Volvo | C70 | Quick Guide | Volvo C70 2007 Quick Guide

Volvo C70 2007 Quick Guide
VOLVO C70
QUICK GUIDE
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Ved at gennemse denne Quick Guide vil du synes endnu bedre om din nye
Volvo. Mere detaljerede oplysninger fremgår af instruktionsbogen.
Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i instruktionsbogen,
ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder de mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
NØGLE OG FJERNBETJENING
Låser døre, opbevaringsrum i døre*, bagagerumsklap og skilem samt aktiverer
alarmen. Efter 30 sekunder dobbeltlåses
dørene og kan ikke længere åbnes
indefra.
Oplåser døre, opbevaringsrum i døre*,
bagagerumsklap, skilem og ratlås samt
deaktiverer alarmen 1.
Oplåser bagagerumsklappen. (Klappen
åbnes ikke).
Tænder lyset i 30 sekunder 2 i sidespejle*,
kabinen, ved fødderne og på nummerpladen. Blinklys og parkeringslys tændes.
"Panik"-knap. Hold knappen inde i
ca. 3 sekunder i en nødsituation for at udløse alarmen. Alarmen afbrydes med oplåsningsknappen.
NØGLEBLAD
Bruges til låsning/oplåsning af handskerummet
eller førerdøren/bagagerummet, f.eks. hvis bilen
ikke har strømforsyning.
1. Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene eller
bagagerumsklappen åbnes senest 2 minutter efter
oplåsning.
2. Tidsrummet kan indstilles til 30, 60 eller 90 sekunder
(se instruktionsbogen).
KOLDSTART
Lås til nødåbning af bagagerumsklappen.
AUTOSTART (gælder 2.4, 2.4i, T5 og D5)
Drej startnøglen/-knappen til position III, og slip
den. Motoren starter automatisk.
OBS!
For hurtigt at opnå effektiv udstødningsrensning kan tomgangshastigheden være noget
højere i et kort stykke tid.
En dieselmotor skal altid forvarmes i position II,
inden motoren startes.
BETJENINGSPANEL I FØRERENS DØR
2
1
L R
Indstilling af sidespejle, vælg L
eller R. Indstil med regulatoren.
1
Indfoldning af sidespejle*. Tryk på L
og R samtidigt. Tryk igen for
udfoldning.
2
RUDEAUTOMATIK
I forbindelse med åbning af døre eller manøvrering af taget åbnes ruderne automatisk ca. 2 cm.
De lukkes automatisk igen.
2
Elruder manuelt
Elruder automatisk
Alle ruder åbnes samtidigt, når der
trykkes én gang på knappens højre side. Lukning foretages ved at holde
venstre side nede.
LYSPANEL
Lyshøjderegulering (automatisk for
Bi-Xenonlys*)
Automatisk nærlys. Fjernlysblink. Fjernlyset kan ikke tændes.
Parkeringslys
Nærlys. Nærlyset slukkes, når motoren
standses. Fjernlyset kan tændes.
Display- og instrumentbelysning
Fortågelygter*
Bagtågelys (én lygte bagpå)
A
B
Fjernlysblink
Skift mellem nær- og fjernlys. Ankomstlys.
BLINKLYS
INDSTILLING AF RAT
B
B
A. Kort sekvens, tre blink.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
ADVARSEL! Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørsel.
REGNSENSOR* OG FORRUDEVISKERE
C
0
A
REGNSENSOR
B
G
FORRUDEVISKERE
#
Enkelt slag
D
0 Slået fra
E
$
Intervalviskning. Drej (B) for at justere.
F
%
Normal hastighed
F
Høj hastighed
G
Forrude- og forlygtesprinkling
A Aktivering af regnsensoren. I positionerne D–F er regnsensoren deaktiveret.
B Justering af følsomheden med fingerhjulet.
Displaysymbol, der viser, at regnsensoren
er slået til.
MANØVRERING AF TAG "TOP DOWN & TOP UP"
2,0m
0,2m
FORBEREDELSER
• Ingen genstande på hattehylden, taget eller
bagagerumsklappen.
MANØVRERING
• 2 m fri højde og 0,2 m bagud.
• Plan grund.
• Udetemperatur over –10 °C.
• Lukket bagagevæg og bagagerumsklap.
• Bilen skal holde stille.
• Hold nøje opsyn med, at der ikke befinder
sig nogen i nærheden af tagets bevægelige
dele under manøvrering.
Sideruderne sænkes et par cm, når taget manøvreres. De lukkes automatisk igen.
BAGAGEVÆG
Bagagevæggen afgrænser bagagerummet for
at give plads til det nedfoldelige tag.
1. Slå bagagevæggen op, når der skal anbringes
bagage i rummet.
2. Slå bagagevæggen ned, og lås den (3), inden
taget foldes ned. Se mærkaten på bagagevæggen.
1. Motoren i tomgang.
2. Træd bremsepedalen ned.
3. Hold knap (A) eller (B) inde, indtil der høres et
signal, og KALECHE ÅBEN/KALECHE LUKKET vises på displayet.
4. Slip knappen.
LASTHJÆLP
Hæv/sænk det nedfoldede tag for at lette lastningen.
Tryk på knappen, og vent nogle sekunder, indtil
taget er hævet. Slå bagagevæggen op, anbring
bagagen, og slå derefter væggen helt ned.
Tryk på knappen igen for at sænke taget.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG, ECC*
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Automatik
Tryk på AUTO for at opnå automatisk regulering af temperatur og øvrige funktioner.
2 Temperatur
Tryk her for individuel justering af venstre (L)
eller højre (R) side. Drej knappen til den ønskede temperatur. Den valgte temperatur vises på displayet.
MANUEL REGULERING
Blæserhastighed
Luftfordeling
Defroster til hurtigt at fjerne dug på forruden og sideruderne.
Luftkvalitetssystem* slået til (A).
Recirkulation slået til (M).
Aircondition slået til/fra.
Elopvarmet bagrude og sidespejle.
Automatisk ophør1.
1. Bagrude 12 minutter, spejle 6 minutter.
PACOS, FRAKOBLING AF AIRBAG*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug startnøglen til skift mellem ON/OFF.
ON: Airbaggen er tilkoblet.
Passagerer over 140 cm i højden må
sidde på forsædet, men aldrig børn
på barnepude eller i barnestol.
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. I tilfælde af den mindste tvivl om brugen, bør
man slå op i instruktionsbogen.
OFF: Airbaggen er frakoblet.
PASSENGER AIRBAG OFF vises i
advarselslampen over bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol
må sidde på forsædet, men aldrig en passager
over 140 cm.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
BRÆNDSTOF
INFORMATIONSCENTER
1 Lavt brændstofniveau
8 liter benzin (7 liter diesel) tilbage
2 Brændstofmåler. Pilen viser, at tankdækslet
befinder sig i højre side.
TRIPTÆLLERE
4 Displayet har to uafhængige triptællere, T1
og T2.
3 Skift mellem T1 og T2 med et kort tryk. Nulstil den aktuelle triptæller med et langt tryk.
8 Tryk for at fjerne en meddelelse.
9 Drej hjulet for at vise f.eks.
KØRSELSSTRÆKNING TIL TOM TANK på
displayet (7).
10 Nulstil aktuel funktion. Med et langt tryk nulstilles alle funktioner.
UR
5 Drej knappen til stop, og hold den dér for at
indstille uret (6).
VIGTIGT
KØRSELSSTRÆKNING TIL TOM TANK er
en beregning baseret på tidligere kørselsforhold.
KONTROL- OG ADVARSELSLAMPER
Læs informationsdisplayet
Fejl i ABS-systemet. Stands sikkert.
Start motoren igen 1.
Stands sikkert. Foretag udbedring iht.
informationsdisplayet.
Fejl i bremsesystemet. Stands sikkert.
Kontrollér bremsevæsken 2.
Lavt olietryk. Stands sikkert. Kontrollér
olieniveauet2.
DSTC stabilitetssystem. Blinker, når
systemet er i funktion.
1. Hvis symbolet stadig lyser efter en ny start, bør man kontakte et Volvo-værksted. 2. Hvis symbolet forbliver
tændt, skal bilen bjerges.
LYDANLÆG
RADIO
5 Vælg radiostation ved at dreje.
9 Søg station med venstre-/højrepil eller
SCAN (7). Gem op til 20 stationer ved at
holde 0–9 inde på FM1, henholdsvis 0–9 på
FM2. Når en station er blevet gemt, bekræftes det på displayet.
10 Automatisk lagring af stationer
Tryk på AUTO i ca. 2 sekunder. På displayet
vises "Autolagring". De 10 kraftigste stationer gemmes. Tryk derefter på 0–9 for at vælge en station.
1 Tænd/sluk og lydstyrke. Tryk for tænd/
sluk. Drej for regulering af lydstyrke. Lydstyrke for radio, TP, handsfree* og RTI lagres individuelt.
2 FM1, FM2 eller AM radio
4 CD eller AUX1
5 Lydbillede. Tryk for at vælge, f.eks. BAS,
Dolby Pro Logic II* eller SUBWOOFER*. Drej
for at justere.
8 SUBWOOFER* aktiveres/deaktiveres med
CD-AFSPILLER
9 Skift cd-spor med venstre-/højrepil, eller
drej på (5).
Vælg cd 2 med op-/nedpil.
3 Udtagning af cd. Med et kort tryk udstødes
den aktuelle cd, med et langt tryk alle cd’er2.
6 Direkte valg af cd2 . Tryk på 1–6.
1. AUX-indgang til f.eks. mp3-afspiller.
2. Kun cd-skifter*.
MENU
PLEJE AF BILEN
VASK I VASKEHAL
Håndvask er mere skånsom mod lakken end
vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når
den er ny. Derfor anbefales det at håndvaske
bilen i de første måneder.
Inden vask i vaskehal bør antennen afmonteres. Dette gøres ved at dreje den venstre om.
PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF
DIESELPARTIKELFILTER
Dieseldrevne biler er udstyret med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. Partiklerne
brændes, og filtret tømmes, ved at der automatisk foregår en såkaldt regenerering. Under
regenerering kan motorydelsen være noget lavere.
Åbn tankdækselklappen, og hæng tankdækslet op inden påfyldning.
INDSTILLING AF FORSÆDE
6
+
-
1 Lændestøtte
2 Ryglænets hældning
3 Hævning/sænkning af stolen
4 Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant
5 Fremad/bagud
6
Eldrevet stol*
A. Frigør altid selen fra selestyret.
B. Træk i håndtaget, og slå ryglænet op.
C. Hold knappen inde, mens stolen bevæger sig
fremad. Hold knappen inde igen for at få stolen tilbage.
OPBEVARINGSRUM, 12 V STIKKONTAKT OG AUX
12 V stikkontakterne i midterkonsollen foran
og bagtil fungerer i tændingsposition I og II.
12 V kontakten på højre side i bagagerummet
er altid aktiv.
Ved brug af AUX-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. spille musik fra en mp3-afspiller.
VIGTIGT
Ved brug af 12 V stikkontakten i bagagerummet, når motoren ikke er i gang, risikerer man
at aflade batteriet.
TP 8630 (Danish). AT 0620. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2006. Copyright © Volvo Car Corporation.
6 EASY ENTRY OG SELESTYR
Manuel stol
A. Frigør altid selen fra selestyret.
B. Træk i stolen, og bevæg den fremad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising