Volvo | S60 | Instruktionsvejledning | Volvo S60 2005 Instruktionsvejledning

Volvo S60 2005 Instruktionsvejledning
2005
VOLVO
S60 & S60 R
TP 7505 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
OWNER'S MANUAL S60 & S60 R
TP 7505
WEB EDITION
2005
Indledning
Kære Volvo-ejer
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler, og den er også konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Tak fordi du valgte Volvo!
N
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for at
gøre sig bekendt med nye funktioner, får råd
om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige
situationer, og lærer at udnytte alle bilens
finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL!
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt!
Tekst under overskriften Vigtigt! gør
opmærksom på en risiko for, at bilen kan
tage skade, medmindre anvisningerne
følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over
standardudstyret beskrives også fabriksmonteret ekstraudstyr og andet tilbehør.
O
OBS! Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret
til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo-personvognes
miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle vore
aktiviteter. En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på
en af verdens mest ressourceeffektive og
reneste fabrikker. Volvo-personvogne har et
globalt certifikat iht. miljøstandarden
ISO 14001, hvilket fører til stadige forbedringer på miljøområdet. Alle Volvo-modeller
har en miljø-varedeklaration, hvor kunden kan
sammenligne de forskellige modellers og
motorers miljøpåvirkning. Du kan læse mere
herom på epd.volvocars.se.
Ren indefra og ud
Din Volvo er fremstillet efter konceptet Ren
indefra og ud, et koncept som indebærer et
rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgas. Din bil sparer brændstof og
udsender meget små mængder skadelige
stoffer. Den sørger desuden for, at du og dine
passagerer slipper for at indånde udstødning
fra andre biler ved at rense den luft, der
kommer ind i kabinen.
Et sofistikeret luftrensningssystem, AQS1
(ekstraudstyr) sikrer, at luften i kabinen er
renere end luften uden for i det trafikerede
miljø. Systemet består af en elektronisk føler
og et kulfilter. Føleren overvåger mængden af
1.
Air Quality System
kuldioxid i den indkommende luft, og lukker
luftindtaget, så kulilteindholdet ikke bliver for
højt i kabinen – for eksempel i tæt bytrafik, i
køer og tunneller. Kulfiltret bevirker, at
indstrømningen af kvælstofilte, troposfærisk
ozon og kulbrinter forhindres. Tekstilerne i
bilen opfylder kravene i henhold til den økologiske standard Öko-Tex2. På køleren er der
en særlig belægning, PremAir®3, som
omdanner skadelig troposfærisk ozon til
ren syre.
2.
3.
International standard for textiler.
PremAir® er et registreret varemærke
for Engelhard Corporation.
P
Volvo-personvogne og miljøet
En Volvo opfylder strenge internationale
miljøkrav og har lavt brændstofforbrug for at
mindske udslippet af kuldioxid, der bidrager til
drivhuseffekten. Volvo-biler er meget konkurrencedygtige med hensyn til brændstofforbrug i deres respektive klasser.
Volvos værksteder og miljøet
Regelmæssig vedligeholdelse af bilen er
forudsætningen for lavt brændstofforbrug,
hvilket bidrager til et renere miljø. Personalet
på Volvos værksteder har den viden og det
værktøj, der er en garanti for omsorg for
miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Vi er overbevist om, at vore kunder deler vores
interesse i et rent miljø. Du kan selv bidrage til
at drage omsorg for miljøet ved at købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge
for service og vedligeholdelse af bilen efter
vejledningen i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Sørg for det rette dæktryk - for lavt
dæktryk giver højere brændstofforbrug.
Q
• Tagbagagebærere og
skibokse giver større
luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres
umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker
udslippet.
• Kør blødt, undgå pludselig og unødvendig
acceleration samt kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Let på speederen ned
ad bakke.
• Brug motorbremsen, slip speederen og
skift til lavere gear.
• Undgå tomgangskørsel. Sluk for motoren,
når der er trafikstop.
• Husk at håndtere miljøfarligt affald, f.eks.
batterier og olie, på en
miljøvenlig måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan
denne type affald skal
deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden
forlænges eller køreglæden mindskes. Du
skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
Sikkerhed
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Klima
Interiør
Lås og alarm
Start og kørsel
Hjul og dæk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og service
Audio (ekstraudstyr)
Telefon (ekstraudstyr)
Tekniske data
11
31
57
69
83
95
129
145
151
177
199
215
R
Oversigt over venstrestyret bil
Venstrestyret bil
S
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tågelygter
Lygter/
positions-/
parkeringslys
Tågebaglygter
Blinklys/
op- og nedblænding
Fartpilot
Horn
Kombinationsinstrument
Knappanel telefon/
audio
Forrudeviskere
Parkeringsbremse
(håndbremse)
Kontaktpanel
Klimaanlæg
Audiosystem
Stikkontakt/
cigarettænder
Advarselsblinklys
Handskerum
Luftdyse
Display
Temperaturmåler
side 41
side 41
side 41
side 42
21.
22.
23.
24.
side 47
side 32
side 200/
side 184
side 43
side 48
side 38
side 61/
side 63
side 178
side 38
side 45
side 77
side 59
side 36
side 32
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Kilometertæller/
triptæller/
konstantfartholder
Speedometer
Afvisere
Omdrejningstæller
Udvendig
temperaturmåler/ur/
gearindikator
Brændstofmåler
Kontrol- og
advarselssymboler
Luftdyser
Instrumentbelysning
Lyshøjderegulering
Belysningspanel
Læselamper
Indvendig belysning
Kontakt, soltag
Påmindelse om
sikkerhedssele
Bakspejl
Låseknap, for
samtlige døre
Spærring af
rudeoptræk i
bagdørene
Kontakt, rudeoptræk
Justering, sidespejle
side 32/
side 32/
side 47
side 32
side 42
side 32
side 32/
side 32/
side 32
side 32
side 33
side 59
side 41
side 41
side 41
side 73
side 73
side 54
side 52
40.
Aktivt chassisFour C (S60 R)
side 40/
side 106
Kontaktpanel i førerdøren
side 52
side 86
side 51
side 50
side 52
T
Oversigt over højrestyret bil
Højrestyret bil
U
20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tågebaglygter
Lygter/
positions-/
parkeringslys
Tågelygter
Forrudeviskere
Knappanel telefon/
audio
Horn
Kombinationsinstrument
Fartpilot
Blinklys, nær- og
fjernlys
Parkeringsbremse
(håndbremse)
Stikkontakt/
cigarettænder
Klimaanlæg
Audiosystem
Kontaktpanel
Advarselsblinklys
Handskerum
Luftdyse
Kontrol- og
advarselssymboler
Brændstofmåler
side 41
side 41
side 41
side 42
side 200/
side 184
side 32
side 47
side 43
side 48
side 38
side 61/
side 63
side 178
side 38
side 45
side 77
side 59
side 33
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Udvendig
temperaturmåler/ur/
gearindikator
Omdrejningstæller
Afvisere
Speedometer
Kilometertæller,
Triptæller,
konstantfartholder
Temperaturmåler
Display
Luftdyser
Belysningspanel
Lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Læselamper
Indvendig belysning
Kontakt, soltag
Påmindelse om
sikkerhedssele
Bakspejl
Låseknap, for samtlige
døre
Spærring af
rudeoptræk i
bagdørene
Kontakt, rudeoptræk
Justering, sidespejle
side 32/
side 32/
side 32
side 32
side 42
side 32
side 32/
side 32/
side 47
side 32
side 36
side 59
side 41
side 41
side 41
side 73
side 73
side 54
side 52
40.
Aktivt chassis-Four C
(S60 R)
side 38/
side 106
Kontaktpanel i førerdøren
side 52
side 86
side 51
side 50
side 52
side 32
V
NM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Airbags (SRS)
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Sideairbags (SIPS)
Beskyttelsesgardin (IC)
WHIPS
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Børnesikkerhed
12
14
17
19
20
21
23
24
25
NN
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
Selen låses fast og kan ikke trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse, er
det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Husk:
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
Brug altid sikkerhedsselen
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller
derfor, at alle passagerer har spændt deres
sikkerhedssele. Ellers risikerer man, at
bagsædepassagererne i tilfælde af en ulykke
slynges frem mod forsædernes ryglæn.
• Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til.
• Selen må ikke være snoet eller vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
Sådan udløses selen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
NO
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
Hver sele er kun beregnet til én person.
ADVARSEL!
• Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision, skal hele selen udskiftes. Dette
gælder også rulle, befæstelser, skruer og
lås. En del af selens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom
den tilsyneladende ikke er beskadiget.
Selen skal også udskiftes, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sele skal
være typegodkendt og beregnet til den
samme plads som den gamle sele.
• Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Sikkerhed
Sikkerhedssele og graviditet
Det er meget vigtigt, at sikkerhedsselen
bruges på rette måde under graviditet. Den
bør ligge godt an mod kroppen, idet den
øverste del af selen skal ligge mellem
brysterne og mod siden af maven. Selens
hoftedel skal ligge fladt og så langt under
maven som muligt - den må ikke glide opad
mod maven.
Mærkning på sikkerhedsseler med
selestrammer
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer selen om kroppen i tilfælde af et
tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen
fastholder dermed personen mere effektivt.
En gravid fører bør skyde sædet så langt
bagud som muligt for at få den størst mulige
afstand mellem rattet og maven. Indstil rattet
så langt frem, det er foreneligt med en
bekvem kørestilling.
NP
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
• Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1, må
man aldrig anbringe et barn i barnestol
eller på barnepude på forsædet.
• Lad aldrig et barn stå eller sidde foran
passagersædet.
• Personer der er mindre end 140 cm,
må aldrig sidde på passagerpladsen
foran, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden4
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag (SRS - Supplemental
Restraint System) i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
Airbaggen i passagersiden ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet
er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og
ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen
skal være spændt.
4.
NQ
Ikke alle biler har airbag (SRS) i
passagersiden. Den kan være fravalgt,
da bilen blev købt.
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 17.
Sikkerhed
ADVARSEL!
Hvis advarselslampen for airbag-systemet
forbliver tændt, eller tændes under
kørslen, er det et tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet
kan indikere fejl i sele-, SRS-, SIPS- eller
IC-systemet. Kontakt snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted.
Placering af airbag i passagersiden,
venstrestyret hhv. højrestyret bil
ADVARSEL!
• Der må ikke anbringes eller klæbes
nogen genstande eller tilbehør på eller i
nærheden af SRS AIRBAG-panelet over
handskerummet eller i det område, der
påvirkes af airbaggen.
• Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i
rattet eller i panelet over handskerummet.
Advarselslampe i
kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet overvåges kontinuerligt af
styreenheden, og i kombinationsinstrumentet
findes der en advarselslampe. Denne lampe
tændes, når tændingsnøglen drejes til
position I, II eller III. Lampen slukkes, når
styreenheden har kontrolleret, at airbagsystemet er uden fejl. Det varer normalt
ca. 7 sekunder.
NR
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Airbags (SRS)
OBS! Airbaggene har en funktion som
bevirker, at deres kapacitet tilpasses efter den
kollisionskraft, som bilen udsættes for.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet, højrestyret bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerne reagerer forskelligt, alt
efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på førersædet eller passagersædet
foran er i brug eller ej. Der kan derfor opstå
ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af
airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og
tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Systemet består af en gasgenerator, som er
omgivet af den oppustelige airbag. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensoren, som aktiverer gasgeneratorens
tændingsmekanisme, hvorefter airbaggen
pustes op, samtidig med at den bliver varm.
For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
NS
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
• Anbring aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude på den forreste
passagerplads. Dette gælder også
personer der er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerpladsen):
• Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at der opstår livsfare.
Indikering der viser, at passagerpladsens
airbag (SRS) er frakoblet.
PACOS (ekstraudstyr)
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles. Dette er f.eks. nødvendigt, hvis
der skal sidde et barn i en barnestol på denne
plads.
Indikering
En tekstmeddelelse på bakspejlet indikerer,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér, at
afbryderen står i den ønskede position. Volvo
anbefaler, at startnøglen benyttes til at ændre
positionen. (Også andre genstande med en
nøglelignende udformning kan benyttes.)
ADVARSEL!
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS)
på passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
NT
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Omskifterens position
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med
omskifteren i denne stilling må passagerer,
der er højere end 140 cm, sidde på den
forreste passagerplads, men ikke et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men ikke personer, der
er højere end 140 cm.
ADVARSEL!
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig
snarest til et autoriseret Volvo-værksted.
NU
Sikkerhed
Sideairbags SIPS
ADVARSEL!
• Indgreb i SRS-systemet kan føre til
fejlfunktion og alvorlige personskader.
Kontakt i stedet et autoriseret Volvoværksted.
• Der må ikke anbringes genstande i
området mellem stolens yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes
af sideairbaggen.
Sideairbaggenes placering.
Sideairbags – SIPS-bag
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS til vanger, stolper, gulv, tag og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en
vigtig del af SIPS. SIPS-bag-systemet består
af to hoveddele: sideairbag og sensorer.
Sideairbaggen befinder sig i forstolens
rygramme.
ADVARSEL!
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller
sædeovertræk, der er godkendt af Volvo.
Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår. Der kan
anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet5 airbag i passagersiden.
5.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
NV
Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
SIPS. Det er monteret usynligt langs begge
sider af loftet og beskytter både for- og
bagsædepassagererne. Beskyttelsesgardinet udløses af SIPS-systemets kollisionssensorer, i tilfælde af at bilen bliver påkørt fra
siden. Ved udløsning pustes gardinet op og
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder fra at slå mod bilens inderside
under en kollision.
OM
ADVARSEL!
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
• Der må aldrig hænges eller fastgøres
noget i håndtagene i loftet. Krogen er kun
beregnet til let overtøj - ikke til hårde
genstande, som f.eks. paraplyer.
• Der må ikke fastskrues eller monteres
noget i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I givet fald opnår man muligvis ikke
den tilsigtede beskyttelse. Kun originale
Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse disse steder, må anvendes.
Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod
piskesmældsskader - WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
ADVARSEL!
WHIPS-systemet er et supplement til
sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Stolens egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes
forstolenes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ
indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude
angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
ADVARSEL!
• Hvis stolen har været udsat for en
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet
kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
• Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
stolen tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for
at få kontrolleret systemet, selv efter
mindre påkørsler bagfra.
Det er tilladt at anbringe:
ON
Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af stolen eller WHIPSsystemet. Kontakt et autoriseret Volvoværksted.
• en barnestol/barnepude på passagerstolen foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet6 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
WHIPS-systemets funktion må
ikke hindres
ADVARSEL!
Undgå at placere kasselignende
genstande på en sådan måde, at de
klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forstolens ryglæn. WHIPSsystemets funktion må ikke hindres.
6.
OO
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
ADVARSEL!
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedfældede
ryglæn.
Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Airbag i rat og instrumentpanel
(SRS)
Airbaggene udløses:
• Hvis der er risiko for, at personerne på
forsæderne kommer til skade ved at støde
mod instrumentbrættet eller rattet.
Ved en kollision registrerer SRS-systemets
sensor bremsekraften og den hastighedsnedsættelse, som kollisionen forårsager.
Sensoren afgør, om kollisionen er af en sådan
art og har en sådan kraft, at bilens airbags
skal udløses for at beskytte passagererne.
Bilen kan blive kraftigt deformeret i en
kollision, uden at bilens airbags udløses. Det
skyldes ikke, at der er fejl i bilens airbags. Det
skyldes, at funktionen ikke har været
nødvendig netop i det tilfælde, og at passagererne i bilen har været beskyttet af bilens
øvrige sikkerhedssystemer.
Sideairbags og
beskyttelsesgardiner
(SIPS-bag og IC)
OBS! Aktivering af SRS-systemet, SIPS-bagsystemet og IC-systemet sker kun én gang
ved en kollision.
Hvis bilens airbags har været udløst,
anbefaler vi følgende:
– Bugsér bilen til et autoriseret Volvoværksted. Selvom bilen kan køre efter en
ulykke, skal du ikke køre med udløste
airbags.
– Lad et autoriseret Volvo-værksted udskifte
komponenterne i SRS-systemet, SIPSsystemet, sikkerhedsselesystemet og
IC-systemet.
ADVARSEL!
Kør aldrig i en bil med udløste airbags! Det
kan gøre det vanskeligere at styre bilen.
Desuden kan andre sikkerhedssystemer
være beskadiget. Røgen og dampen, som
udvikles ved udløsningen af airbags, kan
ved kraftig påvirkning give hud- og øjenirritation/skader. I tilfælde af gene skal der
vaskes med koldt vand og søges
lægehjælp. Den hurtige udløsningsproces, i kombination med airbagmaterialet, kan desuden give friktions- og
forbrændingsskader på huden.
ADVARSEL!
Airbag-systemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen
udsættes for vand, skal du løsne batterikablerne i bagagerummet.
Forsøg ikke at starte - airbaggene kan
blive udløst. Bugser bilen til et autoriseret
Volvo-værksted.
Sideairbags og beskyttelsesgardin udløses
normalt:
• Kun ved sidekollisioner, når bilen rammes
med tilstrækkelig kraft af en genstand.
OP
Sikkerhed
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Tidspunkt for inspektion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Årstallet og måneden der angives på
mærkaten på dørstolpen/dørstolperne, er det
tidspunkt, man skal kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for en særlig inspektion og
evt. udskiftning af airbags, selestrammere og
beskyttelsesgardiner. Eventuelle spørgsmål
om systemet skal rettes til et autoriseret
Volvo-værksted.
Denne mærkat er placeret i den bageste
døråbning i venstre side.
OQ
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden
Sideairbag i førersiden
Sideairbag i passagersiden
Beskyttelsesgardin i førersiden
Beskyttelsesgardin i passagersiden
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal anvendes, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere
oplysninger se side 26.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn sidde
på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er
konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter
og befæstelsesanordninger har den rette
placering og tilstrækkelig styrke.
OBS! Lovbestemmelser om placering af børn
i bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
Airbag (SRS) og barnestol hører ikke
sammen!
Barnestol og airbag (SRS)
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen (SRS) på passagerforsædet er
tilkoblet7. Barnet kan komme alvorligt til
skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet
sidder i en barnestol på passagerforsædet.
ADVARSEL!
Passagerer der er mindre end 140 cm, må
kun sidde på forsædet, når airbaggen på
passagerpladsen er frakoblet.
7.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag fremgår af side 17.
OR
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder Forsæde
<10 kg
(0–9
måneder)
9–18 kg
(9–36
måneder)
15–36 kg
(3–12 år)
OS
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele.
L: Typegodkendelse nr. E5 03160
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag.
L: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele.
L: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag.
L: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
Sele med eller uden ryglæn.
L: Typegodkendelse nr. E5 03139
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
fastgøringsbånd.
med sikkerhedssele og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
L: Typegodkendelse nr. E5 03160
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
• Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
fastgøringsbånd.
med sikkerhedssele og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
L: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
Sele med eller uden ryglæn.
Alternativ:
L: Typegodkendelse nr. E5 03139
• Sele med eller uden ryglæn.
L: Typegodkendelse nr. E5 03139
• Integreret selepude.
B: Typegodkendelse nr. E5 03140
Sikkerhed
L: Passer til separat barnestol iht. liste i den
nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan
være af typen køretøjsspecifik, begrænset,
halvuniversel eller universel.
B: Indbygget og godkendt til denne aldersgruppe.
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran,
hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.1
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1. Nærmere oplysninger om til- og frakobling
af airbag (SRS) fremgår af side 17.
Isofix-fastgøringspunkter og Isofix-guide
ISOFIX monteringssystem til
barnestole (ekstraudstyr)
Integreret selepude
(ekstraudstyr)
Bagsædets yderpladser er forberedt for
barnestols-monteringssystemet ISOFIX.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere
oplysninger om børnesikkerhedsudstyr.
ISOFIX-befæstelsespunkter kan monteres på
begge bagsædets yderpladser. ISOFIX-styret
kan flyttes fra den ene side til den anden efter
behov.
Volvos indbyggede selepuder er specialkonstrueret til at yde god sikkerhedsbeskyttelse
af børn.
I kombination med de normale sikkerhedsseler er selepuderne godkendt til børn der
vejer mellem 15 og 36 kg.
Kontrollér at:
• sikkerhedsselen rører barnets krop og er
ikke slækket eller snoet.
• sikkerhedsselen er placeret lige over
skulderpartiet.
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
OT
Sikkerhed
Børnesikkerhed
• selen ikke er i kontakt med barnets hals
eller sidder under skulderen.
Justér nakkestøtten omhyggeligt, så den
passer med barnets hoved.
Nedklapning af selepuden:
– Klap selepuden ned.
– Løsn holdebåndet.
– Løft den øverste del tilbage.
Opklapning af selepuden i
bagsæderyglænet
• Klap selepudens ryglæn (A) ned.
• Fastgør holdebåndet (B).
• Klap selepuden op i bagsæderyglænet (C).
OBS! Hvis ryglænet og sædedelen ikke er
spændt sammen, når selepuden klappes op,
kan rygdelen sidde fast i bagsæderyglænets
åbning, når selepuden klappes ned igen.
Udskiftning af selepude
Det er vigtigt, at den integrerede selepude
sidder forsvarligt fast. Overlad derfor udskiftningen og eventuel reparation af puden til et
autoriseret volvo-værksted. Der må ikke
foretages ændringer af eller tilføjelser til selve
selepuden.
OU
Sikkerhed
ADVARSEL!
Hvis en indbygget selepude har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele
selepuden udskiftes. Dette gælder også
sikkerhedsselen med tilhørende skruer. En
del af selepudens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom
den tilsyneladende ikke er beskadiget.
Puden skal også udskiftes, hvis den er
meget slidt.
• Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet8 airbag på
passagerpladsen. Hvis der opstår
problemer med montering af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente
nærmere vejledning hos producenten.
Montering af barnestol
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til stolens længdejusteringsstang, fjedre eller skinner og bøjler under
stolen. Skarpe kanter kan beskadige
fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen eller
hvis airbaggen er frakoblet.
8.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
OV
Sikkerhed
PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrument
Kontrol- og advarselssymboler
Kontakter i midterkonsollen
Belysningspanel
Afvisere
Forrudeviskere/sprinklere
Advarselsblinklys, elopvarmet bagrude/
sidespejle/forsæder
Informationscenter
Fartpilot (ekstraudstyr)
Parkeringsbremse, eludtag/cigarettænder
Indstilling af rat
Elektriske rudetræk
Sidespejle og sideruder
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
32
33
38
41
42
43
45
46
47
48
49
50
52
54
PN
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrument
1. Temperaturmåler
Indikerer temperaturen i motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren går ind i det røde felt,
vises der en meddelelse på displayet. Vær
opmærksom på, at ekstra forlygter foran
luftindtaget forringer køleevnen ved høje
udendørstemperaturer og ved hård motorbelastning.
2. Display
På displayet vises informations- eller advarselsmeddelelser.
3. Speedometer
Viser bilens hastighed
4. Triptæller, T1 og T2
Triptælleren bruges til opmåling af korte
strækninger. Tallet længst til højre angiver
hver 100 meter. Tryk knappen ind i mindst
2 sekunder for at nulstille triptælleren.
PO
Skift mellem triptællerne med et kort tryk på
knappen.
5. Indikator for konstantfartholder
Se side 47.
6. Kilometertæller
Kilometertælleren viser det totale antal
kilometer bilen har kørt.
7. Fjernlys tændt/slukket
8. Advarselssymboler
Hvis der opstår en fejl, tændes lampen, og
der vises en meddelelse i displayet.
9. Omdrejningstæller
Angiver motoromdrejningstallet i tusinder
o/minut. Omdrejningstællerens nål må ikke
komme ind i det røde felt.
10. Indikator for automatisk gearkasse
Her vises det valgte gearskifteprogram. Hvis
din bil er udstyret med Geartronic-automat-
gearkasse og du kører med manuelt gear,
vises det valgte manuelle gear.
11. Udetemperaturmåler
Indikerer udendørstemperaturen. Når temperaturen er inden for +2 °C til –5 °C, ses der et
snefnugsymbol på displayet. Symbolet
advarer om udskridningsfare. Når bilen står,
eller har stået, stille, kan der indikeres en for
høj udendørstemperatur.
12. Ur
Drej knappen for at stille uret.
13. Brændstofmåler
Der er ca. 8 liter brændstof tilbage, når
lampen i instrumentet tændes.
14. Kontrol- og advarselssymboler
15. Afvisere – venstre/højre
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen (se side 36) eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
Alle kontrol- og advarselssymboler lyser, når
startnøglen drejes til position II inden start.
På den måde bekræftes det, at symbolerne
fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af
symbolet for håndbremsen, som først
slukkes, når den udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen for fejl i
udstødningssystemet og for
lavt olietryk. Nogle symboler
kan, afhængigt af bilens
udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende
funktion.
Når teksten "TID TIL REGELMÆSSIG
SERV" vises, slukkes symbollampen og
teksten ved at trykke på READ eller
forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Fejl i ABS-systemet
Hvis ABS-symbolet tændes, er
ABS-systemet ude af funktion.
Bilens normale bremsesystem
fungerer stadig, men uden ABS.
Advarselssymboler midt på
instrumentet
Denne lampe lyser rødt eller gult, alt
efter hvor kritisk den konstaterede
fejl er.
Rød lampe
– Stands bilen! Læs meddelelsen på
displayet.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
Gul lampe
– Læs meddelelsen på displayet. Foretag
afhjælpning!
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, kan
du køre videre. Fejlen var forbigående.
• Hvis advarselslampen stadig er tændt,
skal du køre til et autoriseret Volvoværksted for at få ABS-systemet
kontrolleret.
Fejl i bremsesystemet
Hvis BREMSE-lampen tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for lavt.
Stands bilen et sikkert sted, og
kontrollér niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN-mærket på
beholderen, må du ikke køre videre i bilen.
PP
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Få den bugseret til et autoriseret Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis BREMSE- og ABS-advarselslamperne er tændt samtidig,
kan der være opstået en fejl i
bremsekraftfordelingen.
Stands bilen et sikkert sted, og
stop motoren. Start motoren igen.
• Hvis begge lamper nu er slukket, var fejlen
forbigående.
• Hvis advarselslamperne forbliver tændte,
skal du kontrollere niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, må du ikke køre bilen
videre. Få den bugseret til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og lamperne stadig lyser, kan
du med stor forsigtighed køre bilen til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted til
kontrol af bremsesystemet.
ADVARSEL!
Hvis advarselslamperne BREMSE og ABS
tændes samtidig, kan der være opstået en
fejl i bremsekraftfordelingen.
PQ
Påmindelse om sikkerhedssele
Lampen lyser, så længe føreren ikke
har spændt sikkerhedsselen.
For lavt olietryk
Hvis lampen tændes under kørslen,
er motorens olietryk for lavt. Stop
motoren straks, og kontrollér motoroliestanden. Hvis lampen tændes, selvom
oliestanden er normal, skal du standse bilen
og kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Motorforvarmer (diesel)
Lampen tændes som tegn på, at
motoren er ved at blive forvarmet.
Når lampen slukkes, kan bilen
startes. Gælder kun biler med dieselmotor.
Parkeringsbremse trukket
Vær opmærksom på, at lampen kun
indikerer, at parkeringsbremsen er
trukket, og ikke hvor hårdt den er
trukket. Kontrollér dette ved at trække i
håndtaget! Du skal altid trække så hårdt, at
bremsen går i "hak".
Tågelys, bag
Lampen lyser, når tågelyset er
tændt.
Fejl i SRS
Hvis lampen fortsat lyser eller
tændes under kørslen, er der
registreret en fejl i SRS-systemet.
Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få
kontrolleret bilen.
Generatoren lader ikke
Hvis lampen begynder at lyse under
kørslen, er der sandsynligvis fejl i det
elektriske system. Kør til et autoriseret Volvo-værksted.
Kontrollampe for anhænger
Blinker, når du anvender bilens og
anhængerens blinklys. Hvis lampen
ikke blinker, er et af blinklysene
defekt.
Stabilitetssystem STC og DSTC4
STC/DSTC-systemet indeholder flere
forskellige funktioner, som beskrives mere
udførligt på side side 106.
4.
Ekstraudstyr på visse markeder.
Standard på S60 R.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Symbolet tændes og slukkes
igen efter ca. to sekunder
Symbolet tændes for systemkontrol,
når bilen startes.
– Start motoren igen.
Hvis advarselslampen stadig lyser, skal du
køre bilen til et autoriseret Volvo-værksted for
at få systemet kontrolleret.
Symbolet blinker
SC-funktionen arbejder for at
forhindre, at bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbejder for at
forbedre bilens traktion.
Fejl i STC/DSTC-systemet
Hvis lampen tændes og lyser
konstant, og meddelelsen
"ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET" bliver vist, uden at du har
frakoblet nogle af systemerne, er dette tegn
på, at der er fejl i et af systemerne.
AYC-funktionen arbejder for at forhindre
udskridning.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
TRAKTIONSSIKRING
MIDLERTIDIGT FRA vises på informationsdisplayet sammen med symbolet.
TC-funktionen er midlertidigt reduceret pga.
for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
ANTISKRIDSIKRING
SERVICE PÅKRÆVET vises på
displayet sammen med informationssymbolet.
STC- eller DSTC-systemet er frakoblet pga.
fejl.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start bilen igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
• Hvis advarselslampen stadig lyser, skal du
køre bilen til et autoriseret Volvo-værksted
for at få systemet kontrolleret.
ADVARSEL!
Ved normal kørsel forbedrer STC/ DSTCsystemet bilens køresikkerhed, hvilket ikke
skal opfattes som en mulighed for at øge
hastigheden. Overhold altid de normale
sikkerhedsforanstaltninger for sikker
kurvekørsel og kørsel i glat føre.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
PR
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
Meddelelse på displayet
Når en advarsels- eller kontrollampe tændes,
vises der også en meddelelse på displayet.
Når du har læst og forstået meddelelserne,
kan du trykke på READ-knappen (A). Så
slettes de læste meddelelser fra displayet og
lagres i en hukommelse. Meddelelserne om
fejl forbliver i hukommelsen, indtil de pågældende fejl rettes.
Tryk på READ for at lægge læste meddelelser
tilbage på hukommelseslisten.
OBS! Hvis en advarselsmeddelelse
fremkommer, når du f.eks. er i informationscentrets menuer eller vil bruge telefonen, skal
du først bekræfte advarselsmeddelelsen. Tryk
på READ-knappen (A) for at bekræfte.
Du kan ikke slette meget alvorlige fejlmeddelelser fra displayet. De vises i displayet, indtil
fejlen er rettet.
Meddelelser der er lagret på hukommelseslisten, kan læses igen. Tryk på READ (A) for at
hente lagrede meddelelser frem. Man kan
bladre gennem de lagrede meddelelser ved
at trykke på READ-knappen.
Meddelelse
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
KONTR NÆSTE SERV
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
OLIESTAND LAV1 – PÅFYLD OLIE
PS
Betydning
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Kør straks din bil til kontrol.
Se i instruktionsbogen.
Kør bilen til service så snart som muligt.
Lad bilen kontrollere ved næste service.
Når denne meddelelse vises, skal bilen til service. Meddelelsen er baseret på antal kørte
kilometer, antal måneder siden seneste serviceeftersyn og antal timer, motoren har kørt.
Motorens oliestand er for lav. Kontrollér og foretag det fornødne snarest muligt. Se side 157
for at få yderligere oplysninger.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Meddelelse
Betydning
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, og kontrollér oliestanden. Se
side 157.
OLIESTAND LAV2 – STANDS MOTOREN3 Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
oliestanden. Se side 157.
2
3
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
OLIESTAND LAV – SE INSTRUKT.BOG
oliestanden. Se side 157.
OLIESTAND LAV2 – STANDS SIKKERT3
1. Vises sammen med en gul advarselstrekant.
2. Vises sammen med en rød advarselstrekant.
3. Gælder kun motorvarianter med oliestandsføler.
PT
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
OBS! Knappernes indbyrdes placering kan
variere.
STC/DTSC-systemet5
Denne knap benyttes til at
reducere eller genaktivere
funktioner i STC/DSTCsystemet.
Aktivt chassis, FOUR-C
(ekstraudstyr)
Tryk på knappen for at skifte
mellem indstillingerne
Comfort og Sport. Se også
side 106.
BLIS (Blind Spot Information
System) – ekstraudstyr
Funktionen deaktiveres og
genaktiveres ved at trykke på
denne knap. Nærmere enkeltheder fremgår af side 126.
Når lysdioden i knappen lyser,
er STC--/ DSTC-systemet
aktiveret (hvis der ikke er fejl i
systemet).
OBS! For at reducere STC/
DSTC-systemets funktion skal
knappen trykkes ind i mindst et halvt sekund.
Lysdioden i knappen slukkes, og teksten
"STC/DSTC SPINKONTROL FRA" vises på
displayet.
5.
PU
Ekstraudstyr i nogle lande. Standard
på R-udgaven.
Reducer systemfunktionen, hvis det bliver
nødvendigt at bruge et hjul med en anden
dimension end de øvrige hjul.
Når motoren startes igen, er STC/DSTCsystemet atter aktiveret.
ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at bilens køreegenskaber ændres, hvis du frakobler
STC/DSTC-systemet.
Stikkontakt/cigarettænder
(ekstraudstyr)
Eludtaget kan anvendes til
forskelligt tilbehør beregnet
til 12 V, f. eks. mobiltelefon
eller køleboks. Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
Instrumenter, kontakter og reguleringer
knappen ind. Når tændfunktionen er klar,
hopper knappen ud igen. Træk tænderen ud,
og brug gløden til at tænde med. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du altid lade låget
sidde i udtaget, når det ikke anvendes.
Maksimalt strømforbrug 10 A.
Nedfældning af den yderste
hovedstøtte på bagsædet
(ekstraudstyr)
–Nedfæld ikke hovedstøtten, hvis der sidder
passagerer på nogen af
yderpladserne.
–Drej tændingsnøglen til
stilling I eller II.
– Tryk på knap 1 for at nedfælde hovedstøtterne i bagsædet for at få bedre udsyn
bagud.
Hovedstøtten føres tilbage manuelt.
• Hvis de bageste ryglæn skal fældes frem,
skal hovedstøtterne være rejst op.
Indfældelige sidespejle
(ekstraudstyr)
Du skal bruge denne knap,
hvis du vil justere
sidespejlene indad, når de
er i yderste stilling, og udad,
når de er i inderste stilling.
Hvis et sidespejl ved udvendig påvirkning ved
et uheld skubbes ind eller ud, skal du gøre
følgende:
– Slå manuelt det pågældende sidespejl så
langt frem som muligt.
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Slå sidespejlet indad ved hjælp af
knappen og derefter udad også ved hjælp
af knappen. Sidespejlet er nu tilbage i sin
oprindelige faste stilling.
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid aktiveret,
når bilen startes. Tryk på
knappen for at deaktivere/
genaktivere parkeringshjælpen. Se også side 108.
Aflåsning af bagklap
(nogle lande)
Tryk på denne knap for at
låse bagklappen.
Bagklappen forbliver
derefter låst, selvom dørene
låses op manuelt med
hovednøglen, dens fjernbetjening eller servicenøglen.
Frakobling af blokeret
låsestilling og alarmsensorer
Anvend denne knap, hvis du
af den ene eller anden grund
vil frakoble funktionen for
blokeret låsestilling (blokeret
låsestilling medfører, at
dørene ikke kan åbnes
indefra, når de er låst). Knappen anvendes
også, hvis du vil frakoble alarmsystemets
bevægelses- og hældningssensorer6 – f.eks.
ved transport med bilfærge. Dioden lyser, når
funktionerne er deaktiveret/frakoblet.
Ekstralys (ekstraudstyr)
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys
skal tændes samtidig med
forlyset, eller hvis du vil
slukke denne funktion.
Lysdioden i knappen lyser,
når funktionen er aktiveret.
6.
Ekstraudstyr
PV
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Aktivt chassis, FOUR-C (S60 R)
Vælg komfort-, sport- eller avanceret
indstilling ved at trykke på en af knapperne.
Yderligere oplysninger fremgår af side 106.
QM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
Positions-/parkeringslys for og bag.
Lysdioden i knappen lyser, når tågeforlyset er
tændt.
Tændingsnøglen i stilling 0: Alt lys
slukket.
OBS! I nogle lande må nærlys ikke anvendes
sammen med tågelygter.
Tændingsnøglen i stilling II:
Lygterne er tændte (samt positions-/parkeringslyset for og bag, nummerpladebelysningen og instrumentbelysningen).
Du skal altid dreje kontaktarmen til denne
stilling for at kunne tænde fjernlyset.
B – Lyshøjderegulering
A – Forlygter og positions-/
parkeringslys
Alt lys slukket.
Biler med automatisk kørelys (visse
lande)
Tændingsnøglen i stilling II: Kørelyset er
tændt (samt positions-/parkeringslyset for og
bag, nummerpladebelysningen og instrumentbelysningen). Kørelyset tændes
automatisk, når startnøglen drejes til køreindstillingen, og det kan ikke slukkes. Før kørsel
til visse lande kan et autoriseret Volvoværksted hjælpe dig med at slå det automatiske kørelys fra.
For at kunna justere forlygternes lyshøjde
efter bilens belastning er nogle biler udstyret
med en justermotor på begge forlygter.
Kontakt opad: normal lyshøjde. Kontakt
nedad: lavere lyshøjde.
E – Tågebaglys
Tændingsnøglen i stilling II. Tryk på knappen.
Tågebaglyset lyser sammen med fjern-/
nærlyset. Dioden i knappen og kontrollampen
i kombinationsinstrumentet lyser samtidig.
Husk: Bestemmelserne for anvendelse af
tågebaglys og tågelygter varierer fra land
til land.
Biler med Bi-Xenon-belysning (ekstraudstyr)
har automatisk forlygtejustering, og derfor
mangler justering B.
C – Instrumentbelysning
Kontakt opad: kraftigere belysning
Kontakt nedad: svagere belysning.
D – Tågeforlygter (ekstraudstyr)
Tændingsnøglen i stilling II. Tryk på knappen.
Tågeforlyset fungerer sammen med
positions-/parkeringslyset og fjern-/nærlyset.
QN
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Afvisere
3. Skift mellem fjern- og nærlys
– Træk kontaktarmen ind mod dig selv, forbi
blinkstillingen, og slip den igen for at skifte
mellem fjern- eller nærlys.
3. Orienteringslys
Sådan forlader du bilen, når det er mørkt ude:
1. Trykpunktsposition
Ved vognbaneskift eller overhaling føres
armen tilbage, til der føles modstand. Når
armen slippes, fjedrer den tilbage.
2. Normalt sving
Blinklysene tændes, når kontaktarmen føres
mod rattet. Når rattet drejes tilbage efter et
sving, slukkes blinklyset automatisk.
3. Overhalingslys
– Træk kontaktarmen let ind mod dig selv (til
du mærker en let modstand). Fjernlyset
lyser, indtil du slipper kontaktarmen igen.
QO
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Træk den venstre kontaktarm (blinklysarmen) ind mod dig.
– Stig ud af bilen.
– Lås døren.
Nu tændes nærlyset, positions-/parkeringslyset, nummerpladelyset og lamperne i
sidespejlene (ekstraudstyr). Lygterne er
tændt i 30, 60 eller 90 sekunder. Det
ønskede tidsinterval for din bil kan indstilles af
et autoriseret Volvo-værksted.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Forrudeviskere/sprinklere
Viskerne arbejder med høj
hastighed
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og får forrudeviskerne til automatisk
at øge eller mindske hastigheden. Regnsensorens følsomhed kan indstilles med
ringen (1).
Forrudeviskere
Forrudeviskerne er slukket, når
kontaktarmen er i 0-position. Hvis
du fører kontaktarmen opad, kører
viskerne et slag ad gangen, så længe du
holder kontaktarmen opad.
Intervalviskning
Du kan selv ændre og indstille den
ønskede hastighed for intervalviskningen. Når ringen drejes opad, slår viskerne
flere slag pr. tidsenhed. Når ringen drejes
nedad (1), slår viskerne færre slag pr.
tidsenhed.
Viskerne arbejder med normal
hastighed
– Drej ringen opad for højere følsomhed og
nedad for lavere følsomhed (der køres et
ekstra slag, når ringen drejes opad).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal
tændingsnøglen mindst være i position I og
kontaktarmen til forrudeviskerne i position 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når
nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt!
Automatisk vaskeanlæg:
Slå regnsensoren fra ved at trykke på
knap (2) med startnøglen mindst i
position I. Ellers kan forrudeviskerne gå i
gang og blive beskadiget.
Forrudesprinklere
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne.
Forlygtesprinklere
Regnsensoren aktiveres som følger:
(ekstraudstyr på visse markeder)
– Tryk på knappen (2). En lysdiode, som
viser, at regnsensoren er aktiveret, tændes
på knappen.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
Forlygtevaskeren aktiveres automatisk, når
forrudevaskeren anvendes.
– Tryk på knappen (2), eller
– før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til
position 0.
Højtryksvask af forlygterne forbruger store
mængder sprinklervæske. For at spare væske
vaskes forlygterne kun for hver femte vask
(inden for en ti minutters periode). Ti minutter
efter seneste forrudevask højtryksvaskes
forlygterne igen, første gang forruden vaskes.
Reduceret vask
Når der er ca. en liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der for tilførsel af sprinkQP
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Forrudeviskere/sprinklere
lervæske til forlygterne. Dette sker for at
prioritere udsynet gennem forruden.
Forrudevaskere og
forlygterensere (S60 R)
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne og forlygterengøringen.
QQ
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Advarselsblinklys, elopvarmet bagrude/sidespejle/forsæder
Elopvarmede sidespejle og
bagrude
Advarselsblinklys
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
anvendes, når bilen holder et sted, hvor den
kan udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
Brug elopvarmningen til
at fjerne is og dug fra
bagrude og sidespejle.
Et tryk på kontakten
starter opvarmningen af
bagruden og
sidespejlene samtidig.
Det vises ved, at
lysdioden i kontakten
tændes. En indbygget
timer sikrer, at opvarmningen af sidespejlene automatisk kobles fra
efter ca. 4 minutter og bagruden efter
ca. 12 minutter.
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder
fremgår af side 61 og
side 64.
OBS! Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
QR
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationscenter
Funktioner
Kørselscomputeren viser følgende
information:
• GENNEMSNITSHASTIGHED
Regulering
For at få adgang til informationscentrets informationer skal du dreje på omskifteren (B) et
trin ad gangen enten fremad eller bagud. Hvis
den drejes endnu en gang, kommer du
tilbage til udgangsstillingen.
OBS! Hvis der vises en advarselsmeddelelse, mens du bruger informationscentret,
skal du først bekræfte advarselsmeddelelsen.
Tryk på READ-knappen (A) for at vende
tilbage til informationscentret.
• HASTIGHED I MILES PER HOUR7
• AKTUELT BRÆNDSTOFFORBRUG
• GENNEMSNITLIGT BRÆNDSTOFFORBRUG
• RÆKKEVIDDE TIL TOM TANK
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden siden sidste
nulstilling (RESET). Når tændingen afbrydes,
lagres gennemsnitshastigheden. Den ligger
til grund for den nye værdi, når du kører
videre. Kan nulstilles med RESETknappen (C) på omskifteren.
Hastighed i miles per hour7
Aktuel hastighed vises i mph.
Aktuelt brændstofforbrug
Fortløbende oplysninger om det aktuelle
brændstofforbrug. Forbruget beregnes hvert
sekund, og tallene på displayet opdateres
med et par sekunders mellemrum. Når bilen
holder stille, vises "----" på displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
7.
QS
Visse lande
Gennemsnitligt brændstofforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET). Når tændingen
afbrydes, gemmes gennemsnitsforbruget og
huskes, indtil det nulstilles med RESETknappen (C) på kontaktarmen.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Rækkevidde til tom tank
Viser, hvor langt der kan køres med den
brændstofmængde, der findes i tanken,
beregnet ud fra gennemsnitsforbruget for de
senest tilbagelagte 30 km og den resterende
brændstofmængde. Når der er mindre end
20 km, indtil tanken er tom, vises "----" på
displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot (ekstraudstyr)
Tilkobling
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Konstantfartholderens
omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Genoptagelse af tidligere
hastighed
Indstilling af ønsket
hastighed:
–Tryk på CRUISE-knappen.
Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller — for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
Øgning/mindskning af
hastigheden
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
– Et hurtigt tryk (mindre end et halvt sekund)
på + eller – svarer til en hastighedsændring på en km/h.
OBS! En midlertidig hastighedsforøgelse
(mindre end et minut) med speederen, f.eks.
ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere indstillede
hastighed.
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Frakobling
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
Midlertidig frakobling
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling gemmes
den tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
• bremsepedalen eller koblingspedalen
trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
30 km/h
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller
hjulblokering
QT
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, eludtag/cigarettænder
Parkeringsbremse
(håndbremse)
Eludtag/cigarettænder,
bagsæde
Håndtaget er placeret mellem forsæderne.
Parkeringsbremsen virker på baghjulene. Når
bremsen er trukket, lyser advarselslampen i
kombinationsinstrumentet. Når bremsen skal
løsnes, trækkes lidt op i håndtaget, og
knappen trykkes ind.
Eludtaget kan anvendes til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f.eks. mobiltelefon eller
køleboks. Maksimalt strømforbrug 10 A.
Husk, at advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet også lyser, selv om parkeringsbremsen kun er aktiveret "en lille smule".
Kontrollér, at grebet er trukket korrekt. Træk
bremsen hårdt til, og kontrollér, at den går i
indgreb i et "hak".
QU
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændfunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen ud,
og brug gløden til at tænde med.
Luk låget af sikkerhedsmæssige årsager, når
udtaget ikke anvendes.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles i højden og i længden.
Tryk håndtaget på ratstammens venstre side
ned. Indstil derefter rattet til den stilling, der
passer dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for at
spærre rattet. Hvis det er vanskeligt, kan du
trykke lidt på rattet, mens du trykker håndtaget
tilbage.
ADVARSEL!
Indstil rattet inden du kører, aldrig mens du
kører. Kontrollér, at rattet er spærret.
QV
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Det elektriske rudeoptræk betjenes med
kontakterne i dørenes armlæn. Ruderne kan
kun betjenes, når tændingsnøglen er i
stilling I eller II. Efter afsluttet kørsel kan
ruderne fortsat betjenes, når du har taget
tændingsnøglen ud, så længe du ikke har
åbnet en af fordørene.
ADVARSEL!
Hvis der er et barn i bilen:
– Hvis føreren forlader bilen, bør
strømmen til rudetrækkene altid
afbrydes ved at tage startnøglen ud.
– Kontrollér, at børn eller andre passagerer ikke får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
Hvis bagdørenes ruder manøvreres fra
førerens dør:
Ruderne åbnes ved at trykke kontaktens
forreste del ned og lukkes ved at trække
kontaktens forreste del opad.
– Kontrollér, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
ADVARSEL!
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke får hænderne i klemme, hvis ruderne
lukkes med fjernbetjeningen.
Elektrisk rudeoptræk i
fordørene
Du kan åbne og lukke ruderne foran på to
måder.
– Tryk kontakt (A) let nedad, eller træk den
let opad. Ruden bevæger sig op eller ned,
så længe kontakten berøres.
– Tryk knappen (A) helt nedad, eller træk
den helt opad, og slip den igen. Sideruderne åbnes eller lukkes da automatisk.
Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
OBS! Funktionen automatisk op i passagersiden findes kun på visse markeder.
Kontakt (B) styrer ruderne i bagdørene.
RM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
Elektrisk rudeoptræk ved
forreste passagersæde
Elektrisk rudeoptræk i
bagdørene
De elektriske rudeoptræk ved bagsædet kan
spærres med strømafbryderen på førerdørens
kontaktpanel.
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
De bageste sideruder kan betjenes med
kontakten på den pågældende dør og med
kontakterne på førerdøren. Hvis dioden i
kontakten for spærring af rudeoptrækket i
bagdørene (placeret i førerdørens knappanel)
er tændt, kan ruderne i bagdørene kun
betjenes fra førerdøren.
Dioden i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Dioden i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør.
RN
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle og sideruder
ADVARSEL!
Indstil spejlene, inden du kører!
Vigtigt!
Brug elopvarmningen (se side 45) til at
fjerne is fra spejlene. Brug ikke isskraber,
da den kan ridse spejlglassene.
Sidespejle med
hukommelsesfunktion
(ekstraudstyr)
Bakspejl
Sidespejle
A: Normal stilling.
B: Nedblændet stilling. Anvend det, hvis
forlyset fra bilen bagved generer.
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle er
placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
Visse modeller har en autodim-funktion, som
bevirker, at nedblændingen sker automatisk
ud fra de eksisterende lysforhold. Et autoriseret Volvo-værksted kan justere følsomheden.
Tryk på knappen L eller R (L = venstre
sidespejl, R = højre sidespejl). Dioden i
knappen lyser.
Påmindelse om sikkerhedssele
I bakspejlets overkant lyser et seleadvarselssymbol, så længe føreren ikke har spændt sin
sikkerhedssele.
RO
Justér stillingen med indstillingsknappen i
midten. Når den ønskede stilling er nået, skal
du trykke på knappen igen. Dioden lyser ikke
længere.
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 71.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling, lagres
de nye indstillinger i fjernbetjeningen. Næste
gang du låser bilen op med samme fjernbetjening og åbner fordøren inden for to minutter,
justeres spejlene til den gemte indstilling.
Laminerede sideruder
(ekstraudstyr)
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver
bilen bedre tyverisikring.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Vand- og smudsafvisende yderlag
på de forreste sideruder og/eller
sidespejlene (ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er
behandlet med en belægning, som bevirker,
at udsynet gennem ruderne eller i spejlene
forbliver godt, selvom det regner. Oplysninger om, hvordan glasset skal vedligeholdes, findes på side 147.
Vigtigt!
Brug ikke isskrabere af metal til at fjerne is
fra ruderne. Den vand- og smudsafvisende belægning kan blive beskadiget.
Anvend elopvarmningen til at fjerne is fra
spejlene!
Sideruder og spejle, som er
udstyret med vand- og/eller
smudsafvisende belægning,
er mærket med et lille symbol.
Sidespejle
I visse vejrsituationer fungerer den smudsafvisende belægning bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene anvendes, se side 45.
Opvarm sidespejlene:
• Hvis is eller sne dækker spejlene
• Ved kraftig regn og smudsig vejbane
• Ved dug på spejlene.
RP
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen
til soltaget altid afbrydes ved at tage startnøglen ud.
P
N
Q
O
R
S
Åbningsstilling
Soltagets kontakt er placeret i loftet. Soltaget
kan åbnes på to forskellige måder:
• Bagkant bagud/opad – ventilationsstilling
• Bagud/fremad – åbningsstilling/komfortstilling8
Tændingsnøglen skal være i position I eller II.
1. Automatisk lukning
2. Manuel lukning
3. Manuel åbning
4. Automatisk åbning
5. Åbning, ventilationsstilling
6. Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
Åbning: Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning: Træk knappens bagkant (6) nedad.
Man kan gå fra ventilationsstilling direkte til
komfortstilling ved at trække kontakten bagud
til endestillingen (4) og slippe den.
8.
RQ
I komfortstilling er soltaget ikke helt
åbent for at holde vindstøjen på et
lavere niveau.
Åbningsstilling/komfortstilling
Automatisk betjening
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Før kontakten over trykpunkt (3) til bageste
endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til
forreste endestilling (1), og slip den. Soltaget
åbnes derefter til komfortstilling, henholdsvis
lukkes helt.
ADVARSEL!
Klemmebeskyttelsen fungerer kun i
åbningsstilling – ikke i ventilationsstilling.
Pas på, at børn ikke får hænderne i
klemme, når soltaget lukkes.
For at åbne taget helt fra komfortstilling: Træk
kontakten bagud til slutstilling (4) en gang til,
og slip.
Manuel betjening
Åbning: Træk knappen bagud til trykpunkt (3).
Soltaget bevæger sig nu mod helt åben
stilling, så længe knappen holdes i denne
position.
Lukning: Tryk knappen fremad til trykpunk (2).
Soltaget bevæger sig nu mod lukket stilling,
så længe knappen holdes i denne position.
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen, skal du sørge for,
at ingen får hænderne i klemme, når
soltaget lukkes.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud.
Solskærmen lukkes ved at tage fat i
håndtaget og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
RR
Instrumenter, kontakter og reguleringer
RS
Klima
Generelt om klimaet
Manuelt klimaanlæg med aircondition (AC)
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Luftdistribution
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
58
61
63
66
67
RT
Klima
Generelt om klimaet
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Partikelfilter
Du bør sørge for, at partikelfiltret udskiftes
med jævne mellemrum. Spørg dit Volvoværksted til råds.
Is og sne
Fjern sne og is fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
Fejlsøgning
Dit autoriserede Volvo-værksted har de instrumenter og det værktøj, der er nødvendigt til
eventuel fejlsøgning på eller reparation af
klimaanlægget. Lad kun uddannet og autoriseret personale udføre kontrol og reparation
af bilen.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
RU
Blæserfunktion for at mindske
afladning af batteriet
Når motoren er slukket (selvom tændingsnøglen står i position I eller II), slukkes
blæseren automatisk. Hvis du vil aktivere
blæseren, skal du dreje på håndtaget og
indstille den ønskede hastighed. Efter to
minutter skifter blæseren til en lavere
hastighed. Dette er et led i at forhindre
afladning af batteriet, når motoren er slukket.
Biler med ECC
Faktisk temperatur
Den temperatur, du vælger, svarer til den
fysiske oplevelse i forhold til den aktuelle
lufthastighed, luftfugtighed, solindstråling
osv. i og omkring bilen.
Sensorer
Solsensoren er placeret oven på instrumentpanelet. Solsensoren og kabinetemperatursensoren i klimapanelet må aldrig tildækkes.
Sideruder og soltag
Hvis luftkonditioneringen skal fungere tilfredsstillende, bør sideruderne og det eventuelle
soltag være lukket. Endvidere må kanalerne i
hattehylden ikke tildækkes.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles luftkonditioneringen midlertidigt. En kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan da registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres aircondition-anlægget
automatisk og tilslutter kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give
tilstrækkelig affugtning af den indkommende
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg, hvor
aircondition-anlægget altid nedkøler luften til
lige over frysepunktet.
Klima
Luftdistribution
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er placeret
forskellige steder i bilen.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
RV
Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i
dørstolperne
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret dyserne imod ruden, når du vil fjerne
dug fra de bageste sideruder.
– Ret mundstykkerne indad i bilen, når du vil
have et behageligt klima ved bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
SM
Klima
Manuelt klimaanlæg med aircondition (AC)
N
O
U
1.
2.
3.
4.
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation
Luftfordeling
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
5. Elopvarmede forsæder
6. Varmt/koldt – højre side
7. Varmt/koldt – venstre side
8. Blæser
Blæserknappen (9) skal drejes fra
0-positionen, hvis du vil tilkoble luftkonditioneringen.
Anvend også luftkonditioneringen ved lave
temperaturer (0U15 °C) for at affugte den
indkommende luft.
P
T
Q
R
S
A/C – ON/OFF (tænd/sluk)
Luftkonditioneringen er
tilkoblet med køle- og affugtningsfunktion, når ONlysdioden lyser. Luftkonditioneringen er frakoblet, når
OFF-lysdioden lyser.
Når du har valgt Defroster
, er luftkonditioneringen altid aktiveret, medmindre
blæseren står i position 0.
Varme/kulde – venstre/
højre side
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
– Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt –
ingen af dioderne i kontakten lyser.
Dit Volvo-værksted kan justere temperaturen.
Drej og indstil, hvor varm
eller kold den indstrømmende luft skal være. For at
få afkølet luft, skal luftkonditioneringen være aktiveret.
SN
Klima
Manuelt klimaanlæg med aircondition (AC)
Blæser
Den anvendes på følgende måde:
Ved at dreje på knappen
øges eller mindskes blæserhastigheden. Hvis knappen
står på 0, er luftkonditioneringen ikke aktiveret.
Elopvarmet bagrude
og elopvarmede sidespejle
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og
sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne
funktion fremgår af side 45.
Recirkulation
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft ude fra, som
f.eks. udstødningsdampe,
ude fra kabinen. Luften i
kabinen recirkuleres, dvs. at
ingen luft udefra suges ind i
bilen, når funktionen er aktiveret. Med recirkulation (sammen med aircondition-anlægget)
nedkøles kabinen hurtigere i varmt vejr.
Hvis luften i bilen recirkuleres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timer-funktionen mindsker du risikoen
for is, dug og dårlig luft.
SO
– Tryk på knappen
i
mindst 3 sekunder. Dioden blinker i
5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i
3-12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Hvis du vælger
Defroster, afbrydes
recirkulationen altid.
Luftfordeling
Anvend de prikmarkerede
luftfordelingsstillinger
mellem de forskellige
symboler for at finjustere
luftfordelingen og opnå
endnu bedre komfort.
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
O
P
Q
R
S
T
U
N
V
NM
NN
NP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation/Multifilter med sensor
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster for forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Sædevarme – højre side
Sædevarme – venstre side
Temperatur – højre side
Temperatur – venstre side
Blæser
NO
AUTO
Temperatur
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget,
så den ønskede temperatur
opnås. Automatikken styrer
varme, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og luftfordeling. Hvis
du selv vælger en eller flere funktioner
manuelt, bliver de øvrige funktioner fortsat
styret automatisk. Når du trykker på AUTO,
afbrydes alle manuelle funktioner.
Med de to drejegreb kan du
indstille temperaturen for
førersiden og passagersiden. Husk på, at du ikke
opnår en hurtigere
opvarmning af kabinen, selvom du vælger en
højere eller lavere temperatur end den temperatur, du vil have i kabinen.
Blæser
Ved at dreje på grebet, øger
eller mindsker du blæserhastigheden. Hvis du vælger
AUTO, reguleres blæserhastigheden automatisk.
Tidligere indstillet blæserhastighed afbrydes.
SP
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
OBS! Hvis du har drejet blæsergrebet så
langt mod urets retning, at kun den venstre
diode over grebet lyser orange, er blæser og
aircondition afbrudt.
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og
sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne
funktion fremgår af side 45.
Defroster – forrude og sideruder
Brug defrosteren til hurtigt at
fjerne dug og is fra forruden
og sideruderne. Der
strømmer luft til ruderne med
høj blæserhastighed.
Dioden i defroster-knappen lyser, når denne
funktion er aktiveret. Aircondition-anlægget
styres nu, så luften affugtes maksimalt. Luften
recirkuleres ikke.
Luftfordeling
Luft til ruderne.
Luft i hoved- og kropshøjde.
Luft mod ben og fødder.
Tryk på AUTO, når du
igen ønsker automatisk
luftfordeling.
SQ
A/C – ON/OFF (tænd/sluk)
Recirkulation
Når ON-dioden lyser, styres
luftkonditioneringen af systemautomatikken. Derved
afkøles og affugtes den
indkommende luft i tilstrækkeligt omfang. Når AC OFF er valgt, og OFFdioden lyser, er luftkonditioneringen altid
frakoblet. De øvrige funktioner styres fortsat
automatisk. Luftkonditioneringen fungerer
ned til ca. 0 °C.
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft ude fra, som
f.eks. udstødningsdampe,
ude fra kabinen. Luften i
kabinen recirkuleres, dvs. at
ingen luft udefra suges ind i
bilen, når funktionen er
aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt om vinteren, risiko for
is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt
eller dårlig luft.
Den anvendes på følgende måde:
Når du vælger Defroster
styres aircondition-anlægget, så luften affugtes maksimalt.
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
–Tryk én gang: Høj varme –
begge dioder i kontakten
lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt – ingen
af dioderne i kontakten lyser.
Dit Volvo-værksted kan justere temperaturen.
– Tryk på knappen
i
mindst 3 sekunder. Dioden blinker i
5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i
3-12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Hvis du vælger
Defroster, afbrydes
recirkulationen altid.
Klima
Luftkvalitetssystem
(ekstraudstyr)
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filtret udskiller gasser og
partikler, så indholdet af lugt
og forurening i kabinen
reduceres. Når sensoren
registrerer forurenet udendørsluft, lukkes
luftindtaget, og luften recirkuleres i kabinen.
Når luftkvalitetssensoren er tilkoblet, lyser den
grønne diode AUT i
.
Betjening
Tryk på
for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Tænk på at
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør
luftkvalitetssensoren kobles fra.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden. Se
side 64.
• Følg Volvos serviceprogram for at se de
anbefalede intervaller for udskiftning af
multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede
omgivelser kan det være nødvendigt at
udskifte kombifiltret oftere.
Eller:
Vælg mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på
.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensoren er
nu tilkoblet.
• Ingen diode lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves for
nedkøling i varmt klima.
• Dioden MAN lyser. Recirkulation er nu
tilkoblet.
SR
Klima
Luftdistribution
Luftfordeling
Luftfordeling
Luft gennem
luftdyserne
for og bag.
Luft til
ruderne.
I denne
stilling recirkuleres
luften ikke. Luftkonditioneringen er altid
tilkoblet. En vis
luftgennemstrømning til
luftdyserne.
Luft både til
gulv og ruder.
En vis
luftgennemstrømning til
luftdyserne.
Luft til gulvet.
En vis
luftgennemstrømning til luftdyserne og
defrosterdyserne til
forruden og
sideruderne.
SS
Luftfordeling
Anvend
Når du vil have
god nedkøling i
varmt vejr.
Når du vil fjerne is
og dug. Høj
blæserhastighed
er godt.
Når du ønsker
god komfort og
afdugning i koldt
vejr. Ikke for lav
blæserhastighed.
Når du ønsker
varme til
fødderne.
Luft til gulv
og luftdyser.
Anvend
Til solrigt vejr
med lav
udetemperatur.
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
U10 °C og lavere er parkeringsvarmerens
maksimale driftstid 60 minutter.
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, vises der en meddelelse på
displayet. Kontakt i så fald et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Generelt
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
Dette gøres enklest ved at:
• trykke på READ-knappen eller
• trykke på overhalingsblinket eller
• slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes
her den tid, hvor opvarmningen af bilen er klar.
Bilens elektronik udregner selv starttiden ud
fra den aktuelle udendørstemperatur. Hvis
udendørstemperaturen overstiger 25 °C, sker
der ingen opvarmning. Ved temperaturer fra
• Sluk en brændstofdrevet varmer, inden
optankning påbegyndes. Brændstof, som
spildes på jorden, kan antændes af
udstødningsgasserne.
• Kontrollér i informationsdisplayet, at
varmeren er slukket (når parkeringsvarmeren arbejder, vises PARKVARMER TIL
på displayet).
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når der bruges
benzin- og dieselvarmere.
Advarselsetiket på tankdækselklappen
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning, bør
den stå med forenden opad for at sikre, at
brændstofforsyningen når kabinevarmeren.
Bilens ur/timer
Hvis bilens ur indstilles, efter at der foretaget
timerindstillinger, annulleres disse af sikkerhedsmæssige årsager.
Meddelelse i displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser det gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og en
forklarende tekst vises på displayet.
Når du forlader bilen, fremkommer en meddelelse om kabinevarmerens status.
ST
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Indstilling af TIMER 1 eller 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun forprogrammeres tider et døgn frem, og ikke for flere
dage i træk.
– Indstil med ringen (B) til TIMER 1.
– Tryk kort på RESET-knappen (C) for at
komme til den blinkende timeindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
timetal.
– Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til den blinkende minutindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
minuttal.
– Tryk kort på RESET-knappen for at
bekræfte din indstilling.
– Tryk på RESET-knappen for at aktivere
timeren.
Efter indstilling af TIMER 1 indstilles til
TIMER 2. Indstillingerne foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Slukning af timerstartet varmer
For at slukke varmeren manuelt inden timerfunktionen gør det, skal du gøre følgende:
– Tryk READ-knappen (A) ind.
– Indstil med ringen (B) frem til teksten
PARKVARM TIMER 1 (eller 2). Teksten
TIL blinker.
SU
– Tryk på RESET-knappen (C). Teksten FRA
lyser konstant, og varmeren slås fra.
Øjeblikkelig start af
kabinevarmer
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET-knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
Vælg TIL.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en tilstrækkelig høj temperatur.
Vigtigt!
Gentagen brug af kabinevarmeren i
kombination med korte kørselsstrækninger kan føre til, at batteriet aflades,
hvilket kan give startproblemer.
For at sikre at generatoren når at
producere lige så meget energi, som
varmeren forbruger af batteriet, bør man
ved regelmæssig brug af opvarmeren køre
i bilen i lige så lang tid, som opvarmeren
anvendes.
Den direkte startede opvarmer slukkes
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET-knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
– Vælg FRA.
Ekstravarmer (diesel)
Batteri og brændstof
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet eller, hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt,
afbrydes parkeringsvarmeren.
Du får i så fald en meddelelse på displayet.
Bekræft meddelelsen med READknappen (A).
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den rette
temperatur i kabinen.
Interiør
Forsæder
Kabinebelysning
Opbevaringssteder i kabinen
Bagsæde
Bagagerum
70
73
75
79
81
SV
Interiør
Forsæder
ADVARSEL!
• Førerstolens indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
• Kontrollér, at stolen er i låst stilling.
Siddestilling
Nedfoldning af forsædets ryglæn
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til
lange genstande.
1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at
indstille den rette afstand til rat og
pedaler. Kontrollér, at sædet er fastlåst,
når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned4.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Justér lændestøtten, drej hjulet.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Betjeningspanel til eldrevet sæde.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
TM
Betjeningsregulering (2) fås ikke til
visse indtræksmuligheder.
– Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
– Anbring ryglænet i oprejst stilling 90 grader.
– Løft låsemekanismerne på ryglænets
bagside, og vip det samtidig fremad.
– Skyd sædet frem, så hovedstøtten "låses"
fast under handskerummet.
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Forberedelser
Indstilling af sædet udføres normalt, når startnøglen er i position I eller II. Det kan også
Interiør
indstilles inden 4,5 minuter efter, at døren er
låst op med nøgle eller fjernbetjening. Hvis
døren er lukket, og startnøglen endnu ikke er
sat i tændingslåsen eller er i position 0 i
tændingslåsen, kan indstillinger foretages
inden 40 sekunder efter, at døren er lukket.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen (ekstraudstyr)
Fjernbetjeningen, som anvendes ved
oplåsning af bilen, gemmer oplysninger om
stolens indstillinger, som ændres. Når bilen
næste gang låses op med samme fjernbetjening, og døren åbnes, inden der er gået
fem minutter, indtager førersædet og
sidespejlene de gemte positioner.
Indstilling af sædet
Følgende kan indstilles med afbryderne:
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde frem/tilbage
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
Sædet kan flyttes i en retning ad gangen. De
elbetjente forsæder har overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis en stol blokeres
af et objekt. Hvis dette sker, skal du slå
tændingen fra (position 0) og vente ca.
20 sekunder, inden stolen betjenes igen.
Sæde med hukommelsesfunktion
(ekstraudstyr)
5.
Indstilling af sæde og sidespejle,
program 1
6. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 2
7. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 3
8. Lagring af sædeindstilling
Der kan gemmes tre positioner. Efter
indstilling af sædet holdes knappen MEM (8)
trykket inde, samtidigt med at knappen (5)
trykkes ind. Med hukommelsesknapperne (6)
og (7) kan yderligere indstillinger af sæde og
spejle gemmes i hukommelsen.
TN
Interiør
Forsæder
Indstilling af allerede lagret
stilling
Hold en af hukommelsesknapperne (5), (6)
eller (7) inde, indtil stolen standser. Hvis den
indtrykkede knap slippes, afbrydes indstillingen straks af sikkerhedsgrunde.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
sædet standser.
ADVARSEL!
Kontrollér, at der under indstillingen ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under sædet.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at undgå at børn kommer i klemme,
bør man kontrollere, at de ikke leger med
kontakterne.
TO
Interiør
Kabinebelysning
• der ikke er slukket for den generelle
belysning.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes.
• du låser bilen udefra med nøgle eller
fjernbetjening.
Kabinebelysningen slukkes automatisk
10 minutter efter, at motoren er standset,
medmindre man har slukket lyset forinden.
Med et kort tryk på knappen kan du i alle
stillinger tænde eller slukke kabinebelysningen.
Generel belysning
Den generelle belysning tændes og slukkes,
når du trykker på den midterste knap. Den
generelle belysning tændes automatisk5 og
forbliver tændt i 30 sekunder, når du:
• låser op udefra med nøgle eller fjernbetjening.
• har standset motoren og drejet tændingsnøglen til stilling 0.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 10 minutter, når:
Du kan frakoble automatikken ved at trykke på
knappen i mindst 3 sekunder. Når du derefter
kort trykker på knappen igen, tilkobles
automatikken igen.
Tidsintervallerne, der er indprogrammeret fra
fabrikken (30 sekunder og 10 minutter), kan
ændres. Kontakt dit Volvo-værksted.
Læselamper foran og bagi
Læselamperne tændes og slukkes ved foreller bagsæderne ved at trykke på de pågældende knapper.
Læsebelysningen slukkes automatisk
10 minutter efter, at motoren er stoppet, hvis
du ikke slukker belysningen forinden.
• en af dørene er åben.
5.
Funktionen er lysafhængig og
aktiveres kun, når det er mørkt.
TP
Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl6
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
6.
TQ
Ekstraudstyr på visse markeder.
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
2
3
4
5
1
6
8
7
TR
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opbevaringslomme.
Rum i dørpanel.
Opbevaringslomme.
Billetklemme.
Kopholder (ekstraudstyr).
Handskerum.
Opbevaringsrum i midterkonsollen.
Kopholdere i armlænet, bagsæde.
ADVARSEL!
Sørg for, at der ikke er nogen hårde,
skarpe eller tunge genstande, der ligger
eller stikker ud på en sådan måde, at de
kan give anledning til personskader i
tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid
spændes fast med en sikkerhedssele eller
lastsikringsremme.
Opbevaringsplads i
midterkonsollen
3.
4.
1. Bageste opbevaringsrum
Du kan anvende midterkonsollens bageste
opbevaringsrum til opbevaring af cd-plader
o.l. Dette opbevaringsrum kan udstyres med:
Kopholder i det bageste
opbevaringsrum til bagsædet
Telefonrør + holder (ekstraudstyr)
2. Forreste opbevaringsrum
(tildækket af jalousi)
Dette opbevaringsrum kan udstyres med
følgende:
• Kopholder (ekstraudstyr)
• Askebæger (ekstraudstyr)
TS
12 V-udtag
Askebæger (ekstraudstyr)
For at få adgang til opbevaringsrum/
telefonrør skal du trykke på knappen på
venstre side af armstøtten og vippe låget over
tunnelrummet bagud. Tryk på knappen på
højre side af armstøtten, og vip den øverste
del af låget over tunnelrummet bagud for at
bruge kopholderen. Kopholderen og låget
kan lukkes separat.
Interiør
Kopholder i opbevaringsrum
bagi (ekstraudstyr)
Kopholder i instrumentpanelet
(ekstraudstyr)
Kopholderen kan let tages ud:
• Tryk på holderen for at åbne den.
• Tryk holderen ind efter brug.
1.
2.
3.
Vip kopholderen op i bagkanten.
Skub kopholderen bagud.
Vip kopholderen op i forkanten, og løft
den ud.
Gør som beskrevet ovenfor i omvendt rækkefølge for at sætte kopholderen i.
OBS! Anbring aldrig glasflasker i holderen.
Tænk også på, at varme drikke kan forårsage
skoldning.
Handskerum
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og
benzinkort.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo forhandler gulvmåtter, som er specialkonstrueret til din bil. De skal være korrekt
monteret og forankret i monteringsklipsen til
måtter, så de ikke kommer i klemme ved eller
under pedalerne ved førerpladsen.
TT
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Tøjkrog
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Flaskeholder ved bagsædet
(ekstraudstyr)
Du bruger flaskeholderen på følgende måde:
– Vip holderen ud.
– Sæt flasken i.
Flaskeholderen kan også bruges som
papirkurv. Sæt en pose i holderen, og fold
den ned over kanten.
OBS! Der findes ikke særlige affaldsposer til
holderen. Brug almindelige plastposer.
TU
Kopholdere i armlænet,
bagsæde
Interiør
Bagsæde
Indstilling af nakkestøttens højde
Hovedstøtte på bagsædet
Hovedstøtten på bagsædets midterplads
reguleres i højden efter passagererens højde.
Hæv hovedstøtten efter behov. Hvis du vil
trykke hovedstøtten nedad, skal du trykke på
frigøringsknappen bag det ene rør. Se
billedet!
Nedfoldning af bagsædets
ryglæn
Begge ryglæn ved bagsædet kan fældes
fremad samtidigt eller separat. Det gør det
nemmere at transportere lange genstande.
Gør følgende for at nedfælde bagsædet:
– Kontrollér først, at hovedstøtterne ikke er
nedfældet.
– Træk i håndtaget i bagagerummet, som
vist på billedet.
– Fæld ryglænet fremad.
ADVARSEL!
Gør altid lasten fast. Ved hård
opbremsning kan den ellers forskyde sig
og skade personer i bilen. Dæk skarpe
kanter til med noget blødt. Stands
motoren og træk håndbremsen, mens du
laster eller fjerner lange genstande! Ellers
kan du ved et uheld komme til at ramme
gearvælgeren med genstanden og derved
sætte bilen i bevægelse.
TV
Interiør
Bagsæde
Klap til lang last
I det højre ryglæn er der en luge, som du kan
anvende til transport af lange genstande (ski,
brædder osv.). Gør følgende for at åbne
lugen:
– Vip højre ryglæn frem. Se side 70.
– Skyd lugens låsespærring opad og træk
samtidigt lugen fremad.
– Ret ryglænet op, mens lugen er åben.
Brug sikkerhedsselerne til at fastholde lasten.
UM
Interiør
Bagagerum
Bilens lasteevne reduceres af antallet af
passagerer og deres vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres afhængigt
af tjenestevægt, og hvor tungt bilen er
lastet.
Indkøbsposeholder
(ekstraudstyr)
Åbn bagagerumsklappen. Ophæng eller
fastspænd dine indkøbsposer ved hjæp af
spændebåndet.
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens totale tjenestevægt inklusive eventuelt tilbehør, som er
monteret. Tjenestevægten omfatter føreren,
brændstoftankens vægt, når den er 90 % fyldt
og øvrige sprinkler-/kølevæsker m.m.
Tilbehør, som er monteret, dvs. trækkrog,
tagbagagebærer, tagboks m.m. medregnes i
tjenestevægten.
UN
Interiør
UO
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Låsning og oplåsning
Børnesikkerhedslås
Alarm (ekstraudstyr)
84
86
90
91
UP
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Nøgler – Elektronisk
startspærre
Din bil leveres med to hovednøgler og en
servicenøgle. Hovednøglerne er sammenfoldelige og forsynet med indbygget fjernbetjening.
N
O
1.
Hovednøgle
Nøglen virker på alle låse.
2.
Servicenøgle4
Nøglen kan kun anvendes til fordør,
tændingslås og ratlås.
4.
UQ
Kun på visse markeder.
Tab af nøgler
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage
alle de øvrige bilnøgler med til et autoriseret
Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal
koden for den mistede nøgle slettes i
systemet. De øvrige nøgler skal samtidig
indkodes i systemet igen.
Sammen med nøglerne medfølger der et skilt
med nøglernes mekaniske nøglekode.
Opbevar skiltet et sikkert sted. Tag skiltet med
til Volvo-forhandleren, hvis du vil bestille nye
nøgler. Der kan maksimalt programmeres og
anvendes seks fjernbetjeninger/nøgler.
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis en
nøgle med den korrekte kode anvendes.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl, således at
bilen ikke kan startes.
Lås og alarm
S
N
O
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P
Oplåsning
Åbning af bagklap
Panikfunktion
Tryghedsbelysning
Lås
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Fjernbetjeningsfunktioner
Oplåsning
– Tryk én gang på knap (1) for at låse
samtlige døre, bagagerumsklap og
tankklap op.
Bagklap
– Tryk to gange på knap (2) for kun at låse
bagagerumsklappen op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan anvendes til i nødstilfælde at vække omgivelsernes opmærksomhed. Hvis den røde knap (3) holdes
trykket inde i mindst tre sekunder eller trykkes
ind to gange i samme tidsrum, aktiveres
blinklys og signalhorn. Panikalarmen slukkes
med en vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller
automatisk efter 25 sekunder.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke
på knap (6), samtidig med at nøgledelen
drejes ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
– Tryk på den gule knap (4) på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/
parkeringslyset, nummerpladelyset og
lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr).
Lygterne og lamperne er tændt i 30, 60 eller
90 sekunder. Den ønskede tidsindstilling for
din bil kan indstilles af et autoriseret Volvoværksted.
Slukning af tryghedsbelysningen:
– Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knap (5) aflåses alle døre, bagklappen
og klappen til tankdækslet.
For tankklappen er der en forsinkelse på
ca. 10 minutter.
UR
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Aflever det gamle batteri på dit Volvoværksted, således at det kan bortskaffes
miljømæssigt korrekt.
Udskiftning af batteri i
fjernbetjeningen
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer
på signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
– Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten
op med en lille skruetrækker.
– Udskift batteriet (type CR 2032, 3 volt) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
– Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges,
så der ikke kan trænge vand ind.
US
Lås og alarm
man ikke kommer til at efterlade bilen ulåst.
Vedr. biler med alarm henvises til side 91.
Automatisk låsning
(ekstraudstyr)
Dørene låses automatisk, når bilens
hastighed overstiger 7 km/h og forbliver låst,
indtil en dør åbnes indefra eller låses op med
en af centrallåsknapperne.
Låsning/oplåsning af bilen
udefra
Aflåsning og oplåsning af bilen
indefra
Ved hjælp af hovednøglen eller dens fjernbetjening kan alle døre og bagklappen låses op
– udefra – samtidigt. I denne stilling er sidedørenes låseknapper og indvendige dørhåndtag
koblet fra.
Alle døre og bagklappen kan låses og låses
op samtidig indefra ved hjælp af kontakten i
dørpanelet.
Tankdækslet kan åbnes, når bilen er ulåst. Det
forbliver ulåst i 10 minutter efter aflåsning af
bilen.
Desuden kan hver dør låses med
låseknappen eller låses op ved at åbne den
med håndtaget.
Ovennævnte gælder så længe du ikke har låst
bilen udefra!
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden 2 minutter efter oplåsning, låses de
automatisk alle igen. Denne funktion sikrer, at
UT
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Oplåsning/låsning af
bagagerumsklap med
fjernbetjening
Gør følgende for kun at låse bagklappen:
– Tryk to gange på fjernbetjeningens knap til
bagagerumsklappen. Bagagerumsklappen låses op og åbnes samtidig lidt.
– Hvis alle døre er låst, når du derefter
lukker bagklappen, låses denne
automatisk.
Oplåsning af bagagerumsklap
med hovednøgle
Servicelåsning,
bagagerumsklap
Hovednøglen må kun anvendes til manuel
oplåsning af bagklappen i nødstilfælde, f.eks.
hvis fjernbetjeningen er i stykker, eller bilen er
uden strøm. I det tilfælde skal du gøre
følgende:
(visse lande)
– Sæt hovednøglen i øverst eller nederst i
den pynteklap, som sidder over låsen.
– Drej opad eller nedad for at lirke pynteklappen af.
– Lås derefter bagklappen op.
UU
Funktionen er beregnet til de tilfælde, hvor
bilen indleveres til service, hotel eller
lignende. Servicenøglen afleveres til personalet, som kan åbne og køre bilen. Der er dog
ikke adgang til bagagerummet (eller handskerummet, hvis det er låst med hovednøglen).
Aktivér servicelåsning:
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Tryk på knappen. En diode i knappen
lyser, når funktionen er aktiveret, og en
meddelelse vises på displayet.
Deaktiver servicelåsning:
Lås og alarm
– Drej hovednøglen til position II, og tryk på
knappen igen.
meddelelse på displayet, indtil nøglen fjernes
fra tændingslåsen. Når tændingen sættes til
næste gang, tilkobles sensorerne igen.
Låsning af handskerum
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen – ikke med servicenøglen.
ADVARSEL!
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har
frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
Blokeret låsestilling5
Din bil er udstyret med funktionen blokeret
låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses
op indefra, hvis de er låst.
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter kan
dørene ikke åbnes indefra. Bilen kan kun
låses op udefra via førerdøren eller fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
Midlertidig frakobling af
blokeret låsestilling og
eventuelle alarmsensorer
Hvis nogen vil blive siddende i bilen, og du
alligevel vil låse dørene udefra – f.eks. ved
transport med bilfærge – kan du frakoble
blokeret låsestilling.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
position II og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knappen.
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne
samtidigt. Se side 92.
5.
Visse lande
Dioden i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. Der vises en
UV
Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Skrue til børnesikkerhedslås – venstre
bagdør.
Mekanisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre
Skruen til børnesikkerhedslåsen sidder ved
bagkanten af de to bagdøre. Du kan kun
komme til dem, når døren er åben. Anvend
bilens tændingsnøgle til at dreje skruen og
derved aktivere eller deaktivere børnesikkerhedslåsen.
A.
Dørene kan ikke åbnes indefra - drej
udad.
B. Dørene kan åbnes indefra - drej indad.
VM
Skrue til børnesikkerhedslås – højre bagdør.
ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at bagsædepassagererne i tilfælde af en ulykke ikke kan
åbne bagdørene indefra, hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret.
Sørg derfor for, at låseknapperne er
trukket op under kørsel!
Ved en eventuel ulykke vil redningsmandskabet i så fald hurtigt kunne komme ind i
bilen udefra.
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystemet
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange. Alarmen
udløses i følgende tilfælde:
•
•
•
•
•
•
•
•
motorhjelmen åbnes.
bagklappen åbnes.
en af dørene åbnes.
tændingslåsen drejes med en ikkegodkendt nøgle eller udsættes for
indgreb.
der registreres bevægelse i kabinen (hvis
der er monteret en bevægelsessensor –
ekstraudstyr i nogle lande).
bilen løftes eller bugseres væk (hvis der er
monteret en hældningssensor – ekstraudstyr i nogle lande).
når batterikablet frakobles.
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Tilkobling af alarm
Tryk på LOCK-knappen på fjernbetjeningen.
Et langt blink fra bilens blinklys bekræfter, at
alarmen er tilkoblet og at alle døre er lukkede.
På visse markeder kan nøglen eller låsekontakten i fordøren bruges til at tilkoble bilens
alarm.
Frakobling af alarm
bekræfter, at alarmen er koblet fra. På visse
markeder kan nøglen anvendes til at koble
alarmen fra.
Automatisk tilkobling af alarm
Hvis ingen af dørene eller bagklappen er
åbnet inden for to minutter efter frakobling af
alarmen, og bilen er låst op med fjernbetjeningen, tilkobles alarmen automatisk igen.
Denne funktion forhindrer, at bilen utilsigtet
efterlades ulåst.
I visse lande (Belgien, Israel etc.) tilkobles
alarmen automatisk igen efter en vis tid, hvis
førerdøren er blevet åbnet og lukket igen,
uden at bilen er blevet aflåst.
Afbrydelse af udløst alarm
Hvis alarmen lyder, kan du slukke for den ved
at trykke på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. Som bekræftelse afgiver blinklysene
to korte blink.
Lydsignal – Alarm
Lydsignalet afgives fra en sirene med reservebatteri. Hvert alarmsignal varer i 25 sekunder.
Lyssignal – Alarm
Ved alarm blinker alle blinklys i 5 minutter,
eller indtil du slår alarmen fra ifølge beskrivelsen ovenfor.
Tryk på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. To korte blink fra bilens blinklys
VN
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
tilsluttes næste gang, tilkobles sensorerne
igen.
Hvis bilen er udstyret med blokeret
låsestilling, vil denne samtidigt blive aktiveret.
Se side 89.
Kontrollampe på
instrumentpanelet (nogle lande)
En kontrollampe (diode) øverst på instrumentpanelet indikerer alarmsystemets status:
Midlertidig frakobling af
alarmsensorer og blokeret
låsestilling
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og
hældningssensorerne afbrydes midlertidigt.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, og drej den
til stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knappen.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen
I displayet vises en meddelelse, indtil nøglen
fjernes fra tændingslåsen. Når tændingen
VO
• Lampen slukket: Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker én gang hvert andet
sekund: Alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt, efter frakobling af
alarmen og indtil tændingen tilsluttes:
Alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet,
fremkommer en meddelelse herom på
displayet.
Hvis alarmsystemet ikke fungerer korrekt, så
lad et autoriseret Volvo-værksted undersøge
bilen.
ADVARSEL!
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Ethvert forsøg herpå kan påvirke forsikringsvilkårene.
Lås og alarm
Test af alarmsystemet
Test af kabinens bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Aktivér alarmen. Aktivering af alarmen
kvitteres med et langsomt blink i
lysdioden.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv bevægelsessensoren i førerkabinen ved f.eks. at fjerne en taske fra
sædet. Alarmsystemet skal nu lyde og
blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førerens side.
– Åbn en af dørene. Alarmsystemet skal nu
lyde og blinke.
– Gentag testen for højre fordør.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sæt dig ind i bilen og deaktivér bevægelsessensoren.
– Aktivér alarmen (bliv siddende i bilen og
lås dørene med knappen på fjernbetjeningen).
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Alarmen skal nu
aktiveres med både sirene og blinklys.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Test af bagklap
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås førerdøren op med nøglen.
– Åbn bagklappen. Alarmsystemet skal nu
aktiveres med både sirene og blinklys.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
VP
Lås og alarm
VQ
Start og kørsel
Generelt
Brændstofpåfyldning
Start af motor
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bremsesystemet
Stabilitetssystemet
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Trækanordning
Delelig trækkrog
Last på taget
Tilpasning af lyskegle
BLIS (Blind Spot Information System)
96
98
99
100
101
104
106
108
110
112
113
115
117
119
121
126
VR
Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og med tilpasning af køremåde og
hastighed til den aktuelle situation.
Tænk på følgende:
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt!
Det vil sige: Lad ikke motoren arbejde i
tomgang, men begynd at køre med let
belastning så hurtigt som muligt.
• En kold motor bruger meget mere
brændstof end en varm.
• Undgå at køre korte strækninger, hvor
motoren ikke når at blive varm.
• Kør jævnt! Undgå hurtige, unødvendige
accelerationer og kraftige opbremsninger.
• Kør ikke omkring med unødvendig tung
last i bilen.
• Kør ikke på vinterdæk, når vejene er bare
og tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når du ikke
anvender den.
• Åbn ikke sideruderne, når det ikke er
nødvendigt.
Kør ikke med åben bagklap!
Ved kørsel med åben bagklap, kan udstødningsgasser og dermed giftig kulilte blive
suget ind i bilen via bagagerummet. Hvis du
alligevel er nødt til at køre med åben bagklap
VS
over en kortere strækning, skal du gøre
følgende:
• Luk alle ruder.
• Fordel luften mod ruder og gulv, og sæt
blæseren på højeste hastighed.
Den nye bil – i glat føre
Kørsel i glat føre kan opleves forskelligt
afhængigt af, om du har valgt en bil med
manuel gearkasse eller automatgearkasse.
Øv dig derfor i glatførekørsel under kontrollerede forhold, så du ved, hvordan din nye bil
reagerer.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster
batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen stå i position II når motoren er
standset. Anvend i stedet position I - så
bruges der mindre strøm. 12-volts kontakten i
bagagerummet er stadig strømførende, selv
når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audiosystem
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
som belaster elsystemet. Anvend ikke
funktioner, som bruger meget strøm, når
motoren er slukket. Hvis batterispændingen er
lav, vises der en tekst på displayet i kombinationsinstrumentet. Meddelelsen på kombinationsinstrumentets display vises, indtil motoren
er startet. Energisparefunktionen deaktiverer
visse funktioner eller reducerer belastningen på
batteriet f.eks. ved at reducere kabineventilatorens hastighed og slukke audiosystemet.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Lad ikke motoren og
kølesystemet blive overophedet
Under særlige forhold, f.eks. i stejlt terræn og
med tung last, er der risiko for at motor og
kølesystem overophedes. Især ved høje
temperaturer.
Sådan undgås overophedning af
kølesystemet:
• Hold en lav hastighed hvis du kører med
påhængsvogn op ad en lang og stejl
stigning.
• Afbryd luftkonditioneringsanlægget nu
og da.
• Undgå at lade motoren køre i tomgang.
• Stands ikke motoren umiddelbart efter en
hård køretur.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
Start og kørsel
For at undgå overophedning af
motoren:
Kør ikke motoren med mere end
4500 omdrejninger i minuttet, når du kører
med påhængsvogn eller campingvogn i
bakket terræn. Så kan olietemperaturen blive
for høj.
VT
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Efter tankning skrues dækslet på igen, indtil
der høres et eller flere klik.
ADVARSEL!
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning – ringesignalerne kan
danne gnister og antænde benzindampene, som igen kan medføre brand og
personskade.
Benzinpåfyldning
Åbning af tankklappen
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS! Klappen forbliver ulåst i ti minutter efter,
at bilen er blevet låst.
Tankdæksel
Tankdækslet er placeret inden for
tankklappen på højre bagskærm.
Ved høje udendørstemperaturer kan der
opstå et vist overtryk i tanken. Hvis det er
tilfældet, skal dækslet åbnes langsomt.
Undgå overtankning. Tankningspistolen må
højst slå fra en gang! Hvis der er for meget
brændstof i tanken, kan det løbe over ved høje
temperaturer!
VU
OBS! Tilsæt ikke rensende additiver,
medmindre dette udtrykkeligt anbefales af et
Volvo-værksted.
Vigtigt!
Benzindrevne biler skal altid tankes op
med blyfri benzin, så katalysatoren ikke
beskadiges.
Dieselpåfyldning
Dieselolien kan ved lave temperaturer udskille
paraffin (–5 °C - –40 °C), hvilket giver startvanskeligheder. Sørg for at anvende særlig
vinterdiesel i den kolde periode.
Start og kørsel
Start af motor
Sådan startes motoren (benzin)
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
– Automatisk gearkasse
Gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
Gearstangen i frigear og koblingspedalen
trådt helt ned. Dette er især vigtigt i hård
kulde.
– Drej tændingsnøglen til startpositionen.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal du slippe nøglen og
gøre et nyt startforsøg.
Sådan startes motoren (diesel)
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
– Automatisk gearkasse
Gearvælgeren i position P eller N.
Manuel gearkasse
Gearstangen i frigear og koblingspedalen
trådt helt ned. Dette er især vigtigt i hård
kulde.
– Drej startnøglen til kørselsposition. En
kontrollampe i kombinationsinstrumentet
tændes for at vise, om motoren forvarmes.
Når kontrollampen slukkes, drejes nøglen
til startposition.
OBS! Alt efter motortemperaturen ved start er
tomgangsomdrejningstallet ved koldstart –
kortvarigt – højere end normalt på nogle
motortyper.
Det skyldes Volvos bestræbelser på at
minimere udstødningsemissionerne ved så
hurtigt som muligt at få motorens udstødningsrensesystem op på den korrekte driftstemperatur.
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl. Hvis dette
sker – fjern den anden nøgle, og start bilen
igen.
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren
ikke starter eller fejltænder, skal du kontakte
et Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Fjern aldrig tændingsnøglen fra ratlåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres! Slå
aldrig tændingen fra (nøglen i position 0),
og træk ikke tændingsnøglen ud, mens
bilen er i bevægelse. Sker dette, kan
ratlåsen aktiveres, hvilket gør bilen umulig
at styre.
Start- og ratlås
0 – Låseposition
Ratlåsen låser rattet, når du
tager nøglen ud.
I – Mellemstilling –
"radiostilling"
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
II – Kørselsposition
Nøglens stilling under
kørsel. Hele bilens elsystem
er tilkoblet.
III – Startposition
Startmotoren aktiveres.
Nøglen slippes og fjedrer
automatisk tilbage til
kørestilling, når motoren er
startet. Hvis nøglen er svær
at dreje, er det fordi hjulene står på en sådan
måde, at der er spændinger i ratlåsen. I dette
tilfælde drejes rattet frem og tilbage, mens
tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det
nemmere.
Sørg for, at ratlåsen er låst, når du forlader
bilen. Så mindsker du risikoen for tyveri.
VV
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearpositioner, 5 gear
Bakgearsspærre
Geartrin, seks gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
Vælg bakgear, mens bilen holder helt stille.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du anvende så høje gear som muligt så
ofte som muligt.
NMM
For at kunne skifte til bakgear, skal gearvælgeren først sættes i frigearsstilling (mellem 3.
og 4. gear). Du kan altså ikke skifte direkte fra
5. gear til bakgear på grund af bakgearspærren.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du anvende så høje gear som muligt så
ofte som muligt.
Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Sikkerhedssystem
Ved start ved lave temperaturer kan
gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes,
at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer. For at reducere motorens udslip af
udstødningsgasser skiftes der til højere gear
senere end normalt, hvis motoren startes ved
lave temperaturer.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
OBS! Alt efter motorens temperatur ved start
er omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen
ved et højere omdrejningstal. Dette sker for, at
katalysatoren hurtigere kan nå den korrekte
arbejdstemperatur, hvilket giver mindre udslip
af udstødningsgasser.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet
mærker hvert gearskifte med henblik på at
give optimal gearskiftekvalitet.
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i position P. I alle andre
positioner er nøglen spærret.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
– Hold foden på bremsepedalen, når
gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsposition (P-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearpositioner skal startnøglen stå i
position I eller II og bremsepedalen være
trådt ned.
Neutral-position (N-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra
N-positionen til de øvrige geartrin skal
tændingsnøglen være i position I eller II, og
bremsepedalen skal være trådt ned.
Mekanisk gearvælgerspærring
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem de
forskellige geartrin.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
NMN
Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronic4
S60 R med Geartronic har en S-knap i stedet
for en W-knap ved gearvælgeren. Med
S-knappen aktiveres gearkassens sportsprogram. En tændt diode i knappen angiver at
programmet er aktivt.
S-programmet giver en sportsligere adfærd
og tillader højere omdrejningstal i gearene.
Samtidig opnås en hurtigere reaktion ved
gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også
kørsel i et lavere gear – hvilket medfører
forsinket opskiftning.
4. S60 R har Geartronic som standard.
NMO
Manuelle geartrin, Geartronic
For at komme fra den automatiske
kørselsposition, D, til en manuel position skal
gearvælgeren flyttes mod højre. For at komme
fra MAN til automatisk kørselsposition, D
skal gearvælgeren føres mod venstre til D.
Under kørsel
Manuel gearposition kan vælges når som
helst under kørslen. Det valgte gear er låst, så
længe man ikke vælger et andet gear. Kun
hvis man kommer ned på meget lav
hastighed, skiftes der automatisk ned.
Hvis man stiller gearvælgeren på – (minus),
skifter bilen et trin ned, samtidig med at der
bremses med motoren. Hvis gearvælgeren
føres til + (plus), skiftes der et trin op.
P – Parkering
Vælg denne stilling, når du starter motoren
eller parkerer bilen.
Bilen skal holde stille, når du skifter
til P-stilling!
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk altid parkeringsbremsen, når bilen
parkeres!
R – Baktilstand
Bilen skal holde stille, før du skifter til
stilling R.
N – Neutral stilling
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen holder stille med
gearvælgeren i position N.
Start og kørsel
D – Kørestilling
W – Vinter
D er den normale kørestilling. Op- og
nedskifte mellem alle gear sker automatisk
afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når du vælger stilling D fra
stilling R.
4 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2., 3. og 4. gear
sker automatisk. Gearskift til 5. gear sker ikke.
Stilling 4 kan du anvende:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
3 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2. og 3. gear sker
automatisk. Gearskift til 4. gear sker ikke.
Position 3 kan benyttes:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
L – Lavgearstilling
Vælg stilling L, hvis du vil køre i 1. eller 2.
gear. Stilling L giver den bedste motorbremseeffekt ved f.eks. bjergkørsel.
W-knappen5
Med
ved
gearstangen kobles
vinterprogrammet W til og
fra. I kombinationsinstrumentet vises symbolet W,
når vinterprogrammet er
aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3. gear,
hvilket gør det lettere at begynde at køre, når
føret er glat. De lavere gear tilkobles kun med
kickdown, når vinterprogrammet er aktiveret.
Program W kan kun vælges i position D.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi den
normale fuldgasstilling), skiftes der med det
samme automatisk ned til et lavere gear,
hvilket kaldes kickdown.
Når man er kommet op på tophastigheden for
det pågældende gear, eller hvis man lader
speederen komme ud af kickdown-stillingen,
skiftes der automatisk til et højere gear.
Kickdown anvendes, når der kræves
maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med
nedgearingsbeskyttelse.
5.
S60R med Geartronic har i stedet en
S-knap.
Kickdown-funktionen6 kan ikke anvendes i de
manuelle positioner. Skift til automatisk trin D.
Firehjulstræk – AWD
(All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles
automatisk mellem for- og baghjulene. Et
elektronisk styret koblingssystem fordeler
trækkraften til det hjulpar, som under de
aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette
gøres for at opnå det bedst mulige vejgreb og
undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
Hastighedsafhængig
servostyring7
Hvis bilen har hastighedsafhængig servostyring, bevirker det, at den er lettere at styre
ved lave hastigheder, hvilket f.eks. letter
parkering osv.
Efterhånden som hastigheden øges,
tilpasses styrekraften for at give føreren større
føling med vejbanen.
6.
7.
Gælder kun Geartronic.
Ekstraudstyr
NMP
Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange hårdere
på bremsepedalen, som når motoren er i
gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
OBS! Ved bremsning med motoren standset
skal der kun trædes én gang hårdt og
bestemt, ikke flere gange.
ADVARSEL!
Bremseservoen fungerer kun, når
motoren er i gang.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse. Bremsepedalen går længere ned og kan føles
blødere end normalt. Der kræves et hårdere
pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
NMQ
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn, gennem
vandpytter, eller når man vasker bilen.
Bremsebelægningernes friktionsegenskaber
kan i så fald ændre sig, så bremseeffekten
forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal du skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Anvend samme gear ned ad bakke, som du
anvender op ad bakke. På denne måde
udnyttes motorbremsen mere effektivt, og
fodbremsen skal kun bruges i korte perioder.
ADVARSEL!
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske. Årsagen til tabet af
bremsevæske skal undersøges.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
Blokeringsfri bremser
ABS
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) er konstrueret til at forhindre
blokering af bremserne ved hårde opbremsninger. Det sikrer den bedst mulige styreevne
i løbet af et bremseforløb. Det giver dig bedre
muligheder for f.eks. at vige uden om forhindringer. ABS-systemet forøger ikke den
samlede bremsekapacitet. Men du har som
Start og kørsel
fører bedre mulighed for at styre bilen og har
dermed bedre kontrol over bilen - og det
forbedrer sikkerheden.
ABS-systemet udfører en kort selvtest, når
motoren efter start når en hastighed på ca.
20 km/t. Denne selvtest kan mærkes og
høres. Når ABS-systemet ar aktivt, kan du
høre og mærke pulseringer i bremsepedalen.
Dette er helt normalt.
OBS! Du skal træde på bremsepedalen med
fuld kraft for at udnytte ABS-systemet
maksimalt. Slip ikke bremsepedalen, når
ABS-pulseringerne kan høres og mærkes. Du
kan evt. øve dig i at bremse med ABSsystemet på et egnet sted, f.eks. et
køreteknisk anlæg.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
• i ca. to sekunder efter start af bilen for at
kontrollere systemet.
• hvis ABS-systemet er slået fra på grund af
en fejl.
Elektronisk bremsekraftfordeling –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft
altid er til rådighed. Der høres og føles
pulseringer i bremsepedalen, når systemet
regulerer bremsekraften.
ADVARSEL!
Hvis advarselssymbolerne BREMSE og
ABS er tændt samtidigt, kan der være
opstået fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, kan der køres forsigtigt til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted for
at få kontrolleret bremsesystemet.
Hvis bremsevæsken står under MINniveauet i beholderen, bør man ikke køre
videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
kontrolleres.
Når EBA-funktionen aktiveres, synker
bremsepedalen længere ned, samtidig med
at bilen bremser optimalt. Gennemfør
opbremsningen uden at lette trykket på
bremsepedalen. EBA-funktionen afbrydes,
når trykket på bremsepedalen lettes.
Bremsekraftforstærkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake
Assistance) er en integreret del af DSTCsystemet. Systemet er konstrueret, så der ved
behov for hurtig opbremsning straks er fuld
bremseeffekt tilgængelig. Systemet
registrerer, når du ønsker at bremse kraftigt
op ved at registrere, hvor hurtigt du træder på
bremsepedalen.
EBA-funktionen er aktiv ved alle hastigheder
og kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke
frakobles.
NMR
Start og kørsel
Stabilitetssystemet
Når stabilitetssystemet8 arbejder, kan det
virke, som om bilen ikke reagerer normalt på
speederen. Dette skyldes, at systemet
registrerer friktionen mod vejbanen og lader
de forskellige funktioner i stabilitetssystemet
træde i kraft.
Bilen er enten udstyret med STC (Stability
and Traction Control) – stabilitets- og
trækkraftfunktion eller DSTC (Dynamic
Stability and Traction Control) – dynamisk
stabilitets- og trækkraftfunktion.
Se side 33 for yderligere oplysninger om
advarselssymbolerne i kombinationsinstrumentet.
Funktion/system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
1. Ekstraudstyr på visse markeder,
Traktionssikring – Traction Control (TC)
Traktionssikrings-funktionen overfører kraft fra
det drivhjul, som spinner mod vejbanen til det
drivhjul, som ikke spinner. For at øge
fremkommeligheden skal gaspedalen
muligvis trædes længere ned end normalt.
Når traktionssikringen arbejder, kan der høres
en pulserende lyd. Det er helt normalt. Trakti8.
NMS
Ekstraudstyr på visse markeder
onssikrings-funktionen er mest aktiv ved lave
hastigheder. Funktionen kan ikke frakobles.
Antiskridningsfunktion – Spin Control
(SC)
Stabilitetsfunktionen forhindrer, at drivhjulene
spinner mod vejbanen under acceleration.
Den forbedrer køresikkerheden i glat føre.
Ved kørsel med f.eks. snekæder, i dyb sne
eller i dybt sand kan det være en fordel at
frakoble antispinfunktionen for at øge
trækkraften. Det gøres med STC/DSTCknappen.
Antiudskridningsfunktion – Active Yaw
Control (AYC)
Anti-udskridningsfunktionen bremser ved
udskridning automatisk ét eller flere hjul for at
stabilisere bilen. Hvis man samtidigt bremser,
føles bremsepedalen hårdere end normalt,
ligesom der høres en pulserende lyd.
Funktionen er altid aktiv og kan ikke frakobles.
ADVARSEL!
Aktivt chassis – FOUR-C9
Bilen er udstyret med et meget avanceret
aktivt chassissystem – Continuously
Controlled Chassis Concept – som reguleres
elektronisk. Systemets funktioner baseres på
et antal sensorer, som kontinuerligt kontrollerer bilens bevægelser og reaktioner; f.eks.
lodret acceleration og sideacceleration,
bilens hastighed og hjulbevægelser.
Styreenheden i FOUR-C analyserer data fra
sensorerne og justerer støddæmperindstillingerne op til 500 gange pr. sekund efter
behov. Dette giver en ekstrem hurtig og
nøjagtig regulering af hver støddæmper
individuelt. Det er en af forklaringerne på, at
chassisegenskaberne kan varieres.
Chassisets karakter kan omstilles når som
helst under kørsel, når vejens karakter skifter,
eller når man vil ændre kørestil. Omstillingen
sker i løbet af nogle millisekunder.
Effekten af at træde på speederen er
forbundet med valget af chassiskarakter.
Bilens køreegenskaber ændres muligvis,
hvis STC- eller DSTC-systemet
reduceres. Tag altid normale forholdsregler for sikker kørsel i sving og på glatte
veje.
9.
Ekstraudstyr på visse markeder.
Standard på S60 R.
Start og kørsel
følger vejbanen for at reducere krængningen
ved hurtig kørsel i sving. Bilen opleves som
værende mere sportslig.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Sport, starter chassiset i denne funktion, når
bilen startes igen.
Afbryder i midterkonsollen til FOUR-C
(gælder ikke S60 R)
Comfort
I stillingen Comfort er chassisindstillingen
tilpasset således, at karrosseriet isoleres fra
vejens ujævnheder og "flyder" over dem.
Støddæmpningen er blødere, og karrosseriets bevægelser er små. Denne funktion
anbefales til langturskørsel og kørsel i
glat føre.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Comfort, starter chassiset i denne funktion,
når bilen startes igen.
Sport
I indstillingen Sport er styreresponsen
hurtigere end i indstillingen Comfort.
Dæmpningen er hårdere, og karosseriet
Afbryder til FOUR-C ( S60 R)
Advanced10
I stillingen Advanced er støddæmpernes
bevægelse minimal og optimeret til maksimalt
vejgreb. Reaktionen på gasgivning er mere
direkte, automatgearkassens skifte er mere
sportspræget, og krængning i sving
minimeres. Denne indstilling anbefales kun til
helt jævn og flad vejbelægning.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Advanced, starter chassiset i funktionen
Sport, når bilen startes igen.
10. Gælder kun S60 R.
NMT
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid tilkoblet, når bilen startes.
ADVARSEL!
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan se nogen genstande. Man må være
opmærksom på børn eller dyr, der kan
tænkes at opholde sig i bilens nærhed.
Parkeringshjælp for og bag
Generelt
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp ved
parkering, idet et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
Jo nærmere bilen kommer til genstanden foran/
bagved11, des tættere bliver lydsignalerne.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen
konstant. Hvis der er en forhindring både
foran og bag1 bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
Al anden lyd fra audioanlægget dæmpes
automatisk, hvis den er for høj.
11.
NMU
Under forudsætning af, at der er
monteret parkeringshjælp både for og
bag.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Når sensorerne reagerer på en forhindring
foran bilen, vises tekstmeddelelsen
PARK ASSIST ACTIVE på audiodisplayet.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m.
Når gearet vælges, vises tekstmeddelelsen
PARK ASSIST ACTIVE på audiodisplayet.
Ved kørsel med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet
frakobles, ellers vil sensorerne reagere på
dem.
Parkeringshjælpen bag slukkes automatisk
ved kørsel med trailer, hvis der anvendes
originalt Volvo-trailerkabel.
Frakobling og gentilkobling af
parkeringshjælp
Parkeringshjælpen kan slukkes med knappen
på kontaktpanelet, dioden i kontakten
slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen,
når kontakten slås til, og dioden lyser.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælp foran er tilkoblet ved hastigheder under 15 km/t, også ved bakning.
Lydsignalet kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Parkeringshjælpen bagved aktiveres, når der
skiftes til bakgearet. Lydsignalerne kommer
fra den bageste højttaler.
Start og kørsel
Visning af fejl i systemet
Informationssymbolet lyser
konstant
PARK. ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET vises i informationsdisplayet midt i kombinationsinstrumentet
sammen med symbolet.
Parkeringshjælp-sensorer
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
Is og sne på sensorerne kan få dem til at
reagere.
NMV
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Motoren må ikke bugseres i
gang
Hvis en bil med manuel gearkasse trækkes i
gang, kan der opstå skader på katalysatoren.
En bil med automatgearkasse kan ikke
trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, skal
du anvende et hjælpestartbatteri.
Hvis bilen skal bugseres
• Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
• Iagttag den højest tilladte hastighed i
henhold til færdselsloven.
• Husk, at fodbremsen og servostyringen
ikke fungerer, når motoren er slukket. Du
skal træde ca. fem gange hårdere på
bremsepedalen, og styretøjet går
betydeligt tungere end normalt.
• Kør jævnt.
• Hold bugserlinen stram, så du undgår
unødvendige ryk.
Automatgearkasser
• Gearvælgeren skal stå i stilling N.
• Højeste tilladte hastighed ved bugsering
af bil med automatgearkasse er 80 km/h.
• Længst tilladte strækning: 80 km.
• Motoren kan ikke bugseres i gang. Se
næste side for "Starthjælp".
Bugseringsøje, for.
Bugseringsøje, bag.
Bugseringsøjer
Montering af bugserøje:
A. Løsn dækslet12 ved forsigtigt at dreje
f.eks. en mønt i rillen.
B. Skru bugserøjet forsvarligt fast, helt ind
til flangen (C). Brug gerne hjulnøglen.
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud og
montere dækslet igen.
Bugseringsøjerne finder du i værktøjsposen i
bagagerummet. Ved bugsering skal du selv
skrue bugseringsøjerne fast. Udtag og
dæksel til bugseringsøjerne er placeret i højre
side af hver kofanger.
For at kunne skrue bugserøjet fast bagpå skal
du først løsne en plastskrue i konsollen til det
bageste bugserøje. Anvend værktøjssættets
hjulnøgle til at løsne plastskruen. Skru plastskruen på plads efter brug.
12.
NNM
Åbningen i soltaget kan variere.
Start og kørsel
Bjergning
Bugseringsøjerne må kun anvendes ved
bugsering på vej, ikke ved bjergning, efter at
du er kørt i grøften eller lignende. Ved
bjergning skal der tilkaldes professionel
hjælp.
NNN
Start og kørsel
Starthjælp
Start med hjælpestartbatteri
Hvis batteriet af en eller anden grund er
afladet, kan du få motoren i gang ved at "låne"
strøm fra et løst batteri eller fra en anden bils
batteri. Kontrollér altid, at klemmerne sidder
godt fast, så der ikke opstår gnister under
startforsøget.
For at undgå eksplosionsrisiko anbefales det
at gøre følgende:
– Drej startnøglen til position 0.
– Sørg for at hjælpestartbatteriet har
12 volts spænding.
– Hvis hjælpestartbatteriet sidder i en anden
bil: Stands motoren på denne bil, og sørg
NNO
for, at bilerne ikke kommer i berøring med
hinanden.
– Monter det røde kabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og den røde tilslutning
i din bils motorrum (2+).
Klemmen skal fastgøres ved kontaktpunktet, som er placeret under et lille sort
dæksel med et plustegn på. Dækslet er
placeret ved siden af sikringsboksens låg.
– Tilslut den ene klemme på det sorte kabel
til startbatteriets minuspol (3–).
– Tilslut den anden klemme på det sorte
kabel til din bils løfteøje (4–).
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i højere
tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern kablerne i omvendt rækkefølge.
OBS! Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget (risiko for gnistdannelse).
ADVARSEL!
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer
syrestænk i øjnene.
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
• Anhængertrækket på bilen skal være af en
godkendt type. Du kan få oplysninger om
egnede trækanordninger hos din Volvoforhandler.
• Læg lasten i traileren, så trykket på bilens
anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Øg dæktrykket svarende til trykket ved fuld
last. Se dæktrykstabellen!
• Rengør anhængertrækket regelmæssigt.
Kom fedt på kuglen13 og alle bevægelige
dele, så unødvendigt slid undgås.
• Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny! Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Ved overophedning går
temperaturmåleren i kombinationsinstrumentet ind i det røde felt. Stands og lad
motoren gå i tomgang i nolge minutter.
13.
Gælder ikke ved anvendelse af
anhængertræk med svingningsdæmpere.
• Ved overophedning afbrydes bilens
luftkonditionering evt. midlertidigt.
• Ved overophedning reagerer gearkassen
via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen i displayet!
• Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
• Af sikkerhedshensyn bør du ikke køre
hurtigere end 80 km/t, også selvom
lovgivningen i nogle lande tillader højere
hastighed.
• Den højst tilladte vægt af anhænger uden
bremser er 750 kg.
• Ved parkering af en bil med anhænger
skal gearvælgeren altid sættes i stilling
P (automatisk gearkasse), eller bilen skal
sættes i gear (manuel gearkasse). Hvis
bilen parkeres på en stejl bakke, skal du
lægge stopklodser under hjulene.
• Undgå at køre med anhængervægte på
over 1200 kg ved stigninger på over
12 %. Ved stigninger på over 15 % bør
man ikke køre med anhænger.
regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt end
den, bilen må trække.
ADVARSEL!
Anbefalingerne for anhængervægt skal
følges, da køretøjerne ellers bliver
vanskelige at styre ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 217.
OBS! De angivne højeste tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale
NNP
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Kørsel med anhængertræk –
automatgearkasse
• Når du parkerer bilen i bakket terræn, skal
du trække håndbremsen, før du sætter
gearvælgeren i stilling P. Når du sætter i
gang op ad bakke, skal du først skifte til
kørestilling og derefter frigøre
håndbremsen.
• Vælg en passende lavgearstilling når du
kører i stærkt kuperet område, eller hvis du
kører langsomt. På den måde forhindrer
du, at gearkassen skifter opad, hvis du
kører med automatgearkasse. Derved
bliver gearkasseolien ikke så varm.
• Hvis din bil er udstyret med Geartronic,
skal du ikke køre i et højere gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid
økonomisk at køre i højt gear.
OBS! En del modeller skal have en oliekøler
til automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Kontroller derfor med nærmeste
Volvo-forhandler, hvad der gælder netop din
bil, hvis trækkrog eftermonteres.
NNQ
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk
niveauregulering, har bagvognen under kørsel
altid den rigtige højde uanset last. Når bilen
står stille, sænkes bagvognen, hvilket er helt
normalt. Ved start med last pumpes niveauet
op efter en vis strækning.
Start og kørsel
Trækanordning
Trækkroge
Trækkuglen skal med jævne mellemrum
rengøres og smøres med fedt. Når der
anvendes koblingshoved med svingningsdæmper, behøver trækkuglen ikke at blive
smurt.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 117.
OBS! Efter brug skal kugledelen altid tages af
og opbevares i bagagerummet.
ADVARSEL!
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedwire på det dertil
beregnede sted.
ADVARSEL!
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet
kontakt, skal der bruges en adapter. Anvend
et adapterkabel, der er godkendt af Volvo.
Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
NNR
Start og kørsel
Trækanordning
A
Specifikationer
Afstand A
Fast træk: 1057 mm
Aftageligt træk: 1068 mm
Maks. kugletryk: 75 kg
NNS
B
Afstand B
Fast træk: 73 mm
Aftageligt træk: 84 mm
Start og kørsel
Delelig trækkrog
Montering af kugledel
1. Tag beskyttelsesproppen ud.
2. Kontrollér, at mekanismen er låst
op ved at dreje nøglen højre om.
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et klik.
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
5. Drej nøglen venstre om til låst stilling, og
tag den ud.
6. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
NNT
Start og kørsel
Delelig trækkrog
7.
8.
Afmontering af kugledel
OBS! Kontrollér, at kugledelen sidder fast,
ved at rykke den opad, nedad og bagud.
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere
beskrevet.
OBS! Anhængerens sikkerhedswire
skal fastgøres i fastgøringspunktet på
trækanordningen.
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
2. Tryk låsegrebet ind, og drej det venstre
om, indtil der lyder et klik.
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det
standser. Hold det nede, samtidig med at
kugledelen trækkes bagud og opad.
NNU
4. Skub beskyttelsesproppen ind.
Start og kørsel
Last på taget
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
• Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Anvendelse af tagbagagebærer
(ekstraudstyr)
For at undgå skader på din bil og for at få den
bedste sikkerhed ved kørsel, anbefaler vi, at
du kun anvender de tagbagagebærer, som
Volvo har udviklet til netop din bil.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebæreren
og lasten sidder ordentligt fast. Bind
lasten godt fast med fastsurringsbånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebæreren. Last ikke skævt. Læg det tungeste
nederst.
• Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
anvendes. Det mindsker luftmodstanden
og dermed også brændstofforbruget.
ADVARSEL!
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel
tagboks.
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt
og køreegenskaber.
NNV
Start og kørsel
Last på taget
– Kontrollér, at krogen sidder ordentligt fast i
tagfastgøringen.
– Skru skruerne fast skiftevis, indtil de får
ordentligt fat.
– Nedfæld hætten på tagbagagebæreren.
– Kontrollér, at tagbagagebæreren sidder
ordentligt fast.
– Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er
spændt korrekt.
Montering af tagbagagebæreren
– Sørg for, at tagbagagebæreren monteres i
den rigtige retning (se markeringen på
mærkaten under afdækningskåben).
– Pas styrehullerne (1) ind over styretappene.
– Sænk forsigtigt den anden sides
fastgøring mod taget.
– Skru skruen lidt op.
– Tryk skruen mod tagfastgøringen, og hægt
krogen fast i fastgøringen under taglisten.
– Skru tagbagagebæreren fast.
– Pas de øvrige fastgøringers styrehuller ind
over tapperne.
– Skru tagbagagebæreren fast.
NOM
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Skabelonerne, som findes på næste side,
kontrolmåles efter afbildningen, så referencemålene stemmer og dækker en tilstrækkelig
del af lyskeglen.
A. Lyskegle for venstrekørsel B. Højrekørsel
Den rette lyskegle for højreeller venstrekørsel
For ikke at blænde modkørende trafik kan
forlygtens lyskegle ændres ved at tildække en
del af forlygterne. Lyskeglen bliver mindre.
Tildækning af forlygter
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
Tildækningen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på forlygteglasset.
Referencemålene (X) er anbragt for at
beregne afstanden fra prikken (5) til hjørnet af
tildækningen, som er markeret med en pil.
NON
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Placering af maskering på halogenlygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Halogenforlygter, model med
venstrestyring
Halogenforlygter, model med
højrestyring
Aftegn skabelon 1 og 2, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip ud.
Aftegn skabelon 3 og 4, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip den
ud.
Referencemål:
Skabelon 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 13 mm
Skabelon 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 18 mm.
NOO
Referencemål:
Skabelon 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 17 mm
Skabelon 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 14 mm
Start og kørsel
Maskeringsskabeloner til halogenforlygter, model med venstrestyring
Maskeringsskabeloner til halogenlygter, model med højrestyring
NOP
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Placering af maskering på Bi-Xenon-lygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Tildækning af forlygter
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
Maskeringen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på lygteglasset.
Referencemålene (X) benyttes til at beregne
afstanden fra prikken (5) til hjørnet af maskeringen.
Skabelonerne, som findes på næste side,
kontrolmåles efter afbildningen, så reference
målene stemmer og dækker en tilstrækkelig
del af lyskeglen.
NOQ
Bi-xenonlygter, model med
venstrestyring
Bi-xenonlygter, model med
højrestyring
Aftegn skabelon 1 og 2, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip ud.
Aftegn skabelon 3 og 4, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip
den ud.
Referencemål:
Skabelon 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 29 mm
Skabelon 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 6 mm
Referencemål:
Skabelon 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 29 mm
Skabelon 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 0 mm
Start og kørsel
Maskeringsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med venstrestyring
Maskeringsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med højrestyring
NOR
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)
føreren opmærksom på, at der befinder sig et
køretøj i den døde vinkel.
B
ADVARSEL!
• BLIS er et informationssystem, IKKE et
advarsels- eller sikkerhedssystem.
• Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, de eksisterende sidespejle.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar.
• Ansvaret for at skifte vejbane på en
sikker måde påhviler føreren.
1 – BLIS-kamera, 2 – Indikeringslampe,
3 – BLIS-symbol
BLIS
BLIS er et informationssystem, der angiver,
om der er et køretøj der bevæger sig i samme
retning som ens eget køretøj, i den såkaldte
døde vinkel. Systemet er baseret på digitalkamerateknik. Kameraerne (1) befinder sig
under sidespejlene.
Når et kamera har opdaget et køretøj i zonen
for den døde vinkel (op til ca. 3 meter fra
siden af bilen og op til ca. 9,5 meter bagud fra
sidespejlet - se billedet yderst til højre),
tændes en indikeringslampe på panelet på
døren (2). Lampen lyser konstant for at gøre
NOS
OBS! Lampen tændes på den side af bilen,
hvor systemet har opdaget køretøjet. Hvis
bilen overhales på begge sider på samme tid,
tændes begge lamper.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når man kører med en
hastighed på mellem 10 km/t og 250 km/t.
Under overhaling af et andet køretøj:
• Systemet reagerer, når man overhaler et
andet køretøj med en hastighed der er op
til 20 km/t højere end det andet
køretøjs.
• Systemet reagerer ikke, hvis man kører
med en hastighed der er over 20 km/t
højere end det andet køretøjs.
A
"Døde vinkler" som BLIS informerer om
Afstand A = ca. 9,5 m Afstand B = ca. 3 m
Når man overhales af et andet køretøj:
• Systemet reagerer, når man overhales af
et andet køretøj, der kører op til 70 km/t
hurtigere end én selv.
• Systemet reagerer ikke, hvis man
overhales af et køretøj, der kører over
70 km/t hurtigere end én selv.
Start og kørsel
ADVARSEL!
• BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
• Systemet fungerer ikke, hvis kameraernes linser er tildækket. I givet fald blinker
systemets indikeringslamper, og der vises
en tekstmeddelelse på displayet (se
tabellen på side 128).
• BLIS fungerer ikke under bakning.
Systemets funktion i dagslys og mørke
• Dagslys: I dagslys reagerer systemet på
eventuelle andre bilers form. Systemet er
indrettet til at opdage motorkøretøjer,
herunder biler, lastbiler, motorcykler osv.
ADVARSEL!
• Systemet reagerer ikke på cykler og
knallerter.
• BLIS reagerer ikke på køretøjer, der
holder stille.
Mørke: I mørke reagerer systemet på
eventuelle andre bilers lygter. Et køretøj i den
døde vinkel skal mindst have advarselslyset
tændt for at kunne opdages af systemet.
Dette bevirker f.eks., at systemet ikke reagerer
på en anhænger uden lygter/advarselslys, der
trækkes af en person- eller lastbil.
Aktivering/deaktivering af BLIS
BLIS er altid aktivt, når tændingen slås til.
• Systemet kan slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen i kontaktpanelet i midterkonsollen (se ovenstående illustration).
Dioden i knappen slukkes, når systemet er
slås fra, ligesom der vises en tekstmeddelelse på displayet i instrumentpanelet.
• BLIS kan slås til igen ved at trykke på
knappen. Derefter lyser dioden i knappen,
og der vises en ny tekstmeddelelse på
displayet. Tekstmeddelelsen fjernes ved at
trykke på READ-knappen (se side 36).
NOT
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)
Systemstatus
Tekst på displayet
BLIS ikke i funktion
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
Højre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. R-KAMERA
BLOK.
Venstre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. L-KAMERA
BLOK.
Begge kameraer blokeret
BLINDVINKELSYST. KAMERAER
BLOK.
BLIS-system slået fra
BLINDVINKELINFO. SYSTEM FRA
BLIS-system slået til
BLINDVINKELINFO. SYSTEM TIL
ADVARSEL!
BLIS-kameraerne har samme begrænsninger som det menneskelige øje, dvs. de "ser" ikke så godt under kraftigt snefald, i tæt
tåge osv.
OBS! Ovenstående meddelelser vises kun,
hvis tændingsnøglen står i position II, og
BLIS er aktivt (dvs. hvis føreren ikke har slået
systemet fra).
NOU
Hjul og dæk
Generelt
Tryk i dæk
Skift af hjul
Advarselstrekant og reservehjul
Afmontering af hjul
Midlertidig dæklapning
130
132
133
134
136
138
NOV
Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Dækkene har stor betydning for bilens
køreegenskaber. Dæktype, dimensioner,
dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for
bilens adfærd.
Ved dækskifte skal der anvendes samme type
og mål og helst også samme fabrikat på alle
fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der er
angivet på dæktrykmærkaten, hvis placering
fremgår af side 132.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Sektionsbredde (mm)
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Radialdæk
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed - i dette tilfælde 270 km/t
Hastighedsklasser
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
NPM
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Dækkenes alder
Selvom dæk har en teoretisk levetid på op til
10 år, anbefales det, at man ikke kører med
dæk, der er ældre end 6 år.
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
En slidindikator er en smal
forhøjning på tværs af
slidbanen. På siden af
dækket ses bogstaverne TWI
(Tread Wear Indicator). Når
dækket er så slidt, at der kun
er 1,6 mm tilbage, ses disse bånd tydeligt. Man
bør nu hurtigst muligt skifte til nye dæk. Husk,
at dæk med en lille mønsterdybde har meget
dårligt vejgreb i regn eller sne.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
T
H
V
W
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
190 km/t
210 km/t
240 km/t
270 km/t
Nye dæk
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg
derfor at få så friske dæk
som muligt ved skift. Dette er især vigtigt for
vinterdæk. Produktionsuge og -år angives
med fire cifre, f. eks. 1502. Dækket på
billedet er produceret i uge 15, år 2002.
Dæk med slidindikatorer
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af side 132. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med
vinterdæk skal disse altid være monteret på
alle fire hjul.
OBS! Indhent råd hos en Volvo-forhandler
om, hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
Hjul og dæk
dækkene. Dette giver dækkene og især
piggene længere levetid.
OBS! Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan bruges både til
aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælge med
låsbare hjulbolte bruges i kombination med
hjulkapsler, skal den låsbare hjulbolt
monteres længst væk fra luftventilen. Ellers
kan hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med
snekæder. Undgå at køre på underlag uden
sne, da dette slider meget hårdt på både
snekæder og dæk. Brug aldrig Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og
hjulene er for lille .
Vigtigt!
Brug originale Volvo-snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette
bilmodel samt dækkenes og fælgenes
mål. Spørg på et autoriseret Volvoværksted.
NPN
Hjul og dæk
Tryk i dæk
Kontrol af dæktryk
Dækkenes tryk skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. De rette dæktryk
fremgår af dæktryktabellen. De angivne tryk
gælder for kolde dæk (dvs. at dækkene har
samme temperatur som omgivelsestemperaturen).
Kørsel med forkerte dæktryk forringer bilens
køreegenskaber og kan øge slitagen på
dækkene. Allerede efter nogle kilometers
kørsel bliver dækkene varme og trykket
højere. Der må derfor ikke lukkes luft ud, hvis
trykket kontrolleres, når dækkene er varme.
Derimod skal trykket øges, hvis det er for lavt.
Anbefalet dæktryk
Dæktryksmærkaten på indersiden af
tankklappen viser, hvilke tryk dækkene skal
have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
NPO
Hjul og dæk
Skift af hjul
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Sommer- og vinterhjul
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
monteres på baghjulene (for at reducere
risikoen for udskridning).
NPP
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
4
Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for at advarselstrekanten med etui
sidder ordentligt fast i bagklappen.
3
2
1
Advarselstrekant (nogle lande)
Følg de bestemmelser vedr. advarselstrekant,
der gælder i det land du befinder dig i.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
– Drej begge fastgørelsesskruer til lodret
stilling.
– Løsn etuiet med advarselstrekanten
forsigtigt.
– Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
– Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
– Slå de røde trekantsider ud. Placér advarselstrekanten på et velegnet sted i forhold
til trafikken.
Efter anvendelse:
NPQ
Reservehjul, værktøj og
donkraft
1. Reservehjul.
2. Fastgørelsesanordning
3. Værktøjspose med bugseringsøje
4. Donkraft
Reservehjulet med donkraft og værktøjspose
finder du under gulvet i bagagerummet. Gør
følgende, hvis du vil tage reservehjulet ud:
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Fjern donkraft og værktøjspose.
Skru reservehjulet løs og løft det op.
Hjul og dæk
Hvis bilen er udstyret med holder til
inkøbsposer:
– Drej de to clips i måttens bagkant
90 grader.
– Træk gulvmåttens forreste del bagud mod
bagagerumsåbningen.
– Løft måtten lidt, og drej den 90 grader for
at kunne løfte den ud.
– Løft måtten ud af bagagerummet.
– Skru reservehjulet løs og løft det ud.
Ilægning af reservehjulet foretages i modsat
rækkefølge. Sørg for, at reservehjulet ligger
godt fast, og at donkraften og værktøjsposen
er ordenligt fastgjort.
OBS! Benyt kun bilens eget originale reservehjul! Dæk med andre dimensioner kan
forårsage skader på din bil. Der må kun
anvendes et reservehjul ad gangen.
Reservehjulet "Temporary Spare"
Reservehjulet "Temporary Spare" må kun
anvendes i den korte tid, det tager at få et
almindeligt dæk repareret eller skiftet.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Vær opmærksom på, at dette dæk i kombination med de andre almindelige dæk, kan
ændre bilens køreegenskaber. Den højest
tilladte hastighed med "Temporary Spare"reservehjul er derfor 80 km/t.
NPR
Hjul og dæk
Afmontering af hjul
Afmontering af hjul
Hvis du skal skifte hjul på et trafikeret sted,
skal du huske at stille advarselstrekanten ud.
Reservehjulet ligger under afdækningen i
bagagerummet.
– Træk parkeringsbremsen, og sæt bilen i
1. gear på biler med manuel gearkasse –
stilling P på biler med automatgearkasse.
Blokér foran og bagved de hjul, som skal
stå tilbage på jorden. Brug kraftige
træklodser eller store sten.
NPS
– Biler med stålfælge har en aftagelig
hjulkapsel. Tag hjulkapslen af ved hjælp af
en kraftig skruetrækker eller lignende. Hvis
en sådan skruetrækker ikke er til rådighed,
kan hjulkapslen rykkes af med hånden.
Der bør anvendes beskyttelseshandsker.
Når hjulkapslen sættes på igen, skal du
være omhyggelig med, at åbningen til
dækkets ventil går ned over ventilen.
– Løsn hjulboltene 1/2-1 omdrejning med
hjulnøglen. Boltene løsnes ved at dreje
mod uret.
– På hver side af bilen findes der to
donkraftbeslag.
Hold donkraften mod pinden i donkraftbeslaget, som vist på billedet, og kør
donkraftens fod ned, så den presses ned
mod underlaget. Kontrollér, at donkraften
sidder i beslaget som vist på billedet, og
at foden er placeret lodret under beslaget.
– Løft bilen så højt, at hjulet går frit. Afmonér
hjulboltene og løft hjulet af.
Hjul og dæk
Donkraft til biler med firehjulstræk.
Påsætning af hjul
–
–
–
–
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på og spænd hjulboltene.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at de spændes forsvarligt. Spænd
til med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL!
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er
løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem
sig og vejbanen.
NPT
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Generelt
De biler, der ikke er udstyret med reservehjul,
har i stedet et dæklapningssæt. Dette kan
anvendes til både at lappe en punktering og
kontrollere/justere dæktrykket. Dæklapningssættet består af en elektrisk luftkompressor
og en integreret beholder med tætningsvæske.
Midlertidig d æklapningssæt
Dæklapningssættet4 har kun til formål at
fungere som midlertidig nødreparation, så
bilen kan køre højst 200 km yderligere eller til
det nærmeste dækværksted. Tætningsvæsken kan effektivt lappe dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, henholdsvis efter brug af
dæklapningssættet. Vedr. udskiftning af
lappesættet se side 142 om udskiftning af
beholder.
OBS! Dæklapningssættet er kun beregnet til
lapning af et dæk med en punktering i
slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang anvendes til lapning af et dæk med
punktering i dæksiden. Dæk med større
4.
NPU
Visse varianter og markeder
revner, sprækker, ujævnheder el.lign. skader
må ikke lappes med sættet.
Dæklapningssættet med kompressor og
værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Der findes 12 V stikkontakter for tilslutning af
kompressoren ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet. Vælg den
kontakt, der er tættest på det punkterede
dæk.
ADVARSEL!
Hvis tætningsvæsken kommer i kontakt
med huden, kan den fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal
væsken straks vaskes af med sæbevand.
Udtagning af dæklapningssættet
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Løft dæklapningssættet op.
Hjul og dæk
Pumpning af luft
Hvis et hjul skal fyldes på et sted med trafik,
skal der opstilles en advarselstrekant.
– Kontrollér, at den orangefarvede kontakt
(2) står i position 0, og tag ledningen (5)
og luftslangen (4) ud af siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til en af bilens 12 V
stikkontakter.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
– Start kompressoren ved at stille kontakten
(2) i position I.
– Pump dækket op til det på dæktrykmærkaten angivne tryk.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Læg ledningen (5) og luftslangen (4)
tilbage i siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
Kompressoren kan bruges til oppumpning af
genstande med et volumen på op til 50 liter.
NPV
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Lapning af et punkteret dæk
Hvis et hjul skal underkastes en midlertidig
reparation på et sted med trafik, skal der
opstilles en advarselstrekant.
– Tag mærkaten (1) med højest tilladte
hastighed af dæktætningssættet, og sæt
den fast på rattet, hvor føreren kan se den
tydeligt.
– Kontrollér, at den orangefarvede kontakt
(2) står i position 0, og tag ledningen (5)
og luftslangen (4) ud af siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til bilens 12 V kontakt.
NQM
– Løsn sikkerhedsspærren (6), og drej den
orangefarvede del (7) 90 grader til lodret
stilling, indtil der høres et klik.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
– Start kompressoren ved at stille kontakten
(2) i position I. Der sker en midlertidig
trykstigning på maksimalt 4 bar, mens
tætningsvæsken pumpes ind. Efter ca. et
minut falder trykket, og manometeret viser
et mere korrekt dæktryk.
– Pump dækket til et tryk på mellem 1,8 og
3,5 bar. Hvis trykket efter 10 minutters
pumpning ikke er kommet op på 1,8 bar,
Hjul og dæk
skal kompressoren standses, for at den
ikke skal blive overophedet.
ADVARSEL!
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Vær især
opmærksom på dækkets sider - hvis der
opstår revner, ujævnheder eller lignende
skader, skal kompressoren straks
standses. Under disse omstændigheder
må man ikke køre videre - kontakt et
autoriseret dækværksted.
– Løsn luftslangen (4) fra dækventilen, og
sæt ventilhætten på igen. Tag ledningen
(5) ud af udtaget. Fold den orangefarvede
del (7) tilbage til udgangspositionen, og
lås spærren (6). Opbevar dæktætningssættet et sikkert sted i bilen.
– Kør snarest ca. 3 km med en maksimumshastighed på 80 km/t, således at tætnings
væsken tætner dækket på tilfredsstillende
måde.
ADVARSEL!
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er
foretaget. Det midlertidigt lappede dæk
skal udskiftes hurtigst muligt (efter
maksimalt 200 km).
– Læg ledningen (5) og luftslangen (4)
tilbage i siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
OBS! Efter brug skal beholderen med
tætningsvæske og slangen udskiftes.
– Kontrollér dæktrykket igen:
OBS! Den orangefarvede del (7) må ikke slås
op, når kun kompressoren skal bruges til
påfyldning af luft.
– Slut luftslangen (4) til dækventilen. Slut
ledningen (5) til 12 V kontakten. Aflæs
trykket på kompressoren. Hvis trykket er
under 1,3 bar, er dækket ikke tætnet
tilstrækkeligt effektivt. I givet fald må man
ikke køre videre - kontakt et dækværksted.
– Hvis dæktrykket er over 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det tryk, der angives
på dæktrykmærkaten (se dens placering
på side 132). Luk luft ud med reduktionsventilen (8), hvis dæktrykket er for højt.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
NQN
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes inden holdbarhedsdatoen er
overskredet - se datomærkaten (1) henholdsvis efter brug af dæklapningssættet.
Efter brug skal beholderen (6) med holder (8)
og luftslange (10) udskiftes.
Vigtigt!
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
beholderen.
NQO
ADVARSEL!
Ved udskiftning af beholder må
kompressoren ikke være tilsluttet 12 V
kontakten.
Udskiftning af beholder inden
holdbarhedsdatoen er overskredet
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) ud.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og datomærkaten (1), og åbn sikkerhedsspærren (5).
Frigør hylstret (3), og fjern det.
– Skru beholderen (6) løs, og tag den af.
Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru beholderen
fast.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæktætningssættet.
Den udskiftede beholder skal behandles som
miljøfarligt affald.
Hjul og dæk
Udskiftning af beholder og slange efter
brug
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) ud.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3), og fjern
det.
– Tryk knappen (8) ned, mens beholderen
(6) med holder (9) drejes højre om. Tag
dem af.
– Træk luftslangen (10) ud.
– Tør tilbageværende tætningsvæske af
med en klud, eller skrab den af, hvis den
allerede er blevet tør.
– Montér en ny luftslange (10), og kontrollér,
at den er rigtigt placeret.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru
holderen (9) fast på beholderen (6), og
drej den venstre om, indtil der høres et
klik.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæktætningssættet.
Den tomme beholder og luftslangen kan
behandles som almindeligt affald.
NQP
Hjul og dæk
NQQ
Vedligeholdelse
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
146
148
150
NQR
Vedligeholdelse
Rengøring
Vask bilen ofte
Vask bilen, så snart den er blevet beskidt,
især om vinteren, hvor vejsalt og fugt let kan
forårsage korrosion.
Du vasker bilen på følgende måde:
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens
undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask skal man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke kommer
tættere på karosseriet end 30 cm. Sprøjt
heller ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp med eller uden vaskemiddel og rigeligt vand.
• Der må gerne anvendes lunkent (højst
35 °C), men ikke kogende vand.
• Hvis snavset sidder hårdt fast, kan du
vaske bilen af med et koldaffedtningsmiddel, men så skal bilen holde på en
vaskeplads med afløbsseparator. Når du
anvender et koldaffedtningsmiddel, må
bilen ikke stå i direkte sollys, og lakken må
ikke være varm, fordi den har været udsat
for sollys, eller fordi motoren stadig er
NQS
varm. Sollys og varme kan give varige
skader. Spørg dit Volvo-værksted til råds.
• Tør bilen af med et rent, blødt vaskeskind.
• Vask viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning.
Velegnede vaskemidler
Bilvaskemiddel (bilshampoo).
Husk:
Vask altid fugleekskrementer af lakken
snarest muligt. Fugleekskrementer indeholder
nemlig kemikalier, som påvirker og misfarver
lakken meget hurtigt. Misfarvningen kan ikke
poleres væk.
Vigtigt!
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
ADVARSEL!
Udfør ikke motorvask, når motoren er varm.
Brandfare! Lad et autoriseret Volvoværksted foretage motorvasken.
Vaskehal
En automatisk vask er en enkel og hurtig
måde at få bilen ren på. Husk imidlertid, at en
automatvask aldrig kan erstatte en rigtig
håndvask – automatens børster når ikke ind
alle steder. I de første måneder af bilens
levetid anbefaler vi, at du håndvasker bilen.
ADVARSEL!
Efter vask: foretag altid en prøvebremsning, så fugt og korrosion ikke
angriber bremsebelægningerne og
forringer bremserne! Træd let på bremsepedalen nu og da, hvis du kører længere
strækninger i regn eller snesjap, så
bremsebelægningerne varmes op og
tørrer. Det skal du også gøre, når du
begynder at køre efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Vedligeholdelse
Rengøring af indtræk
Rengøring af sikkerhedsseler
Behandling af pletter på tekstil
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt
rengøringsmiddel, som kan købes hos enhver
Volvo-forhandler. Andre kemikalier kan
ødelægge betrækkets brandhæmmende
egenskaber.
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør, inden
den rulles ind igen.
Polering og voksning
Vigtigt!
Polér og voks bilen, når lakken er mat, og du
vil give lakken ekstra beskyttelse, f.eks. før
vinterperioden.
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Du behøver tidligst polere bilen efter et år. Du
kan godt give den voks tidligere.
Behandling af pletter på vinyl og
plasticdele
Til rengøring af vinyl og plastic inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos enhver Volvo-forhandler. Skrab eller
gnid aldrig på en plet, og brug aldrig kraftige
pletfjerningsmidler.
Behandling af pletter på skind
Til snavset læderindtræk anbefales særlige
rengøringsmidler, som fås hos enhver Volvoforhandler. Behandl læderindtrækket én til to
gange om året med Volvos læderplejesæt.
Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler. Det
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Vask og tør bilen meget omhyggeligt, inden
du begynder at polere og/eller at give bilen
voks. Vask asfalt- eller tjærestænk væk med
terpentin. Vanskeligere pletter kan fjernes
med en fin slibepasta (rubbing) beregnet til
billak. Polér først med polish, og påfør
derefter flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt instruktionerne på emballagen. Mange
præparater indeholder både polish og voks.
glasflader, da det kan ødelægge disses
vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasfladen
ikke ridses.
For at undgå skader på glasset ved
afskrabning af is må du kun bruge en
isskraber af plast.
Vandafvisende flader udsættes for naturlig
slitage.
OBS! For at de vandafvisende egenskaber
skal bevares, anbefales det at behandle dem
med et særligt efterbehandlingsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Dette bør
anvendes første gang efter 3 år og derefter
hvert år.
Overflader, som er varmere end 45 °C, må
ikke poleres eller vokses.
Rengøring af sidespejle og
sideruder foran med
vandafvisende belægning
(ekstraudstyr)
Anvend aldrig produkter som bilvoks, affedtningsmiddel eller lignende på spejl-/
NQT
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Lakken udgør en væsentlig del af bilens
rustbeskyttelse, og den skal derfor kontrolleres regelmæssigt. Lakskader skal
omgående udbedres for at undgå rustdannelse. De mest almindelige lakskader kan du
selv udbedre, f.eks.:
• mindre stenslag og ridser
• skader på f.eks. skærmkanter og døre.
Ved udbedring skal bilen være ren og tør og
have en temperatur på mindst +15 °C.
Farvekode
Sørg for, at du får den rigtige farve. Farvekodenummeret er angivet på produktskiltet i
motorrummet.
NQU
Fjern lakrester ved hjælp af tape. Afdæk
eventuelt.
Mindre stenslag og ridser
Materiale:
•
•
•
•
•
Grundfarve (primer) på dåse.
Lak på dåse eller en såkaldt farvestift.
Pensel.
Afdækningstape
Hvis stenslaget ikke er gået ned til pladen,
og et ubeskadiget laklag stadig findes,
kan du påføre lakken direkte, når du har
fjernet evt. skidt.
Vedligeholdelse
Hvis stenslaget er gået ned til pladen,
skal du gøre følgende:
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med (billede 1).
– Rør godt rundt i grundfarven (primer), og
påfør denne med en fin pensel eller en
tændstik (billede 2).
– Når grundfarven er tør, skal du påføre
yderlakken med en pensel.
– Sørg for, at lakken er rørt godt op, og
påfør derefter lakken i flere tynde lag. Lad
den tørre mellem hver påføring.
– Ved ridser skal du gøre som beskrevet
ovenfor. Det kan dog være nødvendigt at
afdække den ubeskadigede lak for at
beskytte denne (billede 3).
– Vent nogle dage og foretag derefter efterbehandling, dvs. polér udbedringerne.
Anvend en blød klud og kun lidt slibepasta.
NQV
Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Rustbeskyttelsesbehandling –
kontrol og udbedring
Din bil fik en meget grundig og komplet
rustbeskyttelse på fabrikken. Dele af karrosseriet består af galvaniseret stål. Undervognen er beskyttet med et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. Indvendigt i stolper,
hulrum og lukkede sektioner er der påført en
flydende rustbeskyttelsesvæske.
Du kan bevare bilens rustbeskyttelse ved bl.a.
at gøre følgende:
• Hold bilen ren! Spul chassisdele,
undervogn, hjulkasser og skærmkanter.
Ved højtryksvask skal strålen holdes
mindst 30 cm fra lakerede overflader!
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen regelmæssigt.
Bilen er konstrueret med en rustbeskyttelse,
som under normale forhold først kræver efterbehandling efter ca. 8 år. Efter ca. 8 år bør
efterbehandling ske med tre års mellemrum.
Hvis din bil skal efterbehandles, kan du få
hjælp hos dit Volvo-værksted.
Udbedring
Hvis du selv vil forbedre rustbeskyttelsen, skal
du sørge for, at der er rent og tørt der, hvor
udbedringen skal foretages. Spul, vask og tør
bilen grundigt. Anvend rustbeskyttelsesNRM
middel i spraydåse eller et middel, der skal
påføres med pensel.
Der findes to forskellige typer af rustbeskyttelsesmiddel:
• tynd (ufarvet) til synlige steder
• tyktflydende, til slidflader på undervognen
Typiske steder, hvor rustbeskyttelsen skal
udbedres med disse hjælpemidler, er f.eks.:
• Synlige svejsninger og pladesamlinger tynd væske.
• Undervogn og hjulkasser - tyktflydende
væske.
• Dørhængsler - tynd væske.
• Motorhjelmens hængsler og lås - tynd
væske.
Når du er færdig med behandlingen kan
overskydende rustbeskyttelsesmiddel tørres af
med en klud, der er fugtet med et anbefalet
rengøringsmiddel. Dele af motoren og fjederbenstårnene i motorrummet er på fabrikken
behandlet med et voksbaseret, ufarvet rustbeskyttelsesmiddel. Dette middel tåler almindelige
vaskemidler uden at blive opløst eller ødelagt.
Hvis du anvender en motorvask med såkaldte
aromatiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder,
terpentin (især midler uden emulgatorer), skal
voksbeskyttelsen fornys efter vask. Volvoforhandleren sælger sådanne voksbeskyttelsesmidler.
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Diesel
Olier og væsker
Viskerblade
Batteri
Udskiftning af pærer
Sikringer
152
153
155
156
157
160
161
163
171
NRN
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Personvagnar AB’s
forskrifter er foretaget umiddelbart inden du
overtog bilen.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt!
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker
NRO
bilens elektriske system, påbegyndes eller
udføres.
Montering af ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun, når
den tilknyttede software er programmeret ind
i bilens elektroniske system. Kontakt derfor
altid et autoriseret Volvo-værksted, inden
ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker det
elektriske system, monteres.
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan
indlæse detaljerede oplysninger. Disse data,
der er beregnet til anvendelse i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt
til diagnosticering af fejl i visse af bilens
systemer, kan indeholde oplysninger som
førerens og passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af
bilens forskellige systemer og moduler samt
status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller
i situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Personvagnar AB vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Personvagnar AB kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne som
følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo
Personvagnar AB og de autoriserede
værksteder læse og bruge oplysningerne.
Ugunstige kørselsforhold
Ved kørsel under ugunstige forhold anbefales
det, at udskiftning af motorolie, olie- og
luftfilter foretages hyppigere end anbefalet i
service- og garantibogen.
Til ugunstige kørselsforhold regnes langvarig
kørsel:
•
•
•
•
•
•
i støvede eller sandede omgivelser
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i tomgang eller med lav hastighed
på korte strækninger (under 10 km) ved
lave temperaturer (under 5 ºC).
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Vær opmærksom på følgende,
før du begynder at arbejde på
din bil:
ADVARSEL!
Batteriet
Sørg for, at batterikablerne er tilsluttet rigtigt
og sidder ordentligt fast.
Afbryd aldrig batteriet, når motoren er startet
(f.eks. ved udskiftning af batteriet).
Der må aldrig anvendes lynoplader til
opladning af batteriet. Batterikablerne skal
være frakoblede ved genopladning.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet
håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
Løft af bilen
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bærearm. Undgå at beskadige
bundpladen under motoren. Vær omhyggelig
med at anbringe donkraften, så bilen ikke kan
glide af. Anvend altid opblokningsbukke eller
lignende.
Hvis du løfter bilen med en værkstedsdonkraft af dobbelt-typen, skal de forreste og
bageste løftearme anbringes under løftepunkterne på vangerne. Se billedet.
Bilens tændingssystem har en meget høj
effekt!
Spændingen i tændingssystemet er
livsfarlig!
Rør ikke ved tændrør, tændkabler eller
tændspole, når motoren er startet eller
tændingen er tilsluttet!
Tændingen skal være afbrudt ved:
• Tilslutning af motortester.
• Udskiftning af tændingssystemets dele,
som f.eks. tændrør, tændspole, strømfordeler, tændkabler osv.
ADVARSEL!
Forsøg aldrig selv at reparere SRSsystemet eller SIPS-bag-systemet eller
komponenter heri.
Alle indgreb i systemet kan medføre
forkert funktion og alvorlig personskade
og bør kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
NRP
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne
mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved
temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL!
• Husk, at køleventilatoren kan starte
automatisk et stykke tid efter, at motoren
er standset.
• Motorvask bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
NRQ
Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Venstre- henholdsvis højrestyret bil
Åbning af motorhjelm
Sådan åbnes motorhjelmen:
– Træk i låsehåndtaget under instrumentpanelet. Det kan høres, når spærren udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren opad.
– Åbn motorhjelmen.
ADVARSEL!
Kontrollér, at motorhjelmen låses
forsvarligt, når den lukkes.
Motorrum
1.
Ekspansionsbeholder, kølesystem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Beholder til servostyringsolie.
Sprinklervæskebeholder
Oliemålepind, motor
Køler
Køleventilator
Oliepåfyldning, motor.
a) Beholder til koblings- og
bremsevæske
(venstrestyret bil).
b) Beholder til koblings- og
bremsevæske
(højrestyret bil).
9. Relæ/sikringsboks.
10. Luftfilter
11. Batteri (i bagagerummet).
NRR
Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselmotorer er følsomme over for
forurening. Brug kun dieselbrændstof fra
kendte olieselskaber. Påfyld aldrig diesel af
tvivlsom kvalitet. De store olieselskaber har
også et særligt dieselbrændstof beregnet til
temperaturer omkring frysepunktet. Dette er
mere letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for voksdannelse i brændstofsystemet.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontroller
ved påfyldning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå spild på lakerede flader. I
tilfælde af spild vaskes med vand og sæbe.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger.
RME (Raps Metyl Ester)
Der må højst blandes 5 % RME i dieselolien.
Vigtigt!
Ved højere koncentration end 5 % RME
er der risiko for motorskader.
NRS
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers kan
forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
I Service- og garantibogen gives oplysninger
om passende skifteintervaller for olie og
oliefiltre. Ved kørsel under ugunstige forhold
anbefales kortere intervaller - se side 152.
Standen i motorolien skal kontrolleres og
olien skiftes med regelmæssige mellemrum.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres
allerede inden det første normale olieskift på
den nye bil. I Service- og garantibogen
angives, ved hvilket kilometertal dette skal
finde sted.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 kms intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start, og målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
OBS! Den anbefalede oliekvalitet, viskositet
og volumenoplysninger fremgår af side 220.
Visse modeller har en oliestandsføler - se
side 220.
Oliestanden skal være i det afmærkede
område på målepinden.
Vigtigt!
Brug altid olie af den anbefalede kvalitet
og med den rette viskositet.
Brug ikke ekstra additiver i olien - de kan
skade motoren. Hvis der er blevet påfyldt
en anden olietype, skal man kontakte det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted for
service.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 220.
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 220.
Vigtigt!
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da
olieforbruget kan stige, hvis motoren
påfyldes for megen olie.
ADVARSEL!
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
NRT
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Vigtigt!
Det er meget vigtigt, at der anvendes
kølevæske med korrosionsbeskyttelse i
henhold til Volvos anbefaling. Når bilen er
ny, er den fyldt med kølevæske, som kan
klare ca. -35 °C.
Vigtigt!
Kølevæskebeholder
Kølevæske
Sprinklervæskebeholder
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Påfyld
væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Se side 223 med hensyn til
væskevolumen og -kvalitet.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 223.
Anvend frostbeskyttelse om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpe, beholder og
slanger.
Følg vejledningen på emballagen. Det er
vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
udelukkende rent vand. Risikoen for tilfrysning
øges med både for lille og for stor andel
kølevæske.
Sprinklervæskebeholder
Tip! Rengør viskerbladene, når du påfylder
sprinklervæske.
NRU
Motoren må kun køre med godt fyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket.
ADVARSEL!
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så
overtrykket forsvinder.
Vedligeholdelse og service
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL!
Hvis bremsevæsken står under MIN i
bremsevæskebeholderen, bør man ikke
køre videre uden først at påfylde bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Styreservooliebeholder
Bremse- og
koblingsvæskebeholder
Beholder for servostyringsolie
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder4. Niveauet skal være mellem MINog NAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert
andet normale serviceeftersyn.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 223.
OBS! På biler, som køres på en måde, så
bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
4.
Kontrollér oliestanden ved hver service.
Olieskift behøves ikke. Oliestanden skal ligge
mellem ADD- og FULL-mærkerne.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 223.
OBS! Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet, eller der ikke er strøm på bilen, og den
skal bugseres, er det stadig muligt at styre
bilen. Vær opmærksom på, at styringen er
meget tungere end normalt, og at der kræves
større kraft til at dreje rattet.
Placering afhængig af, om der er tale
om venstre- eller højrestyret variant
NRV
Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Udskiftning af forrudeviskerblad
– Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
– Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
– Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
OBS! Husk, at viskerbladet i førersiden er
længere end bladet i passagersiden.
Udskiftning aflygteviskerblade5
– Vip viskerarmen fremad.
– Træk viskerbladet udad og af.
– Tryk det nye viskerblad fast.
Kontrollér, at bladet sidder ordentligt fast.
5.
NSM
Gælder S60 R.
Vedligeholdelse og service
Batteri
OBS! Fyld aldrig vand over niveaumarkeringen (A).
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Vigtigt!
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
• Sæt dækslet forsvarligt på.
OBS! Hvis batteriet aflades mange gange,
påvirkes batteriets levetid negativt.
Symboler på batteriet
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
Symbolerne befinder sig på batteriet.
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
For at batteriet skal fungere tilfredsstillende,
bør følgende iagttages:
• Kontrollér regelmæssigt, at væskestanden i batteriet er korrekt (A).
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne dækslet. Hver celle har
sin egen maksimumsniveaumarkering.
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
Anvend beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
NSN
Vedligeholdelse og service
Batteri
1
2
1. Batteri uden dækkappe 2. Batteri med
dækkappe
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet:
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger berøres. Dette
sikrer, at alle data i bilens elektriske
system lagres i de forskellige styreenheder.
– Løsn skruerne fra låsebøjlen over
batteriet, og fjern bøjlen.
– Lirk plastlåget over batteriets minuspol op,
eller skru dækkappen over batteriet af.
– Frigør minusledningen.
NSO
– Løsn den nederste konsol, som holder
batteriet.
– Løsn pluskablet, efter at et eventuelt
plastlåg er vippet væk.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet:
– Sæt batteriet på plads.
– Monter den nederste konsol, og skru den
fast.
– Tilslut pluskablet, tryk det fast, og vip et
eventuelt plastlåg på plads.
– Tilslut minuskablet, og vip et eventuelt
plastlåg på plads.
– Sæt plastlåget eller dækkappen på
batteriet.
– Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
– Sæt låsebøjlen over batteriet, og skru
skruerne fast.
ADVARSEL!
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan
dannes, hvis startkablerne påsættes
forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at
eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætseskader.
Skyl med rigelige mængder vand, hvis
svovlsyren kommer i kontakt med øjne,
hud eller tøj. Ved stænk i øjnene skal der
omgående søges lægehjælp.
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 228.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
Generel loftsbelysning
Læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning, sidespejl
Højt placeret bremselygte
Lysdioder i baglygte.
Vigtigt!
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene
fordampes af varmen og giver en
belægning på reflektoren, som så kan
ødelægges.
Udskiftning af pærer i
forlygterne
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen
tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele
lygtehuset gennem motorrummet.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-lygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
Pærernes placering i forlygten6
1. Sidemarkeringspære
2. Blinklyspære
3. Nærlyspære, positionslyspære
4. Fjernlyspære
På nogle varianter kan der sidde en hvid plastkappe i vejen for udskiftningen af pærerne.
Denne kan brækkes af og smides væk.
6.
Gælder halogenforlygter
NSP
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlyspære
Montering af nærlyspære
Fjernlyspære
Nærlys
Montering:
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Fjernlys
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet.
– Løsn kontakten.
– Løsn klemfjedren. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
– Træk pæren ud, og fjern den.
NSQ
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
– Drej pæren en halv omdrejning mod uret,
træk pæren ud, og fjern den.
Vedligeholdelse og service
Montering:
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Tilslut kontakten.
– Monter pæren, og drej den på plads, så
kontakten vender nedad.
– Monter dækslet.
Positions- og parkeringslygtepære
Blinklyspære, venstre side
Positions-/parkeringslys
Blinklys, venstre side
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet, hvor også nærlyset sidder.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
Montering:
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Afmontering af pæren:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af pæreholderen ved at
trykke indad og dreje venstre om.
Montering:
– Monter den nye pære ved at trykke den
indad og dreje den med uret.
– Sæt pæreholderen tilbage i lygtehuset, og
drej den med uret.
NSR
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Spænd skruen (2) til påfyldningsrøret, og
montér kølerøret på køleboksen (1).
Blinklyspære, højre side
Sidemarkeringspære
Blinklys, højre side
Sidemarkeringslys
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn kølerøret (1) fra køleboksen.
– Løsn skruen (2) til påfyldningsrøret.
– Træk røret (3) lodret opad.
– Løsn udluftningsslangen (4) til røret.
– Udskift pæren.
– Kontrollér, at pakningen til sprinklerbeholderen mellem påfyldningsrøret og beholderen sidder korrekt.
– Tryk påfyldningsrøret tilbage (3).
– Sæt udluftningsslangen på
påfyldningsrøret (4).
– Drej pæreholderen med uret, og træk
den ud.
– Udskift pæren.
– Sæt pæreholderen tilbage ved at dreje
den mod uret.
NSS
Vedligeholdelse og service
– Sæt lampen med glas ind i forskærmen.
Tryk lige indad.
Tågelys
Sideblinklys
Tågelygter (ekstraudstyr)
Sideblinklys
Afmontering af pære:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Drej pæreholderen et stykke mod uret.
– Træk pæren ud, og fjern den.
Montering:
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Sæt fatningen på plads, og drej den mod
højre. Mærkningen "TOP" skal vende
opad.
Afmontering af pære:
– Åbn fordøren halvt.
– Ræk hånden ind bag forskærmen, og tryk
pæren ud sammen med pærehuset. Lad
ledningerne følge med.
– Drej pæreholderen en kvart omgang mod
uret, og træk den lige ud af lampehuset.
– Løsn pæren fra kontakten ved at trække
den lige ud.
Montering:
– Slut den nye pære til kontakten, og
anbring den i lampehuset ved at dreje den
en kvart omgang med uret.
NST
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Pæreholderens placering bag
Skift af pærer bagpå
Generelt
Alle pærer i baglygterne udskiftes fra bagagerummet.
Pærerne er specificeret på side 228.
Placering af pærer
1. Stoplys
2. Positions-/parkeringslys
3. Tågebaglygte (én side)
4. Sidemarkeringslys
5. Blinklygter
6. Baklys
Pærer i baglygte
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
NSU
– Frigør panelsiden og fæld den indad for at
komme til pærerne.
Pærerne er placeret i to separate
pæreholdere, en øvre og en nedre. Hver
pæreholder har en låsetap.
Udskiftning af pære:
– Frigør kontakten fra pæreholderen.
– Tryk låsehagerne sammen, og træk
holderen ud.
– Fjern pæren.
– Monter den nye pære i holderen.
– Tilslut kontakten.
– Sæt panelsiden på plads, og fastgør den.
OBS! Hvis fejlmeddelelsen "Defekt pære"/
"Kontroller bremselygte" bliver stående, efter
at en defekt pære er udskiftet, bør man få
fejlen udbedret af et autoriseret Volvoværksted.
Vedligeholdelse og service
Nummerpladebelysning
Indstigningslys
Bagagerum
Nummerpladelygte
Indstigningslys
Bagagerum
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk
det ud. Drej kontakten mod uret, og træk
pæren ud.
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten, og drej den med uret ind
i lampehuset.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru
det fast.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt pærehuset på plads igen.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt pærehuset på plads igen.
NSV
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Makeup-spejl, forskellige versioner
Lys i makeup-spejl
– Stik en skruetrækker ind, og vrid, så
lampeglasset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Tryk først glasset på plads på undersiden
over de fire hager. Derefter trykkes
overkanten fast.
NTM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer
For at forhindre, at bilens elektriske system skades pga. kortslutning
eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner
og komponenter beskyttet af et antal sikringer.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder i bilen:
1. Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
2. Sikringsboksen i kabinen inden for lydvæggen i førersiden.
3. Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
4. Sikringsboksen i bagagerummet.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke fungerer, kan dette
skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet
og er brændt over.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om den bøjede tråd er
brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring af samme farve og med
samme amperetal.
I dækslet på instrumentbrættets gavl befinder der sig et antal reservesikringer. Der er også en tang, hvormed det er lettere at trække en
sikring ud og sætte den på plads.
Hvis samme sikring springer flere gange, foreligger der en fejl på
komponenten, og du bør kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
kontrol.
– Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
NTN
Vedligeholdelse og service
Sikringer
8.
^
A. Tryk plastspærrerne på boksens bagside ind, og træk låget opad.
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NTO
Kabinevarmer (ekstraudstyr)...................................................... 25 A
Ekstralys (ekstraudstyr) .............................................................. 20 A
Gasspjæld (5-cyl. uden turbo/bi-fuel) .................................... 10 A
Lambdasonde (benzin), motorstyreenhed (ECM) (diesel),
højtryksventil (diesel)................................................................... 20 A
Varmer til krumtaphusventilation, magnetventiler
Brændstoffordeler (bi-fuel) ....................................................... 10 A
Luftmassemåler, motorstyreenhed,
indsprøjtningsventiler (benzin) .................................................. 15 A
Luftmassemåler (diesel) ............................................................. 10 A
- ................................................................................................................ -
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Speederføler (APM), A/C-kompressor
blæser - elektronikboks .............................................................. 10 A
Gastankventil (bi-fuel LPG) ....................................................... 10 A
-................................................................................................................ Tændspoler (benzin), relæspoler.............................................. 20 A
-................................................................................................................ Forrudeviskere.............................................................................. 25 A
ABS ............................................................................................... 30 A
Højtryksvaskere, forlygter ........................................................ 35 A
-................................................................................................................ Nærlys (venstre) ......................................................................... 20 A
Positionslys for ........................................................................... 15 A
ABS ............................................................................................... 30 A
Nærlys (højre) ............................................................................. 20 A
Brændstofpumpe ...................................................................... 15 A
Startmotor ..................................................................................... 35 A
Motorstyreenhed (ECM) tilførsel,
motorrelæ (ECR) spole ............................................................. 10 A
-................................................................................................................ -
Vedligeholdelse og service
9.
OBDII, lysomskifter (LSM), ratvinkelføler (SAS),
ratstyreenhed (SWM) .................................................................... 5 A
10. Audio .............................................................................................. 20 A
11. Audioforstærker ......................................................................... 30 A
12. RTI-display..................................................................................... 10 A
13. Telefon............................................................................................... 5 A
14-38 --
Sikringer i kabinen ved instrumentpanelets gavl i
førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elbetjent førersæde ..................................................................... 25 A
Elbetjent passagerforsæde ....................................................... 25 A
Blæser klimaanlæg ...................................................................... 30 A
Styreenhed, højre fordør ............................................................ 25 A
Styreenhed, venstre fordør ........................................................ 25 A
Generel belysning, loft (RCM), øverste
elektronikstyreenhed (UEM)...................................................... 10 A
Soltag ............................................................................................. 15 A
Tændingslås, SRS-system, motorstyreenhed (ECM),
frakobling SRS passagerside (PACOS), elektronisk
startspærre (IMMO) ................................................................... 7,5 A
NTP
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i kabinen inden for lydvæggen i
førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
NTQ
Sædevarme, højre side............................................................... 15 A
Sædevarme, venstre side........................................................... 15 A
Horn ................................................................................................ 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Alarmsirene.......................................................................................5 A
Bremselyskontakt, tilførsel ............................................................5 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimaanlæg (CCM),
parkeringsvarmer, elbetjent førersæde.................................... 10 A
Eludtag, førersæde og bagsæde ............................................. 15 A
- ................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. Forlygteviskere (S60 R).............................................................. 15 A
ABS, STC/DSTC ............................................................................5 A
16. Bi-fuel, elektronisk servostyring (ECPS), Bi-Xenon,
forlygtejustering............................................................................ 10 A
17. Tågeforlys, venstre ..................................................................... 7,5 A
18. Tågeforlys, højre.......................................................................... 7,5 A
19. Reserve .................................................................................................. 20. Reserve .................................................................................................. 21. Transmission, styreenhed (TCM),
bakgearsspærre (M66)............................................................... 10 A
22. Fjernlys (venstre).......................................................................... 10 A
23. Fjernlys (højre) .............................................................................. 10 A
24. -................................................................................................................ 25. -................................................................................................................ 26. Reserve .................................................................................................. 27. Reserve .................................................................................................. 28. Elbetjent passagerforsæde, audio.............................................. 5 A
29. Reserve .................................................................................................. 30. BLIS................................................................................................... 5 A
31. Reserve .................................................................................................. 32. Reserve .................................................................................................. 33. Vakuumpumpe.............................................................................. 20 A
34. Sprinklerpumpe, forlygteviskere (S60 R) ............................... 15 A
35. -................................................................................................................ 36. -................................................................................................................ -
Vedligeholdelse og service
Sikringer i bagagerummet
1.
2.
3.
Baklys ............................................................................................. 10 A
Positionslys, tågelys, bagagerumsbelysning,
nummerplade- belysning, dioder i bremsebelysning............ 15 A
Tilbehør (AEM).............................................................................. 20 A
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Reserve .................................................................................................. REM elektronik............................................................................. 10 A
Cd-skifter, tv, RTI......................................................................... 7,5 A
Trækledning (30-tilførsel) ........................................................... 15 A
Eludtag, bagagerum.................................................................... 15 A
Bagdør, højre: Rudeoptræk, spærre til rudeoptræk............. 20 A
Bagdør, venstre: Rudeoptræk, spærre til rudeoptræk ........ 20 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Varmer, dieselfilter ....................................................................... 15 A
-................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Tilbehør, audio ................................................................................. 5 A
Reserve .................................................................................................. Nedfældelig hovedstøtte............................................................ 15 A
Trækledning (15-tilførsel) ........................................................... 20 A
Reserve .................................................................................................. -................................................................................................................ AWD ............................................................................................. 7,5 A
Four-C SUM ................................................................................. 15 A
-................................................................................................................ Parkeringshjælp .............................................................................. 5 A
Hovedsikring: Trækledning, Four-C,
parkeringshjælp, AWD ............................................................... 30 A
28. Centrallås (PCL) .......................................................................... 15 A
29. Trailerbelysning, venstre: Positionslys, blinklys ..................... 25 A
30. Trailerbelysning, højre: Bremselys, tågebaglys, blinklys ..... 25 A
NTR
Vedligeholdelse og service
Sikringer
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
NTS
Hovedsikring: Sikring 37, 38..................................................... 40 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ - ................................................................................................................ - ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Elopvarmet bagrude .................................................................... 20 A
Elopvarmet bagrude .................................................................... 20 A
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-450
Oversigt HU-650
Oversigt HU-850
Audiofunktioner HU-450/650/850
Audiofunktioner HU-450
Audiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radiofunktioner HU-450
Radiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Kassetteafspiller HU-450
Cd-afspiller HU-650
Intern cd-skifter HU-850
Ekstern cd-skifter HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Tekniske data
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
192
193
194
195
196
197
NTT
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NTU
POWER (fra/til) – Tryk VOLUME – Drej
PRESET/CD PUSH MENU –
Gemte radiostationer
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Kassettebånd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
FADER – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, træk og drej
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Navigeringsknapper –
Cd/radio – søger/skifter station eller
nummer
Kassette – hurtigspoling frem/tilbage/
valg af næste/forrige nummer
Display
FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
TAPE – Hurtigvalg
AUTO – Automatisk programmering af
stationer
BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, træk og drej
14. Kassette – Båndretningsvælger –
Cd-skifter (ekstraudstyr) – Afspilning i
tilfældig rækkefølge
15. Kassettelåge
16. Kassette-eject
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POWER (fra/til) – Tryk
VOLUME – Drej
Stationslagringsknapper/valg af plads i
cd-skifter (1-6)
BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, og drej
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Cd-luge
13. Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
14. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
15. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
16. CD – Hurtigvalg
17. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
18. Display
NTV
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NUM
POWER (fra/til) – Tryk
VOLUME – Drej
Stationslagringsknapper/valg af plads i
cd-skifter (1-6)
BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, og drej
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanals stereo
14. 3-kanals stereo
15. Cd-luge
16. Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
17. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
18. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
19. CD – Hurtigvalg
20. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
21. Display
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-450/650/850
ON/OFF-kontakt
Tryk på knappen for at
tænde eller slukke radioen.
Lydstyrkekontrol
Drej knappen med uret for at
øge lydstyrken. Lydstyrkereguleringen er elektronisk og
har ingen endestilling. Hvis du har knappanel
på rattet, øges og sænkes lydstyrken med
henholdsvis knappen (+) og (–).
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på kombinationsinstrumentets display.
Bilens energisparefunktion kan slukke
radioen. Oplad batteriet ved at starte
motoren.
Lydstyrkekontrol – TP/PTY/
NEWS
Hvis man lytter til kassettebånd eller cd, når
radioen modtager en trafikmeddelelse,
nyheder eller en bestemt programtype,
afbrydes den pågældende funktion, og
meddelelsen høres med den lydstyrke, som
man har valgt for trafikmeddelelser, nyheder
eller den specielle programtype. Derefter går
audio-anlægget tilbage til den tidligere
indstillede lydstyrke og genoptager afspilningen af kassettebånd eller cd.
NUN
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-450
Bass – Bas
Balance – Balance højre/venstre
Indstil bassen ved at trykke
knappen ud og dreje den til
venstre eller højre.
I midterpositionen er bassen
"normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstillingen.
Indstil balancen ved at
trykke, trække knappen ud
og dreje den til venstre eller
højre. I midterpositionen er
balancen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Treble – Diskant
Valg af lydkilde
Indstil diskanten ved at
trykke på knappen, trække
den yderligere ud og dreje
den mod venstre eller højre. I
midterpositionen er
diskanten "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter
indstillingen.
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance
mellem de forreste og de
bageste højttalere ved at
trykke på knappen og dreje
den til højre (mere lyd fra det
forreste par) eller til venstre
(mere lyd fra det bageste par). I midterpositionen er balancen "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
NUO
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller
med SOURCE-knappen.
Drej SOURCE-knappen for
at vælge mellem Radio (FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2). Med denne knap kan du også
vælge kassettebånd eller cd-skifter (ekstraudstyr), hvis en sådan er tilsluttet.
Flere tryk på AM- og FMknappen skifter mellem
FM1, FM2, FM3 og AM1,
AM2.
Den valgte lydkilde vises i
displayet.
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-650/850
tionen er balancen "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance mellem de
forreste og de bageste højttalere ved at trykke
på knappen og dreje den til højre (mere lyd fra
det forreste par) eller til venstre (mere lyd fra
det bageste par). I midterpositionen er
balancen "normal". Tryk knappen tilbage til
udgangspositionen efter indstilling.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
Bass – Bas
Indstil bassen ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre.
I midterpositionen er bassen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter
indstillingen.
Treble – Diskant
Indstil diskanten ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre. I midterpositionen er diskanten "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Balance – Balance højre/venstre
Indstil balancen ved at trykke på knappen og
dreje den til venstre eller højre. I midterposi-
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller
med SOURCE-knappen.
Drej SOURCE-knappen for
at vælge mellem Radio (FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2). Med denne knap kan man også
vælge kassettebånd eller cd-skifter (ekstraudstyr), hvis en sådan er tilsluttet.
Flere tryk på AM- og FMknappen skifter mellem
FM1, FM2, FM3 og AM1,
AM2.
Den valgte lydkilde vises i
displayet.
NUP
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Scanning
Tryk på SCAN-knappen for
at starte søgningen. Når
radioen finder en station,
standser den ved denne
station i ca. 10 sekunder.
Derefter fortsætter den
søgningen. Tryk derefter på SCAN- eller
EXIT-knappen for at lytte til stationen.
Stationssøgning
Tryk på
eller
for at søge efter lavere
eller højere frekvenser. Radioen søger efter
næste hørbare station og indstiller denne.
Tryk på knappen igen, hvis du vil fortsætte
søgningen.
Manuel stationssøgning
Tryk på
eller
, og hold den inde. MAN
vises på displayet. Radioen søger derefter
langsomt i den valgte retning og øger
tempoet efter nogle sekunder. Slip knappen,
når den ønskede frekvens vises på displayet.
Hvis frekvensen skal justeres, gøres dette
med hurtige tryk på en af pileknapperne
eller
. Den manuelle justeringsfunktion
bibeholdes fem sekunder efter sidste tryk.
NUQ
Knapper på rattet
Hvis bilen er udstyret med
knappanel i rattet, skal du
trykke på højre hhv. venstre
pil for at vælge de lagrede
stationer.
OBS! Hvis bilen er udstyret
med indbygget telefon, kan knappanelet på
rattet ikke bruges til betjening af radiofunktionerne, når telefonfunktionen er aktiv. Når
telefonfunktionen er aktiv, ses telefoninformationen altid på displayet. For at inaktivere
telefonen skal du trykke på
. Hvis du ikke
har et SIM-kort i telefonen, skal du afbryde
den. Se side 202.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450
Programmering af stationer
– Indstil den ønskede frekvens.
– Tryk kort på PRESET/CD-knappen. Vælg
nummer ved at dreje frem eller tilbage.
Tryk igen for at gemme den ønskede
frekvens og station.
Valg af forprogrammeret
radiostation
For at vælge et forprogrammeret radioprogram drejer
du på PRESET/CDknappen til det gemte
nummer. Det indstillede
program vises på displayet.
Automatisk indprogrammering
af stationer
Denne funktion søger og
gemmer automatisk op til
10 kraftige AM- eller FMstationer i en separat hukommelse. Funktionen er især
god i områder, hvor du ikke
kender radiostationerne eller deres
frekvenser.
– Auto vises på displayet og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
indstillede frekvensbånd gemmes nu i
auto- hukommelsen. Hvis der ikke findes
nogen station med tilstrækkelig kraftig
signalstyrke, vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO-knappen eller på
pilene på rattets knappanel, hvis du vil
skifte til en anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet på Autolagring, vises
Auto på displayet. Teksten forsvinder, når der
skiftes til almindelig radiofunktion.
Skift til almindelig radiofunktion ved at trykke
på FM, AM eller EXIT eller ved at dreje på
PRESET/CD-knappen.
Tilbage til "Autolagring":
Tryk kort på AUTO.
– Vælg radiofunktion med AM- eller FMknappen.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
NUR
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-650/850
Automatisk indprogrammering
af stationer
Auto søger og gemmer
automatisk op til ti kraftige
AM- eller FM-stationer i en
separat hukommelse. Hvis
der er over ti stationer,
gemmes de ti kraftigste.
Funktionen er især god i områder, hvor man
ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser.
Stationslagring
Sådan gemmes en station på en af
stationsknapperne 1-6:
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder.
STATION STORED vises på displayet.
Man kan gemme op til 6 stationer på
henholdsvis AM1, AM2, FM1, FM2 og FM3,
ialt 30 stationer.
NUS
– Vælg radiofunktion med AM- eller FMknappen.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
– Auto vises på displayet og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
indstillede frekvensbånd gemmes nu i
auto-hukommelsen. Hvis der ikke findes
nogen station med tilstrækkelig kraftig
signalstyrke, vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO-knappen eller på pilene
på rattets knappanel, hvis du vil skifte til
en anden af de automatisk forindstillede
stationer.
Når radioen er indstillet på Autolagring, vises
Auto på displayet. Teksten forsvinder, når der
skiftes til almindelig radiofunktion.
Skift til almindelig radiofunktion ved at trykke
på AM-, FM- eller EXIT-knappen.
Tilbage til "Autolagring":
– Tryk kort på AUTO.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Trafikmeddelelser – TP-station
RDS er et system, som forbinder sendere i et
netværk. Det anvendes bl. a. til at få indstillet
den rette frekvens, uanset hvilken sender man
lytter til, eller hvilken lydkilde der er aktiv
(f.eks. cd). Systemet anvendes også til
modtagelse af trafikmeddelelser og til at finde
programmer af en bestemt type eller med et
bestemt indhold. Radiotekst er også en del af
RDS. En radiostation kan f.eks. sende oplysninger om et igangværende radioprogram.
Trafikmeddelelser fra RDS-stationer afbryder
andre lydkilder og høres med den lydstyrke,
der er valgt til dette formål. Så snart meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte muligheder i systemet.
PI-søgning (automatisk søgning
efter stationer)
Ved lytning til en RDS-sender gemmes
diverse informationer i radioen, f.eks. trafikoplysninger.
Hvis en forvalgt RDS-sender vælges senere,
opdaterer radioen senderens RDS-information. Hvis radioen befinder sig i grænseområdet eller akkurat uden for senderens
rækkevidde, søger radioen automatisk efter
den kraftigst mulige sender med denne kanal.
Hvis der ikke er nogen sender inden for
"hørbar rækkevidde", dæmper radioen lyden,
og displayet viser PI SEEK, indtil stationen er
fundet.
Indstilling af trafikinformation:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivér TP:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
TP vises på displayet, når funktionen er
aktiveret. Tryk på EXIT for ikke at lytte til en
aktuel trafikmeddelelse.
TP-funktionen er dog stadigvæk tilkoblet, og
radioen afventer næste trafikmeddelelse.
Vælg at indstille trafikinformation fra
en bestemt kanal:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver TP Station:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION
OFF, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Alarm
"Alarm!" vises på radioens display, når der
udsendes en alarmmeddelelse. Funktionen
anvendes til at advare bilister om alvorlige
NUT
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
ulykker og katastrofer, f.eks. en sammenstyrtet bro eller kernekraftulykker.
TP-søgning
Man kan lytte til trafikmeddelelser, når man
rejser mellem forskellige områder og lande,
uden at man selv behøver vælge station.
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH ON,
eller TP SEARCH OFF (blinkende tekst),
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nyheder
Programkodede meddelelser (som f.eks.
nyheder fra RDS-stationer) afbryder andre
lydkilder og sendes med den lydstyrke, som
er indstillet for denne funktion. Når nyhedsindslaget er slut, skifter radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
Indstilling af Nyheder:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
NUU
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS vises på displayet.
Deaktivér Nyheder:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS forsvinder fra displayet.
Tryk på EXIT for ikke at lytte til et aktuelt
nyhedsindslag. Funktionen Nyheder er dog
stadig tilkoblet, og radioen afventer næste
nyhedsprogram.
Vælg Exit for nyheder fra den
nuværende station
– Vælg radiofunktion med FM-knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STATION, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivér Nyheder Station:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STATION, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS STN OFF,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Programtype
OFF
Nyheder
Aktuelt
Information
Sport
Undervisning
Radioteater
Vises
PTY OFF
Nyheder
Aktuelt
Info
Sport
Uddan
Radioteater
Audio (ekstraudstyr)
Programtype
Kultur og kunst
Videnskab
Underholdning
Popmusik
Rockmusik
Easy listening
Let klassisk
Klassisk musik
Diverse musik
Vejr
Finans
Børneudsendelser
Sociale emner
Religion
Ring ind
Ferie og rejser
Fritid og hobby
Jazzmusik
Countrymusik
National musik
Gamle kendinge
Folkemusik
Dokumentar
Vises
Kultur
Vidensk
Underh
Pop
Rock
Let mus
L klass
Klassisk
Øvrig M
Vejr
Finans
Børneudsendelser
Socialt
Åndeligt
Telefon
Rejser
Fritid
Jazz
Country
National M
"Oldies"
Folkem
Dokument
Programtype – PTY
Med denne funktion kan der vælges mellem
forskellige programtyper.
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY i menuen, og
tryk på SOURCE.
– Radioen begynder at søge efter den
valgte programtype.
– Hvis radioen finder en station, som du ikke
ønsker, kan du søge videre med venstre
eller højre pileknap.
– Hvis der ikke findes nogen station med
den valgte programtype, vender radioen
tilbage til den tidligere frekvens.
Ikke alle radiostationer har PTY-angivelse.
PTY standby
PTY står derefter standby, indtil en udsendelse med den valgte programtype starter
udsendelsen. Når dette sker, skifter radioen
automatisk til den station, som sender den
valgte programtype.
Deaktiver:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY OFF, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Symbolet PTY slukkes på displayet, og
radioen skifter tilbage til normal funktion.
PTY-sprog
Med PTY-funktionen kan man vælge det
sprog, som anvendes på radioens display
(engelsk, tysk, fransk eller svensk).
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
PTY LANGUAGE, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg sprog, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Automatisk frekvensopdatering
Funktionen AF er normalt aktiveret og sørger
for, at en af de kraftigste, tilgængelige
sendere for en radiostation vælges.
Aktivér AF:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
NUV
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Drej på SOURCE, vælg AF ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver AF:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg AF OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Regionale radioprogrammer
Funktionen REGIONAL er normalt deaktiveret. Når den er aktiveret, kan man fortsat
lytte til en regional sender, selvom signalet er
svagt.
Aktivér REG:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
NVM
– Drej på SOURCE, vælg REG ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
REG vises på displayet.
Deaktiver REG:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg REG OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
EON – Lokal/Fjern
(Enhanced Other Networks)
Med EON aktiveret afbrydes f.eks. radioprogram, hvis der kommer trafikmeddelelser
og nyhedsudsendelser fra andre kanaler.
Funktionen har to niveauer:
Local- afbryder kun, hvis signalet er kraftigt.
Distant- afbryder også ved svagere signaler.
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg EON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg Local eller
Distant, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RESET TO DEFAULT, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
ASC (Active Sound Control)
ASC -funktionen tilpasser automatisk
radioens lydstyrke efter bilens hastighed.
Aktivér ASC:
– Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
Audio (ekstraudstyr)
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ASC LEVEL, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off, og tryk på SOURCE.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Tryk et par sekunder på FM-knappen for at få
adgang til eventuelt udsendt Radiotekst, som
så vises på displayet. Efter at have vist teksten
to gange, skifter radioen tilbage til stations-/
frekvensvisning. Et kort tryk på FM-knappen
afslutter visningen af Radioteksten.
NVN
Audio (ekstraudstyr)
Kassetteafspiller HU-450
Kassette-eject
Hurtigspoling
Ved tryk på denne knap
standser afspilningen, og
båndet skydes ud. Drej på
SOURCE-knappen for at
vælge en ny programkilde.
Båndet kan sættes i eller
tages ud, selvom apparatet er slukket.
Båndet spoles hurtigt frem,
hvis du trykker på og holder
knappen
nede og tilbage
med
. På displayet vises
"FF" (frem) og "REW"
(tilbage) under hurtigspoling. Hurtigspolingen afbrydes, hvis du
trykker på knappen igen.
Dolby B Støjreduktionssystem
Kassettelåge
Skub kassetten ind i kassetteåbningen med
båndets brede del mod højre. På displayet
vises TAPE Side A. Når den ene side er
færdigafspillet, afspiller apparatet automatisk
den anden side (auto-reverse). Hvis du
allerede har en kassette i kassetteafspilleren,
vælger du kassetteafspilning ved at dreje på
SOURCE-knappen eller trykke på hurtigvalgsknappen TAPE.
Skift af båndretning
Tryk på REV-knappen, hvis du vil afspille den
anden side af båndet. Displayet viser, hvilken
side der afspilles.
NVO
Funktionen er forindstillet. Hvis du vil slå den
fra, skal du gøre følgende: Tryk på REVknappen, og hold den inde, indtil Dolbysymbolet
på displayet forsvinder. Tryk på
samme knap igen for at aktivere Dolbyfunktionen.
Dolby støjreduktion er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories Licensing
Corporations.
Scanning
Scan afspiller de første ti
sekunder af hvert nummer.
Tryk på SCAN- eller EXITknappen, når du har fundet
et nummer, som du vil lytte til.
Næste spor, foregående spor
Hvis du trykker på knappen
, spoles
kassettebåndet automatisk frem til næste
nummer. Hvis du trykker på knappen
,
spoles kassettebåndet automatisk tilbage til
det foregående nummer. Der kræves en
pause på ca. fem sekunder mellem numrene,
for at funktionen skal kunne fungere. Hvis du
har knappanel i rattet, kan du også bruge
pilene.
Audio (ekstraudstyr)
Cd-afspiller HU-650
Cd-afspiller
Skift af spor
Skub en cd-plade ind. Hvis du allerede har
gjort dette, vælger du cd ved at dreje på
SOURCE-knappen eller med hurtigvalgsknappen CD.
Tryk på
eller
for at gå
til det foregående eller
næste nummer. Nummerets
nummer vises på displayet.
Cd-eject
Knappanelet i rattet kan også
anvendes til dette formål.
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
OBS! Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du tolv
sekunder til at fjerne den udskubbede plade.
Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind
igen og fortsætter med det senest afspillede
nummer.
Hurtigspoling
Hold
eller
inde for at
søge i et nummer eller på
hele cd’en. Søgningen
fortsætter, så længe
knappen holdes inde.
Scanning
Vigtigt!
Brug kun standardplader (12 cm), ikke
plader med mindre dimensioner. Brug
ikke cd-plader med påklæbet pladeetiket.
Varmen, som opstår i cd-afspilleren, kan
bevirke, at etiketten går af pladen. Der er
risiko for, at cd-afspilleren kan blive
beskadiget.
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
Tryk på SCAN eller EXIT, når du har fundet et
nummer, som du vil lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion.
Cd-afspilleren afspiller
numrene på cd’en i vilkårlig
rækkefølge. Der står "RND"
på displayet, så længe
funktionen er aktiveret.
OBS! Hvis cd’ens kvalitet ikke opfylder
kravene i standarden EN60908, eller hvis den
er indspillet på dårligt udstyr, kan dette
medføre dårlig eller manglende lyd.
NVP
Audio (ekstraudstyr)
Intern cd-skifter HU-850
Intern cd-skifter
HU-850 indeholder en intern cd-skifter til
6 plader. Tryk på hurtigvalgsknappen CD,
eller drej på SOURCE-knappen for at
aktivere cd-afspilleren. Cd-afspilleren genoptager afspilningen af den plade og det
nummer, som senest blev afspillet. Der er
plads til 6 plader i cd-afspilleren. Du skal
vælge en ledig plads i afspilleren for at
indsætte en ny plade. Vælg en tom plads med
talknapperne 1-6. Den plads, som er tom,
vises på displayet. Sørg for, at "LOAD DISC"
vises, inden du skubber en ny plade ind.
Hurtigspoling
Hold
eller
inde for at
søge i et nummer eller på
hele cd’en. Søgningen
fortsætter, så længe
knappen holdes inde.
Skift af spor.
Tryk på
eller
for at gå
til det foregående eller
næste nummer. Nummerets
nummer vises på displayet.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
OBS! Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du tolv
sekunder til at fjerne den udskubbede plade.
Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind
igen og fortsætter med det senest afspillede
nummer.
Valg af CD-nummer
Vælg den plade, som skal afspilles, med
talknapperne 1-6. Nummeret på pladen og
nummeret vises på displayet.
NVQ
Knappanelet i rattet kan også
anvendes til dette formål.
Scanning
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Tryk på SCAN- eller EXIT-knappen, når du
har fundet et nummer, som du vil lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion,
som afspiller et vilkårligt valgt
nummer på en vilkårligt valgt
cd. Derefter vælges et nyt
nummer eller en ny cd på
samme måde. "RND" ses på displayet, så
længe funktionen er aktiveret.
OBS! Hvis cd’ens kvalitet ikke opfylder
kravene i standarden EN60908, eller hvis den
er indspillet på dårligt udstyr, kan dette
medføre dårlig eller manglende lyd.
Vigtigt!
Brug kun standardplader (12 cm), ikke
plader med mindre dimensioner. Brug
ikke cd-plader med påklæbet pladeetiket.
Varmen, som opstår i cd-afspilleren, kan
bevirke, at etiketten går af pladen. Der er
risiko for, at cd-afspilleren kan blive beskadiget.
Audio (ekstraudstyr)
Ekstern cd-skifter HU-450/650/850
Valg af position
Tilfældig rækkefølge
Vælg den plade, som skal afspilles ved at
dreje på PRESET/CD-knappen (HU-450)
eller med talknapperne 1-6 (HU-650/850).
Nummeret på plade og nummer vises på
displayet.
Tryk på RND (for HU-650 og
850) for at aktivere
funktionen til afspilning i
tilfældig rækkefølge. Hvis du
har radioen HU-450, vælger
du REV-knappen. Fra en
tilfældigt valgt plade afspilles et tilfældigt valgt
nummer. Derefter vælges et nyt nummer eller
en ny plade på samme måde. "RND" vises, så
længe funktionen er aktiveret.
Skift af spor
Tryk på
eller
for at gå
til det foregående eller
næste nummer. Nummerets
nummer vises på displayet.
Knappanelet i rattet kan også
anvendes til dette formål.
Cd-skifter
Hurtigspoling
Den eksterne cd-skifter (ekstraudstyr) er
monteret bag panelet på venstre side bag i
bagagerummet.
Drej på SOURCE-knappen for at aktivere cdskifterindstillingen. Cd-skifteren genoptager
afspilningen af den cd og det nummer, som
sidst blev afspillet. Hvis cd-skifterens
magasin* er tomt, vises
"LOAD CARTRIDGE" på displayet.
Sådan sætter du plader i skifteren:
–
–
–
–
Skub låget på cd-skifteren væk.
Tryk på skifterens kassette-eject-knap.
Træk cd-kassetten ud, og tryk pladerne ind.
Tryk kassetten tilbage i cd-skifteren.
Hold
eller
inde for at
søge i et nummer eller på
hele cd’en. Søgningen
fortsætter, så længe
knappen holdes inde.
Scanning
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
OBS! Hvis cd’ens kvalitet ikke opfylder
kravene i standarden EN60908, eller hvis den
er indspillet på dårligt udstyr, kan dette
medføre dårlig eller manglende lyd.
Vigtigt!
Brug kun standardplader (12 cm), ikke
plader med mindre dimensioner. Brug
ikke cd-plader med påklæbet pladeetiket.
Varmen, som opstår i cd-afspilleren, kan
bevirke, at etiketten går af pladen. Der er
risiko for, at cd-afspilleren kan blive
beskadiget.
Tryk på SCAN- eller EXIT-knappen, når du
har fundet et nummer, som du vil lytte til.
NVR
Audio (ekstraudstyr)
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II er en videreudvikling af det tidligere system og giver et
væsentligt bedre lydbillede. Forbedringen
bemærkes især af passagererne på
bagsædet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhøjttalere midt på instrumentpanelet giver en
meget virkelighedsnær lydoplevelse.
De normale stereokanaler venstre-højre
fordeles til venstre-midten-højre. Desuden
kommer surround-sound fra bilens bageste
højttalerkanaler. Dolby Surround Pro Logic II
fungerer ved cd-drift.
Til AM- og FM-radioudsendelser anbefales
3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II er et registreret
varemærke, som tilhører Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er produceret på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic IIindstilling
For at vælge
Dolby Surround Pro Logic
II-indstillingen skal du trykke
på "
PL II". På displayet
vises "
PL II". Tryk på
OFF for at skifte tilbage til
2-kanals-stereo.
NVS
3-kanals stereo
Tryk på 3-CH for at vælge
3-kanals stereo. På
displayet vises "3 ch". Tryk
på OFF for at returnere til
2-kanals stereo.
Centre Level
Funktionen anvendes til at indstille centerkanalens niveau.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg CENTRE LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Surround Level
Funktionen anvendes til at indstille effektniveauet i de bageste kanaler.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
SURROUND LEVEL, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Mid EQ Level
Funktionen anvendes til at finjustere lyden i
højttalerne.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg MID EQ LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Audio (ekstraudstyr)
Tekniske data
HU-850
HU-450
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
HU-650
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
Ekstern
forstærker
(ekstraudstyr)
4 x 25 W
4 Ohm
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
Ekstern forstærker
1 x 25 W (centerhøjttaler)
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W alt.
4 x 75 W
HU-850 skal tilsluttes en ekstern
forstærker.
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
12 V, negativ jord
4 x 50 W el.
4 x 75 W
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
NVT
Audio (ekstraudstyr)
NVU
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
Brug af telefonen
Samtalefunktioner
Funktioner i hukommelsen
Menufunktioner
Øvrig information
200
202
203
207
208
213
NVV
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
Generelle regler
• Tænk først og fremmest på trafiksikkerheden! Hvis du som fører skal anvende
telefonrøret i armlænet, skal du først
parkere bilen et sikkert sted.
• Sluk telefonen, når du tanker din bil.
• Sluk telefonen i nærheden af sprængningsarbejde.
• Lad kun autoriseret personale udføre
service på din telefon.
Nødopkald
• Nødopkald til alarmnummer kan gennemføres uden tændingsnøgle og uden SIMkort.
• Tryk på On/Off-knappen.
• Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU - 112).
• Tryk på den grønne knap
.
Telefonsystemets dele
Når telefonen er aktiveret, styrer ratknapperne
kun telefonfunktio nerne. I aktiv tilstand vises
der altid telefoninformation på kontrolpanelets display. For at kunne benytte
knapperne til radioindstillinger skal der være
slukket for telefonen (se side 202).
3. Display
På displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnummer osv.
4. Telefonrør
Du kan anvende telefonrøret til private
samtaler, når du vil tale uforstyrret.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sættes ind under knappanelet i
midterkonsollen.
Sluk telefonen, hvis du ikke har noget SIMkort i den. Ellers kan meddelelserne fra andre
funktioner ikke vises på displayet.
6. Mikrofon
Mikrofonen er indbygget i bakspejlet.
1. Knappanel i midterkonsollen
Med knappanelet i midterkonsollen kan du
styre alle telefonens funktioner.
7. Højttaler
Højttaleren er indbygget i hovedstøtten på
førersædet.
2. Knapper på rattet
Med knappanelet i rattet kan du udføre de
fleste af telefonens funktioner.
8. Antenne
Antennen er monteret mod forruden foran
bakspejlet.
OMM
Telefon (ekstraudstyr)
OMN
Telefon (ekstraudstyr)
Brug af telefonen
SIM-kort
Tænd og sluk telefonen
Aktiv tilstand
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Du får kortet fra din netoperatør.
Drej bilens tændingsnøgle til stilling I for at
tænde telefonen. Tryk på knappen, som er vist
på billedet.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil anvende
telefonen. Derefter vises navnet på din
telefonudbyder på displayet.
Sådan slukker du for telefonen: Tryk
ca. tre sekunder på samme knap. Hvis du slår
bilens tænding fra, mens telefonen er tændt,
er telefonen tændt, når du slår tændingen til
næste gang.
For at du kan anvende telefonens funktioner,
er det en forudsætning, at telefonen er
aktiveret (gælder ikke for modtagelse af
opkald). Aktivér telefonen ved at trykke på
på knappanelet i midterkonsollen eller på
rattet.
Afbryd telefonen, hvis du ikke har et SIM-kort
i den. Ellers kan meddelelser fra andre
funktioner ikke vises på displayet, og knappanelet på rattet vil ikke kunne anvendes til
radioen.
OMO
Hvis telefonen er slukket, kan du ikke
modtage opkald.
Når telefonfunktionen er aktiv, vises telefoninformationen altid på displayet.
Tryk på
, hvis du vil slå telefonen fra.
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
Display
Den aktuelle funktion vises på displayet, f.eks.
menufunktion, meddelelse, telefonnummer
eller indstillinger.
Opringning og modtagelse af
opkald
Opringning: Indtast nummeret, og tryk på
på knappanelet på rattet eller i midterkonsollen (eller løft røret).
Afslutning af samtale
Afslutning af opkald: Tryk på
på knappanelet på rattet eller midterkonsollen, eller læg
røret på. Audiosystemet returnerer til den
tidligere funktion.
Modtagelse af indkommende opkald: Tryk på
(eller løft røret). Du kan også anvende
Autosvar, se menu 4.3.
Lyden fra audiosystemet slås automatisk fra
under en telefonsamtale. Se også menu 5.6.5
vedrørende audiosystemets lydstyrke.
OMP
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
Hurtigopkald
Lagring af kortnummer
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
forbindes til en hurtigopkaldstaste (1-9). Gør
følgende:
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonrør
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du tale i
telefonrøret.
– Tryk på
på knappanelet på rattet eller i
midterkonsollen.
– Nu kan du bruge pilene til at bladre frem
eller tilbage
blandt de sidste
opkaldte numre.
– Løft røret. Tast det ønskede nummer på
knappanelet på midterkonsolen. Tryk
på
for at ringe op. Lydstyrken
reguleres med knappen på siden af røret.
– Samtalen afbrydes, når du lægger telefonrøret tilbage i holderen.
Hvis du vil skifte til håndfri betjening uden at
afslutte samtalen: Tryk på
, og vælg
Handsfree. Tryk på
, og læg røret på, se
side 203.
Tryk på
ringe op.
OMQ
(eller løft telefonrøret) for at
– Brug
til at gå til Redigér hukommelse
(menu 3), og tryk på
.
– Gå til Hurtigopkald (menu 3.4), og tryk
på
.
– Vælg det ciffer, der skal være kortnummeret. Tryk på
for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i hukommelsen, og tryk på
for
at vælge det.
Anvend hurtigopkald
Hold den ønskede hurtigopkaldstaste trykket
ind i ca. to sekunder for at ringe op.
OBS! Når du har aktiveret telefonsystemet,
skal du vente et øjeblik, før hurtigopkald kan
anvendes. For at taste et nyt kortnummer skal
menu 4.5 være aktiveret (se side 211).
Telefon (ekstraudstyr)
Funktioner under en
igangværende samtale
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige; du bladrer med
pilene og trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Hold/Hold ikke
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Privatfunktion
Vælg om den igangværende samtale skal
parkeres eller ej
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Når du har en igangværende samtale samt en
parkeret samtale, er følgende funktioner
tilgængelige; du bladrer med pilene og trykker
på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Sammenkobling
Skift
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem de to
samtaler
Når du har valgt sammenkobling og har to
igangværende samtaler, er følgende
funktioner tilgængelige; du bladrer med
pilene og trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Modtagelse af et nyt opkald,
mens en samtale er i gang
Hvis du under en igangværende samtale
hører en tone i højttaleren umiddelbart efterfulgt af to toner (dobbelttone), ringes der op
til dig. Derefter gentages en dobbelttone,
indtil du enten besvarer opkaldet, eller det
ophører. I denne situation kan du vælge at
besvare eller undlade at besvare opkaldet.
Hvis du ikke vil modtage opkaldet, skal du
trykke på
eller gøre ingenting. Hvis du vil
modtage opkaldet, skal du trykke på
. Den
igangværende samtale bliver så sat i parkeringsstilling. Trykker du på
, afsluttes
begge samtaler samtidig.
OMR
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
SMS-besked
En enkelt dobbelttone indikerer, at der er
modtaget en SMS-meddelelse.
Lydstyrke
Øg lydstyrken ved at trykke på (+)-knappen
på rattets knappanel. Sænk lydstyrken ved at
trykke på (–)-knappen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil foretage radioindstillinger med
disse knapper, skal der slukkes for telefonen,
se side 202.
OMS
Telefon (ekstraudstyr)
Funktioner i hukommelsen
Telefonnummer og navn kan gemmes i
telefonens egen hukommelse eller i SIMkortets hukommelse.
def3èéëê
Når du modtager et opkald, og det opkaldende nummer er lagret i hukommelsen, vises
opkalderens navn på displayet.
jkl5
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
pqrs7ß
Gem et telefonnummer med
navn
– Indtast et nummer og tryk på
mno6ñöòóØ
tuv8üùúû
wxyz9
– Tryk på
, og gå til Rediger hukommelse
(menu 3). Tryk på
.
– Gå til Tilføj (Menu 3.1) og tryk på
ghi4ìíîï
.
.
– Skriv et navn og tryk på
.
– Vælg hvilken hukommelse du vil lagre i
med
og tryk
.
Skriv et navn (eller en
meddelelse)
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv.
Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
hvis man skriver to bogstaver i
træk fra samme knap, skal man
trykke på * ind imellem eller
vente nogle sekunder
+0@*#&$£/%
skift mellem store og små
bogstaver
slet det sidst indtastede bogstav
eller ciffer. Med et langt tryk
slettes hele nummeret eller hele
teksten.
Ring op fra hukommelsen
– Tryk på
.
– Vælg mellem følgende alternativer:
Tryk på
og brug pilene, indtil du
kommer frem til det ønskede navn.
Tryk på knappen for første bogstav i
navnet (eller skriv hele navnet) og
tryk på
.
– Tryk på
for at ringe til det valgte
nummer.
spatie 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äåàáâæç
OMT
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
Med menufunktionen kan du kontrollere,
ændre indstillinger og programmere nye
funktioner i systemet. De forskellige
menufunktioner vises på displayet.
Du kan koble hastighedsbegrænsningen fra
ved hjælp af menufunktion 5.7.
Menufunktionen
Tryk på
for at få adgang til menusystemet.
Når menufunktionen er aktiv, skal du være
opmærksom på følgende:
• Et langt tryk på
menufunktionen.
betyder, at du forlader
• Et kort tryk på
betyder, at du fortryder,
annullerer eller siger nej til et alternativ.
• Et tryk på
betyder, at du bekræfter
eller vælger, eller at du går fra én
undermenu til den næste undermenu.
• Højre pil
fører til næste sidemenu.
Den venstre pil
fører til forrige
sidemenu.
Genveje
Når du har aktiveret menusystemet med højre
pil
, kan du anvende tallene i stedet for
pilene eller den grønne knap (
) til at vælge
den korrekte menu på hovedmenunivau (1, 2,
3 osv.), første undermenuniveau (1.1, 2.1, 3.1
osv.) og andet undermenuniveau (1.1.1, 2.1.1
osv.). Tallene vises på displayet sammen med
menufunktionen.
Trafiksikkerhed
Ved hastigheder over 8 km/t har du af sikkerhedshensyn ikke længere adgang til menusystemet. Du kan kun afslutte den påbegyndte
aktivitet i menusystemet.
OMU
Telefon (ekstraudstyr)
Hovedmenuer/undermenuer
1. Samtaleregister
1.1.
Ikke modt. opkald
1.2.
Modt. opkald
1.3.
Foret. opkald
1.4.
Slet liste
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Foretagne
1.5.
Samtalelængde
1.5.1.
Sidste samtale
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Samlet tid
1.5.4.
Nulstil
2. Meddelelser
2.1.
Læs
2.2.
Skriv
2.3.
Talemeddelelse
2.4.
Indstilninger
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Gyldighed
2.4.3.
Type
3. Rediger hukommelse
3.1.
Tilføj
3.2.
Søg
3.2.1.
Redigér
3.2.2.
Slet
3.2.3.
Kopiér
3.2.4.
Flyt
3.3.
Kopier alle
3.3.1.
SIM til tfn
3.3.2.
Tfn til SIM
3.4.
Hurtigopkald
3.5.
Slet SIM-hukommelse
3.6.
Slet telefonens hukommelse
3.7.
Status
4. Samtalefunktioner
4.1.
Send nummer
4.2.
Samtale vent.
4.3.
Aut. svar
4.4.
Aut. genopring.
4.5.
Hurtigopkald
4.6.
Viderestilling
4.6.1.
Alle opkald
4.6.2.
Når optaget
4.6.3.
Intet svar
4.6.4.
Utilgængelig
4.6.5.
Faxopkald
4.6.6.
Dataopkald
4.6.7.
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1.
Fabriksindst.
5.2.
Netværk
5.3.
Sprog
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM-sikkerhed
5.4.1.
Slået til
5.4.2.
Slået fra
5.4.3.
Auto
5.5.
Nye koder
5.5.1.
PIN-kode
5.5.2.
Telefonkode
5.6.
Lyd
5.6.1.
Ringestyrke
5.6.2.
Ringesignal
5.6.3.
Knapklik
5.6.4.
Hast. lydstyrke
5.6.5.
RadioAutDæmp
5.6.6.
Ny SMS-besked
5.7.
Trafiksikkerhed
OMV
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
Beskrivelse af menupunkter
1. Samtaleregister
1.1. Ubesvarede opkald
Her vises en liste over ikke-modtagne opkald.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.2. Modtagne opkald
Her vises en liste over modtagne opkald. Du
kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.3. Foretagne opkald
Her vises en liste over tidligere valgte numre.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.4. Slet liste
Med denne funktion kan du slette de lister,
der ligger i menuerne 1.1, 1.2 og 1.3 på
følgende måde:
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Foretagne
1.5. Samtalelængde
Giver mulighed for at se samtaletiden for alle
dine samtaler eller for den sidste samtale. Du
ONM
kan også vælge at se antallet af samtaler og
nulstille samtalemåleren.
1.5.1.
Sidste samtale
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Samlet tid
1.5.4.
Nulstil samtalemåleren.
For at kunne nulstille samtalemåleren har du
brug for telefonkoden (se menu 5.5).
2. Meddelelser
2.1. Læs
Her kan du læse indkomne tekstmeddelelser.
Du kan derefter vælge at slette den læste
meddelelse, videresende den, ændre den
eller gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2. Skriv
Du kan skrive en meddelelse på tastaturet.
Vælg derefter enten at gemme eller sende
den.
2.3. Talemeddelelse
Lyt til indkomne meddelelser.
2.4. Indstilling
Angiv nummeret (SMSC-nummer) til den
meddelelsescentral, der skal overføre dine
meddelelser. Angiv også, hvordan du ønsker,
at meddelelsen skal nå modtageren, og hvor
længe den skal gemmes i meddelelsescentralen.
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Gyldighed
2.4.3.
Type
Kontakt din teleoperatør for at få oplysninger
om disse indstillinger og SMSC-nummeret.
3. Rediger hukommelse
3.1. Tilføj
Giver mulighed for at gemme navn og telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets hukommelse. Nærmere enkeltheder fremgår af
afsnittet om funktioner i hukommelsen.
3.2. Søg
Her kan du foretage ændringer i hukommelsen
3.2.1.
Redigér: Ændring af oplysninger i
de forskellige hukommelser.
3.2.2.
Slet: Her kan du fjerne et gemt
navn.
3.2.3.
Kopiér: Kopiering af et gemt navn.
3.2.4.
Flyt: Flyt informationer mellem
telefonens og SIM-kortets hukommelse.
3.3. Kopiér alle:
Kopierer SIM-kortets telefonnumre og navne
til telefonens hukommelse.
3.3.1.
3.3.2.
Fra SIM- til telefonhukommelse
Fra telefon- tll SIM-hukommelse
Telefon (ekstraudstyr)
3.4. Hurtigopkald
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
lagres som et kortnummer.
3.5. Slet SIM-hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
SIM-kortet.
3.6. Slet telefonens hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
telefonen.
3.7. Status
Se hvor mange pladser, der er optaget med
navn og nummer i SIM-kortet og telefonen.
4. Samtalefunktioner
4.1. Send nummer
Vælg, om dit eget nummer skal vises til den,
du ringer til. Kontakt din netoperatør, hvis du
ønsker et permanent skjult nummer.
4.2. Samtale venter
Vælg om du ønsker at få at vide, at der venter
en samtale under en igangværende samtale.
4.3. Aut. svar
Vælg at svare uden brug af knappanelet.
4.4. Aut. genopringing
Vælg at ringe igen til et tidligere valgt nummer
der var optaget.
4.5. Hurtigopkald
Her kan du vælge, om hurtigopkald skal være
aktiveret eller ej. For at kunne taste et
kortnummer skal funktionen være aktiveret.
4.6. Viderestilling
Her kan du vælge hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Alle opkald (indstillingen gælder
kun under den aktuelle samtale).
Når optaget
Intet svar
Utilgængelig
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1. Fabriksindstillinger
Giver mulighed for at vende tilbage til
systemets fabriksindstillinger.
5.2. Netværk
Vælg netværk automatisk eller manuelt.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Manuel
5.3. Sprog
Vælg hvilket sprog telefonen skal bruge.
5.3.1.
5.3.2.
English UK
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-sikkerhed
Vælg om PIN-koden skal være slået til, fra
eller automatisk.
5.4.1.
Slået til
5.4.2.
Slået fra
5.4.3.
Auto
5.5. Nye koder
Til ændring af PIN-kode eller telefonkode.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-kode
Telefonkode (benyt 1234, indtil du
skifter til din egen kode). Telefonkoden anvendes til at nulstille
samtalemåleren.
OBS! Skriv koden ned og gem den et sikkert
sted.
5.6. Lyd
5.6.1.
Ringestyrke: Vælg lydstyrken for
ringesignalet.
ONN
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
5.6.2.
Ringesignal: Der er 8 forskellige
typer at vælge mellem.
5.6.3.
Knapklik: Kan slås til eller fra.
5.6.4.
Hast. lydstyrke: Vælg om lydstyrken
skal være fartafhængig eller ej.
5.6.5.
RadioAutDæmp: Du kan vælge om
radioens lydstyrke skal forblive
uændret under en telefonsamtale.
5.6.6.
Ny SMS-besked: Vælg, om
telefonen skal give et lydsignal, når
der modtages en ny SMS-besked.
5.7. Trafiksikkerhed
Her kan du vælge at fjerne hastighedsbegrænsningen for menusystemet, dvs. at
benytte menusystemet også under kørsel.
ONO
Telefon (ekstraudstyr)
Øvrig information
Specifikationer
Udgangseffekt
SIM-kort
Hukommelsespladser
SMS-besked
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Lille
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 hukommelsespladser i telefonens
hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer afhængigt af
abonnementet.
Radio/Telefon
Dobbelte SIM-kort
De fire nederste knapper på rattets knappanel
bruges både til radio og telefon.
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige
telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort benyttes.
For at styre telefonfunktionerne med disse
knapper skal telefonen være aktiveret,
se side 202. Hvis du vil foretage indstillinger
af radioen med disse knapper, skal telefonen
deaktiveres. Tryk på
.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal telefonudbyderen underrettes om telefonens IMEInummer. Det er et 15-cifret serienummer,
som er indprogrammeret i telefonen. Tast
*#06# for at få vist nummeret i displayet.
Skriv det ned og gem det et sikkert sted.
ONP
Telefon (ekstraudstyr)
ONQ
Tekniske data
Typebetegnelse
Mål og vægt
Motorspecifikationer
Volumenoplysninger
Brændstof
Katalysator
Det elektriske anlæg
216
217
218
220
224
226
227
ONR
Tekniske data
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
1.
Type- og modelårsbetegnelse samt
chassisnummer. Præget i motorrummet under forruden.
2. Typebetegnelse, chassisnummer,
tilladte maks. vægt og kodenummer for
farve og betræk samt typegodkendelsesnummer. Skilt på inderskærmen
bag højre forlygte.
3. Motorens typebetegnelse, del- og
fabrikationsnummer. På motorens
højre side.
4. Gearkassens typebetegnelse og
fremstillingsnummer
a: Manuel gearkasse: på forsiden.
b: Automatgearkasse AW: på oversiden.
5.
1.
ONS
Visse motorvarianter
Motorolieskiltet1 angiver oliekvalitet og
viskositet (befinder sig på motorhjelmens nederste kant).
Tekniske data
Mål og vægt
Bremset anhænger:
Mål
Længde: 460 cm (R:461 cm)
Maks.
anhængervægt:
Bredde: 180 cm
Maks.
kugletryk:
Højde: 143 cm
0-1200 kg
50 kg
Akselafstand: 272 cm
1201-1600 kg
75 kg
Sporvidde, for: 156 cm
Sporvidde, bag: 156 cm
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog,
kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se
tabellen), tagbagagebærer, tagboks m.m., har
betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
Skiltets placering fremgår af side 216.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
U bremset anhænger:
Maks. anhængervægt 750 kg.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
ONT
Tekniske data
Motorspecifikationer
Motorens typebetegnelse, del- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 216).
Specifikation
Motorbetegnelse
2.4
B5244S2
Effekt (kW/omdr./sek.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment
(Nm/omdr./sek.)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (dm3 eller
liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment
(Nm)
ONU
BIFUEL
(LPG)
B5244SG2
103/85
140/5100
214/75
21,8/4500
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
103/75
140/4500
220/55
22,5/3300
BIFUEL
(CNG)
B5244SG
103/97
140/5800
192/75
19,6/4500
125/100
170/6000
225/75
23,0/4500
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
5
83
90
2,44
132/92
180/5500
240/31-83
24,5/18505000
5
81
77
1,98
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,52
10,3:1
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
1,2
30
1,2
30
1,2
30
1,2
30
0,7
30
0,7
30
Tekniske data
Specifikation
Motorbetegnelse
R
B5254T4
D5
D5244T
2.4D
D5244T2
Effekt (kW/omdr./sek.)
B5244T4
162/92
T5
B5244T5
191/92
120/67
96/67
(hk/rpm)
220/923
220/1004
D5244T32
85/67
220/5000
260/5500
300/55003
300/60004
163/4000
130/4000
116/4000
Drejningsmoment
(Nm/o/sek)
AWD
(kpm/o/min)
AWD
350/35-67
350/35-83
340/29-50
280/29-50
280/29-46
35,7/21004000
35,7/21005000
34,7/17503000
28,6/17503000
28,6/17502750
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
5
81
93,2
2,4
5
81
93,2
2,4
400/33-883
350/31-1004
40,8/195052503
35,7/185060004
5
83
93,2
2,52
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
5
81
93,2
2,40
8,5:1
8,5:1
8,5:1
18,0:1
18,0:1
18,0:1
3x1,2
25
0,7
28
0,7
28
–
–
–
–
–
–
2.4
1
Slagvolumen (dm3 eller
liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment (Nm)
1.
2.
3.
4.
2.4D (7CV)
Thailand, Malaysia
Frankrig
Gælder manuel gearkasse M66C
Gælder automatgearkasse AW55-51
ONV
Tekniske data
Volumenoplysninger
Motorolie
For at følge oliekvalitet, viskositet og volumen
i henhold til denne tabel skal der først udføres
Volumen mellem
MIN – MAX
Motorvariant
2.4
en kontrol, så bilen ikke har noget motorolieskilt på motorhjelmen. Placeringen fremgår af
side 216.
B5244S2
0-1,2 liter
Bi-fuel
B5244SG
0-1,2 liter
Bi-fuel
B5244SG2
0-1,2 liter
2,4
B5244S
0-1,2 liter
2.0T
B5204T5
0-1,2 liter
2.5T5
B5254T2
Kapacitet1/
liter
5,8
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
0-1,2 liter
B5244T4
T5
B5244T5
0-1,2 liter
R
B5254T4
0-1,2 liter
5,5
6,5
3
D5
D5244T
0-2,0 liter
2.4D
D5244T2
0-2,0 liter
2.4D
7CV
D5244T34
0-2,0 liter
OOM
Viskositet2
0-1,2 liter
2.4T
1.
2.
3.
4.
Anbefalet oliekvalitet:
Inkluderer filterskift.
Kravet til oliens kvalitet skal opfyldes, også hvis der vælges en anden viskositet efter diagrammet.
Thailand, Malaysia
Frankrig
Tekniske data
Hvis der er anbragt et motorolieskilt på motorhjelmen, gælder volumen- og kvalitetsangivelMotorvariant
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
2.4
B5244S2
2.4T
B5244T43
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
serne i denne tabel. Se placeringen på
side 216.
Volumen mellem
MIN – MAX
0-1,2 liter
Kapacitet1/
liter
5,5
Anbefalet oliekvalitet:
ACEA A5/B5
Viskositet2
SAE 0W-30
1. Inkluderer filterskift.
2. Kravet til oliens kvalitet skal opfyldes, også hvis der vælges en anden viskositet efter diagrammet.
3. Thailand, Malaysia
OON
Tekniske data
Volumenoplysninger
Ekstreme kørselsforhold
Kontrollér olien oftere under ekstreme
køreforhold, f.eks. ved bjergkørsel med meget
motorbremsning samt ved kørsel på motorvej
i høj fart. Det kan give unormalt høj olietemperatur eller olieforbrug.
Benzinmotorer
Vælg under ekstreme køreforhold en helsyntetisk motorolie, som giver ekstra beskyttelse
af motoren.
Motorolieskilt
1. Oliekvalitet
2. Viskositet
Motorens typebetegnelse, del- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 216).
OOO
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol®.
Vigtigt!
Brug altid den anbefalede oliekvalitet og
den rette viskositet.
Brug ikke ekstra olieadditiver - de kan
beskadige motoren.
Hvis der er blevet påfyldt anden olie, bør
man kontakte det nærmeste autoriserede
Volvo-værksted for service.
Tekniske data
Øvrige væsker og smøremidler
Væske
Gearkasseolie
Kølevæske
Motorvariant/antal dele
Manuel 5-trins (M56/M58)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgear (AW55-50, AW55-51)
Benzinmotor uden turbo
Benzinmotor med turbo
Diesel
Aircondition
Bremsevæske
Servostyring
Sprinklervæske
Volumen
2,1 liter
2,0 liter
7,2 liter
8,0 liter
9,0 liter
12,5 liter
1000 g
Systemet:
hvoraf beholderen
uden højtryksspuling
med højtryksspuling
0,6 liter
0,9 liter
0,2 liter
4,5 liter
6,4 liter
Anbefalet kvalitet:
Transmissionsolie: MTF 97309
Transmissionsolie: JWS 3309
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vand, se emballagen. Termostaten åbner ved: benzinmotorer, 90 ºC,
dieselmotorer 82 ºC.
Olie: PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller
tilsvarende produkt.
Ved minusgrader anbefales det at bruge det
af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
Vigtigt!
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges, og må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
OOP
Tekniske data
Brændstof
Forbrug og udslip
Motor
2.4
B5244S2
Bi-fuel
B5244SG
Bi-fuel
B5244SG2
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
2.4T
B5244T4
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T
2.4D
D5244T2
OOQ
Gearkasse
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M58)
Automatgearkasse (AW55-51)
–
–
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50)
Forbrug
liter/100 km
8,8
9,5
8,7
9,8
9,0
9,5
8,9
9,5
8,9
9,5
9,1
9,8
9,7
10,2
–
–
9,3
9,8
10,5
10,9
6,3
7,5
6,3
7,5
Udslip af
kuldioxid
(CO2) g/km
209
226
208
228
214
227
212
226
212
227
217
234
232
244
–
–
220
234
252
261
166
199
167
199
Tankkapacitet
liter
70
30
30
70
70
70
72
70
70
68
70
70
Tekniske data
Motor
2.4D
7CV
D5244T3
Forbrug
liter/100 km
Gearkasse
Manuel 5-trins (M56)
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som påvirker
bilens vægt. Desuden kan kørestilen og andre
ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof med
oktantal 91 RON bliver forbruget højere og
ydelsen lavere.
6,3
Udslip af
kuldioxid
(CO2) g/km
167
Tankkapacitet
liter
70
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke anvendes til
4-cylindrede motorer.
• 95 RON kan anvendes ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC
anbefales det højest mulige oktantal for at
opnå optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin:
Standard EN 228.
Diesel:
Norm EN 590.
OOR
Tekniske data
Katalysator
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Katalysator
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur.
Katalysatoren består hovedsageligt af en
monolit (keramiksten eller metal) med kanaler.
Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/
palladium. Disse metaller står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske
proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
OOS
Tekniske data
Det elektriske anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret
vekselstrømsgenerator. Et-polet system, hvor
chassis og motorhus anvendes som ledere.
Minus-polen er sluttet til chassiset.
For at reducere magnetfelterne er bilen
udstyret med en ekstra jordledning.
Batterikapacitet
Spænding
12 V
12 V
12 V
Kapacitet
ved
koldstart
(CCA)
520 A
600 A
8001 A
Reserveka- 100 min. 120 min. 170 min.
pacitet (RC)
1. Biler udstyret med diesel, og parkeringsvarmer.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Generator
Maks. strømstyrke = 140 A
Startmotor
Effekt = 1,4/2,2 kW
OOT
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
1. Fjernlys
2. Nærlys
3. Bi-Xenon
4. Tågelygter for
4. Tågelygter for (S60 R)
5. Positionslys for, parkeringslys for, sidemarkeringslys for, indstigningslys bag
6. Blinklys for/bag
7. Sideblinklys
8. Bremselys, baklys
9. Tågelygter bag
10. Positionslys bag
10. Sidemarkeringslys, bag
11. Nummerpladelys, indstigningslys for, bagagerumsbelysning
12. Makeup-spejl
Handskerumslys
OOU
Effekt W
Sokkel
65
55
35
55
55
5
H9
H7
D2R
H1
H3
W 2,1 x 9,5d
21
5
21
4
5
10
5
BAU 15s
W 2,1 x 9,5d
BA15s
BAZ15s
BA15s
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
A
A/C ....................................................................61
ABS, bremsesystem ................................... 104
Adaptaptivt system ..................................... 101
Advarsel! ............................................................ 2
Advarselsblinklys ............................................45
Advarselssymboler .........................................33
Advarselstrekant .......................................... 134
Afvisere .......................................................... 165
Airbags og beskyttelsesgardiner,
inspektion .........................................................24
Aktivt chassis .......................................... 38, 40
Alarm .................................................................91
Alarmsensorer .................................................39
Anhænger ..................................................... 113
Anhængervægt ............................................ 217
Audio HU-450, oversigt ............................. 178
Audio HU-650, oversigt ............................. 179
Audio HU-850, oversigt ............................. 180
Audio, tekniske data ................................... 197
Audiofunktioner, HU-450/650/850 ........ 181
AUTO, ECC .....................................................63
Automatgearkasse ...................................... 101
Automatisk låsning .........................................87
B
Bagagerummet ............................................ 119
Bagagerumsbelysning ............................... 169
Bagklap, låsning .............................................39
Bagrude, elopvarmning .................................45
Bakspejl ........................................................... 52
Barnestol og sideairbag ............................... 19
Barnestol, montering .............................. 26, 29
Batteri ............................... 112, 153, 161, 227
Belysning .......................................................163
Belysningspanel ............................................. 41
Benzinkvalitet ................................................225
Beskyttelsesgardin ........................................ 20
Bildata ............................................................152
Bjergning .......................................................110
Blinklygter ......................................................165
BLIS - Blind Spot Information
System ................................................... 38, 126
Blokeret låsestilling ................................ 39, 89
Blæser, A/C .................................................... 62
Blæser, ECC ................................................... 63
Brændstof, påfyldning .................................. 98
Brændstofforbrug, aktuelt ............................ 46
Brændstofsystem ........................................156
Bugsering ......................................................110
Bugseringsøjer .............................................110
Børnesikkerhed ....................................... 24, 25
Børnesikkerhedslås ....................................... 90
C
Cd-afspiller, HU-650 ..................................193
Cd-skifter, ekstern .......................................195
Cd-skifter, intern, HU-850 .........................194
Cigarettænder ................................................ 38
D
Defroster ..........................................................64
Den døde vinkel (BLIS) .............................. 126
Display, meddelelser .....................................36
DSTC ......................................................38, 106
Dæk, anbefalet dæktryk ............................. 132
Dæk, dimensionsmærkning ...................... 130
Dæk, hastighedsklasser ............................ 130
Dæk, køreegenskaber ................................ 130
Dæk, omdrejningsretning .......................... 133
Dæk, slidindikatorer .................................... 130
Dæklapning, midlertidig ............................. 138
E
ECC ..................................................................58
Ekstralys ...........................................................39
Ekstravarmer ...................................................68
Elektrisk anlæg ............................................ 227
Elektriske rudetræk ........................................50
Elektronisk startspærre .................................84
Elopvarmede forsæder .................................61
Elopvarmede sidespejle ...............................62
Elopvarmet bagrude ......................................62
F
Fartpilot ............................................................47
Farvekode, lak .............................................. 148
Fjernbetjening .................................................84
Fjernbetjening, skift af batteri ......................86
OOV
Fjernbetjeningsfunktioner .............................85
Fjernlys .......................................................... 164
Forlygtesprinklere ...........................................43
Forlygteviskere ............................................. 160
Forrudesprinklere ...........................................43
Forrudeviskere ................................................43
Forsæder, elopvarmede ................................45
G
Geartrin, seks gear ..................................... 100
Gearvælgerspærring .................................. 101
Generator ...................................................... 227
Glat føre ...........................................................96
Gravide kvinder ...............................................13
Gulvmåtter .......................................................77
H
Handskerum ............................................ 77, 89
Hjul og dæk .................................................. 129
Hjul, afmontering ......................................... 136
Hjul, montering ............................................. 137
Hovedstøtte på bagsædet ...........................79
Hovedstøtte, nedfældning ............................39
HU-450, oversigt ......................................... 178
HU-650, oversigt ......................................... 179
HU-850, oversigt ......................................... 180
Hurtigopkald ................................................. 204
OPM
I
Igangværende samtale, funktioner ...........205
IMEI-nummer .................................................213
Indkøbsposeholder ........................................ 81
Indstigningslys ..............................................169
Indstilling af rat ............................................... 49
Informationscenter ......................................... 46
Informationsdisplay ....................................... 36
Instrumentbelysning ...................................... 41
Instrumentoversigt, højrestyret bil .................8
Instrumentoversigt, venstrestyret bil .............6
Integreret selepude ....................................... 27
Interiør .............................................................. 69
ISOFIX fastgørelsessystem ......................... 27
K
Kabinebelysning ............................................. 73
Kassetteafspiller, HU-450 .........................192
Katalysator .....................................................226
Kickdown .......................................................103
Klartilstand, telefon ......................................202
Klemmebeskyttelse, soltag .......................... 55
Klima ................................................................. 58
Koldstart ........................................................101
Kollisionssensorer ......................................... 20
Kombinationsinstrument .............................. 32
Kondensvand ........................................ 58, 156
Kontakter i midterkonsollen ......................... 38
Kontrollampe ................................................... 92
Kontrolsymboler ............................................. 33
Kugledel, afmontering ................................ 118
Kuldioxid ........................................................ 225
Kølemiddel .......................................................58
Køreklar vægt ............................................... 217
L
Lagring af radiostationer .................. 185, 186
Lak, farvekode .............................................. 148
Lakskader, udbedring af ............................ 148
Lambdasonde .............................................. 226
Lastning ......................................................... 119
Lock-up-funktion .......................................... 101
Luftdyser ..........................................................59
Luftfordeling, A/C ...........................................62
Luftfordeling, ECC .........................................64
Luftkvalitetssystem, ECC .............................65
Lydstyrke, telefon ........................................ 206
Lygter ......................................................41, 163
Lyshøjderegulering ........................................41
Lyskegle ........................................................ 121
Læselampe ......................................................73
Låsning .............................................................86
M
Makeup-spejl ................................................ 170
Miljøfilosofi ......................................................... 3
Motorhjelm .................................................... 155
Motorolie ............................................. 157, 220
Motoroliemærkat ............................... 216, 222
Motorrum ....................................................... 155
Motorspecifikationer ................................... 218
Mål .................................................................. 217
N
Nedslåning af ryglæn på bagsæde ............79
Nedslåning af ryglæn på forsæde ..............70
Nummerpladebelysning ............................. 169
Nærlys ............................................................ 164
Nøgler ...............................................................84
O
OBS! ................................................................... 2
Oliefilter ......................................................... 157
Oliekvalitet .................................................... 220
Opbevaringssteder i kabinen ....... 75, 76, 78
Oplåsning ........................................................86
P
PACOS ............................................................17
Parkering ....................................................... 108
Parkeringsbremse ..........................................48
Parkeringshjælp ..............................................39
Parkeringslys ................................................ 165
Parkeringsvarmer ...........................................67
Parkeringsvarmer, batteri og brændstof ...68
Piskesmældsskader .......................................21
PI-søgning ..................................................... 187
Pletter ............................................................ 147
Polering og voksning .................................. 147
Positionslys ........................................... 41, 165
Pærefatning ...................................................168
Pærer ..............................................................228
R
Radiofunktioner HU-650/850 ...................186
Radiofunktioner, generelt ...........................184
Radiofunktioner, HU-450 ...........................185
Ratlås ............................................................... 99
Recirkulation, A/C ......................................... 62
Recirkulation, ECC ........................................ 64
Regnsensor ..................................................... 43
Relæ/sikringsboks. ......................................172
Ren indefra og ud .............................................3
Rengøring af indtræk ..................................147
Rengøring af sikkerhedsseler ...................147
Rengøring, bilvask .......................................146
Reservehjul ....................................................134
RME ................................................................156
Rustbeskyttelse,
behandling og udbedring ..........................150
S
Selepuder, indbyggede ................................ 27
Serviceprogram ............................................152
Sideairbags ..................................................... 19
Sideblinklys ...................................................167
Sidemarkeringslys .......................................166
Sidespejle, elopvarmning ............................. 45
Sikkerhedsseler .............................................. 12
Sikkerhedssystem, automatgear .............. 101
Sikringer ........................................................ 171
SIM-kort ......................................................... 202
SIM-kort, dobbelt ........................................ 213
Smøremidler ................................................. 224
Solskærm, soltag ...........................................55
Soltag ...............................................................54
Spejle, udvendige .................................. 39, 52
Sprinklervæske ............................................ 158
SRS, omskifter ................................................18
SRS-systemet .................................................16
Stabilitetssystemet .............................. 38, 106
Standby, telefon .......................................... 202
Starthjælp ..................................................... 112
Startmotor ..................................................... 227
Startnøgle ........................................................99
Startspærre ............................................. 84, 99
Stationssøgning Radio .............................. 184
STC ......................................................... 38, 106
Stikkontakt i bagsædet .................................48
Stol, elbetjent ..................................................70
Stol, siddestilling ............................................70
Stoplys ........................................................... 168
Symboler, advarsel og kontrol .....................33
T
Telefonrør ...................................................... 204
Temperatur, ECC ...........................................63
Totalvægt ...................................................... 217
Trækkrog ............................................. 115, 117
OPN
Typebetegnelse ........................................... 216
Tågebaglygter .................................................41
Tågelygter ........................................................41
Tågelys .......................................................... 167
V
Varme/kulde, A/C ...........................................61
Vask af bilen ................................................. 146
Vigtigt! ................................................................ 2
Vinterdæk ...................................................... 130
Viskerblade ................................................... 160
Viskositet ....................................................... 220
Voksning og polering ................................. 147
Volvo og miljøet ................................................ 3
Vægt ............................................................... 217
Væsker ........................................................... 224
W
WHIPS .............................................................21
WHIPS og barnestol/autopude ..................21
Ø
Økonomikørsel ................................................96
OPO
2005
VOLVO
S60 & S60 R
TP 7510 (Danish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
INSTRUKTIONSBOG S60 & S60 R
TP 7510
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising