Volvo S60 null

Volvo S60 null
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-22T09:32:38+01:00; Page 1
VOLVO S60
Instruktionsbog
P2 (S60); 5; 3
evastarck
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen
er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er
konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne
i denne instruktionsbog.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 1
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 2
Indhold
00 01 02
2
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler.........................................
Airbag-systemet........................................
Airbags (SRS)............................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*.............
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Hvornår udløses systemet........................
Børnesikkerhed.........................................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
18
19
22
24
26
27
29
30
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Strømafbryder i midterkonsollen...............
Belysningspanel........................................
Venstre rathåndtag...................................
Informationscenter*...................................
Højre rathåndtag.......................................
Fartpilot*....................................................
Indstilling af rat, parkeringsbremse...........
Stikkontakt, cigarettænder.......................
Elektriske rudeoptræk...............................
Sidespejle..................................................
Elbetjent taglem*.......................................
38
40
42
44
47
49
52
54
55
57
59
61
62
63
65
70
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 3
Indhold
03 04 05
03 Klima
Generelt om klimaet..................................
Manuelt klimaanlæg, A/C..........................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*..................
Luftdistribution..........................................
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*.........
04 Interiør
74
76
78
81
82
05 Lås og alarm
Forsæder...................................................
Kabinebelysning........................................
Opbevaringssteder i kabinen....................
Bagsæde...................................................
Bagagerum...............................................
88
90
92
96
97
Nøgler og fjernbetjening..........................
Låsning og oplåsning..............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm*......................................................
102
104
107
108
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 4
Indhold
06 07 08
06 Start og kørsel
Generelt..................................................
Brændstofpåfyldning..............................
Start af motor..........................................
Manuel gearkasse...................................
Automatgearkasse..................................
Firehjulstræk - AWD* (All Wheel Drive). . .
Bremsesystemet.....................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*..
Aktivt chassis - FOUR-C*.......................
Parkeringshjælp*.....................................
Bugsering og bjergning...........................
Starthjælp................................................
Kørsel med anhænger.............................
Trækanordning*......................................
Delelig trækkrog*....................................
Last på taget...........................................
Tilpasning af lyskegle..............................
BLIS (Blind Spot Information System)*...
4
07 Hjul og dæk
114
116
118
120
121
124
125
127
129
130
132
134
135
137
139
143
145
152
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul............
Dæktryksovervågning*............................
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
158
161
163
165
167
169
Rengøring................................................ 176
Udbedring af lakskader........................... 179
Rustbeskyttelse...................................... 180
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 5
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Diesel......................................................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Batteri......................................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
184
185
186
188
189
194
195
197
204
11 Specifikationer
Oversigt HU-450.....................................
Oversigt HU-650.....................................
Oversigt HU-850.....................................
Audiofunktioner HU-450/650/850...........
Audiofunktioner HU-450.........................
Audiofunktioner HU-650/850..................
Radiofunktioner HU-450/650/850...........
Radiofunktioner HU-450.........................
Radiofunktioner HU-650/850..................
Radiofunktioner HU-450/650/850...........
Kassetteafspiller HU-450........................
Cd-afspiller HU-650................................
Intern cd-skifter HU-850.........................
Ekstern Cd-skifter HU-450/650/850*......
Dolby Surround Pro Logic II HU-850......
Tekniske data..........................................
Telefonfunktioner*...................................
Opkaldsfunktioner...................................
Funktioner i hukommelsen......................
Menufunktioner.......................................
Øvrig information....................................
214
215
216
217
219
220
222
224
225
226
231
233
234
235
236
238
239
242
245
247
251
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Katalysator..............................................
Elektrisk anlæg........................................
Typegodkendelse....................................
254
256
258
260
262
264
267
268
270
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 271
6
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 6
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 7
Indhold
7
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 8
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Ekstraudstyr
Indledning
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk .
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler . Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret
ekstraudstyr). Hvis du er i tvivl om, hvad der er
standardudstyr, ekstraudstyr/tilbehør, bedes
du kontakte din Volvo-forhandler.
Udbuddet af ekstraudstyr/tilbehør til de forskellige bilmodeller varierer alt efter marked.
Størsteparten af ekstraudstyr er fabriksmonteret og kan ikke eftermonteres, tilbehør monteres bagefter.
Kontakt din autoriserede Volvo-forhandler for
mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskade.
VIGTIGT
Volvos biler er forskelligt udstyret, idet de er
tilpasset forskellige markeders behov samt
nationale og lokale love og bestemmelser.
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
OBS
© Volvo Car Corporation
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
8
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 9
Indledning
Vigtige oplysninger
Information
G031593
Risiko for skade på ejendom
G031592
Advarsel for personskade
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Farlig
situation der, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Hvide ISO-symboler på sort symbolfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Hvis der
kræves farve, skal mærkaten være blå. Farlig
situation der, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller begrænsede skader på ejendom.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
9
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 10
Indledning
Vigtige oplysninger
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
•
•
Kølevæske
Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
10
Indlæsning af data
Tilbehør og ekstraudstyr
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse
detaljerede oplysninger. Disse data, der er
beregnet til brug i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering
af fejl i visse af bilens systemer, kan indeholde
oplysninger såsom førerens og passagerernes
brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af bilens forskellige systemer og moduler samt status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen på. Det kan f.eks. dreje sig om data om
kørselshastighed, brug af bremsepedal eller
speeder samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld. Volvo
Car Corporation vil ikke medvirke til udlevering
af de lagrede oplysninger uden samtykke.
Volvo Car Corporation kan dog tvinges til at
udlevere oplysningerne som følge af national
lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car Corporation
og de autoriserede værksteder læse og bruge
oplysningerne.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden ekstraudstyr,
som tilsluttes eller påvirker det elektriske
system, monteres.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 11
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
Samtlige Volvo-modeller har EPI (Environmental Product Information) varedeklaration. Deraf
fremgår det, hvordan miljøet påvirkes i hele
bilens livscyklus.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Du kan lære mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Effektiv udstødningsrensning
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
11
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 12
Indledning
Volvo og miljøet
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i
trafikken.
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Öko-Tex 100 1, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med vækststoffer
og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
1
12
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
•
•
Brug motorbremsning ved opbremsning.
Tag hensyn til miljøet
•
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
•
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
•
Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle flere råd om, hvordan
man tager hensyn til miljøet:
•
Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 161.
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
•
Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
•
Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
Mere information kan findes på www.oekotex.com
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 13
Indledning
13
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 14
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Airbag-systemet......................................................................................
Airbags (SRS)..........................................................................................
Til- og frakobling af airbag (SRS)*...........................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
18
19
22
24
26
27
29
30
G020871
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
SIKKERHED
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 15
01
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 16
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Brug altid sikkerhedsselen
i låsen. Et kraftigt "klik" angiver, at sikkerhedsselen er låst.
Sådan udløses sikkerhedsselen
±
Tryk på den røde knap i låsen, og lad derefter rullen trække sikkerhedsselen ind. Hvis
den ikke rulles helt ind, skubbes den ind
med håndkraft, så den ikke hænger løst.
G020104
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke
trækkes ud:
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen skal give maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger
forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet
for langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet
til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
±
16
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skubbe låsetungen ned
•
•
•
Hvis den trækkes for hurtigt ud
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
Ved bremsning og acceleration
Hvis bilen hælder kraftigt.
Opmærksomheden henledes på
følgende:
•
Undlad at bruge clips eller andet, der forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt.
•
Sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet.
•
Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
•
Stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af en sikkerhedssele. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted. Hvis en sikkerhedssele har været udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision,
skal hele selen udskiftes. Sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber kan være blevet
forringet, selvom den forekommer at være
ubeskadiget. Sikkerhedsselen bør også
udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget.
Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til samme plads som den
udskiftede sele.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 17
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
01
lerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven. Sikkerhedsselens hoftedel
skal ligge fladt mod siden af lårene og så lavt
under maven som muligt – den må aldrig glide
opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til
kroppen som muligt, uden unødig slaphed.
Kontrollér også, at den ikke er snoet.
G027049
G020105
Påmindelse om sikkerhedssele
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig (ved lave hastigheder) og
tidsafhængig (ved start af bilen). Lyspåmindelse findes i loftskonsollen og i kombinationsinstrumentet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og peda-
17
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 18
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
01
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler (undtagen på midterpladsen bagi) har selestrammere. En mekanisme i
selestrammeren strammer sikkerhedsselen i
tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder dermed personen
mere effektivt.
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er nogen fejl
i airbag-systemet1.
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS/AIRBAG SERVICE
STRAKS vises på displayet. Kontakt snarest muligt et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
G027284
Hvis advarselssymbolet for airbag-systemet bliver ved med at være tændt eller tændes under kørslen, er det et tegn på, at
airbag-systemet ikke fungerer helt, som det
skal. Symbolet kan angive en fejl i sele-,
SIPS-, SRS- eller IC-systemet. Kontakt snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Airbag-systemet 1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Når startnøglen drejes
til I, II eller III, tændes advarselssymbolet i
kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes
1
18
Inkluderer SRS og selestrammere, SIPS og IC.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 19
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i passagersiden
Airbag (SRS) i førersiden
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. 2
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag, SRS (Supplemental
Restraint System), i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
G020109
G020108
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
SRS-systemet
Som et supplement til sikkerhedsselen har
bilen en airbag i passagersiden 1, som er monteret sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
1
2
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
G020111
ADVARSEL
ADVARSEL
SRS-systemet, venstrestyret bil.
Ikke alle biler har airbag (SRS) på passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
``
19
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 20
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
SRS-systemet består af airbags og sensorer.
Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen(e)pustes op, samtidig
med at de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes den igen, når den
presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt.
Hele forløbet med oppustning og tømning af
airbaggen sker på nogle få tiendedele af et
sekund.
OBS
G020110
Airbaggene har en funktion, som bevirker, at
deres kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen udsættes for.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
20
SRS-systemet, højrestyret bil
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej. Der kan derfor opstå ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet registrerer
den kollisionskraft, som bilen udsættes for,
og tilpasses herefter, således at der udløses
én eller flere airbags. Også airbaggenes
kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft,
som de udsættes for.
G027331
01
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 21
01 Sikkerhed
01
G032243
Airbags (SRS)
Placering af etiket for airbag i passagersiden, venstrestyret bil.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
21
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 22
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
Lukning med nøgle - PACOS
Generelle oplysninger
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen i forsædet kan frakobles, hvis bilen er udstyret med en
omskifter for PACOS (Passenger Airbag Cut
Off Switch). For information om, hvordan tilkobling/frakobling sker, se under Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren for forsædepassagerpladsens airbag befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren
åbnes (se under Til- og frakobling).
Kontrollér, at omskifteren har den ønskede indstilling. Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges
til at ændre stilling.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Hvis ovenstående ikke
følges, kan barnet komme i livsfare.
ADVARSEL
Lad aldrig en passager sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen i bakspejlet indikerer, at airbaggen (SRS) er frakoblet,
samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er opstået en
alvorlig fejl. Kontakt snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man, at der opstår livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
22
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G019678
01
Omskifterens placering
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 23
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
01
En tekstmeddelelse i bakspejlet indikerer, at
airbaggen (SRS) på forsædepassagerpladsen
er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
også personer, der er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
G027050
Meddelelse
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 24
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Sideairbag - SIPS-bag
ADVARSEL
SIPS-bag
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-bag-systemet kan give
anledning til fejlfunktion, med alvorlige personskader til følge.
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Forsædernes sideairbags
beskytter brystet og udgør en vigtig del af
systemet. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
ADVARSEL
Sideairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
1
24
ADVARSEL
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller sædeovertræk, der er godkendt af Volvo. Andre
overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet 1 airbag i passagersiden.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
G025315
G020118
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
Førerplads, venstrestyret bil
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 25
01 Sikkerhed
Passagerplads, venstrestyret bil
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
01
G032246
G025316
Sideairbag (SIPS-bag)
Placering af etiket for sideairbag i førerens side,
venstrestyret bil.
25
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 26
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
ADVARSEL
Der må aldrig hænges eller fastgøres noget
i håndtagene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande, som f.eks. paraplyer).
G027218
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
loftet, på dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må bruges.
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er et
supplement til SIPS og airbaggene. De er monteret langs begge sider af loftet og beskytter
alle bilens yderpladser. Ved en tilstrækkeligt
kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens og passagerernes
hoveder mod at slå mod bilens inderside ved
en kollision.
26
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 27
01 Sikkerhed
WHIPS
01
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig ændringer eller reparationer
af stolen eller selve WHIPS-systemet. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
``
27
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 28
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogle af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
G020125
G020126
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at
få kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
28
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedslåede ryglæn.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 29
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
System
Aktiveres
Selestrammere
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision A
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
A
01
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen, har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
•
Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
•
Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid lægehjælp.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemblødt af vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
29
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 30
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
kan beskadige fastgøringsbåndene. Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet.
Dette gælder både for biler uden airbag på forsædepassagerpladsen, eller hvis airbaggen er
frakoblet.
Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket
udstyr, der skal bruges, skal afgøres under
hensyntagen til barnets vægt og størrelse. For
nærmere oplysninger, se side 31.
Placering af barnestole
OBS
Det er tilladt at anbringe:
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr
for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har den rette placering og
tilstrækkelig styrke.
OBS
Hvis der opstår problemer med montering
af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente nærmere vejledning hos producenten.
1
2
30
G020128
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter, som
er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der følger med produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
For information om til- og frakobling af airbag (SRS), se side 22
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbaggen (SRS), se side 22.
•
en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe 1 airbaggen i passagersiden ikke er tilkoblet.
•
en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Et barn skal altid anbringes på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er tilkoblet. Barnet kan komme alvorligt til skade, hvis
airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
ADVARSEL
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet 2 airbag på passagerpladsen. Hvis der opstår problemer med
montering af børnesikkerhedsprodukter,
bør man indhente nærmere vejledning hos
producenten.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Airbag-mærkat
ADVARSEL
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
andre konstruktionsdele, der kan ligge an
mod selespændets udløsningsknap, må
ikke bruges, da de utilsigtet kan få spændet
til at udløses.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge an
mod forruden.
Mærkat på instrumentpanelets gavl.
Anbefalede barnebeskyttelsesprodukter 3
Vægt/alder
Forsæde A
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 0
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus - bagudvendt
barnebeskyttelse med befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus - bagudvendt barnebeskyttelse med befæstelsessystemet
ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
<10 kg
(0 – 9 måneder)
3
For anden barnebeskyttelse skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være alment godkendt ifølge normen ECE R44.
``
31
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 32
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Vægt/alder
Forsæde A
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 1
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
9 – 18 kg
(9 – 36 måneder)
Gruppe 2/3
15 – 36 kg
(3 – 12 år)
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo integreret selepude - fås som ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03140
A
32
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 22.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 33
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Integrerede selepuder*
Nedklapning af selepuden
01
ADVARSEL
Reparation eller udskiftning bør helst udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Der må
ikke foretages ændringer af eller tilføjelser til
selepuden.
G027211
G027209
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. Selv hvis selepuden forekommer
at være ubeskadiget, kan dens beskyttende
egenskaber være blevet forringet. Selepuden skal også udskiftes, hvis den er meget
slidt.
1. Klap selepuden ned.
2. Løsn holdebåndet.
3. Løft den øverste del tilbage.
Kontrollér at:
•
sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet.
•
hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
•
sikkerhedsselen ikke ligger mod barnets
hals eller under skulderen.
•
nakkestøttens position er nøjagtigt indstillet i forhold til barnets hoved.
G027210
Volvos integrerede selepude til bagsædets
midterplads er specielt konstrueret til at yde et
barn god sikkerhed. Kombineret med den normal sikkerhedssele er den integrerede selepude godkendt til børn, der vejer 15 -36 kg.
Opklapning af selepuden
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
33
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 34
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Slå den øverste del ned.
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Fastgør velcrobåndet.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler på ryglænets beklædning (se ovenstående illustration).
Klap selepuden op i bagsæderyglænet.
OBS
Kontrollér, at begge dele af selepuden er
fastspændt med velcrobåndet (B), inden
den slås ind. I modsat fald kan den øverste
del (A) sidde fast i bagsæderyglænet (C), når
selepuden slås ud igen.
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisning,
når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres
i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
G015268
SOFIX monteringssystem til
barnestole*
34
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 35
01 Sikkerhed
01
35
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 36
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strømafbryder i midterkonsollen.............................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre rathåndtag..................................................................................
Informationscenter*.................................................................................
Højre rathåndtag.....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Indstilling af rat, parkeringsbremse.........................................................
Stikkontakt, cigarettænder......................................................................
Elektriske rudeoptræk.............................................................................
Sidespejle................................................................................................
Elbetjent taglem*.....................................................................................
36
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
38
40
42
44
47
49
52
54
55
57
59
61
62
63
65
70
G020901
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 37
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 38
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
02
COMFORT SPORT
ADVANCED
DOLBY B NR
G027220
HU-403
38
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 39
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
G029581
Oversigt over venstrestyret bil
Betjeningspanel på førerdøren.
Tågeforlys
Forlygter, positions-/parkeringslys
Tågebaglygter
Afvisere, nær- og fjernlys
Fartpilot
Horn
Kombinationsinstrument
Tastatur til telefon/audio
Forrudeviskere
Parkeringsbremse
Strømafbryderpanel
Læselamper
Klimaanlæg
Kabinebelysning
Lydanlæg
Kontakt, soltag
Stikkontakt, cigarettænder
Påmindelse om sikkerhedssele
Advarselsblinklys
Bakspejl
Handskerum
Låseknap, for samtlige døre
Ventilationsspjæld
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Display
Kontakt, Rudeoptræk
Temperaturmåler
Justering, sidespejle
Kilometertæller, triptæller/fartpilot
Aktivt chassis - FOUR-C
02
Speedometer
Afvisere
Omdrejningstæller
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Brændstofmåler
Kontrol- og advarselssymboler
Ventilationsspjæld
Instrumentbelysning
Lyshøjderegulering
Belysningspanel
39
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 40
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
G027221
02
40
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 41
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
G029581
Oversigt over højrestyret bil
Betjeningspanel på førerdøren.
Tågebaglygter
Forlygter, positions-/parkeringslys
Tågeforlys
Forrudeviskere
Tastatur til telefon/audio
Horn
Kombinationsinstrument
Fartpilot
Afvisere, nær- og fjernlys
Parkeringsbremse
Stikkontakt, cigarettænder
Læselamper
Klimaanlæg
Kabinebelysning
Lydanlæg
Kontakt, soltag
Strømafbryderpanel
Påmindelse om sikkerhedssele
Advarselsblinklys
Bakspejl
Handskerum
Låseknap, for samtlige døre
Ventilationsspjæld
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Kontrol- og advarselssymboler
Kontakt, Rudeoptræk
Brændstofmåler
Justering, sidespejle
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Aktivt chassis - FOUR-C
02
Omdrejningstæller
Afvisere
Speedometer
Kilometertæller, triptæller/fartpilot
Temperaturmåler
Display
Ventilationsspjæld
Belysningspanel
Lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
41
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 42
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G026973
02
42
Temperaturmåler – Viser temperaturen i
kølesystemet. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren bevæger sig ind i
det røde felt, vises en meddelelse på displayet. Husk, at f.eks. en ekstralygte foran
luftindtaget forringer kølingen under høje
udetemperaturer og stor belastning på
motoren.
mellem triptællerne med et kort tryk på
knappen.
Display - På displayet vises informationsog advarselsmeddelelser.
Speedometer - Viser kørselshastigheden.
Advarselssymbol - Hvis der opstår en fejl,
tændes symbolet, og der fremkommer en
meddelelse på displayet.
Triptællerne, T1 og T2 – Bruges til måling
af korte strækninger. Tallet længst til højre
angiver hver 100 meter. Tryk knappen ind
i mindst 2 sekunder for at nulstille. Skift
Omdrejningstæller - Viser motoromdrejningstallet i 1000 omdr./minut. Omdrejningstællerens nål må ikke komme ind i det
røde felt.
Indikator for fartpilot. - Nærmere oplysninger, se side 59.
Kilometertælleren - Viser det totale antal
kilometer, bilen har kørt.
Fjernlys-kontrollampe
Indikering for automatgear - Viser den
valgte gearstilling. Hvis bilen er udstyret
med Geartronic-automatgearkasse og
kører i manuelt gear, vises det valgte
manuelle gear.
Udendørstermometer - Indikerer udendørstemperaturen. Når temperaturen ligger mellem +2 °C og 5 °C, lyser et
snefnugsymbol på displayet. Symbolet
advarer om skridningsrisiko. Når bilen står,
eller har stået, stille, kan der indikeres en
for høj udendørstemperatur.
Ur - Uret stilles ved at dreje knappen.
Når lampen i instrumentet tændes, er
niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 43
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
brændstof på snarest. Se også informationscenter på side 55.
Kontrol- og advarselssymboler
02
Afvisere - venstre/højre
43
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 44
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Alle kontrol- og advarselssymboler 1 tændes,
når startnøglen drejes til stilling II inden start.
Dette viser, at symbolerne fungerer. Når motoren er startet, skal samtlige symboler slukkes,
undtagen håndbremsesymbolet, som først
slukkes, når bremsen udløses.
Advarselssymboler midt på
instrumentet
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
Gul lampe
1. Læs meddelelsen på displayet.
2. Foretag det fornødne.
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen (se side 47), eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
G026977
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk. Visse symboler mangler
muligvis den bagvedliggende
funktion, alt efter bilens udstyr.
Dette symbol lyser rødt eller gult,
alt efter hvor kritisk den konstaterede fejl er.
Rød lampe
1
44
Når teksten TID TIL REGELMÆSSIG SERV
vises, slukkes symbollampen og teksten ved at
trykke på READ eller forsvinder automatisk
efter 2 minutter.
Kontrolsymboler
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted. Bilen må
ikke køre videre.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Læs teksten på displayet.
2. Start motoren igen.
3. Foretag det fornødne iht. anvisningen, eller
kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
3. Hvis advarselslampen stadig er tændt, skal
du køre til et autoriseret Volvo-værksted
for at få ABS-systemet kontrolleret.
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 189.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 45
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt.
1. Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
standen i bremsevæskebeholderen (se
side 192).
2. Hvis niveauet er under MIN-mærket på
beholderen, må bilen ikke køre videre. Få
den bugseret til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet kontrolleret.
Hvis advarselssymbolerne for
BREMSE og ABS lyser samtidigt,
kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
•
Hvis begge symboler nu er slukket, var det
en fejl i indikationssystemet.
•
Hvis advarselssymbolerne forbliver tændt,
skal niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres, se side 192.
•
Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
•
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted
for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolerne for BREMSER
og ABS lyser samtidigt, er der fare for, at
bagvognen skrider ud ved kraftig opbremsning.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
2
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, så længe føreren
ikke har spændt sin sikkerhedssele.
For lavt olietryk 2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands motoren med det samme,
og kontrollér standen i motorolien.
Hvis symbolet tændes, men oliestanden er normal, bør man standse bilen og
kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
02
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
Fejl i SRS
Hvis symbolet bliver ved med at
lyse eller tændes under kørslen, er
der registreret en fejl i SRS-systemet (airbaggene). Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få foretaget kontrol.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der sandsynligvis en fejl i det
elektriske system. Opsøg et autoriseret Volvo-værksted.
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 189.
``
45
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Motorforvarmer (diesel)
Dette symbol tændes som tegn på,
at der foregår motorforvarmning.
Når symbolet slukkes, kan bilen
startes. Gælder kun for en dieseldrevet bil.
02
Parkeringsbremse trukket
Symbolet lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid parkeringsbremsen til endestillingen.
Stabilitetssystem STC/DSTC
Systemets forskellige funktioner
og symboler beskrives på side
127.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene eller bagagerumsklappen
ikke er rigtigt lukket, bliver føreren gjort
opmærksom på dette.
Lav hastighed
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket.
Tågelys, bag
Dette symbol lyser, når tågelyset er
tændt.
Hvis bilen bevæger sig med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet, samtidig med at FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN, VENSTRE
BAGDØR ÅBEN eller HØJRE BAGDØR
ÅBEN vises på displayet. Stands bilen på det
første sikre sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Høj hastighed
Kontrollampe for anhænger
Blinker, når bilens og anhængerens afvisere er i brug. Hvis symbolet ikke blinker, er et af blinklysene på anhængeren eller bilen
defekt.
46
Hvis bilen kører med højere hastighed end ca. 7 km/t, lyser symbolet,
når der på displayet vises en af
meddelelserne i foregående
stykke.
Påmindelse bagagerumsklap
Hvis bagagerumsklappen er åben, vises
BAGKLAP ÅBEN på displayet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelse på displayet
kan bladre gennem de lagrede meddelelser på
hukommelseslisten ved at trykke på READknappen.
Tryk på READfor at lægge læste meddelelser
tilbage på hukommelseslisten.
OBS
G026979
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, f.eks. mens man er i informationscentrets menuer eller vil bruge telefonen, skal
advarselsmeddelelsen først bekræftes. Tryk
på READ-knappen (A).
Når et advarsels- eller kontrolsymbol tændes,
vises der også en meddelelse på displayet. Når
man har læst og forstået meddelelsen, kan
man trykke på READ-knappen (A). Derefter
slettes den læste meddelelse fra displayet og
lagres i en hukommelse. Meddelelsen om fejl
bliver liggende i hukommelsen, indtil fejlen er
rettet.
Du kan ikke slette meget alvorlige fejlmeddelelser fra displayet. De vises på displayet, indtil
fejlen er rettet.
Meddelelser, der er lagret på hukommelseslisten, kan læses igen. Tryk på READ-knappen
(A) for at hente lagrede meddelelser frem. Man
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKS
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
STANDS MOTOREN
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE SNAREST
Lad omgående et
autoriseret Volvoværksted efterse
bilen.
Meddelelse
Betydning
SE
INSTRUKT.BOG
Læs instruktionsbogen.
SERVICE PÅKRÆVET
Bilen skal snarest
muligt til eftersyn
hos et autoriseret
Volvo-værksted.
UDBED. NÆSTE
SERV.
Lad bilen kontrollere
ved næste service.
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
Tiden er kommet til
at få bilen serviceret
på et autoriseret
Volvo-værksted.
Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder der
er gået siden sidste
service, og hvor
længe motoren har
været i drift.
02
``
47
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 48
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
02
48
Meddelelse
Betydning
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 117.
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 127 for flere
varianter.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
Afbryder
G027194
02
BLIS (Blind Spot Information System)*
OBS
Knappernes indbyrdes placering kan variere.
Tryk på knappen for at deaktivere/genaktivere funktionen.
Nærmere enkeltheder, se
side 152.
Aktivt chassis - FOUR-C*
Tryk på knappen for at vælge
mellem indstillingerne
Comfort og Sport, se
side 129. Den aktuelle indstilling vises på displayet i
10 sekunder.
For at mindske DSTC-systemets funktion skal
knappen holdes inde i mindst et halvt sekund.
Lampen i knappen slukkes, og teksten DSTC
ANTISKRID FRA vises på displayet.
Når motoren startes igen, er DSTC-systemet
aktiveret igen. For nærmere oplysninger, se
side 127.
DSTC-systemet
Denne knap bruges til at reducere eller genaktivere funktioner i DSTC-systemet.
Når lampen i knappen lyser, er
DSTC-systemet aktiveret (hvis
der ikke er nogen fejl).
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at bilens køreegenskaber ændres, hvis DSTC-systemet frakobles.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 50
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
Stikkontakt/Cigarettænder*
Stikkontakten kan bruges til
forskelligt 12 volts tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
02
Hvis de bageste ryglæn skal fældes frem, skal
nakkestøtterne være rejst op.
Du skal bruge denne knap, hvis
du vil justere sidespejlene
indad, når de er i yderste stilling, og udad, når de er i inderste stilling.
levere strøm.
Nedslåning af den yderste nakkestøtte
på bagsædet*
Slå ikke nakkestøtten ned, hvis
der sidder passagerer på
nogen af yderpladserne.
Hvis et sidespejl ved udvendig påvirkning ved
et uheld skubbes ind eller ud, skal du gøre følgende:
1. Slå manuelt det pågældende sidespejl så
langt frem som muligt.
2. Drej tændingsnøglen til II.
3. Fold sidespejlet ind ved brug af knappen
og derefter ud, også ved brug af knappen.
Sidespejlene er nu tilbage i deres oprindelige,
faste stilling.
Park Assist*
1. Drej tændingsnøglen til stilling I eller II.
2. Tryk på knappen for at slå nakkestøtterne
i bagsædet ned for at få bedre udsyn
bagud.
Nakkestøtten føres tilbage manuelt.
50
Tryk på denne knap for at låse
bagagerumsklappen. Bagagerumsklappen forbliver derefter
låst, selvom dørene låses op
manuelt med hovednøglen,
dens fjernbetjening eller ser-
Indslåelige sidespejle*
Startnøglen skal mindst stå i
position I for at kontakten kan
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke knappen ind. Når den er klar til brug, springer knappen ud igen. Træk nu tænderen ud, og brug
gløden til at tænde med. Af sikkerhedshensyn
bør man altid lade dækslet sidde i kontakten,
når den ikke er i brug. Maksimalt strømforbrug
10 A.
Låsning af bagagerumsklap*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Systemet er altid aktiveret, når
bilen startes. Tryk på knappen
for at deaktivere/genaktivere
parkeringshjælpen, se
side 130.
vicenøglen.
Frakobling af blokeret låsestilling og
alarmsensorer*
Denne knap skal bruges, hvis
man ønsker at frakoble funktionen blokeret låsestilling (i blokeret låsestilling kan dørene
ikke åbnes indvendigt fra, når
de er låst). Brug også denne
knap til frakobling af alarmsystemets bevægelses- og hældningssensorer*, f.eks. ved transport med bilfærge. Lampen lyser, når funktionerne er slået fra/frakoblet, se side 106 og
109.
Ekstralys*
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys skal
tændes samtidig med fjernlyset, eller hvis du vil afbryde
funktionen. Lampen i knappen
lyser, når funktionen er aktiveret.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
Aktive Bi-XenonŸ-lygter, ABL*
Advarselsblinklys
Elopvarmede sidespejle og bagrude
ABL-forlygternes lyskegle følger rattets bevægelser ved kørsel. Funktionen aktiveres automatisk, når bilen startes, og kan
deaktiveres/aktiveres ved at
trykke på knappen. Lampen i
knappen lyser, når funktionen er aktiveret.
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden og
sidespejlene.
Skifte lyskegle for højre-/venstretrafik
Opvarmningen slås automatisk
fra efter ca. 12 minutter.
Tryk på kontakten for at starte
opvarmningen af bagruden og
sidespejlene. Dette vises ved,
at lampen i kontakten tændes.
G027279
Hold knappen inde i mindst 5 sekunder. Mens
lyskeglen ændres, skal bilen holde stille.
Meddelelsen NÆRLYS INDST. T.
HØJREKØRSEL eller NÆRLYS INDST. T.
VENSTREKØRSEL vises på displayet. Nærmere oplysninger og tilpasning af lyskegle for
halogen- eller Bi-XenonŸ-lygter, se side 145.
02
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder, se
side 76 eller 79.
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 52
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Forlygter
Position
G027100
02
Lyskontakt
Tågeforlys*
Fingerhjul til lyshøjderegulering
Tågebaglygter
Fingerhjul til justering af instrumentbelysning
Betydning
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
startnøglens stilling.
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
±
Positions-/parkeringslys
Når startnøglen er i stilling II, er positions-/parkeringslyset og nummerpladelyset altid tændt.
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Lyshøjderegulering
Automatisk nærlys*
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling II, undtagen når lyskontakten
(1) står i midterstilling. Om nødvendigt kan
nærlysautomatikken slås fra af et autoriseret
Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
1. Drej startnøglen til stilling II.
2. Nærlyset tændes ved at dreje lyskontakten
(1) højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 54.
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen drejes til stilling I eller 0.
52
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Positions-/parkeringslys
Drej lyskontakten (1) til midterposition.
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
1. Drej startnøglen til stilling II.
2. Drej lysknappen (1) til en af endestillingerne.
3. Rul fingerhjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Aktive Bi-XenonŸ- og Bi-XenonŸ-lygter* har automatisk lyshøjderegulering og har
derfor ikke noget fingerhjul (3).
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen står på II, og lyskontakten (1) står i en af
endestillingerne. Belysningen dæmpes automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i
mørke.
±
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen.
02
Aktive Bi-XenonŸ-lygter, ABL*
Rul fingerhjulet (5) opad eller nedad for
henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Tågelys
OBS
Tågeforlys*
Tågeforlysene kan tændes sammen med enten
forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
±
Tryk på knap (2), se side 52.
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knappen.
G020789
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
ABL-forlygternes lyskegle følger rattets bevægelser ved kørsel. Funktionen aktiveres automatisk, når bilen startes, og kan deaktiveres/
aktiveres med knappen i midterkonsollen, se
side 50.
Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlysene.
±
Tryk på knap (4), se side 52.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 54
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre rathåndtag
Kontaktarmens stillinger
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
02
±
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Kort blinksekvens
G027178
±
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Før ratarmen opad eller nedad til position
(1), og slip den. Den vender så tilbage til
udgangsstillingen. Eller før ratarmen til (2)
og direkte tilbage til udgangsstillingen.
Afviserne blinker tre gange.
Kort blinksekvens afbrydes med det samme,
hvis blinkning påbegyndes i modsat retning.
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys
Orienteringslys og skift mellem fjern- og
nærlys
Startnøglen skal være i stilling II for at fjernlyset
kan tændes.
1. Drej lyskontakten højre om til endestillingen, se side 52.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
1
54
Fabriksindstilling.
Overhalingslys
±
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 30 sekunder 1, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder.
1. Tag nøglen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (4), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationscenter*
Generelt
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
Funktioner
G026956
Informationscentret viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening - bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET - nulstilling
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet (B) drejes trinvist op
eller ned. Ved endnu en drejning kommer
udgangsstillingen tilbage igen.
1
•
•
•
•
•
•
dueret i mph, vises den aktuelle hastighed i
mph.
02
Aktuelt forbrug
Fortløbende oplysninger om det aktuelle
brændstofforbrug. Forbruget beregnes hvert
sekund. Tallet på displayet opdateres med et
par sekunders mellemrum. Når bilen holder
stille, vises " ----" på displayet. Når der foregår
regenerering, 1 kan brændstofforbruget øges,
se side 117.
GENNEMSNITSHASTIGHED
HASTIGHED I MILES PER HOUR*
AKTUELT FORBRUG
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været anvendt en brændstofdrevet varmer.
GENNEMSNITSFORBRUG
KILOMETER TIL TOM TANK
Gennemsn.forbrug
STC/DSTC, se side 127
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste
nulstilling. Nulstilling foretages med RESET.
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden siden sidste nulstilling (RESET). Når tændingen afbrydes, lagres
gennemsnitshastigheden. Den ligger til grund
for den nye værdi, når bilen kører videre. Kan
nulstilles med RESET-knappen på kontaktarmen.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*.
Hastighed i miles per hour*
Kilometer til tom tank
Den aktuelle hastighed vises i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis det er gra-
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
P2 (S60); 5; 3
evastarck
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationscenter*
02
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken. Når displayet viser " --kilometer til tom tank", er der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld brændstof
på snarest.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*, eller hvis køremåden ændres.
56
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 56
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre rathåndtag
Forrudeviskere
Regnsensor*
Intervalviskning
Man kan selv indstille tiden mellem
slagene. Drej fingerhjulet opad for
at få kortere tid mellem slagene.
Drej hjulet nedad for at øge tiden.
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
G026953
Viskerne arbejder med høj hastighed
Visker/sprinklerfunktion - forrude
Fingerhjul
VIGTIGT
Inden aktivering af viskere om vinteren: Det
skal sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
er skrabet væk.
VIGTIGT
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
02
Fingerhjulet drejes opad for større følsomhed
og nedad for mindre følsomhed. (Der foretages
et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal tændingenstartnøglen stå i I eller II og kontaktarmen
for forrudeviskerne i position 0 (ikke aktiveret).
Aktivere regnsensoren:
±
Tryk på knappen. En lampe i knappen tændes, hvilket viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
Regnsensor - til/fra
Forrudeviskere fra
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Dens følsomhed kan indstilles med fingerhjulet.
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
•
Tryk på knappen. Lampen i knappen slukkes.
•
Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiveret, viskerne foretager
et ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes og går tilbage til stilling 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen
tages ud af tændingslåsen eller 5 minutter
efter, at tændingen er slået fra.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
P2 (S60); 5; 3
evastarck
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre rathåndtag
VIGTIGT
02
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne
starte og blive skadiget. Slå regnsensoren
fra ved at trykke på knap (2), mens nøglen
er i tændingsposition I eller II.
Forrudesprinklere
Før kontaktarmen mod rattet for at starte forrudesprinklerne. Når armen slippes, foretager
viskerne nogle ekstra slag.
Forlygtevasker*
Forlygtevaskeren aktiveres automatisk, når
forrudevaskeren anvendes.
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne kun ved hver
femte sprinkling, (inden for et tidsrum på
10 minutter). Når der er forløbet 10 minutter
efter den seneste forrudesprinkling, højtrykssprinkles forlygterne igen ved den første
sprinkling af forruden. Ved kort at føre armen
mod rattet sprinkles kun forruden.
Reduceret vask
Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der for tilførsel af sprinklervæske til forlygterne. Dette sker for at prioritere
udsynet gennem forruden.
58
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 58
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
G027177
G026949
Midlertidig frakobling
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt.
Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet.
Efter midlertidig frakobling gemmes den indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller - for at låse bilens hastighed. CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller -.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
•
bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
•
hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t 1
Et hurtigt tryk (mindre end et halvt sekund) på
+ eller - svarer til en hastighedsændring på
1 km/t.
•
•
•
gearkassen sættes i stilling N
±
der forekommer hjulspin eller hjulblokering
en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end 1 minut.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
Afhængigt af motortype.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
P2 (S60); 5; 3
evastarck
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Genoptagelse af tidligere hastighed
02
Tryk på knappen for at komme tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Frakobling
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 60
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Indstilling af rat, parkeringsbremse
Indstilling af rat
Sådan trækkes parkeringsbremsen
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér, at
ratindstillingen er fastlåst.
1. Træd fodbremsen forsvarligt ned.
2. Træk parkeringsbremsestangen stramt op,
så langt den kan komme.
02
3. Slip fodbremsen, og kontrollér, at bilen holder stille.
Parkeringsbremse (håndbremse)
4. Hvis køretøjet ruller, skal parkeringsbremsestangen trækkes strammere.
G027308
5. Når bilen parkeres, skal gearvælgeren
være i stilling 1 (manuel gearkasse) eller P
(automatisk gearkasse).
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
2. Indstil derefter rattet i den stilling, der passer dig bedst.
3. Tryk håndtaget tilbage for at spærre rattet.
Hvis det er vanskeligt, kan du trykke lidt på
rattet, samtidig med at håndtaget trykkes
tilbage.
G027307
1. Tryk håndtaget på ratstammens venstre
side ned.
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem
forsæderne.
Sådan udløses parkeringsbremsen
1. Træd fodbremsen forsvarligt ned.
2. Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
slip stangen og slip knappen.
OBS
Advarselslampesymbolet i det kombinerede instrumentpanel tændes, uanset hvor
hårdt parkeringsbremsen trækkes.
61
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 62
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Stikkontakt, cigarettænder
Stikkontakt i bagsædet
Når den er klar til brug, springer tænderen ud
igen. Træk den ud, og brug gløden til at tænde
med.
G027173
02
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den er
beregnet til 12 V. Maksimalt strømforbrug 10 A.
Startnøglen skal mindst være i stilling I, for at
kontakten kan levere strøm.
ADVARSEL
Luk låget af sikkerhedsmæssige årsager,
når udtaget ikke bruges.
Cigarettænder*
±
62
Tænderen aktiveres ved at trykke den ind.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
Betjening
Førerens dør
tisk. Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i tændingsstilling I og II. Efter afsluttet kørsel kan
ruderne fortsat åbnes og lukkes, når tændingsnøglen er taget ud, så længe ingen af dørene
er åbnet. Ruderne bør betjenes under opsyn.
ADVARSEL
Funktionen, der afbryder rudernes bevægelse i tilfælde af blokering, virker kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
Åbning af rude:
±
Tryk knappens forreste del ned.
ADVARSEL
Lukning af rude:
Hvis der er et barn i bilen:
Træk knappens forreste del op.
G029582
±
OBS
Den pulserende vindstøj når de bageste
ruder er åbne, kan reduceres ved f.eks. at
åbne de forreste ruder lidt.
02
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk for
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen til
rudeoptrækkene altid afbrydes ved at tage
startnøglen ud.
Pas på, at børn og andre passagerer ikke
kommer i klemme, når ruderne lukkes.
Regulering rudetræk bag
ADVARSEL
Pas på, at børn og andre passagerer ikke
kommer i klemme, når ruderne lukkes. Hold
nøje opsigt, hvis bagdørenes ruder manøvreres fra førerens dør, eller hvis ruderne lukkes med fjernbetjeningen.
Føreren kan betjene alle ruder fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
Manuel betjening
±
Tryk en af knapperne (A) eller (B) let ned,
eller træk dem let op. Ruderne går op eller
ned, så længe man rører ved kontakterne.
Automatisk betjening
±
Tryk en af knapperne (A) eller (B) nedad,
eller træk den op, og slip den derefter.
Sideruderne åbnes og lukkes nu automa``
63
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 64
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
De elektriske rudeoptræk ved bagsædet kan
spærres med strømafbryderen på førerdørens
kontaktpanel.
Rudehejsknappen ved passagerpladsen betjener kun denne rude.
G029586
Bagdørenes ruder kan betjenes med knappen
på den pågældende dør eller med kontakten
på førerens dør.
Lampen i kontakten tændt
Hvis lampen i kontakten for spærring af
ruderne i bagdørene (befinder sig på førerdørens betjeningspanel) er tændt, kan bagdørenes ruder kun betjenes fra førerdøren.
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør.
Ruderne i bagdørene betjenes på samme
måde som fordørenes ruder.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
64
Rudetræk i bagdørene
G029585
Passagerpladsen foran
G029583
02
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Bakspejl
Hvis kompasset er aktiveret, starter det automatisk i tændingsposition II, henholdsvis når
motoren er i gang.
OBS
Denne indstillingsmulighed findes ikke på
spejle med automatisk nedblænding.
02
Slå kompasset til eller fra ved at trykke på den
indfældede knap på bakspejlets bagside. Brug
f.eks. en udrettet clips. Knappen sidder ca.
2,5 cm forsænket i spejlet.
Indvendigt bakspejl med kompas*
Indstil den rette zone for kompasset
Z
O
N
E
G026660
C
A
L
Blændfri stilling
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren. Når
bagfrakommende lys generer, bør der blændes
af.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, blænder bakspejlet ned automatisk.
I bakspejlets øverste venstre hjørne sidder et
indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger.
Der vises 8 forskellige retninger med engelsk
forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE
(sydøst), S (syd), SW (sydvest), W (vest) og
NW (nordvest).
C
A
L
Z
O
N
E
G026950
Normal stilling
G026965
Blændfri indstilling
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
For at kompasset skal fungere korrekt, skal den
rette zone være valgt.
1. Tændingsposition II.
2. Hold knappen på bakspejlets bagside trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil ZONE vises
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 66
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
02
66
(brug f.eks. en udrettet clips). Nummeret
for det aktuelle område vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
vises (1–15). Displayet viser efter nogle
sekunder igen kompasretningen, hvilket
betyder, at zoneskiftet er gennemført.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
G026677
02
Magnetiske zoner for kompas.
``
67
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 68
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Kalibrering
02
Sidespejle
Sidespejle med hukommelsesfunktion*
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Det bedste
resultat opnås ved at slå alle store strømforbrugere, som f.eks. kabinebelysning, kabineventilator, elopvarmet bagrude, fra. Undgå at
have metalgenstande og magnetiske genstande i spejlets nærhed.
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 89.
ADVARSEL
Spejlet i førerens side er vidvinkeludformet
for at give godt overblik. Genstande kan
forekomme at være længere væk, end de er
i virkeligheden.
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i gang.
2. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil CAL kommer til syne
(efter ca. 6 sekunder).
Alternativ kalibreringsmetode
Begynd at køre som sædvanligt. CAL forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
G029587
3. Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 8 km/t, indtil CAL forsvinder fra
displayet. Kalibreringen er nu foretaget.
Vedr. indfoldning af sidespejle, se side 50.
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle er
placeret længst fremme på førerdørens armlæn.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
ADVARSEL
Indstil spejlene, inden du begynder at køre.
68
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen*
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling, lagres
de nye indstillinger i fjernbetjeningen. Næste
gang du låser bilen op med samme fjernbetjening og åbner fordøren inden 5 minutter, justeres spejlene til den lagrede indstilling.
Laminerede sideruder*
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver bilen
bedre tyverisikring.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
Vand- og snavsafvisende belægning*
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er
behandlet med en belægning, som bevirker, at
udsynet gennem ruderne/spejlene forbliver
godt, selv i regnvejr.
02
Sideruder og spejle med vand- og
snavsafvisende belægning er mærket
med et lille symbol. Oplysninger om, hvordan
glasset skal vedligeholdes, fremgår af se
side 177.
Sidespejle
Under visse vejrforhold fungerer det smudsafvisende overfladelag bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene bruges, se side 76 eller
78.
Opvarm sidespejlene:
•
•
hvis is eller sne dækker spejlene
•
Ved dug på spejlene.
i kraftigt regnvejr, og når vejbanen er snavset
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber til at fjerne is fra spejlene. I givet fald risikerer man, at glasset
ridses, og at den vand- og snavsafvisende
belægning beskadiges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 70
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Ventilationsstilling
ADVARSEL
Åbning:
Hvis der er et barn i bilen:
02
±
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
±
Træk knappens bagkant nedad (6).
Man kan komme fra ventilationsstilling direkte
til komfortstilling ved at trække knappen helt
bagud (4) og slippe den.
Skydestilling
G027325
Automatisk betjening
±
G027010
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Ventilationsstilling, med løftet bagkant.
Skydestilling/komfortstilling
fremad.
1,
bagud/
Tændingsnøglen skal være i stilling I eller II.
±
Træk knappen helt bagud (4) igen, og slip
den.
Manuel betjening
Lukning, manuel
Åbning:
Åbning, automatisk
Åbning, ventilationsstilling
Lukning, ventilationsstilling
70
Maksimal åbning af soltaget fra komfortstilling:
Lukning, automatisk
Åbning, manuel
1
Træk betjeningsknappen over trykpunkt (3)
til bageste endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til forreste endestilling (1), og slip
den. Soltaget åbnes/lukkes fuldstændigt.
I komfortstilling er taget ikke maksimalt åbent for at holde vindsus på et lavere niveau.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
±
Træk betjeningsknappen bagud til trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu mod
helt åben stilling, så længe knappen holdes
inde.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Lukning:
±
Træk betjeningsknappen fremad til trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig nu mod
lukket stilling, så længe knappen holdes
inde.
ADVARSEL
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
02
Klemmesikring
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand.
I tilfælde af blokering standser soltaget og
åbnes derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Solskærm
G020157
Pas på, at børn ikke får hænderne i klemme,
når soltaget lukkes.
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 72
Generelt om klimaet................................................................................
Manuelt klimaanlæg, A/C........................................................................
Elektronisk klimaanlæg, ECC*.................................................................
Luftdistribution........................................................................................
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*.......................................................
72
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
74
76
78
81
82
G020906
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
KLIMA
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 73
03
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 74
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Is og sne
Sideruder og soltag
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har enten manuel (AC)
eller automatisk (ECC) klimaregulering.
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruderne og det eventuelle soltag være lukkede. Endvidere må kanalerne i hattehylden ikke tildækkes.
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen
og undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder udføre
fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
Acceleration
Kølemiddel
Kondensvand
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Dette er klorfrit og udgør derfor ingen
fare for ozonlaget. Ved påfyldning/udskiftning
af kølemiddel må der kun bruges R134a. Lad
et autoriseret Volvo-værksted udføre dette
arbejde.
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Biler med ECC
For at ventilere klimaanlæggets kontrolsystem
kan kabineventilatoren startes op til 50 minutter, efter bilens tænding er slået fra. Ventilatoren lukkes senere af automatisk efter ca.
15 minutter.
Faktisk temperatur
Brændstofbesparelse
Partikelfilter
Multifiltret/partikelfiltret bør udskiftes med
jævne mellemrum. Spørg et autoriseret Volvoværksted til råds.
Den temperatur, du vælger, svarer til den fysiske oplevelse i forhold til den aktuelle lufthastighed, luftfugtighed, solindstråling osv. i og
omkring bilen.
Sensorer
Solsensoren er placeret oven på instrumentpanelet. Solsensoren må aldrig tildækkes.
Kabinetemperatursensoren i klimapanelet må
heller ikke tildækkes.
74
Ved fuldgasacceleration frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan da mærkes.
Med ECC styres aircondition-anlægget automatisk og tilslutter kun så ofte, det er nødvendigt for at afkøle kabinen og give tilstrækkelig
affugtning af den indkommende luft Dette sparer brændstof sammenlignet med et konventionelt aircondition-anlæg, der altid køler luften
til lige over frysegrænsen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 75
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Luftfordeling
Ventilationsspjæld i dørstolperne
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er placeret
forskellige steder i bilen.
0
Åbent
Åbent
Lukket
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Luftstrømmens lodrette retning.
G027064
G027329
G027330
03
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
1. Ret spjældene imod ruden, når du vil fjerne
dug fra de bageste sideruder.
I koldt vejr: Luk de midterste spjæld for at få
den største komfort og afdugning.
2. Ret spjældene indad i bilen, når du vil have
et behageligt klima ved bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
75
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 76
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
Kontrolpanel
Brug også aircondition-anlægget ved lave
temperaturer (0-15 °C) for at affugte den indkommende luft.
AC - ON/OFF (tænd/sluk)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets
automatik. På denne måde
afkøles og affugtes luften, der
kommer ind udefra. OFF: Fra
G027255
03
AC - Tænd/sluk (ON/OFF)
Recirkulation
Luftfordeling
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Elopvarmede forsæder
Når defrosterfunktionen aktiveres, tændes der
automatisk for aircondition-anlægget (kan
slukkes med AC-knappen).
Varme/kulde - venstre/højre side
Drej og indstil, hvor varm eller
kold den indstrømmende luft
skal være. For at få afkølet luft
skal aircondition være aktiveret.
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
Varmt/koldt - højre side
Varmt/koldt - venstre side
Ventilator
Ventilatorknappen
skal drejes fra 0 - stilling
for at tænde for aircondition-anlægget.
76
1. Tryk én gang: Høj varme – begge lamper i
kontakten lyser.
2. Tryk én gang til: Mindre varme – én lampe
i kontakten lyser.
3. Tryk én gang til: Ingen varme – ingen lampe
i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere temperaturen.
Ventilator
Ved at dreje på knappen øges
eller mindskes ventilatorhastigheden. Hvis knappen står på 0,
er der ikke tændt for aircondition-anlægget.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne dug eller is fra bagruden og sidespejlene. Nærnere enkeltheder om denne
funktion fremgår af se side 51.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 77
03 Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
Recirkulation
Luftfordeling
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, som f.eks.
udstødningsgasser, ude fra
kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen,
mens funktionen er aktiveret. Med recirkulation
(sammen med aircondition-anlægget) nedkøles kabinen hurtigere i varmt vejr.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse. Med
timer-funktionen mindsker du risikoen for is,
dug og dårlig luft.
Den bruges på følgende måde:
1. Tryk på i mere end 3 sekunder. Lampen
blinker i 5 sekunder. Nu recirkuleres luften
i bilen i 3 - 12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
2. Hver gang du trykker på
timerfunktionen.
aktiveres
Brug de prikmarkerede luftfordelingsstillinger mellem de forskellige symboler for at finjustere luftfordelingen og opnå
endnu bedre komfort.
03
Defroster
Defroster (
) på luftfordelingsknappen
bruges til hurtigt at fjerne dug og is fra for- og
sideruderne. Der strømmer luft til ruderne med
stor hastighed.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende for at give maksimal affugtning af kabineluften:
•
aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slukkes med AC-knappen).
•
recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosteren slås fra, vender klimaanlægget
tilbage til de tidligere indstillinger.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
±
Tryk på
igen i mere end 3 sekunder.
Lampen lyser i 5 sekunder for at bekræfte
valget.
77
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 78
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Kontrolpanel
Sædevarme - venstre side
Ventilator
Ved at dreje på knappen øges
eller mindskes ventilatorhastigheden. Hvis der vælges
AUTO, reguleres ventilatorhastigheden automatisk. Den
tidligere indstillede ventilatorhastighed annulleres.
Temperatur - højre side
Temperatur - venstre side
Ventilator
03
G028576
AUTO
AC - Tænd/sluk (ON/OFF)
Recirkulation/Multifilter med sensor*
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster for forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
AUTO-funktionen styrrer automatisk klimaanlægget, så den
valgte temperatur opnås. Automatikken styrer varme, aircondition, luftkvalitetssensor, ventilatorhastighed, recirkulation
og luftfordeling. Hvis man selv vælger én eller
flere funktioner manuelt, bliver de øvrige funktioner fortsat styret automatisk. Når der trykkes
på AUTO, annulleres alle manuelle funktioner.
Temperatur
Med de to knapper kan temperaturen indstilles for henholds26
vis fører- og passagersiden.
Husk på, at du ikke opnår en
hurtigere opvarmning eller
afkøling af kabinen, selvom du
vælger en højere eller lavere temperatur end
den temperatur, du vil have i kabinen.
20
22
18
Sædevarme - højre side
78
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
24
OBS
Hvis ventilatorknappen er drejet så langt
venstre om, at kun den venstre lampe over
knappen lyser orange, er ventilator og aircondition afbrudt.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne dug eller is fra bagruden og sidespejlene. Nærnere enkeltheder om denne
funktion fremgår af se side 50.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 79
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Defroster, forrude og sideruder
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition-anlægget automatisk til (kan slås fra
med AC-knappen).
Luftfordeling
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder.
Der strømmer luft til ruderne
med stor ventilatorhastighed.
Lampen i defrosterknappen
lyser, når denne funktion er
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
03
aktiveret.
•
aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slukkes med AC-knappen)
•
recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosteren
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
G027267
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende for at give maksimal affugtning af kabineluften:
•
•
•
1. Tryk én gang: Høj varme – begge lamper i
kontakten lyser.
2. Tryk én gang til: Mindre varme – én lampe
i kontakten lyser.
Luft til ruderne.
3. Tryk én gang til: Ingen varme – ingen lampe
i kontakten lyser.
Luft i hoved- og kropshøjde.
Luft mod ben og fødder.
Tryk på AUTO, når du igen ønsker automatisk
luftfordeling.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere temperaturen.
AC - ON/OFF (tænd/sluk)
ON: Aircondition-anlægget er
slået til. Det styres af systemets
automatik. På den måde afkøles og affugtes den indkommende luft.
OFF: Fra.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 80
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
Recirkulation
MAN
03
AUT
Luftkvalitetssystem*
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, som f.eks.
udstødningsgasser, ude fra
kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen,
mens funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkulseres,
er der, specielt om vinteren,
risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt eller
dårlig luft.
Den bruges på følgende måde:
1. Tryk på
i mere end 3 sekunder.
Lampen blinker i 5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i 3 - 12 minutter, afhængigt
af udetemperaturen.
2. Hver gang du trykker på
timerfunktionen.
Når luftkvalitetssensoren er aktiveret, lyser den
grønne lampe ved AUT i knappen.
Betjening
Tryk på AUTO for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Skift mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på AUTO.
•
Lampen ved AUT lyser. Luftkvalitetssensoren er nu tilkoblet.
•
Ingen lampe lyser. Ingen recirkulation er tilkoblet, medmindre det behøves til brug for
nedkøling i varmt klima.
•
Lampen ved MAN lyser. Recirkulation er
nu tilkoblet.
aktiveres
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
Tryk på
igen i mere end 3 sekunder.
Lampen lyser i 5 sekunder for at bekræfte
valget.
80
Luftkvalitetssystemet består af
et multifilter og en sensor. FilAUT
MAN
teret udskiller gasser og partikler, således at indholdet af lugt
og forurening i kabinen reduceres. Når sensoren registrerer
forurenet udeluft, lukkes luftindtaget, og luften
i kabinen recirkuleres.
Husk:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
•
I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
•
Hvis der dannes dug på ruderne, bør luftkvalitetssensoren kobles fra.
•
Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden, se
side 78.
Følg Volvos serviceprogram for at se de anbefalede intervaller for udskiftning af multifiltret.
Ved kørsel i stærkt forurenede omgivelser kan
det være nødvendigt at udskifte kombifiltret
oftere.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 81
03 Klima
Luftdistribution
Luftdistribution
Formål:
Luftdistribution
Formål:
Luft gennem ventilationsspjældene for og
bag.
Når du vil have god
nedkøling i varmt vejr.
Luft til gulvet. En vis
luftgennemstrømning
til ventilationsspjældene og defrosterspjældene til forruden
og sideruderne.
Når du ønsker varme
til fødderne.
Luft til gulv og ventilationsspjælde.
Til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luft til ruderne.
I denne stilling recirkuleres luften ikke.
Aircondition er altid
aktiveret. En vis luftstrømning til ventilationsspjældene.
Luft både til gulv og
ruder. En vis luftstrømning til ventilationsspjældene.
Når du vil fjerne is og
dug. Høj ventilatorhastighed er godt.
03
Når du ønsker god
komfort og afdugning
i koldt vejr. Ikke for lav
ventilatorhastighed.
81
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 82
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Generelt om varmere
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes her
den tid, hvor opvarmningen af bilen er klar.
Bilens elektronik udregner selv starttiden ud fra
den aktuelle udendørstemperatur. Hvis udetemperaturen overstiger 25 °C, sker der ingen
opvarmning. Ved temperaturer på -10 °C og
derunder er parkeringsvarmerens maksimale
driftstid 60 minutter.
03
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
DIREKTE START aktiveres, lyser det gule
advarselssymbol i kombinationsinstrumentet,
og en forklarende tekst vises på displayet.
Når bilen forlades, vises en meddelelse om
systemets status. Meddelelsen slukkes, når
bilen låses udefra med fjernbetjeningen.
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres,
skal elsystemet "vækkes".
Dette gøres enklest ved at:
•
•
•
ADVARSEL
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges.
Sluk for parkeringsvarmeren, inden brændstofpåfyldning påbegyndes. Brændstof der
spildes på jorden, kan antændes.
Kontrollér på displayet, at der er slukket for
parkeringsvarmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL på
displayet).
trykke på READ-knappen eller
aktivere fjernlyset eller
slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G027226
G027095
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, vises der en meddelelse på
displayet. Kontakt i givet fald et autoriseret
Volvo-værksted.
Advarselsetiket på tankdækselklappen
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 83
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning, bør
den stå med forenden opad for at sikre, at
brændstofforsyningen når kabinevarmeren.
Bilens ur/timer
Hvis bilens ur indstilles, efter at der foretaget
timerindstillinger, annulleres disse af sikkerhedsmæssige årsager.
Indstilling af TIMER 1 eller 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun forprogrammeres tider et døgn frem, og ikke for flere dage
i træk.
1. Drej fingerhjulet indtil TIMER 1 vises på
displayet.
2. Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til det blinkende timetal.
3. Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
4. Tryk let på RESET-knappen for at komme
til det blinkende minuttal.
5. Drej fingerhjulet til det ønskede minuttal.
6. Tryk kort på RESET-knappen for at
bekræfte din indstilling.
7. Tryk på RESET for at aktivere timeren.
Efter indstilling af TIMER 1, gå til TIMER 2.
Indstillingerne foretages på samme måde som
for TIMER 1.
Slukning af direkte startet
parkeringsvarmer
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
Slukning af timerstartet
parkeringsvarmer
For at slukke parkeringsvarmeren manuelt
inden timer-funktionen gør det, skal du gøre
følgende:
2. Tryk på RESET-knappen for at komme til
TIL eller FRA.
1. Tryk på READ-knappen (A).
Batteri og brændstof
2. Drej fingerhjulet frem til teksten
PARKVARM TIMER 1 (alt. 2). Teksten
TIL blinker på displayet.
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet eller, hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, afbrydes
parkeringsvarmeren.
3. Tryk på RESET-knappen. Teksten FRA
vises konstant, og parkeringsvarmeren
slås fra.
I givet fald vises en meddelelse på displayet.
Kvittér for meddelelsen med READ-knappen.
Direkte start af parkeringsvarmer
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
2. Tryk på RESET-knappen for at komme til
TIL eller FRA.
3. Vælg TIL.
Parkeringsvarmeren vil nu være i gang i
60 minutter. Opvarmningen af kabinen starter,
så snart kølevæsken i motoren har opnået en
tilstrækkelig høj temperatur.
03
3. Vælg FRA.
VIGTIGT
Gentagen brug af kabinevarmeren i kombination med korte kørselsstrækninger kan
føre til, at batteriet aflades, hvilket kan give
startproblemer.
For at sikre at generatoren når at producere
lige så meget energi, som varmeren forbruger af batteriet, bør man ved regelmæssig
brug af parkeringsvarmeren køre i bilen i lige
så lang tid, som varmeren er i drift.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
P2 (S60); 5; 3
evastarck
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Ekstravarmer (diesel)*
I koldt vejr kan der være behov for ekstra varme
fra ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i kabinen.
03
84
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 84
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 85
03 Klima
03
85
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 86
Forsæder.................................................................................................
Kabinebelysning......................................................................................
Opbevaringssteder i kabinen..................................................................
Bagsæde.................................................................................................
Bagagerum..............................................................................................
86
88
90
92
96
97
G020908
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
INTERIØR
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 87
04
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 88
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Betjeningspanel for elbetjent sæde.
1. Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
2. Anbring ryglænet i oprejst stilling - 90 grader.
ADVARSEL
3. Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
4. Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
Gulvmåtter*
Nedfoldning af forsædets ryglæn*
04
G027214
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
G014805
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned*.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned
Justering af lændestøtten 1, drej hjulet.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
1
88
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i fremadgående retning for at give plads til lange
genstande.
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 89
04 Interiør
Forsæder
Sæde med hukommelsesfunktion*
Elbetjent sæde*
fjernbetjening, indtager førersædet og sidespejlene de gemte indstillinger, når førerdøren
åbnes.
OBS
Nøglehukommelsen er uafhængig af
sædets hukommelse.
Nødstop
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
nøglen er sat i startlåsen. Indstilling af sædet
kan altid foretages, når tændingen er slået til.
G027037
G027036
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
bevægelsen afbrydes.
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen
genstande foran, bag ved eller under stolen,
mens den indstilles.
Sædehyndens forkant op/ned
2. Hold knap MEM inde, samtidig med at
knap 1, 2 eller 3 trykkes ind.
Sæde frem/tilbage
Bruge gemt indstilling
Sæde op/ned
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser stolen sin bevægelse.
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets motorer kan anvendes ad gangen.
ADVARSEL
Klemmerisiko. Børn må ikke lege med betjeningsknapperne.
1. Indstil sædet.
04
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Førersædets positioner gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjeningen. Når bilen låses op med den samme
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 90
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
•
motoren er standset og tændingen er i stilling 0
Læselamperne bagi tændes og slukkes med
knap (4) henholdsvis knap (5).
•
at bilen er låst op, men motoren ikke er
startet.
Indstigningslys
Indstigningslyset (og kabinelyset) henholdsvis
tændes, når en af dørene åbnes, og slukkes,
når døren lukkes.
Derefter slukkes lyset automatisk.
Loftslys foran
Handskerumslys
Loftslys bagi
Handskerumslyset tændes, når klappen
åbnes, og slukkes, når klappen lukkes.
Makeup-spejl*
G026960
04
Læselamperne foran tændes og slukkes med
knap (1) henholdsvis knap (3).
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Læselampe venstre for
Kabinebelysning
Læselampe højre for
1
90
Læselamper bag.
Læselampe venstre bag
Læselampe højre bag
Indstigningslyset følger kabinebelysningn.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020210
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belysningen kan også aktiveres inden for 10 minutter,
efter at:
G027153
Kabinebelysningen 1 tændes og slukkes med
et kort tryk på knap (2). Samtidig aktiveres
belysningsautomatikken (se side 91).
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 91
04 Interiør
Kabinebelysning
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
Belysningsautomatik
Automatikken kan sættes ud af funktion ved at
holde knap (2) (se side 90) inde i mere end
3 sekunder. Automatikken aktiveres igen ved
at trykke kort på knappen.
Når automatikken er aktiveret, tændes kabinebelysningen automatisk 2 og lyser i 30 sekunder:
•
bilen låses op med nøgle eller fjernbetjening
•
motoren er slukket og nøglen drejet til 0stilling.
04
Kabinebelysningen tændes og lyser i 10 minutter, hvis en af dørene er åben, og kabinebelysningen ikke er slukket.
Kabinebelysningen slukkes, når:
•
•
motoren startes
bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
De indprogrammerede tider, 30 sekunder henholdsvis 10 minutter, kan ændres af et Volvoværksted.
2
Funktionen er lysafhængig og aktiveres kun, når det er mørkt.
91
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 92
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
G027219
04
92
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 93
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Solbrillerum, førerside*
Opbevaringsplads i midterkonsollen
Kopholder i det bageste
opbevaringsrum til bagsædet
Opbevaringslomme
Billetklemme
Kopholdere*
Handskerum
Opbevaringsrum i midterkonsollen
Rum i dørpanel
04
Opbevaringslomme
ADVARSEL
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan give anledning til personskader i tilfælde af en hård
opbremsning.
Bageste opbevaringsrum - Opbevaringsrummet bag i midterkonsollen kan bruges
til opbevaring af cd'er og lign. I dette opbevaringsrum kan monteres privatrør + holder*.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
Forreste opbevaringsrum (dækket af
jalousi) - Dette opbevaringsrum kan udstyres med følgende:
•
•
Kopholdere*
G027216
G027215
Kopholder i armlænet, bagsæde
For at få adgang til opbevaringsrum/telefonrør
skal der trykkes på knappen på venstre side af
armlænet, og låget over tunnelrummet vippes
bagud.
Tryk på knappen på højre side af armlænet, og
vip den øverste del af låget over tunnelrummet
bagud for at bruge kopholderen. Kopholderen
og låget kan lukkes hver for sig.
Askebæger*
12 V stikkontakt
Askebæger*
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 94
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Kopholder i forreste opbevaringsrum*
±
Kopholderen kan let tages ud:
Tryk kopholderen frem, samtidig med
OBS
at dens bageste del løftes.
Skyd kopholderen bagud og ind i åbningen
under jalousien.
Vip den forreste del af kopholderen op, og
løft den ud.
04
Tryk holderen ind efter brug.
Anbring aldrig glasflasker i holderen. Tænk
også på, at varme drikke kan forårsage
skoldning.
Handskerum
Gør som beskrevet ovenfor i omvendt rækkefølge for at sætte kopholderen i.
G027351
Kopholder i instrumentpanelet*
G027225
Placering af f.eks. benzinkort i handskerummet.
±
94
Tryk på holderen for at åbne den.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og benzinkort.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 95
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Flaskeholder ved bagsædet*
Tøjkrog
Kopholder i armlænet, bagsæde*
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
G027213
G027222
G027328
04
Du bruger flaskeholderen på følgende måde:
1. Vip holderen ud.
2. Sæt flasken i.
Flaskeholderen kan også bruges som papirkurv. Sæt en pose i holderen, og fold den ned
over kanten.
OBS
Der findes ikke særlige affaldsposer til holderen. Brug almindelige plastposer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 96
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte på bagsædet
Nedfoldning af bagsædets ryglæn
8503282m
Indstilling af nakkestøttens højde
Nakkestøtten på bagsædets midterplads reguleres i højden efter passagererens højde. Skub
nakkestøtten opad efter behov. Hvis du vil
trykke hovedstøtten nedad, skal du trykke på
frigøringsknappen bag det ene rør. Se billedet.
Begge ryglæn ved bagsædet kan fældes
fremad samtidigt eller separat. Det gør det
nemmere at transportere lange genstande.
I det højre ryglæn er der en luge, som du kan
bruge til transport af lange genstande (ski,
brædder osv.).
Gør følgende for at åbne lugen:
Gør følgende for at slå ryglænet i bagsædet
frem:
1. Slå venstre ryglæn og det midterste armlæn frem.
1. Kontrollér først, at nakkestøtterne ikke er
slået ned.
2. Skyd lugens låsespærring opad og træk
samtidigt lugen fremad.
2. Træk i håndtaget i bagagerummet, som
vist på billedet.
3. Ret ryglænet op, mens lugen er åben.
3. Fæld ryglænet fremad.
96
G028003
G027327
G028074
04
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 97
04 Interiør
Bagagerum
Klap til lang last
Indkøbsposeholder*
Montering:
1. Anbring dækslet i sporet bag indtrækket.
2. Luk dækslet.
ADVARSEL
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive forskubbet ved hård opbremsning og skade
personer i bilen.
Brug sikkerhedsselerne til at fastholde lasten.
Integreret barnepude
Dækslet på bagsædets armlæn/barnesæde er
ikke hængslet. Dækslet skal fjernes, inden skilemmen kan bruges.
OBS
Hvis bilen har integreret barnepude, skal
den først slås ned.
Afmontering:
1. Åbn dækslet 30 grader.
2. Træk det lige opad.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange genstande! I uheldige tilfælde kan du ellers med
lasten komme til at skubbe til gearstangen
eller gearvælgeren og derved føre den til
køreindstilling, og så kan bilen rulle væk.
04
G027223
G028068
Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
Slå klappen i bagagerummet op. Hæng eller
fastspænd indkøbsposerne ved hjælp af
spændebåndet.
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt
inklusive det eventuelle tilbehør, der er monteret.
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank og øvrige sprinkler-/kølevæsker m.m.
Tilbehør, som er monteret, dvs. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks m.m., medregnes i den
køreklare vægt.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
P2 (S60); 5; 3
evastarck
04 Interiør
Bagagerum
Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet
af passagerer og deres vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres afhængigt
af køreklar vægt, og hvor tungt bilen er
lastet.
04
98
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 98
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 99
04 Interiør
04
99
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 100
Nøgler og fjernbetjening........................................................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm*....................................................................................................
100
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
102
104
107
108
P2 (S60); 5; 3
evastarck
LÅS OG ALARM
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 101
05
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 102
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Nøgler
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, som også kan
bestille nye nøgleblade.
Fjernbetjeningsfunktioner
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
Elektronisk startspærre
05
Hovednøgle. Nøgle til alle låse.
Bilen leveres med to hovednøgler og en servicenøgle 1. Hovednøglerne kan foldes sammen og er udstyret med indbygget fjernbetjening. Servicenøglen låser ikke handskerummet
op.
Tab af nøgler
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage alle
de resterende nøgler med til et autoriseret
Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal
koden for den mistede nøgle slettes i systemet.
De andre nøgler skal samtidig kodes ind i
systemet igen.
1
102
Visse markeder.
G027013
G030179
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis den
rette nøgle med den rette kode bruges.
OBS
Nøglebladet på hovednøglen (1) skal være
slået helt ud (se billedet) under start af bilen.
Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejl, således at bilen
ikke kan startes.
Oplåsning
Med et tryk på knappen låses alle døre, bagagerumsklappen og tankdækselklappen op.
Bagagerumsklap
Med to tryk på knappen låses kun bagagerumsklappen op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 103
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Hvis den røde knap holdes inde i mindst
3 sekunder eller der trykkes på den 2 gange i
løbet af det samme tidsrum, aktiveres blinklysene og hornet.
Panikalarmen slås fra med en vilkårlig knap på
fjernbetjeningen eller automatisk efter
25 sekunder.
Tryghedsbelysning
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke på
knappen, samtidig med at nøgledelen drejes
ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
3. Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges, så
der ikke kan trænge vand ind.
Udskiftning af batteri i fjernbetjeningen
Aflever det gamle batteri på dit Volvo-værksted, således at det kan bortskaffes miljømæssigt korrekt.
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig bilen:
±
2. Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med fingrene.
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/parkeringslyset, nummerpladelyset og lamperne i
sidespejlene (ekstraudstyr). Lygterne og lamperne er tændt i 30, 60 eller 90 sekunder. Den
ønskede tidsindstilling for din bil kan indstilles
af et autoriseret Volvo-værksted.
05
Slukning af tryghedsbelysningen:
Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knappen låses alle døre, bagagerumsklappen og tankdækslet.
For tankdækslet er der en forsinkelse på ca.
10 minutter.
G027011
±
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer på
signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
1. Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten
op med en lille skruetrækker.
103
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 104
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
Automatisk genlåsning
Til- og frakobling
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden to minutter efter oplåsning, låses
de automatisk alle igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at bilen utilsigtet efterlades
ulåst. Vedr. biler med alarm, se side 108.
1. Tændingsnøglen skal stå i position I eller
II.
3. Hold centrallåsknappen inde, indtil en ny
meddelelse for låsestatus vises på displayet.
Automatisk låsning
G027206
Meddelelsen AUTOLÅS AKTIVERET (bilen
låses også, når den bevæger sig), henholdsvis
AUTOLÅS DEAKTIVERET vises på displayet.
05
Bilen kan låses1, selvom en dør eller bagagerumsklappen er åben. Når døren lukkes, er der
risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
1
104
Gælder visse markeder
G029647
Hovednøglen eller fjernbetjeningen låser/oplåser samtlige sidedøre og bagagerumsklappen
samtidigt. Sidedørenes låseknapper og dørhåndtagene på indersiden udløses. 1
Tankdækslets dækklap kan åbnes, når bilen er
ulåst. Den forbliver ulåst i 10 minutter efter låsning af bilen.
2. Tryk på READ-knappen på venstre kontaktarm for at kvittere for eventuelle meddelelser på displayet.
Automatisk låsning aktiveres og deaktiveres fra
knappanelet i førerdøren.
Funktionen medfører, at dørene låses automatisk, når bilens hastighed overstiger 7 km/t. De
forbliver låst, indtil en dør åbnes indefra, eller
hvis alle dørene låses op fra knappanelet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 105
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Oplåsning/låsning af bagagerumsklap
Låsning og oplåsning indefra
Med fjernbetjening
Gør følgende for kun at låse bagagerumsklappen op:
G029647
±
Hovednøglen må kun bruges til manuel oplåsning af bagagerumsklappen i nødstilfælde,
f.eks. hvis fjernbetjeningen er i stykker, eller
bilen er uden strøm. I det tilfælde skal du gøre
følgende:
Tryk to gange på fjernbetjeningens knap til
åbning af bagagerumsklappen.
1. Sæt hovednøglen i øverst eller nederst i
den pynteklap, som sidder over låsen.
Bagagerumsklappen låses op og åbnes
samtidigt lidt.
2. Drej opad eller nedad for at lirke pynteklappen af.
Hvis alle døre er låst, når bagageklappen lukkes, låses den automatisk.
3. Lås derefter bagagerumsklappen op.
Med hovednøgle
Servicelåsning af bagagerumsklap*
05
Fra knappanelet i førerdøren (eller passagerdøren) kan alle døre og bagagerumsklappen
låses eller låses op samtidigt.
Alle døre kan låses med låseknappen på knappanelet ved den respektive dør.
2
G027172
G027208
Hvis bilen ikke er låst udefra, kan den låses op
ved at døren åbnes med håndtaget. 2
Gælder visse markeder.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 106
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Funktionen er beregnet til brug, når bilen afleveres til service, et hotel el.lign.
før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter kan
dørene ikke åbnes indefra.
Servicenøglen afleveres til personalet,som kan
åbne og køre bilen. Der er dog ikke adgang til
bagagerummet (eller handskerummet, hvis det
er låst med hovednøglen).
Bilen kan kun låses op udefra via førerdøren
eller med fjernbetjeningen.
Aktivér servicelåsning:
1. Drej tændingsnøglen til position II.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
Midlertidig deaktivering
OBS
Deaktivér servicelåsning:
±
Drej hovednøglen til stilling II, og tryk på
knappen igen.
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
Låsning af handskerum
Hvis en af dørene åbnes indefra, går alarmen i gang.
G027230
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen - ikke med servicenøglen.
Blokeret låsestilling
Din bil er udstyret med funktionen blokeret
låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses op
indefra, hvis de er låst.
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
1. Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
stilling II og derefter tilbage til stilling I eller
0.
2. Tryk på knappen.
106
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. På displayet
vises en meddelelse, så længe nøglen bliver
siddende i tændingslåsen.
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og derefter er Blokeret låsestilling og Alarmens bevægelses- og hældningssensorer igen
aktiveret.
2. Tryk på knappen. En lampe i knappen
lyser, når funktionen er aktiveret, og en
meddelelse vises på displayet.
05
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne samtidigt, se side 109.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 107
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Mekanisk børnesikkerhedslås bageste sidedøre
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i
bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når
døren er åben.
G021515
Anvend en flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker, til at dreje skruen og derved aktivere/
deaktivere børnesikkerhedslåsen.
Skrue til børnesikkerhedslås - højre bagdør.
Børnesikker indstilling – bagdørene kan
ikke åbnes indefra: Drej udad.
B
Ikke-børnesikker indstilling – bagdørene
kan åbnes indefra: Drej indad.
G021514
A
Skrue til børnesikkerhedslås - venstre bagdør.
05
OBS
Så længe børnesikkerhedslåsen er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes indefra.
107
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 108
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystemet
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange. Alarmen udløses
i følgende tilfælde:
•
•
•
•
motorhjelmen åbnes.
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*).
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor*).
•
•
når batterikablet frakobles.
05
bagagerumsklappen åbnes.
en af dørene åbnes.
tændingslåsen drejes med en ikke-godkendt nøgle eller udsættes for indgreb.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Tilkobling af alarm
Tryk på LOCK-knappen på fjernbetjeningen. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at alarmen er tilkoblet, og at alle døre er lukkede. På
visse markeder kan nøglen eller låsekontakten
i fordøren bruges til at tilkoble bilens alarm.
VIGTIGT
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
108
•
•
Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil tændingen slås til – Alarmen har været udløst.
Tryk på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. To korte blink fra bilens blinklys bekræfter,
at alarmen er deaktiveret.
Hvis batterierne i fjernbetjeningen er brugt op,
kan alarmen frakobles ved at dreje nøglen til
tændingsposition II.
Automatisk tilkobling af alarm
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Alarmindikator
Frakobling af alarm
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis ingen af sidedørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter frakobling af alarmen, og bilen er låst op med
fjernbetjeningen, tilkobles alarmen automatisk
igen. Samtidig låses bilen. Denne funktion forhindrer, at bilen utilsigtet efterlades med alarmen frakoblet.
I visse lande (Belgien, Israel osv.) tilkobles alarmen automatisk igen efter en vis tid, hvis førerdøren er blevet åbnet og lukket igen, uden at
bilen er blevet låst.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 109
05 Lås og alarm
Alarm*
Annullering af udløst alarm
Hvis alarmen lyder, kan den annulleres ved at
trykke på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. Der gives et bekræftende signal i form af
to korte blink med afviserne.
Lydsignal - Alarm
Lydsignalet afgives fra en sirene med reservebatteri. Hvert alarmsignal varer i 25 sekunder.
Lyssignal - Alarm
Ved alarm blinker alle afvisere i 5 minutter, eller
indtil du slår alarmen fra ifølge beskrivelsen
ovenfor.
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt.
1. Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
stilling II og derefter tilbage til stilling I eller
0.
2. Tryk på knappen.
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. På displayet
vises en meddelelse, så længe nøglen bliver
siddende i tændingslåsen.
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling,
slås den fra samtidigt, se side 106.
Reduceret alarmniveau
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og derefter er bevægelses- og hældningssensorer samt Blokeret låsestilling igen aktiveret.
Test af alarmsystemet
G027228
Test af kabinens bevægelsessensor
4. Afprøv kabinens bevægelsesensor ved
f.eks. at fjerne en taske fra sædet. Alarmsystemet skal nu lyde og blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af døre
1. Slå alarmen til.
2. Vent i 30 sekunder.
3. Lås op med nøglen i førerens side.
4. Åbn en af dørene. Alarmsystemet skal nu
lyde og blinke.
5. Gentag testen for højre fordør.
6. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
1. Sæt dig ind i bilen og deaktiver bevægelsessensoren.
2. Aktivér alarmen (bliv siddende i bilen og lås
dørene med knappen på fjernbetjeningen).
1. Åbn alle ruder.
3. Vent i 30 sekunder.
2. Slå alarmen til. Aktivering af alarmen angives ved, at lampen blinker langsomt.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Alarmen skal nu lyde
og blinke.
3. Vent i 30 sekunder.
05
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
109
P2 (S60); 5; 3
evastarck
05 Lås og alarm
Alarm*
Test af bagagerumsklap
1. Slå alarmen til.
2. Vent i 30 sekunder.
3. Lås op med nøglen fra førersiden uden at
åbne nogen af dørene.
4. Åbn bagagerumsklappen med håndtaget.
Alarmsystemet skal nu lyde og blinke.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
05
110
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 110
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 111
05 Lås og alarm
05
111
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 112
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning.............................................................................
Start af motor........................................................................................
Manuel gearkasse.................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Firehjulstræk - AWD* (All Wheel Drive)..................................................
Bremsesystemet...................................................................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*................................................
Aktivt chassis - FOUR-C*......................................................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning*.....................................................................................
Delelig trækkrog*...................................................................................
Last på taget.........................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
BLIS (Blind Spot Information System)*.................................................
112
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
114
116
118
120
121
124
125
127
129
130
132
134
135
137
139
143
145
152
G020912
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
START OG KØRSEL
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 113
06
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 114
06 Start og kørsel
Generelt
06
Økonomikørsel
Kør ikke med åben bagagerumsklap
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation. For flere råd om at tage hensyn til
miljøet, se side 12.
Ved kørsel med åben bagagerumsklap kan
udstødningsgas, bl.a. giftig kulilte, suges ind i
bilen via bagagerummet. Hvis man alligevel er
nødt til at køre med åben bagagerumsklap over
en kortere strækning, bør man gøre følgende:
Tænk på følgende:
1. Luk alle ruder.
•
Kør motoren varm så hurtigt som muligt!
Det vil sige: Lad ikke motoren arbejde i
tomgang, men begynd at køre med let
belastning snarest muligt.
2. Fordel luften mod ruder og gulv, og sæt
ventilatoren på højeste hastighed.
•
En kold motor bruger meget mere brændstof end en varm.
•
Undgå at køre korte strækninger, hvor
motoren ikke når at blive varm.
•
Kør jævnt! Undgå hurtig, unødvendig
acceleration og kraftig opbremsning.
•
Kør ikke omkring med unødvendig tung
last i bilen.
•
Kør ikke på vinterdæk, når vejene er bare
og tørre.
•
Afmontér tagbagagebæreren, når du ikke
anvender den.
•
Åbn ikke sideruderne, når det ikke er nødvendigt.
Den nye bil - i glat føre
Kørsel i glat føre kan opleves forskelligt afhængigt af, om du har valgt en bil med manuel
gearkasse eller automatgearkasse. Øv dig derfor i glatførekørsel under kontrollerede forhold,
så du ved, hvordan din nye bil reagerer.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Iagttag ekstra forsigtighed ved kørsel gennem
strømmende vand.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Ved større dybder kan der komme vand ind
i transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
OBS
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel i vand og ler.
VIGTIGT
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da dette kan give anledning til
fejl i bilens elektriske anlæg.
Hvis man får motorstop i vand, må man ikke
forsøge at starte igen. Bilen skal bugseres
ud af vandet.
114
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 115
06 Start og kørsel
Generelt
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Tændingsnøglen må ikke
stå i stilling II, når motoren er slukket. Benyt i
stedet stilling I - så bruges der mindre strøm.
12-volts kontakten i bagagerummet er stadig
strømførende, selv når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
•
•
•
•
Lad ikke motoren og kølesystemet
blive overophedet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og med tung last, er der risiko
for, at motoren og kølesystemet overophedes.
Især ved høje temperaturer.
Sådan undgås overophedning af
kølesystemet:
•
Hold en lav hastighed hvis du kører med
påhængsvogn op ad en lang og stejl stigning.
•
•
•
Afbryd aircondition-anlægget ind imellem.
•
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
Kabineventilator
Forrudeviskere
Audiosystem
Parkeringslys.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang.
Hvis batterispændingen er lav, vises en tekst
på displayet i kombinationsinstrumentet. Meddelelsen bliver stående, indtil motoren er startet.
Energisparefunktionen slår visse funktioner fra
eller reducerer belastningen på batteriet, f.eks.
ved at reducere kabineblæserens funktion eller
slukke for lydanlægget.
Undgå at lade motoren køre i tomgang.
Stands ikke motoren umiddelbart efter en
hård køretur.
06
For at undgå overophedning af motoren:
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
115
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 116
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklappen
Nødåbning af tankdækselklap
Tankdæksel
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt.
OBS
Efter tankning skrues dækslet på igen, indtil
der høres et eller flere klik.
Tankdækslet er placeret bag klappen på højre
bagskærm og kan hænges op på indersiden af
klappen.
06
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS
Klappen forbliver ulåst i ti minutter efter, at
bilen er blevet låst.
G027212
G027073
ADVARSEL
Hvis det ikke er muligt at åbne tankdækselklappen normalt, kan det blive nødvendigt at
åbne den manuelt.
1. I højre side af bagagerummet sidder en
aftagelig lem. Frigør den.
2. Stik hånden ind og find den elektriske lås den befinder sig omtrent inden for tankdækselklappens bagkant.
3. Træk låsestemplet lige bagud.
ADVARSEL
Der er skarpe kanter bagved panelerne bevæg hånden langsomt og forsigtigt.
116
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med tankning - ringesignalerne kan danne
gnister og antænde benzindampene, som
igen kan medføre brand og personskade.
Benzinpåfyldning
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Tilsæt ikke rensende additiver, medmindre
dette udtrykkeligt anbefales af et Volvoværksted.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 117
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
VIGTIGT
Benzindrevne biler skal altid tankes op med
blyfri benzin, så katalysatoren ikke beskadiges.
Dieselpåfyldning
Dieselolie kan ved lave temperaturer udskille
paraffin (-5 °C til -40 °C), hvilket giver startvanskeligheder. På den kolde årstid bør der derfor
bruges særligt vinterbrændstof.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren
er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300 – 900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt
10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed
kan det tage lidt længere tid. Under regenereringen øger brændstofforbruget noget.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER FULDT
SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
Når regenerering er i gang, reduceres motoreffekten.
Efter afsluttet regenerering slettes advarselsmeddelelsen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
06
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
117
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 118
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
±
Træk parkeringsbremsen an.
Drej startnøglen til startposition.
±
Hvis motoren ikke starter i løbet af 5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et nyt startforsøg
gøres.
Gearvælgeren i stilling P eller N.
Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i
streng kulde.
ADVARSEL
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel eller bugsering af bilen. Man risikerer
at ratlåsen aktiveres, hvorved bilen bliver
umulig at styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i stilling II.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Nøglebladet på hovednøglen skal være
slået helt ud (se billedet på side 102) under
start af bilen. Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
118
Benzin
Automatgearkasse
Manuel gearkasse
06
Start af motor
I – Radiostilling
Visse elektriske komponenter
kan benyttes. Det elektriske
system er ikke tændt.
II – Kørestilling
Diesel
Drej startnøglen til startposition.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet
tændes som tegn på, at der foregår forvarmning af motoren, se side 46.
Nøglens stilling under kørsel.
Hele bilens elsystem er tilkoblet.
Drej startnøglen til startstillingen, når kontrolsymbolet er slukket.
III – Startstilling
Start- og ratlås
0 – Låsestilling
Ratlåsen låser rattet, når du
tager nøglen ud.
Startmotoren aktiveres. Når
motoren er startet, slippes
nøglen, som automatisk fjedrer tilbage til kørselsstilling.
Hvis nøglen er svær at dreje,
er det fordi forhjulene står på
en sådan måde, at der er
spændinger i ratlåsen. I givet fald skal rattet
drejes frem og tilbage, mens tændingsnøglen
drejes. Det vil gøre det nemmere.
Sørg for, at ratlåsen er låst, når du forlader
bilen. Så mindsker du risikoen for tyveri.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 119
06 Start og kørsel
Start af motor
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejltagelse. Hvis
dette sker – fjern den anden nøgle, og start
bilen igen.
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren ikke
starter eller fejltænder, skal du kontakte et
Volvo-værksted.
ADVARSEL
Fjern aldrig startnøglen fra ratlåsen under
kørsel, eller når bilen bugseres! Slå aldrig
tændingen fra (nøglen i position 0), og træk
ikke startnøglen ud, mens bilen er i bevægelse. Man risikerer at ratlåsen aktiveres,
hvorved bilen bliver umulig at styre.
06
Hastighedsafhængig servostyring*
Hvis bilen har hastighedsafhængig servostyring, bevirker det, at den er lettere at styre ved
lave hastigheder, hvilket f.eks. letter parkering
osv.
Efterhånden som hastigheden øges, tilpasses
styrekraften for at give føreren større føling
med vejbanen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 120
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
G027995
G027305
06
120
Geartrin, seks gear
Bakgearsspærre
G027199
Gearstillinger, 5 gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
Bakgearspærren gør det mere vanskeligt ved
en fejltagelse at sætte bilen i bakgear ved normal kørsel fremad.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du anvende så høje gear som muligt så
ofte som muligt.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du anvende så høje gear som muligt så
ofte som muligt.
For at kunne skifte til bakgear, skal gearvælgeren først sættes i frigearsstilling (mellem 3.
og 4. gear). Du kan altså ikke skifte direkte fra
5. gear til bakgear på grund af bakgearspærren.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 121
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Manuelle gearpositioner
bremsen, når bilen holder stille med gearvælgeren i N-.
Mekanisk gearvælgerspærring
D – Kørestilling
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
mellem alle gear sker automatisk, afhængigt af
gasgivning og hastighed. Bilen skal holde stille,
når du vælger stilling D fra stilling R.
4 - Lavgearstilling
G031105
Stilling 4 kan benyttes:
P - Parkering
Vælg denne stilling, når du starter motoren eller
parkerer bilen.
Bilen skal holde stille, når du skifter til P-stilling!
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an!
•
•
•
ved bjergkørsel
ved kørsel med anhænger
for at øge motorbremsningen
3 - Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2. og 3. gear sker
automatisk. Gearskift til 4. gear sker ikke.
Stilling 3 kan bruges:
R – Bakstilling
•
•
•
Bilen skal holde stille, før du skifter til stilling
R.
L - Lavgearstilling
N – Neutral stilling
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Brug parkerings-
G031109
Op- og nedskifte mellem 1., 2., 3. og 4. gear
sker automatisk. Gearskift til 5. gear sker ikke.
ved bjergkørsel
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærremekanisme, der betjenes med spærreknappen på gearvælgeren.
06
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem de forskellige geartrin.
ved kørsel med anhænger
for at øge motorbremsningen
Vælg L til kørsel i 1. eller 2. gear. L giver den
bedste motorbremseeffekt, f.eks. ved bjergkørsel.
``
121
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 122
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronic
med motoren. Hvis gearvælgeren føres til +
(plus), skiftes der et trin op.
Manuelle gearpositioner
W - Vinter
G027997
G020237
Med W-knappen ved gearstangen
kobles vinterprogrammet W til og
fra. I kombinationsinstrumentet
vises symbolet W, når vinterprogrammet er aktiveret.
Gearpositioner
06
For at komme fra automatisk kørselsposition
D til manuel kørsel skal gearvælgeren føres
mod venstre.
For at komme fra MAN til automatisk kørselsposition D skal gearvælgeren føres mod højre
til D.
Program W kan kun vælges i position D.
For at komme fra automatisk kørselsposition
D til manuel kørsel skal gearvælgeren føres
mod venstre. For at komme fra MAN til automatisk kørsel skal gearvælgeren føres til D.
Under kørsel
Manuel gearposition kan vælges når som helst
under kørsel. Det valgte gear er låst, så længe
der ikke vælges et andet gear. Kun hvis man
kommer ned på meget lav hastighed, skiftes
der automatisk ned.
Hvis gearvælgeren føres til – (minus), skifter
bilen et trin ned, samtidig med at der bremses
122
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3. gear,
hvilket gør det lettere at begynde at køre, når
føret er glat. De lavere gear tilkobles kun med
kickdown, når vinterprogrammet er aktiveret.
Kick-down
Når speederen trædes helt i bund (forbi den
normale fuldgasstilling), skiftes der med det
samme automatisk ned til et lavere gear, hvilket
kaldes kickdown.
Når man er kommet op på tophastigheden for
det pågældende gear, eller hvis man lader
speederen komme ud af kickdown-stillingen,
skiftes der automatisk til et højere gear.
Kickdown anvendes, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 123
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med nedgearingsbeskyttelse.
1
Kickdown-funktionen kan ikke anvendes i de
manuelle stillinger. Skift til automatisk trin D.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet mærker hvert gearskifte med henblik på at give
optimal gearskiftekvalitet.
Koldstart
Lock-up-funktion
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gearkasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
Gearene har lock-up-funktion (låste gear), hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen
ved et højere omdrejningstal. Dette sker for, at
katalysatoren hurtigere kan nå den korrekte
arbejdstemperatur, hvilket giver mindre udslip
af udstødningsgasser.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearstillinger skal startnøglen stå i stilling I eller II og bremsepedalen være trådt ned.
Neutral-stilling (N-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra N-stillingen
til de øvrige geartrin skal startnøglen være i
stilling I eller II, og bremsepedalen skal være
trådt ned.
Sikkerhedssystem
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stilling P. I alle andre stillinger er nøglen spærret.
06
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
±
1
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
Gælder kun Geartronic.
123
P2 (S60); 5; 3
evastarck
06 Start og kørsel
Firehjulstræk - AWD* (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Kraften fordeles automatisk
mellem for- og baghjul. Et elektronisk styret
koblingssystem fordeler trækkraften til det
hjulpar, som under de aktuelle vejforhold har
det bedste greb. Derved opnås det bedst
mulige vejgreb, og man undgår hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06
124
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 124
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 125
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange
hårdere på bremsepedalen i forhold til, når
motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes
nede ved start af motoren, kan man opleve, at
pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af
kredsene, er det stadig muligt at
bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede
og kan føles blødere end normalt. Der kræves
et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) er konstrueret til at forhindre blokering af bremserne ved
hårde opbremsninger. Det sikrer
den bedst mulige styreevne i løbet
af et bremseforløb. Det giver dig bedre muligheder for f.eks. at vige uden om forhindringer.
ABS-systemet forøger ikke den samlede bremsekapacitet. Men du har som fører bedre
mulighed for at styre bilen og har dermed bedre
kontrol over bilen - og det forbedrer sikkerheden.
Efter at motoren er startet, udføres en kort selvtest, når hastigheden når op på ca. 20 km/t.
Denne selvtest kan både mærkes og høres.
Når ABS-systemet er i funktion, kan man høre
og mærke pulseringer i bremsepedalen. Dette
er ganske normalt.
06
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
``
125
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 126
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
OBS
For at udnytte ABS-systemet mest muligt
skal der trædes på bremsepedalen med fuld
kraft.
Mens ABS-pulseringerne kan høres og
mærkes, må trykket på bremsepedalen ikke
lettes.
Du kan evt. øve dig i at bremse med ABSsystemet på et passende sted, f.eks. på en
glatføre-træningsbane.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
06
126
•
i ca. to sekunder efter start af bilen for at
kontrollere systemet.
•
hvis ABS-systemet er slået fra på grund af
en fejl.
ADVARSEL
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen er normalt, bør man forsigtigt køre til nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket på bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Elektronisk bremsekraftfordeling EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft altid
er til rådighed. Der høres og føles pulseringer i
bremsepedalen, når systemet regulerer bremsekraften.
Bremsekraftforstærkning - EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake Assistance) er en integreret del af DSTC-systemet.
Systemet har det formål, at der ved behov for
hurtig opbremsning straks er fuld bremsevirkning til rådighed. Systemet mærker, når man
ønsker at bremse kraftigt op, idet det registrerer, hvor hurtigt man træder på bremsepedalen.
EBA-funktionen er aktiv ved alle hastigheder
og kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke frakobles.
Når EBA-funktionen aktiveres, synker bremsepedalen længere ned, samtidig med at bilen
bremser optimalt. Gennemfør opbremsningen
uden at lette trykket på bremsepedalen. EBAfunktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen lettes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 127
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Traktionssikring
Betjening
Stabilitets- og traktionssikringssystemet STC/
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control)
forbedrer bilens fremkommelighed, og hjælper
føreren med at undgå udskridning.
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
±
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
Reduceret indgreb
±
Traktionssikringssystem
Antispinfunktion
DSTC
X
X
X
X
X
Traktionssikringssystem
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremsekraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
Fingerhjul
06
RESET-knap
Traktionssikring
Hold RESET (2) inde, indtil STC/DSTCmenuen ændres.
som en påminSamtidig lyser symbolet
delse om, at systemet er reduceret. Systemet
forbliver reduceret, indtil næste gang motoren
startes.
G028511
STC
DSTC TIL betyder, at systemets funktion er
uændret.
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
Afhængigt af markedet er bilen udstyret med
enten STC eller DSTC. Tabellen viser det
respektive systems indgående funktioner.
Funktion/
system
Drej på fingerhjulet (1), indtil STC/DSTCmenuen vises.
OBS
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra.
DSTC TIL vises på displayet i nogle sekunder, hver gang motoren startes.
Derved forsinkes indgrebet ved udskridning og
tillader mere udskridning, hvilket giver større
frihed ved dynamisk kørsel. Samtidig forbedres fremkommeligheden i dyb sne eller sand,
da gasgivningen ikke længere begrænses.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 128
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Meddelelser på displayet
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIGT FRA
betyder, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur.
06
Symbolet lyser konstant
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET vises samtidigt på displayet.
Fejlindikering i STC/DSTC-systemet:
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
2. Start bilen igen.
±
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
•
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren startes igen, skal du køre til et autoriseret Volvo-værksted.
•
Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke køre
bilen på værksted.
•
Hvis advarselslampen stadig lyser, skal du
køre bilen til et autoriseret Volvo-værksted
for at få systemet kontrolleret.
Symbolet lyser konstant
DSTC SPINKONTROL FRA vises samtidigt
Symboler i kombinationsinstrumentet
på displayet.
Symbol for STC/DSTC
Dette er en påmindelse om, at STC/DSTCsystemet er reduceret.
Symbolet har forskellige betydninger afhængigt af, hvordan det
vises.
Symbol for advarsel
Symbolet lyser konstant gult.
TRAKTIONSSIKRING
MIDLERTIDIGT FRA vises samtidigt på displayet.
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. 2 sekunder.
Indikerer systemkontrol ved motorstart.
Symbolet blinker
Viser, at systemet arbejder.
128
Indikerer, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur.
•
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Ved normal køremåde forbedrer STC/
DSTC-systemet bilens køresikkerhed, hvilket ikke må opfattes som en mulighed for at
øge hastigheden.
Respekter altid de normale forsigtighedsregler for sikker kurvekørsel og kørsel på
glat underlag.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 129
06 Start og kørsel
Aktivt chassis - FOUR-C*
Generelt om Aktivt chassis - FOUR-C
FOUR-C kontakt i midterkonsollen.
Bilen er udstyret med et meget
avanceret aktivt chassissystem
– Continuously Controlled
Chassis Concept – som reguleres elektronisk. Systemets funktioner baseres
på et antal sensorer, som kontinuerligt kontrollerer bilens bevægelser og reaktioner; f.eks.
lodret acceleration og sideacceleration, bilens
hastighed og hjulbevægelser.
Styreenheden i FOUR-C analyserer data fra
sensorerne og justerer støddæmperindstillingerne op til 500 gange pr. sekund efter behov.
Dette giver en ekstrem hurtig og nøjagtig regulering af hver støddæmper individuelt. Det er
en af forklaringerne på, at chassisegenskaberne kan varieres.
bevægelser er små. Denne indstilling anbefales
til langturskørsel og kørsel i glat føre.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt i
Comfort, starter chassiset i denne funktion,
når bilen startes igen.
Sport
I indstillingen Sport er styreresponsen hurtigere end i indstillingen Comfort. Dæmpningen
er hårdere, og karosseriet følger vejen for at
mindske krængningen i skarpe sving. Bilen
opleves som mere sportslig.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt i
Sport, indtager chassiset denne indstilling, når
bilen startes igen.
06
Chassisets karakter kan omstilles når som
helst under kørsel, når vejens beskaffenhed
skifter, eller når man vil ændre kørestil. Omstillingen sker i løbet af nogle millisekunder.
Comfort
I indstillingen Comfort er chassisindstillingen
tilpasset således, at karrosseriet isoleres fra
vejens ujævnheder og "flyder" over dem. Støddæmpningen er blødere, og karrosseriets
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 130
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Generelt 1
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
•
•
Kun bagved
Både foran og bagved.
Funktion
G020294
Systemet slås automatisk til, når bilen startes,
hvorved lampen i parkeringshjælpkontakten
på kontaktpanelet tændes. På displayet vises
teksten PARK. ASSIST AKTIV, hvis bakgearet
vælges, eller hvis sensorerne foran registrerer
en genstand.
Parkeringshjælp foran og bagved.
06
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede genstand.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har blinde vinkler, hvor genstande ikke kan opdages. Vær opmærksom
på børn eller dyr i bilens nærhed
Parkeringshjælpen er aktiv ved hastigheder
under 15 km/t. Ved højere hastighed er systemet deaktiveret. Når hastigheden kommer
under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget
dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på bagved
eller foran bilen, skifter tonen mellem venstre
og højre højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Parkeringshjælpen bagtil aktiveres, når bakgearet
1
130
Alt efter marked kan parkeringshjælp enten være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
vælges. Lydsignalet kommer fra de bageste
højttalere.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der anvendes
originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalerne kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
Hvis et gult advarselssymbol lyser,
og displayet viser PARK. ASSIST
SERVICE PÅKRÆVET, fungerer
parkeringshjælpen ikke.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 131
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp*
Rengøring af sensorer
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mv.
G026946
Akttivering/deaktivering
Parkeringshjælp-sensorer
For at sensorerne skal fungere rigtigt, skal de
rengøres jævnligt med vand og bilshampoo.
06
OBS
G027104
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
Knappens placering i rækken kan variere.
Parkeringshjælpen kan slås fra med knappen
på kontaktpanelet, hvorefter lampen i kontakten slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen
med kontakten, hvorefter lampen tændes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 132
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke bugseres i gang, se side 134.
•
•
•
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Ratlåsen skal udløses inden bugsering.
Startnøglen skal være i stilling II.
Tag aldrig startnøglen ud af tændingslåsen under kørsel eller bugsering af
bilen.
seringsøjet er placeret i højre side af hver
kofanger.
Bugseringsøjet finder du i værktøjsposen i
bagagerummet.
A
ADVARSEL
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
Bugsering
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
1. Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
06
Manuel gearkasse
±
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
2. For den der bugserer: Kør jævnt.
For den der bliver bugseret: Sørg for, at
bugserlinen hele tiden er strakt ved at
holde foden let på bremsepedalen, så undgås pludselige ryk.
Automatisk gearkasse
±
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
En bil med automatgearkasse må ikke bugseres med en højere hastighed end 80 km/t og
højst over en afstand på 80 km.
Bugseringsøjer
Inden bugsering skal bugseringsøjet skrues
fast på kofangeren. Udtag og dæksel til bug-
132
G028091
Bilen skal altid bugseres i fremadgående retning.
B
C
Bugseringsøje, for.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 133
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
OBS
A
Hvis bilen har en trækkrog monteret, kan
bugseringsøjet ikke skrues fast bagpå. I
givet fald skal bugserlinen fastgøres til trækkrogen. Det er derfor tilrådeligt altid at have
en delelig trækkrog i bilen.
B
Bjergning
C
G028093
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
Bugseringsøje, bag.
Gør følgende:
ADVARSEL
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej - ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
1. Løsn dækslet 1 (A) ved forsigtigt at dreje
f.eks. en mønt i rillen.
2. Skru bugseringsøjet (B) godt fast helt til
flangen (C). Hertil kan hjulnøglen benyttes.
06
For at kunne skrue bugseringsøjet fast
bagpå skal en plastskrue i konsollen for det
bageste bugserøje først løsnes. Brug
værktøjssættets hjulnøgle til at skrue plastskruen ud. Skru den på plads igen efter
brug.
•
1
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud
og montere dækslet igen.
Åbningen på dækslet kan variere.
133
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 134
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et startbatteri
for, at bilerne ikke kommer i berøring med
hinanden.
4. Monter det røde kabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og den røde tilslutning i
bilens motorrum (2+). Klemmen skal fastgøres ved kontaktpunktet, som er placeret
under et lille sort dæksel med et plustegn
på. Dækslet er placeret ved siden af sikringsboksens låg.
G020298
5. Tilslut den ene klemme på det sorte kabel
til startbatteriets minuspol (3-).
06
Hvis batteriet af en eller anden grund er afladet,
kan du få motoren i gang ved at "låne" strøm
fra et løst batteri eller fra en anden bils batteri.
Kontrollér altid, at klemmerne sidder godt fast,
så der ikke opstår gnister under startforsøget.
For at undgå eksplosionsrisiko anbefales det at
gøre følgende:
1. Drej startnøglen til stilling 0.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
3. Hvis hjælpestartbatteriet sidder i en anden
bil: Stands motoren på denne bil, og sørg
134
6. Tilslut den anden klemme på det sorte
kabel til bilens løfteøje (4-).
7. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
8. Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
±
Fjern kablerne i omvendt rækkefølge.
OBS
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget (risiko for gnistdannelse).
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der kommer stænk i øjnene, skal der omgående søges lægehjælp.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 135
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Anhængertrækket på bilen skal være godkendt. Du kan få oplysninger om egnede trækanordninger hos din Volvo-forhandler.
•
Ved overophedning reagerer gearkassen
via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen på displayet.
•
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens trækanordning følger det angivne
maksimale kugletryk.
Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
•
•
Øg dæktrykket svarende til trykket ved fuld
last. Se dæktrykstabellen!
Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes
love tillader højere hastigheder.
•
•
Rengør trækanordningen regelmæssigt.
Kom fedt på kuglen 1 og alle bevægelige
dele, så unødvendigt slid undgås.
•
Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny! Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
Ved parkering med anhænger skal parkeringsbremsen først trækkes. Sæt derefter
gearvælgeren i P (automatgearkasse),
henholdsvis vælg et gear (manuel gearkasse). Ved parkering på en stejl skråning,
skal der anbringes stopklodser under hjulene.
•
På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
•
Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Ved overophedning går
temperaturmåleren i kombinationsinstrumentet ind i det røde felt. Stands og lad
motoren gå i tomgang i nolge minutter.
•
1
•
Undgå at køre med anhængervægte på
over 1200 kg på stigninger på over 12 %.
På stigninger på over 15 % bør der ikke
køres med anhænger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Kørsel med anhænger - automatgear
•
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af se
side 257.
•
Når du parkerer bilen i bakket terræn, skal
du trække håndbremsen, før du sætter
gearvælgeren i stilling P. Når du sætter i
gang op ad bakke, skal du først skifte til
kørestilling og derefter frigøre håndbremsen.
06
Vælg en passende lavgearstilling når du
kører i stærkt kuperet område, eller hvis du
kører langsomt. På den måde forhindrer
du, at gearkassen skifter opad, hvis du
Ved overophedning afbrydes bilens aircondition evt. midlertidigt.
Gælder ikke kuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
``
135
P2 (S60); 5; 3
evastarck
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
kører med automatgearkasse. Derved bliver gearkasseolien ikke så varm.
•
Hvis din bil er udstyret med Geartronic,
skal du ikke køre i et højere gear, end motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk
at køre i højt gear.
OBS
Nogle modeller skal have en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Kontroller derfor med nærmeste
Volvo-forhandler, hvad der gælder netop
din bil, hvis trækkrog eftermonteres.
Niveauregulering
06
136
Hvis din bil er udstyret med automatisk niveauregulering, har bagvognen under kørsel altid
den rigtige højde uanset last. Når bilen holder
stille, sænkes bagvognen, hvilket er helt normalt. Ved start med last pumpes niveauet op
efter en vis kørt strækning.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 136
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 137
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af kugledel
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af kugledelen følges nøje, se side 139.
ADVARSEL
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
•
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
Kugledelen trækkugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
Kugledelens opbevaringsplads
VIGTIGT
Afmontér altid kugledelen efter brug, og
opbevar den på dens plads i bilen spændt
ordentlig fast med remmen.
G014589
•
G031120
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 138
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G026702
G026682
G026701
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
A
06
Fast træk standard
B
C
D
E
F
83
1058
305
Fast træk med Nivomat
91
Deleligt træk standard
94
1083
1069
Deleligt træk med Nivomat
138
542
122
50
316
100
1
Sidevange
2
Kuglens centrum
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 139
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
.
dækslet lige bagud
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
G020302
G020301
G017317
Montering af kugledel
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og drejes
venstre om (2), indtil der høres et klik.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
139
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 140
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
06
ADVARSEL
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
G020307
VIGTIGT
140
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet,
resten af kugledelen skal være ren og tør.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 141
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
G020312
G020301
G020310
Afmontering af kugledel
2. Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
Anhængerens sikkerhedswire skal fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 142
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
06
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
ADVARSEL
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilen, se
side 137
142
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 143
06 Start og kørsel
Last på taget
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Brug af tagbagagebærer*
For at undgå skader på din bil og for at få den
bedste sikkerhed ved kørsel, anbefaler vi, at du
kun anvender de tagbagagebærer, som Volvo
har udviklet til netop din bil.
•
Kontrollér jævnligt, at tagbagagebæreren
og lasten sidder ordentligt fast. Lasten skal
surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne. Last
ikke skævt. Anbring den tungeste last
underst.
•
Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
•
Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
•
Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
anvendes. Det mindsker luftmodstanden
og dermed også brændstofforbruget.
1. Kontrollér, at tagbagagebæreren monteres
i den rigtige retning (se markeringen på
mærkaten under dækslet).
2. Pas styrehullerne (1) ind over styretappene.
06
3. Sænk forsigtigt den anden sides fastgøring
mod taget.
ADVARSEL
Der må højst anbringes 100 kg på taget iberegnet tagbagagebærer og eventuel tagboks.
G027340
Montering af tagbagagebæreren
G027347
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. tagbagagebærer, tagboks m.m. samt trækkrog og dets kugletryk.
Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet
af passagerer og deres vægt. For information
om tilladt vægt, se side 257.
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
4. Skru skruen lidt op.
5. Tryk skruen mod tagfastgøringen, og hægt
krogen fast i fastgøringen under taglisten.
6. Skru tagbagagebæreren fast.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
P2 (S60); 5; 3
evastarck
06 Start og kørsel
Last på taget
7. Pas de øvrige fastgøringers styrehuller ind
over tapperne.
8. Skru tagbagagebæreren fast.
9. Kontrollér, at krogen sidder ordentligt fast
i tagfastgøringen.
10. Skru skruerne fast skiftevis, indtil de får
ordentligt fat.
11. Slå hætten på tagbagagebæreren ned.
12. Kontrollér, at tagbagagebæreren sidder
ordentligt fast.
OBS
Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er
spændt korrekt.
06
144
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 144
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 145
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Tildækning af forlygter
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
G020317
Tildækningen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på forlygteglasset. Referencemålene (X) er anbragt for at beregne afstanden
fra prikken (5) til hjørnet af tildækningen, som
er markeret med en pil.
Skabelonerne, som findes på næste side, kontrolmåles efter afbildningen, så referencemålene stemmer og dækker en tilstrækkelig del af
lyskeglen.
Vedr. tilpasning af lyskegle for Active Bi-Xenon
Lights ABL, se side 53.
Lyskegle for venstrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik kan forlygtens lyskegle ændres ved at tildække en del
af forlygterne. Derved bliver lyskeglen mindre.
06
``
145
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 146
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Halogen-lygter
X
X
X
1
4
2
G028559
3
X
Placering af tildækning på halogenforlygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
06
Venstrestyret variant
Skabelon 2: (6) = 55 mm, (7) = 40 mm.
Referencemål
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (8):
18 mm.
Skabelon 3: (1) = 55 mm, (2) = 41 mm.
Højrestyret variant
Skabelon 4: (6) = 70 mm, (7) = 39 mm.
Referencemål
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (8):
14 mm.
Skabelon 1: (3) = 70 mm, (4) = 40 mm.
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (5):
13 mm.
146
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (5):
17 mm.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 147
06 Start og kørsel
G028563
Tilpasning af lyskegle
Tildækningsskabeloner til halogenforlygter, model med venstrestyring
06
``
147
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 148
06 Start og kørsel
G028564
Tilpasning af lyskegle
Tildækningsskabeloner til halogenforlygter, model med højrestyring
06
148
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 149
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
G028562
Bi-Xenon-lygter
Placering af tildækning på Bi-Xenon-forlygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Venstrestyret variant
Skabelon 2: (6) = 56 mm, (7) = 42 mm.
Referencemål
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (8):
6 mm.
Skabelon 3: (1) = 56 mm, (2) = 42 mm.
Højrestyret variant
Skabelon 4: (6) = 56 mm, (7) = 41 mm.
Referencemål
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene er de rette. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (8):
0 mm.
Skabelon 1: (3) = 56 mm, (4) = 43 mm.
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (5):
29 mm.
06
Afstand (X) til prikken i forlygteglasset (5):
29 mm.
``
149
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 150
06 Start og kørsel
G028563
Tilpasning af lyskegle
Tildækningsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med venstrestyring
06
150
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 151
06 Start og kørsel
G028564
Tilpasning af lyskegle
Tildækningsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med højrestyring
06
151
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 152
06 Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)*
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, de eksisterende sidespejle.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at skifte
vejbane på en sikker måde påhviler fortsat
føreren.
G020295
A
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
G020296
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem, der angiver, om
der er et køretøj, der bevæger sig i samme retning som ens eget køretøj, i den såkaldte
blinde vinkel.
"Blinde vinkler", som BLIS informerer om Afstand
A = ca. 3 m Afstand B = ca. 9,5 m
Systemet er således konstrueret, at det fungerer optimalt under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
BLIS er baseret på digitalkamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
152
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
B
06
Når et kamera har opdaget et køretøj i zonen
for den blinde vinkel, tændes en indikeringslampe på panelet på døren (2). Lampen lyser
konstant for at gøre føreren opmærksom på, at
der befinder sig et køretøj i den døde vinkel.
BLIS har også en indbygget funktion, der advarer føreren, hvis der opstår en fejl i systemet.
Hvis f.eks. kameraerne er blokeret, blinker
BLIS-kontrollampen, og der vises en meddelelse på instrumentpanelets display (se tabellen se side 154). I givet fald skal linserne
kontrolleres og rengøres. Om nødvendigt, kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen (se side 154).
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 153
06 Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)*
Hvornår fungerer BLIS
Systemets funktion i dagslys og mørke
Systemet fungerer, når ens eget køretøj bevæger sig med en hastighed på over 10 km/t.
Dagslys
Under overhaling af et andet køretøj
Systemet reagerer, når man overhaler et andet
køretøj med en hastighed, der er op til
10 km/t højere end det andet køretøjs.
Når man overhales af et andet køretøj
Systemet reagerer, når man overhales af et
andet køretøj, der kører op til 70 km/t hurtigere
end en selv.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
I dagslys reagerer systemet på eventuelle
andre bilers form. Systemet er indrettet til at
registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler, busser og motorcykler.
Mørke
I mørke reagerer systemet på eventuelle andre
bilers lygter. Hvis lygterne ikke er tændt, kan
systemet ikke se køretøjet. Dette betyder
f.eks., at systemet ikke reagerer på en anhænger uden forlygter, der trækkes af en personeller lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cykler og knallerter.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på displayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets funktion midlertidigt forringes (se
næste side).
Når tekstmeddelelsen slukkes, genoptager
systemet sin fulde funktion.
BLIS-kameraerne har samme begrænsninger som det menneskelige øje, dvs. de "ser"
ikke så godt under kraftigt snefald, i tæt tåge
osv.
06
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 154
06 Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)*
•
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Aktivering/deaktivering af BLIS
154
Tekst på display
Betydning
BLIS-FUNKTION
REDUCERET
BLIS-kameraet forstyrres f.eks. af tåge
eller direkte, stærkt
sollys. Kameraet
genindstilles af sig
selv, når omstændighederne atter er
normale.
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
FRA
BLIS-system slået
fra
Systemmeddelelser for BLIS
G026955
06
BLIS kan slås til igen ved at trykke på knappen. Derefter lyser lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet,
og kontrollamperne på dørpanelerne blinker tre gange. Meddelelsen fjernes ved at
trykke på READ (se side 47).
•
BLIS er altid aktiveret, når tændingen sættes til. Kontrollamperne på dørpanelerne
blinker tre gange, når tændingen sættes til.
•
Systemet kan slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen på kontaktpanelet i midterkonsollen (se ovenstående illustration).
Lampen i knappen slukkes, når systemet
slås fra, ligesom der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelets display.
Tekst på display
Betydning
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
TIL
BLIS-system slået til
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
BLIS ikke i funktion
BLINDVINKELSYST. R-KAMERA
BLOK.
Højre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. L-KAMERA
BLOK.
Venstre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. KAMERAER
BLOK.
Begge kameraer
blokeret
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ovenstående meddelelser vises kun, hvis tændingsnøglen står i position II (eller hvis motoren
er i gang), og BLIS er aktivt (dvs., hvis føreren
ikke har slået systemet fra).
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-lampen lyse, til
trods for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 155
06 Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)*
OBS
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET på displayet.
G018178
Hvis BLIS-kontrollampen i enkelte tilfælde
lyser, til trods for at der ikke er noget køretøj
i den blinde vinkel, betyder det ikke, at der
er en fejl i systemet.
Lav sol i kameraet
G018176
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-lampen muligvis lyser, selvom der ikke er
noget køretøj i den blinde vinkel.
06
G018177
Refleksion fra blank, våd vejbane
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere
eller vejbelægning af beton
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 156
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul...........................................................
Dæktryksovervågning*..........................................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
156
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
158
161
163
165
167
169
G020918
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
HJUL OG DÆK
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 157
07
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 158
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år begynder
de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne
lidt efter lidt. Stil derfor efter at
få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets DOT-mærkning
(Department of Transportation), angives med
fire cifre, f.eks. 1502. Dækket på illustrationen
er således produceret i uge 15, år 2002.
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 161.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W
07
158
205
Sektionsbredde (mm)
55
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
R
Radialdæk
V
240 km/t
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
W
270 km/t
91
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
Y
300 km/t
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde
270 km/t).
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående billede.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 159
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til tab af kontrol
over bilen.
G020323
Dæk med slidindikatorer
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 162. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes beskaffenhed har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå
forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5 000 km, og derefter med et interval på
10 000 km. Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør man kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder, da
afstanden mellem skivebremserne og hjulene
er for lille.
07
VIGTIGT
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Rådfør
dig med et autoriseret Volvo-værksted.
``
159
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 160
07 Hjul og dæk
Generelt
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan anvendes både til aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælg med låsbar
hjulbolt bruges i kombination med hjulside,
skal den låsbara hjulbolt monteres længst fra
luftventilen. Ellers kan hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
keret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk.
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Sommer- og vinterhjul
G020325
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør man
kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
kontrol.
07
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
mærkes med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen mar-
160
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 161
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
•
Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
•
•
ECO-tryk
Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktrykket
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
G020791
OBS
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige
belastnings- og hastighedsforhold.
På mærkaten angives:
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
De rette dæktryk fremgår af dæktryktabellen,
se side 162. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen).
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt.
For lavt pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt
dæktryk medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu. For information om de
rette dæktryk, se dæktryktabellen.
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker kørselskomfort, vejstøj og
styreegenskaber.
07
``
161
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 162
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Variant
T5
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1-3 personer
Maks. last
For (kPa A)
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
205/55R16
0 – 160
220
220
260
260
215/55R16
160 +
260
260
280
280
260B
260B
260B
225/45R17
B
0 – 160
260
195/65R15
0 – 160
220
220
260
260
205/55R16
160 +
250
250
280
280
0 – 160
260B
260B
260B
260B
0 – 80
420
420
420
420
235/40R18
Øvrige
215/55R16
225/45R17
235/40R18
Reservehjul,
Temp. spare
A
B
07
162
T125/80R17
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa (260 kPa = 2,60 bar)
ECO-tryk, se side 161
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 163
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
Advarselstrekant
Efter brug
1. Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
2. Fjern donkraft og værktøjspose.
Sørg for at advarselstrekanten med etui sidder
ordentligt fast i bagagerumsklappen.
3. Skru reservehjulet løs og løft det op.
Hvis bilen er udstyret med holder til
indkøbsposer:
Reservehjul, værktøj og donkraft
1. Drej de to clips i måttens bagkant 90 grader.
2. Træk gulvmåttens forreste del bagud mod
bagagerumsåbningen.
G027224
3. Løft måtten lidt, og drej den 90 grader for
at kunne løfte den ud.
4. Løft måtten ud af bagagerummet.
5. Skru reservehjulet løs og løft det ud.
Følg de bestemmelser vedr. advarselstrekant,
der gælder i det land du befinder dig i.
1. Drej begge fastgørelsesskruer til lodret stilling.
G027201
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
Værktøj - tilbagesætning
1. Reservehjul*
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de sættes korrekt på plads igen. Donkraften skal drejes til den rette stilling, se den foregående
illustration, for at få plads.
2. Løsn etuiet med advarselstrekanten forsigtigt.
2. Fastgøringsanordning
3. Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
4. Donkraft*
4. Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
Reservehjulet med donkraft og værktøjspose
befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Reservehjulet tages ud som følger:
5. Slå de røde trekantsider ud. Placér advarselstrekanten på et velegnet sted i forhold
til trafikken.
Ilægning af reservehjulet foretages i modsat
rækkefølge. Sørg for, at reservehjulet ligger
godt fast, og at donkraften og værktøjsposen
er ordenligt fastgjort.
3. Værktøjspose* med bugseringsøje
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 164
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul
VIGTIGT
Værktøj og donkraft skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
Førstehjælp*
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
Reservehjulet "Temporary Spare"*
Reservehjulet "Temporary Spare" må kun
anvendes i den korte tid, det tager at få et normalt dæk repareret eller skiftet.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Husk også, at dette dæk kombineret med de
øvrige, normale dæk kan ændre bilens køreegenskaber. Den højeste tilladte hastighed
med "Temporary Spare"-reservehjul er derfor
80 km/t.
VIGTIGT
07
164
Brug kun bilens eget originale reservehjul!
Dæk med andre dimensioner kan forårsage
skader på bilen. Der må kun bruges ét reservehjul ad gangen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 165
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning*
Generelt
Justere dæktryksovervågning
Tyre Pressure Monitoring System advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere dæk.
Systemet bruger sensorer, der er placeret
inden i luftventilen i hvert hjul. Når bilen kører
med ca. 40 km/t, registrerer systemet dæktrykket. Hvis trykket er for lavt, tændes advarselslampen på instrumentpanelet, og der vises
en meddelelse på displayet.
For at følge Volvos anbefalinger for dæktryk
kan dæktryksovervågningen justeres, f.eks.
ved kørsel med høj last.
Kontroller altid systemet efter hjulskift for at
sikre, at erstatningshjulet fungerer med systemet.
For information om korrekt dæktryk, se
side 162.
Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.
VIGTIGT
Hvis der opstår fejl i dæktryksystemet bliver
advarselslampen på instrumentpanelet
tændt. Meddelelsen DÆKTRYKSYSTEM
SERVICE PÅKRÆVET vises. Det kan ske
af forskellige årsager, f.eks. ved montering
af et hjul, der ikke er udstyret med en sensor
tilpasset Volvos dæktryksovervågningssystem.
Deaktivere dæktryksovervågning
OBS
OBS
Motoren må ikke være i gang.
1. Nøglestilling I eller II.
Motoren må ikke være i gang.
1. Pump dækkene til det ønskede tryk.
2. Vælg nøglestilling I eller II.
3. Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm,
indtil teksten DÆKTRYK KALIBRERING
vises på displayet.
4. Hold RESET-knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK KALIBRERET vises på displayet.
Afhjælpning af lavt dæktryk
Når meddelelsen LAVT DÆKTRYK
KONTROLLER DÆK vises på displayet:
1. Kontroller trykket i alle fire dæk.
2. Pump dækket/dækkene til det rette tryk.
3. Kør bilen mindst 1 minut i alt ved mindst
40 km/t, og kontroller at meddelelsen slukkes.
2. Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm,
indtil teksten DÆKTRYK SYSTEM TIL
vises på displayet.
3. Hold RESET-knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK SYSTEM FRA vises.
For at aktivere systemet igen gentages de
samme trin 1-3, så DÆKTRYK SYSTEM TIL
vises.
Anbefalinger
Udelukkende fabriksmonterede hjul er udstyret
med TPMS-sensorer i ventilerne.
•
Temporary spare-reservehjulet har ikke
denne sensor.
•
Hvis der bruges hjul uden TPMS-sensorer,
bliver DÆKTRYKSYSTEM SERVICE
PÅKRÆVET vist på displayet, hver gang
bilen køres hurtigere end 40 km/t i mere
end 10 minutter.
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 166
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning*
•
Volvo anbefaler, at TPMS-sensorer monteres på alle bilens hjul (sommer- og vinterhjul).
•
Volvo fraråder at sensorer flyttes mellem
forskellige hjul.
ADVARSEL
Når et dæk udstyret med TPMS pumpes,
skal pumpens dyse holdes lige mod ventilen
for ikke at beskadige ventilen.
Punkteringskørbare dæk*
Hvis der er valgt Self Supporting run flat Tires
(SST) er bilen også udstyret med TPMS.
Denne type dæk har en speciel forstærket
sidevæg, der gør det muligt at fortsætte kørsel
af bilen på trods af, at dækket har mistet en del
luft. Disse dæk er monteret på en særlig fælg.
(Også almindelige dæk kan monteres på denne
fælg).
07
finde frem til, hvilket dæk der er tale om, kontrolleres alle fire dæk.
ADVARSEL
Udelukkende personer med kendskab til
SST-dæk bør montere dem.
SST-dæk må kun monteres sammen med
TPMS.
Når en fejlmeddelelse om lavt dæktryk er
blevet vist, må bilen ikke køre hurtigere end
80 km/t.
Maks. kørselsstrækning til dækskift er
80 km.
Undgå hård kørsel.
SST-dæk skal udskiftes, hvis de beskadiges
eller punkteres.
Hvis et SST-dæk mister tryk, tændes den gule
TPMS-lampe på instrumentpanelet, og en
meddelelse vises i tekstruden. Hvis det sker,
skal hastigheden sættes ned til maks.
80 km/t. Dækket skal udskiftes så snart som
muligt.
Kør forsigtigt, i nogle tilfælde kan det være
svært at se, hvilket dæk der er tale om. For at
166
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 167
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
Hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted, skal
man huske at sætte advarselstrekanten ud.
Reservehjulet* ligger under plastafdækningen i
bagagerummet.
1. Hvis bilen har manuel gearkasse, skal parkeringsbremsen trækkes an, og 1. gear
vælges. Hvis bilen har automatgear, skal
position P vælges.
ADVARSEL
Kontrollér, at donkraft ikke er beskadiget,
gevindene er forsvarligt smurt, og at den er
fri for snavs.
G020332
G020331
G027324
2. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
3. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Frigør hjulkapslen med enden af hjulnøglen*, eller ryk den af med håndkraft.
4. Skru hjulmøtrikkerne ½–1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
ADVARSEL
Der må aldrig placeres noget mellem jorden
og donkraften, heller ikke mellem fastgøringspunktet og donkraften.
5. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens* fod ned, så den
presses plant mod underlaget. Kontrollér,
at donkraften sidder i fastgøringspunktet,
som vist på illustrationen, og at foden
befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 168
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
6. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
G027310
G027309
Påsætning af hjul
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Spænd hjulboltene.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
07
4. Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at hjulmøtrikkerne spændes forsvarligt. Spænd med et moment på
140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet
med en momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (stålfælg).
168
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem sig
og vejbanen.
VIGTIGT
Hvis TPMS er valgt, skal dækkene kalibreres efter påsætning, se, se side 165.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 169
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
En donkraft er ekstraudstyr på biler med
dæklapningssæt.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
Der er 12 V-stikkontakter til tilslutning af kompressoren ved midterkonsollen, ved bagsædet
og i last-/bagagerummet. Vælg den kontakt,
der er tættest på det punkterede dæk.
Oversigt
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (efter
maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan laves eller skal udskiftes.
Udtagning af dæklapningssættet
Dæklapningssættet med kompressor og værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
1. Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
2. Løft dæklapningssættet op.
G020400
Generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
07
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 170
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G019723
ADVARSEL
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
07
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
170
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der
straks slukkes for kompressoren. Man bør
ikke køre videre. Kontakt et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Kontakt et autoriseret dækværksted.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 171
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for højt,
skal der lukkes luft ud ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Udskiftning skal foretages af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
6. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
7. Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk
udskiftet/repareret. Underret værkstedet
om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (efter
maksimalt 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan laves eller skal udskiftes.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, mens
motoren er i gang.
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
07
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 172
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
OBS
Aflevér beholderen til et depot for indsamling af farligt affald.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen).
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, når holdbarhedsdatoen
er overskredet. Den gamle flaske bør behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
07
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
172
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 173
07 Hjul og dæk
07
173
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 174
Rengøring.............................................................................................. 176
Udbedring af lakskader......................................................................... 179
Rustbeskyttelse..................................................................................... 180
174
G020920
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
VEDLIGEHOLDELSE
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 175
08
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 176
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan let føre
til korrosion.
•
•
Stå ikke i direkte sollys, hvor lakken kan
blive varm, da det kan give varige lakskader. Anbring bilen på en vaskeplads med
afløbsseparator.
Skyl omhyggeligt snavset af bilens undervogn.
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
•
Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
176
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en rigtig
håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
VIGTIGT
Rengøring af viskerblade
ADVARSEL
08
Forkromede hjul
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægnin-
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 177
08 Vedligeholdelse
Rengøring
gen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi
og pyntedele (f.eks. forkromning) anbefales
specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne rengøringsmidler skal anvisningerne nøje følges.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
VIGTIGT
Lakbehandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse, højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken.
Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne
behandlinger omfattes ikke af Volvos
garanti.
Rengøring af sidespejle og forreste
sideruder med vandafvisende
overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks,
affedtningsmidler el.lign. på spejl/glasfladen,
da dette kan ødelægge dens vandafvisende
egenskaber.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasoverfladen
ikke ridses.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Der sker en naturlig slitage på de vandafvisende overfladelag.
For at undgå skader på glasoverfladen ved
isafskrabning – brug kun en isskraber af plast.
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset stofindtræk anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere.
Andre kemikalier kan forringe betrækkets
brandhæmmende egenskaber.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderbetræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Øko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende, skal
det jævnligt rengøres. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbe-
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 178
08 Vedligeholdelse
Rengøring
handling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne.
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur. Dette er en naturlig modning af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler Volvo
at rengøre og påføre beskyttelsescreme 1-4
gange om året (eller efter behov). Spørg en
Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
VIGTIGT
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderbetræk.
VIGTIGT
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve
betrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
08
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
178
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderbetræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 179
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Stenskud og ridser
Lakken
Hvis stenskuddet er gået igennem til
pladen
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres snarest. De mest almindelige lakskader er mindre stenskud, ridser og skader på
f.eks. skærmkanter og døre.
1. Sæt et stykke maskeringstape over den
beskadigede overflade. Træk dernæst
tapestykket af, så lakresterne følger med.
2. Rør godt rundt i grunderen (primer), og før
den på ved hjælp af en fin pensel eller tændstik. Før lak på med pensel, når grunderen
er tør.
Farvekode
G020346
G020345
3. Ved ridser gøres som tidligere beskrevet,
men brug maskeringstape omkring skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet med udbedring af lakken påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør og
have en temperatur på over 15 °C.
Produktskilt.
Materiale
Det er vigtigt at bruge den rigtige farve. Farvekodenummeret (1) står på produktskiltet, se
side 254.
•
•
•
•
4. Vent en dags tid, og poler derefter udbedringerne. Brug en blød klud og ikke for
meget slibepasta.
Grunder (primer) på dåse
Lak på dåse eller farvepen
Pensel
Maskeringstape.
Mindre stenskud og ridser
Hvis stenskuddet ikke er gået igennem til pladen, og der stadig er et ubeskadiget farvelag
tilbage, fyldes farven i, lige efter snavset er fjernet.
08
179
P2 (S60); 5; 3
evastarck
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet
er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
•
Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
•
Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, bør man
søge hjælp på et Volvo-værksted.
08
180
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 180
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 181
08 Vedligeholdelse
08
181
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 182
Volvo-service.........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Diesel....................................................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade............................................................................................
Batteri....................................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
182
184
185
186
188
189
194
195
197
204
G020922
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 183
09
P2 (S60); 5; 3
evastarck
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Lad et autoriseret Volvoværksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det personale,
den servicelitteratur og det specialværktøj,
som garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Visse servicearbejder i forbindelse med det
elektriske anlæg kan kun udføres ved hjælp
elektronisk udstyr, der er specielt udviklet til
bilen. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, der vedrører
det elektriske anlæg, påbegyndes eller udføres.
184
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 184
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 185
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Løft af bilen
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved tankning:
Batteriet
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
ADVARSEL
Bilens tændingssystem har en meget høj
effekt!
Spændingen i tændingssystemet er livsfarlig!
Rør ikke ved tændrør, tændkabler eller tændspole, når motoren er startet eller tændingen er tilsluttet!
Tændingen skal være afbrudt ved:
•
•
tilslutning af motortester.
G027252
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
09
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bærearm. Undgå at beskadige
bundpladen under motoren. Vær omhyggelig
med at anbringe donkraften, så bilen ikke kan
glide af. Anvend altid opblokningsbukke eller
lignende.
Hvis du løfter bilen med en værkstedsdonkraft
af dobbelt-typen, skal de forreste og bageste
løftearme anbringes under løftepunkterne på
vangerne. Se foregående illustration.
•
Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
•
Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
•
Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
•
Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes frostvæske.
•
Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Udskiftning af tændingssystemets dele,
som f.eks. tændrør, tændspole, strømfordeler, tændkabler osv.
185
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 186
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm, venstrestyret bil.
G027254
G027253
Åbning af motorhjelm
Åbning af motorhjelm, højrestyret bil.
Sådan åbnes motorhjelmen:
1. Træk i låsehåndtaget yderst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
2. Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
3. Åbn motorhjelmen.
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
186
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 187
09 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
09
G027275
Motorrum 1
Ekspansionsbeholder, kølesystem
Relæ-/sikringsboks
Beholder til servostyringsolie
Luftfilter. (Dækslet har forskellige udførelser, alt efter motorvariant).
Sprinklervæskebeholder
Batteri (i bagagerummet).
Oliemålepind, motor
Køler
Køleventilator
Oliepåfyldning, motor
a) Beholder til koblings- og bremsevæske
(venstrestyret bil). b) Beholder til koblingsog bremsevæske (højrestyret bil)
1
Motorrummets udseende kan variere noget alt efter motorvariant. De detaljer, der vises på listen, er dog på de samme positioner.
187
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 188
09 Vedligeholdelse og service
Diesel
09
Brændstofsystem
Dieselbrændstof skal opfylde normen EN
590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for forurening, som f.eks. store
mængder svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra anerkendte producenter. Fyld
aldrig på med diesel af tvivlsom kvalitet.
Dieselbrændstof kan ved lave temperaturer
(-40 °C til -6 °C) udfælde paraffin, hvilket kan
give startvanskeligheder. De store olieselskaber har et særligt dieselbrændstof, som er
beregnet til udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende
ved lave temperaturer og mindsker risikoen for
paraffinudfældning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm, se side 266.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, der ikke må
anvendes: specialadditiver, marinediesel,
fyringsolie, RME 1 (vegetabilsk oliemetylester) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
VIGTIGT
For 2006- eller senere modeller må svovlindholdet højst være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i stilling II i ca. 60 sekunder, inden
der gøres et startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
1
188
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 189
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Oliekvalitetsskilt i motorrummet.
Ugunstige kørselsforhold
G021628
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
VIGTIGT
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se etiketten i motorrummet.
Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift olie
med regelmæssige mellemrum.
Brug af olie af lavere kvalitet end den
angivne samt kørsel med for lav oliestand
skader motoren.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af højere kvalitet,
end den der angives på skiltet, se side 260.
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
•
korte strækninger (under 10 km) i lave temperaturer (under 5 °C).
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Kontrol og skift af motorolie og oliefilter
Olien og oliefiltret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
VIGTIGT
Ved påfyldning af olie pga. for lav oliestand
skal olien der påfyldes, have samme kvalitet
og viskositet som olien i motoren.
09
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset, syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at det anbefalede serviceinterval kan
anvendes, kræves det, at der anvendes en
godkendt motorolie.
Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se
etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift, ellers risikerer man, at
det får konsekvenser for brugstiden, startegenskaberne, brændstofforbruget og miljøbelastningen.
Volvo Car Corporation frasiger sig alt ansvar
efter garantien, medmindre der bruges
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav oliestand og lavt olietryk. Visse varianter
har oliesensorer, og i givet fald benyttes en
olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp
af advarselssymbolet midt på instrumentet og
displaytekster.
``
189
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 190
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Nogle modeller har begge varianter. Kontakt en
autoriseret Volvo-forhandler for mere information.
Oliekontrol
Oliestandskontrol på en varm bil
1. Stil bilen plant, og vent 10–15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien kan
nå at løbe tilbage i bundkarret.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives, ved
hvilket kilometertal det skal ske.
2. Aftør målepinden inden kontrollen.
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
G020336
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
Oliestanden skal være i det afmærkede område på
målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der til
at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie,
indtil niveauet er tættere på MAX end MIN på
målepinden, se side 260 og fremefter for kapaciteten.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
1. Aftør målepinden inden kontrollen.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne.
Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan der til
at begynde med påfyldes 0,5 liter. Påfyld olie,
indtil niveauet er tættere på MAX end MIN på
målepinden, se side 260 og fremefter for kapaciteten.
190
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 191
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kølevæske
Sprinklervæskebeholder
09
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
G027276
G027243
VIGTIGT
Sprinklervæskebeholder
Kølevæskebeholder
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder. Kapacitetsoplysninger og anbefalet
væskekvalitet fremgår af side 262.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt. Niveauet
skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne på
ekspansionsbeholderen. Påfyld væske, når
niveauet er faldet til MIN-mærket.
Anvend frostbeskyttelse om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpe, beholder og slanger.
Tips: Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske. Bland frostvæsken med vandet inden påfyldning.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på side
262.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølevæske er
50 % vand og 50 % kølevæske.
•
Bland kølevæsken med ledningsvand af
godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets
kvalitet bruges færdigblandet kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølevæske/kølesystemkomponent skal kølesystemet skylles
rent med ledningsvand af godkendt
kvalitet, ellers skylles med færdigblandet kølevæske.
•
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
``
191
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 192
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
For kapacitetsoplysninger og standard med
hensyn til vandkvalitet, se tabel under Væsker
og smøremidler på side 262.
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på side
262.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Beholder til servostyringsolie
FULL
ADD
G027306
OBS
På biler, som køres på en måde, så bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert
år.
Placering afhængig af, om der er tale om venstreeller højrestyret variant.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder 1. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
1
192
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
G027200
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge mellem ADD- og FULL-mærkerne.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på side
262.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 193
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller der ikke er strøm på bilen, og den skal
bugseres, er det stadig muligt at styre bilen.
Vær opmærksom på, at styringen er meget
tungere end normalt, og at der kræves
større kraft til at dreje rattet.
193
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 194
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Viskerblade
Udskiftning af forrudeviskerblad
OBS
3. Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
Husk, at viskerbladet i førersiden er længere
end bladet i passagersiden.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 176.
VIGTIGT
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
1. Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
194
2. Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 195
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
Symboler på batteriet
09
Undgå gnister og åben ild.
Anvend beskyttelsesbriller.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der kommer stænk i øjnene, skal der omgående søges lægehjælp.
OBS
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Udskiftning af batteri
Batteriet indeholder ætsende
syre.
G028419
Hvis batteriet aflades mange gange, forkortes dets levetid.
``
195
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 196
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Sådan afmonteres batteriet
5. Sæt plastlåget eller dækslet på batteriet.
1. Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
6. Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
2. Vent i mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger røres. Dette sikrer,
at alle data i bilens elektriske system lagres
i de forskellige styreenheder.
3. Løsn skruerne fra låsebøjlen over batteriet,
og fjern bøjlen.
4. Lirk plastlåget over batteriets minuspol op,
eller skru dækslet over batteriet af.
5. Frigør minusledningen.
6. Løsn den nederste konsol, som holder batteriet.
7. Frigør plusledningen. Hvis der er plastlåg,
foldes det først til side.
8. Løsn evakueringsslangen.
9. Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet
1. Sæt batteriet på plads.
2. Monter den nederste konsol, og skru den
fast.
3. Tilslut plusledningen og tryk den fast. Hvis
der er plastlåg, foldes det ned.
4. Tilslut plusledningen. Hvis der er plastlåg,
foldes det ned.
196
7. Sæt låsebøjlen over batteriet, og skru
skruerne fast.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 197
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 268.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af andre
end et værksted, er følgende:
OBS
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
Generel loftsbelysning
I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse
med skift af pærer bedes man kontakte et
autoriseret Volvo-værksted.
Pærernes placering i forlygten
Aktive Bi-XenonŸ- og Bi-XenonŸ-pære
Udskiftning af pærer i forlygterne
Læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning, sidespejl
Højt placeret bremselygte
LED-pærer i baglygter
G028433
ADVARSEL
På biler udstyret med Bi-XenonŸ- og Active
Bi-XenonŸ-forlygter skal skift af Xenonpæren foretages af et autoriseret Volvoværksted. Forlygten kræver særlig forsigtighed, da Xenon-lygten er udstyret med et
højspændingsaggregat.
G027278
•
•
•
•
•
•
•
•
VIGTIGT
09
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
Sidemarkeringspære
Blinklyspære
Nærlyspære, positionspære (halogen og
Bi-XenonŸ)
Fjernlyspære, positionslyspære (aktiv BiXenonŸ)
``
197
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 198
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Fjernlys
På nogle varianter kan der sidde en hvid plastkappe i vejen for udskiftningen af pærerne.
Denne kan brækkes af og smides væk.
G028437
G028436
Nærlys, halogen
G028435
Montering
Afmontering af pære
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Fjern dækslet.
3. Løsn kontakten.
4. Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
5. Træk pæren ud, og fjern den.
198
1. Monter den nye pære. Den kan kun monteres på en måde.
2. Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
Afmontering af pære
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Fjern dækslet.
3. Tilslut kontakten.
3. Drej pæren mod uret, og træk den ud.
4. Monter dækslet.
4. Løsn kontakten ved at presse låsningen
udad og trække.
Montering
1. Slut kontakten til pæren, der høres en kliklyd.
2. Sæt pæren på igen, drej den på plads.
3. Monter dækslet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 199
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Blinklys, venstre side
Bi-XenonŸ-forlygter.
Afmontering af pæren
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
Aktiv Bi-XenonŸ-forlygte.
Afmontering af pæren
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Fjern dækslet, hvor også fjernlyset sidder.
2. Fjern dækslet, hvor også nærlyset sidder.
3. Træk pæren ud.
3. Træk pæren ud.
4. Løsn kontakten.
4. Løsn kontakten.
G028438
G027171
G022733
Positions-/parkeringslys
Halogen- og
Afmontering af pæren
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Drej pærefatningen venstre om, og tag den
ud.
3. Tag pæren ud af pæreholderen ved at
trykke indad og dreje venstre om.
Montering
Montering
1. Monter den nye pære.
Montering
1. Monter den nye pære.
2. Tilslut kontakten.
2. Tilslut kontakten.
1. Monter den nye pære ved at trykke den
indad og dreje den højre om.
3. Monter dækslet.
3. Monter dækslet.
09
2. Sæt pæreholderen tilbage i lygtehuset, og
drej den med uret.
``
199
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 200
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Blinklys, højre side
9. Sæt udluftningsslangen på påfyldningsrøret (4).
10. Spænd skruen (2) til påfyldningsrøret, og
montér kølerøret på køleboksen (1).
Tågeforlygter
Afmontering af pære
G027227
G027283
Sidemarkeringslys
G028439
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Løsn kølerøret (1) fra køleboksen.
3. Løsn skruen (2) til påfyldningsrøret.
4. Træk røret (3) lodret opad.
5. Løsn udluftningsslangen (4) til røret.
1. Drej pæreholderen med uret, og træk den
ud.
6. Udskift pæren.
2. Udskift pæren.
7. Kontrollér, at pakningen til sprinklerbeholderen mellem påfyldningsrøret og beholderen sidder korrekt.
3. Sæt pæreholderen tilbage ved at dreje den
mod uret.
8. Tryk påfyldningsrøret tilbage (3).
200
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Drej pæreholderen et stykke mod uret.
3. Træk pæren ud, og fjern den.
Montering
1. Sæt den nye pære i. Den kan kun monteres
på en måde.
2. Sæt fatningen på plads, og drej den mod
højre. Mærkningen "TOP" skal vende
opad.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 201
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
G028441
G028442
Nummerpladelygte
Bagagerum
1. Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
2. Fjern pæren.
2. Løsn skruen med en skruetrækker.
3. Sæt en ny pære i.
3. Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk det
ud. Drej kontakten venstre om, og træk
pæren ud.
4. Sæt pærehuset på plads igen.
09
4. Monter den nye pære.
5. Tilslut kontakten, og drej den med uret ind
i lampehuset.
6. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
``
201
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 202
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
G027277
Baglygte
3501204m
Placering af pærer
Stoplys
Positions-/parkeringslys
Tågebaglygte (én side)
Sidemarkeringslys
Blinklygter
Pærerne er specificeret på side 268.
3. Fjern pæren.
1. Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til stilling 0.
4. Monter den nye pære i holderen.
2. Frigør panelsiden og fæld den indad for at
komme til pærerne.
Pærerne er placeret i to separate pæreholdere,
en øvre og en nedre. Hver pæreholder har en
låsetap.
Baklys
Udskiftning af pære
202
Udtagning
1. Frigør kontakten fra pæreholderen.
Alle pærer i baglygterne udskiftes fra bagagerummet.
2. Tryk låsehagerne sammen, og træk holderen ud.
5. Tilslut kontakten.
6. Sæt panelsiden på plads, og fastgør den.
OBS
Hvis meddelelsen DEFEKT PÆRE
KONTROLLER BREMSELYGTER bliver
stående, efter at en defekt pære er udskiftet,
bør man kontakte et autoriseret Volvoværksted.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 203
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
G027287
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
G028443
Lys i makeup-spejl
Indstigningslys
1. Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
Makeup-spejl*, forskellige versioner.
1. Stik en skruetrækker ind, og vrid, så lampeglasset løsnes.
2. Fjern pæren.
2. Fjern pæren.
3. Sæt en ny pære i.
3. Sæt en ny pære i.
4. Tryk først glasset på plads på undersiden
over de fire hager. Derefter trykkes overkanten fast.
4. Sæt pærehuset på plads igen.
09
203
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 204
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G027179
Generelt
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter af et antal sikringer.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder i
bilen:
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboksen i kabinen inden for lydvæggen i førersiden.
Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
Sikringsboksen i bagagerummet.
204
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
I dækslet på instrumentbrættets gavl befinder
der sig et antal reservesikringer. Der er også en
tang, hvormed det er lettere at trække en sikring ud og sætte den på plads. Hvis samme
sikring springer flere gange, er der en fejl i komponenten, og man bør kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for at få forholdet kontrolleret.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 205
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G026972
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Tryk plastspærrerne på boksens korte sider ind, og træk låget opad.
1.
ABS
30 A
8.
Brændstofpumpe
15 A
2.
ABS
30 A
9.
3.
Højtrykssprinklere, forlygter
Transmissionstyrenhed
(TCM), diesel
15 A
35 A
4.
Parkeringsvarmer*
25 A
5.
Ekstralys*
20 A
6.
Startmotorrelæ
35 A
7.
Forrudeviskere
25 A
10.
11.
Tændspoler (benzin),
motorstyreenhed (ECM),
indsprøjtningsventiler
(diesel)
Speederføler (APM), A/
C-kompressor, ventilator
i elektronikboks
12.
13.
20 A
10 A
Motorstyreenhed (ECM)
(benzin), indsprøjtningsventiler (benzin), luftmassemåler (benzin)
15 A
luftmassemåler (diesel)
5A
Styreenhed spjældhus
(benzin)
10 A
Styreenhed spjældhus,
luftblandeventil, brændstof-trykregulator, magnetventil (diesel)
15 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
205
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 206
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
14.
Lambdasonde (benzin)
20 A
Lambdasonde (diesel)
10 A
Krumtaphusventilationsvarmer, magnetventiler
(benzin)
10 A
magnetventiler, gløderør
(diesel)
15 A
16.
Venstre nærlys
20 A
17.
Højre nærlys
20 A
18.
-
19.
Strømforsyning til motorstyreenhed (ECM),
motorrelæ
5A
20.
Positionslys
15 A
21.
Vakuumpumpe
20 A
15.
206
-
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 207
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
1
10
20
30
2
11
21
31
3
12
22
32
4
13
23
33
5
14
24
34
6
15
25
35
7
16
26
36
8
17
27
37
9
18
28
38
19
29
G032340
Sikringer i kabinen ved instrumentpanelets gavl i førersiden
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens låg.
1.
Elbetjent førersæde*
25 A
2.
Elbetjent passagerforsæde*
25 A
3.
Ventilator klimaanlæg
30 A
4.
Styreenhed, højre fordør
25 A
5.
Styreenhed, venstre fordør
25 A
Generel belysning, loft
(RCM), øverste elektronikstyreenhed (UEM)
10 A
6.
7.
Soltag*
8.
Tændingslås, SRSsystem, motorstyreenhed (ECM), lukning SRS
passagerside (PACOS),
elektronisk startspærre
(IMMO), transmissionstyrenhed (TCM), diesel
9.
OBDII, lysomskifter
(LSM), ratvinkelføler
(SAS), ratstyreenhed
(SWM)
15 A
10.
Audio
20 A
11.
Audioforstærker*
30 A
12.
RTI-display*
10 A
13.
Telefon*
5A
14.
- 38
-
7,5 A
5A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
207
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 208
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G028412
Sikringer i kabinen inden for lydvæggen i førersiden
1.
2.
208
Sædevarme, højre side
Sædevarme, venstre side
15 A
9.
15 A
15 A
10.
Bremselyskontakt, tilførsel
5A
15.
ABS, STC/DSTC
5A
Kombinationsinstrument
(DIM), klimaanlæg (CCM),
parkeringsvarmer, elbetjent førersæde
16.
Elektronisk servostyring
(ECPS), Active BiXenonŸ (HCM), lyshøjderegulering
10 A
10 A
Eludtag, førersæde og
bagsæde
17.
Tågeforlys, venstre
7,5 A
15 A
18.
Tågeforlys, højre
7,5 A
3.
Horn
4.
-
-
5.
-
-
6.
Reserve
-
7.
Reserve
-
12.
-
-
19.
Reserve
-
8.
Alarmsirene*
5A
13.
Reserve
-
20.
Reserve
-
14.
-
-
11.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 209
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
21.
Transmission, styreenhed
(TCM), bakgearsspærre
(M66)
10 A
22.
Fjernlys (venstre)
10 A
23.
Fjernlys (højre)
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
Reserve
-
27.
Reserve
-
28.
Elbetjent passagerforsæde*, audio
09
5A
29.
Brændstofpumpe
7,5 A
30.
BLIS*
31.
Reserve
-
32.
Reserve
-
33.
Vakuumpumpe
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
5A
20 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
209
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 210
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G026968
Sikringer i bagagerummet
210
1.
Baklys
10 A
2.
Positionslys, tågelys,
bagagerumsbelysning,
nummerpladelys, lamper i
bremselys
20 A
3.
Tilbehør (AEM)*
15 A
4.
Reserve
5.
REM elektronik
10 A
6.
Cd-skifter, tv, RTI*
7,5 A
7.
Trækledning* (30-tilførsel)
15 A
-
8.
Eludtag, bagagerum
15 A
9.
Bagdør, højre: Rudetræk,
spærre til rudetræk
20 A
Bagdør, venstre: Rudetræk, spærre til rudetræk
10.
15.
Reserve
-
16.
Reserve
-
17.
Tilbehør, audio*
20 A
18.
Reserve
5A
-
11.
Reserve
-
19.
Nedslåelig hovedstøtte*
15 A
12.
Reserve
-
20.
Trækledning* (15-tilførsel)
20 A
13.
Varmer, dieselfilter
15 A
21.
Reserve
-
14.
-
-
22.
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 211
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
23.
AWD
7,5 A
37.
Elopvarmet bagrude
20 A
24.
Four-C SUM*
15 A
38.
Elopvarmet bagrude
20 A
25.
-
26.
Park Assist*
5A
27.
Hovedsikring: Trækledning, Four-C, parkeringshjælp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Anhængerlys, venstre:
positionslys, blinklys*
25 A
Anhængerbelysning,
højre: Bremselys, tågebaglys, afvisere*
25 A
Hovedsikring: Sikring 37,
38
40 A
30.
31.
09
-
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
211
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 212
Oversigt HU-450...................................................................................
Oversigt HU-650...................................................................................
Oversigt HU-850...................................................................................
Audiofunktioner HU-450/650/850.........................................................
Audiofunktioner HU-450.......................................................................
Audiofunktioner HU-650/850................................................................
Radiofunktioner HU-450/650/850.........................................................
Radiofunktioner HU-450.......................................................................
Radiofunktioner HU-650/850................................................................
Radiofunktioner HU-450/650/850.........................................................
Kassetteafspiller HU-450......................................................................
Cd-afspiller HU-650..............................................................................
Intern cd-skifter HU-850.......................................................................
Ekstern Cd-skifter HU-450/650/850*....................................................
Dolby Surround Pro Logic II HU-850....................................................
Tekniske data........................................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Opkaldsfunktioner.................................................................................
Funktioner i hukommelsen....................................................................
Menufunktioner.....................................................................................
Øvrig information...................................................................................
212
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
214
215
216
217
219
220
222
224
225
226
231
233
234
235
236
238
239
242
245
247
251
G020924
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
INFOTAINMENT
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 213
10
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 214
10 Infotainment
Oversigt HU-450
10
1
2
3
4
5
6
7
BASS – Tryk ud, og drej TREBLE – Tryk
ud, træk og drej
8
POWER (tænd/sluk) – Tryk på VOLUME –
Drej
REV - Kassettebånd - Båndretningsvælgere - Cd-skifter* - Tilfældig rækkefølge
Kassettelåge
PRESET/CD PUSH MENU - Lagrede
radiostationer Cd-skifter*
9
10
11
12
13
14
15
16
G025597
HU-450
TAPE – Hurtigvalg
FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
Kassette-eject
SOURCE PUSH MENU – Åbner hovedmenuen – Tryk Drej for at vælge: Radio
(FM/AM), Kassettebånd, Cd-skifter*
FADER – Tryk ud, og drej BAL – Tryk ud,
træk og drej
AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
AUTO – Automatisk programmering af stationer
Display
SCAN – Automatisk stationssøgning
Navigeringsknapper – cd/radio – søger/
skifter station eller nummer kassettebånd/
cd – hurtigspoling frem/tilbage/valg af
næste/forrige nummer
EXIT – Gå baglæns i menuen
214
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 215
10 Infotainment
Oversigt HU-650
EXIT – Gå baglæns i menuen
1
2
3
4
5
6
1-6 – Stationslagringsknapper/valg af
position i cd-skifter
10
COMPACT
7
10
POWER (tænd/sluk) – Tryk på VOLUME –
Drej
8
11
BASS – Tryk ud, og drej
9
12
TREBLE – Tryk ud, og drej
DIGITAL AUDIO
BALANCE – Tryk ud, og drej
13
14
15
16
17
18
G025598
HU-650
RND – Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU – Åbner hovedmenuen: Tryk og drej derefter for at vælge:
Radio – FM eller AM, cd eller cd-skifter*
AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
Cd-luge
Display
SCAN – Automatisk stationssøgning
Cd-eject
FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
CD – Hurtigvalg
AUTO – Automatisk programmering af stationer
Navigeringsknapper – søger/skifter station
eller nummer
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
215
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 216
10 Infotainment
Oversigt HU-850
1
10
2
3
4
5
6
7
AUTO – Automatisk programmering af stationer
8
Navigeringsknapper – søger/skifter station
eller nummer
COMPACT
DIGITAL AUDIO
12
EXIT – Gå baglæns i menuen
9
13
SCAN – Automatisk stationssøgning
10
14
POWER (tænd/sluk) – Tryk på VOLUME –
Drej
11
15
16
17
18
19
20
21
G025599
HU-850
RND - Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
Cd-luge
Display
3-CH – 3-kanals stereo
1-6 – Stationslagringsknapper/valg af
position i cd-skifter
BASS – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, og drej
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU – Åbner hovedmenuen: Tryk og drej derefter for at vælge:
Radio – FM eller AM, cd eller cd-skifter*
OFF – 2-kanals stereo
Dolby Surround Pro Logic II
Cd-eject
FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
CD - Cd-afspiller
216
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 217
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450/650/850
Tryk på knappen for at tænde
eller slukke radioen.
Lydstyrkekontrol
Drej knappen med uret for at øge lydstyrken.
Lydstyrkekontrollen er elektronisk og har ingen
yderstillinger. Hvis du har knappanel på rattet,
øges og sænkes lydstyrken med henholdsvis
knappen (+)- og (–).
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på kombinationsinstrumentets display.
Bilens energisparefunktion kan slukke radioen.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Lydstyrkekontrol – TP/PTY/NEWS
AUX
Hvis man lytter til kassettebånd eller cd, når
radioen modtager en trafikmeddelelse, nyheder eller en bestemt programtype, afbrydes
den pågældende funktion, og meddelelsen
høres med den lydstyrke, som man har valgt
for trafikmeddelelser, nyheder eller programtypen.
10
Derefter går audio-anlægget tilbage til den tidligere indstillede lydstyrke og genoptager
afspilningen af kassettebånd eller cd.
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er tre
audiosystemniveauer:
•
•
•
G026678
Strømafbryder til/fra
Performance
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm
High Performance
Til AUX-indgangen kan f.eks. en mp3-afspiller
tilsluttes.
Premuim Sound
FM- og AM-radio med RDS samt cd-afspiller
indgår i alle lydanlæg.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den eksterne lydkildens lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved at
justere AUX-indgangens lydstyrke.
Lydstyrkekontrol – AUX
1. Tryk på SOURCE, drej på ADVANCED
MENU, og vælg ved at trykke på
SOURCE.
``
217
P2 (S60); 5; 3
evastarck
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450/650/850
10
2. Tryk på SOURCE, drej på AUDIO
SETTINGS, og vælg ved at trykke på
SOURCE.
3. Tryk på SOURCE, drej på AUX INPUT
LEVEL, og vælg ved at trykke på
SOURCE.
I denne indstilling kan lydstyrken justeres ved
at dreje på SOURCE.
218
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 218
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 219
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-450
Optimal lydgengivelse
Treble – Diskant
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Indstil diskanten ved at trykke
på knappen, trække den yderligere ud og dreje den mod
venstre eller højre. I midterstillingen er diskanten "normal".
Tryk knappen tilbage til
udgangsstillingen efter ind-
Kalibreringen tager hensyn til højttalere, forstærkere, kabinens akustik, lytterposition mm.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til den indstillede lydstyrke, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
stillingen.
De justeringsmuligheder, der gennemgås i
denne brugsanvisning, f.eks. bas, diskant og
equalizer, er kun beregnet til, at brugeren kan
tilpasse lydgengivelsen efter sin personlige
smag.
Indstil en passende balance
mellem de forreste og de
bageste højttalere ved at
trykke på knappen og dreje
den til højre (mere lyd fra det
forreste par) eller til venstre
(mere lyd fra det bageste par).
I midterstillingen er balancen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstilling.
Bass – Bas
Indstil bassen ved at trykke
knappen ud og dreje den til
venstre eller højre.
10
Fader – Balance for/bag
I midterstillingen er bassen
"normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen
efter indstillingen.
219
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 220
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-650/850
Balance – Balance højre/venstre
10
Bass – Bas
Indstil balancen ved at trykke,
trække knappen ud og dreje
den til venstre eller højre. I
midterstillingen er balancen
"normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen
efter indstilling.
Valg af lydkilde
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller med
SOURCE-knappen. Drej
SOURCE-knappen for at vælge
mellem Radio (FM1, FM2, FM3 og AM1, AM2).
Med denne knap kan du også vælge kassettebånd eller cd-skifter* hvis en sådan er tilsluttet.
Ved flere tryk på AM- og FMknappen skiftes mellem FM1,
FM2, FM3 og AM1, AM2.
Den valgte lydkilde vises på
displayet.
220
G027191
Lydkilderne kan vælges på to
måder:
Indstil bassen ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre.
I midterstillingen er bassen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstillingen.
Treble – Diskant
Indstil diskanten ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre. I midterstillingen er diskanten "normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstillingen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 221
10 Infotainment
Audiofunktioner HU-650/850
Balance – Balance højre/venstre
Indstil balancen ved at trykke på knappen og
dreje den til venstre eller højre. I midterstillingen er balancen "normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstilling.
10
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance mellem de forreste
og de bageste højttalere ved at trykke på knappen og dreje den til højre (mere lyd fra det
forreste par) eller til venstre (mere lyd fra det
bageste par). I midterstillingen er balancen
"normal". Tryk knappen tilbage til udgangsstillingen efter indstilling.
221
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 222
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Lydkilderne kan vælges på to
måder:
10
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller med
SOURCE-knappen.
Drej SOURCE-knappen for at vælge mellem
FM1, FM2, FM3 og AM1, AM2. Med denne
knap kan du også vælge kassettebånd 1 eller
cd-skifter*, hvis en sådan er tilsluttet.
Ved flere tryk på AM - og FMknappen skiftes mellem FM1,
FM2, FM3 og AM1, AM2.
Den valgte lydkilde vises på
displayet.
Scanning
Tryk på SCAN-knappen for at
starte søgningen. Når radioen
har fundet en station, standser
den ved denne station i
ca. 10 sekunder. Derefter fortsætter den søgningen. Tryk
derefter på SCAN- eller EXIT-knappen for at
lytte til stationen.
1
222
Stationssøgning
Knappanel på rattet
Tryk på
eller
for at søge efter
lavere eller højere frekvenser. Radioen søger
efter næste hørbare station og indstiller denne.
Tryk på knappen igen, hvis du vil fortsætte
søgningen.
Manuel stationssøgning
Tryk på
eller
, og hold den inde.
MAN vises på displayet. Radioen søger nu
langsomt i den valgte retning og øger tempoet
efter nogle sekunder. Slip knappen, når den
ønskede frekvens vises på displayet.
G027004
Valg af lydkilde
Hvis frekvensen skal justeres, gøres dette med
korte tryk på en af pilknapperne
eller
. Den manuelle justeringsindstilling er
stadig aktiveret fem sekunder efter det sidste
tryk.
HU-450
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis bilen er udstyret med knappanel på rattet,
skal du trykke på højre hhv. venstre pil for at
vælge de lagrede stationer.
OBS
Hvis bilen er udstyret med indbygget telefon, kan knapperne på rattet ikke bruges til
betjening af radiofunktionerne, når telefonfunktionen er aktiv. Når telefonfunktionen er
aktiv, vises telefoninformationen altid på
displayet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 223
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Telefonen deaktiveres ved at trykke på
.
Hvis der ikke er noget SIM-kort i telefonen, skal
der slukkes for den, se side 241.
10
223
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 224
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450
Programmering af stationer
10
1. Indstil den ønskede frekvens.
2. Tryk kort på PRESET/CD-knappen.
3. Vælg nummer ved at dreje frem eller tilbage.
Tryk igen for at gemme den ønskede frekvens
og station.
Valg af forprogrammeret radiostation
For at vælge en indprogrammeret radiostation skal du dreje
PRESET/CD til det gemte
nummer. Den indstillede station
vises på displayet.
3. AUTO vises på displayet, og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
valgte frekvensbånd gemmes nu i autohukommelsen. Hvis der ikke findes nogen
station med tilstrækkelig kraftig signalstyrke, vises NO STATION.
4. Tryk kort på AUTO-knappen eller på pilene
på rattets knappanel, hvis du vil skifte til en
anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet til automatisk lagring,
vises AUTO på displayet. Teksten forsvinder,
når der skiftes til normal radiofunktion.
Tilbage til normal radiofunktion
±
Automatisk indprogrammering af
stationer
Med denne funktion søges og
gemmes automatisk op til 10
kraftige AM- eller FM-stationer
i en separat hukommelse.
Funktionen er særlig brugbar i
områder, hvor man ikke kender
radiostationerne eller deres frekvenser.
1. Vælg radiofunktion med FM- eller AMknappen.
2. Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
224
Tryk på FM, AM eller EXIT, eller drej på
PRESET/CD-knappen.
Tilbage til automatisk lagring
±
Tryk kort på AUTO.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 225
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-650/850
Automatisk indprogrammering af
stationer
Stationslagring
AUTO søger og gemmer automatisk op til 10 kraftige AMeller FM-stationer i en separat
hukommelse. Hvis der er over
10 stationer, gemmes de 10
kraftigste. Funktionen er særlig
brugbar i områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
G027189
±
Sådan gemmes en station på en af stationsknapperne 1 - 6:
1. Stil ind på den ønskede station.
2. Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder. Station
STORED vises på displayet.
Man kan gemme op til 6 stationer på henholdsvis AM1, AM2, FM1, FM2 og FM3, ialt 30 stationer.
Tilbage til automatisk lagring
±
Tryk kort på AUTO.
10
Vælg radiofunktion med AM- eller FMknappen.
Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO starter
søgningen.
AUTO vises på displayet, og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det valgte frekvensbånd gemmes nu i auto-hukommelsen.
Hvis der ikke findes nogen station med tilstrækkelig kraftig signalstyrke, vises NO
STATION.
±
Tryk kort på AUTO-knappen eller på pilene
på rattets knappanel, hvis du vil skifte til en
anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet til automatisk lagring,
vises AUTO på displayet. Teksten forsvinder,
når der skiftes til normal radiofunktion.
Tilbage til normal radiofunktion
±
Tryk på FM-, AM- eller EXIT-knappen.
225
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 226
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
Radio Data System – RDS
Trafikinformation – TP Station
RDS er et system, som forbinder sendere i et
netværk. Det anvendes bl.a. til at få indstillet
den rette frekvens, uanset hvilken sender man
lytter til, eller hvilken lydkilde der er aktiv (f.eks.
cd). Systemet anvendes også til modtagelse af
trafikmeddelelser og til at finde programmer af
en bestemt type eller med et bestemt indhold.
Radiotekst er også en del af RDS. En radiostation kan f.eks. sende oplysninger om et igangværende radioprogram.
Trafikmeddelelser fra RDS-stationer afbryder
andre lydkilder og høres med den lydstyrke,
der er valgt til dette formål. Så snart meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til den tidligere lydkilde og lydstyrke.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller kun
udvalgte muligheder i systemet.
3. Drej på SOURCE, vælg TP ON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
226
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen.
2. Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
3. Tryk på SOURCE.
Indstilling af trafikinformation
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
2. Vælg TP og tryk på SOURCE.
4. Tryk på EXIT.
PI-søgning (automatisk søgning efter
stationer)
Deaktivering af TP
Ved lytning til en RDS-sender gemmes diverse
informationer i radioen, f.eks. trafikoplysninger.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
Hvis en forvalgt RDS-sender vælges senere,
opdaterer radioen senderens RDS-information. Hvis radioen befinder sig i grænseområdet eller akkurat uden for senderens rækkevidde, søger radioen automatisk efter den
kraftigst mulige sender med denne kanal.
2. Vælg TP og tryk på SOURCE.
Hvis der ikke er nogen sender inden for "hørbar
rækkevidde", dæmper radioen lyden, og displayet viser PI SEEK, indtil stationen er fundet.
Valg af trafikinformation fra en bestemt
kanal
3. Drej på SOURCE, vælg TP OFF (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
4. Tryk på EXIT.
TP vises på displayet, når funktionen er aktiv.
Tryk på EXIT for ikke at lytte til en igangværende trafikmelding. TP-funktionen er dog stadig aktiveret, og radioen afventer næste trafikmelding.
4. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
5. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
6. Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
7. Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
8. Tryk på EXIT.
Deaktivering af TP Station
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 227
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
5. Drej på SOURCE, vælg TP STATION
OFF, og tryk på SOURCE.
6. Tryk på EXIT.
Alarm
Alarm! vises på radioens display, når der
udsendes en alarmmeddelelse. Funktionen
anvendes til at advare bilister om alvorlige ulykker og katastrofer, f.eks. en sammenstyrtet bro
eller kernekraftulykker.
TP-søgning
Man kan lytte til trafikmeddelelser, når man rejser mellem forskellige områder og lande, uden
at man selv behøver vælge station.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
Nyheder
Programkodede meddelelser (som f.eks. nyheder fra RDS-stationer) afbryder andre lydkilder
og sendes med den lydstyrke, som er indstillet
for denne funktion. Så snart nyhedsindslaget er
ovre, vender radioen tilbage til den tidligere
lydkilde og lydstyrke.
Indstilling af Nyheder
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk på
SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg NEWS ON (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
4. Tryk på EXIT.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
NEWS vises på displayet.
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH, og
tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk på
SOURCE.
5. Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH ON
eller TP SEARCH OFF (blinkende tekst),
og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg NEWS OFF (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
6. Tryk på EXIT.
Deaktivering af Nyheder
4. Tryk på EXIT.
NEWS forsvinder fra displayet.
Tryk på EXIT for ikke at lytte til et igangværende nyhedsindslag. Funktionen Nyheder er
dog stadig aktiveret, og radioen afventer næste
nyhedsprogram.
10
Vælg Exit for nyheder fra den nuværende
station
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen.
2. Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
3. Tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
5. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
6. Drej på SOURCE, vælg NEWS STATION,
og tryk på SOURCE.
7. Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
8. Tryk på EXIT.
Deaktivering af Nyheder-station
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
``
227
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 228
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
4. Drej på SOURCE, vælg NEWS STATION,
og tryk på SOURCE.
Programtype
På displayet
vises
Programtype
På displayet
vises
5. Drej på SOURCE, vælg NEWS STN OFF,
og tryk på SOURCE.
OFF
PTY OFF
Nyheder
Nyheder
6. Tryk på EXIT.
Aktuelt
Current
Popmusik
Pop
Religion
Spiritual
Ferie og rejser
Travel
Countrymusik
Country
Rockmusik
Rock
Dokumentar
Document
Sociale emner
Social
Finans
Finans
Sport
Sport
Folkemusik
Folk
Radioteater
Radioteater
Programtype – PTY
Med PTY-funktionen kan der vælges mellem
forskellige programtyper.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
Fritid og hobby
Leisure
Ring ind
3. Drej på SOURCE, vælg PTY på menuen,
og tryk på SOURCE.
Telefon
Børneudsendelser
Børneudsendelser
Underholdning
Enterta
Radioen begynder at søge efter den valgte programtype.
Gamle kendinge
"Oldies"
Undervisning
Educ
Information
Info
Videnskab
Videnskab
Jazzmusik
Jazz
Vejr
Vejr
Klassisk musik
Classical
Diverse musik
Other M
Kultur og kunst
Culture
Let klassisk
L Class
Easy listening
Easy list
National musik
Nation M
Hvis radioen finder en station, som du ikke
ønsker, kan du søge videre med venstre eller
højre pileknap.
Hvis der ikke findes nogen station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til
den tidligere frekvens.
Ikke alle radiostationer har PTY-angivelse.
228
PTY standby
PTY står derefter standby, indtil en udsendelse
med den valgte programtype starter udsendelsen. Når dette sker, skifter radioen automatisk
til den station, der sender den valgte programtype.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 229
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
Deaktivering
Automatisk frekvensopdatering
Regionale radioprogrammer
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
AF-funktionen er normalt aktiveret og sørger
for, at en af de kraftigste, tilgængelige sendere
for en radiostation vælges.
Funktionen REGIONAL er normalt deaktiveret.
Når den er aktiveret, kan man fortsat lytte til en
regional sender, selvom signalet er svagt.
2. Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
Aktivering af AF
Aktivering af REG
3. Drej på SOURCE, vælg PTY OFF, og tryk
på SOURCE.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
4. Tryk på EXIT. Symbolet PTY slukkes, og
radioen vender tilbage til normal indstilling.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
PTY-sprog
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS MENU, og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS MENU, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg AF ON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg REG ON (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
5. Tryk på EXIT.
5. Tryk på EXIT.
Deaktivering af AF
Deaktivering af REG
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
•
Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
•
Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
•
Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS MENU, og tryk på SOURCE.
•
Drej på SOURCE, vælg REG OFF (blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
•
Tryk på EXIT.
Vælg sprog til radioens display (engelsk, tysk,
fransk eller svensk).
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg PTY
LANGUAGE, og tryk på SOURCE.
5. Drej på SOURCE, vælg sprog, og tryk på
SOURCE.
6. Tryk på EXIT.
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS MENU, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg AF OFF (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
5. Tryk på EXIT.
10
``
229
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 230
10 Infotainment
Radiofunktioner HU-450/650/850
10
EON – Lokal/Fjern (Enhanced Other
Networks)
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
Med EON aktiveret afbrydes f.eks. radioprogram, hvis der kommer trafikmeddelelser og
nyhedsudsendelser fra andre kanaler.
3. Drej på SOURCE, vælg RESET TO
DEFAULT, og tryk på SOURCE.
Funktionen har to niveauer:
Local - Afbryder kun, hvis signalet er kraftigt.
Distant - Afbryder også ved svagere signaler.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
ASC (Active Sound Control)
Efter at have vist teksten to gange skifter
radioen tilbage til visning af station/frekvens.
ASC-funktionen tilpasser automatisk radioens
lydstyrke efter bilens hastighed.
Aktivér ASC:
3. Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS MENU, og tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg EON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg AUDIO
SETTINGS MENU, og tryk på SOURCE.
5. Drej på SOURCE, vælg Local eller
Distant, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg ASC LEVEL, og
tryk på SOURCE.
6. Tryk på EXIT.
5. Drej på SOURCE, vælg LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off, og tryk på SOURCE.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
230
Tryk et par sekunder på FM-knappen for at få
adgang til eventuel udsendt radiotekst, som så
vises på displayet.
1. Vælg radiofunktion med FM-knappen, og
tryk på SOURCE.
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv.
4. Tryk på EXIT.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
Nulstilling af RDS-funktioner
Radiotekst
Et kort tryk på EXIT afslutter visningen af radioteksten.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 231
10 Infotainment
Kassetteafspiller HU-450
Skift af båndretning
G027246
DOLBY B NR
Skub kassetten ind i kassetteåbningen med
båndets brede del mod højre. På displayet
vises TAPE Side A.
Når den ene side er færdigafspillet, afspiller
apparatet automatisk den anden side (autoreverse).
Hvis der allerede er en kassette i apparatet,
vælger du kassetteafspilning ved at dreje på
SOURCE-knappen eller trykke på hurtigvalgsknappen TAPE.
Scanning
Tryk på REV-knappen, hvis du vil afspille den
anden side af båndet. Displayet viser, hvilken
side der afspilles.
Scanning (SCAN) afspiller de
første 10 sekunder af hvert
nummer.
Kassette-eject
Tryk på SCAN- eller EXITknappen, når du har fundet et
spor, som du ønsker at lytte til.
Ved tryk på denne knap standser afspilningen, og båndet
skydes ud. Drej på SOURCEknappen for at vælge en ny programkilde. Båndet kan sættes i
eller tages ud, selvom appara-
10
Hurtigspoling
tet er slukket.
Dolby B Støjreduktionssystem
Funktionen er forindstillet. Hvis du vil slå den
fra, skal du gøre følgende: Tryk på REV-knappen, og hold den inde, indtil Dolby-symbolet
på displayet forsvinder. Tryk på samme
knap igen for at aktivere Dolby-funktionen.
Dolby støjreduktion er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby og dobbelt D-symbolet
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing
Corporations.
G027004
Kassettelåge
Båndet spoles hurtigt frem, hvis man trykker på
og holder knappen
inde, og tilbage med
. På displayet vises " FF" (frem) henholdsvis " REW" (tilbage) under hurtigspoling.
Hurtigspolingen afbrydes, hvis der trykkes på
knappen igen.
``
231
P2 (S60); 5; 3
evastarck
10 Infotainment
Kassetteafspiller HU-450
Næste spor – foregående spor
10
Hvis der trykkes på
, spoles båndet automatisk frem til næste spor.
Hvis der trykkes på
, spoles kassettebåndet automatisk tilbage til det foregående
spor. Der kræves en pause på ca. fem sekunder mellem sporene, for at funktionen skal
kunne fungere.
Hvis der er knapper på rattet, kan pilene også
benyttes.
232
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 232
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 233
10 Infotainment
Cd-afspiller HU-650
Cd-afspiller
Skub en cd-plade ind. Hvis du allerede har gjort
dette, vælger du cd ved at dreje på SOURCEknappen eller med hurtigvalgsknappen CD.
panelet på rattet kan også bruges hertil. Spornummeret vises på displayet.
10
Scanning
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen på
billedet, standser cd-afspilleren, og cd'en skydes ud.
Tryk på SCAN- eller EXIT-knappen, når du har
fundet et spor, som du ønsker at lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (Random) for at
aktivere denne funktion, Cdafspilleren afspiller numrene på
cd'en i vilkårlig rækkefølge.
RND vises på displayet, så
længe funktionen er aktiveret.
OBS
Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du
tolv sekunder til at fjerne den udskubbede
plade. Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind igen og fortsætter med det senest
afspillede nummer.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil inde
for at hurtigspole et spor eller
hele cd'en. Hurtigspoling kan
ikke foretages ved brug af
knappanelet på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor. Knap-
Cd'er
Ved brug af hjemmebrændte cd'er risikerer
man at få dårlig eller slet ingen lyd. Musik-cd'er
der opfylder standarden ISO 60908, giver den
højeste lydkvalitet.
VIGTIGT
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
233
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 234
10 Infotainment
Intern cd-skifter HU-850
10
Intern cd-skifter
Valg af CD-nummer
Tilfældig rækkefølge
HU-850 indeholder en intern cd-skifter til 6
cd'er. Tryk på hurtigvalgsknappen CD, eller
drej på SOURCE-knappen for at aktivere cdafspilleren. Cd-afspilleren genoptager afspilningen af den cd og det spor, der senest blev
spillet.
Vælg den plade, som skal afspilles, med talknapperne 1-6. Nummeret på pladen og nummeret vises på displayet.
Tryk på RND (Random) for at
aktivere denne funktion, som
afspiller et vilkårligt valgt nummer på en vilkårligt valgt cd.
Derefter vælges et nyt nummer
eller en ny cd på samme måde.
RND vises på displayet, så længe funktionen
er aktiveret.
Der er plads til 6 cd'er i cd - afspilleren. For at
isætte en ny cd skal der vælges en ledig plads
i apparatet. Vælg en tom plads med talknapperne 1 - 6. Den tomme plads vises på displayet. " LOAD DISC" skal vises, inden den
nye cd skubbes ind.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen på
billedet, standser cd-afspilleren, og cd'en skydes ud.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil inde
for at hurtigspole et spor eller
hele cd'en. Hurtigspoling kan
ikke foretages ved brug af
knappanelet på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor. Knappanelet på rattet kan også bruges hertil. Spornummeret vises på displayet.
Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du
tolv sekunder til at fjerne den udskubbede
plade. Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind igen og fortsætter med det senest
afspillede nummer.
234
Ved brug af hjemmebrændte cd'er risikerer
man at få dårlig eller slet ingen lyd. Musik-cd'er
der opfylder standarden ISO 60908, giver den
højeste lydkvalitet.
VIGTIGT
Scanning
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
OBS
Cd'er
Tryk på SCAN- eller EXIT-knappen, når du har
fundet et spor, som du ønsker at lytte til.
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 235
10 Infotainment
Ekstern Cd-skifter HU-450/650/850*
G027181
Cd-skifter
Den eksterne cd-skifter er monteret bag panelet i venstre side bag i bagagerummet.
Drej på SOURCE-knappen for at aktivere cdskifterindstillingen. Cd-skifteren genoptager
afspilningen af den cd og det nummer, som
sidst blev afspillet. Hvis cd-skifterens magasin
er tomt, vises LOAD CARTRIDGE på displayet.
4. Tryk kassetten tilbage i cd-skifteren.
Scanning
Valg af position
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Vælg den disk, som skal afspilles ved at dreje
på PRESET/CD-knappen (HU-450) eller med
talknapperne 1 - 6 (HU-650/850). Nummeret
på disk og nummer vises på displayet.
Tryk på SCAN- eller EXIT-knappen, når du har
fundet et spor, som du ønsker at lytte til.
Visse cd-skiftere kan indeholde 10 cd'er. Cd nr.
7 - 10 vælges ved at holde knap 6 inde i et par
sekunder.
Tryk på RND (for HU-650 og
850) for at aktivere afspilning i
tilfældig rækkefølge. På
HU-450 trykkes på REV-knappen.
Tilfældig rækkefølge
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil inde
for at hurtigspole et spor eller
hele cd'en. Hurtigspoling kan
ikke foretages ved brug af
knappanelet på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor. Knappanelet på rattet kan også bruges hertil. Spornummeret vises på displayet.
10
som afspiller et vilkårligt valgt
nummer på en vilkårligt valgt cd. Derefter vælges et nyt nummer eller en ny cd på samme
måde. RND vises, så længe funktionen er aktiveret.
Cd'er
Ved brug af hjemmebrændte cd'er risikerer
man at få dårlig eller slet ingen lyd.
Musik-cd'er der opfylder standarden ISO
60908, giver den højeste lydkvalitet.
Sådan sættes cd'er i skifteren:
1. Skyd låget på cd-skifteren til side.
2. Tryk på skifterens kassette-eject-knap.
3. Træk cd-kassetten ud, og tryk pladerne
ind.
VIGTIGT
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 236
10 Infotainment
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Generelt
10
Dolby Surround Pro Logic II er en videreudvikling af det tidligere system og giver et væsentligt bedre lydbillede. Forbedringen bemærkes
især af passagererne på bagsædet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhøjttalere midt på instrumentpanelet giver en meget
virkelighedsnær lydoplevelse.
De normale stereokanaler venstre-højre fordeles til venstre-midten-højre. Desuden kommer
surround-sound fra bilens bageste højttalerkanaler. Dolby Surround Pro Logic II fungerer ved
cd-drift.
Dolby Surround Pro Logic II-indstilling
For at vælge Dolby Surround
Pro Logic II Mode skal du trykke
på
PL II. På displayet vises
PL II. Tryk på OFF for at
skifte tilbage til 2-kanals-stereo.
3-kanals stereo
Tryk på 3-CH for at vælge 3kanals stereo. På displayet
vises " 3 ch". Tryk på OFF for
at komme tilbage til 2-kanals
stereo.
Til AM og FM-radioudsendelser anbefales 3kanalsstereo ( 3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II er et varemærke
tilhørende Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System er fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Centre Level
Funktionen anvendes til at indstille centerkanalens niveau.
5. Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
6. Tryk på EXIT.
Surround Level
Funktionen anvendes til at indstille effektniveauet i de bageste kanaler.
1. Tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg AUDIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg SURROUND
LEVEL, og tryk på SOURCE.
5. Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
6. Tryk på EXIT.
1. Tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg AUDIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
4. Drej på SOURCE, vælg CENTRE LEVEL,
og tryk på SOURCE.
Mid EQ Level
Funktionen anvendes til at finjustere lyden i
højttalerne.
1. Tryk på SOURCE.
2. Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
3. Drej på SOURCE, vælg AUDIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
236
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 237
10 Infotainment
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
4. Drej på SOURCE, vælg MID EQ LEVEL,
og tryk på SOURCE.
5. Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
10
6. Tryk på EXIT.
237
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 238
10 Infotainment
Tekniske data
10
HU-450
HU-650
HU-850
Udgangseffekt
4 × 25 W
4 × 25 W
1 × 25 W (centerhøjttaler)
Udgangsimpedans
4 Ohm
Systemspænding
12 V, negativ jord
Ekstern forstærker
–
4 × 50 W eller 4 × 75 W A
4 × 50 W eller 4 × 75 W B
Radiodelen
Frekvensområde
A
B
238
U (FM)
87,5 – 108 MHz
M (AM)
522 – 1611 kHz
L (AM)
153 – 279 kHz
Ekstraudstyr
HU-850 skal tilsluttes en ekstern forstærker.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 239
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
G027195
10
Telefonsystemets dele
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
239
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 240
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
•
Trafiksikkerheden skal have højeste prioritet. Hvis du som fører skal anvende telefonrøret i armlænet, skal du først parkere
bilen et sikkert sted.
•
•
Sluk telefonen, når du tanker din bil.
•
Lad kun autoriseret personale udføre service på din telefon.
Sluk telefonen i nærheden af sprængningsarbejde.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktionerne. Når telefonfunktionen er aktiv, vises telefoninformationen altid på displayet. For at kunne bruge
knapperne til radioindstillinger skal der være
slukket for telefonen, se side 241.
3. Display
På displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnummer osv.
4. Telefonrør
Nødopkald
Du kan anvende telefonrøret til private samtaler, når du vil tale uforstyrret.
Nødopkald til alarmnummer kan gennemføres
uden tændingsnøgle og uden SIM-kort.
5. SIM-kortet
1. Tryk på tænd/sluk-knappen.
SIM-kortet sættes ind under knappanelet i
midterkonsollen.
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
3. Tryk på den grønne knap
.
Sluk telefonen, hvis du ikke har noget SIM-kort
i den. Ellers kan meddelelserne fra andre funktioner ikke vises på displayet.
6. Mikrofon
240
SIM-kort
Telefonsystemets dele
Mikrofonen er indbygget i bakspejlet.
1. Knappanel i midterkonsollen
7. Højttaler
Med knappanelet i midterkonsollen kan du
styre alle telefonens funktioner.
Højttaleren er indbygget i nakkestøtten på
førersædet.
2. Knappanel på rattet
8. Antenne
Med knappanelet på rattet kan du udføre de
fleste af telefonens funktioner.
Antennen er monteret mod forruden foran bakspejlet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G027286
Generelle regler
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). Du
får kortet fra din netoperatør.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil bruge telefonen. Derefter vises navnet på din telefonudbyder på displayet.
Afbryd telefonen, hvis du ikke har et SIM-kort i
den. Ellers kan meddelelser fra andre funktioner ikke vises på displayet, og knappanelet på
rattet vil ikke kunne anvendes til radioen.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 241
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Aktiv indstilling
Tænd og sluk telefonen
For at kunne bruge telefonens funktioner forudsættes det, at telefonen er aktiveret (gælder
ikke for modtagelse af opkald). Telefonen aktipå knappanelet i
veres ved at trykke på
midterkonsollen eller på rattet.
10
Når telefonfunktionen er aktiv, vises telefoninformationen altid på displayet.
, hvis du vil slå telefonen fra.
G027285
Tryk på
Tænd telefonen
1. Drej bilens tændingsnøgle til I.
2. Tryk på knappen, der vises på illustrationen.
Sluk telefonen
±
Tryk på samme knap i ca. 3 sekunder.
Hvis tændingen afbrydes, mens der er tændt
for telefonen, er telefonen tændt, næste gang
tændingen slås til.
Hvis telefonen er slukket, kan du ikke modtage
opkald.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 242
10 Infotainment
Opkaldsfunktioner
Display
rende lydanlæggets lydniveau, se også menupunkt 5.6.5 på side 250.
10
Telefonrør
Afslutning af samtale
Afslutning af opkald: Tryk på
på knappanelet på rattet eller midterkonsollen, eller
læg røret på. Lydanlægget vender tilbage til
den tidligere aktivitet.
Den aktuelle funktion vises på displayet, f.eks.
menupunkter, meddelelse, telefonnummer
eller indstillinger.
Opringning og modtagelse af opkald
Opringning
Indtast nummeret, og tryk på
på rattet
eller midterkonsollen (eller løft røret).
Modtagelse af opkald
Tryk på
(eller løft røret). Du kan også
bruge Autosvar, se menupunkt 4.3.
Lyden fra lydanlægget kan slås fra automatisk,
mens der foregår en telefonsamtale. Vedrø-
242
Telefonen lagrer automatisk de sidste opkaldte
telefonnumre/navne.
1. Tryk på
len.
på rattet eller midterkonsol-
2. Brug pilene for at komme frem
tilbage
numre.
3. Tryk på
ringe op.
G027193
G027180
Sidst kaldte telefonnummer
eller
blandt de sidst kaldte
(eller løft telefonrøret) for at
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du tale i
telefonrøret.
1. Løft røret.
2. Indtast det ønskede nummer med knapperne i midterkonsollen.
3. Tryk på
for at ringe op.
Lydstyrken reguleres med knappen på siden af
røret. Samtalen afbrydes, når røret lægges tilbage i holderen.
Hvis du ønsker at skifte til håndfri
betjening uden at afslutte samtalen:
1. Tryk på
, og vælg Handsfree.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 243
10 Infotainment
Opkaldsfunktioner
2. Tryk på
side 242.
og læg røret på, se
Hurtigopkald
Funktioner under et igangværende
opkald
Privat/ikke privat
Privatfunktion
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner til rådighed:
Sammenkobling
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift
Skift mellem de to
samtaler
±
Lagring af kortnummer
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
forbindes til en hurtigopkaldsknap (1 - 9). Gør
følgende:
Brug pilene, og tryk på
for at vælge.
Privat/ikke privat
Privatfunktion
Hold/Hold ikke
Vælg om den igangværende samtale
skal parkeres eller ej
Når der er valgt Sammenkobling, og der er to
igangværende samtaler, er følgende funktioner
tilgængelige:
2. Gå til Hurtigopkald (Menu 3.4), og tryk på
.
Håndsæt/Handsfree
Brug af håndsæt
eller handsfree
±
3. Vælg det ciffer, der skal være kortnummer.
for at bekræfte.
Tryk på
Hukommelse
Vis gemte numre
1. Brug
for at komme til Redigere
hukommelse (Menu 3), og tryk på
4. Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i hukommelsen, og tryk på
for at vælge det.
.
±
Brug pilene, og tryk på
Privatfunktion
Håndsæt/Handsfree
Brug af håndsæt
eller handsfree
Hukommelse
Vis gemte numre
for at vælge.
Privat/ikke privat
Privatfunktion
Hold den ønskede hurtigopkaldsknap inde i
ca. 2 sekunder for at ringe op.
Håndsæt/Handsfree
Brug af håndsæt
eller handsfree
Hukommelse
Vis gemte numre
OBS
for at vælge.
Privat/ikke privat
Under en igangværende samtale og en parkeret samtale er følgende funktioner til rådighed:
Anvend hurtigopkald
Når telefonen er blevet aktiveret, varer det
et lille stykke tid, inden hurtigopkald kan
foretages. For at kunne taste et kortnummer
skal Menu 4.5 være aktiveret.se side 250
Brug pilene, og tryk på
10
Modtagelse af et nyt opkald, mens en
samtale er i gang
Hvis du under en igangværende samtale hører
en tone i højttaleren umiddelbart efterfulgt af to
toner (dobbelttone), ringes der op til dig. Derefter gentages en dobbelttone, indtil du enten
besvarer opkaldet, eller det ophører. I denne
indstilling kan du vælge at tage imod opkaldet
eller at undlade at tage imod det.
``
243
P2 (S60); 5; 3
evastarck
10 Infotainment
Opkaldsfunktioner
10
244
Hvis du ikke ønsker at tage imod opkaldet, kan
eller ikke gøre noget. Hvis
du trykke på
man ønsker at tage imod opkaldet, skal der
trykkes på
. Den igangværende samtale
sættes derefter i parkeringsstilling. Hvis der
trykkes på
, afsluttes begge samtaler
samtidigt.
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 244
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 245
10 Infotainment
Funktioner i hukommelsen
SMS-besked
Gem et telefonnummer med navn
En enkelt dobbelttone indikerer, at der er modtaget en SMS-meddelelse.
1. Tryk på
Lydstyrke
2. Gå til Nyt register (Menu 3.1), og tryk på
.
Øg lydstyrken ved at trykke på (+)-knappen på
rattets knappanel. Sænk lydstyrken ved at
trykke på (–)-knappen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis der skal foretages indstillinger af radioen
med disse knapper, skal telefonen deaktiveres,
se side 241.
Lagring i hukommelsen
Telefonnummer og navn kan gemmes i telefonens egen hukommelse eller i SIM-kortets
hukommelse.
ghi4ìíîï
, og gå til Redigere
10
hukommelse (Meny 3). Tryk på
3. Indtast et nummer, og tryk på
4. Skriv et navn og tryk på
.
.
jkl5
mno6ñöòóØ
.
5. Vælg hvilken hukommelse, du vil lagre i,
, og tryk på
.
med
pqrs7ß
Skriv et navn (eller en meddelelse)
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv. Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
tuv8üùúû
wxyz9
Når du modtager et opkald, og det opkaldende
nummer er lagret i hukommelsen, vises opkalderens navn på displayet.
space 1- ? ! , . : ' ( )
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
abc2äåàáâæç
def3èéëê
hvis man skriver to bogstaver
i træk fra samme knap, skal
man trykke på * ind imellem
eller vente nogle sekunder
[email protected]*#&$£/%
``
245
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 246
10 Infotainment
Funktioner i hukommelsen
skift mellem store og små
bogstaver
10
slet det sidst indtastede bogstav/ciffer. Med et langt tryk
slettes hele nummeret eller
hele teksten.
Opringning fra hukommelsen
±
Tryk på
rattet.
på midterkonsollen eller
Vælg mellem følgende alternativer:
1. Tryk på
på midterkonsollen eller rattet, og brug pilene, indtil du finder det
ønskede navn.
2. Tryk på knappen for første bogstav i navnet
(eller skriv hele navnet), og tryk på
.
3. Tryk på
nummer.
246
for at ringe til det valgte
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 247
10 Infotainment
Menufunktioner
Generelt
Trafiksikkerhed
Med menufunktionen kan du kontrollere,
ændre indstillinger og programmere nye funktioner i systemet. De forskellige menupunkter
vises på displayet.
Ved hastigheder over 8 km/t er menusystemet
af sikkerhedsgrunde ikke tilgængeligt. Det er
kun muligt at afslutte en påbegyndt aktivitet i
menusystemet.
2.1.
Læs
2.2.
Skriv
2.3.
Talemeddel.
Tryk på
met.
Du kan koble hastighedsbegrænsningen fra
ved hjælp af menufunktion 5.7.
2.4.
Indstiln.
for at få adgang til menusyste-
Når menufunktionen er aktiv, skal du være
opmærksom på følgende:
•
•
•
•
•
Et langt tryk på
betyder, at du forlader menufunktionen.
Et kort tryk på
betyder, at du fortryder, annullerer eller siger nej til et alternativ.
Et tryk på
betyder, at du bekræfter
eller vælger, eller at du går fra én undermenu til den næste undermenu.
Højrepilen
menuen.
Venstrepilen
side i menuen.
Genveje
Menupunkterne er nummererede og kan vælges direkte med talknapperne og
. Tallene vises på displayet sammen med menupunktet.
Besked
10
2.4.1.
SMSC nummer
Hovedmenuer/undermenuer
2.4.2.
Gyldighed
1.
2.4.3.
Type
Opkaldsregister
3.
Redigere hukommelse
1.1.
Ikke modt. opkald
1.2.
Modt. opkald
3.1.
Nyt register
1.3.
Opkaldte opkald
3.2.
Søg
1.4.
Slettet
fører til næste side i
fører til foregående
2.
1.5.
3.2.1.
Redigere
1.4.1.
Alle
3.2.2.
Slet
1.4.2.
Ikke-modt.
3.2.3.
Kopiere
1.4.3.
Modtagne
3.2.4.
Flytte
1.4.4.
Opkaldte
3.3.
Kopier alle
Opkaldslængde
3.3.1.
SIM til tlf
1.5.1.
3.3.2.
Tlf til SIM
Seneste opkald
1.5.2.
Antal opkald
3.4.
Hurtigopk.
1.5.3.
Samlet tid
3.5.
Tøm SIM kort
1.5.4.
Nulstil
3.6.
Tøm hukommelse
3.7.
Status
``
247
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 248
10 Infotainment
Menufunktioner
4.
10
5.
248
Opkaldsfunktioner
5.3.5.
Suomi
4.1.
Send nummer
5.3.6.
Deutsch
4.2.
Opkald venter
5.3.7.
Nederlands
4.3.
Aut. svar
5.3.8.
Français FR
Beskrivelse af menupunkter
4.4.
Aut. genopringn.
5.3.9.
Français CAN
1. Opkaldsregister
4.5.
Hurtigopk.
5.3.10. Italiano
1.1. Ubesvarede opkald
4.6.
Viderestil.
5.3.11. Español
4.6.1.
Alle opkald
5.3.12. Português P
4.6.2.
Ved optaget
5.3.13. Português BR
Her vises en liste over ikke-modtagne opkald.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
4.6.3.
Ikke besvaret
SIM sikkerhed
1.2. Modtagne opkald
4.6.4.
Ingen forb.
5.4.1.
Til
4.6.5.
Fax opkald
5.4.2.
Fra
4.6.6.
Data opkald
5.4.3.
Auto
4.6.7.
Slet alle
5.4.
5.5.
Ændre koder
Indstillinger
5.5.1.
PIN kode
5.1.
Fabriksindst.
5.5.2.
Tlf. kode
5.2.
Netværk
5.3.
Sprog
5.6.
Lyde
5.6.6.
5.7.
Ny SMS
Trafiksikkerhed
Her vises en liste over modtagne opkald. Du
kan vælge at ringe op til, slette eller lagre nummeret i telefonens eller SIM-kortets hukommelse til senere brug.
1.3. Foretagne opkald
Her vises en liste over tidligere valgte numre.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.4. Slettet
5.6.1.
Ringelydstyrke
5.3.1.
English UK
5.6.2.
Ringesignal
5.3.2.
English US
5.6.3.
Klik på knap
5.3.3.
Svenska
5.6.4.
Hast. lydstyrke
5.3.4.
Dansk
5.6.5.
Aut. dæmp af radio
Med denne funktion kan du slette de lister, der
ligger i menuerne 1.1, 1.2 og 1.3 på følgende
måde:
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 249
10 Infotainment
Menufunktioner
1.4.4.
Opkaldte
1.5. Opkaldslængde
Giver mulighed for at se opkaldstiden for alle
dine opkald eller for det seneste opkald. Du kan
også vælge at se antallet af opkald og nulstille
opkaldsmåleren.
meddelelser. Angiv også, hvordan du ønsker,
at meddelelsen skal nå modtageren, og hvor
længe den skal gemmes i meddelelsescentralen.
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse
2.4.1.
SMSC nummer
2.4.2.
Gyldighed
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
lagres som et kortnummer.
Type
1.5.1.
Seneste opkald
2.4.3.
1.5.2.
Antal opkald
1.5.3.
Samlet tid
Kontakt din teleoperatør for at få oplysninger
om disse indstillinger og SMSC-nummeret.
1.5.4.
Nulstil opkaldsmåleren.
3. Rediger hukommelse
For at kunne nulstille opkaldsmåleren har du
brug for telefonkoden (se menu 5.5).
2. Meddelelser
2.1. Læs
Her kan du læse indkomne tekstmeddelelser.
Du kan derefter vælge at slette den læste meddelelse, videresende den, ændre den eller
gemme hele eller dele af meddelelsen..
3.1. Nyt register
Giver mulighed for at gemme navn og telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets hukommelse. Nærmere enkeltheder fremgår af afsnittet om funktioner i hukommelsen.
3.2. Søg
Her kan du foretage ændringer i hukommelsen
3.4. Hurtigopkald
3.5. Tøm SIM kort
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
SIM-kortet.
3.6. Slet telefonens hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
telefonen.
3.7. Status
Se hvor mange pladser, der er optaget med
navn og nummer i SIM-kortet og telefonen.
4. Opkaldsfunktioner
4.1. Send nummer
3.2.1.
Redigere: Ændre oplysninger i de forskellige hukommelser.
Vælg, om dit eget nummer skal vises til den, du
ringer til. Kontakt din netoperatør, hvis du
ønsker et permanent skjult nummer.
Du kan skrive en meddelelse på tastaturet.
Vælg derefter enten at gemme eller sende den..
3.2.2.
Slet: Fjerne et gemt navn.
4.2. Opkald venter
3.2.3.
Kopiere: Kopiere et gemt navn.
Vælg om du ønsker at få at vide, at der venter
et opkald under et igangværende opkald.
2.3. Talemeddelelse
3.2.4.
Flytte: Flytte information mellem telefonens og SIM-kortets hukommelse.
4.3. Aut. svar
2.2. Skriv
Lyt til indkomne meddelelser.
2.4. Indstilling
Angiv nummeret (SMSC-nummer) på den
meddelelsescentral, der skal overføre dine
10
Vælg at svare uden brug af knappanelet.
3.3. Kopier alle:
4.4. Aut. genopringing
Kopierer SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
Vælg at ringe igen til et tidligere valgt nummer
der var optaget.
``
249
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 250
10 Infotainment
Menufunktioner
10
4.5. Hurtigopkald
5.3.3.
Svenska
Her kan du vælge, om hurtigopkald skal være
aktiveret eller ej. For at kunne taste et kortnummer skal funktionen være aktiveret.
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
4.6. Viderestilling
5.3.6.
Deutsch
Her kan du vælge hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
Français CAN
5.6. Lyd
5.6.1
. Ringelydstyrke: Her kan du vælge lydstyrke for indkommende ringesignal.
5.6.2.
Ringesignal: Du har 8 forskellige ringesignaltyper at vælge imellem.
4.6.1.
Ved optaget
5.3.9.
4.6.2.
Alle opkald (indstillingen gælder kun
under det aktuelle opkald).
5.3.10. Italiano
5.6.3.
Klik på knap: Til eller fra.
5.3.11. Español
5.6.4.
4.6.3.
Ikke besvaret
5.3.12. Português P
Hast. lydstyrke: Vælg om lydstyrken
skal være fartafhængig eller ej.
4.6.4.
Ingen forb.
4.9.13. Português BR
5.6.5.
4.6.5.
Fax opkald
Aut. dæmp af radio: Her kan du vælge,
om du vil lade radioens lydniveau stå
under telefonopkald eller ej.
4.6.6.
Data opkald
5.6.6.
4.6.7.
Slet alle
Ny SMS: Vælg om telefonen skal
afgive et lydsignal for indkommende
SMS eller ej.
5.4. SIM-sikkerhed
Vælg om PIN-koden skal være slået til, fra eller
automatisk.
5.4.1.
Til
5. Indstillinger
5.4.2.
Fra
5.7. Trafiksikkerhed
5.1. Fabriksindstillinger
5.4.3.
Auto
Her kan du vælge at fjerne hastighedsbegrænsningen for menusystemet, dvs. at bruge
menusystemet også under kørsel.
Giver mulighed for at vende tilbage til systemets fabriksindstillinger.
250
OBS
Skriv koden ned og gem den et sikkert sted.
5.5. Nye koder
5.2. Netværk
Til ændring af PIN-kode eller telefonkode.
5.3. Sprog
5.5.1.
PIN kode
Vælg, hvilket sprog telefonen skal vise.
5.5.2.
Telefonkode (brug 1234, inden du skifer til egen kode). Telefonkoden bruges
til at nulstille opkaldsmåleren.
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 251
10 Infotainment
Øvrig information
Dobbelte SIM-kort 1
Radio/Telefon
Specifikationer
Udgangseffekt
2W
SIM-kort
Lille
Hukommelsespladser
255 A
SMS-besked
Ja
10
G027286
G027288
(Short Message Service)
A
De fire nederste knapper på rattets knappanel
bruges både til radio og telefon.
Hvis telefonfunktionerne skal styres med disse
knapper, skal telefonen være aktiveret, se
side 241.
Hvis der skal foretages indstillinger af radioen
med disse knapper, skal telefonen deaktiveres.
±
Tryk på
.
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte SIMkort, et til bilen og et til en anden telefon. Hvis
du har dobbelte SIM-kort, kan du anvende det
samme nummer på to forskellige telefoner.
Spørg din netoperatør om, hvilke muligheder
der tilbydes, og hvordan dobbelte SIM-kort
benyttes.
Data/Fax
Nej
Dualband
Ja (900/1800)
255 hukommelsespladser i telefonens hukommelse. Antallet
af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer afhængigt af
abonnementet.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren have oplyst telefonens IMEI-nummer.
Det er et 15-cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen.
±
Tast *#06# for at få nummeret frem på displayet.
Skriv det ned, og gem det et sikkert sted.
1
Visse markeder
251
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 252
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Katalysator............................................................................................
Elektrisk anlæg......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
252
254
256
258
260
262
264
267
268
270
G000000
P2 (S60); 5; 3
evastarck
P2 (S60); 5; 3
evastarck
SPECIFIKATIONER
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 253
11
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 254
11 Specifikationer
Typebetegnelse
G032069
11
254
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 255
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
11
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer.
Motorolieskiltet (visse motorvarianter)
angiver oliekvalitet og viskositet.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer
Manuel gearkasse.
Automatgearkasse AW
VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassisnummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
255
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 256
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
G020131
256
Placering
på
illustrationen
Mål
mm
Placering
på
illustrationen
Mål
mm
Placering
på
illustrationen
Mål
mm
A
Akselafstand
2715
D
Lastlængde, gulv
824
H
Bredde
1871
B
Længde
4603
E
Højde
1428
I
2069
C
Lastlængde, gulv,
nedfoldet sæde
1661
F
Sporvidde, for
1561
Bredde inkl. sidespejle
G
Sporvidde, bag
1542
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 257
11 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
Bremset anhænger:
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle væsker.
Vægten af passagerer og det monterede tilbehør, såsom trækkrog, tagbagagebærer, tagboks m.m. samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen), har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Maks. kugletryk
(kg)
0-1200
50
1201-1600
75
11
Ubremset anhænger:
G016008
Tilladt belastning (ud over føreren) = Totalvægt-Køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maks. anhængervægt (kg)
Maks. anhængervægt kg
Maks. kugletryk kg
750
50
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
257
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 258
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
11
A
B
2.4
2.4i
2.0T
2.5T
2.4T
Motorbetegnelse A
B5244S2
B5244S
B5204T5
B5254T2
B5244T4 B
Effekt (kW/omdr./
min.)
103/4500
125/6000
132/5500
154/5000
162/5500
(hk/rpm)
140/4500
170/6000
180/5500
210/5000
220/5500
Drejningsmoment
(Nm/omdr./min.)
220/3300
225/4500
240/1850-5000
320/1500-4500
350/2100-4000
Cylinderantal
5
5
5
5
5
Cylinderdiameter
(mm)
83
83
81
83
81
Slaglængde (mm)
90
90
77
93,2
93,2
Slagvolumen (liter)
2,44
2,44
1,98
2,52
2,4
Kompressionsforhold
10,3:1
10,3:1
9,5:1
9,0:1
8,5:1
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 254.
Thailand, Malaysia
T5
D
2.4D
D5
B5244T5
D5244T7
D5244T5
D5244T4
Effekt (kW/omdr./min.)
191/5500
92/4000
120/5500
136/4000
(hk/rpm)
260/5500
126/4000
163/5500
185/4000
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
350/2100-5000
300/1750-2250
340/1750-2750
400/2000-2750
Motorbetegnelse
258
A
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 259
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
A
T5
D
2.4D
D5
Cylinderantal
5
5
5
5
Cylinderdiameter (mm)
81
81
81
81
Slaglængde (mm)
93,2
93,2
93,2
93,2
Slagvolumen (liter)
2,40
2,40
2,40
2,40
Kompressionsforhold
8,5:1
17,0:1
17,0:1
17,0:1
11
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 254.
259
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 260
11 Specifikationer
Motorolie
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
11
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde af
mange korte ture (under 10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
260
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Viskositetsdiagram
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at det anbefalede serviceinterval kan
anvendes, kræves det, at der anvendes en
godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation frasiger sig alt ansvar
efter garantien, medmindre der bruges
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
G020236
Ugunstige kørselsforhold
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 261
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Motorvariant
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
Påfyldningsbar
kapacitet mellem
MIN-MAX (liter)
Kapacitet A (liter)
1,2
5,5
11
G032078
B5244S2
A
B
2.4T
B5244T4 B
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
Olieskiltet som vises her, findes i bilens motorrum, se side 254.
D5
D5244T4
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
2.4D
D5244T5
Viskositet: SAE 0W–30
D
D5244T7
2,0
6,2
Inkluderer filterskift.
Thailand, Malaysia
261
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 262
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet (liter)
Anbefalet kvalitet:
Gearkasseolie
Manuel 5-trins (M56/M58)
2,1
Transmissionsolie: MTF 97309
Manuel 6-trins (M66)
2,0
Transmissionsolie: MTF 97309
Automatgear (AW55-50,
AW55-51)
7,2
Transmissionsolie: JWS 3309
Automatgearkasse (TF-80SC)
7,0
Benzinmotor uden turbo
8,0
Benzinmotor med turbo
9,0
Diesel
12,5
11
Kølevæske
Aircondition
B
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet
med vand A, se emballagen. Termostaten åbner
ved: benzinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC
Olie: PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
Bremsevæske
Servostyring
Sprinklervæske
A
B
262
0.6
DOT 4+
Systemet:
0,9
hvoraf beholderen
0,2
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt.
uden højtryksspuling
4,5
med højtryksspuling
6,4
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af
Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 263
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
VIGTIGT
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
11
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid. Ved
ugunstige køreforhold kan det dog være
nødvendigt, se side 260
263
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 264
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, udslip og kapacitet
Motor
11
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid (CO2) g/km
Tankkapacitet liter
2.4
B5244S2
Manuel 5-trins (M56)
8,8
209
70
2.4
B5244S2
Automatgearkasse (AW55-51)
9,5
226
70
2.4i
B5244S
Manuel 5-trins (M56)
8,9
212
70
2.4i
B5244S
Automatgearkasse (AW55-51)
9,5
226
70
2.0T
B5204T5
Manuel 5-trins (M56)
8,9
212
70
2.0T
B5254T5
Automatgearkasse (AW55-51)
9,5
227
70
2.5T
B5254T2
Manuel 5-trins (M56)
9,1
217
70
2.5T
B5254T2
Automatgearkasse (AW55-51)
9,8
234
70
2.5T
B5254T2
Manuel 5-trins (M58)
9,7
232
72
Automatgearkasse (AW55-51)
10,2
244
72
AWD
2.5T
B5254T2
AWD
264
2.4T
B5244T4*
-
-
-
70
T5
B5244T5
Manuel 6-trins (M66)
9,3
220
70
T5
B5244T5
Automatgearkasse (AW55-51)
9,8
234
70
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 265
11 Specifikationer
Brændstof
Motor
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid (CO2)
g/km
Tankkapacitet liter
D5
D5244T4
Automatgearkasse (TF-80SC)
7,5
199
70
D5
D5244T4
Manuel 6-trins (M66)
6.6
174
70
2.4D
D5244T5
Automatgearkasse (TF-80SC)
7,5
199
70
2.4D
D5244T5
Manuel 6-trins (M66)
6.6
174
70
2.4D
D5244T5
Manuel 5-trins (M56)
6.4
169
70
D
D5244T7
Manuel 5-trins (M56)
6.4
169
70
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene
for brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer
bilens vægt. Desuden kan køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved brug af brændstof med
oktantal 91 RON bliver forbruget højere og
ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91,
95 og 98 RON.
•
91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
•
95 RON kan bruges ved normal kørsel.
•
11
98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og lavest mulige brændstofforbrug.
Benzin – Norm EN 228
VIGTIGT
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
gælde, må alkohol aldrig blandes med benzin, da det kan beskadige brændstofsystemet.
``
265
P2 (S60); 5; 3
evastarck
11 Specifikationer
Brændstof
Diesel
Dieselmotorens brændstofsystem er følsomt
over for forurening. Brug kun dieselbrændstof
fra kendte olieselskaber, se side 188.
Diesel – Norm EN 590 eller JIS K2204
11
266
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 266
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 267
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
11
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslip og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
267
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 268
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med chassis
og motorblok som ledere.
Batteri
11
Spænding
A
B
12 V
12 V
12 V
A
700 A B
Kapacitet ved koldstart (CCA)
590 A
600 A
Reservekapacitet (RC)
100 min.
120 min.
135 min.
Kapacitet (Ah)
60
70
80
Biler med audioniveauet High Performance.
Biler med diesel, keyless drive, audioniveauet Premium Sound, brændstofdrevet varmer eller RTI.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstarts-
evne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Pærer
268
Belysning
Effekt W
Sokkel
Nærlys
55
H7
Bi-Xenon
35
D2S
Fjernlys
55
HB3
Stoplys, baklys, tågebaglys
21
BA15s
Blinklys, bag/for (gul)
21
BAU15s
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 269
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Belysning
Effekt W
Sokkel
Positions-/parkeringslys bag, sidemarkeringslys bag
5
BAY15d
Indstigningslys, bagagerumslys, nummerpladelys
5
SV8,5
Makeup-spejl
1,2
SV5,5
Positions-/parkeringslys for, sidemarkeringslys for
5
W 2,1 x 9,5d
Blinklys på sidespejl (gul)
5
W 2,1 x 9,5d
Fortågelygter
55
H11
Handskerumslys
3
BA9
11
269
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 270
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land
11
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
IS, LI, N, CH
HR
RC
ETC093LPD0155
270
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 271
12 Alfabetisk stikordsregister
A
A/C
manuelt klimaanlæg.............................. 76
ABS, fejl i ABS-systemet........................... 44
Adaptaptivt system.................................. 123
Advarselsblinklys....................................... 51
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 127
Alarm
alarmindikator.....................................
alarmsignaler......................................
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
generelt...............................................
RDS-trafikadvarsel..............................
tilkobling.............................................
108
109
109
108
108
108
226
108
Anhænger................................................ 135
kabel................................................... 137
kørsel med anhænger......................... 135
Advarselslamper
påmindelse om sikkerhedssele............ 17
Antispinfunktion....................................... 127
Advarselssymbol, AIRBAG-system........... 18
Antiudskridningsfunktion......................... 127
Advarselstrekant...................................... 163
Audiofunktioner
HU-450............................................... 219
HU-450/650/850................................. 217
HU-650/850........................................ 220
AF – automatisk frekvensopdatering....... 229
Afvisere...................................................... 54
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 22
fører- og passagersiden....................... 19
Audio HU-450, oversigt........................... 214
Audio HU-650, oversigt........................... 215
Aircondition
ECC...................................................... 78
generelt................................................. 74
Audio HU-850, oversigt........................... 216
Aircondition, AC......................................... 76
Automatgearkasse........................... 121, 123
anhænger............................................ 135
bugsering og bjergning....................... 132
Aktive Bi-XenonŸ-lygter...................... 51, 53
Aktivt chassis - FOUR-C.................... 49, 129
AUTO
klimaindstilling...................................... 78
lock-up-funktion................................. 123
sikkerhedssystem............................... 123
W-knappen......................................... 122
Automatisk låsning.................................. 104
AUX.......................................................... 217
lydstyrke............................................. 217
AWD, firehjulstræk................................... 124
B
12
Bagagerum................................................ 97
indkøbsposeholder............................... 97
låsning.................................................. 50
Bagklap
låsning/oplåsning................................ 102
Bagrude, elopvarmning............................. 51
Bagsæde, nedfældning............................. 96
Bagsæderyglæn, nedslåning..................... 96
Barn........................................................... 30
barnestol og sideairbag........................ 24
børnesikkerhedslås............................. 107
placering i bilen..................................... 30
sikkerhed.............................................. 30
271
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 272
12 Alfabetisk stikordsregister
Barnestol.................................................... 30
anbefalet............................................... 31
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 34
Batteri...................................................... 195
advarselssymboler.............................. 195
specifikationer.................................... 268
starthjælp............................................ 134
vedligeholdelse........................... 185, 195
12
Belysning
Aktive Bi-XenonŸ-lygter, ABL........ 51, 53
belysningsautomatik, kabine................ 91
belysningsautomatik, nærlys................ 52
belysningspanel, kabine....................... 52
fjern-/nærlys......................................... 52
i kabine................................................. 90
instrumentbelysning............................. 53
lyshøjderegulering................................ 52
læselamper........................................... 90
orienteringslys...................................... 54
positions-/parkeringslys....................... 52
pærer, specifikationer......................... 268
skift af lyskegle højre-/venstretrafik,
ABL............................................... 51, 145
tågebaglys............................................ 53
udvendig............................................... 52
Belysning, skift af pære
bagagerum.........................................
baglygte..............................................
fjernlys................................................
for.......................................................
positionslys.........................................
201
202
198
197
199
Belysning, skift af pærer..........................
blinklys................................................
indstigningslys....................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
parkeringslys......................................
pærernes placering i forlygte..............
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
197
199
203
203
201
198
199
197
200
200
Beskyttelsesgardin.................................... 26
Blokeret låsestilling
midlertidig deaktivering...................... 106
midlertidig frakobling af alarmsensorer................................................. 50, 109
Blæser
AC......................................................... 76
ECC...................................................... 78
Bremse- og koblingsvæske..................... 192
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 125
håndbremse.......................................... 46
Bremsesystem......................................... 125
Brændstof
brændstofforbrug, visning.................... 55
brændstoføkonomi............................. 161
Betjeningspanel på førerens dør.... 38, 40, 63
Bugsering................................................. 132
bugseringsøje..................................... 132
Bilpleje, læderindtræk.............................. 177
Bugseringsøjer......................................... 132
Bilvask..................................................... 176
Børn
placering i bilen, tabel........................... 31
Blind Spot Information System, BLIS 49, 152
Blind vinkel (BLIS).................................... 153
Blinklys....................................................... 54
C
Cd-afspiller, HU-650................................ 233
Cd-skifter, ekstern................................... 235
272
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 273
12 Alfabetisk stikordsregister
hastighedsklasser............................... 158
køreegenskaber.................................. 158
lufttryk......................................... 161, 162
omdrejningsretning............................. 160
slidindikatorer..................................... 159
specifikationer.................................... 158
vedligeholdelse................................... 158
vinterdæk............................................ 160
Chassisindstillinger.................................. 129
Cigarettænderkontakt................................ 50
bagsæde............................................... 62
Cruise control............................................ 59
D
Defroster.............................................. 77, 79
Diesel....................................................... 188
Diesel, motorforvarmer.............................. 46
Dieselpartikelfilter.................................... 117
Display, meddelelser........................... 47, 82
Dolby Surround Pro Logic II.................... 236
Donkraft................................................... 163
DSTC, se også Stabilitetssystem 46, 49, 127
betjening............................................. 127
Dug............................................................ 74
bagrude................................................ 51
fjern med defrosterfunktionen........ 77, 79
kondens i forlygter.............................. 176
Dæk
dæklapning......................................... 169
dæktryksovervågning......................... 165
generelt............................................... 158
Elopvarmning
bagrude.................................... 51, 76, 78
forsæder............................................... 51
sidespejle.................................. 51, 76, 78
EON – Enhanced Other Networks........... 230
F
E
Fartpilot...................................................... 59
ECO-tryk.................................................. 161
tabel.................................................... 162
Firehjulstræk, AWD.................................. 124
Ekstern lydkilde
AUX-stik.............................................. 217
Ekstralys.................................................... 50
Ekstravarmer.............................................. 84
Elbetjent sæde........................................... 89
Elbetjent taglem......................................... 70
Elektrisk anlæg........................................ 268
Elektronisk startspærre............................ 102
Elopvarmede forsæder.............................. 76
12
Farvekode, lak......................................... 179
Fjernbetjening.......................................... 102
batteriskift........................................... 103
funktioner............................................ 102
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 270
Fjern- og nærlys
skift....................................................... 54
Flaskeholder ved bagsædet...................... 95
Forlygteblinklys.......................................... 54
Forlygter
ABL....................................................... 53
tænd/sluk.............................................. 52
Forlygtesprinkling...................................... 58
273
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 274
12 Alfabetisk stikordsregister
Forrudesprinkling....................................... 58
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
Forrudeviskere........................................... 57
regnsensor............................................ 57
Fælge
rengøring............................................ 176
Førstehjælpsudstyr.................................. 164
G
HU-450, oversigt.............................. 214, 215
Integreret selepude.................................... 33
HU-850, oversigt...................................... 216
Intervalviskning.......................................... 57
Hurtig opkald........................................... 243
Håndbremse........................................ 46, 61
J
Jakkeholder............................................... 95
Gearkasse
automatisk.......................................... 121
manuel................................................ 120
I
Igangværende opkald, funktioner............ 243
K
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 55
IMEI-nummer........................................... 251
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Kabinebelysning........................................ 90
Indkøbsposeholder.................................... 97
Gulvmåtter................................................. 88
Kassetteafspiller, HU-450........................ 231
Indslåelige sidespejle................................. 50
Katalysator............................................... 267
bjergning............................................. 133
Indstilling, ur.............................................. 83
H
Indstilling af rat.......................................... 61
Handskerum.............................................. 94
Indvendigt bakspejl.................................... 65
automatisk nedblænding...................... 65
Klemmesikring, soltag............................... 71
Informationscenter..................................... 55
Knapper på rattet............................... 59, 222
Hjul
afmontering......................................... 167
fælge................................................... 160
274
Instrumentbelysning.................................. 53
Hovednøgle.............................................. 102
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 58
12
Informationsdisplay................................... 47
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 40
venstrestyret bil.................................... 38
FOUR-C – Aktivt chassis................... 49, 129
Frekvensopdatering, automatisk............. 229
168
163
159
167
Indtræk..................................................... 177
Kick-down
automatgearkasse.............................. 122
Knaldgas.................................................. 134
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 275
12 Alfabetisk stikordsregister
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 192
Koldstart
automatgearkasse.............................. 123
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 26
kollisionsstatus..................................... 29
Kombinationsinstrument............................ 42
Kompas...................................................... 65
indstilling af zone.................................. 65
kalibrering............................................. 68
Kondens i forlygter................................... 176
Kontroller
væsker og olier................................... 189
Kontrolpanel.............................................. 76
Kopholdere.................................... 93, 94, 95
Kølemiddel................................................. 74
Kølevæske............................................... 191
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 191
Køreklar vægt.......................................... 257
Kørsel
med anhænger................................... 135
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 257
trækvægt.................................... 135, 257
L
M
Lak
farvekode............................................ 179
skader og udbedring.......................... 179
Manuel gearkasse.................................... 120
bugsering og bjergning....................... 132
Lambdasonde.......................................... 267
Meddelelser på informationsdisplay.......... 47
Lastning
lastkapacitet....................................... 143
tagbagagebærer................................. 143
taglast................................................. 143
Menufunktioner, telefon........................... 247
Last på taget............................................ 143
Luftfordeling......................................... 75, 81
Luftfordeling, A/C....................................... 77
Lydstyrke
telefon................................................. 245
Lyshøjderegulering.................................... 52
Lyskegle, tilpasning................................. 145
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 177
Læselamper............................................... 90
Lås
bagagerumsklap................................... 50
Låsning/oplåsning
indefra................................................. 105
udefra.................................................. 104
Meddelelser i BLIS................................... 154
Menustruktur
telefon, menupunkt............................. 248
12
Midlertidig dæklapning............................ 169
Motorforvarmer.......................................... 46
Motorhjelm............................................... 186
Motorhjelm, åbning.................................. 186
Motorolie.......................................... 189, 260
filter..................................................... 189
kapacitetsoplysninger......................... 260
oliekvalitet........................................... 260
olietryk.................................................. 45
udskiftning.......................................... 189
ugunstige kørselsforhold............ 189, 260
Motorrum
kølevæske...........................................
olie......................................................
oversigt...............................................
servostyringsolie.................................
191
189
187
192
275
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 276
12 Alfabetisk stikordsregister
Motorspecifikationer................................ 258
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 42
omdrejningstæller................................. 42
speedometer......................................... 42
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 42
udendørstermometer............................ 42
O
Olie, se også Motorolie.............. 45, 189, 260
Opbevaringsrum.................................. 93, 94
Opbevaringssteder i kabinen..................... 92
Opkald
funktioner under igangværende
opkald................................................. 243
Pletter...................................................... 177
Polering.................................................... 177
Positionsljus............................................... 52
PTY – Programtype.......................... 217, 228
Punktering, se Dæk......................... 163, 167
Punkteringskørbare dæk......................... 166
Orienteringslys
indstilling............................................... 54
Pærer, se Belysning......................... 197, 268
P
R
NEWS...................................................... 217
PACOS....................................................... 22
lukning med nøgle................................ 22
Nødopkald............................................... 240
PACOS, omskifter...................................... 22
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 163
Parkeringsbremse................................ 46, 61
Radio
EON....................................................
frekvensopdatering.............................
NEWS.................................................
PTY.....................................................
stationssøgning..................................
trafikinformation..................................
12
N
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 96
nedslåning............................................ 50
Nøgle....................................................... 102
fjernnøgle............................................ 102
Parkeringshjælp................................. 50, 130
sensorer for parkeringshjælp.............. 131
Parkeringslys............................................. 52
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof............................. 83
generelt................................................. 82
Partikelfilter........................................ 74, 117
276
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 27
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
230
229
227
228
222
226
Radiofunktioner
HU-450............................................... 224
HU-450/650/850................................. 222
Radiotekst................................................ 230
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 277
12 Alfabetisk stikordsregister
Rat
cruise control........................................ 59
indstilling af rat..................................... 61
tastatur.................................................. 59
RDS-funktioner........................................ 226
Recirkulation
A/C........................................................ 77
Ryglæn
forsæde, nedfældning.......................... 88
S
Regnsensor................................................ 57
SCAN
cd og lydfiler....................................... 235
radiostationer...................................... 222
REG – Regionale radioprogrammer......... 229
Selepude, integreret.................................. 33
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 204
Selestrammere........................................... 18
Rengøring
bilvask................................................. 176
fælge................................................... 176
indtræk................................................ 177
sikkerhedsseler................................... 178
vandafvisende belægning..................... 69
vask i vaskehal.................................... 176
Servicenøgle............................................ 102
Reservehjul.............................................. 163
Temporary Spare................................ 163
Rudehejs.................................................... 63
Rudetræk
bagsæde............................................... 64
fastlåst.................................................. 64
passagerplads...................................... 64
Rustbeskyttelse....................................... 180
Serviceprogram....................................... 184
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 192
Sideairbags................................................ 24
Sidespejle..................................................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indslåelige.............................................
indvendige............................................
kompas.................................................
68
68
51
50
65
65
boks i motorrum.................................
generelt...............................................
inden for lydvæggen...........................
instrumentbrættets gavl......................
udskiftning..........................................
205
204
208
207
204
SIM-kort................................................... 240
dobbelte.............................................. 251
SIPS-bag................................................... 24
Skift
fjern- og nærlys..................................... 54
12
SMS......................................................... 245
Smøremiddel........................................... 262
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 262
Sodfilter............................................. 47, 117
SODFILTER FULDT................................. 117
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 34
Solskærm, soltag....................................... 71
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
Soltag.........................................................
klemmesikring.......................................
solskærm..............................................
ventilationsstilling.................................
åbning og lukning.................................
70
71
71
70
70
Sikkerhedsseler......................................... 16
Spin control............................................. 127
Sikringer................................................... 204
boks i bagagerum............................... 210
Sprinkler
forlygter................................................. 58
277
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 278
12 Alfabetisk stikordsregister
Sprinklere
forrude.................................................. 58
Sprinklervæske, påfyldning..................... 191
SRS-systemet............................................ 19
generelt................................................. 19
SST – Self Supporting run flat Tires........ 166
12
Stabilitetssystem..................................... 127
deaktivering/aktivering....................... 127
indikering.............................................. 46
symboler............................................. 127
Starthjælp................................................ 134
Stenslag og ridser.................................... 179
Stikkontakt
bagsæde............................................... 62
midterkonsol......................................... 50
Svingningsdæmper.................................. 137
Symboler
advarselssymboler................................ 44
kontrolsymboler.................................... 44
stabilitetssystem................................. 127
Sæde
elbetjent................................................ 89
manuel indstilling.................................. 88
Sæder
elopvarmning........................................ 51
nedfældning af bagsæderyglæn........... 96
nedfældning af forsæderyglæn............ 88
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 165
TP – trafikinformation....................... 217, 226
Traction control........................................ 127
Traktionssikring........................................ 127
T
Taglast..................................................... 143
Telefon
afslutte opkald....................................
hukommelse.......................................
hurtig opkald.......................................
opringning...........................................
privat håndsæt....................................
sidst kaldte telefonnummer................
SIM-kort..............................................
til/fra....................................................
242
245
243
242
242
242
240
241
Telefonrør................................................. 242
Telefonsystem.......................................... 240
Temperatur
kabine, elektronisk klimaanlæg............ 78
kabine, manuelt klimaanlæg................. 76
Tilbagestilling af sidespejle........................ 50
Tilpasning af lyskegle............................... 145
Bi-XenonŸ-forlygter............................ 149
Halogen-forlygter................................ 146
278
Totalvægt................................................. 257
Trækanordning........................................ 135
afmontering......................................... 141
generelt....................................... 135, 137
montering............................................ 139
specifikationer.................................... 138
Trækkrog......................................... 135, 139
Trækkrog, se Trækanordning.................. 137
Trækvægt......................................... 135, 257
Typebetegnelse....................................... 254
Typegodkendelse for fjernbetjeningssystem......................................................... 270
Tågelys
bag........................................................ 53
for......................................................... 53
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 279
12 Alfabetisk stikordsregister
U
Vægt
køreklar vægt...................................... 257
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 45
Vægte
anhængervægt................................... 135
Udvendige mål......................................... 256
Værktøj..................................................... 163
Ur, indstilling.............................................. 42
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 262
Væsker og olier........................................ 262
V
Væsker og olier, generelt......................... 185
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 189
12
Vandafvisende belægning, rengøring...... 177
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 69
Vask i vaskehal........................................ 176
W
Vedligeholdelse................................ 176, 185
egen vedligeholdelse.......................... 185
rustbeskyttelse................................... 180
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 27
piskesmældsskader.............................. 27
Ventilationsspjæld
instrumentpanel.................................... 75
Ventilationsspjæld i dørstolpe................... 75
Vinterdæk................................................. 160
Viskerblade.............................................. 194
rengøring............................................ 194
udskiftning.......................................... 194
Voksning.................................................. 177
279
P2 (S60); 5; 3
evastarck
12 Alfabetisk stikordsregister
12
280
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 280
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 281
Notater
281
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Notater
282
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 282
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 283
Notater
283
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Notater
284
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 284
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 285
Notater
285
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Notater
286
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 286
P2 (S60); 5; 3
evastarck
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 287
Notater
287
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Notater
288
2008-02-26T13:24:48+01:00; Page 288
P2 (S60); 5; 3
evastarck
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%((*9Vc^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
2008-02-22T09:32:38+01:00; Page 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement