et udtageligt
nøgleblad af metal til mekanisk låsning og
oplåsning af førerens dør og handskerummet.
Fjernbetjeningsfunktioner
Tryghedslys - Tænder belysningen på
afstand – lyser området omkring en bil parkeret på et mørkt sted op. Et tryk på knappen tænder interiørbelysning, positions-/
parkeringslys, nummerpladebelysning og
lamper i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen slukkes automatisk efter 30, 60 eller
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
90 sekunder. For tidsindstilling, se
side 79.
Aftageligt nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
Bagagerumsklap - Et tryk på knappen
låser kun bagagerumsklappen op1
Skyd den fjederbelastede spærre til siden.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap holdes inde i
mindst tre sekunder eller der trykkes på
den to gange i løbet af tre sekunder, aktiveres blinklysene og hornet. Funktionen
kan slås fra ved hjælp af den samme knap,
når den har været aktiv i mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra efter 30 sekunder.
Træk samtidig nøglebladet ud.
Fastgøring af nøgleblad
G019403
Vær forsigtig, når nøglebladet sættes tilbage
på plads i fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
VIGTIGT
Fjernbetjeningens smalle del er særligt følsom, da chippen sidder der. Bilen kan ikke
startes, hvis chippen ødelægges.
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
• førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, se side 120.
• adgangen til handskerum og bagagerum
(privatlåsning) spærres, se side 116 og
118.
• bagdørenes mekaniske børnesikkerheds-
1. Hold fjernbetjeningen med den spidse
ende nedad, og lad nøglebladet glide ind i
sporet.
2. Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret tilstand. Der høres et klik.
05
Oplåsning af dør med nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren låses op og åbnes på følgende
måde:
1. Stik nøglebladet ind i førerdørens nøglehul.
2. Drej bladet 45 grader højre om, og åbn
døren.
lås aktiveres/deaktiveres, se side 126.
• PACOS* aktiveres/deaktiveres, se side 24.
1
Funktionen låser klappen op - den åbnes ikke.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
115
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Træk nøglebladet ud.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 128.
Oplåsning sker i omvendt orden.
For information om privatlåsning, se side 118.
OBS
Låsning af handskerum
Fjernbetjening uden nøgleblad kan ikke låse
handskerummet op.
Funktionen kan med fordel bruges, når bilen
afleveres til service, et hotel el.lign.
G020034
05
Handskerummet låses.
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 115.)
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
116
05 Lås og alarm
G019422
Låsepunkter
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
05
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og med aktiveret privatlåsning.
117
05 Lås og alarm
Privatlåsning*
Generelt om privatlåsning
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign. Så
er handskerummet låst, og bagklappens lås er
koblet fra centrallåsen - bagklappen kan ikke
åbnes, hverken med førerdørens centrallåsknap eller fjernbetjeningen.
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og at køre bilen.
Fjernbetjeningen uden nøgleblad kan derefter
afleveres til service- eller hotelpersonale - bilejeren beholder det løse nøgleblad.
05
1. Tag det aftagelige nøgleblad af fjernbetjeningen, se side 115.
2.
3.
Skyd nøglebladet ind i handskerummets lås.
Drej nøglebladet 180 grader højre om. I
låst stilling står nøglehullet lodret.
4.
Træk nøglebladet ud.
Derefter er handskerummet låst, og bagagerumsklappen kan ikke længere låses op med
fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.
Bagsædets ryglæn
Aktivere privatlåsning
OBS
Glem ikke at låse bagsædets ryglæn. Sæt
ikke nøglebladet tilbage på fjernbetjeningen
- opbevar bladet på et sikkert sted.
For at bagagerummet ved privatlåsning ikke
må kunne nås fra kabinen, skal åbningsmekanismen i begge bagsædets ryglæn låses med
nøglebladet.
G020032
Lås venstre ryglæn ved at dreje nøglebladet højre om. Højre ryglæn låses ved at
dreje nøglebladet venstre om.
Privatlåsning aktiveres.
118
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Deaktivere privatlåsning
For igen at tilslutte bagagerumsklappen til centrallåsens automatik gøres som følger:
1. Stik fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
ind i handskerummets nøglehul, og drej
180 grader venstre om.
2. Lås bagsædets ryglæn op.
3. Sæt nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen,
se side 115.
Derefter er handskerummet låst op, og alle
centrallåsfunktioner styres igen af fjernbetjeningen og førerdørens centrallåsknap.
For information om låsning kun af handskerum,
se side 116.
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at man kan åbne en dør eller bagagerumsklappen, skal der være en fjernbetjening højst
ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap.
Det vil sige, at den der skal åbne en dør, skal
have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke
muligt at åbne en dør, hvis fjernbetjeningen
befinder sig på den anden side af bilen.
G019423
Det grå felt på illustrationen viser det område,
der dækkes af systemets antenner.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt at medbringe fjernbetjeningen i lommen
eller en taske.
Systemet gør det lettere at åbne bilen, f.eks.
med indkøbsposer i den ene hånd og et barn i
den anden. Man undgår at skulle hente fjernbetjeningen frem eller lede efter den.
Bilens to fjernbetjeninger har keyless-funktion.
Der kan bestilles flere. Systemet kan håndtere
op til seks fjernbetjeninger med keyless-funktion.
Hvis en person fjerner sig fra bilen medbringende en fjernbetjening med keyless-funktion,
vises en advarsel på informationsdisplayet,
samtidig med at der lyder en hørbar påmindelse. Advarselsmeddelelsen forsvinder, når
fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, eller
når startknappen er drejet til stilling 0. Advarslen kommer kun, hvis startknappen står i stilling I eller II, efter at en dør er blevet åbnet og
lukket.
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
Hvis en fjernbetjening med keyless-funktion
efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
døren.
Hvis der sker indbrud i bilen, og tyven finder
fjernbetjeningen, kan den aktiveres og bruges
igen. Alle fjernbetjeninger bør derfor behandles
med samme forsigtighed.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter. Dette
undgås ved ikke at placere fjernbetjeningen
tæt ved en mobiltelefon, en metalgenstand
eller f.eks. i en mappe af metal.
05
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på normal
måde, se side 114.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og den hørbare påmindelse forsvinder, når et af følgende
er sket:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• startknappen er drejet til stilling 0
• READ-knappen er blevet trykket ind.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Oplåsning af dør med nøgleblad
På bil med Keyless drive-system og automatisk gearkasse skal gearvælgeren føres
til P-stillingen og startknappen drejes til 0stillingen. Ellers kan bilen ikke låses, og alarmen kan ikke aktiveres.
Oplåsning
05
1. Åbnes dørene ved at trække i det pågældende dørhåndtag.
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes
udvendige håndtag.
2. Åbnes bagagerumsklappen ved at trykke
nedefra på dens åbningsknap og løfte
bagagerumsklappen.
Når fjernbetjeningen er inden for det område,
der dækkes af systemets antenner, låses
dørene og bagagerumsklappen på følgende
måde:
Hvis keyless-funktionen i fjernbetjeningen af en
eller anden grund ikke fungerer, kan bilen låses
op ved hjælp af fjernbetjeningsfunktionerne, se
side 114.
Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Elbetjent sæde - hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Alle døre skal være lukket, inden låseknappen
trykkes ind. Ellers låses de ikke.
Hvis flere personer med fjernbetjening der har
keyless-funktion, stiger ind i bilen, får den der
først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
Når bilen låses, sænkes låseknapperne på
dørenes inderside.
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020225
G020033
Når fjernbetjeningen befinder sig i det område,
der dækkes af systemets antenner:
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
1. For at få adgang til nøglehullet: Frigør forsigtigt plastdækslet på håndtaget ved at
føre nøglebladet ind i hullet på plastdækslets underside.
2. Lås døren op med nøglebladet.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 128.
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Antenneplacering
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Personlige indstillinger
G020076
Der kan foretages personlige indstillinger for de
nøglefri funktioner, se side 79.
05
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, inderside midten
Dørhåndtag, venstre bag
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
Dørhåndtag, højre bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
05 Lås og alarm
Batteri i fjernbetjeningen
Svagt batteri i fjernbetjeningen
2. Løft dækslet af.
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
, og displayet viser
informationssymbolet
NØGLEBATTERI LAV SPÆNDING eller
BILNØGLE - SKIFT BATTERI.
3. Se nøje efter, hvor batteriets (+) og (–) side
befinder sig (der er et diagram under dækslet).
Skift af batteri i fjernbetjening
4. Fjern bort og udskift batteriet. Undgå at
berøre batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
5. Sæt dækslet på igen, og tryk det fast.
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på en
miljøvenlig måde.
G019406
05
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2450, 3 V).
1. Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og vip låget op med en lille skruetrækker.
122
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning indefra
Låsning og oplåsning udefra
Hurtiglukning
For biler med Keyless-system, se side 119.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) på fjernbetjeningens låseknap lukker alle ruder og soltaget* samtidigt.
Oplåsning
Med fjernbetjeningens oplåsningsknap kan
bilen låses op på to forskellige måder (vælg i
personlige indstillinger, se side 79):
• Med et tryk låse dørene og bagagerums•
Bagagerumsklap
Oplåsning
klappen op
Oplåsning af bagagerumsklappen alene:
Med et tryk låse førerdøren op, og med et
yderligere tryk låse de andre døre og bagagerumsklappen op.
Tryk på fjernbetjeningens knap for oplåsning af bagagerumsklappen.
Fjernbetjeningens låseknap låser dørene og
bagagerumsklappen samtidigt.
Hvis dørene er låst, når bagagerumsklappen
lukkes, låses den ikke. For at låse både dørene
og bagagerumsklappen skal de låses enten
med fjernbetjeningen eller indefra.
OBS
Bilen kan låses, selvom bagagerumsklappen er åben* - når klappen derefter lukkes,
er der risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at det er muligt at låse
nogen inde i bilen, hvis den låses udefra
med fjernbetjeningen. Så er det ikke muligt
at komme ud ved betjening af knapper i
bilen.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden 2 minutter efter oplåsning, låses
alle låse automatisk igen (gælder ikke ved låsning indefra). Denne funktion mindsker risikoen
for, at man kommer til at efterlade bilen ulåst.
(For biler med alarm, se side 128.)
G007451
Låsning
Låsning
05
Med centrallåsknappen på førerdøren kan
dørene og bagagerumsklappen låses eller
låses op samtidigt.
Oplåsning
Det er ikke muligt at låse en dør op ved at
trække dens låseknap op.
Tryk ind på centrallåseknappens øvre del
.
Gennemluftningsfunktion
Tryk ind på centrallåseknappens øvre del
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner
også alle sideruder samtidigt - f.eks. for
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
Låsning
Tryk ind på centrallåseknappens nedre del
.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker
også alle ruder og soltaget* samtidigt.
Alle døre kan låses med den respektive dørs
låseknap.
Blokeret låsestilling*1
Midlertidig deaktivering
Blokeret låsestilling betyder, at dørene ikke kan
åbnes indefra, hvis de er låst med fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med 10-25 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
A
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
Åbning af døre
Når dørene er låst indefra:
E
B
D
C
05
Træk to gange i håndtaget, dørene låses
op og åbnes.
Automatisk låsning
Når denne funktion er aktiveret, og dørene er
låst, kan de åbnes på følgende to måder:
• Ved at trække to gange i et af dørhåndtagene
• Tryk på centrallåseknappens øvre del
og træk i dørhåndtaget.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres ved personlige indstillinger, se side 79.
1
124
Kun i kombination med alarm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G026307
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, låses
døre og bagagerumsklap automatisk.
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
ENTER
Navigering
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
beskyttelse. Dermed er Blokeret låsestilling
og Alarmens bevægelses- og hældningssensorer* igen aktiveret.
eller
• Hvis låsesystemet ikke skal ændres: Foretag slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
Det gøres på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 79).
OBS
•
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, går
alarmen i gang.
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
3. Vælg Aktiver én gang: Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog og Blokeret låsestilling slås fra, når bilen låses.
eller
Vælg Spørg ved udstigning: Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen Tryk ENTER for
at neds. besk. indtil motoren er startet.
EXIT for at slutte - vælg et af punkterne:
05
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
• Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra: Tryk
på ENTER og lås bilen. Bemærk, at alarmens* bevægelses- og hældningssensorer
slås fra samtidigt, se side 128.
Næste gang fjernbetjeningen drejes til nøglestilling II, nulstilles systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk spærring af døre og ruder
bagi*
G014697
Manuel låsning af bagdøre
05
Manuel spærring i venstre bagdør.
Døren kan ikke åbnes indefra.
Førerdørens knappanel.
Døren kan åbnes indefra.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
Knappen til manuel børnesikkerhedslås sidder
i bagkanten af bagdørene og er kun tilgængelig, når døren er åben.
For at aktivere eller deaktivere børnesikkerhedslåsen:
1. Løsn fjernbetjeningens nøgleblad.
2. Drej knappen med nøglebladet.
• ruder kun åbnes med førerdørens knappanel
• dørene ikke åbnes indefra.
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres i nøglestilling I eller II.
2. Tryk på knappen i førerdøren.
Instrumentpanelets display viser en meddelelse.
Lampen i knappen lyser, når låsen er aktiv.
126
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikring.
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
• når en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes
Tilkobling af alarmfunktion
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i start-
låsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning
• når der registreres bevægelser i passagerG020227
kabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor)
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
VIGTIGT
udstyret med hældningssensor)
• startbatteriets kabel frakobles
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
• Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
• Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil nøglestilling II aktiveres Alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle dørene er
låst.
05
Frakobling af alarmfunktion
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap. To
korte blink fra afviserne bekræfter, at alarmen er frakoblet, og at alle dørene er låst
op.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk genaktivering af alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Reduceret alarmniveau
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt.
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), og ingen af dørene eller
bagagerumsklappen åbnes inden to minutter,
aktiveres alarmen automatisk igen. Samtidig
låses bilen igen.
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling,
se side 124
Annullering af udløst alarm
05
Afprøvning af alarm systemet
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt nøglen i startlåsen.
G019420
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, som træder til, hvis bilens
startbatteri ikke har tilstrækkelig ladning
eller frakobles.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen frakobles.
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres
og bilen startes på følgende måde:
1. Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
2. På biler med Keyless drive-system: Fjern
først knappen ved at trykke spærren (1)
ind, og træk ud (2).
3. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen (3). Alarmen frakobles. Alarmlampen blinker hurtigt, indtil fjernbetjeningen drejes til nøglestilling II.
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
1. Åbn alle ruder.
2. Slå alarmen til. Aktivering af alarmen
bekræftes ved, at lampen blinker langsomt.
3. Vent i 30 sekunder.
4. Afprøv kabinens bevægelsesensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. Der skal
nu lyde en sirene, og alle afvisere skal
blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarm for døre
1. Slå alarmen til.
2. Vent i 30 sekunder.
128
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Alarm*
3. Lås op med nøglen i førerens side.
4. Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarm for motorhjelmen
1. Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
2. Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og lås
dørene med knappen på fjernbetjeningen.
3. Vent i 30 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
05
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Alcoguard * .........................................................................................
Start af motor .......................................................................................
Start af motor – Flexifuel.......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuel gearkasse.................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem* ..................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System ................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning* ...................................................................................
Delelig trækkrog* ..................................................................................
Lastning................................................................................................
Tilpasning af lyskegle ...........................................................................
130
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
132
134
138
142
144
146
147
148
153
155
157
159
162
164
165
167
169
173
174
START OG KØRSEL
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
Glat føre
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation. For flere råd om at tage hensyn til
miljøet, se side 14.
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
• Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere brændstof end en varm.
• Brug parkeringsvarmer* i koldt vejr - så
kommer motoren hurtigere op på normal
driftstemperatur.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Fjern en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
06
• Brug ikke vinterdæk, når vinteren er forbi.
• Undgå at køre med åbne ruder.
Motoren, gearkassen og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og i varmt klima, er der risiko for,
at motoren og kølesystemet overophedes især ved tung last.
For supplerende information om overophedning ved kørsel med anhænger, se side 165.
• Ved risiko for overophedning aktiveres en
indbygget beskyttelsesfunktion i gearkassen, som bl.a. tænder instrumentpanelets
gule informationslampe og viser en tekstmeddelelse om afhjælpning - følg denne
anbefaling.
• Hvis temperaturviseren for motorens kølesystem bevæger sig ind i det røde felt, skal
bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, ved kørsel i varmt klima.
• I tilfælde af overophedning frakobles bilens
aircondition muligvis midlertidigt.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
132
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dieselmotor 1.6D
Ved kørsel med hård belastning i varmt vejr kan
motorens køleventilator udskiftes med en med
større kapacitet end den fabriksmonterede.
Den nærmeste Volvo-forhandler oplyser gerne,
hvad der gælder for netop din bil.
Åben bagagerumsklap
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst
25 cm med en hastighed på højst 10 km/t. Der
skal udvises ekstra forsigtighed ved passage
af strømmende vand.
06 Start og kørsel
Generelt
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfilteret.
På større dybde kan der komme vand ind i
transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel
i vand og ler.
VIGTIGT
Lad ikke bilen stå med vand over tærsklerne
i længere tid, det kan forårsage el-fejl i bilen.
Ved motorstop i vand, må omstart ikke prøves. Bilen skal bugseres ud af vandet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Fjernbetjeningen må
ikke stå i nøgleposition II, når motoren er slukket. Brug i stedet indstilling I - så bruges der
mindre strøm.
Bemærk, at 12 V-kontakten i bagagerummet
afgiver strøm, selv når fjernbetjeningen er taget
ud af startlåsen.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:
•
•
•
•
kabineventilator
forrudeviskere
lydanlæg (høj lydstyrke)
lygter.
06
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten LAV BATTERISTAND
SPAREFUNKTION. Energisparefunktionen
slår derefter visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst 15
minutter - batteriet oplades bedre under
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
133
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklappen
3. Tag dækslet ud.
4. Hæng dækslet op på indersiden af klappen.
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpen slår
fra.
OBS
Glem ikke at slukke for den brændstofdrevne varmer, inden brændstofpåfyldning påbegyndes!
06
Åbn tankdækselklappen ved hjælp af knappen
på lyspanelet, se side 58. Inden klappen kan
åbnes, skal motoren være standset. Tankdækselklappen befinder sig på højre bagskærm.
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende
lyd.
Tankdæksel
1. Drej tankdækslet, indtil der mærkes tydelig
modstand.
2. Drej forbi modstanden til stop.
134
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Brændstof af ringere kvalitet end den angivne
må ikke bruges, da motoreffekt og brændstofforbrug kan påvirkes negativt. Se mere information i det følgende afsnit Brændstof.
Generelt om brændstof
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand
i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis
de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis
brændstof er blevet indtaget.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
CO2-udslip, brændstofforbrug og tankkapacitet, se side 276
Katalysator
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den er placeret tæt i udstødningsgasstrømmen nær motoren, så den hurtigt kommer op på driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
varetager katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 91, 95 og 98
RON.
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer, og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
Der må ikke foretages ændringer af brændstofsystemet eller dettes komponenter, ligesom ingen af komponenterne må udskiftes
med dele, der ikke er specielt konstrueret til
brug med bioætanol.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunken i bilen bør fyldes med benzin,
se bemærkningen side 144.
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end+38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå optimal ydelse og brændstofforbrug.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
Bioætanol E85
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
06
VIGTIGT
Sørg for, at reservedunken er forsvarligt
fastgjort, og at dens låg er tæt.
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
``
135
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Diesel
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller JIS
K2204.
dende ved lave temperaturer og reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.
2. Vent ca. 1 minut.
VIGTIGT
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
06
Dieselmotorer er følsomme over for forurening,
f.eks. en for høj mængde svovlpartikler. Brug
kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet.
Ved lave temperaturer (-40 °C til-6 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette brændstof er mere letfly-
1
136
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen og drej til
nøglestilling II (se side 142).
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Svovlindholdet må maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof,
kan udluftning på værksted være nødvendig
for at genstarte efter optankning.
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du
starter motoren, efter at brændstoftanken er
blevet fyldt med diesel:
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
3. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedalen ned, og drej fjernbetjeningen til startstilling III.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filtret startes
en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300 – 900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt 10 - 20
minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan
det tage lidt længere tid. Under regenereringen
øges brændstofforbruget lidt.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk for
at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
OBS
En mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes under regenereringen.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes det gule informationssymbol på instrumentpanelet, og meddelelsenSODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display.
06
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
06 Start og kørsel
Alcoguard *
Generelt om alkolåsen
1. Mundstykke til udåndingsprøve.
Alkolåsens funktion er at forhindre, at bilen
føres af en beruset fører. Før start af motoren
er mulig, skal føreren foretage en udåndingsprøve, som bekræfter, at han ikke er påvirket
af alkohol. Alkolåsen kalibreres til det pågældende markeds gældende grænseværdi for
lovlig bilkørsel.
2. Strømafbryder.
ADVARSEL
Alkolåsen er et hjælpemiddel og fritager ikke
føreren for ansvar. Det er altid førerens
ansvar at være ædru og at føre bilen på en
sikker måde.
Funktioner
06
3. Sendeknap.
4. Lampe for batteristatus.
5. Lampe for resultat af udåndingsprøve.
6. Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
OBS
Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes
det indbyggede batteri fuldt opladet, og
alkolåsen aktiveres automatisk, når bilen
åbnes.
Før start af motoren
Betjening
Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar
til brug, når bilen åbnes.
Batteri
1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets
status:
Lampe (4)
Batteristatus
Blinker grønt
Opladning i gang
Grøn
Fuldt opladet
Gul
Halvt opladet
Rød
Afladet - placer
opladeren i holderen
eller tilslut strømkablet fra handskerummet.
2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og blæs med et jævnt tryk, indtil der
høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder.
Resultatet bliver en af mulighederne i den
følgende tabel Resultat efter udført
udåndingsprøve.
4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til
bilen være mislykket. Tryk i så fald på knap
(3) for at sende resultatet manuelt til bilen.
5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen
fast i dens holder.
6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den
udføres en gang til.
138
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Alcoguard *
Resultat efter udført udåndingsprøve
Lampe (5) + Displaytekst
Betydning
Grøn lampe +
ALCOGUARD
GODKENDT TEST
Start motoren ingen alkoholprocent målt.
Gul lampe + ALCOGUARD GODKENDT TEST
Motorstart mulig målt alkoholprocent
er over 0,1 promille,
men under den gældende grænseværdiA.
Rød lampe + EJ
GODK. TEST VENT
1 MINUT
A
Motorstart ikke
mulig - målt alkoholprocent er over den
gældende grænseværdiA.
Se afsnittet Generelt om alkolåsen på side 138
OBS
Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal
foretages en ny måling af udåndingsluften.
1
Husk på
Før udåndingsprøve
For at få korrekt funktion og et så retvisende
måleresultat som muligt:
• Undgå at spise eller drikke i ca.
Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv
efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved
hver motorstart - kun en rekalibrering på et
værksted1 kan slukke meddelelsen permanent.
Koldt eller varmt vejr
5 minutter inden udåndingsprøven.
• Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen
i sprinklervæsken kan medføre forkert
måleresultat.
Jo koldere vejr, desto længere tid tager det, før
alkolåsen er klar til brug:
Temperatur (ºC)
Maksimal
opvarmningstid
(sekunder)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Førerskift
For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2)
og sendeknappen (3) inde samtidig i ca.
3 sekunder. Så er bilen igen indstillet på startblokering, og der kræves en ny godkendt
udåndingsprøve inden motorstart.
Kalibrering og service
Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et
værksted1 hver 12. måned.
30 dage før nødvendig rekalibrering viser displayet ALCOGUARD KALIB. NØDVENDIG.
Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage,
bliver normal motorstart blokeret. Herefter er
kun start med Bypass-funktion mulig, se
side 140 afsnittet Nødsituation.
Ved temperaturer under -20 ºC eller over
+60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm. Displayet viser ISÆT ALCOGUARD EL-KABEL.
Tilslut så strømkablet fra handskerummet til
alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser
grønt.
06
I meget koldt vejr kan opvarmningstiden reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
139
06 Start og kørsel
Alcoguard *
Nødsituation
I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen
er ude af drift eller fjernet, er det muligt at omgå
alkolåsen, så bilen kan køres.
OBS
Al aktivering med omløb (Bypass) logges og
lagres i en hukommelse, se side 12 i afsnittet
Registrering af data.
Efter aktiveret bypass-funktion viser displayet
hele tiden ALCOGUARD BYPASS
AKTIVERET under kørsel, og der kan kun nulstilles på et værksted1.
Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at
starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen
låses.
06
BYPASS AKTIVERET - herefter kan
motoren startes.
Denne funktion kan aktiveres flere gange. Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan kun
slukkes på et værksted1.
Aktivere nødfunktion
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Displayet
viser ALCOGUARD BYPASS
AKTIVERET, og motoren kan startes.
Denne funktion kan kun bruges én gang, derefter skal nulstilling foretages på et værksted1.
ALCOGUARD
GENSTART
MULIG
Motoren har været
slukket i kortere tid
end30 minutter motorstart er mulig
uden en ny prøve.
ALCOGUARD
SERVICE PÅKRÆVET
Kontakt et værksted1.
ALCOGUARD
INTET SIGNAL
Sending mislykkedes - send manuelt
med knap (3) eller lav
en ny udåndingsprøve.
ALCOGUARD
UGYLDIG TEST
Testen mislykkedes
- lav en ny udåndingsprøve.
ALCOGUARD
PUST LÆNGERE
Blæsningen for kort
- blæs længere.
ALCOGUARD
PUST LETTERE
Blæsningen for hård
- blæs svagere.
Symboler og displaymeddelelser
Ud over de allerede beskrevne meddelelser
kan kombinationsinstrumentets display også
vise følgende:
Aktivere bypass-funktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Displayet
viser først OMLØB AKTIVERET VENT 1
MINUT, og derefter ALCOGUARD
140
Betydning/
Afhjælpning
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
Vid installationen af alkolåsen vælges, om
omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende
ændres på et værksted1.
1
Displaytekst
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Alcoguard *
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
ALCOGUARD
PUST KRAFTIGERE
Blæsningen for svag
- blæs hårdere.
ALCOGUARD
VENT FORVARMNING
Opvarmning ikke
klar - vent på teksten
ALCOGUARD
PUST I 5 SEK..
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
Træk parkeringsbremsen an.
Bemærk, at hvis bilen er udstyret med alkolås,
skal en udåndingsprøve først godkendes,
inden motoren kan startes, se side 138.
Start af motor
Nøglestillinger
Benzin
0 – Låsestilling
Automatgearkasse
Sæt gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
streng kulde.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under under kørsel, eller når bilen bugseres.
Ratlåsen kan aktiveres, hvilket gør bilen
umulig at styre.
06
Fjernbetjeningen skal være i nøglestilling II
ved bugsering.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
142
Drej fjernbetjeningen til nøglestilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Ratlåsen aktiveres, når fjernbetjeningen tages ud af startlåsen.
Diesel
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling II.
> Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang, se side 51.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
I – Radiostilling
Ratlås deaktiveret. Nogle
funktioner kan bruges. Det
elektriske system er ikke
tændt.
Autostart *
Med autostartfunktionen behøver fjernbetjeningen (eller startknappen, hvis bilen har Keyless drive, se side 119) ikke holdes i nøglestilling III, indtil motoren er startet.
Drej nøglen til startstilling III og slip den så
- startmotoren arbejder derefter automatisk, indtil motoren er startet.
OBS
Ved start af en dieselmotor i ekstrem kulde
uden at afvente forvarmning af motoren kan
den automatiske startsekvens tage nogle
sekunder mere.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
II – Kørestilling
Fjernbetjeningens stilling
under kørsel. Hele det elektriske system er tændt.
06 Start og kørsel
Start af motor
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Fjernbetjeningen slippes, når
motoren er startet, og springer derefter tilbage til kørestilling.
Der kan høres en tikkende lyd,
hvis fjernbetjeningen ender i en mellemposition
- drej fjernbetjeningen til position II og tilbage
for at slippe af med lyden.
Når ratlåsen er tilkoblet
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, kan informationsdisplayet vise en advarselsmeddelelse, og
bilen kan ikke startes. Gør som følger:
ADVARSEL
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen
når bilens forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Fjernbetjeninger og elektronisk
startspærre
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på det
samme nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
1. Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen og
drej rattet, så spændingen udløses.
2. Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
06
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres. Ratlåsen aktiveres, og bilen kan ikke styres.
143
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motoren startes på samme måde som i en benzindrevet bil, se side 142.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter, selv efter gentagne startforsøg, kontaktes et værksted et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
varmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
ADVARSEL
OBS
Startspærren aktiveres ved gentagne startforsøg. Inden der kan foretages et nyt startforsøg, skal startnøglen/-knappen først drejes tilbage til stilling I eller 0.
Motorvarmer*
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dets elektriske tilslutninger må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved startvanskeligheder
OBS
Gør følgende, hvis motoren ikke starter ved
første forsøg:
Husk på følgende, hvis du vil have reservebrændstof med:
1. Træd speederen 1/3 til 1/2 ned.
•
2. Drej fjernbetjeningen/startknappen til nøglestilling III.
06
3. Når motoren er startet: let på speederen,
efterhånden som motorens omdrejningstal
øges.
Hvis motoren ikke starter efter
10 sekunder, andet forsøg
Drej fjernbetjeningen/startknappen til nøglestilling III, indtil motoren starter, dog ikke
længere end 60 sekunder.
Hvis motoren stadig ikke starter
144
Vent et minut, tryk speederen helt ned, og
gentag det foregående punkt.
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
Jo lavere temperatur, desto længere tid skal
der bruges motorvarmer. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en for-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk i ekstrem kulde bevirke, at
motoren bliver svær at starte. Det kan
undgås ved at have reservedunken fyldt
med 95 oktan benzin.
For mere information om Flexifuels brændstof
bioætanol E85, se side 135.
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Brændstoftilpasning
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt med bioætanol E85 (eller
omvendt), kan motoren gå lidt ujævnt i et
stykke tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren
vænne sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
06
145
06 Start og kørsel
Keyless drive*
Generelt
Start af bilen
Træd koblingspedalen (manuelt gear) eller
bremsepedalen (automatgear) ned.
Benzinmotor
Tryk ind og drej startknappen til nøglestilling III.
Dieselmotor
G019410
1. Drej først startknappen til nøglestilling II,
og vent indtil dieselkontrolsymbolet i kombinationsinstrumentet er slukket, se
side 51.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle, se side 119.
Start med fjernbetjening
Startknappen i startlåsen bruges på samme
måde som en fjernbetjening. En forudsætning
for at bilen starter, er at bilens fjernbetjening er
i kabinen eller i bagagerummet.
G019420
06
2. Drej derefter startknappen til stilling III.
146
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis fjernbetjeningens batteri er brugt op, fungerer keyless drive-funktionen ikke. Så kan
bilen startes ved at bruge fjernbetjeningen som
startknap.
1. Tryk spærren i startknappen ind.
2. Træk startknappen ud af startlåsen.
3. Stik fjernbetjeningen ind i startlåsen, og
start på samme måde som med startknappen.
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearpositioner
Gearskifteindikator - GSI*
GSI - Gear Shift Indicator meddeler føreren, hvornår det
er mest hensigtsmæssigt at
skifte gear. Indikationen sker
med en pil for skift op henholdsvis ned på kombinationsinstrumentets nederste
informationsdisplay, se side 49.
Bakgearsspærre
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
• Start fra neutral stilling N og sæt kun i bak-
Gearpositioner 6-trins gearkasse.
Gearpositioner 5-trins gearkasse.
6-trins gearkassen findes i to forskellige versioner - bakgearets position adskiller dem. Se de
aktuelle gearpositioner præget på gearstangen.
gear R, når bilen holder stille.
• Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
06
gearskift.
• Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
• Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronics automatiske gearstillinger
OBS
Bremsepedalen skal trykkes ned, for at
gearstangen skal kunne føres ud af P-stillingen.
Med Geartronics automatiske gearkasse kan
føreren også skifte manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
Manuelt gear nås ved at føre stangen til siden
fra position D til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene 1-6, hvilket svarer til det gear, der netop
er valgt, se side 49.
R – Bakstilling
G018264
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
D: Automatiske gear. M (+/–): Manuelle gear.
06
På informationsdisplayet vises gearvælgerens
position med følgende tegn: P, R, N, D, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se side 49.
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller når
bilen holder parkeret.
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
148
Geartronics manuelle gear (+/-)
N – Neutral stilling
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
OBS
Bremsepedalen skal trykkes ned, for at
gearstangen skal kunne føres ud af N-stillingen, hvis bilen har stået stille i mere end
3 sekunder.
D – Kørestilling
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
sker automatisk, afhængigt af gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra stilling R.
• Tryk stangen fremad mod + (plus) for at
skifte et trin op, og slip den - stangen vender tilbage til sin hvilestilling mellem + og
–.
eller
• Træk stangen bagud mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip den.
Manuelt gear (+/–) kan vælges når som helst
under kørslen.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
For at vende tilbage til automatisk kørestilling:
• Før stangen mod siden til endestillingen
ved D.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kickdown
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Nøglespærring – Keylock
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud,
skal gearvælgeren stå i stillingen P. I alle andre
stillinger er nøglen spærret.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned, sker der ikke noget –
man bliver i det aktuelle gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ned ad gangen, afhængigt af motorens
omdrejningstal. Bilen skifter til et højere gear,
når motoren når sit maksimale omdrejningstal
- herved forhindres motorskader.
G020237
Sikkerhedsfunktion
Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling P til
de øvrige gear skal fjernbetjeningen stå i stilling
II og bremsepedalen være trådt ned.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen har
holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om
motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren
spærret i N-stilling.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
06
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stilling til
et andet gear skal fjernbetjeningen stå i stilling
II og bremsepedalen være trådt ned.
``
149
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearvælgerspærring
Koldstart
Automatgear Powershift*1
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gearkasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
OBS
06
I visse tilfælde skal det være muligt at flytte
bilen, selvom den ikke kan køres, f.eks. hvis
batteriet er afladet. Sådan gøres det muligt at
flytte bilen:
1. Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens
panel sidder en lille lem. Åbn den bagtil.
2. Stik nøglebladet fra fjernbetjeningen ned til
bunden.
3. Hold nøglebladet trykket ned, og før samtidigt gearstangen ud af P-stillingen.
1
150
Kun på 4-cyl. model 2.0 og 2.0D.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G018264
G018263
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
D: Automatiske gear. M (+/–): Manuelle gear.
Powershift er en 6-trins automatisk gearkasse,
som i modsætning til en konventionel automatgearkasse har dobbelte mekaniske koblingslameller. En konventionel automatgearkasse har
en hydraulisk momentomformer, som overfører kraften fra motoren til gearkassen.
Powershift-gearkassen fungerer på samme
måde og har lignende knapper og funktioner
som automatgearkassen Geartronic, der er
beskrevet i det foregående afsnit.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Husk på
Gearkassens dobbeltkobling har en overbelastningsbeskyttelse, som aktiveres, hvis den
bliver for varm, f.eks. hvis bilen for længe holdes stille op ad bakke med speederen.
At gearkassen er blevet for varm, bemærkes
ved at bilen ryster og vibrerer, advarselssymbolerne tændes, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Også ved langsom
køkørsel (10 km/t eller derunder) op ad bakke
eller med tilkoblet påhængsvogn kan gearkassen blive for varm. Gearkassen køler ned, når
bilen holder stille, når driftsbremsen er trådt
ned, og når motoren er i tomgang.
Overophedning ved langsom kørsel i kø kan
undgås ved at køre i etaper: Hold stille og vent
med foden på driftsbremsen, indtil der er kommet en tilpas strækning i den forankørende trafik, kør et stykke frem, stands og vent igen et
stykke tid med foden på bremsen.
Tekstmeddelelse og afhjælpning
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
VIGTIGT
Brug driftsbremsen til at holde bilen stille op
ad bakke - hold ikke bilen stille med speederen. Gearkassen kan overophedes.
06
``
151
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Symbol
A
06
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
GEARKA. OVEROPH. BREMS OG
STOP
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsenA.
GEARKA. OVEROPH. E3
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.
TRANSM. KØLING HOLD MOTOR
IGANG
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen slukkes.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
152
ADVARSEL
Hvis advarselssymbol kombineret med teksten GEARKA. OVEROPH. E3 ignoreres,
kan varmen i gearkassen blive så høj, at
kraftoverførslen mellem motor og gearkasse midlertidigt afbrydes for at hindre
koblingen i at havarere - bilen mister fremdriften og bliver stationær, indtil gearkassens temperatur er afkølet til et acceptabelt
niveau.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 54.
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen i forhold til, når motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
ved start af motoren, kan man opleve, at pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af
kredsene, er det stadig muligt at
bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede
og kan føles blødere end normalt. Der kræves
et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
Blokeringsfri bremser - ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
06
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
ABS-symbolet lyser i 2 sekunder, hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
``
153
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremsekraftforstærkning - EBA
Hvis der er behov for en hurtig opbremsning,
giver EBA (Emergency Brake Assist) fuld bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig opbremsning, ved
at registrere hvor hurtigt der trædes på bremsepedalen.
Gennemfør opbremsningen uden at lette trykket på bremsepedalen - funktionen afbrydes,
når trykket på bremsepedalen lettes.
Funktionen er altid aktiv. Den kan ikke frakobles.
ADVARSEL
06
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået
en fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet i
bremsevæskebeholderen i dette tilfælde er
normalt, kan bilen forsigtigt køres til det
nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
154
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys
Nødbremselys aktiveres for at gøre bagvedkørende opmærksomme på en kraftig opbremsning. Denne funktion betyder, at bremselyset
blinker i stedet for - som ved normal bremsning
- at lyse konstant.
Nødbremselys aktiveres ved hastigheder over
50 km/t, hvis ABS-systemet er i funktion og/
eller ved pludselig opbremsning. Når bilens
hastighed er bremset ned under 10 km/t, holder bremselyset op med at blinke og lyser konstant. Samtidig aktiveres advarselsblinklys,
som blinker, indtil føreren påvirker motorens
omdrejning med speederen, eller de slukkes
med deres knap, se side 68.
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Traktionssikring
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control),
hjælper føreren med at undgå udskridning og
forbedre bilens fremkommelighed.
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
Reduceret indgreb
Betjening
1. Drej fingerhjulet, indtil STC/DSTC-menuen
vises.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion
er uændret.
Afhængigt af markedet er bilen udstyret med
enten STC eller DSTC. Tabellen viser det
respektive systems indgående funktioner.
STC
Antiudskridningsfunktion
2. Hold RESET-knappen inde, indtil STC/
DSTC-menuen ændres.
DSTC
X
Antispinfunktion
X
X
Traktionssikring
X
X
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
1
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
G029057
Funktion/system
udskridning, hvilket giver større frihed ved
dynamisk kørsel. Samtidig forbedres fremkommeligheden i dyb sne eller sand, da gasgivningen ikke længere begrænses.
Systemet forbliver reduceret, indtil føreren
aktiverer det igen eller motoren slukkes efter næste motorstart er DSTC tilbage i sin
normale stilling igen.
06
ADVARSEL
Fingerhjul1
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
RESET-knap1
Hver gang bilen startes, aktiveres stabilitetssystemet automatisk.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra. Derved forsinkes indgrebet ved udskridning og tillader mere
OBS
DSTC TIL vises i et par sekunder på displayet, hver gang motoren startes.
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Meddelelser på informationsdisplay
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIG FRA
betyder, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
Hvis symbolet
følgende måder:
• Blinkende lys betyder, at STC/DSTCsystemet griber ind netop da.
• Vedvarende lys i to sekunder betyder
systemkontrol ved start af motor.
• Vedvarende lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i STC/DSTC-systemet.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
> Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, skal du køre til et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symboler i kombinationsinstrumentet
06
STC-/DSTC-system
Information
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt:
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
156
vises alene, kan det ske på
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Generelt om parkeringshjælp
• Kun bagud.
• Både fremad og bagud.
Begrænsninger
Funktion
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på, både
bagtil og foran bilen, skifter tonen mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
OBS
Parkeringshjælpen bagud slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp både fremad og
bagud
Parkeringshjælp kun bagud
Parkeringshjælp fremad og bagud.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear, og meddelelsen
Parkeringshjælp aktiv Exit deaktiverer
vises på lydanlæggets display.
06
Hvis systemet er slået fra, vises
Parkeringshjælp deaktiveret Enter
aktiverer på displayet, når der stilles i bakgear.
For at ændre indstillingen, se side 79.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
Knap for Til/Fra (placering af knappen afhænger af
der øvrige valgte udstyr).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Fremad
Parkeringshjælpen fremad er aktiv ved en
hastighed under 15 km/t. Ved højere hastighed
deaktiveres systemet. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra de
forreste højttalere.
Begrænsninger
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
Bagud
06
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalet for forhindringer bagud kommer
från de bageste højttalere.
Begrænsninger
Se det foregående afsnit Parkeringshjælp kun
bagud.
158
Rengøring af sensorer
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK.ASSIST. SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion. For afhjælpning kontaktes et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Parkeringshjælp-sensorer.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at gøre
føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger
sig i den samme retning som ens eget køretøj
i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
Systemet er konstrueret til at fungere optimalt
ved kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
G020295
BLIS er baseret på kamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden for
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokerede, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
displayet på instrumentpanelet. Kontroller og
rengør i så fald linserne. Om nødvendigt, kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen se side 160.
A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
06
Overhalinger
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere, når
man bliver overhalet af et køretøj, der kører op
til 70 km/t hurtigere end en selv.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
ADVARSEL
Aktivere/deaktivere
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering fremgår af se side 54.
BLIS systemmeddelelse
BLIS fungerer ikke, når bilen bakker.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
Tekst på display
Betydning
BLIS TIL
BLIS-systemet er
aktiveret.
BLIS-FUNKTION
REDUCERET
Nedsat funktion i
dataoverførslen
mellem BLISsystemets kamera
og bilens elsystem.
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
06
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
forlygter. Køretøjer med slukkede forlygter
registreres ikke af systemet. Dette betyder
f.eks., at systemet ikke reagerer på en anhænger uden forlygter, der trækkes af en personeller lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne har begrænsninger, der
svarer til det menneskelige øje, dvs. de ser
dårligere i f.eks. kraftigt snefald, stærkt
modlys eller tæt tåge.
160
Kameraet nulstiller
sig selv, når dataoverførslen mellem
BLIS-systemets
kamera og bilens
elsystem vender tilbage til det normale.
Knap for Til/Fra (placering af knappen afhænger af
der øvrige valgte udstyr).
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS-knappen.
Når BLIS deaktiveres, slukker lampen i knappen, og en tekstmeddelelse vises på displayet
på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
BLIS- KAMERA
BLOKERET
Et eller begge kameraer tildækket - rengør linserne.
BLIS-SERVICE
NØDVENDIG
BLIS fungerer ikke kontakt et værksted.
BLIS FRA
BLIS-systemet er
slået fra.
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten BLIS- SERVICE NØDVENDIG.
Lav sol i kameraet.
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen muligvis lyser, selvom
der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Begrænsninger
06
Refleksion fra blank, våd vejbane.
G018177
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere
eller vejbelægning af beton.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
161
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Motoren må ikke bugseres i gang, se side 164.
Ratlåsen bliver i den samme position, som
da spændingen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering.
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
OBS
Bugsering
Hvis bilen er uden strøm, skal ratlåsen låses
op med et hjælpebatteri, inden bugsering
kan påbegyndes.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken
bremse- eller styreservoen. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er væsentlig tungere end normalt.
2. Startnøglen skal blive siddende i stilling II
under hele bugseringen.
VIGTIGT
Undgå bugsering.
•
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted
kan den dog bugseres væk over en kort
afstand ved lav hastighed - ikke længere end 10 km, og ikke med højere
hastighed end 10 km/h. Bemærk, at
bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
•
Ved flytning over en længere afstand
end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel
bjergning anbefales.
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Geartronic automatgear
162
Model 2.0 og 2.0D med automatgearkassen
Powershift bør ikke bugseres, da den er
afhængig af, at motoren er i gang for at få tilstrækkelig smøring.
Manuel gearkasse
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
Automatgear Powershift
ADVARSEL
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II og udløs
ratlåsen, så bilen kan styres, se side 143.
3. Sørg for, at bugserlinen hele tiden er strakt
ved at holde foden let på bremsepedalen,
så undgås pludselige ryk.
•
Fjernbetjeningen skal stå i stilling II. Tag
aldrig nøglen ud af startlåsen under kørsel,
eller når bilen bugseres.
VIGTIGT
06
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Bugseringsøjer
• Varianten med en fordybning åbnes ved
at stikke en mønt eller lignende ind i fordybningen og lirke dækslet udad. Fold
derefter dækslet helt ud og løsn det.
• Den anden variant har en markering
langs den ene side eller i et hjørne: Tryk
på markeringen med en finger og fold
samtidig den modsatte side/hjørne ud
ved hjælp af en mønt eller lignende dækslet vender om sin midterlinje og
kan derefter løsnes.
Skru bugserøjet helt ind til dens flange.
Drej øjet godt fast, f.eks. med hjulnøglen.
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
lægges tilbage på plads.
Slut af med at sætte dækslet på kofangeren igen.
Bugserøjet skrues ind i en gevindskåret fordybning bag et dæksel på kofangerens højre
side, for eller bag.
Montering af bugseringsøjet
VIGTIGT
OBS
På nogle biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i den bageste
befæstelse. Så skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen.
Af den årsag er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen, se side 167.
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
VIGTIGT
Biler med automatisk gearkasse må kun
bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen.
06
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt i
grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
Hent bugseringsøjet (1) frem. Det befinder
sig under gulvlemmen i bagagerummet.
Dæksel til bugserøjets befæstelsespunkt
findes i to varianter, der skal åbnes på forskellige måder:
163
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal denne bils motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
4. Anbring det røde startkabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og det afladede
batteris pluspol (2+).
5. Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
6. Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–) der befinder sig ved venstre fjederben.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
7. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
06
Hvis bilens startbatteri er afladet, kan man
"låne" strøm enten fra et løst batteri eller fra en
anden bil. Kontrollér altid, at klemmerne på
startkablerne er forsvarligt fastgjort, således at
der ikke dannes gnister under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet batteri anbefales følgende fremgangsmåde for
ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
8. Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
9. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde.
Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med batteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på
det røde startkabel.
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling 0.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
164
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
• Kør ikke med en tung anhænger, mens
Generelt
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. trækkrog, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte, se side 268.
• På lange og stejle nedadgående bakker
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
• Undgå at køre med anhænger ved stignin-
• Bilens trækanordning skal være af god-
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og tilpas hastigheden.
ger på over 12 %.
• Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
kendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med en Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret til kørsel med
anhænger.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering,
se side 182.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og
ind med fedt.
trækkuglen1
smøres
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
1
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 268.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Manuel gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotorer:
3500 omdr./min.) - i modsat fald kan olietemperaturen blive for høj.
Dieselmotor 5cyl
• Hvis motoren begynder at blive for varm,
viser instrumentpanelet en tekstmeddelelse, som anbefaler at skifte til et lavere
gear - følg denne anbefaling.
06
• Ved risiko for overophedning er det optimale omdrejningstal for motoren
2300-3000 omdr./min. for optimal cirkulation af kølevæsken.
Smør ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
``
165
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Automatisk gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• En automatisk gearkasse vælger det optimale gear i forhold til belastning og motoromdrejningstal.
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
3. Udløs parkeringsbremsen.
• Bloker ikke automatgearkassen med et
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
VIGTIGT
Se også særskilte oplysninger om langsom
kørsel med anhænger for biler med automatgear Powershift på side 151.
Parkering på skråninger
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Træk parkeringsbremsen an.
3. Før gearvælgeren til parkeringsstilling P.
4. Slip driftsbremsen.
• Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og til-
166
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
Stejle stigninger
højere gear, end hvad motoren kan "klare"
- det er ikke altid en fordel at køre i høje
gear og lave omdrejningstal.
06
koblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af anhængertræk
Hvis der påmonteres et deleligt anhængertræk,
skal monteringsanvisningen for fastgøring af
den løse del følges nøje, se side 169.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
• Anhængertrækkets kugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
VIGTIGT
Tag altid anhængertrækket af efter brug, og
opbevar det på dets faste plads i bilen, godt
fastgjort med dets rem.
G014589
G031116
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G010385
G010393
G010384
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
06
168
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Fast eller deleligt træk standard
1070
82
964
482
40
141
497
150
113
100
140
1
Sidevange
2
Kuglens midte
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
dækslet lige bagud
.
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
G020302
G020301
G017317
Montering af anhængertræk
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
vinduet ikke viser rødt, skal du trykke
ind og dreje låsegrebet venstre om , indtil der høres et klik.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
4. Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
06
ADVARSEL
G020307
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
170
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
Afmontering af anhængertræk
VIGTIGT
G020310
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
G020312
G020301
Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten
af anhængertrækket skal være rent og tørt.
2. Tryk låsegrebet
ind, og drej det venstre
om
, indtil der lyder et klik.
06
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
06
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
ADVARSEL
Spænd anhængertrækket forsvarligt fast,
hvis det opbevares i bilen, se side 167.
172
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 268.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
• Al last bør fastspændes med remme eller
Anbring den tungeste last underst.
ADVARSEL
• Bilens vindmodstand og dermed brænd-
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet i loftet udebliver eller reduceres.
• Nakkestøtten kan fjernes for ikke at blive
beskadiget.
• Bred last bør placeres i midten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
stofforbruget øges i takt med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Lastning i bagagerummet
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL
For at gøre bagagerummet længere kan nakkestøtterne fjernes og sæderne slås ned, se
side 108.
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt og
køreegenskaber.
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
06
Brug af tagbagagebærer*
For at undgå skader på bilen og for at opnå den
størst mulige sikkerhed under kørslen anbefales de tagbagagebærere, som Volvo har udviklet til netop denne bil.
Følg nøje den monteringsanvisning, der leveres med tagbagagebæreren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
G020317
Lyskegle for venstrekørsel.
Forlygte med Active Bending Lights
G021421
Forlygter med halogenlys
G021422
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
Venstrekørsel.
Venstrekørsel.
Højrekørsel.
Højrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
06
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle ændres med en
indstillingsanordning i hvert lygtehus.
Den rette lyskegle giver også et mere effektivt
lys ud i vejkanten.
174
ADVARSEL
På biler udstyret med Xenon-lampe skal
udskiftning af forlygten udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Lampen kræver særlig forsigtighed, da den
er udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
06 Start og kørsel
06
175
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul* ........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning* .......................................................................
176
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
178
182
185
188
190
HJUL OG DÆK
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 182.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
07
178
205
Dækkets bredde (mm)
55
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Nye dæk
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510.
Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15
år 2010.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
07 Hjul og dæk
Generelt
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
udskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i
stedet for at bagenden skrider ud til siden, og
man måske helt mister herredømmet over
bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
Dæk med slidindikatorer
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen, se den foregående illustration.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Pigdæk
G020323
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 182. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der opstår
slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning
ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og
derefter med et interval på 10.000 km. Volvo
anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte
dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning
er generelt lettere at oprette end en baghjuls-
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
07
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
``
179
07 Hjul og dæk
Generelt
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
VIGTIGT
Hjulmøtrikkerne skal spændes (1) med
110 nm hhv. (2) med 130 nm. Ved for hård
tilspænding kan skruesamlingen tage
skade.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk.
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også bruges til stålfælge.
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
Fælge og hjulmøtrikker
07
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos sortiment af originaltilbehør.
ADVARSEL
Lav hjulmøtrik.
Brug aldrig møtrikker af den lave type til aluminiumfælge. Man risikerer, at hjulet arbejder sig løs.
Høj møtrik med fast skive.
Der findes to forskellige modeller af hjulmøtrikker, alt efter om fælgene er fremstillet af stål
eller aluminium.
1. Spænd hjulmøtrikker af model (1) med 110
nm. Spænd hjulmøtrikker af model (2) med
130 nm.
2. Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Brug kun hjulmøtrikker af den høje type til aluminiumfælge. Denne type adskiller sig markant
fra de øvrige møtriktyper, da den har en roterende, konisk trykskive.
OBS
Denne møtriktype må kun bruges til stålfølge.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjumøtrikker kan anvendes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis der bruges en
180
07 Hjul og dæk
Generelt
stålfælg med låsbare hjulmøtrikker og hjulkapsel, skal den låsbare hjulmøtrik monteres på
pindbolten nærmest luftventilen. Ellers kan
hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
OBS
Spænd de låsbare hjulmøtrikker med
110 Nm.
VIGTIGT
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk.
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Sommer- og vinterhjul
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol, hvis du er i tvivl om
mønsterdybden.
G020325
Reservehjulet Temporary Spare*
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal snarest erstattes
af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Reservehjulet er mindre end det almindelige
hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på
høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan
du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres. Det rette
tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen,
se side 182.
eller omvendt, aldrig fra venstre til højre side
eller omvendt.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, se
side 188, skal de mærkes med, hvilken side de
har siddet på, f.eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket.
07
Dækkene skal have samme rotationsretning i
hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
• Dæktryk for bilens anbefalede dækdimen-
Anbefalet dæktryk
sion
• ECO-tryk1
• Reservedækkets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
G020791
OBS
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
07
1
182
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt.
For lavt pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt
dæktryk medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se dæktryktabellen. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen.)
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for maksimal last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
1.6
195/65 R15
0–160
2.0F
205/55 R16
2.0
D2
2.4
Maks. last
Maks. last
Bag
(kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykB
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18C
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0–160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
260
220
280
260
-
205/55 R16
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
2.4i
T5
T5
AWDD
Last, 1 – 3 personer
For (kPa)
A
07
``
183
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1 – 3 personer
Maks. last
Maks. last
For (kPa) A
Bag
(kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykB
D3
205/55 R16
0–160
D4
205/50 R17
230
220
250
250
250
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
215/45 R18
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
07
184
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
Brændstoføkonomisk kørsel, se side 182.
1.6 kan ikke vælge dette dæk.
Visse markeder.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
G020914
G020904
Advarselstrekant
Advarselstrekanten sidder monteret på indersiden
af bagagerumsklappen ved hjælp af to klemmer.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant*. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
1. Frigør hylstret med advarselstrekanten.
Det er fastgjort med velcrobånd. Tag
advarselstrekanten ud af hylstret.
2. Fold advarselstrekantens støtteben ud.
07
Efter brug kontrolleres, at hylstret med advarselstrekanten sidder forsvarligt fast i bagagerummet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
G000000
Reservehjul* og donkraft*
07
186
Bilens originale donkraft*
Udtagning af reservehjulet
Den originale donkraft bør kun bruges i forbindelse med hjulskift. Donkraftens skrue skal
altid være velsmurt. Reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen* ligger under gulvet i bagagerummet.
1. Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
3. Sæt donkraften (3) tilbage i højre hul (4).
Fastgør reservehjulet (1) i venstre hul (5).
2. Løsn reservehjulet, og løft det ud.
3. Tag donkraften ud sammen med svinget of
hjulnøglen.
Værktøj - tilbagesætning
Værktøj og donkraft* skal sættes korrekt tilbage efter brug.
Reservehjulets* og donkraftens*
placering i bagagerummet
• For biler udstyret med reservehjul skal
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
1. Fold donkraften (3) sammen til halvdelen,
så donkraften passer liggende i fastgøringspunktet.
• For biler udstyret med midlertidigt dæklap-
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
2. Fold svinget (6) ind, og anbring hjulnøglen
(2) på donkraften.
OBS
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
donkraften foldes, så den passer ind i
reservehjulet.
ningssæt skal donkraften drejes maksimalt
sammen og lægges tilbage i skumunderlaget.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
Førstehjælp*
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Frigør hjulkapslen med enden af hjulnøglen, eller ryk den af med håndkraft.
5. Skru hjulmøtrikkerne ½-1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
G020331
1. Hent reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen frem*; de ligger under måtten i
bagagerummet. Hvis der vælges en anden
donkraft, se side 205.
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Kontrollér, at
bilen og donkraften står på et fast, vandret
underlag.
ADVARSEL
G020332
07
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
2. Træk parkeringsbremsen, og sæt i bakgear
eller stilling P, hvis bilen har automatgearkasse.
188
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens
donkraftfæste.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
6. På hver side af bilen er der to fastgøringspunkter til donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod underlaget. Kontrollér,
at donkraften sidder i fastgøringspunktet,
som vist på illustrationen, og at foden
befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
VIGTIGT
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
Påsætning af hjul
Standard hjulmøtrikker og kuppelmøtrikker med roterende skiver (tilspændingsmoment: 110 nm).
Kuppelmøtrikker med faste skiver (tilspændingsmoment: 130 nm).
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
1. Rengør anlægsfladerne mellem hjul og
nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulmøtrikkerne fast.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
07
4. Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt. Spænd med 110 nm.
189
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Midlertidig dæklapning, generelt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
Oversigt
12V kontakter for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet*. Vælg den kontakt, der
er tættest på det punkterede dæk.
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
07
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Udtagning af dæklapningssæt
Dæklapningssættet med kompressor og værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
1. Fold lastrumsgulvet op.
G020400
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
2. Løft dæklapningssættet op.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
190
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før brug.
Når flasken skrues fast, brydes forseglingen
automatisk.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G019723
ADVARSEL
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal væsken
straks vaskes af med sæbevand.
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca.
30 sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
VIGTIGT
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
ADVARSEL
07
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
191
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at
disse udskiftninger udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
07
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for højt,
skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
192
6. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
7. Volvo anbefaler, at du kører til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
det beskadigede dæk udskiftet/repareret.
Underret værkstedet om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i tillukkede rum eller
rum uden tilstrækkelig ventilation.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens
12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
VIGTIGT
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
OBS
Aflever beholderen til et indsamlingssted til
opbevaring af farligt affald.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
07
Farligt ved indtagelse. Kan give allergi ved
hudkontakt.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
193
Rengøring.............................................................................................. 196
Udbedring af lakskader ........................................................................ 200
Rustbeskyttelse..................................................................................... 201
194
VEDLIGEHOLDELSE
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let føre
til korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
• Spol understellet grundigt af.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
eller en vandskraber.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
08
196
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
Forkromede hjul
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en rigtig
håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
VIGTIGT
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
Højtryksvask
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer).
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
VIGTIGT
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægningen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Polering og voksning
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele (f.eks. forkromning)
anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos
Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt
af sådanne behandlinger omfattes ikke af
Volvos garanti.
Vandafvisende overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
197
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk og
loftsbetræk
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne. Andre kemikalier kan forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber.
Det er vigtigt at støvsuge før rengøring med
rengøringsmidler.
Til pletter på måtten kan man også bruge Volvos rengøringsmiddel efter støvsugning.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere. Til rengøring af sikkerhedsseler bør
bruges vand og et syntetisk vaskemiddel. Kontrollér, at sikkerhedsselen er tør, inden den rulles ind igen.
er behandlet for at bevare sit originale udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes med
henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning
af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler Volvo
at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til
fire gange om året (eller mere om nødvendigt).
Volvo Leather Care kit kan købes hos din
Volvo-forhandler.
VIGTIGT
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
Vaskeråd for læderindtræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
Det er vigtigt at støvsuge før rengøring med
læderplejemiddel.
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
08
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit. Det er godkendt i henhold til standarden Øko-Tex 100 og
198
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
VIGTIGT
Skarpe genstande kan beskadige læderet.
(For eksempel ringe.)
Vaskeråd for læderrat
• Fjern snavs og støv med en blød, fugtet
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
svamp og neutral sæbe.
• Læder skal kunne ånde. Læderrattet må
aldrig tildækkes med beskyttende plast.
•
Brug naturlige olier. For det bedste resultat
anbefales Volvos læderplejemiddel.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og blod)
Brug en blød klud eller svamp. Bland en 5
% ammoniakopløsning. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
1. Samme fremgangsmåde som for gruppe I.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
1. Brug en blød børste til at fjerne snavset.
2. Samme fremgangsmåde som for gruppe I.
08
199
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres med det samme. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og
skader på f.eks. skærmkanter og døre.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
Farvekode
G020345
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør og
skal have en temperatur på over15 °C.
Materialer
Produktskilt.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 266.
08
1
200
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen.
• Grundfarve (primer) på dåse
• Spraydåse eller farvepen1
• Afdækningstape.
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen,
og der stadig findes et ubeskadiget farvelag,
kan farven påføres direkte efter fjernelse af
snavset.
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, anbefaler
Volvo at søge hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
08
201
Volvo-service........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade...........................................................................................
Batteri....................................................................................................
Udskiftning af pærer ............................................................................
Sikringer................................................................................................
202
204
205
207
208
213
214
216
222
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Volvo anbefaler dig også at
lade et autoriseret Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos
værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer
den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle servicearbejder, der vedrører bilens
elektriske system, kan kun udføres ved hjælp
af elektronisk udstyr, som er udviklet specielt
til bilen. Derfor anbefaler Volvo dig altid at kontakte et autoriseret Volvo-værksted, inden servicearbejde, der påvirker det elektriske system,
påbegyndes eller udføres.
204
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Løftning af bilen
Batteriet
ten. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se den foregående
illustration.
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Kontrollér regelmæssigt
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj effekt.
Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Derfor skal tændingen altid være
afbrudt under arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
09
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
der vælges en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge de instruktionsanvisninger, der leveres med udstyret.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes frostvæske.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraf``
205
09 Vedligeholdelse og service
09
Egen vedligeholdelse
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
206
09 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
09
G020793
Åbning af motorhjelm
Illustrationen viser en venstrestyret bil.
1. Træk i låsehåndtaget længst til venstre
under instrumentpanelet. (I højrestyrede
biler er håndtaget placeret længst til højre.)
Det høres, når spærren slipper.
Motorrum
Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
Kølesystemets ekspansionsbeholder
2. Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
Beholder til servostyringsolie (skjult bag
ved forlygten)
3. Åbn motorhjelmen.
Målepind for motorolie1
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
1
Køler
Køleventilator
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
Påfyldning af motorolie1
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Luftfilter1
Beholder til sprinklervæske (5-cyl.)
Placeringen varierer alt efter motorvariant
207
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kontrol af motorolie og oliefilter
G020338
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Målepind, benzinmotorer.
VIGTIGT
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet. Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie med regelmæssige mellemrum. Brug af olie af lavere
kvalitet end den angivne samt kørsel med
for lav oliestand skader motoren.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet,
end den der angives på skiltet, se side 273.
208
G020340
09
Målepind, dieselmotorer. (D5 har en elektronisk
målepind.)
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Olien og oliefilteret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service og garantibogen.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Brug af godkendt motorolie er påkrævet for
at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne tillempes. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved påfyldning og ved olieskift, ellers
risikerer du at påvirke levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives, ved
hvilket kilometertal det skal ske.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
Oliestandskontrol på en kold bil
1. Aftør målepinden inden kontrollen.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden, se
side 273 for kapaciteten.
Oliestandskontrol på en varm bil
1. Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter,
efter motoren er standset, så olien når at
løbe tilbage til bundkarret.
Oliekontrol
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt
garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
2. Aftør målepinden inden kontrollen.
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der til
at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie,
indtil niveauet er tættere på MAX end MIN på
målepinden, se side 273 for kapaciteten.
G020336
Volvo bruger forskellige systemer til advarsel
om for lavt olieniveau eller lavt olietryk. Nogle
varianter har olietrykføler, og her bruges lampen for olietryk. Andre varianter har olieniveauføler, og her informeres føreren via advarselssymbolet midt på instrumentet samt displaytekster. Nogle modeller har begge varianter.
For mere information anbefaler Volvo at kontakte en autoriseret Volvo-forhandler.
09
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
``
209
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
VIGTIGT
Sprinklervæske, påfyldning
Meddelelse
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
megen olie.
Motoroliestand
OK
Alt normalt.
For motorer med elektronisk målepind1
Motoroliestand
Vent...
Systemet initieres,
vises i
ca. 2 sekunder.
Motoroliestand
Påfyld 1 l olie
Fyld motorolie på
Motoroliestand
Service påkrævet
Vises, når systemet
har opdaget noget,
der skal afhjælpes
for at kunne give
korrekt information
med hensyn til oliekapacitet.
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når
motoren er slukket, se side 61.
1. Slå tændingen til nøglestilling II, se
side 142.
2. Drej fingerhjulet til position "MOTOROLIESTAND".
> Så vises den oliestand, der er i motoren.
OBS
Oliestanden opdateres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke mærke forandringer, når der fyldes olie på eller tappes
olie af.
Hvis der er fyldt motorolie på eller tappet
motorolie af, skal bilen køres ca. 30 km,
inden den målte oliestand bliver korrekt.
1
2
210
Gælder kun for diesel (D5).
Afhængigt af motorvariant.
G020335
Kontrol af oliestand:
Sprinklervæskebeholderens placering2.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
For kapacitetsoplysninger, se tabellen Væsker
på side 275.
Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Brug frostvæske om vinteren, så væsken ikke
fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
OBS
VIGTIGT
Bland frostvæsken med vandet inden
påfyldning.
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
G020334
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske er
50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
•
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
cylinderhovedet.
09
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket. Påfyld væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
OBS
Motoren må kun køre med et godt fyldt kølesystem. Ellers kan der opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 275.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
``
211
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
G020333
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder3. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
For kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske, se tabellen Væsker på side
275.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Olieskift kræves ikke. For kapacitet og anbefalet oliekvalitet, se side 273.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil
være meget tungere end normalt, og der kræves større kraft til at dreje rattet.
På biler, som køres på en måde, så bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
3
212
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Viskerblade
09
1. Fold viskerarmen op.
Udskiftning af viskerblade, forrude
2. Tryk på knappen, som sidder på viskerbladsfæstet, og træk lige ud (1), parallelt
med viskerarmen.
G020330
3. Skyd (2) det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
> Kontroller (3), at bladet sidder forsvarligt
fast og fold viskerarmen ned.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 196.
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
G020329
VIGTIGT
213
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
214
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Undgå gnister og åben
ild.
09
8. Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet
1. Sæt batteriet på plads.
2. Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
3. Sæt batterikassens forside på plads igen.
Eksplosionsfare.
4. Tilslut plusledningen.
5. Tilslut minusledningen.
6. Montér batteridækslet.
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet
1. Afbryd tændingen, og tag fjernbetjeningen
ud.
2. Vent i mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger røres. Bilens elektriske system skal lagre data til styreenhederne.
3. Skru dækslet af.
4. Frigør minusledningen.
5. Frigør plusledningen.
6. Skru batterikassens forside løs med en
skruetrækker.
7. Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
215
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Generelt
Udskiftning af pærer i forlygterne
4. Frigør stikket ved at presse klemmen ned
med en tommelfinger og samtidig føre stikket ud med den anden hånd.
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 279.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af andre
end et værksted, er følgende:
• Generel loftsbelysning
• Læselamper, indstigningslys og handskerumslys
G019600
G019599
• Blinklys, sidespejle og tryghedslys
• Bremselys
• Active Bending Lights (ABL)
ADVARSEL
På biler udstyret med Xenon-lampe skal
udskiftning af forlygten udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Lampen kræver særlig forsigtighed, da den
er udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning på
reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus
1. Tag fjernbetjeningen ud, og drej lyskontakten til stilling 0.
2. Træk lygtehusets låsestift op.
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
3. Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad.
216
5. Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så glasset ikke bliver ridset.
Montering af lygtehus
1. Tilslut stikket, og sæt lygtehuset og låsestiften på plads. Kontrollér, at stiften sidder
rigtigt.
2. Kontroller belysningen.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller fjernbetjeningen sættes i startlåsen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Fjernlys, halogen
Isætning af ny pære
Afmontering af dæksel og pære
1. Løsn hele lygtehuset, se side 216.
2. Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet
af.
3. Frigør kontakten fra pæren.
4. Løsn klemmefjederen, der holder pæren.
Tryk den indad/nedad.
1. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
2. Tryk klemmefjederen indad/opad, og en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
G019136
G019131
G019133
Nærlys
5. Træk pæren ud.
09
Illustrationen viser en halogenlampe.
1. Løsn hele lygtehuset, se side 216.
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
3. Venstre lygte:
3. Tryk kontakten tilbage.
Drej pærefatningen venstre om.
4. Sæt plasticdækslet på igen.
Højre lygte:
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 216.
Drej pærefatningen højre om.
4. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
5. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun isættes på én måde.
``
217
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
6. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
5. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
3. Tag pæren ud af fatningen ved at trykke
den ind og dreje venstre om.
7. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 216.
6. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 216.
4. Sæt en ny pære i, og sæt fatningen tilbage
i lygtehuset.
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 216.
OBS
Positions-/parkeringslys
Lygter med "Active Bending Lights* har et
positionslys (LED), der ikke kan udskiftes.
Sidemarkeringslys
G018050
G019145
Blinklygter
1. Løsn lygtehuset, se side 216.
G019150
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
4. Tryk pærefatningen tilbage. Der høres et
klik, når pærefatningen sættes korrekt i.
218
1. Løsn lygtehuset, se side 216.
1. Løsn lygtehuset, se side 216.
2. Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
2. Drej pærefatningen venstre om, og tag den
ud.
3. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun sidde på én måde.
3. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
4. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 216.
6. Sæt en ny pære på ved at dreje højre om.
(Profilen på pærefatningen falder sammen
med profilen på pærens fod.)
2. Fjern klappen i panelet for at komme til
pærerne. De sidder i en separat pærefatning.
Fortågelygter
7. Sæt pærefatningen på plads igen. Markeringen TOP på pærefatningen skal være
opad.
3. Afbryd begge kontakter fra pærefatningen.
09
4. Tryk spærrehagerne sammen, og træk
samtidig pærefatningen ud.
5. Udskift pæren og tilslut begge kontakter.
Afmontering af pærefatning
6. Tryk pærefatningen på plads, og sæt klappen tilbage.
OBS
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
G020916
G017609
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
en defekt pære er udskiftet, anbefales henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
2. Løsn dækslet ved at stikke en skruetrækker ind som vist på illustrationen, (lodret),
og pres fortsat lodret, så klemmen løsnes
inden for dækslet.
Alle pærer i baglygten udskiftes inde fra bagagerummet.
3. Tag fat tag i kanten af dækslet, og træk lige
ud.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
4. Skru lygtehusets skrue løs, og tag det ud.
5. Drej pæren venstre om, og tag den af.
``
219
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Pærefatning.
Bremselys (LED)
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
Positionslys
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
2. Fjern den defekte pære.
Positions-/parkeringslys
3. Sæt en ny pære i.
Tågebaglygte (én side)
3. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud. Drej kontakten venstre om, og træk
pæren ud.
Blinklygter
4. Udskift pæren.
Baklys
5. Tilslut kontakten, og drej den højre om.
OBS
Tågebaglygten lyser kun i venstre baglygte
på venstrestyret bil og i højre baglygte på
højrestyret bil.
220
Bagagerum
G020915
Nummerpladebelysning
G018055
Placeringen af pærer i baglygten
G014843
09
6. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl*
09
Montering af spejlglasset
1. Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind
i den øverste kant.
G020253
2. Tryk derefter de tre nederste fast.
Afmontering af spejlglasset
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og drej og vip forsigtigt
låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte gummipunkter), og vip forsigtigt, så glassets
underkant løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
4. Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Generelt
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet af en række sikringer.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder
i bilen:
• Relæ-/sikringsboks i motorrummet.
• Relæ-/sikringsboks i kabinen.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til et antal
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. Volvo anbefaler henvendelse til
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
222
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G007446
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspladser. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med en
ny af samme farve og med samme amperetal.
• 19 – 36 er af typen "MiniFuse".
• 7-18 er af typen "JCASE", og for at udskifte
anbefales henvendelse til et autoriseret
Volvo-værksted.
• 1-6 er af typen "Midi Fuse" og må kun
udskiftes af et værksted. Volvo anbefaler et
autoriseret Volvo-værksted.
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte
dem i.
``
223
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
G020250
09
1.
Køleventilator
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
2.
Styreservo (ikke 1,6 l motor)
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
3.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
10.
Blæser, klimaanlæg
40 A
11.
Forlygtesprinkler
20 A
Strømforsyning til elopvarmet
bagrude
30 A
4.
5.
6.
7.
224
60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
60 A
12.
Element klimaenhed, ekstravarmer (PTC)*
80 A
13.
Startmotorrelæ
30 A
Gløderør (4-cyl. diesel)
60 A
14.
Anhængertilslutning*
40 A
Gløderør (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reserve
ABS-pumpe
40 A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
–
16.
Strømforsyning til infotainment
30 A
17.
Forrudeviskere
30 A
18.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
40 A
19.
Reserve
20.
Horn
15 A
21.
Brændstofdrevet ekstravarmer, kabinevarmer*
20 A
22.
Reserve
–
–
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
23.
Motorstyreenhed ECM (5-cyl.
benzin), Transmission (TCM)
(5-cyl auto)
33.
10 A
Transmission (TCM) (4-cyl.
aut.)
15 A
Elopvarmet brændstoffilter,
PTC-element olieudskiller (5cyl. diesel)
20 A
25.
Støttebatteri (DV6B)
10 A
26.
Startlås
15 A
27.
Aircondition-kompressor
10 A
28.
Reserve
29.
Tågelys foran
15 A
30.
Motorstyreenhed (ECM) (1.6 l
benzin, 2.0 l diesel)
3A
Spændingsregulator generator 4-cyl.
10 A
24.
31.
32.
Indsprøjtningsventiler (5 cyl.
benzin), lambdasonde (4 cyl.
benzin), ladeluftkøler (4 cyl.
diesel), luftmassemåler og
turbokontrol (5 cyl. diesel)
34.
35.
–
36.
10 A
Lambdasonde og vakuumpumpe (5-cyl. benzin), motorstyreenhed (5 cyl. diesel), dieselfiltervarmer (4-cyl. diesel)
20 A
Tændspoler (benzin), indsprøjtningsventiler (1.6 l benzin), brændstofpumpe (4 cyl.
diesel), trykkontakt, klimaanlæg (5 cyl.), gløderør og EGRudstødningsrensning (5 cyl.
diesel)
10 A
Motorføler til ventiler, relæspole aircondition PTC-element olieudskiller (5 cyl. benzin), motorstyreenhed ECM
(5 cyl. diesel), kanister (benzin), indsprøjtningsventiler
(1.8/2.0 l benzin), MAF luftmassemåler (5 cyl. benzin,
4 cyl. diesel), turbokontrol
(4 cyl. diesel), trykføler servostyring (1.6 l benzin), EGRudstødningsrensning (4 cyl.
diesel)
15 A
Motorstyreenhed ECM (ikke 5
cyl. diesel, speederføler,
lambdasonde (5 cyl. diesel))
10 A
09
``
225
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G020601
Relæ-/sikringsboks i kabinen
Der er 50 sikringspladser. Sikringerne er placeret under handskerummet. Der er også plads
til et antal reservesikringer. Værktøj til skift af
sikringer befinder sig i relæ-/sikringsboksen i
motorrummet, se side 223.
Udskiftning af sikringer
1. Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i
fastgøringsklemmen (1) ca. en cm ind og
derefter trække dem ud.
2. Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads) (2) venstre om, indtil de
løsnes.
3. Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den ned mod sædet, til stoppet. Før den
helt ned. Boksen kan nu hægtes helt af.
4. Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
226
5. Træk midterstiften helt ud af fastgøringsklemmen. Fastgør beklædningen med
fastgøringsklemmen, og tryk den løse stift
ind i fastgøringsklemmen ind igen. Nu
udvider fastgøringsklemmen sig og holder
beklædningen på plads.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
43.
44.
45.
46.
Telefon, lydanlæg, RTI*,
Bluetooth*
15 A
SRS-system, motorstyreenhed ECM (5-cyl.)
10 A
Stikkontakt kabine
15 A
50.
Reserve
51.
Ekstravarmer til kabine,
AWD, brændstoffilter
relæ elopvarmning
10 A
Transmissionsmodul
(TCM), ABS-system
5A
52.
–
57.
Diagnosekontakt, bremselygtekontakt
15 A
Højre fjernlys, ekstralysrelæspole
7,5 A
59.
Fjernlys (venstre)
7,5 A
60.
Sædeopvarmning, førerside
15 A
Sædeopvarmning, passagerside
15 A
Soltag
20 A
58.
Belysning i kabine, handskerum og indstigning
5A
53.
Servostyring
10 A
47.
Interiørbelysning
5A
54.
Parkeringshjælp, Xenon*
10 A
48.
Sprinklere
15 A
55.
Keyless styreenhed
20 A
49.
SRS-system
10 A
56.
Fjernbetjening styreenhed, Styreenhed sirene
61.
62.
09
10 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
63.
228
Strømforsyning til højre
bagdør
64.
RDAR
65.
Infotainment
66.
Styreenhed til infotainment (ICM), klimaanlæg
77.
20 A
Stikkontakt i bagagerum,
tilbehørs-styreenhed
(AEM)
15 A
78.
Reserve
79.
Baklys
10 A
80.
-
81.
Strømforsyning til venstre bagdør
20 A
Strømforsyning til højre
fordør
25 A
Strømforsyning til venstre fordør
25 A
Elbetjent passagerforsæde
25 A
85.
Elbetjent førersæde
25 A
86.
Interiørlys, bagagerumsbelysning, elbetjente
sæder, brændstofniveauvisning (1.8F)
5A
5A
67.
Reserve
–
68.
Fartpilot
5A
69.
Klimaanlæg, regnsensor,
BLIS-knap
82.
5A
70.
Reserve
–
71.
Reserve
–
72.
Reserve
–
73.
Soltag, konsol til interiørbelysning (OHC) påmindelse om sikkerhedsseler, bagsæde auto-tågespejl
5A
74.
Brændstofpumperelæ
15 A
75.
Reserve
–
76.
Reserve
–
83.
84.
–
5A
-
09 Vedligeholdelse og service
09
229
Generelt.................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner .......................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree* ...........................................................................
230
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
232
234
238
243
246
247
254
258
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
knapperne* på rattet, se side 67. På displayet
(2) vises meddelelsen og information om den
aktuelle funktion.
G020245
10
POWER - Trykknap, lydanlæg til/fra
Display
Knapper
MENU - Går til menusystemet
Navigeringsknapper
EXIT - Forlader menusystmet
ENTER - Vælger/aktiverer/deaktiverer
Infotainment er et system, hvor lydanlægget og
telefonen* er integreret. Infotainmentsystemet
er enkelt at bruge med kontrolpanelet og med
1
232
Hurtigvalg
Lydanlægget
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med knapperne (3). Tryk først
på MENU og derefter tallet/tallene for det
ønskede menuvalg.
Til/fra
Udstyr
POWER (1) starter/lukker lydanlægget. Hvis
lydanlægget er i gang, når fjernbetjeningen
drejes til stilling 0, vil det stadig være i gang,
indtil fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen. Så tændes lydanlægget automatisk,
næste gang fjernbetjeningen drejes til stilling
I.
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er tre
audiosystemniveauer:
• Performance,
• High Performance* eller
• Premuim Sound*
Menuhåndtering
FM-radio med RDS, AM-radio og cd-afspiller
indgår i alle lydanlæg.
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet. Menupunkterne vises i midten af displayet.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
• MENU (4) fører til menusystemet.
• Opad/nedad med navigeringsknappen (5)
skifter mellem menupunkterne.
• ENTER (7) vælger/aktiverer/deaktiverer et
af menupunkterne.
• EXIT (6) fører ét trin tilbage i menusystemet. Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ og Dolby-ikonet
er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
10 Infotainment
Generelt
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ er fremstillet på licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
10
233
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernes betjening
justeres automatisk afhængigt af bilens hastighed, se side 236.
10
Valg af lydkilde
Med gentagne tryk på AM/FM skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Med gentagne tryk på MODE skiftes der mellem CD, USB og AUX.
Eksterne lydkilder
Generelt
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
MODE - Valg af lydkilde, CD, AUX og USB
(f.eks. iPodŸ)1
Med MODE-knappen vælger du, hvilken ekstern lydkilde du vil bruge.
1. Hvis USB vælges, vises Tilslut enhed på
displayet.
2. Tilslut din iPodŸ, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket i midterkonsollens opbevaringsrum (se den foregående illustration).
> Teksten Indlæser vises på displayet,
når systemet indlæser lagringsmediets
filstruktur. Det tager et stykke tid.
Valg af spor kan ske på følgende tre måder:
SOUND – Trykknap
• Drej TUNING (4) venstre eller højre om.
• Brug navigationsknappens (6) højre eller
Navigeringsknap - Menuhåndtering
234
Hvis du vælger at tilslutte en iPodŸ, mp3-afspiller eller en USB-hukommelse til USB-stikket
kan du betjene mediet via bilens lydknapper.
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet, og der kan vælges et ønsket spor.
TUNING – Drejeknap
Lydstyrke
AUX-indgang
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet til
at regulere lydstyrken, se side 67. Lydstyrken
USB-indgang*
1
AUX- og USB-indgangene giver mulighed for
at tilslutte en ekstern lydkilde, f.eks. en iPodŸ1
eller mp3-afspiller.
USB gælder kun High Performance og Premium Sound. Varemærket iPod tilhører Apple Computer Inc.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
venstre knap til at gå frem til det ønskede
spor.
• Med knapperne på rattet.
10 Infotainment
Audiofunktioner
I USB- eller iPodŸ-stilling fungerer Infotainmentsystemet på tilsvarende måde som
forcd-afspilleren ved afspilning af musikfiler.
For nærmere oplysninger, se side 243.
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog variationer af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter også de fleste iPodŸ-modeller
produceret i 2005 eller senere. iPodŸ Shuffle
understøttes ikke.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge
USB-hukommelse bør det undgås at lagre
andet end musikfiler i hukommelsen. Det tager
betydeligt længere tid for systemet at indlæse
lagringsmedier, der indeholder andet end
afspillelige musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
som kan håndtere op til 500 mapper og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
2
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
iPodŸ
En iPodŸ oplades og strømforsynes af
USB-stikket via afspillerens tilslutningskabel.
Hvis afspillerens batteri er helt afladet, skal det
dog oplades, inden den tilsluttes.
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
kvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
10
OBS
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
Lydindstillinger
Justere lydindstillinger
Med gentagne tryk på SOUND (5) bladres der
blandt nedenstående punkter. Justeringen
foretages ved at dreje på TUNING.
• BAS - Basniveauet.
• DISKANT - Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
For information om USB og iPodŸ i kombination med Performance audio, se brugervejledningen til USB og iPodŸ Music Interface.
• BALANCE – Balance mellem højre og ven-
AUX
• SUBWOOFER* - Niveau for bashøjttaler.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildens lydstyrke er for høj, kan lyd-
• CENTER2 - Niveau for centerhøjttaler. 3-
stre højttaler.
Subwooferen skal aktiveres, inden justering kan foretages. Se under overskriften
Aktivere/deaktivere subwoofer nedenfor.
kanalsstereo eller Pro Logic IIŸ skal være
aktiveret for at justering kan foretages. Se
Premium Sound.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
10 Infotainment
Audiofunktioner
under overskriften Aktivere/deaktivere surround-lyd nedenfor.
10
• SURROUND2 - Niveau for surround. Pro
Logic IIŸ skal være aktiveret for at justering
kan foretages. Se under overskriften
Lydindstillinger nedenfor.
Aktivere/deaktivere subwoofer
• Tryk på MENU og derefter ENTER.
• Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
• Gå til Subwoofer og tryk på ENTER.
G021216
Surround2
Surround-indstillingerne styrer den
rumlige oplevelse af lyden. Indstillinger og aktivering/deaktivering foretages separat for hver lydkilde.
DolbyŸ-ikonet
på displayet viser, at Dolby Pro
Logic IIŸ er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanals
• Fra - 2-kanalsstereo.
2
3
4
5
236
Premium Sound.
Findes ikke i AM- og FM-stilling.
Visse lydniveauer.
Ikke Performance
Aktivere/deaktivere surround-lyd
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
frekvenser kan vælges med venstre/højre
på navigeringsknappen.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
6. Gem med ENTER eller afslut med EXIT
uden at gemme indstillinger.
3. Gå til Surround FM…, Surround AM…,
Surround CD…eller Surround AUX… og
tryk på ENTER.
Tilpasning af lyd til hastighed5
4. Gå til Dolby Pro Logic
Fra og tryk på ENTER.
II3,
3-kanals eller
Automatisk lydstyrkekontrol vil sige, at lydstyrken øges i takt med bilens hastighed. Der kan
vælges tre niveauer: Lav, Medium og Høj.
Justering af automatisk lydstyrkekontrol
Equalizer for/bag4
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Med equalizeren kan lydniveauet for forskellige
frekvensbånd justeres separat.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
Justere equalizer
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Tilpasning af lyd til hast… og tryk
på ENTER.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
4. Gå til Lav, Medium eller Høj og tryk på
ENTER.
3. Gå til Equalizer for… eller Equalizer
bag… og tryk på ENTER.
Optimal lydgengivelse
4. Kolonnen på displayet viser lydniveauet for
det aktuelle frekvensbånd.
5. Justér niveauet med TUNING (4) eller op/
ned med navigeringsknappen. Yderligere
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabineakustik, lytterposition m.m.
10 Infotainment
Audiofunktioner
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
10
Der er også en dynamisk kalibrering, som tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelse og bilens hastighed.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. bas, diskant og equalizer*, er kun
beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse
lydgengivelsen til sin personlige smag.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernes betjening
Stationssøgning
Forvalgslagring
Automatisk stationssøgning
10
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
2. Tryk kortvarigt på
eller
.
Radioen vil automatisk søge efter den næste
kraftige station.
Manuel forvalgslagring
Manuel stationssøgning
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
G019806
2. Juster frekvensen ved at dreje TUNING (3).
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
SCAN – Scanning
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
EXIT - Afbryd igangværende funktion
AUTO – Automatisk forvalgslagring
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har to lagerbanker til forvalg: FM1 og
FM2. Forvalgene vælges med forvalgsknapperne (2) eller med knapperne på rattet.
En station kan også stilles ind med et langt tryk
eller
. Eller med knapperne på rattet:
på
Hold
eller
på navigeringsknappen
ind, indtil den ønskede frekvens vises på
displayet.
Mens frekvenafspilleren stadig ses på displayet, kan søgningen foretages med korte tryk
på
eller
.
1. Indstil en station.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 kraftigste radiostationer
og forvalgslagrer dem automatisk i en separat
lagerbank. Funktionen er særlig brugbar i
områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
Starte automatisk forvalgslagring
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) trykket ned, indtil
Autolagring vises på displayet.
Når Autolagring ikke længere vises på displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes
i autostilling, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne (2).
Afbryde automatisk forvalgslagring
238
Tryk på EXIT (6).
10 Infotainment
Radiofunktioner
Vælge automatisk gemt forvalg
Scanning
RDS-funktioner
Ved at sætte radioen i autostilling kan de automatisk gemte forvalg bruges.
Funktionen SCAN (4) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Radio Data System - RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap (2).
> Radioen forbliver i autostilling, indtil et
kort tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/
FM (1) afbryder autostillingen.
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på den forvalgsknap, hvis station du
vil flytte.
3. Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt vises på displayet.
> Radioen går ud af autopositionen, og
den gemte station kan vælges som et
forvalg.
Aktivere/deaktivere Scan
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Tryk på SCAN for at aktivere.
> SCAN vises på displayet. Afslut med
SCAN eller EXIT.
Forvalgsgemme en funden station
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station for-
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller kun
udvalgte dele af dets funktioner.
valgslagres.
Programfunktioner
I FM-stilling kan radioen søge efter radiostationer med visse programindhold. Hvis et ønsket
programindhold findes, kan radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis
f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles
med en forindstillet lydstyrke, se side 242.
Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.
Tryk på en forvalgsknap og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt
vises på displayet.
> Scanningen afbrydes, og den lagrede
station kan nu vælges som et forvalg.
10
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (Nyheder) og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritets-
``
239
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Hvis du vil vende tilbage til den afbrudte lydkilde, inden meddelelse eller programtype er
afsluttet, skal du trykke på EXIT.
For yderligere indstillinger af programafbrydelser, se EON og REG se side 241. Programfunktionerne ændres ved hjælp af menusystemet, se side 232.
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
1. Vælg en FM-station.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
4. Gå til TP og tryk på ENTER.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk. TP
viser, at funktionen er aktiveret. Hvis
den indstillede station kan sende trafikinformation, vises
på displayet.
240
TP fra aktuelle station/alle stationer
5. Gå til TP-station… og tryk på ENTER.
> Enten vises TP fra aktuelle station
eller TP fra alle stationer på displayet.
6. Tryk på ENTER.
Nyheder
G021221
rækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste.
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser, som sker inden for en indstillet stations RDS-netværk. Meddelelsen Nyheder viser, at funktionen
er aktiv.
Aktivere/deaktivere nyheder
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Nyheder og tryk på ENTER.
Nyheder fra nuværende station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
1. Vælg en FM-station.
Aktivere/deaktivere TP-søgning
TP-søgning kan benyttes på længere ture, når
en anden lydkilde end radioen spiller. Funktionen søger automatisk efter trafikinformation
på forskellige RDS-net.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Aktivere/deaktivere TP
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til TP og tryk på ENTER.
2. Gå til TP og tryk på ENTER.
4. Gå til TP-søgning og tryk på ENTER.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
4. Gå til Nyhedsstation… og tryk på
ENTER.
> Enten vises Tryk ENTER for kun at
modt. nyheder fra denne station. eller
Nyheder fra alle stationer på displayet.
5. Tryk på ENTER.
10 Infotainment
Radiofunktioner
4. Gå til Søg efter PTY og tryk på ENTER.
Radiotekst
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. Popmusik og
Klassisk musik vælges.
PTY-symbolet viser, at funktionen er
aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. Med et
tryk med navigeringsknappen
søges der
videre efter en anden udsendelse af de valgte
programtyper.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
G021222
Programtyper – PTY
Aktivere/deaktivere PTY
1. Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
4. Gå til Vælg PTY… og tryk på ENTER.
> Der vises en liste over programtyper:
Aktuelt, Information osv. Funktionen
PTY aktiveres ved at vælge programtyper og deaktiveres ved at nulstille alle
PTY'er.
5. Vælg ønskede programtyper eller Nulstil
alle PTY'er…
Søg efter PTY
OBS
Ikke alle radiostationer understøtter denne
funktion.
Aktivere/deaktivere visning
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til PTY og tryk på ENTER.
3. Gå til Vis PTY og tryk på ENTER.
10
Aktivere/deaktivere radiotekst
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Radiotekst og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen
tavs, og PI-søgning Tryk EXIT for at slutte
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til AF og tryk på ENTER.
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
1. Aktiver PTY.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
``
241
10 Infotainment
Radiofunktioner
Regionale radioprogrammer – REG
4. Gå til Lokal, Fjern eller Fra og tryk på
ENTER.
Aktivere/deaktivere REG
Nulstilling af RDS-funktioner
G021223
10
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til Regional og tryk på ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
Aktivering/deaktivering af EON
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
242
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender,
selvom dens signal er svagt.
Regional viser, at funktionen er
aktiv. Regionalfunktionen er normalt slået fra.
3. Gå til EON… og tryk på ENTER.
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til Nulstil alt… og tryk på ENTER.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program har den lydstyrke,
som er valgt for det pågældende program. Hvis
lydstyrken justeres under programafbrydelsen,
gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernes betjening
Starte afspilning (cd-skifter*)
Lydfiler*
Hvis der allerede er valgt en cd-position med
en musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Skift ellers
til cd-skifter-stilling med MODE, og vælg en
disk med talknapperne 1–6 eller op/ned på
navigeringsknappen.
Cd-afspilleren/cd-skifteren* støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
10
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
G019807
Isæt en cd
Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg af
spor og menuhåndtering
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Isætning og udkast af cd
Isætnings- og udkastsåbning til cd
MODE - Valg af lydkilde (CD, AUX, USB*)
TUNING – Drejeknap til valg af spor
Starte afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen
automatisk. Sæt en cd i, og skift til
cd-funktion ved at trykke på MODE.
1. Vælg en tom plads med talknapperne 1–6
eller op/ned på navigeringsknappen.
> På displayet angives nu, at pladsen er
tom. Teksten Indsæt disc viser, at der
kan isættes en ny disk. Cd-skifteren kan
indeholde op til 6 cd'er.
2. Sæt en cd i cd-skifteren.
Udkast af cd
En cd befinder sig i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
Udkast enkelte diske med et tryk på udkastknappen (3).
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen EJECT ALLE vises
på displayet.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt, standser
cd-afspilleren. Når lydstyrken hæves, starter
den igen.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens mappestruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en disk med lydfiler i
cd-afspilleren, vises diskens mappestruktur,
hvis du trykker på ENTER. Navigering i mappestrukturen foregår på samme måde som i
lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har sym. Afspilning
bolet , mapper har symbolet
af lydfiler startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende
mappe. Der skiftes automatisk mappe, når alle
filer i den aktuelle mappe er afspillet.
Tryk venstre/højre på navigeringsknappen,
hvis displayets bredde ikke rækker til at vise
hele lydfilens navn.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
10 Infotainment
Cd-funktioner
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles
10
Korte tryk højre/venstre på navigeringsknappen veksler blandt cd-spor/lydfiler. Lange tryk
spoler cd-spor/lydfiler. TUNING (eller knapperne på rattet) kan også bruges til dette formål.
Skanne cd
• RND ALLE betyder, at alle spor på samtlige musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• RND FLD betyder, at lydfilerne i en mappe
på den aktuelle cd afspilles.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere tilfældig rækkefølge
(cd-spiller)
3. Gå til Enkelt disc eller Mappe og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Når en anden cd vælges, deaktiveres funktionen.
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/lydfil.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Disctekst
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
Tilfældig rækkefølge
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Hvis der er titelinformation på en musik-cd, kan
den vises på displayet2.
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Vekslen mellem tilfældigt valgte cd-spor
fungerer1 kun på den aktuelle disk.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
3. Gå til Mappe eller Disc og tryk på
ENTER.
Aktivere/deaktivere tilfældig rækkefølge
(cd-skifter)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Displayet viser forskellige meddelelser afhængigt af, hvilken tilfældig rækkefølge-funktion
der er valgt:
1
2
244
Valget Alle discs gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
Gælder for cd-skifteren.
Gælder cd-skifteren.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
3. Gå til Enkelt disc eller Alle discs og tryk
på ENTER.
Aktivere/deaktivere
1. Start afspilning af en cd.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Disctekst og tryk på ENTER.
Cd'er
Brug af cd'er med dårlig kvalitet kan medføre
dårlig lyd eller lydbortfald.
10 Infotainment
Cd-funktioner
VIGTIGT
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd'er med påklistrede disketiketter. Varmen i cd-afspilleren kan gøre, at etiketten løsnes, og at cd-afspilleren beskadiges.
10
245
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
Oversigt
10
FM-MENU
TP
5.
Disctekst
6.*
Lydindstillinger…
1.
Nyheder
2.
TP
3.
PTY…
For cd-skifter* med cd valgt.
4.
Radiotekst
1.
5.
Avancerede radioindstill…
2.
6.*
Lydindstillinger…
1.*
Lydindstillinger…
CD-MENU
Random…
3.
Nyheder
Random…
4.
TP
Nyheder
5.
Oplysninger om spor
3.
TP
6.
Lydindstillinger…
4.
Disctekst
5.*
Lydindstillinger…
For cd-skifter* med mp3-disk valgt.
1.
Random
1.
Spilleliste
2.
Nyheder
2.
Random…
3.
TP
3.
Nyheder
4.
Disctekst
4.
TP
5.*
Lydindstillinger…
5.
Disctekst
6.*
Lydindstillinger…
AUX-MENU
1.
Spilleliste
1.
AUX-inputlyd…
2.
Random…
2.
Nyheder
3.
Nyheder
3.
TP
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
USB-MENU*
2.
CD-MENU
For cd-afspiller med mp3-disk.
Lydindstillinger…
Spilleliste
For cd-afspiller med cd.
CD-MENU
4.*
1.
CD-MENU
AM-MENU
246
4.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets dele.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Antenne1
10
Knappanel på rattet. Med knapperne kan
de fleste af telefonsystemets funktioner
bruges, se side 249.
Mikrofon. Mikrofonen til håndfri er placeret i kalechen ved solskærmen.
Kontrolpanel i midterkonsol. Samtlige
telefonfunktioner (undtagen opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
Nødopkald
Sådan foretages et nødopkald
1. Aktiver telefonen.
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
3. Tryk på ENTER.
Privat håndsæt*
IDIS
SIM-kortlæser
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere sig
om kørslen, når IDIS vurderer, at trafiksituationen kræver stor opmærksomhed.
Generelt
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
• Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret*, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
• Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
Indgående opkald og SMS'er kan forsinkes
med 5 sekunder, inden de stilles videre. Hvis
den aktuelle trafiksituation stadig kræver stor
opmærksomhed fra føreren, kan det indgående opkald stilles videre til telefonsvareren.
Ubesvarede opkald vises på displayet.
IDIS kan fravælges med menufunktion 6.5, se
side 254.
• Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvoværksted udfører service på telefonsystemet.
1
248
SIM kort
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en netoperatør.
Findes kun til indbygget telefon eller RTI.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020244
Telefonsystemets dele
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Kort leveres af forskellige netoperatører. I tilfælde af problemer med kortet kontaktes netoperatøren.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen kun 3G. Kombinerede 3G/
GSM-kort fungerer. Kontakt netoperatøren,
hvis det er nødvendigt at udskifte SIM-kortet.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Ekstra SIM-kort
Telefonens betjening
Knapper på rattet
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort for samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan benyttes i bilen.
10
Isætning af SIM-kort
1. Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
G019809
3. Anbring SIM-kortet i holderen med metalfladen synlig. Det afskårne hjørne på kortet
skal passe til kortholderens fasning.
4. Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres med
menusystemet, beskrives på 254.
VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald
Tal- og bogstavknapper
G020243
2. Træk SIM-kortholderen ud af SIM-kortlæseren., se billede på side 248.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktioner. For at kunne
betjene lydanlægget skal telefonen være i
standby (standby).
ENTER – Fungerer på samme måde som
på kontrolpanelet
Trafiksikkerhed
MENU – Åbner hovedmenuen
Dele af menusystemet for telefonen er af sikkerhedshensyn ikke tilgængelige ved hastigheder over 8 km/t.
EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter indtastede tegn
Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer
EXIT – Fungerer på samme måde som på
kontrolpanelet
Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
Navigeringsknapper – Skifter i menuer
PHONE – Til/fra og standby
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
249
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Til/fra
Aktivere fra standby
Ventende opkald
Når telefonsystemet er aktiveret eller i standby
(standby), vises et telefonrør på displayet. Hvis
fjernbetjeningen drejes til stilling 0, når telefonen er i en af disse stillinger, sættes telefonen
automatisk i samme stilling, næste gang fjernbetjeningen drejes til stilling I eller II.
Hvis der kommer et yderligere telefonopkald
ind under det igangværende telefonopkald,
høres der to toner. På displayet vises Svar?.
Opkaldet kan afvises eller modtages på sædvanlig vis. Hvis det indkommende opkald modtages, parkeres den igangværende samtale.
Aktivering af telefonsystemet
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 253.
Parkere/genoptage opkald
3. Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
2. Gå til Hold eller Genoptag og tryk på
ENTER.
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges,
når telefonen er i aktiv stilling.
1. Tryk på PHONE.
Opkaldshåndtering
Opringning
1. Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
2. Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
OBS
Hvis privatrøret* er løftet, når man påbegynder en telefonsamtale, kommer lyden ud i
handsfree-systemet. Vedr. skift mellem privatrør og handsfree under en samtale, se
side 253
Deaktivere telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
deaktiveres.
For autosvar, se menupunkt 4.3, se side 254.
I standby kan lydanlægget være i gang, samtidig med at der tages imod opkald. I standby
kan der derimod ikke ringes ud.
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den kan
sættes i standby.
Tryk på PHONE.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
Ringe under igangværende opkald
1. Parker opkaldet.
2. Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
Skifte mellem opkaldspartnere
1. Tryk på MENU eller ENTER.
Modtagelse af et opkald
Standby (standby)
Sæt telefonen i standby
250
Tryk på PHONE.
Tryk på ENTER, eller løft røret. Røret frigøres ved at trykke det hårdt ned.
Afslutte opkald
Tryk på EXIT, eller læg røret på.
Afvise opkald
Tryk på EXIT.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Gå til Byt og tryk på ENTER.
Starte konferenceopkald
Et konferenceopkald består af tre samtaleparter, der kan tale med hinanden. Når et konferenceopkald er påbegyndt, kan der ikke tilsluttes flere parter. Alle igangværende samtaler
afsluttes, hvis konferenceopkaldet afsluttes.
1. Start to telefonsamtaler.
2. Tryk på MENU eller ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
3. Gå til Deltag og tryk på ENTER.
Tekstindtastning
Lydstyrke
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken reguleres
med rattets knapper.
Hvis privatrøret* bruges,
reguleres lydstyrken med et
rat på siden af røret.
Lydanlæggets lydstyrke
Under en telefonsamtale sænkes lydstyrken
midlertidigt. Når samtalen er afsluttet, kommer
den oprindelige lydstyrke tilbage. Hvis lydstyrken justeres under samtalen, bibeholdes den
nye lydstyrke, når samtalen er slut. Lyden kan
også afbrydes automatisk for en telefonsamtale, se menupunkt 6.4.3 på side 254. Denne
funktion gælder kun Volvos integrerede telefonsystem.
Knap
pqrs7ß
1. Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens første
tegn, to gange for det andet osv., se tabellen.
wxyz9
Tryk kort, hvis to tegn skal
skrives efter hinanden med
samme knap.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
[email protected]*#&$£/%
Skift mellem store og små
bogstaver.
Funktion
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Nummerhåndtering
abc2äåàæç
Ringe til det senest opkaldte nummer
def3èé
10
tuv8üù
2. Tryk på 1 for et mellemrum. Hvis der skal
skrives to tegn lige efter hinanden med
samme knap, skal du trykke på * eller vente
nogle sekunder.
Knap
Funktion
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
1. Tryk på ENTER.
ghi4ì
jkl5
2. Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
Telefonbog
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
mno6ñöòØ
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
disse på displayet. Kontaktoplysninger kan
gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
4. Gå til SIM til telefon eller Telefon til SIM
og tryk på ENTER.
3. Gå til Enkelttast opkald… og tryk på
ENTER.
Gemme kontakter i telefonbogen
Slette kontakter i telefonbogen
4. Gå til Vælg numre og tryk på ENTER.
1. Tryk på MENU.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
3. Gå til Ny kontakt og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
4. Indtast et navn, og tryk på ENTER.
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
10
5. Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
6. Gå til SIM-kort eller
Telefonhukommelse og tryk på ENTER.
Søge efter kontakter i telefonbogen
Nedpilen på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
7. Gå til en post, og tryk på ENTER.
8. Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
6. Gå til Slet og tryk på ENTER.
Ringe med hurtigopkald
Slet alle kontakter
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
3. Gå til Slet SIM eller Slet telefon og tryk på
ENTER.
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
Om nødvendigt, skal telefonkoden opgives.
Den fabriksindstillede kode er 1234.
5. Gå til en post, og tryk på ENTER.
Enkelttast opkald
Et tal på knapperne (1–9) kan bruges som kortnummer for en kontakt i telefonbogen.
1. Tryk på MENU.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
3. Gå til Kopiér alle… og tryk på ENTER.
252
6. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
5. Gå til den post, som skal slettes, og tryk på
ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
Kopiering mellem SIM-kort og
telefonbog
5. Gå til det tal, hvor kortnummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk kort på den ønskede knap på tastaturet efterfulgt af ENTER.
OBS
Når telefonen er aktiveret, tager det et
stykke tid, før der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne indtaste et kortnummer skal
Enkelttast opkald… være aktiveret i menuen
Telefonbog…, se side 256.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Opringning fra telefonbog
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
> Alle kontakter i telefonbogens hukommelse vises. Antallet af kontakter der
vises, kan reduceres ved at indtaste en
del af det søgte kontaktnavn.
3. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
OBS
Tryk på ENTER for at ringe op.
OBS
Hold det ønskede bogstav/knap på tastaturet inde i ca. 2 sekunder for at nå det tilsvarende bogstav i telefonbogen.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under en igangværende samtale er flere funktioner tilgængelige. Nogle funktioner kan kun
benyttes, hvis der er parkeret en samtale.
2. Hold/Genoptag - Genoptag eller parkér
igangværende samtale.
3. Håndfri /Privat håndsæt - Brug handsfree eller privatrør*.
5. Gå til Send og tryk på ENTER.
6. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
4. Telefonbog – Vis telefonbogen.
IMEI-nummer
5. Deltag - Telefonmøde (tilgængelig, hvis
der er tilsluttet mere end to parter)
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer,
et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få nummeret frem på displayet. Skriv det op, og gem det
på et sikkert sted.
6. Byt - Skift mellem to opkald (tilgængelig,
hvis der er tilsluttet højst tre parter).
10
SMS – Short message service
Specifikationer
Læse SMS
1. Tryk på MENU.
Udgangseffekt
2W
2. Gå til Meddelelser… og tryk på ENTER.
SIM kort
Lille
3. Gå til Læs og tryk på ENTER.
Hukommelsespladser
250A
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
4. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
> Meddelelsens tekst ses på displayet.
Yderligere valg fås ved at trykke på
ENTER. Hold EXIT nede for at komme
ud af menusystemet.
Skrive og sende
Tryk på MENU eller ENTER for at komme til
Opk. Menuen, og gå til et af følgende valg:
1. Tryk på MENU.
1. Slå mikrofon fra/Mikrofon på - Privatfunktion.
3. Gå til Skriv ny og tryk på ENTER.
A
I telefonen, plus antallet af hukommelsespladser, der findes
på SIM-kortet.
2. Gå til Meddelelser… og tryk på ENTER.
4. Skriv teksten, og tryk på ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
Hovedmenu
10
1.
Enkelttast opkald…
4.6.2.
Ved optaget
Opkaldsregister…
2.4.1.
Aktiv
4.6.3.
Ikke besvaret
1.1.
Sidste 10 ubesv. opkald
2.4.2.
Vælg numre
4.6.4.
Kan ikke nås
1.2.
Sidste 10 modt. opkald
2.5.
Slet SIM
4.6.5.
Faxopkald
1.3.
Sidste 10 udg. opkald
2.6.
Slet telefon
4.6.6.
Dataopkald
1.4.
Slet liste…
2.7.
Hukommelsesstatus
4.6.7.
Annullér alle
1.5.
2.
1
254
2.4.
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Mistede opkald
3.1.
Læs
5.1.
Biltelefon
1.4.3.
Indgående opkald
3.2.
Skriv ny
5.2.
Tilføj telefon
1.4.4.
Opkaldte numre
3.3.
Meddelelsesindstillinger…
5.3–7. Tilføjede telefoner1
3.
Meddelelser…
5.
Opkaldsvarighed…
3.3.1.
SMSC-nummer
1.5.1.
Sidste opkald
3.3.2.
Gyldighedstid
1.5.2.
Opkaldstælling
3.3.3.
Meddelelsestype…
1.5.3.
Tid i alt
1.5.4.
Nulstil timere
4
Opkaldsvalg…
4.1.
Send mit nummer
Telefonbog…
4.2.
Opkald venter
2.1.
4.3.
Automatisk svar
Søg
2.2.
Ny kontakt
4.4.
Auto-genkald
2.3.
Kopiér alle…
4.5.
Voicemail-nummer
2.3.1.
SIM til telefon
4.6.
Viderestilling
2.3.2.
Telefon til SIM
Maksimalt 5 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4.6.1.
Alle opkald
Skift telefon
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
6.
Telefonindstillinger…
6.1.
6.2.
Valg af netværk…
6.1.1.
Automatisk
6.1.2.
Manuelt valg
SIM-sikkerhed…
6.2.1.
Til
6.2.2.
Fra
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
6.2.3.
Automatisk
1.4.1.
Alle opkald
2.4. Hurtigopkald
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan gemmes som kortnumre.
6.3.
Redigér PIN-kode
1.4.2.
Mistede opkald
6.4.
Lyde og lydstyrke…
1.4.3.
Indgående opkald
6.4.1.
Ringestyrke
1.4.4.
Opkaldte numre
6.4.2.
Ringesignaler…
1.5. Taletid
6.4.3.
Dæmp radio
2.5. Ryd SIM
6.4.4.
Meddelelsesbip
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste
opkald. For nulstilling af samtaletidmåleren, se
menupunkt 1.5.4.
1.5.1.
Sidste opkald
Slet hele hukommelsen i telefonen.
1.5.2.
Opkaldstælling
1.5.3.
Tid i alt
1.5.4.
Nulstil timere
6.5.
IDIS
6.6.
Nulstil telefonindstillinger
Beskrivelse af menupunkt
2.4.1
Aktiv
2.4.2
Vælg numre
10
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
2.6. Ryd telefonen
2.7. Hukommelse
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede antal
pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
1. Opkaldsliste
1.1. 10 senest ubesvarede
2. Telefonbog
3. Meddelelser
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
2.1. Søg
3.1. Læs
Søgning efter navn i telefonbogen.
1.2. 10 senest modtagne
2.2. Ny kontakt
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 251.
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
1.3. 10 senest opkaldte
2.3. Kopier alle
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
1.4. Fjern liste
2.3.1.
SIM til telefon
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
2.3.2.
Telefon til SIM
3.2. Skriv ny
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
3.3. Meddelelsesindstillinger
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelel``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
255
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
10
sesindstillinger fås hos netoperatøren. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
Indstillingen gælder kun under det aktuelle
opkald.
6. Telefonindstillinger
3.3.1.
SMSC-nummer
4.6.2
Ved optaget
3.3.2.
Gyldighedstid
4.6.3.
Ikke besvaret
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
3.3.3.
Meddelelsestype…
4.6.4.
Kan ikke nås
4.6.5.
Faxopkald
4.6.6.
Dataopkald
4.6.7.
Annullér alle
4. Opkaldsindstillinger
4.1. Send mit nummer
6.1.1.
Automatisk
6.1.2.
Manuelt valg
6.2. SIM-sikkerhed
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
5. Skift telefon
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
4.2. Opkald venter
5.1. Biltelefon
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
Vælg den indbyggede telefon.
6.2.1.
Til
6.2.2.
Fra
4.3. Aut. svar
Tilføj mobiltelefoner til listen Tilføjede telefoner.
6.2.3.
Automatisk
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
5.3-7. Tilføjede telefoner
4.4. Autom. genopringning
Vælg at tilslutte til en af de tilføjede telefoner
(maksimalt 5 telefoner).
6.3. Rediger PIN-kode
Ringer automatisk til et tidligere optaget nummer.
4.5. Nr. til telefonsvarer
Lagrer nummer til telefonsvarer.
4.6. Viderestilling
5.2. Tilføj telefon
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
4.6.1.
256
6.1. Vælg netværk
Alle opkald
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
PIN-koden skal ændres. Skriv koden ned, og
gem den på et sikkert sted.
6.4. Lyd og lydstyrke
6.4.1.
Ringestyrke
Justering af ringesignalets lydstyrke.
6.4.2.
Ringesignaler…
Der er 7 forskellige ringesignaler.
6.4.3.
Dæmp radio
Radioen kan slukkes/tændes.
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
6.4.4.
Meddelelsesbip
6.5. IDIS
10
Hvis IDIS-funktionen kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset kørselssituationen.
6.6. Nulstil telefonindstil.
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
257
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generelt
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
10
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet i midterkonsollen (3), se side 249.
Symbolet
aktiv.
viser, at handsfree funktion er
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
Alternativ 1 - via bilens menusystem
Tilslutning af telefonen første gang
Systemoversigt.
Mobiltelefon
Mikrofon
Midterkonsol
Bluetooth TM
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothTM, kan tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række
af mobiltelefonens funktioner. Der er mikrofon
i loftskonsollen (2). Mobiltelefonen kan betjenes med sine knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
258
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 254.
OBS
Hvis bilen er udstyret med både
BluetoothTM handsfree og indbygget telefon, kommer der en ekstra menu i telefonmenuen, se side 254.
Aktivere/deaktivere
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se vejledningen til mobiltelefonen eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilføj telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilføj telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Car.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefonen.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
vejledningen til mobiltelefonen.
3. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af se side 260.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
1
Opkaldshåndtering
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
er
øverst på displayet, og at symbolet
synligt.
Indgående opkald
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 261.
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
3. Tryk på ENTER.
Automatisk svar
Samtalen afbrydes med EXIT.
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk. Aktiver/
deaktiver under Telefonmenu…
Opkaldsvalg… Automatisk svar.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 260.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
10
Opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Slå mikrofon fra - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Overfør opkald til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
Gælder Keyless Drive.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
10
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan reguleres under
opkald. Brug knapperne på rattet.
Lydanlæggets lydstyrke
I telefonindstilling (TELEFON) kan lydanlæggets lydstyrke reguleres med VOLUME på normal vis.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
Telefonmenu… Telefonindstillinger…
Lyde og lydstyrke… Dæmp radio.
Ringevolume
Gå til Telefonmenu…
Telefonindstillinger… Lyde og
lydstyrke… Ringestyrke og juster med
/
på navigeringsknappen.
Ringesignaler
Automatisk tilslutning
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Telefonmenu…
Telefonindstillinger… Lyde og
lydstyrke… Ringesignaler…
Ringesignal 1 osv.
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal2, gå til Telefonmenu…
Telefonindstillinger… Lyde og
lydstyrke… Ringesignaler… Brug
mobiltelefon-signal.
Mere om registrering og tilslutning
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registrering findes mobiltelefonen
på listen over tilføjede telefoner. Der kan højst
være tilsluttet en mobiltelefon ad gangen. Telefoner kan afregistreres under Telefonmenu…
Bluetooth… Fjern telefon.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
Sæt lydanlægget i telefonindstilling
(TELEFON), og følg instruktionerne på displayet, eller skift den tilsluttede mobiltelefon
ved hjælp af menusystemet som beskrevet
nedenfor.
Menustrukturen findes i to varianter, alt efter
om bilen kun har BluetoothTM, eller om bilen
også har indbygget telefon.
• For biler med kun BluetoothTM foretages
tilslutningen under Telefonmenu…
Bluetooth… Skift telefon Tilføj
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
• For biler med indbygget telefon og
BluetoothTM foretages tilslutningen under
2
260
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Telefonmenu… Skift telefon Tilføj
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
Telefonbog
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
er synligt.
og at symbolet
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Deaktiver funktionen under
Telefonindstillinger… Synkroniser
telefonbog. Søgning af kontakter foregår kun
i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
søgning i telefonbogen baseret på knappens
første bogstav.
menu nås med et langt tryk på 1. Tryk længe
på 1 for at bruge det gemte nummer.
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog… Søg:
Opkaldslister
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER. Eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
10
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Opkaldsregister….
OBS
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
Talestyring
Indtastning af tekst
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for
opringning kan anvendes ved at holde
ENTER inde.
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se tabel på side
251.
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er fuldt
kompatible med talestyringsfunktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted eller går ind på
www.volvocars.com for oplysninger om
kompatible telefoner.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
/
på navigeringsknappen
tryk på EXIT.
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
Søge kontakter
Den enkleste måde at søge i telefonbogen er at
trykke længe på knapperne 2–9. Det starter en
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres under
Opkaldsvalg… Voicemail-nummer. Hvis
der ikke er gemt noget nummer, kan denne
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
261
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Menustruktur - BluetoothTM handsfree
10
4.
OBS
Menuen for BluetoothTM handsfree findes i
to varianter. For biler med kun BluetoothTM
handsfree og for biler med indbygget telefon og BluetoothTM handsfree.
1.
2.
3.
5.
1.1.
Sidste 10 ubesv. opkald
1.2.
Sidste 10 modt. opkald
1.3.
Sidste 10 udg. opkald
Automatisk svar
4.2.
Voicemail-nummer
2.1.
Søg
2.2.
Kopier fra mobiltelefon
Skift telefon
2.
3.1.2–6.Tilføjede telefoner3
3.2.
Fjern telefon
3.3.
Tilslut fra mobiltelefon
3.4.
Bil Bluetooth info
3.
Maksimalt 5 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3.3.
Bil Bluetooth info
Opkaldsvalg…
4.1.
Automatisk svar
4.2.
Voicemail-nummer
Lyde og lydstyrke…
5.1.1.
Ringestyrke
5.1.2.
Ringesignaler…
5.1.
Biltelefon
5.1.3.
Dæmp radio
5.2.
Tilføj telefon
5.
Skift telefon
5.3–7. Tilføjede telefoner3
Synkroniser telefonbog
6.
Bluetooth…
Tilslut fra mobiltelefon
5.1.
5.2.
1.
Tilføj telefon
4.
3.2.
Telefonindstillinger…
Menustruktur - BluetoothTM håndfri
med indbygget telefon
Telefonbog…
3.1.1.
262
4.1.
Opkaldsregister…
3.1.
3
Opkaldsvalg…
Telefonindstillinger…
6.1.
Opkaldsregister…
1.1.
Sidste 10 ubesv. opkald
1.2.
Sidste 10 modt. opkald
1.3.
Sidste 10 udg. opkald
Telefonbog…
2.1.
Søg
2.2.
Kopier fra mobiltelefon
Bluetooth…
3.1.
Fjern telefon
6.2.
Lyde og lydstyrke…
6.1.1.
Ringestyrke
6.1.2.
Ringesignaler…
6.1.3.
Dæmp radio
Synkroniser telefonbog
10 Infotainment
10
263
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Elektrisk anlæg......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på displayet..........................................................................
264
266
268
271
272
274
276
279
281
282
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typebetegnelse
11
266
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og betræk samt typegodkendelsesnummer.
S40 og V50: Skiltet bliver synligt, når højre
bagdør åbnes. C30 og C70: Skiltet bliver
synligt, når højre dør åbnes.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
11
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer.
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og fremstillingsnummer:
manuel gearkasse
,
automatgearkasse
VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassinummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
267
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
268
Mål
mm
A
Akselafstand
2640
B
Længde
4476
C
Lastlængde, gulv, nedfoldet sæde
1745
D
Lastlængde, gulv
976
E
Lasthøjde
441
F
Højde
1454
G
Sporvidde, for
1535
Mål
mm
Vægt
H
Sporvidde, bag
1531
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
I
Lastbredde, gulv
1034
J
Bredde
1770
K
Bredde inkl. sidespejle
2022
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen) har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
11 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
ADVARSEL
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
11
Udstyrsniveau
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 75 kg.
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Vedr. skiltets placering, se side 266.
Trækvægt og kugletryk
Motor
Maksimumsvægt, påhængsvogn med bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
1.6
1200
50
D2
1300
75
``
269
11 Specifikationer
Mål og vægt
Motor
Maksimumsvægt, påhængsvogn med bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
2.0F
1350
75
2.0
1350
øvrige
1500
11
270
Maksimumsvægt påhængsvogn uden bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Oversigt
Motor
Motorkode
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt
(hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment
(nm/
omdr./
min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
11
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87
83,1
1,999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87
83,1
1,999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 –
5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
1103500
150/3500
3
350/15002750
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/17502750
5
81
77,0
1,984
16,5:1
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer
kan aflæses på motoren, se side 266.
271
11 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug. Nedenfor
følger nogle eksempler på ugunstige kørselsforhold.
11
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under-30 °C eller over
+40 °C
Ovenstående gælder også ved kortere kørestrækninger ved lave temperaturer.
Vælg en helt syntetisk motorolie ved ugunstige
kørselsforhold. Det giver en ekstra beskyttelse
for motoren.
272
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval påfylder fabrikken alle motorer med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, startevne,
brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at det anbefalede serviceinterval skal
kunne anvendes, kræves det, at der bruges
en godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og
ved olieskift. Ellers risikerer du at påvirke
levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke bruges
motoreolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Viskositetsdiagram
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Anbefalet oliekvalitet
Påfyldningsbar kapacitet
mellem
Kapacitet, inkl. oliefilter
MIN-MAX (liter)
(liter)
1.6
B4164S3
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
0,8
4,0
2.0F
B4204S4
Viskositet: SAE 5W–30
0,8
4,3
2.0
B4204S3
0,8
4,3
1.6D
D4162T
1,0
3,8
T5A
B5254T7
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
1,3
5,8
D5204T
Viskositet: SAE 0W-30/5W-30
1,0
5,9
D4
A
Motorkode
11
For Europa gælder SAE 0W-30, for øvrige markeder gælder SAE 5W-30
273
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Oversigt
VIGTIGT
11
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør man kontakte det nærmeste værksted
for service. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
Gearkasseolie
Manuel gearkasse
Kapacitet (liter)
B6
1,6
MMT6
1,7
MTX75
1,8
M66
1,9
IB5
2,1
Foreskreven transmissionsolie
BOT 350M3
Automatisk gearkasse
274
Kapacitet (liter)
BOT 130 M
Foreskreven transmissionsolie
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væsker
Væske
System
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet
Kølevæske
1.6
5,8
2.0 og 2.0F
6,5
T5, manuel gearkasse
7,0
T5, automatgearkasse
7,5
dieselmotorer82 °C
D2
6,2
dieselmotor (D2)83 °C
D3 og D4
8,5
Den af Volvo anbefalede kølevæske blandet med 50 %
vandA, se emballagen. Termostaten åbner ved:
benzinmotor (1.6)82 °C
Kølemiddel
Aircondition
B
11
benzinmotorer90 °C,
R134a (HFC134a)
Olie: PAG
Bremsevæske
Bremsesystem
Servostyringsolie
Servostyring
Sprinklervæske
Brændstof
0,6
DOT 4+
1,0 – 1,2
WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med den samme
specifikation.
4-cyl. Benzin/Diesel
4,0
5-cyl. Benzin/Diesel
6,5
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel blandet med vand.
Benzin: 1.6, 2.0, 2.0F
ca. 55
Benzin: T5
ca. 62
Diesel: D2, D3 og D4
ca. 52
Benzin: se side 135
Diesel
A
B
Diesel: se side 136
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Mængden af kølemiddel varierer alt efter motorvariant. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for korrekt information.
275
11 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
A
11
276
B
C
1.6
220
9,2
139
5,8
169
7,1
2.0FA
260
10,9
138
5,8
183
7,7
2.0
251
10,8
133
5,7
176
7,6
T5
294
12,6
150
6,4
203
8,7
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
201
7,6
119
4,5
149
5,6
11 Specifikationer
Brændstof
A
B
C
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
201
7,6
119
4,5
149
5,6
11
A
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin eller bioethanol E 85 samt enhver blanding af disse to brændstoffer. Bilen forbruger 30-40 % mere af E85, som har et lavere energiindhold. Den
præcise forskel afhænger bl.a. af køremåde, temperaturen i omgivelserne og variationer i brændstofspecifikationer.
A = bykørsel (l/100 km)
B = landevejskørsel (l/100 km)
C = blandet kørsel (l/100 km)
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Brændstofforbrugs- og emissionsværdierne i
ovenstående tabel er baseret på specifikke
EU-kørecyklusser1, der gælder for biler med
køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt
øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger
brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
•
•
•
•
Førerens køremåde
Høj hastighed giver øget luftmodstand
Aircondition slået til
Taglast og skiboks giver øget luftmodstand
• For lavt lufttryk i dækkene
• Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
Husk på
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne1, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er
baseret på. Nedenfor er der eksempler på tip,
som bilens bruger kan benytte sig af for at
reducere forbruget:
• Kør blødt.
• Kør i det højest mulige gear, tilpasset til
trafiksituationen og den vej du kører på.
Lavere omdrejningshastighed giver lavere
brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
1
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 682/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. - Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. Værdien for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination
af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
``
277
11 Specifikationer
Brændstof
• Undgå at køre i tomgang i længere tid. Tag
hensyn til de lokale færdselsregler. Sluk for
motoren ved lange ventetider, der så kan
forløbe uden fare for andre trafikanter.
• Hvis bilen er udstyret med elektrisk motor11
varmer, bør den altid bruges inden koldstart.
• Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECOdæktryk for de bedste resultater, se dæktryktabellen på side 183.
• Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget. Information om egnede dæk kan fås
hos din forhandler.
• Ekstra vægt - tøm bilen for unødvendige
ting.
• Fjern tagboks umiddelbart efter brug.
• Udfør service og vedligeholdelse på bilen
efter anvisningerne i instruktionsbogen.
Allerede en kombination af nogle af de nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret ovenfor.
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks. ned
ad bakke. Det deaktiverer vigtige systemer
som f.eks. servostyring og bremseservo.
278
Se side 134 for generel information om brændstof.
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
Batteriets kapacitet afhænger af bilens udstyr.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du derfor
sørge for at skifte til et batteri med samme
kapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
11
Startbatteri
Spænding (V)
Koldstartsevne,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
Kapacitet (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Biler med audioniveauet High Performance.
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Pærer
Belysning
Effekt (W)
Type
Nærlys, biler med halogenlys
55
H7
Fjernlys, biler med halogenlys
55
H9
Fjernlys, biler med Dual Xenon eller ABL (Active Bending Lights)
55
H7
Bremselygte, baklys, tågebaglys
21
P21W
Blinklys for, biler med Dual Xenon eller halogen, blinklys bag
21
PY21W
``
279
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Belysning
Effekt (W)
Type
Blinklys for, biler med ABL (Active Bending Lights)
24
PY24WSW
Bageste positions-/parkerings- og sidemarkeringslys (øvre kontakt)
5
P21/5W
Bageste positions-/parkeringslys (nedre kontakt)
5
R5W
Bagagerumslys, nummerpladelys
5
C5W
1,2
Spolepære
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys for
5
W5W
Fortågelygter
35
H8
Handskerumslys
3
Spolepære
11
Makeup-spejl*
280
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land og område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Certificering af keyless drive-systemet
Hermed bekræfter Siemens VDO Automotive
A.G., at denne udstyrstype, 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812, er i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser i henhold til
direktiv 1999/5/EF.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
281
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Generelt
11
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til, hvor
i bogen man kan finde mere information. For
mere information om symboler og tekstmeddelelser, se side 50 og 54.
Symboler på displayet
Kontrol- og advarselssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
tændes, når
Det røde advarselssymbol
der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekstmeddelelse på informationsdisplayet.
tændes i
Det gule informationssymbol
kombination med tekst på informationsdisplayet, når der er sket en afvigelse i et af bilens
systemer. Det gule informationssymbol kan
også tændes i kombination med andre symboler.
282
Symbol
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Side
51, 155,
156
Betydning
Side
Stabilitetetssystem STC eller
DSTC*
Advarsel
21, 32,
50, 53,
151
Motorforvarmer
(diesel)
51
50, 53,
151, 156,
158
Lav stand i
brændstoftanken
51
Kontrolsymbol for
anhænger
52
Parkeringsbremse trukket
52
Airbags - SRS
21, 52
Information
Udstødningsrensningssystem
50, 51
Fejl i ABS-systemet
51, 52
Tågebaglys tændt
51
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Side
Lavt olietryk
50, 52
18, 52
Generatoren lader
ikke
52
Betydning
Side
Venstre blinklys
49
Højre blinklys
Informationssymboler på
midterkonsollens display
Symbol
49
Betydning
Side
Surroundsound
(kun Premium
Sound)
236
Nyheder
240
Programtyper
240
Regionale radioprogrammer
242
Lydfiler
243
Katalog på cd
243
Trafikinformation
240
Telefon*
258
BluetoothTM
handsfree*
258
11
G021221
Påmindelse om
sikkerhedssele
Symbol
G021216
Betydning
Symbol
52, 153
Fjernlys-indikering
49
Side
Regnsensor*
64
Fartpilot*
65
G021223
Fejl i bremsesystemet
Betydning
G021222
Øvrige informationssymboler på
kombinationsinstrumentet
Gearskifteindikator*
147
G021220
Symbol
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
283
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Informationssymboler på
loftskonsollens display
Symbol
Betydning
Side
Påmindelse om
sikkerhedssele
19
Airbag passagerplads, aktiveret
24, 25
Airbag passagerplads, deaktiveret
25
11
284
11 Specifikationer
11
285
12 Alfabetisk stikordsregister
A
A/C
elektronisk klimaanlæg......................... 92
manuelt klimaanlæg........................ 88, 89
Advarselssymbol, airbagsystem................ 21
Advarselstrekant...................................... 185
Alkolås..................................................... 138
AF – automatisk frekvensopdatering....... 241
Anbefalet barnebeskyttelse ...................... 33
Afprøvning af alarmsystemet................... 128
Anhænger................................................ 165
kabel................................................... 167
Active Bending Lights (ABL)...................... 58
Advarselsblinklys....................................... 68
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 155
Afvise opkald........................................... 250
Afvisere...................................................... 60
AIRBAG ..................................................... 22
127
128
127
128
128
127
240
128
127
Ankomstlys, varighed................................ 75
indstilling............................................... 79
22
24
23
24
Antenneplacering, Keyless drive............. 121
Airbag-systemet........................................ 22
Auto
klimaindstilling...................................... 90
Airbag........................................................
aktivering/deaktivering, PACOS...........
fører- og passagersiden.......................
lukning med nøgle................................
286
Aktive forlygter........................................... 58
Alarm........................................................
afprøvning af alarmsystemet..............
alarmindikator.....................................
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
RDS-trafikadvarsel..............................
reduceret alarmniveau........................
tilkobling.............................................
ABS, fejl i ABS-systemet................... 51, 153
12
Aircondition................................................ 88
ECC...................................................... 90
generelt................................................. 86
Audio, se også Lyd.................................. 234
AUTO
forvalgslagring.................................... 238
Auto-klima................................................. 90
Automatgearkasse
anhænger.................................... 165, 166
bugsering og bjergning....................... 162
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 148
Automatisk døroplåsning........................... 79
Automatisk genlåsning............................ 123
Automatisk låsning.................................. 124
Autostart.................................................. 142
B
Bagagerum..............................................
indkøbsposeholder.............................
lastning...............................................
lastsikringsøjer....................................
stikkontakt..........................................
110
110
173
110
110
Bagagerumsklap
kørsel med klappen åben................... 132
låsning/oplåsning........................ 114, 123
Bagsæde ................................................ 108
Bagsæderyglæn, nedslåning................... 108
Bakgearsspærring................................... 147
Barn........................................................... 33
barnestol og sideairbag........................ 26
12 Alfabetisk stikordsregister
børnesikkerhedslås....................... 39, 126
placering i bilen..................................... 33
sikkerhed.............................................. 33
Barnestol.................................................... 33
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 39
Bashøjttaler.............................................. 235
Batteri...................................................... 214
batteriskift i fjernbetjening.................. 122
overbelastning.................................... 133
specifikationer.................................... 279
starthjælp............................................ 164
symboler på batteriet.......................... 214
vedligeholdelse........................... 205, 214
Belysning
Aktive Xenon-forlygter.......................... 58
ankomstlys, varighed............................ 75
belysningsautomatik........................... 103
belysningsautomatik, nærlys................ 57
belysningspanel, kabine....................... 57
displaybelysning................................... 58
fjern-/nærlys................................... 57, 60
fortågelygter......................................... 58
i kabine............................................... 102
lyshøjderegulering................................ 57
læselamper......................................... 102
nærlys................................................... 57
orienteringslys................................ 60, 75
positions-/parkeringslys....................... 57
pærer, specifikationer......................... 279
tågebaglys............................................ 58
Belysning, skift af pære
bagagerum.........................................
baglygte..............................................
for.......................................................
nærlys.................................................
positionslys.........................................
220
220
216
217
218
Belysning, skift af pærer..........................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
parkeringslys......................................
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
216
218
217
221
220
218
218
219
Benzinkvalitet........................................... 135
Beskyttelsesgardin.................................... 28
Betjeningspanel på førerens dør.......... 48, 70
Bilindstillinger............................................. 79
Bilpleje, læderindtræk.............................. 198
Bilvask..................................................... 196
Bioætanol E85......................................... 135
Blind Spot Information System, BLIS 75, 159
Blind vinkel (BLIS).................................... 159
Blinklys....................................................... 60
Blokeret låsestilling.................................. 124
deaktivering........................................ 124
midlertidig deaktivering...................... 124
Bluetooth
handsfree............................................ 258
mikrofon tavs...................................... 259
overfør opkald til mobil....................... 259
12
Blæser
AC......................................................... 88
ECC...................................................... 90
Bremselys.................................................. 59
Bremse- og koblingsvæske..................... 212
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 153
bremselys............................................. 59
håndbremse.......................................... 69
nødbremseforstærkning, EBA ........... 154
nødbremselys..................................... 154
Bremsesystem......................................... 153
Brændstof
brændstoffilter.................................... 136
brændstofforbrug, visning.................... 61
brændstoføkonomi............................. 182
CO2-udslip.......................................... 276
287
12 Alfabetisk stikordsregister
forbrug................................................ 276
niveauindikering.................................... 51
parkeringsvarmer.................................. 94
påfyldning........................................... 134
Bugsering................................................. 162
bugseringsøje..................................... 163
12
Disktekst.................................................. 244
Display, meddelelser................................. 54
Displaybelysning........................................ 58
Dolby Surround Pro Logic II............ 232, 236
Børn
placering i bilen, tabel........................... 34
Donkraft................................................... 186
C
Cd'er
opbevaringsrum.................................. 106
Cd-funktioner........................................... 243
Cigarettænderkontakt
forsæde................................................ 56
Cruise control............................................ 65
D
Defroster.................................................... 89
Diesel....................................................... 136
E
Dieselpartikelfilter.................................... 136
Bugseringsøjer......................................... 163
Børnesikkerhedslås................................. 126
288
Diesel, motorforvarmer.............................. 51
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 155
symbol.................................................. 51
Dug
bagrude................................................ 89
behandling af ruderne........................... 86
fjern med defrosterfunktionen........ 89, 91
kondens i forlygter.............................. 196
timerfunktion................................... 88, 91
Dæk
dæklapning......................................... 190
generelt............................................... 178
hastighedsklasser............................... 178
køreegenskaber.................................. 178
lufttryk......................................... 182, 183
omdrejningsretning............................. 181
slidindikatorer..................................... 179
specifikationer.................................... 178
vedligeholdelse................................... 178
vinterdæk............................................ 181
ECC, elektronisk klimaanlæg..................... 87
ECO-tryk.................................................. 182
tabel.................................................... 182
Ekstravarmer.............................................. 97
Ekstravarmer (diesel)................................. 97
Elbetjent sæde......................................... 100
Elbetjent taglem......................................... 76
Elektrisk anlæg........................................ 279
Elektronisk startspærre............................ 114
Elopvarmning
bagrude.......................................... 89, 92
forsæder......................................... 89, 92
sidespejle........................................ 89, 92
EON – Enhanced Other Networks........... 242
Equalizer.................................................. 236
F
Fartpilot...................................................... 65
Farvekode, lak......................................... 200
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 160
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 57
12 Alfabetisk stikordsregister
Fjernbetjening.................................. 114, 143
aftageligt nøgleblad............................ 115
batteriskift........................................... 122
batteriudskiftning................................ 122
funktioner............................................ 114
Førstehjælpsudstyr.................................. 187
Fjernbetjening HomeLinkŸ
programmerbar .................................... 81
Gearkasse
manuel................................................ 147
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 281
Gearskifteindikator (GSI - Gearshift indicator)............................................................ 147
Hurtigspole.............................................. 244
Fjernlys
blinkning............................................... 60
Geartronic................................................ 148
Håndbremse.............................................. 69
Flexifuel.................................................... 144
tilpasning............................................ 145
Generelt om brændstof........................... 134
Fold bagsædets ryglæn frem .................. 108
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 19
Forlygteblinklys.......................................... 60
GSI - Gearshift indicator.......................... 147
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 248
Forlygter..................................................... 57
Gulvmåtter............................................... 101
Igangværende opkald, funktioner............ 253
G
Forvalgslagring, manuel og automatisk... 238
Frakobling af gearvælgerspærring........... 150
Frekvensopdatering, automatisk............. 241
FSC, miljømærkning.................................. 14
Fælge
rengøring............................................ 196
HomeLinkŸ ................................................ 81
Hukommelsesfunktion i stol.................... 101
Hurtig opkald........................................... 252
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 63
12
Gearvælgerspærring................................ 149
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 61
Forrudeviskere........................................... 63
regnsensor............................................ 64
Forsæder, elopvarmede............................ 89
reservehjul.......................................... 186
snekæder............................................ 180
udskiftning.......................................... 188
I
IMEI-nummer........................................... 253
H
Indkøbsposeholder.................................. 110
Indtræk.................................................... 198
Handskerum............................................ 105
låsning................................................ 116
Indvendigt bakspejl.................................... 72
automatisk nedblænding...................... 72
Hjul
afmontering......................................... 188
fælge................................................... 180
montering............................................ 189
Informationscenter..................................... 61
Informationsdisplay................................... 54
289
12 Alfabetisk stikordsregister
Infotainment
menuhåndtering.................................. 232
Keyless drive............................ 119, 146, 281
start af bilen........................................ 146
Kølemiddel................................................. 86
Instruktionsbog, miljømærkning................ 14
Kick-down
automatgearkasse.............................. 149
Kølevæske............................................... 211
Instrumentbelysning.................................. 58
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 46
venstrestyret bil.................................... 44
Integreret selepude.................................... 38
12
Intervalviskning.......................................... 63
iPodŸ, tilslutning...................................... 234
Klemmesikring, soltag............................... 77
Klima
generelt................................................. 86
personlige indstillinger.......................... 78
Klimaindstilling
auto....................................................... 90
Knaldgas.................................................. 164
Knapper på rattet......................... 65, 67, 249
J
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 212
Jakkeholder............................................. 105
Koldstart.................................................. 150
automatgearkasse.............................. 150
K
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 28
kollisionsstatus..................................... 32
Kabinebelysning, se Belysning................ 102
Kombinationsinstrument............................ 49
Kabinefilter................................................. 86
Kompas..................................................... 72
indstilling af zone.................................. 72
kalibrering............................................. 72
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................... 94
Katalysator............................................... 135
bjergning............................................. 162
290
Kondens i forlygter.................................. 196
Kontroller
væsker og olier................................... 209
Kølesystem.............................................. 132
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 211
Køreklar vægt.......................................... 268
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
økonomi..............................................
132
132
132
165
132
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 268
trækvægt............................................ 268
L
Lak
farvekode............................................ 200
skader og udbedring.......................... 200
Lambdasonde.......................................... 135
Lastning
generelt............................................... 173
lastkapacitet....................................... 173
lastsikringsøjer.................................... 110
12 Alfabetisk stikordsregister
Lastsikringsøjer........................................ 110
M
Luftfordeling............................................... 93
ECC...................................................... 92
Maks. taglast .......................................... 268
oliekvalitet........................................... 272
olietryk.................................................. 52
ugunstige kørselsforhold.................... 272
Manuel gearkasse.................................... 147
bugsering og bjergning....................... 162
GSI - Gearshift indicator..................... 147
Motorrum................................................. 207
kølevæske........................................... 211
servostyringsolie................................. 212
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 148
Motorspecifikationer................................ 271
Meddelelser i BLIS................................... 160
Motorvarmer............................................ 144
brændstofdrevet................................... 94
Luftfordeling, A/C...................................... 89
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 91
Lyde
lydindstillinger............................. 234, 235
lydkilde................................................ 234
lydstyrke............................................. 234
Lydstyrke
lydanlæg............................................. 234
medieafspiller..................................... 234
programtyper...................................... 242
ringesignal, telefon............................. 260
telefon......................................... 251, 260
telefon/medieafspiller......................... 260
tilpasning af lyd til hastighed.............. 236
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 198
Læselamper, se Belysning....................... 102
Lås
låsning................................................ 123
Låsning.................................................... 120
oplåsning............................................ 123
Låsning/oplåsning................................... 123
indefra................................................. 123
udefra.................................................. 123
Meddelelser på informationsdisplay.......... 54
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 232
Menustruktur............................................. 78
medieafspiller..................................... 246
telefon, menupunkt............................. 255
telefon, oversigt.................................. 254
Midlertidig dæklapning............................ 190
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 14
Mobiltelefon
handsfree............................................ 258
registrering af telefon.......................... 258
tilslutning............................................ 260
Motorhjelm, åbning.................................. 207
Motorolie.......................................... 209, 272
filter..................................................... 208
kapacitetsoplysninger......................... 272
12
Målepind, elektronisk............................... 210
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 49
omdrejningstæller................................. 49
speedometer......................................... 49
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 49
udendørstermometer............................ 49
N
Nakkestøtte............................................. 108
Nedsat beskyttelse
indstillinger............................................ 79
NEWS...................................................... 240
Nødopkald............................................... 248
291
12 Alfabetisk stikordsregister
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 185
Nøgle
fjernnøgle............................................ 114
nøglefrit låse- og startsystem............. 119
Nøgleblad........................................ 115, 120
låsepunkter......................................... 117
Nøglefri start (Keyless drive).................... 119
12
Nøglepositioner....................................... 142
O
Olie, se også Motorolie.................... 209, 272
Om brændstof......................................... 134
Opbevaringsrum...................................... 104
Cd'er................................................... 106
Opbevaringssteder i kabinen................... 104
Opkald
betjening..................................... 250, 259
funktioner under igangværende
opkald......................................... 250, 253
indgående........................................... 259
lydstyrke i telefon................................ 251
Oplåsning......................................... 120, 123
indstillinger............................................ 79
292
Opringning....................................... 250, 259
Orienteringslys..................................... 60, 75
indstilling............................................... 79
oplåsning, døre..................................... 79
orienteringslys...................................... 79
recirkulationstimer................................ 78
Piskesmældsskader................................... 29
Pletter...................................................... 198
P
Polering.................................................... 197
PACOS....................................................... 24
Powershift gearkasse...................... 150, 162
PACOS, omskifter...................................... 24
Privatlåsning............................................ 118
Parkeringsbremse................................ 52, 69
Programtype............................................ 241
Parkeringshjælp....................................... 157
sensorer for parkeringshjælp.............. 158
PTY – Programtype................................. 241
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof.............................
generelt.................................................
parkering på skråninger........................
symboler og displaymeddelelser..........
tidsindstilling.........................................
Pærefatning
afmontering......................................... 219
94
94
94
95
96
Parkér opkald.......................................... 250
Personlige indstillinger...............................
ankomstlys, varighed............................
autom. blæserjustering.........................
automatisk døroplåsning......................
automatisk låsning................................
låseindikator, lys...................................
oplåseindikator, lys...............................
78
79
78
79
79
79
79
Punktering, se Dæk......................... 186, 188
Pærer
udskiftning.......................................... 216
Pærer, se Belysning......................... 216, 279
Påfyldning
påfyldning........................................... 134
tankdæksel......................................... 134
tankdæksel, elektrisk åbning.............. 134
Påmindelse om sikkerhedssele................. 19
12 Alfabetisk stikordsregister
R
Radio
EON....................................................
frekvensopdatering.............................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioindstillinger.................................
radiostationer......................................
REG....................................................
242
241
240
239
238
238
242
Radiotekst................................................ 241
Rat
cruise control........................................ 65
indstilling af rat..................................... 68
tastatur.................................... 65, 67, 249
Rengøring
bilvask................................................. 196
fælge................................................... 196
indtræk................................................ 198
sikkerhedsseler........................... 198, 199
vask i vaskehal.................................... 196
Reservehjul.............................................. 186
Temporary Spare........................ 181, 186
Rudehejs.................................................... 70
Rudetræk
bagsæde............................................... 71
fastlåst.................................................. 71
passagerplads...................................... 71
Rustbeskyttelse....................................... 201
Ratlås....................................................... 142
RDS-funktioner........................................ 239
nulstilling............................................. 242
S
Recirkulation
A/C........................................................ 88
ECC...................................................... 91
Scan
cd og lydfiler....................................... 244
radiostationer...................................... 239
Regnsensor................................................ 64
Selepude
nedslåning............................................ 39
opslåning.............................................. 38
REG – Regionale radioprogrammer......... 242
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 222
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 212
Sideairbag, SIPS........................................ 26
Sideairbags................................................ 26
Sidespejle.................................................. 74
automatisk ind-/udslåning.............. 74, 79
der kan drejes ind elektrisk................... 74
indvendige............................................ 72
kompas................................................. 72
Sikkerhed
sikkerhedssystem, tabel....................... 31
12
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 19
selestrammere...................................... 20
Sikkerhedsseler......................................... 18
Sikringer...................................................
boks i motorrum.................................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i kabinen..............
udskiftning..........................................
222
223
222
226
222
SIM-kort................................................... 248
SIPS-bag................................................... 26
Selepude, integreret.................................. 38
SMS......................................................... 253
læse.................................................... 253
skrive.................................................. 253
Serviceprogram....................................... 204
Smøremiddel........................................... 274
293
12 Alfabetisk stikordsregister
12
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 274
Starthjælp................................................ 164
Sodfilter............................................. 54, 137
Startnøgler............................................... 143
Sodfilter fuldt........................................... 137
Startspærre...................................... 114, 143
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 39
Stationssøgning Radio............................. 238
Solgardin.................................................... 74
Stenslag og ridser.................................... 200
Solskærm, soltag....................................... 77
Stikkontakt
bagagerum......................................... 110
bagsæde............................................... 56
midterkonsol......................................... 56
Soltag......................................................... 76
klemmesikring....................................... 77
solskærm.............................................. 77
ventilationsstilling................................. 76
åbning og lukning........................... 76, 77
Sprinkler
forlygter................................................. 63
Sprinklere
forrude.................................................. 63
sprinklervæske, påfyldning................. 210
Sprinklervæske, påfyldning..................... 210
SRS-systemet
generelt................................................. 22
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 155
Standby, telefon...................................... 250
Start af motor........................................... 142
keyless drive............................... 119, 146
Startbatteri............................................... 279
294
Subwoofer............................................... 235
Surround.......................................... 232, 236
Svingningsdæmper.................................. 167
Symboler.................................................. 156
advarselssymboler................................ 50
kontrolsymboler.............................. 51, 52
Symboler og displaymeddelelser
parkeringsvarmer.................................. 95
Sæde
elbetjent.............................................. 100
manuel indstilling................................ 100
Sæder
nakkestøtte på bagsædet................... 108
nedfældning af bagsæderyglæn......... 108
T
Taglast, maks. vægt ............................... 268
Tankkapacitet.......................................... 274
Tekniske data, motor............................... 271
Telefon
betjening.............................................
handsfree............................................
hurtig opkald.......................................
indgående opkald...............................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
opringning fra telefonbog...................
registrering af telefon..........................
standby, standby-indstilling...............
tekstindtastning..................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
trafiksikkerhed....................................
249
258
252
259
259
259
253
258
250
251
261
261
250
260
249
Telefonbog
nummerhåndtering............................. 251
Telefonsystem......................................... 248
12 Alfabetisk stikordsregister
Temperatur
faktisk temperatur................................. 87
kabine, elektronisk klimaanlæg............ 92
kabine, manuelt klimaanlæg................. 89
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem......................................................... 281
Tågelys
bag........................................................ 58
Ventilation.................................................. 87
Tilbagestilling af sidespejle........................ 75
Tågelys, til/fra............................................ 58
Ventilationsspjæld..................................... 87
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 244
Tilpasning................................................ 145
Tilpasning af lyd til hastighed.................. 236
Tilpasning af lyskegle............................... 174
Active Bending Lights (ABL) .............. 174
halogen-forlygter................................ 174
Timer
A/C........................................................ 88
ECC...................................................... 91
Totalvægt................................................. 268
Vinterdæk................................................ 181
U
Udluftningsfunktion.................................. 123
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 51
Udvendige mål......................................... 268
Ur, justering............................................... 78
USB, tilslutning........................................ 234
Viskerblade.............................................. 213
rengøring............................................ 213
skift forrude......................................... 213
12
Voksning.................................................. 197
Vægt
køreklar vægt...................................... 268
Værktøj.................................................... 186
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 274
Væsker og olier................................ 208, 274
TP – trafikinformation............................... 240
Traction control........................................ 155
Vedligeholdelse................................ 196, 205
egen vedligeholdelse.......................... 205
rustbeskyttelse................................... 201
Væsker og olier, generelt......................... 208
V
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 208
Trafikinformation...................................... 240
Trækanordning........................................
afmontering.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
167
171
169
168
Trækkrog, se Trækanordning.................. 167
Trækvægt................................................ 268
Vadning.................................................... 132
Vandafvisende belægning, rengøring...... 197
W
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 75
Vask i vaskehal........................................ 196
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 29
piskesmældsskader.............................. 29
Typebetegnelse....................................... 266
295
12 Alfabetisk stikordsregister
Ø
Økonomikørsel......................................... 132
Å
Åbning af døre, nøglefri............................. 79
12
296
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&++.9Vc^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement