Volvo S60 2017 Early Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2017 Early Sensus Connect Infotainment
SENSUS INFOTAINMENT
VÄLKOMMEN!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje.
Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med
henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din trivsel med din Volvo anbefaler vi, at du læser dette supplement plus anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i instrukti-
onsvejledningen. Instruktionsvejledningen er også tilgængelig som
mobilapp (Volvo Manual) og på Volvo Cars' supportside
(support.volvocars.com).
INDHOLD
INDLEDNING
LYD OG MEDIER
6
MY CAR
14
Lyd og medier
26
Volvo Sensus
6
MY CAR - stier
15
Lyd og medier - oversigt
27
28
Digital instruktionsvejledning i bilen
2
MY CAR
Indledning
7
MY CAR - menupunkter
15
Lyd og medier - betjene systemet
Ejerskifte
10
MY CAR - bilindstillinger
17
Symboler på skærmen
32
Volvo Cars supportside
10
MY CAR - førerstøttesystemer
19
Favoritter
33
Volvo ID
11
MY CAR - systemindstillinger
21
Lyd og medier - lydindstillinger
33
MY CAR - stemmeindstillinger
22
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
34
MY CAR - klimaindstillinger
22
34
MY CAR - internetindstillinger
23
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger*
MY CAR - information
24
Indstilling af equalizer
35
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation
36
Radio
36
Stationssøgning
37
Automatisk stationssøgning
37
Liste over radiostationer
37
Manuel stationssøgning
38
Radiostationer som forudindstillinger
38
Radio Data System(RDS)-funktioner
39
Alarm ved ulykker og katastrofer
39
Trafikinformation (TP)
40
Radioprogramtyper (PTY)
40
Lydstyrkekontrol for afbrydende
RDS-funktioner
40
Radiotekst
41
Automatisk frekvens (AF)
41
Digitalradio (DAB)*
41
Skifte til en anden Bluetooth® -enhed
Frakoble
Bluetooth®
-enhed
55
Browser
73
56
TV*
76
56
Tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler
77
Digitalradio (DAB)* - underkanal
42
Fjerne
DAB til DAB*-link
42
Bluetooth®
Medieafspiller
42
CD/DVD
Bluetooth® handsfree telefon - oversigt
58
43
Hurtigspoling
Opkaldshåndtering
44
58
Bluetooth® handsfree telefon lydindstillinger
59
Telefonbog
59
Bluetooth®
-enhed
handsfree telefon
56
Tilfældig rækkefølge for diskspor
eller lydfiler
44
Mediesøgning
45
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
46
Telefonbog - hurtigsøgning efter
kontakter
60
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer
47
Telefonbog - søge efter kontakter
Billedindstillinger
47
Stemmestyring
Harddisk (HDD)
48
Medieafspilleren - kompatible filformater
49
Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang
50
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB-indgang
51
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
52
Media Bluetooth®
52
TV* – indstillinger for afspilning
78
Information om det aktuelle tv*-program
78
Tekst-tv*
78
Modtagelse af tv*-kanal går tabt
79
Fjernbetjening*
79
Fjernbetjening* - funktioner
80
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
81
60
Lyd og medier - menuoversigt
81
61
Menuoversigt - AM
82
Valg af sprog til stemmestyring
62
Menuoversigt - FM
82
Hjælpefunktioner for stemmestyring
62
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
83
Stemmestyring - indstillinger
63
Menuoversigt - CD/DVD Audio
83
Stemmestyring - stemmekommandoer
63
Menuoversigt - DVD Video
84
Stemmestyring - hurtigkommandoer
64
Menuoversigt - harddisk (HDD)
85
Stemmestyring - mobiltelefon
64
Menuoversigt – iPod®
85
Stemmestyring - radio
65
Menuoversigt - USB
Stemmestyring - multimedier
66
Internetforbundet bil
67
Tilslutning og frakobling af
Bluetooth® -enhed
53
Registrering af Bluetooth® -enhed
53
Bilmodem*
70
Automatisk tilslutning af Bluetooth®
-enhed
55
Apps
72
Menuoversigt - Media
86
Bluetooth®
86
Menuoversigt - AUX
87
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree
87
Menuoversigt - browser
88
3
Menuoversigt – Tv*
89
INTERNETKORT
Internetkort
96
ALFABETISK
STIKORDSREGISTER
Licenser – lyd og medier
90
Internetkort – betjening
96
Alfabetisk stikordsregister
93
Internetkort – skrivehjul og tastatur
97
Internetkort – tekst og symboler på
skærm
98
Typegodkendelse – lyd og medier
Internetkort – rullemenu
4
99
Internetkort – angiv destination
100
Internetkort – interessepunkter (POI)
symboler
102
Internetkort – detaljerede oplysninger om ruten
103
Internetkort – ruteoversigt
104
Internetkort – rutealternativer
104
Internetkort – kortvalg
105
107
INDLEDNING
INDLEDNING
Indledning
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Dette tillæg er et supplement til den almindelige
instruktionsvejledning.
Volvo Sensus
Volvo Sensus er hjertet i den personlige Volvooplevelse. Det er Sensus, der forbinder dig med
bilen og verden udenfor. Det er Sensus, der
giver information, underholdning og hjælp, når
det er nødvendigt. Sensus omfatter intuitive
funktioner, der både forbedrer kørslen og forenkler ejerskabet af bilen.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se
først instruktionsvejledningen. For svar på yderligere spørgsmål anbefales det at kontakte en forhandler eller repræsentant for Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer, der er anført i dette tillæg, er ikke
bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr/tilbehør
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med en
stjerne: *.
Instruktionsvejledningen kan hentes som en
mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller
og mobile enheder), se www.volvocars.com.
I tillægget beskrives ud over standardudstyret
også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og
andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation mellem de forskellige afsnit.
Det udstyr, der er beskrevet i tillægget, er ikke tilgængeligt i alle biler. De har forskelligt udstyr,
afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale eller lokale love og bestemmelser.
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en Volvoforhandler.
6
OBS
En intuitiv navigationsstruktur gør det muligt at få
relevant støtte, information og underholdning, når
det er nødvendigt, uden at føreren distraheres.
Sensus omfatter alle bilens løsninger, som giver
mulighed for forbindelse* til omverdenen, og giver
intuitiv kontrol over bilens mange muligheder.
Volvo Sensus samler og præsenterer mange
funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan bilen
gøres personlig ved hjælp af en praktisk brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
INDLEDNING
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner
aktiveres eller deaktiveres, og der kan foretages
mange forskellige indstillinger.
Digital instruktionsvejledning i bilen
Oversigt
Instruktionsvejledningen kan læses på skærmen
i bilen3. Indholdet er søgbart, og det er nemt at
navigere mellem de forskellige afsnit.
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen, f.eks.
City Safety, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* og CAM1 kan andre kilder, systemer
og funktioner aktiveres, f.eks. AM, FM, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth®*, navigation* og parkeringskamera*.
For mere information om alle funktioner/systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.
Åbne den digitale instruktionsvejledning - tryk på
MY CAR-knappen på midterkonsollen, tryk på
OK/MENU, og vælg Instruktionsvejledning.
For grundlæggende navigering, se Betjene systemet. Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.
Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk antallet af funktioner og knapparnas placering varierer
afhængigt af det valgte udstyr og markedet.
Navigation* – NAV, se separat tillæg (Sensus
Navigation).
Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se de
respektive afsnit i dette tillæg.
Funktionsindstillinger – MY CAR, se MY CAR
(s. 14).
Internetforbundet bil –
afsnit i dette tillæg2.
*, se de respektive
Klimaanlæg, se Instruktionsvejledning.
Instruktionsvejledningens startside.
Der er fire muligheder for at finde oplysninger i
den digitale instruktionsvejledning:
Parkeringskamera - CAM1, se Instruktionsvejledning.
1
2
3
Gælder for visse bilmodeller.
Information kun tilgængelig, hvis bilen er udstyret med denne funktion.
Gælder for visse bilmodeller.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
INDLEDNING
||
• Søg - Søgefunktion til at finde en artikel.
• Kategorier - Alle artikler sorteret i katego-
Søg
rier.
• Favoritter - Hurtig adgang til foretrukne
artikler.
• Quick Guide - Et udvalg af artikler til almindelige funktioner.
Vælg informationssymbolerne i nederste højre
hjørne for at få oplysninger om den digitale
instruktionsvejledning.
OBS
Den digitale instruktionsvejledning er ikke tilgængelig under kørsel.
Søge ved hjælp af skrivehjul.
For at skifte indtastningstilstanden til tal eller
specialtegn, eller for at udføre søgningen,
skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af
indtastningstilstand (2), og trykke på OK/
MENU.
123/A
BC
Skift mellem bogstaver og tal med
OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OK
Udfør søgningen. Drej TUNE for at
vælge et resultat, og tryk på OK/
MENU for at gå til artiklen.
a|A
Skifter mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Brug skrivehjulet til at indtaste et søgeord, f.eks.
"sikkerhedssele".
8
3.
1.
Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk
på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2.
Fortsæt med det næste bogstav osv.
||}
Skifter fra skrivehjulet til søgefeltet.
Flyt markøren med TUNE. Slet
eventuelle stavefejl med EXIT. For
at vende tilbage til skrivehjulet skal
du trykke på OK/MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges
ved redigering i søgefeltet.
INDLEDNING
Skrivning med det numeriske tastatur
artikel kan ligge i flere hensigtsmæssige kategorier for lettere at kunne findes.
Navigere i en artikel
Drej TUNE for at navigere i kategoritræet, og tryk
på OK/MENU for at åbne en kategori - markeret
- eller artikel - markeret
. Tryk på EXIT for
at vende tilbage til den forrige visning.
Favoritter
Her er de artikler, der er gemt som favoritter. For
at markere en artikel som favorit, se overskriften
"Navigere i en artikel" nedenfor.
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn4 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og 9.
Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem
disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede tegn
for at vælge. Tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
Drej TUNE for at navigere på favoritlisten, og tryk
på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk på
EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.
Quick Guide
Her er der et udvalg af artikler til at lære bilens
mest almindelige funktioner at kende. Artiklerne
kan også nås via kategorier, men er samlet her
for hurtig adgang.
Drej TUNE for at navigere i Quick Guide, og tryk
på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk på
EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
Kategorier
Artiklerne i instruktionsvejledningen er opdelt i
hovedkategorier og underkategorier. Den samme
4
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
Hjem - fører til startsiden for instruktionsvejledningen.
Favorit - tilføjer/fjerner artiklen som favorit.
Du kan også trykke på FAV-knappen på midterkonsollen for at tilføje/fjerne en artikel
som favorit.
Markeret link - fører til en forbundet artikel.
Særlige tekster - hvis artiklen indeholder
advarsels-, vigtigt- eller bemærk-tekster vises
her det tilknyttede symbol og antallet af
sådanne tekster i artiklen.
Drej TUNE for at navigere mellem links eller rulle
i en artikel. Når skærmen er rullet til begyndelsen/slutningen af en artikel, nås punkterne hjem
og favorit ved at rulle yderligere trin op/ned. Tryk
på OK/MENU for at aktivere valget/det marke}}
9
INDLEDNING
||
rede link. Tryk på EXIT for at vende tilbage til den
forrige visning.
Relaterede oplysninger
•
Volvo Cars supportside (s. 10)
Ejerskifte
Volvo Cars supportside
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige
fabriksindstillinger.
På Volvo Cars' hjemmeside og supportside er
der yderligere oplysninger om din bil. Fra hjemmesiden er det også muligt at navigere videre til
My Volvo, en personlig webside for dig og din
bil.
For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du
trykke på MY CAR på midterkonsollen, derefter
OK/MENU, og vælge Indstillinger Nulstil til
fabriksindstillinger.
Brugerdata nulstilles (f.eks. for apps, browser) og
personlige indstillinger i menuer (f.eks. klimaindstillinger, bilindstillinger) får deres oprindelige
fabriksindstilling.
Support på internettet
Gå ind på support.volvocars.com eller brug
nedenstående QR-kode for at besøge siden.
Supportsiden er tilgængelig for de fleste markeder.
For biler med Volvo On Call, VOC* slettes personlige indstillinger, der er gemt i bilen. For at
afslutte VOC-abonnementet, se Ejerskifte, bil
med Volvo On Call.
Relaterede oplysninger
•
•
10
MY CAR - menupunkter (s. 15)
Volvo ID (s. 11)
QR-kode, der fører til supportsiden.
Informationen på supportsiden er søgbar og er
desuden inddelt i forskellige kategorier. Her findes support for det, der vedrører f.eks. internetopkoblede tjenester og funktioner, Volvo On Call
(VOC)*, navigationssystemet* og apper. Video og
trinvise instruktioner forklarer forskellige procedurer, f.eks. hvordan der kan oprettes forbindelse
mellem bilen og internettet via en mobiltelefon.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
INDLEDNING
Oplysninger der kan hentes fra
supportsiden
Kort
For biler, der er udrustet med Sensus Navigation*, er der mulighed for at hente kort fra supportsiden.
Mobilapper
For udvalgte Volvo-modeller fra modelår 2014 og
2015 er instruktionsvejledningen tilgængelig i
form af en app. Også VOC*-appen kan nås herfra.
Instruktionsvejledninger fra tidligere modelår
Instruktionsvejledninger fra tidligere modelår er
tilgængelige her i pdf-format. Desuden er der
adgang til Quick guide og supplement fra supportsiden. Vælg bilmodel og modelår for at downloade den ønskede publikation.
Kontakt
På supportsiden er der kontaktoplysninger til
kundesupport og nærmeste Volvo-forhandler.
My Volvo på internettet5
Fra www.volvocars.com er det muligt at navigere
videre til My Volvo, som er en personlig webside
for dig og din bil.
Opret et personligt Volvo ID, log ind på My Volvo,
og få en oversigt over bl.a. service, aftaler og
garantier. På My Volvo er der også information
om modeltilpasset tilbehør og software til bilen.
5 Gælder
Volvo ID
Volvo ID er dit personlige id, der giver adgang til
forskellige tjenester6.
Eksempler på tjenester:
•
My Volvo - Din personlige webside til dig og
din bil.
•
Ved internetforbundet bil* - Nogle funktioner
og tjenester kræver, at du har registreret din
bil til et personligt Volvo ID, f.eks. for at
kunne sende en adresse fra en korttjeneste
på internettet direkte til bilen.
•
•
•
My Volvo – Indtast e-mailadresse og følg
instruktionerne.
•
Ved internetforbundet bil* - Indtast e-mailadresse i appen, der kræver Volvo ID, og følg
instruktionerne. Eller tryk to gange på tilslutpå midterkonsollen, vælg
ningsknappen
Apps Indstillinger, og følg instruktionerne.
•
Volvo On Call, VOC* – Hent den nyeste version af VOC-appen. Vælg at oprette Volvo ID
fra startsiden, opgiv en e-mailadresse, og
følg instruktionerne.
Volvo On Call, VOC* – Volvo ID bruges til at
logge ind på Volvo On Call-mobilapp.
Fordele ved Volvo ID
•
muligt at oprette Volvo ID gennem en af følgende
tjenester:
Et brugernavn og en adgangskode for at få
adgang til onlinetjenester, dvs. kun ét brugernavn og én adgangskode at huske.
Ved ændring af brugernavn/password for en
tjeneste (f.eks. VOC), vil kombinationen også
automatisk ændres for andre tjenester (f.eks.
My Volvo)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Volvo Cars supportside (s. 10)
Apps (s. 72)
Internetforbundet bil (s. 67)
Ejerskifte (s. 10)
Oprette Volvo ID
For at oprette et Volvo ID skal du opgive en personlig e-mailadresse. Følg instruktionerne i emailen, som sendes automatisk til den angivne
adresse for at fuldføre registreringen. Det er
visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
INDLEDNING
||
6
12
Hvilke tjenester, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
parnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr
og markedet.
MY CAR er en menukilde, der håndterer mange
af bilens funktioner, f.eks. City Safety™, lås og
alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af
uret osv.
MY CAR - åbner menusystemet MY CAR.
OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at
vælge/afkrydse det fremhævede menupunkt
eller gemme den valgte funktion i hukommelsen.
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
Betjening
TUNE - drej knappen på midterkonsollen
eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned
blandt menupunkter.
Navigering i menuerne sker med knapper på midterkonsollen eller med rattets højre tastatur*.
EXIT
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren befinder sig ved et kort tryk på EXIT, og på hvilket
menuniveau, kan noget af følgende ske:
•
•
•
•
•
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Et langt tryk på EXIT fører til normal visning for
MY CAR, eller hvis man er i normal visning, til det
højeste menuniveau (hovedkildemenuen).
Kontrolpanel i midterkonsol og knapper på rattet. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knap-
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
MY CAR
MY CAR - stier
MY CAR er en menukilde, der håndterer mange
af bilens funktioner, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.
Det aktuelle menuniveau vises øverst på midterkonsollens skærm. Stier til menusystemets funktioner er angivet i formen:
Indstillinger Bilindstillinger Indstillinger
for lås Døre åbnes Hvis førerdør, så alle.
Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan
anvendes på og justeres med tastaturet på rattet:
1.
Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
2.
Tryk på fingerhjulet.
3.
Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet, og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
4.
Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet - en
undermenu åbnes.
5.
Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
6.
Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet der åbnes en rullemenu med punkter, som
kan vælges.
1
7.
8.
Gå mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle med fingerhjulet, og tryk
på fingerhjulet - punktet vælges.
Afslut programmeringen ved at gå tilbage fra
menuerne trin for trin med korte tryk på
EXIT, eller med et enkelt langt tryk.
MY CAR - menupunkter
MY CAR er en menukilde, hvor mange af bilens
funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret,
sidespejle og låse.
Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 14): OK/MENU, EXIT og TUNEknappen.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
Eksempel på normal visning for MY CAR.
Tryk på MY CAR på midterkonsollen for at
komme til normal visning for MY CAR. I normal
visning vises status for nogle af bilens førerstøttesystemer øverst på skærmen sammen med status for funktionen Start/Stop* nederst på skærmen.
Med et tryk på OK/MENU nås menukilden My
Car , hvor der er følgende punkter:
• Min S601
• Turstatistik
}}
Afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
15
MY CAR
||
•
•
•
•
•
Drive-E2/Hybrid3
Hybrid3
Dæktryk
My Car
Indstillinger
Service og reparation
Her er der oplysninger om bilens drivsystem.
Vælg mellem følgende punkter:
Instruktionsvejledning
• Power flow
Skærmen viser, hvilken motor der kører bilen,
og hvordan drivkraften forløber.
Min S601
My Car
Min S601
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres her.
Kørselsstatistik
My Car
• Køremodi
Bilens forskellige køretilstande forklares.
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.
Turstatistik
Skærmen viser historik som et søjlediagram over
gennemsnitligt forbrug af el3 og brændstof.
Dæktryk
Drive-E2
Skærmen viser information fra bilens dæktryksovervågning - systemet kan aktiveres eller deaktiveres her.
My Car
Drive-E
My Car
Dæktryk
Her beskrives blandt andet dele af Volvos koncept Drive-E. Vælg mellem følgende punkter:
Indstillinger
•
Start/Stop
My Car
Her er der oplysninger om funktionen Start/
Stop.
Sådan er menuerne opbygget:
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.
2 Gælder V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60,
3 Gælder V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
1 Afhængigt af bilmodel.
16
Menuniveau 1
Hybrid
V60 Cross Country, XC60.
Indstillinger
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Menuniveau 4
Her vises de fire første menuniveauer under
Indstillinger. Nogle funktioner er standard,
andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/Til
eller deaktiveret/Fra, vises et felt:
Til: Markeret felt.
Fra: Tomt felt.
•
Vælg Til/Fra med OK - gå derefter tilbage
ud af menuen med EXIT.
MY CAR
Menuer under Indstillinger
• Bilindstillinger, se MY CAR - bilindstillinger
(s. 17)
Instruktionsvejledning
MY CAR - bilindstillinger
My Car
Menupunktet bilindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer mange af bilens funktioner, f.eks.
bilnøglehukommelse og låseindstillinger for
døre.
Instruktionsvejledning
• Kørselshjælpesystem, se MY CAR - fører-
Skærmen viser den digitale instruktionsvejledning
(s. 7).
• Systemoptioner, se MY CAR - systemin-
Relaterede oplysninger
støttesystemer (s. 19)
dstillinger (s. 21)
• Indstillinger til stemmestyring, se MY
CAR - stemmeindstillinger (s. 22)
• Klimaindstillinger, se MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
• Internetindstillinger, se MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
• Volvo On Call, se digital instruktionsvejledning.
• Valg for FAV-tast - tildel en almindeligt
anvendt funktion MY CAR til FAV-knappen,
se Favoritter (s. 33)
• Information, se MY CAR - information
(s. 24)
• Nulstil til fabriksindstillinger - alle brugerdata nulstilles, og alle indstillinger i alle menuer får deres oprindelige fabriksindstilling.
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - stier (s. 15)
Bilindstillinger
Nøglehukommelse
Til
Fra
Indstillinger for lås
Automatisk låsning af døre
Til
Fra
Døre åbnes
Alle døre
Hvis førerdør, så alle
Service og reparation
My Car
Service og reparation
Her er der service- og værkstedsoplysninger for
bilen samt information om bestilte serviceeftersyn.
}}
17
MY CAR
||
Oplås nøglefri adgang
Auto. belysning (tid)
Åbn alle døre
Til
Fra
Vilkårlig dør
Fra
30 sek.
Døre på samme side
Begge fordøre
Lydbekræftelse
Til
Fra
Bekræftelseslys ved dørlåsning
Til
Fra
Lyssignal for døråbning
Til
Fra
Nedsat beskyttelse
Aktivér nedsat beskyttelse
Til
Fra
18
Forespørg ved udstigning
Indstilling for udvendigt spejl
Fæld spejle ind ved låsning
Til
Fra
Vip venstre spejl i bakgear
Til
Fra
Vip højre spejl i bakgear
Til
Fra
Lysindstillinger
Indvendig belysning
Gulvbelysning
Omgivende lys
Omgivende farver
60 sek.
90 sek.
Home Safe-lys (tid)
Fra
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Triple Turn-signal
Til
Fra
Nærlys (dag)
Til
Fra
MY CAR
Midlertidig venstretrafik
Til
Dæktryk
MY CAR - førerstøttesystemer
Dækovervågning
Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.
Fra
Kalibrer dæktryk
eller
Dækovervågning
Midlertidig højretrafik
Til
Til
Fra
Fra
Aktive kurvelys
Niveau for styrekraft
Lav
Til
Middel
Fra
Ekstra lygter
Høj
Hastighed på infotainmentdisplay
Til
Til
Fra
Fra
Kørselshjælpesystem
Kollisionsadvarsel
Kollisionsadvarsel
Til
Fra
Advarselsafstand
Kort
Normal
Lang
Advarselstone
Aktivt fjernlys
Til
Fra
Svinglys
Til
Fra
Reset bilindstillinger
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage
til de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
•
Til
Fra
Lane Departure Warning
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
}}
19
MY CAR
||
Lane Departure Warning
Trafikskilteoplysninger
Til
Til
Fra
Fra
Til ved start
Hastighedsadvarsel
Til
Til
Fra
Fra
Højere følsomhed
Til
Fra
Sporassistent
ESC OFF
Til
Fra
City Safety
Til
Sporassistent
Til
Fra
Assistancefunktion
Fuld funktion
Kun rat-assistance
Kun vibrationssignal
Trafikskilteoplysninger
20
Fra
BLIS
Til
Fra
Afstandsadvarsel
Til
Fra
Driver Alert
Til
Fra
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
MY CAR
MY CAR - systemindstillinger
Sprog
Menupunktet systemindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid og
sprog.
Vælger sproget for teksten på skærmen og
kombiinstrumentet.
Systemoptioner
Tidsindstillinger
Her justeres kombiinstrumentets ur.
24-timers ur
Til
Fra
Sommertid
Sprog: Førerdisplay
Vælger sproget for teksten på kombiinstrumentet.
Afst./brændstofenhed
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Celsius
Til
Fahrenheit
Auto.tid
Til
Fra
Lokalitet
Til
Fra
Forklarende tekst til skærmens aktuelle indhold vises, hvis dette punkt er markeret.
Reset systemoptioner
Alle menuer i Systemoptioner stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
Temperaturenhed
Auto
Fra
Vis hjælpetekst
Vælger enheden til at vise udetemperaturen
og indstilling af klimaanlæg.
Pauseskærm
Til
Fra
Skærmens aktuelle indhold slukkes efter en
periode uden aktivitet og erstattes af en tom
skærm, hvis dette punkt markeres.
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage,
hvis der røres ved en af skærmens knapper,
21
MY CAR
MY CAR - stemmeindstillinger
Menupunktet stemmeindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. stemmeinstruktioner og kommandoliste for stemmestyring.
Tilpasning af stemme
(s. 62)
MY CAR - klimaindstillinger
Udlæsningshastighed
(s. 63)
Menupunktet klimaindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer funktioner som f.eks. justering af
blæser og recirkulation.
Hurtig
Middel
Indstillinger til stemmestyring
Se
Selvstudium
(s. 62)
Voice Command-liste
(s. 64)
Globale kommandoer
Navigationskommandoer
Langsom
Relaterede oplysninger
•
•
Klimaindstillinger
Auto blæser
Normal
MY CAR (s. 14)
Høj
MY CAR - menupunkter (s. 15)
Lav
Timeout for recirkulation
Radiokommandoer
Til
Medie-kommandoer
Fra
Telefonkommandoer
Auto afrimning bagrude
Navigationskommandoer gælder
kun, hvis Volvos navigationssystem*
er installeret.
Brugerindstilling
Standard
Trænet bruger
Til
Fra
(s. 63)
Auto førersædevarme
Til
Fra
Auto ratvarme
Til
Fra
22
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
MY CAR
Kvalitetssystem for indeluften
Til
Fra
MY CAR - internetindstillinger
Reset klimaindstillinger
Internetindstillinger
Se
Alle menuer i Klimaindstillinger stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Tilslut gennem
(s. 67),
(s. 70),
(s. 53) og
(s. 67)
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
Wi-Fi hotspot for bil
Menupunktet internetindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
Bluetooth® og Wi-Fi.
Bilmodem
Bluetooth
Wi-Fi
Fra
Navn
Adgangskode
Relaterede oplysninger
Ingen
Bilmodem
Til
(s. 70)
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
Dataanvendelse
Netværksudbyder
Dataroaming
Lås SIM-kort
Skift PIN-kode for SIM-kort
Adgangspunktnavn
Bluetooth
(s. 53)
Wi-Fi
(s. 67)
Wi-Fi hotspot for bil
(s. 70)
23
MY CAR
MY CAR - information
Menupunktet Information i menukilden MY CAR
håndterer funktioner som f.eks. Antal nøgler og
VIN-nummer.
Information
Antal nøgler
VIN-nummer
Relaterede oplysninger
•
•
24
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
LYD OG MEDIER
LYD OG MEDIER
Lyd og medier
Lyd- og mediesystemet består af radio (s. 36),
medieafspiller (s. 42), TV* (s. 76) og mulighed for at kommunikere med mobiltelefon
(s. 56), som i nogle tilfælde kan styres med
stemmen (s. 61). Det er muligt at forbinde
bilen til internet (s. 67), f.eks. for at streame lyd
via apps (s. 72).
Oplysninger præsenteres på en 7"-skærm på
midterkonsollens overdel. Funktioner kan betjenes via knapper på rattet, på midterkonsollen
under skærmen eller via fjernbetjening* (s. 79).
Antallet af højttalere og forstærkere afhænger af,
hvilket lydsystem bilen er udstyret med.
som inden motoren blev slukket (førerdøren skal
være lukket for biler med Keyless-system*).
Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15 minutter
ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i
tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.
Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er startet.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis lydog mediesystemet bruges, når motoren er
slukket. Derved undgås unødig afladning af
batteriet.
Gracenote®
Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk, næste
gang nøglen sættes i nøgleposition I eller højere,
og fortsætter med den samme kilde (f.eks. radio),
26
Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
Gracenote, Gracenote logo og logotype,
"Powered by Gracenote" og Gracenote MusicID
er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Gracenote, Inc. i USA og/eller
andre lande.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, MLP Lossless og dobbelt-Dsymbolet er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories.
Dirac Live
Dirac Live-teknologi er anvendt i udviklingen og
forbedringen af lyden for at sikre en lydoplevelse
i verdensklasse. Dirac Live og D-symbolet er
varemærker, der tilhører Dirac Research AB.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 33)
Lyd og medier - oversigt
Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige
dele.
AUX - og USB-indgange til eksterne lydkilder (s. 50) (f.eks. iPod®).
Knapper på rat.
7"-skærm. Udseendet på skærmen kan
ændres og følger indstillingerne af kombiinstrumentet, se instruktionsvejledningen.
Kontrolpanel i midterkonsol.
27
LYD OG MEDIER
Lyd og medier - betjene systemet
stationer1 eller kapitler2. Med et langt tryk
hurtigspoler man diskspor eller søger efter
den næste tilgængelige radiostation.
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen, med ratknapper, stemmestyring (s. 61)
eller fjernbetjening* (s. 79). Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger (s. 34).
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
– ON/OFF/MUTE – kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen
slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensus-systemet (inkl. navigation*- og telefonfunktioner)
starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå
lyden fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den
har været slået fra.
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde
(f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest aktive
kilde vises (f.eks. FM for radio). Hvis man er i
en kilde og trykker på hovedkildeknappen,
vises en genvejsmenu.
– udkast af disk. En disk standser i udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter
man blandt diskspor, forudindstillede radio-
1
2
28
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet eller
knappen i midterkonsollen for at acceptere
valg i menuer. Hvis man står i normal visning
Gælder ikke DAB.
Gælder kun DVD'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
og trykker på OK/MENU, vises en menu for
den valgte kilde (f.eks. RADIO eller MEDIA).
Der vises en pil til højre i skærmen, når der er
underliggende menuer.
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen,
skal du trykke på INFO-knappen for at se
den resterende information.
TUNE - drej fingerhjulet i rattet eller knappen
på midterkonsollen for at skifte blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter, eller flytte mellem valgmulighederne på skærmen.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet,
afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede
tegn. Et langt tryk fører til normal visning,
eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen), hvilket
er de samme som hovedkildeknapperne på
midterkonsollen (6).
FAV - i visse kilder er det muligt at forbinde
en funktion til FAV-knappen. En forbundet
funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk
på FAV-knappen, se Favoritter (s. 33).
Stemmestyring - tryk for at aktivere stemmestyring.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
29
LYD OG MEDIER
||
Menuhåndtering
Eksemplet viser navigation til forskellige funktioner, når medier afspilles fra bilens harddisk.
30
LYD OG MEDIER
Hovedkildeknap - tryk for at skifte hovedkilde eller vise genvejsmenu for den aktive
kilde.
For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier menuoversigt (s. 81).
Normal visning - normal indstilling for kilden.
Genvejsmenu - viser almindeligt anvendte
menupunkter.
Hurtigmenu - hurtig indstilling når TUNE
drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation
osv.
Kildemenu - funktioner og indstillinger for
den aktive kilde.
Kildevalgmenu3 - viser kilder, det er muligt
at vælge imellem.
Hovedkildemenu - viser hovedkilder, som
også kan vælges med hovedkildeknapperne
(1).
Udseendet afhænger af kilden, udstyret i bilen,
indstillinger osv.
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (f.eks. RADIO, MEDIA). For at navigere i
kildens menuer skal du bruge knapperne TUNE,
OK/MENU, EXIT eller hovedkildeknappen (1).
Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er det
ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan skyldes,
at funktionen ikke findes i bilen, at kilden ikke er
aktiv eller tilsluttet, eller ikke indeholder noget.
3
Findes kun i de hovedkilder, der har flere kilder.
31
LYD OG MEDIER
Symboler på skærmen
Oversigt over symboler, der kan vises på skærmens aktivitets-/statusfelt.
Aktivitets-/statusfelt.
I aktivitets-/statusfeltet vises de igangværende
aktiviteter og i nogle tilfælde deres status. På
grund af begrænset plads i feltet vises ikke alle
aktivitets-/statussymboler hele tiden.
Symbol
Betydning
Forbinder til internettet via
Bluetooth®.
Forbundet til internettet via
Bluetooth®.
Symbol
Betydning
Symbol
Betydning
Forbinder til internettet via Wi-Fi.
Ubesvaret opkald.
Forbundet til internettet via Wi-Fi.
Opkald i gang.
Ikke forbundet til internettet via WiFi.
Ulæst sms.
Forbinder til internettet via bilmodem*A.
Mikrofon slået fra.
Søjlerne viser signalstyrken på
mobiltelefonnetværket, og under
søjlerne vises, hvilken forbindelsestype der bruges.
Lyd slået fra (MUTE).
SOS-tjeneste*A aktiv.
Forbundet til internettet via bilmodem*A.
ON CALL-tjeneste*A aktiv.
Ikke forbundet til internettet via bilmodem*A.
A
Bilmodemmet*A forbundet til internettet via roaming (brug af netværk
under ophold i udlandet).
•
•
Kun biler med Volvo On Call.
Relaterede oplysninger
Internetforbundet bil (s. 67)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Symbolet vises, når bilens position
sendes.
Telefon tilsluttet til bilen.
Ikke forbundet til internettet via
Bluetooth®.
32
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Favoritter
Tildel en ofte anvendt funktion til FAV-knappen.
Det er muligt at tildele en funktion i den respektive kilde i hovedkilderne radio, medier, MY CAR,
og ved internetforbundet bil, browseren. Den tildelte funktion aktiveres derefter let med et tryk
på FAV.
Tildel favorit
4.
Vælg en funktion i menuen, der skal tildeles
til FAV.
> Når kilden (f.eks. AM, Bluetooth®) er aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig
med et kort tryk på FAV.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Lyd og medier (s. 26)
MY CAR (s. 14)
Radio (s. 36)
Medieafspiller (s. 42)
Internetforbundet bil (s. 67)
Lyd og medier - lydindstillinger
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse, men kan tilpasses efter til behov.
Indstilling for optimal lydgengivelse
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere, forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne instruktionsvejledning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse
lydgengivelsen til sin personlige smag.
Lydkvaliteten ved streaming af lyd fra
internettet
1.
Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA).
2.
Vælg kilde (f.eks. AM, Bluetooth).
3.
I kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU og vælge FAV-menuen.
Eller foretage et langt tryk på FAV-knappen,
indtil menuen vises.
Mængden af overførte data afhænger af de tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks. kan
streaming af lyd medføre en stor mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god
signalstyrke. I nogle apps er det muligt at indstille
lydkvaliteten. Valg af en høj lydkvalitet kan øge
opladningstiden og forårsage afbrydelser i lyden.
For at sikre en ensartet lytteoplevelse anbefales
det at vælge en lavere lydkvalitet.
Relaterede oplysninger
•
Internetforbundet bil (s. 67)
33
LYD OG MEDIER
Lyd og medier - generelle
lydindstillinger
• Styrke stemmestyring - Lydstyrke for
Lyd og medier – avancerede
lydindstillinger*
Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.
• Lydstyrke ringesignal - Lydstyrke for bilens
Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt efter
dine behov.
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger (Bas, Diskant osv.). Drej TUNE
for at gå til dit valg (f.eks. Diskant), og tryk på
OK/MENU for at vælge.
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og gem
indstillingen med OK/MENU. Bemærk, at lydstyrken kun kan justeres inden for en behagelig lydstyrke. Når en funktion er aktiveret (f.eks. navigationssystemet), kan lyden justeres ved at dreje
VOL til minimums- eller maksimumsstilling.
Fortsæt med at dreje TUNE for at komme til de
øvrige punkter:
• Premium sound* – Avancerede lydindstillinger (s. 34).
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bageste
højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre
højttaler.
ringetone for en tilsluttet mobiltelefon
(s. 56).
• Lydstyrke park.assist. - Lydstyrke for parkeringshjælpen*.
• Cross Traffic Alert vol. - Lydstyrke for CTAsystemet*.
• Lydstyrkeudligning - Støjkompensation for
forstyrrende støj i kabinen (s. 36).
• Nulstil lydindstillinger - Nulstiller lydindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Alle avancerede lydindstillinger nås ved at trykke
på SOUND for at komme til menuen for lydindstillinger. Drej TUNE for at gå til Premium
sound*, og tryk på OK/MENU.
Lydtrin
Lydoplevelsen kan optimeres for forskellige dele
af bilen. Lydprofilen kan indstilles for
Førersæde, Bagsæder eller Hele bilen.
1.
Drej TUNE for at gå til Lydscene, og tryk på
OK/MENU.
2.
Vælg lydprofil ved at dreje TUNE, og bekræft
med OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Surround
Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra. Når Til
er valgt, vælger systemet indstillingen for optimal
lydgengivelse. Normalt er dette DPL II, og
vises så på skærmen. Hvis indspilningen er lavet
med Dolby Digital-teknologi vil afspilningen ske
med denne indstilling. Så vises
på skærmen. Når Fra er valgt, fås tre-kanals stereo.
• Equalizer - Lydniveau for forskellige fre-
1.
Drej TUNE for at gå til Surround, og tryk på
OK/MENU.
• Lydstyrke for navigation - Lydstyrke for
2.
Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra
med et tryk på OK/MENU
kvensbånd (s. 35).
navigationssystemets* systemstemme.
34
stemmestyringens (s. 61) systemstemme.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Surroundniveauet kan indstilles separat, hvis Til
er valgt.
1.
Drej TUNE for at gå til niveauindstillingen, og
bekræft med OK/MENU.
2.
Vælg surroundniveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
•
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 52)
Indstilling af equalizer
Indstil equalizer og tilpas lydniveauet separat for
forskellige radiofrekvensbånd eller tv.
1.
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger. Drej TUNE for at gå til
Equalizer, og tryk på OK/MENU.
Subwoofer
2.
Lydniveauet for subwooferen kan indstilles separat.
Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
3.
Juster lydindstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU, eller fortryd indstillingen med EXIT. Fortsæt på samme måde
med de andre frekvensbånd, der skal
ændres.
4.
Når lydindstillingen er klar, skal du trykke på
EXIT for at bekræfte, og gå tilbage til normal
visning.
1.
Drej TUNE for at gå til Subwoofer, og tryk
på OK/MENU.
2.
Vælg lydniveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Centerhøjttaler
Lydniveauet for centerhøjttaleren kan indstilles
separat. Hvis surround er indstillet til Til, indstilles
Center-effekt DPL II, ellers indstilles 3-kanals
surround.
1.
Drej TUNE for at gå til Center, og tryk på
OK/MENU.
2.
Vælg lydniveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger*
(s. 34)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Indstilling af equalizer (s. 35)
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation
(s. 36)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
35
LYD OG MEDIER
Indstilling af lydstyrke og
støjkompensation
Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i
kabinen.
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende støj,
ved at lydstyrken øges i forhold til bilens hastighed. Kompensationens niveau kan indstilles til
Lav, Middel, Høj eller Fra.
Radio
AM4/FM radio
Det er muligt at lytte til AM-4 og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB)* (s. 41).
•
•
Ved internetforbundet bil (s. 67) er det muligt
at lytte til internetradio, se Apps (s. 72).
•
1.
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger. Drej TUNE til
Lydstyrkeudligning, og tryk på OK/MENU.
2.
Vælg niveau ved at dreje TUNE, og bekræft
med OK/MENU.
•
•
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger*
(s. 34)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Digitalradio (DAB)*
•
•
•
•
Relaterede oplysninger
Stationssøgning (s. 37)
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 38)
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 42)
DAB til DAB*-link (s. 42)
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 38)
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Internetradio
•
Apps (s. 72)
Relaterede oplysninger
Knapper for radiofunktioner.
For betjening af radioen, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28).
•
•
•
Menuoversigt - AM (s. 82)
Menuoversigt - FM (s. 82)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)* (s. 83)
Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAVknappen. En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
4
36
Gælder ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Liste over radiostationer
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37) med de stærkeste FM-stationer,
hvis signaler den modtager i øjeblikket.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37), som den automatiske radiostationssøgning bruger.
En automatisk radiostationssøgning (s. 37) bruger den stationsliste, som radioen har lavet. Det
er også muligt at lave en manuel radiostationssøgning (s. 38).
Hvis automatisk radiostationssøgning er indstillet
(s. 37), kan der søges i normal visning og i stationslisten.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig
mulighed for at finde en station, når du kører i et
område, hvor du ikke kender radiostationerne og
deres frekvenser.
Det er muligt at indstille, om radiostationssøgningen skal ske automatisk eller manuelt, når en
stationssøgning udføres.
1.
I FM-kildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Indstil station
efter.
2.
Drej TUNE til Liste over stationer eller
Manuel indstilling, og vælg med OK/
MENU.
Radiostationssøgning i normal visning
1.
2.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er
langt væk. Dækningen kan også variere,
afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
Kort tryk – i FM-kildens normale visning på
/
på midterkonsollen (eller på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste
gemte station.
Langt tryk - i FM-kildens normale visning på
/
på midterkonsollen (eller på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.
Den automatiske radiostationssøgning (s. 37)
bruger den liste over radiostationer, der er lavet.
OBS
Listen viser kun frekvenser for stationer, der
modtages i øjeblikket, ikke en komplet liste
over alle radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd.
Radiostationssøgning i stationslisten
1.
Drej i FM-kildens normale visning på TUNE.
FM stationsliste vises.
2.
Drej TUNE til en station, og vælg med OK/
MENU.
Det er muligt at skifte mellem automatisk og
manuel radiostationssøgning (s. 38) i stationslisten ved at trykke på INFO på midterkonsollen.
37
LYD OG MEDIER
Manuel stationssøgning
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 37), men det er muligt at udføre en
manuel radiostationssøgning.
Radiostationer som
forudindstillinger
Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt gemmes som forudindstillinger, så de kan aktiveres.
Hvis manuel radiostationssøgning er indstillet
(s. 37), kan der søges i normal visning og i frekvenslisten.
2.
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. Lagring af
forvalg foretages med et langt tryk på den
ønskede forvalgsknap, for mere information se
AM/FM-radio ovenfor. De gemte forvalg vælges
med forvalgsknapperne.
Kort tryk – i FM-kildens normale visning på
/
på midterkonsollen (eller på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste
gemte station.
Langt tryk - i FM-kildens normale visning på
/
på midterkonsollen (eller på
knapperne på rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.
Radiostationssøgning i frekvenslisten
1.
Drej i FM-kildens normale visning på TUNE.
FM-tuning vises.
2.
Drej TUNE til en frekvens, og vælg med OK/
MENU.
Det er muligt at skifte mellem manuel og automatisk radiostationssøgning (s. 37) i frekvenslisten ved at trykke på INFO på midterkonsollen.
5 Gælder
38
For at aktivere/deaktivere skal du i AM/FMkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis Faste
stationer.
Digitalradio (DAB)*
Radiostationssøgning i normal visning
1.
–
Forvalgsknapper.
AM5/FM-radio
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. AM).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
1.
Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 37).
2.
Hold en af forvalgsknapperne inde i nogle
sekunder. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forudindstillede kanaler kan vises på
skærmen.
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et forvalg
gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det
næste forsøg på at genkalde forvalget bliver den
kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.
En liste over forudindstillede kanaler kan vises på
skærmen.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i DAB-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Vis Faste stationer.
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter ikke
alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Radio Data System(RDS)-funktioner
Med RDS kan radioen automatisk skifte til den
stærkeste station. RDS giver mulighed for at få
f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter
bestemte programtyper (PTY).
RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FMstation i et sådant netværk sender information,
som giver en RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender, hvis
modtagelsen i området er dårlig6.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. programtyper7 eller trafikinformation.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram8.
kilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm, trafikinformation
(TP), og programtyper (PTY) afbryder hinanden i
prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. Tryk på OK/MENU
for at vende tilbage til den afbrudte lydkilde og
stadig høre meddelelsen. Tryk på EXIT for at
afbryde meddelelsen og vende tilbage til den
afbrudte lydkilde.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Alarm ved ulykker og katastrofer
Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når en
alarmmeddelelse udsendes.
Alarm kan afbrydes midlertidigt, men ikke deaktiveres.
Relaterede oplysninger
•
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Radiotekst (s. 41)
OBS
Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dens funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes
den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse
afspilles med en forudindstillet lydstyrke (s. 40).
Radioen vender tilbage til den foregående lyd-
6
7
8
Gælder for FM-radio.
Gælder for DAB*-radio.
Gælder for FM- og DAB*-radio.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
LYD OG MEDIER
Trafikinformation (TP)
Radioprogramtyper (PTY)
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som
sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.
En eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og
klassisk musik, kan vælges for DAB*-radio. Efter
valg af en programtype sker navigering kun
inden for de kanaler, som sender denne type.
Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis
en station på listen kan sende trafikinformation,
vises dette ved, at TP lyser stærkt på skærmen,
ellers vil TP være grå.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge TP.
1.
For at vælge programtype skal du trykke på
OK/MENU i DAB-kildens normale visning,
og vælge Programtypefiltrering (PTY).
2.
Drej TUNE til den programtype, der skal vælges/fravælges.
3.
Vælg/fravælg programtypen med OK/
MENU.
4.
Når de ønskede programtyper er valgt, kan
menusystemet forlades EXIT.
Relaterede oplysninger
•
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Lydstyrkekontrol for afbrydende
RDS-funktioner
Det afbrydende RDS-funktioner, f.eks. alarm eller
trafikinformation (TP), høres med den lydstyrke,
som er valgt for det pågældende program. Hvis
lydniveauet justeres under programafbrydelsen,
gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
Trafikinformation (TP) (s. 40)
PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen
er aktiveret.
I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTY-indstilling, se DAB til DAB*-link (s. 42).
Relaterede oplysninger
•
40
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Radiotekst
Automatisk frekvens (AF)
Digitalradio (DAB)*
Visse RDS-stationer sender oplysninger om programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne
vises på skærmen. Radiotekst kan vises for FMog DAB*-radio.
Funktionen vælger automatisk senderen med det
stærkeste signal for den indstillede radiostation
og kan aktiveres for FM-radio.
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio (s. 36). Bilen understøtter
DAB, DAB+ og DMB.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-/
DAB-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis.
Radio Data System(RDS)-funktioner (s. 39)
Hvis den indstillede radiostation er gemt som forudindstillet (s. 38), skifter funktionen ikke sender,
selvom automatisk frekvens er aktiveret.
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
–
Relaterede oplysninger
•
•
For at finde en stærk sender er det under særlige
omstændigheder nødvendigt for funktionen at
søge igennem hele FM-båndet.
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Alternativ frekvens (AF).
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis der
ikke er dækning, vises meddelelsen Ingen
modtagelse på skærmen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Radiostationer som forudindstillinger (s. 38)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 40)
Radiotekst (s. 41)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 42)
DAB til DAB*-link (s. 42)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)* (s. 83)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
41
LYD OG MEDIER
Digitalradio (DAB)* - underkanal
DAB til DAB*-link
Medieafspiller
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde
oversætninger af hovedprogrammet til andre
sprog.
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen kan
gå fra en kanal med dårlig eller ingen modtagelse til den samme kanal i en anden kanalgruppe med bedre modtagelse.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
symbolet
til venstre for kanalnavnet på skærmen. En underkanal angives ved at symbolet ses til venstre for kanalnavnet på skærmen.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra CD-/
DVD'er og eksternt tilsluttede lydkilder via AUX-/
USB-indgang eller streame lydfiler trådløst
(s. 52) fra eksterne enheder via Bluetooth®.
Nogle medieafspillere kan vise tv* og har mulighed for at kommunikere med mobiltelefon
(s. 56) via Bluetooth®.
Drej TUNE for at komme til underkanaler.
–
Der er kun adgang til underkanaler på den valgte
hovedkanal. For at få adgang til andre underkanaler vælges en anden hovedkanal.
For at aktivere/deaktivere skal du i DAB-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge DAB-DAB-tracking.
Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB9 til
bilens harddisk (HDD) (s. 48).
Ved internetforbundet bil (s. 67) er det muligt
at lytte til internetradio, lydbøger og bruge musiktjenester, se Apps (s. 72).
Knapper for medieafspilleren.
9
42
Afhængigt af markedet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
For grundlæggende information om afspilning og
navigering, læs om hvordan systemet betjenes og
menubetjening (s. 28).
Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAVknappen. En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
Gracenote
MusicID®
MusicID®
Gracenote
er branchens standard for
musikgenkendelse. Teknologien anvendes til at
identificere og levere omslag og musikinformation til cd'er, digitale musikfiler på lagermedier og
musiktjenester på internettet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier (s. 26)
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Fjernbetjening* (s. 79)
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
CD/DVD
Medieafspilleren (s. 42) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD 'er.
Medieafspilleren understøtter og kan afspille følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
Forindspillede CD-/DVD'er (CD/DVD Audio).
Forindspillede DVD-Videoer (DVD Video).
Brændte CD-/DVD'er med lydfiler.
For mere information om understøttede formater,
se kompatible filformater (s. 49).
En disk må maksimalt indeholde 5.000 filer (inkl.
afspilningslister) for at kunne afspilles.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Det er muligt at kopiere musik fra disk10 til bilens
harddisk (HDD) (s. 48), og derefter afspille derfra.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAVknappen. En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
For grundlæggende information om afspilning og
navigering, læs om hvordan systemet betjenes og
10
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere
detaljeret beskrivelse.
Afspilning og navigering af CD/DVD
Audio
I diskkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU og dreje TUNE for at få adgang til
diskens sporstruktur. Naviger i strukturen ved at
dreje TUNE.
Start afspilning af et spor med et tryk på OK/
MENU.
Afspilning og navigering af brændte
CD-/DVD'er
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses.
Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille forsinkelse, inden afspilningen starter.
I diskkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU og dreje TUNE for at få adgang til
diskens mappestruktur eller for at søge blandt
kategorier. Naviger i strukturen ved at dreje
TUNE, vælg mappen med OK/MENU, og forlad
strukturen med EXIT.
Start afspilning af en fil med et tryk på OK/
MENU.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer i den pågældende
}}
Visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
LYD OG MEDIER
||
mappe. Der skiftes automatisk mappe, når alle
filer i den aktuelle mappe er afspillet.
Afspilning og navigering af DVD Video
For betjening af DVD Video, se Afspilning og
navigering på DVD-Videoer (s. 46).
Mediesøgning
Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 45).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
11
12
44
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Hurtigspoling (s. 44)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 44)
Menuoversigt - CD/DVD Audio (s. 83)
Hurtigspoling
Det er muligt at spole i lyd-og videofiler11.
Hold knappen
/
inde for at spole
fremad/bagud i lyd- eller videofiler.
Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens
der kan spoles i videofiler ved flere hastigheder.
/
Tryk gentagne gange på knapperne
for at øge spolehastigheden for videofiler. Slip
knappen for at vende tilbage til filmvisning ved
normal hastighed.
Tilfældig rækkefølge for diskspor
eller lydfiler
Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig
rækkefølge12.
For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge for den valgte kilde:
1.
Tryk på OK/MENU i den valgte kildes normale visning
2.
Drej TUNE til Bland
3.
Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere
funktionen.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Media Bluetooth® (s. 52)
Menuoversigt - DVD Video (s. 84)
Gælder kun CD-/DVD*'er, USB og iPod®.
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Mediesøgning
1.
Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen scanner USB (s. 50), disk
(s. 43) og harddisk (s. 48).
For at skifte indtastningstilstanden til tal eller
specialtegn, eller for at gå til resultatlisten,
skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på listen for skift af
indtastningstilstand (2), og trykke på OK/
MENU.
Mediesøgningen er tilgængelig fra normal visning
for kilderne Disk, USB og HDD.
For at starte søgning skal du trykke på
OK/MENU i kildens normale visning, og vælge
Mediesøgning.
Søgefunktion
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Brug skrivehjulet til at indtaste søgeord.
Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk
på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2.
Fortsæt med det næste bogstav osv.
3.
Når du er tilfreds med søgetermen, skal du
vælge Søg.
> Søgningen udføres. Resultaterne vises og
grupperes i følgende kategorier: kunstnere, album, spor, genrer, årstal og komponister.
4.
Drej TUNE til en kategori, og tryk på OK/
MENU.
5.
Drej TUNE for at vælge et medie, og tryk på
OK/MENU for at starte afspilning.
123/A
BC
Skift mellem bogstaver og tal med
OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
Søg
||}
Udfør mediesøgningen.
Skifter fra skrivehjulet til Søgeord:-feltet. Flyt markøren med
TUNE. Slet eventuelle stavefejl
med EXIT. For at vende tilbage til
skrivehjulet skal du trykke på OK/
MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i Søgeord:-feltet.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT.
Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede
tegn.
}}
45
LYD OG MEDIER
||
Skrivning med det numeriske tastatur
Afspilning og navigering på DVDVideoer
Navigering i DVD-Video'ens menu
Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen giver
dig adgang til yderligere funktioner og indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog og scenevalg.
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn13 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og 9.
Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem
disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede tegn
for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når
bilen ruller, vises der ikke noget billede, og
Video utilgængelig ved denne hastighed
vises på skærmen, men lyden høres i dette
tidsrum. Billedet vises igen, når bilen nærmer
sig stillestående.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
13
46
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
Navigering i DVD-Video'ens menu foretages med
talknapperne på midterkonsollen som vist på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler og
navigere blandt dem (hvis filmen afspilles, holdes
der pause i filmen). Tryk på OK/MENU for at
vælge kapitel. Det fører også tilbage til udgangspositionen (hvis der blev afspillet film, starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få adgang til
menusystemet.
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører også
tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/MENU for at
aktivere valget og gå tilbage til udgangspositio-
LYD OG MEDIER
nen. Med EXIT afbryder man og kommer tilbage
til udgangspositionen (uden at have valgt noget).
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne
på rattet.
Hvis DVD-Video'en understøtter dette, kan man
med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises.
Relaterede oplysninger
–
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Kameravinkel ved afspilning af DVD-Videoer
(s. 47)
I diskkildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger Vinkler.
Relaterede oplysninger
•
Billedindstillinger
Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder
stille) for lysstyrke og kontrast.
1.
I afspilningstilstand, tryk på OK/MENU, vælg
Billedindstillinger, og bekræft med
OK/MENU.
2.
Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
3.
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
•
•
Hurtigspoling (s. 44)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 44)
For at vende tilbage til indstillingslisten skal du
trykke på OK/MENU eller EXIT.
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Lyd og medier (s. 26)
47
LYD OG MEDIER
Harddisk (HDD)
Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB14 til
bilens harddisk (HDD), og derefter afspille derfra.
For information om understøttede formater, se
kompatible filformater (s. 49).
For grundlæggende information om afspilning og
navigering, læs om hvordan systemet betjenes og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere
detaljeret beskrivelse.
Kopiere musik til harddisk
Mapper har symbolet
1.
.
I harddiskkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge at kopiere
Fra disk/Fra USB.
2.
Vælg det, du vil kopiere, og derefter Fortsæt.
3.
Vælg destination til placering af kopieret
musik, og vælg Start import til valgt
mappe.
> Importerer musik fra disk/Importerer
musik fra USB
Tag ikke disken/USB-hukommelsen ud,
før overførslen er bekræftet - Musikfiler
importeret.
14
48
Afhængigt af markedet.
OBS
Ved kopiering fra USB vil musikfiler, der ikke
er placeret i mapper, ikke kunne ses, dvs. hvis
de er placeret i roden. Disse sange kan
importeres ved at vælge at importere Alle
numre, eller placere filerne i mapper.
Systemet kan kopiere musik, der ligger op til
otte niveauer nede i undermapper.
Følgende filformater kan kopieres til harddisk
Afspilning og navigering
Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAVknappen. En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
Afspilningsrækkefølge
Afspilning sker efter rækkefølgen på listen. For at
blande afspilningsrækkefølgen skal du trykke på
OK/MENU i harddiskkildens normale visning, og
vælge Bland.
Mediesøgning
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.
Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 45).
Omdøbe/slette mappe eller fil
Oplysninger om lagring
CD/DVD: mp3, wma, aac.
1.
I harddiskkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Omdøb/
slet filer.
2.
Marker mappe eller fil, tryk på OK/MENU, og
vælg Omdøb eller Slet.
3.
Brug skrivehjulet til at indtaste et nyt navn og
derefter Gem.
Det er ikke muligt at omdøbe en fil til nøjagtigt
det samme navn som en anden fil. Så beholder
systemet det gamle navn.
Se harddiskens kapacitet og brug, tryk på OK/
MENU i harddiskkildens normale visning, og vælg
Lagringsoplysninger.
Relaterede oplysninger
•
•
Medieafspiller (s. 42)
Menuoversigt - harddisk (HDD) (s. 85)
LYD OG MEDIER
Medieafspilleren - kompatible
filformater
Lydspecifikationer for filformatet MP3
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper
og er kompatibel med formaterne i følgende
tabeller.
CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a
Videoformater
DVD Video
Kompatible filformater via USB-stik
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via USBstikket.
Lydformater
mp3, mp4, wma, aac, m4a,
m4b
Videoformater
–
Lydkanaler
1-kanals og 2-kanals
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
16
8–160
22.05
8–160
Lydsamplingsfrekvens
Op til 44,1 kHz
24
8–160
Lydkanaler
8
8-64
1-kanals og 2kanals
11.025
8-64
Lydens hastighed
(bithastighed for lyd)
16 kbps for 1kanals
12
8-64
MPEG-2.5/Audio
A
8-96 kHz
MPEG-1/Audio
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3- og
CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.
Lydformater
Lydsamplingsfrekvens
kbps
MPEG-2/Audio
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD Plus,
CD-DVD-format), er tykkere end almindelige
cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der
kan forekomme fejl.
MPEG-2 og MPEG-4
kHz
Kompatible filformater for CD-/DVD'er
OBS
Lydformat
Format
Gælder ikke 144 kbps.
Lydspecifikationer for filformatet .wma
For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde
følgende kriterier:
WMA-version
8.x, 9.x, 10.x, Pro
Lydspecifikationer for filformatet .aac
Lydspecifikationer for filformatet .wav
For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde
følgende kriterier:
Filformatet .wav understøtter også PCM-format.
Relaterede oplysninger
•
•
•
CD/DVD (s. 43)
•
Harddisk (HDD) (s. 48)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang
(s. 50)
For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde
følgende kriterier:
49
LYD OG MEDIER
Ekstern lydkilde via AUX-/USBindgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3afspiller, kan tilsluttes (s. 51) til lydanlægget.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAVknappen. En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
Afspilning og navigering
En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen,
kan betjenes med bilens lydregulering. En enhed
tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via
bilen.
I lydkildens normale visning skal du dreje TUNE
for at komme til mappestrukturen eller for at
søge blandt kategorier. Naviger i strukturen ved
at dreje TUNE, vælg mappen med OK/MENU, og
forlad strukturen med EXIT.
Start afspilning af en fil med et tryk på OK/
MENU.
En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige
batterier genoplades (når tændingen er slået til
eller motoren er i gang), hvis enheden er sluttet
til USB- stikket.
USB15
Det er muligt at kopiere musik fra
til
bilens harddisk (HDD) (s. 48), og derefter afspille
derfra.
For grundlæggende information om afspilning og
navigering, læs om hvordan systemet betjenes og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere
detaljeret beskrivelse.
15
50
Visse markeder.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer i den pågældende
mappe. Der skiftes automatisk mappe, når alle
filer i den aktuelle mappe er afspillet.
Mediesøgning
Det er muligt at søge efter musik på dine enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s. 45).
USB-hukommelse
For at lette brugen af USB-hukommelse skal du
undgå at gemme andet end musikfiler i hukom-
melsen. Det tager betydeligt længere tid for
systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32.
OBS
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på
USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
Teknisk specifikation
Maksimalt antal filer
15000
Maksimalt antal mapper
1000
Maksimalt antal mappeniveauer
8
Maksimalt antal afspilningslister
100
Maksimalt antal poster i en
afspilningsliste
1000
Undermapper
Ingen
grænse
LYD OG MEDIER
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den være
indstillet på USB Removable device/Mass
Storage Device.
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB-indgang
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan der
være en vis forsinkelse, før indlæsningen er klar.
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af tilslutningerne i midterkonsollen.
OBS
Systemet understøtter de fleste iPod®-modeller produceret i 2005 eller senere.
iPod®
OBS
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås det
fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller hvis en
tilsluttet USB-enhed bruger for høj strøm
(f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder
USB-standarden). USB-stikket genaktiveres
automatisk, næste gang tændingen slås til,
hvis fejlen ikke bliver stående.
Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPod®.
OBS
For at starte afspilning skal kilden iPod® bruges (ikke USB).
Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens lydog mediesystem en menustruktur, der ligner
iPod®-afspillerens egen menustruktur.
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
For at tilslutte lydkilde:
1.
Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se illustration).
2.
I mediekildens normale visning skal du trykke
på MEDIA, dreje TUNE til den ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX, og trykke på
OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 52)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 81)
Relaterede oplysninger
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB-indgang
(s. 50)
Teksten Læser USB vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
51
LYD OG MEDIER
Indstilling af lydstyrke for ekstern
lydkilde
Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 50). Hvis
lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten
forringes.
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller
eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan
lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke
end lydanlæggets interne lydstyrke (f.eks. radio).
Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke: I AUX-kildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, vælge AUX-indgang, og
derefter lydstyrkeindstilling Standard eller
Boost.
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis afspilleren oplades, når lyd- og mediesystemet er i
AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade
afspilleren via 12 volt kontakten.
Relaterede oplysninger
52
•
Lyd og medier – avancerede lydindstillinger*
(s. 34)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Media Bluetooth®
OBS
Bilens medieafspiller er udstyret med Bluetooth®
og kan trådløst afspille lydfiler fra eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks. mobiltelefoner og
håndholdte computere.
Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
og Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). Afspilleren skal bruge AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan nogle funktioner udeblive.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 53).
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible med
Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner og eksterne
medieafspillere.
For grundlæggende information om afspilning og
navigering, læs om hvordan systemet betjenes og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere
detaljeret beskrivelse.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAVknappen. En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
OBS
Afspilning og navigering
Navigering og betjening af lyden kan foretages
via midterkonsollens knapper eller knapperne på
rattet. I nogle eksterne enheder kan man også
skifte spor fra enheden.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at fjernbetjene en række af
mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 56). Skift mellem hovedkilderne
TEL og MEDIA for at betjene de respektives
funktioner.
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler
via Bluetooth®-funktionen.
Relaterede oplysninger
•
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 44)
•
Menuoversigt - Media Bluetooth® (s. 86)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Registrering af Bluetooth® -enhed
Tilslutning og frakobling af
Bluetooth® -enhed
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed,
som det er muligt at skifte imellem. Det er også
muligt at ringe med telefonen og samtidig
streame lydfiler. Det er muligt at forbinde bilen til
internet (s. 67) via mobiltelefonens internetforbindelse.
Bilen er udstyret med Bluetooth® , og kan kommunikere trådløst med andre Bluetooth®-enheder efter registrering og tilslutning (s. 53).
Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang for
hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot
have Bluetooth® aktiveret.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiveret, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde,
tilsluttes den automatisk til bilen, når den startes.
Navnet på den tilsluttede enhed vises i enhedens
normale visning. For at tilslutte til en anden
enhed skal du trykke på OK/MENU og vælge
skift enhed (s. 55).
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde
fra bilen, slås den automatisk fra. For at frakoble
en enhed manuelt skal du deaktivere Bluetooth i
enheden. Hvis du vil afmelde en Bluetooth®enhed fra bilen, vælg Fjerne Bluetooth® -enhed
(s. 56). Bilen vil derefter ikke søge efter enheden automatisk.
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilog en medieensluttet samtidigt. En telefon
hed
, som det er muligt at skifte imellem
(s. 55).
Telefon tilsluttet som både telefon og som medieenhed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang for
hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot
have Bluetooth® aktiveret.
OBS
Hvis telefonens operativsystem opdateres, er
det muligt, at registreringen af telefonen
afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne
Bluetooth® -enhed (s. 56), og tilslut den
derefter igen.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne nedenfor
er det forudsat, at det er den første gang, enhed
skal tilsluttes (registreres), og at ingen anden
enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser
tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed
(s. 52) gøres på samme måde, men med
udgangspunkt fra hovedkilden MEDIA.
}}
53
LYD OG MEDIER
||
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra bilen
eller at søge efter bilen fra den eksterne enhed.
Hvis den ene mulighed ikke fungerer, så prøv den
anden.
2.
Hvis du ikke allerede er i normal visning for telefon, skal du trykke på TEL i midterkonsollen.
3.
Vælg den Bluetooth®-enhed, der skal tilsluttes, på listen, og tryk på OK/MENU.
4.
Kontroller, at den angivne talkode i bilen
stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere
begge steder.
5.
Eksempel på normal visning for telefon.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via
bilens menusystem
1.
54
Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne
enhed eller www.volvocars.com.
I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Søg efter
ny telefon (for medieenhed Søg efter ny
enhed).
> Bilen søger nu efter tilgængelige
Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca.
et minut.
Vælg at acceptere eller afvise eventuelle valg
for kontakter og meddelelser i telefonen.
> Den eksterne enhed er nu forbundet.
Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke på EXIT,
og tilslutte som angivet i Alternativ 2.
Alternativ 2 - Søg efter bilen med den
eksterne enheds Bluetooth®-funktion
1.
I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, vælge Gør bilen
synlig, og bekræfte med OK/MENU.
2.
Søg med den eksterne enhed efter
Bluetooth®-enheder.
> Enheden søger nu efter tilgængelige
Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage ca.
et minut.
3.
Vælg bilens navn på den eksterne enheds
skærm.
4.
Kontroller, at den angivne talkode i bilen
stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere
begge steder.
5.
Vælg i telefonen at acceptere eller afvise
eventuelle valg for telefonens kontakter og
meddelelser.
> Den eksterne enhed er nu forbundet.
Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den
eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens
skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
LYD OG MEDIER
Automatisk tilslutning af Bluetooth®
-enhed
Skifte til en anden Bluetooth® enhed
Når en, eller flere, Bluetooth®-enheder er registreret (s. 53) i bilen, forbindes den sidst tilsluttede enhed automatisk, når bilen startes.
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden,
hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal
først være registreret (s. 53) til bilen.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde,
tilsluttes den automatisk. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger systemet at forbinde en tidligere tilsluttet enhed.
Skifte medieenhed
1.
Kontroller, at den eksterne enhed har
Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til den
eksterne enhed.
2.
I Bluetooth®-mediekildens normale visning
skal du trykke på OK/MENU, og vælge Skift
enhed.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes,
angives med deres respektive Bluetooth®navn på skærmen.
For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke
på EXIT, vælge at tilslutte en ny enhed (s. 53)
eller skifte til en anden enhed, der allerede er
registreret (s. 55).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
3.
2.
I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Skift
telefon.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes,
angives med deres respektive Bluetooth®navn på skærmen.
3.
Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skifte telefon
1.
Kontroller, at den eksterne enhed har
Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til den
eksterne enhed.
55
LYD OG MEDIER
Frakoble Bluetooth® -enhed
Bluetooth®-enheden
Når
er uden for rækkevidde
fra bilen, slås den automatisk fra.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt
igangværende opkald fortsætte ved hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
Fjerne Bluetooth® -enhed
Bluetooth® handsfree telefon
Det er muligt at fjerne (afregistrere) en
Bluetooth®-enhed fra bilen. Så vil bilen ikke søge
efter enheden automatisk.
En mobiltelefon, som er udstyret med
Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen.
Fjerne medieenhed
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren
slukkes og døren åbnes16.
I Bluetooth®-mediekildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Skift enhed
Slet enhed.
Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®-enhed fra
bilen, se Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 56).
Bilen vil derefter ikke søge efter enheden automatisk.
I telefonkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU, og vælge Skift telefon Slet
enhed.
Relaterede oplysninger
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Fjerne telefon
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tilslutning og frakobling af
enhed (s. 53)
Bluetooth®
Media Bluetooth® (s. 52)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
-
Telefonfunktionernes betjeningsknapper.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 53).
Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree,
med mulighed for at fjernbetjene en række af
mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan
betjenes fra dens knapper, når den er forbundet.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at streame lydfiler fra telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet medieenhed, se Media Bluetooth® (s. 52). Skift mellem
hovedkilderne TEL og MEDIA for at betjene de
respektive kilders funktioner.
16
56
Kun Keyless Drive.
LYD OG MEDIER
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om
kompatible telefoner.
Aktivere
Læse sms17
Hvis en tilsluttet telefonen modtager en sms,
øverst på skærmen.
vises symbolet
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
beskeder i bilen skal spejling accepteres i
mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt
af mobiltelefonen kan dette ske ved at:
1.
Tryk på TEL, og tryk derefter på OK/MENU
for at komme til Telefonmenu.
•
en pop op-boks eller meddelelse vises og
accepteres i telefonen.
•
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
Et kort tryk på TEL aktiverer den sidst tilsluttede
telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og
der trykkes på TEL, vises en genvejsmenu med
almindeligt anvendte menupunkter til telefonen.
Symbolet
viser, at en telefon er tilsluttet.
2.
Drej TUNE til Beskeder, og tryk på OK/
MENU.
3.
Drej TUNE til den besked, der skal læses, og
tryk på OK/MENU.
> Meddelelsen vises på skærmen.
Opringning
4.
Med et tryk på OK/MENU nås meddelelsemenuen med indstillinger til f.eks. at lade
systemstemmen læse meddelelsen18 op,
ringe til afsenderen af meddelelsen eller
slette meddelelsen.
1.
vises øverst på
Kontroller, at symbolet
skærmen, og at handsfree-funktionen er i
telefonindstilling.
2.
Indtast det ønskede nummer eller drej ved
normal visning TUNE mod højre for at
komme til telefonbogen (s. 59) og mod
venstre for opkaldslisten (s. 58) for alle
opkald.
3.
Tryk på OK/MENU for at ringe til den valgte
kontakt eller nummer fra opkaldslisten.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
17
18
19
OBS
Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons
sms'er.
Er hovedkilden TEL allerede aktiveret, vises en
pop op-menu med nye beskeder på skærmen.
Med et tryk på OK/MENU vises den valgte meddelelse, samtidig med at systemstemmen læser
den op19. Oplæsningen afbrydes med EXIT.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at
mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen
igen for at spejling kan udføres.
Relaterede oplysninger
•
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 59)
•
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree
(s. 87)
Pop op-menuen og meddelelseslyden kan slås
fra under Telefonmenu Meddelelse om
besked.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
57
LYD OG MEDIER
Bluetooth® handsfree telefon oversigt
Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.
Opkaldshåndtering
Funktioner til betjening af telefonopkald.
Indkommende opkald
–
I telefonkildens normale visning kan du se
opkaldslisten for den tilsluttede telefon ved at
trykke på OK/MENU, og derefter vælge
Opkaldsliste.
Tryk på OK/MENU for at besvare indkommende opkald. Funktionen er aktiveret, selv
om lydanlægget er i f.eks. RADIO- eller
MEDIA-tilstand.
OBS
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
opkaldsliste i bilen skal spejling accepteres i
mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt
af mobiltelefonen kan dette ske ved at:
Afvis eller afslut med EXIT.
På opkaldsmenu
I telefonkildens normale visning giver et tryk på
OK/MENU under en igangværende samtale
adgang til følgende funktioner:
• Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
Systemoversigt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Relaterede oplysninger
•
•
58
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det er
normalt. Handsfree-funktionen spørger, om
du vil tilslutte igen.
•
en pop op-boks eller meddelelse vises og
accepteres i telefonen.
•
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at
mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen
igen for at spejling kan udføres.
• Slå mikrofonlyd fra - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
• Ring nummer - mulighed for at ringe til en
tredjepart ved hjælp af talknapperne (igangværende opkald sættes i standby).
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Opkaldsliste
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 53)
Opkaldslisten afspejles i handsfree-funktionen
ved hver ny tilslutning og opdateres derefter
under tilslutningen. Drej i telefonkildens normale
visning TUNE mod venstre for at se opkaldslisten.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 59)
Telefonbog (s. 59)
LYD OG MEDIER
Bluetooth® handsfree telefon lydindstillinger
OBS
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås fra,
og den anvendes så samtidig med handsfreesystemets indbyggede signal.
Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet,
lydanlæggets lydstyrke og ringestyrken.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under igangværende opkald. Brug knapperne på rattet, eller
drej VOL-knappen.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres
lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at
dreje VOL.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Telefonbog
Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser denne telefon, når mobiltelefonen er tilsluttet.
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at symvises øverst på skærmen, og at
bolet
handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger
for en opkaldende samtalepartner, vises disse på
skærmen.
OBS
For at vise den tilsluttede mobiltelefons telefonbog i bilen skal spejling accepteres i
mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt
af mobiltelefonen kan dette ske ved at:
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, dæmpes den automatisk.
Ringestyrke
Ringestyrken kan ændres ved at trykke på
SOUND-knappen, dreje TUNE til Lydstyrke
ringesignal, og trykke på OK/MENU. Juster ringestyrken ved at dreje TUNE, og gem indstillingen med OK/MENU.
Ringesignaler
•
en pop op-boks eller meddelelse vises og
accepteres i telefonen.
•
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at
mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til bilen
igen for at spejling kan udføres.
Handsfree-funktionens indbyggede ringetone
bruges ved indkommende opkald.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
59
LYD OG MEDIER
Telefonbog - hurtigsøgning efter
kontakter
Telefonbog - søge efter kontakter
3.
Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 59).
Drej i telefonkildens normale visning TUNE mod
højre, så vises en liste over kontakter.
Drej TUNE for at vælge, og tryk på OK/MENU
for at ringe op.
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet ▼
står til højre for kontakten, er der gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk på OK/MENU for
at vise numrene. Skift og ring til et andet nummer
end det, der er valgt som standard, ved at dreje
TUNE. Tryk på OK/MENU for at ringe op.
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af kontaktens navn. For knappernes funktion, se Telefonbog - søge efter kontakter (s. 60).
60
Skift mellem bogstaver og tal med
OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
=>
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
Fornavn/
Efternavn
Skifter sorteringsrækkefølge i
telefonbogen.
Liste over tegn
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Telefonbog
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
123/AB
C
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Relaterede oplysninger
•
•
For at skifte indtastningstilstanden til tal eller
specialtegn, eller for at gå til telefonbogen,
skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift
af indtastningstilstand (2), og trykke på
OK/MENU.
For at søge efter en kontaktperson skal du i telefonkildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Kontakter.
1.
Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk
på OK/MENU. Tal- og bogstavknapperne på
kontrolpanelet i midterkonsollen kan også
bruges.
2.
Fortsæt med det næste bogstav. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT.
Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede
tegn.
LYD OG MEDIER
Skrivning med det numeriske tastatur
Stemmestyring
Kom godt i gang med stemmestyring
Stemmestyring giver føreren mulighed for at aktivere bestemte funktioner i multimediesystemet, i
radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon
eller i Volvos navigationssystem med stemmen*.
Stemmekommandoer hjælper føreren med at
koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
ADVARSEL
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn20 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og 9.
Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem
disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede tegn
for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
Relaterede oplysninger
•
•
20
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at
køretøjet føres på en sikker måde, og at alle
gældende færdselsregler følges.
Knapper på rat.
Knap til stemmestyring
Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed
for at aktivere visse funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos navigationssystem* med stemmen, samtidig med at føreren kan holde hænderne på rattet. Stemmestyring sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbalt svar fra systemet. Stemmestyringssystemet
bruger den samme mikrofon som Bluetooth®
handsfree-systemet, se Bluetooth® handsfree
telefon - oversigt (s. 58). Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens højttalere.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
•
Tryk på knappen til stemmestyring (1) for at
aktivere systemet og indlede en dialog med
stemmekommandoer. Systemet vil derefter
vise almindeligt brugte kommandoer på
skærmen i midterkonsollen.
Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:
•
Ved kommandoer - tal efter tonen, med normal stemme i normalt tempo.
•
Undgå at tale, når systemet svarer (systemet
kan ikke høre kommandoerne i dette tidsrum).
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen ved at have
døre, ruder og soltag* lukket.
}}
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
LYD OG MEDIER
||
OBS
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter
systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.
Valg af sprog til stemmestyring
Hjælpefunktioner for stemmestyring
Mulige valg af sprog til stemmestyring (s. 61)
vælges i menusystemet MY CAR.
Der er hjælpefunktioner til at sætte sig ind i
stemmestyringssystemet (s. 61) og mulighed for
at lære systemet din stemme og udtale.
•
Stemmeinstruktioner: En funktion, der
hjælper dig med at blive fortrolig med systemet og fremgangsmåden for at give kommandoer.
•
Voice training: En funktion, som gør det
muligt for stemmestyringssystemet at lære
din stemme og udtale at kende. Funktionen
giver mulighed for at stemmetræne én brugerprofil.
•
Kortfattet instruktion: En funktion, der
læser en kort instruktion op om, hvordan
systemet fungerer.
Stemmestyring kan afbrydes ved:
•
•
sige "Afbryd"
at trykke på EXIT eller en anden hovedkildeknap (f.eks. MEDIA).
Lydstyrke
Stemmestyringssystemets lydstyrke justeres med
midterkonsollens VOL-drejeknap, når systemet
taler.
Tilslutning af mobiltelefon
Før stemmekommandoer til mobiltelefonen kan
bruges, skal en mobiltelefon være registreret og
tilsluttet via Bluetooth® handsfree. Hvis der gives
en telefonkommando, og ingen mobiltelefon er
tilsluttet, vil systemet informere om dette. For
information om registrering og tilslutning af
mobiltelefon, se Registrering af Bluetooth® enhed (s. 53).
Liste over sprog.
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret
. Ændring af
med et ikon på listen over sprog sprog foretages i menusystemet MY CAR (s. 14).
OBS
Ændring af sproget for stemmestyring kan
ikke foretages uden at ændre sproget for
hele menusystemet.
OBS
Instruktioner om stemmestyring og stemmetræning kan kun startes, når bilen er parkeret.
Stemmeinstruktioner
Instruktionerne kan startes ved i normal visning
for MY CAR (s. 14) at trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Selvstudium.
Instruktionerne er opdelt i tre lektioner, som i alt
tager ca. fem minutter at gennemføre. Systemet
begynder med den første lektion. For at springe
62
LYD OG MEDIER
en lektion over og gå til den næste skal du trykke
på
. Gå tilbage til den forrige lektion ved at
.
trykke på
Stemmestyring - indstillinger
Afslut instruktionerne med et tryk på EXIT.
•
Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet (s. 61).
Stemmetilpasning
Systemet viser nogle sætninger, som du kan sige.
Stemmetilpasningen kan startes ved i normal visning for MY CAR at trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Tilpasning af stemme.
Efter at stemmetilpasningen er afsluttet, skal du
huske at vælge profilen (s. 63) Trænet bruger
under Brugerindstilling.
•
Bemærk, at hvis der foretages et andet valg af
sprog til stemmestyring (s. 62), skal der gennemføres en ny stemmetræning.
Kortfattet instruktion
Systemet læser en kortfattet instruktion til stemmestyring. Instruktionen startes ved at trykke på
knappen til stemmestyring (s. 61) og sige
"Kortfattet instruktion".
•
Brugerindstilling – Stemmeprofil kan indstilles ved i normal visning for MY CAR
(s. 14) at trykke på OK/MENU og vælge
Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Brugerindstilling. Vælg
mellem Standard eller Trænet bruger.
Trænet bruger kan kun vælges, hvis stemmetræning (s. 62) er blevet gennemført.
Syntetisk stemmehastighed – Oplæsningshastigheden for systemets dynamiske
(ikke forindspillede) tekst-til-tale-stemme
kan ændres ved i normal visning for MY CAR
at trykke på OK/MENU og vælge
Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Udlæsningshastighed.
Vælg mellem Hurtig, Middel og Langsom.
Stemmestyringslydstyrke - Systemstemmens lydstyrke kan ændres ved at trykke på
SOUND-knappen, dreje TUNE til Styrke
stemmestyring, og trykke på OK/MENU.
Juster stemmelydstyrken ved at dreje TUNE,
og gem indstillingen med OK/MENU.
Stemmestyring stemmekommandoer
Det er muligt at stemmestyre (s. 61) visse funktioner i multimediesystemet og i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon med foruddefinerede stemmekommandoer.
Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 61).
Når en dialog er startet, bliver almindeligt brugte
kommandoer vist på skærmen.
Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe instruktioner fra systemet over ved kort at trykke på knappen til stemmestyring.
Kommandoer kan gives på flere måder
Kommandoen til f.eks. at søge efter et lydspor i
medieafspilleren kan gives i flere trin eller som en
genvej:
•
Sig "Mediesøgning", vent på systemets
svar, og gå derefter videre til at sige f.eks.
"Spor".
eller
•
Sig "Søg efter spor" i rækkefølge.
Relaterede oplysninger
•
•
Stemmestyring - hurtigkommandoer (s. 64)
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
}}
63
LYD OG MEDIER
•
•
Stemmestyring - radio (s. 65)
Stemmestyring - multimedier (s. 66)
Stemmestyring hurtigkommandoer
Stemmestyring (s. 61) kan udføres med en
række foruddefinerede hurtigkommandoer.
Hurtigkommandoer for multimediesystemet og
telefonen kan findes ved i normal visning for MY
CAR (s. 14) at trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger til stemmestyring
Voice Command-liste Globale
kommandoer, Telefonkommandoer, Mediekommandoer, Radiokommandoer henholdsvis Navigationskommandoer*.
Hjælpteksten til den enkelte kommando fortæller,
hvorvidt kommandoen kan bruges i alle kilder,
eller om den kun kan bruges i én kilde.
Stemmestyring - mobiltelefon
Stemmestyr (s. 61) en Bluetooth®-tilsluttet
mobiltelefon til f.eks. at ringe til en kontakt eller
nummer.
De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.
Ring til et nummer
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 9 (ni). Disse tal
kan udtales individuelt, i grupper på flere tal ad
gangen eller hele nummeret på én gang. Tal
højere end 9 (ni) kan ikke håndteres af systemet,
det er f.eks. ikke muligt at bruge 10 (to) eller 11
(elleve).
Den følgende dialog med stemmekommandoer
ringer til et nummer.
1.
Brugeren starter dialogen ved at sige: "Ring
til nummer".
> Systemet svarer med: "Sig nummeret".
2.
Begynd at sige tallene (som enkelte tal, dvs.
"Seks-otte-syv" osv.) i telefonnummeret.
> Ved pause vil systemet gentage den sidste indtalte gruppe af tal.
3.
Fortsæt med at sige tallene. Når hele nummeret er sagt, afslutter du ved at sige: "Ok".
> Systemet ringer til nummeret.
Nummeret kan også ændres ved at sige
"Korrigere" (som fjerner den sidst indtalte
gruppe tal) eller "Slet" (som sletter hele det ind-
64
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
talte telefonnummer). Ved at sige "Gentage" vil
systemet læse hele det indtalte nummer op.
Ring til en kontakt
Den følgende dialog med stemmekommandoer
ringer til en kontakt i telefonbogen.
1.
2.
Brugeren starter dialogen ved at sige: "Ring
til kontakt".
> Systemet svarer med: "Sig navnet".
Sig navnet på kontakten.
> Hvis kun én kontaktperson findes, ringer
systemet til kontakt. Ellers giver systemet
yderligere instruktioner for at finde den
rigtige kontakt.
Hvis der er flere numre for en kontakt i telefonbogen, er det muligt efter navnet at sige f.eks.
"Mobil" eller "Arbejde" for at hjælpe systemet.
Flere kommandoer
Flere kommandoer til stemmestyring af mobiltelefon kan findes ved i normal visning for MY CAR
(s. 14) at trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Indstillinger til stemmestyring
Voice Command-liste
Telefonkommandoer.
Stemmestyring - radio
Stemmestyr (s. 61) radioen til f.eks. at skifte station.
De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.
Skift station
Den følgende dialog med stemmekommandoer
skifter radiostation.
1.
Brugeren starter dialogen ved at sige: "Vælg
station".
> Systemet svarer med: "Sig stationens
navn".
2.
Sig navnet på radiostationen.
> Systemet skifter til radiostationens udsendelse.
Bluetooth® handsfree telefon (s. 56)
Flere kommandoer til stemmestyring af radio kan
findes ved i normal visning for MY CAR (s. 14) at
trykke på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Indstillinger til stemmestyring Voice
Command-liste Radiokommandoer.
Relaterede oplysninger
•
Radio (s. 36)
Skift frekvens
Systemet forstår tal mellem 87,5 (syvogfirs
komma fem) og 108,0 (hundrede og otte komma
nul).
Den følgende dialog med stemmekommandoer
skifter radiofrekvens.
1.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Frekvens".
> Systemet svarer med: "Sig frekvensen".
2.
Sig en frekvens mellem 87,5 og 108,0
megahertz.
> Systemet skifter til radiofrekvensen.
Relaterede oplysninger
•
Flere kommandoer
65
LYD OG MEDIER
Stemmestyring - multimedier
Stemmestyr (s. 61) multimediesystemet til f.eks.
at skifte kilde eller skifte spor.
Den følgende dialog med stemmekommandoer
skifter spor.
1.
De følgende dialoger er kun eksempler, systemets svar kan variere afhængigt af situationen.
Skift kilde
Den følgende dialog med stemmekommandoer
skifter mediekilde.
–
Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Disc".
> Systemet skifter til CD/DVD-afspilleren.
De andre kilder nås ved i stedet at sige f.eks.
"Bluetooth", "TV" eller "USB". Hvilke kilder, det
er muligt at skifte, afhænger af, hvad der er tilsluttet i øjeblikket, og om der er afspillelige
medier i kilden. Hvis en mediekilde ikke er tilgængelig, forklarer systemet hvorfor.
2.
Sig sporets nummer (som et enkelt tal, dvs.
"Treogtyve", ikke "To-tre").
> Systemet skifter til spornummeret for den
aktive mediekilde.
Søg medier
Den følgende dialog med stemmekommandoer
søger efter medier.
1.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Mediesøgning".
> Systemet viser en nummereret liste over
mulige søgekategorier og svarer med:
"Vælg et linjenummer eller sig en
kategori for mediesøgning".
2.
Sig et linjenummer eller en søgekategori.
> Systemet giver yderligere instruktioner for
at finde det rigtige medie.
Skift spor
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 99 (nioghalvfems). Tal højere end 99 (nioghalvfems) kan
systemet ikke håndtere, f.eks. går 100 (hundrede) eller 101 (hundrede og et) ikke.
Brugeren starter dialogen ved at sige: "Vælg
spor".
> Systemet svarer med: "Sig
spornummeret".
Flere kommandoer
Flere kommandoer til stemmestyring af multimediesystemet kan findes ved i normal visning for
MY CAR (s. 14) at trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger Indstillinger til
66
stemmestyring Voice Command-liste
Medie-kommandoer.
Relaterede oplysninger
•
Medieafspiller (s. 42)
LYD OG MEDIER
Internetforbundet bil
Ved at forbinde bilen til internettet åbnes der
mulighed for at bruge f.eks. navigationstjenester,
internetradio og musiktjenester via apps
(s. 72), og bruge bilens indbyggede browser
(s. 73).
beskeder og ringe op, se Bluetooth® handsfree
telefon (s. 56).
Forbind bilen til internettet
Mobiltelefon og netværksudbyder skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse), og
abonnementet skal omfatte datatrafik.
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
For grundlæggende betjening, læs om hvordan
systemet betjenes og menubetjening (s. 28).
Når bilen er forbundet til internettet, er det muligt
at bruge tillægsprogrammer (apps). Hvilke apps,
der er tilgængelige, kan variere, men det kan
f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale
medier, internetradio og musiktjenester. Bilen har
en enkel browser, der kan bruges til at søge og
vise information fra internettet.
Indstillinger til internetforbindelse.
Internetforbindelsens standardindstilling er ikke
at oprette forbindelse til internettet. Efter en tilslutningsmulighed er valgt, vil den valgte mulighed blive bevaret, og bilen vil automatisk etablere
forbindelse, når et netværk er tilgængeligt. For at
ændre måden til at forbinde til internettet skal du
vælge en anden tilslutningsmulighed. For ikke at
forbinde automatisk til internettet skal du vælge
at afbryde netværksforbindelsen.
Vælg tilslutningsmulighed Bluetooth®, Wi-Fi eller
bilmodem*:
Hvis der oprettes forbindelse til internettet via
mobiltelefon, er det muligt samtidigt at bruge
andre mobiltelefonfunktioner, f.eks. at læse sms-
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
LYD OG MEDIER
||
Bilmodem*21
Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Calltjenesterne bruge forbindelsen.
netværk og adgangskoden fra listen over huskede netværk.
Wi-Fi
For at forbinde med bilmodem, se Bilmodem*
(s. 70).
Et symbol på skærmen (s. 32) viser den aktuelle
status for forbindelsen.
Bluetooth®
Mobiltelefonen skal først registreres og tilsluttes til bilen (s. 53).
2.
Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot)) i mobiltelefonen.
1.
Aktiver tethering (deling af internetforbindelse (bærbart/personligt hotspot)) i mobiltelefonen.
3.
Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på OK/MENU,
og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Tilslut gennem
Bluetooth.
> Bilen er nu forbundet.
2.
Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på OK/MENU,
og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Tilslut gennem
Wi-Fi.
> Søgning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk
startes.
I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Bluetooth®, når der er et tilgængeligt
netværk.
3.
Et symbol på skærmen (s. 32) viser den aktuelle
status for forbindelsen.
4.
Vælg Connect.
5.
Indtast adgangskoden til netværket.
> Bilen forsøger nu at oprette forbindelse til
netværket.
Bilen kan maksimalt huske 10 Bluetooth®-netværk. Hvis der tilføjes et mere, fjernes det ældste
21
68
For at afbryde netværksforbindelsen, se Afbryd
forbindelse til netværk.
1.
For at afbryde netværksforbindelsen, se Afbryd
forbindelse til netværk.
fra, efter kontakten til bilen er blevet afbrudt,
f.eks. når bilen er blevet forladt, og til næste gang
den bruges. Derfor skal tethering i telefonen genaktiveres ved næste brug.
Bilen kan maksimalt huske 10 Wi-Fi-netværk.
Hvis der tilføjes et mere, fjernes det ældste netværk og adgangskoden fra listen over huskede
netværk.
Fjern gemt Wi-Fi-netværk
1.
Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden.
2.
Tryk derefter på OK/MENU, og vælg
Indstillinger Internetindstillinger.
3.
Vælg Wi-Fi.
> Der vises en liste over tilgængelige netværk.
Vælg dit netværk.
I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse via Wi-Fi, når der er et tilgængeligt netværk. Bemærk, at nogle telefoner slår tethering
4.
Vælg det netværk, der skal fjernes.
5.
Vælg Glem.
> Bilen vil ikke længere automatisk oprette
forbindelse til netværket.
Kun biler med Volvo On Call
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Fjern alle netværk
Alle netværk kan fjernes samtidigt. Bemærk, at
alle brugerdata og alle systemindstillinger nulstilles til den oprindelige fabriksindstilling.
For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du
trykke på MY CAR på midterkonsollen, derefter
OK/MENU, og vælge Indstillinger Nulstil til
fabriksindstillinger.
Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi
Der kan kun oprettes forbindelse til netværk af
følgende type:
•
•
•
Frekvens - 2,4 GHz.
Standarder - 802.11 b / g / n.
Sikkerhedstype – WPA2-AES-CCMP.
Hvis flere enheder benytter frekvensen på
samme tid, kan det medføre forringet ydeevne.
Afbryd forbindelse til netværk
Tryk på OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Tilslut gennem
Ingen. Bilen vil ikke oprette forbindelse til internettet.
Relaterede oplysninger
•
•
Symboler på skærmen (s. 32)
Ejerskifte (s. 10)
Ingen eller dårlig internetforbindelse
Mængden af overførte data afhænger af de tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks. kan
streaming af lyd medføre en stor mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god
signalstyrke.
Mobiltelefon til bil
Hastigheden af forbindelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens placering i bilen. Flyt
mobiltelefonen tættere på bilens lyd- og mediesystem for at øge signalstyrken. Sørg for, at der
ikke er nogen forhindringer imellem.
Mobiltelefon til netværksudbyder
Hastigheden i det mobile netværk varierer,
afhængigt af dækningen på det sted, hvor du
befinder dig. Der kan være dårligere netværksdækning f.eks. i tunneler, bag bjerge, i dybe dale
eller indendørs. Hastigheden afhænger også af
den kontrakt, du har med din teleudbyder.
OBS
Ved problemer med datatrafik skal du kontakte din netværksudbyder.
69
LYD OG MEDIER
Bilmodem*22
OBS
Bilen er udstyret med et modem, der kan bruges
til at forbinde bilen til internettet. Det er også
muligt at dele internetforbindelsen via Wi-Fi.
For at undgå at skulle indtaste pinkoden, hver
gang bilen startes, anbefales det at deaktivere pinkodelåsen. Tryk på MY CAR for at
komme til normal visning for kilden. Tryk
derefter på OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Bilmodem. Fjern
markeringen i afkrydsningsfeltet Lås SIMkort.
Internetforbindelse
Holderen til SIM-kort i handskerummet.
1.
Placer dit personlige SIM-kortet i holderen,
som er placeret i handskerummet.
2.
Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på OK/MENU,
og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Bilmodem.
3.
22
70
Indtast SIM-kortets pinkode.
> Bilen forbinder til internettet, og det er
muligt at bruge dens internetfunktioner,
se Internetforbundet bil (s. 67).
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
For at slå internetforbindelsen fra skal du trykke
på MY CAR for at komme til normal visning for
kilden. Tryk derefter på OK/MENU, og vælg
Indstillinger Internetindstillinger Ingen.
Kun biler med Volvo On Call.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Dele Wi-Fi-hotspot
2.
Aktiver bilens Wi-Fi-hotspot ved at markere
afkrydsningsfeltet.
> Det er nu muligt for eksterne enheder at
oprette forbindelse til bilens Wi-Fi-hotspot.
For at deaktivere tethering fjernes markeringen i
feltet.
OBS
Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre yderligere gebyrer fra din netværksudbyder.
Når bilen er forbundet til internet via bilmodem er
det muligt at dele internetforbindelsen (Wi-Fihotspot), så andre enheder kan bruge bilmodemmet.
Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte
tethering (deling af internetforbindelse).
1.
Tryk på MY CAR for at komme til normal visning for kilden. Tryk derefter på OK/MENU,
og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Wi-Fi hotspot for
bil
Indtast navnet på Wi-Fi-netværket (SSID), og
indtast en adgangskode. Navnet skal være
på 6-32 tegn, og adgangskoden på 10-63
tegn. Det er muligt at ændre navn og
adgangskode senere.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Op til otte enheder kan forbindes til bilens Wi-Fihotspot. Antallet af enheder, der er forbundet,
vises ved først at trykke på MY CAR for at
komme til normal visning for kilden. Tryk derefter
på OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger.
Antal enheder forbundet til bilens Wi-Fi-hotspot.
For at se, hvilke enheder der er forbundet til
bilens Wi-Fi-hotspot, skal du trykke på MY CAR
for at komme til normal visning for kilden. Tryk
derefter på OK/MENU, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Wi-Fi hotspot for bil.
Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi-hotspot
Ved deling af Wi-Fi-hotspot bruges frekvensen
2,4 GHz. Hvis flere enheder benytter frekvensen
på samme tid, kan det medføre forringet ydeevne.
•
•
•
•
Frekvens - 2,4 GHz.
Standarder - 802.11 b / g / n.
Sikkerhedstype – WPA2-AES-CCMP.
Antennen til bilens modem er placeret på
bilens tag.
Ingen eller dårlig internetforbindelse
Se Internetforbundet bil (s. 67).
}}
71
LYD OG MEDIER
||
Relaterede oplysninger
•
•
Internetforbundet bil (s. 67)
Symboler på skærmen (s. 32)
Apps
Applikationer (apps) er tjenester, der kan bruges, hvis bilen er forbundet til internet. Apps kan
f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale
medier, internetradio og musiktjenester.
For grundlæggende brug og navigering, læs om
hvordan systemet betjenes og menubetjening
(s. 28).
For at kunne bruge apps skal bilen først være
forbundet til internet (s. 67).
Et symbol (s. 32) vises i øverste højre hjørne af
skærmen, når bilen er forbundet til internet. Hvis
der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
23
72
Tryk på
på midterkonsollen, og vælg Apps for
at vise de tilgængelige apps23. Vælg en app på
listen, og start med OK/MENU.
Appene hentes fra internettet til bilen og køres
derfra. Appene indlæses (opdateres), hver gang
de starter, så der kræves internetforbindelse, hver
gang et program skal bruges.
Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.
Appene deler bilens
placeringsoplysninger
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Nogle apps kræver, at man deler sine placeringsoplysninger. Appene gør brug af GNSS (Global
Navigation Satellite System) for at finde bilen,
hvilket betyder, at bilens position kan blive sendt
til Volvos tjenesteleverandører. Tjenesteleverandører arbejder på vegne af Volvo og må kun
behandle placeringsoplysninger i det omfang, det
er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle under-
Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.
LYD OG MEDIER
leverandører er bundet af kontrakter, som underlægger dem fortrolighedsforpligtelse og at
behandle placeringsoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
ADVARSEL
Husk følgende:
•
Indlogning
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft.
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
Nogle apps/tjenester kræver indlogning. Der findes to typer:
•
•
Nogle apps kan kræve registrering hos app-/
tjenesteyderen. Ved start af appen informeres om behovet for indlogning. Følg instruktionerne på skærmen for at registrere eller
bruge en eksisterende konto til at logge ind.
•
Nogle apps/tjenester kræver indlogning med
et personligt Volvo ID. Registrer eller brug
det eksisterende og få adgang til mange nyttige tjenester, f.eks. at sende en adresse fra
en korttjeneste på internettet direkte til en
navigationsapp eller Volvos navigationssystem*24. For mere information om, hvordan
du opretter en konto, se Volvo ID (s. 11).
Det er muligt at opgradere til Sensus
Navigation, som indeholder flere funktioner
og opdatering af kortdata. Kontakt din forhandler.
•
Navigationstjenester
Navigationstjenester giver ruteoplysninger, som
fører til en på forhånd valgt destination. Al den
anbefalede vejvisning er ikke altid helt pålidelig,
da der kan opstå situationer, som ligger uden for
systemets kapacitet og vurderingsevne, f.eks.
pludselige omslag i vejret.
24
25
OBS
Relaterede oplysninger
•
•
Symboler på skærmen (s. 32)
Ejerskifte (s. 10)
Browser25
Bilen har en indbygget browser, som kan bruges
til at søge og vise information fra internettet.
For grundlæggende betjening, læs om hvordan
systemet betjenes og menubetjening (s. 28).
Browseren er af en enkel type, der understøtter
HTML 4-standarden i tekst og billede. Browseren
understøtter f.eks. ikke bevægelige billeder, video
og lyd. Det er ikke muligt at hente og gemme
filer.
For at kunne bruge browseren skal bilen først
være forbundet til internet (s. 67).
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
OBS
Browseren er ikke tilgængelig under kørsel.
Sensus Navigation.
Gælder visse markeder
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
LYD OG MEDIER
||
Tryk på tilslutningsknappen på midterkonsollen
, og vælg Browser.
Når man er forbundet til internettet med
Bluetooth®, vises Bluetooth®-symbolet (s. 32) i
øverste højre hjørne af skærmen.
Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.
1.
2.
Fortsæt med det næste bogstav.
3.
For at skifte indtastningstilstanden til tal, indlæse den indtastede adresse, eller for at gå
til historikken, skal du dreje TUNE til et af
valgene (se forklaring i nedenstående tabel)
på listen for skift af indtastningstilstand (2),
og trykke på OK/MENU.
Søgefunktion
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Tidligere besøgte websider (historik).
Brug skrivehjulet til at indtaste en webadresse,
f.eks. www.volvocars.com.
74
Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk
på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
123/A
BC
Skift mellem bogstaver og tal med
OK/MENU.
=>
Fører til historikken (3). Drej TUNE
for at vælge en webadresse, og tryk
på OK/MENU for at gå til adressen.
Gå
Indlæser den indtastede webadresse med OK/MENU.
a|A
||}
Skifter mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
Skifter fra skrivehjulet til Adresse:feltet. Flyt markøren med TUNE. Slet
eventuelle stavefejl med EXIT. For at
vende tilbage til skrivehjulet skal du
trykke på OK/MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges
ved redigering i Adresse:-feltet.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT.
Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede
tegn.
LYD OG MEDIER
Skrivning med det numeriske tastatur
Navigere i browseren
Drej TUNE for at navigere mellem links eller rulle
på websiden. Tryk på OK/MENU for at aktivere
et valgt/markeret link.
• Tilbage - Vender tilbage til den forrige side.
• Næste - Hvis man er vendt tilbage, er det
muligt at gå frem til siden igen.
• Indlæs igen - Opdaterer siden.
• Stop - Standser indlæsning af siden og vender tilbage.
• Ny fane - Opretter ny fane/side. Op til fire
faner kan være åbne samtidigt.
•
• Zoom ind/Zoom ud - Zoomer ind/ud på
Luk fane - Lukker fane/side.
siden.
• Tilføj bogmærke/Slet bogmærke - I ste-
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn26 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og 9.
Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem
disse tegn.
Flytning af markøren på websiden.
•
Stands med markøren på det ønskede tegn
for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
Pop op-menuen nås med knap nummer 5 på
midterkonsollen, eller markøren flyttes til et ikkeklikbart område, og der trykkes på OK/MENU.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
26
Markøren kan flyttes frit over siden med knapperne på midterkonsollen. Tryk på INFO-knappen
for at skifte til menulinjen øverst på siden.
Funktioner
Tilgængelige funktioner nås via pop op-menuen
med knap nummer 5 på midterkonsollen, eller
markøren flyttes til et ikke-klikbart område, og der
trykkes på OK/MENU.
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
det for at indtaste en websides adresse, hver
gang den skal besøges, er det muligt at
gemme et hurtigt link (bogmærke) til siden.
Der kan gemmes op til 20 bogmærker.
• Indstillinger - Tilpasning af browserens visning og informationsstyring, se nedenfor for
yderligere oplysninger.
Indstillinger
• Bogmærker - Omdøb, Omorganisér eller
Slet.
• Indholdsfiltrering - Det er muligt at fore-
tage nogle justeringer, så websider vises på
den ønskede måde. Følgende funktioner kan
aktiveres/deaktiveres: Vis billeder, Bloker
pop-up-vinduer og Aktivér JavaScript.
}}
75
LYD OG MEDIER
||
• Acceptér cookies - Cookies er små tekstfiler, der gemmes. De gør det f.eks. muligt at
bruge forskellige funktioner på hjemmesider,
og for ejeren af websiden at føre statistik,
f.eks. over de sider brugerne navigerer til.
• Tekststørrelse - Vælg den skriftstørrelse,
TV*
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille. Når
bilen ruller, vises der ikke noget billede, men
lyden høres i dette tidsrum. Billedet kommer
igen, når bilen holder stille.
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser
i lande, som udsender i MPEG-2 eller
MPEG-4 og følger standarden DVB-T. Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.
der skal bruges: Stor, Middel eller Lille.
OBS
• Ryd browserdata – Cookies,
browserhistorik og cachelager vil blive
ryddet.
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen ruller, vises der ikke noget billede,
men lyden høres i dette tidsrum. Billedet
kommer igen, når bilen holder stille.
• Valg for FAV-tast - Det er muligt at for-
binde visse funktioner til FAV-knappen. En
forbundet funktion aktiveres derefter enkelt
med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
OBS
Relaterede oplysninger
•
•
•
Symboler på skærmen (s. 32)
Ejerskifte (s. 10)
Menuoversigt - browser (s. 88)
Tv-funktioner, betjeningsknapper.
For grundlæggende information om afspilning og
navigering, læs om hvordan systemet betjenes og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere
detaljeret beskrivelse.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAVknappen. En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter
(s. 33).
76
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tv-senderen
er langt væk. Dækningen kan også variere,
afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
VIGTIGT
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Se tv
–
Tryk på MEDIA i mediekildens normale visning, drej TUNE til TV, og tryk på OK/MENU.
> En søgning starter, og efter et kort stykke
tid vises den senest anvendte kanal.
Skifte kanal
Det er muligt at skifte kanal som følger:
•
•
•
Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som forvalg
(s. 77), vises dens forvalgsnummer til højre
for kanalnavnet. Drej TUNE til den ønskede
kanal, og tryk på OK/MENU.
Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
/
vises
Via korte tryk på knapperne
den næste tilgængelige kanal i området.
Tv*-kanaler/liste over
forudindstillede kanaler
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Tekst-tv* (s. 78)
Billedindstillinger (s. 47)
Modtagelse af tv*-kanal går tabt (s. 79)
Menuoversigt – Tv* (s. 89)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Søgning efter tv-kanaler sker automatisk og kontinuerligt fra bilen. De tilgængelige kanaler gemmes i en kanalliste. Kanallistens søgekriterier kan
ændres, men ikke rækkefølgen. Der er også en
liste over forudindstillede kanaler, hvor rækkefølgen af forudindstillede kanaler kan ændres.
Ændre i listen over forudindstillede
kanaler
Du kan ændre rækkefølgen af kanaler, der vises
på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal
kan have mere end én plads på listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan
også variere på listen over forudindstillede kanaler.
1.
For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i tv-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Faste stationer.
2.
Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på listen,
og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
3.
Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
OBS
Hvis der ikke er nogen modtagelse, når der
vælges en kanal fra forvalgsknapperne, kan
det skyldes, at bilen befinder sig på et andet
sted, end da den sidste kanalsøgning blev
udført og kanallisten blev gemt.
Relaterede oplysninger
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området.
Man kan flytte en kanal op til en plads på listen
over forudindstillede kanaler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
LYD OG MEDIER
TV* – indstillinger for afspilning
Funktioner i tv kan redigeres.
Ændre undertekster
1.
For at ændre undertekster skal du i tv-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Undertekster.
2.
Drej TUNE til den undertekst, du vil bruge,
og tryk på OK/MENU.
> Den valgte undertekst vil nu blive brugt.
Ændre lydsprog
1.
2.
For at ændre lydsprog skal du i tv-kildens
normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Lydspor.
Drej TUNE til det lydspor, du vil bruge, og
tryk på OK/MENU.
> Det valgte lydspor vil nu blive brugt.
Information om det aktuelle tv*program
Tryk på INFO-knappen (s. 28) for at få information om det aktuelle program, det næste program og dets starttidspunkt.
Trykker man endnu en gang på INFO-knappen
kan man i nogle tilfælde få yderligere information
om det aktuelle program, f.eks. start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse af det aktuelle program.
For at vende tilbage til TV-billedet skal du vente
nogle sekunder eller trykke på EXIT.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Tekst-tv*
Det er muligt at se tekst-tv.
Fremgangsmåde:
1.
For at se tekst-tv skal du i tv-tilstand gå til
TV-menu Teletekst.
2.
Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
Indtast et nyt sidenummer eller drej TUNE for at
gå til den næste side.
Vend tilbage til tv-billedet med EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
TV* (s. 76)
Fjernbetjening* (s. 79)
Relaterede oplysninger
•
•
78
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Favoritter (s. 33)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Modtagelse af tv*-kanal går tabt
Fjernbetjening*
Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal,
der vises, fryses billedet. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen på ny.
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i
lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne på rattet.
Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal,
der vises, fryses billedet. Kort efter kommer der
en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for den aktuelle TV-kanal, og at
en ny søgning efter kanalen er i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter visningen af TVkanalen med det samme. Det er når som helst
muligt at skifte kanal, mens meddelelsen vises.
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse vises,
skyldes det, at systemet har opdaget, at der ikke
er modtagelse for nogen tv-kanaler.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
TV* (s. 76)
Tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler
(s. 77)
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
til stilling F.
trykke fjernbetjeningens knap
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
}}
79
LYD OG MEDIER
||
Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-modtageren, som er placeret til højre for INFO-knappen
(s. 28) i midterkonsollen.
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon,
kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i
handskerummet eller andre rum. Ellers kan de
ved hård opbremsning eller en kollision skade
personer i bilen.
Fjernbetjening* - funktioner
Tast
Funktioner der kan fjernbetjenes.
Tast
Funktion
Navigere op/ned
Funktion
Naviger til venstre/højre
F = Skærm for
L og R = Ikke mulige valg.
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Skifte til navigation*
Mindske lydstyrken
Skifte til radiokilde (f.eks. AM)
OBS
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys
(f.eks. på instrumentbrættet) - der kan opstå
problemer med batterierne.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Øge lydstyrken
Skifte til mediekilde (f.eks. Disk,
TV*)
Skifte til
Bluetooth®
0-9
handsfree
Hurtigvalg til favoritindstilling
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også, når
der er mere information tilgængelig,
end der kan vises på skærmen
Afspille/holde pause
Standse
Valg af sprog på lydspor
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang
Undertekster, valg af sprog på tekst
Menu
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
80
Forvalg af kanaler, indtastning af tal
og bogstaver
Tekst-tv*, til/fra
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen til
lyd- og mediesystemet.
OBS
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.
OBS
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Lyd og medier - menuoversigt
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
lyd- og mediesystemets menuer.
Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er det
ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan skyldes,
at funktionen ikke findes i bilen, at kilden ikke er
aktiv eller tilsluttet, eller ikke indeholder noget.
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af typen
AA/LR6.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
1.
Tryk ned på batteridækslet og skub det i retning af den infrarøde linse.
2.
Tag de brugte batterier ud, vend de nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og
sæt dem ind.
3.
Sæt dækslet på igen.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
LYD OG MEDIER
||
RADIO
•
•
•
AM (s. 82)28
FM (s. 82)
Menuoversigt - AM
Menuoversigt - FM
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
AM-radio.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
FM-radio.
DAB *(s. 83)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
CD/DVD Audio (s. 83)
DVD Video (s. 84)
•
Se
FM-menu
Se
Vis faste stationer
(s. 38)
TP
(s. 40)
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Alternativ frekvens (AF)
Harddisk (HDD) (s. 85)
Vis
Ingen funktion
iPod (s. 85)
USB (s. 86)
Vis faste stationer
Media Bluetooth® (s. 86)
AUX (s. 87)
TV* (s. 89)
TLF.
•
AM-menuA
Bluetooth® handsfree (s. 87)
Browser (s. 88)
A
(s. 38)
Gælder ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Radiotekst
(s. 41)
Faste stationer
(s. 38)
Ingen
Indstil station efter
(s. 37)
Liste over stationer
(s. 37)
Manuel indstilling
(s. 38)
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Valg for FAV-tast
28
82
(s. 33)
Gælder ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
Ingen funktion
Slå radiotekst/faste stationer
til/fra
(s. 41) og
(s. 38)
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
Menuoversigt - CD/DVD Audio
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
DAB-radio.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
CD/DVD Audio.
DAB-menu*
Se
Disk-menu
Se
Programtypefiltrering (PTY)
(s. 40)
Play/Pause
(s. 43)
Stop
Vis
A
Kunstner/Titel
(s. 45)
(s. 44)
Radiotekst
(s. 41)
Bland
Faste stationer
(s. 38)
Indstillinger for Gracenote®
Gracenote®-database
Ingen
DAB-DAB-tracking
(s. 42)
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Gracenote®-resultater
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Ingen funktion
Ingen funktion
Slå vis information til/fra
Play/Pause
(s. 43)
Bland
(s. 44)
Relaterede oplysninger
•
Mediesøgning
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
A
Gælder kun DVD'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
}}
83
LYD OG MEDIER
||
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Menuoversigt - DVD Video
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
DVD Video.
(s. 46)
Næste lydspor
(s. 46)
Dvd-videomenu
Se
Play/Pause
(s. 46)
Pop op-menu DVD Video
DVD-disk menu
(s. 46)
Tryk på OK/MENU, når en videofil afspilles, for
at komme til pop op-menuen.
Stop
(s. 46)
Billedindstillinger
(s. 47)
Undertekster
(s. 46)
Dvd-videomenu
(s. 28)
Lydspor
(s. 46)
DVD-disk menu
(s. 46)
Udvidede indstillinger
Vinkler
Relaterede oplysninger
(s. 47)
Skærmstørrelse
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Ingen funktion
Play/Pause
84
Næste undertekst
(s. 46)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
LYD OG MEDIER
Menuoversigt - harddisk (HDD)
Lagringsoplysninger
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
harddisk (HDD).
HDD menu
Brugt plads:
Se side
Play/Pause
(s. 48)
Mediesøgning
(s. 45)
Bland
(s. 44)
Importér musik
(s. 48)
Menuoversigt – iPod®
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
iPod®.
iPod-menu
Se
Play/Pause
(s. 50)
Kapacitet:
Bland
(s. 44)
Numre:
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Ledig plads:
Ingen funktion
Mapper:
Fra disk
Valg for FAV-tast
Fra USB
(s. 48)
Ingen funktion
A
Omdøb/slet filer
(s. 48)
(s. 48)
Play/Pause
(s. 48)
Bland
(s. 44)
Omdøb
A
Slet
•
(s. 50)
Bland
(s. 44)
Relaterede oplysninger
•
Åbne
Play/Pause
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Afhængigt af markedet.
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Slet alle
85
LYD OG MEDIER
Menuoversigt - USB
Menuoversigt - Media Bluetooth®
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
USB.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
Media Bluetooth®.
USB-menu
Se
Bluetooth-menu
Se
Play/Pause
(s. 50)
Play/Pause
(s. 52)
Mediesøgning
(s. 45)
Bland
(s. 44)
Bland
(s. 44)
Skift enhed
(s. 55)
Vælg USB-partition
Valg for FAV-tast
Søg efter ny enhed
(s. 33)
Ingen funktion
Valg for FAV-tast
Play/Pause
(s. 50)
Bland
(s. 44)
Relaterede oplysninger
•
Gør bilen synlig
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Ingen funktion
Play/Pause
(s. 52)
Bland
(s. 44)
Enhed 1
Enhed 2
osv.
86
(s. 33)
Tilslut til media
(s. 52)
Slet enhed
(s. 56)
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
LYD OG MEDIER
Menuoversigt - AUX
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
AUX.
AUX-menu
Se
AUX-indgang
(s. 52)
Standard
Boost
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Menuoversigt - Bluetooth®
handsfree
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
Bluetooth® handsfree.
Telefonmenu
Se
Opkaldsliste
(s. 58)
Kontakter
(s. 59)
Beskeder
(s. 56)
Meddelelse om besked
(s. 56)
Skift telefon
(s. 55)
Søg efter ny telefon
Gør bilen synlig
Enhed 1
Enhed 2
osv.
Tilslut til telefon
(s. 56)
Slet enhed
(s. 56)
87
LYD OG MEDIER
Menuoversigt - browser29
Indlæs igen
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
browser.
(s. 73)
Bogmærke 1
Stop
(s. 73)
Bogmærke 2
Ny fane
(s. 73)
Luk fane
(s. 73)
Webbrowser
Se
Menuen vises i den normale visning
for browser, hvis ingen fane er åben.
Angiv adresse
(s. 73)
Slet
Tilføj bogmærke
Bogmærke 1
eller
(s. 73)
(s. 73)
Slet bogmærke
osv.
Indstillinger
Pop op-menu browser
Se
Tryk på knap nummer 5 på midterkonsollen, når en side vises i browseren, for at komme til pop op-menuen.
(s. 73)
Næste
(s. 73)
88
Gælder visse markeder
(s. 73)
Acceptér cookies
(s. 73)
Bloker pop-up-vinduer
Se
Tryk på Indstillinger i en af de to
ovenstående menuer for at få adgang
til opsætningsmenuen.
Bogmærker
Indholdsfiltrering
Vis billeder
Viser "Indstillingsmenu browser", se
nedenfor.
Indstillingsmenu browser
Tilbage
29
Omorganisér
(s. 73)
Zoom ud
Viser "Indstillingsmenu browser", se
nedenfor.
Bogmærke 2
Omdøb
Zoom ind
eller
Indstillinger
osv.
Aktivér JavaScript
Tekststørrelse
(s. 73)
Stor
(s. 73)
LYD OG MEDIER
Menuoversigt – Tv*
Middel
Lysstyrke:
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
tv.
Kontrast:
Lille
TV-menu
Se
Ryd browserdata
(s. 73)
Faste stationer
(s. 78)
Valg for FAV-tast
(s. 33)
Lydspor
(s. 78)
Undertekster
(s. 78)
Teletekst
(s. 78)
Valg for FAV-tast
(s. 78)
Ingen funktion
Tilføj/slet bogmærke
(s. 73)
Ny fane
(s. 73)
Luk fane
(s. 73)
Farve:
TV-menu
Viser "Tv-menu", se ovenfor.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Ingen funktion
Teletekst
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 28)
Pop op-menu tv
Lyd og medier - menuoversigt (s. 81)
Tryk på OK/MENU, når der vises tv,
for at komme til pop op-menuen.
Se
Billedindstillinger
(s. 47)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
LYD OG MEDIER
Licenser – lyd og medier
En licens er en aftale om retten til at udøve visse
former for virksomhed eller retten til at bruge en
andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. De følgende tekster er Volvos
aftaler med producenten/udvikleren, og de fleste
af teksterne er på engelsk.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
90
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
LYD OG MEDIER
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Linux software
This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU
Lesser General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification,
and distribution of the source code of the GPL/
LGPL software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is"
and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
Gracenote® slutbrugerlicensaftale
Dette program eller denne enhed indeholder
software fra Gracenote, Inc. i Emeryville, Californien, USA ("Gracenote"). Softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") sætter denne software i stand til at udføre disk- og/eller filidentifikation og indhente musikrelaterede oplysninger,
herunder oplysninger om navn, kunstner, spor og
titel ("Gracenote-data") fra onlineservere eller
integrerede databaser (kollektivt "Gracenote-servere") samt at udføre andre funktioner. Du må
kun bruge Gracenote-data igennem denne softwares eller denne enheds tiltænkte slutbrugerfunktioner.
Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenote-data,
Gracenote-softwaren og Gracenote-servere udelukkende til din egen personlige ikke-kommercielle brug. Du indvilliger i ikke at tildele, kopiere,
overføre eller transmittere Gracenote-softwaren
eller nogen Gracenote-data til nogen tredjepart.
DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE ELLER
UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTESOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE
UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT TILLADT I
DENNE AFTALE.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til at
bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og
Gracenote-servere vil ophøre, hvis du overtræder
disse begrænsninger. Hvis din licens ophører,
accepterer du at ophøre med enhver og al brug
af Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig alle
rettigheder i Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen
omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig for nogen oplysninger, som du giver.
Du accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve
dets rettigheder under denne aftale mod dig
direkte i dets eget navn.
Gracenote-tjenesten benytter en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske formål.
Formålet med en vilkårlig tildelt numerisk identifikation er at lade Gracenote-tjenesten tælle forespørgsler uden at vide, hvem du er. Du kan få
yderligere oplysninger ved at se websiden for
Gracenotes fortrolighedserklæring for Gracenotetjenesten.
Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenotedata er licenseret til dig "i forhåndenværende
stand". Gracenote giver ingen repræsentationer
eller garantier, udtrykkeligt eller underforstået,
med hensyn til nøjagtigheden af eventuelle Gracenote-data fra Gracenote-servere. Gracenote
forbeholder sig retten til at slette data fra Gracenote-servere eller til at ændre datakategorier af
enhver årsag, som Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives ingen garanti for, at Gracenotesoftwaren eller Gracenote-servere er fejlfri, eller
at funktionsdygtigheden af Gracenote-softwaren
eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser.
Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne dig med
nye forbedrede eller yderligere datatyper eller
kategorier, som Gracenote måtte levere i fremti-
}}
91
LYD OG MEDIER
||
den, og er frit stillet til at ophøre dets tjenester
når som helst.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE.
GRACENOTE GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS GENNEM BRUGEN AF
GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER NOGEN
GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE
ANSVARLIGE FOR NOGEN FØLGESKADER
ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FOR
NOGEN TABT FORTJENESTE ELLER TABTE
INDTÆGTER.
© Gracenote, Inc. 2009
camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1.
92
Redistributions of source code must retain
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer as
the first lines of this file unmodified.
2.
Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS
IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the
"Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to
deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
and/or sell copies of the Data Files or Software,
and to permit persons to whom the Data Files or
Software are furnished to do so, provided that (a)
the above copyright notice(s) and this permission
notice appear with all copies of the Data Files or
Software, (b) both the above copyright notice(s)
and this permission notice appear in associated
documentation, and (c) there is clear notice in
each modified Data File or in the Software as
well as in the documentation associated with the
Data File(s) or Software that the data or software
has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS
LYD OG MEDIER
INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.
Typegodkendelse – lyd og medier
Typegodkendelse for radio-, telekommunikations- og computerudstyr.
Overensstemmelseserklæring for lydog navigationsenhed
Wi-Fi
Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.
Relaterede oplysninger
•
Volvo Sensus (s. 6)
}}
93
LYD OG MEDIER
||
94
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier (s. 26)
Internetforbundet bil (s. 67)
INTERNETKORT
INTERNETKORT
Internetkort1
Internetkort er en funktion, der muliggør internetbaseret kortvisning.
Systemet kan beregne en passende rute og
angive bilens placering i forhold til ruten på kortet. Hvis der sker en afvigelse fra den planlagte
rute, justerer systemet automatisk ruten og vejviser helt indtil destinationen. Kortet viser ud over
almindelige kortdata også trafikinformation
(s. 105) og symboler for valgte interessepunkter
(POI) (s. 102).
under hensyntagen til trafikinformation, søgning
på internettet og mulighed for flere delmål. Kontakt din forhandler for at opgradere til Sensus
Navigation. Ved opgradering erstattes internetkortet.
Internetkortet giver ruteoplysninger, som fører til
en på forhånd valgt destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid pålidelig, da der kan
opstå situationer, som ligger uden for systemets
kapacitet og vurderingsevne, f.eks. pludselige
omslag i vejret.
Ved dårlig dækning eller svag signalstyrke på
internetforbindelsen holder ruteberegning op
med at fungere. Nogle skalaer på kortet kan også
mangle, afhængigt af hvor mange kortdata, der er
indlæst.
Husk følgende:
•
•
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Volvo tilbyder et fuldt navigationssystem (Sensus
Navigation), som gør brug af harddiskbaserede
kort, stemmestyring, avanceret ruteberegning
1
96
Gælder visse markeder.
Sådan gør du for at starte internetkortet og planlægge turen og derefter blive vejvist til den
angivne destination.
For grundlæggende betjening, læs om hvordan
systemet betjenes og menubetjening (s. 28).
Mere detaljerede beskrivelser vises i de respektive afsnit. For at skrive og søge på internetkortet
bruges skrivehjulet og det numeriske tastatur
(s. 97).
1.
For at kunne bruge internetkortet skal bilen
først være forbundet til internet (s. 67).
2.
Start internetkortet ved at trykke på NAVknappen på midterkonsollen.
3.
Accepter deling af bilens placering.
ADVARSEL
OBS
Aktivering af dataroaming kan medføre yderligere gebyrer.
Internetkort3 – betjening
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft.
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – tekst og symboler på skærm
(s. 98)
OBS
Uden accept fungerer internetkortet ikke.
For at slå deling fra skal du i kildens normale
visning trykke på OK/MENU, vælge
Indstillinger og fravælge valget Dele
placering.
4.
Angiv destination (s. 100).
5.
Vælg rutealternativer (s. 104) (f.eks. vejtype,
tunneler, færger).
INTERNETKORT
6.
Vælg kortvalg (s. 105) (f.eks. fuldskærm,
korttype, oplysninger om placering).
> Bilens placering vises på internetkortet
sammen med trafikinformation og valgte
interessepunkter (POI).
Internetkort4 – skrivehjul og tastatur
Skrivning med skrivehjul
Brug skrivehjulet eller midterkonsollens tastatur
til at skrive og vælge punkter. Angiv f.eks. oplysninger om en adresse eller en facilitet.
Vis rute
Vis oversigtskortet for ruten, tryk i kildens normale visning på OK/MENU, og vælg Rute
Kort med resterende rute.
Vis detaljerede oplysninger om ruten (s. 103).
Skrivehjulet.
Skift destination
Skift af destination sker ved at angive destination
(s. 100).
Afbryde/genoptage vejvisning
I kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU, og vælge Annuller/Fortsæt
vejledning.
Ejerskifte, bil
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige
fabriksindstillinger, se Ejerskifte (s. 10).
3
4
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
Skærmvisning med tekstfelt.
Dette system bruger et "skrivehjul" til at indtaste
specifikke oplysninger, f.eks. POI-type,
lokalitet/by, område/land, adresse, gade- eller
postnummer.
1.
Marker et tekstfelt.
2.
Tryk på OK for at få skrivehjulet frem.
3.
Vælg tegn med fingerhjulet/TUNE-knappen, og indtast dem ved at trykke på fingerhjulet/OK.
Aktivere et valg
Efter at den ønskede funktion/menulinje er markeret med fingerhjulet eller TUNE-knappen, skal
du trykke på fingerhjulet/OK for at se det
næste niveau af funktioner/punkter.
}}
97
INTERNETKORT
||
Skrivning med det numeriske tastatur
• 123/ABC + OK – skrivehjulet skifter mellem
tal og skrifttegn.
• MERE + OK – alternative tegn vises i hjulet.
• => + OK – markøren flyttes til listen på
Internetkort6 – tekst og symboler på
skærm
Forklaring af tekst og symboler, der kan vises på
kortet.
skærmens højre side, hvor der kan foretages
valg med OK.
Liste med valgmuligheder
Numerisk tastatur.
En anden måde at indtaste tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn5 under denne knap, f.eks. W, x, y, z og 9.
Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem
disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede tegn
for at vælge – tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
Liste, der matcher de indtastede tegn.
Ved søgning efter lande vises de valgmuligheder,
der er mulige ud fra de indtastede bogstaver. For
andre søgefelter vises ingen liste – søgningen
sker, når søgning aktiveres.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
Flere muligheder
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder,
som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
5
98
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
Vejtyper – størrelse og farve varierer alt efter
vejens størrelse og den valgte målestok og
kortfarver
Trafikinformation (s. 105) – markeres med
en streg i kanten af vejen.
Interessepunkter (s. 102)
Symbol for destination/slutdestination
Planlagt rute – blå
Bilens aktuelle placering
INTERNETKORT
Jernbane
Internetkort7 – rullemenu
Ruller/flytter kortet i pilens retning ved hjælp
af det tilsvarende tal på det numeriske tastatur (s. 97)
I rulleindstilling flyttes kortskærmen med midterkonsollens (s. 96) numeriske knapper.
Numerisk knap "5"
Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring bilens
placering.
Komme ud af rulleindstilling
Målestok
•
Fokusfelt med trådkors i midten
Tryk på EXIT eller NAV.
Trådkorset
Aktuel vejs/gades navn alternativt koordinater eller oplysninger om interessepunkt (POI)
Kompas (s. 105)
Rulleindstilling med trådkors8.
Aktivere rulleindstilling i normal
kortindstilling
•
Tryk på en af de numeriske knapper 0-9.
Rulle
•
Tryk på en af de numeriske taster
1-2-3-4-6-7-8-9. I margenerne vises en retningspil kombineret med det nummer, der
skal bruges til at flytte kortet i den ønskede
retning.
Zoome
•
6
7
8
Drej TUNE-knappen.
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se kortvalg (s. 105).
Med et tryk på OK vises en menu for det sted på
kortet, som trådkorsets midte peger på:
• Indstil enkeltdestination – Sletter eventuelle tidligere mål i rejseplanen og begynder
vejvisning på kortet.
• IP-oplysninger – Viser navn og adresse på
skærmen for det POI, der ligger nærmest
trådkorset. For mere information om POI, se
(s. 102).
}}
99
INTERNETKORT
• Information – Viser eksisterende information om det markerede sted.
• Gem – Giver mulighed for at gemme det
markerede sted i hukommelsen.
Internetkort9 – angiv destination
Planlæg en tur ved at angive destinationer.
For at nå følgende punkter skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Sæt destination.
Adresse
Det er tilstrækkeligt blot at indtaste et sted/byen
for at få en rejseplan med vejvisning – det fører til
lokalitetens/byens centrum.
OBS
Definitionen af by eller område kan variere fra
land til land og også inden for det samme
land. I nogle tilfælde henvises til en kommune,
i andre tilfælde til en bydel.
Følgende søgekriterier kan bruges til at søge
efter en destination efter adresse:
Start
Systemet kan gemme enhver placering under
menupunktet Hjem. Funktionen vises, hver gang
en placering skal gemmes:
• Gem position som hjem + OK.
For at aktivere en vejvisning med destination
Hjem:
•
9
100
Gælder visse markeder.
Marker Hjem + OK.
•
•
•
•
Land: – Angiv et land.
By: – Angiv en lokalitet/by.
Gade: – Angiv gadenavn.
Nummer: – Vælg et af gadens husnumre.
Interessepunkter (POI)
Du kan søge efter POI'er ved at indtaste et af følgende menupunkter:
•
•
•
•
•
Med navn
Efter kategori
Omkring bilen
Nær destinationen
Omkring sted på kortet
INTERNETKORT
For ikke at gøre kortskærmen svær at læse er
det antal POI, der kan ses på skærmen samtidigt,
begrænset. Ved at zoome ind på et område bliver
der mulighed for at se flere POI.
For information om visningsmuligheder for POI,
se kortvalg (s. 105).
Eksempler på symboler for forskellige POI, se
(s. 102).
Gemt sted
Her samles destinationer og steder, der er gemt
med menupunktet "Gemme".
Hver gemt destination og sted kan justeres:
•
•
•
•
Indstil enkeltdestination
Redigér
Slet
Slet alle.
Tidligere destinationer
Her gemmes tidligere anvendte destinationer.
Marker en af dem + OK, og vælg derefter mellem:
•
•
•
•
•
Indstil enkeltdestination
Information
Gem
Slet
Slet alle.
Postnummer
Søg efter destination efter postnummer.
OBS
Visningen af postnummer kan adskille sig
mellem de forskellige markeder/regioner.
Breddegrad og længdegrad
Angiv destination med GPS-koordinater.
Afgør først med hvilken metode GPS-koordinaterne skal indtastes ved at markere Format: +
OK. Marker derefter et af følgende punkter + OK:
• DD°MM'SS'' – placering med Grader, Minutter og Sekunder.
• Decimal – placering med Decimaler.
Indtast derefter GPS-koordinaterne, og vælg
derefter et af følgende punkter:
Markørens position angivet med navn.
Vælg derefter mellem følgende punkter, og aktiver med OK:
• Indstil enkeltdestination
• Gem
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – betjening (s. 96)
• Indstil enkeltdestination
• Gem
Sted på kortet
Viser kortet med den aktuelle placering udpeget
med en markør.
Drej TUNE for at ændre målestokken.
1.
Flyt (rul) kortet med de numeriske knapper,
se (s. 99).
2.
Når det ønskede sted er fundet, skal du
trykke på OK.
101
INTERNETKORT
Internetkort11 – interessepunkter
(POI) symboler
Her vises eksempler på, hvordan symboler for
forskellige faciliteter kan se ud.
Restaurant
Teater
Dans
Natklub
Overnatningssted
Indkøbscenter
Erhvervsvirksomheder
Serviceydelser
Pengeautomat
Bank
Benzinstation
Undervisning
Universitet
Pub
Regeringsbygning
Bjerg
Rådhus
Bjergtop
Messe
Apotek
Kongres
Hospital
Medicinsk facilitet
102
Fritidsaktiviteter
Bar
Biludlejning
Gælder visse markeder.
Boldbane
Strand
Turistattraktion
11
Idrætsanlæg
Bad
Museum
Taxiholdeplads
Hvilerum
Postkontor
Turistinformation
Færgeterminal
Offentligt toilet
Afslapning
Kasino
Jernbanestation
Parkering
Politi
Biograf
Lufthavn
Bibliotek
Hotel
Camping
INTERNETKORT
Relaterede oplysninger
•
Internetkort – angiv destination (s. 100)
Internetkort13 – detaljerede
oplysninger om ruten
Her vises de guidepunkter, som hver strækning
indeholder, f.eks. frakørsler og vejkryds.
Relaterede oplysninger
•
•
Internetkort – rutealternativer (s. 104)
Internetkort – interessepunkter (POI) symboler (s. 102)
For at se detaljerede oplysninger om ruten skal
du i kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Rute Detaljeret
ruteinformation.
Detaljerede oplysninger om ruten.
Strækningen til destinationen består af en række
delstrækninger med forskellige guidepunkter,
f.eks. lige strækninger, frakørsler, vejkryds, tilkørsler osv. Rul gennem delstrækningerne med
Næste/Forrige. Placering på kortet, navn,
afstand og interessepunkter vises. Den afstand,
der vises, er mellem to guidepunkter og nedtælles derfor ikke i takt med, at bilen nærmer sig
guidepunktet.
13
Gælder visse markeder.
103
INTERNETKORT
Internetkort16 – ruteoversigt
Internetkort18 – rutealternativer
Vis oversigtskort for rute.
Rutealternativer indeholder indstillinger for rutetype og valg for at tilpasse ruten.
For at vise oversigtskortet for ruten skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Rute Kort med resterende rute.
Rutetype
Tilpasse ruten
For at tilpasse ruten skal du i navigationskildens
normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner.
For at undgå et eller flere af forhold langs ruten,
der vises på skærmen, skal du markere forholdet
+ OK.
•
•
•
•
•
Ellers de samme funktioner som i rullemenuen
(s. 99).
For at nå rutetype skal du i navigationskildens
normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Ruteoptioner Rutetype.
Relaterede oplysninger
Her kan forskellige typer rute vælges. Aktiver den
ønskede valgmulighed med OK.
•
Internetkort – angiv destination (s. 100)
med minimal kødannelse.
• Hurtig – kort rejsetid prioriteres.
• Kort – kort vejstrækning prioriteres. Ruten
104
Gælder visse markeder.
Gælder visse markeder.
Undgå færger
Undgå biltog
•
Hvis der er lagt en rejseplan, når disse
valg foretages, kan der opstå en vis forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/
fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje
er fravalgt, undgås disse, hvor det er
muligt og anvendes kun, hvis der ikke findes et rimeligt alternativ.
Relaterede oplysninger
•
16
18
Undgå veje med vejskat
Undgå tunneler
OBS
• Hurtig med trafiktilpasning – kort rejsetid
kan også føres via mindre veje.
Undgå motorveje
Internetkort – angiv destination (s. 100)
INTERNETKORT
Internetkort20 – kortvalg
Indstillinger for forskellige kortvalg.
• Nord op – kortet vises, så nord altid er opad
på skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det
aktuelle verdenshjørne på skærmen.
• Map heading up – bilsymbolet er i midten
og peger altid opad på skærmen. Kortskærmen roterer under bilsymbolet i forhold til,
hvordan vejen svinger.
• 3D Heading up – samme som Map
heading up fast 3D-kort. Visningen varierer
afhængigt af zoom.
Oplysninger om den aktuelle placering
Kort på fuld skærm
For at vise kortet på hele skærmen skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og
vælge Indstillinger Kortoptioner Vis kort
i fuld skærm. Den markerede valgmulighed +
OK viser kortet på fuld skærm uden de øvrige bilrelaterede oplysninger som f.eks. kabinetemperatur eller aktiv radiosender nederst og øverst på
skærmen.
Kortindstilling kompasretning
For at indstille kompasretning skal du i kildens
normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner Map type.
Her vælger du, hvordan kortet skal vises på skærmen. Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
20
Gælder visse markeder.
For at indstille oplysninger om den aktuelle placering skal du i kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner Positionsoplysninger.
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Aktuel vej – skærmen viser navnet på den
vej/gade, hvor bilen/rullemarkøren befinder
sig.
• Bredde/længdegrad – skærmen viser
koordinaterne for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
• Ingen – skærmen viser ingen information for
stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
Interessepunkt (POI) på kort
For at indstille hvilke POI, der skal vises på kortet,
skal du i kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Indstillinger
Kortoptioner IP-symboler.
Her angiver du, hvilke POI der skal vises på kortet. Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Standard – POI specificeret med funktionen
Udvalgt vises.
• Udvalgt – vælg med TUNE-knappen + OK
for hvert POI, der ønskes på skærmen.
• Ingen – ingen POI vises.
For eksempler på POI, se Internetkort – interessepunkter (POI) symboler (s. 102).
Kortfarver
For at indstille kortfarver skal du i kildens normale
visning trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner Kortfarver.
Aktiver den ønskede valgmulighed med OK.
• Automatisk – en lyssensor registrerer, om
det er dag eller nat, og justerer skærmen
automatisk.
• Dag – skærmens farver bliver klare, og kontrasten bliver skarp.
• Nat – skærmens farver og kontrast justeres
for at give føreren et optimalt nattesyn.
}}
105
INTERNETKORT
||
Trafikinformation på kortet
Markeres med grøn, gul eller rød farve ved siden
af de veje på kortet, der har trafikinformation.
Grøn betyder ingen forstyrrelser, gul betyder
langsom trafik, og rød betyder trængsel/trafikprop/ulykke.
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation udvides
løbende.
For at vise trafikinformation skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger Kortoptioner Trafik på kort.
Relaterede oplysninger
•
106
Internetkort – tekst og symboler på skærm
(s. 98)
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
A
Alarm ved ulykker og katastrofer
Applikationer (apps)
AUX-indgang
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
D
39
DAB Radio
36, 41
72
Destination
100
27, 50
Digitalradio (DAB)
41
DVD
43
B
E
Batteri
fjernbetjening
81
Betjeningsknapper
midterkonsol, rat
28
Bluetooth®
forbind opkald til mobil
handsfree
media
mikrofon fra
streaming af lyd
58
56
52
58
52
Browser
73
Ejerskifte
10
Equalizer
35
CD
67
72
70
73
23
96
88
Internetkort
96
Internetradio
72
iPod®,
stik
51
Knapper på rattet
28
K
F
Fjernbetjening
batteriudskiftning
Kort (internetkort)
79
81
Harddisk (HDD)
48
43
I
Infotainment (Lyd og medier)
Interessepunkter (POI)
Kortvalg
96
105
L
H
C
Internetforbundet bil
applikationer (apps)
bilmodem
browser
Internetindstillinger
internetkort
menuoversigt
26
102
Lyd
indstillinger
surround
33
34
Lydanlæg
26
Lyd og medier
betjene systemet
indledning
28
26
107
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
menuhåndtering
menuoversigt
oversigt
28
81
27
Lydprofil
34
Lydstyrke
ekstern lydkilde
kompensering for hastighed/støj
ringetone, telefon
Telefon
telefon/medieafspiller
28
52
36
59
59
59
Stemmeindstillinger
stier
Systemindstillinger
22
15
21
108
Media Bluetooth®
52
Medieafspiller
kompatible filformater
42
49
Mediesøgning
45
Menubetjening - lyd og medier
28
Mikrofon
58
Mobiltelefon, se Telefon
53
MY CAR
Bilindstillinger
Førerstøttesystemer
Information
Internetindstillinger
Klimaindstillinger
Menupunkter
14
17
19
24
23
22
15
103
S
N
normal visning
Sensus
28
O
M
Rute
detaljerede oplysninger om ruten
Opkald
betjening
indgående
56
56
Opringning
56
27, 50
Skærmindstillinger
47
Stemmestyring
61
Support
10
Surround
34
Symboler
på skærm
32
T
R
Radio
DAB
Signalindgang, ekstern
6
36
36, 41
Radioprogramtyper (PTY)
40
Rat
Tastatur
28
RDS
39
Rulle (flytte kort)
99
Rullemenu (kortmenu)
99
Tastatur
97
Telefon
handsfree
indkommende opkald
modtagelse af et opkald
opringning
telefonbog
telefonbog, genvej
tilslutte
56
56
58
56
59
59
53
Trafikinformation (internetkort)
105
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
Trafikinformation (TP)
40
Tv
76
U
USB, stik
51
USB-indgang
50
V
Vejvisningsvalg
Volvo ID
Volvo Sensus
104
11
6
W
WiFi
70
109
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
110
TP 21559 (Danish), AT 1617, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement