Volvo S40 2008 Instruktionsvejledning

Volvo S40 2008 Instruktionsvejledning
VOLVO S40
instruktionsbog
WEB EDITION
Kære Volvo-ejer
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo.
Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og
komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler og
er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
00 Indledning
01 Sikkerhed
Indledning ........................................... 6
Volvo-personvogne og miljøet ............ 7
Sikkerhedsseler ................................ 12
Airbag-systemet ............................... 15
Airbags (SRS) ................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ..... 18
Sideairbag (SIPS-bag) ...................... 20
Beskyttelsesgardin (IC) .................... 22
WHIPS .............................................. 23
Hvornår udløses systemet ............... 25
Kollisionsstatus ................................ 26
Børnesikkerhed ................................ 27
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil ..........34
Oversigt over højrestyret bil ..............36
Betjeningspanel på førerens dør .......38
Kombinationsinstrument ...................39
Kontrol- og advarselssymboler .........40
Informationsdisplay ...........................44
Stikkontakt ........................................45
Belysningspanel ................................46
Venstre rathåndtag ............................49
Højre rathåndtag ...............................51
Fartpilot (ekstraudstyr) ......................53
Knapper på rattet (ekstraudstyr) .......54
Ratindstilling, advarselsblinklys ........55
Parkeringsbremse .............................56
Elektriske rudetræk........................... 57
Sidespejle .........................................59
Elbetjent soltag (ekstraudstyr) ..........63
Personlige indstillinger ......................65
2
Indhold
03 Klima
04 Interiør
05 Lås og alarm
Generelt om klimaet ......................... 70
Manuelt klimaanlæg, AC .................. 72
Elektronisk klimaanlæg, ECC
(ekstraudstyr) .................................... 75
Luftfordeling ..................................... 78
Brændstofdrevet parkeringsvarmer
(ekstraudstyr) .................................... 79
Forsæder ...........................................84
Kabinebelysning ................................86
Opbevaringssteder i kabinen ............88
Bagsæde ...........................................92
Bagagerum .......................................94
Fjernbetjening med nøgleblad .......... 98
Privatlåsning (ekstraudstyr) ............ 100
Låsepunkter .................................... 101
Keyless drive (ekstraudstyr) ............ 102
Batteri i fjernbetjening .................... 105
Låsning og oplåsning ..................... 106
Børnesikkerhedslås ........................ 109
Alarm (ekstraudstyr) ....................... 110
3
Indhold
4
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
08 Vedligeholdelse
Generelt ........................................... 116
Brændstofpåfyldning ....................... 118
Start af motor .................................. 119
Start- og ratlås ................................ 120
Start af motor – Flexifuel ................. 121
Keyless drive ................................... 122
Manuel gearkasse ........................... 123
Automatgearkasse .......................... 125
Firehjulstræk .................................... 128
Bremsesystemet .............................. 129
Stabilitets- og
traktionssikringssystem ................... 131
Parkeringshjælp (ekstraudstyr) ........ 133
BLIS – Blind Spot Information
System (ekstraudstyr) ...................... 136
Bugsering og bjergning ................... 140
Starthjælp ........................................ 142
Kørsel med anhænger ..................... 143
Trækanordning ................................. 145
Delelig trækkrog .............................. 147
Lastning ........................................... 152
Tilpasning af lyskegle ...................... 153
Generelt .......................................... 156
Tryk i dæk ....................................... 160
Advarselstrekant og reservehjul ..... 162
Skift af hjul ..................................... 164
Midlertidig dæklapning .................. 166
Rengøring ....................................... 172
Udbedring af lakskader .................. 175
Rustbeskyttelse .............................. 176
Indhold
09 Vedligeholdelse og service
10 Infotainment
11 Specifikationer
Volvo-service .................................. 180
Egen vedligeholdelse ..................... 181
Motorhjelm og motorrum ............... 182
Diesel .............................................. 183
Olier og væsker .............................. 184
Viskerblade ..................................... 189
Batteri ............................................. 190
Udskiftning af pærer ....................... 192
Sikringer ......................................... 199
Generelt ..........................................208
Audiofunktioner ...............................209
Radiofunktioner ...............................212
Cd-funktioner ..................................216
Menustruktur – lydanlæg ................218
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) ......219
Menustruktur – telefon ....................226
Typebetegnelse ............................... 232
Specifikationer ................................ 233
Mål og vægt .................................... 234
Motorspecifikationer ....................... 235
Motorolie ......................................... 237
Væsker og smøremidler .................. 241
Brændstof ....................................... 243
Katalysator ...................................... 247
Elektrisk anlæg ............................... 248
Typegodkendelse ............................ 250
5
Indledning
Indledning
Instruktionsbogen
En god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for
at gøre sig bekendt med nye funktioner, får
råd om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige situationer, og lærer at udnytte alle
bilens finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt
Tekst under overskriften Vigtigt! gør opmærksom på en risiko for, at bilen kan tage
skade, medmindre anvisningerne følges.
Udstyret, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr
(fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør
(ekstraudstyr).
6
OBS
Volvos biler har forskelligt udstyr på grund
af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale eller lokale love og
bestemmelser. Hvis du er i tvivl om, hvad
der er standardudstyr, ekstraudstyr eller tilbehør, bedes du kontakte din Volvo-forhandler.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os
ret til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Indledning
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også overbevist om, at vore kunder deler vores
omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISOcertifikat, der inkluderer miljøstandarden
(ISO 14001) dækkende fabrikker, centrale
funktioner samt flere af vores andre enheder.
Vi stiller også krav til vores samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Samtlige Volvo-modeller har miljøvaredeklarationen EPI (Environmental Product Information). Den viser, hvordan miljøet påvirkes i
hele bilens livscyklus.
lavere brændstofforbruget er, desto lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. For flere oplysninger læs under
overskriften Tag hensyn til miljøet på s. 8.
Du kan læse mere om dette på
www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Desto
7
Indledning
Volvo-personvogne og miljøet
Effektiv udstødningsrensning
Tekstilstandard
Tag hensyn til miljøet
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud, et koncept som indebærer et rent kabinemiljø samt højeffektiv
udstødningsrensning. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Interiøret i en Volvo er udformet, så det er
komfortabelt og behageligt, også for kontaktallergikere og astmatikere. Alle vores betræk
og interiørtekstiler er testede med hensyn til
visse sundhedsskadelige og allergifremkaldende stoffer og emissioner. Hermed opfylder alle tekstiler kravene i standarden
Öko-Tex 1002, et stort fremskridt for et
sundere kabinemiljø.
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk, købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge for
service og vedligeholdelse af bilen efter
anvisningerne i instruktionsbogen.
Ren luft i kabinen
Et kabinefilter forhindrer, at støv og pollen
kommer ind i kabinen via luftindtaget.
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS1 (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for
i trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af visse
sundhedsskadelige gasser, f.eks. kuldioxid,
bliver for højt, lukkes luftindtaget. En sådan
situation kan opstå i f.eks. tæt trafik, køer
eller tunneller.
Kulfiltret bevirker, at indstrømning af kvælstofoxider, troposfærisk ozon og kulbrinter
forhindres.
1
8
Ekstraudstyr
Öko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel sikkerhedsseler, måtter, stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med naturlige
vækststoffer og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos
værksteder får overladt at servicere og vedligeholde din bil, indgår den i vores system. Vi
stiller krav til, hvordan vore værkstedslokaler
skal være udformet for at forhindre spild og
udslip i miljøet. Vort værkstedspersonale har
de kundskaber og det værktøj, der kræves
for at garantere god miljøomsorg.
2
Flere oplysninger på www.oekotex.com
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (for flere råd om, hvordan man tager hensyn til miljøet og kører
økonomisk, se s. 116).
• Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk (se side 160).
• Taglast og skiboks giver
større luftmodstand og
væsentligt højere brændstofforbrug. De bør
afmonteres umiddelbart
efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større belastning, des højere
brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
• Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
Indledning
Volvo-personvogne og miljøet
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Benyt motorbremsen ved
opbremsning.
• Undgå tomgangskørsel. Tag hensyn til
lokale bestemmelser. Stands motoren, når
der er længere tids ophold i trafikken.
• Håndtér miljøfarligt affald,
f.eks. batterier og olie, på
en miljøtilpasset måde.
Hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal bortskaffes, bør du
rådføre dig med et autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
• Høj hastighed øger forbruget væsentligt,
fordi luftmodstanden øges. Ved en fordobling af hastigheden øges luftmodstanden
fire gange.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden forlænges eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen, sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
9
Sikkerhedsseler ........................................................................................ 12
Airbag-systemet ....................................................................................... 15
Airbags (SRS) ........................................................................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ............................................................. 18
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................................................................20
Beskyttelsesgardin (IC) ............................................................................22
WHIPS ......................................................................................................23
Hvornår udløses systemet .......................................................................25
Kollisionsstatus ........................................................................................26
Børnesikkerhed ........................................................................................27
10
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Brug altid sikkerhedsselen
Sådan udløses sikkerheds selen
– Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerheds selen
ind. Hvis den ikke rulles helt ind, bør
sikkerheds selen føres ind med hånden, så
den ikke hænger løs.
Sikkerheds selen spærres og kan ikke trækkes ud:
G020104
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
En opbremsning kan få alvorlige følger, medmindre sikkerhedsselen er i brug. Sørg derfor
for, at alle passagerer tager deres sikkerhedssele på. For at sikkerheds selen kan yde
maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den
ligger godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud, da sikkerheds selen er
beregnet til brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt sikkerheds selen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerheds selen er spændt.
12
Tænk på at
• Undlad at bruge clips eller andet, der
forhindrer sikkerheds selen i at sidde rigtigt.
• Sikkerheds selen må ikke være snoet eller
vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerheds selen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette øve indvirkning på airbaggens effekt i tilfælde af en
kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerheds sele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af sikkerheds selen. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerheds selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele sikkerheds selen udskiftes.
Dette gælder også rulle, befæstelser og lås.
En del af sikkerheds selens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom den
tilsyneladende ikke er beskadiget. Sikkerheds selen skal også udskiftes, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sikkerheds
sele skal være typegodkendt og beregnet til
den samme plads som den gamle sikkerheds sele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
Påmindelse om sikkerhedssele
Sikkerhedsselen skal altid bruges under graviditet, men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Sikkerheds selen skal ligge
tæt mod skulderen, med den diagonale del
mellem brysterne og mod siden af maven.
Hoftedelen af sikkerheds selen skal ligge
plant mod siden af lårene og så lavt under
maven som muligt – den må aldrig kunne
glide op. Sikkerheds selen skal befinde sig så
tæt mod kroppen som muligt uden unødvendigt spillerum. Kontrollér også, at den ikke
har vredet sig.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal
en gravid fører indstille sædet og rattet således, at hun har fuld kontrol over bilen (hvilket
G018084
G020105
indebærer, at man let skal kunne nå rattet og
pedalerne). Der skal stræbes efter størst
mulig afstand mellem maven og rattet.
01
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar
og lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig.Lyspåmindelse findes i loftskonsollen og i kombinationsinstrumentet.
Barnestole omfattes ikke af systemet til
påmindelse om sikkerhedssele.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet
har to delfunktioner:
• Informere om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges i bagsædet. Meddelelsen vises på
informationsdisplayet ved brug af sikker-
13
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
hedsselerne eller åbning af bagdør. Meddelelsen slettes automatisk efter
ca. 30 sekunder, men kan også kvitteres
manuelt med et tryk på READ-knappen.
• Påminde om, at et sikkerhedssele i bagsædet er taget af under kørsel. Påmindelse sker gennem meddelelse på
informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignal. Påmindelsen ophører,
når sikkerheds selen er taget på igen, men
kan også bekræftes manuelt med et tryk
på READ-knappen.
Meddelelsen i informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerheds seler, der bruges, er
altid tilgængelig. Tryk på READ-knappen for
at se gemte meddelelser.
Visse markeder
Fører uden sele bliver med lyd og lys påmindet om at tage sikkerhedsselen på. Ved lav
fart gives lydpåmindelse de første
6 sekunder.
14
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer selen om kroppen i tilfælde af et tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen fastholder dermed personen mere effektivt.
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en
meddelelse på informationsdisplayet.
Hvis advarselssymbolet er
defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen SRS-AIRBAG SERVICE PÅKRÆVET eller
SRS-AIRBAG SERVICE STRAKS
vises på informationsdisplayet. Kontakt snarest et autoriseret Volvo-værksted.
G020107
ADVARSEL
Airbag-systemet1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Når startnøglen drejes til I, II eller III, tændes advarselssymbolet
i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er
nogen fejl i Airbag-systemet1.
1
Hvis advarselssymbolet for Airbag-systemet forbliver tændt, eller tændes under
kørslen, er det et tegn på, at Airbag-systemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet kan
angive en fejl i sele-, SIPS-, SRS- eller ICsystemet. Kontakt snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Inkluderer SRS og selestrammere, SIPS og IC.
15
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.1
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerspladsen foran, når airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS
(Supplemental Restraint System). Denne airbag er monteret sammenfoldet midt i rattet.
Rattet er mærket SRS AIRBAG.
G020109
G020108
1
Som supplement til sikkerhedsselen passagersiden er bilen forsynet med en airbag1,
som ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerheds selen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette øve indvirkning på airbaggens effekt i tilfælde af en
kollision.
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
1 Ikke
alle biler har airbag (SRS) i passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
16
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af s. 18.
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
01
SRS-systemet, venstrestyret bil
Systemet består af airbags og sensorer. Ved
en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen/airbaggene pustes
op, samtidig med at de(n) bliver varm(e). For
at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
G020113
G020111
G020110
SRS-systemet
SRS-systemet, højrestyret bil
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej. Der kan derfor opstå ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet beregner den
kollisionskraft, som bilen udsættes for, og
tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Airbaggene har en funktion, som bevirker,
at deres kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen udsættes for.
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
17
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
01
PACOS1 (ekstraudstyr)
Et advarselssymbol i loftspanelet indikerer, at
airbaggen (SRS) på forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se illustrationen ovenfor).
Se under overskriften Til- og frakobling
senere i dette kapitel for information om,
hvordan skift sker.
2
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen i forsædet kan frakobles, hvis bilen er udstyret
med en omskifter for PACOS. Se s. 19 for
information om, hvordan tilkobling/frakobling sker.
Meddelelser
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at passagerpladsens airbag (SRS)
er frakoblet (se illustrationen ovenfor).
1
18
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
G018083
G018082
ADVARSEL
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
OBS
Når fjernnøglen sættes i tændingsstilling II
eller III, vises advarselssymbolet for airbaggen i kombinationsinstrumentet i
ca. 6 sekunder (se s. 15).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige tændingspositioner,
se s. 120.
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet i
loftskonsollen er tændt, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Hvis ovenstående ikke
følges, kan barnet komme i livsfare.
Til- og frakobling
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen (PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. (se under overskriften
Omskifter for – PACOS nedenfor). Kontrollér,
at afbryderen står i den ønskede stilling.
Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges til at
ændre stilling.
For information om nøglebladet, se s. 99.
(Også andre genstande med en nøglelignende udformning kan benyttes.) Medmindre
ovenstående nøje følges, risikerer man at
barnet bringes i livsfare.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
01
Omskifter for – PACOS
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
ADVARSEL
1
ADVARSEL
2
G019800
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for Airbag-systemet vises på kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der
er opstået en alvorlig fejl. Henvend dig snarest til et autoriseret Volvo-værksted.
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædepassagerpladsen. Dette
gælder alle personer, der er mindre end
140 cm.
Frakoblet airbag (passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Omskifterens placering
1. Airbaggen er tilkoblet. Når omskifteren
har denne indstilling, må der sidde en
passager der er højere end 140 cm, på
forsædepassagerpladsen, men aldrig et
barn i en barnestol eller på en pude.
2. Airbaggen er frakoblet. Når omskifteren
har denne indstilling, må der sidde et
barn i en barnestol eller på en pude på
forsædepassagerpladsen, men aldrig
personer der er højere end 140 cm.
19
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
Sideairbag – SIPS-bag
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-bagsystemet kan forårsage
funktionsfejl og få alvorlige personskader til
følge.
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
G020118
ADVARSEL
Sideairbaggenes placering
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne
beskytter brystkassen og udgør en vigtig del
af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem stolens yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
ADVARSEL
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller sædeovertræk, der er godkendt af Volvo. Andre
overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
ADVARSEL
Sideairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
1 Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af s. 18.
20
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Førersiden, venstrestyret bil
SIPS-bagsystemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og sideairbaggen
pustes op. Airbaggen pustes op mellem den
kørende og dørpanelet og dæmper dermed
stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket.
Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
Passagersiden, venstrestyret bil
G020343
G020121
G020120
SIPS-bag
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i passagersiden foran i venstrestyret bil.
21
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
G015265
Egenskaber
Gardinairbaggen IC (Inflatable Curtain) er et
supplement til SIPS og airbaggene. Den er
monteret langs begge sider af loftet og
beskytter alle bilens yderpladser. I tilfælde af
en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
nogle sensorer, og gardinairbaggen pustes
op. Den bidrager til at beskytte førerens og
passagerernes hoveder mod at slå imod
indersiden af bilen ved en kollision.
22
ADVARSEL
Der må aldrig hænges eller fastgøres tungere genstande i håndtagene i loftet. Krogen er kun beregnet til let overtøj - ikke til
hårde genstande, som f.eks. paraplyer.
Der må ikke fastskrues eller monteres noget
i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må bruges.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. Ellers kan
beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet, som er skjult i bilens loft, udeblive.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs
egenskaber har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af sædet eller WHIPS-systemet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
23
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
G020125
G020126
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogle af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at
få kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
24
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedfældede ryglæn.
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde yderplads
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision1
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1
Beskyttelsesgardin IC
Ved sidekollision1
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
01
1
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende fremgangsmåde:
• Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet vædet med vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og
forbrændingsskader på huden.
25
01 Sikkerhed
01
Kollisionsstatus
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
G020127
Tag først startnøglen ud, og sæt den i igen.
Bilens elektronik forsøger nu at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter
at starte bilen. Hvis der stadig vises KOLLISIONSFUNKT. på displayet, må bilen ikke
køres eller bugseres. Skjulte skader kan gøre
bilen umulig at manøvrere under kørslen,
selvom den forekommer at være kørbar.
Hvis bilen har været udsat for en kollision,
kan teksten KOLLISIONSFUNKT.-SE
INSTRUKT.BOG blive vist på informationsdisplayet. Det betyder, at bilens funktioner er
nedsat. Kollisionsstatus er en beskyttelse,
der træder i kraft, hvis kollisionen kan have
beskadiget en vigtig funktion i bilen, f. eks.
brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof ud af bilen. Der må heller ikke lugte af
brændstof.
26
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at KOLLISIONSFUNKT. er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige position.
Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i kollisionsstatus. Det kan føre til personskader, eller at bilen ikke fungerer som
normalt. Lad altid et autoriseret Volvoværksted tage sig af kontrol og tilbagestilling af bilen til NORMAL MODE efter visning af KOLLISIONSFUNKT.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når KOLLISIONSFUNKT. vises. Forlad straks bilen.
ADVARSEL
Hvis bilen stadig er i kollisionsstatus, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
uden airbag på passagerpladsen, eller hvis
airbaggen er frakoblet.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere
oplysninger se s. 29.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
OBS
Hvis der opstår problemer med montering
af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente nærmere vejledning hos producenten.
G020128
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn
sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og
befæstelsesanordninger har den rette placering og tilstrækkelig styrke.
01
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning, der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædet længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
• en barnestol/barnepude på passagersædet foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• En bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
passagerpladsens airbag er tilkoblet. Barnet
kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen
pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1 Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 18.
27
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Airbag-mærkat
Mærkat placeret på instrumentpanelets gavl
28
G018620
G018564
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod
selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
Mærkat placeret på instrumentpanelens gavl
(kun Australien)
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Placering af børn i bilen
For anden barnebeskyttelse end den, der vises i tabellen, skal bilen findes på producentens vedlagte liste eller være godkendt ifølge ECE R44.
Vægt/alder
Forsæde1
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 0
max. 10 kg
(0–9 måneder)
Gruppe 0+
max. 13 kg
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen og
instrumentpanelet.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
befæstelsessystemet ISOFIX.
Gruppe 1
9–18 kg
(9–36 måneder)
Gruppe 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug
beskyttelsespude mellem barnestolen og
instrumentpanelet.
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Freeway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Freeway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo integreret selepude – findes som
fabriksmonteret ekstraudstyr.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03168
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) fremgår af side 18.
29
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Indbyggede selepuder (ekstraudstyr)
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.1
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Opslåning af selepude
1
2
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
børn god sikkerhed. Selepuderne - i kombination med normale sikkerhedsseler - er
godkendt til børn, der vejer 15-36 kg.
G020808
G015013
1Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 18.
3
– Træk i håndtaget, så selepuden løftes
op (1).
– Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud (2).
– Tryk, indtil den låses fast (3).
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Kontrollér at:
• selepuden er i låst stilling
• sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
30
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet.
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
• sikkerhedsselen ikke ligger over barnets
hals eller ligger under skulderen
• Justér nakkestøttens position i forhold til
barnets hoved.
01
ISOFIX monteringssystem til barnestole (ekstraudstyr)
Nedslåning af selepude
1
2
– Træk i håndtaget (1).
– Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast (2).
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
G015268
Reparation og udskiftning bør kun foretages
af et autoriseret Volvo-værksted, og man
må ikke selv foretage ændringer eller tilføjelser.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden udskiftes. En del af selepudens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom den
tilsyneladende ikke er beskadiget. Puden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
G014507
ADVARSEL
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se illustrationen ovenfor).
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal
fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
31
Oversigt over venstrestyret bil ..................................................................34
Oversigt over højrestyret bil .....................................................................36
Betjeningspanel på førerens dør ..............................................................38
Kombinationsinstrument ..........................................................................39
Kontrol- og advarselssymboler ................................................................40
Informationsdisplay .................................................................................. 44
Stikkontakt ...............................................................................................45
Belysningspanel .......................................................................................46
Venstre rathåndtag ...................................................................................49
Højre rathåndtag ......................................................................................51
Fartpilot (ekstraudstyr) .............................................................................53
Knapper på rattet (ekstraudstyr) ..............................................................54
Ratindstilling, advarselsblinklys ...............................................................55
Parkeringsbremse ....................................................................................56
Elektriske rudetræk .................................................................................. 57
Sidespejle .................................................................................................59
Elbetjent soltag (ekstraudstyr) ..................................................................63
Personlige indstillinger .............................................................................65
32
INSTRUMENTER, KONTAKTER OG REGULERINGSANORDNINGER
02
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
19
20
18
21
17
16
15
22
02
9
10
11
12 13 14
7
28
7
23 24 25 26 27
8
8
7
7
6
29
5
4
30
3
3
2
31
1
32
34
34
G019492
33
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
1. Indstilling af rat
2. Motorhjelmåbner
3. Betjeningspanel
4. Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
5. Belysning, åbner for tankdækselklap
6. Døråbningshåndtag, låseknap
7. Ventilationsspjæld på instrumentpanel
8. Ventilationsspjæld ved siderude
9. Fartpilot
10. Signalhorn, airbag
11. Kombinationsinstrument
12. Knapper til infotainment
13. Forrudeviskere, sprinklere og forlygtesprinklere
14. Tændingslås
15. Betjening af soltag
16. Ingen funktion
17. Frakobling af alarmsensorer, spærret låsestilling
18. Interiørlys-kontakt
19. Læselampe, venstre side
20. Læselampe, højre side
21. Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for
passagerplads
22. Bakspejl
23. Display til klimaanlæg og infotainment
24. Infotainment
25. Indstillinger for klimaanlæg, infotainment og personlige indstillinger
26. Klimaanlæg
27. Gearstang
28. Advarselsblinklys
29. Døråbningshåndtag
30. Handskerum
31. Parkeringsbremse
32. Stikkontakt/cigarettænder
33. Blind Spot Information System, BLIS
34. Kontakt, ekstraudstyr
02
35
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
18
19
16
17
21
20
15
22
02
10 11 12 13 14
9
29
9
23 24 25
26
27
28
8
8
9
9
7
30
31
6
32
5
5
3
33
4
34
1
36
G019493
2
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
1. Stikkontakt, cigarettænder
2. Blind Spot Information System, BLIS
3. Kontakt, ekstraudstyr
4. Parkeringsbremse
5. Betjeningspanel
6. Handskerum
7. Døråbningshåndtag
8. Ventilationsspjæld ved siderude
9. Ventilationsspjæld på instrumentpanel
10. Gearstang
11. Klimaanlæg
12. Indstillinger for klimaanlæg, infotainment og personlige indstillinger
13. Infotainment
14. Display til klimaanlæg og infotainment
15. Bakspejl
16. Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for
passagerplads
17. Interiørlys-kontakt
18. Læselampe, venstre side
19. Læselampe, højre side
20. Ingen funktion
21. Frakobling af alarmsensorer, spærret låsestilling
22. Betjening af soltag
23. Tændingslås
24. Forrudeviskere og -sprinklere, forlygtesprinklere
25. Fartpilot
26. Kombinationsinstrumentet
27. Signalhorn, airbag
28. Knapper til infotainment
29. Advarselsblinklys
30. Døråbningshåndtag, låseknap
31. Belysning, åbner for tankdækselklap
32. Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
33. Motorhjelmåbner
34. Indstilling af rat
02
37
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel på førerens dør
02
2
2
3
4
5
G017435
1
1. Frakobling af rudetræk bagi (standard)
Elektrisk børnesikkerhedslås (ekstraudstyr).
2. Rudetræk
3. Venstre sidespejl
4. Indstilling af sidespejle
5. Højre sidespejl
38
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
02
8
1.
2.
3.
4.
Speedometer.
Afvisere, venstre side.
Advarselssymbol.
Informationsdisplay – Displayet viser
information og advarsler og udetemperatur. Når udetemperaturen er mellem
+2 °C og –5 °C, lyser der et symbol af
et snefnug på displayet. Det er en
advarsel om glat føre. Når bilen har
holdt stille, kan udendørstermometeret
vise en for høj værdi.
5. Informationssymbol.
2
9
3
10
4
11
5
6
12
7
13
14
6. Afvisere, højre side.
7. Omdrejningstæller – Viser motorens
omdrejningshastighed i 1000 omdrejninger/minut.
8. Kontrol- og informationssymboler.
9. Brændstofmåler.
10. Triptællerknap – Benyttes til måling af
korte strækninger. Ved korte tryk på
knappen skiftes mellem triptællerne T1
og T2. Et langt tryk (over 2 sekunder)
nulstiller den aktiverede triptæller.
G018182
1
11. Display – Viser den valgte stilling i
automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller, triptæller og fartpilot.
12. Fjernlysindikator.
13. Temperaturmåler – Temperaturmåler
for motorens kølesystem. Hvis temperaturen bliver unormalt høj, og viseren
går ind i det røde felt, vises der en
meddelelse på displayet. Husk på, at
f.eks. en ekstra forlygte foran luftindtaget nedsætter kølingen ved høje udetemperaturer og hård motorbelastning.
14. Kontrol- og advarselssymboler.
39
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige symboler undtagen for fejl i udstødningsrensningssystemet og for
lavt olietryk. Nogle symboler kan,
afhængigt af bilens udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende
funktion.
1
40
Hvis bilen køres med højere hastighed end
ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
For visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst
på displayet (se side 184).
Det gule informationssymbol
lyser i kombination med tekst i
informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i et af
bilens systemer. Teksten slukkes
ved at trykke på READ-knappen, se s. 44,
eller forsvinder automatisk efter nogen tid
(tiden varierer, afhængigt af hvilken funktion
der indikeres).
G020136
02
Symboler midt på instrumentet
Alle kontrol- og advarselssymboler1 lyser, når
startnøglen drejes til stilling II inden start. På
den måde bekræftes det, at symbolerne fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af symbolet for håndbremsen, som først slukkes, når
den udløses.
Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl,
som kan indvirke på sikkerheden
og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises en forklarende tekst på
informationsdisplayet. Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk med READknappen, se s. 44. Advarselssymbolet kan
også tændes i kombination med andre symboler.
– Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
– Læs informationen på informationsdisplayet. Afhjælp ifølge meddelelsen på displayet. Slet meddelelsen med READ.
Det gule informationssymbol kan også tændes i kombination med andre symboler.
Hvis bilen køres med lavere hastighed end
ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk efter nogen tid.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – venstre side
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
– Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse.
1
2
3
4
7. Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er der
ca. 8 liter brændstof tilbage i en
benzindrevet bil, henholdsvis ca.
7 liter i en dieseldrevet bil.
02
3. Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
5
6
G020137
7
1. Fejl i bilens
udstødningsrensningssystem
Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
2. Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale
bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
4. Stabilitetssystem, STC eller DSTC
Nærmere oplysninger om systemets funktioner og symboler
fremgår af side 131.
5. Ingen funktion
6. Motorforvarmer (diesel)
Symbolet lyser, når forvarmning
af motoren er i gang. Der foregår
forvarmning, når temperaturen
ligger under –2 °C. Når symbolet
er slukket, kan bilen startes.
41
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – højre side
OBS
02
1
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
2
3
4
5
6
G020138
7
1. Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er
i brug, og påhængsvognen er
koblet til. Hvis symbolet ikke blinker, er en af bilens eller
påhængsvognens lygter defekt.
2. Parkeringsbremse trukket
Dette symbol lyser, når parkeringsbremsen er trukket an. Træk
altid parkeringsbremsen til endestillingen.
42
3. Airbags – (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt
eller tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kør snarest til et autoriseret Volvo-værksted for at få foretaget kontrol.
4. For lavt olietryk1
Hvis symbolet tændes under kørsel, er olietrykket for lavt. Stands
motoren med det samme, kontrollér oliestanden i motoren, og
efterfyld efter behov. Hvis symbolet tændes, men oliestanden er normal,
skal man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
1
For visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst
på displayet (se side 184).
5. Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person
på forsæderne ikke har spændt
sin sikkerhedssele, eller hvis en
person på bagsædet har taget
sin sele af.
6. Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
anlæg. Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
7. Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
niveauet i bremsevæsken være
for lavt.
– Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen (se
side 187). Hvis niveauet er under MIN på
beholderen, bør man ikke køre videre med
bilen, men få den bjerget til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der
være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
• Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
• Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres. Se s. 187.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen1 eller bagagerumsklappen ikke er rigtigt lukket, bliver
føreren gjort opmærksom på det.
02
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig lavere
hastighed end ca. 7 km/t, lyser
informationssymbolet, når der på
displayet vises
FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN,
VENSTRE BAGDØR ÅBEN,
MOTORHJELM ÅBEN eller
HØJRE BAGDØR ÅBEN. Stands bilen på det
første sikre sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Høj hastighed
Hvis bilen køres i højere hastighed end ca. 7 km/t, lyser symbolet, når der på displayet vises en
af meddelelserne i foregående
stykke.
Påmindelse bagagerumsklap
Hvis bagagerumsklappen er
åben, tændes informationssymbolet, og BAGKLAP ÅBEN vises
på displayet.
1
Kun biler med alarm
43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelser
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på informationsdisplayet.
02
1
– Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af
READ-knappen. Fejlmeddelelser gemmes
på en hukommelsesliste, indtil fejlen er
afhjulpet.
G019617
OBS
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
BESTIL TID TIL SERVICE
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
Stands bilen på et sikkert sted, og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen på et sikkert sted, og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Bilen skal straks til eftersyn hos et autoriseret Volvo-værksted.
Læs instruktionsbogen.
Bilen skal snarest muligt til eftersyn hos et autoriseret Volvo-værksted.
Der bør bestilles tid til service hos et autoriseret Volvo-værksted.
Det er tid til service hos et autoriseret Volvo-værksted. Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte
kilometer, hvor mange måneder der er gået siden sidste service, hvor længe motoren har været i drift
og oliekvalitet.
Hvis serviceintervallet ikke følges, dækker garantien ikke dele, der eventuelt beskadiges. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted for service.
Kontroller oliestanden. Meddelelsen vises hver 10 000. km (visse motorvarianter). For information om
kontrol af olieniveau, se s. 185.
Dieselpartikelfiltret skal regenereres, se s. 119.
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er reduceret, se s. 132 for flere varianter.
TID TIL SERVICE OVERSKREDET
KONTROLLER OLIENIVEAU
SODFILTER FULDT – SE INSTRUKT.BOG
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
44
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af kørselscomputeren, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
12 V-stikkontakt
Cigarettænder (ekstraudstyr)
Stikkontakt i bagsædet
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen
ind. Når tændfunktionen er klar, springer
knappen ud igen. Træk tænderen ud, og
brug gløden til at tænde med.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt
12 -volts tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller
køleboks. Den maksimale strømstyrke er
10 A. Der leveres kun strøm, hvis startnøglen
mindst står i stilling I.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
G017438
G019621
02
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
OBS
Cigarettænderen virker ikke i denne kontakt.
Den er beregnet til 12 V. Den maksimale
strømstyrke er 10 A. Der forsynes kun strøm
fra kontakten, hvis startnøglen mindst står i
stilling I.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Lyshøjderegulering
1
2
4
5
3
6
G020139
02
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette retning, hvilket kan føre til blænding af
modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til II.
– Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
– Rul hjulet (1) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon-lygter1 har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler
hjulet (1).
Positions-/parkeringslys
Stilling Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
stilling.
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset startnøglens stilling.
– Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når startnøglen er i stilling II, er positions-/
parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Forlygter
Automatisk nærlys (visse lande)
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling II, undtagen når
lyskontakten (2) står i midterstilling. Om nød1
46
Ekstraudstyr
vendigt kan nærlysautomatikken deaktiveres
af et autoriseret Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
– Drej startnøglen til II.
– Nærlyset aktiveres ved at lyskontakten (2)
drejes højre om til endestillingen.
– Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se s. 49.
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling I eller 0.
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen er i stilling II, og lyskontakten (2) står i
en af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i mørke.
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Udvidet displaybelysning
For at lette aflæsning af kilometertæller, triptæller, ur og udendørstermometer lyser de,
når bilen låses op, og når nøglen er taget ud
af startlåsen. Displayene slukkes, når bilen
låses.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Tågelys
Active Bi-Xenon Lights (ekstraudstyr)
02
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller fortågelygterne.
– Tryk på knap (6).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (6).
Tankdækselklap
Tankdækselklappen åbnes, når bilen ikke er
låst, ved at trykke på knap (5) (se side 106).
G018073
– Tryk på knap (4).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (4).
Belysningspanel, for Active Bi-Xenon Lights
Hvis bilen er udstyret med aktive forlygter
(Active Bi-Xenon Lights, ABL) følger lyset fra
forlygterne rattets bevægelse for at give
maksimal belysning i kurver og kryds, og dermed øget sikkerhed.
G020789
Fortågelygter (ekstraudstyr)
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
Lyskegle med funktionen deaktiveret (venstre)
henholdsvis aktiveret (højre)
Dioden
lyser, når funktionen er aktiv.
Ved fejl blinker dioden, og der vises en fejlmeddelelse på informationsdisplayet. Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke, og
kun når bilen er i bevægelse.
Funktionen kan deaktiveres/aktiveres med
lyskontakten.
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Bremselys
02
Bremselyset tændes automatisk ved
opbremsning.
Nødbremselys og automatiske advarselsblinklys, EBL1
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveres ved
hård opbremsning, eller hvis ABS-bremserne
aktiveres. Funktionen medfører, at bremselyset blinker, så bagfra kommende køretøjer
straks bliver ekstra opmærksomme.
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i
gang i mere end 0,5 sekund eller ved kraftig
opbremsning, men kun når opbremsning
sker fra hastigheder over 50 km/t. Når bilens
hastighed er lavere end 30 km/t lyser bremselyset igen normalt, og advarselsblinklysene
slås automatisk til. Advarselsblinklysene er
slået til, indtil der accelereres igen, men kan
deaktiveres med knappen til advarselsblinklys, se s. 55.
1
48
Visse markeder
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre rathåndtag
Kontaktarmens positioner
Kort blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
stilling (1), og slip den.
Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen vender tilbage til sin udgangsstilling.
2
– Stig ud af bilen, og lås døren.
02
Skift mellem fjern- og nærlys
1
Startnøglen skal stå på II, for at fjernlyset kan
tændes.
3
4
2
1.
2.
3.
4.
G019618
1
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens, afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt orienteringslys
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endepositionen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af rattets bevægelse.
– Drej lyskontakten højre om til endestillingen. Se s. 46.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
Overhalingslys
– Før armen let ind mod rattet til
endepositionen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Overhalingslys fungerer kun, når startnøglen
er sat i tændingslåsen.
Orienteringslys
En del af eksteriørlyset kan holdes tændt og
fungere som orienteringslys, efter at bilen er
låst. Den tid, der går, er 30 sekunder,1 men
kan ændres til 60 eller 90 sekunder, se s. 66.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
1
Standardopsætning
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre rathåndtag
Kørselscomputer (ekstraudstyr)
02
Funktioner
Kørselscomputeren viser følgende information:
C
A
•
•
•
•
•
•
G019619
B
Regulering
For at få adgang til dataene i kørselscomputeren skal fingerhjulet (B) drejes trinvist op
eller ned. Når det drejes endnu en gang,
kommer man tilbage til udgangsstillingen.
OBS
Hvis der kommer en advarselsmeddelelse,
mens informationscentret er i brug, skal der
kvitteres for denne meddelelse. Man kvitterer ved at trykke på READ-knappen (A),
hvorved man kommer tilbage til informationscenterfunktionen.
GENNEMSNITSHASTIGHED
FAKT. HASTIGHED MPH
AKTUELT FORBR
GENNEMSNITSFORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis en
brændstofdrevet varmer har været i brug.
STC/DSTC, se s. 131
GENNEMSNITSHASTIGHED
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitshastigheden og danner grundlag for den
nye værdi, når man begynder at køre igen.
Nulstilling foretages med RESETknappen (C).
KILOMETER TIL TOM TANK
Beregningen af kørselsstrækningen til tom
tank baseres på gennemsnitsforbruget for de
sidst kørte 30 km. Når kørselsstrækningen til
tom tank er mindre end 20 km viser displayet
"----".
OBS
FAKT. HASTIGHED MPH1
Aktuel hastighed vises i mph.
AKTUELT FORBR
Beregning af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Visningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet. I løbet af den tid regenerering2 er i
gang, kan brændstofforbruget øges, se
s. 119.
1 Visse
2
50
GENNEMSNITSFORBRUG
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitshastigheden og huskes, indtil funktionen
nulstilles. Nulstilling foretages med RESETknappen (C).
lande
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
Der kan opstå nogen fejlvisning ved ændret
brændstofforbrug forårsaget af f.eks.
ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet varmer.
Nulstilling
– Vælg GNS HASTIGHED eller GNS FORBRUG
– Hold RESET-knappen (C) inde i mindst 5
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre rathåndtag
Forrudeviskere
B
C
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
Forrude-/forlygtesprinklere
Intervalviskning
Du kan selv indstille passende
hastighed for intervalviskning.
Drej fingerhjulet (C) opad for at få
kortere tid mellem slagene. Drej
nedad for at øge tiden.
Højtrykssprinkling af forlygter (ekstraudstyr på visse markeder)
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne. Når armen slippes, foretager viskerne nogle ekstra slag.
02
D
0
A
G019620
0
A. Forrude- og forlygtesprinklere
B. Regnsensor – til/fra
C. Fingerhjul
D. Ingen funktion
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i position 0.
Kontinuerlig visning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj
hastighed
Vigtigt
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
er skrabet væk.
Vigtigt
Brug rigeligt med sprinklervæske, når forrudeviskerne arbejder, da forruden skal være
våd.
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles første gang, forruden
sprinkles, og derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden et interval på
10 minutter. Hvis intervallet er længere,
sprinkles forlygterne hver gang.
Parkerings-/positionslys valgt med
knappen på belysningspanelet
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i
position 0
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved hver
5. forrudesprinkling, uanset hvor lang tid
der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre rathåndtag
Regnsensor (ekstraudstyr)
Aktivere regnsensoren:
– Tryk på knappen (B). Et displaysymbol
viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
G018188
02
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer forrudeviskerne
automatisk. Regnsensorens følsomhed
justeres med fingerhjulet (C).
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed,
og nedad for mindre følsomhed (Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes
opad).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal tændings/ startnøglen være i stilling I eller II og
kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0
(ikke aktiveret).
52
– Tryk på knappen (B).
– Før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til stilling 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt
Ved vask i vaskehal: Regnsensoren slås fra
ved at trykke på knap (B), mens startnøglen
er i stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne startes og beskadiges.
Fingerhjul
Indstilling viskernes slagfrekvens med fingerhjulet, når intervalviskning er valgt, eller regnfølsomheden, når regnsensoren er valgt.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot (ekstraudstyr)
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
Midlertidig frakobling
G020141
G018249
– Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Konstantfartholderens omskifter er placeret
til venstre i rattet.
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund)
på + eller – svarer til en hastighedsændring
på 1 km/t eller 1,6 km/t1.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller – for at låse bilens
hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, påvirker ikke fartpilotens indstilling. Når speederen slippes igen, vender
bilen tilbage til den tidligere indstillede
hastighed.
02
• Bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
• Hastigheden på en stigning falder til under
25–30 km/t1
• Gearkassen sættes i stilling N
• Der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• En midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Genoptagelse af tidligere hastighed
– Tryk på knappen for at
komme tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
CRUISE-ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Frakobling
– Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
1
Afhængigt af motortype.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet (ekstraudstyr)
Knapfunktioner
G020142
02
De fire nederste knapper på rattet bruges til
både radio og telefon. Knapfunktionen
afhænger af, hvilket system der er aktiveret.
Med knapperne på rattet kan man skifte mellem indprogrammerede stationer, regulere
lydstyrken og skifte spor på cd.
– Hold en af pilknapperne nede for at hurtigspole eller søge efter en station.
For at kunne foretage indstillinger i audiosystemet skal telefonen være i slået til. Den skal
være aktiveret med ENTER- knappen for at
kunne styre telefonfunktionerne med pilknapperne.
For at vende tilbage til kun Audio skal du
trykke på EXIT.
54
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
Indstilling af rat
Advarselsblinklys
G020143
G020144
02
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
– Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
– Indstil ratten i den stilling, der passer
bedst.
– Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres
tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder
at køre - aldrig under kørsel. Kontrollér
inden kørsel, at rattet er fastlåst i sin stilling.
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
bruges, når bilen holder et sted, hvor den kan
udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision eller
kraftig opbremsning aktiveres advarselsblinklys automatisk, se s. 48. Funktionen kan
deaktiveres med knappen.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse (håndbremse)
– Hvis køretøjet ruller, skal parkeringsbremsestangen trækkes strammere.
Når et køretøj parkeres skal gearvælgeren
altid sættes i 1. gear (for manuel gearkasse)
eller P (for automatisk gearkasse).
02
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
G018260
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Stangen er placeret mellem forsæderne.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede
instrumentpanel tændes, uanset hvor hårdt
parkeringsbremsen trækkes.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
– Tryk fodbremsepedalen godt ned.
– Træk parkeringsbremsestangen stramt
op, så langt den kan komme.
– Slip fodbremsepedalen, og sørg for at
bilen er i stillestående position.
56
Sådan udløses parkeringsbremsen
– Tryk fodbremsepedalen godt ned.
– Træk parkeringsbremsen lidt opad, tryk
knappen ind, slip parkeringsbremsen og
slip knappen.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
Betjening
De elektriske rudetræk betjenes ved hjælp af
knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer
i tændingsstilling I og II.
Førerens dør
og lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af en genstand, afbrydes bevægelsen.
02
B
A
ADVARSEL
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse ved blokering, virker både ved automatisk og manuel lukning, men ikke efter at
klemmebeskyttelsen er udløst.
Efter afsluttet kørsel, og efter at startnøglen
er taget ud, kan ruderne stadig åbnes og lukkes i et begrænset tidsrum, så længe ingen af
dørene åbnes. Betjen ruderne under opsigt.
Åbning af rude:
ADVARSEL
G017439
• Tryk knappens forreste del ned.
Lukning af rude:
• Træk knappens forreste del op.
Fjernbetjening og låseknapper
For betjening af de elektriske rudehejs med
låseknapper og fjernbetjening,
se s. 98 og 107.
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Hold nøje opsigt, hvis bagdørenes ruder
manøvreres fra førerens dør, eller hvis
ruderne lukkes med fjernbetjeningen.
Regulering rudetræk for (A) og bag (B).
Føreren kan betjene alle rudetræk fra sin
plads. Ruderne i fordørene kan åbnes og lukkes på følgende to måder:
Hvis der er et barn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen til
rudetrækkene altid afbrydes ved at tage
startnøglen ud.
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Manuel betjening
Tryk en af knapperne (A) eller (B) let ned, eller
træk den let op. Rudetrækkene bevæger sig
henholdsvis op eller ned, så længe man rører
ved knappen.
Automatisk betjening
Tryk en af knapperne (A) ned, eller træk den
op, og slip den derefter. Sideruderne åbnes
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudetræk
02
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
Rudetræk i bagdørene
OBS
Hvis bilen har elektriske børnesikkerhedslåse i bagdørene, viser lampen også, at
disse er aktiveret. Dørene kan nu ikke åbnes
indefra. Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, vises en tekstmeddelelse på displayet.
G017440
G019512
Passagerplads, foran
Spærring af de bageste rudetræk og elektrisk
børnesikring1.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på de pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
1
58
Ekstraudstyr
G019511
Lampen i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør
Passagerpladsen foran
Knapperne for rudetræk ved passagerpladsen er kun til betjening af den pågældende
rude.
Ruderne i bagdørene kan betjenes med
knapper på de pågældende døre eller kontakten på førerdøren. Hvis lampen i kontakten til spærring af rudetræk i bagdøren (sidder på førerdørens knappanel) er tændt, kan
bagdørenes ruder kun betjenes fra førerdøren. Ruderne i bagdørene betjenes på
samme måde som ruderne i fordørene.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Bakspejl
Bakspejl med kompas (ekstraudstyr
på visse markeder)
Kalibrering af kompas
02
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blændfri indstilling
1. Regulering til blændfri indstilling
2. Normal position
3. Blændfri stilling.
Automatisk blændfri indstilling
(ekstraudstyr)
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk af.
Betjeningspanelet (1) findes ikke på spejle
med automatisk afblænding.
1
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse:
N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst),
S (syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
G020149
3
G020148
2
G020146
1
Jorden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, hvor bilen befandt sig ved leveringen. Kompasset bør kalibreres, hvis bilen
flyttes igennem flere magnetiske zoner.
– Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i tomgang.
– Hold knap (1) inde i mindst 6 sekunder.
Derefter vises tegnet C (knappen er skjult,
brug derfor f.eks. en papirclips til at trykke
på den).
– Hold knap (1) inde i mindst 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetiske
zone vises.
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
13
12
11 10
6
9
8
5
4
3
1
12
5
7
11
10
6
7
8
6
10
9
11
12
13
14
9
8
5
4
3
2
2
Magnetiske zoner i Asien
7
G020150
6
7
1
G020153
3 2
4
G020151
02
– Tryk flere gange på knap (1), indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15 ) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
– Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
– Hold derefter knappen inde i 9 sekunder,
og vælg L for venstrestyrede biler og R for
højrestyrede.
– Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 10 km/t, indtil der vises en kompasretning på displayet, hvilket viser at
kalibreringen er klar.
Magnetiske zoner i Australien
11
12
10
89
10 9
13
5
8
7
11
12
14
4
13
3
Magnetiske zoner i Europa
Magnetiske zoner i Sydamerika
60
15
Magnetiske zoner i Afrika
G020154
G020152
14
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Sidespejle
Sidespejle, der kan vippes ind elektrisk
(ekstraudstyr)
Ved parkering/kørsel på steder med kneben
plads kan spejlene foldes ind. Dette kan
gøres i tændingsstilling I og II.
Fold spejlene ind
– Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
– Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i maksimalt indfoldet stilling.
G018252
Vigtigt
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i
tændingsstilling I og II.
– Tryk på knappen L for venstre sidespejl,
henholdsvis R for højre sidespejl. Lampen
i knappen lyser.
– Justér indstillingen med knappen i midten.
– Tryk endnu en gang på L eller R, hvorefter
lampen slukkes.
Der må ikke bruges en isskraber til at fjerne
is fra spejlene, da man risikerer, at glasset
bliver ridset, og det vand- og smudsafvisende lag1 kan beskadiges.
Brug i stedet elopvarmningsfunktionen, se
s. 73.
1
Ekstraudstyr
ADVARSEL
Begge sidespejle er af vidvinkeltype for at
give godt overblik. Genstande forekommer
at være længere væk, end de i virkeligheden
er.
– Slip knapperne. Spejlene standser automatisk i maksimalt udfoldet stilling.
02
Tilbagestilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind- og udfoldning skal kunne fungere.
– Fold spejlet ind vha. L og R.
– Fold det ud igen med henholdsvis L
eller R. Spejlet er nu tilbage i neutral stilling.
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen på sidespejlene (ekstraudstyr) tændes, når tryghedslys eller orienteringslys aktiveres.
Blind Spot Information System, BLIS
(ekstraudstyr)
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre førerens opmærksom på køretøjer, der kører i
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel (se side 136).
Udfoldning af spejlene
– Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
02
Vand- og smudsafvisende overfladelag
(ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er behandlet med et overfladelag, der forbedrer sigtbarheden ved vanskelige vejrforhold, for
information om pleje, se s. 173.
Sidespejle
Under nogle vejrforhold virker det smudsafvisende overfladelag bedre, hvis elopvarmning af sidespejlene bruges, se s. 73.
Varm sidespejlene op:
• Hvis is eller sne dækker spejlene.
• Ved kraftig regn og smudsige veje.
• Ved dug på spejlet.
Vigtigt
Der må ikke bruges en isskraber til at fjerne
is fra ruderne, da det vand- og smudsafvisende lag kan beskadiges. Brug elopvarmningen til at fjerne is fra spejlene. En
isskraber kan ridse spejlglasset!
62
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Åbningsstillinger
– Træk knappen bagud så langt den kan
komme (1), og slip den.
A
02
Skydestilling
Automatisk betjening
– Træk knappen over trykpunktsstilling (2) til
bageste endestilling (1) eller over
trykpunktsstilling (3) til forreste
endestilling (4), og slip den. Soltaget
åbnes henholdsvis lukkes nu helt.
Manuel betjening
1
5
B
2
6
G007503
4
Soltagets betjeningsorgan befinder sig i loftet. Soltaget kan åbnes i følgende to stillinger:
A. Ventilationsstilling, med løftet bagkant
B. Skydestilling, fremad/bagud
Tændingsnøglen skal være i stilling I eller II.
ADVARSEL
Hvis der er et barn i bilen:
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Automatisk åbning
Manuel åbning
Manuel lukning
Automatisk lukning
Åbning, ventilationsstilling
Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
G020156
3
Åbning:
– Træk knappen bagud til trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig nu mod helt åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning:
– Tryk knappen frem til trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu mod lukket stilling, så
længe knappen holdes inde.
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Åbning:
– Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
– Træk knappens bagkant nedad (6).
Fra ventilationsstilling til maksimal åbning:
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
02
Lukning med fjernbetjening eller
låseknap
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget
og skyde den fremad.
Klemmebeskyttelse
G020157
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
– Med et langt tryk på låseknappen lukkes
soltaget og alle ruderne. Dørene og bagagerumsklappen låses.
Sådan afbrydes lukningen:
– Tryk på låseknappen igen.
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, hvis soltaget lukkes
med fjernbetjeningen. Betjen kun soltaget
under opsigt.
64
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Pas på, at børn ikke kommer i klemme, når
soltaget lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
A
Mulige indstillinger
Ur, justering
For nogle af bilens funktioner kan der foretages personlige indstillinger. Dette gælder for
låse-, klima- og audiofunktionerne. Vedr.
audiofunktioner henvises til side 208.
Time og minut justeres hver for sig.
Kontrolpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
E
B
D
C
D. ENTER
02
– Brug tallene på knapperne eller "pil op"
eller "pil ned" på navigeringsknappen (E).
– Vælg tal til justering med "højrepil" eller
"vensterpil" på navigeringsknappen.
– Tryk på ENTER for at sætte uret i gang.
OBS
Hvis bilen har 12-timers ur, vælges AM/
PM med "pil op" eller "pil ned", efter at det
sidste minuttal er justeret.
E. Navigering
Klimaindstillinger
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
G019551
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
Kontrolpanel
– Tryk på MENU (B).
– Gå til f.eks. Bilindstillinger vha.
navigeringsknappen (E).
– Tryk på ENTER (D).
– Vælg menupunkt vha.
navigeringsknappen (E).
– Bekræft valget med ENTER.
Luk menuen:
– Hold EXIT (C) inde i ca. et sekund.
Autom. blæserjustering
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden i
AUTO-position indstilles som følger:
– Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften
i 3 – 12 minutter, alt efter udetemperaturen.
– Vælg On/Off, dvs. om recirkulationstimeren henholdsvis skal være aktiv eller ikke.
Gendan fabriksindstillinger
Tilbagestilling af de valgbare klimafunktioner
til fabriksindstillingerne.
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
Bilindstillinger
Nøglefri åbning af døre (ekstraudstyr på
visse markeder)
Oplåsningsindikator, lys
Når bilen låses op med fjernbetjeningen, kan
man vælge at få alle bilens blinklys til at
blinke. Der kan vælges mellem Til og Fra.
• Alle døre – Alle døre låses op samtidigt.
• Døre på samme side – For- og bagdørene
i samme side låses op samtidigt.
• Begge fordøre – Begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af fordørene – valgfri dør eller bagagerumsklap kan låses op separat.
Samtidig lukning/åbning af alle ruder
For låseknappen på fjernbetjeningen og fordørenes centrallåseknap samt knappen til
det udvendige dørhåndtags på biler med
keyless-system kan denne funktion vælges:
Låseindikator, lys
Når bilen låses med fjernbetjeningen, kan
man vælge at få alle bilens blinklys til at
blinke. Der kan vælges mellem On/Off (til/
fra).
Automatisk låsning – døre
Når bilens hastighed overskrider 7 km/h kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk. Der kan vælges mellem Til/Fra.
Dørene kan låses op og åbnes indefra ved at
trække to gange i døråbningshåndtaget.
Oplåsning af døre
Der er følgende to valgmuligheder for oplåsning:
• Alle døre – låser begge døre og bagagerumsklappen op med et tryk på fjernbetjeningen.
• Førerdøren, fulgt af alle – oplåser førerdøren med et tryk på fjernbetjeningen.
Med endnu et tryk oplåses alle døre og
bagagerumsklappen.
66
• Autoluk alle vinduer – alle ruder og soltaget lukkes samtidigt med et langt tryk på
låseknappen.
For oplåsningsknappen på fjernbetjeningen
og fordørenes centrallåseknap kan denne
funktion vælges:
• Autoåbn alle vinduer – alle ruder åbnes
samtidigt med et langt tryk på oplåsningsknappen.
Tryghedsbelysning
Vælg det tidsrum, lyset skal være tændt, ved
at trykke på fjernbetjeningens knap for tryghedsbelysning. Der kan vælges mellem
30/60/90 sekunder.
Orienteringslys
Vælg det tidsrum, bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud efter
at startnøglen er taget ud. Der kan vælges
mellem 30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-nummer - (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
• Antal nøgler. - viser, hvor mange nøgler,
der er registreret til bilen.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
02
67
Generelt om klimaet .................................................................................70
Manuelt klimaanlæg, AC ..........................................................................72
Elektronisk klimaanlæg, ECC
(ekstraudstyr) ...........................................................................................75
Luftfordeling .............................................................................................78
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr) ...................................79
68
KLIMA
03
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Kølemiddel
Klimaanlægget køler/varmer og affugter luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC )
eller automatisk klimaregulering (ECC, Electronic Climate Control).
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Aircondition-anlægget kan lukkes ned, men
for at få den bedst mulige luft i kabinen og
undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Dug på indersiden af ruderne
For at fjerne dug på rudernes inderside skal
defrosterfunktionen bruges i første række.
For at mindske risikoen for forekomsten af
dug skal ruderne pudses med et almindeligt
vinduespudsemiddel.
Kabinefilter
Al luft der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter, der skal udskiftes med jævne mellemrum. Se Volvos serviceprogram for det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filtret muligvis skiftes hyppigere.
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre - kontroller at der monteres det rette filter.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder
udføre fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
Display
Over klimapanelet sidder der et display, der
viser de klimaindstillinger der er foretaget.
Personlige indstillinger
Der kan indstilles følgende to funktioner i klimaanlægget:
• Blæserhastighed i positionen AUTO (kun i
biler med ECC).
• Timerstyret recirkulation af kabineluften.
70
Nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, fremgår af side 65.
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
ECC (ekstraudstyr)
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den
fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt
hersker i og omkring bilen.
A
D
C
D
G019942
B
C
A. Åbent
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
I koldt klima: Luk de midterste spjæld for at
få den største komfort og afdugning.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig over instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
• Udetemperatursensoren sidder på sidespejlene.
• Fugtsensoren sidder i bakspejlet.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan da registreres.
Ventilationshul i hattehylden
03
OBS
Bloker ikke bagagerummets ventilationshul
i hattehylden med klædningsstykker eller
andre genstande.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruder og eventuelt soltag være lukket.
71
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Kontrolpanel
2
8
3
4
1
9
03
4
7
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Blæser
Recirkulation
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Temperatur
72
G019515
5
Funktioner
1. Blæser
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikatoren på displayet er slukket,
er blæser og aircondition slået fra. På displayet vises symbolet for blæser og OFF.
2. Recirkulation
Recirkulation holder dårlig
luft, udstødningsgas osv.
ude af kabinen. Kabineluften recirkuleres. Der suges
ingen luft udefra ind i bilen.
Med recirkulation (plus aircondition) afkøles kabinen hurtigere i varmt
vejr. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe,
risikerer man, at der dannes dug på indersiden af ruderne.
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og recirkulation er valgt), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Se s. 65 med hensyn til aktivering/
deaktivering af funktionen. Når programmet
Defroster (3) vælges, slukkes der for recirkulation.
3. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor hastighed. Lampen
i defrosterknappen lyser, når
denne funktion er aktiveret.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal
affugtning af luften i kabinen:
• aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (5)
• recirkulationen slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
4. Luftfordeling
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over klimapanelet og
en tændt lampe i den relevante knap viser,
hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 78.
5. AC – Til/Fra
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af
systemets automatik. På
den måde afkøles og affugtes indstrømmende luft.
OFF: Slukket.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med AC-knappen).
6 og 7. Elopvarmede forsæder
(ekstraudstyr på visse markeder)
– Højere varme
Et tryk på knappen. – Begge
lamper lyser.
– Lavere varme
To tryk på knappen – En lampe lyser.
– Varmen slået fra
Tre tryk på knappen – Ingen lampe lyser.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med ét tryk
på kontakten startes
opvarmningen af bagruden
og sidespejlene samtidigt.
En tændt lampe i knappen viser, at funktionen er aktiv.
03
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen.
Ved automatik kobles bagruden og sidespejlene fra efter 12-20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen også
efter 20 minutter for at holde bagrude og
sidespejle fri for is og dug.1 Hvor kraftig
opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen. Funktionen skal slås fra manuelt.
1
Alt efter marked og/eller ekstraudstyr
73
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
9. Temperatur
Vælg afkølning eller opvarmning for både fører- og passagersiden.
03
74
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Kontrolpanel
2
3
9
4
5
1
10
03
5
8
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AUTO
Blæser
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
10. Temperaturvælger
G019518
6
Funktioner
2. Blæser
1. AUTO
Hastigheden øges/mindskes ved at dreje på knappen. Hvis der vælges AUTO,
reguleres blæserhastigheden automatisk, mens den
tidligere indstillede blæserhastighed annulleres.
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget,
så den valgte temperatur
opnås. Automatikken styrer
varme, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og
luftfordeling. Ved valg af én eller flere manuelle funktioner styres de øvrige funktioner
fortsat automatisk. Ved tryk på AUTO slås
alle manuelle indstillinger fra. På displayet
vises AUTO- KLIMA.
OBS
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikatoren på displayet er slukket, er
blæser og aircondition slået fra. På displayet vises symbolet for blæser og OFF.
75
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
03
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas mv. ude af kabinen. Kabineluften recirkuleres, dvs. der suges ingen luft
udefra ind i bilen, når funktionen er aktiveret. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes
dug på indersiden af ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og recirkulation er valgt), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Se side 65 med hensyn til aktivering/deaktivering af funktionen.
OBS
Når der vælges Defroster (4), slås recirkulation altid fra.
3. Luftkvalitetssystem (ekstraudstyr)
(samme knap som til recirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filtret udskiller gasser og
partikler, så lugten og forureningen i kabinen reduceres. Når sensoren
registrerer forurenet luft udenfor, lukkes luft-
76
indtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Når
luftkvalitetssensoren er tilsluttet, lyser den
grønne lampe (A) i knappen.
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
– Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
– Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensoren er aktiveret –
Lampen (A) lyser.
• Recirkulation ikke valgt, hvis det ikke
behøves til afkøling i varmt vejr – Ingen
lampe lyser.
• Recirkulation er valgt – Lampen (M) lyser.
Husk:
• Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden med fordel bruges.
4. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor hastighed. Lampen
i defrosterknappen lyser, når
denne funktion er aktiveret.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal
affugtning af luften i kabinen:
• aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (5)
• recirkulationen slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
5. Luftfordeling
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken
funktion der er valgt.
Se tabellen på side 78.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
6. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af
systemets automatik. På
den måde afkøles og affugtes indstrømmende luft.
OFF: Slukket.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med AC-knappen).
OBS
Klimaanlæggets afdugningsfunktion med
fugtsensor er betydeligt mindsket med aircondition-anlægget i lukket stilling (OFF),
og ved manuelt valgt luftfordeling og blæserhastighed.
7. og 8. Elopvarmede forsæder
(ekstraudstyr på visse markeder)
Betjening af forsædeopvarmning:
–Højere varme
Et tryk på knappen – Begge
– Varmen slået fra
Tre tryk på knappen – Ingen lampe lyser.
anden side. Et tredje tryk aktiverer begge
sider.
9. Elopvarmet bagrude og sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med ét tryk
på kontakten startes
opvarmningen af bagruden
og sidespejlene samtidigt.
En tændt lampe i knappen viser, at funktionen er aktiv.
Den aktive side angives af knappens lampe
og på displayet over klimapanelet.
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen.
Ved automatik kobles bagruden og sidespejlene fra efter 12-20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Når bilen startes, er den senest foretagne
indstilling bibeholdt.
03
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen også
efter 20 minutter for at holde bagrude og
sidespejle fri for is og dug.1 Hvor kraftig
opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen. Funktionen skal slås fra manuelt.
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
lamper lyser.
– Lavere varme
To tryk på knappen – En lampe lyser.
Med ét tryk på knappen aktiveres kun den ene side. Med
endnu et tryk aktiveres den
1
Alt efter marked og/eller ekstraudstyr
77
03 Klima
Luftfordeling
03
78
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften recirkuleres ikke. Aircondition
altid aktiveret.
Til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulvet og ruderne.
En vis luftstrømning fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
Til at opnå behagelig
komfort og god
afdugning i koldt eller
fugtigt vejr.
Luft til forruden og sideruderne. En vis luftstrømning
fra ventilationsspjældene.
Til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for lav
blæserhastighed).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
Til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
Til at opnå god komfort
i varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis
ludtstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
Til at varme fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
Til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
Til at gøre det køligere
om fødderne eller
varmere foroven i koldt
vejr eller i varmt og tørt
vejr.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Parkeringsvarmeren kan startes straks eller
indstilles til to forskellige starttider med
TIMER AM og TIMER PM. Starttiden er her
det tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen er
klar. Bilens elektronik vælger det tidspunkt,
hvor opvarmningen skal begynde, ud fra den
aktuelle temperatur uden for bilen. Hvis udetemperaturen er højere end 25 °C, opvarmes
bilen ikke. Ved minus 10 °C og derunder er
parkeringsvarmerens maksimale driftstid
60 minutter.
Aktivering af varmer
ADVARSEL
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for varmeren. Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL
på informationsdisplayet.
C
A
03
B
G020196
Generelt om varmere
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
– Angiv det tidspunkt, bilen skal bruges.
Tryk på RESET (C) for at indstille timer og
minutter.
– Hold RESET (C) inde, indtil timeren aktiveres.
ADVARSEL
G007632
Bilen skal stå udendørs, når der bruges
benzin- og dieselvarmere.
Advarselsetiket på tankdækselklappen
Øjeblikkelig start af kabinevarmer
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til TIL
eller FRA.
– Vælg Til. Varmeren vil nu være i gang i
60 minutter. Opvarmningen af kabinen
starter, så snart kølevæsken i motoren har
opnået en temperatur på 30 ºC.
79
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Øjeblikkelig standsning af kabinevarmeren
03
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til TIL
eller FRA.
– Vælg FRA.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Batteri og brændstof
Hvis ikke batteriet er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes parkeringsvarmeren automatisk. Der
vises en meddelelse på informationsdisplayet. Bekræft meddelelsen ved at trykke på
READ (A).
Vigtigt
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer. For at sikre at generatoren kan nå at producere lige så megen
energi, som varmeren forbruger fra batteriet, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som
varmeren er i brug.
80
Indstilling af TIMER AM og PM
Ur/timer
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere
dage i træk.
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte
timerindstillinger.
– Drej fingerhjulet til TIMER.
– Tryk let på RESET for at komme til den
blinkende tidsindstilling.
– Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
– Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
– Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
– Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
– Tryk på RESET for at sætte timeren i
gang. Efter indstilling af TIMER AM kan
der programmeres en anden starttid i
TIMER PM ved at gå frem til indstillingen
ved hjælp af fingerhjulet. Indstilling af den
alternative starttid foretages på samme
måde som for TIMER AM.
Ekstravarmer (diesel)
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER AM, TIMER PM
og Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet i kombinationsinstrumentet, og en
forklarende tekst vises på informationsdisplayet. På displayet vises der også, hvilken
timer der er aktiv, når føreren tager startnøglen ud af tændingslåsen for at forlade bilen.
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes
for motoren.
03 Klima
03
81
Forsæder ..................................................................................................84
Kabinebelysning .......................................................................................86
Opbevaringssteder i kabinen ...................................................................88
Bagsæde ..................................................................................................92
Bagagerum ...............................................................................................94
82
INTERIØR
04
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
5. Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
6. Arm til elbetjent sæde (ekstraudstyr).
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, se s. 13, aldrig
under kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
4
Nedfoldning af forsædets ryglæn
(ekstraudstyr)
5
04
1
1
84
G014805
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
1. Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
2. Hæv/sænk sædehyndens forkant,
pump op/ned. (ekstraudstyr passagersiden).
3. Hæv/sænk sædet, pump op/ned. (ekstraudstyr passagersiden).
4. Juster lændestøtten1, drej hjulet. (ekstraudstyr passagersiden).
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til
lange genstande.
– Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
Gælder også elbetjent sæde.
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
G020197
3
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
ADVARSEL
6
2
– Anbring ryglænet i oprejst stilling90 grader.
– Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
– Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
04 Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Hukommelsesfunktion
ADVARSEL
2
3
4
G020199
1
G020200
Klemmerisiko. Sørg for, at børn ikke leger
med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
Indstilling af sædet kan foretages en vis tid,
efter at døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at nøglen er sat i startlåsen. Sædet
kan altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde fremad/bagud
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
En overbelastningsbeskyttelse udløses, hvis
et sæde blokeres. Hvis det sker, skal du slå
tændingen fra og vente lidt, inden sædet
betjenes igen. Kun en af sædets indstillinger
kan justeres ad gangen.
Knapper for hukommelsesfunktion
Gemme indstilling
– Indstil sædet.
– Hold knap M inde, samtidig med at
knap 1, 2 eller 3 trykkes ind.
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Førersædets indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernnøglen.
Når bilen låses op med samme fjernnøgle
indtager førersædet de gemte indstillinger,
når førerdøren åbnes.
04
OBS
Nøglehukommelsen er uafhængig af
sædets hukommelse.
Bruge gemt indstilling
Tryk en af hukommelsesknapperne 1 – 3 ind,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
bliver sædets bevægelse afbrudt.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
85
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Belysningsautomatik
4
Kabinebelysningen tændes og slukkes automatisk, når knap (2) står i neutral stilling.
5
Kabinebelysningen tændes og forbliver
tændt i 30 sekunder:
3
2
Kabinebelysning foran og læselamper
Læselamper bag
1. Venstre læselampe, tænd/sluk
2. Kabinebelysning foran og bagi
3. Højre læselampe, tænd/sluk
Med knap (2) kan følgende tre indstillinger for
kabinebelysningen vælges:
4. Læselampe venstre bag, tændt/slukket
5. Læselampe højre bag, tændt/slukket
Læselamperne kan tændes i
tændingsstilling I og II, og når motoren er i
gang. De kan også aktiveres i løbet af
30 minutter, efter at motoren er slukket, eller
en dør er åbnet eller lukket.
• Slukket (0) – højre side trykket ind, belysningsautomatikken er slået fra.
• Neutral stilling – kabinebelysningen tændes, når en dør åbnes, og slukkes, når
døren lukkes. Lysdæmperfunktionen er
aktiveret.
• Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
86
G020763
1
G020201
04
• Når bilen låses op udefra med nøglen eller
fjernbetjeningen.
• når motoren standses, og startnøglen drejes til stilling 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• Motoren startes.
• bilen låses udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Kabinebelysningen tændes, og forbliver
tændt i 5 minutter, hvis en af dørene er åben.
Kabinebelysningen kan tændes eller slukkes
med knap (2) inden for 30 minutter, efter at
nøglen er drejet til stilling 0, og forbliver da
tændt i 5 minutter, hvis den ikke slukkes.
04 Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl1
G020210
04
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
1
Ekstraudstyr på visse markeder
87
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
1
2
3
4
5
04
10
9
6
7
G019513
8
88
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
ADVARSEL
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker ud på en sådan måde, at de kan give
anledning til personskader i tilfælde af en
hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
1
Opbevaringsrum på visse markeder
Handskerum
1
Jakkebøjle
2
3
04
Her kan bilens instruktionsbog og kort opbevares. Her er også holdere til mønter, blyanter og benzinkort. Handskerummet kan låses
manuelt med det aftagelige nøgleblad, som
sidder i fjernbetjeningen. Der findes flere
oplysninger om nøglen på s. 99.
G018137
1. Opbevaringslomme på forsædernes
bagside
2. Rum i dørpanel med krusholder og
holder til isskraber
3. Billetklemme
4. Opbevaringslomme foran i forsædernes
sædehynder
5. Handskerum
6. Opbevaringsrum (f.eks. til cd’er) og
krusholdere 1
7. Flaskeholder (ekstraudstyr)
8. Jakkebøjle, kun til lettere klædningsstykker
9. Opbevaringsrum og krusholdere
10. Opbevaringslomme foran på midterbagsædets sædehynde (ekstraudstyr)
G020034
Opbevaringspladser
Jakkebøjlen findes på passagersædets nakkestøtte. Hæng kun lettere klædningsstykker
på bøjlen.
For at låse handskerummet:
1. Sæt nøglebladet i nøglehullet.
2. Drej nøglen en kvart omgang
(90 grader) højre om.
3. Tag nøglen ud. I låst stilling står nøglehullet vandret.
For at låse handskerummet op udføres ovenstående i omvendt orden.
89
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Holder til isskraber
Opbevaring under forreste armlæn
Krusholder i midterkonsollen
I den bageste del af fordørenes opbevaringsrum er der en indbygget holder til en isskraber. Skyd isskraberen ind i holderen. Isskraberen skal være af typen rektangulær plast,
ca. 3 mm tyk. Foran isskraberen er der plads
til en sodavandsdåse.
Der er en opbevaringsplads under armlænet.
Der er også en mindre opbevaringsplads i
det delelige armlæn. Tryk på den mindre
knap, og løft armlænet for at åbne det flade
rum. Tryk på den større knap, og løft armlænet for at åbne det dybere rum.
G018372
G018371
G018370
04
Under jalousiet er der plads til en dobbelt
krusholder. Pladsen kan bruges til opbevaring, hvis krusholderen løftes ud. Løft i krusholderens bagkant, hvor der er et indhak.
Hvis krusholderen skal monteres: Pas først
krusholderens to fremspring ind i de to hak
foran i pladsen, og tryk derefter krusholderens bagkant ned.
Luk jalousiet ved at tage fat nedfra i dets forkant og trække fremad.
90
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum bag ved gearstangen
Flaskeholder (ekstraudstyr)
Askebæger (ekstraudstyr)
Når der ikke er knapper til parkeringshjælp
og BLIS, se s. 134 og s. 137, kan pladsen
bruges som opbevaringsrum.
En flaskeholder til større flasker er placeret
bag på tunnelkonsolen.
G019622
G017441
G019623
04
Der sidder et askebæger bag på tunnelkonsolen.
Åbn askebægeret ved at trække klappens
overkant ud.
For at tømme askebægeret:
1. Tryk spærren ned, se illustrationen, og vip
klappen udad.
2. Løft derefter askebægeret ud.
91
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte bag
Nedfoldning af bagsædets ryglæn
Bagsædets ryglæn kan vippes fremover,
samlet eller hver for sig, for at lette transporten af lange genstande. For at undgå at
selerne bliver beskadiget eller klemt fast, når
ryglænene vippes op eller ned, bør de hænges op i krogen på indstigningshåndtaget.
– Hæng selen op, inden ryglænet vippes op
eller ned.
– Løft i sædehyndens bagkant (1) for at
vippe sædehynderne frem.
G020765
G020790
04
Højden på alle nakkestøtter skal justeres
efter passagerens højde. Nakkestøttens
overkant skal befinde sig ud for midten af
baghovedet. Skub nakkestøtten opad efter
behov. For at sænke nakkestøtten igen skal
knappen ved det højre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes ned. For at
løsne nakkestøtten helt skal knappen ved det
højre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trækkes løs.
92
Vigtigt
Nakkestøtterne kan beskadiges, hvis de
ikke fjernes helt inden lastning. Også den
midterste nakkestøtte skal fjernes ved
transport af tung last.
04 Interiør
Bagsæde
OBS
2
Når ryglænet er vippet tilbage, må det røde
mærke ikke længere kunne ses. Hvis det
stadig er synligt, er ryglænet ikke låst.
1
ADVARSEL
3
Glem ikke at tage selen ned, når ryglænet er
slået op igen.
4
G014845
04
Nedfoldning af ryglæn
– Træk spærremekanismen (2) opad og
fremad for at udløse ryglænet. Et rødt
mærke ved spærremekanismen viser, at
ryglænet ikke længere er låst.
– Vip ryglænene (3) halvvejs frem, og fjern
nakkestøtterne på yderpladserne. Midterpladsens nakkestøtte fjernes for at få et
helt plant gulv.
– Anbring nakkestøtterne i plastichylstrene
på undersiden af de opslåede
sædehynder (4).
93
04 Interiør
Bagagerum
Lastsikringsøjer
Stikkontakt i bagagerum
(ekstraudstyr)
Indkøbsposeholder (ekstraudstyr)
Lastsikringsøjerne bruges til fastgøring af
spændebånd eller net til forankring af last i
bagagerummet.
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen
er slået til eller ej.
Stikkontakten må ikke bruges, når tændingen er slået fra - man risikerer, at batteriet
aflades.
94
G020902
G014944
G018099
04
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold over bagagerummet.
– Slå klappen i bagagerummet op.
– Fastgør indkøbsposerne ved hjælp af
spændebåndet.
04 Interiør
04
95
Fjernbetjening med nøgleblad .................................................................98
Privatlåsning (ekstraudstyr) .................................................................... 100
Låsepunkter ........................................................................................... 101
Keyless drive (ekstraudstyr) ................................................................... 102
Batteri i fjernbetjening ............................................................................ 105
Låsning og oplåsning ............................................................................. 106
Børnesikkerhedslås ................................................................................ 109
Alarm (ekstraudstyr) ............................................................................... 110
96
LÅS OG ALARM
05
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger. De fungerer også som startnøgler. Fjernbetjeningerne indeholder aftagelige nøgleblade af
metal til mekanisk låsning/oplåsning af førerdør og handskerum.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan bestille nye nøgleblade.
autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal koden for den mistede
fjernbetjening slettes i systemet.
Fjernbetjeningsfunktioner
Elektronisk startspærre
Fjernbetjeningerne er udstyret med kodede
chips. Koden skal stemme overens med
læseren (modtageren) i tændingslåsen. Vognen kan kun startes ved brug af den rette
fjernbetjening med den rette kode.
2
1
4
3
5
05
Indikering med blink ved låsning/
oplåsning
Når bilen låses op med Keyless drive-systemet eller fjernbetjeningen, indikerer bilens
afvisere med to korte blink, at oplåsningen er
udført korrekt.
Ved låsning sker indikeringen med et langt
blink, og kun, hvis alle låse er låst, efter at
døre og bagagerumsklap er lukket.
Ved hjælp af personlige indstillinger er det
muligt at frakoble indikeringen med blink. Så
kan man ikke længere at aflæse, om korrekt
låsestatus er opnået. Se s. 66.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en af fjernbetjeningerne bliver væk, skal
de andre fjernbetjeninger tages med til et
98
G019402
Der kan højst programmeres og bruges 6
fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
1. Låsning — Låser alle døre og bagagerumsklap. Et langt tryk lukker også sideruderne og sol taget.
2. Oplåsning – Oplåser dørene og bagagerumsklappen. Et langt tryk åbner også
sideruderne.
3. Tryghedsbelysning — Gør følgende,
når du nærmer dig bilen:
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen for at tænde interiørlyset, positions-/parkeringslyset,
nummerpladelyset og lamper i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen
slukkes automatisk efter 30, 60 eller
90 sekunder.
For tidsindstilling, se s. 66.
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
4. Bagagerumsklap — Et tryk på knappen
låser kun bagagerumsklappen op.
Aftageligt nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
OBS
– Skub den fjederbelastede spærre (1) til
siden, samtidig med at nøglebladet (2)
trækkes bagud.
Funktionen åbner ikke bagagerumsklappen.
Vigtigt
Fjernbetjeningens smalle del er særlig følsom, da det er dér chippen sidder. Bilen kan
ikke startes, hvis chippen beskadiges.
1
2
Isætning af nøgleblad
Man må være forsigtig, når man sætter nøglebladet tilbage på plads i fjernbetjeningen.
G019403
5. Panikfunktion — Bruges til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en
nødsituation.
Hvis den røde knap holdes inde i
mindst 3 sekunder eller trykkes ind
2 gange i løbet af 3 sekunder, aktiveres
blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af
den samme knap, når den har været
aktiv i mindst 5 sekunder.
Ellers slås den fra efter 30 sekunder.
– Hold fjernbetjeningen med spidse ende
nedad, og lad nøglebladet glide ind i sporet.
– Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret stilling. Der høres et klik.
05
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
• førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen,
se s. 100 og s. 103.
• adgang til bagagerum (privatlåsning) og
handskerum spærres, se s. 100 og s. 107.
99
05 Lås og alarm
Privatlåsning (ekstraudstyr)
Oplåsning af dør med nøgleblad
Privatlåsning (ekstraudstyr)1
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er
brugt op, kan førerdøren låses op og åbnes
på følgende måde:
Låsning
– Drej nøglebladet 180 grader højre om.
Der vises en meddelelse på informationsdisplayet
Nøglehullet er lodret i privatlåst indstilling.
2
1
3
– Stik nøglebladet ind i førerdørens nøglehul.
– Drej bladet 45 grader højre om, og åbn
døren.
OBS
Glem ikke at låse bagsædets ryglæn.
Sæt ikke nøglebladet tilbage på fjernbetjeningen, opbevar det på et sikkert sted.
05
Når førerdøren låses op med nøglebladet
og åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen. Se
s. 111.
G020032
OBS
Funktionen er beregnet til brug ved aflevering
af bilen til service, et hotel el.lign. Så er handskerummet låst, og bagagerumsklappens lås
er frakoblet fra centrallåsen. Bagagerummet
kan ikke åbnes, hverken med centrallåsens
knap i fordørene eller fjernbetjeningen.
Det medfører, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan bruges til at aktivere/deaktivere alarmen, åbne dørene og køre bilen.
Fjernbetjeningen overrækkes uden det løse
nøgleblad, som ejeren beholder.
1
100
Visse markeder
Bagsædets ryglæn
For at bagagerummet ved privatlåsning ikke
må kunne nås fra kabinen, skal åbningsmekanismen i begge bagsædets ryglæn låses
med nøglebladet.
Lås venstre ryglæn ved at dreje nøglebladet
højre om. Højre ryglæn låses ved at dreje
nøglebladet venstre om.
Oplåsning
– Drej nøglebladet 180 grader venstre om.
– Lås bagsædets ryglæn op.
– Sæt nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen.
For information om låsning kun af handskerum, se s. 107.
05 Lås og alarm
Låsepunkter
2
G019422
1
05
1. Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
2. Låsepunkter for fjernbetjening uden
nøgleblad og med privatlåsning aktiveret.
101
05 Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Nøglefrit låse- og startsystem
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at man kan åbne en dør eller bagagerumsklappen, skal der være en fjernbetjening
højst ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller
bagagerumsklap.
Det betyder, at den som vil åbne en dør, skal
bære fjernbetjeningen på sig. Man kan ikke
åbne en dør, hvis fjernbetjeningen befinder
sig på den anden side af bilen.
05
G019423
Det grå felt på illustrationen viser det område,
der dækkes af systemets antenner.
Dækningsområde for keyless-funktion
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt, at man har fjernbetjeningen med
sig i lommen eller i tasken.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen,
f.eks. med indkøbsposer i den ene hånd og
et barn i den anden. Man slipper for at skulle
hente fjernbetjeningen frem eller lede efter
den.
Bilens to fjernbetjeninger har nøglefri funktion. Der kan bestilles flere, og systemet kan
håndtere op til 6 fjernbetjeninger med nøglefri funktion.
102
Hvis nogen forlader bilen og tager en fjernbetjening med nøglefri funktion med sig, vises
en advarsel på informationsdisplayet, samtidig med at der afgives en hørbar påmindelse.
Advarselsmeddelelsen forsvinder, når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, eller når
startknappen er drejet til stilling 0. Advarslen
kommer kun, hvis startknappen står i stilling I
eller II, efter at en dør er blevet åbnet og lukket.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og den hørbare påmindelse forsvinder, når et af følgende er sket:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• startknappen er drejet til stilling 0
• READ-knappen er blevet trykket ind.
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
Hvis en fjernbetjening med nøglefri funktion
efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende
åbne døren.
Hvis der er nogen der bryder ind i bilen og
finder fjernbetjeningen, kan den aktiveres og
bruges igen. Håndter derfor alle fjernbetjeninger med samme forsigtighed.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens
funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter.
Dette undgås som følger: Undgå at placere
fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon, metalgenstande eller f.eks. i en mappe af
metal.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på
normal måde. Se s. 98.
05 Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Låsning
Oplåsning af dør med nøgleblad
OBS
På bil med Keyless drive-system og automatisk gearkasse skal gearvælgeren føres
til P-stillingen og startknappen drejes til 0stillingen. Ellers kan bilen ikke låses, og
alarmen kan ikke aktiveres.
Oplåsning
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes udvendige håndtag.
Når fjernbetjeningen er inden for det område,
der dækkes af systemets antenner, låses
dørene og bagklappen på følgende måde:
– Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Alle døre skal være lukket, inden låseknappen trykkes ind, ellers låses de ikke.
Når bilen låses, sænkes låseknapperne på
dørenes inderside.
– Åbnes dørene ved at trække i det pågældende dørhåndtag.
– Åbnes bagagerumsklappen ved at trykke
nedefra på dens åbningsknap og løfte
bagagerumsklappen.
Hvis den nøglefri funktion i fjernbetjeningen
af en eller anden grund ikke fungerer, kan
bilen låses op ved hjælp af fjernbetjeningsfunktionerne (se side 98).
Elbetjent sæde (ekstraudstyr) – hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen
Hvis flere personer med fjernbetjening der
har nøglefri funktion, stiger ind i bilen, får den
der først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
G020225
G020033
Når fjernbetjeningen befinder sig i det
område, der dækkes af systemets antenner:
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er
brugt op, kan førerdøren åbnes på følgende
måde:
05
– For at få adgang til nøglehullet:
Frigør forsigtigt plastdækslet på håndtaget
ved at føre nøglebladet ind i hullet på
plastdækslets underside.
– Lås døren op med nøglebladet.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet
og åbnes, udløses alarmen. Den slås fra ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen. Se
s. 111.
103
05 Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Antenneplacering
1
2
Personlige indstillinger
ADVARSEL
3
4
5
6
05
G020076
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
104
Kofanger bag, inderside midten
Dørhåndtag, venstre bag
Lastrum, midten længst inde under gulv
Dørhåndtag, højre bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del
Der kan foretages personlige indstillinger for
keyless-funktionerne, se s. 66.
05 Lås og alarm
Batteri i fjernbetjening
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Skift af batteri i fjernbetjening
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på
en miljøvenlig måde.
G019406
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
informationssymbolet, og FJERNBATTERI
LAV SPÆNDING vises på displayet.
05
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2450, 3 V).
– Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og vip låget op med en lille skruetrækker.
– Løft dækslet af.
– Se nøje efter, hvor batteriets + og – side
befinder sig (der er et diagram under
dækslet).
– Frigør batteriet, og udskift det. Undgå at
berøre batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
– Sæt dækslet på igen, og tryk det fast.
105
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
For biler med Keyless-system, se s. 102.
Oplåsning
Fjernbetjeningens oplåsningsknap kan låse
bilen op på to forskellige måder (vælg måden
i person lige indstillinger, se s. 66):
• Med et tryk låse dør ene og bagagerumsklappen op
• Med et tryk låse førerdøren op, og med et
yderligere tryk låse de andre døre og
bagagerumsklappen op.
05
Låsning
Fjernbetjeningen lå ser dør ene og bagagerumsklappen samtidigt. Dørenes låseknapper og dørhåndtagene på indersiden udlø
ses1.
Tankdækselklappen kan ikke åbnes, når
bilen er blevet låst med fj ernbetjeningen.
OBS
Bilen kan låses, selv om en dør eller bagagerumsklappen er åben. Når døren lukkes,
er der risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
(Gælder visse markeder.)
1
106
Gælder visse markeder
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at man kan blive låst
inde i bilen, hvis den låses udefra med fjernbetjeningen. Så kan man ikke komme ud
vha. knapper i bilen.
Gennemluftningsfunktion
Et langt tryk på oplåsnings- eller låseknappen åbner henholdsvis lukker alle ruder samtidigt (lukker også åbent soltag).
Funktionen kan f.eks. bruges til hurtigt at
gennemlufte bilen ved varmt vejr.
Der kan foretages forskellige personlige indstillinger, se s. 66.
Bagagerumsklap
Oplåsning
Oplåsning af bagagerumsklappen alene:
– Tryk på fjernbetjeningens knap til oplåsning af bagagerumsklappen.
Låsning
Hvis dørene er låst, når bagagerumsklappen
lukkes, låses den ikke. Lås med fjernbetjeningen eller indefra for at begge døre og bagagerumsklappen låses.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter oplåsning,
låses alle låse automatisk igen (gælder ikke
ved låsning indefra). Denne funktion mindsker risikoen for at bilen utilsigtet efterlades
ulåst. For biler med alarm, se s. 110.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning indefra
Alle døre kan låses med den respektive dørs
låseknap.
Åbning af døre
Når dørene er låst indefra:
Låsning af handskerum
1
2
3
– Træk to gange i håndtaget, dørene låses
op og åbnes.
Automatisk låsning
Ved hjælp af låseknappen ved døråbningshåndtaget kan dørene og bagagerumsklappen låses eller låses op samtidigt.
Oplåsning
– Tryk på låseknappens øverste del.
Med et langt tryk åbnes også alle sideruder.
Det er ikke muligt at låse døren op ved at
trække låseknappen op.
Når denne funktion er aktiveret, og dørene er
låst, kan de åbnes på følgende to måder:
• Ved at trække to gange i et af dørhåndtagene.
• Ved at trykke på oplåsningsknappen ved
dørhåndtaget.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres ved
personlige indstillinger (se side 66).
G020034
G007451
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk.
05
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. For
information om udtagning af nøglebladet, se
s. 99.
For information om privatlåsning, se s. 100.
– Handskerummet låses ved at dreje nøglebladet en kvart omgang (90 grader) højre
om. I låst stilling står nøglehullet vandret.
– Oplåsning sker i omvendt orden.
I oplåst stilling står nøglehullet lodret.
Låsning
– Tryk låseknappens nederste del ind.
Et langt tryk lukker også alle ruder og
soltaget.
107
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Blokeret låsestilling
Midlertidig deaktivering
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses
med nøglen eller fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling betyder, at dørene ikke
kan åbnes indefra, hvis de er låst.
OBS
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og træder i kraft, 25 sekunder efter at
dørene er låst.
1
Displayet viser en meddelelse, så længe nøglen sidder i tændingslåsen.
2
G020226
I blokeret låsestilling kan bilen kan kun låses
op med fjernbetjeningen. Dørene kan også
åbnes udefra med nøglen.
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den låses.
Hvis en af dørene åbnes indefra, går alarmen i gang.
05
1. Deaktivering af blokeret låsestilling og
sensorer.
2. Ingen funktion.
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt deaktiveres
sådan:
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knap (1).
Hvis bilen er udstyret med alarm med bevægelses- og hældningssensorer, deaktiveres
også disse samtidigt, se s. 112.
108
Næste gang bilens startes, aktiveres blokeret
låsestilling og sensorerne igen.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen uden først at frakoble funktionen blokeret låsestilling for
ikke at risikere, at nogen bliver låst inde.
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel spærring bagdøre
Elektrisk spærre døre og rude bag
(ekstraudstyr)
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikring.
ADVARSEL
A
Hav altid dørene låst op under kørslen. Ved
en eventuel ulykke kan redningspersonalet
så hurtigt komme ind i bilen.
Passagererne på bagsædet kan ikke åbne
dørene indefra, hvis børnesikringen er aktiveret.
G017440
G014697
B
Manuel spærring i venstre bagdør
Knappen til manuel børnesikkerhedslås sidder i bagkanten af bagdørene og er kun tilgængelig, når døren er åben.
For at aktivere eller deaktivere børnesikkerhedslåsen:
1. Løsn fjernbetjeningens nøgleblad.
2. Drej knappen med nøglebladet.
A. Døren kan ikke åbnes indefra.
B. Døren kan åbnes indefra.
05
Når den elektriske børnesikkerhedslås er
aktiv, kan:
• de bageste ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel.
• de bageste døre ikke åbnes indefra.
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres i
nøglestilling I eller II.
2. Tryk på knappen i førerdøren.
Instrumentpanelets display viser en
meddelelse.
Lampen i knappen lyser, når låsen er
aktiv.
109
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystem
Alarmlampe på instrumentpanel
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger
det konstant alle alarmindgange.
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsbetingelserne.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
05
Tilkobling af alarmfunktion
– Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et
langt blink fra afviserne bekræfter, at alarmen er tilkoblet, og at dørene er låst.
G020227
• når en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes.
• Når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning.
• Når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor).
• Når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor).
• Når batterikablet frakobles.
• Hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
En lampe på instrumentpanelet viser alarmsystemets status:
• Lampen slukket – Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil tændingen slås til –
Alarmen har været udløst.
• Lampen blinker en gang hvert andet
sekund, efter at bilens afvisere har afgivet
et langt blink – alarmen er tilkoblet.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
110
Vigtigt
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og lampen på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet sekund.
Frakobling af alarmfunktion
– Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet, og at dørene er låst
op.
Automatisk tilkobling af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter frakobling
af alarmen (og bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles alarmen automatisk igen.
Samtidig låses bilen.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Annullering af udløst alarm
– Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt nøglen i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, der træder i funktion, hvis
bilens batteri ikke er tilstrækkeligt opladet
eller afbrydes.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, henholdsvis indtil alarmen frakobles.
G019420
Alarmsignaler
05
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres og bilen startes på følgende måde:
– Åbn førerens dør med nøglebladet. Alarmen udløses, og sirenen lyder.
– På biler med Keyless drive-system: Fjern
først knappen ved at trykke spærren (1)
ind, og træk ud (2).
– Sær fjernbetjeningen i tændingslåsen (3).
Alarmen annulleres. Alarmlampen blinker
hurtigt, indtil startnøglen drejes til
stilling II.
111
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Reduceret alarmniveau
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling, deaktiveres den også samtidigt, se
s. 108.
Næste gang bilen startes, aktiveres sensorerne og Blokeret låsestilling igen.
2
G020226
1
05
1. Deaktivering af blokeret låsestilling og
sensorer.
2. Ingen funktion.
For at undgå, at alarmen utilsigtet udløses,
f.eks. under færgetransport, kan bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt
frakobles sådan:
– Drej startnøglen til position II og tilbage til
position 0. Tag derefter nøglen ud.
– Tryk på knap (1). Lampen i knappen lyser,
indtil bilen låses.
Displayet viser en meddelelse, så længe nøglen sidder i tændingslåsen (eller et minut
efter, at nøglen er taget ud).
112
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Afprøvning af alarm systemet
Afprøvning af kabinens bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Slå alarmen til. Aktivering af alarmen
bekræftes ved, at lampen blinker langsomt.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv kabinens bevægelsessensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. Alarmen
skal nu udløses med lyd, og samtlige
afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
– Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og lås
dørene med knappen på fjernbetjeningen.
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Alarmen skal nu udløses med lyd og blink.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
05
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førerens side.
– Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og samtlige afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
113
Generelt .................................................................................................. 116
Brændstofpåfyldning .............................................................................. 118
Start af motor ......................................................................................... 119
Start- og ratlås ....................................................................................... 120
Start af motor – Flexifuel ........................................................................ 121
Keyless drive .......................................................................................... 122
Manuel gearkasse .................................................................................. 123
Automatgearkasse ................................................................................. 125
Firehjulstræk ........................................................................................... 128
Bremsesystemet .................................................................................... 129
Stabilitets- og traktionssikringssystem .................................................. 131
Parkeringshjælp (ekstraudstyr) ............................................................... 133
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr) ............................ 136
Bugsering og bjergning .......................................................................... 140
Starthjælp ............................................................................................... 142
Kørsel med anhænger ............................................................................ 143
Trækanordning ....................................................................................... 145
Delelig trækkrog ..................................................................................... 147
Lastning ................................................................................................. 152
Tilpasning af lyskegle ............................................................................. 153
114
START OG KØRSEL
06
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og at afpasse køremåden og hastigheden efter den aktuelle situation.
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
• Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
• En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
• Undgå kraftige opbremsninger.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
• Tag tagbagagebæreren af, når den ikke er
i brug.
• Undgå at køre med åbne ruder.
Glat føre
06
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn, ekstrem varme eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes.
116
Undgå overophedning af kølesystemet
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
Undgå overophedning af motoren
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotor:
3500 omdr./min.) under kørsel med anhænger eller campingvogn i bakket terræn. I givet
fald kan olietemperaturen blive for høj.
Åben bagklap
Kør ikke med åben bagklap. Hvis det er nødvendigt at køre med klappen åben på en kort
strækning, skal følgende iagttages:
– Luk alle ruder.
– Ret luften mod ruder og gulv, og lad
blæseren arbejde med højeste hastighed.
ADVARSEL
Kør ikke med bagklappen åben, da man
ellers risikerer, at der suges giftige gasser
ind i bilen gennem bagagerummet.
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på
højst 25 cm med en hastighed på højst
10 km/t. Der skal udvises ekstra forsigtighed
ved passage af strømmende vand.
Vigtigt
Der kan opstå motorskade, hvis der kommer vand ind i luftfiltret.
Ved større dybder kan der komme vand ind
i transmissionen. Så mindskes oliernes
smøreevne, hvilket forkorter levetiden på
disse systemer.
Ved vadning holdes lav hastighed, og bilen
må ikke standses. Når vandet er passeret,
skal du trykke let på bremsepedalen og kontrollere, at fuld bremsevirkning er opnået.
Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel i vand og ler.
06 Start og kørsel
Generelt
Vigtigt
Lad ikke bilen stå med vand over tærsklerne
i længere tid, det kan forårsage el-fejl i bilen.
Ved motorstop i vand, må omstart ikke prøves. Bugser bilen ud af vandet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen
stå i stilling II, når motoren er standset. Brug i
stedet stilling I - så bruges der mindre strøm.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audioanlæg (høj lydstyrke)
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
der belaster det elektriske system. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når
motoren ikke er i gang.
06
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på displayet. Energisparefunktionen
slår visse funktioner fra eller reducerer
belastningen på batteriet, f.eks. ved at reducere kabineblæserens hastighed eller slukke
for audioanlægget. Lad batteriet op ved at
starte motoren.
117
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklappen
– Tag dækslet ud.
3. Hæng dækslet op på indersiden af
klappen.
OBS
Sæt dækslet på igen efter påfyldning, og
drej det, indtil der høres ét eller flere tydelige klik.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning ringesignalerne kan danne
gnister og antænde benzindampene, som
igen kan medføre brand og personskade.
Påfyldning af brændstof
G015313
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpen
slår fra.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
06
Tankdækselklappen åbnes med knappen på
belysningspanelet, se s. 47. Klappen kan kun
åbnes, når motoren ikke er i gang. Klappen
befinder sig på højre bagskærm.
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende lyd.
Tankdæksel
– Drej tankdækslet, indtil der mærkes tydelig modstand.
– Drej forbi modstanden til stop.
118
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end angivet på s. 245, da dette kan have
negativ indvirkning på motoreffekten og
brændstofforbruget.
Benzin
Vigtigt
Benzinen må ikke tilsættes rensende additiver, medmindre det anbefales af Volvo.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer
(fra –5 °C til –40 °C) udfælde paraffin, hvilket
kan give startvanskeligheder.
Vigtigt
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
Start af motor
– Træk parkeringsbremsen an.
Automatgearkasse
– Gearvælgeren i position P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
meget koldt vejr.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel, eller når bilen bugseres. Ratlåsen
kan aktiveres, hvilket gør bilen umulig at
styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i
stilling II.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette gøres for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforurening og skåner miljøet.
Benzin
– Drej startnøglen til stilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5–10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Diesel
– Drej startnøglen til stilling II.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren er
i gang, se s. 41.
– Drej nøglen til position III, når kontrolsymbolet slukkes.
Autostart (5-cylindret)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
(henholdsvis startknappen, hvis bilen har
Keyless drive, se side 122) ikke holdes i
stilling III, indtil motoren er startet.
Drej startnøglen til startstilling og slip den.
Startmotoren arbejder derefter automatisk,
indtil motoren er startet.
OBS
Ved start af en dieselmotor i ekstrem kulde
uden at afvente forvarmning af motoren kan
den automatiske startsekvens tage nogle
sekunder mere.
Dieselpartikelfilter (DPF)1
Dieseldrevne biler kan være udstyret med et
partikelfilter, hvilket giver endnu bedre
udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningen samles i filtret under normal kørsel.
For at brænde partiklerne væk og tømme filtret startes en såkaldt regenerering. Til dette
kræves, at motoren har nået normal arbejdstemperatur.
Regenereringen af filtret sker automatisk
med et interval på ca. 300 – 900 km afhængigt af køreforholdene. Regenereringen tager
normalt mellem 10 og 20 minutter. I løbet af
den tid kan brændstofforbruget øges noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk
for at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal arbejdstemperatur. Dette medfører, at dieselpartikelfiltret
ikke regenereres, og at filtret ikke tømmes.
06
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes det gule informationssymbol på
instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER FULDT SE INSTRUKT.BOGL vises på
instrumentpanelets display.
1
Visse markeder.
119
06 Start og kørsel
Start- og ratlås
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren kommer op på normal arbejdstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca.
20 minutter.
Start- og ratlås
0 – Låseposition
Ratlåsen låser rattet, når
nøglen tages ud.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
Vigtigt
Hvis filtret fyldes helt, kan det ikke altid fungere. Så kan det være vanskeligt at starte
motoren, og der er risiko for at filtret skal
udskiftes.
Brug parkeringsvarmeren (ekstraudstyr) i
koldt vejr, hvorved motoren hurtigere kommer op på normal arbejdstemperatur.
06
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl.
I – Radioposition
Visse elkomponenter kan tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
II – Kørselsposition
Nøglens stilling under kørsel. Bilens elektriske anlæg
er tilkoblet.
III – Startposition
Startmotoren kobles ind.
Når nøglen slippes, fjedrer
den automatisk tilbage til
kørselsposition, når motoren er startet.
Hvis nøglen står i en mellemstilling, høres en
tikkende lyd. I givet fald skal nøglen drejes
til II og tilbage for at komme af med lyden.
120
Når ratlåsen er tilkoblet
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, vises der
muligvis en advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, og bilen kan ikke startes.
– Tag nøglen ud, og drej rattet, så spændingen udløses.
– Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af tændingslåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres. I givet
fald tilkobles ratlåsen, og bilen bliver umulig
at styre.
ADVARSEL
Tag altid startnøglen ud af tændingslåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Kontrollér, at ratlåsen er tilkoblet, når bilen
forlades - derved mindskes risikoen for, at
den bliver stjålet.
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Start ved lav udetemperatur
• Lad ikke startmotoren være tilkoblet i
mere end 30 sekunder.
• Slip tændingsnøglen, så snart motoren er
startet.
• Startspærren aktiveres ved gentagne
startforsøg. Inden startforsøg kan gentages, skal nøglen først drejes tilbage til
stilling I eller 0.
Hvis temperaturen forventes at blive lavere
end –10 °C, anbefales det at øge koncentrationen af benzin i tanken ved at fylde på med
blyfri benzin 95 oktan, hvis det er muligt.
Motorvarmer
Ca. 10 liter 95-oktan benzin vil mindske
andelen af bioætanol E 85 i en trekvart fuld
tank fra 85 % til 70 %, hvilket forbedrer koldstartegenskaberne betydeligt.
Ved startvanskeligheder
– Træd speederen 1/3 til 1/2 ned.
– Drej tændingsnøglen til stilling III.
– Slip nøglen, når motoren er startet, og let
på speederen efterhånden som motorens
omdrejningshastighed øges.
Hvis motoren stadig ikke starter:
– Tryk speederen helt ned, og gentag de
sidste to trin.
OBS
Hvis tanken kun er fyldt med
bioætanol E 85, og motoren ikke er forvarmet, bliver den svær at starte ved ekstrem
kulde.
Kørbarhed – adaption
Efter frakobling af batteri eller skift af brændstoftype kan tomgangen være ujævn. Motoren tilpasser sig til den nye brændstofblanding, adapterer.
Ved skift af brændstoftype varer adaptionen
et kort øjeblik. Når bilen har været uden
strøm, kræves der kørsel i noget længere tid.
G019754
Hvis motoren ikke starter som beskrevet i det
foregående, gøres følgende:
Tilslutning af motorvarmer
Når temperaturen forventes at blive lavere
end –10 °C, og bilen er tanket med
bioætanol E 85, bør der bruges motorvarmer
for at gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
Biler beregnet til Flexifuel har en elektrisk
motorvarmer som standardudstyr1. At starte
og køre med en forvarmet motor medfører
betydeligt lavere udslip og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
Læs mere om Flexifuels brændstof
bioætanol E 85 på s. 245.
1
06
Ekstraudstyr på øvrige motorer.
121
06 Start og kørsel
Keyless drive
Generelt
Start af bilen
Start med fjernbetjening
– Træd koblingspedalen (manuelt gear) eller
bremsepedalen (automatgear) ned.
Benzinmotor
– Tryk ind og drej startknappen til stilling III.
122
G019420
06
G019410
Dieselmotor
– Drej først startknappen til stilling II, og
vent indtil dieselkontrolsymbolet i kombinationsinstrumentet er slukket, se s. 41.
– Drej derefter startknappen til position III.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle (se side 102).
Hvis fjernbetjeningens batteri er brugt op,
fungerer keyless drive-funktionen ikke. Så
kan bilen startes ved at bruge fjernbetjeningen som startknap.
Startknappen i tændingslåsen bruges på
samme måde som en nøgle. En forudsætning for at bilen starter, er at bilens fjernbetjening er i kabinen eller i bagagerummet.
1. Tryk spærren i startknappen ind.
2. Træk startknappen ud af tændingslåsen.
3. Stik fjernbetjeningen ind i tændingslåsen, og start på samme måde som med
startknappen.
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt,
så ofte som muligt.
Sæt kun bilen i bakgear, når bilen holder
stille. For at kunne sætte bilen i bakgear skal
gearstangen først føres til stilling N. Det er
således ikke muligt at vælge bakgear direkte
fra 5. gear pga. bakgearsspærren.
G018258
Gearpositioner, 6 gear (benzin)
G018257
Bakgearsspærring, 5 gear
G018256
Gearpositioner, 5 gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
06
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt,
så ofte som muligt.
Det kan være vanskeligt at finde 5. og 6.
gear, når bilen holder stille, da bakgearsspærren (der forhindrer sidebevægelsen) da
ikke er aktiveret.
123
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearpositioner, 6 gear (diesel)1
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
OBS
06
Bakgearet er elektronisk blokeret, hvis bilen
bevæger sig hurtigere end ca. 20 km/t.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt,
så ofte som muligt.
1
124
Visse markeder.
G018262
Bakgearsspærring, 6 gear (diesel)
G018261
G018259
Bakgearsspærring, 6 gear (benzin)
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
Bakgearet vælges ved at trykke gearstangen
ned og føre den mod venstre.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronics automatiske gearstillinger
I stilling P er gearkassen mekanisk spærret.
Træk altid parkeringsbremsen an ved parkering.
R – Bak
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
G018264
N – Neutral
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen an, når
bilen holder stille med gearvælgeren i
stilling N.
P – Parkeringsposition
Stilling P vælges, når motoren startes, eller
når bilen holder parkeret.
Vigtigt
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
D – Kørsel
D er den normale kørestilling. Op- og nedskifte sker automatisk, afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen skal holde stille,
når D vælges fra stilling R.
Geartronics m anuelle gearstillinger
Med Geartronics automatiske gearkasse kan
føreren også skifte manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Manuel gearstilling nås ved at føre stangen
fra stilling D til højere endestilling ved M.
Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et
af tallene 1-6, afhængigt af hvilket gear, der
er valgt lige nu, se s. 39.
Tryk stangen frem mod + (plus) for at skifte et
trin op, og slip stangen, som vender tilbage til
sin hvilestilling ved M.
Træk stangen tilbage mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip stangen.
Manuelt gear M kan vælges når som helst
under kørslen.
For at gå tilbage til automatisk kørestilling: før
stangen til venstre endestilling ved D.
06
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten falde mere, end hvad der er passende for
det valgte gear.
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
125
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kickdown1
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks et
automatisk skift ned i gear, hvilket kaldes
kickdown.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stillingen P. I alle andre
stillinger er nøglen spærret.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
06
Geartronic tillader ikke nedskifte/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel forsøger at foretage et sådant nedskifte,
sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle
gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere
trin ned ad gangen, afhængigt af motorens
omdrejningstal. Bilen skifter til et højere gear,
når motoren når sit maksimale omdrejningstal - herved forhindres motorskader.
1
126
Ikke på dieseldrevne biler i manuel stilling.
G020237
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Stangen kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen føres frem eller tilbage mellem P, R, N
og D.
– Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra P-stilling
til de øvrige gearstillinger skal startnøglen stå
i stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
Gearspærring – Neutral (N-position)
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen
har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset
om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret i N-stilling.
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stilling
til en anden gearstilling skal startnøglen stå i
stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearvælgerspærring
Koldstart
Ved start ved lave temperaturer kan gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes, at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer.
For at reducere motorens udslip af udstødningsgasser skiftes der til højere gear senere
end normalt, hvis motoren startes ved lave
temperaturer.
G018263
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
I visse tilfælde skal bilen kunne flyttes,
selvom den ikke kan køres, f. eks. når startbatteriet er afladet. Sådan flyttes bilen:
1. Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens panel sidder der en lille klap. Træk
dens bageste kant op.
2. Stik nøglebladet fra fjernbetjeningen
ned til bunden.
3. Hold nøglebladet trykket ned, og før
samtidigt gearstangen ud af Pstillingen.
06
127
06 Start og kørsel
Firehjulstræk
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles automatisk mellem for- og baghjulene. Et elektronisk styret koblingssystem fordeler trækkraften til det hjulpar, som under de aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette gøres for
at opnå det bedst mulige vejgreb og undgå
hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06
128
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange hårdere på bremsepedalen, som når motoren er
i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu
tydeligere.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn, gennem
vandpytter, eller når man vasker bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i
så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i en af
kredsene, kan bilen fortsat
bremse. Bremsepedalen går længere ned og
kan føles blødere end normalt. Der kræves et
hårdere pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel
på lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal du skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Brug samme gear ned ad bakke, som du bruger op ad bakke. På denne måde udnyttes
motorbremsen mere effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene
blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreegenskaberne, og det bliver lettere f. eks. at undvige en forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved
en hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest
af ABS-systemet, hvilket kan mærkes og
høres som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
– Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes nu pulseringer.
– Styr bilen i kørselsretningen. Slip ikke trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
06
ABS-symbolet lyser i to sekunder hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
129
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremsekredsforstærkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Når man har
brug for hurtig opbremsning, opnås den fulde
bremseeffekt med det samme. Funktionen
mærker, når der foretages en kraftig
opbremsning, ved at registrere, hvor hurtigt
bremsepedalen trædes ned. Gennemfør
bremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
bremsepedalen lettes. Funktionen er altid
aktiv og kan ikke kobles fra.
ADVARSEL
06
130
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få bremsesystemet kontrolleret.
Hvis bremsevæsken ligger under MIN-niveauet i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køres videre, uden at der er fyldt bremsevæske på.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal undersøges.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end sædvanligt, tryk (hold)
bremsepedalen ned, så længe det er nødvendigt. Hvis bremsepedalen slippes,
ophører al opbremsning.
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
Generelt
Stabilitets- og traktionssikringssystemet
STC/DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) forbedrer bilens fremkommelighed,
og hjælper føreren med at undgå udskridning.
Når systemet arbejder, kan en pulserende lyd
fornemmes ved bremsning eller gasgivning.
Ved gasgivning kan bilen accelerere langsommere end forventet.
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul, der ikke spinner.
Reduceret indgreb
B
A
Funktion/system
STC
Antiudskridningsfunktion
DSTC
X
Antispinfunktion
X
X
Traktionssikring
X
X
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
G020349
Afhængigt af markedet er bilen udstyret med
enten STC eller DSTC. Tabellen viser det
respektive systems indgående funktioner.
Hver gang bilen startes, aktiveres stabilitetssystemet automatisk.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra.
06
Indgrebet ved udskridning forsinkes og tillader dermed mere udskridning, hvilket giver
større frihed ved dynamisk kørsel.
Fremkommeligheden i dyb sne eller sand forbedres da gasgivningen ikke længere
begrænses.
Betjening
– Drej fingerhjulet (A), indtil STC/DSTCmenuen vises.
131
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
DSTC TIL betyder, at systemets funktion er
uforandret.
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
– Hold RESET (B) nede, indtil STC/DSTCmenuen ændres.
Samtidig lyser symbolet
som påmindelse om, at systemet er blevet reduceret.
Systemet forbliver reduceret, indtil næste
gang motoren startes.
ADVARSEL
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et autoriseret
Volvo-værksted.
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
Information
Bilens køreegenskaber ændres, hvis systemets funktion reduceres.
OBS
06
DSTC TIL vises i nogle sekunder på displayet, og symbolet
lyser, hver gang
motoren startes.
Meddelelser på informationsdisplay
TRACTION MIDLERTIDIG FRA betyder, at
systemet er midlertidigt reduceret pga. for
høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE PÅKRÆVET
betyder, at systemet er lukket ned pga. fejl.
132
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt,
skal du læse meddelelsen på informationsdisplayet.
Hvis symbolet
vises alene, kan det ske
på følgende måder:
• Blinkende lys betyder, at STC/DSTCsystemet griber ind netop da.
• Vedvarende lys i to sekunder betyder
systemkontrol ved start af motor.
• Vedvarende lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i STC/DSTC-systemet.
• Konstant lys efter deaktivering er en
påmindelse om, at STC/DSTC-systemet
er reduceret.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Generelt om parkeringshjælp1
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
• Kun bagud
• Både fremad og bagud.
G020294
Funktion
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne.
Anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk ved høj lydstyrke.
Parkeringshjælp fremad og bagud
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
en eventuel forhindring i måleområdet.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan opdages. Vær opmærksom
på børn eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant. Hvis der er en forhindring tættere på,
både bagtil og foran bilen, skifter tonen mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælp kun bagud
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear, og meddelelsen Parkeringshjælp aktiv Exit deaktiverer vises på
lydanlæggets display.
Hvis systemet er slået fra, vises Parkeringshjælp deaktiveret Enter aktiverer på displayet, når der stilles i bakgear. For at ændre
indstillingen, se s. 66.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
Begrænsninger
Ved bakning med f.eks. anhænger eller
cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles. Ellers vil sensorerne reagere på
anhængeren eller cykelholderen.
06
OBS
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo-anhængerkabel.
1 Alt
efter marked kan parkeringshjælp enten
være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
133
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Parkeringshjælp både fremad og
bagud
Begrænsninger
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Bagud
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
G018270
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalet for forhindringer bagud kommer
från de bageste højttalere.
Knap for Til/Fra (her højre knap).
06
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser.
Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Fremad
Parkeringshjælpen fremad er aktiv ved
hastigheder under 15 km/t. Når hastigheden
kommer under 10 km/t, aktiveres systemet
igen.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalet for forhindringer fremad kommer
fra de forreste højttalere.
134
Begrænsninger
Se det foregående afsnit Parkeringshjælp kun
bagud.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK.ASSIST.
SERVICE PÅKRÆVET fungerer
parkeringshjælpen ikke. Kontakt
et autoriseret Volvo-værksted for afhjælpning.
Vigtigt
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
G021298
Rengøring af sensorer
Parkeringshjælp-sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt med vand og
bilshampoo.
06
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give anledning til falske advarselssignaler.
135
06 Start og kørsel
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr)
Generelt
gøre føreren opmærksom på køretøjer, der
bevæger sig i den samme retning som ens
eget køretøj i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
B
Systemet er konstrueret til at fungere optimalt ved kørsel i tæt trafik på flersporede
veje.
2
A
BLIS er baseret på digitalkamerateknologi.
Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden
for zonen for den blinde vinkel, lyser
indikeringslampen (2) vedvarende.
OBS
Sidespejl med BLIS-system.
06
1. BLIS-kamera
2. Indikeringslampe
3. BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, en sikker køremåde og brug
af sidespejlene. Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret
for at skifte fil på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at
136
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
skulle blive overhalet på begge sider samtidig, tændes begge lamper.
BLIS giver føreren en meddelelse, hvis der
skulle opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokerede, blinker
BLIS-indikeringslampen, og instrumentpanelets display viser en meddelelse. Kontroller
og rengør i så fald linserne. Om nødvendigt
kan systemet lukkes midlertidigt ved at
trykke på BLIS-knappen, se s. 137.
G020296
1
G020295
3
A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
Overhalinger
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
06 Start og kørsel
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr)
Systemet er også konstrueret til at reagere,
når man bliver overhalet af et køretøj, der
kører op til 70 km/t hurtigere end en selv.
anhænger uden forlygter, som trækkes bag
ved en personbil eller lastbil.
Aktivere/deaktivere
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke, når bilen bakker.
En bred anhænger koblet til bilen kan
dække andre køretøjer i tilgrænsende kørebaner. Det kan forårsage, at køretøjer i dette
skyggeområde ikke kan opdages af BLIS.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er konstrueret til at
opdage motorkøretøjer som f.eks. biler, lastbiler, busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende
bilers forlygter. Køretøjer med slukkede forlygter opdages ikke af systemet. Dette medfører f.eks., at systemet ikke reagerer på en
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af intensivt
lys eller ved kørsel i mørke, hvor der ikke er
lyskilder (f.eks. vejbelysning eller andre køretøjer). Så kan systemet tolke manglen på
lys som om, kameraerne er blevet blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan systemets ydelse forringes midlertidigt, og en
tekstmeddelelse vises, se s. 138.
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. de
"ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller
tæt tåge.
G018270
ADVARSEL
ADVARSEL
Knap til aktivering/deaktivering.
BLIS aktiveres, når motoren startes. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange, når BLIS aktiveres.
06
Systemet kan deaktiveres/aktiveres ved at
trykke på BLIS.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS aktiveres, lyser lampen i knappen,
en ny tekstmeddelelse vises på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker
tre gange. Tryk på READ-knappen for at
137
06 Start og kørsel
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr)
fjerne tekstmeddelelsen. For mere information om håndtering af meddelelser, se s. 44.
BLIS systemmeddelelse
Tekst på displayet Betydning
BLINDVINKELINFO. BLIS-systemet slået til
SYSTEM TIL
BLINDVINKELSYST. BLIS- kameraet forNEDSAT FUNKTION styrres af f.eks. tåge
eller stærk sol lige ind i
kameraet.
Kameraet stiller sig
selv tilbage, når miljøet
igen er normalt.
BLINDVINKELSYST. Et eller begge
kameraer dækket.
KAMERA BLOK.
Rengør linserne.
06
BLINDVINKELSYST. BLIS fungerer ikke.
Kontakt et autoriseret
SERVICE
Volvo-værksted.
PÅKRÆVET
BLINDVINKELINFO. BLIS-systemet slået
fra.
SYSTEM FRA
Vigtigt
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
138
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, så de ikke ridses.
Vigtigt
Glassene er elopvarmede for at kunne
smelte is eller sne. Børst om nødvendigt
sne af glassene.
06 Start og kørsel
BLIS – Blind Spot Information System (ekstraudstyr)
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen lyse, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel.
G018177
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten BLINDVINKELSYST. SERVICE PÅKRÆVET på displayet.
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton
G018178
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen muligvis lyser,
selvom der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel.
06
G018176
Lav sol i kameraet
Refleksion fra blank, våd vejbane
139
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal man bruge et startbatteri. Bilen
må aldrig bugseres i gang.
Vigtigt
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Bugsering
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
06
– Sæt startnøglen i tændingslåsen i
stilling II, og udløs ratlåsen så bilen kan
styres. Se s. 120.
– Startnøglen skal blive siddende i stilling II
under hele bugseringen.
Automatgearkasse:
– Før gearvælgeren til stilling N.
Manuel gearkasse:
– Før gearstangen til frigear.
– Bugsertovet skal hele tiden være strakt for
at undgå pludselige ryk. Hold foden på
bremsepedalen.
Biler med automatgear må ikke bugseres
med en højere hastighed end 80 km/t og
140
højst over en afstand af 80 km. Bilen skal
altid bugseres fremad.
Bugseringsøjer
ADVARSEL
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal udløses inden bugsering.
Startnøglen skal stå i stilling II. Tag aldrig
startnøglen ud af tændingslåsen under kørsel, eller når bilen bugseres.
1
2
OBS
Hvis bilen er uden strøm, skal ratlåsen låses
op med et hjælpebatteri, inden bugsering
kan påbegyndes.
ADVARSEL
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller servostyringen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
3
G007607
Bilen må aldrig bugseres i gang
Brug bugseringsøjet ved bugsering på vejen.
Bugseringsøjet fastgøres i hullet i højre side
af stødfangeren foran eller bagpå.
Montering af bugseringsøjet
1. Hent bugseringsøjet frem. Det befinder
sig under gulvlemmen i bagagerummet.
2. Løsn dækslet (1) i kofangeren ved at
trykke på markeringen på dækslets
underkant.
3. Skru bugseringsøjet (3) godt fast, helt
ind til flangen. Brug hjulnøglen til at
skrue øjet fast med.
4. Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
anbringes i bagagerummet. Sæt dækslet på stødfangeren igen.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Vigtigt
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
vej, ikke til bjergning af en bil der er kørt i
grøften, eller som er kørt fast. Tilkald fagkyndig assitance til bjergning.
Bjergning
En bil med automatgear må ikke, hvis den er
delvist løftet, bjerges med højere hastighed
end 80 km/t. Den bør heller ikke bjerges over
længere strækninger end 80 km. Bilen skal
altid bjerges, så hjulene bevæger sig fremad.
OBS
På nogle biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i den bageste
befæstelse. Så skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen.
Af den årsag er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen, se s. 150.
06
141
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
–
–
–
G020298
–
06
Hvis batteriet i bilen er afladet, kan der
"lånes" strøm fra enten et løst batteri eller fra
batteriet i en anden bil. Kontroller altid, at
kabelklemmerne på startkablerne sidder
godt fast, så der ikke opstår gnister under
startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet
batteri anbefales følgende fremgangsmåde
for ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
– Drej startnøglen til stilling 0.
– Kontrollér, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
– Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en
anden bil, skal denne bils motor standses.
142
–
–
Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
Anbring det røde startkabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og det afladede
batteris pluspol (2+).
Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
Anbring den anden klemme på
steltilslutningen (4–), der befinder sig ved
venstre fjederben.
Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
Fjern startkablerne, først det sorte og så
det røde. Kontroller, at klemmerne på det
sorte startkabel ikke kommer i berøring
med batteriets pluspol eller den tilsluttede
klemme på det røde startkabel.
Vigtigt
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget - man risikerer at der opstår gnister.
ADVARSEL
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede
vægt m.m. samt kugletryk. Lastkapaciteten
reduceres med antallet af passagerer og
deres vægt.
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det
nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
• Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin Volvo-forhandler
kontrollere, at bilen har alt udstyret til
kørsel med anhænger.
• Læg lasten i traileren, så trykket på bilens
anhængertræk følger det angivne maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af s. 161.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen1 smøres
med fedt.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren
for motorens kølesystem bevæger sig ind i
det røde felt, skal bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
Automatgearkassen reagerer via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se meddelelsen på informationsdisplayet. Ved
overophedning frakobles bilens aircondition-anlæg muligvis midlertidigt.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes love tillader højere hastigheder.
• Gearvælgeren skal være i
parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres.
Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til blokering af hjulene, når en bil
med anhænger parkeres på en skråning.
Anhængervægte
Nærmere oplysninger om tilladte anhængervægte fremgår af side 234.
ADVARSEL
Anbefalingerne for anhængervægt skal følges, da køretøjerne ellers bliver vanskelige
at styre ved undvigemanøvrer og opbremsninger.
OBS
De angivne højeste tilladte anhængervægte
er dem, som Volvo tillader. Nationale regler
kan begrænse anhængervægten og hastigheden yderligere. Trækkrogene kan være
certificeret til en højere trækvægt end den,
bilen må trække.
06
1 Gælder
ikke trækkuglen brug af kuglehandske
med svingningsdæmper.
143
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Automatgearkasse, kørsel med
anhænger
Dieselmotor 1.6D med manuel
gearkasse, kørsel med anhænger
Parkering på skråninger
1. Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
2. Sæt gearvælgeren i
parkeringsposition P.
Hvis bilen køres med hård belastning i varmt
klima, kan motorens køleventilator udskiftes
med en køleventilator med større kapacitet
end den standardmonterede. Kontroller med
nærmeste Volvo-forhandler, hvad der gælder
for din bil.
Start på en skråning
1. Sæt gearvælgeren i kørestilling D.
2. Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
06
144
Stejle stigninger
• Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på stejle stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen i
at skifte op, og gearkasseolien holdes
køligere.
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
06 Start og kørsel
Trækanordning
Trækkroge
Anhængerkabel
Trækkuglen skal med jævne mellemrum rengøres og smøres med fedt. Når der bruges
koblingshoved med svingningsdæmper,
behøver trækkuglen ikke at blive smurt.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 147.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Følg nøje monteringsanvisningen for kugledelen.
Kugledelen skal være låst med nøgle, inden
man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
G014589
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedwire på det dertil beregnede
sted.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
06
OBS
Efter brug skal kugledelen altid tages af.
Opbevar den i bagagerummet.
145
06 Start og kørsel
Trækanordning
Specifikationer
C
E
F
B
D
G
2 1
1
H
H
I
J
K
J
G010393
2
G010385
G010384
A
Mål for befæstelsespunkter (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Fast eller deleligt træk
1060
90
964
482
40
141
497
150
113
100
140
1
Sidevange
2
Kuglens midte
06
146
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Montering af kugledel
2
2
1
– Tag sikkerhedsskærmen af.
– Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
3
– Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
G020302
G020301
G017317
1
06
147
06 Start og kørsel
– Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
06
148
– Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
G020307
G020304
G020306
Delelig trækkrog
– Drej nøglen venstre om til låst stilling, og
tag den ud.
06 Start og kørsel
G020309
G020310
Delelig trækkrog
OBS
Kontroller, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud. Hvis kugledelen ikke sidder rigtigt, skal den tages af
og sættes på igen som tidligere beskrevet.
OBS
Anhængerens sikkerhedswire skal fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
06
Vigtigt
Fedt kun kuglen ind til koblingshovedet, resten af kugledelen skal være ren og tør.
149
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Afmontering af kugledel
2
– Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
06
G020314
G020312
G020301
1
– Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
– Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
ADVARSEL
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilens bagagerum.
150
06 Start og kørsel
G017318
Delelig trækkrog
– Skyd sikkerhedsskærmen på.
06
151
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede
vægt osv. samt kugletrykket. Lastkapaciteten reduceres med antallet af passagerer og
deres vægt. Nærmere oplysninger om tilladt
vægt fremgår af side 234.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Lastning i bagagerummet
06
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
an inden lastning og losning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af position, så bilen begynder at rulle.
For at gøre lastrummet længere kan nakkestøtterne fjernes og sæderne slås ned (se
side 92).
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
• Nakkestøtten kan fjernes for ikke at blive
beskadiget.
• Bred last bør placeres i midten.
152
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at placere tung last på det
nedfoldede ryglæn.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige betrækket eller bagklappens store glasflade.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan i tilfælde af en frontal kollision med en hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt
svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet i loftet udebliver eller reduceres.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive forskubbet ved hård opbremsning og skade
personer i bilen.
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
den størst mulige sikkerhed under kørslen
anbefales de tagbagagebærere, som Volvo
har udviklet til netop denne bil.
Følg nøje den monteringsanvisning, der leveres med tagbagagebæreren.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebæreren
og lasten sidder forsvarligt fast. Lasten bør
surres godt fast med bånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebæreren.
Den tungeste last bør placeres underst.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
ADVARSEL
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt og
køreegenskaber.
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
A
Forlygter med halogenlys
Forlygter med Bi-Xenon-lys
B
A. Lyskegle for venstrekørsel.
B. Højrekørsel.
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle vendes. Den
rette lyskegle giver også et mere effektivt lys
ud i vejkanten.
B
Indstillingsorganet på forlygten skal stå i
position (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
position (B) ved højrekørsel.
A
G021422
A
G021421
G020317
B
Indstillingsorganet på forlygten skal stå i
position (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
position (B) ved højrekørsel.
ADVARSEL
06
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal
udskiftning udføres af et autoriseret Volvoværksted. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da Xenon-lygten indeholder et højspændingsaggregat.
153
Generelt .................................................................................................. 156
Tryk i dæk ............................................................................................... 160
Advarselstrekant og reservehjul ............................................................. 162
Skift af hjul ............................................................................................. 164
Midlertidig dæklapning .......................................................................... 166
154
HJUL OG DÆK
07
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne
lidt efter lidt. Forsøg derfor
at få så friske dæk som
muligt ved skift. Dette er især vigtigt for vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation), angives med fire cifre, f. eks. 1502.
Dækket på billedet er således produceret i
uge 15, år 2002.
Ved dækskifte skal der bruges samme type
og mål og helst også samme fabrikat på alle
fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der er
angivet på dæktrykmærkaten, hvis placering
fremgår af side 160.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
205
Sektionsbredde (mm)
55
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
07
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker
ubeskadigede. Årsagen til dette er, at dæk
ældes og nedbrydes, selvom de sjældent
eller aldrig bruges. Deres funktion kan derfor
forringes, fordi de materialer, der indgår i
dækkene, er nedbrudt. Dækket bør derfor
ikke bruges. Det gælder også reservedæk,
vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig
brug. Eksempler på ydre tegn, der viser, at
dækket er uegnet til brug, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående illustration.
156
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Dæk med slidindikatorer
Slidindikatorer er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækket er så slidt, at der kun er 1,6 mm tilbage,
kommer det på samme højde som slidindikatorerne. Skift hurtigst muligt til nye dæk.
Husk, at dæk med en lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
G020323
Vinterdæk
Slidindikatorer
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
s. 161. For den bedste kørbarhed og mere
jævn slitage på dækkene anbefales det
regelmæssigt at skifte for- og bagdækkene
med hinanden. Det første skift bør ske efter
5.000 km og derefter med intervaller på
10.000 km. Herved undgås forskelle i mønsterdybde. For at mindske risikoen for
udskridning skal dækkene på baghjulene
altid have størst mønsterdybde. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol ved
usikkerhed om mønsterdybden.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering fremgår af s. 160. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med vinterdæk skal disse altid være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500–1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og hjulene er for lille.
Vigtigt
07
Brug originale Volvo snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Spørg på
et autoriseret Volvo-værksted.
157
07 Hjul og dæk
Generelt
Fælge og hjulmøtrikker
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også bruges til stålfælge.
2
ADVARSEL
1
G020324
Brug aldrig den lave type møtrik til aluminiumfælge, da man risikerer, at hjulet arbejder
sig løs.
Lav (1) og høj (2) hjulmøtrik
07
Kun fælge, der er testet og godkendt af
Volvo, og som indgår i Volvos originaltilbehørssortiment, må bruges på bilen. Der findes to forskellige typer hjulmøtrikker, afhængigt af om fælgene er fremstillet af stål eller
aluminium. Spænd hjulmøtrikkerne med
130 Nm, og kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
Vigtigt
Hjulmøtrikkerne skal spændes med
130 Nm. Ved alt for hård tilspænding kan
skruesamlingen tage skade.
Reservehjulet Temporary Spare
Reservehjulet1 er kun beregnet til at blive
brugt i den korte tid, det tager at få skiftet
eller repareret det almindelige hjul. Reservehjulet skal hurtigst muligt erstattes af et
almindeligt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Kun den høje møtrikmodel må bruges til aluminiumsfælge. Den adskiller sig markant fra
de øvrige møtriktyper, da den har en roterende, konisk trykskive.
Vigtigt
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
OBS
Denne møtriktype må kun bruges til stålfølge.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjulmøtrikker kan anvenes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælge med
låsbar hjulmøtrik bruges i kombination med
hjulkapsel, skal den låsbare hjulmøtrik monteres på bolten nærmest luftventilen. Ellers
kan hjulkapslen ikke sættes fast på fælgen.
1
158
Visse varianter og markeder
07 Hjul og dæk
Generelt
Sommer- og vinterhjul
Dækkene med den største mønsterdybde
skal altid monteres på baghjulene (for at
mindske udskridningsrisikoen).
G020325
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket.
Dækkene skal have samme rotationsretning i
hele deres levetid. De må kun flyttes fra for til
bag eller omvendt, aldrig fra venstre til højre
eller omvendt. Hvis dækkene monteres forkert, forringes bilens bremseegenskaber og
evne til at lede regn, sne og sjap væk.
07
159
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
OBS
G020791
Dæktrykket falder over tid, det er et naturligt
fænomen. Dæktrykket varierer også afhængigt af temperaturen i omgivelserne.
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden viser, hvilke tryk dækkene skal have
under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
På mærkaten angives:
07
• Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
• ECO-tryk
• Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Der må
derfor ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres, når dækkene er varme. Derimod
skal trykket øges, hvis det er for lavt. For lavt
pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
De rette dæktryk fremgår af dæktryktabellen
på side 161. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med
samme temperatur som udetemperaturen).
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
det generelle dæktryk for fuld last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
160
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Hastighed
(km/t)
Last, 1-3 personer
Bag (kPa)
For (kPa)1
Maks. last
For (kPa)
0 – 160
160+
210
250
210
210
250
280
250
260
0–160
160 +
220
260
220
220
250
280
250
260
0–160
160+
0–160
160+
210
250
220
260
210
210
220
220
250
280
250
280
250
260
250
260
0–160
160+
0–160
160+
210
260
220
270
210
210
220
220
250
280
250
290
250
260
250
270
0–160
160+
230
270
220
220
250
290
250
270
Alle
195/65 R15 91V
205/55 R16 91V/W
195/65 R15 91Q/T/H/V M+S
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91V/W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91V/W
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
205/55 R16 91 V/W
205/50 R17 93W Extra Load
215/45 R18 93W Extra Load
205/55 R16 91Q/T/H/V M+S
205/50 R17 93Q/T/H/V M+S Extra Load
Alle
Reservehjul3
T125/85R16 99M
0 – 80
Variant
Dækstørrelse
1.6
1.8
2.0
1.6D
2.4
2.4i
2.0D
T5
D5
1
07
0–160
250
420
2
250
420
2
250
420
2
250
420
2
I visse lande forekommer enheden bar ved siden af SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa
2ECO-tryk,
3
Bag (kPa)
side 160
Temporary Spare
161
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant1. Anbring advarselstrekanten på et passende sted under hensyntagen
til færdselssituationen.
07
– Frigør hylstret med advarselstrekanten;
det er fastgjort med burrebånd. Tag
advarselstrekanten ud af hylstret.
– Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Efter brug kontrolleres, at hylstret med
advarselstrekanten sidder forsvarligt fast i
bagagerummet.
1
162
Visse markeder.
G020914
G020904
Advarselstrekant
Advarselstrekanten sidder monteret på indersiden af bagagerumsklappen ved hjælp af to clips.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Reservehjul og donkraft
7
5
3
2
8
6
1
Bilens originale donkraft
Originaldonkraften1 bør kun bruges i forbindelse med hjulskift. Dens skrue skal altid
være velsmurt.
Reservehjulet, donkraften og hjulnøglen ligger under gulvet i bagagerummet.
Udtagning af reservehjulet
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Løsn reservehjulet, og løft det ud.
– Tag donkraften ud sammen med svinget
of hjulnøglen.
1
G020917
4
Placeringen af reservehjulet og
donkraften i bagagerummet:
– Skru donkraften (1) halvvejs sammen.
Markeringen på pladen (2) skal ligge mod
markeringen på armen (3) for at donkraften skal passe ind i liggende stilling.
– Fold svinget (4) ind, og anbring
hjulnøglen (5) på donkraften.
– Sæt donkraften (1) i højre hul (6), og fastgør reservehjulet (7) i venstre hul (8).
07
Visse varianter og markeder
163
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal der opstilles en advarselstrekant. Både
bilen og donkraften skal stå på et fast, vandret underlag.
07
164
– Hent reservehjulet, donkraften og hjulnøglen frem; de ligger under måtten i bagagerummet.
– Træk parkeringsbremsen an, og vælg
1. gear, henholdsvis position P, hvis bilen
har automatgear.
– Blokér foran og bag de hjul, der skal blive
på jorden. Brug kraftige træklodser eller
halvstore sten.
– Biler med stålfælge er udstyret med aftagelige hjulkapsler. Fjern hjulkapslen med
enden af hjulnøglen, eller ryk den af med
håndkraft.
– Løsn hjulmøtrikkerne ½–1 omgang venstre om med hjulnøglen.
G007497
G020332
G020331
Afmontering af hjul
– På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Drej donkraftens
fod ned, så den presses plant mod jorden.
Kontrollér, at donkraften sidder i fastgøringspunktet, som vist på billedet, og at
foden befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
– Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Påsætning af hjul
– Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
– Sæt hjulet på, og skru hjulmøtrikkerne
fast.
– Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
– Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at de spændes forsvarligt. Spænd
til med 130 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
07
165
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Generelt
Dæklapningssættet1 anvendes til udbedring
af en punktering og kontrol og justering af
dæktrykket. Det består af en kompressor og
en beholder med tætningsvæske. Sættet
fungerer som en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes,
inden holdbarhedsdatoen overskrides, og
efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
Donkraft er ekstraudstyr på biler udstyret
med dæklapningssæt.
07
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang anvendes til lapning af et dæk med
punktering i dæksiden. Dæk med større revner, sprækker, el.lign. skader må ikke lappes
med sættet.
1
166
Visse varianter og markeder
Der er 12 V stikkontakter til tilslutning af kompressoren foran ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i last-/bagagerummet. Vælg
den kontakt, der er tættest på det punkterede dæk.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk
(efter maksimalt 200 km). Personalet kan
afgøre, om dækket kan laves eller skal
udskiftes.
Udtagning af dæklapningssættet
Dæklapningssættet med kompressor og
værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
– Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
– Løft dæklapningssættet op.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Oversigt
5
6
3
7
2
4
– Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at kontakten står på 0, og hent
ledning og luftslange frem.
– Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på dækventilens gevind.
– Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
8
ADVARSEL
9
G020400
1
1. Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
2. Afbryder
3. Ledning
4. Falskeholder (orange dæksel)
5. Beskyttelseshætte
6. Trykreduktionsventil
7. Luftslange
8. Flaske med tætningsvæske
9. Trykmåler
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i lukkede rum eller
rum uden tilstrækkelig ventilation.
– Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.
– Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen).
Vigtigt
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter.
07
– Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.
– Sæt ventilhætten på igen.
167
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Lapning af et punkteret dæk
– Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
OBS
80
50
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
– Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
G019723
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
Delenes funktion fremgår af illustrationen på
s. 167.
07
– Åbn låget på dæklapningssættet.
– Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
– Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. I tilfælde af kontakt med hud, skal
væsken straks vaskes af med sæbe og
vand.
168
– Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
– Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
– Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revner eller ujævnheder, skal kompressoren
omgående standses. Derefter må bilen ikke
køre videre. Kontakt i stedet et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30 sekunder.
– Fyld dækket i 7 minutter.
Vigtigt
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter.
– Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i
dækket for stort. Bilen må ikke køre videre.
Kontakt i stedet et autoriseret dækværksted.
– Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
– Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
– Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Efterkontrol af reparationen og trykket
– Tilslut udstyret igen.
– Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
– Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
– Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.
– Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på
igen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
– Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk
udskiftet/repareret. Underret værkstedet
om, at dækket indeholder
dæktætningsvæske.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, når holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
Vigtigt
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
flasken.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk
(efter maksimalt 200 km). Personalet kan
afgøre, om dækket kan laves eller skal
udskiftes.
– Læg dæklapningssættet tilbage i
bagagerummet.
OBS
07
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Dette skal gøres af et
autoriseret Volvo-værksted.
169
Rengøring ............................................................................................... 172
Udbedring af lakskader .......................................................................... 175
Rustbeskyttelse ...................................................................................... 176
170
VEDLIGEHOLDELSE
08
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan føre
til korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask må man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke kommer tættere end 30 cm på karosseriet.
Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
ADVARSEL
08
172
Motorvask bør altid foretages på et værksted. Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
OBS
Udvendig belysning som f.eks. forlygter,
tågelys og baglygter kan midlertidigt få kondens på indersiden af glasset. Det er et
naturligt fænomen, al udvendig belysning er
konstrueret til at modstå dette. Kondens
ventileres normalt ud af lygten, når den har
været tændt et stykke tid.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som påvirker og misfarver lakken meget hurtigt. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Forkromede hjul
Vigtigt
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men det kan aldrig erstatte en vask
med håndkraft. Automatens børster kan ikke
nå alle steder.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Vigtigt
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Derved opvarmes bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring af indfarvede plasticdele,
gummi og pyntedele (f.eks. forkromning)
anbefales specialrengøringsmidler, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne
rengøringsmidler bør anvisningerne nøje følges.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Polering og voksning
Vigtigt
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller
for at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før
den er mindst et år gammel, mens den godt
kan vokses tidligere. Den bør ikke poleres og
vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta ( gnubning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt
vejledningen på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
Vigtigt
Lakbehandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse, højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken.
Lakskade forårsaget af sådanne behandlinger omfattes ikke af Volvos garanti.
Rengøring af sidespejle og forreste
sideruder med vandafvisende overfladelag (ekstraudstyr)
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks,
affedtningsmidler el.lign. på spejl/glasfladen,
d a dette kan ødelægge dens vandafvisende
egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasoverfladen ikke ridses.
For at undgå skader på glasoverfladen ved
isafskrabning – brug kun en isskraber af
plast.
Der sker en naturlig slitage på de vandafvisende overfladelag.
For at opretholde de vandafvisende egenskaber anbefales en behandling med et specielt efterbehandlingsmiddel, der fås hos
Volvo-forhandlere. Det bør bruges første
gang efter tre år, og derefter hvert år.
08
173
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
struktur. Dette er en naturlig modning af
læderet og viser, at det er et naturprodukt.
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt rengøringsmiddel, som kan fås hos
Volvo-forhandlere. Andre kemikalier kan ødelægge betrækkets brandhæmmende egenskaber.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller efter behov).
Spørg en Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
Vigtigt
Vigtigt
Skarpe genstande og burrebånd kan beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på læderbetræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Öko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende,
skal det jævnligt rengøres. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og
efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter anvisningerne.
08
174
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overflade-
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. Det
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Vigtigt
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve tøjmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
– Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
– Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
– Vask grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
– Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderbetræk
– Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind
med lette cirkulerende bevægelser på
læderet.
– Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele inde i bilen anbefales et
særligt rengøringsmiddel, der fås hos Volvoforhandlere. Skrab eller gnid aldrig på en
plet, og brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles ind igen.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb skal lakskader udbedres med det samme. De mest
almindelige lakskader er mindre stenslag,
ridser og skader på f. eks. skærmkanter og
døre.
1
G020346
G020345
Farvekode
Produktskilt
Det er vigtigt at bruge den rette farve.
Farvekodenummeret (1) fremgår af produktskiltet, se s. 232.
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med.
– Rør godt i grundmalingen (primer), og
påfør malingen ved hjælp af en tynd pensel eller en tændstik. Påfør lakken med
pensel, når grundmalingen er tør.
– Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
– Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
Inden arbejdet med udbedring af lakken
påbegyndes, skal bilen være renvasket og
tør og skal have en temperatur på over 15 °C.
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget farvelag, kan farven påføres direkte efter fjernelse af snavset.
08
175
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Noget af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade.
Undervognen er beskyttet af et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind
i vanger, hulrum og lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Skyl undervognen. Ved
højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen har på fabrikken fået en rustbeskyttelse, som under normale forhold ikke kræver
efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum skal efterbehandling foretages med
3 års intervaller. Lad et autoriseret Volvoværksted hjælpe med efterbehandling af
bilen.
08
176
08 Vedligeholdelse
08
177
Volvo-service .......................................................................................... 180
Egen vedligeholdelse ............................................................................. 181
Motorhjelm og motorrum ....................................................................... 182
Diesel ..................................................................................................... 183
Olier og væsker ...................................................................................... 184
Viskerblade ............................................................................................. 189
Batteri ..................................................................................................... 190
Udskiftning af pærer .............................................................................. 192
Sikringer ................................................................................................. 199
178
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Montering af ekstraudstyr
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporation’s forskrifter
er foretaget umiddelbart inden du overtog
bilen.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden
ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker det
elektriske system, monteres.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker bilens elektriske system, påbegyndes
eller udføres.
180
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse detaljerede data. Disse data, der er
beregnet til anvendelse i forskningsøjemed
for at videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering af fejl i visse af bilens systemer,
kan indeholde oplysninger om førerens og
passagerernes brug af sikkerhedsseler, om
funktionen af bilens forskellige systemer og
moduler samt status af motor, gasspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører, og
derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede data uden samtykke, men kan dog tvinges til at udlevere
dem som følge af national lovgivning. I øvrigt
kan Volvo Car Corporation og autoriserede
Volvo-værksteder læse og bruge disse data.
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
I temperaturer under –30 °C eller over
+40 °C.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde
af mange korte ture (under 10 km) ved lave
temperaturer (under +5 °C).
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Batteriet
• Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
• Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er i gang (f.eks. i forbindelse med
batteriskift).
• Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning af batteriet. Batteriledningerne skal
være frakoblet ved opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
ADVARSEL
Tændingssystemet har en meget høj effekt.
Der findes livsfarlig spænding i tændingssystemet. Tændingen skal derfor altid være
slået fra, når der udføres arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
09
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid foretages på et værksted. Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
181
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
2
3
4
5
6
7
– Træk i låsehåndtaget langst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
– Åbn motorhjelmen.
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Motorrum
1. Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
2. Kølesystemets ekspansionsbeholder
3. Beholder til servostyringsolie (skjult
bag ved forlygten)
4. Målepind for motorolie1
5. Køler
6. Køleventilator
7. Beholder til sprinklervæske (5-cyl.)
8. Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
1
182
Afhængig af motorvariant.
8
9
10
11
12
13
G020793
1
9. Påfyldning af motorolie1
10. Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
11. Batteri
12. Relæ- og sikringsboks, motorrum
13. Luftfilter1
09 Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystemet
Dieselmotorer er følsomme over for forurening, f.eks. for høj mængde svovlpartikler.
Brug kun dieselbrændstof fra anerkendte
producenter. Fyld aldrig på med diesel af
tvivlsom kvalitet.
Dieselbrændstof kan ved lave temperaturer
(–40 °C til –6 °C) udfælde paraffin, hvilket kan
give startvanskeligheder. De store olieselskaber har et særligt dieselbrændstof, som er
beregnet til udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof mere letflydende
ved lave temperaturer og mindsker risikoen
for paraffinudfældning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontroller ved påfyldning, at der er rent omkring
påfyldningsrøret. Undgå spild på lakerede
flader. I tilfælde af spild vaskes med vand og
sæbe.
Vigtigt
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm (se side 245).
09
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Vigtigt
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
1
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde
RME og må ikke tilsættes mere.
Vigtigt
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers
kan forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er brugt forurenet brændstof.
Vigtigt
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
For modeller fra år 2006 eller senere må
svovlindholdet maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
afluftes automatisk, hvis tændingen står i
stilling II i ca. 60 sekunder, inden startforsøg
påbegyndes.
183
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Olie og oliefilter skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service og garantibogen.
Vigtigt
G020338
G020341
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
Kontrol af motorolie og oliefilter
xxxxxxxx
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Målepind, benzinmotorer
Vigtigt
Det er tilladt at bruge olie af en højere kvalitet
end den angivne. Ved kørsel under ugunstige
forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet, end den der angives på skiltet. Se
s. 237.
184
G020340
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitetse skiltet i motorrummet. Kontrollér hyppigt
oliestanden, og skift olie med regelmæssige
mellemrum. Brug af olie af lavere kvalitet
end den angivne samt kørsel med for lav
oliestand skader motoren.
Målepind, dieselmotorer
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, mulighed
for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det anbefalede serviceinterval forudsætter,
at der anvendes godkendt motorolie. Brug
kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning
og olieskift, ellers risikerer man, at det har
konsekvenser for levetiden, startegenskaberne, brændstofforbruget og miljøbelastningen.
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie
med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo bruger forskellige systemer til advarsel
om for lavt olieniveau eller lavt olietryk. Nogle
varianter har olietrykføler, og her bruges lampen for olietryk. Andre varianter har olieniveauføler, og her informeres føreren via
advarselssymbolet midt på instrumentet
samt displaytekster. Nogle modeller har
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
begge varianter. Kontakt en autoriseret
Volvo-forhandler for mere information.
Oliekontrol
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives,
ved hvilket kilometertal dette skal finde sted.
G020336
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 kms intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start, og målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har
nået at løbe ned i bundkarret.
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontroller oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af s. 237 – 238.
09
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10 – 15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontroller oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan der
til at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld
olie, indtil niveauet er tættere på MAX end
MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af
s. 237 – 238.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Vigtigt
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
megen olie.
185
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
Sprinklervæske, påfyldning
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne. Vedr. volumen, se s. 241.
1
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Bland frostvæsken med vandet inden
påfyldning.
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
G020334
G020335
2
Placering af sprinklervæskebeholderen1.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder.
1. Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
2. Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
rent vand alene. Risikoen for tilfrysning øges
med både for lille og for stor andel kølevæske.
Vigtigt
Det er meget vigtigt, at der bruges kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som
Volvo anbefaler. Når bilen er ny, er den fyldt
med kølevæske, som kan klare ca. –35 °C.
1
186
Afhængig af motorvariant.
Kapaciteten fremgår af side 241.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmarkeringerne på ekspansionstanken. Hvis
systemet ikke er velfyldt, kan der opstå høje,
lokale temperaturer med risiko for skader
(revner) i topstykket. Fyld væske på, når
niveauet er faldet til MIN-markeringen.
Bremse- og koblingsvæske, niveaukontrol og påfyldning
bjerge eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MINmærket i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal undersøges.
ADVARSEL
G020333
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
OBS
Motoren må kun køre med godt fyldt kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer
med risiko for skader (revner) i topstykket.
09
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne. Kontroller niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske hvert andet år eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske fremgår af side 237.
På biler, som køres på en måde, så bremserne bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i
1 Placering
afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
187
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Olieskift kræves ikke. Kapaciteten og den
anbefalede oliekvalitet fremgår af side 240.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen mister strømmen og skal bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen bliver så meget tungere end normalt, og der
skal bruges mere kraft til at dreje rattet.
188
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade
09
Udskiftning af viskerblade
1
G020330
2
OBS
Viskerbladene er ikke lige lange - bladet i
førerens side er længere end det andet.
3
G020329
– Fold viskerarmen op.
– Tryk på knappen, som sidder på viskerbladsfæstet, og træk lige ud (1), parallelt
med viskerarmen.
– Skyd (2) det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
– Kontroller, (3) at bladet sidder ordentligt
fast.
– Fold viskerarmen ned.
189
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljøvenlig måde, det indeholder bly.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætseskader. Skyl med rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Ved stænk i øjnene skal der omgående
søges lægehjælp.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
OBS
Hvis batteriet aflades mange gange, forkortes dets levetid.
190
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
09
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger berøres. Dette sikrer, at alle data i bilens elektriske system
lagres i de forskellige styreenheder.
– Skru dækslet af.
– Frigør minusledningen.
– Frigør plusledningen.
– Skru batterikassens forside løs med en
skruetrækker.
– Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet:
– Sæt batteriet på plads.
– Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
– Sæt batterikassens forside på plads igen.
– Tilslut plusledningen.
– Tilslut minusledningen.
– Montér batteridækslet.
191
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Udskiftning af pærer i forlygterne
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 249.
3
1
4
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
Generel loftsbelysning
Læselamper og handskerumslys
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Bi-Xenon-forlygter
Bremselys
2
G019599
•
•
•
•
•
ADVARSEL
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal Xenonpærerne udskiftes af et autoriseret Volvoværksted. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da Xenon-pæren er forsynet med et
højspændingsaggregat.
Vigtigt
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som så kan ødelægges.
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus:
– Tag startnøglen ud, og drej lyskontakten til
position 0.
– Træk lygtehusets låsestift (1) op.
– Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad (2).
Vigtigt
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
192
G019600
09
– Frigør stikket ved at presse klemmen ned
med en tommelfinger (3) og samtidig føre
stikket (4) ud med den anden hånd.
– Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
Montering af lygtehus:
– Tilslut stikket, og sæt lygtehuset og låsestiften på plads. Kontroller, at stiften sidder
rigtigt.
– Kontrollér lyset.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller startnøglen sættes i startlåsen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
G019136
G019133
Fjernlys, halogen
G019131
Nærlys
09
Illustrationen viser en halogenlampe
Afmontering af dæksel og pære:
– Løsn hele lygtehuset, se s. 192.
– Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet
af.
– Frigør kontakten fra pæren.
– Løsn klemmefjederen, der fastholder
pæren. Tryk den indad/nedad.
– Træk pæren ud.
Isætning af ny pære
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
– Tryk klemmefjederen indad/opad, og en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
– Tryk kontakten tilbage.
– Sæt plasticdækslet på igen.
– Sæt lygtehuset på igen, se s. 192.
– Løsn hele lygtehuset, se s. 192.
– Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det venstre om.
– Venstre lygte:
drej pærefatningen venstre om.
Højre lygte:
drej pærefatningen højre om.
OBS
Hvis bilen har ABL- eller GDL-lampe, har
fjernlyslampen en anden fatning. Så skal
pæren trækkes lige ud.
193
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Positions-/parkeringslys
Blinklygter
G019145
– Træk fatningen ud, og udskift pæren.
– Sæt fatningen i igen. Den kan kun sidde
på én måde.
– Sæt dækslet på igen, placeret oven på
lygtehuset, ved at dreje det højre om.
– Sæt lygtehuset på igen, se s. 192.
– Løsn lygtehuset, se s. 192.
– Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det venstre om.
– Træk fatningen ud, og udskift pæren.
– Tryk pærefatningen på igen. Der høres et
klik, når pærefatningen sættes korrekt i.
– Sæt dækslet på igen, placeret oven på
lygtehuset, ved at dreje det højre om.
– Sæt lygtehuset på igen, se s. 192.
OBS
En lygte udstyret med Active Bi Xenon Light
(ekstraudstyr) har et positionslys (LED), som
ikke kan udskiftes.
194
G019150
09
– Løsn lygtehuset, se s. 192.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af fatningen ved at trykke
den ind og dreje venstre om.
– Sæt en ny pære i, og sæt fatningen tilbage
i lygtehuset.
– Sæt lygtehuset på igen, se s. 192.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Løsn lygtehuset, se s. 192.
– Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
– Sæt fatningen på plads. Den kan kun
sidde på én måde.
– Sæt lygtehuset på igen, se s. 192.
G017609
Fortågelygter
G018050
Sidemarkeringslys
09
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn dækslet ved at stikke en skruetrækker ind som på vist illustrationen, og pres
dækslet udad, så klemmen løsnes inden
for dækslet.
– Tag fat tag i kanten af dækslet, og træk
lige ud.
– Skru lygtehusets skrue løs, og tag det ud.
– Drej pæren venstre om, og tag den af.
– Sæt en ny pære på ved at dreje højre om.
(Profilen på pærefatningen falder sammen
med profilen på pærens fod).
– Sæt pærefatningen på igen. Markeringen
TOP på pærefatningen skal være opad.
195
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Afmontering af pærefatning
Placeringen af pærer i baglygten
OBS
Hvis fejlmeddelelsen DEFEKT PÆRE/
KONTROLLER BREMSELYGTE bliver
stående efter udskiftning af en defekt pære,
bør man henvende sig til et autoriseret
Volvo-værksted.
1
2
3
5
4
Alle pærer i baglygten skiftes inden fra bagagerummet.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern klapperne i venstre/højre panel for at
komme til pærerne. Pærerne sidder i
separate fatninger.
– Afbryd kontakten fra pærefatningen.
– Tryk spærrehagerne (A og B) sammen, og
træk pærefatningen ud.
– Udskift pæren og tilslut kontakten.
– Tryk lampeholderen på plads, og sæt klappen tilbage.
196
G018055
G020916
6
Pærefatning
1. Bremselys (LED)
Vigtigt
Kablet til bremselysets LED-pærer sidder
faststøbt i pærefatningen. Det må ikke fjernes.
2.
3.
4.
5.
6.
Positionslys
Positions-/parkeringslys
Tågebaglygte (én side)
Blinklygter
Baklys
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud. Drej kontakten venstre om, og træk
pæren ud.
– Udskift pæren.
– Tilslut kontakten, og drej den højre om.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
G020915
Bagagerum
G020254
Indstigningslys
G014843
Nummerpladelygte
09
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt glasset på igen.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i.
197
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl
G020253
Montering af spejlglasset:
– Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind i
den øverste kant.
– Tryk derefter de tre nederste fast.
Afmontering af spejlglasset:
– Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og drej og vip forsigtigt
låseknasten på kanten op.
– Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte gummipunkter), og vip forsigtigt, så glassets
underkant løsnes.
– Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
– Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
198
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Generelt
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet af en række
sikringer.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder i bilen:
• Relæ-/sikringsboks i motorrummet
• Relæ-/sikringsboksen i kabinen
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
– Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til en række
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. Kontakt i givet fald et autoriseret Volvo-værksted, og få forholdet kontrolleret.
199
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G007446
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspositioner. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med
en ny af samme farve og med samme
amperetal.
• 19—36 er af typen "MiniFuse".
• 7—18 er af typen "JCASE" og bør udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
• 1—6 er af typen "Midi Fuse" og må kun
udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og
sætte dem i.
200
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Køleventilator ............................................................................ 50 A
Servostyring ...................................................................... 80 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ........................... 60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ........................... 60 A
Element klimaenhed, ekstravarmer (PTC) (ekstraudstyr) ..... 80 A
Gløderør (4-cyl. diesel) ...................................................... 60 A
Gløderør (5-cyl. diesel) ...................................................... 70 A
7. ABS-pumpe ....................................................................... 30 A
8. ABS-ventiler ...................................................................... 20 A
9. Motorfunktioner ................................................................. 30 A
10. Blæser, klimaanlæg ........................................................... 40 A
11. Forlygtesprinkler................................................................ 20 A
12. Strømforsyning til elopvarmet bagrude .............................. 30 A
09
13. Startmotorrelæ.................................................................. 30 A
14. Anhængertilslutning .......................................................... 40 A
15. Reserve .................................................................................. 16. Strømforsyning til infotainment ......................................... 30 A
17. Forrudeviskere .................................................................. 30 A
18. Strømforsyning til sikringsboks i kabinen .......................... 40 A
19. Reserve .................................................................................. 20. Horn ................................................................................. 15 A
21. Brændstofdrevet ekstravarmer, kabinevarmer ................... 20 A
22. Reserve .................................................................................. 23. Motorstyreenhed ECM (5-cyl. benzin), transmission (TCM) 10 A
24. Elopvarmet brændstoffilter, PTC-element olieudskiller
(5-cyl. diesel) .................................................................... 20 A
201
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
25. Reserve ...................................................................................26. Tændingslås ...................................................................... 15 A
27. Aircondition-kompressor ................................................... 10 A
28. Reserve ...................................................................................29. Tågelys foran, .................................................................... 15 A
30. Motorstyreenhed (ECM) (1,6 l benzin, 2,0 l diesel) ................ 3 A
31. Spændingsregulator generator 4-cyl. ................................. 10 A
32. Indsprøjtningsventiler (5-cyl. benzin), lambdasonde
(4-cyl. benzin), ladeluftkøler (4-cyl. diesel), luftmassemåler
og turbokontrol (5-cyl. diesel) ............................................ 10 A
33. Lambdasonde og vakuumpumpe (5-cyl. benzin),
motorstyreenhed (5-cyl. diesel),
dieselfiltervarmer (4-cyl. diesel) ......................................... 20 A
34. Tændspoler (benzin), indsprøjtningsventiler (1.6 l benzin),
brændstofpumpe (4 cyl. diesel), trykkontakt,
klimaanlæg (5-cyl.), gløderør og EGR-udstødningsrensning
(5 cyl. diesel) ..................................................................... 10 A
35. Motorføler til ventiler,
relæspole aircondition PTC-element olieudskiller
(5 cyl. benzin), motorstyreenhed ECM (5.cyl. diesel),
kanister (benzin), indsprøjtningsventiler (1.8/2.0 l benzin),
MAF luftmassemåler (5 cyl. benzin, 4 cyl. diesel),
turbokontrol (4 cyl.diesel), trykkontakt servostyring
(1.6 l benzin), EGR-udstødningsrensning (4 cyl. diesel) ...... 15 A
36. Motorstyreenhed ECM (ikke 5 cyl. diesel), gaspedalføler,
lambdasonde (5 cyl. diesel) ............................................... 10 A
202
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Relæ-/sikringsboks i kabinen
1
2
G020601
3
Der er 50 sikringspositioner. Sikringerne
befinder sig under handskerummet. Der er
også plads til en række reservesikringer.
Værktøj til skift af sikringer findes i relæ-/sikringsboksen i motorrummet se s. 200.
– Træk midterstiften helt ud af fastgøringsclipsen, fastgør beklædningen med clipsen, og tryk den løse stift ind i clipsen
igen. Nu udvides fastgøringsclipsen, og
holder beklædningen på plads.
Udskift af sikringer
– Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i fastgøringsclipsen (1) ca. en cm ind
og derefter trække dem ud.
– Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads) (2) venstre om, indtil de
løsnes.
– Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den mod sædet indtil stoppet. Drej den
helt ned, hvorefter den kan hægtes af.
– Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
203
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
G020246
09
37. Reserve ...................................................................................38. Reserve ...................................................................................39. Reserve ...................................................................................40. Reserve ...................................................................................41. Reserve ...................................................................................42. Reserve ...................................................................................43. Telefon, lydanlæg, RTI (ekstraudstyr) ................................. 15 A
44. SRS-system, motorstyreenhed ECM (5-cyl.) ...................... 10 A
45. Stikkontakt ........................................................................ 15 A
46. Belysning i kabine, handskerum og indstigning .................... 5 A
47. Interiørlys ............................................................................ 5 A
48. Sprinklere .......................................................................... 15 A
204
49. SRS-system ...................................................................... 10 A
50. Reserve .................................................................................. 51. Ekstravarmer til kabine, AWD, brændstoffilter relæ
elopvarmning .................................................................... 10 A
52. Transmissionsmodul (TCM), ABS-system ............................ 5 A
53. Servostyring...................................................................... 10 A
54. Parkeringshjælp, Bi Xenon (ekstraudstyr) .......................... 10 A
55. Keyless styreenhed ........................................................... 20 A
56. Fjernbetjening styreenhed, Styreenhed sirene ................... 10 A
57. Diagnosekontakt, bremselygtekontakt .............................. 15 A
58. Højre fjernlys, ekstralys-relæspole ................................... 7,5 A
59. Fjernlys (venstre) .............................................................. 7,5 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
60. Sædeopvarmning, førerside............................................... 15 A
61. Sædeopvarmning, passagerside........................................ 15 A
62. Soltag............................................................................... 20 A
63. Strømforsyning til højre bagdør.......................................... 20 A
64. RTI (ekstraudstyr) ................................................................ 5 A
65. Infotainment ........................................................................ 5 A
66. Styreenhed til infotainment (ICM), klimaanlæg ................... 10 A
67. Reserve ...................................................................................68. Fartpilot ............................................................................... 5 A
69. Klimaanlæg, regnsensor, BLIS-knap .................................... 5 A
70. Reserve ...................................................................................71. Reserve ...................................................................................72. Reserve ...................................................................................73. Soltag, konsol til interiørbelysning (OHC) påmindelse om
sikkerhedsseler, bagsæde auto-tågespejl ............................ 5 A
74. Brændstofpumperelæ ........................................................ 15 A
75. Reserve ...................................................................................76. Reserve ...................................................................................77. Stikkontakt i bagagerum, tilbehørs-styreenhed (AEM) ........ 15 A
78. Reserve ...................................................................................79. Baklys ................................................................................. 5 A
80. Reserve ...................................................................................81. Strømforsyning til venstre bagdør ...................................... 20 A
82. Strømforsyning til højre fordør ........................................... 25 A
83. Strømforsyning til venstre fordør........................................ 25 A
84. Elbetjent passagerforsæde ................................................ 25 A
09
85. Elbetjent førersæde........................................................... 25 A
86. Interiørlys, bagagerumslys, elbetjente sæder,
brændstofniveauvisning (1.8F) ............................................ 5 A
205
Generelt .................................................................................................. 208
Audiofunktioner ...................................................................................... 209
Radiofunktioner ...................................................................................... 212
Cd-funktioner ......................................................................................... 216
Menustruktur – lydanlæg ....................................................................... 218
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) ............................................................. 219
Menustruktur – telefon ........................................................................... 226
206
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
lægget startes så automatisk, næste gang
nøglen drejes til stilling I.
3
2
10
Menuhåndtering
En del af infotainmentfunktionerne styres via
et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises højst oppe til højre på displayet. Menupunkterne vises midt på displayet.
1
4
5
G020245
6
7
Infotainment er et system, hvor lydanlægget
og telefonen1 er integreret. Infotainmentsystemet er enkelt at bruge med kontrolpanelet
og med knapperne1 på rattet, se s. 54. På
displayet (2) vises meddelelsen og information om den aktuelle funktion.
Lydanlægget
Til/fra
POWER (1) starter eller lukker lydanlægget.
Hvis lydanlægget er aktivt, når startnøglen
drejes til stilling 0, er det fortsat aktivt, indtil
nøglen tages ud af tændingslåsen. Lydan1
208
Ekstraudstyr
• MENU (4) fører til menusystemet.
• Opad/nedad med navigeringsknappen (5)
skifter mellem menupunkterne.
• ENTER (7) vælger eller aktiverer/deaktiverer et af menupunkterne.
• EXIT (6) går et trin tilbage i menustrukturen. Et langt tryk på EXIT fører ud af
menusystemet.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II2 fordeler stereolydens to kanaler til venstre-, center-, højreog baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor mere virkelighedstro end ved normal
2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og
Dolby-ikonet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Hurtigvalg
Menupunkterne er nummererede og kan
også vælges direkte med knapperne (3).
Udstyr
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt
ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er
tre audiosystemniveauer: Performance, High
Performance og Premium Sound. FM- og
AM-radio med RDS samt cd-afspiller indgår
dog i alle lydanlæg.
2
Premium Sound.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernes betjening
1
2
3
Valg af lydkilde
4
5
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildens lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Det forhindres ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
Med gentagne tryk på AM/FM skiftes der
mellem FM1, FM2 og AM. Med gentagne
tryk på MODE skiftes der mellem CD og
AUX.
AUX
Til AUX-indgangen kan der f.eks. tilsluttes en
mp3-afspiller.
G019805
6
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
MODE – Valg af lydkilde, CD/AUX
TUNING – Drejeknap
SOUND – Trykknap
Lydstyrke
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet
til at regulere lydstyrken, se s. 54. Lydstyrken
justeres automatisk afhængigt af bilens
hastighed, se s. 211.
– Sæt lydanlægget i AUX-position med
MODE.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til AUX indgangslydstyrke og tryk på
ENTER.
– Drej TUNING eller tryk på højre/venstre på
navigeringsknappen.
G021296
1.
2.
3.
4.
5.
10
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm
OBS
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-position.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
209
10 Infotainment
Audiofunktioner
10
USB/iPod-stik1
Det er muligt at tilslutte f.eks. en iPod og/eller
en USB-hukommelse til bilens Infotainmentsystem via stikket i midterkonsollen.
Når opdateringen er klar, vises sporinformation på displayet, og der kan vælges et
ønsket spor.
Valg af spor kan ske på to måder:
• Drej TUNING (4) højre eller venstre om
• eller brug navigationsbetjeningens (6)
højre- eller venstre knap til at gå til det
ønskede spor.
Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet,
kan der også skiftes spor med dets betjeningsknapper.
G019823
OBS
Afhængigt af, hvad der er tilsluttet, skal der
vælges lydkilde:
– Vælg iPod eller USB med MODE. Teksten
Opret forbindelse vises på displayet.
– Tilslut dit lagermedie til stikket i midterkonsollens opbevaringsrum (se ovenstående illustration).
Teksten Indlæser vises på displayet, når
systemet opdaterer lagringsmediets filer. Det
tager et stykke tid.
1
210
Ekstraudstyr
Systemet støtter afspilning af musikfiler i de
mest almindelige varianter af filformaterne
mp3, wma og wav. Der er altså varianter af
disse lydformater, som systemet ikke støtter.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge USB-hukommelse bør det undgås at lagre andet end
musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid for systemet at opdatere
andre typer lagringsmedier end kompatible
musikfiler.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For
at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet
skal den være indstillet på USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod-afspiller
iPod-afspilleren oplades og strømforsynes af
systemet via tilslutningskablet. Hvis iPodafspillerens batteri er helt afladet, skal det
dog oplades, inden iPod-afspilleren tilsluttes.
OBS
Når iPod bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPod-afspillerens egen menustruktur.
Se betjeningsvejledningen til iPod for nærmere oplysninger.
For yderligere information, se betjeningsvejledningen til USB/iPod Music Interface.
Lydindstillinger
Justere lydindstillinger
Med gentagne tryk på SOUND bladres der
blandt alternativerne nedenfor. Justeringen
foretages ved at dreje på TUNING.
• BAS – Basniveauet.
• DISKANT – Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttaler.
• BALANS – Balance mellem højre og venstre højttaler.
10 Infotainment
Audiofunktioner
• SUBWOOFER 1 – Niveau for bashøjttaler.
Subwooferen skal aktiveres, før justering
er mulig, se s. 211.
• CENTER 2 – Niveau for centerhøjttaler. 3kanalsstereo eller Pro Logic II skal aktiveres, før justering er mulig, se s. 211.
• SURROUND 2 – Niveau for surround. Pro
Logic II skal aktiveres, før justering er
mulig, se s. 211.
Aktivere/deaktivere subwoofer
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Subwoofer, og tryk ENTER.
Surround
Surround-indstillingerne2 styrer
rumoplevelsen af lyden. Indstillinger
og aktivering/deaktivering gemmes
for hver lydkilde.
Dolbyikonen på displayet viser, at
Dolby Pro Logic II er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Pro Logic II
• 3-kanals
• Av – 2-kanalsstereo.
Aktivere/deaktivere surround-lyd
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Surround FM/AM/CD/AUX, og tryk
på ENTER.
– Gå til Pro Logic II 3, 3-kanalsstereo eller
Av, og tryk på ENTER.
Equalizer for/bag
Med equalizeren4 kan lydniveauet for forskellige frekvensbånd justeres separat.
Justere equalizer
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Equalizer For eller Equalizer Bag,
og tryk på ENTER.
Kolonnen på displayet viser lydniveauet for
det aktuelle frekvensbånd.
– Juster niveauet med TUNING (4) eller op/
ned på navigeringsknappen. Yderligere
frekvenser kan vælges med venstre/højre
på navigeringsknappen.
– Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
1 Ekstraudstyr
3 Findes
2
4
Premium Sound.
Automatisk lydstyrkekontrol
Automatisk lydstyrkekontrol medfører, at lydstyrken øges med bilens hastighed. Der kan
vælges tre niveauer 5: Lav, Mellem og Høj.
10
Justering af automatisk lydstyrkekontrol
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Automatisk lydstyrkekontrol, og
tryk på ENTER.
– Gå til Lav, Medium eller Høj, og tryk på
ENTER.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling. Denne kalibrering tager hensyn til højttalere, forstærkere, kabineakustik, lytterposition m.m. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem. Der er også en dynamisk kalibrering, som tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelse og bilens
hastighed. De kontroller, der forklares i
denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant
og Equalizer, er kun beregnet til, at brugeren
skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
ikke i AM- og FM-position.
Visse audioniveauer.
5
Ikke Performance Sound.
211
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernes betjening
10
1
7
2
– Tryk kortvarigt til venstre eller højre på
navigeringsknappen (5).
3
Manuel stationssøgning
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
– Juster frekvensen ved at dreje
TUNING (3).
En station kan også stilles ind med et langt
venstre- eller højretryk på navigeringsknappen eller med knapperne på rattet:
4
6
1.
2.
3.
4.
5.
G019806
5
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
SCAN – Scanning
Navigeringsknap – Stationssøgning og
menuhåndtering
6. EXIT – Afbrydelse af igangværende
funktion
7. AUTO – Automatisk forvalgslagring
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
212
– Hold højre eller venstre på navigeringsknappen ind, indtil den ønskede frekvens
vises på displayet.
Mens frekvenafspilleren stadig ses på displayet, kan søgningen foretages med korte
venstre- eller højretryk på
navigeringsknappen (5).
Forvalgslagring
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd. FM har to lagerbanker til forvalg: FM1
og FM2. Forvalgene vælges med
forvalgsknapperne (2) eller med knapperne
på rattet.
Manuel forvalgslagring
– Indstil en station.
– Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 stærkeste radiostationer og forvalgsgemmer dem automatisk i en
separat lagerbank. Funktionen er særligt
anvendelig i områder, hvor man ikke kender
radiostationerne eller deres frekvenser.
Starte automatisk forvalgslagring
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
– Hold AUTO (7) trykket ned, indtil Autolagring... vises på displayet.
Når Autolagring... ikke længere vises på displayet, er lagringen klar. Radioen sættes i
autoposition, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne (2).
Afbryde automatisk forvalgslagring
– Tryk på EXIT (6).
Vælge automatisk gemt forvalg
Ved at sætte radioen i autoposition kan de
automatisk gemte forvalg bruges.
– Tryk kort på AUTO (7).
Auto vises på displayet.
– Tryk på en forvalgsknap (2).
Radioen forbliver i autotilstand, indtil et kort
tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/FM (1)
afbryder.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
– Tryk kort på AUTO (7).
Auto vises på displayet.
– Tryk på en forvalgsknap.
– Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned,
indtil meddelelsen Stationen gemt vises
på displayet.
Radioen går ud af autopositionen, og den
gemte station kan vælges som et forvalg.
Scanning
SCAN (4) søger automatisk igennem et frekvensbånd efter stærke stationer. Når en station er fundet, afspilles den i ca. 8 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen.
– Tryk på en forvalgsknap og hold den trykket ned, indtil meddelelsen
Stationen gemt vises på displayet.
Scan afbrydes, og den gemte stationen kan
vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS forbinder FM-sendere i netværk. En FM-sender i et sådant netværk sender information, som giver en RDSradio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
Programfunktioner
Aktivere/deaktivere Scan
– Vælg frekvensbånd med AM/FM.
– Tryk på SCAN for at aktivere.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
Forvalgsgemme en funden station
Mens Scan er aktiv, kan en ønsket station
forvalgsgemmes.
Radioen kan i FM-stilling søge efter radiostationer med bestemt programindhold. Hvis et
ønsket programindhold findes, kan radioen
skifte station og den igangværende lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se s. 215. Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM),
trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og
programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højst prioritet og programtyper lavest. For yderligere
indstillinger af programafbrydelse, se EON
og REG s. 215. Programfunktionerne ændres
ved hjælp af menusystemet, se s. 208.
10
Gå tilbage til den afbrudte lydkilde
Tryk på EXIT for at gå tilbage til den afbrudte
lydkilde.
Alarm
Funktionen bruges til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller
deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på
displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
Funktionen afbryder for trafikinformation, som sendes inden for en
indstillet stations RDS-netværk.
TP viser, at funktionen er aktiveret.
Hvis den indstillede station kan sende trafikinformation, vises
på displayet.
213
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Aktivere/deaktivere TP
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
– Vælg en FM-station.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerade radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
– Gå til TP Station, og tryk på ENTER.
Enten vises TP fra aktuelle stn. eller
TP fra alle stationer på displayet.
– Tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere TP-søgning
TP-søgning kan bruges ved længere rejser,
når en anden lydkilde end radioen afspilles.
Funktionen søger automatisk efter trafikinformation inden for forskellige RDS-netværk.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerade radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
– Gå til TP-søgning, og tryk på ENTER.
214
Nyheder
Funktionen afbryder for nyhedsudsendelser inden for en indstillet stations RDS-net. Teksten NEWS
viser, at funktionen er aktiv.
Aktivere/deaktivere nyheder
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Nyheder, og tryk på ENTER.
Nyheder fra nuværende station/alle stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
– Vælg en FM-station.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerade radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Nyhedsstation, og tryk på ENTER.
Enten vises Nyheder fra nuværende station
eller Nyheder fra alle stationer på displayet.
– Tryk på ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. Pop og
Klassisk musik, vælges. PTYsymbolet viser, at funktionen er
aktiv. Funktionen afbryder for programtyper,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Aktivere/deaktivere PTY
– Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Vælg PTY, og tryk på ENTER.
Der vises en liste over programtyper: Aktuelt,
Information osv. Funktionen PTY aktiveres
ved at vælge programtyper, og deaktiveres
ved at nulstille alle PTY’er.
– Vælg ønskede programtyper eller
Nulstil alle PTY’er.
Søg efter PTY
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
– Aktiver PTY.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg efter PTY, og tryk på ENTER.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. Efter
et tryk mod højre med navigeringsknappen
søges der videre efter en anden udsendelse
af de valgte programtyper.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
OBS
Ikke alle radiostationer understøtter denne
funktion.
Aktivere/deaktivere visning
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Vis PTY, og tryk på ENTER.
Radiotekst
Nogle RDS-stationer sender information om
programmets indhold, kunstnere osv. Informationen kan vises på displayet.
Aktivere/deaktivere radiotekst
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Radiotekst, og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF-funktionen vælger en af de stærkeste
sendere for en indstillet station. Nogle gange
skal radioen søge igennem hele FM-båndet
for at finde en stærk sender. Så er radioen
stille, og PI-søgning Exit for at slutte vises
på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerade radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til AF, og tryk på ENTER.
• Fjern 1 – afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Slukket – afbryder ikke for programindhold fra andre sendere.
Regionale radioprogrammer – REG
Aktivering/deaktivering af EON
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerade radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til EON, og tryk på ENTER.
– Gå til Lokal, Fjern eller Slukket, og tryk på
ENTER.
Funktionen gør, at radioen fortsat er
indstillet på en regional sender,
selvom dens signalstyrke er lav.
REG viser, at funktionen er aktiv.
Regionalfunktionen er normalt deaktiveret.
Aktivere/deaktivere REG
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerade radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Regional, og tryk på ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer.
Den lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere styre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den igangværende
lydkilde.
• Lokal – afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
10
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Avancerade radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Nulstil alt, og tryk på ENTER.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende programindhold høres med
den lydstyrke, som er valgt for det respektive
programindhold. Hvis lydniveauet justeres
under programafbrydelsen, gemmes det nye
niveau til næste programafbrydelse.
1
Standard/fabriksindstilling.
215
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernes betjening
Starte afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en cd-stilling med
en musik-cd, når lydanlægget aktiveres, startes afspilningen automatisk. Skift ellers til cdskifter-stilling med MODE, og vælg en disk
med talknapperne 1–6 eller op/ned på
navigeringsknappen.
10
4
3
5
2
1
G019807
6
1. Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg af
sang og menuhåndtering
2. Positionsvalg i cd-skifter1
3. Isætning og udkast af cd
4. Isætnings- og udkastsåbning til cd
5. MODE – Valg af lydkilderne cd og AUX1
6. TUNING – Drejeknap til valg af sang
Starte afspilning (cd-afspiller)
Hvis der allerede er en musik-cd i afspilleren,
når lydanlægget er i cd-stilling, startes afspilning automatisk. Sæt ellers en disk i og skift
til cd-stilling ved at trykke på MODE.
1
216
High Performance og Premium Sound.
Isæt en cd (cd-skifter)
– Vælg en tom plads med talknapperne 1–6
eller op/ned på navigeringsknappen.
En tom position markeres på displayet. Teksten Indsæt disc viser, at en ny disc kan
isættes. Cd-skifteren kan indeholde op til
seks cd-discs samtidig.
– Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning.
Udkast af cd
En cd standser i udkastet position i ca.
12 sekunder. Derefter sættes den igen i
afspilleren, som fortsætter afspilningen.
Udkast enkelte diske med et tryk på
udkastknappen (3).
Udkast alle discs med et langt tryk på
udkastknappen. Hele magasinet tømmes,
disc for disc. Meddelelsen Udkast alle vises
på displayet.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Lydfiler1
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren
indlæses discens katalogstruktur. Afhængigt
af discens kvalitet kan det vare et stykke tid,
inden afspilningen starter.
Navigering og afspilning
Hvis der er en disk med lydfiler i cd-afspilleren, fører ENTER til discens katalogstruktur.
Navigering i katalogstrukturen foretages på
samme måde som i lydanlæggets
menustruktur. Lydfiler har symbolet,
kataloger har symbolet
. Afspilning af lydfiler
startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende katalog. Skift af katalog sker automa-
10 Infotainment
Cd-funktioner
tisk, når alle filer i det aktuelle katalog er
afspillet.
Tryk venstre/højre på navigeringsknappen,
hvis displayets bredde ikke rækker til at vise
hele lydfilens navn.
Hurtigspole/skifte cd-spor og lydfiler
Korte tryk højre/venstre på navigeringsknappen veksler blandt cd-spor/lydfiler. Lange
tryk spoler cd-spor/lydfiler. TUNING (eller
knapperne på rattet) kan også bruges til
dette formål.
Skanne cd
Funktionen afspiller de første ti sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at
fortsætte afspilningen af det aktuelle cdspor/lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Der kam skiftes mellem cd-spor/lydfiler med tilfældig rækkefølge på normal vis.
OBS
Skift mellem spor med tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle disc.
Displayet viser forskellige meddelelser
afhængigt af, hvilken tilfældig rækkefølgefunktion der er valgt:
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles.
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
musik-cd’er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne i
et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Aktivere/deaktivere (cd-spiller)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
Hvis der afspilles en disc med lydfiler:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
– Gå til Mappe eller Disc, og tryk på
ENTER.
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
– Gå til En Disc eller Mappe og tryk på
ENTER.
Når en anden cd vælges, deaktiveres funktionen.
Disctekst
Hvis der er titelinformation på en musik-cd,
kan den vises på displayet.1
Aktivere/deaktivere
– Start afspilning af en cd.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Disctekst, og tryk på ENTER.
Cd’er
Brug af cd’er med dårlig kvalitet kan medføre
dårlig lyd eller lydbortfald.
Vigtigt
Brug kun standarddiscs (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-discs med påklistrede discetiketter. Varmen i cd-afspilleren kan gøre, at
etiketten løsnes og at cd-afspilleren beskadiges.
– Tryk på MENU og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
– Gå til Enkelt disk eller Alle discs, og tryk
på ENTER.
Valget Alle discs gælder kun for de musikcd, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
10
1
Gælder kun cd-skifteren.
217
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlæg
10
FM-menu
1. Nyheder
2. TP
3. PTY
4. Radiotekst
5. Avancerede radioindstillinger
6. Lydindstillinger1
AM-menu
1. Lydindstillinger1
Cd-menu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger1
Cd-skiftermenu
1. Tilfældig rækkefølge
2. Nyheder
3. TP
4. Disctekst
5. Lydindstillinger1
1
218
Visse audioniveauer.
AUX-menu
1. AUX-lydstyrke
2. Nyheder
3. TP
4. Lydindstillinger1
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
2
3
4
10
5
1
G019842
6
Telefonsystemets dele
219
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
10
1. Antenne
2. Knapper på rattet (ekstraudstyr)
Med knapperne kan de fleste af telefonsystemets funktioner bruges, se s. 221.
3. Mikrofon
Mikrofonen til håndfri brug er indbygget i
loftskonsollen ved bakspejlet.
4. Kontrolpanel i midterkonsol
Samtlige telefonfunktioner (undtagen
opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
5. Privatrør (ekstraudstyr)
6. SIM-kortlæser
Generelt
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
• Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
• Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
220
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Lad kun et autoriseret Volvo-værksted
udføre service på telefonsystemet.
SIM-kort
Nødopkald
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
Sådan foretages et nødopkald
– Aktiver telefonen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
– Tryk på ENTER.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere
sig om kørslen. Indgående opkald og SMS
kan forsinkes i 5 sekunder, inden de forbindes. Ubesvarede opkald vises på displayet.
IDIS kan slås fra i menupunkt 5.6.2, se
s. 227.
G020244
Telefonsystemets dele
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort forhandles af forskellige netoperatører. Hvis der opstår problemer med
kortet, skal du kontakte netoperatøren.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G (kun 3G). Kombinerede 3G/
GSM-kort virker. Kontakt din netværksoperatør, hvis du er nødt til at skifte SIM-kort.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres
med menusystemet, beskrives på s. 208.
Trafiksikkerhed
Dele af telefonens menusystem er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder over 8 km/t. En påbegyndt aktivitet kan afsluttes i menusystemet. Hastighedsbegrænsningen kan slås fra i
menupunkt 5.6.1, Menu-lås, se s. 227.
1
1
Knapper på rattet
1
2
10
2
3
7
3
6
4
5
Kontrolpanel i midterkonsol
1. VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald.
2. Tal- og bogstavknapper
3. MENU – Åbner hovedmenuen
4. EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter
indtastede tegn
5. Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
6. ENTER – Accepterer opkald, aktiverer
telefonen fra standby
7. PHONE – Til/fra og standby
4
G020243
Isætning af SIM-kort
– Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
– Træk SIM-kortholderen (1) ud af SIM-kortlæseren.
– Sæt SIM-kortet i holderen med metaloverfladen synlig. Det affasede hjørne på SIMkortet skal passe til SIM-kortsholderens
affasning.
– Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Telefonens betjening
G019809
SIM-kortdubletter1
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort til det samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan bruges i bilen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knapperne
på rattet kun telefonfunktionerne. For at styre
lydanlægget skal telefonen være i standby.
1. ENTER – Fungerer på samme måde som
i kontrolpanelet
2. EXIT – Fungerer på samme måde som i
kontrolpanelet
3. Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
4. Navigeringsknapper – Skifter i menuer
Visse markeder
221
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Til/fra
10
Når telefonsystemet er aktiveret eller i
standby, vises et telefonrør på displayet. Hvis
startnøglen drejes til stilling 0, når telefonen
er i en af disse stillinger, vender telefonen
automatisk tilbage til samme stilling, næste
gang startnøglen drejes til stilling I eller II.
Aktivering af telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges, når telefonen er i aktiv stilling.
– Tryk på PHONE.
– Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
Deaktivere telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
– Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
aktiveres.
Standby
I standby kan lydanlægget være i gang, samtidig med at der tages imod opkald. I standby
kan der derimod ikke ringes ud.
Sæt telefonen i standby
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den
kan sættes i standby.
– Tryk på PHONE eller EXIT.
222
Aktivere fra standby
– Tryk på PHONE.
Opkaldshåndtering
Hvis privatrøret er løftet, når et telefonopkald
påbegyndes, kommer lyden ud i handsfreesystemet. For at skifte mellem privatrør og
handsfree under opkald, se s. 224.
Opringning
– Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
– Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 224).
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Løsn røret
ved at trykke det nedad.
Modtagelse af et opkald
For autosvar, se menupunkt 4.3, s. 226.
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Løsn røret
ved at trykke det nedad.
Afslutte opkald
– Tryk på EXIT, eller læg røret på.
Afvise opkald
– Tryk på EXIT.
Ventende opkald
Hvis der kommer et yderligere telefonopkald
ind under det igangværende telefonopkald,
høres der to toner. På displayet vises Svar?.
Opkaldet kan afvises eller modtages på sædvanlig vis. Hvis det indkommende opkald
modtages, parkeres det foregående.
Parkere/genoptage opkald
– Tryk på MENU.
– Gå til Hold til eller Hold fra, og tryk på
ENTER.
Ringe under igangværende opkald
– Parker opkaldet.
– Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
Skifte mellem opkaldspartnere
– Tryk på MENU.
– Gå til Skift mellem, og tryk på ENTER.
Starte konferenceopkald
Et konferenceopkald består af mindst tre
opkaldspartnere, som kan tale med hinanden. Efter at et konferenceopkald er påbegyndt, kan der ikke tilsluttes flere partnere.
Alle igangværende opkald afsluttes, hvis et
konferenceopkald afsluttes.
– Start to telefonsamtaler.
– Tryk på MENU.
– Gå til Sammenkobling, og tryk på
ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Lydstyrke
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren eller
centerhøjttaleren1.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken reguleres med knapperne på rattets knapper.
Hvis privatrøret bruges,
reguleres lydstyrken med et
rat på siden af røret.
ste tegn, to gange for det andet osv., se
tabellen.
– Tryk 1 for mellemrum. Hvis to tegn skal
skrives med denne samme knap efter hinanden, skal du trykke på * eller vente i
nogle sekunder.
Et kort tryk på EXIT sletter et indtastet tegn.
Et langt tryk på EXIT sletter alle indtastede
tegn.
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
Lydanlæggets lydstyrke
Lydstyrken sænkes midlertidigt ved et telefonopkald. Når opkaldet afsluttes, vender
lydstyrken tilbage til den oprindelige. Hvis
lydstyrken reguleres, mens opkaldet er i
gang, bibeholdes det nye lydniveau, når
opkaldet afsluttes. Lyden kan også slås fra
automatisk ved telefonopkald, se
menupkt. 5.5.3, s. 227. Funktionen gælder
kun for Volvos integrerede telefonsystem.
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
*
Bruges, hvis to tegn skal skrives
med samme knap.
0
[email protected]*#&$£/%
Tekstindtastning
#
Skift mellem store og små
bogstaver.
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
– Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens før1
Premium Sound.
Nummerhåndtering
Ringe til det senest opkaldte nummer
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
10
– Tryk på ENTER.
– Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
Telefonbog
Hvis telefonbogen indeholder en indgående
opkaldspartners kontaktoplysninger, vises
de på displayet. Kontaktoplysninger kan
gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Nyt register, og tryk på ENTER.
– Indtast et navn, og tryk på ENTER.
– Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
– Gå til SIM-kort eller Telefon, og tryk på
ENTER.
Søge efter kontakter i telefonbogen
Nedpilen på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg, og tryk på ENTER.
223
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
10
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
– Gå til en post, og tryk på ENTER.
Kopiering mellem SIM-kort og telefonbog
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Kopier alle, og tryk på ENTER.
– Gå til SIM til telefon eller Telefon til SIM,
og tryk på ENTER.
Slette kontakter i telefonbogen
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg, og tryk på ENTER.
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
– Gå til den post, som skal slettes, og tryk
på ENTER.
– Gå til Slet, og tryk på ENTER.
Slet alle kontakter
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Tøm SIM-kort eller Tøm telefonbog,
og tryk på ENTER.
Om nødvendigt, skal telefonkoden opgives.
Den fabriksindstillede kode er 1234.
224
Hurtigopkald
Et tal på knapperne (1- 9) kan bruges som
kortnummer for en kontakt i telefonbogen.
–
–
–
–
–
Tryk på MENU.
Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
Gå til Hurtig opkald, og tryk på ENTER.
Gå til Vælg nummer og tryk på ENTER.
Gå til det tal, hvor kortnummeret skal
gemmes, og tryk på ENTER.
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
– Gå til en post, og tryk på ENTER.
– Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
Ringe med hurtigopkald
– Hold den ønskede knap nede i ca.
2 sekunder, eller tryk kort på knappen
efterfulgt af ENTER.
OBS
Når der tændes for telefonen, varer det et
stykke tid, inden der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne indtaste et kortnummer skal
Hurtig opkald være valgt under menupunktet
Telefonbog (se side 228).
Opringning fra telefonbog
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
Alle kontakter i telefonbogens hukommelse
vises. Antallet af viste kontakter kan mindskes ved at indtaste en del navnet på den
kontakt, der søges efter.
– Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
OBS
Tryk på ENTER for at ringe op.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under et igangværende opkald er flere funktioner tilgængelige. En del funktioner kan kun
bruges, hvis et opkald er parkeret.
Tryk på MENU for at komme til opkaldsmenuen, og gå til et af følgende punkter:
• Mute til/Mute fra – Privatfunktion.
• Hold til/Hold fra – Genoptag eller parkér
igangværende samtale.
• Håndfri/Håndbetjent – Brug handsfree
eller privatrør.
• Telefonbog – Vis telefonbogen.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
• Sammenkobling – Konferenceopkald (tilgængelig, hvis der er tilsluttet mere end tre
parter).
• Skift mellem – Skift mellem to opkald
(tilgængelig, hvis der er tilsluttet højst tre
parter).
SMS – Short message service
Læse SMS
– Tryk på MENU.
– Gå til Besked, og tryk på ENTER.
– Gå til Læs, og tryk på ENTER.
– Gå til en meddelelse, og tryk på ENTER.
Beskedens tekst ses på displayet. Yderligere valg fås ved at trykke på ENTER. Hold
EXIT ned for at komme ud af menusystemet.
Skrive og sende
– Tryk på MENU.
– Gå til Besked, og tryk på ENTER.
– Gå til Skriv, og tryk på ENTER.
– Skriv teksten, og tryk på ENTER.
– Gå til Send, og tryk på ENTER.
– Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer, et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at
få vist nummeret på displayet. Skriv det ned,
og gem det et sikkert sted.
10
Specifikationer
Udgangseffekt
2W
SIM-kort
Lille
Hukommelsespladser
2551
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
1
Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet
afhænger af abonnementet.
225
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
Oversigt
10
1. Funktioner
1.1. Ubesv. opkald
1.2. Modtaget opkald
1.3. Opkald
1.4. Slettet
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesvarede opkald
1.4.3.
Modtaget opkald
1.4.4.
Opkald
1.5. Taletid
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Antal opkald
1.5.3.
Total taletid
1.5.4.
Nulstil tid
2. Meddelelser
2.1. Læs
2.2. Skriv
2.3. Beskedopsæt.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldig til
2.3.3.
Besked type
226
3. Telefonbog
3.1. Nyt register
3.2. Søg
3.3. Kopier alle
3.3.1.
SIM til tlf.
3.3.2.
Tlf. til SIM
3.4. Hurtig opkald
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Vælg nummer
3.5. Tøm SIM kort
3.6. Tøm telefonbog
3.7. Hukommelse
4. Opkaldsfunk.
4.1. Send nummer
4.2. Opkald venter
4.3. Aut. svar
4.4. Aut. genopringing
4.5. Viderestilling
4.5.1.
Alle opkald
4.5.2.
Ved optaget
4.5.3.
Ikke besvaret
4.5.4.
Ingen forb.
4.5.5.
Fax opkald
4.5.6.
Data opkald
4.5.7.
Slet alle
5. Tlf.indstill.
5.1. Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel valg
5.2. Sprog
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
5.3.1.
Til
5.3.2.
Fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Rediger koder
5.4.1.
PIN-kode
5.4.2.
Telefonkode
5.5. Lyde
5.5.1.
Ringevolume
5.5.2.
Ringesignal
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.5.3.
Radiomute
5.5.4.
Besked bip
5.6. Traf.sikkrh.
5.6.1.
Menu-lås
5.6.2.
IDIS
5.7. Stand.opsæt.
Beskrivelse af menupunkt
1. Funktioner
1.1. Ubesvarede opkald
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem
at ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Opkald
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.4. Slettet
Sletning af de lister, der findes i
menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til
nedenstående.
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtaget
1.4.4.
Opkald
1.5. Taletid
Opkaldslængde for samtlige opkald eller for
det seneste opkald. For nulstilling af
opkaldstæller skal telefonkoden bruges (se
menupkt. 5.4).
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
Antal opkald
Total taletid
Nulstil tid
10
2. Meddelelser
2.1. Læs
Indgående tekstbeskeder. Vælg mellem at
slette en læst besked, videresende den,
ændre den eller gemme hele eller dele af den.
2.2. Skriv
Skriv en besked ved brug af tasterne. Vælg
enten at gemme eller sende den.
2.3. Beskedopsætning
Angiv nummeret (SMSC-nummer) til den
central, som skal overføre beskederne, samt
hvor længe de skal gemmes i centralen. Kontakt netoperatøren for information om
beskedindstillinger. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Gyldig til
Beskedtype
3. Telefonbog
3.1. Nyt register
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se s. 223.
227
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
10
3.2. Søg
4.2. Opkald venter
5.2. Sprog
Søgning efter navn i telefonbogen.
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
Vælg sprog til telefonen.
3.3. Kopier alle
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
4.3. Aut. svar
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse
3.4. Hurtig opkald
4.4. Genopringning
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan
gemmes som kortnumre.
3.5. Tøm SIM kort
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
4.5.1.
3.6. Tøm telefonbog
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
Ring til et tidligere optaget nummer.
4.5. Viderestilling
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede
antal pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4. Opkaldsvalg
4.1. Send nummer
5. Telefonindstillinger
5.1. Netværk
Vis eller skjul eget telefonnummer for opkaldspartneren. Kontakt netoperatøren for permanent skjult nummer.
Vælg operatør automatisk eller manuelt. Den
valgte operatør vises på displayet i telefonens grundindstilling.
Slet hele hukommelsen i telefonen.
3.7. Hukommelse
5.1.1.
5.1.2.
228
Alle opkald (indstillingen gælder
kun under det aktuelle opkald).
Ved optaget
Ikke besvaret
Ingen forb.
Fax opkald
Data opkald
Slet alle
Auto
Manuel valg
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
Til
5.3.2.
Fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Rediger koder
Ændre PIN- eller telefonkoden. Skriv koderne
ned, og gem dem på et sikkert sted.
5.4.1.
PIN-kode
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.4.2.
Telefonkode. Den fabriksindstillede telefonkode, 1234,
bruges første gang, der ændres.
Telefonkoden bruges til at
nulstille opkaldstælleren.
5.5. Lyde
5.5.1.
Ringevolume. Regulering af
ringesignalets lydstyrke.
5.5.2.
Ringesignal. Der er 7 forskellige
ringesignaler.
5.5.3.
Radiomute: On/off
5.5.4.
Besked bip
5.6. Trafiksikkerhed
5.6.1.
Menu-lås. Frakobling af menulåsen giver adgang til hele
menusystemet under kørsel.
5.6.2.
IDIS. Hvis IDIS-funktionen
kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset
kørselssituationen.
5.7. Standardopsætning
10
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
229
Typebetegnelse ...................................................................................... 232
Specifikationer ....................................................................................... 233
Mål og vægt ........................................................................................... 234
Motorspecifikationer .............................................................................. 235
Motorolie ................................................................................................ 237
Væsker og smøremidler ......................................................................... 241
Brændstof .............................................................................................. 243
Katalysator ............................................................................................. 247
Elektrisk anlæg ....................................................................................... 248
Typegodkendelse ................................................................................... 250
230
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele
og tilbehør kan det være en fordel at kende
bilens typebetegnelse samt chassis- og
motornummer.
1
11
2
1. Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og betræk samt typegodkendelsesnummer.
2. Parkeringsvarmer-skilt.
3. Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
4. Motorolie-skilt.
5. Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer:
(a) manuel gearkasse
HFGDOIHV
HFGJJFFO
I
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
3
B5254S
1234567
(b), (c) automatgearkasse
P9480743
P 1208632
M56L
T 100001
3,77
AISIN AW
MADE IN JAPAN
CO
55-50
5a
232
1064012010
6. VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassinummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere oplysninger om bilen.
6
LTD
XXXXX
XXXXX XX
XXXXX
SERIAL NO
YV1LS5502N2000327
5b
5c
G010573
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
xxxxxxxx
4
11 Specifikationer
Specifikationer
Mål
C
D
11
E
G
H I
G017401
A
B
F
Placering på illustrationen
Mål
mm
A
Akselafstand
2640
B
Længde
4476
C
Lastlængde, gulv,
nedfoldet sæde
1745
D
Lastlængde, gulv
976
E
Højde
1454
F
Sporvidde, for
1535
G
Sporvidde, bag
1531
H
Bredde
1770
I
Bredde inkl. sidespejle
2022
233
11 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Bremset anhænger
1
Maks. anhængervægt kg
2
1.6 1200
1.6D 1300
1.8 1300
2.0 1350
øvrige1500
3
4
5
Skiltets placering fremgår af side 232.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
5. Udstyrsniveau
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 75 kg.
234
Maks.
kugletryk kg
75
U bremset anhænger
G016008
11
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks m.m. samt kugletryk
(i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen),
har betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt–Køreklar vægt.
Maks. anhængervægt kg
Maks.
kugletryk kg
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
1.6
1.8
1.8F
2.0
2.4
2.4i
T5
Motorbetegnelse
B4164S3
B4184S11
B4184S8
B4204S3
B5244S5
B5244S4
B5254T7
Effekt (kW/omdr./min.)
74/6000
92/6000
92/6000
107/6000
103/5000
125/6000
169/5000
(hk/rpm)
100/6000
125/6000
125/6000
145/6000
140/5000
170/6000
230/5000
Drejningsmoment
(Nm/omdr./min.)
150/4000
165/4000
165/4000
185/5000
220/4000
230/4400
320/1500 – 5000
Cylinderantal
4
4
4
4
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
79
83
83
87
83
83
83
Slaglængde (mm)
81,4
83,1
83,1
83,0
90,0
90,0
93,2
Slagvolumen (liter)
1,60
1,80
1,80
1,99
2,44
2,44
2,52
Kompressionsforhold
11,0:1
10,8:1
10,8:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
9,0:1
11
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 232).
235
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
1.6D
2.0D
2.4D
D5
Motorbetegnelse
D4164T
D4204T
D5244T91
D5244T8
Effekt (kW/omdr./min.)
80/4000
100/4000
120/5500
132/4000
(hk/rpm)
109/4000
136/4000
163/5500
180/4000
Drejningsmoment (Nm/omdr./min.)
240/-
320/2000
340/1750 - 2750
350/1750 - 3250
Cylinderantal
4
4
5
5
Cylinderdiameter (mm)
75
85
81
81
Slaglængde (mm)
88,3
88,0
93,2
93,2
Slagvolumen (liter)
1,56
2,00
2,40
2,40
Kompressionsforhold
18,3:1
18,5:1
17,0:1
17,0:1
1
Belgien
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 232).
236
11 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30 °C eller
over +40 °C
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde
af mange korte ture (under 10 km) ved lave
temperaturer (under +5 °C).
Til ugunstige kørselsforhold bør der vælges
en helsyntetisk motorolie, hvilket yder motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Viskositetsdiagram
Vigtigt
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, mulighed
for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det anbefalede serviceinterval forudsætter,
at der anvendes godkendt motorolie. Brug
kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning
og olieskift, ellers risikerer man, at det har
konsekvenser for levetiden, startegenskaberne, brændstofforbruget og miljøbelastningen.
Volvo Car Corporation fraskriver sig alt garantiansvar, hvis der ikke bruges motorolie
med den foreskrevne kvalitet og viskositet.
11
G020236
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
237
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
11
xxxxxxxx
Viskositet: SAE 0W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
Motorvariant
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN–MAX (liter)
Kapacitet1
(liter)
2.4
B5244S52
1,3
5,8
2.4i
B5244S42
T5
B5254T72
1
Inkluderer filterskift.
2Gælder
238
Oliekvalitet: ACEA A3/B3/B4
G020235
Engine oil quality: ACEA A3/B3/B4
Viscosity: SAE 0W-30
Når olieskiltet vist ved siden af findes i bilens
motorrum, gælder følgende. Se placering på
s. 232.
ikke Europa, for Europa se s. 240.
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
xxxxxxxx
Oliekvalitet: WSS-M2C913-B
G020234
Engine oil quality: WSS-M2C913-B
Viscosity: SAE 5W-30
Når olieskiltet vist ved siden af findes i bilens
motorrum, gælder følgende. Se placering på
s. 232.
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
Motorvariant
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN–MAX (liter)
Kapacitet1
(liter)
1.6
B4164S3
0,75
4,0
1.8
B4184S11
1.8F
B4184S8
2.0
B4204S3
1.6D
D4164T
1,0
3,7
2.0D
D4204T
2,0
5,5
11
4,3
1
Inkluderer filterskift.
239
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
xxxxxxxx
11
2.4
B5244S52
2.4i
B5244S4
T5
B5254T72
D5
D5244T8
2.4D
1 Inkluderer
2
D5244T9
240
Belgien
Viskositet: SAE 0W–30
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN–MAX (liter)
Kapacitet1
(liter)
1,3
5,5
1,5
6,0
2
3
filterskift
Kun Europa, for øvrige markeder se s. 238.
3
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
G020233
Engine oil quality: ACEA A5/B5
Viscosity: SAE 0W-30
Motorvariant
Når olieskiltet vist ved siden af findes i bilens
motorrum, gælder følgende. Se placering på
s. 232.
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet
Gearkasseolie
1.6 Manuel 5-trins
2,1
Transmissionsolie: WSD-M2C200-C
1.8 Manuel 5-trins
1,9
1.6D Manuel 5-trins
1,9
1.8F Manuel 5-trins
1,9
2.0 Manuel 5-trins
1,9
2.0D Manuel 6-trins
1,7
Transmissionsolie: WSD-M2C200-C
D5 Automatgearkasse
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
2.4 Automatgearkasse
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
2.4i Manuel 5-trins
2,1
Transmissionsolie: MTF 97309-10
2.4i Automatgearkasse
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
T5 Manuel 6-trins
2,0
Transmissionsolie: MTF 97309-10
T5 automatgear
7,75
Transmissionsolie: JWS 3309
Vigtigt
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
11
OBS
Under normale køreforhold er det ikke nødvendigt at skifte gearkasseolien i dens levetid. Ved ugunstige køreforhold kan det dog
være nødvendigt, se s. 237.
241
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet
Kølevæske
5-cyl. manuel gearkasse
9,5
5-cyl. automatgearkasse
10,0
4-cyl. Benzin (1.8, 1.8F og 2.0)
7,5
4-cyl. Diesel (2.0D)
9,5
4-cyl. Benzin (1.6)
6,2
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet
med vand, se emballagen. Termostaten åbner
ved:
benzinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC.
benzinmotor (1.6) 82 ºC
dieselmotor (1.6D) 83 ºC
4-cyl. Diesel (1.6D)
7,2
11
180–200 g
Kompressionsolie PAG
500–600 g
Kølemedium R134a (HFC134a)
Bremsevæske
0,6
DOT 4+
Servostyring
1-1,2
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med samme specifikation.
4-cyl. Benzin/Diesel
4,0
5-cyl. Benzin
6,5
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af
Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
Aircondition1
Sprinklervæske
Brændstoftank
1
Se s. 243
Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
242
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, udslip og volumen
Motor
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
55
1.6
B4164S3
Manuel 5-trins (IB5)
7,2
171
1.8
B4184S11
Manuel 5-trins (MTX75)
7,3
174
1.8F
B4184S8
Manuel 5-trins (MTX75)
7,4
177
2.0
B4204S3
Manuel 5-trins (MTX75)
7,4
177
2.4
B5244S5
Automatgearkasse (AW55-50/51)
9,1
217
2.4i
B5244S4
Manuel 5-trins (M56H)
8,5
203
Automatgearkasse (AW55-50/51)
9,1
217
T5
B5254T7
Manuel 6-trins (M66)
8,7
208
Automatgearkasse (AW55-50/51)
9,4
224
Manuel 6-trins (M66)
9,6
229
Automatgearkasse (AW55-50/51)
10,1
241
T5
AWD
11
62
57
243
11 Specifikationer
Brændstof
Motor
11
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
52
1.6D
D4164T (EURO3) (EURO4)
Manuel 5-trins (MTX75)
4,9
129
2.0D
D4204T (EURO3)
Manuel 6-trins (MMT6)
5,6
148
(EURO4)
D5
D5244T8
2.4D
D5244T9
1
5,8
153
Automatgearkasse (AW55-51)
7,0
184
Automatgearkasse (AW55-51)
7,0
184
60
1Belgien
Motor
Bioætanol
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
1.8F1
B4184S8
Manuel 5-trins (MTX75)
10,42
-
55
1
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin, eller bioætanol E 85, samt enhver blanding af disse to brændstoffer.
2Bilen
244
forbruger mere brændstof ved kørsel med bioætanol E 85 end benzin. Det skyldes, at bioætanol har et lavere energiindhold end benzin.
11 Specifikationer
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer
bilens vægt. Desuden kan køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof med oktantal 91 RON bliver forbruget
højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer, og bør kun bruges i undtagelsestilfælde for øvrige motorer.
• 95 RON kan bruges ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal præstation og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin – Norm EN 228.
Vigtigt
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
gælde, må alkohol aldrig blandes med benzin, da det kan beskadige brændstofsystemet.
Diesel
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller
JIS K2204. Dieselmotorens brændstofsystem er følsomt over for forurening, se s. 183.
Bioætanol E85
Brændstofsystemet eller dets komponenter
må ikke modificeres, og komponenter må
ikke erstattes med dele, som ikke er specielt
beregnet til brug med bioætanol.
ADVARSEL
11
Undgå altid at indånde brændstofdampe og
at få brændstofstænk i øjnene.
Hvis du får brændstof i øjnene, skal du tage
eventuelle kontaktlinser ud og skylle med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg derefter læge.
Brændstof må aldrig sluges. Brændstoffer
som benzin, bioætanol og blandinger af
disse er meget giftige og kan forårsage permanente skader eller dødsfald, hvis de sluges. Søg straks læge, hvis de er blevet slugt
brændstof.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
245
11 Specifikationer
Brændstof
Vigtigt
11
Brug af andre brændstoffer kan forårsage
motorskader og forringet ydelse. Det ophæver endvidere Volvos garantier og eventuelle supplerende serviceaftaler.
Tank med benzin inden langtidsparkering
for ikke at risikere korrosion. Der kan være
små mængder korrosiv forurening i
bioætanol E85.
Reservedunk
Reservedunk i bilen bør fyldes med benzin,
se s. 121.
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse,
og der kan dannes eksplosive gasser i
reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
246
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
Lambda-sondeTM iltføler
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur. Katalysatoren består hovedsageligt af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/palladium.
Disse metaller står for katalysatorfunktionen,
dvs. de fremskynder den kemiske proces
uden selv at forbruges.
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslippet og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
11
247
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Enspolet system, hvor
chassis og motorstel bruges som leder.
11
Batteri
Spænding
12 V
12 V
12 V
Kapacitet ved koldstart (CCA)
590 A
600 A
Reservekapacitet (RC)
100 min.
120 min.
135 min.
Kapacitet (Ah)
60
70
80
1
700 A2
1
Biler med audioniveauet High Performance.
2
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
248
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
Effekt W
Type
Nærlys
55
H7
Fjernlys (særligt for halogen)
55
H9
Ekstra-fjernlys (særligt for Bi Xenon og ABL)
55
H7
Bremselygte, baklys, tågebaglys
21
P21W
Blinklys for (særligt for Bi Xenon og halogen), blinklys bag
21
PY21W
Blinklys for (særligt for ABL)
24
PY24W
Positions-/parkeringslys og sidemarkeringslys bag
5
P21/5W
Indstigningslys, bagagerumslys, nummerpladelys
5
C5W
Makeup-spejl
1,2
Spolepære
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys for
5
W5W
Fortågelygter
35
H8
Handskerumslys
3
Spolepære
11
249
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
1
Hermed bekræfter Delphi, at dette fjernbetjeningssystem er i overensstemmelse med de
væsentlige egenskabskrav og øvrige relevante
bestemmelser, som fremgår af direktiv
1999/5/EF.
2
USA-FCC ID: KR55WK48952, KR55WK48964
Land
11
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
1
Bemærk!
Dette fjernbetjeningssystem er i overensstemmelse med stykke 15 i FCC-reglerne. Funktionen
refererer til følgende to forhold:
1. Dette system må ikke forårsage skadelig interferens.
IS, LI, N, CH
2. Dette system skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, der påvirker
systemet negativt.
HR
ROK
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
BR
2
RC
ETC093LPD0155
250
Vigtigt!
Forandringer på systemet, som ikke er godkendt
af producenten, kan medføre, at fjernbetjeningssystemet ikke længere virker.
Siemens VDO
5WK48891
Testet for at opfylde FCC’s krav til brug i
personbil.
11 Specifikationer
11
251
Alfabetisk stikordsregister
A
A/C ..............................................................72
elektronisk klimaanlæg ..........................77
manuelt klimaanlæg ...............................73
ABL, aktive forlygter ....................................47
ABS ...........................................................129
fejl i ABS-systemet .................................41
Active Bi-Xenon Lights ................................47
Advarselsblinklys ........................................55
Advarselslampe
Stabilitets- og traktionssikringssystem 131
Advarselssymbol, Airbag-system ...............15
Advarselstekster ...........................................6
Advarselstrekant .......................................162
AF – automatisk frekvensopdatering ........215
Afvise opkald .............................................222
Afvisere .......................................................49
Airbag
frakobling ...............................................19
fører- og passagerside ...........................16
Aircondition .................................................72
ECC ........................................................75
generelt ..................................................70
Aktive forlygter ............................................47
Alarm
alarmlampe ..........................................110
alarmsignaler ........................................111
annullering af udløst alarm ...................111
252
automatisk nulstilling af alarm ............. 110
frakobling ............................................. 110
generelt ............................................... 110
test af alarmsystem ............................. 113
tilkobling .............................................. 110
Alarm, radiofunktioner .............................. 213
Anhænger
anhængervægt .................................... 234
kabel .................................................... 145
kørsel med anhænger ......................... 143
Antispinfunktion ........................................ 131
Antiudskridningsfunktion .......................... 131
Audio
knapper på rattet ................................... 54
Audio, se også Lyd ................................... 209
AUTO
forvalgslagring ..................................... 212
klimaindstilling ....................................... 75
AUTO-KLIMA .............................................. 75
Automatgearkasse ................................... 127
anhænger .................................... 143, 144
bugsering og bjergning ....................... 140
sikkerhedssystem ................................ 126
Automatisk blændfri indstilling ................... 59
Automatisk genlåsning ............................. 106
Automatisk låsning ................................... 107
Autostart ................................................... 119
AWD ......................................................... 128
B
Bagagerum
indkøbsposeholder ................................ 94
lastning ................................................ 152
lastsikringsøjer ....................................... 94
stikkontakt ............................................. 94
Bagklap
kørsel med åben bagklap .................... 116
låsning/oplåsning ........................... 98, 106
Bakgearsspærring
5 gear ................................................... 123
6 gear, benzin ...................................... 124
Bakspejle .................................................... 59
kompas .................................................. 59
Bashøjttaler ............................................... 210
Batteri
batteriskift i fjernbetjening ................... 105
overbelastning ..................................... 117
starthjælp ............................................. 142
symboler på batteriet ........................... 190
udskiftning ........................................... 191
vedligeholdelse .................................... 190
Belysning
belysningsautomatik, kabine ................. 86
belysningspanel ..................................... 46
displaybelysning .................................... 46
eksteriør ................................................. 46
fjern-/nærlys ........................................... 49
fortågelygter ........................................... 50
Alfabetisk stikordsregister
i kabine ...................................................86
instrumentbelysning ...............................46
lyshøjderegulering ..................................46
læselamper ............................................86
nærlys ....................................................46
orienteringslys ..................................49, 61
positions-/parkeringslys .........................46
pærer, specifikationer ..........................249
tågebaglys ..............................................47
tågeforlygter ...........................................47
udskiftning af pærer, generelt ..............192
Belysning, skift af pære
afvisere .................................................194
bagagerum ...........................................197
baglygte ...............................................196
blinklys .................................................194
fjernlys ..................................................193
for .........................................................192
indstigningslys .....................................197
makeup-spejl .......................................198
nærlys ..................................................193
parkeringslys ........................................194
placering af pærer i pærefatning ..........196
positionslys ..........................................194
sidemarkeringslys ................................195
tågelys ..................................................195
Benzinkvalitet ............................................245
Beskyttelsesgardin, se Kollision .................22
Betjeningspanel på førerens dør
betjening ................................................57
oversigt ..................................................38
Bildata ...................................................... 180
Bilindstillinger ............................................. 66
Billetklemme ............................................... 89
Bilpleje, læderindtræk .............................. 174
Bilvask ...................................................... 172
Bioætanol E85 .......................................... 245
Bjergning .................................................. 140
Blind vinkel (BLIS) ..................................... 136
Blinklys ....................................................... 49
Blokeret låsestilling ................................... 108
midlertidig deaktivering ....................... 108
reduceret alarmniveau ......................... 112
Blæser ........................................................ 72
ECC ....................................................... 75
Bremselys ................................................... 48
Bremser
bremselys .............................................. 48
håndbremse .......................................... 56
nødbremselys, EBL ............................... 48
Bremsesystem .................................. 129, 187
Bremsevæske, kontrol og påfyldning ....... 187
Brændstof
brændstoffilter ..................................... 183
brændstofforbrug, visning ..................... 50
brændstofsystem ................................ 183
brændstoføkonomi .............................. 160
forbrug ............................................. 7, 243
niveauindikering .................................... 41
parkeringsvarmer .................................. 80
påfyldning ............................................ 118
Brændstofmåler .......................................... 39
Bugsering .................................................. 140
Bugseringsøjer .......................................... 140
Børn
barnestol og airbag ................................ 27
barnestol og sideairbag ......................... 20
børnesikkerhedslås .............................. 109
placering i bilen, tabel ............................ 29
sikkerhed ............................................... 30
sikkerhedsudstyr ................................... 27
C
Cd’er
opbevaringsrum ..................................... 89
Cd-funktioner ............................................ 216
Cigarettænder-stikkontakt
forsæde .................................................. 45
Cruise control ............................................. 53
D
Defroster ..................................................... 73
Diesel ........................................................ 183
motorforvarmer ...................................... 41
Dieselfilter ................................................. 183
Dieselpartikelfilter ..................................... 119
Dimensionsmærkning ............................... 156
Disctekst ................................................... 217
Display
meddelelser ..................................... 43, 44
Displaybelysning ......................................... 46
253
Alfabetisk stikordsregister
Dolby Surround Pro Logic II ..............208, 211
Donkraft ....................................................163
DSTC, se også Stabilitetssystem ..............131
deaktivering/aktivering .........................131
symbol ...................................................41
Dug
bagrude ..................................................73
behandling af ruderne ............................70
fjern med defrosterfunktionen ..........73, 76
timerfunktion, A/C ..................................73
timerfunktion, ECC .................................76
Dæk
dimensionsmærkning ...........................156
dæklapning ..........................................166
ECO-tryk ..............................................161
generelt ................................................156
hastighedsklasser ................................156
køreegenskaber ...................................156
lufttryk ..................................................160
omdrejningsretning ..............................159
slidindikatorer .......................................157
sommer- og vinterhjul ..........................159
vinterdæk .............................................157
E
ECC, elektronisk klimaanlæg ......................71
ECO-tryk
brændstoføkonomi ...............................160
tabel .....................................................161
Ekstravarmer ...............................................80
254
Elbetjent sæde ............................................ 85
Elektronisk startspærre .............................. 98
Elopvarmning
bagrude ................................................. 73
forsæder .......................................... 73, 77
sidespejle .............................................. 73
EON – Enhanced Other Networks ............ 215
Equalizer ................................................... 211
G
Fartpilot ...................................................... 53
Farvekode, lak .......................................... 175
Firehjulstræk ............................................. 128
Fjernbetjening ............................................. 98
aftageligt nøgleblad ............................. 100
batteriskift ............................................ 105
funktioner .............................................. 98
keyless drive ........................................ 102
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse 250
Fjernlys ....................................................... 49
skift mellem og blinkning ....................... 49
til/fra ...................................................... 46
Flexifuel .................................................... 121
Forlygter
forlygtesprinklere ................................... 51
Forrudeviskere
regnsensor ............................................ 52
Forrudeviskere og -sprinklere .................... 51
Forvalgslagring, manuel og automatisk ... 212
Frekvensopdatering, automatisk .............. 215
H
F
Gearkasse
automat ................................................ 127
manuel ................................................. 123
Gennemluftningsfunktion .......................... 106
Gennemsnitligt brændstofforbrug .............. 50
Gravide kvinder
sikkerhed ............................................... 13
Gulvmåtter .................................................. 84
Handskerum ............................................... 89
låsning ................................................. 107
Hastighedsklasser, dæk ........................... 156
Hjul
afmontering .......................................... 164
fælge .................................................... 158
montering ............................................. 165
Hurtigopkald ............................................. 224
Hurtigspole ............................................... 217
Hænge lette klædningsstykker ................... 89
Håndbremse ............................................... 56
I
IDIS ........................................................... 220
IMEI-nummer ............................................ 225
Indkommende opkald ............................... 222
Indstillinger, se Personlige indstillinger ....... 65
Indtræk ...................................................... 174
Alfabetisk stikordsregister
Informationscenter ......................................50
Informationsdisplay .....................................43
Infotainment
menuhåndtering ...................................208
Instrumentbelysning ..............................46, 47
Instrumentoversigt
højrestyret bil .........................................36
venstrestyret bil ..............................34, 219
Integreret selepude .....................................30
Intervalviskning ...........................................51
ISOFIX
monteringssystem ..................................31
J
Jakkebøjle ...................................................89
Jakkeholder .................................................89
Justering, ur ................................................65
K
Kabine
belysning ................................................86
Kabinefilter ..................................................70
Katalysator ................................................247
bjergning ..............................................140
Keyless drive .............................................102
start af bilen .........................................122
Kickdown
automatgearkasse ...............................126
Klemmebeskyttelse, soltag .........................64
Klima
generelt ................................................. 70
personlige indstillinger ........................... 65
Klimaindstilling
AUTO ..................................................... 75
Knaldgas ................................................... 142
Knapper på rattet
telefon/audio ......................................... 54
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning ..... 187
Koldstart
automatgearkasse ............................... 127
Kollision
beskyttelsesgardin ................................ 22
beskyttelsesgardinsensorer .................. 22
IC ........................................................... 22
kollisionsstatus ...................................... 26
Kombinationsinstrument ............................ 39
Kompas ...................................................... 59
kalibrering .............................................. 59
Kondensvand ........................................... 183
Kontroller
væsker og olier ............................ 181, 184
Kontrolpanel
personlige indstillinger ........................... 64
Kortnummer .............................................. 224
Kølemiddel .................................................. 70
Kølesystem ............................................... 116
Kølevæske, kontrol og påfyldning ............ 186
Køreklar vægt ........................................... 234
Kørsel
glat føre ................................................ 116
i vand ................................................... 116
kølesystem ........................................... 116
med anhænger .................................... 143
med åben bagklap ............................... 116
ugunstige kørselsforhold ..................... 180
økonomi ............................................... 116
L
Lak
farvekode ............................................. 175
lakskader og bedring ........................... 175
Lambdasonde ........................................... 247
Lastning
bagagerum ............................................. 94
generelt ................................................ 152
lastkapacitet ........................................ 152
Luftfordeling ................................................ 78
ECC ....................................................... 76
Luftkvalitetssystem, ECC ............................ 76
Lyd
lydindstillinger ...................................... 209
lydkilde ................................................. 209
Lydstyrke .................................................. 209
lydanlæg .............................................. 209
medieafspiller ....................................... 209
programtyper ....................................... 215
telefon/medieafspiller .......................... 223
tilpasning af lyd til hastighed ............... 211
255
Alfabetisk stikordsregister
Lygter
til/fra .......................................................46
Lys
lysautomatik, nærlys ..............................46
overhalingsblinker ..................................49
Lyskegle ....................................................153
Læderindtræk, vaskeråd ...........................174
Læselamper ................................................86
Låsindstillinger, personlige .........................64
Låsning ......................................................106
indefra ..................................................107
oplåsning ..............................................106
udefra ...................................................106
M
Manuel gearkasse .....................................123
Meddelelser på informationsdisplay ...........43
Menuhåndtering
lydanlæg ..............................................208
Menustruktur
medieafspiller .......................................218
telefon, menupunkt ..............................227
telefon, oversigt ...................................226
Midlertidig dæklapning .............................166
Miljøfilosofi ....................................................7
Motor .........................................................182
Motorhjelm ................................................182
Motorolie ...................................................184
filter ......................................................184
256
kørsel under ugunstige kørselsforhold 237
oliekvalitet ........................................... 237
olietryk ................................................... 42
skift ...................................................... 184
volumenoplysninger ............ 238, 239, 240
Motorrum .................................................. 182
Motorspecifikationer ................................. 235
Motorvarmer ............................................. 121
Mål ............................................................ 233
N
Nakkestøtte, midterplads bag .................... 92
NEWS ....................................................... 214
Nyhedsudsendelse ................................... 214
Nærlys .................................................. 46, 49
Nødopkald ................................................ 220
Nøgle .......................................................... 98
fjernbetjening ......................................... 98
nøglefrit låse- og startsystem .............. 102
Nøgleblad ................................................. 100
låsepunkter .......................................... 101
Nøglefri åbning af døre ............................... 66
O
OBS-tekster .................................................. 6
Olie, se også Motorolie
olietryk ................................................... 42
Omdrejningstæller ...................................... 39
Opbevaringspladser i kabinen .................... 88
Opbevaringsrum ......................................... 88
Cd’er ...................................................... 89
sidepaneler bag ..................................... 89
Opbevaringssteder i kabinen ...................... 88
Opkald
håndtering ............................................ 222
Oplåsning
bagklap ................................................ 106
indefra .................................................. 107
indstillinger ............................................. 66
nøglefri ................................................. 106
udefra ................................................... 106
Orienteringslys ...................................... 49, 61
indstilling ................................................ 66
P
PACOS ........................................................ 18
Parkere opkald .......................................... 222
Parkeringsbremse ................................. 42, 56
Parkeringshjælp ........................................ 133
sensorer for parkeringshjælp ............... 135
Parkeringslys .............................................. 46
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof .............................. 80
generelt .................................................. 79
parkering på skråninger ......................... 79
tidsindstilling .......................................... 80
Personlige indstillinger ................................ 65
automatisk blæserjustering ................... 65
automatisk låsning ................................. 66
Alfabetisk stikordsregister
låseindikator, lys ....................................66
nøglefri åbning af døre ...........................66
oplåseindikator, lys ................................66
oplåsning, døre ......................................66
orienteringslys ........................................66
recirkulationstimer ..................................65
tryghedsbelysning ..................................66
Piskesmældsskader WHIPS .......................23
PI-søgning .................................................215
Pletter ........................................................174
Polering .....................................................173
Positionslys .................................................46
Privatlåsning ..............................................100
Programfunktioner ....................................213
PTY – Programtype ...................................214
Pærefatning
afmontering ..........................................196
nummerpladebelysning ........................197
placering af pærer ................................196
Pærer
specifikationer ......................................249
udskiftning ...........................................192
Påmindelse om sikkerhedssele ...................13
R
Radio
radioindstillinger ...................................212
radiostationer .......................................212
Radiotekst .................................................215
Rat
cruise control ......................................... 53
indstilling af rat ...................................... 55
knapper ............................................... 221
knapper højre side ................................. 54
knapper venstre side ............................. 53
Ratlås ........................................................ 120
RDS-funktioner ......................................... 213
nulstilling ............................................. 215
Recirkulation ............................................... 72
ECC ....................................................... 76
REG – Regionale radioprogrammer ......... 215
Regnsensor ................................................ 52
Relæ-/sikringsboks
i kupé ................................................... 203
i motorrum ........................................... 200
Ren indefra og ud ......................................... 8
Rengøring
betræk ................................................. 174
bilvask ................................................. 172
sikkerhedsseler ................................... 174
vandafvisende overfladelag ................. 173
vask i vaskehal .................................... 172
Reservehjul ............................................... 163
Temporary Spare ................................. 158
Ringe opkald ............................................ 222
Rudetræk
bagsæde ............................................... 58
betjeningspanel på førerdøren .............. 57
fastlåst ................................................... 58
passagerplads ....................................... 58
Rustbeskyttelse ........................................ 176
Ryglæn
bagsæde, nedfoldning ........................... 92
S
Samtale
funktioner under et igangværende
opkald .................................................. 224
lydstyrke i telefon ................................. 223
SCAN
cd og lydfiler ........................................ 217
radiostationer ....................................... 213
Selepude
nedslåning ............................................. 31
opslåning ............................................... 30
Selepude, integreret ................................... 30
Serviceprogram ........................................ 180
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning .. 188
Sideairbags ................................................. 20
Sidespejle ................................................... 61
der kan slås ind elektrisk ....................... 61
Sikkerhed .................................................... 12
sikkerhedssystem, tabel ........................ 25
Sikkerhedssele ............................................ 12
bagsæde ................................................ 13
graviditet ................................................ 13
257
Alfabetisk stikordsregister
Sikringer
generelt ................................................199
relæ-/sikringsboks i motorrum .............200
relæ-/sikringscentral i kabine ...............203
skift ......................................................199
Sikringstabel
sikringer i kabine ..................................204
sikringer i motorrum .............................201
SIM-kort ....................................................220
SIPS-bag .....................................................20
SMS
læse .....................................................225
skrive ....................................................225
Smøremiddel, volumenoplysninger ..241, 242
Sodfilter ...............................................44, 119
SODFILTER FULDT ...................................119
Solskærm, soltag ........................................64
Soltag ..........................................................63
klemmebeskyttelse ................................64
lukning med fjernbetjening .....................64
solskærm ...............................................64
Speedometer ..............................................39
Spin control ...............................................131
Sprinklere
forrude og forlygter ................................51
Sprinklervæske, påfyldning .......................186
SRS-system
generelt ..................................................17
omskifter ................................................19
258
Stabilitetssystem ...................................... 131
indikering ............................................... 41
Standby-indstilling, telefon ....................... 222
Start af motor ........................................... 119
keyless drive ........................................ 122
Starthjælp ................................................. 142
Startnøgler ................................................ 120
Startspærre ........................................ 98, 120
Stationssøgning ........................................ 212
STC ........................................................... 131
Stenslag og ridser .................................... 175
Stikkontakt
bagagerum ............................................ 94
bagsæde ............................................... 45
midterkonsollen ..................................... 45
Stol
nøglehukommelse ................................. 85
Subwoofer ................................................ 210
Surround ........................................... 208, 211
Symboler .................................................. 132
advarselssymboler ................................ 40
kontrolsymboler ..................................... 41
Sæde
elbetjent ................................................. 85
manuel indstilling ................................... 84
T
Tankkapacitet ........................................... 243
Tankning
påfyldning ............................................ 118
tankdæksel .......................................... 118
Telefon ...................................................... 221
knapper på rattet ................................... 54
opringning fra telefonbog .................... 224
standby, standby-indstilling ................ 222
tekstindtastning ................................... 223
til/fra ..................................................... 222
Telefonbog
nummerhåndtering .............................. 223
Telefonsystem ........................................... 219
Temperatur
faktisk temperatur .................................. 71
kabine, elekronisk klimaanlæg ............... 77
kabine, manuelt klimaanlæg .................. 74
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler ........... 217
Tilpasning af lyd til hastighed ................... 211
Timer
A/C ......................................................... 73
ECC ....................................................... 76
Totalvægt .................................................. 234
TP – trafikinformation ................................ 213
Traction control ......................................... 131
Trafikinformation ....................................... 213
Traktionssikring ......................................... 131
Triptæller ..................................................... 39
Tryghedsbelysning
aktive lygter ........................................... 61
indstilling ................................................ 66
Trækanordning
afmontering .......................................... 150
Alfabetisk stikordsregister
generelt ................................................145
montering .............................................147
specifikationer ......................................146
Trækkrog, se Trækanordning ....................145
Typebetegnelse .........................................232
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem .250
Tågelys
til/fra .......................................................50
tænd/sluk ...............................................47
U
Udetemperaturmåler ...................................39
Udslip ........................................................243
kuldioxid ...............................................245
Udstødning
fejlindikering ...........................................41
Udstødningsrensning ....................................7
Ur ................................................................39
Ur, justering .................................................65
V
Ventilation ................................................... 71
Ventilationsspjæld ...................................... 71
Vigtigt-tekster ............................................... 6
Vinterdæk ................................................. 157
Vinterkørsel ............................................... 119
Viskerblade
udskiftning ........................................... 189
Voksning ................................................... 173
Væsker og olier
kontroller ..................................... 181, 184
Væsker, volumenoplysninger ........... 241, 242
W
WHIPS ........................................................ 23
barnestol/barnepude ............................. 23
Ø
Økonomikørsel ......................................... 116
Å
Åbning af døre, nøglefri .............................. 66
Vadning .....................................................116
Vandafvisende overfladelag
rengøring ..............................................173
Vask i vaskehal ..........................................172
Vaske bilen ................................................172
Vedligeholdelse
egen vedligeholdelse ...........................181
rustbeskyttelse .....................................176
Ventende opkald .......................................222
259
Alfabetisk stikordsregister
260
Volvo Car Corporation TP 9159 (Danish), AT 0720 Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement