Volvo S60 2007 Instruktionsvejledning

Volvo S60 2007 Instruktionsvejledning
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og
komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler og
er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
00 Indledning
01 Sikkerhed
Indledning........................................... 6
Volvo Car Corporation og miljøet ....... 7
Sikkerhedsseler................................ 12
AIRBAG-systemet ............................ 15
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil .......... 36
Oversigt over højrestyret bil .............. 38
00 01 02
Airbags (SRS) ................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ..... 19
Sideairbag (SIPS-bag)...................... 21
Beskyttelsesgardin (IC) .................... 23
WHIPS.............................................. 24
Hvornår udløses systemet ............... 26
Børnesikkerhed ................................ 27
Kombinationsinstrument................... 40
Kontrol- og advarselssymboler......... 41
Informationsdisplay........................... 44
Strømafbryder i midterkonsollen....... 45
Belysningspanel................................ 49
Venstre rathåndtag............................ 51
Informationscenter............................ 52
Højre rathåndtag ............................... 53
Fartpilot (ekstraudstyr) ..................... 55
Indstilling af rat, parkeringsbremse... 56
Stikkontakt, cigarettænder ............... 57
Elektriske rudeoptræk....................... 58
Sidespejle ......................................... 61
Elbetjent soltag (ekstraudstyr) .......... 65
2
Indhold
03 Klima
04 Interiør
05 Lås og alarm
Generelt om klimaet ......................... 70
Manuelt klimaanlæg, A/C ................. 72
Forsæder........................................... 82
Kabinebelysning................................ 84
Nøgler og fjernbetjening .................. 96
Låsning og oplåsning ....................... 99
Elektronisk klimaanlæg, ECC
(ekstraudstyr).................................... 74
Luftdistribution ................................. 77
Opbevaringssteder i kabinen ............ 86
Bagsæde........................................... 90
Børnesikkerhedslås ........................ 103
Alarm (ekstraudstyr) ....................... 104
03 04 05
Bagagerum ....................................... 92
Brændstofdrevet parkeringsvarmer
(ekstraudstyr).................................... 78
3
Indhold
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
08 Vedligeholdelse
Generelt .......................................... 110
Brændstofpåfyldning ...................... 113
Generelt.......................................... 154
Tryk i dæk ....................................... 157
Rengøring ....................................... 168
Udbedring af lakskader ................. 171
Start af motor ................................. 115
Manuel gearkasse ......................... 118
Advarselstrekant og reservehjul ..... 159
Dæktryksovervågning
(ekstraudstyr) ................................. 161
Rustbeskyttelse .............................. 172
06 07 08
Automatgearkasse.......................... 119
Bremsesystemet............................. 123
Stabilitets- og traktionssikringssystem................................ 125
Aktivt chassis –FOUR-C ................. 127
Parkeringshjælp.............................. 128
Bugsering og bjergning .................. 130
Starthjælp ...................................... 132
Kørsel med anhænger ................... 133
Trækanordning................................ 135
Delelig trækkrog ............................. 137
Last på taget .................................. 142
Tilpasning af lyskegle ..................... 144
BLIS (Blind Spot Information System) –
ekstraudstyr.................................... 149
4
Skift af hjul ..................................... 163
Indhold
09 Vedligeholdelse og service
10 Infotainment
11 Specifikationer
Volvo-service ................................... 176
Egen vedligeholdelse ..................... 177
Oversigt HU-450 ............................. 206
Oversigt HU-650 ............................. 207
Oversigt HU-850 ............................. 208
Audiofunktioner HU-450/650/850.... 209
Audiofunktioner HU-450 .................. 210
Audiofunktioner HU-650/850........... 211
Radiofunktioner HU-450/650/850.... 212
Radiofunktioner HU-450 ................. 213
Radiofunktioner HU-650/850.......... 214
Radiofunktioner HU-450/650/850.... 215
Kassetteafspiller HU-450 ................ 220
Cd-afspiller HU-650........................ 221
Intern cd-skifter HU-850 ................. 222
Ekstern cd-skifter, HU-450/650/850
(ekstraudstyr) ................................... 223
Dolby Surround Pro Logic II HU-850 224
Tekniske data ................................... 225
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) ....... 226
Samtalefunktioner............................ 229
Funktioner i hukommelsen ............... 232
Menufunktioner ................................ 234
Øvrig information ............................. 239
Typebetegnelse............................... 242
Mål og vægt................................... 243
09 10 11
Motorhjelm og motorrum ............... 178
Diesel.............................................. 179
Olier og væsker .............................. 180
Viskerblade..................................... 184
Batteri............................................ 185
Udskiftning af pærer....................... 188
Sikringer ......................................... 195
Motorspecifikationer....................... 244
Motorolie......................................... 246
Væsker og smøremidler.................. 249
Brændstof....................................... 250
Katalysator...................................... 253
Elektrisk anlæg ............................... 254
5
Indhold
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for
at gøre sig bekendt med nye funktioner, får
råd om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige situationer, og lærer at udnytte alle
bilens finesser på bedste måde.
Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i bogen:
OBS
Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os
ret til at foretage ændringer uden varsel.
©Volvo Car Corporation
ADVARSEL
Tekst under overskriften Advarsel! gør opmærksom på, at der er risiko for, at der kan
ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt
Tekst under overskriften Vigtigt! gør opmærksom på en risiko for, at bilen kan tage
skade, medmindre anvisningerne følges.
Udstyret, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr
(fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør
(ekstraudstyr).
6
Indhold
Volvo Car Corporation og miljøet
Volvo Car Corporations
miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også overbevist om, at vore kunder deler vores omtanke for miljøet.
Alle Volvo-modeller har miljøvaredeklarationen EPI (Environmental Product Information).
Du kan selv sammenligne de forskellige modellers og motorers miljøpåvirkning i hele deres livscyklus.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste fabrikker. Volvo Car Corporation har et globalt
certifikat iht. miljøstandarden ISO 14001,
hvilket støtter arbejdet på miljøområdet.
Du kan læse mere herom på www.volvocars.com/EPI.
Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere
er udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Nærmere oplysninger fremgår af
afsnittet Tag hensyn til miljøet på side 9.
Brændstofforbrug
Volvo-bilerne har et konkurrencedygtigt
brændstofforbrug i deres respektive klasser.
7
Indhold
Volvo Car Corporation og miljøet
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud, – et koncept som giver
et rent kabinemiljø samt højeffektiv udstødningsrensning. I mange tilfælde ligger udstødningsudslippet langt under de gældende normer.
Dertil kommer en særlig kølerbelægning,
PremAir®1, som kan omdanne skadelig troposfærisk ozon til ren ilt, når ozonet passerer
køleren. Jo større luftens ozonindhold er, des
mere ozon omdannes.
Ren luft i kabinen
Et kabinefilter forhindrer, at støv og pollen
kommer ind i kabinen via luftindtaget.
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS2 (Interior Air Quality System), sikrer, at den indkommende luft er renere end luften udenfor i
trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af visse
sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for højt, lukkes luftindtaget. En sådan si1
Ekstraudstyr til 5-cylindrede motorer.
PremAir ® er et registreret varemærke for Engelhard Corporation.
2 Ekstraudstyr
8
tuation kan opstå i f.eks. tæt trafik, køer eller
tunneller.
Kulfiltret bevirker, at indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter forhindres.
Standard for tekstiler
Interiøret i en Volvo er således udformet, at
det er behageligt, selv for dem der lider af
kontaktallergi og astma. Alle vore indtræk og
tekstiler er afprøvede med hensyn til visse
sundhedsskadelige og allergifremkaldende
stoffer og emissioner. Dermed opfylder alle
tekstilerne kravene i den økologiske standard
Öko-Tex 1003, et stort fremskridt hen imod et
sundere kabinemiljø.
Öko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel sikkerhedsseler, måtter, tekstiler og stoffer. Læderet i indtrækket er kromfrit garvet
med naturlige vækststoffer og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Ved regelmæssig vedligeholdelse skabes
forudsætningerne for en lang levetid for bilen
med lavt brændstofforbrug, hvilket bidrager
til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at reparere og vedligeholde bilen,
indgår den i vores system. Vi stiller krav til,
3 Mere
information på www.oekotex.com
hvordan vores værkstedslokaler skal udformes for at forhindre spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden og de værktøjer, der er nødvendige for at
kunne garantere omsorg for miljøet.
Indhold
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk, købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge for service og vedligeholdelse af bilen efter vejledningen i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk (se side 157).
• Taglast og skiboks giver
større luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større belastning, des højere
brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
• Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
• Let på speederen ned ad
bakke.
• Brug motorbremsning ved opbremsning.
• Undgå tomgangskørsel. Tag hensyn til
lokale bestemmelser. Stands motoren, når
der er længere tids ophold i trafikken.
• Håndtér miljøfarligt affald,
f.eks. batterier og olie, på
en miljøvenlig måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan
denne type affald skal deponeres, bør du rådføre
dig med et autoriseret
Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
• Høj hastighed giver en betydelig forøgelse
af brændstofforbuget på grund af større
luftmodstand. En fordobling af hastigheden firedobler luftmodstanden.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden forlænges eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen, sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
9
Sikkerhedsseler........................................................................................ 12
AIRBAG-systemet .................................................................................... 15
Airbags (SRS) ........................................................................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ............................................................. 19
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................. 21
Beskyttelsesgardin (IC) ............................................................................ 23
WHIPS...................................................................................................... 24
Hvornår udløses systemet ....................................................................... 26
Børnesikkerhed ........................................................................................ 27
10
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Brug altid sikkerhedsselen
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
ADVARSEL
Hver sele er kun beregnet til én person.
Selen låses og kan ikke trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse,
er det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller derfor, at alle passagerer har spændt deres sikkerhedssele.
Sådan spændes sikkerhedsselen
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
Sådan udløses selen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
12
Tænk på at
• Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til.
• Selen må ikke være snoet eller vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven).
• stræk hofteselen over hoften ved at trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved et eventuelt sammenstød.
ADVARSEL
Foretag aldrig selv ændringer eller reparation af selen, men kontakt i stedet et autoriseret Volvo-værksted. Hvis selen har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele selen udskiftes. En del af dens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom den
tilsyneladende ikke er beskadiget. Selen
skal også udskiftes, hvis den er slidt eller
beskadiget. Den nye sele skal være typegodkendt og beregnet til den samme plads
som den gamle sele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Påmindelse om sikkerhedssele
I kombinationsinstrumentet og i bakspejlets
overkant lyser et seleadvarselssymbol, så
længe føreren eller forsædepassageren ikke
har taget sin sikkerhedssele på. Denne påmindelse slukkes efter 6 sekunder, hvis hastigheden er under 10 km/t.
Hvis føreren eller forsædepassageren ikke
har taget sikkerhedsselen på, tændes påmindelsen igen, når hastigheden kommer op
over 10 km/t, og slukkes, hvis hastigheden
falder til under 5 km/t.
Hvis man tager selen af, aktiveres funktionen
igen, hvis hastigheden er over 10 km/t.
Advarslen om glemt sikkerhedssele er beregnet til voksne passagerer på forsædet. Hvis
der er placeret en selemonteret barnestol på
forsædet, gives der ingen selepåmindelse.
01
Sikkerhedssele og graviditet
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid
bruges, men det er meget vigtigt, at den bruges på rette måde. Den skal ligge tæt an mod
skulderen, idet den diagonale del af selen
skal ligge mellem brysterne og mod siden af
maven. Selens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af låret og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Selen skal
ligge så tæt an mod kroppen som muligt,
uden unødig slaphed. Kontrollér også, at den
ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal
en gravid fører indstille sædet og rattet således, at hun har fuld kontrol over bilen (hvilket
13
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
indebærer, at man let skal kunne nå rattet og
pedalerne). Der skal stræbes efter størst mulig afstand mellem maven og rattet.
Selestrammere
Mærkning på sikkerhedsseler med selestrammer
Alle sikkerhedsseler, undtagen på bagsædets midterplads, er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren strammer selen om kroppen i tilfælde af et tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen fastholder
dermed personen mere effektivt.
14
01 Sikkerhed
AIRBAG-systemet
Advarselssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet vises efter behov en
meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og meddelelsen SRS-AIRBAG/
SERV. SNARAST fremkommer på informationsdisplayet.
Kontakt snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
AIRBAG-systemet1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Advarselssymbolet i
kombinationsinstrumentet tændes, når startnøglen drejes til position I, II eller III. Det
slukkes efter ca. 7 sekunder, hvis der ikke er
nogen fejl i AIRBAG-systemet1.
1 Inkluderer
Hvis advarselssymbolet for AIRBAG-systemet forbliver tændt eller tændes under
kørslen, er det et tegn på, at AIRBAG-systemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet kan
angive en fejl i sele-, SRS-, SIPS- eller ICsystemet. Kontakt snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted.
SRS og selestrammere, SIPS og IC.
15
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
ADVARSEL
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag, SRS (Supplemental
Restraint System), i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet
er mærket SRS AIRBAG.
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag, SRS (Supplemental
Restraint System). Airbaggen i passagersiden1 ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS
AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved et eventuelt sammenstød.
1 Ikke
alle biler har airbag (SRS) på passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
16
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Nærmere enkeltheder om til-/frakoblet airbag (SRS) fremgår
af side 19.
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerspladsen foran, når airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
SRS-systemet
01
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved
en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen/airbaggene pustes
op, samtidig med at de(n) bliver varm(e). For
at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
SRS-systemet, højrestyret bil.
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter
kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen
på førersædet eller passagersædet foran er
i brug eller ej. Der kan derfor opstå ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for,
og tilpasses herefter, således at én eller flere airbags udløses.
OBS
Airbaggene har en funktion, som bevirker,
at deres kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen udsættes for.
17
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil
ADVARSEL
Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i rattet
eller i panelet over handskerummet.
Der må ikke anbringes eller klæbes genstande eller tilbehør på eller i nærheden af
SRS AIRBAG -panelet over handskerummet eller i det område, der påvirkes af airbaggen.
18
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
PACOS (ekstraudstyr)
Til- og frakobling
01
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller på
en barnepude på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Dette gælder også personer, der er mindre end
140 cm.
Frakoblet airbag (passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
Omskifter for PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch).
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles med en omskifter. Dette er
f.eks. nødvendigt, hvis der skal sidde et barn
i en barnestol på denne plads.
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér, at afbryderen
står i den ønskede position. Volvo anbefaler,
at startnøglen benyttes til at ændre positionen. (Også andre genstande med en nøglelignende udformning kan benyttes).
Indikering
En tekstmeddelelse på loftspanelet angiver,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran er frakoblet.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men mangler PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
19
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Omskifterens stilling
SRS-omskifteren i ON-position.
SRS-omskifteren i OFF-position.
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med omskifteren i denne stilling må passagerer der er
højere end 140 cm, sidde på den forreste
passagerplads, men ikke et barn i en barnestol eller på en barnepude.
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men derimod ikke
personer, der er højere end 140 cm.
ADVARSEL
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for AIRBAG-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der
er opstået en alvorlig fejl. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
20
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Side-airbags – SIPS-bag
01
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
ADVARSEL
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller sædeovertræk, der er godkendt af Volvo. Andre
overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggenes placering.
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, tag og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en vigtig del af
SIPS. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Oppustet sideairbag
ADVARSEL
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
1 Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 19.
21
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
SIPS-bag
Førersiden
SIPS-bag systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorerne, og sideairbaggen
pustes op. Airbaggen pustes op mellem den
kørende og dørpanelet og dæmper dermed
stødet i kollisionsøjeblikket, samtidig med at
airbaggen tømmes. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
22
Passagersiden
01 Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
01
Egenskaber
Beskyttelsesgardinet, IC (Inflatable Curtain)
er et supplement til SIPS. Det er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter både
for- og bagsædepassagererne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og beskyttelsesgardinet pustes op.
Beskyttelsesgardinet hjælper til at beskytte
førerens og passagerernes hoveder mod at
slå mod bilens inderside ved en kollision.
ADVARSEL
ADVARSEL
Der må aldrig hænges eller fastgøres noget i
håndtagene i loftet. Krogen er kun beregnet
til let overtøj - ikke til hårde genstande, som
f.eks. paraplyer.
Der må ikke fastskrues eller monteres noget
i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må anvendes.
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under siderudens overkant. I modsat fald
risikerer man, at beskyttelsesgardinet, der
er skjult i loftet, ikke har nogen beskyttende
virkning.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
23
01 Sikkerhed
01
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består af et energiabsorberende ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i
forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
24
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af sædet eller WHIPS-systemet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
01 Sikkerhed
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
01
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogle af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at
få kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedslåede ryglæn.
25
01 Sikkerhed
01
Hvornår udløses systemet
System
Aktiveres
Selestrammere
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller væltning
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision1
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision1
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
1
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis bilens airbags har været udløst, anbefales følgende:
• Bugsér bilen til et autoriseret Volvo-værksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid lægehjælp.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
26
ADVARSEL
AIRBAG-systemets styreenhed befinder sig
i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemvædet med vand eller en
anden væske, skal batteriledningerne frakobles. Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i så fald kan udløses. Få bilen
bjerget til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener, vaskes med koldt vand. Det hurtige
udløsningsforløb kan også, kombineret
med airbaggens materiale, give friktionsskader og forbrændinger på huden.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
01
Barnestol og airbag
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger se side 29.
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i bilen varierer fra land til land. Undersøg, hvilke regler der gælder.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og
befæstelsesanordninger har den rette placering og tilstrækkelig styrke.
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagersædet foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er
tilkoblet1. Barnet kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder i en barnestol på passagerpladsen foran i
bilen.
ADVARSEL
Passagerer, der er under 140 cm høje, må
kun sidde på forsædet, når passagerpladsens airbag er frakoblet.
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i passagersiden foran
ADVARSEL
Anbring aldrig et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet, hvis airbaggen
(SRS) er tilkoblet1. Hvis denne opfordring
ikke følges, risikerer man, at barnet udsættes for livsfare.
1 Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 19.
1 Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 19.
27
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Mærkat på instrumentpanelets gavl.
28
Mærkat placeret på instrumentpanelens gavl
(kun Australien).
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
Forsæde1
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
<10 kg
(0–9 måneder)
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med sikkerhedssele.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03160
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med sikkerhedssele og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03160
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med Isofix-beslag.
L: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
9–18 kg
(9–36 måneder)
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med sikkerhedssele.
L: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med Isofix-beslag.
L: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med Isofix-beslag og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med sikkerhedssele og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes med Isofix-beslag og støtteben.
L: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd.
L: Typegodkendelse nr. E5 03135
29
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Forsæde1
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
15–36 kg
(3–12 år)
Selepude med eller uden ryglæn.
L: Typegodkendelse nr. E5 03139
Selepude med eller uden ryglæn.
L: Typegodkendelse nr. E5 03139
Alternativ:
• Selepude med eller uden ryglæn.
L: Typegodkendelse nr. E5 03139
• Integreret selepude3.
B4: Typegodkendelse nr. E5 03140
1Nærmere
L: Passer til separat barnestol iht. liste i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, halvuniversel eller universel.
3
Ekstraudstyr
4B:
30
oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) fremgår af side 16.
2
Indbygget og godkendt til denne aldersgruppe.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Integrerede selepuder (ekstraudstyr)
le sikkerhedsseler er selepuderne godkendt
til børn, der vejer 15-36 kg.
01
Nedklapning af selepuden
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.1
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 16.
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
børn god sikkerhed. Kombineret med norma-
– Klap selepuden ned.
– Løsn holdebåndet.
– Løft den øverste del tilbage.
Kontrollér at:
• Sikkerhedsselen rører barnets krop og er
ikke slækket eller snoet.
• Sikkerhedsselen er placeret lige over skulderpartiet.
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
• selen ikke er i kontakt med barnets hals
eller sidder under skulderen.
• Justér nakkestøtten omhyggeligt, så den
passer med barnets hoved.
31
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Opklapning af selepuden
ADVARSEL
Reparation og udskiftning bør kun foretages
af et autoriseret Volvo-værksted, og man
bør ikke selv foretage ændringer eller tilføjelser.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden udskiftes. En del af selepudens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom den
tilsyneladende ikke er beskadiget. Puden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
– Slå den øverste del (A) ned.
– Fastgør holdebåndet (B).
– Klap selepuden op i bagsæderyglænet (C).
OBS
Kontrollér, at begge dele af selepuden er
fastspændt med velcrobåndet (B), iden den
slås ind. I modsat fald kan den øverste del
(A) sidde fast i bagsæderyglænet (C), når
selepuden slås ud igen.
32
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Montering af barnestol
ISOFIX monteringssystem til barnestole (ekstraudstyr)
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
ADVARSEL
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge imod selelåsens åbningsknap må ikke bruges, da
de utilsigtet kan forårsage åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel ligge imod
forruden.
01
ADVARSEL
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet1 airbag på passagerpladsen. Hvis der opstår problemer med
montering af børnesikkerhedsprodukter,
bør man indhente nærmere vejledning hos
producenten.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 19.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til sædets længdejusteringsstang,
fjedre eller skinner og bøjler under sædet.
Skarpe kanter kan beskadige fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på forsædepassagerpladsen
eller hvis airbaggen er frakoblet.
Bagsædets yderpladser er forberedt for barnestols-monteringssystemet ISOFIX. Kontakt
en Volvo-forhandler for yderligere oplysninger om børnesikkerhedsudstyr.
33
Oversigt over venstrestyret bil.................................................................. 36
Oversigt over højrestyret bil ..................................................................... 38
Kombinationsinstrument .......................................................................... 40
Kontrol- og advarselssymboler ................................................................ 41
Informationsdisplay .................................................................................. 44
Strømafbryder i midterkonsollen.............................................................. 45
Belysningspanel ....................................................................................... 49
Venstre rathåndtag ................................................................................... 51
Informationscenter ................................................................................... 52
Højre rathåndtag ...................................................................................... 53
Fartpilot (ekstraudstyr) ............................................................................ 55
Indstilling af rat, parkeringsbremse.......................................................... 56
Stikkontakt, cigarettænder....................................................................... 57
Elektriske rudeoptræk .............................................................................. 58
Sidespejle................................................................................................. 61
Elbetjent soltag (ekstraudstyr).................................................................. 65
34
INSTRUMENTER, KONTAKTER OG REGULERINGER
02
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
02
36
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
1. Tågeforlys
2. Forlygter, positions-/parkeringslys
3. Tågebaglygter
4. Afvisere, nær- og fjernlys
5. Fartpilot
6. Horn
7. Kombinationsinstrument
8. Tastatur til telefon/audio
9. Forrudeviskere
10. Parkeringsbremse (håndbremse)
11. Strømafbryderpanel
12. Klimaanlæg
13. Audiosystem
14. Stikkontakt, cigarettænder
15. Advarselsblinklys
16. Handskerum
17. Ventilationsspjæld
18. Display
19. Temperaturmåler
20. Kilometertæller, triptæller/fartpilot
21. Speedometer
22. Afvisere
23. Omdrejningstæller
24. Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
25. Brændstofmåler
26. Kontrol- og advarselssymboler
27. Ventilationsspjæld
28. Instrumentbelysning
29. Lyshøjderegulering
30. Belysningspanel
31. Læselamper
32. Kabinebelysning
33. Kontakt, soltag
34. Påmindelse om sikkerhedssele
35. Bakspejl
36. Låseknap, for samtlige døre
37. Spærring af rudeoptræk i bagdørene
38. Kontakt, Rudeoptræk
39. Justering, sidespejle
40. Aktivt chassis, FOUR-C (S60 R)
02
37
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
02
38
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
Betjeningspanel på førerens dør
1. Tågebaglygter
2. Forlygter, positions-/parkeringslys
3. Tågeforlys
4. Forrudeviskere
5. Tastatur til telefon/audio
6. Horn
7. Kombinationsinstrument
8. Fartpilot
9. Afvisere, nær- og fjernlys
10. Parkeringsbremse (håndbremse)
11. Stikkontakt, cigarettænder
12. Klimaanlæg
13. Audiosystem
14. Strømafbryderpanel
15. Advarselsblinklys
16. Handskerum
17. Ventilationsspjæld
18. Kontrol- og advarselssymboler
19. Brændstofmåler
20. Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
21. Omdrejningstæller
22. Afvisere
23. Speedometer
24. Kilometertæller, triptæller/fartpilot
25. Temperaturmåler
26. Display
27. Ventilationsspjæld
28. Belysningspanel
29. Lyshøjderegulering
30. Instrumentbelysning
31. Læselamper
32. Kabinebelysning
33. Kontakt, soltag
34. Påmindelse om sikkerhedssele
35. Bakspejl
36. Låseknap, for samtlige døre
37. Spærring af rudeoptræk i bagdørene
38. Kontakt, Rudeoptræk
39. Justering, sidespejle
40. Aktivt chassis, FOUR-C (S60 R)
02
39
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrument
02
1. Temperaturmåler
Indikerer temperaturen i motorens kølesystem. Hvis temperaturen bliver unormalt høj,
og viseren går ind i det røde felt, vises der en
meddelelse på displayet. Vær opmærksom
på, at ekstra forlygter foran luftindtaget forringer køleevnen ved høje udendørstemperaturer og ved hård motorbelastning.
2. Display
På displayet vises informations- eller advarselsmeddelelser.
3. Speedometer
Viser bilens hastighed
40
4. Triptællere, T1 og T2
Triptælleren bruges til opmåling af korte
strækninger. Tallet længst til højre angiver
hver 100 meter. Tryk knappen ind i mindst
2 sekunder for at nulstille triptælleren. Skift
mellem triptællerne med et kort tryk på knappen.
7. Fjernlys tændt/slukket
8. Advarselssymbol
Hvis der opstår en fejl, tændes lampen, og
der vises en meddelelse på displayet.
5. Indikator for fartpilot
Se side 55.
9. Omdrejningstæller
Angiver motoromdrejningstallet i tusinder o/
minut. Omdrejningstællerens nål må ikke
komme ind i det røde felt.
6. Kilometertæller
Kilometertælleren viser det totale antal kilometer bilen har kørt.
10. Indikator for automatgear
Her vises det valgte gearskifteprogram. Hvis
bilen er udstyret med Geartronic-automat-
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
gearkasse og kører i manuelt gear, vises det
valgte manuelle gear.
11. Udetemperaturmåler
Indikerer udendørstemperaturen. Når temperaturen er inden for +2 °C til –5 °C, ses der et
snefnugsymbol på displayet. Symbolet advarer om udskridningsfare. Når bilen står, eller
har stået, stille, kan der indikeres en for høj
udendørstemperatur.
Symboler for funktionskontrol
Advarselssymboler midt på instrumentet
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når startnøglen drejes til position II inden
start. På den måde bekræftes det, at symbolerne fungerer. Når motoren startes, skal
samtlige symboler slukkes med undtagelse
af håndbremsesymbolet, som først slukkes,
når håndbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen symbolerne
for fejl i udstødningssystemet og
for lavt olietryk. Nogle symboler
kan, alt efter bilens udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende funktion.
12. Ur
Uret stilles ved at dreje knappen.
13. Brændstofmåler
Der er ca. 8 liter brændstof tilbage, når lampen i instrumentet tændes.
14. Kontrol- og advarselssymboler
02
Denne lampe lyser rødt eller gult,
alt efter hvor kritisk den konstaterede fejl er.
15. Afvisere – venstre/højre
1
For visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst
på displayet (se side 180).
Rød lampe
– Stands bilen på et sikkert sted. Den må
ikke køre videre.
– Læs teksten på informationsdisplayet.
– Foretag det fornødne iht. anvisningen,
eller kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
41
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
02
Gul lampe
– Læs meddelelsen på displayet.
– Foretag det fornødne.
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ -knappen (se side 44) eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
– Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen.
Hvis niveauet er under MIN -mærket på beholderen, må bilen ikke køre videre. Få den
bugseret til et autoriseret Volvo-værksted for
at få bremsesystemet kontrolleret.
Når teksten TID TIL REGELMÆSSIG SERV
vises, slukkes symbollampen og teksten ved
at trykke på READ eller forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Hvis advarselssymbolerne for
BREMSE og ABS lyser samtidigt,
kan der være opstået en fejl i
bremsekraftfordelingen.
Fejl i ABS-systemet
Hvis ABS-symbolet tændes, fungerer systemet ikke. Bilens normale bremsesystem fungerer
stadig, men uden ABS.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, kan
du køre videre. Fejlen var forbigående.
• Hvis advarselslampen stadig er tændt,
skal du køre til et autoriseret Volvo-værksted for at få ABS-systemet kontrolleret.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for
lavt.
42
•
•
•
•
–Stands bilen et sikkert sted, og
stop motoren. Start motoren
igen.
Hvis begge lamper nu er slukket, var fejlen
forbigående.
Hvis advarselslamperne forbliver tændte,
skal du kontrollere niveauet i bremsevæskebeholderen.
Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, må du ikke køre bilen videre. Få den bugseret til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og lamperne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted
for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolerne for BREMSE og
ABS lyser samtidigt, er der fare for, at bagvognen skrider ud ved kraftig opbremsning.
Påmindelse om sikkerhedssele
Lampen lyser, så længe føreren
ikke har spændt sikkerhedsselen.
For lavt olietryk1
Hvis lampen tændes under kørslen, er motorens olietryk for lavt.
Stop motoren straks, og kontrollér motoroliestanden. Hvis lampen tændes, selvom oliestanden
er normal, skal du standse bilen og kontakte
et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
1
For visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst
på displayet (se side 180).
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Fejl i SRS
Tågelys, bag
Hvis lampen fortsat lyser eller
tændes under kørslen, er der registreret en fejl i SRS-systemet.
Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
Generatoren lader ikke
Hvis lampen begynder at lyse under kørslen, er der sandsynligvis
fejl i det elektriske system. Kør til
et autoriseret Volvo-værksted.
Motorforvarmer (diesel)
Lampen tændes som tegn på, at
motoren er ved at blive forvarmet. Når lampen slukkes, kan bilen startes. Gælder kun biler med
dieselmotor.
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Kontrollampe for anhænger
02
Blinker, når du bruger bilens og
anhængerens afvisere. Hvis lampen ikke blinker, er et af blinklysene defekt.
Stabilitetssystem STC/DSTC
Systemets forskellige funktioner
og symboler beskrives på
side 126.
Parkeringsbremse trukket
Lampen lyser, når parkeringsbremsen er trukket an. Træk altid parkeringsbremsen til endestillingen.
OBS
Lampen lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
Meddelelse på displayet
sen, kan du trykke på READ -knappen (A).
Så slettes den læste meddelelse fra displayet
og lagres i en hukommelse. Meddelelsen om
fejl bliver liggende i hukommelsen, indtil fejlen er rettet.
Du kan ikke slette meget alvorlige fejlmeddelelser fra displayet. De vises på displayet,
indtil fejlen er rettet.
02
Tryk på READ for at lægge læste meddelelser tilbage på hukommelseslisten.
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, f.eks. mens man er i informationscentrets menuer eller vil bruge telefonen, skal
advarselsmeddelelsen først bekræftes. Tryk
på READ -knappen (A).
Meddelelser der er lagret på hukommelseslisten, kan læses igen. Tryk på READ -knappen (A) for at hente lagrede meddelelser
frem. Man kan bladre gennem de lagrede
meddelelser ved at trykke på READ -knappen.
Når en advarsels- eller kontrollampe tændes, vises der også en meddelelse på displayet. Når du har læst og forstået meddelel-
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
KONTR NÆSTE SERV
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for motoren. Der er alvorlig risiko for skader.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for motoren. Der er alvorlig risiko for skader.
Lad omgående et autoriseret Volvo-værksted efterse bilen.
Læs instruktionsbogen.
Lad snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted efterse bilen.
Lad bilen kontrollere ved næste service.
Tid til service på et autoriseret Volvo-værksted. Tidspunktet afhænger af antallet af tilbagelagte
kilometer, hvor mange måneder der er gået siden sidste service, og motorens driftstimetal.
Dieselpartikelfiltret skal regenereres. Se side 115.
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er reduceret, se s. 125 for flere varianter.
SODFILTER FULDT – SE INSTRUKT.BOG
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
44
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Strømafbryder i midterkonsollen
02
BLIS (Blind Spot Information System) –
ekstraudstyr
OBS
Tryk på knappen for at deaktivere/genaktivere funktionen. Nærmere enkeltheder
fremgår af side 151.
Knappernes indbyrdes placering kan variere.
Aktivt chassis, FOUR-C (ekstraudstyr)
Tryk på knappen for at vælge mellem indstillingerne
Comfort og Sport. Se
side 127. På informationsdisplayet vises den aktuelle
indstilling i 10 sekunder.
DSTC-systemet1
Denne knap bruges til at reducere eller genaktivere
funktioner i DSTC-systemet.
1 Ekstraudstyr
Når lysdioden i knappen lyser, er DSTC-systemet aktiveret (hvis der ikke foreligger en
fejl).
For at mindske DSTC-systemets funktion
skal knappen holdes inde i mindst et halvt
sekund.
Lysdioden i knappen slukkes, og teksten
DSTC ANTISKRIDSIKRING FRA vises på
displayet.
Når motoren startes igen, er DSTC -systemet
aktiveret igen. Flere oplysninger findes på
side 126.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at bilens køreegenskaber ændres, hvis DSTC-systemet frakobles.
på visse markeder. Kun knap på
S60 R, de øvrige i informationscentret.
45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Strømafbryder i midterkonsollen
Stikkontakt/Cigarettænder
(ekstraudstyr)
Stikkontakten kan bruges til
forskelligt tilbehør beregnet
til 12 V, f. eks. mobiltelefon
eller køleboks.
02
Startnøglen skal mindst
være i stilling I, for at kontakten kan levere strøm.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændefunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen
ud, og brug gløden til at tænde med. Af sikkerhedshensyn bør man altid lade dækslet
sidde i kontakten, når den ikke er i brug.
Maksimalt strømforbrug 10 A.
Nedslåning af den yderste nakkestøtte
på bagsædet (ekstraudstyr)
Slå ikke nakkestøtten ned,
hvis der sidder passagerer
på nogen af yderpladserne.
–Drej tændingsnøglen til
stilling I eller II.
–Tryk på knappen for at slå
nakkestøtterne i bagsædet ned for at få
bedre udsyn bagud.
Nakkestøtten føres tilbage manuelt.
Hvis de bageste ryglæn skal fældes frem,
skal nakkestøtterne være rejst op.
Låsning af bagagerumsklap (nogle
lande)
Tryk på denne knap for at
låse bagagerumsklappen.
Bagagerumsklappen forbliver derefter låst, selvom dørene låses op manuelt med
hovednøglen, dens fjernbetjening eller servicenøglen.
Indslåelige sidespejle (ekstraudstyr)
Du skal bruge denne knap,
hvis du vil justere sidespejlene indad, når de er i yderste stilling, og udad, når de
er i inderste stilling.
Hvis et sidespejl ved udvendig påvirkning ved et uheld skubbes ind
eller ud, skal du gøre følgende:
– Slå manuelt det pågældende sidespejl så
langt frem som muligt.
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Fold sidespejlet ind ved brug af knappen
og derefter ud, også ved brug af knappen.
Sidespejlene er nu tilbage i deres oprindelige, faste stilling.
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid aktiveret,
når bilen startes. Tryk på
knappen for at deaktivere/
genaktivere parkeringshjælpen. Se også side 128.
Frakobling af blokeret låsestilling og
alarmsensorer
Brug denne knap, hvis du af
den ene eller anden grund
vil frakoble funktionen for
blokeret låsestilling (blokeret låsestilling medfører, at
dørene ikke kan åbnes indefra, når de er låst). Knappen bruges også, hvis du vil frakoble alarmsystemets bevægelses- og hældningssensorer1 – f.eks. ved transport med bilfærge. Dioden lyser, når funktionerne er deaktiveret/
frakoblet.
1 Ekstraudstyr
46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Strømafbryder i midterkonsollen
Ekstralys (ekstraudstyr)
Aktivt chassis, FOUR-C (S60 R)
Advarselsblinklys
Brug denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys
skal tændes samtidig med
forlyset, eller hvis du vil
slukke denne funktion. Lysdioden i knappen lyser, når
funktionen er aktiveret.
02
Active Bi-Xenon Lights, ABL
(ekstraudstyr)
ABL-forlygternes lyskegle
følger rattets bevægelser
ved kørsel. Funktionen aktiveres automatisk, når bilen
startes og kan deaktiveres/
aktiveres ved at trykke på
knappen. Lysdioden i knappen lyser, når funktionen er aktiveret.
Skifte lyskegle for højre-/venstretrafik
Hold knappen inde i mindst 5 sekunder. Bilen
skal holde stille, mens lyskeglen ændres.
Teksten
NÆRLYS INDST. T. HØJREKØRSEL eller
NÆRLYS INDST. T. VENSTREKØRSEL vises på displayet. For nærmere oplysninger
og tilpasning af lyskeglen til halogen- eller BiXenon-lygter, se side 144.
Vælg komfort-, sport- eller avanceret indstilling ved at trykke på en af knapperne. Yderligere oplysninger fremgår af side 127.
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
bruges, når bilen holder et sted, hvor den kan
udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Strømafbryder i midterkonsollen
Elopvarmede sidespejle og bagrude
Brug elopvarmningen
til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Tryk på kontakten for
at starte opvarmningen
af bagruden og sidespejlene. Nu tændes
lysdioden i kontakten.
02
Opvarmningen slås
automatisk fra efter
ca. 12 minutter.
48
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder
fremgår af side 72 og
side 75.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
Forlygter
Automatisk nærlys, fjernlys
– Drej startnøglen til II.
– Nærlyset tændes ved at dreje
lyskontakten (1) højre om til endestillingen.
– Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se s. 51.
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling I eller 0.
Positions-/parkeringslys
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset startnøglens stilling.
Position Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingsblink.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingsblink fungerer i denne
position.
Automatisk nærlys (visse lande)
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til II, undtagen når lyskontakten (1)
står i midterpositionen. Om nødvendigt, kan
nærlysautomatikken deaktiveres af et autoriseret Volvo-værksted.
Biler med Active Bi-Xenon- og Bi-Xenon-forlygter1 har automatisk lyshøjderegulering, og
derfor mangler hjulet (3).
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen står på II, og lyskontakten (1) står i en
af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i mørke.
02
– Rul hjulet (5) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
– Drej lyskontakten (1) til midterposition.
Når startnøglen er i stilling II, er positions-/
parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette retning, hvilket kan føre til blænding af
modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) til en af endestillingerne.
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
1 Ekstraudstyr
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
Tågelys
Active Bi-Xenon Lights, ABL
(ekstraudstyr)
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
02
2 – Tågeforlygter (ekstraudstyr)
Tågeforlysene kan tændes sammen med enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
– Tryk på knap (2).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (2).
4 – Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlysene.
– Tryk på knap (4).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (4).
50
ABL-forlygternes lyskegle følger rattets bevægelser under kørslen. Funktionen aktiveres automatisk, når bilen startes og kan deaktiveres/aktiveres med knappen i midterkonsollen (se side 47).
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Venstre rathåndtag
Kontaktarmens stillinger
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
– Før rathåndtaget opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og føres tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Kort blinksekvens
– Før ratarmen opad eller nedad til position
(1), og slip den. Den vender så tilbage til
udgangsstillingen. Eller før ratarmen til (2)
og direkte tilbage til udgangsstillingen.
Afviserne blinker tre gange.
1.
2.
3.
4.
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt orienteringslys
Orienteringslys
En del af eksteriørlyset kan holdes tændt og
fungere som orienteringslys, efter at bilen er
låst. Det varer 30 sekunder1, men det kan
ændres til 60 eller 90 sekunder.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Før rathåndtaget ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip det.
– Stig ud af bilen, og lås døren.
02
Kort blinksekvens afbrydes med det samme,
hvis blinkning påbegyndes i modsat retning.
Skift mellem fjern- og nærlys
Startnøglen skal stå på II, for at fjernlyset kan
tændes.
– Drej lysknappen højre om til endestillingen. Se side 49.
– Før rathåndtaget ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip det.
Overhalingslys
– Før armen let ind mod rattet til
endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
1 Fabriksindstilling
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationscenter
Informationscenter (ekstraudstyr)
02
•
•
•
•
•
•
GENNEMSNITSHASTIGHED
HASTIGHED I MILES PER HOUR1
AKTUELT FORBR
GENNEMSNITSFORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
Gennemsnitsforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET ). Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitsforbruget og
huskes, indtil det nulstilles med RESET knappen (C).
Vedr. STC/DSTC, se side 126
OBS
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets informationer skal fingerhjulet (B) drejes et trin
ad gangen, enten opad eller nedad. Hvis det
drejes endnu en gang, kommer det tilbage til
udgangsstillingen.
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der først kvitteres for advarslen. Tryk
på READ -knappen (A) for at kvittere og
komme tilbage til informationscenterfunktionen.
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden siden sidste nulstilling (RESET). Når tændingen afbrydes,
lagres gennemsnitshastigheden. Den ligger
til grund for den nye værdi, når bilen kører videre. Kan nulstilles med RESET-knappen (C)
på kontaktarmen.
Hastighed i miles per hour1
Aktuel hastighed vises i mph.
Aktuelt forbr
Fortløbende oplysninger om det aktuelle
brændstofforbrug. Forbruget beregnes hvert
sekund, og tallene på displayet opdateres
med et par sekunders mellemrum. Når bilen
holder stille, vises "----" på displayet.
OBS
Funktioner
Informationscentret viser følgende information:
52
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været anvendt en brændstofdrevet varmer.
1 Visse
lande.
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været anvendt en brændstofdrevet varmer.
Kilometer til tom tank
Beregningen af kørselsstrækningen til tom
tank foretages ud fra gennemsnitsforbruget
for de senest tilbagelagte 30 km. Når der er
mindre end 20 km, indtil tanken er tom, vises
"----" på displayet.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning i tilfælde af
ændret brændstofforbug, f.eks. pga. ændret køremåde eller brug af en brændstofdrevet varmer.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre rathåndtag
Forrudeviskere
enhed. Når ringen (1) drejes venstre om, slår
viskerne færre slag pr. tidsenhed.
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj hastighed
Regnsensoren aktiveres som følger:
tryk på knappen (2). En lysdiode i knappen
tændes, hvilket viser at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af nedenstående:
02
Tryk på knappen (2), eller
før armen nedad til et andet viskerprogram.
Vigtigt
Brug rigeligt med sprinklervæske, når forrudeviskerne arbejder, da forruden skal være
våd.
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
Intervalviskning
Man kan selv ændre og indstille
den ønskede hastighed for intervalviskningen. Når ringen drejes højre om, slår viskerne flere slag pr. tids-
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed kan indstilles med ringen (1).
Drej ringen højre om for større følsomhed,
henholdsvis venstre om for mindre følsomhed (der foretages et ekstra slag, når ringen
drejes højre om).
Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiveret, viskerne
foretager et ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen
slippes og går tilbage til stilling 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt
I vaskehal:
Slå regnsensoren fra ved at trykke på knap
(2) med startnøglen i position I eller II. Ellers
kan forrudeviskerne gå i gang og blive beskadiget.
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal startnøglen være i stilling I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i stilling 0.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre rathåndtag
Forrudesprinklere
Reduceret vask
Før kontaktarmen mod rattet for at starte forrudevaskerne.
Når der er ca. en liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der for tilførsel af sprinklervæske til forlygterne. Dette sker for at prioritere udsynet gennem forruden.
Forlygtesprinklere (ekstraudstyr på
visse markeder)
02
Forlygtevaskeren aktiveres automatisk, når
forrudevaskeren anvendes.
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne kun ved hver
femte sprinkling, (inden for et tidsrum på
10 minutter). Når der er forløbet 10 minutter
efter den seneste forrudesprinkling, højtrykssprinkles forlygterne igen ved den første
sprinkling af forruden. Ved kort at føre armen
mod rattet sprinkles kun forruden.
54
Forrudesprinklere og forlygterensere
(S60 R)
Før kontaktarmen mod rattet for at starte forrudevaskerne og forlygterengøringen.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot (ekstraudstyr)
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
Midlertidig frakobling
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling gemmes
den tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Konstantfartholderens omskifter er placeret
til venstre i rattet.
– Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE -knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller — for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller —.
Bilens aktuelle hastighed, når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
Et hurtigt tryk (mindre end et halvt sekund) på
+ eller — svarer til en hastighedsændring
på 1 km/t.
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, påvirker ikke fartpilotens indstilling. Når speederen slippes igen, vender bilen tilbage til den tidligere indstillede
hastighed.
02
• bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
25–30 km/t1
• gearvælgeren sættes i stilling N
• Der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• En midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Genoptagelse af tidligere hastighed
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. + CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Frakobling
Fartpiloten frakobles ved at trykke på CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
1 Afhængigt
af motortype.
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Indstilling af rat, parkeringsbremse
Indstilling af rat
Parkeringsbremse (håndbremse)
– Hvis køretøjet ruller, skal parkeringsbremsestangen trækkes strammere.
– Når bilen parkeres skal gearvælgeren
være i stilling 1 (manuel gearkasse) eller P
(automatisk gearkasse).
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
02
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
– Tryk håndtaget på ratstammens venstre
side ned.
– Indstil derefter rattet i den stilling, der
passer dig bedst.
– Tryk håndtaget tilbage for at spærre rattet.
Hvis det er vanskeligt, kan du trykke lidt
på rattet, samtidig med at håndtaget trykkes tilbage.
ADVARSEL
Indstil rattet, inden du begynder at køre, aldrig under kørsel. Kontrollér inden kørslen
påbegyndes, at rattet er fastgjort i stillingen.
56
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem forsæderne.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede
instrumentpanel tændes, uanset hvor hårdt
parkeringsbremsen trækkes.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk parkeringsbremsestangen stramt
op, så langt den kan komme.
– Slip fodbremsen, og kontrollér, at bilen
holder stille.
Sådan udløses parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
slip stangen og slip knappen.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Stikkontakt, cigarettænder
Stikkontakt i bagsædet
02
Kontakten kan anvendes til forskelligt tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den er
beregnet til 12 V. Maksimalt strømforbrug
10 A.
Startnøglen skal mindst være i position I, for
at kontakten kan levere strøm.
ADVARSEL
Luk låget af sikkerhedsmæssige årsager,
når udtaget ikke bruges.
Cigarettænder (ekstraudstyr)
– Tænderen aktiveres ved at trykke den ind.
Når den er klar til brug, springer den ud igen.
Træk den ud, og tænd cigaretten med gløden.
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudeoptræk
Betjening
02
Førerens dør
De elektriske ruder betjenes med kontakterne i dørene. De fungerer i tændingsposition I
og II. Efter afsluttet kørsel kan ruderne fortsat
åbens og lukkes, når tændingsnøglen er taget ud, så længe ingen af dørene er åbnet.
Ruderne bør betjenes under opsyn.
ADVARSEL
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse i tilfælde af blokering, virker kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
Åbning af rude:
– Tryk knappens forreste del ned.
ADVARSEL
Lukning af rude:
– Træk knappens forreste del op.
ADVARSEL
Pas på, at børn og andre passagerer ikke
kommer i klemme, når ruderne lukkes. Hold
nøje opsyn, hvis bagdørenes ruder betjenes
fra førerens dør, eller hvis ruderne lukkes
med fjernbetjeningen.
Betjeningskontakter til ruder: A. For, B. Bag.
Føreren kan betjene alle ruder fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
Manuel betjening
– Tryk let ned på en af knapperne (A)
eller (B), eller træk den let opad. Ruderne
bevæger sig op eller ned, så længe man
bruger knapperne.
Automatisk betjening
– Tryk en af knapperne (A) eller (B) ned, eller
træk den op, og slip den derefter. Sideruderne åbnes henholdsvis lukkes nu auto-
58
matisk. Hvis ruden blokeres af en
genstand, afbrydes bevægelsen.
Hvis der er et barn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen til
rudeoptrækkene altid afbrydes ved at tage
startnøglen ud.
Pas på, at børn og andre passagerer ikke
kommer i klemme, når ruderne lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudeoptræk
Spærring af ruderne i bagdørene
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Passagerpladsen foran
OBS
02
Hvis bilen har elektriske børnesikkerhedslåse i bagdørene, viser lampen også, at disse
er aktiveret. Dørene kan nu ikke åbnes indefra. Når den elektriske børnesikkerhedslås
er aktiveret, vises en tekstmeddelelse på
displayet.
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås1.
De elektriske rudeoptræk ved bagsædet kan
spærres med strømafbryderen på førerdørens kontaktpanel.
Passagerpladsen foran
Rudehejsknappen ved passagerpladsen betjener kun denne rude.
Lampen i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør
1 Ekstraudstyr
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudeoptræk
El-ruder i bagdørene
02
Bagdørenes ruder kan betjenes med knappen på den pågældende dør eller med kontakten på førerens dør.
Hvis lampen i kontakten for spærring af ruderne i bagdørene (befinder sig på førerdørens betjeningspanel) er tændt, kan bagdørenes ruder kun betjenes fra førerdøren.
Ruderne i bagdørene betjenes på samme
måde som fordørenes ruder.
60
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Bakspejl
Automatisk blændfri indstilling
(ekstraudstyr)
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, blænder bakspejlet ned automatisk.
Bakspejl med kompas
(ekstraudstyr på visse markeder)
OBS
02
Denne indstillingsmulighed findes ikke på
spejle med automatisk nedblænding.
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, kan
det reflekteres i bakspejlet og blænde føreren. Blænd ned, når lyset bagfra forstyrrer.
Blændfri indstilling
A. Normal indstilling
B. Nedblænding
I bakspejlets øverste venstre hjørne sidder et
indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger.
Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E
(øst), SE (sydøst), S (syd), SW (sydvest), W
(vest) og NW (nordvest).
Hvis kompasset er aktiveret, starter det automatisk i tændingsposition II, henholdsvis når
motoren er i gang.
Kompasset aktiveres/deaktiveres ved at trykke på den forsænkede knap bag på spejlet.
Brug f.eks. en udrettet clips. Knappen er forsænket ca. 2,5 cm i spejlet.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Indstil den rette zone for kompasset
02
Jorden er inddelt i 15 magnetiske zoner. For
at kompasset skal fungere korrekt, skal den
rette zone være valgt.
– Tændingsstilling II.
– Hold knappen på bakspejlets bagside
trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil ZONE
vises (brug f.eks. en udrettet clips). Nummeret for det aktuelle område vises.
– Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
(1 –15) vises. Displayet viser efter nogle
sekunder igen kompasretningen, hvilket
betyder, at zoneskiftet er foretaget.
62
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
02
Magnetiske zoner for kompas
Kalibrering
Det kan være nødvendigt at kalibrere kompasset for at vise korrekt. For at få det bedste
resultat, skal alle store strømforbrugere som
f.eks. kabinebelysning, kabineventilator, elopvarmet bagrude, slås fra. Undgå at have
metalgenstande og magnetiske genstande i
spejlets nærhed.
– Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i gang.
– Hold knappen på bakspejlets bagside
trykket ind (brug f.eks. en udrettet clips),
indtil CAL vises (ca. 6 sekunder).
– Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 8 km/t, indtil CAL forsvinder fra
displayet. Kalibreringen er nu foretaget.
Alternativ kalibreringsmetode
Begynd at køre som sædvanligt. CAL forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Sidespejle
Sidespejle med hukommelsesfunktion
(ekstraudstyr)
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet (se side 83).
Vand- og snavsafvisende belægning
(ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er
behandlet med en belægning, som bevirker,
at udsynet gennem ruderne/spejlene forbliver
godt, selv i regnvejr.
ADVARSEL
02
Sideruder og spejle med
den vand- og snavsafvisende belægning er mærket
med et lille symbol. Oplysninger om, hvordan glasset
skal vedligeholdes, fremgår
af side 169.
Spejlet i førerens side er vidvinkeludformet
for at give godt overblik. Genstande forekommer at være længere væk, end de i virkeligheden er.
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle
er placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
– Tryk på knap L for venstre spejl,
henholdsvis R for højre spejl. Lampen i
knappen lyser.
– Justér indstillingen med knappen i midten.
– Tryk endnu en gang på L eller R, hvorefter
lampen slukkes.
ADVARSEL
Indstil spejlene, inden du begynder at køre.
64
Hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling,
lagres de nye indstillinger i fjernbetjeningen.
Næste gang du låser bilen op med samme
fjernbetjening og åbner fordøren inden 5 minutter, justeres spejlene til den lagrede indstilling.
Laminerede sideruder (ekstraudstyr)
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver bilen bedre tyverisikring.
Sidespejle
Under visse vejrforhold fungerer den snavsafvisende belægning bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene anvendes, se side 73
eller 75.
Opvarm sidespejlene:
• Hvis is eller sne dækker spejlene
• I kraftigt regnvejr, og når vejbanen er
snavset
• Ved dug på spejlene.
OBS
Brug ikke en isskraber til at fjerne is fra spejlene. I givet fald risikerer man, at glasset ridses, og at den vand- og snavsafvisende
belægning beskadiges.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Åbningsstillinger
Skydestilling
3
1
4
2
5
Automatisk betjening
– Træk knappen over trykpunkt (3) til bageste endestilling (4) eller over trykpunkt (2)
til forreste endestilling (1), og slip den. Nu
åbnes/lukkes soltaget helt.
Maksimal åbning af soltaget fra komfortstilling:
02
– Træk knappen helt bagud (4) igen, og slip
den.
6
Soltagets betjeningsknap befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
• Ventilationsstilling, med løftet bagkant
• Skydestilling/komfortstilling1, bagud/fremad
Startnøglen skal stå i stilling I eller II.
ADVARSEL
Hvis der er et barn i bilen:
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
1I
komfortstilling er soltaget ikke helt åbent for
at holde vindstøjen på et lavere niveau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Automatisk lukning
Lukning, manuel
Åbning, manuel
Åbning, automatisk
Åbning, ventilationsstilling
Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
Åbning:
– Tryk knappens bagkant (5) opad.
Lukning:
– Træk knappens bagkant (6) nedad.
Man kan komme fra ventilationsstilling direkte til komfortstilling ved at trække knappen
helt bagud (4) og slippe den.
Manuel betjening
Åbning:
– Træk betjeningsknappen bagud til
trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu
mod helt åben stilling, så længe knappen
holdes inde.
Lukning:
– Træk betjeningsknappen fremad til
trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig nu
mod lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
ADVARSEL
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Solskærm
02
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget
og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en klemmesikring, som udløses, hvis soltaget blokeres af en genstand.
Ved blokering standser soltaget og åbnes
derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
66
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Pas på, at børn ikke får hænderne i klemme,
når soltaget lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringer
02
67
Generelt om klimaet ................................................................................. 70
Manuelt klimaanlæg, A/C ......................................................................... 72
Elektronisk klimaanlæg, ECC
(ekstraudstyr) ........................................................................................... 74
Luftdistribution ......................................................................................... 77
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)................................... 78
68
KLIMA
03
03 Klima
Generelt om klimaet
Aircondition
Kølemiddel
Klimaanlægget afkøler, opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC )
eller automatisk (ECC) klimaregulering.
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
03
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen
og undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Partikelfilter
Multifiltret/partikelfiltret bør udskiftes med
jævne mellemrum. Spørg et autoriseret Volvo-værksted til råds.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget (spalten mellem motorhjelm og forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder udføre fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
70
Biler med ECC
Faktisk temperatur
Den temperatur, du vælger, svarer til den fysiske oplevelse i forhold til den aktuelle lufthastighed, luftfugtighed, solindstråling osv. i
og omkring bilen.
Sensorer
Solsensoren er placeret oven på instrumentpanelet. Solsensoren og kabinetemperatursensoren i klimapanelet må aldrig tildækkes.
Sideruder og soltag
Hvis aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruderne og det eventuelle soltag være lukket. Endvidere må kanalerne i hattehylden ikke tildækkes.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En kortvarig, mid-
lertidig temperaturstigning kan da registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres aircondition-anlægget automatisk og tilslutter kun så ofte, det er nødvendigt for at afkøle kabinen og give tilstrækkelig affugtning af den indkommende luft.
Dette sparer brændstof sammenlignet med
et konventionelt aircondition-anlæg, hvor aircondition-anlægget altid nedkøler luften til
lige over frysepunktet.
03 Klima
Generelt om klimaet
Luftfordeling
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolperne
03
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er placeret forskellige steder i bilen.
A. Åbent
A. Åbent
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste spjæld imod sideruderne for
at fjerne dug fra de forreste sideruder.
Koldt klima: Luk de midterste spjæld for at
opnå maksimal komfort og afdugning.
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret spjældene imod ruden, når du vil
fjerne dug fra de bageste sideruder.
– Ret spjældene indad i bilen, når du vil have
et behageligt klima ved bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
71
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
Kontrolpanel
N
O
P
Q
R
03
U
1.
2.
3.
4.
T
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation
Luftfordeling
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
5. Elopvarmede forsæder
6. Varmt/koldt – højre side
7. Varmt/koldt – venstre side
8. Ventilator
Ventilatorknappen (8) skal drejes fra 0 for at
tænde for aircondition-anlægget.
72
S
Brug også aircondition-anlægget ved lave
temperaturer (0–15 °C) for at affugte den indkommende luft.
AC – ON/OFF (tænd/sluk)
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af systemets automatik. På den
måde afkøles og affugtes
indstrømmende luft.
OFF: Fra.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med A/C-knappen).
Varme/kulde – venstre/højre side
Drej og indstil, hvor varm eller kold den indstrømmende luft skal være. For at få
afkølet luft skal aircondition
være aktiveret.
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/
-sæderne på følgende måde:
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
– Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt – ingen
af dioderne i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
Ventilator
Ved at dreje knappen øges
eller mindskes ventilatorhastigheden. Hvis knappen
står på 0, er der ikke tændt
for aircondition-anlægget.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og sidespejlene. Nærnere enkeltheder om
denne funktion fremgår af
side 47.
Recirkulation
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, som f.eks.
udstødningsdampe, ude fra
kabinen. Når funktionen er
valgt, recirkuleres kabineluften, således at ingen luft udefra suges ind i
bilen. Med recirkulation (sammen med aircondition-anlægget) nedkøles kabinen hurtigere i varmt vejr.
Hvis luften i bilen recirkuleres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timer-funktionen mindsker du risikoen
for is, dug og dårlig luft.
Den bruges på følgende måde:
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i 3–
12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
Luftfordeling
Brug de prikmarkerede luftfordelingsstillinger mellem
de forskellige symboler for
at finjustere luftfordelingen
og opnå endnu bedre komfort.
03
Defroster
Defroster på luftfordelingsknappen bruges til hurtigt at
fjerne dug og is fra for- og
sideruderne. Der strømmer
luft til ruderne med stor hastighed.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende for at give maksimal affugtning af kabineluften:
• aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slås fra med A/C-knappen)
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosteren slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
73
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Kontrolpanel
2
P
Q
R
S
T
U
03
N
V
NM
NN
NO
NP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AC – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation/Multifilter med sensor
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster for forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Sædevarme – højre side
10. Sædevarme – venstre side
11. Temperatur – højre side
74
V
12. Temperatur – venstre side
13. Ventilator
trykkes på AUTO, annulleres alle manuelle
funktioner.
AUTO
Temperatur
AUTO-funktionen styrrer
automatisk klimaanlægget,
så den valgte temperatur
opnås. Automatikken styrer
varme, aircondition, luftkvalitetssensor, ventilatorhastighed, recirkulation
og luftfordeling. Hvis man selv vælger én eller
flere funktioner manuelt, bliver de øvrige
funktioner fortsat styret automatisk. Når der
Med de to drejegreb kan du
indstille temperaturen for
førersiden og passagersiden. Husk på, at du ikke
opnår en hurtigere
opvarmning af kabinen,
selvom du vælger en højere eller lavere
temperatur end den temperatur, du vil have i
kabinen.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Ventilator
Ved at dreje på knappen,
øger eller mindsker du
ventilatorhastigheden. Hvis
du vælger AUTO, reguleres
ventilatorhastigheden
automatisk. Tidligere indstillet ventilatorhastighed afbrydes.
OBS
Hvis du har drejet ventilatorknappen så
langt mod urets retning, at kun den venstre
diode over knappen lyser orange, er ventilator og aircondition afbrudt.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og sidespejlene. Nærnere enkeltheder
om denne funktion fremgår
af side 48.
Defroster for forrude og sideruder
Bruges til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruderne. Der strømmer luft til
ruderne med stor ventilator-
hastighed. Dioden i defrosterknappen lyser,
når denne funktion er aktiveret.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende for at give maksimal affugtning af kabineluften:
• aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slås fra med A/C-knappen).
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defroster
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
Luftfordeling
• Luft til ruderne.
• Luft i hoved- og kropshøjde.
• Luft mod ben og fødder.
Tryk på AUTO, når du
igen ønsker automatisk luftfordeling.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med A/C-knappen).
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/
-sæderne på følgende måde:
03
– Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt – ingen
af dioderne i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
AC – ON/OFF (tænd/sluk)
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af systemets automatik. På den
måde afkøles og affugtes
indstrømmende luft.
OFF: Fra.
75
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Recirkulation
03
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, f.eks. udstødningsdampe, ude fra
kabinen. Når funktionen er
valgt, recirkuleres kabineluften, således at ingen luft
udefra suges ind i bilen.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt eller dårlig luft.
Luftkvalitetssystem (ekstraudstyr)
Luftkvalitetssystemet består af et multifilter og en
sensor. Filtret udskiller gasser og partikler, så indholdet
af lugt og forurening i kabinen reduceres. Når sensoren registrerer forurenet udendørsluft, lukkes luftindtaget, og
luften recirkuleres i kabinen.
Når luftkvalitetssensoren er tilkoblet, lyser
den grønne diode AUT i
.
Betjening
Tryk på
for at aktivere luft-kvalitetssensoren (normal indstilling).
Den bruges på følgende måde:
Eller:
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i
3–12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
Vælg mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på
.
Tryk på
igen i mindst 3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for at bekræfte valget.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensoren
er nu tilkoblet.
• Ingen diode lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves for nedkøling i varmt klima.
• Dioden MAN lyser. Recirkulation er nu
tilkoblet.
Husk:
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
76
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør
luftkvalitetssensoren kobles fra.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
bruge defrosterfunktionerne til forruden og
sideruderne samt bagruden. Se side 75.
Følg Volvos serviceprogram for at se de anbefalede intervaller for udskiftning af multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede omgivelser kan det være nødvendigt at udskifte
kombifiltret oftere.
03 Klima
Luftdistribution
Luftdistribution
Formål:
Luftdistribution
Formål:
Luft gennem ventilationsspjældene for og bag.
Når du vil have god
nedkøling i varmt vejr.
Luft til gulvet. En vis
luftgennemstrømning til
ventilationsspjældene og
defrosterspjældene til
forruden og sideruderne.
Når du ønsker varme til
fødderne.
Luft til gulv og ventilationsspjælde.
Til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luft til ruderne.
I denne stilling recirkuleres
luften ikke. Aircondition er
altid slået til. En vis luftgennemstrømning til ventilationsåbningerne.
Når du vil fjerne is og
dug. Høj ventilatorhastighed er godt.
Luft både til gulv og ruder.
En vis luftgennemstrømning til ventilationsspjældene.
Når du ønsker god
komfort og afdugning i
koldt vejr. Ikke for lav
ventilatorhastighed.
03
77
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Generelt
–10 °C og derunder er parkeringsvarmerens
maksimale driftstid 60 minutter.
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, vises der en meddelelse på
displayet. Kontakt i givet fald et autoriseret
Volvo-værksted.
03
ADVARSEL
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
Dette gøres enklest ved at:
• trykke på READ -knappen eller
• aktivere fjernlyset eller
• slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles til to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes
her det tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen
er færdig.
Bilens elektronik udregner selv starttiden ud
fra den aktuelle udendørstemperatur. Hvis
udendørstemperaturen overstiger 25 °C, sker
der ingen opvarmning. Ved temperaturer på
78
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges.
Sluk for parkeringsvarmeren, inden brændstofpåfyldning påbegyndes. Brændstof, der
spildes på jorden, kan antændes.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for parkeringsvarmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL på displayet).
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser det gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og
en forklarende tekst vises på displayet.
Når du forlader bilen, fremkommer en meddelelse om kabinevarmerens status.
Advarselsetiket på tankdækselklappen
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning,
bør den stå med forenden opad for at sikre,
at brændstofforsyningen når kabinevarmeren.
Bilens ur/timer
Hvis bilens ur indstilles, efter at der foretaget
timerindstillinger, annulleres disse af sikkerhedsmæssige årsager.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Indstilling af TIMER 1 eller 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun forprogrammeres tider et døgn frem, og ikke for
flere dage i træk.
– Indstil med ringen (B) til TIMER 1.
– Tryk let på RESET -knappen (C) for at
komme til den blinkende timeindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede timetal.
– Tryk kort på RESET -knappen for at
komme til den blinkende minutindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
minuttal.
– Tryk kort på RESET -knappen for at
bekræfte din indstilling.
– Tryk på RESET -knappen for at aktivere
timeren.
Efter indstilling af TIMER 1 går man videre til
TIMER 2. Indstillingerne foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Slukning af timerstartet parkeringsvarmer
– For at slukke parkeringsvarmeren manuelt
inden timer-funktionen gør det, skal du
gøre følgende:
– Tryk på READ -knappen (A).
– Drej ringen (B) frem til teksten PARKVARMER TIMER 1 (eller 2). Teksten TIL blinker.
– Tryk på RESET -knappen (C). Teksten
FRA vises konstant, og parkeringsvarmeren slås fra.
Direkte start af parkeringsvarmer
– Drej ringen (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET -knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
– Vælg TIL.
Parkeringsvarmeren vil nu være i gang i
60 minutter. Opvarmningen af kabinen starter, så snart kølevæsken i motoren har opnået en tilstrækkelig høj temperatur.
Slukning af direkte startet parkeringsvarmer
– Drej ringen (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET -knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
– Vælg FRA.
Batteri og brændstof
I givet fald vises en meddelelse på displayet.
Kvittér for meddelelsen med READ -knappen
(A).
Vigtigt
Gentagen brug af kabinevarmeren i kombination med korte kørselsstrækninger kan
føre til, at batteriet aflades, hvilket kan give
startproblemer.
For at sikre at generatoren når at producere
lige så meget energi, som varmeren forbruger af batteriet, bør man ved regelmæssig
brug af parkeringsvarmeren køre i bilen i
lige så lang tid, som varmeren er i drift.
03
Ekstravarmer (diesel)1
I koldt vejr kan der være behov for ekstra varme fra ekstravarmeren for at opnå den rette
temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes
for motoren.
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet eller, hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, afbrydes parkeringsvarmeren.
1 Visse
lande
79
Forsæder.................................................................................................. 82
Kabinebelysning....................................................................................... 84
Opbevaringssteder i kabinen ................................................................... 86
Bagsæde.................................................................................................. 90
Bagagerum............................................................................................... 92
80
INTERIØR
04
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
6. Betjeningspanel for elbetjent sæde.
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
Nedfældning af forsæderyglæn
(ekstraudstyr)
04
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
1. Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
2. Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned1.
3. Hæv/sænk sædet, pump op/ned
4. Justering af lændestøtten2, drej hjulet.
5. Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
1
Betjeningsregulering (2) fås ikke til visse indtræksmuligheder.
2 Gælder
82
også elbetjent sæde.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til lange genstande.
– Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
– Anbring ryglænet i oprejst stilling 90 grader.
– Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
– Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
04 Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
bevæges igen. Kun én af sædets motorer
kan bruges ad gangen.
Sæde med hukommelsesfunktion
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Førersædets positioner gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernnøglen.
Når bilen låses op med den samme fjernnøgle indtager førersædet og sidespejlene de
gemte positioner, når førerdøren åbnes.
OBS
Nøglehukommelsen er uafhængig af
sædets hukommelse.
04
Indstilling af sædet kan foretages et stykke
tid, efter at døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at nøglen er sat i startlåsen.
Indstilling af sædet kan altid foretages, når
tændingen er slået til.
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde frem/tilbage
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
En overbelastningsbeskyttelse udløses, hvis
et sæde blokeres. Hvis det sker, skal du slå
tændingen fra og vente lidt, inden sædet
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
bevægelsen afbrydes.
(ekstraudstyr)
Knapper for hukommelsesfunktion
Gemme indstilling
– Indstil sædet.
– Hold MEM trykket ind, samtidig med at 1,
2 eller 3 trykkes ind.
ADVARSEL
Risiko for at komme i klemme. Sørg for at
børn ikke leger med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
Bruge gemt indstilling
Tryk en af hukommelsesknapperne 1 – 3 ind,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
bliver sædets bevægelse afbrudt.
83
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
Belysningsautomatik
Alle læselamper og kabinebelysning slukkes
automatisk 10 minutter efter, at motoren er
slukket. Den respektive belysning kan slukkes manuelt forinden.
Kabinebelysningen tændes automatisk1 og
lyser i 30 sekunder, når:
• bilen låses op udefra med nøgle eller
fjernbetjening
• motoren er slukket og nøglen drejet til
0 -stilling.
Kabinebelysningen tændes og lyser i
10 minutter, når:
04
Kabinebelysning foran og læselamper.
Læselamper bag
1. Læselampe venstre for
2. Kabinebelysning
3. Læselampe højre for
Læselamperne foran tændes og slukkes med
knap (1) eller (3).
4. Læselampe venstre bag
5. Læselampe højre bag
Læselamperne bagi tændes og slukkes med
knap (4) eller (5).
Kabinebelysningen tændes og slukkes med
et kort tryk på knap (2).
• en af dørene er åben, hvis kabinebelysningen ikke slukkes.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes
• bilen låses udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Automatikken kan slås fra ved at knap (2)
holdes inde i mere end 3 sekunder. Et kort
tryk på knappen slår automatikken til igen.
De indprogrammerede tider, 30 sekunder
henholdsvis 10 minutter, kan ændres af et
Volvo-værksted.
1 Funktionen
er lysafhængig og aktiveres kun,
når det er mørkt.
84
04 Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl1
04
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
1 Ekstraudstyr
på visse markeder,
85
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
04
86
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringspladser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Opbevaringsplads i midterkonsollen
Solbrillerum, førersiden (ekstraudstyr)
Opbevaringslomme.
Billetklemme.
Kopholder (ekstraudstyr).
Handskerum.
Opbevaringsrum i midterkonsollen
Rum i dørpanel.
Kopholder i armlænet, bagsæde.
Opbevaringslomme.
Kopholder i det bageste opbevaringsrum til bagsædet
04
ADVARSEL
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker ud på en sådan måde, at de kan give
anledning til personskader i tilfælde af en
hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
1. Bageste opbevaringsrum
Du kan bruge midterkonsollens bageste opbevaringsrum til opbevaring af cd’er o.l.
Dette opbevaringsrum kan udstyres med
telefonrør + holder (ekstraudstyr)
2. Opbevaringsrum foran (dækket af
jalousi)
Dette opbevaringsrum kan udstyres med følgende:
• Kopholder (ekstraudstyr)
• Askebæger (ekstraudstyr)
For at få adgang til opbevaringsrum/telefonrør skal der trykkes på knappen på venstre
side af armlænet, og låget over tunnelrummet vippes bagud.
Tryk på knappen på højre side af armlænet,
og vip den øverste del af låget over tunnelrummet bagud for at bruge kopholderen.
Kopholderen og låget kan lukkes hver for sig.
3. 12 V-stikkontakt
4. Askebæger (ekstraudstyr)
87
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Kopholder i forreste opbevaringsrum
(ekstraudstyr)
Kopholderen kan let tages ud:
– Tryk kopholderen frem (1), samtidig med
at dens bageste del løftes (2).
– Skyd kopholderen bagud (3) og ind i åbningen under jalousien.
– Vip den forreste del af kopholderen op (4),
og løft den ud.
Gør som beskrevet ovenfor i omvendt rækkefølge for at sætte kopholderen i.
Kopholder i instrumentpanelet
(ekstraudstyr)
04
• Tryk på holderen for at åbne den.
• Tryk holderen ind efter brug.
OBS
Anbring aldrig glasflasker i holderen. Tænk
også på, at varme drikke kan forårsage
skoldning.
88
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Handskerum
Tøjkrog
Flaskeholder ved bagsædet
(ekstraudstyr)
04
I handskerummet kan du f.eks. opbevare bilens instruktionsbog, kort, penne og benzinkort.
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Du bruger flaskeholderen på følgende måde:
– Vip holderen ud.
– Sæt flasken i.
Flaskeholderen kan også bruges som papirkurv. Sæt en pose i holderen, og fold den ned
over kanten.
OBS
Der findes ikke særlige affaldsposer til holderen. Brug almindelige plastposer.
89
04 Interiør
Bagsæde
Kopholder i bagsædearmlænet
(ekstraudstyr)
Nakkestøtte på bagsædet
04
Indstilling af nakkestøttens højde
Nakkestøtten på bagsædets midterplads reguleres i højden efter passagererens højde.
Hæv hovedstøtten efter behov. Hvis du vil
trykke hovedstøtten nedad, skal du trykke på
frigøringsknappen bag det ene rør. Se billedet.
90
04 Interiør
Bagsæde
Nedfoldning af bagsædets ryglæn
ADVARSEL
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive forskubbet ved hård opbremsning og skade
personer i bilen.
Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange genstande! I uheldige tilfælde kan du ellers med
lasten komme til at skubbe til gearstangen
eller gearvælgeren og derved føre den til
køreindstilling, og så kan bilen rulle væk.
Begge ryglæn ved bagsædet kan fældes
fremad samtidigt eller separat. Det gør det
nemmere at transportere lange genstande.
Gør følgende for at slå ryglænet i bagsædet
frem:
– Kontrollér først, at nakkestøtterne ikke er
slået ned.
– Træk i håndtaget i bagagerummet, som
vist på billedet.
– Fæld ryglænet fremad.
04
I det højre ryglæn er der en luge, som du kan
bruge til transport af lange genstande (ski,
brædder osv.). Gør følgende for at åbne
lugen:
– Slå venstre ryglæn og midterarmlænet
frem. Se side 91.
– Skyd lugens låsespærring opad og træk
samtidigt lugen fremad.
– Ret ryglænet op, mens lugen er åben.
91
04 Interiør
Bagagerum
Klap til lang last
– Træk det lige opad.
Indkøbsposeholder (ekstraudstyr)
Montering:
– Anbring dækslet i sporet bag indtrækket.
– Luk dækslet.
04
Brug sikkerhedsselerne til at fastholde lasten.
Integreret barnepude
Dækslet på bagsædets armlæn/barnesæde
er ikke hængslet - dækslet skal fjernes, inden
skilemmen kan bruges.
OBS
Hvis bilen har integreret barnepude, skal
den først slås ned.
Afmontering:
– Åbn dækslet 30 grader.
92
Åbn bagagerumsklappen. Ophæng eller fastspænd dine indkøbsposer ved hjæp af
spændebåndet.
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt inklusive det eventuelle tilbehør, der er
monteret.
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv.
Tilbehør, som er monteret, dvs. trækkrog,
tagbagagebærer, tagboks m.m., medregnes i
den køreklare vægt.
04 Interiør
Bagagerum
Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet af passagerer og deres vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres afhængigt
af køreklar vægt, og hvor tungt bilen er
lastet.
04
93
Nøgler og fjernbetjening.......................................................................... 96
Låsning og oplåsning ............................................................................... 99
Børnesikkerhedslås................................................................................ 103
Alarm (ekstraudstyr) ............................................................................... 104
94
LÅS OG ALARM
05
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Nøgler
1. Hovednøgle
Nøglen virker på alle låse.
2. Servicenøgle 1
Nøglen kan kun bruges til fordør, tændingslås og ratlås.
Bilen leveres med to hovednøgler og en
servicenøgle1. Hovednøglerne er sammenfoldelige og forsynet med indbygget fjernbetjening.
N
Tab af nøgler
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage
alle de øvrige bilnøgler med til et autoriseret
Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal
koden for den mistede nøgle slettes i systemet. De øvrige nøgler skal samtidig indkodes
i systemet igen.
05
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan bestille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6
fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
2
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips. Koden skal stemme overens med læseren i
1 Kun
96
på visse markeder.
tændingslåsen, og bilen kan kun startes, hvis
den rette nøgle med den rette kode bruges.
OBS
Nøglebladet på hovednøglen (1) skal være
slået helt ud (se billedet) under start af bilen.
Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl, således at
bilen ikke kan startes.
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Fjernbetjeningsfunktioner
N
S
O
P
Hvis den røde knap (3) holdes inde i mindst
3 sekunder eller trykkes ind 2 gange i løbet af
samme tidsrum, aktiveres blinklysene og
hornet.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke
på knap (6), samtidig med at nøgledelen drejes ind i knappanelet.
Panikalarmen slås fra med en vilkårlig knap
på fjernbetjeningen eller automatisk efter
25 sekunder.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
R
Q
Oplåsning
Med et tryk på knap (1) låses samtlige døre,
bagagerumsklappen og tankdækselklappen
op.
Bagagerumsklap
Med to tryk på knap (2) låses kun bagagerumsklappen op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
– Tryk på den gule knap (4) på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/
parkeringslyset, nummerpladelyset og lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr). Lygterne
og lamperne er tændt i 30, 60 eller
90 sekunder. Den ønskede tidsindstilling for
din bil kan indstilles af et autoriseret Volvoværksted.
05
Slukning af tryghedsbelysningen:
– Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knap (5) låses alle døre, bagagerumsklappen og tankdækslet.
For tankdækslet er der en forsinkelse på ca.
10 minutter.
97
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Udskiftning af batteri i
fjernbetjeningen
05
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer
på signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
– Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten
op med en lille skruetrækker.
– Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med fingrene.
– Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges, så
der ikke kan trænge vand ind.
98
– Aflever det gamle batteri på dit Volvoværksted, således at det kan bortskaffes
miljømæssigt korrekt.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
Automatisk genlåsning
Automatisk låsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter oplåsning,
låses alle låse automatisk igen. Denne funktion mindsker risikoen for at bilen utilsigtet
efterlades ulåst. Vedr. biler med alarm, se
side 104.
05
Hovednøglen eller fjernbetjeningen låser/oplåser samtlige sidedøre og bagagerumsklappen samtidigt. Sidedørenes låseknapper og
dørhåndtagene på indersiden udløses.1
Tankdækslets dækklap kan åbnes, når bilen
er ulåst. Det forbliver ulåst i 10 minutter efter
låsning af bilen.
Bilen kan låses1, selv om en dør eller bagagerumsklappen er åben. Når døren lukkes, er
der risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
1 Gælder
visse markeder
Automatisk låsning aktiveres og deaktiveres
fra knappanelet i førerdøren.
Funktionen medfører, at dørene låses automatisk, når bilens hastighed overstiger
7 km/t. De forbliver låst, indtil en dør åbnes
indefra, eller hvis alle dørene låses op fra knappanelet.
Aktivering/deaktivering af automatisk
låsning
– Tændingsnøglen skal stå i position I
eller II.
– Tryk på READ -knappen på venstre kontaktarm for at kvittere for eventuelle meddelelser på informationsdisplayet.
99
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
– Hold centrallåsknappen inde, indtil en ny
meddelelse for låsestatus vises på informationsdisplayet.
Meddelelsen AUTOLOCK AKTIVERET (bilen
låses også, når den bevæger sig), henholdsvis AUTOLOCK DEAKTIVERET vises på informationsdisplayet.
Låsning og oplåsning indefra
05
Fra knappanelet i førerdøren (eller passagerdøren) kan samtlige sidedøre og bagagerumsklappen låses eller låses op samtidigt.
Alle døre kan låses med låseknappen på knappanelet ved den respektive dør.
Hvis bilen ikke er låst udefra, kan den låses
op ved at døren åbnes med håndtaget.1
Oplåsning/låsning af bagagerumsklap
med fjernbetjening
Gør følgende for kun at låse bagagerumsklappen op:
1 Gælder
100
visse markeder
– Tryk to gange på fjernbetjeningens knap til
åbning af bagagerumsklappen. Bagagerumsklappen låses op og åbnes samtidigt
lidt.
Hvis alle døre er låst, når bagageklappen lukkes, låses den automatisk.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Oplåsning af bagagerumsklap med
hovednøgle
Servicelåsning, bagagerumsklap
(visse lande)
Deaktivér servicelåsning:
– Drej hovednøglen til stilling II, og tryk på
knappen igen.
05
Hovednøglen må kun bruges til manuel oplåsning af bagagerumsklappen i nødstilfælde, f.eks. hvis fjernbetjeningen er i stykker,
eller bilen er uden strøm. I det tilfælde skal du
gøre følgende:
– Sæt hovednøglen i øverst eller nederst i
den pynteklap, som sidder over låsen.
– Drej opad eller nedad for at lirke pynteklappen af.
– Lås derefter bagagerumsklappen op.
Funktionen er beregnet til de tilfælde, hvor
bilen indleveres til service, hotel eller lignende. Servicenøglen afleveres til personalet,
som kan åbne og køre bilen. Der er dog ikke
adgang til bagagerummet (eller handskerummet, hvis det er låst med hovednøglen).
Aktivér servicelåsning:
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Tryk på knappen. En diode i knappen
lyser, når funktionen er aktiveret, og en
meddelelse vises på displayet.
101
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning af handskerum
Blokeret låsestilling1
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen – ikke med servicenøglen.
Din bil er udstyret med funktionen blokeret
låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses
op indefra, hvis de er låst.
Midlertidig frakobling af blokeret
låsestilling og eventuelle
alarmsensorer
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter
kan dørene ikke åbnes indefra. Bilen kan kun
låses op udefra via førerdøren eller fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
05
Hvis nogen vil blive siddende i bilen, og du
alligevel vil låse dørene udefra – f.eks. ved
transport med bilfærge – kan du frakoble blokeret låsestilling.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
stilling II og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knappen.
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne samtidigt. Se side 105.
1 Visse
102
lande
Dioden i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. Der vises en
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
meddelelse på displayet, indtil nøglen tages
ud af tændingslåsen. Når tændingen sættes
til næste gang, tilkobles sensorerne igen.
Mekanisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
Skrue til børnesikkerhedslås – højre bagdør.
Skrue til børnesikkerhedslås – venstre bagdør.
Skruen til børnesikkerhedslåsen sidder i bagkanten af de to bagdøre. Man kan kun komme til dem, når døren er åben. Anvend en flad
metalgenstand, f.eks. en skruetrækker, til at
dreje skruen og derved aktivere/deaktivere
børnesikkerhedslåsen.
05
A. Børnesikker indstilling – dørene kan ikke
åbnes indefra; drej udad.
B. Ikke-børnesikker indstilling – dørene kan
åbnes indefra; drej indad.
ADVARSEL
Husk, at bagsædepassagererne i tilfælde af
en ulykke ikke kan åbne de bageste døre indefra, hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret.
Låseknapperne bør derfor være trukket op
under kørsel. I tilfælde af en eventuel ulykke
vil redningspersonalet så kunne komme ind
i bilen udefra.
103
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystemet
Tilkobling af alarm
Automatisk tilkobling af alarm
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger
det konstant alle alarmindgange. Alarmen
udløses i følgende tilfælde:
Tryk på LOCK -knappen på fjernbetjeningen.
Et langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle døre er lukkede. På visse markeder kan nøglen eller låsekontakten i fordøren bruges til at tilkoble
bilens alarm.
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter frakobling
af alarmen, og bilen er låst op med fjernbetjeningen, tilkobles alarmen automatisk igen.
Samtidig låses bilen. Denne funktion forhindrer, at bilen utilsigtet efterlades med alarmen frakoblet.
•
•
•
•
•
•
05
•
•
motorhjelmen åbnes.
bagagerumsklappen åbnes.
en af dørene åbnes.
tændingslåsen drejes med en ikkegodkendt nøgle eller udsættes for indgreb.
der registreres bevægelse i kabinen (hvis
der er monteret en bevægelsessensor –
ekstraudstyr i nogle lande).
bilen løftes eller bugseres væk (hvis der er
monteret en hældningssensor – ekstraudstyr i nogle lande).
Når batterikablet frakobles.
Hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Vigtigt
Alarmen er helt tilkoblet, når bilens afvisere
har foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet sekund.
Frakobling af alarm
Tryk på UNLOCK -knappen på fjernbetjeningen. To korte blink fra bilens blinklys bekræfter, at alarmen er deaktiveret.
Hvis batterierne i fjernbetjeningen er brugt
op, kan alarmen slås fra ved at dreje nøglen
til tændingsposition II.
I visse lande (Belgien, Israel osv.) tilkobles
alarmen automatisk igen efter en vis tid, hvis
førerdøren er blevet åbnet og lukket igen,
uden at bilen er blevet låst.
Annullering af udløst alarm
Hvis alarmen lyder, kan den annulleres ved at
trykke på UNLOCK -knappen på fjernbetjeningen. Som bekræftelse afgiver afviserne to
korte blink.
Lydsignal – Alarm
Lydsignalet afgives fra en sirene med reservebatteri. Hvert alarmsignal varer i
25 sekunder.
Lyssignal – Alarm
Ved alarm blinker alle afvisere i 5 minutter,
eller indtil du slår alarmen fra ifølge beskrivelsen ovenfor.
104
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Midlertidig frakobling af alarmsensorer og blokeret låsestilling
gen tilsluttes næste gang, tilkobles sensorerne igen.
Hvis bilen er udstyret med blokeret låsestilling, vil denne samtidigt blive aktiveret. Se
side 102.
Kontrollampe på instrumentpanelet
(nogle lande)
En kontrollampe (diode) øverst på instrumentpanelet indikerer alarmsystemets status:
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne afbrydes midlertidigt.
1. Sæt nøglen i tændingslåsen, og drej den til
stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
2. Tryk på knappen.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen
På displayet vises en meddelelse, indtil nøglen fjernes fra tændingslåsen. Når tændin-
• Lampen slukket: Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker en gang hvert andet sekund, efter at bilens afvisere har afgivet et
langt blink: alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt, efter frakobling af
alarmen og indtil tændingen tilsluttes:
Alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, fremkommer en meddelelse herom på displayet.
05
Hvis alarmsystemet ikke fungerer korrekt, så
lad et autoriseret Volvo-værksted undersøge
bilen.
Vigtigt
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Ethvert forsøg herpå kan påvirke forsikringsvilkårene.
105
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Test af alarmsystemet
Test af kabinens bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Aktivér alarmen. Aktivering af alarmen
kvitteres med et langsomt blink i lysdioden.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv bevægelsessensoren i førerkabinen ved f.eks. at fjerne en taske fra sædet.
Alarmsystemet skal nu lyde og blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
05
106
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førerens side.
– Åbn en af dørene. Alarmsystemet skal nu
lyde og blinke.
– Gentag testen for højre fordør.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sæt dig ind i bilen og deaktiver bevægelsessensoren.
– Aktivér alarmen (bliv siddende i bilen og
lås dørene med knappen på fjernbetjeningen).
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Alarmen skal nu lyde
og blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Test af bagagerumsklap
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen fra førersiden uden at
åbne nogen af dørene.
– Åbn bagagerumsklappen med håndtaget.
Alarmsystemet skal nu lyde og blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
05 Lås og alarm
05
107
Generelt.................................................................................................. 110
Brændstofpåfyldning.............................................................................. 113
Start af motor......................................................................................... 115
Manuel gearkasse ................................................................................. 118
Automatgearkasse ................................................................................. 119
Bremsesystemet .................................................................................... 123
Stabilitets- og traktionssikringssystem ....................................................................................... 125
Aktivt chassis –FOUR-C......................................................................... 127
Parkeringshjælp ..................................................................................... 128
Bugsering og bjergning .......................................................................... 130
Starthjælp.............................................................................................. 132
Kørsel med anhænger........................................................................... 133
Trækanordning ....................................................................................... 135
Delelig trækkrog ..................................................................................... 137
Last på taget .......................................................................................... 142
Tilpasning af lyskegle ............................................................................. 144
BLIS (Blind Spot Information System) –ekstraudstyr ............................. 149
108
START OG KØRSEL
06
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
Kør ikke med åben bagagerumsklap
Den nye bil – i glat føre
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og med tilpasning af køremåde og hastighed til den aktuelle situation.
Ved kørsel med åben bagagerumsklap kan
udstødningsgas, bl.a. giftig kulilte, suges ind
i bilen via bagagerummet. Hvis man alligevel
er nødt til at køre med åben bagagerumsklap
over en kortere strækning, bør man gøre følgende:
Kørsel i glat føre kan opleves forskelligt afhængigt af, om du har valgt en bil med manuel gearkasse eller automatgearkasse. Øv dig
derfor i glatførekørsel under kontrollerede
forhold, så du ved, hvordan din nye bil
reagerer.
Tænk på følgende:
06
110
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt!
Det vil sige: Lad ikke motoren arbejde i
tomgang, men begynd at køre med let
belastning så hurtigt som muligt.
• En kold motor bruger meget mere brændstof end en varm.
• Undgå at køre korte strækninger, hvor
motoren ikke når at blive varm.
• Kør jævnt! Undgå hurtige, unødvendige
accelerationer og kraftige opbremsninger.
• Kør ikke omkring med unødvendig tung
last i bilen.
• Kør ikke på vinterdæk, når vejene er bare
og tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når du ikke
anvender den.
• Åbn ikke sideruderne, når det ikke er
nødvendigt.
– Luk alle ruder.
– Fordel luften mod ruder og gulv, og sæt
ventilatoren på højeste hastighed.
06 Start og kørsel
Generelt
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på
højst 25 cm med en hastighed på højst
10 km/t. Der skal udvises ekstra forsigtighed
ved passage af strømmende vand.
Vigtigt
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger vand ind i luftfiltret.
På større dybder kan der trænge vand ind i
transmissionen. I givet fald reduceres oliernes smøreevne, hvilket forkorter de pågældende systemers levetid.
Ved vadning skal hastigheden være lav, og
bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal du trykke let på bremsepedalen og
kontrollere, at fuld bremsevirkning opnås.
Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
OBS
Rengør de elektriske kontakter til den elektriske motorvarmer og anhængerkoblingen
efter kørsel i vand og ler.
Undgå at overbelaste batteriet
.
Vigtigt
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i
længere tid, da dette kan give anledning til
fejl i bilens elektriske anlæg.
I tilfælde af motorstop i vand må man ikke
forsøge at starte igen; i givet fald skal bilen
bugseres ud af vandet.
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Lad ikke startnøglen stå i
stilling II når motoren er standset. Anvend i
stedet stilling I - så bruges der mindre strøm.
12-volts kontakten i bagagerummet er stadig strømførende, selv når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audiosystem
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
som belaster det elektriske anlæg. Når motoren ikke er i gang, bør man ikke anvende
funktioner der bruger meget strøm.
06
Hvis batterispændingen er lav, vises en tekst
på displayet i kombinationsinstrumentet.
Meddelelsen bliver stående, indtil motoren er
startet.
Energisparefunktionen slår visse funktioner
fra eller reducerer belastningen på batteriet,
f.eks. ved at reducere kabineblæserens funktion eller slukke for lydanlægget.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
111
06 Start og kørsel
Generelt
Lad ikke motoren og kølesystemet
blive overophedet
Under særlige forhold, f.eks. i stejlt terræn og
med tung last, er der risiko for at motor og
kølesystem overophedes. Især ved høje temperaturer.
06
Sådan undgås overophedning af
kølesystemet:
• Hold en lav hastighed hvis du kører med
påhængsvogn op ad en lang og stejl stigning.
• Afbryd aircondition-anlægget ind imellem.
• Undgå at lade motoren køre i tomgang.
• Stands ikke motoren umiddelbart efter en
hård køretur.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
For at undgå overophedning af
motoren:
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotor: 3500 omdr./
min.) under kørsel med anhænger eller campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
112
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklap
Tankdæksel
Benzinpåfyldning
Ved høje udendørstemperaturer kan der
opstå overtryk i tanken. Åbn i så fald dækslet
langsomt.
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
OBS
Efter tankning skrues dækslet på igen, indtil
der høres et eller flere klik.
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Tilsæt ikke rensende additiver, medmindre
dette udtrykkeligt anbefales af et Volvoværksted.
ADVARSEL
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med tankning – ringesignalerne kan danne
gnister og antænde benzindampene, som
igen kan medføre brand og personskade.
Tankdækslet er placeret bag klappen på højre
bagskærm og kan hænges op på indersiden af
klappen.
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS
Vigtigt
Benzindrevne biler skal altid tankes op med
blyfri benzin, så katalysatoren ikke beskadiges.
Dieselpåfyldning
Dieselolie kan ved lave temperaturer udskille
paraffin (–5 °C til –40 °C), hvilket giver startvanskeligheder. På den kolde årstid bør der
derfor bruges særligt vinterbrændstof.
06
Klappen forbliver ulåst i ti minutter efter, at
bilen er blevet låst.
113
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Nødåbning af tankdækselklap
06
Hvis det ikke er muligt at åbne tankdækselklappen normalt, kan det blive nødvendigt at
åbne den manuelt.
I højre side af bagagerummet sidder en aftagelig lem. Frigør den, stik hånden ind og find
den elektriske lås – den befinder sig omtrent
inden for tankdækselklappens bagkant. Træk
låsestemplet lige bagud.
ADVARSEL
Der er skarpe kanter bagved panelerne bevæg hånden langsomt og forsigtigt.
114
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
Start af motor
– Træk parkeringsbremsen an.
Automatgear
– Gearvælgeren i P eller N.
Manuel gearkasse
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
meget koldt vejr.
ADVARSEL
Startnøglen må aldrig tages ud af ratlåsen
under kørsel, eller når bilen er under bugsering. I givet fald kan ratlåsen aktiveres og
derved gøre bilen umulig at styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i
stilling II.
OBS
For visse motortyper kan tomgangshastigheden ved koldstart være markant højere
end normalt. Dette er for at udstødningssystemet hurtigst muligt skal komme op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Nøglebladet på hovednøglen skal være
slået helt ud (se billedet på side 96) under
start af bilen. Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
Benzin
Drej startnøglen til startstillingen.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes og et nyt
startforsøg gøres.
Diesel
Drej startnøglen til kørestilling.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet
tændes for at oplyse om, at forvarmning af
motoren er i gang.
Drej startnøglen til startstillingen, når kontrolsymbolet er slukket.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver endnu bedre udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningen
samles i filtret under normal kørsel. For at
brænde partiklerne væk og tømme filtret
startes en såkaldt regenerering. Til dette
kræves, at motoren har nået normal arbejdstemperatur.
Regenereringen af filtret sker automatisk
med et interval på ca. 300-900 km afhængigt
af køreforholdene. Regenereringen tager normalt mellem 10 og 20 minutter. I løbet af den
tid kan brændstofforbruget øges noget.
Regenerering ved koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal arbejdstemperatur. Dette medfører, at dieselpartikelfiltret
ikke regenereres, og at filtret ikke tømmes.
06
Når filtret er fyldt ca. 80 % med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen
SODFILTER FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på displayet på instrumentpanelet.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren kommer op på normal arbejdstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere
115
06 Start og kørsel
Start af motor
ca.20 minutter. Når regenerering er i gang,
reduceres bilens motoreffekt.
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Efter afsluttet regenerering slettes advarselsmeddelelsen automatisk.
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl. Hvis dette
sker – fjern den anden nøgle, og start bilen
igen.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren (ekstraudstyr) bruges, hvorved motoren hurtigere
kommer op på normal driftstemperatur.
Vigtigt
Hvis filtret fyldes helt, kan det ikke altid fungere. Så kan det være vanskeligt at starte
motoren, og der er risiko for at filtret skal
udskiftes.
06
116
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren
ikke starter eller fejltænder, skal du kontakte
et Volvo-værksted.
ADVARSEL
Fjern aldrig startnøglen fra ratlåsen under
kørsel, eller når bilen bugseres! Slå aldrig
tændingen fra (nøglen i position 0), og træk
ikke startnøglen ud, mens bilen er i bevægelse. Sker dette, kan ratlåsen aktiveres,
hvilket gør bilen umulig at styre.
06 Start og kørsel
Start af motor
Start- og ratlås
Sørg for, at ratlåsen er låst, når du forlader bilen. Så mindsker du risikoen for tyveri.
0 – Låsestilling
Ratlåsen låser rattet, når du
tager nøglen ud.
Hastighedsafhængig servostyring1
I – Radiostilling
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem er ikke tilkoblet.
Efterhånden som hastigheden øges, tilpasses styrekraften for at give føreren større føling med vejbanen.
Hvis bilen har hastighedsafhængig servostyring, bevirker det, at den er lettere at styre
ved lave hastigheder, hvilket f.eks. letter parkering osv.
II – Kørestilling
Nøglens stilling under kørsel. Hele bilens elsystem er
tilkoblet.
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Slip
nøglen, som automatisk
fjedrer tilbage til kørestilling,
når motoren er startet. Hvis
nøglen er svær at dreje, er
det fordi hjulene står på en
sådan måde, at der er spændinger i ratlåsen.
I givet fald skal rattet drejes frem og tilbage,
mens tændingsnøglen drejes, hvilket vil gøre
det lettere.
06
1 Ekstraudstyr
117
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
06
Gearstillinger, 5 gear
Bakgearsspærre
Geartrin, seks gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem gearskift, og følg det viste skiftemønster.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem gearskift, og følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear som muligt
så ofte som muligt.
118
For at kunne skifte til bakgear, skal gearvælgeren først sættes i frigearsstilling (mellem 3.
og 4. gear). Du kan altså ikke skifte direkte fra
5. gear til bakgear på grund af bakgearspærren.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear som muligt
så ofte som muligt.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Sikkerhedssystem
Ved start ved lave temperaturer kan gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes, at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer.
For at reducere motorens udslip af udstødningsgasser skiftes der til højere gear senere
end normalt, hvis motoren startes ved lave
temperaturer.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen ved et højere omdrejningstal. Dette sker
for, at katalysatoren hurtigere kan nå den
korrekte arbejdstemperatur, hvilket giver
mindre udslip af udstødningsgasser.
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer, hvordan gearkassen fungerer. Systemet
mærker hvert gearskifte med henblik på at
give optimal gearskiftekvalitet.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Mekanisk gearvælgerspærring
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stilling P. I alle andre stillinger er nøglen spærret.
– Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearstillinger skal startnøglen stå i
stilling I eller II og bremsepedalen være trådt
ned.
Neutral-stilling (N-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra N -stillingen til de øvrige geartrin skal startnøglen
være i stilling I eller II, og bremsepedalen
skal være trådt ned.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige stillinger har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgerstangen.
06
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem de forskellige geartrin.
119
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Manuelle gearpositioner
N – Neutral stilling
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen holder stille med
gearvælgeren i N.
D – Kørestilling
D Er den normale kørestilling. Op- og nedskifte mellem alle gear sker automatisk afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når du vælger stilling D fra
stilling R.
4 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2., 3. og 4. gear
sker automatisk. Gearskift til 5. gear sker ikke.
06
P – Parkering
Vælg denne stilling, når du starter motoren
eller parkerer bilen.
Bilen skal holde stille, når du skifter til P -stilling!
I P -stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk altid parkeringsbremsen, når bilen parkeres!
R – Bakindstilling
Bilen skal holde stille, før du skifter til
stilling R.
120
Stilling 4 kan benyttes:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
3 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2. og 3. gear
sker automatisk. Gearskift til 4. gear sker ikke.
Stilling 3 kan bruges:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
L – Lavgearstilling
Vælg L til kørsel i 1. eller 2. gear. L giver den
bedste motorbremseeffekt, f.eks. ved bjergkørsel.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronic1
Manuelle geartrin, Geartronic
S60 R med Geartronic har en S -knap i stedet
for en W -knap ved gearvælgeren. Med Sknappen aktiveres gearkassens sportsprogram. En tændt diode i knappen angiver, at
programmet er aktivt.
For at komme fra den automatiske kørestilling, D, til en manuel stilling skal gearvælgeren flyttes mod venstre. For at komme fra
MAN til automatisk kørestilling, D skal gearvælgeren føres mod højre til D.
S-programmet giver en sportsligere adfærd
og tillader højere omdrejningstal i gearene.
Samtidig opnås en hurtigere reaktion ved
gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også
kørsel i et lavere gear – hvilket medfører forsinket opskiftning.
1 S60
R har Geartronic som standard.
ses med motoren. Hvis gearvælgeren føres til
+ (plus), skiftes der et trin op.
06
Under kørsel
Manuel gearstilling kan vælges når som helst
under kørslen. Det valgte gear er låst, så længe man ikke vælger et andet gear. Kun hvis
man kommer ned på meget lav hastighed,
skiftes der automatisk ned.
Hvis gearvælgeren føres til – (minus), skifter
bilen et trin ned, samtidig med at der brem-
121
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
W – Vinter
Kickdown
Med W -knappen1 ved
gearstangen kobles
vinterprogrammet W til og
fra. I kombinationsinstrumentet vises symbolet W,
når vinterprogrammet er
aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3.
gear, hvilket gør det lettere at begynde at køre, når føret er glat. De lavere gear tilkobles
kun med kickdown, når vinterprogrammet er
aktiveret.
Program W kan kun vælges i position D.
Når speederen trædes helt i bund (forbi den
normale fuldgasstilling), skiftes der med det
samme automatisk ned til et lavere gear, hvilket kaldes kickdown.
Når man er kommet op på tophastigheden
for det pågældende gear, eller hvis man lader
speederen komme ud af kickdown-stillingen, skiftes der automatisk til et højere gear.
Kickdown anvendes, når der kræves maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med
nedgearingsbeskyttelse.
2
Kickdown-funktionen kan ikke anvendes i
de manuelle stillinger. Skift til automatisk
trin D.
06
1 S60R
122
med Geartronic har i stedet en S-knap.
2 Gælder
kun Geartronic.
Firehjulstræk – AWD
(All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles automatisk mellem for- og baghjulene. Et elektronisk styret koblingssystem fordeler trækkraften til det hjulpar, som under de aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette gøres for
at opnå det bedst mulige vejgreb og undgå
hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange hårdere på bremsepedalen, som når motoren er i
gang. Hvis bremsepedalen holdes nede under start af motoren, sker det at pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse.
Bremsepedalen går længere ned og kan
føles blødere end normalt. Der kræves et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn, gennem
vandpytter, eller når man vasker bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i
så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel
på lige vej med høj hastighed.
bremsningen mere effektivt, og fodbremsen
skal kun bruges i korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) er konstrueret til at forhindre blokering af bremserne ved hårde opbremsninger. Det sikrer den
bedst mulige styreevne i løbet af et bremseforløb. Det giver dig bedre muligheder for
f.eks. at vige uden om forhindringer. ABSsystemet forøger ikke den samlede bremsekapacitet. Men du har som fører bedre mulighed for at styre bilen og har dermed bedre
kontrol over bilen - og det forbedrer sikkerheden.
ABS-systemet udfører en kort selvtest, når
motoren efter start når op på en hastighed på
ca. 20 km/t. Denne selvtest kan både mærkes og høres. Når ABS-systemet er i funktion, kan man høre og mærke pulseringer i
bremsepedalen. Dette er ganske normalt.
06
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal der skiftes til et lavere gear
ned ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug samme gear ned ad bakke, som op
ad bakke. På denne måde udnyttes motor-
123
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
OBS
For at udnytte ABS-systemet mest muligt
skal der trædes på bremsepedalen med
fuld kraft.
Mens ABS-pulseringerne kan høres og
mærkes, må trykket på bremsepedalen ikke
lettes.
Du kan evt. øve dig i at bremse med ABSsystemet på et passende sted, f.eks. på en
glatføre-træningsbane.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
• i ca. to sekunder efter start af bilen for at
kontrollere systemet.
• hvis ABS-systemet er slået fra på grund af
en fejl.
ADVARSEL
06
124
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få bremsesystemet kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MIN -mærket på bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal undersøges.
Elektronisk bremsekraftfordeling –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft
altid er til rådighed. Der høres og mærkes
pulseringer i bremsepedalen, når systemet
regulerer bremsekraften.
Bremsekraftforstærkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) er en integreret del af DSTC-systemet.
Systemet har det formål, at der ved behov for
hurtig opbremsning straks er fuld bremsevirkning til rådighed. Systemet mærker, når
man ønsker at bremse kraftigt op, idet det
registrerer, hvor hurtigt man træder på bremsepedalen.
EBA-funktionen er aktiv ved alle hastigheder
og kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke
frakobles.
Når EBA-funktionen aktiveres, synker bremsepedalen længere ned, samtidig med at
bilen bremser optimalt. Gennemfør opbremsningen uden at lette trykket på bremsepedalen. EBA-funktionen afbrydes, når trykket på
bremsepedalen lettes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold den
nede, så længe det er nødvendigt. Når
bremsepedalen slippes, ophører al bremsning.
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
Generelt
Stabilitets- og traktionssikringssystemet
STC/DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) forbedrer bilens fremkommelighed,
og hjælper føreren med at undgå udskridning.
Når systemet er i gang, kan en pulserende
lyd fornemmes ved bremsning eller gasgivning. Ved gasgivning kan bilen accelerere
langsommere end forventet.
Afhængigt af markedet er bilen udstyret med
enten STC eller DSTC. Tabellen viser det
respektive systems indgående funktioner.
Funktion/system
STC
Traktionssikringssystem
DSTC1
X
Antispinfunktion
X
X
Traktionssikring
X
X
1
Ekstraudstyr på visse markeder. Standard på
S60 R.
Traktionssikringssystem
Funktionen begrænser hjulenes driv- og
bremsekraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Reduceret indgreb
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul, der ikke spinner.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra.
Indgrebet ved udskridning forsinkes og tillader dermed mere udskridning, hvilket giver
større frihed ved dynamisk kørsel.
Fremkommeligheden i dyb sne eller sand forbedres da gasgivningen ikke længere
begrænses.
06
Betjening
– Drej fingerhjulet (1), indtil STC/ DSTC menuen vises.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion er
uforandret.
DSTC SPINKONTROL FRA1 betyder, at
systemets indgreb reduceres.
1 S60
R viser DSTC ANTISKRID FRA.
125
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
– Hold RESET (2) inde, indtil STC/ DTSC menuen ændres.
Samtidig lyser symbolet
som en påmindelse om, at systemet er reduceret. Det forbliver reduceret, indtil næste gang motoren
startes.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, hvis systemets funktion reduceres.
OBS
DSTC TIL1 vises på displayet i nogle
sekunder, hver gang motoren startes.
1
06
Gælder ikke S60 R.
Symbolet lyser konstant
Samtidig vises DSTC SPINKONTROL FRA
på displayet.
Symboler i kombinationsinstrumentet
– Dette er en påmindelse om, at STC/DSTCsystemet er reduceret.
Symbol for STC/DSTC
Symbolet har forskellige betydninger afhængigt af, hvordan det vises.
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. to sekunder.
– Indikerer systemkontrol ved motorstart.
Symbolet blinker
– Indikerer, at systemet er i gang.
Symbolet lyser konstant
ANTISKRID SERVICE PÅKRÆVET vises
samtidigt på displayet.
Meddelelser på informationsdisplay
Fejlindikering i STC/DSTC-systemet:
TRACTION MIDLERTIDIG FRA betyder, at
systemet er midlertidigt reduceret pga. for
høj bremsetemperatur.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start bilen igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
• Hvis advarselslampen stadig lyser, skal du
køre bilen til et autoriseret Volvo-værksted
for at få systemet kontrolleret.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE PÅKRÆVET
betyder, at systemet er lukket ned pga. fejl.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
126
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et autoriseret
Volvo-værksted.
Symbol for advarsel
Symbolet lyser konstant gult.
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIG FRA vises samtidigt på displayet.
• Indikerer, at systemet midlertidigt er reduceret pga. for høj bremsetemperatur
• Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
ADVARSEL
Ved normal køremåde forbedrer STC/
DSTC-systemet bilens køresikkerhed, hvilket ikke må opfattes som en mulighed for at
øge hastigheden.
Respekter altid de normale forsigtighedsregler for sikker kurvekørsel og kørsel på
glat underlag.
06 Start og kørsel
Aktivt chassis –FOUR-C
Aktivt chassis – FOUR-C1
Afbryder i midterkonsollen til
FOUR-C (gælder ikke S60 R)
Bilen er udstyret med et
meget avanceret aktivt
chassissystem – Continuously Controlled Chassis
Concept – som reguleres elektronisk. Systemets funktioner baseres på et antal sensorer,
som kontinuerligt kontrollerer bilens bevægelser og reaktioner; f.eks. lodret acceleration og sideacceleration, bilens hastighed og
hjulbevægelser.
Styreenheden i FOUR-C analyserer data fra
sensorerne og justerer støddæmperindstillingerne op til 500 gange pr. sekund efter behov. Dette giver en ekstrem hurtig og nøjagtig regulering af hver støddæmper individuelt. Det er en af forklaringerne på, at chassisegenskaberne kan varieres.
Chassisets karakter kan omstilles når som
helst under kørsel, når vejens beskaffenhed
skifter, eller når man vil ændre kørestil. Omstillingen sker i løbet af nogle millisekunder.
Virkningen af at træde på speederen er knyttet til valget af chassiskarakter (gælder kun
R-modeller).
1 Ekstraudstyr
S60 R.
på visse markeder. Standard på
Comfort
I indstillingen Comfort er chassisindstillingen
tilpasset således, at karrosseriet isoleres fra
vejens ujævnheder og "flyder" over dem.
Støddæmpningen er blødere, og karrosseriets bevægelser er små. Denne indstilling anbefales til langturskørsel og kørsel i glat føre.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Comfort, starter chassiset i denne funktion,
når bilen startes igen.
Sport
I indstillingen Sport er styreresponsen hurtigere end i indstillingen Comfort. Dæmpningen er hårdere, og karosseriet følger vejbanen for at reducere krængningen ved hurtig
kørsel i sving. Bilen opleves som mere
sportslig.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Sport, indtager chassiset denne indstilling,
når bilen startes igen.
Afbryder til FOUR-C ( S60 R)
Advanced2
I indstillingen Advanced er støddæmpernes
bevægelser minimale og optimeret til maksimalt vejgreb. Reaktionen på gasgivning er
mere direkte, automatgearkassens funktion
er mere sportspræget, og krængning i sving
minimeres. Denne indstilling anbefales kun til
helt jævn og plan vejbelægning.
06
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Advanced, har chassiset indstillingen
Sport, når bilen startes igen.
2 Gælder
kun S60 R.
127
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp
Generelt 1
Funktion
Systemet aktiveres automatisk, når bilen
startes, hvorved dioden i parkeringshjælpkontakten i kontaktpanelet tændes. Displayet
viser teksten PARK ASSIST ACTIVE, hvis
bakgearet vælges, eller hvis sensorerne foran
registrerer en genstand.
Parkeringshjælpen er aktiv ved hastigheder
under 15 km/t. Når hastigheden kommer
under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved, desto tættere bliver lydsignalerne. Anden lyd fra lydanlægget dæmpes
automatisk ved høj lydstyrke.
Parkeringshjælp foran og bagved.
06
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp
ved parkering, idet et signal angiver afstanden til en eventuel genstand i måleområdet.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har blinde vinkler, hvor genstande ikke kan opdages. Vær opmærksom
på børn eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
1 Alt
efter marked kan parkeringshjælp enten
være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
128
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant. Hvis der er en forhindring tættere på
bagved eller foran bilen, skifter tonen mellem
venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Parkeringshjælpen bagtil aktiveres, når bakgearet trækkes. Lydsignalet kommer fra de bageste højttalere.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller
cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles. Ellers vil sensorerne reagere på
anhængeren eller cykelholderen.
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der anvendes originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp foran2
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalerne kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
Hvis et gult advarselssymbol lyser,
og displayet viser PARK ASSIST
SERVICE PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion.
ADVARSEL
Visse kilder kan snyde systemet med falske
signaler. Eksempler på sådanne kilder er
horn, våde dæk på asfalt, pneumatiske
bremser, udstødningsrør på motorcykler
m.m. Også is og sne, der dækker sensorerne, kan give anledning til falske advarselssignaler.
2 Under
forudsætning af, at der er monteret parkeringshjælp både for og bag.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp
Aktivere/deaktivere
Rengøring af sensorer
Parkeringshjælp-sensorer
Parkeringshjælpen kan slukkes med knappen på kontaktpanelet, dioden i strømafbryderen slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres
igen med kontakten, og dioden lyser.
For at sensorerne skal fungere rigtigt, skal de
rengøres jævnligt med vand og bilshampoo.
06
129
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bilen må ikke bugseres i gang
Bugseringsøje bagpå
Montering af bugseringsøje
Bugseringsøje, for.
Bugseringsøje, bag.
Bugseringsøjerne finder du i værktøjsposen i
bagagerummet. Ved bugsering skal du selv
skrue bugseringsøjerne fast. Udtag og dæksel til bugseringsøjerne er placeret i højre
side af hver kofanger.
A - Løsn dækslet1 ved forsigtigt at dreje
f.eks. en mønt i rillen.
Hvis en bil med manuel gearkasse trækkes i
gang, kan der opstå skader på katalysatoren.
En bil med automatgearkasse kan ikke trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, skal du
anvende et hjælpestartbatteri.
06
Hvis bilen skal bugseres
• Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
• Iagttag den højest tilladte hastighed i henhold til færdselsloven.
• Husk, at fodbremsen og servostyringen
ikke fungerer, når motoren er slukket. Du
skal træde ca. fem gange hårdere på
bremsepedalen, og styretøjet går betydeligt tungere end normalt.
• Kør jævnt.
• Hold bugserlinen stram, så du undgår
unødvendige ryk.
Automatgearkasser
• Gearvælgeren skal stå i stilling N.
• Højeste tilladte hastighed ved bugsering af
bil med automatgearkasse er 80 km/t.
• Længst tilladte strækning: 80 km.
• Motoren kan ikke bugseres i gang. Se
næste side for " Starthjælp ".
B - Skru bugseringsøjet godt fast helt til flangen (C). Hertil kan hjulnøglen benyttes.
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud og
montere dækslet igen.
For at kunne skrue bugseringsøjet fast
bagpå skal en plastskrue i konsollen til det
bageste bugserøje først løsnes. Brug
værktøjssættets hjulnøgle til at skrue
1 Åbningen
130
i soltaget kan variere.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
plastskruen ud. Skru den på plads igen efter brug.
OBS
Hvis bilen har en trækkrog monteret, kan
bugseringsøjet ikke skrues fast bagpå. I givet fald skal bugsertovet fastgøres i trækkrogen. Det er derfor tilrådeligt altid at have
en delelig trækkrog i bilen.
Bjergning
Bugseringsøjerne må kun anvendes ved bugsering på vej, ikke ved bjergning, efter at du
er kørt i grøften eller lignende. Ved bjergning
skal der tilkaldes professionel hjælp.
06
131
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et startbatteri
–
–
–
Hvis batteriet af en eller anden grund er afladet, kan du få motoren i gang ved at " låne "
strøm fra et løst batteri eller fra en anden bils
batteri. Kontrollér altid, at klemmerne sidder
godt fast, så der ikke opstår gnister under
startforsøget.
06
For at undgå eksplosionsrisiko anbefales det
at gøre følgende:
– Drej startnøglen til 0.
– Kontrollér, at startbatteriet har en spænding på 12 V.
– Hvis hjælpestartbatteriet sidder i en anden
bil: Stands motoren på denne bil, og sørg
for, at bilerne ikke kommer i berøring med
hinanden.
– Monter det røde kabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og den røde tilslutning i
132
–
–
bilens motorrum (2+).
Klemmen skal fastgøres ved kontaktpunktet, som er placeret under et lille sort
dæksel med et plustegn på. Dækslet er
placeret ved siden af sikringsboksens låg.
Tilslut den ene klemme på det sorte kabel
til startbatteriets minuspol (3–).
Tilslut den anden klemme på det sorte
kabel til bilens løfteøje (4–).
Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
Fjern kablerne i omvendt rækkefølge.
OBS
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget (risiko for gnistdannelse).
ADVARSEL
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer syrestænk i øjnene.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Anhængertrækket på bilen skal være godkendt. Du kan få oplysninger om egnede
trækanordninger hos din Volvo-forhandler.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens trækanordning følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Øg dæktrykket svarende til trykket ved
fuld last. Se dæktrykstabellen!
• Rengør trækanordningen regelmæssigt.
Kom fedt på kuglen1 og alle bevægelige
dele, så unødvendigt slid undgås.
• Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny! Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Ved overophedning går
temperaturmåleren i kombinationsinstrumentet ind i det røde felt. Stands og lad
motoren gå i tomgang i nolge minutter.
• Ved overophedning afbrydes bilens aircondition evt. midlertidigt.
• Ved overophedning reagerer gearkassen
via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen på displayet.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, også selvom lovgivningen i visse lande tillader højere hastigheder.
• Ved parkering af en bil med anhænger skal
gearvælgeren altid sættes i P (automatgear), eller bilen skal sættes i gear (manuel
gearkasse). Hvis bilen parkeres på en stejl
bakke, skal der anbringes stopklodser
under hjulene.
• Undgå at køre med anhængervægte på
over 1200 kg på stigninger på over 12 %.
På stigninger på over 15 % bør der ikke
køres med anhænger.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 243.
OBS
De angivne højeste tilladte anhængervægte
er dem, som Volvo tillader. Nationale bestemmelser kan begrænse anhængervægten og hastigheden yderligere.
Trækkrogene kan være certificeret til en
højere trækvægt, end den bilen må trække.
ADVARSEL
Anbefalingerne for anhængervægt skal følges, da køretøjerne ellers bliver vanskelige
at styre ved undvigemanøvrer og opbremsninger.
06
1 Gælder
ikke ved anvendelse af anhængertræk
med svingningsdæmpere.
133
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Kørsel med anhænger – automatgear
• Når du parkerer bilen i bakket terræn, skal
du trække håndbremsen, før du sætter
gearvælgeren i stilling P. Når du sætter i
gang op ad bakke, skal du først skifte til
kørestilling og derefter frigøre håndbremsen.
• Vælg en passende lavgearstilling når du
kører i stærkt kuperet område, eller hvis
du kører langsomt. På den måde forhindrer du, at gearkassen skifter opad, hvis
du kører med automatgearkasse. Derved
bliver gearkasseolien ikke så varm.
• Hvis din bil er udstyret med Geartronic,
skal du ikke køre i et højere gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i højt gear.
OBS
06
134
En del modeller skal have en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med anhænger. Kontroller derfor med nærmeste
Volvo-forhandler, hvad der gælder netop
din bil, hvis trækkrog eftermonteres.
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk niveauregulering, har bagvognen under kørsel
altid den rigtige højde uanset last. Når bilen
står stille, sænkes bagvognen, hvilket er helt
normalt. Ved start med last pumpes niveauet
op efter en vis kørselsstrækning.
06 Start og kørsel
Trækanordning
Trækkroge
Anhængerkabel
Trækkuglen skal med jævne mellemrum rengøres og smøres med fedt. Når der anvendes
koblingshoved med svingningsdæmper,
behøver trækkuglen ikke at blive smurt.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 137.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedwire på det dertil beregnede
sted.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Følg nøje monteringsanvisningen for kugledelen.
Kugledelen skal være låst med nøgle, inden
man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Anvend et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
06
OBS
Efter brug skal kugledelen altid tages af og
opbevares i bagagerummet.
135
06 Start og kørsel
Trækanordning
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
A
06
Fast træk standard
Fast træk med Nivomat
136
C
D
E
F
G
83
1058
Deleligt træk standard
Deleligt træk med Nivomat
B
94
1069
305
91
1083
542
122
50
316
100
1
Sidevange
2
Kuglens centrum
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Montering af kugledel
– Tag beskyttelsesproppen ud.
– Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
– Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
06
137
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
– Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
06
138
– Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
– Drej nøglen venstre om til låst stilling, og
tag den ud.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
OBS
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud. Hvis den
ikke sidder rigtigt, skal den tages af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
OBS
Anhængerens sikkerhedswire skal fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
06
139
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Afmontering af kugledel
– Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
06
140
– Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
– Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
– Skub beskyttelsesproppen ind.
06
141
06 Start og kørsel
Last på taget
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede
vægt osv. samt kugletryk.Lastkapaciteten reduceres med antallet af passagerer og deres
vægt. Nærmere oplysninger om tilladt vægt
fremgår af side 243.
Anvendelse af tagbagagebærer
(ekstraudstyr)
ADVARSEL
ADVARSEL
Der må højst anbringes 100 kg på taget iberegnet tagbagagebærer og eventuel tagboks.
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
06
For at undgå skader på din bil og for at få den
bedste sikkerhed ved kørsel, anbefaler vi, at
du kun anvender de tagbagagebærer, som
Volvo har udviklet til netop din bil.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebæreren
og lasten sidder ordentligt fast. Bind lasten godt fast med fastsurringsbånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebæreren.
Last ikke skævt. Læg det tungeste nederst.
• Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
142
• Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
anvendes. Det mindsker luftmodstanden
og dermed også brændstofforbruget.
06 Start og kørsel
Last på taget
Montering af tagbagagebæreren
– Skru tagbagagebæreren fast.
– Kontrollér, at krogen sidder ordentligt fast
i tagfastgøringen.
– Skru skruerne fast skiftevis, indtil de får
ordentligt fat.
– Slå hætten på tagbagagebæreren ned.
– Kontrollér, at tagbagagebæreren sidder
ordentligt fast.
OBS
Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er
spændt korrekt.
– Kontrollér, at tagbagagebæreren monteres i den rigtige retning (se markeringen på
mærkaten under hætten).
– Pas styrehullerne (1) ind over styretappene.
– Sænk forsigtigt den anden sides fastgøring mod taget.
– Skru skruen lidt op.
– Tryk skruen mod tagfastgøringen, og
hægt krogen fast i fastgøringen under
taglisten.
– Skru tagbagagebæreren fast.
– Pas de øvrige fastgøringers styrehuller ind
over tapperne.
06
143
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
ne afstanden fra prikken (5) til hjørnet af tildækningen, som er markeret med en pil.
Skabelonerne, som findes på næste side,
kontrolmåles efter afbildningen, så referencemålene stemmer og dækker en tilstrækkelig del af lyskeglen.
Vedr. tilpasning af lyskegle for Active BiXenon Lights ABL, se side 47.
A. Lyskegle til venstrekørsel.
B. Lyskegle til højrekørsel.
06
For ikke at blænde modkørende trafik kan
forlygtens lyskegle ændres ved at tildække
en del af forlygterne. Lyskeglen bliver mindre.
Tildækning af forlygter
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
Tildækningen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på forlygteglasset.
Referencemålene (X) er anbragt for at bereg-
144
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Halogen-lygter
Placering af tildækning på halogenforlygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Venstrestyret variant
Højrestyret variant
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende materiale, og klip dem ud.
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende materiale, og klip dem ud.
Referencemål
Skabelon 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Referencemål
Skabelon 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(5) = 13 mm.
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(5) = 17 mm.
Skabelon 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(8) = 18 mm.
Skabelon 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(8) = 14 mm.
06
145
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
xx
Tildækningsskabeloner til halogenforlygter, model med venstrestyring
06
Tildækningsskabeloner til halogenforlygter, model med højrestyring
146
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Bi-Xenon-lygter
Placering af tildækning på Bi-Xenon-forlygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Venstrestyret variant
Højrestyret variant
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende materiale, og klip dem ud.
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende materiale, og klip dem ud.
Referencemål
Skabelon 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Referencemål
Skabelon 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(5) = 29 mm.
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(5) = 29 mm.
Skabelon 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Skabelon 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(8) = 6 mm.
Afstand til prikken på forlygteglasset:
(8) = 0 mm.
06
147
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Tildækningsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med venstrestyring
06
Tildækningsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med højrestyring
148
06 Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) –ekstraudstyr
OBS
B
A
1 – BLIS-kamera, 2 – Indikeringslampe,
3 – BLIS-symbol
"Blinde vinkler ", som BLIS informerer om
Afstand A = ca. 9,5 m Afstand B = ca. 3 m
BLIS er et informationssystem, der angiver,
om der er et køretøj, der bevæger sig i samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel.
Systemet er således konstrueret, at det fungerer optimalt under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, de eksisterende sidespejle.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at skifte
vejbane på en sikker måde påhviler fortsat
føreren.
BLIS er baseret på digitalkamerateknik.
Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Når et kamera har opdaget et køretøj i zonen
for den blinde vinkel, tændes en indikeringslampe på panelet på døren (2). Lampen lyser
konstant for at gøre føreren opmærksom på,
at der befinder sig et køretøj i den døde vinkel.
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider på samme tid,
tændes begge lamper.
BLIS har også en indbygget funktion, der
advarer føreren, hvis der opstår en fejl i
systemet. Hvis f.eks. kameraerne er blokeret,
blinker BLIS-kontrollampen, og der vises en
meddelelse på instrumentpanelets display
(se tabellen på side 151). I givet fald skal linserne kontrolleres og rengøres. Om nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra ved at
trykke på BLIS-knappen (se side 151).
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når man kører med en
hastighed på over 10 km/t.
06
Under overhaling af et andet køretøj
Systemet reagerer, når man overhaler et
andet køretøj med en hastighed, der er op til
10 km/t højere end det andet køretøjs.
149
06 Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) –ekstraudstyr
Når man overhales af et andet køretøj
Systemet reagerer, når man overhales af et
andet køretøj, der kører op til 70 km/t hurtigere end en selv.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
andre køretøjer i tilstødende vejbaner, hvilket kan medføre, at eventuelle køretøjer i
dette skyggeområde ikke kan ses af BLIS.
Systemets funktion i dagslys og
mørke
06
Dagslys
I dagslys reagerer systemet på eventuelle
andre bilers form. Systemet er indrettet til at
opdage motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler, busser og motorcykler.
Mørke
I mørke reagerer systemet på eventuelle
andre bilers lygter. Hvis lygterne ikke er
tændt, kan systemet ikke se køretøjet. Dette
bevirker f.eks., at systemet ikke reagerer på
150
en anhænger uden forlygter, der trækkes af
en person- eller lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cykler og knallerter.
BLIS-kameraernes funktion kan forstyrres
af stærkt lys og under kørsel i mørke, når
der ikke er nogen lyskilder (såsom vejbelysning eller andre køretøjer). I givet fald kan
kameraerne fortolke manglen på lys, som
om de er blevet blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets funktion midlertidigt forringes (se
næste side).
Når tekstmeddelelsen slukkes, genoptager
systemet sin fulde funktion.
BLIS-kameraerne har samme begrænsninger som det menneskelige øje, dvs. de "ser"
ikke så godt under kraftigt snefald, i tæt
tåge osv.
Rengøring
For at kunne fungere optimalt skal BLISkameraerne være rene. Linserne kan rengøres med en blød klud eller fugtig svamp. De
skal rengøres med forsigtighed for ikke at
komme til at ridse dem.
Vigtigt
Linserne er elektrisk opvarmede for at smelte is og sne. Børst om nødvendigt linserne
fri for sne.
06 Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) –ekstraudstyr
Aktivering/deaktivering af BLIS
• BLIS er altid aktiveret, når tændingen sættes til. Kontrollamperne på dørpanelerne
blinker tre gange, når tændingen sættes
til.
• Systemet kan slås fra ved at trykke på
BLIS -knappen på kontaktpanelet i midterkonsollen (se ovenstående billede). Dioden i knappen slukkes, når systemet slås
fra, ligesom der vises en tekstmeddelelse
på displayet i instrumentpanelet.
• BLIS kan slås til igen ved at trykke på
knappen. Derefter lyser dioden i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og kontrollamperne på dørpanelerne blinker tre gange. Tekstmeddelelsen
fjernes ved at trykke på READ -knappen
(se side44).
Systemmeddelelser for BLIS
Systemstatus
Tekst på displayet
BLIS ikke i funktion
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
Højre kamera
blokeret
BLINDVINKELSYST. RKAMERA BLOK.
Venstre kamera
blokeret
BLINDVINKELSYST. LKAMERA BLOK.
Begge kameraer
blokeret
BLINDVINKELSYST.
KAMERAER BLOK.
BLIS-system slået
fra
BLINDVINKELINFO.
SYSTEM FRA
BLIS-system slået
til
BLINDVINKELINFO.
SYSTEM TIL
BLIS-funktion
nedsat
BLINDVINKELSYST. NEDSAT
FUNKTION
06
Ovenstående meddelelser vises kun, hvis
tændingsnøglen står i stilling II (eller hvis motoren er i gang), og BLIS er aktivt (dvs., hvis
føreren ikke har slået systemet fra).
151
Generelt.................................................................................................. 154
Tryk i dæk............................................................................................... 157
Advarselstrekant og reservehjul ............................................................. 159
Dæktryksovervågning
(ekstraudstyr) ......................................................................................... 161
Skift af hjul ............................................................................................. 163
152
HJUL OG DÆK
07
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
herfra er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må bilen
ikke køre hurtigere, end dækkene er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t).
Dæk er en forgængelig
vare. Efter nogle år begynder de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg derfor at få så friske
dæk som muligt ved skift.
Dette er særlig vigtigt for vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets DOT-mærkning
(Department of Transportation), angives med
fire cifre, f. eks. 1502. Dækket på billedet er
således produceret i uge 15, år 2002.
Ved dækskifte skal der anvendes samme
type og mål og helst også samme fabrikat på
alle fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk,
der er angivet på dæktrykmærkaten, hvis
placering fremgår af side 157.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
205
Sektionsbredde (mm)
55
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
07
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de forekommer at være ubeskadigede. Årsagen hertil er den, at dæk ældes og nedbrydes, selvom de sjældent eller aldrig er i brug. Deres
funktion kan derfor forringes, fordi de materialer, der indgår i dækkene, er nedbrudt, og
dækkene bør derfor ikke anvendes. Dette
gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk,
der gemmes til fremtidig brug. Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er
uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående billede.
154
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til tab af kontrol
over bilen.
Dæk med slidindikatorer
Slidindikatorer er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets mønster er så slidt, at der kun er 1,6 mm
tilbage, kommer det på samme højde som
slidindikatorerne. Man bør nu hurtigst muligt
skifte til nye dæk. Husk, at dæk med en lille
mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i
regn eller sne.
Det rette dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 158. For den bedste kørbarhed og mere
jævn slitage på dækkene anbefales det
regelmæssigt at ombytte for- og bagdækkene. Den første ombytning bør ske efter
5000 km og derefter med intervaller på
10000 km. Herved undgås forskelle i mønsterdybde. For at mindske risikoen for udskridning skal dækkene på baghjulene altid
have størst mønsterdybde. I tilfælde af usikkerhed mht. mønsterdybden bedes man få
dækkene kontrolleret af et autoriseret Volvoværksted.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af side 157. Dækdimensionerne afhænger af motortypen. Ved kørsel med vinterdæk skal disse altid være monteret på alle
fire hjul.
Pigdæk
Vinterdæk med pigge skal køres til ved
500–1000 km’s blød og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i dækkene. Dette giver
dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt større krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk. Brug aldrig Quick-kæder, da afstan-
07
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
155
07 Hjul og dæk
Generelt
den mellem skivebremserne og hjulene er for
lille.
Sommer- og vinterhjul
Vigtigt
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
Brug originale Volvo snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Spørg et
autoriseret Volvo-værksted til råds.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan bruges både til aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælge med låsbare hjulbolte bruges i kombination med hjulkapsler, skal den låsbare hjulbolt monteres
længst væk fra luftventilen. Ellers kan hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
mærkes med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
07
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele deres
levetid.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre eller omvendt. Hvis
dækkene monteres forkert, forringes bilens
bremseegenskaber og evne til at bortlede
regn, sne og sjap.
156
Dækkene med den største mønsterdybde
skal altid monteres på baghjulene (for at
mindske udskridningsrisikoen).
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
Kontrol af dæktrykket
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
OBS
Dæktrykket falder med tiden, det er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også med omgivelsestemperaturen.
De rette dæktryk fremgår af dæktryktabellen
på side 158. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme temperatur som udetemperaturen).
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
På mærkaten angives:
• Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
• ECO-tryk
• Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Der må
derfor ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres, når dækkene er varme. Derimod
skal trykket øges, hvis det er for lavt.
For lavt pumpede dæk øger brændstofforbruget, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens køreegenskaber. Kørsel med for
lavt dæktryk medfører, at dækkene kan blive
for varme og gå i stykker. Nærmere enkeltheder om de rette dæktryk fremgår af dæktryktabellen.
07
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
det generelle dæktryk for fuld last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
157
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Maks. last
For (kPa) Bag (kPa)
T5
215/55R16
0 – 160
220
220
260
260
235/40R18
160 +
260
260
280
280
225/45R17
0 – 160
1
260
1
260
1
260
2601
205/55R16
160 +
250
250
280
280
235/45R17
0 – 250
240
240
270
270
235/40R18
0 – 160
2701
2701
2701
2701
195/65R15
0 –160
220
220
260
260
205/55R16
160 +
250
250
280
280
215/55R16
225/45R17
235/40R18
0 –160
2601
2601
2601
2601
T115/85R182
0 – 80
420
420
420
420
T125/80R17
0 – 80
420
420
420
420
Øvrigt
Reservehjul,
Temp. spare
1 ECO-tryk,
se side 157
2 R-modeller
158
Last, 1-3 personer
For (kPa) Bag (kPa)
Dækstørrelse
S60R
07
Hastighed
(km/t)
Variant
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Advarselstrekant (visse lande)
Efter brug
Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Reservehjul, værktøj og donkraft
4
Sørg for at advarselstrekanten med etui sidder ordentligt fast i bagagerumsklappen.
3
2
1
Følg de bestemmelser vedr. advarselstrekant, der gælder i det land du befinder dig i.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
– Drej begge fastgørelsesskruer til lodret
stilling.
– Løsn etuiet med advarselstrekanten forsigtigt.
– Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
– Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
– Slå de røde trekantsider ud. Placér advarselstrekanten på et velegnet sted i forhold
til trafikken.
1. Reservehjul1
2. Fastgøringsanordning
3. Værktøjspose1 med bugseringsøje
4. Donkraft1
Reservehjulet med donkraft og værktøjspose befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Reservehjulet tages ud som følger:
07
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Fjern donkraft og værktøjspose.
– Skru reservehjulet løs og løft det op.
1 Ekstraudstyr
på visse varianter og markeder
159
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Hvis bilen er udstyret med holder til
indkøbsposer:
– Drej de to clips i måttens bagkant
90 grader.
– Træk gulvmåttens forreste del bagud mod
bagagerumsåbningen.
– Løft måtten lidt, og drej den 90 grader for
at kunne løfte den ud.
– Løft måtten ud af bagagerummet.
– Skru reservehjulet løs og løft det ud.
Ilægning af reservehjulet foretages i modsat
rækkefølge. Sørg for, at reservehjulet ligger
godt fast, og at donkraften og værktøjsposen
er ordenligt fastgjort.
Reservehjulet "Temporary Spare"
Reservehjulet1 "Temporary Spare" må kun
anvendes i den korte tid, det tager at få et
normalt dæk repareret eller skiftet.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Vær opmærksom på, at dette dæk i kombination med de andre, normale dæk kan ændre bilens køreegenskaber. Den højeste tilladte hastighed med "Temporary Spare"reservehjul er derfor 80 km/t.
Vigtigt
Brug kun bilens eget originale reservehjul!
Dæk med andre dimensioner kan forårsage
skader på bilen. Der må kun bruges ét
reservehjul ad gangen.
07
1 Ekstraudstyr
160
på visse varianter og markeder
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr)
Dæktryksovervågning (TPMS)
Tyre Pressure Monitoring System advarer
føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere
dæk. Der er sensorer placeret inden i luftventilen i hvert hjul. Når bilen kører med
ca. 40 km/t, registrerer systemet dæktrykkene. Hvis trykket er for lavt, tændes advarselslampen på instrumentpanelet, og der
vises en meddelelse på informationsdisplayet.
Justere dæktryksovervågning
For at følge Volvos anbefalinger for dæktryk
kan dæktryksovervågningen justeres, f.eks.
ved kørsel med høj last.
OBS
Motoren må ikke være i gang.
For information om korrekt dæktryk, se
side 157 –158.
– Pump dækkene til det ønskede tryk.
– Vælg nøglestilling I eller II.
– Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm,
indtil teksten DÆKTRYK KALIBRERING
fremkommer på informationsdisplayet.
– Hold RESET -knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK KALIBRERET vises.
Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.
Afhjælpe lavt dæktryk
Når meddelelsen
Kontroller altid systemet efter hjulskift for at
sikre, at erstatningshjulet fungerer med
systemet.
Vigtigt
Hvis der opstår fejl i dæktryksystemet bliver
advarselslampen på instrumentpanelet
tændt. Meddelelsen DÆKTRYKSYST.
SERVICE PÅKRÆVET vises. Det kan ske
af forskellige årsager, f.eks. ved montering
af et hjul, der ikke er udstyret med en sensor
tilpasset Volvos dæktryksovervågningssystem.
LAVT DÆKTRYK KONTR. TRYK vises på
informationsdisplayet:
– Kontroller dæktrykket på alle fire dæk.
– Pump dækket/dækkene til det rette tryk.
– Kør bilen mindst 1 minut i alt ved mindst
40 km/t, og kontroller at meddelelsen
slukkes.
Deaktivere dæktryksovervågning
OBS
Motoren må ikke være i gang.
– Nøglestilling I eller II.
– Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm,
indtil teksten DÆKTRYK SYSTEM TIL
vises på informationsdisplayet.
– Hold RESET -knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK SYSTEM FRA vises.
For at aktivere systemet igen gentages de
samme trin 1 –3, så DÆKTRYK SYSTEM TIL
vises på informationsdisplayet.
Anbefalinger
Udelukkende fabriksmonterede hjul er udstyret med TPMS-sensorer i ventilerne.
• Temporary spare-reservehjulet har ikke
denne sensor.
• Hvis der bruges hjul uden TPMS-sensorer,
bliver DÆKTRYKSYST. SERVICE PÅKRÆVET vist, hver gang bilen køres hurtigere end 40 km/t i mere end 10 minutter.
• Volvo anbefaler, at TPMS-sensorer monteres på alle bilens hjul (sommer- og vinterhjul).
07
161
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr)
• Volvo fraråder at sensorer flyttes mellem
forskellige hjul.
ADVARSEL
Når et dæk udstyret med TPMS pumpes,
skal pumpens dyse holdes lige mod ventilen for ikke at beskadige ventilen.
Punkteringskørbare dæk
(ekstraudstyr)
I tilfælde af Self Supporting run flat Tires
(SST) er bilen også udstyret med TPMS.
Denne type dæk har en speciel forstærket
sidevæg, der gør det muligt at fortsætte kørsel af bilen på trods af, at dækket har mistet
en del luft. Disse dæk er monteret på en særlig fælg. (Også almindelige dæk kan monteres på denne fælg).
Hvis et SST-dæk mister dæktryk, tændes
den gule TPMS-lampe på instrumentpanelet, og en meddelelse vises i tekstruden. Hvis
det sker, skal hastigheden mindskes til max.
80 km/t. Dækket skal udskiftes så snart som
muligt.
Kør forsigtigt, i nogle tilfælde kan det være
svært at se, hvilket dæk der er tale om. For at
finde frem til, hvilket dæk der er tale om, kontrolleres alle fire dæk.
07
162
ADVARSEL
Udelukkende personer med kendskab til
SST-dæk bør montere dem.
SST-dæk må kun monteres sammen med
TPMS.
Når en fejlmeddelelse om lavt dæktryk er
blevet vist, må bilen ikke køre hurtigere end
80 km/t.
Maks. kørselsstrækning til dækskift er
80 km.
Undgå hård kørsel.
SST-dæk skal udskiftes, hvis de beskadiges eller punkteres.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
Hvis du skal skifte hjul på et trafikeret sted,
skal du huske at stille advarselstrekanten ud.
Reservehjulet ligger under afdækningen i bagagerummet.
– Hvis bilen har manuel gearkasse, skal
parkeringsbremsen trækkes an, og 1. gear
vælges. Hvis bilen har automatgear, skal
position P vælges.
– Blokér foran og bagved de hjul, som skal
blive på jorden. Brug kraftige træklodser
eller store sten.
– Biler med stålfælge har en aftagelig hjulkapsel. Tag hjulkapslen af ved hjælp af en
kraftig skruetrækker eller lignende. Hvis en
sådan skruetrækker ikke er til rådighed,
kan hjulkapslen rykkes af med hånden.
Der bør anvendes beskyttelseshandsker.
Når hjulkapslen sættes på igen, skal du
være omhyggelig med, at åbningen til
dækkets ventil går ned over ventilen.
– Løsn hjulboltene 1/2-1 omdrejning med
hjulnøglen. Boltene løsnes ved at dreje
mod uret.
– På hver side af bilen findes der to donkraftbeslag.
Hold donkraften mod pinden i donkraftbeslaget, som vist på billedet, og drej donkraftens fod ned, så den presses ned mod
underlaget.
Kontrollér, at donkraften sidder i beslaget
som vist på billedet, og at foden er placeret lodret under beslaget.
– Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
– Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
07
163
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Montering af hjul
Vigtigt
Hvis TPMS er valgt, skal dækkene kalibreres efter påsætning. Læs "Justere dæktrykket", se s. 161.
–
–
–
–
07
164
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på og spænd hjulboltene.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at de spændes forsvarligt. Spænd
til med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
Visse varianter.
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
07 Hjul og dæk
07
165
Rengøring............................................................................................... 168
Udbedring af lakskader......................................................................... 171
Rustbeskyttelse...................................................................................... 172
166
VEDLIGEHOLDELSE
08
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan føre
til korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet.
Ved højtryksvask må man sørge for, at
højtryksspulerens dyse ikke kommer tættere end 30 cm på karosseriet. Sprøjt ikke
direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
ADVARSEL
08
168
Motorvask bør altid foretages på et værksted. Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
OBS
Udvendig belysning, som f.eks. forlygter,
tågelys og baglygter, kan midlertidigt få
kondens på indersiden af glasset. Det er et
naturligt fænomen, og alle udvendig lygter
er konstrueret til at modstå dette. Kondens
ventileres normalt ud af lygten, når den har
været tændt et stykke tid.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som påvirker og misfarver lakken meget hurtigt. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Forkromede hjul
Vigtigt
Fælgrengøringsmiddel kan afsætte pletter
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo samt rigelige mængder lunkent
vand.
Automatisk vask
Automatisk vask er en enkel og hurtig måde
at få bilen ren på. Husk imidlertid, at en automatvask aldrig kan erstatte en rigtig håndvask. Automatens børster når ikke ind alle
steder.
ADVARSEL
Foretag altid prøvebremsning efter vask, så
fugtighed og korrosion ikke angriber bremsebelægningerne og ødelægger bremserne.
Vigtigt
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Derved opvarmes bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastdele
Til rengøring af udvendige plastdele anbefales et specielt rengøringsmiddel, der fås hos
Volvo-forhandlere. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller
for at give den ekstra beskyttelse.
Bilen behøver ikke poleres, før den er mindst
et år gammel, mens den godt kan vokses tidligere. Bilen bør ikke poleres eller vokses i
direkte sollys.
Vask og tør bilen meget omhyggeligt, inden
du begynder at polere og/eller vokse den.
Vask asfalt- og tjærestænk væk med Volvos
asfaltfjerner eller terpentin. Vanskeligere pletter kan fjernes med en fin slibepasta (rubbing) beregnet til billak.
Polér først med polish, og påfør derefter flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt anvisningerne på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
Vigtigt
Lakbehandling, som f.eks. konservering,
forsegling, beskyttelse, glansforsegling
el.lign., kan skade lakken. Lakskader, der
opstår på grund af en sådan behandling,
dækkes ikke af Volvos garanti.
Rengøring af sidespejle med vandafvisende belægning (ekstraudstyr)
Rengøring indvendigt
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på spejlfladen, da
dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Behandling af pletter på tekstilindtræk
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt rengøringsmiddel, som kan fås hos
Volvo-forhandlere. Andre kemikalier kan ødelægge betrækkets brandhæmmende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasfladen
ikke ridses.
For at undgå skader på glasset ved afskrabning af is må du kun bruge en isskraber af
plast.
Vandafvisende flader udsættes for naturlig
slitage.
For at bevare de vandafvisende egenskaber
anbefales behandling med et særligt efterbehandlingsmiddel, der fås hos Volvo-forhandlere. Det bør bruges første gang efter 3 år og
derefter hvert år.
Vigtigt
Skarpe genstande og burrebånd kan beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk har en overfladebeskyttelse mod snavs. Rengøring beskytter læderet igen, men fedt og snavs opløser overfladebeskyttelsen. Der findes et fuldt program
til vedligeholdelse og pleje af læderindtræk.
Volvo kan tilbyde et produkt til rengøring og
efterbehandling af indtrækket, hvorved læderet får sit beskyttende lag igen.
Vigtigt
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler, da
dette kan beskadige både tekstil-, vinyl- og
læderindtræk.
08
169
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vigtigt
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve indtrækmaterialer.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme to til fire gange pr. år.
Bed din Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
08
170
Vaskeråd for læderbetræk
– Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
– Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
– Vask svampen grundigt på pletterne. Lad
svampen suge pletten op. Gnid ikke.
– Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
– Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
– Lad nu læderet tørre i 20 minutter før brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-filter.
Behandling af pletter på plastdele og flader inde i bilen
Til rengøring af plastdele inde i bilen anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås hos
Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig på
en plet, og brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles ind igen.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse, og den skal derfor kontrolleres
regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør
lakskader omgående udbedres. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og skader på f.eks. skærmkanter og døre.
Farvekode
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør
og skal have en temperatur på over 15 °C.
velag, kan farven påføres direkte efter fjernelse af snavset.
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med.
– Rør godt om i grundfarven (primer), og
påfør denne med en fin pensel eller en
tændstik. Når grundfarven er tør, påføres
lakken med pensel.
– Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
– Vent en dags tid, og polér derefter de
udbedrede steder. Brug en blød klud og
en ganske lille mængde slibepasta.
Produktskilt
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Farvekoden (1) fremgår af produktskiltet (se
side 242).
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget far-
08
171
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har fået en meget grundig og komplet
rustbeskyttelse på fabrikken. Dele af karrosseriet består af galvaniseret stål. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. I stolper, hulrum og lukkede
sektioner er der sprøjtet en tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved
højtryksvask skal sprøjten holdes i en afstand af mindst 30 cm fra lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er konstrueret med en rustbeskyttelse,
som under normale forhold først kræver efterbehandling efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling ske med tre års mellemrum. Hvis bilen skal efterbehandles, bør
man søge hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
08
172
08 Vedligeholdelse
08
173
Volvo-service .......................................................................................... 176
Egen vedligeholdelse ............................................................................. 177
Motorhjelm og motorrum ....................................................................... 178
Diesel ..................................................................................................... 179
Olier og væsker ...................................................................................... 180
Viskerblade............................................................................................. 184
Batteri.................................................................................................... 185
Udskiftning af pærer .............................................................................. 188
Sikringer ................................................................................................. 195
174
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Montering af ekstraudstyr
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporations forskrifter
er foretaget, umiddelbart inden du overtog
bilen.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden
ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker det
elektriske system, monteres.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker bilens elektriske system, påbegyndes
eller udføres.
176
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse detaljerede oplysninger. Disse data, der
er beregnet til anvendelse i forskningsøjemed
for at videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering af fejl i visse af bilens systemer,
kan indeholde oplysninger som førerens og
passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af bilens forskellige
systemer og moduler samt status af motor,
gasspjæld, styretøj, bremser og andre systemer. Disse oplysninger kan omfatte førerens
måde at køre bilen på, herunder bl.a. data
om kørselshastighed, brug af bremsepedal
eller speeder samt ratudslag. Sidstnævnte
data kan gemmes i en begrænset tid, mens
bilen kører, og derefter under forløbet af en
kollision eller i situationer, hvor bilen lige undgår uheld. Volvo Car Corporation vil ikke
medvirke til udlevering af de lagrede oplysninger uden samtykke. Volvo Car Corporati-
on kan dog tvinges til at udlevere oplysningerne som følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car Corporation og autoriserede Volvo-værksteder læse og bruge
oplysningerne.
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Løft af bilen
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren
er i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig anvendes hurtiglader til opladning af batteriet. Batteriledningerne skal
være frakoblet ved opladning af batteriet.
ADVARSEL
Bilens tændingssystem har en meget høj
effekt!
Spændingen i tændingssystemet er livsfarlig!
Rør ikke ved tændrør, tændkabler eller
tændspole, når motoren er startet eller tændingen er tilsluttet!
Tændingen skal være afbrudt ved:
• Tilslutning af motortester.
• Udskiftning af tændingssystemets dele,
som f.eks. tændrør, tændspole, strømfordeler, tændkabler osv.
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved tankning:
Batteriet
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
09
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bærearm. Undgå at beskadige
bundpladen under motoren. Vær omhyggelig med at anbringe donkraften, så bilen ikke
kan glide af. Anvend altid opblokningsbukke
eller lignende.
Hvis bilen løftes med en værkstedsdonkraft
af dobbelt-typen, skal de forreste og bageste
løftearme anbringes under løftepunkterne på
chassisvangen (se illustrationen).
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAX mærkerne.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid foretages på et værksted. Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
177
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
Venstre- henholdsvis højrestyret bil
Sådan åbnes motorhjelmen:
Motorrum
– Træk i låsehåndtaget yderst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
– Åbn motorhjelmen.
Motorrummets udseende kan variere noget,
alt efter motorvariant. Delene på listen har
dog den samme placering.
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
178
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ekspansionsbeholder, kølesystem.
Beholder til servostyringsolie.
Sprinklervæskebeholder
Oliemålepind, motor
Køler
Køleventilator
Oliepåfyldning, motor.
8. a) Beholder til koblings- og bremsevæske
(venstrestyret bil).
b) Beholder til koblings- og bremsevæske Kontroller: væsker og olier; Væsker
og olier:kontroller
(højrestyret bil).
9. Relæ-/sikringsboks.
10. Luftfilter. (Dækslet har forskellige udførelser, alt efter motorvariant).
11. Batteri (i bagagerummet).
09 Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselbrændstof skal opfylde normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for forurening, som f.eks. store
mængder svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra kendte olieselskaber. Påfyld
aldrig dieselbrændstof af tvivlsom kvalitet.
Ved lave temperaturer
(–40 °C til –6 °C) kan dieselbrændstof give en
paraffinudskilning, hvilket kan føre til startvanskeligheder. De større olieselskaber har
et særligt dieselbrændstof, der er beregnet til
brug ved udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende
ved lave temperaturer og reducerer risikoen
for paraffinudskilning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved påfyldning, at der er rent omkring
påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med
vand og sæbe.
Vigtigt
Diesellignende brændstoffer, der ikke må
anvendes: specialadditiver, marinediesel,
fyringsolie, RME (vegetabilsk oliemetylester) og vegetabilsk olie. Sådanne brændstoffer opfylder ikke kravene i henhold til
Volvos anbefalinger og giver større slitage
og motorskader, der ikke dækkes af Volvos
garantier.
09
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Vigtigt
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Vigtigt
For 2006- eller senere modeller må svovlindholdet højst være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i position II i ca.
60 sekunder, inden der gøres et nyt startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers
kan forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
179
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
stige forhold anbefaler Volvo en olie af højere
kvalitet, end den der angives på skiltet. Se
side 247.
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
Vigtigt
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet.
Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie
med regelmæssige mellemrum.
Brug af olie af lavere kvalitet end den angivne samt kørsel med for lav oliestand skader
motoren.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
.
Det er tilladt at anvende olie af en højere kvalitet end den angivne. Ved kørsel under ugun-
180
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30 °C eller over
+40 °C
• korte strækninger (under 10 km) i lave
temperaturer (under 5 °C)
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
Olien og oliefiltret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Vigtigt
Ved påfyldning af olie pga. for lav oliestand
skal olien der påfyldes, have samme kvalitet
og viskositet som olien i motoren.
Vigtigt
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset, syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at det anbefalede serviceinterval kan
anvendes, kræves det, at der anvendes en
godkendt motorolie.
Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se
etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift, ellers risikerer man, at
det får konsekvenser for brugstiden, startegenskaberne, brændstofforbruget og miljøbelastningen.
Volvo Car Corporation frasiger sig alt
ansvar efter garantien, medmindre der bruges motorolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Volvo anvender forskellige systemer til
advarsel om lav oliestand og lavt olietryk.
Visse varianter har olietrykssensor og en olietrykslampe. Andre varianter har en oliestandsføler, og i givet fald underrettes føreren vha. advarselssymbolet midt i instrumentet samt tekster på displayet.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Visse modeller har begge varianter. Nærmere
oplysninger fås ved henvendelse til en autoriseret Volvo-forhandler.
Oliekontrol
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives,
ved hvilket kilometertal dette skal finde sted.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 km’s intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start. Målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset, idet målepinden viser for lavt et niveau, da ikke al olien
har nået at løbe ned i bundkarret.
09
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10–15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN - og MAX mærkerne.
Hvis niveauet er tæt på MIN -mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på MAX
end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 246–247.
ADVARSEL
Oliestanden skal være i det afmærkede område
på målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er tæt på MIN -mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på MAX
end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 246–247.
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Vigtigt
Fyld aldrig til over MAX -mærket, da olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
megen olie.
181
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Sprinklervæskebeholder
Kølevæske
øges med både for lille og for stor andel kølevæske.
Vigtigt
Det er meget vigtigt, at der anvendes kølevæske med korrosionsbeskyttelse i henhold
til Volvos anbefaling. Når bilen er ny, er den
fyldt med kølevæske, som fungerer ned til
ca. –35°C.
Motoren må kun køre med godt fyldt kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer
med risiko for skader (revner) i topstykket.
Kølevæskebeholder
Sprinklervæskebeholder
Forrude- og forlygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Væskekapacitet og anbefalet væskekvalitet fremgår af side 249.
Anvend frostbeskyttelse om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpe, beholder og
slanger.
Tip! Rengør viskerbladene, når du påfylder
sprinklervæske.
182
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen.
Påfyld væske, når niveauet er faldet til MINmærket.
Du kan se oplysninger og mængder samt anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 249.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Efterfyld aldrig
med rent vand alene. Risikoen for tilfrysning
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 249.
09
Beholder for servostyringsolie
OBS
På biler, som køres på en måde, så bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert
år.
ADVARSEL
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder. Væsken skal stå mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert andet
normale serviceeftersyn.
Hvis bremsevæsken står under MIN mærket i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Kontrollér oliestanden ved hver service. Olieskift behøves ikke. Oliestanden skal ligge
mellem ADD - og FULL -mærkerne.
Du kan se oplysninger og mængder samt anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 249.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller der ikke er strøm på bilen, og den skal
bugseres, er det stadig muligt at styre bilen.
Vær opmærksom på, at styringen er meget
tungere end normalt, og at der kræves større kraft til at dreje rattet.
183
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Udskiftning af forrudeviskerblad
OBS
Husk, at viskerbladet i førersiden er længere
end bladet i passagersiden.
Udskiftning af forlygteviskerblad1
–
–
–
–
Vip viskerarmen fremad.
Træk viskerbladet udad og af.
Tryk det nye blad fast.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
– Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
– Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
– Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
1
184
Gælder S60 R
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
09
Vedligeholdelse af batteri
ADVARSEL
Batterier kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå,
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer syrestænk i øjnene.
OBS
Der findes to batterityper. De er fuldt ombyttelige med hinanden.
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
Vigtigt
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
OBS
Sådan sikrer man sig, at batteriet fungerer
tilfredsstillende:
Hvis batteriet aflades mange gange, forkortes dets levetid.
• Kontrollér jævnligt, at der er det rette
niveau i batterivæsken (A), og fyld aldrig til
over niveaumarkeringen.
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne propperne (eller dækslet).
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
• Spænd propperne (henholdsvis dækslet)
forsvarligt fast.
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljøvenlig måde, det indeholder bly.
185
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Symboler på batteriet
Eksplosionsfare.
Udskiftning af batteri
Anvend beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder ætsende syre.
Undgå gnister og åben ild.
186
Sådan afmonteres batteriet
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger berøres. Dette sikrer, at alle data i bilens elektriske system
lagres i de forskellige styreenheder.
– Løsn skruerne fra låsebøjlen over batteriet,
og fjern bøjlen.
– Lirk plastlåget over batteriets minuspol op,
eller skru dækslet over batteriet af.
– Frigør minusledningen.
– Løsn den nederste konsol, som holder
batteriet.
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
09
– Løsn pluskablet, efter at et eventuelt plastlåg er vippet væk.
– Løsn evakueringsslangen.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet
– Sæt batteriet på plads.
– Monter den nederste konsol, og skru den
fast.
– Tilslut pluskablet, tryk det fast, og vip et
eventuelt plastlåg på plads.
– Tilslut minuskablet, og vip et eventuelt
plastlåg på plads.
– Sæt plastlåget eller dækslet på batteriet.
– Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
– Sæt låsebøjlen over batteriet, og skru
skruerne fast.
187
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Generelt
Udskiftning af pærer i forlygterne
Pærernes placering i forlygten
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset gennem motorrummet.
1. Sidemarkeringspære
2. Blinklyspære
3. Nærlyspære, positionspære (halogen
og Bi-Xenon)
4. Fjernlyspære, positionspære (Active
Bi-Xenon)
På nogle varianter kan der sidde en hvid
plastkappe i vejen for udskiftningen af pærerne. Denne kan brækkes af og smides væk.
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 255.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
Active Bi-Xenon- og Bi-Xenon-lygte
Generel loftsbelysning
Læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning, sidespejl
Højt placeret bremselygte
Lysdioder i baglygte.
ADVARSEL
På biler med Bi-Xenon- og Active Bi-Xenonforlygter skal udskiftning af Xenon-lygten
udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten indeholder et højspændingsaggregat.
Vigtigt
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som så kan ødelægges.
188
OBS
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse
med skift af pærer bedes man kontakte et
autoriseret Volvo-værksted.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlys, halogen
Afmontering af pære
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Fjern dækslet.
– Løsn kontakten.
– Løsn klemfjedren. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/nedad.
– Træk pæren ud, og fjern den.
09
Fjernlys
Montering
– Monter den nye pære. Den kan kun monteres på en måde.
– Tryk klemfjedren opad og derefter en anelse mod venstre, så den går på plads.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Afmontering af pære
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Fjern dækslet.
– Drej pæren mod uret, og træk den ud.
– Løsn kontakten ved at presse låsningen
udad og trække.
Montering
– Slut kontakten til pæren, der høres en
kliklyd.
– Sæt pæren på igen, drej den på plads.
– Monter dækslet.
189
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Positions-/parkeringslys
190
Blinklys, venstre side
Halogen- og Bi-Xenon-forlygter
Active Bi-Xenon-forlygter
Afmontering af pæren
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Fjern dækslet, hvor også nærlyset sidder.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
Afmontering af pæren
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Fjern dækslet, hvor også nærlyset sidder.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
Afmontering af pæren
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af pæreholderen ved at
trykke indad og dreje venstre om.
Montering
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Montering
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Montering
– Monter den nye pære ved at trykke den
indad og dreje den højre om.
– Sæt pæreholderen tilbage i lygtehuset, og
drej den med uret.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Blinklys, højre side
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Løsn kølerøret (1) fra køleboksen.
– Løsn skruen (2) til påfyldningsrøret.
– Træk røret (3) lodret opad.
– Løsn udluftningsslangen (4) til røret.
– Udskift pæren.
– Kontrollér, at pakningen til sprinklerbeholderen mellem påfyldningsrøret og beholderen sidder korrekt.
– Tryk påfyldningsrøret tilbage (3).
– Sæt udluftningsslangen på påfyldningsrøret (4).
– Spænd skruen (2) til påfyldningsrøret, og
montér kølerøret på køleboksen (1).
09
Sidemarkeringslys
– Drej pæreholderen med uret, og træk den
ud.
– Udskift pæren.
– Sæt pæreholderen tilbage ved at dreje
den mod uret.
191
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Tågeforlygter (ekstraudstyr)
Afmontering af pære
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Drej pæreholderen et stykke mod uret.
– Træk pæren ud, og fjern den.
Montering
– Monter den nye pære. Den kan kun monteres på en måde.
– Sæt fatningen på plads, og drej den mod
højre. Mærkningen " TOP " skal vende
opad.
192
Bagagerum
Nummerpladelys
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt pærehuset på plads igen.
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk
det ud. Drej kontakten mod uret, og træk
pæren ud.
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten, og drej den med uret ind
i lampehuset.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Baglygte
Placering af pærer
1. Stoplys
2. Positions-/parkeringslys
3. Tågebaglygte (én side)
4. Sidemarkeringslys
5. Blinklygter
Baglygter Afmontering
Alle pærer i baglygterne udskiftes fra bagagerummet.
Pærerne er specificeret på side 255.
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Frigør panelsiden og fæld den indad for at
komme til pærerne.
Pærerne er placeret i to separate pæreholdere, en øvre og en nedre. Hver pæreholder har
en låsetap.
Udskiftning af pære
– Frigør kontakten fra pæreholderen.
– Tryk låsehagerne sammen, og træk holderen ud.
– Fjern pæren.
– Monter den nye pære i holderen.
– Tilslut kontakten.
– Sæt panelsiden på plads, og fastgør den.
OBS
Hvis fejlmeddelelsen DEFEKT PÆRE
KONTROLLER BREMSELYGTE bliver
stående, efter at en defekt pære er udskiftet, bør man kontakte et autoriseret Volvoværksted.
193
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Indstigningslys
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt pærehuset på plads igen.
194
Lys i makeup-spejl
Makeup-spejl, forskellige versioner
– Stik en skruetrækker ind, og vrid, så lampeglasset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Tryk først glasset på plads på undersiden
over de fire hager. Derefter trykkes overkanten fast.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Generelt
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den
samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter af et antal sikringer.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder i
bilen:
1. Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
2. Sikringsboksen i kabinen inden for lydvæggen i førersiden.
3. Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
4. Sikringsboksen i bagagerummet.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
– Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
I dækslet på instrumentbrættets gavl befinder der sig et antal reservesikringer. Der er
også en tang, hvormed det er lettere at trække en sikring ud og sætte den på plads.
Hvis samme sikring springer flere gange, er
der en fejl i komponenten, og man bør kontakte et autoriseret Volvo-værksted for at få
forholdet kontrolleret.
195
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Tryk plastspærrerne på boksens korte sider ind, og træk låget opad.
1. ABS. .......................................................................................... 30 A
2. ABS .................................................................................. 30 A
3. Højtrykssprinklere, forlygter ............................................. 35 A
4. Kabinevarmer (ekstraudstyr) .............................................. 25 A
5. Ekstralys (ekstraudstyr) ..................................................... 20 A
6. Startmotorrelæ .................................................................. 35 A
7. Forrudeviskere .................................................................. 25 A
8. Brændstofpumpe............................................................... 15 A
9. Transmissionsstyre-enhed (TCM), diesel, R-modeller ........ 15 A
10. Tændspoler (benzin), motorstyreenhed (ECM),
indsprøjtningsventiler (diesel) ............................................ 20 A
196
11. Speederføler (APM), A/C-kompressor, ventilator i
elektronikboks .................................................................. 10 A
12. Motorstyreenhed (ECM) (benzin) indsprøjtningsventiler
(benzin),luftmassemåler (benzin) ....................................... 15 A
luftmassemåler (diesel) ....................................................... 5 A
13. Styreenhed spjældhus (benzin) ......................................... 10 A
Styreenhed spjældhus, luftblandeventil, brændstoftrykregulator, magnetventil (diesel).................................... 15 A
14. Lambdasonde (benzin) ...................................................... 20 A
Lambdasonde (diesel) ....................................................... 10 A
15. Krumtaphusventilations-varmer, magnetventiler (benzin)... 10 A
magnetventiler, gløderør (diesel) ....................................... 15 A
16. Venstre nærlys .................................................................. 20 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
17. Højre nærlys ...................................................................... 20 A
18. - ..............................................................................................19. Strømforsyning til motorstyreenhed (ECM), motorrelæ ......... 5 A
20. Positionslys ....................................................................... 15 A
21. ................................................................................................-
197
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Sikringer i kabinen ved instrumentpanelets gavl i
førersiden
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens klap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elbetjent førersæde................................................................... 25 A
Elbetjent passagerforsæde ................................................ 25 A
Ventilator klimaanlæg ........................................................ 30 A
Styreenhed, højre fordør .................................................... 25 A
Styreenhed, venstre fordør ................................................ 25 A
Generel belysning, loft (RCM),
øverste elektronikstyreenhed (UEM)................................... 10 A
7. Soltag ................................................................................ 15 A
8. Tændingslås, SRS-system, motorstyreenhed (ECM), lukning
SRS passagerside (PACOS), elektronisk startspærre (IMMO),
transmissionsstyre-enhed (TCM), diesel, R-modeller ........ 7,5 A
198
9. OBDII, lysomskifter (LSM), ratvinkelføler (SAS), ratstyreenhed
(SWM) ................................................................................. 5 A
10. Audio ................................................................................ 20 A
11. Audioforstærker .............................................................. 30 A
12. RTI-display ....................................................................... 10 A
13. Telefon................................................................................ 5 A
14. – 38........................................................................................ -
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Sikringer i kabinen inden for lydvæggen i førersiden
1. Sædevarme, højre side ............................................................. 15 A
2. Sædevarme, venstre side .................................................. 15 A
3. Horn .................................................................................. 15 A
4. - ..............................................................................................5. - ..............................................................................................6. Reserve ...................................................................................7. Reserve ...................................................................................8. Alarmsirene ......................................................................... 5 A
9. Bremselyskontakt, tilførsel................................................... 5 A
10. Kombinationsinstrument (DIM), klimaanlæg (CCM),
parkeringsvarmer, elbetjent førersæde .............................. 10 A
11. Eludtag, førersæde og bagsæde ........................................ 15 A
12. -.............................................................................................. 13. Reserve .................................................................................. 14. Forlygteviskere (S60 R) ..................................................... 15 A
15. ABS, STC/DSTC ................................................................. 5 A
16. Elektronisk servostyring (ECPS), Active Bi-Xenon (HCM),
lyshøjderegulering..............................................................10 A
17. Tågeforlys, venstre........................................................... 7,5 A
18. Tågeforlys, højre .............................................................. 7,5 A
19. Reserve .................................................................................. 20. Reserve .................................................................................. 21. Transmission, styreenhed (TCM), bakgearsspærre (M66) .. 10 A
22. Fjernlys (venstre) ............................................................... 10 A
199
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
23. Fjernlys (højre) ................................................................... 10 A
24. - ..............................................................................................25. - ..............................................................................................26. Reserve ...................................................................................27. Reserve ...................................................................................28. Elbetjent passagerforsæde, audio........................................ 5 A
29. Bi-fuel, brændstofpumpe .................................................. 7,5 A
30. BLIS .................................................................................... 5 A
31. Reserve ...................................................................................32. Reserve ...................................................................................33. Vakuumpumpe .................................................................. 20 A
34. Sprinklerpumpe, forlygteviskere (S60 R) ............................ 15 A
35. - ..............................................................................................36. - ..............................................................................................-
200
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i bagagerummet
09
1. Baklys........................................................................................10 A
2. Positionslys, tågelys, bagagerumsbelysning, nummerpladelys,
dioder i bremsebelysning .................................................. 20 A
3. Tilbehør (AEM) .................................................................. 15 A
4. Reserve .................................................................................. 5. REM elektronik.................................................................. 10 A
6. Cd-skifter, tv, RTI............................................................. 7,5 A
7. Trækledning (30-tilførsel) .................................................. 15 A
8. Eludtag, bagagerum .......................................................... 15 A
9. Bagdør, højre: Rudeoptræk:spærre til rudeoptræk ............ 20 A
10. Bagdør, venstre: Rudeoptræk, spærre til rudeoptræk ........ 20 A
11. Reserve .................................................................................. 12. Reserve .................................................................................. 13. Varmer, dieselfilter ............................................................ 15 A
14. -.............................................................................................. 15. Reserve .................................................................................. 16. Reserve .................................................................................. 17. Tilbehør, audio .................................................................... 5 A
18. Reserve .................................................................................. 19. Nedslåelig hovedstøtte ..................................................... 15 A
20. Trækledning (15-tilførsel) .................................................. 20 A
21. Reserve .................................................................................. 22. -.............................................................................................. 23. AWD ............................................................................... 7,5 A
24. Four-C SUM...................................................................... 15 A
25. -.............................................................................................. -
201
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
26. Parkeringshjælp................................................................... 5 A
27. Hovedsikring: Trækledning, Four-C, parkeringshjælp,
AWD .................................................................................. 30 A
28. Centrallås (PCL)................................................................. 15 A
29. Anhængerlys, venstre: positionslys, blinklys ...................... 25 A
30. Anhængerbelysning, højre: Bremselys, tågebaglys,
afvisere ............................................................................. 25 A
31. Hovedsikring: Sikring 37, 38 .............................................. 40 A
32. - ..............................................................................................33. - ..............................................................................................34. - ..............................................................................................35. - ..............................................................................................36. - ..............................................................................................37. Elopvarmet bagrude .......................................................... 20 A
38. Elopvarmet bagrude .......................................................... 20 A
202
09 Vedligeholdelse og service
09
203
Oversigt HU-450 ................................................................................... 206
Oversigt HU-650 ................................................................................... 207
Oversigt HU-850 ................................................................................... 208
Audiofunktioner HU-450/650/850 .......................................................... 209
Audiofunktioner HU-450 ........................................................................ 210
Audiofunktioner HU-650/850 ................................................................. 211
Radiofunktioner HU-450/650/850.......................................................... 212
Radiofunktioner HU-450 ....................................................................... 213
Radiofunktioner HU-650/850 ................................................................ 214
Radiofunktioner HU-450/650/850.......................................................... 215
Kassetteafspiller HU-450 ...................................................................... 220
Cd-afspiller HU-650 .............................................................................. 221
Intern cd-skifter HU-850 ....................................................................... 222
Ekstern cd-skifter, HU-450/650/850 (ekstraudstyr) ............................... 223
Dolby Surround Pro Logic II HU-850 ..................................................... 224
Tekniske data ......................................................................................... 225
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) ............................................................. 226
Samtalefunktioner .................................................................................. 229
Funktioner i hukommelsen ..................................................................... 232
Menufunktioner ...................................................................................... 234
Øvrig information ................................................................................... 239
204
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Oversigt HU-450
10
1. POWER (tænd/sluk) – Tryk
VOLUME – Drej
2. PRESET/CD
PUSH MENU –
Lagrede radiostationer
Cd-skifter (ekstraudstyr)
3. SOURCE
PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Kassettebånd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
206
4. FADER – Tryk ud, og drej
BAL – Tryk ud, træk og drej
5. SCAN – Automatisk stationssøgning
6. EXIT – Gå baglæns i menuen
7. Navigeringsknapper –
Cd/radio – søger/skifter station eller
nummer
Kassette – hurtigspoling frem/tilbage/
valg af næste/forrige nummer
8. Display
9. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2,
FM3
10. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
11. TAPE – Hurtigvalg
12. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
13. BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, træk og drej
14. REV – Kassette – Båndretningsvælger –
Cd-skifter (ekstraudstyr) – Afspilning i
tilfældig rækkefølge
15. Kassettelåge
16. Kassette-eject
10 Infotainment
Oversigt HU-650
10
1. POWER (tænd/sluk) – Tryk
VOLUME – Drej
2. 1-6 – Stationslagringsknapper/valg af
position i cd-skifter
3. BASS – Tryk ud, og drej
4. TREBLE – Tryk ud, og drej
5. BALANCE – Tryk ud, og drej
6. FADER – Tryk ud, og drej
7. SOURCE
PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
8. SCAN – Automatisk stationssøgning
9. EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Cd-luge
13. RND – Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
14. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
15. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
16. CD – Hurtigvalg
17. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
18. Display
207
10 Infotainment
Oversigt HU-850
10
1. POWER (tænd/sluk) – Tryk
VOLUME – Drej
2. 1-6 – Stationslagringsknapper/valg af
position i cd-skifter
3. BASS – Tryk ud, og drej
4. TREBLE – Tryk ud, og drej
5. BALANCE – Tryk ud, og drej
6. FADER – Tryk ud, og drej
7. SOURCE
PUSH MENU–
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
208
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
8. SCAN – Automatisk stationssøgning
9. EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. OFF – 2-kanals stereo
14. 3-CH – 3-kanals stereo
15. Cd-luge
16. RND – Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
17. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2,
FM3
18. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
19. CD – Hurtigvalg
20. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
21. Display
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450/650/850
Strømafbryder til/fra
Lydstyrkekontrol – TP/PTY/NEWS
Tryk på knappen for at tænde eller slukke radioen.
Hvis man lytter til kassettebånd eller cd, når
radioen modtager en trafikmeddelelse, nyheder eller en bestemt programtype, afbrydes
den pågældende funktion, og meddelelsen
høres med den lydstyrke, som man har valgt
for trafikmeddelelser, nyheder eller programtypen.
Lydstyrkekontrol
Drej knappen med uret for
at øge lydstyrken. Lydstyrkereguleringen er elektronisk og har ingen
endestilling. Hvis du har knappanel på rattet,
øges og sænkes lydstyrken med henholdsvis
knappen (+) og (–).
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på kombinationsinstrumentets display.
Bilens energisparefunktion kan slukke radioen. Oplad batteriet ved at starte motoren.
AUX
10
Derefter går audio-anlægget tilbage til den
tidligere indstillede lydstyrke og genoptager
afspilningen af kassettebånd eller cd.
Lydanlægget kan forsynes med forskellige
tilvalg og audiosystem-niveauer. Der er følgende tre audiosystem-niveauer:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
FM- og AM-radio med RDS samt cd-afspiller
indgår i alle lydanlæg.
Indgang for ekstern lydkilde (AUX), 3,5 mm
Til AUX-indgangen kan f.eks. en mp3-afspiller tilsluttes.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde, AUX,
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
209
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450
10
Lydstyrkekontrol – AUX
– Tryk på SOURCE, drej på ADVANCED
MENU, og vælg ved at trykke
på SOURCE.
– Tryk på SOURCE, drej på AUDIO SETTINGS, og vælg ved at trykke
på SOURCE.
– Tryk på SOURCE, drej på AUX INPUT
LEVEL, og vælg ved at trykke
på SOURCE.
I denne indstilling kan lydstyrken justeres ved
at dreje på SOURCE.
Bass – Bas
Balance – Balance højre/venstre
Indstil bassen ved at trykke
knappen ud og dreje den til
venstre eller højre.
I midterstillingen er bassen
"normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen
efter indstillingen.
Treble – Diskant
Indstil diskanten ved at
trykke på knappen, trække
den yderligere ud og dreje
den mod venstre eller højre.
I midterstillingen er diskanten "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangsstillingen
efter indstillingen.
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance
mellem de forreste og de
bageste højttalere ved at
trykke på knappen og dreje
den til højre (mere lyd fra
det forreste par) eller til venstre (mere lyd fra det bageste par). I midterstillingen er balancen "normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstilling.
210
Indstil balancen ved at trykke, trække knappen ud og
dreje den til venstre eller højre. I midterstillingen er
balancen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstilling.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE
eller med SOURCE -knappen. Drej SOURCE -knappen for at vælge mellem Radio (FM1, FM2,
FM3 og AM1, AM2). Med denne knap kan du
også vælge kassettebånd eller cd-skifter
(ekstraudstyr), hvis en sådan er tilsluttet.
Ved flere tryk på AM- og
FM -knappen skiftes mellem FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2.
Den valgte lydkilde vises på
displayet.
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-650/850
Bass – Bas
gen er balancen "normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstilling.
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance mellem de forreste og de bageste højttalere ved at trykke på
knappen og dreje den til højre (mere lyd fra
det forreste par) eller til venstre (mere lyd fra
det bageste par). I midterstillingen er balancen "normal". Tryk knappen tilbage til
udgangsstillingen efter indstilling.
Indstil bassen ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre.
I midterstillingen er bassen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangsstillingen efter
indstillingen.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
10
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE
eller med SOURCE knappen.
Drej SOURCE -knappen for at vælge mellem
Radio (FM1, FM2, FM3 og AM1, AM2). Med
denne knap kan man også vælge kassettebånd eller cd-skifter (ekstraudstyr), hvis en
sådan er tilsluttet.
Ved flere tryk på AM- og
FM -knappen skiftes mellem FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2.
Den valgte lydkilde vises på
displayet.
Treble – Diskant
Indstil diskanten ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre. I midterstillingen er diskanten "normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstilling.
Balance – Balance højre/venstre
Indstil balancen ved at trykke på knappen og
dreje den til venstre eller højre. I midterstillin-
211
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Scanning
10
Tryk på SCAN -knappen for
at starte søgningen. Når
radioen finder en station,
standser den ved denne
station i ca. 10 sekunder.
Derefter fortsættes søgningen. Tryk derefter på SCAN
eller EXIT for at lytte til stationen.
Stationssøgning
Tryk på
eller
for at søge efter lavere
eller højere frekvenser. Radioen søger efter
næste hørbare station og indstiller denne.
Tryk på knappen igen, hvis du vil fortsætte
søgningen.
Manuel stationssøgning
Tryk på
eller
, og hold den inde. MAN
vises på displayet. Radioen søger derefter
langsomt i den valgte retning og øger tempoet efter nogle sekunder. Slip knappen, når
den ønskede frekvens vises på displayet.
Hvis frekvensen skal justeres, gøres dette
med korte tryk på en af pilknapperne
eller
. Den manuelle justeringsfunktion
bibeholdes fem sekunder efter sidste tryk.
212
Knappanel på rattet
Hvis bilen er udstyret med
knappanel på rattet, skal du
trykke på højre hhv. venstre pil for at vælge de
lagrede stationer.
OBS
Hvis bilen er udstyret med indbygget telefon, kan knapperne på rattet ikke bruges til
betjening af radiofunktionerne, når telefonfunktionen er aktiv. Når telefonfunktionen er
aktiv, vises der altid telefoninformation på
displayet.
Telefonen deaktiveres ved at trykke på
.
Hvis der ikke er noget SIM-kort i telefonen,
skal der slukkes for den (se side 206).
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450
Programmering af stationer
– Indstil den ønskede frekvens.
– Tryk kort på PRESET/CD.
– Vælg nummer ved at dreje frem eller tilbage.
Tryk igen for at gemme den ønskede frekvens og station.
Valg af forprogrammeret radiostation
For at vælge en indprogrammeret radiostation skal
du dreje PRESET/CD til det
gemte nummer. Den indstillede station vises på displayet.
Automatisk indprogrammering af
stationer
Med denne funktion søges
og gemmes automatisk op
til 10 kraftige AM - eller FM stationer i en separat hukommelse. Funktionen er
især god i områder, hvor du
ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
– AUTO vises på displayet, og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
valgte frekvensbånd gemmes nu i autohukommelsen. Hvis der ikke findes nogen
station med tilstrækkelig kraftig signalstyrke, vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO -knappen eller på
pilene på rattets knappanel, hvis du vil
skifte til en anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet til automatisk lagring,
vises AUTO på displayet. Teksten forsvinder,
når der skiftes til normal radiofunktion.
10
Tilbage til normal radiofunktion
– Tryk på FM, AM eller EXIT, eller drej på
PRESET/CD.
Tilbage til automatisk lagring
– Tryk kort på AUTO.
1. Vælg radiofunktion med FM - eller AM knappen.
213
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-650/850
Stationslagring
10
Automatisk indprogrammering af
stationer
AUTO søger og gemmer
automatisk op til 10 kraftige
AM - eller FM -stationer i en
separat hukommelse. Hvis
der er over 10 stationer,
gemmes de 10 kraftigste.
Funktionen er især god i
områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
– Vælg radiofunktion med AM - eller FM knappen.
Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO starter søgningen.
Sådan gemmes en station på en af
stationsknapperne 1-6:
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder.
STATION STORED vises på displayet.
Man kan gemme op til 6 stationer på henholdsvis AM1, AM2, FM1, FM2 og FM3, ialt
30 stationer.
214
AUTO vises på displayet, og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det valgte frekvensbånd gemmes nu i autolagringshukommelsen. Hvis der ikke findes nogen
station med tilstrækkelig kraftig signalstyrke,
vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO -knappen eller på
pilene på rattets knappanel, hvis du vil
skifte til en anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet til automatisk lagring,
vises AUTO på displayet. Teksten forsvinder,
når der skiftes til normal radiofunktion.
Tilbage til normal radiofunktion
– Tryk på FM -, AM - eller EXIT -knappen.
Tilbage til automatisk lagring
– Tryk kort på AUTO.
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Trafikmeddelelser – TP-station
RDS er et system, som forbinder sendere i et
netværk. Det anvendes bl. a. til at få indstillet
den rette frekvens, uanset hvilken sender
man lytter til, eller hvilken lydkilde der er aktiv
(f.eks. cd). Systemet anvendes også til modtagelse af trafikmeddelelser og til at finde
programmer af en bestemt type eller med et
bestemt indhold. Radiotekst er også en del af
RDS. En radiostation kan f.eks. sende oplysninger om et igangværende radioprogram.
Trafikmeddelelser fra RDS-stationer afbryder andre lydkilder og høres med den lydstyrke, der er valgt til dette formål. Så snart
meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til
den tidligere lydkilde og lydstyrke.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte muligheder i systemet.
PI-søgning (automatisk søgning efter
stationer)
Ved lytning til en RDS-sender gemmes diverse informationer i radioen, f.eks. trafikoplysninger.
Hvis en forvalgt RDS-sender vælges senere,
opdaterer radioen senderens RDS-information. Hvis radioen befinder sig i grænseområdet eller akkurat uden for senderens rækkevidde, søger radioen automatisk efter den
kraftigst mulige sender med denne kanal.
Hvis der ikke er nogen sender inden for "hørbar rækkevidde", dæmper radioen lyden, og
displayet viser PI SEEK, indtil stationen er
fundet.
Indstilling af trafikinformation
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP ON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivering af TP
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP OFF (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Når funktionen er aktiveret, vises TP på displayet.
Tryk på EXIT for ikke at lytte til en aktuel trafikmelding. TP-funktionen er dog stadig aktiveret, og radioen afventer næste trafikmelding.
Valg af trafikinformation fra en bestemt
kanal
– Vælg radiofunktion med FM -knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
10
Deaktivering af TP Station
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION OFF,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
215
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
Alarm
" Alarm! " vises på radioens display, når der
udsendes en alarmmeddelelse. Funktionen
anvendes til at advare bilister om alvorlige
ulykker og katastrofer, f.eks. en sammenstyrtet bro eller kernekraftulykker.
TP-søgning
Man kan lytte til trafikmeddelelser, når man
rejser mellem forskellige områder og lande,
uden at man selv behøver vælge station.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH ON
eller TP SEARCH OFF (blinkende tekst),
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nyheder
Programkodede meddelelser (som f.eks.
nyheder fra RDS-stationer) afbryder andre
lydkilder og sendes med den lydstyrke, som
er indstillet for denne funktion. Når nyheds-
216
indslaget er slut, skifter radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
Indstilling af Nyheder
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS ON (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS vises på displayet.
Deaktivering af Nyheder
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS OFF (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS forsvinder fra displayet.
Tryk på EXIT for ikke at lytte til et aktuelt
nyhedsindslag. Funktionen Nyheder er dog
stadig aktiveret, og radioen afventer næste
nyhedsprogram.
Vælg Exit for nyheder fra den
nuværende station
– Vælg radiofunktion med FM -knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU,, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS STATION,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivering af Nyheder-station
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE,, vælg NEWS STATION,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS STN OFF,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Programtype – PTY
Med denne PTY funktion kan der vælges
mellem forskellige programtyper.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE,, vælg PTY på menuen,
og tryk på SOURCE.
Radioen begynder at søge efter den valgte
programtype.
Hvis radioen finder en station, som du ikke
ønsker, kan du søge videre med venstre eller
højre pileknap.
Hvis der ikke findes nogen station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til
den tidligere frekvens.
Ikke alle radiostationer har PTY-angivelse.
Programtype
På displayet
vises
OFF
Aktuelt
Religion
Countrymusik
Dokumentar
Finans
Folkemusik
PTY OFF
Current
Spiritual
Country
Document
Finance
Folk
Programtype
På displayet
vises
automatisk til den station, som sender den
valgte programtype.
Fritid og hobby
Børneudsendelser
Gamle kendinge
Information
Jazzmusik
Klassisk musik
Kultur og kunst
Let klassisk
Easy listening
National musik
Nyheder
Popmusik
Ferie og rejser
Rockmusik
Sociale emner
Sport
Radioteater
Ring ind
Underholdning
Undervisning
Videnskab
Vejr
Diverse musik
Leisure
Children’s progs
"Oldies"
Info
Jazz
Classical
Culture
L Class
Easy list
Nation M
News
Pop
Travel
Rock
Social
Sport
Drama
Phone
Enterta
Educ
Science
Weather & Metro
Other M
Deaktivering
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY OFF, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Symbolet PTY slukkes på displayet, og radioen skifter tilbage til normal funktion.
PTY standby
PTY står derefter standby, indtil en udsendelse med den valgte programtype starter udsendelsen. Når dette sker, skifter radioen
10
PTY-sprog
Med PTY -funktionen kan man vælge det
sprog, som anvendes på radioens display
(engelsk, tysk, fransk eller svensk).
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY LANGUAGE,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg sprog, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
217
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
Automatisk frekvensopdatering
Regionale radioprogrammer
Funktionen AF er normalt aktiveret og sørger
for, at en af de kraftigste, tilgængelige sendere for en radiostation vælges.
Funktionen REGIONAL er normalt deaktiveret. Når den er aktiveret, kan man fortsat lytte
til en regional sender, selvom signalet er
svagt.
Aktivering af AF
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO SETTINGS
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg AF ON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivering af AF
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO SETTINGS
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg AF OFF (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
218
Aktivering af REG
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg REG ON (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivering af REG
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO SETTINGS
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg REG OFF (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
EON – Lokal/Fjern (Enhanced Other
Networks)
Med EON aktiveret afbrydes f.eks. radioprogram, hvis der kommer trafikmeddelelser og
nyhedsudsendelser fra andre kanaler.
Funktionen har to niveauer:
Local – Afbryder kun, hvis signalet er kraftigt.
Distant – Afbryder også ved svagere signaler.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg EON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg Local eller Distant, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RESET TO DEFAULT, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Efter at have vist teksten to gange skifter
radioen tilbage til visning af station/frekvens.
Et kort tryk på EXIT afslutter visningen af
radioteksten.
10
ASC (Active Sound Control)
ASC -funktionen tilpasser automatisk radioens lydstyrke efter bilens hastighed.
Aktivér ASC:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS MENU, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ASC LEVEL, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off, og tryk på SOURCE.
Radiotekst
Visse RDS -stationer sender oplysninger om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Tryk et par sekunder på FM -knappen for at
få adgang til eventuel udsendt radiotekst,
som så vises på displayet.
219
10 Infotainment
Kassetteafspiller HU-450
Kassettelåge
Kassette-eject
Ved tryk på denne knap
standser afspilningen, og
båndet skydes ud. Drej på
SOURCE -knappen for at
vælge en ny programkilde.
Båndet kan sættes i eller
tages ud, selvom apparatet
10
er slukket.
Dolby B Støjreduktionssystem
Skub kassetten ind i kassetteåbningen med
båndets brede del mod højre. På displayet
vises TAPE Side A.
Når den ene side er færdigafspillet, afspiller
apparatet automatisk den anden side (autoreverse).
Hvis der allerede er en kassette i apparatet,
vælger du kassetteafspilning ved at dreje på
SOURCE -knappen eller trykke på hurtigvalgsknappen TAPE.
Skift af båndretning
Tryk på REV -knappen, hvis du vil afspille
den anden side af båndet. Displayet viser,
hvilken side der afspilles.
220
Funktionen er forindstillet. Hvis du vil slå den
fra, skal du gøre følgende: Tryk på REV knappen, og hold den inde, indtil Dolbysymbolet
på displayet forsvinder. Tryk på
samme knap igen for at aktivere Dolbyfunktionen.
Dolby støjreduktion er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories Licensing
Corporations.
Scanning
Scan afspiller de første ti
sekunder af hvert nummer.
Tryk på SCAN eller EXIT,
når du har fundet et spor,
som du ønsker at lytte til.
Hurtigspoling
Båndet spoles hurtigt frem,
hvis man trykker på og holder knappen
inde, og
tilbage med
. På displayet vises " FF " (frem) henholdsvis " REW " (tilbage)
under hurtigspoling. Hurtigspolingen afbrydes, hvis der trykkes på knappen igen.
Næste spor – foregående spor
Hvis der trykkes på
, spoles båndet automatisk frem til næste spor.
Hvis der trykkes på
, spoles kassettebåndet automatisk tilbage til det foregående
spor. Der kræves en pause på ca. fem sekunder mellem sporene, for at funktionen skal
kunne fungere.
Hvis der er knapper på rattet, kan pilene også
benyttes.
10 Infotainment
Cd-afspiller HU-650
Cd-afspiller
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en. Hurtigspoling kan ikke foretages ved brug af knappanelet på rattet.
Skub en cd-plade ind. Hvis du allerede har
gjort dette, vælger du cd ved at dreje på
SOURCE -knappen eller med hurtigvalgsknappen CD.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor. Knappanelet på rattet kan også bruges hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
10
Vigtigt
Brug kun standard-cd’er (12 cm diameter).
Brug ikke cd’er med påklæbet etiket, da
varmen i afspilleren kan få etiketten til at
løsnes, ligesom apparatet kan blive beskadiget.
Scanning
OBS
Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du
tolv sekunder til at fjerne den udskubbede
plade. Derefter trækker cd-afspilleren
pladen ind igen og fortsætter med det senest afspillede nummer.
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
Tryk på SCAN eller EXIT, når du har fundet et
spor, som du ønsker at lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion.
Cd-afspilleren afspiller
numrene på cd’en i vilkårlig
rækkefølge. Der står " RND
" på displayet, så længe
funktionen er aktiveret.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
221
10 Infotainment
Intern cd-skifter HU-850
10
Intern cd-skifter
Valg af CD-nummer
Tilfældig rækkefølge
HU-850 indeholder en intern cd-skifter til 6
cd’er. Tryk på hurtigvalgsknappen CD, eller
drej på SOURCE -knappen for at aktivere
cd-afspilleren. Cd-afspilleren genoptager afspilningen af den cd og det spor, der senest
blev spillet.
Vælg den plade, som skal afspilles, med talknapperne 1-6. Nummeret på pladen og
nummeret vises på displayet.
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion,
som afspiller et vilkårligt
valgt nummer på en vilkårligt valgt cd. Derefter vælges et nyt nummer eller en
ny cd på samme måde. "
RND " vises på displayet, så længe funktionen er aktiveret.
Der er plads til 6 cd’er i afspilleren. For at
isætte en ny cd skal der vælges en ledig
plads i apparatet. Vælg en tom plads med
talknapperne 1-6. Den tomme plads vises på
displayet. " LOAD DISC " skal vises, inden
den nye cd skubbes ind.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en. Hurtigspoling kan ikke foretages ved brug af knappanelet på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor. Knappanelet på rattet kan også bruges hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Scanning
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Tryk på SCAN eller EXIT, når du har fundet et
spor, som du ønsker at lytte til.
OBS
Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du
tolv sekunder til at fjerne den udskubbede
plade. Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind igen og fortsætter med det senest
afspillede nummer.
222
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt
Brug kun standard-cd’er (12 cm diameter).
Brug ikke cd’er med påklæbet etiket, da
varmen i afspilleren kan få etiketten til at
løsnes, ligesom apparatet kan blive beskadiget.
10 Infotainment
Ekstern cd-skifter, HU-450/650/850 (ekstraudstyr)
Cd-skifter
2. Tryk kassetten tilbage i cd-skifteren.
Tilfældig rækkefølge
Valg af position
Vælg den plade, som skal afspilles ved at
dreje på PRESET/CD -knappen (HU-450) eller med talknapperne 1-6 (HU-650/850).
Nummeret på plade og nummer vises på displayet.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en. Hurtigspoling kan ikke foretages ved brug af knappanelet på rattet.
Den eksterne cd-skifter er monteret bag panelet i venstre side bag i bagagerummet.
Drej på SOURCE -knappen for at aktivere
cd-skifterindstillingen. Cd-skifteren genoptager afspilningen af den cd og det nummer,
som sidst blev afspillet. Hvis cd-skifterens
magasin* er tomt, vises "LOAD
CARTRIDGE" på displayet.
Sådan sættes cd’er i skifteren:
– Skyd låget på cd-skifteren til side.
– Tryk på skifterens kassette-eject-knap.
– Træk cd-kassetten ud, og tryk pladerne
ind.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor.
Knappanelet på rattet kan også bruges hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Scanning
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Tryk på RND (HU-650 og
850) for at aktivere afspilning i tilfældig rækkefølge.
På HU-450 trykkes på REV.
10
Fra en tilfældigt valgt cd afspilles et tilfældigt valgt
spor. Derefter vælges et nyt spor eller en ny
cd på samme måde. " RND " vises, så længe
funktionen er aktiveret.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt
Brug kun standard-cd’er (12 cm diameter).
Brug ikke cd’er med påklæbet etiket, da
varmen i afspilleren kan få etiketten til at
løsnes, ligesom apparatet kan blive beskadiget.
Tryk på SCAN eller EXIT, når du har fundet et
spor, som du ønsker at lytte til.
223
10 Infotainment
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Generelt
10
Dolby Surround Pro Logic II-indstilling
Dolby Surround Pro Logic II er en videreudvikling af det tidligere system og giver et
væsentligt bedre lydbillede. Forbedringen
bemærkes især af passagererne på bagsædet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhøjttalere midt på instrumentpanelet giver en
meget virkelighedsnær lydoplevelse.
For at vælge
Dolby Surround Pro Logic II
-indstillingen skal du trykke
på "
PL II ". På displayet
vises "
PL II ". Tryk på
OFF for at skifte tilbage til
2-kanals-stereo.
3-kanals stereo
Tryk på 3-CH for at vælge
3-kanals stereo. På displayet vises " 3 ch ". Tryk på
OFF for at komme tilbage til
2-kanals stereo.
De normale stereokanaler venstre-højre
fordeles til venstre-midten-højre. Desuden
kommer surround-sound fra bilens bageste
højttalerkanaler. Dolby Surround Pro Logic II
fungerer ved cd-drift.
Til AM - og FM -radioudsendelser anbefales
3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II er et registreret
varemærke, som tilhører Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er produceret på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
224
– Tryk på EXIT.
Surround Level
Funktionen anvendes til at indstille effektniveauet i de bageste kanaler.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
SURROUND LEVEL, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Mid EQ Level
Centre Level
Funktionen anvendes til at indstille centerkanalens niveau.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg CENTRE LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk
på SOURCE.
Funktionen anvendes til at finjustere lyden i
højttalerne.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg MID EQ LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
10 Infotainment
Tekniske data
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
Ekstern forstærker
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
1
HU-450
HU-650
HU-850
4 x 25 W
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W el. 4 x 75 W (ekstraudstyr)
1 x 25 W (centerhøjttaler)
–
10
4 x 50 W el. 4 x 75 W1
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
HU-850 skal tilsluttes en ekstern forstærker.
225
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
10
Telefonsystemets dele
226
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Generelle regler
• Tænk først og fremmest på trafiksikkerheden! Hvis du som fører skal anvende telefonrøret i armlænet, skal du først parkere
bilen et sikkert sted.
• Sluk telefonen, når du tanker din bil.
• Sluk telefonen i nærheden af sprængningsarbejde.
• Lad kun autoriseret personale udføre service på din telefon.
Nødopkald
Nødopkald til alarmnummer kan gennemføres uden tændingsnøgle og uden SIM-kort.
– Tryk på tænd/sluk -knappen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU - 112).
– Tryk på den grønne knap
.
Telefonsystemets dele
1. Knappanel i midterkonsollen
Med knappanelet i midterkonsollen kan du
styre alle telefonens funktioner.
2. Knappanel på rattet
Med knappanelet på rattet kan du udføre de
fleste af telefonens funktioner.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet kun telefonfunktionerne. I aktiv indstilling vises der altid telefoninformation på
displayet. For at kunne bruge knapperne til
radioindstillinger skal der være slukket for telefonen (se side 228.
3. Display
På displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnummer osv.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sættes ind under knappanelet i
midterkonsollen.
10
Sluk telefonen, hvis du ikke har noget SIMkort i den. Ellers kan meddelelserne fra andre
funktioner ikke vises på displayet.
6. Mikrofon
Mikrofonen er indbygget i bakspejlet.
7. Højttaler
Højttaleren er indbygget i nakkestøtten på førersædet.
8. Antenne
Antennen er monteret mod forruden foran
bakspejlet.
4. Telefonrør
Du kan anvende telefonrøret til private samtaler, når du vil tale uforstyrret.
227
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
SIM-kort
Tænd og sluk telefonen
Aktiv indstilling
For at kunne bruge telefonens funktioner forudsættes det, at telefonen er aktiveret (gælder ikke for modtagelse af opkald). Telefonen
aktiveres ved at trykke på
på knappanelet i midterkonsollen eller på rattet.
10
Når telefonfunktionen er aktiv, vises telefoninformationen altid på displayet.
Tryk på
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). Du får kortet fra din netoperatør.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil anvende telefonen. Derefter vises navnet på din telefonudbyder på displayet.
Afbryd telefonen, hvis du ikke har et SIM-kort
i den. Ellers kan meddelelser fra andre funktioner ikke vises på displayet, og knappanelet
på rattet vil ikke kunne anvendes til radioen.
Tænd telefonen
– Drej bilens tændingsnøgle til I.
– Tryk på knappen, der vises på illustrationen.
Sluk telefonen
– Tryk på samme knap i ca. 3 sekunder.
Hvis tændingen afbrydes, mens der er tændt
for telefonen, er telefonen tændt, næste gang
tændingen slås til.
Hvis telefonen er slukket, kan du ikke modtage opkald.
228
, hvis du vil slå telefonen fra.
10 Infotainment
Samtalefunktioner
Display
audiosystemets lydstyrke, se også
menupunkt 5.6.5 på side 238.
Telefonrør
10
Afslutning af samtale
Afslutning af opkald: Tryk på
på knappanelet på rattet eller midterkonsollen, eller læg
røret på. Audiosystemet returnerer til den tidligere funktion.
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonen lagrer automatisk de sidste opkaldte telefonnumre/navne.
– Tryk på
len.
Den aktuelle funktion vises på displayet,
f.eks. menupunkter, meddelelse, telefonnummer eller indstillinger.
Opringning og modtagelse af opkald
Opringning
Indtast nummeret, og tryk på
på rattet
eller midterkonsollen (eller løft røret).
på rattet eller midterkonsol-
– Brug pilene for at komme frem
eller
tilbage
blandt de sidst kaldte numre.
– Tryk på
(eller løft telefonrøret) for at
ringe op.
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du tale i
telefonrøret.
– Løft røret.
– Indtast det ønskede nummer med knapperne i midterkonsollen.
– Tryk på
for at ringe op.
Lydstyrken reguleres med knappen på siden
af røret. Samtalen afbrydes, når røret lægges
tilbage i holderen.
Modtagelse af opkald
Tryk på
(eller løft røret). Du kan også bruge Autosvar, se menupunkt 4.3.
Hvis du ønsker at skifte til håndfri
betjening uden at afslutte samtalen:
Lyden fra audiosystemet kan slås automatisk
fra under en telefonsamtale. Vedrørende
– Tryk på
– Tryk på
, og vælg Handsfree.
, og læg røret på (se side 229).
229
10 Infotainment
Samtalefunktioner
10
Hurtigopkald
Funktioner under en igangværende
samtale
Lagring af kortnummer
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
forbindes til en hurtigopkaldsknap (1-9). Gør
følgende:
Under en igangværende samtale er følgende funktioner til rådighed:
– Brug
for at komme til Redigér hukom.
melse (menu 3), og tryk på
– Gå til Hurtigopkald (menu 3.4), og tryk på
.
– Vælg det ciffer, der skal være kortnummer.
Tryk på
for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i hukommelsen, og tryk på
for at vælge det.
Anvend hurtigopkald
Hold den ønskede hurtigopkaldsknap inde i
ca. to sekunder for at ringe op.
– Brug pilene, og tryk på YES for at vælge.
Privat/ikke privat
Hold/Hold ikke
Håndsæt/Handsfree
Hukommelse
Privatfunktion
Under en igangværende samtale og en parkeret samtale er følgende funktioner til rådighed:
– Brug pilene, og tryk på YES for at vælge.
Privat/ikke privat
Håndsæt/Handsfree
Vælg om den igangværende samtale
skal parkeres eller ej
Brug af håndsæt
eller handsfree
Vis gemte numre
Hukommelse
Sammenkobling
Skift
Privatfunktion
Brug af håndsæt
eller handsfree
Vis gemte numre
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem de to
samtaler
Når der er valgt Sammenkobling og der er to
igangværende samtaler, er følgende funktioner tilgængelige:
– Brug pilene, og tryk på YES for at vælge.
OBS
Når der lige er blevet tændt for telefonen,
skal man vente et øjeblik, inden hurtigopkald kan foretages. For at kunne taste et
kortnummer skal menu 4.5 være aktiveret
(se side 217).
230
Privat/ikke privat
Håndsæt/Handsfree
Hukommelse
Privatfunktion
Brug af håndsæt
eller handsfree
Vis gemte numre
10 Infotainment
Samtalefunktioner
Modtagelse af et nyt opkald, mens en
samtale er i gang
Hvis du under en igangværende samtale
hører en tone i højttaleren umiddelbart efterfulgt af to toner (dobbelttone), ringes der op
til dig. Derefter gentages en dobbelttone,
indtil du enten besvarer opkaldet, eller det
ophører. I denne situation kan du vælge at
besvare eller undlade at besvare opkaldet.
10
Hvis du ikke vil modtage opkaldet, skal du
trykke på
eller gøre ingenting. Hvis du vil
modtage opkaldet, skal du trykke på
.
Den igangværende samtale bliver så sat i
parkeringsstilling. Trykker du på
, afsluttes begge samtaler samtidig.
SMS-besked
En enkelt dobbelttone indikerer, at der er
modtaget en SMS-meddelelse.
Lydstyrke
Øg lydstyrken ved at trykke på (+)-knappen
på rattets knappanel. Sænk lydstyrken ved at
trykke på (–)-knappen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil foretage radioindstillinger med
disse knapper, skal der slukkes for telefonen,
se side 228.
231
10 Infotainment
Funktioner i hukommelsen
10
Lagring i hukommelsen
Skriv et navn (eller en meddelelse)
Telefonnummer og navn kan gemmes i telefonens egen hukommelse eller i SIM-kortets
hukommelse.
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv. Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
Når du modtager et opkald, og det opkaldende nummer er lagret i hukommelsen, vises
opkalderens navn på displayet.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äåàáâæç
def3èéëê
ghi4ìíîï
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
jkl5
Gem et telefonnummer med navn
mno6ñöòóØ
– Tryk på
, og gå til Rediger hukommelse (menu 3). Tryk på
.
– Gå til Tilføj (Menu 3.1), og tryk på
.
– Indtast et nummer, og tryk på
.
– Skriv et navn, og tryk på
.
– Vælg hvilken hukommelse, du vil lagre i,
med
, og tryk på
.
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
hvis man skriver to bogstaver i
træk fra samme knap, skal man
trykke på * ind imellem eller vente
nogle sekunder
[email protected]*#&$£/%
skift mellem store og små
bogstaver
slet det sidst indtastede bogstav
eller ciffer. Med et langt tryk slettes
hele nummeret eller hele teksten.
232
10 Infotainment
Funktioner i hukommelsen
Ring op fra hukommelsen
– Tryk på
på midterkonsollen eller rattet.
Vælg mellem følgende alternativer:
10
– Tryk på
på midterkonsollen eller rattet,
og brug pilene, indtil du finder det ønskede navn.
– Tryk på knappen for første bogstav i navnet (eller skriv hele navnet), og tryk på
.
– Tryk på
for at ringe til det valgte
nummer.
233
10 Infotainment
Menufunktioner
10
Menufunktionen
Trafiksikkerhed
Hovedmenuer/undermenuer
Med menufunktionen kan du kontrollere, ændre indstillinger og programmere nye funktioner i systemet. De forskellige menupunkter
vises på displayet.
Ved hastigheder over 8 km/t er menusystemet af sikkerhedsgrunde ikke tilgængeligt.
Det er kun muligt at afslutte en påbegyndt
aktivitet i menusystemet.
Tryk på
met.
Du kan koble hastighedsbegrænsningen fra
ved hjælp af menufunktion 5.7.
1. Samtaleregister
1.1. Ikke modt. opkald
1.2. Modt. opkald
1.3. Foret. opkald
1.4. Slet liste
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Foretagne
1.5. Samtalelængde
1.5.1.
Sidste samtale
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Samlet tid
1.5.4.
Nulstil
for at få adgang til menusyste-
Når menufunktionen er aktiv, skal du være
opmærksom på følgende:
• Et langt tryk på
betyder, at du forlader
menufunktionen.
• Et kort tryk på
betyder, at du fortryder,
annullerer eller siger nej til et alternativ.
• Et tryk på
betyder, at du bekræfter
eller vælger, eller at du går fra én undermenu til den næste undermenu.
• Højrepilen
fører til næste side i menuen.
• Venstrepilen
fører til foregående side i
menuen.
Genveje
Menupunkterne er nummererede og kan vælges direkte med talknapperne og
. Tallene vises på displayet sammen med menupunktet.
234
2. Meddelelser
2.1. Læs
2.2. Skriv
2.3. Talemeddelelse
2.4. Indstilninger
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Gyldighed
2.4.3.
Type
10 Infotainment
Menufunktioner
3. Rediger hukommelse
3.1. Tilføj
3.2. Søg
3.2.1.
Redigér
3.2.2.
Slet
3.2.3.
Kopiér
3.2.4.
Flyt
3.3. Kopier alle
3.3.1.
SIM til tfn
3.3.2.
Tfn til SIM
3.4. Hurtigopkald
3.5. Slet SIM-hukommelse
3.6. Slet telefonens hukommelse
3.7. Status
4. Samtalefunktioner
4.1. Send nummer
4.2. Samtale vent.
4.3. Aut. svar
4.4. Aut. genopring.
4.5. Hurtigopkald
4.6. Viderestilling
4.6.1.
Alle opkald
4.6.2.
Når optaget
4.6.3.
Intet svar
4.6.4.
Utilgængelig
4.6.5.
Faxopkald
4.6.6.
Dataopkald
4.6.7.
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1. Fabriksindst.
5.2. Netværk
5.3. Sprog
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-sikkerhed
5.4.1.
Slået til
5.4.2.
Slået fra
5.4.3.
Auto
5.5. Nye koder
5.5.1.
PIN-kode
5.5.2.
Telefonkode
5.6. Lyd
5.6.1.
Ringestyrke
5.6.2.
Ringesignal
5.6.3.
Knapklik
5.6.4.
Hast. lydstyrke
5.6.5.
RadioAutDæmp
5.6.6.
Ny SMS-besked
5.7. Trafiksikkerhed
10
235
10 Infotainment
Menufunktioner
Beskrivelse af menupunkter
10
1. Samtaleregister
1.1. Ubesvarede opkald
Her vises en liste over ikke-modtagne opkald. Du kan vælge at ringe op til, slette eller
lagre nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.2.
Modtagne opkald
Her vises en liste over modtagne opkald. Du
kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets hukommelse til senere brug.
1.3.
Foretagne opkald
Her vises en liste over tidligere valgte numre.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets hukommelse til senere brug.
1.4.
Slet liste
Med denne funktion kan du slette de lister,
der ligger i menuerne 1.1, 1.2 og 1.3 på følgende måde:
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
236
Alle
Ikke-modt.
Modtagne
Foretagne
1.5.
Samtalelængde
Giver mulighed for at se samtaletiden for alle
dine samtaler eller for den sidste samtale. Du
kan også vælge at se antallet af samtaler og
nulstille samtalemåleren.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
Sidste samtale
Antal samtaler
Samlet tid
Nulstil samtalemåleren.
at meddelelsen skal nå modtageren, og hvor
længe den skal gemmes i meddelelsescentralen.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
SMSC-nummer
Gyldighed
Type
Kontakt din teleoperatør for at få oplysninger
om disse indstillinger og SMSC-nummeret.
For at kunne nulstille samtalemåleren har du
brug for telefonkoden (se menu 5.5).
3. Rediger hukommelse
3.1. Tilføj
2. Meddelelser
2.1. Læs
Giver mulighed for at gemme navn og telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets hukommelse. Nærmere enkeltheder fremgår af
afsnittet om funktioner i hukommelsen.
Her kan du læse indkomne tekstmeddelelser.
Du kan derefter vælge at slette den læste
meddelelse, videresende den, ændre den eller gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2.
Skriv
Du kan skrive en meddelelse på tastaturet.
Vælg derefter enten at gemme eller sende
den.
2.3.
Søg
3.2.1.
3.2.2.
Talemeddelelse
Lyt til indkomne meddelelser.
2.4.
3.2.
Her kan du foretage ændringer i hukommelsen
3.2.3.
Indstilling
Angiv nummeret (SMSC-nummer) på den
meddelelsescentral, der skal overføre dine
meddelelser. Angiv også, hvordan du ønsker,
3.2.4.
Redigér: Ændring af oplysninger i de forskellige
hukommelser.
Slet: Her kan du fjerne et
gemt navn.
Kopiér: Kopiering af et
gemt navn.
Flyt: Flyt informationer
mellem telefonens og SIMkortets hukommelse.
10 Infotainment
Menufunktioner
3.3.
Kopiér alle:
Kopierer SIM-kortets telefonnumre og navne
til telefonens hukommelse.
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- tll SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
lagres som et kortnummer.
3.5.
Slet SIM-hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
SIM-kortet.
3.6.
Slet telefonens hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
telefonen.
3.7.
Status
4.2.
Samtale venter
Vælg om du ønsker at få at vide, at der venter
en samtale under en igangværende samtale.
4.3.
Aut. svar
Vælg at svare uden brug af knappanelet.
4.4.
Aut. genopringing
Vælg at ringe igen til et tidligere valgt nummer der var optaget.
4.5.
Hurtigopkald
Her kan du vælge, om hurtigopkald skal være
aktiveret eller ej. For at kunne taste et kortnummer skal funktionen være aktiveret.
4.6.
Viderestilling
Her kan du vælge hvornår og hvilke typer opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
4.6.1.
Se hvor mange pladser, der er optaget med
navn og nummer i SIM-kortet og telefonen.
4. Samtalefunktioner
4.1. Send nummer
Vælg, om dit eget nummer skal vises til den,
du ringer til. Kontakt din netoperatør, hvis du
ønsker et permanent skjult nummer.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Alle opkald (indstillingen
gælder kun under den
aktuelle samtale).
Når optaget
Intet svar
Utilgængelig
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1. Fabriksindstillinger
Giver mulighed for at vende tilbage til systemets fabriksindstillinger.
5.2.
10
Netværk
Vælg netværk automatisk eller manuelt.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Manuel
5.3. Sprog
Vælg, hvilket sprog telefonen skal vise.
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-sikkerhed
Vælg om PIN-koden skal være slået til, fra eller automatisk.
5.4.1.
Slået til
237
10 Infotainment
Menufunktioner
10
5.4.2.
Slået fra
5.4.3.
Auto
5.5. Nye koder
Til ændring af PIN-kode eller telefonkode.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-kode
Telefonkode (brug 1234,
indtil du skifter til din egen
kode). Telefonkoden
anvendes til at nulstille
samtalemåleren.
OBS
Skriv koden ned og gem den et sikkert sted.
5.6. Lyd
5.6.1.
Ringestyrke: Vælg
lydstyrken for ringesignalet.
5.6.2.
Ringesignal: Der er 8
forskellige typer at vælge
mellem.
5.6.3.
Knapklik: Kan slås til eller
fra.
5.6.4.
Hast. lydstyrke: Vælg om
lydstyrken skal være fartafhængig eller ej.
5.6.5.
RadioAutDæmp: Du kan
vælge, om radioens
238
lydstyrke skal forblive
uændret under en telefonsamtale.
5.6.6.
Ny SMS-besked: Vælg, om
telefonen skal give et
lydsignal, når der
modtages en ny SMSbesked.
5.7. Trafiksikkerhed
Her kan du vælge at fjerne hastighedsbegrænsningen for menusystemet, dvs. at bruge menusystemet også under kørsel.
10 Infotainment
Øvrig information
Radio/Telefon
Dobbelte SIM-kort
Specifikationer
Udgangseffekt
SIM-kort
Hukommelsespladser
SMS-besked
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Lille
10
2551
Ja
Nej
Ja (900/1800)
1255 hukommelsespladser i telefonens hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIMkortet varierer afhængigt af abonnementet.
IMEI-nummer
De fire nederste knapper på rattets knappanel bruges både til radio og telefon.
Hvis telefonfunktionerne skal styres med
disse knapper, skal telefonen være aktiveret.
Se side 228.
Hvis der skal foretages indstillinger af radioen med disse knapper, skal telefonen deaktiveres.
– Tryk på
Mange netoperatører tilbyder et dobbelt
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Med et dobbelt SIM-kort har man samme
nummer til to forskellige telefoner.
Spørg din netoperatør om, hvilke muligheder
der tilbydes, og hvordan dobbelte SIM-kort
benyttes.
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren have oplyst telefonens IMEI-nummer.
Det er et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen.
– Tast *#06# for at få nummeret frem
på displayet.
Skriv det ned, og gem det et sikkert sted.
.
239
Typebetegnelse ...................................................................................... 242
Mål og vægt .......................................................................................... 243
Motorspecifikationer .............................................................................. 244
Motorolie ................................................................................................ 246
Væsker og smøremidler ......................................................................... 249
Brændstof .............................................................................................. 250
Katalysator ............................................................................................. 253
Elektrisk anlæg....................................................................................... 254
240
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typebetegnelse
11
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele
og tilbehør kan det være en fordel at kende
bilens typebetegnelse samt chassis- og
motornummer.
1. Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
2. Parkeringsvarmer-skilt.
3. Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
4. Motorolieskiltet (visse motorvarianter)
angiver oliekvalitet og viskositet.
5. Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer
a:Manuel gearkasse.
b:Automatgearkasse AW.
6. VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassisnummer).
242
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål (cm)
Længde
460 (R:461)
Bredde
180
Højde
143
Akselafstand
272
Sporvidde, for
156
Sporvidde, bag
156
11
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv.
Vægten af passagerer og det monterede tilbehør, såsom trækkrog, tagbagagebærer,
tagboks m.m. samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen), har betydning
for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt belastning (ud over føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Kun for Kina
1.
2.
3.
4.
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
1. Maks. totalvægt
2. Maks. anhængervægt
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
Bremset anhænger:
Maks. anhængervægt (kg)
Maks.
kugletryk (kg)
0-1200
50
1201-1600
75
Ubremset anhænger:
Maks. anhængervægt kg
750
Maks.
kugletryk kg
50
243
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
2.4
BIFUEL (CNG)
2.4
2.0T
2.5T
2.4T
Motorbetegnelse
B5244S2
B5244SG
B5244S
B5204T5
B5254T2
B52 44T41
Effekt (kW/omdr./min.)
103/4500
103/5800
125/6000
132/5500
154/5000
162/5500
(hk/rpm)
140/4500
140/5800
170/6000
180/5500
210/5000
220/5500
Drejningsmoment (Nm/omdr./min.)
350/2100-4000
220/3300
192/4500
225/4500
240/2600-5000
320/1500-4500
Cylinderantal
5
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
83
83
81
83
81
93,2
Slaglængde (mm)
90
90
90
77
93,2
Slagvolumen (liter)
2,44
2,44
2,44
1,98
2,52
2,4
10,3:1
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
8,5:1
Kompressionsforhold
1
Thailand, Malaysia
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren
(se side 242).
244
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorbetegnelse
T5
R
D
2.4D
D5
B5244T5
B5254T4
D5244T7
D5244T5
D5244T4
136/4000
Effekt (kW/omdr./min.)
191/5500
220/5500
92/4000
120/5500
(hk/rpm)
260/5500
300/5500
126/4000
163/5500
185/4000
350/2100-5000
400/1950-5250
300/1750-2250
340/1750-2750
400/2000-2750
Drejningsmoment (Nm/omdr./min.)
Cylinderantal
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
81
83
81
81
81
Slaglængde (mm)
93,2
93,2
93,2
93,2
93,2
Slagvolumen (liter)
2,40
2,52
2,40
2,40
2,40
Kompressionsforhold
8,5:1
8,5:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
11
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren
(se side 242).
245
11 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
11
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30° C eller over
+40° C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde
af mange korte ture (under 10 km) ved lave
temperaturer (under +5° C).
Til ugunstige kørselsforhold bør der vælges
en helsyntetisk motorolie, hvilket yder motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
.
246
Viskositetsdiagram
Vigtigt
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset, syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det anbefalede serviceinterval forudsætter,
at der anvendes godkendt motorolie. Brug
kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning
og olieskift, ellers risikerer man, at det har
konsekvenser for levetiden, startegenskaberne, brændstofforbruget og miljøbelastningen.
Volvo Car Corporation frasiger sig alt ansvar efter garantien, medmindre der bruges
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 242.
Oljekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 anvendes.
Motorvariant
Bi-fuel
B5244SG
R
B5254T4
1Inkluderer
Påfyldningsbar volumen mellem MIN–MAX
(liter)
11
Kapacitet1
(liter)
5,8
1,2
5,5
filterskift.
247
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 242.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 5W–30
11
Motorvariant
2.0T
Påfyldningsbar volumen mellem MIN–MAX
(liter)
Kapacitet1
(liter)
B5204T5
B5244S
2.4
B5244S2
2.4T
B5244T42
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
D
D5244T7
1 Inkluderer
2
248
filterskift.
Thailand, Malaysia
1,2
5,5
2,0
6,2
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Kapacitet
(liter)
Væske
System
Gearkasseolie
Manuel 5-trins (M56/M58)
2,1
Manuel 6-trins (M66)
2,0
Automatgear (AW55-50, AW55-51)
7,2
Automatgearkasse (TF-80SC)
7,0
Transmissionsolie: JWS 3309
Benzinmotor uden turbo
8,0
Benzinmotor med turbo
9,0
Diesel
12,5
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet med vand, se
emballagen. Termostaten åbner ved: benzinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC.
Kølevæske
Transmissionsolie: MTF 97309
11
Olie: PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
Aircondition1
Bremsevæske
1
Anbefalet kvalitet:
0.6
DOT 4+
Servostyring
Systemet:
hvoraf beholderen
0,9
0,2
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt.
Sprinklervæske
uden højtryksspuling
4,5
med højtryksspuling
6,4
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af Volvo anbefalede
frostbeskyttelsesmiddel blandet med vand.
Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
Vigtigt
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges,
og må ikke blandes med nogen anden
transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden
olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i dens
levetid. Ved ugunstige kørselsforhold kan
det dog være nødvendigt, se side .246
249
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, udslip og kapacitet
Motor
11
2.4
B5244S2
Bi-fuel
2.4
B5244SG
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
Manuel 5-trins (M56)
8,8
209
70
Automatgearkasse (AW55-51)
9,5
226
Manuel 5-trins (M56)
8,7
208
Automatgearkasse (AW55-50)
9,5
228
Manuel 5-trins (M56)
8,9
212
Automatgearkasse (AW55-51)
9,5
226
Manuel 5-trins (M56)
8,9
212
Automatgearkasse (AW55-51)
9,5
227
Manuel 5-trins (M56)
9,1
217
Automatgearkasse (AW55-51)
9,8
234
Manuel 5-trins (M58)
9,7
232
Automatgearkasse (AW55-51)
10,2
244
–
–
70
70
2.4T
B5244T41
–
T5
B5244T5
Manuel 6-trins (M66)
9,3
220
Automatgearkasse (AW55-51)
9,8
234
Manuel 6-trins (M66)
10,5
252
Automatgearkasse (TF-80SC)
10,9
259
R
1 Visse
250
Forbrug
liter/100 km
Gearkasse
B5254T4
lande
30
70
70
70
72
68
11 Specifikationer
Brændstof
Motor
D5
2.4D
D
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
Automatgearkasse (TF-80SC)
7,5
199
70
Manuel 6-trins (M66)
6.6
174
Automatgearkasse (TF-80SC)
7,5
199
Manuel 6-trins (M66)
6.6
174
Manuel 5-trins (M56)
6.4
169
Manuel 5-trins (M56)
6.4
169
Gearkasse
D5244T4
D5244T5
D5244T7
11
251
11 Specifikationer
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
11
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer
bilens vægt. Desuden kan køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof med oktantal 91 RON bliver forbruget
højere og ydelsen lavere.
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin – Norm EN 228
Vigtigt
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
være gældende, må der aldrig blandes alkohol i benzinen, da brændstofsystemet
kan tage skade.
Diesel
Dieselmotorens brændstofsystem er følsomt
over for forureninger. Brug kun dieselbrændstof fra kendte olieselskaber (se side 179).
Diesel – Norm EN 590 eller JIS K2204
252
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren, for at den hurtigt
skal komme op på driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten
eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er
belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller sørger for katalysatorfunktionen,
dvs. de fremskynder den kemiske proces
uden selv at forbruges.
11
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
253
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. En-polet system, hvor
chassis og motorstel anvendes som leder.
11
Batteri
Spænding
Kapacitet ved koldstart (CCA)
Reservekapacitet (RC)
12 V
12 V
590 A
600 A1
700 A2
100 min.
120 min.
135 min.
60
70
80
Kapacitet (Ah)
1
Biler med audioniveauet High Performance.
2
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer
eller RTI.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
254
12 V
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
Effekt W
Sokkel
Nærlys
55
H7
Bi-Xenon
35
D2S
Fjernlys
55
HB3
Stoplys, baklys, tågebaglys
21
BA15s
Blinklys, bag/for (gul)
21
BAU15s
Positions-/parkeringslys bag, sidemarkeringslys bag
5
BAY15d
Indstigningslys, bagagerumslys, nummerpladelys
5
SV8,5
Makeup-spejl
1,2
SV5,5
5
W 2,1 x 9,5d
Blinklys på sidespejl (gul)
5
W 2,1 x 9,5d
Tågeforlys
55
H11
Handskerumslys
3
BA9
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys for
11
255
11 Specifikationer
11
256
11 Specifikationer
11
257
Alfabetisk stikordsregister
A
ABS ...........................................................123
fejl i ABS-systemet .................................42
AC .........................................................72, 75
Active Bi-Xenon Lights, ABL .......................47
Adaptaptivt system ...................................119
Advarselsblinklys ........................................47
Advarselslampe
Stabilitets- og traktionssikringssystem ..................................................125
Advarselssymbol, AIRBAG-system .............15
Advarselstekster ...........................................6
Advarselstrekant .......................................159
Afvisere .......................................................51
Airbag
frakobling ...............................................20
fører- og passagerside ...........................16
Aircondition ...........................................72, 75
ECC ........................................................74
generelt ..................................................70
Aktivt chassis ..............................................45
Aktivt chassis –FOUR-C ...........................127
Alarm
afbrydelse af udløst alarm ....................104
automatisk nulstilling af alarm .............104
frakobling .............................................104
generelt ................................................104
indikeringslampe ..................................105
tilkobling ...............................................104
258
Alarmsensorer ............................................ 46
Anhænger
anhængervægt .................................... 243
kabel .................................................... 135
kørsel med anhænger ......................... 133
Antispinfunktion ........................................ 125
Antiudskridningsfunktion .......................... 125
Audio HU-450, oversigt ............................ 206
Audio HU-850, oversigt ............................ 208
Audiofunktioner
HU-450/650/850 ................................. 209
AUTO-KLIMA .............................................. 74
Automatgear ............................................. 119
Automatgearkasse
anhænger ............................................ 133
bugsering og bjergning ....................... 130
sikkerhedssystem ................................ 119
W-knappen .......................................... 122
Automatisk blændfri indstilling ................... 61
Automatisk låsning ..................................... 99
Automatisk vask ....................................... 168
B
Bagagerum
indkøbsposeholder ................................ 92
lastning ................................................ 142
låsning ................................................... 46
Bagagerumsklap
automatlåsning ...................................... 99
kørsel med åben klap .......................... 110
låsning/oplåsning ................................... 96
Bagrude, elopvarmning .............................. 48
Bagsæderyglæn, nedfoldning ..................... 91
Bakgearsspærre
5 gear ................................................... 118
Bakspejl ...................................................... 61
Bakspejle .................................................... 61
Barnestol
montering ............................................... 33
monteringssystem ................................. 33
Batteri
batteriskift i fjernbetjening ..................... 98
overbelastning ..................................... 111
starthjælp ............................................. 132
symboler på batteriet ........................... 186
udskiftning ........................................... 186
vedligeholdelse .................................... 185
Belysning
Active Bi-Xenon Lights .......................... 47
belysningsautomatik .............................. 84
belysningspanel ..................................... 49
eksteriør ................................................. 49
fjern-/nærlys ........................................... 51
i kabinen ................................................ 84
lyshøjderegulering .................................. 49
læselamper ............................................ 84
nærlys .................................................... 49
orienteringslys ........................................ 51
positions-/parkeringslys ........................ 49
pærer, specifikationer .......................... 255
Alfabetisk stikordsregister
skift af lyskegle højre-/venstretrafik,
ABL ........................................................47
tågebaglys ..............................................50
udskiftning af pærer, generelt ..............188
Belysning, skift af pære
bagagerum ...........................................192
baglygte ...............................................193
blinklys .........................................190, 191
fjernlys ..................................................189
for .........................................................188
indstigningslys .....................................194
makeup-spejl .......................................194
nærlys ..................................................189
parkeringslys ........................................190
placering af pærer i pærefatning ..........193
positionslys ..........................................190
sidemarkeringslys ................................191
tågelys ..................................................192
Benzinkvalitet ............................................252
Betjeningspanel på førerens dør .................58
Bildata .......................................................176
Bilindtræk ..................................................169
Bilpleje, læderindtræk ...............................170
Bilvask .......................................................168
Bjergning ...................................................130
Blind vinkel (BLIS) .....................................149
Blinklys ........................................................51
BLIS ....................................................45, 149
Blokeret låsestilling .............................46, 102
midlertidig deaktivering ........................102
Bremser,håndbremse ................................. 56
Bremsesystem .................................. 123, 183
Bremsevæske, kontrol og påfyldning ....... 183
Brændstof
brændstoffilter ..................................... 179
brændstofforbrug, visning ..................... 52
brændstofsystem ................................ 179
brændstoføkonomi .............................. 157
forbrug ................................................. 250
parkeringsvarmer .................................. 79
påfyldning ............................................ 113
Brændstofmåler .......................................... 40
Bugsering ................................................. 130
Bugseringsøjer ......................................... 130
Børn
barnestol og airbag ............................... 27
barnestol og sideairbag ......................... 21
børnesikkerhedslås ............................. 103
placering i bilen, tabel ........................... 29
sikkerhed ............................................... 31
sikkerhedsudstyr ................................... 27
C
Cd-afspiller, HU-650 ................................ 221
Cd-skifter, ekstern .................................... 223
Cigarettænder ............................................ 46
Cigarettænder, bagsæde ........................... 57
Cruise control ............................................. 55
D
Diesel ........................................................ 179
Dieselfilter ................................................. 179
Dieselpartikelfilter ..................................... 115
Dimensionsmærkning ............................... 154
Display, meddelelser ................................... 44
Donkraft .................................................... 159
DSTC, se også Stabilitetssystem ............. 125
deaktivering/aktivering ......................... 125
symbol ................................................... 43
Dug
bagrude ................................................. 73
behandling af ruderne ............................ 70
fjern med defrosterfunktionen ......... 73, 75
timerfunktion, ECC ................................ 76
Dæk
dimensionsmærkning .......................... 154
dæktryksovervågning .......................... 161
ECO-tryk .............................................. 158
generelt ................................................ 154
hastighedsklasser ................................ 154
køreegenskaber ................................... 154
lufttryk .................................................. 157
omdrejningsretning .............................. 156
slidindikatorer ...................................... 155
sommer- og vinterhjul .......................... 156
vinterdæk ............................................. 155
E
ECC, elektronisk klimaanlæg ...................... 70
Defroster ..................................................... 73
259
Alfabetisk stikordsregister
ECO-tryk
brændstoføkonomi ...............................157
tabel .....................................................158
Ekstralys ......................................................47
Ekstravarmer ...............................................79
Elbetjent sæde ............................................83
Elektronisk startspærre ...............................96
Elopvarmning
bagrude ..................................................73
forsæder ...........................................72, 75
Elopvarmning, sidespejle ............................73
F
Fartpilot .......................................................55
Farvekode, lak ...........................................171
Firehjulstræk .............................................122
Fjernbetjening .............................................96
batteriskift ..............................................98
funktioner ...............................................96
Fjernbetjeningsfunktioner ............................97
Fjernbetjeningssystem, typebetegnelse ...256
Fjernlys ........................................................51
skift og blink ...........................................51
til/fra .......................................................49
Flaskeholder ved bagsædet ........................89
Forlygter ....................................................188
forlygtesprinklere ...................................54
til/fra .......................................................49
Forrudeviskere
regnsensor .............................................53
260
sprinklere ............................................... 54
Forrudeviskere og sprinklere ...................... 53
Forsæder, elektrisk opvarmede .................. 48
FOUR-C –Aktivt chassis ........................... 127
G
Gearkasse
automatisk ........................................... 119
manuel ................................................. 118
Gennemsnitligt brændstofforbrug .............. 52
Gravide kvinder, sikkerhed ......................... 13
Gulvmåtter .................................................. 82
H
Handskerum ............................................... 89
låsning ................................................. 102
Hastighedsafhængig servostyring ............ 117
Hastighedsklasser, dæk ........................... 154
Hjul
afmontering ......................................... 163
montering ............................................ 164
HU-450, oversigt ...................................... 206
HU-850, oversigt ...................................... 208
Hurtigopkald ............................................. 230
Håndbremse ............................................... 56
I
Igangværende samtale, funktioner ........... 230
IMEI-nummer ............................................ 239
Indikeringslampe ...................................... 105
Informationscenter ...................................... 52
Instrumentbelysning ................................... 49
Instrumentoversigt
højrestyret bil ......................................... 38
venstrestyret bil ..................................... 36
Integreret selepude ..................................... 31
Intervalviskning ........................................... 53
ISOFIX, monteringssystem ......................... 33
K
Kabinebelysning ......................................... 84
Kassetteafspiller, HU-450 ......................... 220
Katalysator ................................................ 253
bjergning .............................................. 130
Kickdown, automatgear ............................ 122
Klartilstand, telefon ................................... 228
Klemmesikring, soltag ................................ 66
Klima, generelt ............................................ 70
Klimaindstilling
AUTO ..................................................... 74
Knaldgas ................................................... 132
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning ..... 183
Koldstart, automatgear ............................. 119
Kollision
beskyttelsesgardin ................................. 23
kollisionssensorer .................................. 23
Kombinationsinstrument ............................. 40
Kompas ....................................................... 61
indstil zone ............................................. 62
kalibrering .............................................. 63
Alfabetisk stikordsregister
Kondensvand ............................................179
Kontroller
væsker og olier ....................................180
Kølemiddel ..................................................70
Kølesystem ...............................................112
Kølevæske, kontrol og påfyldning ............182
Kølevæske, påfyldning ..............................182
Køreklar vægt ............................................243
Kørsel
glat føre ................................................110
i vand ...................................................111
kølesystem ...........................................112
med anhænger .....................................133
med åben bagagerumsklap .................110
ugunstige kørselsforhold ......................180
økonomi ...............................................110
L
Lagring af radiostationer ...........................213
Lak
farvekode .............................................171
lakskader og udbedring .......................171
Lambdasonde ...........................................253
Lastning
generelt ................................................142
lasteevne ..............................................142
Lock-up-funktion ......................................119
Luftdistribution ............................................77
ECC ........................................................75
Luftfordeling, A/C ........................................73
Lydstyrke, telefon ..................................... 231
Lys
lysautomatik, nærlys ............................. 49
Lyskegle ................................................... 144
Læderindtræk, vaskeråd .......................... 170
Læselamper ................................................ 84
Låsning ....................................................... 99
indefra ................................................. 100
oplåsning ............................................... 99
udefra .................................................... 99
M
Manuel gearkasse .................................... 118
Motor ........................................................ 178
Motorhjelm ............................................... 178
Motorlie
olietryk ................................................... 42
Motorolie .................................................. 180
filter ...................................................... 180
kapacitetoplysninger ........................... 247
oliekvalitet ........................................... 246
skift ...................................................... 180
ugunstige kørselsforhold ..................... 246
Motorrum .................................................. 178
Motorspecifikationer ................................. 244
N
Nakkestøtte
midterplads bag .................................... 90
nedslåning ............................................. 46
Niveauregulering ....................................... 134
Nærlys ......................................................... 49
Nøgle ........................................................... 96
fjernbetjening ......................................... 96
O
OBS-tekster .................................................. 6
Omdrejningstæller ...................................... 40
Opbevaringspladser i kabinen .................... 86
Opbevaringsrum ......................................... 86
Opbevaringssteder i kabinen ................ 86, 87
Oplåsning
bagagerumsklap .................................... 99
indefra .................................................. 100
nøglefri ................................................... 99
udefra ..................................................... 99
Orienteringslys ............................................ 51
Overhalingslys ............................................. 51
P
PACOS ........................................................ 19
Parkeringsbremse ................................. 43, 56
Parkeringshjælp .................................. 46, 128
sensorer til parkeringshjælp ................ 129
Parkeringslys .............................................. 49
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof .............................. 79
generelt .................................................. 78
parkering på skråninger ......................... 78
tidsindstilling .......................................... 79
261
Alfabetisk stikordsregister
Piskesmældsskader WHIPS .......................24
PI-søgning .................................................215
Pletter ........................................................169
Polering .....................................................169
Positionslys .................................................49
Punkteringskørbare dæk ...........................162
Pærefatning
afmontering ..........................................193
nummerpladebelysning ........................192
placering af pærer ................................193
Pærer
specifikationer ......................................255
udskiftning ...........................................188
Påmindelse om sikkerhedssele ...................13
R
Radiofunktioner
generelt ................................................212
HU-450 .................................................213
HU-650/850 .........................................214
Rat
cruise control .........................................55
indstilling af rat .......................................56
knappanel venstre side ..........................55
Ratlås ........................................................117
Recirkulation
A/C .........................................................73
ECC ........................................................76
Regnsensor .................................................53
Relæ-/sikringsboks
262
i bagagerum ........................................ 201
i kabine ........................................ 198, 199
i motorrum ........................................... 196
Ren indefra og ud ......................................... 8
Rengøring
automatisk vask .................................. 168
bilvask ................................................. 168
indtræk ................................................ 169
læderindtræk ....................................... 169
sikkerhedsseler ................................... 170
vandafvisende belægning ................... 169
Reservehjul ............................................... 159
Temporary Spare ................................. 160
Rudeoptræk ................................................ 58
bagsæde ............................................... 60
passagerplads ....................................... 59
spærre ................................................... 59
Rustbeskyttelse ........................................ 172
S
Sammenstød, se Kollision .......................... 23
Selepude
nedslåning ............................................. 32
opslåning ............................................... 31
Selepude, integreret ................................... 31
Selestrammere ........................................... 14
Servicelåsning .......................................... 101
Serviceprogram ........................................ 176
Servostyring ............................................. 117
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning .. 183
Sideairbags ................................................. 21
Sidespejle ............................................. 46, 64
elopvarmning ................................... 48, 64
Sikkerhed .................................................... 12
sikkerhedssystem, tabel ........................ 26
Sikkerhedssele ............................................ 12
graviditet ................................................ 13
selestrammere ....................................... 14
Sikringer
boks i bagagerum ................................ 201
boks i kabine ................................ 198, 199
boks i motorrum .................................. 196
generelt ................................................ 195
skift ...................................................... 195
SIM-kort .................................................... 228
SIM-kort, dobbelt ...................................... 239
SIPS-bag ..................................................... 21
Smøremiddel, kapacitetoplysninger ......... 249
Sodfilter ............................................... 44, 115
SODFILTER FULDT .................................. 115
Solskærm, soltag ........................................ 66
Soltag .......................................................... 65
klemmesikring ........................................ 66
solskærm ............................................... 66
Speedometer .............................................. 40
Spejle .......................................................... 61
Spin control ............................................... 125
Sprinklere
til forlygter .............................................. 54
til forrude ................................................ 54
Alfabetisk stikordsregister
Sprinklervæske, påfyldning .......................182
SRS-system
generelt ..................................................17
omskifter ................................................20
SST –Self Supporting run flat Tires ...........162
Stabilitetssystem .......................................125
Standby-indstilling, telefon .......................228
Start af motor ............................................115
Starthjælp ..................................................132
Startnøgler ................................................116
Startspærre .........................................96, 116
Stationssøgning Radio ..............................212
STC ...........................................................125
Stenslag og ridser .....................................171
Stikkontakt
bagsæde ................................................57
midterkonsol ..........................................46
midterkonsollen ......................................47
Symboler ...................................................126
advarselssymboler .................................41
Sæde
elbetjent .................................................83
manuel indstilling ...................................82
T
Tankdækselklap, nødåbning .....................114
Tankkapacitet ............................................250
Tankning
påfyldning ............................................113
tankdæksel ...........................................113
Telefonrør ................................................. 229
Telefonsystem .......................................... 226
Temperatur
faktisk temperatur ................................. 70
kabine, elektronisk klimaanlæg ............. 74
kabine, manuelt klimaanlæg .................. 72
Totalvægt ................................................. 243
TPMS –Tyre Pressure Monitoring System 161
Traction control ........................................ 125
Traktionssikring ........................................ 125
Triptæller .................................................... 40
Trækanordning
afmontering ......................................... 140
generelt ............................................... 135
montering ............................................ 137
specifikationer ..................................... 136
Trækkrog, se Trækanordning ................... 135
Typebetegnelse ........................................ 242
Typebetegnelse fjernbetjeningssystem .... 256
Tøjkrog ....................................................... 89
U
Udendørstermometer ................................. 40
Udslip ....................................................... 250
kuldioxid .............................................. 252
Udstødningsrensning
fejlindikering .......................................... 43
Udstødningsrensning, fejlindikering ........... 42
Ur ................................................................ 41
indstilling af ur ....................................... 40
V
Vadning ..................................................... 111
Vaske bilen ................................................ 168
Vedligeholdelse, rustbeskyttelse .............. 172
Vedr. DSTC, se også Stabilitetssystem ...... 45
Vedr. olietryk, se også Motorolie ................ 42
Ventilation ................................................... 71
Ventilationsspjæld ....................................... 71
Ventilator
AC .......................................................... 73
ECC ....................................................... 75
Vigtigt-tekster ............................................... 6
Vinterdæk .................................................. 155
Vinterkørsel ............................................... 115
Viskerblade
skift, forlygter ....................................... 184
skift, forrude ......................................... 184
Voksning ................................................... 169
Værktøj ...................................................... 159
Væsker og olier
kontroller .............................................. 180
Væsker, kapacitetoplysninger .................. 249
W
WHIPS ........................................................ 24
barnestol/autopude ............................... 24
Ø
Økonomikørsel .......................................... 110
263
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9019 (Danish), AT 0648 Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement