Volvo | S40 | Quick Guide | Volvo S40 2008 Quick Guide

Volvo S40 2008 Quick Guide
VOLVO s40
QUICK GUIDE
VelKOMMeN TIl dIN NYe VOlVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Hvis du gennemser denne Quick guide, vil du synes endnu bedre
om din nye Volvo. Instruktionsbogen indeholder mere detaljerede
oplysninger.
Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen, ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder
også de mest aktuelle oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
NØgle Og fjeRNBeTjeNINg
låser dørene og bagagerumsklappen
samt aktiverer alarmen*.
Oplåser dørene1 og bagagerumsklappen samt deaktiverer alarmen.
Oplåser bagagerumsklappen. (Klappen åbnes ikke).
Tænder belysningen i 30 sekunder2 i
sidespejlene*, i kabinen, ved fødderne
og på nummerpladen. Blinklys og parkeringslys lyser.
"Panik"-knap. I en nødsituation skal
knappen holdes inde i ca. 3 sekunder
for at udløse alarmen. Alarmen slukkes
med oplåsningsknappen.
NØgleBlAd
Benyttes til låsning/oplåsning af handskerummet og førerdørens lås, f.eks. hvis bilen ikke har
strømforsyning.
1. Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene
eller bagagerumsklappen åbnes senest 2 minutter
efter oplåsning.
2. Tidsrummet kan indstilles til 30, 60 eller 90 sekunder (se instruktionsbogen).
KOldSTART
OBS!
For hurtigt at opnå effektiv udstødningsrensning kan tomgangshastigheden være noget
højere i et kort stykke tid.
BlINKlYS
A. Kort sekvens, tre blink.
B. Kontinuerlig blinksekvens.
AUTOSTART (gældeR 2.4i, T5 Og d5)
Drej startnøglen/-knappen til III, og slip den.
Motoren starter automatisk.
en dieselmotor skal altid forvarmes i position II, inden motoren startes.
INdSTIllINg Af RAT
AdVARSel! Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørsel.
lYSPANel
lyshøjderegulering automatisk for
Bi-Xenonlys*
Automatisk nærlys og fjernlysblink.
Fjernlyset kan ikke tændes.
Parkeringslys
Nærlys, slukkes fra, når bilen lukkes af.
fjernlyset kan aktiveres.
Aktive Bi-Xenonlys*, lyskeglen følger
rattets bevægelser.
display- og instrumentbelysning
Tågelygter foran*
Bagtågelys (én lygte)
A
B
fjernlysblink
A
Skift mellem nær-/fjernlys og
ankomstlys.
B
BeTjeNINgSPANel I fØReReNS dØR
2
2
1
1
2
2
L R
Indstilling af sidespejle, vælg
l eller R. Indstil med regulatoren.
Slå sidespejle ind*, tryk på l og R
samtidig. Tryk igen for at slå ud.
elruder manuelt
2
elruder automatisk
låsning af de bageste ruder og
døre*, børnesikkerhedslås.
Pleje Af BIleN
Håndvask er mere skånsom mod lakken end
automatvask. Lakken er også mere ømtålelig,
når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens
første måneder.
Læderindtræk skal rengøres med jævne mellemrum. Foretag behandling med læderplejeprodukter 1-4 gange om året eller efter behov. Læderplejeprodukter fås hos Volvo-forhandleren.
lYdANlæg
RAdIO
6 Vælg radiostation ved at dreje.
10 Søg station med venstre-/højrepil eller
SCAN (8). gem op til 20 stationer ved at
holde 0–9 inde på FM1, henholdsvis 0–9
på FM2. Når en station er blevet gemt,
bekræftes det på displayet.
11 gemme stationer automatisk.
Tryk på AUTO i ca. 2 sekunder. Automatisk lagring vises på displayet. De 10 stationer med stærkest signal gemmes. Tryk
derefter på 0–9 for at vælge en station.
Cd-AfSPIlleR
10 Skift cd-spor med venstre-/højrepil eller
1 Til/fra og lydstyrke. Tryk for til/fra. Drej
for at regulere lydstyrken. Radio-, TP-,
handsfree-* og RTI*-lydstyrken gemmes
individuelt.
2 fM1, fM2 eller AM radio
4 display, ur indstilles via personlige ind-
drej på (6).
Vælg cd2 med op-/nedpil.
3 Udkast cd. Med et kort tryk udkastes den
aktuelle cd. Med et langt tryk udstødes
alle cd'er 2.
7 direkte valg af cd2 . Tryk på 1–6.
stillinger.
5 MOde. Cd eller AUX1
6 lydbillede, tryk for at vælge lydbillede,
f.eks. BASS og Dolby Pro Logic II* eller
SUBWOOFER*. Drej for at justere.
9 MeNU, AUX, lydstyrke og avancerede
lydindstillinger. Aktivere/deaktivere
SUBWOOFER*.
1. AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd
bliver bedst med lydstyrken stillet på medium).
2. Kun CD-skifter*.
fORRUdeVISKeRe Og RegNSeNSOR*
#
enkelt slag
0
Slået fra
$
Intervalviskning. Drej (B) for at justere.
%
Normal hastighed
F
Høj hastighed
A
G
forrude- og forlygtesprinkling
B
C
0
A
B
G
D
E
F
Aktivering af regnsensor. I positionerne d-f er regnsensoren deaktiveret.
justering af følsomheden med fingerhjulet.
displaysymbol, der viser, at regnsensoren er slået til.
eleKTRONISK KlIMAANlæg, eCC*
AUTOMATISK RegUleRINg
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Automatik
Tryk på AUTO for automatisk regulering af
temperaturindstilling og øvrige funktioner.
2 Temperatur
Tryk for særskilt justering af venstre l eller
højre R side. Drej knappen til den ønskede
temperatur. Temperaturindstillingen vises
på displayet.
MANUel RegUleRINg
Blæserhastighed
luftfordeling
defroster til hurtigt at fjerne dug på forruden og sideruderne.
luftkvalitetssystem* slået til A.
Recirkulation slået til M.
Aircondition til/fra.
elopvarmet bagrude og sidespejle.
Automatisk ophør1.
1. Bagrude 12 minutter. Spejle 6 minutter.
PACOS*, fRAKOBlINg Af AIRBAg
2
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug startnøglen til skift mellem ON/Off.
Off: Airbaggen frakoblet.
PASSeNgeR AIRBAg Off vises i advarselslampen over bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.
AdVARSel
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
ON: Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm kan sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.
INfORMATIONSCeNTeR Og TRIPTælleRe
BRæNdSTOf
INfORMATIONSCeNTeR
1 lavt brændstofniveau
8 liter benzin (7 liter diesel) tilbage.
2 Brændstofmåler.
Pilen viser, at tankdækslet sidder på højre
side.
TRIPTælleRe
5 displayet har to uafhængige triptællere,
T1 og T2.
6 Tryk for at fjerne en meddelelse.
7 drej for at vise f.eks. KILOMETER TIL
TOM TANK på displayet (4).
3 Skift mellem T1 & T2 med et kort tryk.
Nulstil den aktuelle tæller med et langt
tryk.
8 Nulstil aktuel funktion. Et langt tryk
nulstiller alle funktioner.
VIgTIgT
KIlOMeTeR TIl TOM TANK er et skøn
baseret på tidligere kørselsforhold.
KONTROl- Og AdVARSelSlAMPeR
læs informationsdisplayet
fejl i ABS-systemet. Stands sikkert.
Start motoren igen1.
Stands sikkert. Følg teksten på
displayet.
fejl i bremsesystemet. Stands sikkert. Kontrollér bremsevæsken2.
dSTC* stabilitetssystem. Blinker,
når systemet arbejder.
lavt olietryk. Stands sikkert. Kontrollér oliestanden2.
1. Kontakt et Volvo-værksted, hvis symbolet lyser efter genstart. 2. Hvis symbolet bliver stående, skal bilen
bjerges.
BRæNdSTOfPÅfYldNINg
dIeSelPARTIKelfIlTeR
Dieseldrevne biler har et partikelfilter, der giver
bedre udstødningsrensning. Under normal
kørsel samles udstødningspartiklerne i filtret.
For at brænde partiklerne og tømme filtret
startes automatisk en såkaldt regenerering.
Under regenereringen kan motorens effekt
være noget reduceret.
Tryk på knappen for at åbne tankdækslet.
Hæng tankdækslet op under tankning.
BlIS - BlINd SPOT INfORMATION
SYSTeM *
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods
for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd
vejbane, egen skygge på lys vejbelægning
eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten BlIS-SeRVICe NØdVeNdIg.
eMeRgeNCY BRAKe ASSIST, eBA
Nødbremseforstærkningen hjælper med
at øge bremsekraften og dermed forkorte
bremsestrækningen. EBA aktiveres, når
føreren bremser hastigt. Når EBA aktiveres,
synker bremsepedalen lidt længere ned end
normalt. Hold pedalen nede, så længe det
er nødvendigt. Når den slippes, ophører al
bremsevirkning.
NedfOldNINg Af BAgSædeRYglæNeNe
A. Hæng sikkerhedsselen i jakkebøjlen.
B. Slå sædehynden op.
C. Løsn spærren i ryglænet og fold fremad.
D. Løsn spærren i nakkestøtten.
E. Flyt nakkestøtten over i hylstrene på sædehyndens underside.
F. Slå ryglænet ned.
Passagersædet foran kan også slås ned. Se INDSTILLINg AF FORSæDE, pkt. 6.
INdSTIllINg Af fORSæde
+
-
1
2
3
4
lændestøtte
Ryglænets hældning
Hævning/sænkning af sædet
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant
5 fremad/bagud
6 Nedfoldning af passagersædets ryglæn
OPBeVARINgSRUM, 12 V STIKKONTAKT Og AUX
12 V-stikkontakterne i midterkonsollen foran
og bagi fungerer i tændingsposition I eller II.
12 V-kontakten på højre side i bagagerummet* er altid aktiv.
Ved brug af AUX-kontakten kan bilens lydanlæg f.eks. spille musik fra en MP3-afspiller.
VIgTIgT
Ved brug af 12 V-stikkontakten i bagagerummet, når motoren ikke er i gang, risikerer man
at aflade batteriet.
TP 9260 (Danish). AT 0720. Printed in Sweden, göteborg 2007. Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
INdKØBSPOSeHOldeR*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising