Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2015 Early Volvo On Call

Volvo S60 2015 Early Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
KÆRE VOLVO-EJER
Tak fordi du valgte Volvo On Call.
I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.
De specifikationer, konstruktionsdata og illustrationer, der findes i dette tillæg, er ikke bindende. Vi
forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel.
Med venlig hilsen
Volvo Car Corporation
Indhold
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Oversigt over Volvo On Call*....................... 6
Bruge Volvo On Call*.................................. 6
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner...... 7
Komforttjenester med Volvo On Call*......... 8
Volvo On Call*-mobilapp............................. 8
Fjernstart af varmer* via SMS .................. 10
Fjernstarte varmeren* via SMS................. 10
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*.. 11
Ring til servicecenter manuelt................... 12
Tilkalde vejhjælp ...................................... 12
Tryghedstjenester med Volvo On Call* .... 12
Lås bilen op via servicecenter ................. 14
Menupunkter med Volvo On Call*............. 14
Volvo On Call*-meddelelse på displayet... 15
Volvo On Call* tilgængelighed.................. 16
Telefonnummer til Servicecenter ............. 17
PIN-kode til Volvo On Call*....................... 18
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*............. 18
Personoplysninger.................................... 18
01
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 Volvo On Call (VOC)
Volvo On Call*
ADVARSEL
Volvo On Call (VOC)* er en tillægstjeneste,
som du som kunde abonnerer på. Abonnementet består af sikkerheds-, trygheds- og
komforttjenester.
Systemet virker kun i områder, hvor VOC's
samarbejdspartner har GSM-dækning og
på de markeder, hvor Volvo On Call-tjenesten er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning
føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt
befolkede områder.
Volvo On Call-systemet (herefter benævnt
VOC) er knyttet til bilens SRS- og alarmsystemer. Bilen har et indbygget GSM-modul til
kommunikation mellem bilen og VOC's tjenester. Kortet (s. 16) viser de lande, hvor
systemet er til rådighed. Kontakt din Volvoforhandler for aktuelle oplysninger, da kortet
kan ændres. Abonnementets tjenester/tilbud
afhænger af markedet. Kontakt din Volvo-forhandler for oplysninger om, hvilke tjenester
der gælder i dit land.
Abonnement
Tilgængelighed
Komforttjenester
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er VOC-systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i fem dage og derefter en gang i
timen i de næste 22 dage. Efter 22 dage vil
systemet være slået fra, indtil bilen er blevet
startet.
VOC-systemet bruger GPS (Global
Positioning System) til at lokalisere bilen og
bilens indbyggede GSM-modul til at kontakte
VOC Servicecenter.
1
2
3
Et abonnement startes i forbindelse med
købet af bilen, når VOC-systemet aktiveres.
Abonnement er tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet.
•
•
Volvo On Call mobilapp (s. 8).
Fjernstart af varmer via SMS (s. 10).
Sikkerhedstjenester
•
•
•
Automatisk alarm (s. 11).
Manuel alarm (s. 11).
Vejhjælp (s. 12).
Tryghedstjenester
•
•
•
Tyverivarsel (s. 12).
Sporing af stjålet køretøj (s. 12).
Fjernoplåsning (s. 12).
•
•
01
Fjernblokering (s. 12)1.
Uautoriseret bevægelse (UMD)* (s. 12)
2,
3.
OBS
Alle opkald til VOC Servicecenter vil blive
registreret.
Information på internet
For mere information om Volvo On Call, se
www.volvocars.com > Vælg land > Salg &
service > Volvo On Call. Der kan du blandt
andet finde ofte stillede spørgsmål og svar.
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på mobilappen (s. 8). Læs i Sensus Infotainment-tillæggets afsnit Volvo ID for
at se dets fordele, og hvordan man opretter
et Volvo ID.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
Volvo On Call* tilgængelighed (s. 16)
Telefonnummer til Servicecenter (s. 17)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
Personoplysninger (s. 18)
Visse markeder.
Gælder kun Holland.
Gælder ikke V40/V40 Cross Country.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
01 Volvo On Call (VOC)
01
Oversigt over Volvo On Call*
Oversigt over knapper og display.
Bruge Volvo On Call*
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde
af uheld, sygdom eller eksterne trusler
mod bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
I tilfælde af en ulykke, hvor selestrammere,
airbag eller gardinairbag aktiveres, sendes et
signal automatisk til VOC Servicecenter, som
sørger for, at der straks sendes hjælp til din
placering – politi, ambulance eller anden relevant nødhjælpstjeneste.
ON CALL-knappen kan bruges til alle
andre tjenester, herunder vejhjælp.
SOS-knappen – i nødsituationer
Tryk på SOS-knappen i to sekunder for at
aktivere den manuelle alarmtjeneste.
Alternativ til SOS-knappen
Relaterede oplysninger
•
•
•
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 14)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 15)
I normal visning for MY CAR skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Volvo On Call SOS.
ON CALL-knappen – ved problemer
med din bil
Tryk på ON CALL-knappen i to sekunder for
at aktivere tjenesten, se Tilgængelige Volvo
On Call*-funktioner (s. 7).
Alternativ til ON CALL-knappen
I normal visning for MY CAR skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Volvo On Call On Call.
Annullere tjeneste
En påbegyndt tjeneste kan annulleres inden
for 10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen.
Indstillinger
Valgmuligheder og indstillinger i menusystemet (s. 14).
• Lås – bestem, hvornår SOS- og ON
CALL-knapperne skal være aktiverede.
Funktionen gør, at knapperne kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er i position
I, II, eller hvis motoren kører.
• Aktivér abonnement – Bruges til at
starte abonnementet.
• Aktivér service – Bruges til at aktivere
tillægstjeneste, f.eks. vejhjælp.
Relaterede oplysninger
•
•
6
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 14)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 15)
01 Volvo On Call (VOC)
•
•
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
Fjernstarte varmeren* via SMS (s. 10)
Ring til servicecenter manuelt (s. 12)
Tilkalde vejhjælp (s. 12)
Lås bilen op via servicecenter (s. 14)
Tilgængelige Volvo On Call*funktioner
Tjeneste
Oversigt over tilgængelige VOC-funktioner via
VOC Servicecenter og VOC-program.
Tjeneste
Servicecenter
Fjernstart af varmer
Batteri- og opladningsstatusD
AppA
X
AppA
X
X
Styre opladningen til
specifikke tiderD
X
X
Automatisk alarm
X
Påmindelse om at
sætte ladekabel iD
Manuel alarm
X
ForkonditoneringD
Vejhjælp
X
X
Tyverivarsel
X
X
Sporing af stjålet køretøj
X
Fjernoplåsning
X
FjernblokeringB
X
A
B
C
D
X
01
X
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle modeller.
Visse markeder.
Nogle biler med automatisk gearkasse.
Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID.
Relaterede oplysninger
Fjernstart af motor
(ERS)B, C
Lokalisering af bilen
Servicecenter
X
•
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
X
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 12)
X
•
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
X
Bilens instrumentpanel
X
Kørebog
X
Køretøjsinformation
X
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
01 Volvo On Call (VOC)
01
Komforttjenester med Volvo On Call*
Volvo On Call*-mobilapp
Komforttjenester via telefonen som f.eks.
fjernstart af varmer* via sms eller kommunikation med bilen via mobilapp.
Som VOC-bruger har du adgang til en mobilapplikation, der gør, at du kan holde kontakten med din parkerede bil via telefon.
Som VOC-bruger har du adgang til en mobilapplikation, der gør, at du kan holde kontakten med din parkerede bil via en iPhone, Windows Phone- eller Android-telefon. Du kan
lokalisere bilen, fjernlåse bilen, fjernstarte
motoren, se oplysninger om brændstofniveau
og meget mere. Læs mere om appen
(s. 8).
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle
modeller.
Biler udstyret med brændstofdrevet motor og
kabinevarmer i kombination med VOC tilbyder de samme indstillingsmuligheder for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en mobiltelefon. Læs mere om fjernstart af varmer via
SMS (s. 10).
Relaterede oplysninger
•
4
8
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket kan betyde, at disse oplysninger ikke
afspejler de tilgængelige funktioner. Se afsnittet Information på internet (s. 5) for henvisning
til, hvor du kan læse løbende opdateret information.
Mobilapplikationen til VOC findes blandt
andet til iPhone, Windows Phone- og
Android-telefoner. Kan hentes fra Apples App
Store, Windows Phone Store eller Google
Play.
meter fra bilen, er det muligt at aktivere bilens
horn og blinklys for at lette søgningen.
Bilens instrumentpanel
Denne funktion giver føreren adgang til en
lang række oplysninger: brændstofniveau,
resterende rækkevidde med den eksisterende
brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning
af vej- og triptæller.
Kontrol af bilen
Mobilappen udfører et "sundhedstjek" på
bilen og viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølervæske og olieniveau.
Kørebog
Et personligt Volvo ID er nødvendigt for at
kunne benytte mobilappen og My Volvo4,
som er en personlig webside til dig og din bil.
Detaljerede oplysninger om hver tur i løbet af
de sidste 40 dage kan hentes og gemmes.
Det er også muligt at eksportere alle eller
udvalgte ture fra mobilapplikationen i regnearksformat og sende dem til en e-mailadresse. Egnet til f.eks. forretningsture.
Læs i Sensus Infotainment-tillæggets afsnit
Volvo ID for at se dets fordele, og hvordan
man opretter et Volvo ID.
Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra.
Så sender bilen ingen kørselsstatistik efter
afslutningen af hver tur.
Lokalisering af bilen
Køretøjsinformation
Bilens placering vises på et kort, og det er
muligt at få vejvisning til bilen. Der er også et
digitalt kompas, som peger føreren i den rigtige retning. Når man er inden for ca. 100
Basisdata om bilen, f.eks. model, registreringsnummer og VIN-nummer, er let tilgængelige.
Visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Volvo On Call (VOC)
Tyverivarsel
Hvis bilens alarm udløses, får føreren besked
om dette via mobiltelefon.
Fjernlåsning af dørene
Status for alle døre og ruder vises. Føreren
kan låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige årsager er adgangskoden til applikationen altid nødvendig ved fjernoplåsning af
bilen.
For at fjernstarte motoren skal følgende
kriterier være opfyldt:
•
•
Bilen skal være under opsyn.
•
Bilen må ikke stå i et lukket, uventileret
rum - udstødningsgasser kan skade
mennesker og dyr alvorligt.
Der må ikke befinde sig personer eller
dyr i eller omkring bilen.
Fjernstart af varmer
Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer, kan den startes med det samme eller
programmeres til at starte på to forskellige
tidspunkter inden for 24 timer.
Fjernstart af motor (ERS)5
Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder, at bilens motor kan startes på afstand, så
kabinen kan varmes op/køles ned før kørsel.
Klimaanlæg, lyd- og mediesystemet starter
med de samme indstillinger, som da bilen
blev parkeret. Driftstiden for ERS-startet
motor kan vælges fra 1 til 15 minutter. Når
denne tid er forløbet, slukkes motoren. Efter
to ERS-aktiveringer kræves det, at motoren
startes på almindelig vis, før ERS kan bruges
igen.
5
6
01
Forkonditonering6
ADVARSEL
OBS
Tag hensyn til lokale/nationale regler/
bestemmelser for tomgangskørsel.
Med forkonditionering forberedes bilens drivsystem og kabinen, inden man kører af sted,
så både slid og energibehov under kørslen
reduceres. Mobilappen anvendes på samme
måde som for fjernstart af varmeren.
Relaterede oplysninger
•
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
•
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
Batteri- og opladningsstatus6
Se hvor opladet hybridbatteriet er, og om
opladning er i gang.
Styre opladningen til specifikke tider6
Hvis du ikke ønsker, at opladning skal
begynde straks ved tilslutning af ladekablet,
er det muligt via mobilappen at indstille det
tidspunkt, hvor opladning skal ske.
Påmindelse om at sætte ladekabel i6
Du kan få en påmindelse i din mobilapp, hvis
du har glemt at sætte ladekablet i efter parkering af bilen.
Visse bilmodeller.
Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
9
01 Volvo On Call (VOC)
01
Fjernstart af varmer* via SMS
Fjernstarte varmeren* via SMS
Biler udstyret med brændstofdrevet motor og
kabinevarmer i kombination med VOC* tilbyder de samme indstillingsmuligheder for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en mobiltelefon. Det er muligt at foretage timerindstillinger ved at sende den ønskede indstilling
ved hjælp af en mobiltelefon, se fjernstarte
varmeren (s. 10).
Via SMS styres varmeren i bilen.
At kunne styre varmeren i bilen med sin
mobiltelefon giver en mere fleksibel betjening
af varmeren og dermed større komfortoplevelse til prisen af en SMS.
Varmerfunktionen har to tidspunkter, der i
beskrivelsen kaldes T1 og T2. De viser, hvornår bilen har nået den indstillede temperatur.
For at kun den autoriserede bruger skal
kunne betjene varmeren, skal SMS-meddelelsen indeholde bilens registreringsnummer7
efterfulgt af VOC-systemets pinkode.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Fjernstarte varmeren* via SMS (s. 10)
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
OBS
Udvis forsigtighed med, hvor bilen står
parkeret, når fjernstart af varmer anvendes, da varmeren afgiver udstødningsgasser. Se yderligere oplysninger i bilens
instruktionsvejledning.
OBS
Hver delkommando følges af et #-tegn.
Meddelelsen skal skrives som en streng
uden mellemrum og afsluttes med et #tegn, f.eks. # PIN-kode # 1 #
Telefonnummer
Meddelelsen skal sendes til følgende nummer: +46 70 903 20 40. For nogle mobiltelefoner er det muligt at lave en meddelelseskabelon for at give mulighed for nemmere og hurtigere betjening.
Direkte kommandoer
For at starte varmen direkte:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 1 #
2. Send meddelelsen.
7
8
10
Registreringsnummeret kan indeholde både store og små bogstaver.
Tidspunktet afrundes altid til nærmeste femminutters interval.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis varmeren kører og skal lukkes med det
samme:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 0 #
2. Send meddelelsen.
Tidskommandoer
Hvis en ny tid skal lægges ind, afsluttes meddelelsen med det ønskede klokkeslæt, f.eks. 17.308.
Ændre og aktivere T1:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 # Tidspunkt #
2. Send meddelelsen.
Ændre og aktivere T2:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 # Tidspunkt #
2. Send meddelelsen.
Hvis et tidligere indført tidspunkt ønskes aktiveret:
Aktivere T1:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 #
2. Send meddelelsen.
Aktivere T2:
01 Volvo On Call (VOC)
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 #
Sikkerhedstjenester med Volvo On
Call*
2. Send meddelelsen.
Sikkerhedstjenester for larm i tilfælde af en
ulykke eller en nødsituation.
For at annullere en tidligere planlagt varmerstart skal det indstillede tidspunkt deaktiveres.
For at deaktivere T1:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 01 #
2. Send meddelelsen.
For at deaktivere T2:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 02 #
2. Send meddelelsen.
Hvis varmeren ikke starter
Der er situationer, hvor varmeren ikke kan
starte via SMS. Så sendes en SMS med teksten "Varmeren kunne ikke starte!" til det
mobilnummer, som har forsøgt at starte tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Fjernstart af varmer* via SMS (s. 10)
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
Automatisk alarm
I tilfælde af en ulykke, hvor selestrammere,
airbag og gardinairbag aktiveres, sendes et
signal automatisk til VOC Servicecenter.
Hvis selestrammere, airbags eller gardinairbags er blevet udløst, sker der følgende:
1. Der sendes automatisk en meddelelse fra
bilen til VOC Servicecenter med oplysninger om bilens placering, og at SRS-systemet er blevet udløst.
2. VOC Servicecenter etablerer derefter
mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens
omfang og behovet for hjælp.
Vejhjælp
01
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri, se tilkalde vejhjælp (s. 12).
Det kan være nødvendigt at tegne separat
abonnement for denne tjeneste.
Alarmnummer
Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger VOCsystemet at etablere kontakt med VOC Servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går
opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer for det område, hvor bilen befinder sig.
Relaterede oplysninger
•
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
3. VOC Servicecenter kontakter derefter de
nødvendige nødhjælpstjenester (politi,
ambulance, bugsering og lign.).
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Servicecenter de relevante
myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Manuel alarm
Kontakt VOC Servicecenter for at bede om
hjælp i nødsituationer, se alarmere manuelt
(s. 12).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
01 Volvo On Call (VOC)
01
Ring til servicecenter manuelt
Tilkalde vejhjælp
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
Kontakt VOC Servicecenter for at bede om
hjælp i nødsituationer.
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri.
1. Tryk på SOS-knappen (s. 6) i mindst
to sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde
af sygdom, eksterne trusler mod bilen
eller passagerer mv.
1. Tryk på ON CALL-knappen (s. 6) i mindst
to sekunder.
Tryghedstjenester til hjælp ved tyveri eller
fjernoplåsning, hvis nøglerne er mistet eller
låst inde.
2. VOC Servicecenter etablerer mundtlig
kontakt med føreren og aftaler, hvilket
behov for hjælp, der kræves.
2. VOC Servicecenter modtager meddelelse
om behovet for hjælp og oplysninger om
bilens placering.
Relaterede oplysninger
3. VOC Servicecenter etablerer mundtlig
kontakt med føreren og aftaler, hvilket
behov for hjælp, der kræves.
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Telefonnummer til Servicecenter (s. 17)
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Servicecenter de relevante
myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Relaterede oplysninger
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Telefonnummer til Servicecenter (s. 17)
9
10
12
Gælder kun Holland.
Gælder ikke V40/V40 Cross Country.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Volvos tryghedstjenester skal minimere risikoen for, at ejeren mister sin bil. Hvis bilen
bliver stjålet, kan den også spores og eventuelt deaktiveres.
Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC's
reservebatteri i kraft.
Ud over sikkerheds- og tryghedstjenester tilbyder nogle markeder et udvidet tryghedssystem som ekstraudstyr:
Tryghedssystem certificeret ifølge Stichting
VbV, som opfylder kravene i Track & Tracing,
TT039, 10.
01 Volvo On Call (VOC)
Tyverivarsel
Automatisk signal til VOC Servicecenter ved
indbrud eller tyveri (hvis bilens alarmsystem
er aktiveret).
Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOC
Servicecenter blive underrettet automatisk
efter et stykke tid. Hvis alarmen slås fra ved
hjælp af fjernbetjeningen, vil tjenesten blive
afbrudt.
Sporing af stjålet køretøj
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen
med politiet og VOC Kundeservice aftale, at
bilen skal spores. VOC Kundeservice sender
en meddelelse til bilen for at bestemme bilens
placering. Derefter kontaktes politiet eller
anden myndighed.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet
stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Fjernoplåsning
Hvis bilens fjernbetjening er mistet eller er
blevet låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen inden for de næste 14 dage ved
hjælp af VOC Servicecenter, efter at påkrævet
autentificering med pinkode er blevet god11
12
13
kendt. Derefter fjernoplåser VOC Servicecenter bilen efter aftale.
vil VOC Kundeservice automatisk blive underrettet.
Fjernblokering11
Eksempler på uautoriseret bevægelse er bugsering eller lastning og transport med anhænger. Bemærk, at f.eks. færgeoverfart og biltog
også regnes som uautoriseret bevægelse, når
motoren er slukket. I disse situationer skal
UMD midlertidigt frakobles (se afsnittet Reduceret alarmniveau i bilens instruktionsvejledning).
Overvågning og deaktivering af stjålet bil.
Hvis bilen bliver stjålet, kontakter ejeren eller
myndighederne VOC Servicecenter.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet
stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer VOC Servicecenter fjernbetjeninger for at forhindre start af bilen. En
deaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt med VOC Servicecenter, og efter at
påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører VOC Servicecenter
aktivering af bilen.
01
Relaterede oplysninger
•
•
Telefonnummer til Servicecenter (s. 17)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
Uautoriseret bevægelse (UMD)* 12, 13
UMD (Unauthorized Movement Detection) er
et system til overvågning af uautoriseret
bevægelse.
Uautoriseret bevægelse betyder, at bilen flyttes med motoren slukket. Hvis systemet registrerer en uautoriseret bevægelse af køretøjet
Visse markeder.
Gælder kun Holland.
Gælder ikke V40/V40 Cross Country.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
01 Volvo On Call (VOC)
01
Lås bilen op via servicecenter
Relaterede oplysninger
Instruktioner til fjernoplåsning af bilen.
•
1. Kontakt VOC Servicecenter (s. 17).
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 12)
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
2. Når VOC Servicecenter har verificeret
med bilens ejer eller en anden autorisereret person med pinkode, sendes efter
aftale et signal til bilen om oplåsning.
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
3. Bagagerumsklappen/bagklappen skal
åbnes for at låse dørene op. Tryk to
gange på touch-knappen14 eller træk i
håndtaget15.
Menupunkter med Volvo On Call*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
VOC-systemets menu.
For at komme til menuen: Tryk på MY CARknappen, tryk på MY CAR igen for at åbne
genvejsmenuen, hvor VOC-menuen er tilgængelig.
Forhandlerinformation
SOS
On Call
Lås
OBS
Hvis bagagerumsklappen/bagklappen ikke
åbnes inden for en af VOC Servicecenter
forudbestemt tid, vil bagagerumsklappen/
bagklappen blive låst igen.
4. Når dørene åbnes, vil bilens alarmsystem
blive udløst. Slå alarmen fra ved at trykke
på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
OBS
Hvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage,
kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret på grund af dårlig modtagelse.
14
15
14
Gælder V60, V70 og XC60.
Gælder S60.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lås/Oplås knapperne SOS og On Call
Aktivér abonnement
Aktivér service
Relaterede oplysninger
•
•
•
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 15)
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call*-meddelelse på
displayet
VOC viser automatisk en meddelelse efter
behov.
• Kan ikke finde bilens position – se Tilgængelighed (s. 5).
• Service p.t. ikke tilgængelig – se Til-
gængelighed (s. 5). Meddelelsen vises på
skærmen.
• Volvo On Call Service påkrævet –
VOC-systemet fungerer ikke. Kontakt din
Volvo-forhandler for at få hjælp. Meddelelsen vises på kombiinstrumentet.
• Volvo On Call- abonnem. udløber
snart – VOC-abonnementet udløber
snart. Kontakt VOC Servicecenter
(s. 17). Meddelelsen vises på kombiinstrumentet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* (s. 5)
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 14)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
15
01 Volvo On Call (VOC)
01
Volvo On Call* tilgængelighed
Kort over områder, hvor VOC er tilgængelig.
Tjenesten udbygges løbende, og systemet vil
blive tilbudt i et stort antal lande. Kontakt din
Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger.
De mørkt markerede lande/områder betyder, at Volvo On Call er tilgængelig.
Relaterede oplysninger
•
16
Telefonnummer til Servicecenter (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Volvo On Call (VOC)
01
Telefonnummer til Servicecenter
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (kundecenter i Frankrig)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call (VOC)
01
PIN-kode til Volvo On Call*
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Personoplysninger
Pinkode anvendes af sikkerhedsårsager til at
identificere den person, der er autoriseret til at
udføre VOC-tjenester.
Ved ejerskifte af bilen er det vigtigt at ændre
ejeren af tjenesten.
Personoplysninger som behandles i forbindelse med VOC-tjenesten.
Afmelde VOC-tjeneste
Volvos salgsselskaber, se nedenstående
tabel, og Volvo Car Corporation, er ansvarlig
for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med VOC-tjenesten. Al behandling
sker i overensstemmelse med god skik og
gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.
De firecifrede pinkode, der blev sendt til dig,
da din forhandler aktiverede dit abonnement,
bruges af sikkerhedsårsager for at identificere
den person, der er bemyndiget til at udføre
visse VOC-tjenester, f.eks. at låse bilen op via
VOC Servicecenter (s. 12) eller oprette en
konto til mobilappen (s. 8).
Glemt eller ønsker at ændre PIN-koden
Hvis du har glemt din pinkode eller ønsker at
ændre den (f.eks. hvis du har købt en brugt
bil), skal du kontakte din forhandler eller
trykke på ON CALL-knappen i din bil. Den
nye kode vil blive sendt til dig.
Forkert PIN-kode er indtastet gentagne
gange i appen
Når en PIN-kode er blevet indtastet forkert 10
gange i træk, vil kontoen blive låst. For at
kunne bruge appen igen skal en ny pinkode
vælges og en ny app-konto oprettes. Benyt
den samme fremgangsmåde, som da den forrige app-konto blev oprettet.
Relaterede oplysninger
18
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 12)
•
•
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte for
at afslutte VOC-tjenesten. Forhandleren
annullerer VOC-abonnementet og sletter tjenestehistorikken.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindelige
fabriksindstillinger16, se Ejerskifte i instruktionsvejledningen.
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Cars NV
Ved køb af en brugt bil med VOC:
England
Volvo Car UK Ltd
Den nye ejer kontakter sin forhandler, der
overdrager den resterende tid af VOC-abonnementet til den nye ejer. Det er vigtigt, at
kontaktoplysningerne er opdaterede, for at
VOC skal fungere, og at den tidligere ejer ikke
skal have adgang til at udføre tjenester i bilen.
Den nye ejer modtager en personlig firecifret
PIN-kode, der kræves for at identificere sig
selv som ejeren (eller en anden autoriseret
person) og få adgang til bestemte VOC-tjenester.
Frankrig
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Starte VOC-tjeneste
Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 18)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Volvo On Call (VOC)
Land
Salgsselskaber
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Danmark
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Østrig
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos samarbejdspartnere både inden for og
uden for EU/EØS til at levere og udvikle VOCtjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
Personoplysninger, der behandles, tilhører
følgende tre hovedkategorier.
•
•
16
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i forbindelse med aktivering af VOCtjenesten og ved anden kontakt med
Volvo, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed.
Når der indtræffer en bestemt begivenhed, som er omfattet af tjenesten, sendes
oplysninger automatisk fra bilen. En
sådan meddelelse indeholder køretøjets
identifikationsnummer (VIN), det tidspunkt
hvor tjenesten blev brugt, type tjeneste,
om airbags er blevet udløst, om selestrammere er blevet udløst, aktuel
mængde brændstof, den aktuelle temperatur i og uden for bilen, om døre og ruder
er låst eller åbnet, og bilens sidste seks
positioner med hastighed og retning.
•
Andre oplysninger, som kan forbindes til
kunden, er telefonsamtaler med personer
i bilen, det servicecenter som leverede
tjenesten, og servicecentermedarbejderens bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun
behandle personoplysninger i det omfang,
det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle
underleverandører er bundet af kontrakter,
som underlægger dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle personoplysninger i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Berigtigelse og registerudskrift
01
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift over de personoplysninger, der
behandles. Kontakt Volvos kundeservice for
at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift skal ske skriftligt,
være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse og kundenummer. Anmodninger skal sendes til
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i
dette dokument, giver brugeren samtykke til
den behandling af personoplysninger, som
foregår i forbindelse med VOC-tjenesten.
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at
levere VOC-tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er
nødvendigt, for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og administrative
bestemmelser. Oplysninger, som genereres
ved begivenheder, der er omfattet af VOC-tjenesten, slettes tre måneder efter, begivenheden har fundet sted.
Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.
19
01 Volvo On Call (VOC)
01
20
||
TP 17953 (Danish), AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising