Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2015 Early Sensus Navigation

Volvo S60 2015 Early Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Interessepunkt (Restaurant)
Planlagt rutes slutdestination
Planlagt rutes delmål
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt til slutdestination
Anslået resterende strækning til destinationen
Kompas
Trafikinformation
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Vejtype
Aktuelt vej-/gadenavn – ved bilens aktuelle position (15)
Farve
Planlagt rute
Motorvej
Orange
Bilens aktuelle position
Hovedvej
Mørkegrå
Gemt sted
Mindre hovedvej
Grå
Almindelig vej
Lysegrå
Lokalvej
Hvid
Målestok
SENSUS NAVIGATION
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af
Volvo. Sensus Navigation viser dig vej til en
destination og giver information undervejs. Det
informerer om situationer, der kan vanskeliggøre
turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i
givet fald alternative ruter.
Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan,
søge efter faciliteter langs ruten, lagre særlige steder m.m. Sensus Navigation viser bilens nøjagtige
position og kan, i tilfælde af at man kører forkert,
altid lede en frem til destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv
dig frem. For at du skal trives med systemet,
anbefaler vi også, at du sætter dig ind i indholdet
af denne instruktionsbog.
Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere bidrager Volvos navigationssystem
også til en forbedring af miljøet.
Indhold
01 Kom godt i gang
Aktivere systemet........................................ 9
Betjeningsknapper – lynvejledning............. 9
Vejvisning til en destination....................... 10
02 Introduktion til Sensus
Navigation
Før du begynder....................................... 13
Instruktionsvejledningen........................... 13
03 Betjeningsknapper
Betjeningsknapper – oversigt...................
Betjeningsknapper – generelt...................
Betjeningsknapper – midterkonsol...........
Betjeningsknapper – rat............................
Betjeningsknapper – fjernbetjening..........
01 02 03
2
16
18
18
19
19
Indhold
04 Stemmestyring
Generelt om stemmestyring......................
Bruge stemmekommandoer.....................
Hjælpefunktioner og indstillinger for
stemmestyring..........................................
Valg af sprog til stemmestyring................
05 Skrivehjulet
21
22
22
25
Indføre og vælge valgmuligheder............. 27
06 Kort, kompas og
stemmevejledning
Kortbillede – nogle eksempler.................. 30
Kompas..................................................... 32
Stemmevejledning.................................... 32
04 05 06
3
Indhold
07 Menuer
Generelt om menuer.................................
Genveje.....................................................
Hovedmenu...............................................
Rullemenu.................................................
Menutræet.................................................
08 Angiv destination
34
34
35
36
37
Generelt om angivelse af destinationer....
Søgning via Hjem......................................
Søgning via adresse..................................
Søgning via POI........................................
Søgning via Gemt sted.............................
Søgning via Tidligere destinationer...........
Søgning via internet..................................
Søgning via postnummer..........................
Søgning via breddegrad/længdegrad.......
Søgning via sted på kortet........................
Søgning via Rejseguide............................
09 Rejseplan
42
42
43
45
46
47
47
48
48
49
50
Rejseplan – generelt.................................. 53
Delmål i rejseplan...................................... 54
07 08 09
4
Indhold
10 Rute
Rute – undgå.............................................
Alternative ruter og ruteoversigt...............
Detaljerede oplysninger om ruten.............
Kort over den resterende strækning.........
Optag en rute............................................
11 Indstillinger
56
57
58
58
59
Rutealternativer.........................................
Rutealternativ – undgå område.................
Rutealternativer – tilpasse rute.................
Kortvalg.....................................................
Vejvisningsmuligheder..............................
Systeminformation....................................
FAV-knap..................................................
Importere/eksportere gemte steder..........
12 Trafikinformation
61
63
65
65
68
72
73
74
Trafikinformation.......................................
Trafikinformation – uden angivet destination............................................................
Trafikinformation – med angivet destination............................................................
Trafikproblemets omfang..........................
10 11 12
76
76
77
79
5
Indhold
13 Symboler på kortet
14 Spørgsmål og svar
15 Kort- og systeminformation
Interessepunkter – POI............................. 82
Ofte stillede spørgsmål............................. 85
Kort – indhold............................................
Opdatering af kort.....................................
Licensaftale...............................................
Ophavsret.................................................
13 14 15
6
88
88
89
89
Indhold
16 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 92
16
7
KOM GODT I GANG
01 Kom godt i gang
Aktivere systemet
OBS
Først skal bilens elektriske system aktiveres:
Navigationssystemet er også tilgængeligt,
når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Tænd
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
2. Hvis navigationssystemet ikke starter
inden for et par sekunder - tryk på midterkonsollens knap NAV.
Systemet kan derefter have brug for nogle
sekunder til at registrere bilens position og
bevægelse. Derefter vises kortet over det
aktuelle geografiske område, hvor bilen er
symboliseret med en blå trekant.
ADVARSEL
Relaterede oplysninger
•
•
•
Vejvisning til en destination (s. 10)
Betjeningsknapper – lynvejledning
(s. 9)
Før du begynder (s. 13)
01
Betjeningsknapper – lynvejledning
Volvos GPS-navigator kan betjenes på flere
måder:
•
•
•
•
Med knapperne (s. 19) til højre på rattet.
Med betjeningsknapperne på midterkonsollen (s. 18).
Med en fjernbetjening (s. 19).
Med stemmestyring (s. 21).
For funktionsbeskrivelse, se (s. 18).
Hovedkommandoerne
I de følgende to eksempler bruges ratknapperne til at angive vejvisning til en adresse
eller et POI.
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Sluk
Navigationssystemet kan ikke slukkes, men
arbejder i baggrunden. Det slukkes først, når
fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
}}
9
01 Kom godt i gang
01
||
•
•
•
Gå/vælg i menuerne med Fingerhjulet
(1).
Aktiver foretagne valg med et kort tryk på
Fingerhjulet (forkortes i følgende eksempel med "+ OK").
Gå tilbage i menuer og/eller fortryd med
EXIT (2).
Betjeningsknapper på midterkonsollen
Hvis midterkonsollens knapper bruges i
stedet for ratknapperne, gælder følgende:
Ratknapper
Midterkonsol
Drej Fingerhjulet
Drej på TUNE
Tryk på Fingerhjulet
Tryk på OK
Tryk på EXIT
Tryk på EXIT
Vejvisning til en destination
Indstil vejvisning til den ønskede adresse eller
interessepunkt.
Navigationssystemet beregner rute, rejsetid
og afstand til den valgte destination. Systemet giver vejvisning og instruktioner om vejkryds m.m.
Søg adresse
Trin
10
Udformning
5
Skrivehjul, se
(s. 27).
Drej fingerhjulet
for at vælge skrifttegn, og indtast
det med OK - en
liste med valgmuligheder kommer
frem på skærmen.
6
Skrivehjul
Vælg den passende lokalitet fra
listen + OK.
7
Skærmen
viser den
samme visning som (4)
med By:
udfyldt.
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
8
Kort
Vejvisningen starter - følg anvisningerne.
Skærm/
menu
Udformning
1
Hvis skærmen ikke
viser et kortbillede, skal
du gøre følgende:
Tryk på midterkonsollens knap NAV.
2
Kort
Tryk på NAV for at
få menuen "Genveje" frem.
3
Menu Genveje, se
(s. 34).
Marker Indstil
adresse + OK.
For detaljerede oplysninger om at søge efter
destinationer med adresse, se (s. 43).
4
Adresse
Marker By: + OK.
POI kaldes også "interessepunkt" og "facilitet".
Aktivere systemet (s. 9)
Vejvisning til en destination (s. 10)
Skærm/
menu
Hvis den planlagte rute forlades under turen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
Relaterede oplysninger
•
•
Trin
Søg POI
01 Kom godt i gang
Trin
1
2
3
Skærm/
menu
Udformning
Hvis skærmen ikke
viser et kortbillede, skal
du gøre følgende:
Tryk på midterkonsollens knap NAV.
Kort
Tryk på NAV for at
få menuen "Genveje" frem.
Menu Genveje, se
(s. 34).
Marker Indstil
interessepunkt +
OK.
4
Interessepunkt (POI)
Marker f.eks. I
nærheden af
bilen + OK.
5
Menu I nærheden af
bilen og
Resultatliste.
Marker f.eks. Nearest tourist
attraction + OK.
6
Resultatliste
Marker den
ønskede valgmulighed på listen +
OK.
Trin
Skærm/
menu
Udformning
7
Pop op-menu
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
8
Kort
Vejvisningen starter - følg anvisningerne.
01
For detaljerede oplysninger om at søge efter
destinationer med POI, se (s. 45) og
(s. 82).
Relaterede oplysninger
•
•
Aktivere systemet (s. 9)
Betjeningsknapper – lynvejledning (s. 9)
11
INTRODUKTION TIL SENSUS NAVIGATION
02 Introduktion til Sensus Navigation
Før du begynder
Indstillinger
Instruktionsvejledningen
Vigtig information der skal læses, før navigationssystemet tages i brug.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de senest anvendte indstillinger.
En god måde at lære Sensus Navigation at
kende er at læse denne instruktionsvejledning, helst før den første gang systemet bruges. Det giver mulighed for at blive fortrolig
med funktionerne, få råd om, hvordan systemet bedst kan håndteres i forskellige situationer, og hvordan dets funktioner kan udnyttes
på den bedste måde.
Generelt
Volvo Sensus Navigation benytter sig af referencesystemet WGS84, som giver position
med længdegrad og breddegrad.
Navigationssystemet kan bruges, uden at der
er valgt en destination.
Husk på følgende
Navigationssystemet giver vejoplysninger,
som fører frem til en forudindstillet destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid
pålidelig, fordi der kan opstå situationer, som
ligger uden for navigationssystemets kapacitet og dømmekraft, f.eks. pludselige omslag i
vejret.
Relaterede oplysninger
•
•
Instruktionsvejledningen (s. 13)
Aktivere systemet (s. 9)
Overskriftsniveau 1
Overskriftsniveau 2
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskriftsniveau 1.
Generelt om instruktionsvejledningen
Der er en lynvejledning, så du kan komme i
gang med det samme, se (s. 9).
Husk følgende:
For en mere detaljeret beskrivelse af betjening og muligheder samt valg af indstillinger
til destinationer anbefales det at læse vejledningen i forbindelse med brug i praksis.
•
Menuvalg/Stier
ADVARSEL
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
02
Alle valg, der kan foretages på skærmen,
markeres i denne vejledning med lidt større,
grå tekst, f.eks. Sæt bestemmelsessted.
Stier i menutræ angives som f.eks.:
Sæt bestemmelsessted
Adresse
By:
}}
13
02 Introduktion til Sensus Navigation
||
Engelsk tekst
Instruktionsvejledningens Illustrationer er fælles for alle markeder og sprog, hvorfor teksten i dem hovedsageligt er på engelsk.
02
For at gøre det lettere for brugeren at forstå
Illustrationerne og deres menuvalg og stier i
tilknytning til vejledningens tekst, angives Illustrationens engelske ord i parentes umiddelbart efter den pågældende tekst/sætning på
vejledningens aktuelle sprog:
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
Ændringer i instruktionsvejledningen
OBS
BEMÆRK-tekster giver råd eller tips, der
letter brugen af f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
I instruktionsvejledningen er der information i
fodnoter længst nede på siden eller i direkte
tilslutning til en tabel. Denne information er et
tillæg til den tekst, som den gennem dens tal/
bogstav henviser til.
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør er markeret
med en stjerne (*).
Sæt bestemmelsessted
Adresse
(Set destination > Address)1
Særskilt tekst
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskader.
1
14
Ikke i bøger på engelsk og kinesisk. Er vist her som eksempel.
Ved usikkerhed om, hvad der standard eller
ekstraudstyr/tilbehør - kontakt en Volvo-forhandler.
I vejledningen beskrives, ud over standardudstyr, også ekstraudstyr (fabriksmonteret
udstyr) og bestemt tilbehør (eftermonteret
ekstra udstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har
forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til
forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i denne vejledning er ikke bindende.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Relaterede oplysninger
•
•
•
Før du begynder (s. 13)
Aktivere systemet (s. 9)
Betjeningsknapper – oversigt (s. 16)
BETJENINGSKNAPPER
03 Betjeningsknapper
Betjeningsknapper – oversigt
03
BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
Antenne til GPS
Antennen er indbygget i tagantennen.
16
Stemmestyring
En række elementer i navigationssystemet er
også stemmestyrede. Mikrofonen [2a] sidder i
loftet, og aktiveringsknappen [2b] er placeret
blandt knapperne til højre på rattet. For nærmere oplysninger, se (s. 21).
03 Betjeningsknapper
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret bag midterkonsollen og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
Beregning af bilens position (s. 30)
Beregning af rute til angivet destination
(s. 42)
Behandling af trafikinformation (s. 76)
Stemmevejledning (s. 32)
Modtager til GPS og trafikinformation (TMC1)
er integreret i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet
GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten,
selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
Trafikinformation
TMC1 er et standardiseret kodesystem for
trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via
FM-antennen.
1
OBS
TMC er ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Systemets dækningsområde er under
stadig udvikling, så opdatering kan nogle
gange være nødvendig.
Skærm
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m.
Pleje af skærmen
Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud,
der er let fugtet med et mildt vinduespudsemiddel.
VIGTIGT
Placer ingen genstande foran GPS-navigatorens display - overfladen kan blive ridset.
Mobiltelefoner kan også forstyrre skærmens funktion.
Lydstyrkeknap og IR-modtager
Brug lydsystemets lydstyrkeknap til at ændre
lydstyrken under igangværende talemeddelelse, se (s. 32). Lydstyrken kan også
ændres i menusystemet.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen
ved brug - dens IR modtager er placeret der.
Knapper, rat
03
Der sidder knapper på rattets højre side. Det
bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå
tilbage i menuer. For nærmere oplysninger, se
(s. 19).
Højttalere
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Relaterede oplysninger
•
Betjeningsknapper – generelt (s. 18)
Knapper, midterkonsol
Som alternativ til ratknapperne kan midterkonsollens talknapper bruges i kombination
med knapperne OK/MENU, TUNE og EXIT til
at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer. For nærmere oplysninger, se (s. 18).
Traffic Message Channel
17
03 Betjeningsknapper
03
Betjeningsknapper – generelt
Betjeningsknapper – midterkonsol
Generelle oplysninger om navigationssystemets betjeningsknapper.
Navigationssystemet kan betjenes med midterkonsollens talknapper.
Navigationssystemet betjenes med betjeningsknapperne på midterkonsollen (s. 18),
ratknapperne (s. 19) eller med en fjernbetjening* (s. 19). De tre forskellige betjeningsenheders knapper har fælles funktioner, men
adskiller sig i udseende og betjening.
Udformningen kan også variere i forhold til
markedet.
Stemmestyring
Systemet kan også stemmestyres med særlige kommandoer, se (s. 21).
Relaterede oplysninger
•
•
Betjeningsknapper – oversigt (s. 16)
Betjeningsknapper – midterkonsol
(s. 18)
•
•
Betjeningsknapper – rat (s. 19)
•
Generelt om stemmestyring (s. 21)
Betjeningsknapper – fjernbetjening
(s. 19)
BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer
kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret åbnes/lukkes en
genvejsmenu, (s. 34).
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet, se
(s. 27) og Rullemenu (s. 36).
Et tryk på OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne vejledning
med "OK-knappen" eller "+ OK".
Ved at dreje TUNE går du frem og tilbage
mellem forskellige menupunkter eller
zoomer, når kortbilledet vises. Beskrives i
18
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
denne vejledning med "TUNE-drejeknappen".
Et tryk på EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
03 Betjeningsknapper
Betjeningsknapper – rat
Betjeningsknapper – fjernbetjening
Navigationssystemet kan betjenes med knapper og fingerhjul på rattet.
Fjernbetjeningen kan bruges til at betjene flere
forskellige funktioner i bilen. Her beskrives kun
de funktioner, der er relateret til navigationssystemet.
Ratknapperne findes i flere udformninger,
baseret på marked og valg af lydsystem.
•
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen
ved brug.
genvejsmenu. For nærmere oplysninger,
se (s. 34).
EXIT går tilbage i menustrukturen eller
fortryder valg.
OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg.
Beskrives i denne vejledning med "OKknappen" eller "+ OK".
Piletaster flytter menumarkøren.
03
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet.
OBS
Prøv først at skifte til nye AA-/LR6-batterier, hvis fjernbetjeningen ikke virker.
ADVARSEL
Knapper til højre på rattet.
Opbevar fjernbetjeningen og andre lignende genstande i et af opbevaringsrummene - ved en kraftig opbremsning eller
kollision kan sådanne genstande forårsage
personskade eller materiel skade.
Drej fingerhjulet for at gå frem og tilbage
mellem forskellige menupunkter eller
zoome, når kortbilledet vises.
Tryk på fingerhjulet for at bekræfte/aktivere et valg.
EXIT går tilbage i menustrukturen eller
fortryder valg.
Fjernbetjeningens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret åbnes/lukkes en
19
STEMMESTYRING
04 Stemmestyring
Generelt om stemmestyring
Betjening
OBS
Stemmestyring betyder, at visse funktioner i
navigationssystemet kan aktiveres med talte
ord.
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter systemet svarer med et par forskellige
kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.
Stemmekommandoer (s. 22) er praktiske og
hjælper føreren med at undgå at blive distraheret. Han kan i stedet koncentrere sig om
kørslen og fokusere opmærksomheden på
vejen og trafiksituationen.
Stemmekommandoer kan afbrydes ved:
•
•
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Ratknapper.
Knap til stemmestyring
Stemmestyringen bruger den samme mikrofon som hands-free-systemet - føreren får
svar fra stemmestyringen gennem bilens højttalere.
Aktivere systemet
Mikrofonen er placeret i loftet over føreren for
optimal optagelse af førerens tale - den kan
blive forstyrret af/opfatte passagerer, der taler
højt.
Tænk på følgende, når du bruger stemmestyringssystemet:
•
Et kort tryk på ratknappen (1) aktiverer
stemmestyringssystemet - efter tonen
kan der gives en stemmekommando.
•
Ved kommandoer: - Tal med normal
stemme i sædvanligt tempo efter tonen
•
Bilens døre, ruder og soltag skal være
lukkede
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen.
at trykke på EXIT
holde ratknappen for stemmestyring
inde i et par sekunder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Bruge stemmekommandoer (s. 22)
04
Hjælpefunktioner og indstillinger for stemmestyring (s. 22)
Valg af sprog til stemmestyring (s. 25)
21
04 Stemmestyring
Bruge stemmekommandoer
Det er enkelt at indtaste oplysninger i navigationssystemet med stemmekommandoer, fordi
skærmen viser de kommandoer, der almindeligvis bruges i den aktuelle situation.
•
•
Start
1. Foretag et kort tryk på ratknappen for
stemmestyring - skærmen viser eksempler på mulige kommandoer.
Kommandoer på flere måder
Kommandoen "Navigation > Indstil
adresse" kan f.eks. udtales som:
•
Sig "Navigation", og vent derefter på
systemets svar i form af relevante alternativer på skærmen - fortsæt med at vælge,
og sig f.eks. "Indstil adresse".
eller
•
Sig hele kommandoen i én sekvens:
- "Navigation Indstil adresse".
Føreren kan få hjælp under en dialog ved
at sige "Help" efter tonen.
Hjælpefunktioner og indstillinger for
stemmestyring
Øv dig i at bruge funktionen stemmestyring
med træningsprogrammer. Indstil stemmeprofil for en specifik fører ved at oprette en
brugerprofil.
OBS
Sådan startes en stemmekommando:
04
Dialogen med systemet kan fremskyndes:
Afbryd systemets tale med et kort tryk på
rattets stemmeknap, vent på en tone, og
begynd derefter at tale.
En komplet liste over hurtige kommandoer
findes i menusystemet MY CAR - MY
Indstillinger
Indstillinger til
CAR
Voice Command-liste.
stemmestyring
Lydstyrke
Stemmestyringssystemets lydstyrke justeres
med midterkonsollens VOL-rat, når systemet
taler.
Relaterede oplysninger
•
Hjælpefunktioner og indstillinger for stemmestyring (s. 22)
•
Valg af sprog til stemmestyring (s. 25)
Et par enkle tips
22
•
For at give en kommando: - Foretag et
kort tryk på rattets stemmeknap, og tal
derefter naturligt efter tonen.
•
For at besvare: - Tal efter tonen, som
afslutter spørgsmålet.
•
Stemmestyringssystemet beder nogle
gange om et svar. Hvis føreren ikke svarer, afsluttes sessionen.
MY CAR Indstillinger
stemmestyring
Indstillinger til
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
04 Stemmestyring
Introduktion til stemmestyring
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Introduktion til
stemmestyring
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
Markøren på Introduktion til
stemmestyring (Tutorial) + OK giver oplysninger om, hvordan stemmestyringssystemet
fungerer og er en nem måde at blive fortrolig
med funktioner og fremgangsmåden for at
give kommandoer.
Liste over kommandoer
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
Markøren på Voice Command-liste
(Command list) + OK viser alle stemmekommandoer, som systemet kan håndtere.
Brugerprofil
Jo bedre føreren mestrer stemmestyringssystemet, desto mere tryg vil han føle sig ved
funktionerne. Derfor anbefales det at konsultere systemets træningsprogrammer.
OBS
Et træningsprogram er kun tilgængeligt,
når bilen holder stille med parkeringsbremsen aktiveret.
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Brugerindstilling
04
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
Markøren på Brugerindstilling (User setting)
+ OK starter et program, hvor stemmestyringssystemet lærer førerens stemme- og
sprogprofil.
Det er førerens opgave at gentage programstemmens oplæste ord og sætninger efter
hvert lydsignal, og at følge instruktionerne på
skærmen. Den nødvendige tid til profilering er
ca. 5 minutter.
Efter udført profilering kan en indstilling foretages med den ønskede valgmulighed markeret + OK:
}}
23
04 Stemmestyring
||
• Standard (Default) - Standardindstilling,
hvis ingen stemme- og sprogprofil er
udført.
• Trænet bruger (Trained user)
- Stemmestyringssystemet er tilpasset til
en specifik fører på et specifikt sprog.
OBS
Markøren på Tilpasning af stemme (Voice
training) + OK starter et program, hvor stemmestyringssystemet lærer førerens stemme
og sprogprofil endnu bedre end det, der er
gemt i stemme- og sprogprofilen - se beskrivelsen i det forrige afsnit "Brugerprofil".
Hastighed for syntetisk stemme
Menupunktet Standard kan først ændres
til Trænet bruger, efter en lektion af
Brugerindstilling er blevet gennemført.
04
Se også informationen under overskriften
"Skifte sprog" i afsnittet Valg af sprog til
stemmestyring (s. 25).
Stemmetræning
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Udlæsningshastighed
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
Markøren på Udlæsningshastighed (TTS
speed) + OK giver mulighed for at ændre den
hastighed, som stemmestyringssystemet taler
med:
MY CAR Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Tilpasning af stemme
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
24
• Hurtig (Fast)
• Middel (Medium)
• Langsom (Slow)
Relaterede oplysninger
•
•
•
Generelt om stemmestyring (s. 21)
Valg af sprog til stemmestyring (s. 25)
Bruge stemmekommandoer (s. 22)
04 Stemmestyring
Valg af sprog til stemmestyring
Sprogafhængig brugerprofil
Stemmestyringssystemet (s. 21) er under stadig udvikling. Ved offentliggørelsen af denne
instruktionsvejledning var funktionen til rådighed for dette hovedkort på følgende sprog:
Stemmestyringssystemet forstår kun det
sprog, der er indstillet i MY CAR.
•
•
•
•
•
•
•
•
Engelsk (UK)
Fransk (FRA)
Hollandsk
Italiensk
Sig, at stemme- og sprogprofilen Trænet
bruger er gemt af en svensktalende fører
med systemet indstillet på svensk. Hvis føreren derefter ændrer bilens sprog (i MY CAR)
til engelsk, vil stemmestyringsfunktionen ikke
virke.
Årsagen er, at stemme- og sprogprofilen
"Trænet bruger" - som kun forstår kommandoer på svensk - ikke længere kan vælges,
fordi stemmestyringssystemet nu kun forstår
og forventer engelsk tale. Systemet aktiverer
i stedet valgmuligheden Standard.
Russisk
Spansk (Europa)
Svensk
Tysk
OBS
Stemmestyringssystemet i kombination
med GPS-navigation fungerer kun med de
anførte sprog.
OBS
For et marked, der ikke med på listen over
sprog, er der altid mulighed for at vælge
en af listens sprog og navigere med stemmestyring på dette sprog.
Bemærk i så fald, at hvis sproget ændres
til f.eks. engelsk i MY CAR, ændres ikke
kun stemmestyring til engelsk – også
stemmevejledning, menu- og hjælpetekster skifter til det samme sprog.
Relaterede oplysninger
•
•
Generelt om stemmestyring (s. 21)
Bruge stemmekommandoer (s. 22)
04
For at stemmestyringssystemet skal forstå
førerens engelske udtale, er den eneste løsning at gentage processen beskrevet under
overskriften "Brugerprofil"1 - men med systemet indstillet til engelsk.
Skifte sprog
MY CAR
Indstillinger
Sprog
De sprog, der indgår i stemmestyringssystemet, har dette ikon på listen
over sprog.
For at ændre sprog: Søg frem til MY CAR
Indstillinger Sprog, og marker det
ønskede sprog + OK + NAV.
1
Se (s. 22).
25
SKRIVEHJULET
05 Skrivehjulet
Indføre og vælge valgmuligheder
Indføre med skrivehjulet
Indføre med talknapperne
Brug navigationssystemets skrivehjul eller
midterkonsollens knapper til at indføre og
vælge valgmuligheder. Angiv f.eks. oplysninger om en adresse eller et interessepunkt.
Skrivehjulet.
1. Marker et tekstfelt.
2. Tryk på OK for at få skrivehjulet frem.
Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.
Dette navigationssystem bruger et "skrivehjul" til at angive specifik information, f.eks.
type POI, lokalitet/by, område/land eller
adresse.
3. Vælg tegn med fingerhjul/TUNE-drejeknappen og indfør dem med et tryk på
fingerhjul/OK.
[2]. Numerisk tastatur1.
En anden måde at indtaste/indføre tegn er
med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række
med alle tegn2 under denne knap,
f.eks. w, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen
flytter/"looper" markøren gennem disse tegn.
Aktivere et valg
•
Efter at den ønskede funktion/menulinje er
markeret med fingerhjulet eller TUNE-drejeknappen - tryk på fingerhjul/OK for at se det
næste niveau af funktioner/valgmuligheder.
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
1
2
BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked.
05
}}
27
05 Skrivehjulet
||
Flere muligheder
OBS
Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
• 123/ABC + OK – skrivehjulet skifter mellem tal og skrifttegn.
• MERE (More) + OK - alternative tegn
vises i hjulet.
• => + OK - markøren flyttes til listen på
skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK.
05
• Postnummer (Postcode) + OK – markøren flyttes til listen på skærmens højre
side, hvor der kan foretages valg med
OK, se (s. 48).
Liste med valgmuligheder
Liste, der matcher de indtastede tegn.
28
Ved søgning vises valgmulighederne ud fra
den indtastede information.
Tallene "149" i skærmens øverste højre
hjørne betyder, at listen indeholder 149 valgmuligheder, der kan matche de indtastede
bogstaver "LON".
Ingen liste
En tom liste og tegnene "***" i det øverste
højre hjørne af skærmen betyder, at antallet
af tilgængelige alternativer med de aktuelt
indtastede tegn er mere end 1000 - når antallet er mindre, vises de relevante valgmuligheder automatisk.
For at reducere antallet af valgmuligheder på
listen:
•
Indtast flere tegn på tekstlinjen.
Relaterede oplysninger
•
Betjeningsknapper – generelt (s. 18)
KORT, KOMPAS OG STEMMEVEJLEDNING
06 Kort, kompas og stemmevejledning
Kortbillede – nogle eksempler
06
BEMÆRK! Illustrationerne er skematiske, detaljer kan variere afhængigt af softwareversion og marked.
Her vises eksempler på kortbilleder over den
aktuelle position. Rejseplan, kort med kryds
30
og rulleindstilling er nogle af de visninger,
som skærmen kan vise.
Skærmens udseende afhænger af geografisk
position og de indstillinger, der er foretaget,
06 Kort, kompas og stemmevejledning
f.eks. målestok, hvilke POI'er der er valgt til
visning osv.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
forreste inderside.
Ved fastlæggelse af en rejseplan kan tre
alternativer for ruten beregnes, se
(s. 61).
Detaljeret kort med kryds - skærmens
venstre del viser en detaljeret forstørrelse
af det næste vejkryds. Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se
(s. 32).
Undgå et bestemt område, se (s. 63).
Rulleindstilling, se (s. 36).
Relaterede oplysninger
•
•
Kompas (s. 32)
Stemmevejledning (s. 32)
06
31
06 Kort, kompas og stemmevejledning
Kompas
Stemmevejledning
På skærmens kortbillede er der et kompas,
som viser, i hvilken retning bilens front peger.
Efter en destination (s. 42) er indtastet, og
bilen nærmer sig et vejkryds eller frakørsel, får
man en talemeddelelse om afstand og type af
kommende manøvre. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset (s. 30). Stemmevejledningen gentages tættere på vejkrydset.
Kompasnålens røde spids
peger i nordlig retning, den
hvide peger mod syd. Som
alternativ til grafisk kompas
kan også tekstbaseret kompasretning vælges, se
(s. 65).
Lydstyrken kan justeres med lydsystemets
lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).
For at gentage en meddelelse:
•
Tryk to gange på OK-knappen.
For mere information, se overskriften "Stemmevejledning" (s. 68).
OBS
Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet
mobiltelefon.
06
For at bruge stemmevejledning på et andet
sprog:
•
Se Stemmestyring (s. 25).
Relaterede oplysninger
•
32
Vejvisningsmuligheder (s. 68)
MENUER
07 Menuer
Generelt om menuer
Navigationssystemets menuer består af Genveje, Hovedmenu og Rullemenu. Under den
respektive menu præsenteres de dertil knyttede valgmuligheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Genveje (s. 34)
Hovedmenu (s. 35)
Rullemenu (s. 36)
Genveje
Navigationssystemet er udstyret med en
menu med genveje til de oftest anvendte
funktioner.
Menutræet (s. 37)
OBS
Grå menulinjer/punkter på skærmen kan
ikke vælges i øjeblikket.
Yderligere information
Til Genveje fra kortindstilling
•
Tryk på NAV-knappen.
Til Genveje fra en anden menu
•
Tryk to gange på NAV-knappen.
Genvejene er:
• Indstil adresse (Set address), se
07
• Indstil interessepunkt (Set Point Of
Nogle gange er der mere information, end der
kan stå på en menulinje - tekstlinjen afsluttes
så med tegnet "#".
• Tidligere destination (Previous
For at se resten af informationen:
•
34
(s. 43).
BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer
kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
Tryk på INFO-knappen.
Interest), se (s. 45).
destinations), se (s. 47).
• Rejseplan (Itinerary), se (s. 53).
• Trafikinformation (Traffic information),
se (s. 77).
07 Menuer
• Internet søgning (Internet navigation), se
Hovedmenu
Tilbage til kortet
• Afbryd vejledning (Cancel guidance) -
Hovedmenuen er placeret øverst i navigationssystemets menutræ.
Der er en nem måde hurtigt at få kortet frem
på skærmen igen, uanset hvor langt inde i
menusystemet (s. 34), brugeren befinder sig:
(s. 47).
afbryder/holder pause i den aktuelle ruteplan. Menulinjen skifter til valgmuligheden
Fortsæt vejledning.
•
Relaterede oplysninger
• Slå stemmestyring fra/Slå
•
stemmestyring til (Turn off voice
guidance) – deaktiverer/genaktiverer
stemmevejledning. Når funktionen er slået
fra, gives der stemmevejledning for hvert
tryk på hovedmenuens øverste valgmulighed Gentag stemmevejledning, se
(s. 35).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Genveje (s. 34)
Til Hovedmenu fra kortindstilling
Generelt om menuer (s. 34)
•
Hovedmenu (s. 35)
Til Hovedmenu fra en anden menu
Rullemenu (s. 36)
Tryk på NAV.
•
Tryk på OK-knappen.
Tryk på NAV, og derefter OK.
Gentag stemmevejledning
Markøren på Gentag stemmevejledning
•
(Repeat voice guidance): Den senest
oplæste instruktion gentages for hvert
tryk på OK-knappen, se (s. 32).
Eller med kort på skærmen:
•
Tryk to gange på OK-knappen.
07
Funktionen Stemmevejledning kan slås fra, se
(s. 34).
35
07 Menuer
Rullemenu
Rulle
Trådkorset
I rulleindstilling flyttes et trådkors over kortbilledet med midterkonsollens (s. 18) talknapper.
Rulleindstilling med trådkors1
•
Aktivere rulleindstilling i normal
kortindstilling
•
Tryk på en af talknapperne 0-9.
Med et tryk på OK vises en menu for det sted
på kortet, som trådkorsets centrum peger på:
Tryk på en af talknapperne
1-2-3-4-6-7-8-9 - i margenerne vises en
retningspil kombineret med det tal, der
skal bruges til at rulle kortet i den
ønskede retning.
Zoome
•
Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring
bilens position.
Hvis en rejseplan med delmål er aktiveret,
centreres kortet omkring det respektive delmål for hvert yderligere tryk.
Komme ud af rulleindstilling
•
1
2
36
destination) - Sletter alle tidligere mål i
rejseplanen og starter vejvisning på kortet.
• Tilføj som delmål (Add as waypoint) -
Tilføjer det markerede sted til rejseplanen.
Drej på TUNE-drejeknappen.
Talknap "5"
07
• Indstil enkeltdestination (Set single
Tryk på EXIT eller NAV.
Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, (s. 65).
Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder.
• IP-oplysninger (POI information) – viser
navn og adresse på skærmen for det POI,
der ligger nærmest trådkorset. For mere
information om POI, se (s. 45).
• Trafikinformation på kort (Traffic
information on map) - Giver mulighed for
at se foreliggende trafikmeldinger2
omkring et markeret sted.
07 Menuer
• Information (Information) - Viser information, der findes om et markeret sted.
• Gem (Save) - Giver mulighed for at
gemme et markeret sted i hukommelsen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Generelt om menuer (s. 34)
Menutræet
Menuniveau 2
(s. 43)
Land:
Menuniveau 1
By:
––
Menuniveau 3
Genveje (s. 34)
Hovedmenu (s. 35)
Adresse
Sådan er menuerne er opbygget:
Gade:
Nummer:
Kryds:
Menuer/funktioner og side
Indstil enkeltdestination
Tre af menutræets niveauer vises. Menuer på
niveau tre kan have yderligere undermenuer.
De beskrives i givet fald udførligt i de respektive afsnit.
Tilføj som delmål
Gentag stemmevejledning
(s. 32)
Sæt destination
(s. 42)
Hjem
(s. 42)
Information
Gem
Interessepunkt (POI)
(s. 45)
Efter navn
Efter kategori
I nærheden af bilen
Langs ruten
I nærheden af
destinationen
Omkring punkt
på kortet
07
}}
37
07 Menuer
||
Gemt position
(s. 46)
Postnummer
(s. 48)
Indstil enkeltdestination
Land:
Start vejledning
Redigér
Postnummer
Detaljer
Slet
Gade:
Fotos
Slet alle
Nummer:
Afspil audio
Kryds:
Hold pause i audio
Tidligere destination
(s. 47)
Indstil enkeltdestination
Rejseplan
Bredde- og længdegrad
Slet
Slet alle
Slet tur
Rute
Indstil enkeltdestination
Tilføj som delmål
Undgå
Information
Punkt på kortet
Indstil enkeltdestination
Tilføj som delmål
Gem
(s. 56)
Omlæg rute
Gem
38
Tilføj ekstra delmål
(s. 48)
Format:
(s. 47)
(s. 53)
Start vejledning
Gem
Gem
(s. 50)
Rejseplan
Information
Information
Internet søgning
Indstil enkeltdestination
Tilføj som delmål
Tilføj som delmål
07
Travel guide
Længere
(s. 49)
Kortere
Slet
Andre ruter til destination
(s. 57)
Ruteoversigt
(s. 57)
07 Menuer
Detaljeret ruteinformation
(s. 58)
Ruteoptioner
(s. 61)
Kortoptioner
Næste
Rutetype
(s. 65)
Vis kort i fuld skærm
Forrige
Omlæg rute på
anmodning
(s. 63)
Map type
(s. 65)
Motorvejsoplysninger
Zoom ind
Ruteforslag
Zoom ud
Kort med resterende rute
Optag rute
Brug HOV-vognbane
(s. 58)
Brug ekspresvognbane
(s. 59)
Undgå område
eller
Undgå motorveje
Stop optagelse
Undgå veje med vejskat
(s. 76)
Afbryd vejledning
(s. 35)
Fortsæt vejledning
Positionsoplysninger
Kompas
IP-symboler
Kortfarver
Gemt position på kort
Undgå tunneler
Trafikinformation
eller
(s. 65)
Undgå færger
Undgå biltog
Undgå afgiftsforpligtelse
Indstillinger
07
}}
39
07 Menuer
||
Indstillinger for vejledning
(s. 68)
Format for ankomsttid
Gadenavne i stemmevejledning
Trinvis navigation
Automatisk
oplæsning af trafik
Udtoning af lyd
Stemmevejledning
Brug enkel
stemmestyring
Advarsel om
hastighedskamera
Gemt meddelelse om sted
Rejse-IP-meddelelse
Meddelelse om
rundvisning
07
Systeminformation
(s. 72)
Valg for FAV-tast
(s. 73)
Importér/eksportér gemte pos.
(s. 74)
Relaterede oplysninger
•
40
Generelt om menuer (s. 34)
ANGIV DESTINATION
08 Angiv destination
Generelt om angivelse af
destinationer
Destinationer kan angives på forskellige
måder.
• Gemt position (Stored location),
Søgning via Hjem
• Tidligere destination (Previous
Angiv destinationer via søgning på "Hjem" for
at oprette returkørsel til bopæl eller arbejdsplads.
(s. 46).
destination), (s. 47).
• Internet søgning (Internet search),
(s. 47).
•
• Bredde- og længdegrad (Latitude and
Postnummer (Postcode), (s. 48).
Longitude), (s. 48).
• Punkt på kortet (Point on map), (s. 49).
• Travel guide (Travel guide), (s. 50).
Se også side skrivehjulet (s. 27) for information om, hvordan skrifttegn indføres/indtastes
i systemets forskellige tekstfelter.
Sæt destination
Hjem
(Set destination > Home)
Navigationssystemet kan (s. 46) gemme en
valgfri position under menupunktet "Hjem" –
funktionen forenkler returkørsel til bopæl eller
arbejdsplads efter en tur eller en opgave.
Der er følgende måder til at angive en destination:
08
• Hjem (Home), (s. 42).
• Adresse (Address), (s. 43).
• Interessepunkt (POI) (Point of interest –
POI), (s. 45).
42
08 Angiv destination
Muligheden for at gemme en position som
"Hjem" vises, hver gang en position skal
gemmes:
•
Søgning via adresse
Land, lokalitet/by og gade
Angiv destination via søgning på en adresse.
Marker Gem position som hjem (Save
as Home) + OK.
For at aktivere en rejseplan med destination
"Hjem":
•
Marker Sæt destination
vejvisning starter.
Hjem + OK -
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
Sæt destination
Adresse
(Set destination > Address)
Det er tilstrækkeligt at indtaste en lokalitet/by
for at få en rute med vejvisning - det fører til
lokalitetens/byens centrum.
OBS
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og også inden for det
samme land. I nogle tilfælde henvises til en
kommune, i andre tilfælde til en bydel.
1
For information om, hvordan skrifttegn indføres/indtastes i tekstfelterne, se Indføre og vælge valgmuligheder (s. 27).
Sådan søges der frem til en destination med
adresse1:
1. Med det foregående billedes visning på
skærmen, tryk på OK for at aktivere det
forudindstillede indtastningsfelt. Skrivehjulet (s. 27) vises.
2. Indtast lokalitetens/byens navn på By:
(City) med skrivehjulet eller midterkonsollens talknapper, se (s. 18).
3. Vælg derefter Gade: (Street) med TUNE
+ OK, og gentag proceduren.
Følgende søgekriterier kan anvendes:
•
•
•
•
Land: (Country:) - Angiv et land.
By: (City:) - Angiv en lokalitet/by.
Gade: (Street:) - Angiv gadeadressen.
Nummer: (Number:) - Vælg et af gadens
husnumre.
08
}}
43
08 Angiv destination
||
• Kryds: (Junction:) - Vælg destination ud
fra to krydsende gader/veje.
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination) - Sletter alle tidligere mål i
rejseplanen og starter vejvisning til det
aktuelle mål.
• Kort (Map) - Viser, hvor på kortet stedet
er - nogle gange med supplerende information.
• Call number2 (Call) - Ringer op til interessepunktet, hvis et telefonnummer er
angivet.
• Tilføj som delmål (Add as waypoint) -
• Onlineinfo.3 (Online info.) - Supplerende
• Information - Marker + OK for at se
Angiv som eneste destination
Marker + OK for at tilføje adressen til rejseplanen.
En destination og eventuelle delmål gemmes i
en rejseplan.
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination) - en rejseplan oprettes. En
eventuel tidligere rejseplan slettes.
• Tilføj som delmål (Add as waypoint) -
destinationen tilføjes som delmål i rejseplanen.
information hentes fra internettet.
• Start vejledning (Start Guidance) - aktiverer vejvisning baseret på den aktuelle
rejseplan.
information om den valgte destination.
• Gem – Gem adressen i hukommelsen
Se mere information om Start vejledning i
Rejseplan – generelt (s. 53)
Mere om information
Relaterede oplysninger
som Gemt position eller som Hjem.
•
Marker en adresse/gade + OK - derefter kan
følgende vælges:
08
2
3
44
Kræver en tilsluttet mobiltelefon, se tillægget Sensus Infotainment.
Kræver internetforbindelse, se tillægget Sensus Infotainment.
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
08 Angiv destination
Søgning via POI
Angiv destination via søgning på POI.
• Information - Marker + OK for at se
information om den valgte destination.
Efter kategori
• Gem - gemmer adressen i hukommelsen
som Gemt position eller som Hjem.
Proceduren er den samme, der beskrives
under overskriften "Land, lokalitet/by og
gade" i Søgning via adresse (s. 43).
Med navn
POI4
tet".
Menupunktet Efter kategori (By category)
giver mulighed for begrænset søgning efter
POI. Vælg at angive dets kategori (f.eks.
bank/hotel/museum), egennavn, land og/eller
lokalitet/by.
kaldes også "interessepunkt" og "facili-
Kortdatabasen indeholder et stort antal søgbare POI5, der kan angives som destination.
Al søgning efter POI sker med skrivehjulet
(s. 27) og efterfølgende valg på lister med
resultater. Marker den ønskede valgmulighed
på listen med resultater + OK, og afslut ved
at vælge en af disse:
• Indstil enkeltdestination – Sletter alle
tidligere destinationer i rejseplanen og
starter vejvisning til den aktuelle destination
Omkring bilen
Menupunktet I nærheden af bilen (Near the
Menupunktet Efter navn (By name) + OK
fører direkte til skrivehjulet og er beregnet til
søgning efter POI med dets egennavn, f.eks.
"Peppes Bodega". Søgeområdet er hele det
aktuelle kortområde, f.eks. EUROPA, se
(s. 88).
• Tilføj som delmål - Marker + OK for at
tilføje adressen til rejseplanen.
4
5
Point of interest.
For at vælge hvilke POI, der permanent skal ses på kortet, se overskriften "POI på kortet" (s. 65).
car) er beregnet til søgning efter POI omkring
bilens aktuelle position.
Langs ruten
Menupunktet Langs ruten (Along the route)
er beregnet til søgning efter POI langs den
fastlagte rejseplan.
I nærheden af destinationen
Menupunktet I nærheden af destinationen
(Near the destination) er beregnet til søgning
efter POI i nærheden af destinationen.
08
}}
45
08 Angiv destination
||
Omkring sted på kort
Menupunktet Omkring punkt på kortet
(Around point on map) er beregnet til søgning
efter POI med rullefunktionens trådkors, se
(s. 36).
•
Søgning via Gemt sted
Angiv destination via søgning på tidligere
gemt sted.
Rullekortet vises: Placer trådkorset på det
ønskede sted + OK, og søg frem til det
ønskede POI.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
•
Interessepunkter – POI (s. 82)
Under "Ruter" ("Routes") gemmes f.eks. optagede vejstrækninger6.
Under "Andet" ("Other") gemmes f.eks. gemte
steder.
Sæt destination
Gemt position
(Set destination > Stored location)
Her samles ruter, destinationer og steder,
som er gemt med menupunktet "Gem". Med
disse kan en rejseplan (s. 53) hurtigt fastlægges/suppleres.
08
6
46
Se (s. 59).
De respektive gemte ruter, destinationer og
steder under Ruter og Andet kan justeres:
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination)
• Tilføj som delmål (Add as waypoint)
• Information (Information)
08 Angiv destination
• Redigér (Edit)
• Slet (Delete)
• Slet alle (Delete all)
Søgning via Tidligere destinationer
Søgning via internet
Vælg mellem tidligere gemte destinationer.
Vælg at søge destinationer via internettet.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
Sæt destination
Tidligere destination
Internet søgning
(Set destination > Previous destination)
(Set destination > Internet search)
Her gemmes tidligere brugte destinationer.
Marker et af dem + OK, og vælg derefter mellem:
Valget giver mulighed for at søge efter destination via internettet7. Følg instruktionerne på
skærmen.
• Indstil enkeltdestination (Set single
Relaterede oplysninger
destination)
•
•
•
•
•
Tilføj som delmål (Add as waypoint)
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
Information (Information)
Gem (Save)
Slet (Delete)
Slet alle (Delete all).
Relaterede oplysninger
•
7
Sæt destination
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
08
Kræver internetforbindelse, se tillægget Sensus Infotainment.
47
08 Angiv destination
Søgning via postnummer
Angiv destinationer via søgning på postnummer.
2. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen og
indfør/indtast dem med et tryk på OK.
Eller indfør/indtast tegn med midterkonsollens talknapper (s. 27).
Søgning via breddegrad/længdegrad
Angiv destination med GPS-koordinater.
• ABC/123 + OK – skrivehjulet skifter mellem skrifttegn og tal.
• MERE (More) + OK - alternative tegn
vises i hjulet.
• => + OK - markøren flyttes til listen på
skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK.
• By: (City:) + OK – markøren skifter menu
og muliggør valg af et andet søgeområde
for postnummer.
Sæt destination
Postnummer
OBS
(Set destination > Postcode)
Visningen af postnummer kan adskille sig
mellem de forskellige markeder/regioner.
Søg destination med postnummer:
1. Marker Postnummer (Postcode) + OK
for at få skrivehjulet frem.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
Sæt destination
længdegrad
Bredde- og
(Set destination > Latitude and Longitude)
08
48
Bestem først med hvilken metode GPS-koordinaterne skal angives ved at markere
Format: (Format:) + OK. Marker derefter en
af følgende valgmuligheder + OK:
08 Angiv destination
• DD°MM'SS'' - position med grader,
minutter og sekunder.
• Decimal (Decimal) - position med decimaler.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
Søgning via sted på kortet
Angiv destination ved søgning via sted på kortet.
Indtast derefter GPS-koordinaterne på følgende måde:
1. Placer markøren på tallet/tegnet, der skal
ændres, ved at dreje TUNE og trykke på
OK - displayet ændrer kontrast og bliver
"aktiveret".
2. Drej TUNE for at indføre/indtaste tal/tegn,
og afslut med OK - displayet bliver
"deaktiveret".
3. Flyt markøren til den næste tegnplads,
der skal ændres, og gentag trin 1 + 2.
4. Når begge koordinater er indtastet, skal
du dreje TUNE og markere en af følgende
valgmuligheder + OK for at gemme positionen eller tilføje den til ruten:
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination) - tilføjer koordinaternes position på kortet som destination.
• Tilføj som delmål (Add as waypoint) - tilføjer koordinaternes position på kortet
som delmål i rejseplanen.
• Information (Information) - viser de
oplysninger, der findes om positionen.
• Gem - gemmer positionen i hukommel-
sen som Gemt position eller som Hjem.
8
Markørens position angivet med GPS-koordinater8.
Sæt destination
Punkt på kortet
(Set destination > Point on map)
Vælg, om markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se overskriften "Oplysninger om den aktuelle position" i afsnittet "Kortvalg" (s. 65).
08
}}
49
08 Angiv destination
||
Viser kortet med det aktuelle sted fremhævet
med en markør.
•
Drej TUNE for at ændre skalaen.
1. Flyt trådkorset med midterkonsollens
talknapper: [6 MNO] flytter mod højre,
[8 TUV] flytter nedad osv., se (s. 36).
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
Søgning via Rejseguide
Søgning via "Travel guide9" betyder, at der
kan vælges færdige forslag med varierende
temaer, f.eks. restauranter, smukke veje eller
seværdigheder.
2. Når det ønskede sted er fundet - Tryk på
OK.
Sæt destination
Markørens position angivet med navn8.
(Set destination > Travel guide)
Vælg derefter mellem følgende valgmuligheder, og aktiver med OK:
En Travel guide gemmes i en USB-hukommelse, som skal sidde i bilens USB-stik10.
• Indstil enkeltdestination (Set single
Hvis menupunktet ikke ses på skærmen, er
der ingen forslag i det område, hvor bilen
befinder sig, eller en USB-enhed er ikke tilsluttet.
destination)
• Tilføj som delmål (Add as waypoint)
• Gem (Save)
08
Med valgmuligheden Gem gemmes destinationen som et symbol/ikon på kortet, hvis funktionen Gemt position på kort er valgt. Se
mere under denne overskrift i afsnittet
"Kortoptioner" Kortvalg (s. 65).
8
50
Travel guide
• Start vejledning (Start guidance)
• Detaljer (Details)
• Fotos (Photos)
Vælg, om markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se overskriften "Oplysninger om den aktuelle position" i afsnittet "Kortvalg" (s. 65).
08 Angiv destination
• Afspil audio (Play audio)
• Hold pause i audio (Pause audio)
Relaterede oplysninger
•
Generelt om angivelse af destinationer
(s. 42)
08
9
10
Ikke tilgængelig i alle områder eller markeder.
For information om USB-hukommelse, se bilens instruktionsvejledning eller tillægget Sensus Infotainment.
51
REJSEPLAN
09 Rejseplan
Rejseplan – generelt
Start vejvisning
Indlæg en rejseplan, og start vejvisning for at
navigere til et ønsket mål.
Hvis funktionen Ruteforslag1 er forudindstillet med værdien "3" – hvilket betyder, at tre
alternative ruteplaner vises – skal føreren først
vælge en af dem, før vejvisning starter, se
(s. 57).
09
Tilføje destinationer
Hvis en rejse ønskes gennemført i etaper kan
op til fire "mellemstop"/delmål indgå i rejseplanen.
Rejseplan
Rejseplan
(Itinerary)
Når en destination gemmes, oprettes en rejseplan. Systemet håndterer én rute ad gangen med højst fire delmål.
Start vejledning
(Itinerary > Start guidance)
Markøren på Start vejledning (Start
guidance) + OK aktiverer den aktuelle rejseplan, og vejvisning startes.
Ruteforslag
Rejseplan
Tilføj ekstra delmål
(Itinerary > Add another waypoint)
Markøren på Tilføj ekstra delmål (Add
another waypoint) + OK fører til hovedmenuen for at angive destinationer (s. 42).
Tre alternative ruteplaner.
1
Se (s. 61).
}}
53
09 Rejseplan
09
||
Delmål i rejseplan
Delmål/mellemstop i en rejseplan kan justeres
og/eller udskiftes.
Slette rejseplan
Markøren på Slet tur (Clear itinerary) + OK
sletter den aktuelle rejseplan, herunder alle
delmål.
Relaterede oplysninger
•
•
Vælg metode til at bestemme/finde et delmål
fra menuen Sæt destination (Set destination)
og tilføje op til fire delmål.
Den først angivne/gemte destination bliver
turens endelige destination - efterfølgende
indtastede destinationer bliver delmål.
OBS
De senest tilføjede destinationer bliver altid
delmål-1 - tidligere delmål hæves et trin
opad: Det "gamle" delmål-1 bliver altså
delmål-2 osv.
Delmålenes indbyrdes rækkefølge kan nemt
justeres efterfølgende, se punktet Flyt
(s. 54).
Relaterede oplysninger
•
Delmål i rejseplan (s. 54)
Ved at markere et delmål + OK kan der gøres
følgende med de respektive delmål:
• Information (Information) - f.eks. navn og
adresse.
• Slet (Delete) - sletter delmålet.
• Flyt (Move in list) - ændrer rækkefølge i
rejseplanen (se næste overskrift).
• Gem (Save) - gemmer delmålet.
Flytte på liste
For at ændre rækkefølgen af delmålene skal
du gøre følgende:
1. Marker det delmål, der skal flyttes + OK en pop op-menu vises
2. Marker Flyt (Move in list) + OK
3. Drej TUNE - delmålet flyttes op/ned på
listen
4. Afslut med OK for at bekræfte flytningen.
54
Rejseplan – generelt (s. 53)
Kort over den resterende strækning
(s. 58)
RUTE
10 Rute
Rute – undgå
Med denne funktion kan føreren vælge at
undgå den næste strækning på en rute.
Markøren på Undgå (Avoid) + OK åbner den
følgende visning med den første mulige delstrækning allerede markeret.
10
Funktionen Undgå ( Avoid) virker kun, hvis
der er alternative gader/veje. Ellers ignoreres
markeringen eller dele af den.
Markeret delstrækning.
Marker den ønskede handling + OK:
• Omlæg rute (Reroute) - systemet beregner en anden rute, som tager højde for
den strækning, der skal undgås.
• Længere (Longer) - delstrækningen, der
skal undgås, forlænges.
• Kortere (Shorter) - delstrækningen, der
skal undgås, forkortes.
• Slet (Delete) - markerede delstrækninger
slettes, og ruten nulstilles til den oprindelige version.
Rute
Undgå
(Route > Avoid)
56
Med en lignende funktion – Undgå område –
kan et helt område fravælges, se (s. 63).
Relaterede oplysninger
•
•
Alternative ruter og ruteoversigt (s. 57)
Detaljerede oplysninger om ruten (s. 58)
•
Kort over den resterende strækning
(s. 58)
•
•
Optag en rute (s. 59)
Rutealternativ – undgå område (s. 63)
10 Rute
Alternative ruter og ruteoversigt
Her beskrives, hvordan en anden rute til målet
kan vælges fra en liste med færdige alternative ruter.
10
Den efterfølgende funktionen "Ruteoversigt"
viser et markeret delmåls navn og afstanden
derhen.
Alternative ruter
Med Rutetype (Route type) vælges, hvilken
type rute, der ønskes, se (s. 61).
Ruteoversigt
Rute
Ruteoversigt
(Route > Route overview)
Markøren på Ruteoversigt + OK viser oplysninger om rutens delmål og slutdestination.
Relaterede oplysninger
•
Rute
Rute – undgå (s. 56)
Andre ruter til destination
(Route > Alternative routes to destination)
Markøren på Andre ruter til destination +
OK giver mulighed for at vælge en anden af
de færdige alternative veje til målet. Se også
Ruteforslag (s. 61).
57
10 Rute
10
Detaljerede oplysninger om ruten
Kort over den resterende strækning
Her vises de elementer, som en strækning
mellem to delmål indeholder, f.eks. frakørsler
og vejkryds.
Denne funktion viser rutens resterende strækning.
Detaljeret delstrækning på en rute.
Markøren på Næste eller Forrige + OK viser
positionen for alle rutens delstrækninger på
kortet, navn og afstand.
• Næste (Next) - går til den næste delsRute
Detaljeret ruteinformation
(Route > Detailed route information)
Hver respektive delstrækning mellem en rutes
delmål består af en række delstrækninger,
der indeholder forskellige elementer, f.eks.
lige strækninger, frakørsler, vejkryds, tilkørsler
osv.
trækning.
• Forrige (Previous) - går til den forrige
delstrækning.
• Zoom ind/Zoom ud (Zoom in/Zoom out)
- forstørrer/formindsker kortbilledet med
den aktuelle delstrækning.
Relaterede oplysninger
•
Rute – undgå (s. 56)
Rute
Kort med resterende rute
(Route > Map of remaining route)
Markøren på Kort med resterende rute +
OK viser et skærmbillede med rejseplanens
resterende strækning fra bilens aktuelle position.
58
10 Rute
Ellers de samme funktioner som i rullemenuen (s. 36).
Relaterede oplysninger
•
Optag en rute
Optag og gem ruten i navigationssystemets
hukommelse.
Rute – undgå (s. 56)
Under igangværende optagelse vises symbolet "REC" på skærmen. Optagelsen afbrydes
med det samme menupunkt - Start/Stop
ruteoptagelse.
10
Optagede ruter gemmes og kan åbnes i
menuen Sæt destination Gemt position
Ruter (s. 46).
Optagede filer kan eksporteres/overføres til
en USB-hukommelse1, f.eks. for at kopieres
til et andet køretøjs GPS-navigator. For mere
information, se (s. 74).
Symbolet "REC" angiver, at optagelse af ruten er
i gang.
Rute
Relaterede oplysninger
•
Rute – undgå (s. 56)
Optag rute
(Route > Record route)
1
For information om tilslutning af USB-hukommelse, se bilens instruktionsvejledning eller tillægget Sensus Infotainment.
59
INDSTILLINGER
11 Indstillinger
Rutealternativer
(Settings > Route options > Route type)
Indstillinger for rutealternativer omfatter bl.a.
rutetype og antal ruteforslag.
Her kan der vælges forskellige typer af ruter.
Marker og aktiver den ønskede valgmulighed
med OK.
• Hurtig med trafiktilpasning (Fast with
•
• Hurtig (Fast) - kort rejsetid prioriteres.
• Kort (Short) - kort vejstrækning priorite-
•
traffic adaption) - kort rejsetid med minimal kødannelse1.
res. Ruten kan også føres via mindre veje.
•
Indstillinger
Ruteoptioner
Denne funktion betyder, at omberegning af
ruten på grund af trafikinformation skal
bekræftes af føreren med OK eller ignoreres
med EXIT.
Markeret felt ved Omlæg rute på
anmodning: - Føreren skal bekræfte
omberegning.
Tomt felt: - Genberegning af ruten sker
automatisk.
11
Ruteforslag
ECO med trafiktilpasning (ECO with
traffic adaption) - lavt brændstofforbrug1
prioriteres.
Ny rute efter anmodning
(Settings > Route options)
Rutetype
Indstillinger
Ruteforslag
Ruteoptioner
(Settings > Route options > Route proposals)
Indstillinger Ruteoptioner
rute på anmodning
Indstillinger
1
Ruteoptioner
Rutetype
Koordineres med oplysninger fra trafikradioen (s. 76).
Omlæg
Med kommandoen Start vejledning starter
vejvisningen på forskellige måder, afhængigt
(Settings > Route options > Reroute on
request)
}}
61
11 Indstillinger
||
af om føreren har valgt valgmulighed "1" eller
"3"2.
•
Brug samkørselsfil3
Brug ekpresfil3
Aktiver den ønskede valgmulighed med
OK, og forlad menuen med EXIT eller
NAV.
Alternativ "1"
11
Ruten baseres på den forudindstillede
Rutetype i det forrige afsnit, og vejvisning
starter.
Alternativ "3"
Indstillinger Ruteoptioner
HOV-vognbane
Føreren skal vælge mellem alternative ruter først derefter starter vejvisningen.
OBS
Med valgmuligheden "3" tager det lidt
længere tid, før vejvisningen begynder systemet skal først beregne tre relevante
alternativer.
2
3
62
Brug
Indstillinger Ruteoptioner
ekspresvognbane
Brug
(Settings > Route options > Use carpool lane)
(Settings > Route options > Use express lane)
Undertiden tillades private personbiler at
bruge vognbaner, som egentlig kun er beregnet for lokalbusser, erhvervs- og taxikøretøjer.
Dette under forudsætning af, at personbilen
medbringer én eller flere passagerer. Med
denne funktion aktiveret inkluderes også
vognbaner af denne art i beregningen af en
passende rute.
Undertiden tillades private personbiler at
bruge vognbaner, som egentlig kun er beregnet for lokalbusser, erhvervs- og taxikøretøjer.
Dette under forudsætning af, at personbilen
er klassificeret som "miljøbil" eller lignende.
Med denne funktion aktiveret inkluderes også
vognbaner af denne art i beregningen af en
passende rute.
• Brug HOV-vognbane aktiveres med et
• Brug ekspresvognbane aktiveres med
kryds i feltet med OK. Forlad menuen
med EXIT eller NAV.
Se (s. 53).
Funktionen er kun tilgængelig, hvis disse oplysninger er indeholdt i kortdataene.
et kryds i feltet med OK. Forlad menuen
med EXIT eller NAV.
Relaterede oplysninger
•
•
Rutealternativ – undgå område (s. 63)
Rutealternativer – tilpasse rute (s. 65)
11 Indstillinger
•
•
•
•
•
Kortvalg (s. 65)
Rutealternativ – undgå område
Vejvisningsmuligheder (s. 68)
Opret spærrede områder for at undgå vejvisning gennem f.eks. bestemte byer eller
bydele.
Systeminformation (s. 72)
FAV-knap (s. 73)
Importere/eksportere gemte steder
(s. 74)
11
Indstillinger
område
Ruteoptioner
Undgå
(Settings > Route options > Avoid area)
Funktionen udelukker et helt kortområde ved
beregning af ruten. Kan bruges til at slippe for
vejvisning gennem en bestemt region. Undtagelsen er motorveje, som bruges til beregning, også i et fravalgt/"spærret" kortområde.
Indstillinger Ruteoptioner Undgå
område Undgå nyt område Vælg
område på kortet
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
Oprette et spærret område
Et område, der skal undgås, vælges ved at
markere direkte på kortet med et firkantet
felt/en "rude".
}}
63
11 Indstillinger
||
Relaterede oplysninger
•
•
11
For at oprette og gemme et spærret område:
1. Rul kortet, indtil markøren er i det
ønskede område.
2. Tryk på OK - der oprettes en rød "rude".
3. Drej TUNE for at justere rudens størrelse.
4. Tryk på OK, når ruden dækker det
ønskede område - området gemmes og
vises på en liste.
Aktivere spærret område
For at undgå vejvisning gennem et gemt,
spærret område skal det aktiveres efterfølgende. Gør sådan:
1. Vælg/marker det område, der skal spærres + OK.
2. Vælg Aktivér (Activate) + OK. Det spærrede område er aktiveret, og systemet vil
ikke vejlede dér.
Deaktivere spærret område
For at gøre et aktiveret, spærret område tilgængeligt for vejvisning igen skal det først
deaktiveres:
1. Marker det aktiverede, spærrede område
på listen + OK.
2. Vælg Deaktivér + OK - det spærrede
område er deaktiveret, og systemet kan
vejlede igen dér.
Systemet kan gemme en række spærrede
områder, som kan aktiveres/deaktiveres efter
behov.
Det er også muligt at undgå vejvisning og
spærre en delstrækning på en specifik vej/
gade, se (s. 56).
64
Rutealternativer (s. 61)
Rutealternativer – tilpasse rute (s. 65)
11 Indstillinger
Rutealternativer – tilpasse rute
Der er mulighed for at fravælge visse trafikforhold, f.eks. motorveje eller færger.
Når de ønskede valg er foretaget:
Kortvalg
•
Her kan der foretages indstillinger for, hvordan kortet skal vises på skærmen.
Forlad menuen med EXIT eller NAV.
OBS
•
•
Indstillinger
motorveje
Ruteoptioner
Undgå
(Settings > Route options > Avoid motorways)
Hvis der er lagt en rejseplan, når disse
valg foretages, kan der opstå en vis
forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/
fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje er fravalgt, undgås disse, hvor det
er muligt og anvendes kun, hvis der
ikke findes et rimeligt alternativ.
Eksempler på, hvad der kan indstilles, er:
•
•
•
•
•
•
kort på fuld skærm
kompasretning
motorvejsinformation
positionsinformation
11
POI
kortfarver.
Relaterede oplysninger
•
•
Rutealternativer (s. 61)
Rutealternativ – undgå område (s. 63)
For at undgå et eller flere af skærmens viste
forhold langs ruten: - Marker forholdet + OK.
Her er nogle eksempler4:
• Undgå motorveje (Avoid motorways)
• Undgå veje med vejskat (Avoid toll
roads)
•
•
•
•
4
Undgå tunneler (Avoid tunnels)
Indstillinger
Kortoptioner
(Settings > Map options)
Undgå færger (Avoid ferries)
Undgå biltog
Undgå afgiftsforpligtelse
Valgmulighederne afhænger af marked/område.
}}
65
11 Indstillinger
||
Kort på fuld skærm
Kortindstilling kompasretning
hed, men med forskellige genstande,
bygninger og lign. lagt ind på kortbilledet.
Information langs motorvej
11
Indstillinger
fuld skærm
Kortoptioner
Vis kort i
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Den markerede valgmulighed + OK viser kortet på fuld skærm uden de øvrige bilrelaterede oplysninger som f.eks. kabinetemperatur
eller aktiv radiosender nederst og øverst på
skærmen.
Indstillinger
Kortoptioner
Map type
(Settings > Map options > Map type)
Her vælger du, hvordan kortet skal vises på
skærmen. Aktiver den ønskede valgmulighed
med OK.
• Nord op (North up) - kortet vises, så nord
altid er opad på skærmen. Bilsymbolet
bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne
på skærmen.
• Map heading up (Heading up) - bilsym-
bolet er i midten og peger altid opad på
skærmen. Kortbilledet roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan vejen svinger.
• 3D-kort basis (3D map basic) - kortet
ses skråt oppefra med bilsymbolet i midten og kørselsretning opad på skærmen.
• 3D-kort forbedret (3D map enhanced) den samme som den forrige valgmulig-
66
Indstillinger Kortoptioner
Motorvejsoplysninger
(Settings > Map options > Motorway
information)
Når bilen befinder sig på en motorvej, vises
de tre (3) næstfølgende frakørsler, som har
f.eks. en rasteplads eller benzinstation. Listen
er sorteret med den nærmeste frakørsel
nederst på listen.
Markøren på Motorvejsoplysninger + OK
giver en afkrydsning i ruden og aktiverer funktionen.
11 Indstillinger
Oplysninger om den aktuelle position
• Grafisk (Graphic) + OK – et symbol angi-
Kompas
ver kompasretningen.
• Tekst (Text) + OK – bogstaverne N for
nord, W for vest, S for syd eller E for øst,
angiver kompasretningen.
Også kortbilledets kompasretning – nord eller
kørselsretningen opad på skærmen – kan
justeres, se forrige overskrift "Kortindstilling
kompasretning".
POI6
Indstillinger Kortoptioner
Positionsoplysninger
(Settings > Map options > Position
information)
Indstillinger
på kart
Kompas
(Settings > Map options > Compass)
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Aktuel vej (Current road) - skærmen viser
navnet5 på den gade/vej, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
• Bredde/længdegrad (Lat/Lon) - skær-
men viser koordinaterne5 for stedet, hvor
bilen/rullemarkøren befinder sig.
• Ingen (None) - skærmen viser ingen information for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
5
6
Kortoptioner
11
Se eksempel (s. 49).
POI – Point of interest. Kaldes også "interessepunkt" og "facilitet".
Vælg, om kompasretningen
(den retning, som bilens front
peger på) på skærmens kortbillede skal vises med en
kompasnål eller med bogstaver.
Indstillinger
symboler
Kortoptioner
IP-
(Settings > Map options > POI symbols)
Her angiver du, hvilke POI der skal vises på
kortet. Aktiver den ønskede valgmulighed
med OK.
}}
67
11 Indstillinger
||
• Standard (Default) - POI specificeret med
funktionen Udvalgt (Selected) vises.
• Nat (Night) - skærmens farver og kontrast
justeres for at give føreren et optimalt
nattesyn.
• Udvalgt (Selected) - vælg med TUNE-
drejeknappen + OK for hver POI, der ønskes på skærmen.
•
11
Gemt sted på kortet
Vejvisningsmuligheder
Her kan der foretages indstillinger for, hvordan vejvisning skal præsenteres.
Eksempler på, hvad der kan indstilles, er:
•
•
•
•
•
•
•
Ingen (None) - ingen POI vises.
For eksempler på POI, se Interessepunkter
(POI) (s. 82).
Kortfarver
Indstillinger Kortoptioner
position på kort
ankomsttidspunkt/resterende rejsetid
vejnavn i stemmevejledning
vejvisning direkte i kombiinstrumentet
automatisk oplæsning af trafikinformation
automatisk lydjustering
stemmevejledning
hastighedskamera-advarsel.
Gemt
(Settings > Map options > Stored location on
map)
Indstillinger
Kortoptioner
Kortfarver
(Settings > Map options > Map colours)
Her vises alle gemte positioner.
•
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Automatisk (Automatic) - en lyssensor
registrerer, om det er dag eller nat, og
justerer skærmen automatisk.
• Dag (Day) - skærmens farver bliver klare,
og kontrasten bliver skarp.
68
Marker, hvilke der skal ses på kortet med
markøren + OK, forlad menuen med EXIT
eller NAV.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Vejvisningsmuligheder (s. 68)
FAV-knap (s. 73)
Systeminformation (s. 72)
Importere/eksportere gemte steder
(s. 74)
Indstillinger
Indstillinger for vejledning
(Settings > Guidance options)
11 Indstillinger
Ankomsttidspunkt eller resterende
rejsetid
Vejnavn i stemmevejledning7
Navigering med Turn-by-turn
11
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Format for ankomsttid
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - viser
forventet ankomsttidspunkt
• RTA (Remaining Time of Arrival) - viser
resterende rejsetid.
7
Kun visse markeder og sprog.
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Gadenavne i stemmevejledning
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Markøren på Gadenavne i
stemmevejledning (Street names in voice
guidance) + OK afkrydser/aktiverer funktionen, der gør, at stemmevejledningen foruden de almindelige oplysninger om afstand
og retning også læser navne på gader og veje
op.
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Trinvis navigation
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
Markøren på Trinvis navigation + OK
afkrydser/aktiverer funktionen, der gør, at den
næste manøvre i ruteplanen, og afstanden
derhen, også vises på kombiinstrumentet.
}}
69
11 Indstillinger
||
Automatisk oplæsning af trafik
Automatisk lydjustering
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Stemmevejledning
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
Markøren på Stemmevejledning + OK
afkrydser/aktiverer funktionen oplæst vejvisning.
11
OBS
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Automatisk oplæsning af trafik
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
Markøren på Automatisk oplæsning af
trafik + OK markerer/aktiverer funktionen,
der gør, at større trafikproblemer på ruten vil
blive læst op.
Markøren på Udtoning af lyd + OK
afkrydser/aktiverer funktionen, der gør, at
f.eks. lyd fra radioen dæmpes, når stemmevejledningen læser information op.
Dette symbol på skærmen
angiver, at trafikinformation
er til rådighed inden for det
aktuelle modtageområde.
Farven på symbolet angiver,
hvor vigtig informationen er:
70
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Udtoning af lyd
•
RØD – informationen læses op, og positionen vises på kortet, se (s. 76)
•
GUL – ingen oplæsning, positionen vises
på kortet.
Hvis denne valgmulighed ikke er markeret,
gives der ingen stemmevejledning, men
kun stille visuel vejledning.
For nærmere oplysninger, se (s. 32).
Enkel stemmevejledning
Stemmevejledning
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Brug enkel stemmestyring
11 Indstillinger
(Settings > Guidance options > Use Simple
Voice Guidance)
Normalt gives der tre (3) instruktioner for hvert
vejvisningspunkt: En indledende, én lige før,
og den sidste når manøvren skal udføres.
Med denne funktion aktiveret gives kun én (1)
instruktion for hvert vejvisningspunkt.
•
Markøren på Brug enkel
stemmestyring + OK sætter et kryds i
feltet og aktiverer funktionen. Forlad
menuen med EXIT eller NAV.
Fartkamera
•
Markøren på Advarsel om
hastighedskamera + OK sætter et kryds
i feltet og aktiverer funktionen. Forlad
menuen med EXIT eller NAV.
OBS
Hvilken type information, det er tilladt at
vise på kortet, er reguleret ved national
lovgivning. For aktuel information, se
www.volvocars.com/navi.
OBS
•
Vær opmærksom på, at den højest tilladte hastighed, der vises på skilte,
nogle gange kan ændres og dermed
afvige fra navigatorens database.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at de
gældende trafik- og hastighedsbestemmelser følges.
Signal for gemt sted
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Advarsel om hastighedskamera
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Føreren gøres opmærksom med et akustisk
signal og et symbol, når bilen nærmer sig et
fartkamera.
11
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Gemt meddelelse om sted
Føreren gøres med et akustisk signal
opmærksom, når bilen nærmer sig en brugerdefineret, gemt position.
1. Markøren på Gemt meddelelse om sted
+ OK sætter et kryds i feltet og åbner en
liste over alle brugerdefinerede gemte
positioner.
2. Vælg med TUNE de positioner, som ikke
skal afgive signal, og fjern markeringen/
deaktiver med OK. Forlad menuen med
EXIT eller NAV.
Signal for POI i en vejvist rundtur
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Rejse-IP-meddelelse
Føreren gøres med et akustisk signal
opmærksom, når bilen nærmer sig et POI, der
}}
71
11 Indstillinger
||
indgår i en "Rejseguide" (vejvist rundtur), se
(s. 50).
•
Markøren på Rejse-IP-meddelelse +
OK sætter et kryds i feltet og aktiverer
funktionen. Forlad menuen med EXIT
eller NAV.
Relaterede oplysninger
•
Importere/eksportere gemte steder
(s. 74)
•
•
•
FAV-knap (s. 73)
Systeminformation
Systeminformation viser den aktuelle status
for navigationssystemet.
Kortvalg (s. 65)
Systeminformation (s. 72)
OBS
11
Funktioner, der er knyttet til Travel Guide,
er kun tilgængelige via en tilsluttet USBenhed, der indeholder Travel Guide-information, se (s. 50).
Signal for vejvist rundtur
Indstillinger Indstillinger for vejledning
Meddelelse om rundvisning
Indstillinger
Systeminformation
(Settings > System information)
Føreren gøres med et akustisk signal
opmærksom, når bilen nærmer sig en "Travel
guide" (vejvist rundtur), se (s. 50).
•
Markøren på Meddelelse om
rundvisning + OK sætter et kryds i feltet
og aktiverer funktionen. Forlad menuen
med EXIT eller NAV.
OBS
Funktioner, der er knyttet til Travel Guide,
er kun tilgængelige via en tilsluttet USBenhed, der indeholder Travel Guide-information, se (s. 50).
72
Markøren på Indstillinger
Systeminformation + OK viser et lille uddrag
af den aktuelle status i navigationssystemet,
f.eks. den aktuelle radiosender for trafikinformation, operative kortdata og deres version.
11 Indstillinger
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Vejvisningsmuligheder (s. 68)
FAV-knap (s. 73)
FAV-knap
FAV-knappen kan programmeres med forskellige funktioner.
• Ingen funktion (No funktion)
• Gentag stemmevejledning (Repeat
voice guidance)
Kortvalg (s. 65)
• Annuller/Fortsæt vejledning (Cancel/
Importere/eksportere gemte steder
(s. 74)
• Vis/Skjul fuldskærmskort (Show/Hide
Resume guidance )
full-screen map)
• Vis/Skjul motorvejsinformation (Show/
Hide motorway information)
11
• Start/Stop ruteoptagelse (Start/Stop
route recording)
• Stemmevejledning on/off
Indstillinger
Valg for FAV-tast
(Settings > FAV key options)
Markøren på den ønskede valgmulighed +
OK aktiverer funktionen. Forlad menuen med
EXIT eller NAV.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Vejvisningsmuligheder (s. 68)
Importere/eksportere gemte steder
(s. 74)
Kortvalg (s. 65)
Systeminformation (s. 72)
Talknappernes FAV-knap kan programmeres med én af følgende
valgmuligheder + OK:
73
11 Indstillinger
Importere/eksportere gemte steder
Importer og/eller eksporter gemte ruter og
steder.
Navigationssystemets gemte ruter og destinationer/steder (se Gemte steder (s. 46)) kan
kopieres til en USB-hukommelse8.
Kortdatabasen kan også suppleres med POI
fra andre kilder via en USB- hukommelse, forudsat at POI-filerne har "gpx"-format.
OBS
11
•
At supplere kortdatabasen med POIfiler kræver en vis erfaring med computere!
•
Filformater for POI-filer, og hvordan
filerne hentes fra internettet, fastlægges af den respektive producent/distributør. Der er således ingen standardiseret proces for at downloade POI-filer
fra internettet, og derfor kan der ikke
gives en præcis trin-for-trin beskrivelse
i denne instruktionsvejledning.
•
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du
har spørgsmål.
Relaterede oplysninger
Indstillinger
pos.
Importér/eksportér gemte
(Settings > Import/export stored locations)
8
74
•
•
•
•
Vejvisningsmuligheder (s. 68)
FAV-knap (s. 73)
Kortvalg (s. 65)
Systeminformation (s. 72)
For information om tilslutning af USB-hukommelse, se bilens instruktionsvejledning eller tillægget Sensus Infotainment.
TRAFIKINFORMATION
12 Trafikinformation
Trafikinformation
Åbne trafikinformation
Her vises symboler for visning af eksisterende
trafikinformation og anvisninger om, hvordan
du åbner og får adgang til trafikinformation.
Funktionen giver mulighed for at vise trafikproblemer, uden at en angivet destination er
valgt.
Generelt
Trafikinformation på kort
Navigationssystemet modtager løbende
udsendt trafikinformation.
Dette symbol angiver, at trafikinformation er til rådighed
inden for det aktuelle modtageområde. Afhængigt af
informationens art, kan symbolet være RØDT eller GULT
(s. 68).
12
Dette symbol markerer positionen for et trafikproblem.
For mere information se
overskriften "Trafik på kort"
i afsnittet Trafikinformation –
med angivet destination
(s. 77).
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation
udvides løbende.
76
Trafikinformation – uden angivet
destination
Trafikinformation
Markøren på Trafikinformation (Traffic
information) + OK præsenterer information
om trafikforstyrrelser - afhængigt af, om en
rejseplan er angivet eller ej, er det imidlertid
forskelligt, hvordan informationen præsenteres.
Relaterede oplysninger
•
Trafikinformation – med angivet destination (s. 77)
•
Trafikinformation – uden angivet destination (s. 76)
•
Trafikproblemets omfang (s. 79)
Åbner rullefunktionen på kortet.
Trafikinformation
Trafik på kort
(Traffic information > Traffic on map)
Markøren på Trafik på kort (Traffic on map)
+ OK giver mulighed for at søge efter trafikproblemer med rullefunktionen, se beskrivelsen under overskriften "Trafik på
kort" (s. 77).
12 Trafikinformation
Al trafik
Trafikinformation – med angivet
destination
Al trafik
Funktionen viser trafikproblemer, når destinationen er angivet. Viser trafikinformation (s. 76)
på kortet med rullefunktionen (s. 36).
Lytte til trafik langs ruten
Trafikinformation inden for modtageområde.
Trafikinformation
Markøren på en vej/gade + OK åbner den
samme funktion og menu som følgende kapitel "Med angivet destination" og overskriften
"Al trafik" viser, se (s. 77).
Relaterede oplysninger
Al trafik
12
(Traffic information > All traffic)
•
Trafikinformation – med angivet destination (s. 77)
•
•
Trafikinformation (s. 76)
(Traffic information > Listen to traffic on route)
Trafikproblemets omfang (s. 79)
Markøren på Lyt til trafik på ruten (Listen to
traffic on route) + OK aktiverer oplæsning af
aktuelle trafikmeldinger langs rejseplanens
rute.
Trafikinformation
Lyt til trafik på ruten
Markøren på Al trafik (All traffic) + OK viser
alle trafikmeldinger inden for modtageområdet.
Trafikinformation inden for modtageområde.
Trafikinformationen grupperes først efter land
(i grænseområder), så vejnummer, og derefter
vejnavn.
}}
77
12 Trafikinformation
||
Markøren på en vej/gade + OK giver specifik
trafikinformation for den markerede vej/gade,
se den næste illustration:
Kortbilledet centreres omkring trafikproblemets position.
Med rullefunktionen kan oplysninger om et
bestemt trafikproblem vises.
Trafikinformation på kort
1. Rul trådkorset til den trafikbegivenhed/
symbol, der ønskes detaljerede oplysninger om - en gul ramme tændes omkring
symbolet.
2. Tryk på OK - derefter vises oplysninger
som dem på følgende illustration:
12
Specifik trafikinformation.
Trafikinformation
Trafik på kort
Trafikinformation for en specifik vej/gade
vises efter kriteriet mest alvorlige forstyrrelse
øverst, f.eks. total stilstand i en kø.
(Traffic information > Traffic on map)
Markøren på et trafikproblem + OK viser
yderligere oplysninger og position på kortet se den næste illustration:
Markøren på Trafik på kort (Traffic on map)
+ OK giver mulighed for at søge efter trafikproblemer med rullefunktionen (s. 36).
Information om et trafikproblem er forbundet
til det respektive symbol, og i det omfang der
foreligger data, kan f.eks. følgende vises:
•
•
•
•
•
Trafikproblem på kortet.
78
vejnavn/vejnummer
land
problemets art
problemets omfang
problemets varighed.
Hvis der er flere trafikproblemer inden for
trådkorsets ramme, vises først det, der er
tættest på trådkorsets midte.
12 Trafikinformation
Trafikproblemets omfang
Tal som f.eks. "2/5" på skærmens øverste del
betyder, at den aktuelle information er nummer to af i alt fem meddelelser inden for trådkorset - der rulles frem til resterende meddelelser med gentagne korte tryk på OK.
•
Denne funktion viser en oversigt over trafikproblemets omfang.
Gå tilbage til kortvisning med EXIT eller
NAV.
Direkte vist information
Trafikproblem på kortet.
Kortbilledet centreres omkring trafikproblemets position.
Relaterede oplysninger
Trafikinformation
Trafik på kort
(Traffic information > Traffic on map)
Direkte viste trafikproblemer, f.eks. "105 km
one lane closed", angiver, at informationen
vedrører den aktuelle ruteplan.
Markøren på et trafikproblem + OK viser
yderligere oplysninger og position på kortet se den næste illustration:
•
•
Trafikinformation (s. 76)
•
Trafikproblemets omfang (s. 79)
Trafikinformation – uden angivet destination (s. 76)
12
Trafikproblem med dets omfang.
Nogle trafikproblemer er ikke kun forbundet til
en enkelt position, men kan omfatte en længere strækning.
Udover symbolet for trafikproblemets position, er også den aktuelle vejstrækning markeret med en række røde kryds "xxxxx".
•
Markeringens længde svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
•
Køreretningen indikeres af, på hvilken
side af vejen markeringen er.
Størrelse på område for
trafikinformation
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer (s. 76) der kan vises. Desto større
område skærmen viser, desto flere trafikproblemer kan der vises.
}}
79
12 Trafikinformation
||
Relaterede oplysninger
12
80
•
•
Trafikinformation (s. 76)
•
Trafikinformation – med angivet destination (s. 77)
Trafikinformation – uden angivet destination (s. 76)
SYMBOLER PÅ KORTET
13 Symboler på kortet
Interessepunkter – POI
Nedenfor vises nogle eksempler på symboler
for forskellige POI, de er grupperet efter funktion i samfundet:
Her vises, hvordan interessepunkter vælges til
visning på kortet, og hvordan symboler for de
forskellige interessepunkter kan se ud.
Bilforhandler/værksted
"Interessepunkt" kaldes også "facilitet" og
"POI1".
Tankstation
Afkrydsede POI vises på kortet.
•
13
Indstillinger
symboler
Kortoptioner
IP-
(Settings > Map options > POI symbols)
Angiv, hvilke POI der skal vises på kortet, ved
at vælge Standard (Default), Udvalgt
(Selected) eller Ingen (None). For mere information, se overskriften "POI på kortet" (s. 65).
1
82
Point of interest.
Vælg/marker POI med TUNE-drejeknappen, afkryds/fravælg med OK, og afslut
med EXIT.
For ikke at gøre kortbilledet uoverskueligt,
kan kun et begrænset antal POI ses på skærmen på samme tid. Ved at zoome ind på et
område får man mulighed for at se flere POI.
OBS
•
•
Bilværksted
Parkering
Turistattraktion
Golf
Biograf
Symboler for POI, antallet og varianter
af POI, er forskelligt fra marked til marked.
Forlystelsespark
I forbindelse med opdatering af kortdata kan der komme nye symboler, og
andre kan forsvinde. I menusystemet
Kortoptioner
under Indstillinger
IP-symboler
Udvalgt kan alle
symboler for det aktuelle kortsystem
altid hentes frem.
Restaurant
Fritid
Bar eller café
Butikscenter
Hotel
13 Symboler på kortet
Togtransport
Jernbanestation
Jernbaneadgang
Lufthavn
Busstation
Færgeterminal
Offentlig eller kollektiv facilitet
Offentligt kontor
Politi/beredskab
Bibliotek
13
Hospital eller sundhedsfacilitet
Apotek
Pengeautomat
Pengeautomat
Posthus
Uddannelsesinstitution
Relaterede oplysninger
•
Søgning via POI (s. 45)
83
SPØRGSMÅL OG SVAR
14 Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position
med en præcision på ca. 20 meter.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere
plan, og efter kørsel over en lang afstand
uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje med overføring mv. påvirker systemets
modtagelse af GPS-signaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
Ved beregning af ruten tages der hensyn til
vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antallet af
højre- eller venstresving, rundkørsler osv. for
at opnå den teoretisk bedste rute. Erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive
valg af rute.
Systemet bruger betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af rute over lange afstande
kan systemet af tekniske årsager kun
anvende store veje.
anvendes kun, hvis der ikke er noget andet
rimeligt alternativ til rådighed.
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog, eller på en sådan måde, at
modtagelse af GPS-signaler ikke har været
muligt, kan det tage op til 5 minutter, før
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm,
kan det tage mere end 5 minutter, før GPSsignaler kan modtages korrekt og bilens position beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt
ud efter udskiftning af dæk
Ud over GPS-modtageren benyttes også
bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller
skift mellem sommer- og vinterdæk skal
systemet "lære" de nye hjulstørrelser.
For at systemet skal fungere optimalt anbefales det derfor at foretage nogle fulde ratudslag under langsom kørsel på et hensigtsmæssigt sted.
Der foregår et løbende udviklings og opdateringarbejde med kortdata - en Volvo-forhandler kan give mere information.
Se også www.volvocars.com/navi og
www.volvocars.com/mapupdate for yderligere oplysninger om kort osv.
Målestokken på kortet ændres nogle
gange
I nogle områder er der ingen detaljerede kortdata. Så skifter systemet automatisk forstørrelsesgrad.
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
før du kører af sted.
14
Sluk for både systemet og bilen. Start igen,
men hold stille et øjeblik, før du begynder at
køre.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og
}}
85
14 Spørgsmål og svar
||
Jeg skal på en lang tur, men jeg vil ikke
angive en bestemt rute til de byer, som
jeg planlægger at rejse igennem.
Hvordan laver jeg mest enkelt en
rejseplan?
Angiv destinationen direkte på kortet ved
hjælp af trådkorset. Systemet fører dig automatisk til den endelige destination, selvom du
kører ved siden af delmålene.
Mine kortdata er ikke aktuelle
Kontakt din lokale Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi eller
www.volvocars.com/mapupdate.
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
14
86
Søg i menusystemet frem til Indstillinger
Systeminformation + OK for at få information om version og hvilket geografisk område,
der dækkes, se (s. 72).
KORT- OG SYSTEMINFORMATION
15 Kort- og systeminformation
Kort – indhold
Opdatering af kort
Volvo tilbyder en række kort, der dækker forskellige dele af verden. Et kort består af kortog vejdata med relaterede oplysninger.
Ved opdatering overføres nye oplysninger til
navigationssystemet og gamle, forældede
oplysninger slettes.
Kortdata udvikles med ekstra information og
opdateres løbende.
OBS
Kortdataene giver ikke 100 procent dækning i alle områder/lande.
Systemets dækningsområde er under stadig udvikling, så opdatering kan nogle
gange være nødvendig.
Se www.volvocars.com/navi og
www.volvocars.com/mapupdate for information om kort og andet relateret til Sensus
Navigation.
Kortområder
Bilens navigationssystem varierer afhængigt
af markedet. Hvis der er behov for at ændre
kortområdet: Kontakt en Volvo-forhandler for
oplysninger om fremgangsmåde.
15
1
2
3
88
Opdaterede kortdata downloades fra internettet1 på en USB-hukommelse2. Overførsel af
den downloadede opdatering til bilens navigationssystem foretages derefter via bilens
USB-stik3.
OBS
Før opdatering af bilens kortdata startes:
•
Læs først oplysninger og instruktioner
fra internettet relateret til downloading
og opdatering af kortdata.
Kontakt en Volvo-forhandler eller se
www.volvocars.com/navi og
www.volvocars.com/mapupdate, hvis du har
spørgsmål om opdatering.
Opdatering
Følg anvisningerne på skærmen for at opdatere navigationssystemet. Dér vises, hvor i
processen opdateringen befinder sig samt
den omtrentlige resterende tid.
Se information på www.volvocars.com/mapupdate
USB-hukommelsen skal have mindst 20 GB fri plads.
For information om tilslutning af USB-hukommelse, se bilens instruktionsvejledning eller tillægget Sensus Infotainment.
OBS
Under opdatering er flere af Infotainmentfunktionerne slået fra eller begrænsede.
Gør sådan:
1. Start motoren.
2. Tilslut USB-hukommelsen med opdateringen til bilens USB-stik, og følg anvisningerne på skærmen.
3. Når skærmen viser Kortopdatering
færdig, kan alle navigationssystemets
funktioner bruges igen.
OBS
Opdatering af kortdata kan i nogle tilfælde
også tilføje nye funktioner, som ikke er
beskrevet i denne vejledning.
Fortsætte afbrudt opdatering
Hvis opdateringen ikke er klar ved slukning af
motoren, fortsætter processen, der hvor den
blev afbrudt, ved næste motorstart.
Gør som følger for at genoptage en afbrudt
opdatering, og følg anvisningerne på skærmen:
15 Kort- og systeminformation
•
•
Hvis USB-hukommelsen er tilsluttet til
USB-stikket, genstartes opdateringen
automatisk.
Hvis USB-hukommelsen ikke er tilsluttet:
- Start motoren, og tilslut derefter USBhukommelsen til bilens USB-stik. Opdateringen genoptages automatisk.
Licensaftale
En licens er en aftale om ret til at drive en
bestemt aktivitet eller ret til at bruge en
andens rettighed, på de vilkår der er angivet i
kontrakten.
Følgende tekst er Volvos aftale med producenten/udvikleren.
Ophavsret
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Contains content of Stadt Wien –
data.wien.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Contains content of Statdt Linz –
data.linz.gv.at, licensed in accordance with
http://creativecommons.org/licenses /by/3.0/
legalcode .
Contains content of LINZ AG – data.linz.gv.at,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Belgium
Realized by means of Brussels UrbIS®© –
Distribution & Copyright CIRB, available at
http://www.cirb.irisnet.be/catalogue-deservices/urbis/telechargement .
Includes content made available by AGIV.
15
Croatia
© EuroGeographics.
Cyprus
© EuroGeographics.
}}
89
15 Kort- og systeminformation
||
Estonia
© EuroGeographics.
Finland
Contains data from the National Land Survey
of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://
www.maanmittauslaitos.fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501)
.
Contains data that is made available by Itella
in accordance with the terms available at:
http://www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/
yhteystietopalvelut/uusi_postal_
code_services_service_description_and_term
s_of-user.pdf. Retrieved by HERE 09/2013”.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
15
Contains content of „Bayrische
Vermessungsverwaltung –
www.geodaten.bayern.de“, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Contains content of “LGL, www.lgl-bw.de”,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
90
Contains Content of “Stadt Köln –
offenedaten-koeln.de”, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Great Britain
Includes content of Comune di Bolgona
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010.
Contains Royal Mail data © Royal Mail
copyright and database right 2010.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Guernsey
©The States of Guernsey
©Teh States of Alderney
©The Chief Pleas of Sark
©The Royal Court of Guernsey
Hungary
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Ireland
Contains data made available by the Dublin
City Council Multi Story Car Parking Space
Availability as of 2013-11-02, licensed in
accordance with http://psi.gov.ie/files/
2010/03/PSI-Licence.pdf .
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
Contains data from Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna- S.p.A.
Includes content of Comune di Cesena
licensed under http://creativecommons.org/
lice3nses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee July 1, 2013.
Includes contents of Ministero della Salute,
and Regione Sicilia, licensed under http://
www.formez.it/iodl/ and updated by licensee
September 1, 2013.
Includes contents of Provincia di Enna,
Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune
di Trapani, Comune di Vicenza, Regione
Lombardia, Regione Umbria, licensed under
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee September 1, 2013.
Includes content of GeoforUs, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode .
Includes content of Comune di Milano,
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/2.5/it/legalcode and updated by
licensee November 1, 2013.
15 Kort- og systeminformation
Includes content of the “Comunità Montana
della Carnia”, licensed under http://
www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated by
licensee December 1, 2013.
Includes content of “Agenzia per la mobilità”
licensed under http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/legalcode and updated by
licensee January 1, 2014.
Includes content of Regione Sardegna,
licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
and updated by licensee May 1, 2014
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
Moldova
© EuroGeographics.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority Includes data under the Norwegian
licence for Open Government data (NLOD),
available at http://data.norge.no/nlod/en/1.0 .
Contains information copyrighted by ©
Kartverket, made available in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/no/ .
Poland
© EuroGeographics.
Portugal
Ukraine
Source: IgeoE – Portugal.
© EuroGeographics.
Slovenia
United Kingdom
© EuroGeographics.
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Contains data that is made available by the
Generalitat de Catalunya Government in
accordance with the terms available at http://
www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm .
Retrieved by HERE 05/2013.
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Contains content of Centro Municipal de
Informatica – Malaga, licensed in accordance
with http://creativecommons.org/
licenses/by /3.0/legalcode .
Contains content of Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode .
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Contains public data, licensed under Go
Open v1.0, available at http://
data.goteborg.se/goopen .
15
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
91
16 Alfabetisk stikordsregister
søgning via gemt sted.......................... 46
søgning via hjem............................. 42, 50
søgning via internet.............................. 47
søgning via POI.................................... 45
søgning via postnummer...................... 48
søgning via sted på kortet.................... 49
søgning via tidligere destinationer........ 47
A
Afstandsenhed
ETA....................................................... 69
RTA....................................................... 69
Aktivering af systemet................................. 9
Angiv destination................................. 42, 50
Antenne
placering............................................... 16
E
Grundlæggende funktioner.......................... 9
Grundlæggende indstillinger...................... 13
H
Hastighedskamera..................................... 71
Hovedenhed
placering............................................... 17
Engelsk tekst i parentes............................ 14
Højttalere
placering............................................... 17
F
I
Fabriksindstillinger..................................... 13
Indstillinger
FAV-knap..............................................
importere/eksportere gemte steder......
Kortvalg................................................
rutealternativer......................................
rutealternativer - tilpas rute..................
rutealternativer - undgå område...........
systeminformation................................
Vejledningsvalg.....................................
B
Batteri
fjernbetjening........................................ 19
Betjeningsknapper.....................................
fjernbetjening........................................
midterkonsol.........................................
oversigt.................................................
rat..........................................................
18
19
18
16
19
Bladring..................................................... 36
Bredde- og længdegrad............................ 48
D
16
92
Destination................................................. 42
søgning via adresse.............................. 43
søgning via breddegrad/længdegrad... 48
Faciliteter
Symboler.............................................. 82
Fartkamera................................................. 71
Fordeling.................................................... 79
Funktioner
tastatur og fjernbetjening...................... 19
73
74
65
61
65
63
72
68
Indstillinger for valg af vej.................... 65, 68
G
Gemte destinationer.................................. 47
GPS-modtager........................................... 17
instruktionsvejledningen............................ 13
husk på følgende.................................. 13
Interessepunkter (POI)............................... 82
16 Alfabetisk stikordsregister
Internet søgning......................................... 47
Læs trafikmelding...................................... 77
Påbegynd vejvisning.................................. 53
K
M
R
Kompas..................................................... 32
Mellempunkt.............................................. 54
Komponenters placering, oversigt............. 16
Menuer.......................................................
genveje.................................................
hovedmenu...........................................
Rullemenu.............................................
Rejseplan................................................... 53
delmål i rejseplan.................................. 54
Kort
indhold.................................................. 88
opdatering............................................ 88
Kort, vejtyper og kompas
Kompas................................................ 32
kort over den aktuelle position............. 30
Talevejvisning....................................... 32
Kortbillede.................................................. 30
Kortfarve.................................................... 65
34
34
35
36
Menuer/funktioner..................................... 37
N
Kortvalg..................................................... 65
Kortvisning................................................. 65
L
Licensaftale................................................ 89
Lydstyrkekontrol for voicemail................... 17
Læg en rejseplan....................................... 53
Rute
alternative ruter og ruteoversigt............
detaljerede oplysninger om ruten.........
kort over den resterende strækning.....
optage en rute......................................
Undgå...................................................
57
58
58
59
56
Næste destination i rejseplanen................ 57
S
Kortområder............................................... 88
Korttilstand................................................ 13
Rulning....................................................... 36
O
Skala
ændre................................................... 79
Ophavsret.................................................. 89
Skrivehjul
indføre og vælge valgmuligheder......... 27
liste med valgmuligheder...................... 28
Oversigt over komponenters placering..... 16
P
Parentes med engelsk tekst...................... 14
Postnummer
søgning................................................. 48
Skærm
pleje...................................................... 17
Slet rejseplan............................................. 54
Start vejvisning.......................................... 53
16
93
16 Alfabetisk stikordsregister
Stemmestyring........................................... 21
hjælpefunktioner og indstillinger........... 22
Sprog.................................................... 25
Travel guide............................................... 50
Trådkors..................................................... 36
Stier beskrevet i instruktionsbogen........... 13
Symboler
faciliteter............................................... 82
Systemindstillinger..................................... 13
Systemvalg................................................ 72
Søgning
postnummer......................................... 48
U
Undgå
færger................................................... 65
motorveje.............................................. 65
vejafgifter.............................................. 65
Undgå vejstrækning................................... 56
T
V
Talekommando (Talestyring)...................... 22
Vejkryds..................................................... 43
Talestyring................................................. 22
Vejledningsvalg.............................. 61, 63, 65
Talevejvisning............................................ 32
Vejvisning
lynstartvejledning.................................. 10
Tastatur
placering............................................... 17
Tidligere destination som destination........ 47
16
94
TMC-modtager.......................................... 17
Y
Trafikinformation.................................. 17, 76
med angivet destination....................... 77
trafikproblemets omfang...................... 79
uden angivet destination...................... 76
udsendelse........................................... 76
Yderligere information............................... 34
Æ
Transport af bil........................................... 85
Ændre skala for trafikinformation............... 79
TP 17930 (Danish) AT 1420, MY15, Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising