Volvo | C30 | DRIVe | Volvo C30 2010 DRIVe

Volvo C30 2010 DRIVe
VOLVO C30, S40 & V50
drive
TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOGEN
Volvo Car Corporation IE&&599
9Vc^h]!6I 094+Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
,
DRIVE-09W20.fm Page 1 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Generelt
Mere støjsvage og renere
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, der er styrende for alle
vores aktiviteter. Denne målretning har resulteret i bilserien DRIVe.
DRIVe-konceptet er et samarbejde mellem
flere forskellige energibesparende funktioner:
Start/Stop, Smart opladning, Tilpasset servostyring og Aerodynamik – alle med den fælles
opgave at nedsætte brændstofforbruget,
hvilket igen bidrager til reduceret udstødningsemission.
Denne brugsanvisning omhandler modellerne C30, S40 og V50.
Start/Stop
Smart opladning
Bilens bevægelsesenergi udnyttes ved
motorbremsning ved at energien omdannes
til strøm og lagres i bilens startbatteri.
Tilpasset servostyring
En anden DRIVe-funktion er, at servostyringens energiforbrug tilpasses efter behov.
Gennem optimering og indførelse af en energibesparende funktion kan energiforbruget
minimeres i tilfælde, hvor servohjælp (hjælp
til at dreje rattet) ikke er nødvendig.
Ud over at være udstyret med en driftssikker
og brændstofeffektiv dieselmotor er denne
bils motor udstyret med en Start- og Stopfunktion, der fungerer, når bilen f.eks. står
stille i en bilkø eller venter ved et trafiklys – se
detaljeret beskrivelse på næste side.
Aerodynamik
I DRIVe-konceptet indgår også et sænket
karosseri, front-og bagspoiler med lav luftmodstand og specielt udviklede fælge1.
Motorstarten foregår så smidigt, at det knap
nok bemærkes, at motoren er startet igen
efter at have været slukket et stykke tid. Det
opleves, som om motoren har kørt hele tiden,
men med en meget stille og lav tomgang.
1 Udvalget
varierer fra land til land.
1
DRIVE-09W20.fm Page 2 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Funktion og drift
Start- og Stopfunktion
også ved automatisk standset motor. Funktion for noget udstyr kan dog være midlertidigt reduceret, f.eks. klimaanlæggets blæserhastighed eller meget høj lydstyrke på
lydanlægget.
Standse motoren automatisk
For at motoren kan standse automatisk, skal
bilen stå stille:
• Sæt gearstangen i frigear og slip koblingen – motoren slukkes.
Displayteksten AUT. START minder om – og
angiver – at motoren er standset automatisk.
Til-/Fra-knap og displayteksten AUT. START.
Start/Stop-systemet aktiveres automatisk,
når motoren nøglestartes. Føreren gøres
opmærksom på det ved at Til-/Fra-knappens
grønne lampe er tændt.
OBS
Efter nøglestart og hver automatisk standsning skal bilen først op på 5 km/t, før automatisk Start/Stop -funktionen aktiveres –
dernæst skal visse betingelser også være
opfyldt, se side 4.
Alle bilens almindelige systemer såsom
belysning, radio osv. fungerer som normalt,
2
Starte motoren automatisk
Gearstangen står nu i frigear:
• Træd koblingen ned – motoren starter.
• Træd på speederen – motoren starter.
• Når bilen holder ned ad bakke: Lad bilen
rulle hurtigere end normalt gåtempo –
motoren starter.
Derefter skal bilen bare sættes i gear, og
kørslen fortsættes.
Køremåde
Med Start/Stop-funktionen får føreren mulighed for at køre sin bil på en mere aktiv miljøbevidst måde ved at kunne sætte i frigear og
lade motoren standse automatisk, når det er
hensigtsmæssigt.
Gear-indikator
En væsentlig detalje i forbindelse med miljøtilpasset kørsel er at køre i det rigtige
gear og skifte gear i tide.
Som hjælpemiddel har føreren GSI – Gear Shift Indicator – som meddeler føreren, hvornår det er mest fordelagtigt at
vælge det næste højere eller lavere gear.
Indikationen foretages med pil op hhv. ned
på kombinationsinstrumentets nedre informationsdisplay.
Miljø- og økonomitips
Her følger nogle råd, der sænker brændstofforbruget uden at forlænge rejsetiden eller at
mindske fornøjelsen ved bilkørslen.
• Tagboks og tagbagagebærer giver højere
luftmodstand, hvilket hæver brændstofforbruget – fjern dem umiddelbart efter brug.
• Kør med korrekt lufttryk i dækkene (se
afsnittet Hjul og dæk på side 6).
DRIVE-09W20.fm Page 3 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Funktion og drift
• Tøm bilen for unødige ting – jo mere last
og højere vægt, desto højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen er udstyret med motorvarmer,
bør den altid bruges før koldstart – det
nedsætter forbruget og sænker udslippet.
• Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige gear – lavere
omdrejningstal giver mindre brændstofforbrug.
• Udnyt motorbremse ved opbremsning –
det genererer samtidig strøm til startbatteriet.
• Høj hastighed øger forbruget betragteligt
pga. øget luftmodstand – en fordoblet
hastighed øger luftmodstanden fire gange.
• Vedligehold bilen regelmæssigt – følg
Volvos anbefalede serviceintervaller.
Deaktivere Start/Stop-funktionen
Informationsdisplayet viser her, at Start/Stopfunktionen er slået fra.
I nogle situationer kan det
være ønskeligt at slå den
automatiske Start/Stopfunktion midlertidigt fra – det
gøres med et tryk på denne
knap.
Hvis Start/Stop-funktionen er slået fra, angives det med informationsdisplayets tekstmeddelelse AUT. START-STOP DEAKTIVERET i ca. 5 sekunder – samtidig slukkes
knappens lampe.
Start/Stop-funktionen er slået fra, indtil den
igen aktiveres med knappen, eller indtil
næste gang motoren nøglestartes.
3
DRIVE-09W20.fm Page 4 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Begrænsninger
Motoren standser ikke automatisk
Selvom Start/Stop-funktionen er aktiveret,
standser motoren ikke automatisk, hvis:
• føreren har åbnet sikkerhedsselens lås.
• bilen ikke er standset – Start/Stop-funktionen accepterer dog langsom rulning svarende til normalt gåtempo.
• der er et forbigående højt strømforbrug,
eller hvis startbatteriet er kraftigt afladet.
• motoren ikke har normal driftstemperatur.
• udetemperaturen er under 0 eller over 30
°C.
• miljøet i kabinen afviger fra de forvalgte
værdier – angives af, at kabineblæseren
har et højt omdrejningstal.
• bilen er bakket og bakgearet frakobles.
• startbatteriets temperatur overstiger
55 °C.
Motoren starter automatisk uden
indgreb fra føreren
En automatisk standset motor kan i visse tilfælde genstarte uden at føreren har valgt, at
kørslen skal fortsætte.
I følgende tilfælde starter motoren automatisk, selv om føreren ikke har trykket ned på
koblingen for at sætte bilen i gear:
• Der dannes dug på ruderne.
• Udetemperaturen er under 0 eller over 30
°C.
• Startbatteriets kapacitet er under det laveste tilladte niveau.
• Bilen ruller hurtigere, end hvad der svarer
til normalt gåtempo.
• Gentagne pumpninger med bremsepedalen.
ADVARSEL
Åbn ikke motorhjelmen, når motoren er
standset automatisk – motoren kan pludseligt starte automatisk.
• For at undgå automatisk start med motorhjelmen slået op – sæt først bilen i gear og
træk parkeringsbremsen eller drej fjernbetjeningen til stilling 0.
4
Motoren starter ikke automatisk
I følgende tilfælde starter motoren ikke automatisk efter at være standset automatisk:
• Førerens selelås er åbnet – en displaytekst
opfordrer føreren til at nøglestarte motoren.
• Der er sat i gear uden at koblingen er
sluppet – en displaytekst opfordrer føreren
til at sætte gearstangen i frigear, så der
kan ske automatisk start.
Ufrivilligt motorstop
Hvis en igangsætning ikke lykkes, og motoren standser, gøres som følger:
– Træd koblingen ned igen – motoren starter
automatisk, efter at gearstangen er sat i
frigear. Samtidig viser informationsdisplayet teksten VÆLG FRIGEAR FOR AT
STARTE.
DRIVE-09W20.fm Page 5 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Begrænsninger
Tekstmeddelelse
Start/Stop-funktionen kan vise nogle tekstmeddelelser på informationsdisplayet for
visse situationer. For nogle af dem er der en
anbefalet handling, som bør udføres.
Meddelelse
2
Opstår, hvis bilen sættes i gear, uden at
koblingen slippes, efter at motoren er standset
automatisk.
Hvis en meddelelse ikke slukkes, efter handlingen er udført, bør et værksted kontaktes –
et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Information/
handling
AUT. START-STOP
AKTIVERET
Lyser i ca. 5 sekunder,
efter at funktionen er
aktiveret.
AUT. START-STOP
DEAKTIVERET
Lyser i ca. 5 sekunder,
efter at funktionen er
slået fra.
DREJ NØGLEN
FOR AT STARTE
Motoren vil ikke starte
automatisk1 – foretag
en normal nøglestart.
VÆLG FRIGEAR FOR Sæt gearstangen i
AT STARTE
frigear2.
AUT. START
Motoren er klar til at
starte automatisk –
venter på, at
koblingen slippes.
AUT. START-STOP
Start/Stop-funktionen
SERVICE PÅKRÆVET er slået fra. Kontakt et
værksted.
1Opstår, hvis f.eks. sikkerhedsselen løsnes, efter
at motoren er standset automatisk.
5
DRIVE-09W20.fm Page 6 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Specifikationer
Motor
Hjul og dæk
Tabellens symboler
: Forbrug (liter/100 km)
Diesel
1.6D
Motorbetegnelse1
D4164T
Effekt (kW/omdrejn. pr. minut)
80/4000
Effekt (hk/omdrejn. pr. minut)
109/4000
Drejningsmoment (Nm/omdrejn.
pr. minut)
240/1750
En ikke uvæsentlig detalje i forbindelse med
miljøbevidst bilkørsel er at bruge den rigtige
type dæk og at køre med det rigtige lufttryk i
dækkene.
: Udslip af kuldioxid (g/km)
Anhænger med DRIVe Start/Stop
Maks.
vægt (kg)
Bremset
vogn
Ubremset
vogn
Antal cylindere
4
Cylinderdiameter (mm)
75
C301
–
–
Slaglængde (mm)
88,3
S40
1300
650
Slagvolumen (liter)
1,56
V50
1300
700
18,3:1
Kugletryk
50
50
Kompressionsforhold
1Motorens
typebetegnelse, del- og produktionsnummer kan aflæses på motoren, se placeringen i den almindelige instruktionsbog.
1
Forbrug og udslip
Model
C30
3,8
99
S40
3,9
104
V50
3,9
104
Dimensionerne 195/65 R15 og 205/55 R16
giver generelt et noget lavere forbrug end de
bredere varianter.
Kan ikke udstyres med trækkrog.
Bilen er optimeret til kørsel uden anhænger.
Ved kørsel med anhænger og forøgelse af
hastighed, vejhældning, højde over havet,
temperatur i omgivelserne, trækvægt og lignende kan visse funktioners effekt reduceres
midlertidigt, f.eks. kølekapaciteten for aircondition og motoreffekten.
Gearkasse
Manuel 5-gears (MTX75).
Dimensioner
Ved montering af nye dæk anbefales den
samme type og fabrikat, som bilen var udstyret med fra fabrikken – de er udviklet til et lavt
brændstofforbrug.
Lufttryk
For lavt pumpede dæk øger brændstofforbruget. Kontroller derfor trykket i dækkene
med jævne mellemrum.
Ved at bruge såkaldt ECO-tryk1 minimeres
brændstofforbruget. Der kan opleves en vis
påvirkning af kørekomfort, vejlyd og styregenskaber, men det påvirker ikke sikkerheden.
Se mærkaten med anbefalet dæktryk ved
førerens dørstolpe.
1
6
Det tryk, der anbefales ved maksimal belastning.
DRIVE-09W20.fm Page 7 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Specifikationer
Batterier
Batteriernes placering
Bilen er udstyret med to 12 V-batterier – et
ekstra kraftigt startbatteri og et støttebatteri
som hjælper til ved Start/Stop-funktionens
start.
Start
Støtte
Kuldestartstrøm,
CCA1 (A)
760
120
Kapacitet (Ah)
70
8
Størrelse2,
L×B×H (mm)
1Ifølge
2
278×175×190 150×88×105
SAE-standard.
Størst mulige størrelse.
OBS
Jo højere strømforbrug i bilen (ekstra kulde/
varme osv.), desto mere skal batterierne
oplades = Øget brændstofforbrug.
• Når startbatteriet har brug for opladning,
slås Start/Stop-funktionen midlertidigt fra.
Hvis Start/Stop-funktionen midlertidigt er
slået fra pga. højt strømforbrug, betyder det:
• Motoren standser ikke automatisk.
• Motoren starter automatisk1 uden at føreren trykker ned på koblingen.
1. Startbatteri 2. Støttebatteri.
Startbatteriet beskrives udførligt i den almindelige instruktionsbog.
OBS
Hvis startbatteriet er blevet så afladet, at alt
er "sort" og bilen i princippet mangler alle
normale elektriske funktioner, og motoren
derefter startes ved hjælp af et eksternt batteri eller batterioplader, vil Start/Stop-funktionen være aktiveret. Motoren vil kunne
standses automatisk, men det lykkes ikke
altid for Start/Stop-funktionen at starte
motoren automatisk ved et stop.
For at sikre en vellykket automatisk start
efter stop skal batteriet først lades op. Ved
en udetemperatur på +15 °C skal batteriet
oplades i mindst 1 time. Ved en lavere udetemperatur anbefales en opladningstid på
3–4 timer. Det anbefales at lade batteriet op
med en ekstern batterioplader.
For mere information om opladning af startbatteri, se instruktionsbogen.
Støttebatteriet er placeret under venstre forlygte og behøver normalt ingen service.
Vigtigt
Ved midlertidig tilkobling af eksternt startbatteri eller batterioplader må bilens negative batteripoler aldrig bruges til tilslutning –
kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.
• Se instruktionsbogen for en beskrivelse af,
hvor og hvordan kabelklemmerne placeres.
1 Automatisk
start kan kun ske, hvis gearstangen står i frigear.
7
DRIVE-09W20.fm Page 8 Thursday, October 1, 2009 2:34 PM
DRIVe
Specifikationer og generel information
Denne tryksag
Sikringer - Start/Stop-funktion
Denne brugsanvisning er et supplement til
bilens almindelige instruktionsbog.
Ved usikkerhed angående nogen af bilens
funktioner: Læs først i nærmere instruktionsbogen.
For svar på yderligere spørgsmål anbefales
kontakt med en forhandler eller repræsentant
for Volvo Car Corporation.
Internet
Udviklingen inden for miljøtilpasset teknologi
går stadig fremad, og trykt information kan
hurtigt blive forældet eller uaktuel.
Start/Stop-sikringers placering.
Nr.
Komponent
A
11M/1 Generator, motorrum
125
11M/2 Sensor, batteriovervågning
15
25
CEM, dieselmotor
10
Vigtigt
En brændt sikring må kun udskiftes med en
sikring, der har den samme farve og amperetal.
Vi anbefaler et besøg på Volvos internetside
www.volvocars.com – her findes den nyeste
og mest aktuelle information om din bil.
Ændringer
De specifikationer, konstruktionsdata og illustrationer, der findes i dette tillæg, er ikke
bindende.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden foregående varsel.
©Volvo Car Corporation
8
VOLVO C30, S40 & V50
drive
TILLÆG TIL INSTRUKTIONSBOGEN
Volvo Car Corporation IE&&599
9Vc^h]!6I 094+Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%.!8deng^\]i'%%%"'%%.Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
,
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising