Volvo C70 2009 Quick Guide

Volvo C70 2009 Quick Guide
VOLVO C70
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre
om din nye Volvo. Instruktionsbogen indeholder mere detaljerede
oplysninger.
Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen, ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder
også de mest aktuelle oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
NØGLE OG FJERNBETJENING
Låser dørene, opbevaringsrum i døre*,
bagagerumsklappen og skilemmen
samt aktiverer alarmen. Efter 30 sekunder dobbeltlåses dørene og kan ikke
længere åbnes indefra.
Oplåser døre, opbevaringsrum i døre*,
bagagerumsklappen, skilemmen og
ratlås samt deaktiverer alarmenA.
Oplåser bagagerumsklappen – den
åbnes ikke.
Tænder belysningen i 30 sekunderB i
sidespejlene*, i kabinen, ved gulvet og
på nummerpladen. Blinklys og parkeringslys lyser.
NØGLEBLAD
Benyttes til låsning/oplåsning af handskerummet eller til førerdøren/bagagerummet, f.eks.
hvis bilen ikke har strømforsyning.
"Panik"-knap. Hold knappen inde i
ca. 3 sekunder i en nødsituation for at
udløse alarmen. Slå panikalarmen fra
med et langt tryk på den samme knap
eller oplåsningsknappen.
A
Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene
eller bagagerumsklappen åbnes senest 2 minutter
efter oplåsning.
B
Tidsrummet kan indstilles til 30, 60 eller 90 sekunder (se instruktionsbogen).
Lås til nødåbning af bagagerumsklappen.
KOLDSTART
OBS
Efter koldstart er tomgangen højere, uanset
udetemperaturen. Højere tomgang er en del
af Volvos effektive udstødnings-rensesystem.
BLINKLYS
A. Kort sekvens, tre blink.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART (GÆLDER 2.4i, T5 OG D5)
Træd koblingen og/eller bremsen ned. Drej
fjernbetjeningen/startknappen til slutstillingen
III og slip den med det samme – motoren starter automatisk.
En dieselmotor skal altid forvarmes i nøgleposition II, inden motoren startes.
INDSTILLING AF RAT
ADVARSEL! Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes – aldrig under kørsel.
LYSPANEL
Lyshøjderegulering. Automatisk for
Bi-Xenonlys®*
Automatisk nærlys og fjernlysblink.
Fjernlyset kan ikke tændes.
Parkeringslys
Nærlys – slukkes, når bilen låses.
Fjernlyset kan tændes.
Display- og instrumentbelysning
Tågelygter (foran*)
Tågelys (bagpå, kun i førersiden)
A
B
Fjernlysblink
Skift mellem nær-/fjernlys og Ankomstlys.
BRÆNDSTOFPÅFYLDNING
PLEJE AF BILEN
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end automatvask. Lakken er også mere
ømtålelig, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Læderindtræk skal rengøres med jævne
mellemrum. Foretag behandling med læderplejeprodukter 1-4 gange om året eller
efter behov. Læderplejeprodukter fås hos
Volvo-forhandleren.
Åbn tankdækselklappen, og hæng tankdækslet under påfyldning.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods
for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd
vejbane, egen skygge på lys vejbelægning
eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten BLIS-SERVICE NØDVENDIG.
VASK I VASKEHAL
Inden vask i vaskehal bør antennen afmonteres. Dette gøres ved at dreje den venstre
om.
LYDANLÆG
RADIO
6 Vælg radiostation ved at dreje.
8 SCAN – automatisk søgning efter stationer.
10 Søg efter station med venstre-/højrepil.
Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9
inde på FM1, henholdsvis 0–9 på FM2.
Når en station er blevet gemt, bekræftes
det på displayet.
Gemme stationer automatisk.– Tryk
på AUTO i ca. 2 sekunder. Automatisk
lagring vises på displayet. De 10 stationer
med stærkest signal gemmes. Tryk derefter på 0–9 for at vælge en station.
CD-AFSPILLER
3 Udkast cd.Med et kort tryk udkastes den
aktuelle cd. Med et langt tryk udstødes
alle cd'erB.
1 Til/fra og lydstyrke. Tryk for til/fra. Drej
for at regulere lydstyrken. Radio-, TP-,
handsfree-* og RTI*-lydstyrken gemmes
individuelt.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
6 Drej – skift cd-spor.
7 Direkte valg af cdB – Tryk på 1–6.
10 Skift cd-spor med venstre-/højrepil eller
drej på (6).
Vælg cd B med op-/nedpil.
Display
MODE – CD eller AUX A
Lydbillede – Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. BASS, Dolby Pro Logic II* eller
SUBWOOFER*. Drej for at justere.
9 MENU – AUX, lydstyrke og avancerede
lydindstillinger. Aktivere/deaktivere
subwoofer*.
A
AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd
bliver bedst med lydstyrken stillet på medium)
B
Kun cd-skifter*.
FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
C
Enkelt slag
0
Slået fra
D
Intervalviskning. Drej (B) for at justere.
E
C
0
D
A
Normal hastighed
F
Høj hastighed
G
Forrude- og forlygtesprinkling
B
G
E
F
A
B
Regnsensor Til/Fra. Stilling D–F deaktiverer.
Justering af følsomheden med fingerhjulet.
Displaysymbol, der viser, at regnsensoren er slået til.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG, ECC*
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
MANUEL REGULERING
Blæserhastighed
Luftfordeling
1 Automatik
Defroster til hurtigt at fjerne dug på forruden og sideruderne.
A – Luftkvalitetssystem* slået til.
M – Recirkulation slået til.
Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruder.
Elopvarmet bagrude og sidespejle.
Automatisk ophørA.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af
temperaturindstilling og øvrige funktioner.
2 Temperatur
Tryk for særskilt justering af venstre L eller
højre R side. Drej knappen til den ønskede
temperatur. Temperaturindstillingen vises
på displayet.
A
Bagrude 12 minutter. Spejle 6 minutter.
PACOS*, FRAKOBLING AF AIRBAG
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug startnøglen til skift mellem ON/OFF.
OFF: Airbaggen frakoblet.
PASSENGER AIRBAG OFF vises i advarselslampen over bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
ON: Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm kan sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
BRÆNDSTOF
INFORMATIONSCENTER
1 Lavt brændstofniveau
Når symbolet tændes - fyld brændstof på
snarest.
2 Brændstofmåler.
Pilen viser, at tankdækslet sidder på højre
side.
TRIPTÆLLERE
3 Skift mellem T1 og T2 med et kort tryk.
Nulstil den aktuelle tæller med et langt
tryk.
5 Displayet har to uafhængige triptællere,
T1 og T2.
6 Tryk for at fjerne en meddelelse.
7 Drej for at vise f.eks. KILOMETER TIL
TOM TANK på displayet (4).
8 Nulstil aktuel funktion. Et langt tryk
nulstiller alle funktioner.
DISPLAY
VIGTIGT
4 Viser informationscenter, meddelelser, ur
og udetemperatur.
"Kilometer til tom tank" er en beregning af,
hvor langt der kan køres, baseret på tidligere
kørselsforhold.
BETJENINGSPANEL I FØRERENS DØR
2
2
1
1
2
2
RUDEAUTOMATIK
I forbindelse med åbning af døre eller manøvrering af taget åbnes ruderne automatisk ca.
2 cm. De lukkes automatisk igen.
L R
Indstilling af sidespejle, – vælg L
eller R. Indstil med regulatoren.
Slå sidespejle ind* – tryk på L og R
samtidig. Tryk igen for at slå ud.
1
Elruder manuelt
2
Elruder automatisk
Alle ruder åbnes samtidigt, når der
trykkes én gang på knappens højre
side. Lukning foretages ved at holde
venstre side nede.
MANØVRERING AF TAG "TOP DOWN & TOP UP"
2,0m
0,2m
FORBEREDELSER
Ingen genstande på hattehylden, taget eller
bagagerumsklappen.
•
2 m fri højde og 0,2 m bagud.
•
Jævn overflade.
•
Udetemperatur over -10 ˚C.
•
Lukket bagagevæg og -klap.
Bilen skal holde stille.
•
Hold nøje opsyn med, at der ikke befinder
sig nogen i nærheden af tagets bevægelige dele under manøvrering.
Sideruderne sænkes et par cm, når taget manøvreres. De lukkes automatisk igen.
BETJENING
1.
2.
3.
4.
Motoren i tomgang.
Tryk bremsepedalen ned.
Hold knap (A) eller (B) inde, indtil der
høres et signal, og TAG HELT ÅBEN/TAG
HELT LUKKET vises på displayet.
Slip knappen.
BAGAGEVÆG
LASTEHJÆLP
Bagagevæggen afgrænser bagagerummet
for at give plads til det nedfoldelige tag.
1. Slå bagagevæggen op, når der skal anbringes bagage i rummet.
2. Slå bagagevæggen ned, og lås den (3),
inden taget foldes ned. Se etiket på bagagevæggen.
Hæv/sænk det nedfoldede tag for at lette
lastningen.
1. Tryk på knappen, og vent nogle sekunder,
indtil taget er hævet. Slå bagagevæggen op, anbring bagagen, og slå derefter
væggen helt ned.
2. Tryk på knappen igen for at sænke taget.
INDSTILLING AF FORSÆDE
6
+
-
1
2
3
4
Lændestøtte
Ryglænets hældning
Hævning/sænkning af stolen
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant
5 Fremad/bagud
6
6 Easy entry og selestyr
Elbetjent sæde*
A. Frigør altid selen fra selestyret.
B. Træk i håndtaget, og slå ryglænet op.
C. Hold knappen inde, mens sædet bevæger
sig fremad.
Hold knappen inde igen for at få sædet
tilbage.
OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX
12 V-stikkontakterne i midterkonsollen foran
og bagi fungerer i tændingsposition I eller II. 12
V-kontakten på højre side i bagagerummet
er altid aktiv.
Ved brug af AUX-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. spille musik fra en MP3-afspiller.
VIGTIGT
Ved brug af 12 V-stikkontakten i bagagerummet, når motoren ikke er i gang, risikerer man
at aflade batteriet.
TP 10182 (Danish). AT 0820. Printed in Sweden, Göteborg 2008, Copyright © 2000-2008 Volvo Car Corporation.
Manuelt sæde
A. Frigør altid selen fra selestyret.
B. Træk i håndtaget og bevæg sædet fremad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement