Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2019 Volvo On Call

Volvo S60 2019 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Dette dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Komme i gang med Volvo On Call*
5
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
6
Hjælp med Volvo On Call*
6
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
7
Akut hjælp med Volvo On Call*
8
Assistance ved vejkanten med Volvo
On Call*
9
Fjernoplåsning og fjernlåsning med
Volvo On Call*
9
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
10
Sporing af en stjålet bil med Volvo
On Call*
11
Fjernbetjent startspærre med Volvo
On Call*
12
Kundetjeneste via Volvo On Call*
12
Send destinationer til bilens navigationssystem via Volvo On Call* servicecenter
13
Volvo On Call*-markeder
14
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
15
Volvo On Call* dvale og tilgængelighed
16
Volvo On Call* i udlandet
16
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
17
Prioriter mellem Volvo On Call* servicecenter og alarmcentral
20
PIN-kode til Volvo On Call*
20
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
21
Reservebatteri til Volvo On Call*
22
Personoplysninger og Volvo On Call*
22
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Call1
Volvo On
giver direkte kontakt til bilen samt
ekstra komfort og hjælp døgnet rundt.
Funktionerne findes tilgængelige via Volvo On
Call-appen2 samt ON CALL- og SOS-knappen i
bilens tag:
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen
kan bruges til alle andre tjenester3, herunder
vejhjælp.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Det er f.eks. muligt at låse eller oplåse bilen eller
kontrollere brændstofniveauet direkte på en telefon via Volvo On Call-appen. Hvis der sker en
ulykke, kan akut hjælp i form af f.eks. ambulance
og politi sendes til bilen. Ved mindre akutte problemer såsom punktering kan vejhjælp tilkaldes.
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
Personoplysninger og Volvo On Call*
(s. 22)
•
Volvo On Call* dvale og tilgængelighed
(s. 16)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call-systemet
Volvo On Call er knyttet til bilens sikkerheds- og
alarmsystemer, samt bilens andre systemer,
såsom lås og klima. Bilen har et indbygget
modem til kommunikation med Volvo On Call servicecenter og Volvo On Call-app. GNSS (Global
Navigation Satellite System) anvendes til at lokalisere bilen.
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 6)
Kontakt servicecenter
Til at kontakte Volvo On Call-servicecenter
anvendes bilens ON CALL-knap eller Volvo On
Call-app. Du kan også ringe pr. telefon til Volvo
On Call-servicecenter.
OBS
Alle opkald til Volvo On Call-servicecenter kan
blive registreret.
1
2
3
4
Tilgængelighed afhænger af marked.
App-funktionerne varierer markederne imellem.
Tjenesterne varierer fra marked til marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Komme i gang med Volvo On Call*
OBS
I denne artikel beskrives, hvad der kræves for at
komme i gang med Volvo On Call.
Automatisk kollisionsalarm, SOS-knappen og
vejhjælp via On Call-knappen fungerer også
uden abonnement.
Forberedelser
Volvo On Call er fabriksmonteret ekstraudstyr, og
inden bilen hentes hos forhandleren, bør føreren
have downloadet Volvo On Call-appen og testet
den i demotilstand. Det giver mulighed for at
udforske de fleste funktioner og giver kundskab
om, hvordan appen anvendes. Appen er gratis.
Volvo On Call-abonnement
Bilen skal have et gyldigt Volvo On Call-abonnement.
Abonnementet startes i forbindelse med købet af
bilen, når systemet aktiveres. Abonnementet er
tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet. Kontakt en Volvoforhandler for at få hjælp.
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 6)
Volvo ID og tilknytning af Volvo On Callapp til bilen
For at kunne bruge Volvo On Call kræves et
Volvo ID. Efter oprettelse af et Volvo ID skal Volvo
On Call-appen tilknyttes bilen.
Aktivering af Volvo On Call
Når bilen afhentes, aktiverer forhandleren Volvo
On Call-systemet, og ejeren får en automatisk
genereret PIN-kode til Volvo On Call. PIN-koden
benyttes af sikkerhedshensyn til at identificere
bilens ejer (eller en anden godkendt person,
f.eks. et familiemedlem) og fungerer som en bilnøgle.
•
OBS
Bemærk, at for at kunne anvende Volvo On
Call-appen, er det nødvendigt, at både ejeren
og bilen har gyldige Volvo On Call-abonnementer.
Køb af brugt bil med Volvo On Call
Ved køb en brugt Volvo med Volvo On Call, er det
vigtigt at slette data fra den tidligere ejer og tilføje sine egne oplysninger, for at tjenesten kan
fungere. Besøg en Volvo-forhandler for at få
hjælp.
Relaterede oplysninger
•
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 20)
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
(s. 21)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
5
VOLVO ON CALL
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
Volvo On Call-brugere har altid direkte kontakt
med deres bil via Volvo On Call-app.
Det er f.eks. muligt at se, om der skal udskiftes
pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske.
Det er muligt at låse bilen og låse den op, kontrollere brændstofstanden og vise den nærmeste
tankstation. Forkonditionering kan også indstilles
og startes via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart af bil (ERS4).
Volvo On Call-appen opdateres løbende. Aktuelle
oplysninger om tilgængelige funktioner for forskellige bilmodeller kan findes på
support.volvocars.com.
Volvo On Call-appen findes til iOS, Android og
Windows Mobile. Download den gratis fra Apple
Appstore, Google Play eller Windows Phone
Store.
•
•
4
6
Volvo On Call kan give ekstra tryghed og hjælp,
f.eks. i forbindelse med punktering, motorstop
eller en ulykke.
•
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 6)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Relaterede oplysninger
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
•
•
Volvo On Call byder ikke blot på ekstra komfort
og kontrol via appen, men også en lang række
hjælpetjenester via SOS- og ON CALL-knapperne i loftet. Dette gælder f.eks. akut hjælp i forbindelse med en ulykke, tyveriadvarsel, assistance
ved vejkanten og fjernoplåsning.
•
Relaterede oplysninger
•
•
Hjælp med Volvo On Call*
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
Engine Remote Start er tilgængelig på visse markeder og modeller.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
Hvis der sker en kollision, kan bilen meddele det
automatisk til Volvo On Call servicecenter eller
nærmeste alarmcentral, som kan sende akut
hjælp.
Volvo On Call Servicecenter5
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, fx ved en
ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags opnås, sendes et signal automatisk til Volvo On Call servicecenter. Følgende
sker:
1.
2.
3.
En meddelelse, indeholdende bl.a. bilens
position, sendes automatisk fra bilen til Volvo
On Call servicecenter.
Volvo On Call Servicecenter etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens
omfang og behovet for hjælp.
Volvo On Call Servicecenter kontakter derefter de nødvendige nødhjælpstjenester (politi,
ambulance, bugsering og lign.).
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
5 Gælder
6 Gælder
Prioritere offentligt nødnummer5
Du kan indstille systemet således, at bilen ringer
til en offentlig alarmcentral i stedet for Volvo On
Call-servicecenter. Læs separate instruktioner.
•
•
•
•
Nærmeste alarmcentral6
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, fx ved en
ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes automatisk et signal direkte til nærmeste alarmcentral. Følgende
sker:
1.
2.
Alarmcentralen etablerer mundtlig kontakt
med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens omfang og behovet for
hjælp.
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
Alarmcentralen sender de nødvendige hjælpeinstanser (politi, ambulance, bjærgning
mv.).
Alarmnummer
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med landets Volvo On
Call servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går
opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer
for det område, hvor bilen befinder sig.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Prioriter mellem Volvo On Call* servicecenter
og alarmcentral (s. 20)
Volvo On Call-markeder af type A.
Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
VOLVO ON CALL
Akut hjælp med Volvo On Call*
Tryk på SOS-knappen for at kontakte Volvo On
Call servicecenter eller nærmeste alarmcentral i
en nødsituation.
Volvo On Call
alarmeres manuelt ved trykke på SOS-knappen i
mindst 2 sekunder. Via mundtlig kontakt bestemmes hjælpebehov (politi, ambulance, bjærgning
mv.) og hjælpetjenester til bilen.
Servicecenter7
I tilfælde af sygdom eller en trussel mod bilen
eller passagererne udefra kan Volvo On Call servicecenter alarmeres manuelt ved at trykke SOSknappen ind i mindst 2 sekunder. Volvo On Call
servicecenter modtager meddelelsen, finder frem
til bilens position og forsøger at etablere mundtlig kontakt med føreren for at aftale, hvilken hjælp
der er brug for.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call servicecentret de nødvendige hjælpeinstanser (politi, ambulance, redningstjeneste osv.), som bistår med passende
foranstaltninger.
nødnummer7
Prioritere offentligt
Du kan indstille systemet således, at bilen ringer
til en offentlig alarmcentral i stedet for Volvo On
Call-servicecenter. Læs separate instruktioner.
Nærmeste alarmcentral8
For at tilkalde hjælp ved sygdom, en trussel mod
bilen eller passagerer kan nærmeste alarmcentral
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen
kan bruges til alle andre tjenester9, herunder
vejhjælp.
Alarmnummer
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med landets Volvo On
Call servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går
opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer
for det område, hvor bilen befinder sig.
ON CALL- og SOS-knapperne kan deaktiveres,
når bilens elsystem er i tændingsposition I, II,
eller hvis motoren kører:
1.
Tryk på Indstillinger.
2.
Tryk på Kommunikation
3.
Vælg SOS/On Call-knaplås for at deaktivere.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Prioriter mellem Volvo On Call* servicecenter
og alarmcentral (s. 20)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
Volvo On Call.
7 Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
8 Gælder Volvo On Call-markeder af type B.
9 Tjenesterne varierer fra marked til marked.
8
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Assistance ved vejkanten med
Volvo On Call*
I tilfælde af punktering, brændstofmangel eller
afladet batteri kan der tilkaldes hjælp med ON
CALL-knappen eller Volvo On Call-appen.
Hvis ON CALL-knappen i loftet holdes inde i
mindst 2 sekunder, etableres mundtlig kontakt
mellem Volvo On Call-servicecenter og føreren.
Dette sker for at fastslå, hvilken hjælpeindsats
der kræves.
Du kan også ringe til Volvo On Call-servicecenter,
men for at operatøren skal kunne se bilens status
og position, skal bilen være opkoblet.
1.
Tryk på Indstillinger.
2.
Tryk på Kommunikation
3.
Vælg SOS/On Call-knaplås for at deaktivere.
Volvo On Call.
Det kan være nødvendigt at tegne separat abonnement for vejhjælpstjenesten.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
OBS
Volvo On Call* (s. 4)
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen
kan bruges til alle andre tjenester10, herunder
vejhjælp.
•
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med
Volvo On Call*
Bilen kan fjernoplåses via Volvo On Call servicecenter. Den kan også låses og låses op via
Volvo On Call-appen.
Fjernoplåsning via Volvo On Call
servicecenter11
Hvis bilens fjernbetjening er blevet væk eller låst
inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen de
næste fem døgn ved hjælp af Volvo On Callservicecenter, efter at den nødvendige autentificering med pinkode er blevet godkendt. Derefter
fjernoplåser Volvo On Call Servicecenter bilen
efter aftale.
1.
Kontakt Volvo On Call servicecenter via Volvo
On Call-appen (eller ring på telefon).
2.
Når Volvo On Call Servicecenter har verificeret med bilens ejer eller en anden autoriseret
person med pinkode, sendes efter aftale et
signal til bilen om oplåsning.
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
ON CALL- og SOS-knapperne kan deaktiveres,
når bilens elsystem er i tændingsposition I, II,
eller hvis motoren kører:
10
11
Tjenesterne varierer fra marked til marked.
Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
9
VOLVO ON CALL
||
3.
Tryk én gang let på den gummibelagte trykplade på undersiden af bagagerumsklappens/bagklappens håndtag for at låse bilen
op.
> Nu kan samtlige døre åbnes normalt.
OBS
Hvis den gummierede trykplade på bagagerumsklappen/bagklappen ikke trykkes ind
inden et af Volvo On Call servicecenter på
forhånd fastsat tidsrum, låses bilen igen.
OBS
•
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
Når bilens alarm aktiveres, får bilejeren en meddelelse til det telefonnummer, der er registreret
hos forhandleren, og derefter en push-besked til
Volvo On Call-appen.
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Hvis bilen f.eks. står i et parkeringshus, kan
fjernoplåsningsfunktionen være begrænset
på grund af dårlig modtagelse.
Låsning/oplåsning via appen
Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan
låse og oplåse bilen på afstand i fem døgn efter,
at den er låst. Af sikkerhedshensyn kræves
kodeordet til dit Volvo ID, når bilen låses op via
Volvo On Call-appen.
Relaterede oplysninger
10
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 6)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Hvis alarmen ikke afbrydes inden for en kortere
periode tilkaldes12 en operatør fra Volvo On Call
servicecenter automatisk. Operatøren forsøger at
kontakte bilejeren via telefon. Hvis det viser sig,
at bilen bliver brugt af en uautoriseret person,
kan en opsporing iværksættes. I så fald indkobles
politiet.
Hvis alarmen slås fra ved hjælp af fjernbetjeningen, afbrydes tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 6)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
12
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
Sporing af en stjålet bil med Volvo
On Call*13
Ved mistanke om, at bilen er stjålet, kan Volvo
On Call servicecenter kontaktes via Volvo On
Call-appen eller telefonisk for at forsøge at finde
bilen.
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen med
politiet og Volvo On Call servicecenter aftale, at
bilen skal spores.Volvo On Call servicecenter
sender en meddelelse til bilen for at bestemme
bilens placering. Derefter kontaktes politiet eller
anden myndighed.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
Relaterede oplysninger
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
•
•
•
•
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
OBS
Det er en forudsætning for, at bilen kan
opspores, at en politianmeldelse indgives.
Volvo On Call udleverer kun information til
politiet.
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
11
VOLVO ON CALL
Fjernbetjent startspærre14 med
Volvo On Call*
•
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
Ved et eventuelt biltyveri kan en startspærre aktiveres på afstand.
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Hvis bilen er stjålet, kan ejeren kontakte Volvo On
Call servicecenter (pr. telefon eller Volvo On Callappen) eller myndighederne.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
•
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Kundetjeneste via Volvo On Call*15
Tryk på ON CALL-knappen for at få svar på
generelle kundespørgsmål.
Ved spørgsmål om anvendelse af bilen kan ON
CALL-knappen anvendes til at komme i kontakt
med Volvo On Call servicecenter. En operatør
svarer døgnet rundt.
Andre måder at komme til Volvo On Call-servicecenter er via Volvo On Call-appen og via telefonopkald.
Relaterede oplysninger
•
Efter at have været i kontakt med myndighederne
deaktiverer Volvo On Call servicecenter fjernbetjeningerne for at forhindre start af bilen. En
deaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt
med Volvo On Call Servicecenter, og efter at
påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører Volvo On Call Servicecenter aktivering af bilen.
Relaterede oplysninger
12
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
13
14
15
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
Gælder visse Volvo On Call-markeder af type A.
Gælder ikke visse Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
•
•
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
Send destinationer til bilens
navigationssystem via Volvo On
Call* servicecenter
Kontakt Volvo On Call servicecenter for at få
destinationer tilsendt direkte til bilens navigationssystem16.
Tryk på ON CALL-knappen i bilens loft for at få
hjælp til fx at finde en restaurant, et hotel, et
værksted, en seværdighed eller en anden destination. En operatør sender destinationen til bilen,
og destinationen kan tilføjes som delmål eller rejsemål på midterdisplayet.
•
•
•
•
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 12)
Kundetjeneste via Volvo On Call* (s. 12)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
Du kan bede operatøren på Volvo On Call-servicecenter om flere destinationer samtidig. De bliver dog sendt til bilen én ad gangen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
16
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 11)
Gælder visse markeder og biler med Sensus Navigation*.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
13
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-markeder
Marked
Her præsenteres en liste over, hvilke markeder
der har Volvo On Call. Alt efter markedstype er
ikke alle tjenester tilgængelige. Hvilke tjenester
der er tilgængelige på hvert marked, angives
separat og fremgår af beskrivelsen af den
enkelte tjeneste.
Marked
Markedstype
A
Albanien
Belgien
Brasilien
Israel
B
Markedstype
A
X
Rumænien
B
X
Italien
X
Rusland
Canada
X
Tjekkiet
Tyskland
X
Schweiz
X
XA
X
Kasakhstan
X
Kina
X
X
Kosovo
X
Serbien
X
Kroatien
X
Slovakiet
X
Letland
X
Slovenien
X
Litauen
X
Spanien
X
Storbritannien
X
X
X
X
Bulgarien
X
Luxembourg
Cypern
X
Makedonien
X
Sverige
Malta
X
Tyrkiet
Moldova
X
Hviderusland
X
Ukraine
XA
X
Danmark
X
Estland
X
X
X
X
Finland
X
Montenegro
Frankrig
X
Holland
X
Ungarn
Norge
X
USA
X
Polen
X
Østrig
X
Portugal
X
Grækenland
Irland
Island
14
A
Marked
B
X
Bosnien-Hercegovina
Markedstype
X
X
X
A
Volvo On Call er ikke tilgængelig på Krim-halvøen.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Seneste information
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
Relaterede oplysninger
Volvo On Call bliver tilgængeligt endnu flere steder. For seneste information om, hvor Volvo On
Call findes, se support.volvocars.com eller kontakt
en Volvo-forhandler.
Her præsenteres for hvilken markedstype Volvo
On Call-tjenesterne er tilgængelige.
•
•
Tjenester
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
A
B
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Markedstype
A
B
Volvo On Call-app
X
X
Automatisk kollisionsalarm
X
X
Akut hjælp i nødsituationer
X
X
Vejhjælp
X
X
Fjernoplåsning via servicecenter
X
Tyveriadvarsel via servicecenter
X
Sporing af en stjålet bil
X
Fjernbetjent startspærre
XA
Kundetjeneste
X
Send destinationer til navigationssystemet via servicecenter
XA
XB
Kun visse Volvo On Call-markeder af type A
Kun visse Volvo On Call-markeder af type B
Mere information på Volvo Cars
supportside
Besøg support.volvocars.com for at få mere information om Volvo On Call-tjenester og appfunktioner.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
15
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* dvale og
tilgængelighed
Volvo On Call-systemets funktioner er tilgængelige en vis tid efter at fjernnøglen er fjernet.
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er funktionerne tilgængelige uafbrudt i
fem dage og derefter en gang i timen i de næste
17 dage. Efter i alt 22 dage vil systemet være
slået fra, indtil bilen er blevet startet17.
ADVARSEL
Systemets tjenester fungerer kun i områder,
hvor Volvo On Calls samarbejdspartnere har
mobildækning, og på de markeder, hvor Volvo
On Call er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre
til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
Volvo On Call* i udlandet
Volvo On Call-tjenesterne kan variere ved kørsel
mellem lande.
Når du trykker på SOS-knappen, kobles du altid
til det Volvo On Call-servicecenter, som findes på
det marked, hvor bilen befinder sig. Findes der
intet Volvo On Call-servicecenter, kontaktes nærmeste alarmcentral.
Når du trykker på ON CALL-knappen, kobles du
altid til dit hjemlands Volvo On Call-servicecenter.
I lande uden roamingaftale er der dog ingen
Volvo On Call-tjenester tilgængelige.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere information.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
17
16
Volvo On Call* (s. 4)
Reservebatteri til Volvo On Call* (s. 22)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Funktionernes tilgængelighed kan variere.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Albanien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnien-Hercegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brasilien
0800 70 775 90
Ikke relevant
Bulgarien
+359 291 146
+359 291 146
Cypern
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Danmark
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estland
80 07 777
+372 602 23 65
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grækenland
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irland
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
Island
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Israel
+972 773 601 417
+972 773 601 417
Italien
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kasakhstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Kina
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Letland
800 070 77
+371 661 008 21
Litauen
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldova
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Holland
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+351 219 429 107
Rumænien
313 200 200
+36 145 844 47
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slovakiet
+421 258 252 186
+421 258 252 186
VOLVO ON CALL
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Slovenien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Spanien
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Sverige
020 55 55 66
+46 31 518 335
Tjekkiet
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Tyrkiet
444 4 858
+90 212 356 13 17
Tyskland
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Hviderusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraine
0800 303 555
+380 444 950 078
Ungarn
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Telefonnummeret gælder ikke for Informations- og concierge-service eller vejhjælp.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* dvale og tilgængelighed
(s. 16)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
19
VOLVO ON CALL
Prioriter mellem Volvo On Call*
servicecenter og alarmcentral18
OBS
Når kontakt med Volvo On Call-servicecenter
prioriteres, overføres mere information fra
bilen, og der kan gives mere omfattende
hjælp, end hvis den offentlige alarmcentral er
den primære kontakt. Hvis der ikke kan etableres kontakt med servicecentret, kontakter
bilen i stedet den offentlige alarmcentral.
Vælg, om bilen skal ringe til Volvo On Call-servicecenter eller alarmcentralen i en nødsituation.
I biler med Volvo On Call19 er det muligt at indstille, om bilen skal kontakte Volvo On Call servicecenter eller den offentlige alarmcentral, når
den automatiske kollisionsalarm udløses eller ved
brug af SOS-knappen.
Hvis den offentlige alarmcentral derimod prioriteres, og der ikke kan etableres kontakt,
gøres der ikke noget forsøg på at i stedet nå
Volvo On Call-servicecenter.
Bilens fabriksindstilling er primært at kontakte
Volvo On Call servicecenter.
For at ændre dette:
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
2.
Tryk på Kommunikation
3.
Vælg Ring til offentligt callcenter før
Volvo call center, hvis en offentlig alarmcentral skal kontaktes direkte.
Volvo On Call.
Relaterede oplysninger
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
PIN-kode til Volvo On Call*
PIN-kode anvendes af sikkerhedshensyn til at
identificere, at en person er uddannet til at
udføre Volvo On Call-tjenester i en bestemt bil.
Den firecifrede PIN-kode genereres automatisk
af Volvo On Call-servicecenter eller af en autoriseret Volvo-forhandler. Koden sendes til bilejeren
og bruges til at identificere personer, som har ret
til at udføre visse Volvo On Call-tjenester.
Anvende Volvo On Call PIN-kode
Volvo On Call PIN-koden kræves af sikkerhedsmæssige grunde ved følgende tjenester:
•
Oprettelse af kobling mellem Volvo On Callapp og din Volvo
•
Fjernoplåsning af din bil via Volvo On Callservicecenter20
•
Når du starter en sporing af stjålet bil via
Volvo On Call-servicecenter20
•
•
Når du opretter nye appbrugere til din bil
Når du afbryder dit Volvo On Call-abonnement via appen, f.eks. ved ejerskifte
Glemt eller ønsker at ændre PIN-koden
Hvis pinkoden er glemt eller skal skiftes (f.eks.
ved køb af en brugt bil med Volvo On Call) kontaktes
18
19
20
20
Gælder kun S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country
Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
•
•
en forhandler eller
Call-servicecenter20
Volvo On
via ON CALLknappen, Volvo On Call-appen eller et almindeligt telefonopkald.
•
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
(s. 21)
Købe eller sælge bil med Volvo On
Call*
Ved ejerskifte er det vigtigt at afslutte Volvo On
Call-tjenesten.
Den nye kode sendes til bilejeren.
Afmelde Volvo On Call-tjeneste
Forkert PIN-kode er indtastet gentagne
gange i appen
Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte for at
afmelde tjenesten. Forhandleren annullerer abonnementet og sletter tjenestehistorikken. Tjenesten kan også afsluttes med Volvo On Callappen.
Hvis der angives en forkert PIN-kode 10 gange i
træk, vil kontoen blive låst. For at kunne bruge
appen igen skal en ny pinkode vælges og en ny
app-konto oprettes. Benyt samme fremgangsmåde, som da den tidligere app-konto blev oprettet.
Forskel mellem Volvo ID-adgangskode
og Volvo On Call-PIN-kode
Adgangskoden til Volvo ID er nødvendig for at
logge på Volvo On Call-appen. PIN-koden for
Volvo On Call er den firecifrede kode, som benyttes ved ovennævnte tjenester. PIN-koden beviser,
at brugeren er berettiget.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
20
Volvo On Call* (s. 4)
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 6)
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige
indstillinger og brugerdata i bilen til de oprindelige fabriksindstillinger. Dette gøres via indstillingsmenuen på midterdisplayet.
Ejeren skal ikke ændre eller slette sit Volvo ID,
når bilen sælges. Volvo ID er personligt. Derimod
skal bilejerskabet samt koblingen mellem Volvo
On Call-app og bilen afsluttes.
Ejerskifte ved skift af land
Når en bil købes og importeres til et andet land,
skal ejeren sørge for at besøge en forhandler i
det land, hvor bilen købes. Denne skal så slette
alle kundedata i sine systemer. I det land, hvortil
bilen importeres, skal ejeren kontakte en forhandler for at få hjælp med at starte Volvo On
Call-tjenesten.
Starte Volvo On Call-tjeneste
Ved køb af en brugt bil med Volvo On Call:
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
21
VOLVO ON CALL
||
Den nye ejer kontakter Volvo-forhandleren, der
overdrager den resterende tid af abonnementet
til den nye ejer. Hvis det ikke allerede er gjort,
sletter forhandleren den tidligere ejers information. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er
opdaterede, for at Volvo On Call skal fungere, og
at den tidligere ejer ikke skal have adgang til at
udføre Volvo On Call-tjenester i bilen.
Volvo-forhandler oplyser den nye ejer om status
for bilens Volvo On Call-abonnement. Den nye
ejer får en personlig firecifret PIN-kode, som
kræves for at identificere sig som ejer (eller
anden berettiget person) og få adgang til visse
tjenester. Hvis ejeren ikke allerede har et
Volvo ID, skal det oprettes for derefter at sammenkoble Volvo On Call-app med bilen.
Relaterede oplysninger
22
Reservebatteri til Volvo On Call*
Hvis bilen mister al strømforsyning, erstattes
hovedbatteriet med Volvo On Calls reservebatteri.
Reservebatteriet har begrænset levetid. Når batteriet trænger til service eller udskiftning, fremkommer en meddelelse, Volvo On Call Service
påkrævet, på førerdisplayet.
Hvis meddelelsen bliver stående, bør et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.
Relaterede oplysninger
•
Volvo On Call* (s. 4)
Personoplysninger og Volvo On
Call*
Personoplysninger som behandles i forbindelse
med Volvo On Call-tjenesten.
Volvo Car Corporation er ansvarlig for de personoplysninger, som behandles i forbindelse med
tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse
med god skik og gældende lovgivning om
behandling af personoplysninger.
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo Cars og
Volvos samarbejdspartnere både inden for og
uden for EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 6)
De personoplysninger, som behandles i forbindelse med Volvo On Call består hovedsageligt af
følgende tre kategorier.
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 20)
•
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i
forbindelse med aktivering af Volvo On Call
og ved anden kontakt med Volvo Cars, f.eks.
navn, adresse, telefonnummer, type tjeneste
og tjenestens varighed.
•
Når der indtræffer en bestemt begivenhed,
som er omfattet af Volvo On Call, sendes
oplysninger automatisk fra bilen. En sådan
meddelelse indeholder bilens identifikation
(VIN), det tidspunkt hvor tjenesten blev brugt,
tjenestetype, om airbags er blevet udløst, om
selestrammere er blevet udløst, aktuel
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
brændstofmængde, aktuel temperatur i og
uden for bilen, om døre og ruder er låst eller
åbne og bilens seks seneste positioner.
•
Andre oplysninger, som kan forbindes til kunden, er telefonsamtaler med personer i bilen,
det servicecenter som leverede tjenesten, og
servicecentermedarbejderens bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo Cars og må kun
behandle personoplysninger i det omfang, det er
nødvendigt for at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som pålægger
dem tavshedspligt og at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
over de personoplysninger, der behandles. Kontakt Volvos kundeservice for at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift
skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse
og kundenummer. Anmodninger skal sendes til
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette
dokument, giver brugeren samtykke til den
behandling af personoplysninger, som foregår i
forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
Volvo On Call* (s. 4)
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at levere
Volvo On Call-tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo Cars kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og administrative bestemmelser. Oplysninger, som genereres ved begivenheder, der er omfattet af Volvo On Call, slettes
100 dage efter, at begivenheden har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte
oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift
* Ekstraudstyr/tilbehør.
23
TP 28377 (Danish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising