Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2020 Early Volvo On Call

Volvo S60 2020 Early Volvo On Call
V O L V O O N CAL L
VOLVO ON CALL
Dette dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt. Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustra-
tioner i dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os
ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Komme i gang med Volvo On Call*
5
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
6
Hjælp med Volvo On Call*
6
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
7
Akut hjælp med Volvo On Call*
8
Assistance ved vejkanten med
Volvo On Call*
9
Fjernoplåsning og fjernlåsning
med Volvo On Call*
9
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
10
Sporing af en stjålet bil med Volvo
On Call*
11
Fjernbetjent startspærre med
Volvo On Call*
12
Kundetjeneste via Volvo On Call*
12
Send destinationer til bilens navigationssystem via Volvo On Call*
servicecenter
13
Volvo On Call*-markeder
14
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
15
Volvo On Call* dvale og tilgængelighed
16
Volvo On Call* i udlandet
16
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
17
Prioriter mellem Volvo On Call*
servicecenter og alarmcentral
20
PIN-kode til Volvo On Call*
20
Købe eller sælge bil med Volvo On
Call*
21
Reservebatteri til Volvo On Call*
22
Personoplysninger og Volvo On Call*
22
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Call1
Volvo On
giver direkte kontakt til bilen
samt ekstra komfort og hjælp døgnet rundt.
Funktionerne findes tilgængelige via Volvo On
Call-appen2 samt ON CALL- og SOS-knappen
i bilens tag:
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde
af uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen
er udelukkende beregnet til nødsituationer.
Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen kan bruges til alle andre tjenester3,
herunder vejhjælp.
Volvo On Call-systemet
Det er f.eks. muligt at låse eller oplåse bilen
eller kontrollere brændstofniveauet direkte på
en telefon via Volvo On Call-appen. Hvis der
sker en ulykke, kan akut hjælp i form af f.eks.
ambulance og politi sendes til bilen. Ved mindre akutte problemer såsom punktering kan
vejhjælp tilkaldes.
Volvo On Call er knyttet til bilens sikkerhedsog alarmsystemer, samt bilens andre systemer, såsom lås og klima. Bilen har et indbygget modem til kommunikation med Volvo On
Call servicecenter og Volvo On Call-app.
GNSS (Global Navigation Satellite System)
anvendes til at lokalisere bilen.
Relaterede oplysninger
•
Komme i gang med Volvo On Call*
(s. 5)
•
Komfort og kontrol med Volvo On Callapp (s. 6)
•
•
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
•
Volvo On Call* dvale og tilgængelighed
(s. 16)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Personoplysninger og Volvo On Call*
(s. 22)
Kontakt servicecenter
Til at kontakte Volvo On Call-servicecenter
anvendes bilens ON CALL-knap eller Volvo On
Call-app. Du kan også ringe pr. telefon til
Volvo On Call-servicecenter.
OBS
Alle opkald til Volvo On Call-servicecenter
kan blive registreret.
1 Tilgængelighed afhænger af marked.
2 App-funktionerne varierer markederne imellem.
3 Tjenesterne varierer fra marked til marked.
4
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Komme i gang med Volvo On Call*
OBS
I denne artikel beskrives, hvad der kræves for
at komme i gang med Volvo On Call.
Automatisk kollisionsalarm, SOS-knappen
og vejhjælp via On Call-knappen fungerer
også uden abonnement.
Forberedelser
Volvo On Call er fabriksmonteret ekstraudstyr,
og inden bilen hentes hos forhandleren, bør
føreren have downloadet Volvo On Call-appen
og testet den i demotilstand. Det giver mulighed for at udforske de fleste funktioner og
giver kundskab om, hvordan appen anvendes.
Appen er gratis.
Volvo On Call-abonnement
For at funktionerne skal fungere, skal bilen
have et aktivt Volvo On Call-abonnement.
Abonnementet startes i forbindelse med købet
af bilen, når systemet aktiveres. Abonnementet er tidsbegrænset, men kan forlænges, og
gyldigheden er afhængig af markedet. Kontakt
en Volvo-forhandler for at få hjælp.
Komfort og kontrol med Volvo On Callapp (s. 6)
Volvo ID og tilknytning af Volvo On
Call-app til bilen
For at kunne bruge Volvo On Call kræves et
Volvo ID. Efter oprettelse af et Volvo ID skal
Volvo On Call-appen tilknyttes bilen.
OBS
Aktivering af Volvo On Call
Når bilen afhentes, aktiverer forhandleren
Volvo On Call-systemet, og ejeren får en automatisk genereret PIN-kode til Volvo On Call.
PIN-koden benyttes af sikkerhedshensyn til at
identificere bilens ejer (eller en anden godkendt person, f.eks. et familiemedlem) og fungerer som en bilnøgle.
•
Bemærk, at for at kunne anvende Volvo On
Call-appen, er det nødvendigt, at både ejeren og bilen har gyldige Volvo On Callabonnementer.
Køb af brugt bil med Volvo On Call
Ved køb en brugt Volvo med Volvo On Call, er
det vigtigt at slette data fra den tidligere ejer
og tilføje sine egne oplysninger, for at tjenesten kan fungere. Besøg en Volvo-forhandler
for at få hjælp.
Relaterede oplysninger
•
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 20)
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
(s. 21)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
5
VOLVO ON CALL
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
Volvo On Call-brugere har direkte kontakt
med deres bil via Volvo On Call-app4.
Det er f.eks. muligt at se, om der skal udskiftes pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske. Det er muligt at låse bilen og låse den
op, kontrollere brændstofstanden og vise den
nærmeste tankstation. Forkonditionering kan
også indstilles og startes via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart af bil (ERS5).
Volvo On Call-appen opdateres løbende. Aktuelle oplysninger om tilgængelige funktioner for
forskellige bilmodeller kan findes på
support.volvocars.com.
Volvo On Call-appen findes til iOS, Android og
Windows Mobile. Download den gratis fra
Apple Appstore, Google Play eller Windows
Phone Store.
•
•
Volvo On Call kan give ekstra tryghed og
hjælp, f.eks. i forbindelse med punktering,
motorstop eller en ulykke.
Volvo On Call byder ikke blot på ekstra komfort og kontrol via appen, men også en lang
række hjælpetjenester via SOS- og ON CALLknapperne i loftet. Dette gælder f.eks. akut
hjælp i forbindelse med en ulykke, tyveriadvarsel, assistance ved vejkanten og fjernoplåsning.
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
(s. 10)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Komfort og kontrol med Volvo On Callapp (s. 6)
Volvo On Call* (s. 4)
•
Relaterede oplysninger
•
•
Relaterede oplysninger
•
•
Hjælp med Volvo On Call*
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
4 Kræver at både bil og mobil enhed har mobildækning eller anden internetforbindelse.
5 Engine Remote Start er tilgængelig på visse markeder og modeller.
6
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
Hvis der sker en kollision, kan bilen meddele
det automatisk til Volvo On Call servicecenter
eller nærmeste alarmcentral, som kan sende
akut hjælp.
Volvo On Call Servicecenter6
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, fx ved
en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags opnås, sendes et signal automatisk til Volvo On Call servicecenter.
Følgende sker:
1.
En meddelelse, indeholdende bl.a. bilens
position, sendes automatisk fra bilen til
Volvo On Call servicecenter.
Prioritere offentligt nødnummer6
Du kan indstille systemet således, at bilen ringer til en offentlig alarmcentral i stedet for
Volvo On Call-servicecenter. Læs separate
instruktioner.
Nærmeste alarmcentral7
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, fx ved
en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes automatisk et signal direkte til nærmeste alarmcentral. Følgende sker:
1.
Alarmcentralen etablerer mundtlig kontakt
med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens omfang og behovet
for hjælp.
2. Volvo On Call Servicecenter etablerer
derefter mundtlig kontakt med bilens
fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens omfang og behovet for hjælp.
2. Alarmcentralen sender de nødvendige
hjælpeinstanser (politi, ambulance, bjærgning mv.).
3. Volvo On Call Servicecenter kontakter
derefter de nødvendige nødhjælpstjenester (politi, ambulance, bugsering og lign.).
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger
systemet at etablere kontakt med landets
Volvo On Call servicecenter. Hvis dette ikke er
muligt, går opkaldet direkte til det udpegede
alarmnummer for det område, hvor bilen befinder sig.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
6 Gælder
7 Gælder
Alarmnummer
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Prioriter mellem Volvo On Call* servicecenter og alarmcentral (s. 20)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Volvo On Call-markeder af type A.
Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
VOLVO ON CALL
Akut hjælp med Volvo On Call*
Tryk på SOS-knappen for at kontakte Volvo
On Call servicecenter eller nærmeste alarmcentral i en nødsituation.
Volvo On Call Servicecenter8
alarmcentral alarmeres manuelt ved trykke på
SOS-knappen i mindst 2 sekunder. Via
mundtlig kontakt bestemmes hjælpebehov
(politi, ambulance, bjærgning mv.) og hjælpetjenester til bilen.
I tilfælde af sygdom eller en trussel mod bilen
eller passagererne udefra kan Volvo On Call
servicecenter alarmeres manuelt ved at trykke
SOS-knappen ind i mindst 2 sekunder. Volvo
On Call servicecenter modtager meddelelsen,
finder frem til bilens position og forsøger at
etablere mundtlig kontakt med føreren for at
aftale, hvilken hjælp der er brug for.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call servicecentret de nødvendige hjælpeinstanser (politi, ambulance,
redningstjeneste osv.), som bistår med passende foranstaltninger.
Prioritere offentligt nødnummer8
Du kan indstille systemet således, at bilen ringer til en offentlig alarmcentral i stedet for
Volvo On Call-servicecenter. Læs separate
instruktioner.
Nærmeste alarmcentral9
For at tilkalde hjælp ved sygdom, en trussel
mod bilen eller passagerer kan nærmeste
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde
af uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen
er udelukkende beregnet til nødsituationer.
Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen kan bruges til alle andre tjenester10,
herunder vejhjælp.
Alarmnummer
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger
systemet at etablere kontakt med landets
Volvo On Call servicecenter. Hvis dette ikke er
muligt, går opkaldet direkte til det udpegede
alarmnummer for det område, hvor bilen befinder sig.
ON CALL- og SOS-knapperne kan deaktiveres, når bilens elsystem er i tændingsposition
I, II, eller hvis motoren kører:
1.
2. Tryk på Kommunikation
Call.
Volvo On
3. Vælg SOS/On Call-knaplås for at deaktivere.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Prioriter mellem Volvo On Call* servicecenter og alarmcentral (s. 20)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
Tryk på Indstillinger.
8 Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
9 Gælder Volvo On Call-markeder af type B.
10 Tjenesterne varierer fra marked til marked.
8
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Assistance ved vejkanten med
Volvo On Call*
I tilfælde af punktering, brændstofmangel
eller afladet batteri kan der tilkaldes hjælp
med ON CALL-knappen eller Volvo On Callappen.
Hvis ON CALL-knappen i loftet holdes inde i
mindst 2 sekunder, etableres mundtlig kontakt mellem Volvo On Call-servicecenter og
føreren. Dette sker for at fastslå, hvilken hjælpeindsats der kræves.
Du kan også ringe til Volvo On Call-servicecenter, men for at operatøren skal kunne se
bilens status og position, skal bilen være
opkoblet.
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde
af uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen
er udelukkende beregnet til nødsituationer.
Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen kan bruges til alle andre tjenester11,
herunder vejhjælp.
1.
Tryk på Indstillinger.
2. Tryk på Kommunikation
Call.
Volvo On
3. Vælg SOS/On Call-knaplås for at deaktivere.
Det kan være nødvendigt at tegne separat
abonnement for vejhjælpstjenesten.
•
•
Bilen kan fjernoplåses via Volvo On Call servicecenter. Den kan også låses og låses op
via Volvo On Call-appen.
Fjernoplåsning via Volvo On Call
servicecenter12
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Hvis bilens fjernbetjening er blevet væk eller
låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse
bilen de næste fem døgn ved hjælp af Volvo
On Callservicecenter, efter at den nødvendige
autentificering med pinkode er blevet godkendt. Derefter fjernoplåser Volvo On Call Servicecenter bilen efter aftale.
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
1.
Relaterede oplysninger
•
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning
med Volvo On Call*
Volvo On Call* (s. 4)
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
•
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Kontakt Volvo On Call servicecenter via
Volvo On Call-appen (eller ring på telefon).
2. Når Volvo On Call Servicecenter har verificeret med bilens ejer eller en anden autoriseret person med pinkode, sendes efter
aftale et signal til bilen om oplåsning.
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
ON CALL- og SOS-knapperne kan deaktiveres, når bilens elsystem er i tændingsposition
I, II, eller hvis motoren kører:
11
}}
Tjenesterne varierer fra marked til marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
9
VOLVO ON CALL
||
3. Tryk én gang let på den gummibelagte
trykplade på undersiden af bagagerumsklappens/bagklappens håndtag for at låse
bilen op.
> Nu kan samtlige døre åbnes normalt.
OBS
Hvis den gummierede trykplade på bagagerumsklappen/bagklappen ikke trykkes
ind inden et af Volvo On Call servicecenter
på forhånd fastsat tidsrum, låses bilen
igen.
Relaterede oplysninger
•
Komfort og kontrol med Volvo On Callapp (s. 6)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
•
•
•
OBS
Hvis bilen f.eks. står i et parkeringshus, kan
fjernoplåsningsfunktionen være begrænset
på grund af dårlig modtagelse.
Låsning/oplåsning via appen
Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan
låse og oplåse bilen på afstand i fem døgn
efter, at den er låst. Af sikkerhedshensyn kræves kodeordet til dit Volvo ID, når bilen låses
op via Volvo On Call-appen.
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
Når bilens alarm aktiveres, får bilejeren en
meddelelse til det telefonnummer, der er
registreret hos forhandleren, og derefter en
push-besked til Volvo On Call-appen.
Hvis alarmen ikke afbrydes inden for en kortere periode tilkaldes13 en operatør fra Volvo
On Call servicecenter automatisk. Operatøren
forsøger at kontakte bilejeren via telefon. Hvis
det viser sig, at bilen bliver brugt af en uautoriseret person, kan en opsporing iværksættes. I
så fald indkobles politiet.
Hvis alarmen slås fra ved hjælp af fjernbetjeningen, afbrydes tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
Komfort og kontrol med Volvo On Callapp (s. 6)
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
•
•
•
12
13
10
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
Sporing af en stjålet bil med Volvo
On Call*14
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Ved mistanke om, at bilen er stjålet, kan
Volvo On Call servicecenter kontaktes via
Volvo On Call-appen eller telefonisk for at forsøge at finde bilen.
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen
med politiet og Volvo On Call servicecenter
aftale, at bilen skal spores.Volvo On Call servicecenter sender en meddelelse til bilen for at
bestemme bilens placering. Derefter kontaktes politiet eller anden myndighed.
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
OBS
Relaterede oplysninger
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
Det er en forudsætning for, at bilen kan
opspores, at en politianmeldelse indgives.
Volvo On Call udleverer kun information til
politiet.
14
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
11
VOLVO ON CALL
Fjernbetjent startspærre15 med
Volvo On Call*
•
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
Ved eventuelt tyveri af bilen kan en startspærre aktiveres på afstand16.
Hvis bilen er stjålet, kan ejeren kontakte Volvo
On Call servicecenter (pr. telefon eller Volvo
On Call-appen) eller myndighederne.
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
Kundetjeneste via Volvo On Call*17
Tryk på ON CALL-knappen for at få svar på
generelle kundespørgsmål.
Ved spørgsmål om anvendelse af bilen kan
ON CALL-knappen anvendes til at komme i
kontakt med Volvo On Call servicecenter. En
operatør svarer døgnet rundt.
Andre måder at komme til Volvo On Call-servicecenter er via Volvo On Call-appen og via
telefonopkald.
Relaterede oplysninger
•
Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer Volvo On Call servicecenter
fjernbetjeningerne for at forhindre start af
bilen. En deaktiveret bil kan kun startes igen
ved kontakt med Volvo On Call Servicecenter,
og efter at påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører Volvo On
Call Servicecenter aktivering af bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
•
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
15
16
17
12
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Gælder visse Volvo On Call-markeder af type A.
Blot kun hvor positionen tillader det i samarbejde med de behørige myndigheder.
Gælder ikke visse Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
•
•
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
Send destinationer til bilens
navigationssystem via Volvo On
Call* servicecenter
Kontakt Volvo On Call servicecenter for at få
destinationer tilsendt direkte til bilens navigationssystem18.
Tryk på ON CALL-knappen i bilens loft for at
få hjælp til fx at finde en restaurant, et hotel, et
værksted, en seværdighed eller en anden
destination. En operatør sender destinationen
til bilen, og destinationen kan tilføjes som delmål eller rejsemål på midterdisplayet.
•
•
•
•
Kundetjeneste via Volvo On Call* (s. 12)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
Du kan bede operatøren på Volvo On Call-servicecenter om flere destinationer samtidig. De
bliver dog sendt til bilen én ad gangen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Assistance ved vejkanten med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
18
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On
Call* (s. 11)
Fjernbetjent startspærre med Volvo On
Call* (s. 12)
Gælder visse markeder og biler med Sensus Navigation*.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
13
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-markeder
Her præsenteres en liste over, hvilke markeder der har Volvo On Call. Alt efter markedstype er ikke alle tjenester tilgængelige. Hvilke
tjenester der er tilgængelige på hvert marked,
angives separat og fremgår af beskrivelsen af
den enkelte tjeneste.
Marked
Markedstype
A
Albanien
X
Australien
X
Belgien
X
Bosnien-Hercegovina
Brasilien
X
X
Bulgarien
X
Cypern
X
Danmark
X
Estland
X
Finland
X
Frankrig
X
Grækenland
Irland
Island
14
B
X
X
X
Marked
Markedstype
A
Marked
B
Markedstype
A
Italien
X
Puerto Rico
Canada
X
Rumænien
Kasakhstan
X
Rusland
Kina
X
Tjekkiet
B
X
X
XA
X
Kosovo
X
Tyskland
X
Kroatien
X
Schweiz
X
Letland
X
Serbien
X
Litauen
X
Slovakiet
X
Slovenien
X
Luxembourg
X
Makedonien
X
Spanien
X
Malta
X
Storbritannien
X
Moldova
X
Sverige
X
X
Sydafrika
X
Montenegro
Holland
X
Tyrkiet
Norge
X
Hviderusland
New Zealand
X
Ukraine
XA
Polen
X
Ungarn
X
Portugal
X
X
X
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Marked
Markedstype
A
USA
X
Østrig
X
A
B
Volvo On Call*-tjenester pr.
marked
Mere information på Volvo Cars
supportside
Her præsenteres for hvilken markedstype
Volvo On Call-tjenesterne er tilgængelige.
Besøg support.volvocars.com for at få mere
information om Volvo On Call-tjenester og
appfunktioner.
Tjenester
Volvo On Call er ikke tilgængelig på Krim-halvøen.
Seneste information
Volvo On Call bliver tilgængeligt endnu flere
steder. For seneste information om, hvor
Volvo On Call findes, se
support.volvocars.com eller kontakt en Volvoforhandler.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
(s. 15)
A
B
Markedstype
A
B
Volvo On Call-app
X
X
Automatisk kollisionsalarm
X
X
Akut hjælp i nødsituationer
X
X
Vejhjælp
X
X
Fjernoplåsning via servicecenter
X
Tyveriadvarsel via servicecenter
X
Sporing af en stjålet bil
X
Fjernbetjent startspærre
XA
Kundetjeneste
X
Send destinationer til navigationssystemet via servicecenter
XA
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
XB
Kun visse Volvo On Call-markeder af type A
Kun visse Volvo On Call-markeder af type B
* Ekstraudstyr/tilbehør.
15
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* dvale og
tilgængelighed
Volvo On Call-systemets funktioner er tilgængelige en vis tid efter at fjernnøglen er fjernet.
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er funktionerne tilgængelige uafbrudt i
fem dage og derefter en gang i timen i de
næste 17 dage. Efter i alt 22 dage vil systemet
være slået fra, indtil bilen er blevet startet19.
ADVARSEL
Systemets tjenester fungerer kun i områder, hvor Volvo On Calls samarbejdspartnere har mobildækning, og på de markeder, hvor Volvo On Call er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning
føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt
befolkede områder.
Volvo On Call* i udlandet
Volvo On Call-tjenesterne kan variere ved
kørsel mellem lande.
Når du trykker på SOS-knappen, kobles du
altid til det Volvo On Call-servicecenter, som
findes på det marked, hvor bilen befinder sig.
Findes der intet Volvo On Call-servicecenter,
kontaktes nærmeste alarmcentral.
Når du trykker på ON CALL-knappen, kobles
du altid til dit hjemlands Volvo On Call-servicecenter.
I lande uden roamingaftale er der dog ingen
Volvo On Call-tjenester tilgængelige.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere
information.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
19
16
Volvo On Call* (s. 4)
Reservebatteri til Volvo On Call* (s. 22)
Volvo On Call*-markeder (s. 14)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 15)
Volvo On Call* i udlandet (s. 16)
Funktionernes tilgængelighed kan variere.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Albanien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Australien
1800 186 586
Ikke relevant
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnien-Hercegovina
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Brasilien
0800 70 775 90
Ikke relevant
Bulgarien
+359 291 146
+359 291 146
Cypern
+357 777 724 33
+357 777 724 33
Danmark
070 21 50 53
+45 702 150 53
Estland
80 07 777
+372 602 23 65
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grækenland
+30 210 9988 199
+30 210 9988 199
Irland
01 637 36 50
+353 1 637 36 50
Island
+354 515 70 00
+354 515 70 00
Italien
02 266 29 271
+39 02 266 29 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kasakhstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
17
VOLVO ON CALL
||
18
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Kina
400 606 1635A
+86 40 606 1635A
Kosovo
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Kroatien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Letland
800 070 77
+371 661 008 21
Litauen
8 800 100 18
+370 521 650 10
Luxemburg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Malta
+356 255 925 64
+356 255 925 64
Moldova
+373 225 789 13
+373 225 789 13
Montenegro
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Holland
020 851 22 78
+31 20 851 22 78
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
New Zealand
09 975 1948
+64 9 975 1948
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+351 219 429 107
Puerto Rico
855 399 4691
+1 855 399 4691
Rumænien
313 200 200
+36 145 844 47
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
VOLVO ON CALL
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Serbien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Slovakiet
+421 258 252 186
+421 258 252 186
Slovenien
+385 162 698 40
+385 162 698 40
Spanien
091 325 55 09
+34 91 325 55 09
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Sverige
020 55 55 66
+46 31 518 335
Sydafrika
0800 698 6586
Ikke relevant
Tjekkiet
+420 800 050 296
+420 296 787 297
Tyrkiet
444 4 858
+90 212 356 13 17
Tyskland
089 208 018 747
+49 89 208 018 747
Hviderusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraine
0800 303 555
+380 444 950 078
Ungarn
06 80 200 269
+36 1 345 17 75
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
A
Telefonnummeret gælder ikke for Informations- og concierge-service eller vejhjælp.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* dvale og tilgængelighed
(s. 16)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
19
VOLVO ON CALL
Prioriter mellem Volvo On Call*
servicecenter og alarmcentral20
OBS
Når kontakt med Volvo On Call-servicecenter prioriteres, overføres mere information
fra bilen, og der kan gives mere omfattende hjælp, end hvis den offentlige alarmcentral er den primære kontakt. Hvis der
ikke kan etableres kontakt med servicecentret, kontakter bilen i stedet den offentlige
alarmcentral.
Vælg, om bilen skal ringe til Volvo On Callservicecenter eller alarmcentralen i en nødsituation.
I biler med Volvo On Call21 er det muligt at
indstille, om bilen skal kontakte Volvo On Call
servicecenter eller den offentlige alarmcentral,
når den automatiske kollisionsalarm udløses
eller ved brug af SOS-knappen.
Hvis den offentlige alarmcentral derimod
prioriteres, og der ikke kan etableres kontakt, gøres der ikke noget forsøg på at i
stedet nå Volvo On Call-servicecenter.
Bilens fabriksindstilling er primært at kontakte
Volvo On Call servicecenter.
For at ændre dette:
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen på
midterdisplayet.
2. Tryk på Kommunikation
Call.
Volvo On
3. Vælg Ring til offentligt callcenter før
Volvo call center, hvis en offentlig alarmcentral skal kontaktes direkte.
20
21
22
20
Relaterede oplysninger
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 7)
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 8)
PIN-kode til Volvo On Call*
PIN-kode anvendes af sikkerhedshensyn til at
identificere, at en person er uddannet til at
udføre Volvo On Call-tjenester i en bestemt
bil.
Den firecifrede PIN-kode genereres automatisk af Volvo On Call-servicecenter eller af en
autoriseret Volvo-forhandler. Koden sendes til
bilejeren og bruges til at identificere personer,
som har ret til at udføre visse Volvo On Calltjenester.
Anvende Volvo On Call PIN-kode
Volvo On Call PIN-koden kræves af sikkerhedsmæssige grunde ved følgende tjenester:
•
Oprettelse af kobling mellem Volvo On
Call-app og din Volvo
•
Fjernoplåsning af din bil via Volvo On Callservicecenter22
•
Når du starter en sporing af stjålet bil via
Volvo On Call-servicecenter22
•
•
Når du opretter nye appbrugere til din bil
Når du afbryder dit Volvo On Call-abonnement via appen, f.eks. ved ejerskifte
Gælder kun S60, S60 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country
Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Glemt eller ønsker at ændre PINkoden
Hvis pinkoden er glemt eller skal skiftes (f.eks.
ved køb af en brugt bil med Volvo On Call)
kontaktes
•
•
Relaterede oplysninger
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo
On Call* (s. 9)
en forhandler eller
•
Volvo On Call-servicecenter22 via ON
CALL-knappen, Volvo On Call-appen eller
et almindeligt telefonopkald.
Komfort og kontrol med Volvo On Callapp (s. 6)
•
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
(s. 21)
Den nye kode sendes til bilejeren.
Forkert PIN-kode er indtastet
gentagne gange i appen
Hvis der angives en forkert PIN-kode 10
gange i træk, vil kontoen blive låst. For at
kunne bruge appen igen skal en ny pinkode
vælges og en ny app-konto oprettes. Benyt
samme fremgangsmåde, som da den tidligere
app-konto blev oprettet.
Forskel mellem Volvo ID-adgangskode
og Volvo On Call-PIN-kode
Adgangskoden til Volvo ID er nødvendig for at
logge på Volvo On Call-appen. PIN-koden for
Volvo On Call er den firecifrede kode, som
benyttes ved ovennævnte tjenester. PINkoden beviser, at brugeren er berettiget.
Købe eller sælge bil med Volvo On
Call*
Ved ejerskifte er det vigtigt at afslutte Volvo
On Call-tjenesten.
Afmelde Volvo On Call-tjeneste
Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte for
at afmelde tjenesten. Forhandleren annullerer
abonnementet og sletter tjenestehistorikken.
Tjenesten kan også afsluttes med Volvo On
Call-appen.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger og brugerdata i bilen til de
oprindelige fabriksindstillinger. Dette gøres via
indstillingsmenuen på midterdisplayet.
Ejeren skal ikke ændre eller slette sit Volvo ID,
når bilen sælges. Volvo ID er personligt. Derimod skal bilejerskabet samt koblingen mellem
Volvo On Call-app og bilen afsluttes.
Ejerskifte ved skift af land
Når en bil købes og importeres til et andet
land, skal ejeren sørge for at besøge en forhandler i det land, hvor bilen købes. Denne
skal så slette alle kundedata i sine systemer. I
det land, hvortil bilen importeres, skal ejeren
kontakte en forhandler for at få hjælp med at
starte Volvo On Call-tjenesten.
Starte Volvo On Call-tjeneste
Ved køb af en brugt bil med Volvo On Call:
22
}}
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
21
VOLVO ON CALL
||
Den nye ejer kontakter Volvo-forhandleren, der
overdrager den resterende tid af abonnementet til den nye ejer. Hvis det ikke allerede er
gjort, sletter forhandleren den tidligere ejers
information. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er opdaterede, for at Volvo On Call skal
fungere, og at den tidligere ejer ikke skal have
adgang til at udføre Volvo On Call-tjenester i
bilen.
Reservebatteri til Volvo On Call*
Volvo-forhandler oplyser den nye ejer om status for bilens Volvo On Call-abonnement. Den
nye ejer får en personlig firecifret PIN-kode,
som kræves for at identificere sig som ejer
(eller anden berettiget person) og få adgang til
visse tjenester. Hvis ejeren ikke allerede har et
Volvo ID, skal det oprettes for derefter at sammenkoble Volvo On Call-app med bilen.
Hvis meddelelsen bliver stående, bør et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.
Relaterede oplysninger
22
•
Komfort og kontrol med Volvo On Callapp (s. 6)
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 20)
Hvis hovedbatteriet løber tør for strøm,
anvendes Volvo On Calls reservebatteri som
backup-batteri, for at systemet fremdeles kan
benyttes.
Reservebatteriet har begrænset levetid. Når
batteriet trænger til service eller udskiftning,
fremkommer en meddelelse, Volvo On Call
Service påkrævet, på førerdisplayet.
Relaterede oplysninger
•
Volvo On Call* (s. 4)
Personoplysninger og Volvo On
Call*
Personoplysninger som behandles i forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.
Volvo Car Corporation er ansvarlig for de personoplysninger, som behandles i forbindelse
med tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse med god skik og gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo Cars og
Volvos samarbejdspartnere både inden for og
uden for EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
De personoplysninger, som behandles i forbindelse med Volvo On Call består hovedsageligt
af følgende tre kategorier.
•
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i forbindelse med aktivering af Volvo
On Call og ved anden kontakt med Volvo
Cars, f.eks. navn, adresse, telefonnummer,
type tjeneste og tjenestens varighed.
•
Når der indtræffer en bestemt begivenhed,
som er omfattet af Volvo On Call, sendes
oplysninger automatisk fra bilen. En sådan
meddelelse indeholder bilens identifikation
(VIN), det tidspunkt hvor tjenesten blev
brugt, tjenestetype, om airbags er blevet
udløst, om selestrammere er blevet udløst,
aktuel brændstofmængde, aktuel tempe-
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
ratur i og uden for bilen, om døre og ruder
er låst eller åbne og bilens seks seneste
positioner.
•
Andre oplysninger, som kan forbindes til
kunden, er telefonsamtaler med personer i
bilen, det servicecenter som leverede tjenesten, og servicecentermedarbejderens
bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo Cars og må kun
behandle personoplysninger i det omfang, det
er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle
underleverandører er bundet af kontrakter,
som pålægger dem tavshedspligt og at
behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at levere
Volvo On Call-tjenesten, gemmes i løbet af
kontraktperioden, og derefter så længe det er
nødvendigt, for at Volvo Cars kan udføre sine
forpligtelser i henhold til love og administrative
bestemmelser. Oplysninger, som genereres
ved begivenheder, der er omfattet af Volvo On
Call, slettes 100 dage efter, at begivenheden
har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte
oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift over de personoplysninger, der behandles. Kontakt Volvos kundeservice for at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om
registerudskrift skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse og kundenummer.
Anmodninger skal sendes til Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090,
HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette
dokument, giver brugeren samtykke til den
behandling af personoplysninger, som foregår
i forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
Volvo On Call* (s. 4)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
23
TP 30155 (Danish), AT 1917, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising