Volvo 2012, S60 User manual

Volvo 2012, S60 User manual
VOLVO S60
Instruktionsbog
Web Edition
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er
konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for
øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret
med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med
udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
4
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 12
Sikkerhedsseler ........................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................
Beskyttelsesgardin (IC) ............................
WHIPS ......................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne .......................................................
Sikkerhedsfunkt........................................
Børnesikkerhed.........................................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
16
19
21
23
25
26
28
29
30
Fjernbetjening/nøgleblad..........................
Privatlåsning*............................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*..............
Keyless drive*............................................
Låsning/oplåsning.....................................
Børnesikkerhedslås...................................
Alarm*.......................................................
40
45
46
47
50
55
56
Indhold
03 04 05
03 Dit førermiljø
04 Komfort og køreglæde
05 Infotainment
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 60
Nøglepositioner......................................... 68
Sæder....................................................... 70
Rat............................................................. 74
Belysning.................................................. 75
Viskere og sprinklere................................. 83
Ruder og spejle......................................... 85
Kompas*................................................... 90
Elbetjent taglem*....................................... 91
Alcoguard*................................................ 93
Start af motor............................................ 96
Start af motor – eksternt batteri................ 98
Gearkasser................................................ 99
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*... 104
Driftsbremsen.......................................... 105
Parkeringsbremse................................... 107
Menu- og meddelelseshåndtering.......... 116
Menusystem MY CAR............................ 119
Klima....................................................... 124
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*......................................................... 133
Ekstravarmer*.......................................... 136
Informationscenter.................................. 137
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem........................................................ 139
Tilpasning af køreegenskaber................. 141
Fartpilot*.................................................. 142
Fartbegrænser ....................................... 144
Adaptiv fartpilot*..................................... 146
Afstandskontrol*...................................... 156
City Safety™........................................... 159
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning*.............................................. 163
Driver Alert System – DAC*..................... 170
Driver Alert System - LDW*..................... 173
Park.hjælpsystem*.................................. 176
Parkeringskamera*.................................. 179
BLIS* - Blind Spot Information System... 182
Komfort i kabinen.................................... 185
Generelt om infotainment.......................
Kom hurtigt i gang..................................
Generelle Infotainment-funktioner..........
Radio.......................................................
Medieafspiller..........................................
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
HomeLinkŸ *............................................ 110
190
192
196
199
206
210
Media BluetoothŸ* ................................. 213
TV*........................................................... 216
Fjernbetjening* ....................................... 220
BluetoothŸ handsfree*............................ 222
Stemmestyring* mobiltelefon.................. 230
Menuhåndtering Infotainment................. 234
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
06 07 08
06 Under kørslen
Gode råd om kørsel................................
Brændstofpåfyldning..............................
Brændstof...............................................
Lastning..................................................
Bagagerum ............................................
Kørsel med anhænger.............................
Bugsering og bjergning...........................
6
07 Hjul og dæk
240
243
244
247
249
250
256
Generelt .................................................
Skift af hjul .............................................
Tryk i dæk ..............................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*.
Dæktryksovervågning (TPMS)*...............
Midlertidig dæklapning (TMK) ................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse og service
260
264
266
267
268
270
Motorrum................................................
Pærer......................................................
Viskerblade og sprinklervæske...............
Batteri......................................................
Sikringer..................................................
Vedligeholdelse.......................................
276
282
288
290
293
301
Indhold
09 10
09 Specifikationer
Typebetegnelser.....................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ..........
Elsystemet...............................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på display...............................
10 Alfabetisk stikordsregister
308
310
313
314
316
318
320
323
324
334
Alfabetisk stikordsregister...................... 338
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner og få råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer samt lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne*.
Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
8
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Særlige tekster
Mærkater
ADVARSEL
Advarsels-tekster oplyser om risiko for personskade.
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
G031593
G031592
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
9
Indledning
Vigtige oplysninger
• Kølevæske
• Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Indlæsning af data
Køre- og sikkerhedssystemerne i bilen gør
brug af computere, der kontrollerer og udveksler information med hinanden om bilens funktion. En eller flere af disse computere kan eventuelt lagre oplysninger om systemerne, de kontrollerer ved normal kørsel, under forløbet af en
kollision eller ved tilløb til ulykke. De lagrede
oplysninger kan blive brugt af:
•
•
•
•
10
Volvo Car Corporation
Service- eller reparationsværksteder
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Volvo anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
Lasersensor
Denne bil er udstyret med en sensor, som
udsender laserstråling. Instruktionerne for
håndtering af lasersensoren skal følges nøje.
Følgende to mærkater på engelsk er monteret
direkte på lasersensorens enhed:
Den øverste mærkat på illustrationen beskriver
laserstrålingens klassificering:
• Laserstråling - Se ikke ind i laserstrålen
med optiske instrumenter - Klasse 1M
laserprodukt.
Den nederste mærkat på illustrationen beskriver laserstrålingens fysiske data:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Overholder
FDA's (den amerikanske føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed) standarder for laserprodukter undtagen for afvigelser i overensstemmelse med "Laser
Notice No. 50" af den 26. juli 2001.
Strålingsdata for lasersensor
Følgende tabel præciserer lasersensorens fysiske data.
Maksimal impulsenergi
2,64 μJ
Maksimal gennemsnitlig
udgangseffekt
45 mW
Impulslængde
33 ns
Divergens (horisontal × vertikal)
28° × 12°
Politi eller anden myndighed
Andre parter, der ifølge lovgivningen har ret
til at få kendskab til oplysningerne, eller
nogen der har ejerens tilladelse til at få
kendskab til oplysningerne.
Indledning
Vigtige oplysninger
ADVARSEL
Hvis nogen af instruktionerne heri ikke følges, er der risiko for øjenskader!
•
Se aldrig ind i lasersensoren (som
udsender usynlig laserstråling) på en
afstand af 100 mm eller nærmere med
forstørrende optik som f.eks. forstørrelsesglas, mikroskoper, objektiver eller
lignende optiske instrumenter.
•
Test, reparation, demontering, justering
og/eller skift af reservedele på lasersensoren må udelukkende udføres af et
kvalificeret værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
•
For at undgå udsættelse for skadelig
stråling må der ikke udføres anden
omjustering eller vedligeholdelse, end
hvad der er specificeret heri.
•
Reparatøren skal følge den særligt
opstillede værkstedsinformation for
lasersensor.
•
Lasersensoren må ikke demonteres
(herunder fjernelse af linserne). En
demonteret lasersensor opfylder laserklasse 3B ifølge standarden IEC
60825-1. Laserklasse 3B er ikke sikker
for øjnene og udgør derfor en risiko for
skader.
•
Lasersensorens kontakt skal være koblet fra inden demontering fra forruden.
•
Lasersensoren skal være monteret på
forruden inden sensorens kontakt sluttes til.
•
Lasersensoren udsender laserlys, når
fjernbetjeningen er i position II, også
ved slukket motor (se side 68 vedrørende nøglepositioner).
For mere information om lasersensoren, se
side 159.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
11
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
12
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Øko-Tex 1001, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Volvo
stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler
skal udformes for at undgå spild og udslip til
miljøet. Personalet på Volvos værksteder har
den viden og de værktøjer, som er nødvendige
for omsorg for miljøet.
1
Tag hensyn til miljøet
Du kan nemt selv bidrage til at skåne miljøet her er nogle råd:
• Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
• Kør økonomisk - vær forudseende.
• Udfør service og vedligeholdelse i henhold
til instruktionsbogens anvisninger - følg
Service- og garantibogens anbefalede
intervaller.
• Hvis bilen har motorvarmer*, bør den altid
bruges inden koldstart. Det forbedrer startevnen og mindsker slitage i koldt vejr, og
motoren når den normale driftstemperatur
hurtigere, hvilket sænker forbruget og
reducerer udslippet.
længes. Se mere information og flere råd på
siderne 240 og 318.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt rigtig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsbogen og miljøet
FSC-symbolet viser, at papirmassen i denne
publikation kommer fra FSC-certificerede
skove eller andre kontrollerede kilder.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden fire gange.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Rådfør dig med et værksted, hvis du er i tvivl
om, hvordan denne type affald skal deponeres - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Ved at følge disse råd kan du spare penge og
jordens ressourcer, og bilens holdbarhed for-
Mere information kan findes på www.oekotex.com
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
Sikkerhedsseler ......................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag) ............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC) ..........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne ..............................................
Sikkerhedsfunkt......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
19
21
23
25
26
28
29
30
SIKKERHED
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
Korrekt placeret sikkerhedssele.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås1.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
Træk selen langsomt ud, og spænd den ved at
skubbe låsetungen ned i selelåsen. Et kraftigt
"klik" angiver, at selen er låst.
1
16
Visse markeder.
Højdejustering af sikkerhedsselens ophæng. Tryk
på knappen og bevæg ophænget i højden.
Anbring ophænget så højt som muligt, uden at
selen gnider mod halsen.
Udløsning af sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap på selelåsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den ikke
rulles helt ind, skubbes den ind med håndkraft,
så den ikke hænger løst.
Forkert placeret sikkerhedssele. Selen skal ligge
mod skulderen.
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke
trækkes ud:
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Opmærksomheden henledes på
følgende:
• brug ikke klemmer eller andet, der kan forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække
diagonalselen opad mod skulderen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis sikkerhedsselen har været udsat for en
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele sikkerhedsselen
udskiftes. En del af sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber kan være blevet
forringet, selvom den virker ubeskadiget.
Udskift også sikkerhedsselen, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til
den samme plads som den udskiftede sikkerhedssele.
Sikkerhedssele og graviditet
ADVARSEL
01
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid bruges, men så er det meget vigtigt, at den bruges
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af lårene og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og pedalerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
G020998
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til en
enkelt person.
``
17
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Påmindelse om sikkerhedssele
Bagsæde
Visse markeder
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet
har to funktioner:
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lyd- og
lyssignaler mindet om at tage selen på. Ved lav
hastighed gives lydpåmindelsen de første
6 sekunder.
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
G017726
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne, eller hvis en af bagdørene er blevet åbnet. Meddelelsen slettes automatisk efter ca. 30 sekunders kørsel, eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
18
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
01 Sikkerhed
Airbags
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt,
tændes advarselstrekanten, og SRS airbag
Service påkrævet eller SRS airbag Service
snarest vises på displayet. Volvo anbefaler, at
du snarest kontakter et autoriseret Volvoværksted.
G018666
Airbag-systemet
Airbag-systemet, højrestyret bil.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, ICsystemet eller en anden fejl i systemet.
Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
G018665
Advarselssymbolet på kombinationsinstrumentet tændes med fjernbetjeningen i nøgleposition II eller III. Symbolet slukkes efter
ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet er fejlfrit.
Airbag-systemet, venstrestyret bil.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e)pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informations``
19
01 Sikkerhed
01
Airbags
Airbag i passagersiden
OBS
Som supplement til sikkerhedsselen på passagersiden er bilen forsynet med en airbag. Den
er monteret sammenfoldet i et rum oven over
handskerummet. Panelet er mærket AIRBAG.
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbagsystemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasser sig herefter, således at én eller flere airbags udløses.
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen på førersiden er bilen forsynet med en airbag. Den er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved en eventuel kollision.
ADVARSEL
Anbring ingen genstande foran eller oven på
instrumentpanelet, hvor airbaggen til den
forreste passagerplads befinder sig.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet.
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
20
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede
stilling. Volvo anbefaler, at fjernbetjeningens
nøgleblad bruges til at ændre stilling.
For information om nøglebladet, se side 44.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at bilens passagerer bringes i livsfare.
01
Til- og frakobling
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har PACOSomskifter (Passenger Airbag Cut Off
Switch), er airbaggen altid aktiveret.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
Omskifterens placering.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftspanelet (se side 22) viser, at airbaggen er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig hurtigst
muligt til et værksted. Volvo anbefaler, at du
kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
alle personer, der er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
G017800
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Meddelelser
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
Et advarselssymbol i loftspanelet viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
2
2
G017724
OBS
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er
frakoblet.
22
Når fjernbetjeningen sættes i nøglestilling
II eller III, vises advarselssymbolet for airbaggen på kombinationsinstrumentet i
ca. 6 sekunder (se side 19).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
fjernbetjeningens forskellige nøglestillinger,
se side 68.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på førerog passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS.
SIPS-bag-systemet består af to hoveddele:
sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
•
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Placering
Førerplads, venstrestyret bil.
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
G024378
G032949
ADVARSEL
G024377
Sideairbag
01
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision rea1
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbag, se side 21.
``
23
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
gerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
24
01 Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
01
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
ADVARSEL
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af dørenes ruder. Ellers
kan beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet, som er skjult inden i bilens loft,
udeblive.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
25
01 Sikkerhed
01
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
ADVARSEL
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
26
01 Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
01
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
27
01 Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne
01
Hvornår aktiveres
sikkerhedssystemerne
A
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved væltning, frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde
Ved væltning og
frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollision,
væltning og frontalkollision, hvis bilen
ikke rammes lige
forfra
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden
at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
28
• Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
• Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsfunkt.
Håndtering efter kollision
G021062
Tag fjernbetjeningen ud og åbn førerdøren.
Hvis der nu vises en meddelelse om, at tændingen er slået til, skal du trykke på startknappen. Luk derefter døren og sæt fjernbetjeningen på plads igen. Bilens elektronik forsøger nu
at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at starte bilen.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog
muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis
kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer
for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
Hvis meddelelsen Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog stadig vises på displayet, må bilen
ikke køres eller bugseres, men skal bjærges.
Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at
kunne køres.
01
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen
SIKKERHEDSFUNKT. vises. Forlad straks
bilen.
ADVARSEL
Da bilen stadig er i sikkerhedsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at den bjerges til et
autoriseret Volvo-værksted.
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at
genindstille elektronikken, efter den har
været i sikkerhedsfunktion. Det kan medføre
personskader, eller at bilen ikke fungerer
som normalt. Volvo anbefaler, at du altid
lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af kontrollen og genindstillingen af bilen til
normal status, efter Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog har været vist.
29
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til 3-4
års alderen, og derefter i fremadvendt barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 32.
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukter.
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
Barnestole
• en barnestol/barnepude på passagersædet, så længe1 airbaggen i passagersiden
ikke er tilkoblet.
OBS
• en eller flere barnestole/barnepuder på
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
bagsædet.
Volvo har børnesikkerhedsudstyr (barnestole,
barnepuder og fastspændingsanordninger),
som er udviklet til netop din bil. Hvis du bruger
Volvos børnesikkerhedsudstyr, får du de bedste forudsætninger for, at dine børn kører sikkert i bilen, men også at børnesikkerhedsudstyret passer og er nemt at bruge.
G020739
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der medfølger.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
1
30
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 21.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på
passagerpladsen foran i bilen, kan barnet
komme alvorligt til skade.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
ADVARSEL
01
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod
selespændets udløsningsknap, må ikke
bruges, da de utilsigtet kan komme til at
åbne selespændet.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge mod
forruden.
Mærkat placeret på gavlen af instrumentpanelet i
passagersiden, se illustration på side 21.
``
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalet barnebeskyttelse2
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med ISOFIX-fastspændingssystemet.
Denne montering kræver en ISOFIXkonsol* til korrekt montering.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med ISOFIX-fastspændingssystemet.
maks. 10 kg
Gruppe 0+
maks. 13 kg
Gruppe 1
9-18 kg
2
32
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 04301146.
Typegodkendelse: E5 04301146.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 04301146.
Typegodkendelse: E1 04301146.
Typegodkendelse: E1 04301146.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192.
Typegodkendelse: E5 04192.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd
Typegodkendelse: E5 04192.
Typegodkendelse: E5 04192.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191.
Typegodkendelse: E5 04191.
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169.
Typegodkendelse: E1 04301169.
Typegodkendelse: E1 04301169.
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 03139.
Typegodkendelse: E5 03139.
Typegodkendelse: E5 03139.
15-25 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
01
Bagsædets midterplads
``
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger, se side 55.
ISOFIX monteringssystem til barnestol
OBS
ISOFIX er et tilbehør til passagersædet.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
Størrelsesklasse
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
Størrelsesklasser
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
For barnestole med ISOFIX monteringssystem
findes der derfor en størrelsesklassificering for
at hjælpe brugeren med at vælge den rette barnestol (se følgende tabel).
Størrelsesklasse
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet er
skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Man får adgang til forankringspunkterne ved at
trykke ned på siddepladsens sædehynde.
34
Beskrivelse
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
Beskrivelse
ADVARSEL
Der må aldrig anbringes et barn på forsædepassagerpladsen, hvis pladsen har en tilkoblet airbag.
OBS
Hvis en ISOFIX barnestol ikke har en størrelsesklassificering, skal bilmodellen være
opført på barnestolens liste over biler.
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for oplysninger om,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
maks. 10 kg
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
F
–
–
G
–
–
Babystol bagudvendt
maks. 10 kg
E
–
OK
Babystol bagudvendt
maks. 13 kg
E
–
OK
D
–
OKA
C
–
OKB
D
–
OKA
C
–
OKB
B
OKC D
OKC
B1
OKC D
OKC
A
OKC E
OKC
Barnestol bagudvendt
Barnestol fremadvendt
A
B
C
D
E
Vægt
9-18 kg
9-18 kg
For at baby-/barnestolen skal passe på bagsædet, skal stolen foran justeres i længden til en position foran midterpositionen.
Baby-/barnestolen passer ikke bag førersædet. Passagersædet skal justeres i længden til en position foran midterpositionen for at baby-/barnestolen skal passe.
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
For at barnestolen skal passe i bilen, skal stolen justeres til dens øverste stilling og ryglænet vippes bagud, så barnestolen passer.
For at barnestolen skal passe i bilen, må ISOFIX-guiden ikke bruges. Stolen skal justeres til dens øverste stilling og ryglænet vippes bagud, så barnestolen passer
``
35
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
sespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
ADVARSEL
Barnestolens fæstebånd skal altid trækkes
under den bageste nakkebeskyttelse, inden
de fastspændes i befæstelsespunkterne.
Bilen har øverste befæstelsespunkter til barnestole. Disse befæstelsespunkter er placeret på
hattehylden og skjules af et plastdæksel. Plastdækslet skal fjernes for at få adgang til befæstelsespunktet.
For biler med nakkestøtter, der kan slås ned,
på yderpladserne bør nakkestøtterne slås ned
for at lette montering.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole så længe som muligt.
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstel-
36
01 Sikkerhed
01
37
Fjernbetjening/nøgleblad........................................................................
Privatlåsning*..........................................................................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*............................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/oplåsning...................................................................................
Børnesikkerhedslås.................................................................................
Alarm*......................................................................................................
38
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
40
45
46
47
50
55
56
LÅS OG ALARM
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Generelt
02
Bilen leveres med 2 fjernbetjeninger eller
PCC'er (Personal Car Communicator). De bruges til at starte bilen og til låsning og oplåsning.
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger – op til
6 til samme bil kan programmeres og benyttes.
PCC’en har flere funktioner end fjernbetjeningen. Resten af dette kapitel beskriver funktioner, der findes i både PCC’en og fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til elruder og
soltag ved at tage fjernbetjeningen ud, når
føreren forlader bilen.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. De tilbageværende fjernbetjeninger skal medbringes til værkstedet. For
at forhindre tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings kode i systemet.
Det aktuelle antal betjeninger, som er registreret for bilen, kan kontrolleres i menusystemet
My Car under Information Antal nøgler .
1
2
40
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
Nøglehukommelse1
– sidespejle og
førersæde
Indstillingerne kobles automatisk til den
respektive fjernbetjening, (se side 71 og
87).
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstilling
Bilindstillinger Bilnøglehukommelse.
Valg af funktion
Forskellige muligheder for angivelse af låsning/
oplåsning med lys kan indstilles i bilens menusystem, se side 119.
Søg i menuen MY CAR efter Indstilling
Bilindstillinger
Lysindstillinger, og marker
Indikatorlys låsning og/eller Indikatorlys
oplåsning.
Lås-indikator
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
For biler med Keyless drive-system, se
side 47.
Indikation ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, angiver bilens blinklys, at låsningen/
oplåsningen er udført korrekt.
• Låsning - ét blink, og sidespejlene drejes2
ind
• Oplåsning - to blink og sidespejlene drejes2 ud.
I tilfælde af låsning sker indikationen kun, hvis
alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Samme diode som alarmindikatoren, se
side 56.
En blinkende diode i forruden bekræfter, at
bilen er låst.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Også biler, som ikke er udstyret med alarm,
har denne indikator.
Meddelelse /
besked
Betydning
Nøglefejl Isæt
nøgle igen
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start - Tag
nøglen ud, sæt den i
igen og gør et nyt
startforsøg.
Bilnøgle ikke fundet
Fejl ved læsning af
PCC'en under start Gør et nyt startforsøg.
Elektronisk startspærre
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen kan
kun køres med den rette fjernbetjening med
den korrekte kode.
Nedenstående fejlmeddelelser på kombinationsinstrumentets informationsdisplay vedrører
den elektroniske startspærre:
(Gælder kun Keyless
drive med PCC.)
02
Hvis fejlen vedvarer:
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen og gør et nyt
startforsøg.
Startspærre Prøv
igen
Funktioner
Fejl ved startspærresystemet under
start. Hvis fejlen
vedvarer, anbefales
det at kontakte et
autoriseret Volvoværksted.
G021078
OBS
Fjernbetjening.
Låsning
Oplåsning
Varighed for ankomstlys
Bagagerumsklap
Panikfunktion
Vedr. start af bilen, se side 96.
``
41
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
G021079
02
PCC* - Personal Car Communicator.
Information
Funktionsknapper
Låsning - Låser dørene og bagagerumsklappen, samtidig med at alarmen aktiveres.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker alle
ruder og soltaget* samtidigt.
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Oplåsning - Låser dørene og bagagerumsklappen op, samtidig med at alarmen
deaktiveres.
42
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner alle
ruder samtidigt.
5 sekunder. Ellers slås den fra efter 2 minutter
og 45 sekunder.
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene
op samtidigt, til med et tryk på knappen først
at låse kun førerdøren op, og efter yderligere et
tryk på knappen (inden 10 sekunder) til at låse
resten af dørene op.
Rækkevidde
Funktionen kan ændres i menusystemet MY
CAR under Indstilling Bilindstillinger
Låseindstillinger for døre Oplåsning med
de to punkter Alle døre og Først førerdør, så
alle. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
Varighed for ankomstlys - Benyttes til at
tænde bilens lys på afstand. For nærmere
oplysninger, se side 80.
Bagagerumsklap - Låser kun bagagerumsklappen op og deaktiverer dens alarm.
For nærmere oplysninger, se side 52.
Panikfunktion - Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis knappen holdes inde i mindst 3 sekunder
eller trykkes ind to gange i løbet af 3 sekunder,
aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i mindst
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Fjernbetjeningens funktioner har en rækkevidde på ca. 20 m fra bilen.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold osv. Bilen kan altid
låses/låses op med nøglebladet (se
side 44).
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Unikke funktioner PCC*
Rækkevidde PCC
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser, når
informationsknappen bruges gentagne
gange og på forskellige steder (samt efter 7
sekunder, og efter lyset er gået omkring på
PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
PCC'ens rækkevidde for låsning, oplåsning og
bagagerumsklap er ca. 20 m fra bilen, de øvrige
funktioner op til ca. 100 m.
02
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
G021080
Indikeringslamperne giver informationer som
vist på følgende illustration:
Udenfor PCC'ens rækkevidde
PCC* - Personal Car Communicator.
Hvis PCC'en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den
seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC'en.
Informationsknap
Indikeringslamper
Med informationsknappen kan forskellige
informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.
Hvis flere PCC'er bruges til bilen, er det kun
den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, som viser korrekt status.
Brug af informationsknappen
Tryk på informationsknappen
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold osv.
OBS
.
> Alle indikeringslamper blinker i ca. 7
sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC'en. Det angiver, at informationerne
fra bilen aflæses.
Hvis der trykkes på en af de andre knapper i dette tidsrum, afbrydes aflæsningen.
Grønt, konstant lys – bilen er låst.
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
Rødt, konstant lys – alarmen er udløst,
efter bilen blev låst.
Rødt lys blinker skiftevis i de to røde indikeringslamper - Alarmen er udløst for mindre end 5 minutter siden.
Hvis der ikke lyser nogen indikeringslampe, når informationsknappen bruges
inden for rækkevidden, kan det skyldes, at
den seneste kommunikation mellem
PCC'en og bilen blev afbrudt af omgivende
radiobølger, bygninger, topografiske forhold osv.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Aftageligt nøgleblad
02
Oplåsning af dør med nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan venstre førerdør åbnes på følgende måde:
En fjernbetjening indeholder et aftageligt nøgleblad af metal, som kan bruges til at aktivere
bestemte funktioner og udføre bestemte handlinger.
1. Lås venstre fordør op med nøglebladet i
dørhåndtagets låsecylinder.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales
at bestille nye nøgleblade.
OBS
G021082
Nøglebladets funktioner
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
• venstre førerdør åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, se side 48.
• bagdørenes mekaniske børnesikkerhedslås aktiveres/deaktiveres, se side 55.
• højre fordør og bagdørene låses manuelt,
f.eks. ved strømsvigt, se side 50.
• adgang til handskerummet og bagagerum
(privatlåsning*) spærres, se side 45.
• bagagerumsklappen åbnes manuelt, hvis
bilen er strømløs, se side 53.
Træk den fjederbelastede spærre til siden.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Vedr. bil med Keyless-system, se side 48.
Fastgøring af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på dets
plads i fjernbetjeningen.
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
• airbag til forsædepassager (PACOS)* aktiveres/deaktiveres, se side 21.
44
Når døren er låst op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Privatlåsning*
Generelt om privatlåsning
pens lås er koblet fra centrallåsen - bagagerumsklappen kan ikke åbnes, hverken med
centrallåsens knap i fordørene eller fjernbetjeningen.
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og at køre bilen.
G021083
Fjernbetjeningen uden nøgleblad kan derefter
afleveres til service- eller hotelpersonale - bilejeren beholder det løse nøgleblad.
Aktivere/deaktivere
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
Drej nøglebladet 180 grader højre om. I låst
stilling står nøglehullet lodret.
Træk nøglebladet ud. Samtidig viser informationsdisplayet en meddelelse.
02
Derefter er handskerummet låst, og bagagerumsklappen kan ikke længere låses op med
fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.
OBS
Sæt ikke nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen, men opbevar det et sikkert sted.
• Deaktivering foretages i modsat rækkefølge.
G021084
For nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene, se side 51.
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og
aktiveret privatlåsning.
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign. Så
er handskerummet låst, og bagagerumsklap-
Aktivering af privatlåsning.
For at aktivere privatlåsningen:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
Udskiftning af batteri
02
Batteriudskiftning
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside med
hensyn til deres (+)- og (–)-side.
Batterierne bør udskiftes, hvis:
• informationssymbolet tændes, og displayet viser Svagt batteri i
fjernbetjening. Udskift batteri.
Fjernbetjening (1 batteri)
og/eller
1. Frigør forsigtigt batteriet.
• hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
2. Isæt et nyt med (+)-siden nedad.
på signaler fra fjernbetjeningen inden for
20 meter fra bilen.
PCC* (2 batterier)
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Før en 3 mm skruetrækker ind i hullet
bag ved den fjederbelastede spærre og
tving forsigtigt fjernbetjeningen op.
OBS
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at undgå, at batterierne falder ud, når
den åbnes.
VIGTIGT
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da dette kan forringe deres funktion.
46
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Frigør forsigtigt batterierne.
2. Isæt først et nyt med (+)-siden opad.
3. Læg det hvide plasticstykke imellem, og
isæt til sidst yderligere et nyt batteri med
(+)-siden nedad.
Batteritype
Brug batteri med betegnelsen CR2430, 3 V - et
i fjernbetjeningen og to i PCC'en.
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
VIGTIGT
Sørg for, at brugte batterier bortskaffes på
en måde, der skåner miljøet.
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem (kun
PCC1)
i, skal have PCC'en med sig. Det er ikke muligt
at låse en dør op eller i, hvis PCC'en befinder
sig på bilens modsatte side.
Generelt
De grå ringe på den foregående illustration
viser det område, der dækkes af systemets
antenner.
G020577
Hvis alle PCC'er fjernes fra bilen, når motoren
går eller nøgleposition II er aktiveret (se
side 68), og hvis alle døre lukkes, vises en
advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, samtidig med at der fremkommer en
hørbar påmindelse.
Når PCC'en er bragt tilbage til bilen, slukker
advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen ophører, når et af følgende er sket:
Med keyless drive-funktionen i PCC'en kan
bilen låses op, køres og låses uden nøgle. Det
er tilstrækkeligt, at man har PCC'en med sig.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen, f.eks.
når man har hænderne fulde.
• en dør er blevet åbnet og lukket
• PCC'en er sat i tændingslåsen
• READ-knappen er blevet trykket ind.
Begge bilens PCC’er har keyless-funktion. Det
er muligt at bestille flere PCC’er, se side 40.
Hvis en PCC med keyless-funktion efterlades i
bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
dørene.
PCC'ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagagerumsklappen skal der være en PCC højst ca. 1,5 m
fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap.
Det vil sige, at den der skal låse en dør op eller
1
Håndter derfor alle PCC'er med stor forsigtighed.
02
VIGTIGT
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
Forstyrrelser af PCC'ens funktion
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Anbring
derfor ikke PCC'en i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstand.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC'en og nøglebladet som en fjernbetjening,
se side 41.
Sikker håndtering af PCC
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, åbner
døren og finder PCC'en, aktiveres den igen.
Personal Car Communicator, se side 43.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
OBS
Oplåsning med nøgleblad
Hvis bilen har automatgear, skal gearvælgeren stilles i P-position - ellers kan bilen
ikke låses og alarmen ikke aktiveres.
02
Oplåsning
Oplåsning sker, når en hånd griber om et dørhåndtag eller bagagerumsklappens gummibelagte trykplade berøres - åbn døren eller bagagerumsklappen som normalt.
OBS
Biler med Keyless-system har et trykfølsomt
område på dørenes udvendige håndtag og en
gummibelagt knap ved siden af bagagerumsklappens gummibelagte trykplade.
Lås dørene og bagagerumsklappen med et
langt tryk på et af dørhåndtagenes trykfølsomme områder, eller tryk på den mindste af
de to gummibelagte knapper - lås-indikatoren
i forruden bekræfter, at låsning er udført ved at
begynde at blinke, se side 40.
Dørhåndtagene registrerer normalt en hånd,
der tager fat i håndtaget, men med tykke
handsker, eller efter en meget hurtig håndbevægelse, kan det være nødvendigt at
prøve igen eller at tage handsken af.
Alle døre og bagagerumsklappen skal være
lukkede, før bilen kan låses - ellers låses bilen
ikke.
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
PCC'en, f.eks. hvis batterierne er brugt op, kan
venstre fordør åbnes med PCC'ens aftagelige
nøgleblad (se side 44).
For at få adgang til låsecylinderen skal dørhåndtagets plastdæksel løsnes:
1. Tryk nøglebladet ca. 1 cm lige op i hullet på
dørhåndtagets/dækslets underside undgå at lirke.
> Plastdækslet løsnes automatisk i det
øjeblik, bladet trykkes lige op og ind i
åbningen.
2. Stik nøglebladet ind i låsecylinderen, og lås
døren op.
48
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Keyless drive*
3. Sæt plastdækslet på igen efter oplåsningen.
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte PCC'en i startlåsen, se side 57.
Nøglehukommelse2 - førersæde og
sidespejle
Hukommelsesfunktion i PCC
Kofanger bag, i midten, indenfor
Låseindstillinger
Keyless-funktionen kan tilpasses ved i menuen
MY CAR at angive, hvilke døre der skal låses
op, under Bilindstillinger Indstillinger for
lås Nøglefri indstigning - vælg dér mellem
Åbn alle døre, Vilkårlig dør, Døre på samme
side og Begge fordøre.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
Antenneplacering
Dørhåndtag, venstre, bag
02
Hattehylde, undersiden, i midten
Loft, midten oven over bagsædet
Dørhåndtag, højre, bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del.
ADVARSEL
Hvis flere personer med hver sin PCC nærmer
sig bilen, foretages sæde- og spejlindstillingerne efter den, der åbner førerdøren.
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
Efter at førerdøren er åbnet af person A med
PPC-A, men person B med PPC-B skal køre,
kan indstillingerne ændres på tre måder:
• Stående ved førerdøren eller siddende bag
ved rattet trykker person-B på sin PCC's
knap for oplåsning, se side 41.
• Vælg en af tre mulige hukommelser for
sædeindstilling med sædeknap 1-3, se
side 71.
• Justere sæde og spejle manuelt, se
side 71 og 87.
2
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Udefra
02
Fjernbetjeningen kan låse/oplåse alle døre og
bagagerumsklappen samtidigt. Der kan vælges forskellige sekvenser for oplåsning, se
Oplåsning med fjernbetjeningen side 42.
jes om - så er de mekanisk låst/spærret mod
åbning udefra. De kan stadig åbnes indefra.
Indefra
Centrallås
Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen
ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op så skal venstre fordør låses eller låses op med
det aftagelige nøgleblad, se side 44.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at der er risiko for at
blive låst inde i bilen, hvis den låses udefra.
Manuel låsning af dør.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden 2 minutter efter oplåsning, låses
de automatisk alle igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at man kommer til at efterlade
bilen ulåst. (For biler med alarm, se side 56.)
Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen, se side 44.
Venstre fordør kan låses med dens låsecylinder
og fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad, se
side 48.
De øvrige døre har ikke låsecylindre, men i stedet låseknapper på hver dørgavl, som skal dre-
50
Døren er spærret mod åbning udefra.
Med førerdørens og passagerdørenes* knap til
centrallåsning kan alle døre og bagagerumsklappen låses/låses op samtidigt.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
• Tryk knappens ene side
- den anden side
Manuel låsning
I nogle situationer skal bilen låses manuelt,
f.eks. ved strømsvigt.
Centrallås.
ind for at låse
låser op.
OBS
Oplåsning
•
En dørs drejeknap låser kun den aktuelle dør - ikke alle døre samtidigt.
Indefra kan en dør låses op på to forskellige
måder:
•
En manuelt låst bagdør med aktiveret
manuel børnesikkerhedslås kan ikke
åbnes hverken ude- eller indefra , se
side 55. En bagdør låst på denne
måde kan kun låses op med fjernbetjening eller centralåsknap.
• Tryk på centrallåsknappen
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner også
alle sideruder* samtidigt.
• Træk i åbningshåndtaget og åbn døren dørene låses op og åbnes i et øjeblik.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Lampe i låseknap
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstillinger for lås
Automatisk dørlåsning. (For beskrivelse af
menusystemet, se side 119.)
Låseknap* bagdøre
Centrallås findes i to varianter - lampen i førerdørens centrallåsknap har forskellige betydninger, afhængigt af varianten.
Med centrallåsknap kun i førerdøren, de øvrige
døre har ingen knap:
02
Handskerum
• Tændt lampe betyder, at alle døre er låst.
Med centrallåsknap i begge fordøre og elektrisk låseknap i hver bagdør:
• Tændt lampe betyder, at kun den aktuelle
dør er låst. Når alle knapper lyser, er alle
døre låst.
Låsning
• Tryk på centrallåsknappen
- alle luk-
kede døre låses.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker også
alle sideruder og soltaget* samtidigt.
Knappens lampe lyser, når døren er låst.
Bagdørenes låseknap låser kun den respektive
bagdør.
For at låse døren op:
• Træk i åbningshåndtaget - døren er låst op
og åbnet.
Gennemluftningsfunktion
Et langt tryk på centrallåsknappen
(mindst
4 sekunder) åbner alle ruder samtidigt - f.eks.
for hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
Automatisk låsning
Dørene og bagagerumsklappen låses automatisk, når bilen begynder at køre.
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 44).
Låsnings af handskerummet:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Træk nøglebladet ud.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
• Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
02
For information om privatlåsning, se side 45.
VIGTIGT
•
sensorer og sensorerne for åbning af bagagerumsklappen slås fra.
Kun meget lidt kraft er nødvendig for at
frigøre bagagerumsklappens lås - Tryk
bare let på den gummibelagte plade.
Dørene forbliver låst og alarmeret.
•
Læg ikke løftekraften på gummipladen
ved åbning af bagagerumsklappen - løft
i håndtaget. For stor kraft kan beskadige gummipladens elektriske kontakt.
Bagagerumsklap
Manuel åbning
Oplåsning med fjernbetjening
Bagagerumsklappen kan åbnes på to
forskellige måder
Et tryk - Klappen låses op, men er fortsat lukket - tryk let på den gummibelagte trykplade
under det udvendige håndtag og løft klappen.
Hvis klappen ikke åbnes inden to minutter,
låses den igen, og alarmen aktiveres igen.
To tryk - Klappen låses op og rigelen udløses,
hvorved klappen åbnes nogle centimeter - løft
i det udvendige håndtag for at åbne. Regn,
kulde, frost eller sne kan forhindre klappen i at
slippe rigelen.
OBS
Bagagerumsklappen holdes lukket af en elektrisk reguleret spærre. For at åbne:
1. Tryk let på den brede gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag - rigelen udløses.
2. Løft i det udvendige håndtag for at åbne
klappen helt.
Med fjernbetjeningens
-knap kan alene
bagagerumsklappens alarm deaktiveres*, og
bagagerumsklappen låses op og åbnes.
Lås-indikatoren på instrumentpanelet holder
op med at blinke hvilket viser, at hele bilen ikke
er låst, og alarmens*niveau- og bevægelses-
52
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Når klappen er låst op med 2 tryk, kan
automatisk genlåsning ikke ske, fordi
klappen er åben - den skal lukkes
manuelt.
•
Når klappen er lukket, er den ulåst og
alarmen er ikke aktiveret - lås den og
aktiver alarmen igen med fjernbetjenin.
gens låseknap
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Blokeret låsestilling*1
Oplåsning indefra
Blokeret låsestilling vil sige, at alle åbningshåndtag udløses mekanisk, hvilket forhindrer
åbning af døre indefra.
02
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med ca. 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
Bagagerumsklappen kan åbnes manuelt med
nøglebladet, hvis bilens batteri bliver afladet klappen kan så ikke åbnes med belysningspanelets knap.
For at låse bagagerumsklappen op/åbne den:
Tryk på belysningspanelets knap (1) - rigelen slipper og klappen åbnes nogle centimeter.
Oplåsning med nøgleblad
Lirk låsecylinderens dæksel af.
Lås bagagerumsklappen op ved at dreje
nøglebladet ca. en kvart omgang venstre
om, som vist på illustrationen.
OBS
Hvis en dør åbnes i forsinkelsestiden, afbrydes sekvensen, og alarmen deaktiveres.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
3. Sæt dækslet på igen.
Låsning med fjernbetjening
• Tryk på fjernbetjeningens låseknap
, se
side 41.
Lås-indikatoren på instrumentpanelet begynder at blinke, hvilket betyder, at bilen er låst, og
alarmen* er blevet aktiveret.
Lirk forsigtigt med nøglebladet.
1
Kun i kombination med alarm.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
> Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat beskytt. Se
instr.bog og Blokeret låsestilling slås
fra, når bilen låses.
Midlertidig deaktivering
02
eller
Aktive menuvalg angives med et kryds.
MY CAR
Hvis du vil slå Blokeret låsestilling fra
OK MENU
Drejeknap
EXIT
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det
gøres på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Reduced Guard (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 119).
Vælg Forespørg ved udstigning.
> Hver gang motoren slås fra, viser midterkonsollens display meddelelsen Tryk
OK MENU for at neds. besk. indtil
motoren er startet. EXIT for at
slutte - vælg så et af følgende punkter:
Tryk på ENTER og lås bilen. (Bemærk, at
alarmens bevægelses- og hældningssensorer* slås fra samtidigt, se side 56.)
> Næste gang motoren startes, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
beskyttelse , og dermed er Blokeret
låsestilling samt alarmens bevægelsesog hældningssensorer tilkoblet igen.
Hvis du ikke vil ændre låsesystemet
Tryk på EXIT og lås bilen.
2. Vælg Aktiver én gang.
54
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
•
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, går
alarmen i gang.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
02 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel spærring af bagdøre
Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn
åbner en bagdør indefra.
ADVARSEL
Hver bagdør har to drejeknapper - børnesikkerhedslåsen må ikke forveksles med
den mekaniske dørlås, se side 50.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
• ruder kun åbnes med førerdørens betje-
02
ningspanel
• døre ikke åbnes indefra.
OBS
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i
bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når
døren er åben.
•
En dørs drejeknap spærrer kun den
aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
•
Der er ingen manuel spærring på biler
udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.
Elektrisk spærring af døre* og ruder
bagi
Børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres
ved alle nøglepositioner (se side 68) og op til
2 minutter, efter at fjernbetjeningen er taget ud
af tændingslåsen. Hvis en dør åbnes inden for
denne tid, deaktiveres funktionen.
Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.
> Informationsdisplayet viser meddelelsen Børnesikring Aktiveret, og knappens lampe lyser, når låsen er aktiveret.
For at aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen:
Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen, se side 44.
Døren er spærret mod åbning indefra.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
Betjeningspanel førerdør.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
02 Lås og alarm
Alarm*
Generelt
02
Aktiveret alarm udløses, hvis:
• en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes
• der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*)
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Tilkobling af alarm
Tryk på fjernbetjeningens låseknap.
Frakobling af alarm
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap.
Annullering af udløst alarm
Alarmindikator
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
udstyret med hældningssensor*)
• startbatteriets kabel frakobles
• sirenen slås fra.
Øvrige alarmfunktioner
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Automatisk genaktivering af alarm
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen
udløses, når bilen forlades med vinduer eller
soltag åbent, eller hvis der bruges kabinevarmer.
For at undgå dette: Luk vinduer/soltag, når
bilen forlades. Hvis bilens indbyggede kabinevarmer (eller en transportabel elektrisk)
skal anvendes, skal ventilationsspjældene
justeres, så de ikke vender opad i kabinen.
56
Samme diode som lås-indikatoren, se side 40.
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), og ingen af dørene eller
bagagerumsklappen åbnes inden to minutter,
aktiveres alarmen automatisk igen. Samtidig
låses bilen igen.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
Alarmsignaler
• Dioden slukket – alarmen er frakoblet
• Dioden blinker én gang med to sekunders
• En sirene lyder i 30 sekunder, eller indtil
mellemrum – alarmen er tilkoblet
• Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
tændingslåsen og nøgleposition I nås) –
alarmen har været udløst.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når alarmen udløses, sker der følgende:
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri, der fungerer uafhængigt af bilens
startbatteri.
• Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
02 Lås og alarm
Alarm*
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Afprøvning af alarmsystemet
Hvis alarmen ikke kan slås fra med fjernbetjeningen, f.eks. hvis fjernbetjeningens batteri er
brugt op, kan bilens alarm deaktiveres og
motoren startes som følger:
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
1. Åbn førerdøren med nøglebladet.
> Alarmen udløses, alarmindikatoren blinker hurtigt, og sirenen lyder.
2. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
> Alarmen deaktiveres, og alarmindikatoren slukker.
Afprøvning af alarmsensorer for
motorhjelmen
1. Sid i bilen og deaktiver bevægelsessensoren, se det foregående afsnit Reduceret
alarmniveau.
1. Luk alle ruder. Bliv siddende i bilen.
2. Slå alarmen til, se side 56.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Start alarmen ved at bevæge armene frem
og tilbage i højde med stoleryggen.
> Der lyder en sirene, og alle afvisere blinker.
3. Start motoren.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Reduceret alarmniveau
Afprøvning af alarmsensorer i dørene
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen f.eks. hvis en hund efterlades i bilen eller under
transport på et biltog eller en bilfærge - kan
bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt slås fra.
1. Slå alarmen til, se side 56.
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling,
se side 53.
02
2. Aktivér alarmen (se side 56). Bliv siddende
i bilen, og lås dørene med knappen på
fjernbetjeningen.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet.
> Der lyder en sirene, og alle afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Lås førerdøren op med nøglebladet.
4. Luk førerdøren op.
> Der lyder en sirene, og alle afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................ 60
Nøglepositioner....................................................................................... 68
Sæder..................................................................................................... 70
Rat........................................................................................................... 74
Belysning................................................................................................. 75
Viskere og sprinklere............................................................................... 83
Ruder og spejle....................................................................................... 85
Kompas*.................................................................................................. 90
Elbetjent taglem*..................................................................................... 91
Alcoguard*.............................................................................................. 93
Start af motor.......................................................................................... 96
Start af motor – eksternt batteri.............................................................. 98
Gearkasser.............................................................................................. 99
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*................................................. 104
Driftsbremsen........................................................................................ 105
Parkeringsbremse................................................................................. 107
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 110
58
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
DIT FØRERMILJØ
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
03
Venstrestyret bil.
60
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
75,
78, 116,
137
Kontrolpanel for klimaanlæg
127
Gearvælger
99
Fartpilot
142, 146
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
141
Horn, airbag
20, 74
Viskere og sprinklere
83, 84
Kombinationsinstrument
63, 67
Indstilling af rat
74
Menu-, lyd- og telefonstyring
119,
194, 222,
234
Motorhjelmsåbner
276
Parkeringsbremse
107
Start- og stopknap
96
Sædeindstilling*
71
Tændingslås
68
Display for infotainment
og menuhåndtering
119,
192, 234
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagagerumsklap
52, 75,
243
Døråbningshåndtag
–
Betjeningspanel
50, 55,
85, 87
Advarselsblinklys
78
Kontrolpanel for infotainment og menuhåndtering
119,
193, 234
03
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Højrestyret bil.
62
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Display for infotainment
og menuhåndtering
119,
192, 234
Indstilling af rat
74
Tændingslås
68
Start- og stopknap
96
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
75,
78, 116,
137
Fartpilot
142, 146
Gearvælger
99
Kombinationsinstrument
63, 67
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
141
Horn, airbag
20, 74
119,
194, 222,
234
Kontrolpanel for klimaanlæg
127
Menu-, lyd- og telefonstyring
Kontrolpanel for infotainment og menuhåndtering
119,
193, 234
Viskere og sprinklere
83, 84
Advarselsblinklys
78
Døråbningshåndtag
–
Motorhjelmsåbner
276
Betjeningspanel
50, 55,
85, 87
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagagerumsklap
52, 75,
243
Sædeindstilling*
71
Parkeringsbremse
107
Informationsdisplay
03
På informationsdisplayene vises information
om visse af bilens funktioner, f.eks. fartpilot,
informationscenter og meddelelser. Informationerne vises i form af tekst og symboler.
En nærmere beskrivelse findes under de funktioner, der omfattes af informationsdisplayene.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Målere
Kontrol-, informations- og
advarselssymboler
bolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og
lavt olietryk.
Kontrol- og informationssymboler
Symbol
03
Betydning
Fejl i ABL-systemet
Udstødningsrensningssystem
Fejl i ABS-systemet
Målere i kombinationsinstrumentet.
Speedometer
Brændstofmåler. Se også Informationscenter, side 137, og Brændstofpåfyldning,
side 243.
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Kontrol- og advarselssymboler.
Fjernlys- og blinklyssymboler
Tågebaglys tændt
Stabilitetssystem
Kontrol- og informationssymboler
Kontrol- og advarselssymboler1
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
nøgleposition II eller ved start af motoren. Når
motoren er startet, skal alle symboler slukkes,
undtagen parkeringsbremsesymbolet, som
først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Information - læs displayteksten
Fjernlys tændt
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
alle symboler efter 5 sekunder, undtagen sym1
64
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst. For information om kontrol af oliestand, se side 277.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Symbol
Betydning
Tågebaglys tændt
Symbolet lyser, når tågelyset er tændt. Der er
kun ét tågelys - det er placeret på førersiden.
Venstre blinklys
Stabilitetssystem
Højre blinklys
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Fejl i ABL-systemet
Symbolet lyser, hvis der er opstået en fejl i
ABL-funktionen (Active Bending Lights).
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes, kan det skyldes fejl i
bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et
værksted for kontrol. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke.
Det normale bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning foretages, når temperaturen er
under 2 °C. Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.
Information - læs displayteksten
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 116, eller forsvinder
automatisk efter et stykke tid (tidsrummet
varierer efter, hvilken funktion der angives).
Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller slukker automatisk
efter nogen tid.
Fjernlys tændt
03
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys
Venstre/højre blinklys
Begge blinkerssymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.
Kontrol- og advarselssymboler
Symbol
Betydning
Lavt olietrykA
Parkeringsbremse trukket
Airbags (SRS)
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
``
65
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Symbol
03
A
Betydning
Fejl i bremsesystemet
Symbolet lyser, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
Advarsel
Generatoren lader ikke
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk
ikke. Advarslen gives vha. displaytekst, se side 277 og
278.
Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår
en fejl i det elektriske anlæg. Henvend dig til et
værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig
til et autoriseret Volvo-værksted.
Lavt olietryk
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og
kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov.
Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen (se side 280).
Parkeringsbremse trukket
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. Symbolet blinker under aktivering, og går derefter over til at lyse konstant.
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl.
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
Airbags (SRS)
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest
muligt til et værksted for at få kontrolleret bilen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
66
Påmindelse om sikkerhedssele
køre videre.
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres, se side 280. Hvis niveauet
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til
et værksted for at få bremsesystemet
efterset. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af
et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet.
Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk
med READ-knappen, se side 116. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med
andre symboler.
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på displayet. Slet meddelelsen med READknappen.
Triptællere
Ur
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen2 eller bagagerumsklappen ikke er fuldstændig lukket,
tændes informations- eller advarselssymbolet
sammen med en forklarende meddelelse på
kombinationsinstrumentet. Stands snarest
muligt bilen på et sikkert sted, og luk den dør/
klap, der er åben.
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
03
Triptællere og knap.
Ur og indstillingsknap.
Knap til indstilling af ur.
Display for triptællere
Knap for skift mellem triptællerne T1 og
T2 og nulstilling af triptællerne.
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger.
Et kort tryk på knappen skifter mellem triptællerne T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller. Strækningens længde vises på displayet.
2
Informationsdisplay til visning af klokkeslæt.
Drej knappen højre/venstre om for at indstille
klokkeslættet. Det indstillede klokkeslæt vises
på informationsdisplayet.
Uret kan midlertidigt erstattes af et symbol i
forbindelse med en meddelelse (se side 116).
Kun biler med alarm*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Isætning og udtagning af
fjernbetjening
03
VIGTIGT
Nøgleposition II
Fremmedlegemer i startlåsen kan skade
funktionen eller ødelægge låsen.
Med fjernbetjeningen trykket helt ind i tændingslåsen - Tryk på START/STOP ENGINE i
ca. 2 sekunder.
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 44.
Tilbage til nøgleposition 0
For at gå tilbage til nøgleposition 0 fra position
I eller II - Tryk kort på START/STOP ENGINE.
Tag fjernbetjeningen ud
Tag fat i fjernbetjeningen og træk den ud.
Funktioner
Tændingslås med fjernbetjening trykket ind.
OBS
For biler med keyless-funktion*, se side 47.
Sæt fjernbetjeningen i
Hold i fjernbetjeningens ende med det aftagelige nøgleblad og sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen. Tryk derefter fjernbetjeningen ind i
låsen til dens endestilling.
Position
0
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes. Ratlåsen er frakoblet. Audio-anlægget kan bruges.
I
Soltag*, rudehejs, 12 V kontakt i
kabine, RTI*, telefon*, kabineblæser, ECC og forrudeviskere kan
bruges.
II
Forlygterne tændes. Advarselsog kontrollamperne lyser i
5 sekunder. Alt udstyr fungerer,
bortset fra elopvarmede stole og
elopvarmet bagrude, som først
fungerer, når motoren er i gang.
Fjernbetjeningens 3 forskellige nøglepositioner
kan nås, uden at motoren startes. Tabellen
viser, hvilke funktioner der er tilgængelige i den
respektive nøgleposition.
OBS
For at nå nøgleposition I eller II uden motorstart - tryk ikke bremse-/koblingspedalen
ned, når følgende trin udføres.
Nøgleposition 0
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og tryk
den ind til endestillingen.
Funktion
Nøgleposition I
Med fjernbetjeningen trykket helt ind i tændingslåsen - Tryk kort på START/STOP
ENGINE.
68
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For information om lydanlæggets funktion, når
fjernbetjeningen er taget ud, se side 190.
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Start og stop af motor
For information om at starte/slukke for motoren, se side 96.
Bugsering
For vigtig information om fjernbetjeningen ved
bugsering, se side 256.
03
69
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
ADVARSEL
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position for
at forhindre personskade ved en eventuel
hård opbremsning eller en ulykke.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå det
frem.
4. Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses" under handskerummet.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
03
Nedfældning af forsæderyglæn
ADVARSEL
Tag fat i ryglænet og sørg for, at det er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Justering af lændestøtten, drej hjulet1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk* sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
1
70
Passagersædets ryglæn kan vippes fremad for
at give plads til lange genstande.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Sæder
Elbetjent sæde*
nøgle i tændingslåsen. Indstilling af sædet
foretages normalt i nøgleposition I, og kan altid
foretages, når motoren er i gang.
Stol med hukommelsesfunktion*
Bruge gemt indstilling
Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil
stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen
slippes, standser stolen sin bevægelse.
Nøglehukommelse* i fjernbetjening2
Førersædets og sidespejlenes indstillinger3
lagres i nøglehukommelsen, når bilen låses
med fjernbetjeningen.
03
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
Gemme indstilling
De elbetjente forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du gå til
nøgleposition I eller 0 og vente et kort stykke
tid, inden sædet flyttes igen.
Hukommelsesknap
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.
Knap til lagring af indstilling
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen uden
2
3
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
1. Indstil stolen og sidespejlene.
2. Hold knappen til lagring af indstilling inde,
samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, som den blev låst med, og førerdøren
åbnes, indtager sidespejlene og førerstolen
automatisk de indstillinger, der er lagret i nøglehukommelsen.
For nøglehukommelse ved keyless drive, se side 49.
Kun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
03 Dit førermiljø
Sæder
OBS
Stolen og sidespejlene bevæger sig ikke,
hvis de allerede står i den rette stilling.
03
Det er også muligt at bruge nøglehukommelsen ved at trykke på oplåsningsknappen på
fjernbetjeningen, når førerdøren er åben.
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres
i menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse
Position for sidespejle og førersæde i
nøgle. Vedr. en beskrivelse af menusystemet,
se side 119.
ADVARSEL
Klemmerisiko! Børn må ikke lege med betjeningsknapperne. Kontrollér, at der ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
Elopvarmede sæder
Elopvarmede sæder, se side 129.
Bagsæder
For at få nakkestøtten ned igen skal knappen
(midt mellem ryglænet og nakkestøtten - se
illustrationen) trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes ned.
Nedslåning af bagsæderyglæn
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
Nakkestøtte på bagsædets midterplads
OBS
Nøglehukommelsen i de to fjernbetjeninger
og stolens tre hukommelser er helt uafhængige af hinanden.
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af knapperne, hvorved sædet
standser.
En ny start for at give stolen den indstilling, der
er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at
trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Så skal førerdøren være åben.
72
Juster støtten efter passagerens højde, så den
om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den
opad efter behov.
Ryglænet er todelt. Delene kan vippes fremad,
sammen eller hver for sig.
1. Træk i det ønskede håndtag. De sidder lige
inden for klappens åbning.
03 Dit førermiljø
Sæder
2. Slå ryglænet frem.
Sænk den midterste nakkestøtte helt, hvis
ryglænets brede del skal vippes.
OBS
Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtterne føres lidt frem for ikke at berøre sædehynden.
ADVARSEL
Tag fat i ryglænene og sørg for, at de er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
1. Fjernbetjeningen skal stå i position I eller
II.
2. Tryk knappen ind for at slå bagsædets
yderste nakkestøtter ned for at forbedre
udsynet bagud.
03
ADVARSEL
Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis
der sidder en passager på en af yderpladserne.
Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der
høres et klik.
ADVARSEL
Elektrisk foldning af bagsædets ydre
nakkestøtter*
Nakkestøtterne skal efter opslåning være i
låst stilling.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
ADVARSEL
Horn
Rattet skal indstilles og fastlåses, inden man
kører.
Ved hastighedsafhængig servostyring* kan
niveauet for styrestyrke justeres, se side 141.
03
G021138
Tastaturer*
Indstilling af rat.
Horn.
Arm - frigøring af rattet
Tryk midt på rattet for at signalere.
Mulige ratindstillinger
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen:
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
74
Knapper på rattet.
Fartpilot, se side 142
Adaptiv fartpilot, se side 146
Lyd- og telefonstyring, se side 194.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Instrumentbelysningens styrke reguleres med
fingerhjulet.
Nær-/fjernlys
Indstilling af forlygternes lyshøjde
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør lyshøjden
sænkes.
03
1. Lad motoren være i gang eller hav fjernbetjeningen i position I.
Oversigt over lyspanel.
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
Tågebaglygter
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
Biler med Xenon-forlygter* har automatisk lyshøjderegulering og er derfor ikke udstyret med
fingerhjul.
Lysknap og kontaktarm.
Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys
Lyspanel
Fingerhjul1 for lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper tændes, afhængigt af nøglepositionen, se side 68.
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke - følsomheden indstilles med fingerhjulet.
1
Findes ikke på biler udstyret med Xenon-forlygter*.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Dit førermiljø
Belysning
Position
Betydning
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
AutomatiskA/slukket nærlys.
Kun overhalingslys.
I indstillingen
aktiveres nærlyset altid
automatisk, når motoren er i gang, når eller
fjernbetjeningen er i position II.
Positions-/parkeringslys
03
Nærlys. Fjernlys og overhalingslys fungerer i denne indstilling.
A
Gælder visse markeder.
OBS
Fjernlyset kan kun aktiveres i indstillingen
.
Fjernlys
Fjernlyset kan kun aktiveres, når lyskontakten
. Aktiver/deaktiver fjernlyset
er i position
ved at føre kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen og slippe den. Alternativt kan
fjernlyset deaktiveres ved trykke kontaktarmen
let mod rattet.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet.
Overhalingslys
Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil
armen slippes.
Nærlys
Når motoren startes, aktiveres nærlyset automatisk2, hvis lyskontakten står i stilling
.
Om nødvendigt kan nærlysautomatikken for
denne stilling deaktiveres af et værksted. Volvo
2
76
Aktive Xenon-forlygter - ABL*
Gælder visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
Hvis bilen har aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights - ABL), følger lyset fra forlygterne rattets bevægelser for at give maksimal
belysning i sving og vejkryds og dermed øget
sikkerhed.
Funktionen aktiveres automatisk, når bilen
startes. Ved fejl i funktionen lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet, og der
vises samtidig en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet.
03 Dit førermiljø
Belysning
Symbol
Display
Betydning
Fejl i forlygte Service
påkrævet
Systemet
fungerer
ikke. Henvend dig til
et værksted,
hvis meddelelsen ikke
forsvinder.
Volvo anbefaler, at du
kontakter et
autoriseret
Volvo-værksted.
Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke,
og kun når bilen er i bevægelse.
Funktionen3 kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR under Min S60 Aktivt
kurvelys eller under Indstillinger
Bilindstillinger Lysindstillinger Aktivt
kurvelys. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 119.
Vedrørende tilpasning af lyskegle, se
side 80.
3
Positions-/parkeringslys
Bremselygte
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning. For information om nødbremselys
og automatiske advarselsblinklys, se
side 105.
Tågebaglys
03
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys.
Drej lyskontakten til midterpositionen (samtidig
tændes nummerpladebelysningen).
Det bageste positionslys tændes også, når
bagagerumsklappen åbnes, for at henlede
bagvedkørendes opmærksomhed.
Knap for tågebaglys.
Tågebaglyset består af én lygte og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Tågebaglysets
i kombinationsinstrumenkontrolsymbol
tet og lampen i knappen lyser, når tågebaglyset
er tændt.
Aktiveret ved levering fra fabrik.
``
77
03 Dit førermiljø
Belysning
Tågebaglygten slukkes automatisk, når motoren standser.
at køre igen, eller hvis der trykkes på knappen.
For mere information om nødbremselys og
automatiske advarselsblinklys, se side 105.
OBS
Bestemmelserne for brug af tågebaglys
varierer fra land til land.
Afvisere/blinklys
Kontinuerlig blinksekvens
Før kontaktarmen opad eller nedad til yderstillingen.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
03
Blinklyssymboler
For blinklyssymboler, se side 64.
Advarselsblinklys
Belysning i kabine
Afvisere/blinklys.
Knap for advarselsblinklys.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på kombinationsinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
der bremses så kraftigt, at nødbremselysene
aktiveres, og hastigheden ligger under
30 km/t. De forbliver tændt, når man er standset, og slukkes automatisk, når man begynder
78
Før kontaktarmen opad eller nedad til første position, og slip den. Afviserne blinker
tre gange. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menuen MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Triple Turnsignal. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 119.
G021149
Kort blinksekvens
Knapper i loftskonsollen til læselamperne foran og
kabinebelysning.
Læselampe i venstre side
Læselampe i højre side
Kabinebelysning
03 Dit førermiljø
Belysning
Al belysning i kabinen kan tændes og slukkes
manuelt inden 30 minutter efter at:
• motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
i position 0
• bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Loftsbelysning foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den tilsvarende knap i loftskonsollen.
Loftsbelysning bagi
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
Makeup-spejl
Hvis et lys tændes manuelt, og bilen låses,
slukkes lyset automatisk efter to minutter.
Belysningsautomatik
Varigh. for lys v. ank.
Kabinelysknappen har følgende tre indstillinger
for lyset i kabinen:
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst.
ningsautomatikken er deaktiveret.
• Neutral position - belysningsautomatikken er aktiveret.
• Tændt - venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
G021150
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i to minutter, hvis en af dørene er åben.
Makeup-spejlets lys (se side 187) tændes/
slukkes, når låget henholdsvis åbnes eller lukkes.
• Slukket - højre side trykket ind, belys-
Loftsbelysning bagi.
• motoren startes
• bilen låses.
Når knappen er i neutral stilling, tændes/slukkes kabinelyset automatisk som nedenfor
beskrevet.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
• bilen låses op med fjernbetjening eller nøg-
Indstigningslys
• motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
Kabinebelysningen slukkes, når:
leblad, se side 41 eller 44
i position 0.
03
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslyset (se side 75).
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og indstigningslyset.
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i menuen MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Home Safe-lys (tid). Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 119.
``
79
03 Dit førermiljø
Belysning
Halogenlygter
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen (se side 41) og benyttes for at tænde
bilens lys på afstand.
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og
indstigningslyset.
1. Tegn skabelonerne A og B for venstrestyret
bil, eller C og D for højrestyret bil i skala 1:1,
se side 82:
Tidsrummet, som tryghedsbelysningen skal
være tændt, kan indstilles i menuen MY CAR
under Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Auto. belysning (tid).
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
Tilpasning af lyskegle
Afdækning af lygter
G021152
03
Varighed for ankomstlys
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik skal forlygternes lyskegle omstilles til højre- eller venstrekørsel. Den rette lyskegle giver også et
mere effektivt lys ud i vejkanten.
Aktive Xenon-forlygter*
Bilen skal stå stille, og motoren skal være i
gang, når lyskeglen skiftes mellem højre- og
venstrekørsel.
G021151
1. Gå ind i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger.
Lyskegle for venstrekørsel.
80
2. Vælg mellem Midlertidig højretrafik og
Midlertidig venstretrafik.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• A = LHD Right (venstrestyret, højre glas)
• B = LHD Left (venstrestyret, venstre
glas)
• C = RHD Right (højrestyret, højre glas)
• D = RHD Left (højrestyret, venstre glas)
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den ud.
3. Placer de selvklæbende skabeloner i den
rette afstand fra lygteglassets kant vha. billedet, se side 81, og målene på nedenstående liste:
• Skabelon A: vandret linje ca. 80 mm,
lodret linje ca. 20 mm
• Skabelon B: vandret linje ca. 80 mm,
lodret linje ca. 4 mm
• Skabelon C: vandret linje ca. 120 mm,
lodret linje ca. 4 mm
• Skabelon D: vandret linje ca. 85 mm,
lodret linje ca. 15 mm
03 Dit førermiljø
Belysning
Placering af skabeloner
03
Øvre række: afdækning venstrestyret bil, skabeloner A og B. Nedre række: maskering højrestyret bil, skabeloner C og D.
``
81
03 Dit førermiljø
Belysning
Skabeloner til halogenlygter
03
82
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere1
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe, og regnsensorsymbolet
vises på
højre display på kombinationsinstrumentet.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Aktivering og indstilling af følsomhed
Kontinuerlig viskning
VIGTIGT
Inden viskerne sættes i gang om vinteren,
må man sikre sig, at viskerbladene ikke er
fastfrosset, og sørge for, at eventuel sne
eller is på ruden er skrabet af.
Forrudeviskere og -sprinklere.
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt
intervalviskning.
1
03
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på knappen
. Viskerne foretager nu ét slag.
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra
slag.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og
nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)
Deaktivering
Servicestilling viskerblade
Ved rengøring af forrude/vinduesviskere og
udskiftning af vinduesviskere se side 288 og
301.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller fjernbetjeningen i position I
eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen
skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Regnsensoren slås fra ved at trykke på knapeller føre armen nedad til et andet
pen
viskerprogram.
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen eller
fem minutter efter, at motoren er slukket.
Skift af viskerblade se side 288, servicestilling viskerblade se side 288 og påfyldning af sprinklervæske se side 289.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
VIGTIGT
03
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne
starte og blive skadiget. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen
slukkes.
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde
for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5. sprinkling af forruden.
Sprinkling af lygter og ruder
Sprinklerfunktion.
Sprinkling af forrude
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag, og forlygterne sprinkles.
84
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Generelt
den, der ikke har varmereflekterende film (se
det markerede felt på ovenstående illustration).
Varmereflekterende forrude*
Lamineret glas
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og sideruderne* har lamineret
Rudehejs
03
glas.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
Ruderne er behandlet med en belægning, der forbedrer udsynet ved
svære vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se
side 302.
Felt uden påsat varmereflekterende film.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene, se side 88.
Måtte
A
40 mm
B
80 mm
Betjeningspanel på førerdøren.
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se
side 55.
Betjening af bageste sideruder
Forruden er forsynet med en varmereflekterende film, der mindsker solens varmestrålning
i kabinen.
Placering af elektronisk udstyr, f.eks. en transponder, bag ved en glasflade med varmereflekterende film kan påvirke dens funktion og
ydelse negativt.
Betjening af forreste sideruder
ADVARSEL
Kontroller, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
Hvis funktionen for elektronisk udstyr skal blive
optimal, bør det placeres på den del af forru``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
85
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, hvis ruderne lukkes,
også når fjernbetjeningen bruges.
03
ADVARSEL
Hvis føreren forlader bilen, og der er børn i
bilen, skal strømmen til rudehejsene altid
afbrydes ved at fjernbetjeningen tages ud.
Betjening
panelerne i de andre døre kan kun den pågældende dørs rudehejs betjenes. Rudehejsene
kan kun betjenes med ét betjeningspanel ad
gangen.
Betjening med automatik
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
fjernbetjeningen være i position I eller II. Efter
at bilen har været i gang, kan rudehejsene
betjenes i nogle minutter, selvom fjernbetjeningen er taget ud, dog ikke efter at dørene er
åbnet.
Betjening med fjernbetjening og
centrallås
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes,
hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse.
Det er muligt at forcere klemmesikringen, når
lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse. Efter
to på hinanden følgende afbrudte lukninger bliver klemmesikringen forceret, og automatisk
funktion bliver deaktiveret i et kort stykke tid.
Nu er det muligt at lukke ved hele tiden at holde
knappen trukket op.
OBS
Betjening af rudehejs.
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Alle rudehejs kan betjenes ved brug af betjeningspanelet på førerdøren. Med betjenings-
86
En måde at mindske vindstøjen på, når de
bageste sideruder er åbne, er at åbne også
de forreste sideruder lidt.
Betjening uden automatik
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig
automatisk til sin endestilling.
For at fjernbetjene de elektriske rudehejs udefra med fjernbetjeningen eller indefra med centrallåsen, se side 42 og 50
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at
fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
For at klemmesikringen skal fungere, skal
der foretages genindstilling.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Solgardin*
Sidespejle
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind:
1. Tryk samtidigt på knapperne L og R (fjernbetjeningen skal mindst være i nøgleposition I).
03
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet helt
ind.
Spejlene drejes ud ved at trykke på L og R
samtidigt. Spejlene standser automatisk, når
de er drejet helt ud.
Der er indbygget et solgardin i bagrudens
hylde.
Træk solgardinet op og hægt det fast i
loftsklemmerne ved hjælp af gardinets to
kroge.
> Fjederkraften i gardinet gør, at krogene
bliver hængende.
Når solgardinet ikke skal bruges - hægt det af,
hold fast og lad gardinet rulle langsomt op.
Betjening af sidespejle.
Lagring af indstilling*
Indstilling
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal
nu slukkes.
ADVARSEL
Spejlene er af vidvinkeltypen for at give godt
overblik. Genstande kan forekomme at
være længere væk, end de er i virkeligheden.
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de
lagrede positioner, når førerdøren åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse
Position for sidespejle og førersæde i
nøgle. Vedr. en beskrivelse af menusystemet,
se side 119.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Neddrejning af sidespejle ved parkering1
Sidespejlene kan vippes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering.
03
Sæt i bakgear, og tryk på knappen L eller
R.
Når bakgearet forlades, stilles spejlene automatisk tilbage efter ca. 10 sekunder, eller tidligere ved at trykke på L henholdsvis R.
Automatisk neddrejning af sidespejle
ved parkering1
Når bakgearet vælges, vippes sidespejlene
automatisk nedad, f.eks. for at give føreren
mulighed for at se vejkanten ved parkering. Når
der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlene
automatisk tilbage til deres oprindelige stilling
efter et stykke tid.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstilling for udvendigt
spejl
Vip venstre spejl henholdsvis Vip
højre spejl. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 119.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstilling for udvendigt
spejl
Klap spejl ind. Vedr. en beskrivelse
af menusystemet, se side 119.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til
neutral stilling for at den elektriske ind- og
udfoldning skal kunne fungere korrekt:
1. Drej spejlene ind ved brug af L og R.
2. Drej dem ud igen ved brug af L og R.
3. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen på sidespejlene tændes, når der vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys (se
side 79).
Automatisk inddrejning ved låsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
1
88
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se side 71.
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Et tryk på knappen starter opvarmningen. Når
funktionen er aktiveret, lyser lampen i knappen.
Slå opvarmningen fra, så snart isen/duggen er
væk for ikke at belaste batteriet unødigt.
Opvarmningen slukkes dog automatisk efter et
stykke tid.
Bagruden afdugges/afises automatisk, hvis
bilen startes ved en lavere udetemperatur end
+9 °C. Automatisk rudevarmer kan vælges i
menuen MY CAR under Indstillinger
Klimaindstillinger Automatisk afrimning
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
af bagrude. Vælg mellem TIL eller FRA. Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 119.
Indvendigt bakspejl
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningsorganet
findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
Kompas* kan udelukkende vælges til sidespejle med automatisk nedblænding, se
side 90.
03
Nedblændingskontakt
Manuel nedblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned med nedblændingskontakten, når
bagfrakommende lys forstyrrer:
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling
ved at føre regulatoren mod forruden.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Dit førermiljø
Kompas*
Betjening
Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes
mellem flere magnetiske zoner.
1. Stands bilen i et stort, åbent område uden
stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
2. Start bilen.
03
4. Hold knappen på bakspejlets underside
trykket ind i ca. 3 sekunder. Nummeret for
den aktuelle magnetisk zone vises.
5. Tryk flere gange på knappen, indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
6. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
OBS
For den bedste kalibrering - slå alt elektrisk
udstyr fra (klimaanlæg, viskere osv.), og
sørg for at alle døre er lukkede.
Bakspejl med kompas.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord),
NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
3. Hold knappen på bakspejlets underside
trykket ind i ca. 6 sekunder (brug f.eks. en
clips), indtil tegnet C vises.
G030295
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes eller når nøgleposition II er aktiveret, se
side 68. Kompasset deaktiveres/aktiveres ved
f.eks. at trykke knappen på bakspejlets underside ind med f.eks. en clips.
Kalibrering
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet for det geografiske
område, som bilen befandt sig i ved leveringen.
90
Magnetiske zoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7. Kør langsomt i cirkel med en hastighed på
højst 10 km/t, indtil en kompasretning
vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar. Kør derefter yderligere 2
omdrejninger for at finjustere kalibreringen.
8. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
Generelt
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller
vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig
for at soltaget skal kunne åbnes.
Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for manuel
åbning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt
åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lodret åbning
Lukning
Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for
manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod
maksimalt lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
03
G028899
Vandret åbning
ADVARSEL
G021343
Vær opmærksom på klemmerisikoen ved
lukning af soltaget. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning,
ikke ved manuel lukning.
Vandret åbning, bagud/fremad.
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lodret åbning, bagkanten opad.
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Luk ved at trække knappens bagkant
nedad.
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningsknappen til stillingen for automatisk lukning og slippe den.
Strømmen til soltaget afbrydes ved at tage
fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Lukning, manuel
Lukning, automatisk
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Åbning
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning
og slippe den.
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren
forlader bilen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres
af en genstand. I tilfælde af blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbnede stilling.
03
G021345
Vindafviser
Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne, se side 41 og 50. Dørene
og bagagerumsklappen låses. Hvis åbningen
skal afbrydes, skal der trykkes på låseknappen
igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
må man sørge for, at ingen kommer i
klemme.
Til soltaget hører en vindafviser, der slås op,
når soltaget er i åben stilling.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
92
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Alcoguard*
Generelt om alkolåsen
1. Mundstykke til udåndingsprøve.
Alkolåsens funktion er at forhindre, at bilen
føres af en beruset fører. Før start af motoren
er mulig, skal føreren foretage en udåndingsprøve, som bekræfter, at han ikke er påvirket
af alkohol. Alkolåsen kalibreres til det pågældende markeds gældende grænseværdi for
lovlig bilkørsel.
2. Strømafbryder.
ADVARSEL
Alkolåsen er et hjælpemiddel og fritager ikke
føreren for ansvar. Det er altid førerens
ansvar at være ædru og at føre bilen på en
sikker måde.
Funktioner
OBS
3. Sendeknap.
4. Lampe for batteristatus.
5. Lampe for resultat af udåndingsprøve.
6. Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes
det indbyggede batteri fuldt opladet, og
alkolåsen aktiveres automatisk, når bilen
åbnes.
Før start af motoren
Betjening
Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar
til brug, når bilen åbnes.
Batteri
1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets
status:
Lampe (4)
Batteristatus
Blinker grønt
Opladning i gang
Grøn
Fuldt opladet
Gul
Halvt opladet
Rød
Afladet - placer
opladeren i holderen
eller tilslut strømkablet fra handskerummet.
03
2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og blæs med et jævnt tryk, indtil der
høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder.
Resultatet bliver en af mulighederne i den
følgende tabel Resultat efter udført
udåndingsprøve.
4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til
bilen være mislykket. Tryk i så fald på knap
(3) for at sende resultatet manuelt til bilen.
5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen
fast i dens holder.
6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den
udføres en gang til.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
03 Dit førermiljø
Alcoguard*
Resultat efter udført udåndingsprøve
03
Lampe (5) + Displaytekst
Betydning
Grøn lampe + Alcoguard Godkendt
test
Start motoren ingen alkoholprocent målt.
Gul lampe + Alcoguard Godkendt
test
Motorstart mulig målt alkoholprocent
er over 0,1 promille,
men under den gældende grænseværdiA.
Rød lampe + Ikke
godkendt Vent 1
minut
A
Motorstart ikke
mulig - målt alkoholprocent er over den
gældende grænseværdiA.
Grænseværdien varierer fra land til land - find ud af, hvad der
gælder. Se også afsnittet Generelt om alkolåsen på side 93
OBS
Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal
foretages en ny måling af udåndingsluften.
1
94
Husk på
Før udåndingsprøve
For at få korrekt funktion og et så retvisende
måleresultat som muligt:
• Undgå at spise eller drikke i ca.
5 minutter inden udåndingsprøven.
• Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen
i sprinklervæsken kan medføre forkert
måleresultat.
Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv
efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved
hver motorstart - kun en rekalibrering på et
værksted1 kan slukke meddelelsen permanent.
Koldt eller varmt vejr
Jo koldere vejr, desto længere tid tager det, før
alkolåsen er klar til brug:
Temperatur (ºC)
Maksimal
opvarmningstid
(sekunder)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Førerskift
For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2)
og sendeknappen (3) inde samtidig i ca.
3 sekunder. Så er bilen igen indstillet på startblokering, og der kræves en ny godkendt
udåndingsprøve inden motorstart.
Kalibrering og service
Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et
værksted1 hver 12. måned.
30 dage før nødvendig rekalibrering viser displayet Alcoguard Kalibr. påkrævet. Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage, bliver
normal motorstart blokeret. Herefter er kun
start med Bypass-funktion mulig, se side 95
afsnittet Nødsituation.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved temperaturer under -20 ºC eller over
+60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm. Displayet viser Alcoguard Isæt elledning. Tilslut
så strømkablet fra handskerummet til alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser grønt.
I meget koldt vejr kan opvarmningstiden reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.
03 Dit førermiljø
Alcoguard*
Nødsituation
I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen
er ude af drift eller fjernet, er det muligt at omgå
alkolåsen, så bilen kan køres.
OBS
Al aktivering med omløb (Bypass) logges og
lagres i en hukommelse, se side 10 i afsnittet
Registrering af data.
Efter aktiveret bypass-funktion viser displayet
hele tiden Alcoguard Bypass aktiveret under
kørsel, og der kan kun nulstilles på et værksted1.
Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at
starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen
låses.
Vid installationen af alkolåsen vælges, om
omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende
ændres på et værksted1.
Denne funktion kan aktiveres flere gange. Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan kun
slukkes på et værksted1.
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Aktivere nødfunktion
Alcoguard Intet
signal
Sending mislykkedes - send manuelt
med knap (3) eller lav
en ny udåndingsprøve.
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Displayet
viser Alcoguard Bypass aktiveret, og
motoren kan startes.
Denne funktion kan kun bruges én gang, derefter skal nulstilling foretages på et værksted1.
Symboler og displaymeddelelser
Ud over de allerede beskrevne meddelelser
kan kombinationsinstrumentets display også
vise følgende:
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Alcoguard Ny start
mulig
Motoren har været
slukket i kortere tid
end30 minutter motorstart er mulig
uden en ny prøve.
Alcoguard Service
påkrævet
Kontakt et værksted1.
Aktivere bypass-funktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Displayet
viser først Omledn aktiveret Vent 1
minut, og derefter Alcoguard Bypass
aktiveret - herefter kan motoren startes.
1
Alcoguard Ugyldig
test
Testen mislykkedes
- lav en ny udåndingsprøve.
Alcoguard Blæs
længere
Blæsningen for kort
- blæs længere.
Alcoguard Blæs
blødere
Blæsningen for hård
- blæs svagere.
Alcoguard Blæs
kraftigere
Blæsningen for svag
- blæs hårdere.
Alcoguard vent
Forvarmer
Opvarmning ikke
klar - vent på teksten
Alcoguard Blæs i 5
sek..
03
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
03 Dit førermiljø
Start af motor
Benzin- og dieselmotorer
3. Tryk på START/STOP ENGINE, og slip
den derefter.
Startmotoren arbejder, indtil motoren starter,
men højst i 10 sekunder (for diesel op til
60 sekunder).
Hvis motoren ikke starter - prøv igen ved at
trykke på START/STOP ENGINE-knappen,
indtil motoren starter.
03
ADVARSEL
Startlås med fjernbetjening og START/STOP
ENGINE-knap trykket ind.
VIGTIGT
OBS
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 44.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, og tryk
den ind til dens endestilling. Bemærk, at
hvis bilen er udstyret med Alkolås, skal en
udåndingsprøve først godkendes, inden
motoren kan startes, se side 93.
nedtrådt1.
2. Hold koblingspedalen helt
(Hvis
bilen har automatgear - træd på bremsepedalen.)
1
96
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilens forlades, især hvis der er børn i
bilen. For information om, hvordan nøglen
tages ud af startlåsen, se side 68.
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette har til formål så hurtigt
som muligt at få udstødningsrensesystemet
op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforurening og skåner miljøet.
Keyless drive
Følg trin 2–3 for start af benzin- og dieselmotor.
For mere information om Keyless drive, se
side 47.
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
En forudsætning for at bilen skal starte, er
at en af bilens fjernbetjeninger med Keyless
drive*-funktion findes i kabinen eller bagagerummet.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjening med Keyless
drive*-funktion ud af bilen under kørsel eller
ved bugsering.
Stands motoren
For at slukke for motoren - Tryk på START/
STOP ENGINE.
Hvis bilen har automatisk gearkasse og gearvælgeren ikke er i position P, eller hvis bilen
kører - Tryk 2 gange eller hold knappen trykket
ind, indtil motoren standser.
Ratlås defekt
Ratlåsen åbner, når der trykkes på START/
STOP ENGINE-knappen, efter fjernbetjeningen er trykket ind i startlåsen.
Ratlåsen aktiveres, når førerdøren åbnes, efter
at motoren er slukket.
03 Dit førermiljø
Start af motor
Nøglepositioner
For information om fjernbetjeningens forskellige nøglepositioner, se side 68
03
97
03 Dit førermiljø
Start af motor – eksternt batteri
Starthjælp
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel
af ved at åbne klemmerne (se side 291).
6. Slut startkablet til det afladede batteris pluspol
.
7. Anbring det sorte startkabels ene klemme
.
på hjælpebatteriets minuspol
03
VIGTIGT
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
I forbindelse med starthjælp anbefales følgende fremgangsmåde for at undgå eksplosionsrisiko:
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0, se
side 68.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har 12 V
spænding.
98
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning (øverst på højre motorophæng,
yderste skruehoved)
. Kontrollér, at
klemmerne på startkablerne sidder godt
fast, så der ikke opstår gnister under startforsøget.
9. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal hjælpebilens motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
10. Start motoren på bilen med det afladede
batteri. Rør ikke ved tilslutningerne under
startforsøget. Man risikerer, at der opstår
gnister.
4. Slut det røde startkabel til hjælpebatteriets
.
pluspol
11. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde.
Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med batteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på
det røde startkabel.
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Manuel gearkasse
aktuelle gearpositioner præget på gearstangen.
• Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
Gearpositioner
• Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
Bakgearsspærre
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
• Start fra neutral stilling N og sæt kun i bakGearpositioner 5-trins gearkasse.
På informationsdisplayet vises gearvælgerens
position med følgende tegn: P, R, N, D, S, 1,
2, 3, 4, 5 eller 6, se side 63.
Parkering (P)
Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen
er parkeret. Bremsepedalen skal trykkes ned,
for at gearvælgeren skal kunne føres ud af P.
03
I P er gearkassen mekanisk spærret. Den elektriske parkeringsbremse aktiveres med et tryk
på knappen (se side 107).
gear R, når bilen holder stille.
VIGTIGT
Geartronic automatgear*
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
Bakgear (R)
Bilen skal holde stille, mens position R vælges.
Neutral stilling (N)
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
Kørsel (D)
Gearpositioner 6-trins gearkasse.
6-trins gearkassen findes i to forskellige versioner - bakgearets position adskiller dem. Se de
D: Automatiske gearpositioner. M (+/–): Manuelle
gearpositioner.
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra position R.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Geartronic - Manuelle gearpositioner
(+/-)
Med Geartronics automatgear kan føreren
også skifte gear manuelt. Bilen motorbremser,
når speederen slippes.
03
Manuelt gear nås ved at føre stangen til siden
fra position D til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene 1-6, hvilket svarer til det gear, der netop
er valgt, se side 63.
• Tryk stangen fremad mod + (plus) for at
skifte et trin op, og slip den - stangen vender tilbage til sin hvilestilling mellem + og
–.
eller
• Træk stangen bagud mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip den.
Manuelt gear (+/–) kan vælges, når som helst
under kørslen.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
For at vende tilbage til automatisk kørestilling:
• Før stangen til siden til endestillingen ved
D.
1
100
Kun model D5 og T6.
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført
fremad eller bagud i (+/–) positionen. Informationsdisplayet går derefter over fra at
vise S til at vise hvilket gear, der er valgt,
1-6.
Geartronic - Sport-position (S)1
Sport-programmet giver en mere sportslig
funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere
reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver
senere opgearing.
Sport-position nås ved at føre stangen til siden
fra position D til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til S.
Sport-position kan vælges når som helst under
kørsel.
Geartronic - Vinterindstilling
Det kan være lettere at komme af sted i glat
føre, hvis 3. gear vælges manuelt.
1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearstangen fra stilling D til endestilling ved +/– -
instrumentpanelets display skifter tegn fra
D til tallet 1.
2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen to
gange frem mod + (plus) – displayet skifter
tegn fra 1 til 3.
3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.
Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen
kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal,
03 Dit førermiljø
Gearkasser
sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle
gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ad gangen alt efter motorens omdrejningstal.
Bilen skifter op, når motoren når sit max.
omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Frakobling af automatisk gearspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
03
Elektrisk gearspærring - Shiftlock
parkeringsposition (P)
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og fjernbetjeningen være i
position II, se side 68.
Gearspærring – Neutral (N)
G021351
Hvis gearvælgeren står i N, og bilen har holdt
stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren
er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
For at kunne føre gearvælgeren fra N til en
anden gearposition skal bremsepedalen være
trådt ned og fjernbetjeningen i position II, se
side 68.
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P for at bilen skal kunne flyttes.
Løft gummimåtten i rummet bag midterkonsollen, og luk klappen op.
Før nøglebladet helt i bund. Tryk nøglebladet ned, og hold det nede. (For information
om nøglebladet, se side 44.)
Før gearvælgeren ud af position P.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
``
101
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Automatgear Powershift*2
som automatgearkassen Geartronic, der er
beskrevet i det foregående afsnit.
HSA
Funktionen HSA (Hill Start Assist) betyder, at
der stadig er tryk i bremsesystemet i de få
sekunder, hvor foden flyttes fra bremsepedalen til speederen før igangsætning og modvirker, at bilen ruller baglæns ved start op ad
bakke.
03
Den midlertidige bremsevirkning slipper efter
nogle sekunder, eller når føreren giver gas.
D: Automatiske gearpositioner. M (+/–): Manuelle
gearpositioner.
Powershift er en 6-trins automatisk gearkasse,
som i modsætning til en konventionel automatgearkasse har dobbelte mekaniske koblingslameller. En konventionel automatgearkasse har
en hydraulisk momentomformer, som overfører kraften fra motoren til gearkassen.
Powershift-gearkassen fungerer på samme
måde og har lignende knapper og funktioner
2
102
Husk på
Gearkassens dobbeltkobling har en overbelastningsbeskyttelse, som aktiveres, hvis den
bliver for varm, f.eks. hvis bilen for længe holdes stille op ad bakke med speederen.
At gearkassen er blevet for varm, bemærkes
ved at bilen ryster og vibrerer, advarselssymbolerne tændes, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Også ved langsom
køkørsel (10 km/t eller derunder) op ad bakke
Kun 4-cyl. model 2.0T.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
eller med tilkoblet anhænger kan gearkassen
blive for varm. Gearkassen køler ned, når bilen
holder stille, når driftsbremsen er trådt ned, og
når motoren er i tomgang.
Overophedning ved langsom kørsel i kø kan
undgås ved at køre i etaper: Hold stille og vent
med foden på driftsbremsen, indtil der er kommet en tilpas strækning i den forankørende trafik, kør et stykke frem, stands og vent igen et
stykke tid med foden på bremsen.
VIGTIGT
Brug driftsbremsen til at holde bilen stille op
ad bakke - hold ikke bilen stille med speederen. Gearkassen kan overophedes.
Tekstmeddelelse og afhjælpning
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Symbol
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
Transm. for varm Brems f.at holde
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsen.A
Transm. for varm parkér sikkert
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.A
Transm. køling Hold motor igang
A
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
03
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen forsvinder.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbol kombineret med teksten Transm. for varm parkér sikkert
ignoreres, kan varmen i gearkassen blive så
høj, at kraftoverførslen mellem motor og
gearkasse midlertidigt afbrydes for at hindre
koblingen i at havarere - bilen mister fremdriften og bliver stationær, indtil gearkassens temperatur er afkølet til et acceptabelt
niveau.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 116.
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
103
03 Dit førermiljø
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*
Firhjulstrækket er altid tilkoblet
03
Firhjulstræk vil sige, at bilen trækker på alle fire
hjul samtidigt.
Kraften fordeles automatisk mellem for- og
baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem
fordeler kraften til de hjul, der under de aktuelle
forhold har det bedste vejgreb. Derved opnås
det bedst mulige vejgreb, og man undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en større del
af kraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og på isglatte veje.
104
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå normal
bremseeffekt.
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af
en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes
større kraft for at bremse bilen.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se side 314.
Blokeringsfri bremser
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System), som
forhindrer hjulene i at blokeres under bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og
det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan man
mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er
normalt.
Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren
slipper bremsepedalen. Der kan foretages en
yderligere automatisk test af ABS-systemet,
når bilen når op på 10 km/t. Testen mærkes i
form af pulseringer i bremsepedalen.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys
Nødbremselys aktiveres for at gøre bagvedkørende opmærksomme på en kraftig opbremsning. Denne funktion betyder, at bremselyset
blinker i stedet for - som ved normal bremsning
- at lyse konstant.
Nødbremselys aktiveres ved hastigheder over
50 km/t, hvis ABS-systemet er i funktion og/
eller ved pludselig opbremsning. Når bilens
hastighed er aftaget til under 10 km/t, holder
bremselyset op med at blinke og lyser konstant. Samtidig aktiveres advarselsblinklys,
som blinker, indtil føreren påvirker motorens
omdrejning med speederen, eller de slukkes
med deres knap, se side 78.
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at foretage rengøringen manuelt. Dette gøres ved
under kørslen at bremse let et kort stykke tid.
Nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkningen EBA (Emergency
Brake Assist) bidrager til at øge bremsekraften
og dermed reducere bremselængden. EBA
mærker førerens måde at bremse på og øger
bremsekraften, når det behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til niveauet, når ABSsystemet træder i funktion. EBA- funktionen
afbrydes, når trykket på bremsepedalen
mindskes.
03
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Rengøring af bremseskiver
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
``
105
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Symboler i kombinationsinstrumentet
Symbol
03
Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet
er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
Konstant i 2 sekunder ved start
af motoren – der er opstået en
fejl i bremsesystemets ABSfunktion, da motoren sidst var i
gang.
ADVARSEL
Hvis
og
er tændt samtidigt,
kan der være opstået fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen i
dette tilfælde er normalt, kan bilen forsigtigt
køres til det nærmeste værksted for kontrol
af bremsesystemet - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
106
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse, elektrisk
Aktivering af parkeringsbremsen
Funktion
Når parkeringsbremsen arbejder, høres en
svag elmotorlyd. Lyden forekommer også ved
automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse,
anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten
overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
OBS
Ved nødbremsning ved hastigheder på over
10 km/t lyder der et signal under bremsningen.
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
03
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Parkeringsbremseknap.
Lav batterispænding
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres.
Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri (se side 98).
2. Tryk på knappen.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
ADVARSEL
Gør det til en vane altid at aktivere parkeringsbremsen ved parkering på en hældende flade - at sætte i gear eller automatgearets P-stilling er ikke tilstrækkeligt til at
holde bilen i alle situationer.
• Når bilen parkeres, skal gearvælgeren sættes i 1. gear (manuelt gear), henholdsvis P
(automatgear).
Symbolet i kombinationsinstrumentet
blinker, indtil parkeringsbremsen er
helt trukket. Når symbolet lyser, er parkeringsbremsen trukket.
I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at trykke
knappen ind. Når knappen slippes eller speederen trykkes ned, afbrydes bremseforløbet.
``
107
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Udløse parkeringsbremsen
Bil med automatgear
Bil med Keyless drive funktion
Udløse manuelt
Udløs manuelt ved at trykke på
START/STOP ENGINE-knappen, trykke
bremse- eller koblingspedalen ned og trække i
håndtaget.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Træk i knappen.
03
Udløse automatisk
1. Spænd sikkerhedsselen.
2. Start motoren.
3. Før gearvælgeren til position D eller R, og
giv gas.
Parkeringsbremseknap.
Bil med manuelt gear
Udløse manuelt
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Træk i knappen.
OBS
Parkeringsbremsen kan også udløses
manuelt ved træde koblingspedalen ned i
stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler,
at man bruger bremsepedalen.
Udløse automatisk
1. Start motoren.
2. Slip koblingen, og giv gas.
108
OBS
Af sikkerhedshensyn udløses parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren er i
gang, og føreren har spændt sin sikkerhedssele. På biler med automatgear udløses parkeringsbremsen straks, når speederen trædes ned, mens gearvælgeren står i D eller
R.
Tung last op ad bakke
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at trykke knappen ind, samtidig med at man begynder at køre. Slip knappen, når motoren begynder at trække.
Symboler
Symbol
Betydning
Læs meddelelsen på informationsdisplayet
Et blinkende symbol viser, at
parkeringsbremsen er aktiveret.
Hvis symbolet blinker i andre
situationer, betyder det, at der
er opstået en fejl. Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Meddelelser
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse ikke helt udløst - Parkeringsbremsen kan ikke udløses på grund af en
fejl. Henvend dig til et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales. Hvis man kører
med denne fejlmeddelelse, lyder der et advarselssignal.
Parkeringsbremse ikke aktiveret - Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af en
fejl. Forsøg at aktivere og udløse bremsen.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen
ikke forsvinder - et Volvo-værksted anbefales.
03
Meddelelsen vises også på en bil med manuelt
gear, når man kører med lav hastighed med
døren åben, for at gøre føreren opmærksom
på, at parkeringsbremsen kan være udløst af
sig selv.
Parkeringsbremse Service påkrævet - Der
er opstået en fejl. Henvend dig til et værksted,
hvis fejlen vedvarer - et Volvo-værksted anbefales.
Hvis bilen skal parkeres, inden fejlen er afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering på
en skråning og gearvælgeren stå i 1. gear
(manuelt gear), henholdsvis P (automatgear).
Udskiftning af bremsebelægninger
Bremsebelægningerne bagtil skal udskiftes på
værksted pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
109
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Generelt
OBS
HomeLinkŸ
er designet til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem de originale fjernbetjeninger til fremtidig programmering (f.eks. når du skifter til
en anden bil).
03
Slet programmeringen af knapperne, når
bilen skal sælges.
Solskærme af metal bør ikke anvendes i
biler, der er udstyret med HomeLinkŸ. Dette
kan skade dens funktion.
HomeLinkŸ er en programmerbar fjernbetjening, som kan styre op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageport, alarmsystem, udenog indendørsbelysning m.m.) og dermed
erstatte fjernbetjeningerne til disse.
HomeLinkŸ leveres indbygget i venstre solskærm.
HomeLinkŸ-panelet består af tre programmerbare knapper og en indikatorlampe.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikatorknappen lyser, mens knappen holdes inde.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, virker
HomeLinkŸ i 30 minutter, efter at førerdøren
er åbnet.
De originale fjernbetjeninger kan naturligvis
bruges parallelt med HomeLinkŸ.
110
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at der
ikke er nogen i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
Brug ikke HomeLinkŸ fjernbetjeningen til en
garageport, som ikke har sikkerhedsstop og
sikkerhedsbakning. Garageporten skal reagere, så snart den mærker, at der er noget,
som hindrer bevægelsen, standse med det
samme og bakke tilbage. En garageport
uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere oplysninger kan
leverandøren kontaktes via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i
HomeLinkŸ og må ikke udføres, når kun en
enkelt knap skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. At indikatorlampen blinker, viser at HomeLinkŸ er sat i "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres.
2. Placer den originale fjernbetjening
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLinkŸ,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk samtidigt knappen til den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Den hurtige blinken, viser at programmeringen er
velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLinkŸ
og se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
1
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen1" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2. Når indikatorlampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke, skal den originale fjernbetjening efter ca. 20 sekunder placeres
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLink,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
03
3. Tryk knappen på den originale fjernbetjening ind. Indikatorlampen begynder at
blinke. Når indikatorlampen er gået fra at
blinke langsomt til at blinke hurtigt, slippes
begge knapper. Den hurtige blinken, viser
at programmeringen er velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLink og
se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte knapper gøres
som beskrevet nedenfor:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
03
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
Slette programmering
Programmeringen kan kun slettes for alle
knapperne på HomeLinkŸ, ikke for enkelte
knapper.
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres på ny, se side 110.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2
112
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
03
113
Menu- og meddelelseshåndtering........................................................
Menusystem MY CAR..........................................................................
Klima.....................................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*..........................................
Ekstravarmer*........................................................................................
Informationscenter................................................................................
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem.....................................
Tilpasning af køreegenskaber...............................................................
Fartpilot*................................................................................................
Fartbegrænser .....................................................................................
Adaptiv fartpilot*...................................................................................
Afstandskontrol*....................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*...................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Park.hjælpsystem*................................................................................
Parkeringskamera*................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Komfort i kabinen..................................................................................
114
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
116
119
124
133
136
137
139
141
142
144
146
156
159
163
170
173
176
179
182
185
KOMFORT OG KØREGLÆDE
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Kombinationsinstrument
Menuoversigt
Meddelelse / besked
Nogle af de følgende menupunkter forudsætter, at funktion og hardware er installeret i bilen.
Til tom tank
Gennemsn.forbrug
Aktuelt forbrug
Gennemsn. hast.
Aktuel hastighed1
04
Motoroliestand*
Dæktryk Kalibrering*
Informationsdisplay og menuhåndteringsknapper.
Park.vent.timer 1/2*
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
Parktimer funkt.*
RESET – nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de relevante funktioner.
Med venstre ratarm betjenes de menuer, der
vises på kombinationsinstrumentets informationsdisplay. Hvilke menuer der vises, afhænger
af nøglepositionen, se side 68. Hvis der er en
meddelelse, skal den bekræftes med READ for
at menuerne skal vises.
1
116
Park.varm timer 1/2*
READ – adgang til liste over meddelelser
og bekræftelse af meddelelser.
Direkte start Park.varmer*
Direkte start Park.elvarm.*
Direkte start Park.vent.*
Tekstmeddelelse på informationsdisplay.
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
Fejlmeddelelsen opbevares på en liste i
hukommelsen, indtil fejlen er udbedret.
Tryk på READ for at bekræfte og bladre mellem
meddelelserne.
Ekstravarme aut.*
Restvarme start*
Kun nogle markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Stands straksA
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Aftal tid for vedligeholdelse
Der er blevet tid til at
booke service. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Transmission
Skift olie
Volvo anbefaler, at du
lader et autoriseret
Volvo-værksted kontrollere bilen så snart
som muligt.
Sluk motorA
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Der er blevet tid til service. Volvo anbefaler, at
du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Tidspunktet afhænger
af antal tilbagelagte
kilometer, hvor mange
måneder, der er gået
siden sidste service,
hvor længe motoren har
været i gang, og oliekvaliteten.
Transmission
Nedsat funktion
Gearkassen kan ikke
håndtere fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen forsvinderB.
Service snarestA
Volvo anbefaler, at du
omgående lader et
autoriseret Volvo-værksted kontrollere bilen.
Service påkrævetA
Volvo anbefaler, at du
lader et autoriseret
Volvo-værksted kontrollere bilen så snart
som muligt.
Se instr.bogA
Læs instruktionsbogen.
Vedligeholdelse uopsættelig
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker garantien ikke eventuelle beskadigede
dele. Volvo anbefaler, at
du kontakter et autoriseret Volvo-værksted
for service.
04
Ved gentagen visning:
Volvo anbefaler, at du
kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
Transm.olietemp. Nedsæt
hastighed
Kør roligere eller stands
bilen på en sikker måde.
Sæt bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang,
indtil meddelelsen
forsvinderB.
``
117
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
04
A
B
118
Meddelelse /
besked
Betydning
Transm.olietemp. Stands
sikkert
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en sikker
måde. Volvo anbefaler,
at du kontakter et autoriseret Volvo-værkstedB.
Midlertidigt
FRAA
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under
kørsel eller efter en ny
start.
Lav batterispæn. Nedsat
strømforb
Audiosystemet er lukket ned for at spare
energi. Oplad batteriet.
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 102.
04 Komfort og køreglæde
Menusystem MY CAR
Generelt om menusystemet / MY CAR
Betjening
MY CAR er et menusystem, hvor mange af
bilens funktioner håndteres.
Betjeningsknapper i midterkonsollen
Knapper* på rat
Nogle funktioner skal kunne håndteres, selv
under kørslen, så disse har også knapper til
direkte betjening på midterkonsollen - der er
maksimalt 20 knappladser rådighed.
Navigering blandt menuerne sker med nogle af
midterkonsollens knapper eller med knapper til
højre på rattet.
04
Nogle funktioner er standard, mens andre er
ekstraudstyr. Udbuddet varierer afhængigt af
markedet.
Tastaturet kan variere afhængigt af markedet.
Midterkonsollens menuhåndteringsknapper.
Tryk på MY CAR for at åbne menuerne til
MY CAR.
Tryk på OK MENU for at vælge/afkrydse
det fremhævede menupunkt eller gemme
den valgte funktion i hukommelsen.
Drej for at gå op/ned i menupunkter.
Tryk på EXIT for at gå et skridt tilbage i
menustrukturen. Et langt tryk fører ud af
det aktuelle menusystem til hovedmenuen.
Drej fingerhjulet for at gå op/ned i menupunkter - Tryk på fingerhjulet for at vælge/
afkrydse det fremhævede menupunkt eller
gemme den valgte funktion i hukommelsen.
Tryk på EXIT for at gå et skridt tilbage i
menustrukturen. Et langt tryk fører ud af
det aktuelle menusystem til symbolerne for
bilens hovedmenuer.
Stier
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display. Stierne til
menusystemets funktioner angives i denne
bog med formen:
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
04 Komfort og køreglæde
Menusystem MY CAR
Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes
førerdør, så alle.
Hvis
Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan
anvendes på og justeres med tastaturet på rattet:
Proceduren er præcis den samme med midterkonsollens knapper OK MENU (2) og EXIT
(4) samt rat (3).
NAV - GPS-navigator*
RADIO - Radio
Menuer i MY CAR
MEDIA - Media
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
04
TEL – BluetoothŸ handsfree*
2. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet (1), og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
MY CAR - Indstillinger der påvirker
bilens køreegenskaber
3. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet - en
undermenu åbnes.
4. Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
5. Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet
- der åbnes en undermenu med funktioner,
som kan vælges.
CAM - Parkeringskamera*
Symbolmenu for bilens hovedmenuer.
Genvejsmenu og hovedmenuer.
Hovedmenu
6. Vælg mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle, og tryk på fingerhjulet der sættes et kryds i punktets tomme felt.
Bilens funktioner er grupperet og fordelt under
6 symboler, hvorfra de forskellige indstillinger
kan foretages. Efter et langt tryk på EXIT vises
denne Symbolmenu.
7. Afslut programmeringen ved at gå tilbage
fra menuerne trin for trin med korte tryk på
EXIT (2), eller med et enkelt langt tryk.
Der findes følgende gruppesymboler:
• Vælg en gruppe, og tryk på OK/MENU.
Genvejsmenuer - genveje
Under hvert gruppesymbol er der yderligere
nogle menuer. Unikke menuer er udførligt
beskrevet i de respektive afsnit.
Alle indstillinger, som har med kørsel af bilen at
gøre, er samlet under MY CAR.
Under punktet MY CAR Min S60 er genveje til
nogle af de mest almindelige funktioner samlet.
Afhængigt af markedet, bilens udstyrsniveau
og ekstraudstyr adskiller Genvejsmenuen sig
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Menusystem MY CAR
fra bil til bil - det nemmeste er at taste frem til
Genvejsmenuen og se, hvad den indeholder.
MY CAR – Indstilling
Begge fordøre
De fleste hovedmenuer præsenteres
her med alle de undermenuer, der kan
forekomme, og henvisning til afsnit i
bogen, hvor man kan finde mere information.
Nedsat beskyttelse
For nogle hovedmenuer vises der ingen undermenuer her. De præsenteres i deres helhed i de
respektive afsnit i bogen med udførlig beskrivelse af funktioner.
For nærmere oplysninger, se side 53 og 57.
Forespørg ved udstigning
Indstilling for udvendigt spejl
Klap spejl ind
For nærmere oplysninger, se side 88.
For nærmere oplysninger, se side 71 og 87.
Lysindstillinger
Automatisk dørlåsning
Døre åbnes
Alle døre
Hvis førerdør, så alle
Nøglefri indstigning
Lyssignal dørlåsning
Lyssignal for døråbning
For nærmere oplysninger, se side 40.
Auto. belysning (tid)
Off
30 sek.
Alle døre
60 sek.
Vilkårlig dør
90 sek.
Døre på samme side
60 sek.
90 sek.
For nærmere oplysninger, se side 79.
Lyssignal dørlåsning
For nærmere oplysninger, se side 40.
04
Nærlys (dag)
For nærmere oplysninger, se side 75.
Vip højre spejl
Nøglehukommelse
Indstillinger for lås
30 sek.
Engangsaktivering
Vip venstre spejl
Bilindstillinger
Home Safe-lys (tid)
For nærmere oplysninger, se side 42, 49 og
51.
For nærmere oplysninger, se side 42 og 80.
Midlertidig venstretrafik
Midlertidig højretrafik
For nærmere oplysninger, se side 80.
Aktivt kurvelys
For nærmere oplysninger, se side 76.
System for dæktryk
Advarsel hvis dæktryk er for lavt
Kalibrér dæktryk
For nærmere oplysninger, se side 268.
Servokraft
Høj
``
121
04 Komfort og køreglæde
Menusystem MY CAR
Middel
For nærmere oplysninger, se side 139.
Sprog
Lav
City safety
Vælg sprog for menutekster.
For nærmere oplysninger, se side 141.
For nærmere oplysninger, se side 10 og 159.
Vis hjælpetekst
Reset bilindstillinger
BLIS
Dette punkt nulstiller menusystemet til de
oprindelige fabriksindstillinger i Bilindstillinger.
For nærmere oplysninger, se side 182.
Forklarende tekst til skærmens aktuelle indhold vises, hvis dette punkt fremhæves.
Førerstøttesystemer
04
Afstandsadvarsel
For nærmere oplysninger, se side 156.
Driver Alert
Kollisionsadvarsel
For nærmere oplysninger, se side 170.
Lang
Normal
Kort
Advarselstone
For nærmere oplysninger, se side 163.
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
On ved start
Højere følsomhed
For nærmere oplysninger, se side 173.
DSTC
122
MPG (UK)
MPG (US)
km/l
l/100km
Kollisionsadvarsel
Advarselsafstand
Afst.- o. brændstofenhed
Systemindstillinger
Indtaste/ændre tid
For nærmere oplysninger, se side 67.
Tidsformat
12h
24h
Pauseskærm
Skærmens aktuelle indhold erstattes af et
andet billede, hvis dette punkt fremhæves. Det
aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der
røres ved en af knapperne (1)-(4), se side 119.
Ønskes ingen screensaver - Fjern markeringen.
For mere information om informationscentret,
se side 137.
Temperaturenhed
Celsius
Fahrenheit
Vælger enheden til at vise udetemperaturen og
indstilling af klimaanlæg.
Lydstyrkeniveauer
Lydstyrke for stemme-feedback
Lydstyrke (for) for p-hjælp
Lydstyrke (bag) for p-hjælp
Lydstyrke for ringetone
Reset systemoptioner
04 Komfort og køreglæde
Menusystem MY CAR
Dette punkt nulstiller menusystemet til de
oprindelige fabriksindstillinger i Systemindstillinger.
Lydindstillinger
For mere information om alle undermenuer og
mulige indstillinger, se side 190.
For nærmere oplysninger, se side 196.
Volvo On Call*
Beskrives i en separat bog.
Information
Antal taster
Klimaindstillinger
Auto. justering af blæser
For nærmere oplysninger, se side 40.
04
VIN-nummer
Høj
For nærmere oplysninger, se side 308.
Normal
DivX® VOD-kode
Lav
For nærmere oplysninger, se side 209.
Timer til recirkuleret luft
Bluetooth-version i bilen
Automatisk afrimning af bagrude
For nærmere oplysninger, se side 215.
Kvalitetssystem for indeluften
Kort- og softwareversion
Reset klimaindstillinger
Se også separat bog om RTI og GPS-navigation.
Dette punkt nulstiller menusystemet til de
oprindelige fabriksindstillinger i Klimaindstillinger.
For nærmere oplysninger, se side 124.
Favoritter (FAV)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
04 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
• Udetemperatursensoren befinder sig på et
sidespejl.
Klimaanlæg
Bilen har elektronisk klimaregulering. Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter luften i
kabinen.
OBS
Aircondition-anlægget (AC) kan slås fra,
men for optimal klimakomfort i kabinen, og
for at undgå dug på ruderne, skal det altid
være slået til.
04
Faktisk temperatur
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag*
For at aircondition-anlægget skal fungere optimalt, bør sideruderne og det eventuelle soltag* være lukkede.
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
Dug på indersiden af ruderne
I systemet indgår en solsensor1, der registrerer,
i hvilken side solen lyser ind i kabinen. Dette
bevirker, at temperaturen kan skelne mellem
højre og venstre luftspjæld, til trods for at der
er valgt samme temperatur i begge sider.
For at reducere risikoen for dugdannelse bør
ruderne holdes rene og pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Sensorernes placering
• Solsensoren1 befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
1
124
• Fugtsensoren* sidder ved bakspejlet.
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest anvendes.
Ventilationshul i hattehylden
OBS
For at undgå dugdannelse bør ventilationshullerne bagest på hattehylden ikke tildækkes med klædningsstykker eller andre genstande.
Gælder kun ECC.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for maksimal kraft, f.eks.
ved acceleration med fuld gas eller kørsel op
ad bakke med anhænger, kan aircondition
midlertidigt slås fra. Så kan der opstå en midlertidig temperaturstigning i kabinen.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun et autoriseret værksted udføre fejlsøgning på og reparation af klimaanlægget. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Kølemiddel
I aircondition-anlægget er der et kølemiddel.
Det indeholder ikke klor og skader således ikke
ozonlaget. Lad et autoriseret værksted foretage påfyldning og skift af kølemiddel. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 51).
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et stærkt
forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu mere
fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.
Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af den
brochure, der følger med bilen ved købet.
Systemet omfatter følgende:
• En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og slås automatisk fra
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Den tid ventilatoren er i
gang, mindskes gradvist på grund af mindsket behov, indtil bilen er 4 år.
• Blæserhastigheden i automatisk indstil-
• Luftkvalitetssystemet (IAQS) er et fuldauto-
• Timerstyret recirkulation af kabineluften,
matisk system, der renser luften i kabinen
for forurening, såsom partikler, kulbrinter,
kvælstofoxider og troposfærisk ozon.
• Automatisk opvarmning af bagruden, se
ling*, se side 130.
se side 131.
side 88.
• Luftkvalitetssystem IAQS*, se side 131
OBS
I biler med CZIP skal IAQS-filtret udskiftes
efter 15.000 km eller en gang om året, alt
efter hvad der indtræffer først. Dog maks.
75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP skal
IAQS-filtret udskiftes ved almindeligt serviceeftersyn.
Brug af gennemprøvede materialer i
kabinen.
Klimaanlæggets funktioner kan via menusystemet i MY CAR nulstilles til grundindstillingen,
dette gøres under: Indstillinger
Klimaindstillinger Reset
klimaindstillinger.
04
Luftfordeling
Materialerne er udviklet med henblik på at
mindske støvmængden i kabinen og bidrager
til at gøre det lettere at holde kabinen ren. Måtterne i kabinen og bagagerummet kan løsnes
og er lette at tage ud og rengøre. Brug de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der anbefales af Volvo (se side 303).
Menuindstillinger
Det er muligt at aktivere/deaktivere eller ændre
grundindstillingen for fire af klimaanlæggets
funktioner via midterkonsollen. For generel
information om menuhåndtering, se side 119:
Den indstrømmende luft fordeles gennem
20 forskelligeåbninger i kabinen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
04 Komfort og køreglæde
Klima
I AUTO-indstilling* foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Ventilationsspjæld i dørstolper
Om nødvendigt kan den betjenes manuelt (se
side 132).
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
04
Lukket
Åben
Luftstrømmens vandrette retning
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan dug
fjernes i koldt vejr.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen fås i
varmt vejr et behageligt klima på bagsædet.
OBS
Husk, at små børn kan være følsomme over
for luftstrømninger og træk.
126
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
04
Temperaturregulering, venstre side
Elopvarmede forsæder, højre side
Elopvarmede forsæder, venstre side
Temperaturregulering, højre side
Maks. defroster
Recirkulation
Blæser
AUTO
Luftfordeling - ventilation gulv
AC - Aircondition til/fra
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - defroster forrude
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 88
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
04 Komfort og køreglæde
Klima
Elektronisk temperaturkontrol (ETC)
04
Blæser
Recirkulation
Elopvarmede forsæder, venstre side
Elopvarmede forsæder, højre side
AC - Aircondition til/fra
Temperaturregulering
Maks. defroster
Luftfordeling - ventilation gulv
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - defroster forrude
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 88
128
04 Komfort og køreglæde
Klima
Håndtering af knapper
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
Elopvarmede sæder*
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
ADVARSEL
Forsæder
Elopvarmet sæde må ikke benyttes af personer, der har svært ved at mærke temperaturstigning på grund af følelsesløshed
eller af en eller anden årsag har svært ved
at betjene knappen til det elopvarmede
sæde. I modsat fald kan der opstå forbrændinger.
Bagsæde
OBS
Hvis ventilatoren er fuldstændig slukket,
slås aircondition ikke til, hvilket kan give
risiko for dug på ruderne.
04
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
Et tryk på knappen giver det
højeste varmeniveau - tre
orange lamper lyser på midterkonsollens display (se billedet ovenfor).
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau - en orange lampe lyser på displayet.
Blæser
Blæserknap til ECC*
Det aktuelle varmeniveau vises på midterkonsollens display.
To tryk på knappen giver et
lavere varmeniveau - to orange lamper lyser på
displayet.
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau – 1 lampe lyser.
Blæserknap til ETC
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
Ét tryk på knappen giver det højeste varmeniveau – 3 lamper lyser.
To tryk på knappen giver et lavere varmeniveau
– 2 lamper lyser.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
04 Komfort og køreglæde
Klima
justering af blæser. Vælg mellem Lav,
Normal eller Høj:
Luftfordeling
• Lav - Automatisk regulering af blæser. Lav
luftstrømning prioriteres.
• Normal - Automatisk regulering af blæser.
• Høj - Automatisk regulering af blæser.
Mere intensiv luftstrømning prioriteres.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
04
Temperaturregulering
Luftfordeling - defroster
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
AUTO1
Autofunktionen regulerer
automatisk temperatur, aircondition, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Luftfordeling - ventilation gulv
Figuren omfattes af tre knapper. Ved tryk på
knapperne tændes den tilsvarende figur på
displayet (se billedet nedenfor), og en pil foran
den respektive del af figuren viser, hvilken luftfordeling der er valgt. For mere information om
luftfordeling, se side 132.
130
Når bilen startes, er den
senest foretagne indstilling bibeholdt.
OBS
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Displayet viser AUT. KLIMA.
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden
indstilles i menusystemet MY CAR under:
Indstillinger Klimaindstillinger Auto.
1
Med knappen kan temperaturen indstilles. For ECC* kan
temperaturen i førersiden og
passagersiden indstilles
separat.
Den valgte luftfordeling vises på midterkonsollens
display.
Gælder kun ECC.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
04 Komfort og køreglæde
Klima
AC – Aircondition tænd/sluk
Når lampen i AC-knappen
lyser, styres airconditionanlægget af systemets automatik. På denne måde afkøles
og affugtes den indkommende luft.
Når lampen i AC-knappen er slukket, er aircondition-anlægget slukket. De øvrige funktioner styres stadig automatisk. Når maks. defrosterfunktionen aktiveres, slås airconditionanlægget automatisk til, så luften affugtes
maksimalt.
Maks. defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder.
Der strømmer luft til ruderne.
Når funktionen er aktiveret,
lyser lampen i defrosterknappen.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
• der tændes automatisk for aircondition
• recirkulationen og luftkvalitetssystemet
slås automatisk fra.
OBS
Lydniveauet stiger, da ventilatoren er på
maks.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
MY CAR under Indstillinger
Klimaindstillinger Timer til recirkuleret
luft. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
OBS
Ved valg af maks. defroster frakobles recirkulationen altid.
Recirkulation
Recirkulation
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe i
knappen. Funktionen vælges
for at holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen
er aktiveret.
VIGTIGT
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden
af ruderne.
Luftkvalitetssystem IAQS*
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen i kabinen reduceres. Hvis udendørsluften er forurenet, lukkes luftindtaget, og luften recirkuleres.
04
Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet
MY CAR under Indstillinger
Klimaindstillinger Kvalitetssystem for
indeluften. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 119.
OBS
Den bedste luft i kabinen fås ved at altid at
have luftkvalitetssensoren aktiveret.
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter
et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen.
Det mindsker risikoen for is, dug og dårlig luft.
Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet
I koldt vejr begrænses recirkulationen for at
undgå, at der dannes dug på ruderne.
I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles og defrosterfunktionerne for forrude, sideruder og bagrude
anvendes.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
04 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordelingstabel
04
132
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå behagelig komfort og god afdugning i
koldt eller fugtigt vejr.
Luft til forrude, gennem
defrosterdyse, og sideruder. En vis luftstrømning
fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og fugtigt vejr (kræver, at blæserhastigheden ikke er for
lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde
til gulvet
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at gøre det køligere
langs gulvet eller varmere
foroven i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Brændstofdrevet varmer
Brændstofpåfyldning
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet. Der
kvitteres for meddelelsen med et tryk på blinklysarmensREAD-knap, se side 134.
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -5 °C eller derunder
er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50
minutter.
ADVARSEL
Bilens skal befinde sig udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt
normalt.
VIGTIGT
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
04
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som varmeren er i brug.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for parkeringsvarmeren. Når den
arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
133
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
G025102
04
Betydning
Brændstofvarmer slået
TIL
Varmeren er slået
til og arbejder.
Timer
indst. for
brændstofvarmer
Varmerens timer
aktiveres, efter at
fjernbetjeningen er
taget ud af startlåsen, og bilen er forladt - motor og
kabine er opvarmet ved den indstillede tid.
Opvarmn.
afbrudt
Lav batterispæn.
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
READ-knap
Fingerhjul
Symboler og displaymeddelelser
Når en af timernes indstillinger eller
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og der vises en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet. I
tabellen vises de symboler og displaytekster,
der kan forekomme.
134
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G025102
RESET-knap
For mere information om informationsdisplayet
og READ, se side 116.
Symbol
G025102
Display
G025102
Symbol
G025102
Betjening
Display
Betydning
Opvarmn.
afbrudt
Lavt
brændstof
Indstilling af varmeren ikke mulig
på grund af for lavt
brændstofniveau
(ca. 7 liter) - det
muliggør motorstart og ca. 50 km
kørsel.
Parkeringsvarmer Service
påkrævet
Varmeren fungerer
ikke. Kontakt et
værksted for reparation. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
En displaytekst slukkes automatisk efter et
stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Direkte start og direkte slukning
1. Gå med fingerhjulet til Direkte start
Park.varmer.
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
TIL: Parkeringsvarmeren slået til manuelt eller
med programmeret timer.
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
1. Tryk på READ.
OBS
Timeren kan kun programmeres, når fjernbetjeningen er i nøgleposition I, se side 68 programmering skal derfor foretages, før du
starter motoren.
1. Gå med fingerhjulet til Park.varm timer
1.
2. Tryk kort på RESET for at komme til den
blinkende timeindstilling.
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
3. Tryk på RESET.
> Teksten FRA vises konstant, og varmeren slås fra.
En timerstartet varmer kan også slås fra ved at
følge instruktionerne i afsnittet "Direkte start og
direkte slukning", se side 135.
04
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
OBS
2. Gå til tekst Park.varm timer 1 eller 2 med
fingerhjulet.
> Teksten TIL blinker på displayet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
Efter indstilling af Park.varm timer 1 kan der
programmeres en anden starttid i Park.varm
timer 2 ved at gå frem til indstillingen ved hjælp
af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for Park.varm timer 1.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Gør følgende:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
135
04 Komfort og køreglæde
Ekstravarmer*
Generelt om ekstravarmer
Kabinevarmer*
I kolde klimaer1, kan en ekstravarmer være
nødvendig for at opnå den rette driftstemperatur i motoren og få tilstrækkelig varme i kabinen.
Hvis ekstravarmeren suppleres med timerfunktion, kan den bruges som en brændstofdrevet
kabinevarmer, se side 133.
Elektrisk ekstravarmer
Brændstofdrevet ekstravarmer
Biler med bestemte benzinmotorer2 har en
elektrisk ekstravarmer integreret i bilens klimasystem.
I biler med dieselmotorer er en brændstofdrevet ekstravarmer monteret.
04
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der komme
røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt normalt.
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
1. Gå med fingerhjulet til Ekstravarmer
aut..
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
Automatisk indstilling eller slukning
Der kan slukkes for ekstravarmeren på korte
køreture, om det ønskes.
1
2
136
OBS
Menupunkterne er kun synlige i nøgleposition I - eventuel justering skal derfor foretages, før du starter motoren.
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende geografiske områder.
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende motorer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I et halvkoldt1 klima får dieseldrevne biler en
elektrisk ekstravarmer i stedet for en brændstofdrevet.
Varmeren kan ikke kontrolleres manuelt, men
aktiveres automatisk efter motorstart ved udetemperaturer under 14 °C og slukkes, når en
indstillet kabinetemperatur er nået.
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Generelt
Funktioner
OBS
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørselscomputeren bruges, skal meddelelsen bekræftes, før kørselscomputeren kan
aktiveres igen. Bekræft advarselsmeddelelsen ved at trykke på READ.
For at skifte enhed for strækning og hastighed
- gå til MY CAR, se side 121.
Gennemsnitshastighed
READ - bekræftelse
Gennemsnitshastigheden beregnes siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
Fingerhjul – Bladring i menuer og valg på
informationscenterlisten
Aktuelt forbrug
Informationsdisplay og betjeningspanel.
RESET - nulstilling
Informationscenterets menuer ligger i en løkke.
Et af menupunkterne er et slukket display - det
markerer også begyndelsen/slutningen af løkken.
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet".
Gennemsnitsforbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug beregnes
siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages
med RESET.
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet ekstra- og/
eller parkeringsvarmer*.
Km til tom tank
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken.
04
En økonomisk køremåde giver generelt en længere kørselsstrækning. For mere information
om hvordan du kan påvirke brændstofforbruget, se side 12.
Når displayet viser "---- km til tom tank", er
der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage.
Fyld brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Nulstilling
1. Vælg --- km/t gennemsn.hast. eller --.l/100 km gennemsn.forbrug.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
2. Hold RESET inde i ca. 1 sekund for at nulstille den valgte funktion. Hvis RESET holdes inde i mindst 3 sekunder, nulstilles
gennemsnitshastighed og gennemsnitligt
forbrug samtidigt.
Aktuel hastighed*1
Instrumentpanelets display viser den aktuelle
hastighed i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis speedometret er gradueret i
mph, vises aktuel hastighed i km/t.
04
1
138
Kun nogle markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Generelt om DSTC
Corner Traction Control – CTC
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjælper føreren med at undgå udskridning og forbedrer bilens fremkommelighed.
CTC kompenserer for understyring og giver
højere acceleration i en kurve end normalt uden
hjulspin på det inderste hjul, f.eks. ved et sving
i en motorvejstilkørsel, for hurtigt at komme op
på den hastighed, der køres med.
Ved bremsning kan systemets indgriben mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning
vil bilen muligvis accelerere langsommere end
forventet.
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Motorbremsekontrol - EDC
EDC (Engine Drag Control) forhindrer ufrivillig
blokering af hjulene, f.eks. efter nedgearing
eller motorbremsning ved kørsel i lave gear på
glat underlag.
Ufrivillig blokering af hjulene under kørslen kan
bl.a. vanskeliggøre førerens mulighed for at
styre bilen.
Anhænger-stabilisator* - TSA
Hvis føreren afbryder en kontrolleret udskridning ved at slippe speederen, griber DSTCsystemet ind og stabiliserer bilen.
Med Sport-funktion opnås maksimal trækkraft, hvis bilen er kørt fast eller ved kørsel på
løst underlag, f.eks.. sand eller dyb sne.
Gør sådan for at vælge Sport-funktion:
Funktionens opgave er at stabilisere en bil med
tilkoblet anhænger i situationer, hvor vognen er
kommet i slinger, se side 255.
OBS
Funktionen deaktiveres, hvis føreren vælger
Sport-funktion.
Betjening
Valg af niveau - Sport-funktion
DSTC-systemet er altid aktiveret - det kan ikke
slås fra.
Føreren kan dog vælge Sport-funktion, hvilket
giver mulighed for en mere aktiv køreoplevelse.
Ved Sport-funktion registrerer systemet, om
speeder, ratbevægelser og kørsel i sving er
mere aktive end ved normal kørsel, og giver da
mulighed for kontrolleret udskridning med
bagenden op til et vist niveau, før det griber ind
og stabiliserer bilen.
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR,
og søg på displayets menusystem frem til
My S60 DTSC. (For information om
menusystemet, se side 119).
04
2. Fjern markeringen af symbolet og gå ud af
menusystemet.
> Systemet tillader derefter en mere
sportslig kørestil.
Sport-funktionen er aktiveret, indtil føreren
vælger den fra, eller indtil motoren slukkes efter næste motorstart er DSTC-systemet tilbage i sin normale stilling igen.
Meddelelser på informationsdisplayet
DTSC Midlertidigt FRA betyder, at systemet
midlertidigt er reduceret pga. for høj temperatur på bremseskiverne.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
DSTC Service påkrævet betyder, at systemet
er blevet lukket ned pga. fejl.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
139
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
> Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, skal du køre til et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symboler i kombinationsinstrumentet
04
Hvis symbolerne
og
vises samtidig - læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Hvis symbolet
på følgende måder:
vises alene, kan det ske
• Blinkende lys betyder, at systemet griber
ind netop da.
• Konstant lys i 2 sekunder betyder systemkontrol ved motorstart.
• Konstant lys efter motorstart eller under
kørsel betyder, at Sport-funktion er aktiveret.
140
04 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Aktivt chassis (Four-C)*
Betjening
Bilindstillinger Servokraft, og vælg Lav,
Middel eller Høj.
Aktivt chassis, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), regulerer støddæmpernes
egenskaber, så bilens køreegenskaber kan
justeres. Der er tre indstillinger: Comfort,
Sportog Advanced.
For beskrivelse af menusystemet, se side 120.
Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i
bevægelse.
Comfort
Indstillingen gør, at bilen føles mere behagelig
på ru og ujævn vejbelægning. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er
smidige og behagelige.
Sport
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel. Styreresponsen er hurtigere end i stilling
Comfort. Dæmpningen er hårdere, og karosseriet følger vejen for at mindske krængningen
i sving.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget jævn
og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt vejgreb, og krængning i sving er yderligere formindsket.
04
Chassisindstillinger.
Brug knapperne på midterkonsollen til valg af
indstilling. Den indstilling, der er i brug, når
motoren standses, aktiveres, når motoren startes næste gang.
Hastighedsafhængig servostyring*
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed. På
motorveje er styringen fastere og mere direkte.
Ved parkering og ved lav hastighed er styringen let og kræver ingen anstrengelse.
Føreren kan vælge mellem tre forskellige
niveauer af styrestyrke for vejfølsomhed eller
styrefølsomhed. Gå til menusystemet MY
CAR, søg frem til Indstillinger
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Betjening
Fartpiloten aktiveres derefter med
eller
,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes i
hukommelsen - displayets tekst (---) km/t skifter til at vise den valgte hastighed, f.eks. 100
km/t.
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
04
Ændre hastighed
Tastaturet på rattet og display.
Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
Standby
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (i parentes = Standby).
Tilkobling og indstilling af hastighed
Slå fartpiloten til med et tryk på ratknap
symbolet
tændes på displayet (5), og parenteser omkring (---) km/t viser, at fartpiloten er
sat i standby.
142
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på
eller
- det senste
foretagne tryk gemmes i hukommelsen.
En midlertidig acceleration af speeder, såsom
under overhaling, uden at det berører fartpiloten indstilling - bilen vil vende tilbage til den
indstillede hastighed, når speederen slippes.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. 1 minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
Midlertidig deaktivering - standby
Tryk på
for midlertidigt at slå fartpiloten fra
og sætte den i standby - den indstillede hastig-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
hed vises i parentes på displayet (5), f.eks.
(100) km/t.
Automatisk standby
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
•
•
•
•
•
hjulene har mistet vejgrebet
driftsbremsen bruges
hastigheden er faldet til under ca. 30 km/t
koblingspedalen trykkes ned
gearvælgeren føres til neutral stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
indstillede i længere tid end 1 minut.
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
Genoptagelse af indstillet hastighed
Fartpiloten i standby genaktiveres med et tryk
på ratknap
- hastigheden sættes så til den
senest gemte.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Frakoble / annullere
Fartpiloten slås fra med ratknap
eller ved at
slukke for motoren - den indstillede hastighed
slettes fra hukommelsen og kan ikke genopta-knappen.
ges med
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
04 Komfort og køreglæde
Fartbegrænser
Generelt om Fartbegrænser
En Fartbegrænser (Speed Limiter) kan betragtes som en omvendt fartpilot - føreren regulerer
hastigheden med speederen, men forhindres
af Fartbegrænseren i at komme til at overtræde
en forudvalgt/indstillet hastighed.
Aktiver og juster den maksimale hastighed
(hvert tryk giver +/- 5 km/t).
Gemt maksimal hastighed (i parentes =
Standby)
Slå til og aktivere
Når Fartbegrænseren er aktiveret, viser displayet dens
symbol i kombination med
den indstillede maksimale
hastighed.
Betjening
04
Tastaturet på rattet og display.
Fartbegrænser - Til/Fra
Standby ophører, og den gemte hastighed
genoptages - hvert yderligere tryk giver +1
km/t.
Standby
Når bilen holder stille
1. Tryk på ratknap
seren til.
2. Brug
-knappen, indtil instrumentpanelets display viser den ønskede maksimale
hastighed.
> Fartbegrænseren er derefter aktiveret,
og displayet (5) viser den maksimale
hastighed, der er valgt og gemt i hukommelsen.
Valg og lagring af den højest
mulige hastighed i hukommelsen kan foretages
både under kørsel, og når bilen holder stille.
Midlertidig deaktivering - standby
Under kørsel
1. Når bilen kører ved den ønskede maksimale hastighed: Tryk på ratknap
for at
slå Fartbegrænseren til.
> Symbolet for Fartbegrænseren tændes
på instrumentpanelets display.
2. Tryk på en af ratknapperne
eller
,
indtil instrumentpanelets display viser den
ønskede maksimale hastighed.
> Fartbegrænseren er derefter aktiveret,
og displayet (5) viser den maksimale
hastighed, der er valgt og gemt i hukommelsen.
For midlertidigt at deaktivere Fartbegrænseren
og sætte den i standby:
Tryk på
.
> Displayet viser den gemte maksimale
hastighed i parentes (5), og føreren kan
midlertidigt overskride den indstillede
maksimale hastighed.
Fartbegrænseren genaktiveres ved et
tryk på , hvorved displayets parentes
slukkes, og bilens maksimale hastighed
er igen begrænset.
Midlertidig deaktivering med speeder
Fartbegrænseren kan også sættes i standby
med speederen, f.eks. for hurtigt at kunne
accelerere bilen ud af en situation:
144
for at slå Fartbegræn-
Træd speederen helt i bund.
04 Komfort og køreglæde
Fartbegrænser
> Displayet viser den gemte maksimale
hastighed i parentes (5), og føreren kan
midlertidigt overskride den indstillede
maksimale hastighed.
Fartbegrænseren genaktiveres automatisk, efter at speederen er sluppet, og
bilens hastighed er aftaget ved den
valgte/gemte maksimale hastighed displayets parentes slukkes, og bilens
maksimale hastighed er igen begrænset.
Føreren kan derefter med speederen
igen vælge hastighed uden begrænsning.
04
Alarm ved overskridelse af hastighed
På stejle veje kan bremseeffekten være utilstrækkelig, og den valgte maksimale hastighed
overskrides. Føreren gøres opmærksom på
dette med et akustisk signal.
Signalet høres, indtil føreren har bremset farten
ned under den valgte maksimale hastighed.
Frakoble / annullere
For at slå Fartbegrænseren fra:
Tryk på ratknap
.
> Displayets symbol for Fartbegrænser og
indstillet hastighed (5) slukkes. Den
valgte og gemte hastighed er dermed
slettet fra hukommelsen og kan ikke
genoptages med
-knappen.
145
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Generelt om ACC
Den adaptive fartpilot (ACC – Adaptive Cruise
Control) hjælper føreren med at holde en sikker
afstand til forankørende køretøjer. Den giver en
mere afslappende køreoplevelse på lange ture
på motorveje og lange lige landeveje i en jævn
trafikstrøm.
04
Føreren indstiller den ønskede hastighed og
tidsinterval til bilen foran. Når radardetektoren
registrerer et langsommere køretøj foran bilen,
tilpasses hastigheden automatisk til dette. Når
vejen er fri, begynder bilen igen at køre med
den valgte hastighed.
Hvis den Adaptive fartpilot er slukket eller stillet
i standby, og bilen kommer for tæt på et forankørende køretøj, advares føreren af
Afstandskontrollen (se side 156) om den korte
afstand.
ADVARSEL
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
Afsnittet Funktion og fremefter indeholder
oplysninger om begrænsninger, som føreren skal være opmærksom på, før den
adaptive fartpilot bruges.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
Oversigt over funktioner.
Advarselslampe - føreren skal selv bremse
VIGTIGT
Vedligeholdelse af den adaptive fartpilots
komponenter må kun udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Automatgear
Den Adaptive fartpilot har flere funktioner på
biler med automatgear, se side 150.
146
Funktion
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tastaturet på rattet
Radarsensor
Den adaptive fartpilot består dels af en fartholder og dels en hermed samarbejdende
afstandsholder.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
Afstanden til forankørende køretøjer måles
hovedsagelig med en radarsensor. Fartpilot
regulerer hastigheden med gasgivning og
opbremsninger. Det er normalt, at bremserne
afgiver svage lyde, når de bruges af fartpiloten.
ADVARSEL
Når fartpiloten bremser, bevæger bremsepedalen sig. Foden bør ikke hvile under
bremsepedalen, da man ellers risikerer, at
den kommer i klemme.
1
Den adaptive fartpilot har til opgave at følge
forankørende køretøjer i samme vejbane med
en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke kan se et forankørende køretøj,
vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede
hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.
Fartpiloten har til opgave at afpasse hastigheden på en blød måde. I situationer, der kræver hurtige opbremsninger, skal føreren selv
bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser
kraftigt. På grund af radarsensorens begrænsninger kan en opbremsning komme uventet
eller helt udeblive (se side 151).
Den adaptive fartpilot kan aktiveres til at følge
et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/t1 til
200 km/t. Hvis hastigheden falder til under
30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, indstilles fartpiloten på standby,
hvorved automatisk bremsning ophører. Føreren skal derefter selv tage over for at holde en
sikker afstand til forankørende køretøjer.
Advarselslampe - føreren skal selv
bremse
Den adaptive fartpilot har en bremseevne svarende til mere end 40 % af bilens bremsekapacitet.
Hvis bilen skal bremses kraftigere, end fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke bremser,
bruger fartpiloten Kollisionsadvarslens advarselslampe og advarselslyd (se side 164) til at
gøre føreren opmærksom på, at omgående
indgriben er påkrævet.
04
OBS
Advarselslampen kan være vanskelig at se i
kraftigt sollys, eller når man har solbriller på.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller blive forsinket. Vent
ikke på advarsel, men brems, når det er
nødvendigt.
Stejle veje og/eller tung last
Bemærk, at den adaptive fartpilot primært er
beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner.
Fartpiloten kan have svært ved at holde korrekt
afstand til forankørende køretøjer ved kørsel på
Biler med automatgear kan håndtere intervallet 0-200 km/t, se side 150.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
stejle veje, med tung last eller med anhænger
- vær ekstra opmærksom og klar til at bremse.
Valgt hastighed (i parentes = Standby).
Betjening
Tidsafstand - Til, efter justering.
Tidsafstand - Til, under justering.
(6) ved (---) betyder, at fartpiloten er sat i
standby.
Fartpiloten aktiveres derefter med
eller
,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes i
hukommelsen - displayets tekst (---) skifter til
at vise den valgte hastighed, f.eks. 100, uden
parentes.
Når symbolet
skifter til
, har radarsensoren registreret et køretøj.
04
Kun når symbolet
(med bil)
er tændt, reguleres afstanden
til forankørende køretøjer af
fartpiloten.
Tastaturet på rattet2 og display.
Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og den gemte hastighed
genoptages - hvert yderligere tryk giver +1
km/t.
Tastaturet på
rattet3.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
Fartpilot - Til/Fra eller Standby.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Standby
Aktiver og juster hastighed.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Aktiver og juster hastighed (hvert tryk giver
+/- 5 km/t).
2
3
148
Tilkobling og indstilling af hastighed
Slå fartpiloten til med et tryk på ratknap
symbolet
tændes på displayet. Parentesen
Biler med Fartbegrænser.
Biler uden Fartbegrænser. En Volvo-forhandler har opdateret information om, hvad der gælder for det respektive marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ændre hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med 5
km/t for hvert tryk på
eller
. Knappen
har i aktiv indstilling samme funktion som
, men giver mindre hastighedsforøgelse. Det
senste foretagne tryk gemmes i hukommelsen.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. 1 minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
I nogle situationer kan fartpiloten ikke aktiveres. Så viser displayet Fartpilot ikke t.
rådighed, se side 153.
Indstilling af tidsafstand
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. 1 sekund, 5 streger ca.
2,5 sekund.
Tidsafstanden øges eller mindskes med rattastaturets fingerhjul eller knapperne
/
(bil
uden fartbegrænser).
Når afstanden bliver kort ved lav hastighed,
øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.
For at kunne følge den forankørende bil blødt
og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot
tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde.
4
Bemærk, at en kort tidsafstand giver føreren
kort tid til at reagere og handle, hvis der skulle
ske noget uventet i trafikken.
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når afstandskontrol er aktiveret (se side 156).
OBS
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere, når
den tilkobles, kan årsagen være, at tidsafstanden til den nærmeste bil gør en hastighedsforøgelse umulig.
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Tastatur uden Fartbegrænser
Tidsafstanden øges med ratknap
kes med
.
og minds-
Midlertidig deaktivering - standby
Tryk på ratknap
for midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte den i standby - den indstillede hastighed vises i parentes på displayet,
f.eks. (100).
Tastatur uden Fartbegrænser
Tryk på ratknap
for midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte den i standby.
Standby pga. førerens indgriben
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
04
• driftsbremsen bruges
• koblingspedalen er trykket ned i længere
end 1 minut4
• gearvælgeren føres til neutral stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
indstillede i længere tid end 1 minut
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
En midlertidig acceleration med speederen,
f.eks. ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling - bilen vender tilbage til den sidst
gemte hastighed, når speederen slippes.
At frakoble og vælge et højere eller lavere gear medfører ikke standby.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Automatisk standby
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, f.eks. Stabilitets- og traktionskontrol
(DSTC). Hvis et af disse systemer ophører med
at fungere, frakobles fartpiloten automatisk.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke
aktiv vises på displayet. Føreren skal derefter
selv gribe ind og tilpasse hastighed og afstand
til forankørende køretøjer.
04
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
•
•
•
•
•
motorens omdrejningstal er for lavt/højt
Hastigheden er faldet til under 30 km/t5
hjulene har mistet vejgrebet
bremsernes temperatur er høj
radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød
sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).
Genoptagelse af indstillet hastighed
Fartpiloten i standby genaktiveres med et tryk
på ratknap
- hastigheden sættes så til den
senest gemte.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
Frakoble / annullere
Fartpiloten slås fra med ratknap
. Den indstillede hastighed slettes og kan ikke genoptages med
-knappen.
Tastatur uden Fartbegrænser
Fartpiloten slås fra med ratknap
i standby
eller et langt tryk i aktiv indstilling. Den indstillede hastighed slettes og kan ikke genoptages
med
-knappen.
ACC og automatgear*
I biler med automatgear har den adaptive fartpilot flere funktioner end i biler med manuel
gearkasse.
Bemærk, at den mindste programmerbare
hastighed for fartpiloten er 30 km/t - selv om
fartpiloten er i stand til at følge et andet køretøj
ned til stillestående, kan en lavere hastighed
ikke vælges.
Der er følgende funktioner:
5
150
Gælder ikke for biler med automatgear - de klarer helt ned til stillestående.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Forøget hastighedsinterval
OBS
For at kunne aktivere fartpiloten skal førerdøren være lukket, og føreren skal have
taget sikkerhedsselen på.
• Med automatgear kan fartpiloten følge et
andet køretøj inden for intervallet
0-200 km/t - helt ned til stillestående og op
til 200 km/t.
OBS
For at kunne aktivere fartpiloten under
30 km/t kræves et forankørende køretøj
inden for en rimelig afstand.
Ved korte stop i forbindelse med krybekørsel i
langsom trafik eller ved trafiklys genoptages
kørslen automatisk, hvis de korte stop ikke
overstiger ca. 3 sekunder - tager det længere
tid, før den forankørende bil begynder at køre
igen, sættes fartpiloten i standby. Føreren skal
derefter genaktivere fartpiloten på en af følgende måder:
• Tryk på ratknap
eller
.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
• Tryk speederen ned, og accelerer op til
Derefter vil Fartpiloten igen følge forankørende
køretøjer.
OBS
Fartpiloten kan holde bilen stille i højst 2
minutter - derefter aktiveres parkeringsbremsen og fartpiloten kobles fra.
•
Før fartpiloten kan genaktiveres, skal
føreren slippe parkeringsbremsen.
Skift af mål
• føreren stiller fartpiloten i standby.
ADVARSEL
mindst 4 km/t (normal gåhastighed).
Når fartpiloten følger et andet køretøj ved
hastigheder over 30 km/t og skifter mål fra
et bevægeligt til et stillestående køretøj, vil
fartpiloten ignorere det stillestående køretøj
og i stedet vælge den lagrede hastighed.
•
Føreren skal selv gribe ind og bremse.
Automatisk standby ved skift af mål
Fartpiloten slås fra og sættes i standby:
• når hastigheden kommer under 15 km/t, og
fartpiloten ikke er sikker på, om målobjektet er et stillestående køretøj eller et andet
objekt, f.eks. et vejbump.
• når hastigheden kommer under 15 km/t og
forankørende køretøjer drejer af, så fartpiloten ikke længere har et køretøj at følge.
Automatisk bremsning ophører, når bilen
holder stille
Hvis det forankørende målkøretøj drejer af, kan der
være stillestående trafik længere fremme.
Når fartpiloten følger et andet køretøj ved
hastigheder under 30 km/t og skifter mål til et
stillestående køretøj, vil fartpiloten bremse for
det stillestående køretøj.
I nogle situationer afbryder fartpiloten bremsning, når bilen holder stille. Dette betyder, at
driftsbremsen udløses, og føreren skal håndtere bremsning manuelt.
Fartpiloten slipper driftsbremsen og sættes i
standby, når:
• føreren sætter foden på bremsepedalen
• parkeringsbremsen trækkes
• gearvælgeren føres til P-, N- eller R-stilling
Automatisk aktivering af
parkeringsbremse
I nogle situationer trækker fartpiloten parkeringsbremsen for fortsat at holde den stillestående bil stille.
Det sker, hvis:
• føreren åbner døren eller tager sikkerhedsselen af
• DSTC ændres fra Normal- til Sport-stilling
• fartpiloten har holdt bilen stille i mere end
04
2 minutter
• motoren slukkes
• bremserne overophedes.
Radarsensoren og dens
begrænsninger
Radarsensoren anvendes foruden af den
adaptive fartpilot også af funktionerne Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning (se
side 163) og Afstandskontrol (se side 156).
Radarsensorens opgave er at registrere biler
eller større køretøjer, der kører i samme retning,
i samme kørebane.
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
ADVARSEL
04
ADVARSEL
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Afsnittet Funktion og fremefter indeholder
oplysninger om begrænsninger, som føreren skal være opmærksom på, før den
adaptive fartpilot bruges.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
ADVARSEL
Der må ikke monteres tilbehør eller andre
genstande, f.eks. ekstralys, foran kølergitteret.
Eksempler, hvor fartpiloten ikke fungerer
optimalt
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I nogle
situationer registreres et andet køretøj ikke,
eller det registreres senere end forventet.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
• hvis radarsensoren blokeres og ikke kan se
andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap eller andre
genstande foran radarsensoren.
OBS
Hold fladen foran radarsensoren ren.
• hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
152
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ACC'en kan ikke se små køretøjer (Mørk trekant:
ACC'ens synsfelt).
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Af og til kan radarsensoren registrere køretøjer på kort afstand sent, f.eks. et køretøj
mellem ens eget og forankørende køretøjer.
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis meddelelsen Radar blokeret Se
instr.bog vises på displayet, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og at eventuelle køretøjer foran bilen ikke kan registreres.
Det vil også sige, at funktionerne Adaptiv fartpilot, Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning heller ikke fungerer.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
Årsag
Afhjælpning
Radarfladen i gitteret er snavset eller belagt med is eller sne.
Fjern snavs, is og sne fra radarfladen i gitteret.
Kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke i kraftig nedbør.
Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke, hvis vejbanen er
meget våd eller tilsneet.
Radarfladen er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.
Vent. Det kan vare nogle minutter, før radaren registrerer, at den ikke
længere er blokeret.
04
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Standby eller aktiv indstilling uden noget køretøj registreret.
Aktiv indstilling med køretøj registreret, som fartpiloten afpasser hastigheden efter.
Tidsafstand aktiveret, under justering.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Tidsafstand aktiveret, efter justering.
Slå DSTC til for at aktivere
ACC
Fartpiloten kan ikke aktiveres, før Stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC), er blevet sat i
normal stilling.
Fartpilot ikke aktiv
Fartpiloten er slået fra - føreren skal selv regulere hastigheden.
Fartpilot ikke t. rådighed
Fartpiloten kan ikke aktiveres.
Dette kan bl.a. have følgende årsager:
04
• bremsernes temperatur er høj
• radarsensoren er blokeret af f.eks. fugtig sne eller regn.
Radar blokeret Se
instr.bog
Fartpiloten er midlertidigt frakoblet.
• Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis
der har samlet sig snesjap foran den.
Læs om radarsensorens begrænsninger, se side 151.
Fartpilot Service påkrævet
Fartpiloten fungerer ikke.
• Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
154
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Træd på bremsen for at
holde + akustisk alarm
(Kun med automatgear)
Bilen holder stille, og fartpiloten vil slippe driftsbremsen for at lade parkeringsbremsen tage over og
holde bilen, men en fejl på parkeringsbremsen gør, at bilen snart vil begynde at køre.
• Føreren skal selv bremse. Meddelelsen forsvinder ikke, og alarmen lyder, indtil føreren træder på
bremsepedalen eller bruger speederen.
–
Under 30 km/t Ingen bil
foran
(Kun med automatgear)
Vises, når du forsøger at aktivere fartpiloten ved hastigheder under 30 km/t uden et forankørende
køretøj inden for aktiveringsafstand (ca. 30 meter).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04
155
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol*
Generelt
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion,
der informerer føreren om tidsafstanden til forankørende køretøjer.
Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder
over 30 km/t og reagerer kun på køretøjer, der
kører foran ens eget køretøj, i samme retning.
For modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.
OBS
Afstandskontrol er deaktiveret, mens den
adaptive fartpilot er aktiv.
ADVARSEL
funktionen i bilens menusystem MY CAR
under Indstilling Bilindstillinger
Afstandskontrol Til/Fra. For beskrivelse af
menusystemet - se side 119.)
Indstilling af tidsafstand
Afstandskontrollen reagerer kun, hvis
afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den forudindstillede værdi - ens
eget køretøjs hastighed påvirkes ikke.
04
Betjening
Knapper og display.
Tidsafstand - Øge/mindske
Tidsafstand - Til, under justering
Tidsafstand - Til, efter justering
Gule advarselslys.
En gul advarselslampe i forruden lyser konstant, hvis afstanden til forankørende køretøjer
er kortere end den indstillede tidsafstand.
Funktionen slås til og fra ved at trykke på knappen i midterkonsollen. En lysende lampe i
knappen viser, at funktionen er slået til.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap i midterkonsollen - så betjenes
156
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tidsafstand justeres med knap (4) - Tryk opad
for at øge, nedad for at mindske.
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol*
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. 1 sekund, til forankørende
køretøjer, 5 streger ca. 2,5 sekund.
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.
OBS
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Den indstillede tidsafstand anvendes også
af funktionen Adaptiv fartpilot (se side 148).
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Begrænsninger
Funktionen bruger af den samme radarsensor
som den adaptive fartpilot og kollisionsadvar-
selssystemet. Nærmere enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af
se side 151.
OBS
Stærkt sollys, reflekser eller kraftige variationer i lys og brug af solbriller kan gøre, at
advarselslyset i forruden ikke er synligt.
Dårligt vejr eller snoede veje kan indvirke på
radarsensorens evne til at opdage et forankørende køretøj.
04
Også køretøjets størrelse kan have betydning for sensorens evne til at opdage det,
f.eks. en motorcykel. Dette kan føre til, at
advarselslampen tændes på kortere
afstand end den indstillede, eller at advarslen midlertidigt udebliver.
Meget høje hastigheder kan også forårsage,
at lampen tændes på kortere afstand end
den indstillede, pga. begrænsninger i
sensorens rækkevidde.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Indstillet tidsafstand under justering.
Indstillet tidsafstand efter justering.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret.
Afstandskontrol er midlertidigt frakoblet.
Se instr.bog
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der
har samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 151.
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
04
158
Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
City Safety™
Generelt
City Safety™ er en funktion til at støtte føreren
i at undgå en kollision ved bl.a. kørsel i køer,
hvor ændringer i den forankørende trafik sammen med uopmærksomhed kan føre til en episode.
Funktionen er aktiv ved hastigheder på op til
30 km/t. Den hjælper føreren ved at bremse
bilen automatisk ved overhængende risiko for
kollision med forankørende køretøjer, hvis
føreren ikke selv reagerer i tide ved at bremse
og/eller styre udenom.
tion om Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning, se side 163.
VIGTIGT
Vedligeholdelse og udskiftning af komponenter i City Safety™ må kun udføres på
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
ADVARSEL
City Safety™ reagerer ikke på køretøjer, der
kører i en anden retning end ens eget køretøj, på små køretøjer, motorcykler, cykler
eller på mennesker og dyr.
City Safety™ er indrettet til at aktiveres så sent
som muligt for at undgå unødig indgriben.
City Safety™ kan forhindre kollision ved en
hastighedsforskel på under 15 km/t - ved en
højere hastighedsforskel kan kollisionshastigheden kun sænkes. For at få fuld bremsevirkning skal føreren træde på bremsepedalen.
Førere eller passagerer mærker normalt kun
noget til City Safety™, hvis der opstår en situation, som er meget nær en kollision.
Hvis bilen også er udstyret med Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning* supplerer
disse to systemer hinanden. For mere informa-
04
City Safety™ fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
City Safety™ aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være begyndt at bremse
betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil
kunne hjælpe føreren i alle situationer.
City Safety™ må ikke bruges til at ændre førerens måde at køre bilen - hvis føreren udelukkende stoler på og lader City Safety™ bremse,
vil der ske en kollision før eller siden.
Funktion
Vent aldrig på, at City Safety™ skal gribe
ind. Føreren er altid ansvarlig for at holde
den rette afstand og hastighed.
Lasersensorens sender- og modtagervindue.
City Safety™ aflæser trafikken foran bilen med
en lasersensor monteret i forrudens overkant.
Ved overhængende fare for kollision vil City
Safety™ automatisk bremse bilen, hvilket kan
opleves som en brat opbremsning.
Hvis hastighedsforskellen er 4-15 km/t eller
lavere i forhold til den forankørende bil, kan City
Safety™ helt undgå en kollision.
City Safety™ aktiverer en kort, kraftig bremsning og standser i normale tilfælde lige bag ved
forankørende køretøjer. For de fleste førere er
dette meget langt fra normal køremåde og kan
opleves som ubehageligt.
Er hastighedsforskellen 15-30 km/t mellem
køretøjerne, kan City Safety™ ikke på egen
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
04 Komfort og køreglæde
City Safety™
hånd undgå kollisionen - for at få fuld bremsevirkning skal føreren træde på bremsepedalen,
og så kan det være muligt at undgå en kollision
også ved forskelle over 15 km/t.
Når funktionen aktiveres og bremser, viser
instrumentpanelets display en meddelelse om,
at funktionen er/har været aktiveret.
OBS
04
Når City Safety™ bremser, tændes bremselygterne.
Bilindstillinger Førerstøttesystemer
City Safety. Vælg punkt Fra. (For information
om menusystemet, MY CAR, se side 119).
Ved næste motorstart vil funktionen være slået
til igen, selv om systemet var slået fra, da motoren blev standset.
ADVARSEL
Lasersensoren udsender laserlys, også når
City Safety™ er slået manuelt fra.
For at slå City Safety™ til igen:
Betjening
• Følg den samme procedure som når der
slås fra, men vælg punktet Til.
OBS
Funktionen City Safety™ er altid slået til,
efter at motoren er startet via nøgleposition
I og II (se side 68 om nøglepositioner).
Aktivering og deaktivering
I visse situationer kan det være en god idé at
slå City Safety™ fra, f.eks. hvor grene med
blade kan stryge hen over motorhjelm og/eller
forrude.
Efter motorstart kan City Safety™ slås fra på
følgende måde:
Brug MY CAR på midterkonsollens display og
dets menusystem til at finde Indstilling
160
Begrænsninger
Sensoren i City Safety™ er konstrueret til at
registrere biler og andre større motorkøretøjer
foran bilen, og er uafhængig af, om det er dag
eller nat.
Sensoren har imidlertid begrænsninger og fungerer dårligere i f.eks. kraftigt snefald eller
regn, i tæt tåge eller i kraftige støvskyer eller
snefygning. Dug, smuds, is eller sne på forruden kan forstyrre funktionen.
Nedhængende genstande, f.eks. flag/vimpel
for last der rager ud eller tilbehør som f.eks.
ekstra lygter og frontbøjler, som overstiger
motorhjelmens højde, begrænser funktionen.
Det infrarøde lys fra sensoren i City Safety™
måler, hvordan lyset reflekteres. Sensoren kan
ikke se genstande med lav reflektionsevne.
Køretøjers bageste dele reflekterer generelt
lyset tilstrækkeligt takket være nummerplader
og baglygtereflektorer.
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske City Safety™ evne til at undgå
kollision. I sådanne situationer vil ABS- og
DSTC-systemerne give den bedst mulige
bremsekraft med bibeholdt stabilitet.
Når ens egen bil bakker, kan City Safety™ ikke
aktiveres.
City Safety™ aktiveres ikke ved lav fart - under
4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor man nærmer sig den forankørende
bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.
Førerens kommandoer prioriteres altid, og derfor griber City Safety™ ikke ind i situationer,
hvor føreren på en klar måde styrer, bremser
eller speeder op, selv om en kollision er uundgåelig.
Når City Safety™ har forhindret en kollision
med et stationært objekt, bliver bilen stående
stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen bremser op
for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes
04 Komfort og køreglæde
City Safety™
farten til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når City Safety™ har stoppet bilen,
hvis føreren ikke forinden når at trykke koblingspedalen ned.
OBS
•
Hold forrudens flade foran lasersensoren ren for is, sne og smuds (se illustration af sensorens placering på side
159).
•
Undgå at klistre eller montere noget på
forruden foran lasersensoren
•
Fjern is og sne fra motorhjelmen - sneog islag må ikke overstige en højde på
5 cm.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis instrumentpanelets display viser meddelelsen Forrudesensorer blokeret betyder
det, at lasersensoren er blokeret og ikke kan
registrere køretøjer foran bilen, hvilket igen
medfører, at City Safety™ ikke fungerer.
Dog bliver meddelelsen Forrudesensorer
blokeret ikke vist i alle situationer, hvor lasersensoren er blokeret - føreren skal derfor være
påpasselig med at holde forruden og området
foran lasersensoren rent.
I følgende tabel fremgår mulige årsager til, at
meddelelsen vises, og forslag til afhjælpning.
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran lasersensoren
er snavset eller
belagt med is eller
sne.
Rengør forrudens
flade foran sensoren
for smuds, is og sne.
Lasersensorens
synsfelt er blokeret.
Fjern den genstand,
der blokerer.
VIGTIGT
Hvis der opstår revner, ridser eller stenslag
på forruden foran en af lasersensorens to
"ruder", som dækker en flade på ca. 0,5 x
3,0 mm (eller større), skal et værksted kontaktes for reparation eller udskiftning af forruden (se illustration af sensorens placering
på side 159) - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Manglende afhjælpning kan medføre mindsket funktion for City Safety™.
04
For ikke at risikere formindskelse af City
Safety™ funktion gælder endvidere følgende:
•
Ved udskiftning skal der monteres en
forrude af den samme type eller godkendt af Volvo
•
Ved udskiftning skal der monteres forrudeviskere af den samme type eller
godkendt af Volvo.
Lasersensoren
Funktionen City Safety™ indeholder en sensor,
som udsender laserstråling. Kontakt et kvalificeret værksted ved fejl eller behov for service
af lasersensoren - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
``
161
04 Komfort og køreglæde
City Safety™
ADVARSEL
Se aldrig ind i lasersensoren (som udsender
usynlig laserstråling) på en afstand på
100 mm eller nærmere med forstørrende
optik som f.eks. forstørrelsesglas, mikroskoper, objektiver eller lignende optiske
instrumenter - det medfører risiko for øjenskader (illustrationen på side 159 viser
sensorens placering).
For mere information om lasersensoren, se
side 10.
En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort
tryk på blinklysarmens READ-knap.
Symboler og meddelelser på displayet
I forbindelse med at City Safety™ automatisk
bremser, kan et eller flere af instrumentpanelets symboler tændes, samtidig med at dets
display viser en meddelelse.
04
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning/Afhjælpning
Aut. bremsning af City
Safety
City Safety™ bremser eller har foretaget en automatisk opbremsning.
Forrudesensorer blokeret
Lasersensoren er midlertidigt ude af funktion, pga. at noget blokerer dem.
• Fjern den genstand, der blokerer sensoren og/eller rengør forruden foran den.
Se vedrørende lasersensorens begrænsninger se side 160.
City Safety Service påkrævet
City Safety™ er ude af funktion.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
162
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Generelt
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
(Collision Warning with Full Auto Brake and
Pedestrian Detection) er et hjælpemiddel, der
advarer føreren i tilfælde af fare for kollision
med en fodgænger eller et køretøj foran, der
holder stille eller kører i samme retning.
Kollisionsadvarslen har følgende tre funktioner.
• Kollisionsadvarsel - Advarer føreren om
en nært forestående kollision.
• Bremseassistance - Hjælper føreren med
lukkende stoler på Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning og lader den bremse, vil
der ske en kollision før eller siden.
Kollisionsadvarslen og City Safety™ supplerer
hinanden. For mere information om City
Safety™, se side 159.
VIGTIGT
Vedligeholdelse af kollisionsadvarslens
komponenter må kun udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
at bremse effektivt i en kritisk situation.
• Automatisk bremsning - Bremser bilen
automatisk ved overhængende risiko for
kollision med fodgængere eller forankørende køretøjer, hvis føreren ikke selv reagerer i tide ved at bremse og/eller styre
udenom. Den automatiske bremsefunktion
kan forhindre en kollision eller sænke kollisionshastigheden.
Kollisionsadvarslen aktiveres i situationer, hvor
føreren egentlig burde være begyndt at bremse
betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil
kunne hjælpe føreren i alle situationer.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
er designet til at aktiveres så sent som muligt
for at undgå unødig indgriben.
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer, der kører i en anden retning end ens
eget køretøj, eller på dyr.
Advarsel aktiveres kun ved høj risiko for kollision. Afsnittet Funktion og efterfølgende
afsnit indeholder oplysninger om begrænsninger, som føreren skal være opmærksom
på, før Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning bruges.
04
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
er slået fra, når køretøjets hastighed er over
80 km/t.
ADVARSEL
Intet automatisk system kan garantere
100 % korrekt funktion i alle situationer.
Prøv derfor aldrig det automatiske bremsesystem mod mennesker - det kan forårsage
alvorlige personskader og livsfare.
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
fungerer ikke i mørke og tunneler - ikke
engang når gadebelysningen er tændt.
Funktionen automatisk bremsning kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirkning bør føreren altid at træde på bremsen
- selv når bilen bremser automatisk.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Føreren
er altid ansvarlig for at holde den korrekte
afstand og hastighed - også når Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning bruges.
Kollisionsadvarslen må ikke bruges til at ændre
førerens måde at køre bilen - hvis føreren ude``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Funktion
04
Oversigt over funktioner.
Visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsadvarsel
Radarsensoren registrerer sammen med en
kamerasensor fodgængere, stillestående køretøjer og køretøjer, der kører foran ens eget
køretøj, i samme retning.
Hvis der er risiko for kollision med en fodgængere eller et sådant køretøj, påkaldes din
opmærksomhed af et rødblinkende advarselssignal og en advarselslyd.
Bremsestøtte
Betjening
Hvis kollisionsrisikoen øges yderligere efter
kollisionsadvarslen, aktiveres bremsestøtten.
Bremseassistancen forbereder bremsesystemet for hurtig opbremsning, ligesom bremserne aktiveres let, hvilket mærkes i form af et
svagt ryk.
Indstillinger foretages fra MY CAR via midterkonsollens display og menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af se side 119.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning.
Funktionerne Bremseassistance og Automatisk bremsning er altid slået til - de kan
ikke slås fra.
Bremseassistancen styrker også førerens
opbremsning, hvis systemet bedømmer, at
bremsningen ikke er tilstrækkelig til at undgå
en kollision.
Automatisk bremsning
Hvis føreren i denne situation endnu ikke har
påbegyndt en undvigemanøvre, og kollisionsrisikoen er overhængende, træder den automatiske bremsning i funktion, uden at føreren
behøver røre bremsepedalen. Bremsning sker
så med fuld bremsekraft for at reducere kollisionshastigheden eller med begrænset bremsekraft, hvis det er tilstrækkeligt til at undgå
kollision.
OBS
Aktivering og deaktivering
Sådan vælger man, om Kollisionsadvarslen
skal være slået til eller fra: Søg med menusystemet MY CAR via midterkonsollens display
frem til Indstilling Bilindstillinger
Førerstøttesystemer Kollisionsadvar.
Koll.advar TIL. For information om menusystemet,se side 119.
En aktiveret funktion testes ved hver motorstart ved kortvarigt at tænde advarselslampens
separate lyspunkter.
Ved motorstart fås automatisk den indstilling,
der var valgt, da motoren blev slukket.
Aktivering og deaktivering af
advarselssignaler
Advarselslampen aktiveres automatisk ved
start af motoren, hvis systemet er slået til.
164
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres
separat med punkterne Til eller Fra i menusystemet MY CAR under Indstilling
Bilindstillinger Førerstøttesystemer
Kollisionsadvar. Audio.
Indstilling af advarselsafstand
Advarselsafstandern er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel
skal udløses. Vælg et af punkterne Lang,
Normal eller Kort i menusystemet MY CAR
under Indstilling Bilindstillinger
Førerstøttesystemer Kollisionsadvar..
Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere
advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne
indstilling giver for mange advarsler, hvilket i
visse situationer kan være irriterende, kan du
skifte til advarselsafstanden Normal.
Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden
Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.
Begrænsninger
OBS
Når den adaptive fartpilot er i brug, anvendes advarselslampen og advarselslyden af
fartpiloten, selv hvis kollisionsadvarslen er
slået fra.
Kollisionsadvarslen advarer føreren i tilfælde af en kollisionsrisiko, men funktionen
kan ikke reducere førerens reaktionstid.
For at kollisionsadvarslen skal være effektiv,
bør man altid have Afstandkontrol indstillet
til en tidsafstand på 4 - 5 (se side 156).
OBS
Selvom advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i visse situationer
opfattes som sene, f.eks. i tilfælde af store
hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
Kontrol af indstillinger
De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på
midterkonsollens display. Søg med menusystemet MY CAR under Indstilling
Bilindstillinger Førerstøttesystemer
Kollisionsadvar., se side 119.
Kollisionsadvarslen er aktiv er aktiv fra og med
ca. 4 km/t.
Det visuelle advarselssignal kan være vanskeligt at se i tilfælde af stærkt sollys, reflekser,
brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet lige frem. Advarselslyden bør derfor
altid være aktiveret.
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen til at undgå kollision. I
sådanne situationer vil ABS- og DSTC-systemerne give den bedst mulige bremsekraft med
bibeholdt stabilitet.
04
OBS
Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt
sættes ud af funktion af høj temperatur i
kabinen, f.eks. på grund af stærkt sollys. I
givet fald aktiveres den hørbare advarsel,
selvom den er deaktiveret i menusystemet.
•
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden
til den forankørende bil er kort, eller ratog pedalbevægelserne er store, f.eks.
ved brug af en aktiv kørestil.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
ADVARSEL
Advarsler og bremseindgreb kan blive
udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at
radar- eller kamerasensoren ikke kan registrere en fodgænger eller et forankørende
køretøj korrekt.
04
Sensorsystemet har en begrænset rækkevidde for fodgængere, og systemet giver
derfor effektiver advarsler og bremseindgreb, når køretøjets hastighed er op til
50 km/t. For stillestående eller langsomt
kørende køretøjer er advarsler og bremseindgreb effektive, når køretøjets hastighed
er op til 70 km/t.
Advarsler for stillestående eller langsomt
kørende køretøjer kan sættes ud af funktion
pga. mørke eller dårlig sigtbarhed.
Kollisionsadvarselssystemet anvender den
samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere enkeltheder om radarsensoren
og dens begrænsninger fremgår af se
side 151.
Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden
reduceres. Dette medfører, at systemet advarer på et senere stadium, hvilket reducerer det
samlede antal advarsler.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
aktiveres ikke ved lav fart - under 4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor ens
eget køretøj nærmer sig den forankørende bil
meget langsomt, f.eks. ved parkering.
Førerens kommandoer prioriteres altid, og derfor griber Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning ikke ind i situationer, hvor føreren
på en klar måde styrer, bremser eller speeder
op, selv om en kollision er uundgåelig.
Når Automatisk bremsning har forhindret en
kollision med en stillestående genstand, bliver
bilen stående stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen
bremser op for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes farten til den samme hastighed,
som det forankørende køretøj holder.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når Automatisk bremsning har stoppet bilen, hvis føreren ikke forinden når at
trykke koblingspedalen ned.
Kamerasensorens begrænsninger
Bilens kamerasensor anvendes af de tre funktioner Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning, Driver Alert Control (se side 170)
og Lane departure Warning (se side 173).
Når ens egen bil bakker, kan Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning ikke aktiveres.
166
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Forrudens flade foran kamerasensoren bør
holdes fri for is, sne, dug og snavs.
Der bør ikke klæbes eller monteres noget på
forruden foran kamerasensoren, da det kan
reducere eller helt forhindre funktionen af et
eller flere af de systemer, der afhænger af
kamerasensoren.
Kamerasensoren har begrænsninger i lighed
med det menneskelige øje, dvs. den "ser" dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i tæt
tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller
midlertidigt ophøre.
Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen,
sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane
eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet
kan kraftigt reducere funktionen, når kamerasensoren bruges til at aflæse kørebanen og
registrere fodgængere og andre køretøjer.
Ved meget høje temperaturer slås kameraet
midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart
for at beskytte kamerafunktionen.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Fodgængere
• Kamerasensorens evne til at se fodgængere i skumring og ved daggry er begrænset - ligesom for det menneskelige øje.
• Kamerasensorens evne til at registrere fodgængere er slået fra ved kørsel i mørke og
i tunneler - selv når gadebelysningen er
tændt.
ADVARSEL
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er et hjælpemiddel.
Optimale eksempler på, hvad systemet anser for
fodgængere med en tydelig kropskontur.
For at systemet skal fungere optimalt, skal den
systemfunktion, der identificerer fodgængere,
have så entydig information om kropskontur
som muligt. Det forudsætter mulighed for at
identificere hoved, arme, skuldre, ben, over- og
underkrop i kombination med et normalt menneskeligt bevægelsesmønster.
Hvis store dele af kroppen ikke er synlige for
kameraet, kan systemet ikke registrere en fodgænger.
• For at en fodgænger skal kunne registreres, skal han/hun ses i fuld længde og have
en højde på mindst 80 cm.
• Systemet kan ikke registrere en fodgæn-
Det kan ikke registrere alle fodgængere i alle
situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte
fodgængere, små mennesker eller børn
(under 80 cm) eller personer i tøj, der skjuler
kroppens kontur.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis displayet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan
registrere fodgængere, køretøjer eller vejstriber
foran bilen.
Det betyder atter, at Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning, Lane Departure War-
ning og Driver Alert Control ikke fungerer fuldt
ud.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran kameraet er
snavset eller belagt
med is eller sne.
Rengør forrudens
flade foran kameraet
for snavs, is og sne.
Tæt tåge, kraftig
regn eller sne bevirker, at kameraet ikke
ser godt nok.
Ingenting. En gang
imellem fungerer
kameraet ikke i kraftig nedbør.
Forrudens flade
foran kameraet er
rengjort, men meddelelsen forsvinder
ikke.
Vent. Det kan tage
kameraet nogle
minutter at måle
sigtbarheden.
Der er kommet
snavs mellem forrudens inderside og
kameraet.
Få et autoriseret
Volvo-værksted til at
rengøre forruden
inden i kamerahuset
- et autoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
04
ger, der bærer på store genstande.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Kollisionsadvar. slået FRA
Kollisionsadvarsel er slået fra.
Vises ved start af motoren.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
Kollisionsadvar. Fejl i
system
04
Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.
Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
Aut. bremsning aktiveret
Automatisk bremsning har været i funktion.
Meddelelsen forsvinder efter et tryk på READ-knappen.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Se se side 166 vedrørende kamerasensorens begrænsninger.
168
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret. Se
instr.bog
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der
har samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 151.
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Generelt om Driver Alert System
Generelt om Driver Alert Control - DAC
Driver Alert System har til formål at hjælpe en
fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller
som er ved forlade sin kørebane uden at vide
af det.
I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så
fald er det muligt, at føreren ikke får nogen
advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse
og tage en pause, når man føler sig træt, uanset
om DAC har afgivet en advarsel eller ej.
Driver Alert System består af to forskellige
funktioner, som kan være aktiveret samtidigt
eller hver for sig:
04
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), se
OBS
side 173.
En funktion der er slået til, er i standby og aktiveres automatisk, når hastigheden kommer
over 65 km/t.
Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden
falder under 60 km/t.
Begge funktioner anvender et kamera, der
kræver, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.
ADVARSEL
Driver Alert System fungerer ikke i alle situationer, men er kun beregnet som et kompletterende hjælpemiddel.
Føreren har altid ansvaret for, at bilen kører
sikkert.
170
fremmest beregnet til brug på større veje.
Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.
Funktionen har til formål at fange førerens
opmærksomhed, når han begynder at få en
slingrende køremåde, f.eks. hvis føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.
Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen
med ratbevægelserne. Føreren advares, når
bilen ikke følger kørebanen på en jævn måde.
OBS
Kamerasensoren har visse begrænsninger
(se side 166).
DAC har til formål at registrere en køremåde,
der langsomt bliver dårligere, og er først og
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktionen må ikke benyttes til at forlænge
køretiden. Man bør altid holde pauser med
jævne mellemrum og sørge for at være
udhvilet.
Begrænsning
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel,
uden at førerens køremåde er blevet forringet,
f.eks. i følgende tilfælde:
• Hvis føreren afprøver LDW-funktionen.
• I kraftig sidevind.
• På vejbelægning med hjulspor.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Betjening
Visse indstillinger foretages med midterkonsollens display og dets menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af se side 119.
Den aktuelle status kan kontrolleres på informationscentrets display med brug af venstre
kontaktarm.
Fingerhjul. Drej, indtil displayet viser Driver
Alert. På anden række, vises punkterne F
ra, Standby <65 km/t, Ikke t.
rådighed eller Niveaumarkering.
READ bekræfter og sletter en advarsel i
hukommelsen.
Aktivere Driver Alert Control
Brug midterkonsollens display og dets menusystem MY CAR til at finde Bilindstillinger
Driver Alert. Vælg punkt Til. For information om brug af menusystemet - se side 119.
Funktionen aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t, og er stadig aktiv, så længe hastigheden er
over 60 km/t.
Hvis bilen køres slingrende, får føreren en
advarsel i form af et lydsignal og tekstmeddelelsen Driver Alert Tid til en pause. Advarslen
gentages efter et stykke tid, hvis ikke kørslen
forbedres.
ADVARSEL
En alarm skal tages med stor alvor, da en
søvnig fører ofte ikke selv bemærker sin tilstand.
Ved alarm eller følelse af træthed skal du så
hurtigt som muligt standse bilen på en sikker måde og hvile.
04
Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre bil ved træthed som under indflydelse af alkohol.
Displayet viser en niveaumarkering med
1-5 søjler, hvor et lavt antal søjler angiver en
slingrende køremåde. Et stort antal søjler angiver stabil kørsel.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Slået FRA
Funktionen er ikke slået til.
Driver Alert Standby
<65 km/t
Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Ikke t. rådighed
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 166.
Driver Alert
Funktionen analyserer førerens køremåde.
Antallet af søjler kan variere fra 1 til 5, hvor et lille antal søjler angiver slingrende kørsel. Et stort antal
søjler angiver stabil kørsel.
Driver Alert Tid til en pause
Bilen er kørt på en slingrende måde. Føreren får en alarm i form af et lydsignal og en tekstmeddelelse.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
04
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 166.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
172
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Generelt om Lane Departure Warning LDW
Betjening og funktion
Hvis kameraet ikke længere kan se kørebanens
sidemarkeringer, viser displayet Lane Depart
Warn Ikke t. rådighed.
Falder hastigheden under 60 km/t, vender
funktion tilbage til standby, og displayet viser
Lane Depart Warn Standby <65 km/t.
Hvis bilen uden grund krydser kørebanens venstre eller højre sidemarkering, får føreren en
alarm i form af et lydsignal.
I følgende situationer afgives ingen advarsel:
Funktionen har til formål at reducere risikoen
for såkaldte singleulykker – hvor bilen i visse
situationer forlader kørebanen og risikerer
enten at havne i grøften eller i den modsatte
kørebane.
LDW består af et kamera, der aflæser kørebanens malede sidemarkeringer. Føreren får en
advarsel i form af et lydsignal, hvis bilen krydser en sidemarkering.
1
Funktionen slås til og fra med en knap på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser
lampen i knappen.
Informationscentrets display viser Lane
Depart Warn Standby <65 km/t, når funktionen er i standby, fordi hastigheden er under
65 km/t.
Når LDW er i standby, aktiveres funktionen
automatisk, efter at kameraet har indlæst kørebanens sidemarkeringer, og hastigheden overstiger 65 km/t. På informationscentrets display
vises nu Lane Depart Warn Til rådighed.
•
•
•
•
•
04
Når afviserne er i brug
Når føreren har foden på bremsepedalen1
Ved hurtig nedtrædning af speederen1
Når der foretages hurtige ratbevægelser1
Når bilen krænger i et skarpt sving.
Også kamerasensoren har visse begrænsninger. For nærmere oplysninger, se side 166.
OBS
Føreren får kun én advarsel, hver gang hjulene krydser en linje. Der høres altså ingen
alarm, når bilen har en linje mellem hjulene.
Når Øget sensitivitet er valgt, gives alligevel en advarsel, se side 175.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Lane departure warning
Til/Fra
Funktionen er slået til/fra.
Vises, når funktionen slås til/fra.
Teksten forsvinder efter 5 sekunder.
04
Lane Depart Warn Standby
<65 km/t
Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Lane Depart Warn Ikke t.
rådighed
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 166.
Lane Depart Warn Til
rådighed
Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 166.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
174
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Personlige indstillinger
Indstillinger foretages fra midterkonsollens display via menusystemet i MY CAR. Søg frem til
Indstilling Bilindstillinger
Førerstøttesystemer Lane departure
warning. For information om brug af menusystemet - se side 119.
Vælg mellem punkterne:
Til ved opstart: Sætter funktionen i standby,
hver gang motoren startes. I modsat fald fås
samme værdi, som da motoren blev standset.
04
Øget sensitivitet - Denne mulighed øger følsomheden. Alarmen afgives tidligere, og der er
færre begrænsninger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Generelt
Funktion
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens display angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Parkeringshjælp fås i to varianter:
• Kun bagved
• Både foran og bagved.
ADVARSEL
04
•
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte
det ansvar, føreren selv har ved parkering.
•
Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på f.eks. mennesker
eller dyr, der befinder sig i nærheden af
bilen.
Displayvisning - viser forhindringer foran til venstre
og bagved til højre.
Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Midterkonsollens display viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og en registreret forhindring.
Den markerede sektor viser, hvilken/hvilke af
de fire sensorer, der har registreret forhindringen. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret
sektorrude, desto kortere er afstanden mellem
bilen og en registreret forhindring.
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne.
Andre lyde fra lydanlægget dæmpes automatisk.
Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den aktive sensors felt nærmest bilen
er udfyldt. Hvis der er en forhindring inden for
176
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
konstanttoneafstanden både foran og bag
bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
Parkeringshjælp foran
VIGTIGT
Ved montering af ekstralys: Husk, at de ikke
må være i vejen for sensorerne – i givet fald
kan ekstralysene blive opfattet som forhindringer.
Parkeringshjælp bagud
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser konstant, og informationsdisplayet viser
Park.hjælpsystem Service påkrævet, er
parkeringshjælpen ude af funktion.
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Lydsignalet for forhindringer bagved kommer fra
en af de bageste højttalere.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på anhængertrækket skal systemet frakobles - ellers reagerer sensorerne på dem.
OBS
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra en
af de forreste højttalere.
Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en hastighed på op til 15 km/t. Lampen i knappen er
tændt for at vise, at systemet er slået til. Når
hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres
systemet igen.
04
VIGTIGT
Under bestemte omstændigheder kan parkeringshjælpesystemet afgive falske advarselssignaler, der forårsages af eksterne lydkilder, som afgiver de samme ultralydfrekvenser, som systemet arbejder med.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler mv.
OBS
Parkeringshjælpen foran deaktiveres, når
parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.
Parkeringshjælpen bagved slås automatisk
fra ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originale Volvo-anhængerkabler.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Rengøring af sensorer
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
04
Sensorernes placering foran.
Sensorernes placering bagpå.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
178
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Parkeringskamera*
Generelt
Når der stilles i bakgear, vises to fuldt optrukne
linjer, som illustrerer, hvor bilens baghjul kommer til at køre med det nuværende ratudslag.
Det er en hjælp ved parkering mellem biler
langs en vej, ved bakning hvor pladsen er trang
og ved tilkobling af anhænger. Også bilens
omtrentlige ydre dimensioner er illustreret med
to stiplede linjer. Hjælpelinjerne kan slås fra i
indstillingsmenuen.
Parkeringskameraet er et hjælpesystem, der
aktiveres, når der stilles i bakgear (kan ændres
i indstillingsmenuen, se side 119). Kameraet
kan også aktiveres med et kort tryk på CAM.
Kamerabilledet vises på midterkonsollens display.
ADVARSEL
•
Hvis bilen er også udstyret med parkeringssensorer*, vises dens information grafisk som
farvede felter for at illustrere afstanden til de
registrerede forhindringer, se side 181.
Parkeringskameraet er et hjælpemiddel
og kan aldrig erstatte førerens ansvar
ved bakning.
CAM-knappens placering.
•
Kameraet har døde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
Kameraet viser, hvad der er bag ved bilen, og
om noget dukker op fra siderne.
•
Vær opmærksom på mennesker og dyr,
der befinder sig nær bilen.
Kameraet viser et bredt område bag ved bilen
samt en del af kofangeren og eventuelt anhængertræk.
04
Kameraet er aktivt i ca. 5 sekunder, efter at
bakgearet er deaktiveret, eller indtil bilens
hastighed overstiger10 km/t.
Genstande på displayet kan se ud, som om de
hælder, men det er normalt.
OBS
Genstande på billedskærmen kan være
nærmere på bilen, end de ser ud til at være
på skærmen.
Hvis en anden visning er aktiv, overtager parkeringskamerasystemet automatisk, og kamerabilledet vises på skærmen.
Kameraets placering ved siden af åbningshåndtaget.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
04 Komfort og køreglæde
Parkeringskamera*
Lysforhold
Kamerabilledet justeres automatisk efter lysforholdene. Det gør, at billedet kan variere
noget i lysstyrke og kvalitet. Dårlige lysforhold
kan resultere i en lidt ringere billedkvalitet.
gør, at føreren ser den vej bilen vil køre, også
ved svingning.
OBS
•
Ved bakning med anhænger, der ikke er
elektrisk forbundet til bilen, viser skærmens linjer den vej, bilen vil tage, ikke
anhængerens.
•
Skærmen viser ingen linjer, når en
anhænger er forbundet elektrisk til
bilens elsystem.
•
Parkeringskameraet slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der
bruges originalt Volvo anhængerkabel.
OBS
Hold kameralinser rene for snavs, sne og is
for bedst mulig funktion. Dette er specielt
vigtigt ved dårlige lysforhold.
04
Hjælpelinjer
VIGTIGT
Husk, at skærmbilledet kun viser området
bag ved bilen - vær opmærksom på bilens
sider og forvogn, når rattet drejes ved bakning.
Eksempler på, hvordan hjælpelinjer kan vises for
føreren.
Linjerne på skærmen projiceres, som om de
befandt sig ved jordoverfladen bag ved bilen
og er direkte afhængige af ratudslag, hvilket
180
Grænselinjer
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Systemets linjer.
Grænselinje 30 cm-zone bagud fra bilen
Grænselinje fri baknings-zone
"Hjulspor"
Den fuldt optrukne linje (1) indrammer en zone,
der er inden for ca. 30 cm fra kofangeren.
Den punkterede linje (2) indrammer en zone på
op til ca. 1,5 m bagud fra kofangeren. Det er
samtidig grænsen for de detaljer på bilen, der
rager længst ud, f.eks. sidespejle og hjørner også når den svinger.
De brede "hjulspor" (3) mellem sidelinjerne
angiver, hvor hjulene vil bevæge sig, og kan
strække sig ca. 3,2 m bagud fra kofangeren,
hvis der ikke er nogen forhindring på vejen.
04 Komfort og køreglæde
Parkeringskamera*
Zoom
Kameraet kan med fordel bruges ved tilkobling
af en anhænger. Når du har brug for præcis
manøvrering, kan der zoomes ind på anhængertrækket ved at trykke på CAM. Nyt tryk
giver normal visning.
Biler udstyret med Parkeringssensorer*
• GUL: Længere end 1,5 m
• ORANGE: 0,3-1,5 m
• RØD: Kortere end 0,3 m
Begrænsninger
OBS
Cykelholder eller andet tilbehør monteret
bag på bilen kan dække for kameraets sigt.
Indstillinger
Tryk på OK/MENU, når der vises en normal
kameravisning. Foretag de indstillinger, der
ønskes.
Øvrigt
• Tilkobling af anhænger - der kan zoomes
ind på trækkuglen ved at trykke på CAM.
• Skift mellem normalt og zoomet billede ved
at dreje TUNE eller trykke på CAM. Hvis
der er installeret flere kameraer, skal du
dreje TUNE.
• Hvis der er installeret flere kameraer i
Farvede felter (fire i alt, ét pr sensor) viser afstanden.
Hvis bilen også er udstyret med parkeringssensorer (se side 176), bliver visningen af
afstanden mere præcis, og farvede felter viser
hvilken/hvilke af de fire sensorer, der registrerer en forhindring.
Feltets farve ændres, når afstanden til forhindringen bliver mindre - fra gul til orange mod
rød.
bilen*, skifter man kamera ved at dreje
TUNE, trykke gentagne gange på CAM
eller bruge knapperne på midterkonsollen.
Selv om det ser ud, som om en forholdsvis lille
del af billedet er skjult, kan det medføre, at en
relativt stor sektor er skjult, og forhindringer
kan derigennem forblive uregistrerede, indtil de
er helt tæt på bilen.
04
Husk på
• Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is.
• Rengør kameralinsen regelmæssigt med
lunkent vand og bilshampoo - forsigtig så
linsen ikke bliver ridset.
• Tryk på OK/MENU, når et kamera er aktiveret, for at komme til visning af indstillinger.
• Kameraet kan slukkes med et langt tryk på
CAM. Et kort tryk på CAM aktiverer kameraet igen. Standardindstillingen er, at
kameraet aktiveres, når der stilles i bakgear.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt om BLIS
ADVARSEL
Blinde vinkler
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
G021426
04
Når et kamera (1) har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) konstant.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem baseret på
kamerateknik, som under visse forudsætninger
hjælper føreren med at blive opmærksom på
køretøjer, der bevæger sig i samme retning
som ens eget køretøj i den såkaldte blinde vinkel.
OBS
Aktivere/deaktivere
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokeret, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Kontroller og rengør i så
fald skal linserne.
Om nødvendigt, kan systemet slås fra midlertidigt, se afsnittet Aktivere/deaktivere.
182
A = ca. 9,5 m og B = ca. 3 m
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Knap til aktivering/deaktivering.
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet kan deaktiveres/aktiveres efter
motorstart med et tryk på BLIS-knappen.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap i midterkonsollen - så betjenes
funktionen i bilens menusystem MY CAR
under Indstilling Bilindstillinger BLIS.
(Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 119).
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en meddelelse på instrumentpanelets display.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tryk på READ-knappen for at fjerne
tekstmeddelelsen. (For en beskrivelse af meddelelseshåndtering, se side 116).
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når ens eget køretøj bevæger sig med en hastighed på over 10 km/t.
på en anhænger uden forlygter, der trækkes af
en person- eller lastbil.
ADVARSEL
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis:
• du overhaler med en hastighed på op til
10 km/t hurtigere end det overhalede køretøj
• du bliver overhalet af et køretøj, der holder
Systemet reagerer ikke for cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne har begrænsninger som
det menneskelige øje, dvs. de "ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr, stærkt modlys
eller tæt tåge.
op til 70 km/t højere hastighed end dit eget.
04
Rengøring
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
lygter. Hvis omgivende bilers lygter ikke er
tændt, registrerer systemet ikke køretøjerne.
Dette betyder f.eks., at systemet ikke reagerer
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
Meddelelser på displayet
Meddelelse /
besked
Betydning
Blindvinkelsyst.
TIL
BLIS-systemet er
aktiveret.
Blindvinkelsyst.
Service påkrævet
BLIS fungerer ikke kontakt et værksted.
Blindvinkelsyst.
Kamera blok.
BLIS-kamera dækket af snavs, sne
eller is - rengør linserne.
Blindvinkelsyst.
Nedsat funktion
Nedsat funktion i
dataoverførslen
mellem BLISsystemets kamera
og bilens elsystem.
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Begrænsninger
04
Kameraet nulstiller
sig selv, når dataoverførslen mellem
BLIS-systemets
kamera og bilens
elsystem vender tilbage til det normale.
Blindvinkelsyst.
FRA
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
Refleks fra blank, våd vejbane.
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET på displayet.
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton.
Her vises nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen kan lyse, selvom der
ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
BLIS-systemet er
slået fra.
Lavtstående sol i kameraet.
184
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
04
``
185
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Tunnelkonsol
Handskerum
Opbevaringslomme* i forkanten af forsædernes sædehynder
Billetklemme
Handskerum
Opbevaringsrum
Jakkeholder
04
Opbevaringsrum, krusholder
Kopholder* i armlæn, bagsæde
Opbevaringslomme
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere klædningsstykker.
ADVARSEL
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og USB*/
AUX-indgang under armlænet.
Indeholder krusholder til fører og passager.
(Hvis askebæger og cigarettænder er
valgt, er der en cigarettænder i 12 V kontakten til forsædet, se side 187, og et udtageligt askebæger i krusholderen.)
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller en
kollision skade personer i bilen.
186
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. En holder til penne findes på klappens inderside. Handskerummet låses med
nøglebladet (se side 44).
Gulvmåtter*
Volvo kan levere specielt fremstillede gulvmåtter.
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Makeup-spejl
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
Stikkontakt i bagagerum*
For nærmere oplysninger, se side 248.
G021438
04
Makeupspejl med lys.
12 V stikkontakt
Elkontakten kan bruges til forskelligt 12 -volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Kontakten leverer kun strøm, når fjernbetjeningen er lavest i nøgleposition I, se side 68.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der
bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge
kontakter bruges samtidigt, gælder 7,5 A
(90 watt) pr. kontakt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
Generelt om infotainment.....................................................................
Kom hurtigt i gang................................................................................
Generelle Infotainment-funktioner........................................................
Radio.....................................................................................................
Medieafspiller........................................................................................
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang..............................................
190
192
196
199
206
210
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 213
TV*......................................................................................................... 216
Fjernbetjening* ..................................................................................... 220
BluetoothŸ handsfree*.......................................................................... 222
Stemmestyring* mobiltelefon................................................................ 230
Menuhåndtering Infotainment............................................................... 234
188
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
INFOTAINMENT
05 Infotainment
Generelt om infotainment
Generelt
Infotainmentsystemet i bilen har et af følgende
fire niveauer:
Performance
•
•
•
•
•
•
•
05
Knapper* på rat uden fingerhjul
AM/FM-radio
CD
AUX-indgang
6 højttalere
4x20W forstærker
High Performance
•
•
•
•
•
•
•
•
5" farvedisplay TFT
Knapper* på rat med fingerhjul
AM/FM-radio
AM/FM-radio
CD/DVD
AUX- og USB-indgang (f.eks. til iPodŸ)
BluetoothŸ handsfree/streaming media
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er
varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.
Audyssey MultEQ1
8 højttalere
4x40W forstærker
Premium Sound Multimedia
•
•
•
•
•
•
•
•
7" farvedisplay TFT
Knapper* på rat med fingerhjul
AM/FM-radio
CD/DVD
AUX- og USB-indgang (f.eks. til iPodŸ)
BluetoothŸ
handsfree/streaming media
Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i udviklingen og forbedringen af lyden for at sikre en
lydoplevelse i verdensklasse.
12 højttalere
5x130W forstærker
CD
Dolby, Pro Logic
Øvrigt
High Performance Multimedia
Hvis Infotainmentsystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk,
næste gang nøglen sættes i nøgleposition I
eller højere, og fortsætter med den samme
kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev
slukket (førerdøren skal være lukket for biler
med Keyless-system*).
• 7" farvedisplay TFT
• Knapper* på rat med fingerhjul
Infotainmentsystemet kan bruges i 15 minutter
ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i
1
190
5" farvedisplay TFT
•
•
•
•
•
•
AUX- og USB-indgang (f.eks. til iPodŸ)
BluetoothŸ
handsfree/streaming media
8 højttalere
4x40W forstærker
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Infotainment
Generelt om infotainment
tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.
Når bilen startes, slås Infotainmentsystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er
startet.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
Infotainmentsystemet bruges, når motoren
er slukket. Derved undgås unødig afladning
af batteriet.
05
191
05 Infotainment
Kom hurtigt i gang
Oversigt - infotainment
AUX- og USB1-indgange til eksterne lydkilder (f.eks. iPodŸ)
05
Knapper* på rat
Informationsdisplay. Displayet findes i to
størrelser: 5" (gælder Performance og High
Performance) og 7" (gælder High Performance Multimedia og Premium Sound
Multimedia). I bogen vises 7"-displayet.
Kontrolpanel i midterkonsol
Betjening af anlægget
Kort tryk starter anlægget, langt tryk lukker af. Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE)
eller få lyden igen, hvis den har været slået
fra.
Vælg en kilde ved at trykke på en af knapperne (f.eks. RADIO, MEDIA osv.). Ved at
trykke gentagne gange kan man gå ned
blandt valgene på displayet (f.eks. FM1).
Slip og vent et par sekunder, så accepteres
valget automatisk. Alternativt kan man
dreje TUNE og bekræfte med OK/MENU.
Med TUNE kan man rulle hurtigt blandt
spor/mapper, radio- og tv*-stationer, telefonkontakter* eller navigere blandt valgene
på displayet (f.eks. FM1, Disk).
1
192
USB gælder kun High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kildeknapper
Kontrolpanel med knapper til valg af kilde.
RADIO - Vælg f.eks. AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*
MEDIA - Vælg f.eks. Disk, USB*, iPod,
AUX, Bluetooth*, TV*.
TEL - BluetoothŸ handsfree*
05 Infotainment
Kom hurtigt i gang
Grundlæggende funktioner
Infotainment
fonkontakter* eller navigere blandt valgene
på displayet.
OK/MENU - accepterer valg i menuer.
Fører til undermenuer i den valgte kilde
(f.eks. RADIO eller MEDIA).
• Menuvisning - ved menuhåndtering
Kildernes forskellige visninger har forskelligt
udseende afhængigt af kilde, udstyr i bilen,
indstillinger m.m.
EXIT - fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afviser telefonopkald og sletter de indtastede tegn. Et
langt tryk fører til det højeste menuniveau
(hovedvisningen), se side 194.
INFO - tryk på knappen for at se mere
information om en funktion, sang osv. For
mere information, se side 196
Midterkonsol med betjeningsknapper til grundlæggende funktioner.
SOUND - fører til menuen for lydindstillinger (bas, diskant osv.). For nærmere oplysninger, se side 196.
FAV - hurtigvalg til en favoritindstilling.
Knappen kan programmeres til en almindeligt anvendt funktion i AM, FM osv. For
nærmere oplysninger, se side 196.
VOL - ved at dreje hæver og sænker man
lydniveauet.
Visninger på display
- kort tryk starter anlægget, langt
tryk lukker af. Tryk kort for at slå lyden fra
(MUTE) eller få lyden igen, hvis den har
været slået fra.
I systemet er der fire forskellige typer visninger.
Et højeste menuniveau, såkaldt hovedvisning,
fælles for alle kilder, se side 194. For hver kilde
er der tre grundlæggende typer af menuer:
Forvalgsknapper, indtastning af tal og
bogstaver.
• Normal visning - normal indstilling for kil-
Med TUNE kan man rulle hurtigt blandt
spor/mapper, radio- og tv*-stationer, tele-
• Hurtig visning - hurtig indstilling når
05
Eksempel på normal visning (Radio).
Generelt om visninger på display
den
TUNE drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
Eksempel på hurtig visning (Radio).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
193
05 Infotainment
Kom hurtigt i gang
Med et langt tryk på EXIT på knapperne* på
rattet kommer man til det højeste menuniveau
kaldet hovedvisning (se illustration ovenfor).
Funktionen er en hurtig måde til at vælge eller
ændre kilden (f.eks. RADIO, MEDIA osv.)
direkte fra knapperne* på rattet uden at tage
hænderne fra rattet. Funktionen fungerer også
fra knapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen.
• Vælg kilde (1) ved at dreje fingerhjulet på
Eksempel på menuvisning (BluetoothŸ handsfree).
Hovedvisning
05
knapperne* på rattet, og tryk på fingerhjulet for at bekræfte valget.
• Drej med fingerhjulet til et af valgene (2) på
MY CAR - My Car
CAM - Parkeringskamera*
Knapper* på rat
Knapperne findes i tre forskellige versioner,
afhængigt af ekstraudstyr og udstyrsniveau i
bilen.
Knapper på rat uden fingerhjul
displayet (f.eks. FM1), og tryk på fingerhjulet for at bekræfte valget.
Så kommer man til den ønskede kilde
(f.eks.RADIO/FM1).
Med et langt tryk på EXIT går man tilbage.
NAV - Navigation*
RADIO – Radio
Eksempel på hovedvisning (Radio).
Kilder (f.eks. RADIO, MEDIA osv.), se tabellen.
Kildemenu, f.eks. (FM1, DISC osv.).
194
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
MEDIA – Media
Kort tryk veksler blandt spor eller søger
efter den næste tilgængelige radiostation2. Langt tryk spoler i spor.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
Lydstyrke
05 Infotainment
Kom hurtigt i gang
Knapper på rat med fingerhjul
til MENU), eller bekræfter valg (OK) i menusystemet og accepterer telefonopkald.
MUTE - slår lyden fra
Knapper på rat med fingerhjul, til
stemmestyring 3
Fingerhjul - ved at dreje op/ned går man op
og ned i menusystemet. Med et tryk på fingerhjulet kommer man til menu (svarende
til MENU), eller bekræfter valg (OK) i menusystemet og accepterer telefonopkald.
Stemmestyring (for BluetoothŸ-tilsluttet
mobiltelefon og navigationssystem*)
Med et kort tryk vælges blandt spor eller
forudindstillede radiostationer2. Langt
tryk spoler i spor.
05
Lydstyrke
EXIT - fører opad i menusystemet. Afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser
telefonopkald eller sletter indtastede tegn.
Et langt tryk fører til det højeste menuniveau (hovedvisningen), se side 194.
Fingerhjul - ved at dreje op/ned går man op
og ned i menusystemet. Med et tryk på fingerhjulet kommer man til menu (svarende
2
3
Med et kort tryk vælges blandt spor eller
forudindstillede radiostationer2. Langt
tryk spoler i spor.
Lydstyrke
EXIT - fører opad i menusystemet. Afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser
telefonopkald eller sletter indtastede tegn.
Et langt tryk fører til det højeste menuniveau (hovedvisningen), se side 194.
Gælder ikke DAB.
Kun biler med navigation.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
195
05 Infotainment
Generelle Infotainment-funktioner
FAV - gemme et hurtigvalg
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
INFO - vise tillægsinformation
Du kan også vælge og gemme en favorit for
TEL*, MY CAR, CAM* og NAV*. Favoritter kan
også vælges og gemmes under MY CAR. For
mere information om menusystemet MY
CAR, se side 119.
For at gemme en funktion på FAV-knappen:
1. Vælg en infotainmentkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA osv.).
05
FAV-knappen kan bruges til at gemme funktioner, der bruges ofte, så funktionen nemt kan
startes ved at trykke på FAV. Du kan vælge en
favorit (f.eks. Equalizer) til hver funktion som
følger:
I RADIO-indstilling:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
2. Vælg et frekvensbånd eller kilde (AM,
Disk osv.).
3. Tryk på FAV-knappen og hold, indtil "favorit-menuen" vises.
4. Drej TUNE for at vælge et punkt fra listen,
og tryk på OK/MENU for at gemme.
> Når kilden (f.eks. RADIO, MEDIA osv.)
er aktiveret, kan du få adgang til den
gemte funktion med et kort tryk på
FAV.
I MEDIA-indstilling:
• DISC
• USB*
• iPod*
196
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I nogle tilfælde er der mere information til rådighed (om en radiostation, sang, kunstner osv.),
end der kan vises på displayet. For at se mere
information skal du trykke på INFO-knappen.
Generelle lydindstillinger
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger (Bas, Diskant osv.). Gå videre
med SOUND eller OK/MENU til dit valg (f.eks.
Diskant).
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og gem
indstillingen med OK/MENU.
Fortsæt med at trykke på SOUND eller OK/
MENU for at komme til de øvrige punkter:
05 Infotainment
Generelle Infotainment-funktioner
• Surround1 - Kan indstilles til Til/Fra. Når Til
er valgt, vælger systemet indstillingen for
optimal lydgengivelse. Normalt er dette
vises så på displayet. Hvis
DPLII, og
indspilningen er lavet med Dolby Digitalteknologi vil afspilningen ske med denne
på displayet.
indstilling. Så vises
Når Fra er valgt, fås tre-kanals stereo.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Centerniveau1 - Lydstyrke for centerhøjttaler.
• Surroundniveau1, 2 - Niveau for surround.
Avancerede lydindstillinger
Equalizer3
Lydniveauet kan justeres separat for forskellige
frekvensbånd.
1. Tryk på OK/MENU for at komme til Audio
indstillinger, og vælg Equalizer.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
3. Juster lydniveauet ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU. Fortsæt på
denne måde med de øvrige frekvensbånd.
4. Når du er færdig med indstillingerne, skal
du dreje TUNE til OK og bekræfte ved at
trykke på OK/MENU eller EXIT.
For generel information om menuer og menustrukturer, se side 234.
Lydtrin1
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Hvis der er
passagerer på både for- og bagsæde anbefales valget: begge forsæder. Punkterne kan
vælges under Audio indstillinger
Lydscene.
1
2
3
For generel information om menuer og menustrukturer, se side 234.
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel, høj eller slået fra.
Vælg niveau under Audio indstillinger
Lydstyrkeudligning.
For generel information om menuer og menustrukturer, se side 234.
Ekstern lydkildes lydstyrke
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller
eller iPodŸ) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan
lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke
(f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke:
05
1. Tryk på MEDIA-knappen, drej TUNE til
AUX og vent et par sekunder, eller tryk på
OK/MENU.
2. Drej TUNE for at indstille lydstyrken for
AUX-indgangen.
Kun Premium Sound Multimedia.
Kun når Surround er aktiveret.
Ikke Performance.
``
197
05 Infotainment
Generelle Infotainment-funktioner
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis
afspilleren oplades, når Infotainmentsystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at
oplade afspilleren via 12-volt kontakten.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
05
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
198
05 Infotainment
Radio
Radiofunktioner, generelt
Stationsliste1
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 194. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 220.
Radioen laver automatisk en liste over de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig mulighed for at
finde en station, når du kører i et område, hvor
du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.
For at gå til listen og vælge en station:
Menuhåndtering
Menuerne i RADIO betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer og menustrukturer, se
side 234.
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner.
RADIO-knap til valg af frekvensbånd (AM,
FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Forvalgsknapper (0-9)
Stationssøgning
Vælg den ønskede frekvens/station eller
naviger i radiomenuen ved at dreje TUNE.
Bekræft dit valg eller gå til radiomenuen
ved at trykke på OK/MENU.
Hold knappen nede indtil den næste/foregående tilgængelige station. Kort tryk for
forudindstillede kanaler.
1
1. Vælg det ønskede frekvensbånd (FM1 eller
FM2).
2. Drej TUNE et trin i en af retningerne. Så
vises listen over alle stationer i området.
Den nuværende indstillede station fremhæves med forstørret tekst på listen.
05
3. Drej igen TUNE i en af retningerne for at
vælge en station på listen.
Automatisk stationssøgning
1. Tryk flere gange på RADIO-knappen, indtil
det ønskede frekvensbånd (AM, FM1 osv.)
vises, slip og vent et sekund, eller tryk på
OK/MENU.
2. Hold ned på
/
på midterkonsollen
(eller på knapperne* på rattet). Radioen
søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
Gælder kun FM1/FM2.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
199
05 Infotainment
Radio
OBS
05
•
Listen viser kun frekvenser for stationer,
der modtages i øjeblikket, ikke en
komplet liste over alle radiofrekvenser
på det valgte frekvensbånd.
•
Hvis signalet fra den station, der modtages i øjeblikket, er svagt, kan det forhindre radioen i at opdatere stationslisten. Hvis det sker, skal du trykke på
(mens stationslisten
knappen
vises på displayet) for at skifte til manuel
stationssøgning, og stille ind på en frekvens. Hvis stationslisten ikke længere
vises, skal du dreje TUNE et trin i en af
retningerne for at vise listen igen, og
for at skifte.
trykke på
i området, når du drejer TUNE (se det foregående afsnit "Stationsliste" ovenfor). Når stationslisten vises, skal du trykke på
i midterkonsollen for at skifte til manuel stationssøgning. Det giver dig mulighed for at vælge en
frekvens fra listen over alle tilgængelige radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd. Hvis du
med andre ord i manuel søgning drejer TUNE
et trin, ændres frekvensen fra f.eks. 93,3 til 93,4
MHz osv.
For at vælge en station manuelt:
1. Tryk flere gange på RADIO-knappen, indtil
det ønskede frekvensbånd (AM, FM1 osv.)
vises, slip og vent et sekund, eller tryk på
OK/MENU.
2. Drej TUNE for at vælge en frekvens.
Listen forsvinder fra displayet efter et par
sekunder.
Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du
dreje TUNE et trin i en af retningerne og trykke
i midterkonsollen for at skifte
på knappen
til manuel stationssøgning (eller for at gå tilbage fra manuel stationssøgning til funktionen
for "Stationsliste").
Manuel stationssøgning
Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen
viser stationslisten over de kraftigste stationer
200
OBS
Fra fabrikken er det forudindstillet, at
radioen automatisk søger efter stationer i
det område, du kører i (se det foregående
afsnit "Stationsliste" ovenfor).
Men hvis du har skiftet over til manuel stationssøgning (ved at trykke på knappen
i midterkonsollen, da stationslisten
blev vist), så er radioen stadig i funktionen
for manuel stationssøgning, næste gang du
tænder for radioen. For at skifte tilbage til
funktionen "Stationsliste" skal du dreje
TUNE et trin (for at vise den komplette liste
over stationer), og trykke på knappen
.
Bemærk, at hvis du trykker på
, når
stationslisten ikke vises, aktiveresINFO. For
mere information om denne funktion, se
side 196.
Forvalg
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(AM, FM1 osv.).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
1. Stil ind på en station (se "Stationssøgning"
ovenfor).
05 Infotainment
Radio
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde
i et par sekunder, lyden forsvinder i dette
tidsrum og kommer igen, når stationen er
gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forvalgte kanaler kan vises2 på
displayet. Funktionen aktiveres/deaktiveres i
FM-/AM-indstilling under FM-menu Vis
forhåndsindstillet station alternativt AMmenu Vis forhåndsindstillede stationer.
Skanning af frekvensbånd
Funktionen søger automatisk efter kraftige stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca. 8 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen. Når en station afspilles, kan den gemmes som forvalg på
den sædvanlige måde, se afsnittet "Forvalg"
ovenfor.
For at starte skanningen skal du i FM-/AMindstilling gå til FM-menu Scan alternativt AM-menu Scan.
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se side 203. Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritets-
2
rækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste. For yderligere indstillinger af programafbrydelse (EON Distant og
EON Local), se side 201. Tryk på EXIT for at
vende tilbage til den afbrudte lydkilde, tryk på
OK/MENU for at fjerne meddelelsen.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
Denne funktion afbryder for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station
kan sende trafikinformation, vises dette ved, at
TP lyser stærkt på displayet, ellers vil TP være
grå.
05
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu TP.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
``
201
05 Infotainment
Radio
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Nyheder fra den valgte station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.
Aktiver/deaktiver ved i FM-indstilling at
vælge et af punkterne under FM-menu
Udvidede indstillinger EON:
• Local - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Distant3 - afbryder, hvis stationens sendere er langt borte, selvom der er støj på
signalet.
TP fra den valgte station/alle stationer
05
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den valgte station eller alle stationer i
RDS-netværket.
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Udvidede indstillinger Indstil TPfavorit for at ændre.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiveret.
3
202
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-menu Indstillinger for
nyheder Nyheder.
Standardopsætning.
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Indstillinger for nyheder Indstil
nyhedsfavoritter for at ændre.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan en eller flere programtyper, f.eks. pop eller klassisk musik, vælges. PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
1. Aktiver ved i FM-indstilling først at vælge
programtyper under FM-menu
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY.
2. Derefter skal PTY-funktionen aktiveres
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk.
En indikering vises på displayet, når PTY er
aktiveret.
Deaktivering af PTY-funktionen foretages i FMindstilling under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk. Valgte programtyper (PTY) nulstilles
ikke.
Nulstilling og fjernelse af PTY foretages under
FM-menu Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY Slet alle.
PTY-søgning
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte programtype.
1. Vælg i FM-indstilling en eller flere PTY
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Vælg PTY.
2. Gå til FM-menu
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Søg PTY.
For at afslutte søgning skal du trykke på EXIT.
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal du
eller
.
trykke på
05 Infotainment
Radio
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger Vis
PTY-tekst.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Vis
radiotekst.
Automatisk frekvensopdatering – AF
Funktion vælger den stærkeste sender for den
indstillede station. For at finde en stærk sender
er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FMbåndet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-menu Udvidede
indstillinger Alternativ frekvens (AF).
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-menu Udvidede
indstillinger REG.
Nulstilling af RDS-funktioner
Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
Tilbagestillingen foretages i FM under FMmenu Udvidede indstillinger Reset
alle FM-indstillinger.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
det pågældende program. Hvis lydniveauet
justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
Radiosystem - DAB*
Generelt
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio.
Service og Ensemble
• Vedligeholdelse - Kanal, radiokanal (kun
lydtjenester understøttes af systemet).
• Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan
det være nødvendigt at foretage en indlæring
af eksisterende kanalgrupper i området.
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk.
Indlæringen foretages i menusystemet i DABindstilling under DAB-menu Ensemble
læring. Indlæring kan også foretages sådan
her:
05
1. Drej TUNE et trin i den ene retning.
> Ensemble læring vises øverst på listen
over tilgængelige kanalgrupper.
2. Tryk på OK/MENU.
> En ny indlæring startes.
Indlæringen kan afbrydes med EXIT.
OBS
Dette system understøtter ikke DAB+.
Det kan tage op til et minut at indlære en kanalgruppe, hvis både Band III og Lband er valgt.
For mere information om frekvensbånd, se
side 205.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
203
05 Infotainment
Radio
Navigering i kanalgruppeliste
(Ensemble)
Der kan navigeres i og opnås adgang til kanalgruppelisten ved at dreje TUNE. På displayets
øverste del står navnet på Ensemble. Når du
ruller og kommer til en ny Ensemble, ændres
navnet til den nye. En tyk grå linje adskiller de
to kanalgrupper fra hinanden.
• Vedligeholdelse - Viser kanaler uanset,
hvilken kanalgruppe de ligger indenfor.
Listen kan også filtreres ved hjælp af valg
af programtype (PTY-filter), se nedenfor.
Scanning
05
Funktionen søger automatisk efter kraftige stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca. 8 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen. Når en station afspilles, kan den gemmes som forvalg på
den sædvanlige måde. For mere information
om forvalg, se "Forvalg" nedenfor.
Gå i DAB-indstilling til DAB-menu
Scan for at starte skanningen.
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
4
204
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.
Programtype (PTY)
ende. Ved det næste forsøg på at genkalde
forvalget bliver den kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt
af kanallisten.
Med programtypefunktionen kan forskellige
typer radioprogrammer vælges. Der findes en
række forskellige programtyper, som også
omfatter forskellige programkategorier. Efter
valg af en programtype sker navigering kun
inden for de kanaler, som sender den type.
En liste over forvalgte kanaler kan vises4 på
displayet. Funktionen aktiveres/deaktiveres i
DAB-indstilling under DAB-menu Vis
forhåndsindstillet station.
Programtype vælges i DAB-indstilling under
DAB-menu PTY-filter. Med EXIT forlades
denne indstilling. En indikering vises på displayet, når PTY er aktiveret.
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
OBS
I nogle tilfælde forlader DAB-radio PTY-indstilling, når der udføres DAB-DAB-linking (se
nedenfor).
Radiotekst
Forvalg
Funktionen deaktiveres/aktiveres i DAB-indstilling under DAB-menu Vis radiotekst.
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. DAB har
2 lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. Lagring af
forvalg foretages på den sædvanlige måde, for
mere information se side 200. De gemte forvalg
vælges med forvalgsknapperne.
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigå-
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia
Visse radiostationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på displayet.
05 Infotainment
Radio
OBS
Man kan kun have én af funktionerne "Vis
radiotekst" og "Vis forhåndsindstillet
station" aktiveres ad gangen. Aktiverer
man en af dem, når den anden allerede er
blevet aktiveret, deaktiveres den tidligere
aktiverede funktion automatisk. Begge
funktioner kan være deaktiveret.
Avancerede indstillinger
DAB til DAB link
Det er muligt at gå fra en kanal med dårlig eller
ingen modtagelse til den samme kanal i en
anden kanalgruppe med bedre modtagelse.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i DABindstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-forbindelse.
Frekvensbånd
DAB kan sendes på to5 frekvensbånd:
• Band III - dækker områder uden for stor-
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring
af kanaler hurtigere, end hvis man har valgt
både Band III og Lband. Det er ikke sikkert, at
alle kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd påvirker ikke lagrede hukommelser.
Frekvensbånd kan i DAB-indstilling aktiveres/
deaktiveres under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-bånd.
Underkanal
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
symbolet > til højre for kanalnavnet på displayet. En underkanal angives ved at symbolet
> ses til venstre for kanalnavnet på displayet.
Programtypetekst
Nogle radiostationer sender oplysninger om
programtype og programkategori. Oplysningerne vises på displayet.
Funktionen aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger Vis PTY-tekst.
Nulstilling af DAB-indstillinger
Alle DAB-indstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
Tilbagestillingen foretages i DAB-indstilling
under DAB-menu Udvidede
indstillinger Reset alle DABindstillinger.
05
Man kan kun få adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal, ikke på en anden kanal
uden at vælge denne.
Visning af underkanaler kan i DAB-indstilling
aktiveres/deaktiveres under DAB-menu
Udvidede indstillinger Subkanaler
byer
• Lband - mest i storbyer
5
Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.
205
05 Infotainment
Medieafspiller
CD-/DVD1-funktioner
Medieafspilleren understøtter og kan afspille
følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
•
Forindspillede cd'er (CD Audio).
Brændte cd'er med lyd og/eller videofiler1.
Forindspillede DVD-Video'er1.
Brændte DVD'er1 med lyd og/eller videofiler.
For mere information om understøttede formater, se side 209.
OBS
Kontrolpanel i midterkonsol.
Åbning til indsætning og udkast af disk
05
MEDIA-knap
Udkast af disk
Indtastning af tal og bogstaver.
Vælg spor/mapper eller naviger blandt
menupunkter ved at dreje TUNE.
Bekræft dit valg eller gå til menuen for den
valgte mediekilde ved at trykke på OK/
MENU.
Spol fremad/bagud og skift spor eller kapitel2.
1
2
206
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 194. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 220.
Menuhåndtering
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer og menustrukturer, se
side 234.
Starte afspilning af disk
Tryk flere gange på MEDIA-knappen, indtil
Disk vises, slip og vent et sekund, eller tryk på
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Gælder kun DVD'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OK/MENU. Hvis der er en disk i medieafspilleren, begynder disken automatisk at afspilles,
ellers vises Ilæg disk på displayet. Indsæt en
disk, med tekstsiden opad. Disken begynder
automatisk at afspille.
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille
forsinkelse, inden afspilningen starter.
Udkast af diske
En disk standser i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
Pause
Når der skrues helt ned for lydstyrken, indstilles
medieafspilleren på pause. Når lydstyrken
hæves, starter den igen.
Afspilning og navigering
CD-Audio'er
Drej TUNE for at komme til diskens afspilningsliste og navigere i listen. Med OK/MENU
bekræfter man valg af spor og starter afspilning. Med EXIT kan man afbryde og forlade
afspilningslisten.
05 Infotainment
Medieafspiller
For at skifte spor kan du også trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Brændte diske med lyd-/videofiler1
Drej TUNE for at komme til diskens afspilningsliste/mappestruktur samt navigere i listen/
strukturen. Med OK/MENU bekræfter man
enten valg af undermappe eller starter afspilning af den valgte lyd-/videofil. Med EXIT kan
man enten afbryde og forlade afspilningslisten
eller gå opad (tilbage) i mappestrukturen.
For at skifte lyd-/videofil kan du også trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Lydfiler har symbolet
, videofiler1 har
symbolet
, og mapper har symbolet
.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift3 af mappe sker
automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe
er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en disk, der kun
indeholder lydfiler eller kun indeholder videofiler sættes i medieafspilleren, og afspiller deref-
1
3
4
ter disse filer. Systemet skifter ikke indstilling,
hvis en disk, der indeholder en blanding af lydog videofiler sættes i medieafspilleren - så fortsætter afspilleren med at afspille den foregående filtype.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på displayet. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
knapperne
/
for at øge spolehastigheden for videofiler. Slip knappen for at vende
tilbage til filmvisning ved normal hastighed.
Musikgenkendelse, GracenoteŸ
Hvis bilen er udstyret med navigation*, er der
en hårddisk i bilen, som indeholder en database til musikgenkendelse af cd'er. Databasen
indeholder tidens mest populære musik. Hvis
medieafspilleren får et træf i databasen, vises
medietitel og kunstnernavn for mediet, og for
hvert spor vises sportitel, kunstner og album.
Hvis den aktuelle cd ikke kan findes i databasen, bruges cd-tekst fra disken.
Skanne4
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler kan
ikke læses af afspilleren.
DVD-Video'er1
For afspilning af DVD-Video'er, se side 208.
Hurtigspoling
Ved at holde på knapperne
/
kan du
spole frem/tilbage. Der kan spoles i lydfiler ved
én hastighed, mens der kan spoles i videofiler
ved flere hastigheder. Tryk gentagne gange på
05
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert spor/lydfil. For at skanne:
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Scan
> De første 10 sekunder af hvert spor eller
lydfil afspilles.
3. Afbryd skanningen med EXIT. Igangværende spor eller lydfiler fortsætter afspilning.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder ikke DVD-Video'er.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
207
05 Infotainment
Medieafspiller
Tilfældig rækkefølge4
Afspilning af DVD-Video'er1
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. For at lytte til sporene i tilfældig rækkefølge:
Afspilning
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Tilfældig afspilning
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
For at skifte spor/lydfil kan du også trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Gentage
05
mappe5
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i en
mappe igen og igen. Når den sidste fil er blevet
afspillet, begynder den første fil at afspilles
igen.
1. Tryk på OK/MENU
Navigering i DVD-Video'ens menu
Ved afspilning af en DVD-Video starter filmen
automatisk, når funktionen Autostart er aktiveret. For nærmere oplysninger, se side 209.
Hvis funktionen Autostart er deaktiveret, kan
en diskmenu blive vist på displayet. Diskmenuen giver dig adgang til yderligere funktioner
og indstillinger, f.eks. valg af undertekster og
sprog, scenevalg og start af film.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på displayet. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
2. Drej TUNE til Gentag mappe
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Navigering i DVD-Video'ens menu foretages
med talknapperne på midterkonsollen som vist
på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Ved at dreje TUNE kommer man til listen over
kapitler og kan navigere blandt dem (hvis der
afspilles en film, holdes der pause i filmen).
Med tryk på OK/MENU vælger man kapitel og
kommer tilbage til udgangspositionen (hvis der
blev afspillet film, starter filmen igen). Med
EXIT kommer man til titellisten.
I titellisten kan man vælge titel ved at dreje
TUNE og bekræfte valg med OK/MENU. Så
kommer man tilbage til kapitellisten. Tryk på
4
5
1
208
Gælder ikke DVD-Video'er.
Gælder kun lyd-/videofiler på brændte diske eller USB.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Infotainment
Medieafspiller
OK/MENU for at aktivere valget og gå tilbage
til udgangspositionen. Med EXIT afbryder man
og kommer tilbage til udgangspositionen (uden
at have valgt noget).
Avancerede indstillinger6
Automatisk afspilning
Automatisk afspilning betyder, at hvis du indsætter en DVD-video i medieafspilleren, vil
afspilning af diskens hovedtitel starte automatisk. Så behøver du ikke at vælge sprog, undertekster osv., eller trykke på Afspil i diskmenuen
for at starte filmen. For at aktivere/deaktivere
funktionen skal du i disk-indstilling gå til Diskmenu Udvidede indstillinger
Autostart.
Vinkel
Med funktionen kan man, hvis DVD-Video'en
understøtter dette, vælge fra hvilken kameraposition, man vil se en bestemt scene. Gå i
disk-indstilling til Disk-menu Udvidede
indstillinger Vinkel.
DivXŸ Video On Demand
Medieafspilleren kan registreres til at afspille
filer af typen DivX VOD fra brændte diske eller
USB. Koden til registrering findes i disk-indstilling under Disk-menu Udvidede
6
indstillinger DivX® VOD-kode. Mere information kan findes på www.divx.com/vod.
OBS
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD
Plus, CD-DVD-format), er tykkere end
almindelige cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der kan forekomme fejl.
Billedindstillinger6
Du kan justere indstillingerne (når bilen holder
stille) for:
•
•
•
•
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.
lysstyrke
kontrast
farvetone
LydformaterA
1. Tryk på OK/MENU og vælg
Billedindstillinger, bekræft med OK/
MENU.
CD-Audio, mp3,
wma
LydformaterB
CD-Audio, mp3,
wma, aac, m4a
2. Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
VideoformaterC
CD-Video,
DVD-Video, divx,
avi, asf
farve.
3. Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
For at vende tilbage til indstillingslisten skal du
trykke på OK/MENU eller EXIT.
A
B
C
05
Gælder Performance.
Gælder ikke Performance.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
Billedindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstilling med valget Reset.
Kompatible filformater
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabel.
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
209
05 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
AUX, USB1 og ekstern lydkilde
Generelt
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 194. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 220.
En iPodŸ eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er
slået til eller motoren er i gang), hvis enheden
er sluttet til USB- stikket.
For at tilslutte lydkilde:
05
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPodŸ eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af
tilslutningerne i midterkonsollen. Så kan en lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, betjenes 2 med bilens lydregulering. En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via
bilen.
1. Tryk flere gange på MEDIA, indtil den
ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX, slip
og vent et sekund, eller tryk på OK/
MENU.
> Hvis USB vælges, vises Forbind USB
på displayet.
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se
foregående illustration).
Teksten USB læses vises på displayet, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan
1
2
3
210
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Gælder kun mediekilde tilsluttet via USB-stikket.
Gælder kun USB og iPodŸ.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
der være en vis forsinkelse, før indlæsningen er
klar.
OBS
Systemet understøtter de fleste iPodŸmodeller produceret i 2005 eller senere.
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås
det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller
hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj
strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke
opfylder USB-standarden). USB-stikket
genaktiveres automatisk, næste gang tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver stående.
Menuhåndtering
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer og menustrukturer, se
side 234.
Afspilning og navigering3
Drej TUNE for at komme til afspilningslisten/
mappestrukturen og navigere i listen/strukturen. Med OK/MENU bekræfter du enten valg
af undermappe eller starter afspilning af den
05 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
valgte lyd-/videofil. Med EXIT kan du enten
afbryde og forlade afspilningslisten eller gå
opad (tilbage) i mappestrukturen.
For at skifte lyd-/videofil kan du også trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Skanne3
OBS
Se side 207.
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge det medfølgende USB-adapterkabel. Herved undgås
mekanisk slid på USB-stik og tilkoblet USBhukommelse.
Tilfældig rækkefølge3
Se side 208.
Gentage mappe6
Lydfiler har symbolet
,
har
symbolet
, og mapper har symbolet
.
Se side 208.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift5 af mappe sker
automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe
er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en disk, der kun
indeholder lydfiler eller kun indeholder videofiler sættes i medieafspilleren, og afspiller derefter disse filer. Systemet skifter ikke indstilling,
hvis en disk, der indeholder en blanding af lydog videofiler sættes i medieafspilleren - så fortsætter afspilleren med at afspille den foregående filtype.
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid
for systemet at indlæse lagringsmedier, der
indeholder andet end kompatible musikfiler.
videofiler4
USB-hub
Lydkilder
USB-hukommelse
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og kan
håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254
undermapper/filer i hver mappe. En undtagelse er det øverste niveau, som kan håndtere op til 1.000 undermapper/filer.
Man kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket og
dermed tilslutte flere USB-enheder samtidigt.
Valg af USB-enheden foretages i USB-indstilling under USB-menu Vælg USB-udstyr.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
05
iPodŸ
En iPodŸ oplades og strømforsynes af USBstikket* via afspillerens tilslutningskabel.
Hurtigspoling3
Se side 207.
4
5
3
6
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun USB og iPodŸ.
Gælder kun USB.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
211
05 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
OBS
Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPodŸ.
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
Kompatible filformater via USB-stikket
05
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via USBstikket.
A
212
Lydformater
mp3, wma, aac,
m4a
VideoformaterA
divx, avi, asf
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Streaming af lyd
Generelt
Bilens medieafspiller er udstyret med
BluetoothŸ1 og kan trådløst afspille lydfiler fra
eksterne enheder med BluetoothŸ, f.eks.
mobiltelefoner og håndholdte computere.
Navigering og betjening af lyden kan foretages
via midterkonsollens knapper eller knapperne* på rattet. I nogle eksterne enheder kan
man også skifte spor fra enheden.
OBS
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler
via BluetoothŸ-funktionen.
Oversigt
EXIT - fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion.
Kort tryk veksler blandt lydfilerne. Langt
tryk spoler i lydfiler.
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 194. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 220.
For at kunne afspille lyden skal bilens medieafspiller først sættes i Bluetooth-indstilling.
Menuhåndtering
OBS
BluetoothŸ-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan
nogle funktioner udeblive.
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible
med BluetoothŸ-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller
går ind på www.volvocars.com for at få
information om kompatible telefoner og
eksterne medieafspillere.
1
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer og menustrukturer, se
side 234.
Kontrolpanel i midterkonsol.
VOL - lydstyrke
05
Parre og tilslutte ekstern enhed
MEDIA-knap
Naviger i menuen ved at dreje TUNE.
Bekræft dit valg eller gå til menuen ved at
trykke på OK/MENU.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om den tidligere har været parret eller ej. Der kan maksimalt parres 10 eksterne enheder. Parring foretages en gang pr.
ekstern enhed. Hvis det er første gang, enheden tilsluttes, skal nedenstående fremgangsmåde følges:
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
213
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
1. Tryk flere gange på MEDIA, indtil
Bluetooth vises, slip og vent et sekund,
eller tryk på OK/MENU.
2. Tryk på OK/MENU.
3. Når Tilføj udstyr vises, skal du trykke på
OK/MENU.
4. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via BluetoothŸ, se vejledningen
til den eksterne enhed.
05
5. Tryk på OK/MENU.
> Infotainmentsystemet søger efter eksterne enheder i nærheden. Søgningen
kan tage lidt tid. De enheder der findes,
angives med deres respektive
BluetoothŸ-navn på midterkonsollens
display.
6. Vælg den eksterne enhed, du vil parre
med, og tryk på OK/MENU.
7. Indtast talsekvensen, der vises på midterkonsollens display, via den eksterne
enheds tastatur, og tryk på den eksterne
enheds knap for at bekræfte valget.
Den eksterne enhed parres og tilsluttes automatisk til Infotainmentsystemet.
For at skifte lydfil kan du også trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
214
Automatisk tilslutning
Når BluetoothŸ-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede eksterne enhed er indenfor
rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Når
Infotainmentsystemet søger efter den senest
tilsluttede enhed, vises dens navn på displayet.
For at tilslutte til en anden enhed, skal du trykke
på EXIT. Tilslut en ny ekstern enhed, se "Skifte
til en anden ekstern enhed" nedenfor.
Skifte til en anden ekstern enhed
Man kan udskifte en tilsluttet enhed med en
anden enhed, hvis der er flere enheder i bilen.
Dog skal enheden først være parret, se "Parre
og tilslutte ekstern enhed" ovenfor. For at skifte
til en anden enhed:
1. Tryk flere gange på MEDIA, indtil
Bluetooth vises, slip og vent et sekund,
eller tryk på OK/MENU.
2. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via BluetoothŸ, se vejledningen
til den eksterne enhed.
3. Tryk på OK/MENU.
4. Drej TUNE til Skift enhed, og bekræft med
OK/MENU.
> Efter et stykke tid vises den eksterne
enheds navn på displayet. Hvis der er
parret flere eksterne enheder, vises
disse også.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5. Vælg den enhed, der skal tilsluttes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
For at skifte lydfil kan du også trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Fjern den tilsluttede enhed
1. Tryk i Bluetooth-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til Fjern Bluetooth-udstyr, og
bekræft med OK/MENU.
3. Vælg den enhed, der skal fjernes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Der vises et spørgsmål, om du vil fjerne
tilslutningen.
4. Tryk på OK/MENU for at bekræfte.
EXIT afbryder.
Frakobling af enhed
Den eksterne enhed frakobles automatisk, hvis
den kommer uden for Infotainmentsystemets
rækkevidde. For mere information om tilslutning, se side 214.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller lydfilerne på den eksterne
enhed i tilfældig rækkefølge. Aktiver/deaktiver
tilfældig rækkefølge-funktionen i Bluetooth-
05 Infotainment
Media BluetoothŸ*
indstilling under Bluetooth-menu
afspilning.
Tilfældig
For at skifte lydfil kan du også trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Skanning af lydfiler i ekstern enhed
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hver lydfil. Aktiver/deaktiver funktionen i Bluetooth-indstilling under Bluetooth-menu
Scan.
Afbryd skanningen med EXIT.
Versionsinformation BluetoothŸ
05
Bilens aktuelle BluetoothŸ-version kan ses i
Bluetooth-indstilling under Bluetooth-menu
Bluetooth-version i bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
215
05 Infotainment
TV*
TV*
VIGTIGT
Generelt
OBS
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 194. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 220.
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser i de lande, som sender i MPEG-2 format
og DVB-T-standarden. Systemet understøtter ikke tv-udsendelser i MPEG-4 format
eller analoge udsendelser.
Oversigt
Menuhåndtering
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer og menustrukturer, se
side 234.
OBS
05
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 6 km/t, forsvinder billedet, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på displayet. Lyden kan dog stadig høres i. Billedet kommer igen, når bilen holder stille.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige
faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tvsenderen er langt væk. Dækningen kan
også variere, afhængigt af hvor i landet du
befinder dig.
Se tv
Kontrolpanel i midterkonsol.
MEDIA-knap.
Forvalgsknapper, indtastning af tal
Naviger i kanallister eller menuer ved at
dreje TUNE.
Bekræft dit valg eller gå til menuen ved at
trykke på OK/MENU.
EXIT - fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion.
Den næste tilgængelige kanal vises ved at
trykke på
/
.
216
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis det er første gang tv-funktionen bruges,
eller bopælslandet er ændret, skal der først
foretages en indstilling af tv-kanaler. For at indstille tv-kanaler, se afsnittet "Søge efter tvkanaler/Liste over forudindstillede kanaler"
nedenfor.
Tryk flere gange på MEDIA, indtil TV vises
på displayet, slip knappen og vent et
sekund, eller tryk på OK/MENU.
> En søgning starter, og efter et kort
stykke tid vises den senest anvendte
kanal.
Skifte kanal
Det er muligt at skifte kanal som følger:
05 Infotainment
TV*
• Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som forvalg, vises dens forvalgsnummer til højre
for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje
TUNE til den ønskede kanal, og tryk på
OK/MENU.
• Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
• Via korte tryk på knapperne
/
vises
den næste tilgængelige kanal i området.
OBS
Hvis du er flyttet inden for landet, for eksempel fra en by til en anden, er det ikke sikkert,
at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet
kan have ændret sig. Du kan så foretage en
ny søgning og gemme en ny liste over forudindstillede kanaler, se funktionen "Automatisk søgning af tv-kanaler" nedenfor.
OBS
Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks.
hvis du er kørt fra Tyskland til Frankrig. Det
kan så være nødvendigt at vælge et nyt land
og lave en ny søgning.
En liste over forudindstillede kanaler
(maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se
side 216.
Søge efter tv-kanaler/Liste over
forudindstillede kanaler
OBS
Hvis det er første gang tv-funktionen bruges, kommer man automatisk til punkt 4
nedenfor.
Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes
med EXIT.
OBS
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
3. Drej TUNE til Vælg land, og tryk på OK/
MENU.
> Hvis du tidligere har valgt et eller flere
lande, vises de på en liste.
4. Drej TUNE til enten Andre lande eller et af
de tidligere valgte lande. Tryk på OK/
MENU.
> En liste over alle tilgængelige lande
vises.
5. Drej TUNE til det ønskede land (f.eks. Danmark), og tryk på OK/MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet
for hver kanal, der findes, og sættes op
som forvalg. Når søgningen er afsluttet,
vises en meddelelse, og billedet vises.
Hvis bopælslandet er ændret, skal der foretages en ny søgning af tv-kanaler.
Kanalstyring
Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler,
der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads på
listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over
forudindstillede kanaler.
05
For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling gå til
TV-menu Sortér stationsliste.
1. Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på
listen, og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
217
05 Infotainment
TV*
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på
listen over forudindstillede kanaler.
Gemme de tilgængelige tv-kanaler som
forvalg
Hvis du er flyttet inden for landet, for eksempel
fra en by til en anden, er det ikke sikkert, at de
forudindstillede kanaler er tilgængelige på det
nye sted, da frekvensområdet kan have ændret
sig. Du kan så foretage en ny søgning og
gemme en ny liste over forudindstillede kanaler.
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
05
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
3. Drej TUNE til Autostore, og tryk på OK/
MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet
for hver kanal, der findes, og sættes op
som forvalg. Når søgningen er afsluttet,
vises en meddelelse, og billedet vises.
En liste over forudindstillede kanaler
(maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se
side 216.
218
Skanning af tv-kanaler
Funktionen søger automatisk igennem frekvensområdet efter alle tilgængelige kanaler i
det område, hvor du befinder dig. Når en kanal
er fundet, vises den i ca. 10 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Søgningen standses
med EXIT. Derefter fortsætter visning af den
kanal, som du lige har set på. Søgningen påvirker ikke listen over forudindstillede kanaler.
Aktiver skanningen i TV-indstilling under TVmenu Scan.
Tekst-tv
Det er muligt at se tekst-tv. Gør som følger:
1. Tryk på
gen.
-knappen på fjernbetjenin-
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
Ved at indtaste et nyt sidenummer eller via tryk
på knapperne på fjernbetjeningen
/
kan man gå til næste side.
Gå tilbage til tv-billedet med EXIT eller ved at
trykke på
-knappen på fjernbetjeningen.
Information om det aktuelle program
Ved at trykke på INFO-knappen kan man få
information om det aktuelle program, det
næste program og dets starttidspunkt. Trykker
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
man endnu en gang på INFO-knappen kan
man i nogle tilfælde få yderligere information
om det aktuelle program som f.eks. start- og
sluttidspunkt og en kort beskrivelse af det
aktuelle program. For mere information om
INFO-knappen, se side 196.
For at vende tilbage til tv-billedet skal du vente
nogle sekunder eller trykke på EXIT.
Billedindstillinger
Du kan justere indstillingerne for lysstyrke,
kontrast, farvetone og farve. For nærmere
oplysninger, se side 209.
Modtagelsen mistes
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
som man ser på, bliver billedet frosset. Kort
efter kommer der en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for
den aktuelle tv-kanal, og at en ny søgning efter
kanalen er i gang. Når modtagelsen kommer
igen, starter visningen af tv-kanalen med det
samme. Det er når som helst muligt at skifte
kanal, mens meddelelsen vises.
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse, søger
vises, har systemet registreret, at der ikke er
modtagelse for nogen tv-kanaler. En mulig
årsag kan være, at en landegrænse er blevet
passeret, og at systemet er indstillet til det forkerte land. Skift i så fald til det korrekte land
05 Infotainment
TV*
som beskrevet i "Søge efter tv-kanaler/Liste
over forudindstillede kanaler", se side 217.
05
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
219
05 Infotainment
Fjernbetjening*
Fjernbetjening*
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i
Infotainmentsystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne
i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Tast
Funktion
Gå/spole bagud
Afspille/holde pause
Når du bruger fjernbetjeningen skal du rette
den mod displayet (se side 192) i midterkonsollen.
Standse
ADVARSEL
Gå/spole fremad
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller en
kollision skade personer i bilen.
DVD'ens menu
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
05
Tast
Funktion
Navigere op/ned i menuer
Ingen funktion
Navigere mod højre/venstre i
menuer
Skifte til navigation*
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Skifte til radiokilde (AM, FM1
osv.)
Mindske lydstyrken
Skifte til mediekilde (Disk, TV*
osv.)
Øge lydstyrken
Skifte til BluetoothŸ handsfree*
0-9
Rullehjul, svarer til TUNE i midterkonsollen.
220
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Forvalg af kanaler, indtastning af
tal og bogstaver
05 Infotainment
Fjernbetjening*
Tast
Funktion
Hurtigvalg til favoritindstilling.
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også,
når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på
displayet.
Valg af sprog på lydspor
Undertekster, valg af sprog på
tekst
1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i
retning af den infrarøde linse.
Tekst-tv*, til/fra
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem ind.
Udskiftning af batterier i
fjernbetjeningen
05
3. Sæt dækslet på igen.
OBS
OBS
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Fjernbetjeningen drives af fire batterier af typen
AA-LR6.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Generelt
dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller
ej.
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Menuhåndtering
Systemoversigt.
Mobiltelefon
05
Menuerne i TEL betjenes fra midterkonsollen
og knapperne* på rattet. For generel information om menuer og menustrukturer, se
side 234.
Mikrofon
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
BluetoothŸ1
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothŸ, kan tilsluttes trådløst til Infotainmentsystemet. I så fald fungerer Infotainmentsystemet som handsfree, med mulighed
for at fjernbetjene en række af mobiltelefonens
funktioner. Mikrofonen sidder ved førersidens
solskærm (2). Mobiltelefonen kan betjenes fra
1
222
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Tal- og bogstavknapper
TEL - Aktivere/Afbryde
TUNE - Drej ved normal visning mod højre
for at komme til telefonbogen, og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. Bruges også til navigation mellem valgmulighederne på displayet.
Accepter indkommende opkald, bekræft
dit valg eller gå til Telefonmenuen ved at
trykke på OK/MENU.
EXIT - Afbryder/afviser telefonopkald, sletter indtastede tegn, fører opad i menusystemet og afbryder den aktuelle funktion.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 194. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 220.
Tilslutning af telefonen første gang
Aktivere/deaktivere
Et kort tryk på TEL aktiverer handsfree-funktionen. Symbolet
viser, at handsfree-funktionen er aktiv.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
Der er to muligheder for at tilslutte mobiltelefonen, enten via bilens menusystem eller via
mobiltelefonens menusystem. Hvis den ene
mulighed ikke fungerer, kan man prøve den
anden.
Alternativ 1 - via bilens menusystem
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothŸ. Se vejledningen til mobiltelefonen eller www.volvocars.com.
2. Aktiver bilens handsfree-funktion ved at
trykke på TEL. Fortsæt med at trykke på
OK/MENU.
2. Gør bilen søgbar/synlig via BluetoothŸ, tryk
på OK/MENU, og aktiver valget
Telefonindstillinger Genkendelig.
3. Vælg Ændre telefon, tryk på OK/MENU.
> Menuvalget Tilføj telefon vises på displayet. Hvis der allerede er parret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
Tryk på OK/MENU.
3. Søg med mobiltelefonens BluetoothŸfunktion, se vejledningen til mobiltelefonen.
4. Kontroller, at mobiltelefonens BluetoothŸfunktion er slået til, og tryk på OK/MENU.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothŸ-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothŸ-navn vises
i mobiltelefonen som My Car.
5. Vælg en af mobiltelefonerne på midterkonsollens display.
4. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
5. Indtast en valgfri pinkode på mobiltelefonen med mobiltelefonens tastatur, når du
bliver bedt om at angive pinkode. Indtast
derefter den samme pinkode med bilens
tastatur.
6. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen parres (registreres) og tilsluttes
automatisk til lydanlægget. For mere information om, hvordan mobiltelefoner parres, se
side 225.
6. Indtast talsekvensen, der vises på midterkonsollens display via mobiltelefonens
tastatur, og tryk på mobiltelefonens knap
for at bekræfte valget.
Når tilslutningen er foretaget, vises mobiltelefonens BluetoothŸ-navn på displayet. Nu kan
mobiltelefonen betjenes fra lydanlægget.
Alternativ 2 - via mobiltelefonens menusystem
Opringning
1. Aktiver handsfree-funktionen ved at trykke
på TEL i midterkonsollen. Hvis der er tilsluttet en telefon, frakobles den allerede
tilsluttede telefon.
05
1. Kontroller, at symbolet
vises øverst
på displayet, og at handsfree-funktionen er
i telefonindstilling.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
223
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
2. Vælg enten det ønskede nummer eller kortnummer, se side 229. Eller drej ved normal
visning TUNE mod højre for at komme til
telefonbogen og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. For information om
telefonbogen, se side 226.
3. Tryk på OK/MENU.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
05
Selv når mobiltelefonen er afbrudt manuelt,
kan nogle mobiltelefoner automatisk forbinde den sidst tilsluttede håndfri enhed,
f.eks. når et nyt opkald påbegyndes.
Opkaldshåndtering
Indkommende opkald
Tryk på OK/MENU for at besvare opkald,
selv om lydanlægget er i f.eks. RADIOeller MEDIA-indstilling.
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
Forbindelsen til mobiltelefonen kan afbrydes
manuelt med et langt tryk på TEL eller i telefonindstilling under Phone main menu
Telefon Off. For mere information om tilslutning, se side 225.
Afvis eller afslut med EXIT.
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes, eller når døren åbnes2.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved hjælp
af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
Aktiver/deaktiver i telefonindstilling under
Phone main menu Call options
Automatisk besvaring af opkald.
På opkaldsmenu
Tryk på OK/MENU under en igangværende
samtale for at få adgang til følgende funktioner:
• Sluk for lyd - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
•
2
224
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det
er normalt. Handsfree-funktionen spørger,
om du vil tilslutte igen.
OBS
Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
Kun Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Indtast nr. - mulighed for at ringe til en
tredjepart ved hjælp af talknapperne
(igangværende opkald sættes i standby).
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Drej ved normal
visning mod venstre med TUNE for at se
opkaldslisten for Alle opkald.
I telefonindstilling kan man under Phone main
menu Opkaldslister se alle opkaldslister:
•
•
•
•
•
Alle opkald
Mistede opkald
Besvarede opkald
Indtastede numre
Opkaldstid
OBS
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Voicemail
Ringevolume
Mere om parring og tilslutning
Et kortnummer til voicemail kan ved normal
visning programmeres og derefter nås med et
langt tryk på 1.
Gå i telefonindstilling til Phone main menu
Telefonindstillinger Klang og
lydstyrke Ringetone lydstyrke og juster
ved at dreje VOL. Tryk på EXIT for at gemme.
Der kan parres (registreres) op til 10 mobiltelefoner. Parringen skal foretages én gang for
hver telefon. Efter parringen behøver telefonen
ikke længere være synlig/søgbar. Der kan kun
være tilsluttet én telefon ad gangen.
Nummeret til voicemailen ændres i telefonindstilling under Phone main menu Call
options Voicemail nummer Ændre
nummer. Hvis der ikke er gemt noget nummer,
kan denne menu nås med et langt tryk på 1.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under
igangværende opkald. Brug knapperne* på
rattet, eller drej VOL-knappen.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres
lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at
dreje VOL.
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, kan den dæmpes automatisk. Aktiver/
deaktiver i telefonindstilling under Phone main
menu Telefonindstillinger Klang og
lydstyrke Sluk for radio/medie.
3
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan i telefonindstilling vælges under
Phone main menu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetoner
Ringesignal 1 osv.
OBS
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås
fra, når en af håndfri-systemets indbyggede
signaler bruges.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal3 skal du i telefonindstilling gå til Phone
main menu Telefonindstillinger Klang
og lydstyrke Ringetoner Mobiltelefon
ringetone.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Hvis den sidst
tilsluttede mobiltelefon ikke er tilgængelig, forsøger systemet at tilslutte en tidligere parret
mobiltelefon. Mens lydanlægget søger efter
den senest tilsluttede telefon, vises dennes
navn på displayet.
05
Manuel tilslutning
Hvis du vil skifte tilsluttet mobiltelefon, skal du
i telefonindstilling gå til Phone main menu
Ændre telefon.
Fjerne enhed
En tilsluttet mobiltelefon kan afregistreres og
fjernes. Dette gøres i telefonindstilling under
Phone main menu Fjern Bluetoothudstyr.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
225
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Versionsinformation BluetoothŸ
OBS
Bilens aktuelle BluetoothŸ-version kan ses i
telefonindstilling under Phone main menu
Telefonindstillinger Bluetooth software
version i bilen.
Ændringer som foretages fra bilen af en post
i mobiltelefonens telefonbog, vil resultere i
en ny post i bilens telefonbog, dvs. ændringen gemmes ikke i mobiltelefonen. Fra bilen
vil det nu blive vist som dobbelte poster,
med forskellige ikoner. Bemærk også, at
hvis du gemmer et kortnummer eller foretager en ændring af en kontakt, vil dette resultere i en ny post i bilens telefonbog.
Telefonbog
Der er to telefonbøger. De slås i bilen sammen
til én og vises som en fælles telefonbog i bilen.
• Bilen downloader den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser kun denne telefonbog, når mobiltelefonen, som denne
telefonbog er downloadet fra, er tilsluttet.
05
• Bilen har også en indbygget telefonbog. I
denne lægges alle kontakter, som gemmes
i bilen, uanset hvilken telefon der er forbundet, når der gemmes. Disse kontakter
er synlige for alle brugere, uanset hvilken
mobiltelefon, der er sluttet til bilen. Hvis en
kontakt er gemt i bilen, vises symbolet
foran kontakten i telefonbogen.
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at
symbolet
vises øverst på displayet, og at
handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver parret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen kan
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning.
Aktiver/deaktiver funktionen i telefonindstilling under Phone main menu
Telefonindstillinger Download
telefonbog.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Hurtigsøgning efter kontakter
Hvis man ved normal visning drejer TUNE mod
højre, får man en liste over kontakter. Drej
226
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
TUNE for at vælge, og tryk på OK/MENU for
at ringe op.
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet
står til højre for kontakten, er der gemt
flere telefonnumre for kontakten. Hvis du vil
skifte og ringe til et andet nummer, end det, der
er valgt som standard, skal du trykke på knappen
på kontrolpanelet i midterkonsollen.
Drej derefter TUNE for at vælge, og tryk på OK/
MENU for at ringe op.
Du kan søge på listen over kontakter ved via
midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af kontaktens navn (se "Tegntabel for
tastaturet i midterkonsollen" for knappernes
funktion).
Fra normal visning kan du også komme til listen
over kontakter ved at trykke og holde på knappen på midterkonsollens tastatur, hvis bogstav
kontakten begynder med. For eksempel giver
et langt tryk på knappen 6 direkte adgang til
den del af listen, hvor du finder kontakter på
bogstavet M.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen
Tast
Tast
+0pw
Funktion
Mellemrum . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
For at søge efter eller redigere en kontakt skal
du i telefonindstilling gå til Phone main menu
Telefonbog Søg.
Funktion
OBS
#*
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
Søge kontakter
DEFÈÉ3
GHIÌ4
1. Drej 4 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Du kan
også bruge tal- og bogstavknapperne på
kontrolpanelet i midterkonsollen.
JKL5
MNOÖØÑÒ6
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
PQRSß7
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene
(se forklaring i tabellen nedenfor) på listen
for skift af indtastningstilstand (2), og
trykke på OK/MENU.
TUVÜÙ8
Søge kontakter ved hjælp af teksthjulet.
Liste over tegn
4
WXYZ9
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Skift mellem stort og lille bogstav.
Telefonbog
05
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
Ny kontakt
2. Drej 4 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Du kan
også bruge tal- og bogstavknapperne på
kontrolpanelet i midterkonsollen.
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
05
Hvis du trykker på en talknap i midterkonsollen,
når teksthjulet vises (se illustration ovenfor),
vises en liste over tegn (1) på displayet. Fortsæt
med at trykke gentagne gange på talknappen
til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt med
det næste bogstav osv. Hvis du har trykket på
en knap, kan du trykke på en anden knap for at
bekræfte indtastning af det foregående.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
4
228
1. Når rækken Navn er markeret, skal du
trykke på OK/MENU for at komme til indtastningstilstanden (illustration ovenfor).
3. Fortsæt med det næste bogstav osv. I indtastningsfeltet (2) på displayet vises det
indtastede navn.
Indtastning af bogstaver til Ny kontakt.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Indtastningsfelt
En ny kontakt kan i telefonindstilling tilføjes
under Phone main menu Telefonbog
Ny kontakt.
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4. For at skifte indtastningstilstanden til tal,
specialtegn, skifte mellem store/små bogstaver m.m. skal du dreje TUNE til et af
valgene (se forklaring i tabellen nedenfor)
på listen (1), og derefter trykke på OK/
MENU.
Når du er færdig med at skrive navnet, skal du
vælge OK på listen på displayet (1), og trykke
på OK/MENU. Fortsæt nu med telefonnummer
på samme måde som ovenfor.
Når telefonnummeret er skrevet ind, skal du
trykke på OK/MENU og vælge en telefonnummertype (Mobiltelefon, Home, Arbejde eller
Generelt). Tryk på OK/MENU for at bekræfte.
Når alle oplysninger er udfyldt, skal du trykke
på EXIT for at gemme kontakten.
05 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
ger at ringe til, tilbydes du at gemme en kontakt
til det valgte kortnummer.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
Modtag vCard
OK
Gem og gå tilbage til Tilføj kontakt med OK/MENU.
Skift mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
Tryk på OK/MENU. Markøren
stiller sig ved indtastningsfeltet
(2) øverst på displayet. Markøren
kan nu flyttes med TUNE til et
passende sted, f.eks. for at indføje nye bogstaver eller slette
med EXIT. For at kunne indføje
nye bogstaver skal man først gå
tilbage til indtastningstilstanden
ved at trykke på OK/MENU.
Kortnummer
Kortnummer kan i telefonindstilling lægges ind
under Phone main menu Telefonbog
Kortnummervalg.
Opkald med kortnummer kan i telefonindstilling foretages med talknapperne på knapperne
på midterkonsollen ved at trykke på en talknap
og derefter på OK/MENU. Hvis der ikke er
gemt en kontakt på det kortnummer, du forsø-
Det er muligt fra andre mobiltelefoner (end den,
der aktuelt er tilsluttet til bilen) at modtage
vCard til bilens telefonbog. For at muliggøre
det sættes bilen i synlig indstilling for
BluetoothŸ. Funktionen aktiveres i telefonindstilling under Phone main menu
Telefonbog Modtage vCard.
Hukommelse
Hukommelsesstatus på bilens telefonbog henholdsvis den tilsluttede mobiltelefons telefonbog kan i telefonindstilling ses under Phone
main menu Telefonbog
Hukommelsesstatus.
05
Ryd telefonbog
Bilens telefonbog kan slettes. Dette gøres i
telefonindstilling under Phone main menu
Telefonbog Slet telefonbog.
OBS
Sletning af bilens telefonbog fjerner kun
kontakter i bilens telefonbog. Kontakter i
mobiltelefonens telefonbog fjernes ikke.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
229
05 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
Indledning
Infotainmentsystems stemmestyring1 giver dig
mulighed for at aktivere bestemte funktioner
med stemmen i en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem - RTI
(Road and Traffic Information System).
OBS
•
05
•
Informationen i dette afsnit beskriver
brugen af stemmekommandoer til at
styre en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon. For detaljeret information om
brug af en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon med bilens Infotainmentsystem se
side 222.
Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) har en
særskilt instruktionsbog, der indeholder
mere information om stemmestyring og
stemmekommandoer til at styre systemet.
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Stemmestyringssystemet giver adgang til en
række funktioner i BluetoothŸ hands-free og
Volvos navigationssystem - RTI (Road and
Traffic Information System), samtidig med at
føreren kan holde hænderne på rattet. Input
sker i form af dialog med talte kommandoer fra
brugeren og verbale svar fra systemet. Stemmestyringssystemet bruger den samme mikrofon som BluetoothŸ hands-free systemet (se
illustration på side 222). Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens forreste højttalere.
Da mikrofonen er placeret direkte foran/oven
over føreren, opfatter systemet ikke stemmekommandoer fra andre passagerer i bilen.
Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til
føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet
kan koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
1
230
Tilslutning af telefonen første gang
Gælder kun for biler udstyret med Volvos navigationssystem - RTI (Road and Traffic Information System).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Knapper på rat.
Knap til stemmestyring
Aktivering af systemet
Før stemmekommandoer til mobiltelefonen
kan bruges, skal en mobiltelefon være parret
og tilsluttet via BluetoothŸ handsfree. Hvis der
gives en telefonkommando, og ingen telefoner
er parret, vil systemet informere om dette. For
information om parring og tilslutning af mobiltelefon, se side 223.
• Tryk på knappen til stemmestyring (1) for
at aktivere systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer. Systemet vil
derefter vise almindeligt brugte kommandoer på displayet i midterkonsollen.
05 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:
• Ved kommandoer - tal efter tonen, med
normal stemme i normalt tempo.
• Undgå at tale, når systemet svarer.
• Bilens døre, vinduer og soltag* skal være
lukkede.
• Undgå baggrundsstøj i kabinen.
OBS
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter
systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle
situation.
Stemmekommandoer kan afbrydes ved:
•
•
•
at sige "Afbryd"
ikke at tale
trykke på ratknappen for stemmestyring.
Hjælpefunktioner til stemmestyring
• Instruktion: En funktion, der hjælper dig
med at blive fortrolig med systemet og
fremgangsmåden for at give kommandoer.
• Stemmetræning: En funktion, som gør det
muligt for stemmestyringssystemet at lære
din stemme og udtale at kende. Funktionen
giver også mulighed for at oprette brugerprofiler. Der kan oprettes to brugerprofiler.
Hjælpefunktionerne kan også nås ved at trykke
på knappen MY CAR på kontrolpanelet i midterkonsollen, og derefter dreje TUNE til det
ønskede menuvalg.
Instruktion
Instruktionen kan startes på to måder:
OBS
Instruktionen kan kun startes, når bilen er
parkeret.
• Tryk på knappen til stemmestyring og sig
"Instruktion".
• Aktiver instruktionen i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice tutorial. For
beskrivelse af menusystemet, se side 119.
Undervisningen er opdelt i tre lektioner, som i
alt tager ca. 5 minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion. For at
springe en lektion over og gå til den næste skal
du trykke på knappen til stemmestyring og sige
"Næste". Gå tilbage til den foregående lektion
ved at sige "Foregående".
Stemmetræning
Systemet viser op til 15 sætninger, som du kan
sige. Stemmetræningen kan startes i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
training. Vælg mellem Bruger 1 eller Bruger
2. For beskrivelse af menusystemet, se
side 119.
Efter at stemmetræningen er afsluttet, skal du
huske at indstille din brugerprofil under Voice
user setting.
Flere indstillinger i MY CAR
• Brugerindstilling - Der kan indstilles to
brugerprofiler, funktionen aktiveres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice user setting.
Vælg mellem User 1 eller User 2. For
beskrivelse af menusystemet, se side 119.
05
• Lydstyrke for stemme - Kan ændres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Lydstyrke for
stemme-feedback. For beskrivelse af
menusystemet, se side 119.
Afslut instruktionen med et langt tryk på knappen til stemmestyring.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
231
05 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
Bruge stemmekommandoer
Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (se illustration på side 230).
Når en dialog er startet, bliver almindeligt
brugte kommandoer vist på displayet. Nedtonet tekst eller tekst i parentes indgår ikke i den
talte kommando.
05
ad gangen eller hele nummeret på én gang. Tal
højere end 9 (ni) kan systemet ikke håndtere,
f.eks. er 10 (ti) eller 11 (elleve) ikke muligt.
Opkald fra opkaldsliste
Følgende er et eksempel på en dialog med
stemmekommandoer. Systemets svar varierer,
afhængigt af situationen.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring nummer
Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe
instruktioner fra systemet over ved kort at
trykke på knappen til stemmestyring.
eller
Kommandoer kan gives på flere måder
Nummer?
Kommandoen "Telefon ring kontakt" kan f.eks.
udtales som:
• "Telefon > Ring kontakt" - Sig "Telefon",
vent på systemets svar, og fortsæt derefter
med at sige "Ring kontakt".
eller
• "Telefon ring kontakt" - Sig hele kommandoen i én sekvens.
Nedenstående er en liste med funktioner, som
kan være stemmestyrede med en BluetoothŸtilsluttet mobiltelefon.
Telefon > ring fra opkaldsliste
eller
Telefon ring fra opkaldsliste
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
Telefon ring nummer
Systemets svar
Brugerens handling
Begynd at sige tallene i telefonnummeret. Hvis
du siger flere tal og holder pause, vil systemet
gentage dem og bede dig om at sige "Fortsæt".
Fortsæt med at sige tallene. Når du er færdig,
skal du afslutte kommandoen ved at sige
"Ring".
• Du kan også ændre nummeret ved at sige
kommandoerne "Korriger" (som fjerner
den sidst indtalte gruppe tal) eller "Slet"
(som sletter hele det indtalte telefonnummer).
Ring til et nummer
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 9 (ni). Disse
tal kan udtales individuelt, i grupper på flere tal
232
Med denne funktion kan du foretage et opkald
fra en af din mobiltelefons opkaldslister.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Opkald til en kontakt
Denne funktion giver dig mulighed for at ringe
op til foruddefinerede kontakter. Kontakterne
skal oprettes i din mobiltelefon. Se brugerhåndbogen til mobiltelefonen, hvis det er nødvendigt.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring kontakt
eller
Telefon ring kontakt
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
Husk på følgende, når du ringer til en kontakt:
• Hvis der er flere kontakter med lignende
navne, bliver de præsenteret på displayet i
05 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
nummererede rækker, og systemet beder
dig om at vælge et rækkenummer.
• Hvis der er flere rækker på listen, end der
kan vises samtidigt, får du ved at sige
"Ned" mulighed for at rulle nedad på listen.
Ved at sige "Op" får du mulighed for at rulle
opad på listen.
Opkald til voicemail
Denne funktion giver dig mulighed for at ringe
til din voicemail for at kontrollere, om du har
fået nogen beskeder. Telefonnummeret til din
voicemail skal være registreret i BluetoothŸfunktionen, se side 225.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
05
Telefon > ring til voicemail
eller
Telefon ring til voicemail
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
05 Infotainment
Menuhåndtering Infotainment
Sådan navigerer du i menuerne
Betjeningsknapper i midterkonsol
Infotainmentsystemets funktioner betjenes via
systemets menuer. Hver kilde i Infotainmentsystemet (f.eks. RADIO, MEDIA) har sine egne
særskilte menuer. For at komme til menuerne
og aktivere en funktion, skal man først have
valgt en kilde (f.eks. RADIO/FM1). Tryk derefter på OK/MENU for at komme ind i menuen
for den valgte kilde.
1. Vælg en kilde ved at trykke på en af knapperne (f.eks. RADIO, MEDIA). Ved at fortsætte med at trykke kan man gå ned blandt
valgene på displayet (f.eks. FM1). Slip og
vent et par sekunder, så accepteres valget
automatisk. Alternativt kan man dreje
TUNE og bekræfte med OK/MENU.
Menuvalgene foretages med knapperne i midterkonsollen eller via knapperne* på rattet.
Funktionerne er beskrevet under de respektive
afsnit.
RADIO
05
indstillinger Equalizer, hvilket forudsætter
at følgende først gøres:
MEDIA
TEL
TUNE
2. Tryk på OK/MENU og drej TUNE, eller
brug fingerhjulet* på knapperne på rattet,
til det ønskede menupunkt, f.eks. Audio
indstillinger, og tryk på OK/MENU.
3. Drej igen TUNE til den ønskede undermenu, f.eks. Equalizer, og tryk på OK/
MENU.
Menuer RADIO
OK/MENU
Hovedmenu AM
Stier
Stierne til menuernes funktioner angives i
instruktionsbogen med formen: Audio
1
234
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
AM-menu
Vis forhåndsindstillede stationer1
Scan
05 Infotainment
Menuhåndtering Infotainment
Audio indstillinger2
Reset alle FM-indstillinger
Lydscene3
Audio
Hovedmenu CD Audio
Hovedmenu DAB1*/DAB2*
Lydstyrkeudligning
Tilfældig afspilning
DAB-menu
Reset alle audio indstillinger
Scan
Ensemble læring
Audio indstillinger5
PTY-filter
Hovedmenu FM1/FM2
Sluk PTY-filter
FM-menu
TP (trafikinformationer)
station1
Hovedmenu CD/DVD1 Data
Disk-menu
Vis radiotekst
Vis forhåndsindstillet
Vis radiotekst
Vis forhåndsindstillet
Menuer MEDIA
Disk-menu
Equalizer4
station1
Tilfældig afspilning
Gentag mappe
Scan
Ændre undertekst
Udvidede indstillinger
Scan
Indstillinger for nyheder
Udvidede indstillinger
DAB-bånd
Scan
REG
Subkanaler
Audio indstillinger5
Alternativ frekvens (AF)
Vis PTY-tekst
EON
Reset alle DAB-indstillinger
PTY-indstillinger
Audio indstillinger5
05
Ændre lydspor
DAB-forbindelse
Indstil TP-favorit
2
3
4
1
5
indstillinger5
Hovedmenu DVD1 Video
Disk-menu
Disk-menu
Play/Pause/Fortsæt
Menuvalgene for lydindstillinger er de samme for alle lydkilder.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
05 Infotainment
Menuhåndtering Infotainment
Audio indstillinger5
Untertekster
Sprogvalg for audio
Udvidede indstillinger
Hovedmenu Media Bluetooth4
Bluetooth-menu
Autostart
Tilfældig afspilning
Vinkel
Skift enhed
DivX® VOD-kode
Fjern Bluetooth-udstyr
Audio indstillinger5
Scan
Hovedmenu iPod4
Bluetooth-version i bilen
iPod-menu
Audio indstillinger5
Scan
Hovedmenu AUX
AUX-menu
Audio indstillinger5
Hovedmenu USB4
USB-menu
Audio indstillinger5
236
Phone main menu
Opkaldslister
All calls
Mistede opkald
Besvarede opkald
Indtastede numre
Opkaldstid
Søg
Ny kontakt
Numre til kortnummervalg
Hovedmenu tv*
Modtage vCard
TV-menu
Hukommelsesstatus
Tilfældig afspilning
Vælg land
Gentag mappe
Sortér stationsliste
Ændre telefon
Vælg USB-udstyr
Autostore
Fjern Bluetooth-udstyr
Ændre undertekst
Scan
Telefonindstillinger
Ændre lydspor
Audio indstillinger5
Scan
5
4
Hovedmenu BluetoothŸ handsfree4
Telefonbog
Tilfældig afspilning
05
Menuer TEL
For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
Gælder ikke Performance.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Slet telefonbog
Genkendelig
05 Infotainment
Menuhåndtering Infotainment
Klang og lydstyrke
Download telefonbog
Bluetooth software version i
bilen
Opkald optioner
Automatisk besvaring af
opkald
Voicemail nummer
Telefon Off
05
237
Gode råd om kørsel..............................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Brændstof.............................................................................................
Lastning................................................................................................
Bagagerum ...........................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
238
240
243
244
247
249
250
256
UNDER KØRSLEN
06 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Se mere information og flere råd på siderne
12 og 318.
Økonomikørsel
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation.
• Undgå at køre med åbne ruder.
• Brug ikke vinterdæk, når vinteren er forbi.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
last, desto højere brændstofforbrug.
•
Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
• Kør i det højest mulige gear, tilpasset til den
06
aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug.
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget - fjern
en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
• Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere brændstof end en varm.
• Bil med D5-motor og 6-trins manuel gearkasse startes ved 2. gear under normale
forhold.
240
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks. ned
ad bakke. Det deaktiverer vigtige systemer
som f.eks. servostyring og bremseservo.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
• Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter
kørsel i vand og ler.
• Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da det kan forårsage fejl i
bilens elektriske anlæg.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Hvis dybden er større end 25 cm, kan der
trænge vand ind i gearkassen. Derved reduceres oliernes smøreevne, og de pågældende systemers levetid forkortes.
Ved motorstop i vand: forsøg ikke omstart bugser bilen ud af vandet til et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Risiko for motorhaveri.
Motor, gearkasse og kølesystem
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og varmt vejr, er der risiko for, at
motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.
For oplysninger om overophedning ved kørsel
med anhænger, se side 250.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
• Hvis temperaturen i motorens kølesystem
bliver for høj, tændes informationsdisplayets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen Høj motortemperatur
Stands sikkert. Stands bilen på en sikker
måde, og lad motoren gå i tomgang i nogle
minutter for at køle af.
• Hvis tekstmeddelelsen Høj motortemp.
Sluk motor eller Lav kølevæske Stands
06 Under kørslen
Gode råd om kørsel
•
•
•
motor vises, skal motoren standses, efter
at bilen er standset.
Ved overophedning i gearkassen aktiveres
en indbygget beskyttelsesfunktion, som
bl.a. tænder instrumentpanelets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen
Transm.olietemp. Nedsæt hastighed
eller Transm.olietemp. Stands sikkert følg den givne anbefaling, og sæt hastigheden ned, eller stands bilen på en sikker
måde. Lad derefter motoren gå i tomgang
i nogle minutter for at lade gearkassen
afkøle.
I tilfælde af overophedning frakobles bilens
aircondition muligvis midlertidigt.
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
Åben bagagerumsklap
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
Inden en længere rejse
De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Brug ikke nøgleposition II, når motoren er standset. Brug i stedet
indstilling I - så bruges der mindre strøm.
• Kontrollér, at motoren fungerer, som den
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:
• Kontrollér alle pærer og dækkenes møn-
•
•
•
•
kabineventilator
eller anden væske ud.
sterdybde.
• I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
Vinterkørsel
forrudevisker(e)
Inden den kolde årstid bør især nedenstående
kontrolleres:
lydanlæg (høj lydstyrke)
• Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
lygter.
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten Lav batterispæn.
Nedsat strømforb. Energisparefunktionen
slår derefter visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
• Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst 15
minutter - batteriet oplades bedre under
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren mod frostsprængning ned til
ca. -35 °C. For at opnå bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke
blandes.
• Brændstoftanken bør være godt fyldt op
06
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
• Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For mere
information om egnede olietyper, se
side 315.
``
241
06 Under kørslen
Gode råd om kørsel
VIGTIGT
Olie med lav viskositet må ikke anvendes til
hård kørsel eller i varmt vejr.
• Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet reduceres.
• Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen.
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
OBS
I nogle lande er det lovpligtigt at anvende
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i alle lande.
06
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
242
06 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Manuel åbning af tankdækselklap
Åbning og lukning af tankdæksel
Åbning og lukning af tankdækselklappen
Åbn tankdækselklappen med knappen på
belysningspanelet - klappen åbner, når knappen slippes.
Klappen er placeret på højre bagskærm, hvilket
informationsdisplayets pil ved symbolet
minder om.
Klappen lukkes ved at trykke den ind, indtil der
høres et klik.
Tankdækselklappen kan åbnes manuelt, når
elektrisk åbning inde fra kabinen ikke er mulig.
1. Åbn/fjern sideklappen i bagagerummet
(samme side som tankdækselklappen), og
find en grøn line med håndtag frem.
2. Træk forsigtigt linen lige bagud, indtil tankdækselklappen åbnes med et klik.
VIGTIGT
Træk forsigtigt i linen - kun minimal kraft er
nødvendig for at udløse klappens lås.
Tankdækslet kan "parkeres" på klappen.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt.
Efter påfyldning skal dækslet sættes på igen og
drejes, indtil der høres et eller flere klik.
06
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
243
06 Under kørslen
Brændstof
Generelt om brændstof
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen
og brændstofforbruget ellers forringes.
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand
i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis
de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis
brændstof er blevet indtaget.
06
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
244
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger
eller kørsel i store højder i kombination med
brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding, og dermed reduktion, af de skadelige
stoffer (kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider)
ved hjælp af en trevejskatalysator.
Katalysatorer
Katalysatorerne har til formål at rense udstødningsgassen. De er placeret tæt på motoren,
så de hurtigt kommer op på deres driftstemperatur.
Benzin
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene
er belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs.
de fremskynder den kemiske proces uden selv
at forbruges.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal effekt
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køre på oktantal 95 og 98 RON. 91
RON bør kun bruges i undtagelsestilfælde.
og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
06 Under kørslen
Brændstof
VIGTIGT
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
Kun brændstof, der opfylder den europæiske dieselnorm, må bruges.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Svovlindholdet må højst være 50 ppm.
VIGTIGT
Diesel
Dieselbrændstof skal opfylde normen EN 590
eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme
over for foruening, f.eks. for mange svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra velkendte
producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom
kvalitet.
Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette er mere letflydende ved
lave temperaturer og reducerer risikoen for
udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
1
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges:
•
•
•
•
Specialadditiver
Marine Diesel Fuel
Fyringsolie
RME 1 (vegetabilsk oliemetylester) og
vegetabilsk olie.
Disse brændstoffer opfylder ikke kravene
ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid
og motorskader, der ikke dækkes af Volvos
garantier.
starter motoren, efter at brændstoftanken er
blevet fyldt med diesel:
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, og tryk
den ind til endestillingen (se side 68).
2. Tryk på START-knappen uden at trykke
ned på bremse- og/eller koblingspedal.
3. Vent ca. 1 minut.
4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedal ned, og tryk på
START-knappen en gang til.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
06
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof,
kan udluftning på værksted være nødvendig
for at genstarte efter optankning.
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødnings-
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME, og der må ikke tilsættes mere.
``
245
06 Under kørslen
Brændstof
rensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren
er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300-900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt
10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed
kan det tage lidt længere tid. Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis filtret bliver helt fyldt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret bliver ubrugeligt. Man risikerer så, at
filtret skal udskiftes.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
06
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen Sodfilter fuldt. Se
instr.bog vises på instrumentpanelet.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere 20 minutter.
OBS
En mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes under regenereringen.
246
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Se information om vægte
på side 311 og tabel på side 318.
Desuden kan køremåden og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, træk af anhænger
eller kørsel i store højder kombineret med
brændstofkvaliteten er faktorer, der kan
påvirke bilens præstationer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Under kørslen
Lastning
Generelt om lastning
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 311.
Bagagerumsklappen åbnes med en
knap på lyspanelet eller fjernbetjeningen, se side 52.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres med lastens
vægt og placering.
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
Den beskyttende effekt fra airbaggardinerne i taget kan udeblive eller reduceres,
hvis lasten når for højt op.
•
Last aldrig over ryglænenes højde.
ADVARSEL
Overvejelser ved lastning
• Placer lasten trykket mod ryglænet foran.
• Bred last bør placeres i midten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på
nedslåede ryglæn.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
Lasten skal altid fastspændes. Ellers kan
den ved en hård opbremsning forskyde sig
og skade personer i bilen.
Forsæde
Ved transport af ekstra lang last kan også passagersædets ryglæn slås ned (se side 70).
Taglast
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales
de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger
med lastholderen.
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
Dæk skarpe kanter og spidse hjørner med
noget blødt.
• Bilens vindmodstand og dermed brænd-
Sluk for motoren og træk parkeringsbremsen ved lastning/losning af lange genstande. Ellers kan lasten eventuelt komme i
kontakt med gearstangen eller gearvælgeren, og derved føre den til en kørestilling, så
bilen kører væk.
•
stofforbruget øges med lastens omfang.
06
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber. Nærmere oplysninger om maksimal tilladt last på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks, se side 311.
``
247
06 Under kørslen
Lastning
Nedslåning af bagsæderyglæn
Indkøbsposeholder*
12 V stikkontakt*
Hvis bagsædets ryglæn skal slås ned, se
side 72.
Lastforankringsøjer
Indkøbsposeholder under den opslåelige klap i
gulvet.
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold i bagagerummet.
06
De sammenfoldelige lastforankringsøjer bruges til at fæstne spændebånd for at fastgøre
genstande i bagagerummet.
ADVARSEL
Hårde, skarpe eller tunge genstande, som
ligger eller rager ud, kan ved en kraftig
opbremsning fremkalde personskader.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
248
1. Fold holderen op, som er en del af gulvlemmen.
2. Spænd indkøbsposerne fast med spændebåndet og fastgør bærehåndtagene i
krogene.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Fold dækslet op for at få adgang til stikkontakten. Der er spænding på kontakten, selv om
fjernbetjeningen ikke sidder i startlåsen.
OBS
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens startbatteri.
06 Under kørslen
Bagagerum
Skiluge
Fastgøring af luge
Lugen i ryglænet kan åbnes for transport af
lange, smalle genstande.
Sæt lugen tilbage i sporene bag beklædningen,
og luk lugen.
Slå højre ryglæn frem.
Frigør lugen i bagsæderyggen ved at skyde
lugens rigel opad og samtidig trykke lugen
nedad og fremad.
Slå ryglænet tilbage med lugen åben.
Brug sikkerhedsselen for at forhindre lasten i at
bevæge sig.
ADVARSEL
06
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen inden ind- eller udtagning af last. Ellers
kan man være uheldig og komme til at støde
til gearstangen/gearvælgeren og sætte den
i en kørselsposition.
Afmontering af luge
Efter at lugen er frigjort og ryglænet slået op
igen, skal lugen åbnes ca. 30 grader og trækkes lige op.
249
06 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens
lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig
information om vægte, se side 311.
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Undgå at køre med anhænger på stignin-
• Bilens trækanordning skal være af god-
Anhængerkabel
• Hvis anhængertrækket eftermonteres, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af se side 266.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
250
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
kendt type.
06
• Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
ger over 12 %.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys og bremselygter på anhænger
Hvis en af anhængerens pærer til afviserne er
defekt, blinker kombinationsinstrumentets
symbol for afviserne hurtigere end normalt, og
displayet viser teksten Defekt pære
Anhængerafviser.
Hvis en af anhængerens pærer til bremselygterne er defekt, vises teksten Defekt pære
Anhængerstoplys.
Niveauregulering*
De bageste støddæmpere holder en konstant
højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille,
synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 312.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Manuel gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min.
(dieselmotorer: 3500 omdr./min.) - ellers
kan olietemperaturen blive for høj.
06 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Dieselmotor 5cyl
Parkering på skråninger
• Ved risiko for overophedning er det opti-
1. Træd driftsbremsen ned.
male omdrejningstal for motoren
2300-3000 omdr./min. for optimal cirkulation af kølevæsken.
2. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Sæt gearvælgeren i position P.
4. Slip driftsbremsen.
Automatgear
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Automatgear vælger det optimale gear i
forhold til belastning og motorens omdrejningstal.
• Ved overophedning tændes et advarselssymbol på instrumentpanelet kombineret
med en tekstmeddelelse - følg den givne
anbefaling.
Stejle stigninger
• Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Vigtigt at kontrollere
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
• Anhængertrækkets kugle skal med jævne
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
3. Udløs parkeringsbremsen.
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
06
• Bloker ikke automatgearkassen med et
højere gear, end hvad motoren kan "klare"
- det er ikke altid en fordel at køre i høje
gear og lave omdrejningstal.
VIGTIGT
Trækanordning
Hvis der påmonteres et deleligt anhængertræk,
skal monteringsanvisningen for fastgøring af
den løse del følges nøje, se side 253.
Se også særskilte oplysninger om langsom
kørsel med anhænger for biler med automatgear Powershift på side 102.
``
251
06 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Specifikationer
G021485
Opbevaring af aftageligt anhængertræk
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
VIGTIGT
Tag altid anhængertrækket af efter brug, og
opbevar det på dets faste plads i bilen, godt
fastgjort med dets rem.
06
252
Mål, befæstelsespunkter (mm)
A
998
B
80
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sidevange
H
Kuglens centrum
06 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Indikatoren skal vise rødt.
G021490
G018928
G021488
Fastgøring af anhængertræk
Indikatoren skal vise grønt.
G021487
Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil
der høres et klik.
G000000
G021489
Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
dækslet lige bagud
.
06
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
``
253
06 Under kørslen
Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
ADVARSEL
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
06
VIGTIGT
G021495
G021494
Kørsel med anhænger
Sikkerhedswire.
Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre
, indtil der lyder et klik.
om
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
Afmontering af anhængertræk
Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten
af anhængertrækket skal være rent og tørt.
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
ADVARSEL
Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
254
Anhængertrækket skal spændes godt fast,
hvis det opbevares i bilen, se side 252.
06 Under kørslen
Kørsel med anhænger
• Bil med anhænger udsættes for en pludselig kraftig sidevind.
• Bil med anhænger kører på ujævn vejbane
eller i et hul.
G018929
• Kraftige ratbevægelser.
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
Anhænger-stabilisator - TSA
TSA-systemets (Trailer Stability Assist) opgave
er at stabilisere bil med tilkoblet anhænger i
situationer, hvor vognen er kommet i slinger.
TSA-funktionen indgår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
side 139.
Funktion
At en bil med anhænger ender i slinger, kan
opstå for alle kombinationer af biler og anhængere. Normalt kræves der meget høje hastigheder, for at det sker. Men hvis anhængeren er
overlæsset eller har lasten forkert fordelt, f.eks.
for langt bagude, er der risiko for slinger, også
ved lavere hastigheder, 70-90 km/t.
Der kræves en udløsende faktor, for at slinger
begynder, f.eks.:
Betjening
Når slinger først er kommet i gang, kan den
blive vanskelig eller umulig at dæmpe, hvilket
gør vognen svær at kontrollere med risiko for
at ende i f.eks. den forkerte kørebane eller uden
for vejbanen.
TSA-systemet overvåger kontinuerligt bilens
bevægelser, specielt til siden. Hvis der registreres slinger, sker individuel bremseregulering på forhjulene, hvilket giver en stabiliserende effekt på vognen. Oftest er dette tilstrækkeligt til at føreren kan få kontrol over
bilen igen.
Hvis slinger ikke afdæmpes på trods af TSAsystemets første indgriben, bremses vognen
med alle hjul kombineret med at motorens drivkraft reduceres. Når slinger er dæmpet lidt efter
lidt, og vognen igen er stabil, afbryder TSAsystemet reguleringen, og føreren får igen fuld
kontrol over bilen.
OBS
TSA deaktiveres, hvis føreren vælger
Sport-funktion, se side 139.
Indgriben fra TSA kan udeblive, hvis føreren
med kraftige ratbevægelser forsøger at
ophæve slinger, da TSA-systemet så ikke kan
afgøre, om det er anhængeren eller føreren, der
forårsager slinger.
Når TSA-systemet arbejder, blinker
DSTC-symbolet i kombinationsinstrumentet.
06
Øvrigt
TSA-systemets indgriben kan ske i hastighedsintervallet 60-160 km/t.
255
06 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugsering
Manuel gearkasse
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
Ratlåsen skal udløses inden bugsering.
•
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen under kørsel, eller når bilen bugseres.
06
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II .
ADVARSEL
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken
bremse- eller styreservoen. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er væsentlig tungere end normalt.
256
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted
kan den dog bugseres væk over en kort
afstand ved lav hastighed - ikke længere end 10 km, og ikke med højere
hastighed end 10 km/h. Bemærk, at
bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
•
Ved flytning over en længere afstand
end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel
bjergning anbefales.
VIGTIGT
•
3. Hold bugserlinen strakt, når trækbilen
sænker farten, ved at holde foden let på
bremsepedalen - så undgås hårde ryk.
•
•
•
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i
startlåsen under hele bugseringen.
ADVARSEL
Undgå bugsering.
Geartronic automatgear
1. Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen for at
låse ratlåsen op, så bilen kan styres, se
side 68.
4. Vær klar til at bremse for at standse.
VIGTIGT
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Automatgear Powershift
Model 2.0T med automatgearkassen Powershift bør ikke bugseres, da den er afhængig af,
at motoren er i gang for at få tilstrækkelig smøring.
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Starthjælp
Motoren må ikke bugseres i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal
der bruges et hjælpebatteri, se side 98.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
trækkes i gang.
06 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugserøje
Bugserøjet skrues ind i en gevindskåret fordybning bag et dæksel på kofangerens højre
side, for eller bag.
Fastgøring af bugserøje
Hent bugserøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
Dæksel til bugserøjets forankringspunkt
findes i to varianter, der skal åbnes på forskellige måder:
• Varianten med en fordybning åbnes ved
at stikke en mønt eller lignende ind i fordybningen og lirke dækslet udad. Fold
derefter dækslet helt ud og løsn det.
• Den anden variant har en markering
langs den ene side eller i et hjørne: Tryk
på markeringen med en finger og fold
samtidig den modsatte side/hjørne ud
ved hjælp af en mønt eller lignende dækslet vender om sin midterlinje og
kan derefter løsnes.
Skru bugserøjet helt ind til dens flange.
Drej øjet godt fast, f.eks. med hjulnøglen.
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
lægges tilbage på plads.
OBS
På nogle biler med monteret anhængertræk
kan bugserøjet ikke fastgøres i den bageste
fordybning. Fastgør i så fald bugserlinen i
anhængertrækket.
Af denne grund er det hensigtsmæssigt at
opbevare det aftagelige anhængertræks
kugledel i bilen.
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bjerges, så hjulene ruller fremad.
•
Firhjulstrukket bil (AWD) med hævet forvogn må ikke bjerges ved højere hastighed end 70 km/t. Den bør ikke bjerges
over længere afstande end 50 km.
06
Slut af med at sætte dækslet på kofangeren igen.
VIGTIGT
Fjerne dæksel foran og bagved.
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt i
grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
257
Generelt ................................................................................................
Skift af hjul ...........................................................................................
Tryk i dæk ............................................................................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*...............................................
Dæktryksovervågning (TPMS)*.............................................................
Midlertidig dæklapning (TMK) ..............................................................
258
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
260
264
266
267
268
270
HJUL OG DÆK
07 Hjul og dæk
Generelt
Køregenskaber
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Nye dæk
OBS
Omdrejningsretning
Sørg for at have samme type, dimensioner
og fabrikat på alle hjul.
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen,
se side 321.
Vedligeholdelse af dæk
G021778
Dækkenes alder
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
07
260
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn og snesjap væk.
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes, selvom
de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion
kan derfor forringes. Det gælder for alle dæk,
der gemmes til fremtidig brug. Som eksempler
på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til
at bruges, er revner eller misfarvning.
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510.
Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15
år 2010.
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
07 Hjul og dæk
Generelt
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 266. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der opstår
slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning
ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og
derefter med et interval på 10.000 km. Volvo
anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte
dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning
er generelt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i
stedet for at bagenden skrider ud til siden, og
man måske helt mister herredømmet over
bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til, at man mister
kontrollen over bilen.
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos originalsortiment.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Dæk med slidindikatorer
Låsbar hjulbolt*
Låsbare hjulbolte* kan anvendes både til aluminium- og stålfælge. Under lastgulvet er der
plads til kassen til de låsbare hjulbolte.
Værktøj
G021829
Slitage og vedligeholdelse
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Fælge og hjulbolte
Under lastgulvet ligger bilens bugserøje, donkraft* og hjulnøgle*. Her er der også plads til
kassen til de låsbare hjulbolte.
VIGTIGT
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
07
Donkraft*
Dens skrue skal altid være velsmurt.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
261
07 Hjul og dæk
Generelt
Værktøj - tilbagesætning
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de sættes korrekt på plads igen. Donkraften drejes
sammen til den rette stilling for at få plads.
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse dimensioner. Dækdimensionerne afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal den
rette type dæk monteres på alle fire hjul.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
07
262
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Specifikationer
Bilen er typegodkendt. Det betyder, at visse
kombinationer af hjul og dæk er godkendt. For
tilladte kombinationer, se side 320
Mønsterdybde
Hjul- (fælg) dimensioner
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefaler Volvo, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Hjul (fælge) har en dimensionsbetegnelse,
f.eks.: 7Jx16x50.
7
Fælgbredde i tommer
Brug af snekæder
J
Fælghornets profil
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
16
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk.
Fælgdiameter i eng.
tommer
50
Off-set i mm
(afstand fra hjulets
centrum til hjulets
kontaktflade mod
navet)
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dækdimensioner
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
215/55R16 97W.
215
Dækkets bredde (mm)
55
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
07 Hjul og dæk
Generelt
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
97
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning, belastningstal (LI)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed, hastighedsklasse (SS). (I
dette tilfælde 270 km/t).
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
angives i tabellen.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
Hastighedsklasser
W
270 km/t
Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal
hastighed, en hastighedsklasse (Speed Symbol; SS).
Y
300 km/t
Belastningstal
Hvert dæk har en bestemt evne til at bære last,
et belastningstal (LI). Bilens vægt afgør, hvilken
lasteevne der kræves af dækkene. Det lavest
tilladte tal er angivet i tabellen, se side 320.
Dækkenes hastighedsklasse skal mindst svare
til bilens topfart. Den lavest tilladte hastighedsklasse er angivet i tabellen, se side 320.
Den eneste undtagelse fra disse bestemmelser
er vinterdæk (dæk både med og uden pigge),
hvor der må anvendes lavere hastighedsklasse. Hvis der vælges et sådant dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t).
ADVARSEL
Bilen skal være udstyret med dæk, der har
den samme eller højere belastningsindeks
(LI) og hastighedsklasse (SS) end specificeret. Hvis der bruges et dæk med for lavt
belastningsindeks eller hastighedsklasse,
kan det blive overophedet.
07
263
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten, se side 267 opstilles.
Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt, vandret underlag.
1. Træk parkeringsbremsen, og sæt i bakgear
eller stilling P, hvis bilen har automatgear.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
2. Hent donkraften* og hjulnøglen* frem. De
befinder sig under lastgulvet i bagagerummet. Hvis der vælges en anden donkraft,
se side 276.
3. Fjern eventuelle heldækkende hjulkapsler.
4. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug f.eks. kraftige
træklodser eller halvstore sten.
Hvis bilen har heldækkende hjulkapsler, skal de
fjernes.
07
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
5. Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om
med hjulnøglen.
ADVARSEL
Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens
donkraftfæste.
6. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod jorden.
VIGTIGT
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Montering
1. Rengør anlægsfladerne mellem hjul og
nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
264
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
ADVARSEL
VIGTIGT
Kryb aldrig ind under bilen, når den er hejst
op på donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes op med donkraft.
Parker bilen på en sådan måde, at passagerer har bilen eller helst et autoværn mellem sig selv og vejbanen.
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt.
Spænd med et moment på 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
5. Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler
på igen.
OBS
Ved montering skal hjulkapslens ventilhul
befinde sig ud for ventilen på fælgen.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Reservehjul*
Udtagning af reservehjul:
Reservehjulet* leveres i en pose, som skal
spændes fast i bagagerummet under kørslen.
Fuldstændige oplysninger er leveret sammen
med reservehjulet. Læs de medfølgende
instruktioner til dækposen.
1. Løsn spændebåndene, løft reservehjulet
ud af bagagerummet og tag det ud af
reservehjulsposen.
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal straks erstattes
af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Reservehjulet er mindre end det almindelige
hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på
høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan
du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres. Det rette
tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen,
se side 321.
2. Fold lastrumsgulvet op.
3. Løft værktøjet og donkraften ud af skumblokken.
Defekt hjul lægges i dækposen og spændes
fast med spændebånd. Vær omhyggelig med
at følge instruktionerne i manualen i reservehjulsposen, når den monteres igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07
265
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryk
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk (gælder både for fuld og let
last) for at få den bedste brændstoføkonomi.
Kontrol af dæktryk
G021830
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden.
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige
belastnings- og hastighedsforhold. Disse
oplysninger findes også i dæktryktabellen, se
side 321.
• Dæktryk for bilens anbefalede dækdimension
•
07
ECO-tryk1
OBS
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
1
266
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
Dæktryk kontrolleres med kolde dæk. Med
kolde dæk menes, at dækkene har samme
temperatur som udetemperaturen. Efter nogle
kilometers kørsel bliver dækkene varme og
trykket højere.
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive for varme og
tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort,
vejlyd og styreegenskaber.
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*
Advarselstrekant
Advarselstrekanten er fastgjort på bagagerumsklappens inderside med to klemmer.
En taske med førstehjælpsudstyr findes i bagagerummet.
Frigør advarselstrekantens hylster ved at
trække de to snaplåse udad.
Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold
den ud og sæt de to løse sider sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
Førstehjælpskasse*
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (TPMS)*
Generelt
Justere dæktryksovervågning
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*
advarer føreren, når trykket er for lavt i et eller
flere af bilens dæk. Det bruger sensorer, som
er placeret inden i luftventilen i hvert hjul. Når
bilen kører ved ca. 40 km/t, registrerer systemet dæktrykket. Hvis trykket er for lavt, tændes
på instrumentpanelet, og
advarselslampen
der vises en meddelelse på displayet.
For at følge Volvos anbefalinger vedrørende
dæktryk kan dæktryksovervågningen justeres
ved f.eks. kørsel med høj last.
Kontroller altid systemet efter hjulskift for at
sikre, at erstatningshjulene fungerer med
systemet.
Indstillinger foretages med betjeningsknapperne i midterkonsollen, se side 119.
For information om korrekt dæktryk, se
side 321.
Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.
VIGTIGT
07
Hvis der opstår fejl i dæktryksystemet, bliver
advarselslampen
på instrumentpanelet
tændt, og der vises en meddelelse. Dette
kan ske af forskellige årsager, f.eks. ved
montering af et hjul, som ikke er udstyret
med en sensor, der er tilpasset til Volvos
dæktryksovervågningssystem.
OBS
Motoren må ikke være i gang, når dækkene
kalibreres.
1. Pump dækkene til det ønskede tryk og
vælg nøgleposition I eller II.
2. Vælg menusystemet MY CAR for at åbne
menuerne til Indstillinger Dæktryk
3. Vælg Kalibrer dæktryk.
4. Tryk på OK.
5. Start bilen, kør ved en minimumshastighed
på 40 km/t i sammenlagt mindst 1 minut,
og kontroller at meddelelsen slukkes.
> Kalibreringen er klar.
Ordne lavt dæktryk
Hvis der vises en meddelelse om lavt dæktryk
på displayet:
1. Kontroller dæktrykket på alle fire dæk.
2. Pump dækket/dækkene til det rette tryk.
268
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Kør ved en minimumshastighed på
40 km/t i sammenlagt mindst 1 minut, og
kontroller at meddelelsen slukkes.
Deaktivere/aktivere
dæktryksovervågning
OBS
Motoren må ikke være i gang, når dæktryksovervågningen deaktiveres/aktiveres.
Indstillinger foretages med betjeningsknapperne i midterkonsollen, se side 119.
1. Vælg nøgleposition I eller II.
2. Vælg systemet MY CAR for at åbne menuerne til Bilindstillinger Dæktryk
3. Vælg Dæktrykssystem og tryk på OK.
> Et X vises på displayet, hvis systemet
aktiveres, eller forsvinder, hvis systemet
deaktiveres.
Anbefalinger
Kun fabriksmonterede hjul er udstyret med
TPMS-sensorer i ventilerne.
• Hvis der bruges hjul uden TPMS-sensorer,
bliver Dæktrykssystem Service
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (TPMS)*
•
•
påkrævet vist, hver gang bilen køres hurtigere end 40 km/t i mere end 10 minutter.
Volvo anbefaler, at TPMS-sensorer monteres på alle bilens hjul.
Volvo fraråder, at sensorer flyttes mellem
forskellige hjul.
ADVARSEL
Når et dæk udstyret med TPMS pumpes,
skal pumpens dyse holdes lige mod ventilen
for ikke at beskadige ventilen.
Punkteringskørbare dæk*
Hvis Self Supporting run flat Tires (SST)* er
valgt, er bilen også udstyret med TPMS.
Denne type dæk har en speciel forstærket
sidevæg, som gør det muligt i begrænset
omfang at fortsætte kørsel af bilen, selv om
dækket har tabt en del tryk. Disse dæk er monteret på en særlig fælg. (Også almindelige dæk
kan monteres på denne fælg).
Kør forsigtigt, i nogle tilfælde kan det være
svært at se, hvilket dæk der refereres til. For at
sikre, hvilket dæk der skal ordnes, skal alle fire
dæk kontrolleres.
ADVARSEL
Kun personer med kendskab til SST-dæk
bør montere disse.
SST-dæk må kun monteres sammen med
TPMS.
Efter en fejlmeddelelse om lavt dæktryk er
vist, må du ikke køre hurtigere end
80 km/t.
Maksimal kørselsstrækning til dækskifte er
80 km.
Undgå hård kørsel f.eks. en hurtig opbremsning eller sving.
SST-dæk skal skiftes ud, hvis de beskadiges eller punkteres.
Hvis et SST-dæk taber dæktryk, tændes den
gule TPMS-lampe på instrumentpanelet, og
der vises en meddelelse på tekstruden. Hvis
dette sker, skal hastigheden sænkes til
maks. 80 km/t. Dækket skal erstattes snarest
muligt.
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)
Generelt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt.
Oversigt
12 V kontakter* for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet. Vælg den kontakt, der
befinder sig nærmest det punkterede dæk.
Placering af dæklapningssættet
Midlertidig dæklapning (TMK; Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket. Det
består af en kompressor og en beholder med
tætningsvæske. Med sættet opnås en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske
skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, og efter brug.
07
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Sæt en advarselstrekant op, hvis et dæk skal
lappes ved et trafikeret sted. Dæklapningssættet befinder sig under gulvet i bagagerummet.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
270
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)
Lapning af et punkteret dæk
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
8. Stil afbryderen på I.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før brug.
Når flasken skrues fast, brydes forseglingen
automatisk.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G014338
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
7. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca. 30
sekunder.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
VIGTIGT
07
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
10. Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på
trykmåleren. Minimalt tryk er 1,8 bar, mak-
``
271
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)
simalt tryk er 3,5 bar. (Slip luft ud med trykreduktionsventilen, hvis dæktrykket er for
højt.)
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
07
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
3. Sørg for, at kompressoren er slukket. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at
disse udskiftninger udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
• Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør
ikke køre videre. Kontakt i stedet et
dækværksted.
• Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det tryk, der
er angivet i dæktryktabellen, se
272
side 321 (1bar = 100 kPa). Hvis trykket
er for højt, skal der lukkes luft ud ved
hjælp af trykreduktionsventilen.
Volvo anbefaler dig at køre til det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for at få det
beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør
værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
5. Pump dækket op til det tryk, der er angivet
i dæktryktabellen, se side 321. (Hvis dæktrykket er for højt, skal der lukkes luft ud
ved hjælp af trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
07
273
Motorrum..............................................................................................
Pærer....................................................................................................
Viskerblade og sprinklervæske.............................................................
Batteri....................................................................................................
Sikringer................................................................................................
Vedligeholdelse.....................................................................................
274
276
282
288
290
293
301
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
08 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Generelt
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges. Volvo
anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted
udføre service- og vedligeholdelsessarbejder.
Volvos værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som
garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Løftning af bilen
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
der vælges en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge de instruktionsanvisninger, der leveres med udstyret.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraften. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se foregående illustration.
Åbning og lukning af motorhjelmen
Kontrollér regelmæssigt
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
•
•
•
•
08
276
Kølevæske
Motorolie
Servostyringsolie
Sprinklervæske
Håndtaget til åbning af motorhjelm er altid på venstre side.
08 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Oversigt over motorrum
ADVARSEL
Tændingssystemet har en meget høj spænding. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Fjernbetjeningen skal altid være i
stilling 0, når der udføres arbejde i motorrummet, se side 68.
Rør ikke ved tændrør, eller tændspole, når
fjernbetjeningen er i nøglestilling II, eller når
motoren er varm.
Drej håndtaget omkring 20-25 grader med
uret. Det kan høres, når spærren udløses.
Før spærren mod venstre, og åbn motorhjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygten og kølergitteret, se illustrationen.)
Kontrol af motorolie
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie
Køler
Påfyldning af motorolie
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 314.
08
Påfyldning af sprinklervæske
Luftfilter
``
277
08 Vedligeholdelse og service
Motorrum
VIGTIGT
Skift motorolie med de intervaller, der angives
i Service- og garantibogen.
Påfyldning og målepind
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
G021734
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
VIGTIGT
Ved påfyldning af olie skal den anvendte olie
være af samme kvalitet (se side 315).
Målepind og påfyldningsrør, benzinmotor.
08
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav oliestand og lavt olietryk. Visse varianter
har oliesensorer, og i givet fald benyttes en
olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp
af advarselssymbolet midt på instrumentet og
displaytekster. Nogle modeller har begge varianter. Kontakt en Volvo-forhandler for mere
information.
1
278
Dieselmotorer har elektronisk målepind.
G021736
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Målepind1 og påfyldningsrør, dieselmotor.
Den mest sikre måleværdi fås med kold motor
inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
08 Vedligeholdelse og service
Motorrum
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
ADVARSEL
G021737
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
Olieniveauet skal ligge i det markerede område på
målepinden.
Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter, efter at
motoren er standset, så olien kan nå at løbe
tilbage i bundkarret. For kapacitet, se
side 315 og frem.
Kontrol af kold bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér standen med målepinden. Den
skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
2
Kontrol af varmkørt bil
1. Stil bilen plant, og vent 10 - 15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien kan
nå at løbe tilbage i bundkarret.
2. Tør målepinden af.
Kontrol af oliestand:
1. Slå tændingen til nøglestilling II, se
side 96.
2. Drej fingerhjulet til position
Motoroliestand Vent....
> Så vises den oliestand, der er i motoren.
OBS
Oliestanden opdateres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke mærke forandringer, når der fyldes olie på eller tappes
olie af.
Hvis der er fyldt motorolie på eller tappet
motorolie af, skal bilen køres ca. 30 km,
inden den målte oliestand bliver korrekt.
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
4. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
For motorer med elektronisk målepind2
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når
motoren er slukket, se side 116.
Meddelelse /
besked
Motoroliestand
OK
Alt normalt.
Motoroliestand
Vent...
Systemet initieres,
vises i
ca. 2 sekunder.
08
Gælder kun for diesel.
``
279
08 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Meddelelse /
besked
Motoroliestand
Påfyld 1 l olie
Fyld motorolie på
Motoroliestand
Service påkrævet
Vises, når systemet
har opdaget noget,
der skal afhjælpes
for at kunne give
korrekt information
med hensyn til oliekapacitet.
Kølevæske
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske. Kapaciteten fremgår af se
side 316.
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske er
50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
Kølevæske, niveaukontrol og påfyldning
•
•
08
280
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
cylinderhovedet.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 316.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for motorskader.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
Bremse- og koblingsvæske
Niveaukontrol
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne, der er synlige inden i beholderen.
Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af se side 316. Hvis
bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
08 Vedligeholdelse og service
Motorrum
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Volvo anbefaler, at årsagen til tabet af bremsevæske kontrolleres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Påfyldning
1. Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
2. Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne inden i beholderen.
VIGTIGT
Glem ikke at sætte dækslet på.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne. Kapaciteten og
den anbefalede oliekvalitet fremgår af se
side 316.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis motoren ikke er i gang og skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
Servostyringsolie
Bremsevæskebeholderens placering.
Beholderen er beskyttet under dækslet, der
dækker motorrummets koldzone. Inden beholderens dæksel kan nås, skal det runde dæksel
først fjernes.
VIGTIGT
Hold rent omkring servostyringsbeholderen
ved kontrol. Låget må ikke åbnes.
08
281
08 Vedligeholdelse og service
Pærer
Generelt
Forlygter
Der er specifikationer til alle pærer, se
side 287. Pærer og punktlys, der er af en særlig type, eller som ikke egner sig til at udskiftes
af andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
Afmontering af forlygte
Almen loftsbelysning
Læselamper
1. Tryk kortvarigt på START-/STOP
ENGINE-knappen.
Handskerumslys
2. (Øverste illustration)
Indstigningslys
Træk forlygtens låsestifter ud.
Blinklys, sidespejl
Frigør forlygten ved skiftevis at vippe og
trække den ud.
Varighed for ankomstlys, sidespejl
Xenon-, Aktive Xenon- og LED-pærer
VIGTIGT
ADVARSEL
Træk ikke i kablet, kun i kontakten.
På biler udstyret med Xenon-lampe skal
udskiftning af forlygten udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Lampen kræver særlig forsigtighed, da den
er udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
3. (Nederste illustration)
Frigør forlygtens stik ved at trykke
klemmen ned med tommelfingeren.
og samtidig føre stikket ud med den
anden hånd.
VIGTIGT
08
282
ADVARSEL
Slå altid tændingen fra, og tag fjernbetjeningen ud, inden skift af pære påbegyndes.
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt fra fingrene fordampes
af varmen og giver en belægning på reflektoren, som så kan ødelægges.
Alle forlygtepærer udskiftes ved via motorrummet at løsne og fjerne hele forlygten.
4. Løft forlygten ud, og læg den på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
5. Udskift pæren.
08 Vedligeholdelse og service
Pærer
Montering af forlygten
Aftagning af dæksel
Nærlys, halogen
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 282.
1. Løsn lygten, se side 282.
2. Sæt forlygten og låsestifterne på plads.
Den korte låsestift sættes tættest på kølergitteret. Kontrollér, at de sidder rigtigt.
3. Kontrollér lyset.
Forlygten skal være monteret og kontakten sat
korrekt i, inden belysningen tændes eller fjernbetjeningen sættes ind i tændingslåsen.
1. Skru dækslets fire skruer løs ved hjælp af
værktøjet (1) i værktøjssættet, se
side 260. De må ikke løsnes helt.
(3 - 4 omgange er tilstrækkeligt)
VIGTIGT
Brug værktøjet i værktøjssættet til korrekt
aftagning og påsætning.
2. Frigør dækslet.
3. Frigør kontakten fra pæren.
4. Løsn pæren ved at trække den lige ud.
5. Styretappen på pæren skal vende lige
opad, når den indsættes og der skal høres
en kliklyd, når den klikker på plads.
Montér delene i modsat rækkefølge.
2. Skub dækslet til side.
3. Frigør dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
08
``
283
08 Vedligeholdelse og service
Pærer
Fjernlys, halogen
Ekstra fjernlys, Xenon*
Afvisere/blinklys
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
2. Frigør dækslet, se side 283.
2. Løsn dækslet ved at trække det lige ud.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om
og derefter trække den lige ud
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om
og derefter trække den lige ud
3. Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
4. Frigør kontakten fra pæren.
4. Løsn kontakten fra pæren.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen. Drej
højre om for at sætte pæren fast. Den kan
kun sidde på én måde.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen. Drej
højre om for at sætte pæren fast. Den kan
kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Montér delene i modsat rækkefølge.
08
284
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4. Tryk og drej samtidig pæren for at få den
løs.
Montér delene i modsat rækkefølge.
08 Vedligeholdelse og service
Pærer
Baglygte
OBS
Baklys
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
Baglygtepærernes placering
1. Åbn panelet i bagagerumsklappen.
Pærerne i baglygten skiftes inde fra bagagerummet (ikke LED- pærer).
2. Løsn pærefatningen ved at dreje den venstre om.
1. Fjern klappen i venstre eller højre sidepanel
for at få adgang til pærerne. Pærerne sidder i en fatning.
2. Tryk spærrehagerne sammen, og træk
pærefatningen ud.
3. Løsn den defekte pære ved at trykke den
ind og dreje venstre om.
4. Sæt en ny pære i, pres nedad, og drej med
uret.
5. Tryk pærefatningen på plads, og sæt klappen tilbage.
3. Løsn den defekte pære ved at trykke den
ind og dreje venstre om.
Bremselygte (LED)
Bremselys
Baklys
4. Sæt en ny pære i, pres nedad, og drej med
uret.
5. Sæt pærefatningen fast ved at dreje den
højre om.
Blinklys
Tågebaglygte (én side)
08
``
285
08 Vedligeholdelse og service
Pærer
Nummerpladebelysning
Bagagerumslys
Lys i makeup-spejl
G021758
Afmontering af spejlglasset
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
2. Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk det
ud.
3. Udskift pæren.
4. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
1. Stik en skruetrækker ind og bøj forsigtigt,
så lygtehuset løsnes.
2. Udskift pæren.
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk lygtehuset ind igen.
1. Stik en skruetrækker ind under lampelinsen, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
2. Løsn glasset forsigtigt, og løft det af.
3. Træk pæren lige ud og skift til en ny.
Isætning af lygteglas
1. Sæt glasset på igen.
2. Tryk det fast.
08
286
08 Vedligeholdelse og service
Pærer
Specifikation af pærer
Belysning
W
Type
Ekstra fjernlys,
Xenon, ABL
65
H9
Nærlys, halogen
55
H7 LL
Fjernlys, halogen
65
H9
Blinklys for
21
HY21W
Bagagerums-,
nummerpladebelysning
5
Spiralpære
Makeup-spejl
Handskerumslys
SV8,5
1,2
w2x4,6d
12v
5
Spiralpære
SV8,5
Blinklys bagpå
21
SVPY21W
Tågebaglys
21
H21W
Baklys
21
H21W
Bremselys
21
P21W LL
08
287
08 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
Viskerblade
Servicestilling
Udskiftning af viskerblade
Slå viskerarmen op. Tryk på knappen på
viskerbladholderen, og træk bladet lige ud
parallelt med viskerarmen.
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0, se
side 68, og lad fjernbetjeningen blive siddende i tændingslåsen.
2. Før højre ratarm opad i ca. 1 sekund.
Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst stilling.
De vender tilbage til udgangsstillingen, når
bilen startes.
08
288
G021763
For at kunne skifte, vaske eller løfte viskerbladene (ved afskrabning af is fra forruden) skal de
være i servicestilling.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det i passagersiden.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 301 og frem.
08 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
VIGTIGT
Bladene bør kontrolleres med jævne mellemrum. Forsømt vedligeholdelse forkorter
bladenes levetid.
Påfyldning af sprinklervæske
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
VIGTIGT
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
Kapaciteten fremgår af se side 316.
08
289
08 Vedligeholdelse og service
Batteri
Advarselssymboler på startbatteri
Undgå gnister og åben
ild.
Brug beskyttelsesbriller.
VIGTIGT
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning af startbatteriet.
ADVARSEL
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
OBS
Et opbrugt startbatteri skal genvindes på en
miljøtilpasset måde, det indeholder bly.
Betjening
Batteriet indeholder
ætsende syre.
• Kontrollér, at ledningerne til startbatteriet
er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
• Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.
08
290
Batterier kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist, der
kan dannes, hvis startkablerne indsættes
forkert, er tilstrækkelig til, at batteriet kan
eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger. Skyl
med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt
med øjne skal der straks søges lægehjælp.
08 Vedligeholdelse og service
Batteri
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
Udskiftning
Afmontering
Afbryd tændingen, og vent i 5 minutter.
Løsn det forreste dæksel ved at åbne klemmerne.
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste
dæksel.
Frigør det bageste dæksel ved at dreje det
en kvart omgang og løfte det af.
ADVARSEL
Plus- og minuskablerne skal tages af og
sættes på i den rette rækkefølge.
Frigør den sorte minusledning
Frigør den røde plusledning
08
Frigør udluftningsslangen fra batteriet
``
291
08 Vedligeholdelse og service
Batteri
Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.
Før batteriet til siden, og løft det op.
Montering
1. Anbring batteriet i batterikassen.
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det når
kassens bagkant.
3. Sæt batteriet fast ved hjælp batteriklemmen.
4. Tilslut udluftningsslangen.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast. (Se afmontering).
08
8. Sæt gummilisten på igen. (Se afmontering).
9. Sæt det forreste dæksel på igen, og fastgør
det med klemmen. (Se afmontering).
292
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
Placering af sikringsbokse
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af en række sikringer.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over. Hvis den samme sikring brænder
over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
Placering af sikringsbokse i venstrestyret bil.
Hvis bilen er højrestyret, skifter sikringsboksen
under handskerummet side.
Under handskerummet
Motorrum
Bagagerum
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
08
``
293
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Motorrum
08
294
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt om sikringer i motorrummet
Funktion
A
Funktion
A
Primærsikring CEM
KL30B
50
-
-
50
Lyshøjdejustering*
(Xenon, Active Xenon)
10
Øverst i motorrummet
Primærsikring CEM
KL30A
Primærsikring CEM
20
Foran i motorrummet
Primærsikring RJBA KL30
60
Nederst i motorrummet
ABS 15 fødning
5
Primærsikring CJB KL30
60
60
Hastighedsafhængig servostyring*
5
Primærsikring CJB 15E
KL30
Styreenhed for motor og
transmission, SRS
10
-
Elopvarmede sprinklerdyser*
10
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud
eller sættes i.
Positioner (se foregående illustration)
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
motorrummet. Sikringerne i
befinder sig
under
.
• 1-7 og 42-44 er af typen "Midi Fuse" og må
-
kun udskiftes af et værksted. Volvo anbefaler et autoriseret Volvo-værksted.
PTC Luftforvarmer*
100
• 8-15 og 34 er af typen "JCASE". Du anbe-
Forlygtesprinklere*
20
30
Vakuumpumpe I5T og
GTDI
5
Forrudeviskere
• 16 - 33 og 35 - 41 er af typen "MiniFuse".
Parkeringsvarmer*
25
Belysningspanel
5
Placering af sikringsbokse i venstrestyret bil.
Hvis bilen er højrestyret, skifter sikringsboksen
under handskerummet side.
Kabineventilator
40
-
-
-
-
-
ABS-pumpe
40
-
-
ABS-ventiler
20
Relæ, motorrumsboks
5
Ekstralys*
20
fales at henvende dig til et autoriseret
Volvo-værksted i forbindelse med udskiftning.
-
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
295
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Funktion
A
Funktion
A
Horn
15
EVAP, Lambdasonde, indsprøjtning (benzin)
15
Motorstyreenhed
10
15
Lambdasonde (4-cyl. benzin, 5-cyl. diesel)
10
Styreenhed for automatgearkasse*
A/C-kompressor
15
20
Relæspoler
5
Vakuumpumpe, krumtaphus-ventil. (5-cyl. turbo,
2.0 GTDI)
Startmotorrelæ
30
10
Krumtaphus-ventilationsvarmer (5-cyl. diesel)
5
Tændspoler 4-cyl. benzin,
glødesystem
Tændspoler 5-, 6-cyl.
benzin
20
Gløderør (5-cyl. diesel)
70
Køleventilator (4 - 5-cyl.
benzin)
60
Motorstyreenhed, Gasspjæld benzin
10
Køleventilator (6-cyl. benzin, 5-cyl. diesel)
80
Motorstyreenhed, Gasspjæld diesel
15
Elektrisk hydraulisk servostyring (1.6D)
80
Elektrisk hydraulisk servostyring (øvrige)
100
Dieselfiltervarmer
15
Luftmassemåler, ventiler
(5-cyl. diesel)
08
Motorventiler
296
10
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Under handskerummet
Positioner
Bok
sA
Funktion
A
Primærsikring styreenhed
audio
40
Bashøjttaler
-
-
-
-
-
-
Bok
sA
Funktion
A
-
-
Keyless, dørhåndtag
5
-
-
Bok
sA
Funktion
A
Kontrolpanel, passagerdør højre bagsæde
20
Kontrolpanel, passagerdør venstre bagsæde
20
Kontrolpanel førerdør
20
Keyless*
7,5
Kontrolpanel, passagerdør forsæde
20
Elbetjent sæde, førerside*
20
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
297
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Bok
sA
Funktion
A
Bok
sA
Funktion
A
Elstyret sæde, passagerside*
20
15
Sædeopvarmning passagerside bag* højre
15
Nakkestøtte der kan slås
ned*
ICM
5
Sædeopvarmning passagerside bag* venstre
Radio, Display, RTI*
10
Parkeringshjælp*
Infotainment
15
Funktion
A
Adaptiv fartpilot, ACC*,
kollisionsadvarsel*
10
Interiørlys, regnsensor
7,5
15
Ratmodul
7,5
Centrallås bag, tankdækselklap
10
5
Sprinklere
15
Forrudesprinklere
15
Åbning bagagerumsklap
10
Parkeringskamera*
Bok
sB
RTI*
Telefon, BluetoothTM*
5
-
-
Soltag*, interiørlys loft, klimasensor
5
Cigarrettænder
15
08
15
Sædeopvarmning, førerside
15
10
Aktivt chassis Four-C*
10
10
Bok
sB
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
Sædeopvarmning, passagerside
Styreenhed AWD*
Funktion
A
Brændstofpumpe
20
-
-
Fjernbetjeningsmodtager,
Alarm*, Klima
5
-
-
Ratlås
15
Alarm/OBDII
5
-
-
Interiørlys, elbetjent forsæde*
Informationsdisplay (DIM)
7,5
5
Airbag
298
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Bok
sB
A
Funktion
A
Kollisionsadvarsel, radar
foran
5
Speeder, elektrisk motorvarmer (diesel), elektriske
sidespejle*, sædeopvarmning bag*
7,5
Infotainment (ICM), CD og
radioA
15
Bremselys
5
Soltag*
20
Startspærre
5
Inte Premium eller High Performance.
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
299
08 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Bagagerum
Positioner
Sikringsboks, bag
A
Elektrisk parkeringsbremse,
venstre side
30
Elektrisk parkeringsbremse,
højre side
30
Elopvarmet bagrude
30
Anhængerstik 2*
15
08
Sikringsboks, bag
A
12V-kontakt bag
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Anhængerstik 1*
-
-
300
40
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
-
08 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Vask af bilen
VIGTIGT
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
• Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af
et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lygten har været
tændt et stykke tid.
• Spul undervognen.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme ind
alle steder. For at få gode resultater anbefales
det at vaske bilen med hånden.
OBS
I de første måneder bør bilen kun håndvaskes. Grunden hertil er, at lakken er mere
sart, når den er ny.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer). Sprøjt ikke direkte
på låsene.
Afprøv bremserne
Ved rengøring:
Stil viskerbladene i servicestilling, se
side 288.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Vask i vaskehal
OBS
Vask jævnligt bladene og forruden med en
lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
Brug ikke kraftige opløsningsmidler.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
08
``
301
08 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele, f.eks. forkromede lister,
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant
rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering på plast og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug en blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan slide det
blanke yderlag af eller beskadige det.
Poleringsmidler indeholdende slibemidler
må ikke bruges.
Fælge
Brug kun fælgrengøringsmidler, der anbefales
af Volvo.
Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på forkromede aluminiumfælge.
Polering og voksning
Vandafvisende overfladelag*
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt
af sådanne behandlinger omfattes ikke af
Volvos garanti.
08
302
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber
anbefales det at behandle dem med et specielt
efterbehandlingsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere. Det bør anvendes første gang
efter tre år og derefter en gang om året.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
08 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling foretages med 3 års
intervaller. Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted hjælpe med efterbehandling af bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor er
det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og evt.
udbedres.
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Til pletter på måtten kan Volvos rengøringsmidler bruges, efter støvsugning.
Pletter på teksttilbetræk og loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere. Til rengøring af sikkerhedsseler bør
bruges vand og et syntetisk vaskemiddel. Kon-
trollér, at sikkerhedsselen er tør, inden den rulles ind igen.
gange om året (eller mere om nødvendigt).
Volvo Leather Care-kit kan købes hos din
Volvo-forhandler.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
VIGTIGT
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit. Det er godkendt i henhold til standarden Øko-Tex 100 og
er behandlet for at bevare sit originale udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes med
henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning
af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For de bedste resultater anbefaler Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til fire
Vaskeråd for læderindtræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
08
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
``
303
08 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Vaskeråd for læderrat
• Fjern snavs og støv med en blød, fugtig
svamp og neutral sæbe.
• Læder skal kunne ånde. Overdæk aldrig et
læderrat med beskyttende plast.
• Brug naturlige olier. For det bedste resultat
anbefales Volvos læderplejemiddel.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
Farvekode
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og blod)
Brug en blød klud eller svamp. Bland en
ammoniakopløsning 5 %. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
1. Samme procedure som gruppe I.
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres omgående. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og skader på
f.eks. skærmkanter og døre.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
Materialer
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
• Grundfarve (primer) på dåse
• spraydåse eller farvepen1
• afdækningstape
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
1. Brug en blød børste til at fjerne snavs.
2. Samme procedure som gruppe I.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
08
Til rengøring af dele og flader inde i bilen anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud eller en
mikrofiberklud, der fås hos Volvo-forhandlere.
1
304
Udbedring af mindre lakskader
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 308.
08 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Reparation af stenslag
OBS
G021832
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte, efter at
fladen er renset.
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør og skal have en temperatur på
over 15 °C.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
08
305
Typebetegnelser...................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ........................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på display.............................................................................
306
308
310
313
314
316
318
320
323
324
334
SPECIFIKATIONER
09 Specifikationer
09
Typebetegnelser
Etiketternes placering
308
09 Specifikationer
Typebetegnelser
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer. Mærkaten bliver synlig, når højre bagdør åbnes.
09
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer.
På motorolieskiltet angives oliens kvalitet
og viskositet.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number)
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
309
09 Specifikationer
09
Mål og vægt
Mål
Mål
A
B
C
310
Akselafstand
Længde
Lastlængde, gulv, bagsæde slået ned
D
Lastlængde, gulv
E
Højde
F
Lasthøjde
mm
2776
Mål
G
Sporvidde, for
H
Sporvidde, bag
1749
1484
465
Mål
1588A/
1578B
4628
965
mm
1585A/
1575B
I
Lastbredde, gulv
919
A
B
mm
J
Bredde
1865
K
Bredde inkl. sidespejle
2097
med 16" hjul
med 17" hjul
09 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen side 312) har betydning
for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
09
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal taglast: 75 kg.
Tilladt maks. belastning = Totalvægt - Køreklar
vægt.
OBS
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Skiltets placering fremgår af se side 308.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
``
311
09 Specifikationer
09
Mål og vægt
Trækvægt og kugletryk
Motor
Gearkasse
Maksimumsvægt bremset
anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
2.0T
Manuel, MMT6
1800
90
2.0T
Automatisk, MPS6
1800
90
T6 AWD
Automatisk, TF–80SC
1800
90
D3
Manuel, M66
1600
75
D3
Automatisk, TF–80SC
1600
75
D5
Manuel, M66
1600
75
D5
Automatisk, TF–80SC
1800
90
D5 AWD
Automatisk, TF–80SC
1800
90
Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg)
750
312
Maks. kugletryk (kg)
50
09 Specifikationer
Motorspecifikationer
09
Motorspecifikationer
Model
Motorkode
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt
(hk/
omdr./
min.)
Drejningsmo- Cylin- Cylinderment (Nm/
deran- diameter
omdr./min.)
tal
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83
1,999
10,0:1
T6
B6304T4
224/93
304/5600
440/2100–4200
6
82
93
2,953
9,3:1
D3
D5204T2
120/50
163/3000
400/1400–2750
5
81
77
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93
2,400
16,5:1
313
09 Specifikationer
Motorolie
09
Ugunstige kørselsforhold
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug. Nedenfor
følger nogle eksempler på ugunstige kørselsforhold.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Ovenstående gælder også ved kortere kørestrækninger ved lave temperaturer.
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
314
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Viskositetsdiagram
09 Specifikationer
Motorolie
09
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Motorkode
Påfyldningsbar kapacitet mellem
Kapacitet, inkl. oliefilter
MIN. og MAKS. (liter)
(liter)
T6
B6304T4
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
1,2
6,8
D3
D5204T2
Viskositet: SAE 0W-30
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0T
B4204T6
0,6
4,1
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 5W-30
Ved kørsel under ugunstige forhold
bruges ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
315
09 Specifikationer
Væsker og smøremidler
09
Øvrige væsker og smøremidler
Manuel gearkasse
Kapacitet (liter)
MMT6
1,7
M66
1,9
Foreskreven transmissionsolie
BOT 350M3
Automatisk gearkasse
Kapacitet (liter)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Foreskreven transmissionsolie
BOT 341
Væske
System
Kølevæske
2.0T
10,5
T6, D3 og D5
8,9
Den af Volvo anbefalede kølevæske
blandet med 50 % vandA, se emballagen.
Bremsevæske
Bremsesystem
0,4
DOT 4+
Servostyringsolie
Servostyring
Sprinklervæske
Brændstof
A
316
Kapacitet (liter)
Foreskreven kvalitet
–
WSS M2C204-A2 eller tilsvarende produkt.
Biler med forlygterengøring
5,4
Biler uden forlygterengøring
4,0
Det af Volvo anbefalede frostsikringsmiddel, blandet med vand.
Benzinmotor
ca. 67
Benzin: se side 244
Dieselmotor
ca. 67
Diesel: se side 245
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
09 Specifikationer
Væsker og smøremidler
09
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i løbet
af dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog være nødvendigt, se
side 316.
317
09 Specifikationer
09
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
A
C
2.0T
263
11,3
146
6,3
189
8,1
2.0T
262
11,2
153
6,6
193
8,3
T6 AWD
337
14,5
170
7,3
231
9,9
D3
188
7,2
111
4,2
139
5,3
D3
221
8,4
123
4,7
159
6,0
D5
181
6,9
114
4,3
139
5,3
D5
239
9,1
124
4,7
166
6,3
D5 AWD
245
9,3
142
5,4
179
6,8
A = bykørsel (l/100 km)
B = landevejskørsel (l/100 km)
C = blandet kørsel (l/100 km)
318
B
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på
specifikke EU-kørecyklusser1, der gælder for
biler med køreklar vægt i basisudførelse og
uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan
bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen
09 Specifikationer
Brændstof
lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
• Kør blødt og undgå unødige accelerationer
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
• Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
• Førerens køremåde.
• Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
• Høj hastighed giver øget luftmodstand.
• Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
09
og hårde opbremsninger.
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECOdæktryk for det bedste resultat, se dæktryktabellen på side 266.
• Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om der
findes passende dæk.
Se mere information og flere råd på siderne
13 og 240.
Se side 244 for generel information om brændstof.
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret1.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne1, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er
baseret på.
Husk på
Tip som bilbrugeren kan benytte sig af for at
mindske forbruget:
1
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 682/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. - Biler med D5-motor og 6-trins manuel gearkasse starter ved 2. gear under normale forhold. Værdien for
blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser
opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
319
09 Specifikationer
09
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dimensioner
I nogle lande fremgår alle godkendte dimensioner ikke af registreringsattest eller andet
dokument. Nedenstående tabel viser alle god-
Motor
2.0T
FWD/
man/
AWD
aut
LI
FWD
man
91
aut
SS
gearkasse er nødvendige for at kunne læse
tabellen. For information med hensyn til disse
oplysninger, se side 308.
205/60R16
215/55R16
215/50R17
235/45R17
235/40R18
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
man
92
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
93
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
man
92
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
93
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5
320
B4204T6
kendte kombinationer af fælge og dæk, og det
lavest tilladte belastningstal (LI) og hastighedsklasse (SS). Oplysninger om motor, forhjulstræk (FWD) eller firehjulstræk (AWD) og type
D5244T10
D5244T10
FWD
AWD
09 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
09
Godkendte dæktryk
Variant
2.0
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
205/60 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
215/55 R 16
160 +
260
240
280
260
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
280
240
300
260
-
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
235/40 R18
160 +
300
240
320
280
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
280
280
300
300
-
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R18
T6
``
321
09 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
09
Variant
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
D5 FWD
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
D3
215/50 R 17
160 +
260
240
280
260
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
260
-
215/55 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
260
240
280
260
-
215/50 R 17
0 - 160
240
240
260
260
260
235/40 R18
160 +
280
240
300
260
-
235/45 R 17
SST
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
-
maks. 80
420
420
420
420
-
235/45 R 17
235/40 R18
D5 AWD
Temporary Spare Tyre
A
B
322
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden Pascal: 1 bar = 100 kPa.
09 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
Batteriets kapacitet afhænger af bilens udstyr.
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
09
VIGTIGT
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
Startbatteri
Spænding (V)
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
12
520–700
100–135
12
700–760
120–135
323
09 Specifikationer
09
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
324
Land
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
RC
CCAB06LP1940T4
09 Specifikationer
Typegodkendelse
09
Declaration of Conformity
Land
Lande i EU
Eksportland: Japan
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type af udstyr: BluetoothŸ-enhed
For yderligere information besøg: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
``
325
09 Specifikationer
09
Typegodkendelse
Land
326
Tjekkiet:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
09 Specifikationer
Typegodkendelse
09
Land
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grækenland:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Frankrig:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle
altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Holland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma
provvedimenti oĘrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungarn:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek
és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
``
327
09 Specifikationer
09
Typegodkendelse
Land
328
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Slovakiet:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
09 Specifikationer
Typegodkendelse
09
Land
Kina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%P ǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆ
ᡄৢᮍৃ㒻㓁Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
329
09 Specifikationer
09
Typegodkendelse
Land
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ
֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉ
ᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं
ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
330
09 Specifikationer
Typegodkendelse
09
Land
Sydkorea:
Applicant name: VOLVO
Product information: 뇗빃뇐ꚯ
Customer information: 際闘뇐ꚯ
User caution: ꩧ끤녋늷넓ꩧ뼨
Applicant code: 겛뙨녋뤏麗
Product name: 뇗빃ꑀ
Model name: ꑣ鴳ꑀ
Production date: ꪘꩫ驛뎗
Alpine Electronics Inc.
Production country: Japan
When the product has broken, it must put the contact information (company's name, phone No. URL) on the handbook
so that the enduser can contact the after service/customer service.
Regarding the product that used the wireless data communication system of 2,5GHz/5Ghz, it must put the following
sentence on the handbook. 鲴뼯ꓯꫛ꫟ꟿ鱏놿볇뿷겛閻鱠ꫬ넯녃냷ꕻꈗ넳ꑀ꼃놿隷隻ꇣ鷗꫗ꟿ걟鱏뼛ꯓ꾁거鲃鲟
Singapore:
``
331
09 Specifikationer
09
Typegodkendelse
Land
Forenede Arabiske
Emirater
Jordan:
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
Sydafrika
332
Uruguay
IAM2.1contains URSEC approved IAM2.1 BT PWB EU.
Jamaica
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
09 Specifikationer
Typegodkendelse
09
Land
Nigeria
Mexico
Warning
" Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos
de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information- This module board is to be installed only by the professional line operator and
used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the
Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since "IAM2.1 BT PWB US"owns its FCC ID/IC Number, we shall affix
an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not visible. The exterior label shall use wording such as
either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101" or "Contains FCC ID:
A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of sub-sections 15.19(a)(3) in
FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
333
09 Specifikationer
09
Symboler på display
Generelt
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til, hvor
i bogen man kan finde mere information. For
mere information om symboler og tekstmeddelelser, se side 64 og 65 og 116.
Symboler på display
Kontrol- og advarselssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
tændes, når
Det røde advarselssymbol
der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekstmeddelelse på informationsdisplayet.
tændes i
Det gule informationssymbol
kombination med tekst på informationsdisplayet, når der er sket en afvigelse i et af bilens
systemer. Det gule informationssymbol kan
også tændes i kombination med andre symboler.
334
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Side
Lavt olietryk
65
Parkeringsbremse
65, 107,
108
Kontrol- og informationssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
Betydning
Side
Fejl i ABL-systemet*
64, 76
Udstødningsrensningssystem
64
Fejl i ABS-systemet
64, 106
Tågebaglys tændt
64, 77
64, 140,
255
Airbags - SRS
19, 65
Påmindelse om sikkerhedssele
16, 65
Generatoren lader
ikke
65
Stabilitetssystem,
DSTC, Anhængerstabilisator
65, 106
Motorforvarmer (diesel)
64
Fejl i bremsesystemet
19, 29,
65, 67
Lav stand i brændstoftanken
64, 134
Advarsel, sikkerhedsstatus
Information - læs displayteksten
64
Fjernlys tændt
64, 76
09 Specifikationer
Symboler på display
Symbol
Betydning
Side
Venstre blinklys
64
Højre blinklys
64
Symbol
Øvrige informationssymboler på
kombinationsinstrumentet
Betydning
Adaptiv fartpilot*
Side
142, 148,
153
Adaptiv fartpilot*
153
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
153, 157
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
153, 157
Adaptiv fartpilot*
153
Side
Betydning
Side
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
149, 156
ABL-systemet*
76
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
149, 156
Tankdækselklap,
højre side
243
Lav batterispæn.
134
Adaptiv fartpilot*
148
Parkeringsbremse
108
Regnsensor*
83
Driver Alert System*
171, 171
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
171, 174
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
174
Driver Alert System*,
Tid til pause
171
Radarsensor*
Kamerasensor*,
Lasersensor*
G025102
Symbol
Betydning
153, 168
Symbol
09
162, 168,
171, 174
Automatisk bremsning*, Afstandskontrol* (Distance Alert),
City SafetyTM, Kollisionsadvarsel*
157, 162,
168
Brændstofdrevet
motor- og kabinevarmer*
134
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
335
09 Specifikationer
09
Symboler på display
Informationssymboler på
loftskonsollens display
Symbol
336
Betydning
Side
Påmindelse om sikkerhedssele
18
Airbag passagerplads, aktiveret
21, 22
Airbag passagerplads, deaktiveret
22
09 Specifikationer
09
337
10 Alfabetisk stikordsregister
A
10
Afstandskontrol........................................ 156
ACC – Adaptiv fartpilot............................ 146
Active Bending Lights (ABL)...................... 76
Afvisere...................................................... 78
Anbefalede barnestole, tabel..................... 32
AIRBAG ..................................................... 20
Anhænger................................................
kabel...................................................
kørsel med anhænger.........................
slinger.................................................
250
250
250
255
Adaptiv fartpilot....................................... 146
fejlsøgning.......................................... 153
radarsensor......................................... 151
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 21
fører- og passagersiden....................... 20
lukning med nøgle................................ 21
Advarselsblinklys....................................... 78
Airbag-system .......................................... 19
Advarselslampe
adaptiv fartpilot................................... 146
kollisionsadvarsel............................... 164
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 139
Aircondition.............................................. 131
generelt............................................... 124
Anhængertræk
aftageligt, afmontering ....................... 254
aftageligt, fastgøring .......................... 253
Aircondition, AC....................................... 131
Ankomstlys, varighed................................ 80
Aktive Xenon-forlygter............................... 76
Antispin ................................................... 139
Advarselslamper
advarsel................................................
airbags (SRS)........................................
fejl i bremsesystemet............................
generatoren lader ikke..........................
lavt olietryk............................................
parkeringsbremse trukket.....................
påmindelse om sikkerhedssele............
Aktivt chassis - FOUR-C.......................... 141
Antiudskridningsfunktion......................... 139
Alarm..........................................................
afprøvning af alarmsystemet................
alarmindikator.......................................
alarmsignaler........................................
annullering af udløst alarm...................
deaktivering..........................................
kontrol af alarm.....................................
midlertidig frakobling............................
reduceret alarmniveau..........................
tilkobling...............................................
Audio
indstillinger.................................. 196, 197
surround............................................. 190
65
65
65
65
65
65
65
Advarselslyd
kollisionsadvarsel............................... 164
Advarselssymbol, airbagsystem................ 19
Advarselstrekant...................................... 267
Afprøvning af alarmsystemet..................... 57
338
All Wheel Drive (firhjulstræk).................... 104
56
57
56
56
56
56
43
57
57
56
Alkolås....................................................... 93
Allergi- og astmafremkaldende stoffer.... 125
Anhænger-stabilisator .................... 139, 255
Auto
klimaindstilling.................................... 130
Automatgearkasse..................................... 99
anhænger............................................ 251
bugsering og bjergning....................... 256
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 100
Automatisk genlåsning.............................. 50
Automatisk låsning.................................... 51
AUX.................................................. 192, 210
10 Alfabetisk stikordsregister
AWD, firehjulstræk................................... 104
B
Bagagerum
lastning............................................... 247
lastsikringsøjer.................................... 248
Bagagerumsklap
låsning/oplåsning.................................. 52
Baglygtepærer
placering............................................. 285
Bagrude, elopvarmning............................. 88
Bagsæderyglæn, nedslåning..................... 72
Bakgearsspærring..................................... 99
Barn...........................................................
barnestol og sideairbag........................
børnesikkerhedslås...............................
placering i bilen.....................................
sikkerhed..............................................
30
23
34
30
30
Barnestol.................................................... 30
anbefalet............................................... 32
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 34
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............ 34
øverste befæstelsespunkter for barnestole...................................................... 36
Batteri...................................................... 290
advarselssymboler.............................. 290
fjernbetjening ..................................... 221
fjernbetjening/PCC............................... 46
starthjælp.............................................. 98
symboler på batteriet.......................... 290
vedligeholdelse................................... 290
Belysning................................................. 282
Aktive Xenon-forlygter.......................... 76
ankomstlys, varighed............................ 80
belysningsautomatik, kabine................ 79
betjeningsknapper................................ 78
displaybelysning................................... 75
fjern-/nærlys......................................... 75
i kabine................................................. 78
instrumentbelysning............................. 75
lyshøjderegulering................................ 75
orienteringslys...................................... 79
positions-/parkeringslys....................... 77
pærer, specifikationer......................... 287
tågebaglys............................................ 77
Belysning, skift af pærer.......................... 282
bagagerum......................................... 286
baglygte..............................................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
fjernlys, Xenon-pære..........................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
pærefatning i baglygter, blinklys.........
285
284
284
284
286
286
283
285
10
Benzinkvalitet........................................... 244
Betjeningsknapper
midterkonsol....................... 119, 193, 234
Bilpleje, læderindtræk.............................. 303
Bilvask..................................................... 301
Bjergning.................................................. 257
Blind Spot Information System, BLIS...... 182
Blind vinkel (BLIS).................................... 182
Blinklys....................................................... 78
Blokeret låsestilling.................................... 53
deaktivering.......................................... 53
midlertidig deaktivering........................ 54
BluetoothŸ
forbind opkald til mobil ......................
handsfree ...........................................
media .................................................
mikrofon fra .......................................
streaming af lyd .................................
224
222
213
224
213
339
10 Alfabetisk stikordsregister
Blæser...................................................... 129
10
C
Bremselys.................................................. 77
Bremse- og koblingsvæske..................... 280
Bremser................................................... 105
blokeringsfri bremser, ABS................. 105
bremselys............................................. 77
bremsesystem.................................... 105
elektrisk parkeringsbremse................ 107
nødbremseforstærkning, EBA ........... 105
nødbremselys....................................... 77
påfyldning af bremsevæske............... 281
symboler i kombinationsinstrumentet 106
Brændstof................................................
brændstoffilter....................................
brændstofforbrug...............................
brændstoføkonomi.............................
244
245
318
266
CD ........................................................... 206
Chassisindstillinger.................................. 141
City Safety™............................................ 159
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 125
CO2-udslip .............................................. 318
Corner Traction Control .......................... 139
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 125
D
DAB-radio................................................ 203
Defroster.................................................. 131
Dug..........................................................
behandling af ruderne.........................
fjern med ventilationsspjældene.........
kondens i forlygter..............................
timerfunktion.......................................
131
124
132
301
131
DVD ......................................................... 206
Dæk
dimensioner........................................ 320
dæklapning......................................... 270
dæktryksovervågning......................... 268
hastighedsklasser............................... 263
køreegenskaber.................................. 260
omdrejningsretning............................. 260
slidindikatorer..................................... 261
specifikationer............................ 262, 320
tryk.............................................. 266, 320
vedligeholdelse................................... 260
vinterdæk............................................ 262
Brændstofpåfyldning............................... 243
Diesel....................................................... 245
Bugsering................................................. 256
bugseringsøje..................................... 257
Dieselpartikelfilter.................................... 245
Bugseringsøjer......................................... 257
Dolby Surround Pro Logic II.................... 190
E
Børnesikkerhedslås................................... 55
Driftsbremsen.......................................... 105
ECC, elektronisk klimaanlæg................... 127
Driver Alert control................................... 170
ECO-tryk.................................................. 266
Driver Alert System.................................. 170
Ekstravarmer............................................ 136
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 139
Ekstravarmer (diesel)............................... 136
Displaybelysning........................................ 75
Elbetjent sæde........................................... 71
340
10 Alfabetisk stikordsregister
Elbetjent taglem......................................... 91
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 184
elektrisk parkeringsbremse......................
lav batterispænding............................
udløse automatisk..............................
udløse manuelt...................................
Fejlsøgning for adaptiv fartpilot............... 153
107
107
108
108
Elektronisk startspærre.............................. 41
Elopvarmning
bagrude................................................ 88
sidespejle.............................................. 88
sæder.................................................. 129
ETC, elektronisk temperaturkontrol ........ 128
Firehjulstræk, AWD.................................. 104
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 75
Fjernbetjening.................................... 40, 220
aftageligt nøgleblad.............................. 44
batteriudskiftning.......................... 46, 221
funktioner.............................................. 41
rækkevidde........................................... 42
HomeLinkŸ
Fjernbetjening
programmerbar .................................. 110
G
Gardinairbag.............................................. 25
10
Gearkasse.................................................. 99
automatisk............................................ 99
manuel.................................................. 99
Geartronic................................................ 100
Gearvælgerspærring................................ 101
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling........................................................... 101
Genindstilling af rudehejs.......................... 86
Etiketter.................................................... 308
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 324
Glas
lamineret/forstærket............................. 85
F
Forlygter................................................... 282
Global opening........................................ 125
Forrudesprinkling....................................... 84
Gode råd om kørsel................................. 240
Fartpilot.................................................... 142
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Farvekode, lak......................................... 304
Forrudeviskere........................................... 83
regnsensor............................................ 83
Fejlfinding for kamerasensor........... 161, 167
FOUR-C – Aktivt chassis......................... 141
Fejlmeddelelser
Driver Alert control.............................. 171
Lane Departure Warning..................... 174
se Meddelelser og symboler.............. 153
Frakobling af gearvælgerspærring........... 101
Fejlmeddelelser i Adaptiv fartpilot........... 153
Førstehjælpskasse .................................. 267
Fejlmeddelelser i afstandskontrol............ 157
Førstehjælpsudstyr.................................. 267
Gulvmåtter............................................... 186
FSC, miljømærkning.................................. 13
Fælge
rengøring............................................ 302
341
10 Alfabetisk stikordsregister
H
10
Indstilling af forlygternes lyshøjde............. 75
Handskerum............................................ 186
låsning.................................................. 51
Hjul
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
Indstilling af tidsafstand........................... 156
Indtræk.................................................... 303
261
264
265
262
264
Hjul og dæk............................................. 260
HomeLinkŸ .............................................. 110
Horn........................................................... 74
Hukommelsesfunktion i stol...................... 71
Høj motortemperatur............................... 250
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 84
Kabine...................................................... 185
Informationscenter................................... 137
Kabinefilter............................................... 125
Informationsdisplayer................................ 63
Informationsknap, PCC............................. 43
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................. 133
Informations- og advarselssymboler......... 64
Kamerasensor.................................. 160, 166
Infotainment ............................................
grundlæggende funktioner ................
Kildeknapper ......................................
menuhåndtering .................................
oversigt ..............................................
stemmestyring....................................
Katalysator............................................... 244
bjergning............................................. 256
190
193
192
234
192
230
I
Instrumentbelysning, se Belysning............ 75
IAQS – Interior Air Quality System........... 125
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 60
IC – Inflatable Curtain................................ 25
Indikeringslamper, PCC............................. 43
Indikering ved låsning ............................... 40
Indkøbsposeholder ................................. 248
K
Indvendigt bakspejl.................................... 89
automatisk nedblænding...................... 89
Instruktionsbog, miljømærkning................ 13
342
iPodŸ, tilslutning...................................... 210
Indstilling af rat.......................................... 74
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 62
venstrestyret bil.................................... 60
Intervalviskning.......................................... 83
Kabinebelysning, se Belysning.................. 78
Keyless drive........................................ 47, 96
Klemmesikring, soltag............................... 92
Klima........................................................ 124
generelt............................................... 124
sensorer.............................................. 124
Knapper på rattet............... 74, 119, 142, 194
Kollision..................................................... 29
Kollisionsadvarsel............................ 163, 164
radarsensor......................... 151, 159, 164
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*......................................................... 163
Kombinationsinstrument.......................... 116
10 Alfabetisk stikordsregister
Komfort i kabinen.................................... 185
Kompas..................................................... 90
kalibrering............................................. 90
Kondens i forlygter.................................. 301
Kølemiddel............................................... 124
Kølesystem.............................................. 240
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 280
Køreklar vægt.......................................... 311
Kørsel.......................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagagerumsklap................
240
240
250
241
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 311
trækvægt............................................ 311
L
Lastning
bagagerum.........................................
generelt...............................................
lastsikringsøjer....................................
taglast.................................................
247
247
248
247
Lamineret glas........................................... 85
Lane Departure Control........................... 173
10
M
Lav oliestand............................................ 278
Luftfordeling..................................... 125, 132
Luftkvalitetssystem IAQS ........................ 131
Lyd
surround ............................................ 197
Lydanlæg......................................... 190, 192
funktioner............................................ 196
oversigt............................................... 192
Lydstyrke ................................................
ringesignal, telefon.............................
telefon.................................................
telefon/medieafspiller.........................
193
225
225
225
Lyskegle, tilpasning................................... 80
Lyspanel.................................................... 75
Lak
farvekode............................................ 304
skader og udbedring.......................... 304
Låsning/oplåsning
indefra................................................... 50
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 303
Lås
automatisk låsning................................
bagagerumsklap...................................
låsning..................................................
oplåsning..............................................
50
52
50
50
Makeup-spejl..................................... 79, 187
Maks. taglast .......................................... 311
Manuel gearkasse...................................... 99
bugsering og bjergning....................... 256
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 100
Meddelelser i BLIS................................... 184
Meddelelser og symboler
afstandskontrol................................... 157
Driver Alert control.............................. 171
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 162, 168
Lane Departure Warning..................... 174
Meddelelser og symboler i Adaptiv fartpilot............................................................. 153
Meddelelser på informationsdisplay........ 139
Meddelelser på kombinationsinstrumentet............................................................. 116
Media BluetoothŸ .................................... 213
Medieafspiller ......................................... 206
343
10 Alfabetisk stikordsregister
Menuhåndtering Infotainment ................. 234
10
Menustruktur Infotainment ..................... 234
Motorspecifikationer................................ 313
Olie, se også Motorolie............................ 314
Menusystem MY CAR............................. 119
Motorvarmer
brændstofdrevet................................. 133
Opbevaringssteder i kabinen................... 185
Midlertidig dæklapning............................ 270
Midterkonsol............................................ 119
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 13
Mobiltelefon
handsfree............................................
registrering af telefon..........................
stemmestyring....................................
tilslutning............................................
222
223
230
225
Motor
overhedning........................................ 250
start....................................................... 96
Motorbremsekontrol ............................... 139
Motorhjelm, åbning.................................. 276
Motorolie.......................................... 277, 314
filter..................................................... 278
kapacitetsoplysninger......................... 314
oliekvalitet........................................... 314
ugunstige kørselsforhold.................... 314
Motorrum
kølevæske........................................... 280
olie...................................................... 278
344
O
Menu- og meddelelseshåndtering........... 116
oversigt............................................... 277
servostyringsolie................................. 281
MY CAR................................................... 119
Målepind, elektronisk............................... 279
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 64
omdrejningstæller................................. 64
speedometer......................................... 64
Opkald
betjening............................................. 223
indgående........................................... 223
Oplåsning
indefra................................................... 50
udefra.................................................... 50
Opringning............................................... 223
Opvarmede sprinklerdyser........................ 84
N
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 72
nedslåning............................................ 73
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 267
Nøgle......................................................... 40
Nøgleblad.................................................. 44
Nøglefri start (Keyless drive)................ 47, 96
Nøglepositioner......................................... 68
Orienteringslys........................................... 79
Overhedning............................................ 250
P
PACOS....................................................... 21
PACOS, omskifter...................................... 21
Panelbelysning........................................... 75
Panikfunktion............................................. 42
Parkeringsbremse.................................... 107
Parkeringshjælp....................................... 176
sensorer for parkeringshjælp.............. 178
10 Alfabetisk stikordsregister
Parkeringskamera.................................... 179
R
Parkeringsvarmer.....................................
batteri og brændstof...........................
parkering på skråninger......................
tidsindstilling.......................................
Radarsensor............................................ 146
begrænsninger.................................... 151
133
133
133
135
PCC - (Personal Car Communicator)
funktioner.............................................. 41
rækkevidde..................................... 42, 43
Ruder og spejle.......................................... 85
Rustbeskyttelse....................................... 302
Radio ......................................................
AM/FM ...............................................
DAB ...................................................
menustruktur .....................................
199
199
203
234
S
Polering.................................................... 302
Rat............................................................. 74
indstilling af rat..................................... 74
tastatur.......................... 74, 119, 142, 194
tastatur adaptiv fartpilot..................... 148
Positions-/parkeringslys............................ 77
Ratlås......................................................... 96
Powershift gearkasse...................... 102, 256
Ratmodstand, hastighedsafhængig........ 141
Privatlåsning.............................................. 45
Recirkulation............................................ 131
Sidespejle..................................................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indvendige............................................
kompas.................................................
Punkteringskørbare dæk......................... 269
Regnsensor................................................ 83
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk...... 87
Pærer, se Belysning................................. 282
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 293
Signalering................................................. 74
Påfyldning
påfyldning...........................................
tankdæksel.........................................
tankdæksel, elektrisk åbning..............
tankdæksel, manuel åbning................
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
Signalindgang, ekstern.................... 192, 210
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 26
Pletter...................................................... 303
243
243
243
243
Påmindelse om sikkerhedssele................. 18
301
302
303
303
301
Reservehjul.............................................. 265
Rudehejs.................................................... 85
10
Ryglæn....................................................... 70
forsæde, nedfældning.......................... 70
Serviceprogram....................................... 276
Sideairbags................................................ 23
87
87
88
89
90
Sikkerhedsfunktion.................................... 29
Sikkerhedssele
bagsæde............................................... 18
selestrammere...................................... 18
Sikkerhedsseler......................................... 16
Sikringer................................................... 293
boks i bagagerum............................... 300
345
10 Alfabetisk stikordsregister
10
generelt............................................... 293
relæ-/sikringsboks i motorrum........... 294
udskiftning.......................................... 293
SST – Self Supporting run flat Tires........ 269
Sikringsboks............................................ 293
handskerum........................................ 297
Stabilitetssystem..................................... 139
Sikringstabel
sikringer i motorrum............................ 295
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 139
Startbatteri............................................... 323
Starthjælp.................................................. 98
Symboler og meddelelser i Adaptiv fartpilot............................................................. 153
Sæder........................................................ 70
elbetjente.............................................. 71
elopvarmning...................................... 129
nakkestøtte på bagsædet..................... 72
nedfældning af bagsæderyglæn........... 72
nedfældning af forsæderyglæn............ 70
SIPS-bag................................................... 23
Startnøgler................................................. 68
Skiluge..................................................... 249
Startspærre................................................ 41
Smøremiddel........................................... 316
Stemmestyring mobiltelefon.................... 230
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 316
Stenslag og ridser.................................... 304
Sodfilter................................................... 246
Stikkontakt............................................... 187
bagagerum......................................... 248
forsæde.............................................. 187
T
Stol, se Sæder........................................... 70
Taglast, maks. vægt ............................... 311
Styrekraft, se Ratmodstand..................... 141
Telefon
handsfree............................................
indgående opkald...............................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
registrering af telefon..........................
stemmestyring....................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
tilslutning............................................
Sodfilter fuldt........................................... 246
Solgardin.................................................... 87
Solskærm, soltag....................................... 92
Soltag
klemmesikring.......................................
solskærm..............................................
ventilationsstilling.................................
åbning og lukning.................................
92
92
91
91
Spin control............................................. 139
Sprinklerdyser, opvarmede........................ 84
Sprinklere
forrude.................................................. 84
sprinklervæske, påfyldning................. 289
346
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 162, 168
Lane Departure Warning..................... 174
Sprinklervæske, påfyldning..................... 289
Surround.......................................... 190, 197
Svingningsdæmper.................................. 251
Symboler.................................................. 140
advarselssymboler................................ 64
informationssymboler........................... 64
kontrolsymboler.................................... 64
Symboler og meddelelser
afstandskontrol................................... 157
Driver Alert control.............................. 171
222
223
224
223
223
230
226
226
225
10 Alfabetisk stikordsregister
Temperatur
faktisk temperatur............................... 124
Tågelys
bag........................................................ 77
Temperaturregulering.............................. 130
Tilbagestilling af sidespejle........................ 88
Tilpasning af køreegenskaber.................. 141
Tilpasning af lyskegle................................. 80
Active Bending Lights .......................... 80
halogen-forlygter.................................. 80
Timer........................................................ 131
Totalvægt................................................. 311
U
Udluftningsfunktion............................ 51, 125
Udslip af kuldioxid................................... 246
Udvendige mål......................................... 310
Ur, indstilling.............................................. 67
USB, tilslutning........................................ 210
Vinterdæk................................................ 262
Vinterkørsel.............................................. 241
Viskerblade..............................................
rengøring............................................
servicestilling......................................
udskiftning..........................................
Viskere og sprinklere................................. 83
Voksning.................................................. 302
Vægt
køreklar vægt...................................... 311
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 268
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 316
Traction control........................................ 139
Væsker og olier........................................ 316
Transmission.............................................. 99
Transponder.............................................. 85
Triptællere.................................................. 67
Trækanordning........................................ 251
specifikationer.................................... 252
Trækkrog, se Trækanordning.................. 251
Trækvægt................................................ 311
TSA - anhænger-stabilisator ........... 139, 255
Tv ............................................................ 216
Typebetegnelse....................................... 308
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem......................................................... 324
10
288
288
288
288
V
Vadning.................................................... 240
Vandafvisende belægning, rengøring...... 302
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 85
Varme....................................................... 130
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 26
piskesmældsskader.............................. 26
Varmereflekterende forrude....................... 85
Vask i vaskehal........................................ 301
Vedligeholdelse........................................ 301
rustbeskyttelse................................... 302
Ø
Økonomikørsel......................................... 240
Ventilation................................................ 125
Ventilationsspjæld................................... 126
347
10 Alfabetisk stikordsregister
10
348
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&-('9Vc^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement