Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2016 Late Volvo On Call

Volvo S60 2016 Late Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
KÆRE VOLVO-EJER
Tak fordi du valgte Volvo On Call.
I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.
De specifikationer, konstruktionsdata og illustrationer, der findes i dette tillæg, er ikke bindende. Vi
forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel.
Med venlig hilsen
Volvo Car Corporation
Indhold
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*............................................. 5
Oversigt over Volvo On Call*....................... 6
Bruge Volvo On Call*.................................. 6
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner...... 7
Komforttjenester med Volvo On Call*......... 8
Volvo On Call*-mobilapp............................. 8
Fjernstart af varmer* via SMS................... 10
Fjernstarte varmeren* via SMS................. 11
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*.. 12
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call*........................................................... 12
Tilkald vejhjælp med Volvo On Call*......... 13
Tryghedstjenester med Volvo On Call* .... 13
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter ....................................................... 14
Menupunkter med Volvo On Call*............. 15
Volvo On Call*-meddelelse på displayet... 15
Volvo On Call* tilgængelighed.................. 16
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter ................................................. 18
PIN-kode til Volvo On Call*....................... 19
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*............. 19
Personoplysninger.................................... 19
01
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
3
VOLVO ON CALL (VOC)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
ADVARSEL
Volvo On Call (VOC)* er en tillægstjeneste,
som Volvo-ejere kan abonnere på. Abonnementet består af sikkerheds-, trygheds- og
komforttjenester.
Systemet virker kun i områder, hvor VOC's
samarbejdspartner har mobildækning og
på de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning
føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt
befolkede områder.
VOC-systemet er koblet til bilens SRS- og
alarmsystem samt bilens øvrige systemer
(f.eks. lås og klima). Bilen har et indbygget
modem til kommunikation mellem bilen og
VOC's tjenester. Kortet (s. 16) viser de
lande, hvor systemet er til rådighed. Kontakt
en Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger,
da kortet kan ændres. Abonnementets tjenester/tilbud afhænger af markedet. Kontakt en
Volvo-forhandler for oplysninger om, hvilke
tjenester der gælder i et land.
Abonnement
Tilgængelighed
Komforttjenester
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er systemets funktioner tilgængelige
uafbrudt i fem dage og derefter en gang i
timen i de næste 17 dage. Efter i alt 22 dage
vil systemet være slået fra, indtil bilen er blevet startet.
Systemet benytter GNSS (Global Navigation
Satellite System) for at lokalisere bilen. Bilens
indbyggede modem bruges til at kontakte
VOC servicecenter og VOC mobilapp.
1
Et abonnement startes i forbindelse med
købet af bilen, når systemet aktiveres. Abonnement er tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet.
•
•
Volvo On Call mobilapp (s. 8).
Fjernstart af varmer via SMS (s. 10).
Sikkerhedstjenester
•
•
•
Automatisk alarm (s. 12).
Manuel alarm (s. 12).
Vejhjælp (s. 13).
01
OBS
Alle opkald til VOC Servicecenter vil blive
registreret.
Information på internet
For mere information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på mobilappen (s. 8). Læs
instruktionsvejledningens afsnit Volvo ID for
at se dets fordele, og hvordan man opretter
et Volvo ID.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
Volvo On Call* tilgængelighed (s. 16)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Personoplysninger (s. 19)
Tryghedstjenester
•
•
•
•
Tyverivarsel (s. 13).
Sporing af stjålet køretøj (s. 13).
Fjernoplåsning (s. 13).
Fjernbetjent startspærre (s. 13)1.
Visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Oversigt over Volvo On Call*
Bruge Volvo On Call*
Oversigt over knapper og display.
Volvo On Call (VOC)-systemet aktiveres med
tryk på en af de to knapper i loftet eller med
valg i menukilden.
VOC startes automatisk, når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved en ulykke,
hvor aktiveringsniveauet for selestrammere
eller airbags nås. Der etableres kontakt mellem bilen og VOC servicecenter, der sender
den nødvendige hjælp til bilens placering.
SOS-knappen – i nødsituationer
Tryk på SOS-knappen i loftet i mindst
to sekunder for at aktivere den manuelle
alarmtjeneste.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 15)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 15)
Alternativ til SOS-knappen
I normal visning for MY CAR skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Volvo On Call SOS.
ON CALL-knappen kan bruges til alle
andre tjenester, herunder vejhjælp.
Annullere tjeneste
En påbegyndt tjeneste kan annulleres inden
for 10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen.
Indstillinger
Valgmuligheder og indstillinger i menusystemet (s. 15).
• Lås – bestem, hvornår SOS- og ON
CALL-knapperne skal være aktiverede.
Funktionen gør, at knapperne kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er i position
I, II, eller hvis motoren kører.
ON CALL-knappen: Ved problemer med
bilen
Tryk på ON CALL-knappen i loftet i mindst
to sekunder for at aktivere tjenesten og
komme i kontakt med VOC servicecenter, se
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 7).
Alternativ til ON CALL-knappen
I normal visning for MY CAR skal du trykke
på OK/MENU, og vælge Indstillinger
Volvo On Call On Call.
6
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde
af uheld, sygdom eller eksterne trusler
mod bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Aktivér service – Bruges til at aktivere
abonnement og få adgang til tjenesten.
Status Aktivér abonnement viser, at VOCsystemet skal aktiveres på et Volvo-værksted,
før bilejeren kan registreres til abonnementet.
Relaterede oplysninger
•
•
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 15)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 15)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
•
Tilkald vejhjælp med Volvo On Call*
(s. 13)
•
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter (s. 14)
Fjernstarte varmeren* via SMS (s. 11)
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call* (s. 12)
Tilgængelige Volvo On Call*funktioner
Tjeneste
Oversigt over tilgængelige Volvo On Call
(VOC)-funktioner via VOC servicecenter og
VOC-mobilapplikation.
Tjeneste
Servicecenter
Fjernstart af varmer
AppA
Automatisk alarm
X
Manuel alarm
X
Vejhjælp
X
X
Tyverivarsel
X
X
Sporing af stjålet køretøj
X
Fjernoplåsning
X
Fjernlåsning
Fjernbetjent startspærreB
Bilens instrumentpanel
X
Køretøjsinformation
X
X
X
Styre opladningen til
specifikke tiderD
X
Påmindelse om at
sætte ladekabel iD
X
ForkonditoneringD
X
Sende en destination til
bilenE
X
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle modeller.
Visse markeder.
Nogle biler med automatisk gearkasse.
Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID og S60L Twin Engine.
Kræver Sensus Navigation.
X
A
B
C
D
E
X
•
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 12)
X
Relaterede oplysninger
Fjernstart af motor
(ERS)B, C
Lokalisering af bilen
X
01
AppA
Kørebog
Batteri- og opladningsstatusD
X
Servicecenter
X
X
X
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
•
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 13)
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
Komforttjenester med Volvo On Call*
Volvo On Call*-mobilapp
Komforttjenester via telefonen som f.eks.
fjernstart af varmer* via sms eller kommunikation med bilen via mobilapp.
Som Volvo On Call-bruger har bilejeren
adgang til en mobilapplikation, der gør, at bilejeren kan holde kontakt med sin parkerede
bil via mobiltelefon.
En mobilapplikation giver Volvo On Call-brugerne mulighed for at holde kontakt med
deres parkerede bil via en iPhone, Windows
Phone- eller Android-telefon. Mobilappen kan
lokalisere bilen, fjernlåse bilen, fjernstarte
motoren, se oplysninger om brændstofniveau
og meget mere.Læs mere om appen (s. 8).
Biler udstyret med brændstofdrevet motor og
kabinevarmer i kombination med Volvo On
Call tilbyder de samme indstillingsmuligheder
for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en
mobiltelefon. Læs mere om fjernstart af varmer via SMS (s. 10).
Relaterede oplysninger
•
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle
modeller.
Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket kan betyde, at disse oplysninger ikke
afspejler de tilgængelige funktioner. For mere
information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
Mobilapplikationen findes blandt andet til
iPhone, Windows Phone- og Android-telefoner. Kan hentes fra Apples App Store, Windows Phone Store eller Google Play.
Et personligt Volvo ID er nødvendigt for at
kunne benytte mobilappen og onlinetjenester
fra Volvo.
Læs i instruktionsvejledningens afsnit Volvo
ID for at se dets fordele, og hvordan man
opretter et Volvo ID.
Lokalisering af bilen
Bilens placering vises på et kort, og det er
muligt at få vejvisning til bilen. Der er også et
digitalt kompas, som peger føreren i den rigtige retning. Bilens horn og blinklys kan aktiveres for at lette søgningen.
8
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Sende en destination til bilen
Med mobilappen kan funktionen "Send to
Car" bruges til at sende en destination (f.eks.
hoteller, butikker, biografer, restauranter,
benzinstationer) til bilen. Destinationens placering er derefter tilgængelig i bilens navigationssystem2. Hvis bilens navigationssystem er
installeret fra fabrikken, skal bilens konfiguration opdateres af en Volvo-forhandler, således at VOC-appen ved, at den kan sende en
destination til bilen. For instruktioner til funktionen Send to Car, se support.volvocars.com.
Bilens instrumentpanel
Denne funktion giver føreren adgang til en
lang række oplysninger: brændstofniveau,
resterende rækkevidde med den eksisterende
brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning
af vej- og triptæller.
Kontrol af bilen
Mobilappen udfører et "sundhedstjek" på
bilen og viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølervæske og olieniveau.
Kørebog
Detaljerede oplysninger om hver tur i løbet af
de sidste 40 dage kan hentes og gemmes.
Det er også muligt at eksportere alle eller
udvalgte ture fra mobilapplikationen i reg-
2
3
4
nearksformat og sende dem til en e-mailadresse. Dette er egnet til f.eks. forretningsture.
Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra.
Så sender bilen ingen kørselsstatistik efter
afslutningen af hver tur.
Køretøjsinformation
Basisdata om bilen, f.eks. model, registreringsnummer og VIN-nummer, er let tilgængelige.
Tyverivarsel
Hvis bilens alarm udløses, får føreren besked
om dette via mobiltelefon.
Fjernlåsning af dørene
Status for alle døre og ruder vises. Føreren
kan låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige årsager er adgangskoden til applikationen altid nødvendig ved fjernoplåsning af
bilen. Dit personlige Volvo ID bruges som
adgangskode.
01
Fjernstart af motor3
Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder, at bilens motor kan startes på afstand, så
kabinen kan varmes op/køles ned til komforttemperatur før kørsel. For at bilen skal kunne
køre af sted, skal køretilstand aktiveres. Dette
gøres på samme måde som ved motorstart.
Læs afsnittet Start af motor i instruktionsvejledningen for at se, hvordan motoren startes.
Klimaanlægget starter med automatiske indstillinger. En fjernstartet motor er aktiveret i
maksimalt 15 minutter, derefter slås den fra.
Efter 2 aktiveringer af fjernstart kræves det, at
motoren startes normalt, før fjernstart kan
bruges igen.
Fjernstart af motor er kun tilgængelig på biler
med automatisk gearkasse og biler, der har
en motorhjelmskontakt4 installeret.
Fjernstart af varmer
Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer, kan den startes med det samme eller
programmeres til at starte på to forskellige
tidspunkter.
Gælder Sensus Navigation.
Visse bilmodeller og markeder.
Findes i XC60, biler med alarm, de fleste biler med 4-cylindrede motorer, eller hvis ERS valgt ved konstruktion.
}}
9
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
ADVARSEL
For at fjernstarte motoren skal følgende
kriterier være opfyldt:
•
•
Bilen skal være under opsyn.
•
Bilen må ikke stå i et lukket, uventileret
rum - udstødningsgasser kan skade
mennesker og dyr alvorligt.
Der må ikke befinde sig personer eller
dyr i eller omkring bilen.
OBS
Tag hensyn til lokale/nationale regler/
bestemmelser for tomgangskørsel. Tag
også hensyn til lokale/nationale regler/
bestemmelser for lydniveauet, når motoren
kører.
Påmindelse om at sætte ladekabel i5
Fjernstart af varmer* via SMS
Mulighed for at aktivere at få en påmindelse i
mobilappen, hvis man har glemt at sætte
ladekablet i, når bilen er parkeret.
Biler udstyret med brændstofdrevet motor og
kabinevarmer i kombination med Volvo On
Call tilbyder de samme indstillingsmuligheder
for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en
mobiltelefon. Det er muligt at foretage timerindstillinger ved at sende den ønskede indstilling ved hjælp af en mobiltelefon, se fjernstarte varmeren (s. 11).
Forkonditonering5
Med forkonditionering forberedes bilens drivsystem og kabinen, inden man kører af sted,
så både slid og energibehov under kørslen
reduceres. Mobilappen anvendes på samme
måde som for fjernstart af varmeren.
Relaterede oplysninger
•
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 7)
•
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Batteri- og opladningsstatus5
Se hvor opladet hybridbatteriet er, og om
opladning er i gang.
Styre opladningen til specifikke tider5
Opladning behøver ikke påbegyndes med det
samme ved tilslutning af ladekablet. Via
mobilappen kan man indstille tidspunktet,
hvor opladning må ske.
5
6
10
Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID og S60L Twin Engine.
Registreringsnummeret kan indeholde både store og små bogstaver.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
At kunne styre varmeren i bilen med sin
mobiltelefon giver en mere fleksibel betjening
af varmeren og dermed større komfortoplevelse til prisen af en SMS.
Varmerfunktionen har to tidspunkter, der i
beskrivelsen kaldes T1 og T2. De viser, hvornår bilen har nået den indstillede temperatur.
For at kun den autoriserede bruger skal
kunne betjene varmeren, skal SMS-meddelelsen indeholde bilens registreringsnummer6
efterfulgt af Volvo On Call-systemets pinkode.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Fjernstarte varmeren* via SMS (s. 11)
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Fjernstarte varmeren* via SMS
Via SMS styres varmeren i bilen.
OBS
Vær forsigtig med, hvor bilen står parkeret,
når fjernstart af varmeren bruges, da varmeren udsender udstødning.
OBS
Hver delkommando følges af et #-tegn.
Meddelelsen skal skrives som en streng
uden mellemrum og afsluttes med et #tegn, f.eks. # PIN-kode # 1 #
Telefonnummer
Meddelelsen skal sendes til følgende nummer: +46 70 903 20 40. For nogle mobiltelefoner er det muligt at lave en meddelelseskabelon for at give mulighed for nemmere og hurtigere betjening.
Direkte kommandoer
For at starte varmen direkte:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 0 #
2. Send meddelelsen.
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 01 #
Ændre og aktivere T1:
For at deaktivere T2:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 # Tidspunkt #
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 02 #
2. Send meddelelsen.
2. Send meddelelsen.
2. Send meddelelsen.
Ændre og aktivere T2:
Hvis varmeren ikke starter
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 # Tidspunkt #
Der er situationer, hvor varmeren ikke kan
starte via SMS. Så sendes en SMS med teksten "Varmeren kunne ikke starte!" til det
mobilnummer, som har forsøgt at starte tjenesten.
2. Send meddelelsen.
Hvis et tidligere indført tidspunkt ønskes aktiveret:
Relaterede oplysninger
Aktivere T1:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 11 #
2. Send meddelelsen.
2. Send meddelelsen.
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 12 #
7
01
For at deaktivere T1:
Tidskommandoer
Hvis en ny tid skal lægges ind, afsluttes meddelelsen med det ønskede klokkeslæt, f.eks. 17.307.
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # PIN-kode # 1 #
Hvis varmeren kører og skal lukkes med det
samme:
For at annullere en tidligere planlagt varmerstart skal det indstillede tidspunkt deaktiveres.
•
•
•
Fjernstart af varmer* via SMS (s. 10)
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Aktivere T2:
2. Send meddelelsen.
Tidspunktet afrundes altid til nærmeste femminutters interval.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Sikkerhedstjenester med Volvo On
Call*
Automatisk og manuel alarm og mulighed for
at tilkalde vejhjælp er sikkerhedstjenester, der
er tilgængelige via Volvo On Call (VOC). Sikkerhedstjenester bruges til alarm i tilfælde af
en ulykke eller en nødsituation.
Automatisk alarm
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks.
ved en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for
selestrammere eller airbags nås, sendes et
signal automatisk til VOC Servicecenter. Der
sker følgende:
1. Der sendes automatisk en meddelelse fra
bilen til VOC Servicecenter.
Vejhjælp
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri, se tilkalde vejhjælp (s. 13).
Det kan være nødvendigt at tegne separat
abonnement for vejhjælpstjenesten.
Alarmnummer
Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med VOC Servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går opkaldet
direkte til alarmnummeret for det område,
hvor bilen befinder sig8.
Relaterede oplysninger
•
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
Kontakt Volvo On Call (VOC) Servicecenter for
at bede om hjælp i nødsituationer.
For at alarmere VOC servicecenter manuelt:
1. Tryk på SOS-knappen (s. 6) i mindst
to sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde
af sygdom, eksterne trusler mod bilen
eller passagerer mv.
2. VOC Servicecenter modtager meddelelse
om behovet for hjælp og oplysninger om
bilens placering.
3. VOC Servicecenter etablerer mundtlig
kontakt med føreren og aftaler, hvilket
behov for hjælp, der kræves.
2. VOC Servicecenter etablerer derefter
mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens
omfang og behovet for hjælp.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Servicecenter de relevante
myndigheder, som bistår med afhjælpning.
3. VOC Servicecenter kontakter derefter de
nødvendige nødhjælpstjenester (politi,
ambulance, bugsering og lign.).
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 12)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Servicecenter de relevante
myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Manuel alarm
Kontakt VOC Servicecenter for at bede om
hjælp i nødsituationer, se alarmere manuelt
(s. 12).
8
12
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo
On Call*
Gælder visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Tilkald vejhjælp med Volvo On Call*
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
Tyverivarsel
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri.
Volvo On Call (VOC) yder hjælp i tilfælde af
indbrud eller tyveri af bilen og kan fjernoplåse
bilen, hvis fjernbetjeningerne mistes eller bliver låst inde.
VOC sender automatisk signal til VOC servicecenter ved indbrud eller tyveri (hvis bilens
alarmsystem er aktiveret).
1. Tryk på ON CALL-knappen (s. 6) i mindst
to sekunder.
2. VOC Servicecenter etablerer mundtlig
kontakt med føreren og aftaler, hvilken
nødhjælpstjeneste der kræves.
Relaterede oplysninger
Tryghedstjenester skal minimere risikoen for,
at ejeren mister sin bil. Hvis bilen bliver stjålet, kan den også spores og eventuelt deaktiveres.
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 12)
Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC's
reservebatteri i kraft.
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)
Ud over sikkerheds- og tryghedstjenester tilbyder nogle markeder et udvidet tryghedssystem som ekstraudstyr:
Tryghedssystem certificeret ifølge Stichting
VbV, som opfylder kravene i Track & Tracing,
TT039, 10.
01
Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOC
Servicecenter blive underrettet automatisk
efter et stykke tid. Hvis alarmen slås fra ved
hjælp af fjernbetjeningen, vil tjenesten blive
afbrudt.
Sporing af stjålet køretøj
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen
med politiet og VOC servicecenter aftale, at
bilen skal spores.VOC servicecenter sender
en meddelelse til bilen for at bestemme bilens
placering. Derefter kontaktes politiet eller
anden myndighed.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet
stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Fjernoplåsning
Hvis bilens fjernbetjening er mistet eller er
blevet låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen inden for de næste fem dage ved
hjælp af VOC Servicecenter, efter at påkrævet
autentificering med pinkode er blevet god-
9
10
Gælder kun Holland.
Gælder ikke V40/V40 Cross Country.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
kendt. Derefter fjernoplåser VOC Servicecenter bilen efter aftale.
Fjernbetjent
startspærre11
Overvågning og deaktivering af stjålet bil.
Hvis bilen bliver stjålet, kontakter ejeren eller
myndighederne VOC Servicecenter.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet
stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer VOC servicecenter fjernbetjeningerne for at forhindre start af bilen. En
deaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt med VOC Servicecenter, og efter at
påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører VOC Servicecenter
aktivering af bilen.
Relaterede oplysninger
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Lås bilen op via Volvo On Call*
servicecenter
Bilen kan fjernoplåses ved hjælp af VOC servicecenter.
1. Kontakt VOC servicecenter (s. 18).
2. Når VOC Servicecenter har verificeret
med bilens ejer eller en anden autorisereret person med pinkode, sendes efter
aftale et signal til bilen om oplåsning.
3. Bagagerumsklappen/bagklappen skal
åbnes for at låse dørene op. Tryk to
gange på touch-knappen eller træk i
håndtaget.
OBS
Hvis bagagerumsklappen/bagklappen ikke
åbnes inden for en af VOC Servicecenter
forudbestemt tid, vil bagagerumsklappen/
bagklappen blive låst igen.
4. Når dørene åbnes, vil bilens alarmsystem
blive udløst. Slå alarmen fra ved at trykke
på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
OBS
Hvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage,
kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret på grund af dårlig modtagelse.
11
14
Visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 13)
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
01 VOLVO ON CALL (VOC)
Menupunkter med Volvo On Call*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
Volvo On Call (VOC)-systemets menu.
For at komme til menuen: Tryk på MY CARknappen, tryk på MY CAR igen for at åbne
genvejsmenuen, hvor VOC-menuen er tilgængelig.
Volvo On Call (VOC) viser automatisk en meddelelse efter behov.
• Kan ikke finde bilens position – se Tilgængelighed (s. 5).
• Service p.t. ikke tilgængelig – se Til-
gængelighed (s. 5). Meddelelsen vises på
skærmen.
Forhandlerinformation
SOS
On Call
• Volvo On Call Service påkrævet –
VOC-systemet fungerer ikke. Kontakt en
Volvo-forhandler for at få hjælp. Meddelelsen vises på kombiinstrumentet.
Lås
Lås/Oplås knapperne SOS og On Call
Aktivér abonnement
• Volvo On Call- abonnem. udløber
snart – VOC-abonnementet udløber
snart. Kontakt en Volvo-forhandler. Meddelelsen vises på kombiinstrumentet.
Aktivér service
Relaterede oplysninger
•
•
•
Bruge Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 15)
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
01
Volvo On Call*-meddelelse på
displayet
Relaterede oplysninger
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* (s. 5)
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 15)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
15
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Volvo On Call* tilgængelighed
Kort over områder, hvor Volvo On Call er tilgængelig. Tjenesten udbygges løbende, og
systemet vil blive tilbudt i et stort antal lande.
Kontakt en Volvo-forhandler for aktuel information.
Volvo On Call er tilgængelig i de områder, der er markeret med grå.
16
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
Relaterede oplysninger
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 18)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
17
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
18
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal (kundecenter i Frankrig)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 VOLVO ON CALL (VOC)
PIN-kode til Volvo On Call*
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Personoplysninger
Pinkode anvendes af sikkerhedsårsager til at
identificere den person, der er autoriseret til at
udføre Volvo On Call (VOC)-tjenester.
Ved ejerskifte af bilen er det vigtigt at ændre
ejeren af Volvo On Call (VOC)-tjenesten.
Personoplysninger som behandles i forbindelse med Volvo On Call (VOC)-tjenesten.
Afmelde VOC-tjeneste
Volvos salgsselskaber, se nedenstående
tabel, og Volvo Car Corporation, er ansvarlig
for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med tjenesten. Al behandling sker i
overensstemmelse med god skik og gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.
Den firecifrede pinkode, der bliver sendt til
bilejeren, når forhandleren aktiverer abonnementet, bruges af sikkerhedsårsager for at
identificere den person, der er bemyndiget til
at udføre visse VOC-tjenester, f.eks. at låse
bilen op via VOC servicecenter (s. 13) eller
oprette en konto til mobilappen (s. 8).
Glemt eller ønsker at ændre PIN-koden
Hvis man har glemt pinkoden eller ønsker at
ændre den (f.eks. ved køb af en brugt bil),
skal man kontakte en forhandler eller trykke
på ON CALL-knappen i bilen. Den nye kode
vil blive sendt til bilejeren.
Forkert PIN-kode er indtastet gentagne
gange i appen
Når en PIN-kode er blevet indtastet forkert 10
gange i træk, vil kontoen blive låst. For at
kunne bruge appen igen skal en ny pinkode
vælges og en ny app-konto oprettes. Benyt
den samme fremgangsmåde, som da den forrige app-konto blev oprettet.
Relaterede oplysninger
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 13)
•
•
Volvo On Call*-mobilapp (s. 8)
Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 19)
Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for
at afmelde -tjenesten. Forhandleren annullerer abonnementet og sletter tjenestehistorikken. Tjenesten kan også afsluttes med VOC's
mobilapp.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindelige
fabriksindstillinger12, se Ejerskifte i instruktionsvejledningen.
Starte VOC-tjeneste
Ved køb af en brugt bil med VOC:
Den nye ejer kontakter sin forhandler, der
overdrager den resterende tid af abonnementet til den nye ejer. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er opdaterede, for at VOC skal
fungere, og at den tidligere ejer ikke skal have
adgang til at udføre tjenester i bilen. Den nye
ejer modtager en personlig firecifret PINkode, der kræves for at identificere sig selv
som ejeren (eller en anden autoriseret person)
og få adgang til bestemte tjenester.
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrig
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Polen
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
01
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
01 VOLVO ON CALL (VOC)
01
||
Land
Salgsselskaber
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Danmark
Volvo Personvagne Danmark
A/S
Østrig
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos samarbejdspartnere både inden for og
uden for EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
Personoplysninger, der behandles, tilhører
følgende tre hovedkategorier.
•
•
12
20
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i forbindelse med aktivering af tjenesten og ved anden kontakt med Volvo,
f.eks. navn, adresse, telefonnummer, type
tjeneste og tjenestens varighed.
Når der indtræffer en bestemt begivenhed, som er omfattet af tjenesten, sendes
oplysninger automatisk fra bilen. En
sådan meddelelse indeholder køretøjets
identifikationsnummer (VIN), det tidspunkt
hvor tjenesten blev brugt, type tjeneste,
Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.
om airbags er blevet udløst, om selestrammere er blevet udløst, aktuel
mængde brændstof, den aktuelle temperatur i og uden for bilen, om døre og ruder
er låst eller åbnet, og bilens sidste seks
positioner med hastighed og retning.
•
Andre oplysninger, som kan forbindes til
kunden, er telefonsamtaler med personer
i bilen, det servicecenter som leverede
tjenesten, og servicecentermedarbejderens bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun
behandle personoplysninger i det omfang,
det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle
underleverandører er bundet af kontrakter,
som underlægger dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle personoplysninger i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at
levere tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og administrative
bestemmelser. Oplysninger, som genereres
ved begivenheder, der er omfattet af tjene-
sten, slettes tre måneder efter, begivenheden
har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift over de personoplysninger, der
behandles. Kontakt Volvos kundeservice for
at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift skal ske skriftligt,
være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse og kundenummer. Anmodninger skal sendes til
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i
dette dokument, giver brugeren samtykke til
den behandling af personoplysninger, som
foregår i forbindelse med VOC-tjenesten.
TP 19250 (Danish), AT 1517, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising