Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2015 Early Sensus Infotainment

Volvo S60 2015 Early Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i
din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine
passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør
dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
01 Indledning
02 MY CAR
Indledning................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Information på internet................................ 8
MY CAR....................................................
MY CAR - stier..........................................
MY CAR - menupunkter............................
MY CAR - Bilindstillinger...........................
MY CAR - førerstøttesystemer..................
MY CAR - systemindstillinger...................
MY CAR - klimaindstillinger......................
MY CAR - information...............................
03 Lyd og medier
10
11
11
13
15
16
17
17
Lyd og medier...........................................
Lyd og medier - oversigt...........................
Lyd og medier - betjene systemet............
Bageste kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*..................................................
Favoritter...................................................
Gemme som favorit..................................
Lyd og medier - lydindstillinger.................
Lyd og medier - generelle lydindstillinger.
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger.............................................................
Indstilling af equalizer...............................
Indstilling af lydprofil.................................
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation............................................................
Radio.........................................................
Stationssøgning........................................
Automatisk stationssøgning......................
Liste over radiostationer*..........................
Manuel stationssøgning............................
Radiostationer som forudindstillinger.......
RDS-funktioner.........................................
Alarm ved ulykker og katastrofer..............
Trafikinformation (TP)................................
01 02 03
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
20
21
25
25
26
26
27
28
28
28
29
29
30
30
30
31
32
33
33
34
Indhold
Enhanced Other Networks (EON).............
Nyhedsudsendelser..................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
Søge efter radioprogramtyper (PTY).........
Vise radioprogramtyper (PTY)...................
Lydstyrkekontrol for afbrydende radioprogramtyper (PTY)...................................
Radiotekst.................................................
Automatisk frekvensopdatering (AF).........
Regionale radioprogrammer (REG)...........
Skanne radiofrekvensbånd.......................
Nulstilling af RDS-funktioner.....................
Digitalradio (DAB)*....................................
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)...........................................................
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble).
DAB til DAB-link........................................
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd...........
Digitalradio (DAB)* - underkanal...............
Digitalradio (DAB)* – nulstilling..................
Medieafspiller............................................
CD/DVD*...................................................
Afspilning og navigering af CD-/DVD*......
34
34
35
35
36
Afspilning og navigering af brændte
diske med lyd-/videofiler*.........................
Hurtigspoling.............................................
Scanne diskspor eller lydfil.......................
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler........................................................
Afspilning og navigering på
DVD*-videoer............................................
Kameravinkel ved afspilning af
DVD*-videoer............................................
42
43
43
Skifte til en anden Bluetooth®-enhed*...... 54
Frakoble Bluetooth®-enhed*..................... 54
Fjerne Bluetooth®-enhed*......................... 55
Bluetooth® handsfree telefon*.................. 55
03 03 03
36
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
DivX® Video On Demand*.........................
Billedindstillinger*......................................
Medieafspilleren - kompatible filformater.
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang.
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/
USB*-indgang...........................................
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*.........................................................
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde...........................................................
44
44
45
45
46
46
47
49
49
50
Media Bluetooth®* ................................... 51
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed*....................................................... 52
Registrering af Bluetooth®-enhed*............ 52
Automatisk tilslutning af Bluetooth®enhed*....................................................... 53
Bluetooth® handsfree telefon* – oversigt.. 56
Opkaldshåndtering*.................................. 57
Bluetooth® handsfree telefon* - lydindstillinger......................................................... 58
Bluetooth®* versionsinformation...............
Telefonbog*...............................................
Telefonbog* – hurtigsøgning efter kontakter.........................................................
Telefonbog* – tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen.........................................
Telefonbog* - søge efter kontakter...........
Telefonbog* – ny kontakt..........................
Telefonbog* – hurtigopkaldsnummer........
Telefonbog* – modtag vCard....................
Telefonbog* – hukommelsesstatus...........
Telefonbog* – rydde..................................
TV*.............................................................
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler.....................................
Tv* - styring af kanaler..............................
58
59
59
60
60
61
62
63
63
63
64
65
66
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
04 Alfabetisk stikordsregister
Information om det aktuelle tv*-program..
Tekst-tv*....................................................
Modtagelse af tv*-kanal går tabt...............
Fjernbetjening*..........................................
Fjernbetjening* - funktioner.......................
Fjernbetjening* - batteriudskiftning...........
Lyd og medier - menuoversigt..................
Menuoversigt - AM...................................
Menuoversigt - FM....................................
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*...........
Menuoversigt - CD Audio.........................
Menuoversigt – CD/DVD* Data.................
Menuoversigt – DVD*-Video.....................
67
67
67
68
69
70
70
71
71
72
72
73
73
Alfabetisk stikordsregister........................ 88
03 04
Menuoversigt – iPod®*.............................. 74
Menuoversigt - USB*................................ 74
Menuoversigt - Medier Bluetooth®*.......... 75
Menuoversigt - AUX.................................. 76
Menuoversigt – Bluetooth® handsfree*.....
Menuoversigt - Tv*....................................
Licenser.....................................................
Typegodkendelse......................................
4
76
77
78
80
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
5
INDLEDNING
01 Indledning
Indledning
Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For
svar på yderligere spørgsmål anbefales det at
kontakte en forhandler eller repræsentant for
Volvo Car Corporation.
01
Volvo Sensus
OBS
Instruktionsvejledningen kan hentes som
en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se
www.volvocars.com.
Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvooplevelse. Det er Sensus, der giver information, underholdning og funktioner, som forenkler dit ejerskab.
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation
mellem de forskellige afsnit.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er
ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Når du sidder i din bil, vil du have kontrol, og i
dagens forbundne verden også information,
kommunikation og underholdning, når det
passer dig. Sensus omfatter alle vores løsninger, som giver mulighed for forbindelse* til
omverdenen, og giver dig samtidig intuitiv
kontrol over bilens mange muligheder.
Volvo Sensus samler og præsenterer mange
funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan
bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk
brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages
i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner aktiveres eller deaktiveres, og der kan
foretages mange forskellige indstillinger.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
01 Indledning
||
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen,
f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk
blæserhastighed, indstilling af uret osv.
01
cering varierer afhængigt af det valgte udstyr og
markedet.
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA,
*, NAV* og CAM* kan andre kilder,
TEL*,
systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigation*
og parkeringskamera*.
For mere information om alle funktioner/
systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.
Oversigt
Navigation* – NAV, se separat tillæg
(Sensus Navigation).
Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se
de respektive afsnit i dette tillæg.
Funktionsindstillinger – MY CAR, se MY
CAR (s. 10).
8
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på My Volvo web, som er en personlig webside for dig og din bil.
Internetforbundet bil –
*, se de respektive afsnit i dette tillæg1.
Klimaanlæg, se Instruktionsvejledning.
Parkeringskamera - CAM*, se Instruktionsvejledning.
Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knapparnas pla-
1
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
Information kun tilgængelig, hvis bilen er udstyret med denne funktion.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
QR-kode
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram (app)
til mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos f.eks. App Store, Windows Phone
eller Google Play.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
og knapparnas placering varierer afhængigt af
det valgte udstyr og markedet.
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. City
Safety™, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.
MY CAR - åbner menusystemet MY CAR.
OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at
vælge/afkrydse det fremhævede menupunkt eller gemme den valgte funktion i
hukommelsen.
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri
- udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
TUNE - drej knappen på midterkonsollen
eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned
blandt menupunkter.
Betjening
Navigering i menuerne sker med knapper på
midterkonsollen eller med rattets højre tastatur*.
EXIT
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren
befinder sig ved et kort tryk på EXIT, og på
hvilket menuniveau, kan noget af følgende
ske:
•
•
•
•
•
Kontrolpanel i midterkonsol og knapper på rattet.
Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner
10
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Et langt tryk på EXIT fører til normal visning
for MY CAR, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen).
02 MY CAR
MY CAR - stier
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. indstilling af
uret, sidespejle og låse.
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display. Stier til
menusystemets funktioner er angivet i formen:
Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes
førerdør, så alle.
Hvis
Her er et eksempel på, hvordan en funktion
kan anvendes på og justeres med tastaturet
på rattet:
6. Gå mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle, og tryk på fingerhjulet –
punktet vælges.
7. Afslut programmeringen ved at gå tilbage
fra menuerne trin for trin med korte tryk
på EXIT, eller med et enkelt langt tryk.
Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 10): OK/MENU, EXIT
og TUNE-knappen.
MY CAR - menupunkter
MY CAR er en menukilde , hvor mange af
bilens funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.
Under menukilde MY CAR er der følgende
punkter:
02
• Min S601
• Turstatistik2
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
2. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet, og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet en undermenu åbnes.
4. Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
5. Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet
- der åbnes en undermenu med funktioner, som kan vælges.
1
2
Afhængigt af bilmodel.
Gælder V60 Plug-in Hybrid.
}}
11
02 MY CAR
||
• DRIVe3/Hybrid2
• Hjælpesystemer
• Indstillinger
02
Min S601
MY CAR
Min
S601
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres
her.
Kørselsstatistik2
MY CAR
Turstatistik
Skærmen viser historik som et søjlediagram
over gennemsnitligt forbrug af el og brændstof.
MY CAR
DRIVe
Her beskrives blandt andet dele af Volvos
koncept DRIVe. Vælg mellem følgende punkter:
• Start/Stop
Skærmen viser, hvilken motor der kører
bilen, og hvordan drivkraften forløber.
• Køremodi
Bilens forskellige køretilstande forklares.
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
Førerstøttesystemer
Hjælpesystemer
Skærmen viser den samlede aktuelle status
for bilens førerstøttesystemer.
Indstillinger
MY CAR
Indstillinger
Sådan er menuerne opbygget:
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
12
Menuniveau 2
Menuniveau 3
• Power flow
Her er der oplysninger om funktionen
Start/Stop.
3
2
1
Menuniveau 1
Hybrid
Her er der oplysninger om bilens drivsystem.
Vælg mellem følgende punkter:
MY CAR
DRIVe3
MY CAR
Hybrid2
Gælder V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 og V70/XC70.
Gælder V60 Plug-in Hybrid.
Afhængigt af bilmodel.
Menuniveau 4
Her vises de fire første menuniveauer under
Indstillinger. Nogle funktioner er standard,
andre er valgfri - udbuddet varierer også
afhængigt af markedet.
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/On
eller deaktiveret/Off, vises et felt:
On: Markeret felt.
Off: Tomt felt.
•
Vælg On/Off med OK - gå derefter tilbage ud af menuen med EXIT.
02 MY CAR
Menuer under Indstillinger
• Bilindstillinger, se MY CAR - Bilindstillinger (s. 13)
• Driving Support-systemer, se MY CAR
- førerstøttesystemer (s. 15)
• Systemoptioner, se MY CAR - systemindstillinger (s. 16)
• Audio indstillinger, se Lyd og medier generelle lydindstillinger (s. 27)
• Klimaindstillinger, se MY CAR - klimaindstillinger (s. 17)
• Favoritter (FAV) - tildel en almindeligt
anvendt funktion MY CAR til FAV-knappen, se Favoritter (s. 25)
• Volvo On Call, beskrives i en separat
bog.
• Information, se MY CAR - information
(s. 17)
MY CAR - Bilindstillinger
Menupunktet bilindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer mange af bilens funktioner,
f.eks. bilnøglehukommelse og låseindstillinger
for døre.
Bilindstillinger
MY CAR (s. 10)
MY CAR - stier (s. 11)
On
Off
02
Nedsat beskyttelse
Engangsaktivering
Nøglehukommelse
On
Forespørg ved udstigning
Indstilling for udvendigt spejl
Off
Klap spejl ind
Indstillinger for lås
Automatisk dørlåsning
On
Off
Relaterede oplysninger
•
•
Akustisk signal
Døre åbnes
Vip venstre spejl
Vip højre spejl
Lysindstillinger
Indvendig belysning
Gulvbelysning
Alle døre
Stemningslys
Hvis førerdør, så alle
Stemningslys: Farver
Nøglefri indstigning
Lyssignal dørlåsning
Alle døre
On
Vilkårlig dør
Off
Døre på samme side
Begge fordøre
}}
13
02 MY CAR
||
Lyssignal for døråbning
02
Midlertidig venstretrafik
On
On
Off
Off
eller
Auto. belysning (tid)
Off
On
Off
60 sek.
90 sek.
Aktivt kurvelys
On
Home Safe-lys (tid)
Off
Off
30 sek.
60 sek.
Ekstra lygter
On
90 sek.
Triple Turn-signal
Off
System for dæktryk
On
Advarsel hvis dæktryk er for lavt
Off
Kalibrér dæktryk
Servokraft
Lav
Middel
Høj
14
On
Off
Reset bilindstillinger
Midlertidig højretrafik
30 sek.
Hastighed på infotainm. displ.
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage
til de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
02 MY CAR
MY CAR - førerstøttesystemer
Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.
On ved start
Hastighedsadvarsel
On
On
Off
Off
Driving Support-systemer
Højere følsomhed
Kollisionsadvarsel
On
On
On
Off
Off
Off
Vognbaneassistent
Advarselsafstand
Lang
City Safety
On
Off
Vognbaneassistent
On
Normal
BLIS
Off
Kort
02
DSTC
On
Off
Advarselstone
Assistance (optioner)
Fuld funktion
On
Off
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
On
Off
Afstandsadvarsel
Kun vibrationssignal
On
Kun rat-assistance
Off
Information om vejskilte
Driver Alert
On
On
Off
Off
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
15
02 MY CAR
MY CAR - systemindstillinger
02
Menupunktet systemindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid
og sprog.
Vis hjælpetekst
On
Off
Systemoptioner
Forklarende tekst til skærmens aktuelle
indhold vises, hvis dette punkt er markeret.
Tid
Afst.- o. brændstofenhed
Her justeres kombiinstrumentets ur.
MPG (UK)
Tidsformat
MPG (US)
12h
km/l
24h
l/100km
Pauseskærm
On
Off
Skærmens aktuelle indhold slukkes efter
en periode uden aktivitet og erstattes af en
tom skærm, hvis dette punkt markeres.
Temperaturenhed
Celsius
Fahrenheit
Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.
Lydstyrkeniveauer
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage,
hvis der røres ved en af skærmens knapper.
Lydstyrke for p-hjælp (front)
Sprog
Lydstyrke for ringetone
Vælg sprog for menutekster.
Lydstyrke for p-hjælp (bag)
Reset systemoptioner
Alle menuer i Systemoptioner stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
16
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
02 MY CAR
MY CAR - klimaindstillinger
Menupunktet klimaindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
justering af blæser og recirkulation.
Kvalitetssystem for indeluften
On
Off
MY CAR - information
Menupunktet Information i menukilden MY
CAR håndterer funktioner som f.eks. Antal
nøgler og VIN-nummer.
Klimaindstillinger
Reset klimaindstillinger
Information
Auto. justering af blæser
Alle menuer i Klimaindstillinger stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Antal nøgler
Normal
Høj
Lav
Timer til recirkuleret luft
On
Off
Automatisk afrimning af bagrude
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
02
VIN-nummer
DivX® VOD-kode
Bluetooth-version i bilen
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
On
Off
Auto start ratvarme
On
Off
Auto start sædevarme førersæde
On
Off
17
LYD OG MEDIER
03 Lyd og medier
Lyd og medier
•
•
•
•
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Lyd- og mediesystemet består af radio
(s. 29), medieafspiller (s. 41), TV* (s. 64)
og mulighed for at kommunikere med mobiltelefon* (s. 55) . Oplysninger præsenteres
på en 5"*-skærm på midterkonsollens overdel.
Funktioner kan betjenes via knapper på rattet,
på midterkonsollen under skærmen eller via
en fjernbetjening* (s. 68) .
Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk,
næste gang nøglen sættes i nøgleposition I
eller højere, og fortsætter med den samme
kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev
slukket (førerdøren skal være lukket for biler
med Keyless-system*).
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 26)
Billedindstillinger* (s. 46)
Favoritter (s. 25)
03
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic og dobbelt-Dsymbolet er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ*
Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15
minutter ad gangen, uden at fjernbetjeningen
sidder i tændingslåsen, ved at trykke på Til/
Fra-knappen.
Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er
startet.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
Infotainmentsystemet bruges, når motoren
er slukket. Derved undgås unødig afladning af batteriet.
Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i
udviklingen og forbedringen af lyden for at
sikre en lydoplevelse i verdensklasse.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - oversigt (s. 20)
Lyd og medier - betjene systemet
(s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
03 Lyd og medier
Lyd og medier - oversigt
Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige dele.
03
AUX - og USB*-indgange til eksterne lydkilder (s. 47) (f.eks. iPod®).
Knapper på rat*.
Kontrolpanel i midterkonsol.
5"-skærm.
Bageste kontrolpanel (s. 25) med
hovedtelefontilslutning*.
A/V-AUX-indgang*.
Relaterede oplysninger
•
•
20
Lyd og medier (s. 19)
Lyd og medier - betjene systemet
(s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
Lyd og medier - betjene systemet
langt tryk hurtigspoler man diskspor eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet.
Informationen præsenteres på skærmen i
midterkonsollens overdel.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere
information, se generelle lydindstillinger
(s. 27) .
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
ON/OFF/MUTE - kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen
slukkes) lukker af. Bemærk, at hele Sensus-systemet (inkl. navigation-* og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidigt.
Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) eller
få lyden igen, hvis den har været slået fra.
03
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest
aktive kilde vises (f.eks. FM1). Hvis man
er i RADIO eller MEDIA og trykker på
hovedkildeknappen, ses en kildevisning.
Hvis man er i TEL* eller NAV* og trykker
på hovedkildeknappen, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.
Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter
man blandt diskspor, forudindstillede
radiostationer1 eller kapitler2. Med et
1
2
Udkast af disk.
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet
eller knappen i midterkonsollen for at
Gælder ikke DAB.
Gælder kun DVD'er.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
03 Lyd og medier
||
03
acceptere valg i menuer. Hvis man står i
normal visning og trykker på OK/MENU,
vises en menu for den valgte kilde (f.eks.
RADIO eller MEDIA). Der vises en pil til
højre i skærmen, når der er underliggende
menuer.
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på
skærmen, skal du trykke på INFO-knappen for at se den resterende information.
TUNE - drej fingerhjulet på rattet eller
knappen i midterkonsollen for at veksle
blandt diskspor/mapper, radio- og tv*stationer, telefonkontakter*, eller navigere
blandt valgene på skærmen.
FAV - hurtigvalg til en favoritindstilling.
Knappen kan programmeres til en almindeligt anvendt funktion (f.eks. FM), AUX).
For mere information, se favoritter
(s. 25).
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et langt tryk fører til normal
visning, eller hvis man er i normal visning,
til det højeste menuniveau (hovedkildevisning), hvorfra man når de samme
hovedkildeknapper, der findes i midterkonsollen (6).
22
Forvalgsknapper, indtastning af tal og
bogstaver.
MUTE – tryk for at slå radio-/medielyden
fra eller få lyden igen, hvis den har været
slået fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
Menubetjening
03
Eksemplet viser navigationen til forskellige funktioner, når der afspilles en disk. (1) Hovedkildeknap, (2) Normal visning, (3) Genvejs-/Kildemenu, (4) Hurtigmenu,
(5) Kildemenu.
}}
23
03 Lyd og medier
||
Hovedkildeknap – tryk for at skifte
hovedkilde eller vise Genvejs-/Kildemenu
for den aktive kilde.
Normal visning - normal indstilling for kilden.
Genvejs-/Kildemenu - viser almindeligt
anvendte menupunkter i hovedkilderne,
f.eks. TEL og MEDIA (tilgængelig via tryk
på den aktive kildes hovedkildeknap (1)).
03
Hurtigmenu - hurtig indstilling når TUNE
drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
Kildemenu – ved menubetjening (nås via
tryk på OK/MENU).
Udseendet afhænger af kilden, udstyret i
bilen, indstillinger m.m.
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (RADIO, MEDIA, TEL). For at
navigere i kildens menuer skal du bruge
knapperne TUNE, OK/MENU, EXIT eller
hovedkildeknappen (1).
For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier
- menuoversigt (s. 70).
Relaterede oplysninger
•
24
Lyd og medier (s. 19)
03 Lyd og medier
Bageste kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
Det er muligt at tilslutte hovedtelefoner og
lytte til separate medier, som vælges med
kontrolpanelet bagi.
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16-32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Aktivere/deaktivere
Favoritter
Kontrolpanelet aktiveres med MODE. Deaktivering kan ske med et langt tryk på MODE
eller ved at bilen standses.
Gem (s. 26) ofte anvendte funktioner som
favoritter. Mulige funktioner, der kan gemmes,
er inden for radio, medier, bakkamera og
menukilden MY CAR, hvor mange af bilens
funktioner håndteres, f.eks. indstilling af uret,
sidespejle og låse. Funktionen kan derefter
nemt nås ved at trykke på FAV-knappen.
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Tryk på (2) veksler blandt spor/lydfiler eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
03
Begrænsninger
Den lydkilde (f.eks. FM1, AM, Disk), der
afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra kontrolpanelet bagi.
For at kunne vælge en lydkilde med MODE
og lytte til den, skal lydkilden være tilsluttet
og til stede i bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
VOLUME – Lydstyrke, venstre hhv. højre.
Bevægelse/søgning fremad og bagud.
MODE – Vælg mellem AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Disk, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* og Til/Fra. Læs om
tilslutning via AUX eller USB* (s. 49)
eller via Bluetooth® (s. 52).
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm).
3
Lyd og medier (s. 19)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
FAV-knappen kan bruges til at gemme funktioner, der bruges ofte, så funktionen nemt kan
startes ved at trykke på FAV. Du kan vælge
en favorit (f.eks. Equalizer) til hver funktion
som følger:
I RADIO-indstilling:
•
•
•
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
25
03 Lyd og medier
||
I MEDIA-indstilling:
03
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Du kan også vælge og gemme en favorit for
MY CAR, CAM* og NAV*. Favoritter kan også
vælges og gemmes under MY CAR.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier (s. 19)
MY CAR (s. 10)
Gemme som favorit
Lyd og medier - lydindstillinger
Gem ofte anvendte funktioner som favoritter
(s. 25). Funktionen kan derefter startes ved at
trykke på FAV-knappen (s. 21).
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse, men kan tilpasses efter til behov.
For at gemme en funktion som favorit:
1. Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA).
2. Vælg et frekvensbånd eller kilde (FM1,
Disk osv.).
3. Tryk på FAV-knappen og hold, indtil
"favorit-menuen" vises.
4. Drej TUNE for at vælge et punkt fra listen,
og tryk på OK/MENU for at gemme.
> Når hovedkilden (f.eks. RADIO,
MEDIA) er aktiveret, er den gemte
funktion tilgængelig med et kort tryk på
FAV.
Relaterede oplysninger
•
•
4
26
Lyd og medier (s. 19)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 13)
Gælder visse motorer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indstilling for optimal lydgengivelse
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der
tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
Aktiv støjreduktion4
Bilen er udstyret med en funktion til aktiv støjreduktion, der dæmper motorstøj i kabinen
ved hjælp af audiosystemet. Mikrofoner i
bilens tag opfatter forstyrrende lyd, og audiosystemet sender antistøj for at dæmpe støjen.
03 Lyd og medier
Lyd og medier - generelle
lydindstillinger
• Center-effekt DPL II/3-kanals
Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.
• DPL II-surround5 - Niveau for surround.
Tryk på SOUND-knappen (s. 21) for at
komme til menuen for lydindstillinger (Bas,
Diskant osv.). Gå videre med SOUND eller
OK/MENU til dit valg (f.eks. Diskant).
•
•
•
surround* - Lydstyrke for centerhøjttaler.
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
gem indstillingen med OK/MENU.
Mikrofon i bilens tag - placering og antal kan variere afhængigt af bilmodel.
OBS
Bilens mikrofoner må ikke tildækkes, da
det kan forårsage en dundrende lyd fra
audiosystemet.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 27)
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 28)
•
Indstilling af lydprofil (s. 28)
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 26)
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 28)
03
Fortsæt med at trykke på SOUND eller OK/
MENU for at komme til de øvrige punkter:
• Surround* - Kan indstilles til Til/Fra. Når
Til er valgt, vælger systemet indstillingen
for optimal lydgengivelse. Normalt er
dette DPLII, og
vises så på skærmen. Hvis indspilningen er lavet med
Dolby Digital-teknologi vil afspilningen
ske med denne indstilling. Så vises
på skærmen. Når Fra er valgt, fås
tre-kanals stereo.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer* - Niveau for bashøjttaler.
5
Kun når Surround er aktiveret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
27
03 Lyd og medier
Lyd og medier - avancerede
lydindstillinger
Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt
efter dine behov.
Følgende funktioner kan tilpasses:
03
•
•
•
•
Indstilling af equalizer (s. 28)
Indstilling af lydprofil (s. 28)
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation (s. 29)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 50)
Relaterede oplysninger
•
•
28
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 26)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 27)
Indstilling af equalizer
Indstilling af lydprofil
Indstil equalizer* og tilpas lydniveauet separat
for forskellige radiofrekvensbånd eller tv.
Indstil lydprofilen* og optimer lydoplevelsen
alt efter dine behov.
1. Tryk på OK/MENU i mediekildens normale visning for at komme til Audio
indstillinger, og vælg Equalizer.
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Hvis der er
passagerer på både for- og bagsæde anbefales valget: begge forsæder. Punkterne nås
ved i mediekildens normale visning at trykke
på OK/MENU, og vælge Audio indstillinger
Lydscene.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje på
TUNE, og bekræft med OK/MENU. Fortsæt på samme måde med de andre frekvensbånd, du ønsker at ændre.
4. Når du er færdig med lydindstilling, skal
du trykke på EXIT for at bekræfte og
komme tilbage til normal visning.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 28)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 26)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
03 Lyd og medier
Indstilling af lydstyrke og
støjkompensation
Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i
kabinen.
Radio
Digitalradio* (DAB)
AM-6
Det er muligt at lytte til
og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB)* (s. 38).
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel, høj eller slået fra.
Vælg niveau ved i mediekildens normale visning at trykke påOK/MENU, og derefter
vælge Audio indstillinger
Lydstyrkeudligning.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 28)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Knapper for radiofunktioner.
For betjening af radioen, se Betjene systemet
(s. 21).
AM7/FM-radio
•
•
•
•
•
•
6
7
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 39)
•
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 39)
•
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 32)
•
•
•
•
•
Skanne radiofrekvensbånd (s. 37)
•
•
03
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Radiotekst (s. 36)
DAB til DAB-link (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd
(s. 40)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 40)
Digitalradio (DAB)* – nulstilling (s. 40)
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Stationssøgning (s. 30)
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 32)
Skanne radiofrekvensbånd (s. 37)
RDS-funktioner (s. 33)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Radiotekst (s. 36)
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
29
03 Lyd og medier
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Liste over radiostationer*
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer* (s. 30) med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket.
Det er muligt at aktivere en automatisk
(s. 30)- eller manuel (s. 31) stationssøgning.
Søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis
signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver
dig mulighed for at finde en station, når du
kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.
OBS
03
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at senderen er langt væk. Dækningen
kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
1. Tryk på RADIO, drej TUNE indtil det
ønskede frekvensbånd (f.eks. FM1) vises,
tryk på OK/MENU.
2. Hold ned på
/
på midterkonsollen (eller på knapperne* på rattet).
Radioen søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 30)
Manuel stationssøgning (s. 31)
Relaterede oplysninger
•
30
Radio (s. 29)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at gå til listen og vælge en station:
1. Vælg det ønskede frekvensbånd (f.eks.
FM1).
2. Drej TUNE et trin i en af retningerne. Så
vises listen over alle stationer i området.
Den nuværende indstillede station fremhæves med forstørret tekst på listen.
3. Drej igen TUNE i en af retningerne for at
vælge en station på listen.
4. Bekræft dit valg med OK/MENU.
03 Lyd og medier
OBS
•
Listen viser kun frekvenser for stationer, der modtages i øjeblikket, ikke en
komplet liste over alle radiofrekvenser
på det valgte frekvensbånd.
•
Hvis signalet fra den station, der modtages i øjeblikket, er svagt, kan det forhindre radioen i at opdatere stationslisten. Hvis det sker, skal du trykke på
knappen INFO (mens stationslisten
vises på skærmen) for at skifte til
manuel stationssøgning, og stille ind
på en frekvens. Hvis stationslisten ikke
længere vises, skal du dreje TUNE et
trin i en af retningerne for at vise listen
igen, og trykke på INFO for at skifte.
Listen forsvinder fra skærmen efter et par
sekunder.
Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du
dreje TUNE et trin i en af retningerne og
trykke på knappen INFO i midterkonsollen for
at skifte til manuel stationssøgning (s. 31)
(eller for at gå tilbage fra manuel stationssøgning til funktionen for Stationsliste).
Manuel stationssøgning
OBS
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer* (s. 30) , men det er muligt at udføre
en radiostationssøgning manuelt.
Fra fabrikken er det forudindstillet, at
radioen automatisk søger efter stationer i
det område, du kører i (se afsnittet "Radiostationsliste").
Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen
viser stationslisten over de kraftigste stationer
i området, når du drejer TUNE. Når listen over
radiostationer vises, skal du trykke på INFO i
midterkonsollen for at skifte til manuel stationssøgning. Det giver dig mulighed for at
vælge en frekvens fra listen over alle tilgængelige radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd. Hvis du med andre ord i manuel søgning drejer TUNE et trin, ændres frekvensen
fra f.eks. 93,3 til 93,4 MHz osv.
Men hvis du har skiftet over til manuel stationssøgning (ved at trykke på knappen
INFO på midterkonsollen, da stationslisten
blev vist), så er radioen stadig i funktionen
for manuel stationssøgning, næste gang
du tænder for radioen. For at skifte tilbage
til funktionen "Radiostationsliste" skal du
dreje TUNE et trin (for at vise den komplette liste over stationer), og trykke på
knappen INFO.
Bemærk, at hvis du trykker på INFO, når
stationslisten ikke vises, aktiveres INFO.
For mere information om denne funktion,
se Lyd og medier - betjene systemet
(s. 21).
For at vælge en station manuelt:
1. Tryk på RADIO-knappen, drej TUNE indtil det ønskede frekvensbånd (f.eks. FM1)
vises, tryk på OK/MENU.
2. Drej TUNE for at vælge en frekvens.
03
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 30)
Automatisk stationssøgning (s. 30)
Relaterede oplysninger
•
Stationssøgning (s. 30)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
31
03 Lyd og medier
Radiostationer som forudindstillinger
Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt
gemmes som forudindstillinger, så de kan
aktiveres.
visning trykke på OK/MENU, og vælge Vis
forhåndsindstillet station.
FM-radio
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. FM1).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
03
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen*. For at aktivere/deaktivere
funktionen skal du i DAB-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge Vis
forhåndsindstillet station.
1. Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 30).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde
i et par sekunder, lyden forsvinder i dette
tidsrum og kommer igen, når stationen er
gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.
Forvalgsknapper.
AM/FM-radio
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. FM1).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
1. Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 30).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde
i et par sekunder, lyden forsvinder i dette
tidsrum og kommer igen, når stationen er
gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen*. For at aktivere/deaktivere
funktionen skal du i AM/FM-kildens normale
32
forvalget bliver den kanal, der indeholdt
underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke
afhængigt af kanallisten.
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen*. For at aktivere/deaktivere
funktionen skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge Vis
forhåndsindstillet station.
Digitalradio* (DAB)
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. DAB
har 2 lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. Lagring af forvalg foretages med et langt tryk på
den ønskede forvalgsknap, for mere information se FM-radio ovenfor. De gemte forvalg
vælges med forvalgsknapperne.
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 30)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
03 Lyd og medier
RDS-funktioner
Med RDS kan radioen automatisk skifte til den
stærkeste station. RDS giver mulighed for at
få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter
bestemte programtyper (PTY).
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dens funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forudindstillet
lydstyrke (s. 36). Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
gramtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. For yderligere
indstillinger af programafbrydelse (EON
Distant og EON Local), se EON (s. 34).
Tryk på EXIT for at vende tilbage til den
afbrudte lydkilde, tryk på OK/MENU for at
fjerne meddelelsen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 33)
Trafikinformation (TP) (s. 34)
Alarm ved ulykker og katastrofer
Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer.
Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når
en alarmmeddelelse udsendes.
Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller
deaktiveres.
Relaterede oplysninger
•
03
RDS-funktioner (s. 33)
Enhanced Other Networks (EON) (s. 34)
Nyhedsudsendelser (s. 34)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Radiotekst (s. 36)
Automatisk frekvensopdatering (AF)
(s. 37)
•
Regionale radioprogrammer (REG)
(s. 37)
•
Nulstilling af RDS-funktioner (s. 38)
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og pro-
33
03 Lyd og medier
03
Trafikinformation (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Nyhedsudsendelser
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
EON kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret.
Hvis den indstillede station kan sende trafikinformation, vises dette ved, at TP lyser
stærkt på skærmen, ellers vil TP være grå.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge TP.
TP fra den valgte station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den valgte station eller alle stationer i
RDS-netværket.
–
For at ændre skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Udvidede indstillinger Indstil
TP-favorit.
Relaterede oplysninger
•
8
34
RDS-funktioner (s. 33)
Fabriksindstillinger.
–
For at aktivere/deaktivere skal du trykke
på FM-kildens normal visning på
OK/MENU, og vælge et af punkterne
under Udvidede indstillinger EON:
Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiv.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Indstillinger for
nyheder Nyheder.
• Local - afbryder kun, hvis radiostationens
Nyheder fra den valgte station/alle
stationer
• Distant8 - afbryder, hvis stationens sen-
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.
sendere er tæt på.
dere er langt borte, selvom der er støj på
signalet.
Relaterede oplysninger
•
–
RDS-funktioner (s. 33)
For at ændre skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger for nyheder Indstil
nyhedsfavoritter.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 33)
03 Lyd og medier
Radioprogramtyper (PTY)
Med PTY-funktionen kan der vælges en eller
flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk
musik. Efter valg af en programtype sker navigering kun inden for de kanaler, som sender
den type.
PTY kan vælges for FM- og DAB-radio. PTYsymbolet vises på skærmen, når funktionen
er aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.
Nulstilling og fjernelse af PTY foretages i FMkildens normale visning ved at trykke på
OK/MENU, og derefter Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger Vælg
PTY Slet alle.
PTY for DAB-radio
Programtype vælges i DAB-kildens normale
visning ved at trykke på OK/MENU, og derefter PTY-filter. Forlad denne indstilling ved at:
–
PTY for FM-radio
1. Aktiver ved i FM-kildens normale visning
at trykke på OK/MENU, og først vælge
programtyper under Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Vælg PTY.
2. Derefter skal PTY-funktionen aktiveres
ved at trykke på OK/MENU, og derefter
vælge Udvidede indstillinger PTYindstillinger Modtager
trafikmeldinger fra andre netværk.
Trykke på EXIT.
> En indikering vises på skærmen, når
PTY er aktiveret.
I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTYindstilling, se DAB til DAB-link (s. 39).
Søge efter radioprogramtyper (PTY)
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte radioprogramtype.
1. I FM-kildens normale visning skal du
vælge en eller flere PTY ved at trykke på
OK/MENU, og derefter Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Vælg PTY.
For at afslutte søgning skal du trykke på
EXIT.
–
Relaterede oplysninger
•
Søge efter radioprogramtyper (PTY)
(s. 35)
•
•
Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 36)
•
RDS-funktioner (s. 33)
Lydstyrkekontrol for afbrydende radioprogramtyper (PTY) (s. 36)
03
2. Tryk derefter på OK/MENU, og vælg
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Søg PTY.
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal du
trykke på
eller
.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 36)
RDS-funktioner (s. 33)
Deaktivering af PTY-funktionen foretages i
FM-kildens normale visning ved at trykke på
OK/MENU, og derefter Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk. Valgte programtyper (PTY) nulstilles
ikke.
35
03 Lyd og medier
Vise radioprogramtyper (PTY)
Nogle radiostationer sender oplysninger om
programtype og programkategori. Den nuværende stations radioprogramtype, f.eks. pop
og klassisk musik, kan vises på skærmen. PTY
kan vælges for FM- og DAB-radio.
Vise radioprogramtype for FM-radio
03
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger Vis
PTY-tekst.
Lydstyrkekontrol for afbrydende
radioprogramtyper (PTY)
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
det pågældende program. Hvis lydniveauet
justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen9. Radiotekst kan
vises for FM- og DAB-radio.
Radiotekst for FM-radio
–
Relaterede oplysninger
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
OBS
RDS-funktioner (s. 33)
Kun en af funktionerne "Vis radiotekst"
og "Vis forhåndsindstillet station" kan
være aktiveret ad gangen. Aktiveres en af
dem, når den anden allerede er blevet aktiveret, deaktiveres den tidligere aktiverede
funktion automatisk. Begge funktioner kan
være deaktiveret.
Vise radioprogramtype for DAB-radio
–
For at aktivere/deaktivere skal du i DABkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger Vis PTY-tekst.
Relaterede oplysninger
•
•
•
9
36
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Søge efter radioprogramtyper (PTY)
(s. 35)
RDS-funktioner (s. 33)
Kun biler med 7"-skærm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-/
DAB-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis radiotekst.
Relaterede oplysninger
•
•
RDS-funktioner (s. 33)
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
03 Lyd og medier
Automatisk frekvensopdatering (AF)
Regionale radioprogrammer (REG)
Skanne radiofrekvensbånd
Funktionen vælger den stærkeste sender for
den indstillede radiostation.
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional radiosender, selvom dennes signalstyrke er lav.
Funktionen søger automatisk igennem de tilgængelige radiokanaler, og tager hensyn til
eventuel filtrering af radioprogramtyper (PTY).
Symbolet REG viser, at funktionen er aktiv.
Når en station er fundet, afspilles den i ca. 10
sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Når en station afspilles, kan den gemmes
som forvalg på den sædvanlige måde, se
Radiostationer som forudindstillinger (s. 32).
For at finde en stærk sender er det under
særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger Alternativ frekvens (AF).
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 33)
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger REG.
Relaterede oplysninger
•
–
RDS-funktioner (s. 33)
03
For at starte scanningen skal du i
FM-/AM10-/DAB*-kildens normale visning
trykke på OK/MENU, og vælge Scan.
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.
Relaterede oplysninger
•
•
10
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
37
03 Lyd og medier
Nulstilling af RDS-funktioner
Digitalradio (DAB)*
Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio. Bilen understøtter DAB,
DAB+ og DMB.
–
03
For nulstilling skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Udvidede indstillinger Reset
alle FM-indstillinger.
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis
der ikke er dækning, vises meddelelsen
Ingen modtagelse på skærmen.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 33)
Service og Ensemble
•
Service - Kanal, radiokanal (kun lydtjenester understøttes af systemet).
•
Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
Relaterede oplysninger
•
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 39)
•
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 39)
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Radio (s. 29)
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 32)
Skanne radiofrekvensbånd (s. 37)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Radiotekst (s. 36)
DAB til DAB-link (s. 39)
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd
(s. 40)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 40)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Digitalradio (DAB)* – nulstilling (s. 40)
03 Lyd og medier
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
Navigering i kanalgruppeliste
(Ensemble)
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)
for digitalradio (DAB).
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) for
digitalradio (DAB).
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde,
kan det være nødvendigt at foretage en indlæring af eksisterende kanalgrupper i området.
Der kan navigeres i og opnås adgang til
kanalgruppelisten ved at dreje TUNE. På
skærmens øverste del står navnet på Ensemble. Når du skifter til et nyt Ensemble, ændres
navnet til det nye.
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk.
For indlæring skal du i DAB-kildens normale
visning trykke på OK/MENU, og vælge
Ensemble læring. Indlæring kan også foretages sådan her:
1. Drej TUNE et trin i den ene retning.
> Ensemble læring vises øverst på
listen over tilgængelige kanalgrupper.
2. Tryk på OK/MENU.
> En ny indlæring startes.
•
DAB til DAB-link
Service - Viser kanaler uanset, hvilken
kanalgruppe de ligger indenfor. Listen
kan også filtreres ved hjælp af valg af
programtype (PTY-filter), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 35).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 39)
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen
kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen
modtagelse til den samme kanal i en anden
kanalgruppe med bedre modtagelse.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
–
03
For at aktivere/deaktivere skal du i DABkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger DAB-tracking.
Relaterede oplysninger
•
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 35)
Indlæringen kan afbrydes med EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 39)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
03 Lyd og medier
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd
DAB kan sendes på to
frekvensbånd11.
• Band III - dækker de fleste områder.
• LBand - kun tilgængelig i nogle få områder.
03
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring af kanaler hurtigere, end hvis man både
Band III og LBand er valgt. Det er ikke sikkert, at alle kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd påvirker ikke lagrede hukommelser.
–
Frekvensbånd kan i DAB-kildens normale
visning aktiveres/deaktiveres ved at
trykke på OK/MENU, og vælge
Udvidede indstillinger DAB-bånd.
Digitalradio (DAB)* - underkanal
Digitalradio (DAB)* – nulstilling
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
Alle DAB-indstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
til venstre for kanalnavnet på
symbolet
skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på
skærmen.
Tryk på
–
Relaterede oplysninger
•
for at komme til underkanaler.
Man kan kun få adgang til underkanaler på
den valgte hovedkanal, ikke på en anden
kanal uden at vælge denne.
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
Visning af underkanaler kan i DAB-kildens normale visning aktiveres/deaktiveres ved at trykke på OK/MENU, og vælge
Udvidede indstillinger Subkanaler.
Relaterede oplysninger
•
11
40
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
–
Nulstillingen foretages ved i DAB-kildens
normale visning at trykke på OK/MENU,
og vælge Udvidede indstillinger
Reset alle DAB-indstillinger.
Relaterede oplysninger
•
Digitalradio (DAB)* (s. 38)
03 Lyd og medier
Medieafspiller
CD/DVD*
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra
CD/DVD* (s. 41)'er og eksternt tilsluttede
lydkilder via AUX-/USB* (s. 47)-indgang eller
streame lydfiler trådløst fra eksterne enheder
via Bluetooth®. Nogle medieafspillere kan vise
tv* (s. 64) og har mulighed for at kommunikere med mobiltelefon* via Bluetooth®.
Medieafspilleren (s. 41) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD 'er.
For grundlæggende afspilning og navigering,
se Betjene systemet (s. 21). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
Medieafspilleren understøtter og kan afspille
følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
•
Forindspillede cd'er (CD Audio).
Brændte cd'er med lyd og/eller videofiler.
Forindspillede DVD-Videoer.
Brændte DVD'er med lyd og/eller videofiler.
For mere information om understøttede formater, se kompatible filformater (s. 46).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Knapper for medieafspilleren.
For betjening af medieafspilleren, se Betjene
systemet (s. 21).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier (s. 19)
Media Bluetooth®* (s. 51)
Fjernbetjening* (s. 68)
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 46)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 41)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 44)
Starte afspilning af disk
Tryk på MEDIA-knappen i mediekildens normale visning, drej TUNE, indtil Disk vises, og
tryk på OK/MENU. Hvis der er en disk i
medieafspilleren, begynder disken automatisk
at afspilles, ellers vises Ilæg disk på skærmen. Indsæt en disk, med tekstsiden opad.
Disken begynder automatisk at afspille.
03
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en
lille forsinkelse, inden afspilningen starter.
Udkast af disk
Tryk på udkastknappen (s. 21) for at skubbe
disken ud.
En disk standser i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af
sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
Ophold i afspilning (pause)
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der
trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren
på pause. Når der skrues op for lydstyrken
eller der trykkes på MUTE igen, begynder
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
41
03 Lyd og medier
||
medieafspilleren. Det er også muligt at holde
pause via menusystemet12. Tryk på
OK/MENU, og vælg Play/Pause.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
03
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler
kan ikke læses af afspilleren.
Afspilning og navigering af brændte
diske med lyd-/videofiler*
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler
kan ikke læses af afspilleren.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
12
42
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 42)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 44)
Hurtigspoling (s. 43)
den pågældende mappe. Skift13 af mappe
sker automatisk, når alle filer i den aktuelle
mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en
disk, der kun indeholder lydfiler eller kun
indeholder videofiler sættes i medieafspilleren, og afspiller derefter disse filer. Systemet
skifter ikke indstilling, hvis en disk, der indeholder en blanding af lyd- og videofiler sættes
i medieafspilleren - så fortsætter afspilleren
med at afspille den foregående filtype.
Gentage mappe
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i
en mappe igen og igen. Når den sidste fil er
blevet afspillet, begynder den første fil at
afspilles igen.
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Gentag mappe
Lydfiler har symbolet
, videofiler har
symbolet
, og mapper har symbolet
.
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
•
•
Scanne diskspor eller lydfil (s. 43)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 46)
Gælder ikke CD audio.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 41)
•
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 44)
•
•
Hurtigspoling (s. 43)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 43)
03 Lyd og medier
•
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 46)
•
DivX® Video On Demand* (s. 45)
Hurtigspoling
Det er muligt at spole i lyd-og
Scanne diskspor eller lydfil
videofiler14.
Hold knappen
/
inde for at spole
fremad/bagud i lyd- eller videofiler.
Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed,
mens der kan spoles i videofiler ved flere
hastigheder. Tryk gentagne gange på knap/
for at øge spolehastigheden
perne
for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage til filmvisning ved normal hastighed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
13
14
15
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 41)
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde* (s. 49)
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert diskspor/lydfil.15
For at scanne den valgte kilde:
1. Tryk på OK/MENU i den valgte kildes
normale visning
2. Drej TUNE til Scan
> De første 10 sekunder af hvert spor
eller lydfil afspilles.
03
3. Afbryd skanningen med EXIT. Igangværende spor eller lydfiler fortsætter afspilning.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 41)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde* (s. 49)
•
Media Bluetooth®* (s. 51)
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun CD-/DVD*'er, USB og iPod®.
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
03 Lyd og medier
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler
Afspilning og navigering på DVD*videoer
Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge16.
Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen
giver dig adgang til yderligere funktioner og
indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog
og scenevalg.
For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig
rækkefølge for den valgte kilde:
03
1. Tryk på OK/MENU i den valgte kildes
normale visning
2. Drej TUNE til Tilfældig afspilning
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 41)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde* (s. 49)
•
Media Bluetooth®* (s. 51)
Navigering i DVD-Videoens menu
For grundlæggende afspilning og navigering,
se Betjene systemet (s. 21). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
Navigering i DVD-Videoens menu foretages
med talknapperne på midterkonsollen som
vist på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler
og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles,
holdes der pause i filmen). Tryk på OK/MENU
for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til
udgangspositionen (hvis der blev afspillet
film, starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få
adgang til menusystemet.
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører
også tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/
MENU for at aktivere valget og gå tilbage til
udgangspositionen. Med EXIT afbryder man
16
44
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
og kommer tilbage til udgangspositionen
(uden at have valgt noget).
Kameravinkel ved afspilning af DVD*videoer
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Hvis DVD-Video'en understøtter dette, kan
man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises.
Relaterede oplysninger
I diskkildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger Vinkel.
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 41)
Kameravinkel ved afspilning af DVD*videoer (s. 45)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 42)
•
•
•
Hurtigspoling (s. 43)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 46)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 43)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 44)
DivX® Video On Demand*
Medieafspilleren kan registreres til at afspille
filer af typen DivX® VOD fra CD-/DVD'er, USB
eller iPod®.
Koden til registrering kan findes i menusystemet MY CAR, se MY CAR (s. 10).
Mere information kan findes på
www.divx.com/vod.
03
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 44)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 42)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde* (s. 49)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
03 Lyd og medier
Billedindstillinger*
Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.
1. I afspilningstilstand, tryk på OK/MENU,
vælg Billedindstillinger, og bekræft med
OK/MENU.
03
2. Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
3. Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
For at vende tilbage til indstillingslisten skal
du trykke på OK/MENU eller EXIT.
Billedindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstilling med valget Reset.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Lyd og medier (s. 19)
Medieafspilleren - kompatible
filformater
Tekniske data for filformaterne .avi
og .divx
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabeller.
For at filen skal kunne afspilles, skal den
opfylde følgende kriterier:
Kompatible filformater for CD-/DVD'er
OBS
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD
Plus, CD-DVD-format), er tykkere end
almindelige cd'er. Afspilning kan ikke
garanteres, og der kan forekomme fejl.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive
ignoreret.
Lydformater
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
Videoformater
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
DivX-version
3, 4, 5, 5:2
Billedstørrelse
32x32-720x576 pixels
Billedhastighed
Op til 30 billeder pr. sekund
(fps)
DivX-standard
Samlet
kapacitet
(samlet
bithastighed)
Op til 4 Mbps i gennemsnit,
op til 8 Mbps (inkl. bithastighed for video og bithastighed for lyd)
Lydformat
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
Kompatible filformater via USB-stik
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via
USB-stikket.
46
Lydformater
mp3, wma, aac, m4a
Videoformater
divx, avi, asf
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Se nedenstående tabel for
lydspecifikationer
Lydkanaler
2-kanals for MP3/MPEG-1,
5.1-kanals for AC3
03 Lyd og medier
Lydspecifikationer for filformaterne .avi
og .divx
Format
kHz
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
48
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
AC3
A
Lydformat
ITU-T G.726
Lydkanaler
1-kanals
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*indgang
Stereo understøttes ikke
Lydsamplingsfrekvens
8 kHz
Lydens
hastighed
(bithastighed
for lyd)
16, 24, 32 eller 40 kbps
(under 8 kHz sampling)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 41)
32–320A
•
64–448
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 44)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 42)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde* (s. 49)
Tekniske data for filformatet .asf
For at filen skal kunne afspilles, skal den
opfylde følgende kriterier:
Billedstørrelse
32x32-720x576 pixels
Billedhastighed
Op til 30 billeder pr.
sekund (fps)
Samlet kapacitet (samlet
bithastighed)
Op til 384 kbps (inkl.
bithastighed for video og
bithastighed for lyd)
03
Relaterede oplysninger
•
Gælder ikke 144 kbps.
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3afspiller, kan tilsluttes (s. 49) til lydanlægget.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
03 Lyd og medier
||
En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes17 med bilens lydregulering.
En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan
ikke styres via bilen.
Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så
dækslet kan lukkes, uden at kablerne bliver
klemt.
03
En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er
slået til eller motoren er i gang), hvis enheden
er sluttet til USB- stikket.
USB-hukommelse
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere
tid for systemet at indlæse lagringsmedier,
der indeholder andet end kompatible musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
kan håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254 undermapper/filer i hver mappe.
En undtagelse er det øverste niveau, som
kan håndtere op til 1.000 undermapper/
filer.
17
48
OBS
OBS
Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USBadapterkabel. Herved undgås mekanisk
slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
USB-hub
Du kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket og
dermed tilslutte flere USB-enheder samtidigt.
Valg af USB-enhed foretages ved i USB-kildens normale visning at trykke på OK/MENU,
og vælge Vælg USB-udstyr.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For
at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet
skal den være indstillet på USB Removable
device/Mass Storage Device.
iPod®
En iPod® oplades og strømforsynes af USBstikket via afspillerens tilslutningskabel.
OBS
Systemet understøtter kun afspilning af
lydfiler fra iPod®.
Gælder kun mediekilde tilsluttet via USB-stikket.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde* (s. 49)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 50)
03 Lyd og medier
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB*-indgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af
tilslutningerne i midterkonsollen.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan
der være en vis forsinkelse, før indlæsningen
er klar.
OBS
iPod®-
Systemet understøtter de fleste
modeller produceret i 2005 eller senere.
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås
det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller
hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj
strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed
ikke opfylder USB-standarden). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang
tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver
stående.
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
For at tilslutte lydkilde:
1. I mediekildens normale visning skal du
trykke på MEDIA, dreje TUNE til den
ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX,
og trykke på OK/MENU.
> Hvis USB vælges, vises Forbind USB
på skærmen.
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se
foregående illustration).
Teksten USB læses vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Relaterede oplysninger
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
(s. 47)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde* (s. 49)
Afspilning og navigering af ekstern
lydkilde*
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde18.
For grundlæggende afspilning og navigering,
se Betjene systemet (s. 21). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
Lydfiler har symbolet
, videofiler* har
, og mapper har symbolet
symbolet
.
03
Se Kompatible filformater (s. 46) for information om hvilke filformater, der understøttes af
medieafspilleren.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift19 af mappe
sker automatisk, når alle filer i den aktuelle
mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en
enhed, der kun indeholder lydfiler eller kun
indeholder videofiler tilsluttes til USB-indgangen, og afspiller derefter disse filer. Systemet
skifter ikke indstilling, hvis en enhed, der
indeholder en blanding af lyd- og videofiler tilsluttes til USB-indgangen - så fortsætter
afspilleren med at afspille den foregående filtype.
Søgefunktion18
Med tastaturet på betjeningspanelet i midterkonsollen er det muligt at søge efter et filnavn
i den aktuelle mappe.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
}}
49
03 Lyd og medier
||
Du kommer til søgefunktionen, enten ved at
dreje TUNE (for at komme til mappestrukturen) eller ved at trykke en af bogstavknapperne ind. Efterhånden som et bogstav eller
tegn i en søgestreng indtastes, kommer du
nærmere dit søgemål. Efter nogle sekunder
vises søgeresultatet på skærmen.
03
medieafspilleren. Det er også muligt at holde
pause via menusystemet21 ved at trykke på
OK/MENU, vælge USB MENU, og derefter
Play/Pause.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
Start afspilning af en fil med tryk på
OK/MENU.
Gentage mappe20
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i
en mappe igen og igen. Når den sidste fil er
blevet afspillet, begynder den første fil at
afspilles igen.
•
2. Drej TUNE til Gentag mappe
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB*-indgang (s. 49)
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
(s. 47)
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Hurtigspoling
For information, se Hurtigspoling (s. 43).
Pause
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der
trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren
på pause. Når der skrues op for lydstyrken
eller der trykkes på MUTE igen, begynder
18
19
20
21
50
Relaterede oplysninger
1. Tryk på OK/MENU
•
•
•
•
Scanne diskspor eller lydfil (s. 43)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
DivX® Video On Demand* (s. 45)
Billedindstillinger* (s. 46)
Gælder kun USB og iPod®.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun USB.
Gælder ikke iPod®
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indstilling af lydstyrke for ekstern
lydkilde
Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 47).
Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen,
kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden
lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke
(f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke:
1. I mediekildens normale visning skal du
trykke på MEDIA-knappen, dreje TUNE
til AUX, og vente et par sekunder eller
trykke på OK/MENU.
2. Tryk på OK/MENU og drej derefter TUNE
til AUX-startlydstyrke. Bekræft med
OK/MENU.
3. Drej TUNE for at justere lydstyrken for
AUX-indgangen.
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis
afspilleren oplades, når Infotainmentsystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at
oplade afspilleren via 12-volt kontakten.
03 Lyd og medier
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 28)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Media Bluetooth®*
Bilens medieafspiller er udstyret med
Bluetooth® og kan trådløst afspille lydfiler fra
eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks.
mobiltelefoner og håndholdte computere.
derne TEL og MEDIA for at betjene de
respektive kilders funktioner.
OBS
Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers
kan nogle funktioner udeblive.
03
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible
med Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at
få information om kompatible telefoner og
eksterne medieafspillere.
OBS
Medie Bluetooth®-funktioner, betjeningsknapper.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 52).
Navigering og betjening af lyden kan foretages via midterkonsollens knapper eller knapperne* på rattet. I nogle eksterne enheder kan
man også skifte spor fra enheden.
For at kunne afspille lyden skal bilens medieafspiller først sættes i Bluetooth-indstilling.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55). Skift mellem hovedkil-
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 43)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
03 Lyd og medier
Tilslutning og frakobling af
Bluetooth®-enhed*
Bilen er udstyret med Bluetooth® , og kan
kommunikere trådløst med andre Bluetooth®enheder efter registrering og tilslutning
(s. 52).
03
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Media Bluetooth®* (s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen. Når
bilen søger efter den senest tilsluttede enhed,
vises dens navn på skærmen. For at tilslutte
til en anden enhed skal du trykke på EXIT og
vælge skift enhed (s. 54).
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. Det er
også muligt at manuelt afbryde (s. 54) en
enhed. Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®enhed fra bilen, skal du vælge Fjerne
Bluetooth®-enhed* (s. 55). Så vil bilen ikke
søge efter enheden automatisk.
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem
(s. 54). Det er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler.
52
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Registrering af Bluetooth®-enhed*
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det
er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler.
Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
OBS
Hvis telefonens operativsystem opdateres,
er det muligt, at registreringen af telefonen
afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne
Bluetooth®-enhed* (s. 55), og tilslut den
derefter igen.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne
nedenfor er det forudsat, at det er den første
gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at
ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed (s. 51) gøres på
samme måde, men startende fra hovedkilden
MEDIA.
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra
bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne
03 Lyd og medier
enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer,
så prøv den anden.
Alternativ 2 - Søg efter bilen med den
eksterne enheds Bluetooth®-funktion
Automatisk tilslutning af Bluetooth®enhed*
Hvis du ikke allerede er i normal visning for
telefon, skal du trykke på TEL i midterkonsollen.
1. Gør bilen søgbar/synlig via Bluetooth®.
Drej TUNE til Telefonindstillinger,
bekræft med OK/MENU, vælg
Genkendelig og bekræft med
OK/MENU.
Når en Bluetooth®-enhed er registreret (s. 52)
i bilen, tilsluttes automatisk den sidst tilsluttede, når den er inden for rækkevidde.
2. Vælg My Volvo Car på den eksterne
enheds skærm, og følg anvisningerne.
3. Indtast en valgfri pinkode i den eksterne
enhed, og vælg derefter at tilslutte.
4. Tryk på OK/MENU, og indtast derefter
den samme pinkode via bilens tastatur i
midterkonsollen.
Eksempel på normal visning for telefon.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via
bilens menusystem
1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.
Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den
eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens
skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Når bilen
søger efter den senest tilsluttede enhed, vises
dens navn på skærmen. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger
systemet at forbinde en tidligere tilsluttet.
03
For at tilslutte til en anden enhed skal du
trykke på EXIT, vælge at tilslutte en ny enhed
(s. 52) eller skifte til en anden enhed, der allerede er registreret (s. 54).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
2. Tryk på OK/MENU og følg anvisningerne
på bilens skærm.
> Den eksterne enhed er nu tilsluttet og
kan betjenes fra bilen.
Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke to
gange på EXIT, og tilslutte som angivet i
Alternativ 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
03 Lyd og medier
Skifte til en anden Bluetooth®-enhed*
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en
anden, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal først være registreret (s. 52) til bilen.
Skifte medieenhed
03
1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen
til den eksterne enhed.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
2. I Bluetooth®-mediekildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og
vælge Ændre udstyr.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skifte telefon
Frakoble Bluetooth®-enhed*
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. Det er
også muligt at frakoble en telefon manuelt.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved
hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og
højttaler.
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes.
Hvis du vil afmelde en Bluetooth®-enhed fra
bilen, skal du vælge fjern Bluetooth®-enhed
(s. 55). Bilen vil derefter ikke søge efter
enheden automatisk.
Manuel frakobling af telefon
Telefonen kan afbrydes manuelt ved i telefonkildens normale visning at trykke på
OK/MENU, og vælge Afbryd telefon .
1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen
til den eksterne enhed.
2. I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Ændre
telefon.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
54
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Selv når mobiltelefonen er afbrudt manuelt, kan nogle mobiltelefoner automatisk
forbinde den sidst tilsluttede håndfri
enhed, f.eks. når et nyt opkald påbegyndes.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
03 Lyd og medier
•
•
Media Bluetooth®* (s. 51)
Bluetooth®
handsfree telefon* (s. 55)
Fjerne Bluetooth®-enhed*
Bluetooth® handsfree telefon*
Bluetooth®
Hvis man ikke længere vil have en
-enhed registreret til bilen, er det muligt at
fjerne (afregistrere) den fra bilen. Så vil bilen
ikke søge efter enheden automatisk.
En mobiltelefon, som er udstyret med
Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen.
Fjerne medieenhed
I Bluetooth®-mediekildens normale visning
skal du trykke på OK/MENU, og vælge Fjern
Bluetooth-udstyr. Drej TUNE for at vælge
den enhed, der skal fjernes, og bekræft med
OK/MENU.
03
Fjerne telefon
I telefonkildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Fjern Bluetoothudstyr. Drej TUNE for at vælge den enhed,
der skal fjernes, og bekræft med OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
Media Bluetooth®* (s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Telefonfunktionernes betjeningsknapper.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 52).
Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighed for at fjernbetjene en
række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at streame lydfiler fra
telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet
medieenhed, se Media Bluetooth®* (s. 51).
Skift mellem hovedkilderne TEL og MEDIA
for at betjene de respektive kilders funktioner.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
03 Lyd og medier
||
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt
kompatible med handsfree-funktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner.
03
Aktivere
Et kort tryk på TEL aktiverer/søger efter den
sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises
en genvejsmenu med almindeligt anvendte
menupunkter til telefonen. Symbolet
viser, at en telefon er tilsluttet.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* –
oversigt
Bluetooth® handsfree telefon* – oversigt
(s. 56)
Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
Opkaldshåndtering* (s. 57)
Bluetooth® handsfree telefon* - lydindstillinger (s. 58)
Bluetooth®* versionsinformation (s. 58)
Opringning
1. Kontroller, at symbolet
vises øverst
på skærmen, og at handsfree-funktionen
er i telefonindstilling.
2. Vælg enten det ønskede nummer eller
hurtigopkaldsnummer (s. 62). Eller drej
ved normal visning TUNE mod højre for
at komme til telefonbogen og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. For
information om telefonbogen, se Telefonbog* (s. 59).
3. Tryk på OK/MENU.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
56
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Systemoversigt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 52)
03 Lyd og medier
Opkaldshåndtering*
Opkaldslister
Funktioner til betjening af telefonopkald.
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Drej ved normal
visning mod venstre med TUNE for at se
opkaldslisten for Alle opkald.
Indkommende opkald
–
Tryk på OK/MENU for at besvare opkald,
selv om lydanlægget er i f.eks. RADIOeller MEDIA-indstilling.
Afvis eller afslut med EXIT.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i telefonkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Opkald optioner
Automatisk besvaring af opkald.
På opkaldsmenu
I telefonkildens normale visning giver et tryk
på OK/MENU under en igangværende samtale adgang til følgende funktioner:
• Sluk for lyd - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det
er normalt. Handsfree-funktionen spørger, om du vil tilslutte igen.
• Indtast nr. - mulighed for at ringe til en
tredjepart ved hjælp af talknapperne
(igangværende opkald sættes i standby).
Relaterede oplysninger
Tryk i telefonkildens normale visning på
OK/MENU, og vælg Alle opkald for at se alle
opkaldslister:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Bluetooth® handsfree telefon* - lydindstillinger (s. 58)
Telefonbog* (s. 59)
03
Alle opkald
Mistede opkald
Besvarede opkald
Indtastede numre
Opkaldstid
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.
Voicemail
Et kortnummer til voicemail kan i telefonkildens normale visning programmeres, og
derefter nås med et langt tryk på 1.
Nummeret til voicemail ændres i telefonkildens normale visning ved at trykke på
OK/MENU, og vælge Opkald optioner
Voicemail nummer Ændre nummer. Hvis
der ikke er gemt noget nummer, kan denne
menu nås med et langt tryk på 1.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
03 Lyd og medier
Bluetooth® handsfree telefon* lydindstillinger
Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke, ringestyrken og
ændre ringetonen.
Opkaldslydstyrke
03
Ringetoner
Handsfree-funktionens indbyggede ringetoner kan i telefonkildens normale visning vælges ved at trykke på OK/MENU, og derefter
vælge Telefonindstillinger Klang og
lydstyrke Ringetoner Ringetone 1 osv.
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under
igangværende opkald. Brug knapperne* på
rattet, eller drej VOL-knappen.
OBS
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås
fra, når en af håndfri-systemets indbyggede signaler bruges.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt
ved at dreje på VOL.
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, kan den dæmpes automatisk. For at
aktivere/deaktivere skal du i telefonkildens
normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Telefonindstillinger Klang og
lydstyrke Sluk for radio/medie.
Ringevolume
Tryk i telefonkildens normale visning på
OK/MENU, og vælg Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetone lydstyrke.
Juster ved at dreje på VOL, tryk på OK/
MENU for at høre lydstyrken, og tryk på EXIT
for at gemme.
22
58
For at vælge den tilsluttede telefons ringetone22, skal du i telefonkildens normale visning trykke på OK/MENU, og derefter vælge
Telefonindstillinger Klang og lydstyrke
Ringetoner Mobiltelefon ringetone
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bluetooth®* versionsinformation
Vise bilens aktuelle Bluetooth®-version.
Bilens aktuelle Bluetooth®-version kan ses fra
normal visning i hovedkilderne MEDIA eller
TEL:
•
Tryk på OK/MENU, og vælg Bluetoothversion i bilen.
•
Tryk på OK/MENU, og vælg
Telefonindstillinger Bluetooth
software version i bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Media Bluetooth®* (s. 51)
03 Lyd og medier
Telefonbog*
Der er to telefonbøger. De slås sammen i
bilen og vises som en fælles telefonbog.
•
•
Bilen downloader den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser kun denne
telefonbog, når mobiltelefonen, som
denne telefonbog er downloadet fra, er
tilsluttet.
Bilen har også en indbygget telefonbog. I
denne lægges alle kontakter, som gemmes i bilen, uanset hvilken telefon der er
forbundet, når der gemmes. Disse kontakter er synlige for alle brugere, uanset
hvilken mobiltelefon, der er sluttet til
bilen. Hvis en kontakt er gemt i bilen,
foran kontakten i
vises symbolet
telefonbogen.
OBS
Ændringer som foretages fra bilen af en
post i mobiltelefonens telefonbog, vil resultere i en ny post i bilens telefonbog, dvs.
ændringen gemmes ikke i mobiltelefonen.
Fra bilen vil det nu blive vist som dobbelte
poster, med forskellige ikoner. Bemærk
også, at når et kortnummer gemmes, eller
der foretages en ændring af en kontakt, vil
dette resultere i en ny post i bilens telefonbog.
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at
symbolet
vises øverst på skærmen, og
at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
Lyd- og mediesystemet gemmer en kopi af
hver registreret mobiltelefons telefonbog.
Telefonbogen kan kopieres automatisk til lydog mediesystemet ved hver tilslutning.
–
For at aktivere/deaktivere funktionen skal
du i telefonkildens normale visning trykke
på OK/MENU, og vælge
Telefonindstillinger Download
telefonbog.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner,
vises disse på skærmen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Telefonbog* – hurtigsøgning efter kontakter (s. 59)
•
Telefonbog* – tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen (s. 60)
•
Telefonbog* - søge efter kontakter
(s. 60)
•
•
Telefonbog* – ny kontakt (s. 61)
•
•
Telefonbog* – modtag vCard (s. 63)
•
Telefonbog* – rydde (s. 63)
Telefonbog* – hurtigopkaldsnummer
(s. 62)
Telefonbog* – hukommelsesstatus
(s. 63)
Telefonbog* – hurtigsøgning efter
kontakter
Drej i telefonkildens normale visning TUNE
mod højre, så vises en liste over kontakter.
Drej TUNE for at vælge, og tryk på OK/
MENU for at ringe op.
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis
symbolet > står til højre for kontakten, er der
gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk
på OK/MENU for at vise numrene. Skift og
ring til et andet nummer end det, der er valgt
som standard, ved at dreje TUNE. Tryk på
OK/MENU for at ringe op.
03
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af
kontaktens navn. For knappernes funktion, se
Telefonbog* – tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 60).
Fra normal visning kan du også komme til
listen over kontakter ved at trykke og holde
på knappen på midterkonsollens tastatur,
hvis bogstav kontakten begynder med. For
eksempel giver et langt tryk på knappen 6
direkte adgang til den del af listen, hvor kontakter på bogstavet M findes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Telefonbog* (s. 59)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
03 Lyd og medier
Telefonbog* – tegntabel for tastaturet
i midterkonsollen
Tast
+0pw
Tegntabel over tegn, der kan bruges i telefonbogen.
Tast
03
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈΔ3
Telefonbog* - søge efter kontakter
Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 59).
#*
Funktion
Mellemrum . , - ? @ : ; / ( ) 1
Funktion
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Telefonbog* (s. 59)
GHIÌ4
Søge kontakter ved hjælp af teksthjulet.
JKL5
Liste over tegn
MNOΚØÑÒ6
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
PQRSΤ7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Skift mellem stort og lille bogstav.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Telefonbog
For at søge efter eller redigere en kontaktperson skal du i telefonkildens normale visning
trykke på OK/MENU, og vælge Telefonbog
Søg.
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen
kan benyttes.
03 Lyd og medier
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
gange på talknappen til det ønskede bogstav,
og slip. Fortsæt med det næste bogstav osv.
Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I
telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på
listen for skift af indtastningstilstand (2),
og trykke på OK/MENU.
123/ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Hvis du trykker på en talknap i midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den foregående
illustration), vises en liste over tegn (1) på
skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne
Telefonbog* – ny kontakt
Oprette en ny kontakt i telefonbogen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
03
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Indtastning af bogstaver til Ny kontakt.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Indtastningsfelt
En ny kontakt kan i telefonkildens normale
visning tilføjes ved at trykke på OK/MENU,
og vælge Telefonbog Ny kontakt.
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen
kan benyttes.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
03 Lyd og medier
||
1. Når rækken Navn er markeret, skal du
trykke på OK/MENU for at komme til indtastningstilstanden (illustration ovenfor).
2. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
03
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OK
Gem og gå tilbage til Tilføj
kontakt med OK/MENU.
3. Fortsæt med det næste bogstav osv. I
indtastningsfeltet (2) på skærmen vises
det indtastede navn.
Skift mellem store og små
bogstaver med OK/MENU.
Tryk på OK/MENU. Markøren
stiller sig ved indtastningsfeltet
(2) øverst på skærmen. Markøren kan nu flyttes med TUNE
til et passende sted, f.eks. for
at indføje nye bogstaver eller
slette med EXIT. For at kunne
indføje nye bogstaver skal du
først gå tilbage til indtastningstilstanden ved at trykke på OK/
MENU.
4. For at skifte indtastningstilstanden til tal,
specialtegn, skifte mellem store/små bogstaver m.m. skal du dreje TUNE til et af
valgene (se forklaring i tabellen nedenfor)
på listen (1), og derefter trykke på OK/
MENU.
Når navnet er skrevet færdig, skal du vælge
OK i listen på skærmen (1) og trykke på OK/
MENU. Fortsæt nu med telefonnummer på
samme måde som ovenfor.
Når telefonnummeret er skrevet ind, skal du
trykke på OK/MENU og vælge en telefonnummertype (Mobiltelefon, Home, Arbejde
eller Generelt). Tryk på OK/MENU for at
bekræfte.
Når alle oplysninger er udfyldt, skal du vælge
Gem kontakt i menuen for at gemme kontakten.
62
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Telefonbog* (s. 59)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Telefonbog* – hurtigopkaldsnummer
Gem som hurtigopkaldsnummer i telefonbogen (s. 59) for nemt at ringe til et nummer
eller en kontaktperson.
Et kortnummer kan i telefonkildens normale
visning indtastes ved at trykke på OK/MENU,
og vælge Telefonmenu Telefonbog
Kortnummervalg.
Opkald med kortnummer kan i telefonindstilling foretages med talknapperne på knapperne på midterkonsollen ved at trykke på en
talknap og derefter på OK/MENU. Hvis der
ikke er gemt en kontakt på kortnummeret, får
du mulighed for at gemme en kontakt på det
valgte kortnummer.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
03 Lyd og medier
Telefonbog* – modtag vCard
Telefonbog* – hukommelsesstatus
Telefonbog* – rydde
Modtag elektroniske visitkort (vCard) til bilens
telefonbog (s. 59).
Vise telefonbogens (s. 59) hukommelsesstatus.
Ryd bilens indbyggede telefonbog (s. 59).
Det er muligt fra andre mobiltelefoner (end
den, der aktuelt er tilsluttet til bilen) at modtage vCard til bilens telefonbog. For at muliggøre det sættes bilen i synlig indstilling for
Bluetooth®. Funktionen aktiveres i telefonkildens normale visning ved at trykke på
OK/MENU, og vælge Telefonbog
Modtage vCard.
Hukommelsesstatus på bilens telefonbog og
den tilsluttede mobiltelefons telefonbog kan i
telefonkildens normale visning ses ved at
trykke på OK/MENU, og vælge Telefonbog
Hukommelsesstatus.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Bilens telefonbog kan slettes. Dette gøres i
telefonkildens normale visning ved at trykke
på OK/MENU, og vælge Telefonbog Slet
telefonbog.
OBS
•
•
03
Sletning af bilens telefonbog fjerner kun
kontakter i bilens telefonbog. Kontakter i
mobiltelefonens telefonbog slettes ikke.
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 55)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
03 Lyd og medier
TV*
OBS
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over ca.
6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer
igen, når bilen holder stille.
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 6 km/t, forsvinder billedet, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på
skærmen. Lyden kan dog stadig høres i
mellemtiden. Billedet kommer igen, når
bilen holder stille.
Biler med RSE slår ikke bagskærmene fra.
03
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i
landet du befinder dig.
Tv-funktioner, betjeningsknapper.
VIGTIGT
For grundlæggende betjening, se Lyd og
medier - betjene systemet (s. 21).
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2
eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T.
Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.
64
Se tv
–
Tryk på MEDIA i mediekildens normale
visning, drej TUNE til TV, og tryk på OK/
MENU.
> En søgning starter, og efter et kort
stykke tid vises den senest anvendte
kanal.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Skifte kanal
Det er muligt at skifte kanal som følger:
•
Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som forvalg, vises dens forvalgsnummer til højre
for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje
TUNE til den ønskede kanal, og tryk på
OK/MENU.
•
•
Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
Via korte tryk på knapperne
/
vises den næste tilgængelige kanal i
området.
OBS
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for
eksempel fra en by til en anden, er det ikke
sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag
derefter en ny søgning, og gem en ny liste
over forudindstillede kanaler, se Gemme
de tilgængelige tv-kanaler som forudindstillede kanaler (s. 66).
OBS
Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks.
hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig.
Så kan det være nødvendigt at foretage et
nyt valg af land og en ny søgning.
03 Lyd og medier
Relaterede oplysninger
•
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 65)
•
•
Tv* - styring af kanaler (s. 66)
•
•
•
Information om det aktuelle tv*-program
(s. 67)
Tekst-tv* (s. 67)
Billedindstillinger* (s. 46)
Modtagelse af tv*-kanal går tabt (s. 67)
Søge efter tv*-kanaler/Liste over
forudindstillede kanaler
Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes
med EXIT.
Efter en søgning af tv-kanaler gemmes de tilgængelige kanaler i en liste over forudindstillede kanaler.
Relaterede oplysninger
1. Tryk i tv-kildens normale visning på OK/
MENU.
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
TV* (s. 64)
Tv* - styring af kanaler (s. 66)
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
03
3. Drej TUNE til Vælg land, og tryk på OK/
MENU.
> Hvis et eller flere lande tidligere har
været valgt, vises de på en liste.
4. Drej TUNE til enten Andre lande eller et
af de tidligere valgte lande. Tryk på OK/
MENU.
> En liste over alle tilgængelige lande
vises.
5. Drej TUNE til det ønskede land (f.eks.
Danmark), og tryk på OK/MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige TV-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er
afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede
kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal,
se Skifte kanal (s. 64).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
03 Lyd og medier
Tv* - styring af kanaler
Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler,
der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads
på listen over forudindstillede kanaler. Tvkanalernes position kan også variere på listen
over forudindstillede kanaler.
03
For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i tv-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Sortér stationsliste.
1. Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på
listen, og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30)
findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i
området. Man kan flytte en kanal op til en
plads på listen over forudindstillede kanaler.
Gemme de tilgængelige tv-kanaler som
forvalg
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for
eksempel fra en by til en anden, er det ikke
sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag så en ny
66
søgning og gem en ny liste over forudindstillede kanaler.
1. Tryk i tv-kildens normale visning på
OK/MENU.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på
OK/MENU.
3. Drej TUNE til Autostore, og tryk på
OK/MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er
afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede
kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal,
se Skifte kanal (s. 64).
Skanning af tv-kanaler
Funktionen søger automatisk igennem frekvensområdet efter alle tilgængelige kanaler i
det område, hvor du befinder dig. Når en
kanal er fundet, vises den i ca. 10 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen. Søgningen
standses med EXIT. Derefter fortsætter visning af den kanal, som du lige har set på.
Søgningen påvirker ikke listen over forudindstillede kanaler.
Aktiver scanningen ved i tv-kildens normale
visning at trykke på OK/MENU, og vælge
Scan.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
TV* (s. 64)
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 65)
03 Lyd og medier
Information om det aktuelle tv*program
Tekst-tv*
Modtagelse af tv*-kanal går tabt
Det er muligt at se tekst-tv.
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
der vises, fryses billedet. Når modtagelsen
kommer igen, starter visningen på ny.
Tryk på INFO-knappen (s. 21) for at få information om det aktuelle program, det næste
program og dets starttidspunkt.
Gør sådan:
Trykker man endnu en gang på INFO-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere
information om det aktuelle program, f.eks.
start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse
af det aktuelle program.
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
For at vende tilbage til tv-billedet skal du
vente nogle sekunder eller trykke på EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
TV* (s. 64)
1. Tryk på
ningen.
-knappen på fjernbetje-
Indtast et nyt sidenummer, eller tryk på fjern/
for at gå til
betjeningens knapper
næste side.
Gå tilbage til tv-billedet med EXIT eller ved at
trykke på
-knappen på fjernbetjeningen.
Det er også muligt at styre tekst-tv med de
farvede knapper på fjernbetjeningen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
TV* (s. 64)
Fjernbetjening* (s. 68)
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
der vises, fryses billedet. Kort efter kommer
der en meddelelse, som informerer om, at
modtagelsen er forsvundet for den aktuelle
tv-kanal, og at en ny søgning efter kanalen er
i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter
visningen af tv-kanalen med det samme. Det
er når som helst muligt at skifte kanal, mens
meddelelsen vises.
03
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse, søger
vises, har systemet registreret, at der ikke er
modtagelse for nogen tv-kanaler. En mulig
årsag kan være, at en landegrænse er blevet
passeret, og at systemet er indstillet til det
forkerte land. Skift i så fald til det korrekte
land som beskrevet i Søge efter tv*-kanaler/
Liste over forudindstillede kanaler (s. 65).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
TV* (s. 64)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Lyd og medier
Fjernbetjening*
tageren, som er placeret til højre for INFOknappen (s. 21) i midterkonsollen.
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner
i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne
i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller
en kollision skade personer i bilen.
03
OBS
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte
sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der
kan opstå problemer med batterierne.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
trykke fjernbetjeningens knap
til stilling
F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mod-
68
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Fjernbetjening* - funktioner (s. 69)
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
(s. 70)
03 Lyd og medier
Fjernbetjening* - funktioner
Funktioner der kan fjernbetjenes.
Tast
Tast
Relaterede oplysninger
Funktion
Funktion
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
Skift mellem:
Navigere op/ned
L = Skærm venstre bag*
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Fjernbetjening* (s. 68)
Naviger til venstre/højre
F = Skærm for
R = Skærm højre bag*
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Skifte til navigation*
03
Mindske lydstyrken
Skifte til radiokilde (f.eks. FM1)
Øge lydstyrken
Skifte til mediekilde (Disk, TV*
osv.)
Skifte til
Bluetooth®
handsfree*
0-9
Forvalg af kanaler, indtastning af
tal og bogstaver
Hurtigvalg til favoritindstilling
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang
Afspille/holde pause
Standse
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang
Menu
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også,
når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på
skærmen.
Valg af sprog på lydspor
Undertekster, valg af sprog på
tekst
Tekst-tv*, til/fra
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
03 Lyd og medier
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
OBS
Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen
til lyd- og mediesystemet.
OBS
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år,
afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen
bruges.
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening* (s. 68)
03
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af
typen AA/LR6.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Lyd og medier - menuoversigt
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
lyd- og mediesystemets menuer.
RADIO
•
•
•
AM (s. 71)23
FM (s. 71)
DAB (s. 72)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD Audio (s. 72)
CD/DVD Data (s. 73)
DVD Video (s. 73)
iPod®(s. 74)
USB (s. 74)
Media Bluetooth®(s. 75)
AUX (s. 76)
TV (s. 77)
TLF.
•
Bluetooth handsfree®(s. 76)
Relaterede oplysninger
•
1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i
retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem ind.
3. Sæt dækslet på igen.
23
70
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
03 Lyd og medier
Menuoversigt - AM
Menuoversigt - FM
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AM-radio.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for FM-radio.
Hovedmenu
AMA
Vis forhåndsindstillede stationer
Se side
(s. 32)
*
Scan
Audio indstillinger
Se fodnote B
Lydscene
*
TP
(s. 34)
Vis radiotekst
Vis forhåndsindstillet station
*
(s. 28)
(s. 28)
Audio indstillinger
Lydscene
*
(s. 36)
(s. 32)
Scan
(s. 37)
Indstillinger for nyheder
(s. 34)
Equalizer
*
•
REG
(s. 37)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Alternativ frekvens (AF)
(s. 37)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
EON
(s. 34)
Indstil TP-favorit
(s. 34)
PTY-indstillinger
(s. 35)
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
Menuvalgene for lydindstillinger er de samme for alle lydkilder.
Relaterede oplysninger
(s. 38)
(s. 27)
(s. 28)
03
(s. 28)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
Relaterede oplysninger
(s. 28)
*
•
Se side
Udvidede indstillinger
Equalizer
A
B
(s. 37)
Hovedmenu FM1/FM2
Reset alle FM-indstillinger
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
03 Lyd og medier
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DAB-radio.
Hovedmenu DAB1*/DAB2*
03
(s. 39)
PTY-filter
(s. 35)
Vis radiotekst
Vis forhåndsindstillet station
*
Scan
(s. 35)
Lydscene
*
Equalizer
*
(s. 36)
(s. 27)
(s. 37)
DAB-tracking
(s. 39)
DAB-bånd
(s. 40)
Subkanaler
(s. 40)
Vis PTY-tekst
(s. 35)
(s. 28)
(s. 28)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
Menuoversigt - CD Audio
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for CD Audio.
Hovedmenu CD Audio (Diskmenu)
Se side
Tilfældig afspilning
(s. 44)
Scan
(s. 43)
Audio indstillinger
(s. 27)
Lydscene
(s. 32)
Udvidede indstillinger
72
Audio indstillinger
(s. 40)
Se side
Ensemble læring
Sluk PTY-filter
Reset alle DAB-indstillinger
*
Equalizer
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
*
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
(s. 28)
(s. 28)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
03 Lyd og medier
Menuoversigt – CD/DVD* Data
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for CD/DVD Data.
Hovedmenu CD/DVD Data
(Disk-menu)
Afspil
Pause
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
Se side
Relaterede oplysninger
(s. 41)
Stop
(s. 41)
Tilfældig afspilning
(s. 44)
Gentag mappe
(s. 42)
Ændre undertekst
(s. 41)
Ændre lydspor
(s. 41)
Scan
(s. 43)
Audio indstillinger
(s. 27)
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Menuoversigt – DVD*-Video
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DVD Video.
Hovedmenu DVD Video (Diskmenu)
Se side
DVD-disk menu
(s. 44)
Play/Pause/Fortsæt
(s. 44)
Stop
(s. 44)
Untertekster
(s. 44)
Sprogvalg for audio
(s. 44)
Udvidede indstillinger
Vinkel
(s. 45)
DivX® VOD-kode
(s. 45)
Audio indstillinger
Lydscene
*
*
(s. 27)
(s. 28)
Lydscene
Equalizer
03
*
(s. 28)
(s. 28)
Equalizer
*
(s. 28)
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
03 Lyd og medier
||
03
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
Menuoversigt – iPod®*
Menuoversigt - USB*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for iPod®.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for USB.
Hovedmenu iPod
Se side
Hovedmenu USB
Pop-op-menuA*video og tv*
Tilfældig afspilning
(s. 44)
Afspil
Tryk på OK/MENU, når en video afspilles
eller der vises tv*, for at komme til pop-opmenuen.
Scan
(s. 43)
Audio indstillinger
(s. 27)
Billedindstillinger
Kildens menu
Se fodnote
B
DVD rodmenu
Se fodnote C
DVD topmenuC
A
B
C
(s. 46)
Lydscene
(s. 21)
*
Equalizer
(s. 44)
*
(s. 44)
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være
CD/DVD data menu eller USB-menu.
Gælder kun DVD-videoer.
Relaterede oplysninger
•
•
Pause
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
(s. 28)
(s. 49)
Tilfældig afspilning
(s. 44)
Gentag mappe
(s. 49)
Vælg USB-udstyr
(s. 47)
Ændre undertekst
(s. 49)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Ændre lydspor
(s. 49)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
Scan
(s. 43)
Audio indstillinger
(s. 27)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lydscene
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
*
Equalizer
*
74
(s. 49)
Stop
(s. 28)
Relaterede oplysninger
•
•
Se side
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
(s. 28)
(s. 28)
03 Lyd og medier
Lydstyrkeudligning
Reset alle audio indstillinger
(s. 29)
(s. 27)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Menuoversigt - Medier Bluetooth®*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Media Bluetooth®.
Hovedmenu Media Bluetooth®
Se side
Tilfældig afspilning
(s. 44)
Ændre udstyr
(s. 54)
Fjern Bluetooth-udstyr
(s. 55)
Scan
(s. 43)
Bluetooth-version i bilen
(s. 58)
Audio indstillinger
(s. 27)
Lydscene
*
Equalizer
*
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
03
(s. 28)
(s. 28)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Lyd og medier
03
Menuoversigt - AUX
Menuoversigt – Bluetooth® handsfree*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AUX.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Bluetooth® handsfree.
Hovedmenu AUX
Se side
AUX-startlydstyrke
(s. 50)
Audio indstillinger
(s. 27)
Se side
Alle opkald
(s. 63)
Slet telefonbog
(s. 63)
Ændre telefon
(s. 54)
(s. 57)
Fjern Bluetooth-udstyr
(s. 55)
Alle opkald
(s. 57)
Telefonindstillinger
Mistede opkald
(s. 57)
Genkendelig
(s. 52)
(s. 28)
Besvarede opkald
(s. 57)
Klang og lydstyrke
(s. 58)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Indtastede numre
(s. 57)
Download telefonbog
(s. 59)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
Opkaldstid
(s. 57)
Bluetooth software
version i bilen
(s. 58)
Lydscene
*
Equalizer
*
(s. 28)
Relaterede oplysninger
•
•
Hovedmenu Bluetooth®
handsfree (Telefonmenu)
Hukommelsesstatus
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Telefonbog
(s. 59)
Søg
(s. 60)
Ny kontakt
(s. 61)
Numre til kortnummervalg
(s. 62)
Modtage vCard
(s. 63)
Opkald optioner
Automatisk besvaring af opkald
(s. 57)
Voicemail nummer
(s. 57)
Afbryd telefon
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
(s. 54)
03 Lyd og medier
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Menuoversigt - Tv*
Pop-op-menuA*video og tv*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for tv.
Hovedmenu tv
Se side
Vælg land
(s. 65)
Sortér stationsliste
(s. 66)
Autostore
(s. 66)
Scan
(s. 66)
Audio indstillinger
(s. 28)
Lydscene
*
(s. 28)
Tryk på OK/MENU, når en video
afspilles eller der vises tv*, for at
komme til pop-op-menuen.
Se side
Billedindstillinger
(s. 46)
Kildens menu
Se fodnote B
DVD rodmenu
Se fodnote C
DVD topmenuC
A
B
C
Equalizer
*
(s. 28)
Lydstyrkeudligning
(s. 29)
Reset alle audio indstillinger
(s. 27)
(s. 21)
03
(s. 44)
(s. 44)
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være
CD/DVD data menu eller USB-menu.
Gælder kun DVD-videoer.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 70)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Lyd og medier
Licenser
En licens er en aftale om retten til at udøve
visse former for virksomhed eller retten til at
bruge en andens rettighed på de betingelser,
der er angivet i kontrakten. Den følgende
tekst er Volvos aftale med producenten/
udvikleren, og teksterne er på engelsk.
03
Sensus software
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
78
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
03 Lyd og medier
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
03
Relaterede oplysninger
•
Volvo Sensus (s. 7)
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
79
03 Lyd og medier
Typegodkendelse
Typegodkendelse for Bluetooth® kan ses i
tabellen.
03
80
03 Lyd og medier
Overensstemmelseserklæring for Bluetooth®-modul
Land/
Område
Lande i EU:
Eksportland: Japan
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type af udstyr:
03
Bluetooth®-enhed
For yderligere information besøg: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
}}
81
03 Lyd og medier
||
Land/
Område
03
82
Tjekkiet:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grækenland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrig:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
03 Lyd og medier
Land/
Område
Holland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungarn:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakiet:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
03
}}
83
03 Lyd og medier
||
Land/
Område
Kina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
03
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
10dBi 时
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
84
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可
03 Lyd og medier
Land/
Område
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
03
}}
85
03 Lyd og medier
||
Land/
Område
Sydkorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
03
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
86
03 Lyd og medier
Land/
Område
Forenede
Arabiske
Emirater:
03
Sydafrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
87
04 Alfabetisk stikordsregister
DVD............................................................ 41
A
Alarm ved ulykker og katastrofer............... 33
AUX-indgang....................................... 20, 47
K
Knapper på rattet....................................... 21
E
Equalizer.................................................... 28
Kontrolpanel bag
lydanlæg............................................... 25
B
Batteri
fjernbetjening........................................ 70
04
Betjeningsknapper
midterkonsol......................................... 21
Bluetooth®
forbind opkald til mobil.........................
handsfree..............................................
media....................................................
mikrofon fra..........................................
streaming af lyd....................................
57
55
51
57
51
F
Fjernbetjening............................................ 68
batteriudskiftning.................................. 70
H
Hovedtelefonstik........................................ 25
I
C
CD.............................................................. 41
Infotainment
Kildeknapper......................................... 21
Infotainment (Lyd og medier)..................... 19
iPod®, stik.................................................. 49
D
DAB Radio........................................... 29, 38
Digitalradio (DAB)....................................... 38
88
L
Lyd
hovedtelefonstik................................... 25
indstillinger............................................ 26
kontrolpanel bag................................... 25
surround......................................... 19, 27
Lydanlæg................................................... 19
funktioner.............................................. 26
oversigt................................................. 20
Lyd og medier
betjene systemet..................................
indledning.............................................
menuhåndtering....................................
menuoversigt........................................
oversigt.................................................
21
19
21
70
20
Lydprofil..................................................... 28
Lydstyrke...................................................
ekstern lydkilde.....................................
kompensering for hastighed/støj..........
ringetone, telefon..................................
21
50
29
58
04 Alfabetisk stikordsregister
Telefon.................................................. 58
telefon/medieafspiller........................... 58
M
Media Bluetooth®....................................... 51
Medieafspiller............................................ 41
kompatible filformater........................... 46
Menubetjening - lyd og medier.................. 21
Mikrofon..................................................... 56
Mobiltelefon
handsfree.............................................. 55
registrere telefon................................... 52
tilslutte.................................................. 52
MY CAR.....................................................
Bilindstillinger.......................................
Førerstøttesystemer.............................
Information............................................
Klimaindstillinger...................................
Menupunkter........................................
stier.......................................................
Systemindstillinger...............................
10
13
15
17
17
11
11
16
O
T
Opkald
betjening............................................... 55
indgående............................................. 55
Telefon
handsfree..............................................
indkommende opkald...........................
modtagelse af et opkald.......................
opringning.............................................
registrere telefon...................................
telefonbog.............................................
telefonbog, genvej................................
tilslutte..................................................
Opringning................................................. 55
R
Radio......................................................... 29
DAB................................................ 29, 38
Trafikinformation (TP) ................................ 34
Radioprogramtyper (PTY).......................... 35
Tv............................................................... 64
Rat
Tastatur................................................. 21
Typegodkendelse
Bluetooth®............................................ 80
04
RDS............................................................ 33
U
S
Sensus......................................................... 7
USB, stik.................................................... 49
USB-indgang............................................. 47
Signalindgang, ekstern........................ 20, 47
Skærmindstillinger..................................... 46
Surround.............................................. 19, 27
N
55
55
57
55
52
59
59
52
V
Volvo Sensus............................................... 7
normal visning............................................ 21
Nyhedsudsendelser................................... 34
89
04 Alfabetisk stikordsregister
04
90
TP 17905 (Danish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising