Volvo | S60 | Road and Traffic Information | Volvo S60 2011 Road and Traffic Information

Volvo S60 2011 Road and Traffic Information
VOLVO S60 og V60
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&''&)9Vc^h]6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Gemt sted
Navn på næste vej/gade
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt ved slutdestination
Planlagt rutes mellempunkt
Anslået resterende strækning til destinationen
Planlagt rutes slutdestination
Maksimal hastighed - ved bilens aktuelle position (17)
Kompas
Trafikinformation
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Vejtype
Farve
Aktuelt vej-/gadenavn - ved bilens aktuelle position (17)
Motorvej
Orange (Grøn kan forekomme)
Planlagt rutes startpunkt
Hovedvej
Rød
Tilbagelagt planlagt rute
Mindre hovedvej
Brun
Bilens aktuelle position
Almindelig vej
Mørkegrå
Interessepunkt (Restaurant)
Lokalvej
Mørkegrøn
Næste vejvisningspunkt
Planlagt rute
Målestok
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver
oplysninger langs ruten. Det informerer om situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald
alternative ruter.
Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan, søge efter faciliteter
langs ruten, lagre særlige steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige
position og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede en frem til
destinationen.
Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv dig frem. For at du
skal trives med systemet, anbefaler vi også, at du sætter dig ind i
indholdet af denne instruktionsbog.
Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere
bidrager Volvos navigationssystem til en forbedring af miljøet.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
Nærmere oplysninger til slutbrugere - se side 68.
Indhold
01 02 03
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang...................................... 8
02 Lær navigationssystemet at
kende
Vejledningen..............................................
Før du begynder.......................................
Oversigt.....................................................
Betjeningsknapper....................................
Talestyring.................................................
Tastaturet..................................................
Dvd, skærm...............................................
Kort, vejtyper og kompas..........................
Menuer......................................................
Menutræ i tre niveauer..............................
2
03 Planlæg din tur
12
13
14
16
18
22
24
25
27
29
Angiv destination......................................
Rejseplan..................................................
Nuværende position..................................
Indstillinger................................................
Simulering.................................................
34
40
43
44
51
Indhold
04 05 06
04 Trafikinformation
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Generelt.................................................... 54
Læs informationen.................................... 56
Interessepunkter....................................... 62
Hyppige spørgsmål................................... 66
EULA - Licensaftale.................................. 68
Ophavsret................................................. 70
3
Indhold
07
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 72
4
Indhold
5
6
G028767
Kom hurtigt i gang.................................................................................... 8
LYNVEJLEDNING
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
01
Aktivering af systemet
Først skal bilens elektriske system aktiveres:
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen
og aktiver nøgleposition I (se bilens
instruktionsbog).
2. Hvis navigationssystemet ikke starter
inden for et par sekunder - tryk på midterkonsollens knap NAV.
Disclaimer
Ved opstart af navigationssystemet viser skærmen en tekst, som skal bekræftes:
Ratknapper
Midterkonsol
Gå/vælg med Fingerhjulet
Drej på TUNE
Tryk på Fingerhjulet
Tryk på OK/MENU
Tryk på EXIT
Tryk på EXIT
•
•
Gå/vælg i menuerne med Fingerhjulet.
Betjeningsknapper
•
Gå tilbage i menuer og/eller fortryd med
EXIT.
Tryk på OK-knappen.
Volvos GPS-navigator kan betjenes på flere
måder:
•
•
Med knapper til højre på rattet
•
•
Med en fjernbetjening
Med betjeningsknapperne på midterkonsollen
Med stemmestyring.
For funktionsbeskrivelse, se side 16.
Hovedkommandoerne
Følgende instruktioner til at angive en rejseplan
gælder ved brug af ratknapperne.
Menu
Udformning
Rulle
Flyt trådkorset med midterkonsollens talknapper til
den ønskede destination (6
flytter mod højre, 8 flytter
nedad osv.) + Fingerhjul.
Rullemenu
Tryk på Fingerhjul - en
menu vises.
Tilføj til tur
Marker Tilføj til tur + Fingerhjul.
Start vejledning
Gå tilbage til hovedmenuen
med EXIT, vælg Rutedetaljer + Fingerhjul, derefter
Tur + Fingerhjul, og afslut
med Start vejledning +
Fingerhjul.
Vejvisning til gadeadresse
For mere information, se side 13.
•
8
Hvis midterkonsollens knapper bruges, gælder
følgende:
Aktiver de foretagne valg med tryk på Fingerhjulet.
Menu
Udformning
Sæt
bestemmelsessted
Tryk på EXIT for at komme
til hovedmenuen. Gå til Sæt
bestemmelsessted, og
tryk på Fingerhjulet.
Punkt på
kortet
Gå til Punkt på kortet +
Fingerhjul.
Navigationssystemet beregner nu rute, rejsetid
og afstand til den valgte destination. Systemet
giver vejvisning og instruktioner om vejkryds
m.m.
Hvis den planlagte rute forlades under turen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
Vejvisning til interessepunkt
Menu
Udformning
Indstil
destination
Tryk på EXIT for at komme
til hovedmenuen. Gå til Sæt
bestemmelsessted, og
tryk på Fingerhjulet.
POI
Gå til POI + Fingerhjul.
Efter navn
Vælg Efter navn + Fingerhjul.
Område:
Gå til Område: + Fingerhjul. Marker de ønskede
bogstaver + tryk på Fingerhjul for at angive, i hvilket
land destinationen findes.
By:
Gentag det samme for By:.
Navn:
Gå til Navn: + Fingerhjul.
Indfør interessepunktets
navn, f.eks. "Peppes
Bodega" + Fingerhjul.
Liste vises
Vælg "Peppes Bodega" fra
den liste med valgmuligheder, der vises, og tryk på
Fingerhjul.
Menu
Udformning
Tilføj til tur
Gå til Tilføj til tur + Fingerhjul.
Start vejvisning
Gå tilbage til hovedmenuen
med EXIT, vælg Rutedetaljer + Fingerhjul, derefter
Tur + Fingerhjul, og afslut
med Start vejledning +
Fingerhjul.
01
Navigationssystemet beregner nu rute, rejsetid
og afstand til det valgte interessepunkt.
9
10
12
13
14
16
18
22
24
25
27
29
G028780
Vejledningen............................................................................................
Før du begynder......................................................................................
Oversigt...................................................................................................
Betjeningsknapper..................................................................................
Talestyring...............................................................................................
Tastaturet................................................................................................
Dvd, skærm.............................................................................................
Kort, vejtyper og kompas........................................................................
Menuer....................................................................................................
Menutræ i tre niveauer............................................................................
LÆR NAVIGATIONSSYSTEMET AT KENDE
02 Lær navigationssystemet at kende
Vejledningen
Generelt om vejledningen
02
Særskilt tekst
Der er en lynvejledning, så du kan komme i
gang med det samme - se side 8.
For en mere detaljeret beskrivelse af betjening
og muligheder samt valg af indstillinger til
destinationer anbefales det at læse bogen i forbindelse med brug i praksis.
Tekster, der er markeret med OBS, giver råd
eller tips, som gør brug af f.eks. finesser og
funktioner lettere.
Fodnote
Menuvalg/Stier
Alle valg, der kan foretages på displayet, markeres i vejledningen med lidt større, grå tekst,
f.eks. Indstil destination.
Stier i menutræ angives som f.eks.:
Indstil destination
OBS
Adresse
I vejledningen gives der information i fodnoter
længst nede på siden eller i direkte tilslutning
til en tabel. Denne information er et tillæg til den
tekst, som den gennem tallet henviser til.
Ekstraudstyr
By
Engelsk tekst
Al tekst på bogens billeder er på engelsk.
For brugeren skal kunne forstå illustrationer,
menuvalg og stier i tilknytning til bogens tekst,
angives billedets engelske ord - som f.eks.
(english word) - i parentes umiddelbart efter tilsvarende tekst/sætning/ord på bogens aktuelle sprog.
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør er markeret
med en stjerne (*).
I bogen beskrives, ud over standardudstyr,
også ekstraudstyr (fabriksmonteret udstyr) og
bestemt tilbehør (eftermonteret ekstra udstyr).
Det udstyr, der beskrives i denne instruktionsbog, findes ikke i alle biler - de er forskelligt
udstyret, alt efter tilpasninger til forskellige
markeders behov og nationale/lokale love og
bestemmelser.
Ved usikkerhed om, hvad der standard eller
ekstraudstyr/tilbehør - kontakt en Volvo-forhandler.
12
Ændringer i bogen
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden forudgående varsel.
© Volvo Car Corporation
02 Lær navigationssystemet at kende
Før du begynder
Generelt
Indstillinger
Volvos navigationssystem er baseret på
Navstar Global Positioning System, der almindeligvis kaldes GPS.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest.
GPS-systemet benytter sig af referencesystemet WGS84, som giver position med længdegrad og breddegrad.
Der findes en funktion, som nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne samtidigt,
se side 49.
Bilens navigationssystem kan bruges, uden at
der er valgt en destination.
Tænd/sluk
Kortindstilling
Når du starter navigationssystemet op, viser
det en tekst på skærmen, som skal bekræftes
med et tryk på OK/MENU-knappen. Teksten
er som følger:
•
Systemet leverer ruteinformationer,
der hjælper dig med at komme til målet.
De aktuelle vejforhold kan have
indflydelse på anbefalingernes
nøjagtighed. Følg færdselsreglerne, og
brug din sunde fornuft. Koncentrér dig
om trafikken og vær opmærksom på
medtrafikanter.
Derefter vises kortet over det aktuelle geografiske område, hvor bilen er symboliseret ved en
blå trekant på kortets midte.
Tænd
Opstart-sekvensen. Hvis det ønskes, at systemet ikke er slået til:
•
Svar EXIT ved Opstart-sekvensen, se
afsnittet Kortindstilling.
02
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt,
når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
Demo (simuleret vejvisning)
2. Skærmen aktiveres automatisk i nøgleposition I (se bilens instruktionsbog).
For at se, hvordan systemet fungerer, kan vejvisning til en angivet destination simuleres på
skærmen - se side 51.
3. Tryk på midterkonsollens knap NAV, hvis
navigationssystemet ikke starter automatisk.
4. Svar OK, når Opstart-teksten vises på
skærmen, se det foregående afsnit Kortindstilling.
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
Sluk
Systemet slukkes, når fjernbetjeningen tages
ud af tændingslåsen.
Navigationssystemet kan ikke slukkes manuelt, det arbejder altid i baggrunden efter
13
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt
02
14
02 Lær navigationssystemet at kende
Oversigt
Antenne til GPS
Antennen er indbygget i tagantennen.
om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
Trafikinformation
Stemmestyring
En række elementer i navigationssystemet er
også stemmestyrede. Mikrofonen sidder i loftet, og aktiveringsknappen er placeret blandt
knapperne til højre på rattet. For mere information, se side 18.
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret bag midterkonsollen og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
TMC (Traffic Message Channel) er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens.
Modtagelse sker via FM-antennen.
OBS
TMC er ikke tilgængeligt i alle områder/
lande. Systemets dækningsområde udbygges løbende, og opdatering kan derfor være
nødvendig en gang imellem.
For information om opdatering af kortdata og
software, se side 24.
Behandling af trafikinformation
Stemmevejledning
Dvd-afspiller
GPS-modtager og modtager til trafikinformation (TMC) er indbygget i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS,
bilens hastighedsføler og et gyro beregnes
bilens aktuelle position og kørselsretning.
Skærm
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret
information om valg af rute, afstand, menuer
m.m. For information om pleje af skærmen, se
side 24.
Knapper, midterkonsol
Som alternativ til ratknapperne kan midterkonsollens talknapper bruges i kombination med
knapperne OK/MENU, TUNE og EXIT til at gå
frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se
side 16.
02
Lydstyrkeknap og IR-modtager
Brug lydsystemets lydstyrkeknap under en
igangværende talemeddelelse for at ændre
lydstyrken, se side 26. Lydstyrken kan også
ændres i menusystemet.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen ved
brug - dens IR modtager er placeret der.
Knapper, rat
Der sidder knapper på rattets højre side. De
bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side 16.
Højttalere
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv
15
02 Lær navigationssystemet at kende
Betjeningsknapper
Generelt om betjeningsknapper
02
Navigationssystemet betjenes med betjeningsknapperne på midterkonsollen, ratknapperne eller med en fjernbetjening*. De tre forskellige betjeningsenheders knapper har fælles
funktioner, men adskiller sig i udseende og
betjening. Udformningen kan også variere i forhold til markedet.
Systemet kan også stemmestyres med særlige
kommandoer.
Midterkonsol
ning af f.eks. klimaanlæggets status foroven og forneden på skærmen.
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet, se side
22 og 27.
Et tryk på OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne bog med
OK-knappen eller "+ OK".
Ved at dreje på TUNE kan du gå frem og
tilbage mellem forskellige menupunkter.
Beskrives i denne bog med TUNE-drejeknappen.
Et tryk på EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
Knapper til højre på rattet.
Drej fingerhjulet for at gå frem og tilbage
mellem forskellige menupunkter.
Rat
Tryk på fingerhjulet for at bekræfte/aktivere et valg.
Ratknapperne findes i flere udformninger,
baseret på marked og valg af lydsystem.
EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
Fjernbetjening
Midterkonsollens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Knappen skifter også til/fra for vis-
16
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Fjernbetjeningen kan bruges til at styre/betjene
flere forskellige funktioner i bilen - her beskrives kun de funktioner, der er relateret til navigationssystemet.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen ved
brug.
02 Lær navigationssystemet at kende
Betjeningsknapper
Piletaster flytter menumarkøren.
Yderligere information
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet.
02
OBS
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, prøv da
først at skifte til nye batterier. Der skal bruges AAA-/R03-batterier.
ADVARSEL
Fjernbetjeningen og lignende genstande
bør opbevares i et af opbevaringsrummene.
I tilfælde af en hård opbremsning eller et
sammenstød kan sådanne genstande ellers
give anledning til person- eller materielskader.
Stemmestyring
Fjernbetjeningens knapper til GPS-navigering.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Knappen skifter også til/fra for visning af f.eks. klimaanlæggets status foroven og forneden på skærmen.
EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg.
Beskrives i denne bog med OK-knappen
eller "+ OK".
Se næste afsnit.
Nogle gange er der mere information, end der
kan stå på menulinjen - linjen slutter så med
tegnet: #.
For at læse resten af informationen:
•
Tryk på INFO-knappen.
17
02 Lær navigationssystemet at kende
Talestyring
Generelt om talestyring
02
Betjening
Talestyring vil sige, at visse funktioner i navigationssystemet kan aktiveres med talte ord.
Talte kommandoer letter betjeningen og hjælper føreren med ikke at blive distraheret. Føreren kan i stedet koncentrere sig om at køre
bilen og have opmærksomheden henvendt på
vejen og trafikken.
Sådan kan talekommandoer afbrydes:
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Knapper på rattet
Talestyringsknap
Talestyringsfunktionen anvender den samme
mikrofon som det håndfri system. Føreren får
svar fra talestyringen gennem bilens højttalere.
Mikrofonen befinder sig i loftet foran føreren for
at give optimal optagelse af førerens stemme.
Den kan dog forstyrres af og opfange stemmer
fra passagerer.
•
•
•
Ved ikke at tale
•
•
Ved at trykke på EXIT
Aktivering af systemet
•
Et kort tryk på ratknappen (1) aktiverer
systemet, hvorefter det er klart til at modtage en kommando.
Ved brug af talestyringssystemet bør man
være opmærksom på følgende:
•
18
OBS
I tilfælde af tvivl om hvilken kommando der
skal benyttes, kan føreren sige "Help".
Systemet svarer med forskellige kommandoer, der kan benyttes i den aktuelle situation.
Ved indtaling af kommando bør man tale
efter tonen med normal stemme og i normalt tempo.
•
Bilens døre, ruder og soltag skal være lukkede.
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen.
Ved at sige "Cancel"
Ved at holde talestyringsknappen på
rattet inde i et par sekunder
Ved at trykke på en af knapperne NAVm
RADIOm MEDIA, MY CAR eller CAM
på midterkonsollen.
Brug af talekommandoer
Det er uhyre enkelt at styre navigationssystemet med talekommandoer, da displayet viser
de kommandoer, der normalt er brug for i hver
aktuel situation.
Start
Sådan begyndes en talekommando:
02 Lær navigationssystemet at kende
Talestyring
1. Tryk kort på talestyringsknappen på rattet.
På displayet vises eksempler på mulige
kommandoer.
2. Vælg f.eks. "Navigation", og udtal ordet
tydeligt og med brug af normal samtaletone.
3. Displayet går over til at vise alternativerne "Repeat instructionNavigation go
to addressItinerary". Vælg og
sig "Itinerary".
OBS
Af forskellige grunde kan samtlige menuer
og menupunkter der er synlige på displayet,
ikke altid vælges:
•
Kan vælges - menulinjnen/menupunktet er tydelig og hvidt.
Eksempler
•
Her er nogle hyppigt forekommende kommandoer:
Kommandoer kan afgives på flere måder
Kommandoen "Navigation go to
address" kan f.eks. udtales som følger:
•
"Navigation > Go to… > Address" Sig "Navigation", og vent på svar fra
systemet i form af egnede alternativer på
Sig hele kommandoen ud i et
- "Navigation go to address".
Tips
Nogle gode råd:
•
Giv en kommando ved først at trykke kort
på talestyringsknappen og derefter tale på
naturlig måde efter tonen.
•
Svar talestyringssystemet ved at tale efter
tonen i slutningen af spørgsmålet.
•
Afbryd en talesession ved at holde talestyringsknappen inde.
•
Føreren kan få hjælp under en dialog ved
at sige "Help" efter en lyttetone.
•
Dialogen med systemet kan fremskyndes
ved at afbryde systemets tale med et kort
tryk på talestyringsknappen på rattet,
vente på tonen og derefter begynde at tale.
• Kan ikke vælges - menulinjen/menupunktet er mat og gråt.
02
eller
4. Osv....
Bemærk, at nedtonet tekst og tekst i parentes
ikke indgår i kommandoen.
ren risikerer at gå glip af talte oplysninger
fra systemet.
displayet. Fortsæt med at sige f.eks. "Go
to…", og afslut med "Address".
•
Hvis føreren koncentrerer sig om at køre,
behøver denne ikke svare på et spørgsmål
med det samme.
•
Systemet spørger højst 3 gange efter en
handling. Hvis føreren ikke svarer, afsluttes
dialogen.
•
Undgå at tale, mens systemet svarer.
Systemet forstyrres ikke af det, men føre-
•
•
•
•
Navigation go to address
Navigation go to POI
Navigation delete next waypoint
Navigation cancel guidance.
OBS
En fuldstændig liste over hurtigkommandoer findes i MY CAR-menuen. Gå til
Indstillinger
Indstilling af
Voice Command-liste
stemmestyring
Navigationskommandoer.
Hjælpefunktioner og indstillinger
Bilens menusystem MY CAR indeholder programmer, der giver føreren mulighed for at øve
sig i forskellige funktioner i talestyringssystemet. For en beskrivelse af menusystemet MY
CAR henvises til bilens generelle instruktionsbog.
Jo bedre føreren behersker talestyringssystemet, des mere fortrolig bliver den pågældende
``
19
02 Lær navigationssystemet at kende
Talestyring
02
med funktionerne. Derfor rådes man til at bruge
de indbyggede øvelsesprogrammer.
•
OBS
Øvelsesprogrammerne er kun tilgængelige,
når bilen holder stille med parkeringsbremsen trukket an.
OBS
Menupunktet Standardindstillinger kan
først ændres til User 1, efter at en lektion af
Voice training er gennemført.
Introduktion til talestyring
Programmet Voice tutorial giver føreren
detaljeret vejledning i brugen af talestyringssystemet og er en simpel metode til at gøre sig
fortrolig med afgivelse af kommandoer.
Flere indstillinger i MY CAR
•
Programmet kan startes på to måder:
•
Tryk på talestyringsknappen på rattet og
sig "Voice tutorial".
eller
•
Aktivér programmet i MY CAR - Gå til
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice tutorial.
Taletræning
Programmet Voice training lærer talestyringssystemet at genkende førerens stemme og
udtale. Det giver også mulighed for at skabe en
anden brugerprofil, hvilket er en fordel, hvis der
jævnligt er mere end én person, der skal bruge
bilen og systemet.
20
Taletræningen startes i MY CAR - Gå til
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice training
Bruger 1 eller Bruger 2.
•
Brugerprofil - Der kan indstilles to forskellige brugerprofiler. Gå till Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
user setting. Markér et af alternativerne
Standardindstillinger, User 1 eller User
2.
Talelydstyrke - Gå til Indstillinger
Indstilling af stemmestyring
Lydstyrke for stemme-feedback og vælg
det ønskede niveau.
Systemets lydstyrke kan også justeres med
TUNE-knappen på midterkonsollen, mens
systemet taler.
Sprog
Talestyringssystemet udvikles løbende, og ved
redaktionens slutning var der følgende sprog til
rådighed:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engelsk (UK)
Engelsk (USA)
Fransk (CAN)
Fransk (FRA)
Hollandsk
Italiensk
Spansk (EU)
Spansk (USA)
Svensk
Tysk
Skift af sprog - Gå til Indstillinger
Systemoptioner Sprog og vælg.
Sprogene der indgår i systemet, har
denne ikon på sproglisten.
Sprogafhængig brugerprofil
Talestyringssystemet forstår kun det sprog,
der er indstillet i Systemoptioner.
Lad os sige, at brugerprofilen User 1 er lagret
af en svensktalende fører, og systemet er indstillet til svensk. Hvis føreren ændrer bilens
sprog til engelsk, vil brugerprofilen User 1 ikke
længere kunne vælges, da systemet nu kun
forstår engelsk. I stedet bliver alternativet
Standardindstillinger aktivt.
For at forbedre systemets forståelse af førerens engelske udtale er løsningen at lære og
02 Lær navigationssystemet at kende
Talestyring
lagre førerens engelske udtale i Bruger 2 med
systemet indstillet til engelsk (for at have begge
varianter tilgængelige) eller at udskifte den
svenske sprogprofil i User 1 med en engelsk.
02
21
02 Lær navigationssystemet at kende
Tastaturet
Indføre og vælge valgmuligheder
Sådan "skriver" man
•
Slet/fortryd med EXIT.
Flere muligheder
02
OBS
Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.
Skrivehjulet.
Dette navigationssystem bruger et "skrivehjul"
til at angive specifik information, f.eks. type
interessepunkt, lokalitet/by, område/land,
adresse, gade- eller postnummer.
1. Marker et tekstfelt.
Aktivere et valg
Efter at den ønskede funktion/menulinje er
markeret med fingerhjulet eller TUNE-drejeknappen - tryk på fingerhjul/OK for at se det
næste niveau af funktioner/valgmuligheder.
22
2. Tryk på OK for at få "skrivehjulet" frem.
3. Vælg tegn med fingerhjul/TUNE-drejeknappen og indfør dem med et tryk på fingerhjul/OK.
Det numeriske tastatur
En anden måde at indtaste/indføre tegn er med
midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
• Andre (More) + OK - alternative tegn vises
i hjulet.
• 123 + OK - tal vises i hjulet.
• => + OK - markøren flyttes til listen på højre
side af skærmen, hvor der derefter kan
foretages valg med OK.
• Sidste 5 (Last 5) + OK - viser de senest
valgte mål. Marker et af dem + OK.
Liste med valgmuligheder
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn under den knap: w, x, y, z og 9. Hurtige
tryk på knappen flytter/"looper" markøren gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
•
Ønskes det samme tegn igen - Tryk på fingerhjul/OK.
Liste, der matcher de indtastede tegn.
02 Lær navigationssystemet at kende
Tastaturet
Tallene 5 i skærmens øverste højre hjørne angiver, at listen indeholder 5 valgmuligheder, der
kan matche de indtastede bogstaver BEZ.
02
Ingen liste
En tom liste og tegnene *** i det øverste højre
hjørnes talvindue betyder, at antallet af mulige
alternativer med de aktuelt indtastede tegn er
mere end 1000 - når antallet er mindre, vises
de relevante valgmuligheder automatisk.
For at reducere antallet af valgmuligheder på
listen:
•
Indtast flere tegn på tekstlinjen.
23
02 Lær navigationssystemet at kende
Dvd, skærm
02
Indhold på dvd'er
Opdatering af kortdata
Dvd'er med opdaterede kortdata og tilhørende
ekstra information udvikles løbende. Kontakt
en Volvo-forhandler for information om den
seneste udgave.
Dvd'en med opdatering skal overføres til bilens
navigationssystem. Dette gøres med bilens
almindelige dvd-afspiller.
OBS
Kortdata har ikke 100% dækning i alle
områder/lande.
Systemets dækningsområde udbygges til
stadighed, og opdatering kan derfor være
nødvendig en gang imellem.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Kortområder
Bilens kortsystem varierer afhængigt af markedet. Følgende hovedkort er tilgængelige:
•
•
•
•
•
•
•
•
24
Australien og New Zealand (Pacific)
1. Start motoren.
2. Indsæt dvd'en med opdateringen i dvdafspilleren. En opdatering kan være fordelt
på flere diske - indsæt i så fald diskene i
logisk/numerisk rækkefølge.
3. På skærmen vises, hvad opdateringen
består af og den omtrentlige tid, processen
tager - Svar Ja eller Nej på spørgsmålet,
om opdatering skal gennemføres.
4. Efter at have markeret Ja + OK - Følg
instruktionerne på skærmen.
OBS
Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde
også tilføre systemet nye funktioner, som
ikke er beskrevet i denne bog.
Europa
Mellemøsten
Afbrudt opdatering
Nordamerika
Hvis opdateringen ikke er klar ved motorstandsning, fortsætter processen ved næste
motorstart, dér hvor den blev afbrudt.
Sydafrika
Sydamerika
Sydøstasien
Rusland
OBS
Under opdatering kan navigationssystemet
benyttes, dog med visse funktioner reduceret eller spærret.
Pleje af dvd'er
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed.
Når de ikke er i brug, bør de opbevares i deres
etuier. De bør ikke opbevares, hvor der er fugtigt eller høj temperatur, i direkte sollys eller i
støvede omgivelser.
Pleje af skærmen
Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud, der
er let fugtet med et mildt vinduespudsemiddel.
VIGTIGT
Placer ingen genstande foran GPS-navigatorens billedskærm - overfladen kan blive
ridset. Mobiltelefoner kan desuden forstyrre
billedskærmens funktion.
02 Lær navigationssystemet at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede
02
``
25
02 Lær navigationssystemet at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede over den aktuelle position
02
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke interessepunkter
man har valgt at vise m.m.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
forreste inderside.
Interessepunkter langs motorvej - se
side 36.
Lydstyrken kan justeres med lydsystemets lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).
For at gentage en meddelelse:
•
Der er valgt to kort som visningsindstilling.
Billedet viser det samme kortbillede, men
med forskellige skalaer. Også 2D- eller 3Dvisning kan vælges - se side 46.
Rulleindstilling - se side 27.
OBS
Stemmevejledning
Efter en destination er indtastet, og bilen nærmer sig et vejkryds eller frakørsel, får man en
talemeddelelse om afstand og type af kommende manøvre. Samtidig vises et detaljeret
kort over vejkrydset. Stemmevejledningen
gentages tættere på vejkrydset.
26
I visse tilfælde (f.eks. ved brug af en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon) erstattes talemeddelelsen med et pling.
For at vælge mandlig eller kvindelig stemme og
sprog:
•
Kompasnålens røde spids
peger i nordlig retning, den
hvide peger mod syd.
Tryk to gange på OK-knappen.
Se også Indstillinger Optioner for
rutevejledning Stemmevejledning - se
side 48.
Detaljeret vejkrydskort. Skærmens venstre
del forstørrer kørsel i næste vejkryds.
Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se næste afsnit.
Kompas
Gå til menusystemet i MY CAR - se bilens
almindelige instruktionsbog. Også her er
der mulighed for at justere stemmens lydstyrke.
Gå til Indstillinger Kortoptioner
Kompas for at vælge, om kompasset skal
vises eller ej - se side 47.
02 Lær navigationssystemet at kende
Menuer
Menusystem
I bogens respektive afsnit præsenteres alle de
menuer og punkter, der forekommer.
OBS
For at komme til hovedmenuen fra kortindstilling:
I rulleindstilling flyttes et trådkors over kortbilledet med midterkonsollens talknapper.
•
For at aktivere rulleindstilling i normal kortindstilling:
Tryk på OK-knappen.
For at komme til hovedmenuen fra en anden
menu:
Af forskellige grunde kan samtlige menuer
og menupunkter der er synlige på displayet,
ikke altid vælges:
•
•
Tilbage til Hovedmenuen
Kan vælges - menulinjnen/menupunktet er tydelig og hvidt.
• Kan ikke vælges - menulinjen/menupunktet er mat og gråt.
Tryk gentagne gange på EXIT, indtil den
kommer frem.
Tryk på en af talknapperne 0-9.
For at rulle:
•
Uanset hvor blandt alle menuer brugeren befinder sig, nås Hovedmenuen altid med et eller
flere tryk på EXIT-knappen.
Tryk på en af talknapperne
1-2-3-4-6-7-8-9 - i margenerne vises en
retningspil kombineret med det tal, der skal
bruges til at rulle kortet i den ønskede retning.
For at zoome ind/ud:
Tilbage til kortet
Hovedmenu
•
02
Der er en nem måde hurtigt at få kortet frem på
skærmen igen, uanset hvor langt inde i menusystemet, brugeren befinder sig:
•
Hold EXIT inde i nogle sekunder.
Rullemenu
•
Drej på TUNE-drejeknappen.
For at komme ud af rulleindstilling:
•
Tryk på EXIT.
Trådkorset
Med et tryk på OK vises en menu for det sted
på kortet, trådkorsets centrum peger på:
• Tilføj til tur - Tilføjer stedet til rejseplanen.
• POI´er i nærheden - Viser de interessepunkter, der forekommer omkring stedet.
• Læs trafikmelding - Viser trafikmeldinger,
Hovedmenuen ligger øverst i menutræet og er
den første menu, som brugeren møder efter
opstartens disclaimer og kortindstilling.
der forekommer.
``
27
02 Lær navigationssystemet at kende
Menuer
• Information - Viser information, der forekommer om stedet.
02
• Gem - Åbner menuen Sæt
bestemmelsessted
Redigér, se side 37.
28
Gemt position
02 Lær navigationssystemet at kende
Menutræ i tre niveauer
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenuer - de beskrives udførligt i de respektive
afsnit.
Gentag stemmevejledning
s. 26
s. 35
POI
Efter navn
Start vejledning
Omkring bilen
Tilføj til tur
Langs ruten
Redigér tur
Omkring punkt på kortet
Sæt bestemmelsessted
Adresse
Område:
By:
Gade:
Nummer:
Kryds:
Tilføj til tur
s. 34
s. 34
Hjemtur
Langs vejen
Langs motorvej
Gemt position
s. 37
s. 38
02
Punkt på kortet
s. 38
Breddegrad & længdegrad
s. 39
Postnummer
s. 39
Tilføj til tur
Rutedetaljer
Information
Redigér
s. 40
Tur
Sortér efter
Start vejledning
Slet
Tilføj til tur
Information
Tidligere bestemmelsessted
Tilføj til tur
Information
s. 38
s. 40
Redigér tur
Undgå
s. 41
Næste bestemmelsessted
s. 41
Ruteanbefalinger
s. 42
Kort med hele ruten
s. 42
Store
Slet
Slet alle
``
29
02 Lær navigationssystemet at kende
Menutræ i tre niveauer
Kort med resterende rute
s. 42
Start demo
s. 51
02
eller
Ruteoptioner
s. 44
Optioner for rutevejledning
Rutetype
Stemmevejledning
Ruteforslag
Lydstyrke for stemmefeedback
Individuel ruteindstilling
Afslut demo
Trafikinformation
Læs trafikmelding
Gadenavne i stemmevejledning
Ruteindlæring
s. 54
s. 56
Reset ruteindlæring
Kortoptioner
Format for ankomsttid
s. 46
System options
Kortfarver
Trafikhændelser på ruten
s. 57
eller
Undgåede trafikhændelser
Kortversion
Kort indlæses
Indstilling højre kort
s. 58
Reset navigationsindstillinger
Indstilling venstre kort
POI på kort
Aktuel position
Indstillinger
TrafikinformationA
Trafikkanal
Trafikmelding
30
s. 48
GPS-information
Vis dobbeltkort
Indstilling af enkeltkort
Trafikproblemer forude
s. 48
s. 43
s. 44
s. 44
Kompas
Slet alle brugerdata
s. 49
s. 50
Vis aktuelt gadenavn
Vis hastighedsbegrænsninger
Afbryd vejledningen
Vis informationsfelter
Fortsæt vejledningen
eller
A
Findes ikke i alle områder/lande.
s. 50
02 Lær navigationssystemet at kende
02
31
32
34
40
43
44
51
G028782
Angiv destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Nuværende position................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Simulering...............................................................................................
PLANLÆG DIN TUR
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Adresse
(Address)
Se side 22 for information om, hvordan skrifttegn indføres/indtastes i systemets forskellige
tekstfelter.
OBS
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og endog inden for samme
land. I visse tilfælde menes der en kommune, i andre tilfælde en enkelt bydel.
03
1. Med det foregående billedes visning på
skærmen - Tryk på OK for at aktivere det
forvalgte inputfelt.
2. Indfør gadens navn på Gade: (Street) med
"skrivehjulet", og vælg derefter en "passende" By: (City).
3. Eller marker By: (City) + OK, og begynd at
indtaste den.
Følgende søgekriterier kan anvendes:
• Område: (Area) - Angiv et land.
• By: (City) - Angiv by/landsby/lokalitet.
• Postnummer: - Under By: kan der også
Lokalitet eller gade
søges på postnummer.
• Gade: (Street) - Angiv gadeadressen.
• Nummer: (Number) - Vælg et af gadens
husnumre.
• Kryds: (Junction) - Vælg destination, hvorfra de to gader/veje krydser hinanden.
• Tilføj til tur (Add to itinerary) - Marker +
Markøren stiller sig først på Gade (Street).
Der findes flere forskellige måder at programmere en destination.
Det er tilstrækkeligt blot at angive en by/lokalitet/landsby og påbegynde turen - det fører til
landsbyens/lokalitetens/byens centrum.
Hvis en destinations breddegrad og længdegrad er kendt, kan disse angives.
34
Sæt bestemmelsessted
(Set destination
Adresse
Address)
Sådan søges der frem til en destination:
OK for at tilføje adressen til rejseplanen.
•
Information (Information) - Marker + OK
for at se information om den valgte destination.
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Mere om information
Interessepunkter
menuen Indstillinger
side 47.
(Point of interest (POI))
POI på kort - se
Alle søgninger foregår på den måde, som er
beskrevet i det foregående afsnit Lokalitet
eller gade:
1. Angiv Område: (Area)/By: (City)/Type:
(Type)/Navn: (Name).
03
2. Vælg derefter Tilføj til tur (Add to
itinerary) eller Information (Information) +
OK.
Marker en adresse/gade + OK - derefter kan
følgende vælges:
• Kort (Map) - Viser, hvor på kortet stedet er
- nogle gange med supplerende information.
• Opkald (Call) - Ringer op til interessepunktet, hvis et telefonnummer er angivet.
• Relateret POI (Related POI) - Viser interessepunkter, der er knyttet til det markerede sted.
• P i nærheden (Parking nearby) - Viser i
givet fald parkeringspladser med afstanden til interessepunktet.
Med navn
Sæt bestemmelsessted
(Set destination
POI
(By name)
Point of interest (POI))
Systemet indeholder et stort antal søgbare
interessepunkter, der kan angives som en
destination. Listen over ønskede interessepunkter kan afkortes ved at angive hvilket/
hvilke interessepunkt(er), den aktuelle søgning
vedrører:
•
Vælg Type: (Type), og specificer hvilke
interessepunkter, der skal omfattes af søgningen (den samme fremgangsmåde
beskrives på side 47).
For at vælge, hvilke interessepunkter, der permanent skal ses på kortet, skal du gå til
Ud over at søge på hovedgruppe, f.eks.
Restaurant, kan også virksomhedsnavnet for
interessepunktet bruges, f.eks. "Peppes
bodega". Fremgangsmåden er den samme
som ved søgning på Adresse, se side 34.
``
35
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Ved søgning på Navn: med f.eks. "London Airport" bliver alle kombinationer med "London"
vist, når "Lo" indtastes. Jo mere specifik søgningen er, desto færre svarmuligheder får man,
og desto lettere bliver det at vælge.
03
En søgning med "Lo" giver også svar som
f.eks. "Restaurant Lou Trivalou" , da også valgmuligheder indeholdende flere ord adskilt med
mellemrum medtages i søgningen.
OBS
Der er underkategorier af restauranter (for at
lette søgningen).
Omkring bilen
Søgning efter interessepunkt vedrører området
langs den fastlagte rejseplan.
Søgning efter interessepunkt vedrører området
langs en specifik gade/vej.
Omkring sted på kort
Langs motorvejen
(Around point on map)
(Along the motorway)
(Near the car)
Søgning efter interessepunkt foretages med
rullefunktionens trådkors - se side 27.
Søgning efter interessepunkt vedrører området
omkring bilens aktuelle position.
•
Langs ruten
Langs gaden
(Along the route)
Rullekortet vises - placer trådkorset på det
ønskede sted + OK
(Along the street)
Søgning efter interessepunkt vedrører området
langs en specifik motorvej.
36
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Gemt sted
(Stored location)
Marker et gemt sted på listen + OK, og vælg
mellem følgende valgmuligheder:
• Navn (Name) - Indfør/indtast valgfrit navn
Tilføj til rejseplan
• Symbol (Icon) - Vælg et symbol, der
på stedet
repræsenterer stedet på kortet
(Add to itinerary)
Denne valgmulighed åbner det samme vindue
som for Sæt bestemmelsessted Adresse
Tilføj til tur - se side 40.
Information
(Information)
Sæt bestemmelsessted
Gemt position
Denne valgmulighed åbner det samme vindue
som for Sæt bestemmelsessted Adresse
Tilføj til tur Information - se side 35.
• Adresse (Address) - Indfør/indtast en
adresse
• Telefon: (Phone) - Indfør/indtast et telefonnummer
• Redigér voicetag (Edit voice tag) - Optag
egen lyd (kun i kombination med High Performance eller Premium lydsystem). Følg
instruktionerne på skærmen.
• Vis navn på kort (Show name on map) Fjern afkrydsning, hvis stedets navn ikke
skal vises på kortet..
Rediger
(Set destination
Stored location)
(Edit)
03
• Gem (Store) - Udførte justeringer gemmes
med OK.
Føreren kan gemme et stort antal af sine egne
steder i systemet. De kan benyttes til hurtigt at
fastlægge/supplere en rejseplan.
Sorter efter
(Sort by)
Vælg, om listens gemte steder skal sorteres
efter:
Gem et sted
For at gemme et valgfrit sted:
1. Brug rullefunktionen (se side 27), og marker det sted, der skal gemmes.
2. Tryk på OK for at få "trådkorsets" menu
frem.
3. Marker Gem position + OK - stedet er nu
gemt og findes på listen Gemt position.
Åbner markeret Gemt sted og giver mulighed
for at ændre/opdatere følgende:
•
•
•
•
Navn
Symbol
Distance
Kronologisk
Slet
(Delete)
•
Sletter markeret gemt sted.
``
37
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Tidligere destination
Søgning via sted på kort
(Previous destination)
(Select on map)
03
Punktet Gem viser denne redigeringsmenu.
Her gemmes tidligere brugte destinationer.
Marker et af dem, og vælg derefter mellem:
• Tilføj til tur (Add to itinerary)
• Information (Information)
• Store (Store) - se mere om denne valgmulighed efter næste billede.
•
• Slet alle (Delete all).
Slet (Delete)
Punktet Store (Store) fører til den samme redigeringsmenu som for Gemt position
Redigér.
For mere information - se side 37.
•
For at supplere/ændre informationen for en
destination - Marker Gem + OK.
Tilbagetur
(Return trip)
Viser vej tilbage til rejseplanens startpunkt. Kan
vælges hvor/når som helst i rejseplanen.
Vælg mellem:
• Start vejledning
• Tilføj til tur
• Redigér tur - Vælg dér mellem Slet tur og
Ruteoptioner.
38
Sæt bestemmelsessted
kortet
(Set destination
Punkt på
Select on map)
Viser kortet med det aktuelle sted fremhævet
med en markør. Se også rullefunktionen på
side 27.
•
•
Drej TUNE for at ændre skalaen.
Flyt trådkorset med midterkonsollens talknapper (6 flytter mod højre, 8 flytter nedad
osv.).
1. Når det ønskede sted er fundet - tryk på
OK
2. Vælg derefter Tilføj til tur eller en af de
andre viste valgmuligheder.
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Søgning via breddegrad/længdegrad
(Latitude & longitude)
4. Med markøren i de to vinduer yderst til
højre indføres (eller drej på TUNE) bogstaverne for verdenshjørnerne - N = 6, S = 7,
W = 9 og E = 3.
5. Når begge koordinater er indtastet - marker Tilføj til tur + OK for at tilføje stedet til
rejseplanen.
03
Tilføj til rejseplan
(Add to itinerary)
Tilføjer de valgte koordinaters sted på kortet til
rejseplanen.
Sæt bestemmelsessted
længdegrad
(Set destination
Breddegrad &
Latitude & Longitude)
Vælg destination med GPS-koordinater:
1. Placer markøren på det tegn, der skal
ændres, og tryk på OK - displayet bliver
"aktivt".
Information
(Information)
Viser information, der forekommer om stedet.
Søg destination med postnummer:
1. Marker Postnummer: + OK for at få "skrivehjulet" frem.
2. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen og
indfør/indtast dem med et tryk på OK.
3. Eller brug midterkonsollens talknapper.
Postnummer
(Postcode)
OBS
Visningen af postnummer kan skelne mellem forskellige markeder og områder.
2. Indfør/indtast et tal med midterkonsollens
talknapper (eller drej på TUNE) - afslut med
OK, eller stil markøren på det næste tegn det foregående display bliver "deaktiveret".
3. Flyt markøren til den næste tegnplads, der
skal ændres, og gentag.
39
03 Planlæg din tur
Rejseplan
Menuoversigt
OBS
Den senest tilføjede destination bliver altid
Deldestination-1, mens tidligere deldestinationer får et højere nummer: Den "gamle"
Deldestination-1 bliver altså til Deldestination-2 osv.
03
Hvis man ønsker en anden rækkefølge, skal
Tur, markér en
man gå til Rutedetaljer
Flyt .
deldestination og
Rutedetaljer
Der kan angives op til otte delmål og én endelig
destination.
Start vejvisning
(Start route guidance)
Markør på Start vejledning + OK aktiverer den
aktuelle rejseplan.
Læg en rejseplan
(Route details)
Systemet håndterer én rute (Itinerary) ad gangen med højst otte delmål.
Resultat med "Ruteforslag 3" afkrydset.
Den først angivne destination bliver turens
endelige destination - efterfølgende indtastede
destinationer bliver delmål.
Hvis visning af tre alternative ruteplaner er forvalgt, må føreren vælge en af dem, se menuen
Indstillinger Ruteoptioner
Ruteforslag, side 45.
Rutedetaljer
Tur
Tilføj til rejseplan
(Add to itinerary)
(Route details
Itinerary)
Læg en rejseplan med flere stop for at slippe
for at angive den ene destination efter den
anden under turen.
40
Tilføjer et delmål. Giver den samme menu som
i "Sæt bestemmelsessted" - se side 34.
Rediger rejseplan
(Edit itinerary)
03 Planlæg din tur
Rejseplan
frem til et andet sted og vælge det med
OK, se mere om rullefunktionen på side
27.
Giver valgmulighederne:
• Slet tur - sletter den aktuelle rejseplan.
• Ruteoptioner - åbner en genvej til
Indstillinger
side 44.
Ruteoptioner - se
Næste destination
(Next destination)
• Gem (Store) - åbner menuen Sæt
bestemmelsessted
Redigér, se side 37.
Gemt position
03
Delmål i rejseplan
Undgå
(Avoid)
Ved at markere delmål + OK kan hvert delmål
i rejseplanen opdateres.
Information (Information) - Fuldstændigt navn
og adresse samt breddegrad og længdegrad.
Desuden kan interessepunktet ringes op, og
eventuelle interessepunkter omkring stedet og
parkeringspladser i nærheden kan ses.
• Slet (Delete) - fjerner delmålet.
• Flyt (Move in list) - ændrer rækkefølgen i
rejseplanen.
• Justér på kort (Adjust on map) - viser stedet på kortet med et trådkors. Du kan rulle
Her kan en strækning i rejseplanen fravælges.
De alternative afstande beregnes ud fra bilens
aktuelle position. Systemet vælger så en anden
rute.
•
Marker den ønskede valgmulighed + OK.
Viser næste delmåls placering på kortet, navn,
adresse, forventet ankomsttidspunkt og
afstand derhen. Giver også valgmulighederne:
• Slet (Delete) - fjerner det aktuelle delmål og
viser det næste.
• Kort (Map) - viser sted på kortet i Rullemenuen, se side 27.
``
41
03 Planlæg din tur
Rejseplan
• >> - går til det næste delmål i rejseplanen,
i en løkke.
Kort over hele ruten
(Map of entire route)
• Opkald (Call) - ringer op til interessepunktet, hvis det er muligt.
03
Ruteanvisninger
(Route instructions)
Her vises hele rejseplanen - nedskaleret til at
passe ind på skærmen.
Ellers de samme funktioner som i Rullemenuen, se side 27.
Kort over den resterende strækning
(Map of remaining route)
Viser et skærmbillede, som ligner skærmbilledet i det foregående afsnit, men kun med rejseplanens resterende strækning fra bilens
aktuelle position.
Ellers de samme funktioner som i Rullemenuen, se side 27.
Her vises rejseplanens vejvisningspunkter.
42
03 Planlæg din tur
Nuværende position
Hvor er jeg?
03
Aktuel position
(Current position)
Viser et kortbillede med bilens aktuelle position
og information om stedet, f.eks. navn og koordinater.
43
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Trafikinformation
Her kan der foretages en vis sortering af trafikmeldinger:
• Alle (All) - alle rapporterede trafikhindringer
vises.
• Hovedforbindelsesveje - betyder f.eks.
spærret vej på grund af uheld eller anden
større/langvarig hindring.
03
• Ingen - visning af trafikproblem er slået fra.
Indstillinger
(Settings
Trafikinformation
Traffic information)
Der kan foretages flere indstillinger, som berører trafikinformation, end dem, der er beskrevet
her - se side 57.
Trafikstation
Her kan trafikinformationens radiosender vælges.
Rutealternativer
• Auto (Auto) - systemet søger automatisk
frem til den mest hensigtsmæssige/stærkeste sender.
• Manuel - føreren indstiller selv radiostationens frekvens.
Trafikmelding
(Traffic message)
(Traffic station)
Indstillinger
(Settings
Rutetype
(Route type)
44
Ruteoptioner
Route options)
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Ved kommandoen Start vejledning kan der
være flere lignende valgmuligheder, som er
passende. Vælg her, om føreren skal anmodes
i de tilfælde, hvor der er flere valgmuligheder at
vælge imellem:
•
•
Her kan forskellige typer rejseplan vælges:
• Hurtig (Fast) - kortest mulige rejsetid prioriteres
• Kort - kortest mulige vejstrækning priori-
Vælg 1, hvis navigationssystemet skal
vælge den mest hensigtsmæssige valgmulighed.
Vælg 3, hvis føreren skal kunne vælge mellem maksimalt tre givne forslag.
• Undgå motorveje (Avoid motorways)
• Undgå veje med vejskat (Avoid toll
roads)
• Undgå færger (Avoid ferries)
• Undgå trængselszonegebyr (Avoid
congestion charging zones)
time-restricted roads)
Se mere information på side 40.
• Undgå sæsonbegrænsede veje (Avoid
Tilpas rute
• Undgå biltog
(Customise route)
03
• Undgå tunneler (Avoid tunnels)
• Undgå tidsbegrænsede veje (Avoid
season-restricted roads)
OBS
teres
• Nem - færrest mulige vejkryds og lignende
•
Hvis der er udarbejdet en rejseplan, når
disse valg foretages, kan der være en
vis forsinkelse, efter at et alternativ er
blevet markeret/afmarkeret, da rejseplanen i givet fald skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje eller
motorveje er fravalgt, undgås disse så
vidt muligt og bruges kun, hvis der ikke
er noget rimeligt alternativ.
trafiksystemer prioriteres.
Ruteforslag
(Route proposals)
Her gives der mulighed for at fravælge visse
trafikforhold. Afkryds for at undgå følgende
langs ruten:
Ruteindlæring
(Route learning)
Den grundlæggende forudsætning er en lagt
rejseplan. Hvis føreren afviger fra rejseplanen
``
45
03 Planlæg din tur
Indstillinger
og tager en anden rute til den endelige destination end den, som systemet anbefaler, husker systemet førerens valg af rute.
03
I kørselsretning - bilsymbolet er i centrum og
peger altid opad på skærmen. Kortbilledet
roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan
vejen svinger.
Bruges den samme rejseplan yderligere
to gange, og gentager føreren sit valg af rute,
vil systemet i stedet vise den vej, som føreren
har valgt.
• Kortvisning - Vælg 2D eller 3D.
2D - bilsymbol og kortbillede ses vinkelret på
hinanden og lige ovenfra.
Det afkrydsede felt medfører, at en vejstrækning, der er kørt tre gange, gemmes som rejseplan i stedet for den oprindelige rejseplan.
Nulstil ruteindlæring
3D - bilsymbol og kortbillede ses skråt fra
siden/ovenfra.
Indstillinger
Kortoptioner
(Show dual map mode)
(Reset route learning)
Sletter kørselshistorik.
Kortvalg
(Settings
Map options)
Kortfarver
(Map colors)
Vælg mellem:
• Automatisk
• Dag (Day i det foregående billede)
• Nat
Indstillinger for enkelt kort-indstilling
(Single map settings)
• Kortretning - Vælg I kørselsretning eller
Nord.
Nord - kortet vises, så nord altid er opad på
skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne på skærmen.
46
Vis to kort-indstilling
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Juster målestok i to kort-indstilling
For at se de to kort med forskellige målestoksforhold kan der justeres individuelt som følger:
1. Udgå fra kortvisningsindstilling. Drej
TUNE-drejeknappen mod venstre eller
højre - den ene skærmhalvdel får en farvet
ramme.
2. Tryk på OK - den markerede skærmhalvdel
er nu aktiv.
Skærmen kan vise kortet over hele billedfladen
eller den samme kortvisning i to forskellige skalaer på henholdsvis venstre og højre halvdel.
Vælg ved at afkrydse feltet ved Vis
dobbeltkort (Show dual map mode) + OK og
EXIT.
3. Drej TUNE-drejeknappen for at justere
skalaen.
4. Tryk på OK igen - klart, skærmhalvdel er
deaktiveret.
Interessepunkt på kortet
(POI on map)
Indstillinger for venstre kort
punkter vises.
• Ingen - ingen interessepunkter vises.
• Udvalgt - En menu med alle forekommende interessepunkter vises: Afkryds de
interessepunkter, der skal kunne ses på
kortet.
03
Mulige interessepunkter er vist på side 62.
Kompas
(Compass)
Vælg, hvilken type kompas, der skal ses på
kortbilledet:
• Grafisk (Graphic)
• Tekst
• Ingen.
Se mere information om kompasset på side
26.
(Left map settings)
• Kortretning - Vælg I kørselsretning eller
Vis aktuelt vejnavn
Nord.
(Show current road name)
• Kortvisning - Vælg 2D eller 3D.
Den afkrydsede valgmulighed viser navnet på
den gade/vej, hvor bilen befinder sig, nederst
på skærmen.
Indstillinger for højre kort
(Right map settings)
Samme som for venstre kort - se det foregående afsnit.
• Alle (All) - alle forekommende interesse-
Afkryds den ønskede valgmulighed for, hvordan interessepunkter skal ses på kortet:
Vis den gældende hastighedsgrænse
(Show speed limits)
``
47
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Afkryds valgmuligheden for at se et trafikskilt
med den aktuelle maksimale hastighed på
skærmens øverste højre hjørne.
Vejnavn i stemmevejledning
(Street names in voice guidance)
Ud over stemmevejledningens information om
afstand og retning kan funktionen også udtale
navne på gader og veje. For at aktivere funktionen:
Vis informationsfelter
(Show information fields)
03
Afkryds valgmuligheden for at se den forekommende information i tekstfelter øverst og
nederst på kortet.
•
Afkryds feltet efter Gadenavne i
stemmevejledning.
Format for ankomsttidspunkt
Vejvisningsmuligheder
Indstillinger
Optioner for rutevejledning
(Time of arrival format)
Vælg den tid, der skal vises på skærmen:
(Settings
Route guiding options)
• ETA (Estimated Time of Arrival) - viser forventet ankomsttidspunkt
Stemmevejledning
(Voice guidance)
Hvis der ønskes stemmevejledning - afkryds
valgmuligheden Stemmevejledning (Voice
guidance). Se mere information på side 26.
Stemmens lydstyrke
(Voice output volume)
Valgmuligheden viser en lydstyrkeknap på
skærmen, som stemmevejledningens lydstyrke kan justeres med.
•
Juster med TUNE-drejeknappen + OK.
Se mere information på side 15.
48
• RTA (Remaining Time of Arrival) - viser
resterende rejsetid.
Systeminformation
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Indstillinger
(Settings
Nulstil navigationsindstillingerne
Systeminformation
System information)
GPS-information
(GPS information)
03
Skærmen viser:
• Software version: (Software version)
• Kortversion (Map version)
• Kortområde: (Map market)
Status for indlæsning af kort
(Map loading progress)
Skærmen viser:
• Antal modtagne satellitter: (Number of
received satellites)
• Modtagne pos. (Received position)
• Position ifølge kort (Map matched
position)
• Højde: (Altitude)
• Geografisk navn på den aktuelle position.
Kortversion
Ved opdatering af kortdatabasen vises her,
hvor i processen, opdateringen befinder sig. Se
mere information på side 24.
Indstillinger Reset
navigationsindstillinger
(Settings
Reset navigation settings)
Denne funktion nulstiller systemet til fabriksindstillingerne.
Menuvalget Indstillinger Reset
navigationsindstillinger+ OK giver et skærmbillede med spørgsmålet Reset alle
navigationsindstillinger? (Reset all
navigation settings?), Press OK to continue.
Press Exit to cancel. (Continue with OK –
Cancel with EXIT) - tryk på OK for at nulstille
indstillingerne til fabriksindstillingerne, eller fortryd med EXIT.
(Map version)
``
49
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Slet al brugerinformation
•
ændrede fabriksindstillinger.
Hold pause i vejvisning
03
Indstillinger
(Settings
Slet alle brugerdata
Delete all user data)
Menuvalget Indstillinger Slet alle
brugerdata+ OK giver et skærmbillede med
spørgsmålet Ønsker du at slette alle
navigations-brugerdata? (Do you want to
delete all navigation user data?), Press OK to
continue. Press Exit to cancel. (Confirm with
OK – Cancel with EXIT) - tryk på OK for at
slette, eller fortryd med EXIT.
Følgende indstillinger slettes med OK:
•
•
•
•
50
alle gemte steder
historik for Sidste 5
tidligere destinationer
ruteindlæring
Afbryd vejledningen
(Pause guidance)
Med markøren på Afbryd vejledningen
(Pause guidance) + OK kan vejvisningen slås
fra midlertidigt. Herefter gives der hverken
visuel eller akustisk vejvisning - samtidig
ændres menulinjen til Fortsæt vejledningen.
Systemets bilsymbol viser fortsat bilens aktuelle position på kortet.
For at genoptage vejvisning:
•
Marker Fortsæt vejledningen + OK.
03 Planlæg din tur
Simulering
Start demo
03
Rutedetaljer
(Route details
Start demo
Start demo)
Her simuleres den kørsel, der er angivet i rejseplanen.
Systemet viser, hvordan kørslen til rejseplanens angivne destination vil blive udført.
For at afslutte demo-kørslen:
•
Det tidligere menupunkt Start demo er
skiftet til Afslut demo - Marker det + OK.
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
der være angivet en destination.
51
52
G029197
Generelt................................................................................................... 54
Læs informationen.................................................................................. 56
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
04
Udsendt trafikinformation modtages altid og
præsenteres - også hvis der ikke er angivet
nogen destination.
Når der er mindst én trafikmelding langs rejseplanens rute, vises et TMC-symbol (Traffic
Message Channel) på kortets øverste venstre
hjørne.
Hvordan trafikinformationen skal præsenteres,
kan indstilles og ændres i Indstillinger, se
side 44.
Med rullefunktionen (se side 27) kan der bladres frem til trafikproblemet for at se dets præcise position og art.
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
Sted på kortet
OBS
Trafik med forstyrrelse
Sendeområderne udvides hele tiden.
Følgende symboler kan på kortet markere forskellige forstyrrelser i trafikken:
Uheld
Modgående trafik
Trafikproblemer markeres med pile, linjer og
rammer:
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
områder/lande.
Type trafikforstyrrelse
Trafik med forstyrrelse i begge køreretninger
Omkørsel
Information
Smal vej
Trafiksymboler på kortet
Omfang
Parkeringsinformation
Markeringens farve
Farven på pile, linjer og rammer angiver graden
af forstyrrelse:
Symbol for trafikmelding/-problem.
54
Sort
Spærret vej
Rød
Stillestående trafik
Orange
Langsom trafik
Gul
Generel information
Kø
Vejarbejde
Glat vejbane
04 Trafikinformation
Generelt
Anden fare
skærmen viser, desto mere information kan der
findes.
•
Spærret vej
Vælg størrelsen af det område, der skal
overvåges, ved i kortvisningsindstilling at
dreje TUNE-drejeknappen til den ønskede
skala.
Omfang
04
Visse trafikmeldinger indeholder også information om trafikproblemets omfang.
På alle skalaer op til 5 km vises - ud over symbolet for trafikmelding - en linje med den
samme farve som retningspilen, langs den
berørte vej. Længden på linjen svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
Størrelse på område for
trafikinformation
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
55
04 Trafikinformation
Læs informationen
04
Meddelelse
Trafikinformation
Eksempler på, med pile, markerede trafikproblemer og deres omfang.
Hovedmenu.
Når trådkorset placeres over et trafikproblem (markeres med en pil langs
med vejen), vises en blinkende ramme
med et symbol for trafikforstyrrelse (f.eks.
Glatte veje) på kortet.
For at benytte symbolets trafikinformation:
•
56
Tryk på OK, og vælg Trafikinformation +
OK.
Trafikinformation
(Traffic information)
Læs trafikmelding
(Read traffic information)
Med markøren på Læs trafikmelding (Read
traffic message) + OK vises følgende visning:
1. Rul trådkorset til den trafikbegivenhed (farvet linje/pil parallelt med den berørte vejstrækning), der ønskes information om - et
vejskilt med ramme begynder at blinke ude
på kortet.
2. Tryk på OK - Derefter vises information
som denne:
04 Trafikinformation
Læs informationen
Til dette symbol er der knyttet detaljeret information om trafikproblemet, og i det omfang der
foreligger data, vises også:
•
•
varighed
- menulinjen lyder nu i stedet
Trafikhændelser på ruten (Traffic events
along route). Man kan få systemet til at føre
forbi trafikforstyrrelsen ad en anden vej.
hastighedsbegrænsninger, køretøjsbredde, køretøjshøjde
Et OK-tryk på den markerede menulinje viser
trafikproblemer langs ruten:
•
hvilke veje der er berørt.
Hvis der er flere trafikproblemer inden for trådkorsets ramme, vises først problemet nærmest
trådkorsets centrum efter et OK-tryk.
Skærmens øvre del kan f.eks. vise "2/5", hvilket betyder, at den aktuelle information er nummer to af i alt fem meddelelser inden for trådkorset - de resterende meddelelser kan bladres
frem med korte tryk på OK.
•
Menulinje 2 uden lagt rejseplan.
04
Et OK-tryk på Trafikproblemer forude
(Traffic events ahead) viser aktuelle trafikproblemer.
Trafikproblemer langs ruten
(Traffic events along route)
Gå tilbage til kortvisning med EXIT.
Liste med én forstyrrelse på rejseplanens rute.
Føreren kan undgå trafikproblemer ved at lade
systemet vælge en anden vej. Gør sådan:
Undgå trafikproblemer
1. Vælg/marker den trafikhindring, som skal
undgås + OK - valgmuligheden afkrydses.
Trafikproblemer forude
(Traffic events ahead)
2. Hvis det ønskes, at flere forhindringer undgås - afkryds også disse. Der kan maksimalt vælges 15 forhindringer.
Menulinje 2 med lagt rejseplan.
Dette er den samme menulinje som i det foregående afsnit, men med en aktiveret rejseplan
3. Marker derefter Beregn ny rute (Calculate
new route) + OK.
Systemet beregner så en rute, der fører forbi
afkrydsede trafikforstyrrelser.
``
57
04 Trafikinformation
Læs informationen
For at få detaljeret information om et vist trafikproblem:
•
Vælg/marker en valgmulighed + # INFO information om valgmuligheden vises.
Følgende kan gøres:
• Slet alle (Clear all) - fjerner afkrydsning af
alle valgmuligheder.
•
Vælg/marker en af valgmulighederne +
OK - afkrydsning af valgmuligheden fjernes.
•
Vælg/marker en af valgmulighederne + #
INFO - detaljeret information med kortbillede vises på skærmen:
Undgåede trafikproblemer
(Avoided traffic events)
04
Her vises afkrydsede valgmuligheder fra foregående afsnit.
Detaljeret information - gå tilbage til menuen med
EXIT.
•
Liste med én redigerbar valgmulighed.
58
Gå tilbage til kortvisning med EXIT, eller
vælg Beregn ny rute (Calculate new
route) + OK - rejseplanen justeres i forhold
til de forandringer, der er foretaget.
04 Trafikinformation
04
59
60
G028760
Interessepunkter..................................................................................... 62
SYMBOLER PÅ KORTET
05 Symboler på kortet
Interessepunkter
Præciser hvilke interessepunkter, der skal
vises på kortet, eller vælg, at Alle eller Ingen
skal vises - se side 47.
OBS
Volvo-forhandler
•
Symbolet for en facilitet og antallet af
faciliteter kan variere fra land til land.
Parkering
•
I forbindelse med opdatering af kortdata kan der komme nye symboler, og
andre kan forsvinde. Under
Indstillinger i menusystemet kan
samtlige faciliteters symboler i det aktuelle kortsystem altid hentes frem.
Parkeringshus
Parkering, store køretøjer
Turistinformation
Her vises eksempler på symboler for forskellige
interessepunkter, som kan vises på kortet:
Historisk monument
Afkrydsede interessepunkter vises på kortet.
05
Indstillinger Kortoptioner
kort Udvalgt
(Settings Map options
Selected)
Benzinstation
Turistattraktion
Benzinstation med CNG (biogas)
Skøjtecenter
Benzinstation med LPG (gas)
Sportsanlæg
Bilvask
Motionsanlæg
Bilværksted
Skianlæg
Billeje
Biograf
Motorsportsanlæg
Forlystelsespark
POI på
POI on map
Gør sådan:
•
62
Vælg/marker interessepunkt med TUNEdrejeknappen - afkryds/fjern afkrydsning
med OK.
05 Symboler på kortet
Interessepunkter
Opera
Rasteplads
Politistation
Hotel
Brandstation
Natklub
Konferencecenter
Bibliotek
Zoo
Messeområde
Teater/kunst
Bar
Hospital
Togstation
Restaurant
Lokal togstation
Restaurant
Lufthavn
Restaurant, kinesisk
Busstation
Restaurant, fisk/skaldyr
Færge
Fastfood
Marina
Apotek
Bank
Pengeautomat
Post
05
Børnehave
Skole
Lystbådehavn
Campingplads
Café
Kommunal bygning
Indkøbscenter
Renseri
Kiosk
Offentlig myndighed
Professionshøjskole
Universitet
Centrum
Bykerne
Frisør
63
64
G028731
Hyppige spørgsmål................................................................................. 66
EULA - Licensaftale................................................................................ 68
Ophavsret................................................................................................ 70
SPØRGSMÅL OG SVAR
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position med
en nøjagtighed på ca. 20 meter.
Ved kørsel på en vej, som løber parallelt med
en anden vej, i hårnålesving, på veje i flere plan
og efter kørsel ad en lang strækning uden
markante sving er der større sandsynlighed for
fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje i flere plan osv. påvirker endvidere systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, hvilket medfører, at nøjagtigheden ved beregning
af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke altid den
hurtigste/korteste vej
06
Ved beregning af rute tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antal højreog venstresving, rundkørsler osv. for at få den
teoretisk bedste vej frem. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til et mere effektivt valg
af rute.
Systemet anvender betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af en rute over længere afstand
kan systemet af tekniske årsager kun bruge
store veje.
Hvis man har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse i videst muligt omfang
66
og bruges kun, hvis intet andet rimeligt alternativ er tilgængeligt.
Kortbilledet stemmer ikke overens med
virkeligheden
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Ny- og ombygninger af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler m.m. finder sted løbende,
og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.
Hvis bilen har været transporteret på eksempelvis færge eller tog eller på en sådan måde,
at modtagelse af GPS-signaler ikke har været
mulig, kan det tage op til 5 minutter, inden
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Der foregår løbende udviklings- og opdateringsarbejde af kortdata - en Volvo-forhandler
kan give mere information.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan
det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler
kan modtages korrekt og bilens position
beregnes.
Skalaen på kortet ændres af og til
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter dækskifte
De forventede menupunkter udebliver
Foruden GPS-modtageren medvirker også
bilens hastighedsføler og et gyroskop til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift
mellem sommer- og vinterdæk skal systemet
"lære" de nye hjuls mål.
For at systemet skal fungere optimalt, anbefales det derfor at foretage nogle fulde ratudslag
under langsom kørsel på et passende sted.
I visse områder er der ingen detaljerede kortdata til rådighed. I givet fald vil systemet automatisk ændre forstørrelsesgraden.
Kontrollér de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Reset navigationsindstillinger for at
vende tilbage til de indstillinger, som var foretaget fra begyndelsen.
Hvis det ikke hjælper - vælg Slet alle
brugerdata.
Bilsymbolet på skærmen hopper fremad
eller snurrer rundt
Systemet har måske brug for nogle sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
inden du kører.
06 Spørgsmål og svar
Hyppige spørgsmål
Sluk både systemet og motoren. Start igen,
men hold stille lidt, før du begynder at køre.
Jeg skal på en lang tur, men vil ikke
angive en særlig rute for de byer, jeg har
tænkt mig at køre igennem. Hvordan kan
jeg nemmest lave en rejseplan?
Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp
af trådkorset. Systemet fører dig automatisk til
den endelige destination, selvom du kører forbi
delmålene.
Mine kortdata er ikke aktuelle
Forhør dig hos nærmeste Volvo-forhandler
vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
Se Indstillinger Systeminformation
Kortversion for at få information om version og
geografisk dækningsområde.
06
67
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
Meddelelse til brugeren
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ ("DATABASEN"). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN").
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN
MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes licensgivere. Ejendomsretten til de medier, der indeholder Databasen, bibeholdes af NAVTEQ og/
eller leverandøren, indtil du har betalt alle i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale eller
lignende aftale(r), og efter hvilke varerne er
68
leveret til dig, de fulde beløb der skal betales til
NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv licens
til at bruge Databasen til personligt brug, eller
hvis relevant, til brug i din virksomheds interne
drift. Denne licens indbefatter ikke retten til at
udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv
91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser)
udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere, kopiere,
modificere, justere, oversætte, demontere,
dekompilere, foretage reverse engineering af
nogen del af Databasen. Dersom du ønsker
interoperabilitet, som defineret i (nationale love
der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer, skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at frembringe nævnte
informationer på rimelige betingelser herunder
også omkostninger, som skal fastsættes af
NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret
på det system, for hvilket den var oprettet, eller
hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af Databasen og forudsat at erhververen accepterer
alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette over for
NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun overdrages
eller sælges som de af NAVTEQ leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12 måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at
den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed
og fuldstændighed, der eksisterede på købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret
disse kriterier efter anmodning. Dersom Databasen ikke yder i overensstemmelse med nærværende begrænsede garanti, vil NAVTEQ
gøre alle rimelige bestræbelser for at reparere
eller udskifte din uoverensstemmende kopi af
Databasen. Dersom disse bestræbelser ikke
fører til, at Databasen yder i overensstemmelse
med de heri anførte garantier, har du valget
mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig betalte pris for Databasen
eller at ophæve nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette udgør NAVTEQ’s samlede ansvar
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med
undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i
nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke
eller fremsætter nogen anbringender med hensyn til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed,
pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ
garanterer ikke, at Databasen er eller vil være
fejlfri. Ingen mundtlige eller skriftlige informationer eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder
mod den person, fra hvilken du købte Databasen, udover de herunder af NAVTEQ afgivne
rettigheder i overensstemmelse med bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s ovenstående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden de
heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af Databasen. I overensstemmelse hermed påtager
NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller
indirekte skader herunder også og uden
begrænsning tab af indtægt, data eller brug du
eller nogen tredjemand måtte lide, som følge af
din brug af Databasen, enten det er søgsmål
inden for kontrakt eller uden for kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet
oplyst om muligheden for sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er
NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
resultater. Databasen indeholder ikke eller
reflekterer informationer om bl.a. nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger, køretøjs eller
hastig-hedsrestriktioner, gade-/vejhældning
eller niveau, brohøjde, vægt eller andre
begrænsninger, vej- eller trafikforhold, særlige
begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder
dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted, du
købte Databasen, ikke kan defineres, er det
lovene i Holland der gælder. De kompetente
retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du
købte Databasen, har jurisdiktion over enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller vedrørende nærværende aftale uden skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit nuværende
bopælssted.
06
ADVARSLER
Databasen kan indeholde fejlagtige eller ufuldstændige informationer på grund af tidens
gang, ændrede forhold, anvendte kilder og
karakteren af indsamlingen af omfattende geografiske data, der alle kan lede til ukorrekte
69
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Información geográfica propiedad del CNIG.
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Sweden
Spain
Germany
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Switzerland
Great Britain
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
OBS
Australien omfattes ikke af denne aftale. Se
særskilte oplysninger.
Hungary
06
Copyright ©2003; Top-Map Ltd.
© 2005 - 2011 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Norway
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
70
Undertegnede DENSO CORPORATION erklærer herved, at følgende
udstyr DN-NS-020 overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
06 Spørgsmål og svar
06
71
07 Alfabetisk stikordsregister
A
D
Adresse
indtast................................................... 34
Demo......................................................... 51
Afstandsenhed........................................... 48
Aktivering af systemet................................. 8
Aktuel position på kortet............................ 43
Akustisk signal
Gemt sted............................................. 37
Destination
indstil.................................................... 34
Dvd
pleje...................................................... 24
skift....................................................... 24
E
Auto. meddelelse....................................... 44
Ej gade
betalingsveje......................................... 45
færger................................................... 45
motorveje.............................................. 45
07
Billedskærm
pleje...................................................... 24
Bladring..................................................... 27
F
Gemt sted
Akustisk signal...................................... 37
GPS-information........................................ 49
GPS-modtager........................................... 15
Grundfunktioner......................................... 16
Grundindstillinger....................................... 13
H
Fabriksindstillinger..................................... 13
Hovedenhed
placering............................................... 15
Faciliteter
Symboler.............................................. 62
Højttalere
placering............................................... 15
Faciliteter som destination......................... 35
Facilitet på kortet....................................... 47
72
Gem et sted............................................... 37
Gemte destinationer.................................. 38
Engelsk tekst i parentes............................ 12
Batteri
fjernbetjening........................................ 16
Begynd vejvisning...................................... 40
G
Gemte steder............................................. 37
Antenne
placering............................................... 15
B
Funktioner
knappanel og fjernbetjening................. 16
07 Alfabetisk stikordsregister
I
L
O
Indstil destination....................................... 34
Lagret sted
tilføj information.................................... 37
Om
information om kort-dvd'en.................. 49
Lydsignal
gemt sted.............................................. 37
Oversigt over komponenters placering..... 14
IR-modtager og fjernbetjening................... 16
K
Knappanel.................................................. 16
placering............................................... 15
Lydstyrkekontrol for talemeddelelser........ 15
Læg en rejseplan....................................... 40
Læs trafikmeddelelse.......................... 44, 56
Kort
sted på.................................................. 38
M
Mellempunkt.............................................. 41
Kortalternativ............................................. 46
Menuer/funktioner..................................... 29
Kortbillede.................................................. 25
Målestok
ændring.......................................... 38, 55
Kortfarve.................................................... 46
Kortmenu................................................... 13
Kortområder............................................... 24
Kortversion................................................ 49
Parentes med engelsk tekst...................... 12
Pause i vejvisning...................................... 50
Kompas..................................................... 26
Komponenters placering, oversigt............. 14
P
Pilknapper.................................................. 16
Postnummer
søgning................................................. 39
R
Returrejse.................................................. 38
N
Rulning....................................................... 27
Rutevalgsindstillinger........................... 45, 48
07
Nulstil navigationsindstillinger................... 49
Nulstil til standard...................................... 49
Næste destination i rejseplanen................ 41
73
07 Alfabetisk stikordsregister
S
TMC-modtager.......................................... 15
Simulering.................................................. 51
Trafikinformation.................................. 15, 44
sending................................................. 54
Slet brugeroplysninger............................... 50
Trafikinfoudvalg......................................... 44
Slet rejseplan............................................. 41
Trafiksymboler på kortet............................ 54
Start vejledning.......................................... 40
Transport af bil........................................... 66
Stationer for trafikinformation
søg/vælg............................................... 44
Tænd/sluk.................................................. 13
Stemmevejvisning...................................... 26
Symboler
faciliteter............................................... 62
Systemindstillinger..................................... 13
Systemvalg................................................ 48
U
Udbredelse................................................ 55
Undgå vejstrækning................................... 41
Søgning
postnummer......................................... 39
via sted på kort..................................... 38
V
Søg stationer for trafikinformation............. 44
Vejledning.................................................. 40
lynvejledning........................................... 8
T
Vejledningsvalg.......................................... 44
Talekommando (Talestyring)...................... 18
Vælg station for trafikinformation.............. 44
Talestyring................................................. 18
Tilbage til startpunktet............................... 38
74
Yderligere information............................... 17
Æ
Ændring af målestok for trafikinformation. 55
Ændringer i bogen..................................... 12
Søgemåder beskrevet i instruktionsbogen 12
07
Y
Vejkryds..................................................... 34
Vis kort....................................................... 46
Notater
75
Notater
76
Notater
77
Notater
78
Notater
79
Notater
80
VOLVO S60 og V60
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI)
INSTRUKTIONSBOG
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&''&)9Vc^h]6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising