Volvo | C70 | Instruktionsvejledning | Volvo C70 2006 Instruktionsvejledning

Volvo C70 2006 Instruktionsvejledning
VOLVO
instruktionsbo g
WEB EDITION
C70 INSTR.indd 1
C70
2006
05-07-07 10.51.38
C70 w540.book Page 1 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Kære Volvo-ejer
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler og er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Tak fordi du valgte Volvo!
1
C70 w540.book Page 2 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for at
gøre sig bekendt med nye funktioner, får råd
om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige
situationer, og lærer at udnytte alle bilens
finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
Vigtigt!
Tekst under overskriften Vigtigt! gør
opmærksom på en risiko for, at bilen kan
tage skade, medmindre anvisningerne
følges.
ADVARSEL!
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over
standardudstyret beskrives også fabriksmonteret ekstraudstyr og andet tilbehør.
2
OBS! Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret
til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
C70 w540.book Page 3 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Volvo Car Corporation og miljøet
Volvo Car Corporations
miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også
overbevist om, at vores kunder deler vores
omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale
miljøkrav og er desuden fremstillet på en af
verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et
globalt certifikat iht. miljøstandarden
ISO 14001, hvilket fører til stadige forbedringer på miljøområdet.
Alle Volvo-modeller har miljøvaredeklarationen EPI (Environmental Product Infor-
mation), hvor kunden kan sammenligne de
forskellige modellers og motorers miljøpåvirkning.
Du kan læse mere om dette på
www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Desto
lavere brændstofforbruget er, desto lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud – et koncept som
indebærer et rent kabinemiljø samt højeffektiv
rensning af udstødningsgassen. I mange
tilfælde ligger udstødningsudslippet langt
under gældende normer.
Desuden er der en speciel kølerbelægning,
PremAir®1, som kan omdanne skadelig
troposfærisk ozon til ren ilt.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget, se s. 4.
1.
Ekstraudstyr på 5-cylindrede motorer.
PremAir® er et registreret varemærke
for Engelhard Corporation.
3
C70 w540.book Page 4 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Volvo Car Corporation og miljøet
Ren luft i kabinen
Et avanceret luftrensningssystem, IAQS1
(Interior Air Quality System), sikrer, at luften i
kabinen er renere end luften uden for i trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Hvis kuldioxidindholdet i kabinen
bliver for højt, f.eks. i tæt bytrafik, køer eller
tunneller, lukkes luftindtaget. Kulfiltret
bevirker, at indstrømning af kvælstofoxider,
troposfærisk ozon og kulbrinter forhindres.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet, så det er
sundt og sikkert, også for kontaktallergikere
og astmatikere. Det er lagt ekstra stor vægt
på at vælge miljøtilpassede materialer.
Dermed opfylder de også kravene i den
økologiske standard Öko-Tex 100, et stort
fremskridt for et sundere kabinemiljø.
Öko-Tex-certificeringen omfatter for
eksempel sikkerhedsseler, måtter, tråd og
stoffer. Også læderindtrækket er kromfrit
garvede med naturlige bakterier og opfylder
kravene.
Volvos værksteder og miljøet
Ved regelmæssig vedligeholdelse skaber du
forudsætningerne for en lang levetid for bilen
1.
4
Ekstraudstyr.
med et lavt brændstofforbrug, hvilket
bidrager til et renere miljø. Når Volvos
værksteder bliver betroet at reparere og vedligeholde bilen, bliver den en del i vores
system. Vi stiller krav til, hvordan vores
værkstedslokaler skak udformes for at hindre
spild og udslip til miljøet. Personalet på
Volvos værksteder har den viden og
værktøjer, som er nødvendige for omsorg for
miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at drage omsorg for
miljøet ved f.eks. at købe miljømærkede
bilplejeprodukter og ved at sørge for service
og vedligeholdelse af bilen efter vejledningen
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Sørg for det rette dæktryk - for lavt
dæktryk giver højere brændstofforbrug.
Hvis et af de højere dæktryk anbefalet af
Volvo bruges, sænkes brændstofforbruget.
• Tøm bilen for unødvendige ting - desto
større belastning, desto højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker
udslippet.
• Kør blødt, undgå pludselige og
unødvendige accelerationer samt kraftige
opbremsninger.
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Let på speederen ned
ad bakke.
• Brug motorbremsen, slip speederen og
skift til lavere gear.
• Undgå tomgangskørsel. Sluk for motoren,
når der er trafikstop.
C70 w540.book Page 5 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Volvo Car Corporation og miljøet
• Håndtér miljøskadeligt
affald, f.eks. batterier og
olie, på en miljøvenlig
måde. Hvis du er i tvivl
om, hvordan denne type
affald skal deponeres,
bør du rådføre dig med et autoriseret
Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden
forlænges eller køreglæden mindskes. Du
skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
5
C70 w540.book Page 6 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
6
C70 w540.book Page 7 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Indhold
Sikkerhed
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Klima
Interiør
Lås og alarm
Start og kørsel
Hjul og dæk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og service
Infotainment
Tekniske data
9
33
61
71
89
101
133
149
155
181
203
7
C70 w540.book Page 8 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
8
C70 w540.book Page 9 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
AIRBAG-systemet
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i førersiden
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Sideairbag (SIPS-bag)
Gardinairbag (DMIC)
WHIPS
Roll-Over Protection System (ROPS)
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Kollisionsstatus
Inspektion af airbags og gardinairbags
Børnesikkerhed
10
13
14
15
17
19
21
22
24
25
26
27
28
9
C70 w540.book Page 10 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
Brug altid sikkerhedsselen
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér
derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. Ellers risikerer man, at bagsædepassagererne i tilfælde af en ulykke slynges
frem mod forsædernes ryglæn.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
10
Sådan udløses selen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
Selen låses fast og kan ikke trækkes ud:
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse,
er det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Læn ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Husk:
• brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til
• selen må ikke være snoet eller vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
bruges forkert, kan dette have indvirkning
på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL!
Hver sele er kun beregnet til én person.
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision, skal hele selen udskiftes. Dette
gælder også rulle, beslag, skruer og lås.
En del af selens beskyttende egenskaber
kan være gået tabt, selvom den tilsyneladende ikke er beskadiget. Selen skal også
udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye sele skal være typegodkendt og beregnet til den samme plads
som den gamle sele.
C70 w540.book Page 11 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet
har to delfunktioner:
Påmindelse om sikkerhedssele
Passagerer uden sele bliver påmindet om at
tage sikkerhedsselen på ved hjælp af lyd- og
lyssignaler. Lydsignalet er hastighedsafhængigt. Lyssignalet findes i loftskonsollen
og på kombinationsinstrumentet. Ved lav fart
afgives der lydsignal i de første seks
sekunder.
Barnestole, som er fastsat med sikkerhedsselen på passagerpladsen, omfattes ikke af
systemet til påmindelse om sikkerhedssele.
• At informere om hvilke sikkerhedsseler
der bruges i bagsædet. Dette vises på
informationsdisplayet. Meddelelsen
slettes automatisk efter ca. 30 sekunder,
men kan også kvitteres manuelt med et
tryk på READ-knappen.
• At påminde om, at en sikkerhedssele i
bagsædet er taget af under kørsel. Påmindelse sker gennem meddelelse på informationsdisplayet kombineret med lyd- og
lyssignal. Påmindelsen ophører, når selen
er taget på igen, men kan også kvitteres
manuelt med et tryk på READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke seler, der bruges, er altid tilgængelig. Tryk på READ-knappen for at se gemte
meddelelser.
Visse markeder
Fører uden sele bliver med lyd og lys
påmindet om at tage sikkerhedsselen på. Ved
lav fart gives lydsignalet de første seks
sekunder.
Sikkerhedssele og graviditet
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid
bruges, men det er meget vigtigt, at den
bruges på rette måde. Den skal ligge tæt ind
mod skulderen, idet den diagonale del af
selen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven. Selens hoftedel skal ligge
fladt mod siden af låret og så lavt under
maven som muligt – den må aldrig glide
opad. Selen skal ligge så tæt ind til kroppen
som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér
også at den ikke er snoet.
11
C70 w540.book Page 12 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Når graviditeten skrider frem, skal en gravid
fører indstille sædet og rattet således, at hun
har fuld kontrol med bilen (hvilket indebærer,
at man let skal kunne nå rattet og pedalerne).
Der skal stræbes efter størst mulig afstand
mellem maven og rattet.
12
Mærkning på sikkerhedsseler med selestrammer.
Seleguiden findes på både fører- og passagerstolen.
Selestrammere
Seleguide
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer selen om kroppen i tilfælde af en
tilstrækkeligt kraftig kollision. Selen
fastholder dermed personen mere effektivt.
Seleguiden er et hjælpemiddel til at skabe en
bedre adgang til sikkerhedsselen. Ved indog udstigning til bagsædet skal bæltet tages
ud af seleguiden og placeres længst tilbage
på selestangen.
C70 w540.book Page 13 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
AIRBAG-systemet
Sammen med advarselssymbolet vises, om nødvendigt,
en meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og
meddelelsen SRS-AIRBAG/
SERVICE STRAKS vises på
informationsdisplayet.
Kontakt snarest et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
AIRBAG-systemet1 overvåges kontinuerligt
af systemets styreenhed. Advarselssymbolet
på kombinationsinstrumentet tændes, når
startnøglen drejes til stilling I, II eller III.
Symbolet slukkes efter ca. syv sekunder, hvis
AIRBAG-systemet1 er i orden.
1.
Hvis advarselssymbolet for AIRBAGsystemet bliver ved med at være tændt,
eller tændes under kørslen, er det et tegn
på, at AIRBAG-systemet ikke fungerer
fuldt ud. Symbolet kan angive en fejl i
sele-, SIPS-, SRS- eller DMIC-systemet.
Kontakt snarest muligt et autoriseret
Volvo-værksted.
Inkluderer SRS og selestrammere,
SIPS, DMIC samt ROPS.
13
C70 w540.book Page 14 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.1
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran
passagersædet. Personer der er mindre
end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, når airbaggen (SRS) er
tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1.
Airbag (SRS) i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag (Supplementary
Restraint System) i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
bruges forkert, kan dette have indvirkning
på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
Airbag (SRS) i passagersiden
Airbaggen i passagersiden1 ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet
er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL!
For ikke at komme til skade hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og
ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen
skal være spændt.
1.
14
Ikke alle biler har airbag (SRS) i
passagersiden. Den kan være
fravalgt, da bilen blev købt.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
s. 17.
C70 w540.book Page 15 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Airbag (SRS) i førersiden
ADVARSEL!
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet
Airbaggen er udstyret med en gasgenerator.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensoren, som aktiverer gasgeneratorens
tændingsmekanisme, hvorefter airbaggen
pustes op, samtidig med at den bliver varm.
For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
SRS-systemet, højrestyret bil.
OBS! Sensorerne reagerer forskelligt, alt
efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på førersædet eller passagersædet
foran er i brug eller ej. Der kan derfor opstå
ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af
airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for,
og tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
OBS! Airbaggene har en funktion, som
indebærer, at deres kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
15
C70 w540.book Page 16 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Airbag (SRS) i førersiden
Placering af airbag i passagersiden,
venstrestyret hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL!
Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i
rattet eller i panelet over handskerummet.
Der må ikke anbringes eller klæbes
genstande eller tilbehør på eller i
nærheden af SRS AIRBAG-panelet over
handskerummet eller i det område, der
påvirkes af airbaggen.
16
C70 w540.book Page 17 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller
på en barnepude på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Dette
gælder også personer, der er mindre
end 140 cm.
Indikering der viser, at passagerpladsens
airbag (SRS) er frakoblet.
PACOS (ekstraudstyr)
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles med en omskifter. Det er
nødvendigt, hvis der f.eks. skal placeres en
barnestol på pladsen.
Indikering
En tekstmeddelelse på loftspanelet angiver,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
Omskifter til PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch).
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér at
omskifteren står i den ønskede stilling. Volvo
anbefaler, at startnøglen benyttes til at ændre
stillingen. (Også andre genstande med en
nøglelignende udformning kan benyttes.)
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når
airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL!
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS)
på passagerpladsen foran, men ikke har
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
17
C70 w540.book Page 18 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for AIRBAG-systemet vises på
kombinationsinstrumentet. Dette tyder på,
at der er opstået en alvorlig fejl. Henvend
dig snarest til et autoriseret Volvoværksted.
SRS-omskifteren i ON-position.
Omskifterens stilling
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med
omskifteren i denne stilling må passagerer,
der er højere end 140 cm, sidde på den
forreste passagerplads, men ikke et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
18
SRS-omskifteren i OFF-position.
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men ikke personer,
der er højere end 140 cm.
C70 w540.book Page 19 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
ADVARSEL!
Der må ikke anbringes genstande i
området mellem sædets yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes
af sideairbaggen.
ADVARSEL!
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller
sædeovertræk, der er godkendt af Volvo.
Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Sideairbaggenes placering.
Oppustet sideairbag.
Barnestol og sideairbag
Sideairbags – SIPS-bag
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til
vanger, stolper, gulv og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på fører- og passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og
udgør en vigtig del af SIPS. Sideairbaggen
befinder sig i forsædets rygramme.
ADVARSEL!
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
ADVARSEL!
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
1.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
s. 17.
19
C70 w540.book Page 20 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Venstrestyret bil.
SIPS-bag-systemet
Sideairbaggene er udstyret med en gasgenerator. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision
reagerer sensorer, som aktiverer gasgeneratoren, så sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet i kollisionsøjeblikket, samtidig med at airbaggen
tømmes. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
20
Højrestyret bil.
C70 w540.book Page 21 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Gardinairbag (DMIC)
Egenskaber
Gardinairbaggen DMIC (Door Mounted Inflatable Curtain) er et supplement til SIPS. Den
er monteret usynligt langs begge sider af
loftet og beskytter kun forsædepassagererne. Gardinairbaggen udløses af sensorer,
ved en tilstrækkeligt kraftig kollision, eller hvis
bilen risikerer at vælte. Ved udløsning pustes
gardinet op og bidrager til at beskytte
førerens og forsædepassagerens hoveder
mod at slå mod bilens inderside ved en
kollision. Gardinairbaggen tilkobles uanset,
om kalechen er åben eller lukket.
ADVARSEL!
Gardinairbaggen er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
Sæt ikke krusholdere, tilbehør eller andre
genstande fast ovenpå eller omkring
dørene. Når DMIC aktiveres, trykkes disse
genstande op med stor kraft, eller hindrer
at DMIC fungerer korrekt, hvilket kan
resultere i alvorlig personskade. Kun
Volvos originaldele, som er godkendt til
placering indenfor disse områder, må
bruges. Fører og passager må ikke hvile
armen ovenpå dørene, da det kan
medføre, at DMIC ikke aktiveres, og den
tilsigtede beskyttelseseffekt derfor
udebliver.
21
C70 w540.book Page 22 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod
piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i
tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende
køretøjs egenskaber har indvirkning på
effekten.
ADVARSEL!
WHIPS-systemet er et supplement til
sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
22
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes
forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af sædet eller WHIPSsystemet. Kontakt et autoriseret Volvoværksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ
indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude
angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
C70 w540.book Page 23 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL!
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision bagfra, skal WHIPS-systemet
kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for
at få kontrolleret systemet, selv efter
mindre påkørsler bagfra.
WHIPS-systemets funktion må
ikke hindres
ADVARSEL!
Undgå at placere kasselignende
genstande på en sådan måde, at de
klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forsædets ryglæn.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
23
C70 w540.book Page 24 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Roll-Over Protection System (ROPS)
ADVARSEL!
Foretag ikke indgreb i ROPS-systemet.
Der må ikke anbringes genstande over
ROPS-systemet eller bag ved passagerernes nakkestøtte.
Styrtbøjlerne i opslået stilling.
ROPS-systemet består af kraftige styrtbøjler,
som er placeret bag ved passagerernes
nakkestøtter samt sensorer. Ved en situation,
hvor bilen risikerer at vælte, registrerer sensorerne dette, og styrtbøjlerne skyder op bag
passagerernes hoveder. Styrtbøjlerne
tilkobles uanset, om kalechen er åben eller
lukket.
Kontakt altid et autoriseret Volvo-værksted,
hvis ROPS-systemet er blevet udløst.
24
C70 w540.book Page 25 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
System
Selestrammere
Airbags SRS
Sideairbags SIPS
Gardinairbag DMIC
Piskesmældsbeskyttelse WHIPS
Roll-Over Protection System (ROPS)
Aktiveres
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller væltning.
Ved frontalkollision1.
Ved sidekollision1.
Ved sidekollision og/eller væltning1.
Ved påkørsel bagfra.
Ved væltning.
1. Ved en kollision kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales
følgende fremgangsmåde:
• Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage
sig af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS! SRS-, SIPS-, DMIC-, ROPS- og
selesystemet udløses kun én gang ved en
kollision eller væltning.
ADVARSEL!
AIRBAG-systemets styreenhed befinder
sig i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er blevet gennemblødt af vand eller
en anden væske, skal batteriledningerne
frakobles. Forsøg ikke at starte bilen, da
airbaggene i så fald kan udløses. Få bilen
bjerget til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadiget. Den røg og det støv, som
dannes ved udløsning af airbaggene, kan
ved intensiv eksponering forårsage hudog øjenirritationer/øjenskader. Hvis der
opstår gener, vaskes med koldt vand. Det
hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give
friktions- og forbrændingsskader på
huden.
25
C70 w540.book Page 26 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Kollisionsstatus
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
Håndtering efter kollision
Hvis bilen har været udsat for en kollision,
vises teksten KOLLISIONSFUNKT.–
SE INSTRUKT.BOG på informationsdisplayet. Det betyder, at bilens funktioner er
nedsat. KOLLISIONSFUNKT. er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis kollisionen kan
have beskadiget en vigtig funktion i bilen,
f.eks. brændstofledninger, sensorer for et
beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af
brændstof.
26
• Tag først startnøglen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at
foretage tilbagestilling til normal status.
Forsøg derefter at starte bilen. Hvis
KOLLISIONSFUNKT. stadig vises på
displayet, må bilen ikke køres eller
bugseres. Skjulte skader kan gøre bilen
umulig at manøvrere under kørslen,
selvom den lader til at kunne køres.
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at
KOLLISIONSFUNKT. er tilbagestillet, kan
bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
ADVARSEL!
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller
tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i KOLLISIONSFUNKT. Dette kan
føre til personskader, eller at bilen ikke
fungerer som normalt. Lad altid et autoriseret Volvo-værksted tage sig af kontrol
og tilbagestilling af bilen til normal status
efter visning af KOLLISIONSFUNKT.
ADVARSEL!
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af
brændstof, når meddelelsen
KOLLISIONSFUNKT. vises. Forlad straks
bilen.
ADVARSEL!
Hvis bilen stadig er i KOLLISIONSFUNKT.,
må den ikke bugseres. Den skal bjerges fra
stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
C70 w540.book Page 27 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Inspektion af airbags og gardinairbags
Tidspunkt for inspektion
Årstallet og måneden på mærkaten i døråbningen, er det tidspunkt, man skal kontakte et
autoriseret Volvo-værksted for en særlig
inspektion og evt. udskiftning af airbags,
selestrammere og gardinairbags. Eventuelle
spørgsmål om systemet skal rettes til et
autoriseret Volvo-værksted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden
Sideairbag i førersiden
Sideairbag i passagersiden
Gardinairbag i førersiden
Gardinairbag i passagersiden
Denne mærkat er placeret i højre døråbning.
27
C70 w540.book Page 28 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger se s. 30.
Børn, der er mindre end 150 cm, skal køre
med forsvarlig børnebeskyttelse.
OBS! Lovbestemmelser om placering af børn
i bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være korrekt fastspændt i bilen. Lad aldrig
børn sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er
konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter
og befæstelsesanordninger har den rette
placering og tilstrækkelig styrke.
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagersædet foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
1.
28
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
s. 17.
En barnestol og en airbag hører ikke
sammen!
Barnestol og airbag
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er
tilkoblet1. Barnet kan komme alvorligt til
skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet
sidder i en barnestol på passagerpladsen
foran i bilen.
ADVARSEL!
Passagerer der er mindre end 140 cm, må
kun sidde på forsædet, når airbaggen på
passagerpladsen er frakoblet1.
C70 w540.book Page 29 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i
passagersiden fortil.
Mærkat placeret på instrumentpanelets gavl.
Mærkat placeret på instrumentpanelens gavl.
(kun Australien).
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1, må
man aldrig anbringe et barn i barnestol
eller på barnepude på forsædet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
s. 17.
29
C70 w540.book Page 30 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
<10 kg
(0–9 måneder)
9–18 kg
(9–36 måneder)
15–36 kg
(3–12 år)
Forsæde1
Bagsædets yderplads
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele og fastgøringsbånd. Brug beskyttelsespude
mellem barnestolen og instrumentpanelet.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele og fastgøringsbånd. Brug beskyttelsespude
mellem barnestolen og instrumentpanelet.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Selepude med eller uden ryglæn.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03139
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ: Selepude med eller uden
ryglæn.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03139
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) fremgår af s. 17.
2. L: Passer til separat barnestol iht. liste i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen
køretøjsspecifik, begrænset, halvuniversel eller universel.
30
C70 w540.book Page 31 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Montering af barnestol
ADVARSEL!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1, må
man aldrig anbringe et barn i barnestol
eller på barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran,
hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.1
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
s. 17.
ISOFIX monteringssystem til
barnestole
Bagsædet er forberedt for barnestols-monteringssystemet ISOFIX. Kontakt en Volvoforhandler for yderligere oplysninger om
børnesikkerhedsudstyr.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til sædets længdejusteringsstang, fjedre eller skinner og bøjler under
sædet. Skarpe kanter kan beskadige
fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen eller
hvis airbaggen er frakoblet.
ADVARSEL!
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet1 airbag på
passagerpladsen. Hvis der opstår
problemer med montering af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente
nærmere vejledning hos producenten.
31
C70 w540.book Page 32 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Sikkerhed
32
C70 w540.book Page 33 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Oversigt over højrestyret bil
Betjeningspanel på førerdør
Kombinationsinstrument
Kontrol- og advarselssymboler
Informationsdisplay
Stikkontakt
Belysningspanel
Venstre kontaktarm
Højre kontaktarm
Fartpilot (ekstraudstyr)
Knapper på rattet (ekstraudstyr)
Ratindstilling, advarselsblinklys
Elektrisk rudehejs
Sidespejle
Personlige indstillinger
34
36
38
39
40
44
45
46
47
49
51
52
53
54
55
58
33
C70 w540.book Page 34 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Venstrestyret bil.
34
C70 w540.book Page 35 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Indstilling af rat .............................................................................s. 53
Åbningshåndtag, motorhjelm ................................................. s. 158
Betjeningspanel, ruder og sidespejle .......................... s. 38/s. 56
Kontaktarm, venstre.....................................................................s. 47
Belysningspanel og åbningsknap tankdækselklap...............s. 46
Døråbningshåndtag og låseknap .............................................s. 96
Indikeringslampe, låsning ...........................................................s. 96
Ventilationsspjæld, instrumentpanel ........................................s. 62
Ventilationsspjæld, siderude
Knapper, rat venstre ....................................................................s. 51
Horn og airbag..............................................................................s. 14
Kombinationsinstrument .............................................................s. 39
Knapper, rat højre.........................................................................s. 52
Kontaktarm, højre .........................................................................s. 49
Startlås ........................................................................................ s. 106
Bakspejl, indvendigt ....................................................................s. 55
Påmindelse om sikkerhedssele.................................................s. 11
Kontakt, kabinebelysning venstre side....................................s. 79
Kontakt, alarmsensorer og blokeret låsestilling.....................s. 98
Kontakt, kabinebelysningsautomatik .......................................s. 79
Kontakt, eftermonteret tilbehør .................................................s. 98
Kontakt, kabinebelysning højre side ........................................s. 79
Display, bilindstillinger/lydanlæg m.m.........................s. 58/s. 182
Betjening, bilindstillinger/lydanlæg m.m. ...................s. 58/s. 182
Klimaanlæg ....................................................................................s. 64
Indikeringslampe, advarselsblinklys .........................................s. 53
Døråbningshåndtag og låseknap .............................................s. 96
Handskerum ..................................................................................s. 82
29.
30.
31.
32.
Gearstang, manuel/automatisk................................. s. 108/s. 110
Parkeringsbremse......................................................................s. 114
Stikkontakt og cigarettænder.................................................... s. 45
Kontakt, betjening af kaleche.................................................... s. 75
35
C70 w540.book Page 36 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Højrestyret bil.
36
C70 w540.book Page 37 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kontakt, betjening af kaleche ....................................................s. 75
Stikkontakt og cigarettænder....................................................s. 45
Parkeringsbremse ..................................................................... s. 114
Betjeningspanel, ruder og sidespejle .......................... s. 38/s. 56
Handskerum ..................................................................................s. 82
Døråbningshåndtag og låseknap .............................................s. 96
Indikeringslampe, låsning ...........................................................s. 96
Ventilationsspjæld, siderude
Ventilationsspjæld, instrumentpanel ........................................s. 62
Klimaanlæg ....................................................................................s. 64
Betjening, bilindstillinger/lydanlæg m.m. ...................s. 58/s. 182
Display, bilindstillinger/lydanlæg m.m.........................s. 58/s. 182
Kontakt, kabinebelysning venstre side....................................s. 79
Kontakt, alarmsensorer og blokeret låsestilling.....................s. 98
Kontakt, kabinebelysningsautomatik .......................................s. 79
Kontakt, eftermonteret tilbehør .................................................s. 98
Kontakt, kabinebelysning højre side ........................................s. 79
Påmindelse om sikkerhedssele.................................................s. 11
Bakspejl, indvendigt ....................................................................s. 55
Startlås ........................................................................................ s. 106
Kontaktarm, venstre.....................................................................s. 47
Knapper, rat venstre ....................................................................s. 51
Kombinationsinstrument .............................................................s. 39
Horn og airbag..............................................................................s. 14
Knapper, rat højre.........................................................................s. 52
Indikeringslampe, advarselsblinklys .........................................s. 53
Døråbningshåndtag og låseknap .............................................s. 96
Belysningspanel og åbningsknap tankdækselklap...............s. 46
29.
30.
31.
32.
Kontaktarm, højre......................................................................... s. 49
Åbningshåndtag, motorhjelm ..................................................s. 158
Håndtag, indstilling af rat........................................................... s. 53
Gearstang, manuel/automatisk gearkasse ............ s. 108/s. 110
37
C70 w540.book Page 38 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerdør
1.
2.
3.
4.
5.
38
Rudehejs, alle ruder ned/op
Rudehejs
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Højre sidespejl
C70 w540.book Page 39 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
1. Speedometer
2. Afvisere, venstre
3. Advarselssymboler
4. Informationsdisplay
Displayet viser information og advarsler,
udetemperatur og ur. Når udetemperaturen
er mellem +2 °C og –5 °C, lyser der et
symbol med et snefnug på displayet. Det er
en advarsel om glat føre. Når bilen har holdt
stille, kan udendørstermometeret udvise en
for høj værdi.
5. Informationssymbol
6. Afvisere, højre
7. Omdrejningstæller
Viser motorens omdrejningshastighed i
1000 omdrejninger/minut.
12. Fjernlysindikator
8. Kontrol- og informationssymboler
14. Temperaturmåler for motorens
kølesystem
Hvis temperaturen bliver unormalt høj, og
viseren går ind i det røde felt, vises der en
meddelelse på displayet. Husk på, at f.eks. en
ekstra forlygte foran luftindtaget nedsætter
kølingen ved høje udetemperaturer og hård
motorbelastning.
9. Brændstofmåler
10. Triptællerknap
Benyttes til måling af korte strækninger. Ved
korte tryk på knappen skiftes mellem
triptællerne T1 og T2. Et langt tryk (over
2 sekunder) nulstiller den aktiverede
triptæller.
11. Display
Viser det valgte gear i automatgearkassen,
regnsensor, kilometertæller, triptæller og
fartpilot.
13. Knap til ur
Drej på knappen for at indstille uret.
15. Kontrol- og advarselssymboler
39
C70 w540.book Page 40 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
– Foretag det fornødne iht. anvisningen,
eller kontakt et autoriseret Volvoværksted.
Det gule informationssymbol
lyser i kombination med tekst på
informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af
bilens systemer. Teksten slukkes
ved at trykke på READ-knappen, se s. 44,
eller forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Symboler for funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler lyser, når
startnøglen drejes til stilling II inden start. På
den måde bekræftes det, at symbolerne
fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af
symbolet for håndbremsen, som først
slukkes, når den udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen symbolerne for fejl i udstødningssystemet og for lavt olietryk.
Nogle symboler kan, afhængigt
af bilens udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende funktion.
Det gule informationssymbol kan også
tændes i kombination med andre symboler.
Symboler midt på instrumentet
Det røde advarselssymbol
tændes, når der er angivet en
fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens
kørbarhed. Samtidig vises en forklarende
tekst på informationsdisplayet. Symbolet og
teksten bliver stående, indtil fejlen er
udbedret. Advarselssymbolet kan også
tændes i kombination med andre symboler.
– Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
– Læs teksten på informationsdisplayet.
40
OBS! Når teksten "TID TIL REGELMÆSSIG
SERV" vises, slukkes symbollampen og
teksten ved at trykke på READ-knappen eller
forsvinder automatisk efter 2 minutter.
C70 w540.book Page 41 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
– Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis
symbolet bliver ved med at lyse.
3. Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
4. Stabilitetssystem DSTC
Et blinkende symbol angiver, at
stabilitetssystemet er i funktion.
Kontrolsymboler – venstre side
1. Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret Volvoværksted for at få kontrolleret
bilen.
2. Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale
bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
5. Ingen funktion
6. Ingen funktion
7. Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er der
ca. 8 liter brændstof tilbage.
Kontrolsymboler – højre side
1. Kontrolsymbol for anhænger
Symbolet blinker, når afviserne er
i brug, og anhængeren er koblet
til. Hvis symbolet ikke blinker, er
én af bilens eller påhængsvognens lygter defekt.
2. Parkeringsbremse trukket
Lampen lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid
parkeringsbremsen til endestillingen.
OBS! Lampen lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
41
C70 w540.book Page 42 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
3. Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRS-,
SIPS-, ROPS- eller DMICsystemet. Kør snarest til et autoriseret Volvoværksted for at få foretaget kontrol.
4. For lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under
kørsel, er olietrykket for lavt.
Stands motoren med det samme,
kontrollér oliestanden i motoren,
og efterfyld efter behov. Hvis symbolet
tændes, men oliestanden er normal, skal man
kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
5. Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsædet ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en
person på bagsædet har taget sin
sele af.
6. Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under
kørsel, er der en fejl i det
elektriske anlæg. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
7. Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for
lavt.
42
• Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen, se
s. 162. Hvis niveauet er under MIN på
beholderen, bør man ikke køre videre med
bilen, men få den bjerget til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
Hvis BREMSE- og ABSsymbolerne lyser samtidigt, kan
der være opstået en fejl i
bremsekraftfordelingen.
Stands bilen på et sikkert sted,
og sluk for motoren.
• Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres. Se s. 162.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL!
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
C70 w540.book Page 43 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis én af dørene, motorhjelmen1 eller
bagagerumsklappen ikke er helt lukket, bliver
føreren gjort opmærksom på det.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig ved
lavere hastighed end ca. 7 km/t,
lyser informationssymbolet, når
der på displayet vises
FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN, eller
MOTORHJELM ÅBEN. Stands bilen på det
nærmeste sikre sted, og luk den dør/klap, der
er åben.
Høj hastighed
Hvis bilen køres i højere
hastighed end ca. 7 km/t, lyser
symbolet, når der på displayet
vises én af meddelelserne i
foregående afsnit.
Påmindelse bagagerumsklap
Hvis bagagerumsklappen er
åben, tændes informationssymbolet, ligesom der vises
BAGKLAP ÅBEN på displayet.
1.
Kun biler med alarm.
43
C70 w540.book Page 44 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelser
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på informationsdisplayet.
– Tryk READ-knappen (A) ind.
Gennemse meddelelserne ved hjælp af
READ-knappen. Fejlmeddelelser gemmes på
en hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
OBS! Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
Meddelelse
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
KONTROLLER OLIENIVEAU
44
Forholdsregel
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Bilen skal straks til eftersyn hos et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Læs instruktionsbogen.
Bilen skal snarest muligt til eftersyn hos et værksted. Et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Tid til regelmæssig service. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales. Tidspunktet afhænger
af antal tilbagelagte kilometer, hvor mange måneder der er gået siden sidste service, samt
hvor længe motoren har været i drift.
Meddelelsen er en påmindelse om, at olieniveauet skal kontrolleres og vises
hver 10 000. km. For information om kontrol af olieniveau, se s. 160.
C70 w540.book Page 45 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
Stikkontakten kan bruges til forskelligt 12 V
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Den maksimale strømstyrke er 10 A. Der
leveres kun strøm, hvis startnøglen mindst
står i stilling I.
ADVARSEL!
Lad altid proppen sidde i kontakten, når
den ikke er i brug.
Cigarettænder (ekstraudstyr)
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen
ind. Når tændfunktionen er klar, springer
knappen ud igen. Træk tænderen ud, og brug
gløden til at tænde med.
45
C70 w540.book Page 46 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes
lodrette retning, hvilket kan føre til blænding
af modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til II.
– Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
– Rul hjulet (1) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke
lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon-forlygter1 har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler
hjulet (1).
1.
46
Ekstraudstyr.
Positions-/parkeringslys
Tågelys
Positions-/parkeringslyset kan tændes
uanset startnøglens stilling.
OBS! Bestemmelserne for brug af tågelys
varierer fra land til land.
– Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
I startnøglestilling II er positions-/parkeringslyset altid tændt. Nummerpladelyset tændes
samtidig med positions-/parkeringslyset.
Tågeforlygter (ekstraudstyr)
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
Forlygter
– Tryk på knappen (4).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser dioden i
knappen (4).
Automatisk nærlys (visse lande)
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til II, undtagen når lyskontakten (2)
står i midterpositionen. Om nødvendigt kan
nærlysautomatikken deaktiveres af et autoriseret Volvo-værksted.
Manuelt nærlys
– Drej startnøglen til II.
– Drej lyskontakten (2) højre om til endestillingen.
Fjernlys
– Drej startnøglen til II.
– Drej lyskontakten (2) højre om til endestillingen.
– Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Se side 47.
Tankdækselklap
Knappen (5) åbner tankdækselklappen.
Tågebaglygter
Tågebaglyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlygterne.
– Tryk på knappen (6).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys på kombinationsinstrumentet samt dioden i knappen (6).
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen står på II, og lyskontakten (2) står i en
af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres
manuelt i mørke.
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis kraftigere eller svagere
belysning.
C70 w540.book Page 47 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Kort blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
stilling (1), og slip den.
Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen
vender tilbage til sin udgangsstilling.
Skift mellem fjern- og nærlys
Startnøglen skal stå på II, for at fjernlyset kan
tændes.
– Drej lyskontakten højre om til endestillingen. Se s. 46.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip den.
Kontaktarmens stillinger
1.
2.
3.
4.
Kort blinksekvens, afvisere
Kontinuerlig blinkning, afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt
orienteringslys
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af
rattets bevægelse.
Overhalingslys
– Før armen let ind mod rattet til stilling (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Orienteringslys
En del af eksteriørlyset kan holdes tændt og
fungere som orienteringslys, efter at bilen er
låst. Tidsforsinkelsen er 30 sekunder1, men
kan ændres til 60 eller 90 sekunder, se s. 59.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip den.
– Stig ud af bilen, og lås døren.
1.
Informationscenter
For at få adgang til informationscentrets
funktioner og andre menuer skal fingerhjulet
(B) drejes trinvist, enten opad eller nedad.
Når det drejes endnu en gang, kommer man
tilbage til udgangsstillingen.
OBS! Hvis der kommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug, skal
der kvitteres for denne meddelelse. Man
kvitterer ved at trykke på READ-knappen (A),
hvorved man kommer tilbage til informationscenterfunktionen.
Fabriksindstilling.
47
C70 w540.book Page 48 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Funktioner
• GNS HASTIGHED
• AKTUELT FORBRUG
• GNS FORBRUG
• KØRSELSSTRÆKNING TIL TOM TANK
• HASTIGHED I MILES PER HOUR1
• DSTC se s.115
• PARKERINGVARMER (ekstraudstyr,
parkeringsvarmer se s.68)
Gennemsnitshastighed
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitshastigheden og danner grundlag for den
nye værdi, når man begynder at køre igen.
Nulstilling foretages med RESETknappen (C).
Aktuelt brændstofforbrug
Beregning af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Visningen på
displayet opdateres med et par sekunders
mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----"
på displayet.
Gennemsnitligt brændstofforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET). Når tændingen
slås fra, gemmes gennemsnitsforbruget og
huskes, indtil funktionen nulstilles. Nulstilling
foretages med RESET-knappen (C).
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været brugt en brændstofdrevet
varmer.
Kørselsstrækning til tom tank
Beregningen af kørselsstrækningen til tom
tank baseres på gennemsnitsforbruget for de
sidst kørte 30 km. Når kørselsstrækningen til
tom tank er mindre end 20 km viser
tegnvinduet "----".
Hastighed i miles per hour1
Aktuel hastighed vises i mph.
OBS! Der kan opstå nogen fejlvisning ved
ændret brændstofforbrug forårsaget af f.eks.
ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet
varmer.
Nulstilling
– Vælg GNS HASTIGHED eller GNS
FORBRUG.
– Hold RESET-knappen (C) inde i mindst
5 sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
1.
48
Visse lande.
C70 w540.book Page 49 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Intervalviskning
Antallet af viskerslag pr.
tidsenhed kan justeres. Drej
fingerhjulet (C) højre om for at få
kortere tid mellem viskerslagene. Drej venstre om for at
forøge tiden.
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
Viskerne arbejder med høj
hastighed
Forrudeviskere
A. Forrude- og forlygtesprinklere
B. Regnsensor – til/fra
C. Fingerhjul
D. Ingen funktion
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
Vigtigt!
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når forrudeviskerne arbejder.
Forlygterne sprinkles første gang, forruden
sprinkles, og derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden for et interval
på 10 minutter. Hvis intervallet er længere,
sprinkles forlygterne hver gang.
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i stilling 0:
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Forrude-/forlygtesprinklere
Før armen ind mod rattet for at starte forrudeog forlygtesprinklerne. Når armen slippes,
foretager viskerne tre ekstra slag.
Højtrykssprinkling af forlygter
(ekstraudstyr på visse markeder)
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
49
C70 w540.book Page 50 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Vigtigt!
Ved vask i vaskehal:
Regnsensoren slås fra ved at trykke på
knap (B), mens startnøglen mindst står i
stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne
startes og beskadiges.
Fingerhjul
Fingerhjulet benyttes til indstilling af antallet
af viskerslag, når der er valgt intervalviskning,
henholdsvis til indstilling af regnfølsomheden,
når regnsoren er aktiveret.
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren aktiveres som følger:
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer forrudeviskerne
automatisk. Regnsensorens følsomhed
justeres med fingerhjulet (C).
– tryk på knappen (B). En lysdiode i
knappen tændes og viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge ét af
nedenstående alternativer:
Drej fingerhjulet højre om for større
følsomhed og venstre om for mindre
følsomhed. (Der gives et ekstra slag, når
fingerhjulet drejes højre om.)
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal startnøglen være i stilling I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0.
50
– tryk på knap (B)
– før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til
stilling 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når
nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
C70 03 Instruments and controls w540.fm Page 51 Wednesday, July 20, 2005 2:12 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot (ekstraudstyr)
Midlertidig frakobling
– Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. CRUISE vises på kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den tidligere indstillede
hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Tilkobling
Fartpilotens omskifter er placeret til venstre i
rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE på kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller – for at låse bilens
hastighed. CRUISE-ON vises på kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
Øgning/mindskning af
hastigheden
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på
1 km/t eller 1,6 km/t1.
OBS! En midlertidig hastighedsforøgelse
(mindre end et minut) med speederen, f.eks.
ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
• bremsepedalen eller koblingspedalen
trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
25–30 km/t1
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Genoptagelse af tidligere
hastighed
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
CRUISE-ON vises på kombinationsinstrumentet.
Frakobling
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE-ON på kombinationsinstrumentet slukkes.
1.
Afhængigt af motortype.
51
C70 w540.book Page 52 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet (ekstraudstyr)
For mere information om telefonfunktionerne,
se s. 192.
Knapfunktioner
De fire nederste knapper på rattet bruges til
både radio og telefon. Knapfunktionen
afhænger af, hvilket system der er aktiveret.
Med knapperne på rattet kan man skifte
mellem indprogrammerede stationer,
regulere lydstyrken og skifte spor på cd
eller md.
Hold en af pilknapperne nede for at
hurtigspole eller søge efter en station.
For at kunne foretage indstillinger i audiosystemet skal telefonen være i standby.
Telefonen skal være aktiveret for at kunne
styre telefonfunktionerne med pilknapperne.
52
C70 w540.book Page 53 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
ADVARSEL!
Rattet skal indstilles, inden man begynder
at køre - aldrig under kørsel. Kontrollér
inden kørsel, at rattet er fastlåst i sin
stilling.
Indstilling af rat
Advarselsblinklys
Rattet kan indstilles både i højden og
længderetningen.
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
bruges, når bilen holder et sted, hvor den kan
udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
– Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
– Indstil rattet i den stilling, der passer
bedst.
– Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres
tilbage.
OBS! Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
53
C70 w540.book Page 54 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektrisk rudehejs
Passagerdørens knapper håndteres på
samme måde som førerdørens.
Generelt
Lukning af ruderne foran afbrydes, hvis noget
hindrer deres bevægelse.
Alle ruder samtidig
Med knappen (C) kan alle ruder åbnes og
lukkes samtidig. Ruderne åbnes automatisk
med et kort tryk på knappens venstre side.
Lukningen foretages ved at holde knappens
højre side ind.
Manuel betjening indebærer, at ruden holder
op med at bevæge sig, når dens knapper er
sluppet. Ved automatisk betjening fortsætter
rudens bevægelse, når dens knapper er
sluppet.
ADVARSEL!
Kontrollér at genstande eller personer,
særligt børn, ikke kommer i klemme, når
ruderne lukkes. Tag startnøglen ud, hvis
der sidder personer tilbage i bilen.
Betjening udefra
Betjening udefra er mulig, når dørene er
lukket, og startnøglen er trukket ud af
tændingslåsen.
Forreste ruder samtidigt – kun åbning
– Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap
(se s. 90) for at åbne forreste rude.
Ruderne åbnes automatisk. Et kort tryk på
oplåsningsknappen afbryder åbningen.
54
Betjeningspanel, førerdør.
Betjening indefra
Fra betjeningspanelet på førerdøren kan
samtlige ruder betjenes. Med betjeningspanelet på passagerdøren kan kun passagerdørens rude betjenes.
Når motoren er slået fra, kan ruderne stadig
betjenes, så længe dørene holdes lukket.
Ellers skal startnøglen først drejes til stilling I
eller II.
Én rude ad gangen
Manuel betjening foretages ved at
knapperne (A eller B) føres halvvejs opad/
nedad. Automatisk betjening foretages ved at
knapperne føres helt opad/nedad. Kun
ruderne foran kan lukkes automatisk.
C70 w540.book Page 55 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Indvendigt bakspejl
Afblænding
1. Afblænding foretages med håndtaget
2. Normal stilling
3. Afblændet stilling. Benyttes, når lyset fra
en bagvedkørende bil generer.
Automatisk afblænding (ekstraudstyr)
En sensor (4) i spejlets underkant registrerer
det lys der kommer bagfra, og blænder af, når
det er meget kraftigt. Et autoriseret Volvoværksted kan justere følsomheden.
OBS! Illustrationen er et eksempel. Spejlet
har enten manuel eller automatisk afblænding
- aldrig begge på samme tid.
Bakspejl med kompas
(ekstraudstyr på visse markeder)
Bakspejlets øverste højre hjørne har et
indbygget display, som viser, i hvilken
kompasretning bilens front peger. Der vises
8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst),
SE (sydøst), S (syd), SW (sydvest), W (vest)
og NW (nordvest).
Kalibrering af kompas
Under særlige omstændigheder kan det være
nødvendigt at kalibrere kompasset (indstilling
af verdenshjørne). Hvis kalibrering er
påkrævet, vises bogstavet C på spejlets
display.
– Stands bilen i et stort, åbent område.
– Start bilen.
– Hold knappen (1) inde (brug f.eks. en
blyant) i mindst 6 sekunder. Derefter
vises C igen.
– Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
af højst 10 km/t, indtil der vises en
kompasretning på displayet.
– Kalibreringen er nu foretaget.
55
C70 w540.book Page 56 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
– Nogle sekunder efter at gennembladningen er ophørt, vender displayet tilbage
til visning af kompasretning.
Magnetiske zoner.
Justering af zone
Jorden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, hvor bilen befandt sig ved
leveringen.
Et andet kompasområde vælges på følgende
måde:
– Tilslut tænding.
– Hold knappen (1) trykket ind i mindst
3 sekunder (f.eks. med en blyant).
Nummeret for den aktuelle zone vises.
– Tryk flere gange på knappen, indtil
nummeret for det ønskede geografiske
område vises (1–15).
56
Sidespejle
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle
er placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
– Tryk på knappen L for venstre sidespejl,
henholdsvis R for højre sidespejl. Dioden i
knappen lyser.
– Justér indstillingen med knappen i midten.
– Tryk én gang til på L eller R. Dioden skal
nu slukkes.
C70 w540.book Page 57 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Sidespejle, der kan vippes ind elektrisk
(ekstraudstyr)
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene vippes ind.
– Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
– Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk i helt indvippet
stilling.
Vigtigt!
Der må ikke bruges en isskraber til at
fjerne is fra spejlene, da man risikerer at
glasset bliver ridset. Brug i stedet defrosteren. Se s. 65.
stilling for at den elektriske ind- og udvipning
skal kunne fungere.
– Vip spejlet ind vha. L og R.
– Vip det ud igen med henholdsvis L og R.
Spejlet er nu tilbage i neutral stilling.
Lagring af sidespejlenes position
Sidespejlenes positioner lagres, når bilen
låses med fjernbetjeningen. Når bilen låses
op med den samme fjernbetjening, sættes
sidespejlene og førerstolen i de lagrede
positioner inden for fem minutter.
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen på sidespejlene tændes, når der
vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys.
ADVARSEL!
Spejlet i førersiden har vidvinkelformat for
at give godt overblik. Genstande kan
forekomme at være længere væk, end de
er i virkeligheden.
Udvipning af spejlene
– Tryk samtidig på knapperne L og R.
Spejlene standser automatisk i helt
udvippet stilling.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
57
C70 w540.book Page 58 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
gælder for låse-, klima- og audiofunktionerne.
Vedr. audiofunktioner henvises til side 183.
Kontrolpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigeringsknap
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
– Tryk på MENU (B).
– Gå til f.eks. Bilindstillinger vha.
navigeringsknappen (E).
– Tryk på ENTER (D).
– Vælg menupunkt vha.
navigeringsknappen (E).
– Bekræft valget med ENTER (D).
Luk menuen:
– Hold EXIT (C) inde i ca. 1 sekund.
Klimaindstillinger
Kontrolpanel.
Autom. blæserjustering
Blæserhastigheden i AUTO-stilling kan
indstilles som følger:
Mulige indstillinger
– Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
For nogle af bilens funktioner kan der
foretages personlige indstillinger. Dette
58
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften i
3-12 minutter, alt efter udetemperaturen.
– Vælg On/Off, dvs. om recirkulationstimeren skal være aktiv eller ej.
Nulstil alt
Nulstilling af de valgbare klimafunktioner til
fabriksindstillingerne.
Bilindstillinger
Oplåsningsindikering, lys
Når bilen låses op med fjernbetjeningen, kan
man vælge at få alle bilens blinklys til at
blinke. Der kan vælges mellem Til og Fra.
Låseindikator, lys
Når bilen låses med fjernbetjeningen, kan
man vælge at få alle bilens blinklys til at
blinke. Der kan vælges mellem Til og Fra.
Autolås af døre
Dørene og bagagerumsklappen kan låses
automatisk, når bilen begynder at køre. Der
kan vælges mellem Til og Fra.
Oplåsning, døre
• Alle døre – dørene og bagagerumsklappen låses op ved et tryk på fjernbetjeningen.
• Først førerdør, så alle – førerdøren låses
op ved første tryk på fjernbetjeningen.
Med endnu et tryk låses passagerdøren
op, inklusive bagagerumsklappen.
C70 w540.book Page 59 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
Nøglefri åbning af døre
• Alle døre – begge fordørene og bagagerumsklappen låses op samtidigt.
• Begge fordøre – begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af fordørene – døren nærmest fjernbetjeningen låses op.
Tryghedsbelysning
Vælg det tidsrum, lyset skal være tændt, ved
at trykke på fjernbetjeningens knap for
tryghedsbelysning. Der kan vælges mellem
30/60/90 sekunder.
Orienteringslys
Vælg det tidsrum, bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud efter
at startnøglen er taget ud. Der kan vælges
mellem 30/60/90 sekunder.
Information
•
VIN-nummer (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
•
Antal nøgler. Her vises, hvor mange
nøgler, der er registreret til bilen.
59
C70 w540.book Page 60 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
60
C70 w540.book Page 61 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Generelt om klimaet
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Luftfordeling
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
62
64
67
68
61
C70 w540.book Page 62 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Generelt om klimaet
ECC/Aircondition
Kabinefilter
Bilen er udstyret med automatisk klimaregulering (ECC). Klimaanlægget tager sig af
aircondition-anlægget (A/C), og køler/varmer
og affugter luften i kabinen.
Al luft der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter, der skal udskiftes med jævne
mellemrum. Se Volvos serviceprogram for det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filtret muligvis
skiftes hyppigere.
OBS! Der kan lukkes for airconditionanlægget, men for at få den bedst mulige luft
i kabinen og undgå dug på ruderne, bør det
altid være slået til.
OBS! Der er forskellige typer kabinefiltre kontroller at det rette filter monteres.
Dug på indersiden af ruderne
Display
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Over klimapanelet sidder der et display, der
viser de klimaindstillinger der er foretaget.
Is og sne
Der kan indstilles følgende to funktioner i
klimaanlægget:
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
• Blæserhastighed i AUTO-stilling.
• Timerstyret recirkulation af kabineluften.
Nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, fremgår af side 58.
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning.
For at fjerne dug fra de forreste sideruder:
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder
udføre fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
Kølemiddel
Klimaanlægget indeholder kølemidlet R134a.
Det indeholder ikke klor og skader således
ikke ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning af
kølemiddel må der kun bruges R134a. Dette
arbejde bør udføres af et autoriseret Volvoværksted.
62
Personlige indstillinger
– Ret de ydre dyser imod sideruderne.
I koldt klima:
– Luk de midterste spjæld for at få den
største komfort og afdugning.
C70 w540.book Page 63 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Generelt om klimaet
ECC
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den
fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv., der
aktuelt hersker i og omkring bilen.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
OBS! Sensorerne må ikke tildækkes eller
blokeres med klædningsstykker eller andre
genstande.
Sideruder
For at aircondition-anlægget skal fungere
tilfredsstillende skal kalechen og sideruderne
være lukket.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas,
frakobles aircondition-anlægget midlertidigt.
En kortvarig, midlertidig temperaturstigning
kan da registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
63
C70 w540.book Page 64 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Kontrolpanel.
1. AUTO
2. Blæser
3. Recirkulation/luftkvalitetssystem
4. Defroster
5. Luftfordeling
6. A/C – Til/Fra (til/ fra)
7. Elopvarmet forsæde, venstre
8. Elopvarmet forsæde, højre
9. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
10. Temperatur
indstillinger fra. På displayet vises
AUTO-KLIMA.
Funktioner
1. Auto
Holder automatisk en valgt
kabinetemperatur ved
automatisk at regulere
varme, blæserhastighed,
recirkulation og luftfordeling.
Når kalechen er åben rettes
mere luft og varme/køling nedad i kabinen, og
klimaanlæggets effekt begrænses, hvis det
ikke er muligt at kompensere for udendørstemperaturen.
Ved valg af én eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Ved tryk på AUTO (1) slås alle manuelle
64
2. Blæser
Blæserhastigheden øges/
mindskes ved at dreje på
knappen. Hvis AUTO (1)
vælges, reguleres blæserhastigheden automatisk. Den
tidligere indstillede blæserhastighed annulleres.
OBS! Hvis knappen drejes venstre om, og
blæserindikatoren på displayet er slukket, er
blæser og aircondition slået fra. På displayet
vises symbolet for blæser og OFF.
C70 w540.book Page 65 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas mv. ude af
kabinen. Kabineluften recirkuleres, dvs. der suges
ingen luft udefra ind i bilen,
når funktionen er aktiveret. Hvis luften i bilen
recirkuleres for længe, risikerer man, at der
dannes dug på indersiden af ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og
funktionen recirkulation er valgt), mindskes
risikoen for is, dug og dårlig luft. For at
aktivere/ deaktivere funktionen, se s. 58.
OBS! Når der vælges Defroster (4), slås
recirkulation altid fra.
3. Luftkvalitetssystem
(samme knap som til recirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filtret udskiller gasser og
partikler, således at lugten
og forureningen i kabinen reduceres. Når
sensoren registrerer forurenet luft udenfor,
lukkes luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Når luftkvalitetssensoren er aktiveret,
lyser den grønne diode (A) i knappen.
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
– Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
– Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
Luftkvalitetssensoren
Dioden (A)
aktiveret.
lyser.
Ingen diode
Recirkulation aktiveret,
forudsat at afkøling i
lyser.
varmt vejr ikke er
nødvendig.
Recirkulation aktiveret.
Dioden (M)
lyser.
Tænk på at
• Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles.
• I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne
eller bagruden også med fordel bruges.
4. Defroster
Defroster bruges til hurtigt at
fjerne dug og is fra forruden
og sideruderne. Der
strømmer luft til ruderne med
stor hastighed. Dioden i
defrosterknappen lyser, når
funktionen er aktiveret. Airconditionanlægget styres således, at luften affugtes
maksimalt. Luften recirkuleres ikke.
5. Luftfordeling
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles
luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
diode i den relevante knap viser, hvilken
funktion der er valgt.
Se tabellen på s. 67.
6. A/C – Til/Fra (ON/OFF)
Når ON-dioden lyser, styres
aircondition-anlægget af
systemets automatik. På
denne måde afkøles og
affugtes den indstrømmende luft tilstrækkeligt. Når
OFF-dioden lyser, er aircondition-anlægget
altid frakoblet. De øvrige funktioner styres
stadig automatisk. Ved valg af Defroster (4)
65
C70 w540.book Page 66 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
styres aircondition-anlægget således, at
luften affugtes maksimalt.
OBS! Når kalechen er åben, deaktiveres
denne funktion automatisk.
7. og 8. Elopvarmede forsæder
(ekstraudstyr på visse
markeder)
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan
indstilles separat.
Betjening af forsædeopvarmning:
Højere varmeniveau:
— Ét tryk på knappen.
Begge dioder
lyser.
Med ét tryk på knappen
aktiveres kun den ene side.
Med endnu et tryk aktiveres
den anden side. Et tredje tryk aktiverer begge
sider.
Lavere varmeniveau:
— To tryk på knappen.
En diode
lyser.
Den aktive side angives af knappens diode
og på displayet over klimapanelet.
Slukket for varmen:
— Tre tryk på knappen.
Ingen diode
lyser.
Når bilen startes, er den senest foretagne
indstilling bibeholdt.
9. Elopvarmet bagrude og sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Med ét tryk på kontakten
startes opvarmningen af
bagruden og sidespejlene
samtidigt. En tændt diode i kontakten viser, at
funktionen er aktiv.
Opvarmningen af sidespejlene kobles
automatisk fra efter ca. seks minutter og
opvarmningen af bagruden efter
ca. tolv minutter.
66
OBS! Det er ikke muligt at fremskynde
opvarmning/afkøling ved at vælge højere/
lavere temperatur end den ønskede.
C70 w540.book Page 67 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Luftfordeling
Luftfordeling
Luft til ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition-anlægget er altid
aktiveret.
Luft til forruden og
sideruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene.
Formål:
til hurtigt at fjerne is
og dug.
Luftfordeling
Luft til gulvet og
ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
Formål:
til at opnå behagelig
komfort og god
afdugning i koldt eller
fugtigt vejr.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for
lav blæserhastighed.)
Luft til gulvet og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå god
komfort i varmt og
tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
ruderne.
til at varme/afkøle
fødderne.
Luftstrømning i hovedog brysthøjde fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til god afkøling i
varmt vejr.
Luftstrøm til ruderne,
fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til gulvet.
til at varme/afkøle
ved fødderne eller
varmere foroven i
koldt vejr eller i varmt
og tørt vejr.
67
C70 w540.book Page 68 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
Generelt om varmere
Parkeringsvarmeren kan startes straks eller
indstilles til to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Starttiden er her det
tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen er klar.
Bilens elektronik vælger det tidspunkt, hvor
opvarmningen skal begynde, ud fra den
aktuelle temperatur uden for bilen. Hvis
udetemperaturen er højere end 25 °C,
opvarmes bilen ikke. Ved temperaturer
fra –10 °C og derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 60 minutter.
68
ADVARSEL!
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for varmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL
på informationsdisplayet).
C70 w540.book Page 69 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Aktivering af varmer
– Angiv det tidspunkt, bilen skal bruges.
Tryk på RESET (C) for at indstille timer og
minutter.
– Hold RESET-knappen inde, indtil timeren
aktiveres.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
Øjeblikkelig start af
kabinevarmer
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til Til
eller Fra.
– Vælg Til.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en temperatur på 30 ºC.
Øjeblikkelig standsning af
kabinevarmer
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til Til
eller Fra.
– Vælg Fra.
OBS! Bilen kan startes og køres, mens
parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Batteri og brændstof
Hvis ikke batteriet er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk. Der vises en
meddelelse på informationsdisplayet.
Bekræft meddelelsen ved at trykke på
knappen READ (A).
Vigtigt!
Gentagen brug af parkeringsvarmeren
kombineret med korte kørselsstrækninger vil medføre, at batteriet aflades
med deraf følgende startproblemer. For at
sikre at generatoren kan nå at producere
lige så meget energi, som varmeren
forbruger fra batteriet, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i
lige så lang tid, som varmeren er i brug.
Indstilling af timer 1 og 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere
dage i træk.
– Drej fingerhjulet til TIMER.
– Tryk let på RESET for at komme til den
blinkende tidsindstilling.
– Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
– Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
– Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
– Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
– Tryk på RESET for at sætte timeren i
gang. Efter indstilling af TIMER 1 kan der
programmeres en anden starttid i
TIMER 2 ved at gå frem til indstillingen
ved hjælp af fingerhjulet. Indstilling af den
alternative starttid foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og en
forklarende tekst vises på informationsdisplayet. På displayet vises også, hvilken timer
der er aktiv, når føreren tager startnøglen ud
af tændingslåsen for at forlade bilen.
Ur/timer
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte
timerindstillinger.
69
C70 w540.book Page 70 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Klima
70
C70 w540.book Page 71 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Forsæder
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Vindskærm (ekstraudstyr)
Kabinebelysning
Opbevaringssteder i kabinen
Bagagerum
72
74
78
79
81
84
71
C70 w540.book Page 72 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Forsæder
ADVARSEL!
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
Kontrollér at sædet er i låst stilling.
Indstigning til bagsæde –
Easy entry
Mekanisk sæde
Føre sædet fremad:
Siddestilling
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at
indstille den rette afstand til rat og
pedaler. Kontrollér, at sædet er fastlåst,
når indstillingen er foretaget.
2. Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned.
3. Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
4. Justér lændestøtten, drej hjulet.
5. Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
6. Indstillingspanel til elbetjent sæde
(ekstraudstyr).
Betjeningsknap (2) findes ikke på alle
sædemodeller.
72
– Før håndtaget (1) opad for at frigøre
ryglænet.
– Vip ryglænet fremad, indtil sædet kan
skydes frem.
Føre sædet bagud:
– Skyd sædet bagud til udgangsstillingen.
– Før håndtaget (1) opad for at vippe
ryglænet tilbage.
Elbetjent sæde
Føre sædet fremad:
– Før håndtaget (1) opad for at frigøre
ryglænet.
– Vip ryglænet fremad.
– Tryk på knappen (2), som er placeret ved
siden af nakkestøtten. Hold knappen
trykket ind.
Easy entry.
Føre sædet bagud:
– Tryk på knappen (2), som er placeret på
siden af nakkestøtten. Hold knappen
trykket ind.
– Før håndtaget (1) op, og vip ryglænet
tilbage.
ADVARSEL!
Kontrollér at ryglænet er slået forsvarligt
tilbage ved at trykke og trække i nakkestøtten.
C70 w540.book Page 73 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Forsæder
Den fjernbetjening, der bruges til oplåsning af
bilen, gemmer oplysninger i sædets hukommelse om ændringer af sædets indstillinger.
Næste gang, bilen låses op med den samme
fjernbetjening, og døren åbnes inden
fem minutter, sættes førersædet og
sidespejlene i de gemte positioner.
Der kan gemmes tre indstillinger. Efter
indstilling af sædet, skal knap M (4) holdes
inde, samtidig med at knap (1) trykkes ind.
Med hukommelsesknapperne (2 og 3) kan
der gemmes flere indstillinger for sædet i
hukommelsen.
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Stol med hukommelsesfunktion
1. Sædeindstilling, program 1
2. Sædeindstilling, program 2
3. Sædeindstilling, program 3
4. Lagring af sædeindstilling
Forberedelser
Indstilling af sædet foretages normalt, når
startnøglen er i stilling I eller II. Det kan også
indstilles inden 10 minutter, efter at døren er
låst op med nøgle eller fjernbetjening. Hvis
døren er lukket, og startnøglen endnu ikke er
sat i tændingslåsen eller står i stilling 0 i startlåsen, kan sædet indstilles inden
40 sekunder, efter at døren er lukket.
Indstilling af allerede lagret stilling
Hold én af hukommelsesknapperne (1), (2)
eller (3) inde, indtil sædet standser. Hvis den
indtrykkede knap slippes, afbrydes indstillingen straks af sikkerhedsgrunde.
fra (stilling 0), hvorefter man skal vente
ca. 20 sek., inden sædet flyttes igen.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på én af knapperne, hvorved
sædet standser.
ADVARSEL!
Kontrollér, at der under indstillingen ikke
befinder sig genstande foran, bag ved
eller under sædet.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at undgå at børn kommer i klemme,
bør man kontrollere, at de ikke leger med
kontakterne.
Indstilling af sædet
Med betjeningsknapperne (5), (6) og (7) kan
følgende indstillinger foretages:
5. Ryglænets hældning
6. Sædet fremad/bagud og op/ned
7. Sædehyndens forkant op/ned
Kun én af betjeningsknappens elmotorer kan
arbejde ad gangen. De elektrisk styrede
forsæder har en overbelastningsbeskyttelse,
som udløses, hvis et sæde blokeres af en
genstand. Hvis det sker, skal tændingen slås
73
C70 05 Interior w540.fm Page 74 Wednesday, October 19, 2005 10:21 AM
Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Forudsætninger for betjening af
kaleche
• Ingen genstande på hattehylden.
• Ingen is, sne eller løse genstande på
kalechen eller bagagerumsklappen.
• Tør kaleche.
• 2,0 m fri højde opad (A) samt 0,2 m
mellem kofangere og bagvedliggende
genstande (B).
• Temperatur i omgivelserne –10 °C eller
varmere.
• Lukket bagagevæg, se s. 84.
• Lukket bagagerumsklap.
• Stillestående bil, bremsepedalen trådt
ned.
Hvis instruktionerne på de følgende sider ikke
følges, kan det forårsage skader i kalechens
åbnings- og lukningsmekanismer.
Volvo anbefaler også at følgende opfyldes:
• Jævn overflade.
• Fuldførelse af betjening af kaleche i en
enkelt bevægelse.
• Motoren i tomgang.
74
ADVARSEL!
• Personer, børn eller genstande kan
komme i klemme i kalechens
bevægelige dele. Betjen kalechen
under opsigt.
• Se etiket på bagagevæggen.
• Lad ikke børn lege med betjeningskontakten.
• Lad ikke kalechen stå i stillestående
stilling i længere tid end nødvendigt.
Vigtigt!
Vandansamlinger på kalechen kan løbe
ned i bagagerummet og kabinen, hvis
kalechen åbnes.
C70 05 Interior w540.fm Page 75 Friday, October 21, 2005 11:40 AM
Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
ADVARSEL!
Dækselklap
Åbne og lukke kalechen
Når kalechen er åben, er der en dækselklap
mellem nakkestøtterne i bagsædet og
bagagerumsklappen, se illustrationen.
– Drej startnøglen til stilling II. Start helst
motoren.
– Træd bremsepedalen ned.
– Hold venstre knap (1) inde for at lukke,
eller højre knap (2) inde for at åbne.
Vær opmærksom på eventuelle meddelelser
på informationsdisplayet under kalechebevægelsen. De ruder, der er lukket, åbnes ca.
to centimeter. Ruderne lukkes igen, når
kalechebevægelsen er afsluttet.
Vigtigt!
Brug ikke dækselklappen til at sidde på
eller laste på, da den kan beskadiges.
– Slip knappen, når et signal har lydt, og
meddelelsen KALECHE LUKKET eller
KALECHE ÅBEN vises på informationsdisplayet.
Træk aldrig frikoblingswiren for hydrauliksystemet placeret under bagsædehynden
til. Kun servicepersonale må bruge
nødfunktionen frikobling af hydrauliksystemet.
Konsekvenser:
• stor risiko for klemmeskader
• ukontrolleret bevægelse/åbning af den
elektrisk sammenfoldelige kaleche eller
bagagerumsklappen
• kalechens dele kan ødelægges.
Sørg for at forudsætningerne er opfyldt,
inden betjening af kaleche påbegyndes.
Tekst på informationsdisplayet
En del af disse meddelelser gælder også for
lastehjælpen, se s. 85.
• AKTIVER BREMSE FOR TAGBETJENING – Træd bremsepedalen ned for
at manøvrere taget.
• ÅBN BAGAGERUM HELT – Åbn
bagagerumsklappen helt.
• LUK BAG. RUM
FOR KALECHE BETJENING – Bagagerumsklappen er ikke lukket. Luk bagagerumsklappen.
75
C70 05 Interior w540.fm Page 76 Wednesday, October 19, 2005 10:21 AM
Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
• LUK BAG. RUMSEP. FOR
KALECHEBETJ – Bagagevæggen er ikke
lukket. Luk bagagevæggen, se s. 84.
• LAV BATT.ST. FOR
KALECHEBETJENING – Batterispændingen er for lav. Kalechen kan kun
lukkes. Oplad batteriet, f.eks. ved at starte
motoren, og prøv igen.
• KALECHE ULÅST – Kalechen er ikke
blevet åbnet eller lukket forsvarligt. Prøv
at åbne eller lukke kalechen på ny.
• KALECHE I LASTESTILLING – Kalechen
er forhøjet med lastehjælpsfunktionen.
Sænk kalechen, se s. 84.
• TEMP. GRÆNSER
KALECHEBETJENING – Kalechesystemet er enten overophedet eller
udetemperaturen er under –10 °C. Hvis
kalechen er overophedet, skal man vente
ca. fem minutter, indtil meddelelsen
forsvinder, og prøve igen.
Meddelelser ved kalechefejl
Der kan vises to meddelelser på informationsdisplayet ved kalechefejl:
• FEJL VED TAG SERVICE PÅKRÆVET –
Kalechen kan ikke betjenes. Service
udført af et autoriseret Volvo-værksted er
påkrævet. Overdækning kan foretages
ifølge instruktion.
76
• FEJL VED TAG SE INSTRUKT.BOG –
Kalechen eller lastehjælpen skal betjenes
ifølge særlige instruktioner. Service skal
udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Særlige instruktioner for
betjening ved kalechefejl
Hvis meddelelsen FEJL VED TAG
SE INSTRUKT.BOG vises på informationsdisplayet, kan kalechen ikke betjenes som
sædvanligt.
OBS! Efter at kalechen er lukket, kan den
ikke åbnes igen.
Vigtigt!
Lukning ved kalechefejl kræver en meget
nøje kontrol af forudsætningerne for
betjening af kaleche, se s 74. Selvom
forudsætningerne er opfyldt, er der stor
risiko for materielle skader.
– Hold åbnings- eller lukningsknappen
trykket ind, indtil FEJL VED TAG
SE INSTRUKT.BOG vises på displayet.
Slip derefter knappen.
– Tryk på åbnings- eller lukningsknappen
igen. Hold den trykket ind i ca. to sekunder,
indtil kalechebevægelsen påbegyndes.
Hold fortsat knappen trykket ind, indtil
kalechebevægelsen er afsluttet, selvom
kalechebevægelsen midlertidigt skulle
afbrydes. Vær opmærksom på eventuelle
fejl, som kan forårsage skader på bilen.
Der lyder et signal under hele lukningen.
ADVARSEL!
Træk aldrig frikoblingswiren for hydrauliksystemet placeret under bagsædehynden
til. Kun servicepersonale må bruge
nødfunktionen frikobling af hydrauliksystemet.
Konsekvenser:
• stor risiko for klemmeskader
• ukontrolleret bevægelse/åbning af den
elektrisk sammenfoldelige kaleche eller
bagagerumsklappen
• kalechens dele kan ødelægges.
Reparationer må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Indgreb i kalechesystemet kan give forkert funktion og have
alvorlige personskader til følge.
C70 w540.book Page 77 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Dækplast til midlertidig
overdækning
Hvis kalechen ikke kan lukkes pga. lav batterispænding eller evt. kalechefejl, kan der
monteres en beskyttende dækplast. Plasten
monteres med rebfastgøringen indad.
Plasten opbevares i en pose mærket "Cover
for temporary use".
• For biler, som er udstyret med midlertidig
dæklapning, ligger dækplasten i skilugen.
• For biler, som er udstyret med reservehjul,
ligger dækplasten i reservehjulsposen, se
s. 140.
Dækplast, placeret i skiluge.
– Rul ruderne op (hvis det er muligt).
– Hent dækplasten fra midterpanelet i
bagsædets ryglæn ved skilugen.
– Tag dækplasten ud af pakken, og fold
den ud.
– Før hullet (3) over sidespejlet, og fæst
hagerne (2) i de forreste hjulkasser.
– Klem dækplasten mellem viskerbladene
og forruden, og stræk plasten, så den får
en fold (1) pr. viskerblad.
– Pas antennen (5) ind.
– Fastgør hagerne (4) i de bageste
hjulkasser, og hagerne (6) under de
bageste kofangere.
77
C70 w540.book Page 78 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Vindskærm (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Kontroller at vindskærmen sidder
forsvarligt fast. Ellers kan den løsnes,
f.eks. ved undvigemanøvrer, og forårsage
skade på personer og genstande.
Man må ikke åbne lynlåsen og sidde på
bagsædet.
Skærmen opbevares i bagagerummet i dens
pose, under bagagevæggen, længst fremme
imod ryglænet.
Vindskærm.
Vindskærmen kan bruges ved kørsel med
nedfoldet kaleche for at mindske hvirvlende
luftstrømme i kabinen.
Påsætning af vindskærm
– Fold den firdelte skærm ud til fuld bredde,
og tryk låsningen sammen.
– Skyd vindskærmens støtte ind under
nakkestøtterne, så de hviler mod
overkanten af ryglænet.
OBS! Vær forsigtig med bilindtrækket.
– Tryk låsestængerne ind i hullerne på
sidepanelerne, indtil der høres et klik.
– Fold vindskærmen op.
Lynlåsene på vindskærmen bruges, når man
vil stille/hente bagage på bagsædet.
78
C70 05 Interior w540.fm Page 79 Thursday, August 4, 2005 9:48 AM
Interiør
Kabinebelysning
Belysningsautomatik
Kabinebelysningen tændes og slukkes
automatisk, når knappen (2), se illustrationen,
er i neutral stilling.
Belysningen tændes og forbliver tændt i
30 sekunder i følgende tilfælde:
• når bilen låses op udefra med nøglen eller
fjernbetjeningen
• når motoren standses, og startnøglen
drejes til stilling 0
Belysningen slukkes, når:
Forsædebelysning
Bagsædebelysning
1. Belysning venstre side
2. Kontakt, belysningsautomatik
3. Belysning højre side
Belysningen i kabinens forreste del betjenes
med knapperne (1 og 3) på loftskonsollen.
Tændes eller slukkes med et tryk på knappen.
Med knappen (2) kan der vælges følgende
3 indstillinger for belysningen i hele kabinen:
• Slukket — højre side trykket ind, belysningsautomatikken er slået fra.
• Neutral — kabinebelysning tændes, når
en dør åbnes, og slukkes når døren
lukkes. Lysdæmperfunktionen er aktiveret.
• Tændt — venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
• motoren startes
• bilen låses udefra med nøgle eller fjernbetjening
Belysningen tændes, og forbliver tændt i
fem minutter, hvis én af dørene er åbne.
Kabinebelysningen kan tændes eller slukkes
inden for 30 minutter, efter at startnøglen er
drejet til stilling 0, med knappen (2). Hvis
belysningen tændes inden for disse
30 minutter, slukkes den automatisk efter
fem minutter.
79
C70 w540.book Page 80 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
80
C70 w540.book Page 81 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
81
C70 w540.book Page 82 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opbevaringslomme (også på forsiden af
forsædernes sædehynder).
Opbevaringsrum i dørpanel (aflåseligt
ekstraudstyr).
Billetklemme.
Handskerum.
Opbevaringsrum.
Krusholder (med jalousilåg, ekstraudstyr).
Tunnelrum (f.eks. til cd’er).
Krusholder (med jalousilåg, ekstraudstyr).
Opbevaringsrum i bageste sidepanel
(aflåseligt ekstraudstyr).
ADVARSEL!
Sørg for, at der ikke er hårde, skarpe eller
tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan give
anledning til personskader i tilfælde af en
hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid
spændes fast med en sikkerhedssele eller
lastsikringsremme.
82
1.
2.
Oplåsning
Låsning
Handskerum
Her kan bilens instruktionsbog og kort
opbevares. Her er også holdere til mønter,
kuglepenne og benzinkort. Handskerummet
kan låses manuelt med det aftagelige
nøgleblad, som sidder i fjernbetjeningen,
se s. 91.
Opbevaringsrum i dørpanel
Opbevaringsrummet åbnes og lukkes ved et
let tryk på dets øvre del.
Aflåseligt opbevaringsrum i dørpanel
(ekstraudstyr)
Opbevaringsrummet låses med fjernbetjeningen, se s. 92.
C70 w540.book Page 83 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i bageste
sidepanel
Opbevaringsrummet åbnes og lukkes ved et
let tryk på dets øvre del.
Aflåseligt opbevaringsrum i bageste
sidepanel (ekstraudstyr)
Opbevaringsrummet låses med fjernbetjeningen, se s. 92.
Krusholder bag
Tunnelrum
Krusholdere kan også fås med jalousilåg
(ekstraudstyr for og bag).
Rummet åbnes og lukkes ved at trykke på
knappen placeret på lågets forkant. I rummet
er der også en manuel åbning af bagagerumsklappen ved hjælp af nøglebladet,
se s. 97.
83
C70 w540.book Page 84 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Bagagerum
Bagagevæg
Formålet med væggen er at begrænse
mængden af last i bagagerummet, så
kalechebevægelsen ikke hindres.
Vigtigt!
Placer ikke genstande ovenpå eller ved
siden af bagagevæggen, når den er
lukket.
Placer ikke bagage, så det når højere end
den lukkede bagagevæg.
Etiket på bagagevæg.
OBS! For meget last i bagagerummet
hindrer, at bagagevæggen foldes ned.
Dermed forhindres åbning af kalechen også.
Knap til hævning og sænkning af kaleche.
Lastehjælp
I åben stilling befinder kalechen sig sammenfoldet i bagagerummet. Med knappen
(se illustrationen) kan kalechen hæves og
sænkes for at lette ud- og ilastning. Lastehjælpens bevægelser udgør en lille del af den
normale kalechebevægelse. Informationsdisplayets meddelelser for betjening af kaleche
gælder derfor også lastehjælpen, se s. 75.
ADVARSEL!
Personer eller genstande, som hindrer
kalechens hævning og sænkning, risikerer
at komme i klemme.
84
C70 05 Interior w540.fm Page 85 Wednesday, October 19, 2005 10:24 AM
Interiør
Bagagerum
Brug af lastehjælp
Et tryk på knappen både starter og stopper
hævningen/sænkningen. Det kan tage nogle
sekunder, inden bevægelsen starter. Hvis der
lyder et signal, når knappen trykkes ind og
kalechen ikke bevæger sig: læs informationsdisplayets meddelelse.
– Tryk på knappen for at hæve kalechen.
– Løft bagagevæggen, og før den ind i
bagagerummet.
– Når lastningen er klar, skal bagagevæggen slås ned.
– Tryk på knappen, så kalechen sænkes.
OBS! Ved for lav batteristand kan kalechen
kun sænkes.
Brug af lastehjælp ved kalechefejl
Hvis meddelelsen FEJL VED TAG
SE INSTRUKT.BOG vises på informationsdisplayet, kan kalechen kun sænkes.
Vigtigt!
Når kalechen er slået op for lastehjælp,
eller hvis bevægelsen er blevet afbrudt
ved at knappen er trykket ind to gange,
må bagagerumsklappen ikke lukkes. Det
kan medføre skader og driftsforstyrrelser i
systemet.
Lastforankringsøjer
Der er fire eller flere øjer til at fæste bånd eller
reb i. Bånd, som passer til øjerne, kan leveres
af Volvo-forhandlere.
– Kontroller at FEJL VED TAG
SE INSTRUKT.BOG vises på displayet.
– Hold knappen trykket ind i ca.
to sekunder. Hold fortsat knappen trykket
ind, mens kalechen sænkes.
Der lyder et signal under hele sænkningen.
85
C70 05 Interior w540.fm Page 86 Wednesday, October 19, 2005 10:24 AM
Interiør
Bagagerum
Åbn midterdelen i bagsædets ryg
– Træk i stroppen i overkanten af ryglænets
midterdel for at komme til lugen.
Lukning af midterdelen i bagsædets ryg
– Sæt midterdelen tilbage med den nedre
del først.
– Fold midterdelen ind, og tryk indtil der
høres en kliklyd.
Lugen i bagagerummet
Hvis bilen er udstyret med skipose2, skal
lynlåsen i posen også åbnes fra kabinerummet.
Skiluge.
Stikkontakt i bagagerum
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen
er slået til eller ej. Hvis tændingen slås fra, og
en strømbruger med højere strømforbrug end
0,1 A er sluttet til stikkontakten, vises der en
advarselsmeddelelse på informationsdisplayet. Kontakten må ikke bruges, når
tændingen er slået fra - man risikerer, at
batteriet aflades.
Skiluge
For at kunne transportere lange, lette
genstande er der en luge bagved midterpanelet1 i bagsædets ryglæn.
Max. længde: to meter og max. vægt: 25 kg.
Skilugen åbnes fra to sider: fra midterpanelet,
og indefra bagagerummet.
1.
86
Midlertidig dæklapning, førstehjælp,
dækplast og bugseringsøje
opbevares i midterpanelet i
bagsædets ryglæn. Vedr. biler med
reservehjul (ekstraudstyr), se
side 120.
– Pres knapperne i de to huller i lugen mod
hinanden og åbn lugen.
Låsning af skilugen
Låses med fjernbetjeningen, se s. 92.
Lang last forankres med sikkerhedsselen
Lang last, f.eks. ski, skal sikres med
bagsædets sikkerhedssele.
– Vind sikkerhedsselen en gang omkring
skiene, og lås det fast på sædvanlig vis i
selelåsen.
Hvis bilen er udstyret med skidpose2, skal
bæltet trædes gennem dets håndtag.
2.
Ekstraudstyr.
C70 w540.book Page 87 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
Bagagerum
ADVARSEL!
Stands motoren og træk parkeringsbremsen ved i eller udlastning af lange
genstande.
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan i
tilfælde af en frontal kollision med en
hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive
forskubbet ved hård opbremsning og
skade personer i bilen.
87
C70 w540.book Page 88 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Interiør
88
C70 w540.book Page 89 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Keyless drive (ekstraudstyr på visse markeder)
Låsning og oplåsning
Alarm (ekstraudstyr visse lande)
90
94
96
99
89
C70 w540.book Page 90 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Elektronisk startspærre
Bilen leveres med to fjernbetjeninger. De
fungerer også som startnøgler. Fjernbetjeningerne indeholder aftagelige nøgleblade af
metal til mekanisk låsning/oplåsning af
førerdør og handskerum.
Fjernbetjeningerne er udstyret med kodede
chips. Koden skal stemme overens med
læseren (modtageren) i tændingslåsen.
Vognen kan kun startes ved brug af den rette
fjernbetjening med den rette kode.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan fremstille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges
6 fjernbetjeninger til hver bil.
Låsningsindikering ved låsning/
oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen eller Keyless drive-systemet, indikerer
to blink med bilens afvisere, at låsningen/
oplåsningen er udført korrekt. Indikeringen
sker kun, hvis alle låse er låst, efter at dørene
lukket.
Låsningsindikeringen kan deaktiveres. I så
fald modtages der ikke signal for korrekt
låsning af bilen, se s. 58.
Vigtigt!
Fjernbetjeningens smalle del er særlig
følsom, da det er dér chippen sidder.
Bilen kan ikke startes, hvis chippen
beskadiges.
Fjernbetjeningsfunktioner
1.
2.
Hvis man mister en
fjernbetjening
Hvis en af fjernbetjeningerne bliver væk, skal
den anden fjernbetjening tages med til et
autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge
tyveri skal koden for den mistede nøgle
slettes i systemet.
90
3.
Låsning – låser dørene, bagagerumsklappen, opbevaringsrummene
(aflåseligt ekstraudstyr) i dørpaneler
henholdsvis bageste sidepaneler samt
skilugen. Fjernbetjeningen låser ikke
handskerummet.
Oplåsning – oplåser dørene, bagagerumsklappen, opbevaringsrummene
(aflåseligt ekstraudstyr) i dørpaneler
henholdsvis bageste sidepaneler samt
skilugen. Fjernbetjeningen låser ikke
handskerummet op.
Tryghedsbelysning – bruges til at tænde
bilens belysning på afstand, f.eks. af en
fører, som nærmer sig en låst bil og vil
have den oplyst.
C70 w540.book Page 91 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Tryk på fjernbetjeningens gule knap for
at tænde interiørlys, positions-/parkeringslys, nummerpladelys og lygter i
sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen
slukkes automatisk efter 30, 60 eller
90 sekunder. Vedrørende tidsindstilling,
se s. 59.
4. Bagagerumsklap – Et tryk på knappen
låser kun bagagerumsklappen op.
OBS! Funktionen åbner ikke bagagerumsklappen.
5.
Panikfunktion – Bruges til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en
nødsituation. Hvis den røde knap holdes
inde i mindst 3 sekunder eller trykkes
ind 2 gange i løbet af 3 sekunder,
aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i
mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra
efter 30 sekunder.
Såkaldt privatlåsning1 låser de fleste af bilens
forskellige opbevaringsrum, og er tænkt til
brug:
• når bilen efterlades på service, hotel eller
lignende, for at forhindre adgang til
opbevaringsrummene
• når bilen efterlades ved normal brug, med
en øget beskyttelse mod adgang til bilens
opbevaringsrum
Privatlåsning fungerer med såvel åben som
lukket kaleche.
Hvis man aktiverer privatlåsningen (se s. 92)
kan fjernbetjeningen (uden nøglebladet) kun
bruges til at låse dørene op og til at køre
bilen.
OBS! Med fjernbetjeningens aftagelige
nøgleblad kan også dørene låses op (uden at
centrallåsen aktiveres). Alarmen udløses i så
fald og skal slås fra, se s. 100.
Nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
– Skub den fjederbelastede spærre (1) til
side, samtidig med at nøglebladet (2)
trækkes ud.
Isætning af nøgleblad
Udvis forsigtighed, når nøglebladet sættes
tilbage på sin plads i fjernbetjeningen.
– Hold fjernbetjeningen med den spidse
ende nedad, og lad nøglebladet glide ind i
sporet.
– Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret stilling. Der høres et klik.
Nøglebladet kan tages ud fra fjernbetjeningen og bruges separat. Hvis én af dørene
kun låses med nøglebladet, låses kun den
pågældende dør.
1.
Ekstraudstyr.
91
C70 w540.book Page 92 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
1. Låsepunkter for fjernbetjening og
nøgleblad, uden privatlåsning aktiveret.
A.
B.
F.
G.
døre
ratlås
skiluge
bagagerumsklap
2. Låsepunkter for fjernbetjening med ekstraudstyr låsbare opbevaringsrum.
A.
B.
D.
E.
F.
G.
døre
ratlås
opbevaringsrum i dørpaneler
opbevaringsrum i bageste sidepaneler
skiluge
bagagerumsklap
For beskrivelser af de forskellige opbevaringsrum, se s. 82.
92
C70 w540.book Page 93 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
– Tryk nøglebladet tilbage på plads.
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på en
miljøvenlig måde.
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
informationssymbolet, og FJERNBATTERI
LAV SPÆNDING vises på displayet.
Skift af batteri i fjernbetjening
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2032, 3 V).
– Træk nøglebladet ud.
– Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og skru skruen (1) ud med en lille
skruetrækker.
– Løft dækslet af.
– Se nøje efter, hvor batteriets + og – side
befinder sig på dækslet inderside.
– Frigør batteriet (2) og udskift det. Undgå
at berøre batteriet og dets kontaktflader
med fingrene.
– Sæt dækslet på igen, og skru det fast.
93
C70 w540.book Page 94 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr på visse markeder)
Nøglefrit låse- og startsystem
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er
tilstrækkeligt, at man har fjernbetjeningen
med sig i lommen eller i tasken.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen,
f.eks. med indkøbsposer i den ene hånd og et
barn i den anden. Man slipper for at skulle
hente fjernbetjeningen frem eller lede efter
den.
Bilens to fjernbetjeninger har nøglefri
funktion. Der kan bestilles flere, og systemet
kan håndtere op til 6 fjernbetjeninger med
nøglefri funktion.
94
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at man kan åbne en dør eller bagagerumsklappen, skal der være en fjernbetjening
højst ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller
bagagerumsklap.
Det betyder, at den som vil låse eller åbne en
dør, skal bære fjernbetjeningen på sig. Man
kan ikke låse eller åbne en dør, hvis fjernbetjeningen befinder sig på den anden side af
bilen.
De grå felter på illustrationen viser det
område, der dækkes af systemets antenner.
Hvis der er nogen, der forlader bilen og tager
en fjernbetjening med nøglefri funktion med
sig, vises en advarsel på informationsdis-
playet, samtidig med at der afgives en hørbar
påmindelse. Advarselsmeddelelsen
forsvinder, når fjernbetjeningen er bragt
tilbage til bilen, eller når startknappen er
drejet til stilling 0. Advarslen fremkommer
kun, hvis startknappen står i stilling I eller II,
efter at en dør er blevet åbnet eller lukket.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen forsvinder, når et af følgende
er sket:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• startknappen er drejet til stilling 0
• READ-knappen er blevet trykket ind.
C70 w540.book Page 95 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr på visse markeder)
OBS! Alarmen udløses, og skal slås fra,
se s. 100.
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
Hvis en fjernbetjening med nøglefri funktion
efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende
åbne døren.
Elbetjent sæde (ekstraudstyr) –
hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen
Hvis flere personer med fjernbetjening der
har nøglefri funktion, stiger ind i bilen, får den
der først åbner døren, sin indstilling af førersædet og sidespejlene.
Hvis der er nogen der bryder ind i bilen og
finder fjernbetjeningen, kan den aktiveres og
bruges igen. Håndter derfor alle fjernbetjeninger med samme forsigtighed.
Låsning
Forstyrrelser i fjernbetjeningens
funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter.
Undgå derfor at placere fjernbetjeningen i
nærheden af en mobiltelefon, metalgenstande eller f.eks. i en mappe af metal.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på
normal måde. Se s. 90.
Lås dørene og bagagerumsklappen på
følgende måde:
Oplåsning
Lås bilen op på følgende måde:
– åbn en af dørene med håndtaget, eller
åbn bagagerumsklappen ved at trykke på
knappen.
Oplåsning ved hjælp af nøglebladet
Hvis den nøglefri funktion i fjernbetjeningen
af en eller anden grund ikke fungerer, kan
førerdøren (centrallåsen aktiveres ikke) åbnes
på følgende måde:
– tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Både dørene og bagagerumsklappen skal
være lukket, inden låseknappen trykkes ind,
ellers låses de ikke.
En diode på den respektive dørs inderside
tændes, se s. 96.
Personlige indstillinger af
Keyless drive
De nøglefri funktioner kan tilpasses efter ens
eget ønske. Hvordan personlige indstillinger
foretages, fremgår af s. 58.
– frigør forsigtigt plastdækslet på
håndtagets højre del ved at føre nøglebladet ind i hullet på plastdækslets
underside.
– lås døren op med nøglebladet.
95
C70 w540.book Page 96 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning/oplåsning udefra
Ved at bruge fjernbetjeningen kan man låse/
oplåse dørene og bagagerumsklappen
samtidigt. Dørene kan låses op med det løse
nøgleblad.
ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at man kan blive låst
inde i bilen, hvis den låses udefra.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes inden 2 minutter efter
oplåsning, låses de automatisk alle igen.
Denne funktion sikrer, at man ikke kommer til
at efterlade bilen ulåst. Vedr. biler med alarm
henvises til s. 99.
Oplåsning af
bagagerumsklappen
Gør følgende for kun at låse bagagerumsklappen op:
– Tryk på fjernbetjeningens knap for
bagagerumsklappen.
Hvis dørene er låst, når bagagerumsrumklappen lukkes, forbliver bagagerumsklappen
ulåst, indtil bilen låses med fjernbetjeningen
eller indefra.
96
Låsning/oplåsning indefra
Låsningsindikering
Ved hjælp af låseknappen ved døråbningshåndtaget kan samtlige sidedøre og bagagerumsklappen låses eller låses op samtidigt.
En diode på den respektive dørs inderside
lyser i ca. fem minutter, efter at bilen er låst
med fjernbetjeningen eller med Keyless drivesystemet (se s. 95).
Oplåsning
– Tryk på låseknappens øverste del.
Låsning
– Tryk på låseknappens nederste del. Ved
at trække to gange i håndtaget kan
dørene låses op og åbnes indefra.
Når bilen låses indefra, mens bilen er i gang,
lyser dioderne kontinuerligt.
C70 w540.book Page 97 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Mekanisk åbning af
bagagerumsklappen
Hvis bilens elektriske system midlertidigt er
ude af funktion, kan bagagerumsklappen
åbnes mekanisk.
– Åbn låget på tunnelrummet og løft gummimåtten, der ligger i bunden, for at komme
til nøglehullet.
– Stik nøglebladet ind, og drej 90 grader
højre om.
Låsning af handskerum
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad.
– Handskerummet låses op (1) ved at dreje
nøglen en kvart omgang (90 grader)
venstre om. I oplåst stilling står nøglehullet i lodret retning.
– Handskerummet låses (2) ved at dreje
nøglen en kvart omgang (90 grader) højre
om. I låst stilling står nøglehullet i vandret
retning.
For aktivering af privatlåsningsfunktionen,
se s. 92.
97
C70 w540.book Page 98 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Dioden i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. På displayet
vises der en meddelelse, så længe nøglen
sidder i tændingslåsen. Næste gang
tændingen slås til, aktiveres sensorerne igen.
Blokeret låsestilling
Blokeret låsestilling betyder at dørene ikke
kan åbnes indefra, hvis de er låst. Funktionen
aktiveres med fjernbetjeningen. Blokeret
låsestilling træder i kraft 25 sekunder efter, at
dørene er låst. Bilen kan kun låses med fjernbetjeningen ved blokeret låsestilling. Dørene
kan også åbnes udefra med nøglen.
ADVARSEL!
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet.
1.
2.
Frakobling af sensorer
Plads til kontakt eftermonteret tilbehør.
Midlertidig frakobling af blokeret
låsestilling og evt.
alarmsensorer
Hvis der er nogen i bilen, og dørene alligevel
skal låses udefra, kan blokeret låsestilling
deaktiveres.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knappen (1).
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne
samtidigt.
98
C70 w540.book Page 99 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr visse lande)
OBS! Forsøg ikke selv at reparere eller
ændre komponenter, der indgår i alarmsystemet. Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser for forsikringsbetingelserne.
Alarmsystem
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
• dør, motorhjelm eller bagagerumsklap
åbnes
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for
påvirkning
• når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en
bevægelsessensor)
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor)
• når batterikablet frakobles
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
OBS! Når kalechen er lukket, fungerer
alarmen på samme måde, som når kalechen
er åben. Dvs., at en bevægelse, som
registreres i passagerrummet, udløser en
alarm.
Tilkobling af alarmfunktion
– Tryk på LOCK-knappen på fjernbetjeningen. Et langt blink fra bilens afvisere
bekræfter, at alarmen er tilkoblet, og at
alle døre er låst.
Frakobling af alarmfunktion
Alarmdiode på instrumentpanelet
En diode på instrumentpanelet viser alarmsystemets status:
• Dioden slukket – alarmen er frakoblet.
• Dioden blinker en gang i sekundet –
alarmen er tilkoblet.
• Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil tændingen slås til –
alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
– Tryk på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. To korte blink fra bilens afvisere
bekræfter, at alarmen er frakoblet, og at
alle døre er låst op.
Automatisk tilkobling af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af sidedørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter
frakobling af alarmen (og bilen er låst op med
fjernbetjeningen), tilkobles alarmen
automatisk igen. Samtidig låses bilen.
Hvis alarmsystemet ikke fungerer korrekt, skal
man lade et autoriseret Volvo-værksted
undersøge bilen.
99
C70 w540.book Page 100 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr visse lande)
drive skal knappen først fjernes ved at
trykke spærren ind og trække ud.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den
har sit eget batteri, der træder i funktion,
hvis bilens batteri ikke er tilstrækkeligt
opladet eller afbrydes.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen frakobles.
Afprøvning af alarmsystemet
Annullering af udløst alarm
– Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK-knap,
eller sæt nøglen i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres og bilen startes på følgende måde:
– Åbn førerdøren med nøglebladet.
Alarmen udløses, og sirenen lyder.
– Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
Alarmen annulleres. Alarmdioden blinker
hurtigt, indtil startnøglen drejes til
stilling II. På biler udstyret med keyless
100
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Slå alarmen til. Dette bekræftes ved, at
dioden blinker langsomt.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv kabinens bevægelsessensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. En
sirene skal nu gå i gang, og samtlige
afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førersiden.
– Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og samtlige afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
– Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og
lås dørene med knappen på fjernbetjeningen.
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der skal nu lyde en
sirene, og alle afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
C70 07 Starting and driving w540.fm Page 101 Wednesday, October 19, 2005 10:11 AM
Start og kørsel
Generelt
Brændstofpåfyldning
Start bilen
Keyless drive (ekstraudstyr på visse markeder)
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bremsesystem
Stabilitetssystem
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Trækanordning (ekstraudstyr)
Delelig trækkrog (ekstraudstyr)
Lastning
Tilpasning af lyskegle
102
103
105
107
108
110
113
115
117
119
121
122
124
126
131
132
101
C70 w540.book Page 102 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og at afpasse køremåden og hastigheden efter den aktuelle situation.
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
• Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
• En kold motor bruger mere brændstof
end en varm.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration
og kraftig opbremsning.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
• Undgå at køre med åbne ruder.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil
reagerer.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn, ekstrem varme eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes.
Undgå overophedning af
kølesystemet
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
102
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt
høje temperaturer.
Undgå overophedning af motoren
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. under kørsel med
anhænger eller campingvogn i bakket
terræn. I givet fald kan olietemperaturen
blive for høj.
Åben bagagerumsklap
Kør ikke med åben bagagerumsklap. Hvis det
er nødvendigt at køre med klappen åben på
en kort strækning, skal følgende iagttages:
– Luk alle ruder.
– Ret luften mod ruder og gulv, og lad
blæseren arbejde med højeste hastighed.
ADVARSEL!
Kør ikke med bagagerumsklappen åben,
da man ellers risikerer, at der suges giftige
gasser ind i bilen gennem bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster
batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen stå i stilling II, når motoren er
standset. Brug i stedet stilling I - så bruges
der mindre strøm. 12-volts kontakten i
bagagerummet er stadig strømførende, selv
når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger meget
strøm:
• kabineventilator
• forrudeviskere
• audioanlæg (høj lydstyrke)
• parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
der belaster det elektriske system. Brug ikke
funktioner, der bruger meget strøm, når
motoren ikke er i gang.
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på displayet. Energisparefunktionen slår
visse funktioner fra eller reducerer belastningen på batteriet, f.eks. ved at reducere
kabineblæserens hastighed eller slukke for
lydanlægget. Lad batteriet op ved at starte
motoren.
C70 w540.book Page 103 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Sæt dækslet på igen efter påfyldning, og drej
det, indtil der høres ét eller flere tydelige klik.
Påfyldning af brændstof
Påfyld brændstof, indtil pumpen slår fra. Hvis
der påfyldes for meget i varmt vejr, kan det
løbe over.
Der må ikke bruges brændstof af lavere
kvalitet end angivet på s. 210, da dette kan
have negativ indvirkning på motoreffekten og
brændstofforbruget.
Sluk for den brændstofdrevne parkeringsvarmer inden brændstofpåfyldning.
Tankdækselklap
Åbning fra kabine
Klappen kan kun åbnes, når motoren ikke er i
gang. Tankdækselklappen befinder sig på
bilens højre side.
– Tryk på knappen på belysningspanelet,
se s. 46.
Lukning
– Tryk klappen ind, indtil der høres en
klikkende lyd.
ADVARSEL!
Åbning fra bagagerum
Manuel åbning af tankdækselklappen sker
lettest, når kalechen er lukket, og foretages
når åbning fra kabinen ikke er mulig.
– Fjern dækslet som dækker lygtehuset på
højre side i bagagerummet.
– Træk i snoren, som er ophængt på
krogen.
– Når tankdækselklappen er åbnet, skal
snoren og dækslet sættes på plads igen.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning, da ringesignalerne kan
danne gnister og antænde benzindampene, som igen kan medføre brand og
personskade.
Tankdæksel
Drej tankdækslet, indtil der mærkes
modstand. Drej forbi modstanden til stop.
Tag dækslet ud, og anbring det på indersiden
af klappen.
103
C70 w540.book Page 104 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Benzin
Vigtigt!
Benzinen må ikke tilsættes rensende
tilsætningsstoffer, medmindre det
anbefales af Volvo.
104
C70 w540.book Page 105 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Start bilen
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart for
visse motortyper højere end normalt. Volvo
stræber efter at minimere udstødningsforureningen ved så hurtigt som muligt at få
motorens udstødningsrensesystem op på
den rette driftstemperatur.
OBS! Ved koldstart kan omdrejningstallet
være mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette gøres for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforurening og skåner miljøet.
ADVARSEL!
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel, eller når bilen bugseres. Under
bugsering skal startnøglen stå i stilling II,
da ratlåsen ellers kan tilkobles, hvilket gør
bilen umulig at styre.
Inden motoren startes
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen).
Automatgearkasse:
– Startnøglen skal stå i stilling II. Træd
bremsepedalen ned, og sæt gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse:
– Sæt gearstangen i frigear, og hold
koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er
særlig vigtigt i meget koldt vejr.
Start af motor
Benzinmotor:
– Drej startnøglen til stilling III. Hvis motoren
ikke starter i løbet af 5–10 sekunder, skal
nøglen slippes, og et nyt startforsøg
gøres.
Autostart (T5 automat)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
(eller startknappen på biler med Keyless
drive, se s. 107), ikke at holdes i startstilling
(stilling III), indtil motoren er startet. Drej
startnøglen til startstilling og slip den. Startmotoren arbejder derefter automatisk (op til
10 sekunder), indtil motoren er startet.
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl.
ADVARSEL!
Volvo kan levere gulvmåtter, som er
specielt fremstillet til din bil. De skal være
forsvarligt fastgjort i clipsene på gulvet, så
de ikke kan glide og komme i klemme ved
og under pedalerne på førerpladsen.
105
C70 w540.book Page 106 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Start bilen
Start- og ratlås
0 – Låsestilling
Ratlåsen låser rattet, når
nøglen tages ud.
I – Radiostilling
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
II – Kørselsstilling
Nøglens stilling under
kørsel. Bilens elektriske
anlæg er tilkoblet.
III – Startstilling
Startmotoren kobles ind.
Når nøglen slippes, fjedrer
den automatisk tilbage til
kørselsstilling, når motoren
er startet.
Hvis nøglen står i en mellemstilling, høres en
tikkende lyd. I givet fald skal nøglen drejes
til II og tilbage for at komme af med lyden.
Når ratlåsen er tilkoblet
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, vises der
106
muligvis en advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, og bilen kan ikke startes.
– Tag nøglen ud, og drej rattet, så
spændingen udløses.
– Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
ADVARSEL!
Tag aldrig startnøglen ud af startlåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres.
Ratlåsen aktiveres og bilen kan ikke
styres.
ADVARSEL!
Tag altid startnøglen ud af startlåsen, når
bilen forlades, især hvis der er børn i bilen.
Kontrollér, at ratlåsen er tilkoblet, når bilen
forlades - derved mindskes risikoen for, at
den bliver stjålet.
C70 w540.book Page 107 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Keyless drive (ekstraudstyr på visse markeder)
Start af bilen
I stedet for startnøglen sidder der en
startknap i tændingslåsen, se s. 90. Knappen
bruges på samme måde som nøglen. Den
eneste forskel er, at bilen kun kan startes, hvis
enten koblingspedalen (bil med manuel
gearkasse) eller bremsepedalen (bil med
automatgearkasse) holdes nedtrådt. Dette er
af sikkerhedsgrunde.
Startknap eller startnøgle
Bilen kan startes enten med knappen eller
med nøglen.
Sådan tages knappen ud:
– Tryk spærren ind, og træk knappen ud.
En yderligere betingelse for, at bilen kan
starte, er at dens passive fjernbetjening/
nøgle befinder sig i kabinen eller bagagerummet.
– Træd koblings- eller bremsepedalen ned.
– Tryk startknappen ind, og drej til
stilling III.
107
C70 w540.book Page 108 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearstillinger, 5 gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som
muligt så ofte som muligt.
Bakgearsspærring, 5 gear
Sæt kun bilen i bakgear, når bilen holder
stille. For at kunne sætte bilen i bakgear skal
gearstangen først føres til stilling N. Det er
således ikke muligt at vælge bakgear direkte
fra 5. gear pga. bakgearsspærren.
Gearstillinger, 6 gear (benzin)
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som
muligt så ofte som muligt.
Det kan være vanskeligt at finde 5. og 6. gear,
når bilen holder stille, da bakgearsspærren
(der forhindrer sidebevægelsen) da ikke er
aktiveret.
108
C70 w540.book Page 109 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Bakgearsspærring, 6 gear
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
OBS! Bakgearet er blokeret elektronisk, hvis
bilen bevæger sig hurtigere end ca. 20 km/t.
109
C70 07 Starting and driving w540.fm Page 110 Wednesday, July 20, 2005 2:14 PM
Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Ved start ved lave temperaturer kan
gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes,
at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer. For at reducere motorens udslip af
udstødningsgasser skiftes der til højere gear
senere end normalt, hvis motoren startes ved
lave temperaturer.
OBS! Alt efter motorens temperatur ved start
er omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks en
automatisk nedgearing, hvilket kaldes
kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdownstillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning har gearkassens
styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der
forhindrer kickdown.
Kickdown-funktionen kan ikke benyttes i
manuel gearstilling (Geartronic).
Sikkerhedssystem
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
110
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stilling P. I alle andre
stillinger er nøglen spærret.
Parkeringsstilling (P-stilling)
Stillestående bil med motoren i gang:
– Hold foden på bremsepedalen, når
gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling P
til de øvrige gearstillinger skal startnøglen stå
i stilling II og bremsepedalen være trådt ned.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen
har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset
om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret i N-stilling.
OBS! For at kunne føre gearvælgeren fra
stilling N til en anden gearstilling skal bremsepedalen være trådt ned, og startnøglen skal
stå i stilling II.
C70 w540.book Page 111 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearspærring
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatiske gearstillinger
I visse tilfælde skal bilen kunne flyttes, selvom
den ikke kan køres, f.eks. når startbatteriet er
afladet. Sådan flyttes bilen:
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller
når bilen holder parkeret.
– Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens panel sidder der en lille klap. Træk
dens bageste kant op.
– Før nøglebladet fra fjernbetjeningen i
bund, tryk det ned, og hold det nede.
Derefter kan gearstangen flyttes ud af
P-stillingen.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem R, N
og D.
OBS! Bremsepedalen skal trykkes ned for at
stille gearstangen i P-stilling.
Vigtigt!
Bilen skal holde stille, mens stilling P
vælges.
I stilling P er gearkassen mekanisk spærret.
Træk altid parkeringsbremsen ved parkering.
111
C70 w540.book Page 112 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Automatgearkasse
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
OBS! Geartronic indeholder to sikkerhedsfunktioner:
N – Neutral stilling
N er neutral stilling. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen, når bilen holder stille med
gearvælgeren i stilling N.
D – Kørestilling
D er den normale kørselsstilling. Op- og
nedgearing mellem alle gear sker automatisk,
afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når D vælges fra stilling R.
• Geartronic tillader ikke nedgearing/
kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis
føreren alligevel forsøger at foretage en
sådan nedgearing, sker der ikke noget man bliver i det aktuelle gear.
• For at undgå ryk og motorstop skifter
Geartronic automatisk ned, hvis føreren
lader farten falde mere, end hvad der er
passende for det valgte gear.
Manuelle stillinger (Geartronic)
W – Vinter
Med W-knappen ved siden
af gearstangen kobles
vinterprogrammet W til og
fra. På kombinationsinstrumentet vises symbolet W,
når vinterprogrammet er
For at komme fra den automatiske kørselsstilling, D, til en manuel stilling skal gearvælgeren føres til stilling M. For at komme fra
stilling M til automatisk kørselsstilling D skal
gearvælgeren føres til stilling D.
Under kørsel
Manuel gearstilling kan vælges når som helst
under kørslen. Det valgte gear er låst, så
længe der ikke vælges et andet gear.
Hvis man stiller gearvælgeren på – (minus),
skifter bilen et trin ned, samtidig med at der
bremses med motoren, hvis man slipper
speederen. Hvis gearvælgeren føres til
+ (plus), skiftes der et trin op.
Det valgte gear vises på kombinationsinstrumentet (se s. 39).
112
aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i et
højere gear for at gøre det lettere at komme i
gang i glat føre. De lavere gear aktiveres kun
ved kickdown, når vinterprogrammet er valgt.
Programmet W kan kun vælges i stilling D.
C70 w540.book Page 113 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Bremsesystem
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med standset
motor, skal der trædes ca. fem gange
hårdere på bremsepedalen, end når motoren
er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Da bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
OBS! Ved bremsning med motoren standset
skal der kun trædes én gang hårdt og
bestemt, ikke flere gange.
ADVARSEL!
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse. Bremsepedalen går længere ned og kan føles
blødere end normalt. Der kræves et hårdere
pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver våde, hvis man
kører i kraftig regn, gennem vandpytter, eller
når man vasker bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i så fald
ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene
blokerer under opbremsning.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningerne op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
På denne måde bevares styreegenskaberne,
og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Hvis bremserne belastes hårdt
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal man skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Brug samme gear ned ad bakke som op ad
bakke. På denne måde udnyttes motorbremsen mere effektivt, og fodbremsen skal
kun bruges i korte perioder.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, som kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
• Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes nu pulseringer.
• Styr bilen i kørselsretningen. Slip ikke
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige
vejrforhold.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
• i ca. 2 sekunder, når bilen startes, hvis
ABS-systemet pga. en fejl er koblet fra.
Bremsekredsforstærkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Når man har
brug for hurtig opbremsning, opnås den fulde
bremseeffekt med det samme. Funktionen
113
C70 w540.book Page 114 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Bremsesystem
mærker, når der foretages en kraftig
opbremsning ved at registrere, hvor hurtigt
bremsepedalen trædes ned. Gennemfør
bremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
pedalen lettes. Funktionen er altid aktiv og
kan ikke kobles fra.
– Slip fodbremsen, og bekræft at bilen står
stille.
– Sæt gearvælgeren i stilling:
1 ved manuel gearkasse
P ved automatgearkasse
Parkering på skråninger
• Parkeres bilen op ad bakke: drej hjulene i
retning væk fra fortovskanten.
• Parkeres bilen ned ad bakke: drej hjulene
i retning henimod fortovskanten.
Slippe parkeringsbremse
ADVARSEL!
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidig, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, bør man forsigtigt køre til
nærmeste autoriserede Volvo-værksted
for at få bremsesystemet kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Parkeringsbremse
(håndbremse)
Armen er placeret mellem forsæderne. Parkeringsbremsen virker på baghjulene, når den
er trukket. Advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket. Træk derfor altid
parkeringsbremsen til endestillingen.
OBS! Lampen lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
Trække parkeringsbremsen
– Tryk fodbremsen godt ned.
– Træk parkeringsbremsen til endestillingen.
114
– Tryk fodbremsen godt ned.
– Træk parkeringsbremsen lidt opad, tryk
knappen ind, slip parkeringsbremsen og
slip knappen.
C70 w540.book Page 115 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Stabilitetssystem
Når systemet arbejder, kan det virke, som om
bilen ikke reagerer normalt på gasgivning.
Dette skyldes, at systemet registrerer
friktionen mod vejbanen og lader de
forskellige funktioner i stabilitetssystemet
træde i kraft.
Bilen er udstyret med dynamisk stabilitets- og
traktionskontrol-funktion (DSTC), som består
af følgende funktioner/dele:
• TC
• AYC
• SC
Traktionskontrol-funktion –
Traction Control (TC)
Traktionskontrol-funktionen overfører kraft fra
det drivhjul, som spinder mod vejbanen til det
drivhjul, som ikke spinder. For at øge
fremkommeligheden skal speederen muligvis
trædes længere ned end normalt. Når traktionskontrollen arbejder, kan der høres en
pulserende lyd. Det er helt normalt. Traktionskontrol-funktionen er mest aktiv ved lave
hastigheder. Funktionen kan ikke frakobles.
føles bremsepedalen hårdere end normalt,
ligesom der høres en pulserende lyd.
Anti-udskridningsfunktionen er altid aktiv og
kan ikke frakobles.
Antispindfunktion –
Spin Control (SC)
Antispindfunktionen forhindrer, at drivhjulene
spinder mod vejbanen under acceleration.
Den forbedrer køresikkerheden i glat føre.
Ved kørsel med f.eks. snekæder, i dyb sne
eller i dybt sand kan det være en fordel at
frakoble antispindfunktionen for at øge
trækkraften.
Deaktiveringen sker i menusystemet på informationsdisplayet, hvor der er to valg:
• DSTC TIL – antispindfunktionen er
aktiveret.
• DSTC SPINKONTROL FRA – antispindfunktionen er deaktiveret.
Aktivere/deaktivere antispindfunktion
– Drej fingerhjulet (A), indtil DSTC-menuen
vises.
– Hold RESET (B) ind, indtil DSTC TIL eller
DSTC SPINKONTROL FRA vises.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
antispindfunktionen deaktiveres.
Anti-udskridningsfunktion –
Active Yaw Control (AYC)
Anti-udskridningsfunktionen bremser ved
udskridning automatisk ét eller flere hjul for at
stabilisere bilen. Hvis man samtidig bremser,
115
C70 w540.book Page 116 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Stabilitetssystem
Symboler på
kombinationsinstrumentet
Symbolet tændes og slukkes
igen efter ca. 2 sekunder
Symbolet tændes for systemkontrol, når bilen startes.
Blinkende advarselssymbol
SC-funktionen arbejder for at
forhindre, at bilens drivhjul spinder.
TC-funktionen arbejder for at
forbedre bilens trækkraft. AYC-funktionen
arbejder for at forhindre udskridning.
Informationssymbolet lyser
konstant
TRAKTIONSKONTROL MIDLER
TIDIG FRA vises på informationsdisplayet sammen med symbolet. TCfunktionen er midlertidigt reduceret pga. for
høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Informationssymbolet lyser
konstant
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET vises på informationsdisplayet sammen med symbolet. DSTCsystemet er frakoblet pga. fejl.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
116
– Start motoren igen.
– Hvis advarselssymbolet forbliver tændt,
bør man køre til et værksted for at få
systemet kontrolleret.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber kan ændre sig,
hvis DSTC-systemet reduceres. Tag altid
normale forholdsregler for sikker kørsel i
sving og i glat føre.
C70 w540.book Page 117 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Al anden lyd fra audiosystemet dæmpes
automatisk ved høj lydstyrke.
Systemet er altid aktivt, når bilen startes, og
meddelelsen "Parkeringshjælp aktiv,
deaktiver med Exit" vises på audiodisplayet.
ADVARSEL!
Parkeringshjælp foran og bagved.
Generelt
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp ved
parkering, idet et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved1, desto tættere bliver lydsignalerne.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen
konstant. Hvis der er en forhindring både
bagved og foran bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
1.
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved
parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere genstande. Man må være
opmærksom på børn eller dyr, der kan
tænkes at opholde sig i bilens nærhed.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m.
OBS! Ved kørsel med f.eks. anhænger eller
cykelholder på trækkrogen skal systemet
frakobles, ellers vil sensorerne reagere på
dem.
Parkeringshjælpen bag slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der bruges
originalt Volvo-anhængerkabel.
Frakobling og gentilkobling af
parkeringshjælp
Parkeringshjælpen kan frakobles ved at
trykke på EXIT på kontrolpanelet, se s. 58.
Derefter vises "Parkeringshjælp deaktiveret,
aktiver med Enter" på audiodisplayet. Parkeringshjælpen kan tilkobles igen ved at trykke
på ENTER på kontrolpanelet. Derefter vises
"Parkeringshjælp aktiv, deaktiver med Exit"
på audiodisplayet.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælp foran er tilkoblet ved hastigheder under 15 km/t, også ved bakning.
Lydsignalet kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Parkeringshjælp bagved tilkobles ved valg af
bakgear. Hvis systemet er slået fra, vises
teksten "Parkeringshjælp deaktiveret, aktiver
med Enter" på displayet, så snart der vælges
bakgear.
Lydsignalet kommer fra den bageste
højttaler.
Under forudsætning af, at der er
monteret parkeringshjælp både for og
bag.
117
C70 w540.book Page 118 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Visning af fejl i systemet
Informationssymbolet lyser
konstant
PARK.ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET vises på informationsdisplayet midt på kombinationsinstrumentet
sammen med symbolet.
Parkeringshjælp-sensorer.
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
Is og sne på sensorerne kan få dem til at
reagere fejlagtigt.
Vigtigt!
Under bestemte omstændigheder kan
parkeringshjælpesystemet afgive falske
advarselssignaler, der forårsages af
eksterne lydkilder, som afgiver de samme
ultralydfrekvenser, som systemet arbejder
med. Eksempler på den type kilder er bl.a.
signalhorn, våde dæk på asfalt, pneumatiske bremser, udstødningsrør på motorcykler m.m. Det betyder ikke fejl på
systemet.
118
C70 w540.book Page 119 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bilen må aldrig bugseres i gang
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal man bruge et startbatteri. Bilen
må aldrig bugseres i gang.
Vigtigt!
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Bugsering
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
– Sæt startnøglen i tændingslåsen i
stilling II, og udløs ratlåsen så bilen kan
styres. Se s. 105.
– Startnøglen skal blive siddende i stilling II
under hele bugseringen.
Automatgearkasse
– Før gearvælgeren til stilling N.
Manuel gearkasse
– Sæt gearstangen i frigear.
– Bugsertovet skal hele tiden være strakt
for at undgå pludselige ryk. Hold foden på
bremsepedalen.
Biler med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand af 80 km.
ADVARSEL!
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering.
Startnøglen skal stå i stilling II. Tag aldrig
startnøglen ud af tændingslåsen under
kørsel, eller når bilen bugseres.
ADVARSEL!
Når motoren ikke er i gang, fungerer
hverken bremse- eller styreservoen. Der
skal trædes ca. 5 gange hårdere på
bremsepedalen, og styringen er væsentlig
tungere end normalt.
Bjergning
En bil med automatgearkasse må ikke, hvis
den er delvist løftet, bjerges med højere
hastighed end 80 km/t. Den bør heller ikke
bjerges over længere strækninger end
80 km. Bilen skal altid bugseres fremad.
For information om bugseringsøjets placering
og fastgøringspunkter, se s. 120.
119
C70 07 Starting and driving w540.fm Page 120 Wednesday, October 19, 2005 10:13 AM
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bugseringsøje
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå. Montering af
bugseringsøjet:
– Hent bugserøjet, der befinder sig i posen
i skilemmen eller sammen med reservehjulet.
– Løsn underkanten af dækslet i kofangeren
med en skruetrækker eller en mønt 1.
– Skru bugseringsøjet godt fast, helt ind til
flangen, 2 og 3.
– Efter brug skrues bugserøjet løs og
lægges i posen, der derefter anbringes i
skilemmen eller sammen med reservehjulet. Sæt dækslet på kofangeren igen.
Bilen skal altid bjerges, så hjulene
bevæger sig fremad.
Vigtigt!
Bugseringsøjet er kun beregnet til
bugsering på vej, ikke til bjergning af en
bil der er kørt i grøften eller er kørt fast.
Tilkald professionel assistance til
bjergning.
120
C70 w540.book Page 121 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet
batteri
Hvis batteriet i bilen er afladet, kan der
"lånes" strøm fra enten et løst batteri eller fra
batteriet i en anden bil. Kontroller altid, at
klemmerne på startkablerne sidder godt fast,
så der ikke opstår gnister under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet
batteri anbefales følgende fremgangsmåde
for ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
Kontrollér, at bilerne ikke rører ved
hinanden.
– Anbring det røde startkabel mellem
hjælpebatteriets pluspol (1+) og det
afladede batteris pluspol (2+).
– Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
– Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–), der befinder sig ved venstre
fjederben.
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i højere
tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern startkablerne, først det sorte og så
det røde. Kontrollér, at klemmerne på det
sorte startkabel ikke kommer i berøring
med batteriets pluspol eller den tilsluttede
klemme på det røde startkabel.
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget - man risikerer at der opstår gnister.
ADVARSEL!
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætsningsskader. Skyl
med rigelige mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud
eller tøj. Kontakt straks læge, hvis der
kommer syrestænk i øjnene.
– Drej startnøglen til stilling 0.
– Kontrollér, at startbatteriet har en
spænding på 12 V.
– Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en
anden bil, skal denne bils motor standses.
121
C70 07 Starting and driving w540.fm Page 122 Wednesday, October 19, 2005 10:11 AM
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lastkapaciteten mindskes af tilbehør, som er
monteret på bilen, samt passagernes
sammenlagte vægt, se s. 205.
Hvis trækanordningen er monteret af et
autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen
komplet med det nødvendige udstyr til kørsel
med anhænger.
• Bilens trækanordning skal være af
godkendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af s. 138.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen1 smøres
med fedt.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
1.
122
Gælder ikke trækkuglen ved brug af
koblingshoved med svingningsdæmper.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren for motorens kølesystem bevæger
sig ind i det røde felt, skal bilen standses
og motoren arbejde i tomgang i nogle
minutter. Gearkassen reagerer via en
indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen på informationsdisplayet.
Ved overophedning frakobles bilens
aircondition-anlæg muligvis midlertidigt.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse
landes love tillader højere hastigheder.
• Gearvælgeren skal være i
parkeringsstilling P, når en bil med
automatgearkasse og tilkoblet anhænger
parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning. Gearvælgeren skal være i
parkeringsstilling P, når en bil med
automatgearkasse og tilkoblet anhænger
parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 205.
OBS! De angivne højst tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale
regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt end
den, bilen må trække.
ADVARSEL!
Anbefalingerne for anhængervægt skal
følges, da køretøjerne ellers bliver
vanskelige at styre ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
C70 07 Starting and driving w540.fm Page 123 Wednesday, October 19, 2005 10:11 AM
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Automatgearkasse, kørsel med
anhænger
Parkering på en skråning:
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen).
– Sæt gearvælgeren i parkeringsstilling P.
Start på en skråning:
– Sæt gearvælgeren i kørselsstilling D.
– Udløs parkeringsbremsen
(håndbremsen).
Stejle stigninger:
• Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på stejle stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen
i at geare op, og gearkasseolien holdes
køligere.
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid
økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger på
stigninger over 15 %.
ADVARSEL!
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive
forskubbet ved hård opbremsning og
skade personer i bilen.
123
C70 w540.book Page 124 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Trækanordning (ekstraudstyr)
Trækkroge
Trækkuglen skal med jævne mellemrum
rengøres og smøres med fedt. Når der
bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 126.
OBS! Efter brug skal kugledelen altid tages
af og opbevares i bagagerummet.
ADVARSEL!
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil
beregnede sted.
ADVARSEL!
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
124
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet
kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo.
Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
Specifikationer
Afstand A
Deleligt træk:
1150 mm
Maks. kugletryk:
75 kg
C70 w540.book Page 125 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Trækanordning (ekstraudstyr)
Afstand B
Deleligt træk:
67 mm
125
C70 w540.book Page 126 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Delelig trækkrog (ekstraudstyr)
Montering af kugledel
– Tag beskyttelsesproppen ud.
126
– Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
– Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
C70 w540.book Page 127 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Delelig trækkrog (ekstraudstyr)
– Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
– Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
– Drej nøglen venstre om til låst stilling.
– Tag nøglen ud af låsen.
127
C70 w540.book Page 128 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Delelig trækkrog (ekstraudstyr)
OBS! Kontrollér, at kugledelen sidder fast,
ved at rykke den opad, nedad og bagud. Hvis
den ikke sidder rigtigt, skal den tages af og
påsættes igen som tidligere beskrevet.
128
OBS! Anhængerens sikkerhedswire skal
fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
C70 w540.book Page 129 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Delelig trækkrog (ekstraudstyr)
Afmontering af kugledel
– Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
– Tryk låsegrebet ind, og drej det venstre
om, indtil der lyder et klik.
– Drej låsegrebet helt ned, indtil det
standser. Hold det nede, samtidig med at
kugledelen trækkes bagud og opad.
129
C70 w540.book Page 130 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Delelig trækkrog (ekstraudstyr)
– Skub beskyttelsesproppen ind.
130
C70 w540.book Page 131 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten mindskes af tilbehør, som er
monteret på bilen, samt passagernes
sammenlagte vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Lastning i bagagerum
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning og losning af lange genstande.
Lang last kan skubbe gearstangen/gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder at rulle.
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
ADVARSEL!
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan i
tilfælde af en frontal kollision med en
hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL!
• Anbring aldrig last højere end ryglænet.
• Hvis lasten anbringes ved sidepanelerne, risikerer man, at beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggen i loftet
udebliver eller reduceres, se s. 21.
• Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive
forskubbet ved hård opbremsning og
skade personer i bilen.
• Bred last bør placeres i midten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt
som muligt.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
For yderligere information om lastning,
se s. 84.
131
C70 w540.book Page 132 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
A. Lyskegle for venstrekørsel B. Højrekørsel.
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle ændres. Den
rette lyskegle giver også et mere effektivt lys
ud i vejkanten.
Halogenlys.
Forlygter med halogenlys
Indstillingsanordningen på forlygten skal stå i
stilling (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
stilling (B) ved højrekørsel.
Bi-Xenon-lys.
Forlygter med Bi-Xenon-lys
Indstillingsanordningen på forlygten skal stå i
stilling (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
stilling (B) ved højrekørsel.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-forlygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
132
C70 w540.book Page 133 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Generelt
Tryk i dæk
Advarselstrekant og reservehjul (ekstraudstyr)
Skift af hjul
Midlertidig dæklapning
134
138
139
140
142
133
C70 w540.book Page 134 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Dækkene har stor betydning for bilens
køreegenskaber. Dæktype, dimensioner,
dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for
bilens køreegenskaber.
Ved dækskifte skal der bruges samme type
og mål og helst også samme fabrikat på alle
fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der er
angivet på dæktrykmærkaten, hvis placering
fremgår af side 138.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
215/55R16 91 W.
215
55
R
16
91
W
Sektionsbredde (mm)
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Radialdæk
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Hastighedsklasser
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
herfra er vinterdæk (både med og uden
134
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
T
H
V
W
Y
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
190 km/t
210 km/t
240 km/t
270 km/t
300 km/t
Nye dæk
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg
derfor at få så friske dæk
som muligt ved skift. Dette er især vigtigt for
vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation), angives med fire cifre, f.eks. 1502.
Dækket på illustrationen er således produceret i uge 15, år 2002.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker
ubeskadigede. Årsagen hertil er den, at dæk
ældes og nedbrydes, selvom de sjældent
eller aldrig er i brug. Deres funktion kan derfor
forringes, fordi de materialer, der indgår i
dækkene, er nedbrudt. Dækket bør derfor
ikke bruges.
Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og
dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at
dækket er uegnet til at bruges, er revner eller
misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se illustration.
C70 w540.book Page 135 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Generelt
vinterdæk skal disse altid være monteret på
alle fire hjul.
OBS! Indhent råd hos en Volvo-forhandler
om, hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500–1000 kms
blød og jævn kørsel, så piggene sætter sig
rigtigt i dækkene. Dette giver dækkene og
især piggene længere levetid.
Vigtigt!
Brug Volvos originale snekæder eller
tilsvarende, der er beregnet til den rette
bilmodel samt dækkenes og fælgenes
mål. Spørg på et autoriseret Volvoværksted.
OBS! Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når
dækket er så slidt, at der kun er 1,6 mm
tilbage, ses disse bånd tydeligt. Man bør nu
hurtigst muligt skifte til nye dæk. Husk, at dæk
med en lille mønsterdybde har meget dårligt
vejgreb i regn eller sne.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af s. 138. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene.
OBS! Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med
snekæder. Undgå at køre på underlag uden
sne, da dette slider meget hårdt på både
snekæder og dæk. Brug aldrig Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og
hjulene er for lille.
135
C70 w540.book Page 136 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Generelt
Vigtigt!
Hjulmøtrikkerne skal spændes med
90 Nm. Ved alt for hård tilspænding kan
skruesamlingen tage skade.
ADVARSEL!
Brug aldrig den lave type møtrik til aluminiumfælge, da man risikerer, at hjulet
arbejder sig løs.
1.
2.
Lav hjulmøtrik
Høj hjulmøtrik
Fælge og hjulmøtrikker
Kun fælge, der er testet og godkendt af
Volvo, og som indgår i Volvos originaltilbehørssortiment, må bruges på bilen. Der findes
to forskellige typer hjulmøtrikker, afhængigt af
om fælgene er fremstillet af stål eller
aluminium. Spænd hjulmøtrikkerne med
90 Nm, og kontrollér tilspændingsmomentet
med en momentnøgle.
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også
bruges til stålfælge.
136
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Kun den høje møtrikmodel må bruges til
aluminiumsfælge. Den adskiller sig markant
fra de øvrige møtriktyper, da den har en
roterende, konisk trykskive.
Reservehjulet "Temporary
Spare" (ekstraudstyr)
Reservehjulet1 er kun beregnet til at blive
brugt i den korte tid, det tager at få skiftet
eller repareret det almindelige hjul. Reservehjulet skal hurtigst muligt erstattes af et almindeligt hjul. Under kørsel med reservehjulet
kan bilens køreegenskaber ændres.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
Vigtigt!
Bilen må aldrig køre med mere end ét
reservehjul af typen "Temporary spare" ad
gangen.
OBS! Denne møtriktype må kun bruges til
stålfølge.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjulmøtrikker kan anvendes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælge med
låsbar hjulmøtrik bruges i kombination med
hjulkapsel, skal den låsbare hjulmøtrik
monteres på bolten nærmest luftventilen.
Ellers kan hjulkapslen ikke sættes fast på
fælgen.
1.
Visse varianter og markeder
C70 w540.book Page 137 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Generelt
Hjul skal opbevares liggende eller
hængende, ikke stående.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Sommer- og vinterhjul
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f.eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
monteres på baghjulene (for at reducere
risikoen for udskridning).
137
C70 w540.book Page 138 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Tryk i dæk
Kontrol af dæktryk
Dækkenes tryk skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. De rette dæktryk
fremgår af dæktryktabellen. De angivne tryk
gælder for kolde dæk (dvs. at dækkene har
samme temperatur som udetemperaturen).
Kørsel med forkerte dæktryk forringer bilens
køreegenskaber og kan øge slitagen på
dækkene. Allerede efter nogle kilometers
kørsel bliver dækkene varme og trykket
højere. Der må derfor ikke lukkes luft ud, hvis
trykket kontrolleres, når dækkene er varme.
Derimod skal trykket øges, hvis det er for lavt.
Anbefalet dæktryk
Dæktrykmærkaten på den venstre dørgavl
viser, hvilke tryk dækkene skal have under
forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
På mærkaten angives
1:1. Volvo originaldæk
1:2. Reservedæk
138
C70 08 Wheels and tires w540.fm Page 139 Wednesday, October 19, 2005 10:26 AM
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul (ekstraudstyr)
Advarselstrekant
Placering, værktøj til midlertidigt
dæklapningssæt.
Advarselstrekanten er placeret i bagagerummet.
Reservehjul, værktøj og
donkraft
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Bilens originale donkraft (ekstraudstyr)
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
hjulskift. Dens skrue skal altid være velsmurt.
Donkraften og hjulnøglen befinder sig i
skumblokken i bagagerummet.
– Tag advarselstrekanten ud af hylstret.
– Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Kontroller, at advarselstrekanten med hylstret
placeres i reservehjulshylsteret.
Provisorisk dæklapningssæt
For håndtering se s. 142.
139
C70 08 Wheels and tires w540.fm Page 140 Thursday, October 20, 2005 11:17 AM
Hjul og dæk
Skift af hjul
Placering, værktøj til reservehjul.
Reservehjul og værktøj (ekstraudstyr)
Reservehjulet leveres i en dækpose, som
placeres i bagagerummets reservehjulshylster. I dækkets midte befinder der sig en
sort skumblok, der indeholder donkraften og
hjulnøglen. Posens spændebånd fæstnes i to
lasteøjer på gulvet.
– Løsn de to fæstebånd som holder
dækposen fast til gulvet.
– Åbn lynlåsen i dækposen og tag
værktøjet ud.
– Løft reservehjulet ud af posen.
Defekt hjul lægges i dækposen og spændes
fast med fæstebånd. Vær omhyggelig med at
følge instruktionerne på reservehjulsposen,
når den monteres igen.
140
C70 w540.book Page 141 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Både bilen
og donkraften skal stå på et fast, vandret
underlag.
– Hent reservehjulet, donkraften og
hjulnøglen frem.
– Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis stilling P, hvis bilen har
automatgearkasse.
– Blokér foran og bag de hjul, der skal blive
på jorden. Brug kraftige træklodser eller
halvstore sten.
– Biler med stålfælge har aftagelige
hjulkapsler. Fjern hjulkapslen med enden
af hjulnøglen, eller ryk den af med
håndkraft. Når du sætter hjulkapslen på
igen skal du sørge for, at hjulkapslens
ventilhul ender midt for hjulets luftventil.
– Løsn hjulmøtrikkerne ½-1 omgang
venstre om med hjulnøglen.
– På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Drej donkraftens
fod ned, så den presses plant mod
jorden. Kontrollér, at donkraften sidder i
fastgøringspunktet, som vist på illustrationen på s. 141, og at foden befinder sig
lodret under fastgøringspunktet. Løft bilen
så højt, at hjulet er frit af jorden. Fjern
hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
Påsætning af hjul
– Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
– Sæt hjulet på, og skru hjulmøtrikkerne
fast.
– Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes
forsvarligt. Spænd til med 90 Nm.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL!
Kravl aldrig ind under bilen, mens den er
løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem
sig selv og vejbanen.
141
C70 w540.book Page 142 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
ADVARSEL!
Hvis tætningsvæsken kommer i kontakt
med huden, kan den fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal
væsken straks vaskes af med sæbevand.
Midlertidigt dæklapningssæt
Dæklapningssættet har kun til formål at
fungere som midlertidig nødreparation, så
bilen kan køre yderligere højst 200 km eller til
det nærmeste dækværksted. Tætningsvæsken kan effektivt lappe dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Generelt
Bilen leveres som standard med dæklapningssæt i stedet for reservehjul. Dæklapningssættet kan bruges til både at lappe en
punktering og kontrollere og justere
dæktrykket. Dæklapningssættet består af en
elektrisk luftkompressor og en integreret
beholder med tætningsvæske.
Placering af dæklapningssæt
Dæklapningssæt med kompressor og
værktøj er placeret i tunnelen til skirummet
se s. 86.
Vælg den 12 V-kontakt til tilslutning af
kompressoren, der er tættest på det
punkterede dæk.
142
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, henholdsvis efter brug af
dæklapningssættet.
Holdbarhedsdatoen står på kompressorens
forside, se illustration på s. 146.
Skift af dæklapningssættet se s. 146 for
information om skift af beholder.
OBS! Dæklapningssættet er kun beregnet til
lapning af et dæk med en punktering i
slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med
punktering i dæksiden. Dæk med større
revner, sprækker el.lign. skader må ikke
lappes med den midlertidige dæklap ning.
C70 w540.book Page 143 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Pumpning af luft
Hvis et hjul skal fyldes på et sted med trafik,
skal der opstilles en advarselstrekant.
Kompressoren må ikke arbejde længere end
10 minutter. Genstande med en kapacitet på
op til 50 liter kan pumpes op med kompressoren.
– Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt (2) står i stilling 0, og tag
ledningen (5) og luftslangen (4) ud af
siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til en af bilens
12 V-kontakter.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
– Start kompressoren ved at stille
kontakten (2) i stilling I.
– Pump dækket op til det på dæktrykmærkaten angivne tryk.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i stilling 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Læg det brugte dæklapningssæt under
gulvet i bagagerummet.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
143
C70 w540.book Page 144 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Lapning af et punkteret dæk
Hvis et hjul skal underkastes en midlertidig
reparation på et sted med trafik, skal der
opstilles en advarselstrekant.
– Tag etiketten (1) med den højeste tilladte
hastighed af dæklapningssættet, og
fastgør den på rattet, hvor den tydeligt
kan ses af føreren.
– Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt (2) står i stilling 0, og tag
ledningen (5) og luftslangen (4) ud af
siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til en af bilens
12 V-kontakter.
144
– Løsn sikkerhedsspærren (6), og drej den
orangefarvede del (7) 90 grader til lodret
stilling, indtil der høres et klik.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
– Start kompressoren ved at stille
kontakten (2) i stilling I. Der sker en
midlertidig trykstigning på maksimalt
4 bar, mens tætningsvæsken pumpes ind.
Efter ca. et minut falder trykket, og
manometeret viser et mere korrekt
dæktryk.
– Pump dækket til et tryk på mellem 1,8 og
3,5 bar. Hvis trykket efter 10 minutters
pumpning ikke er kommet op på 1,8 bar,
skal kompressoren standses, for at den
ikke skal blive overophedet.
– Fjern luftslangen (4) fra dækkets ventil, og
skru ventilhætten på igen. Tag
ledningen (5) ud af stikkontakten. Vip den
orangefarvede del (7) tilbage til udgangsstillingen, og fastgør spærren (6).
Dæklapningssættet skal opbevares på et
sikkert sted i bilen.
C70 08 Wheels and tires w540.fm Page 145 Wednesday, July 20, 2005 2:16 PM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
ADVARSEL!
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Vær især
opmærksom på dækkets sider - hvis der
opstår revner, ujævnheder eller lignende
skader, skal kompressoren straks
standses. Under disse omstændigheder
må man ikke køre videre - kontakt et autoriseret dækværksted.
– Kør snarest ca. 3 km med en maksimumshastighed på 80 km/t, så tætningsvæsken
tætner dækket på tilfredsstillende måde.
ADVARSEL!
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er
foretaget. Det midlertidigt lappede dæk
skal udskiftes hurtigst muligt (efter
maksimalt 200 km).
Hvis trykket er under 1,3 bar, er dækket
ikke tætnet tilstrækkeligt effektivt. I givet
fald må man ikke køre videre - kontakt et
dækværksted.
– Hvis dæktrykket er over 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det tryk, der
angives på dæktrykmærkaten (se dens
placering på s. 138). Luk luft ud med
reduktionsventilen (8), hvis dæktrykket er
for højt.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i stilling 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
OBS! Efter brug skal beholderen med
tætningsvæske og slangen udskiftes.
– Kontrollér dæktrykket igen:
OBS! Den orangefarvede del (7) må ikke slås
op, når kun kompressoren skal bruges til
påfyldning af luft.
– Slut luftslangen (4) til dækventilen. Slut
ledningen (5) til en af bilens 12 Vkontakter. Aflæs trykket på kompressoren.
145
C70 w540.book Page 146 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes inden holdbarhedsdatoen er
overskredet - se datomærkaten (1) henholdsvis efter brug af dæklapningssættet.
Efter brug skal beholderen (6) med holder (8)
og luftslange (10) udskiftes.
Udskiftningen kan enten foretages af et
autoriseret Volvo-værksted eller efter anvisningerne.
Vigtigt!
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
beholderen.
146
ADVARSEL!
Ved udskiftning af beholder må kompressoren ikke være tilsluttet 12 V-kontakten.
Udskiftning af beholder inden
holdbarhedsdatoen er overskredet
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) op.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn
sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3),
og fjern det.
– Skru beholderen (6) løs, og tag den af.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru beholderen fast.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den udskiftede beholder skal behandles som
miljøskadeligt affald.
Udskiftning af beholder og slange efter
brug
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) op.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn
C70 w540.book Page 147 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3),
og fjern det.
– Tryk knappen (8) ned, mens
beholderen (6) med holder (9) drejes
højre om. Tag dem af.
– Træk luftslangen (10) ud.
– Tør resterende tætningsvæske af med en
klud, eller skrab den af, hvis den allerede
er blevet tør.
– Montér en ny luftslange (10), og
kontrollér, at den er rigtigt placeret.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru
holderen (9) på beholderen (6), og drej
den venstre om, indtil der høres et klik.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den tomme beholder og luftslangen kan
behandles som almindeligt affald.
147
C70 w540.book Page 148 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Hjul og dæk
148
C70 w540.book Page 149 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
150
152
153
149
C70 w540.book Page 150 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan føre til
korrosion.
Vigtigt!
Undgå at spole bilen af med kalechen
nedfoldet, så der ikke kommer vand ind i
kabinen.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med koldt affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning eller bilshampoo.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Vigtigt!
Ved højtryksvask må man sørge for, at
højtryksspulerens dyse ikke kommer
tættere end 30 cm på karosseriet. Sprøjt
ikke direkte på låsene.
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens
undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
150
ADVARSEL!
Motorvask bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men det kan aldrig erstatte en vask
med håndkraft. Automatens børster kan ikke
nå alle steder.
Udvendige plastdele
Til rengøring af udvendige plastdele
anbefales et specielt rengøringsmiddel, der
fås hos autoriserede Volvo-forhandlere. Brug
aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Vigtigt!
Ved vask i vaskehal skal kalechen være
lukket. Antennen ved bagagerumsklappen bør skrues løs inden vask i
vaskehal.
Vigtigt!
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det
at håndvaske bilen i de første måneder.
ADVARSEL!
Efter vask: Foretag altid prøvebremsning
efter vask, så fugtighed og korrosion ikke
angriber bremsebelægningerne og
ødelægger bremserne. Tryk let på
bremsepedalen af og til under kørsel af
længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes bremsebelægningerne,
så de tørrer. Gør det samme efter start i
meget fugtigt eller koldt vejr.
C70 w540.book Page 151 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse
Rengøring
Elektrisk sammenfoldelig kaleche
Hvis kalechen er våd ved åbning render der
vand ind i kabinen. Vent derfor ca. 20 sekunder
efter regn eller vask, inden den åbnes.
Dækselklap
Dækselklappen (se s. 75) er følsom overfor
vand, og bør derfor tørres af med en klud, hvis
den er blevet våd.
Rengøring indvendigt
Rengøring af sikkerhedsseler
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt
rengøringsmiddel, som kan fås hos autoriserede Volvo-forhandlere. Andre kemikalier
kan ødelægge betrækkets brandhæmmende
egenskaber.
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel - den
autoriserede Volvo-forhandler har et særligt
tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen
er tør, inden den rulles ind igen.
Rengøring bør også ske med en fugtet klud.
Vigtigt!
Polering og voksning
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og
vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller
terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med
fin slibepasta (gnubning), der er beregnet til
billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt
vejledningen på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
Behandling af pletter på læder
Til snavset læderindtræk anbefales specielle
rengøringsmidler, som fås hos autoriserede
Volvo-forhandlere. Læderindtræk bør
behandles 1-2 gange om året med Volvos
læderplejesæt. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler, da de kan skade både tekstil-,
vinyl- og læderindtræk.
Behandling af pletter på plastdele og flader inde i bilen
Til rengøring af plastdele inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos autoriserede Volvo-forhandlere.
Skrab eller gnid aldrig på en plet, og brug
aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
151
C70 w540.book Page 152 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
– Rør godt i grundmalingen (primer), og
påfør malingen ved hjælp af en tynd
pensel eller en tændstik. Påfør lakken
med pensel, når grundmalingen er tør.
– Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
– Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
Lak
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb skal
lakskader udbedres med det samme. De
mest almindelige lakskader er mindre
stenslag, ridser og skader på f.eks. skærmkanter og døre.
Farvekode
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Bilens
farvekode fremgår af produktskiltet på
B-stolpen. Se side 204.
Stenslag og ridser
Inden arbejdet med udbedring af lakken
påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør
og skal have en temperatur på over 15 °C.
152
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til
pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte efter
fjernelse af snavset.
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med.
C70 w540.book Page 153 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Noget af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade.
Undervognen er beskyttet af et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i
vanger, hulrum og lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Skyl undervognen. Ved
højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen har på fabrikken fået en rustbeskyttelse,
som under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum skal efterbehandling foretages med
3 års intervaller. Lad et autoriseret Volvoværksted hjælpe med efterbehandling af
bilen.
153
C70 w540.book Page 154 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse
154
C70 w540.book Page 155 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Olier og væsker
Viskerblade
Batteri
Udskiftning af pærer
Sikringer
156
157
158
159
163
164
166
173
155
C70 w540.book Page 156 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporations forskrifter
er foretaget umiddelbart inden du overtog
bilen.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt!
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker
156
bilens elektriske system, påbegyndes eller
udføres.
Montering af ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt
derfor altid et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller
påvirker det elektriske system, monteres.
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan
indlæse detaljerede oplysninger. Disse data,
der er beregnet til brug i forskningsøjemed
for at videreudvikle sikkerheden samt til
diagnosticering af fejl i visse af bilens
systemer, kan indeholde oplysninger som
førerens og passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af
bilens forskellige systemer og moduler samt
status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller
i situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Car Corporation kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne som
følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo
Car Corporation og de autoriserede
værksteder læse og bruge oplysningerne.
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30 °C eller
over +40 °C
• kortere strækninger (kortere end 10 km)
ved lave temperaturer (under 5 °C)
Det kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
C70 w540.book Page 157 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen
påbegyndes
Batteriet
• Kontrollér, at batteriledningerne er
tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
• Batteriet må aldrig frakobles, mens
motoren er i gang (f.eks. i forbindelse
med batteriskift).
• Der må aldrig bruges hurtiglader til
opladning af batteriet. Batteriledningerne
skal være frakoblet ved opladning af
batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet
håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
ADVARSEL!
Tændingssystemet har en meget høj
effekt. Der findes livsfarlig spænding i
tændingssystemet. Tændingen skal derfor
altid være slået fra, når der udføres
arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler,
når tændingen er slået til, eller motoren er
varm.
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne
mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved
temperaturer omkring frysepunktet.
Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
ADVARSEL!
Husk, at køleventilatoren kan starte
automatisk et stykke tid efter, at motoren
er standset.
Motorvask bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
157
C70 w540.book Page 158 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
Sådan åbnes motorhjelmen:
– Træk i låsehåndtaget længst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
– Åbn motorhjelmen.
ADVARSEL!
Kontrollér, at motorhjelmen låser sig
forsvarligt, når den lukkes.
Motorrummets udseende kan variere lidt, alt
efter motorvariant. Detaljerne vist på listen er
dog i de samme positioner.
Motorrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie1
Køler
Køleventilator
Beholder til sprinklervæske
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
Påfyldning af motorolie1
8.
1.
158
Afhængig af motorvariant.
9.
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
10. Batteri
11. Relæ- og sikringsboks, motorrum
12. Luftfilter1
C70 w540.book Page 159 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
angives, ved hvilket målerniveau skift af olie
og oliefilter skal ske.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 kms intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start, og målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
Oliekvalitetsskilt i motorrummet.
Vigtigt!
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet
– se skiltet i motorrummet.
Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift
olie med regelmæssige mellemrum.
Brug af olie af lavere kvalitet end den
angivne samt kørsel med for lav oliestand
skader motoren.
Det er tilladt at bruge olie af en højere kvalitet
end den angivne. Ved kørsel under ugunstige
forhold anbefaler Volvo en olie af højere
kvalitet, end den der angives på skiltet.
Se s. 208.
Målepind, benzinmotorer.
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
Olien og oliefiltret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Vigtigt!
Ved påfyldning af olie pga. for lav
oliestand skal olien der påfyldes, have
samme kvalitet og viskositet som olien i
motoren.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres
allerede inden det første normale olieskift på
den nye bil. I Service- og garantibogen
159
C70 w540.book Page 160 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af s. 208.
Vigtigt!
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Stil bilen plant.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af s. 208.
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10–15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
160
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da
olieforbruget kan stige, hvis motoren
påfyldes for meget olie.
ADVARSEL!
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
C70 w540.book Page 161 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Vigtigt!
Det er meget vigtigt, at der bruges
kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som Volvo anbefaler. Når bilen er
ny, er den fyldt med kølevæske, som kan
klare ca. –35 °C.
OBS! Motoren må kun køre med godt fyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer
med risiko for skader (revner) i topstykket.
ADVARSEL!
Placering af beholder til sprinklervæske.
Sprinklervæske, påfyldning
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder.
Brug frostvæske om vinteren, så væsken ikke
fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
Vedr. kapacitet, se s. 209.
OBS! Bland frostvæsken med vandet inden
påfyldning, eller brug færdigblandet sprinklervæske.
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Følg vejledningen på emballagen. Det er
vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
rent vand alene. Risikoen for tilfrysning øges
med både for lille og for stor andel
kølevæske. Se kapacitetsoplysninger
på s. 209.
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så
overtrykket forsvinder.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmarkeringerne på ekspansionstanken. Hvis
systemet ikke er velfyldt, kan der opstå høje,
lokale temperaturer med risiko for skader
(revner) i topstykket. Fyld væske på, når
niveauet er faldet til MIN-markeringen.
161
C70 w540.book Page 162 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
ADVARSEL!
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
Servostyringsolie, niveaukontrol
og påfyldning
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert
andet normale serviceeftersyn.
Kontrollér niveauet ved hver service. Olieskift
kræves ikke. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske fremgår af s. 209.
På biler, som køres på en måde, så
bremserne bruges ofte og hårdt, f.eks. ved
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
1.
162
Placering afhængig af, om der er tale
om venstre- eller højrestyret variant.
Kapacitetsoplysninger og den anbefalede
oliekvalitet fremgår af s. 209.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen mister strømmen og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen
bliver så meget tungere end normalt, og der
skal bruges mere kraft til at dreje rattet.
C70 w540.book Page 163 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Udskiftning af viskerblade
– Fold viskerarmen ud, og fold viskerbladet
90 grader ud i forhold til viskerarmen.
– Træk viskerbladet af akslen, lige til siden.
– Skyd det nye viskerblad (1) ind,
90 grader i forhold til viskerarmen.
– Fold viskerbladet (2) ind under det bøjede
metalblik (3), og fold viskerarmen ned.
OBS! Viskerbladene er ikke lige lange bladet i førerens side er længere end det
andet.
163
C70 w540.book Page 164 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Batteri
OBS! Fyld aldrig til over niveaumarkeringen (A).
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Vigtigt!
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
• Sæt dækslet forsvarligt på.
OBS! Hvis batteriet aflades mange gange,
påvirkes batteriets levetid negativt.
Symboler på batteriet
Symbolerne befinder sig på batteriet.
Brug beskyttelsesbriller.
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
For at batteriet skal fungere tilfredsstillende,
bør følgende iagttages:
• Kontrollér jævnligt, at der er det rette
niveau i batterivæsken (A).
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne dækslet. Hver celle har
sin egen maksimumsniveaumarkering.
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
164
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
C70 w540.book Page 165 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Batteri
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Skru batteridækslet af.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger berøres. Dette
sikrer, at alle data i bilens elektriske
system lagres i de forskellige styreenheder.
– Tag låget af, og skru batterikassens
forside løs med en skruetrækker.
– Frigør minusledningen.
– Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
– Frigør plusledningen.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet
– Sæt batteriet på plads.
– Tilslut plusledningen.
– Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
– Tilslut minusledningen.
– Sæt batterikassens forside og låget på.
– Montér batteridækslet.
ADVARSEL!
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan
dannes, hvis startkablerne påsættes
forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til
at eksplodere. Batteriet indeholder
svovlsyre, som kan forårsage alvorlige
ætseskader. Skyl med rigelige mængder
vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt
med øjne, hud eller tøj. Ved stænk i øjnene
skal der omgående søges lægehjælp.
165
C70 w540.book Page 166 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 212.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
Almen loftsbelysning.
Læselamper.
Handskerumslys.
Blinklys, sidespejl.
Tryghedsbelysning, sidespejl.
Højt placeret bremselygte.
Vigtigt!
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene
fordampes af varmen og giver en
belægning på reflektoren, som så kan
ødelægges.
Udskiftning af pærer i forlygterne
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen
tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele
lygtehuset gennem motorrummet.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-forlygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
166
Afmontering af lygtehus:
– Tag startnøglen ud, og drej lyskontakten
til stilling 0.
– Træk lygtehusets låsestift (1) op.
– Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad (2).
– Løsn kontakten.
– Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver
ridset.
Montering af lygtehus:
– Tilslut kontakten.
– Sæt lygtehuset på plads, og montér
låsestiften. Kontrollér, at den sidder
rigtigt.
– Kontrollér lyset.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller startnøglen sættes i startlåsen.
C70 w540.book Page 167 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlys
Fjernlys
Afmontering af dæksel og pære:
Isætning af ny pære:
– Løsn hele lygtehuset.
– Bøj låsebøjlerne til siden, og tag
dækslet af.
– Frigør kontakten fra pæren.
– Frigør klemmefjederen, der fastholder
pæren. Tryk først mod venstre for at løsne
den, og før den derefter udad og nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt lygtehuset på plads igen.
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
– Tryk klemmefjederen opad og derefter en
smule mod højre for at fastgøre den på
sin plads.
– Tryk kontakten tilbage.
– Sæt plastdækslet på igen.
– Sæt lygtehuset på plads igen.
– Løsn hele lygtehuset.
– Venstre forlygte: drej pærefatningen
venstre om.
– Højre forlygte: drej pærefatningen
højre om.
– Træk pærefatningen ud, og udskift pæren.
– Sæt pærefatningen i igen. Den kan kun
sidde på én måde.
– Sæt lygtehuset på plads igen.
167
C70 w540.book Page 168 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Positions-/parkeringslys
Blinklys
Sidemarkeringslys
– Træk pærefatningen ud med en tang. Den
må ikke trækkes ud ved at trække i
ledningen.
– Skift pære.
– Tryk pærefatningen i igen. Den kan kun
sidde på én måde.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af pærefatningen ved at
trykke den ind og dreje venstre om.
– Sæt en ny pære i, og anbring pærefatningen i lygtehuset.
– Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
– Sæt pærefatningen på plads. Den kan
kun sidde på én måde.
168
C70 w540.book Page 169 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Tågeforlygter
Afmontering af pærefatning
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Fjern panelet uden om lygtehuset.
Begynd i yderkanten, følg illustrationen
ovenfor.
– Skru begge lygtehusets stjerneskruer ud,
og træk lygtehuset ud.
– Frigør kontakten fra pæren.
– Drej pæren venstre om, og træk den ud.
– Sæt den nye pære i, og drej den højre om.
– Slut kontakten til pæren.
– Sæt lygtehuset på igen, og skru det fast.
Alle pærer i baglygten skiftes inde fra
bagagerummet.
169
C70 w540.book Page 170 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Placeringen af pærer i baglygten
1.
2.
3.
4.
5.
Bremselygte
Positions-/parkeringslys
Tågebaglygte (én side)
Blinklys
Baklys
Vigtigt!
Hvis fejlmeddelelsen "Defekt pære"/
"Kontroller bremselygte" bliver stående,
efter at en defekt pære er udskiftet, bør
man få fejlen udbedret af et autoriseret
Volvo-værksted.
170
OBS! Pære til tågebaglygte findes kun i en af
baglygterne. I venstre baglygte på venstrestyret bil, og højre på den højrestyrede.
Indstigningslys
Nummerpladelygte
– Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt glasset på igen.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Løsn skruerne med en skruetrækker.
– Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
– Udskift pæren.
– Sæt hele lygtehuset på plads, og skru det
fast.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
C70 w540.book Page 171 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Montering af spejlglasset:
– Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind
i den øverste kant.
– Tryk derefter de tre nederste fast.
Bagagerum
Lys i makeup-spejl
– Stik en skruetrækker ind og drej let, så
lygtehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære, og sæt en ny
pære i.
Afmontering af spejlglasset:
– Stik en skruetrækker ind under den
nederste kant i midten, og drej og vip
forsigtigt låseknasten på kanten op.
– Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og vip forsigtigt, så
glassets underkant løsnes.
– Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
– Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
171
C70 w540.book Page 172 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Interiørlys bag
– Stik en skruetrækker ind og drej let, så
lygtehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære, og sæt en ny
pære i.
172
C70 w540.book Page 173 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
Udskiftning
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter beskyttet af en
række sikringer.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
Sikringerne befinder sig på to forskellige
steder i bilen:
• Relæ-/sikringsboks i motorrummet.
• Relæ-/sikringsboksen i kabinen.
– Se på sikringsoversigten for at finde
sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme
amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til en række
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. Kontakt i givet fald et autoriseret Volvo-værksted, og få forholdet
kontrolleret.
173
C70 w540.book Page 174 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Relæ-/sikringsboks i
motorrummet
Der er 36 sikringspositioner. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med
en ny af samme farve og med samme
amperetal.
• 1–6 er af typen "Midi Fuse", og må kun
udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
• 7–18 er af typen "JCASE", og bør
udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
• 19–36 er af typen "MiniFuse".
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte
dem i.
174
C70 w540.book Page 175 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Køleventilator................................................................................. 50 A
Servostyring .................................................................................. 80 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ............................... 60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ............................... 60 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. ABS-pumpe .................................................................................. 30 A
ABS-ventiler .................................................................................. 20 A
Motorstyreenhed (ECM)............................................................. 30 A
Blæser, klimaanlæg...................................................................... 40 A
Forlygtesprinkler, elbetjent kaleche, aflåseligt
opbevaringsrum og skiluge........................................................ 20 A
12. Strømforsyning til elopvarmet bagrude................................... 30 A
13. Startmotorrelæ.............................................................................. 30 A
14. Anhængertilslutning..................................................................... 40 A
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Elbetjent kaleche.......................................................................... 30 A
Strømforsyning til infotainment................................................. 30 A
Forrudeviskere.............................................................................. 30 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen............................... 40 A
Reserve .................................................................................................. Horn ................................................................................................ 15 A
Brændstofdrevet tilskudsvarmer, kabinevarmer.................... 20 A
Subwoofer..................................................................................... 25 A
Motorstyreenhed (ECM, 5-cyl. motorer)/
styreenhed til transmission (TCM) ........................................... 10 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Tændingslås .................................................................................. 15 A
Aircondition-kompressor ............................................................ 10 A
Reserve .................................................................................................. 175
C70 w540.book Page 176 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Tågelys foran,................................................................................ 15 A
Reserve .............................................................................................3 A
Reserve .......................................................................................... 10 A
Indsprøjtningsventiler (5-cyl.), ladeluftkøler ........................... 10 A
Lambdasonde (5-cyl.), vakuumpumpe (5-cyl.) ..................... 20 A
Tændspoler (benzinmotorer), indsprøjtningsventiler,
brændstofpumpe, trykafbryder, klimaanlæg (5-cyl.) ............ 10 A
35. Motorfølerventiler til ventiler, relæspole
aircondition-anlæg PTC-element olieudskiller ....................... 15 A
36. Motorstyreenhed (ECM), speederføler ................................... 10 A
176
C70 w540.book Page 177 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Relæ-/sikringsboks i kabinen
Der er 50 sikringspositioner. Sikringerne
befinder sig under handskerummet. Der er
også plads til en række reservesikringer.
Udskift af sikringer:
– Fjern beklædningen, som dækker
sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i fastgøringsclipsen (1) ca. 1 cm
ind, og derefter trække dem ud.
– Drej de to vingeskruer (der holder
sikringsboksen på plads) (2) venstre om,
indtil de løsnes.
– Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den mod sædet indtil stoppet. Drej den
helt ned, hvorefter den kan hægtes af.
– Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
– Træk midterstiften helt ud af fastgøringsclipsen, fastgør beklædningen med
clipsen, og tryk den løse stift ind i clipsen
igen. Nu udvides fastgøringsclipsen,
hvorved beklædningen holdes på plads.
177
C70 w540.book Page 178 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
178
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Telefon, lydanlæg, RTI (ekstraudstyr) ...................................... 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Stikkontakt kabine........................................................................ 15 A
Belysning i kabine, handskerum og indstigning.......................5 A
Interiørlys...........................................................................................5 A
Sprinklere....................................................................................... 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Reserve .................................................................................................. -
51. Parkeringsassistance, relæspole til
tilskudsvarmer kabine
10 A
52. Transmissionsmodul (TCM) ......................................................... 5 A
53. ABS-system, servostyring, Bi-Xenonlamper ......................... 10 A
54. ECM (motorstyreenhed, 5-cyl. turbo-benzin) ........................ 10 A
55. Keyless styreenhed ..................................................................... 20 A
56. Styreenhed sirene........................................................................ 10 A
57. Diagnosekontakt, bremselygtekontakt.................................... 15 A
58. Højre fjernlys, ekstralys-relæspole .......................................... 7,5 A
59. Fjernlys (venstre)......................................................................... 7,5 A
60. Sædeopvarmning, førerside...................................................... 15 A
61. Sædeopvarmning, passagerside ............................................. 15 A
62. Reserve .................................................................................................. 63. Strømforsyning rudehejs, højre bag ........................................ 20 A
64. Diode for dørlås, RTI...................................................................... 5 A
C70 w540.book Page 179 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Infotainment......................................................................................5 A
Styreenhed til infotainment (ICM), klimaanlæg ..................... 10 A
Reserve .................................................................................................. Fartpilot .............................................................................................5 A
Klimaanlæg, regnsensor ................................................................5 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Konsol til interiørlys (OHC) påmindelse om
sikkerhedssele bag.........................................................................5 A
Brændstofpumperelæ ................................................................. 15 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Stikkontakt i bagagerum, tilbehørs-styreenhed (AEM)........ 15 A
Reserve .................................................................................................. Baklys ...............................................................................................5 A
Reserve .................................................................................................. Strømforsyning rudehejs, venstre bag .................................... 20 A
Strømforsyning rudehejs og dør, højre for ............................ 25 A
Strømforsyning rudehejs og dør, venstre for ........................ 25 A
Elbetjent passagerforsæde, ...................................................... 25 A
Elbetjent førersæde, .................................................................... 25 A
Interiørlys relæ, elbetjente sæder, bagagerumslys .................5 A
179
C70 w540.book Page 180 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Vedligeholdelse og service
180
C70 w540.book Page 181 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Generelt
Audiofunktioner
Radiofunktioner
Cd- og md-funktioner
Menustruktur – lydanlægget
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Menustruktur – telefon
182
183
185
189
191
192
196
199
181
C70 w540.book Page 182 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Generelt
vred2 bruges i stedet for nøgle, lukker lydanlægget. Lydanlægget startes automatisk,
næste gang tændingslåsen drejes til stilling I.
Menuhåndtering
En del af infotainmentfunktionerne styres via
et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises højst oppe til højre på displayet.
Menupunkterne vises midt på displayet.
Infotainment
Infotainment er et system, hvor lydanlæg og
telefonen1 er integreret. Infotainmentsystemet er enkelt at bruge med kontrolpanelet
og med knapperne1 på rattet, se s. 52. På
displayet (2) vises meddelelsen og information om den aktuelle funktion.
Lydanlægget
Til/fra
POWER (1) starter eller lukker lydanlægget.
Hvis lydanlægget er aktivt, når tændingslåsen
drejes til stilling 0, er det fortsat aktivt, indtil
nøglen tages ud af tændingslåsen. Hvis et
1.
182
Ekstraudstyr.
• MENU (4) fører til menusystemet.
• Opad/nedad med navigeringsknappen (5) skifter mellem menupunkterne.
• ENTER (7) vælger eller aktiverer/deaktiverer et af menupunkterne.
• EXIT (6) går et trin tilbage i menustrukturen. Et langt tryk på EXIT fører ud af
menusystemet.
Menu-hurtigvalg
Menupunkterne er nummererede og kan
også vælges direkte med knapperne (3).
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II3 fordeler stereolydens to kanaler til venstre-, center-, højreog baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver
derfor mere virkelighedstro end ved normal
2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og
Dolby-ikonet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Surround Pro Logic II System er
fremstillet på licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Udstyr
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt
ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er
tre audiosystemniveauer: Performance, High
Performance og Premium Sound. FM- og
AM-radio med RDS samt cd-afspiller indgår
dog i alle lydanlæg.
2.
Kun Keyless drive.
3.
Premium Sound.
C70 w540.book Page 183 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Audiofunktioner
skiftes der mellem FM1, FM2 og AM. Den
valgte lydkilde vises på displayet.
Lydindstillinger
Justere lydindstillinger
– Tryk på SOUND (5). Skift mellem lydindstillingerne ved at trykke på SOUND
igen.
– Drej TUNING (4) for at justere niveauet.
Følgende lydindstillinger er tilgængelige med
SOUND:
Audiofunktionernes betjening
1.
2.
3.
4.
5.
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
CD/MD – Valg af lydkilde
TUNING – Drejeknap
SOUND – Trykknap
Lydstyrke
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet
til at regulere lydstyrken, se s. 52. Lydstyrken
justeres automatisk afhængigt af bilens
hastighed, se s. 184.
Lydkilde
Valg af lydkilde foretages med CD/MD (3) og
AM/FM (2). Med gentagne tryk på AM/FM
• BAS – Basniveauet.
• DISKANT – Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttaler.
• BALANS – Balance mellem højre og
venstre højttaler.
• SUBWOOFER 1 – Niveau for bashøjttaler. Subwooferen skal aktiveres, før
justering er mulig, se s. 183.
• CENTER 2 – Niveau for centerhøjttaler.
3-kanalsstereo eller Pro Logic II skal
aktiveres, før justering er mulig.
• SURROUND 2 – Niveau for surround.
3-kanalsstereo eller Pro Logic II skal
aktiveres, før justering er mulig, se s. 183.
1.
2.
Aktivere/deaktivere subwoofer
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Subwoofer, og tryk på ENTER.
Surround
Surround-indstillingerne2 styrer
rumoplevelsen af lyden. Indstillingerne for FM-radioen og cd-/mdafspilleren gemmes hver for sig.
OBS! Hvis FM-radiomodtagelsen forværres
kan 2- eller 3-kanalsstereo give bedre lydkvalitet end surround-lyd.
Dolbyikonen på displayet viser, at
Dolby Pro Logic II er aktivt. Der er tre
forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Pro Logic II
• 3-kanalsstereo
• Slukket – 2-kanalsstereo.
Ekstraudstyr.
Premium Sound.
183
C70 w540.book Page 184 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Audiofunktioner
Aktivere/deaktivere surround-lyd
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Surround FM eller
Surround CD/MD, og tryk på ENTER.
– Gå til Pro Logic II, 3-kanalsstereo eller
Slukket, og tryk på ENTER.
lydens karakter derfor automatisk til disse
situationer. Den tilpasning, der sker når
kalechen åbnes, er fuldautomatisk.
Equalizer for/bag
Justere tilpasning af lyd til hastighed
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Tilpasning af lyd til hastighed, og
tryk på ENTER.
– Gå til Lav, Medium eller Høj, og tryk
på ENTER.
equalizeren1
Med
kan lyden for og bag
justeres separat.
Justere equalizer
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Lydindstillinger, og tryk på ENTER.
– Gå til Equalizer For eller Equalizer Bag,
og tryk på ENTER.
Kolonnen på displayet viser niveauet for
frekvensen.
– Juster niveauet med TUNING (4) eller
op/ned på navigeringsknappen.
Yderligere frekvenser kan vælges med
venstre/højre på navigeringsknappen.
– Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
Automatiske lydindstillinger
Kabinens akustiske egenskaber ændres, når
hastigheden øges, eller når kalechen åbnes.
For at give den bedst mulige lyd tilpasses
1.
184
Visse audioniveauer.
Tilpasning til øget hastighed medfører, at
lydstyrken øges i takt med bilens hastighed.
Der kan vælges tre niveauer: Lav, Medium
eller Høj.
C70 w540.book Page 185 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Radiofunktioner
– Tryk kortvarigt til venstre eller højre på
navigeringsknappen (5).
Manuel stationssøgning
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
– Juster frekvensen ved at dreje
TUNING (3).
En station kan også stilles ind med et langt
venstre- eller højretryk på navigeringsknappen eller med knapperne på rattet:
Radiofunktionernes betjening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
SCAN – Scanning
Navigeringsknap – Stationssøgning og
menuhåndtering
EXIT – Afbrydelse af igangværende
funktion
AUTO – Automatisk forvalgslagring
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
– Hold højre eller venstre på navigeringsknappen ind, indtil den ønskede frekvens
vises på displayet.
Mens frekvensafspilleren stadig ses på
displayet, kan søgningen foretages med korte
venstre- eller højretryk på navigeringsknappen (5).
Forvalgslagring
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har to lagerbanker til forvalg: FM1 og
FM2. Forvalgene vælges med forvalgsknapperne (2) eller med knapperne på rattet.
Manuel forvalgslagring
– Indstil en station.
– Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 stærkeste radiostationer og forvalgsgemmer dem automatisk i
en separat lagerbank. Funktionen er særligt
brugbar i områder, hvor man ikke kender
radiostationerne eller deres frekvenser.
Starte automatisk forvalgslagring
– Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
– Hold AUTO (7) trykket ned, indtil
Autolagring... vises på displayet.
Når Autolagring... ikke længere vises på
displayet, er lagringen klar. Radioen sættes i
autostilling, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne (2).
Afbryde automatisk forvalgslagring
– Tryk på EXIT (6).
Vælge automatisk gemt forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de
automatisk gemte forvalg bruges.
– Tryk kort på AUTO (7).
Auto vises på displayet.
– Tryk på en forvalgsknap (2).
Radioen forbliver i autostilling, indtil et kort
tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/FM (1)
afbryder.
185
C70 w540.book Page 186 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Radiofunktioner
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
– Tryk kort på AUTO (7).
Auto vises på displayet.
– Tryk på en forvalgsknap.
– Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned,
indtil meddelelsen Stationen gemt vises
på displayet.
Radioen går ud af autostillingen, og den
gemte station kan vælges som et forvalg.
Scanning
SCAN (4) søger automatisk igennem et
frekvensbånd efter stærke stationer. Når en
station er fundet, afspilles den i ca.
8 sekunder, og derefter fortsætter
søgningen.
Aktivere/deaktivere Scan
– Vælg frekvensbånd med AM/FM.
– Tryk på SCAN for at aktivere.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
Forvalgsgemme en funden station
Mens Scan er aktiv, kan en ønsket station
forvalgsgemmes.
186
– Tryk på en forvalgsknap og hold den
trykket ned, indtil meddelelsen
Stationen gemt vises på displayet.
Scan afbrydes, og den gemte stationen kan
vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS forbinder FMsendere i netværk. En FM-sender i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks.
trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
Programfunktioner
Radioen kan i FM-stilling søge efter radiostationer med bestemt programindhold. Hvis et
ønsket programindhold findes, kan radioen
skifte station og den igangværende lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet
lydstyrke, se s. 188. Radioen vender tilbage
til den foregående lydkilde og lydstyrke, når
det indstillede programindhold ikke længere
sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM),
trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og
programtyper (PTY) afbryder hinanden i
prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højst
prioritet og programtyper lavest. For
yderligere indstillinger af programafbrydelse,
se EON og REG s. 188. Programfunktionerne ændres ved hjælp af menusystemet,
se s. 182.
Gå tilbage til den afbrudte lydkilde
Tryk på EXIT for at gå tilbage til den afbrudte
lydkilde.
Alarm
Funktionen bruges til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer.
Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller
deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på
displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
Funktionen afbryder for trafikinformation, som sendes inden for en
indstillet stations RDS-netværk.
TP viser, at funktionen er aktiveret.
Hvis den indstillede station kan sende
trafikinformation, vises TP ||| på displayet.
Aktivere/deaktivere TP
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
C70 w540.book Page 187 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Radiofunktioner
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
– Vælg en FM-station.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
– Gå til TP Station, og tryk på ENTER.
Enten vises TP fra aktuelle stn. eller
TP fra alle stationer på displayet.
– Tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere TP-søgning
TP-søgning kan bruges ved længere rejser,
mens en md eller cd afspilles. Funktionen
søger automatisk efter trafikinformation inden
for forskellige RDS-netværk.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til TP, og tryk på ENTER.
– Gå til TP-søgning, og tryk på ENTER.
Nyheder
Funktionen afbryder for nyhedsudsendelser, som sker inden for en
indstillet stations RDS-netværk.
Meddelelsen NEWS viser, at funktionen er
aktiv.
Aktivere/deaktivere nyheder
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Nyheder, og tryk på ENTER.
Nyheder fra nuværende station/
alle stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle
stationer.
– Vælg en FM-station.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Nyhedsstation, og tryk på ENTER.
Enten vises Nyheder fra nuværende station
eller Nyheder fra alle stationer på displayet.
– Tryk på ENTER.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. Pop og
Klassisk musik, vælges. PTYsymbolet viser, at funktionen er
aktiv. Funktionen afbryder for programtyper,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Aktivere/deaktivere PTY
– Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Vælg PTY, og tryk på ENTER.
Der vises en liste over programtyper: Aktuelt,
Information osv. Funktionen PTY aktiveres
ved at vælge programtyper, og deaktiveres
ved at nulstille alle PTY ’er.
– Vælg ønskede programtyper eller
Nulstil alle PTY’er.
Søg efter PTY
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
– Aktiver PTY.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg efter PTY, og tryk på ENTER.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. Efter
et tryk mod højre med navigeringsknappen
søges der videre efter en anden udsendelse
af de valgte programtyper.
187
C70 w540.book Page 188 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Radiofunktioner
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til AF, og tryk på ENTER.
OBS! Ikke alle radiostationer understøtter
denne funktion.
Regionale radioprogrammer –
REG
Aktivere/deaktivere visning
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Vis PTY, og tryk på ENTER.
Funktionen gør, at radioen fortsat er
indstillet på en regional sender,
selvom dens signalstyrke er lav.
REG viser, at funktionen er aktiv.
Regionalfunktionen er normalt deaktiveret.
Visning af programtype
Radiotekst
Nogle RDS-stationer sender information om
programmets indhold, kunstnere osv. Informationen kan vises på displayet.
Aktivere/deaktivere radiotekst
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Radiotekst, og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering –
AF
AF-funktionen vælger en af de stærkeste
sendere for en indstillet station. Nogle gange
skal radioen søge igennem hele FM-båndet
for at finde en stærk sender. Så er radioen
stille, og PI-søgning Exit afbryder vises på
displayet.
Aktivere/deaktivere AF
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
Aktivere/deaktivere REG
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Regional, og tryk på ENTER.
Enhanced Other Networks –
EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer.
Den lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere styre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den igangværende
lydkilde.
• Lokal – afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern 1 – afbryder, hvis stationens
sendere er langt borte, selvom der er støj
på signalet.
• Slukket – afbryder ikke for programindhold fra andre sendere.
Aktivere/deaktivere EON
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til EON, og tryk på ENTER.
– Gå til Lokal, Fjern eller Slukket, og tryk på
ENTER.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabriksindstilling:
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Avancerede radioindstillinger, og
tryk på ENTER.
– Gå til Nulstil alt, og tryk på ENTER.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende programindhold høres med
den lydstyrke, som er valgt for det respektive
programindhold. Hvis lydniveauet justeres
under programafbrydelsen, gemmes det nye
niveau til næste programafbrydelse.
1.
188
Standard/fabriksindstilling.
C70 w540.book Page 189 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Cd- og md-funktioner
Afspilning af cd eller md
Når lydstyrken sænkes helt, indstilles cd- og
md-afspilleren på pause. Afspilleren aktiveres
igen, når lydstyrken hæves.
Cd- og md-afspiller
– Tryk på CD/MD (5).
Hvis der allerede er en cd eller md i afspilleren, startes afspilning nu automatisk.
Cd- og md-funktionernes
betjening
1.
Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg
af spor og menuhåndtering
Positionsvalg i cd-skifter1
Isætning og udkast af cd eller md
Isætning og udkastsåbning til cd
eller md
2.
3.
4.
CD/MD – Valg af cd- eller md-afspiller1
TUNING – Drejeknap til valg af spor
5.
6.
– Sæt en cd eller md i
isætningsåbningen (4).
Cd-skifter
– Tryk på CD/MD (5).
Hvis en cd-position er valgt, startes afspilning
nu automatisk.
vises på displayet. TUNING (6)kan også
bruges til dette formål.
Valg af cd (cd-skifter)
Vælg disk med positionsvalg 1–6 eller ved at
trykke opad eller nedad med navigeringsknappen (1). Nummer på disk og spor vises
på displayet.
Hurtigspoling af cd eller md
Tryk og hold venstre- eller højrepilen på
navigeringsknappen ind for at hurtigspole.
Hurtigspolingen er i gang, så længe navigeringsknappen er trykket ned.
– Vælg en tom position med talknapperne
1–6 eller op/ned med navigeringsknappen.
En tom position markeres på displayet. Vent,
indtil teksten Indsæt disk vises, før en ny disk
isættes. Cd-skifteren kan indholde op til seks
cd-diske samtidig.
– Sæt en cd i cd-skifteren i
isætningsåbningen (4).
Valg af spor
Brug venstre- eller højrepilen på
navigeringsknappen (1) til at komme til det
foregående eller næste spor. Spornummeret
1.
Cd-skifter og kombineret cd-/mdafspiller er ekstraudstyr.
189
C70 w540.book Page 190 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Cd- og md-funktioner
Tilfældig rækkefølge
Scan
Cd’er
Når tilfældig rækkefølge er aktiveret,
kan venstre- eller højrepilen på
navigeringsknappen bruges til at
skifte mellem spor med tilfældig
rækkefølge.
Scan afspiller de første 10 sekunder af et
spor på en cd eller md.
Brug af hjemmebrændte cd’er kan medføre
dårligt lyd eller lydbortfald. Musik-cd’er, der
opfylder standarden ISO 60908, giver højst
lydkvalitet.
Cd- og md-afspiller
Funktionen gør, at sporene på en cd eller md
afspilles i tilfældig rækkefølge. RND vises på
displayet, så længe funktionen er aktiveret.
Aktivere/deaktivere tilfældig
rækkefølge
– Start afspilning af en cd eller md.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
Cd-skifter
Funktionen gør, at valget af diske og spor kan
ske tilfældigt. RND eller RND ALLE vises på
displayet, så længe funktionen er aktiveret.
OBS! Skift mellem spor med tilfældig rækkefølge fungerer kun på den aktuelle disk.
Aktivere/deaktivere tilfældig
rækkefølge
– Start afspilning af en cd.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Random, og tryk på ENTER.
– Gå til Enkelt disk eller Alle diske, og tryk
på ENTER.
190
– Tryk på SCAN.
– Tryk på EXIT for at fortsætte afspilning af
det aktuelle spor.
Disktekst
Titelinformation gemt på en cd kan vises på
displayet1.
Aktivere/deaktivere
– Start afspilning af en cd.
– Tryk på MENU, og derefter ENTER.
– Gå til Disktekst, og tryk på ENTER.
Udkast af diske
Af trafiksikkerhedsårsager standser en cd i
udkastet stilling i max. 12 sekunder. Derefter
sættes den igen ind i afspilleren, som sættes
i pausestilling. Afspilleren aktiveres igen
med CD/MD (5).
Enkelte diske – cd og md
– Tryk på udkastknappen (3).
Alle diske – Cd-skifter
– Tryk (mindst 2 sek.) på udkastknappen (3).
Hele magasinet tømmes, disk for disk.
Meddelelsen Udkast alle vises på displayet.
1.
Gælder kun den kombinerede cd/mdafspiller og cd-skifteren.
Vigtigt!
Brug kun standarddiske (12 cm i
diameter). Brug ikke cd-diske med påklistrede disketiketter. Varmen i cd-afspilleren kan gøre, at etiketten løsnes og at
cd-afspilleren beskadiges.
C70 11 Infotainment w540.fm Page 191 Thursday, August 4, 2005 9:49 AM
Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
FM-menu
1
1. Nyheder Fra /Til
2. TP Fra/Til1
3. PTY
1. Vælg PTY
1. Nulstil alle PTY’er
2-16. Liste over alle PTY’er
2. Søg efter PTY
3. Vis PTY Til/Fra
4. Radiotekst Til/Fra1
5. Avancerede radioindstillinger
1. TP
1. TP-station
2. TP-søgning Fra/Til1
2. Nyhedsstation
3. AF Til1/Fra
4. Regional Til/Fra1
5. EON
1. Slukket
2. Lokal
3. Fjern1
6. Nulstil alt
6. Lydindstillinger
1. Surround FM2
1. Dolby Pro Logic II
2. 3-kanalsstereo
3. Slukket1
1.
2.
Standard/fabriksindstilling.
Visse audioniveauer.
2. Surround CD/MD1
1. Dolby Pro Logic II
2. 3-kanalsstereo
3. Slukket
3. Subwoofer3 Fra/Til1
4. Equalizer for2
5. Equalizer bag2
6. Tilpasning af lyd til hastighed
1. Lav
2. Medium1
3. Høj
7. Nulstil alt
Cd-skiftermenu
1. Random
1. Slukket1
2. Enkelt disk
3. Alle diske
2. Nyheder Fra1/Til
3. TP Fra/Til1
4. Disktekst Fra1/Til
5. Lydindstillinger
Se Lydindstillinger i FM-menuen.
AM-menu
1. Lydindstillinger
Se Lydindstillinger i FM-menuen.
Cd- og md-menu
1. Random Fra1/Til
2. Nyheder Fra1/Til
3. TP Fra/Til1
4. Disktekst Fra1/Til
5. Lydindstillinger
Se Lydindstillinger i FM-menuen.
3.
Ekstraudstyr.
191
C70 w540.book Page 192 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Telefonsystemets dele.
192
C70 w540.book Page 193 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Telefonsystemets dele
Nødopkald
1. Antenne
2. Knapper på rattet (ekstraudstyr)
Med knapperne kan de fleste af telefonsystemets funktioner bruges, se s. 194.
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er
dækning hos en GSM-operatør.
3. Mikrofon
Mikrofonen til handsfree brug er indbygget i
loftskonsollen ved bakspejlet.
4. Kontrolpanel i midterkonsol
Samtlige telefonfunktioner (undtagen
opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
5. Privatrør (ekstraudstyr)
6. SIM-kortlæser
Generelt
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
• Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et
sikkert sted.
• Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Lad kun et autoriseret Volvo-værksted
udføre service på telefonsystemet.
Sådan foretages et nødopkald
– Aktiver telefonen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
– Tryk på ENTER.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere
sig om kørslen. Indgående opkald og SMS
kan forsinkes i 5 sekunder, inden de
forbindes. Ubesvarede opkald vises på
displayet. IDIS kan slås fra i menupunkt 5.6.2,
se s. 199.
SIM-kort
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Kort forhandles af forskellige
netoperatører. Hvis der opstår problemer
med kortet, skal du kontakte netoperatøren.
SIM-kortdubletter
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort til det samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan bruges i bilen.
Isætning af SIM-kort
– Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
– Træk SIM-kortholderen (1) ud af SIMkortlæseren.
193
C70 w540.book Page 194 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
– Sæt SIM-kortet i holderen med metaloverfladen synlig. Det affasede hjørne på SIMkortet skal passe til SIM-kortsholderens
affasning.
– Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres
med menusystemet beskrives på s. 182.
Trafiksikkerhed
Dele af telefonens menusystem er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder over 8 km/t. En påbegyndt
aktivitet kan afsluttes i menusystemet. Hastighedsbegrænsningen kan slås fra i
menupunkt 5.6.1, Menu-lås, se s. 199.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Telefonens betjening
Knapper på rattet
1.
Når telefonen er aktiveret, styrer knapperne
på rattet kun telefonfunktionerne. For at styre
lydanlægget skal telefonen være i standby.
Tryk på EXIT-knappen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
194
VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald.
Tal- og bogstavknapper
MENU – Åbner hovedmenuen
EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter
indtastede tegn
Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
ENTER – Accepterer opkald, aktiverer
telefonen fra standby
PHONE – Til/fra og standby
1.
2.
3.
4.
ENTER – Fungerer på samme måde
som på kontrolpanelet
EXIT – Fungerer på samme måde som
på kontrolpanelet
Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
Navigeringsknapper – Skifter i menuer
C70 w540.book Page 195 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Til/fra
Opkaldshåndtering
Når telefonsystemet er aktiveret eller i
standby, vises et telefonrør på displayet. Hvis
startnøglen drejes til stilling 0, når telefonen
er i en af disse stillinger, vender telefonen
automatisk tilbage til samme stilling, næste
gang startnøglen drejes til stilling I eller II.
Hvis privatrøret er løftet, når et telefonopkald
påbegyndes, kommer lyden ud i handsfreesystemet. For at skifte mellem privatrør og
handsfree under opkald, se s. 197.
Aktivering af telefonsystemet
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges,
når telefonen er i aktiv stilling.
– Tryk på PHONE.
– Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
Deaktivere telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
– Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
deaktiveres.
Standby
I standby kan lydanlægget være i gang,
samtidig med at der tages imod opkald. I
standby kan der derimod ikke ringes ud.
Sæt telefonen i standby
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den kan
sættes i standby.
– Tryk på EXIT.
Aktivere fra standby
– Tryk på PHONE.
Opringning
– Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
– Indtast ønsket nummer eller brug telefonbogen, se s. 197.
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Løsn røret
ved at trykke det nedad.
Modtagelse af et opkald
For autosvar, se menupunkt 4.3, s. 200.
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Løsn røret
ved at trykke det nedad.
Afslutte opkald
– Tryk på EXIT, eller læg røret på.
Afvise opkald
– Tryk på EXIT.
Ventende opkald
Hvis der kommer et yderligere telefonopkald
ind under det igangværende telefonopkald,
høres der to toner. På displayet vises Svar?
Opkaldet kan afvises eller modtages på
sædvanlig vis. Hvis det indkommende opkald
modtages, parkeres det foregående.
Parkere/genoptage opkald
– Tryk på MENU.
– Gå til Hold til eller Hold fra, og tryk på
ENTER.
Ringe under igangværende opkald
– Parker opkaldet.
– Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
Skifte mellem opkaldspartnere
– Tryk på MENU.
– Gå til Skift mellem, og tryk på ENTER.
Starte konferenceopkald
Et konferenceopkald består af mindst tre
opkaldspartnere, som kan tale med hinanden.
Efter at et konferenceopkald er påbegyndt,
kan der ikke tilsluttes flere partnere. Alle
igangværende opkald afsluttes, hvis et konferenceopkald afsluttes.
– Tryk på MENU.
– Gå til Sammenkobling, og tryk på ENTER.
195
C70 11 Infotainment w540.fm Page 196 Wednesday, July 20, 2005 2:17 PM
Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Lydstyrke
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren eller
centerhøjttaleren1.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken
reguleres med knapperne
på rattets knapper.
Hvis privatrøret bruges,
reguleres lydstyrken med et
rat på siden af røret.
Lydanlæggets lydstyrke
Lydstyrken sænkes midlertidigt ved et
telefonopkald. Når opkaldet afsluttes, vender
lydstyrken tilbage til den oprindelige. Hvis
lydstyrken reguleres, mens opkaldet er i
gang, bibeholdes det nye lydniveau, når
opkaldet afsluttes. Lyden kan også slås fra
automatisk ved telefonopkald, se
menupkt. 5.5.3, s. 199. Funktionen gælder
kun for Volvos integrerede telefonsystem.
Tekstindtastning
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
– Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, en gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv.,
se tabellen.
1.
196
Premium Sound.
– Tryk 1 for mellemrum. Hvis to tegn skal
skrives med denne samme knap efter
hinanden, skal du trykke på * eller vente i
nogle sekunder.
Et kort tryk på EXIT sletter et indtastet tegn.
Et langt tryk på EXIT sletter alle indtastede
tegn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàæç
def3èé
ghi4ì
jkl5
mno6ñöòØ
pqrs7ß
tuv8üù
wxyz9
Bruges, hvis to tegn skal skrives
med samme knap.
+0@*#&$£/%
Skift mellem store og små
bogstaver.
Nummerhåndtering
Ringe til det senest opkaldte nummer
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
– Tryk på ENTER.
– Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
Telefonbog
Hvis telefonbogen indeholder en indgående
opkaldspartners kontaktoplysninger, vises de
på displayet. Kontaktoplysninger kan
gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Nyt register, og tryk på ENTER.
– Indtast et navn, og tryk på ENTER.
– Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
– Gå til SIM-kort eller Telefon, og tryk på
ENTER.
C70 w540.book Page 197 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Søge efter kontakter i telefonbogen
Pil nedad på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg, og tryk på ENTER.
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
kun ENTER.
– Gå til en post, og tryk på ENTER.
Kopiering mellem SIM-kort og
telefonbog
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Kopier alle, og tryk på ENTER.
– Gå til SIM til tlf. eller Tlf. til SIM, og tryk på
ENTER.
Slette kontakter i telefonbogen
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
– Gå til Søg, og tryk på ENTER.
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
kun ENTER.
– Gå til den post, som skal slettes, og tryk
på ENTER.
– Gå til Slet, og tryk på ENTER.
Hurtigopkald
Et tal på knapperne (1–9) kan bruges som
kortnummer til en kontakt i telefonbogen.
–
–
–
–
–
Tryk på MENU.
Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
Gå til Hurtig opkald, og tryk på ENTER.
Gå til Vælg nummer, og tryk på ENTER.
Gå til det tal, hvor kortnummeret skal
gemmes, og tryk på ENTER.
– Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
kun ENTER.
– Gå til en post, og tryk på ENTER.
– Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
Ringe med hurtigopkald
– Hold den ønskede knap nede i ca.
2 sekunder, eller tryk kort på knappen
efterfulgt af ENTER.
OBS! Når telefonen er blevet tændt, varer
det lidt, inden der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne ringe op med en hurtigopkaldstast skal menupkt. 3.4.1 være aktiveret.
Opringning fra telefonbog
ved at indtaste en del navnet på den kontakt,
der søges efter.
– Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
OBS! Tryk på ENTER for at ringe op.
Funktioner under et igangværende opkald
Under et igangværende opkald er flere
funktioner tilgængelige. En del funktioner kan
kun bruges, hvis et opkald er parkeret.
Tryk på MENU for at komme til opkaldsmenuen og skifte til et af følgende valg:
• Mute til/Mute fra – Privatfunktion.
• Hold til/Hold fra – Genoptage eller
parkere igangværende opkald.
• Håndfri/Håndbetjent – Brug handsfree
eller privatrør.
• Telefonbog – Vis telefonbogen.
• Sammenkobling – Konferenceopkald
(tilgængelig hvis der er tilsluttet mere end
tre partnere).
• Skift mellem – Skifte mellem to opkald
(tilgængelig hvis der er tilsluttet højst tre
partnere).
– Tryk på MENU.
– Gå til Telefonbog, og tryk på ENTER.
Alle kontakter i telefonbogens hukommelse
vises. Antallet af viste kontakter kan mindskes
197
C70 w540.book Page 198 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
SMS – Short message service
Specifikationer
Læse SMS
– Tryk på MENU.
– Gå til Besked, og tryk på ENTER.
– Gå til Læs, og tryk på ENTER.
– Gå til en besked, og tryk på ENTER.
Beskedens tekst ses på displayet. Yderligere
valg fås ved at trykke på ENTER. Hold EXIT
ned for at komme ud af menusystemet.
Udgangseffekt
2W
SIM-kort
Lille
Hukommelsespladser
2551
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Skrive og sende
– Tryk på MENU.
– Gå til Besked, og tryk på ENTER.
– Gå til Skriv, og tryk på ENTER.
– Skriv teksten, og tryk på ENTER.
– Gå til Send, og tryk på ENTER.
– Angiv et telefonnummer, og tryk
på ENTER.
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens
IMEI-nummer, et 15-cifret serienummer, som
er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06#
for at få vist nummeret på displayet. Skriv det
ned, og gem det et sikkert sted.
198
1. Antallet af hukommelsespladser på SIMkortet afhænger af abonnementet.
C70 w540.book Page 199 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Menustruktur – telefon
Oversigt
1. Funktioner
1.1.
Ubesv. opkald
1.2.
Modtaget opkald
1.3.
Opkald
1.4.
Slettet
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesv. opkald
1.4.3.
Modtaget opk.
1.4.4.
Opkald
1.5.
Taletid
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
1.5.4.
Nulstil tæller
2. Besked
2.1.
Læs
2.2.
Skriv
2.3.
Beskedopsæt.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldig til
2.3.3.
Besked type
3. Telefonbog
3.1.
Nyt register
3.2.
Søg
3.3.
Kopier alle
3.3.1.
SIM til tlf.
3.3.2.
Tlf. til SIM
3.4.
Hurtig opkald
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Vælg nummer
3.5.
Tøm SIM-kort
3.6.
Tøm telefonbog
3.7.
Hukommelse
4. Opkaldsfunk.
4.1.
Send nummer
4.2.
Opkald venter
4.3.
Aut. svar
4.4.
Aut. genopk.
4.5.
Viderestilling
4.5.1.
Alle opkald
4.5.2.
Ved optaget
4.5.3.
Ikke besvaret
4.5.4.
Ingen forb.
4.5.5.
Fax opkald
4.5.6.
Data opkald
4.5.7.
Slet alle
5. Indstillinger
5.1.
Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel valg
5.2.
Sprog
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3.
SIM-sikkerhed
5.3.1.
Til
5.3.2.
Fra
5.3.3.
Automatisk
5.4.
Rediger koder
5.4.1.
PIN-kode
5.4.2.
Telefonkode
5.5.
Lyde
5.5.1.
Ringelydstyrke
5.5.2.
Ringesignal
5.5.3.
Radiomute
5.5.4.
Besked bip
5.6.
Traf.sikkrh.
5.6.1.
Menu-lås
5.6.2.
IDIS
5.7.
Stand.opsæt.
199
C70 w540.book Page 200 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Menustruktur – telefon
Beskrivelse af menupunkt
1. Funktioner
1.1. Ubesv. opkald
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Opkald
Liste over tidligere kaldte numre. Vælg
mellem at ringe op, slette eller gemme i
telefonbogen.
1.4. Slettet
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ubesvaret
1.4.3.
Modtaget
1.4.4.
Opkald
1.5. Taletid
Opkaldslængde for samtlige opkald eller for
det seneste opkald. For nulstilling af opkaldstæller skal telefonkoden bruges
(se menupkt. 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
200
Seneste opkald
Total opkald
Total taletid
Nulstil tæller
2. Besked
2.1. Læs
Indgående tekstbeskeder. Vælg mellem at
slette en læst besked, videresende den,
ændre den eller gemme hele eller dele af den.
2.2. Skriv
Skriv en besked ved brug af tasterne. Vælg
enten at gemme eller sende den.
3.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan
gemmes som kortnumre.
3.5. Tøm SIM-kort
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
3.6. Tøm telefonbog
Slet hele hukommelsen i telefonen.
2.3. Beskedopsætning
Angiv nummeret (SMSC-nummer) til den
central, som skal overføre beskederne, samt
hvor længe de skal gemmes i centralen.
Kontakt netoperatøren for information om
beskedindstillinger. Indstillingerne bør
normalt ikke ændres.
3.7. Hukommelse
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede
antal pladser, der er optaget,
f.eks. 100 (250).
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
4. Opkaldsvalg
4.1. Send nummer
Vis eller skjul eget telefonnummer for opkaldspartneren. Kontakt netoperatøren for
permanent skjult nummer.
SMSC-nummer
Gyldig til
Beskedtype
3. Telefonbog
3.1. Nyt register
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se s. 196.
4.2. Opkald venter
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
3.2. Søg
Søgning efter navn i telefonbogen.
4.3. Aut. svar
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
3.3. Kopier alle
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
4.4. Genopringning
Ring til et tidligere optaget nummer.
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
C70 w540.book Page 201 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
Menustruktur – telefon
4.5. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.5.1.
Alle opkald (indstillingen gælder
kun under det aktuelle opkald).
4.5.2.
Ved optaget
4.5.3.
Ikke besvaret
4.5.4.
Ingen forb.
4.5.5.
Fax opkald
4.5.6.
Data opkald
4.5.7.
Slet alle
5. Indstillinger
5.1. Netværk
Vælg operatør automatisk eller manuelt. Den
valgte operatør vises på displayet i telefonens
grundindstilling.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuel valg
5.2. Sprog
Vælg sprog til telefonen.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
English UK
English US
Español
Français CAN
Français FR
Italiano
Nederlands
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
Til
5.3.2.
Fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Rediger koder
Ændre PIN- eller telefonkoden. Skriv koderne
ned, og gem dem på et sikkert sted.
5.6. Trafiksikkerhed
5.6.1.
Menu-lås. Frakobling af menu-låsen
giver adgang til hele menusystemet
under kørsel.
5.6.2.
IDIS. Hvis IDIS-funktionen kobles
fra, forsinkes indkommende opkald
ikke, uanset kørselssituationen.
5.7. Standardopsætning
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kode
Telefonkode. Den fabriksindstillede
telefonkode, 1234, bruges første
gang, der ændres. Telefonkoden
bruges til at nulstille opkaldstælleren.
5.5. Lyde
5.5.1.
Ringelydstyrke. Regulering af ringesignalets lydstyrke.
5.5.2.
Ringesignal. Der er 7 forskellige
ringesignaler.
5.5.3.
Radiomute: On/off
5.5.4.
Besked bip
201
C70 w540.book Page 202 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Infotainment
202
C70 w540.book Page 203 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Typebetegnelse
Mål og vægt
Motorspecifikationer
Motorolie
Øvrige væsker og smøremidler
Brændstof
Katalysator
Elektrisk anlæg
204
205
206
207
209
210
211
212
203
C70 w540.book Page 204 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Typebetegnelse
Ved al kontakt med autoriseret Volvoforhandler vedrørende bilen og ved
bestilling af reservedele og tilbehør kan det
være en fordel at kende bilens typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Typebetegnelse, chassisnummer,
tilladte maksimumsvægte, kodenumre
for farve og betræk samt typegodkendelsesnummer.
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassisnummer).
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og
fremstillingsnummer
(a) manuel gearkasse
(b), (c) automatgearkasse.
204
C70 w540.book Page 205 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Mål og vægt
Mål
Bremset anhænger
Længde: 458 cm
Bredde: 182 cm
Maks. anhængervægt
Akselafstands: 264 cm
1500 kg
Maks.
kugletryk
75 kg
Sporvidde, for: 155 cm
Sporvidde, bag: 156 cm
Ubremset anhænger
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog,
kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se
tabellen), tagbagagebærer, tagboks m.m.,
har betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
Maks. anhængervægt
700 kg
Skiltets placering fremgår af side 204.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maks.
kugletryk
50 kg
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
205
C70 w540.book Page 206 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Motorspecifikationer
Motorbetegnelse
Effekt (kW/omdr./sek.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment (Nm/omdr./sek.)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagkapacitet (dm3 eller liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment (Nm)
2.4
2.4i
B5244S5
103/83
140/5000
220/67
22,4/4000
5
83
90
2,44
10,3:1
B5244S4
125/100
170/6000
230/73
23,4/4400
5
83
90
2,44
10,3:1
B5254T3
162/83
220/5000
320/25–80
32,6/1500–4800
5
83
93,2
2,52
9,0:1
3x0,6 +/–0,1
30
3x0,6 +/–0,1
30
0,7 +0,1
30
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren,
se side 204.
206
T5
C70 w540.book Page 207 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i tomgang eller i lav hastighed
i temperaturer under –30 °C eller
over +40 °C.
Kontroller også olieniveauet oftere ved
mange kortere strækninger (kortere end
10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
Vigtigt!
Brug altid den foreskrevne oliekvalitet og
viskositet.
Hvis der er anvendt en anden olie end den
foreskrevne, bør man omgående kontakte
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for service.
Brug ikke ekstra additiver i olien - de kan
skade motoren.
Viskositetsdiagram.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
Til ugunstige kørselsforhold bør der vælges
en helsyntetisk motorolie, hvilket yder
motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
.
207
C70 12 Specifications w540.fm Page 208 Monday, July 25, 2005 11:38 AM
Tekniske data
Motorolie
Når ovenstående skilt findes i motorrummet,
gælder nedenstående angivelser. Placeringen fremgår af side 204.
Oliekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W–30 bruges.
Olieskilt.
Kapacitetsoplysninger
Motorvariant
2.4
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
1. Inkluderer filterskift.
208
Påfyldningsbar kapacitet
mellem MIN – MAX (liter)
0—1,6
Volumen1 (liter)
5,8
C70 12 Specifications w540.fm Page 209 Monday, July 25, 2005 11:38 AM
Tekniske data
Øvrige væsker og smøremidler
Væske
Gearkasseolie
Motorvariant/antal dele
Volumen
2.4 Manuel 5-trins
2.4i Manuel 5-trins
T5 Manuel 6-trins
T5 automatgearkasse
5-cyl. Benzin, manuel gearkasse
5-cyl. Benzin, automatgearkasse
2,1 liter
2,1 liter
2,0 liter
7,75 liter
8,0 liter
8,5 liter
Systemet:
hvoraf beholderen
180–200 g
500–600 g
0,6 liter
1,2 liter
0,2 liter
Sprinklervæske
5-cyl. Benzin
6,5 liter
Brændstoftank
Se s. 210
Kølevæske
Aircondition1
Bremsevæske
Servostyring
Anbefalet kvalitet
Transmissionsolie: MTF 97309-10
Transmissionsolie: JWS 3309
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vand, se emballagen. Termostaten åbner ved 90 ºC
Kompressionsolie PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller
tilsvarende produkt med samme
specifikation.
Ved minusgrader anbefales det at bruge det
af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
1. Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
Vigtigt!
Den foreskrevne transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie.
Hvis der er påfyldt anden olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
209
C70 12 Specifications w540.fm Page 210 Tuesday, August 9, 2005 3:32 PM
Tekniske data
Brændstof
Forbrug, udslip og kapacitet
Motor
2.4
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50/51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50/51)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-50/51)
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som påvirker
bilens vægt. Desuden kan kørestilen og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof
med oktantal 91 RON bliver forbruget højere
og ydelsen lavere.
210
Forbrug
liter/100 km
Gearkasse
8,9
9,6
9,0
9,6
9,1
9,8
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 95 RON kan bruges ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC
anbefales det højest mulige oktantal for at
opnå optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin:
Norm EN 228
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
212
229
215
229
217
234
62
C70 w540.book Page 211 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Katalysator
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
Katalysator
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur. Katalysatoren
består hovedsageligt af en monolit
(keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/
palladium. Disse metaller står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske
proces uden selv at forbruges.
211
C70 w540.book Page 212 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret
vekselstrømsgenerator. Enspolet system,
hvor chassis og motorstel bruges som leder.
Batteri
Spænding
12 V
12 V
A1
Kapacitet ved koldstart (CCA)
520 A
600
Reservekapacitet (RC)
100 min.
120 min.
12 V
700 A2
150 min.
1. Biler med audioniveauet High Performance.
2. Biler med audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Generator
Maks. strømstyrke: 120/150 A1
Startmotor
Effekt: 1,4/1,9 kW1
1.
212
Afhængig af motorversionen
Certificering af keyless drivesystemet
Hermed bekræfter Siemens VDO Automotive
A.G., at denne udstyrstype 5WK48952,
5WK48956, 5WK48812 er i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser, som fremgår
af direktiv 1999/5/EG.
C70 w540.book Page 213 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
1. Nærlys
2. Bi-Xenon
3. Fjernlys
4. Bremselygte, baklys, tågebaglys
5. Blinklys, bag/for (gul)
6. Positions-/parkeringslys bag, sidemarkeringslys
bag
7. Indstigningslys, bagagerumslys, nummerpladelys
8. Makeup-spejl
9. Positions-/parkeringslys for, sidemarkedringslys
for
10. Blinklys på sidespejl (gul)
11. Tågeforlygter
12. Handskerumslys
Effekt W
Sokkel
55
35
55
21
21
5
H7
D2S
HB3
BA15s
BAU 15s
BAY15d
5
1,2
5
SV8,5
SV5,5
W 2,1X9,5d
5
55
3
W 2,1X9,5d
H11
BA9
213
C70 w540.book Page 214 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Tekniske data
214
C70 w540.book Page 215 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
A
B
ABS ................................................................ 113
fejl i ABS-systemet .................................41
Advarselsblinklys ............................................53
Advarselsruder ................................................. 2
Advarselssymbol, AIRBAG-systemet ........13
Advarselstekster ............................................... 2
Advarselstrekant .......................................... 139
AF – automatisk frekvensopdatering ...... 188
Afvise opkald ................................................ 195
Afvisere ..................................................47, 168
Airbag, fører- og passagerside ...................14
Airbag, til- og frakobling ...............................17
Airbags SRS-advarselssymbol ...................42
Aircondition .....................................................62
Aircondition, ECC ..........................................64
Alarm .......................................................89, 186
Alarm, annullere ........................................... 100
Alarm, systemafprøvning ........................... 100
Alarm, til- og frakobling .................................99
Alarmdiode ......................................................99
Alarmsignaler ............................................... 100
Anhænger ........................................... 122, 205
Anhænger, automatgearkasse ................. 122
Anti-udskridningsfunktion .......................... 115
Audio ............................................................. 183
AUTO, forvalgslagring ............................... 185
Automatgearkasse ............................ 105, 110
Autostart ....................................................... 105
Bagagerumsklap, kørsel med
åben klap .......................................................102
Bagagerumsklap, låsning ............................ 96
Bagagerumsklap, mekanisk åbning ........... 97
Bagagerumsklap, oplåsning ....................... 96
Bagagevæg .................................................... 84
Bakgearsspærring, 5 gear .........................108
Bakgearsspærring, 6 gear .........................109
Bakspejl, indvendigt ...................................... 55
Bakspejl, kompas .......................................... 55
Barnestol og sideairbag ............................... 19
Bashøjttaler ...................................................183
Batteri ............................................................102
Batteri, vedligeholdelse ..............................164
Batteri, vedligeholdelsesarbejde ..............157
Batterispecifikationer ..................................212
Belysning ......................................................... 79
Belysning, eksteriør ....................................... 46
Benzinkvalitet ...............................................210
Betjeningspanel på førerdør ....................... 38
Bildata ............................................................156
Bilindstillinger ................................................. 58
Bilvask ............................................................150
Bjergning .......................................................119
Blinklys ................................................... 47, 168
Blokeret låsestilling ....................................... 98
midlertidig frakobling ............................. 98
Blæser .............................................................. 64
Bremsesystem .............................................113
Bremsevæske .............................................. 162
Brændstof
niveauindikering .......................................41
Brændstof, miljø ............................................... 3
Brændstofdrevet parkeringsvarmer
(ekstraudstyr) ..................................................68
Brændstofforbrug ..........................................48
Brændstofforbrug og udslip ..................... 210
Brændstofpåfyldning .................................. 103
Bugsering ..................................................... 119
Børn....................................................................28
Barnestol og airbag ................................28
barnestol, montering ..............................31
Børn, placering i bil .......................................30
Børn, sikkerhedsudstyr .................................28
Børnesikkerhed, ISOFIX ...............................31
C
Cd-funktioner ............................................... 189
Cd-skifter ...................................................... 189
Cd-skifter, tilfældig rækkefølge ................ 190
Cigarettænder-stikkontakt ...........................45
D
Defroster ..........................................................65
Dimensionsmærkning ................................ 134
Display ..............................................................39
DMIC-advarselssymbol .................................42
Dolby Surround Pro Logic II ........... 182, 183
DSTC ............................................................. 115
215
C70 w540.book Page 216 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
DSTC, deaktivering/aktivering ................. 115
DSTC, systemindikering ...............................41
Dug på ruderne ..............................................62
Dug, timerfunktion .........................................65
Dæk, dimensionsmærkning ...................... 134
Dækselklap ......................................................75
Dæktryk ......................................................... 138
Døre, nøglefri åbning ....................................59
E
ECC ..................................................................63
ECC, blæser ...................................................64
Elektrisk anlæg ............................................ 213
Elektronisk startspærre .................................90
Elopvarmede forsæder .................................66
Elopvarmet bagrude ......................................66
Enhanced Other Networks, EON ........... 188
Equalizer ....................................................... 184
F
Fartpilot ............................................................51
Farvekode, lak .............................................. 152
Fejl i bremsesystemet ...................................42
Fjernbetjening, keyless drive .......................94
Fjernbetjening, nøgleblad .............................91
Fjernbetjening, udskiftning af batteri .........93
Fjernlys .......................................................... 167
Fjernlys, skift, blink .........................................47
Fjernlys, til/fra ..................................................46
Forlygter, til/fra ...............................................46
216
Forlygtesprinklere .......................................... 49
Forrudeviskere og -sprinklere ..................... 49
Forsæder, nedvipning ................................... 72
Forsæder, siddestilling ................................. 72
Forvalgslagring, AUTO ...............................185
Forvalgslagring, radio .................................185
Frekvensopdatering, automatisk ..............188
Frostvæske ...................................................161
Fugleklatter ...................................................150
Fælge .............................................................136
Hjul, montering ............................................ 141
Hurtigopkald ................................................ 197
Hurtigspoling ............................................... 189
Håndbremse ................................................ 114
I
Gardinairbag .................................................. 21
Gardinairbag, DMIC ..................................... 21
Gearkasse, automat- ..................................110
Gearkasse, manuel .....................................108
Generator ......................................................212
Generatoren lader ikke ................................. 42
Gennemsnitligt brændstofforbrug ............. 48
Glat føre ........................................................102
Gravide kvinder .............................................. 11
Graviditet, sikkerhedssele ........................... 11
Gulvmåtter ....................................................105
IDIS ................................................................ 193
Igangværende opkald, funktioner ............ 197
IMEI-nummer ................................................ 198
Indkommende opkald ................................. 195
Indstigningslys, udskiftning af pærer ...... 170
Indstilling af rat ...............................................53
Informationscenter .........................................47
Informationsdisplay
meddelelser ..............................................44
Informationssymbol .......................................43
Infotainment, menuhåndtering ................. 182
Inspektion, airbags og gardinairbags ........27
Instrumentbelysning ......................................46
Instrumentoversigt, højrestyret bil ..............36
Instrumentoversigt, venstrestyret bil ..........34
Intervalviskning ...............................................49
ISOFIX ..............................................................31
H
K
Handskerum ................................................... 82
Handskerum, låsning .................................... 92
Handskerum, låsning, oplåsning ................ 97
Hastighedsklasser, dæk ............................134
Hjul, afmontering .........................................141
Kabinebelysning .............................................79
Kabinefilter ......................................................62
Kaleche, nedfoldning ....................................74
Kalechelukning ...............................................75
Kalecheåbning ................................................75
G
C70 w540.book Page 217 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
Kalibrering, kompas .......................................55
Katalysator .................................................... 211
Katalysator, bugsering ............................... 119
Keyless drive .........................................94, 107
Kickdown ...................................................... 110
Klima .................................................................62
Klima, personlige indstillinger .....................58
Knaldgas ....................................................... 121
Knapper på rat ............................................. 194
Knapper på rat, højre ....................................52
Koblingsvæske ............................................ 162
Koldstart .............................................. 105, 110
Kollisionssensorer ..........................................21
Kollisionsstatus ...............................................26
Kombinationsinstrument ...............................39
Kompas ............................................................55
Kontrol- og advarselssymboler ...................40
Kortnummer .................................................. 197
Kuldioxid ........................................................ 210
Kølemiddel .......................................................62
Kølesystem ................................................... 102
Kølevæske .................................................... 161
Køreegenskaber, dæk ................................ 134
Køreklar vægt ............................................... 205
Kørsel med anhænger, automat .............. 123
L
Lak, farvekode .............................................. 152
Lak, skader og udbedring ......................... 152
Lambdasonde .............................................. 211
Lang last .......................................................... 86
Lapning af et punkteret dæk .....................144
Lastehjælp ....................................................... 84
Lastning ........................................................... 83
Lastning, fejlmeddelelser ............................. 76
Luftfordeling ............................................ 65, 67
Luftkvalitetssystem, ECC ............................. 65
Lufttryk, dæk .................................................138
Luge til lang last ............................................. 86
Lydanlæg, menuhåndtering .......................182
Lydstyrke, se Lydstyrke ..............................183
Lydstyrke, tilpasning af lyd til
hastighed .......................................................184
Lyshøjderegulering ........................................ 46
Lyskegle, tilpasning .....................................132
Lås .................................................................... 89
Låsning og oplåsning ................................... 96
M
Magnetiske zoner .......................................... 56
Makeup-spejl, udskiftning af pærer .........171
Md-funktioner ...............................................189
Meddelelser på informationsdisplay ......... 44
Medieafspiller, lydstyrke .............................183
Menuhåndtering, infotainment ..................182
Menustruktur, medieafspiller .....................191
Menustruktur, telefon ........................199, 200
Midlertidig dæklapning ...............................143
Miljøfilosofi .........................................................3
Motorhjelm ....................................................158
Motorolie ....................................................... 159
Motorolieskilt ...................................... 208, 209
Motorrum ...................................................... 158
Mål .................................................................. 205
N
Nakkestøtte .....................................................22
Nedfoldning, kaleche ....................................74
NEWS ........................................................... 187
Nummerhåndtering, telefon ...................... 196
Nummerplade, udskiftning af pærer ....... 170
Nyhedsudsendelse ..................................... 187
Nærlys ....................................................46, 167
Nødopkald .................................................... 193
Nøgleblad ........................................................91
Nøglefrit låse- og startsystem .....................94
O
OBS!-tekster ..................................................... 2
Oliefilter ......................................................... 159
Oliekvalitet .................................................... 208
Olietryk, indikering .........................................42
Omdrejningsretning, dæk ......................... 137
Omdrejningstæller .........................................39
Opbevaringssteder i kabinen ......................81
Opkald, lydstyrke, telefon .......................... 196
Opkaldshåndtering ..................................... 195
Oplåsning indefra .................................. 95, 96
Oplåsning udefra ...........................................96
Oplåsning, låsning med fjernbetjening .....90
217
C70 w540IX.fm Page 218 Monday, August 1, 2005 11:31 AM
Opringning fra telefonbog ........................ 197
Orienteringslys ................................ 47, 57, 59
Overbelastning ............................................ 102
Overhalingsblinker .........................................47
P
PACOS ............................................................17
Paneler, belysning ..........................................79
Parkere opkald ............................................. 195
Parkeringsbremse ................................41, 114
Parkeringshjælp ........................................... 117
Parkeringslys, til/fra .......................................46
Parkeringslys, udskiftning ......................... 168
Parkeringsvarmer ...........................................68
Parkeringsvarmer, batteri og brændstof .....69
Piskesmældsskader ......................................22
PI-søgning .................................................... 188
Polering og voksning .................................. 151
Positionslys, se også parkeringslys ...........46
Positionslys, udskiftning ............................ 168
PremAir .............................................................. 3
Programfunktioner ...................................... 186
Programtype – PTY .................................... 187
Programtyper, lydstyrkekontrol ................ 188
Punktering .................................................... 142
Pære i bagagerum, udskiftning ................ 171
Pærefatning .................................................. 169
Pærefatning, baglygte ................................ 170
Pærer ............................................................. 213
Pærer, udskiftning, generelt ..................... 166
Påmindelse om sikkerhedssele .......... 11, 42
218
R
Radiofunktioner ............................................186
Radioindstillinger .........................................185
Radiotekst .....................................................188
Ratlås .............................................................106
RDS-funktioner ............................................186
RDS-funktioner, nulstilling .........................188
Recirkulation, ECC ........................................ 65
Regnsensor .................................................... 50
Relæ/sikringsboks .............................173, 177
Ren indefra og ud .............................................3
Rengøring
bilvask .....................................................150
indtræk ....................................................151
pletter ......................................................151
Reservehjul ...................................................139
Reservehjul, Temporary Spare .................136
Ringe opkald ................................................195
RND, se også Tilfældig rækkefølge ........190
ROPS-advarselssymbol ............................... 42
Rudehejs ......................................................... 54
Rustbeskyttelse ...........................................153
Ryglæn, nedvipning ...................................... 72
S
SCAN, cd og md .........................................190
SCAN, radiostationer .................................186
Selestrammere ............................................... 12
Servicelåsning ................................................ 92
Serviceprogram ...........................................156
Servostyringsolie ......................................... 162
Sideairbags .....................................................19
Sidemarkeringslys ...................................... 168
Sidespejl ..........................................................56
Sidespejl, indvipning .....................................57
Sidespejl, positionshukommelse ................57
Sidespejle ........................................................56
Sikkerhedsseler ...................................... 10, 12
bagsæde ...................................................11
graviditet ...................................................11
påmindelse om sikkerhedssele ............42
Sikkerhedsseler, rengøring ....................... 151
Sikkerhedssystem ....................................... 110
Sikringer ........................................................ 173
SIM-kort ........................................................ 193
SIPS-advarselssymbol ..................................42
SIPS-bag-systemet .......................................20
Skiluge .............................................................86
Slidindikatorer, dæk ................................... 135
SMS ............................................................... 198
Smøremidler ................................................. 209
Sommer- og vinterhjul ................................ 137
Specifikationer, motor ................................ 206
Speedometer ..................................................39
Sporskift, cd/md ......................................... 189
Sprinklere, forlygter .......................................49
Sprinklere, forrude og forlygter ...................49
Sprinklervæske ............................................ 161
SRS-systemet, generelt ...............................15
SRS-systemet, omskifter ..............................18
Stabilitetssystemet ........................... 115, 116
C70 w540IX.fm Page 219 Wednesday, October 19, 2005 10:29 AM
Stabilitetssystemet, indikering ....................41
Standby, telefon .......................................... 195
Start af motor ............................................... 105
Starthjælp ..................................................... 121
Startmotor ..................................................... 212
Startnøgler .................................................... 105
Startspærre ...........................................90, 105
Stationer, radio ............................................ 185
Stationssøgning .......................................... 185
STC ................................................................ 115
Stenslag og ridser ...................................... 152
Stikkontakt, bagagerum ................................86
Stikkontakt, midterkonsol .......................... 114
Subwoofer .................................................... 183
Symboler ....................................................... 116
Symboler på kombinationsinstrumentet ......40
Sæde, elbetjent ..............................................73
Sædeindstilling ...............................................72
T
Tankdækselklap, åbning ............................ 103
Tankkapacitet ............................................... 210
Tankning ........................................................ 103
Tekstindtastning, telefon ........................... 196
Telefon ........................................................... 194
Telefon/medieafspiller, lydstyrke ............. 196
Temperaturvælger, ECC ..............................66
Tilfældig rækkefølge, cd- og
md-afspiller ................................................... 190
Tilpasning af lyd til hastighed,
lydstyrke .........................................................184
Tilpasning af lydbillede ...............................184
Timer, ECC ..................................................... 65
Titelinformation på cd .................................190
Totalvægt ......................................................205
TP – trafikinformation .................................186
Trafikinformation ..........................................186
Triptæller ......................................................... 39
Tryghedsbelysning ................................. 57, 90
Tryghedsbelysning, indstilling .................... 59
Trækkrog .......................................................124
Trækkrog, demontering ..............................129
Trækkrog, montering ...................................126
Typebetegnelse ...........................................204
Tågebaglys ..................................................... 41
Tågelys ............................................................. 46
Tågelys, udskiftning ....................................169
Ventilationsspjæld .........................................62
Vigtigt!-ruder ..................................................... 2
Vigtigt!-tekster .................................................. 2
Vindskærm .......................................................78
Vinterdæk ..................................................... 135
Viskerblade ................................................... 163
Viskositet .........................159, 207, 208, 209
Voksning og polering ................................. 151
Vægt .............................................................. 205
Væsker .......................................159, 161, 209
W
WHIPS .............................................................22
Ø
Økonomikørsel ............................................ 102
U
Udendørstermometer ................................... 39
Udslip, se brændstof ..................................210
Udstødning ...................................................105
Udstødning, fejlindikering ............................ 41
Udstødning, miljø ..............................................3
V
Vask i vaskehal .............................................150
Vaske bilen ....................................................150
Vedligeholdelse ...........................................149
Ventende opkald .........................................195
219
C70 w540.book Page 220 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
220
C70 w540.book Page 221 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
221
C70 w540.book Page 222 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
222
C70 w540.book Page 223 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
223
C70 w540.book Page 224 Wednesday, July 20, 2005 9:08 AM
224
TP 8342 (Danish). AT0544. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
2006
C70 INSTR.indd 1
05-07-07 10.51.38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising