Volvo S40 null

Volvo S40 null
VOLVO S40
Instruktionsbog
Web Edition
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er
konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for
øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret
med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med
udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 12
Sikkerhedsseler.........................................
Airbag-systemet........................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Hvornår udløses systemet........................
Kollisionsstatus.........................................
Børnesikkerhed.........................................
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Stikkontakt................................................
Belysningspanel........................................
Venstre kontaktarm...................................
Højre kontaktarm......................................
Fartpilot*....................................................
Knapper på rattet*.....................................
Ratindstilling, advarselsblinklys................
Parkeringsbremse.....................................
Elektriske rudeoptræk...............................
Ruder og spejle.........................................
Elbetjent taglem* ......................................
Personlige indstillinger..............................
46
48
50
51
52
56
58
60
64
67
69
71
72
73
74
76
80
82
HomeLinkŸ *.............................................. 85
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
03 04 05
03 Klima
04 Interiør
Generelt om klimaet.................................. 90
Manuelt klimaanlæg, AC........................... 92
Elektronisk klimaanlæg, ECC*.................. 94
Luftfordeling.............................................. 97
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*........................................................... 98
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel). 101
Forsæder.................................................
Kabinebelysning......................................
Opbevaringssteder i kabinen..................
Bagsæde.................................................
Bagagerum.............................................
05 Lås og alarm
104
106
108
112
114
Fjernbetjening med nøgleblad................
Låsepunkter............................................
Privatlåsning*..........................................
Keyless drive*..........................................
Batteri i fjernbetjeningen.........................
Låsning og oplåsning..............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm*.....................................................
118
121
122
123
126
127
130
131
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 07 08
4
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
Generelt.................................................. 136
Brændstofpåfyldning.............................. 138
Alkolås*................................................... 142
Start af motor.......................................... 146
Start af motor – Flexifuel......................... 148
Keyless drive*.......................................... 150
Manuel gearkasse................................... 151
Automatgearkasse.................................. 152
DRIVe Start-Stop*................................... 157
Bremsesystemet..................................... 161
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*....................................................... 163
Parkeringshjælp*..................................... 165
BLIS* - Blind Spot Information System... 167
Bugsering og bjergning........................... 170
Starthjælp................................................ 173
Kørsel med anhænger............................. 174
Trækanordning*...................................... 176
Delelig trækkrog* ................................... 178
Lastning.................................................. 182
Tilpasning af lyskegle.............................. 183
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul* ..........
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
186
190
191
194
196
Rengøring................................................ 202
Udbedring af lakskader........................... 206
Rustbeskyttelse...................................... 207
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Startbatteri..............................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
210
211
213
214
220
221
225
231
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Audiofunktioner.......................................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon*...........................
Bluetooth handsfree*..............................
242
244
248
253
256
257
264
268
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ..........
Elektrisk anlæg........................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på displayet............................
276
278
281
282
284
287
289
291
293
294
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 298
6
Indhold
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk*.
Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
8
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
Særlige tekster
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks.
LYDINDSTILLINGER).
Mærkater
ADVARSEL
Advarsels-tekster oplyser om risiko for personskade.
VIGTIGT
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
G031593
G031592
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
9
Indledning
Vigtige oplysninger
• Kølevæske
• Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Indlæsning af data
Bilen indeholder en række computere, der har
til opgave løbende at kontrollere og overvåge
bilens drift og funktionalitet. Nogle af computerne kan registrere oplysninger under normal
kørsel, hvis de bemærker en fejl. Desuden registreres oplysninger ved kollision eller tilløb til
ulykke. Nogle af de registrerede oplysninger er
nødvendige for, at teknikere ved service og
vedligeholdelse kan diagnosticere og løse fejl i
bilen, og for at Volvo kan overholde lovkrav og
andre bestemmelser. Derudover bruges oplysningerne af Volvo i forskningsøjemed for til stadighed at udvikle kvaliteten og sikkerheden.
Oplysningerne kan bidrage til en bedre forståelse af de faktorer, som forårsager, at ulykker
og personskader opstår. Oplysningerne omfatter bl.a. status og funktionalitet for forskellige
systemer og moduler i bilen, f.eks. motor-, gasspjæld-, styre- og bremsesystemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen, f.eks. bilens hastighed, brug af bremsehhv. gaspedal, ratudslag, og om føreren og
passagererne har brugt sikkerhedssele eller ej.
10
Disse oplysninger kan af de anførte grunde
blive lagret i bilens computere i et stykke tid,
men også som følge af en kollision eller tilløb til
ulykke. Oplysningerne kan lagres af Volvo, så
længe de kan medvirke til at videreudvikle og
yderligere øge sikkerheden og kvaliteten, og så
længe der findes lovkrav og andre regler, som
Volvo skal tage hensyn til.
Volvo vil ikke medvirke til, at de ovenfor beskrevne oplysninger videregives til tredjemand
uden bilejerens samtykke. Dog kan Volvo på
grund af nationale love og bestemmelser blive
tvunget til at udlevere sådanne oplysninger til
myndigheder som f.eks. politiet eller andre, der
kan have en lovfæstet ret til at få adgang til
disse.
For at kunne læse og fortolke oplysningerne,
der er registreret af bilens computere, kræves
særligt teknisk udstyr, som Volvo, og værksteder der har indgået aftale med Volvo, har
adgang til. Volvo er ansvarlig for, at oplysninger, der overføres til Volvo i forbindelse med
service og vedligeholdelse, lagres og behandles på en sikker måde, og at behandlingen
opfylder gældende lovkrav. For yderligere
information - kontakt en Volvo-forhandler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Vi anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
Ejerskifte, bil med Volvo On Call *
Volvo On Call er en ekstra service, der består
af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester.
Hvis bilen har Volvo On Call og skifter ejer, er
det meget vigtigt, at disse tjenester bliver
afbrudt, så den tidligere ejer ikke kan få udført
tjenester i bilen. Kontakt callcenteret ved at
trykke på ON CALL-knappen i bilen, eller kontakt et autoriseret Volvo-værksted. Se også
"Ændring af sikkerhedskode" i instruktionsbogen til Volvo On Call".
Indledning
Vigtige oplysninger
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
11
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
12
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Interiør
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Det er nemt at hjælpe med at tage hensyn til
miljøet - her er nogle gode råd:
• Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
• Kør økonomisk - vær forudseende.
• Få foretaget service og vedligeholdelse i
henhold til instruktionsbogens anvisninger
- følg Service- og garantibogens anbefalede intervaller.
• Hvis bilen er udstyret med motorvarmer*,
bør den bruges før koldstart - det forbedrer
startevnen og mindsker slid i koldt vejr, og
motoren når normal driftstemperatur hurtigere, hvilket sænker brændstofforbruget
og reducerer udslip.
svarlig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsbogen og miljøet
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolet viser,
at papirmassen i denne publikation kommer fra
FSCŸ-certificerede skove eller andre kontrollerede kilder.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
betydeligt, fordi luftmodstanden øges ved en fordobling af hastigheden øges luftmodstanden fire gange.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald skal deponeres - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved at følge disse råd kan du spare penge,
spare på jordens ressourcer og forlænge bilens
levetid. Se mere information og flere råd på
side 136 og 287.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt for-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Kollisionsstatus.......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
19
20
22
24
26
27
29
30
31
SIKKERHED
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
Sådan udløses sikkerhedsselen
–
Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerhedsselen ind.
Hvis den ikke rulles helt ind, bør sikkerhedsselen føres ind med hånden, så den
ikke hænger løs.
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke trækkes ud:
G020104
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen kan yde maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger
godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til
brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
–
16
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerhedsselen er spændt.
Tænk på at
• undlad at bruge klemmer eller andet, der
forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerhedsselen
har været udsat for en kraftig belastning,
f.eks. i forbindelse med en kollision, skal
hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af
sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den virker
ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen,
hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye
sikkerhedssele skal være typegodkendt og
beregnet til den samme plads som den
udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
dalerne). Tilstræb størst mulig afstand mellem
maven og rattet.
Påmindelse om sikkerhedssele
01
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne, eller hvis en af bagdørene er blevet åbnet. Meddelelsen slettes automatisk efter ca. 30 sekunders kørsel, eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Sikkerhedsselen skal ligge tæt
mod skulderen, med den diagonale del mellem
brysterne og mod siden af maven.
Hoftedelen af sikkerhedsselen skal ligge plant
mod siden af lårene og så lavt under maven
som muligt – den må aldrig kunne glide op.
Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også, at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og fodpe-
G018084
G020105
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen er taget på igen, men
kan også bekræftes manuelt med et tryk på
READ-knappen.
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
Barnestole omfattes ikke af systemet til påmindelse om sikkerhedssele.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele i bagsædet har
to delfunktioner:
``
17
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Sikkerhedsselerne foran og de to på bagsædets yderpladser er forsynet med selestrammere. En mekanisme i selestrammeren strækker sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig
kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder
dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
18
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS-AIRBAG SERVICE
PÅKRÆVET eller SRS-AIRBAG
SERVICE STRAKS vises på displayet. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Når fjernbetjeningen drejes til nøglestilling I, II
eller III, tændes advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6
sekunder, hvis airbagsystemet fungerer fejlfrit.
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS,
SRS-systemet eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
19
01 Sikkerhed
01
Airbags
Airbag-systemet
ADVARSEL
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbag-systemet beregner den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasses herefter, således at én eller flere airbags
udløses.
G020111
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
SRS-systemet, højrestyret bil
G020113
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e)pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
G020110
SRS-systemet, venstrestyret bil
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
20
01 Sikkerhed
Airbags
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
01
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen på førersiden er bilen forsynet med en airbag. Den er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette påvirke airbaggens effekt i tilfælde af en kollision.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet.1
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet. Børn, der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
Airbag i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen i passagersiden er bilen forsynet med en airbag. Den
er monteret sammenfoldet i et rum oven over
handskerummet. Panelet er mærket SRS
AIRBAG.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag se side 22.
21
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at afbryderen står i den ønskede
stilling. Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges
til at ændre stilling.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen på
loftskonsollen viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for
airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået
en alvorlig fejl. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
For information om nøglebladet, se side 119.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har omskifter
(PACOS), er airbaggen altid aktiveret.
22
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Omskifterens placering
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må børn, der er over 140 cm,
sidde på den forreste passagerplads, men
aldrig børn i en barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
passagerpladsen. Dette gælder for alle personer, der er lavere end 140 cm.
En tekstmeddelelse og et symbol i loftskonsollen viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er frakoblet (se foregående illustration).
01
OBS
Når fjernbetjeningen sættes i nøglestilling
II eller III, vises advarselssymbolet for airbaggen på kombinationsinstrumentet i ca. 6
sekunder, se side 19.
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige nøglestillinger, se side 146.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer, der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
G018083
Besked
2
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
G018082
Et advarselssymbol i loftskonsollen viser, at
airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er
frakoblet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Sideairbag
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemetet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
G020118
•
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en vigtig
del af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
1
24
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
Placering
Førerplads, venstrestyret bil.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-bag-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision
reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes
op. Airbaggen pustes op mellem den kørende
og dørpanelet og dæmper dermed stødet for
den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
25
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
G015265
Egenskaber
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
26
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig selv nogen ændringer eller
reparationer af sædet eller WHIPS-systemet. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
27
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
G020125
G020126
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
28
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedfoldede
ryglæn.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
01
Aktivering af systemet
A
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde yderplads
Ved frontalkollision
Airbags
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Beskyttelsesgardin IC
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende
fremgangsmåde:
• Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
• Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og brandskader på huden.
Tilkobling af airbag-, SIPS-, IC- og sikkerhedsselesystemet sker kun én gang ved en
kollision
29
01 Sikkerhed
01
Kollisionsstatus
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
G029042
Tag først fjernbetjeningen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage
tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter
at starte bilen. Hvis KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG stadig vises på displayet,
må bilen ikke køres eller bugseres. Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under
kørslen, selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Kollisionsfunktion er en beskyttelse, der
træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
30
Flytning
Hvis NORMAL MODE vises, efter at
KOLLISIONSFUNKT. SE INSTRUKT.BOG
er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin
trafikfarlige position. Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at
genindstille elektronikken, efter den har
været i kollisionsfunktion. Det kan medføre
personskader, eller at bilen ikke fungerer
som normalt. Volvo anbefaler, at du altid
lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af kontrollen og genindstillingen af bilen til
NORMAL MODE , efter
KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG har været vist.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
genstarte bilen, hvis der lugter af brændstof,
når meddelelsen KOLLISIONSFUNKT. SE
INSTRUKT.BOG vises. Forlad bilen så
hurtigt som muligt.
ADVARSEL
Da bilen stadig er i kollisionsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at du bjerger den til et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst
til 3-4 års alderen, og derefter i fremadvendt
barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 33.
OBS
01
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Barnestole
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Find ud af,
hvad bestemmelserne går ud på.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe1 airbaggen i passagersiden ikke er tilkoblet.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
1
• en eller flere barnestole/barnepuder på
G020128
Volvo har børnesikkerhedsudstyr (barnestole,
barnepuder og fastspændingsanordninger),
som er udviklet til netop din bil. Hvis du bruger
Volvos børnesikkerhedsudstyr, får du de bedste forudsætninger for, at dine børn kører sikkert i bilen, men også at børnesikkerhedsudstyret passer og er nemt at bruge.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
bagsædet.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Barnet kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 22.
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet2.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
2
32
ADVARSEL
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod
selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
Nærmere oplysninger om tilkobling/frakobling af airbaggen, se side 22.
Mærkat placeret på gavlen af instrumentpanelet i
passagersiden, se illustration på side 22.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalet barnebeskyttelse3
Vægt
ForsædeA
Gruppe 0
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Volvo barnestol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med fastspændingssystemet ISOFIX.
max. 10 kg
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E1 04301146
max. 13 kg
(L)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 03301146
(U)
(U)
(U)
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug beskyttelsespude mellem
barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
(L)
Barnestole som er generelt godkendt.
Barnestole som er generelt godkendt.
Barnestole som er generelt godkendt.
(U)
(U)
(U)
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
3
Hvad angår anden barnebeskyttelse skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være alment godkendt ifølge normen ECE R44.
``
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Gruppe 1
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. Brug beskyttelsespude mellem
barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
(L)
9 – 18 kg
Typegodkendelse: E5 03135
Bagsædets midterplads
(L)
Britax Fixway - bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
(L)
34
Barnestole som er generelt godkendt.
Barnestole som er generelt godkendt.
Barnestole som er generelt godkendt.
(U)
(U)
(U)
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
(L)
(L)
(L)
15-25 kg
01
Bagsædets midterplads
``
35
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Vægt
ForsædeA
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 2/3
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
15 – 36 kg
Integreret selepude (Integrated Booster
Cushion) - fås som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03168
(B)
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
B: Indbyggede barnestole, der er godkendt til denne vægtklasse.
A
36
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 22.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet4.
børn god sikkerhed. Selepuderne - i kombination med normale sikkerhedsseler - er godkendt til børn, der vejer 15 -36 kg.
01
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Opslåning af selepude
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Kontrollér at:
• selepuden er i låst stilling
• sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet
Integrerede selepuder*
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse
• sikkerhedsselen ikke ligger over barnets
G020808
hals eller ligger under skulderen
• Nakkestøttens position er nøjagtigt indstillet i forhold til barnets hoved.
Træk i håndtaget, så selepuden løftes op.
G015013
Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud.
Tryk, indtil den låses fast.
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
4
Nærmere oplysninger om tilkobling/frakobling af airbaggen, se side 22.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
37
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Nedslåning af selepude
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger se side 130.
Reparation eller udskiftning bør kun udføres
af et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Du må
ikke selv foretage ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. Selvom selepuden virker ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet. Selepuden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
G014507
SOFIX monteringssystem til
barnestole
Træk i håndtaget.
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
G015268
Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast.
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se illustrationen ovenfor).
38
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
Størrelsesklasser
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
For barnestole med ISOFIX monteringssystem
findes der derfor en størrelsesklassificering for
at hjælpe brugeren med at vælge den rette barnestol (se følgende tabel).
Størrelsesklasse
Beskrivelse
Størrelsesklasse
Beskrivelse
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
01
OBS
Hvis en ISOFIX barnestol ikke har en størrelsesklassificering, skal bilmodellen være
opført på barnestolens liste over biler.
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for oplysninger om,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
ADVARSEL
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
Der må aldrig anbringes et barn på forsædepassagerpladsen, hvis pladsen har en tilkoblet airbag.
39
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
Babystol bagudvendt
Vægt
max. 10 kg
max. 10 kg
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babystol bagudvendt
max. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
Barnestol bagudvendt
9-18 kg
D
X
OKA
(IL)
C
X
OKA
(IL)
40
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Barnestol fremadvendt
Vægt
9-18 kg
Størrelsesklasse
B
01
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OKB
(IUF)
B1
X
OKB
(IUF)
A
X
OKB
(IUF)
X: ISOFIX-positionen gælder ikke for ISOFIX-barnestole i denne vægtklasse og/eller størrelsesklasse.
IL: Gælder for specifikke ISOFIX-barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
IUF: Gælder for fremadvendte ISOFIX-barnestole, som er generelt godkendte i denne vægtklasse.
A
B
For at kunne indpasse baby-/barnestolen på bagsædet er det forreste passagersæde justeret til en placering foran midterpositionen.
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
``
41
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
OBS
I biler med sammenfoldelige nakkestøtter
på yderpladserne bør nakkestøtterne slås
ned for at gøre montering af denne type barnestol lettere.
OBS
G029703
Hvis bilen har en bagageskjuler over bagagerummet, skal den fjernes, inden der kan
monteres en barnestol i forankringspunkterne.
Placering øverste befæstelsespunkter.
Bilen har øverste befæstelsespunkter til barnestole. Disse befæstelsespunkter er placeret på
bagsiden af bagsædet.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole indtil en så høj alder
som muligt.
Barnestolens fæstebånd skal ligge mellem
nakkestøtten og rygrammen.
42
For detaljeret information om, hvordan barnestolen skal spændes fast i de øvre befæstelsespunkter, se barnestolsproducentens anvisninger.
ADVARSEL
Barnestolens fastspændingsbånd skal altid
trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben,
inden de spændes fast ved befæstelsespunktet.
01 Sikkerhed
01
43
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Stikkontakt..............................................................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre kontaktarm.................................................................................
Højre kontaktarm....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Knapper på rattet*...................................................................................
Ratindstilling, advarselsblinklys..............................................................
Parkeringsbremse...................................................................................
Elektriske rudeoptræk.............................................................................
Ruder og spejle.......................................................................................
Elbetjent taglem* ....................................................................................
Personlige indstillinger............................................................................
46
48
50
51
52
56
58
60
64
67
69
71
72
73
74
76
80
82
HomeLinkŸ *............................................................................................ 85
44
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
02
46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Indstilling af rat
Læselampe, højre side
Motorhjelmåbner
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Betjeningspanel
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Belysning, åbner for tankdækselklap
Døråbningshåndtag, låseknap.
Bakspejl
Display til klimaanlæg og infotainment
Infotainment
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Ventilationsspjæld ved siderude
Klimaanlæg
Fartpilot
Gearstang
Horn, airbag
Advarselsblinklys
Kombinationsinstrument
Døråbningshåndtag
Knapper til infotainment
Handskerum
Forrudeviskere, sprinklere og forlygtesprinklere
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjening af soltag
02
Stikkontakt/cigarettænder
Blind Spot Information System, BLIS
Kontakt, ekstraudstyr
Ingen funktion
Ingen funktion
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
G028204
02
48
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Stikkontakt, cigarettænder
Ingen funktion
Blind Spot Information System, BLIS
Ingen funktion
Kontakt, ekstraudstyr
Betjening af soltag
Parkeringsbremse
Tændingslås
Betjeningspanel
Forrudeviskere og -sprinklere, forlygtesprinklere
Handskerum
Døråbningshåndtag
Ventilationsspjæld ved siderude
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Gearstang
Klimaanlæg
02
Fartpilot
Kombinationsinstrumentet
Horn, airbag
Knapper til infotainment
Advarselsblinklys
Døråbningshåndtag, låseknap
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Belysning, åbner for tankdækselklap
Infotainment
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Display til klimaanlæg og infotainment
Motorhjelmåbner
Bakspejl
Indstilling af rat
Påmindelse om sikkerhedssele og indikering af airbag for passagerplads
Interiørbelysning-kontakt
Læselampe, venstre side
Læselampe, højre side
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel på førerens dør
02
Frakobling af rudetræk bagi. Elektrisk børnesikkerhedslås*
Rudetræk
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Højre sidespejl
50
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G029046
02
Speedometer.
Afvisere, venstre.
Omdrejningstæller – Viser motorens
omdrejningshastighed i
1000 omdrejninger/minut.
Advarselssymboler.
Kontrol- og informationssymboler.
Informationsdisplay – Viser informationsog advarselsmeddelelser, udetemperatur
og ur. Når udetemperaturen ligger
fra +2 °C til -5 °C, lyser et snefnug på displayet. Det advarer om skridningsrisiko.
Når bilen har holdt stille, viser udendørstermometeret muligvis en for høj værdi.
Brændstofmåler, se også kørselscomputer
s. 65.
Informationssymbol.
Viser også gearskifteindikator (GSI) og
gearene i model D2 og DRIVe, se
side 151.
Højre afvisere.
Fjernlysindikator.
Display – Viser det valgte gear i automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller,
triptæller og fartpilot.
Knap til triptællere – Benyttes ved måling
af korte strækninger. Ved korte tryk på
knappen skiftes der mellem triptællerne
T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller.
Temperaturmåler - Bruges til motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren bevæger sig ind i
det røde felt, vises en meddelelse på displayet. Husk, at f.eks. en ekstra forlygte
foran luftindtaget forringer kølingen under
høje udetemperaturer og stor belastning
på motoren.
Kontrol- og advarselssymboler.
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Symboler midt på instrumentet
Når symbolet lyser:
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når fjernbetjeningen drejes til stilling II inden
start. Dette viser, at symbolerne fungerer. Når
motoren startes, skal alle symboler slukke,
undtagen parkeringsbremsesymbolet, som
først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
1. Stands på en sikker måde. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Afhjælp ifølge meddelelsen på displayet.
Slet meddelelsen med READ.
G030755
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk. Visse symboler mangler
muligvis den bagvedliggende
funktion, alt efter bilens udstyr.
Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl, som
kan indvirke på sikkerheden og/
eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående,
indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen
kan trykkes væk med READ-knappen, se
side 56. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
1
52
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 56.
Det gule informationssymbol tændes i kombination med tekst på
informationsdisplayet. Meddelelseteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 56, eller
forsvinder automatisk efter nogen tid (tiden
varierer, afhængigt af hvilken funktion der indikeres).
Det gule informationssymbol kan også tændes
i kombination med andre symboler.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk
efter nogen tid.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – venstre side
Udstødningsrensningssystem
Stabilitetssystem DSTC*
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
G029048
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys
Stabilitetssystem DSTC
Ingen funktion
02
Motorforvarmer (diesel)
Fejl i ABS-systemet
Fejl i bilens udstødningsrensningssystem
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler,
se side 163.
3. Kør til et værksted for at få ABS-systemet
kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med
at lyse. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages,
når temperaturen er under -2 °C.
Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet
i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler – højre side
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i
funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen defekt.
02
Parkeringsbremse trukket
G029049
Symbolet lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid parkeringsbremsen til endestillingen.
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Parkeringsbremse trukket
Airbags – SRS
For lavt olietryk
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
For lavt olietryk2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes, og
oliestanden er normal, anbefaler Volvo at du
kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsæderne ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin sele
af.
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du snarest kører til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
niveauet i bremsevæsken være for
lavt.
Fejl i bremsesystemet
–
2
54
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 56.
Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen, se
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
side 218. Hvis niveauet er under MIN i
beholderen, bør bilen ikke køres videre.
Volvo anbefaler, at bilen bjerges til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af bremsesystemet.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordel
ingen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted.
6. Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke køres videre.
Få den bjerget til et værksted for kontrol af
bremsesystemet. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
4. Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 218.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis én af dørene, motorhjelmen3 eller bagagerumsklappen ikke er helt lukket, bliver føreren gjort opmærksom på det.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig ved lavere
hastighed end 5 km/t, lyser informationssymbolet samtidig med at
FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR
ÅBEN,VENSTRE BAGDØR ÅBEN,
MOTORHJELM ÅBEN eller HØJRE
BAGDØR ÅBEN vises på displayet. Stands
bilen på det første sikre sted, og luk den dør/
klap, der er åben.
02
Høj hastighed
Hvis bilen køres ved højere hastighed end 10 km/t, lyser symbolet,
når en af meddelelserne i foregående stykke vises på displayet.
Påmindelse bagagerumsklap
Hvis bagagerumsklappen er åben,
tændes informationssymbolet, og
BAGKLAP ÅBEN vises på displayet.
5. Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til et
værksted for kontrol af bremsesystemet.
3
Kun biler med alarm.
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Besked
OBS
G029050
02
Meddelelse
Betydning
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
BESTIL TID TIL
SERVICE
Der er blevet tid til at
booke service. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører service.
Meddelelse
Betydning
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
STANDS STRAKSA
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE
STRAKSA
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen omgående.
SE
INSTRUKT.BOGA
Læs instruktionsbogen.
Der er blevet tid til
service. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted
udfører service.
Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder der
er gået siden sidste
service, hvor længe
motoren har været i
drift og oliekvalitet.
SERVICE PÅKRÆVETA
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen så snart
som muligt.
SERVICE OVERSKREDET
MOTORTEMP.
HØJ STANDS
MOTOREN
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
Hvis serviceintervallet ikke følges, dækker garantien ikke
dele, der eventuelt
beskadiges. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører service.
Samtidig med at der tændes et advarsels- eller
kontrolsymbol, viser informationsdisplayet en
supplerende meddelelse.
–
Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af READknappen. Fejlmeddelelser gemmes på en
hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
56
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelse
Betydning
Meddelelse
Betydning
GEARKASSEOLIE
SKIFT OLIE
Volvo anbefaler, at
et autoriseret Volvoværksted kontrollerer bilen så snart
som muligt.
GEARKASSE LAV
YDELSE
Gearkassen kan ikke
klare fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen slukkes, se side 155.
PÅMINDELSE
KONTROL
OLIEST.
Kontrollér oliestanden. Meddelelsen
vises for hver 10.000
km (visse motorvarianter). For information om kontrol af
oliestand, se
side 214.
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 140.
DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 164 for flere
varianter.
02
Ved gentagen visning anbefaler Volvo
at kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
A
B
GEARKASSE
OLIETEMP. HØJ
Kør mere roligt, eller
stands bilen på en
sikker måde. Sæt
bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang, indtil meddelelsen slukkes. For
nærmere oplysninger, se side 155.
OLIETEMP.
GEARK. STANDS
SIKKERT
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en
sikker måde. Volvo
anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.B
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 155.
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
12 V-stikkontakt
ADVARSEL
Stikkontakt i bagsædet
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
02
OBS
Stikkontakt og cigarettænder.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f.eks. skærme, musikafspillere og mobiltelefoner. Der forsynes kun strøm
fra kontakten, hvis fjernbetjeningen mindst står
i stilling I, se side 146.
Tag derfor altid stikkene ud af stikkontakterne til ekstraudstyret eller tilbehøret, når
det ikke er i brug, da startbatteriet i et sådant
tilfælde kan blive tømt!
Cigarettænder*
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
G029082
G019621
Ekstraudstyr og tilbehør - f.eks. skærme,
musikafspillere og mobiltelefoner - som er
tilsluttet til en af kabinens 12 V-stikkontakter, kan aktiveres af klimaanlægget, selvom
fjernbetjeningen er taget ud, eller når bilen
er låst, for eksempel når parmeringsvarmeren aktiveres på et forudindstillet tidspunkt.
Stikkontakt i bagsædet.
Stikkontakten i bagsædet kan bruges til forskelligt tilbehør, se "12 V-stikkontakt" ovenfor.
OBS
Cigarettænderen virker ikke i denne kontakt.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der
bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge
kontakter bruges samtidigt, gælder 7,5 A
(90 watt) pr. kontakt.
58
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Stikkontakten er beregnet til 12 V. Der forsynes
kun strøm fra stikkontakten, hvis fjernbetjeningen mindst står i stilling I, se side 146.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i stikkontakten, når
den ikke er i brug.
02
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Generelt
Stilling
02
Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
stilling.
Lyshøjderegulering
Lyskontakt
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
G020139
Fingerhjul for lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
Tågeforlygter*
Åbn tankdækselklappen
Tågebaglygter
2. Drej lyskontakten (2) til én af endestillingerne.
3. Rul hjulet (1) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med aktive Xenon-forlygter - ABL* har
automatisk lyshøjderegulering og derfor ikke
noget hjul (1).
Positions-/parkeringslys
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
fjernbetjeningens stilling.
–
Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når fjernbetjeningen er i stilling II, er positions-/
parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Forlygter
Automatisk nærlys*
Nærlyset tændes automatisk, når fjernbetjeningen drejes til stilling II, undtagen når lyskontakten (2) står i midterstilling. Om nødvendigt kan nærlysautomatikken deaktiveres.
Volvo anbefaler, at dette udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
2. Nærlyset aktiveres ved at lyskontakten (2)
drejes højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 64.
Lyset slukkes automatisk, når fjernbetjeningen
drejes til stilling I eller 0.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
–
Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Udvidet displaybelysning
For at lette aflæsning af kilometertæller, triptæller, ur og udendørstermometer lyser de, når
bilen låses op, og når fjernbetjeningen er taget
ud af tændingslåsen. Displayene slukker, når
bilen låses.
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
Tågeforlygter*
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
–
Tryk på knap (4).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (4).
Aktive Xenon-forlygter*
02
Tågebaglygter
Tågebaglygten kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlygterne.
–
Tryk på knap (6).
Når tågebaglygten er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglygten i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (6).
Tankdækselklap
G026507
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når fjernbetjeningen er i stilling II, og lyskontakten (2) står
i en af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt
i mørke.
Tankdækselklappen åbnes, når bilen ikke er
låst, ved at trykke på knap (5), se side 127.
Belysningspanel, til aktive Xenon-forlygter
Hvis bilen er udstyret med aktive Xenon-forlygter (Active Bending Lights, ABL), følger lyset
fra forlygterne ratbevægelsen for at give maksimal belysning i kurver og kryds og dermed
øget sikkerhed.
lyser, når funktionen er aktiv.
Dioden
Ved fejl blinker dioden, og der vises en fejlmeddelelse på informationsdisplayet. Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke, og kun
når bilen er i bevægelse.
Funktionen kan deaktiveres/aktiveres med lyskontakten.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Stilling
02
Betydning
Forlygtelys og positionslys
Kørelys ved kørsel i dagtimerne.
Automatisk skift til forlygtelys
og positionslys under dårlige
lysforhold, og når forrudeviskere eller tågebaglygter er aktiveret.
G020789
Hvis bilen er udstyret med
aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights, ABL), aktiveres
denne funktion også.
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
Position A giver automatisk DRL kørelys i dagslys.
Stilling
Kørelys i dagslys - DRL*
For at spare brændstof kan kørelyset (Daytime
Running Light) vælges i dagslys, i stedet for det
mere energikrævende nærlys. Kørelysene, der
er monteret i spoileren, arbejder med lysstærk
og energibesparende diodeteknologi.
62
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Kørelys
Kørelys, når bilen kører. Automatisk skift til parkeringslys, når
bilen parkeres.
Med kørebelysningens strømkontakt i position
A aktiveres kørelyset automatisk i dagslys.
Dette reguleres af en lyssensor, der skifter fra
kørelys til forlygternes nærlys i skumring, eller
når dagslyset bliver for svagt.
OBS
For at opnå minimalt energiforbrug slukkes
baglygterne også ved automatisk skift fra
nærlys til DRL-kørelys.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
ADVARSEL
Systemet er et hjælpemiddel til at spare
energi - det kan ikke i alle situationer afgøre,
hvornår dagslyset er for svagt eller tilstrækkelig stærkt, f.eks. ved tåge og regn.
02
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
med en trafiksikkert korrekt belysning og i
overensstemmelse med færdselslovgivningen.
Bremselys
Bremselyset tændes automatisk ved opbremsning. For information om nødbremselys og
automatiske advarselsblinklys, se side 162.
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Kontaktarmens stillinger
02
Afvisere
Skifte mellem fjern- og nærlys
Kort blinksekvens
–
–
2
1
3
4
Kontinuerlig blinksekvens
–
G026380
1
2
Før kontaktarmen opad eller nedad til
stilling (1), og slip den.
> Afviserne blinker tre gange, og kontaktarmen vender tilbage til sin udgangsstilling.
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
> Armen bliver stående i endestillingen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af
rattets bevægelse.
Før kontaktarmen til endestillingen (4), og
slip den.
Fjernbetjeningen skal stå i stilling II og lyskontakten i endestilling, se side 60, for at fjernlyset
skal kunne tændes.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 301 sekunder, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder, se
side 83.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Afvisere - kort blinksekvens
Overhalingslys
Afvisere - kontinuerlig blinksekvens
–
Overhalingslys
Orienteringslys og skifte mellem fjern- og
nærlys.
1
64
Fabriksindstilling.
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (3).
> Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Overhalingslys fungerer kun, når fjernbetjeningen er sat i tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til stilling
(3), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Informationscenter*
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
G029052
Informationscentret viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjul2 – bladring i menuer og valg på
informationscenterlisten.
RESET2 - nulstilling
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet drejes trinvist op eller
ned. Menuerne er i en uendelig løkke.
GNS FORBRUG
02
Det gennemsnitlige brændstofforbrug beregnes ud fra den seneste nulstilling, som foretages med RESET-knappen.
OBS
Funktioner
•
•
•
•
•
•
displayet. Når der foregår regenerering4, kan
brændstofforbruget øges (se side 140).
--- KM/T GNS HASTIGHED
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet varmer.
--.- KM/L AKTUELT FORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
--.- L/100 KM GNS FORBRUG
--- KILOMETER TIL TOM TANK
DSTC TIL *, se side 163
--- MPH FAKT. HASTIGHED3
GNS HASTIGHED
Gennemsnitshastigheden beregnes ud fra den
seneste nulstilling, som foretages med
RESET-knappen.
AKTUELT FORBRUG
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "--.-" på
Beregningen af kørselsstrækningen til tom tank
er baseret på gennemsnitsforbruget de senest
kørte 30 km. Når displayet viser "--KILOMETER TIL TOM TANK ", er der ingen
garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld
brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå nogen fejlvisning ved ændret
brændstofforbrug forårsaget af f.eks. ændret kørestil eller brug af brændstofdrevet
varmer.
MPH FAKT. HASTIGHED3
Aktuel hastighed vises i mph.
2
3
4
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
Visse markeder.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
02
Nulstilling
1. Vælg --- KM/T GNS HASTIGHED eller
--.- L/100 KM GNS FORBRUG
2. Nulstil med et tryk på RESET-knappen.
3. Et langt tryk på RESET-knappen (mindst
5 sekunder) nulstiller både gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug på
samme tid.
66
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
Forrude-/forlygtesprinklere
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
02
Højtrykssprinkling af forlygter*
Intervalviskning
Du kan selv indstille passende
hastighed for intervalviskning. Drej
fingerhjulet (C) opad for at få kortere tid mellem slagene. Drej hjulet
nedad for at øge tiden.
Kontinuerlig visning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Forrude- og forlygtesprinklere
Regnsensor – til/fra
Fingerhjul
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
VIGTIGT
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles, første gang forruden
sprinkles. Derefter ved hver 5. forrudesprinkling, når dette sker inden for et interval på
10 minutter. Hvis intervallet er længere, sprinkles forlygterne hver gang.
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
• Aktive Xenon-forlygter sprinkles kun ved
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
er skrabet væk.
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i stilling 0:
• Aktive Xenon-forlygter sprinkles kun ved
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Regnsensor*
Aktivere regnsensoren:
–
02
Tryk på knappen (B), se side 67. Et displaysymbol viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
G029053
1. Tryk på knappen (B)
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet (C), se side 67.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed, og
nedad for mindre følsomhed (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Til/Fra
Når regnsensoren skal aktiveres, skal fjernbetjeningen være i stilling I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0 (ikke aktiveret).
68
2. Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiv, viskerne foretager et
ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til stilling 0 (ikke aktiveret), se side 67.
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen, eller
fem minutter efter tændingen er slået fra.
VIGTIGT
Ved vask i vaskehal: Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (B), mens fjernbetjeningen er i stilling I eller II. Ellers kan forrudeviskerne starte og beskadiges.
Fingerhjul
Indstilling viskernes slagfrekvens med fingerhjulet, når intervalviskning er valgt, eller regnfølsomheden, når regnsensoren er valgt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G020141
G029054
–
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
–
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på
1 km/t eller 1 mph1.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
• bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t1
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
Afhængigt af motortype.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Genoptagelse af tidligere hastighed
– Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
02
Frakobling
–
70
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knapper på rattet*
Knapfunktioner
For at vende tilbage til kun lyd skal du trykke
på EXIT. For at komme tilbage til telefonmenuen skal du trykke på EXITen gang til.
02
Med ENTER-knappen kan man vælge, aktivere og deaktivere valg i menuer. Knappen kan
også bruges til at få adgang til mappestrukturen og starte afspilning af lydfiler på en disk
med lydfiler i cd-afspilleren/cd-skifteren*. For
nærmere oplysninger, se side 253.
Knapperne findes i to forskellige versioner, afhængigt af udstyr i bilen.
De fire nederste knapper på rattets tastatur er
fælles for radio og telefon. Knappernes funktion afhænger af, hvilket system der er aktiveret. Ved brug af dette tastatur kan der skiftes
mellem forudindstillede stationer, skiftes spor
på en cd, og lydstyrken kan reguleres.
–
Hold en af pilknapperne nede for at hurtigspole eller søge efter en station.
Telefonen skal være aktiveret, hvis der skal
foretages indstillinger i telefonsystemet. Aktiver telefonfunktionen med PHONE-knappen i
midterkonsollen for at kunne styre telefonsystemet med pilknapperne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ratindstilling, advarselsblinklys
Indstilling af rat
Advarselsblinklys
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil ratten i den stilling, der passer
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér inden
kørsel, at ratindstillingen er fastlåst.
72
G020144
G020143
02
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision eller kraftig opbremsning aktiveres advarselsblinklys
automatisk, se side 162. Funktionen kan deaktiveres med knappen.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse
Generelt
> Instrumentpanelets advarselssymbol
tændes.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede instrumentpanel tændes, uanset hvor
hårdt parkeringsbremsen trækkes.
Udløse parkeringsbremsen
1. Tryk driftsbremsens pedal godt ned.
02
2. Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
klap stangen ned, og slip knappen.
> Instrumentpanelets advarselssymbol
slukkes.
3. Slip driftsbremsens pedal og kontroller, at
bilen står stille.
4. Hvis bilen bevæger sig, skal stangen trækkes yderligere mindst ét hak op.
• Når bilen parkeres, skal der sættes i første
Instrumentpanelets advarselssymboler og etiket
for advarsel om risiko for klemning.
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem
forsæderne.
ADVARSEL
Kontroller, at børn, andre passagerer eller
genstande ikke kommer i klemme, når parkeringsbremsen trækkes eller udløses af
føreren.
Trække parkeringsbremsen
1. Tryk driftsbremsens pedal godt ned.
2. Træk stangen godt opad.
gear (manuel gearkasse), eller gearvælgeren skal være i stilling P (automatisk gearkasse).
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres op ad bakke:
• Drej hjulene i retning væk fra kantstenen.
Hvis bilen parkeres ned ad bakke:
• Drej hjulene i retning mod kantstenen.
ADVARSEL
Gør det til en vane altid at aktivere parkeringsbremsen ved parkering på en hældende flade - at sætte i gear eller automatgearets P-stilling er ikke tilstrækkeligt til at
holde bilen i alle situationer.
73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
Betjening
02
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i nøglestilling I og II.
Efter afsluttet kørsel, og efter at fjernbetjeningen er taget ud, kan ruderne stadig åbnes og
lukkes i et begrænset tidsrum, så længe ingen
af dørene åbnes. Ruderne bør betjenes under
opsyn.
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Hold nøje opsigt, hvis bagdørenes ruder
manøvreres fra førerens dør, eller hvis
ruderne lukkes med fjernbetjeningen.
Førerens dør
Åbning af rude:
–
Tryk knappens forreste del ned.
OBS
Den susende vindlyd, når bagruderne er
åbne, kan mindskes ved også at åbne forruderne lidt.
Tryk en af knapperne (2) nedad, eller træk den
op, og slip den derefter. Sideruderne åbnes og
lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af
en genstand, afbrydes bevægelsen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Fjernbetjening og låseknapper
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk bag
Regulering rudetræk for
Føreren kan betjene alle ruder fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
74
Automatisk betjening
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse ved blokering, virker både ved automatisk og manuel lukning, men ikke efter at
klemmebeskyttelsen er udløst.
Træk knappens forreste del op.
For betjening af de elektriske rudehejs med
låseknapper og fjernbetjening, se s. 118 og
127.
Tryk en af knapperne (1) eller (2) let nedad, eller
træk den let opad. Rudetrækkene bevæger sig
henholdsvis op eller ned, så længe man rører
ved knappen.
ADVARSEL
Lukning af rude:
–
Manuel betjening
Husk altid at afbryde strømmen til rudetrækkene ved at tage fjernbetjeningen ud, hvis
føreren forlader bilen.
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
OBS
Rudetræk i bagdørene
Hvis bilen har elektriske børnesikkerhedslåse i bagdørene, viser lampen også, at
disse er aktiveret. Dørene kan nu ikke åbnes
indefra. Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, vises en tekstmeddelelse på displayet.
02
Passagerplads, foran
Bagdørenes ruder kan betjenes med knapper
på de pågældende døre eller kontakten på
førerdøren. Hvis lampen i kontakten til spærring af rudetræk i bagdøren (sidder på førerdørens knappanel) er tændt, kan bagdørenes
ruder kun betjenes fra førerdøren. Ruderne i
bagdørene betjenes på samme måde som
ruderne i fordørene.
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
Lampen i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Passagerplads, foran.
Knapperne for rudetræk ved passagerpladsen
er kun til betjening af den pågældende rude.
75
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Bakspejl
Indvendigt bakspejl med kompas*
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned, når bagfrakommende lys forstyrrer.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord),
NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Kalibrering af kompas
Nedblænding
Nedblændingskontakt
Normal indstilling
Nedblændet indstilling.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningspanelet
(1) findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031045
G031043
02
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet for det geografiske
område, som bilen befandt sig i ved leveringen.
Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes
mellem flere magnetiske zoner.
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i tomgang.
2. Hold knap (1) inde i mindst 6 sekunder.
Derefter vises tegnet C (knappen er skjult,
brug derfor f.eks. en clips til at trykke på
den).
3. Hold knap (1) inde i mindst 3 sekunder.
Nummeret for den aktuelle magnetisk zone
vises.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
4. Tryk flere gange på knap (1), indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
02
5. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
G020151
7. Kør langsomt i cirkel med en hastighed på
højst 10 km/t, indtil en kompasretning
vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar.
Magnetiske zoner, Australien.
G020152
Magnetiske zoner, Europa.
Magnetiske zoner, Sydamerika.
G020154
G020150
Magnetiske zoner, Asien.
G020153
6. Hold derefter knappen inde i 9 sekunder,
og vælg L for venstrestyrede biler og R for
højrestyrede.
Magnetiske zoner, Afrika.
``
77
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Solgardin*
Sidespejle
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Ved parkering/kørsel på steder, hvor pladsen
er trang, kan spejlene foldes ind. Dette kan
gøres i nøglestilling I og II.
02
Fold spejlene ind
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ind.
ADVARSEL
Sidespejlet på førersiden er af en vidvinkeltype, der giver et godt overblik. Genstande
kan virke, som om de er længere væk, end
de faktisk er.
Der er indbygget et solgardin i bagrudens
hylde.
–
Træk solgardinet op og hægt det fast i
loftsklemmerne ved hjælp af gardinets to
kroge.
> Fjederkraften i gardinet gør, at krogene
bliver hængende.
Når solgardinet ikke skal bruges - hægt det af,
hold fast og lad gardinet rulle langsomt op.
78
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i nøglestilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen på knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Udfoldning af spejlene
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip knapperne. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ud.
Automatisk ind-/udfoldning
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen
eller ved hjælp af Keyless-systemet, se
side 123, slås sidespejlene automatisk ind/ud.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
OBS
Sidespejlene slås ikke automatisk ud ved
oplåsning, hvis de er slået ind ved hjælp af
indstillingsknapperne i døren.
Hvis bilen er låst med fjernbetjeningen og
derefter startes, bliver sidespejlene alligevel
slået ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger… Fold spejle ved låsning,
se side 83 vedr. en beskrivelse af menusystemet.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl, der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind-/udfoldning kan
fungere.
ren opmærksom på køretøjer, der kører i
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel, se side 167.
02
Vand- og smudsafvisende
overfladelag*
De forreste sideruder er behandlet
med et overfladelag, der forbedrer
sigtbarheden ved vanskelige vejrforhold, for
information om pleje, se side 203.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Det vand- og smudsafvisende
lag kan beskadiges.
1. Fold spejlene ind med L- og R-knapperne.
2. Fold dem ud igen med L- og R-knapperne.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen* i sidespejlene tændes, når tryghedsbelysning eller orienteringslys aktiveres.
Blind Spot Information System, BLIS*
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre føre-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Fra ventilationsstilling til maksimal åbning:
–
02
Træk knappen bagud til endestillingen (1),
og slip den.
Skydestilling
Automatisk betjening
G007503
G029222
–
Manuel betjening
Åbning:
–
Automatisk åbning
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Manuel åbning
Manuel lukning
Ventilationsstilling, med løftet bagkant
Automatisk lukning
Skydestilling, fremad/bagud
Lukning, ventilationsstilling
ADVARSEL
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
fjernbetjeningen ud, hvis føreren forlader
bilen.
Ventilationsstilling
Åbning:
–
Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
–
80
Træk knappen bagud til trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig mod maksimalt åben
stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning:
–
Tryk knappen fremad til trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig mod maksimalt lukket
stilling, så længe knappen holdes inde.
Åbning, ventilationsstilling
Fjernbetjeningen skal stå i stilling I eller II.
Hvis der er børn i bilen:
Træk betjeningsknappen over trykpunkt (2)
til bageste endestilling (1) eller over trykpunkt (3) til forreste endestilling (4), og slip
den. Soltaget åbnes/lukkes fuldstændigt.
Træk knappens bagkant nedad (6).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Solskærm
Lukning med fjernbetjening eller
låseknap
Vindafviser
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
02
Klemmebeskyttelse
G020157
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand.
I tilfælde af blokering standser soltaget og
åbnes derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
–
Med et langt tryk på låseknappen lukkes
soltaget og alle ruderne. Dørene og bagagerumsklappen låses.
Sådan afbrydes lukningen:
–
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Til soltaget hører en vindafviser, der slås op,
når soltaget er i åben stilling.
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
Tryk på låseknappen igen.
ADVARSEL
Pas på, at børn eller andre passagerer ikke
kommer i klemme, hvis soltaget lukkes med
fjernbetjeningen. Soltaget bør kun betjenes
under opsyn.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
Mulige indstillinger
Display
Ur, justering
For visse af bilens funktioner kan der foretages
personlige indstillinger. Det gælder således
låse-, klima- og audiofunktioner. Vedr. audiofunktioner, se side 244.
MENU
Time og minut justeres hver for sig.
EXIT
1. Brug tallene på knapperne eller "pil op"
eller "pil ned" på navigeringsknappen (E).
ENTER
Kontrolpanel
Navigering
2. Vælg tal til justering med "højrepil" eller
"vensterpil" på navigeringsknappen.
3. Tryk på ENTER for at sætte uret i gang.
Brug
Indstillingerne vises på displayet (A).
OBS
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
Hvis bilen har 12-timers ur, vælges AM/
PM med "pil op" eller "pil ned", efter at det
sidste minuttal er justeret.
1. Tryk på MENU (B).
2. Gå frem til f.eks. Bilindstillinger… med
navigeringsknappen (E).
3. Tryk på ENTER (D).
4. Vælg menupunkt vha. navigeringsknappen
(E).
5. Bekræft valget med ENTER.
Aktiveret funktion vises på displayet med
. Deaktiveret funktion vises på displayet
.
med
Luk menuen:
–
Kontrolpanel.
Hold EXIT (C) inde i ca. et sekund.
Klimaindstillinger
Autom. blæserjustering
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden
indstilles i AUTO-funktion:
–
Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften i
3-12 minutter, alt efter udetemperaturen.
–
Vælg Til/Fra, hvis recirkulationstimeren
skal være aktiv eller ej.
Nulstil alt
Tilbagestilling af de valgbare klimafunktioner til
fabriksindstillingerne.
82
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
• Autoluk alle vinduer - alle ruder og solta-
Bilindstillinger
Oplåsning af døre
Fold spejle ind ved låsning*
Der er følgende to valgmuligheder for oplåsning:
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen,
kan sidespejlene foldes ind/ud automatisk. Der
er punkterne Til/Fra.
Nedsat beskyttelse*
Blokeret låsestilling kan deaktiveres midlertidigt og alarmniveauet kan midlertidigt mindskes, hvis der er nogen, som vil blive i bilen, og
dørene skal låses udefra. Der er punkterne
Aktiver én gang og Spørg ved udstigning,
se side 128 og 132.
Oplåsningsindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses op med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Låseindikator, lys
Man kan vælge, at bilens blinklys skal blinke,
når bilen låses med fjernbetjeningen. Der er
punkterne Til/Fra.
Automatisk låsning – døre
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, kan
dørene og bagagerumsklappen låses automatisk. Der er punkterne Til/Fra. Dørene kan låses
op og åbnes indefra ved at trække to gange i
dørhåndtaget.
• Alle døre - låser alle dørene og bagagerumsklappen op med et tryk på fjernbetjeningen.
• Først førerdør, så alle - låser førerdøren
op med et tryk på fjernbetjeningen. Med
endnu et tryk oplåses alle døre og bagagerumsklappen.
Automatisk døroplåsning*
• Alle døre - alle dørene låses op samtidigt.
• Døre på samme side - for- og bagdør på
den samme side låses op samtidigt.
• Begge fordøre - begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af dørene - valgfri dør eller bagagerumsklap kan låses op separat.
get lukkes samtidigt med et langt tryk på
låseknappen.
02
For oplåsningsknappen på fjernbetjeningen og
fordørenes centrallåseknap kan denne funktion vælges:
• Autoåbn alle vinduer - alle ruder åbnes
samtidigt med et langt tryk på oplåsningsknappen.
Ankomstlys, varighed
Vælg, hvor lang tid bilens lys skal være tændt,
ved at trykke på fjernbetjeningens knap for
tryghedslys - se side 118.
Følgende punkter kan vælges:
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
Samtidig lukning/åbning af alle ruder
Orienteringslys
For låseknappen på fjernbetjeningen og fordørenes centrallåseknap samt knappen til det
udvendige dørhåndtag på biler med keylesssystem kan denne funktion vælges:
Følgende punkter kan vælges:
Vælg, hvor længe bilens lys skal være tændt,
når venstre kontaktarm trækkes bagud, efter
fjernbetjeningen er taget ud - se side 64.
• 30 sekunder
• 60 sekunder
• 90 sekunder
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Personlige indstillinger
02
Information
• VIN-nummer… - (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
• Antal nøgler… - viser, hvor mange nøgler
der er registreret til bilen.
84
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Generelt
OBS
ADVARSEL
HomeLinkŸ
er designet til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem de originale fjernbetjeninger til fremtidig programmering (f.eks. når du skifter til
en anden bil).
Slet programmeringen af knapperne, når
bilen skal sælges.
G030070
Solskærme af metal bør ikke anvendes i
biler, der er udstyret med HomeLinkŸ. Dette
kan skade dens funktion.
HomeLinkŸ er en programmerbar fjernbetjening, som kan styre op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageport, alarmsystem, udenog indendørsbelysning m.m.) og dermed
erstatte fjernbetjeningerne til disse.
HomeLinkŸ leveres indbygget i venstre solskærm.
HomeLinkŸ-panelet består af tre programmerbare knapper og en indikatorlampe.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikatorknappen lyser, mens knappen holdes inde.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, virker
HomeLinkŸ i 30 minutter, efter at førerdøren
er åbnet.
De originale fjernbetjeninger kan naturligvis
bruges parallelt med HomeLinkŸ.
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at der
ikke er nogen i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
02
Brug ikke HomeLinkŸ fjernbetjeningen til en
garageport, som ikke har sikkerhedsstop og
sikkerhedsbakning. Garageporten skal reagere, så snart den mærker, at der er noget,
som hindrer bevægelsen, standse med det
samme og bakke tilbage. En garageport
uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere oplysninger kan
leverandøren kontaktes via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i
HomeLinkŸ og må ikke udføres, når kun en
enkelt knap skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. At indikatorlampen blinker, viser at HomeLinkŸ er sat i "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres.
2. Placer den originale fjernbetjening
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
85
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLinkŸ,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
02
3. Tryk samtidigt knappen til den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Den hurtige blinken, viser at programmeringen er
velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLinkŸ
og se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
1
86
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen1" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte knapper gøres
som beskrevet nedenfor:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Når indikatorlampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke, skal den originale fjernbetjening efter ca. 20 sekunder placeres
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLink,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på den originale fjernbetjening ind. Indikatorlampen begynder at
blinke. Når indikatorlampen er gået fra at
blinke langsomt til at blinke hurtigt, slippes
begge knapper. Den hurtige blinken, viser
at programmeringen er velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLink og
se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
Slette programmering
Programmeringen kan kun slettes for alle
knapperne på HomeLinkŸ, ikke for enkelte
knapper.
–
02
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres på ny, se side 85.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
Generelt om klimaet................................................................................ 90
Manuelt klimaanlæg, AC......................................................................... 92
Elektronisk klimaanlæg, ECC*................................................................ 94
Luftfordeling............................................................................................ 97
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*............................................ 98
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)................................................ 101
88
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
KLIMA
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Fejlsøgning og reparation
Display
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC)
eller automatisk (ECC) klimaregulering (ECC,
Electronic Climate Control).
Volvo anbefaler, at kun autoriserede Volvoværksteder bruges til fejlsøgning og reparation
af klimaanlægget.
Over klimapanelet befinder der sig et display.
Der vises de foretagne klimaindstillinger.
OBS
Aircondition-anlægget kan slås fra, men for
at få den bedst mulige luft i kabinen og
undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Personlige indstillinger
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning
af kølemiddel må der kun bruges R134a, se
også side 284. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted udfører dette arbejde.
Dug på indersiden af ruderne
For at fjerne dug på rudernes inderside skal
defrosterfunktionen bruges i første række.
For at mindske risikoen for forekomsten af dug
skal ruderne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum. Se Volvos serviceprogram med hensyn til
det anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
90
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Der kan indstilles følgende to funktioner i klimaanlægget:
• Blæserhastighed i AUTO-funktion (kun i
biler med ECC).
• Timerstyret recirkulation af kabineluften.
For nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, se side 82.
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
ECC*
Sideruder og soltag
Faktisk temperatur
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruder og eventuelt soltag være lukket.
G019942
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet er der en solsensor, som registrerer,
fra hvilken side solen skinner ind i kabinen. Det
betyder, at der kan være en temperaturforskel
mellem højre og venstre luftspjæld, selvom
reguleringen er indstillet på den samme temperatur på begge sider.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig over instrumentÅbent
panelet.
Lukket
• Temperatursensoren for kabinen befinder
Luftstrømmens vandrette retning
• Udetemperatursensoren sidder på side-
Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
Ved koldt vejr - Luk de midterste spjæld for at
få den største klimakomfort og afdugning.
sig bag klimapanelet.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
03
Ventilationshul i hattehylden
OBS
Bloker ikke bagagerummets ventilationshul
i hattehylden med klædningsstykker eller
andre genstande.
Kondensvand
spejlene.
• Fugtsensoren sidder i bakspejlet.
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
Kontrolpanel
03
Blæser
Funktioner
2. Recirkulation
Recirkulation
1. Blæser
Recirkulation forhindrer dårlig
luft, udstødningsgas osv. i at
trænge ind i kabinen. Kabineluften recirkuleres. Der suges
ingen luft ind i bilen udefra.
Med recirkulation (sammen
med aircondition-anlægget)
afkøles kabinen hurtigere i varmt vejr. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man,
at der dannes dug på indersiden af ruderne.
Defroster
Luftfordeling
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperatur
92
Blæserhastigheden øges/
mindskes ved at dreje på
knappen.
Hvis knappen drejes venstre
om, og blæserindikeringen på
displayet slukkes, er blæseren og aircondition-anlægget slukket. På displayet vises symbolet for blæser og FRA.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Se side 82, for at aktivere/deaktivere
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, AC
funktionen. Når der vælges defroster (3), frakobles recirkulationen.
5. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
3. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
OFF: Aircondition-anlægget
er slået fra.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen). En tændt lampe oven over
ON hhv. OFF i knappen viser, hvilken funktion
der er valgt.
• aircondition-anlægget (AC) slås automa-
6 og 7. Elopvarmede forsæder*
tisk til (kan slås fra med AC-knappen (5))
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
4. Luftfordeling
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 97.
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
03
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen* også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
• recirkulationen slås automatisk fra.
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Temperatur
Højere varme:
–
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
–
Vælg afkølning eller opvarmning for både fører- og passagersiden.
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
–
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Kontrolpanel
03
AUTO
Blæser
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Temperaturvælger
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Defroster
Luftfordeling
Funktioner
Elopvarmet venstre forsæde
Elopvarmet højre forsæde
94
2. Blæser
1. AUTO
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Displayet viser AUTO- KLIMA.
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget
med henblik på at nå den
valgte temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Drej på knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
OBS
Hvis knappen er drejet venstre om, og indikeringen af blæser på displayet er gået ud,
er blæser og aircondition slukket. Displayet
viser symbol for blæser og FRA.
3. Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen.
Kabineluften recirkuleres,
hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen,
mens funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden af
ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og der er valgt
recirkulation), mindskes risikoen for is, dug og
dårlig luft. Mht. til aktivering/deaktivering af
funktionen, se side 82.
OBS
Når der vælges Defroster (4), slås recirkulation altid fra.
Husk:
3. Luftkvalitetssystem*
Samme knap som til recirkulation.
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filteret udskiller gasser og
partikler, således at indholdet
af lugt og forurening i kabinen reduceres. Når
sensoren registrerer forurenet udeluft, lukkes
luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres.
Når luftkvalitetssensoren er aktiveret, lyser den
grønne lampe (A) i knappen.
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
–
Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
–
Skift mellem tre funktioner ved at trykke
flere gange på recirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensoren er aktiveret – Lampen (A) lyser.
• Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden med fordel bruges.
03
4. Defroster
For hurtigt at fjerne dug og is
fra forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Når defrosterfunktionen aktiveres, sker der
desuden følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
• aircondition-anlægget (AC) slås automatisk til (kan slås fra med AC-knappen (6))
• Recirkulation ikke valgt, hvis det ikke behøves til afkøling i varmt vejr – Ingen lampe
lyser.
• Recirkulation er valgt – Lampen (M) lyser.
• recirkulationen slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
5. Luftfordeling
7 og 8. Elopvarmede forsæder*
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
03
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
lampe i den relevante knap viser, hvilken funktion der er valgt.
Se tabellen på side 97.
6. AC – Til/Fra (ON/OFF)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde
afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Slukket
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen).
OBS
Klimaanlæggets afdugningsfunktion med
fugtsensor er betydeligt mindsket med aircondition-anlægget i lukket stilling (OFF), og
ved manuelt valgt luftfordeling og blæserhastighed.
96
Betjening af forsædeopvarmning:
Ved koldt vejr fortsætter opvarmningen* også
efter 20 minutter for at holde bagrude og sidespejle fri for is og dug. Hvor kraftig opvarmningen bliver, tilpasses efter udetemperaturen.
Funktionen skal slås fra manuelt.
10. Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Højere varme:
–
Ét tryk på knappen – begge lamper lyser.
Lavere varme:
–
To tryk på knappen – en lampe lyser.
Varmen slået fra:
Med ét tryk på knappen aktiveres kun den ene side. Med
to tryk aktiveres den anden
side. Med tre tryk aktiveres begge sider.
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
Den aktive side angives af knappens lampe og
på displayet over klimapanelet.
9. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Når bilen startes, er den senest foretagne indstilling bibeholdt.
–
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Med et tryk
på knappen starter opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt. En tændt
lampe i knappen viser, at
funktionen er aktiv.
Frakobling kan ske manuelt eller automatisk.
Manuelt sker det med et tryk på knappen. Ved
automatik kobles bagruden og sidespejlene fra
efter 12 – 20 minutter, alt efter udetemperaturen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
03 Klima
Luftfordeling
Luftfordeling
Formål:
Luftfordeling
Formål:
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften recirkuleres ikke. Aircondition er altid
aktiveret.
til hurtigt at fjerne is
og dug.
Luft til gulv og ruder. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt
vejr.
Luft til for- og sideruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for
lav blæserhastighed.)
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i varmt og tørt
vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til ruderne.
til at varme fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til gulvet.
til at gøre det køligere
om fødderne eller varmere foroven i koldt
vejr eller i varmt og tørt
vejr.
03
97
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Generelt om varmere
Påfyldning
03
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
–
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
ADVARSEL
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiveret, kan
der komme røg fra bilens underside, hvilket
er helt normalt.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontroller på informationsdisplayet, at parkeringsvarmeren er slået fra. Når den arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
98
Der kvitteres for meddelelsen med et tryk
på READ på blinklysarmen.
VIGTIGT
Ved-10 °C eller derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50 minutter.
Bilen skal stå udendørs, når der bruges benzin- og dieselvarmere.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet.
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som varmeren er i brug.
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Symboler og displaymeddelelser
Aktivering af varmer
Når en af timerens indstillinger eller
DIREKTE START aktiveres, lyser
informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og informationsdisplayet viser en forklarende
G029052
tekst.
READ-knap
Fingerhjul1
RESET-knap1
Display
Betydning
BRÆNDSTOFVARMER TIL
Varmeren er slået til
og arbejder.
BRÆNDSTOFVARMER TIMER
TIL
Påmindelse om, at
varmeren vil starte
på det indstillede
tidsrum, efter at
bilen er forladt, når
fjernbetjeningen
tages ud af tændingslåsen.
Display
Betydning
VARMER STOPPET
BATT.SPÆND.LAV
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
VARMER STOPPET BRÆNDSTOF
LAV
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart og 50 km kørsel
mulig.
03
Direkte start og direkte slukning
1. Gå med fingerhjulet til DIREKTE START
PARKVARMER FRA eller DIREKTE
START PARKVARMER TIL.
2. Lange tryk på RESET-knappen skifter mellem de to alternativer.
DIREKTE START PARKVARMER TIL: Parkeringsvarmeren slået til manuelt eller med
programmeret timer.
DIREKTE START PARKVARMER FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
1
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
03 Klima
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
03
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Efter indstilling af TIMER 1 kan der programmeres en anden tid i TIMER 2 ved at gå frem
til indstillingen ved hjælp af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for TIMER 1.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Sådan gør du:
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
1. Gå med fingerhjulet til PARKVARM
TIMER --:-- TIL.
2. Foretag et langt tryk (ca. 2 sekunder) på
RESET-knappen for at komme til den blinkende tidsindstilling.
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at aktivere timeren.
100
1. Tryk på READ-knappen.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller
PARKVARM TIMER 2 med fingerhjulet.
Teksten TÆNDT blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
Teksten SLUKKET vises konstant, og varmeren slås fra.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning".
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
Brændstofdrevet ekstravarmer* (diesel)
Ekstravarmer (diesel)
I dieseldrevne biler kan der være behov for
ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i motor og kabine ved koldt vejr.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
03
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Ekstravarmeren kan ikke slås til eller slås fra
manuelt, den kontrolleres udelukkende af
bilens elektronik.
Når ekstravarmeren er aktiveret, kan der
komme røg fra bilens underside, hvilket er
helt normalt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
Forsæder...............................................................................................
Kabinebelysning....................................................................................
Opbevaringssteder i kabinen................................................................
Bagsæde...............................................................................................
Bagagerum............................................................................................
102
104
106
108
112
114
INTERIØR
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling, manuelt sæde
nøglen er sat i tændingslåsen. Sædet kan altid
indstilles i nøglestilling I eller II.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Sædehyndens forkant op/ned
ADVARSEL
Sæde frem/tilbage
Indstil den rette kørestilling for førersædet
og juster sikkerhedsselen, se side 16, inden
kørsel påbegyndes, aldrig under kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
Siddestilling, elbetjent sæde*
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er spærret, efter indstillingen er ændret.
G020199
Hæv/sænk sædet (førersiden og passagersiden*), pump op/ned.
Justering af lændestøtten1 (førersædet og
passagersædet*), drej hjulet.
1
104
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets indstillinger kan justeres ad gangen.
04
Hæv/sænk sædehyndens forkant (førersædet og passagersædet*), pump op/ned.
Sæde op/ned
04 Interiør
Forsæder
eller hukommelsesknapperne, så sædet standser.
Hukommelsesfunktion
Indlægsmåtter*
Volvo kan levere indlægsmåtter, som er specielt fremstillet til din bil.
ADVARSEL
Klemmerisiko. Sørg for at børn ikke leger
med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
G020200
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
1. Indstil sædet.
2. Hold knap M inde, samtidig med at knap
1, 2 eller 3 trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
04
Hukommelse i fjernbetjening
Førersædets indstillinger gemmes i hukommelsen til den fjernbetjening, som bilen låses
med. Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, indtager førersædet de gemte indstillinger, når førerdøren åbnes.
OBS
Fjernbetjeningens hukommelse er uafhængig af sædets hukommelse.
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser stolen sin bevægelse.
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af sædets indstillingsknapper
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Makeup-spejl*
Loftsbelysning foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den respektive knap i loftskonsollen.
Loftsbelysning bag
G020210
G020201
04
G030855
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Venstre læselampe, tænd/sluk
Kabinebelysning
Højre læselampe, tænd/sluk
Læselampe venstre bag, tændt/slukket
Læselampe højre bag, tændt/slukket
Al belysning i kabinen tændes i nøglestilling I
og II, og når motoren er i gang. Belysningen
kan også aktiveres inden for 30 minutter, efter
at:
Lamperne tændes og slukkes med et tryk på
den respektive knap.
• motoren er standset og fjernbetjeningen er
Indstigningslys
i stilling 0
•
106
Læselamper bag.
bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lampen henholdsvis tændes og slukkes automatisk, når låget åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
04 Interiør
Kabinebelysning
Belysningsautomatik
Med knap (2), se side 106, kan der vælges tre
stillinger til belysningen i kabinen:
• Fra – højre side (mærket med 0) trykket ind,
belysningsautomatikken er slået fra.
• Neutral stilling – belysningsautomatikken
er aktiveret. Dæmperfunktionen er aktiv.
• Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
04
Når knap (2) er i neutral stilling, tændes og
slukkes kabinebelysningen automatisk ifølge
nedenstående.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
• bilen låses op med fjernbetjening eller nøgleblad.
• motoren standses, og fjernbetjeningen er
drejet til stilling 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes
• bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 5 minutter, hvis en af dørene er åben.
Hvis en belysning tændes manuelt, og bilen
låses, bliver den slukket automatisk efter
5 minutter.
107
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringspladser
04
108
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringslomme på forsædernes bagside.
Handskerum
Jakkeholder
Opbevaringsrum i dørpanel med krusholdere.
Billetklemme
Opbevaringslomme foran i forsædernes
sædehynder.
Handskerum
Flaskeholder*
Jakkeholder, kun til lettere klædningsstykker.
Opbevaringsrum og krusholdere.
Opbevaringslomme* foran på midterbagsædets sædehynde.
ADVARSEL
04
G024208
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og krusholdere*) og opbevaringsrum bag ved midterkonsollen.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. Der er også holdere til mønter, blyanter og benzinkort.
Jakkeholderen findes på passagersædets nakkestøtte. Hæng kun lettere klædningsstykker
på holderen.
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. Der findes flere
oplysninger på side 119.
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan forårsage
personskader i tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
109
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaring under forreste armlæn
Krusholder i midterkonsollen
Der er en opbevaringsplads under armlænet.
Der er også en mindre opbevaringsplads i det
delelige armlæn. Tryk på den mindre knap, og
løft armlænet for at åbne det flade rum. Tryk på
den større knap, og løft armlænet for at åbne
det dybere rum.
I det dybere rum er der plads til 10 almindelige
cd-etuier. Etuierne skal stå oprejst for at få
plads til alle 10.
G018372
G026704
G018371
04
Under jalousiet er der plads til en dobbelt krusholder. Pladsen kan bruges til opbevaring, hvis
krusholderen løftes ud. Løft i krusholderens
bagkant, hvor der er et indhak.
Hvis krusholderen skal monteres: Pas først
krusholderens to fremspring ind i de to hak
foran i pladsen, og tryk derefter krusholderens
bagkant ned.
Luk jalousiet ved at tage fat nedfra i dets forkant og trække fremad.
110
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum bag ved gearstangen
Flaskeholder*
Askebæger*
Når der ikke er knapper til parkeringshjælp og
BLIS, se s. 165 og s. 167, kan pladsen bruges
som opbevaringsrum.
ADVARSEL
Genstande, der er placeret i opbevaringsrummene, må ikke hindre parkeringsbremsestangen, når den er trukket.
En flaskeholder til større flasker er placeret bag
på tunnelkonsollen.
G019622
G017441
04
Der sidder et askebæger bag på tunnelkonsollen.
Åbn askebægeret ved at trække klappens
overkant ud.
For at tømme askebægeret:
1. Tryk spærren ned, se den foregående illustrationen, og vip klappen udad.
2. Løft derefter askebægeret ud.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte bag
Nedfoldning af bagsædets ryglæn
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
VIGTIGT
Nakkestøtterne kan beskadiges, hvis de
ikke fjernes helt inden lastning. Også den
midterste nakkestøtte skal fjernes ved
transport af tung last.
04
For at sænke nakkestøtten igen skal knappen
ved det højre rør trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trykkes ned. For at løsne nakkestøtten helt skal knappen ved det højre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trækkes
løs.
G020790
Højden på alle nakkestøtter skal justeres efter
passagerens højde. Nakkestøttens overkant
skal befinde sig ud for midten af baghovedet.
Skub nakkestøtten opad efter behov.
Nedfoldning af ryglæn.
Sædehyndens bagkant
Låseanordning
Nedfoldning af ryglæn
Placering af nakkestøtte under sædehynden
112
Bagsæderyglænene kan slås frem, enten sammen eller hver for sig, for at gøre det lettere at
transportere lange genstande. For at undgå at
selerne bliver beskadiget eller klemt fast, når
ryglænene vippes op eller ned, bør de hænges
op i krogen på indstigningshåndtaget.
1. Hæng selen op, inden ryglænet vippes op
eller ned.
04 Interiør
Bagsæde
2. Løft i sædehyndens bagkant (1) for at vippe
sædehynderne frem.
3. Træk låseanordningen (2) op og fremad for
at frigøre ryglænet. Et rødt mærke ved
spærremekanismen viser, at ryglænet ikke
længere er låst.
4. Vip ryglænene (3) halvvejs frem, og fjern
nakkestøtterne på yderpladserne. Midterpladsens nakkestøtte fjernes for at få et
helt plant gulv.
5. Anbring nakkestøtterne i plastichylstrene
på undersiden af de opslåede sædehynder
(4).
04
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
ADVARSEL
Glem ikke at tage selen ned, når ryglænet er
slået op igen.
113
04 Interiør
Bagagerum
Lastsikringsøjer
Stikkontakt i bagagerum*
Indkøbsposeholder*
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen er
slået til eller ej.
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold over bagagerummet.
Lastsikringsøjerne bruges til fastgøring af
spændebånd eller net til forankring af last i
bagagerummet.
G020902
G018099
04
OBS
Husk, at brug af stikkontakten med motoren
slukket medfører risiko for afladning af
bilens startbatteri.
114
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Slå klappen i bagagerummet op.
2. Fastgør indkøbsposerne ved hjælp af
spændebåndet.
04 Interiør
04
115
Fjernbetjening med nøgleblad..............................................................
Låsepunkter..........................................................................................
Privatlåsning*........................................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Batteri i fjernbetjeningen.......................................................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm*....................................................................................................
116
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
118
121
122
123
126
127
130
131
LÅS OG ALARM
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Hvis man mister en fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger.
Hvis du mister nogen af fjernbetjeningerne,
skal bilens resterende fjernbetjeninger tages
med til et Volvo-værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales. For at forebygge
tyveri skal koden for den mistede fjernbetjening
slettes i systemet.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, som anbefales ved
bestilling af nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
Indikering med blink ved låsning/
oplåsning
05
Når bilen låses op med fjernbetjeningen eller
Keyless drive-systemet, indikerer bilens afvisere med to korte blink, at oplåsningen er
udført korrekt.
Ved låsning sker indikeringen med et langt
blink, og kun, hvis alle låse er låst, efter at døre
og bagagerumsklap er lukket.
I Menusystemet under personlige indstillinger
er det muligt at fravælge blinkindikeringen. I
givet fald er det ikke længere muligt at se, om
låsningen er korrekt foretaget, se side 83.
118
Elektronisk startspærre
Fjernbetjeningerne har kodede chips. Koden
skal stemme overens med læseren (modtageren) i startlåsen. Motoren kan kun startes, hvis
den rette fjernbetjening med den rette kode
bruges.
G019402
Fjernbetjeningerne indeholder et udtageligt
nøgleblad af metal til mekanisk låsning og
oplåsning af førerens dør og handskerummet.
Fjernbetjeningsfunktioner
Låsning - Låser alle døre og bagagerumsklappen. Et langt tryk (mindst 2 sekunder)
lukker også sideruderne og soltaget.
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Oplåsning - Låser dørene og bagagerumsklappen op. Et langt tryk (mindst 4
sekunder) åbner også sideruderne.
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Tryghedslys - Tænder belysningen på
afstand – lyser området omkring en bil parkeret på et mørkt sted op. Et tryk på knappen tænder interiørbelysning, positions-/
parkeringslys, nummerpladebelysning og
lamper i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen slukkes automatisk efter 30, 60 eller
90 sekunder. For tidsindstilling, se
side 83.
Aftageligt nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
Skyd den fjederbelastede spærre til siden.
Træk samtidig nøglebladet ud.
Fastgøring af nøgleblad
Vær forsigtig, når nøglebladet sættes tilbage
på plads i fjernbetjeningen.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap holdes inde i
mindst 3 sekunder eller trykkes ind
2 gange i løbet af 3 sekunder, aktiveres
blinklysene og hornet. Alarmen kan slås fra
med den samme knap, efter at have lydt i
mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra efter
30 sekunder.
VIGTIGT
Fjernbetjeningens smalle del er særligt følsom, fordi chippen sidder der. Motoren kan
ikke startes, hvis chippen ødelægges.
G019403
Bagagerumsklap - Et tryk på knappen
låser kun bagagerumsklappen op1.
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
• førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, se side 124.
• adgangen til handskerum og bagagerum
(privatlåsning) spærres, se side 120 og
122.
• bagdørenes mekaniske børnesikkerhedslås aktiveres/deaktiveres, se side 130.
• PACOS* aktiveres/deaktiveres, se side 22.
1
1. Hold fjernbetjeningen med den spidse
ende nedad, og lad nøglebladet glide ind i
sporet.
2. Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret tilstand. Der høres et klik.
05
Oplåsning af dør med nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren låses op og åbnes på følgende
måde:
1. Stik nøglebladet ind i førerdørens nøglehul.
2. Drej bladet 45 grader højre om, og åbn
døren.
Se også billede og mere information på side
124.
Funktionen låser klappen op - den åbnes ikke.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
05 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Træk nøglebladet ud.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 132.
–
Oplåsning sker i omvendt orden.
For information om privatlåsning, se side 122.
OBS
Låsning af handskerum
Fjernbetjening uden nøgleblad kan ikke låse
handskerummet op.
Funktionen kan med fordel bruges, når bilen
afleveres til service, et hotel el.lign.
G020034
05
Handskerummet låses.
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 119.)
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
120
05 Lås og alarm
G019422
Låsepunkter
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
05
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og med aktiveret privatlåsning.
121
05 Lås og alarm
Privatlåsning*
Generelt om privatlåsning
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign. Så
er handskerummet låst, og bagklappens lås er
koblet fra centrallåsen - bagklappen kan ikke
åbnes, hverken med førerdørens centrallåsknap eller fjernbetjeningen.
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og til at køre bilen.
Fjernbetjeningen uden nøgleblad kan derefter
afleveres til service- eller hotelpersonale - bilejeren beholder det løse nøgleblad.
05
1. Tag det aftagelige nøgleblad af fjernbetjeningen, se side 119.
2.
3.
Skyd nøglebladet ind i handskerummets lås.
Drej nøglebladet 180 grader højre om. I
låst stilling står nøglehullet lodret.
4.
Træk nøglebladet ud.
Derefter er handskerummet låst, og bagagerumsklappen kan ikke længere låses op med
fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.
Bagsædets ryglæn
Aktivere privatlåsning
OBS
Glem ikke at låse bagsædets ryglæn. Sæt
ikke nøglebladet tilbage på fjernbetjeningen
- opbevar bladet på et sikkert sted.
For at bagagerummet ved privatlåsning ikke
må kunne nås fra kabinen, skal åbningsmekanismen i begge bagsædets ryglæn låses med
nøglebladet.
G020032
–
Lås venstre ryglæn ved at dreje nøglebladet højre om. Højre ryglæn låses ved at
dreje nøglebladet venstre om.
Privatlåsning aktiveres.
122
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Deaktivere privatlåsning
For igen at tilslutte bagagerumsklappen til centrallåsens automatik gøres som følger:
1. Stik fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
ind i handskerummets nøglehul, og drej
180 grader venstre om.
2. Lås bagsædets ryglæn op.
3. Sæt nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen,
se side 119.
Derefter er handskerummet låst op, og alle
centrallåsfunktioner styres igen af fjernbetjeningen og førerdørens centrallåsknap.
For information om låsning kun af handskerum,
se side 120.
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at man kan åbne en dør eller bagagerumsklappen, skal der være en fjernbetjening højst
ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap.
Det vil sige, at den der skal åbne en dør, skal
have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke
muligt at åbne en dør, hvis fjernbetjeningen
befinder sig på den anden side af bilen.
G019423
Det grå felt på illustrationen viser det område,
der dækkes af systemets antenner.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt at medbringe fjernbetjeningen i lommen
eller en taske.
Systemet gør det lettere at åbne bilen, f.eks.
med indkøbsposer i den ene hånd og et barn i
den anden. Man undgår at skulle hente fjernbetjeningen frem eller lede efter den.
Bilens to fjernbetjeninger har keyless-funktion.
Der kan bestilles flere. Systemet kan håndtere
op til seks fjernbetjeninger med keyless-funktion.
Hvis en person fjerner sig fra bilen medbringende en fjernbetjening med keyless-funktion,
vises en advarsel på informationsdisplayet,
samtidig med at der lyder en hørbar påmindelse. Advarselsmeddelelsen forsvinder, når
fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen, eller
når startknappen er drejet til stilling 0. Advarslen kommer kun, hvis startknappen står i stilling I eller II, efter at en dør er blevet åbnet og
lukket.
Efterlad aldrig en fjernbetjening i bilen
Hvis en fjernbetjening med keyless-funktion
efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
døren.
Hvis der sker indbrud i bilen, og tyven finder
fjernbetjeningen, kan den aktiveres og bruges
igen. Alle fjernbetjeninger bør derfor behandles
med samme forsigtighed.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens funktion
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning.
OBS
05
Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande - ikke tættere på end 10-15 cm.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan fjernbetjeningen og nøglebladet bruges på normal
måde, se side 118.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og den hørbare påmindelse forsvinder, når et af følgende
er sket:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• startknappen er drejet til stilling 0
• READ-knappen er blevet trykket ind.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Oplåsning af dør med nøgleblad
På bil med Keyless drive-system og automatisk gearkasse skal gearvælgeren føres
til P-stillingen og startknappen drejes til 0stillingen. Ellers kan bilen ikke låses, og alarmen kan ikke aktiveres.
Oplåsning
05
1. Åbnes dørene ved at trække i det pågældende dørhåndtag.
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes
udvendige håndtag.
2. Åbnes bagagerumsklappen ved at trykke
nedefra på dens åbningsknap og løfte
bagagerumsklappen.
Når fjernbetjeningen er inden for det område,
der dækkes af systemets antenner, låses
dørene og bagagerumsklappen på følgende
måde:
Hvis keyless-funktionen i fjernbetjeningen af en
eller anden grund ikke fungerer, kan bilen låses
op ved hjælp af fjernbetjeningsfunktionerne, se
side 118.
–
Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Elbetjent sæde - hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Alle døre skal være lukket, inden låseknappen
trykkes ind. Ellers låses de ikke.
Hvis flere personer med fjernbetjening der har
keyless-funktion, stiger ind i bilen, får den der
først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
Når bilen låses, sænkes låseknapperne på
dørenes inderside.
124
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020225
G020033
Når fjernbetjeningen befinder sig i det område,
der dækkes af systemets antenner:
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
1. For at få adgang til nøglehullet: Frigør forsigtigt plastdækslet på håndtaget ved at
føre nøglebladet ind i hullet på plastdækslets underside.
2. Lås døren op med nøglebladet.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte fjernbetjeningen i startlåsen, se
side 132.
05 Lås og alarm
Keyless drive*
Antenneplacering
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Personlige indstillinger
G020076
Der kan foretages personlige indstillinger for de
nøglefri funktioner, se side 83.
05
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, inderside midten
Dørhåndtag, venstre bag
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
Dørhåndtag, højre bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
05 Lås og alarm
Batteri i fjernbetjeningen
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
, og displayet viser
informationssymbolet
NØGLEBATTERI LAV SPÆNDING eller
FJERNBATTERI LAV SPÆNDING.
G019406
05
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2450, 3 V).
1. Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og vip låget op med en lille skruetrækker.
126
4. Fjern bort og udskift batteriet. Undgå at
berøre batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
5. Sæt dækslet på igen, og tryk det fast.
> Sørg for at bortskaffe det brugte batteri
på en miljøvenlig måde.
Skift af batteri i fjernbetjening
2. Løft dækslet af.
3. Se nøje efter, hvor batteriets (+) og (–) side
befinder sig (der er et diagram under dækslet).
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning indefra
Låsning og oplåsning udefra
Hurtiglukning
For biler med Keyless-system, se side 123.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) på fjernbetjeningens låseknap lukker alle ruder og soltaget* samtidigt.
Oplåsning
Med fjernbetjeningens oplåsningsknap kan
bilen låses op på to forskellige måder (vælg i
personlige indstillinger, se side 83):
• Med et tryk låse dørene og bagagerums•
Bagagerumsklap
Oplåsning
klappen op
Oplåsning af bagagerumsklappen alene:
Med et tryk låse førerdøren op, og med et
yderligere tryk låse de andre døre og bagagerumsklappen op.
–
Tryk på fjernbetjeningens knap for oplåsning af bagagerumsklappen.
Fjernbetjeningens låseknap låser dørene og
bagagerumsklappen samtidigt.
Hvis dørene er låst, når bagagerumsklappen
lukkes, låses den ikke. For at låse både dørene
og bagagerumsklappen skal de låses enten
med fjernbetjeningen eller indefra.
OBS
Bilen kan låses, selvom bagagerumsklappen er åben - når klappen derefter lukkes,
er der risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
ADVARSEL
Vær opmærksom på risikoen for at blive låst
inde i bilen, når den låses udefra med fjernbetjeningen - det vil ikke være muligt at
åbne dørene indefra med dørgrebene. Læs
mere om dette i afsnittet "Blokeret låsestilling" længere fremme.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden 2 minutter efter oplåsning, låses
alle låse automatisk igen (gælder ikke ved låsning indefra). Denne funktion mindsker risikoen
for, at man kommer til at efterlade bilen ulåst.
(For biler med alarm, se side 132.)
G007451
Låsning
Låsning
05
Med centrallåsknappen på førerdøren kan
dørene og bagagerumsklappen låses eller
låses op samtidigt.
Oplåsning
Det er ikke muligt at låse en dør op ved at
trække dens låseknap op.
–
Tryk ind på centrallåseknappens øvre del
.
Gennemluftningsfunktion
–
Tryk ind på centrallåseknappens øvre del
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner
også alle sideruder samtidigt - f.eks. for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
Låsning
–
Tryk ind på centrallåseknappens nedre del
.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker
også alle ruder og soltaget* samtidigt.
Alle døre kan låses med den respektive dørs
låseknap.
Åbning af døre
Når dørene er låst indefra:
–
05
Træk to gange i håndtaget, dørene låses
op og åbnes.
Automatisk låsning
Når bilens hastighed overstiger 7 km/t, låses
døre og bagagerumsklap automatisk.
Når denne funktion er aktiveret, og dørene er
låst, kan de åbnes på følgende to måder:
• Ved at trække to gange i et af dørhåndta-
Blokeret låsestilling*1
Blokeret låsestilling betyder, at dørene ikke kan
åbnes indefra, hvis de er låst med fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med 10-25 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op manuelt med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad - se side 119.
ADVARSEL
Efterlad ingen personer i bilen uden først at
deaktivere funktionen Blokeret låsestilling
for ikke at risikere at låse nogen personer
inde.
Midlertidig deaktivering
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
gene
• Tryk på centrallåseknappens øvre del
og træk i dørhåndtaget.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres ved personlige indstillinger, se side 83.
1
128
Kun i kombination med alarm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Display
MENU
EXIT
ENTER
Navigering
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Deaktivering foretages på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet under
BILINDSTILLINGER (for udførlig beskrivelse af menusystemet, se side 83).
2. Vælg NEDSAT BESKYTTELSE.
3. Vælg Aktiver én gang: Instrumentpanelets display viser meddelelsen NEDSAT
BESKYT. SE INSTRUKT.BOG og Blokeret låsestilling slås fra, når bilen låses.
Næste gang fjernbetjeningen drejes til nøglestilling II, nulstilles systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen FULD
BESKYTTELSE. Dermed er Blokeret låsestilling og Alarmens bevægelses- og hældningssensorer* igen aktiveret.
eller
• Hvis låsesystemet ikke skal ændres: Foretag slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
eller
Vælg Spørg ved udstigning: Hver gang
nøglen drejes til stilling 0, viser lydanlæggets display meddelelsen Spørg om
nedsat besk. v. udsti. Tryk ENTER for at
neds. besk. indtil motoren er startet.
Tryk EXIT for at afslutte. - vælg et af
punkterne:
05
OBS
•
Husk, at alarmen aktiveres, når bilen
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.
• Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra: Tryk
på ENTER og lås bilen. Bemærk, at alarmens* bevægelses- og hældningssensorer
slås fra samtidigt, se side 132.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk spærring af døre og ruder
bagi*
G014697
Manuel låsning af bagdøre
05
Manuel spærring i venstre bagdør.
Døren kan ikke åbnes indefra.
Førerdørens knappanel.
Døren kan åbnes indefra.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
Knappen til manuel børnesikkerhedslås sidder
i bagkanten af bagdørene og er kun tilgængelig, når døren er åben.
For at aktivere eller deaktivere børnesikkerhedslåsen:
1. Løsn fjernbetjeningens nøgleblad.
2. Drej knappen med nøglebladet.
• ruder kun åbnes med førerdørens knappanel
• dørene ikke åbnes indefra.
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres i nøglestilling I eller II.
2. Tryk på knappen i førerdøren.
Instrumentpanelets display viser en meddelelse.
Lampen i knappen lyser, når låsen er aktiv.
130
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikring.
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
• når en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes
Tilkobling af alarmfunktion
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i tæn-
–
dingslåsen, eller hvis låsen udsættes for
påvirkning
• når der registreres bevægelser i passagerG020227
kabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor)
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
VIGTIGT
udstyret med hældningssensor)
• startbatteriets kabel frakobles
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
En rød lysdiode på instrumentpanelets overside viser alarmsystemets status:
• Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
• Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil nøglestilling II aktiveres Alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle dørene er
låst.
05
Frakobling af alarmfunktion
–
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap. To
korte blink fra afviserne bekræfter, at alarmen er frakoblet, og at alle dørene er låst
op.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk genaktivering af alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Alarmsignaler
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• En sirene lyder i 25 sekunder, eller indtil
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri
og fungerer uafhængigt af bilens startbatteri.
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), men ingen af dørene eller
bagagerumsklappen åbnes inden 2 minutter,
kobles alarmen automatisk til igen. Samtidig
låses bilen igen.
05
• Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
Annullering af udløst alarm
Reduceret alarmniveau
–
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen f.eks. hvis en hund efterlades i en låst bil eller
ved rejse med et biltog eller en bilfærge - bør
bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt slås fra.
G019420
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt nøglen i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Hvis batterierne i fjernbetjeningen er brugt op,
kan alarmen slås fra ved at låse førerdøren op
manuelt, sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen og dreje den til nøglestilling II.
Hvis alarmen ikke kan slås fra med fjernbetjeningen - f.eks. hvis fjernbetjeningens batteri er
brugt op - kan bilen låses op, bilens alarm
deaktiveres og motoren startes som følger:
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling se side 128
1. Åbn førerdøren med det aftagelige nøgleblad. Alarmen udløses, og sirenen lyder.
Afprøvning af alarm systemet
2. På biler med Keyless drive-system: Fjern
først knappen ved at trykke spærren (1)
ind, og træk ud (2).
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor*
3. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (3).
Alarmen deaktiveres. Alarmlampen blinker
hurtigt, indtil fjernbetjeningen drejes til
nøglestilling II.
2. Kobl alarmfunktionen til med fjernbetjeningens låseknap. En aktiveret alarmfunktion
bekræftes med en langsomt blinkende
alarmindikator.
1. Åbn alle ruder.
3. Vent i 30 sekunder.
132
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Alarm*
4. Afprøv bevægelsesensoren ved f.eks. at
løfte en taske fra sædet.
> Der skal nu lyde en sirene, og alle afvisere skal blinke.
> Der skal nu lyde en sirene, og alle afvisere skal blinke.
5. Kobl alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
5. Kobl alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarm for døre
1. Kobl alarmfunktionen til med fjernbetjeningens låseknap.
2. Vent i 30 sekunder.
3. Lås førerdøren op med det aftagelige nøgleblad.
4. Åbn en af dørene.
> Der skal nu lyde en sirene, og alle afvisere skal blinke.
05
5. Kobl alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarm for motorhjelmen
1. Sid i bilen og deaktiver bevægelsessensoren, se det foregående afsnit "Reduceret
alarmniveau".
2. Bliv siddende i bilen, og kobl alarmfunktionen til med fjernbetjeningens låseknap.
3. Vent i 30 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
133
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Alkolås*.................................................................................................
Start af motor........................................................................................
Start af motor – Flexifuel.......................................................................
Keyless drive*........................................................................................
Manuel gearkasse.................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
DRIVe Start-Stop*.................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*...................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning*....................................................................................
Delelig trækkrog* ..................................................................................
Lastning................................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
134
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
136
138
142
146
148
150
151
152
157
161
163
165
167
170
173
174
176
178
182
183
START OG KØRSEL
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation.
• Kør i det højest mulige gear, tilpasset til den
aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug.
• Undgå at køre med åbne ruder.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
last, desto højere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
06
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget - fjern
en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
• Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere brændstof end en varm.
• Bil med D2-motor og 6-trins manuel gearkasse med Start/Stop* startes i 2. gear
under normale forhold på plan grund.
Se mere information og flere råd på siderne
13 og 288.
136
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks. ned
ad bakke. Det deaktiverer vigtige systemer
som f.eks. servostyring og bremseservo.
VIGTIGT
Lad ikke bilen stå med vand over tærsklerne
i længere tid, det kan forårsage el-fejl i bilen.
Ved motorstop i vand, må omstart ikke prøves. Bilen skal bugseres ud af vandet.
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst
25 cm med en hastighed på højst 10 km/t. Der
skal udvises ekstra forsigtighed ved passage
af strømmende vand.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfilteret.
På større dybde kan der komme vand ind i
transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
• Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter
kørsel i vand og ler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Motoren, gearkassen og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og i varmt klima, er der risiko for,
at motoren og kølesystemet overophedes især ved tung last.
For supplerende information om overophedning ved kørsel med anhænger - se side 174.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, ved kørsel i varmt klima.
• Ved risiko for overophedning aktiveres en
indbygget beskyttelsesfunktion i gearkassen, som bl.a. tænder instrumentpanelets
gule informationslampe og viser en tekstmeddelelse om afhjælpning - følg denne
anbefaling.
• Hvis temperaturviseren for motorens kølesystem bevæger sig ind i det røde felt, skal
bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
• I tilfælde af overophedning frakobles bilens
aircondition muligvis midlertidigt.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
06 Start og kørsel
Generelt
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
Dieselmotor
Ved kørsel med hård belastning i varmt vejr kan
motorens køleventilator udskiftes med en med
større kapacitet end den fabriksmonterede1.
Den nærmeste Volvo-forhandler oplyser gerne,
hvad der gælder for netop din bil.
Åben bagagerumsklap
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Fjernbetjeningen må
ikke stå i nøgleposition II, når motoren er slukket. Brug i stedet indstilling I - så bruges der
mindre strøm.
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan bilen reagerer.
Bemærk, at 12 V-kontakten i bagagerummet
afgiver strøm, selv når fjernbetjeningen er taget
ud af tændingslåsen.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:
•
•
•
•
kabineventilator
forrudevisker(e)
lydanlæg (høj lydstyrke)
lygter.
06
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten LAV BATTERISTAND
SPAREFUNKTION. Energisparefunktionen
slår derefter visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
–
1
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst 15
minutter - batteriet oplades bedre under
For visse motorer.
137
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklappen
3. Tag dækslet ud.
4. Hæng dækslet op på indersiden af klappen.
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpen slår
fra.
OBS
Glem ikke at slukke for den brændstofdrevne varmer, inden brændstofpåfyldning påbegyndes!
06
Åbn tankdækselklappen ved hjælp af knappen
på lyspanelet, se side 61. Inden klappen kan
åbnes, skal motoren være standset. Tankdækselklappen befinder sig på højre bagskærm.
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende
lyd.
Tankdæksel
1. Drej tankdækslet, indtil der mærkes tydelig
modstand.
2. Drej forbi modstanden til stop.
138
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Brændstof af ringere kvalitet end den angivne
må ikke bruges, da motoreffekt og brændstofforbrug kan påvirkes negativt. Se mere information i det følgende afsnit Brændstof.
Generelt om brændstof
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand
i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis
de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis
brændstof er blevet indtaget.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
For information om brændstofforbrug, CO2udslip og tankkapacitet - se side 288.
Katalysator
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den er placeret tæt i udstødningsgasstrømmen nær motoren, så den hurtigt kommer op på driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
varetager katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 91, 95 og
98 RON.
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer, og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
Der må ikke foretages ændringer af brændstofsystemet eller dettes komponenter, ligesom ingen af komponenterne må udskiftes
med dele, der ikke er specielt konstrueret til
brug med bioætanol.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunken i bilen bør fyldes med benzin,
se bemærkningen side 148.
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end+38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå optimal ydelse og brændstofforbrug.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
Bioætanol E85
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
06
VIGTIGT
Sørg for, at reservedunken er forsvarligt
fastgjort, og at dens låg er tæt.
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
139
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Diesel
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller
JIS K2204.
dende ved lave temperaturer og reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.
2. Vent ca. 1 minut.
VIGTIGT
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
06
Dieselmotorer er følsomme over for forurening,
f.eks. en for høj mængde svovlpartikler. Brug
kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet.
Ved lave temperaturer (-40 °C til-6 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette brændstof er mere letfly-
1
140
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen og
drej til nøglestilling II (se side 146).
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Svovlindholdet må maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof,
kan udluftning på værksted være nødvendig
for at genstarte efter optankning.
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du
starter motoren, efter at brændstoftanken er
blevet fyldt med diesel:
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
3. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedalen ned, og drej fjernbetjeningen til startstilling III.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filtret startes
en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenerering af filteret sker automatisk, og
tager normalt 10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan det tage lidt længere tid.
Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk for
at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
OBS
En mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes under regenereringen.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes det gule informationssymbol på instrumentpanelet, og meddelelsenSODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display.
06
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
06 Start og kørsel
Alkolås*
Generelt om alkolåsen
Funktioner
Alkolåsens1 funktion er at forhindre, at bilen
føres af en beruset fører. Før start af motoren
er mulig, skal føreren foretage en udåndingsprøve, som bekræfter, at han ikke er påvirket
af alkohol. Alkolåsen kalibreres til det pågældende markeds gældende grænseværdi for
lovlig bilkørsel.
Betjening
Batteri
Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets
status:
ADVARSEL
Alkolåsen er et hjælpemiddel og fritager ikke
føreren for ansvar. Det er altid førerens
ansvar at være ædru og at føre bilen på en
sikker måde.
Kontrollampe (4)
Batteristatus
Blinker grønt
Opladning i gang
Grøn
Fuldt opladet
Gul
Halvt opladet
Rød
Afladet - placer
opladeren i holderen
eller tilslut strømkablet fra handskerummet.
1. Mundstykke til udåndingsprøve.
2. Strømafbryder.
3. Sendeknap.
06
4. Lampe for batteristatus.
5. Lampe for resultat af udåndingsprøve.
6. Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
OBS
Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes
det indbyggede batteri fuldt opladet, og
alkolåsen aktiveres automatisk, når bilen
åbnes.
Før start af motoren
Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar
til brug, når bilen åbnes.
1
142
Kaldes også Alcoguard.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Alkolås*
1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
Resultat efter udført udåndingsprøve
2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og blæs med et jævnt tryk, indtil der
høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder.
Resultatet bliver en af mulighederne i den
følgende tabel Resultat efter udført
udåndingsprøve.
Betydning
Grøn lampe +
ALCOGUARD
GODKENDT TEST
Start motoren ingen alkoholprocent målt.
Gul lampe + ALCOGUARD GODKENDT TEST
4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til
bilen være mislykket. Tryk i så fald på
knappen (3) for at sende resultatet manuelt
til bilen.
Rød lampe + EJ
GODK. TEST VENT
1 MINUT
5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen
fast i dens holder.
6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den
udføres en gang til.
Kontrollampe (5)
+ Displaytekst
A
Før udåndingsprøve
Motorstart mulig målt alkoholprocent
er over 0,1 promille,
men under den gældende grænseværdiA.
Motorstart ikke
mulig - målt alkoholprocent er over den
gældende grænseværdiA.
Grænseværdien varierer fra land til land - find ud af, hvad der
gælder. Se også afsnittet Generelt om alkolåsen på
side142.
OBS
Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal
foretages en ny måling af udåndingsluften.
2
Husk på
For at få korrekt funktion og et så retvisende
måleresultat som muligt:
• Undgå at spise eller drikke i ca.
5 minutter inden udåndingsprøven.
• Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen
i sprinklervæsken kan medføre forkert
måleresultat.
Førerskift
For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2)
og sendeknappen (3) inde samtidig i ca.
3 sekunder. Så er bilen igen indstillet på startblokering, og der kræves en ny godkendt
udåndingsprøve inden motorstart.
Kalibrering og service
Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et
værksted2 hver 12. måned.
06
30 dage før nødvendig rekalibrering viser displayet ALCOGUARD KALIB. NØDVENDIG.
Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage,
bliver normal motorstart blokeret. Herefter er
kun start med Bypass-funktion mulig, se
side 144 afsnittet Nødsituation.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
06 Start og kørsel
Alkolås*
Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv
efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved
hver motorstart - kun en rekalibrering på et
værksted2 kan slukke meddelelsen permanent.
Jo koldere vejr, desto længere tid tager det, før
alkolåsen er klar til brug:
06
Maksimal
opvarmningstid
(sekunder)
+10 til +85
10
-5 til +10
60
-40 til -5
180
Ved temperaturer under -20 ºC eller over
+60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm. Displayet viser ISÆT ALCOGUARD EL-KABEL.
Tilslut så strømkablet fra handskerummet til
alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser
grønt.
I meget koldt vejr kan opvarmningstiden reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.
2
144
I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen
er ude af drift, er det muligt at omgå alkolåsen,
så bilen kan køres.
OBS
Koldt eller varmt vejr
Temperatur (ºC)
Nødsituation
Al aktivering med omløb (Bypass) logges og
lagres i en hukommelse, se side 10 i afsnittet
Registrering af data.
Efter aktiveret bypass-funktion viser displayet
hele tiden ALCOGUARD BYPASS
AKTIVERET under kørsel, og der kan kun nulstilles på et værksted2.
Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at
starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen
låses.
Vid installationen af alkolåsen vælges, om
omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende
ændres på et værksted2.
Aktivere bypass-funktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Displayet
viser først OMLØB AKTIVERET VENT 1
MINUT, og derefter ALCOGUARD
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
BYPASS AKTIVERET - herefter kan
motoren startes.
Denne funktion kan aktiveres flere gange. Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan kun
slukkes på et værksted2.
Aktivere nødfunktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder . Displayet
viser ALCOGUARD BYPASS
AKTIVERET, og motoren kan startes.
Denne funktion kan kun bruges én gang, derefter skal nulstilling foretages på et værksted2.
Symboler og displaymeddelelser
Ud over de allerede beskrevne meddelelser
kan kombinationsinstrumentets display også
vise følgende:
06 Start og kørsel
Alkolås*
2
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
ALCOGUARD
GENSTART
MULIG
Motoren har været
slukket i kortere tid
end 30 minutter motorstart er mulig
uden en ny prøve.
ALCOGUARD
PUST KRAFTIGERE
Blæsningen for svag
- blæs hårdere.
ALCOGUARD
VENT FORVARMNING
Opvarmning ikke
klar - vent på teksten
ALCOGUARD
PUST I 5 SEK..
ALCOGUARD
SERVICE PÅKRÆVET
Kontakt et værksted2.
ALCOGUARD
INTET SIGNAL
Sending mislykkedes - send manuelt
med knap (3) eller lav
en ny udåndingsprøve.
ALCOGUARD
UGYLDIG TEST
Testen mislykkedes
- lav en ny udåndingsprøve.
ALCOGUARD
PUST LÆNGERE
Blæsningen for kort
- blæs længere.
ALCOGUARD
PUST LETTERE
Blæsningen for hård
- blæs svagere.
06
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
–
Start af motor
Træk parkeringsbremsen an.
VIGTIGT
Bemærk, at hvis bilen er udstyret med alkolås,
skal en udåndingsprøve først godkendes,
inden motoren kan startes, se side 142.
Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg
- vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan genoprette sig.
Automatgearkasse
–
Sæt gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
streng kulde.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under under kørsel, eller når bilen bugseres.
Ratlåsen kan aktiveres, hvilket gør bilen
umulig at styre.
06
Fjernbetjeningen skal være i nøglestilling II
ved bugsering.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
146
Benzin
–
Drej fjernbetjeningen til nøglestilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Diesel
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling II.
> Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang, se side 53.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
Autostart *
Med autostartfunktionen behøver fjernbetjeningen (eller startknappen, hvis bilen har Keyless drive - se side 123) ikke holdes i nøglestilling III, indtil motoren er startet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
–
Drej nøglen til nøglestilling III og slip den startmotoren arbejder derefter automatisk,
indtil motoren er startet.
OBS
Ved start af en dieselmotor i ekstrem kulde
uden at afvente forvarmning af motoren kan
den automatiske startsekvens tage nogle
sekunder mere.
Nøglestillinger
0 – Låsestilling
Ratlåsen aktiveres, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
I – Radiostilling
Ratlås deaktiveret. Nogle
funktioner kan bruges. Det
elektriske system er ikke
tændt.
06 Start og kørsel
Start af motor
II – Kørestilling
Fjernbetjeningens stilling
under kørsel. Hele det elektriske system er tændt.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres. Ratlåsen aktiveres, og bilen kan ikke styres.
ADVARSEL
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Fjernbetjeningen slippes, når
motoren er startet, og springer derefter tilbage til kørestilling.
Der kan høres en tikkende lyd,
hvis fjernbetjeningen ender i en mellemposition
- drej fjernbetjeningen til position II og tilbage
for at slippe af med lyden.
Når ratlåsen er tilkoblet
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen
når bilens forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Fjernbetjeninger og elektronisk
startspærre
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på det
samme nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
06
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, kan informationsdisplayet vise en advarselsmeddelelse, og
bilen kan ikke startes. Gør som følger:
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen
og drej rattet, så spændingen udløses.
2. Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
147
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motoren startes på samme måde som i en benzindrevet bil, se side 146.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter, selv efter gentagne startforsøg, kontaktes et værksted et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
varmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
ADVARSEL
OBS
Startspærren aktiveres ved gentagne startforsøg. Inden der kan foretages et nyt startforsøg, skal startnøglen/-knappen først drejes tilbage til stilling I eller 0.
Motorvarmer*
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dets elektriske tilslutninger må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved startvanskeligheder
OBS
Gør følgende, hvis motoren ikke starter ved
første forsøg:
Husk på følgende, hvis du vil have reservebrændstof med:
1. Træd speederen 1/3 til 1/2 ned.
•
2. Drej fjernbetjeningen/startknappen til nøglestilling III.
06
3. Når motoren er startet: let på speederen,
efterhånden som motorens omdrejningstal
øges.
Hvis motoren ikke starter efter
10 sekunder, andet forsøg
–
Drej fjernbetjeningen/startknappen til nøglestilling III, indtil motoren starter, dog ikke
længere end 60 sekunder.
Hvis motoren stadig ikke starter
–
148
Vent et minut, tryk speederen helt ned, og
gentag det foregående punkt.
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
Jo lavere temperatur, desto længere tid skal
der bruges motorvarmer. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en for-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk i ekstrem kulde bevirke, at
motoren bliver svær at starte. Det kan
undgås ved at have reservedunken fyldt
med 95 oktan benzin.
For mere information om Flexifuels brændstof
bioætanol E85, se side 139.
06 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
Brændstoftilpasning
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt med bioætanol E85 (eller
omvendt), kan motoren gå lidt ujævnt i et
stykke tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren
vænne sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
06
149
06 Start og kørsel
Keyless drive*
Generelt
Start af bilen
–
Træd koblingspedalen (manuelt gear) eller
bremsepedalen (automatgear) ned.
Benzinmotor
–
Tryk ind og drej startknappen til nøglestilling III.
Dieselmotor
G019410
1. Drej først startknappen til nøglestilling II,
og vent indtil dieselkontrolsymbolet i kombinationsinstrumentet er slukket, se
side 53.
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle, se side 123.
Start med fjernbetjening
Startknappen i startlåsen bruges på samme
måde som en fjernbetjening. En forudsætning
for at bilen starter, er at bilens fjernbetjening er
i kabinen eller i bagagerummet.
G019420
06
2. Drej derefter startknappen til stilling III.
150
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis fjernbetjeningens batteri er brugt op, fungerer keyless drive-funktionen ikke. Så kan
bilen startes ved at bruge fjernbetjeningen som
startknap.
1. Tryk spærren i startknappen ind.
2. Træk startknappen ud af startlåsen.
3. Stik fjernbetjeningen ind i startlåsen, og
start på samme måde som med startknappen.
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearpositioner
Gearskifteindikator - GSI*
GSI - Gear Shift Indicator meddeler føreren, hvornår det
er mest hensigtsmæssigt at
skifte gear. Indikationen sker
med en pil for skift op henholdsvis ned på kombinationsinstrumentets nederste
informationsdisplay, se side 51.
Bakgearsspærre
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
• Start fra neutral stilling N og sæt kun i bak-
Gearpositioner 6-trins gearkasse.
Gearpositioner 5-trins gearkasse.
6-trins gearkassen findes i to forskellige versioner - bakgearets position adskiller dem. Se de
aktuelle gearpositioner præget på gearstangen.
• Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
gear R, når bilen holder stille.
OBS
Med den øverste variant af gearpositioner
for seks-trins gearkasse (se foregående illustration) - tryk først gearstangen ned i Nstilling for at sætte i bakgear.
06
• Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
ADVARSEL
Gør det til en vane altid at bruge parkeringsbremsen, når du parkerer på en hældende
flade - at bilen er sat i gear er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronics automatiske gearstillinger
OBS
Bremsepedalen skal trykkes ned, for at
gearstangen skal kunne føres ud af P-stillingen.
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
G018264
ADVARSEL
D: Automatiske gear. M (+/–): Manuelle gear.
06
På informationsdisplayet vises gearvælgerens
position med følgende tegn: P, R, N, D, 1, 2,
3, 4, 5 eller 6, se side 51.
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller når
bilen holder parkeret.
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
152
Gør det til en vane altid at bruge parkeringsbremsen, når du parkerer på en hældende
flade - automatgearkassens P-stilling er
ikke tilstrækkelig til at holde bilen i alle situationer.
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
N – Neutral stilling
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
OBS
Bremsepedalen skal trykkes ned, for at
gearstangen skal kunne føres ud af N-stillingen, hvis bilen har stået stille i mere end
3 sekunder.
D – Kørestilling
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
sker automatisk, afhængigt af gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra stilling R.
Geartronics manuelle gear (+/-)
Med Geartronics automatiske gearkasse kan
føreren også skifte manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Manuelt gear nås ved at føre stangen til siden
fra position D til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene 1-6, hvilket svarer til det gear, der netop
er valgt, se side 51.
• Tryk stangen fremad mod + (plus) for at
skifte et trin op, og slip den - stangen vender tilbage til sin hvilestilling mellem + og
–.
eller
• Træk stangen bagud mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip den.
Manuelt gear (+/–) kan vælges når som helst
under kørslen.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
For at vende tilbage til automatisk kørestilling:
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
• Før stangen mod siden til endestillingen
ved D.
Kickdown
Nøglespærring – Keylock
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud,
skal gearvælgeren stå i stillingen P. I alle andre
stillinger er nøglen spærret.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Parkeringsstilling (P)
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
–
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned, sker der ikke noget –
man bliver i det aktuelle gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ned ad gangen, afhængigt af motorens
omdrejningstal. Bilen skifter til et højere gear,
når motoren når sit maksimale omdrejningstal
- herved forhindres motorskader.
G020237
Sikkerhedsfunktion
Stillestående bil med motoren i gang:
Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling P til
de øvrige gear skal fjernbetjeningen stå i stilling
II og bremsepedalen være trådt ned.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Hvis gearvælgeren står i N-stilling, og bilen har
holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om
motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren
spærret i N-stilling.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
06
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stilling til
et andet gear skal fjernbetjeningen stå i stilling
II og bremsepedalen være trådt ned.
``
153
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Frakobling af gearvælgerspærring
Koldstart
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gearkasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
OBS
G018263
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
06
Powershift-gearkassen fungerer på samme
måde og har lignende knapper og funktioner
som automatgearkassen Geartronic, der er
beskrevet i det foregående afsnit.
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på mærkat
nr. (5) under motorhjelmen - se side 276.
Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der er en
Powershift - ellers er det automatgearkassen
Geartronic.
Automatisk gearkasse Powershift*
I visse tilfælde skal det være muligt at flytte
bilen, selvom den ikke kan køres, f.eks. hvis
batteriet er afladet. Sådan gøres det muligt at
flytte bilen:
Husk på
Gearkassens dobbeltkobling har en overbelastningsbeskyttelse, som aktiveres, hvis den
bliver for varm, f.eks. hvis bilen for længe holdes stille op ad bakke med speederen.
1. Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens
panel sidder en lille lem. Åbn den bagtil.
2. Stik nøglebladet fra fjernbetjeningen ned til
bunden.
G018264
3. Hold nøglebladet trykket ned, og før samtidigt gearstangen ud af P-stillingen.
D: Automatiske gear. M (+/–): Manuelle gear.
154
Powershift er en 6-trins automatisk gearkasse,
som i modsætning til en konventionel automatgearkasse har dobbelte mekaniske koblingslameller. En konventionel automatgearkasse har
i stedet en hydraulisk momentomformer, som
overfører kraften fra motor til gearkasse.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
At gearkassen er blevet for varm, bemærkes
ved at bilen ryster og vibrerer, advarselssymbolerne tændes, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Også ved langsom
køkørsel (10 km/t eller derunder) op ad bakke
eller med tilkoblet påhængsvogn kan gearkassen blive for varm. Gearkassen køler ned, når
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
bilen holder stille, når driftsbremsen er trådt
ned, og når motoren er i tomgang.
Overophedning ved langsom kørsel i kø kan
undgås ved at køre i etaper: Hold stille og vent
med foden på driftsbremsen, indtil der er kommet en tilpas strækning i den forankørende trafik, kør et stykke frem, stands og vent igen et
stykke tid med foden på bremsen.
VIGTIGT
Brug driftsbremsen til at holde bilen stille op
ad bakke - hold ikke bilen stille med speederen. Gearkassen kan overophedes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
For vigtige oplysninger om gearkassen Powershift og bugsering - se side 170.
Tekstmeddelelse og afhjælpning
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
Symbol
A
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
GEARKA. OVEROPH. BREMS OG
STOP
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsenA.
GEARKA. OVEROPH. E3
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.
TRANSM. KØLING HOLD MOTOR
IGANG
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen slukkes.
06
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
155
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbol kombineret med teksten GEARKA. OVEROPH. E3 ignoreres,
kan varmen i gearkassen blive så høj, at
kraftoverførslen mellem motor og gearkasse midlertidigt afbrydes for at hindre
koblingen i at havarere - bilen mister fremdriften og bliver stationær, indtil gearkassens temperatur er afkølet til et acceptabelt
niveau.
06
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 56.
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
156
06 Start og kørsel
DRIVe Start-Stop*
Generelt
bil på. Bilen kan sættes ud af gear og motoren
standses automatisk, når det er hensigtsmæssigt.
Start/Stop
Mere støjsvag og renere
Smart opladning
Bilens bevægelsesenergi udnyttes ved motorbremsning ved at den omdannes til strøm og
lagres i bilens startbatteri.
Tilpasset servostyring
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al vores aktivitet. Denne målretning har resulteret i bilserien
DRIVe, hvis koncept er en interaktion mellem
flere separate energibesparende funktioner,
der har den fælles opgave at reducere brændstofforbruget, hvilket igen bidrager til et reduceret udslip.
En anden DRIVe-funktion er, at servostyringens energiforbrug tilpasses efter behov. Gennem optimering og indførelse af en energibesparende funktion kan energiforbruget minimeres i tilfælde, hvor servohjælp (hjælp til at
dreje rattet) ikke er nødvendig.
Ud over at have en pålidelig og brændstoføkonomisk dieselmotor er denne bils motor udstyret med en Start- og Stopfunktion, der f.eks.
aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø eller
venter ved trafiklys - se detaljeret beskrivelse
på næste side.
Aerodynamik
I DRIVe-konceptet indgår også et sænket karrosseri, front- og bagspoiler med lav luftmodstand, og specialdesignede fælge1.
06
Motorens automatiske genstart går så smidigt,
at det næsten ikke mærkes, at motoren faktisk
er slukket. Det opleves, som om motoren har
kørt hele tiden, men med en meget stille og lav
tomgang.
Med Start/Stop-funktionen får føreren mulighed for en mere aktiv miljøbevidst måde at køre
1
Udbuddet varierer, afhængigt af markedet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
06 Start og kørsel
DRIVe Start-Stop*
Funktion og betjening
• Slip driftsbremsen og lad bilen køre af sted
Standse motoren automatisk
• Sæt i et passende gear, og fortsæt kørslen.
For at motoren skal standse automatisk, skal
bilen stå stille - Start/Stop-funktionen accepterer dog langsom kørsel svarende til normal
ganghastighed:
• Sæt gearstangen i neutral stilling og slip
koblingspedalen - motoren standser automatisk.
Displayteksten MOTOR I
AUT. START og knappens
tændte grønne lampe påminder om - og angiver - at motoren er standset automatisk.
Tænd/Sluk-knap og displaytekst. AUT. START-
STOP AKTIVERET.
06
Start/Stop-systemet aktiveres automatisk, når
motoren startes med nøgle. Føreren gøres
opmærksom på funktionen ved at Tænd/Slukknappens grønne lampe lyser.
Starte motoren automatisk
OBS
Efter hver nøglestart og automatisk standsning skal bilen først komme op på 5 km/t,
inden den automatiske Start/Stop-funktion
genaktiveres - derefter skal visse betingelser være opfyldt, se dem under overskriften
"Motoren standser ikke automatisk".
158
Ned ad bakke er det også muligt at starte
motoren automatisk på følgende måde:
Alle bilens almindelige systemer, f.eks. belysning, radio osv. fungerer normalt, selv med
automatisk standset motor, bortset fra at noget
udstyr kan få reduceret midlertidigt funktion,
f.eks. klimaanlæggets blæserhastighed eller
meget høj lydstyrke på lydanlægget.
Med gearstangen i neutral stilling:
• Tryk koblingspedalen ned - motoren starter automatisk.
eller
• Tryk på speederen - motoren starter automatisk.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
- motoren starter automatisk, når hastigheden overstiger normal ganghastighed.
Efter motorstart:
Gearindikator
En væsentlig detalje i forbindelse med miljøtilpasset kørsel er at køre i det rigtige gear og
skifte gear i tide.
Som hjælpemiddel har føreren en indikator, der meddeler, hvornår det er mest fordelagtigt at sætte i det næste
højere eller lavere gear - GSI
(Gear Shift Indicator).
Indikeringen sker med en op- henholdsvis nedpil på kombinationsinstrumentets nedre display.
06 Start og kørsel
DRIVe Start-Stop*
Deaktivere Start/Stop-funktionen
Begrænsninger
• Udetemperaturen er under frysepunktet
Motoren standser ikke automatisk
• Der er midlertidig høj strømstyrke eller
eller overstiger ca. 30 °C.
Selvom Start/Stop-funktionen er aktiveret,
standser motoren ikke automatisk, hvis:
Informationsdisplayet viser her, at Start/Stopfunktionen er slået fra.
I nogle situationer kan det
være ønskeligt at midlertidigt
afbryde den automatiske
Start/Stop-funktion - det
gøres med et tryk på denne
knap, hvorved knappens
lampe slukker.
Start/Stop-funktion slået fra indikeres, ved at
informationsdisplayet viser en meddelelse i
ca. 5 sekunder.
Start/Stop-funktionen er slået fra, indtil den
aktiveres igen med knappen, eller indtil næste
gang motoren startes med nøgle.
•
•
•
•
•
føreren har åbnet sikkerhedsselens lås.
startbatteriets kapacitet falder til det lavest
tilladte niveau.
• Bilen begynder at køre - hurtigere end svarende til normal ganghastighed.
bilen ikke er standset helt.
bilen er bakket og bakgear er deaktiveret.
• Gentagne tryk på bremsepedalen.
motoren ikke har normal driftstemperatur.
udetemperaturen er under frysepunktet
eller over ca. 30 °C.
• miljøet i kabinen afviger fra de forvalgte
værdier - indikeres af, at kabinens blæser
har et højt omdrejningstal.
• startbatteriets kapacitet er under det lavest
ADVARSEL
Undgå at åbne motorhjelmen, når motoren
er standset automatisk - motoren kan pludselig starte automatisk. For at undgå automatisk start med motorhjelmen klappet op:
•
Sæt bilen i gear og træk parkeringsbremsen.
tilladte niveau.
• startbatteriets temperatur er under frysepunktet eller overstiger ca. 55 °C.
Motoren starter ikke automatisk
I følgende tilfælde starter motoren ikke automatisk efter at være standset automatisk:
Motoren starter automatisk uden
indgriben fra føreren
06
• Førerens selelås er åbnet - en displaytekst
En automatisk standset motor kan i nogle tilfælde genstarte, uden at føreren har besluttet,
at kørslen skal fortsætte. I følgende tilfælde
starter motoren automatisk, selv om føreren
ikke har trådt ned på koblingspedalen for at
sætte i gear:
beder føreren om at foretage en normal
motorstart.
• Der er sat i gear uden udkobling - en displaytekst beder føreren om at stille gearstangen i neutral stilling for at automatisk
start kan ske.
• Førerens selelås åbnes.
• Der dannes dug på ruderne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
06 Start og kørsel
DRIVe Start-Stop*
Ufrivilligt motorstop
Meddelelse /
besked
I tilfælde af, at en igangsætning mislykkes, og
motoren går i stå, skal du gøre følgende:
1. Tryk koblingspedalen ned igen - motoren
starter automatisk, efter at gearstangen er
sat i neutral stilling. Informationsdisplayet
har forinden vist teksten VÆLG FRIGEAR
FOR AT STARTE.
Tekstmeddelelse
Kombineret med denne kontrollampe kan Start/Stop-funktionen
vise tekstmeddelelsen på informationsdisplayet for visse situationer.
For nogle af dem bør en anbefalet
afhjælpning udføres. Følgende tabel viser
nogle eksempler.
06
Meddelelse /
besked
A
B
160
AUT. STARTSTOP AKTIVERET
Lyser i
ca. 5 sekunder, efter
at Start/Stop er aktiveret.
AUT. STARTSTOP DEAKTIVERET
Lyser i
ca. 5 sekunder, efter
at Start/Stop er slået
fra.
DREJ NØGLEN
FOR AT STARTE
Motoren vil ikke
starte automatiskA udfør en normal start
med nøgle.
VÆLG FRIGEAR
FOR AT STARTE
Stil gearstangen i
neutral stillingB.
TRÆD PÅ KOBLING FOR AT
STARTE
Motoren er klar til at
starte automatisk venter på udkobling.
AUT. STARTSTOP SERVICE
PÅKRÆVET
Start/Stop-funktionen ude af drift. Et
værksted bør kontaktes.
Opstår, hvis f.eks. sikkerhedsselen åbnes, efter at motoren
er standset automatisk.
Opstår, hvis der sættes i gear uden udkobling, efter at motoren er standset automatisk.
Hvis en meddelelse ikke slukkes efter udført
afhjælpning, bør et værksted kontaktes - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales, hvilket
også gælder ved behov for enhver anden form
for teknisk assistance.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen i forhold til, når motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
ved start af motoren, kan man opleve, at pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af
kredsene, er det stadig muligt at
bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede
og kan føles blødere end normalt. Der kræves
et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
Blokeringsfri bremser - ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
06
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
161
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremsekraftforstærkning - EBA
Hvis der er behov for en hurtig opbremsning,
giver EBA (Emergency Brake Assist) fuld bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig opbremsning, ved
at registrere hvor hurtigt der trædes på bremsepedalen.
Gennemfør opbremsningen uden at lette trykket på bremsepedalen - funktionen afbrydes,
når trykket på bremsepedalen lettes.
Funktionen er altid aktiv. Den kan ikke frakobles.
ADVARSEL
06
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået
en fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet i
bremsevæskebeholderen i dette tilfælde er
normalt, kan bilen forsigtigt køres til det
nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
162
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys
Nødbremselys aktiveres for at gøre bagvedkørende opmærksomme på en kraftig opbremsning. Denne funktion betyder, at bremselyset
blinker i stedet for - som ved normal bremsning
- at lyse konstant.
Nødbremselys aktiveres ved hastigheder over
50 km/t, hvis ABS-systemet er i funktion og/
eller ved pludselig opbremsning. Når bilens
hastighed er bremset ned under 10 km/t, holder bremselyset op med at blinke og lyser konstant. Samtidig aktiveres advarselsblinklys,
som blinker, indtil føreren påvirker motorens
omdrejning med speederen, eller de slukkes
med deres knap, se side 72.
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Reduceret indgreb
Betjening
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjælper føreren med at undgå udskridning og forbedrer bilens fremkommelighed.
1. Drej på fingerhjulet, indtil DSTC-menuen
vises.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion
er uændret.
2. Hold RESET-knappen inde, indtil DSTCmenuen ændres.
Antiudskridningsfunktion
G029057
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Betjeningsknapper og informationsdisplay.
Fingerhjul1
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
RESET-knap1
Hver gang bilen startes, aktiveres stabilitetssystemet automatisk.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan deaktiveres delvist. Derved forsinkes
indgrebet ved udskridning og tillader mere
udskridning, hvilket giver større frihed ved
dynamisk kørsel. Samtidig forbedres fremkommeligheden i dyb sne eller sand, da gasgivningen ikke længere begrænses.
1
Systemet forbliver reduceret, indtil føreren
aktiverer det igen eller motoren slukkes efter næste motorstart er DSTC tilbage i sin
normale stilling igen.
06
OBS
DSTC TIL vises i et par sekunder på displayet, hver gang motoren startes.
Virker ikke i biler, der ikke har informationscenter, brændstofdrevet parkeringsvarmer samt stabilitets- og traktionssikringsystem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
06 Start og kørsel
DSTC - Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Meddelelser på informationsdisplay
• Læs meddelelsen på informationsdis-
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIG FRA
betyder, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur.
Hvis symbolet
følgende måder:
–
• Blinkende lys betyder, at DSTC-systemet
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
–
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
> Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, skal du køre til et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
playet.
griber ind netop da.
• Hvis det lyser konstant i 2 sekunder, betyder det systemkontrol ved start af motoren.
• Vedvarende lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i DSTC-systemet.
Symboler i kombinationsinstrumentet
06
DSTC-system
Information
Hvis symbolerne
164
og
vises alene, kan det ske på
vises samtidigt:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Generelt om parkeringshjælp
• Kun bagud.
• Både fremad og bagud.
Begrænsninger
Funktion
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på, både
bagtil og foran bilen, skifter tonen mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
OBS
Parkeringshjælpen bagud slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp både fremad og
bagud
Parkeringshjælp kun bagud
Parkeringshjælp fremad og bagud.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear, og meddelelsen
Parkeringshjælp aktiv Deaktiver: EXIT vises
på lydanlæggets display.
06
Hvis systemet er slået fra, vises
Parkeringshjælp deaktiveret Aktiver:
ENTER på displayet, når der stilles i bakgear.
For at ændre indstillingen, se side 83.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
Knap for Til/Fra (placering af knappen afhænger af
der øvrige valgte udstyr).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Fremad
Parkeringshjælpen fremad er aktiv ved en
hastighed under 15 km/t. Ved højere hastighed
deaktiveres systemet. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra de
forreste højttalere.
Begrænsninger
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
Bagud
06
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Måleområdet lige bag ved bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalet for forhindringer bagud kommer
från de bageste højttalere.
Begrænsninger
Se det foregående afsnit Parkeringshjælp kun
bagud.
166
Rengøring af sensorer
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK.ASSIST. SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion. For afhjælpning kontaktes et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Parkeringshjælp-sensorer.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at gøre
føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger
sig i den samme retning som ens eget køretøj
i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
Systemet er konstrueret til at fungere optimalt
ved kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
G020295
BLIS er baseret på kamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden for
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokerede, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
displayet på instrumentpanelet. Kontroller og
rengør i så fald linserne. Om nødvendigt, kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen se side 168.
A = ca. 3,0 m, B = ca. 9,5 m.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
06
Overhalinger
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere, når
man bliver overhalet af et køretøj, der kører op
til 70 km/t hurtigere end en selv.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
ADVARSEL
Aktivere/deaktivere
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering fremgår af se side 56.
BLIS systemmeddelelse
BLIS fungerer ikke, når bilen bakker.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
Tekst på display
Betydning
BLIS TIL
BLIS-systemet er
aktiveret.
BLIS-FUNKTION
REDUCERET
Nedsat funktion i
dataoverførslen
mellem BLISsystemets kamera
og bilens elsystem.
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
06
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
forlygter. Køretøjer med slukkede forlygter
registreres ikke af systemet. Dette betyder
f.eks., at systemet ikke reagerer på en anhænger uden forlygter, der trækkes af en personeller lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne har begrænsninger, der
svarer til det menneskelige øje, dvs. de ser
dårligere i f.eks. kraftigt snefald, stærkt
modlys eller tæt tåge.
168
Kameraet nulstiller
sig selv, når dataoverførslen mellem
BLIS-systemets
kamera og bilens
elsystem vender tilbage til det normale.
Knap for Til/Fra (placering af knappen afhænger af
der øvrige valgte udstyr).
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS-knappen.
Når BLIS deaktiveres, slukkes lampen i knappen, og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
BLIS- KAMERA
BLOKERET
Et eller begge kameraer tildækket - rengør linserne.
BLIS-SERVICE
NØDVENDIG
BLIS fungerer ikke kontakt et værksted.
BLIS FRA
BLIS-systemet er
slået fra.
06 Start og kørsel
BLIS* - Blind Spot Information System
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen ved enkelte
lejligheder lyser, selv om der ikke er nogen
andre køretøjer i den blinde vinkel, betyder
det ikke, at der er opstået en fejl i systemet.
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten BLIS-SERVICE NØDVENDIG.
Lav sol i kameraet.
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen muligvis lyser, selvom
der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Begrænsninger
06
Refleksion fra blank, våd vejbane.
G018177
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere
eller vejbelægning af beton.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Motoren må ikke trækkes i gang, se side 173.
•
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
–
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Ratlåsen skal være låst op inden bugsering - låsen forbliver i den position,
den var, da spændingen blev afbrudt.
•
Fjernbetjeningen skal være i nøgleposition II - i position I er alle airbags deaktiverede.
•
Tag aldrig nøglen ud af tændingslåsen,
når bilen bugseres.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
•
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
Bugsering
OBS
Find ud af den lovbestemte højeste tilladte
hastighed for bugsering, før bilen bugseres.
Hvis bilen er uden strøm, skal ratlåsen låses
op med et hjælpebatteri, inden bugsering
kan påbegyndes.
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II og udløs
ratlåsen, så bilen kan styres, se side 147.
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i tændingslåsen under hele bugseringen.
06
ADVARSEL
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken
bremse- eller styreservoen. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er væsentlig tungere end normalt.
3. Hold bugserlinen strakt, når trækbilen
sænker farten, ved at holde foden let på
bremsepedalen - så undgås hårde ryk.
4. Vær klar til at bremse for at standse.
Manuel gearkasse
Før bugsering:
–
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Automatisk gearkasse Geartronic
Før bugsering:
170
Automatisk gearkasse Powershift
Model med gearkassen Powershift bør ikke
bugseres, da den er afhængig af, at motoren er
i gang for at få tilstrækkelig smøring. Hvis der
stadig skal bugseres, skal strækningen gøres
så kort som muligt og med meget lav hastighed.
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på mærkat
nr. (5) under motorhjelmen - se side 276.
Betegnelsen "MPS6" betyder, at det er en
Powershift-gearkasse - ellers er det en
Geartronic-gearkasse.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
VIGTIGT
Bugseringsøjer
Undgå bugsering.
•
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted
kan den dog bugseres væk over en kort
afstand ved lav hastighed - ikke længere end 10 km, og ikke med højere
hastighed end 10 km/h. Bemærk, at
bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
•
Ved flytning over en længere afstand
end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel
bjergning anbefales.
• Den anden variant har en markering
langs den ene side eller i et hjørne: Tryk
på markeringen med en finger og fold
samtidig den modsatte side/hjørne ud
ved hjælp af en mønt eller lignende dækslet vender om sin midterlinje og
kan derefter løsnes.
Skru bugserøjet helt ind til dens flange.
Drej øjet godt fast, f.eks. med hjulnøglen.
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
lægges tilbage på plads.
Slut af med at sætte dækslet på kofangeren igen.
Før bugsering:
–
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
dybningen og lirke dækslet udad. Fold
derefter dækslet helt ud og løsn det.
Bugserøjet skrues ind i en gevindskåret fordybning bag et dæksel på kofangerens højre
side, for eller bag.
Montering af bugseringsøjet
Hent bugseringsøjet (1) frem. Det befinder
sig under gulvlemmen i bagagerummet.
Dæksel til bugserøjets befæstelsespunkt
findes i to varianter, der skal åbnes på forskellige måder:
• Varianten med en fordybning åbnes ved
at stikke en mønt eller lignende ind i for-
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt i
grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
06
OBS
På nogle biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i den bageste
befæstelse. Så skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen.
Af den årsag er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen, se side 176.
171
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
VIGTIGT
Biler med automatisk gearkasse må kun
bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen.
06
172
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
4. Sæt det røde startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets pluspol (1).
VIGTIGT
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
11. Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge
- først det sorte og derefter det røde.
> Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller en tilsluttet
klemme på det røde startkabel.
ADVARSEL
5. Sæt det røde startkabels anden klemme på
bilens pluspol (2).
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
7. Sæt den anden klemme på et jordingspunkt, f.eks. ved venstre fjederben (4).
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
8. Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister
under startforsøget.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
6. Sæt det sorte startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets minuspol (3).
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
Ved starthjælp med et andet batteri anbefales
det at tage følgende forholdsregler for at undgå
kortslutninger eller andre skader:
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling 0.
2. Kontroller, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
3. Hvis hjælpebatteriet er installeret i en
anden bil - sluk for den hjælpende bils
motor, og sørg for, at de to biler ikke er i
berøring med hinanden.
9. Start motoren på "hjælpebilen", og lad den
arbejde i nogle minutter i højere tomgang
end normalt, ca. 1.500 omdr./min..
10. Start motoren i bilen med det afladede batteri.
06
For mere information om bilens startbatteri - se
side 221.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
173
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
• Kør ikke med en tung anhænger, mens
Generelt
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. trækkrog, mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte, se side 279.
• På lange og stejle nedadgående bakker
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
• Undgå at køre med anhænger ved stignin-
• Bilens trækanordning skal være af god-
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og tilpas hastigheden.
ger på over 12 %.
• Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
kendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med en Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret til kørsel med
anhænger.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
06
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering,
se side 190.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og
ind med fedt.
trækkuglen1
smøres
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
1
174
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 279.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
Smør ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Manuel gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotorer:
3500 omdr./min.) - i modsat fald kan olietemperaturen blive for høj.
Dieselmotor 5cyl
• Hvis motoren begynder at blive for varm,
viser instrumentpanelet en tekstmeddelelse, som anbefaler at skifte til et lavere
gear - følg denne anbefaling.
• Ved risiko for overophedning er det optimale omdrejningstal for motoren
2300-3000 omdr./min. for optimal cirkulation af kølevæsken.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Automatisk gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• En automatisk gearkasse vælger det optimale gear i forhold til belastning og motoromdrejningstal.
koblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
Stejle stigninger
3. Udløs parkeringsbremsen.
• Bloker ikke automatgearkassen med et
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
højere gear, end hvad motoren kan "klare"
- det er ikke altid en fordel at køre i høje
gear og lave omdrejningstal.
VIGTIGT
Se også særskilte oplysninger om langsom
kørsel med anhænger for biler med automatgear Powershift på side 154.
06
Parkering på skråninger
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Træk parkeringsbremsen an.
3. Før gearvælgeren til parkeringsstilling P.
4. Slip driftsbremsen.
• Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og til-
175
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af anhængertræk
Hvis der påmonteres et deleligt anhængertræk,
skal monteringsanvisningen for fastgøring af
den løse del følges nøje, se side 178.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
• Anhængertrækkets kugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
06
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
176
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
VIGTIGT
Tag altid anhængertrækket af efter brug, og
opbevar det på dets faste plads i bilen, godt
fastgjort med dets rem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G014589
G031116
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G010385
G010393
G010384
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Fast eller deleligt træk standard
1070
82
964
482
40
141
497
150
113
100
140
1
Sidevange
2
Kuglens midte
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06
177
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
dækslet lige bagud
.
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
06
178
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020302
G017317
G020301
Montering af anhængertræk
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
vinduet ikke viser rødt, skal du trykke
ind og dreje låsegrebet venstre om , indtil der høres et klik.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
06
ADVARSEL
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
G020307
4. Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
Afmontering af anhængertræk
VIGTIGT
G020310
06
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
180
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020312
G020301
Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten
af anhængertrækket skal være rent og tørt.
2. Tryk låsegrebet
ind, og drej det venstre
om
, indtil der lyder et klik.
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
06
ADVARSEL
Spænd anhængertrækket forsvarligt fast,
hvis det opbevares i bilen, se side 176.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 279.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
Lastning i bagagerummet
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet i loftet udebliver eller reduceres.
For at gøre bagagerummet længere kan nakkestøtterne fjernes og sæderne slås ned, se
side 112.
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
• Nakkestøtten kan fjernes for ikke at blive
beskadiget.
• Bred last bør placeres i midten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
182
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
ADVARSEL
ADVARSEL
06
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
Brug af tagbagagebærer*
For at undgå skader på bilen og for at opnå den
størst mulige sikkerhed under kørslen anbefales de tagbagagebærere, som Volvo har udviklet til netop denne bil.
Følg nøje den monteringsanvisning, der leveres med tagbagagebæreren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt og
køreegenskaber.
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
G020317
Lyskegle for venstrekørsel.
Forlygte med Active Bending Lights
G021421
Forlygter med halogenlys
G021422
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
Venstrekørsel.
Venstrekørsel.
Højrekørsel.
Højrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle ændres med en
indstillingsanordning i hvert lygtehus.
Den rette lyskegle giver også et mere effektivt
lys ud i vejkanten.
ADVARSEL
06
På biler udstyret med Xenon-forlygter skal
udskiftning af Xenon-pærer udføres af et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Arbejde med Xenon-pærer kræver særlig forsigtighed, fordi forlygten er
udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
183
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul* ........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
184
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
186
190
191
194
196
HJUL OG DÆK
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 190.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
07
186
205
Dækkets bredde (mm)
55
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Nye dæk
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510.
Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15
år 2010.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
07 Hjul og dæk
Generelt
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
udskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i
stedet for at bagenden skrider ud til siden, og
man måske helt mister herredømmet over
bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
Dæk med slidindikatorer
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen, se den foregående illustration.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Pigdæk
G020323
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 190. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der opstår
slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning
ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og
derefter med et interval på 10.000 km. Volvo
anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte
dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning
er generelt lettere at oprette end en baghjuls-
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
07
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
187
07 Hjul og dæk
Generelt
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
VIGTIGT
Hjulmøtrikkerne skal spændes (1) med
110 nm hhv. (2) med 130 nm. Ved for hård
tilspænding kan skruesamlingen tage
skade.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk.
Stålfælg – lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også bruges til stålfælge.
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
Fælge og hjulmøtrikker
07
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos sortiment af originaltilbehør.
ADVARSEL
Lav hjulmøtrik.
Brug aldrig møtrikker af den lave type til aluminiumfælge. Man risikerer, at hjulet arbejder sig løs.
Høj hjulmøtrik.
Der findes to forskellige modeller af hjulmøtrikker, alt efter om fælgene er fremstillet af stål
eller aluminium.
1. Spænd hjulmøtrikker af model (1) med 110
Nm. Spænd hjulmøtrikker af model (2) med
130 Nm.
2. Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Aluminiumfælg – høj hjulmøtrik (2)
Brug kun hjulmøtrikker af den høje type til aluminiumfælge.
OBS
Denne møtriktype må kun bruges til stålfølge.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjumøtrikker kan anvendes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis der bruges en
stålfælg med låsbare hjulmøtrikker og hjulkapsel, skal den låsbare hjulmøtrik monteres på
188
07 Hjul og dæk
Generelt
pindbolten nærmest luftventilen. Ellers kan
hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
OBS
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Spænd de låsbare hjulmøtrikker med
110 Nm.
Reservehjulet Temporary Spare*
VIGTIGT
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk.
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Sommer- og vinterhjul
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol, hvis du er i tvivl om
mønsterdybden.
G020325
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal snarest erstattes
af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Reservehjulet er mindre end det almindelige
hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på
høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan
du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres. Det rette
tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen,
se side 289.
eller omvendt, aldrig fra venstre til højre side
eller omvendt.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, se
side 194, skal de mærkes med, hvilken side de
har siddet på, f.eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket.
07
Dækkene skal have samme rotationsretning i
hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
189
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
DRIVe*
Et vigtigt forhold i forbindelse med miljøbevidst
bilkørsel er at bruge den rigtige type dæk og at
køre med det korrekte dæktryk.
Dimensioner
G020791
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt.
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
• Dæktryk for bilens anbefalede dækdimen-
For lavt pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt
dæktryk medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se dæktryktabellen. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen.)
sion
07
• ECO-tryk1
• Reservedækkets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
1
2
190
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for maksimal last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
Det tryk som anbefales ved maksimal belastning.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved montering af dæk anbefales den samme
type og fabrikat, som bilen var udstyret med fra
fabrikken - de er udviklet til lavt brændstofforbrug.
Dimensionerne 195/65 R15 og 205/55 R16
giver generelt lidt lavere forbrug end bredere
varianter.
Lufttryk
For lavt pumpede dæk øger brændstofforbruget. Derfor skal du kontrollere dæktrykket
regelmæssigt.
Ved at bruge det såkaldte ECO-tryk2 minimeres brændstofforbruget. Der kan opleves
nogen påvirkning af kørekomfort, vejstøj og
styreegenskaber, men sikkerheden påvirkes
ikke.
Se mærkat med anbefalet dæktryk på dørstolpen i førersiden.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
G020914
G020904
Advarselstrekant
Advarselstrekanten sidder monteret på indersiden
af bagagerumsklappen ved hjælp af to klemmer.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant*. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
1. Frigør hylstret med advarselstrekanten.
Det er fastgjort med velcrobånd. Tag
advarselstrekanten ud af hylstret.
2. Fold advarselstrekantens støtteben ud.
07
Efter brug kontrolleres, at hylstret med advarselstrekanten sidder forsvarligt fast i bagagerummet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
191
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
G000000
Reservehjul* og donkraft*
07
192
Bilens originale donkraft*
Udtagning af reservehjulet
Den originale donkraft bør kun bruges i forbindelse med hjulskift. Donkraftens skrue skal
altid være velsmurt. Reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen* ligger under gulvet i bagagerummet.
1. Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
3. Sæt donkraften (3) tilbage i højre hul (4).
Fastgør reservehjulet (1) i venstre hul (5).
2. Løsn reservehjulet, og løft det ud.
3. Tag donkraften ud sammen med svinget of
hjulnøglen.
Værktøj - tilbagesætning
Værktøj og donkraft* skal sættes korrekt tilbage efter brug.
Reservehjulets* og donkraftens*
placering i bagagerummet
• For biler udstyret med reservehjul skal
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
1. Fold donkraften (3) sammen til halvdelen,
så donkraften passer liggende i fastgøringspunktet.
• For biler udstyret med midlertidigt dæklap-
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
2. Fold svinget (6) ind, og anbring hjulnøglen
(2) på donkraften.
OBS
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
donkraften foldes, så den passer ind i
reservehjulet.
ningssæt skal donkraften drejes maksimalt
sammen og lægges tilbage i skumunderlaget.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
Førstehjælp*
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
193
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Kontrollér, at
bilen og donkraften står på et fast, vandret
underlag.
ADVARSEL
07
194
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
2. Træk parkeringsbremsen, og sæt i bakgear
eller stilling P, hvis bilen har automatgearkasse.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Frigør hjulkapslen med enden af hjulnøglen, eller ryk den af med håndkraft.
5. Skru hjulmøtrikkerne ½-1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020332
G020331
1. Hent reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen frem*; de ligger under måtten i
bagagerummet. Hvis der vælges en anden
donkraft, se side 211.
Teleskopisk hjulnøgle.
ADVARSEL
Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens
donkraftfæste.
6. På hver side af bilen er der to fastgøringspunkter til donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den presses plant mod underlaget. Kontrollér, at
donkraften sidder i fastgøringspunktet,
som vist på illustrationen, og at foden
befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Påsætning af hjul
1. Rengør anlægsfladerne mellem hjul og
nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulmøtrikkerne fast.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
4. Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt.
• Standard-hjulmøtrikker - tilspændingsmoment: 110 Nm
• Kuppelmøtrikker - tilspændingsmoment: 130 Nm
VIGTIGT
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
07
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
195
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Midlertidig dæklapning, generelt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
Oversigt
12V kontakter for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet*. Vælg den kontakt, der
er tættest på det punkterede dæk.
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
07
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Udtagning af dæklapningssæt
Dæklapningssættet med kompressor og værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
1. Fold lastrumsgulvet op.
G020400
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
2. Løft dæklapningssættet op.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
196
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før brug.
Når flasken skrues fast, brydes forseglingen
automatisk.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G019723
ADVARSEL
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal væsken
straks vaskes af med sæbevand.
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca.
30 sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
VIGTIGT
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
ADVARSEL
07
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
197
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at
disse udskiftninger udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
07
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for højt,
skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
198
6. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
7. Volvo anbefaler, at du kører til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
det beskadigede dæk udskiftet/repareret.
Underret værkstedet om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i tillukkede rum eller
rum uden tilstrækkelig ventilation.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens
12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
VIGTIGT
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
OBS
Aflever beholderen til et indsamlingssted til
opbevaring af farligt affald.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
07
Farligt ved indtagelse. Kan give allergi ved
hudkontakt.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
199
Rengøring.............................................................................................. 202
Udbedring af lakskader......................................................................... 206
Rustbeskyttelse..................................................................................... 207
200
VEDLIGEHOLDELSE
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let føre
til korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
• Spol understellet grundigt af.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
eller en vandskraber.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
08
202
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
Forkromede hjul
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en rigtig
håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
VIGTIGT
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
Højtryksvask
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer).
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
VIGTIGT
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægningen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Polering og voksning
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele (f.eks. forkromning)
anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos
Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt
af sådanne behandlinger omfattes ikke af
Volvos garanti.
Vandafvisende overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
203
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
Hver indlægsmåtte sidder fast med pigge.
–
Tag fast i indlægsmåtten ved hver pig, og
løft måtten lige op.
Sæt indlægsmåtten på plads ved at trykke den
fast ved hver pig.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
08
204
Til pletter på gulvmåtten anbefales det at bruge
et specielt tekstilrengøringsmiddel efter støvsugning. Gulvmåtter skal rengøres med midler,
som anbefales af din Volvo-forhandler!
Behandling af pletter på tekstilbetræk og
loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere.
For at opnå det bedste resultat anbefaler Volvo
at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til
fire gange om året (eller mere om nødvendigt).
Volvo Leather Care kit kan købes hos din
Volvo-forhandler.
VIGTIGT
VIGTIGT
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit og er behandlet for at bevare sit oprindelige udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes med
henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning
af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
Det er vigtigt at støvsuge før rengøring med
læderplejemiddel.
1. Samme fremgangsmåde som for gruppe I.
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
VIGTIGT
Skarpe genstande kan beskadige læderet.
(For eksempel ringe.)
Vaskeråd for læderrat
• Fjern snavs og støv med en blød, fugtet
svamp og neutral sæbe.
• Læder skal kunne ånde. Læderrattet må
aldrig tildækkes med beskyttende plast.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
1. Brug en blød børste til at fjerne snavset.
2. Samme fremgangsmåde som for gruppe I.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
• Brug naturlige olier. For det bedste resultat
anbefales Volvos læderplejemiddel.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og blod)
–
Brug en blød klud eller svamp. Bland en 5
% ammoniakopløsning. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
08
205
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres med det samme. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og
skader på f.eks. skærmkanter og døre.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
Farvekode
G020345
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør og
skal have en temperatur på over 15 °C.
Materialer
Produktskilt.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 276.
08
1
206
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen.
• Grundfarve (primer) på dåse
• Spraydåse eller farvepen1
• Afdækningstape.
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen,
og der stadig findes et ubeskadiget farvelag,
kan farven påføres direkte efter fjernelse af
snavset.
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, anbefaler
Volvo at søge hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
08
207
Volvo-service........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade...........................................................................................
Startbatteri............................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
208
210
211
213
214
220
221
225
231
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Volvo anbefaler dig også at
lade et autoriseret Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos
værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer
den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle servicearbejder, der vedrører bilens
elektriske system, kan kun udføres ved hjælp
af elektronisk udstyr, som er udviklet specielt
til bilen. Derfor anbefaler Volvo dig altid at kontakte et autoriseret Volvo-værksted, inden servicearbejde, der påvirker det elektriske system,
påbegyndes eller udføres.
210
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Løftning af bilen
Startbatteriet
ten. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se den foregående
illustration.
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Kontrollér regelmæssigt
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
ADVARSEL
Der er en meget høj spænding og strøm i
tændingssystemet. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Tændingen skal
derfor altid være slået fra, når der udføres
arbejde i motorrummet.
Rør ikke ved tændrør eller tændspole, når
tændingen er slået til eller motoren er varm.
09
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
du vælger en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge brugsanvisningen til udstyret.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes sprinklervæske med frostvæske.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraf-
211
09 Vedligeholdelse og service
09
Egen vedligeholdelse
ADVARSEL
Husk, at kølerblæseren (placeret foran i
motorrummet, bag køleren) kan starte automatisk, lidt efter at motoren er slukket.
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
212
09 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
09
G020793
Åbning af motorhjelm
Illustrationen viser en venstrestyret bil.
1. Træk i låsehåndtaget længst til venstre
under instrumentpanelet. (I højrestyrede
biler er håndtaget placeret længst til højre.)
Det høres, når spærren slipper.
Motorrum
Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
Kølesystemets ekspansionsbeholder
2. Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
Beholder til servostyringsolie (skjult bag
ved forlygten)
3. Åbn motorhjelmen.
Målepind1 for motorolie2
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
1
2
Køler
Køleventilator
Beholder til sprinklervæske (5-cyl.)
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
Påfyldning af motorolie2
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Startbatteri
Relæ- og sikringsboks
Luftfilter2
Motorer med elektronisk olieniveauføler har ingen målepind (5-cyl. diesel).
Placeringen varierer alt efter motorvariant.
213
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
Kontrol af motorolie
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet.
Kontrollér oliestanden hyppigt og skift olie
regelmæssigt. Brug af olie med lavere kvalitet end den angivne, eller kørsel med for lav
oliestand, beskadiger motoren.
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 282.
1
214
Gælder kun benzin og 4-cyl. diesel.
Kontakt en Volvo-forhandler for mere information.
Motorolie og oliefilter skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie med højere kvalitet, se side 282.
For kapacitet, se side 283 og frem.
Motor med oliemålepind1
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav/høj oliestand og lavt/højt olietryk. Nogle
varianter har olietrykføler, og her bruges lampen for olietryk. Andre varianter har olieniveauføler, og her informeres føreren via advarselssymbolet midt på instrumentet samt displaytekster. Nogle modeller har begge varianter.
Benzinmotor.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Målepind, benzinmotorer.
Påfyldningsrør motorolie.
ren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
09
5. Hvis niveauet ligger nær MIN, bør der fyldes 0,5 liter på. Hvis niveauet er betydeligt
under, kan der kræves yderligere mængde.
6. Hvis det ønskes at kontrollere niveauet
igen, skal det gøres efter en kort kørsel.
Gentag derefter trin 1 - 4.
ADVARSEL
Fyld aldrig på over MAX-markeringen.
Niveauet må aldrig ligge over MAX eller
under MIN, dette kan føre til skader på
motoren.
G020336
ADVARSEL
Dieselmotor.
Målepind, 4-cyl. dieselmotorer.
Påfyldningsrør motorolie.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at moto-
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
Måling og eventuel påfyldning
1. Sørg for, at bilen står plant. Det er vigtigt at
vente ca. 5 minutter, efter at motoren er
standset, så olien kan nå at løbe tilbage i
bundkarret.
2. Træk oliepinden op og tør den af.
3. Stik målepinden ned igen.
4. Træk den op og kontroller niveauet.
215
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
For motorer med elektronisk
olieniveauføler2
VIGTIGT
Ved meddelelsen Olieniveau lavt Fyld olie
på, fyld kun på med 0,5 liter.
OBS
Oliestanden detekteres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke registrere
ændringer med det samme, når olie fyldes
på eller tappes af. Bilen skal køre
ca. 30 km, før visning af oliestanden bliver
korrekt.
Meddelelse og graf på display.
Meddelelse
Påfyldningsrør.3
Du behøver ikke at træffe foranstaltninger med
hensyn til oliestanden, før der vises en meddelelse på displayet, se illustrationen nedenfor.
Motoroliestand
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når
motoren er slukket, se side 65.
ADVARSEL
Hvis meddelelsen Olieservice påkrævet
vises - kør til værksted. Oliestanden kan
være for høj.
2
3
216
Gælder kun for 5-cyl. diesel.
Motorer med elektronisk olieniveauføler har ingen målepind (5-cyl. diesel).
ADVARSEL
Fyld ikke mere olie på, hvis niveau (3) eller
(4) for påfyldning vises som angivet på illustrationen nedenfor. Niveauet må aldrig
ligge over MAX eller under MIN, det kan føre
til skader på motoren.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Måling af oliestand
Sprinklervæske, påfyldning
09
OBS
Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres det
i rækkefølgen nedenfor.
Bland koncentreret sprinklervæske med
vandet før påfyldning.
1. Aktiver nøgleposition II, se side 146.
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
2. Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til
position Motoroliestand Vent....
> Derefter vises information om motorens
olieniveau.
G020335
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Sprinklervæskebeholderens placering4.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet.
Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3)
eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau er
4.
4
G020334
For kapacitetsoplysninger, se tabellen Væsker
på side 285.
Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Brug sprinklervæske med frostvæske om vinteren, så væsken ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frys-
Afhængigt af motorvariant.
217
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
ning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske er
50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
•
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket. Påfyld væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
OBS
Motoren må kun køres med velfyldt kølesystem. Ellers kan der opstå for høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket.
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå for
høje temperaturer med risiko for skader
(revner) i topstykket.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 285.
5
218
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
G020333
09
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder5. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
For kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske, se tabellen Væsker på side
285.
På biler, som køres på en måde, så bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Olieskift kræves ikke. For kapacitet og anbefalet oliekvalitet, se side 285.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil
være meget tungere end normalt, og der kræves større kraft til at dreje rattet.
219
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Viskerblade
Udskiftning af viskerblade, forrude
1. Fold viskerarmen op.
2. Tryk på knappen, som sidder på viskerbladsfæstet, og træk lige ud (1), parallelt
med viskerarmen.
G020330
3. Skyd (2) det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
> Kontroller (3), at bladet sidder forsvarligt
fast og fold viskerarmen ned.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 202.
VIGTIGT
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
220
09 Vedligeholdelse og service
Startbatteri
Betjening
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
• Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
• Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er
tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
09
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
221
09 Vedligeholdelse og service
09
Startbatteri
Undgå gnister og åben
ild.
Udskiftning af batteri
Demontering
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Eksplosionsfare.
2. Vent mindst 5 minutter, inden der røres ved
nogen elektriske tilslutninger.
> Bilens elektriske system har brug for tid
til at lagre den nødvendige information
til styreenhederne.
3. Skru dækslet af.
4. Frigør den sorte minusledning.
Skal indleveres til genbrug.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Tilslut og fjern plus- og minuskabler i den
rigtige rækkefølge.
4. Sæt batterikassens forside på plads igen.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Fastgør dækslet på batteriet.
For mere information om bilens startbatteri - se
side 173 og 291.
DRIVe Start/Stop*
5. Frigør den røde plusledning.
Biler udstyret med Start/Stop-funktion er
udstyret med to 12 V-batterier - et ekstra kraftigt startbatteri og et støttebatteri, som hjælper
ved Start/Stop-funktionens opstart.
6. Skru batterikassens forside løs med en
skruetrækker.
For mere information om Start/Stop - se
side 157.
7. Frigør udluftningsslangen fra batteriet.
8. Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
9. Løft batteriet ud.
Montering
1. Sæt batteriet på plads.
2. Spænd klemmen, der holder batteriet.
222
3. Tilslut udluftningsslangen.
> Kontroller, at det er korrekt tilsluttet til
både batteriet og stikkontakten i karosseriet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Startbatteri
Batteri
Støtte
KoldstartsevneA, CCA
(A)
760
120
StørrelseB,
L×B×H (mm)
278×175×19
0
150×90×106
70
8
Kapacitet
(Ah)
A
B
Start
Batteriernes placering
09
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende kan
Start/Stop-funktionen midlertidigt holde op
med at fungere efter tilslutning af et eksternt
startbatteri eller batterioplader:
•
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af
et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges
som jordingspunkt.
Se afsnittet "Starthjælp" - her beskrives,
hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
Ifølge SAE-standarden.
Den størst mulige størrelse.
OBS
•
•
Jo højere strømforbrug i bilen (ekstra
køling/opvarmning osv.), desto mere
skal batterierne oplades = øget brændstofforbrug.
Når startbatteriets kapacitet er faldet til
under det lavest tilladte niveau, slås
Start/Stop-funktionen fra.
1. Startbatteri2 2. Støttebatteri.
Startbatteriet har normalt ikke brug for mere
service end det almindelige startbatteri. I tilfælde af spørgsmål eller problemer bør et
værksted kontaktes - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Midlertidigt nedsat Start/Stop-funktion pga.
højt strømforbrug betyder:
• Motoren starter automatisk1 uden at føreren trykker på koblingspedalen.
1
2
Automatisk start kan kun ske, hvis gearstangen står i neutral.
Startbatteriet er beskrevet i detaljer på side 221.
223
09 Vedligeholdelse og service
09
Startbatteri
OBS
Hvis startbatteriet er blevet så afladet, at alt
er "sort" og stort set ingen normale elektriske funktioner i bilen virker, og motoren
derefter startes ved hjælp af et eksternt batteri eller en batterioplader, vil Start/Stopfunktionen være aktiveret. Motoren vil så
kunne standses automatisk, men
Start/Stop-funktionen kan ved en automatisk standsning forfejle automatisk start af
motoren på grund af utilstrækkelig kapacitet
i startbatteriet.
For at sikre en vellykket automatisk start
efter en automatisk standsning skal batteriet først lades op. Ved en udetemperatur på
+15 °C skal batteriet oplades i mindst
1 time. Ved en lavere udetemperatur anbefales en opladningstid på 3-4 timer. Det
anbefales, at batteriet oplades med en ekstern batterioplader.
Hvis der ikke er mulighed for dette, anbefales det at deaktivere Start/Stop-funktionen
midlertidigt, indtil startbatteriet er genopladet tilstrækkeligt.
For mere information om opladning af startbatteri, se afsnittet "Batteri" i kapitlet "Vedligeholdelse og service".
224
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 291.
Pærer og andre lyskilder , der er af en særlig
type, eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er dem, som findes i:
• Aktive Xenon-forlygter - ABL (Xenon-lyg-
2. Træk lygtehusets låsestift op.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning på
reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
3. Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad.
Udskiftning af pærer i forlygterne
ter)
•
•
•
•
09
4. Frigør stikket ved at presse klemmen ned
med en tommelfinger og samtidig føre stikket ud med den anden hånd.
Xenon-forlygter (Xenon-pærer)
Kørelys (DRL) i spoileren
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Læselamper, indstigningslys og handskerumslys
• Generel loftsbelysning
• Bremselys
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus
1. Tag fjernbetjeningen ud, og drej lyskontakten til stilling 0.
G019600
På biler udstyret med Xenon-forlygter skal
udskiftning af Xenon-pærer udføres af et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Arbejde med Xenon-pærer kræver særlig forsigtighed, fordi forlygten er
udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
G019599
ADVARSEL
5. Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så glasset ikke bliver ridset.
225
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Montering af lygtehus
3. Frigør kontakten fra pæren.
1. Tilslut stikket, og sæt lygtehuset og låsestiften på plads. Kontrollér, at stiften sidder
rigtigt.
4. Løsn klemmefjederen, der holder pæren.
Tryk den indad/nedad.
Fjernlys, halogen
5. Træk pæren ud.
2. Kontroller belysningen.
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 225.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller fjernbetjeningen sættes i startlåsen.
G019133
G019136
Nærlys
Illustrationen viser en halogenlampe.
G019131
Isætning af ny pære
Afmontering af dæksel og pære
226
1. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
2. Tryk klemmefjederen indad/opad, og en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
1. Løsn hele lygtehuset, se side 225.
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
3. Venstre lygte:
Drej pærefatningen venstre om.
1. Løsn hele lygtehuset, se side 225.
3. Tryk kontakten tilbage.
Højre lygte:
2. Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet
af.
4. Sæt plasticdækslet på igen.
Drej pærefatningen højre om.
4. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
5. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun isættes på én måde.
4. Tryk pærefatningen tilbage. Der høres et
klik, når pærefatningen sættes korrekt i.
2. Drej pærefatningen venstre om, og tag den
ud.
6. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
5. Sæt dækslet på igen, placeret oven på lygtehuset, ved at dreje det højre om.
3. Tag pæren ud af fatningen ved at trykke
den ind og dreje venstre om.
7. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 225.
6. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 225.
4. Sæt en ny pære i, og sæt fatningen tilbage
i lygtehuset.
5. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 225.
OBS
Positions-/parkeringslys
09
ABL-forlygter* har et positionslys (LED),
som ikke kan udskiftes.
Sidemarkeringslys
G018050
G019145
Blinklygter
1. Løsn lygtehuset, se side 225.
G019150
2. Løsn dækslet, placeret oven på lygtehuset,
ved at dreje det venstre om.
3. Træk fatningen ud, og udskift pæren.
1. Løsn lygtehuset, se side 225.
1. Løsn lygtehuset, se side 225.
2. Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
3. Sæt pærefatningen på plads igen. Den kan
kun sidde på én måde.
4. Sæt lygtehuset på plads igen, se
side 225.
4. Skru lygtehusets skrue løs, og tag det ud.
5. Drej pæren venstre om, og tag den af.
6. Sæt en ny pære på ved at dreje højre om.
(Profilen på pærefatningen falder sammen
med profilen på pærens fod.)
Fortågelygter
7. Sæt pærefatningen på plads igen. Markeringen TOP på pærefatningen skal være
opad.
Alle pærer i baglygten udskiftes inde fra bagagerummet.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Fjern klappen i panelet for at komme til
pærerne. De sidder i en separat pærefatning.
3. Afbryd begge kontakter fra pærefatningen.
4. Tryk spærrehagerne sammen, og træk
samtidig pærefatningen ud.
Afmontering af pærefatning
5. Udskift pæren og tilslut begge kontakter.
6. Tryk pærefatningen på plads, og sæt klappen tilbage.
OBS
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Løsn dækslet ved at stikke en skruetrækker ind som vist på illustrationen, (lodret),
og pres fortsat lodret, så klemmen løsnes
inden for dækslet.
3. Tag fat tag i kanten af dækslet, og træk lige
ud.
228
G020916
G017609
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Placering af pærer i den bageste
pærefatning
09
4. Udskift pæren.
Baklys
5. Tilslut kontakten, og drej den højre om.
OBS
Tågebaglygten lyser kun i venstre baglygte
på venstrestyret bil og i højre baglygte på
højrestyret bil.
6. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
Bagagerum
G018055
Nummerpladebelysning
Pærefatning.
G020915
VIGTIGT
Bremselys (LED)
Positionslys
Positions-/parkeringslys
Tågebaglygte (én side)
Blinklygter
G014843
Kablet til bremselysets lysdioder sidder fast
med klemmer i pærefatningen. Det må ikke
fjernes.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i.
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
3. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud. Drej kontakten venstre om, og træk
pæren ud.
229
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Lys i makeup-spejl*
Montering af spejlglasset
1. Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind
i den øverste kant.
G020253
2. Tryk derefter de tre nederste fast.
Afmontering af spejlglasset
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og drej og vip forsigtigt
låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte gummipunkter), og vip forsigtigt, så glassets
underkant løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
4. Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
230
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet af en række sikringer.
09
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder
i bilen:
• Relæ-/sikringsboks i motorrummet.
• Relæ-/sikringsboks i kabinen.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til et antal
reservesikringer. Hvis den samme sikring
brænder over gentagne gange, er der fejl i
komponenten. Volvo anbefaler henvendelse til
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
231
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G007446
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspladser. Vær omhyggelig
med at udskifte en overbrændt sikring med en
ny af samme farve og med samme amperetal.
• Sikringerne 19-36 er af typen "Mini Fuse".
• Sikringerne 7-18 er af typen "JCASE" og
bør udskiftes af et værksted.1
1
232
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
• Sikringerne 1-6 er af typen "Midi Fuse" og
må kun udskiftes af et værksted.1
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud
eller sættes på plads.
09 Vedligeholdelse og service
09
G020250
Sikringer
1.
Kølerventilator
50 A
8.
ABS-ventiler
20 A
17.
Forrudeviskere
30 A
2.
Servostyring
80 A
9.
Motorfunktioner
30 A
18.
3.
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
10.
Kabineventilator
40 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
40 A
60 A
11.
Forlygtesprinklere
20 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen
60 A
12.
Elopvarmet bagrude
30 A
5.
PTC-element luftvarmer*
80 A
13.
Manøvremagnet startmotor
30 A
6.
Gløderør (DRIVe)
60 A
14.
Anhængertilslutning*
40 A
Gløderør (5-cyl. diesel)
70 A
15.
Reserve
ABS-pumpe
40 A
16.
Infotainment
4.
7.
19.
Reserve
20.
Horn
15 A
21.
Brændstofdrevet ekstravarmer, kabinevarmer*
20 A
22.
Reserve
–
–
–
30 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
23.
24.
Motorstyreenhed (5-cyl. benzin), Transmissionsstyreenhed
(5-cyl.)
32.
10 A
Transmissionsstyreenhed (4cyl.)
15 A
Elopvarmet brændstoffilter (5cyl. diesel), PTC-element olieudskiller (5-cyl. diesel)
20 A
33.
25.
26.
27.
10 A
Tændingslås
15 A
aircondition-kompressor
28.
Reserve
29.
Fortågelygter
30.
31.
234
Central elektronisk styreenhed
(CEM) (Start/Stop)
10 A
–
Kørelys (DRL)*
15 A
Kølervæskepumpe (Start/
Stop)
10 A
Spændingsregulator generator (4-cyl. benzin)
10 A
34.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indsprøjtningsventiler (5-cyl.
benzin), Turbo-reguleringsventil (5-cyl. diesel), Olieniveauføler (5-cyl. diesel)
35.
Reguleringsventil brændstoftilførsel (DRIVe), Luftmassemåler (DRIVe), Reguleringsmotor turbo (DRIVe)
10 A
Vakuumpumpe (5-cyl. benzin),
Relæspole relæ vakuumpumpe(5-cyl. benzin), Motorstyreenhed (5-cyl. diesel), Elopvarmet brændstoffilter
(DRIVe)
20 A
Tændspoler (benzin), Trykafbryder klimaanlæg (5-cyl.),
Styreenhed gløderør (5-cyl.
diesel), EGR udstødningsrensning (5-cyl. diesel), Brændstofpumpe (DRIVe), Lambdasonde
(DRIVe), Motorstyreenhed
(Start/Stop), Relæspoler
relæer Start/Stop
10 A
36.
Relæspole relæ klimaanlæg,
PTC-element olieudskiller (5cyl. benzin), Luftmassemåler
(5-cyl. benzin), Turbo-reguleringsventil (5-cyl. benzin),
Solenoider variabel ventiltid (5cyl. benzin), Indsprøjtningsventiler (2.0 l benzin), EVAPventil (2.0 l benzin), Ventil blanding luft/brændstof (2.0 l benzin), Reguleringsventil brændstoftryk (5-cyl. diesel), Motorstyreenhed (5-cyl. diesel),
Motor EGR (DRIVe)
15 A
Motorstyreenhed (benzin,
DRIVe), Gaspedalføler (5-cyl.
diesel), Lambdasonde (5-cyl.
diesel)
10 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
DRIVe Start/Stop*
Placering af sikringer til Start/Stop-funktion.
Nr.
Komponent
A
11M/1
El-central, motorrum
125
11M/2
Sensor, batteriovervågning
15
25
Central elektronisk styreenhed (CEM) (Referencespænding støttebatteri), dieselmotor
10
For mere information om DRIVe Start/Stop - se
side 157.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G020601
Relæ-/sikringsboks i kabinen
Der er 50 sikringspladser. Sikringerne er placeret under handskerummet. Der er også plads
til et antal reservesikringer. Værktøj til skift af
sikringer befinder sig i relæ-/sikringsboksen i
motorrummet, se side 232.
Udskiftning af sikringer
1. Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at trykke midterstiften i
fastgøringsklemmen (1) ca. en cm ind og
derefter trække dem ud.
2. Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads) (2) venstre om, indtil de
løsnes.
3. Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk
den ned mod sædet, til stoppet. Før den
helt ned. Boksen kan nu hægtes helt af.
4. Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
236
5. Træk midterstiften helt ud af fastgøringsklemmen. Fastgør beklædningen med
fastgøringsklemmen, og tryk den løse stift
ind i fastgøringsklemmen ind igen. Nu
udvider fastgøringsklemmen sig og holder
beklædningen på plads.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
43.
44.
45.
46.
47.
Telematik*, Lydanlæg, RTI*,
Bluetooth*
15 A
SRS-system, Motorstyreenhed (5-cyl., DRIVe)
10 A
Stikkontakt kabine
Belysning i kabine, handskerum og indstigning
50.
Reserve
51.
PTC-element luftvarmer*,
Relæspole relæ elopvarmet
brændstoffilter (5-cyl. diesel),
AWD
10 A
Transmissionsstyreenhed,
ABS-system
5A
53.
Servostyring
10 A
15 A
52.
5A
–
56.
Fjernbetjeningsmodtager,
Sirene*
10 A
Diagnosekontakt, bremselygtekontakt
15 A
Fjernlys højre, Relæspole relæ
ekstralys*
7,5 A
59.
Fjernlys (venstre)
7,5 A
60.
Sædeopvarmning, førerside
15 A
61.
Sædeopvarmning, passagerside
15 A
Soltag*
20 A
57.
Interiørlys, Fjernbetjent åbner
garageport*
5A
54.
Parkeringshjælp*, Xenon*
10 A
48.
Sprinklere
15 A
55.
Styreenhed Keyless*
20 A
49.
SRS-system
10 A
58.
62.
09
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
63.
238
Strømforsyning til højre bagdør
64.
Reserve
65.
Audio, Infotainment
66.
Audio, Infotainment, Klimaanlæg
77.
20 A
Stikkontakt bagagerum, Styreenhed til tilbehør*
–
78.
Reserve
5A
79.
Baklys, Nedblænding indvendigt bakspejl (signal)
15 A
–
5A
10 A
80.
Reserve
81.
Strømforsyning til venstre
bagdør
20 A
82.
Strømforsyning til højre fordør
25 A
83.
Strømforsyning til venstre fordør
25 A
67.
Reserve
–
68.
Fartpilot
5A
69.
Klimaanlæg, Regnsensor,
Knapper til BLIS*, parkeringshjælp*, DRIVe
5A
-
70.
Reserve
–
84.
Elbetjent passagersæde
25 A
71.
Reserve
–
85.
Elbetjent førersæde
25 A
72.
Reserve
–
86.
73.
Soltag*, Konsol for interiørlys,
Påmindelse om sikkerhedssele bag, Nedblænding indvendigt bakspejl*
Interiørbelysning, bagagerumslys, elbetjente sæder,
brændstofniveauvisning
(2.0F)
5A
5A
74.
Brændstofpumpe
15 A
75.
Reserve
–
76.
Reserve
–
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
09
239
Generelt.................................................................................................
Audiofunktioner.....................................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon*.........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
240
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
242
244
248
253
256
257
264
268
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
knapperne* på rattet, se side 71. På displayet
(2) vises meddelelsen og information om den
aktuelle funktion.
G020245
10
POWER - Trykknap, lydanlæg til/fra
Display
Knapper
MENU - Går til menusystemet
Navigeringsknapper
EXIT - Forlader menusystmet
ENTER - Vælger/aktiverer/deaktiverer
Infotainment er et system, hvor lydanlægget og
telefonen* er integreret. Infotainmentsystemet
er enkelt at bruge med kontrolpanelet og med
1
242
Hurtigvalg
Lydanlægget
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med knapperne (3). Tryk først
på MENU og derefter tallet/tallene for det
ønskede menuvalg.
Til/fra
Udstyr
POWER (1) starter/lukker lydanlægget. Hvis
lydanlægget er i gang, når fjernbetjeningen
drejes til stilling 0, vil det stadig være i gang,
indtil fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen. Så tændes lydanlægget automatisk,
næste gang fjernbetjeningen drejes til stilling
I.
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er tre
audiosystemniveauer:
• Performance,
• High Performance* eller
• Premuim Sound*
Menuhåndtering
FM-radio med RDS, AM-radio og cd-afspiller
indgår i alle lydanlæg.
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet. Menupunkterne vises i midten af displayet.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ1
• MENU (4) fører til menusystemet.
• Opad/nedad med navigeringsknappen (5)
skifter mellem menupunkterne.
• ENTER (7) vælger/aktiverer/deaktiverer et
af menupunkterne.
• EXIT (6) fører ét trin tilbage i menusystemet. Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic IIŸ og Dolby-ikonet
er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
10 Infotainment
Generelt
Dolby Surround Pro Logic II SystemŸ er fremstillet på licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
10
243
10 Infotainment
Audiofunktioner
Audiofunktionernes betjening
justeres automatisk afhængigt af bilens hastighed, se side 247.
Eksterne lydkilder
AUX, USB*
10
Valg af lydkilde
Med gentagne tryk på AM/FM skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Generelt
Med gentagne tryk på MODE skiftes der mellem CD, USB, AUX og BT.
VOLUME – Drejeknap
AM/FM – Valg af lydkilde
MODE - Valg af lydkilde, CD, AUX, USB
(f.eks. iPodŸ)1 og BT*
TUNING – Drejeknap
SOUND – Trykknap
Navigeringsknap - Menuhåndtering
Lydstyrke
Brug VOLUME (1) eller knapperne på rattet til
at regulere lydstyrken, se side 71. Lydstyrken
1
244
USB gælder kun High Performance og Premium Sound. Varemærket iPod tilhører Apple Computer Inc.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
AUX-indgang
USB-indgang*
AUX- og USB-indgangene giver mulighed for
at tilslutte en ekstern lydkilde, f.eks. en iPodŸ1
eller mp3-afspiller.
Hvis du vælger at tilslutte en iPodŸ, mp3-afspiller eller en USB-hukommelse til USB-stikket
kan du betjene mediet via bilens lydknapper.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Med MODE-knappen vælger du, hvilken ekstern lydkilde du vil bruge.
1. Hvis USB vælges, vises Tilslut enhed på
displayet.
2. Tilslut din iPodŸ, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket i midterkonsollens opbevaringsrum (se den foregående illustration).
> Teksten Indlæser vises på displayet,
når systemet indlæser lagringsmediets
filstruktur. Det tager et stykke tid.
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet, og der kan vælges et ønsket spor.
Valg af spor kan ske på følgende tre måder:
• Drej TUNING (4) venstre eller højre om.
• Brug navigationsknappens (6) højre eller
venstre knap til at gå frem til det ønskede
spor.
• Med knapperne på rattet.
I USB- eller iPodŸ-stilling fungerer Infotainmentsystemet på tilsvarende måde som for
cd-afspilleren ved afspilning af musikfiler. For
nærmere oplysninger, se side 253.
iPodŸ
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog variationer af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter også de fleste iPodŸ-modeller
produceret i 2005 eller senere. iPodŸ Shuffle
understøttes ikke.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge
USB-hukommelse bør det undgås at lagre
andet end musikfiler i hukommelsen. Det tager
betydeligt længere tid for systemet at indlæse
lagringsmedier, der indeholder andet end
afspillelige musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
som kan håndtere op til 500 mapper og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
En iPodŸ oplades og strømforsynes af
USB-stikket via afspillerens tilslutningskabel.
Hvis afspillerens batteri er helt afladet, skal det
dog oplades, inden den tilsluttes.
10
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
AUX
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildens lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
OBS
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
Lydstreaming via BluetoothŸ*
Generelt
Hvis bilen er udstyret med BluetoothŸ håndfri*, og en mobiltelefon er tilsluttet, kan lydan-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
245
10 Infotainment
Audiofunktioner
For at kunne afspille lyden, skal en enhed først
være parret og tilsluttet til bilen. For information
om parring og tilslutning, se side 268. BT skal
også være valgt som lydkilde, se side 244.
OBS
BluetoothŸ-mobiltelefonen
skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefonen skal bruge AVRCP
version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers vil nogle
funktioner ikke virke.
OBS
Ikke alle mobiltelefoner på markedet er fuldt
kompatible med BluetoothŸ-funktionen i
bilens lydsystem. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner og eksterne
medieafspillere.
2
246
• CENTER2 - Niveau for centerhøjttaler. 3-
Afspilning
Tryk gentagne gange på MODE-knappen for at
vælge BT som lydkilde.
Valg af lydfil kan ske på følgende tre måder:
• Drej TUNING (4) venstre eller højre om.
• Brug navigationsknapperne (6) eller
til at gå frem til den ønskede lydfil.
• Med
eller
kanalsstereo eller Pro Logic IIŸ skal være
aktiveret for at justering kan foretages. Se
under overskriften Aktivere/deaktivere surround-lyd nedenfor.
• SURROUND2 - Niveau for surround. Pro
Logic IIŸ skal være aktiveret for at justering
kan foretages. Se under overskriften
Lydindstillinger nedenfor.
på knapperne på rattet.
Aktivere/deaktivere subwoofer
Lydindstillinger
Justere lydindstillinger
Med gentagne tryk på SOUND (5) bladres der
blandt nedenstående punkter. Justeringen
foretages ved at dreje på TUNING.
• BAS - Basniveauet.
• DISKANT - Diskantniveauet.
• FADER – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• BALANCE – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• SUBWOOFER* - Niveau for bashøjttaler.
Subwooferen skal aktiveres, inden justering kan foretages. Se under overskriften
Aktivere/deaktivere subwoofer nedenfor.
Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Tryk på MENU og derefter ENTER.
• Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
• Gå til Subwoofer og tryk på ENTER.
Surround2
G021216
10
lægget trådløst afspille streamede lydfiler fra
mobiltelefonen. Navigering og betjening af
lyden kan foretages via midterkonsollens
knapper eller knapperne* på rattet. I nogle
mobiltelefoner kan man også skifte spor fra
telefonen.
Surround-indstillingerne styrer den
rumlige oplevelse af lyden. Indstillinger og aktivering/deaktivering foretages separat for hver lydkilde.
DolbyŸ-ikonet på displayet viser, at Dolby Pro
Logic IIŸ er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Dolby Pro Logic II
• 3-kanals
• Fra - 2-kanalsstereo.
10 Infotainment
Audiofunktioner
Aktivere/deaktivere surround-lyd
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
frekvenser kan vælges med venstre/højre
på navigeringsknappen.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
6. Gem med ENTER eller afslut med EXIT
uden at gemme indstillinger.
3. Gå til Surround FM…, Surround AM…,
Surround CD…eller Surround AUX… og
tryk på ENTER.
Tilpasning af lyd til hastighed5
4. Gå til Dolby Pro Logic
Fra og tryk på ENTER.
II3,
3-kanals eller
Automatisk lydstyrkekontrol vil sige, at lydstyrken øges i takt med bilens hastighed. Der kan
vælges tre niveauer: Lav, Medium og Høj.
Der er også en dynamisk kalibrering, som tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelse og bilens hastighed.
10
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. bas, diskant og equalizer*, er kun
beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse
lydgengivelsen til sin personlige smag.
Justering af automatisk lydstyrkekontrol
Equalizer for/bag4
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Med equalizeren kan lydniveauet for forskellige
frekvensbånd justeres separat.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
Justere equalizer
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Tilpasning af lyd til hast… og tryk
på ENTER.
2. Gå til Lydindstillinger… og tryk på
ENTER.
4. Gå til Lav, Medium eller Høj og tryk på
ENTER.
3. Gå til Equalizer for… eller Equalizer
bag… og tryk på ENTER.
Optimal lydgengivelse
4. Kolonnen på displayet viser lydniveauet for
det aktuelle frekvensbånd.
5. Justér niveauet med TUNING (4) eller op/
ned med navigeringsknappen. Yderligere
3
4
5
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabineakustik, lytterposition m.m.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Findes ikke i AM- og FM-stilling.
Visse lydniveauer.
Ikke Performance
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
10 Infotainment
Radiofunktioner
Radiofunktionernes betjening
Stationssøgning
Forvalgslagring
Automatisk stationssøgning
10
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
2. Tryk kortvarigt på
eller
.
Radioen vil automatisk søge efter den næste
kraftige station.
Manuel forvalgslagring
Manuel stationssøgning
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket ned,
indtil meddelelsen Station gemt vises på
displayet.
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
G019806
2. Juster frekvensen ved at dreje TUNING (3).
FM/AM – Valg af frekvensbånd
Forvalgsknapper
TUNING – Drejeknap til stationssøgning
SCAN – Scanning
Navigeringsknap - Stationssøgning og
menuhåndtering
EXIT - Afbryd igangværende funktion
AUTO – Automatisk forvalgslagring
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har to lagerbanker til forvalg: FM1 og
FM2. Forvalgene vælges med forvalgsknapperne (2) eller med knapperne på rattet.
En station kan også stilles ind med et langt tryk
eller
. Eller med knapperne på rattet:
på
–
Hold
eller
på navigeringsknappen
ind, indtil den ønskede frekvens vises på
displayet.
Mens frekvenafspilleren stadig ses på displayet, kan søgningen foretages med korte tryk
på
eller
.
1. Indstil en station.
Automatisk forvalgslagring
AUTO (7) søger de 10 kraftigste radiostationer
og forvalgslagrer dem automatisk i en separat
lagerbank. Funktionen er særlig brugbar i
områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
Starte automatisk forvalgslagring
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM (1).
2. Håll AUTO (7) trykket ned, indtil
Autolagring vises på displayet.
Når Autolagring ikke længere vises på displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes
i autostilling, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
direkte med forvalgsknapperne (2).
Afbryde automatisk forvalgslagring
–
248
Tryk på EXIT (6).
10 Infotainment
Radiofunktioner
Vælge automatisk gemt forvalg
Scanning
RDS-funktioner1
Ved at sætte radioen i autostilling kan de automatisk gemte forvalg bruges.
Funktionen SCAN (4) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Radio Data System - RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap (2).
> Radioen forbliver i autostilling, indtil et
kort tryk på AUTO (7), EXIT (6) eller AM/
FM (1) afbryder autostillingen.
Gemme automatisk gemte forvalg i en
anden lagerbank
Et automatisk gemt forvalg kan overføres til
lagerbankerne for FM eller AM.
1. Tryk kort på AUTO (7).
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på den forvalgsknap, hvis station du
vil flytte.
3. Tryk på den forvalgsknap, hvor forvalget
skal gemmes, og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt vises på displayet.
> Radioen går ud af autopositionen, og
den gemte station kan vælges som et
forvalg.
1
Aktivere/deaktivere Scan
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
• Søgning efter programindhold, f.eks. tra-
2. Tryk på SCAN for at aktivere.
> SCAN vises på displayet. Afslut med
SCAN eller EXIT.
• Modtagelse af tekstinformation om igang-
Forvalgsgemme en funden station
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station for-
fikinformation eller nyheder.
værende radioprogram.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller kun
udvalgte dele af dets funktioner.
valgslagres.
Programfunktioner
–
I FM-stilling kan radioen søge efter radiostationer med visse programindhold. Hvis et ønsket
programindhold findes, kan radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis
f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles
med en forindstillet lydstyrke, se side 252.
Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.
Tryk på en forvalgsknap og hold den trykket ned, indtil meddelelsen Station gemt
vises på displayet.
> Scanningen afbrydes, og den lagrede
station kan nu vælges som et forvalg.
10
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (Nyheder) og pro-
De tilgængelige RDS-funktioner varierer fra marked til marked.
``
249
10 Infotainment
Radiofunktioner
Hvis du vil vende tilbage til den afbrudte lydkilde, inden meddelelse eller programtype er
afsluttet, skal du trykke på EXIT.
For yderligere indstillinger af programafbrydelser, se EON og REG se side 251. Programfunktionerne ændres ved hjælp af menusystemet, se side 242.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
G021220
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk. TP
viser, at funktionen er aktiveret. Hvis
den indstillede station kan sende trafikinformation, vises
på displayet.
Aktivere/deaktivere TP
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til TP og tryk på ENTER.
250
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
1. Vælg en FM-station.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
4. Gå til TP og tryk på ENTER.
5. Gå til TP-station… og tryk på ENTER.
> Enten vises TP fra aktuelle station
eller TP fra alle stationer på displayet.
6. Tryk på ENTER.
Nyheder
G021221
10
gramtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste.
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser, som sker inden for en indstillet stations RDS-netværk. Meddelelsen Nyheder viser, at funktionen
er aktiv.
Aktivere/deaktivere nyheder
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Nyheder og tryk på ENTER.
Nyheder fra nuværende station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
1. Vælg en FM-station.
Aktivere/deaktivere TP-søgning
TP-søgning kan benyttes på længere ture, når
en anden lydkilde end radioen spiller. Funktionen søger automatisk efter trafikinformation
på forskellige RDS-net.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til TP og tryk på ENTER.
4. Gå til TP-søgning og tryk på ENTER.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
4. Gå til Nyhedsstation… og tryk på
ENTER.
> Enten vises Nyheder fra nuv. station
eller Nyheder fra alle stationer på displayet.
5. Tryk på ENTER.
10 Infotainment
Radiofunktioner
4. Gå til Søg efter PTY og tryk på ENTER.
Radiotekst
Med PTY-funktionen kan forskellige
programtyper, f.eks. Popmusik og
Klassisk musik vælges.
PTY-symbolet viser, at funktionen er
aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. Med et
tryk med navigeringsknappen
søges der
videre efter en anden udsendelse af de valgte
programtyper.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
G021222
Programtyper – PTY
Aktivere/deaktivere PTY
1. Vælg FM1 eller FM2 med FM/AM.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
4. Gå til Vælg PTY… og tryk på ENTER.
> Der vises en liste over programtyper:
Aktuelt, Information osv. Funktionen
PTY aktiveres ved at vælge programtyper og deaktiveres ved at nulstille alle
PTY'er.
5. Vælg ønskede programtyper eller Nulstil
alle PTY'er…
Søg efter PTY
OBS
Ikke alle radiostationer understøtter denne
funktion.
Aktivere/deaktivere visning
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til PTY og tryk på ENTER.
3. Gå til Vis PTY og tryk på ENTER.
10
Aktivere/deaktivere radiotekst
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Radiotekst og tryk på ENTER.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen
tavs, og PI-søgningEXIT for at afbryde vises
på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til AF og tryk på ENTER.
Denne funktion søger igennem hele frekvensbåndet efter valgt programtype.
1. Aktiver PTY.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til PTY og tryk på ENTER.
251
10 Infotainment
Radiofunktioner
Regionale radioprogrammer – REG
4. Gå til Lokal, Fjern eller Fra og tryk på
ENTER.
Aktivere/deaktivere REG
Nulstilling af RDS-funktioner
G021223
10
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til Regional og tryk på ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
Aktivering/deaktivering af EON
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
252
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender,
selvom dens signal er svagt.
Regional viser, at funktionen er
aktiv. Regionalfunktionen er normalt slået fra.
3. Gå til EON… og tryk på ENTER.
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Avancerede radioindstill… og tryk
på ENTER.
3. Gå til Nulstil alt… og tryk på ENTER.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program har den lydstyrke,
som er valgt for det pågældende program. Hvis
lydstyrken justeres under programafbrydelsen,
gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Cd-funktionernes betjening
Starte afspilning (cd-skifter*)
Lydfiler*
Hvis der allerede er valgt en cd-position med
en musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Skift ellers
til cd-skifter-stilling med MODE, og vælg en
disk med talknapperne 1–6 eller op/ned på
navigeringsknappen.
Cd-afspilleren/cd-skifteren* støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
10
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
G019807
Isæt en cd
Navigeringsknap – Hurtigspoling, valg af
spor og menuhåndtering
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Isætning og udkast af cd
Isætnings- og udkastsåbning til cd
MODE - Valg af lydkilde (CD, AUX, USB*)
TUNING – Drejeknap til valg af spor
Starte afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen
automatisk. Sæt en cd i, og skift til
cd-funktion ved at trykke på MODE.
1. Vælg en tom plads med talknapperne 1–6
eller op/ned på navigeringsknappen.
> På displayet angives nu, at pladsen er
tom. Teksten Indsæt disc viser, at der
kan isættes en ny disk. Cd-skifteren kan
indeholde op til 6 cd'er.
2. Sæt en cd i cd-skifteren.
Udkast af cd
En cd befinder sig i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
Udkast enkelte diske med et tryk på udkastknappen (3).
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen EJECT ALLE vises
på displayet.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt, standser
cd-afspilleren. Når lydstyrken hæves, starter
den igen.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens mappestruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en disk med lydfiler i
cd-afspilleren, vises diskens mappestruktur,
hvis du trykker på ENTER. Navigering i mappestrukturen foregår på samme måde som i
lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har sym. Afspilning
bolet , mapper har symbolet
af lydfiler startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende
mappe. Der skiftes automatisk mappe, når alle
filer i den aktuelle mappe er afspillet.
Tryk venstre/højre på navigeringsknappen,
hvis displayets bredde ikke rækker til at vise
hele lydfilens navn.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
10 Infotainment
Cd-funktioner
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
10
Korte tryk højre/venstre på navigeringsknappen veksler blandt cd-spor/lydfiler. Lange tryk
spoler cd-spor/lydfiler. TUNING (eller knapperne på rattet) kan også bruges til dette formål.
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles
• RND ALLE betyder, at alle spor på samtlige musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• RND FLD betyder, at lydfilerne i en mappe
på den aktuelle cd afspilles.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Aktivere/deaktivere tilfældig rækkefølge
(cd-spiller)
3. Gå til Enkelt disc eller Mappe og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Når en anden cd vælges, deaktiveres funktionen.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
Disctekst
Tilfældig rækkefølge
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
Hvis der er titelinformation på en musik-cd, kan
den vises på displayet2.
Skanne cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/lydfil.
OBS
Vekslen mellem tilfældigt valgte cd-spor
fungerer1 kun på den aktuelle disk.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
3. Gå til Mappe eller Disc og tryk på
ENTER.
Aktivere/deaktivere tilfældig rækkefølge
(cd-skifter)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
Displayet viser forskellige meddelelser afhængigt af, hvilken tilfældig rækkefølge-funktion
der er valgt:
1. Tryk på MENU og derefter ENTER.
2. Gå til Random og tryk på ENTER.
3. Gå til Enkelt disc eller Alle discs og tryk
på ENTER.
1
2
254
Valget Alle discs gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
Gælder for cd-skifteren.
Gælder cd-skifteren.
Aktivere/deaktivere
1. Start afspilning af en cd.
2. Tryk på MENU og derefter ENTER.
3. Gå til Disctekst og tryk på ENTER.
Cd'er
Brug af cd'er med dårlig kvalitet kan medføre
dårlig lyd eller lydbortfald.
10 Infotainment
Cd-funktioner
VIGTIGT
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd'er med påklistrede disketiketter. Varmen i cd-afspilleren kan gøre, at etiketten løsnes, og at cd-afspilleren beskadiges.
10
255
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
Oversigt
10
FM-MENU1
1.
Nyheder
2.
TP
3.
PTY…
4.
Radiotekst
5.
Avancerede radioindstill…
6.*
Lydindstillinger…
Lydindstillinger…
CD-MENU
For cd-afspiller med cd.
Nyheder
4.
TP
3.
TP
5.
Disctekst
4.*
Lydindstillinger…
6.*
Lydindstillinger…
Spilleliste
For cd-skifter* med cd valgt.
2.
Random…
1.
Random…
3.
Nyheder
2.
Nyheder
4.
TP
3.
TP
5.
Oplysninger om spor
4.
Disctekst
6.
Lydindstillinger…
5.*
Lydindstillinger…
Random
For cd-skifter* med mp3-disk valgt.
2.
Nyheder
1.
Spilleliste
3.
TP
2.
Random…
4.
Disctekst
3.
Nyheder
5.*
Lydindstillinger…
4.
TP
5.
Disctekst
6.*
Lydindstillinger…
1.
Spilleliste
2.
Random…
AUX-MENU
De tilgængelige RDS-funktioner varierer fra marked til marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
USB-MENU*
1.
1.
For cd-afspiller med mp3-disk.
256
2.
CD-MENU
CD-MENU
1
Nyheder
CD-MENU
AM-MENU
1.*
3.
1.
AUX-inputlyd…
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets dele.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
257
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Antenne1
10
Knappanel på rattet. Med knapperne kan
de fleste af telefonsystemets funktioner
bruges, se side 259.
Mikrofon. Mikrofonen til håndfri er placeret i kalechen ved solskærmen.
Kontrolpanel i midterkonsol. Samtlige
telefonfunktioner (undtagen opkaldslydstyrken) kan styres fra kontrolpanelet.
SIM-kortlæser
Generelt
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
• Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvoværksted udfører service på telefonsystemet.
1
258
Nødopkald
SIM kort
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en netoperatør.
Sådan foretages et nødopkald
1. Aktiver telefonen.
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
3. Tryk på ENTER.
IDIS
Med IDIS-systemet (Intelligent Driver
Information System) kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere sig
om kørslen, når IDIS vurderer, at trafiksituationen kræver stor opmærksomhed.
Indgående opkald og SMS'er kan forsinkes
med 5 sekunder, inden de stilles videre. Hvis
den aktuelle trafiksituation stadig kræver stor
opmærksomhed fra føreren, kan det indgående opkald stilles videre til telefonsvareren.
Ubesvarede opkald vises på displayet.
IDIS kan fravælges med menufunktion 6.5, se
side 264.
Findes kun til indbygget telefon eller RTI.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020244
Telefonsystemets dele
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Kort leveres af forskellige netoperatører. I tilfælde af et problem med kortet, bedes henvendelse rettet til netoperatøren.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen kun 3G. Kombinerede 3G/
GSM-kort fungerer. Kontakt netoperatøren,
hvis det er nødvendigt at udskifte SIM-kortet.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Ekstra SIM-kort
Telefonens betjening
Knapper på rattet
Mange netoperatører tilbyder et ekstra SIMkort for samme telefonnummer. Det ekstra
SIM-kort kan benyttes i bilen.
10
Isætning af SIM-kort
1. Sluk for telefonen, og åbn handskerummet.
G019809
3. Anbring SIM-kortet i holderen med metalfladen synlig. Det afskårne hjørne på kortet
skal passe til kortholderens fasning.
4. Tryk SIM-kortholderen forsigtigt ind.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Menuhåndtering
Hvordan telefonfunktionerne kontrolleres med
menusystemet, beskrives på 264.
VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under opkald
Tal- og bogstavknapper
G020243
2. Træk SIM-kortholderen ud af SIM-kortlæseren., se billede på side 258.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktioner. For at kunne
betjene lydanlægget skal telefonen være i
standby (standby).
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer.
Trafiksikkerhed
MENU – Åbner hovedmenuen
Dele af menusystemet for telefonen er af sikkerhedshensyn ikke tilgængelige ved hastigheder over 8 km/t.
EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter indtastede tegn
Navigeringsknap – Skifter i menuer og
tegnrækker
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer
EXIT – Afbryder/afviser opkald, sletter indtastede tegn. Skifter mellem lydmenuen og
telefonmenuen.
Opkaldslydstyrke – Hæve/sænke
Navigeringsknapper – Skifter i menuer
PHONE – Til/fra og standby
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Til/fra
Aktivere fra standby
Når telefonsystemet er aktiveret eller i standby
(standby), vises et telefonrør på displayet. Hvis
fjernbetjeningen drejes til stilling 0, når telefonen er i en af disse stillinger, sættes telefonen
automatisk i samme stilling, næste gang fjernbetjeningen drejes til stilling I eller II.
–
Aktivering af telefonsystemet
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 262.
Skifte mellem opkaldspartnere
3. Tryk på ENTER.
2. Gå til Byt og tryk på ENTER.
1. Tryk på PHONE.
Modtagelse af et opkald
2. Angiv PIN-kode (om nødvendigt), og tryk
på ENTER.
For autosvar, se menupunkt 4.3, se side 264.
Starte konferenceopkald
Telefonsystemets funktioner kan kun bruges,
når telefonen er i aktiv stilling.
Deaktivering af telefonsystemet
Når telefonsystemet er deaktiveret, kan der
ikke tages imod opkald.
–
Hold PHONE trykket ned, indtil telefonen
deaktiveres.
Opkaldshåndtering
Opringning
1. Aktiver telefonsystemet (om nødvendigt).
–
Tryk på ENTER.
Afslutte opkald
–
Tryk på EXIT.
Afvise opkald
–
Tryk på EXIT.
Standby (standby)
Ventende opkald
I standby kan lydanlægget være i gang, samtidig med at der tages imod opkald. I standby
kan der derimod ikke ringes ud.
Hvis der kommer et yderligere telefonopkald
ind under det igangværende telefonopkald,
høres der to toner. På displayet vises Svar?.
Opkaldet kan afvises eller modtages på sædvanlig vis. Hvis det indkommende opkald modtages, parkeres den igangværende samtale.
Sæt telefonen i standby
Telefonen skal være i aktiv stilling, før den kan
sættes i standby.
–
260
Tryk på PHONE.
Tryk på PHONE.
Parkere/genoptage opkald
1. Tryk på MENU eller ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Gå til Hold eller Genoptag og tryk på
ENTER.
Ringe under igangværende opkald
1. Parker opkaldet.
2. Indtast nummeret til næste opkaldspartner.
1. Tryk på MENU eller ENTER.
Et konferenceopkald består af tre samtaleparter, der kan tale med hinanden. Når et konferenceopkald er påbegyndt, kan der ikke tilsluttes flere parter. Alle igangværende samtaler
afsluttes, hvis konferenceopkaldet afsluttes.
1. Start to telefonsamtaler.
2. Tryk på MENU eller ENTER.
3. Gå til Deltag og tryk på ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Lydstyrke
Telefonen bruger højttaleren i førerdøren.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken reguleres
med rattets knapper.
2. Tryk på 1 for et mellemrum. Hvis der skal
skrives to tegn lige efter hinanden med
samme knap, skal du trykke på * eller vente
nogle sekunder.
Under en telefonsamtale sænkes lydstyrken
midlertidigt. Når samtalen er afsluttet, kommer
den oprindelige lydstyrke tilbage. Hvis lydstyrken justeres under samtalen, bibeholdes den
nye lydstyrke, når samtalen er slut. Lyden kan
også afbrydes automatisk for en telefonsamtale, se menupunkt 6.4.3 på side 264. Denne
funktion gælder kun Volvos integrerede telefonsystem.
10
[email protected]*#&$£/%
Skift mellem store og små
bogstaver.
Funktion
space 1 - ? ! , . : " ' ( )
Nummerhåndtering
abc2äåàæç
Ringe til det senest opkaldte nummer
def3èé
Telefonen gemmer automatisk de senest
opkaldte telefonnumre.
ghi4ì
1. Tryk på ENTER.
2. Gå til et nummer, og tryk på ENTER.
jkl5
Tekstindtastning
mno6ñöòØ
Tekstindtastningen foretages med telefonens
knapper.
pqrs7ß
1. Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens første
tegn, to gange for det andet osv., se tabellen.
Funktion
Tryk kort, hvis to tegn skal
skrives efter hinanden med
samme knap.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Knap
Lydanlæggets lydstyrke
Knap
Telefonbog
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet. Kontaktoplysninger kan
gemmes på SIM-kortet og i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
tuv8üù
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
wxyz9
3. Gå til Ny kontakt og tryk på ENTER.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
261
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
4. Indtast et navn, og tryk på ENTER.
10
5. Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
6. Gå til SIM-kort eller
Telefonhukommelse og tryk på ENTER.
Søge efter kontakter i telefonbogen
Nedpilen på navigeringsknappen i stedet for
MENU fører direkte til menuen Søg.
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
5. Gå til den post, som skal slettes, og tryk på
ENTER.
6. Gå til Slet og tryk på ENTER.
Slet alle kontakter
Ringe med hurtigopkald
1. Tryk på MENU.
–
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
3. Gå til Slet SIM eller Slet telefon og tryk på
ENTER.
4. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
Om nødvendigt, skal telefonkoden opgives.
Den fabriksindstillede kode er 1234.
5. Gå til en post, og tryk på ENTER.
Enkelttast opkald
1. Tryk på MENU.
Et tal på knapperne (1–9) kan bruges som kortnummer for en kontakt i telefonbogen.
1. Tryk på MENU.
Tryk kort på den ønskede knap på tastaturet efterfulgt af ENTER.
OBS
Når telefonen er aktiveret, tager det et
stykke tid, før der kan foretages hurtigopkald.
For at kunne indtaste et kortnummer skal
Enkelttast opkald… være aktiveret i menuen
Telefonbog…, se side 266.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
Opringning fra telefonbog
3. Gå til Kopiér alle… og tryk på ENTER.
3. Gå til Enkelttast opkald… og tryk på
ENTER.
1. Tryk på MENU.
4. Gå til SIM til telefon eller Telefon til SIM
og tryk på ENTER.
Slette kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU.
4. Gå til Vælg numre og tryk på ENTER.
5. Gå til det tal, hvor kortnummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
262
7. Gå til en post, og tryk på ENTER.
8. Hold EXIT nede for at gå ud af menusystemet.
3. Gå til Søg og tryk på ENTER.
Kopiering mellem SIM-kort og
telefonbog
6. Skriv det første bogstav i den post, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Gå til Telefonbog… og tryk på ENTER.
> Alle kontakter i telefonbogens hukommelse vises. Antallet af kontakter der
vises, kan reduceres ved at indtaste en
del af det søgte kontaktnavn.
3. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
OBS
Tryk på ENTER for at ringe op.
SMS – Short message service
IMEI-nummer
Læse SMS
1. Tryk på MENU.
OBS
Hold det ønskede bogstav/knap på tastaturet inde i ca. 2 sekunder for at nå det tilsvarende bogstav i telefonbogen.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under en igangværende samtale er flere funktioner tilgængelige. Nogle funktioner kan kun
benyttes, hvis der er parkeret en samtale.
Tryk på MENU eller ENTER for at komme til
Opk. Menuen, og gå til et af følgende valg:
1. Slå mikrofon fra/Mikrofon på - Privatfunktion.
2. Hold/Genoptag - Genoptag eller parkér
igangværende samtale.
2. Gå til Meddelelser… og tryk på ENTER.
3. Gå til Læs og tryk på ENTER.
4. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
> Meddelelsens tekst ses på displayet.
Yderligere valg fås ved at trykke på
ENTER. Hold EXIT nede for at komme
ud af menusystemet.
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer,
et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få nummeret frem på displayet. Skriv det op, og gem det
på et sikkert sted.
10
Specifikationer
Skrive og sende
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Meddelelser… og tryk på ENTER.
Udgangseffekt
2W
SIM kort
Lille
Hukommelsespladser
250A
SMS (Short Message Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband (900/1800 MHz)
Ja
3. Gå til Skriv ny og tryk på ENTER.
4. Skriv teksten, og tryk på ENTER.
5. Gå til Send og tryk på ENTER.
6. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
A
I telefonen, plus antallet af hukommelsespladser, der findes
på SIM-kortet.
3. Telefonbog – Vis telefonbogen.
4. Deltag - Telefonmøde (tilgængelig, hvis
der er tilsluttet mere end to parter)
5. Byt - Skift mellem to opkald (tilgængelig,
hvis der er tilsluttet højst tre parter).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
263
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
Hovedmenu
10
1.
Enkelttast opkald…
4.6.2.
Ved optaget
Opkaldsregister…
2.4.1.
Aktiv
4.6.3.
Ikke besvaret
1.1.
Sidste 10 ubesv. opkald
2.4.2.
Vælg numre
4.6.4.
Kan ikke nås
1.2.
Sidste 10 modt. opkald
2.5.
Slet SIM
4.6.5.
Faxopkald
1.3.
Sidste 10 udg. opkald
2.6.
Slet telefon
4.6.6.
Dataopkald
1.4.
Slet liste…
2.7.
Hukommelsesstatus
4.6.7.
Annullér alle
1.5.
2.
1
264
2.4.
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Mistede opkald
3.1.
Læs
5.1.
Biltelefon
1.4.3.
Indgående opkald
3.2.
Skriv ny
5.2.
Tilføj telefon
1.4.4.
Opkaldte numre
3.3.
Meddelelsesindstillinger…
5.3–7. Tilføjede telefoner1
3.
Meddelelser…
5.
Opkaldsvarighed…
3.3.1.
SMSC-nummer
1.5.1.
Sidste opkald
3.3.2.
Gyldighedstid
1.5.2.
Opkaldstælling
3.3.3.
Meddelelsestype…
1.5.3.
Tid i alt
1.5.4.
Nulstil timere
4
Opkaldsvalg…
4.1.
Send mit nummer
Telefonbog…
4.2.
Opkald venter
2.1.
4.3.
Automatisk svar
Søg
2.2.
Ny kontakt
4.4.
Auto-genkald
2.3.
Kopiér alle…
4.5.
Voicemail-nummer
2.3.1.
SIM til telefon
4.6.
Viderestilling
2.3.2.
Telefon til SIM
Maksimalt 5 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4.6.1.
Alle opkald
Skift telefon
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
6.
Telefonindstillinger…
6.1.
6.2.
Valg af netværk…
6.1.1.
Automatisk
6.1.2.
Manuelt valg
SIM-sikkerhed…
6.2.1.
Til
6.2.2.
Fra
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
6.2.3.
Automatisk
1.4.1.
Alle opkald
2.4. Hurtigopkald
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan gemmes som kortnumre.
6.3.
Redigér PIN-kode
1.4.2.
Mistede opkald
6.4.
Lyde og lydstyrke…
1.4.3.
Indgående opkald
6.4.1.
Ringestyrke
1.4.4.
Opkaldte numre
6.4.2.
Ringesignaler…
1.5. Taletid
6.4.3.
Dæmp radio
2.5. Ryd SIM
6.4.4.
Meddelelsesbip
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste
opkald. For nulstilling af samtaletidmåleren, se
menupunkt 1.5.4.
1.5.1.
Sidste opkald
Slet hele hukommelsen i telefonen.
1.5.2.
Opkaldstælling
1.5.3.
Tid i alt
1.5.4.
Nulstil timere
6.5.
IDIS
6.6.
Nulstil telefonindstillinger
Beskrivelse af menupunkt
2.4.1
Aktiv
2.4.2
Vælg numre
10
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
2.6. Ryd telefonen
2.7. Hukommelse
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede antal
pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
1. Opkaldsliste
1.1. 10 senest ubesvarede
2. Telefonbog
3. Meddelelser
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
2.1. Søg
3.1. Læs
Søgning efter navn i telefonbogen.
1.2. 10 senest modtagne
2.2. Ny kontakt
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 261.
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
1.3. 10 senest opkaldte
2.3. Kopier alle
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
1.4. Fjern liste
2.3.1.
SIM til telefon
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
2.3.2.
Telefon til SIM
3.2. Skriv ny
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
3.3. Meddelelsesindstillinger
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelel``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
265
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
10
sesindstillinger fås hos netoperatøren. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
Indstillingen gælder kun under det aktuelle
opkald.
6. Telefonindstillinger
3.3.1.
SMSC-nummer
4.6.2
Ved optaget
3.3.2.
Gyldighedstid
4.6.3.
Ikke besvaret
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
3.3.3.
Meddelelsestype…
4.6.4.
Kan ikke nås
4.6.5.
Faxopkald
4.6.6.
Dataopkald
4.6.7.
Annullér alle
4. Opkaldsindstillinger
4.1. Send mit nummer
6.1.1.
Automatisk
6.1.2.
Manuelt valg
6.2. SIM-sikkerhed
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
5. Skift telefon
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
4.2. Opkald venter
5.1. Biltelefon
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
Vælg den indbyggede telefon.
6.2.1.
Til
6.2.2.
Fra
4.3. Aut. svar
Tilføj mobiltelefoner til listen Tilføjede telefoner.
6.2.3.
Automatisk
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
5.3-7. Tilføjede telefoner
4.4. Autom. genopringning
Vælg at tilslutte til en af de tilføjede telefoner
(maksimalt 5 telefoner).
6.3. Rediger PIN-kode
Ringer automatisk til et tidligere optaget nummer.
4.5. Nr. til telefonsvarer
Lagrer nummer til telefonsvarer.
4.6. Viderestilling
5.2. Tilføj telefon
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
4.6.1.
266
6.1. Vælg netværk
Alle opkald
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
PIN-koden skal ændres. Skriv koden ned, og
gem den på et sikkert sted.
6.4. Lyd og lydstyrke
6.4.1.
Ringestyrke
Justering af ringesignalets lydstyrke.
6.4.2.
Ringesignaler…
Der er 7 forskellige ringesignaler.
6.4.3.
Dæmp radio
Radioen kan slukkes/tændes.
10 Infotainment
Menustruktur – telefon*
6.4.4.
Meddelelsesbip
6.5. IDIS
10
Hvis IDIS-funktionen kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset kørselssituationen.
6.6. Nulstil telefonindstil.
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generelt
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
10
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet i midterkonsollen (3), se side 259.
Symbolet
aktiv.
viser, at handsfree funktion er
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
Alternativ 1 - via bilens menusystem
Tilslutning af telefonen første gang
Systemoversigt.
Mobiltelefon
Mikrofon
Midterkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothTM, kan tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række
af mobiltelefonens funktioner. Der er mikrofon
i loftskonsollen (2). Mobiltelefonen kan betjenes med sine knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
268
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 264.
OBS
Hvis bilen er udstyret med både
BluetoothTM handsfree og indbygget telefon, kommer der en ekstra menu i telefonmenuen, se side 264.
Aktivere/deaktivere
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se vejledningen til mobiltelefonen eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilføj telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilføj telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
vises i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
øverst på displayet, og at symbolet
er
synligt.
Opkaldshåndtering
Indgående opkald
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefonen.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 271.
3. Tryk på ENTER.
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
vejledningen til mobiltelefonen.
Samtalen afbrydes med EXIT.
Automatisk svar
Frakobling af mobiltelefonen
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk. Aktiver/
deaktiver under Telefonmenu…
Opkaldsvalg… Automatisk svar.
3. Vælg My Volvo Car på listen over fundne
enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Volvo Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af se side 270.
1
10
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 270.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
Opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Slå mikrofon fra - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Overfør opkald til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
Gælder Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
10
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan reguleres under
opkald. Brug knapperne på rattet.
Lydanlæggets lydstyrke
I telefonindstilling (TELEFON) kan lydanlæggets lydstyrke reguleres med VOLUME på normal vis.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
Telefonmenu… Telefonindstillinger…
Lyde og lydstyrke… Dæmp radio.
2
270
Ringevolume
Mere om registrering og tilslutning
Gå til Telefonmenu…
Telefonindstillinger… Lyde og
lydstyrke… Ringestyrke og juster med
/
på navigeringsknappen.
Der kan registreres op til tre mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registrering findes mobiltelefonen
på listen over tilføjede telefoner. Der kan højst
være tilsluttet en mobiltelefon ad gangen. Telefoner kan afregistreres under Telefonmenu…
Bluetooth… Fjern telefon.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Telefonmenu…
Telefonindstillinger… Lyde og
lydstyrke… Ringesignaler…
Ringesignal 1 osv.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal2, gå til Telefonmenu…
Telefonindstillinger… Lyde og
lydstyrke… Ringesignaler… Brug
mobiltelefon-signal.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
Sæt lydanlægget i telefonindstilling
(TELEFON), og følg instruktionerne på displayet, eller skift den tilsluttede mobiltelefon
ved hjælp af menusystemet som beskrevet
nedenfor.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Menustrukturen findes i to varianter, alt efter
om bilen kun har BluetoothTM, eller om bilen
også har indbygget telefon.
• For biler med kun
BluetoothTM
foretages
tilslutningen under Telefonmenu…
Bluetooth… Skift telefon Tilføj
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
• For biler med indbygget telefon og
BluetoothTM foretages tilslutningen under
Telefonmenu… Skift telefon Tilføj
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
Telefonbog
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
og at symbolet
er synligt.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Deaktiver funktionen under
Telefonindstillinger… Synkroniser
telefonbog. Søgning af kontakter foregår kun
i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Søge kontakter
Den enkleste måde at søge i telefonbogen er at
trykke længe på knapperne 2–9. Det starter en
søgning i telefonbogen baseret på knappens
første bogstav.
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog… Søg:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER. Eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
Kun et udvalg af mobiltelefoner er fuldt
kompatible med talestyringsfunktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted eller går ind på
www.volvocars.com for oplysninger om
kompatible telefoner.
10
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres under
Opkaldsvalg… Voicemail-nummer. Hvis
der ikke er gemt noget nummer, kan denne
menu nås med et langt tryk på 1. Tryk længe
på 1 for at bruge det gemte nummer.
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Opkaldsregister….
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest opkaldte numre i omvendt rækkefølge.
Talestyring
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for
opringning kan anvendes ved at holde
ENTER inde.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
271
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se tabel på side
261.
3.
3.1.
3.2.
4.
OBS
2.
3
272
Tilslut fra mobiltelefon
3.4.
Bil Bluetooth info
4.2.
5.
1.2.
Sidste 10 modt. opkald
1.3.
Sidste 10 udg. opkald
2.
Opkaldsvalg…
Automatisk svar
Voicemail-nummer
3.
Telefonindstillinger…
5.1.
Lyde og lydstyrke…
5.1.1.
Opkaldsregister…
Sidste 10 ubesv. opkald
1.
Fjern telefon
3.3.
4.1.
BluetoothTM
1.1.
Tilføj telefon
Menustruktur - BluetoothTM håndfri
med indbygget telefon
3.1.2–6.Tilføjede telefoner3
Menustruktur - BluetoothTM handsfree
Menuen for
handsfree findes i
to varianter. For biler med kun BluetoothTM
handsfree og for biler med indbygget telefon og BluetoothTM handsfree.
Skift telefon
3.1.1.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
/
på navigeringsknappen
tryk på EXIT.
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
1.
Bluetooth…
5.2.
Ringestyrke
5.1.2.
Ringesignaler…
5.1.3.
Dæmp radio
4.
Synkroniser telefonbog
5.
Opkaldsregister…
1.1.
Sidste 10 ubesv. opkald
1.2.
Sidste 10 modt. opkald
1.3.
Sidste 10 udg. opkald
Telefonbog…
2.1.
Søg
2.2.
Kopier fra mobiltelefon
Bluetooth…
3.1.
Fjern telefon
3.2.
Tilslut fra mobiltelefon
3.3.
Bil Bluetooth info
Opkaldsvalg…
4.1.
Automatisk svar
4.2.
Voicemail-nummer
Skift telefon
Telefonbog…
5.1.
Biltelefon
2.1.
Søg
5.2.
Tilføj telefon
2.2.
Kopier fra mobiltelefon
5.3–7. Tilføjede telefoner3
Maksimalt 5 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
6.
Telefonindstillinger…
6.1.
6.2.
Lyde og lydstyrke…
6.1.1.
Ringestyrke
6.1.2.
Ringesignaler…
6.1.3.
Dæmp radio
10
Synkroniser telefonbog
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
273
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ........................................................
Elektrisk anlæg......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på displayet..........................................................................
274
276
278
281
282
284
287
289
291
293
294
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typebetegnelse
11
276
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og betræk samt typegodkendelsesnummer.
S40 og V50: Skiltet bliver synligt, når højre
bagdør åbnes. C30 og C70: Skiltet bliver
synligt, når højre dør åbnes.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
11
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer.
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og fremstillingsnummer:
manuel gearkasse
,
automatgearkasse
Bilens identifikationsnummer (VIN –
Vehicle Identification Number).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
277
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
Mål
A
B
C
278
Akselafstand
Længde
Lastlængde, gulv, nedfoldet sæde
mm
2640
Mål
G
Sporvidde, for
4476
H
Sporvidde, bag
1745
D
Lastlængde, gulv
976
E
Lasthøjde
441
F
Højde
1454
mm
1548A
1535B
1544A
1531B
I
Lastbredde, gulv
J
Bredde
1034
1770 (1785C)
A
B
C
Mål
mm
K
Bredde inkl. sidespejle
2022
L
Bredde inkl. indklappede sidespejle
1845
med 15" hjul
med 16"- og 17"-hjul
med Keyless Drive*
11 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen) har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 75 kg.
11
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
OBS
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Vedr. skiltets placering, se side 276.
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
279
11 Specifikationer
Mål og vægt
Trækvægt og kugletryk
11
280
Motor
Maksimumsvægt, påhængsvogn med bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
1.6
1200
50
DRIVe
1300
75
D2
1300
75
2.0F
1350
75
2.0
1350
75
øvrige
1500
75
Motor
Maksimumsvægt påhængsvogn uden bremser (kg)
Maks. kugletryk (kg)
1.6, 2.0, 2.0F, D2 og DRIVe
650
50
øvrige
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Oversigt
OBS
Ikke alle motorer fås på alle markeder.
11
A
Motor
MotorkodeA
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt (hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen
(liter)
Kompressionsforhold
1.6
B4164S3
74/6000
100/6000
150/4000
4
79
81,4
1,596
11,0:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
185/4500
4
87,5
83,1
1,999
10,8:1
T5
B5254T7
169/5000
230/5000
320/1500 – 5000
5
83
93,2
2,521
9,0:1
DRIVe
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T5
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81
77
1,984
16,5:1
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 276.
281
11 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug. Nedenfor
følger nogle eksempler på ugunstige kørselsforhold.
11
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Ovenstående gælder også ved kortere kørestrækninger ved lave temperaturer.
Vælg en helt syntetisk motorolie ved ugunstige
kørselsforhold. Det giver en ekstra beskyttelse
for motoren.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
282
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motor
Motorkode
Anbefalet oliekvalitet
Kapacitet, inkl. oliefilter
(liter)
1.6
B4164S3
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca. 4,0
2.0F
B4204S4
Viskositet: SAE 5W–30
ca. 4,3
2.0
B4204S3
ca. 4,3
DRIVe
D4162T
ca. 3,8
D2
D4162T
ca. 3,8
T5
B5254T7
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca. 5,8
D3
D5204T5
Viskositet: SAE 0W–30
ca. 5,9
D4
D5204T
11
ca. 5,9
For påfyldning af motorolie, se side 214.
283
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Oversigt
VIGTIGT
11
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør man kontakte det nærmeste værksted
for service. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
Gearkasseolie
Manuel gearkasse
IB5
2,1
B6
1,6
MTX75
1,8
M66
1,9
Automatisk gearkasse
284
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
BOT 130 M
BOT 350M3
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
MPS6
7,3
BOT 341
AW55-51
7,7
JWS 3309
TF-80SC
7,0
AW1
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væsker
Væske
System
Kapacitet
(liter)
Kølevæske
1.6
5,8
2.0 og 2.0F
6,5
Anbefalet kvalitet
Den af Volvo anbefalede kølevæske blandet med 50 % vandA, se emballagen. Termostaten
åbner ved:
benzinmotor (1.6) 82 °C
T5, automatgearkasse
7,5
D2 og DRIVe
6,2
D3 og D4
8,5
11
benzinmotorer 90 °C
dieselmotorer 82 °C
dieselmotor (D2) 83 °C
Kølemiddel
Aircondition
B
R134a (HFC134a)
Olie: PAG
Bremsevæske
Bremsesystem
0,6
Servostyringsolie
Servostyring
Sprinklervæske
4-cyl. Benzin/Diesel
4,0
5-cyl. Benzin/Diesel
6,5
1,0 – 1,2
DOT 4+
WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med den samme specifikation.
Den af Volvo anbefalede sprinklervæske - med frostvæske i koldt vejr og under frysepunktet.
``
285
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
11
A
B
286
Væske
System
Kapacitet
(liter)
Brændstof
Benzin: 1.6, 2.0,
2.0F
ca. 55
Benzin: T5
ca. 62
Diesel: D2 og
DRIVe
ca. 52
Diesel: D3 og D4
ca. 60
Anbefalet kvalitet
Benzin: se side 139
Diesel: se side 140
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Mængden af kølemiddel varierer alt efter motorvariant. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for korrekt information.
11 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
A
A
B
C
2.0F
254 (242A)
10,9 (14,8A)
137 (135A)
5,9 (8,2A)
180 (174A)
7,7 (10,6A)
2.0
251
10,8
133
5,7
176
7,6
T5
315
13,5
151
6,5
211
9,0
DRIVe
112
4,3
92
3,5
99
3,8
D2
137
5,2
101
3,8
114
4,3
D3
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D3
201
7,6
119
4,5
149
5,6
D4
183
7,0
106
4,0
134
5,1
D4
201
7,6
119
4,5
149
5,6
11
E85
``
287
11 Specifikationer
Brændstof
: gram/km
: liter/100 km
A = bykørsel
11
B = landevejskørsel
C = blandet kørsel
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Brændstofforbrugs- og emissionsværdierne i
ovenstående tabel er baseret på specifikke
EU-kørecyklusser1, der gælder for biler med
køreklar vægt i basisudførelse og uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan bilens vægt
øges. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øger
brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
• Førerens køremåde.
• Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
• Høj hastighed giver øget luftmodstand.
1
288
• Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
Se side 138 for generel information om brændstof.
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne, som anvendes ved certificering af
bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er
baseret på.
Husk på
Tip som bilbrugeren kan benytte sig af for at
mindske forbruget:
• Kør blødt og undgå unødige accelerationer
og hårde opbremsninger.
• Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECOdæktryk for det bedste resultat, se dæktryktabellen på side 289.
• Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om der
findes passende dæk.
Se mere information og flere råd på siderne
13 og 136.
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. - Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. - Biler med D2-motor og 6-trins manuel gearkasse med Start/Stop starter ved 2. gear. - Værdien for blandet
kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser
opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
11 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dæktryk
Motor
Dækstørrelse
Hastighed (km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
Maksimumsbelastning
For (kPa)A
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykB
0–160
210
210
270
270
270
160+
250
210
280
260
-
0–160
210
210
250
250
250
160+
250
210
280
260
-
0–160
220
220
250
250
250
160+
260
220
280
260
-
195/65 R15
0–160
210
210
250
250
250
205/55 R16
160+
250
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18C
160+
260
220
280
260
-
0–160
210
210
250
250
250
160+
260
210
280
260
-
205/50 R17
0–160
220
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
11
195/65 R15
D2
DRIVe
205/55 R16
205/50 R17
1.6
2.0
2.0F
205/55 R16
T5
``
289
11 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Motor
Dækstørrelse
D3
11
D4
205/55 R16
Maksimumsbelastning
Maksimumsbelastning
For (kPa)A
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykB
0–160
230
220
250
250
250
215/45 R18
160+
270
220
290
270
-
0–80
420
420
420
420
-
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
Brændstoføkonomisk kørsel, se side 190.
1.6 kan ikke vælge dette dæk.
OBS
Alle motorer, dæk, eller kombinationer af
disse findes ikke altid på alle markeder.
290
Belastning, 1-3 personer
205/50 R17
Temporary Spare Tyre
A
B
C
Hastighed (km/t)
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
Batteriets kapacitet afhænger af bilens udstyr.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du derfor
sørge for at skifte til et batteri med samme
kapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
11
Startbatteri
Spænding (V)
Koldstartsevne,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
Kapacitet (Ah)
590
100
60
760 A
120
70
700 B
135
80
12
12
A
B
Biler med audioniveauet High Performance.
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Pærer
Belysning
Effekt (W)
Type
Nærlys, halogen
55
H7 LL
Fjernlys, halogen
55
H9
Ekstra fjernlys, Dual Xenon/ABL
55
H7 LL
Blinklys for, halogen/Dual Xenon
21
PY21W LL
Blinklys for, ABL
24
PY24W SV
``
291
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Belysning
Effekt (W)
Type
Positions-/Parkeringslys for (Dual Xenon/halogen), Sidemarkeringslys for
5
W5W LL
Fortågelygter
35
H8
Blinklys side, sidespejle
5
W5W LL
Indstigningslys for
3
T10 Sokkel W2,1x9,5d
Handskerumslys
3
T10 Sokkel W2,1x9,5d
Makeupspejl-lys*
1,2
Sokkel SV5.5 Længde 35 mm
Bagagerumslys
10
Sokkel SV8.5 Længde 38 mm
Nummerpladelys
5
C5W LL
Blinklys bag
21
PY21W LL
Positions-/Sidemarkeringslys bag
5
P21/5W LL
Baklys, tågebaglys
21
P21W LL
11
292
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land og område
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Certificering af keyless drive-systemet
Hermed bekræfter Siemens VDO Automotive
A.G., at denne udstyrstype, 5WK4 8952,
5WK48956, 5WK48812, er i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser i henhold til
direktiv 1999/5/EF.
11
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
TW
ETC093LPD0155
293
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Generelt
11
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til, hvor
i bogen man kan finde mere information. For
mere information om symboler og tekstmeddelelser, se side 52 og 56.
Symboler på displayet
Kontrol- og advarselssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
- Rødt advarselssymbol. Tændes, når
der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekstmeddelelse på informationsdisplayet.
- Gult informationssymbol. Tændes i
kombination med tekst på informationsdisplayet, når der er sket en afvigelse i et af bilens
systemer. Det gule informationssymbol kan
også tændes i kombination med andre symboler.
294
Symbol
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Side
Advarsel
19, 30, 52,
55, 155
Information
52, 55, 155,
164, 166
Udstødningsrensningssystem
52, 53
Fejl i ABSsystemet
53, 54
Tågebaglys
tændt
53
Betydning
Side
Stabilitetssystem, DSTC*
53, 163,
164
Motorforvarmer
(diesel)
53
Lav stand i
brændstoftanken
53
Kontrolsymbol
for anhænger
54
Parkeringsbremse trukket
54
Airbags - SRS
19, 54
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Side
Lavt olietryk
52, 54
16, 54
Generatoren
lader ikke
54
Betydning
Side
Venstre blinklys
51
Højre blinklys
Informationssymboler på
midterkonsollens display
Symbol
Betydning
Side
Surroundsound (kun
Premium Sound)
246
51
11
Nyheder
250
Programtyper
250
Regionale radioprogrammer
252
Lydfiler
253
Katalog på cd
253
Trafikinformation
250
Telefon*
268
BluetoothTM handsfree*
268
G021221
Påmindelse om
sikkerhedssele
Symbol
G021216
Betydning
Symbol
54, 161
Fjernlys-indikering
51
Side
Regnsensor*
68
Fartpilot*
69
G021223
Fejl i bremsesystemet
Betydning
G021222
Øvrige informationssymboler på
kombinationsinstrumentet
Gearskifteindikator*
151
G021220
Symbol
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
295
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Informationssymboler på
loftskonsollens display
Symbol
Betydning
Side
Påmindelse om sikkerhedssele
17
Airbag passagerplads, aktiveret
22, 23
Airbag passagerplads, deaktiveret
23
11
296
11 Specifikationer
11
297
12 Alfabetisk stikordsregister
A
A/C
elektronisk klimaanlæg......................... 96
manuelt klimaanlæg........................ 92, 93
Advarselstrekant...................................... 191
AF – automatisk frekvensopdatering....... 251
Alkolås..................................................... 142
Afprøvning af alarmsystemet................... 132
Anbefalet barnebeskyttelse ...................... 31
Afvise opkald........................................... 260
Anhænger................................................ 174
kabel................................................... 176
Active Bending Lights (ABL)...................... 61
Advarselsblinklys....................................... 72
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 163
Advarselssymbol, airbagsystem................ 19
Afvisere...................................................... 64
AIRBAG ..................................................... 20
Airbag........................................................
aktivering/deaktivering, PACOS...........
fører- og passagersiden.......................
lukning med nøgle................................
20
22
21
22
Airbag-systemet........................................ 20
298
Aktive forlygter........................................... 61
Alarm........................................................
afprøvning af alarmsystemet..............
alarmindikator.....................................
alarmsignaler......................................
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
RDS-trafikadvarsel..............................
reduceret alarmniveau........................
tilkobling.............................................
ABS, fejl i ABS-systemet................... 53, 161
12
Aircondition................................................ 92
ECC...................................................... 94
generelt................................................. 90
131
132
131
132
132
132
131
250
132
131
Ankomstlys, varighed........................ 79, 118
indstilling............................................... 83
Auto-klima................................................. 94
Automatgearkasse
anhænger.................................... 174, 175
bugsering og bjergning....................... 170
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 152
Automatisk døroplåsning........................... 83
Automatisk genlåsning............................ 127
Automatisk låsning.................................. 128
Autostart.................................................. 146
B
Bagagerum..............................................
indkøbsposeholder.............................
lastning...............................................
lastsikringsøjer....................................
stikkontakt..........................................
114
114
182
114
114
Antenneplacering, Keyless drive............. 125
Bagagerumsklap
kørsel med klappen åben................... 137
låsning/oplåsning........................ 118, 127
Audio, se også Lyd.................................. 244
Bagsæde ................................................ 112
AUTO
forvalgslagring.................................... 248
Bagsæderyglæn, nedslåning................... 112
Auto
klimaindstilling...................................... 94
Barn........................................................... 31
barnestol og sideairbag........................ 24
Bakgearsspærring................................... 151
12 Alfabetisk stikordsregister
børnesikkerhedslås....................... 38, 130
placering i bilen..................................... 31
sikkerhed.............................................. 31
Barnestol....................................................
ISOFIX monteringssystem til barnestole......................................................
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............
øverste befæstelsespunkter for barnestole......................................................
31
38
39
42
Bashøjttaler.............................................. 246
Batteri...................................................... 221
advarselssymboler.............................. 221
batteriskift i fjernbetjening.................. 126
overbelastning.................................... 137
specifikationer.................................... 291
starthjælp............................................ 173
symboler på batteriet.......................... 221
vedligeholdelse........................... 211, 221
Befæstelsespunkter (barnestol)................. 42
Belysning
aktive Xenon-forlygter.......................... 61
ankomstlys, varighed.................... 79, 118
belysningsautomatik........................... 107
belysningsautomatik, nærlys................ 60
belysningspanel, kabine....................... 60
displaybelysning................................... 61
fjern-/nærlys................................... 60, 64
fortågelygter......................................... 61
i kabine............................................... 106
lyshøjderegulering................................ 60
læselamper......................................... 106
nærlys................................................... 60
orienteringslys................................ 64, 79
positions-/parkeringslys....................... 60
pærer, specifikationer......................... 291
tågebaglys............................................ 61
Betjeningspanel på førerens dør.......... 50, 74
Belysning, skift af pære
for....................................................... 225
nærlys................................................. 226
positionslys......................................... 227
Blokeret låsestilling.................................. 128
deaktivering........................................ 128
midlertidig deaktivering...................... 128
Belysning, skift af pærer..........................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
parkeringslys......................................
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
225
227
226
230
229
227
227
228
Belysning, udskiftning af pære
bagagerum......................................... 229
pærefatning bag................................. 229
Benzinkvalitet........................................... 139
Bilindstillinger............................................. 83
Bilpleje, læderindtræk.............................. 204
Bilvask..................................................... 202
Bioætanol E85......................................... 139
Blind Spot Information System, BLIS 79, 167
Blind vinkel (BLIS).................................... 167
Blinklys....................................................... 64
12
Bluetooth
handsfree............................................ 268
mikrofon tavs...................................... 269
overfør opkald til mobil....................... 269
BluetoothŸ
media.................................................. 245
streaming af lyd.................................. 245
Blæser
AC......................................................... 92
ECC...................................................... 94
Bremselys.................................................. 63
Bremse- og koblingsvæske..................... 218
Beskyttelsesgardin.................................... 26
299
12 Alfabetisk stikordsregister
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 161
bremselys............................................. 63
håndbremse.......................................... 73
nødbremseforstærkning, EBA ........... 162
nødbremselys..................................... 162
Bremsesystem......................................... 161
12
C
Cd'er
opbevaringsrum.................................. 110
Cd-funktioner........................................... 253
Cigarettænderkontakt
forsæde................................................ 58
Brændstof
brændstoffilter.................................... 140
brændstofforbrug, visning.................... 65
brændstoføkonomi............................. 190
CO2-udslip.......................................... 287
Cruise control............................................ 69
forbrug................................................ 287
niveauindikering.................................... 53
parkeringsvarmer.................................. 98
påfyldning........................................... 138
Defroster.................................................... 93
Bugsering................................................. 170
bugseringsøje..................................... 171
Dieselpartikelfilter.................................... 140
Bugseringsøjer......................................... 171
Display, meddelelser................................. 56
Børn
placering i bilen, tabel........................... 32
Displaybelysning........................................ 61
Børnesikkerhedslås................................. 130
Donkraft................................................... 192
D
Diesel....................................................... 140
Diesel, motorforvarmer.............................. 53
Dug
bagrude................................................ 93
behandling af ruderne........................... 90
fjern med defrosterfunktionen........ 93, 95
kondens i forlygter.............................. 202
timerfunktion................................... 92, 95
Dæk
dæklapning......................................... 196
generelt............................................... 186
hastighedsklasser............................... 186
køreegenskaber.................................. 186
lufttryk......................................... 190, 289
omdrejningsretning............................. 189
slidindikatorer..................................... 187
specifikationer.................................... 186
tryk...................................................... 289
vedligeholdelse................................... 186
vinterdæk............................................ 189
Disktekst.................................................. 254
Dolby Surround Pro Logic II............ 242, 246
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 163
symbol.................................................. 53
E
ECC, elektronisk klimaanlæg..................... 91
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 157
ECO-tryk.................................................. 190
tabel............................................ 190, 289
Ekstra måtter........................................... 105
300
12 Alfabetisk stikordsregister
Fjernbetjening HomeLinkŸ
programmerbar .................................... 85
G
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 293
Gearkasse
manuel................................................ 151
Fjernlys
blinkning............................................... 64
Geartronic................................................ 152
Flexifuel.................................................... 148
tilpasning............................................ 149
Generelt om brændstof........................... 138
Fold bagsædets ryglæn frem .................. 112
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Forlygteblinklys.......................................... 64
GSI - Gearvælgerhjælp.................... 151, 158
EON – Enhanced Other Networks........... 252
Forlygter..................................................... 60
Gulvmåtter............................................... 105
Equalizer.................................................. 247
Forrudeviskere........................................... 67
regnsensor............................................ 68
Ekstravarmer............................................ 101
Ekstravarmer (diesel)............................... 101
Elbetjent sæde......................................... 104
Elbetjent taglem......................................... 80
Elektrisk anlæg........................................ 291
Elektronisk startspærre............................ 118
Elopvarmning
bagrude.......................................... 93, 96
forsæder......................................... 93, 96
sidespejle........................................ 93, 96
F
Fartpilot...................................................... 69
Farvekode, lak......................................... 206
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 168
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 60
Fjernbetjening.................................. 118, 147
aftageligt nøgleblad............................ 119
batteriskift........................................... 126
batteriudskiftning................................ 126
funktioner............................................ 118
Forsæder, elopvarmede............................ 93
Forvalgslagring, manuel og automatisk... 248
Frakobling af gearvælgerspærring........... 154
Frekvensopdatering, automatisk............. 251
FSC, miljømærkning.................................. 13
Fælge
rengøring............................................ 202
Førstehjælpsudstyr.................................. 193
Gearvælgerspærring................................ 153
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 65
12
H
Handskerum............................................ 109
låsning................................................ 120
Hjul
afmontering.........................................
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
194
188
195
192
188
194
HomeLinkŸ ................................................ 85
Hukommelsesfunktion i stol.................... 105
301
12 Alfabetisk stikordsregister
Hurtig opkald........................................... 262
Hurtigspole.............................................. 254
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 67
Håndbremse.............................................. 73
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 48
venstrestyret bil.................................... 46
Klima
generelt................................................. 90
personlige indstillinger.......................... 82
Integreret selepude.................................... 37
Intervalviskning.......................................... 67
Klimaindstilling
auto....................................................... 94
iPodŸ, tilslutning...................................... 244
Knaldgas.................................................. 173
I
12
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 258
Igangværende opkald, funktioner............ 263
Knapper på rattet......................... 69, 71, 259
J
Jakkeholder............................................. 109
IMEI-nummer........................................... 263
Indkøbsposeholder.................................. 114
K
Indtræk.................................................... 204
Kabinebelysning, se Belysning................ 106
Indvendigt bakspejl.................................... 76
automatisk nedblænding...................... 76
Kabinefilter................................................. 90
Informationsdisplay................................... 56
Infotainment
menuhåndtering.................................. 242
Instruktionsbog, miljømærkning................ 13
Instrumentbelysning.................................. 61
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................... 98
Katalysator............................................... 139
bjergning............................................. 170
Keyless drive............................ 123, 150, 293
start af bilen........................................ 150
Kick-down
automatgearkasse.............................. 153
Klemmesikring, soltag............................... 81
302
Koldstart.................................................. 154
automatgearkasse.............................. 154
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 26
kollisionsstatus..................................... 30
Kombinationsinstrument............................ 51
Indlægsmåtter.......................................... 105
Informationscenter..................................... 65
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 218
Kompas..................................................... 76
indstilling af zone.................................. 76
kalibrering............................................. 76
Kondens i forlygter.................................. 202
Kontrol af oliestand.................................. 214
Kontroller
væsker og olier................................... 214
Kølemiddel................................................. 90
Kølesystem.............................................. 136
Kølevæske............................................... 217
12 Alfabetisk stikordsregister
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 217
Køreklar vægt.......................................... 279
Luftfordeling............................................... 97
ECC...................................................... 96
M
Luftfordeling, A/C...................................... 93
Maks. taglast .......................................... 279
137
136
136
174
136
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 95
Manuel gearkasse.................................... 151
bugsering og bjergning....................... 170
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 279
trækvægt............................................ 279
Lydstyrke
lydanlæg............................................. 244
medieafspiller..................................... 244
programtyper...................................... 252
ringesignal, telefon............................. 270
telefon......................................... 261, 270
telefon/medieafspiller......................... 270
tilpasning af lyd til hastighed.............. 247
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
økonomi..............................................
L
Lak
farvekode............................................ 206
skader og udbedring.......................... 206
Lambdasonde.......................................... 139
Lastning
generelt............................................... 182
lastkapacitet....................................... 182
lastsikringsøjer.................................... 114
Lastsikringsøjer........................................ 114
Lav oliestand............................................ 214
Lyde
lydindstillinger............................. 244, 246
lydkilde................................................ 244
lydstyrke............................................. 244
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 204
Læselamper, se Belysning....................... 106
Lås
låsning................................................ 127
Låsning.................................................... 124
oplåsning............................................ 127
Låsning/oplåsning................................... 127
indefra................................................. 127
udefra.................................................. 127
manuel gearkasse
GSI - Gearvælgerhjælp............... 151, 158
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 152
Meddelelser i BLIS................................... 168
12
Meddelelser på informationsdisplay.......... 56
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 242
Menustruktur............................................. 82
medieafspiller..................................... 256
telefon, menupunkt............................. 265
telefon, oversigt.................................. 264
Midlertidig dæklapning............................ 196
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 13
Mobiltelefon
handsfree............................................ 268
registrering af telefon.......................... 268
tilslutning............................................ 270
Motorhjelm, åbning.................................. 213
Motorolie.......................................... 214, 282
filter..................................................... 214
303
12 Alfabetisk stikordsregister
kapacitetsoplysninger......................... 282
oliekvalitet........................................... 282
olietryk.................................................. 54
ugunstige kørselsforhold.................... 282
Motorrum.................................................
kølevæske...........................................
olie......................................................
servostyringsolie.................................
12
NEWS...................................................... 250
Nødopkald............................................... 258
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 191
213
217
214
219
Nøgle
fjernnøgle............................................ 118
nøglefrit låse- og startsystem............. 123
Motorspecifikationer................................ 281
Nøgleblad........................................ 119, 124
låsepunkter......................................... 121
Motorvarmer............................................ 148
brændstofdrevet................................... 98
Nøglefri start (Keyless drive).................... 123
Målepind, elektronisk............................... 216
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 51
omdrejningstæller................................. 51
speedometer......................................... 51
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 51
udendørstermometer............................ 51
Nøglepositioner....................................... 146
O
Olie, se også Motorolie.................... 214, 282
Om brændstof......................................... 138
Opbevaringsrum...................................... 108
Cd'er................................................... 110
Opbevaringssteder i kabinen................... 108
N
Nakkestøtte............................................. 112
Nedsat beskyttelse
indstillinger............................................ 83
304
Opkald
betjening..................................... 260, 269
funktioner under igangværende
opkald......................................... 260, 263
indgående........................................... 269
lydstyrke i telefon................................ 261
Oplåsning......................................... 124, 127
indstillinger............................................ 83
Opringning....................................... 260, 269
Orienteringslys..................................... 64, 79
indstilling............................................... 83
P
PACOS....................................................... 22
PACOS, omskifter...................................... 22
Parkeringsbremse................................ 54, 73
Parkeringshjælp....................................... 165
sensorer for parkeringshjælp.............. 166
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof............................. 98
generelt................................................. 98
parkering på skråninger........................ 98
symboler og displaymeddelelser.......... 99
tidsindstilling....................................... 100
Parkér opkald.......................................... 260
Personlige indstillinger...............................
ankomstlys, varighed............................
autom. blæserjustering.........................
automatisk døroplåsning......................
automatisk låsning................................
82
83
82
83
83
12 Alfabetisk stikordsregister
låseindikator, lys...................................
oplåseindikator, lys...............................
oplåsning, døre.....................................
orienteringslys......................................
recirkulationstimer................................
83
83
83
83
82
R
Powershift gearkasse...................... 154, 170
Radio
EON....................................................
frekvensopdatering.............................
NEWS.................................................
programtyper......................................
radioindstillinger.................................
radiostationer......................................
REG....................................................
Privatlåsning............................................ 122
Radiotekst................................................ 251
Programtype............................................ 251
Rat
cruise control........................................ 69
indstilling af rat..................................... 72
tastatur.................................... 69, 71, 259
Piskesmældsskader................................... 27
Pletter...................................................... 204
Polering.................................................... 203
PTY – Programtype................................. 251
Punktering, se Dæk......................... 192, 194
Pærefatning
afmontering......................................... 228
Pærer
udskiftning.......................................... 225
Pærer, se Belysning......................... 225, 291
Påfyldning
påfyldning........................................... 138
tankdæksel......................................... 138
tankdæksel, elektrisk åbning.............. 138
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
252
251
250
249
248
248
252
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
202
202
204
205
202
Reservehjul.............................................. 192
Temporary Spare........................ 189, 192
Rudehejs.................................................... 74
Rudetræk
bagsæde............................................... 75
fastlåst.................................................. 75
passagerplads...................................... 75
12
Rustbeskyttelse....................................... 207
Ratlås....................................................... 146
RDS-funktioner........................................ 249
nulstilling............................................. 252
S
Recirkulation
A/C........................................................ 92
ECC...................................................... 95
Scan
cd og lydfiler....................................... 254
radiostationer...................................... 249
Regnsensor................................................ 68
Selepude
nedslåning............................................ 38
opslåning.............................................. 37
REG – Regionale radioprogrammer......... 252
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 231
Selepude, integreret.................................. 37
Serviceprogram....................................... 210
305
12 Alfabetisk stikordsregister
12
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 219
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 284
Starthjælp................................................ 173
Sideairbag, SIPS........................................ 24
Sodfilter............................................. 56, 141
Startnøgler............................................... 147
Sideairbags................................................ 24
Sodfilter fuldt........................................... 141
Startspærre...................................... 118, 147
Sidespejle.................................................. 78
automatisk ind-/udslåning.............. 78, 83
der kan drejes ind elektrisk................... 78
indvendige............................................ 76
kompas................................................. 76
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 38
Stationssøgning Radio............................. 248
Solgardin.................................................... 78
Stenslag og ridser.................................... 206
Solskærm, soltag....................................... 81
Stikkontakt
bagagerum......................................... 114
bagsæde............................................... 58
midterkonsol......................................... 58
Sikkerhed
sikkerhedssystem, tabel....................... 29
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
selestrammere...................................... 18
Sikkerhedsseler......................................... 16
Sikringer...................................................
boks i motorrum.................................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i kabinen..............
udskiftning..........................................
231
232
231
236
231
SIM-kort................................................... 258
SIPS-bag................................................... 24
SMS......................................................... 263
læse.................................................... 263
skrive.................................................. 263
Smøremiddel........................................... 284
306
Soltag......................................................... 80
klemmesikring....................................... 81
solskærm.............................................. 81
ventilationsstilling................................. 80
åbning og lukning........................... 80, 81
Sprinkler
forlygter................................................. 67
Sprinklere
forrude.................................................. 67
sprinklervæske, påfyldning................. 217
Sprinklervæske, påfyldning..................... 217
SRS-systemet
generelt................................................. 20
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 163
Standby, telefon...................................... 260
Start af motor........................................... 146
keyless drive............................... 123, 150
Startbatteri............................................... 291
Streaming af lyd....................................... 245
Subwoofer............................................... 246
Surround.......................................... 242, 246
Svingningsdæmper.................................. 176
Symboler.................................................. 164
advarselssymboler................................ 52
kontrolsymboler.............................. 53, 54
Symboler og displaymeddelelser
parkeringsvarmer.................................. 99
Sæde
elbetjent.............................................. 104
manuel indstilling................................ 104
Sæder
nakkestøtte på bagsædet................... 112
nedfældning af bagsæderyglæn......... 112
12 Alfabetisk stikordsregister
T
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem......................................................... 293
Tankkapacitet.......................................... 284
Temperatur
faktisk temperatur................................. 91
kabine, elektronisk klimaanlæg............ 96
kabine, manuelt klimaanlæg................. 93
Tekniske data, motor............................... 281
Tilbagestilling af sidespejle........................ 79
Tågelys, til/fra............................................ 61
Telefon
betjening.............................................
handsfree............................................
hurtig opkald.......................................
indgående opkald...............................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
opringning fra telefonbog...................
registrering af telefon..........................
standby, standby-indstilling...............
tekstindtastning..................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
trafiksikkerhed....................................
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 254
Taglast, maks. vægt ............................... 279
259
268
262
269
269
269
262
268
260
261
271
271
260
270
259
Telefonbog
nummerhåndtering............................. 261
Telefonsystem......................................... 258
Tilpasning................................................ 149
Tilpasning af lyd til hastighed.................. 247
Tilpasning af lyskegle............................... 183
Active Bending Lights (ABL) .............. 183
halogen-forlygter................................ 183
Timer
A/C........................................................ 92
ECC...................................................... 95
Totalvægt................................................. 279
Tågelys
bag........................................................ 61
U
Udluftningsfunktion.................................. 127
12
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 53
Udvendige mål......................................... 278
Ur, justering............................................... 82
USB, tilslutning........................................ 244
TP – trafikinformation............................... 250
Traction control........................................ 163
V
Trafikinformation...................................... 250
Trækanordning........................................
afmontering.........................................
montering............................................
specifikationer....................................
176
180
178
177
Trækkrog, se Trækanordning.................. 176
Vadning.................................................... 136
Vandafvisende belægning, rengøring...... 203
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 79
Vask i vaskehal........................................ 202
Trækvægt................................................ 279
Typebetegnelse....................................... 276
307
12 Alfabetisk stikordsregister
Vedligeholdelse................................ 202, 211
egen vedligeholdelse.......................... 211
rustbeskyttelse................................... 207
Ventilation.................................................. 91
Ø
Økonomikørsel......................................... 136
Øvre befæstelsespunkter, barnestol.......... 42
Ventilationsspjæld..................................... 91
Vinterdæk................................................ 189
12
Viskerblade.............................................. 220
rengøring............................................ 220
skift forrude......................................... 220
Voksning.................................................. 203
Vægt
køreklar vægt...................................... 279
Værktøj.................................................... 192
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 284
Væsker og olier................................ 214, 284
Væsker og olier, generelt......................... 214
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 214
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 27
piskesmældsskader.............................. 27
308
Å
Åbning af døre, nøglefri............................. 83
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement