Volvo | S60 | Instruktionsvejledning | Volvo S60 2006 Instruktionsvejledning

Volvo S60 2006 Instruktionsvejledning
VOLVO
instruktionsbog
WEB EDITION
S60 & S60 R
2006
Kære Volvo-ejer
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler og er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Tak fordi du valgte Volvo!
1
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for at
gøre sig bekendt med nye funktioner, får råd
om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige
situationer, og lærer at udnytte alle bilens
finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL!
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt!
Tekst under overskriften Vigtigt! gør
opmærksom på en risiko for, at bilen kan
tage skade, medmindre anvisningerne
følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over
standardudstyret beskrives også fabriksmonteret ekstraudstyr og andet tilbehør.
2
OBS! Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret
til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Volvo Car Corporation og miljøet
Volvo Car Corporations
miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også
overbevist om, at vore kunder deler vores
omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale
miljøkrav og er desuden fremstillet på en af
verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et
globalt certifikat iht. miljøstandarden
ISO 14001, hvilket fører til stadige forbedringer på miljøområdet.
Alle Volvo-modeller har miljø-varedekla
rationen EPI (Environmental Product Information). Du kan selv sammenligne de
forskellige modellers og motorers miljøpåvirkning.
Du kan læse mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-bilerne har et konkurrencedygtigt
brændstofforbrug i deres respektive klasser.
Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud – et koncept som giver et
rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
forureningsudslippet langt under de
gældende normer.
Dertil kommer en særlig kølerbelægning,
PremAir®1, som kan omdanne skadelig
troposfærisk ozon til ren ilt.
Føreren har mulighed for at øve indflydelse på
brændstofforbruget - se side 4.
1.
PremAir® er et registreret varemærke
for Engelhard Corporation.
3
Volvo Car Corporation og miljøet
Ren luft i kabinen
IAQS1
Et avanceret luftrensningssystem,
(Interior Air Quality System), sikrer, at luften i
kabinen er renere end luften udenfor i trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk føler og et
kulfilter. Hvis kuldioxid-indholdet i kabinen
bliver for højt, f.eks. i tæt bytrafik, køer eller
tunneller, lukkes luftindtaget. Desuden
bevirker kulfiltret, at indstrømning af
kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter
forhindres.
Standard for tekstiler
Interiøret i en Volvo er således udformet, at
det er sundt og sikkert, selv for dem der lider
af kontaktallergi og astma. Der er lagt ekstra
stor vægt på at vælge miljøtilpassede
materialer. Dermed opfylder de også kravene
i den økologiske standard Öko-Tex 100, et
stort fremskridt hen imod et sundere kabinemiljø.
Öko-Tex certificeringen omfatter f.eks. sikkerhedsseler, gulvmåtter og tekstiler. Selv
læderbetrækket er kromfrit garvet med
naturlige plantematerialer og opfylder
kravene.
1.
4
Ekstraudstyr
Volvos værksteder og miljøet
Tag hensyn til miljøet
Ved regelmæssig vedligeholdelse af bilen
skaber du forudsætningerne for lang levetid
for bilen og et lavt brændstofforbrug, hvilket
bidrager til et renere miljø. Når Volvos
værksteder får overladt arbejdet med at
reparere og vedligeholde bilen, indgår den i
vores system. Vi stiller store krav til, hvordan
vore værkstedslokaler skal udformes med
henblik på at undgå spild og udslip til miljøet,
hvilket bl.a. inkluderer omhyggelig indsamling
og sortering af det luftformige, flydende og
faste affald, som opstår i værkstederne.
Personalet på Volvos værksteder har den
viden og det værktøj, der er en garanti for
omsorg for miljøet.
Du kan let selv bidrage til at drage omsorg for
miljøet ved f.eks. at købe miljømærkede
bilplejeprodukter og ved at sørge for service
og vedligeholdelse af bilen efter vejledningen
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Sørg for det rette dæktryk - for lavt
dæktryk giver højere brændstofforbrug.
Hvis der anvendes et højere dæktryk, som
anbefalet af Volvo, falder brændstofforbruget.
• En tagbagagebærer og
skiboks giver større
luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres
umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker
udslippet.
• Kør blødt, undgå pludselig og unødvendig
acceleration samt kraftige opbremsninger.
Volvo Car Corporation og miljøet
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Let på speederen ned
ad bakke.
• Brug motorbremsen, slip speederen og
skift til lavere gear.
• Undgå tomgangskørsel. Sluk for motoren,
når der er trafikstop.
• Håndtér miljøfarligt
affald, f.eks. batterier og
olie, på en miljøvenlig
måde. Hvis du er i tvivl
om, hvordan denne type
affald skal deponeres,
bør du rådføre dig med et autoriseret
Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden
forlænges eller køreglæden mindskes. Du
skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
5
6
Sikkerhed
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Klima
Interiør
Lås og alarm
Start og kørsel
Hjul og dæk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og service
Audio (ekstraudstyr)
Telefon (ekstraudstyr)
Tekniske data
9
33
63
75
89
101
137
147
153
181
203
219
7
8
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
AIRBAG-systemet
Airbags (SRS)
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Side-airbags (SIPS-bag)
Beskyttelsesgardin (IC)
WHIPS
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Børnesikkerhed
10
13
14
17
19
21
22
24
25
26
9
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
Brug altid sikkerhedsselen
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller
derfor, at alle passagerer har spændt deres
sikkerhedssele. Ellers risikerer man, at
bagsædepassagererne i tilfælde af en ulykke
slynges frem mod forsædernes ryglæn.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
Sådan udløses selen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
Selen låses fast og kan ikke trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud.
• Ved bremsning og acceleration.
• Hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse,
er det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Husk:
• Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til.
• Selen må ikke være snoet eller vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
ADVARSEL!
Hver sele er kun beregnet til én person.
10
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision, skal hele selen udskiftes. lås. En
del af selens beskyttende egenskaber kan
være gået tabt, selvom den tilsyneladende
ikke er beskadiget. Selen skal også
udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye sele skal være typegodkendt og beregnet til den samme plads
som den gamle sele.
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
OBS! Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet.
Hvis der er placeret en selemonteret
barnestol på forsædet, gives der ingen
selepåmindelse.
Sikkerhedssele og graviditet
Påmindelse om sikkerhedssele
I kombinationsinstrumentet og i bakspejlets
overkant lyser et seleadvarselssymbol, så
længe føreren eller forsædepassageren ikke
har taget sin sikkerhedssele på. Denne
påmindelse slukkes efter 6 sekunder, hvis
hastigheden er under 10 km/t. Hvis føreren
eller forsædepassageren ikke har taget
sikkerhedsselen på, tændes påmindelsen
igen, når hastigheden kommer op over
10 km/t, og slukkes, hvis hastigheden falder
til under 5 km/t.
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid
bruges, men det er meget vigtigt, at den
bruges på rette måde. Den skal ligge tæt an
mod skulderen, idet den diagonale del af
selen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven. Selens hoftedel skal ligge
fladt mod siden af låret og så lavt under
maven som muligt – den må aldrig glide
opad. Selen skal ligge så tæt an mod kroppen
som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér
også, at den ikke er snoet.
Sikkerhedssele og graviditet
Som graviditeten skrider frem, skal en gravid
fører indstille sædet og rattet således, at man
har fuld kontrol med bilen (hvilket indebærer,
at man skal let skal kunne nå rattet og
pedalerne). Der skal stræbes efter størst
mulig afstand mellem maven og rattet.
Hvis man tager selen af, aktiveres funktionen
igen, hvis hastigheden er over 10 km/t.
11
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Mærkning på sikkerhedsseler med selestrammer
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer selen om kroppen i tilfælde af et
tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen
fastholder dermed personen mere effektivt.
12
Sikkerhed
AIRBAG-systemet
Sammen med advarselssymbolet vises efter behov en
meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og
meddelelsen SRS-AIRBAG/
SERV. SNARAST fremkommer
på informationsdisplayet.
Kontakt snarest et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL!
Advarselssymbol i
kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet1 overvåges kontinuerligt af
styreenheden, og i kombinationsinstrumentet
findes der en advarselslampe. Denne lampe
tændes, når tændingsnøglen drejes til
position I, II eller III. Lampen slukkes efter ca.
7 sekunder, hvis der ikke er nogen fejl i
airbagsystemet1.
1.
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet forbliver tændt, eller tændes
under kørslen, er det et tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet
kan angive en fejl i sele-, SRS-, SIPS- eller
IC-systemet. Kontakt snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted.
Inkluderer SRS og selestrammere,
SIPS og IC.
13
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1, må
man aldrig anbringe et barn i barnestol
eller på barnepude på forsædet.
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran
passagersædet. Personer der er mindre
end 140 cm, må aldrig sidde på passagerspladsen foran, når airbaggen (SRS)
er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag SRS (Supplementary
Restraint System) i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
Airbaggen i passagersiden1 ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet
er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
For ikke at komme til skade, hvis
airbaggen udløses, skal passageren sidde
så oprejst som muligt, med fødderne på
gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være spændt.
1.
14
Ikke alle biler har airbag (SRS) i
passagersiden. Den kan være
fravalgt, da bilen blev købt.
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 17.
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet, højrestyret bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerne reagerer forskelligt, alt
efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på førersædet eller passagersædet
foran er i brug eller ej. Der kan derfor opstå
ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af
airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for,
og tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Airbaggen har en gasgenerator. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensoren, som aktiverer gasgeneratorens
tændingsmekanisme, hvorefter airbaggen
pustes op, samtidig med at den bliver varm.
For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
OBS! Airbaggene har en funktion, som
bevirker, at deres kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
15
Sikkerhed
Airbags (SRS)
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL!
Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i
rattet eller i panelet over handskerummet.
Der må ikke anbringes eller klæbes nogen
genstande eller tilbehør på eller i
nærheden af SRS Airbag-panelet over
handskerummet eller i det område, der
påvirkes af airbaggen.
16
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller
på en barnepude på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Dette
gælder også personer, der er mindre end
140 cm.
Indikering der viser, at passagerpladsens
airbag (SRS) er frakoblet.
Omskifter for PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch).
PACOS (ekstraudstyr)
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér, at
afbryderen står i den ønskede position. Volvo
anbefaler, at startnøglen benyttes til at ændre
positionen. (Også andre genstande med en
nøglelignende udformning kan benyttes).
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles med en omskifter. Dette er
f.eks. nødvendigt, hvis der skal sidde et barn
i en barnestol på denne plads.
Indikering
En tekstmeddelelse på bakspejlet indikerer,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
Frakoblet airbag (passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når
airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL!
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS)
på passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
17
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig
snarest til et autoriseret Volvo-værksted.
SRS-omskifteren i ON-position.
SRS-omskifteren i OFF-position.
Omskifterens position
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men derimod ikke
personer, der er højere end 140 cm.
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med
omskifteren i denne stilling må passagerer
der er højere end 140 cm, sidde på den
forreste passagerplads, men ikke et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
18
Sikkerhed
Side-airbags (SIPS-bag)
ADVARSEL!
Der må ikke anbringes genstande i
området mellem stolens yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes
af sideairbaggen.
ADVARSEL!
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller
sædeovertræk, der er godkendt af Volvo.
Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Sideairbaggenes placering.
Oppustet sideairbag.
Barnestol og sideairbag
Side-airbags – SIPS-bag
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til
vanger, stolper, gulv, tag og andre dele af
karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne
beskytter brystkassen og udgør en vigtig del
af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i
forstolens rygramme.
ADVARSEL!
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
1.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
19
Sikkerhed
Side-airbags (SIPS-bag)
Venstrestyret bil
SIPS-bag
Side-airbaggen har en gasgenerator. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorer, som aktiverer gasgeneratoren,
hvorefter side-airbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet i kollisionsøjeblikket, samtidig med at airbaggen
tømmes. Normalt pustes kun sideairbaggen i
kollisionssiden op.
20
Højrestyret bil
Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
Beskyttelsesgardinet IC (Inflatable Curtain)
er et supplement til SIPS. Det er monteret
usynligt langs begge sider af loftet og
beskytter både for- og bagsædepassagererne. Beskyttelsesgardinet udløses af
sensorer i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig
kollision. Ved udløsning pustes gardinet op.
Det bidrager til at beskytte førerens og
passagerernes hoveder mod at slå mod
bilens inderside under en kollision
ADVARSEL!
Der må aldrig hænges eller fastgøres
noget i håndtagene i loftet. Krogen er kun
beregnet til let overtøj - ikke til hårde
genstande, som f.eks. paraplyer.
Der må ikke fastskrues eller monteres
noget i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I givet fald opnår man muligvis ikke
den tilsigtede beskyttelse. Kun originale
Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse
disse steder, må anvendes.
ADVARSEL!
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under siderudens overkant. I modsat fald
risikerer man, at beskyttelsesgardinet, der
er skjult i loftet, ikke har nogen beskyttende virkning.
ADVARSEL!
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
21
Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i
tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende
køretøjs egenskaber har indvirkning på
effekten.
ADVARSEL!
WHIPS-systemet er et supplement til
sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
22
Stolens egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes
forstolenes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af stolen eller WHIPSsystemet. Kontakt et autoriseret Volvoværksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ
indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude
angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL!
Hvis stolen har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med
påkørsel bagfra, skal WHIPS -systemet
kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
Dele af WHIPS -systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
stolen tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for
at få kontrolleret systemet, selv efter
mindre påkørsler bagfra.
WHIPS-systemets funktion må
ikke hindres
ADVARSEL!
Undgå at placere kasselignende
genstande på en sådan måde, at de
klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forstolens ryglæn.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
ADVARSEL!
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så
det ikke har kontakt med det nedfældede
ryglæn.
23
Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
System
Aktiveres
Selestrammere
Airbags (SRS)
Ved frontal- eller sidekollision.
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1.
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision1.
Ved påkørsel bagfra.
Piskesmældsbeskyttelse WHIPS
Ved frontalkollision1.
1. Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt,
kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis bilens airbags har været udløst,
anbefales følgende:
• Bugsér bilen til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage
sig af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid lægehjælp.
OBS! SRS, SIPS, IC og sikkerhedsselerne
aktiveres kun én gang ved en kollision.
24
ADVARSEL!
Airbag -systemets styreenhed befinder
sig i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er blevet gennemvædet med vand
eller en anden væske, skal batteriledningerne frakobles. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene i så fald kan udløses.
Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL!
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadiget. Den røg og det støv, som
dannes ved udløsning af airbaggene, kan
ved intensiv eksponering forårsage hudog øjenirritationer/øjenskader. Hvis der
opstår gener, vaskes med koldt vand. Det
hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give
friktionsskader og forbrændinger på
huden.
Sikkerhed
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Tidspunkt for inspektion
Årstallet og måneden der angives på
mærkaten på dørstolpen/dørstolperne, er det
tidspunkt, man skal kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for en særlig inspektion og
evt. udskiftning af airbags, selestrammere og
beskyttelsesgardiner. Eventuelle spørgsmål
om systemet skal rettes til et autoriseret
Volvo-værksted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden
Sideairbag i førersiden
Sideairbag i passagersiden
Beskyttelsesgardin i førersiden
Beskyttelsesgardin i passagersiden
Denne mærkat er placeret i den bageste
døråbning i venstre side.
25
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn
sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er
konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter
og befæstelsesanordninger har den rette
placering og tilstrækkelig styrke.
Det er tilladt at anbringe:
Børn skal sidde godt og sikkert
• en barnestol/barnepude på passagerstolen foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Barnestol og airbag (SRS)
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal anvendes, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere
oplysninger se side 28.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen (SRS) på passagerforsædet er
tilkoblet1. Barnet kan komme alvorligt til
skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet
sidder i en barnestol på passagerforsædet.
Børn der er mindre end 150 cm, skal køre
med forsvarlig børnebeskyttelse.
OBS! Lovbestemmelser om placering af børn
i bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
ADVARSEL!
Passagerer der er mindre end 140 cm, må
kun sidde på forsædet, når passagerpladsens airbag er frakoblet.
1.
26
En barnestol og en airbag hører ikke
sammen!
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i
passagersiden.
Mærkat på instrumentpanelets gavl.
Mærkat på instrumentpanelets gavl (kun
Australien).
ADVARSEL!
Anbring aldrig et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet, hvis airbaggen
(SRS) er tilkoblet1. Hvis denne opfordring
ikke følges, risikerer man, at barnet
udsættes for livsfare.
1.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
27
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
<10 kg
(0–9
måneder)
9–18 kg
(9–36
måneder)
28
Forsæde
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03160
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03160
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
• Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
• Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
15–36 kg
(3–12 år)
Forsæde
Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
Bagsædets yderplads
Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
Bagsædets midterplads
Alternativ:
• Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
• Integreret selepude.
B2: Typegodkendelse nr. E5 03140
1. L: Passer til separat barnestol iht. liste i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, halvuniversel eller
universel.
2. Indbygget og godkendt til denne aldersgruppe.
29
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Kombineret med de normale sikkerhedsseler
er selepuden godkendt til børn, der vejer
mellem 15 og 36 kg.
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran,
hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Integreret selepude
(ekstraudstyr)
Volvos indbyggede selepude til midterpladsen på bagsædet er specielt udformet til
at yde børn god sikkerhed.
30
1.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL!
Reparation og udskiftning bør kun
foretages af et autoriseret Volvoværksted, og man bør ikke selv foretage
ændringer eller tilføjelser.
Hvis en indbygget selepude har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele
selepuden udskiftes. En del af selepudens
beskyttende egenskaber kan være gået
tabt, selvom den tilsyneladende ikke er
beskadiget. Puden skal også udskiftes,
hvis den er meget slidt.
Nedklapning af selepuden
– Klap selepuden ned.
– Løsn holdebåndet.
– Løft den øverste del tilbage.
Kontrollér at:
• Sikkerhedsselen rører barnets krop og er
ikke slækket eller snoet.
• Sikkerhedsselen er placeret lige over
skulderpartiet.
• Hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
• Selen ikke er i kontakt med barnets hals
eller sidder under skulderen.
– Justér nakkestøtten omhyggeligt, så den
passer med barnets hoved.
Opklapning af selepuden
– Slå den øverste del (A) ned.
– Fastgør holdebåndet (B).
– Klap selepuden op i bagsæderyglænet
(C).
OBS! Kontrollér, at begge dele af selepuden
er fastspændt med velcrobåndet (B), iden
den slås op. I modsat fald kan den øverste
del (A) sidde fast i bagsæderyglænet (C), når
selepuden slås ned igen.
31
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Montering af barnestol
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til stolens længdejusteringsstang, fjedre eller skinner og bøjler under
stolen. Skarpe kanter kan beskadige
fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen eller
hvis airbaggen er frakoblet.
ADVARSEL!
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet1 airbag på
passagerpladsen. Hvis der opstår
problemer med montering af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente
nærmere vejledning hos producenten.
1.
32
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 15.
ISOFIX monteringssystem til
barnestole (ekstraudstyr)
Bagsædets yderpladser er forberedt for
barnestols-monteringssystemet ISOFIX.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere
oplysninger om børnesikkerhedsudstyr.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
Oversigt over højrestyret bil
Kombinationsinstrument
Kontrol- og advarselssymboler
Informationsdisplay
Kontakter i midterkonsollen
Belysningspanel
Venstre ratarm
Højre ratarm
Informationscenter
Fartpilot (ekstraudstyr)
Parkeringsbremse, eludtag/cigarettænder
Indstilling af rat
Elektriske rudetræk
Sidespejle og sideruder
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
34
36
38
39
42
44
48
49
50
52
53
54
55
56
58
60
33
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
34
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
Kontaktpanel i førerdøren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tågelygter.................................................................................. side 48
Lygter, positions-/parkeringslys ............................................ side 48
Tågebaglygter........................................................................... side 48
Blinklys, nær- og fjernlys ........................................................ side 49
Fartpilot...................................................................................... side 53
Horn ....................................................................................................... –
Kombinationsinstrument ........................................................ side 38
Tastatur til telefon/audio.....................................side 204/side 188
Forrudeviskere.......................................................................... side 50
Parkeringsbremse (håndbremse)......................................... side 54
Kontaktpanel ............................................................................ side 44
Klimaanlæg ............................................................... side 66, side 68
Audiosystem ...........................................................................side 182
Stikkontakt, cigarettænder..................................................... side 44
Advarselsblinklys ..................................................................... side 46
Handskerum ............................................................................. side 84
Luftdyse..................................................................................... side 65
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Display........................................................................................side 42
Temperaturmåler.......................................................................side 38
Kilometertæller, triptæller/fartpilot......................... side 38/side 53
Speedometer ............................................................................side 38
Afvisere.......................................................................................side 49
Omdrejningstæller ...................................................................side 38
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator ................................side 38
Brændstofmåler........................................................................side 38
Kontrol- og advarselssymboler..............................................side 39
Luftdyser ....................................................................................side 65
Instrumentbelysning ................................................................side 48
Lyshøjderegulering...................................................................side 48
Belysningspanel .......................................................................side 48
Læselamper ..............................................................................side 79
Kabinebelysning .......................................................................side 79
Kontakt, soltag..........................................................................side 60
Påmindelse om sikkerhedssele.............................................side 58
Bakspejl .....................................................................................side 58
Låseknap, for samtlige døre ..................................................side 93
Spærring af rudeoptræk i bagdørene..................................side 57
Kontakt, Rudeoptræk ..............................................................side 56
Justering, sidespejle ................................................................side 58
Aktivt chassis, FOUR-C (S60 R).......................side 46, side 113
35
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
36
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
Kontaktpanel i førerdøren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tågebaglygter........................................................................... side 48
Lygter, positions-/parkeringslys ............................................ side 48
Tågelygter.................................................................................. side 48
Forrudeviskere.......................................................................... side 50
Tastatur til telefon/audio.....................................side 204/side 188
Horn ....................................................................................................... –
Kombinationsinstrument ........................................................ side 38
Fartpilot...................................................................................... side 53
Blinklys, nær- og fjernlys ........................................................ side 50
Parkeringsbremse (håndbremse)......................................... side 54
Stikkontakt, cigarettænder..................................................... side 44
Klimaanlæg ............................................................... side 66, side 68
Audiosystem ...........................................................................side 182
Kontaktpanel ............................................................................ side 44
Advarselsblinklys ..................................................................... side 46
Handskerum ............................................................................. side 84
Luftdyse..................................................................................... side 65
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Kontrol- og advarselssymboler..............................................side 39
Brændstofmåler........................................................................side 38
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator ................................side 38
Omdrejningstæller ...................................................................side 38
Afvisere.......................................................................................side 49
Speedometer ............................................................................side 38
Kilometertæller, triptæller/fartpilot......................... side 38/side 53
Temperaturmåler.......................................................................side 38
Display........................................................................................side 42
Luftdyser ....................................................................................side 65
Belysningspanel .......................................................................side 48
Lyshøjderegulering...................................................................side 48
Instrumentbelysning ................................................................side 48
Læselamper ..............................................................................side 79
Kabinebelysning .......................................................................side 79
Kontakt, soltag..........................................................................side 60
Påmindelse om sikkerhedssele.............................................side 58
Bakspejl .....................................................................................side 58
Låseknap, for samtlige døre ..................................................side 92
Spærring af rudeoptræk i bagdørene..................................side 57
Kontakt, Rudeoptræk ..............................................................side 56
Justering, sidespejle ................................................................side 58
Aktivt chassis, FOUR-C (S60 R).......................side 44, side 113
37
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrument
1. Temperaturmåler
Indikerer temperaturen i motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren går ind i det røde felt,
vises der en meddelelse på displayet. Vær
opmærksom på, at ekstra forlygter foran
luftindtaget forringer køleevnen ved høje
udendørstemperaturer og ved hård motorbelastning.
2. Display
På displayet vises informations- eller advarselsmeddelelser.
3. Speedometer
Viser bilens hastighed
4. Triptællere, T1 og T2
Triptælleren bruges til opmåling af korte
strækninger. Tallet længst til højre angiver
hver 100 meter. Tryk knappen ind i mindst
2 sekunder for at nulstille triptælleren. Skift
38
mellem triptællerne med et kort tryk på
knappen.
gearkasse og du kører med manuelt gear,
vises det valgte manuelle gear.
5. Indikator for fartpilot
Se side 47.
11. Udetemperaturmåler
Indikerer udendørstemperaturen. Når temperaturen er inden for +2 °C til –5 °C, ses der
et snefnugsymbol på displayet. Symbolet
advarer om udskridningsfare. Når bilen står,
eller har stået, stille, kan der indikeres en for
høj udendørstemperatur.
6. Kilometertæller
Kilometertælleren viser det totale antal
kilometer bilen har kørt.
7. Fjernlys tændt/slukket
8. Advarselssymbol
Hvis der opstår en fejl, tændes lampen, og
der vises en meddelelse i displayet.
9. Omdrejningstæller
Angiver motoromdrejningstallet i tusinder o/
minut. Omdrejningstællerens nål må ikke
komme ind i det røde felt.
10. Indikator for automatgear
Her vises det valgte gearskifteprogram. Hvis
din bil er udstyret med Geartronic-automat-
12. Ur
Drej knappen for at stille uret.
13. Brændstofmåler
Der er ca. 8 liter brændstof tilbage, når
lampen i instrumentet tændes.
14. Kontrol- og advarselssymboler
15. Afvisere – venstre/højre
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen (se side 42) eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
advarselssymboler1
Alle kontrol- og
tændes,
når startnøglen drejes til position II inden
start. På den måde bekræftes det, at symbolerne fungerer. Når motoren startes, skal
samtlige symboler slukkes med undtagelse af
håndbremsesymbolet, som først slukkes, når
håndbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen symbolerne
for fejl i udstødningssystemet
og for lavt olietryk. Nogle
symboler kan, afhængigt af
bilens udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende funktion.
Når teksten "TID TIL REGELMÆSSIG
SERV" vises, slukkes symbollampen og
teksten ved at trykke på READ eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
Fejl i ABS-systemet
Hvis ABS-symbolet tændes,
fungerer ABS-systemet ikke. Bilens
normale bremsesystem fungerer
stadig, men uden ABS.
Advarselssymboler midt på
instrumentet
Denne lampe lyser rødt eller gult, alt
efter hvor kritisk den konstaterede
fejl er.
Rød lampe
– Stands bilen! Læs meddelelsen på
displayet.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
Gul lampe
– Læs meddelelsen på displayet. Foretag
afhjælpning!
1.
For visse motorvarianter tændes
symbolet for lavt olietryk ikke.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, kan
du køre videre. Fejlen var forbigående.
• Hvis advarselslampen stadig er tændt,
skal du køre til et autoriseret Volvoværksted for at få ABS-systemet kontrolleret.
Fejl i bremsesystemet
Hvis BREMSE-lampen tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for lavt.
Stands bilen et sikkert sted, og
kontrollér niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN-mærket på
beholderen, må du ikke køre videre. Få
39
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
bilen bugseret til et autoriseret Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis BREMSE- og ABS-advarselslamperne er tændt samtidig, kan
der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
• Hvis begge lamper nu er slukket, var
fejlen forbigående.
• Hvis advarselslamperne forbliver tændte,
skal du kontrollere niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, må du ikke køre bilen
videre. Få den bugseret til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og lamperne stadig lyser, kan
du med stor forsigtighed køre bilen til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted til
kontrol af bremsesystemet.
ADVARSEL!
Hvis advarselslamperne BREMSE og
ABS tændes samtidig, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
40
Påmindelse om sikkerhedssele
Motorforvarmer (diesel)
Lampen lyser, så længe føreren ikke
har spændt sikkerhedsselen.
Lampen tændes som tegn på, at
motoren er ved at blive forvarmet.
Når lampen slukkes, kan bilen
startes. Gælder kun biler med
dieselmotor.
For lavt olietryk
Hvis lampen tændes under kørslen,
er motorens olietryk for lavt. Stop
motoren straks, og kontrollér motoroliestanden. Hvis lampen tændes,
selvom oliestanden er normal, skal du
standse bilen og kontakte et autoriseret
Volvo-værksted.
Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Fejl i SRS
Hvis lampen fortsat lyser eller
tændes under kørslen, er der
registreret en fejl i SRS-systemet.
Kør til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Generatoren lader ikke
Hvis lampen begynder at lyse under
kørslen, er der sandsynligvis fejl i
det elektriske system. Kør til et
autoriseret Volvo-værksted.
Parkeringsbremse trukket
Lampen lyser, når parkeringsbremsen er trukket an. Træk altid
parkeringsbremsen til endestillingen.
OBS! Lampen lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket an.
Tågelys, bag
Lampen lyser, når tågelyset er
tændt.
Kontrollampe for anhænger
Blinker, når du anvender bilens og
anhængerens blinklys. Hvis lampen
ikke blinker, er et af blinklysene
defekt.
Stabilitetssystem STC og DSTC1
STC/DSTC-systemet indeholder flere
forskellige funktioner, som beskrives mere
udførligt på side 112.
1.
Ekstraudstyr på visse markeder.
Standard på S60 R.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. to sekunder
Symbolet tændes for systemkontrol,
når bilen startes.
Symbolet blinker
SC-funktionen arbejder for at
forhindre, at bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbejder for at
forbedre bilens traktion.
AYC-funktionen arbejder for at forhindre
udskridning.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
TRAKTIONSSIKRING
MIDLERTIDIGT FRA vises på informationsdisplayet sammen med
symbolet.
TC-funktionen er midlertidigt reduceret pga.
for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
ANTISKRIDSIKRING
SERVICE PÅKRÆVET vises på
displayet sammen med informationssymbolet. STC- eller DSTCsystemet er frakoblet pga. fejl.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
Hvis advarselslampen stadig lyser, skal du
køre bilen til et autoriseret Volvo-værksted for
at få systemet kontrolleret.
Fejl i STC/DSTC-systemet
Hvis lampen tændes og lyser
konstant, og meddelelsen
"ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET" vises, uden at du har
frakoblet nogle af systemerne, er dette tegn
på, at der er fejl i et af systemerne.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start bilen igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
• Hvis advarselslampen stadig lyser, skal
du køre bilen til et autoriseret Volvoværksted for at få systemet kontrolleret.
ADVARSEL!
Ved normal kørsel forbedrer STC/ DSTCsystemet bilens køresikkerhed, hvilket ikke
skal opfattes som en mulighed for at øge
hastigheden. Overhold altid de normale
sikkerhedsforanstaltninger for sikker
kurvekørsel og kørsel i glat føre.
41
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
bladre gennem de lagrede meddelelser ved
at trykke på READ -knappen.
Tryk på READ for at lægge læste meddelelser tilbage på hukommelseslisten.
OBS! Hvis en advarselsmeddelelse
fremkommer, når du f.eks. er i informationscentrets menuer eller vil bruge telefonen, skal
du først bekræfte advarselsmeddelelsen.
Tryk på READ -knappen (A) for at bekræfte.
Meddelelse på displayet
Når en advarsels- eller kontrollampe tændes,
vises der også en meddelelse på displayet.
Når du har læst og forstået meddelelserne,
kan du trykke på READ -knappen (A). Så
slettes de læste meddelelser fra displayet og
lagres i en hukommelse. Meddelelserne om
fejl forbliver i hukommelsen, indtil de pågældende fejl rettes.
Du kan ikke slette meget alvorlige fejlmeddelelser fra displayet. De vises i displayet, indtil
fejlen er rettet.
Meddelelser der er lagret på hukommelseslisten, kan læses igen. Tryk på READ (A) for
at hente lagrede meddelelser frem. Man kan
42
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE SNAREST
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
KONTR NÆSTE SERV
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
OLIESTAND LAV1 – PÅFYLD OLIE3
OLIESTAND LAV2 – STANDS SIKKERT3
OLIESTAND LAV2 – STANDS MOTOREN3
OLIESTAND LAV2 – SE INSTRUKT.BOG3
SODFILTER FULDT – SE INSTRUKT.BOG1
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Kør straks din bil til kontrol.
Se i instruktionsbogen.
Kør bilen til service så snart som muligt.
Lad bilen kontrollere ved næste service.
Når denne meddelelse vises, skal bilen til service. Meddelelsen er baseret på antal kørte
kilometer, antal måneder siden seneste serviceeftersyn og antal timer, motoren har kørt.
Motorens oliestand er for lav. Kontrollér og foretag det fornødne snarest muligt. Se side 159
for at få yderligere oplysninger.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, og kontrollér oliestanden. Se
side 159.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
oliestanden. Se side 159.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
oliestanden. Se side 159.
Dieselpartikelfiltret skal regenereres. Se side 105.
1. Vises sammen med en gul advarselstrekant
2. Vises sammen med en rød advarselstrekant.
3. Gælder kun motorvarianter med oliestandsføler.
43
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
OBS! Knappernes indbyrdes placering kan
variere.
STC/DSTC-systemet1
Denne knap benyttes til at
reducere eller genaktivere
funktioner i STC/DSTCsystemet.
Aktivt chassis, FOUR-C
(ekstraudstyr)
Tryk på knappen for at vælge
mellem indstillingerne
Comfort og Sport. Se
side 113. På informationsdisplayet vises den aktuelle
indstilling i 10 sekunder.
BLIS (Blind Spot Information
System) – ekstraudstyr
Tryk på knappen for at
deaktivere/genaktivere
funktionen. Nærmere enkeltheder fremgår af side 133.
Når lysdioden i knappen lyser,
er STC-/DSTC -systemet
aktiveret (hvis der ikke er fejl i
systemet).
OBS! For at reducere STC/
DSTC-systemets funktion skal
knappen trykkes ind i mindst et halvt sekund.
Lysdioden i knappen slukkes, og teksten
"STC/DSTC SPINKONTROL FRA" vises på
displayet.
1.
44
Ekstraudstyr i nogle lande. Standard
på R-udgaven.
Reducer systemfunktionen, hvis det bliver
nødvendigt at bruge et hjul med en anden
dimension end de øvrige hjul.
Når motoren startes igen, er STC/DSTC systemet atter aktiveret.
ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at bilens køreegenskaber ændres, hvis du frakobler STC/
DSTC-systemet.
Stikkontakt/Cigarettænder
(ekstraudstyr)
Stikkontakten kan anvendes
til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f. eks.
mobiltelefon eller køleboks.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Tændingsnøglen skal mindst være i
position I, for at kontakten kan levere strøm.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændefunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen
ud, og brug gløden til at tænde med. Af
sikkerhedshensyn bør man altid lade dækslet
sidde i kontakten, når den ikke er i brug.
Maksimalt strømforbrug 10 A.
Nedfældning af den yderste
hovedstøtte på bagsædet
(ekstraudstyr)
Nedfæld ikke hovedstøtten,
hvis der sidder passagerer
på nogen af yderpladserne.
– Drej tændingsnøglen til stilling I eller II.
– Tryk på knap 1 for at nedfælde hovedstøtterne i bagsædet for at få bedre udsyn
bagud.
Hovedstøtten føres tilbage manuelt.
• Hvis de bageste ryglæn skal fældes frem,
skal hovedstøtterne være rejst op.
Indfældelige sidespejle
(ekstraudstyr)
Aflåsning af bagklap (nogle
lande)
Du skal bruge denne knap,
hvis du vil justere
sidespejlene indad, når de
er i yderste stilling, og udad,
når de er i inderste stilling.
Hvis et sidespejl ved
udvendig påvirkning ved et uheld skubbes
ind eller ud, skal du gøre følgende:
– Slå manuelt det pågældende sidespejl så
langt frem som muligt.
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Slå sidespejlet indad ved hjælp af
knappen og derefter udad også ved hjælp
af knappen. Sidespejlet er nu tilbage i sin
oprindelige faste stilling.
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid aktiveret,
når bilen startes. Tryk på
knappen for at deaktivere/
genaktivere parkeringshjælpen. Se også side 115.
Tryk på denne knap for at
låse bagklappen.
Bagklappen forbliver
derefter låst, selvom dørene
låses op manuelt med
hovednøglen, dens fjernbetjening eller servicenøglen.
Frakobling af blokeret
låsestilling og alarmsensorer
Anvend denne knap, hvis du
af den ene eller anden grund
vil frakoble funktionen for
blokeret låsestilling (blokeret
låsestilling medfører, at
dørene ikke kan åbnes
indefra, når de er låst). Knappen anvendes
også, hvis du vil frakoble alarmsystemets
bevægelses- og hældningssensorer1 – f.eks.
ved transport med bilfærge. Dioden lyser, når
funktionerne er deaktiveret/frakoblet.
1.
Ekstraudstyr
45
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Ekstralys (ekstraudstyr)
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys
skal tændes samtidig med
forlyset, eller hvis du vil
slukke denne funktion.
Lysdioden i knappen lyser,
når funktionen er aktiveret.
Aktivt chassis, FOUR-C (S60 R)
Advarselsblinklys
Vælg komfort-, sport- eller avanceret
indstilling ved at trykke på en af knapperne.
Yderligere oplysninger fremgår af side 113.
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
anvendes, når bilen holder et sted, hvor den
kan udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
OBS! Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
46
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Elopvarmede sidespejle og
bagrude
Brug elopvarmningen til
at fjerne is og dug fra
bagrude og sidespejle.
Tryk på kontakten for at
starte opvarmningen af
bagruden og
sidespejlene. Dette
vises ved, at lysdioden i
kontakten tændes.
Opvarmningen slås
automatisk fra efter ca. 12 minutter.
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder
fremgår af side 66 og
side 69.
47
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
Positions-/parkeringslys
Tågelys
Positions-/parkeringslyset kan tændes
uanset startnøglens stilling.
OBS! Bestemmelserne for brug af tågelys
varierer fra land til land.
– Drej lysknappen (1) til midterpositionen.
I startnøgleposition II er positions-/parkeringslyset altid tændt. Nummerpladelyset
tændes samtidig med positions-/parkeringslyset.
Fortågelygter (ekstraudstyr)
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
Forlygter
Lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes
lodrette retning, hvilket kan føre til blænding
af modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) til en af endepositionerne.
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke
lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon-lygter1 har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler
hjulet (3).
1.
48
Ekstraudstyr
Automatisk nærlys
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til II, undtagen når lysknappen (1) står
i midterpositionen. Om nødvendigt, kan
nærlysautomatikken deaktiveres af et autoriseret Volvo-værksted.
Manuelt nærlys (visse lande)
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) højre om til endepositionen.
Fjernlys
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) højre om til endepositionen.
– Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endepositionen, og slip den. Se side 49.
– Tryk på knappen (2).
Når fortågelygterne er tændt, lyser lysdioden
i knappen (2).
Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller fortågelygterne.
– Tryk på knappen. (4).
Når bagtågelyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for bagtågelys i kombinationsinstrumentet samt lysdioden i knappen (4).
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen står på II, og lyskontakten (1) står i en
af endepositionerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres
manuelt i mørke.
– Rul hjulet (5) opad eller nedad for
henholdsvis kraftigere eller svagere
belysning.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Venstre ratarm
Kort blinksekvens
– Før armen opad eller nedad til
endepositionen (1), og slip den.
Når armen slippes, vender den tilbage til
udgangsstillingen, og afviserne ophører med
at blinke.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
– Stig ud af bilen, og lås døren.
Skift mellem fjern- og nærlys
S tartnøglen skal stå på II, for at fjernlyset kan
tændes.
– Drej lysknappen højre om til endepositionen. Se side 48.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
Kontaktarmens positioner
Overhalingslys
1.
2.
3.
4.
– Før armen let ind mod rattet til
endepositionen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt orienteringslys
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
endepositionen (2).
Armen bliver stående i endepositionen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af
rattets bevægelse.
Orienteringslys
En del af den udvendige belysning kan
holdes tændt og fungere som orienteringslys,
efter at bilen er blevet låst. Lygterne er tændt
i 30 sekunder1, men dette kan ændres til 60
eller 90 sekunder af et autoriseret Volvoværksted.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
1.
Fabriksindstilling
49
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre ratarm
Viskerne arbejder med høj
hastighed.
Vigtigt!
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
forrudeviskerne arbejder, da forruden skal
være våd.
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed kan
indstilles med ringen (1).
Forrudeviskere
Forrudeviskerne er slået fra, når
kontaktarmen er i 0-position.
Hvis armen føres opad, foretager
viskerne ét slag ad gangen, så
længe armen holdes oppe.
Intervalviskning
Man kan selv ændre og indstille den
ønskede hastighed for intervalviskningen. Når ringen drejes højre om, slår
viskerne flere slag pr. tidsenhed. Når
ringen (1) drejes venstre om, slår viskerne
færre slag pr. tidsenhed.
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
50
– Drej ringen højre om for større følsomhed,
henholdsvis venstre om for mindre
følsomhed (der gøres et ekstra slag, når
ringen drejes højre om).
– før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til
position 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når
nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt!
Automatisk vaskeanlæg:
Slå regnsensoren fra ved at trykke på
knap (2) med startnøglen i position I eller
II. Ellers kan forrudeviskerne gå i gang og
blive beskadiget.
Til- og frakobling
Forrudesprinklere
Når regnsensoren skal aktiveres, skal
tændingsnøglen være i position I eller II og
kontaktarmen for forrudeviskerne i position 0.
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne.
Regnsensoren aktiveres som følger:
(ekstraudstyr på visse markeder)
– tryk på knappen (2). En lysioden i
knappen tændes, hvilket viser at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
– tryk på knappen (2), eller
Forlygtesprinklere
Forlygtevaskeren aktiveres automatisk, når
forrudevaskeren anvendes.
Højtryksvask af forlygterne forbruger store
mængder sprinklervæske. For at spare væske
vaskes forlygterne kun for hver femte vask
(inden for en ti minutters periode). Ti minutter
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre ratarm
efter seneste forrude vask højtryksvaskes
forlygterne igen, første gang forruden vaskes.
Reduceret vask
Når der er ca. en liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der for tilførsel af sprinklervæske til forlygterne. Dette sker for at
prioritere udsynet gennem forruden.
Forrudesprinklere og forlygterensere (S60 R)
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne og forlygterengøringen.
51
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationscenter
Funktioner
Kørselscomputeren viser følgende information:
• GENNEMSNITSHASTIGHED
Betjening
For at få adgang til informationscentrets informationer skal du dreje på omskifteren (B) et
trin ad gangen enten fremad eller bagud. Hvis
den drejes endnu en gang, kommer du
tilbage til udgangsstillingen.
OBS! Hvis der vises en advarselsmeddelelse, mens du bruger informationscentret,
skal du først bekræfte advarselsmeddelelsen.
Tryk på READ -knappen (A) for at vende
tilbage til informationscentret.
• HASTIGHED I MILES PER HOUR1
• AKTUELT BRÆNDSTOFFORBRUG
• GENNEMSNITLIGT BRÆNDSTOFFORBRUG
• RÆKKEVIDDE TIL TOM TANK
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden siden sidste
nulstilling (RESET). Når tændingen afbrydes,
lagres gennemsnitshastigheden. Den ligger
til grund for den nye værdi, når du kører
videre. Kan nulstilles med RESET knappen (C) på omskifteren.
Hastighed i miles per hour1
Aktuel hastighed vises i mph.
Aktuelt brændstofforbrug
Fortløbende oplysninger om det aktuelle
brændstofforbrug. Forbruget beregnes hvert
sekund, og tallene på displayet opdateres
med et par sekunders mellemrum. Når bilen
holder stille, vises "----" på displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
1.
52
Visse lande
Gennemsnitligt brændstofforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET). Når tændingen
afbrydes, gemmes gennemsnitsforbruget og
huskes, indtil det nulstilles med RESET knappen (C) på kontaktarmen.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Rækkevidde til tom tank
Beregningen af kørselsstrækningen til tom
tank foretages ud fra gennemsnitsforbruget
for de senest tilbagelagte 30 km. Når der er
mindre end 20 km, indtil tanken er tom, vises
"----" på displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning i
tilfælde af ændret brændstofforbug, f.eks.
pga. ændret køremåde eller brug af en
brændstofdrevet varmer.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot (ekstraudstyr)
Tilkobling
Genoptagelse af tidligere
hastighed
Konstantfartholderens
omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE-ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Indstilling af ønsket
hastighed:
Frakobling
– Tryk på CRUISE -knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller – for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
Øgning/mindskning af hastigheden
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
– Et hurtigt tryk (mindre end et halvt
sekund) på + eller – svarer til en hastighedsændring på 1 km/t.
OBS! En midlertidig hastighedsforøgelse
(mindre end et minut) med speederen, f.eks.
ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
Midlertidig frakobling
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling gemmes
den tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
• bremsepedalen eller koblingspedalen
trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
30 km/t
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
53
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, eludtag/cigarettænder
– Stil gearvælgeren i følgende position:
1 i tilfælde af manuelt gear
P i tilfælde af automatgear
Parkering på skråninger
• Parkering op ad bakke: drej hjulene væk
fra fortovskanten.
• Parkering ned ad bakke: drej hjulene ind
mod fortovskanten.
Udløsning af parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk parkeringsbremsen lidt opad, tryk
knappen ind, sænk parkeringsbremsen,
og slip knappen.
Parkeringsbremse
(håndbremse)
Eludtag/cigarettænder,
bagsæde
Håndtaget befinder sig mellem forsæderne.
Parkeringsbremsen virker på baghjulene.
Advarselslampen i kombinationsinstrumentet
lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen
er trukket an. Den bør derfor altid trækkes helt
til endestillingen.
Kontakten kan anvendes til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f.eks. mobiltelefon eller
køleboks. Maksimalt strømforbrug 10 A.
Trækning af parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk parkeringsbremsen til endestillingen.
– Slip fodbremsen, og kontrollér, at bilen
holder stille.
54
Tændingsnøglen skal mindst være i
position I, for at kontakten kan levere strøm.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændfunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen
ud, og brug gløden til at tænde med.
Luk låget af sikkerhedsmæssige årsager, når
udtaget ikke anvendes.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles i højden og længden.
Tryk håndtaget på ratstammens venstre side
ned. Anbring derefter rattet i den stilling, der
passer dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for
at spærre rattet. Hvis det er vanskeligt, kan du
trykke lidt på rattet, samtidig med at
håndtaget trykkes tilbage.
ADVARSEL!
Indstil rattet inden du kører, aldrig mens
du kører. Kontrollér, at rattet er spærret.
55
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
OBS! Funktionen automatisk op i passagersiden findes kun på visse markeder.
De elektriske rudetræk betjenes med kontakterne i dørenes armlæn. Rudetrækkene
fungerer kun, når tændingsnøglen står på I
eller II. Efter afsluttet kørsel kan ruderne
fortsat betjenes, når tændingsnøglen er taget
ud, så længe ingen af fordørene er åbnet.
Kontakt (B) styrer ruderne i bagdørene.
ADVARSEL!
Ruderne åbnes ved at trykke kontaktens
forreste del ned og lukkes ved at trække
kontaktens forreste del opad.
ADVARSEL!
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke får hænderne i klemme, hvis ruderne
lukkes med fjernbetjeningen.
Elektrisk rudeoptræk i fordørene
Du kan åbne og lukke ruderne foran på to
måder.
– Tryk kontakt (A) let nedad, eller træk den
let opad. Ruden bevæger sig op eller ned,
så længe kontakten berøres.
– Tryk knappen (A) helt nedad, eller træk
den helt opad, og slip den igen. Sideruderne åbnes eller lukkes da automatisk.
Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
56
Hvis der er et barn i bilen:
• Hvis føreren forlader bilen, bør
strømmen til rudetrækkene altid afbrydes
ved at tage startnøglen ud.
• Kontrollér, at børn eller andre passagerer ikke får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
Hvis bagdørenes ruder manøvreres fra
førerens dør:
• Kontrollér, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
Elektrisk rudeoptræk ved
forreste passagersæde
Elektrisk rudeoptræk i
bagdørene
De elektriske rudeoptræk ved bagsædet kan
spærres med strømafbryderen på førerdørens kontaktpanel.
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
De bageste sideruder kan betjenes med
kontakten på den pågældende dør og med
kontakterne på førerdøren. Hvis dioden i
kontakten for spærring af rudeoptrækket i
bagdørene (placeret i førerdørens
knappanel) er tændt, kan ruderne i
bagdørene kun betjenes fra førerdøren.
Dioden i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Dioden i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør.
57
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle og sideruder
Vigtigt!
Brug elopvarmningen (se side 47) til at
fjerne is fra spejlene. Brug ikke isskraber,
da den kan ridse spejlglassene.
Sidespejle med hukommelsesfunktion (ekstraudstyr)
A
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 77.
B
Bakspejl
Sidespejle
A: Normal stilling.
B: Nedblændet stilling. Anvend det, hvis
forlyset fra bilen bagved generer.
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle
er placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
Visse modeller har en autodim-funktion, som
bevirker, at nedblændingen sker automatisk
ud fra de eksisterende lysforhold. Et autoriseret Volvo-værksted kan justere følsomheden.
Tryk på knappen L eller R (L = venstre
sidespejl, R = højre sidespejl). Dioden i
knappen lyser.
Påmindelse om sikkerhedssele
I bakspejlets overkant lyser et seleadvarselssymbol, så længe føreren ikke har spændt sin
sikkerhedssele.
Justér stillingen med indstillingsknappen i
midten. Når den ønskede stilling er nået, skal
du trykke på knappen igen. Dioden lyser ikke
længere.
ADVARSEL!
Indstil spejlene, inden du kører!
58
Hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling,
lagres de nye indstillinger i fjernbetjeningen.
Næste gang du låser bilen op med samme
fjernbetjening og åbner fordøren inden
5 minutter, justeres spejlene til den lagrede
indstilling.
Laminerede sideruder
(ekstraudstyr)
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver
bilen bedre tyverisikring.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle og sideruder
Vand- og smudsafvisende
yderlag på de forreste sideruder
og/eller sidespejlene
(ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er
behandlet med en belægning, som bevirker,
at udsynet gennem ruderne/spejlene forbliver
godt, selv i regnvejr. Oplysninger om, hvordan
glasset skal vedligeholdes, fremgår af
side 149.
Vigtigt!
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne
is fra ruderne. I givet fald kan den vandog smudsafvisende belægning blive
beskadiget.
Anvend elopvarmningen til at fjerne is fra
spejlene!
Sideruder og spejle, som er
udstyret med vand- og/eller
smudsafvisende belægning,
er mærket med et lille
symbol.
Sidespejle
I visse vejrsituationer fungerer den smudsafvisende belægning bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene anvendes, se side 47.
Opvarm sidespejlene:
• Hvis is eller sne dækker spejlene
• Ved kraftig regn og smudsig vejbane
• Ved dug på spejlene.
59
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen
til soltaget altid afbrydes ved at tage startnøglen ud.
3
1
4
2
5
6
Åbningsstilling
Soltagets kontakt er placeret i loftet. Soltaget
kan åbnes på to forskellige måder:
• Bagkant bagud/opad – ventilationsstilling
• Bagud/fremad – åbningsstilling/komfortstilling1.
Tændingsnøglen skal være i position I eller II.
1. Automatisk lukning
2. Manuel lukning
3. Manuel åbning
4. Automatisk åbning
5. Åbning, ventilationsstilling
6. Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
Åbning: Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning: Træk knappens bagkant (6) nedad.
Man kan gå fra ventilationsstilling direkte til
komfortstilling ved at trække kontakten bagud
til endestillingen (4) og slippe den.
1.
60
I komfortstilling er soltaget ikke helt
åbent for at holde vindstøjen på et
lavere niveau.
Automatisk betjening
Før kontakten over trykpunkt (3) til bageste
endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
forreste endestilling (1), og slip den. Soltaget
åbnes derefter til komfortstilling, henholdsvis
lukkes helt.
ADVARSEL!
Klemmebeskyttelsen fungerer kun i
åbningsstilling – ikke i ventilationsstilling.
Pas på, at børn ikke får hænderne i
klemme, når soltaget lukkes.
For at åbne taget helt fra komfortstilling: Træk
kontakten bagud til slutstilling (4) en gang til,
og slip.
Manuel betjening
Åbning: Træk knappen bagud til
trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu mod
helt åben stilling, så længe knappen holdes i
denne position.
Lukning: Tryk knappen fremad til trykpunk (2).
Soltaget bevæger sig nu mod lukket stilling,
så længe knappen holdes i denne position.
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen, skal du sørge for,
at ingen får hænderne i klemme, når
soltaget lukkes.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud.
Solskærmen lukkes ved at tage fat i
håndtaget og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
61
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
62
Klima
Generelt om klimaet
Manuelt klimaanlæg med aircondition (AC)
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Luftdistribution
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
64
66
68
71
72
63
Klima
Generelt om klimaet
Dug på indersiden af ruderne
Kabineventilatorens funktion
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Når motoren standser (selvom tændingsnøglen står på I eller II), slukkes der
automatisk for kabineventilatoren. Derved
undgår man, at batteriet aflades.
Partikelfilter
Partikelfiltret bør udskiftes med jævne
mellemrum. Spørg et autoriseret Volvoværksted til råds.
Is og sne
Fjern sne og is fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
Fejlsøgning
Et autoriseret Volvo-værksted har de instrumenter og det værktøj, der er nødvendigt til
eventuel fejlsøgning på eller reparation af
klimaanlægget. Kontrol og reparation af bilen
bør kun overlades til uddannet personale.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et
autoriseret Volvo-værksted.
64
Kabineventilatoren startes ved at dreje ventilatorknappen og indstille på den ønskede
hastighed.
Biler med ECC
Faktisk temperatur
Den temperatur, du vælger, svarer til den
fysiske oplevelse i forhold til den aktuelle
lufthastighed, luftfugtighed, solindstråling
osv. i og omkring bilen.
Sensorer
Solsensoren er placeret oven på instrumentpanelet. Solsensoren og kabinetemperatursensoren i klimapanelet må aldrig tildækkes.
Sideruder og soltag
Hvis luftkonditioneringen skal fungere
tilfredsstillende, bør sideruderne og det
eventuelle soltag være lukket. Endvidere må
kanalerne i hattehylden ikke tildækkes.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles luftkonditioneringen midlertidigt. En kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan da registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres aircondition-anlægget
automatisk og tilslutter kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give
tilstrækkelig affugtning af den indkommende
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg,
hvor aircondition-anlægget altid nedkøler
luften til lige over frysepunktet.
Klima
Generelt om klimaet
Luftdistribution
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er
placeret forskellige steder i bilen.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i
dørstolperne
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning.
– Ret de yderste dyser imod sideruderne
for at fjerne dug fra de forreste sideruder.
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret dyserne imod ruden, når du vil fjerne
dug fra de bageste sideruder.
– Ret mundstykkerne indad i bilen, når du vil
have et behageligt klima ved bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
65
Klima
Manuelt klimaanlæg med aircondition (A/C)
1
2
8
1.
2.
3.
4.
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation
Luftfordeling
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
5. Elopvarmede forsæder
6. Varmt/koldt – højre side
7. Varmt/koldt – venstre side
8. Blæser
Blæserknappen (9) skal drejes fra
0-positionen, hvis du vil tænde for
luftkonditioneringen.
Anvend også luftkonditioneringen ved lave
temperaturer (0–15 °C) for at affugte den
indkommende luft.
66
3
7
4
5
6
A/C – ON/OFF (tænd/sluk)
Aircondition er tilkoblet med
køle- og affugtningsfunktion,
når ON-lampen lyser.
Aircondition er frakoblet, når
OFF-lampen lyser.
Varme/kulde – venstre/højre
side
Drej og indstil, hvor varm eller
kold den indstrømmende luft
skal være. For at få afkølet luft
skal aircondition være
aktiveret.
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
– Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt –
ingen af dioderne i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
Klima
Manuelt klimaanlæg med aircondition (A/C)
Blæser
Den anvendes på følgende måde:
Ved at dreje på knappen
øges eller mindskes ventilatorhastigheden. Hvis
knappen står på 0, er aircondition ikke aktiveret.
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og
sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne
funktion fremgår af side 47.
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i
3–12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
Hvis luften i bilen recirkuleres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timer-funktionen mindsker du risikoen for
is, dug og dårlig luft.
Når defroster
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Luftfordeling
Anvend de prikmarkerede
luftfordelingsstillinger
mellem de forskellige
symboler for at finjustere
luftfordelingen og opnå
endnu bedre komfort.
Recirkulation
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, som f.eks.
udstødningsdampe, ude fra
kabinen. Når funktionen er
valgt, recirkuleres kabineluften, således at ingen luft
udefra suges ind i bilen. Med recirkulation
(sammen med aircondition-anlægget)
nedkøles kabinen hurtigere i varmt vejr.
• aircondition (A/C) slås automatisk til
(medmindre ventilatoren står på 0)
• recirkulation slås automatisk fra.
Defroster
Defroster
på luftfordelingsknappen
benyttes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruderne. Der strømmer luft til ruderne
med stor hastighed.
Når funktionen er valgt, sker der desuden
følgende for at give maksimal affugtning af
kabineluften:
67
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
68
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation/Multifilter med sensor
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster for forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Sædevarme – højre side
Sædevarme – venstre side
Temperatur – højre side
Temperatur – venstre side
Blæser
12
AUTO
Temperatur
AUTO-funktionen styrrer
automatisk klimaanlægget,
så den ønskede temperatur
opnås. Automatikken styrer
varme, aircondition, luftkvalitetssensor, blæserhastighed, recirkulation og
luftfordeling. Hvis du selv vælger en eller flere
funktioner manuelt, bliver de øvrige funktioner
fortsat styret automatisk. Når du trykker på
AUTO, afbrydes alle manuelle funktioner.
Med de to drejegreb kan du
indstille temperaturen for
førersiden og passagersiden. Husk på, at du ikke
opnår en hurtigere
opvarmning af kabinen, selvom du vælger en
højere eller lavere temperatur end den temperatur, du vil have i kabinen.
Blæser
Ved at dreje på grebet, øger
eller mindsker du blæserhastigheden. Hvis du vælger
AUTO, reguleres blæserhastigheden automatisk.
Tidligere indstillet blæserhastighed afbrydes.
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
OBS! Hvis du har drejet blæsergrebet så
langt mod urets retning, at kun den venstre
diode over grebet lyser orange, er blæser og
aircondition afbrudt.
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og
sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne
funktion fremgår af side 47.
Defroster for forrude og
sideruder
Benyttes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruderne. Der strømmer luft til
ruderne med stor blæserhastighed. Lampen i defrosterknappen lyser, når denne
funktion er aktiveret.
Når funktionen er valgt, sker der desuden
følgende for at give maksimal affugtning af
kabineluften:
• aircondition (A/C) slås automatisk til (hvis
blæserknappen er drejet helt om til
venstre, slås aircondition ikke til).
• recirkulation slås automatisk fra.
Luft i hoved- og kropshøjde.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt –
ingen af dioderne i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
Luft mod ben og fødder.
Recirkulation
Når defroster
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
Luftfordeling
Luft til ruderne.
Tryk på AUTO, når du igen
ønsker automatisk luftfordeling.
A/C – ON/OFF (tænd/sluk)
Når ON -lampen lyser, styres
aircondition-anlægget af
systemets automatik. Derved
afkøles og affugtes den
indkommende luft i tilstrækkeligt omfang. Når AC OFF er valgt, og OFF lampen lyser, er aircondition altid slået fra,
mens de øvrige funktioner fortsat styres
automatisk. Aircondition fungerer ned til ca.
0 °C.
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
–Tryk én gang: Høj varme –
begge dioder i kontakten
lyser.
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, f.eks.
udstødningsdampe, ude fra
kabinen. Når funktionen er
valgt, recirkuleres kabineluften, således at ingen luft
udefra suges ind i bilen.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt om
vinteren, risiko for is- og
dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt
eller dårlig luft.
Den anvendes på følgende måde:
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i
3–12 minutter, afhængigt af
udetemperaturen.
69
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Luftkvalitetssystem
(ekstraudstyr)
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filtret udskiller gasser og
partikler, så indholdet af lugt
og forurening i kabinen
reduceres. Når sensoren registrerer forurenet
udendørsluft, lukkes luftindtaget, og luften
recirkuleres i kabinen.
Når luftkvalitetssensoren er tilkoblet, lyser
den grønne diode AUT i
.
Betjening
Tryk på
for at aktivere luft-kvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Vælg mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på
.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensoren
er nu tilkoblet.
70
• Ingen diode lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves for
nedkøling i varmt klima.
• Dioden MAN lyser. Recirkulation er nu
tilkoblet.
Tænk på at
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør
luftkvalitetssensoren kobles fra.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden. Se
side 69.
• Følg Volvos serviceprogram for at se de
anbefalede intervaller for udskiftning af
multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede
omgivelser kan det være nødvendigt at
udskifte kombifiltret oftere.
Klima
Luftdistribution
Luftdistribution
Anvend
Luft gennem
luftdyserne for
og bag.
Luft til ruderne. I
denne stilling
recirkuleres
luften ikke. Aircondition
er altid slået til. En vis
luftgennemstrømning til
ventilationsåbningerne.
Luft både til gulv
og ruder. En vis
luftgennemstrømning til luftdyserne.
Når du vil have
god nedkøling
i varmt vejr.
Når du vil
fjerne is og
dug. Høj
blæserhastighed er
godt.
Luft til gulvet. En
vis luftgennemstrømning til
luftdyserne og defrosterdyserne til forruden
og sideruderne.
Luft til gulv og
luftdyser.
Når du ønsker
god komfort
og afdugning i
koldt vejr. Ikke
for lav blæserhastighed.
Når du ønsker
varme til
fødderne.
Til solrigt vejr
med lav
udetemperatur.
71
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
sker der ingen opvarmning. Ved temperaturer
fra –10 °C og derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 60 minutter.
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, vises der en meddelelse på
displayet. Kontakt i givet fald et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Generelt
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
• Sluk en brændstofdrevet varmer, inden
optankning påbegyndes. Brændstof, som
spildes på jorden, kan antændes af
udstødningsgasserne.
• Kontrollér i informationsdisplayet, at
varmeren er slukket (når parkeringsvarmeren arbejder, vises PARKVARMER TIL
på displayet).
Dette gøres enklest ved at:
• trykke på READ -knappen eller
• trykke på overhalingsblinket eller
• slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes
her den tid, hvor opvarmningen af bilen er
klar.
Bilens elektronik udregner selv starttiden ud
fra den aktuelle udendørstemperatur. Hvis
udendørstemperaturen overstiger 25 °C,
72
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når der bruges
benzin- og dieselvarmere.
Meddelelse i displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser det gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og
en forklarende tekst vises på displayet.
Når du forlader bilen, fremkommer en meddelelse om kabinevarmerens status.
Advarselsetiket på tankdækselklappen
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning,
bør den stå med forenden opad for at sikre, at
brændstofforsyningen når kabinevarmeren.
Bilens ur/timer
Hvis bilens ur indstilles, efter at der foretaget
timerindstillinger, annulleres disse af sikkerhedsmæssige årsager.
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Indstilling af TIMER 1 eller 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun forprogrammeres tider et døgn frem, og ikke for flere
dage i træk.
– Indstil med ringen (B) til TIMER 1.
– Tryk kort på RESET -knappen (C) for at
komme til den blinkende timeindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
timetal.
– Tryk kort på RESET -knappen for at
komme til den blinkende minutindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
minuttal.
– Tryk kort på RESET -knappen for at
bekræfte din indstilling.
– Tryk på RESET -knappen for at aktivere
timeren.
Efter indstilling af TIMER 1 indstilles til
TIMER 2. Indstillingerne foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Slukning af timerstartet varmer
For at slukke varmeren manuelt inden timerfunktionen gør det, skal du gøre følgende:
– Tryk READ -knappen (A) ind.
– Indstil med ringen (B) frem til teksten
PARKVARMER TIMER 1 (eller 2).
Teksten TIL blinker.
– Tryk på RESET -knappen (C). Teksten
FRA lyser konstant, og varmeren slås fra.
Øjeblikkelig start af
kabinevarmer
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE
START.
– Tryk på RESET -knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
Vælg TIL.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en tilstrækkelig høj temperatur.
Den direkte startede opvarmer slukkes.
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE
START.
– Tryk på RESET -knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
– Vælg FRA.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet eller, hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt,
afbrydes parkeringsvarmeren.
Vigtigt!
Gentagen brug af kabinevarmeren i
kombination med korte kørselsstrækninger kan føre til, at batteriet aflades,
hvilket kan give startproblemer.
For at sikre at generatoren når at
producere lige så meget energi, som
varmeren forbruger af batteriet, bør man
ved regelmæssig brug af opvarmeren køre
i bilen i lige så lang tid, som opvarmeren
anvendes.
Ekstravarmer (diesel)
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
Du får i så fald en meddelelse på displayet.
Bekræft meddelelsen med READ knappen (A).
73
Klima
74
Interiør
Forsæder
Kabinebelysning
Opbevaringssteder i kabinen
Bagsæde
Bagagerum
76
79
81
86
87
75
Interiør
Forsæder
ADVARSEL!
• Førerstolens indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
• Kontrollér, at stolen er i låst stilling.
Siddestilling
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at
indstille den rette afstand til rat og
pedaler. Kontrollér, at sædet er fastlåst,
når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned1.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Justér lændestøtten, drej hjulet.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Betjeningspanel til eldrevet sæde.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
76
Betjeningsregulering (2) fås ikke til
visse indtræksmuligheder.
Nedfoldning af forsædets
ryglæn
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til
lange genstande.
– Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
– Anbring ryglænet i oprejst stilling 90 grader.
– Løft låsemekanismerne på ryglænets
bagside, og vip det samtidig fremad.
– Skyd sædet frem, så hovedstøtten "låses"
fast under handskerummet.
Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Forberedelser
Indstilling af sædet foretages normalt, når
startnøglen er i position I eller II. Det kan
også indstilles inden 4,5 minutter efter, at
døren er låst op med nøglen eller fjernbetjeningen. Hvis døren er lukket, og startnøglen
endnu ikke er sat i tændingslåsen eller er i
position 0 i tændingslåsen, kan indstillinger
foretages inden 40 sekunder efter, at døren
er lukket.
Hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen (ekstraudstyr)
Fjernbetjeningen, som anvendes ved
oplåsning af bilen, gemmer oplysninger om
stolens indstillinger, som ændres. Når bilen
næste gang låses op med samme fjernbetjening, og døren åbnes, inden der er gået
fem minutter, indtager førersædet og
sidespejlene de gemte positioner.
Indstilling af sædet
Følgende kan indstilles med afbryderne:
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde frem/tilbage
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
Sædet kan flyttes i en retning ad gangen. De
elbetjente forsæder har overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis en stol blokeres
af et objekt. Hvis dette sker, skal du slå
tændingen fra (position 0) og vente ca.
20 sekunder, inden stolen betjenes igen.
Sæde med hukommelsesfunktion (ekstraudstyr)
5.
Indstilling af sæde og sidespejle,
program 1
6. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 2
7. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 3
8. Lagring af sædeindstilling
Der kan gemmes tre positioner. Efter
indstilling af sædet holdes knappen MEM (8)
trykket inde, samtidigt med at knappen (5)
trykkes ind. Med hukommelsesknapperne (6)
og (7) kan yderligere indstillinger af sæde og
spejle gemmes i hukommelsen.
77
Interiør
Forsæder
Indstilling af allerede lagret
stilling
Hold en af hukommelsesknapperne (5), (6)
eller (7) inde, indtil stolen standser. Hvis den
indtrykkede knap slippes, afbrydes indstillingen straks af sikkerhedsgrunde.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
sædet standser.
ADVARSEL!
Kontrollér, at der under indstillingen ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under sædet.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at undgå at børn kommer i klemme,
bør man kontrollere, at de ikke leger med
kontakterne.
78
Interiør
Kabinebelysning
• der ikke er slukket for den generelle
belysning.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes.
• du låser bilen udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Kabinebelysningen slukkes automatisk
10 minutter efter, at motoren er standset,
medmindre man har slukket lyset forinden.
Med et kort tryk på knappen kan du i alle
stillinger tænde eller slukke kabinebelysningen.
Generel belysning
Den generelle belysning tændes og slukkes,
når du trykker på den midterste knap. Den
generelle belysning tændes automatisk1 og
forbliver tændt i 30 sekunder, når du:
• låser op udefra med nøgle eller fjernbetjening.
• har standset motoren og drejet tændingsnøglen til stilling 0.
Kabinebelysningen tændes og forbliver
tændt i 10 minutter, når:
Du kan frakoble automatikken ved at trykke
på knappen i mindst 3 sekunder. Når du
derefter kort trykker på knappen igen,
tilkobles automatikken igen.
Tidsintervallerne, der er indprogrammeret fra
fabrikken (30 sekunder og 10 minutter), kan
ændres. Kontakt dit Volvo-værksted.
Læselamper foran og bagi
Læselamperne tændes og slukkes ved foreller bagsæderne ved at trykke på de pågældende knapper.
Læsebelysningen slukkes automatisk
10 minutter efter, at motoren er stoppet, hvis
du ikke slukker belysningen forinden.
• en af dørene er åben.
1.
Funktionen er lysafhængig og
aktiveres kun, når det er mørkt.
79
Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl1
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
1.
80
Ekstraudstyr på visse markeder,
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
81
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solbrillerum, førersiden (ekstraudstyr).
Opbevaringslomme.
Billetklemme.
Kopholder (ekstraudstyr).
Handskerum.
Opbevaringsrum i midterkonsollen.
Rum i dørpanel.
Kopholdere i armlænet, bagsæde.
Opbevaringslomme.
ADVARSEL!
Sørg for, at der ikke er nogen hårde,
skarpe eller tunge genstande, der ligger
eller stikker ud på en sådan måde, at de
kan give anledning til personskader i
tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid
spændes fast med en sikkerhedssele eller
lastsikringsremme.
Opbevaringsplads i midterkonsollen
3.
4.
1. Bageste opbevaringsrum
Du kan anvende midterkonsollens bageste
opbevaringsrum til opbevaring af cd-plader
o.l. Dette opbevaringsrum kan udstyres med:
Kopholder i det bageste
opbevaringsrum til bagsædet
Telefonrør + holder (ekstraudstyr)
2. Forreste opbevaringsrum
(tildækket af jalousi)
Dette opbevaringsrum kan udstyres med
følgende:
• Kopholder (ekstraudstyr)
• Askebæger (ekstraudstyr)
82
12 V-udtag
Askebæger (ekstraudstyr)
For at få adgang til opbevaringsrum/
telefonrør skal du trykke på knappen på
venstre side af armstøtten og vippe låget over
tunnelrummet bagud. Tryk på knappen på
højre side af armstøtten, og vip den øverste
del af låget over tunnelrummet bagud for at
bruge kopholderen. Kopholderen og låget
kan lukkes separat.
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Kopholder i forreste
opbevaringsrum (ekstraudstyr)
Kopholderen kan let tages ud:
1.
Tryk kopholderen frem (1), samtidig med
at dens bageste del løftes (2).
2. Skyd kopholderen bagud (3) og ind i
åbningen under jalousien.
3. Vip den forreste del af kopholderen op
(4), og løft den ud.
Gør som beskrevet ovenfor i omvendt rækkefølge for at sætte kopholderen i.
83
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Kopholder i instrumentpanelet
(ekstraudstyr)
• Tryk på holderen for at åbne den.
• Tryk holderen ind efter brug.
OBS! Anbring aldrig glasflasker i holderen.
Tænk også på, at varme drikke kan forårsage
skoldning.
84
Handskerum
Tøjkrog
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og
benzinkort.
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo forhandler gulvmåtter, som er specialkonstrueret til din bil. De skal være korrekt
monteret og forankret i monteringsklipsen til
måtter, så de ikke kommer i klemme ved eller
under pedalerne ved førerpladsen.
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Kopholdere i armlænet, bagsæde.
Flaskeholder ved bagsædet
(ekstraudstyr)
Du bruger flaskeholderen på følgende måde:
– Vip holderen ud.
– Sæt flasken i.
Flaskeholderen kan også bruges som
papirkurv. Sæt en pose i holderen, og fold
den ned over kanten.
OBS! Der findes ikke særlige affaldsposer til
holderen. Brug almindelige plastposer.
85
Interiør
Bagsæde
Indstilling af nakkestøttens højde
Hovedstøtte på bagsædet
Hovedstøtten på bagsædets midterplads
reguleres i højden efter passagererens højde.
Hæv hovedstøtten efter behov. Hvis du vil
trykke hovedstøtten nedad, skal du trykke på
frigøringsknappen bag det ene rør. Se
billedet!
86
Nedfoldning af bagsædets
ryglæn
Begge ryglæn ved bagsædet kan fældes
fremad samtidigt eller separat. Det gør det
nemmere at transportere lange genstande.
Gør følgende for at nedfælde bagsædet:
– Kontrollér først, at hovedstøtterne ikke er
nedfældet.
– Træk i håndtaget i bagagerummet, som
vist på billedet.
– Fæld ryglænet fremad.
ADVARSEL!
Gør altid lasten fast. Ved hård
opbremsning kan den ellers forskyde sig
og skade personer i bilen. Dæk skarpe
kanter til med noget blødt. Stands
motoren og træk håndbremsen, mens du
laster eller fjerner lange genstande! Ellers
kan du ved et uheld komme til at ramme
gearvælgeren med genstanden og derved
sætte bilen i bevægelse.
Interiør
Bagagerum
OBS! Hvis bilen har integreret barnepude,
skal den først slås ned.
Dækslet på bagsædets armlæn/barnesæde
er ikke hængslet - dækslet skal fjernes, inden
skilemmen kan bruges.
Afmontering:
– Åbn dækslet 30 grader.
– Træk det lige opad.
Montering:
– Anbring dækslet i sporet bag beklædningen.
– Luk dækslet.
Klap til lang last
I det højre ryglæn er der en luge, som du kan
anvende til transport af lange genstande (ski,
brædder osv.). Gør følgende for at åbne
lugen:
– Slå venstre ryglæn og midterarmlænet
frem. Se side 86.
– Skyd lugens låsespærring opad og træk
samtidigt lugen fremad.
– Ret ryglænet op, mens lugen er åben.
Brug sikkerhedsselerne til at fastholde lasten.
87
Interiør
Bagagerum
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres afhængigt
af tjenestevægt, og hvor tungt bilen er
lastet.
Indkøbsposeholder
(ekstraudstyr)
Åbn bagagerumsklappen. Ophæng eller
fastspænd dine indkøbsposer ved hjæp af
spændebåndet.
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt inklusive eventuelt tilbehør, som er
monteret. Køreklar vægt omfatter føreren,
brændstoftankens vægt, når den er 90 %
fyldt og øvrige sprinkler-/kølevæsker m.m.
Tilbehør, som er monteret, dvs. trækkrog,
tagbagagebærer, tagboks m.m., medregnes i
den køreklare vægt.
Bilens lasteevne reduceres af antallet af
passagerer og deres vægt.
88
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Låsning og oplåsning
Børnesikkerhedslås
Alarm (ekstraudstyr)
90
93
96
97
89
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
1.
Hovednøgle
Nøglen virker på alle låse.
2.
Servicenøgle1
Nøglen kan kun anvendes til fordør,
tændingslås og ratlås.
Nøgler – Elektronisk
startspærre
1
Bilen leveres med to hovednøgler og en
servicenøgle1. Hovednøglerne er sammenfoldelige og forsynet med indbygget fjernbetjening.
Tab af nøgler
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage
alle de øvrige bilnøgler med til et autoriseret
Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal
koden for den mistede nøgle slettes i
systemet. De øvrige nøgler skal samtidig
indkodes i systemet igen.
2
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan fremstille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og anvendes
6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
1.
90
Kun på visse markeder.
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen, og bilen kan kun startes, hvis
en nøgle med den rette kode anvendes.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen (1) skal
være helt slået ud (se illustrationen) under
start af bilen. Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl, således at
bilen ikke kan startes.
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
6
OBS! Funktionen er ikke beregnet til at åbne
bagagerumsklappen helt.
1
2
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Oplåsning
Åbning af bagklap
Panikfunktion
Tryghedsbelysning
Lås
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Fjernbetjeningsfunktioner
Oplåsning
– Tryk én gang på knap (1) for at låse
samtlige døre, bagagerumsklap og
tankklap op.
Bagklap
– Tryk to gange på knap (2) for kun at
oplåse og åbne bagagerumsklappen.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan anvendes til i nødstilfælde at vække omgivelsernes opmærksomhed. Hvis den røde knap (3) holdes
trykket inde i mindst tre sekunder eller trykkes
ind to gange i samme tidsrum, aktiveres
blinklys og signalhorn. Panikalarmen slukkes
med en vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller
automatisk efter 25 sekunder.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke
på knap (6), samtidig med at nøgledelen
drejes ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
– Tryk på den gule knap (4) på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/
parkeringslyset, nummerpladelyset og
lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr).
Lygterne og lamperne er tændt i 30, 60 eller
90 sekunder. Den ønskede tidsindstilling for
din bil kan indstilles af et autoriseret Volvoværksted.
Slukning af tryghedsbelysningen:
– Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knap (5) aflåses alle døre, bagklappen
og klappen til tankdækslet.
For tankklappen er der en forsinkelse på ca.
10 minutter.
91
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Aflever det gamle batteri på dit Volvoværksted, således at det kan bortskaffes
miljømæssigt korrekt.
Udskiftning af batteri i
fjernbetjeningen
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer
på signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
– Løsn låget ved forsigtigt at lirke
bagkanten op med en lille skruetrækker.
– Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
– Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges,
så der ikke kan trænge vand ind.
92
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden 2 minutter efter oplåsning, låses de
automatisk alle igen. Denne funktion sikrer, at
man ikke kommer til at efterlade bilen ulåst.
Vedr. biler med alarm henvises til side 97.
Automatisk låsning
Dørene låses automatisk, når bilens
hastighed overstiger 7 km/t og forbliver låst,
indtil en dør åbnes indefra eller låses op med
en af centrallåsknapperne.
Låsning/oplåsning af bilen
udefra
Aflåsning og oplåsning af bilen
indefra
Ved hjælp af hovednøglen eller dens fjernbetjening kan alle døre og bagklappen låses op
– udefra – samtidigt. I denne stilling er
sidedørenes låseknapper og indvendige
dørhåndtag koblet fra.
Alle døre og bagklappen kan låses og låses
op samtidig indefra ved hjælp af kontakten i
dørpanelet.
Tankdækslets klap kan åbnes, når bilen er
ulåst. Det forbliver ulåst i 10 minutter efter
låsning af bilen.
Desuden kan hver dør låses med
låseknappen eller låses op ved at åbne den
med håndtaget.
Ovennævnte gælder så længe du ikke har
låst bilen udefra!
93
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Oplåsning/låsning af bagagerumsklap med fjernbetjening
Gør følgende for kun at låse bagagerumsklappen op:
– Tryk to gange på fjernbetjeningens knap
til bagagerumsklappen. Bagagerumsklappen låses op og åbnes samtidig lidt.
– Hvis alle døre er låst, når du derefter
lukker bagklappen, låses denne
automatisk.
Oplåsning af bagagerumsklap
med hovednøgle
Servicelåsning, bagagerumsklap
Hovednøglen må kun anvendes til manuel
oplåsning af bagklappen i nødstilfælde, f.eks.
hvis fjernbetjeningen er i stykker, eller bilen er
uden strøm. I det tilfælde skal du gøre
følgende:
Funktionen er beregnet til de tilfælde, hvor
bilen indleveres til service, hotel eller
lignende. Servicenøglen afleveres til personalet, som kan åbne og køre bilen. Der er dog
ikke adgang til bagagerummet (eller handskerummet, hvis det er låst med hovednøglen).
– Sæt hovednøglen i øverst eller nederst i
den pynteklap, som sidder over låsen.
– Drej opad eller nedad for at lirke pynteklappen af.
– Lås derefter bagklappen op.
94
(visse lande)
Aktivér servicelåsning:
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Tryk på knappen. En diode i knappen
lyser, når funktionen er aktiveret, og en
meddelelse vises på displayet.
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Deaktiver servicelåsning:
meddelelse på displayet, indtil nøglen tages
ud af tændingslåsen. Når tændingen sættes
til næste gang, tilkobles sensorerne igen.
– Drej hovednøglen til position II, og tryk på
knappen igen.
Låsning af handskerum
ADVARSEL!
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen – ikke med servicenøglen.
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har
frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
Blokeret låsestilling1
Din bil er udstyret med funktionen blokeret
låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses
op indefra, hvis de er låst.
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter kan
dørene ikke åbnes indefra. Bilen kan kun
låses op udefra via førerdøren eller fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
Midlertidig frakobling af blokeret
låsestilling og eventuelle alarmsensorer
Hvis nogen vil blive siddende i bilen, og du
alligevel vil låse dørene udefra – f.eks. ved
transport med bilfærge – kan du frakoble
blokeret låsestilling.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
position II og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knappen.
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne
samtidigt. Se side 98.
1.
Visse lande
Dioden i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. Der vises en
95
Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Skrue til børnesikkerhedslås – venstre
bagdør.
Mekanisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre
Skruen til børnesikkerhedslåsen sidder i
bagkanten af de to bagdøre. Man kan kun
komme til dem, når døren er åben. Anvend en
flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker, til
at dreje skruen og derved aktivere/deaktivere
børnesikkerhedslåsen.
A.
Børnesikker indstilling – dørene kan ikke
åbnes indefra; drej udad.
B. Ikke-børnesikker indstilling – dørene kan
åbnes indefra; drej indad.
96
Skrue til børnesikkerhedslås – højre bagdør.
ADVARSEL!
Husk, at bagsædepassagererne i tilfælde
af en ulykke ikke kan åbne de bageste
døre indefra, hvis børnesikkerhedslåsen er
aktiveret.
Låseknapperne bør derfor være trukket op
under kørsel. I tilfælde af en eventuel
ulykke vil redningspersonalet så kunne
komme ind i bilen udefra.
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystemet
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange. Alarmen
udløses i følgende tilfælde:
•
•
•
•
•
•
•
•
motorhjelmen åbnes.
bagklappen åbnes.
en af dørene åbnes.
tændingslåsen drejes med en ikkegodkendt nøgle eller udsættes for
indgreb.
der registreres bevægelse i kabinen (hvis
der er monteret en bevægelsessensor –
ekstraudstyr i nogle lande).
bilen løftes eller bugseres væk (hvis der
er monteret en hældningssensor – ekstraudstyr i nogle lande).
når batterikablet frakobles.
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Tilkobling af alarm
Tryk på LOCK-knappen på fjernbetjeningen.
Et langt blink fra bilens blinklys bekræfter, at
alarmen er tilkoblet og at alle døre er lukkede.
På visse markeder kan nøglen eller låsekontakten i fordøren bruges til at tilkoble bilens
alarm.
Frakobling af alarm
Tryk på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. To korte blink fra bilens blinklys
bekræfter, at alarmen er koblet fra. På visse
markeder kan nøglen anvendes til at koble
alarmen fra.
Automatisk tilkobling af alarm
Hvis ingen af dørene eller bagklappen er
åbnet inden for to minutter efter frakobling af
alarmen, og bilen er låst op med fjernbetjeningen, tilkobles alarmen automatisk igen.
Denne funktion forhindrer, at bilen utilsigtet
efterlades ulåst.
I visse lande (Belgien, Israel etc.) tilkobles
alarmen automatisk igen efter en vis tid, hvis
førerdøren er blevet åbnet og lukket igen,
uden at bilen er blevet aflåst.
Afbrydelse af udløst alarm
Hvis alarmen lyder, kan du slukke for den ved
at trykke på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. Som bekræftelse afgiver blinklysene
to korte blink.
Lydsignal – Alarm
Lydsignalet afgives fra en sirene med reservebatteri. Hvert alarmsignal varer i
25 sekunder.
Lyssignal – Alarm
Ved alarm blinker alle blinklys i 5 minutter,
eller indtil du slår alarmen fra ifølge beskrivelsen ovenfor.
97
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
tilsluttes næste gang, tilkobles sensorerne
igen.
Hvis bilen er udstyret med blokeret
låsestilling, vil denne samtidigt blive aktiveret.
Se side 95.
Kontrollampe på instrumentpanelet (nogle lande)
En kontrollampe (diode) øverst på instrumentpanelet indikerer alarmsystemets status:
Midlertidig frakobling af alarmsensorer og blokeret låsestilling
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og
hældningssensorerne afbrydes midlertidigt.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, og drej den
til stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knappen.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen.
I displayet vises en meddelelse, indtil nøglen
fjernes fra tændingslåsen. Når tændingen
98
• Lampen slukket: Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker én gang hvert andet
sekund: Alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt, efter frakobling af
alarmen og indtil tændingen tilsluttes:
Alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet,
fremkommer en meddelelse herom på
displayet.
Hvis alarmsystemet ikke fungerer korrekt, så
lad et autoriseret Volvo-værksted undersøge
bilen.
Vigtigt!
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Ethvert forsøg herpå kan påvirke forsikringsvilkårene.
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Test af alarmsystemet
Test af kabinens bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Aktivér alarmen. Aktivering af alarmen
kvitteres med et langsomt blink i
lysdioden.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv bevægelsessensoren i førerkabinen ved f.eks. at fjerne en taske fra
sædet. Alarmsystemet skal nu lyde og
blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førerens side.
– Åbn en af dørene. Alarmsystemet skal nu
lyde og blinke.
– Gentag testen for højre fordør.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sæt dig ind i bilen og deaktiver bevægelsessensoren.
– Aktivér alarmen (bliv siddende i bilen og
lås dørene med knappen på fjernbetjeningen).
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Alarmen skal nu
aktiveres med både sirene og blinklys.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Test af bagklap
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås førerdøren op med nøglen.
– Åbn bagklappen. Alarmsystemet skal nu
aktiveres med både sirene og blinklys.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
99
Lås og alarm
100
Start og kørsel
Generelt
Brændstofpåfyldning
Start af motor
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bremsesystemet
Stabilitetssystemet
FOUR-C (aktivt chassis)
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Trækanordning
Delelig trækkrog
Last på taget
Tilpasning af lyskegle
BLIS (Blind Spot Information System)–(ekstraudstyr)
102
104
105
107
108
111
113
114
115
117
119
120
122
124
126
128
133
101
Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og med tilpasning af køremåde og
hastighed til den aktuelle situation.
Tænk på følgende:
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt!
Det vil sige: Lad ikke motoren arbejde i
tomgang, men begynd at køre med let
belastning så hurtigt som muligt.
• En kold motor bruger meget mere
brændstof end en varm.
• Undgå at køre korte strækninger, hvor
motoren ikke når at blive varm.
• Kør jævnt! Undgå hurtige, unødvendige
accelerationer og kraftige opbremsninger.
• Kør ikke omkring med unødvendig tung
last i bilen.
• Kør ikke på vinterdæk, når vejene er bare
og tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når du ikke
anvender den.
• Åbn ikke sideruderne, når det ikke er
nødvendigt.
Kør ikke med åben bagklap!
Ved kørsel med åben bagklap kan udstødningsgas, bl.a. giftig kulilte, blive suget ind i
bilen via bagagerummet. Hvis man alligevel er
nødt til at køre med åben bagklap over en
kortere strækning, bør man gøre følgende:
102
• Luk alle ruder.
• Fordel luften mod ruder og gulv, og sæt
blæseren på højeste hastighed.
Den nye bil – i glat føre
Kørsel i glat føre kan opleves forskelligt
afhængigt af, om du har valgt en bil med
manuel gearkasse eller automatgearkasse.
Øv dig derfor i glatførekørsel under kontrollerede forhold, så du ved, hvordan din nye bil
reagerer.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster
batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen stå i position II når motoren er
standset. Anvend i stedet position I - så
bruges der mindre strøm. 12-volts kontakten
i bagagerummet er stadig strømførende, selv
når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audiosystem
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
som belaster det elektriske anlæg. Anvend
ikke funktioner, som bruger meget strøm, når
motoren er slukket. Hvis batterispændingen
er lav, vises der en tekst på displayet i kombi-
nationsinstrumentet. Meddelelsen på kombinationsinstrumentets display vises, indtil
motoren er startet. Energisparefunktionen
deaktiverer visse funktioner eller reducerer
belastningen på batteriet, f.eks. ved at
reducere kabineventilatorens hastighed og
slukke for audiosystemet.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Lad ikke motoren og kølesystemet blive overophedet
Under særlige forhold, f.eks. i stejlt terræn og
med tung last, er der risiko for at motor og
kølesystem overophedes. Især ved høje
temperaturer.
Sådan undgås overophedning af
kølesystemet:
• Hold en lav hastighed hvis du kører med
påhængsvogn op ad en lang og stejl
stigning.
• Afbryd luftkonditioneringsanlægget nu og
da.
• Undgå at lade motoren køre i tomgang.
• Stands ikke motoren umiddelbart efter en
hård køretur.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt
høje temperaturer.
Start og kørsel
Generelt
For at undgå overophedning af motoren:
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotor: 3500 omdr./
min.) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
103
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
ADVARSEL!
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning – ringesignalerne kan
danne gnister og antænde benzindampene, som igen kan medføre brand og
personskade.
Benzinpåfyldning
OBS! Tilsæt ikke rensende additiver,
medmindre dette udtrykkeligt anbefales af et
Volvo-værksted.
Tankdækslet er placeret bag klappen på
højre bagskærm og kan hænges op på indersiden af klappen.
Åbning af tankklappen
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS! Klappen forbliver ulåst i ti minutter
efter, at bilen er blevet låst.
Tankdæksel
Ved høje udendørstemperaturer kan der
opstå et vist overtryk i tanken. Hvis det er
tilfældet, skal dækslet åbnes langsomt.
Undgå overtankning. Tankningspistolen må
højst slå fra en gang! Hvis der er for meget
brændstof i tanken, kan det løbe over ved
høje temperaturer!
Efter tankning skrues dækslet på igen, indtil
104
Vigtigt!
Benzindrevne biler skal altid tankes op
med blyfri benzin, så katalysatoren ikke
beskadiges.
Dieselpåfyldning
Dieselolien kan ved lave temperaturer
udskille paraffin (–5 °C - –40 °C), hvilket
giver startvanskeligheder. Sørg for at
anvende særlig vinterdiesel på den kolde
årstid.
Start og kørsel
Start af motor
Sådan startes motoren (benzin)
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
– Automatisk gearkasse
Gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Gearstangen i frigear og koblingspedalen
trådt helt ned. Dette er især vigtigt i hård
kulde.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen skal
være helt slået ud (se illustrationen på
side 90) under start af bilen. Ellers risikerer
man, at startspærrefunktionen forhindrer
bilen i at starte.
– Drej tændingsnøglen til startpositionen.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes og et
nyt startforsøg gøres.
Sådan startes motoren (diesel)
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
– Automatisk gearkasse
Gearvælgeren i position P eller N.
Manuel gearkasse
Gearstangen i frigear og koblingspedalen
trådt helt ned. Dette er især vigtigt i hård
kulde.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen skal
være helt slået ud (se illustrationen på
side 90) under start af bilen. Ellers risikerer
man, at startspærrefunktionen forhindrer
bilen i at starte.
– Drej startnøglen til kørselsposition. En
kontrollampe i kombinationsinstrumentet
tændes for at vise, om motoren forvarmes.
Når kontrollampen slukkes, drejes nøglen
til startposition.
OBS! For visse motortyper kan tomgangshastigheden ved koldstart være markant højere
end normalt. Dette er for at udstødningssystemet hurtigst muligt skal komme op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Dieselpartikelfilter (visse
modeller)
Visse dieseldrevne modeller har et partikelfilter, der giver endnu mere effektiv udstødningsrensning. Når motoren kommer op på
normal arbejdstemperatur (motoren er kørt
varm), sker der automatisk en såkaldt regenerering af filtret, hvilket vil sige, at partiklerne i
filtret brændes væk, og filtret tømmes.
Regenereringen tager mellem 10 og
15 minutter, og i det tidsrum kan brændstofforbruget stiget noget.
Vinterkørsel
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på sin normale arbejdstem-
peratur. Dette medfører, at dieselpartikelfiltret
ikke regenereres, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, ligesom meddelelsen
SODFILTER FULDT SE INSTRUKT.BOG
vises på displayet.
For at undgå nedsat filterfunktion bør regenerering foretages regelmæssigt, hvis bilen ofte
kører korte strækninger i koldt vejr.
• Regenerering af filtret startes ved at køre
bilen, helst på landevej/motorvej, indtil
motoren kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i
yderligere ca. 20 minutter.
• Når regenereringen er slut, fjernes advarselsteksten ved at afbryde tændingen,
tage nøglen ud, vente i mindst tre
minutter og sætte tændingen til igen.
• I koldt vejr bør parkeringsvarmeren
(ekstraudstyr) bruges, hvorved motoren
hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
Vigtigt!
Hvis filtret fyldes helt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret fungerer ikke længere. I givet fald
skal det udskiftes.
105
Start og kørsel
Start af motor
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl. Hvis dette
sker – fjern den anden nøgle, og start bilen
igen.
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren
ikke starter eller fejltænder, skal du kontakte
et Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Fjern aldrig tændingsnøglen fra ratlåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres! Slå
aldrig tændingen fra (nøglen i position 0),
og træk ikke tændingsnøglen ud, mens
bilen er i bevægelse. Sker dette, kan
ratlåsen aktiveres, hvilket gør bilen umulig
at styre.
Start- og ratlås
0 – Låseposition
Ratlåsen låser rattet, når du
tager nøglen ud.
I – Mellemstilling –
"radiostilling"
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
II – Kørselsposition
Nøglens stilling under
kørsel. Hele bilens elsystem
er tilkoblet.
III – Startposition
Startmotoren aktiveres.
Nøglen slippes og fjedrer
automatisk tilbage til
kørestilling, når motoren er
startet. Hvis nøglen er svær
at dreje, er det fordi hjulene står på en sådan
måde, at der er spændinger i ratlåsen. I dette
tilfælde drejes rattet frem og tilbage, mens
tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det
nemmere.
Sørg for, at ratlåsen er låst, når du forlader
bilen. Så mindsker du risikoen for tyveri.
106
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearpositioner, 5 gear
Bakgearsspærre
Geartrin, seks gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
Vælg bakgear, mens bilen holder helt stille.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear som
muligt så ofte som muligt.
For at kunne skifte til bakgear, skal gearvælgeren først sættes i frigearsstilling (mellem 3.
og 4. gear). Du kan altså ikke skifte direkte fra
5. gear til bakgear på grund af bakgearspærren.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear som
muligt så ofte som muligt.
107
Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Ved start ved lave temperaturer kan
gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes,
at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer. For at reducere motorens udslip af
udstødningsgasser skiftes der til højere gear
senere end normalt, hvis motoren startes ved
lave temperaturer.
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen
ved et højere omdrejningstal. Dette sker for,
at katalysatoren hurtigere kan nå den korrekte
arbejdstemperatur, hvilket giver mindre udslip
af udstødningsgasser.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet
mærker hvert gearskifte med henblik på at
give optimal gearskiftekvalitet.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Sikkerhedssystem
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
108
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i position P. I alle andre
positioner er nøglen spærret.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
– Hold foden på bremsepedalen, når
gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsposition (P-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearpositioner skal startnøglen stå i
position I eller II og bremsepedalen være
trådt ned.
Neutral-position (N-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra
N-positionen til de øvrige geartrin skal
tændingsnøglen være i position I eller II, og
bremsepedalen skal være trådt ned.
Mekanisk gearvælgerspærring
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem de
forskellige geartrin.
Start og kørsel
Automatgearkasse
S60 R med Geartronic har en S-knap i stedet
for en W-knap ved gearvælgeren. Med
S-knappen aktiveres gearkassens sportsprogram. En tændt diode i knappen angiver at
programmet er aktivt.
Manuelle geartrin, Geartronic
For at komme fra den automatiske
kørselsposition, D, til en manuel position skal
gearvælgeren flyttes mod venstre. For at
komme fra MAN til automatisk
kørselsposition, D skal gearvælgeren føres
mod højre til D.
S-programmet giver en sportsligere adfærd
og tillader højere omdrejningstal i gearene.
Samtidig opnås en hurtigere reaktion ved
gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også
kørsel i et lavere gear – hvilket medfører
forsinket opskiftning.
Under kørsel
Manuel gearposition kan vælges når som
helst under kørslen. Det valgte gear er låst, så
længe man ikke vælger et andet gear. Kun
hvis man kommer ned på meget lav
hastighed, skiftes der automatisk ned.
Geartronic1
1.
S60 R har Geartronic som standard.
Hvis man stiller gearvælgeren på – (minus),
skifter bilen et trin ned, samtidig med at der
bremses med motoren. Hvis gearvælgeren
føres til + (plus), skiftes der et trin op.
P – Parkering
Vælg denne stilling, når du starter motoren
eller parkerer bilen.
Bilen skal holde stille, når du skifter til
P-stilling!
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk altid parkeringsbremsen, når bilen
parkeres!
R – Baktilstand
Bilen skal holde stille, før du skifter til
stilling R.
N – Neutral stilling
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Træk parke109
Start og kørsel
Automatgearkasse
ringsbremsen an, når bilen holder stille med
gearvælgeren i position N.
D – Kørestilling
D Er den normale kørestilling. Op- og
nedskifte mellem alle gear sker automatisk
afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når du vælger stilling D fra
stilling R.
4 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2., 3. og 4. gear
sker automatisk. Gearskift til 5. gear sker ikke.
Stilling 4 kan du anvende:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
3 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2. og 3. gear sker
automatisk. Gearskift til 4. gear sker ikke.
Position 3 kan benyttes:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
L – Lavgearstilling
Vælg stilling L, hvis du vil køre i 1. eller 2.
gear. Stilling L giver den bedste motorbremseeffekt ved f.eks. bjergkørsel.
W – Vinter
W-knappen1
Med
ved
gearstangen kobles
vinterprogrammet W til og
fra. I kombinationsinstrumentet vises symbolet W,
når vinterprogrammet er
aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i
3. gear, hvilket gør det lettere at begynde at
køre, når føret er glat. De lavere gear tilkobles
kun med kickdown, når vinterprogrammet er
aktiveret.
Program W kan kun vælges i position D.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi den
normale fuldgasstilling), skiftes der med det
samme automatisk ned til et lavere gear,
hvilket kaldes kickdown.
Når man er kommet op på tophastigheden for
det pågældende gear, eller hvis man lader
speederen komme ud af kickdown-stillingen,
skiftes der automatisk til et højere gear.
Kickdown anvendes, når der kræves
maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med
nedgearingsbeskyttelse.
1.
110
S60 R med Geartronic har i stedet en
S-knap.
Kickdown-funktionen2 kan ikke anvendes i de
manuelle positioner. Skift til automatisk
trin D.
Firehjulstræk – AWD (All Wheel
Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles
automatisk mellem for- og baghjulene. Et
elektronisk styret koblingssystem fordeler
trækkraften til det hjulpar, som under de
aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette
gøres for at opnå det bedst mulige vejgreb og
undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
Hastighedsafhængig
servostyring3
Hvis bilen har hastighedsafhængig servostyring, bevirker det, at den er lettere at styre
ved lave hastigheder, hvilket f.eks. letter
parkering osv.
Efterhånden som hastigheden øges,
tilpasses styrekraften for at give føreren
større føling med vejbanen.
2.
3.
Gælder kun Geartronic.
Ekstraudstyr
Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange
hårdere på bremsepedalen, som når motoren
er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
OBS! Ved bremsning med motoren standset
skal der kun trædes én gang hårdt og
bestemt, ikke flere gange.
ADVARSEL!
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse. Bremsepedalen går længere ned og kan føles
blødere end normalt. Der kræves et hårdere
pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn,
gennem vandpytter, eller når man vasker
bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal du skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Anvend samme gear ned ad bakke, som du
anvender op ad bakke. På denne måde
udnyttes motorbremsen mere effektivt, og
fodbremsen skal kun bruges i korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
ADVARSEL!
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske. Årsagen til tabet af
bremsevæske skal undersøges.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) er konstrueret til at
forhindre blokering af bremserne
ved hårde opbremsninger. Det
sikrer den bedst mulige styreevne i løbet af et
bremseforløb. Det giver dig bedre muligheder for f.eks. at vige uden om forhindringer.
ABS-systemet forøger ikke den samlede
bremsekapacitet. Men du har som fører
bedre mulighed for at styre bilen og har
dermed bedre kontrol over bilen - og det
forbedrer sikkerheden.
111
Start og kørsel
Bremsesystemet
ABS-systemet udfører en kort selvtest, når
motoren efter start når op på en hastighed på
ca. 20 km/t. Denne selvtest kan mærkes og
høres. Når ABS-systemet ar aktivt, kan man
høre og mærke pulseringer i bremsepedalen.
Dette er helt normalt.
OBS! Du skal træde på bremsepedalen med
fuld kraft for at udnytte ABS-systemet
maksimalt. Slip ikke bremsepedalen, når
ABS-pulseringerne kan høres og mærkes. Du
kan evt. øve dig i at bremse med ABSsystemet på et egnet sted, f.eks. et
køreteknisk anlæg.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
• i ca. to sekunder efter start af bilen for at
kontrollere systemet.
• hvis ABS-systemet er slået fra på grund
af en fejl.
Elektronisk bremsekraftfordeling – EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft
altid er til rådighed. Der høres og føles pulseringer i bremsepedalen, når systemet
regulerer bremsekraften.
Bremsekraftforstærkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake
Assistance) er en integreret del af DSTCsystemet. Systemet har det formål, at der ved
112
ADVARSEL!
Hvis advarselssymbolerne BREMSE og
ABS er tændt samtidigt, kan der være
opstået fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, kan der køres forsigtigt til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted
for at få kontrolleret bremsesystemet.
Hvis bremsevæsken står under MINniveauet i beholderen, bør man ikke køre
videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
kontrolleres.
behov for hurtig opbremsning straks er fuld
bremseeffekt til rådighed. Systemet mærker,
når man ønsker at bremse kraftigt op, ved at
registrere hvor hurtigt man træder på bremsepedalen.
EBA-funktionen er aktiv ved alle hastigheder
og kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke
frakobles.
Når EBA-funktionen aktiveres, synker
bremsepedalen længere ned, samtidig med
at bilen bremser optimalt. Gennemfør
opbremsningen uden at lette trykket på
bremsepedalen. EBA-funktionen afbrydes,
når trykket på bremsepedalen lettes.
Start og kørsel
Stabilitetssystemet
Når stabilitetssystemet1 arbejder, kan det
virke, som om bilen ikke reagerer normalt på
speederen. Dette skyldes, at systemet
registrerer friktionen mod vejbanen og lader
de forskellige funktioner i stabilitetssystemet
træde i kraft.
Bilen er enten udstyret med STC (Stability
and Traction Control) – stabilitets- og
trækkraftfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) – dynamisk
stabilitets- og trækkraftfunktion.
Se side 39 for yderligere oplysninger om
advarselssymbolerne i kombinationsinstrumentet
Funktion/system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
1. Ekstraudstyr på visse markeder,
Traktionssikring – Traction Control (TC)
Traktionssikrings-funktionen overfører kraft
fra det drivhjul, som spinner mod vejbanen til
det drivhjul, som ikke spinner. For at øge
fremkommeligheden skal gaspedalen
muligvis trædes længere ned end normalt.
Når traktionssikringen arbejder, kan der høres
en pulserende lyd. Dette er helt normalt.
1.
Ekstraudstyr på visse markeder,
Traktionssikrings-funktionen er mest aktiv ved
lave hastigheder. Funktionen kan ikke
frakobles.
Antiskridningsfunktion – Spin Control
(SC)
Stabilitetsfunktionen forhindrer, at drivhjulene
spinner mod vejbanen under acceleration.
Den forbedrer køresikkerheden i glat føre.
Ved kørsel med f.eks. snekæder, i dyb sne
eller i dybt sand kan det være en fordel at
frakoble antispinfunktionen for at øge
trækkraften. Det gøres med STC/DSTCknappen.
Antiudskridningsfunktion – Active Yaw
Control (AYC)
Anti-udskridningsfunktionen bremser ved
udskridning automatisk ét eller flere hjul for at
stabilisere bilen. Hvis man samtidigt bremser,
føles bremsepedalen hårdere end normalt,
ligesom der høres en pulserende lyd.
Funktionen er altid aktiv og kan ikke frakobles.
ADVARSEL!
Aktivt chassis – FOUR-C2
Bilen er udstyret med et meget avanceret
aktivt chassissystem – Continuously
Controlled Chassis Concept – som reguleres
elektronisk. Systemets funktioner baseres på
et antal sensorer, som kontinuerligt kontrollerer bilens bevægelser og reaktioner; f.eks.
lodret acceleration og sideacceleration,
bilens hastighed og hjulbevægelser.
Styreenheden i FOUR-C analyserer data fra
sensorerne og justerer støddæmperindstillingerne op til 500 gange pr. sekund efter
behov. Dette giver en ekstrem hurtig og
nøjagtig regulering af hver støddæmper
individuelt. Det er en af forklaringerne på, at
chassisegenskaberne kan varieres.
Chassisets karakter kan omstilles når som
helst under kørsel, når vejens karakter skifter,
eller når man vil ændre kørestil. Omstillingen
sker i løbet af nogle millisekunder.
Virkningen af at træde på speederen er
knyttet til valget af chassiskarakter (gælder
kun R-modeller).
Bilens køreegenskaber ændres muligvis,
hvis STC- eller DSTC-systemet
reduceres. Tag altid normale forholdsregler for sikker kørsel i sving og på glatte
veje.
2.
Ekstraudstyr på visse markeder.
Standard på S60 R.
113
Start og kørsel
FOUR-C (aktivt chassis)
eller når man vil ændre kørestil. Omstillingen
sker i løbet af nogle millisekunder.
Virkningen af at træde på speederen er
knyttet til valget af chassiskarakter (gælder
kun R-modeller).
Afbryder i midterkonsollen til FOUR-C
(gælder ikke S60 R)
Aktivt chassis – FOUR-C1
Bilen er udstyret med et meget avanceret
aktivt chassissystem – Continuously
Controlled Chassis Concept – som reguleres
elektronisk. Systemets funktioner baseres på
et antal sensorer, som kontinuerligt kontrollerer bilens bevægelser og reaktioner; f.eks.
lodret acceleration og sideacceleration,
bilens hastighed og hjulbevægelser.
Styreenheden i FOUR-C analyserer data fra
sensorerne og justerer støddæmperindstillingerne op til 500 gange pr. sekund efter
behov. Dette giver en ekstrem hurtig og
nøjagtig regulering af hver støddæmper
individuelt. Det er en af forklaringerne på, at
chassisegenskaberne kan varieres.
Chassisets karakter kan omstilles når som
helst under kørsel, når vejens karakter skifter,
1.
114
Ekstraudstyr på visse markeder.
Standard på S60 R.
Comfort
I stillingen Comfort er chassisindstillingen
tilpasset således, at karrosseriet isoleres fra
vejens ujævnheder og "flyder" over dem.
Støddæmpningen er blødere, og karrosseriets bevægelser er små. Denne funktion
anbefales til langturskørsel og kørsel i glat
føre.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Comfort, starter chassiset i denne funktion,
når bilen startes igen.
Sport
I indstillingen Sport er styreresponsen
hurtigere end i indstillingen Comfort.
Dæmpningen er hårdere, og karosseriet
følger vejbanen for at reducere krængningen
ved hurtig kørsel i sving. Bilen opleves som
værende mere sportslig.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Sport, starter chassiset i denne funktion, når
bilen startes igen.
Afbryder til FOUR-C ( S60 R)
Advanced2
I stillingen Advanced er støddæmpernes
bevægelse minimal og optimeret til maksimalt
vejgreb. Reaktionen på gasgivning er mere
direkte, automatgearkassens skifte er mere
sportspræget, og krængning i sving
minimeres. Denne indstilling anbefales kun til
helt jævn og flad vejbelægning.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Advanced, starter chassiset i funktionen
Sport, når bilen startes igen.
2.
Gælder kun S60 R.
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid tilkoblet, når bilen startes.
ADVARSEL!
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved
parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan se nogen genstande. Man må være
opmærksom på børn eller dyr, der kan
tænkes at opholde sig i bilens nærhed.
Parkeringshjælp for og bag
Generelt
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp ved
parkering, idet et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
Jo nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved1, des tættere bliver lydsignalerne.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen
konstant. Hvis der er en forhindring både
foran og bag1 bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
Al anden lyd fra audioanlægget dæmpes
automatisk, hvis den er for høj.
1.
Under forudsætning af, at der er
monteret parkeringshjælp både for og
bag.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Når sensorerne reagerer på en forhindring
foran bilen, vises tekstmeddelelsen PARK
ASSIST ACTIVE på audiodisplayet.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Når
gearet vælges, vises tekstmeddelelsen PARK
ASSIST ACTIVE på audiodisplayet.
Ved kørsel med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet
frakobles, ellers vil sensorerne reagere på
dem.
Parkeringshjælpen bag slukkes automatisk
ved kørsel med trailer, hvis der anvendes
originalt Volvo-trailerkabel.
Frakobling og gentilkobling af
parkeringshjælp
Parkeringshjælpen kan slukkes med knappen
på kontaktpanelet, dioden i kontakten
slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen,
når kontakten slås til, og dioden lyser.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælp foran er tilkoblet ved hastigheder under 15 km/t, også ved bakning.
Lydsignalet kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Parkeringshjælpen bagved aktiveres, når der
skiftes til bakgearet. Lydsignalerne kommer
fra den bageste højttaler.
115
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Visning af fejl i systemet
Vigtigt!
Informationssymbolet lyser
konstant
PARK. ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET vises i informationsdisplayet midt i kombinationsinstrumentet
sammen med symbolet.
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler, forårsaget af eksterne lydkilder
med de samme ultralydfrekvenser, som
systemet anvender. Som eksempler
herpå kan bl.a. nævnes signalhorn, våde
dæk på asfalt, trykluftbremser, udstødningsrør på motorcykler m.m. Dette
betyder ikke, at systemet er defekt.
Parkeringshjælp-sensorer
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
Is og sne på sensorerne kan få dem til at
reagere.
116
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Motoren må ikke bugseres i
gang
Hvis en bil med manuel gearkasse trækkes i
gang, kan der opstå skader på katalysatoren.
En bil med automatgearkasse kan ikke
trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, skal
du anvende et hjælpestartbatteri.
Hvis bilen skal bugseres
• Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
• Lagttag den højest tilladte hastighed i
henhold til færdselsloven.
• Husk, at fodbremsen og servostyringen
ikke fungerer, når motoren er slukket. Du
skal træde ca. fem gange hårdere på
bremsepedalen, og styretøjet går
betydeligt tungere end normalt.
• Kør jævnt.
• Hold bugserlinen stram, så du undgår
unødvendige ryk.
Automatgearkasser
• Gearvælgeren skal stå i stilling N.
• Højeste tilladte hastighed ved bugsering
af bil med automatgearkasse er 80 km/t.
• Længst tilladte strækning: 80 km.
• Motoren kan ikke bugseres i gang. Se
næste side for "Starthjælp".
Bugseringsøje, for.
Bugseringsøje, bag.
Bugseringsøjer
Montering af bugserøje:
A. Løsn dækslet1 ved forsigtigt at dreje
f.eks. en mønt i rillen.
B. Skru bugserøjet forsvarligt fast, helt ind
til flangen (C). Brug gerne hjulnøglen.
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud og
montere dækslet igen.
Bugseringsøjerne finder du i værktøjsposen i
bagagerummet. Ved bugsering skal du selv
skrue bugseringsøjerne fast. Udtag og
dæksel til bugseringsøjerne er placeret i højre
side af hver kofanger.
For at kunne skrue bugserøjet fast bagpå skal
du først løsne en plastskrue i konsollen til det
bageste bugserøje. Anvend værktøjssættets
hjulnøgle til at løsne plastskruen. Skru plastskruen på plads efter brug.
1.
Åbningen i soltaget kan variere.
117
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bjergning
Bugseringsøjerne må kun anvendes ved
bugsering på vej, ikke ved bjergning, efter at
du er kørt i grøften eller lignende. Ved
bjergning skal der tilkaldes professionel
hjælp.
118
Start og kørsel
Starthjælp
Start med hjælpestartbatteri
Hvis batteriet af en eller anden grund er
afladet, kan du få motoren i gang ved at
"låne" strøm fra et løst batteri eller fra en
anden bils batteri. Kontrollér altid, at
klemmerne sidder godt fast, så der ikke
opstår gnister under startforsøget.
For at undgå eksplosionsrisiko anbefales det
at gøre følgende:
og sørg for, at bilerne ikke kommer i
berøring med hinanden.
– Monter det røde kabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og den røde
tilslutning i din bils motorrum (2+).
Klemmen skal fastgøres ved kontaktpunktet, som er placeret under et lille sort
dæksel med et plustegn på. Dækslet er
placeret ved siden af sikringsboksens låg.
– Tilslut den ene klemme på det sorte kabel
til startbatteriets minuspol (3–).
– Tilslut den anden klemme på det sorte
kabel til din bils løfteøje (4–).
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i højere
tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern kablerne i omvendt rækkefølge.
OBS! Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget (risiko for gnistdannelse).
ADVARSEL!
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer
syrestænk i øjnene.
– Drej startnøglen til position 0.
– Sørg for at hjælpestartbatteriet har
12 volts spænding.
– Hvis hjælpestartbatteriet sidder i en
anden bil: Stands motoren på denne bil,
119
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Anhængertrækket på bilen skal være af en
godkendt type. Du kan få oplysninger om
egnede trækanordninger hos din Volvoforhandler.
• Læg lasten i traileren, så trykket på bilens
anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Øg dæktrykket svarende til trykket ved
fuld last. Se dæktrykstabellen!
• Rengør anhængertrækket regelmæssigt.
Kom fedt på kuglen1 og alle bevægelige
dele, så unødvendigt slid undgås.
• Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny! Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Ved overophedning
går temperaturmåleren i kombinationsinstrumentet ind i det røde felt. Stands og
lad motoren gå i tomgang i nolge
minutter.
1.
120
Gælder ikke ved anvendelse af
anhængertræk med svingningsdæmpere.
• Ved overophedning afbrydes bilens
luftkonditionering evt. midlertidigt.
• Ved overophedning reagerer gearkassen
via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen i displayet!
• Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, også selvom
lovgivningen i visse lande tillader højere
hastigheder.
• Den højst tilladte vægt af anhænger uden
bremser er 750 kg.
• Ved parkering af en bil med anhænger
skal gearvælgeren altid sættes i stilling P
(automatisk gearkasse), eller bilen skal
sættes i gear (manuel gearkasse). Hvis
bilen parkeres på en stejl bakke, skal du
lægge stopklodser under hjulene.
• Undgå at køre med anhængervægte på
over 1200 kg på stigninger på over 12 %.
På stigninger på over 15 % bør der ikke
køres med anhænger.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 221.
OBS! De angivne højeste tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale
bestemmelser kan begrænse anhængervægten og hastigheden yderligere.
Trækkrogene kan være certificeret til en
højere trækvægt, end den bilen må trække.
ADVARSEL!
Anbefalingerne for anhængervægt skal
følges, da køretøjerne ellers bliver
vanskelige at styre ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Kørsel med anhængertræk –
automatgearkasse
• Når du parkerer bilen i bakket terræn, skal
du trække håndbremsen, før du sætter
gearvælgeren i stilling P. Når du sætter i
gang op ad bakke, skal du først skifte til
kørestilling og derefter frigøre
håndbremsen.
• Vælg en passende lavgearstilling når du
kører i stærkt kuperet område, eller hvis
du kører langsomt. På den måde
forhindrer du, at gearkassen skifter opad,
hvis du kører med automatgearkasse.
Derved bliver gearkasseolien ikke så
varm.
• Hvis din bil er udstyret med Geartronic,
skal du ikke køre i et højere gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid
økonomisk at køre i højt gear.
OBS! En del modeller skal have en oliekøler
til automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Kontroller derfor med nærmeste
Volvo-forhandler, hvad der gælder netop din
bil, hvis trækkrog eftermonteres.
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk
niveauregulering, har bagvognen under
kørsel altid den rigtige højde uanset last. Når
bilen står stille, sænkes bagvognen, hvilket er
helt normalt. Ved start med last pumpes
niveauet op efter en vis strækning.
121
Start og kørsel
Trækanordning
Trækkroge
Trækkuglen skal med jævne mellemrum
rengøres og smøres med fedt. Når der
anvendes koblingshoved med svingningsdæmper, behøver trækkuglen ikke at blive
smurt.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 124.
OBS! Efter brug skal kugledelen altid tages
af og opbevares i bagagerummet.
ADVARSEL!
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedwire på det dertil
beregnede sted.
ADVARSEL!
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
122
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet
kontakt, skal der bruges en adapter. Anvend
et adapterkabel, der er godkendt af Volvo.
Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
Start og kørsel
Trækanordning
A
B
Specifikationer
Afstand A
Afstand B
Fast træk:
1057 mm
Fast træk:
73 mm
Aftageligt træk:
1068 mm
Aftageligt træk:
84 mm
Maks. kugletryk:
75 kg
123
Start og kørsel
Delelig trækkrog
1. Tag beskyttelsesproppen ud.
2. Kontrollér, at mekanismen er låst
op ved at dreje nøglen højre om.
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
5. Drej nøglen venstre om til låst stilling, og
tag den ud.
6. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Montering af kugledel
124
Start og kørsel
Delelig trækkrog
7.
8.
Afmontering af kugledel
OBS! Kontrollér, at kugledelen sidder fast,
ved at rykke den opad, nedad og bagud.
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere
beskrevet.
OBS! Anhængerens sikkerhedswire skal
fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
2. Tryk låsegrebet ind, og drej det venstre
om, indtil der lyder et klik.
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det
standser. Hold det nede, samtidig med at
kugledelen trækkes bagud og opad.
4. Skub beskyttelsesproppen ind.
125
Start og kørsel
Last på taget
Generelt
• Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den
ikke anvendes. Det mindsker luftmodstanden og dermed også brændstofforbruget.
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
ADVARSEL!
Anvendelse af tagbagagebærer
(ekstraudstyr)
For at undgå skader på din bil og for at få den
bedste sikkerhed ved kørsel, anbefaler vi, at
du kun anvender de tagbagagebærer, som
Volvo har udviklet til netop din bil.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebæreren
og lasten sidder ordentligt fast. Bind
lasten godt fast med fastsurringsbånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebæreren. Last ikke skævt. Læg det tungeste
nederst.
• Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
126
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel
tagboks.
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt
og køreegenskaber.
Start og kørsel
Last på taget
– Skru tagbagagebæreren fast.
– Kontrollér, at krogen sidder ordentligt fast
i tagfastgøringen.
– Skru skruerne fast skiftevis, indtil de får
ordentligt fat.
– Nedfæld hætten på tagbagagebæreren.
– Kontrollér, at tagbagagebæreren sidder
ordentligt fast.
– Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er
spændt korrekt.
Montering af tagbagagebæreren
– Sørg for, at tagbagagebæreren monteres
i den rigtige retning (se markeringen på
mærkaten under afdækningskåben).
– Pas styrehullerne (1) ind over styretappene.
– Sænk forsigtigt den anden sides
fastgøring mod taget.
– Skru skruen lidt op.
– Tryk skruen mod tagfastgøringen, og
hægt krogen fast i fastgøringen under
taglisten.
– Skru tagbagagebæreren fast.
– Pas de øvrige fastgøringers styrehuller
ind over tapperne.
127
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Skabelonerne, som findes på næste side,
kontrolmåles efter afbildningen, så referencemålene stemmer og dækker en tilstrækkelig
del af lyskeglen.
A. Lyskegle for venstrekørsel B. Højrekørsel
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
For ikke at blænde modkørende trafik kan
forlygtens lyskegle ændres ved at tildække en
del af forlygterne. Lyskeglen bliver mindre.
Tildækning af forlygter
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
Tildækningen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på forlygteglasset.
Referencemålene (X) er anbragt for at
beregne afstanden fra prikken (5) til hjørnet
af tildækningen, som er markeret med en pil.
128
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Placering af maskering på halogenlygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Halogenforlygter, model med
venstrestyring
Halogenforlygter, model med
højrestyring
Aftegn skabelon 1 og 2, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip ud.
Aftegn skabelon 3 og 4, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip den
ud.
Referencemål:
Skabelon 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 13 mm
Skabelon 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 18 mm.
Referencemål:
Skabelon 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 17 mm
Skabelon 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 14 mm
129
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Maskeringsskabeloner til halogenforlygter, model med venstrestyring
Maskeringsskabeloner til halogenlygter, model med højrestyring
130
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Placering af maskering på Bi-Xenon-lygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Tildækning af forlygter
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
Maskeringen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på lygteglasset.
Referencemålene (X) benyttes til at beregne
afstanden fra prikken (5) til hjørnet af maskeringen.
Skabelonerne, som findes på næste side,
kontrolmåles efter afbildningen, så referencemålene stemmer og dækker en tilstrækkelig
del af lyskeglen.
Bi-xenonlygter, model med
venstrestyring
Bi-xenonlygter, model med
højrestyring
Aftegn skabelon 1 og 2, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip ud.
Aftegn skabelon 3 og 4, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip den
ud.
Referencemål:
Skabelon 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 29 mm
Skabelon 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 6 mm.
Referencemål:
Skabelon 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 29 mm
Skabelon 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 0 mm.
131
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Maskeringsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med venstrestyring
Maskeringsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med højrestyring
132
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)–(ekstraudstyr)
B
A
1 – BLIS-kamera, 2 – Indikeringslampe,
3 – BLIS-symbol
BLIS
BLIS er et informationssystem, der angiver,
om der er et køretøj, der bevæger sig i samme
retning som ens eget køretøj, i den såkaldte
døde vinkel.
ADVARSEL!
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, de eksisterende sidespejle.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at skifte
vejbane på en sikker måde påhviler fortsat
føreren.
OBS! Lampen tændes på den side af bilen,
hvor systemet har opdaget køretøjet. Hvis
bilen verhales på begge sider på samme tid,
tændes begge lamper.
BLIS har også en indbygget funktion, der
advarer føreren, hvis der opstår en fejl i
systemet. Hvis f.eks. kameraerne er blokeret,
blinker BLIS-kontrollampen, og der vises en
meddelelse på instrumentpanelets display
(se tabellen på side 135). I givet fald skal
linserne kontrolleres og rengøres. Om
nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra
ved at trykke på BLIS-knappen (se side 135).
"Døde vinkler" som BLIS informerer om
Afstand A = ca. 9,5 m
Afstand B = ca. 3 m
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når man kører med en
hastighed på over 10 km/t.
Systemet er således konstrueret, at det
fungerer optimalt under kørsel i tæt trafik på
flersporede veje.
Under overhaling af et andet køretøj:
BLIS er baseret på digitalkamerateknik.
Kameraerne (1) er placeret under
sidespejlene.
Når et kamera har opdaget et køretøj i zonen
for den døde vinkel, tændes en indikeringslampe på panelet på døren (2). Lampen lyser
konstant for at gøre føreren opmærksom på,
at der befinder sig et køretøj i den døde
vinkel.
• Systemet reagerer, når man overhaler et
andet køretøj med en hastighed der er op
til 10 km/t højere end det andet
køretøjs.
Når man overhales af et andet køretøj:
• Systemet reagerer, når man overhales af
et andet køretøj, der kører op til 70 km/t
hurtigere end en selv.
133
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)–(ekstraudstyr)
ADVARSEL!
• BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
• BLIS fungerer ikke under bakning.
• En bred anhænger tilkoblet bilen kan
skjule andre køretøjer i tilstødende
vejbaner, hvilket kan medføre, at
eventuelle køretøjer i dette skyggeområde ikke kan ses af BLIS.
Systemets funktion i dagslys og mørke
Dagslys
I dagslys reagerer systemet på eventuelle
andre bilers form. Systemet er indrettet til at
opdage motorkøretøjer, herunder biler,
lastbiler, busser og motorcykler.
Mørke
I mørke reagerer systemet på eventuelle
andre bilers lygter. Hvis lygterne ikke er
tændt, kan systemet ikke se køretøjet. Dette
bevirker f.eks., at systemet ikke reagerer på
en anhænger uden lygter, der trækkes af en
person- eller lastbil.
134
ADVARSEL!
• Systemet reagerer ikke på cykler og
knallerter.
BLIS-kameraernes funktion kan forstyrres
af stærkt lys og under kørsel i mørke, når
der ikke er nogen lyskilder (såsom vejbelysning eller andre køretøjer). I givet fald
kan systemet fortolke manglen på lys, som
om kameraerne er blevet blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
instrumentpanelets display.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemet midlertidigt slås fra (se næste
side).
Når tekstmeddelelsen slukkes, genoptager systemet sin fulde funktion.
• BLIS-kameraerne har samme
begrænsninger som det menneskelige
øje, dvs. de "ser" ikke så godt under
kraftigt snefald, i tæt tåge osv.
Rengøring
For at kunne fungere optimalt skal BLISkameraerne være rene. Linserne kan
rengøres med en blød klud eller fugtig svamp.
De skal rengøres med forsigtighed for ikke at
komme til at ridse dem.
Vigtigt!
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Børst om nødvendigt
linserne fri for sne.
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)–(ekstraudstyr)
fjernes ved at trykke på READ-knappen
(se side 42).
Aktivering/deaktivering af BLIS
• BLIS er altid aktiveret, når tændingen
sættes til. Kontrollamperne på dørpanelerne blinker tre gange, når tændingen
sættes til.
• Systemet kan slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen i kontaktpanelet i midterkonsollen (se ovenstående illustration).
Dioden i knappen slukkes, når systemet
er slås fra, ligesom der vises en tekstmeddelelse på displayet i instrumentpanelet.
• BLIS kan slås til igen ved at trykke på
knappen. Derefter lyser dioden i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på
displayet og kontrollamperne på dørpanelerne blinker tre gange. Tekstmeddelelsen
BLIS-systemmeddelelser
SystemTekst på displayet
status
BLIS ikke i
BLINDVINKELSYST.
funktion
SERVICE PÅKRÆVET
Højre kamera
BLINDVINKELSYST.
blokeret
R-KAMERA BLOK.
Venstre
BLINDVINKELSYST.
kamera
L-KAMERA BLOK.
blokeret
Begge
BLINDVINKELSYST.
kameraer
KAMERAER BLOK.
blokeret
BLIS-system
BLINDVINKELINFO.
slået fra
SYSTEM FRA
BLIS-system
BLINDVINKELINFO.
slået til
SYSTEM TIL
BLIS-funktion
BLINDVINKELSYST.
nedsat
NEDSAT FUNKTION
Ovenstående meddelelser vises kun, hvis
tændingsnøglen står i position II (eller hvis
motoren er i gang), og BLIS er aktivt (dvs.,
hvis føreren ikke har slået systemet fra).
135
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)–(ekstraudstyr)
136
Hjul og dæk
Generelt
Tryk i dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Skift af hjul
138
141
142
144
137
Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Dækkene har stor betydning for bilens
køreegenskaber. Dæktype, dimensioner,
dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for
bilens adfærd.
Ved dækskifte skal der anvendes samme
type og mål og helst også samme fabrikat på
alle fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der
er angivet på dæktrykmærkaten, hvis
placering fremgår af side 141.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Sektionsbredde (mm)
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Radialdæk
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed - i dette tilfælde 270 km/t
Hastighedsklasser
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
138
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
T
H
V
W
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
190 km/t
210 km/t
240 km/t
270 km/t
Nye dæk
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg
derfor at få så friske dæk
som muligt ved skift. Dette er især vigtigt for
vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation), angives med fire cifre, f. eks. 1502.
Dækket på billedet er således produceret i
uge 15, år 2002.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de
forekommer at være ubeskadigede. Årsagen
hertil er den, at dæk ældes og nedbrydes,
selvom de sjældent eller aldrig er i brug.
Deres funktion kan derfor forringes, fordi de
materialer, der indgår i dækkene, er nedbrudt,
og dækkene bør derfor ikke anvendes.
Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og
dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at
dækket er uegnet til at bruges, er revner eller
misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående
illustration.
Hjul og dæk
Generelt
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal
forhøjning på tværs af
slidbanen. På siden af
dækket ses bogstaverne
TWI (Tread Wear Indicator).
Når dækket er så slidt, at der
kun er 1,6 mm tilbage, ses disse bånd
tydeligt. Man bør nu hurtigst muligt skifte til
nye dæk. Husk, at dæk med en lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i regn eller
sne.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af side 141. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med
vinterdæk skal disse altid være monteret på
alle fire hjul.
OBS! Indhent råd hos en Volvo-forhandler
om, hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især
piggene længere levetid.
OBS! Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan bruges både til
aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælge med
låsbare hjulbolte bruges i kombination med
hjulkapsler, skal den låsbare hjulbolt
monteres længst væk fra luftventilen. Ellers
kan hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med
snekæder. Undgå at køre på underlag uden
sne, da dette slider meget hårdt på både
snekæder og dæk. Brug aldrig Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og
hjulene er for lille.
Vigtigt!
Brug originale Volvo-snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette
bilmodel samt dækkenes og fælgenes
mål. Spørg på et autoriseret Volvoværksted.
139
Hjul og dæk
Generelt
Hjul skal opbevares liggende eller
hængende, ikke stående.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Sommer- og vinterhjul
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
monteres på baghjulene (for at reducere
risikoen for udskridning ).
140
Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
Kontrol af dæktryk
Dæktryksmærkaten på indersiden af
tankklappen viser, hvilke tryk dækkene skal
have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
Dækkenes tryk skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. De rette dæktryk
fremgår af dæktryktabellen. De angivne tryk
gælder for kolde dæk (dvs. at dækkene har
samme temperatur som omgivelsestemperaturen).
1.
2.
Øvrige markeder (ikke USA og Canada)
1:1 Originale Volvo-dæk
1:2 Reservedæk
Australien
Kørsel med forkerte dæktryk forringer bilens
køreegenskaber og kan øge slitagen på
dækkene. Allerede efter nogle kilometers
kørsel bliver dækkene varme og trykket
højere. Der må derfor ikke lukkes luft ud, hvis
trykket kontrolleres, når dækkene er varme.
Derimod skal trykket øges, hvis det er for lavt.
141
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
4
Efter anvendelse:
Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for at advarselstrekanten med etui
sidder ordentligt fast i bagklappen.
3
2
1
Advarselstrekant (visse lande)
Følg de bestemmelser vedr. advarselstrekant,
der gælder i det land du befinder dig i.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
– Drej begge fastgørelsesskruer til lodret
stilling.
– Løsn etuiet med advarselstrekanten
forsigtigt.
– Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
– Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
– Slå de røde trekantsider ud. Placér advarselstrekanten på et velegnet sted i forhold
til trafikken.
142
Reservehjul, værktøj og
donkraft
1.
2.
3.
4.
Reservehjul.
Fastgørelsesanordning.
Værktøjspose med bugseringsøje.
Donkraft.
Reservehjulet1 med donkraft og
værktøjspose befinder sig under gulvet i
bagagerummet. Reservehjulet tages ud som
følger:
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Fjern donkraft og værktøjspose.
Skru reservehjulet løs og løft det op.
1.
Ekstraudstyr på visse varianter og
markeder
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Hvis bilen er udstyret med holder til
inkøbsposer:
– Drej de to clips i måttens bagkant
90 grader.
– Træk gulvmåttens forreste del bagud mod
bagagerumsåbningen.
– Løft måtten lidt, og drej den 90 grader for
at kunne løfte den ud.
– Løft måtten ud af bagagerummet.
– Skru reservehjulet løs og løft det ud.
Ilægning af reservehjulet foretages i modsat
rækkefølge. Sørg for, at reservehjulet ligger
godt fast, og at donkraften og værktøjsposen
er ordenligt fastgjort.
Reservehjulet "Temporary
Spare"
Reservehjulet1 "Temporary Spare" må kun
anvendes i den korte tid, det tager at få et
normalt dæk repareret eller skiftet.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Vær opmærksom på, at dette dæk i kombination med de andre normale dæk kan ændre
bilens køreegenskaber. Den højeste tilladte
hastighed med "Temporary Spare"-reservehjul er derfor 80 km/t.
OBS! Benyt kun bilens eget originale reservehjul! Dæk med andre dimensioner kan
forårsage skader på din bil. Der må kun
anvendes et reservehjul ad gangen.
1.
Ekstraudstyr på visse varianter og
markeder
143
Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
Hvis du skal skifte hjul på et trafikeret sted,
skal du huske at stille advarselstrekanten ud.
Reservehjulet ligger under afdækningen i
bagagerummet.
– Træk parkeringsbremsen, og sæt bilen i 1.
gear på biler med manuel gearkasse –
stilling P på biler med automatgearkasse.
Blokér foran og bagved de hjul, som skal
stå tilbage på jorden. Brug kraftige
træklodser eller store sten.
144
– Biler med stålfælge har en aftagelig
hjulkapsel. Tag hjulkapslen af ved hjælp af
en kraftig skruetrækker eller lignende.
Hvis en sådan skruetrækker ikke er til
rådighed, kan hjulkapslen rykkes af med
hånden. Der bør anvendes beskyttelseshandsker.
Når hjulkapslen sættes på igen, skal du
være omhyggelig med, at åbningen til
dækkets ventil går ned over ventilen.
– Løsn hjulboltene 1/2-1 omdrejning med
hjulnøglen. Boltene løsnes ved at dreje
mod uret.
– På hver side af bilen findes der to
donkraftbeslag.
Hold donkraften mod pinden i donkraftbeslaget, som vist på billedet, og kør
donkraftens fod ned, så den presses ned
mod underlaget. Kontrollér, at donkraften
sidder i beslaget som vist på billedet, og
at foden er placeret lodret under
beslaget.
– Løft bilen så højt, at hjulet går frit.
Afmonér hjulboltene og løft hjulet af.
Hjul og dæk
Skift af hjul
Visse varianter.
Montering af hjul
–
–
–
–
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på og spænd hjulboltene.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at de spændes forsvarligt. Spænd
til med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL!
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er
løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem
sig og vejbanen.
145
Hjul og dæk
146
Vedligeholdelse
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
148
150
152
147
Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Vask bilen, så snart den er blevet beskidt,
især om vinteren, hvor vejsalt og fugt let kan
forårsage korrosion.
Du vasker bilen på følgende måde:
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens
undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask skal man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke
kommer tættere på karosseriet end
30 cm. Sprøjt heller ikke direkte på
låsene.
• Vask med en svamp med eller uden
vaskemiddel og rigeligt vand.
• Der må gerne anvendes lunkent (højst
35 °C), men ikke kogende vand.
• Hvis snavset sidder hårdt fast, kan du
vaske bilen af med et koldaffedtningsmiddel, men så skal bilen holde på en
vaskeplads med afløbsseparator. Når du
anvender et koldaffedtningsmiddel, må
bilen ikke stå i direkte sollys, og lakken må
ikke være varm, fordi den har været udsat
for sollys, eller fordi motoren stadig er
148
varm. Sollys og varme kan give varige
skader. Spørg dit Volvo-værksted til råds.
• Tør bilen af med et rent, blødt vaskeskind.
• Vask viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning.
Velegnede vaskemidler
Bilvaskemiddel (bilshampoo).
Husk:
Vask altid fugleekskrementer af lakken
snarest muligt. Fugleekskrementer
indeholder nemlig kemikalier, som påvirker og
misfarver lakken meget hurtigt. Misfarvningen
kan ikke poleres væk.
Vigtigt!
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
ADVARSEL!
Udfør ikke motorvask, når motoren er
varm. Brandfare! Lad et autoriseret Volvoværksted foretage motorvasken.
Vaskehal
Automatisk vask er en enkel og hurtig måde
at få bilen ren på. Husk imidlertid, at en
automatvask aldrig kan erstatte en rigtig
håndvask – automatens børster når ikke ind
alle steder.
Vigtigt!
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end automatvask. Lakken er også mere
følsom, når den er ny. Derfor tilrådes
håndvask i bilens første måneder.
ADVARSEL!
Efter vask: foretag altid en prøvebremsning, så fugt og korrosion ikke
angriber bremsebelægningerne og
forringer bremserne! Træd let på bremsepedalen nu og da, hvis du kører længere
strækninger i regn eller snesjap, så
bremsebelægningerne varmes op og
tørrer. Det skal du også gøre, når du
begynder at køre efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Udvendige plasticdele
Til rengøring af udvendige plasticdele
anbefales et specielt rengøringsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt
rengøringsmiddel, som kan fås hos Volvo-
Vedligeholdelse
Rengøring
forhandlere. Andre kemikalier kan ødelægge
betrækkets brandhæmmende egenskaber.
Polering og voksning
Vigtigt!
Polér og voks bilen, når lakken er mat, og du
vil give lakken ekstra beskyttelse, f.eks. før
vinterperioden.
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Du behøver tidligst polere bilen efter et år. Du
kan godt give den voks tidligere.
Behandling af pletter på læder
Til snavset læderindtræk anbefales specielle
rengøringsmidler, som fås hos Volvoforhandlere. Læderindtræk bør behandles
1-2 gange om året med Volvos læderplejesæt. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler,
da de kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Behandling af pletter på plasticdele og
-flader inde i bilen
Til rengøring af plasticdele inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid
aldrig på en plet, og brug aldrig kraftige
pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles ind igen.
Vask og tør bilen meget omhyggeligt, inden
du begynder at polere og/eller at give bilen
voks. Vask asfalt- eller tjærestænk væk med
terpentin. Vanskeligere pletter kan fjernes
med en fin slibepasta (rubbing) beregnet til
billak. Polér først med polish, og påfør
derefter flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt instruktionerne på emballagen. Mange
præparater indeholder både polish og voks.
For at undgå skader på glasset ved
afskrabning af is må du kun bruge en
isskraber af plast.
Vandafvisende flader udsættes for naturlig
slitage.
OBS! For at de vandafvisende egenskaber
skal bevares, anbefales det at behandle dem
med et særligt efterbehandlingsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Dette bør
anvendes første gang efter 3 år og derefter
hvert år.
Overflader, som er varmere end 45 °C, må
ikke poleres eller vokses.
Rengøring af sidespejle og
sideruder foran med vandafvisende belægning (ekstraudstyr)
Anvend aldrig produkter som bilvoks, affedtningsmiddel eller lignende på spejl-/
glasflader, da det kan ødelægge disses
vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasfladen
ikke ridses.
149
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Lakken udgør en væsentlig del af bilens
rustbeskyttelse, og den skal derfor kontrolleres regelmæssigt. Lakskader skal
omgående udbedres for at undgå rustdannelse. De mest almindelige lakskader kan du
selv udbedre, f.eks.:
• mindre stenslag og ridser
• skader på f.eks. skærmkanter og døre.
Ved udbedring skal bilen være ren og tør og
have en temperatur på mindst +15 °C.
Variant 1
Farvekode
Fjern lakrester ved hjælp af tape. Afdæk
eventuelt.
Sørg for, at du får den rigtige farve. Farvekodenummeret er angivet på produktskiltet i
motorrummet.
Mindre stenslag og ridser
Variant 2
Kun Kina
150
Materiale:
•
•
•
•
•
Grundfarve (primer) på dåse.
Lak på dåse eller en såkaldt farvestift.
Pensel.
Afdækningstape.
Hvis stenslaget ikke er gået ned til
pladen, og et ubeskadiget laklag stadig
findes, kan du påføre lakken direkte, når
du har fjernet evt. skidt.
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Hvis stenslaget er gået ned til pladen,
skal du gøre følgende:
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med (billede 1).
– Rør godt rundt i grundfarven (primer), og
påfør denne med en fin pensel eller en
tændstik (billede 2).
– Når grundfarven er tør, skal du påføre
yderlakken med en pensel.
– Sørg for, at lakken er rørt godt op, og
påfør derefter lakken i flere tynde lag. Lad
den tørre mellem hver påføring.
– Ved ridser skal du gøre som beskrevet
ovenfor. Det kan dog være nødvendigt at
afdække den ubeskadigede lak for at
beskytte denne (billede 3).
– Vent nogle dage og foretag derefter efterbehandling, dvs. polér udbedringerne.
Anvend en blød klud og kun lidt slibepasta.
151
Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Rustbeskyttelse – kontrol og
udbedring
Der findes to forskellige typer af rustbeskyttelsesmiddel:
Din bil fik en meget grundig og komplet
rustbeskyttelse på fabrikken. Dele af karrosseriet består af galvaniseret stål. Undervognen er beskyttet med et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. Indvendigt i stolper,
hulrum og lukkede sektioner er der påført en
flydende rustbeskyttelsesvæske.
Bilens rustbeskyttelse bevares ved bl.a. at
gøre følgende:
• Hold bilen ren! Spul chassisdele,
undervogn, hjulkasser og skærmkanter.
Ved højtryksvask skal strålen holdes
mindst 30 cm fra lakerede overflader!
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er konstrueret med en rustbeskyttelse,
som under normale forhold først kræver efterbehandling efter ca. 8 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling ske med tre års
mellemrum. Hvis din bil skal efterbehandles,
kan du få hjælp hos et Volvo-værksted.
• tynd (ufarvet), til synlige steder
• tyktflydende, til slidflader på undervognen
Typiske steder, hvor rustbeskyttelsen skal
udbedres med disse hjælpemidler, er f.eks.:
• Synlige svejsninger og pladesamlinger tynd væske.
• Undervogn og hjulkasser - tyktflydende
væske.
• Dørhængsler - tynd væske.
• Motorhjelmens hængsler og lås - tynd
væske.
Når du er færdig med behandlingen kan
overskydende rustbeskyttelsesmiddel tørres
af med en klud, der er fugtet med et anbefalet
rengøringsmiddel. Dele af motoren og fjederbenstårnene i motorrummet er på fabrikken
behandlet med et voksbaseret, ufarvet
rustbeskyttelsesmiddel. Dette middel tåler
almindelige vaskemidler uden at blive opløst
eller ødelagt.
Udbedring
Hvis du anvender en motorvask med såkaldte
aromatiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder,
terpentin (især midler uden emulgatorer), skal
voksbeskyttelsen fornys efter vask. Volvoforhandleren sælger sådanne voksbeskyttelsesmidler.
Hvis du selv vil forbedre rustbeskyttelsen,
skal du sørge for, at der er rent og tørt der,
hvor udbedringen skal foretages. Spul, vask
og tør bilen grundigt. Anvend rustbeskyttelsesmiddel i spraydåse eller et middel, der
skal påføres med pensel.
152
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Diesel
Olier og væsker
Viskerblade
Batteri
Udskiftning af pærer
Sikringer
154
155
157
158
159
163
164
166
174
153
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporations forskrifter
er foretaget, umiddelbart inden du overtog
bilen.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt!
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker
154
bilens elektriske system, påbegyndes eller
udføres.
Montering af ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt
derfor altid et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller
påvirker det elektriske system, monteres.
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan
indlæse detaljerede oplysninger. Disse data,
der er beregnet til anvendelse i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt
til diagnosticering af fejl i visse af bilens
systemer, kan indeholde oplysninger som
førerens og passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af
bilens forskellige systemer og moduler samt
status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller
i situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Car Corporation kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne i henhold
til national lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car
Corporation og de autoriserede værksteder
læse og bruge oplysningerne.
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Vær opmærksom på følgende,
før du begynder at arbejde på din
bil:
ADVARSEL!
Batteriet
Sørg for, at batterikablerne er tilsluttet rigtigt
og sidder ordentligt fast.
Afbryd aldrig batteriet, når motoren er startet
(f.eks. ved udskiftning af batteriet).
Der må aldrig anvendes lynoplader til
opladning af batteriet. Batterikablerne skal
være frakoblede ved genopladning.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet
håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
Løft af bilen
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bærearm. Undgå at beskadige
bundpladen under motoren. Vær omhyggelig
med at anbringe donkraften, så bilen ikke kan
glide af. Anvend altid opblokningsbukke eller
lignende.
Hvis bilen løftes med en værkstedsdonkraft af
dobbelt-typen, skal de forreste og bageste
løftearme anbringes under løftepunkterne på
vangerne. Se illustrationen.
Bilens tændingssystem har en meget høj
effekt!
Spændingen i tændingssystemet er
livsfarlig!
Rør ikke ved tændrør, tændkabler eller
tændspole, når motoren er startet eller
tændingen er tilsluttet!
Tændingen skal være afbrudt ved:
• Tilslutning af motortester.
• Udskiftning af tændingssystemets
dele, som f.eks. tændrør, tændspole,
strømfordeler, tændkabler osv.
ADVARSEL!
Forsøg aldrig selv at reparere SRSsystemet eller SIPS-bag-systemet eller
komponenter heri.
Alle indgreb i systemet kan medføre
forkert funktion og alvorlig personskade
og bør kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
155
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne
mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved
temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL!
• Husk, at køleventilatoren kan starte
automatisk et stykke tid efter, at motoren
er standset.
• Motorvask bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
156
Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Venstre- henholdsvis højrestyret bil
Åbning af motorhjelm
Motorrum
Sådan åbnes motorhjelmen:
Motorrummets udseende kan variere noget,
alt efter motorvariant. Delene på listen har
dog den samme placering.
– Træk i låsehåndtaget under instrumentpanelet. Det kan høres, når spærren
udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren opad.
– Åbn motorhjelmen.
ADVARSEL!
Kontrollér, at motorhjelmen låses
forsvarligt, når den lukkes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Relæ/sikringsboks.
10. Luftfilter. (Dækslet har forskellige
udførelser, alt efter motorvariant).
11. Batteri (i bagagerummet).
Ekspansionsbeholder, kølesystem.
Beholder til servostyringsolie.
Sprinklervæskebeholder.
Oliemålepind, motor.
Køler.
Køleventilator.
Oliepåfyldning, motor.
a) Beholder til koblings- og bremsevæske (venstrestyret bil).
b) Beholder til koblings- og bremsevæske (højrestyret bil).
157
Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselmotorer er følsomme over for
forurening. Brug kun dieselbrændstof fra
kendte olieselskaber, der opfylder kravene til
anbefalet brændstofkvalitet i henhold til
side 230. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom
kvalitet. De større olieselskaber har også et
særligt dieselbrændstof beregnet til temperaturer omkring frysepunktet. Dette er mere
letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for voksdannelse i brændstofsystemet.
Vigtigt!
Diesellignende brændstoffer, der ikke må
anvendes:
specialadditiver, Marine Diesel Fuel,
fyringsolie, RME (vegetabilsk oliemetylester), vegetabilsk olie.
Sådanne brændstoffer opfylder ikke
kravene i henhold til Volvos anbefalinger
og giver større slitage og motorskader,
der ikke dækkes af Volvos garantier.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Kontrollér ved påfyldning, at der er rent
omkring påfyldningsrøret.
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers
kan forårsage forstyrrelser i motoren.
Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt
spild bør vaskes af med vand og sæbe.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader
tændingsnøglen stå i position II i
ca. 60 sekunder, inden der gøres et nyt startforsøg.
158
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30 °C eller over
+40 °C
• korte strækninger (under 10 km) i lave
temperaturer (under 5 °C).
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 kms intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start, og målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
Vigtigt!
Olien og oliefiltret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se skiltet i motorrummet.
Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift
olie med regelmæssige mellemrum.
Brug af olie af lavere kvalitet end den
angivne samt kørsel med for lav oliestand
skader motoren.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres
allerede inden det første normale olieskift på
den nye bil. I Service- og garantibogen
angives, ved hvilket kilometertal dette skal
finde sted.
Vigtigt!
.
Det er tilladt at anvende olie af en højere
kvalitet end den angivne. Ved kørsel under
ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af
højere kvalitet, end den der angives på skiltet.
Se side 227.
Ved påfyldning af olie pga. for lav
oliestand skal olien der påfyldes, have
samme kvalitet og viskositet som olien i
motoren.
159
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 227.
Vigtigt!
Oliestanden skal være i det afmærkede
område på målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 227.
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
160
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da
olieforbruget kan stige, hvis motoren
påfyldes for megen olie.
ADVARSEL!
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Vigtigt!
Det er meget vigtigt, at der anvendes
kølevæske med korrosionsbeskyttelse i
henhold til Volvos anbefaling. Når bilen er
ny, er den fyldt med kølevæske, som kan
klare ca. –35 °C.
Vigtigt!
Kølevæskebeholder
Kølevæske
Sprinklervæskebeholder
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Påfyld
væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Væskevolumen og anbefalet
væskekvalitet fremgår af side 227.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 227.
Anvend frostbeskyttelse om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpe, beholder og
slanger.
Følg vejledningen på emballagen. Det er
vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
udelukkende rent vand. Risikoen for
tilfrysning øges med både for lille og for stor
andel kølevæske.
Sprinklervæskebeholder
Tip! Rengør viskerbladene, når du påfylder
sprinklervæske.
Motoren må kun køre med godt fyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket.
ADVARSEL!
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så
overtrykket forsvinder.
161
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
OBS! På biler, som køres på en måde, så
bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL!
Hvis bremsevæsken står under MIN i
bremsevæskebeholderen, bør man ikke
køre videre uden først at påfylde bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Beholder til bremse- og koblingsvæske
Styreservooliebeholder
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Beholder for servostyringsolie
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert
andet normale serviceeftersyn.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 227.
1.
162
Placering afhængig af, om der er tale
om venstre- eller højrestyret variant
Kontrollér oliestanden ved hver service.
Olieskift behøves ikke. Oliestanden skal ligge
mellem ADD- og FULL-mærkerne.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 227.
OBS! Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet, eller der ikke er strøm på bilen, og
den skal bugseres, er det stadig muligt at
styre bilen. Vær opmærksom på, at styringen
er meget tungere end normalt, og at der
kræves større kraft til at dreje rattet.
Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Udskiftning af forrudeviskerblad
– Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
– Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
– Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
OBS! Husk, at viskerbladet i førersiden er
længere end bladet i passagersiden.
Udskiftning af lygteviskerblad1
– Vip viskerarmen fremad.
– Træk viskerbladet udad og af.
– Tryk det nye viskerblad fast.
Kontrollér, at bladet sidder ordentligt fast.
1.
Gælder S60 R.
163
Vedligeholdelse og service
Batteri
OBS! Fyld aldrig vand over niveaumarkeringen (A).
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Vigtigt!
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
• Sæt dækslet forsvarligt på.
OBS! Hvis batteriet aflades mange gange,
påvirkes batteriets levetid negativt.
Symboler på batteriet
Symbolerne befinder sig på batteriet.
Vedligeholdelse af batteri
Anvend beskyttelsesbriller.
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
For at batteriet skal fungere tilfredsstillende,
bør følgende iagttages:
• Kontrollér regelmæssigt, at væskestanden i batteriet er korrekt (A).
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne dækslet. Hver celle har
sin egen maksimumsniveaumarkering.
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
164
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
Vedligeholdelse og service
Batteri
1
2
1. Batteri uden dækkappe
2. Batteri med dækkappe
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet:
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger berøres. Dette
sikrer, at alle data i bilens elektriske
system lagres i de forskellige styreenheder.
– Løsn skruerne fra låsebøjlen over
batteriet, og fjern bøjlen.
– Lirk plastlåget over batteriets minuspol
op, eller skru dækkappen over batteriet af.
– Frigør minusledningen.
– Løsn den nederste konsol, som holder
batteriet.
– Løsn pluskablet, efter at et eventuelt
plastlåg er vippet væk.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet:
– Sæt batteriet på plads.
– Monter den nederste konsol, og skru den
fast.
– Tilslut pluskablet, tryk det fast, og vip et
eventuelt plastlåg på plads.
– Tilslut minuskablet, og vip et eventuelt
plastlåg på plads.
– Sæt plastlåget eller dækkappen på
batteriet.
– Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
– Sæt låsebøjlen over batteriet, og skru
skruerne fast.
ADVARSEL!
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan
dannes, hvis startkablerne påsættes
forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til
at eksplodere. Batteriet indeholder
svovlsyre, som kan forårsage alvorlige
ætseskader. Skyl med rigelige mængder
vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt
med øjne, hud eller tøj. Ved stænk i øjnene
skal der omgående søges lægehjælp.
165
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 233.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
Generel loftsbelysning
Læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning, sidespejl
Højt placeret bremselygte
Lysdioder i baglygte.
Vigtigt!
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene
fordampes af varmen og giver en
belægning på reflektoren, som så kan
ødelægges.
Udskiftning af pærer i forlygterne
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen
tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele
lygtehuset gennem motorrummet.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-lygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
OBS! I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med skift af pærer bedes man kontakte
et autoriseret Volvo-værksted.
Pærernes placering i forlygten1
1. Sidemarkeringspære
2. Blinklyspære
3. Nærlyspære, positionslyspære
4. Fjernlyspære
På nogle varianter kan der sidde en hvid
plastkappe i vejen for udskiftningen af
pærerne. Denne kan brækkes af og smides
væk.
1.
166
Gælder halogenforlygter
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlyspære
Montering af nærlyspære
Fjernlyspære
Nærlys
Montering:
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Fjernlys
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet.
– Løsn kontakten.
– Løsn klemfjedren. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
– Træk pæren ud, og fjern den.
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
– Drej pæren en halv omdrejning mod uret,
træk pæren ud, og fjern den.
167
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Montering:
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Tilslut kontakten.
– Monter pæren, og drej den på plads, så
kontakten vender nedad.
– Monter dækslet.
168
Positions- og parkeringslygtepære
Blinklyspære, venstre side
Positions-/parkeringslys
Blinklys, venstre side
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet, hvor også nærlyset sidder.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
Montering:
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af pæreholderen ved at
trykke indad og dreje venstre om.
Montering:
– Monter den nye pære ved at trykke den
indad og dreje den højre om.
– Sæt pæreholderen tilbage i lygtehuset, og
drej den med uret.
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Spænd skruen (2) til påfyldningsrøret, og
montér kølerøret på køleboksen (1).
Blinklyspære, højre side
Sidemarkeringspære
Blinklys, højre side
Sidemarkeringslys
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn kølerøret (1) fra køleboksen.
– Løsn skruen (2) til påfyldningsrøret.
– Træk røret (3) lodret opad.
– Løsn udluftningsslangen (4) til røret.
– Udskift pæren.
– Kontrollér, at pakningen til sprinklerbeholderen mellem påfyldningsrøret og beholderen sidder korrekt.
– Tryk påfyldningsrøret tilbage (3).
– Sæt udluftningsslangen på påfyldningsrøret (4).
– Drej pæreholderen med uret, og træk den
ud.
– Udskift pæren.
– Sæt pæreholderen tilbage ved at dreje
den mod uret.
169
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Sæt lampen med glas ind i forskærmen.
Tryk lige indad.
Tågelys
Sideblinklys
Tågelygter (ekstraudstyr)
Sideblinklys
Afmontering af pære:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Drej pæreholderen et stykke mod uret.
– Træk pæren ud, og fjern den.
Montering:
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Sæt fatningen på plads, og drej den mod
højre. Mærkningen "TOP" skal vende
opad.
Afmontering af pære:
– Åbn fordøren halvt.
– Ræk hånden ind bag forskærmen, og tryk
pæren ud sammen med pærehuset. Lad
ledningerne følge med.
– Drej pæreholderen en kvart omgang mod
uret, og træk den lige ud af lampehuset.
– Løsn pæren fra kontakten ved at trække
den lige ud.
Montering:
– Slut den nye pære til kontakten, og
anbring den i lampehuset ved at dreje den
en kvart omgang med uret.
170
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Pæreholderens placering bag
Skift af pærer bagpå
Pærer i baglygte
Generelt
Alle pærer i baglygterne udskiftes fra bagagerummet.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Frigør panelsiden og fæld den indad for at
komme til pærerne.
Pærerne er placeret i to separate
pæreholdere, en øvre og en nedre. Hver
pæreholder har en låsetap.
Pærerne er specificeret på side 233.
Placering af pærer
1. Stoplys
2. Positions-/parkeringslys
3. Tågebaglygte (én side)
4. Sidemarkeringslys
5. Blinklygter
6. Baklys
– Sæt panelsiden på plads, og fastgør den.
OBS! Hvis fejlmeddelelsen "Defekt pære" /
"Kontroller bremselygter" bliver stående,
efter at en defekt pære er udskiftet, bør man
få fejlen udbedret af et autoriseret Volvoværksted.
Udskiftning af pære:
– Frigør kontakten fra pæreholderen.
– Tryk låsehagerne sammen, og træk
holderen ud.
– Fjern pæren.
– Monter den nye pære i holderen.
– Tilslut kontakten.
171
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nummerpladebelysning
Indstigningslys
Bagagerum
Nummerpladelygte
Indstigningslys
Bagagerum
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk
det ud. Drej kontakten mod uret, og træk
pæren ud.
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten, og drej den med uret ind
i lampehuset.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt pærehuset på plads igen.
172
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt pærehuset på plads igen.
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Makeup-spejl, forskellige versioner
Lys i makeup-spejl
– Stik en skruetrækker ind, og vrid, så
lampeglasset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Tryk først glasset på plads på undersiden
over de fire hager. Derefter trykkes
overkanten fast.
173
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af et antal
sikringer.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder
i bilen:
1.
2.
3.
4.
174
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboksen i kabinen inden for
lydvæggen i førersiden.
Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
Sikringsboksen i bagagerummet.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan dette skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
– Se på sikringsoversigten for at finde
sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme
amperetal.
I dækslet på instrumentbrættets gavl befinder
der sig et antal reservesikringer. Der er også
en tang, hvormed det er lettere at trække en
sikring ud og sætte den på plads.
Hvis samme sikring springer flere gange,
foreligger der en fejl på komponenten, og du
bør kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Tryk plasticspærrerne på boksens korte sider ind, og træk låget opad.
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS................................................................................................. 30 A
ABS ................................................................................................ 30 A
Højtryksvaskere, forlygter ........................................................... 35 A
Kabinevarmer (ekstraudstyr) ...................................................... 25 A
Ekstralys (ekstraudstyr) ............................................................... 20 A
Startmotorrelæ .............................................................................. 35 A
Forrudeviskere............................................................................... 25 A
Transmissionstyrenhed (TCM), diesel, R-modeller................ 15 A
Brændstofpumpe ........................................................................ 15 A
Tændspoler (benzin), motorstyreenhed (ECM),
indsprøjtningsventiler (diesel).................................................... 20 A
11. Speederføler (APM), A/C-kompressor,
blæser i elektronikboks ............................................................... 10 A
12. Motorstyreenhed (ECM) (benzin),
indsprøjtningsventiler (benzin), luftmassemåler (benzin) ...... 15 A
luftmassemåler (diesel).................................................................. 5 A
13. Styreenhed spjældhus (benzin) .................................................10 A
Styreenhed spjældhus, luftblandeventil,
brændstof-trykregulator, magnetventil (diesel)........................15 A
14. Lambdasonde (benzin).............................................................. 20 A
Lambdasonde (diesel) .................................................................10 A
15. Krumtaphusventilations-varmer, magnetventiler (benzin)......10 A
magnetventiler, gløderør (diesel) ...............................................15 A
16. Venstre nærlys ...............................................................................20 A
17. Højre nærlys ...................................................................................20 A
18. -................................................................................................................ 19. Strømforsyning til motorstyreenhed (ECM), motorrelæ .......... 5 A
20. Positionslys.....................................................................................15 A
21. ................................................................................................................. 175
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens klap.
Sikringer i kabinen ved instrumentpanelets gavl i
førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
176
Elbetjent førersæde...................................................................... 25 A
Elbetjent passagerforsæde ........................................................ 25 A
Blæser klimaanlæg ...................................................................... 30 A
Styreenhed, højre fordør ............................................................. 25 A
Styreenhed, venstre fordør ......................................................... 25 A
Generel belysning, loft (RCM), øverste
elektronikstyreenhed (UEM)....................................................... 10 A
Soltag ............................................................................................. 15 A
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tændingslås, SRS-system, motorstyreenhed (ECM),
frakobling SRS passagerside (PACOS), elektronisk
startspærre (IMMO), transmissionsstyreenhed (TCM),
diesel, R-modeller .......................................................................7,5 A
OBDII, lysomskifter (LSM), ratvinkelføler (SAS),
ratstyreenhed (SWM) ................................................................... 5 A
Audio ..............................................................................................20 A
Audioforstærker ...........................................................................30 A
RTI-display.....................................................................................10 A
Telefon .............................................................................................. 5 A
- 38. ....................................................................................................... -
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i kabinen inden for lydvæggen i førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sædevarme, højre side ............................................................... 15 A
Sædevarme, venstre side ........................................................... 15 A
Horn ................................................................................................ 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Reserve................................................................................................... Reserve................................................................................................... Alarmsirene.......................................................................................5 A
Bremselyskontakt, tilførsel .............................................................5 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimaanlæg (CCM),
parkeringsvarmer, elbetjent førersæde .................................... 10 A
11. Eludtag, førersæde og bagsæde.............................................. 15 A
12. - ................................................................................................................ -
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Reserve .................................................................................................. Forlygteviskere (S60 R) ...............................................................15 A
ABS, STC/DSTC ............................................................................ 5 A
Bi-fuel, elektronisk servostyring (ECPS), Bi-Xenon,
lyshøjdejustering ...........................................................................10 A
Tågeforlys, venstre........................................................................7,5 A
Tågeforlys, højre............................................................................7,5 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Transmission, styreenhed (TCM), bakgearsspærre (M66) ..10 A
Fjernlys (venstre) ...........................................................................10 A
Fjernlys (højre) ...............................................................................10 A
-................................................................................................................ -................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. 177
Vedligeholdelse og service
Sikringer
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
178
Reserve................................................................................................... Elbetjent passagerforsæde, audio...............................................5 A
Reserve................................................................................................... BLIS ...................................................................................................5 A
Reserve................................................................................................... Reserve................................................................................................... Vakuumpumpe .............................................................................. 20 A
Sprinklerpumpe, forlygteviskere (S60 R) ................................ 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ -
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i bagagerummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Baklys ..............................................................................................10 A
Positionslys, tågelys, bagagerumsbelysning,
nummerplade- belysning, dioder i bremsebelysning.............15 A
Tilbehør (AEM) ..............................................................................20 A
Reserve .................................................................................................. REM elektronik ..............................................................................10 A
Cd-skifter, tv, RTI..........................................................................7,5 A
Trækledning (30-tilførsel).............................................................15 A
Eludtag, bagagerum .....................................................................15 A
Bagdør, højre: Rudeoptræk:spærre til rudeoptræk................20 A
Bagdør, venstre: Rudeoptræk, spærre til rudeoptræk ..........20 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Varmer, dieselfilter.........................................................................15 A
-................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Tilbehør, audio ................................................................................. 5 A
Reserve .................................................................................................. Nedfældelig hovedstøtte .............................................................15 A
Trækledning (15-tilførsel).............................................................20 A
Reserve .................................................................................................. -................................................................................................................ AWD ..............................................................................................7,5 A
Four-C SUM...................................................................................15 A
-................................................................................................................ Parkeringshjælp............................................................................... 5 A
179
Vedligeholdelse og service
Sikringer
27. Hovedsikring: Trækledning, Four-C,
parkeringshjælp, AWD ................................................................ 30 A
28. Centrallås (PCL)......................................................................... 15 A
29. Anhængerbelysning, venstre: Positionslys, afvisere ............ 25 A
30. Anhængerbelysning, højre: Bremselys,
tågebaglys, afvisere ..................................................................... 25 A
31. Hovedsikring: Sikring 37, 38.................................................... 40 A
32. - ................................................................................................................ 33. - ................................................................................................................ 34. - ................................................................................................................ 35. - ................................................................................................................ 36. - ................................................................................................................ 37. Elopvarmet bagrude .................................................................... 20 A
38. Elopvarmet bagrude .................................................................... 20 A
180
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-450
Oversigt HU-650
Oversigt HU-850
Audiofunktioner HU-450/650/850
Audiofunktioner HU-450
Audiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radiofunktioner HU-450
Radiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Kassetteafspiller HU-450
Cd-afspiller HU-650
Intern cd-skifter HU-850
Ekstern cd-skifter HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Tekniske data
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
196
197
198
199
200
201
181
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
6.
182
POWER (tænd/sluk) – Tryk VOLUME –
Drej
PRESET/ CD PUSH MENU –
Lagrede radiostationer
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Kassettebånd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
FADER – Tryk ud, og drej
BAL – Tryk ud, træk og drej
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Navigeringsknapper –
Cd/radio – søger/skifter station eller
nummer
Kassette – hurtigspoling frem/tilbage/
valg af næste/forrige nummer
Display
FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2,
FM3
AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
TAPE – Hurtigvalg
AUTO – Automatisk programmering af
stationer
BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, træk og drej
14. Kassette – Båndretningsvælger –
Cd-skifter (ekstraudstyr) – Afspilning i
tilfældig rækkefølge
15. Kassettelåge
16. Kassette-udløsning
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POWER (tænd/sluk) – Tryk
VOLUME – Drej
Stationslagringsknapper/valg af plads i
cd-skifter (1-6)
BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, og drej
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Cd-luge
13. Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
14. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
15. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
16. CD – Hurtigvalg
17. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
18. Display
183
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
184
POWER (tænd/sluk) – Tryk
VOLUME – Drej
Stationslagringsknapper/valg af plads i
cd-skifter (1-6)
BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, og drej
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanals stereo
14. 3-kanals stereo
15. Cd-luge
16. Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
17. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2,
FM3
18. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
19. CD – Hurtigvalg
20. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
21. Display
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-450/650/850
Tænd/sluk-kontakt
Tryk på knappen for at
tænde eller slukke radioen.
Lydstyrkekontrol
Drej knappen med uret for at
øge lydstyrken. Lydstyrkereguleringen er elektronisk og
har ingen endestilling. Hvis du har knappanel
på rattet, øges og sænkes lydstyrken med
henholdsvis knappen (+) og (–).
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på kombinationsinstrumentets display.
Bilens energisparefunktion kan slukke
radioen. Oplad batteriet ved at starte
motoren.
Lydstyrkekontrol – TP/PTY/
NEWS
Hvis man lytter til kassettebånd eller cd, når
radioen modtager en trafikmeddelelse,
nyheder eller en bestemt programtype,
afbrydes den pågældende funktion, og
meddelelsen høres med den lydstyrke, som
man har valgt for trafikmeddelelser, nyheder
eller den specielle programtype. Derefter går
audio-anlægget tilbage til den tidligere
indstillede lydstyrke og genoptager afspilningen af kassettebånd eller cd.
185
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-450
Bass – Bas
Balance – Balance højre/venstre
Indstil bassen ved at trykke
knappen ud og dreje den til
venstre eller højre.
I midterpositionen er bassen
"normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstillingen.
Treble – Diskant
Indstil diskanten ved at
trykke på knappen, trække
den yderligere ud og dreje
den mod venstre eller højre.
I midterpositionen er
diskanten "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter
indstillingen.
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance
mellem de forreste og de
bageste højttalere ved at
trykke på knappen og dreje
den til højre (mere lyd fra det
forreste par) eller til venstre
(mere lyd fra det bageste par). I midterpositionen er balancen "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
186
Indstil balancen ved at
trykke, trække knappen ud
og dreje den til venstre eller
højre. I midterpositionen er
balancen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller
med SOURCE-knappen.
Drej SOURCE-knappen for
at vælge mellem Radio (FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2). Med denne knap kan du også
vælge kassettebånd eller cd-skifter (ekstraudstyr), hvis en sådan er tilsluttet.
Flere tryk på AM- og FMknappen skifter mellem
FM1, FM2, FM3 og AM1,
AM2.
Den valgte lydkilde vises i
displayet.
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-650/850
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance mellem de
forreste og de bageste højttalere ved at
trykke på knappen og dreje den til højre (mere
lyd fra det forreste par) eller til venstre (mere
lyd fra det bageste par). I midterpositionen er
balancen "normal". Tryk knappen tilbage til
udgangspositionen efter indstilling.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
Bass – Bas
Indstil bassen ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre.
I midterpositionen er bassen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter
indstillingen.
Treble – Diskant
Indstil diskanten ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre. I midterpositionen er diskanten "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Balance – Balance højre/venstre
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller
med SOURCE -knappen.
Drej SOURCE -knappen for
at vælge mellem Radio (FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2). Med denne knap kan man også
vælge kassettebånd eller cd-skifter (ekstraudstyr), hvis en sådan er tilsluttet.
Flere tryk på AM - og FM knappen skifter mellem
FM1, FM2, FM3 og AM1,
AM2.
Den valgte lydkilde vises i
displayet.
Indstil balancen ved at trykke på knappen og
dreje den til venstre eller højre. I midterpositionen er balancen "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
187
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Scanning
Tryk på SCAN -knappen for
at starte søgningen. Når
radioen finder en station,
standser den ved denne
station i ca. 10 sekunder.
Derefter fortsætter den
søgningen. Tryk derefter på SCAN eller EXIT
for at lytte til stationen.
Stationssøgning
Tryk på
eller
for at søge efter lavere
eller højere frekvenser. Radioen søger efter
næste hørbare station og indstiller denne.
Tryk på knappen igen, hvis du vil fortsætte
søgningen.
Manuel stationssøgning
Tryk på
eller
, og hold den inde. MAN
vises på displayet. Radioen søger derefter
langsomt i den valgte retning og øger
tempoet efter nogle sekunder. Slip knappen,
når den ønskede frekvens vises på displayet.
Hvis frekvensen skal justeres, gøres dette
med hurtige tryk på en af pileknapperne
eller
. Den manuelle justeringsfunktion
bibeholdes fem sekunder efter sidste tryk.
188
Knapper på rattet
Hvis bilen er udstyret med
knappanel i rattet, skal du
trykke på højre hhv. venstre
pil for at vælge de lagrede
stationer.
OBS! Hvis bilen er udstyret
med indbygget telefon, kan knappanelet på
rattet ikke bruges til betjening af radiofunktionerne, når telefonfunktionen er aktiv. Når
telefonfunktionen er aktiv, ses telefoninformationen altid på displayet. For at deaktivere
telefonen skal du trykke på
. Hvis du ikke
har et SIM-kort i telefonen, skal du afbryde
den. Se side 206.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450
Programmering af stationer
– Indstil den ønskede frekvens.
– Tryk kort på PRESET/CD. Vælg nummer
ved at dreje knappen frem eller tilbage.
Tryk igen for at gemme den ønskede
frekvens og station.
Valg af forprogrammeret
radiostation
For at vælge et forprogrammeret radioprogram drejer
du på PRESET/CD knappen til det gemte
nummer. Det indstillede
program vises på displayet.
Automatisk indprogrammering af
stationer
Denne funktion søger og
gemmer automatisk op til
10 kraftige AM- eller FMstationer i en separat
hukommelse. Funktionen er
især god i områder, hvor du
ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser.
– Auto vises på displayet og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
indstillede frekvensbånd gemmes nu i
auto- hukommelsen. Hvis der ikke findes
nogen station med tilstrækkelig kraftig
signalstyrke, vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO-knappen eller på
pilene på rattets knappanel, hvis du vil
skifte til en anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet på Autolagring, vises
Auto på displayet. Teksten forsvinder, når der
skiftes til almindelig radiofunktion.
Skift til almindelig radiofunktion ved at trykke
på FM, AM eller EXIT eller ved at dreje på
PRESET/CD -knappen.
Tilbage til "Autolagring":
– Tryk kort på AUTO.
– Vælg radiofunktion med AM- eller FMknappen.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
189
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-650/850
Automatisk indprogrammering af
stationer
Auto søger og gemmer
automatisk op til ti kraftige
AM - eller FM -stationer i en
separat hukommelse. Hvis
der er over ti stationer,
gemmes de ti kraftigste.
Funktionen er især god i områder, hvor man
ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser.
Stationslagring
Sådan gemmes en station på en af
stationsknapperne 1-6:
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder.
STATION STORED vises på displayet.
Man kan gemme op til 6 stationer på
henholdsvis AM1, AM2, FM1, FM2 og FM3,
ialt 30 stationer.
190
– Vælg radiofunktion med AM - eller FM knappen.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
– Auto vises på displayet og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
indstillede frekvensbånd gemmes nu i
auto-hukommelsen. Hvis der ikke findes
nogen station med tilstrækkelig kraftig
signalstyrke, vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO -knappen eller på
pilene på rattets knappanel, hvis du vil
skifte til en anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet på Autolagring, vises
Auto på displayet. Teksten forsvinder, når der
skiftes til almindelig radiofunktion.
Skift til almindelig radiofunktion ved at trykke
på AM -, FM - eller EXIT -knappen.
Tilbage til "Autolagring":
– Tryk kort på AUTO.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Trafikmeddelelser – TP-station
RDS er et system, som forbinder sendere i et
netværk. Det anvendes bl. a. til at få indstillet
den rette frekvens, uanset hvilken sender
man lytter til, eller hvilken lydkilde der er aktiv
(f.eks. cd). Systemet anvendes også til
modtagelse af trafikmeddelelser og til at finde
programmer af en bestemt type eller med et
bestemt indhold. Radiotekst er også en del af
RDS. En radiostation kan f.eks. sende oplysninger om et igangværende radioprogram.
Trafikmeddelelser fra RDS-stationer afbryder
andre lydkilder og høres med den lydstyrke,
der er valgt til dette formål. Så snart meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte muligheder i systemet.
PI-søgning (automatisk søgning
efter stationer)
Ved lytning til en RDS-sender gemmes
diverse informationer i radioen, f.eks. trafikoplysninger.
Hvis en forvalgt RDS-sender vælges senere,
opdaterer radioen senderens RDS-information. Hvis radioen befinder sig i grænseområdet eller akkurat uden for senderens
rækkevidde, søger radioen automatisk efter
den kraftigst mulige sender med denne kanal.
Hvis der ikke er nogen sender inden for
"hørbar rækkevidde", dæmper radioen lyden,
og displayet viser PI SEEK, indtil stationen er
fundet.
Indstilling af trafikinformation:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivér TP:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
TP vises på displayet, når funktionen er
aktiveret. Tryk på EXIT for ikke at lytte til en
aktuel trafikmeddelelse.
TP-funktionen er dog stadigvæk tilkoblet, og
radioen afventer næste trafikmeddelelse.
Vælg at indstille trafikinformation fra en
bestemt kanal:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver TP Station:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION
OFF, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Alarm
"Alarm!" vises på radioens display, når der
udsendes en alarmmeddelelse. Funktionen
anvendes til at advare bilister om alvorlige
191
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
ulykker og katastrofer, f.eks. en sammenstyrtet bro eller kernekraftulykker.
TP-søgning
Man kan lytte til trafikmeddelelser, når man
rejser mellem forskellige områder og lande,
uden at man selv behøver vælge station.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
TP SEARCH ON, eller TP SEARCH OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nyheder
Programkodede meddelelser (som f.eks.
nyheder fra RDS-stationer) afbryder andre
lydkilder og sendes med den lydstyrke, som
er indstillet for denne funktion. Når nyhedsindslaget er slut, skifter radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
192
Indstilling af Nyheder:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS vises på displayet.
Deaktiver Nyheder:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS forsvinder fra displayet.
Tryk på EXIT for ikke at lytte til et aktuelt
nyhedsindslag. Funktionen Nyheder er dog
stadig tilkoblet, og radioen afventer næste
nyhedsprogram.
Vælg Exit for nyheder fra den
nuværende station:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STATION, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver Nyheder Station:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STATION, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STN OFF, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Programtype – PTY
Med denne PTY funktion kan der vælges
mellem forskellige programtyper.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY i menuen, og
tryk på SOURCE.
– Radioen begynder at søge efter den
valgte programtype.
– Hvis radioen finder en station, som du
ikke ønsker, kan du søge videre med
venstre eller højre pileknap.
– Hvis der ikke findes nogen station med
den valgte programtype, vender radioen
tilbage til den tidligere frekvens.
Ikke alle radiostationer har PTY -angivelse.
Programtype
Slået fra
Nyheder
Aktuelt
Information
Sport
Undervisning
Radioteater
Kultur og kunst
Videnskab
Underholdning
Popmusik
Rockmusik
Easy listening
Vises
PTY OFF
News
Current
Info
Sport
Educ
Theatre
Culture
Science
Enterta
Pop
Rock
Easy list
Programtype
Let klassisk
Klassisk musik
Diverse musik
Vejr
Finans
Børneudsendelser
Sociale emner
Religion
Ring ind
Ferie og rejser
Fritid og hobby
Jazzmusik
Countrymusik
National musik
Gamle kendinge
Folkemusik
Dokumentar
Vises
L Class
Classical
Other M
Weather
Economy
For children
Social
Spiritual
Telefon
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
"Oldies"
Folk
Document
PTY standby
PTY står derefter standby, indtil en udsendelse med den valgte programtype starter
udsendelsen. Når dette sker, skifter radioen
automatisk til den station, som sender den
valgte programtype.
Deaktiver:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY OFF, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Symbolet PTY slukkes på displayet, og
radioen skifter tilbage til normal funktion.
PTY-sprog
Med PTY -funktionen kan man vælge det
sprog, som anvendes på radioens display
(engelsk, tysk, fransk eller svensk).
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
PTY LANGUAGE, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg sprog, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Automatisk frekvensopdatering
Funktionen AF er normalt aktiveret og sørger
for, at en af de kraftigste, tilgængelige
sendere for en radiostation vælges.
193
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Aktivér AF:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg AF ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver AF:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg AF OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Regionale radioprogrammer
Funktionen REGIONAL er normalt deaktiveret. Når den er aktiveret, kan man fortsat
lytte til en regional sender, selvom signalet er
svagt.
194
Aktiver REG:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg REG ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver REG:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg REG OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
EON – Lokal/Fjern (Enhanced
Other Networks)
Med EON aktiveret afbrydes f.eks. radioprogram, hvis der kommer trafikmeddelelser
og nyhedsudsendelser fra andre kanaler.
Funktionen har to niveauer:
Local – Afbryder kun, hvis signalet er kraftigt.
Distant – Afbryder også ved svagere signaler.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg EON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg Local eller
Distant, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RESET TO
DEFAULT, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
teksten to gange skifter radioen tilbage til
stations-/frekvensvisning. Et kort tryk på EXIT
afslutter visningen af radioteksten.
ASC (Active Sound Control)
ASC -funktionen tilpasser automatisk
radioens lydstyrke efter bilens hastighed.
Aktivér ASC:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ASC LEVEL, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off, og tryk på SOURCE.
Radiotekst
Visse RDS -stationer sender oplysninger om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Tryk et par sekunder på FM -knappen for at få
adgang til eventuelt udsendt radiotekst, som
så vises på displayet. Efter at have vist
195
Audio (ekstraudstyr)
Kassetteafspiller HU-450
Kassette-eject
Hurtigspoling
Ved tryk på denne knap
standser afspilningen, og
båndet skydes ud. Drej på
SOURCE -knappen for at
vælge en ny programkilde.
Båndet kan sættes i eller
tages ud, selvom apparatet er slukket.
Båndet spoles hurtigt frem,
hvis du trykker på og holder
knappen
nede og
tilbage med
. På
displayet vises "FF" (frem)
og "REW" (tilbage) under
hurtigspoling. Hurtigspolingen afbrydes, hvis
du trykker på knappen igen.
Dolby B Støjreduktionssystem
Kassettelåge
Skub kassetten ind i kassetteåbningen med
båndets brede del mod højre. På displayet
vises TAPE Side A. Når den ene side er
færdigafspillet, afspiller apparatet automatisk
den anden side (auto-reverse). Hvis du
allerede har en kassette i kassetteafspilleren,
vælger du kassetteafspilning ved at dreje på
SOURCE -knappen eller trykke på hurtigvalgsknappen TAPE.
Skift af båndretning
Tryk på REV -knappen, hvis du vil afspille den
anden side af båndet. Displayet viser, hvilken
side der afspilles.
196
Funktionen er forindstillet. Hvis du vil slå den
fra, skal du gøre følgende: Tryk på REV knappen, og hold den inde, indtil Dolbysymbolet
på displayet forsvinder. Tryk på
samme knap igen for at aktivere Dolbyfunktionen.
Dolby støjreduktion er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories Licensing
Corporations.
Scanning
Scan afspiller de første ti
sekunder af hvert nummer.
Tryk på SCAN - eller EXIT knappen, når du har fundet
et nummer, som du vil lytte
til.
Næste spor – foregående spor
Hvis du trykker på knappen
, spoles
kassettebåndet automatisk frem til næste
nummer. Hvis du trykker på knappen
,
spoles kassettebåndet automatisk tilbage til
det foregående nummer. Der kræves en
pause på ca. fem sekunder mellem numrene,
for at funktionen skal kunne fungere. Hvis du
har knappanel i rattet, kan du også bruge
pilene.
Audio (ekstraudstyr)
Cd-afspiller HU-650
Cd-afspiller
Scanning
Skub en cd-plade ind. Hvis du allerede har
gjort dette, vælger du cd ved at dreje på
SOURCE -knappen eller med hurtigvalgsknappen CD.
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
Cd-eject
Tilfældig rækkefølge
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
OBS! Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du tolv
sekunder til at fjerne den udskubbede plade.
Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind
igen og fortsætter med det senest afspillede
nummer.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en.
Hurtigspoling kan ikke
foretages ved brug af
knapperne på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor.
Knapperne på rattet kan også benyttes hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Tryk på SCAN eller EXIT, når du har fundet et
nummer, som du vil lytte til.
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion.
Cd-afspilleren afspiller
numrene på cd’en i vilkårlig
rækkefølge. Der står "RND"
på displayet, så længe
funktionen er aktiveret.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
197
Audio (ekstraudstyr)
Intern cd-skifter HU-850
Intern cd-skifter
HU-850 indeholder en intern cd-skifter til 6
plader. Tryk på hurtigvalgsknappen CD, eller
drej på SOURCE -knappen for at aktivere cdafspilleren. Cd-afspilleren genoptager afspilningen af den plade og det nummer, som
senest blev afspillet. Der er plads til 6 plader
i cd-afspilleren. Du skal vælge en ledig plads
i afspilleren for at indsætte en ny plade. Vælg
en tom plads med talknapperne 1-6. Den
plads, som er tom, vises på displayet. Sørg
for, at "LOAD DISC" vises, inden du skubber
en ny plade ind.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
OBS! Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du tolv
sekunder til at fjerne den udskubbede plade.
Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind
igen og fortsætter med det senest afspillede
nummer.
Valg af CD-nummer
Vælg den plade, som skal afspilles, med
talknapperne 1-6. Nummeret på pladen og
nummeret vises på displayet.
198
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en.
Hurtigspoling kan ikke
foretages ved brug af
knapperne på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor.
Knapperne på rattet kan også benyttes hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Scanning
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Tryk på SCAN eller EXIT, når du har fundet et
spor, som du ønsker at lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion,
som afspiller et vilkårligt
valgt nummer på en vilkårligt
valgt cd. Derefter vælges et
nyt nummer eller en ny cd på
samme måde. "RND" vises på displayet, så
længe funktionen er aktiveret.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’ er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
Audio (ekstraudstyr)
Ekstern cd-skifter HU-450/650/850
Valg af position
Vælg den plade, som skal afspilles ved at
dreje på PRESET/CD -knappen (HU-450)
eller med talknapperne 1-6 (HU-650/850).
Nummeret på plade og nummer vises på
displayet.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en.
Hurtigspoling kan ikke
foretages ved brug af
knapperne på rattet.
Cd-skifter
Den eksterne cd-skifter (ekstraudstyr) er
monteret bag panelet på venstre side bag i
bagagerummet.
Drej på SOURCE -knappen for at aktivere cdskifterindstillingen. Cd-skifteren genoptager
afspilningen af den cd og det nummer, som
sidst blev afspillet. Hvis cd-skifterens
magasin* er tomt, vises
"LOAD CARTRIDGE" på displayet.
Sådan sætter du plader i skifteren:
– Skub låget på cd-skifteren væk.
– Tryk på skifterens kassette-eject-knap.
– Træk cd-kassetten ud, og tryk pladerne
ind.
– Tryk kassetten tilbage i cd-skifteren.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor.
Knapperne på rattet kan også benyttes hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Fra en tilfældigt valgt cd afspilles et tilfældigt
valgt nummer. Derefter vælges et nyt nummer
eller en ny cd på samme måde. "RND" vises,
så længe funktionen er aktiveret.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
Scanning
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
Tryk på SCAN - eller EXIT -knappen, når du
har fundet et nummer, som du vil lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (for HU-650 og
850) for at aktivere
funktionen til afspilning i
tilfældig rækkefølge. Hvis du
har radiomodel HU-450,
vælger du REV -knappen.
199
Audio (ekstraudstyr)
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II er en videreudvikling af det tidligere system og giver et
væsentligt bedre lydbillede. Forbedringen
bemærkes især af passagererne på
bagsædet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhøjttalere midt på instrumentpanelet giver en
meget virkelighedsnær lydoplevelse.
De normale stereokanaler venstre-højre
fordeles til venstre-midten-højre. Desuden
kommer surround-sound fra bilens bageste
højttalerkanaler. Dolby Surround Pro Logic II
fungerer ved cd-drift.
Til AM - og FM -radioudsendelser anbefales
3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II er et registreret
varemærke, som tilhører Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er produceret på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic IIindstilling
For at vælge
Dolby Surround Pro Logic II
-indstillingen skal du trykke
på "
PL II". På displayet
vises "
PL II". Tryk på
OFF for at skifte tilbage til
2-kanals-stereo.
200
3-kanals stereo
Tryk på 3-CH for at vælge
3-kanals stereo. På
displayet vises "3 ch". Tryk
på OFF for at returnere til
2-kanals stereo.
Centre Level
Funktionen anvendes til at indstille centerkanalens niveau.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg CENTRE LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Surround Level
Funktionen anvendes til at indstille effektniveauet i de bageste kanaler.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
SURROUND LEVEL, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Mid EQ Level
Funktionen anvendes til at finjustere lyden i
højttalerne.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg MID EQ LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Audio (ekstraudstyr)
Tekniske data
HU-850
HU-450
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
HU-650
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
Ekstern forstærker
(ekstraudstyr)
4 x 25 W
4 Ohm
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
Ekstern forstærker
1 x 25 W (centerhøjttaler)
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt.
4 x 75 W
HU-850 skal tilsluttes en ekstern
forstærker.
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
12 V, negativ jord
4 x 50 W el.
4 x 75 W
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
201
Audio (ekstraudstyr)
202
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
Brug af telefonen
Samtalefunktioner
Funktioner i hukommelsen
Menufunktioner
Øvrig information
204
206
207
211
212
217
203
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
Generelle regler
• Tænk først og fremmest på trafiksikkerheden! Hvis du som fører skal anvende
telefonrøret i armlænet, skal du først
parkere bilen et sikkert sted.
• Sluk telefonen, når du tanker din bil.
• Sluk telefonen i nærheden af sprængningsarbejde.
• Lad kun autoriseret personale udføre
service på din telefon.
Nødopkald
• Nødopkald til alarmnummer kan gennemføres uden tændingsnøgle og uden SIMkort.
• Tryk på On/Off-knappen.
• Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU - 112).
• Tryk på den grønne knap
.
Telefonsystemets dele
1. Knappanel i midterkonsollen
Med knappanelet i midterkonsollen kan du
styre alle telefonens funktioner.
2. Knapper på rattet
Med knappanelet i rattet kan du udføre de
fleste af telefonens funktioner.
204
Når telefonen er aktiveret, styrer ratknapperne kun telefonfunktionerne. I aktiv tilstand
vises der altid telefoninformation på
displayet. For at kunne benytte knapperne til
radioindstillinger skal der være slukket for
telefonen (se side 206).
3. Display
På displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnummer osv.
4. Telefonrør
Du kan anvende telefonrøret til private
samtaler, når du vil tale uforstyrret.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sættes ind under knappanelet i
midterkonsollen.
Sluk telefonen, hvis du ikke har noget SIMkort i den. Ellers kan meddelelserne fra andre
funktioner ikke vises på displayet.
6. Mikrofon
Mikrofonen er indbygget i bakspejlet.
7. Højttaler
Højttaleren er indbygget i hovedstøtten på
førersædet.
8. Antenne
Antennen er monteret mod forruden foran
bakspejlet.
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
205
Telefon (ekstraudstyr)
Brug af telefonen
SIM-kort
Tænd og sluk telefonen
Aktiv tilstand
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet fra din netoperatør.
Drej bilens tændingsnøgle til stilling I for at
tænde telefonen. Tryk på knappen, som er
vist på billedet.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil anvende
telefonen. Derefter vises navnet på din
telefonudbyder på displayet.
Sådan slukker du for telefonen: Tryk
ca. tre sekunder på samme knap. Hvis du slår
bilens tænding fra, mens telefonen er tændt,
er telefonen tændt, når du slår tændingen til
næste gang.
For at du kan anvende telefonens funktioner,
er det en forudsætning, at telefonen er
aktiveret (gælder ikke for modtagelse af
opkald). Aktivér telefonen ved at trykke på
på knappanelet i midterkonsollen eller på
rattet.
Afbryd telefonen, hvis du ikke har et SIM-kort
i den. Ellers kan meddelelser fra andre
funktioner ikke vises på displayet, og knappanelet på rattet vil ikke kunne anvendes til
radioen.
206
Hvis telefonen er slukket, kan du ikke
modtage opkald.
Når telefonfunktionen er aktiv, vises telefoninformationen altid på displayet.
Tryk på
, hvis du vil slå telefonen fra.
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
Display
Den aktuelle funktion vises på displayet, f.eks.
menufunktion, meddelelse, telefonnummer
eller indstillinger.
Opringning og modtagelse af
opkald
Opringning: Indtast nummeret, og tryk på
på knappanelet på rattet eller i midterkonsollen (eller løft røret).
Afslutning af samtale
Afslutning af opkald: Tryk på
på knappanelet på rattet eller midterkonsollen, eller læg
røret på. Audiosystemet returnerer til den
tidligere funktion.
Modtagelse af indkommende opkald: Tryk på
(eller løft røret). Du kan også anvende
Autosvar, se menu 4.3.
Lyden fra audiosystemet slås automatisk fra
under en telefonsamtale. Se også
menu 5.6.5 vedrørende audiosystemets
lydstyrke.
207
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
Hurtigopkald
Lagring af kortnummer
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
forbindes til en hurtigopkaldstaste (1-9). Gør
følgende:
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonrør
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du tale i
telefonrøret.
– Tryk på
på knappanelet på rattet eller
i midterkonsollen.
– Nu kan du bruge pilene til at bladre frem
eller tilbage
blandt de sidste
opkaldte numre.
– Løft røret. Tast det ønskede nummer på
knappanelet på midterkonsolen. Tryk på
for at ringe op. Lydstyrken reguleres
med knappen på siden af røret.
– Samtalen afbrydes, når du lægger
telefonrøret tilbage i holderen.
Hvis du ønsker at skifte til håndfri betjening
uden at afslutte samtalen: Tryk på
, og
vælg Handsfree. Tryk på
, og læg røret på,
se side 207.
Tryk på
op.
208
(eller løft telefonrøret) for at ringe
– Brug
til at gå til Redigér hukommelse
(menu 3), og tryk på
.
– Gå til Hurtigopkald (menu 3.4), og tryk på
.
– Vælg det ciffer, der skal være kortnummeret. Tryk på
for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i hukommelsen, og tryk på
for at vælge det.
Anvend hurtigopkald
Hold den ønskede hurtigopkaldstaste trykket
ind i ca. to sekunder for at ringe op.
OBS! Når du har aktiveret telefonsystemet,
skal du vente et øjeblik, før hurtigopkald kan
anvendes. For at taste et nyt kortnummer skal
menu 4.5 være aktiveret (se side 215).
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
Funktioner under en igangværende samtale
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige; du bladrer med
pilene og trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Hold/Hold ikke
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Privatfunktion
Vælg om den igangværende samtale skal
parkeres eller ej
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Når du har en igangværende samtale samt en
parkeret samtale, er følgende funktioner
tilgængelige; du bladrer med pilene og
trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Sammenkobling
Skift
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem de to
samtaler
Når du har valgt sammenkobling og har to
igangværende samtaler, er følgende
funktioner tilgængelige; du bladrer med
pilene og trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Modtagelse af et nyt opkald,
mens en samtale er i gang
Hvis du under en igangværende samtale
hører en tone i højttaleren umiddelbart efterfulgt af to toner (dobbelttone), ringes der op
til dig. Derefter gentages en dobbelttone,
indtil du enten besvarer opkaldet, eller det
ophører. I denne situation kan du vælge at
besvare eller undlade at besvare opkaldet.
Hvis du ikke vil modtage opkaldet, skal du
trykke på
eller gøre ingenting. Hvis du vil
modtage opkaldet, skal du trykke på
. Den
igangværende samtale bliver så sat i parkeringsstilling. Trykker du på
, afsluttes
begge samtaler samtidig.
209
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
SMS-besked
En enkelt dobbelttone indikerer, at der er
modtaget en SMS-meddelelse.
Lydstyrke
Øg lydstyrken ved at trykke på (+)-knappen
på rattets knappanel. Sænk lydstyrken ved at
trykke på (–)-knappen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil foretage radioindstillinger med
disse knapper, skal der slukkes for telefonen,
se side 206.
210
Telefon (ekstraudstyr)
Funktioner i hukommelsen
Telefonnummer og navn kan gemmes i
telefonens egen hukommelse eller i SIMkortets hukommelse.
def3èéëê
Når du modtager et opkald, og det opkaldende nummer er lagret i hukommelsen,
vises opkalderens navn på displayet.
jkl5
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
pqrs7ß
Gem et telefonnummer med
navn
– Indtast et nummer og tryk på
mno6ñöòóØ
tuv8üùúû
wxyz9
– Tryk på
, og gå til Rediger hukommelse (menu 3). Tryk på
.
– Gå til Tilføj (Menu 3.1) og tryk på
ghi4ìíîï
.
.
– Skriv et navn og tryk på
.
– Vælg hvilken hukommelse du vil lagre i
med
og tryk
.
Skriv et navn (eller en meddelelse)
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv.
Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
hvis man skriver to bogstaver i
træk fra samme knap, skal man
trykke på * ind imellem eller
vente nogle sekunder
+0@*#&$£/%
skift mellem store og små
bogstaver
slet det sidst indtastede
bogstav eller ciffer. Med et langt
tryk slettes hele nummeret eller
hele teksten.
Ring op fra hukommelsen
– Tryk på
.
– Vælg mellem følgende alternativer:
Tryk på
og brug pilene, indtil du
kommer frem til det ønskede navn.
Tryk på knappen for første bogstav i
navnet (eller skriv hele navnet) og tryk på
.
– Tryk på
for at ringe til det valgte
nummer.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äåàáâæç
211
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
Trafiksikkerhed
Med menufunktionen kan du kontrollere,
ændre indstillinger og programmere nye
funktioner i systemet. De forskellige
menufunktioner vises på displayet.
Ved hastigheder over 8 km/t har du af sikkerhedshensyn ikke adgang til menusystemet.
Du kan kun afslutte den påbegyndte aktivitet
i menusystemet.
Menufunktionen
Tryk på
Du kan koble hastighedsbegrænsningen fra
ved hjælp af menufunktion 5.7.
for at få adgang til menusystemet.
Når menufunktionen er aktiv, skal du være
opmærksom på følgende:
• Et langt tryk på
menufunktionen.
betyder, at du forlader
• Et kort tryk på
betyder, at du fortryder,
annullerer eller siger nej til et alternativ.
• Et tryk på
betyder, at du bekræfter
eller vælger, eller at du går fra én
undermenu til den næste undermenu.
• Højre pil
fører til næste sidemenu.
Den venstre pil
fører til forrige
sidemenu.
212
Genveje
Når du har aktiveret menusystemet med højre
pil
, kan du anvende tallene i stedet for
pilene eller den grønne knap (
) til at vælge
den rette menu på hovedmenu-niveau (1, 2, 3
osv.), første undermenu-niveau (1.1, 2.1, 3.1
osv.) og andet undermenu-niveau (1.1.1,
2.1.1 osv.). Tallene vises på displayet
sammen med menufunktionen.
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
Hovedmenuer/undermenuer
1. Samtaleregister
1.1.
Ikke modt. opkald
1.2.
Modt. opkald
1.3.
Foret. opkald
1.4.
Slet liste
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Foretagne
1.5.
Samtalelængde
1.5.1.
Sidste samtale
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Samlet tid
1.5.4.
Nulstil
2. Meddelelser
2.1.
Læs
2.2.
Skriv
2.3.
Talemeddelelse
2.4.
Indstilninger
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Gyldighed
2.4.3.
Type
3. Rediger hukommelse
3.1.
Tilføj
3.2.
Søg
3.2.1.
Redigér
3.2.2.
Slet
3.2.3.
Kopiér
3.2.4.
Flyt
3.3.
Kopier alle
3.3.1.
SIM til tfn
3.3.2.
Tfn til SIM
3.4.
Hurtigopkald
3.5.
Slet SIM-hukommelse
3.6.
Slet telefonens hukommelse
3.7.
Status
4. Samtalefunktioner
4.1.
Send nummer
4.2.
Samtale vent.
4.3.
Aut. svar
4.4.
Aut. genopring.
4.5.
Hurtigopkald
4.6.
Viderestilling
4.6.1.
Alle opkald
4.6.2.
Når optaget
4.6.3.
Intet svar
4.6.4.
Utilgængelig
4.6.5.
Faxopkald
4.6.6.
Dataopkald
4.6.7.
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1.
Fabriksindst.
5.2.
Netværk
5.3.
Sprog
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM-sikkerhed
5.4.1.
Tænd
5.4.2.
Sluk
5.4.3.
Auto
5.5.
Nye koder
5.5.1.
PIN-kode
5.5.2.
Telefonkode
5.6.
Lyd
5.6.1.
Ringestyrke
5.6.2.
Ringesignal
5.6.3.
Knapklik
5.6.4.
Hast. lydstyrke
5.6.5.
RadioAutDæmp
5.6.6.
Ny SMS-besked
5.7.
Trafiksikkerhed
213
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
Beskrivelse af menupunkter
1. Samtaleregister
1.1. Ubesvarede opkald
Her vises en liste over ikke-modtagne opkald.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.2. Modtagne opkald
Her vises en liste over modtagne opkald. Du
kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.3. Foretagne opkald
Her vises en liste over tidligere valgte numre.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.4. Slet liste
Med denne funktion kan du slette de lister,
der ligger i menuerne 1.1, 1.2 og 1.3 på
følgende måde:
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Foretagne
1.5. Samtalelængde
Giver mulighed for at se samtaletiden for alle
dine samtaler eller for den sidste samtale. Du
214
kan også vælge at se antallet af samtaler og
nulstille samtalemåleren.
1.5.1.
Sidste samtale
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Samlet tid
1.5.4.
Nulstil samtalemåleren.
For at kunne nulstille samtalemåleren har du
brug for telefonkoden (se menu 5.5).
2. Meddelelser
2.1. Læs
Her kan du læse indkomne tekstmeddelelser.
Du kan derefter vælge at slette den læste
meddelelse, videresende den, ændre den
eller gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2. Skriv
Du kan skrive en meddelelse på tastaturet.
Vælg derefter enten at gemme eller sende
den.
2.3. Talemeddelelse
Lyt til indkomne meddelelser.
2.4. Indstilling
Angiv nummeret (SMSC-nummer) til den
meddelelsescentral, der skal overføre dine
meddelelser. Angiv også, hvordan du ønsker,
at meddelelsen skal nå modtageren, og hvor
længe den skal gemmes i meddelelsescentralen.
2.4.1.
2.4.2.
SMSC-nummer
Gyldighed
2.4.3.
Type
Kontakt din teleoperatør for at få oplysninger
om disse indstillinger og SMSC-nummeret.
3. Rediger hukommelse
3.1. Tilføj
Giver mulighed for at gemme navn og telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets hukommelse. Nærmere enkeltheder fremgår af
afsnittet om funktioner i hukommelsen.
3.2. Søg
Her kan du foretage ændringer i hukommelsen
3.2.1.
Redigér: Ændring af oplysninger i
de forskellige hukommelser.
3.2.2.
Slet: Her kan du fjerne et gemt
navn.
3.2.3.
Kopiér: Kopiering af et gemt navn.
3.2.4.
Flyt: Flyt informationer mellem
telefonens og SIM-kortets hukommelse.
3.3. Kopiér alle:
Kopierer SIM-kortets telefonnumre og navne
til telefonens hukommelse.
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- tll SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
lagres som et kortnummer.
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
3.5. Slet SIM-hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
SIM-kortet.
3.6. Slet telefonens hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
telefonen.
3.7. Status
Se hvor mange pladser, der er optaget med
navn og nummer i SIM-kortet og telefonen.
4. Samtalefunktioner
4.1. Send nummer
Vælg, om dit eget nummer skal vises til den,
du ringer til. Kontakt din netoperatør, hvis du
ønsker et permanent skjult nummer.
4.2. Samtale venter
Vælg om du ønsker at få at vide, at der venter
en samtale under en igangværende samtale.
4.3. Aut. svar
Vælg at svare uden brug af knappanelet.
4.4. Aut. genopringing
Vælg at ringe igen til et tidligere valgt nummer
der var optaget.
4.5. Hurtigopkald
Her kan du vælge, om hurtigopkald skal være
aktiveret eller ej. For at kunne taste et
kortnummer skal funktionen være aktiveret.
4.6. Viderestilling
Her kan du vælge hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Alle opkald (indstillingen gælder
kun under den aktuelle samtale).
Når optaget
Intet svar
Utilgængelig
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1. Fabriksindstillinger
Giver mulighed for at vende tilbage til
systemets fabriksindstillinger.
5.2. Netværk
Vælg netværk automatisk eller manuelt.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Manuel
5.3. Sprog
Vælg hvilket sprog telefonen skal bruge.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
English UK
English US
Svenska
Dansk
Suomi
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-sikkerhed
Vælg om PIN-koden skal være slået til, fra
eller automatisk.
5.4.1.
Tænd
5.4.2.
Sluk
5.4.3.
Auto
5.5. Nye koder
Til ændring af PIN-kode eller telefonkode.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-kode
Telefonkode (benyt 1234, indtil du
skifter til din egen kode). Telefonkoden anvendes til at nulstille
samtalemåleren.
OBS! Skriv koden ned og gem den et sikkert
sted.
5.6. Lyd
5.6.1.
Ringestyrke: Vælg lydstyrken for
ringesignalet.
5.6.2.
Ringesignal: Der er 8 forskellige
typer at vælge mellem.
5.6.3.
Knapklik: Kan slås til eller fra.
5.6.4.
Hast. lydstyrke: Vælg om lydstyrken
skal være fartafhængig eller ej.
215
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
5.6.5.
RadioAutDæmp: Du kan vælge om
radioens lydstyrke skal forblive
uændret under en telefonsamtale.
5.6.6.
Ny SMS-besked: Vælg, om
telefonen skal give et lydsignal, når
der modtages en ny SMS-besked.
5.7. Trafiksikkerhed
Her kan du vælge at fjerne hastighedsbegrænsningen for menusystemet, dvs. at
benytte menusystemet også under kørsel.
216
Telefon (ekstraudstyr)
Øvrig information
Specifikationer
Udgangseffekt
SIM-kort
Hukommelsespladser
SMS-besked
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Lille
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 hukommelsespladser i telefonens
hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer afhængigt af
abonnementet.
Radio/Telefon
Dobbelte SIM-kort
De fire nederste knapper på rattets
knappanel bruges både til radio og telefon.
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige
telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort benyttes.
For at styre telefonfunktionerne med disse
knapper skal telefonen være aktiveret,
se 206. Hvis du vil foretage indstillinger af
radioen med disse knapper, skal telefonen
deaktiveres. Tryk på
.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal telefonudbyderen underrettes om telefonens IMEInummer. Det er et 15-cifret serienummer,
som er indprogrammeret i telefonen. Tast
*#06# for at få vist nummeret i displayet.
Skriv det ned og gem det et sikkert sted.
217
Telefon (ekstraudstyr)
Øvrig information
218
Tekniske data
Typebetegnelse
Mål og vægt
Motorspecifikationer
Motorolie
Øvrige væsker og olier
Brændstof
Katalysator
Elektrisk anlæg
220
221
222
224
227
228
231
232
219
Tekniske data
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
220
Visse motorvarianter
Type- og modelårsbetegnelse samt
chassisnummer.
Parkeringsvarmer-skilt.
Typebetegnelse, chassisnummer,
tilladte maksimumsvægte, kodenumre
for farve og betræk samt typegodkendelsesnummer.
a: variant 1
b: variant 2
Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer
a: Manuel gearkasse.
b: Automatgear AW.
Motorolieskiltet1 angiver oliekvalitet og
-viskositet.
Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
Tekniske data
Mål og vægt
Mål
Længde: 460 cm (R:461 cm)
Bredde: 180 cm
Højde: 143 cm
Akselafstand: 272 cm
Sporvidde, for: 156 cm
Sporvidde, bag: 156 cm
Variant 1
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog,
kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se
tabellen), tagbagagebærer, tagboks m.m.,
har betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Kun Kina
1.
2.
Maks. totalvægt
Maks. anhængervægt
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
Bremset anhænger
Variant 2
1.
2.
3.
4.
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Maks.
kugletryk:
Maks. anhængervægt:
0-1200 kg
50 kg
1201-1600 kg
75 kg
Ubremset anhænger
Maks. anhængervægt 750 kg
221
Tekniske data
Motorspecifikationer
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 220).
Specifikation
Motorbetegnelse
2.4
B5244S2
Effekt (kW/omdr./sek.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment
(Nm/omdr./sek.)
(kpm/omdr./min)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (dm3 eller
liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment
(Nm)
1. Thailand, Malaysia
222
BIFUEL
(CNG)
B5244SG
2.4
B5244S
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
10,3:1
1,2
30
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
2.4
B52 44T41
5
83
90
2,44
132/92
180/5500
240/31-83
24,5/18505000
5
81
77
1,98
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,52
162/92
220/5000
350/35-67
35,7/21004000
5
81
93,2
2,4
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
8,5:1
1,2
30
1,2
30
0,7
30
0,7
30
3x1,2
25
Tekniske data
Motorspecifikationer
Specifikation
Motorbetegnelse
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D (7CV)
D5244T61
2.4D
D5244T7
Effekt (kW/omdr./sek.)
191/92
136/67
120/92
90/67
92/67
(hk/rpm)
220/922
220/1003
260/5500
300/55002
300/60003
185/4000
163/4000
122/4000
126/4000
Drejningsmoment
(Nm/omd./sek.)
AWD
(kpm/omdr./min)
350/35-83
400/33-46
340/29-46
300/29-38
300/29-38
40,8/20002750
34,7/17502750
30,6/17502250
30,6/17502250
5
81
93,2
2,4
400/33-882
350/31-1003
40,8/195052502
35,7/185060003
5
83
93,2
2,52
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
8,5:1
8,5:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
0,7
28
0,7
28
-
-
-
-
35,7/21005000
AWD
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (dm3 eller
liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment
(Nm)
1. Frankrig
2. Gælder manuel gearkasse M66C
3. Gælder automatgearkasse AW55-51
223
Tekniske data
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Vigtigt!
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
Brug altid den foreskrevne oliekvalitet og
viskositet.
Hvis der er anvendt en anden olie end den
foreskrevne, bør man omgående kontakte
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for service.
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
• korte strækninger (under 10 km) i lave
temperaturer (under 5 °C)
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Brug ikke ekstra olieadditiver - de kan
beskadige motoren.
Viskositetsdiagram
Til ugunstige kørselsforhold bør der vælges
en helsyntetisk motorolie, hvilket yder
motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
224
.
Tekniske data
Motorolie
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 220.
Oljekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 anvendes.
Olieskilt
Volumenoplysninger
Motorvariant
Bi-fuel
B5244SG
R
B5254T4
Kapacitet1
liter
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN – MAX (liter)
1,2
5,8
5,5
225
Tekniske data
Motorolie
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 220.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
Olieskilt
Volumenoplysninger
Motorvariant
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
Kapacitet1
(liter)
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN – MAX (liter)
1,2
5,5
2,0
6,2
B5244S2
2.4T
B5244T42
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D
7CV
D5244T63
2.4D
D5244T7
1. Inkluderer filterskift.
2. Thailand, Malaysia
3. Frankrig
226
Tekniske data
Øvrige væsker og olier
Vigtigt!
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges, og må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
Væske
Gearkasseolie
Kølevæske
System
Manuel 5-trins (M56/M58)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgear (AW55-50, AW55-51)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Benzinmotor uden turbo
Benzinmotor med turbo
Diesel
Aircondition
Bremsevæske
Servostyring
Sprinklervæske
Volumen
2,1 liter
2,0 liter
7,2 liter
7,0 liter
8,0 liter
9,0 liter
12,5 liter
1000 g
Systemet:
hvoraf beholderen
uden højtryksspuling
med højtryksspuling
0,6 liter
0,9 liter
0,2 liter
4,5 liter
6,4 liter
Anbefalet kvalitet
Transmissionsolie: MTF 97309
Transmissionsolie: JWS 3309
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vand, se emballagen. Termostaten åbner ved: benzinmotorer, 90 ºC,
dieselmotorer 82 ºC.
Olie: PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller
tilsvarende produkt.
Ved minusgrader anbefales det at bruge det
af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
227
Tekniske data
Brændstof
Forbrug og udslip
Motor
2.4
B5244S2
Bi-fuel
B5244SG
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
2.4T
T5
B5244T41
B5244T5
R
B5254T4
228
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M58)
Automatgearkasse (AW55-51)
–
8,8
9,5
8,7
9,5
8,9
9,5
8,9
9,5
9,1
9,8
9,7
10,2
–
209
226
208
228
212
226
212
227
217
234
232
244
–
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (TF-80SC)
9,3
9,8
10,5
10,9
220
234
252
259
Tankkapacitet
liter
70
30
70
70
70
72
70
70
68
Tekniske data
Brændstof
Motor
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D
7CV
2.4D
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
D5244T6
Automatgearkasse (TF-80SC)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Manuel 6-trins (M66)
Manuel 5-trins (M56)
Manuel 5-trins (M56)
7,5
6,6
7,5
6,6
6,4
6,4
199
174
199
174
169
169
D5244T7
Manuel 5-trins (M56)
6,4
169
Tankkapacitet
liter
70
1. Visse lande
229
Tekniske data
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som påvirker
bilens vægt. Desuden kan kørestilen og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof
med oktantal 91 RON bliver forbruget højere
og ydelsen lavere.
230
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke anvendes til 4-cylindrede motorer.
• 95 RON kan anvendes ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC
anbefales det højest mulige oktantal for at
opnå optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin:
Standard EN 228
Diesel:
Norm EN 590.
Tekniske data
Katalysator
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Generelt
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur.
Katalysatoren består af en monolit
(keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/
palladium. Disse metaller sørger for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den
kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
231
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret
vekselstrømsgenerator. Enspolet system,
hvor chassis og motorstel anvendes som
leder. Minuspolen er tilsluttet chassiset.
For at reducere magnetfelterne er bilen
forsynet med en ekstra stelledning.
Batterikapacitet
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Spænding
12 V
12 V
12 V
Kapacitet
ved
koldstart
(CCA)
520 A
600 A
8001 A
Reservekapacitet (RC)
100 min. 120 min. 170 min.
1. Biler udstyret med diesel, og parkeringsvarmer.
Generator
Maks. strømstyrke = 140 A
Startmotor
Effekt = 1,4/2,2 kW
232
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
1. Fjernlys
2. Nærlys
3. Bi-Xenon
4. Tågelygter for
4. Tågelygter for (S60 R)
5. Positionslys for, parkeringslys for, sidemarkeringslys for, indstigningslys bag
6. Blinklys for/bag
7. Sideblinklys
8. Bremselys, baklys
9. Tågelygter bag
10. Positionslys bag
10. Sidemarkeringslys, bag
11. Nummerpladelys, indstigningslys for, bagagerumsbelysning
12. Makeup-spejl
Handskerumslys
Effekt W
Sokkel
65
55
35
55
55
5
H9
H7
D2R
H1
H3
W 2,1 x 9,5d
21
5
21
4
5
10
5
BAU 15s
W 2,1 x 9,5d
BA15s
BAZ15s
BA15s
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
233
Tekniske data
234
Alfabetisk stikordsregister
A
A/C ....................................................................66
ABS, bremsesystem ................................... 111
Adaptaptivt system ...................................... 108
Advarsel! ............................................................. 2
Advarsel!-bokse ................................................ 2
Advarselsblinklys ............................................46
Advarselssymboler .........................................39
Advarselstrekant .......................................... 142
Afvisere ...................................................49, 168
Aktivt chassis ........................................... 44, 46
Alarm .................................................................97
Alarmsensorer .................................................45
Anhængervægt ............................................ 221
Audio HU-450, oversigt ............................. 182
Audio HU-650, oversigt ............................. 183
Audio HU-850, oversigt ............................. 184
Audio, tekniske data ................................... 201
Audiofunktioner, HU-450/650/850 ........ 185
AUTO, ECC .....................................................68
Automatgearkasse ...................................... 107
Automatisk låsning .........................................93
B
Bagagerum, låsning .......................................45
Bagrude, elopvarmning .................................47
Bakspejl ............................................................58
Barnestol og sideairbag ...............................19
Barnestol, montering ............................. 28, 32
Batteri ...............................119, 155, 164, 232
Belysning udvendigt ...................................... 48
Belysning, bagagerum ................................172
Belysning, instrumenter ................................ 48
Belysning, udskiftning af pærer ................166
Benzinkvalitet ................................................230
Bildata ............................................................154
Bjergning .......................................................117
Blinklygter ......................................................168
Blinklys ............................................................. 49
BLIS - Blind Spot Information
System ................................................... 44, 133
Blokeret låsestilling ................................45, 95
Blæser, A/C .................................................... 67
Blæser, ECC .................................................. 68
Bremsesystem ..............................................111
Brændstof, påfyldning ................................104
Brændstofforbrug ........................................228
Brændstofforbrug, aktuelt ............................ 52
Brændstofsystem .........................................158
Bugsering ......................................................117
Børnesikkerhed .............................................. 26
Børnesikkerhedslås ....................................... 96
C
Cd-afspiller, HU-650 ...................................197
Cd-skifter, ekstern .......................................199
Cd-skifter, intern, HU-850 .........................198
Cigarettænder ................................................ 44
D
Den døde vinkel (BLIS) .............................. 133
Dieselpartikelfilter ........................................ 105
Display, meddelelser .....................................42
DSTC ......................................................44, 113
Dæk
anbefalet dæktryk ................................. 141
dimensionsmærkning .......................... 138
hastighedsklasser ................................. 138
køreegenskaber .................................... 138
omdrejningsretning .............................. 140
slidindikatorer ........................................ 139
E
ECC ..................................................................64
Ekstralys ...........................................................46
Ekstravarmer ....................................................73
Elektrisk anlæg ............................................. 232
Elektriske rudetræk ........................................56
Elektronisk startspærre .................................90
Elopvarmede forsæder ..................................66
Elopvarmede sidespejle ................................67
Elopvarmet bagrude ......................................67
F
Fartpilot .............................................................53
Farvekode, lak .............................................. 150
Fjernbetjening .................................................90
Fjernbetjening, skift af batteri .......................92
Fjernbetjeningsfunktioner .............................91
235
Alfabetisk stikordsregister
Fjernlys ....................................................48, 167
Fjernlys, skift, overhalingslys ........................49
Forlygter ............................................................48
Forlygtesprinklere ...........................................50
Forlygteviskere ............................................. 163
Forrudesprinklere ...........................................50
Forrudeviskere ................................................50
Forsæder, elopvarmede ................................47
G
Geartrin, seks gear ..................................... 107
Gearvælgerspærring .................................. 108
Generator ...................................................... 232
Glat føre ........................................................ 102
Gravide kvinder ...............................................11
Gulvmåtter .......................................................84
H
Handskerum ............................................ 84, 95
Hjul og dæk .................................................. 137
Hjul, afmontering ......................................... 144
Hjul, montering ............................................. 145
Hovedstøtte på bagsædet ............................86
Hovedstøtte, nedfældning ............................45
HU-450, oversigt ......................................... 182
HU-650, oversigt ......................................... 183
HU-850, oversigt ......................................... 184
Hurtigopkald ................................................. 208
236
I
Igangværende samtale, funktioner ...........209
IMEI-nummer ................................................217
Indkøbsposeholder ....................................... 88
Indstigningslys ..............................................172
Indstilling af rat ............................................... 55
Informationscenter ......................................... 52
Informationsdisplay ........................................ 42
Instrument
oversigt, højrestyret bil ........................... 36
oversigt, venstrestyret bil ....................... 34
Integreret selepude ....................................... 30
Interiør .............................................................. 75
ISOFIX ............................................................. 32
K
Kabinebelysning ............................................. 79
Kassetteafspiller, HU-450 ..........................196
Katalysator .....................................................231
Kickdown .......................................................110
Klartilstand, telefon ......................................206
Klemmebeskyttelse, soltag .......................... 61
Klima ................................................................. 64
Koldstart .........................................................108
Kollision
airbags (SRS) .......................................... 14
airbags og beskyttelsesgardiner, inspektion ..................................................... 25
beskyttelsesgardin (IC) .......................... 21
sensorer .................................................... 21
til- og frakobling af airbag ..................... 17
Kombinationsinstrument ...............................38
Kondensvand ........................................64, 158
Kontakter i midterkonsollen ..........................44
Kontrollampe ...................................................98
Kontrolsymboler ..............................................39
Kugledel, afmontering ................................ 125
Kuldioxid ........................................................ 230
Kølemiddel .......................................................64
Køreklar vægt ............................................... 221
L
Lagring af radiostationer .................. 189, 190
Lak, farvekode .............................................. 150
Lakskader, udbedring af ............................ 150
Lambdasonde .............................................. 231
Lock-up-funktion .......................................... 108
Luftdyser ...........................................................65
Luftfordeling, A/C ...........................................67
Luftfordeling, ECC .........................................69
Luftkvalitetssystem, ECC ..............................70
Lydstyrke, telefon ......................................... 210
Lygter ............................................................. 166
Lyshøjderegulering .........................................48
Læselampe ......................................................79
Låsning .............................................................92
M
Makeup-spejl ................................................ 173
Miljøfilosofi ......................................................... 3
Motorhjelm .................................................... 157
Motorolie ............................................. 159, 224
Alfabetisk stikordsregister
Motoroliemærkat .......................................... 220
Motorrum ....................................................... 157
Motorspecifikationer ................................... 222
Mål .................................................................. 221
N
Nedslåning af ryglæn på bagsæde ............86
Nedslåning af ryglæn på forsæde ..............76
Nummerpladebelysning ............................. 172
Nærlys .....................................................48, 167
Nøgler ...............................................................90
O
OBS! ................................................................... 2
Oliefilter ......................................................... 159
Opbevaringssteder i kabinen .......................81
Oplåsning ........................................................92
Orienteringslys ................................................49
Overhalingslys .................................................49
P
PACOS ............................................................17
Parkering ....................................................... 115
Parkeringsbremse ..........................................54
Parkeringshjælp ..............................................45
Parkeringslys .........................................48, 168
Parkeringsvarmer ............................................72
Parkeringsvarmer, batteri og brændstof ....73
Partikelfilter, diesel ...................................... 105
Piskesmældsskader ...................................... 22
PI-søgning .....................................................191
Pletter .............................................................148
Polering og voksning ..................................149
Positionslys ........................................... 48, 168
Pærefatning ...................................................171
Pærer ..............................................................233
Påmindelse om sikkerhedssele .................. 11
R
Radiofunktioner HU-650/850 ...................190
Radiofunktioner, generelt ...........................188
Radiofunktioner, HU-450 ...........................189
Ratlås ..............................................................106
Recirkulation, A/C .......................................... 67
Recirkulation, ECC ........................................ 69
Regnsensor ..................................................... 50
Relæ/sikringsboks. ......................................175
Ren indefra og ud .............................................3
Rengøring af indtræk ..................................148
Rengøring af sikkerhedsseler ...................149
Rengøring, bilvask .......................................148
Reservehjul ....................................................142
Rustbeskyttelse, behandling
og udbedring ................................................152
S
Selepuder, indbyggede ................................ 30
Serviceprogram ............................................154
Sideairbags ..................................................... 19
Sideblinklys ................................................... 170
Sidemarkeringslys ....................................... 169
Sidespejle ................................................ 45, 58
Sidespejle, elopvarmning .............................47
Sikkerhedsseler ..............................................10
Sikkerhedssystem, automatgear .............. 108
Sikringer ........................................................ 174
SIM-kort ......................................................... 206
SIM-kort, dobbelt ........................................ 217
SIPS-bag-systemet ........................................20
Smøremidler ..............................225, 226, 227
Solskærm, soltag ............................................61
Soltag ...............................................................60
Sprinklervæske ............................................ 161
SRS, omskifter ................................................18
SRS-systemet .................................................15
Stabilitetssystemet ...................................... 113
Stabilitetsystemet ...........................................44
Standby, telefon ........................................... 206
Starthjælp ...................................................... 119
Startmotor ..................................................... 232
Startnøgle ..................................................... 106
Startspærre ............................................ 90, 106
Stationssøgning Radio ............................... 188
STC ......................................................... 44, 113
Stikkontakt i bagsædet .................................54
Stol, elbetjent ..................................................77
Stol, siddestilling ............................................76
Stoplys ........................................................... 171
Symboler, advarsel og kontrol .....................39
237
Alfabetisk stikordsregister
T
Telefonrør ...................................................... 208
Temperatur, ECC ...........................................68
Totalvægt ....................................................... 221
Trækkrog ....................................................... 122
Typebetegnelse ........................................... 220
Tågelys ....................................................48, 170
V
Varme/kulde, A/C ...........................................66
Vask af bilen ................................................. 148
Vigtigt! ................................................................. 2
Vigtigt!-bokse .................................................... 2
Vinterdæk ...................................................... 139
Viskerblade ................................................... 163
Voksning og polering .................................. 149
Volvo og miljøet ................................................ 3
Vægt ............................................................... 221
Væsker ........................................................... 227
W
WHIPS .............................................................22
WHIPS og barnestol/autopude ..................22
Ø
Økonomikørsel ............................................. 102
238
TP 8152 (Danish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
WEB EDITION
2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising